Deineko O. T. - A General Overview oOf tThe Modern Legal Aid System oOf Ukraine, Deineko L.V. (2019)
Sapun K. V. - The Political Aspect of the Development of Motor Transport in Poland (2019)
Strashynska L. V. - Implementation of International Standards as the Way OF ENSURINGto Ensure the Safety of Food Products (2019)
Полянська А. С. - Стратегічні імперативи планування розвитку закладів вищої освіти, Тимошенко Д. В. (2019)
Romanovskyi O. O. - Innovation in University Education as a Factor of Sustainable Development of Ukraine. Theoretical Approach, Romanovska Yu. Yu. (2019)
Васильєва С. О. - Підготовка вчителів у 50-60 роки ХХ ст (2020)
Мороз Я. Е. - Систематизація науково-педагогічної спадщини Бориса Коротяєва (2020)
Тєтєрєв В. О. - Соціально-економічні передумови самостійної роботи студентів з використанням e-learning в Україні (2020)
Myhovych I. V. - The impact of the ERASMUS+ programme on the internationalization of higher education in Ukraine (2020)
Бадер С. О. - Технологія навчального тренінгу як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО (2020)
Безбородих С. М. - Технологія формування конкуренто-спроможності у майбутніх педагогів (2020)
Варяниця Л. О. - Системний аналіз категорії "дизайн-мислення" (2020)
Вікторенко І. Л. - Реалізація конструктивістського підходу в підготовці майбутніх учителів (на прикладі навчання природничих дисциплін та методики їх викладання в початковій школі), Горобець Л. В., Чернишова І. В. (2020)
Гліченко О. О. - Детермінанти академічної прокрастинації здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (2020)
Гуцкало О. О. - Використання можливостей медіапростору для реалізації освітніх стандартів під час вивчення зарубіжної літератури, Бахмет М. Ю. (2020)
Жамардій В. О. - Проектування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів, Гордієнко О. В. (2020)
Желанова В. В. - Суб’єктний контекст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2020)
Заїка А. Ю. - Обґрунтування і реалізація методики підготовки майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності (2020)
Красносельська К. М. - Творчий потенціал медіа мистецтва та його використання в сучасній художній практиці (2020)
Кашинська О. Є. - Аналіз досліджень з проблем підготовки фахівців для туризму та готельно-ресторанної справи (2014 – 2019 рр.) (2020)
Ли Вейхуа. - Исследование моделей дистанционного обучения в Интернете в условиях глобализации (2020)
Мордовцева Н. В. - Теоретичні підходи до навчання культури мовлення майбутніх учителів початкових класів (2020)
Павлюк О. М. - Особливості використання лекції-презентації в закладах вищої освіти в сучасних умовах (2020)
Починкова М. М. - Роль методу моделювання в розробці системи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2020)
Прошкін В. В. - Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей засобами цифрових технологій (2020)
Степаненко В. В. - Підходи до класифікації наочних засобів у підготовці фахівців з технологій медичної діагностики та лікування (2020)
Трухан А. В. - Аналіз стану розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів до надання фасилітативної педагогічної підтримки сімей в Україні (2020)
Цалапова О. М. - Методичні аспекти вивчення біографії письменників у початкових класах (2020)
Цибулько Л. Г. - Особливості системи початкової освіти в Німеччині, Пилипенко Г. С., Стародубцева Д. І. (2020)
Шехавцов М. О. - Обґрунтування педагогічної умови формування інформаційної культури в умовах інформаційно-гібридної війни (2020)
Актуальне інтерв`ю (2018)
Андре Б. А. - Верховенство права у практиці конституційного суду Бельгії, Верідт В. (2018)
The Rule of law in the case law of the Belgian Constitutional Court (2018)
Конституційний огляд (2018)
Бучковські Л. - Національний референдум в республіці Польща у світлі пропозицій Змін до Закону від 14 Березня 2003 року (2018)
National Referendum in the Republic of Poland in the light of the proposal of the Act of 14 March 2003 (2018)
Литвин В. - Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в рамках різних видів напівпрезиденталізму (2018)
Кобрин В. - Прем’єр-міністр України у системі стримувань та противаг влади сучасної конституційної моделі української держави (2018)
Бернацький Б. - Національні та європейські стандарти щодо заборони політичних партій (2018)
Никорак О. - Доктринальні підходи визначення конституційної ідентичності (2018)
Рабінович С. - Протестантська етика і дух конституціоналізму (рецензія на монографію В. В. Джуня "Соціологія конституційного права") (2018)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність та адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від способів поливу і вологозабезпеченості у посушливому Степу України, Іванів М. О. (2019)
Мазур З. О. - Неоднорідність селекційного матеріалу жита озимого при створенні самофертильних ліній, Миколайко В. П. (2019)
Кирпа М. Я. - Особливості зберігання насіння гібридів кукурудзи, Базілєва Ю. С., Лой О. Ю. (2019)
Кирпа М. Я. - Новий стандарт на зерно пшениці: особливості розроблення та застосування, Лупітько О. І., Моргун О. В. (2019)
Бандирська О. В. - Система керування вимірюваннями в лабораторіях аграрної галузі: проблеми впровадження та її ефективність (2019)
Астахова Я. В. - Вміст і витрати розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів пшениці озимої залежно від строку сівби в північному Степу України, Гасанова І. І., Солодушко М. М. (2019)
Дудченко К. В. - Вплив різних систем удобрення на урожайність рису в умовах краплинного зрошення, Петренко Т. М., Флінта О. І., Дацюк М. М. (2019)
Ткаліч І. Д. - Виживаність рослин та урожайність зерна гречки залежно від агротехнічних заходів вирощування, Гирка А. Д., Ткаліч Ю. І., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я. (2019)
Вавринович О. В. - Вплив удобрення на видовий склад бур'янів у посівах гречки в короткоротаційній сівозміні, Качмар О. Й. (2019)
Андрійченко Л. В. - Сорти-дворучки ячменю озимого для вирощування в умовах півдня Миколаївської області, Лавришина О. Є. (2019)
Дудка М. І. - Агротехнічна і економічна ефективність вирощування амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.) на зелений корм в північному Степу України (2019)
Цвей Я. П. - Вплив мінеральних добрив і попередників на витрати води пшеницею озимою та її продуктивність, Іваніна Р. В., Сенчук С. М. (2019)
Завалипіч Н. О. - Особливості перезимівлі рослин ячменю озимого залежно від строків сівби в умовах північного Степу України (2019)
Цилюрик О. І. - Роль чистого пару в накопиченні води і відновленні водного балансу в сівозміні, Шевченко М. С. (2019)
Дубицька А. О. - Вплив екологічно безпечних систем удобрення пшениці озимої на біологічну активність грунту в умовах зміни клімату, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Вавринович О. В. (2019)
Susol R. L. - The morphological composition of anatomic carcass parts in young piglets that belong to different breeds, Khalak V. I., Susol L. O., Tatsiy O. V. (2019)
Козырь В. С. - Конверсия корма в приросты бычков скороспелых и долгорослых мясных пород, Шевченко Т. В. (2019)
Гиль М. И. - Направленное формирование дойного стада крупного рогатого скота юга Украины с использованием полиморфизма структурных генов, Каратеева Е. И., Галушко И. А., Сметана А. Ю., Волков В. А., Трибрат Р. А., Горбатенко И. Ю. (2019)
Халак В. І. - Зв’язок біохімічних показників сироватки крові з відгодівельними і м’ясними якостями та фізико-хімічними властивостями найдовшого м’яза спини молодняку свиней великої білої породи (2019)
Волощук В. М. - Сучасні підходи у визначенні технологічних параметрів та розробці нових об’ємно-планувальних рішень реконструкції свинарських приміщень, Смислов С. Ю., Підтереба М. О., Підтереба О. І. (2019)
Шевченко М. С. - Енерго-економічна ефективність систем землеробства, Шевченко О. М., Кулик А. О., Швець Н. В., Шевченко С. М. (2019)
Черчель В. Ю. - Видатний вчений та успішний організатор науково-виробничих процесів у зерновиробництві, Гирка А. Д., Клименко Л. О. (2019)
Боденко Н. А. - Дослідник та аналітик, Десятник Л. М. (2019)
Десятник Л. М. - Життя – присвячене науці, Льоринець Ф. А. (2019)
Судак В. М. - До 95-річчя з дня народження Петра Івановича Сусідка, Горбатенко А. І. (2019)
Білоконь Л. М. - До 100-річчя з дня народження Володимира Івановича Бондаренка, Бондаренко А. С. (2019)
Шевченко М. С. - До 150-річчя з дня народження Івана Никаноровича Шевельова, Білоконь Л. М. (2019)
Бобрицька В. І. - Забезпечення академічної мобільності: досягнення й нові виклики для Європейського простору вищої освіти, Суліма Є. М. (2019)
Цибулько О. С. - Єдність теорії і практики як чинник виховання морально-етичних цінностей у євпропейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства (2019)
Михайлишин Г. Й. - Теоретичні основи проблеми формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми, Протас О. Л. (2019)
Олефіренко Т. О. - Використання тренінгів при підготовців майбутніх учителів до побудови професійної кар'єри (2019)
Скирда Т. С. - Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин: контекст Болонських реформ (2019)
Биховець І. М. - Порівняльний аналіз педагогічних технологій професійної підготовки графічних дизайнерів в університетах провідних країн світу (2019)
Рябченко В. І. - Демократизація соціального середовища закладу вищої освіти як передумова розвитку особистісного потенціалу суб’єктів його діяльності (2019)
Мордоус І. О. - Предметне поле інституційної освіти: смисл і перспективи розвитку в Україні (2019)
Цибулько О.С. - Особливості нових вимірів духовності в пострадянському освітньому просторі (2019)
Gao W. - Innovative society: a social credit system in China (2019)
Кузьоменська Л. Г. - Комунікативна ефективність як функціональна мета мовних засобів (2019)
Рябека Є. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблем демократії в історико-філософському дискурсі (2019)
Бацуровська І. В. - Дослідження використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів при підготовці фахівців аграрного профілю в умовах інформаційно-освітнього середовища, Доценко Н. А., Горбатенко О. А., Кім Н. І. (2019)
Ільницька Г. С. - Дослідження факторів, що впливають на вибір професії фізичного терапевта, Ільницька Л. В., Очередько Л. В., Улаєва Л. О., Спузяк В. Б. (2019)
Джура О. Д. - Роль неперервної освіти у формуванні академічної культури педагогічних працівників у ЗВО, Рідей Н. М., Шовш К. С., Білецька А. В. (2020)
Сакун А. В. - Діалогізм як принцип сучасної освіти (2020)
Терепищий С. О. - Розвиток вищої освіти в умовах конфлікту: еволюція від суспільства знань до суспільства порозуміння, Хоменко Г. В. (2020)
Берегова Г. Д. - Філософія природи у світогляді особистості (2020)
Нікітенко В. О. - Креативно-інноваційний потенціал розвитку філософії лін-виробництва як чинника ощадливого виробництва (2020)
Множинська Р. В. - Міжконфесійні взаємини на теренах України в першій половині XVI ст. та їх вплив на освіту та культуру (2020)
Степаненко Л. М. - Наукова робота у професійній підготовці майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами (2020)
Мелентьєва Т. М. - Становлення та розвиток фармацевтичної освіти у Харкові, Кулакова О. М. (2020)
Цибулько О. С. - Духовність у освітньому просторі: проблеми впровадження та реалізації (2020)
Доценко Н. А. - Педагогічний зміст професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища (2020)
Гречаник Н. І. - Організація практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті формування культурологічної компетентності (2020)
Денисенко Н. Г. - Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури у Сполучених Штатах Америки, Марчук С. С., Табак Н. В., Найт Н. Ф. (2020)
Довбенко С. Ю. - Виховання толерантності у школярів в умовах полікультурного суспільства (2020)
Жукова Г. В. - Місце і роль позаакадемічної освіти в предметному полі філософії освіти (2020)
Кадлубович Т. І. - Креативні підходи до викладання соціогуманітарних дисциплін при навчанні представників покоління "Z”, Черняк Д. С. (2020)
Бринов В. В. - Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура (2020)
Шиманович А. О. - Історико-критична біблійна екзегеза з перспективи богослов’я ХХ та ХХІ століть (2020)
Дзвінчук Д. І. - Освітні тренди ХХІ століття, Озьмінська І. Д. (2020)
Подолякіна О. В. - Завдання сучасної освіти у перспективі трендів глобального розвитку (2020)
Дубініна В. О. - Історичні трансформації герменевтики М. Гайдеггера (2020)
Залужна А. Є. - Особливість взаємозв’язку духу, душі та тіла в релігійно­антропологічних пошуках В. Ф. Войно-Ясенецького, Веремейчик С. В. (2020)
Головченко О. І. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх фармацевтів у процесі навчання органічної хімії із використанням системи MOODLE (2020)
Науменко Н. В. - Шляхи формування та розвитку готовності викладача до впровадження інноваційних методів навчання в освітній процес закладів вищої освіти, Миронченко С. І., Козлов А. В. (2020)
Бринов В. В. - Етика бідних у християнському реалізмі (2020)
Франків Д. М. - Інтерпретація Божественної волі як джерела єврейського права в контексті потенціалу свободи волі людини (2020)
Гречаник Н. І. - Актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Науменко Н. В. - Особливості методики викладання дисципліни "Патологічна фізіологія” іноземним студентам, Миронченко С. І., Шварп Н. В. (2020)
Денисова А. В. - Спецкурс "Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами” як умова підготовки компетентних фахівців професійної освіти (2020)
Ткачук В. В. - Доповнена реальність як засіб реалізації дистанційного навчання в умовах карантину, Єчкало Ю. В., Тарадуда А. С., Стеблівець І. П. (2020)
Гао В. - Якість освіти як каталізатор ефективності інноваційного поступу суспільства (2020)
Киричков Ю. В. - Моделювання системи управління освітнім процесом як основа підвищення якості математично-природничої освіти у закладах середньої освіти (2020)
Мальцев О. В. - Про механізми інтуїції в контексті діяльності людини (2020)
Кивлюк О. П. - Забезпечення якості вищої освіти в контексті теорії інституціоналізму, Мордоус І. О. (2020)
Балдинюк О. - Особливості соціалізації молоді в "товаристві сприяння моральному, розумовому та фізичному розвитку молодих людей "Маяк”" (2020)
Бойко О. - Технології соціальної роботи в школі з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю (2020)
Бондаренко Т. - Особливості організації сільського шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття: на матеріалах історичного шляху освітянської справи села Іскрене, Черкащина, Стеценко В. (2020)
Бутиріна М. - Рівні демократичності завдань з дисципліни "Охорона праці в галузі освіти", Скрипниченко М. (2020)
Голуб Н. - Формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання, Голуб В. (2020)
Гуров С. - Технологія проведення діагностичної роботи зі студентами гуманітарних спеціальностей для підвищення рівня вихованості духовно-моральних цінностей (2020)
Єрмак Г. - Виховання моральних якостей дітей засобом традиційних сімейних цінностей, Колесникова І. (2020)
Іванова В. - Технологічне забезпечення професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Іщенко Л. - Роль превентивної педагогічної діяльності у формуванні моральних установок сучасних дошкільників, Мельникова О. (2020)
Криворотько А. - Наукові підходи щодо розуміння ґендерного виховання (2020)
Мaєвський М. - Формувaння мотивaцiйно-цiннiсного вiдношeння студeнтa до фiзичної культури, Осaдчeнко Т. (2020)
Малишевська І. - Педагогічна діяльність вихователя в умовах інклюзивної дошкільної освіти, Чирва Г. (2020)
Марущак О. - Дослідження технології формування у майбутніх педагогів художньо-естетичної компетентності засобами декоративно-ужиткового мистецтва, Зузяк Т., Казьмірчук Н. (2020)
Муращенко О. - Розвиток особистості вчителя початкових класів засобами активізації її професійної мобільності в системі післядипломної освіти (2020)
Підлісний Є. - Реалізація педагогічних умов формування правової культури студентів в закладах вищої освіти (2020)
Пометун O. - Потенціал закритих і відкритих запитань у навчанні історії, Гупан Н. (2020)
Ткачук М. - Ціннісні імперативи змісту сучасного українського національного виховання (2020)
Цибулько О. - Духовна складова у навчальних процесах у зарубіжних закладах освіти (2020)
Ящук О. - Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання ікт у професійній діяльності (2020)
Андреєв А. - Застосування методики EuroComGerm "Die Sieben Siebе" у сучасній українській школі" (2020)
Бойко Я. - Зарубіжний досвід застосування цифрових технологій на уроках англійської мови в початковій школі (2020)
Браславська О. - Умови успішної підготовки учнів до вибору сфери майбутньої професійної діяльності, Герасименко О. (2020)
Ващенко С. - Гнучкий підхід до розробки навчально-методичних матеріалів для курсу іноземної мови професійного вжитку, Мороз М. (2020)
Гагарін М. - Основи проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти (2020)
Грітченко Т. - Система оволодіння майбутніми вчителями початкової школи технологією педагогічного спілкування, Лоюк О. (2020)
Дубовик В. - Використання сучасних інструментів формувального оцінювання під час навчання лінійної алгебри студентів педагогічних університетів, Іщенко Г. (2020)
Залізняк А. - Педагогічна взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у вихованні дітей дошкільного віку, Гаврилюк С. (2020)
Ільїна О. - Особливості виховання гендерної культури молодших школярів (2020)
Комаровська О. - Художнє пізнання та емоційний інтелект особистості: точки перетину в контексті мистецької освіти (2020)
Максимов О. - До проблеми реалізації науково-педагогічного проєкту "Школа тьюторської майстерності" у системі освіти України (2020)
Мартинюк О. - Модель "перевернутого" навчання у викладанні лінгвістичних дисциплін майбутнім учителям англійської мови, Лисак Г. (2020)
Мусафір В. - Психолого-педагогічні засади вивчення лінгвокультурології із використанням фразеологізмів та стійких виразів німецької мови (2020)
Пагута М. - Промислове шкільництво Східної Галичини: аксіологічні засади змісту освіти (друга половина ХІХ ст. – 1918 рр.) (2020)
Подпльота С. - Виховна роль тьютора в сучасних закладах вищої освіти України (2020)
Резніченко І. - Екскурсія як форма інклюзивного туризму для молодших школярів з особливими освітніми потребами, Пісняк В. (2020)
Ткаченко І. - Технічна та методична зіставна екзерсису народно-сценічного танцю в процесі фахової підготовки (2020)
Фурдуй С. - Потенційні можливості волонтерської діяльності в інклюзивному соціокультурному середовищі, Замашкіна О. (2020)
Якубовська М. - Система сучасних проєктних технологій в архетипі поєднання науки та практики життя, Грицай М. (2020)
Чайковский И. - Магнитокардиография в клинической практике: алгоритмы и технологии анализа данных, Бойчак М., Сосницкий В., Мясников Г., Рыхлик Е., Сосницкая Т., Фролов Ю., Будник В. (2011)
Удовика Н. А. - Современный взгляд на проблему хронической тазовой боли у женщин, Манищенков С. Н. (2011)
Охотнікова О. М. - Атопічний дерматит: сучасний погляд педіатра і дитячого алерголога (2011)
Терещук Т. О. - Менінгококова інфекція: актуальність проблеми, Чугрієв А. М. (2011)
Новосад О. І. - Тромбопрофілактика у хворих з діагнозом множинної мієломи на фоні режимів лікування з талідомідом, Крячок І. А., Каднікова Т. В., Філоненко К. С., Титоренко І. Б., Мартинчик А. В., Алексик О. М., Гусаченко Ю. О., Філоненко І. А. (2011)
Сивак Л. А. - Кардиотоксичность консервативного лечения солидных опухолей, Аскольский А. В., Лялькин С. А., Климанов М. Ю., Майданевич Н. Н., Касап Н. В. (2011)
Буряк В. Н. - Некоторые особенности этиологических факторов развития хронического пиелонефрита в детском возрасте, Бабич В. Л. (2011)
Лизогуб В. Г. - Постпрандіальні гемодинамічні реакції у хворих на ішемічну хворобу серця та супутній хронічний панкреатит, Бондарчук О. М., Алтуніна Н. В. (2011)
Винник Н. И. - Эффективность пиоглитазона в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом, Куценко Л. А., Куценко Н. Л., Солохина И. Л., Микитюк М. В., Мамонтова Т. В., Кайдашев И. П. (2011)
Хайрнасов Р. Н. - Діагностична інформативність 13С-бікарбонатного дихального тесту у визначенні основного обміну та витрат енергії (2011)
Дужий І. Д. - Місце спленектомії у лікуванні ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, Шевченко В. П., Шевченко В. В., Грушко А. Н. (2011)
Khalidova Kh. R. - Pathomorphosis of the classical caposi’s sarcoma: anamnesis, catamnesis, clinics, Ismailova G. A. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Вплив мілдрокарду на морфофункціональний стан кардіореспіраторної системи у хворих з хронічною серцевою недостатністю і супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Мухін І. В., Фаєрман А. О., Пола М. К., Такташов Г. С., Гончаров О. М., Рибалко Г. С., Володкіна Н. О. (2011)
Домашенко О. М. - Досвід застосування рибавіну в комплексній терапії хронічного вірусного гепатиту С (2011)
Абасова Г. Б. - Клиническая эффективность препарата Вазонат® при нейрометаболической терапии в раннем реабилитационном периоде больных ишемическим инсультом, Туксанбаева Г. У., Оразалиева Д. Б., Касымова С. К. (2011)
Bubnov R. V. - The methods of fractal analysis of diagnostic images. Initial clinical experience, Melnyk I. M. (2011)
Орос М. М. - Генетичні критерії ефективності вальпроатів у хворих на епілепсію (2011)
Кишко М. М. - Фізична працездатність хворих на хронічний алкоголізм і фактори, що її обмежують, Корсак Ю. В., Ніколайчук М. В., Трохимович А. А. (2011)
Отвага І. С. - Фонд за відродження профілактики професійних захворювань (2011)
Исроилов Р. И. - Морфологическая характеристика хронического токсического гепатита при лечении неоселеном, Салиходжаева У. Ш. (2011)
Іпатов А. В. - Методологічні підходи до прогнозування динаміки інвалідності в Україні, Коробкін Ю. І., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. (2011)
Черемухіна О. М. - Доступність хворих, які проживають у сільській місцевості, до отримання хірургічного лікування катаракти та глаукоми (2011)
Спаська Г. О. - Клініко-епідеміологічний аналіз показників госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України з реактивним артритом (2011)
Хижняк Микола Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Чекман І. С. - Фармакологічні та фармацевтичні основи нанопрепаратів (2010)
Бойчак М. П. - Место рефлексотерапии и некоторых других методов альтернативной медицины в современной медицинской практике, Собецкий В. В. (2010)
Сергиенко Д. В. - Бронхиальная астма: особенности своевременной диагностики, Боклаг С. П. (2010)
Кондрашова В. Г. - Оцінка вегетативного гомеостазу у дітей, які народилися від батьків, опромінених в результаті чорнобильської катастрофи, з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка, Вдовенко В. Ю., Шейко Л. П., Кондрашова Н. С., Каленська В. А. (2010)
Волянський О. М. - Методика визначення індивідуальної норми артеріального тиску у людини (2010)
Кошля В. І. - Варіабельність ритму серця у хворих із симптоматичною нирковою артеріальною гіпертензією та її зміни під впливом лікування раміприлом, Кліцунова Ю. О. (2010)
Авезов Д. К. - Оценка показателей натрийуретического пептида и окислительного стресса у больных с хронической сердечной недостаточностью, Камилова У. К., Шукурджанова С. М., Рахмонов Р. Р., Алиева Т. А. (2010)
Королёв В. А. - Опыт и методология определения гликированного гемоглобина (2010)
Скрипник Н. В. - Кореляційні взаємозв’язки адипоцитокінів з критеріями йодної недостатності у хворих з метаболічним синдромом та на цукровий діабет типу 2 в Карпатському регіоні (2010)
Султанова Т. Ж. - Оценка эффективности Ремикейда® при лечении ревматоидного артрита (2010)
Михайличенко И. С. - Эффективность комплексной терапии в лечении неалкогольного стеатогепатита и профилактике фиброза печени (2010)
Лозинська М. Р. - Генетичне консультування та прогнозування виникнення ускладнень при деяких синдромах спадкового поліпозу товстої кишки, Гнатейко О. З., Гельнер Н. В., Прецель О. О., Лозинська Л. Ю. (2010)
Khalili J. - Genetic test and periodontal disease (2010)
Дужий І. Д. - Вплив системи діагностики плеврального випоту на результати торакоскопії, Близнюк М. Д., Чумак С. О., Пузич Я. І. (2010)
Zufarova Sh. A. - Estimation of the kidney functional reserve as the prognosis of preeclampsia development in the pregnant woman with chronic pyelonephritis and glomerulonephritis (2010)
Ткаченко О. В. - Деякі аспекти обгрунтованості індивідуалізованого підходу до лікування первинного ішемічного інсульту, Цьоха І. О. (2010)
Ковальчук В. В. - Інфрачервона лазеропунктура і мануальна терапія при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта та його неврологічних проявах, Середа В. Г. (2010)
Куцевляк В. И. - Характеристика переломов верхней челюсти с сочетанными повреждениями костей лицевого отдела черепа, Панченко В. Н. (2010)
Губарева Г. О. - Результати лікування хворих з рефрактерними формами лімфоми Ходжкіна, Крячок І. А., Титоренко І. Б., Алексик О. М., Новосад О. І., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Пастушенко Я. В., Філоненко К. С., Кущевий Є. В. (2010)
Першко Н. Ю. - Прогностическое значение состояния андрогенной функции организма больных раком лёгкого, Пономарёва О. В., Сидорик Е. П. (2010)
Москаленко В. Ф. - Наукове обґрунтування концепції національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні, Риков С. О., Вітовська О. П., Варивончик Д. В. (2010)
Ансович Т. І. - Відомий український фітотерапевт Данило Зубицький (2010)
Анатолій Родіонович Уваренко (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у січні–червні 2010 р. (2010)
Борзих О. А. - Сучасні аспекти вільнорадикальної патології (огляд літератури та власні дослідження), Лавренко А. В., Селіхова Л. Г., Дігтяр Н. І., Герасименко Н. Д., Авраменко Я. М., Бєлан О. В., Мормоль І. А., Коломієць Г. О., Кайдашев І. П. (2020)
Драчук В. М. - Антиоксидантний потенціал адеметіоніну за умов розвитку гентаміцинової нефропатії, Заморський І. І., Горошко О. М. (2020)
Єлінська А. М. - Поєднана дія кверцетину та модуляторів редоксчутливих чинників на показники системної запальної відповіді, вуглеводного та ліпідного метаболізму в крові щурів за умов внутрішньоочеревинного та внутрішньоясенного введення ліпополісахариду salmonella typhi, Костенко В. О. (2020)
Єрмоленко Т. І. - Активність в крові ферментів антиоксидантного захисту як маркер нефропротекторної дії натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфокислоти, Шаповал О. М., Кривошапка О. В. (2020)
Маслова Г. С. - Особливості змін прооксидантно-антиоксидантного статусу хворих на гострі лейкемії у динаміці хіміотерапії, Скрипник І. М., Гопко О. Ф. (2020)
Матвійчук О. П. - Вивчення впливу 7-n-метилбензил-8-n-бромобензиліденгідразинотеофіліну на процеси вільнорадикального окислення при гострому пошкодженні нирок у щурів, Єрьоменко Р. Ф., Матвійчук А. В., Таран А. В., Гладченко О. М. (2020)
Моісєєва Н. В. - Гонадопротективні властивості комплексу антиоксидантів на фоні токсичного впливу гербіцидів, Капустянська А. А., Шумейко О. Г. (2020)
Островська Г. Ю. - Вільнорадикальне окиснення ліпідів як провідний механізм розвитку пародонтиту, Розколупа Н. В., Петрова Т. А., Колот Е. Г., Капустянська А. А. (2020)
Селіхова Л. Г. - Антиоксидантна забезпеченість та інструментальні методи обстеження хворих на хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легень, працівників машинобудівної промисловості, Коломієць Г. О., Борзих О. А., Лавренко А. В., Авраменко Я. М., Герасименко Н. Д., Дігтяр Н. І., Бєлан О. В. (2020)
Супрун Э. В. - Изучение эндотелиопротективного действия комбинированного лекарственного средства в условиях алкогольной кардиомиопатии, Терещенко М. С. (2020)
Тарасенко Я. А. - Порівняння профілактичної дії антиоксидантів за умов тривалого впливу амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Тихонова О. О., Дейнега Т. Ф., Волкова О. А. (2020)
Тимчишин О. Л. - Оцінка антиоксидантних властивостей медгерму при гострому експериментальному гепатиті, Годован В. В., Кресюн Н. В. (2020)
Ткаченко П. І. - Стан процесів перекисного окислення ліпідів та факторів антиоксидантного захисту при гострому одонтогенному остеомієліті у дітей, Лохматова Н. М., Доленко О. Б., Попело Ю. В., Коротич Н. М. (2020)
Ткаченко О. В. - Етнічні та етно-вікові особливості перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, Соколенко В. М., Мамажонов А., Медведь Л. М., Мамадалієв І. (2020)
Шкодіна А. Д. - Оцінка показників якості життя в залежності від ступеню вираженості м’язового тонусу нижніх кінцівок у пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного склерозу, Таряник К. А., Литвиненко Н. В., Бойко Д. І. (2020)
Явтушенко І. В. - Пригнічення транскрипційних чинників nf kappa b та ap-1 обмежує розвиток окисно-нітрозативного стресу в тканині великих півкуль головного мозку щурів після відтворення експериментальної черепно-мозкової травмиклінічна та профілактична медицина, Костенко В. О. (2020)
Гальченко А. В. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб з розладами адаптації, Кидонь П. В. (2020)
Зубаренко О. В. - Психологічні особливості дітей з синдромом подразненого кишечника, Лузан В. В., Кравченко Т. Ю., Копійка Г. К., Мартюк В. І. (2020)
Ждан В. М. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит, Лебідь В. Г., Хайменова Г. С., Іщейкіна Ю. О. (2020)
Ждан В. М. - Подагра і артеріальна гіпертензія: особливості терапії, Лебідь В. Г., Хайменова Г. С., Іщейкіна Ю. О. (2020)
Ващенко В. Л. - Перебіг вагітності та її завершення у жінок групи високого ризику по виникненню прееклампсії, Ліхачов В. К., Тарановська О. О. (2020)
Пархоменко В. В. - Підвищення ефективності антиоксидантної та цитопротекторної терапії у хворих на НПЗП-гастропатію з супутньою ішемічною хворобою серця, Гопко О. Ф., Скрипник І. М. (2020)
Пасієшвілі Т. М. - Вегетативна реактивність та вегетативне забезпечення при різних варіантах гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у молодих пацієнтів з автоімунним запаленням (2020)
Фесенко М. Є. - Маркери прогнозування розвитку критичного стану у дітей із захворюваннями органів дихання при проведенні їм інтенсивної терапії, Похилько В. І., Цвіренко С. М., Зюзіна Л. С., Калюжка О. О. (2020)
Шульга О. Д. - Прогноз перебігу розсіяного склерозу: результати проспективного дослідження (2020)
Соловйова Н. В. - Вплив суспензії нанодисперсного оксиду кремнію на продукцію оксиду азоту в сім’яниках щурів за умов хронічної нітратно-фторидної інтоксикації, Акімов О. Є., Костенко В. О. (2020)
Гринь В. Г. - Морфофункциональное состояние желудка и слепой кишки белых крыс после курсового приема кларитромицина (2020)
Книш О. В. - Invitro антирадикальна активність безклітинних екстрактів bifidobacterium bifidum та lactobacillus reuteri, Нікітченко Ю. В. (2020)
Соловйова Н. В. - Передпосівна стимуляція насіння ехінацеї і валеріани електромагнітним полем ультрависокої частоти, Петровський О. М., Ілляш О. Е., Колесникова Н. І., Кузнецова Т. Ю., Соловйов В. В. (2020)
Бродецький І. С. - Використання 29а мікроРНК для діагностики плеоморфних аденом слинних залоз, Маланчук В. О., Досенко В. Є. (2020)
Ткаченко П. І. - Методологічний підхід до діагностики і лікування бічних кіст та нориць шиї у дітейгуманітарні та соціальні проблеми медицини, питання викладання у вищій медичній школі, Старченко І. І., Білоконь С. О., Резвіна К. Ю., Швець А. І. (2020)
Атаманчук О. В. - Досвід використання інтерактивних методик та інноваційних технологій при викладанні гістології, цитології та ембріології в ІФНМУ (2020)
Іванченко О. З. - Особливості викладання медичної і біологічної фізики україномовним іноземним студентам, Мельнікова О. З., Сергєєва Л. Н., Прокопченко О. Є. (2020)
Назаренко С. М. - Роль викладача в формуванні міждисциплінарного підходу при вивченні алгічних розладів на кафедрі патофізіології (2020)
Рябушко О. Б. - Епонімічні терміни в медичній генетиці (2020)
Лучко О. Р. - Вивчення внутрішньої медицини студентами стоматологічного факультету з використанням інтерактивних методів навчання (2020)
Чопчик В. Д. - Державно - приватне партнерство у сфері розвитку університетських клінік (2020)
Шерстюк О. О. - Стереоморфология: история и перспективы ее развития для теории и практики медицины, Свинцицкая Н. Л., Устенко Р. Л., Пилюгин А. В., Каценко А. Л., Литовка В. В. (2020)
Білищук Л. М. - Ретроспективний аналіз ефективності застосуваннямінерал триоксид агрегату та кальційвмісних середниківз метою проведення процедури апексифікації, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Ратушний Р. І. (2020)
Кузь І. О. - Догляд за ротовою порожниною та вибір лікарських препаратів при захворюваннях пародонту у дітей з цукровим діабетом і типу, Шешукова О. В. (2020)
Пода О. А. - Синьогнійна інфекція– сучасні підходи до ведення найбільш значимих клінічних форм патології (2020)
Степанчук А. П. - Морфология и функция автономной нервной системы (2020)
Гільман А. Ю. - Терапевтичний випадок: короткострокова психологічна допомога при тривожному стані клієнта з вираженими психосоматичними скаргами (2020)
Ждан В. М. - Інфекційні ускладнення у хворого на системну склеродермію, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Гордієнко О. В., Мороз Т. В. (2020)
Bahniuk N. - Web service authorization for local network users, Mykhailutsa P., Khrystinets A. (2018)
Бортник К. Я. - Технології аналізу наслідків кібератак, Ломінська Г. Ю. (2018)
Бортник К. Я. - Інтернет речей та як він змінить наше життя у майбутньому, Ольшевський О .В., Пащук В. Ю. (2018)
Гненний А. П - Актуальні механізми ідентифікації особистості в інтернеті речей, Гордієнко Ю. Г. (2018)
Гринюк С. В. - Програмне забезпечення для шифрування та дешифрування інформації криптографічними методами засобами Visual Studio, Поліщук М. М., Міскевич О. І., Харковець Р. В. (2018)
Губаль Г. М. - Використання деяких команд мови LATEX для створення математичних текстів (2018)
Журавська І. М. - IoT-мережа на базі Bluetooth-модулів для автоматизованого керування споживанняґм енергоресурсів (2018)
Zaiats V. M. - Models and algorithms for processing of fuzzy information, Majewski J., Marciniak T., Rybytska О .М., Zaiats М. M. (2018)
Здолбіцька Н. В. - Створення мобільного додатку в IDE Android Studio для діагностики смартфонів нa основі операційної системи Android, Мельник Д. С. (2018)
Коломоєць Г. П. - Програма підготовки до друку дипломів про вищу освіту за даними ЄДЕБО із використанням сучасних технологій Java (2018)
Костючко С. М. - Сесії та авторизація користувачів інтернет-магазину за допомогою Python та Django, Дaцюк С. В., Нaгорнюк А. І. (2018)
Лавренчук С. В. - Переваги створення real-time додатків на базі асинхронної бібліотеки Channels та фреймворка Django, Ілюшик Р. С. (2018)
Лисенко С. М. - Метод виявлення троянських програм на основі апарату нечіткої кластеризації, Гайбура Ю. О., Стецюк В. М. (2018)
Мельник В. М. - Особливості робота з базами даних у фреймворку Django, Багнюк Н. В., Нагорнюк А. І. (2018)
Мельник В. М. - Порівняння трьох найпопулярніших web-каркасів для розробки проектів в Python, Мельник К. В., Шульга Б. В. (2018)
Мельник К .В. - Дослідження контентних методів розпізнавання спаму, Мельник В. М., Мацібора А. С. (2018)
Міскевич О. І. - Про модернізацію локально-обчислювальної мережі на ПрАТ "Волиньобленерго" на основі GRE-tunnel з використанням шифрування IPSec, Сичов Д. І., Христинець А. О. (2018)
Муляр В. П. - Основи розробки додатків з використанням технології JavaFX (2018)
Пех П. А. - С++Builder програмно-демонстраційний комплекс для дослідження дослідження рівнянь з параметрами методом перетину прямими лініями, Кобук Р. Ф. (2018)
Пех П. А. - Методи формування системних вимог до АЗ для громіздких 3D програм, Тихомиров В. В. (2018)
Попов Д. А. - Разработка мультисенсорного сонара для слепых на основе микроконтроллера STM8L, Костенко В. Л., Ядрова М. В., Кондратьев С. Б. (2018)
Савенко О. С. - Архітектура розподіленої багаторівневої програмної системи виявлення шкідливого програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах, Грибинчук В. І., Кульчицький М. О. (2018)
Струзік В. А. - Дослідження методів і підходів проведення рефакторінгу баз даних, Грибков С. В., Литвин А. О. (2018)
Христинець Н. А. - Аналіз PHP-шаблонізаторів та використання Twig у Drupal 8., Багнюк Н. В., Матейчук Н. В., Дзюбинський В. В. (2018)
Чорнобай К. Ю. - Розробка бюджетної системи біометричної ідентифікації з використання нейронних мереж, Грибков С. В. (2018)
Яцюк С. М. - Використання фреймворків для розробки Web-додатків на мові PHP, Яцюк А. В., Муляр В. П. (2018)
Andrushchak I. Ye. - Definition of interaction at the same time attended tracks on the module of the vector of the transition, Matthew Yu. Ya., Koshelyuk V. A., Sivakovskaya O. M., Martsenyuk V. P. (2018)
Бомба А. Я. - Про узагальнення однієї моделі інформаційної боротьби, Федонюк А. А. (2018)
Гінайло П. І. - Необхідні умови екстремуму для лінійних багатозначних відображень, Лісковець С. М., Тимощук В. М., Грінченко Л. Г. (2018)
Журило А. Г. - Деякі питання щодо невідповідності стандартів ЄСКД та ISO, Сівак Є. М. (2018)
Захарова Л. М. - Розробка алгоритму ідентифікації дисипативних структур й визначення їх паттернів (2018)
Ісмаілова Н. П. - Геометричне моделювання просторового параметричного кінематичного гвинта, Трушков Г. В. (2018)
Кириченко А. М. - Робочий простір та особливості 5-осьового паралельного верстата з надлишковими приводами, Аль Ібрахімі Метак М. А. (2018)
Кізим С. О. - Інформаційно-комунікаційні технології в самостійній роботі студентів, Ройко О. О., Юхта О. А. (2018)
Коцюба А. Ю. - Реалізація теорії клітиних автоматів в попіксельній обробці растрової графіки, Сітовський В. О. (2018)
Крайник Я. М. - Організація скінченого автомату управління процесом декодування для декодеру Turbo-Product-кодів на базі FPGA, Перов В. О. (2018)
Кузьмич О. І. - Моделювання та розробка системи керування процесом змішування на базі процесу водно-теплової обробки при виробництві спирту, Маркіна Л. М., Якимчук Н. М. (2018)
Лишук В. В. - Застосування методу Ейлера в задачах динаміки, Селепина Й. Р., Ящинський Л. В., Костючко С. М. (2018)
Лісковець С. М. - Професійне спрямування курсу "Вища математика" для студентів економічного профілю, Гуда О. В. (2018)
Matviyiv Y. Ya. - Practical application of the criterion for determining the long-term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep, Andrushchak I. E, Ganulich B. K., Kradinova T. A. (2018)
Молнар О. О. - Система телеметрії з елементами доповненої реальності для співробітників служб порятунку на основі ПЛІС, Бан Г. Й., Гал Д. Л., Герасимов В. В. (2018)
Поліщук М. М. - Лабораторний блок живлення на базі мікроконтролера STM32F103VET6, Гринюк С. В., Білоус М. В. (2018)
Поплавська Г. В. - Напрямки впровадження нових інформаційних технологій у процесі контролю та оцінки знань студентів (2018)
Ройко Л. Л. - Прикладна спрямованість курсу "Математика для економістів та економічне моделювання", Ройко О. О. (2018)
Филипчук В. Л. - Безпека експлуатації автоматизованих очисних споруд для знешкодження стічних вод з токсичними окисно-відновними домішками, Филипчук Л. В., Шаталов О. С. (2018)
Черніков М. М. - Система розподіленої колективної експертизи з захистом від фальсифікацій, Куваєва В. І., Болтьонков В. О. (2018)
Юхта А. О. - Аналіз онлайн-алгоритмів на прикладі задачі про прокат лиж з двома опціями, Кізим С. О., Ройко О. О., Ройко О. Ю. (2018)
Andrushchak I. Ye. - Technologies of cluster analysis as a feature of the modern stage of intellectualization of society, Matthew Yu. Ya., Koshelyuk V. A., Sivakovskaya O. M., Lishchyna N. M., Martsenyuk V. P. (2018)
Головін М. Б. - Специфіка навчальних дій, що містять комп’ютерне моделювання фізичних процесів, Головіна Н. А. (2018)
Грінченко Л. Г. - Найкращі рівномірні наближення неперервних функцій узагальненими багаточленами (2018)
Грінченко Л. Г. - Про числовий розрахунок згинних моментів в перерізах плити, жорстко закріпленої на контурі (2018)
Hubal H. M. - Construction and study of the system of differential equations that describes self-oscillations in glycolysis (2018)
Дяк М. С. - Мінімізація 5-розрядних булевих функцій методом Різника-Соломка, Круліковський Б. Б. (2018)
Zuev D. O. - Application of the hot-spot evaluation method for monitoring of data center network, Kropachev A. V., Usov A. Y., Gorshunov R. (2018)
Каганюк А. К. - Конструктивные особенности угледобывающих машин и комплексов и их классификация как объектов автоматического управления в профиле пласта, Полищук Н. Н., Самарчук В. Ф., Гринюк С. В. (2018)
Матіко Ф. Д. - Удосконалення математичної моделі ультразвукового витратоміра в комплекті з пристроєм підготовки потоку, Роман В. І., Дмитришин А. І. (2018)
Палій Б. М. - Управління пневматичним промисловим захватом (2018)
Поплавська Г. В. - Формування критичного мислення молодших школярів на уроках інформатики (2018)
Тазетдінов В. А. - Автоматизація процесу підбору інвентаря для настільного тенісу з використанням нейромережевих систем (2018)
Булатецький В. В. - Методи та засоби вивільнення простору системного розділу ОС Microsoft Windows 10, Булатецька Л. В., Пруц Г. С. (2018)
Губаль Г. М. - Математичні тексти та рисунки в системі LATEX (2018)
Здолбіцька Н. В. - Мобільні технології на ноутбуках, Каленіков В. С., Шкабура В. І. (2018)
Клехо О. В. - Особливості формування фахової компетентності майбутніх вчителів інформатики у початковій школі в умовах компетентнісного підходу (2018)
Рубець А. В. - Побудова комплексної моделі нейромережевого аналізу великих обсягів даних у режимі реального часу (2018)
Hassan Mohamed Muhi-Aldeen - A method of network resource allocation in the Networks supporting NFV technology, Tkachova O. B. (2018)
Лаціна Р. О. - Детектування рухів людини на відео послідовності в реальному часі (2018)
Мельник В. М. - Моделювання підходу зменшення затрат на копіювання під час обміну повідомленнями на базі TCP протоколів, Мельник К. В., Багнюк Н. В., Пишук Ю. С. (2018)
Науменко Т. О. - Безсерверна технологія (Functions as a Service) для створення хмарних мікросервісних додатків (2018)
Попеляєв Д. П. - Fog computing як проміжний обчислювальний шар між IoT та Cloud (2018)
Шрамов А. Г. - Распознавание рукописных цифр с использованием нейронной сети, Пятикоп Е. Е. (2018)
Andrushchak I. - Features and prospects of outsourcing in the field of information technologies, Matviyiv Yu., Poteychuk M., Sivakovskaya O., Martsenyuk V. (2018)
Бунке О. С. - Інформаційні засоби для автоматизації бізнес-процесів промислових підприємств (2018)
Головачук І. П. - Розробка конструкції установки для демонстрування 3D-голографічних проекцій, Величко В. Л. (2018)
Гринюк С. В. - Тeхнoлoгiчнe кepувaння тoчнicтю oбpoбки пoвepхoнь poликoпiдшипникiв в aвтoмaтизoвaних cиcтeмaх, Mіскевич О. І. (2018)
Дудник В. Ю. - Автоматизація розв’язку анафори у системах аналізу природномовних текстів для української мови (2018)
Журило А. Г. - Геометричні побудови при виконанні розрізів та перетинів в аксонометричних проекціях, Сівак Є. М. (2018)
Захарчук Д. А. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні фізики, Захарчук В. Є., Ящинський Л. В., Коваль Ю. В. (2018)
Заяць В. М. - Системний підхід до побудови моделей для інтелектуального опрацювання даних в еккоінформаційних системах, Заяць М. М., Мошинський В. С., Рожанківський І. В. (2018)
Ковалишин О. С. - Інформаційна технологія оптимізації розкладів відновлювальної терапії (2018)
Корінчук Н. Ю. - Використання інноваційних та комп’ютерних технологій при проведенні інтегрованих занять з математики та вищої математики, Корінчук В. В. (2018)
Костючко С. М. - Модель параметричної чутливости нелінійних систем (2018)
Лабжинський В. А. - Прогнозування стану складних технічних систем за допомогою нейронних мереж глибинного навчання (2018)
Ліщина В. О. - Перспективи впровадження LMS системи на базі інформаційно-технологічної платформи Moodle в навчальний процес кафедри комп’ютерних технологій, Ліщина Н. М., Повстяна Ю. С., Ящук А. А. (2018)
Марценюк В. П. - Математичне моделювання біосенсорних та імуносенсорних інформаційних систем, Сверстюк А. С., Андрущак І. Є. (2018)
Найдьонов І. М. - Модель голосової взаємодії водія в системах диспетчерського контролю за рухом авторанспорту (2018)
Проніна О. І. - Модель представлення послуги в умовах індивідуальних потреб клієнта (2018)
Чуб І. А. - Інструментальні засоби реєстрації покриття акустичними сигналами зони надзвичайної ситуації, Назіров Е. К., Назірова Т. О. (2018)
Сверстюк А. С. - Математичне моделювання кібер-фізичних біосенсорних та імуносенсорних систем (2019)
Andrushchak I. - Peculiarities of ta instrumental barriers of strains technology DATA MINING, Koshelyuk V., Poteychuk M., Sivakovskaya O., Martsenyuk V. (2019)
Бабова І. К. - Методи ініціації проектів, Яценко О. В., Азарова І. Б. (2019)
Hubal H. M. - Construction and study of the system of differential equations that describes oscillatory chemical reactions based on diffusion (2019)
Замрій Б. А. - Дослідження діапазону чисел ациклічної моделі суматора з логічними елементами OR та XOR в останньому розряді (2019)
Карашецький В. П. - Автоматизована веб-система підбору і відображення оптимальних апроксимант для одновимірних та двовимірних залежностей, Яркун В. І. (2019)
Корінчук Н. Ю. - Роль оптимальних та прикладних задач з математики у формуванні професійної компетентності молодшого спеціаліста, Корінчук В. В. (2019)
Лишук В. В. - Рівняння електромагнітного стану реле постійного струму, Селепина Й. Р., Заблоцький В .Ю., Романюк М. В., Денисюк А. О. (2019)
Мехедов Є. В. - Порівняння методів інтерполяції для побудови мап рельєфу наземної навігації (2019)
Moroz B. - Automated information system for video surveillance to perform special functions, Shcherbakov A. (2019)
Moroz B. - Analysis of development on creation of delivery organization systems using drones, Pokotylenko O. (2019)
Недашківський Є. А. - Ефективність інформаційної технології для аналізу та прогнозування часових рядів з фрактальними властивостями на основі лінгвістичного моделювання (2019)
Ніколіна І. І. - Особливості впровадження та перспективи Mobile ID в Україні, Ніколіна І. І., Януш М. П. (2019)
Поляченко А. І. - Пошук контурів областей із певною патологічною структурою на МРТ знімках (2019)
Andrushchak I. Ye. - Information security: key threats and remedies, Koshelyuk V. A., Yashchuk A. A., Poteychuk M. I., Martsenyuk V. P. (2019)
Асєєв В. Д. - Моделювання стратегій агентів в іграх з локальною взаємодією, Кулаковська І. В. (2019)
Верещага В. М. - Двопараметрична композиційна інтерполяція дискретно поданої поверхні, Лисенко К. Ю. (2019)
Hubal H. M. - Analysis of mutual synchronization of coupled self-oscillating biological systems (2019)
Каганюк О. К. - Вимоги щодо якості управління вуглевидобувним комбайном в різних гірничо – геологічних умовах, Поліщук Т. О. (2019)
Kostiuchko S. - Automatic bicosonic system surveillance of the sun, Holovan M. (2019)
Мамчич Т. І. - Навчання методам прикладної математики за підтримки програми R, Ройко Л. Л., Мамчич І. Я., Ройко О. О. (2019)
Маркіна Л. М. - Моделювання робототехнічних систем, Мельник Я. Ю. (2019)
Мороз Б. І. - Автоматизована система доставки медикаментів за допомогою безпілотних літальних апаратів (мультикоптерів) за запитом споживача, Антіпов О. А., Журавльов В. С. (2019)
Moroz B. - Automated system for analyzing and researching the effectiveness of business operations, Syrotkina O., Marochko A. (2019)
Поліщук М. М. - Розробка програмно-апаратного забезпечення для створення GSM GPS- трекера, Саварин П. В., Олещук Т. С., Марчук Б. І. (2019)
Саварин П. В. - Перспективи сенсорної взаємодії людино-машинних інтерфейсів, Ящук А. А., Поліщук М. М., Великий О. А. (2019)
Сіваковська О. М. - До проблем управління конфігурацією проекту, Ліщина В. О., Андрущак І. Є., Сидорчук Л. Л., Тригуба А. М. (2019)
Степаненко А. В. - Використання алгоритму часових рядів Microsoft для прогнозування продажів, Хлевний А. О. (2019)
Тулашвілі Ю. Й. - Реалізація інтегрованого підходу до побудови рекомендаційної системи Smart туризму, Турбал Ю. В. (2019)
Філь Н. Ю. - Метод визначення рівня безпеки при управління автотранспортним засобом на автомобільних дорогах в умовах нечіткої інформації, Біньковська А. Б. (2019)
Чеб С. С. - Деякі особливості програмного середовища розробки та створення педагогічних програмних засобів навчального призначення (2019)
Ших Н. В. - Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV, Шаклеіна І. О. (2019)
Ялова К. М. - Концептуальні положення автоматизації моніторингу стану зелених насаджень міста (2019)
Яцюк С. М. - Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем, Яцюк А. В., Федонюк А. А. (2019)
Гринюк С. В. - Огляд інструментальних засобів для створення ігор під ОС Android, Бортник К .Я., Міскевич О. І., Паливода Д. І. (2019)
Журило А. Г. - Методика побудови аксонометрії без використання вторинних проекцій, Сівак Є. М. (2019)
Кузьміна О. М. - Застосування інтелектуальних інформаційних технології для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень, Яремко С. А. (2019)
Lavrenchuk S. - Modern trends and methodology of personal data protection by Raspberry PI means, Kostiuchko S., Vozniak A., Bulik A. (2019)
Лавренчук С. В. - Сучасні тенденції в розвитку технологій QR-кодів та алгоритми їх генерування, Коцюба А. Ю., Шостак М. С. (2019)
Марценюк В. П. - Огляд кібер-фізичних систем, Сверстюк А. С., Багрій-Заяць О. А., Горкуненко А. Б., Остафійчук Д. І. (2019)
Мельник К. В. - Дослідження методів розпізнавання зображень на основі нейронних мереж, Мельник В. М., Коптюк Ю. Ю. (2019)
Пех П. А. - Реалізація основної функції калькулятора – обчислення виразів – за допомогою Java-класів, Корець Р. С. (2019)
Пех П. А. - Створення колоди карток з програмування мовою С++ засобами програми Anki, Яковлюк С. М. (2019)
Поліщук М. М. - Порівняння методів оптимізації для навчання нейронних мереж, Гринюк С. В., Дацюк С. В. (2019)
Поліщук М. М. - Використання мови програмування Swift для реалізації власного iOS проекту, Повстяна Ю. С., Кулакевич О. Р. (2019)
Сосновський В. А. - Аналіз та дослідження основних методів розпізнавання обличчя, Хлевний А. О. (2019)
Терейковська Л. О. - Метод адаптації глибокої нейронної мережі до розпізнавання комп’ютерних вірусів, Іванченко Є. В., Погорелов В. В. (2019)
Христинець Н. А. - Використання БЕМ-блоків при створенні сайтів, Сахнюк А. А., Свиридюк К. А., Міскевич О. І. (2019)
Яцюк С. М. - Дослідження штучного інтелекту на прикладі програми Excel, Яцюк А. В. (2019)
Мельник В. М. - Використання Docker для створення відокремленого дослідницького середовища, Нагорнюк А. І. (2019)
Підкова Ю. І. - Методи та засоби дослідження надійності та захисту персональних даних при здійсненні інтернет-транзакцій (2019)
Титул, зміст (2020)
Масол Л. М. - Інтегративні технології формування предметних компетентностей учнів початкових класів у процесі навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" (2020)
Гасенко Л. І. - Формування у молодших школярів навичок двухголосного співуl (2020)
Мартинова В. П. - Музично-ритмічний розвиток учнів засобами гри на (немелодичних) інструментах (2020)
Антонюк В. І. - Створення зображення у техніці олійного живопису школярами у художніх студіях (2020)
Папіш Л. В. - Діалог на уроках мистецтва (2020)
Тищенко В. П. - Вивчення технік килимарства на прикладі виготовлення тканої іграшки (2020)
Чабак Л. О. - Мультимедійний навчально-розвивальний сет з історії української культури для дітей 5-7 років "Книжка-Малюжка" (2020)
Кучерук А. В. - Моніторинг якості викладання предметів галузі "Мистецтво" (на прикладі Хмельницької області), Махмутова А. Є. (2020)
Рубан В. В. - Портрети М. Т. Рильського (2020)
Тарнопольська Ж. В. - Мистецькі проекти у ARTAREA. Виставка "Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука" (2020)
Власюк Т. М. - Роль соціогуманітарної освіти в духовному розвитку особистості (до 90-річчя Київського національного університету технологій та дизайну), Сакун А. В., Кадлубович Т. І., Черняк Д. С. (2020)
Возианов А. Ф. - Целенаправленная терапия (таргеттерапия) почечно-клеточной карциномы (обзор литературы и собственные данные), Бутенко А. К., Зак К. П. (2010)
Корпан М. І. - Лімфедема: клінико-терапевтичний аспект, Чекман І. С., Старостишин Р. В., Фіалка-Мозер В. (2010)
Кондрашова В. Г. - Аналіз структурно-функціональних показників серця у дітей, які народилися від батьків, опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи, з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка, Кондратова Т. В., Шейко Л. П., Вдовенко В. Ю., Кондрашова Н. С. (2010)
Пархоменко В. М. - Порівняльна характеристика жирнокислотного складу ліпідів конденсату видихуваного повітря у дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, які проживають на радіоактивно забрудненій території і в "чистому" щодо радіонуклідного забруднення регіоні, Колпаков І. Є., Свойкіна С. Ю., Брюзгіна Т. С., Артемчук Г. П. (2010)
Мамедов Г. М. - Влияние малых доз ионизирующего излучения на показатели неспецифической иммунологически обусловленной резистентности у лиц, работающих в нефтяной промышленности, Алиев Ф. Г. (2010)
Корж А. Н. - Оптимизация энергетического метаболизма у больных c хронической сердечной недостаточностью (2010)
Прилуцький О. І. - Стан гуморального імунітету та його зміни під впливом ентеросорбції у доопераційному періоді у хворих з механічною жовтяницею непухлинного генезу (2010)
Дедков А. Г. - Результаты лечения больных с опухолями костей после сберегающих химических вмешательств (2010)
Abdullaeva L. M. - Clinical importance of determination of cytokins in patients with ovary tumours (2010)
Зуфарова Ш. А. - Эффективность комплексной профилактической терапии с включением Вобэнзима® у беременных с хроническими пиелонефритом и гломерулонефритом (2010)
Карпенко А. И. - Некоторые клинико-патогенетические аспекты нарушений сердечного ритма у больных сахарным диабетом типа 2 и инфарктом миокарда, Москаленко В. В. (2010)
Гриб В. А. - Поєднання антиоксидантів і гепатопротектора в лікуванні хворихна діабетичну дистальну симетричну поліневропатію (2010)
Новосад О. І. - Досвід застосуванняталідоміду в лікуванні множинної мієломи, Крячок І. А., Каднікова Т. В., Титоренко І. Б., Сичова Т. В., Костюкова Н. І. (2010)
Томілін В. В. - Вплив неспецифічної гемостатичної терапії на перебіг дисфункціональної маткової кровотечі у хворих з легкою формою хвороби Віллебранда (2010)
Загородний М. І. - Вплив карведилолу при поєднаному застосуванні з кверцетином і тіотріазоліном на кількісну щільність ядер та концентрацію РНК в ядрах кардіоміоцитів у щурів із спонтанною артеріальною гіпертензією (2010)
Ирискулов Б. У. - Микрогемодинамические параметры коркового вещества почек при экспериментальном гидронефрозе, Таджибаева Р. Б. (2010)
Федько О. А. - Моделювання управлінського впливу на суспільне здоров’я в умовах зміни термінальних цінностей в процесі суспільної трансформації (2010)
Гріненко Ю. О. - Фармакоекономічна оцінка антигіпертензивної терапії хворих старечого віку в госпіталі для ветеранів війни, Купраш Л. П. (2010)
Савицький В. Л. - Епідеміологічні особливості працевтрат військовослужбовців Збройних Сил України на сучасному етапі, Рум’янцев Ю. В., Устінова Л. А., Хижняк М. І., Гук А. В. (2010)
Іващенко С. М. - Динаміка змін показників функціонального стану осіб молодого віку залежно від рівня інтенсивності фізичних навантажень (2010)
Неспрядько В. П. - Профессор К. П. Тарасов – первый декан стоматологического факультета НМУ им. А. А. Богомольца (к 90-летию создания стоматологического факультета НМУ), Куц П. В., Волынец В. Н. (2010)
Лящук П. М. - Рецензія (2010)
Pеєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у вересні–грудні 2010 р. (2010)
Корпан М. І. - Компресійна терапія лімфедеми, Чекман І. С., Бєлова О. Г., Фіалка-Мозер В. (2011)
Буряк В. Н. - Клинико-патогенетические особенности менингококковой инфекции у детей, Сергиенко А. С. (2011)
Хомазюк І. М. - Стуктурно-функціональні зміни міокарда в учасників ліквідації наслідків чорнобильської аварії з фібриляцією передсердь, Габулавічене Ж. М., Хомазюк В. А. (2011)
Пархоменко В. М. - Застосування біологічно активної добавки "Глюкорн" для корекції жирнокислотного складу ліпідів легеневого сурфактанту у дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях, Колпаков І. Є., Брюзгіна Т. С., Артемчук Г. П. (2011)
Матяш М. М. - Сучасні методи рефлексотерапії в лікуванні і медичній реабілітації хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми, які зазнали впливу факторів радіоекологічної катастрофи (2011)
Бильченко А. В. - Изменения вариабельности сердечного ритма у больных артериальной гипертензией и их прогностическое значение (2011)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярна оклюзія мішкоподібних аневризм у хворих з критичним ангіоспазмом в гострому періоді захворювання (2011)
Абасова Л. И. - Применение фиксированной низкодозовой комбинации периндоприла с индапамидом у больных с артериальной гипертензией, Гасанова Э. А. (2011)
Туровец Е. В. - Клинико-лабораторное и комплексное ультразвуковое исследование больных с жидкостным образованием в катамнезе дифтерии, Зрячкин Н. И. (2011)
Дутчак У. М. - Комплексне лікування рецидивного раку яєчника із застосуванням циторедуктивної операції та інтраопераційної гіпертермічної внутрішньочеревної хіміоперфузії, Фецич Т. Г., Володько Н. А., Ярема Р. Р., Соломко Б. І. (2011)
Андреева С. В. - Цитогенетические особенности хромосомных аномалий у детей с миелодиспластическим синдромом (2011)
Титоренко І. Б. - Лікування хворих на неходжкінську злоякісну лімфому похилого віку, Крячок І. А. (2011)
Кваченюк А. Н. - Роль компьютерной томографии в дифференциальной диагностике инсиденталомы надпочечников, Луценко Л. А., Галузинская О. И., Лазарь С. И. (2011)
Хайрнасов Р. Н. - Переваги та недоліки сучасних діагностичних підходів до визначення основного обміну та енергетичних витрат в клінічній практиці (2011)
Фролов В. М. - Эффективность иммуноактивного препарата циклоферона в комплексной терапии больных неалкогольным стеатогепатитом в сочетании с синдромом раздражённой кишки, Терешин В. А., Соцкая Я. А., Круглова О. В. (2011)
Смоланка В. І. - Зміни кісткової тканини у хворих на епілепсію, Орос М. М. (2011)
Дужий І. Д. - Плевральний випіт і абсцес селезінки, Шевченко В. В., Медведєва І. М., Лохоня І. М. (2011)
Неспрядько В. П. - Можливості використання мікрохвильової енергії як альтернативного методу дезінфекції силіконових відбитків в ортопедичній стоматології, Шевчук В. О., Омельяненко М. Д. (2011)
Пономаренко М. С. - Аналіз результатів вибірки узагальнених параметричних показників фасетної класифікації професій медицини, практичної, промислової фармації, косметології та основних споріднених професій, внесених до Державних класифікаторів 003:2010, Загорій Г. В., Бабський А. А., Трохимчук В. В., Федорчук Ю. В., Горбань О. М., Дроздова А. П., Білоус М. В., Григорук Ю. М., Сятиня М. В. (2011)
Дячук Д. Д. - Актуальні питання розвитку денного стаціонару в сучасних умовах реформування медичної допомоги (2011)
Безруков В. В. - Фармакоекономічний аналіз в геріатричній клініці, Гріненко Ю. О., Купраш Л. П. (2011)
Иващенко С. Н. - Анализ показателей мотивационной направленности лиц молодого возраста на систематические занятия оздоровительной физкультурой и спортом (2011)
Діденко Л. В. - Сучасні особливості динаміки та структури звільнень військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2011)
Павловский Л. Н. - Выдающийся советский зоолог и паразитолог Е. Н. Павловский – создатель учения о природной очаговости болезней (2011)
Благодійна акція "Медичний центр" (2011)
Чекман І. С. - Фізіологічні процеси в організмі: наномеханізми (2010)
Крячок И. А. - Проблемные вопросы диагностики и лечения лимфомы в Украине (2010)
Кондрашова В. Г. - Біоелектрична активність міокарда при ізольованих аномальних хордах лівого шлуночка у дітей, які народилися від батьків, опромінених в результаті чорнобильської катастрофи (2010)
Лизогуб В. Г. - Метаболізм поліненасичених жирних кислот та його значення для організму людини, Завальська Т. В., Горна О. О., Пліскевич Д. А., Савченко О. В. (2010)
Прибильська О. С. - Предиктори виникнення когнітивних порушень у хворих з есенціальною гіпертензією (2010)
Тащук В. К. - Особливості коронарного резерву у хворих на ішемічну хворобу серця за статевим та віковим розподілом, Ілащук Т. О., Гречко С. І., Поліщук О. Ю., Турубарова-Леунова Н. А., Іванчук П. Р., Полянська О. С. (2010)
Дронов О. І. - Характеристика гемокоагуляційних порушень у хворих на гострий панкреатит, Ковальська І. О., Бурміч К. С., Цимбалюк Р. С., Уваров В. Ю., Лубенець Т. В. (2010)
Туровец Е. В. - Поражение почек в катамнезе дифтерии, Зрячкин Н. И. (2010)
Сергеева И. Е. - Клинико-диагностические особенности жирнокислотного спектра липидов у больных генерализованым пародонтитом, Брюзгина Т. С. (2010)
Бойчак М. П. - Особливості змін ендотеліальної функції та клапанів серця у хворих з реактивним артритом, Спаська Г. О. (2010)
Агарков С. Ф. - Применение пневмотермометрического индекса для оценки респираторного теплообмена у больных ишемической болезнью сердца, Икбал Мохамед (2010)
Лавренко А. В. - Эффективность кратковременного включения метформина в комплексную терапию больных ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом, Расин М. С., Куценко Л. А., Микитюк М. В., Солохина И. Л., Мамонтова Т. В., Кайдашев И. П. (2010)
Сміян О. І. - Досвід та перспективи використання Біфі-форму® дитячого в комплексному лікуванні дітей раннього віку, хворих на негоспітальну пневмонію, Васильєва О. Г. (2010)
Кайдашев І. П. - Ефективність комплексної терапії хворих з метаболічним синдром із застосуванням комбінації метформіну та раміприлу, Савченко Л. Г., Кайдашева Е. І., Куценко Н. Л., Куценко Л. О., Солохіна І. Л., Мамонтова Т. В. (2010)
Бурчинский С. Г. - Новые подходы к нейрометаболической фармакотерапии дисциркуляторной энцефалопатии (2010)
Слободин Т. Н. - Особенности двигательных, когнитивных и эмоциональных проявлений в зависимости от клинического варианта болезни Паркинсона (2010)
Бубнов Р. В. - Основні сонографічні параметри проведення реґіонарної анестезії нижніх кінцівок під ультразвуковим контролем, Абдуллаєв Р. Я. (2010)
Чернишов П. В. - Порівняльне дослідження якості життя хворих на псоріаз у Литві та в Україні, Білайте М. (2010)
Зозуля В. В. - Прогнозування вартості медикаментозної допомоги хворим літнього віку на стаціонарному етапі лікування (2010)
Иващенко С. Н. - Динамический метод профилактики травматизма при занятиях массовым спортом (2010)
Павловский Л. Н. - Николай Иванович Пирогов – выдающийся хирург, учёный, педагог и общественный деятель (к 200-летию со дня рождения) (2010)
Березюк Н. М. - В. Я. Джунковский – первый историк отечественной медицины (2010)
Рафік Ханафійович Камалов (до 60-річчя від дня народження) (2010)
Лизогуб В. Г. - Швець Н. І., Підаєв А. В., Бенца Т. М. та ін. Еталони практичних навиків з терапії: Навчально-методичний посібник. – К.: ГлавМедДрук, 2005. – 540 с. (рецензії) (2010)
Лизогуб В. Г. - Швец Н. И., Пидаев А. В., Бенца Т. М. и др. Неотложные состояния в клинике внутренней медицины: Учеб. пособие. – К.: ГлавМедДрук, 2006. – 752 с. (рецензії) (2010)
Покажчик статтей (2010)
Іменний покажчик (2010)
Алингорская Е. А. - Развитие реставрационных материалов в терапевтической стоматологии на протяжении последних 50 лет: фотополимеризуемые нанокомпозиты (проблемы и перспективы), Залесский В. Н., Мовчан Б. А. (2011)
Лизогуб В. Г. - Значення жорсткості судин у розвитку серцево-судинних захворювань та гіпоксії, Савченко О. В., Завальська Т. В., Дикуха І. С., Лозюк М. (2011)
Лизогуб В. Г. - Застосування α-ліпоєвої кислоти в клінічній практиці, Алтуніна Н. В., Бондарчук О. М. (2011)
Бебешко В. Г. - Стан кісткової структури у дітей, хворих на гостру лейкемію, які зазнають дії несприятливих факторів внаслідок аварії на ЧАЕС, Базика Д. А., Бруслова К. М., Володіна Т. Т., Ляшенко Л. О., Панченко Л. М., Цвєткова Н. М. (2011)
Ковальчук Н. М. - Оцінка потенційного інтегрального ризику для споживачів сільськогосподарської продукції, забрудненої пестицидами одного хімічного класу (на прикладі фунгіцидів класу тріазолів), Омельчук С. Т. (2011)
Сенаторова А. С. - Структурно-функциональное состояние миокарда у подростков с избыточной массой тела и ожирением, Чайченко Т. В., Бойченко А. Д. (2011)
Курята А. В. - Применение метаболической терапии как базового компонента в лечении ишемической болезни сердца при сформировавшемся гемодинамически незначимом стенозе отверстия аорты на фоне хронической сердечной недостаточности, Караванская И. Л., Кушнир Ю. С. (2011)
Пойда О. І. - Нові способи ендоскопічної поліпектомії та профілактики її ускладнень в лікуванні хворих на поліпи товстої кишки, Шевелюк С. Б., Орлов О. Л. (2011)
Соцкая Я. А. - Эффективность детоксицирующего препарата реамберина в комплексной терапии больных хроническим холециститом в сочетании с хроническим панкреатитом на фоне инфицирования HCV, Фролов В. М., Круглова О. В., Санжаревская И. В. (2011)
Ал-Хашими Садад Халаф Тамир - Гипертоническая болезнь и системный иммунитет, Шейко В. И. (2011)
Бахрамов С. М. - Эритроцитарная энзимопатия в Узбекистане, Ашрабходжаева К. К. (2011)
Виговська Я. І. - Два випадки тромботичних ускладнень у породіль з есенціальною тромбоцитемією, Кароль Ю. С., Євстахевич Ю. Л., Дяків Г. Л., Бужерак Н. Ф., Виговська О. Я., Масляк З. В. (2011)
Юрченко А. В. - СПИД-ассоциированная саркома Капоши: особенности клинических проявлений, динамика на фоне антиретровирусной терапии, Мартынчук Н. А., Вихтюк Н. В. (2011)
Горбань Е. Н. - Влияние кораргина на проявления метаболического синдрома у взрослых и старых крыс, подвергнутых воздействию рентгеновского облучения, Топольникова Н. В., Подъяченко Е. В., Осипов Н. В. (2011)
Неспрядько В. П. - Вплив двох методів дезінфекції на геометричні параметри силіконових відбитків та виготовлених за ними гіпсових моделей, Шевчук В. О., Михайлов А. А., Омельяненко М. Д. (2011)
Матяш М. М. - Медико-експертні критерії обмеження життєдіяльності при віддалених наслідках закритої черепномозкової травми (2011)
Агаева К. Ф. - Сохранность больного в состоянии дотерминальной хронической почечной недостаточности как критерий вероятностной оценки факторов риска, Джаббаров Ш. М. (2011)
Эйвазов Р. Г. - Нагрузка на региональные службы здравоохранения в связи с повышением риска инвалидности (2011)
Діденко Л. В. - Особливості комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями рядового складу та вплив негативних факторів на спосіб життя і здоров’я призовників (2011)
Иващенко С. Н. - Комплектование групп в медицинских и спортивных учебных заведениях на основе анализа показателей способности студентов к восприятию и обработке информации (2011)
Трахтенберг І. М. - Внесок членів Національної академії медичних наук України в сучасну нобелістику (2011)
Павловский Л. Н. - Бернардино Рамаццини – основоположник гигиены труда и профессиональной патологии как отрасли медицины (2011)
Лук’янчук В. Д. - Чекман І. С. Нанофармакологія: Монографія. – К.: Задруга, 2011. – 424 с. (рецензія) (2011)
Тернавський Є. - II з’їзд Української федерації роботодавців охорони здоров’я (2011)
Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що будуть проводитися у І кварталі 2012 р. (2011)
Покажчик статтей (2011)
Іменний покажчик (2011)
Неєжмаков П. І. - Результати діяльності України в рамках СІРМ, Буняєва Ю. Ю., Харченко Г. А. (2019)
Velychko O. - Possibilities of Linking Results of EURAMET and COOMET Key Comparisons for Power, Gordiyenko T. (2019)
Zakharov I. - Evaluation of expanded uncertainty at glass thermometer calibration, Botsiura O., Brіkman A., Zakharov O. (2019)
Moshchenko I. - Research of low frequency components of a magnetron oscillator spectrum, Nikitenko O., Chen Xin (2019)
Скляров В. В. - Сучасний стан використання модельних рішень у провідних метрологічних інститутах світу (2019)
Salam Bussi - Electromagnetic-acoustic transducers for ultrasonic measurements, testing and diagnostics of ferromagnetic metal products, Suchkov G., Mygushchenko R., Kropachek O., Plesnetsov S. (2019)
Сухіна О. М. - Індивідуальне дозове навантаження на слизову прямої кишки при післяопераційному опроміненні хворих на рак тіла матки за даними дозиметрії in vivo, Васильєва О. М., Сухін В. С., Сімбірьова А. С., Грановська Г. І., Артюх С. В. (2019)
Буняєва Ю. Ю. - 16-те засідання ТК 4 "Інформація та навчання" (2019)
Буняєва Ю. Ю. - 24-те засідання Ради Президента СООМЕТ (2019)
Перелік статей та інших матеріалів, опублікованих в "Українському метрологічному журналі” у 2019 році (2019)
Алфавітний покажчик авторів статей (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
До відома авторів (2019)
Вимірювання для глобальної торгівлі. Послання директорів BIPM та BIML з нагоди Всесвітнього дня метрології – 20 травня 2020 р (2020)
Velychko O. - Linking the Results of Inter-laboratory Comparisons for DC Electrical Resistance Measures, Gordiyenko T., Boriak K. (2020)
Zakharov I. - Measurement uncertainty evaluation by kurtosis method at calibration of electrical resistance standards using a comparator, Botsiura O., Semenikhin V. (2020)
Щерба А. А. - Метод визначення напруги нульової послідовності трифазної мережі з корекцією похибки, Маков Д. К., Чибеліс В. І. (2020)
Pohudin A. - Methods and means of the experimental research of the electrothermal arcjet thrusters of spacecrafts, Gubin S., Bilokin V., Ivanova T. (2020)
Гальченко В. Я. - Відновлення приповерхневих радіальних профілів електрофізичних характеристик циліндричних об’єктів при вихрострумових вимірюваннях із наявністю апріорних даних. Формування вибірки для побудови сурогатної моделі, Тичков В. В., Сторчак А. В., Трембовецька Р. В. (2020)
Вінніченко О. І. - Аналіз впливів сейсмічних завад на результати вимірювання прискорення вільного падіння балістичними лазерними гравіметрами, Неєжмаков П. І., Омельченко А. В., Федоров О. В., Болюх В. Ф. (2020)
Kuz М. - Methodology and software for measuring the specific differences of the calculated volumes of natural gas, Zamikhovskyi L., Skliarov V., Kuz H. (2020)
Солдатов В. В. - Результати дослідної експлуатації підсистеми забезпечення єдиним часом військових споживачів на базі серверів точного часу Microsemi Time Provider 4100,  Дзисюк О. В.,  Бойко В. М.,  Гаврилов А. Б.,  Світенко М. І.,  Рарог Р. М.,  Свистун А. М.,  Матвієнко М. В. (2020)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2020)
Бородавка В. А. - Застосування інформаційних технологій в системі дистанційного навчання під час підготовки та перепідготовки військових фахівців (2020)
Власов І. О. - Обґрунтування концептуальних та наукових підходів щодо розвитку єдиної системи логістики в Збройних Силах України, Воробйов О. М., Наконечний О. В., Середа Ю. С. (2020)
Петрова Л. О. - Гендерна рівність в армії: участь жінок у військових діях в Антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), Панфілов О. Ю. (2020)
Дроль О. Ю. - Методика визначення оптимальної кількості та виду озброєння мобільних тактичних груп для забезпечення дій по стримуванню противника, Гузченко С. В., Телюков С. М. (2020)
Мунтян Б. І. - Досвід бойового застосування передових авіаційних навідників під час бойових дій в Афганістані (2020)
Юзова І. Ю. - Аналіз організації та ведення інформаційно-психологічних операцій при веденні гібридної війни (2020)
Горбач В. Я. - Удосконалена методика оцінювання ефективності плану маршруту польоту розвідувального БпЛА І класу, Бондаренко Ю. Л. (2020)
Колесник А. В. - Метод оцінки ризику при відмові двигуна на повітряному судні в польоті на основі мережі Байєса, Смеляков С. В., Бердник П. Г., Колодяжний О. І. (2020)
Кривоножко А. М. - Метод навігації безпілотного літального апарату при виконанні завдань за призначенням, Романюк В. М., Дудко М. В., Руденко Д. В. (2020)
Лучик Н. Ю. - Методика корегування відхилень літака для виводу його на заданий напрямок, Цибро Є. Г. (2020)
Полуйко О. М. - Вибір напрямків атак і обґрунтування оптимальної послідовності дій тактичних груп (літаків) тактичної авіації при нанесенні удару, Онипченко П. М., Казіміров О. О., Невзоров В. П., Тригуб Ю. І. (2020)
Шмаков В. В. - Методика перевірки та військового ремонту блоку гетеродинів станції РЕБ СПС-99 вертольоту Ми-8МТПИ ("Икебана”), Бараннік В. В., Красноруцький А. О., Федоровський О. В., Олексін О. О. (2020)
Камалтинов Г. Г. - Тенденції розвитку радіолокаційних засобів контролю повітряного простору, Колеснік О. М. (2020)
Місайлов В. Л. - Властивості тропосферного радіоканалу із штучними безоболонковими неоднорідностями (2020)
Тимочко О. І. - Метод формалізації даних при вирішенні задач розпізнавання повітряних об'єктів, Дубовик Г. В., Мажаров В. С. (2020)
Саксонов Г. М. - Система імітаційного моделювання криптографічних протоколів, Жукова О. А., Мілінчук Ю. А. (2020)
Лагутін Г. І. - Способи застосування альтернативних джерел електричної енергії для електропостачання військових частин (підрозділів) в умовах ведення бойових дій, Столяров А. О., Тимошенко П. В., Юр’єв О. О. (2020)
Закапко О. Г. - Вибір раціональних параметрів кермового приводу перспективного тракторного самохідного шасі, Подригало М. А., Яценко К. Г. (2020)
Шаша І. К. - Математичні методи оцінки експлуатаційної надійності засобів рухомості озброєння та військової техніки, Рогозін І. В., Новічонок С. М. (2020)
Кононов В. Б. - Імітаційна модель визначення мінімальної гарантованої кількості замовлень метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки зразків озброєння та військової техніки, Бурцева В. В. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Волкова Н. І. - Економічні студії – мейнстрім сучасної економічної теорії та практики господарювання, Задорожнюк Н. О. (2020)
Шульський М. Г. - Експортно-імпортна діяльність суб’єктів господарювання Львівщини (2020)
Бортнік С. М. - Досконалення державної інвестиційної політики в сфері розбудови транспортної інфрастуктури України (2020)
Волинчук Ю. В. - Аналітичне дослідження ринку товарів легкої промисловості України, Нікітін Т. О. (2020)
Прус Ю. І. - Концептуальний підхід до управління розвитком просторового капіталу (2020)
Вахович І. М. - Волинська область у площині соціально-економічного розвитку України, Камінська І. М. (2020)
Соколова А. О. - Соціально-економічні наслідки децентралізаційних перетворень на сільських територіях: регіональний аспект, Ратошнюк Т. М. (2020)
Ліщук М. Є. - Система управління охороною праці в Україні: аналіз стану та перспектив її реформування, Московчук А. Т. (2020)
Матвійчук Л. Ю. - Формування доступного середовища інклюзивного туризму, Чепурда Л. М. (2020)
Гаврилюк О. В. - Диджиталізація бізнесу: трансформація стратегій взаємодії з клієнтами (2020)
Zabedyuk M. - Diversification strategy as a way to increase efficiency of an enterprise (2020)
Сакун Л. М. - Особливості формування інвестиційно-інноваційного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, Бражнікова Т. М. (2020)
Талах В. І. - Сутність і значення порівняльного аналізу підприємницької діяльності підприємств, Талах Т. А. (2020)
Шейко Ю. О. - Пріоритети інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні (2020)
Голюк В. Я. - Вплив ключових відсоткових ставок на динаміку ВВП Єврозони (2020)
Конончук И. А. - Условия и эффективность применения особых режимов налогообложения, Пригодич И. А., Киевич А. В. (2020)
Мостовенко Н. А. - Основні тенденції розвитку сучасного ринку кредитних послуг в Україні, Коробчук Т. І., Чиж Н. М. (2020)
Тлучкевич Н. В. - Формування собівартості продукції тваринництва для прийняття управлінських рішень, Нужна О. А., Писаренко Т. М. (2020)
Дзямулич М. І. - Умови та чинники відтворення людського капіталу в Україні, Грудзевич Ю. І. (2020)
Полухтович Т. Г. - Оновлення знань в інформаційному соціумі, Мельничук Ю. Є. (2020)
Піменова О. О. - Освіта для активного старіння як виклик сучасності, Полухтович Т. Г. (2020)
Пиріг С. О. - Використання табличного редактора MS Excel у методичній роботі науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу (2020)
Костючко С. М. - Математичні основи та програмування мікроконтролера ATMEGA328 з використанням POLOLU 3PI ROBOT, Склянчук О. М., Ілюшик Р. С. (2017)
Andrushchak I.Ye. - Innovative features of use cloud technology, Martsenyuk V. P. (2017)
Бурчак І. Н. - Дослідження можливості впровадження векторних рисунків для шифрування в растрові носії під час виконання лабораторної роботи з дисципліни "Стеганографія" (2017)
Melnyk V. M. - Modeling of the messages search mechanism in the messaging process on the basis of TCP protocols (2017)
Редько Р. Г. - Параметрична побудова моделей, реалізованих на мові OBJECT PASCAL, з використанням середовища T-FLEX CAD 3D, Редько О. І. (2017)
Ханін О. Г. - Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою ймовірністю похибки та її програмна реалізація, Лотиш В. В., Гуменюк П. О (2017)
Ящук А. А. - Система візуалізації і перегляду 3D моделей на основі бібліотек Helix Toolkit і Emgu CV, Саварин П. В., Корнійчук Н. І. (2017)
Гадай А. В. - Визначення неактивної пульсуючої потужності в електричній мережі за несиметричного несинусоїдного режиму (2017)
Грицюк Ю. В. - Визначення втрат і компенсація реактивної потужності в шинопроводах (струмопроводах), Грицюк І. В., Гадай А. В. (2017)
Димова Г. О. - Дослідження чутливості та стійкості моделей динамічних систем (2017)
Лактіонов О. І. - Сутність і структура поняття "інформаційна технологія" відкритої змішаної системи (2017)
Ліщина Н. М. - Деякі аспекти викладання дисципліни "Дослідження операцій" для бакалаврів спеціальності "Комп’ютерні науки", Ліщина В. О. (2017)
Марченко О. І. - Модифікований спосіб повного перебору для визначення відповідності дерев, Лиман Д. М. (2017)
Матіко Ф. Д. - Вплив просторового розташування ультразвукового витратоміра на точність вимірювання витрати спотворених потоків, Роман В. І. (2017)
П’ятикоп O. Є. - Задача ідентифікації помольних куль на зображенні, Голодов Д. В. (2017)
Поліщук М. М. - Математичне моделювання технологічного процесу подрібнення (2017)
Проніна О. І. - Моделювання нечіткого виведення для вибору оптимальної індивідуальної міської поїздки (2017)
Sivakovs’ka O. - Successful startups: how to teach students (2017)
Ткачук Г. В. - Міжпредметний підхід при вивченні дисципліни "Технології розробки веб-додатків" (2017)
Andrushchak I. Ye. - Technology of cybernetic security information systems, Androshchuk I. V., Martsenyuk V. P. (2017)
Герасименко О .А. - Конструювання і моделювання меблевих наборів засобами програми PRO 100 майбутніми вчителями технологій і профільного навчання, Фещук Ю. В. (2017)
Грицан П. А. - Класифікація безпілотних літальних апаратів, Лехіцький Т. В. (2017)
Кабак В. В. - Комп’ютерні програми та електронні навчальні системи як засоби інформатизації процесу підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей (2017)
Кізим С. О. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні вищої математики у системі підготовки майбутніх іт-спеціалістів, Меремеля І. Ю. (2017)
Костючко С. М. - Розрахунок перехідних процесів двофазного асинхронного мотора (2017)
Марченко О. О. - Логарифмічний критерій контролю форми дерева для покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло, Марченко О. І. (2017)
Мельник К. В. - Відстеження вірусних атак на основі нейронних мереж, Мельник В. М., Лотоцький І. М. (2017)
Олексів Н. А. - Використання електронних навчальних курсів на базі MOODLE при підготовці інженерів-педагогів у галузі комп’ютерних технологій (2017)
Пех П. А. - Програмний С++комплекс та результати дослідження швидкодії алгоритмів сортування методом імітаційного моделювання, Бортник К. Я., Яручик О. В. (2017)
Пех П. А. - Програмний С++комплекс для дослідження процесу функціонування автоматизованих ліній та його верифікація, Войтович А. О. (2017)
Погорелов В.В. - Проблематика використання нейромережевих систем розпізнавання кібератак (2017)
Ройко О. М. - Реалізація програмного засобу для оцінки та корекції харчового статусу спортсменів, Арсеньєва Л. Ю., Ройко О. Ю., Паламарчук О. П. (2017)
Юхта О. А. - Використання онлайн-алгоритмів у економічних процесах на прикладі високочастотного трейдингу HFT, Ройко О. О. (2017)
Бортник К. Я. - Машинне навчання, як основа для розвитку технологій майбутнього, Ольшевський О. В., Кирилюк А. Л. (2017)
Бурбан О. В. - Автоматизація вимірювання електричних параметрів напівпровідників при дослідженні п’єзоопору, Луньов С. В., Зімич А. І., Демедюк Р. С. (2017)
Головачук І. П. - Прийоми розробки та впровадження електронного засобу навчального призначення з дисципліни "Інженерна графіка", Величко В. Л., Лелик Я. Р. (2017)
Hubal H. M. - The construction and study of the system of differential equations that describes biochemical processes rates (2017)
Завущак І. І. - Побудова онтології процесів працевлаштування на основі аналізу контекстів операцій, Буров Є. В. (2017)
Каганюк О. К. - Конструктивні особливості вугільно видобувних комбайнів та їх класифікація, як об’єктів автоматичного управління в профілі пласта, Поліщук М. М., Гринюк С. В. (2017)
Самчук О. Г. - Моделювання перхідних процесів у довгих лініях, Пастернак Я. М. (2017)
Ліщина Н. М. - Підходи до підготовки фахівців з розробки та тестування програмного забезпечення у вищих навчальних закладах, Ліщина В. О., Повстяна Ю. С. (2017)
Ройко О. Ю. - Особливості програмної реалізації структур даних та алгоритмів для моделювання складних поверхонь з врахуванням їх диференціальних характеристик, Багнюк Н.В., Грицан П. А., Шепелюк Г. С. (2017)
Andrushchak I. Ye. - Concept and security technology computer networks, Androshchuk I. V. (2017)
Багнюк Н. В. - Аналіз та порівняння можливостей розробки веб-ресурсів засобами PHP-фреймворку Laravel і CMS WordPress, Мельник В. М., Казмірчук О. В. (2017)
Багнюк Н. В. - Сучасні технології реалізації динамічного дизайну web сторінок, Мельник К. В., Михайлуца П. С. (2017)
Безкоровайна Ю. М. - Огляд чинних стандартів для розробки захищених інформаційних систем, Скалова В. А. (2017)
Бортник К. Я. - Соціальна авторизація, Зух О. М., Лобода Р. В. (2017)
Васильєва Л. В. - Дослідження ступеня безпеки високотехнологічних 3D-принтерів, Синюк Б. В. (2017)
Верещага В. М. - Композиційний метод утворення Б-поверхонь, Адоньєв Є. О. (2017)
Гальчук Т. Н. - Комп’ютерна обробка статичних даних контролю точності виробів машинобудування (2017)
Горбатюк Р. М. - Педагогічні аспекти підготовки інженерів-педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Горшунов А. І. - Архітектурна модель побудови веб-застосунків CQRS (2017)
Гринюк С. В. - Булеві операції над полігонами при створенні мапи шляхів у тривимірному просторі для комп’ютерних ігор, Мельник В. М., Равенець А. В. (2017)
Гринюк С. В. - Проектування та розробка програмної системи для зберігання і оперування даними про надані послуги і продані товари засобами C++ та QT, Поліщук М. М., Грабовський Б. М. (2017)
Губаль Г. М. - Система LATEX у створенні комп’ютерних математичних текстів (2017)
Гулай О. І. - Методика оцінювання навчальних досягнень студентів (2017)
Дудка О. М. - Особливості вивчення програмування на Scratch, Власій О. О. (2017)
Жигаревич О. К. - Інформаційна ситема "Студент - ФКНІТ" засобами PHP, Медведєв М. В. (2017)
Журило А. Г. - Деякі питання щодо креслення кіл при побудові аксонометричних проекцій, Сівак Є. М. (2017)
Каганюк О. К. - Розробка крос-платформних додатків для мобільних пристоїв, Сітовський В. О. (2017)
Коцюба А. Ю. - Про імпортування баз даних в Android-додаток, Саковський С. В. (2017)
Красиленко В. Г. - Моделювання багатокрокових та багатоступеневих протоколів узгодження секретних матричних ключів, Нікітович Д. В. (2017)
Лавренчук С. В. - Інформаційна система для дипломників та випускників кафедри, Грідін О. О. (2017)
Мельник В. М. - Переваги використання СУБД SQLite у додатках Windows, Гаджемура А. М. (2017)
Melnyk V. - Android-built code generation modelling for heterogeneous architecture, Melnyk K., Bagniuk N., Hryniuk S. (2017)
Міскевич О. І. - Додаток "Системний монітор" засобами бібліотеки Qt, Кокоша М. С. (2017)
Міскевич О. І. - Роль людини в інформаційних технологіях, Коренюк А. Ю. (2017)
Пастернак Я. М. - Порівняльний аналіз типових систем керування контентом (CMS), Братанов А. С. (2017)
Пех П. А. - Розробка інтернет-магазину з продажу косметики та засобів гігієни на основі CMS WordPress, Баландюх В. В. (2017)
Ходаков В. Е. - Оценка эффективности информационных систем по частным показателям качества, Козел В. Н. (2017)
Гоян Д. І. - Система автоматизації обліку шведсько-українського медичного центру Angelholm, Краснокутська І. В. (2017)
Жигаревич О. К. - Модель екосистеми навчального програмного забезпечення, Котлярець В. В., Лець А. Р. (2017)
Здолбіцька Н. В. - Пристрій підвищення енергоефективності системи керування електромагнітними клапанами, Здолбіцкький А. П. (2017)
Здолбіцька Н. В. - Комп’ютерна система візуальних ефектів, Здолбіцький А. П., Калінін Б. Ю. (2017)
Каганюк О. К. - Аналіз систем автоматичного керування вугільно-добувним комбайном в складних гірничо-геологічних умовах (2017)
Коцюба А. Ю. - Інформаційна система аналізу постачальників сировини на підприємство, Мацібора А. С. (2017)
Мусієнко М. П. - Система контролю безпілотних апаратів, заснована на використанні мобільних пристроїв, Журавська І. М. (2017)
Орлова М. М. - Модифікований алгоритм пошуку найкоротших маршрутів передачі інформації в одорангових мережах, Мосійчук І. В. (2017)
Поліщук М. М. - Електронний термометр із голосовим повідомленням температури, Данилюк Л. М., Буденко Ю. В. (2017)
Поліщук М. М. - Дослідження DC-AC перетворювач з мікроконтролерним керуванням частоти інвертора, Каганюк О. К., Сопіжук Р. В. (2017)
Поліщук М. М. - Робототехнічна система автоматичного пошуку джерела світла, Гринюк С. В., Дмитерчук В. В. (2017)
Решетило А. О. - Системи забезпечення мікроклімату салону легкового автомобіля, Решетило О. М., Гуменюк П. О., Маркіна Л. М. (2017)
Шабелюк О. В. - Розробка бібліотеки фізичного обладнання для побудови навчальної системи на основі доповненої реальності (2017)
Andrushchak І. Ye. - Modern technologies increasing information securityinformation systems, Yashchuk A. A. (2016)
Бортник К. Я. - Створення мультиплатформних додатків за допомогою Javascript, Волошин М. М. (2016)
Бурчак І. Н. - Впровадження додаткових сценаріїв тестування студентів у платформі MOODLE згідно з потребами кафедри ІКГ, Головачук І. П., Величко В. Л. (2016)
Єрмейчук С. Ю. - Розробка агрегатора курса валют для ОС Android, Федонюк А. А. (2016)
Каганюк О. К. - Розробка раціональної моделі джерела живлення для ПЛІС, Поліщук М. М., Гаджемура А. М. (2016)
Каганюк О. К. - Дослідження швидкодії роботи з базами даних різних типів програм, та вибір раціональних параметрів апаратних ресурсів при однаковому функціоналі, Панчук Р. Я. (2016)
Коцюба А. Ю. - Про методику оптимізації відмовостійкості веб-серверів на одночасну кількість запитів, Цяпич Я. П., Лавренчук С. В. (2016)
Марченко О. О. - Критерій "глибина-ширина" для контролю форми дерева пошуку при використанні методу Монте-Карло, Марченко О. І. (2016)
Пех П. А. - Розробка моделей в Autodesk Maya з метою подальшого використання у ігровому рушії Unreal Engine 4, Бурчак І. Н., Тихомиров В. В. (2016)
Яцюк С. М. - Використання макросів бази даних Access при вивченні інформатики, Муляр В. П. (2016)
Бурбело М. Й. - Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж, Гадай А. В. (2016)
Гінайло П. І. - Задача оптимального керування для диференціальних включень з многозначними відображеннями (2016)
Гінайло П. І. - Про еквівалентність двох задач оптимального керування з диференціальними включеннями (2016)
Гуда О. В. - Метод виведення рівнянь рівноваги в некласичній постановці, Тимощук В. М., Крадінова Т. А. (2016)
Жигаревич О. К. - Дослідження та представлення навчальної системи PROTUS 2.0 (2016)
Лактіонов О. І. - Верстат з числовим програмним керуванням як об’єкт і суб’єкт управління (2016)
Максимович В. М. - Числовий алгоритм Визначення напружень біля підкріплених отворів у пластинках, Соляр Т. Я., Приходько О. С. (2016)
Максимович О. В. - Числовий аналіз напружень біля штампів і тріщин у анізотропній пів-площині за врахування тертя, Лавренчук С. В. (2016)
Пастернак В. В. - Об’єктно-орієнтована реалізація методу граничних елементів тривимірної термомагнітоелектропружності, Пастернак Я. М. (2016)
Решетило О. М. - Підвищення потужності та зменшення шкідливих викидів дизельного двигуна внутрішнього згорання автомобіля, Павлік П. В, Токарчук В. В. (2016)
Чабан О. В. - Верифікація на основі числового експерименту двох методів дослідження параметричної чутливості, Костючко С. М., Міскевич О. І., Киричук А. А. (2016)
Чеб С. С. - Характеристика деяких закономірностей впливу соціальних мереж інтернет на особистісний розвиток студентів, Мельник В. М., Мельник К. В., Самарчук В. Ф. (2016)
Аль-Джасрі Г. Х. М. - Локально-когерентна обробка вимірювальної інформації в системах акустичного моніторингу течій теплоносія, Болтьонков В. О., Червоненко П. П. (2016)
Hubal H. M. - Some linear mathematical models in economics (2016)
Делявський В. М. - Напружено-деформований стан прямокутної ізотропної плити середньої товщини під зосередженим навантаженням, Грінченко Л. Г. (2016)
Здолбіцька Н. В. - DC-AC перетворювач з мікроконтролерним керуванням частоти інвертора, Здолбіцький А. П., Сопіжук Р. В., Супронюк В. В. (2016)
Красиленко В. Г. - Моделювання криптографічних перетворень кольорових зображень на основі матричних моделей перестановок зі спектральною та бітово-зрізовою декомпозиціями, Нікітович Д. В. (2016)
Сальніков О. В. - Технології виготовлення та використання 3D-принтера, Мартинюк О. С., Шолом П. С. (2016)
Філіппова М. В. - Керування трудовими ресурсами на виробництві при впровадженні системи менеджменту якості, Данилюк О. А, Демченко М. О. (2016)
Гришанович Т. О. - Аналіз алгоритмів пошуку, Єрмейчук С. Ю. (2016)
Клятченко Я. М. - Реалізація порівняння чисел в негапозиційних системах числення, Тарасенко Г. О., Тараскенко-Клятченко О. В. (2016)
Мельник В. М. - Реалізація С- та JAVA-інтерфейсів для асинхронного режиму передачі даних, Багнюк Н. В., Мельник К .В., Жигаревич О. К. (2016)
Мельник В. М. - Сайт для телерадіокомпанії з автоматичним записом ефірів, і автонаповненням із власного файлобмінника, Поліщук М. М., Здолбіцький А. П., Желобицький Я. К. (2016)
Мельник В. М. - Програма управління магазином, Шклярський Б. М. (2016)
Муляр В. П. - Елементи комп’ютерної графіки у візуалізації результатів моделювання фізичних явищ і процесів, Яцюк С. М. (2016)
Погорелов В. В. - Огляд внутрішніх форм представлення програми для трансляції з процедурних мов програмування у функціональні мови, Марченко О. І. (2016)
Поморова О. В. - Досвід використання обчислювального пристрою DE1-SOC у навчальному процесі та наукових дослідженнях кафедри системного програмування ХНУ, Тітова В. Ю., Медзатий Д. М. (2016)
Рязанцев О. І. - Застосування програмної бібліотеки алгоритмічних елементів для проектування технологічних схем промислової автоматизації, Кардашук В. С., Бортник К. Я. (2016)
Савенко О. С. - Метод виявлення метаморфних вірусів у корпоративній мережі на основі модифікованих емуляторів, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2016)
Шолом П. С. - Електронний навчальний підручник на базі PHP Framework Yii2, Котвицька А. Ю., Самарчук В. Ф. (2016)
Филь Н. Ю. - Модель виртуального офиса управления проектами ликвидации последствий чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автодорогах (2016)
Maksymovych O. V. - Pliability of faults in open stack versions, Melnyk V. M., Bortnyk K. Ya., Lavrenchuk S. V., Samarchuk V. F. (2015)
Maksymovych O. V. - Audio player with a library of Delphi, Melnyk K. V., Melnyk V. M., Gaday O. S. (2015)
Бортник К. Я. - Структура системи багатошарового перцептрону для мобільних пристроїв (2015)
Гринюк С. В. - Автоматизована інформаційна система обліку та руху товарів на складі, Міскевич О. І. (2015)
Губаль Г. М. - Аналіз деяких команд мови створення математичних текстів LATEX (2015)
Коцюба А. Ю. - Методика побудови алгоритмів генерації варіантів голово¬ломки Судоку, Лавренчук С. В., Остапчук Р. В. (2015)
Марченко О. І. - Структура та критерії класифікації способів реалізації та покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло, Марченко О. О. (2015)
Андрущак І. Є. - Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі на основі класифікаційних правил (2015)
Грінченко Л. Г. - Поперечний згин тонкої ізотропної прямокутної плити , жорстко закріпленої на контурі (2015)
Ісмілова Н. П. - Твердотільне моделювання спряжених поверхонь "Евольвентний гелікоід – конус обертання" на базі параметричного кінематичного гвинта (2015)
Каганюк О. К. - Внедрение инновационных технологий струнного транспорта Юницкого "Skyway" в существующую транспортную систему, Желобицький Я. К. (2015)
Каганюк О. К. - Використання інноваційних технологій в розпізнаванні транспортних засобів за допомогою радіолокаційних методів, Поліщук М. М. (2015)
Каганюк О. К. - Розробка апаратно-програмного вимірювального комплексу для діагностики та дослідження технічного стану двигунів внутрішнього згорання.за допомогою мікроконтролера ELM327, Сопіжук Р. В. (2015)
Рудь Н. Т. - Математичне моделювання процесів трансферу технологій (2015)
Рязанцев О. І. - Система автоматизації керування технологічним процесом виробництва желатину, Кардашук В. С., Бортник К. Я. (2015)
Федік Л. Ю. - Особливості конструкції і керування автомобілями амфібіями, Балинський А. О. (2015)
Бондаренко Т. С. - Система хмарного моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників (2015)
Зубехіна Т. В. - Аналіз результатів педагогічного експерименту щодо формування інформаційної культури бакалаврів з туризму (2015)
Мельник В. М. - Деякі перспективи впровадження комунікаційних інтернет-технологій в системі освіти України, Бортник К. Я., Чеб С. С., Міскевич О. І. (2015)
Ліщина Н. М. - Аналіз сучаних технологічних платформ для створення системи електронного документообігу університету (2015)
Panasyuk N. - Conceptual approaches to manag the education quality in higher technical educational institutions (2015)
Сидоров М. О. - Систематичне дослідження літературних джерел щодо екосистем навчального програмного забезпечення, Жигаревич О. К. (2015)
Багнюк Н. В. - Градієнтний метод числової оптимізації задач нелінійного програмування, Завіша В. В., Решетило О. М. (2015)
Білинський Й. Й. - Дослідження впливу температури середовища на точність доплерівського ультразвукового витратоміра, Стасюк М. О., Керсов О. П. (2015)
Болтьонков В. А. - Исследование акустических систем мониторинга течей теплоносителя, Аль-Джасри Гамаль Халед Мохаммед (2015)
Бортник К. Я. - Алгоритм автоматизованого проїзду в громадському транспорті, Чухрій С. С. (2015)
Егорченков В. А. - Принципы построения модели световой среды помещений с криволинейными поверхностями (2015)
Каганюк О. К. - Вимоги щодо відстеження транспортніх засобів за допомогою радіонавігаційних методів, Голодюк Н. А. (2015)
Колосова О. П. - Геометричне та математичне моделювання процесу просочення орієнтованих волокнистих наповнювачів рідкими полімерними зв’язуючими (2015)
Марченко О. І. - Трансляція програм з процедурних мов програмування у функціональні мови з використанням графу залежності даних, Хоптинець В. А. (2015)
Марченко О. І. - Спосіб трансляції типів даних мови COBOL в типи даних сучасних мов програмування, Щербина Б. О. (2015)
Melnuk V. M. - Key performance indicators based software ecosystem (SECO) research using publications systematic mapping, Melnuk K. V., Khrystynets N. A (2015)
Melnyk V. M. - Significance of the socket programming for the laboratory with intensive data communications, Pekh P. A., Melnyk K. V., Zhyharevych O. K. (2015)
Мельник В. М. - Linux-контейнери і майбутній cloud, Пех П. А., Мельник М. М. (2015)
Плахотний М. В. - Використання платформи DeviceHive Discovery RPi в навчальному процесі, Наливайчук М. В., Івасюк В. М. (2015)
Рябоконь Ю. М. - Дослідження існуючих компонентів розробки інтерактивних кроссплатформерних додатків, Жигаревич О. К., Шолом П. С. (2015)
Семенюк В. Я. - Оптимізація щоденного плану випуску продукції методом гілок і меж, Машевський М. В. (2015)
Шитий Д. В. - Спосіб резервного копіювання гостьових операційних систем в Hyper-V (2015)
Шолом П. С. - Програмне забезпечення налагоджувальної плати ARDUINO-LITE-KIT, Семенюк В. Я., Бєляков О. В. (2015)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання NURBS-кривих на основі принципу двоїстості, Ганношина І. М. (2015)
Бакалова В. М. - Побудова тривимірної моделі та компоновка кресленика тіла складної форми в середовищі AutoCAD 2015, Лебедєва О. О., Юрчук В. П. (2015)
Бакалова В. М. - Використання методу перпендикуляра до прямої при розв'язанні інженерних задач, Баскова Г. В., Яблонський П. М. (2015)
Верещага В. М. - Визначення площі, обмеженої топографічною замкненою плоскою кривою, Конопацький Є. В., Павленко О. М. (2015)
Holovin M. - Process of programming studying process in the context of limited attention field, Golovina N. (2015)
Губаль Г. М. - Математичний аналіз впливу радіоактивного опромінювання на аутосомний геном: міждисциплінарні зв’язки (2015)
Сасюк З. К. - Розвиток просторової уяви студентів технічних ВНЗ методами нарисної геометрії (2015)
Головко В. А. - Метод обучения нейронной сети глубокого доверия и применение для визуализации данных, Крощенко А. А. (2015)
Губаль Г. М. - Презентації математичних текстів у системі LATEX (2015)
Жигаревич О. К. - Розробка ВЕБ-застосування "TOPREALTY", для агентств нерухомості з використанням технології ASP.NET, Мельник В. М., Свиридюк К. А., Трояк Д. В (2015)
Коцюба А. Ю. - Про програму-конструктор web-ігор різного рівня складності, Лавренчук С. В. (2015)
Лавренчук С. В. - Соціальна мережа з можливістю відстеження користувачів засобами бібліотеки Google Maps АРІ, Кисельов Д. В. (2015)
Мельник В. М. - Підтримка оголошеної/встановленої комунікації в мережі через стандартні сокети API, Мельник К. В., Жигаревич О. К., Шклярський Б. М. (2015)
Наконечний О. Г. - Алгоритм побудови індукції дерева рішень з використанням показників приросту інформації, Марценюк В. П., Андрущак І. Є. (2015)
Орлова М. М. - Cпосіб захисту даних в мережах LTE, Гудименко В. С. (2015)
Плахотний М. В. - Забезпечення захисту та безпеки первинних даних обліку в АСКОЕ, Коцар О. В., Коцар І. О. (2015)
Поморова О. В. - Дослідження швидкодії автоматичної побудови DOM-структур для WEB ресурсів, Фурман Ю. І. (2015)
Савенко О. С. - Метод виявлення бот-мереж, що використовують технології ухилення на основі DNS, Лисенко С. М., Бобровнікова К. Ю. (2015)
Сидорова Н. М. - Programming styles taxonomy (2015)
Шолом П. С. - Роботизована система з дистанційним керуванням, Здолбіцький А. П., Жигаревич О. К., Яручик В. Л. (2015)
Болтьонков В. А. - Архітектура комп'ютерної системи дистанційної рухової реабілітації, Нгуєн Гуі Кіонг. (2015)
Вірченко Г. І. - Застосування графів-дерев для динамічного варіантного моделювання геометричних об’єктів (2015)
Джурик Н. О. - Comparison of online stores website design (2015)
Кремець Я. С. - Поверхня обертання, всі геодезичні лінії якої є замкненими і мають однакову довжину (2015)
Малютіна Т. П. - Точкове визначення симплексів з загальним центром ваги, Давиденко І. П. (2015)
Мельник К. В. - Система попереднього відбору кандидатів на основі нечіткої логіки, Мельник В. М., Багнюк Н. В., Жигаревич О. К., Климюк М. (2015)
Наливайчук М. В. - Алгоритмічне та програмне забезпечення адаптивного надпровідного гравіметра, Тарасенко В. П., Іванов С. М., Яценко В. О. (2015)
Нікітенко О. А. - Геометричне моделювання криволінійних спряжених поверхонь з використанням діаграми кінематичного гвинта (2015)
Плахотний М. В. - Побудова термінального пристрою для виміру параметрів навколишнього середовища на базі мікроконтролера PIC16F1459, Козьяков В. С., Наливайчук О. Ю., Огородницький А. Д., Адаменко О. В. (2015)
Пугачов Є. В. - Зонування поверхонь панорами і визначення областей інтегрування для моделювання їх (поверхонь) природної освітленості, Савчук Л. С. (2015)
Ройко О. Ю. - Використання бінарного розбиття простору в алгоритмі спрощення тривимірних моделей для швидкого прототипування, Бурчак І. Н., Величко В. Л. (2015)
Собчук В. В. - Управління ціновою політикою збутових мереж на ринку чорних металів на платформі 1С 8.2 УПП, Федонюк А. А., Микитюк І. О., Музика Л. П. (2015)
Тішин П. М. - Опис закономірностей при діагностиці розподілених інформаційних систем, із застосуванням багатосортної мови прикладної логіки, Маковецький О. С. (2015)
Холковський Ю. Р. - Моделювання багатопараметричних середовищ за допомогою дискретно-інтерполяційного методу (2015)
Шоман О. В. - Визначення форм-факторів передачі променевої енергії, Дашкевич А. О., Даниленко В. Я. (2015)
Юрчук В. П. - Конструювання спряжених робочих поверхонь сільськогосподарських машин на ЕОМ, Карпюк В. В., Махорін Я. Г. (2015)
Башта О. Т. - Methodical provision of teaching graphical disciplines in English-speaking project of NAU, Джурик О. В., Джурик Н. О. (2015)
Власій О. О. - Особливості розробки програмного забезпечення для початкової та середньої освіти, Дудка О. М., Кібірєва Л. М. (2015)
Герасименко О. А. - Розробка проекту тумби засобами графічної програми PRO 100 майбутніми вчителями технологій і профільного навчання, Фещук Ю. В. (2015)
Головачук І. П. - Використання новітніх технологій для розробки електронних навчальних ресурсів, Гупало В. О. (2015)
Журило А. Г. - Основна теорема аксонометрії – теорема Польке-Шварца та її практичне використання, Сівак Є. М., Адашевська І. Ю. (2015)
Кізим С. О. - Cучасні світові тенденції активізації роботи студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, Ройко О. О. (2015)
Ковальов С. М. - Врівноважені сітки на площині з клітинами однакової площі, Ботвіновська С. І., Мостовенко О. В. (2015)
Конопацький Є. В. - Теоретичні основи визначення топографічної поверхні графо-обчислювальним методом, Чернишова О. О. (2015)
Крівцов В. В. - Про доцільність розв’язування оригінальних задач з нарисної геометрії декількома способами, Козяр М. М. (2015)
Крівцов В. В. - Особливості методики викладання теми "Побудова перспективних зображень" в умовах скорочення навчальних годин, Пугачов Є. В. (2015)
Нікуліна В. В. - Практична реалізація дисципліни "Інженерна графіка" на комп’ютері, Грушецька М. Г. (2015)
Панасюк Н. Л. - Світові тенденції розвитку управлінських процесів у напрямі підвищення ефективності діяльності вищих технічних начальних закладів (2015)
Ткачук Н. M. - Структура професійної готовності вчителя профільної школи: теоретичний аспект (2015)
Устенко С. А. - Побудова зірчастого полігону та його тріангуляція (для студентів математичних спеціальностей), Березка В. В. (2015)
Багнюк Н. В. - Види DDoS-атак та алгоритм виявлення DDoS-атак типу flood-attack, Мельник В. М., Клеха О. В., Невідомський І. А. (2015)
Бортник К. Я. - Робота з com-портом у Windows та Android, Прокопюк М. І. (2015)
Гринюк С. В. - Еволюція мікропроцесорної техніки на базі архітектури ARM та її вплив на розвиток обчислювальної техніки, Міскевич О. І., Дацюк С. О. (2015)
Мельник К. В. - Дослідження та розробка групового органайзеру, Жигаревич О. К., Мороз С. М. (2015)
Каганюк О. К. - Ринкова привабливість хмарного сервера транспортної логістики, Панчук Р. Я. (2015)
Мельник В. М. - Основні концепції об’єктно-орієнтованих баз даних та їх проблематика, Клімчук Н. О. (2015)
Мельник В. M. - Використання звичайних сокетів API для файлових систем типу Hadoop (2015)
Мельник В. М. - Алгоритми планування відомим обміном даних в операційних системах для мультисокетних багатоядерних серверів, Багнюк Н. В., Мельник К. В. (2015)
Здолбіцька Н. В. - Програмне забезпечення для вибору режиму тренування на базі ОС Android, Здолбіцький А. П., Найдюк Ю. Ю. (2015)
Пех П. А. - С++Builder проект інтерполяції функцій многочленами Ньютона та Лагранжа, Мельник В. М., Островський М. В. (2015)
Пех П. А. - Дослідження ефективності синхронних та асинхронних технологій програмування у процесі розробки веб додатків, Бондарчук В. О. (2015)
Пех П. А. - С++Builder проект аналізу експериментальних даних, отриманих за симетричним композиційним ротатабельним уніформ планом другого порядку, Христинець Н. А., Прокопчук О. П. (2015)
Каганюк О. К. - Аналіз аномальних станів трафіка комп’ютерної мережі на базі нейромереж, Бортник К. Я., Свиридюк В. В. (2015)
Здолбіцька Н. В. - Дослідження пропускної здатності агрегованих інтернет-каналів, Здолбіцький А. П., Янчук Ю. В. (2015)
Андрущак І. Є. - Реалізація методу прийняття рішення із застосуванням теорії втрат, Шендрик Ю. В. (2015)
Валяшек В. Б. - Математичне та комп’ютерне моделювання фізичних характеристик матеріалу у вершині тріщини з урахуванням ефекту зміцнення, Каплун А. В., Юзевич В. М. (2015)
Гадай А. В. - Моделювання роботи синхронного двигуна для зменшення відхилень напруги в середовищі MatLab / Simulink (2015)
Семенюк В. Я. - Оптимізація переміщень товарів при проектуванні виробничих систем, Міскевич О. І., Горошко Д. О., Машевський М. В. (2015)
Смолянкін О. О. - Дослідження та регулювання теплових процесів в замкнутому об’єкті, Маркіна Л. М., Захарчук О. Б. (2015)
Каганюк О. К. - Рівняння некерованого руху вуглевидобувних машин (2015)
Крадінова Т. А. - Алгоритм розрахунку залишкового ресурсу залізобетонної балки (2015)
Літвінов К. А. - Математичні моделі ультразвукового рівнеміра з кільцевим рухом електричного сигналу (2015)
Проказа О. І. - Математичні моделі термодинамічних процесів в реакційній склянці апарату нейтралізації аміачної селітри (2015)
Шолом П. С. - Автоматизована інформаційна система управління відділеннями поштового зв’язку, Жигаревич О. К., Рудник О. Ю. (2015)
Рябіченко А. В. - Дослідження термодинамічних процесів у людському організмі методом реологічних переходів (2015)
Сафонова С. А. - Метод определения безопасного использования предохранительных клапанов (2015)
Фауре Э. В. - Оценка статистических характеристик последовательности псевдослучайных чисел, порожденной комбинационным генератором, Щерба А. И., Лавданский А. А. (2015)
Zdolbitska N. V. - Library development for character real-time animation, Zdolbitskyy A. P., Chmil O. M. (2015)
Яремко С. А. - Побудова моделі рейтингового оцінювання результатів діяльності комерційних банків, Бевз С. В. (2015)
Лісковець С. М. - Методи дослідження окремих плоских трансцендентних кривих (2015)
Губаль Г. М. - Застосування кейс-методу у викладанні вищої математики та приклад науково-дослідного кейсу (2015)
Сіваковська О. М. - Системні засади створення організаційно-технічних систем автоматизованого управління проектами та програмами (2015)
Веремко П. Д. - Прогнозування енергетичного комплексу Волинської області на основі нейронних мереж та моделі АРПСС, Мельник К. В., Багнюк Н. В. (2014)
Говорущенко Т. О. - Забезпечення якості програмних продуктів (2014)
Гринюк С. В. - Кодування інформації за допомогою самокорегуючого штрихового коду НЕМ-8.В, Топчевська К. Е., Шолом П. С. (2014)
Губаль Г. М. - Бібліографічні інструменти та деякі правила для створення математичних текстів у видавничій системі LATEX (2014)
Губаль Г. М. - Вишукані команди для створення математичних текстів у видавничій системі LATEX (2014)
Губіш С. А. - Поширення сигналу на відкритому просторі, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Дудік О. В. - Аспекти безпеки програмування на РНР (2014)
Здолбіцький А. П. - Об'єктно-орієнтована програмна реалізація математичної моделі деформування деревини у процесі неізотермічного вологоперенесення (2014)
Здолбіцький А. П. - Система на кристалі Amber ARM в базисі ПЛІС, Місюк В. В. (2014)
Коцюба А. Ю. - Імітаційне моделювання симуляції розіграшів національної лотереї "Супер Лото”, Матвіюк В. В. (2014)
Красій А. В. - Моделювання процесу прогнозування характеристик програмного забезпечення на основі аналізу специфікацій (2014)
Мельник В. А. - Аналіз та дослідження ефективності застосування апаратних прискорювачів для побудови реконфігуровних комп’ютерних систем (2014)
Melnyk V. M. - Network emulation for java-based applications through socket factories, Melnyk K. V., Zhyharevych O. K. (2014)
Пех П. А. - Програмний комплекс для дослідження вхідних потоків систем масового обслуговування (СМО), Кузава О. В., Мацібора А. С., Шафета Ю. О. (2014)
Пех П. А. - Програмний комплекс для дослідження процесу оброблення вимог у системах масового обслуговування (СМО), Середа А. О., Калінін Б. Ю., Лавренюк О. С. (2014)
Савенко О. С. - Ефективність діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж антивірусною мультиагентною системою, Лисенко С. М., Крищук А. Ф. (2014)
Христинець Н. А. - Shell-програмування процесів фонового режиму в ОС Linux, Міскевич О. І. (2014)
Шолом П. С. - Система контролю просторовим положенням монітора, Гринюк С. В., Семчук С. Р. (2014)
Бортник К. Я. - Інноваційні технології в енергозбереженні по компенсації реактивної потужності (2014)
Брей В. А. - Звукова сигналізація на PIC16F84 контролері, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Вісин О. О. - Аналіз сучасних комп’ютеризованих систем управління охороною праці (2014)
Жигаревич О. К. - Дослідження складних систем засобами імітаційного моделювання (2014)
Крестьянполь Л. Ю. - Розробка комп’ютерної моделі для вирішення задачі оптимізації системи захисту паковань алкогольної продукції (2014)
Кулінченко Г. В. - Ідентифікація моделі процесу низькотемпературної сепарації природного газу, Леонтьєв П. В., Ляпощенко О. О. (2014)
Полетайкин А. Н. - Интеллектуальные средства и технологии инфраструктуры городского дорожного движения, Гузь О. А., Каганюк А. К. (2014)
Савеленко Г. В. - Дослідження робочого процесу розмірної обробки дугою на верстаті з електромеханічним приводом, Єрмолаєв Ю. О. (2014)
Соколовськия Я. І. - Математичне та програмне забезпечення моделювання в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння з врахуванням багатофазності, Семенюк В. Я., Мокрицька О. В. (2014)
Яремко С. А. - Дослідження проблем впровадження сучасних інформаційних систем аудиту в контрольно-ревізійній діяльності, Коваленко В. В. (2014)
Панасюк О. П. - Теоретичні засади сприйняття інформації про розвиток моральних цінностей (2014)
Сидорчук О. В. - Алгоритм статистичної імітаційної моделі ґрунтообробно-посівних процесів літньо-осіннього періоду, Луб П. М., Грабовець В. В., Спічак В. С. (2014)
Тригуба А. М. - Структура системи управління технологічно інтегрованими програмами молочарства (2014)
Андрущак І. Є. - Програмна реалізація методу decision curve analisys (dca) в системі підтримки рішень для задач клінічної медицини (2014)
Андрущак І. Є. - Розробка клінічної експертної системи методом індукції дерева рішень (2014)
Гринюк С. В. - Дослідження алгоритму посимвольного стиснення текстової інформації в адресних базах даних, Міскевич О. І. (2014)
Жигаревич О. К. - Метод дослідження підбору літературних джерел екосистем програмного забезпечення (2014)
Здолбіцька Н. В. - Крокуюча система на Bluetooth управлінні, Здолбіцький А. П., Яручик В. Л. (2014)
Melnyk V. M. - Full Performance Effects for Parallel TCP Sockets on a Wide-Area Network (2014)
Сацик В. О. - Алгоритм роботи системи отримання і збереження інформації з Інтернет інтерфейсом на СУБД MySQL, Маркіна Л. М., Сомов Д. О. (2014)
Христинець Н. А. - Haml/Sass як розширення для Html/Css при верстці веб-сайтів, Цяпич Я. П. (2014)
Цяпич Я. П. - Підвищення безпеки і якості обміну даних в хмарних серверах, Каганюк О. К., Бортник К. Я. (2014)
Черкасець П. М. - Підсистема зчитування штрих-кодів мобільного агента Pololu 3pi, Шолом П. С., Каганюк О. К. (2014)
Ящук А. А. - Методи захисту коду Net-програм (2014)
Боднар Д. І. - Деякі нерівності для середніх гармонійних, їх континуальні аналоги та застосування в системах автоматичного регулювання, Дутчак Б. І., Михальчук Р. І. (2014)
Бортник К. Я. - Алгоритм розв’язання інтегральних рівнянь задачі теорії пружності для анізотропної пластинки з ламаною тріщиною (2014)
Грицюк Ю. В. - Вплив специфічних живлячих напруг на ефективність роботи статичних тиристорних компенсаторів реактивної потужності, Грицюк І. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Гуменюк П. О. - Програмне забезпечення для керування фізичною моделлю автопоїзда, Гуменюк Л. О., Лотиш В. В. (2014)
Жигаревич О. К. - Об’єкт системи електротехнічних розрахунків для електроприладів, Сахнюк Н. В., Мороз С. М. (2014)
Лотиш Я. В. - Комп’ютерна імітаційна модель сортувального пристрою з елементом нейроуправління, Гуменюк Л. О., Лотиш В. В. (2014)
Максимович О. В. - Числовий підхід до розрахунку напружень у анізотропній півплощині з вирізами, Іванюк Т. В. (2014)
Матвіїв Ю. Я. - Розподіл напружень у пружній матриці в околі довільно орієнтованих включень меншої жорсткості (2014)
Решетило А. О. - Аналіз існуючих автоматичних коробок перемикання швидкостей автомобіля, Решетило О. М. (2014)
Грінченко Л. Г. - Поперечний згин тонкої ізотропної прямокутної плити, жорстко закріпленої на контурі (2014)
Рудь В. Д. - Модернізація реактора для здійснення свс-процесу пористих порошкових матеріалів, Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2014)
Середа В. Ю. - Про модифікацію узагальненого методу розв’язання інтегральних рівнянь типу Фредгольма другого роду (2014)
Сомов Д. О. - Розрахунок вібраційних модулів на оболонках високого тиску для дослідження порошкових матеріалів, Сацик В. О., Смолянкін О. О., Грудецький Р. Я. (2014)
Тимощук В. М. - Дослідження впливу динамічних та конструктивних параметрів дебалансних віброзбудників на їх самосинхронізацію, Гуда О. В. (2014)
Федік Л. Ю. - Найбільшзастосовуючі системи автоматизованого проектування (2014)
Христинець Н. А. - Способи імітаційного моделювання в процесі теоретичного дослідження поведінки порошкових сумішей (2014)
Човнюк Ю. В. - Использование модели математического маятника в анализе нелинейных колебаний рамы станков для динамической балансировки, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О., Діктерук М. Г. (2014)
Герасимчук О. О. - Система рейтингової оцінки та обліку діяльності професорсько-викладацького складу ВНЗ, Ліщина Н. М., Герасимчук Г. А. (2014)
Губаль Г. М. - Педагогічний сценарій та його психологічні особливості у викладанні вищої математики (2014)
Кабак В. В. - Засоби мультимедіа у процесі підготовки майбутніх фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей (2014)
Лісковець С. М. - Про курс "Вища математика" з огляду історичного розвитку (2014)
Ліщина Н. М. - Проблеми та перспективи використання хмарних технологій в освітньому процесі (2014)
Панасюк Н. Л. - Управління процесом підвищення якості - передумова конкурентоспроможності та лідерства вищих технічних навчальних закладів (2014)
Лепкий М. І. - Інформаційні технології та їх роль в туристичній галузі Волинської області, Подоляк В. М., Кошелюк В. А. (2014)
Андрущак І. Є. - Питання обчислювальної складності клінічної експертної системи, що грунтується на правилах, побудованих методом послідовного покриття (2014)
Губаль Г. М. - Особливості створення інтерактивних математичних тестів у видавничій системі LATEX (2014)
Жигаревич О. К. - Метод побудови семантичної моделі представлення знань (2014)
Карбовський В. В. - Мультисайтинг в CMS Drupal, Каганюк О. К., Шолом П. С. (2014)
Ліщина Н. М. - Методи побудови пам'яті з впорядкованим доступом (2014)
Монашко С. Ю. - Arduino-проект рухомої веб-камери, Здолбіцька Н. В., Здолбіцький А. П. (2014)
Редько О. І. - Комп’ютерні технології нового покоління для накопичення інформації (2014)
Удодик П. В. - Побудова бібліотечних FBD-блоків для обчислення значень елементарних функцій в програмному пакеті UltraLogik, Смолянкін О. О., Маркіна Л. М. (2014)
Бандура І. О. - Підходи до симетрування навантаження з пріорітетним використанням конденсаторних установок симетруючих пристроїв (2014)
Грицюк І. В. - Визначення економічно обґрунтованих рівнів компенсації реактивної потужності в електричних мережах з розосередженим генеруванням (2014)
Грицюк І. В. - Аналіз впливу модульованих напруг живлення на режими роботи статичних тиристорних компенсаторів, Грицюк Ю. В., Оксенюк М. А. (2014)
Грицюк Ю. В. - Дослідження впливу розосереджених джерел електроенергії на втрати потужності та режим напруг в розподільних електромережах, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2014)
Гуда О. В. - Методика розрахунку пластин, пошкоджених тріщинами, Тимощук В. М. (2014)
Гуменюк Л. О. - Застосування комп’ютерного моделювання при рішенні прикладних задач, Гуменюк П. О., Лотиш В. В. (2014)
Дутчак Б. І. - Синтез параметричних систем, математичні моделі яких описуються звичайними лінійними диференціальними рівняннями із змінними коефіцієнтами, Михальчук Р. І. (2014)
Козак С. О. - Програмно-апаратний комплекс управління катером на повітряній подушці, Грудецький Р. Я. (2014)
Коцюба А. Ю. - Застосування двовимірних клітинних автоматів в моделюванні правостороннього руху транспортного засобу по створеній користувачем схемі доріг (2014)
Лісковець С. М. - Про методи розв’язування алгебраїчних рівнянь в роботах Я. П. Кулика (2014)
Решетило О. М. - Програмно-апаратний комплекс управління аеродинамічним стендом для управління стійкістю об’єкта кулевидної форми, Смолянкін О. О., Колядинська К. М. (2014)
Сацик В. О. - Визначення закономірностей кластерного розміщення у замороженій водопровідній та джерельній воді на основі програмного продукту Image-Pro Plus, Решетило О. М., Шабас Б. Р. (2014)
Середа В. Ю. - Узагальнений метод розв’язання інтегральних рівнянь типу Фредгольма другого роду (2014)
Федік Л. Ю. - Особливості системи автоматизованого проектування SolidWorks (2014)
Христинець Н. А. - Вибір незалежних змінних та рівні варіювання факторів у плануванні експерименту для процесу формування градієнтного матеріалу, Свиридюк К. А. (2014)
Шавурський Ю. О. - Похибки вимірювання температури біологічного палива у термоанемометричному витратомірі (2014)
Ящук А. А. - Візуалізація математичної моделі процесу сушіння матеріалу за допомогою бібліотеки OpenTK для C# в середовищі VisualStudio (2014)
Кабак В. В. - Теоретичні аспекти використання інтернет-технологій у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Лісковець С. М. - Математичні таблиці в контексті історичного розвитку математичних дисциплін та навчального процесу (2014)
Мельник В. М. - Роль систематизованого та відео-ілюстративного матеріалу в засвоєнні навичок програмування засобами Borland С++ Builder, Мельник К. В., Жигаревич О. К., Костюк Є. В. (2014)
Панасюк Н. Л. - Управління якістю освіти у вищих технічних навчальних закладах як невід’ємна складова державного управління освітньою галуззю, Олійник М. М. (2014)
Панасюк Н. Л. - Роль національної політики підвищенні якості в системі вищої освіти України (2014)
Подоляк В. М. - Педагогічні умови використання мультимедійних технологій навчання у вищих навчальних закладах, Лепкий М. І., Кошелюк В. А. (2014)
Ткачук Н. M. - Підготовка вчителів профільної школи до впровадження інноваційних педагогічних технологій (2014)
Гавриленко Є. А. - Програмна реалізація алгоритму моделювання одновимірних обводів по заданим геометричним умовам, Холодняк Ю. В. (2013)
Губаль Г. М. - Стратегії для створення математичної статті у видавничій системі LATEX (2013)
Жигаревич О. К. - Метод аналізу ієрархій (2013)
Зайко Т. А. - Побудова баз чисельних асоціативних правил (2013)
Карбовський В. В. - Мультисайтинг в CMS Drupal, Каганюк О. К. (2013)
Комендант О. В. - Интеллектуальная информационная технология распознавания линейных штриховых кодов, Олійник А. О. (2013)
Мельник В. М. - Модель системи управління даними зв’язку для процесорів мережевих вузлів (ПДВЗ) в розподіленому середовищі процесів (2013)
Мельник В. М. - Циклічний симулятор реалізований через з’єднання UNIX соketом з паралельною релаксацією хвильової форми сигналу (2013)
Мельник В. М. - Застосування деяких мережевих властивостей для збільшення їх швидкодії та перспективи, Романюк І. В., Шолом П. С. (2013)
Сацик В. О. - Обґрунтування вибору систем керування базою даних та управління контентом при створенні web-сайту, Решетило О. М., Сацик О .В. (2013)
Шолом П. С. - Аналіз загроз та оцінка ризиків безпеки інформації в безпровідних мережах, Міскевич О. І., Мельник К. В. (2013)
Бовсуновська К. С. - Комп’ютерне моделювання руху твердих домішків у циклонних камерах, Зеленський К. Х. (2013)
Гуда О. В. - Алгоритм розрахунку власних частот транстропних пластин з урахуванням поперечного зсуву та деформацій поперечного обтиснення (2013)
Захарчук О. Б. - Дослідження перехідних характеристик та регуляторів за допомогою апаратних комплексів, Маркіна Л. М., Смолянкін О. О. (2013)
Каганюк О. К. - Аналіз збурень при вирішенні питання по компенсації реактивної потужності, Дудік О. В. (2013)
Кіт Г. В. - Методи оцінювання моделі Гаммерштейна, Ліщина Н. М., Сільвестров А. М. (2013)
Лепкий М. І. - Роль інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств Волинської області, Подоляк В. М., Кошелюк В. А. (2013)
Павленко В. І. - Про проблеми і шляхи впровадження в життя інформаційної технології автоматизації управління дискретними процессами (2013)
Решетило О. М. - Програмно-апаратний комплекс для вимірювання геометричних параметрів зразка оптичним методом, Смолянкін О. О., Фляк А. В. (2013)
Тимощук В. М. - Розв’язування задач кратної синхронізації віброзбудників методом прямого розділення рухів (2013)
Ткаченко О. М. - Модуль розрахунку норм добрив інформаційно-аналітичної системи у галузі рослинництва (2013)
Христинець Н. А. - Модель пластичного деформування порошкової суміші під час вібраційного ущільнення матеріалу (2013)
Панасюк Н. Л. - Теоретична модель управління якістю освіти (2013)
Чернишова Є. Р. - Інформаційно-технологічне забезпечення формування кадрового потенціалу вищих навчальних закладів (2013)
Сіданіч І. Л. - Духовно-моральне виховання дітей як педагогічна проблема (2013)
Бренич Я. В. - WTA нейронні мережі для розв’язання задачі класифікації (2013)
Вакульчук Р. О. - Аналіз продуктивності роботи web-серверів Apache та Nginx при пікових навантаженнях, Мельник К. В., Мельник В. М. (2013)
Гринюк С. В. - Аналіз методів та алгоритмів стиснення інформації, Максимчук Т. В., Христинець Н. А. (2013)
Грудецький Р. Я. - Взаємодія Delphi-додатків та програмного середовища Matlab (2013)
Губаль Г. М. - LATEX як видавнича система для створення математичних текстів і для програмування (2013)
Здолбіцька Н. В. - Моделювання поведінки живих організмів за допомогою аніматів на базі роботизованих платформ, Савлук А. В. (2013)
Завіша В. В. - Алгоритми побудови одномірних комплексних відображень (2013)
Марченко Н. Б. - Аналіз точності наближених розв’язків при оцінці частоти за положенням максимуму спектра для вагової функції Кайзера-Бесселя (2013)
Павленко В. І. - Методологія пошуку факторних направлень, Корольов М. Є., Корольов Є. О. (2013)
Пех П. А. - Особливості програмування засобами мови С++ з використанням бібліотеки шаблонів STL, Кузава О. В., Ковальський М. О. (2013)
Пех П. А. - Порівняння технологій програмування об’єктів 2D-графіки засобами Flash та в середовищі Qt на базіІ С++, Середа А. О., Плотніков В. О. (2013)
Приймачук В. О. - Прогнозування часу прибуття маршрутних транспортних засобів на зупинку на основі даних GPS, Пех П. А. (2013)
Самойлов А. М. - Методы получения контуров на цифровых растровых изображениях с нечетким отображением дислокаций в пластинах GaAs, Шевченко И. В. (2013)
Сопіжук Б. В. - Дослідження комп'ютерної системи пошуку оптимального маршруту з динамічним вибором алгоритму, Демидюк М. А. (2013)
Федік Л. Ю. - Методи рішення задач оптимізації, Шабас М. Р. (2013)
Яремко С. А. - Організація фінансового контролю в умовах застосування інформаційних технологій і систем, Ніколаєва О. І., Войтко В. В. (2013)
Баськова А. В. - Клітинковий автомат Дж. Конуея "Життя” та конфігурація "Сад Едему”, Лотиш В. В. (2013)
Бортник К. Я. - Алгоритм визначення напружень у анізотропній пластинці з півнескінченною і обмеженими тріщинами (2013)
Васьків О. М. - Математичне моделювання задачі оптимального плану розвитку виробництва підприємства та інформаційна технологія її автоматизованої реалізації (2013)
Глухов В. С. - Особливості реалізації на ПЛІС секційних помножувачів елементів полів Галуа GF(2m) з надвеликим степенем, Еліас Р., Мельник А. О. (2013)
Каганюк А. К. - Использование алгоритмов для исследования движущихся объектов, Шолом П. С. (2013)
Лотиш Я. В. - Система управління сервоприводами на базі контролера Arduino UNO (2013)
Мандрик О. М. - Експрес-оцінка умов гільйотинного руйнування тривало експлуатованих газопроводів, Шкіца Л. Є., Грабовський Р. С., Касій О. Т. (2013)
Маркіна Л. М. - Методи нечіткої логіки в управлінні процесом водно-теплової обробки при виробництві спирту, Городинський Д. С. (2013)
Плахотний М. В. - Моделлювання управління стрічкопильними верстатами з допомогою електронних лінійок, Люц Р. В. (2013)
Притчин С. Е. - Мікроконтролерний комплекс підготовки підкладок арсеніду галію (2013)
Рудь Н. Т. - Моделювання системи управління інноваційною інфраструктурою регіону (2013)
Чайківська Ю. М. - Розробка схеми аналізу моделі динаміки глюкози в крові в амбулаторних умовах (2013)
Губіш С. А. - Модернізація системи Pololu 3pi для розв’язання задачі обходу перешкод, Шолом П. С., Каганюк О. К. (2013)
Яценко В. О. - Вимірювально-обчислювальна гіперспектральна лідарна система для виявлення хімічних та біологічних речовин, Гніденко В. В., Наливайчук М. В., Адамчук-Чала Н. І. (2013)
Яценко В. О. - Вимірювально-обчислювальна система для отримання оперативної інформації щодо гравітаційного поля, Наливайчук М. В., Гніденко В. В. (2013)
Ліщина В. О. - Інтернет- реклама - ефективний інструмент маркетингової комунікаційної політики (2013)
Семенюк В. Я. - Класифікація сучасних програмованих логічних інтегральних схем, Воскресенський М. В., Міскевич О. І. (2013)
Панасюк Н. Л. - Основні підходи до формування економічних знань інженерів-педагогів (2013)
Маланчук О. В. - Аналіз та синтез конфігурації проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2013)
Сидорчук О. В. - Особливості впливу предметної складової на ефективність збирально-транспортних робіт у проектах виробництва цукрових буряків, Луб П. М., Спічак В. С., Зеленський О. В. (2013)
Тригуба А. М. - Структуризація інтегрованих програм молочарства (2013)
Анотації (2013)
Білинський Й. Й. - Комп'ютерний аналіз 2D ультразвукових зображень кульшового суглобу та вимірювання його геометрії, Нікольський О. І., Гуральник А. Б. (2019)
Каневський М. В. - Комплексна система моніторингу сучасних інтерактивних web-ігор, Захарченко С. М. (2019)
Савицька Л. А. - Метод та програмний засіб застосування метаданих в процесах пошуку, Коробейнікова Т. І., Тягун В. Д. (2019)
Азаров О. Д. - Генератори однакових струмів із високими вихідними опорами для багаторозрядних ЦАП, Обертюх М. Р. (2019)
Мартинюк Т. Б. - Аналіз зображень в оптоелектронній системі з кореляційною матрицею, Богомолов С. В., Фащілін С. М., Генеральницький Є. С. (2019)
Хоменко І. П. - Роль та значення медичної евакуації в системі лікувально-евакуаційних заходів медичного забезпечення ЗС України під час АТО/ООС, Галушка А. М., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2020)
Бабій В. Ю. - Організація аеромедичної евакуації пацієнтів вертольотами в умовах військових дій на сході України (2020)
Яворовський О. П. - Аналіз причин виробничого травматизму у медичній сфері як підґрунтя для його попередження, Скалецький Ю. М., Риган М. М., Майстренко В. В., Горваль А. К., Брухно Р. П. (2020)
Lugova H. - Civil-military coordination of public health response to urban disasters in Malaysia, Krishnapillai A. D., Mon A. A., Shima W. F. (2020)
Шматенко О. П. - Шляхи оптимізації фангокорекції стану здоров’я військовослужбовців: рекомендації лікарю-реабілітологу, Кучмістова О. Ф., Бушуєва І. В., Тарасенко В. О., Кучмістов В. О., Кричковська А. М. (2020)
Швець А. В. - Гендерні особливості регуляції серцевого ритму у військово-службовців в умовах дії інформаційного стресу різної інтенсивності (2020)
Бадюк М. І. - З історії співпраці Української військово-медичної академії з керівниками медико-санітарної служби Бундесверу, Солярик В. В., Пасько І. В., Микита О. О. (2020)
Бойчак М. П. - Книга Анатолія Міхньова "Очерки по военно-полевой терапии" та сучасність (2020)
Про життя і здобутки великої людини і видатного вченого (повідомлення про відхід академіка Б. Є. Патона) (2020)
Прощання з академіком Борисом Євгеновичем Патоном (2020)
Комісаренко С. В. - Полювання вчених на коронавірус SARS-COV-2, що викликає COVID-19: наукові стратегії подолання пандемії (2020)
Бродин М. С. - Безмежна любов до фізики (до 90-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара), Горобець Ю. І., Загородній А. Г., Іванов Б. О., Івасишин О. М., Локтєв В. М., Лось В. Ф., Наумовець А. Г., Пелетминський С. В., Хребтов А. О. (2020)
Локтєв В. М. - Вікторії Віктора Григоровича (до 90-річчя академіка НАН України В.Г. Бар’яхтара) (2020)
Додонов О. Г. - Учений і людина з великої літери (до 80-річчя академіка НАН України В.В. Петрова) (2020)
Ільницький М. М. - Культура — фактор державотворення (до 80-річчя академіка НАН України М.Г. Жулинського) (2020)
90-річчя академіка НАН України С. І. Кучука-Яценка (2020)
75-річчя академіка НАН України Л. А. Булавіна (2020)
70-річчя академіка НАН України С. О. Костеріна (2020)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. В. Мільмана (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Колесника (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Головахи (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. Ю. Корніловича (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Іщенка (2020)
Ачасова А. О. - Сучасні підходи до еколого-економічної оцінки збитків від ерозії ґрунтів (2020)
Максименко Н. В. - Екологічна цінність заплави річки Мерла для функціонування НПП "Слобожанський", Шумілова А. В., Калиновський О. І. (2020)
Некос А. Н. - Екологічна безпека та якість рослинних продуктів харчування (на прикладі винограду), Шуліка Б. О., Мальчук О. В. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського