Сидор О. В. - Маловідомий епізод з життя Миколи Глущенка (2019)
Сіткарьова О. В. - Некрополь Успенського собору Києво-Печерського монастиря після прийняття Київською Руссю християнства від Візантії (2019)
Халепа О. С. - Медіа-арт практики як чинники творення креативних просторів (2019)
Хасанова І. М. - Історична генеза виникнення та розвитку народної ікони в Україні (2019)
Чепелик О. В. - Програми "Мережа" і Docu Art в рамках Міжнародного кінофестивалю про права людини Docudays UA (2019)
Черков Г. А. - Модернізм vs Авангард. Діалектичний діалог знакових мистецьких явищ. Рецензія на книгу О. С. Мусієнко "Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття" (2019)
Шалінський І. П. - Макетування як мистецтво оформлення тексту: Функціональні особливості (2019)
Шамонін О. Г. - Інтермедіальний дискурс у творчості Лесі Дичко (2019)
Шевченко М. Є. - Творча і громадська діяльність художників-шістдесятників у літературі (2019)
Шкепу М. О. - Від логіки науки до "Науки логіки" і провалля феноменології духу (2019)
Школьна О. В. - Поняття "машрабія", "пишка", "шушабанді", "ма’ага", "шаббак", "шебеке" в архітектурі країн Азії, Близького Сходу та Північної Африки (2019)
Шумакова С. М. - Методологічний інструментарій розширення меж аналітики сценічного мистецтва: парадигмальність (2019)
Юдкін-Ріпун І. М. - Художні деталі в семантичному ритмі драматичного твору (2019)
Юр М. В. - Шістдесятництво як ідейна основа реалізації національних цінностей у живопису (2019)
Надвипускні та випускні дані (2019)
Ozolina Z. - European Union’s contribution to civilian security sector reform in Ukraine after 2014, Reinholde I. (2019)
Ivanov D. - The superhuman being manipulated: the digital and the real personality on social networks (2019)
Vernyhora S. - The book as an object of advertising (2019)
Курбан О. В. - Інноваційні системи управління рекламними та PR-процесами в мережі Інтернет (2019)
Александрович М. В. - Практичні засади редагування перекладів (2019)
Zhenchenko M. - Specificity of editorial and publishing training of electronic textbooks for the New Ukrainian School (2019)
Шпак В. І. - Автоматизація системи управління видавництвом (2019)
Гандзюк В. О. - Програмна продукція радіостанції "Львівська хвиля": жанрово-тематична характеристика (2019)
Досенко А. К. - Вплив соціальних мереж на формування вподобань користувачів (2019)
Лісневська А. Л. - Екранне видовище як інструмент пропаганди (на прикладі кінострічки Івана Кавалерідзе "Коліївщина", 1933) (2019)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Науково-дослідні центри України з проблем бібліотекознавства (2019)
Ісаєнко О. О. - Наповнення Краєзнавчого електронного мультиресурсу "Київ: відомий та невідомий" на платформі Wiki (2019)
Водолазька С. А. - Рецензія на монографію "Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців" (2019)
Вернигора Н. М. - Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців. Монографія. Покажчик змісту (2019)
Воскобойнікова-Гузева О. В. - Рецензія на монографію: Чуканова С. О. "Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США" (2019)
Дмитренко Т. Р. - Чуканова С. О. Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США. Монографія. Покажчик змісту (2019)
Макарова М. В. - Рецензія на каталог виставки "Старовинна гравюра у фондах Одеської національної наукової бібліотеки" (2019)
Куліш Я. О. - Неформальна освіта студентів журналістських спеціальностей (на прикладі фестивальної діяльності Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка) (2019)
Масімова Л. Г. - Напрацювання практичних шляхів професійної комунікації як результат роботи круглого столу "Видавнича справа: виклики сучасності" (2019)
Бахтин А. К. - Задача об экстремальном разбиении плоскости, Дворак И. Я. (2018)
Вигівська Л. В. - Задача про екстремальне розбиття комплексної площини з фіксованими полюсами на колі (2018)
Грищук C. В. - Моногенні функції у двовимірних комутативних алгебрах для рівнянь плоскої ортотропії (2018)
Gutlyanskii V. - Dirichlet problem for Poisson equations in Jordan domains, Ryazanov V., Yakubov E. (2018)
Денега И. В. - Некоторые оценки для экстремального разбиения комплексной плоскости (2018)
Жоголева Н. В. - Нелинейные ангармонические возмущения поверхностных волн Лява при жестком закреплении волновода (2018)
Жоголева Н. В. - Синхронизация колебаний связанных осцилляторов Ван дер Поля по неполной информации, Щербак В. Ф. (2018)
Кононов Ю. Н. - Про спрощення частотного рівняння власних осесиметричних коливань ідеальної рідини в жорсткому циліндричному резервуарі з пружними основами, Джуха Ю. О. (2018)
Несмелова О. В. - Нелинейные краевые задачи для невырожденных дифференциально-алгебраических систем (2018)
Новиков О. А. - Интегральные представления уклонений прямоугольных линейных средних рядов Фурье на классах периодических дифференцируемых функций, Ровенская О. Г. (2018)
Рязанов В. И. - О непрерывности по Гельдеру решений уравнений Бельтрами на границе, Салимов Р. Р. (2018)
Севостьянов Е. А. - О локальном поведении одного класса обратных отображений, Скворцов С. А. (2018)
Сенченко А. С. - Взаимосвязи между пересечением, объединением и другими сигнатурными операциями в табличных алгебрах (2018)
Чуйко С. М. - О регуляризации линейной нетеровой краевой задачи для системы разностных уравнений, Чуйко Е. В., Калиниченко Я. В. (2018)
Шань М. О. - Апріорні оцінки типу Келлера-Оссермана для двічі нілінійних анізотропних параболічних рівнянь з абсорбцією (2018)
Шпаківський В. С. - Гіперкомплексний метод розв'язування лінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними (2018)
Щербак В. Ф. - Оценка скорости колебаний осцилляторных сетей, Дмитришин И. С. (2018)
Антонов О. І. - Екологічні мотиви й стимули розвитку малих підприємств сільського зеленого туризму (2020)
Ігнатенко М. М. - Фінансові й інвестиційні джерела та ресурси забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропродовольчої сфери економіки, Мармуль Л. О. (2020)
Кучеренко С. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств на засадах відповідності запитам споживачів, брендингу та прогнозування, Леваєва Л. Ю. (2020)
Пеньковський В. С. - Фактори організації та особливості діяльності малих підприємств у сільському зеленому туризмі, Кучеренко М. А. (2020)
Плевако Я. А. - Державна підтримка та регулювання розвитку підприємств сільського зеленого туризму (2020)
Жучінський О. Ю. - Фінансово-економічні результати діяльності сільського клубу та їх місце в системі контролінгу (2020)
Федулова Л. І. - Інноваційний розвиток України: проблеми та парадокси (2020)
Гарага А. В. - Модель підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування (2020)
Милош Д. В. - Перспективы развития цифровых финансовых активов, Герасенко В. П. (2020)
Горошкова Л. А. - Потенціал розвитку ринку професійних (професійно-технічних) освітніх послуг в Україні, Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. (2020)
Навальна М. І. - Диференційні ознаки лексики суспільно-економічної сфери на тлі соціальної динаміки, Тимченко Р. В. (2020)
Шимченко Л. А. - Професійна освіта в системі становлення ціннісних орієнтацій українського суспільства, Гордєєв Р. В., Бабак О. А. (2020)
Горошкова Л. А. - Потенціал сталого розвитку Запорізької області в умовах децентралізації (на прикладі трудових та агропромислових ресурсів), Хлобистов Є. В., Письменна У. Є. (2020)
Тюхтенко Н. А. - Формування корпоративної культури як основи підвищення конкурентоспроможності підприємства, Макаренко С. М., Олексенко Я. А. (2020)
Міхайлова M. - Outlining direct marketing features of companies applying this approach when measuring their market orientation (2020)
Переверзєва А. В. - Оцінка розвитку територіальних громад з використанням теорії нечітких множин (2020)
Романюк І. А. - Підвищення якості й ефективності використання трудоресурсного потенціалу підприємств галузі туризму на засадах мотивації та стимулювання працівників (2020)
Яцкевич І. В. - Роль толерантності у системі управління транснаціональними компаніями, Красностанова Н. Е. (2020)
Чепик И. Н. - Особенности интернационализации малых и средних предприятий стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (2020)
Чернявська І. М. - Концепція розвитку спільного підприємництва як специфічної форми трансферу технологій (2020)
Костик Є. П. - Концептуальні засади кадрового забезпечення видавничих кооперативів у контексті вивчення проблем економічної історії (2020)
Пасічний М. Д. - Бюджетна політика та економічний розвиток (2020)
Студінський В. А. - Історико-економічний аналіз співробітництва Міжнародного валютного фонду та України в розрізі сучасних викликів, Рошкар К. M. (2020)
Канєва Т. В. - Видатки бюджету як інструмент суспільного розвитку (2020)
Макогон В. Д. - Вплив податково-бюджетної політики на рівень економічного зростання, Адаменко І. П. (2020)
Малишко В. В. - Аналіз державного боргу України, Євтушенко Н. М., Городніченко Ю. В. (2020)
Різник В. В. - Фінансовий механізм інноваційної діяльності малих підприємств, Калмиков О. В. (2020)
Письменна Т. В. - Розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні: оцінка сучасних тенденцій, Письменний В. В. (2020)
Збарський В. К. - Сучасні напрями функціонування сфери туризму в Україні, Грибова Д. В. (2020)
Дергалюк Б. В. - Роль інтелектуального капіталу для здійснення структурної модернізації регіональної економіки (2020)
Тілікіна Н. В. - Навички XXI століття як умова виходу молоді на ринок праці, Кримова М. О. (2020)
Kazak O. - New industrial policy in central and eastern europe: development's experience and conclusions for Ukraine, Obelets T. (2020)
Турлакова С. С. - Влияние компетентности агентов на рефлексивные процессы проявления стадного поведения на предприятиях (2020)
Батрак О. В. - Діагностика фінансової результативності підприємств з виробництва одягу: проблеми макро- і мікрорівня (2020)
Білоцька І. А. - Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні (2020)
Зікій Н. Л. - Передумови реструктуризації туристичних підприємств (2020)
Туманов О. О. - Формування системи статистичних показників для дослідження соціальних медіа в Україні (2020)
Ханін С. Г. - Теорії модернізації продуктивних сил регіонів за рахунок активізації використання екзогенних факторів (2020)
Сиченко В. В. - Механізми державного регулювання розвитку інформаційного суспільства, Пугач А. М., Мареніченко В. В., Хитько М. М. (2020)
Акімов О. О. - Системогенез особистісних компетентностей у психогенному вимірі (2020)
Медведчук О. В. - Реформування будівельної галузі: практичні аспекти впровадження законодавчих новацій (2020)
Шкурат І. В. - Генезис поняття "демократія" в контексті глобалізаційних процесів: теоретико-методичний аспект (2020)
Антипенко І. В. - Концептуалізація категорії "управління політичними ризиками" (2020)
Барзилович А. Д. - Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні (2020)
Малий І. Й. - Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект), Фоя О. В. (2020)
Новікова Н. Л. - Соціальні мережі як інструмент для органів державної влади для налагодження зв'язків з громадськістю, Притула К. В. (2020)
Подольчак Н. Ю. - Вплив престижності державної служби на кадрову безпеку державної структури, Карковська В. Я. (2020)
Дикий А. П. - Інформаційна модель операцій з модернізації об'єкту концесії як форми реалізації державно-приватного партнерства, Ковальчук В. В., Крикун О. Д., Петрик С. М. (2020)
Колесник В. А. - Дискреційні повноваження органів державної влади як предмет розгляду публічно-правових спорів (2020)
Мурашко В. С. - Особливості інституціоналізації процесів формування механізмів забезпечення національної безпеки у провідних країнах єс (2020)
Височанський М. Р. - Окремі аспекти процесу децентралізації влади в Україні в рамках державного регулювання (2020)
Бень Я. О. - Євроатлантична інтеграція України: темпоральна дискретність (2020)
Обуховська Л. І. - Теоретичні передумови державного регулювання інституту комунальної власності (2020)
Паутов В. О. - Роль органів протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки (2020)
Петрів І. М. - До питання удосконалення механізму державного управління органу конституційної юстиції як державного органу з особливим статусом (2020)
Дима В. В. - Фінансові інструменти стимулювання розвитку "зеленої" економіки в Україні (2020)
Швидкий Я. Ю. - Інституційне забезпечення національної безпеки органами протидії корупції (2020)
Георгій Дмитрович Суворов (до сторіччя від дня народження) (2019)
Пам'яті Сергія Яковича Махна (1949-2018) (2019)
Baksa V. P. - Analogs of Fricke's theorems for analytic vector-valued functions in the unit ball havin bounded L-index in joint variables, Bandura A. I., Skaskiv O. B. (2019)
Бахтин А. К. - Задача про добуток внутрішніх радіусів чотирьох неперетинних областей, деякі з яких симетричні відносно одиночного кола, Заболотний Я. В. (2019)
Войтович М. В. - Неперервність слабких розв'язків нелінійних рівнянь четвертого порядку з підсиленою еліптичністю через потенціали Вольфа (2019)
Волков С. В. - Про відображення скінченного спотворення довжини на риманових поверхнях, Рязанов В. І. (2019)
Gutlyanskii V. - Boundary value problems for the generalized analytic and harmonic functions, Nesmelova O., Ryazanov V., Yefimushkin A. (2019)
Денега І. В. - Оцінка добутків внутрішніх радіусів областей з додатковою умовою симетрії (2019)
Жоголева Н. В. - Асимптотичне оцінювання стану та жорсткості осцилятора ван дер Поля, Щербак В. Ф. (2019)
Канарська І. С. - Алгоритми, що реалізують теоретико-множинні операції на таблицях та мультитаблицях (2019)
Кахута Н. Д. - Використання повного образу та обмеження в дослідженні властивостей деяких сигнатурних операцій табличних алгебр, Сенченко О. С. (2019)
Кононов Ю. Н. - Про стійкість обертання під дією постійного моменту дзиґи Лагранжа з ідеальною рідиною в середовищі, що чинить опір, Василенко В. Ю. (2019)
Кононов Ю. Н. - Вплив дисипативного і постійного моментів на стійкість рівномірного обертання двох пружно зв'язаних вільних гіроскопів Лагранжа, Святенко Я. І. (2019)
Краснощок М. В. - Задача оптимального керування для рівняння фільтрації з пам'яттю (2019)
Pogorui A. - Some algebraic properties of complex Segre quaternoins, Kolomiiets T. (2019)
Sapunov S. V. - Collectives of automata on infinite grid graph with deterministic vertex labeling (2019)
Севостьянов Е. А. - Про поведінку обернених гомеоморфізмів в термінах простих кінців, Скворцов С. А., Ількевич Н. С. (2019)
Чуйко С. М. - Про розв'язність виродженої нетерової різницево-агебраїчної крайової задачі, Калініченко Я. В., Попов Н. В. (2019)
Чуйко С. М. - Про положення рівноваги матричної диференціально-алгебраїчної крайової задачі, Нєсмєлова О. В. (2019)
Підоричева І. Ю. - Спеціальні економічні зони: світова практика, досвід та альтернативна концепція для України (2020)
Вишневський О. С. - Вплив цифровізації на промисловість: проблеми визначення в країнах ЄС (2020)
Іванов С. В. - Розвиток гірничодобувної промисловості в умовах індустрії 4.0: нові виклики та можливості, Чекіна В. Д. (2020)
Іванов С. М. - Системи моніторингу та оцінки проєктів фінансових інститутів розвитку: аналітичний огляд, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2020)
Турлакова С. С. - Методы моделирования процессов управления стадным поведением в социально-экономических системах (2020)
Амоша А. И. - Посвящение ученому: к юбилею Ивана Петровича Булеева (2020)
Вишневский В. П. - К юбилею профессора Булеева Ивана Петровича (2020)
Кизим М. О. - До ювілею професора Івана Петровича Булєєва (2020)
Брюховецкая Н. Е. - Хранитель академических традиций: к 80-летию со дня рождения доктора экономических наук, профессора Булеева Ивана Петровича (2020)
Пырин С. Н. - Посвящение ученому (2020)
Никифорак В. А. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення України у сфері соціального підприємництва: досвід країн єс, Тодорюк С. І., Антохова І. М. (2020)
Дем'янчук М. А. - Застосування нейронних мереж у діяльності та розвитку діджиталізованого підприємства при досягненні збалансованого розвитку (2020)
Шушкова Ю. В. - Аналіз інституційного забезпечення технологічної модернізації економіки України (2020)
Алиева А. А. - Вопросы обеспечения развития промышленных предприятий в азербайджанской республике в современных условиях (2020)
Чужиков А. В. - Функціональна структура європейського медійного ринку (2020)
Касич А. О. - Роль державних банків у розвитку національної економіки, Підкуйко O. O., Коротенкова І. М. (2020)
Гамова О. В. - Удосконалення аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві тов "табак сервіс", Сорока В. В. (2020)
Badraddin B. L. - Dynamics of human capital development in the republic of azerbaijan (2020)
Badraddin G. S. - Sensitivity of the azerbaijani manufacturing industry to volatility of the exchange rate(case of 2015 year depreciation) (2020)
Квашук Д. М. - Ідентифікація хвороб рослин в сільському господарстві з використанням машинного зору, Густера О. М., Юнашов І. О. (2020)
Гринишин В. Є. - Кластерний аналіз самозабезпечення регіонів України продовольством (2020)
Рублик В. М. - Зелені облігації як інструмент фінансування екологічних проектів (2020)
Li Wei - Analysis of higher education institutions in china (2020)
Савенко Д. О. - Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку України (2020)
Акімов О. О. - Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності (2020)
Білозір О. В. - Формування механізму адаптації соціального захисту до європейських стандартів (2020)
Запорожець Т. В. - Поглиблення цифрових компетенцій громадян як умова забезпечення їх готовності до використання цифрових можливостей (2020)
Терещенко Д. А. - Формування механізмів державного управління розвитком людського капіталу (2020)
Дутко Н. Г. - Державно-приватне партнерство: перспективи розвитку (2020)
Антипенко І. В. - Комерційні методики оцінки політичного ризику: досвід для державного управління (2020)
Колесник В. А. - Процесуальні аспекти участі суб'єктів владних повноважень у публічно-правових спорах (2020)
Корбецький М. Б. - Організаційна інфраструктура державного управління розвитком дпп у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід (2020)
Наумчук К. М. - Особливості формування та реалізації державної антикорупційної політики (2020)
Бакум М. В. - Вплив кривизни решета на ефективність сортування насіння соняшника, Крекот М. М., Майборода М. М., Винокуров М. О., Вотченко О. С. (2019)
Бакум М. В. - Доочищення та сортування сафлору на віброфрикційному сепараторі, Михайлов А. Д., Козій О. Б., Чалая О. С., Беляєв В. В., Никоненко В. В., Сивопляс Р. Ю. (2019)
Бакум М. В. - Обґрунтування ефективності використання решетних сепараторів для підготовки посівного матеріалу сафлору, Крекот М. М., Михайлов А. Д., Козій О. Б., Майборода М. М., Пузік В. К., Чалая О. С., Басов О. І., Циба М. В. (2019)
Барабаш Г. І. - До питання визначення кінематичних параметрів зернозбиральних комбайнів, Таценко О. В. (2019)
Бакум М. В. - Просапна сівалка з мехатронним пристроєм для якісної заробки насіння, Пастухов В. І., Кириченко Р. В., Басов О. І., Кириченко О. А. (2019)
Сокол С. П. - Формування конструктивних параметрів грунтообробних машин методами фізичного моделювання, Волик Б. А. (2019)
Бакум М. В. - Удосконалення зернової сівалки для підвищення точності висіву насіння по глибині, Пастухов В. І., Морозов І. В., Кириченко Р. В., Басов О. І., Крохмаль Д. В. (2019)
Бакум М. В. - Дослідження ефективності пневматичного сепаратора з нахиленим повітряним каналом на попередньому очищені насіннєвих сумішей сафлору, Крекот М. М., Абдуєв М. М., Шептур О. А., Пузік В. К., Чалая О. С., Циба М. В., Вотченко О. С. (2019)
Кіральгазі І. І. - Удосконалення механізму навіски робочих органів посівних машин (2019)
Курлов В. І. - Конструктивний аналіз тукових машин із шнековим робочим органом і їх удосконалення, Фесенко Г. В., Поляков А. М. (2019)
Кобець О. М. - Результати стендових досліджень відцентрових розпилювачів пестицидів, Кузьменко О. Ф. (2019)
Бакум М. В. - Результати виробничих випробувань пневматичного сепаратора на додатковому сортуванні насіння гороху, Крекот М. М., Абдуєв М. М., Майборода М. М. (2019)
Панкова О. В. - Экологически чистая методика предпосевной подготовки семян (2019)
Spirin A. - Increasing the relibility of agricultural machinery work, Polievoda Y., Tverdokhlib I. (2019)
Мельник В. І. - Розрахунок показників технологій внесення твердих органічних добрив, Романашенко О. А., Циганенко М. О., Калюжний О. Д., Качанов В. В. (2019)
Пономаренко А. М. - Оптимізація технології відновлення колінчастого валу трактора марки "ПМЗ 10280" методом електродугової металізації, Кравченко В. С., Терещенко Ю. Ф. (2019)
Ляшенко С. О. - Розробка підходу щодо визначення енергоефективних та екологічно безпечних режимів роботи випарних установок у системі автоматизованого управління цукрових заводів, Фесенко А. М., Ляшенко О. С., Кісь О. В. (2019)
Клец Д. М. - Вплив різниці коефіцієнтів опору коченню ведучих коліс на стійкість автомобіля проти зносу, Дубінін Є. О., Слипченко І. В., Полянський О. С. (2019)
Молодан А. О. - Діагностування потужності окремих циліндрів автотракторних двигунів методом їх відключення (2019)
Кайдалов Р. О. - Забезпечення стійкості повнопривідних автомобілів проти заносу на дорозі з низьким коефіцієнтом зчеплення коліс з дорогою, Літвінов О. В., Кудімов С. А., Подригало М. А. (2019)
Полянський О. С. - Оптимізація основних параметрів брикетування, Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Скрипник О. С. (2019)
Полянский А. С. - Совершенствование бортовых информационных систем тракторов для безопасной работы на уклонах, Кириенко Н. М., Задорожняя В. В., Переверзева Л. Н. (2019)
Полянський О. С. - Фактори впливу на тривалість робіт під час виготовлення паливних брикетів із рослинних відходів, Дьяконов О. В., Д'яконов В. І., Скрипник О. С. (2019)
Мельник В. І. - Результати експериментальних досліджень тягової динаміки трактора ХТЗ-243К, Антощенков Р. В., Антощенков В. М., Кісь В. М., Галич І.. В. (2019)
Коломієць В. В. - Методика розрахунку довжин валів одноступінчастих черв'ячних редукторів, Богданович С. А., Рідний Р. В., Свіргун О. А., Харченко С. О., Півень М. В. (2019)
Антощенков Р. В. - Україна: ринок сільськогосподарської техніки. Аналіз та перспективи, Антощенков В. М., Галич І. В., Антощенкова В. В., Козлов О. С. (2019)
Калюжний О. Д. - Експериментальне дослідження відцентрового розприскувача рідких хіміікатів, Рідний Р. В., Романашенко О. А., Ростовський І. Р. (2019)
Кісь О. В. - Мехатронна вимірювальна система, Антощенков Р. В. (2019)
Лукьяненко В. М. - Использование метода прогонки при расчёте трёхмерного поля скоростей воздушной среды находящейся между двух синхронно колеблющихся рабочих плоскостей вибромашины, Никифоров А. А., Никифорова А. П. (2019)
Ляшук О. Л. - Стенд і результати дослідження гвинтового завантажувача сипких матеріалів, Рогатинська О. Р., Слободян Л. М., Гудь В. З., Клендій В. М., Гупка В. В. (2019)
Дячун А. Є. - Дослідження кінематики сипкого матеріалу у гвинтовому конвеєрі-змішувачі із обертовим кожухом та гофрованим шнеком, Ляшук О. Л., Котик Р. М., Михайлюк В. П., Гандзій В. С. (2019)
Ляшук О. Л. - Техніко-економічне обґрунтування процесу виготовлення гвинтових робочих органів, Дячун А. Є., Третьяков О. Л., Навроцька Т. Д., Круглик О. А. (2019)
Заіченко В. І. - Застосування геометричної теорії при акустичній обробки виробничих приміщень (2019)
Гевко І. Б. - Спосіб навивання спіралей шнеків робочих органів сільськогосподарських машин та механізмів, Круглик О. А., Гудь В. З., Дубиняк Т. С. (2019)
Сметанкіна Н. В. - Розрахунок міцності багатошарового оскління спеціальної техніки при нестаціонарних теплових навантаженнях, Бредихін В. В. (2019)
Лукьяненко В. М. - Конструктивные мероприятия по интенсификации процесса сепарирования семенных смесей на вибрационных семяочистительных машинах, Лукьяненко А. В., Никифоров А. А., Никифорова А. П. (2019)
Гончар В. А. - Підвищення зносостійкості деталей екструдерів для виготовлення комбікормів, Каплун П. В. (2019)
Дюндик С. М. - Обґрунтування методу дослідження динаміки автомобіля спеціального призначення, Кісь В. М., Галич І. В. (2019)
Лукьяненко А. В. - Обоснование геометрических параметров пористого элемента пеногенератора для внутрипочвенного внесения жидких средств химизации в слон пены (2019)
Лебедєв А. Т. - Теоретичні проблеми теорії трактора (2019)
Лебедєв А. Т. - Методи контролю ергономічних показників тракторів на ринку України, Шуляк М. Л., Калінін Є. І., Луньова Д. А., Лебедєв С. А. (2019)
Лебедєв С. А. - Споживчі властивості тракторів на вторинному ринку, Лебедєв А. Т. (2019)
Мигаль В. Д. - Критерии выбора грузовых автомобилей и повышение эффективности технической эксплуатации автомобилей, Лебедев А. Т., Шуляк М. Л., Калинин Е. И. (2019)
Шуляк М. Л. - Підвищення ефективності трактора на транспортних роботах в складі агрегату змінної маси, Крамаренко О. В., Марченков С. П. (2019)
Балабай Т. О. - Аналіз випробувань зерносушарки шахтної типу ЗШ (ЗШ-1500Г), Коробко А. І., Шуляк М. Л., Кірєєва О. С. (2019)
Тетівник Г. О. - Аналіз випробувань теплогенератора на соломі КТ-601М вітчизняного виробництва, Козлов Ю. Ю., Шуляк М. Л., Єсіпов О. В. (2019)
Поляшенко С. О. - Щодо питання точностіслідкування при автоводінні агрегату з навісним знаряддям, Єсіпов О. В., Манойло В. М. (2019)
Єсіпов О. В. - Ефективне спалювання твердої біомаси, Поляшенко С. О., Манойло В. М., Пікалов А. В. (2019)
Бажинова Т. О. - Характеристика розв'язання неформалізованих задач стосовно до транспортним засобів, Берус С. В. (2019)
Шевченко І. О. - Рульове керування сучасних вантажних автомобілів, Кулаков Ю. М., Станіславенко А. В. (2019)
Макаренко М. Г. - Дослідження маневреності комбінованих сільськогосподарських агрегатів, Кулаков Ю. М., Макаренко О. М. (2019)
Макаренко М. Г. - Підвищення маневреності комбінованих сільськогосподарських агрегатів використанням інтелектуальної системи адаптивного керування, Кулаков Ю. М., Макаренко О. М. (2019)
Колєснік І. В. - Керованість трактора на транспортних роботах, Лупенко В. В. (2019)
Бойко А. І. - Аналіз впливу технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничий персонал теплиць, Савченко Л. Г., Савченко В. М. (2019)
Міненко С. В. - Аналіз технічного стану складових систем зрошування рослин в умовах захищеного грунту, Савченко В. М., Махов О. А. (2019)
Цуркан О. В. - Перевірка адекватності математичної моделі розповсюдження озону у шарі зерна при його сушінні, Присяжнюк Д. В., Спірін А. В. (2019)
Любимова Н. О. - Інтегральний показник якості ґрунту для економічної та екологічно оцінки, Шептур О. А., Горбаньов А. П., Циба М. В. (2019)
Рябушенко О. В. - Дослідження режиму руху автомобіля в умовах міста за даними GPS треку, Наглюк І. С., Шевцов Д. Д. (2019)
Бурлака О. А. - Багатокритеріальний вибір сучасних зернозбиральних комбайнів. Аналітичні аспекти, Яхін С. В., Дудник В. В., Іванкова О. В., Дрожчана О. У. (2019)
Дудніков А. А. - Підвищення довговічності робочих органів зернопосівних машин, Біловод О. І., Дудник В. В., Бурлака О. А., Дрожчана О. У. (2019)
Kuvachov V. P. - Justification of the parameters a rear-mounted linkage wide span tractor (vehicle) (2019)
Kelemesh A. - Survey of optimal modes of strengthening treatment of machine parts, Gorbenko O. (2019)
Іванкова О. В. - Дослідження впливу змінюючих технологій відновлення деталей на ресурс машин, Бартош В. Ю. (2019)
Грушецький С. М. - Способи активізації сепарації картопляного вороху, Підлісний В. В. (2019)
Калініченко Р. А. - Математична модель процесу сушіння з перехресним рухом зерна і сушильного агента при його секційнованому вводі, Швидя В. О., Степаненко С. П., Котов Б. І. (2019)
Бандура В. М. - Моделювання та розрахунок процесу радіаційно-конвективного сушіння насіння у лотковій вібраційній установці періодичної дії (з контуром циркуляції матеріалу), Котов Б. І., Грищенко В. О. (2019)
Мельник В. І. - Вирощування кормових культур в сумісних посівах, Пастухов В. І., Циганенко М. О., Анікєєв О. І., Романашенко О. А., Качанов В. В. (2019)
Анікєєв О. І. - Вплив перекриття суміжних проходів на якість роботи розкидача твердих органічних добрив, Сировицький К. Г., Возний В. С. (2019)
Зубко В. М. - Прилади, обладнання та системи оцінки якості проведення збирання зернових культур (2019)
Ковалишин С. Й. - Дослідження впливу травмованості на якість насіннєвого матеріалу озимого ріпаку, отриманого під час збирання комбайнами Claas Lexion, Швець О. П., Дадак В. О., Пташник В. В., Румак В. А. (2019)
Ярошенко П. М. - Про особливості траєкторій руху сівалок по полю (2019)
Анікєєв О. І. - Перспективи впровадження і розробки логістичних систем для підвищення продуктивності підприємств України, Сировицький К. Г., Агапов М. О. (2019)
Тридуб А. Г. - Відновлення геометричної щільності прецизійних деталей дизельних форсунок, Поляков А. М. (2019)
Горяинов А. Н. - Состояние и перспективы использования систем караванного движения (platooning systems) в аграрном секторе (2019)
Артьомов М. П. - Вдосконалення тракторів використанням інтелектуальних автоматизованих систем управління, Подригало М. А., Макаренко М. Г. (2019)
Болтянська Н. І. - Обґрунтування моделі організаційно-економічного механізму впровадження ресурсозберігаючих технологій в тваринництві, Болтянський О. В. (2019)
Болтянська Н. І. - Обґрунтування шляхів вдосконалення процесу гранулювання у прес-грануляторах з кільцевою матрицею, Комар А. С. (2019)
Гусаренко М. П. - Підвищення ефективності та екологічності роботи обприскувача (2019)
Антощенков Р. В. - Інноваційні технології AGXTEND від Case IH, Антощенков В. М., Кісь В. М., Галич І. В. (2019)
Антощенков Р. В. - Розумна сільськогосподарська техніка, Антощенков В. М., Фабричнікова І. А. (2019)
Антощенков Р. В. - Інтелектуальні інформаційні системи у сільському господарстві, Галич І. В., Мікла І. А., Козлов О. С., Сизько А. А. (2019)
Антощенков Р. В. - Аналіз мехатронних систем віддаленого контролю бджолиної сім'ї, Кісь В. М., Галич І. В., Никифоров А. О., Мікла І. А. (2019)
Мельник В. І. - Експериментальне дослідження активного дискового дозатора сипучих мінеральних добрив, Калюжний О. Д., Рідний Р. В., Колодяжний І. О. (2019)
Лапенко Г. О. - Оптимізація технологічного процесу хонінгування блоків циліндрів автотракторних двигунів алмазними брусками, Лапенко Т. Г., Кузьменко О. І. (2019)
Коломиец В. В. - Расчет экономической эффективности внедрения инструментов из ПСТМ в ремонтных предприятиях АПК, Антощенков Р. В., Ридный Р. В., Рыбалко И. Н., Гончаренко А. А. (2019)
Кісь О. В. - Комп'ютеризація та інформаційні технології у сільському господарстві, Антощенков Р. В. (2019)
Чуприна Ю. Ю. - Екологічна оцінка зразків роду TRITICUM L. До основних збудників хвороб у Східному Лісостепу України (2019)
Домарацький О. О. - Регулятори росту рослин як складова екологічної безпеки при вирощуванні соняшнику в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України, Ревтьо О. Я. (2019)
Гармаш О. І. - Використання принципів пермакультури на прикладі ПП "Агроекологія" (2019)
Скляр О. Г. - Програма та методика експериментальних досліджень на лабораторній біогазовій установці, Скляр Р. В., Григоренко С. М. (2019)
Панцирева Г. В. - Технологічні аспекти виробництва біогазу з органічної сировини (2019)
Тимофєєв В. М. - Вплив роботи технологічного обладнання на якість шкаралупи харчових яєць курей при існуючої практики їх збору і сортування, Горбаньов А. П. (2019)
Тимофєєв В. М. - Вплив щільності посадки курчат блойлерів на ефективність відгодівлі, Горбаньов А. П. (2019)
Прасолов Є. Я. - Обґрунтування параметрів машини для формування штучної оболонки на насінні овочевих культур, Біловол С. А., Литовченко А. С. (2019)
Пшиченко О. І. - Формування продуктивності ячменю ярого в умовах органічного землеробства (2019)
Велит І. А. - Використання джерел штучного світла для безпечного вирощування сільськогосподарських культур в умовах закритого грунту (2019)
Пузик В. К. - Последовательный контроль сельскохозяйственной продукции, Пузик Л. М., Любимова Н. А. (2019)
Гамаюнова В. В. - Роль ґрунтової родючості і основних законів землеробства у зерновиробництві зони Південного Степу України, Хоненко Л. Г., Глушко Т. В., Музика Н. М. (2019)
Харченко С. А. - Энергоемкость и металлоемкость процесса очистки запылённого воздушного потока модернизированным сепаратором СВС-25М, Гаек Е. А. (2019)
Мельник В. И. - Анализ конструкций распылителей, Сыровицкий К. Г., Фатеева Н. Ю. (2019)
Флегатов Л. О. - Оптимізація кількісного складу збирально-транспортного комплексу сільськогосподарських машин засобами Excel, Овсієнко Ю. І. (2019)
Власовец В. М. - Оценка возможности магнитного контроля качества деталей из углеродистой стали, Кобеняк О. В., Убайтаєва М. С.-У. (2019)
Богомолов О. В. - До питання сепарації зернових сумішей за сукупнісю пружних та аеродинамічних властивостей, Завгородній О. І., Ольшанський В. П., Богомолов О. О. (2019)
Ольшанський В. П. - Вільні затухаючі коливання осцилятора дуффінга, спричинені квадратичним опором, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Спольнік О. І. (2019)
Ольшанський В. П. - Вільні затухаючі коливання осцилятора з комбінованим опором, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2019)
Ольшанський В. П. - Динаміка нелінійно-пружного осцилятора з сухим тертям, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2019)
Спольник А. И. - Повышение износостойкости узлов трения путем уменьшения адгезионной активности материала, Гайдусь А. Ю., Калиберда Л. М. (2019)
Бредихін В. В. - Доцільність застосування дисципліни "Електронна комерція та державні закупівлі" при підготовці студентів-магістрів навчально-наукового інституту переробних і харчових виробництв, Коваленко С. М., Денисенко С. А., Чалий І. В. (2019)
Богомолов О. В. - До розробки алгоритму аналізу та сепарації зернових сумішей, Кісь В. М., Лук’янов І. М., Акіншин В. В., Довженко Д. І., Шуліка Д. Ю., Новіков С. С., Богомолов О. О. (2019)
Богомолов А. В. - К вопросу энергоемкости измельчения зерна пшеницы, Ирклиенко В. И. (2019)
Богомолов О. В. - Удосконалення конструкції гравітаційного багатоярусного ударного сепаратора, Брагінець М. В., Мозгунов А. Р., Науменко Е. М., Санін М. Ю., Манчич В. В., Богомолов О. О., Богомолова В. П. (2019)
Богомолов О. В. - Дослідження впливу ультразвуку на тиск пресування макаронного тіста, Гурський П. В., Іващенко С. Г., Токолов Ю. І. (2019)
Кащеєв Л. Б. - Підхід до оцінки якості упаковки харчових продуктів, заснований на нечіткому логічному виведенні, Коваленко С. В., Коваленко С. М., Мегель Ю. Є., Путятін В. П., Чалий І. В. (2019)
Любич В. В. - Круп’яні властивості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту (2019)
Любич В. В. - Вплив зволожування та відволожування зерна пшениці спельти на вихід борошна, Желєзна В. В., Улянич І. Ф. (2019)
Любич В. В. - Вихід цілої крупи із зерна пшениці полби залежно від тривалості лущення і водотеплового оброблення, Новіков В. В., Лещенко І. А. (2019)
Сичов А. І. - Розрахунки тонкостінних елементів обладнання переробних та харчових виробництв на міцність з урахуванням геометричної нелінійності, Сичова Т. О. (2019)
Гудь В. З. - Динамічні процеси в телескопічних гвинтових транспортерів (2019)
Шаніна О. М. - Вивчення впливу білкової добавки на конформаційний стан білків безглютенового тіста, Гавриш Т. В., Галясний І. В. (2019)
Шаніна О. М. - Вплив добавок білкової та полісахаридної природи на вологоутримуючу здатність безклейковинного тіста, Боровікова Н. О., Гавриш Т. В., Дугіна К. В., Фейзопуло О. Е. (2019)
Шаніна О. М. - Газоутворювальна здатність тіста для виробництва безглютенового парового хліба, Мінченко С. М. (2019)
Пузік Л. М. - Пивоварні властивості зерна ячменю ярого за різних умов зберігання (2019)
Гурський П. В. - Дослідження стану води в сирній масі методом ядерно-магнітного резонансу, Перцевой Ф. В., Бідюк Д. О., Кондрашина Л. А. (2019)
Фоміна І. М. - Розширення асоритменту пшеничних зернових пластівців підвищеної біологічної цінності, Ізмайлова О. О., Маліков К. С., Плечко В. А. (2019)
Машкін М. І. - Аналіз способів виробництва м'яких сирів з відновленого молока, Денисенко С. А., Токолов Ю. І. (2019)
Дейниченко Г. В. - Визначення баричних режимів отримання ульрафільтраційних концентратів білково-вуглеводної молочної сировини, Золотухіна І. В., Кравченко Т. В. (2019)
Дейниченко Г. В. - Технологии полуфабрикатов для мягкого мороженого на основе лактозосодержащего молочного сырья, Кравченко Т. В., Дейниченко Л. Г. (2019)
Юдіна Т. І. - Дослідження впливу концентрату сколотин на якість безглютенових кексів, Безрученко О. М., Кравченко Т. В. (2019)
Кравченко М. Ф. - Визначення оптимального співвідношення композиційної суміші шротів у технології пісочного печива, Михайлик В. С., Марусяк Т. М. (2019)
Медведєва А. О. - Технологія заморожених десертів з використанням кріотехнологій, Антонюк І. Ю. (2019)
Перепелиця М. П. - Якість клейковини тістового напівфабрикату для борошняних кулінарних виробів (2019)
Костецька К. В. - Використання пряносмакових рослин для збагачення хліба пшеничного, Ковтун-Водяницька С. М. (2019)
Богомолов О. В. - ІТ-технології та роботизація агропромислового виробництва. Проблеми та перспективи STEAM-освіти, Бредихін В. В., Мітяшкіна Т. Ю., Міленін А. М., Лук’янов І. М. (2019)
Дроздов С. С. - Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Дроздова С. С. (2020)
Богданович В. Ю. - Принципи, цілі, форми й способи організації та ведення асиметричних дій, спрямованих на зниження впливу окремих загроз на визначальні сфери життєдіяльності держави, Сиротенко А. М., Дублян О. В., Передрій О. В. (2020)
Головін О. О. - Онтологічні засади взаємодії експертів з інформаційно-аналітичною системою підтримки прийняття рішень з розвитку озброєння та військової техніки, Попова М. А., Яценко К. Г. (2020)
Пєвцов Г. В. - Комбінована методика оцінювання компетентності експертів при виборі сценарію організації інформаційно-психологічного впливу, Усачова О. А., Пацек П., Романюк А. О. (2020)
Турінський О. В. - Науково-методологічні аспекти управління ризиками у системі державного оборонного замовлення, Демідов Б. О., Гриб Д. А., Хмелевська О. О. (2020)
Денисов Ю. О. - Компенсація пульсацій напруги та струму в системах електроприводів гвинтів квадрокоптеру, Ревко А. С., Бурсала О. О. (2020)
Джус Р. М. - Порівняльна оцінка технологічних методів цементації та іонно-плазмового азотування при їх використанні для зміцнення високонавантажених вузлів авіаційної техніки, Стадніченко М. Г., Попов В. В., Плешкунов С. А., Семенов С. Я. (2020)
Шейгас О. К. - Запобігання зіткнення парашутистів з бойовою технікою на ділянці зниження, Долина М. П., Вусатий С. Ю., Іванова Т. В., Мевша Ю. В. (2020)
Shamko V. - A conceptual approach to defining a structure for spatially distributed network-centric system for controlling the tier of air defense missile cover (2020)
Ярош С. П. - Обґрунтування організації зенітного ракетно-артилерійського прикриття угруповань військ з застосуванням міжвидових мобільних вогневих підрозділів ППО, Рябуха Б. М., Соломонович Р. А. (2020)
Лещенко С. П. - Радіолокаційне розпізнавання повітряних об'єктів по їх дальнісним портретам та залученням додаткових ознак (2020)
Ліщенко В. М. - Метод обробки когерентних сигналів в мультирадарній системі однотипних двокоординатних оглядових радіолокаційних станцій з механічним обертанням (2020)
Гриценко Л. А. - Аналітичний підхід щодо створення інформаційної моделі оперативної обстановки в АСУ розвідкою в умовах невизначеності, Кузнецов Д. О., Оксенчук І. С., Баранов Р. А., Костенко О. В. (2020)
Боровик О. В. - Удосконалена модель розпізнавання рівня небезпеки ситуацій та її застосування при дослідженні функціонування системи охорони кордону, Андрушко О. В., Качур А. В., Боровик Д. О. (2020)
Афанасенко В. С. - Шляхи реалізації перспективної моделі фахівця морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України в умовах переходу на стандарти НАТО, Пасічник В. І. (2020)
Воїнов В. В. - Аналіз напрямків розвитку технологій, що базуються на застосуванні штучного інтелекту, в логістиці Збройних Сил України (2020)
Корощенко М. М. - Пропозиції щодо підвищення ефективності ППО кораблів (катерів) ВМС України в пунктах базування (військово-морських базах) та на переході морем, Харитонов О. Л. (2020)
Пилипенко В. М. - Інструментарій управління талантами в кадровому менеджменті Збройних Сил України, Гончарук А. В., Крючка Л. М. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні дані (2020)
Кавун Л. - Вітаїстична модель міста в українській художній прозі 1920-х років (2019)
Городнюк Н. Городнюк Н. - Образи пекельної машини та чавунного Командора у романі Гордія Брасюка "Донна Анна" (2019)
Просалова В. Просалова В. - Поетика записок: зі спостережень над творами початку ХХІ століття (2019)
Чуйко В. Чуйко В. - Перекодування творів М. Хвильового засобами кіно: семіотичний аспект (2019)
Ромас Л. - Авторська точка зору на протистояння "Совєти – Армія Крайова – УПА – нацистська Німеччина" в історико-пригодницькому романі А. Кокотюхи "Чорний ліс" (2019)
Краснікова В. - Історичне минуле у візії Володимира Сосюри (2019)
Біляцька В. - Художнє моделювання подій і героїв у романах у віршах Андрія Гудими (2019)
Шаф О. - Семіозис дзеркала в поетиці ліричного тексту: гендерний ракурс (2019)
Соловей О. - Поетична історіософія Василя Герасим’юка (2019)
Реутова М. - Екзистенційні мотиви збірки поезії Сергія Жадана "Життя Марії" (2019)
Гнатюк М. - У творчій майстерні Емми Андієвської (2019)
Пуніна О. - Оборонна система Василя Стуса: етика і творчий процес (2019)
Єгорченко М. - Ідея життєтворчості в рецепції Василя Стуса: тексти і контексти (2019)
Лабурцева О. І. - Зниження витрат підприємства за допомогою аутсорсингу: зарубіжний досвід (2020)
Seliverstova L. - Trends in the development of the ukrainian insurance market, Tkachenko N. (2020)
Лойко В. В. - Аналіз ефективності залучення інвестицій у розвиток житлово-комунальної інфраструктури, Маляр С. А. (2020)
Олешко А. А. - Сучасні тенденції міжнародної освітньої еміграції з України, Ровнягін О. В. (2020)
Касич А. О. - Зовнішній аспект аналізу експортного потенціалу металургійних підприємств України, Бабич Ю. А. (2020)
Разінькова М. Ю. - Міжнародний туризм і його вплив на розвиток міжнародної економіки (2020)
Ватульов А. В. - Фінансово-бюджетна політика економічного розвитку (2020)
Євтушевська О. В. - Комерціалізація результатів господарської діяльності в різних видах торгівлі (2020)
Королюк Т. О. - Генезис правил фіскального регулювання в Україні та світі (2020)
Гамова О. В. - Шляхи вдосконалення обліку та аудиту виробничих запасів на складах прат "дніпроспецсталь", Феофанов Л. К., Ракитянська Ю. В. (2020)
Зелінська А. М. - Управління ефективністю диверсифікації комунальної установи в контексті ефективності умов державного інвестування, Солдатов В. К. (2020)
Поснова Т. В. - Особливості здійснення бюджетно-податкової політики та шляхи її вдосконалення, Циганкова С. Л. (2020)
Ткаченко А. С. - Формування інвестиційних стратегій компаній зі страхування життя за умов економічних дисбалансів (2020)
Степанюк А. В. - Роль фінансової децентралізації в управлінні системою фінансів місцевого самоврядування (2020)
Білозір О. В. - Підходи до взаємодії та участі України в трансєвропейських освітніх програмах (2020)
Терешкевич Г. Т. - Світоглядно-філософські основи біоетики у контексті реформування системи охорони здоров'я (2020)
Сьомич М. І. - Особливості реалізації інвестиційних проектів, що спрямовані на забезпечення інтересів місцевих громад міста миргород (2020)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Державне управління інформаційно-комунікативною безпекою та лобізм в Україні (2020)
Якобчук В. П. - Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах, Войтенко А. Б., Пугачова Н. С. (2020)
Котух Є. В. - Електронне урядування як нова парадигма публічного управління (2020)
Терещенко Д. А. - Зарубіжний досвід державного управління процесами формування людського капіталу (2020)
Акімов О. О. - Тенденції розвитку державно-службової діяльності як основи парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності (2020)
Піх Н. С. - Забезпечення громадської (публічної) безпеки у країнах європейського союзу (2020)
Європейські стандарти допомоги для забезпечення здоров’я новонароджених (2019)
Знаменська Т. К. - Здобутки та перспективи діяльності Асоціації неонатологів України (2019)
Знаменська Т. К. - Характеристика діяльності закладів перинатальної допомоги в Україні: неонатологічна служба, Воробйова О. В, Дудіна О. О., Руденко Н. Г. (2019)
Редько І. І. - Використання сучасних інноваційних технологій у післядипломній освіті (2019)
Поцюрко С. О. - Відкрита артеріальна протока у значно недоношених новонароджених немовлят: чи ми використовуємо оптимальний варіант допомоги?, Добрянський Д. О., Секретар Л. Б., Меньшикова А. О., Салабай З. В., Децик О. Я. (2019)
Мавропуло Т. К. - Фактори ризику низької ефективності терапевтичної гіпотермії у доношених новонароджених з асфіксією, Соколова К. Ю. (2019)
Іванова Є. В. - Лабораторно-інструментальні співставлення варіабельності серцевого ритму у новонароджених після перенесеної гіпоксії (2019)
Старець О. О. - Вивчення шляхів корекції харчування та дефіциту мінералів і вітамінів у недоношених дітей першого року життя, Хіменко Т. М. (2019)
Лозюк І. Я. - Диференційований підхід до лікування caga H. PYLORI–асоційованих запальних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в дітей із харчовою алергією (2019)
Горбатюк О. М. - Сучасні стратегії діагностики, хірургічної корекції та профілактики вроджених вад розвитку у новонароджених, Македонський І. О., Курило Г. В. (2019)
Знаменська Т. К. - Місце пробіотиків у сучасних стандартах надання медичної допомоги передчасно народженим дітям, Воробйова О. В. (2019)
Крецу Н. М. - Вроджена гіперплазія кори наднирникових залоз у новонародженого (клінічний випадок), Колюбакіна Л. В., Крецу Т. М., Балицька Л. Ф. (2019)
Знаменська Т. К. - Пам’яті вчителя і колеги - першому президенту Асоціаціїї неонатологів України присвячується професору О. Г. Сулімі (2019)
Цвей Я. П. - Поживний режим чорнозему вилугуваного та продуктивність зернової ланки за тривалого удобрення сівозміни, Іваніна Р. В., Сенчук С. М. (2020)
Булигін С. Ю. - Вплив добрив на мікрофлору ґрунту і ризофлори гірчиці, Кролевець О. О., Коцарева Н. В., Коваленко А. М. (2020)
Петриченко В. Ф. - Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату, Гетман Н. Я., Векленко Ю. А. (2020)
Кіщак О. А. - Вплив строків сівби на продуктивність пшениці озимої, Гриник І .В., Барабаш Л. О., Кіщак Ю. П. (2020)
Ткачук В. П. - Вплив строків сівби на продуктивність пшениці озимої, Тимощук Т. М. (2020)
Міщенко О. А. - Вплив підгодівлі бджіл на продукування воску, Литвиненко О. М., Криворучко Д. І. (2020)
Лимар В. А. - Результати адаптивної селекції овочевих і баштанних культур в умовах змін клімату, Холодняк О. Г. (2020)
Бащенко М. І. - Вплив генотипових і паратипових факторів на продуктивність молочної худоби, Бойко О. В., Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Ткач Є. Ф. (2020)
Тараріко Ю. О. - Сучасна практика та перспективи розвитку аграрного виробництва в Одеському регіоні, Величко В. А., Сайдак Р. В. (2020)
Скрильник Є. В. - Вплив анаеробного зброджування органічних відходів на зміну вмісту біогенних елементів у ефлюенті біогазової установки, Кутова А. М., Гетманенко В. А. (2020)
Хареба О. В. - Екологічна оцінка сортів гарбуза мускатного за основними господарсько-цінними показниками в умовах Лісостепу України, Хареба В. В., Кокойко В. В. (2020)
Вожегова Р. А. - Урожайність і якість насіння сортів льону олійного в Південному Степу України залежно від різних умов вирощування, Боровик В. А., Коновалова В. М. (2020)
Пабату В. О.-75 (2020)
Bezrukov L. - Diagnostic value of biomarkers of cardiovascular system lesions in neonates, Kretsu N. (2020)
Лемешко Ю. И. - Алгоритм комплексной медицинской профилактики нарушения слуха у новорожденных детей, Устинович Ю. А., Шишко Г. А., Мосько П. Л. (2020)
Гусина А. А. - Наследственный дефицит бета-1,4-маннозилтрансферазы (ALG1-CDG) – редкое нарушение N-гликозилирования: наблюдение трех случаев заболевания в одной семье, Гусина Н. Б., Румянцева Н. В., Зиновик А. В. (2020)
Мельников О. Ф. - Исследование влияния растительного препарата Имупрет® на активность пероксидазы клеток миндалин и реакции врожденного иммунитета клеток лимфоидной ткани верхних дыхательных путей, Димченко С. В., Белоусова А. А., Димченко М. Д. (2020)
Косаковский А. Л. - Определение антимикробного действия "Апиколд Пропо, спрей назальный", Головня О. М., Гунько С. Г., Косаковская И. А. (2020)
Бекетова Г. В. - Смертельный коронавирус. Тактика врача согласно рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕСDC), Приймачук Л. С. (2020)
Галашевская А. А. - Синдром Кавасаки у детей: современные проблемы диагностики и лечения, Почкайло А. С., Лазарчик И. В. (2020)
Люгер Т. - Рекомендации по применению пимекролимуса 1% крема для лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести: от терапевтической необходимости к новому алгоритму лечения, Де Раеве Л., Гельметти К., Какуру Т., Катсару А., Ламберт Д., Моррен М. А., Оранье А., Рюэр М., Сердароглу С. (2020)
Прилуцкая В. А. - Пропионовая ацидемия у детей: обзор литературы и клиническое наблюдение, Сукало А. В., Деркач Т. А., Наумчик И. В., Шалькевич Л. В., Зиновик А. В., Елиневский Б. Л., Стефаненкова В. П., Богданович И. П. (2020)
Волкова Н.В. - "Двойной" сахарный диабет у членов одной семьи: обзор литературы и клинический случай, Солнцева А.В., Гудыно В.С., Пугавко Т.Б. (2020)
Белоусова О. Ю. - Факторы риска формирования и оптимальная коррекция внешнесекреторной панкреатической недостаточности в педиатрической практике: мифы и реальность, Солодовниченко И. Г. (2020)
Мокия-Сербина С. А. - Медико-социальная помощь детям и подросткам: состояние, проблемы и перспективы развития, Литвинова Т. В., Заболотняя Н. И. (2020)
Актуальные вопросы острых респираторных инфекций в медицинской практике. Фармакотерапия (2020)
Педиатрия в лицах (2020)
Бекетова Г. В. - Болезнь Кавасаки у детей и педиатрический воспалительный мультисистемный синдром, связанный с SARS-CoV-2, в период пандемии (клиническая лекция), Солдатова О. В. (2020)
Парамонова Н. С. - Характеристика функциональной активности нейтрофилов у детей с острой пневмонией в зависимости от тяжести течения патологического процесса и этиологического фактора, Малолетникова И. М. (2020)
Косаковская И. А. - Влияние высокочастотного тока на показатели клеточной гибели суспензии живых клеток, Ватлицов Д. В., Андрияш В. В. (2020)
Санковец Д. Н. - Показатели региональной оксигенации у новорожденных с анемическим синдромом, Гнедько Т. В. (2020)
Цодикова О. А. - Анализ распространенности компьютерной игровой зависимости среди школьников подросткового возраста в мегаполисе, Гарбар Е. Б. (2020)
Багинский В. А. - Точность и эффективность определения костного возраста методом Грейлиха – Пайла у детей Республики Беларусь, Денисов С. Д., Солнцева А. В. (2020)
Кондаурова С. Л. - Определение сывороточного бис(метилтио)глиотоксина и галактоманнана у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, Баслык К. С. (2020)
Ровбуть Т. И. - Критерии обоснованной витаминопрофилактики при хронической патологии у детей (2020)
Солнцева А. В. - Нарушение половой дифференцировки: новые концепции диагностики и ведения пациентов детского возраста (2020)
Макаревич О. О. - Ретинобластома: клинические проявления и особенности диагностики у детей (2020)
Колупаева Е. А. - Полиненасыщенные жирные кислоты и развитие ребенка (2020)
Абатуров А. Е. - Терапия антибиотиками как фактор риска развития ожирения у детей, Никулина А. А. (2020)
Резолюция Экспертного совета по оценке эффективности и безопасности применения Линекс Беби® и Линекс® Детские капли при различных симптомах нарушений желудочно-кишечного тракта (2020)
Взрослые проблемы украинской педиатрии (2020)
Педиатрия в лицах (2020)
Yakovlieva-Nosar S. O. - Dendroflora of the ravine Velyka Molodnyaha (Khortytsia Island) under the anthropogenic influence (2019)
Зайцева І. О. - Особливості накопичення важких металів в едафотопах урбофітоценозів за дії викидів теплових електростанцій, Поворотня М. М. (2019)
Луганська О. В. - Біоіндикація важких металів в оточуючому середовищі йонселективними електродами в опеньку осінньому, Єщенко Ю. В., Бовт В. Д. (2019)
Пономарьова О. А. - Накопичення макроелементів в опаді деревних рослин придорожнього насадження (вздовж траси Дніпро-Запоріжжя) (2019)
Данильчук О. М. - Особливості акумуляції деяких важких металів органами асиміляції видів роду Populus L. та розвиток процесу пероксидації, Гришко В. М., Павлюкова Н. Ф. (2019)
Крупей К. С. - Фітоіндикація стану довкілля за ступенем пошкодження листової пластинки Betula pendula Roth., Обруч К. І., Михайличенко А.А. (2019)
Юсипіва Т. І. - Біометричні показники асиміляційного апарату представників роду Pinus за дії забруднення ДТЕК Придніпровська ТЕС, Лихолат Ю. В., Юсипів М. С., Задесенець А. О., Філатова Н. О. (2019)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенних умов м. Дніпро на співвідношення гістологічних елементів пагона Picea pungens Engelm., Полякова Є. О. (2019)
Бессонова В. П. - Видове різноманіття та життєвий стан деревних рослин у насадженнях проспекту Івана Мазепи м. Дніпро, Іванченко О. Є. (2019)
Булейко А. А. - Характеристика хімічних та еколого-мікроморфологічних особливостей терникових едафотопів, що формуються в умовах північного варіанту природних байрачних лісів степової зони України, Полєва Ю. Л. (2019)
Костюченко Н. І. - Екологічний стан ґрунтів острова Хортиця з різним ступенем трансформації, Терещенко О. О. (2019)
Шарамок Т. С. - Гідроекологічна оцінка Запорізького водосховища, Федоненко О. В., Курченко В. О., Ніколенко Ю. В. (2019)
Зайцева І. А. - Комахи – карпофаги кленів у паркових насадженнях м. Дніпро, Джиган О. П. (2019)
Крупєй К. С. - Екологія мікроорганізмів ротової порожнини людини за дії гігієнічних зубних паст, Сперанська К. О., Рильський О. Ф., Зайковська Д. В. (2019)
Григорова Н. В. - Особливості показників крові при автоімунному тиреоїдиті та дифузному токсичному зобі у мешканців Запорізького промислового регіону (2019)
Єрмішев О. В. - Функціонально-фізіологічні відмінності дітей різних вікових груп, проживаючих на територіях з різним екологічним навантаженням (2019)
Омельянчик Л. О. - Вивчення вмісту металічних домішок у зливних водах ПАТ "Мотор Січ", Синяєва Н. П., Дударєва Г. Ф. (2019)
Алєксєєв О. - Нормативно-правове підґрунтя професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2019)
Банах В. - Персоніфікований підхід до фізичного виховання студентської молоді (2019)
Боднар А. - Аналіз динаміки сформованості діяльнісного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, Стасюк І. (2019)
Бутов Р. - Особливості організації реабілітаційного процесу в санаторно-курортних умовах, Совтисік Д., Кузан М. (2019)
Гамалицкий К. - Характеристика средств и методов управления подготовкой в годичном цикле гребцов, Гамалицкая Г. (2019)
Демянчук М. - Інноваційність, інтегративність, технологічність професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах (2019)
Деркаченко И. - Проблемы отбора и формирования резерва в спортивной ходьбе, Мыцыков Н., Деркаченко С. (2019)
Дияк В. - Концепція соціально-економічної підготовки курсантів та слухачів у процесі безперервної освіти в Національній академії Державної прикордонної служби України (2019)
Зданюк В. - Мотивація як складова готовності фізичних терапевтів до реалізації здоров’язберігаючих технологій (2019)
Капсомун Н. - Применение проектировочных технологий в процессе подготовки будущего педагога по физической культуре (2019)
Келемен Р. - Організація та аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з підготовки майбутніх молодших спеціалістів з правознавства засобами інтерактивних технологій (2019)
Коваль О. - Проблеми оптимізації процесу формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей студентів гуманітарних факультетів, Гуска М. (2019)
Михальський А. - Психолого-педагогічні умови етичних і деонтологічних аспектів діяльності фізичного терапевта, Михальська Ю., Молєв В. (2019)
Мірошніченко В. - Організація самостійної пізнавальної діяльності майбутніх юристів в коледжах як складова їх підготовки до професійної діяльності (2019)
Молєв В. - Фізична реабілітація осіб з пошкодженнями ліктьового суглоба, Михальський А. (2019)
Одайник В. - Етапи розвитку фізичних якостей студентів закладів вищої освіти засобами баскетболу, Авінов В. (2019)
Панчук Н. - Вплив статі на формування ціннісного компоненту професійної підготовки у закладі вищої освіти, Слюсарчук В. (2019)
Синишина В. - Професійна підготовка майбутніх практичних психологів: проблеми методології і методики (2019)
Чаплінський Р. - Спеціальні методи профілактики травм у спорті (2019)
Чебан Т. - Проблемы физического воспитания и спорта студенческой молодежи (2019)
Юрчишин Ю. - Сучасні способи залучення молоді до оздоровчої рухової активності, Мисів В., Погребняк Т., Потапчук С. (2019)
Панькевич Я. - Специфіка фізичних навантажень військовослужбовців інженерних військ Збройних сил України (2019)
Bazurin V. - The pedagogical conditions of successful system programming studying students of the speciality "Сomputer engineering" (2020)
Берестовой А. М. - Гравитационное красное смещение, Надточий В. А. (2020)
Борозенець Н. С. - Місце математичних дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців-аграріїв (2020)
Гаріна С. М. - Геололокація цільової аудиитороії закладів вищої освіти: обґрунтування території охоплення, Тверезовська Н. Т. (2020)
Глазунова О. Г. - Неформальна освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти, Гуржій А. М., Волошина Т. В., Корольчук В. І., Пархоменко О. В. (2020)
Друшляк М. Г. - Принципи формування візуально-інформаційної культури майбутніх учителів математики та інформатики у закладах вищої освіти (2020)
Збаравська Л. Ю. - Професійно спрямоване навчання як запорука формування фахової компетентності майбутніх фахівців аграрно-технічої галузі, Чайковська О. В., Слободян С. Б. (2020)
Івченко В. В. - Вивчення лінійних та нелінійних моделей як невід'ємна складова курсу фізики у закладі вищої освіти (2020)
Краснобокий Ю. М. - Сучасні наукові уявлення про природничо-наукову картину світу, Ткаченко І. А., Декарчук С. О. (2020)
Ковтонюк М. М. - Аналіз рівнів сформованості фахової компетентності майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін, Яковишена Л. О. (2020)
Лебедєва І. Л. - Визначення ефективності імплементації концепції неперервної математичної підготовки в процес навчання майбутніх фахівців в галузі економіки і менеджменту, Норік Л. О. (2020)
Лянна О. В. - Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту з відновлення мовленнєвого спілкування (2020)
Манькусь І. В. - Технологічна компетентність майбутнього викладача природничо-математичних дисциплін як складова його професійної підготовки, Недбаєвська Л. С., Дармосюк В. М., Дінжос Р. В. (2020)
Михайленко Л. Ф. - Зарубіжний досвід методичної підготовки вчителів математики (2020)
Надточій В. О. - Утворення дислокацій у приповерхневому шарі Ge під дією лазерного імпульсу, Бєлошапка О. Я. (2020)
Павленко Л. В. - Інноваційні підходи до вивчення статистики майбутніми ІТ-фахівцями на основі використання мови програмування R, Павленко М. П., Хоменко В. Г., Хоменко С. В., Скурська М. М. (2020)
Рихтер Т. В. - Разработка модели информационной безопасности баз знаний, Абрамова И. В. (2020)
Рогова Т. В. - Особливості морального виховання підлітків засобами народної педагогіки (2020)
Салтикова А. І. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів на спеціальному практикумі з фізики мікросвіту, Завражна О. М., Стома В. М. (2020)
Семеніхіна О. В. - Формування умінь візуалізувати начальний матеріал у майбутніх учителів фізики: результати педагогічного експерименту, Юрченко А. О., Удовиченко О. М. (2020)
Федчишин О. М. - Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики, Мохун С. В. (2020)
Харченко І. І. - Педагогічні умови формування у майбутніх фахівців з економіки культури професійної комунікації (2020)
Хміль Н. А. - Проблема формування професійної готовності майбутніх учителів до використання хмарних технологій в освітньому процесі: уточнююча характеристика (2020)
Шагова О. Ю. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів збройних сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (2020)
Швець В. О. - Коли і як має формуватися поняття алгебраїчного виразу в курсі алгебри і початків аналізу (2020)
Щелкунова Л. И. - Интеграция методов теории графов в архитектурно-строительное проектирование, Емец М. С. (2020)
Яковлєва О. М. - Розвиток числової лінії в курсі математики закладів загальної середньої освіти, Гаєвець Я. С., Каплун В. М. (2020)
Shkolnyi O. - Modern thematic preparation for EIA in mathematics in Ukraine: coordinates and vectors, elements of combinatorics and stochastics, Zakhariichenko Yu. (2020)
Schmelzer N. - Basic education and fundamental ideas – clear combination of mathematical structures, Kleine M. (2020)
Титут (2019)
Гнилко О. - Геологічні/геотуристичні об'єкти Закарпатської області як відображення геологічної історії Карпат, Шевчук В., Божук Т., Богданова М., Гнилко С. (2019)
Хомин В. - Вплив седиментаційних і постседиментаційних перетворень на колекторські властивості гірських порід, Манюк М., Манюк О., Поплюйко А., Хованець Н. (2019)
Бондаренко М. - Апаратурно-методичний комплекс для визначення параметрів нафтогазових колекторів у процесі буріння горизонтальних свердловин, Кулик В., Євстахевич З., Данилів С., Зіненко В., Лось М. (2019)
Федоришин Д. - Виділення продуктивних товщ у межах Тинівсько-Грушівського нафтогазового комплексу, Багрій І., Трубенко О., Федоришин С., Хованець Н. (2019)
Чорний Е. - Залежність механічної швидкості буріння свердловин від внутрішньопорового тиску розкритих порід у Передкарпатському прогині (2019)
Волков В. - Управління раціональним видобуванням вугільних ресурсів України, Горошкова Л., Хлобистов Є. (2019)
Юлдашев О. - Про створення інноваційно-інвестиційного антикорупційного механізму надрокористування, Смокович М., Юлдашев О., Юлдашев С. (2019)
Нариманов Н. - Прогноз перспективы нефтегазоносности Бакинского архипелага по типам газов грязевых вулканов, Каграманов К., Бабаев М., Шпырко С., Насибова Г., Мухтарова Х. (2019)
Пасіка C. - Деякі питання правового регулювання процесів видобутку нафти та газу для потреб національної безпеки та оборони України, Чомко Д., Опанасенко О., Хомяков Д., Скиба О., Горбачук О. (2019)
Гошовський С. - Екологічно безпечне використання гідроенергетичного потенціалу гідротермальними енергетичними системами, Зур'ян О. (2019)
Азімов О. - Оцінка розподілу важких металів у ґрунтах районів захоронення твердих побутових відходів, Кураєва І., Бахмутов В., Войтюк Ю., Кармазиненко С. (2019)
Смирнова С. - Концепція ґрунтової біогеосистеми, Смирнов В., Бабушкіна Р. (2019)
Ободовський О. - Багаторічна мінливість абсолютних річних мінімумів стоку води річок України, Лук'янець О., Почаєвець О., Москаленко С. (2019)
Кошляков О. - Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обґрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови, Диняк О., Чомко Д., Кошлякова І. (2019)
Шаталов М. - Науково-педагогічна діяльність першого декана геолого-географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора В.І. Крокоса. До 130-річчя від дня народження (2019)
Сторінка головного редактора (2020)
Колесник Е. А. - Клинико-патогенетические особенности и коррекция гиперкинетических расстройств при вегетативных дисфункциях (2020)
Куфтеріна Н. С. - Особливості когнітивного компонента хронічного больового синдрому у молодих осіб, які страждають на вертеброгенні дорсалгії (2020)
Личко В. С. - Дисфункція цитокінової системи в гострому періоді інфаркту головного мозку в динаміці корекції кріоконсервованою сироваткою кордової крові людини (2020)
Лукьянцева О. Ю. - Индивидуализированный подход к лечению детей с энурезом на основе гендерных диагностических исследований (2020)
Маслова І. Г. - Індивідуальні особливості пацієнтів з неспецифічним болем в спині, що впливають на динаміку больового синдрому при лікуванні нестероїдними протизапальними засобами, Михайловська Н. О., Девіняк О. Т., Мосейко В. В., Слободін Т. М. (2020)
Мяловицька О. А. - Клініко-гемодинамічні особливості ішемічного інсульту у осіб молодого віку, Небор Я. Я. (2020)
Петренко В. М. - Прогностичне значення та клініко-лабораторна оцінка порушень обміну сполучної тканини в перебігу черепно-мозкової травми у дітей (2020)
Погуляева Т. Н. - Течение беременности, родов и послеродового периода у женщин на доклиническом этапе и на фоне рассеянного склероза при спорадической и семейной формах (2020)
Черненко М. Е. - Изучение различных аспектов качества жизни в системе нейрореабилитации пациентов с нейродегенеративной патологией, Вовк В. И. (2020)
Задорожный В. В. - Влияние судорожного синдрома на метаболический статус и выживаемость больных алкогольным делирием (2020)
Кожина Г. М. - Вираженість імунокомплексних реакцій у хворих на рекурентний депресивний розлад, Тєрьошина І. Ф., Зеленська К. О. (2020)
Косенко К. А. - Особливості психосоціального стресу й тривожно-депресивного реагування у представників командного і робітничого складу морського торговельного і пасажирського флотів, Маркова М. В. (2020)
Мисула Ю. І. - Комплексна оцінка якості життя при первинному епізоді біполярного афективного розладу (2020)
Напрєєнко О. К. - Особливості діагностики, профілактики, психотерапії та фармакотерапії непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів, Юрценюк О. С. (2020)
Хоміцький М. Є. - Взаємозв’язок клініко-анамнестичних, медико-біологічних та нейрокогнітивних характеристик дезадаптації в стані ремісії як складника патоперсонологічних трансформацій у хворих на шизоафективний розлад (2020)
Шевченко-Бітенський К. В. - Структура когнітивних та некогнітивних порушень у пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції (2020)
Антоненко С. А. - Основные механизмы посттравматической эпилептизации мезга (Обзор литературы) (2020)
Ротшильд-Варибрус В. З. - Жизнестойкость в аспекте суицидальной превенции(Обзор литературы), Фрицше Л., Корженевский С. В., Михальчук О. Я., Ермаков Л. В., Кириллова Е. А., Вовк В. И., Горбатовская Д. С. (2020)
Волошин П. В. - Чи важлива і чи потрібна нам сьогодні психогігієна? (2020)
Валентину Михайловичу Пострелкові виповнилося 70 років (2020)
Світлої пам’яті Галини Олександрівни Самардакової (21.11.1937—05.02.2020) (2020)
Гнатюк Л. Я. - Функційно-прагматичні вияви дискурсу такту в англійськомовних соціумах, українськомовному і польськомовному лінгвопросторах (2019)
Бойван О. С. - Гуманний аспект як складова концепту "жертовність" у творах Оскара Вайльда, Дзюбан М. Д. (2019)
Гребенюк А. А. - Іронія як філософсько-естетичне явище серед інших мовних засобів комічного, Демчук Т. Г., Савицька А. В., Стрюк Н. В. (2019)
Джеріх О. С. - Oсобливості побудови лексико-фразеологічного поля гіпоконцепту "неприродна смерть" у сучасній німецькій мові (2019)
Protsenko I. Yu. - Scientific Basis for Paraguayan Linguistic Situation (2019)
Залужна О. О. - Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі You Tube відео англійськомовних блогерів), Головенько В. В. (2019)
Запухляк І. М. - Структурні особливості фразеологічних одиниць з лексичним компонентом "вода" в українській мові та "water" в англійській мові (2019)
Соколова В. М. - Каузативні конструкції з дієсловами to make, to let, to have, to get (2019)
Титул, зміст (2020)
Alimba C. N. - Influence of Boko Haram Terrorist Group’s Attacks on the Livelihoods of the Rural Dwellers in Nigeria: A Historical Stroke and Empirical Analysis, Malgwi M. S. (2020)
Humeniuk O. - Creating Ukrainian youth academic community in the interwar Poland: sources, tasks, centers, activity (2020)
Zharova L. - Historical aspects of sustainable development and economic evolution interconnection, Chechel A. (2020)
Klynina T. - Place of the United States Secretary of States in the power system and formation of the country external course (XX - at the beginning of XXI century): historical backgraund (2020)
Kudryachenko A. - Vietnam's foreign policy and its Ukrainian aspect in the context of the historical and political processes of modern time, Prypik Ye. (2020)
Salata O. - The radio propaganda as an innovative element of the military tactics and strategies of the Nazi Germany 1933-1941 (2020)
Sahaidak O. - Historical particularities of diplomacy at the turn of 20th - 21st centuries, Sholota Kh. (2020)
Siromskyi R. - Human rights dimension in Helsinki 1975: Canadian concern the situation in the Soviet Union (2020)
Bem N. - Igor Volk: "Where aviation is, the country rises", Ilkova O. (2020)
Deliatynskyi R. - Blessed Klymentiy Sheptytsky (1869-1951) in the light of contemporary domestic historiography, Gogol V., Zadorozhnia A. (2020)
Levyk B. - The Armenians of Lviv in Management of the Polish Underground Organization "Union of Armed Struggle" in 1939-1940-s, Skorniewski M. (2020)
Semergey N. - Modern historiography of the movement for Ukrainian education in mainstream of national and cultural enlightenment (the second half of the 19th - the beginning of the 20th century) (2020)
Budzar M. - The Communicative Strategies of the Ukrainian Nobility in the mid-19th Century (According to Correspondence) (2020)
Romantsov V. - Political everyday life of Mariupol Ukrainians in the revolutionary processes of 1917 on the material of periodicals, Romantsova N. (2020)
Єфремов Е. І. - Способи вибухового руйнування, що забезпечують різноградієнтне навантаження масиву гірських порід, Кратковський І. Л., Никифорова В. О. (2019)
Куринной В. П. - К теоретическому обоснованию детонационных параметров взрывчатых веществ для разрушения горных пород, Гаркуша И. П., Ефремов Э. И., Никифорова В. А. (2019)
Луговий П. З. - Вплив дії гравітації та плоскої вибухової хвилі на напружений стан гірничої виробки кругового перетину, Гребенюк Т. В. (2019)
Frolov A. - Substantiation of the application of electronic initiation of systems of borehole charges for short-delayed blasting at quarries, Kosenko T. (2019)
Воробйов В. В. - Універсальний спосіб оцінки ефективності забійки свердловинного заряду, Воробйова Л. Д., Боженко Т. Ю., Матюхіна Г. О., Таран К. С. (2019)
Кириченко А. Л. - Характеристики горения малогазовых пиротехнических составов для неэлектрических систем инициирования, Вашневский Д. В., Балакин О. А., Челтонов М. М. (2019)
Собко Б. Ю. - Встановлення ефективних параметрів тимчасового складу рудних пісків при розробці корисних копалин земснарядами, Ложніков О. В. (2019)
Колосюк В. П. - Моделирование условий возникновения блуждающих токов от электровозной откатки в шахтах, Чебенко В. М., Колосюк А. В. (2019)
Артамонов В. В. - Оптимізаційна модель врахування небезпечних фізикогеологічних процесів при відкритих гірничих розробках, Василенко М. Г., Чебенко В. М. (2019)
Колосюк В. П. - Зниження ризику електротравми у системах електропостачання з ізольованою нейтраллю, Лисенко В. В. (2019)
Звернення до авторів (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Список авторів (2019)
Заячківська О. - Від редактора (2019)
Szabo S. - Protection of T-lymphocytes via PD-1 receptor: New molecular mechanism of cancer immunotherapy (2019)
Нетлюх А. - Діагностика та лікування розривів церебральних артеріальних аневризм (сучасний стан проблеми) (2019)
Михалик О. - Ефективність лікарських форм з флуренізидом для профілактики і лікування небезпечних та керованих інфекційних захворювань, Коваленко М. (2019)
Вовк В. - Лімфоцитарні інфільтрати у щитоподібній залозі у хворих оперованих з приводу тиреоїдної патології, Омеляш У. (2019)
Рудень В. - Про втрати років потенційного життя серед працездатного населення України внаслідок дочасної смертності з причини гострого інфаркту міокарда (2019)
Матолінець Н. - Порівняльна характеристика ефективності спінальної та комбінованої спінально-епідуральної анестезії під час проведення тотальної вагінальної гістеректомії, Гайдук Р., Кеттль Ф. (2019)
Дзісь Є. - Проблеми верифікації гематологічних неоплазій, пов’язаних з Чорнобильською радіаційною катастрофою: огляд клінічних випадків, Томашевська О. (2019)
Фуртак А. - Рідкісне пізнє ускладнення гострого панкреатиту серед чорношкірого населення Африки (опис клінічного випадку), Хан Х., Бідюк Д. (2019)
Kovalska M. - Functional status of prooxidant and antioxidant systems in the lungs under experimental allergic alveolitis and stress (2019)
Ломіковська М. - Цитокіновий профіль у пацієнтів з реактивним артритом, спричиненим Chlamydia trachomatis і вірусом Епштейна-Барра, Кріль І., Потьомкіна Г., Чопяк В. (2019)
Horbal N. - Peculiarities of of immunological parameters in patients with recurrent herpes simplex virus infection (2019)
Кіцера О. - Тридцять років відновленого Наукового Товариства Шевченка. Лікарська комісія – перші кроки (2019)
Підвальна У. - Alta alatis patent |Небо для тих, хто має крила| (з нагоди ювілею д-ра Василя Лончини) (2019)
Цервікальний скринінг від "Ескулаб" (2019)
Олійник І. - Матешук-Вацеба Л. Р. Нормальна анатомія: навчально-методичний посібник. – Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. – 2-ге вид. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка: Вінниця: Нова Книга, 2019. – 432 с. (2019)
Салига Ю. - Шандора Сабо, Каталін Сабо, Оксана Заячківська. Стрес: від Ганса Сельє до сьогодні. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Наукове Товариство Шевченка, Львів, 2019. – 120 с. (2019)
Szabo S. - Fredrich Martini. Anatomical Atlas of human body. Translation from the 8th English edition. - 3rd ed, - Medicine, Kiev (2019)
Кіцера О. - Тарас Григорович Шевченко. Кобзар. - Видавничий дім Наутілус. - 2000с. ISBN: 978-966-8574-10-8 (2019)
Гаврилюк А. - Хроніка ІІ півріччя 2019 року, Музика І. (2019)
Масна З. - Хроніка (2019)
Ювілеї (2019)
Правила для авторів (2019)
Author guidelines (English) (2019)
Вихідні дані (2019)
Гогаєва О. К. - Вінцеве шунтування в пацієнтів високого ризику (літературний огляд) (2020)
Марушко А. В. - Віддалені результати черезшкірного коронарного втручання на стовбурі лівої коронарної артерії в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Маньковський Г. Б., Марушко Є. Ю., Кузьменко С. О., Руденко Н. М. (2020)
Руденко С. А. - Стан вінцевого русла у хворих з мітральною недостатністю ішемічного генезу, Поташев С. В., Руденко О. В., Захарова В. П., Гогаєва О. К., Руденко А. В. (2020)
Бабляк О. Д. - Правобічна мініторакотомія як стандартний підхід в хірургії мітральних вад серця, Дем’яненко В. М., Бабляк Д. Є., Марченко А. І., Ревенко К. А., Підгайна Л. В. (2020)
Вітовський Р. М. - Питання тактики хірургічного лікування первинних пухлин серця, Ісаєнко В. В., Онищенко В. Ф., Піщурін А. А., Дядюн Д. Н., Мартищенко І. В. (2020)
Гуменюк Б. М. - Безкровні операції при хірургічному лікуванні поєднаних мітрально-аортальних вад серця в умовах штучного кровообігу, Попов В. В. (2020)
Труба Я. П. - Особливості перебігу вагітності, раннього неонатального періоду та тактики хірургічного лікування при гіпоплазії дуги аорти в новонароджених (результати власного досвіду), Лук’янова І. С., Медведенко Г. Ф., Лазоришинець В. В. (2020)
Якімішен О. О. - Аналіз післяопераційного періоду при відстроченому зведенні грудини у немовлят після корекції вроджених вад серця, Петренко А. П., Бойко С. М., Руденко М. М., Прокопович Л. М. (2020)
Вайда В. В. - Аналіз показників якості життя у хворих після хірургічної корекції патології висхідної аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Кравченко В. І., Жеков І. І., Кравченко І. М. (2020)
Цвик А. С. - Клапанозберігаюча методика хірургічного лікування пацієнтів з аневризмою кореня аорти, Довгань О. М., Варбанець С. В., Паюк В. В., Пукас О. Ю. (2020)
Мешкова М. С. - Обоснование целесообразности применения радиочастотной катетерной деструкции с целью лечения фибрилляции предсердий, Доронин А. В. (2020)
Никоненко О. С. - Вивчення функціонального стану міокарда лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною хворобою серця із порушенням метаболізму гомоцистеїну та вітаміну D, Никоненко А. О., Чмуль К. О., Молодан О. В., Oсауленко В. В. (2020)
Сіромаха С. О. - Кардіохірургічна та акушерська тактика при тромбоемболічних ускладненнях у вагітних і породіль, Руснак А. О., Давидова Ю. В., Мазур О. А., Кучкова Н. П., Лазоришинець В. В (2020)
Коваль Е. А. - Пациент с мультифокальным атеросклерозом и множественными осложнениями заболевания, Нарась О. А. (2020)
Разінкіна А. О. - Чи є обмеження за віком при радикальній корекції тетради Фалло?, Лебідь І. Г., Сегал Є. В., Калашнікова Р. В., Лєбєдь Є. І., Кузьменко Ю. Л., Таммо Р. (2020)
Тащук В. К. - Вазоспазм чи атеросклеротичне ураження коронарних артерій – тактика ведення пацієнта, Маковійчук І. О., Аль Салама М. В., Маліневська-Білійчук О. В., Білецький С. С., Лісовенко А. А. (2020)
Котигоренко В. О. - Проблеми термінології законодавства, що регулює етнонаціональні відносини в Україні, Панчук М. І. (2020)
Yashkina D. D. - Heuristic potential of emotional labor concepts, trust and public space in the study of "solo-living” (2020)
Полтораков О. Ю. - Деметафоризація в термінологічних контекстах теоретичної соціології (2020)
Максимович О. В. - Соціологічні та психологічні моделі комунікації: можливості та обмеження застосування в дослідженнях міжкультурної взаємодії в умовах прикордоння (2020)
Kostrytsia V. І. - Imbalances and divergence in employment: EU and Ukraine's approaches to overcome it, Burlay T. V. (2020)
Blyzniuk V. V. - Informal employment: risks and consequences for the Ukrainian labor market (2020)
Shkliar A. I. - The phenomenon of central banks' digital currencies (CBDC): key attributes and implementation perspectives (2020)
Bublyk Ye. O. - Development finance institutions and their role in increasing efficiency of capital flows (2020)
Боднарчук Т. Л. - Детермінанти та умови розвитку зовнішньоторговельних відносин України на початку 1990-х років (2020)
Балакірєва О. М. - Динаміка громадської активності та рівня довіри в Україні, Дмитрук Д. А. (2020)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: І квартал 2020 р. (2020)
Савельєв Ю. Б. - Структурні умови стійкої бідності та поляризації у контексті глобальних процесів (2020)
До 70-річчя академіка НАН України Е.М. Лібанової (2020)
Афонін Е. А. - 11 Міжнародний теоретико-методологічний семінар і VІIІ Міжнародний конкурс молодих учених "Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві” (2020)
Автори номера (2020)
Ачкасов І. А. - Компліментарні нейронні мережі в управлінні портфелем проектів зменшення втрат у електричних мережах, Бушуєва В. Б. (2019)
Бондарь А. В. - Оптимизация временных параметров проекта, Онищенко С. П. (2019)
Бушуєв Д. А. - Когнітивна готовність команд менеджерів інфрастуктурних проектів, Козир Б. Ю., Запривода А. А. (2019)
Нікольський В. В. - Концептуальні основи управління портфелями проектів і програм на прикладі морської індустрії, Крамський С. О. (2019)
Трач Р. В. - Методи дослідження мережі зв’язків при реалізації проекту (2019)
Тулупов М. О. - Класифікація знань та інструментів інтеграції додатків підприємства з метою побудови інформаційної системи управління проектами (2019)
Доманецька І. М. - Застосування нейромережних технологій для вирішення завдань планування асортименту роздрібної аптеки, Хроленко Я. О. (2019)
Рибак А. І. - Модель визначення відповідності об’єкта містобудування містобудівним обмеженням, Шахов А. В., Азарова І. Б. (2019)
Цюцюра М. І. - Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил, Єрукаєв А. В., Гоц В. В., Костишина Н. В. (2019)
Гончаренко Т. А. - Верифікація інформаційних моделей об'єктів будівництва (2019)
Картавих С. М. - Моделі та методи оцінки будівельних проектів в умовах композиційної невизначеності, Теренчук С. А. (2019)
Козуб Ю. Г. - Деформування та дисипативний розігрів гумових вібросейсмоізоляторів, Солодей І. І. (2019)
Солодей І. І. - Скінченноелементні моделі просторових тіл в задачах динаміки з урахуванням великих пластичних деформацій, Вабіщевич М. О., Стригун Р. Л. (2019)
Рябчун Ю. В. - Iнтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання (2019)
Цюцюра М. І. - Сучасні технології тестування і захисту веб-сторінок, Криворучко О. В., Жирова Т. О., Котенко Н. О. (2019)
Головаш Л. В. - Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України (2019)
Івахненко І. С. - Роль стейкхолдерів у забезпеченні реалізації девелопменту в будівництві (2019)
Кістіон Д. В. - Аналітичний базис забезпечення стабільності та розвитку підприємств підрядного будівництва (2019)
Куницький К. С. - Пріоритетні напрями удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України (2019)
Лещинська І. В. - Економіко-управлінські інновації в адмініструванні портфелем проектів компанії-девелопера (2019)
Малихін М. О. - Структурування етапів комплексної організаційної підготовки зосередженого будівництва (2019)
Рижаков Д. А. - Розбудова ефективної підсистеми економічного контролінгу в складі системи будівельного девелопмент, Коваль Т. С., Федорова Я. Ю., Кучеренко О. І. (2019)
Рижакова Г. М. - Економіко-управлінські предиктори стратегічного девелопменту в умовах динамічного середовища впровадження проектів будівництва, Малихіна О. М., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С. (2019)
Чернишев Д. О. - Економіко-адміністративна та структурна топологія взаємодії підприємств-учасників проектів житлового будівництва, Дружинін М. А., Кондрацький В. О. (2019)
Zongyi W. - The study of corporate bankruptcy prediction models: univariate analysis and logistic regression (2019)
Михайленко В. М. - Парадигмы нейросетевого распознавания эмоций, Терейковская Л. А. (2019)
Патракеєв І. М. - Оцінювання метаболічних потоків міського середовища на основі нечітких експертних знань, Денисюк Б. І. (2019)
Глива В. А. - Засоби керування електромагнітною обстановкою в умовах її часових та просторових змін, Ходаковський О. В., Тихенко О.М., Панова О. В. (2019)
Краснянський Г. Ю. - Оптимізація технології бетелів, Клапченко В. І., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2019)
Соболевська Л. Г. - Cтруктура та особливості побудови автоматизованої системи статистичної діагностики вітроелектричних агрегатів (2019)
Борисюк І. Ю. - Огляд українського фармацевтичного ринку лікарських препаратів для лікування захворювань пародонта з метою одержання нового стоматологічного засобу, Унгурян Л. М., Фізор Н. С., Бєляєва О. І., Замкова А. В. (2020)
Демчук М. Б. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських плівок, що представлені на фармацевтичних ринках України, США та Польщі, Грошовий Т. А., Маланчук Н. В. (2020)
Алєкперова Н. В. - Дослідження використання концепції холістичного маркетингу в діяльності фармацевтичної компанії України, Губар М. А., Сахнацька Н. М. (2020)
Соловйов С. О. - Фармакоекономічні дослідження схем фармакотерапії негоспітальних пневмоній із включенням противірусних препаратів, Трохимчук В. В., Дзюблик І. В. (2020)
Бегей Н. С. - Фармакотехнологічні дослідження під час розроблення складу таблеток амлодипіну з еналаприлом, Тригубчак О. В. (2020)
Шостак Т. А. - Розроблення методики та особливості вивчення мікробіологічної чистоти гелю з комплексним густим екстрактом трави звіробою і квіток нагідок, Ділай Н. В. (2020)
Борисенко Н. М. - Кількісне визначення трифузолу в 2,5% ін’єкційному розчині спектрофотометричним методом, Мєдвєдєва К. П., Васюк С. О., Бушуєва І. В., Парченко В. В. (2020)
Войтюк О. Д. - ВЕРХ-визначення залишкових кількостей феноксиетанолу - компонента мийно-дезінфекційного засобу "Інцидін Про", Єгорова А. В., Скрипинець Ю. В., Кашуцький С. М., Умецька І. В. (2020)
Дуюн І. Ф. - Хімічний склад поліфенольних сполук у траві деревію подового (Achillea micranthoides Klok.), Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2020)
Новини зі Світового конгресу Міжнародної діабетичної федерації (IDF) (2020)
Пам’яті професора Ципкуна Анатолія Григоровича (2020)
Вихідні дані (2020)
Вронська Л. В. - Вплив концентрації етанолу в екстрагенті на флавоноїдний профіль витягу із листя шовковиці білої і його цукро­знижувальну дію, Дуб А. І., Демид А. Є., Грошовий Т. А., Кліщ І. М. (2020)
Вороненко Д. В. - Обґрунтування фармацевтичної розробки лікарського засобу для проведення йодної профілактики радіаційних уражень у дітей, Шостак Т. А., Білоус С. Б., Олійник П. В. (2020)
Сліпченко Г. Д. - Дослідження зі створення м’якого лікарського засобу з сухим екстрактом шоломниці байкальської, Рубан О. А. (2020)
Заїка С. В. - Обґрунтування складу піномийного засобу за допомогою методу мікрофотографування, Баранова І. І., Безпала Ю. О., Т. В. Мартинюк (2020)
Чушенко В. М. - Удосконалення складу і розробка екстемпоральної технології песаріїв із доксицикліном хіклатом на основі масла какао, Ярних Т. Г., Рухмакова О. А., Юр’єва Г. Б. (2020)
Тарасенко Н. Л. - Визначення залишкових кількостей мийного засобу neodisher laboclean plm на лабораторному посуді, Савіна Н. О., Брицун В. М., Останіна Н. В. (2020)
Сулима М. І. - Ідентифікація будови продукту взаємодії верапамілу гідрохлориду з бромкрезоловим зеленим, Огурцов В. В., Жук Ю. М., Васюк С. О., Хом’як С. В. (2020)
Стадницька Н. Є. - Асортимент лікарських препаратів для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів, представлених на ринку україни, М. М., Милянич А. О., Малтиз І. С., Фітьо І. В., Федоришин О. М., Комар А. В., Новіков В. П. (2020)
Пальчевська Т. А. - Маркетингові дослідження асортименту контрастних лікарських засобів, репрезентованих на фармацевтичному ринку україни, Баула О. П., Салій О. О., Бессарабов В. I., Тарасенко Г. В., Куришко Г. Г. (2020)
Глущенко О. М. - Вивчення асортименту м’яких лікарських засобів, що сприяють загоєнню ран, на фармацевтичному ринку україни (2020)
Должикова О. В. - Вивчення впливу супозиторіїв вагінальних "меланізол” при тривалому застосуванні у щурів, Малоштан Л. М. (2020)
Громовик Б. П. - Моделювання концепції фармацевтичної допомоги хворим на хронічний простатит, Гадяк І. В. (2020)
Левицька О. Р. - Асортиментно-відшкодувальна характеристика симвастатину як засобу профілактики гострих порушень мозкового кровообігу в реєстрах урядової програми "доступні ліки” (2020)
Назаркіна В. М. - Дослідження нормативно-правової бази у сфері забезпечення доступності ліків для населення (2020)
Казмірчук В. Є. - Частота дефіциту імуноглобуліну Е серед хворих з імунозалежною патологією, Царик В. В., Сидоренко О. І., Солонько І. І., Дюсеєва В. В., Войтюк Т. В. (2014)
Марусик У. І. - Показники імунного та атопічного статусу школярів, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів (2014)
Сенаторова Г. С. - Особливості імунітету у дітей з бронхолегеневою дисплазією, Логвінова О. Л. (2014)
Ільницький Р. І. - Імунологічна реактивність та корекція її порушень біологічними препаратами у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень (2014)
Данилов Ю. В. - Методи математичного моделювання у вирішенні проблеми морфологічної верифікації впливу чорнобильського чинника на передміхурову залозу у шахтарів Донбасу – ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Мотков К. В., Шевченко Т. І. (2014)
Завальська Т. В. - Жирнокислотний спектр мембран лімфоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця (2014)
Герич П. Р. - Лікування та профілактика поєднаної кардіореспіраторної патології при загостренні хронічного обструктивного захворювання легень (новий підхід), Яцишин Р. І. (2014)
Власенко М. А. - Оцінка впливу диссинхронії серця на якість життя хворих з хронічною серцевою недостатністю, поєднаною з цукровим діабетом типу 2, Родіонова Ю. В., Лопін Д. О. (2014)
Литвинець Л. Я. - Цитогенетичні маркери перебігу бронхіальної астми у дітей (2014)
Бичкова С. А. - Клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного з метаболічним синдромом, Бичкова Н. Г. (2014)
Колоскова О. К. - Діагностична цінність показників метаболічної та фагоцитарної активності сегментоядерних гранулоцитів крові у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми у дітей, Бєлашова О. В. (2014)
Потейко П. И. - Анализ мутации в 531 кодоне гена rpob, ассоциированной с возникновением устойчивости к рифампицину на выборке микобактерий туберкулёза, выделенных у больных, Ляшенко А. А., Лебедь Л. В., Дымова М. А., Крутько В. С., Филипенко М. Л., Кашуба Д. А. (2014)
Петренко В. І. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на туберкульоз легень з доклінічним порушенням глікемії, Андрєєва О. Г., Приступюк О. М., Потайчук В. І. (2014)
Гарбузюк В. В. - Порушення репродуктивної функції у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П., Корандо Н. В. (2014)
Шкурупій Д. А. - Сукцинат натрію як засіб оптимізації інтенсивної терапії синдрому поліорганної недостатності у новонароджених, Холод Д. А. (2014)
Сем’янків А. М. - Оцінка показників газообміну у хворих на позагоспітальну пневмонію, які перебувають на неінвазивній вентиляції легень (2014)
П’ятикоп Г. І. - Досвід діагностики та лікування хвороби Делафуа, Кравець О. В., Москаленко Р. А., Братушка В. О. (2014)
Косенко К. Н. - Влияние препарата полифенолов травы Hypericum perforatum L. с минералами на состояние соединительнотканного матрикса пародонта крыс в условиях моделирования пародонтита, Николаева А. В., Ткаченко Е. К., Новосельская Н. Г. (2014)
Терёшина И. Ф. - Влияние Реамберина® и Циклоферона® на концентрацию "средних молекул" в сыворотке крови больных с рекуррентными депрессивными расстройствами при амбулаторном наблюдении, Кутько И. И., Рачкаускас Г. С. (2014)
Бачинська Н. Ю. - Застосування препарату Проноран® в осіб похилого віку при синдромі помірних когнітивних порушень, Рожелюк І. Ф. (2014)
Осадців О. І. - Дослідження ефективності препаратів селену в профілактиці та комплексному лікуванні дифузного зоба, Кравченко В. І., Андрусишина І. М. (2014)
Хоменко В. І. - Стан розвитку трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у Європі та світі, Бичков В. В., Базика Д. А. (2014)
Гречківська Н. В. - Сучасний стан медичної допомоги працюючим в шкідливих та небезпечних умовах (2014)
Богомаз В. М. - Оцінка ефективності додаткового професійного навчання на базі установи охорони здоров’я, Римаренко П. В. (2014)
Глазков Е. О. - Специфіка фізіологічних реакцій організму при порушеннях процесу адаптації іноземних студентів (2014)
Гринзовський А. М. - Аналіз організації санітарного нагляду на різних етапах соціально-економічного розвитку України (2014)
Прокопчук Вячеслав Савич (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Казмірчук В. Є. - Клініко-діагностичне значення субкласів імуноглобуліну G у верифікації імунодефіцитів, Царик В. В., Войтюк Т. В., Дукельська Н. Є. (2014)
Тихонова Т. М. - Аналіз інформативності імунологічних маркерів повільно прогресуючого аутоімунного діабету дорослих (2014)
Казимирко В. К. - Функция шаперонов Hsp60 и Hsp90 и их роль в развитии кардиальной патологии, Кутовой В. В., Бобык В. И., Козак И. А., Иваницкая Л. Н., Дубкова А. Г., Силантьева Т. С. (2014)
Воловар О. С. - Гіалуронова кислота: будова, функції, можливості застосування в комплексній терапії захворювань скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2014)
Настіна О. М. - Зміни глобальної і локальної скоротливості міокарда в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС із стабільною стенокардією (2014)
Завальська Т. В. - Вплив антиагрегантної терапії на клітинний та гуморальний імунітет у хворих на прогресуючу стенокардію (2014)
Агаев М. М. - Клинические перспективы комплексного применения чрескожного коронарного вмешательства и медикаментозной реваскуляризации при остром коронарном синдроме (2014)
Юзвишина О. В. - Зміни показників структурного ремоделювання сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу з кальцинозом клапанів серця під впливом лікування (2014)
Капустник В. А. - Баланс эйкозаноидов у больных вибрационной болезнью в сочетании с гипертонической болезнью, Сухонос Н. К. (2014)
Сафронова Л. А. - Иммуномодулирующая активность новых галактозосодержащих полисахаридов, Диденко Г. В., Подгорский В. С., Сухов Б. Г., Джоев Ю. П. (2014)
Гавриш І. М. - Новий підхід до лікування цирозу печінки у поєднанні з дисбіозом кишечника, Глушко Л. В. (2014)
Литвинець Л. Я. - Роль вегетативної дизрегуляції у формуванні бронхіальної астми у дітей (2014)
Колесник М. О. - Прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу пієлонефриту за індексом оксидативного стресу, Степанова Н. М., Король Л. В., Романенко О. А., Мигаль Л. Я. (2014)
Новосад О. І. - Прогностичні фактори ризику для первинних хворих з пізніми стадіями лімфоми Ходжкіна, Крячок І. А., Грабовий О. М., Антонюк С. А. (2014)
Рудник Т. І. - Дифереційована терапія хворих на кропив’янку, Андрашко Ю. В. (2014)
Янишевский К. А. - Морфогистохимическая оценка эффективности реабилитации больных с генерализованными заболеваниями пародонта на фоне ишемической болезни сердца (2014)
Іоффе О. Ю. - Оцінка післяопераційного больового синдрому при однопортовій лапароскопічній трансумбілікальній холецистектомії порівняно з традиційною лапароскопічною холецистектоміею, Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Тарасюк Т. В., Тихонов О. А. (2014)
Логвінова О. Л. - Предиктори формування нової форми бронхолегеневої дисплазії на пренатальному етапі, Сенаторова Г. С. (2014)
Ортеменка Є. П. - Клінічна оцінка ефективності теофілінів тривалої дії в комплексній базисній терапії при еозинофільному фенотипі бронхіальної астми у школярів (2014)
Вацеба Т. С. - Роль адипоцитокінів у формуванні інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз (2014)
Дмитренко М. І. - Дослідження біоелектричної активності скроневих та власне жувальних м’язів після лікування зубощелепних аномалій, ускладнених скупченістю зубів (2014)
Дужий І. Д. - Складнощі інтерпретації спонтанного пневмотораксу при гістіоцитозі Х, Голубничий С. О., Голубнича В. М., Пустовий І. А. (2014)
Короленко В. В. - Державне управління кадровою політикою у реформуванні української сфери охорони здоров’я на прикладі дерматовенерологічної служби, Дикун О. П., Ісаєнко Р. М., Ременник О. І., Авраменко Т. П., Степаненко В. І., Петрова К. І., Волосовець О. П., Лазоришинець В. В. (2014)
Толстанов О. К. - Результати скринінгу донорської крові в Україні на маркери гемотрансмісивних інфекцій в 2010–2012 рр., Новак В. Л., Чугрієв А. М., Іващенко І. М. (2014)
Січінава Р. М. - Аналіз радіаційного стану території дислокації військових частин Міністерства Оборони України, Кожокару А. А., Савицький В. Л., Красюк О. М., Іванько О. М. (2014)
Иващенко С. Н. - Оптимизация интенсивности нагрузок в процессе физического воспитания учащихся специальных медицинских групп (2014)
Ілля Ісайович Нікберг (до 85-річчя від дня народження) (2014)
Кравчун Павло Григорович (до 70-річчя від дня народження) (2014)
Долбин А. В. - Михаил Алексеевич Стржемечный. К восьмидесятилетию со дня рождения, Фрейман Ю. А. (2020)
Goncharov A. - Phase diagram of hydrogen at extreme pressures and temperatures; updated through 2019 (2020)
Ramos M. A. - Are universal "anomalous” properties of glasses at low temperatures truly universal? (2020)
Королюк О. А. - Универсальная температурная зависимость теплопроводности клатратных соединений, молекулярных кристаллов и стекол при низких температурах, Кривчиков А. И., Романцова О. О. (2020)
Yakub E. S. - Mayer group expansion for solids: application to molecular crystals, Yakub L. N. (2020)
Ефимов В. Б. - SANS и рентгеновские исследования структурных переходов в образцах примесь-гелиевых гелей, Межов-Деглин Л. П., Рыбченко О. Г. (2020)
Пельменев А. А. - Эволюция вихрей на поверхности нормального He I, Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П. (2020)
Sheludiakov S. - Studies of nuclear polarization of hydrogen atoms embedded in solid molecular hydrogen and hydrogen deuteride films, Lee D. M., Khmelenko V. V., Ahokas J., Järvinen J., Vasiliev S. (2020)
Вакула В. Л. - Новый подход к исследованию спектров катодолюминесценции свободных кластеров инертных элементов с квазикристаллической и кристаллической структурой, Данильченко А. Г., Доронин Ю. С., Камарчук Г. В., Конотоп А. П., Самоваров В. Н., Ткаченко А. А. (2020)
Степаньян С. Г. - Влияние матриц на низкотемпературные ИК спектры молекулы муравьиной кислоты, изолированной в кристаллах инертных газов, Adamowicz L. (2020)
Тараканова А. С. - Сайты захвата атома Li в кристаллах инертных газов Ar, Kr и Xe: анализ устойчивости и проявлений в спектрах ЭПР, Бучаченко А. А., Безруков Д. С. (2020)
Nikonkov R. V. - Heat transport in methane-palladium nanocomposites, Stachowiak P., Jeżowski A. (2020)
Freiman Yu. A. - The effect of pressure on the negative thermal expansion of solid methane, Vengerovsky V. V., Goncharov A. F. (2020)
Прохватилов А. И. - Влияние сорбции компонентов воздуха и водорода на структурные характеристики сверхпроводниковых монокристаллов FeTe0,65Se0,35, Мелешко В. В., Бондаренко С. И., Коверя В. П., Wisniewski A. (2020)
Господарев И. А. - Влияние размерного квантования на электронные спектры графеновых нанолент, Гришаев В. И., Манжелий Е. В., Сиренко В. А., Сыркин Е. С., Феодосьев С. Б. (2020)
Chigvinadze J. - Unusual magnetic phenomena in dynamic torsion studies of fullerene Rb3C60, Ashimov S., Dolbin A., Mamniashvili G. (2020)
Задорожна В. І. - Коронавірус 2019-nCOV: нові виклики охороні здоров’я та людству, Винник Н. П. (2020)
Шкільна М. І. - Спосіб діагностики безеритемної форми хвороби Лайма, Копча В. С., Андрейчин М. А., Івахів О. Л., Корда М. М., Кліщ І. М. (2020)
Паничев В. О. - Оцінка щільності заселення біотопів кліщами з використанням індексу заселення. Порівняння ефективності різних засобів збору кліщів, Андрейчин М. А., Кашуба М. О. (2020)
Савула М. М. - Результати тестування на біомаркер туберкульозу ліпоарабіноманнан (LAM) у пацієнтів туберкульозного стаціонару, Василишин О. В. (2020)
Богомолов А. Є. - Аналіз діагностичних параметрів імуноблотингу для визначення сенсибілізації до пилкових алергенів у пацієнтів з респіраторними захворюваннями, Зайков С. В. (2020)
Трихліб В. І. - Ускладнення у хворих на COVID-19 (2020)
Москалюк В. Д. - Сучасні технології оптимізації навчального процесу при викладанні інфекційних хвороб: як підвищити якість в умовах реформування вищої освіти в Україні?, Сидорчук А. С., Пудяк Х. І., Сорохан В. Д. (2020)
Шпікула Н. Г. - Зв’язок передчасного розриву плодових оболонок з внутрішньоутробними і материнськими інфекціями (2020)
Bopegamage Sh. - Enterovirus infections in Neonates and Children (2020)
Колюбакіна Л. В. - Клінічний випадок внутрішньоутробного мікст-інфікування у новонародженої дитини, Крецу Н. М. (2020)
Андрейчин Ю. М. - Клінічний випадок: заглотковий абсцес у дитини, Омеляш В. І. (2020)
Життя в ім’я науки та України. З нагоди ювілею видатного вченого і громадського діяча Михайла Антоновича Андрейчина (2020)
Святкуємо разом ювілей доцента Олега Любомировича Івахова (2020)
Андрейчин М. А. - Похил С. І. Бабезіоз: колективна монографія / С. І. Похил, К. І. Бодня, І. І. Торяник та ін. – х.: ФОП Бровін О. В., 2018. – 204 с. (2020)
Москалюк В. Д. - Грип у вагітних і породіль: навчальний посібник / за ред. В. П. Малого, В. С. Копчі. – Харків: ФОП Бровін О. В., 2020. – 96 с. (2020)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2020)
Вербенець А. А. - Розвиток інклюзивної освіти в Республіці Мальта: джерельна база дослідження (2019)
Дороніна Т. О. - Державна соціальна політика та розвиток соціальної освіти: зарубіжний досвід та вітчизняний контекст (2019)
Шевченко Ж. М. - Особливості практичного навчання соціальних працівників на практиці у вищій школі Польщі (2019)
Дем’янчук О. Н. - Комплексне використання мистецтв у процесі формування художньо-естетичних інтересів школярів із затримкою психічного розвитку (2019)
Кирилюк А. В. - Концепт "дитинство" у парадигмі сучасного педагогічного знання:семантико-когнітивний та лінгвокультурологічний аналізи (2019)
Ломакович В. Я. - Успішно орієнтовані вправи для розвитку мовленнєвої діяльності учнів (2019)
Александрова Г. А. - Творча спадщина Івана Стешенка (2019)
Дем’янчук О. Н. - Ідеї національного відродження в творчій діяльності Івана Стешенка, Жорняк Б. Є. (2019)
Жулинський М. Г. - Національна освіта – головна запорука формування національної еліти (2019)
Сойко І. М. - Внесок Івана Стешенка в розбудову української національної школи (2019)
Василишин О. В. - Українська приватна гімназія як осередок літературно-мистецького життя Кременця (2019)
Комінярська І. М. - Роль кременецької Української гімназії імені Івана Стешенка у становленні молодої особистості (за романом Уласа Самчука "Юність Василя Шеремети"), Пасічник О. В. (2019)
Легкун О. Г. - Літературно-мистецьке життя у Кременецькій українській гімназії (1918-1938) (2019)
Приймас Н. В. - Кременецька гімназія ім. І. Стешенка у житті та творчості Уласа Самчука (2019)
Сеньківська Г. Я. - Відображення історії Української приватної гімназії у матеріалах Кременецького районного товариства "Просвіта" ім. Т. Г. Шевченка (2019)
Скакальська І. Б. - Модерні виклики та традиції у вихованні і навчанні студентів на спадщині навчальних закладів міста Кременця міжвоєнного періоду ХХ ст. (2019)
Ломакович А. М. - Кременецькій "Граматиці" – 380! (2019)
Багнюк А. Л. - Волинська сторінка в історіографії (2019)
Бенера В. Є. - Ювілей національної школи (2019)
Бабій Н. В. - Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх педагогів, Фурман О. А., Костюченко А. М. (2018)
Бенера В. Є. - Генеза становлення методики організації художньо-мовленнєвої діяльності у науково-педагогічному дискурсі, Швець О. В. (2018)
Близнюк М. М. - Педагогічний дизайн на основі інформаційних технологій: аналіз і принципи проектного підходу (2018)
Дороніна Т. О. - Розгалуження педагогічних спеціалізацій як відображення соціального спрямування педагогічної освіти (2018)
Курач М. С. - Метод аналізу конкретних ситуацій як педагогічна технологія при вивченні загальнотехнічних дисциплін, Ємець О. П. (2018)
Кухтяк О. Я. - Аналіз змісту та структури спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2018)
Lomakovych A. - Implementation of module object-oriented dynamic educational environment Moodle in the educational process of high school (2018)
Онищук І. А. - Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до творчості з орієнтацією на культуру самовираження суб’єктів освітнього процессу (2018)
Томашівська М. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (2018)
Федорова Н. В. - Теоретичні аспекти фахової підготовки логопеда в умовах університетської освіти (2018)
Швець О. В. - Концепт "Поетично-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти" в руслі лінгводидактичної спадщини С. Русової (2018)
Галаган О. К. - Порівняльний аналіз робочих навчальних програм з ботаніки у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка за останні десять років (2018)
Domanyuk О. М. - Components, criteria an qualitative indices of future educators to forming in children of 5-7 years the extraordinary attitude to peers (2018)
Дух О. І. - Реалізація неформальної екологічної освіти молоді в діяльності громадських організацій, Галаган О. К., Михалюк І. М. (2018)
Кононко О. Л. - Виховання здорової совісті в ранньому онтогенгезі: теоретичні та технологічні аспекти (2018)
Корнієнко С. М. - Особливості педагогічної співпраці родини та школи у вихованні молодших школярів (2018)
Падалка О. І. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів засобами поетичного слова (2018)
Фасолько Т. С. - Виховання самовпевненості у дітей передшкільного віку (2018)
Ломакович В. Я. - Формування екологічної компетенції студентів на заняттях німецької мови (2018)
Szewszenko Ż. - Katedralne odprowadzenie praktycznego pracownika socjalnego na wydziale nauk spolecznych uniwersytetu Warminskiego-Mazurskiego (Polska) (2018)
Ковальський А. В. - Православна сакральна архітектура Поділля XVII–XVIII ст. (2018)
Багнюк А. Л. - Волино-Поділля: світ флори (2018)
Мокляк В. М. - Освітній потенціал філософських засад академічної свободи (2018)
Приймас Н. В. - Національна ідея у філософії освіти представників української діаспори (2018)
Воронецький В. Б. - Модель розвитку рухової активності студенток у процесі позааудиторних занять пауерліфтингом (2018)
Головнева Е. В. - Методологические подходы к развитию современной воспитательно-образовательной системы вуза (2018)
Головнева Н. А. - Средовой подход как технология формирования и развития личности в образовательном пространстве вуза, Шлычкова С. Л. (2018)
Онищук І. А. - Психолого-педагогічний аспект проблеми формування культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти (2018)
Бенера В. Є. - Науково-методичний супровід студентів на педагогічній практиці з використання портфоліо на уроках української літератури (2018)
Коляденко С. М. - Використання казок В. О. Сухомлинського у процесі казкотерапії (2018)
Корнієнко С. М. - Можливі шляхи збагачення позитивної мотивації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів у системі "родина-школа" (2018)
Парфанович А. Я. - Порушення міжособистісної комунікації у стосунках молодої пари як передумова проявів сімейного насильства (2018)
Сцісловський С. В. - Алгоритм програмування розвивальних занять з фізичної культури для учнів старшої школи (2018)
Фасолько Т. С. - Формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку в умовах суспільного виховання (2018)
Безносюк О. О. - Збереження і зміцнення здоров’я студентів у вищих закладах освіти, Кочергіна Т. І. (2018)
Врочинська Л. І. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до застосування інноваційних технологій у роботі з дітьми (2018)
Папуша В. Г. - Організація і проведення практичних занять із гімнастики методом програмованого навчання, Божик М. В., Гурковський О. М. (2018)
Golota Ja.. - Wokol teoretycznych i praktycznych koncepcji ksztalcenia nauczyciel w Polsce w swietle reform oswiatowych (2018)
Kula E. - Condition and barriers of adult education in Poland, Pekowska M., Kochanowski Ja. (2018)
Рарот Г. - Гуманізація технічної освіти як актуальна проблема філософії освіти у вищих технічних навчальних закладах, Супрунюк О. (2018)
Шевченко Ж. М. - Практична спрямованість професійної підготовки соціального працівника у вищій школі Польщі (2018)
Панфілова О. Г. - Роль дерев’яної архітектури у формуванні культурно-естетичного середовища Кременця ХІХ століття (2018)
Багнюк А. Л. - Вірність інноваційній проблематиці (2018)
Кременецький сектор "Подільських читань" (2018)
Abbas N. - Ukraine’s higher education and the Bologna process (2017)
Бенера В. Є. - Організація самостійної роботи магістрів в умовах інтенсифікації навчання (2017)
Ковальчук М. Б. - Змістовий аспект поняття алгоритму в науково-педагогічній літературі (2017)
Курач М. С. - Особливості навчання майбутніх учителів технологій художньому проектуванню засобами комп’ютерної графіки, Нищак І. Д. (2017)
Syrotyuk M. V. - Communicative technologies challenges (2017)
Tomaszewski R. - Академический капитализм и университетская миссия (правда в качестве товара на рубеже XX – XXI столетий) (2017)
Щербяк Ю. А. - Становлення та розвиток моніторингу якості вищої освіти України: історико-педагогічний аспект (2017)
Банах В. І. - Історія та становлення лижного спорту в Україні. Стрибки на лижах з трампліна, Бережанський О. О., Яворський Ю. М. (2017)
Боднар М. Б. - Особливості етнічної самоідентифікації студентської молоді в контексті глобалізаційних процесів (2017)
Легін В. Б. - Самоконтроль у навчальній діяльності молодших школярів (2017)
Мотуз Т. В. - Педагогічні умови виховання толерантності учнівської молоді (2017)
Омел’янчик-Зюркалова О. А. - Вплив гімнастичних вправ у формуванні культури руху дітей молодшого шкільного віку (2017)
Осадченко І. І. - Психодидактична готовність викладачів до застосування у ВНЗ креативних технологій навчання (2017)
Спиров К. - Методология построения онлайн курсов в виртуальной среде (2017)
Гречановська О. В. - Робочий зошит для самостійної роботи як один з інноваційних методів формування конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ (2017)
Дудник Н. З. - Особливості підготовки Монтессорі-педагога (2017)
Петрук В. А. - Досвід формування навичок педагогічної діяльності у майбутніх викладачів з базовою освітою інженера, Прозор О. П. (2017)
Ткачова Н. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими учнями, Ткачов А. С. (2017)
Хом’юк І. В. - Діяльнісний підхід до формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2017)
Чорнусь С. М. - Закономірності формування складових інженерної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання у процесі фахової підготовки (2017)
Хом’юк В. В. - Шкільна математична освіта в Україні та за кордоном в контексті формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2017)
Шефер М. - Ринково-освітня модель: німецький досвід та українські реалії, Гетьман О. О., Волкова Н. В. (2017)
Jarmoch E. - Wybrane parametry religijnosci wojska polskiego w warunkach przemian systemowych po 1989 r. (2017)
Корсак К. В. - Молоді ноонауки про внесок пращурів українців у створення і поширення індоєвропейських мов, Ляшенко Л. М. (2017)
Висоцька Л. В. - Культура толерантності у контексті Болонського процесу (2017)
Вишневский М. И. - Оптимизация социально-гуманитарного компонента высшего образования и проект "Интегральной социологии" (2017)
Толипов У. К. - Основные принципы и механизмы повышения уровня образовательного процесса вуза (2017)
Швай Р. І. - Інноваційні процеси у вищій школі (2017)
Juhani A. - Striving for performance excellence in the quality of university (2017)
Безносюк О. О. - Майбутній учитель і контекстне навчання (2017)
Довгань О. М. - Організація реабілітації дітей із захворюваннями органів дихання, Хмара А. В. (2017)
Кучерган Є. В. - Методичне забезпечення валеологічної діяльності вчителя загальноосвітньої школи (за матеріалами вітчизняної періодики) (2017)
Ломакович А. М. - Впровадження модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle в освітній процес вищої школи, Бабій Н. В., Фурман О. А. (2017)
Максимовський М. І. - Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві (2017)
Павелко В. В. - Формування основ обчислювальних компетенцій в умовах сьогодення на прикладі прийомів письмового множення й ділення (2017)
Хом’юк І. В. - Готовність до зміни діяльності в контексті формування мобільності майбутніх інженерів (2017)
Василюк В. М. - Професіоналізація і технологізація освітнього процесу як взаємозалежні тенденції у життєдіяльності сучасного університету (2017)
Комарова И. А. - Профессиональная подготовка будущих педагогов учреждений дошкольного образования к эколого-оздоровительному воспитанию детей (2017)
Кононко О. Л. - Інтегральний підхід до розвитку самостійності як базової якості майбутнього педагога (2017)
Онищук І. А. - Актуальність підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до культури самовираження (2017)
Прус А. О. - Показники формування професійної самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Рибалко Л. С. - Підготовка майбутніх учителів до інноваційної освітньої діяльності в процесі викладання психолого-педагогічнихдисциплін (2017)
Хом’юк В. В. - Поетапна технологія формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2017)
Валенкевич О. В. - Освітні форми роботи чеських музеїв (на прикладі "Музею Столиці Праги") (2017)
Мухитдинов М. М. - Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе образования Узбекистана, Кадыров А. М., Ахмедиева А. Т., Олимхонова Д. А. (2017)
Ломакович В. Я. - Імплементація освіти для сталого розвитку у школах Німеччини, Демченко О. Й. (2017)
М’ясковський М. Є. - Педагогічна освіта Австрії – аспекти ґенези системи (2017)
Paszeczko M. - Badania tribologiczne powloki eutektycznej FE-MN-C-B modyfikowanej SI, NI, CR, CU wykazujacej samoorganizacje powierzchni tarcia, Lenik K., Barszcz M., Dziedzic K. (2017)
Бенера В. Є. - Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України (2016)
Скакальська І. Б. - Релігійна православна освіта в кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ ст. (2016)
Швалюк І. Б. - Діяльність науково-освітніх товариств створених Йосифом Сліпим (2016)
Дебич М. А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики (2016)
Онищук І. А. - До проблеми формування готовності майбутніх вихователів днз до розвитку творчого самовираження зростаючої особистості (2016)
Рожко-Павлишин Т. А. - Формування особистості конкурентоспроможного педагога у сучасних умовах, Олексюк М. П. (2016)
Фрицюк В. М. - Самоактуалізація майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі професійної підготовки, Шатковська І. С. (2016)
Курач М. С. - Процесуально-діяльнісний компонент моделі художньо-проектної підготовки учителів технологій, Ємець О. П. (2016)
Фурман О. А. - Використання інтернет-сервісів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, Бабій Н. В., Костюченко А. М. (2016)
Максимовська Н. О. - Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід (2016)
Приймас Н. В. - Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання (2016)
Хом’як О. А. - Ретроспективний огляд проблеми виховання естетичного смаку в системі науково-культурологічного пізнання (2016)
Shliczynska J. E. - Ateny Wolynskie versus XIX – wieczne wychowanie "panien z dobrego domu" na przykladzie "dobrej gospodyni.(…)" – Marii Disslowej (2016)
Яблочнікова І. О. - Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Австрії (2016)
Багнюк А. Л. - 12 науково-практична конференція "Актуальні проблеми сьогодення очима молоді" (2016)
Дубасенюк О. А. - Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків, Антонова О. Є. (2015)
Вознюк О. В. - Фрактально-голограмне моделювання історико-педагогічного процесу (2015)
Ворожбит І. В. - Викладацька діяльність О. Ф. Кістяківського – професора кримінального права та судочинства Університету Св. Володимира (2015)
Левківський М. В. - Краєзнавчі педагогічні студії майбутніх вчителів на Волині (2015)
Мирончук Н. М. - Специфіка змісту педагогічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах першої половини 19-го століття (2015)
Самчук Т. В. - Викладання верхової їзди в Університеті Св. Володимира (1835 – 1863 рр.) (2015)
Скакальська І. Б. - Митрополит Йосиф Сліпий як педагог та науковець, Швалюк І. Б. (2015)
Цісарук В. Ю. - Особливості становлення системи художньо-промислової освіти на території Правобережної України (друга половина 19-го ст. – 1939 р.) (2015)
Шемета Ю. М. - Їжа та напої: з історії повсякдення інституту казеннокоштних студентів Імператорського університету Св. Володимира (1834–1858 рр.) (2015)
Драч І. І. - Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Кравець Л. М. - Гуманістична взаємодія як фактор професійної підготовки майбутнього педагога (2015)
Кузнєцова О. Т. - Системний підхід як засіб управління якістю навчання студентів у вищому навчальному закладі (2015)
Ломакович В. Я. - Підвищення якості освітнього процесу у вищій школі як основа професійної компетентності майбутніх фахівців, Плахотнік О. В. (2015)
Курач М. С. - Мотиваційно-цiльoвий cклaдник мoдeлi xудoжньo-пpoeктної підготовки мaйбутнix учитeлiв тexнoлoгiй (2015)
Мулик К. В. - Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом на психічний стан, фізіологічні показники та репродуктивну систему студенток, Мулик В. В. (2015)
Оршанський Л. В. - Концептуальні засади формування у студентів конструкторсько-технологічного знання, Матвісів Я. Я. (2015)
Терещук А. І. - Сутність та основні завдання профільного навчання у контексті модернізації української освіти (2015)
Волошина Н. М. - Порівняльний аналіз понять "патріотизм" і "націоналізм" в Україні, Пампуха І. В. (2015)
Дем’янчук О. Н. - Мистецтво слова в навчально-виховному процесі як засіб формування естетичної культури та загальнолюдських цінностей (2015)
Нестеренко В. В. - Педагогічні умови формування професійно-валеологічної компетентності майбутніх педагогів щодо виховання у дошкільників навичок здорового способу життя (2015)
Левків С. П. - Реалізація принципу волонтерства в організації спільної діяльності громадського екологічного руху та загальноосвітньої школи (2015)
Безносюк О. О. - Сутність та складові професійної компетентності слухачів навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Хом’юк І. В. - Введення в освітній простір поняття "математична мобільність" (2015)
Хом’юк В. В. - Структурна модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2015)
Герганов Л. Д. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників у навчально-тренажерних центрах судноплавних компаній в контексті компетентнісного підходу (2015)
Оршанський Л. В. - Медіаосвіта: ретроспектива розвитку та сучасні проблеми (2015)
Бенера В. Є. - Фундаторам альма-матер – від вдячних нащадків (2015)
Бенера В. - Наукова спадщина В. С. Іконникова в історико-педагогічному дискурсі: ІІ пол. XIX – поч. XX ст. (2015)
Задорожна-Княгницька Л. - Особистість керівника навчального закладу у вітчизняній педагогічній теорії та практиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Кючюк Д. - Аналіз структурно-функціонального й управлінського аспектів підготовки вчителів у Туреччині (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2015)
Мостіпака Т. - Здоров’язберігаюча освіта: історія, сьогодення, перспективи (2015)
Мотуз Т. - Ідея толерантності в освітній парадигмі України початку ХХІ ст. (2015)
Сопіга М. - Роль Богдана Лепкого як педагога та перекладача у поширенні української культури у світі (2015)
Вітвицька С. - Підготовка майбутніх магістрів освіти до самореалізації в інноваційній діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Грибан Г. - Модернізація методичної системи фізичного виховання студентів як складової навчального процесу (2015)
Княжева І. - Модель розвитку методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін спеціальності "Дошкільна освіта” (2015)
Койчева Т. - Функції наукової діяльності в інноваційному розвитку сучасного педагогічного університету (2015)
Крук М. - Вплив занять аеробікою на рівень фізичної підготовленості студентів ВНЗ, Крук А. (2015)
Майковська В. - Застосування інструментів мерчандайзингу в процесі формування комунікаційної політики вищого навчального закладу (2015)
Цісарук В. - Методика організації самостійної роботи майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фахових дисциплін, Цісарук І. (2015)
Курач М. - Методологічні аспекти формування у майбутніх учителів технологій художньо-проектних знань і умінь (2015)
Терещук А. - Моделювання навчального процесу технологічної підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи (2015)
Батрак Т. - Принципи естетичного виховання студентів у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу (2015)
Ганжа М. - Дизайн-діяльність як чинник естетичного виховання та духовного розвитку молодшого школяра (2015)
Кульчицький В. - Педагогічна характеристика категорії "патріотичне виховання” в історичному аспекті (2015)
Клак І. - Створення іншомовного комунікативного середовища як педагогічна умова формування професійної комунікативної компетентності в майбутніх учителів-філологів (2015)
Колесник Н. - Культурологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів (2015)
Кузько М. - Педагогічні шляхи забезпечення адаптації майбутніх геологів на робочому місці (2015)
Ситняківська С. - Активізація професійної підготовки фахівців інженерно-технічних напрямків, Хливнюк М. (2015)
Парфанович І. - Компоненти, критерії, показники, рівні сформованості відповідального ставлення дівчат до соціальних норм (2015)
Рассказова О. - Соціально-педагогічна підтримка сімей учнів з проблемами здоров’я в умовах інклюзивного навчання: від теорії до методики (2015)
Pashechko M. - Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr, Dziedzic K., Barszcz M. (2015)
Репортаж про Бесерівські студії (2015)
Анісімова О. - Термінологічне поле фребельпедагогіки (2014)
Приймас Н. - Патріотичне виховання та розвиток національної свідомості у філософсько-педагогічній концепції Уласа Самчука (2014)
Семеновська Л. - Анропоцентрична сутність реалізації ідеї політехнізму в творчості В. Сухомлинського (2014)
Цюпак І. - Розвиток суспільного дошкільного виховання на Херсонщині (1959–1972 рр.): історичний екскурс (2014)
Вовк О. - Характеристика комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів в аспекті комунікативно-когнітивного підходу (2014)
Драч І. - Функції професійної діяльності викладача вищої школи в умовах модернізації освіти (2014)
Прус А. - Психолого-педагогічний супровід студентських сімей щодо надання рівних можливостей самореалізації у вищому навчальному закладі (2014)
Шовкова Т. - Методика формування навичок оперування граматичними конструкціями суб’єктивної модальності (2014)
Волікова М. - Проблема статевого виховання в ретроспективі: гендерний аспект (2014)
Голуб В. - Виховання фізичних здібностей та моральних якостей дітей молодшого шкільного віку у процесі занять фізичною культурою, Бережанський О. (2014)
Дем'янчук О. - Проблеми розвитку творчої особистості у сучасній загальноосвітній школі (2014)
Онищук І. - Інноваційні форми, методи і прийоми оптимізації художньо-творчої діяльності дошкільників (2014)
Фасолько Т. - Використання особистісно орієнтованих освітніх технологій у роботі з дітьми дошкільного віку (2014)
Варецька О. - Місце соціальної компетентності в структурі ключових компетентностей вчителя початкової школи (2014)
Іващенко М. - Підготовка педагогічних працівників для закладів професійної освіти дистанційно, Бикова Т. (2014)
Хом’юк В. - Принципи формування математичної компетентності майбутнього інженера (2014)
Полєвікова О. - Діагностика мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку на засадах словоцентричного підходу (2014)
Бенера В. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи з використання поетичних творів у дошкільному навчальному закладі, Швець О. (2014)
Бреньскі В. - Etyka i globalny ład gospodarczy jako główne kierunki polityki unii europejskiej w przestrzeganiu praw człowieka (2014)
Корсак К. - Українська ідея ХХІ ст. та її нові наукові основи (2014)
Ломакович А. - Тарас Шевченко й Юліуш Словацький – діалог через століття (2014)
Тарас Шевченко та Юліуш Словацький - діалог через століття (2014)
Арешонков В. Ю. - Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років (2013)
Гнізділова О. А. - Діяльність науково-педагогічної школи професора М. Чепіль (2013)
Ткачук М. М. - Педагогічна думка україни другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело збагачення теорії і практики сучасного національного виховання (2013)
Гунько Н. А. - Проблеми формування основ педагогічної майстерності майбутніх викладачів технічних дисциплін в аграрних університетах (2013)
Лєсовий В. Ю. - Методика реалізації організаційно-педагогічних умов адаптації студентів до навчання у технічному ВНЗ (2013)
Опришко Н. О. - Аналіз ставлення студенток економічних спеціальностей до занять з дисципліни "Фізичне виховання" (2013)
Петрук В. А. - Методика формування міжкультурної компетенції засобами мистецтва у студентів технічних ВНЗ, Гречановська О. В. (2013)
Романчук С. М. - Перше враження студента про викладача – запорука успішної взаємодії в навчальній діяльності (2013)
Щербяк Ю. А. - Організація самостійної роботи майбутніх економістів у вищих навчальних закладах (2013)
Головко В. А. - Рівні взаємодії неперервної освіти і самоосвіти в контексті освітніх реформ (2013)
Костенко А. А. - Філософські засади пізнання (2013)
Мантуленко С. В. - Сутність, концептуальні основи та принципи організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі (2013)
Спиров К. - Професионалные компетенции как возможность перехода от горизонтально к вертикально организованному процессу обучения, Йорданов Р., Бабенко И. (2013)
Черевко С. В. - Теоретичні засади освіти заради здоров’я (2013)
Зайцева І. В. - Концепти народної педагогіки як домінанти формування національної свідомості (2013)
Кононко О. Л. - Умови розвитку в ранньому онтогенезі цілісного світобачення (2013)
Лукач О. М. - Моральний розвиток особистості юнацького віку (2013)
Полякова Я. В. - Культурно-освітній простір приватного вищого навчального закладу, Балко О. В., Геєва Т. Ю. (2013)
Титаренко О. М. - Формування екологічної поведінки дорослих: економіко-правові аспекти екологічного виховання (2013)
Труфкіна М. В. - Дослідницька культура як важлива складова загальної культури майбутніх філологів (2013)
Борисюк С. О. - Маркетингові аспекти організації консультативних послуг для студентської молоді через спеціалізовану службу телефону довіри (2013)
Логвиненко Т. О. - Професійні компетенції в концептуальному контексті міжнародної асоціації соціальних педагогів (2013)
Лях Т. Л. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи (2013)
Спіріна Т. П. - Програма менторської підтримки вразливих груп населення (2013)
Тимошенко Н. Є. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організаційно-технологічного забезпечення соціально-педагогічної роботи (2013)
Швець О. В. - Сучасні технології самостійної роботи у професійній підготовці соціальних педагогів (2013)
Яковишин Р. Я. - Соціальна робота як система професійної доброчинної діяльності соціального працівника (соціального педагога) (2013)
Самойленко Н. Б. - Особливості формування та реалізації змісту професійних програм підготовки фахівців гуманітарного профілю в университетах Польщі (2013)
Толипов У. К. - Практика реализации инновационных технологий в вузе, Дусматов О. М. (2013)
Федоров А. И. - Дистанционные технологии в системе подготовки специалистов по физической культуре, спорту и туризму (2013)
Якуш Е. И. - Формирование ценностного отношения к профессии в процессе профессиональной подготовки (2013)
Калашник Л. С. - Тенденції розвитку системи підготовки педагогічних працівників до виховної роботи в закладах соціального піклування про дітей-сиріт на сучасному етапі (досвід КНР) (2013)
Бенера В. Є. - Ретродосвід підготовки наукових кадрів у вищих закладах освіти: ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (2013)
Демченко О. Й. - Значення впровадження національних стандартів в Англії та Уельсі в кінці ХХ – на початку ХХI століття для реформування системи підготовки кваліфікованих працівників дошкільних установ та вчителів початкової школи (2013)
Попова Д. А. - Полікультурна освіта майбутніх фахівців у зарубіжній педагогіці: історико-педагогічний аналіз (2013)
Дзюбенко І. А. - Інноваційний підхід до формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2013)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання (2013)
Кочерга О. М. - Орієнтація педагогічної практики студентів педагогічного коледжу на формування соціально відповідальної особистості вчителя (2013)
Куля Е. - На пути к единству европейской системы высшего образования, елементы болонского процесса, содействующие мобильности студентов, Пенковска М. (2013)
Курач М. С. - Використання етнодизайну в процесі трудової підготовки молоді (2013)
Соколюк О. В. - Використання інформаційних технологій в професійній підготовці майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Янкович О. І. - Підготовка майбутнього вчителя до ціле утворення у навчальній діяльності (2013)
Красовська О. О. - Методичні засади реалізації інноваційних технологій професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти (2013)
Міськова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інноваційних технологій у процесі викладання математики (2013)
Новак О. М. - Модель підготовки майбутніх вихователів до забезпечення наступності навчання в дошкільних навчальних закладах та початковій школі у сучасних умовах (2013)
Осадченко І. І. - Сутність дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2013)
Сич Ю. І. - Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя (2013)
Басюк Л. Б. - Ґендерна орієнтація підручників з української літератури у руслі болонського процесу (2013)
Комінярська І. М. - Типологія уроків літератури в школі як методична проблема та шляхи її розв’язання, Пасічник О. В. (2013)
Лопатич Р. В. - Педагогічні умови формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Мархева О. Є. - Компетентності як структурні компоненти професійних кваліфікацій учителів іноземних мов (2013)
Палієнка А. М. - Розвиток критичного мислення майбутніх журналістів (2013)
Савченко К. Ю. - Модернізація якісної освіти майбутнього вчителя філологічних дисциплін (2013)
Солодка А. К. - Система оценивания готовности участников педагогического процесса к кросс-культурному взаимодействию (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського