Pylypenko H. - Paradoxes of economic development: science and innovation in the modern world, Fedorova N., Huzenko I., Naumenko N. (2020)
Kalyuzhna N. - The WTO toolkit in regulating interstate trade and economic cooperation, Khodzhaian А., Nebotov P. (2020)
Knyzhenko O. O. - Illegal mining of mineral resources of the national importance: issues of subsoil protection with criminal-legal remedies, Knyzhenko S. O., Yurtaуeva K. V. (2020)
Zveryakov M. I. - Innovation development of transition countries in the context of their participation in global value chains, Patlatoi O. Ye. (2020)
Lokhman N. - Analysis of economic and mathematical modeling of industrial enterprise functioning at multicollinearity based on parameterization, Serebrenikov V., Beridze T., Cherep А., Dashko I. (2020)
Титул, зміст (2020)
Збори присвячені 150-річчю від дня народження Є. О. Патона (2020)
Недосєка С. А. - Оцінка стану і прогнозування руйнівного навантаження при акустико-емісійних випробуваннях посудин під тиском з обмеженим доступом до контрольованої поверхні, Яременко М. А., Овсієнко М. А., Недосєка А. Я., Журавльов С. В., Ободовський Б. М., Савченко О. К., Епов С. Г. (2020)
Юзефович Р. М. - Застосування спеціалізованого пристрою неруйнівного контролю для аналізу вібраційних сигналів підшипникових вузлів методами взаємного нестаціонарного аналізу, Яворський І. М., Дзерин О. Ю., Трохим Г. Р., Стецько І. Г., Мацько І. Й. (2020)
Троицкий В. А. - Перспективы радиационного контроля магистральных трубопроводов и других сложных конструкций (2020)
Дмитриенко Р. И. - Повреждаемость и эффективность проведения гидравлических испытаний тепловых сетей города Киева, Юхимец П. С., Тороп В. М., Кисель И. Н., Егоренко В. Н. (2020)
Грузевич А. В. - Исследование влияния структурно-фазовых превращений на магнитные свойства металла, Никифоров Д. Л., Дереча Д. А., Скирта Ю. Б. (2020)
Буссі С. - Електромагнітно-акустичні перетворювачі з імпульсними джерелами поляризуючого магнітного поля для контролю якості феромагнітних виробів, Сучков Г. М., Плєснецов С. Ю. (2020)
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Атестаційний центр з неруйнівного контролю при ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Міжнародний науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації "ПАТОНСЕРТ" (2020)
Мозговий Олександр Всеволодович (10.12.1948 – 27.12.2019) (2020)
WireSense: дротовий електрод у якості датчика (2020)
Бастан К. - Теоретичні основи управління фінансами в малому бізнесі (2015)
Ваніна Д. - Методи управління ризиками в страхових організаціях (2015)
Вітковська К. - Оцінка диференціації регіонів України за рівнем життя (2015)
Вязмикина И. - Эволюция финансового капитала и проблема финансиализации (2015)
Garbar Z. - Role of non-bank financial institutions in competitive environment of financial market (2015)
Дубовик О. - Реалізація регулюючої функції податку на прибуток в Україні, Генна Л. (2015)
Ковальова В. - Фактори впливу на фінансову стійкість страхової компанії (2015)
Король К. - Мета обліку за центрами відповідальності в умовах діяльності промислових підприємств (2015)
Крупіна Н. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття "дохідна база органів місцевого самоврядуванняя" (2015)
Матіщак Ю. - Характеристика поняття "розвиток підприємства" та його зв’язку з іншими економічними категоріями (2015)
Нестеренко О. - Вимір впливу інноваційної складової на конкурентоспроможність виноробних підприємств за допомогою метод головних компонент (2015)
Побоченко Л. - Торговельно-економічне співробітництво України з Латиноамериканськими країнами, Шваюк Ю. (2015)
Сало Я. - Системний підхід у дослідженні стратифікаційних процесів (2015)
Синицька О. - Стратегічне моделювання корпоративної культури (2015)
Солодаренко М. - Сутнісно-теоретичні підходи до розуміння категорії державно-приватне партнерство (2015)
Тодоренко Т. - Теоретичні основи класифікації банківських ризиків (2015)
Шелудько С. - Аналіз сучасних підходів до визначення економічної сутності валютного регулювання (2015)
Ямненко Г. - Проблеми ефективного корпоративного управління в Україні та шляхи їх вирішення, Михайлюк М. (2015)
Дрозд Д. - Психологія політичного активізму (2015)
Скалозуб Л. - Правопорушення у сфері державних закупівель як загроза національній безпеці України (2015)
Наші автори (2015)
Балджи М. - Державне регулювання як умова існування оптимального водокористування (2015)
Волкова К. - Податкове консультування в україні як складова процесу адміністрування податків (2015)
Гільорме Т. - Методологічні засади стратегічного аудиту персоналу підприємства, Жежеленко О. (2015)
Zaytseva K. - Economic crises in ukraine: similarities and differences, Galashova E. (2015)
Картычак О. - Качественная корпоративная отчетность как гарантия успешного проведения ІРО (2015)
Кіхая Ю. - Апроксимація конкурентного законодавства України та ЄС в контексті забезпечення конкурентоспроможності: загальні положення (2015)
Кремень Р. - Проблеми розвитку санаторно-курортного та оздоровчого туризму в Одеській області, Каражия Е. (2015)
Михайлова Л. - Анализ существующих методов оценки эффективности мер по защите информации (2015)
Пахомова О. - Роль Національного банку України в підтримці надійності банківської системи в умовах нестабільності її функціонування (2015)
Підлипна Р. - Принципи соціальної політики як основа методології (2015)
Русакова А. - Активізація інноваційної активності підприємств на сучасному етапі, Ковальов А. (2015)
Свинчук А. - Напрямки взаємодії соціальних підприємств та організацій (2015)
Яворин Д. - Особенности развития рынка общественного питания в Украине (2015)
Гуйтор М. - Територіальна специфіка підтримки кандидатів у мажоритарних округах Чернівецької області на парламентських виборах 2012 р, Гаврада І. (2015)
Наші автори (2015)
Заключна сторiнка (2015)
Акименко Н. - Дослідження напрямків вдосконалення логістічної діяльності міжнародних транспортних підприємств, Кравцов М., Рябова К. (2015)
Акименко Н. - Вдосконалення механізму транспортно-логістичного обслуговування міжнародних вантажних перевезень як фактору підвищення конкурентоспроможності підприємств, Рябова К. (2015)
Ananyeva M. - Selection rationale of powerful good distribution methods menufacturing enterprises (2015)
Басюркіна Н. - Аналіз стану хлібопекарської промисловості україни та перспективи розвитку, Бантовська О. (2015)
Гринчук Т. - Підходи до аналізу сучасного стану зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах регіону та факторів, які впливають на його розвиток (2015)
Гургула Т. - Удосконалення системи мотивації праці посадових осіб органів місцевого самоврядування (2015)
Дашевська О. - Геополітичний імідж країни (2015)
Квач Я. - Тенденції розвитку сучасного кейнсіанства (2015)
Кравченко О. - Методичні аспекти розрахунку макроекономічної ефективності ресторанного господарства (2015)
Орлик О. - Застосування методу аналізу ситуацій в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Подольчак Н. - Оцінювання рівня розвитку машинобудівних підприємств Львівщини за допомогою таксономічного методу, Вішка І. (2015)
Продіус О. - Вплив реклами на ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання, Боєру М. (2015)
Продиус О. - Проблемы морских контейнерных перевозок в Украине, Власенко М. (2015)
Скрипник Н. - Концепция методов системного анализа связей субъектов кадрового потенциала подразделений промышленного предприятия, Харичков С. (2015)
Сментина Н. - Державне управління інвестиційними потоками на регіональному рівні (2015)
Yankova O. - Current situation and development prospects of oil and fat production in Ukraine (2015)
Білоусов О. - Криза традиційної моделі представницького правління в постіндустріальному суспільстві та шляхи її подолання (2015)
Палазова Т. - Політичний аналіз та політичне прогнозування (2015)
Шевченко C. - Римо-католицька церква на початку ХХІ століття: проблеми модернізації в умовах політико-правової інтеграції ЄС (2015)
Волканов С. - Военная реформа 501/0 г. до н.э. в Афинах. Стратеги и Полемарх в 501-487 гг. до н.э. (2015)
Попков В. - Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества (2015)
Наші автори (2015)
Бондар Ю. - Моделювання податкових витрат в управлінні торговельним підприємством (2015)
Бондаревська К. - Зайнятість сільського населення в сучасних умовах (2015)
Владичин М. - Нормативно-правові основи обліку та контролю зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України, Струк Н. (2015)
Волошин Ю. - Податковий контроль в Україні: сутність, сучасні тенденції та нововведення (2015)
Ґудзь П. - Вияв ризиків в діяльності туристичного підприємства, Головко Д. (2015)
Дєдушева М. - Раціональність та ефективність прогнозів податкових надходжень в Україні (2015)
Іванова М. - Парадигма як модель дослідження розвитку логістики (2015)
Іриневич Ю. - Інформаційне забезпечення статистичного аналізу молодіжного ринку праці в Україні (2015)
Кикош Ю. - Інформаційне та нормативне забезпечення статистичного аналізу ринку освітніх послуг (2015)
Лазвиашвили Л. - Роль лидера в формировании организационной культуры (2015)
Лінькова О. - Роль синергії в менеджменті (2015)
Мужайло В. - М. І. Туган-Барановський про соціально-економічну природу прибутку (2015)
Педько І. - Сезонний характер виробництва на підприємствах-виробниках бетону та виробів з бетону (2015)
Тащеєв Ю. - Сутність ефективності в аспекті економічного механізму (2015)
Фролова Л. - Концептуальні положення щодо вибору маркетингової товарної стратегії підприємства, Наторіна А. (2015)
Павлов Д. - Теорія пропаганди Жака Еллюля (2015)
Шиманова О. - Теоретико-методологічні засади дослідження комунікативних стратегій в політиці (2015)
Наші автори (2015)
Балджи М. - Перспективи розвитку заповідного туризму в Одеському регіоні (2015)
Волощук В. - Бюджетні програми як об’єкт державного фінансового аудиту (2015)
Газуда Л. - Складові результативності трансформаційних процесів соціально-економічного розвитку прикордонних територій (2015)
Загороднюк О. - Особливості управління маркетинговою діяльністю в АПК (2015)
Замазій О. - Організаційно-структурна оптимізація в системі ціннісно-орієнтованого управління підприємством, Стадник В. (2015)
Ільїн С. - Механізм розвитку соціальної інфраструктури території (2015)
Коляда Т. - Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір (2015)
Кулінська А. - Проблеми функціонування складових фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави (2015)
Лінькова О. - Роль синергії в менеджменті (2015)
Линник О. - Дослідження необхідності, доцільності та ефективності впровадження в Україні системи обліку виплат працівникам за міжнародними стандартами, Артеменко Н. (2015)
Магомедов М. - Система адаптивного управління та її елементи (2015)
Маловичко С. - Віртуалізація економіки як чинник розвитку електронної торгівлі (2015)
Малюга Л. - Управління індивідуальними змінами (2015)
Манжула С. - Технологічна модель економічної системи з трудовими ресурсами двох категорій (2015)
Михайлова Л. - Тенденции и перспективы развития рынка средств и услуг информационной безопасности (2015)
Овчарська О. - Сутнісна характеристика інноваційної поведінки економічної системи (2015)
Самойлик Ю. - Ефективність управління розвитком м’ясної галузі та шляхи її підвищення (2015)
Фесик О. - Категорія "м’яка сила" у дослідженнях міжнародних відносин (2015)
Чернов А. - Экономические рычаги модернизации экономики Украины, Коцюрубенко А. (2015)
Чорна М. - Логістика в підприємствах торгівлі: зміна пріоритетів (2015)
Наші автори (2015)
Артамонова Н. - Сучасні методи оперативного та стратегічного управління витратами. Зарубіжний досвід та українські реалі, Артамонов Є. (2015)
Артюх О. - Передумови виникнення податкового аудиту у системі фінансового контролю (2015)
Бровкова О. - Роль стратегічного менеджменту у розвитку організації, Ілінчук М., Мельникова К. (2015)
Гавриш О. - Забезпечення сталості у функціонуванні підприємств космічноїгалузі, Войтко С., Бухун Ю. (2015)
Галіч М. - Теоретичні засади ризику та ризик-менеджменту, Миxайлов А. (2015)
Егоращенко И. - Структура сельскохозяйственного производства и первоочередные задачи его развития в Украине (2015)
Захарчук В. - Товарознавча експертиза парфумерних товарів в контексті вимог європейських стандартів, Неруца Л. (2015)
Kerekesha O. - Optimization of the bank income and advertising expenses of deposits, Piddubna V. (2015)
Кузнецова І. - Маркетингова складова в забезпеченні конкурентоспроможності продукції на ринку промислових покупців (2015)
Кузнецова І. - Сучасні підходи до визначення економічної безпеки підприємства, Кюне О. (2015)
Паляничко К. - Оцінка моделі прогнозування банківських ресурсів україни на основі ліній тренду (2015)
Пітель Н. - Формування системи маркетингового менеджменту підприємствами АПК в умовах розвитку міжнародного бізнесу, Вернюк Н. (2015)
Побережець О. - Наукові засади з оперативного дослідження фінансового стану промислових підприємств (2015)
Продиус Ю. - Особенности инновационной стратегии промышленных предприятий в Украине, Чикунова Н., Богословов В. (2015)
Продіус О. - Мотивація персоналу як головний фактор підвищення ефективності діяльності підприємства, Олексієв М. (2015)
Тополенко Н. - Проблеми формування ефективного контролю використання публічних коштів через систему "відкритий бюджет”, Терещенко В. (2015)
Федірко О. - Сучасна методологія дослідження локалізації інноваційної діяльності в умовах глобалізації (2015)
Матлай Л. - Хав'єр Солана Мадар'яга в європейській політиці та дипломатії (2015)
Наші автори (2015)
Баранова В. - Система пенсійного забезпечення України та євроінтеграційні процеси, Кулікова Є. (2016)
Бровкова О. - Мотивація персоналу за типом темпераменту людини, Мельникова К., Ілінчук М. (2016)
Загірняк Д. - Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти, Кратт О. (2016)
Караєва Н. - Методологічні аспекти кластеризації регіонів України за рівнем викликів енергетичної безпеки (2016)
Касянчук Т. - Диверсифікація діяльності провідних груп компаній металургійної галузі та оцінка її рівня (2016)
Кириченко О. - Теоретичні засади стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства (2016)
Мокєрова Н. - Взаємодія учасників соціального партнерства споживчої кооперації України: підходи до визначення результативності (2016)
Продиус О. - Система стратегического управления конкурентоспособностью предприятия, Богословова А., Васина В. (2016)
Сербінова К. - Особливості розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат між окремими видами діяльності підприємств міського господарства (2016)
Скляр Д. - Особливості імплементації європейської стандартизації в сільському господарстві та харчовій промисловості України, Осипова М. (2016)
Сугак Т. - Удосконалення організації процесу бухгалтерського обліку у забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств (2016)
Феофанова О. - Проблемы формирования конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе, Нездойминов С. (2016)
Хаустова К. - Оцінювання стратегічного рівня управління інноваційною діяльністю підприємств (2016)
Шматковська Т. - Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукції в системі управління необоротними активами підприємства на інноваційних засадах (2016)
Волканов С. - Стратеги в политической жизни Афин 501-489 гг. до н.э. (2016)
Наші автори (2016)
Бараннік В. - Економічна безпека підприємства як складова економічної безпеки держави (2016)
Гарбуз Н. - Впровадження інновацій як основа для набуття конкурентних переваг підприємством, Гладіліна В., Калініченко Н. (2016)
Діброва О. - Проблемні питання оподаткування заробітної плати в умовах євроінтеграції (2016)
Завидівська О. - Удосконалення механізмів мотивації банківських працівників на основі зарубіжного досвіду, Москва М. (2016)
Іоргачова М. - Ринок облігацій в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Коцюрубенко Г. (2016)
Кисіль С. - Формування процедури оцінки додаткових послуг залізничних підприємств (2016)
Кузнецова М. - Научная деятельность и проблемы определения цены её результатов в современном обществе (2016)
Курганська Е. - Шляхи адаптації системи казначейства до світових стандартів (2016)
Лапін О. - Інноваційні підходи до управління кадровим потенціалом, Щелкунова А. (2016)
Рімко О. - Кредитна експансія та її вплив на економіку України, Рябініна Л. (2016)
Романчик Т. - Деякі аспекти залежності ефективності реклами від фактору часу (2016)
Стовба Т. - Контуры инновационного развития морского транспорта: вызовы современности, Рыженко В. (2016)
Швагірева В. - Формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств регіону на інноваційній основі, Донець А., Неумоіна К. (2016)
Шматковська Т. - До проблематики генезису та дефініції економічної категорії "витрати", Демедюк Л., Рудь Т. (2016)
Яцина Н. - Аналіз та перспективи розвитку круїзного ринку в умовах глобалізації та регіональної інтеграції, Нездоймінов С. (2016)
Никифоренко И. - Изучение модальных частиц на примере немецкого теледискурса (2016)
Наші автори (2016)
Андрєєва Н. - Імплементація норм і стандартів ЄС в агропромислову сферу України в контексті підвищення її міжнародної конкурентоспроможності, Зіньковська Д. (2016)
Артамонова Н. - Розвиток агропромислового комплексу України в контексті євроінтеграційних перетворень, Максимов М. (2016)
Барабась Д. - Освітні інновації та їх імплементація в Україні, Джафаров Д., Шпак І. (2016)
Карпінська Г. - Поетапно-структурований підхід до діагностування, реструктуризації та модернізації підприємства (2016)
Кравченко В. - Система мотивації персоналу в управлінні за цілями як основа розвитку підприємства, Лисяна Н. (2016)
Кулінська А. - Оптимальні умови формування складових валютної безпеки національної економіки (2016)
Кучечук Л. - Механізм адаптації агропромислового комплексу України до умов глобальної продовольчої проблеми (2016)
Левченко В. - Формування та оптимізация асортименту послуг (2016)
Лопатко К. - Сучасні підходи щодо оцінки кризи та прогнозування банкрутства підприємств (2016)
Ciняев П. - Формування та адаптація системи стратегічного менеджменту на виробничому підприємстві в умовах переорієнтації діяльності на зовнішні ринки (2016)
Траченко Л. - Експертне оцінювання якості надання перукарських послуг, Байоринас Д. (2016)
Черноиванова А. - Особенности определения трудоемкости при нормирования творческого и инновационного труда (2016)
Шматковська Т. - Деякі аспекти проблематики управління оборотними активами на підприємстві, Демедюк Л., Ворона О. (2016)
Янковой В. - Выбор математической формы функции при моделировании зависимости выпуска продукции от производственных факторов, Вакула А. (2016)
Ясінський В. - Реалізація стратегії і тактики антикризового управління на промисловому підприємстві (2016)
Наші автори (2016)
Алтаяу Фатхи - Эффективность деятельности иорданских банков, оцененная с помощью корреляционно-регрессионного анализа (2016)
Артюх О. - Принципи податкового аудиту: питання класифікації (2016)
Білогородський Р. - Oптимізація структури кредитного портфелю банку (2016)
Верхоглядова Н. - Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю будівельного підприємства, Кононова О. (2016)
Галапуп Л. - Депозитна діяльність банківських установ україни: сучасні реалії та перспективи розвитку (2016)
Живець А. - Методично-інстументальне забезпечення стратегій розвитку вищих навчальних закладів (2016)
Камаран Али Хассан. - Активизация привлечения инвестиций в предприятия нефтегазового комплекса (2016)
Карпов В. - Розробка проекту розвитку діяльності підприємства(на прикладі малого сільськогосподарського підприємства ООО "ДИСКОМ"), Касьян К. (2016)
Карпов B. - Розробка бізнес-плану проекту розширення діяльності підприємства (на прикладі ресторану "БРАЗЗАВИЛЬ" МНВІКП "СУЗІР'Я СТРІЛЬЦЯ" TOB), Матінян B. (2016)
Кравченко О. - Імплементація міжнародного досвіду інформаційного забезпечення статистичними даними сфери ресторанного господарств (2016)
Крупіна С. - Система управління конкурентоспроможністю підприємства, Яблонська Н. (2016)
Ленська Н. - Аналіз конкурентоспроможності підприємств АПК України на зовнішньому ринку, Радченко О. (2016)
Лір В. - Енергетична політика сталого розвитку як вектор інтеграції Україна-ЄС (2016)
Макурін А. - Особливості організації обліку готової продукції з метою удосконалення розрахунку амортизації основних засобів на вуглевидобувних підприємствах (2016)
Міценко Н. - Розвиток підприємства на основі інфoрмацiйного та інноваційного потенціалу, Міщук А. (2016)
Михайлюк О. - Аналіз природно-ресурсного, культурного і екологічного потенціалів для розвитку туризму в Одеській області (2016)
Муравський В. - Автоматизація калькулювання для оперативного управління конкурентоспроможністю підприємства (2016)
Румянцева А. - Показное потребление как демонстрация социально-экономического положения (2016)
Шматковська Т. - Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку, Мачулка О. (2016)
Наші автори (2016)
Александрова К. - Укрепление конкурентных позиций пищевых предприятий посредством минимизации рисков (2016)
Алтаяу Фатхи - Методические подходы к повышению эффективности деятельности иорданских банков (2016)
Бенедисюк Д. - Ретроспектива становлення і пріоритети розвитку ринку цінних паперів в Україні, Голубка С. (2016)
Бровкова О. - Дослідження чинників та резервів підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості, Бровкова К., Нго Тієн Донг (2016)
Вербицька Я. - Достатність капіталу у забезпеченні конкурентної позиції банків України (2016)
Голубка М. - Діяльність Ревізійного союзу українських кооперативів у контексті розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях (2016)
Єрмакова О. - Аналіз прямих іноземних інвестицій як фактора динамізації економічного розвитку Одеського регіону, Скалаух А. (2016)
Короленко Н. - Основні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону: логістичний аспект, Шуршанова Д. (2016)
Kostiuchenko N. - Determination of possibilities and limits of influence of ECB policy on the level of unemployment in EU countries, Shkabarin G. (2016)
Нияз Аднан Мохаммед Али - Сравнительный анализ процессов управления и финансирования предприятий здравоохранения: современные модели и подходы (2016)
Пудичева Г. - Фактори забезпечення енергетичної безпеки підприємств (2016)
Роєва О. - Проблемні питання визнання, обліку та оподаткування малоцінних та швидкозношуваних предметів (2016)
Рубаха М. - Теоретичні аспекти дослідження фінансового планування на підприємстві, Галайко А. (2016)
Таран-Лала О. - Оцінка надійності споживчої кооперації України як соціально-економічної системи в структурі національної економіки (2016)
Тимощенко Ю. - Облікова оцінка активів при відображенні процесів діяльності підприємства (2016)
Чумак Н. - Інституційні засади антимонопольного регулювання товарних ринків у відкритій економіці (2016)
Шматковська Т. - До проблематики впровадження стратегічного управлінського обліку на підприємстві (2016)
Майборода А. - Выстраивание консервативной идеологии в путинской России: концептуальный анализ (2016)
Наші автори (2016)
Артемчук Т. - Суперечності трансформації підприємств природних монополій електроенергетичної галузі (2016)
Баранова В. - Бюджетна децентралізація: стан та перспективи, Немченко Г. (2016)
Бондар Д. - Виконання функцій світових грошей сукупністю особливих грошей (2016)
Бровкова Е. - Конкурентные приемущества в стратегии конкурентной борьбы, Панкратова А. (2016)
Васильев А. - Запасы финансовой устойчивости инвестиционного проекта в методе сценариев, Васильева Н., Тупко Н. (2016)
Грималюк А. - Методологічні засади теоретичного аналізу процесу трансформації людської діяльності в сучасній економіці, Продан Т., Майорова Т. (2016)
Захарченко Н. - Типологія високотехнологічних проектів в сучасних економічних дослідженнях (2016)
Кочевой М. - Деякі аспекти аналізу зовнішньоекономічної діяльності банку на прикладі ПАТ "БАНК ВОСТОК”, Лагутіна А. (2016)
Кривцова М. - Система державних соціальних стандартів та гарантій в Україні: вплив на доходи населення та шляхи вдосконалення (2016)
Літвінов О. - Управління конкурентоспроможністю підприємств з урахуванням впливу органів державної влади, Мішкевич А. (2016)
Метіль Т. - Розвиток форм франчайзингу у міжнародному маркетингу регіону (2016)
Стремядін В. - Методичне забезпечення розрахунку потреби у трудових ресурсах на підприємствах виноробної галузі (2016)
Топалова І. - Використання синергетичного підходу в інноваційному управлінні регіональними системами (2016)
Яковенко О. - Засоби нематеріальної мотивації як складова ефективного управління науково-педагогічним персоналом (2016)
Наші автори (2016)
Андрусів С. - Стратегічний розвиток будівельного комплексу України: інноваційно-орієнтований підхід (2016)
Кишакевич Б. - Економічний капітал банку та методи його агрегації, Лучаківський А. (2016)
Клепікова О. - Моделювання діяльності аффіліейт маркетингу, Сільвестрова Ю. (2016)
Короленко Н. - Перспективи розвитку світового ринку послуг, Крекова О. (2016)
Михаць С. - Основні зміни у вимогах до освіти як галузі економіки в ХХІ столітті (2016)
Продіус О. - Основи формування системи економічної безпеки підприємства, Бусигіна Г., Постова Т. (2016)
Рулiнська О. - Iнноваційна діяльність вітчизняних підприємств, Калiна М. (2016)
Уханова І. - Міжнародна конкурентоспроможність Одеського регіону: стан та перспективи підвищення, Бондаренко О. (2016)
Хомутенко А. - Адаптація зарубіжного досвіду оподаткування прибутку підприємств до вітчизняної практики, Бзова Ю. (2016)
Хомутенко А. - Соціально-економічна роль акцизного оподаткування, Сало К. (2016)
Чужиков В. - Асиметрії економічного розвитку прикордонних регіонів України та ЄС в умовах формування економіки знань, Федірко О. (2016)
Юзьв'як О. - Оцінювання VAR портфеля активів на основі параметричних моделей (2016)
Цубенко В. - Формування, територіальне поширення, функціональна структура історичних кладовищ м. Одеси (2016)
Наші автори (2016)
Гогуля Л. - Внутрішньосистемні складові забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: аксіологічний підхід (2016)
Дубовик О. - Конвергенція механізмів оподаткування доданої вартості України та Євросоюзу, Ковальчук Т. (2016)
Іщенко О. - Досвід Європейського Союзу в сфері організації програмування та проектування територіального розвитку (2016)
Лемішовська О. - Функціональний зміст та роль інвентаризації як елемента методу бухгалтерського обліку: історичний аспект (2016)
Леонова О. - Проведення реформ у детінізації економіки (2016)
Личковська М. - Сучасні особливості трансформації форм зайнятості у новій економіці (2016)
Михайлюк О. - Туристичні кластери в оздоровчому туризмі Одеської області (2016)
Нияз Аднан Мохаммед Али - Государственное регулирование развития предприятий здравоохранения (2016)
Проскуріна Н. - Методичні підходи до класифікації нематеріальних активів, Гороховець Ю. (2016)
Ролінська А. - Стан та динаміка фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України, Вечірко О. (2016)
Хазар Хамад Хуссейн - Современные трансформационные процессы в экономике Иракского Курдистана (2016)
Хомутенко А. - Критеріальний апарат для оцінювання ефективності контрольно-перевірочної діяльності органів державної аудиторської служби України, Пашура А. (2016)
Румянцева А. - Идеологические основания предпринимательской деятельности в Украине (2016)
Шумский Л. - Теоретико-методологические основы формирования политического смысла германского самоуправления (2016)
Наші автори (2016)
Артюх О. - Процедури податкового аудиту: питання визначення та класифікації (2016)
Бензерук М. - Необхідність управління оборотним капіталом підприємства в сучасних умовах (2016)
Бойко О. - Забезпечення модернізаційних процесів на підприємствах промисловості (2016)
Вечтомова І. - Шляхи удосконалення адміністрування податків в Україні, Кіртока Р. (2016)
Дудар Ю. - Особливості управління фінансовими ресурсами малого підприємства (2016)
Єгоращенко І. - Економіко-вартісний аспект реалізації програм рятування Куяльницького лиману, Єгоращенко Г. (2016)
Зелінський А. - Трансакційна складова в структурі витрат на збут (2016)
Жердецька Л. - Науково-методичні підходи до кількісної оцінки кредитних циклів (2016)
Лапіна І. - Особливості розвитку та сучасний стан малого підприємництва в Україні, Емануілова Г. (2016)
Медведь А. - Особенности определения финансовой устойчивости предприятия (2016)
Продіус Ю. - Формування стратегічних орієнтирів розвитку банка в умовах нестабільного середовища, Грузнова В. (2016)
Сментина Н. - Державне регулювання енергоефективності в Україні: можливості для населення (2016)
Ткачик Ю. - Стратегічне фінансове планування на газотранспортних підприємствах (2016)
Цвиткова В. - Теоретические основы финансового планирования на предприятии (2016)
Швед В. - К вопросу о стипендиальном обеспечении студенчества Украины (2016)
Челак О. - Роль інститутів місцевого самоврядування в упровадженні регіональної політики держави (2016)
Наші автори (2016)
Соснін О. В. - Вимога часу – вирішити безпекові проблеми в інформаційно-комунікаційній діяльності (2019)
Звоздецька О. Я. - Кібербезпека ЄС в умовах посилення кіберзагроз в сучасному глобалізованому світі (2019)
Бурдяк В. І. - Вплив розвитку європейської інтеграції на трансформацію медіа Республіки Болгарія (2019)
Осадца І. С. - Використання болгарських ЗМК політичними партіям у процесі комунікації (2019)
Фісанов В. П. - Обличчям до Європи: регіональні аспекти здійснення парадипломатії у Чернівецькій області (сучасні виклики та можливі рішення) (2019)
Федорчак Т. П. - Політичне та соціально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Чехії (2019)
Богатирець В. В. - Проблеми повернення та реінтеграції українських трудових мігрантів: витоки та можливі рішення, Гаїна І. В. (2019)
Верещагіна І. Д. - Роль соціальних мереж у суспільно-політичному житті ФРН (на прикладі проекту Stuttgart 21) (2019)
Карпо В. Л. - Інформаційна складова дезінтеграційних процесів в Іспанії та у Великій Британії: порівняльні аспекти, Нечаєва-Юрійчук Н. В. (2019)
Суботін А. А. - Постбіполярна структура міжнародної системи (2019)
Ляшенко Т. М. - Мова як чинник формування нових ідентичностей (на прикладі держав Центральної Азії) (2019)
Огуй О. Д. - Християнська символіка кольору в середньовіччі в контексті нової концепції символа як гіперзнака, Івасюк О. Я. (2019)
Куделько З. Б. - Політичні промови Джастіна Трюдо: вивчення політичного успіху (2019)
Макух-Федоркова І. І. - Роль кіномистецтва в історії формування медіа-освіти Канади (2019)
Конет А. В. - Сучасний інструментарій політичного маніпулювання (2019)
Захарченко Т. В. - "Мова ворожнечі" як технологія ведення гібридної війни РФ проти України (2019)
Клим Р. Д. - Теоретичні аспекти комунікаційної взаємодії політичних інститутів та мас-медіа (на прикладі Республіки Болгарія) (2019)
Воєвідко Я. Я. - Аналіз медійної кампанії кандидата в президенти України В. О.Зеленського, Олійник М. М. (2019)
Миндреску Ю. О. - Парадигма дослідження корупції в сучасній політичній науці (2019)
Репецька А. Г. - Політична комунікація законодавчої та виконавчої влади в Україні: сучасні реалії (2019)
Астахова Н. - Антикризове фінансове управління комунальних підприємств, Семиовця О. (2016)
Гейко Л. - Фінансова база бюджетів об’єднаних територіальних громад у контексті політики децентралізації в Україні, Скляр Д. (2016)
Горбаченко С. - Стратегія розвитку підприємства: поняття та сутність, Моїсеєнко К. (2016)
Дехтяренко О. - Проблема безробіття в Україні (2016)
Кузнєцова І. - Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства, Артемова О. (2016)
Лапіна І. - Сутність, проблеми та перспективи фінансового планування підприємств в сучасних умовах, Янчев А. (2016)
Нікуліна Т. - Проблемні питання гармонізації національних і міжнародних стандартів щодо обліку запасів, Патрикан М. (2016)
Осипова М. - Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку, Доброва Н. (2016)
Продіус О. - Актуальність економічної безпеки у контексті сталого розвитку підприємства, Чупріна О., Ющук М. (2016)
Пугачова І. - Розширення ресторанного бізнесу шляхом відкриття мережі кав`ярень, Кічук Н. (2016)
Чернышова Л. - Хедхантинг как инструмент формирования человеческого капитала для укрепления конкурентных позиций предприятия, Мельникова Е., Баленкова К. (2016)
Шеверя М. - Маркетингова концепція розвитку туристичних послуг Закарпатської області, Ревть Ю., Дідович Ю. (2016)
Наші автори (2016)
Трихліб В. І. - COVID-19. Найактуальніша проблема сучасності, Осьодло Г. В. (2020)
Хитрий Г. П. - Патофізіологічно обґрунтована респіраторна терапія пневмоній, спричинених SARS-CoV-2, Рабощук О. В. (2020)
Лівінський В. Г. - Робота цивільних закладів охорони здоров’я з надання медичної допомоги військовослужбовцям під час АТО/ООС, а також демобілізованим учасникам АТО та внутрішньо переміщеним з тимчасово окупованих територій особам (2020)
Швець А. В. - Особливості відновлення порушення просторової стійкості у військовослужбовців з наслідками закритої черепно-мозкової травми та акубаротравми, Кіх А. Ю., Пархоменко Ю. О., Лук'янчук І. А. (2020)
Шматенко О. П. - Технологічні аспекти створення мʼяких лікарських засобів для лікування гнійних ран, Підлісний О. В., Приходько Т. В., Соломенний А. М., Притула Р. Л., Семенченко Г. Б., Тахтаулова Н. О. (2020)
Беспаленко А. А. - Алгоритм реабілітації військовослужбовців з ампутацією кінцівок на основі мультипрофесійного та індивідуального підходу, Щеглюк О. І., Кіх А. Ю., Бур’янов О. А., Волянський О. М., Корченок В. В., Михайловська М. М. (2020)
Бойчак М. П. - Воєнно-польова терапія чи військова терапія, воєнно-польова хірургія чи військова хірургія? (2020)
Заїка В. К. - Морфофункціональні особливості Pinus sylvestris L. у лісостанах борів Малого Полісся, Руденко А. В. (2019)
Davydenko K. V. - Evaluation of fungal endophytes to biological control of Dothistroma needle blight on Pinus nigra subsp. pallasiana (Crimean pine) (2019)
Дебринюк Ю. М. - Вплив фітоценотичних умов на нагромадження деревини насадженнями за участю Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco у західному регіоні України (2019)
Копій Л. І. - Cтруктура соснових деревостанів району видобутку бурштину у північно-східній частині Західного Полісся, Каганяк Ю. Й., Копій С. Л., Сухович В. М., Копій М. Л., Фізик І. В. (2019)
Лавний В. В. - Поширення та аналіз стану похідних ялинових деревостанів в Українських Карпатах, Пелюх О. Р. (2019)
Ткач В. П. - От создания классификации лесов как экосистем до формирования краинской школы лесной типологии (к 150-летию со дня рождения А.А. Крюденера), Мигунова Е. С. (2019)
Шпарик Ю. С. - Прогноз всихання ялинників в Українських Карпатах за типами лісу (2019)
Ведмідь М. М. - Основні засади стратегії лісорозведення в Україні, Дебринюк Ю. М., Юхновський В. Ю., Распопіна С. П., Біла Ю. М. (2019)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость показателей семян сосны кедровой сибирской, произрастающей в разных лесорастительных районах Сибири, Буторова О. Ф., Дырдин С. Н., Тарасенко И. Г. (2019)
Распопіна С. П. - Піщані ґрунти та стан лісорозведення у зоні інтенсивної дефляції України (2019)
Яцик Р. М. - Селекційно-насінницькі аспекти збереження та відтворення популяцій Pinus cembra L. в Українських Карпатах, Сіщук М. М., Гайда Ю. І., Кацуляк Ю. Д. (2019)
Лакида П. І. - Продукція фітомаси надземної частини робінієвих деревостанів у лісових культурах Північного Степу України, Ситник С. А. (2019)
Миронюк В. В. - Дешифрування видового складу лісових насаджень за даними сезонних мозаїк супутникових знімків Landsat і вибіркової інвентаризації лісів (2019)
Meshkova V. - Silver birch health condition in the parks of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Koshelyaeva Y., Kolienkina M. (2019)
Мазепа В. Г. - Трав'яне вкриття і запаси лучних кормів для утримання Cervus elaphus L., Колісник Б. І., Хоєцький П. Б. (2019)
Gadow K. V. - To Act or not to Act . Białowieża Forest under Conflicting Ecological Paradigms, Cieszewski C. J., Kershaw J. A. (2019)
Соловій І. П. - Використання паливної деревини у фокусі уваги біоенергетичної політики України, Кафлик М. С., Дубневич П. Б. (2019)
Дубовіч І. А. - Економіко-правове регулювання охорони та збереження біорізноманіття екосистем: теорія і практика, Василишин Х. Р., Фомічева Т. Є., Волковська Ю. І. (2019)
Загвойська Л. Д. - Моделювання процесу енергетичного переходу методом системної динаміки: енергетичні кооперативи як інструмент переходу до сталого використання деревної біомаси в житловому секторі, Блецка О. В. (2019)
Борис М. М. - Науково-методичні підходи до обґрунтування енергоощадних та екологобезпечних параметрів лісових машин, Мачуга О. С., Шевченко Н. В., Библюк Н. І. (2019)
Бехта П. А. - Властивості фанери з використанням як клею термопластичної плівки, Кусняк І. І. (2019)
Заячук В. Я. - Засновник українського природознавства, етнограф, педагог, громадський діяч (до 100-річчя від дня смерті Івана Верхратського) (2019)
Барна М. М. - Життєвий і творчий шлях Юрія Третяка, відомого українського вченого-лісознавця, ботаніка і дендролога (до 125-річчя від дня народження), Барна Л. С. (2019)
Содержание (2020)
Shurpyak S. О. - The substantiation of differentiated therapy of the combined disgormonal pathology of reproductive organs in women of reproductive age with comorbid conditions (2020)
Ковалишин О. А. - Ангіогенні фактори росту і гемодинаміка в яєчниках у жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатному періоді (2020)
Gerevich N. - Ultrasound examination during delivery – is an additional tool for obstructive birth prediction (2020)
Геревич Н. В. - Ультразвукове дослідження під час пологів – додатковий інструмент прогнозування обструктивних пологів (2020)
Шурпяк С. О. - Хронічний тазовий біль у жінок, етапи і методи діагностики (Огляд літератури), Соломко О. Б. (2020)
Костюк І. Ю. - Вагітність і пологи у жінок, які перенесли різні методи лікування патології шийки матки (2020)
Пирогова В. І. - Вивчення соціально-медичних аспектів репродуктивного здоров’я підлітків, Цьолко О. Р. (2020)
Вимоги до авторських рукописів (2019)
Нестуля О. О. - Проблеми лідерства у працях діячів пізнього Відродження (Дж. Бруно, М. Монтень, Т. Еліот), Нестуля С. І. (2019)
Ткаченко А. М. - Due Diligence корпоративної звітності як комплекс аналітичних заходів із гарантування економічної безпеки підприємства, Тютченко С. М. (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Сучасні підходи до розвитку системи управління персоналом підприємства в умовах формування постіндустріальної економіки (2019)
Кобєлєва Т. О. - Економічна оцінка роботи підрозділу із забезпечення комплаєнс-безпеки підприємства (2019)
Копішинська К. О. - Методичні засади планування міжнародної діяльності підприємств (2019)
Чуприна Н. М. - Забезпечення еколого-орієнтованого розвитку хімічних підприємств (2019)
Попадинець Н. М. - Аналіз ефективності використання природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад України, Патицька Х. О., Пітюлич М. М., Керецман Н. І. (2019)
Гудзь Т. П. - Сучасні тенденції розвитку заощаджень українських домогосподарств із використанням банківських продуктів (2019)
Прасолова С. П. - Оцінка особливостей формування та використання фінансових ресурсів зарубіжними страховими компаніями (2019)
Шкурупій О. В. - Роль національних економік у створенні світового багатства, Дейнека Т. А., Сілантьев О. І. (2019)
Гончаренко В. В. - Кооперативи у сфері ІТ: існуючий досвід та можливі моделі, Пантелеймоненко А. О., Пожар А. А., Гончаренко Д. В. (2019)
Траченко Л. А. - Ризик-орієнтований підхід у проектуванні як важливому процесі системи управління якістю підприємства сфери інжинірингу (2019)
Дейнега І. О. - До питання обґрунтування оцінок економічної ефективності комплексу комунікаційних заходів закладів вищої освіти, Дейнега О. В. (2019)
Біловодська О. А. - Прикладні засади оцінювання логістичного потенціалу як чинника успішної комерціалізації інноваційної продукції (2019)
Оніпко Т. В. - Науково-освітні та науково-дослідні центри як важливі елементи інноваційних кластерів, Оніпко Т. А. (2019)
Макарова М. В. - Методи цифрового маркетингу в соціальних медіа (2019)
Сенюта І. Я. - Доктрина медичного права України: правова суть (2020)
Den Exter A. - European Union Global Health Law (2020)
Кашинцева О. Ю. - Інтелектуальна власність у сфері медицини та фармації: Quo Vadis (2020)
Булеца С. Б. - Телемедицина: переваги та недоліки в правовому полі (2020)
Пашков В. М. - Імунопрофілактика в механізмі забезпечення та захисту права на здоров'я, Гуторова Н. О. (2020)
Валах В. В. - Право дитини-пацієнта на тактовне лікування (2020)
Терешко Х. Я. - Правомірне розголошення медичної таємниці: деякі аспекти (2020)
Сізінцова Ю. Ю. - Правові підстави надання медичними закладами інформації, що є предметом лікарської таємниці (2020)
Майданик Р. А. - Правове регулювання відносин сурогатного материнства з іноземним елементом. Імплементація кращого досвіду в Україні (2020)
Antonov S. V. - Methods of Legal Regulation for Surrogacy in Ukraine and Abroad (2020)
Триньова Я. О. - Реалізація принципів біоетики в кримінальному праві України (2020)
Сенюта І. Я. - Окремі питання, пов'язані з досудовим розслідуванням і судовим провадженням у медичних справах (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Вибрана бібліографія з актуальної теми: "доктрина медичного права україни" (2020)
Москаленко О. М. - Правова система в контексті еволюції соціологічного розуміння права (2020)
Косович В. М. - Виключна правова проблема та необхідність розвитку права: загальнотеоретичний аналіз (2020)
Ліщина І. Ю. - Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності у практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Hornsby до Ivanov (2020)
Мартинюк Р. С. - Президент і виконавча влада: співвідношення інститутів у практиці сучасних республік (2020)
Гловюк І. В. - Прокурор у системі суб'єктів, уповноважених на закінчення досудового розслідування, Торбас О. О. (2020)
Frank O. - "Land Shall by Law Be Built". The Ombudsman Institution, its birth and its Role in Promoting the Rule of Law at Grass-Root Level (2020)
Кресін О. В. - Конституційна спадщина першої української політичної еміграції (2020)
Вихідні дані (2020)
Шарикадзе Е. В. - Современные методы диагностики и лечения аллергических заболеваний у детей дошкольного возраста с сенсибилизацией к аллергенам животных, Охотникова Е. Н. (2019)
Лихачев С. А. - Качество жизни пациентов детского возраста, получающих кетогенную диету для лечения фармакорезистентной эпилепсии, Зайцев И. И., Куликова С. Л., Белая С. А., Козырева И. В. (2019)
Осипович С. А. - Этиологические факторы развития микробновоспалительных заболеваний мочевой системы у детей на современном этапе, Сукало А. В. (2019)
Судновская К. А. - Динамика изменений ультразвуковых параметров почек у детей в катамнезе гемолитико-уремического синдрома и их связь с исходом заболевания, Байко С. В., Сукало А. В., Зимницкая Н. Н., Ляпко Н. Г. (2019)
Багинский В. А. - Точность и эффективность клинического применения метода Таннера – Уайтхауза для определения костного возраста детей в Республике Беларусь, Денисов С. Д., Солнцева А. В. (2019)
Речкина Е. А. - Хроническое обструктивное заболевание легких: путь от ребенка до взрослого (2019)
Сукало А. В. - Состояние минерального обмена и костного метаболизма у детей, рожденных матерями с ожирением, Прилуцкая В. А., Пискун Т. А., Деркач Т. А. (2019)
Романова О. Н. - Легионеллезная инфекция у иммунокомпрометированных пациентов детского возраста, Захаревич М. В., Тонко О. В., Коломиец Н. Д., Ханенко О. Н., Захаревич В. И., Панасюк Ю. В. (2019)
Волоха А. П. - Вакцинация детей с хроническими заболеваниями (2019)
Астапов А. А. - Методика прогнозирования коклюша тяжелой степени у детей, Гаврилова О. А. (2019)
Овчаренко Л. С. - Современные возможности профилактики бактериальных осложнений ОРЗ у детей, Слуцкая Т. В., Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2019)
Ильченко С. И. - О профилактике рекуррентных респираторных заболеваний у детей с микроаспирационным синдромом, Фиалковская А. А., Можейко Т. В. (2019)
Доктор Михаель Попп: "Нам еще очень много предстоит сделать…" (2019)
Педиатрия в лицах (2019)
Лазоренко О. В. - Фрактальная радиофизика. 1. Теоретические основы, Черногор Л. Ф. (2020)
К семидесятилетию со дня рождения Л. Ф. Черногора (2020)
Вихідні дані (2020)
Вимоги до авторських рукописів (2019)
Бояринова К. О. - Проектний портфель як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах ризиків, Ніканорова А. Ю. (2019)
Ткаченко А. М. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Колесник Є. О. (2019)
Кулик В. А. - Торги з обмеженою участю: порядок проведення та необхідність застосування підприємствами й установами в Україні, Карпенко Є. А. (2019)
Хижнякова Н. О. - Принципи аналізу та планування розвитку територій (2019)
Сяська О. В. - Оцінювання потенціалу державного регулювання у сфері водопостачання та водовідведення (2019)
Тимошенко О. В. - Аналіз стійкості державнихфінансів України, Гудзь Т. П. (2019)
Піддубна Л. В. - Інформаційна безпека в системах електронного документообігу, Павліченко В. М. (2019)
Соколова А. М. - Банківське кредитування в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку (2019)
Шкурупій О. В. - Багатство як потенціал економічного розвитку: світові тенденції та національні асиметрії, Дейнека Т. А., Сілантьєв О. І. (2019)
Іванюта В. Ф. - Методологічні подходи дослідження міжнародних інтеграційних процесів в аграрному секторі (2019)
Пасєка С. Р. - Теоретико-прикладні аспекти реалізації туристичної мобільності у глобальному вимірі, Біль М. М. (2019)
Акулов М. Г. - Аналіз сучасних проблем стратегії формування територіального туристично-рекреаційного комплексу (2019)
Кравченко Л. В. - Особливості організації виробництва на підприємствах готельного бізнесу (2019)
Поворознюк І. М. - Перспективи розвитку ринку хостелів в Україні, Кирилюк І. М. (2019)
Гавва В. М. - Проблеми підготовки фахівців у навчальних закладах України, Голованова М. А. (2019)
Романенко Л. В. - О роли Организационно-методического учебно-ресурсного центра Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ" во внедрении и развитии в Украине совместных программ ВОЗ, ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения, направленных на улучшение здоровья матери и ребенка, Садовьяк И. Д., Шкурко М. Г., Муравьева Н. Т. (2019)
Дуда Л. В. - Факторы риска, влияющие на формирование аллергической патологии у детей (по данным эпидемиологического исследования), Охотникова Е. Н. (2019)
Варбанец С. В. - Реконструктивная хирургия аортального клапана у пациентов детского возраста: непосредственные и раннеотдаленные результаты, Гурьева О. С., Артёменко Е. А., Абдурахманов З., Емец И. Н. (2019)
Косаковская И. А. - Влияние высокочастотного тока на бактериальную флору небных миндалин у детей, Головня А. М., Гунько С. Г. (2019)
Кoloskova O. - Modern Opportunities of Optimization of Prediction of Pneumonia Severity in Children, Bilous T., Korotun O. (2019)
Прилуцкая В. А. - Оценка факторов риска развития синдрома дезадаптации у новорожденных от матерей с ожирением и избыточной массой тела, Сукало А. В., Шишко Ю. А., Гродникова М. И., Александрович А. Ю. (2019)
Хоха Р. Н. - Анализ 10-летней динамики клиникоанамнестических и лабораторноинструментальных показателей бронхиальной астмы у детей в реальной практике, Парамонова Н. С. (2019)
Саванович И. И. - На перекрестке проблем детской кардиоревматологии и гастроэнтерологии: внекишечные проявления болезни Крона (клинический случай), Парамонова Н. С., Томчик Н. В., Волкова М. П., Кизелевич А. И., Горбачевский П. Р. (2019)
Недельская С. Н. - Гемолитико-уремический синдром в педиатрии: клиническое наблюдение, Прохаска З., Ярцева Д. А., Кляцкая Л. И., Литвиненко И. В., Капуста В. Н., Ковалева И. А., Силаги А. (2019)
Козыро И. А. - Синдром Гудпасчера: случай из практики, Сукало А. В., Маховская Т. А., Белькевич А. Г., Тур Н. И., Шинкоренко Ю. Л., Летковская Т. А., Савош В. В. (2019)
Бекетова Г. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей и подростков: диагностика, дифференциальная диагностика (клиническая лекция), Горячева И. П., Мощич О. А. (2019)
Титова Н. Д. - Рекомендации по безопасному применению топических глюкокортикостероидов у детей (2019)
Мокия-Сербина С. А. - Рекомендации по диагностике затяжного бактериального бронхита у детей в амбулаторной практике (2019)
Педиатрия в лицах (2019)
Говорун О. В. - Результати дослідження фауни вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) природного заповідника "Михайлівська Цілина" (2020)
Мостов'як І. І. - Вплив екологічних чинників на сегетальну рослинність в агроценозах зернових культур Правобережного Лісостепу України, Терновий Ю. В., Дем'янюк О. С. (2020)
Мельничук Ф. С. - Вплив зрошення на розвиток совки озимої в посівах пшениці озимої та кукурудзи, Алєксєєва С. А., Гордієнко О. В., Шатковська К. Б. (2020)
Кондратенко С. І. - Рівень адаптивного потенціалу ліній кабачка за ознаками продуктивності, Сергієнко О. В., Самовол О. П., Крутько Р. В., Ланкастер Ю. М. (2020)
Щербина С. О. - Розвиток рослин огірка посівного бджолозапильного гібриду Янос F1 залежно від рівня мінерального живлення, Коваленко О. М., Даценко С. М. (2020)
Танчик С. П. - Потенційна забур'яненість ґрунту залежно від його обробітку за вирощування гречки посівної в Прикарпатті України, Павлов О. С., Чумбей В. В. (2020)
Шакалій С. М. - Вплив строків сівби на урожайність і якість зерна пшениці озимої, Баган А. В., Барат Ю. М. (2020)
Влащук А. М. - Вплив ширини міжрядь та доз азотних добрив на водоспоживання та урожайність насіння буркуну білого однорічного, Дробіт О. С., Влащук О. А. (2020)
Ушкаренко В. О. - Застосування мінеральних добрив під час вирощування шавлії мускатної в умовах крапельного зрошення Південного Степу України, Чабан В. О. (2020)
Пелих В. Г. - Інтер'єрні показники продуктивності свиней у міжпородному схрещуванні, Ушакова С. В., Левченко М. В. (2020)
Журенко О. В. - Мінеральний гомеостаз у тварин із урахуванням типологічних особливостей нервової системи за застосування кормової добавки, Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І. (2020)
Бойко Н. І. - Мікроскопія осадів сечі за уроциститу в кобелів, Голопура С. І., Кощавка М. М., Коструб В. В. (2020)
Постой Р. В. - Кортико-вегетативна регуляція деяких показників обміну вуглеводів у крові холостих свиноматок, Карповський В. І., Постой В. В. (2020)
Морозько А. П. - Проблематика структурної ідентифікації родини Araliaceae Juss, Колесніченко O. B., Мельник В. І. (2020)
Дворук В. І. - Дослідження статичного та динамічного коефіцієнта тертя між поверхнею робочих органів грунтообробних машин та рослинними рештками, Борак К. В., Руденко В. Г., Добранський С. С., Бучко І. О. (2020)
Антипкин Ю. Г. - Сравнительная оценка обеспеченности витамином D детей с хроническим вирусным и аутоиммунным гепатитом, Березенкo В. С., Дыба M. Б., Ткалик Е. Н., Крат В. В., Михайлюк К. З. (2019)
Муквич Е. Н. - Идентификация диагноза хронического гастродуоденита у детей с дисплазией соединительной ткани, Лавренчук О. В. (2019)
Омельченко Л. И. - Клинико-патогенетическое значение нарушений липидного обмена при ювенильном идиопатическом артрите, Муквич Е. Н., Тарасюк Б. А., Людвик Т. А., Бельская Е. А. (2019)
Антипкин Ю. Г. - Особенности клинического течения пыльцево-пищевого синдрома у детей, Лапшин В. Ф., Уманец Т. Р., Матвеева С. Ю., Крепосняк А. А., Пустовалова О. И. (2019)
Кирилова Л. Г. - Оптимизация диагностики расстройств аутистического спектра у детей раннего возраста, Мирошников А. А., Юзва А. А. (2019)
Бекетова Г. В. - Микробиом и пробиотики: что нового? Антимикробная активность мультикомпонентного синбиотика (результаты сравнительного экспериментального исследования), Савинова Е. М., Большакова Г. М. (2019)
Bandazheuski Yu. - Аssociation between Folate Metabolism and Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis in Children, who Live in the Regions Aff ected by the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident, Dubovaya N. (2019)
Прилуцкая В. А. - Опыт использования стандартов INTERGROWTH-21 в неонатологии, Сукало А. В., Деркач Т. А., Рожко Ю. В., Шевчук Л. П. (2019)
Журавлева Л. Н. - Цитокиновый профиль у новорожденных с пневмониями, Новикова В. И. (2019)
Павлова А. А. - Анализ диагностической ценности эхокардиографии плода для выявления сосудистых колец, Гурьева О. С., Куркевич А. К., Руденко Н. Н. (2019)
Бородинова О. С. - Влияние остаточного градиента выходного тракта правого желудочка на течение послеоперационного периода у пациентов после коррекции тетрады Фалло (2019)
Недельская С. Н. - Аутовоспалительные синдромы в педиатрической практике, Жиленко И. А. (2019)
Кастюкевич Л. И. - Неспецифические воспалительные заболевания кишечника как возможные маски первичных иммунодефицитов, Романова О. Н., Шарапова С. О., Коломиец Н. Д., Мараховский К. Ю. (2019)
Сергиенко В. К. - Сепсис у детей: обобщающий взгляд на основные диагностические критерии сепсиса / септического шока, Якубцевич Р. Э., Спас В. В., Кажина В. А., Клочко А. И., Данильчик Ж. В. (2019)
Сукало А. В. - Синдром Милроя: наблюдение из практики, Козыро И. А., Белькевич А. Г. (2019)
Волкова Н. В. - Ранняя манифестация первичной надпочечниковой недостаточности: диагностический поиск на основе разбора клинического случая, Солнцева А. В., Кизевич Н. М. (2019)
Ильченко С. И. - Буллезная эмфизема легких у подростка: врожденный порок развития или исход бронхолегочной дисплазии? Разбор клинического случая, Фиалковская А. А., Иванусь С. Г., Донец М. Н. (2019)
Мокия-Сербина С. А. - Пути усовершенствования правового обучения врачей-педиатров на этапе их последипломного образования, Мавропуло Т. К., Золотарева М. К., Литвинова Т. В. (2019)
Банадыга Н. В. - Болезнь Лайма у детей: современное состояние проблемы (2019)
Четвертая академическая школа педиатрии (2019)
Педиатрия в лицах (2019)
Astremska I. - Influence of self-attitude and attitude to others on the success of representatives of professions "person-person” type (2020)
Єлесіна М. О. - Особистісні особливості моряків як чинники впливу на вибір копінг-стратегій під час роботи в особливих умовах (2020)
Жигайло Н. І. - Організаційно-психологічний механізм розвитку інформаційної духовності в умовах суспільно-економічних криз, Кохан М. О. (2020)
Журавльова О. В. - Конструювання афективно-мотиваційного виміру моделі особистості прокрастинатора (2020)
Ільницький В. О. - Політична ідентифікація як психологічний механізм самовизначення студентів у контексті політичної культури (2020)
Костіна Т. О. - Гендерні виміри сучасності: гендерна різноманітність (2020)
Malieiev D. - Psychological structure of personal reliability of subjects of entrepreneurial activity, Lantukh I. (2020)
Ульянова Т. Ю. - Співвідношення показників конфліктності з широким спектром рис особистості (2020)
Балашов Е. М. - Теоретичні моделі й концепції саморегульованого навчання (2020)
Шрагіна Л. І. - Вплив структури пізнавальної активності на академічну успішність студентів-психологів, Гузенко В. А. (2020)
Казанжи М. Й. - Фасилітація як основа та механізм ефективної адаптації іноземних студентів (2020)
Коваленко Ю. В. - Етнорелігійна ідентичність як форма та спосіб прояву нужди: крос-культурне дослідження (2020)
Митрофанова С. С. - Психологічний супровід формування професійної самосвідомості майбутніх психологів (2020)
Примачок Л. Л. - Побудова образу світу фахівця з фізичної реабілітації як механізм становлення його професійної автентичності (2020)
Улько Н. М. - Чинники виникнення психотравми в дорослому віці (2020)
Уханова А. І. - Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров’я підлітків (2020)
Щербакова О. О. - Особистісні властивості учнів основної школи з різним рівнем академічних здібностей та успішності в навчанні (2020)
Макух О. І. - Трансформація цінностей сучасної сім’ї (2020)
Назаревич В. В. - Соціальна нетерпимість в освітніх установах як середовище остракізації (2020)
Онопченко І. В. - Медіативний ефект ранніх дисфункційних схем на прояви трудоголізму в учителів (2020)
Денісієвська А. Є. - Адаптація україномовної версії методики "Опитувальник тілесних відчуттів – коротка форма" (2020)
Красильников І. О. - Синергетичний підхід як методологія психологічної корекції особистості в освітньому середовищі, Драч Н. В. (2020)
Шестопал І. А. - Казкотерапія як ефективний метод роботи психотерапевта з дітьми (2020)
Savychuk О. - Метод комплексного лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита, Beketova G., Zaitseva E., Shapovalova G. (2019)
Сукало А. В. - Определение RBP (ретинол-связывающего белка) и KIM-1 (молекулы повреждения почки) с целью диагностики повреждения почек у детей с наследственными синдромами, Козыро И. А., Белькевич А. Г. (2019)
Вайцман Ц. - Сравнение эффективности двух пробиотиков – Lactobacillus reuteri ATCC 55730 (DSM17938) и Bifi dobacterium lactis (BB-12) – при инфекционных заболеваниях у младенцев, Асли Г., Альшейх А. (2019)
Корсак А. К. - Аневризматические кисты нижней челюсти у детей и подростков, Зенькевич Ю. В. (2019)
Квашнина Л. В. - Анализ обеспеченности организма детей младшего школьного возраста насыщенными жирными кислотами и обоснование их необходимости для гармоничного развития и поддержания здоровья, Игнатова Т. Б., Майдан И. С. (2019)
Ошлянская Е. А. - Интерлейкин-6 как терапевтическая мишень в лечении ювенильного идиопатического артрита, Арцимович А. Г. (2019)
Бекетова Г. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у детей: распространенность, этиология, патогенез, клинические проявления (клиническая лекция), Горячева И. П., Мощич О. А. (2019)
Лихачев С. А. - Эпилептический синдром, индуцированный фебрильной инфекцией (FIRES): определение, современная концепция этиопатогенеза, клиническая картина, дифференциальная диагностика, подходы к терапии, Зайцев И. И., Куликова С. Л., Белая С. А., Козырева И. В. (2019)
Сукало А. В. - Влияние материнского ожирения на состояние здоровья детей, Прилуцкая В. А., Пискун Т. А. (2019)
Марченко В. Г. - Методика "Стандартизированный пациент": опыт привлечения профессиональных актеров для обучения врачей-интернов, Цодикова О. А., Корж А. Н. (2019)
Пыпа Л. В. - Доброкачественная пароксизмальная кривошея младенцев как периодический синдром, который может быть ассоциирован с мигренью, Свистильник Р. В., Бекетова Г. В., Лисица Ю. Н. (2019)
Гусина А. А. - Болезнь Жакена: обзор литературы и описание клинического случая, Зиновик А. В., Мясников С. О., Калинина Е. А., Мотюк И. Н., Гусина Н. Б. (2019)
Абатуров А. Е. - Новые препараты цефалоспоринов, рекомендуемые для лечения нозокомиальных пневмоний (2019)
Стоит ли назначать детям антилейкотриеновые препараты? (2019)
Третья академическая школа педиатрии (2019)
Педиатрия в лицах (2019)
Поліщук М. Є. - Фактори ризику клінічного погіршення при забоях головного мозку, Виваль М. Б., Гончарук О. М., Муравський А. В., Обливач А. А. (2020)
Matkovska N. R. - Changes in indicators of fibrosis in patients with alcoholic liver cirrhosis associated with non-alcoholic fatty liver disease depending on the stage of cirrhosis, Virstiuk N. H., Herych P. R., Balan U. V., Pertsovych Yu. V. (2020)
Колеснік О. П. - ERCC1 як маркер прогнозу та чутливості до платиновмісної хіміотерапії в пацієнтів із III–IV стадіями недрібноклітинного раку легені, Кузьменко В. О. (2020)
Кривенко В. І. - Дослідження маркера міокардіального стресу ST2 у хворих на обструктивне апное сну та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Світлицька О. А. (2020)
Lezhenko H. O. - The role of Toll-like receptors-4 in the pathogenesis of development of anemia of inflammation in young children, Pogribna A. O. (2020)
Гайдаш І. С. - Баланс прозапальних і протизапальних цитокінів у рідині радикулярних кіст щелеп у дорослих при асимптоматичному та клінічно маніфестному перебігу хвороби, Бурцев О. В. (2020)
Гармаш О. В. - Доцільність дослідження однонуклеотидних поліморфізмів генів ESR1 |rs2234693|, CYP19A1 |rs2414096| та IL10 |rs1800896| як можливих маркерів ризику розвитку зубощелепних порушень в осіб, які народилися макросомами, Рябоконь Є. М. (2020)
Авраменко Ю. Н. - Иммуногистохимическая характеристика процессов ангиогенеза в ткани головного мозга при сахарном диабете 2 типа (2020)
Mavrov H. I. - Clinical and epidemiological characteristics and morphological peculiarities of urogenital trichomoniasis nowadays, Osinska T. V., Fedorych P. V. (2020)
Шулятникова Т. В. - Ультраструктурные особенности состояния астроглиальной эндосомальной системы при сепсис-ассоциированной энцефалопатии, Шаврин В. А. (2020)
Yasinskyi R. M. - Changes of the pro-hormone levels of vitamin D 25(OH)D in patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis treatment failure, Raznatovska O. M. (2020)
Шарікадзе О. В. - Можливості сублінгвальної алерген-специфічної імунотерапії в дітей дошкільного віку з сенсибілізацією до алергенів цвілевих грибів, Охотнікова О. М. (2020)
Хоміцький М. Є. - Алгоритм діагностичної диференціації шизоафективного розладу від інших ендогенних психозів з епізодичним перебігом (шизофренія та афективні розлади) (2020)
Pashkova O. Ye. - Spinal mobility in children with diabetes and factors, which influence it, Lysenko K. P. (2020)
Зупанець І. А. - Патофізіологічне обґрунтування ефективності застосування кверцетину в терапії коронавірусної хвороби (COVID-19), Шебеко С. К., Безугла Н. П., Отрішко І. А. (2020)
Туманский В. А. - Клинико-патоморфологические параметры смерти мозга: от истоков концепции до ее применения при трансплантации органов, Туманская Л. М. (2020)
Syzovа L. M. - The impact of Toll-like receptors on the immune system functioning and on the immunopathogenesis of chronic hepatitis C: a modern view (literature review), Koval Т. I., Ilchenko V. I., Zviaholska I. M., Iziumska О. M. (2020)
Говсєєв Д. О. - Псевдоперитоніт на тлі кетоацидотичного стану у вагітної (клінічний випадок), Крижановська О. І., Берестовий В. О. (2020)
Raznatovska O. M. - Clinical cases of management and treatment of women with chemoresistant tuberculosis during pregnancy, Siusiuka V. H., Fedorec A. V., Pyroh A. I., Makurina H. I. (2020)
Маменко М. Е. - Педиатрический факультет Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика: вековая история и перспективы, Охотникова Е. Н., Бекетова Г. В., Шунько Е. Е., Косаковский А. Л., Беляев А. В., Данилов А. А., Чернышева Л. В., Волоха А. П., Руденко Н. Н., Мартынюк В. Ю. (2018)
Шарикадзе Е. В. - Возможности применения симбиотиков в ранней профилактике аллергических заболеваний у детей, Охотникова Е. Н. (2018)
Хоха Р. Н. - Клинические фенотипы бронхиальной астмы у детей, Парамонова Н. С. (2018)
Козыро И. А. - Альфа-, бета-, гаммагерпесвирусы и хронические гломерулопатии у детей, Рубаник Л. В., Сукало А. В., Полещук Н. Н., Асташонок А. Н. (2018)
Охотникова Е. Н. - Ювенильная системная склеродермия: клиническая презентация и современные подходы к лечению (клинический случай), Кваченюк Е. Г., Поночевная Е. В., Яковлева Н. Ю., Ткачева Т. Н., Грищенко О. Н. (2018)
Санковец Д. Н. - Первый опыт проведения пролонгированной высокочастотной искусственной вентиляции легких у ребенка с двусторонней очаговосливной пневмонией и диффузным пневмофиброзом, Бурак А. В., Стрижак М. И., Свирская О. Я. (2018)
Охотникова Е. Н. - Системный мастоцитоз у детей: редкость, сущность, клиническая презентация и последствия (клинический случай), Меллина К. В., Поночевная Е. В., Мостовенко Р. В., Багмут И. М. (2018)
Охотникова Е. Н. - Синдром активации макрофагов при системном варианте ювенильного идиопатического артрита: патогенез и новые перспективы терапии (обзор литературы), Поночевная Е. В. (2018)
Поночевная Е. В. - Особенности метаболизма липидов и его нарушения у детей с ювенильным идиопатическим артритом (обзор литературы), Кваченюк Е. Г. (2018)
Охотникова Е. Н. - Пути повышения эффективности ингаляционной терапии в детской пульмонологии, Ткачева Т.Н. (2018)
Ошлянская Е. А. - Особенности мониторинга детей с ювенильными артритами, получающих генно-инженерную биологическую терапию (2018)
Охотникова Е. Н. - Молекулярно-генетические аспекты аллергических заболеваний, Яковлева Н. Ю. (2018)
Педиатрия в лицах (2018)
Contents (2019)
Fedorenko E. H. - Informatization of education as a pledge of the existence and development of a modern higher education, Velychko V. Ye., Stopkin A. V., Chorna A. V., Soloviev V. N. (2019)
Pinchuk O. P. - Digital transformation of learning environment: aspect of cognitive activity of students, Sokolyuk O. M., Burov O. Yu., Shyshkina M. P. (2019)
Tereshchuk H. V. - The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation, Kuzma I. I., Yankovych O. I., Falfushynska H. I. (2019)
Nosenko Yu. H. - The state of the art and perspectives of using adaptive cloud-based learning systems in higher education pedagogical institutions (the scope of Ukraine), Popel M. V., Shyshkina M. P. (2019)
Kolgatin O. H. - Systematicity of students' independent work in cloud learning environment, Kolgatina L. S., Ponomareva N. S., Shmeltser E. O. (2019)
Shapovalov Ye. B. - TODOS as digital science-support environment to provide STEMeducation, Shapovalov V. B., Zaselskiy V. I. (2019)
Prykhodko A. M. - Use of Web 2.0 technology tool — educational blog — in the system of foreign language teaching, Rezvan O. O., Volkova N. P., Tolmachev S. T. (2019)
Amelina S. M. - Information and technology case as an indicator of information competence level of the translator, Tarasenko R. O., Azaryan A. A. (2019)
Ustinova V. O. - Modern techniques of organizing computer support for future teachers' independent work in German language, Shokaliuk S. V., Mintii I. S., Pikilnyak A. V. (2019)
Kiv A. E. - The overview of software for computer simulations in profile physics learning, Merzlykin O. V., Modlo Ye. O., Nechypurenko P. P. (2019)
Bondarenko O. V. - The use of cloud technologies when studying geography by higher school students, Pakhomova O. V., Zaselskiy V. I. (2019)
Kholoshyn I. V. - Cloud ArcGIS Online as an innovative tool for developing geoinformation competence with future geography teachers, Bondarenko O. V., Hanchuk O. V., Shmeltser E. O. (2019)
Havrilova L. H. - Distance learning courses in developing future music teachers' instrumental performance competence, Ishutina O. Ye., Zamorotska V. V., Kassim D. A. (2019)
Olefirenko N. V. - E-learning resources for successful math teaching to pupils of primary school, Kostikova I. I., Ponomarova N. O., Bilousova L. I., Pikilnyak A. V. (2019)
Volikova M. M. - Practical use of cloud services for organization of future specialists professional training, Armash T. S., Yechkalo Yu. V., Zaselskiy V. I. (2019)
Козыро И. А. - Факторы риска кардиоваскулярных нарушений у детей с волчаночным нефритом, Сукало А. В. (2018)
Стоева Т. В. - Оптимизация ранней диагностики функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей с применением метода эффективной сегментации, Джагиашвили О. В., Мельниченко М. Г., Федин М. В. (2018)
Насибова Э. М. - Наш опыт применения каудальной анестезии при "малых" оперативных вмешательствах у новорожденных (2018)
Хоха Р. Н. - Клинико-анамнестическая и лабораторноинструментальная характеристика бронхиальной астмы у детей Гродненской области (2018)
Ляликов С. А. - Брадиаритмии у детей с малыми аномалиями сердца: распространенность в различные возрастные периоды, особенности гендерной принадлежности и клинического течения, Томчик Н. В., Миклаш Н. В. (2018)
Стоева Т. В. - Эффективность гипооксалатной диеты в лечении детей с атопическим дерматитом, Решетило Л. В., Титкова Е. В. (2018)
Гусина А. А. - Первый опыт молекулярно-генетической диагностики муколипидоза II–III типов в Беларуси, Гусина Н. Б., Кулак В. Д., Мотюк И. Н., Наумчик И. В., Румянцева Н. В., Будейко Е. С., Криницкая К. А., Сталыбко А. С. (2018)
Охотникова Е. Н. - Бронхообструкция у детей: многообразие причин, многоликость проявлений, сложности диагностики и выбора индивидуальной терапии, Дуда Л. В., Зарудняя О. Ф., Грищенко О. Н. (2018)
Волкова Н. В. - Особенности диагностического поиска и послеоперационного наблюдения болезни Иценко – Кушинга у детей: собственное наблюдение, Солнцева А. В., Вязова Л. С., Кизевич Н. М. (2018)
Почкайло А. С. - Ингаляционная терапия в лечении заболеваний дыхательной системы у детей (2018)
Бодня Е. И. - Обоснование особенностей лечебнооздоровительных мероприятий при энтеробиозе у детей в современных условиях (2018)
Волкова О. Н. - Младенческая колика у детей: взгляд с позиции Римских критериев IV (2018)
Довнар-Запольская О. Н. - Лихорадка неясного генеза у детей: этиология, выбор оптимальной жаропонижающей терапии (2018)
Блинкова Л. - Специализированные продукты на основе козьего молока, Нартова Л., Автандилян Л. (2018)
Тараненко Т. В. - Лактазная недостаточность у детей: новые возможности в лечении (2018)
Педиатрия в лицах (2018)
Вєдєрнікова Т. В. - Специфіка перекладу фразеологічних одиниць (на матеріалі п’єси Б.Шоу "Пігмаліон") (2019)
Внукова Е. В. - Музыка и слово в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" (2019)
Гармаш Л. - "Приключения Эме Лебефа" Михаила Кузмина как la novela picaresca и "галантный" роман, Разуменко И., Силаев А. (2019)
Горбач Н. В. - Жанрова специфіка фольк-джаз роману-феєрії "Рай-Мир" Сергія Цюриця, Антонюк К. В. (2019)
Kniaz H. - Poetics of imagery in the novel Animal Farm by G. Orwell, Ilchenko A. (2019)
Кузнецова Е. С. - Система точек зрения как способ характеристики персонажа в повести В. К. Железникова "Чучело" (2019)
Кузьменко Е. - Философски глубокая и напряженная жизненная правда Л. Г. Фризмана (2019)
Кулакевич Л. М. - Іронічний модус шпигунської повісті Ю. Смолича "Півтори людини" (2019)
Лобзова С. - Раннее творчество Георгия Иванова: лирический цикл "Отплытье на о. Цитеру" (2019)
Паульс В. О. - Ідея Кохання крізь призму естетики природи в вірші "Пісня" Стюарта Мерріля (2019)
Погорелова Н. И. - Особенности хронотопа "Колымских рассказов" В. Т. Шаламова (2019)
П’ятаченко С. В. - Фольклор села Нижня Сироватка у записах Бориса Грінченка (2019)
Роздольська І. В. - Літературний феномен Українських Січових Стрільців в об’єктиві літературознавства: візія стрілецької структури (2019)
Семенова Л. В. - Архетипическое начало в женских образах Е. Евтушенко (2019)
Сподарец Н. В. - Топография как фактор антропологии романа Ванды Мазур "Деньги" (2019)
Охотникова Е. Н. - К 100-летию со дня основания кафедры педиатрии № 1 Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика (Киев), Усова Е. И., Меллина К. В., Яковлева Н. Ю., Ткачева Т. Н., Поночевная Е. В., Шарикадзе Е. В., Ошлянская Е. А. (2018)
Абатуров А. Е. - Особенности течения острого обструктивного бронхита у детей раннего возраста в зависимости от уровня экспрессии фактора транскрипции NF-κB, Русакова Е. А. (2018)
Горячко А. Н. - Диагностическая значимость факторов, ассоциированных с развитием врожденной пневмонии у недоношенных новорожденных, по результатам относительного шанса, Сукало А. В. (2018)
Бандажевский Ю. И. - Генотип MTHFR:677ТT и содержание витамина В9 в организме детей, проживающих в районах, связанных с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, Дубовая Н. Ф. (2018)
Бредун А. Ю. - Эффективность нехирургического лечения аденотонзиллярной патологии в детском возрасте препаратами с противоаллергической активностью (2018)
Hassan S. - Insulin: its role in growth of fetus and child, Beketova G. (2018)
Сукало А. В. - Наследственный нефрит у детей: клинико-морфологическя характеристика, Козыро И. А., Белькевич А. Г. (2018)
Солнцева А. В. - Нарушение сна и детское ожирение: общность нейроэндокринных механизмов развития (2018)
Загорский С. Э. - Проблема младенческих кишечных колик: современный взгляд (2018)
Солнцева А. В. - Синдром Шерешевского – Тернера у детей: современные рекомендации и нерешенные вопросы, Песковая Н. А. (2018)
Бодня Е. И. - Гельминтозы и лямблиоз: оптимизация диагностики и лечения, Кадельник Л. А., Бодня И. П., Аль Хатиб Ануар (2018)
Митюряева И. А. - Оценка эффективности и безопасности использования нового комплексного подхода лечения различных клинических форм энуреза у детей, Майданник В. Г., Демчук С. М. (2018)
Платонов А. В. - Дифференцированный подход к оценке формирования тазобедренных суставов у детей первого года жизни, Герасименко М. А., Чуканов А. Н. (2018)
Крамарев С. А. - Целесообразность применения мукорегуляторов при острых респираторных заболеваниях у детей, Закордонец Л. В., Евтушенко В. В. (2018)
Деньга О. В. - Клинико-лабораторная оценка профилактической эффективности препарата Кальцикер в стоматологической практике у детей, Ходорчук И. В. (2018)
Педиатрия в лицах (2018)
Беспалова О. - Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, Арєшина Ю., Лянная О. (2020)
Герман В. - Інтеграція проєкту IREX "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність" і курсу "Сучасна риторика" (2020)
Гриджук О. - Дидактична гра як засіб розвитку й закріплення лексичних навичок іноземних студентів (2020)
Zhelezniakova E. - Use of distance courses in the study of economic and mathematical cycle disciplines in the process of preparing economists in higher education institutions, Silichova T. (2020)
Зосименко О. - Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму (2020)
Иванова И. - Современные требования к преподавателю русского и украинского языка как иностранного, Похилько Е. (2020)
Ковальова О. - Педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден (2020)
Kozlov D. - Methodological support for the innovative culture development of the future manager of the general secondary education institution in the master's training process (2020)
Коломієць А. - Організаційно-методичні умови проведення самостійних занять фізичними вправами зі студентами-першокурсниками, Гончаренко О., Ганчева В., Гудим С., Гудим М. (2020)
Корольов С. - Розвиток методики викладання механіки як боротьба варіативного та ньютонівського підходів (2020)
Курок В. - Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки (2020)
Лазер-Паньків О. - Чинники підвищення навчальної мотивації у процесі формування лінгвосоціокультурної компетентності з давньогрецької мови (2020)
Лехолетова М. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до адвокаційної діяльності, Лях Т. (2020)
Мартиненко О. - Управління самостійною роботою майбутніх учителів математики у віртуальному навчальному середовищі через використання електронної версії робочого зошиту, Чкана Я., Удовиченко О. (2020)
Петренко С. - Модель формування інформатичної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки, Петренко Л. (2020)
Терьохіна Н. - Педагогічне осмислення неформальної освіти як складової системи освіти дорослих (2020)
Харченко Р. - Вплив координаційних вправ на розвиток уваги студентів на заняттях з фізичного виховання, Леоненко А., Ганчева В., Гончаренко О., Жуков О. (2020)
Чернякова Ж. - Формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх учителів фізичної культури в процесі вивчення педагогічних дисциплін (2020)
Чистякова І. - Підготовка військовослужбовців у закладах вищої освіти України, Драга І. (2020)
Шевченко В. - Психолого-педагогічні особливості використання комп'ютерно-орієнтованих систем навчання охорони праці (2020)
Шевчук К. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи, Бигар Г., Предик А. (2020)
Шестакова С. - Використання інтерактивних методів навчання для формування soft skills у студентів юридичного профілю (2020)
Гречаник Н. - Культурологічна складова підготовки майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі країн Західної Європи (2020)
Іванова В. - Методологічні підходи у підготовці вчителя дошкільної освіти у Великій Британії (2020)
Кобюк Ю. - Професійна підготовка майбутніх вчителів початкових класів в Австралії та Україні: спільне і відмінне (2020)
Леврінц М. - Система підготовки вчителів іноземних мов у США (2020)
Мордвінова І. - Порівняльна характеристика системи підготовки бакалаврів спеціальності "Фізична терапія" в Україні та Канаді, Ольховик А. (2020)
Пахотіна Т. - Патріотичне виховання як предмет порівняльно-педагогічних досліджень (2020)
Христій Ю. - Концептуальні засади міжнародного співробітництва у сфері професійно-технічної освіти в Європейському Союзі (2020)
Boichenko M. - From the history of art education in Sloboda Ukraine (second half of the ХІХ – early ХХ centuries), Nykyforov A. (2020)
Сбруєва А. - Становлення концепцій і технологій евристичної освіти в дослідженнях українських науковців, Бойченко М., Чашечникова О. (2020)
Бондаренко К. - Изменение техники выполнения прыжка в шпагат в процессе тренировочного занятия, Бондаренко А., Никитина А. (2020)
Бочков П. - Використання тренажерів у формуванні постуральних механізмів при порушеннях рівноваги в дошкільників (2020)
Дука М. - Особливості формування англомовної соціальної компетентності у процесі навчання діалогічного мовлення в учнів 6-го класу закладів загальної середньої освіти, Холодна М. (2020)
Міщенко О. - Ставлення тренерів ДЮСШ Сумської області до реформування спортивної сфери, Лапицький В., Ратов А., Солоненко Є. (2020)
Надточій В. - Використання цифрового вимірювального комплексу "Einstein" для дослідження властивостей фруктово-овочевих джерел струму на уроках фізики, Лимарєва Ю., Скворцова Н. (2020)
Калашник С. - Особливості створення хореографічного твору на засадах етнокультурології, Бондарєва К. (2020)
Кузнецова О. - Методична система підготовки до просвітницької діяльності зі школярами майбутніх учителів музичного мистецтв (2020)
Чжан Ї. - Методологічні орієнтири формування виконавської майстерності магістрів музичного мистецтва (2020)
Чжан Юй - Методичні особливості освоєння національних мистецьких традицій майбутніми вчителями музики і хореографії (2020)
Contents (2020)
Androshchuk I. - Modern Trends in Teacher Education in Canada, Androshchuk I. (2020)
Paziura N. - English Training in Asian Countries Aimed at Internationalization of Higher Education, Bidyuk N. (2020)
Sadovets O. - Integration of English for Specific Purposes into Applied Linguistics Curriculum: Overview of Leading Universities' Experience and a New Approach Suggestion, Lysak H. (2020)
Winch J. - A Case Study of Academic Performance and Attendance Between Reasonal Ajustment and Foundation Year Students in Language Classes (2020)
Jankowska D. - Academic Dialogue in the Narrations of Students of Pedagogy in the Years from 2006 to 2016 (2020)
Terenko O. - Education of the Third Age People as Important Component of Adult Education in the USA and Canada (2020)
Demchenko J. - Some Aspects of Professional Training of Bachelors in Human Services in the USA (2020)
Lazorenko O. - Peculiarities of Training Officers for the Needs of the Border Agency of China (2020)
Pokaliuk V. - A Comparative Analysis on Training Systems of Qualified Workers of Rescue Units, Chernenko O. (2020)
Tytarenko V. - Foreign Experience of Vocational Art Education (2020)
Hunko L. - Forms and Methods of Teaching Future Masters in Foreign Language and Applied Linguistics in the Universities of China (2020)
Правила оформлення і подання рукописів (відповідно до міжнародних вимог) (2020)
Volosovets O. - The state of children’s health in Ukraine: dynamics for the last 22 years, Beketova G., Vygovska O., Krivopustov S., Abaturov O., Kuzmenko A., Loginova I., Shcherbinska O., Mozyrska E., Cherniy O. (2018)
Бегляров Р. О. - Провоспалительные цитокины и фагоцитарная активность у детей с хроническим гломерулонефритом (2018)
Сидоренко И. В. - Использование жировых эмульсий в парентеральном питании детей с очень низкой массой тела, Шунько Е. Е., Бачинская В. И. (2018)
Bandazheuski Yu. - Provision of vitamins that participate in the exchange of homocysteine in children from the areas aff ected by the accident at the Chernobyl nuclear power plant, Dubovaya N. (2018)
Пыпа Л. В. - Доброкачественное пароксизмальное головокружение у детей. Представление о заболевании и возможности лечения, Свистильник Р. В., Бекетова Г. В., Московко Г. С., Лисица Ю. Н. (2018)
Романова О. Н. - Инфекции как триггер первичных иммунодефицитов в детском возрасте, Шарапова С. О., Костюкевич Л. И., Коломиец Н. Д., Левшина Н. Н., Ткаченко А. К., Ключарева А. А., Манкевич Р. Н., Соколова М.В. Соколова М.В., Очеретний М. Д. (2018)
Бекетова Г. В. - Синдром ацетонемической рвоты у детей: клинико-метаболические и психологические особенности, современные возможности лечения (клиническая лекция), Гнатенко Т. Н. (2018)
Бекетова Г. В. - Функциональные гастроинтестинальные расстройства у детей и подростков: патогенетическая сущность, инновационные подходы к терапии. Взгляд педиатра, психолога и клинического фармаколога (клиническая лекция), Мозговая Г. П., Бездетко Н. В. (2018)
Свирский А. А. - Врожденные сужения трахеи и бронхов у детей, Саутин О. Н., Мараховский К. Ю., Гриневич Ю. М., Махлин А. М. (2018)
Строгий В. В. - Тромбогенные факторы атеросклероза в детском возрасте (2018)
Сукало А. В. - Подоцитопатия: врожденный нефротический синдром, Парамонова Н. С., Конюх Е. А., Осипова-Егорова Е. А., Кизелевич А. И. (2018)
Солнцева А. В. - Аутоиммунный полигландулярный синдром 3А типа у детей: обзор литературы и собственное наблюдение, Волкова Н. В., Шлимакова Е. И., Кизевич Н. М., Окулевич Н. М. (2018)
Рубан А. П. - Взгляд педиатра на спорные моменты в терапии ОРВИ (2018)
Шадрин О. Г. - Выбор рациональной терапии при билиарном сладже у детей, Шутова Е. В., Гайдучик Г. А. (2018)
Титова Н. Д. - Младенческие колики как проявление нарушения микробиоценоза кишечника (2018)
Марушко Ю. В. - Опыт применения левокарнитина в клинической педиатрии, Гищак Т. В., Злобинец А. С., Марушко Е. Ю. (2018)
Шадрин О. Г. - Опыт применения Bacillus clausii при острых диареях вирусной этиологии у детей раннего возраста, Дюкарева С. В., Ковальчук А. А. (2018)
Овчаренко Л. С. - Метаболическая иммуномодуляция: полиненасыщенные жирные кислоты для профилактики острой респираторной патологии у детей, Слуцкая Т. В., Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2018)
Шадрин О. Г. - Растительные средства в терапии гельминтозов у детей, Ковальчук А. А., Герасимюк С. И., Туркин Ю. В., Кодруль Ю. В. (2018)
Титова Н. Д. - Современная стратегия применения иммунотерапевтических препаратов в педиатрической практике, Новикова В. И. (2018)
Педиатрия в лицах (2018)
Pirzada M. - Occupational and public health. The wrinkle recovery angle (WRA) study of fabric that nano-silver treated, Vambol S., Khatri Z., Aziz A., Samoon N. A., Shaikh S., Ali M., Sikandar S. (2020)
Чеберячко С. І. - Експериментальне дослідження пиломісткості фільтрувальних матеріалів для протипилових респіраторів, Чеберячко Ю. І., Радчук Д. І., Пустовой Д. С. (2020)
Kholdebarin A. - Impact of ship's ballast water on invasive species occurrence, and as a consequence on environmental and public health: a short review, Mozaffari N., Vambol V., Vambol S., Mozaffari N. (2020)
Логінова І. І. - Дослідження необхідності коригування норм проєктування автомобільних доріг у кар’єрах, Кружилко О. Є., Вінівітін Д. В. (2020)
Вихідні дані (2020)
Верба І. І. - Реінжиніринг – як шлях технічного оновлення підприємств, Даниленко О. В., Самойленко О. В. (2019)
Вісин О. О. - Основні аспекти домедичної допомоги, Федорчук-Мороз В. І. (2019)
Григор'єва Н. С - Модульна технологія в приладобудуванні, Шабайкович В. А., Марчук І. В. (2019)
Даниленко О. В. - Діагностичний моніторинг обладнання як передумова забезпечення його працеспроможності, Верба І. І., Самойленко О. В. (2019)
Денисюк В. Ю. - Моделювання процесу взаємодії деталі і гранул при ударному навантаженні вібробункера, Симонюк В. П., Лапченко Ю. С., Карманський М. В., Ніщот Р. В. (2019)
Захаров І. П. - Оцінювання невизначеності вимірювань при дослідженнях насіння соняшника нової лінії, Чуніхіна Т. В., Папченко В. Ю. (2019)
Ліннік А. Ю. - Аналіз конструкцій очисників гички цукрових буряків, Диня В. І., Фльонц О. В., Дубчак Н. А. (2019)
Marchuk V. - The effect of temperature on the grinding surface quality ring roller, Dzhuguryan T., Marchuk I., Sachkovska L. (2019)
Подригало М. А. - Оцінювання адекватності результатів досліджень, що отримані різними методами(в порядку обговорення), Вербицький В. І., Коробко А. І., Байдала В. Ю. (2019)
Полянский В. И. - Концепции высокоточной механической обработки отверстий в деталях машин (2019)
Сергеев А. С. - Расчет параметров шероховатости поверхности при абразивной обработке, Новиков Ф. В., Шкурупий В. Г. (2019)
Середюк O. - Дослідження впливу конструктивних факторів на технічну реалізацію методу експрес-контролю теплоти згорання природного газу, Малісевич Н. (2019)
Солтисюк В. І. - Конструктивно-технологічні методи забезпечення надійності малогабаритної сільськогосподарської техніки, Семенів І. І., Яциків М. М. (2019)
Стасюк В. М. - Динаміка підкритичного режиму пневмомеханічних приводів машин ударної дії (2019)
Kholodnyak Yu. S. - About computer programs for simplified methodology of complex assessment of strength of two-beam beams, Kostikov A. A., Podlesny S. V., Kaporovych S. V. (2019)
Kholodnyak Yu. S. - On application of a simplified two-dimensional model of forced oscillations to the power analysis of flat steelworks, Podlesny S. V., Kaporovych S. V., Korotenko Ye. D. (2019)
Yakovenko I. - Biometrical identification on the basis of photoplethysmogram for automated medical systems, Martynenko V., Turchyna M. (2019)
Yakovenko I. - Improvement of the credibility of analysis of electrocardiograms for biometric personal identification, Rudoy A., Turchyna M. (2019)
Ящинський Л. В. - Діагностика якості гартування кілець підшипників з використанням явища електромагнітної індукції, Захарчук Д. А., Коваль Ю. В., Панасюк Л. І. (2019)
Lizogub V. G. - Particular features of systolic and diastolic functions in patients with metabolic syndrome, Ramburn S. M., Voloshyna O. O., Bondarchuk O. M. (2009)
Дорошенко Б. Г. - Ферментна (плазмінова) система крові у хворих на гострий вірусний міокардит, Салюта М. Ю., Назар П. С., Котко М. Д., Карпенко О. І., Безуглова C. В. (2009)
Беляева Н. В. - Возможности комплексной терапии хронического билиарного панкреатита на фоне ожирения с включением мультинутриентных функциональных комплексов "Grinization" (2009)
Мосієнко Г. П. - Особливості клінічного перебігу функціональної диспепсії у підлітків (2009)
Султанова У. А. - Перекисное окисление липидов и активность ферментов антиокислительной защиты у больных с апластической анемией, Каримов Х. Я., Хужахмедов Ж. Д. (2009)
Ибадуллаев З. Р. - Частота встречаемости факторов риска инсульта в зависимости от латерализации очага поражения, Шамуратова Г. Б. (2009)
Пархоменко В. М. - Оцінка жирнокислотного складу ліпідів конденсату видихуваного повітря у дітей – жителів радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Брюзгіна Т. С., Пона С. М. (2009)
Сєркова В. К. - Порівняльна оцінка ефективності та безпечності рацемічного амлодипіну і його S-енантіомеру у хворих на гіпертонічну хворобу, Кузьмінова Н. В., Ясер С. Х. Алшантті (2009)
Зуфаров П. С. - Сравнительная оценка эффективности омепразола и пантопразола при лечении гастропатии, вызванной нестероидными противовоспалительными средствами у больных ревматоидным артритом, Якубов А. В., Салаева Д. Т. (2009)
Попов В. А. - Реабилитация больных с внутрисуставными переломами проксимального конца большеберцовой кости, Бондарчук В. И. (2009)
Самохін А. В. - Методика термографічного дослідження суглобів кисті, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Котюк І. П. (2009)
Расулов М. А. - Психофизиологические показатели у студентов с разной степенью адаптации во время экзаменационного периода, Саидов А. Б. (2009)
Хазиев В. В. - Факторы риска развития рака щитовидной железы, Штандель С. А., Бариляк И. Р. (2009)
Сафронова Л. А. - Влияние фитокомпозиций на биологическую активность пробиотических штаммов Bacillus subtilis, Осадчая А. И., Авдеева Л. В., Иляш В. М. (2009)
Знаменська Т. К. - Зміни нейроцитів стовбура головного мозку у щурят в умовах експериментальної моделі гіпоксії та при нейропротекторній корекції, Похилько В. І., Ковальова О. М., Задорожна Т. Д., Арчакова Т. М., Розова К. В. (2009)
Якубов А. В. - Влияние компонентов и некоторых схем противоязвенной терапии на содержание и активность ферментов монооксигеназной системы в ткани слизистой оболочки желудка при экспериментальной язве, Паттахова М. Х. (2009)
Чурпiй К. Л. - Надання медичної допомоги на вторинному і третинному рівні з економічної точки зору, Чурпiй І. К. (2009)
Богданович Л. В. - Анализ изменения состояния неспецифического иммунитета детей при помощи базовой статистики, Погребняк С. Г. (2009)
Мегедь В. П. - Логістика як інструмент регулювання та розвитку потенціалу системи охорони здоров’я Державної прикордонної служби України (2009)
Павловский Л. Н. - Легендарный врачеватель древнего Китая Пян Чиао – прекрасный диагност, один из родоначальников иглотерапии (2009)
Процюк Раду Георгійович (до 70-річчя від дня народження) (2009)
Нормативні документи (2009)
Zaliznyak L. L. - Balkan-Danube Version Neolithization of Ukraine (2020)
Старік О. В. - Комплекси ливарних форм доби пізньої бронзи з Токівського, Куштан Д. П. (2020)
Шевченко Т. М. - Погруддя-фіміатерії та культ Діоніса в Ольвії (2020)
Моця О. П. - Середньовічні поселенські структури півдня Східної Європи (2020)
Бібіков Д. В. - Релігійна належність давньоруських камерних поховань (2020)
Gavrylyuk N. - Handmade Pottery from Tanais on the material from the Excavation Trench XXV (Closed Vessels), Matera M. (2020)
Корохіна А. В. - Кераміка поселення Глибоке Озеро 2, Гершкович Я. П. (2020)
Науменко О. О. - Техніко-морфологічні ознаки обробки вапняку на нижньопалеолітичній стоянці Меджибіж A, Степанчук В. М. (2020)
Kariaka O. V. - The First Years of Ukrainian Investigations in Olbia Pontica (2020)
Romanova O. O. - Unknown Old Photos of Karnak Monuments (2020)
До ювілею Сергія Миколайовича Рижова (2020)
Пам’яті В. Л. Яніна (2020)
Пам’яті В’ячеслава Юрійовича Мурзіна (2020)
Світлої пам’яті Сергія Борисовича Буйських (2020)
Залізняк Л. Л. - Стародавня історія України (2020)
Корпан М. І. - Нанонаука, нанотехнології, наномедицина: стан науково-практичних досліджень, Чекман І. С., Загородний М. І., Свінціцький І. А., Фіалка-Мозер В. (2009)
Khalili J. - Adverse health effect of fluoride (2009)
Матяш М. Н. - Клинические особенности течения травматической энцефалопатии у больных, подвергающихся воздействию факторов радиоэкологической катастрофы (2009)
Тащук В. К. - Інфаркт міокарда в гострому періоді і порушення гемодинаміки: причина чи наслідок?, Доцюк Л. Г. (2009)
Дорошенко Б. Г. - Сумарний індекс агрегації тромбоцитів та їх медикаментозна корекція у хворих на гострий вірусний міокардит, Салюта М. Ю., Назар П. С., Котко Д. М., Карпенко О. І., Безуглова С. В. (2009)
Дудка П. Ф. - Клінічні аспекти порушення на рівні опозиційних цитокінів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Добрянський Д. В., Бичкова Н. Г. (2009)
Антипкін Ю. Г. - Клініко-морфологічні особливості слизової оболонки бронхів у дітей з хронічною патологією дихальних шляхів з урахуванням імуноцитохімічних маркерів апоптозної, макрофагальної та позаклітинної (матриксної металопротеїнази) експресії антигенів, Задорожна Т. Д., Пустовалова О. І. (2009)
Прохорова О. В. - Адаптационные возможности системы гемостаза у детей и подростков с наследственной тромбоцитопатией (2009)
Попов В. А. - Биомеханическое обоснование способов остеосинтеза при компрессионном переломе мыщелков большеберцовой кости, Кривенюк В. В., Бондарчук В. И. (2009)
Самохін А. В. - Термографічне дослідження суглобів кисті при псоріатичному артриті, Бур’янов О. А., Котюк В. В., Котюк І. П. (2009)
Гирін В. В. - Зміни жирнокислотного спектра ліпідів крові і слини у дітей, хворих на цукровий діабет (2009)
Лизогуб Г. В. - Влияние омепразола и фамотидина на течение пептической язвы у больных атеросклерозом (2009)
Jaber Saad Al-Hashimi Kawakib - Modern approaches in clinical pharmacology of cardiovascular diseases, Khalaf Thamer Al-Hashimi Ayad (2009)
Лизогуб В. Г. - Зміни жирнокислотного складу ліпідів тромбоцитів у хворих з нестабільною стенокардією, Завальська Т. В., Халіль Абу Сара Халєд Ахмад, Брюзгіна Т. С. (2009)
Саипова Н. С. - Оценка эффективности интраконазола при лечении кандидоза у женщин, больных хроническим туберкулёзом лёгких (2009)
Агзамходжаева С. С. - Распространённость и особенности профилактики инфекций, передающихся половым путём, в группах повышенного поведенческого риска, Бекмуратова Э. Э., Бикбова Е. А., Ваисов И. А., Джуманиязов А. А., Шахиев Г. Ю., Алимов Ж. К. (2009)
Ашуров З. Ш. - Сравнительная эффективность средств комплексной терапии когнитивных и невротических расстройств при алкоголизме у женщин, Султанов Ш. Х., Кучкаров У. И. (2009)
Самойлович В. А. - Значення застосування глиняних ванн у підвищенні ефективності комплексного лікування цукрового діабету типу 2 в умовах санаторію, Гутарєв В. В., Гутарєва Н. В. (2009)
Жильчук В. Е. - Эффективность трастузумаба (герцептина) при лечении больных раком молочной железы с Her2/neu-позитивными и рецептор-негативными (РЕ–, РП–) опухолями (2009)
Калиниченко І. О. - Оптимізація системи надання медичної допомоги дітям у на вчальних закладах (2009)
Мегедь В. П. - Процесуальні аспекти управління закладами охорони здоров’я прикордонного відомства (2009)
Павловский Л. Н. - Герофил и Эразистрат – выдающиеся древнегреческие врачеватели, основоположники описательной анатомии (2009)
Рейнгард Б. К. - Профессор Г. И. Бурчинский и его профессиональное наследие, Калашников Н. А. (2009)
Марцінковський І. Б. - Лікар-поет Микола Курочкін – приятель Тараса Шевченка і один з перших перекладачів його віршів російською мовою (2009)
Камалов Р. Х. - 65 років на варті здоров’я, Павловський Л. М. (2009)
Нормативні документи (2009)
Міщук І. П. - Управління продажами як інструмент активізації діяльності спеціалізованих магазинів: актуальність, зміст, напрями реалізації, Залога Н. І., Луньов Є. Т., Яковчук М. В. (2019)
Міценко Н. Г. - Соціальна відповідальність як основа розвитку кооперативної торгівлі на сільських територіях в умовах адаптації до змін у ринковому середовищі, Годунько Р. Б., Тимків Д. О. (2019)
Куцик П. О. - Теоретико-методичні засади обліково-інформаційного забезпечення стратегічного управління витратами підприємства, Головацька С. І. (2019)
Кузьмінська К. І. - Особливості організації обліку розрахунків з працівниками на підприємстві, Іванова В. С. (2019)
Гринь В. П. - Теоретичні засади стратегічних облікових комунікацій (2019)
Коваль Л. М. - Тренди фастфуду у першій чверті ХХІ ст.: споживацькі запити "міленіалів" та їстівний посуд, Церклевич В. С., Антошкова Н. А. (2019)
Завадинська О. Ю. - Сучасні тенденції впровадження інноваційних форм обслуговування в закладах ресторанного господарства, Кінчур А. А., Деревицький Є. В. (2019)
Комарницький І. М. - Потенціал немонетарного стимулювання працівників сервісної економіки, Гурман О. М. (2019)
Олексин І. І. - Окремі аспекти укладання договорів міжнародної купівлі-продажу, Кисіль Т. В. (2019)
Ощипок І. М. - Оптимізація ефективності транспортної діяльності закладів готельно-ресторанного господарства, Онишко Л. Й., Гаврилишин В. В. (2019)
Свидрук І. І. - Особливості управління розвитком креативних груп, Крук С. М., Максімов М. С. (2019)
Вудвуд В. В. - Фінансова безпека підприємства: сутність, цілі, принципи та шляхи забезпечення, Батієвська О. В. (2019)
Маркіна І. А. - Сутність землекористування та засоби управління його ефективністю, Кобченко М. Ю. (2019)
Траченко Л. А. - Застосування соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг (2019)
Казан П. І. - Сучасні теорії оптимізації структури капіталу, Суворова І. В. (2019)
Тарасюк А. В. - Практичні аспекти управління витратами підприємств водно-комунального господарства, Ліскова Г. А. (2019)
Дячков Д. В. - Формування моделі політики інформаційної безпеки на основі концепцій "глибинного захисту" (2019)
Файвішенко Д. С. - Споживчий ринок мінеральної води: українські реалії (2019)
Хильчевский В. К. - Исследование трансформации химического состава поверхностных вод с использованием модернизированной классификации Алекина, Курило С. М. (2020)
Овчарук В. А. - Регіональна методика для визначення максимального стоку весняного водопілля річок cуббасейну р.Десна в умовах змін клімату, Іващенко С. В. (2020)
Москаленко С. О. - Максимальний стік води річок басейнів Пруту і Сірету в межах України та його багаторічна просторово-часова мінливість, Бесараб Ю. С., Лук’янець О. І. (2020)
Осипенко В. П. - Внутрішньорічний розподіл органічних та біогенних речовин у воді озера Вербного (м. Київ), Морозова А. О. (2020)
Клоченко П. Д. - Неорганічні та органічні речовини у водоймах дендрологічного парку "Олександрія" (м. Біла Церква), Горбунова З. Н., Шевченко Т. Ф., Вітовецька Т. В. (2020)
Морозова А. О. - Екологічна характеристика р. Південний Буг та Олександрівського водосховища за гідрохімічними показниками (2020)
Курганевич Л. П. - Геоекологічний стан заплавно-руслового комплексу річково-басейнової системи Полтви (район басейну річки Вісла), Шіпка М. З. (2020)
Заболоцька Т. М. - Ефективний радіус крапель в хмарах різних форм та фронтальних хмарних системах за даними супутникових спостережень у теплий період року, Кривобок О. А., Шпиг В. М., Ціла А. Ю. (2020)
Пясецька С. І. - Побудова функції лінійного дискримінантного аналізу та її оцінка для визначення екстремальних метеорологічних явищ (ожеледь) на території України, Савчук С. В., Тимофеєв В. Є. (2020)
Малицька Л. В. - Ймовірні зміни кліматичних умов України до середини ХХІ ст., Балабух В. О. (2020)
Савчук С. В. - Кореляційний зв’язок між метеорологічними величинами при екстремальних значеннях максимальної температури повітря, Тимофеєв В. Є., Щеглов О. А., Артеменко В. А., Козленко І. Л. (2020)
Забокрицька М. Р. - "Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку" (2019) – перша в Україні монографія про джерела (2020)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2020)
Фурман А. А. - Методологія психологічного пізнання смисложиттєвої сфери особистості (2020)
Шандрук С. - Концепція розвитку професійних творчих здібностей майбутніх психологів (2020)
Фурман А. В. - Теоретична модель особистісного прийняття людини людиною (2020)
Шаюк О. - Професійна толерантність студентів-гуманітаріїв: сутність, структура, особливості формування (2020)
Гірняк Г. - Психологічне проєктування навчально-книжкових комплексів як оргтехнологічних засобів модульно-розвивальної взаємодії, Гірняк А. (2020)
Болтівець С. - Психічне здоров’я і психологічна діяльність для його збереження (2020)
Глива О. - Ціложиттєва дорога до України доктора Євгена Гливи, Комарницька-Глива Г. (2020)
Ogwuche C. H. - Perceived stress and social support as predictors of subjective well-being among university studies in Nigeria, Caleb O., Relojo-Howell D. (2020)
Наші автори (2020)
Кондрашова В. Г. - Аномальные хорды левого желудочка, Шейко Л. П., Кондрашова Н. С. (2009)
Гирін В. В. - Оксидативний стрес при цукровому діабеті і персистуючій вірусній інфекції Коксакі В як причина дисфункції імунної системи (2009)
Попов В. А. - Методы лечения больных с внутрисуставными переломами проксимального конца большеберцовой кости, Бондарчук В. И. (2009)
Матяш М. Н. - Клинико-функциональная характеристика травматической энцефалопатии у больных, подвергающихся воздействию факторов радиоэкологической катастрофы (2009)
Лизогуб В. Г. - Зміни жирнокислотного спектра ліпідів тромбоцитів у хворих із стабільною та нестабільною стенокардією, Завальська Т. В., Халєд Ахмад Халіль Абу Сара, Брюзгіна Т. С., Савченко О. В. (2009)
Толстопятов С. М. - Соотношение между биомаркёрами коагуляционного каскада, системы фибринолиза и липидного спектра у больных с артериальной гипертензией при различном коагуляционном потенциале цельной крови (2009)
Тащук В. К. - Особливості коронарного резерву у хворих на ішемічну хворобу серця в статевому та віковому аспекті, Ілащук Т. О., Гречко С. І., Поліщук О. Ю., Турубарова-Леунова Н. А., Іванчук П. Р., Полянська О. С. (2009)
Михайличенко И. С. - Коррекция нарушения микроциркуляции в печени у больных неалкогольным стеатогепатитом (2009)
Корпачев В. В. - Особливості жирнокислотного спектра тригліцеридів при інсулінорезистентності у хворих з метаболічним синдромом, Кушнарьова Н. М. (2009)
Толстанов О. К. - Антропометрія та комп’ютерна органометрія за променевими методами візуалізації в діагностиці метаболічного синдрому (2009)
Жданова В. М. - Комплексна терапія хворих з вертеброгенною радикулопатією (2009)
Дедков А. Г. - Результаты применения памидроновой кислоты в профилактике нестабильности костных имплантатов (2009)
Кучкаров У. И. - Эффективность Ноофену® при героиновой наркомании, Ашуров З. Ш., Султанов Ш. Х. (2009)
Zufarova Sh. A. - Effect of vobenzim in the complex therapy on the kidney functional activity (2009)
Фісталь Н. М. - Вплив раннього хірургічного втручання на результат лікування обпечених (2009)
Сегал Ю. В. - Клінічне використання тромбоцитарного концентрату при лікуванні альвеоліту щелеп, Чумаченко О. В., Кульбашна Я. А. (2009)
Султанова Т. Ж. - Оценка фармакологической коррекции при лечении больных системной красной волчанкой (2009)
Парпибаева Д. А. - Состояние микрогемоциркуляции и её коррекция при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки в период реабилитации, Закирходжаев Ш. Я., Сагатов Т. А., Шакирова Д. Т., Нарзиев Н. М. (2009)
Хасанов Б. Б. - Структурно-функциональные особенности молочной железы при беременности и лактации на фоне токсического гепатита (2009)
Князевич В. М. - Кадрове забезпечення служби анестезіології та інтенсивної терапії лікувальних установ України ІІ–ІІІ рівнів надання медичної допомоги, Слабкий Г. О., Федосюк Р. М., Ковальова О. М. (2009)
Вітовська О. П. - Нормативно-правове забезпечення реалізації Національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні, Тимченко О. І. (2009)
Мегедь В. П. - Єдиний медичний простір – нова парадигма розвитку системи охорони здоров’я України, Радиш Я. Ф. (2009)
Андрієнко М. М. - Стаціонарзамінні технології у хірургічному лікуванні амбулаторних хворих в умовах військового госпіталю (2009)
Павловский Л. Н. - Выдающийся учёный-исследователь С. Брюхоненко – основоположник метода искусственного кровообращеня и создатель первого в мире автожектора (2009)
Лесовой В. Н. - П. И. Шатилов – самобытный отечественный клиницист, учёный и педагог, один из первых редакторов журнала "Врачебное дело", Перцева Ж. Н. (2009)
Нормативні документи (2009)
Покажчик статтей (2009)
Іменний покажчик (2009)
Хильчевский В. К. - Очерк истории гидрохимии поверхностных вод в Украине (2020)
Хільчевський В. К. - Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2016-2020 рр. (2020)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2020)
Шановні колеги! (2020)
Власов О. О. - Стан проблеми природжених вад розвитку та хірургічних захворювань у новонароджених в Україні та Дніпропетровській області (2020)
Котова Н. В. - Дослідження існуючої практики годування дітей першого року життя: опитування батьків, Старець О. О., Хіменко Т. М., Геращенко Ю. О., Коваленко Д. А. (2020)
Павлишин Г. А. - Клітинний енергодефіцит у передчасно народжених в ранньому неонатальному періоді, Кліщ О. В., Сарапук І. М. (2020)
Соколова К. Ю. - Діагностичні можливості параінфрачервоної спектроскопії у доношених новонароджених дітей під час терапевтичної гіпотермії в постаcфіктичному періоді (2020)
Данилов А. А. - Результаты хирургического лечения болезни шпренгеля в зависимости от возраста больных, Рыбальченко В. Ф., Горбатюк О. М. (2020)
Семеняк А. В. - Лікування вагітних із полігідрамніоном, Андрієць О. А., Ніцович І. Р., Коляндрецька С. В., Хрикова Л. В. (2020)
Дронова В. Л. - Перинатальна допомога вагітним жінкам з вперше виявленими доброякісними кістами яєчників (огляд наукових праць), Дронов О. І., Мокрик О. М., Бакунець П. П., Теслюк Р. С. , Рощина Л. О. (2020)
Танцюра Л. Д. - Перинатальная асфиксия: варианты гибели клеток и нейропротективные свойства эритропоэтина (2020)
Кісельова М. М. - Чи необхідно вважати токсичну еритему новонароджених передумовою розвитку атопічного дерматиту у немовлят?, Маланчак О. М. (2020)
Поцюрко С. О. - Тактика допомоги значно недоношеним новонародженим з відкритою артеріальною протокою: сучасні контроверсії і рекомендації, Добрянський Д. О., Секретар Л. Б. (2020)
Хлуновська Л. Ю. - Клінічний випадок синдрому Ді Джорджі в дітей з двійні, Маслянко М. М. (2020)
Пам’яті вчителя і колеги, видатному науковцю, завідувачу лабораторії клінічної фармакології, ендокринології та біохімії ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України" д.мед.н., професору Анатолію Григоровичу Ципкуну присвячується (2020)
Вимоги для оформлення та подання матеріалів для публікації в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" 2020 рік (2020)
Contents (2020)
Burdo O. - Experimental studies of the kinetics of infrared drying of spent coffee grounds, Bezbakh I., Shyshov S., Zykov A., Gavrilov A., Vsevolodov O., Sirotyuk I., Terziev S. (2020)
Kulyk M. - The numerical CFD investigation of hub losses of pushing air propellers with tandem joined blades of small sized unmanned aerial vehicles, Kirchu F., Hanesh H. (2020)
Tsygoda V. - The influence of organic binders and their decomposition products on the microstructure and thermoelectric properties of conductive materials based on Si3N4 with transitional metal carbides additives, Kyrylenko E., Petrovsky V. (2020)
Litvinov V. - Estimation of the short circuit accident probability at the overhead electric transmission lines, Kosterev M. (2020)
Yerokhin A. - Development of information technology for heat losses management of construction structures, Zatserklianyi H. (2020)
Korolov O. - Experimental study of the transition of two types of wedge gate valves, Pavlishin P., Titlov O., Mironchuk V. (2020)
Kvasnikov V. - Removal of temperature drift of zero of piezoelectric accelerometer, Perederko A. (2020)
Dibrova O. - Fire safety improvement of pyrotechnic nitrate-metal mixtures under external thermal conditions, Kyrychenko O., Motrichuk R., Tomenko M., Melnyk V. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, зміст (2018)
Привітання ДП "НДІБМВ" з 90-річчям (2018)
Лаповська С. Д. - Історя досягнень і майбутнє Науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів, Черняк Л. П. (2018)
Привітання ДП "НДІБМВ" з 90-річчям (2018)
Лаповська С. Д. - Щодо впровадження в україні ДСТУ Б EN 771-4:2016 камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT), Демченко Т. М., Ліхвар Т. О. (2018)
Привітання ДП "НДІБМВ" з 90-річчям (2018)
Панасюк В. А. - Применение керамзитобетонных блоков системы ТET HOME в строительстве, Булгакова В. Н. (2018)
Дворкін Л. Й. - Ефективна технологія високоміцних бетонів (2018)
Дворкін Л. Й. Проектування складів бетонів (методи, приклади, вправи) (2018)
Корх О. І. - Метод утилізації скляного бою у виробництві бетону, Сопов В. П. (2018)
90 років на передньому рубежі будівельного матеріалознавства - привітання від колективу кафедри фізико-хімічної механіки та технології будівельних матеріалів і виробів Харківського національного університету будівництва та архітектури завідувач кафедри (доктор технічних наук, професор Сопов В. П.) (2018)
Житловий комплекс Навігатор від ДБК Житлобуд (2018)
Деревянко В. Н. - Особенности процессов гидратации гипсовых систем на основе фосфогипса, Кондратьева Н. В., Гришко А. Н. (2018)
URETEK - технология стабилизации оснований, подъема бетонных плит и фундаментов (2018)
Николаев А. П. - Особенности схватывания цемента на основе клинкера сухого способа производства, Кондращенко О. В., Кондращенко В. И. (2018)
Чувашов Ю. М. - Композиционные материалы на основе волокнистых компонентов из горных пород и их отходов, Дыдук І. І., Ященко О. М., Трофимова Т. П., Краснікова К. С. (2018)
Basheer N. Y. - Production of economical concrete bored piles with hollow section by vibration and vacuumizing (2018)
Вітаємо колектив НДІБМВ з 90-річчям! - від ТОВ "Завод теплоізоляційніх матеріалів "ТЕХНО" (2018)
ТОВ "Завод теплоізоляційніх матеріалів "ТЕХНО" (2018)
Чувашов Ю. М. - Базальтовые штапельные волокна и материалы на их основе, Дідук І. І., Ященко О. М., Кошеленко Н. І., Краснікова К. С. (2018)
Компания Валькирия предлагает строить зимой по технологии Термодом (2018)
Чмель В. М. - Дослідження робочого процесу прямовисної конічної печі спучування перліту мобільної установки МУ–5, Новікова І. П., Алексєєва Л. В. (2018)
Дайвер ТМ Коутек - лідер з виробництва наливних підлог (2018)
Alyeksyeyeva L. - Ways of development in Ukraine of thermal insulation based on expanded perlit (2018)
Борисов А. А. - Исследование пластической прочности составов раствора защитного грунтобетонного экрана, Кирилюк С. В., Бабий И. Н. (2018)
Куприенко П. И. - Сравнительная характеристика процесса структурообразования, реологических и технологических свойств композиций глин для сантехнических изделий, Шецкин Г. Г., Куприенко Н. П. (2018)
Огороднік І. В. - Особливості розробки складів мас для виробництва теплоефективних керамічних виробів, Телющенко І. Ф., Колядюк А. В. (2018)
Випуск нового виду продукції ТМ Євротон - клінкерна та лицьова цегла флеш (2018)
Чим вітчизняні вимоги до безпеки будматеріалів відрізняються від європейських, чи реально їх виконати і як екологічне маркування допомагає підвищити продажі? (2018)
Инжиниринг как инструмент комплексной реализации проектных решений. ПСГ Камбіо-інвест (2018)
Инжиниринговая группа Dessoco (2018)
Новікова С. В. - Аналіз результатів обстеження зовнішніх багатошарових стін з облицюванням цеглою (2018)
Новіков О. В. - Розмежування витрат для оцінки й аналізу ефективності управління ризиками інвестиційного проекту в будівництві (2018)
Куліш E. - Особливості досліджень інженерно-геологічної будови скель "Тустань" для збереження та можливості реставрації пам’ятки архітектури, Корецька C. (2018)
Реферати (2018)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2018)
Content (2020)
Bilenko A. - Research of influence ballistic characteristics of weapons on the shooting efficiency taking into account the safety of the small arm use, Kyrychenko A., Kaidalov R. (2020)
Didkovskyi V. - Improvement of the efficiency of noise protective screens due to sound absorption, Zaets V., Kotenko S. (2020)
Kalchenko V. - Research of the milling process of a cylindrical surface by an oriented instrument, Kalchenko V., Sira N., Kuzhelnyi Y., Vynnyk V. (2020)
Knaub L. - Analysis of the influence of aerodynamic qualities of the components of mixtures on separation in power-saving vortex vehicles (2020)
Iordanov I. - Substantiation of conditions of maintaining stability of haulage drifts during development of steep seams, Simonova Yu., Novikova Yu., Korol A., Podkopayev Ye., Kayun O. (2020)
Paliukh O. - Research of changes of strength indicators of semi-rigid covers glued by modified adhesive compositions, Kyrychok P., Trishchuk R., Korobka M. (2020)
Yaris V. - Research of stability of geometric parameters of wood under the moisture action, Ved V., Zybaylo S., Chaban O., Karpenko V. (2020)
Brzhezitsky V. - Optimization of amplitude-frequency characteristic of broadband voltage divider intended for measurement of power quality parameters, Trotsenko Y., Haran Y. (2020)
Dmytrochenkova E. - Simulation of the distribution of air flows and fuel combustion products in a channel of a tunnel kiln, Tadlya K. (2020)
Abstract and References (2020)
Вітальне слово Міністра охорони здоров’я України (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Безрукова О. - До питання про правове регулювання поняття фармацевтичної діяльності (2013)
Дангата Й. - Гідність у донорстві органів – збалансування інтересів зацікавлених осіб (2013)
Майданик Р. - Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний виклик у сфері охорони здоров’я України (2013)
Мамедов В. - Найновіші надбання у сфері медичного права та біоетики Азербайджану (2013)
Радиш Я. - Міжнародне гуманітарне право – важлива складова правового регулювання участі медичного персоналу в міжнародній миротворчій діяльності (2013)
Флоря В. - Примушування особи до вилучення органів чи тканин з метою трансплантації (2013)
Щодо надання адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів (2013)
Щодо відшкодування вартості навчання у разі невиконання випускником вищого навчального закладу, підготовка якого здійснювалась за державним замовленням, обов’язку щодо відпрацювання за місцем призначення протягом трьох років (2013)
Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно управління безпекою пацієнтів і запобігання небажаним явищам у сфері охорони здоров’я (2013)
Справа "М. проти України" (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про порядок контролю якості медичної допомоги" (28.09.2012 № 752) (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо Порядку проведення аудиту стану надання екстреної медичної допомоги та інвентаризації її ресурсного забезпечення" (23.08.2012 № 659) (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49" (30.11.2012 р. № 981) (2013)
Постанова Міжпарламентської асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав № 32-10 "Про рекомендації "Про співпрацю держав – учасниць СНД щодо приведення медичної освіти у відповідність до навчальної програми ЮНЕСКО з біоетики”" (2009) (2013)
З юридичної практики (2013)
Договір про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів, і виплату одноразової грошової допомоги (2013)
Лекція професора Самюеля Вольфмана "Примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічний розлад, в Ізраїлі: потенційна модель, яка покликана забезпечити баланс між правами людини і безпекою суспільства" (2013)
Беран Рой (2013)
Афоризми (2013)
Анотації (2013)
19-й Конгрес Всесвітньої асоціації медичного права (7–10 серпня 2012 р., м. Масейо, Бразилія) (2013)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2013)
Вихідні дані (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Акуліна Т. - Особливості медичної діяльності як передумови формування спеціального трудоправового статусу медичного працівника в Росії (2013)
Вольфман С. - Етика і психіатрія – біоетичні дилеми примусової госпіталізації осіб, які страждають на психічні розлади (2013)
Глуховський В. - Застосування права на дострокове звільнення у зв’язку із захворюванням на прикладі ВІЛ-інфікованих пацієнтів у країнах Європи та в Україні, Ангелов О. (2013)
Дангата Й. - Вплив автономії пацієнта на проблему старіння населення в Європі (2013)
Майданик Р. - Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація (2013)
Мамедов В. - Евтаназія, або смерть "за власним бажанням", Каландарлі Н. (2013)
Пашков В. - Сутність медичних послуг у системі господарського законодавства (2013)
Чи мають право родичі на захоронення плоду від пізнього викидня? (2013)
Чи має право хірург самостійно вирішувати питання доцільності/недоцільності гістологічного дослідження частини вилученого матеріалу? До яких дій повинен вдатися при цьому патологоанатом? (2013)
Чи зобов’язаний патологоанатом надавати пацієнтам та їхнім родичам інформацію про діагноз результати гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалів)? (2013)
Конвенція РЄ про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров’я (2013)
Справа "К. Х. та інші проти Словаччини" (2013)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання,відпуску, використання та знищення наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я" (13.05.2013 № 333) (2013)
Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про організацію паліативної допомоги в Україні"(21.01.2013 № 41) (2013)
З юридичної практики (2013)
Статут лікарні "Хоспіс" (2013)
Лекція доцента Ірини Сенюти "Медичне право України як галузь права, наука і навчальна дисципліна" (2013)
Піщіта Олександр Миколайович (2013)
Афоризми (2013)
Анотації (2013)
Створення першої в Україні кафедри медичного права (2013)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2013)
Вихідні дані (2013)
Сторінка головного редактора (2014)
Гладун З. - Скарга пацієнта: правові підстави і порядок розгляду (2014)
Кашинцева О. - Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації на засадах сучасного наукового етосу (2014)
Коробцова Н. - Заклади охорони здоров'я як учасники відносин із захисту персональних даних (2014)
Пашков В. - Трансплантація органів померлої людини: господарсько-правова регламентація (2014)
Романовський Г. - Правове регулювання біомедичних технологій у Російській Федерації, Романовска О. (2014)
Флоря В. - Попередження і розкриття лікарських злочинівза допомогою відеокамер та інтернету (2014)
Про чергування медичного працівника (2014)
Про порядок обчислення стаже при виході на пенсію за вислогою років (2014)
Рекомендація СМ/Rec(2010) 5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності" (2014)
Справа "Мехмет Шентюрк та Бекір Шентюрк проти Турецької Республіки" (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я (18.09.2013 № 776-р) (2014)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги (06.08.2013 № 693) (2014)
З юридичної практики (2014)
Права та обов'язки людини у сфері охорони здоров'я (2014)
Лекція професора Наталії Бутусової. Про активні методи вивчення медичного права у вищому навчальному закладі (2014)
Майданик Роман Андрійович (2014)
Афоризми (2014)
Анотації (2014)
ІV Європейська конференція з права охорони здоров'я (9-11 жовтня 2013 р., Коїмбра, Португалія) (2014)
Белладжійська конференція з питань захисту медичних працівників, пацієнтів і закладів охорони здоров'я у період насильства (19-21 листопада 2013 р., Белладжо, Італія) (2014)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2014)
Сторінка головного редактора (2014)
Безрукова О. В. - К вопросу о педофилии в современном российском обществе, Живодрова Н. А. (2014)
Бучківська В. Л. - Незаконне проведення аборту: кримінально-правова кваліфікація та судова практика (2014)
Дейнега О. О. - До питання про призначення поняття, ознак ринку лікарських засобів і конкуренції на ньому (2014)
Exter A. - Судовий захист права на охорону здоров'я (2014)
Рогальський І. О. - Процесуальні і тактичні особливості залучення лікаря під час проведення слідчих (розшукових) дій, Калинюк Н. М. (2014)
Про правовий режим інформації, яка міститься в Акті перевірки додержання закладом охорони здоров'я Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики (2014)
Справа "V. C. проти Словаччини" (2014)
Резолюція Всесвітньої організації охорони здоров'я "Зміцнення системи надання паліативної допомоги як компонента комплексного лікування протягом усього життя" (2014)
Заключні зауваги Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав щодо шостого періодичного звіту України (витяг) (2014)
Наказ Міністерства охорони здоров'я Про організацію виконання закону України "Про доступ до публічної інформації" у Міністерстві охорони здоров'я (06.05.2014 р. №299) (2014)
З юридичної практики (2014)
Зразки правових документів (2014)
Відеоматеріал у навчальному процесі як ефективний інтерактивний методичний засіб (2014)
Берна Арда (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського