Афоризми (2014)
Анотації (2014)
Міжнародна конференція "Доступ до охорони здоров'я: у пошуках правових шляхів" (28-29 квітня 2014 р., Рига, Латвія) (2014)
Літня школа з медичного права (28 липня - 1 серпня 2014 р., Загреб, Хорватія) (2014)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2014)
Сторінка головного редактора (2015)
Exter A. - Where Law and Economics Meet Each Other: Cost-Effectiveness Analysis in Health Care (2015)
Зражеквська Н. - Захист професійної честі, гідності та ділової репутації лікарів у судовому порядку (2015)
Kaplan U. - Biotechnology and Postgraduate Course of Bioethics in the Republic of Turkey: Some Aspects, Kurtoglu A., Arda B., Erbas H. (2015)
Комарова В. - З'ясування класифікаційної приналежності та проблеми змісту права на забезпечення лікарськими засобами в Російській Федерації (2015)
Радиш Я. - Військово-медична служба - важлива складова єдиного медичного простору України (2015)
Про порядок направлення військовослужбовців на лікування за кордон (2015)
Про порядок забезпечення учасників антитерористичної операції технічними та іншими засобами реабілітації (2015)
Зарубіжний досвід (2015)
Справа Акопян проти України (2015)
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН Здоров'я населеннясвіту і зовнішня політика (2015)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України Про затвердження Методичних рекомендацій ведення обліку лікарських засобів та медичних виробів у закладах охорони здоров'я (09.09.2014 № 635) (2015)
З юридичної практики (2015)
Повідомлення про обробку персональних даних (2015)
Кашинцева О. Ю. - Лекція доцента Оксани Кашинцевої. Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров'я (2015)
Стефанчук Руслан Олексійович (2015)
Афоризми (2015)
Анотації (2015)
Міжнародна конференція Електронне здоров'я значні виклики і правові проблеми (11 грудня 2014 р., Роттердам, Нідерланди) (2015)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2015)
Сторінка головного редактора (2017)
Демченко І. С. - Соціальні детермінанти здоров'я та право: взаємозв'язок, суть і значення (2017)
Жаппарова А. С. - Врачебная тайна (2017)
Заварза Т. В. - Правова природа і предмет договору про сурогатне материнство (2017)
Олефір А. О. - Правові основи обігу лікарських засобів, що містять кодеїн (2017)
Пашков В. М. - Дозвільний тип правового регулювання у сфері охорони здоров'я (2017)
Сенюта І. Я. - Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види (2017)
Сорока О. Я. - Ретроспективний підхід до викладання медичного права на післядипломному рівні у медичних вищих навчальних закладах (2017)
Особливості створення і функціонування лікарняних банків крові в закладах охорони здоров'я (2017)
Клапатий Д. - Правові аспекти надання закладами охорони здоров'я відповідей на запити на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2017)
Мумбайська декларація Міжнародної мережі паліативної допомоги дітям (2014) (2017)
Кейптаунська декларація Міжнародної мережі паліативної допомоги дітям (2009) (2017)
Справа "Марчук проти України" (2017)
Справа "Оял проти Турецької Республіки" (2017)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я" (09.01.2013 р. №9) (2017)
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні" (витяг) (18.10.2000 р. № 52/5) (2017)
Лист Міністерства соціальної політики України "Про розгляд звернення (щодо підвищення кваліфікації та сумісництва медичних працівників)" (12.10.2012 р. № 1055/13/84-12) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров'я України щодо деяких питань оплати праці працівників закладів охорони здоров'я (витяг) (29.07.2015 р. № 10.03.68/24383) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров'я України щодо оплати праці працівників, які залучаються для проведення консультацій (23.10.2008 р № 10.03.68/1698) (2017)
З юридичної практики (2017)
Примірна Угода про співпрацю між закладом охорони здоров'я та громадською організацією, яка працює у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу (2017)
Методологічна розробка Дмитра Клапатого плану практичного заняття для студентів-іноземців, які опановують навчальну дисципліну "Медичне правознавство" Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин (2017)
Андре ден Екстер (2017)
Афоризми (2017)
Анотації (2017)
Медико-правовий форум (2017)
Резолюція учасників панелі "Судовий захист прав пацієнтів" Полтавського медико-правового форуму (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Exter A. - Guidelines for Reviewing National Public Health Law, Goryainov A. M. (2017)
Демченко І. С. - E-здоров’я в Україні: правові питання та перспективи впровадження (2017)
Лемеха Р. І. - Об’єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником" (2017)
Мамедов В. Г. - Формування біоетики і медичного права в Азербайджані як єдиної комплексної науки, Мамедова В. Я. (2017)
Сенюта І. Я. - Правовий звичай як джерело права та регулятор відносин у сфері надання медичної допомоги (2017)
Франчук В. В. - Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків, Калинюк Н. М., Зозуля В. М., Калинюк Б. М. (2017)
Порядок оплати праці медичних працівників за законодавством України (2017)
Спільна заява ООН і ВООЗ про припинення дискримінації у закладах охорони здоров’я (2017) (2017)
Справа "Темченко проти України" (2017)
Лист Міністерства юстиції України Щодо порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства (17.01.2014 р. № 4-0-2-14/7.1) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров’я України Щодо питань проведення медичного огляду та спеціальної перевірки (28.04.2017 р. № 3.02-19/739-17/11719) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров’я України Щодо застосування у роботі медичних працівників Наказу МОЗ України № 110 від 14.02.2012 р. (2017)
Роз’яснення Міністерства соціальної політики України деяких питань оплати праці на виконання Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (12.01.2017 р.) (2017)
З юридичної практики (2017)
Міністерство охорони здоров’я України Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (14.04.2017 р. № 9) (2017)
Статут комунального некомерційного підприємства Х. міської ради "Стоматологічна поліклініка №____" (2017)
Досвід викладання медичного і фармацевтичного права в Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (2017)
Сенюта Ірина Ярославівна (2017)
Афоризми (2017)
Анотації (2017)
Золотий ювілей Всесвітньої асоціації медичного права. 23-й щорічний Міжнародний конгрес з медичного права (2017)
Створення Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Сторінка головного редактора (2017)
Богомазова І. О. - Право на якісні та безпечні лікарські засоби в системі прав на охорону здоров’я (2017)
Демченко І. С. - Основи законодавства України про охорону здоров’я та міжнародно-правові стандарти: аналіз відповідності (2017)
Кашинцева О. Ю. - Основи законодавства про охорону здоров’я та право на репродукцію людини: відповідність сучасним викликам, Іолкін Я. О. (2017)
Клапатий Д. Й. - Законодавче регулювання провадження господарської діяльності з медичної практики фізичними особами – підприємцями (2017)
Майданик Р. А. - Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України (2017)
Маловичко С. П. - Особливості запитань у постановах слідчих про призначення судово-медичної експертизи у випадках порушень медичними працівниками своїх професійних обов’язків (2017)
Міетуліс А. - Розробка законодавства про громадське здоров’я,заснованого на доказах: приклад України (2017)
Никитченко Н. В. - До питання захисту прав та інтересів пацієнтів (2017)
Пашков В. М. - Еволюція правового статусу закладів охорони здоров’я у законодавстві України (2017)
Сенюта І. Я. - Стандарти у сфері охорони здоров’я як джерело правовідносин із надання медичної допомоги (2017)
Терешко Х. Я - Право на медичну інформацію: деякі аспекти (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Сенюта І. - Вельмишановні колеги! (2018)
Гарасимчук Н. А. - Правовий статус суб’єктів господарювання,які провадять господарську діяльність з медичної практики у сфері охорони здоров’я (2018)
Омельченко О. П. - Правове регулювання діяльності біобанків в Україні (2018)
Пашков В. М. - Блокчейн у системі охорони здоров’я:проблеми правового забезпечення (2018)
Сенюта І. Я. - Медичний арбітраж (третейство) в Україні (2018)
Терешко Х. Я. - Права пацієнтів за умов запровадження електронноїсистеми охорони здоров’я: деякі проблеми дотримання (2018)
Щодо наявності права чи обов’язку адміністрації закладу охорони здоров’я інформувати лікарів з приводу необхідності проходження курсів підвищення (підтвердження) кваліфікації (2018)
Щодо можливості студентів проводити навчання з надання домедичної допомоги (2018)
Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/ 679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист персональних даних) (2018)
Справа "Єлена Кожокару проти Румунії" (2018)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо можливості фінансування закладів охорони здоров’я, які змінили організаційно-правову форму (02.02.2018 № 19.01–04–158/2823) (2018)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо виплати матеріальної допомоги (16.02.2018 № 10.1–18/4185) (2018)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо ліцензування медичної діяльності (07.08.2017 № 17-06/Н-11783/11058-36) (2018)
З юридичної практики (2018)
Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ України) (08.06.2018 № 17/58/1714-18/14507) (2018)
Положення про комісію з питань етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів (2018)
Методологічні розробки лекційного заняття для циклу тематичного удосконалення "Медичне право України" для юристів закладів охорони здоров’я (2018)
Афоризми (2018)
Анотації (2018)
П’ять років – маленький ювілей великого "життя" кафедри медичного права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2018)
5 серпня 2018 р. Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України святкував свою першу річницю (2018)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2018)
Вихідні дані (2018)
Сторінка головного редактора (2019)
Бойко І.В. - Забезпечення публічного інтересу у сфері донорства крові (2019)
Венедіктова І. В. - Електронна система охорони здоров’я у публічному адмініструванні: чи можливі електронні лікарі-боти (2019)
Головчак Я. В. - До характеристики міжнародно-правового забезпечення репродуктивних прав людини (2019)
Зима О. Т. - Адміністративна процедура у царині донорства крові та її компонентів (2019)
Пашков В. М. - Проблеми правового регулювання донорства крові та її компонентів, Гуторова Н. О. (2019)
Селіванова І. А. - Державно-приватне партнерство та інші правові форми співпраці бізнесу, держави (територіальних громад) і закладів служби крові у сфері донорства крові та її компонентів (2019)
Терешко Х. Я. - Види інформації як об’єкта цивільних правовідносин у сфері медичного обслуговування (2019)
Щодо можливості проводити лікування в умовах закладу охорони здоров’я препаратами, діюча речовина яких зареєстрована в Україні, але препарати придбані пацієнтами в інших країнах і під іншою торговою маркою (2019)
Щодо функціональних обов’язків лікаря-онколога перевіряти реєстрацію лікарського засобу в Україні та знати його торгову марку, з’ясовувати місце придбання пацієнтом препарату, знати ціну препарату, перевіряти чек, виданий аптекою, чи інші відповідні документи, якщо пацієнт самостійно придбав ліки, а придбаними препаратами планується лікування в умовах закладу охорони здоров’я (2019)
Щодо права лікаря відмовити у введенні лікарського препарату, якщо, на його думку, препарат придбаний сумнівним шляхом, а пацієнт наполягає на його введенні. Чи не стане відмова від введення такого лікарського засобу в умовах закладу охорони здоров’я підставою для кримінальної відповідальності за ненадання медичної допомоги хворому? (2019)
Справа "Тисяк проти Польщі" (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо проходження інтернатури (22.12.2018 р. № 22.1/08.1-31/34467) (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо видачі в медичних закладах документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (12.06.2017 р. № 3.04.02-Н-7698/6898-зв) (2019)
Рішення Ради адвокатів України щодо роз’яснення деяких питань, пов’язаних з реалізацією права адвоката на звернення з адвокатським запитом (13.10.2018 р. № 172) (2019)
З юридичної практики (2019)
Порядок проведення наукових досліджень, експериментальних розробок і підготовки наукових творів з використанням лабораторних тварин у закладі вищої медичної освіти (з додатками) (2019)
Персоналії (2019)
Афоризми (2019)
Анотації (2019)
Захист дисертації Ірини Сенюти на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, присвячений розвитку медичного права та правової медицини в Україні (2019)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2019)
Call for papers and instruction sheet for the authors (2019)
Вельмишановні колеги! (2019)
Гуторова Н. О. - Відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків лікарем під час ведення пологів, що спричинило тяжкі наслідки (аналіз судової практики), Пашков В. М. (2019)
Данченко О. В. - Сурогатне материнство v. усиновлення: порівняльна характеристика та сучасні виклики (2019)
Квіт Н. М. - Правове регулювання поняття біологічних матеріалів як складової біобанку та їх співвідношення з анатомічними матеріалами (2019)
Лемеха Р. І. - Медичний працівник як спеціальний суб’єкт корупційного злочину (2019)
Терешко Х. Я. - Доступ адвоката до персональних даних свого клієнта у сфері надання медичної допомоги (2019)
Худошина О. В. - Аналіз сучасного стану механізмів державного регулювання державного нагляду (контролю) в Україні (2019)
Щодо можливості введення пацієнтам препаратів, час реєстрації яких в Україні закінчився і які ще не пройшли перереєстрацію, однак є абсолютно необхідними, згідно зі стандартами лікування певних онкологічних захворювань, і які не можуть бути замінені іншими препаратами (2019)
Щодо можливості лікарів-онкологів провадити лікування препаратами, які не мають реєстрації в Україні, однак передбачені стандартами лікування в країнах, які вказані в наказі МОЗ України № 1422 (2019)
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Про статус Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 1949 року, які стосуються захисту жертв збройних конфліктів" від 13.12.2016 р. (2019)
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Про статус Додаткових протоколів до Женевських конвенцій 1949 року, що стосуються захисту жертв збройних конфліктів" від 20.12.2018 р. (2019)
Справа "Коста і Паван проти Італії" (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо питань встановлення факту смерті (04.02.2019 р. № 3.49-37/5-19.2912) (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку зі скасуванням форми первинної облікової документації №2 026/о "Медична картка дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів) (24.04.2018 р. № 111-01/123) (2019)
Лист Міністерства охорони здоров’я України щодо вимог до керівника закладу охорони здоров’я та призначення на посаду медичного директора (05.03.2019 р. № 25.5.3.250/5896) (2019)
З юридичної практики (2019)
Колективний договір між комунальним некомерційним підприємством "______" та профспілковим комітетом первинної профспілкової організації КНП "_____" Профспілки працівників охорони здоров’я України (2019)
Афоризми (2019)
Анотації (2019)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2019)
Contents (2020)
Mulesa O. - Information and analytic evaluation of activity indicators of medical staff in the dental clinic, Snytyuk V., Trombola M., Ivazkevych V. (2020)
Bedrii D. - Development of a model of integrated risk and conflict management of scientific project stakeholders under conditions of behavioral economy (2020)
Yevdokymenko M. - Enhancement of the adaptive routing tensor model in the infocommunication network with providing quality of experience by the R-factor (2020)
Vozniuk A. - Use of big data for actualization of approaches to road accident analysis, Kaskiv V. (2020)
Kubiuk Y. - Design and implementation of the distributed system using an orchestrator based on the data flow paradigm, Kharchenko K. (2020)
Alhawawsha M. - Development of the concept of electronic government construction in the conditions of synergetic threats (2020)
Vdovychenko V. - Assessment of the influence of the time spent by vehicles at the stopping point of urban passenger transport on the level of conflict in the interaction of the route flow (2020)
Kartavykh S. - Adaptation of fuzzy inference system to solve assessment problems of technical condition of construction objects, Komandyrov O., Kulikov P., Ploskyi V., Poltorachenko N., Terenchuk S. (2020)
Horoshko V. - Control optimization of electromechanical systems by fractional-integral controllers (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Lyashenko V. - Substantiation of technologies and technical means for disposal of mining and metallurgical waste in mines, Khomenko O., Topolny F., Helevera O. (2020)
Kovalchuk I. - Purification of mineralized waters from U(VI) compounds using bentonite/iron oxide composites, Tobilko V., Kholodko Yu., Zahorodniuk N., Kornilovych B. (2020)
Tkachenko A. - Research of methods of obtaining continuous fibres of whiskers (2020)
Tung N. S. - Analysis of the biodiversity and socio-economic values of the wetlands in Vietnam, Dap N. D. (2020)
Makarenko D. - Evaluation of the effect of industrial enterprises on the environment and efficiency evaluation of environmental protection on the example of "Kharkiv electromechanical plant" SE (Ukraine) (2020)
Biletska Y. - Substantiation of the use of the enriched flour made from legumes in the production of sausages, Perepelytsya A., Bilovska O. (2020)
Ushchapovskyi A. - Use of semi-finished cherry-beet puree in technology of sweet dishes and desserts, Ivchuk N. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, зміст (2020)
Lapovskaya S. - Autoclave aerated concrete in Ukraine. Major manufacturers and product range, Dyuzhilova N., Demchenko T. (2020)
Рудченко Д. Г. - О возможности использования композитной арматуры в технологии производства и применения автоклавного газобетона, Сердюк В. Р. (2020)
ГАЗОБЕТОН - ЦЕ AEROC (2020)
Дворкіну Леоніду Йосиповичу - 80 років (2020)
Дворкін Л. Й. - Ефективні будівельні розчини для 3D-принтера, Житковський В. В., Степасюк Ю. О., Марчук В. В. (2020)
Вітаємо Саницького Мирослава Андрійовича з ювілеєм (2020)
Саницький М. А. - Модифіковані швидкотверднучі клінкер-ефективні бетони, Кропивницька Т. П., Круць Т. М., Гев`юк І. М. (2020)
Основні монографії та навчальні посібники Саницького М. А. (2020)
Казимагомедов И. Е. - Оцінка факторів ефективності заміни мереж трубопроводів мікроармованими трубами, Юнис Б., Саад С. (2020)
KOUTEX. Досвід. Надійність. Інновації (2020)
Derevianko V. - Structure and properties of calcium sulfate hemihydrate modified with carbon nanotubes, Kondratieva N., Hryshko H. (2020)
Білоусов О. Ю. - Різновиди шамоту як фактор впливу на структуру та властивості пористої кераміки, Свідерський В. А., Черняк Л. П., Шнирук О. М. (2020)
Огороднік І. В. - Керамічна маса для виробництва самоглазуруючого керамічного клінкеру для обличкування фасадів, Гуменюк А. Г. (2020)
ТОВ "Завод теплоізоляційних матеріалів "Техно" (2020)
Гоц В. І. - Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи, Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. (2020)
Производствено-строительная компания "Валькирия" (2020)
Преимущества технологии термодом (2020)
Алексєєва Л. В. - Удосконалення технології виробництва фракціонованої перлітової сировини родовища фогош та реконструкція підприємства прат "Берегівський кар’єр" берегівського району закарпатської області України, Волков Б. Г. (2020)
Корнило І. М. - Соціально–економічні проблеми в системі управління нерухомістю на регіональному рівні, Гнип О. П. (2020)
Корпорація ДБК Житлобут (2020)
Скрипник А. Л. - Вибір і використання контрольних карт у будівництві, Литвиненко О. В., Боліла Н. В., Новак Є. В. (2020)
Kuprienko P. - A comprehensive solution of ecology problems and recycling of industrial and social waste based on the "Recycling" technology (2020)
Підсумки за І квартал 2020 року переконують, що будівництво - це реальна економіка (2020)
Реферати (2020)
Правила оформлення матеріалів до публікації (2020)
Contents (2020)
Iastremska O. - Theoretical and methodological provision of justification of the enterprise activity efficiency in the marketing aspect, Gerasymov O. (2020)
Bilous L. - Determination of energy efficiency barriers taxonomy in socio-economic model of Ukraine (2020)
Kovalchuk Y. - Determination of the features and basic principles of finance of railway transport in conditions of energy conservation (2020)
Sviatnenko V. - Improvement of the enterprise management system (2020)
Gurenko A. - Analysis of the problems of managing business processes of engineering companies in the implementation of investment projects, Gurenko S. (2020)
Plakhotnik O. - Consideration of leasing as an effective tool in the system of effective activity of industrial enterprises (2020)
Biletska Y. - Marketing research and design of quality function in the production of innovative product of health purpose, Pysarevskiy M., Sokolovska O., Grigorova-Berenda L. (2020)
Pozniakova O. - Improvement of the methodology for the property registry formation as a tool preventing the development of hidden monopolies (2020)
Abstract and References (2020)
Алиев А. - Мудрые изречения, пословицы и поговорки в лексиконе Азербайджанцев Грузии (в конце XIX - начале XX веков) (2020)
Андрейчик Е. В. - Охрана материальных недвижимых историко-культурных ценностей в Беларуси в контексте международного сотрудничества (1990-е – начало 2000-х гг.) (2020)
Бірьова О. Ю. - Садибні будинки Слобожанщини в добу бароко (2020)
Бодруг А. В. - Розвиток українознавства в роботі Прерійського центру досліджень української спадщини (2020)
Бондаренко П. С. - Державний терор в СРСР після Другої світової війни (на прикладі архівно-слідчих справ Цилі Заславської) (2020)
Вуйко Б. І. - Причини відставки генерал-губернатора лівобережної України М. Г. Рєпніна (Волконського): контроверсійність суджень (2020)
Голик М. М. - Категорії військової етики та моральні цінності військовослужбовців ЗСУ в умовах сьогодення (2020)
Григорук Н. А. - Внутрішньополітична ситуація в Російській імперії на початку ХХ століття (2020)
Зелінський М. В. - Українське питання в політичній публіцистиці Яна Людвіґа Поплавського (1854–1908) (2020)
Казан Е. М. - Посттравматичний стресовий розлад як загроза для поствоєнного суспільства, Голячук І. П. (2020)
Качмала В. І. - Зміни в розвитку лівобережної України внаслідок Столипінської аграрної реформи (2020)
Клиніна Т. - Пані Держсекретар (2020)
Коркач Д. А. - Гендерні моделі та жіночі стратегії виживання у період трансформацій в Україні у 1990-і роки (2020)
Костюк Л. В. - Трансформація великодної обрядовості Лемків середини ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Kotsur H. - Myths and realities about the Kish Ataman of Zaporoz’ka Sich Petro Kalnyshevsky: history and present (2020)
Красніцька Г. М. - Суспільство і його роль в життєдіяльності людини (2020)
Лавріненко О. В. - Напрями розвитку теоретичної електротехніки в Україні у 60-ті рр. ХХ ст. (2020)
Лаврут О. О. - Винагорода за учительську працю: досвід Української РСР другої половини ХХ століття (2020)
Малик І. - Боротьба за розум: особливості військово-патріотичного виховання молоді у так званій "Луганській народній республіці" (2020)
Мамроцька О. А. - Трудовий подвиг жінок України під час евакуації (1939-1945 рр.): історіографія проблеми, Соловей А. О., Ботіка Т. С. (2020)
Марканич Я. В. - Історичні аспекти та сучасний стан проблеми рабства в Українському суспільстві (2020)
Матвієнко Л. В. - Особливості формування національних адміністративно-територіальних одиниць на території УСРР (2020)
Менкеуліцзі Менкеуліцзі - Політика Китаю в Центральній Азії (1992 – 1997 рр.) (2020)
Нагірняк А. Я. - Релігійний туризм як складова туристичної галузі (2020)
Отземко О. В. - Кочовий світ північного Приазов'я ІІ половини XIV–ХV ст. за записками мандрівників (2020)
Панько О. І. - Релігійний підхід до гендерної політики (2020)
Поплавський О. О. - Донське козацтво як інструмент експансії Кремля на Українському Донбасі (2020)
Романенко О. В. - Еволюція системи цінностей: історичний розвиток, становлення і трансформація в умовах глобалізації (2020)
Рудь М. О. - Полабо-Слов'янська проблематика у Німецькій історіографії XIX – XX ст. (2020)
Рябошапка В. О. - Місце князів Сангушків серед Магнатсько-Шляхетських родин Волині та Великого Князівства Литовського у XV – середині XVI cт. (2020)
Сабат П. В. - Історія постання єдності ікони Тайної Вечері, слова і дії (2020)
Сальнікова Н. В. - Особливості прагматичних ідей Р. Рорті та Дж. Марголіса у розумінні людського буття (2020)
Семергей Н. В. - Чинники національно-культурного пробудження Українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: актуалітети новітньої історіографії (2020)
Сова А. О. - Співпраця Івана Боберського з науковим товариством імені Шевченка у 1920–40-х роках (2020)
Сорока Ю. - Участь західноукраїнського населення у військових формуваннях на завершальному етапі Другої світової війни, Щеблюк С. (2020)
Тараненко А. В. - Земське вчительство України 1864 – 1917 рр. у працях науковців і публіцистів Російської імперії (2020)
Терентьєв М. О. - Сталінсько-кріпосницькі методи відбудови сільськогосподарського виробництва в Україні (1943-1945 рр.) (2020)
Ткачук А. П. - Співробітництво ЗСУ та НАТО в умовах становлення євроатлантичної інтеграції України у 2000-х рр. (2020)
Хорошев О. М. - Діяльність харківського товариства взаємного страхування майна від вогню в кінці ХІХ століття (2020)
Чернікова Н. С. - Реструктурування земельної власності південноукраїнського дворянства пореформеної доби (2020)
Шкабура Я. І. - Х. Г. Раковський і Радянсько-Французькі економічні переговори (1926-1927 рр.) (2020)
Яцків О. Я. - Жіночі осередки Францисканства в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2020)
Анацька Н. В. - Ековіталізм - методологічна засада екологічної освіти (2020)
Берегова Г. Д. - Інтелектуальне пізнання як енергетична взаємодія (2020)
Великодна Є. М. - Філософсько-освітній аналіз медіа-культурних ризиків для здоров’я людини (2020)
Владленова І. В. - Динаміка розвитку науки в нелінійних моделях: нові пошуки духовності, технотронне суспільство (2020)
Гнатюк Я. C. - Синтаксичний аналіз міжкультурної комунікації як культурної предикації (2020)
Дышкант Т. Н. - Этика и современность (2020)
Добродум О. В. - Космологические реминисценции в индуистском мировосприятии (2020)
Дубініна В. О. - М. Гайдеґґер: аналітика dasein як герменевтичний дискурс (2020)
Загрійчук І. Д. - Інтегративна роль філософії у сучасному науковому пізнанні, Титар О. В. (2020)
Кадиевская И. А. - Роль философии в современном обществе, Врайт Г. Я. (2020)
Каранфилова Е. В. - Молодёжные субкультуры: социально-философский феномен девиантности, Сазонов В. В., Леоненко М. И. (2020)
Карпань І. С. - Освіта для сталого розвитку як філософська парадигма системних освітніх змін (2020)
Кутенко О. С. - Нова філософія мистецького простору: особливості формування виставкового формату Бієнале в Україні (2020)
Куций А. М. - Соціальний інтелект як предмет філософсько-психологічних досліджень (2020)
Лавринович О. А. - Модернізація суспільства і релігія: модуси взаємодії (2020)
Лысенкова В. В. - Философизация в стратегии перспектив образования (2020)
Литвинчук О. В. - Субкультури в молодіжному просторі: соціально-філософський аналіз (2020)
Маевская Л. Б. - Ибн Таймия и Шииты: влияние его учения на Суннитско-Шиитские отношения в прошлом и настоящем (2020)
Мищенко В. И. - В каком мире мы живём, и что есть технотронное общество в будущем человечества (2020)
Мороз О. В. - Світоглядно-релігійне осмислення життєтворчості жінки у поглядах Волинського православного духовенства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Муляр В. І. - Феномен гармонії: філософські концепції Платона та Арістотеля (2020)
Овчаренко Н. М. - Антропологічні основи створення метафори: філософія творчого процессу (2020)
Пасічник О. С. - Символіка ініціації в фільмі "Операція "и" та інші пригоди Шурика" (епізод "Напарник") (2020)
Потіщук О. О. - Формування науки в добу античноситі: соціокультурні засади, Руденко Т. П. (2020)
Рожанская Н. В. - Понятие человеческого существования: аналитическое рассмотрение в социально-философском контексте (2020)
Rozova T. V. - Philosophical comprehension of Ukrainian history in T. Shevchenko's early creative work, Sydorenko O. P., Kovalenko O. A. (2020)
Рябека Є. О. - Демократія у Європі: зародження та поширення (2020)
Семенкова А. М. - Джерела та сутність раціональності: ретроспектива та перспектива (2020)
Семчинський К. В. - Перспективи примирення в умовах гібридної війни (2020)
Симоненко С. П. - Українська освіта в умовах цифрової трансформації суспільства: вибір стратегії розвитку (2020)
Старченко Г. Ю. - Аспекти викладання спеціалізації "Лікарські рослини і фітотерапія" для іноземних студентів (2020)
Чалапко В. В. - Інформаційна безпека: до питання про сучасне розуміння проблеми (2020)
Чаплинский В. - Богословская структура образования в ВСО ЕХБ (2020)
Чорний Р. В. - Системогенез та культурогенез національних культур в контексті глобалізаційних процесів (2020)
Шмиголь М. Ф. - Світоглядні основи феномену ідентичності та проблеми її трансформації в сучасному інформаційному суспільстві, Юшкевич Ю. С. (2020)
Авер'янов С. В. - Безпекові механізми багатостороннього співробітництва в Південно-Східній Азії (2020)
Авксентьєв А. О. - Новий виборчий кодекс України: моделювання виборів до Харківської міської ради, Гнатенко П. Г. (2020)
Бадер А. В. - Види внутрішньополітичного збройного насилля: термінологічний аналіз (2020)
Горбенко Н. Ю. - Основні підходи до визначення моделей медіатизації політичного дискурсу (2020)
Житко А. О. - Проблематика детермінації феномену популізм: в експертних оцінках західних та вітчизняних дослідників (2020)
Заславська О. О. - Особливості політичної свідомості населення України, Налімова В. В., Посвістак О. А. (2020)
Kazimov Emil Zakir oglu - Contemporary international relations in the context of globalization (2020)
Кан Ден Сік - Наступление новой эры холодной войны и изменение политической системы в СВА (2020)
Ключкович А. Ю. - Перехід до демократії в Словаччині: концептуальні аспекти аналізу (2020)
Кремена В. І. - Міжнародний досвід регулювання фінансування політичних партій у забезпеченні процесів демократизації (2020)
Лісовський В. - Інформаційний простір як джерело – детермінант у розвязанні проблеми кореляції професійної орієнтації молоді України (2020)
Мамедзаде Наргиз Сабир кызы - Принципы Организации Объединенных Наций и внешняя политика Азербайджанской Республики (2020)
Мендрін О. В. - Національне будівництво та криза ідентичності в країнах центральної та східної Європи: сучасні підходи в політологічних дослідженнях (2020)
Назарков В. К. - Основні причини та аспекти проведення сучасних внутрішньополітичних реформ в країнах Аравійського півострова (2020)
Роїк Н. - Вплив інтелігенції та інтелектуалів на подолання конфліктів пам’ятей між Україною та Польщею (1991-2013) (2020)
Сапсай А. П. - Установи ООН в сучасній "Дипломатії Охорони Здоров’я" Республіки Куба (2020)
Тимейчук І. М. - Роль Великої Британії та Російської Федерації у врегулюванні міжнародних конфліктів у контексті Британсько-Російських відносин на початку ХХІ століття, Бокій В. Г. (2020)
Фещенко І. В. - Специфічні форми стратегії розвитку сучасних збройно-політичних конфліктів (2020)
Черкасов С. С. - Цивілізації світу у сучасному політологічному та країнознавчому дискурсі (2020)
Щедрова Г. П. - Комунікаційний аспект партійної діяльності як чинник політичної соціалізації громадян, Марковська Я. Е. (2020)
Щерба О. В. - Особливості участі Кримських Татар у виборчих процесах України, Черник П. П. (2020)
Новосьолов О. В. - Рецензія на монографію: Піддубного І. А. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918-1940 рр., Чернівці: друк АРТ, 2019, 912 с. (2020)
Саранов С. В. - Рецензия на монографию А. М. Еременко "Развенчанный Нострадамус. Пророчества Нострадамуса и теория событем". Монография. Одесса, "Фенікс", 2019, 265 с. (2020)
Фігурний Ю. - Рецензія на монографію: В. Ткаченко. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ століття (Історіографічний і джерелознавчий зріз). Київ: Міленіум, 2020. 430 с. (2020)
Титул, зміст (2020)
Костановський В. В. - Модель розрахунку показників надійності АФАР за критерієм допустимого зниження максимальної дальності РЛС, Мачалін І. О., Демченко В. В., Козачук В. В. (2020)
Кузьмин В. М. - Побудова математичних моделей з використанням полісегментної регрессії, Заліський М. Ю., Климчук В. П. (2020)
Перепеліцин С. О. - Система захисту від загроз удару БПЛА із використанням блоків нейромережевого аналізу (2020)
Щербина О. А. - Антенна система для станцій радіомоніторингу, Ільницький Л. Я., Михальчук І. І. (2020)
Бараннік В. В. - Концепція управління інтенсивністю відеотрафіку з використанням мультиагнентного підходу, Рябуха Ю. М., Леках А. А., Стеценко О. М., Куліца О. С. (2020)
Василенко В. А. - Математичні моделі функцій частинних критеріїв в задачах векторної оптимізації складних технічних систем, Климова А. С., Куклинський М. В., Савченко А. С., Харченко О. Г. (2020)
Холявкіна Т. В. - Система розпізнавання зображень з нейромережевою архітектурою на основі технології глибинного навчання, Резаєв Я. О., Харченко О. О. (2020)
Бойченко С. В. - Застосування мембранних біореакторів для очищення стічних вод від біорезистентної фармацевтичної продукції, Бойченко М. С., Шамаський С. Й. (2020)
Капітанчук К. І. - Методика визначення потужності морської хвильової електростанції з гнучким енергопоглинальним елементом, Андріїшин M. П. (2020)
Олешко Т. І. - Сучасні підходи до аналізу зображень в системах ідентифікації захворювань рослин із застосуванням детектору FAST, Квашук Д. М., Якименко А. М. (2020)
Фролова Л. А. - Дослідження процесу співосадження ферум(ІІ) та нікель(ІІ) полігідроксокомплексів (2020)
Volianska L. G. - The ways of improving the efficiency of gas turbine plants based on aircraft gas turbine engines, Gvozdetskyi I. I., Fakhar Mohammad (2020)
Коскіна Ю. О. - Формалізація процесу організації системи доставки вантажів (2020)
Актуальне інтерв`ю (2017)
Бориславська О. - Українська мова як державна: європейські стандарти та національні особливості правового регулювання (2017)
Конституційний огляд (2017)
Гураль П. - Українська мова – мова державна (2017)
Кобрин В. - Діяльність Кабінету Міністрів України щодо розвитку та функціонування української мови (2017)
Косович В. - Закон України "Про Конституційний Суд України": норми, які потребують єдиних загальнотеоретичних підходів задля їх ефективного застосування Редагувати (2017)
Коваль А. - "Конституція Пилипа Орлика" (05.04.1710 р.) ("Пакти і Конституції…", або "Договори і постанови прав і свобод військових…") — цінна пам’ятка в історії розвитку українського та європейського конституціоналізму (2017)
Бондаренко Б. - Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України (2017)
Бойко І. - Місце і роль Конституції Української Народної Республіки 1918 р. в історії національного конституціоналізму (2017)
Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) (2017)
Актуальне інтерв`ю (2017)
Бориславська О. - Територіальна автономія, регіоналізація та проблеми політичної сецесії в Європі (2017)
Конституційний огляд (2017)
Семків В. - Становлення принципу судового захисту прав місцевого самоврядування в Україні, Карнасевич Р. (2017)
Черняк Є. - Забороняючі приписи перегляду конституції в системі гарантій її забезпечення (2017)
Крусян Р. - Доктринальні основи реформування системи судоустрою України у контексті теорії правової реформи (2017)
Средницька І. - До окремих питань правового регулювання участі громадян у законотворенні в Україні (2017)
Матат А. - Принципи у конституційному праві: загальнотеоретичний аспект (2017)
Левицький Кость Антонович. Права національних меншостей (підготував: Назарій Стецик) (2017)
Актуальне інтерв`ю (2018)
Бориславська О. - Конституційний Суд України: наступний етап розвитку чи початок нової ери? (2018)
Конституційний огляд (2018)
Грищук О. - Ліберальний комунітаризм як філософія правого розвитку постмодерного суспільства, Слюсарчук Х. (2018)
Стецик Н. - Природа гідності людини (на основі аналізу сучасних європейських конституцій та прецедентної практики конституційних судів) (2018)
Солоткий С. - Рішення Європейського суду з прав людини: місце і роль у правовій системі України (2018)
Сподарик М. - Реформування Конституційного Суду України в контексті конституційних та законодавчих змін 2016-2018 років (2018)
Перший закон Про конституційний суд Австрії авторства Ганса Кельзена (переклад з німецької: Юрій Кандур) (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Potera P. - Optical properties of ZnO:TM (TM = Cr, Mn and Co) layers obtained by pulsed laser deposition technique, Virt I., Cieniek B., Wisz G. (2019)
Adamenko D. - Manifestations of the polytype structure of b-TlInS2 crystals in their optical anisotropy parameters, Pogodin A., Vasylkiv Yu., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2019)
Adamiv V. T. - LiB3O5 pyroceramic for thermoluminescent dosimeters, Burak Ya. V., Teslyuk I. M., Antonyak O. T., Moroz I. E., Malynych S. Z. (2019)
Damrongsak P. - Kinetics of dye removal using Fe3O4 nanoparticles and pulsed white-LED illumination, Klongratog B., Hoomsuk S., Locharoenrat K. (2019)
Mys O. - Conditions for analytical description of anisotropy of acousto-optic figure of merit under consideration of polarization non-orthogonality of acoustic waves, Adamenko D., Kostyrko M., Vlokh R. (2019)
Сторінка головного редактора (2020)
Ahiyevets S. V. - Legal framework of accessible medical care in the conditions of sustainable development goals achieving (2020)
Булеца С. Б. - Проблеми реалізації прав неповнолітніх і трансгендерних дітей при отриманні медичної допомоги (2020)
Бучківська В. Л. - Забезпечення невідкладного проведення судово-медичного обстеження особи як загальний обов’язок судді щодо захисту прав людини в аспекті статті 206 Кримінального процесуального кодексу України (2020)
Klich A. - Proceedings Before Regional Commission for Evaluation of Medical Events (RCME) in Poland as an extrajudicial method of resolving civil disputes involving patients (2020)
Lytvynenko A. A. - The right to withdraw life-supporting treatment as a constituent of the patient’s right to self-determination: a comparative analysis of respective German and Italian case law (2020)
Сенюта І. Я. - Правова концепція охорони здоров’я, дружня до дитини (2020)
Щодо можливості пацієнта відмовитись від майбутніх медичних втручань (2020)
Щодо оформлення медичної документації при наданні медичної допомоги: окремі питання (2020)
Резолюція Ради Безпеки 2286 (2016) про медичний нейтралітет (2020)
Справа "Гіллер проти Австрії" (2020)
Міністерство охорони здоров’я України, профспілки працівників охорони здоров’я України. Лист від 23.05.2014 р. № 10.03.68/14230, № 01-115 (2020)
Міністерство Юстиції України щодо написання найменування закладів охорони здоров’я комунальної власності. Лист від 02.04.2018 р. № 3752/8.4.3/32-18 (2020)
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України. Щодо проведення заходів з імунізації (2020)
Вирок іменем України (Справа № 456/310/18, Провадження № 1-кп/456/52/2019) (2020)
Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (2020)
Афоризми (2020)
Анотації (2020)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Krupych O. - Tracking of optic axis with an acousto-optically diffracted beam: generation of vector-vortex beam in triglycine sulfate crystals, Kostyrko M., Adamenko D., Skab I., Vlokh R. (2020)
Reza S. - Extremely sensitive chemical sensor for terahertz regime based on a hollow-core photonic crystal fibre, Habib A. (2020)
Felinskyi G. S. - Modelling of gain profiles and Raman lasing in TiO2/GeO2-doped silica fibres, Grygoruk V. I., Serdeha I. V. (2020)
Boonsri C. - Determination of thermal expansion coefficient for thermoelectric CaMnO3 with a shadow method, Limsuwan P., Buranasiri P. (2020)
Kaur G. - New dispersion-compensated Raman-amplifier cascade with a single-pump parametric amplifier for dense wavelength-division multiplexing, Kaur Gu., Sharma S. (2020)
Krupych O. - Characterization of PbO-B2O3-GeO2-La2O3 and PbO-B2O3-SiO2-ZnO glasses: refractive, acoustic, photo-elastic and acousto-optic properties, Martynyuk-Lototska I., Say A., Boyko V., Goleus V., Hordieiev Y., Vlokh R. (2020)
Актуальне інтерв`ю (2018)
Бориславська О. - Вибори – |без| альтернативна основа демократії? (2018)
Конституційний огляд (2018)
Ключковський Ю. - Правова природа та зміст міжнародних виборчих стандартів (2018)
Луцик В. - Діяльність виборчих омбудсменів під час виявлення виборчих правопорушень (2018)
Гірняк В. - Соціальна функція комунальної власності (2018)
Бедрій Р. - Добровільне об’єднання територіальних громад як складова реформи децентралізації публічної влади в Україні (2018)
Дубас В. - Сучасна кодифікація виборчого законодавства в Україні: венеціанський вимір (2018)
Давиденко К. - Фінансування парламентських партій: дворічний досвід України (2018)
Шептицький А. Як будувати рідну хату? (2018)
Титаренко Л. М. - Аналіз сучасної товарної структури міжнародної торгівлі України, Чичкало-Кондрацька І. Б., Семенчукова І. Ю. (2020)
Тютюнникова С. В. - Трансформації інноваційного підприємництва в умовах становлення цифрової економіки, Фрідман О. А. (2020)
Ярмак О. В. - Інвестиційний ефект як критерій якості освітніх послуг: зміст та підходи до визначення (2020)
Шевченко Л. С. - Команда як бізнес-модель: нові виклики менеджменту та HR-консалтингу (2020)
Grytsenko O. A. - Guiding principles on business and human rights (The UN): economic frameworks of research, Marchenko O. S. (2020)
Хомутенко А. В. - Проблематика вирішення експертних завдань із визначення упущеної вигоди, Хомутенко В. П., Мотигін Д. В. (2020)
Wibowo T. S. - Implementation of land policy in utilization and abandoned land control (2020)
Зінченко І. О. - Уточнення змісту завдань Кримінального кодексу України як важлива складова реформи кримінального права, ШЕВЧЕНКО Є. В. (2020)
Гриценко О. А. - COVID-19: тактика та стратегія економічного виживання. Виступ на теоретичному семінарі кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 24 квітня 2020 р. (2020)
Управління якістю освітнього процесу: сучасні пріоритети та практики забезпечення. Круглий стіл у редакції збірника наукових праць "Економічна теорія та право", 5 травня 2020 р. (2020)
Тютюнникова С. В. - Випереджаюча освіта в умовах цифрової трансформації (2020)
Марченко О. С. - Консультативний менеджмент у системі внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, Українська Л. О. (2020)
Ярмак О. В. - Питання урахування інвестиційного ефекту освітніх послуг у системі забезпечення якості освітнього процесу (2020)
Фрідман О. А. - Якісне оновлення університетської освіти в сучасних умовах (2020)
Шевченко Л. С. - Студентоцентроване навчання як основа сучасної освітньої програми (2020)
Борисенко І. В. - Пріоритетні напрями взаємодії викладача зі здобувачами вищої освіти: стратегія партнерства (2020)
Тверезовська К. C. - Співпраця ключових стейкхолдерів внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу з органами студентського самоврядування в умовах діджиталізації (2020)
Паркулаб В. Г. - Критерії якісної освітньої програми: погляд зовнішнього стейкхолдера (2020)
Овсієнко О. В. - Технологія tutorial як індивідуальна освітня траєкторія: досвід польських економічних університетів, Набатова О. О. (2020)
Можайкіна Н. В. - Формування творчої компетентності студентів (2020)
Бервено О. В. - Крос-культурна компонента підготовки економістів-міжнародників (2020)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2020)
Актуальне інтерв`ю (2018)
Різник С. - Про зміну юридичної позиції Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України” (2018)
Конституційний огляд (2018)
Константий О. - Щодо місця Конституційного Суду України в механізмі державної влади (за результатами внесення змін до Основного Закону в частині правосуддя) (2018)
Мочульська М. - Судова влада та громадськість: взаємодія в умовах конституційної реформи правосуддя в Україні (2018)
Панчишин Р. - Перспективні напрями розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади (2018)
Ревер С. - Вища рада правосуддя: порядок формування та компетенція (2018)
Батан Ю. В. - Одесі активізовано проведення заходів на конституційно-правову тематику (2018)
Різник С. - Зустріч суддів Конституційного Суду України з студентами та викладачами Львівського університету (2018)
Бориславська О. - Важливий крок у розвитку доктрини виборчого права в Україні (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Akin M. - The effect of blood flow restriction and plyometric training methods on dynamic balance of Taekwondo athletes, Kesilmiş İ. (2020)
Soyal M. - Comparing the hand grip power and creatine kinase levels of U-17 judo national team athletes before and after a 6-week strength training, Çelik N. (2020)
Eken Ö. - Acute effects of different stretching and warm up protocols on some anaerobic motoric tests, flexibility and balance in junior male judokas, Özkol M., Varol S. (2020)
Gardasevic J. - Differences in body composition between young soccer players (U19) members of the best soccer clubs in Serbia, Bosnia and Herzegovina, and North Macedonia, Bjelica D., Vasiljevic I., Masanovic B. (2020)
Khalaj S. - Does an acute bout of high intensity interval exercise suppress appetite in obese women?, Mirzaei B. (2020)
Khan W. - Challenges in perspective of life skills acquisition; implication for placement of life skills in university curriculum, Khan S., Arif T., Khan S. (2020)
Mehrabani J. - Cardiovascular, lactate and appetite response to light and spicy music tempo after an endurance swimming protocol in young girls, Bagherzadeh S., Jorbonian A., Khaleghi-Mamaghani E., Taghdiri M., Mehdizadeh-Haghighi M. (2020)
Mouloud K. - The relationship between the social responsibility and the job performance among physical education professors, Nawal K. (2020)
Information (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Aksović N. - Effects of aerobic physical activity to cardio-respiratory fitness of the elderly population: systematic overview, Bjelica B., Joksimović M., Skrypchenko I., Filipović S., Milanović F., Pavlović B., Ćorluka B., Pržulj R. (2020)
Çelik N. - The effect of exercise on homocysteine and some blood parameters in middle-aged sedentary individuals, Soyal M. (2020)
Ceylan H. - Positional differences in anticipation timing, reaction time and dynamic balance of American football players, Günay A. (2020)
Kolimechkov S. - The effect of elbow position on the handgrip strength test in children: validity and reliability of TKK 5101 and DynX dynamometers, Castro-Piñero J., Petrov L., Alexandrova A. (2020)
Limanskaya O. - The influence of professional training disciplines on the physical fitness level of the folk dance department students, Kriventsova I., Podrigalo L., Yefimova O., Jagiello M. (2020)
Pavlović R. - Differences in kinematic parameters between male and female hammer throw finalists of the World Championship in Daegu in 2011 (2020)
Stefanov L. - Bilateral asymmetry of pedaling force at different levels of exercise intensity in cycle ergometer, Ivanov I., Aleksieva D. (2020)
Yurdakul H. - Comparison of physical activity and skinfold thickness of students living in rural and city center, Baydemir B. (2020)
Information (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Akhmatgatin A. - The effectiveness of students’ preparation in physical training at the universities of various departments, Lebedinsky V., Khomyakov G., Kudryavtsev M., Galimova A., Kamoza T., Panov E., Kuzmin V., Gaskov A., Sidorov L., Doroshenko S. (2020)
Aykora E. - Investigating the attitudes of special educated physical education prospective teachers towards disabled people, Uğraş S. (2020)
Erdağı K. - The study of the correlations between handgrip strength and some anthropometric characteristics of upper extremity of elite and sub-elite olympic style weightlifting athletes (2020)
Kolokoltsev M. - Physical activity of the university’s senior students, Jagiello W. (2020)
Osipov A. - Indicators of physical activity and fitness of male students at Russian universities, Potop V., Nagovitsyn R., Zemba E., Knyazev A., Orlova I., Ratmanskaya T., Iermakov S. (2020)
Rahmani Ghobadi M. - The effect of altitude and progressive exercise activity on the profile of testosterone changes and Some of immunity markers in active student basketball team, Taghavi Dehaghani S., Nazari M. (2020)
Rogowska A. - Personality differences between academic team sport players and physical education undergraduate students (2020)
Zanevskyy I. - Balance control of the orthostatic body pose in physical education of students, Nowak S. (2020)
Information for Authors (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Ethiraj B. - Impact of maximal power training with and without plyometric on speed endurance and upper body power of team handball players, Kamatchi M. (2020)
Bayrakdar A. - The effect of functional movement screen and lower extremity training on hamstring/quadriceps ratio in football players , Kılınç BH. (2020)
Ceylan B. - Monitoring physiological responses and fluid balance of elite female beach handball players during an international tournament, Kerem M., Çeyiz S., Gürses V., Akgül M., Baydil B. (2020)
Dmitruk K. - Comparison of the standing balance between pole vaulters and soccer players in preseason and postseason, Gałązka M., Cieślicka M., Soszyński D., Stępniak R., Klimczyk M., Iermakov S. (2020)
Kolokoltsev M. - The estimation scale of the daily pedometry of senior students, Romanova E., Jagiello W., Yermakova T. (2020)
Mohammed M. - Can eight weeks of judo and taekwondo physical education improve the health-related fitness of male university students?, Choi H. (2020)
Petroman R. - Balance performance in sedentary and active healthy young individuals – a cross-sectional study, Rata AL. (2020)
Podrihalo O. - The analysis of handgrip strength and somatotype features in arm wrestling athletes with different skill levels, Podrigalo L., Bezkorovainyi D., Halashko O., Nikulin I., Kadutskaya L., Jagiello M. (2020)
Information for Authors (2020)
Короткіх М. - Енергії димеризації як вагомий чинник стабільності карбенів. І. Імідазол-2-ілідени, Раєнко Г., Сабєров В., Швайка О. (2019)
Короткіх М. - Енергії димеризації як вагомий чинник стабільності карбенів. ІІ. N,N′-дизаміщені азолілідени та системи з підвищеною електронодонорністю, Раєнко Г., Сабєров В., Єня В., Глиняна Н., Нечитайлов М., Швайка О. (2019)
Короткіх М. - Енергії димеризації як вагомий чинник стабільності карбенів. III. Конденсовані та новітні високоелектронодонорні системи, Раєнко Г., Сабєров В., Єня В., Кнішевицький А., Швайка О. (2019)
Babizhetskyy V. - Phase equilibria and crystal strukture of the ternary compounds in Dy–B–C system at 1270 K, Kotur B., Levytskyy V. (2019)
Ломницька Я. - Взаємодія танталу та ванадію з великим вмістом фосфору, Дзевенко М., Кушнір А. (2019)
Мідяна Г. - Вплив реакційного середовища на процес екстракції гліколіпідів бактерій роду Pseudomonas, Покиньброда Т., Карпенко О., Семенюк І., Пальчикова О. (2019)
Хома М. - Вплив сульфідів заліза на швидкість окисно-відновних процесів на сталях різної структури у хлоридно-ацетатних розчинах, Галайчак С., Івашків В., Чучман М., Максішко Ю. (2019)
Рідка О. - Термодинамічні властивості насичених розчинів метил 6-метил-4-(4-метилфеніл)-2-оксо-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічних розчинниках, Матійчук В., Собечко І., Тищенко Н., Костюк Р., Дібрівний В., Сергеєв В. (2019)
Дутка В. - Окиснення хіноліну пероксидекановою кислотою в різних органічних розчинниках, Мідяна Г., Пальчикова О., Дутка Ю., Нагорняк І. (2019)
Герцик О. - Модифікація аморфних сплавів на основі алюмінію олігомерними покриттями, Гула Т., Бойчишин Л., Ковбуз М., Пандяк Н. (2019)
Ковалишин Я. - Окиснення альдегідів на ПАН−ВНТ-електроді декорованому дрібнодисперсними частинками платини, Тереняк І., Гончар М., Решетняк О., Салдан І. (2019)
Горяча М. - Кристалічні структури фаз системи GdCuIn1-xAlx, Ничипорук Г., Пьоттген Р., Заремба В. (2019)
Яцишин М. - Синтез композитів цеоліт/поліанілін та їхнє застосування для видалення Cr (VI) із водних розчинів, Дожджаник В., Нестерівська С., Герман Н., Серкіз Р., Думанчук Н., Решетняк О. (2019)
Жак О. - Новий тернарний фосфід гафнію зі структурою типу Fe2P (2019)
Колодій М. - Термічний аналіз поліаніліну та композитів целюлоза/поліанілін, синтезованих у водних розчинах органічних кислот, Верещагін О., Яцишин М., Решетняк О. (2019)
Хрущик Х. - Зміна мікротвердості температурно модифікованих на різних стадіях нанокристалізації аморфних сплавів системи Al–Ni–(RE≡Y, Gd) та їх каталітична активність у процесі виділення водню, Бойчишин Л. (2019)
Решетняк О. - Професор Євген Ковальчук та наукова школа "Фізико-хімія полімерів": 2019 – рік двох ювілеїв (2019)
Базиляк Л. - Галина Мідяна (до 60–річчя з дня народження) (2019)
Брюханова Г. В. - Викладання "Комп’ютерної графіки та моделювання упаковки" на базі ЕНК з урахуванням сучасних рекламних тенденцій (2017)
Hovorun A. V. - The Problems of the Students’ Design Thinking Development in Higher Art Educational Establishments in Terms of Globalization (2017)
Демешонок Д. В. - Дослідження якості візуального сприйняття об’єктів середовища інтер’єру (2017)
Єременко І. І. - Ескапізм в дизайні костюма, Лавріненко В. А. (2017)
Коляда И. И. - Биоморфизм как категория дизайна (2017)
Кривуц С. В. - Авторські підходи у формуванні гармонізації міського середовища засобами 3D відеомеппінга, Бондаренко В. В., Уколов П. В. (2017)
Куліш Т. А. - Рапортний малюнок в дизайні сучасного костюма: методика дизайн-проектування, Хабарова І. М. (2017)
Волошенко В. О. - Фестивалі ковальства та їх роль у розвитку художнього металу України початку ХХІ століття (естетичний і соціокультурний аспекти) (2017)
Горбатенко Л. П. - Давньогрецькі мотиви у сучасному станковому живописі, Жилка Е. О. (2017)
Деркач М. І. - Художественная эклектика портретов Ф. А. Малявина в работе "Портрет Павла Ивановича Харитоненко с сыно" (1911) из собрания Харьковского художественного музея, Станичнов О. О. (2017)
Костюкова В. В. - Меморіальна пластика Харківщини ХIХ — початку ХХ століття (на прикладі некрополів Харкова та Чугуєва), Мархайчук Н. В. (2017)
Луковська О. І. - Мистецькі виставки як стимул креативної творчості в європейському арттекстилі другої половини ХХ століття (2017)
Прядка В. М. - Феноменологія українського іконопису (IX–XVІІ ст.) (2017)
Токар М. І. - Ґенеза художнього ілюстрування дитячої книги 1991–2000 років (2017)
Федічев В. С. - Геометрія фігур каменя як основа композиції у скульптурі (2017)
Дубка А. С. - "Образ-стиль" тромбона в системе камерно-инструментального музицирования (2017)
Лі Дженьсін. - Травестія в традиційній Пекінській опері: герменевтичний підхід (2017)
Муединов Д. М. - Микрохроматика в современных произведениях для трубы и способы ее исполнения (2017)
Сунь Тянь. - Полифонический цикл для фортепиано ор. 68 Хуан Ан-Луна: опыт авторской транскрипции (2017)
Фурдичко А. - Історія і розвиток сучасного українського фольк-джазу: від африканських барабанів до українських бубнів (2017)
Вежбовська Л. Р. - Чий лик на "Розп’ятті"? Спроба реконструкції одного задуму Тараса Шевченка (2017)
Литовченко Н. М. - Історичні витоки поняття "трансформація" та його соціальне і технологічне підґрунтя в матеріальній культурі людства (2017)
Пашкевич А. Е. - Полеміка на сторінках газет під час гастролей театру ім. Вс. Мейєрхольда в Харків 1926 року (2017)
Шкурко В. Ю. - Образ тіла (флеш-імідж) у світлі новітніх культурних практик як ремінісценція модних інновацій ХХ століття (2017)
Бориславська О. - Роль Президента в змішаній республіці парламентсько-президентського типу: конституційна доктрина і політична дійсність (2019)
Єзеров А. - Практика верховного суду у справах щодо юридичних актів (рішень, дій та бездіяльності) Президента України, Пирогов В. (2019)
Олькіна О. - Конституційно-правова природа виборчих комісій за стандартами європейської моделі конституціоналізму (2019)
Бориславський Л. - Інститут Президента України після виборів 2019 року: новий етап розвитку? (2019)
Бондаренко Б. - Зміна ролі Конституційного Суду внаслідок конституційної реформи (аналіз діяльності 2018 року) (2019)
Конституційний огляд (2019)
Висновок ЦППР на проект Закону України "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)" (2019)
Preface (2020)
Reichhardt C. - Vortex guidance and transport in channeled pinning arrays, Reichhardt C. J. O. (2020)
Lara A. - Time-dependent Ginsburg–Landau simulations of superconducting vortices in three dimensions, González-Ruano C., Aliev F. G. (2020)
Smirnova E. I. - Simulation of dynamics of the order parameter in superconducting nanostructured materials: Effect of the magnetic field renormalization, Rezaev R. O., Fomin V. M. (2020)
Aichner B. - Angular magnetic-field dependence of vortex matching in pinning lattices fabricated by focused or masked helium ion beam irradiation of superconducting YBa2Cu3O7–? thin films, Mletschnig K. L., Muller B., Karrer M., Dosmailov M., Pedarnig J. D., Kleiner R., Koelle D., Lang W. (2020)
Kasatkin A. L. - Misorientation angle dependence of the critical current in HTS bicrystals with low-angle, Tsvetkovskii V. P. (2020)
Pompeo N. - Physics of vortex motion by means of microwave surface impedance measurements, Alimenti A., Torokhtii K., Silva E. (2020)
Malyshev V. - Microwave devices based on superconducting surface electromagnetic wave resonator, Melkov G., Prokopenko O. (2020)
Melnyk S. I. - Catastrophe theory in the phenomenological description of the avalanche effect in dc-biased microwave HTSC transmission lines, Melnyk S. S., Lavrinovich A. A., Cherpak N. T. (2020)
Pinheiro L. B. L. G. - Magnetic flux avalanches in Nb/NbN thin films, Caputo M., Cirillo C., Attanasio C., Johansen T. H., Ortiz W. A., Silhanek A. V., Motta M. (2020)
Vodolazov D. Yu. - Flux flow instability in type II superconducting strips: Spatially uniform versus nonuniform transition (2020)
Leo A. - Critical phenomenon of vortex motion in superconductors: Vortex instability and flux pinning, Nigro A., Grimaldi G. (2020)
Cirillo C. - Ultrathin superconducting NbRe microstrips with hysteretic voltage-current characteristic, Caputo M., Parlato L., Ejrnaes M., Salvoni D., Cristiano R., Pepe G. P., Attanasio C. (2020)
Bozhko D. A. - Magnon–phonon interactions in magnon spintronics, Vasyuchka V. I., Chumak A. V., Serga A. A. (2020)
Ekino T. - Break-junction tunneling spectra of Bi2212 superconducting ceramics: Influence of inhomogeneous d-wave-Cooper-pairing and charge-density-wave order parameters, Gabovich A. M., Li M. S., Szymczak H., Voitenko A. I. (2020)
Kabanov V. V. - Electron-electron and electron-phonon relaxation in metals excited by optical pulse (2020)
Fil D. V. - Vortex generation in a superfluid gas of dipolar chains in crossed electric and magnetic fields, Shevchenko S. I. (2020)
Bondarenko S. I. - Transport and magnetic properties of a superconducting closed loop containing a thin-film quantum interferometer, Koverya V. P., Krevsun A. V. (2020)
Жалімас Д. - Україна між Сходом і Заходом або між спадщиною тиранії та традицією свободи (2019)
Савчин М. - Парламентська автономія і конституціоналізм (2019)
Іванова А. - Право законодавчої ініціативи народу в контексті законопроекту № 1015 і сучасних дискусій (2019)
Ставнійчук М. - Інститут конституційної скарги в механізмі гарантування та розвитку конституційного ладу України: теоретичні та практичні проблеми реалізації (2019)
Слюсарчук Х. - Парламентські Комітети в Україні: реформування задля підвищення ефективності (2019)
Дубас В. - Європейські стандарти сучасного парламентаризму (за позиціями Європейської комісії "За демократію через право") (2019)
Конституційний огляд (2019)
Бориславська О. - Amicus curiae щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Савчин М. - Amicus curiae щодо конституційності Указу Президента України № 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів від 21 травня 2019 року (2019)
Содержание (2020)
Шестопалов В. М. - Термогидродинамическое моделирование влияния глубинных разломов и каналов дегазации на динамику подземных вод, Богуславский А. С. (2020)
Лобова Г. А. - Тепловой поток, термическая история материнской нижнеюрской тогурской свиты и нефтегазоносность Бакчарской мезовпадины (юго-восток Западной Сибири), Меренкова А. С., Кузьменков С. Г. (2020)
Гордиенко В. В. - Зоны современной активизации территории Украины, Гордиенко И. В., Гордиенко Л. Я., Завгородняя О. В., Логвинов И. М., Тарасов В. Н. (2020)
Рокитянский И. И. - Особенности исследования глубинной электропроводности Луны и Земли, Терешин А. В. (2020)
Цветкова Т. А. - Сейсмотомография мантии под Днепровско-Донецкой впадиной и ее окружением. Часть I, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2020)
Герасименко О. О. - Нейромережеве моделювання в задачі локалізації джерел землетрусів території України, Шумлянська Л. О., Надежка Л. І., Ганієв О. З., Пивоваров С. П., Остапчук Н. М., Шипко Н. Л. (2020)
Babayev M. S. - Assessmemt of hydrocarbon potential of uplift structures in sedimentary basins from their geological history (Ateshgah structure in Baku Archipelago) (2020)
Кирилюк В. П. - О некоторых аспектах изучения возрастных соотношений породных комплексов Украинского щита (2020)
Садыгова Г. Р. - Гравитационные аномалии Юго-Восточного Кавказа (2020)
Шаров Н. В. - Важный вклад в экспериментальную сейсмологию (2020)
Пам'яті Ігоря Васильовича Попадюка (1954—2020) (2020)
Мацук Ю. А. - Обґрунтування технології безглютенових кексів із додаванням насіння чіа, Колпікова Є. О., Іщенко Н. В. (2019)
Шелудько В. М. - Використання борошна зернових культур у технології біскотті (2019)
Хомич Г. П. - Використання вторинної рослинної сировини в технології солодких страв та оздоблювальних напівфабрикатів, Горобець О. М., Левченко Ю. В., Ткач Н. І., Добринь Ю. C. (2019)
Хомич Г. П. - Комплексне використання журавлини в технології борошняних виробів, Горобець О. М., Левченко Ю. В., Медведь Л. М., Лебеденко Т. Є. (2019)
Nan H. - Vegetable protein blend technology for vegetarian sausages, Kondratjuk N. V., Stepanova T. M., Afanasiiev O. V., Sytnyk K. I., Dyshuk A. V., Suprunenko K. Ye. (2019)
Пасічний В. М. - Розробка технології паштету печінкового підвищеної харчової цінності, Топчій О. А., Ткач Н. І., Гередчук А. М. (2019)
Самілик М. М. - Перспективи виробництва кисломолочного напою, збагаченого борошном кунжуту, Сюаньсюань Цзін, Івченко С. С. (2019)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Розробка технології бісквітного напівфабрикату, збагаченого мінеральними речовинами, Рогова А. Л., Чоні І. В., Терещенко М. В. (2019)
Романчук І. О. - Стан і перспективи гармонізації національних стандартів харчової галузі з міжнародними та європейськими, Копилова К. В., Вербицький С. Б., Козаченко О. Б. (2019)
Бірта Г. О. - Сортова ідентифікація та аналіз безпечності волоського горіха, Бургу Ю. Г., Горячова О. О., Ковальчук Х. І. (2019)
Ткаченко А. С. - Наукове обґрунтування впровадження системи насср під час виробництва соків, Суткович Т. Ю., Горячова О. О., Сокіл А. А., Ковальчук Х. І. (2019)
Офіленко Н. О. - Дослідження впливу якості на конкурентоспроможність продукції із сурімі імітованої, Назаренко В. О. (2019)
Шпак С. В. - Дослідження якості кольоропередавання світлодіодних ламп і світильників, Губа Л. М., Басова Ю. О., Багіров С. А. огли, Кожушко Г. М. (2019)
Гладій М. В. - Теоретик, практик, організатор дослідної справи у тваринництві України, Полупан Ю. П., Ковтун С. І., Бородай В. П., Бородай І. С. (2020)
Антоненко С. Ф. - Вплив інтенсивності вирощування телиць української чорно-рябої молочної породи в різні вікові періоди на майбутню молочну продуктивність (2020)
Войтенко С. Л. - Оцінка бугаїв голштинської породи за молочною продуктивністю їх дочок, Сидоренко О. В. (2020)
Іляшенко Г. Д. - Господарськи корисні ознаки великої рогатої худоби молочних порід в племінних господарствах Кіровоградської області (2020)
Кочук-Ященко О. А. - Застосування концепції бажаного типу у стаді джерсейської породи, Кучер Д. М. (2020)
Krugliak А. Р. - Variability and heredity of the bull`s breeding value of different genealogical formations of the Holstein breed, Krugliak Т. О. (2020)
Любинський О. І. - Продуктивні якості корів різних селекційних груп буковинського заводського типу української червоно-рябої молочної породи, Каспров Р. В. (2020)
Пендюк А. Р. - Формування екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи за поглинального схрещування, Федорович В.В., Мазур Н. П. (2020)
Polupan Yu. P. - Durability and efficiency of lifetime use of Red-and-White Dairy cattle, Melnik Yu. F., Biriukova О. D., Peredriy М. М. (2020)
Ротари Д. - Воспроизводительные качества баранов молдавского типа каракульской породы (2020)
Філіпенко І. Д. - Вплив бугаїв-плідників на молочну продуктивність та якісний склад молока корів в умовах прив’язного утримання (2020)
Метлицька О. І. - Особливості імуногенетичної структури свиней вітчизняних порід, придатних для ксенотрансплантації, Рик Т. М., Россоха В. І., Саєнко А. О. (2020)
Сировнєв Г. І. - Наявність потенційного збудника колібактерізу у популяції свиней локальної селекції української м’ясної породи, Микитюк В. В., Хмельова О. В. (2020)
Ковтун С. І. - Стан та перспективи ініційованих професором В. Ю. Недавою досліджень з нанобіотехнології, Щербак О. В., Люта І. М., Шевченко Т. В. (2020)
Ільницька Т. Є. - Поліський кінь: історія походження та сучасний стан, Сидоренко О. В., Ягусевич Ю. С., Лещенко Н. М. (2020)
Почукалін А. Є. - Діахронічний розвиток заводських ліній та споріднених груп бурої карпатської худоби за поколіннями, Прийма С. В., Різун О.В. (2020)
Rieznykova N. L. - Characteristics of milk fat of Grey Ukrainian cattle breed (2020)
Хмельничий Л. М. - Фенотипова консолідованість корів бурих порід за лінійними ознаками екстер’єрного типу, Вечорка В. В. (2020)
Правила для авторів (2020)
Список авторів (2020)
Титул, зміст (2019)
Життя, присвячене авіації Башта Трифон Максимович (1904-1987) (2019)
Корчак О. С. - Розвиток методів конструювання гідроліній та їх розведень в системах керування гідравлічними пресами (2019)
Коноваленко В. О. - Aналіз математичних моделей кавітації при чисельному моделюванні (2019)
Лукьянов П. В. - Оптимальное течение жидкости в плоском канале при наличии легкопроницаемой шерохватости (2019)
Руденко А. А. - Повышение кавитационно-эрозионных качеств шнекоцентробежных ступеней в насосах общепромышленного назначения, Куценко В. А., Ткач П. Ю. (2019)
Лурье Я. З. - Динамические характеристики объемного гидропривода станка для резания труб на основе усовершенствованной математической модели, Гасюк А. И., Цента Н. Е., Аврунин А. Г. (2019)
Тарасенко Т. В. - Визначення відсоткового вмісту води в авіаційному паливі, Бадах В. М., Жулай А. В. (2019)
Лукашенко В. М. - Багатокритеріальна модель якісної оцінки та вибору сучасних імпульсних рефлектометрів, Аксьонов С. Ф., Топчій С. М., Чичужко М. В. (2020)
Філімонов С. О. - Розробка програмного забезпечення для аналізу біопотенціалів, Бачеріков Д. С., Батраченко О. В., Філімонова Н. В. (2020)
Boiko V. V. - Improvement of logistics system of municipal transport management (2020)
Павлов В. В. - Практика завантаження операційної системи, що міститься на цифровому носії інформації в середовищі віртуальної машини (2020)
Гаген В. А. - Застосування бази стандартів для розробки систем цифрових медичних записів, Палагіна О. А., Івченко О. В., Палагін В. В. (2020)
Миронець І. В. - Автоматизована система захисту програмного забезпечення для операційної системи ANDROID, Пономаренко В. М. (2020)
Solodovnik T. V. - Research on the efficiency of use of natural polymer flocculants in the process of water solution purification, Kultenko V. S., Slis A. A. (2020)
Столяренко Г. С. - Переробка вуглекислоти відпрацьованих газів електростанцій (2020)
Авіна С. І. - Дослідження кінетики процесу окиснювального амонолізу метану, Фандеєва А. А., Гринь Г. І. (2020)
Громико А. В. - Використання природних сорбентів в процесах очищення поглинальних розчинів поташу виробництв аміаку, Столяренко Г. С., Позігун М. В. (2020)
Демчук І. М. - Cинтез гідразину як метод очищення стоків виробництва карбаміду, Столяренко Г. С., Вязовик В. М. (2020)
Сухацький Ю. В. - Кавітація у комбінованих технологіях очищення стічних вод від толуену, Знак З. О., Капаціла С. М., Садова І. Б. (2020)
Бондаренко Ю. Ю. - Розробка комплексного методу визначення санітарного стану деревних насаджень, Топтун А. В. (2020)
Миронюк Т. В. - Автоматизація управління водними мікроекосистемами, Римар Є. П. (2020)
Філімонов С. О. - Розрахунок сил, що виникають при створенні вібрацій за допомогою smart piezoceramics, та дослідження їх розподілу у плужному відвалі, Ященко С. С., Батраченко О. В., Філімонова Н. В. (2020)
Палагін В. В. - Моделювання та аналіз роботи внутрішньої телефонної мережі на базі IP-станції з використанням протоколу SIP, Чорній А. М., Івченко О. В., Євтушенко І. О. (2020)
Нескородева Т. В. - Постановка задач подсистемы аудита предпосылки среднего уровня ИТ СППР (2020)
Колесніков К. В. - Підвищення ефективності управління проектом на основі використання on-line комплексу Wrike, Замосенчук Д. В., Федонюк В. В. (2020)
Миронець І. В. - Функціональні можливості та оптимізація роботи автоматизованої системи управління тату-обладнанням, Луценко Б. О. (2020)
Мисник Б. В. - Проблеми інформаційно-аналітичного супроводу функціонування і розвитку підприємств поліграфічної галузі в умовах конкуренції, Капітан Р. Б., Мисник Л. Д., Манзюра О. В. (2020)
Палагин В. В. - Нелинейные методы оценивания параметров сигнала на фоне асимметрично-эксцессных негауссовских коррелированных помех, Ведерников Д. А. (2020)
Столяренко Г. С. - Метод "мягкого облучения" при избирательном растворении злокачественных опухолей в предварительно озонированных растворах, Вязовик В. Н. (2020)
Дзігора Ю. В. - Методи регенерації мембран у сфері очищення стічної води, Столяренко Г. С. (2020)
Вязовик В. М. - Дослідження процесу синтезу формальдегіду і метанолу електронним каталізом (2020)
Ромась А. А. - Перспективи використання сенсорного методу для визначення якості ґрунтів, Гуцол М. А., Нагірняк С. В., Донцова Т. А. (2020)
Діброва О. С. - Визначення критичних режимів розвитку процесів горіння піротехнічних нітратно-металевих сумішей в умовах зовнішніх термічних дій, Кириченко О. В., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А., Колінько С. О., Бутенко Т. І., Цибулін В. В. (2020)
Хандюк М. В. - Очищення зерна зеленого горошку від сторонніх домішок (2020)
Крейда Р. М. - Особливості виготовлення ротора для поплавкового гіроскопа в умовах виробництва, Мацепа С. М., Гордієнко В. І., Голуб М. В. (2020)
Поворознюк В. В. - 10-річний ризик основних остеопоротичних переломів у жінок із ревматоїдним артритом за українською моделлю FRAX, Григор’єва Н. В., Іваник O. C. (2020)
Хвисюк О. М. - Дослідження напружено-деформованого стану моделей фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду, Павлов О. Д., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2020)
Марциняк С. М. - Хірургічне лікування багатоплощинних деформацій нижніх кінцівок до закриття зон росту в дітей із рахітоподібними захворюваннями, Страфун С. С. (2020)
Оліфіренко О. І. - Вивчення структурних порушень колінного суглоба кролів при моделюванні остеоартриту та внутрішньосуглобовому введенні збагаченої тромбоцитами плазми і концентрату аспірату кісткового мозку, Савосько С. І. (2020)
Синяченко О. В. - Оптимизация вторичной профилактики переломов костей при остеопорозе у менопаузальных женщин и роль коморбидного метаболического синдрома, Климовицкий Ф. В., Морозюк Д. М., Ермолаева М. В., Верзилов С. Н., Ливенцова Е. В. (2020)
Дунай О. Г. - Лікування діафізарних переломів кісток нижньої кінцівки методом БІОС при політравмі, Пашков Ю. А., Гузенко В. А., Мороз В. С., Дедов А. А., Богатирьов Н. Б., Оксенюк В. Л. (2020)
Науменко Л. Ю. - Особливості консервативного лікування хворих з післятравматичними контрактурами міжфалангових суглобів пальців кисті, Костриця К. Ю., Маметьєв А. О. (2020)
Вітковський А. М. - Особливості оптимізації хірургічного лікування лійкоподібної деформації грудної клітки з використанням торакометрії, Фіщенко Я. В., Кравчук Л. Д. (2020)
Рушай А. К. - Напівжорсткі індивідуальні етапні функціональні пов’язки при дистракційному заміщенні дефекту кісток гомілки після переломів, Климовицький В. Г., Мартинчук О. О., Байда М. В., Жагдаль А. А. (2020)
Рощін Г. Г. - Єдині протоколи надання екстреної медичної допомоги як елемент цивільно-військової взаємодії на територіях проведення спеціальних операцій в Україні, Мазуренко О. В., Гуменюк К. В., Кузьмін В. Ю., Сличко І. Й., Іванов В. І., Дорош В. М., Гуменюк Н. І. (2020)
Сулима В. С. - Сучасний тренд викладання дисципліни "травматологія та ортопедія". Next Level, Філяк Ю. О., Красновський В. М. (2020)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2020)
Никонов В. В. - Кафедре медицины неотложных состояний и медицины катастроф ХМАПО 40 лет (2020)
Забашта В. Ф. - Етапи становлення екстреної невідкладної допомоги на Слобожанщині (2020)
Лоскутов О. А. - Мультимодальна малоопіоїдна анестезія: компоненти й механізми формування, Бондар М. В., Овсієнко Т. В. (2020)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Обзор международных рекомендаций по нутритивной поддержке у больных с COVID-19, находящихся в отделении интенсивной терапии (2020)
Ніконов В. В. - Інфузійна терапія при пневмонії: що нового?, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2020)
Галушко О. А. - Небезпеки і труднощі під час діагностики інфаркту міокарда у пацієнтів з цукровим діабетом (огляд літератури та власний досвід), Болюк М. В. (2020)
Пилипенко М. М. - Провідні патофізіологічні порушення в організмі у разі гострої кишкової непрохідності (клінічна лекція), Бондар М. В. (2020)
Бишовець С. М. - Однобічна субарахноїдальна блокада для інтраопераційного знеболювання пластики пахового каналу, Дзюба Д. О. (2020)
Колесников В. Г. - Результати оцінки когнітивних порушень у ранній післяопераційний період у кардіохірургічних пацієнтів з артеріальною гіпертензією, оперованих в умовах штучного кровообігу (2020)
Фуркало О. С. - Кардіопротективний ефект нітрогліцерину при невідкладній черезшкірній ендоваскулярній реваскуляризації міокарда в пацієнтів похилого віку з гострим коронарним синдромом, Лоскутов О. А., Дзюба Д. О., Максаков А. О., Хохлов А. В., Тодуров Б. М. (2020)
Філик О. В. - Алгоритм відлучення від штучної вентиляції в дітей із різними формами гострої дихальної недостатності (2020)
Доморацкий А. Э. - Особенности интенсивной терапии крайне тяжелого течения острой аутоиммунной демиелинизирующей полинейрорадикулопатии (синдром Гийена — Барре), Крыжевский В. В., Свинтуковский М. Ю., Дубинина Л. В., Иванова Г. П. (2020)
Марков Ю. І. - Проблеми медичної етики з позиції анестезіолога (2020)
Голяновский О. В. - Синдром задней обратимой энцефалопатии (posterior reversible encephalopathy syndrome — PRES) в акушерстве, Падалко А. А., Мехедко В. В., Жежер А. А., Халанская О. А., Падалко Е. Ю., Жежер Н. П. (2020)
Бондар М. В. - Життєво небезпечні ускладнення хронічного алкоголізму: в центрі уваги синдром позиційного стиснення (демонстрація клінічного спостереження), Пилипенко М. М., Прокопів М. М., Трепет Л. М., Трепет Г. С., Єльська О. Ю., Полоневич О. А. (2020)
Крижановський В. Є. - Клінічний випадок гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST, що ускладнився повною АВ-блокадою, гострою серцевою недостатністю та раптовою зупинкою кровообігу, Красюк В. Б., Данилова Г. О., Дзюба Д. О. (2020)
Кучинська І. А. - Сучасні підходи до діагностики і лікування гострої печінкової недостатності в дорослих (за даними EASL Clinical Practical Guidelines of the management of acute (fulminant) liver failure 2018—2019 in adult), Дронов О. І., Цимбалюк Р. С., Уваров В. Ю., Сотнік І. В. (2020)
Строкань А. М. - Судинний доступ у складних онкогематологічних пацієнтів (клінічний випадок), Субботін В. Ю. (2020)
Шворов С. А. - Визначення врожайності пшениці з використанням програмно-апаратних засобів john deere 9670STS та сенсорного обладнання Slantrange 3P, Пасічник Н. А., Опришко О. О., Марцифей А. І., Юхименко А. С. (2020)
Савченко В. В. - Вплив відхилення напруги на швидкість транспортера електротехнологічного комплексу для передпосівної обробки насіння в магнітному полі, Синявський О. Ю., Потороча Д. О. (2020)
Заєць Н. А. - Діагностика та аналіз функціонування первинних вимірювальних перетворювачів , Власенко Л. О., Штепа В. М., Савчук О. В. (2020)
Фіалко Н. М. - Порівняльний аналіз ексергетичної ефективності теплоутилізаційних систем різного призначення, Степанова А. І., Навродська Р. О., Шевчук С. І. (2020)
Левкін Д. А. - Автоматизація досліджень багатошарових систем (2020)
Никифорова Л. Є. - Біотехнічна система лазерної обробки насіння соняшнику, Олендер П. С. (2020)
Рамш В. Ю. - Підвищення ефективності проведення ремонтно-обслуговуючих робіт технологічних ліній на основі діагностування, Потапенко М. В., Шаршонь В. Л. (2020)
Дешко В. І. - Оцінювання динкаміки енергопотреби будівель масової забудови з урахуванням ексергетичної моделі теплового комфорту, Білоус І. Ю., Буяк Н. А., Гурєєв М. В. (2020)
Чміль А. І. - Моделювання процесу електроімпульсної обробки тваринницьких відходів, Олійник Ю. О. (2020)
Nesvidomin A. V. - Modeling of the particle motion trajectory on the surface in its internal coordinates (2020)
Василенков В. Є. - Ресурсозберігаюча технологія кормоприготування із застосуванням лабораторії з визначення калорійності кормів, Кльоц О. А. (2020)
Корж О. М. - Сучасні аспекти діагностики та лікування ішемічної хвороби серця (2020)
Махаринська О. С. - Множинні ендокринні неоплазії у практиці терапевта та лікаря сімейної медицини, Пожар В. Й., Дорошенко О. В., Шевчук М. І. (2020)
Бойко В. В. - Зміни мікрофлори тонкого кишечника у хворих із гострою кишковою непрохідністю, Лихман В. М., Шевченко О. М., Білодід Є. О., Волченко І. В., Кулик І. А., Токарев А. В. (2020)
Кравцов О. В. - Можливості імунологічних досліджень в оцінці готовності опікових ран до шкірної пластики, Клімова О. М., Дроздова Л. А., Курбанов Т. А., Гопко А. О. (2020)
Тимченко М. Є. - Вибір тактики хірургічних втручань у хворих із високим ризиком розвитку неспроможності анастомозів (2020)
Вєсіч Т. Л. - Особливості системи гемостазу у жінок із тромбофілією як один із причинних факторів невдалих спроб екстракорпорального запліднення, Таравнех Д. Ш. (2020)
Громакова И. А. - Блокада иммунных контрольных точек при терапии рака грудной железы, Сорочан П. П., Прохач Н. Э., Понамарев И. Н., Громакова И. С., Полозова М. В. (2020)
Садчикова М. В. - Інгібітори циклінзалежних кіназ 4/6 у комбінації з інгібіторами ароматази у лікуванні метастатичного раку молочної залози (клінічне спостереження), Синявіна Л. В., Отченаш Н. М. (2020)
Літовченко Т. А. - Аналіз клініко-анамнестичних показників у дітей різних вікових груп, хворих на епілепсію, Сухоносова О. Ю., Екзархова А. І., Оленич В. Б. (2020)
Абдуллаев Р. Я. - Дегенеративная болезнь дисков у лиц молодого возраста. Методы медицинской визуализации, Ибрагимова К. Н., Мамедов И. Г., Абдуллаев Р. Р. (2020)
Куфтеріна Н. С. - Особливості психоемоційних порушень у пацієнтів молодого віку, які страждають на хронічні радикулопатії вертеброгенного генезу (2020)
Кочина М. Л. - Концепція організації інформаційних процесів у зоровій системі людини, Яворський О. В., Маслова Н. М. (2020)
Мірошнік Д. М. - Застосування комплексного нуклеотидного препарату в лікуванні офтальмологічних проявів хвороби Шегрена (2020)
Овчаренко Ю. С. - Аналіз доцільності застосування збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні андрогенетичної алопеції, Салєнкова О. А. (2020)
Крутько В. С. - Влияние генотипической изменчивости M. tuberculosis на течение туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью, Николаева Л. Г., Майстат Т. В., Опарин А. А., Рогожин А. В. (2020)
Шевченко-Макаренко О. П. - МікроРНК-122 як біологічний маркер хронічного вірусного гепатиту С, Шостакович-Корецька Л. Р., Досенко В. Є., Древицька Т. І. (2020)
Боброва О. В. - Шляхи вирішення проблеми профілактики та основні реабілітаційні заходи при токсоплазмозі в Україні, Нартов П. В., Кривонос К. А., Загороднєва О. В. (2020)
Литвин К. Ю. - Клінічні паралелі при інфекційних захворюваннях центральної нервової системи у пацієнтів із ВІЛ, Шостакович-Корецька Л. Р., Чикаренко З. О., Кушнєрова О. А., Будаєва І. В., Білоконь О. О. (2020)
Грек І. І. - Якість життя хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в умовах уживання алкоголю, Рогожин А. В., Кушнір В. Б., Заікіна Ю. О., Кочуєва М. М. (2020)
Голочалова І. М. - Методологічні аспекти бухгалтерського обліку виконання договорів державно-приватного партнерства в контексті інноваційного вектора економіки (2019)
Гринь В. П. - Сучасні проблеми облікового забезпечення стратегічного управління (2019)
Жиглей І. В. - Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності?, Захаров Д. М. (2019)
Ковальчук В. В. - Порядок облікового відображення операцій з приймання та передачі об’єкту концесії за умови їх відображення в поза балансом (2019)
Legenchyk S.F. - Historical aspects of development of accounting in credit unions in the second half of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century, Lagovska O.A. (2019)
Лисенок О. В. - Теоретичний аналіз міжнародних систем оцінки фінансового стану банків (2019)
Литвинчук І. В. - Класифікація доходів загальноосвітніх навчальних закладів: критичний огляд, Прохорчук Н. О. (2019)
Паянок Т. М. - Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрямки вдосконалення (2019)
Петрук О. М. - Врахування фактору зовнішньоекономічної діяльності при визначенні кредитоспроможності суб’єкта господарювання, Новак О. С., Маркович Т. Г. (2019)
Пиріжок С. Є. - Удосконалення класифікації нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку, Мельник Е. Г. (2019)
Саух І. В. - Формування системи стратегічного контролю як напрям забезпечення фінансової безпеки підприємства, Виговська Н. Г. (2019)
Тітарчук М. І. - Розвиток форм організації економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства (2019)
Фокін О. К. - Розвиток методичних положень економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств (2019)
Царук В. Ю. - Вплив міжнародних моделей корпоративного управління на розвиток облікової практики (2019)
Чижевська Л. В. - Транспарентність фінансової звітності, складеної за МСФЗ, як інструмент антикорупційної діяльності в Україні, Корецька Ю. І., Паламарчук А. С. (2019)
Щирська А. Ю. - Побудова адаптивної системи бухгалтерського обліку в розширенні спектру звітності для забезпечення якості інформаційних ресурсів (2019)
Hribov M. - Covert Questioning as an Instrument of Pre-Trial Investigation of Crimes, Venediktov A., Venediktova Yu. (2020)
Заєць І. С. - Особливості кримінальної відповідальності за перешкоджання професійній діяльності журналістів, Марко С. І. (2020)
Гетьман А. Д. - Способи незаконного заволодіння важливим особистим документом (2020)
Атаманов О. М. - Зміна повідомлення про підозру на досудовому розслідуванні (2020)
Щербатюк В. М. - Козацьке право Запорозької Січі в контексті українського правотворення, Сокур Ю. В., Орищенко Ю. В. (2020)
Андреєв Д. В. - Філософсько-правовий аналіз забезпечення права на інформацію в Україні, Іванченко Д. В. (2020)
Брисковська О. М. - Соціально-психологічна характеристика особи, яка вчиняє шахрайство в мережі Інтернет (2020)
Зінсу О. І. - Соціальні та юридично-психологічні аспекти домашнього насильства (2020)
Калінніков О. В. - Генеза законодавства щодо досудового розслідування за відсутності підозрюваного (in absentia) у період незалежності України (2020)
Камінська Н. В. - Реалізація конституційного права людини на таємницю телефонних розмов в Україні, Джуська А. В., Шемчук В. В. (2020)
Ялова О. В. - Шляхи та форми реалізації мовного законодавства в Україні (2020)
Саркісян В. М. - Типологія громадського контролю за виборами в сучасному конституційно-правовому вимірі (2020)
Спринчук С. В. - Особливості професійної підготовки працівників підрозділів ювенальної превенції (2020)
Кравченко І. М. - Правовий статус "військовополонений" і "цивільний заручник" у контексті норм міжнародного гуманітарного права та проведення операції Об’єднаних сил (АТО) на Сході України (2020)
Грига М. А. - Кримінальна відповідальність за підкуп виборця та учасника референдуму: міжнародний досвід (2020)
Довгань О. О. - Міжнародно-правове регулювання права на свободу вираження поглядів у професійній діяльності журналістів (2020)
Джужа О. М. - Історико-правове дослідження кримінально-виконавчої системи України (2020)
Гусарєв С. Д. - Теоретико-правове дослідження правових відносин у сфері прикордонної безпеки України (2020)
Музичук О. М. - Розроблення адміністративно-правових засад функціонування публічної служби в правоохоронній сфері України (2020)
Баула О. В. - Неоколоніалізм як аспект глобалізації, Саржан Ю. О. (2020)
Вісин В. В. - Політико-правові чинники функціонування кредитних кооперативних установ у Волинській губернії в другій половині XIX століття, Вісин О. О., Вісина Т. М. (2020)
Захарченко В. І. - Суперпозиція основних напрямів нової регіональної політики України та розвинених країн (у контексті використання зарубіжного досвіду) (2020)
Вахович І. М. - Проблеми та перспективи розвитку автомобілебудування в Україні, Камінська І. М., Волинчук Ю. В. (2020)
Корецька Н. І. - Оцінка рівня конкурентоспроможності фермерського господарства в регіонах України, Мартинюк Н. І. (2020)
Паленичак О. В. - Конкурентоспроможність аграрних підприємств регіону та перспективні напрями її підвищення (2020)
Шубалий О. М. - Розвиток соціальної інфраструктури у сферах житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку регіону (2020)
Адаменко О. М. - Еколого-економічні наслідки катастрофічних паводків та їх подолання на Дністровському інженерно-екологічному полігоні, Зорін Д. О., Мосюк М. І., Радловська К. О. (2020)
Битов В. П. - Методи управління як спосіб впливу в досягненні цілей підприємства, Кадебська Е. В. (2020)
Дашко І. М. - Антикризове управління в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2020)
Завражний К. Ю. - Комунікаційні бізнес-процеси промислових підприємств: визначення та систематизація (2020)
Легомінова С. В. - Концептуальні основи управління товарними запасами підприємства, Воскобоєва О. В., Ромащенко О. С. (2020)
Лопушинська О. В. - Особливості управління маркетинговою діяльністю на підприємствах кондитерської галузі при здійсненні ЗЕД, Панова Я. Г., Стовба А. О. (2020)
Сазонова Т. О. - Роль психологічних методів управління у формуванні ефективної діяльності підприємства, Єріна В. В. (2020)
Островська Г. Й. - Розвиток системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства на основі методології пошуку та оцінювання прихованих можливостей нововведень (2020)
Нужна О. А. - Аналітичне дослідження обсягів реалізації продукції сільськогосподарських підприємств Волинської області з розподілом їх за розмірами, Тлучкевич Н. В. (2020)
Скоморович І. Г. - Місце інвестиційних фондів на ринку фінансових послуг (2020)
Дейнега І. О. - Роль фірмових кольорів в управлінні брендами закладів вищої освіти (2020)
Дзямулич М. І. - Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні, Чиж Н. М. (2020)
Кощій О. В. - Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні (2020)
Шубала І. В. - Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону, Гордійчук А. І. (2020)
Bekh V. P. - Universal Matrix of Modern Market: Sociological Context, Bekh Y. V. (2019)
Block J. H. - Rural Entrepreneurship: Between Start-ups, Hidden Champions and Family Businesses (2019)
Christensen M. K. - Learning And and Leading: A a Search For for Correlation, Dobrenen W. P. (2019)
Debbins P. P. - Securing Ukraine through Cyber Financial Crimes Mitigation (2019)
Dielini M. M. - Risk-Management iIn Public Authorities: International Aspect (2019)
Deineko O. T. - A General Overview oOf tThe Modern Legal Aid System oOf Ukraine, Deineko L.V. (2019)
Sapun K. V. - The Political Aspect of the Development of Motor Transport in Poland (2019)
Strashynska L. V. - Implementation of International Standards as the Way OF ENSURINGto Ensure the Safety of Food Products (2019)
Полянська А. С. - Стратегічні імперативи планування розвитку закладів вищої освіти, Тимошенко Д. В. (2019)
Romanovskyi O. O. - Innovation in University Education as a Factor of Sustainable Development of Ukraine. Theoretical Approach, Romanovska Yu. Yu. (2019)
Васильєва С. О. - Підготовка вчителів у 50-60 роки ХХ ст (2020)
Мороз Я. Е. - Систематизація науково-педагогічної спадщини Бориса Коротяєва (2020)
Тєтєрєв В. О. - Соціально-економічні передумови самостійної роботи студентів з використанням e-learning в Україні (2020)
Myhovych I. V. - The impact of the ERASMUS+ programme on the internationalization of higher education in Ukraine (2020)
Бадер С. О. - Технологія навчального тренінгу як засіб формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО (2020)
Безбородих С. М. - Технологія формування конкуренто-спроможності у майбутніх педагогів (2020)
Варяниця Л. О. - Системний аналіз категорії "дизайн-мислення" (2020)
Вікторенко І. Л. - Реалізація конструктивістського підходу в підготовці майбутніх учителів (на прикладі навчання природничих дисциплін та методики їх викладання в початковій школі), Горобець Л. В., Чернишова І. В. (2020)
Гліченко О. О. - Детермінанти академічної прокрастинації здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (2020)
Гуцкало О. О. - Використання можливостей медіапростору для реалізації освітніх стандартів під час вивчення зарубіжної літератури, Бахмет М. Ю. (2020)
Жамардій В. О. - Проектування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів, Гордієнко О. В. (2020)
Желанова В. В. - Суб’єктний контекст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2020)
Заїка А. Ю. - Обґрунтування і реалізація методики підготовки майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності (2020)
Красносельська К. М. - Творчий потенціал медіа мистецтва та його використання в сучасній художній практиці (2020)
Кашинська О. Є. - Аналіз досліджень з проблем підготовки фахівців для туризму та готельно-ресторанної справи (2014 – 2019 рр.) (2020)
Ли Вейхуа. - Исследование моделей дистанционного обучения в Интернете в условиях глобализации (2020)
Мордовцева Н. В. - Теоретичні підходи до навчання культури мовлення майбутніх учителів початкових класів (2020)
Павлюк О. М. - Особливості використання лекції-презентації в закладах вищої освіти в сучасних умовах (2020)
Починкова М. М. - Роль методу моделювання в розробці системи формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2020)
Прошкін В. В. - Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей засобами цифрових технологій (2020)
Степаненко В. В. - Підходи до класифікації наочних засобів у підготовці фахівців з технологій медичної діагностики та лікування (2020)
Трухан А. В. - Аналіз стану розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів до надання фасилітативної педагогічної підтримки сімей в Україні (2020)
Цалапова О. М. - Методичні аспекти вивчення біографії письменників у початкових класах (2020)
Цибулько Л. Г. - Особливості системи початкової освіти в Німеччині, Пилипенко Г. С., Стародубцева Д. І. (2020)
Шехавцов М. О. - Обґрунтування педагогічної умови формування інформаційної культури в умовах інформаційно-гібридної війни (2020)
Актуальне інтерв`ю (2018)
Андре Б. А. - Верховенство права у практиці конституційного суду Бельгії, Верідт В. (2018)
The Rule of law in the case law of the Belgian Constitutional Court (2018)
Конституційний огляд (2018)
Бучковські Л. - Національний референдум в республіці Польща у світлі пропозицій Змін до Закону від 14 Березня 2003 року (2018)
National Referendum in the Republic of Poland in the light of the proposal of the Act of 14 March 2003 (2018)
Литвин В. - Особливості та наслідки поділу і дуалізму виконавчої влади в рамках різних видів напівпрезиденталізму (2018)
Кобрин В. - Прем’єр-міністр України у системі стримувань та противаг влади сучасної конституційної моделі української держави (2018)
Бернацький Б. - Національні та європейські стандарти щодо заборони політичних партій (2018)
Никорак О. - Доктринальні підходи визначення конституційної ідентичності (2018)
Рабінович С. - Протестантська етика і дух конституціоналізму (рецензія на монографію В. В. Джуня "Соціологія конституційного права") (2018)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність та адаптивна здатність гібридів кукурудзи залежно від способів поливу і вологозабезпеченості у посушливому Степу України, Іванів М. О. (2019)
Мазур З. О. - Неоднорідність селекційного матеріалу жита озимого при створенні самофертильних ліній, Миколайко В. П. (2019)
Кирпа М. Я. - Особливості зберігання насіння гібридів кукурудзи, Базілєва Ю. С., Лой О. Ю. (2019)
Кирпа М. Я. - Новий стандарт на зерно пшениці: особливості розроблення та застосування, Лупітько О. І., Моргун О. В. (2019)
Бандирська О. В. - Система керування вимірюваннями в лабораторіях аграрної галузі: проблеми впровадження та її ефективність (2019)
Астахова Я. В. - Вміст і витрати розчинних вуглеводів у рослинах різних сортів пшениці озимої залежно від строку сівби в північному Степу України, Гасанова І. І., Солодушко М. М. (2019)
Дудченко К. В. - Вплив різних систем удобрення на урожайність рису в умовах краплинного зрошення, Петренко Т. М., Флінта О. І., Дацюк М. М. (2019)
Ткаліч І. Д. - Виживаність рослин та урожайність зерна гречки залежно від агротехнічних заходів вирощування, Гирка А. Д., Ткаліч Ю. І., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я. (2019)
Вавринович О. В. - Вплив удобрення на видовий склад бур'янів у посівах гречки в короткоротаційній сівозміні, Качмар О. Й. (2019)
Андрійченко Л. В. - Сорти-дворучки ячменю озимого для вирощування в умовах півдня Миколаївської області, Лавришина О. Є. (2019)
Дудка М. І. - Агротехнічна і економічна ефективність вирощування амаранту волотистого (Amaranthus paniculatus L.) на зелений корм в північному Степу України (2019)
Цвей Я. П. - Вплив мінеральних добрив і попередників на витрати води пшеницею озимою та її продуктивність, Іваніна Р. В., Сенчук С. М. (2019)
Завалипіч Н. О. - Особливості перезимівлі рослин ячменю озимого залежно від строків сівби в умовах північного Степу України (2019)
Цилюрик О. І. - Роль чистого пару в накопиченні води і відновленні водного балансу в сівозміні, Шевченко М. С. (2019)
Дубицька А. О. - Вплив екологічно безпечних систем удобрення пшениці озимої на біологічну активність грунту в умовах зміни клімату, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Вавринович О. В. (2019)
Susol R. L. - The morphological composition of anatomic carcass parts in young piglets that belong to different breeds, Khalak V. I., Susol L. O., Tatsiy O. V. (2019)
Козырь В. С. - Конверсия корма в приросты бычков скороспелых и долгорослых мясных пород, Шевченко Т. В. (2019)
Гиль М. И. - Направленное формирование дойного стада крупного рогатого скота юга Украины с использованием полиморфизма структурных генов, Каратеева Е. И., Галушко И. А., Сметана А. Ю., Волков В. А., Трибрат Р. А., Горбатенко И. Ю. (2019)
Халак В. І. - Зв’язок біохімічних показників сироватки крові з відгодівельними і м’ясними якостями та фізико-хімічними властивостями найдовшого м’яза спини молодняку свиней великої білої породи (2019)
Волощук В. М. - Сучасні підходи у визначенні технологічних параметрів та розробці нових об’ємно-планувальних рішень реконструкції свинарських приміщень, Смислов С. Ю., Підтереба М. О., Підтереба О. І. (2019)
Шевченко М. С. - Енерго-економічна ефективність систем землеробства, Шевченко О. М., Кулик А. О., Швець Н. В., Шевченко С. М. (2019)
Черчель В. Ю. - Видатний вчений та успішний організатор науково-виробничих процесів у зерновиробництві, Гирка А. Д., Клименко Л. О. (2019)
Боденко Н. А. - Дослідник та аналітик, Десятник Л. М. (2019)
Десятник Л. М. - Життя – присвячене науці, Льоринець Ф. А. (2019)
Судак В. М. - До 95-річчя з дня народження Петра Івановича Сусідка, Горбатенко А. І. (2019)
Білоконь Л. М. - До 100-річчя з дня народження Володимира Івановича Бондаренка, Бондаренко А. С. (2019)
Шевченко М. С. - До 150-річчя з дня народження Івана Никаноровича Шевельова, Білоконь Л. М. (2019)
Бобрицька В. І. - Забезпечення академічної мобільності: досягнення й нові виклики для Європейського простору вищої освіти, Суліма Є. М. (2019)
Цибулько О. С. - Єдність теорії і практики як чинник виховання морально-етичних цінностей у євпропейських педагогічних концепціях періоду становлення індустріального суспільства (2019)
Михайлишин Г. Й. - Теоретичні основи проблеми формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми, Протас О. Л. (2019)
Олефіренко Т. О. - Використання тренінгів при підготовців майбутніх учителів до побудови професійної кар'єри (2019)
Скирда Т. С. - Формування академічної мобільності майбутніх бакалаврів з міжнародних відносин: контекст Болонських реформ (2019)
Биховець І. М. - Порівняльний аналіз педагогічних технологій професійної підготовки графічних дизайнерів в університетах провідних країн світу (2019)
Рябченко В. І. - Демократизація соціального середовища закладу вищої освіти як передумова розвитку особистісного потенціалу суб’єктів його діяльності (2019)
Мордоус І. О. - Предметне поле інституційної освіти: смисл і перспективи розвитку в Україні (2019)
Цибулько О.С. - Особливості нових вимірів духовності в пострадянському освітньому просторі (2019)
Gao W. - Innovative society: a social credit system in China (2019)
Кузьоменська Л. Г. - Комунікативна ефективність як функціональна мета мовних засобів (2019)
Рябека Є. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблем демократії в історико-філософському дискурсі (2019)
Бацуровська І. В. - Дослідження використання інтерактивних аудіовізуальних онлайн засобів при підготовці фахівців аграрного профілю в умовах інформаційно-освітнього середовища, Доценко Н. А., Горбатенко О. А., Кім Н. І. (2019)
Ільницька Г. С. - Дослідження факторів, що впливають на вибір професії фізичного терапевта, Ільницька Л. В., Очередько Л. В., Улаєва Л. О., Спузяк В. Б. (2019)
Джура О. Д. - Роль неперервної освіти у формуванні академічної культури педагогічних працівників у ЗВО, Рідей Н. М., Шовш К. С., Білецька А. В. (2020)
Сакун А. В. - Діалогізм як принцип сучасної освіти (2020)
Терепищий С. О. - Розвиток вищої освіти в умовах конфлікту: еволюція від суспільства знань до суспільства порозуміння, Хоменко Г. В. (2020)
Берегова Г. Д. - Філософія природи у світогляді особистості (2020)
Нікітенко В. О. - Креативно-інноваційний потенціал розвитку філософії лін-виробництва як чинника ощадливого виробництва (2020)
Множинська Р. В. - Міжконфесійні взаємини на теренах України в першій половині XVI ст. та їх вплив на освіту та культуру (2020)
Степаненко Л. М. - Наукова робота у професійній підготовці майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами (2020)
Мелентьєва Т. М. - Становлення та розвиток фармацевтичної освіти у Харкові, Кулакова О. М. (2020)
Цибулько О. С. - Духовність у освітньому просторі: проблеми впровадження та реалізації (2020)
Доценко Н. А. - Педагогічний зміст професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії в умовах інформаційно-освітнього середовища (2020)
Гречаник Н. І. - Організація практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті формування культурологічної компетентності (2020)
Денисенко Н. Г. - Компетентнісний підхід у системі формування професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури у Сполучених Штатах Америки, Марчук С. С., Табак Н. В., Найт Н. Ф. (2020)
Довбенко С. Ю. - Виховання толерантності у школярів в умовах полікультурного суспільства (2020)
Жукова Г. В. - Місце і роль позаакадемічної освіти в предметному полі філософії освіти (2020)
Кадлубович Т. І. - Креативні підходи до викладання соціогуманітарних дисциплін при навчанні представників покоління "Z”, Черняк Д. С. (2020)
Бринов В. В. - Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура (2020)
Шиманович А. О. - Історико-критична біблійна екзегеза з перспективи богослов’я ХХ та ХХІ століть (2020)
Дзвінчук Д. І. - Освітні тренди ХХІ століття, Озьмінська І. Д. (2020)
Подолякіна О. В. - Завдання сучасної освіти у перспективі трендів глобального розвитку (2020)
Дубініна В. О. - Історичні трансформації герменевтики М. Гайдеггера (2020)
Залужна А. Є. - Особливість взаємозв’язку духу, душі та тіла в релігійно­антропологічних пошуках В. Ф. Войно-Ясенецького, Веремейчик С. В. (2020)
Головченко О. І. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх фармацевтів у процесі навчання органічної хімії із використанням системи MOODLE (2020)
Науменко Н. В. - Шляхи формування та розвитку готовності викладача до впровадження інноваційних методів навчання в освітній процес закладів вищої освіти, Миронченко С. І., Козлов А. В. (2020)
Бринов В. В. - Етика бідних у християнському реалізмі (2020)
Франків Д. М. - Інтерпретація Божественної волі як джерела єврейського права в контексті потенціалу свободи волі людини (2020)
Гречаник Н. І. - Актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Науменко Н. В. - Особливості методики викладання дисципліни "Патологічна фізіологія” іноземним студентам, Миронченко С. І., Шварп Н. В. (2020)
Денисова А. В. - Спецкурс "Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії зі стейкхолдерами” як умова підготовки компетентних фахівців професійної освіти (2020)
Ткачук В. В. - Доповнена реальність як засіб реалізації дистанційного навчання в умовах карантину, Єчкало Ю. В., Тарадуда А. С., Стеблівець І. П. (2020)
Гао В. - Якість освіти як каталізатор ефективності інноваційного поступу суспільства (2020)
Киричков Ю. В. - Моделювання системи управління освітнім процесом як основа підвищення якості математично-природничої освіти у закладах середньої освіти (2020)
Мальцев О. В. - Про механізми інтуїції в контексті діяльності людини (2020)
Кивлюк О. П. - Забезпечення якості вищої освіти в контексті теорії інституціоналізму, Мордоус І. О. (2020)
Балдинюк О. - Особливості соціалізації молоді в "товаристві сприяння моральному, розумовому та фізичному розвитку молодих людей "Маяк”" (2020)
Бойко О. - Технології соціальної роботи в школі з сім’ями, які виховують дитину з інвалідністю (2020)
Бондаренко Т. - Особливості організації сільського шкільництва другої половини ХІХ – початку ХХ століття: на матеріалах історичного шляху освітянської справи села Іскрене, Черкащина, Стеценко В. (2020)
Бутиріна М. - Рівні демократичності завдань з дисципліни "Охорона праці в галузі освіти", Скрипниченко М. (2020)
Голуб Н. - Формування корекційно-розвивального середовища для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах інклюзивного навчання, Голуб В. (2020)
Гуров С. - Технологія проведення діагностичної роботи зі студентами гуманітарних спеціальностей для підвищення рівня вихованості духовно-моральних цінностей (2020)
Єрмак Г. - Виховання моральних якостей дітей засобом традиційних сімейних цінностей, Колесникова І. (2020)
Іванова В. - Технологічне забезпечення професійного розвитку фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Іщенко Л. - Роль превентивної педагогічної діяльності у формуванні моральних установок сучасних дошкільників, Мельникова О. (2020)
Криворотько А. - Наукові підходи щодо розуміння ґендерного виховання (2020)
Мaєвський М. - Формувaння мотивaцiйно-цiннiсного вiдношeння студeнтa до фiзичної культури, Осaдчeнко Т. (2020)
Малишевська І. - Педагогічна діяльність вихователя в умовах інклюзивної дошкільної освіти, Чирва Г. (2020)
Марущак О. - Дослідження технології формування у майбутніх педагогів художньо-естетичної компетентності засобами декоративно-ужиткового мистецтва, Зузяк Т., Казьмірчук Н. (2020)
Муращенко О. - Розвиток особистості вчителя початкових класів засобами активізації її професійної мобільності в системі післядипломної освіти (2020)
Підлісний Є. - Реалізація педагогічних умов формування правової культури студентів в закладах вищої освіти (2020)
Пометун O. - Потенціал закритих і відкритих запитань у навчанні історії, Гупан Н. (2020)
Ткачук М. - Ціннісні імперативи змісту сучасного українського національного виховання (2020)
Цибулько О. - Духовна складова у навчальних процесах у зарубіжних закладах освіти (2020)
Ящук О. - Особливості підготовки майбутніх вчителів початкової школи до використання ікт у професійній діяльності (2020)
Андреєв А. - Застосування методики EuroComGerm "Die Sieben Siebе" у сучасній українській школі" (2020)
Бойко Я. - Зарубіжний досвід застосування цифрових технологій на уроках англійської мови в початковій школі (2020)
Браславська О. - Умови успішної підготовки учнів до вибору сфери майбутньої професійної діяльності, Герасименко О. (2020)
Ващенко С. - Гнучкий підхід до розробки навчально-методичних матеріалів для курсу іноземної мови професійного вжитку, Мороз М. (2020)
Гагарін М. - Основи проєктування виховної системи закладу загальної середньої освіти (2020)
Грітченко Т. - Система оволодіння майбутніми вчителями початкової школи технологією педагогічного спілкування, Лоюк О. (2020)
Дубовик В. - Використання сучасних інструментів формувального оцінювання під час навчання лінійної алгебри студентів педагогічних університетів, Іщенко Г. (2020)
Залізняк А. - Педагогічна взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у вихованні дітей дошкільного віку, Гаврилюк С. (2020)
Ільїна О. - Особливості виховання гендерної культури молодших школярів (2020)
Комаровська О. - Художнє пізнання та емоційний інтелект особистості: точки перетину в контексті мистецької освіти (2020)
Максимов О. - До проблеми реалізації науково-педагогічного проєкту "Школа тьюторської майстерності" у системі освіти України (2020)
Мартинюк О. - Модель "перевернутого" навчання у викладанні лінгвістичних дисциплін майбутнім учителям англійської мови, Лисак Г. (2020)
Мусафір В. - Психолого-педагогічні засади вивчення лінгвокультурології із використанням фразеологізмів та стійких виразів німецької мови (2020)
Пагута М. - Промислове шкільництво Східної Галичини: аксіологічні засади змісту освіти (друга половина ХІХ ст. – 1918 рр.) (2020)
Подпльота С. - Виховна роль тьютора в сучасних закладах вищої освіти України (2020)
Резніченко І. - Екскурсія як форма інклюзивного туризму для молодших школярів з особливими освітніми потребами, Пісняк В. (2020)
Ткаченко І. - Технічна та методична зіставна екзерсису народно-сценічного танцю в процесі фахової підготовки (2020)
Фурдуй С. - Потенційні можливості волонтерської діяльності в інклюзивному соціокультурному середовищі, Замашкіна О. (2020)
Якубовська М. - Система сучасних проєктних технологій в архетипі поєднання науки та практики життя, Грицай М. (2020)
Чайковский И. - Магнитокардиография в клинической практике: алгоритмы и технологии анализа данных, Бойчак М., Сосницкий В., Мясников Г., Рыхлик Е., Сосницкая Т., Фролов Ю., Будник В. (2011)
Удовика Н. А. - Современный взгляд на проблему хронической тазовой боли у женщин, Манищенков С. Н. (2011)
Охотнікова О. М. - Атопічний дерматит: сучасний погляд педіатра і дитячого алерголога (2011)
Терещук Т. О. - Менінгококова інфекція: актуальність проблеми, Чугрієв А. М. (2011)
Новосад О. І. - Тромбопрофілактика у хворих з діагнозом множинної мієломи на фоні режимів лікування з талідомідом, Крячок І. А., Каднікова Т. В., Філоненко К. С., Титоренко І. Б., Мартинчик А. В., Алексик О. М., Гусаченко Ю. О., Філоненко І. А. (2011)
Сивак Л. А. - Кардиотоксичность консервативного лечения солидных опухолей, Аскольский А. В., Лялькин С. А., Климанов М. Ю., Майданевич Н. Н., Касап Н. В. (2011)
Буряк В. Н. - Некоторые особенности этиологических факторов развития хронического пиелонефрита в детском возрасте, Бабич В. Л. (2011)
Лизогуб В. Г. - Постпрандіальні гемодинамічні реакції у хворих на ішемічну хворобу серця та супутній хронічний панкреатит, Бондарчук О. М., Алтуніна Н. В. (2011)
Винник Н. И. - Эффективность пиоглитазона в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом, Куценко Л. А., Куценко Н. Л., Солохина И. Л., Микитюк М. В., Мамонтова Т. В., Кайдашев И. П. (2011)
Хайрнасов Р. Н. - Діагностична інформативність 13С-бікарбонатного дихального тесту у визначенні основного обміну та витрат енергії (2011)
Дужий І. Д. - Місце спленектомії у лікуванні ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури, Шевченко В. П., Шевченко В. В., Грушко А. Н. (2011)
Khalidova Kh. R. - Pathomorphosis of the classical caposi’s sarcoma: anamnesis, catamnesis, clinics, Ismailova G. A. (2011)
Ігнатенко Г. А. - Вплив мілдрокарду на морфофункціональний стан кардіореспіраторної системи у хворих з хронічною серцевою недостатністю і супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, Мухін І. В., Фаєрман А. О., Пола М. К., Такташов Г. С., Гончаров О. М., Рибалко Г. С., Володкіна Н. О. (2011)
Домашенко О. М. - Досвід застосування рибавіну в комплексній терапії хронічного вірусного гепатиту С (2011)
Абасова Г. Б. - Клиническая эффективность препарата Вазонат® при нейрометаболической терапии в раннем реабилитационном периоде больных ишемическим инсультом, Туксанбаева Г. У., Оразалиева Д. Б., Касымова С. К. (2011)
Bubnov R. V. - The methods of fractal analysis of diagnostic images. Initial clinical experience, Melnyk I. M. (2011)
Орос М. М. - Генетичні критерії ефективності вальпроатів у хворих на епілепсію (2011)
Кишко М. М. - Фізична працездатність хворих на хронічний алкоголізм і фактори, що її обмежують, Корсак Ю. В., Ніколайчук М. В., Трохимович А. А. (2011)
Отвага І. С. - Фонд за відродження профілактики професійних захворювань (2011)
Исроилов Р. И. - Морфологическая характеристика хронического токсического гепатита при лечении неоселеном, Салиходжаева У. Ш. (2011)
Іпатов А. В. - Методологічні підходи до прогнозування динаміки інвалідності в Україні, Коробкін Ю. І., Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. (2011)
Черемухіна О. М. - Доступність хворих, які проживають у сільській місцевості, до отримання хірургічного лікування катаракти та глаукоми (2011)
Спаська Г. О. - Клініко-епідеміологічний аналіз показників госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України з реактивним артритом (2011)
Хижняк Микола Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Чекман І. С. - Фармакологічні та фармацевтичні основи нанопрепаратів (2010)
Бойчак М. П. - Место рефлексотерапии и некоторых других методов альтернативной медицины в современной медицинской практике, Собецкий В. В. (2010)
Сергиенко Д. В. - Бронхиальная астма: особенности своевременной диагностики, Боклаг С. П. (2010)
Кондрашова В. Г. - Оцінка вегетативного гомеостазу у дітей, які народилися від батьків, опромінених в результаті чорнобильської катастрофи, з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка, Вдовенко В. Ю., Шейко Л. П., Кондрашова Н. С., Каленська В. А. (2010)
Волянський О. М. - Методика визначення індивідуальної норми артеріального тиску у людини (2010)
Кошля В. І. - Варіабельність ритму серця у хворих із симптоматичною нирковою артеріальною гіпертензією та її зміни під впливом лікування раміприлом, Кліцунова Ю. О. (2010)
Авезов Д. К. - Оценка показателей натрийуретического пептида и окислительного стресса у больных с хронической сердечной недостаточностью, Камилова У. К., Шукурджанова С. М., Рахмонов Р. Р., Алиева Т. А. (2010)
Королёв В. А. - Опыт и методология определения гликированного гемоглобина (2010)
Скрипник Н. В. - Кореляційні взаємозв’язки адипоцитокінів з критеріями йодної недостатності у хворих з метаболічним синдромом та на цукровий діабет типу 2 в Карпатському регіоні (2010)
Султанова Т. Ж. - Оценка эффективности Ремикейда® при лечении ревматоидного артрита (2010)
Михайличенко И. С. - Эффективность комплексной терапии в лечении неалкогольного стеатогепатита и профилактике фиброза печени (2010)
Лозинська М. Р. - Генетичне консультування та прогнозування виникнення ускладнень при деяких синдромах спадкового поліпозу товстої кишки, Гнатейко О. З., Гельнер Н. В., Прецель О. О., Лозинська Л. Ю. (2010)
Khalili J. - Genetic test and periodontal disease (2010)
Дужий І. Д. - Вплив системи діагностики плеврального випоту на результати торакоскопії, Близнюк М. Д., Чумак С. О., Пузич Я. І. (2010)
Zufarova Sh. A. - Estimation of the kidney functional reserve as the prognosis of preeclampsia development in the pregnant woman with chronic pyelonephritis and glomerulonephritis (2010)
Ткаченко О. В. - Деякі аспекти обгрунтованості індивідуалізованого підходу до лікування первинного ішемічного інсульту, Цьоха І. О. (2010)
Ковальчук В. В. - Інфрачервона лазеропунктура і мануальна терапія при остеохондрозі шийно-грудного відділу хребта та його неврологічних проявах, Середа В. Г. (2010)
Куцевляк В. И. - Характеристика переломов верхней челюсти с сочетанными повреждениями костей лицевого отдела черепа, Панченко В. Н. (2010)
Губарева Г. О. - Результати лікування хворих з рефрактерними формами лімфоми Ходжкіна, Крячок І. А., Титоренко І. Б., Алексик О. М., Новосад О. І., Каднікова Т. В., Мартинчик А. В., Пастушенко Я. В., Філоненко К. С., Кущевий Є. В. (2010)
Першко Н. Ю. - Прогностическое значение состояния андрогенной функции организма больных раком лёгкого, Пономарёва О. В., Сидорик Е. П. (2010)
Москаленко В. Ф. - Наукове обґрунтування концепції національної стратегії боротьби з первинною глаукомою в Україні, Риков С. О., Вітовська О. П., Варивончик Д. В. (2010)
Ансович Т. І. - Відомий український фітотерапевт Данило Зубицький (2010)
Анатолій Родіонович Уваренко (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у січні–червні 2010 р. (2010)
Борзих О. А. - Сучасні аспекти вільнорадикальної патології (огляд літератури та власні дослідження), Лавренко А. В., Селіхова Л. Г., Дігтяр Н. І., Герасименко НД., Авраменко Я. М., Бєлан О. В., Мормоль І. А., Коломієць Г. О., Кайдашев І. П. (2020)
Драчук В. М. - Антиоксидантний потенціал адеметіоніну за умов розвитку гентаміцинової нефропатії, Заморський І. І., Горошко О. М. (2020)
Єлінська А. М. - Поєднана дія кверцетину та модуляторів редоксчутливих чинників на показники системної запальної відповіді, вуглеводного та ліпідного метаболізму в крові щурів за умов внутрішньоочеревинного та внутрішньоясенного введення ліпополісахариду salmonella typhi, Костенко В. О. (2020)
Єрмоленко Т. І. - Активність в крові ферментів антиоксидантного захисту як маркер нефропротекторної дії натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфокислоти, Шаповал О. М., Кривошапка О. В. (2020)
Маслова Г. С. - Особливості змін прооксидантно-антиоксидантного статусу хворих на гострі лейкемії у динаміці хіміотерапії, Скрипник І. М., Гопко О. Ф. (2020)
Матвійчук О. П. - Вивчення впливу 7-n-метилбензил-8-n-бромобензиліденгідразинотеофіліну на процеси вільнорадикального окислення при гострому пошкодженні нирок у щурів, Єрьоменко Р. Ф., Матвійчук А. В., Таран А. В., Гладченко О. М. (2020)
Моісєєва Н. В. - Гонадопротективні властивості комплексу антиоксидантів на фоні токсичного впливу гербіцидів, Капустянська А. А., Шумейко О. Г. (2020)
Островська Г. Ю. - Вільнорадикальне окиснення ліпідів як провідний механізм розвитку пародонтиту, Розколупа Н. В., Петрова Т. А., Колот Е. Г., Капустянська А. А. (2020)
Селіхова Л. Г. - Антиоксидантна забезпеченість та інструментальні методи обстеження хворих на хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легень, працівників машинобудівної промисловості, Коломієць Г. О., Борзих О. А., Лавренко А. В., Авраменко Я. М., Герасименко Н. Д., Дігтяр Н. І., Бєлан О. В. (2020)
Супрун Э. В. - Изучение эндотелиопротективного действия комбинированного лекарственного средства в условиях алкогольной кардиомиопатии, Терещенко М. С. (2020)
Тарасенко Я. А. - Порівняння профілактичної дії антиоксидантів за умов тривалого впливу амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Тихонова О. О., Дейнега Т. Ф., Волкова О. А. (2020)
Тимчишин О. Л. - Оцінка антиоксидантних властивостей медгерму при гострому експериментальному гепатиті, Годован В. В., Кресюн Н. В. (2020)
Ткаченко П. І. - Стан процесів перекисного окислення ліпідів та факторів антиоксидантного захисту при гострому одонтогенному остеомієліті у дітей, Лохматова Н. М., Доленко О. Б., Попело Ю. В., Коротич Н. М. (2020)
Ткаченко О. В. - Етнічні та етно-вікові особливості перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту, Соколенко В. М., Мамажонов А., Медведь Л. М., Мамадалієв І. (2020)
Шкодіна А. Д. - Оцінка показників якості життя в залежності від ступеню вираженості м’язового тонусу нижніх кінцівок у пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного склерозу, Таряник К. А., Литвиненко Н. В., Бойко Д. І. (2020)
Явтушенко І. В. - Пригнічення транскрипційних чинників nf kappa b та ap-1 обмежує розвиток окисно-нітрозативного стресу в тканині великих півкуль головного мозку щурів після відтворення експериментальної черепно-мозкової травмиклінічна та профілактична медицина, Костенко В. О. (2020)
Гальченко А. В. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні закономірності формування психосоціальної дезадаптації у внутрішньо переміщених осіб з розладами адаптації, Кидонь П. В. (2020)
Зубаренко О. В. - Психологічні особливості дітей з синдромом подразненого кишечника, Лузан В. В., Кравченко Т. Ю., Копійка Г. К., Мартюк В. І. (2020)
Ждан В. М. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця у хворих на ревматоїдний артрит, Лебідь В. Г., Хайменова Г. С., Іщейкіна Ю. О. (2020)
Ждан В. М. - Подагра і артеріальна гіпертензія: особливості терапії, Лебідь В. Г., Хайменова Г. С., Іщейкіна Ю. О. (2020)
Ващенко В. Л. - Перебіг вагітності та її завершення у жінок групи високого ризику по виникненню прееклампсії, Ліхачов В. К., Тарановська О. О. (2020)
Пархоменко В. В. - Підвищення ефективності антиоксидантної та цитопротекторної терапії у хворих на НПЗП-гастропатію з супутньою ішемічною хворобою серця, Гопко О. Ф., Скрипник І. М. (2020)
Пасієшвілі Т. М. - Вегетативна реактивність та вегетативне забезпечення при різних варіантах гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у молодих пацієнтів з автоімунним запаленням (2020)
Фесенко М. Є. - Маркери прогнозування розвитку критичного стану у дітей із захворюваннями органів дихання при проведенні їм інтенсивної терапії, Похилько В. І., Цвіренко С. М., Зюзіна Л. С., Калюжка О. О. (2020)
Шульга О. Д. - Прогноз перебігу розсіяного склерозу: результати проспективного дослідження (2020)
Соловйова Н. В. - Вплив суспензії нанодисперсного оксиду кремнію на продукцію оксиду азоту в сім’яниках щурів за умов хронічної нітратно-фторидної інтоксикації, Акімов О. Є., Костенко В. О. (2020)
Гринь В. Г. - Морфофункциональное состояние желудка и слепой кишки белых крыс после курсового приема кларитромицина (2020)
Книш О. В. - Invitro антирадикальна активність безклітинних екстрактів bifidobacterium bifidum та lactobacillus reuteri, Нікітченко Ю. В. (2020)
Соловйова Н. В. - Передпосівна стимуляція насіння ехінацеї і валеріани електромагнітним полем ультрависокої частоти, Петровський О. М., Ілляш О. Е., Колесникова Н. І., Кузнецова Т. Ю., Соловйов В. В. (2020)
Бродецький І. С. - Використання 29а мікроРНК для діагностики плеоморфних аденом слинних залоз, Маланчук В. О., Досенко В. Є. (2020)
Ткаченко П. І. - Методологічний підхід до діагностики і лікування бічних кіст та нориць шиї у дітейгуманітарні та соціальні проблеми медицини, питання викладання у вищій медичній школі, Старченко І. І., Білоконь С. О., Резвіна К. Ю., Швець А. І. (2020)
Атаманчук О. В. - Досвід використання інтерактивних методик та інноваційних технологій при викладанні гістології, цитології та ембріології в ІФНМУ (2020)
Іванченко О. З. - Особливості викладання медичної і біологічної фізики україномовним іноземним студентам, Мельнікова О. З., Сергєєва Л. Н., Прокопченко О. Є. (2020)
Назаренко С. М. - Роль викладача в формуванні міждисциплінарного підходу при вивченні алгічних розладів на кафедрі патофізіології (2020)
Рябушко О. Б. - Епонімічні терміни в медичній генетиці (2020)
Лучко О. Р. - Вивчення внутрішньої медицини студентами стоматологічного факультету з використанням інтерактивних методів навчання (2020)
Чопчик В. Д. - Державно - приватне партнерство у сфері розвитку університетських клінік (2020)
Шерстюк О. О. - Стереоморфология: история и перспективы ее развития для теории и практики медицины, Свинцицкая Н. Л., Р. Л., Устенко Р. Л., Пилюгин А. В., Каценко А. Л., Литовка В. В. (2020)
Білищук Л. М. - Ретроспективний аналіз ефективності застосуваннямінерал триоксид агрегату та кальційвмісних середниківз метою проведення процедури апексифікації, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Ратушний Р. І. (2020)
Кузь І. О. - Догляд за ротовою порожниною та вибір лікарських препаратів при захворюваннях пародонту у дітей з цукровим діабетом і типу, Шешукова О. В. (2020)
Пода О. А. - Синьогнійна інфекція– сучасні підходи до ведення найбільш значимих клінічних форм патології (2020)
Степанчук А. П. - Морфология и функция автономной нервной системы (2020)
Гільман А. Ю. - Терапевтичний випадок: короткострокова психологічна допомога при тривожному стані клієнта з вираженими психосоматичними скаргами (2020)
Ждан В. М. - Інфекційні ускладнення у хворого на системну склеродермію, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Гордієнко О. В., Мороз Т. В. (2020)
Bahniuk N. - Web service authorization for local network users, Mykhailutsa P., Khrystinets A. (2018)
Бортник К. Я. - Технології аналізу наслідків кібератак, Ломінська Г. Ю. (2018)
Бортник К. Я. - Інтернет речей та як він змінить наше життя у майбутньому, Ольшевський О .В., Пащук В. Ю. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського