Донець Н. М. - Моніторинг умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів у лікарняних відділеннях хірургічного профілю м. Дніпродзержинськ, Соколова І. Є., Москаленко А. А., Дробіна А. Л., Вінніков А. І. (2013)
Гопаненко О. О. - Вміст неетерифікованих жирних кислот у плазмі крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції, Рівіс Й. Ф. (2013)
Гончаренко О. В. - Моделювання деяких біохімічних механізмів розвитку марганцевого гіпермікроелементозу, Коновалова О. О. (2013)
Вихідні дані (2013)
Масловська О. Д. - Вплив ферум (ІІІ) цитрату на АТФ-гідролази Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384, Гнатуш С. О. (2013)
Терещенко В. Г. - Периодизация процесса натурализации тюльки (Clupeonella cultriventris) в Днепродзержинском и Кременчугском водохранилищах, Христенко Д. С., Терещенко Л. И., Назаров А. Б. (2013)
Кононенко Р. В. - Аналіз рибоводно-біологічних результатів роботи з плідниками російського осетра на базі ОРЗ "Лебяжий" (Астраханська обл., Російська Федерація) (2013)
Андрійчук А. В. - Прооксидантний і антиоксидантний баланс крові коней української верхової породи в динаміці фізичних навантажень, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2013)
Кабузенко С. Н. - Накопление и локализация ионов натрия и калия в растениях кукурузы в условиях почвенного засоления, Омельченко А. В., Михальская Л. Н., Швартау В. В. (2013)
Фали Л. І. - Пластичність морфометричних ознак Calliphora vicina (Diptera, Calliphoridae) у постійних і мінливих температурних умовах культивування, Шульман М. В. (2013)
Решетняк Д. Е. - Оптимизация рациона Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) в условиях лабораторного содержания, Бригадиренко В. В. (2013)
Назимов С. С. - Играет ли сапрофагия существенную роль в питании Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae)?, Бригадиренко В. В. (2013)
Пахомов А. Е. - Пространственная организация экологической ниши почвенной мезофауны урбозема, Кунах О. Н., Жуков А. В., Балюк Ю. А. (2013)
Вихідні дані (2013)
Грона Н. - Створення методичного конструктора з орфографії в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2011)
Кузнєцова А. - Естетичне виховання вихователів засобами музичного мистецтва у контексті фахової підготовки у педагогічних коледжах (2011)
Кухарчук І. - Формування професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів (2011)
Моштук В. - Теоретико-методологічні засади формування проектно-технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання сільської школи (2011)
Сергейко С. - Инновации в организации научно-исследовательской работы будущих педагогов (2011)
Совгіра С. - Технологія та організація природоохоронних заходів у рамках міжнародних акцій (2011)
Шишлевская Е. - Сущность и компоненты профессиональной подготовки специалиста дошкольного образования к работе с детьми в полиэтническом социуме (2011)
Яровий М. - Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі здійснення міжпредметних зв’язків на заняттях з фізики, Товбушенко П., Зінцова С. (2011)
Андрощук І. - Візуалізація навчальної інформації під час викладання дисципліни "Педагогічна майстерність" (2011)
Благодаренко Л. - Зошит для лабораторних робіт як засіб регуляції та стимуляції пізнавальної діяльності учнів (2011)
Брехунець А. - Підготовка учнів основної школи до самостійної роботи за підручниками з креслення (2011)
Воробйова К. - Організаційні засоби формування первісних стохастичних уявлень в учнів на уроках математики в класах гуманітарного напряму (2011)
Гожченко Т. - До питання виконавської майстерності студентів у процесі самостійної підготовки в класі основного музичного інструменту (2011)
Кучер А. - Підходи до вирізнення психолого-педагогічних умов формування комунікативних умінь (2011)
Молорова Л. - Структурно-функціональна модель формування естетичних уподобань учнів-підлітків на основі сприйняття музики (2011)
Моцак С. - Методика організації позаурочної роботи з історії у профільних класах (2011)
Перфільєва Л. - Особливості проведення лабораторного заняття "Гриби" з використанням інтерактивних технологій, Дячук П. (2011)
Романишин Р. - Застосування технологічного підходу на уроках математики у початковій школі (2011)
Свинарук Л. - Розвиток зв’язного мовлення – запорука успішного навчання в школі (2011)
Штремель С. - Інноваційні технології естетичного виховання дітей дошкільного віку засобами музичного мистецтва (2011)
Ільман В. - Корекційно-розвивальна робота в першому класі сільської школи як умова забезпечення навчальної успішності учнів (2011)
Лугіна О. - Сутність розвитку навчально-пізнавальної діяльності дошкільника (2011)
Луців С. - Теоретико-методологічні основи драми в історії педагогіки (2011)
Коростелева Е. - Особенности развития памяти у младших школьников в процессе обучения (2011)
Кравченко Т. - Ідеї соціалізації у контексті поглядів науковців Сполучених Штатів Америки (2011)
Безлюдний О. - Сімейні виховні традиції в історичній ретроспективі: досвід України і Сполучених Штатів Америки (2011)
Карнаух Л. - Методологічні засади виховання безпечної поведінки дошкільників в соціальному середовищі (2011)
Кований А. - Сім’я та родинне виховання: площина дослідження (2011)
Кочубей Т. - До проблеми гуманістичного виховання в системі шкільної освіти США (2011)
Петришен О. - Дитяче самоврядування як чинник виховання школярів в колективі (20–30-рр. ХХ століття) (2011)
Харченко І. - Педагогічні аспекти виховання особистості дитини дошкільного віку засобами хореографічного мистецтва (2011)
Хомишак О. - Особливості батьківського виховання дитини в сім’ї (2011)
Шамич О. - Роль дитячих спортивних об’єднань за місцем проживання у формуванні громадської активності молодших підлітків (2011)
Єсьман І. - Педагогічна освіта батьків як історико-педагогічна проблема (50–70 роки ХХ століття в Україні) (2011)
Жовноватюк Ю. - Психолого-педагогічні основи формування особистості молодших школярів у вітчизняних педагогічних теоріях ХХ століття (2011)
Іванюк Г. - Етапи розвитку сільської школи в Україні в історико-педагогічному контексті (1958–2000 рр.) (2011)
Калініченко Н. - Інноваційні підходи до трудової підготовки учнів у авторських сільських школах В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка (друга половина XX століття) (2011)
Крутько О. - Динаміка змін у термінології, застосованій в статтях з питань ТЗН (50-ті – 70-ті роки ХХ століття) (2011)
Радченко Ю. - Професійна підготовка вчителя у творчій спадщині П. Юркевича (2011)
Регейло І. - Проблема підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ столітті: історіографія і джерельна база дослідження (2011)
Сєчка С. - Проблема соціалізації студентської молоді у громадських об’єднаннях та організаціях в педагогічній теорії 60–80-х років XX ст. (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Шевеля В. В. - Влияние температуры на диссипативные свойства фрикционного контакта, Трытек А. C., Coкoлaн Ю. C. (2013)
Пастух И. М. - Азотирование в тлеющем разряде: состояние и перспективы, Соколова Г. Н., Лукьянюк Н. В. (2013)
Чернець М. В. - Дослідження впливу параметрів інтервально-блочної схеми трибоконтактної взаємодії на довговічність підшипника ковзання з малою овальністю вала, Жидик В. Б., Чернець Ю. М. (2013)
Кузьменко А. Г. - Дослідження на фреттинг-знос по схемі стиснених плоских консольних пластин, Яріш Ю. В. (2013)
Дрогомирецький Я. М. - Вплив концентрації порошкоподібних добавок в пластичному консистентному мастилі Літол-24 на зносостійкість трибосистем, Довжинський І. М. (2013)
Чернець М. В. - Оцінка впливу радіального зазору у підшипнику ковзання на довговічність і максимальні контактні тиски (2013)
Кухарь В. В. - Экспериментальные исследования формоизменения заготовок под объемную штамповку при эксцентричной пластической осадке радиусными вставками, Фролов Е. А., Николенко Р. С., Суглобов Р. В. (2013)
Кузьменко А. Г. - Развитие методов контактной механики сдвига сжатых поверхностей. Часть 1. Систематизация задач, методов, направлений исследований и результатов (2013)
Гордєєв О. А. - Аналіз геометричних параметрів мастилоутримувального профілю та картини руху рідини у сферичній лунці на поверхні ковзання, Кармаліта А. К. (2013)
Матняк С. В. - Доведення справедливості гіпотези Берча і Суіннертона-Дайєра (2013)
Гладченко А. Н. - Изнашивающая способность наполненных полимеров при их переработке в экструдерах, Шевеля В. В., Кияница Е. В., Зверлин В. Г. (2013)
Артемчук В. В. - Властивості шаруватих електролітичних сплавів Fe-P, отриманих програмним електролізом (2013)
Аулін В. В. - Характер зміни триботехнічних характеристик спряжень дизелів при їх роботі в різних режимах, Слонь В. В., Лисенко С. В. (2013)
Стороженко М. С. - Механізми зношування керамічних матеріалів системи TiB2-SiC (2013)
Аулін В. В. - Забезпечення самоорганізації форми деталей з різальними елементами при їх виготовленні, Бобрицький В. М., Тихий А. А. (2013)
Чернець М .В. - Вплив умов зачеплення зубів прямозубої конічної передачі на їх контактну міцність (2013)
Войтов В. А. - Моделирование переходных процессов в трибосистемах. Часть 1. Критерии оценки переходных процессов, Козырь А. Г. (2013)
Тітул (2010)
Дикун Е. С. - "Странные" герои в русской литературе (2010)
Марченко Т. М. - Об одной интересной рецензии "Современника" (2010)
Ткаченко И. В. - Проблема народности литературы в литературно-критическом наследии Н.И. Костомарова (2010)
Мельник С. С. - Лексическая структура портретных описаний в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" (2010)
Гончарова О. А. - Творчество И. С. Тургенева в оценке Ю.Н. Говорухи- Отрока (2010)
Ситник Ю. М. - "Дублінці" Джеймса Джойса у рецепції радянської та зарубіжної критики (2010)
Тимченко О. В. - Сатирическая драма В. Я. Брюсова "Красная шапочка": рецептивный аспект (2010)
Шемахова А. С. - Рецензия и предисловие в литературной критике К. Д. Бальмонта (2010)
Попкова Ю. В. - Революционные миниатюры Тэффи (2010)
Анненкова Е. С. - "Тургеневское" в дореволюционной "малой" прозе Б. К. Зайцева (2010)
Гасюк Р. М. - Лінгвокультурологічні особливості перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" (2010)
Комаров С. А. - Литературная ситуация конца 1920-х – начала 1930-х годов в фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова (2010)
Люликова А. В. - Концепт временного реверса в дилогии И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок" (2010)
Плетньова О. Ю. - Українська літературна критика про твори Миколи Трублаїні (2010)
Атрощенко Г. І. - Особливості естетичного змалювання історичної дійсності у повісті Бориса Комара "Векша", Алексєєва Ю. Є. (2010)
Шатрова Т. М. - Категорія пам’яті в мемуарних творах Василя Бондаря (2010)
Евдокименко Е. А. - "Анкета для родителей" М. Арбатовой: взаимодействие мира детей и мира взрослых (2010)
Шелест И. Л. - Гендерный аспект в романе В. Вулф "На маяк" (2010)
Новохатский Д. В. - Образ пророка в романной трилогии Владимира Сорокина (2010)
Любецкая В. В. - Видение стиля в пределах "литературоведческой грамматики" (2010)
Кушнерова Т. В. - Жанр як структурована категорія сучасного літературознавства (2010)
Сторінка редактора (2013)
Чернишова Л. І. - Особливості розвитку ВІЛ­інфікованих дітей першого року життя зі швидким та повільним прогресуванням захворювання, Степановський Ю. С., Раус І. В., Юрченко О. В. (2013)
Зайцев І. А. - Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, хворих на хронічний гепатит С, які не знають про наявність у них гепатиту С, Кірієнко В. Т., Мірошниченко В. О., Потій В. В., Жидких В. М., Заплотна Г. О. (2013)
Ершова И. Б. - Философские и практические проблемы хронических вирусных гепатитов, Мочалова А. А., Карпенко И. Н., Нетруненко Л. В. (2013)
Шаапуни А. Р. - Характер гепатита при инфекционном мононуклеозе у больных разного возраста с типичными и стертыми проявлениями болезни, Мхитарян А. Л. (2013)
Овчаренко М. О. - Вплив активності хронічного вірусного гепатиту С на кореляційні зв’язки між інтенсивністю перекис­індукованої хемілюмінесценції та вмістом цитокінів у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність, Пінський Л. Л., Сосін І. К., Казакова С. Є., Радченко Т. М. (2013)
Малый В. П. - Клинико­диагностическая характеристика генотипирования облигатно­гепатотропных вирусов. Влияние генотипов вирусов на клинические проявления и исходы болезни, Лядова Т. И., Гололобова О. В., Бойко В. В. (2013)
Мороз Л. В. - Оксидативний стрес у хворих із ВІЛ­інфекцією, Андросова О. С. (2013)
Марушко Ю. В. - Мікроелементи та стан імунітету в дітей (2013)
Сімрок В. В. - Особливості лікувальної тактики у вагітних з істміко­цервікальною недостатністю на фоні інапарантних форм інфекції, Сівцов С. С. (2013)
Леженко Г. О. - Інфекційний мононуклеоз у дітей: клініко­імунологічна характеристика, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М. (2013)
Бобровицкая А. И. - Некоторые клинико­эпидемиологические аспекты ротавирусной инфекции на современном этапе, Голубова Т. Ф., Беломеря Т. А., Данилюк А. Н., Демкович О. О., Мальцева Л. А., Заяц В. Ю., Захарова Л. А. (2013)
Марушко Ю. В. - Стан місцевого імунітету в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції, Зелена Н. А., Мельніков О. Ф., Мовчан О. С. (2013)
Богадельников И. В. - Особенности течения инфекционных и эпидемических процессов в настоящее время, Смирнов Г. И. (2013)
Крамарев С. А. - Эпштейна — Барр вирусная инфекция у детей, Выговская О. В. (2013)
Прохоров Е. В. - Актуальные вопросы алгоритма диагностики и терапии инфекционных диарей, Мочалова А. А., Ершова И. Б., Осычнюк Л. М., Хабарова А. В. (2013)
Зінчук О. М. - Особливості ранньої діагностики, етіотропної терапії та хіміопрофілактики грипу, Зубач О. О. (2013)
Рациональная антибиотикотерапия в лечении респираторных инфекций в практикеврача­педиатра (2013)
Мочалова А. А. - Лечение и диагностика лямблиоза в современных условиях, Ершова И. Б., Карпенко И. Н., Черкасова С. Н. (2013)
Современные стратегии рациональной антимикробной терапии острых кишечных инфекций у детей (2013)
Шостакович­Корецкая Л. Р. - Синдром Кавасаки как причина длительной лихорадки у детей, Будаева И. В. (2013)
Пипа Л. В. - Морфологічні особливості бактеріальних менінгітів, викликаних грампозитивноюта грамнегативною флорою у дітей, Свістільник Т. В., Свістільник Р. В., Бартко В. С. (2013)
Ходак Л. А. - Інфекційні полінейропатії в дітей (2013)
Бодня Е. И. - Врожденная передача кишечных нематодозов, Склярова В. А. (2013)
Колоскова О. К. - Менінгококова інфекція(Infectio meningococciea), Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В. (2013)
Козько В. М. - Лихоманка Західного Нілу, Бондаренко А. В., Могиленець О. І., Бондар О. Є. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Ivanisik A. - Temporal dynamics of focal point location under self-focusing of nanosecond laser pulses, Korotkov P., Ponezha G. (2014)
Vasylkiv Yu. - Torque-operated gradient-index axicon, Smyk M., Skab I., Vlokh R. (2014)
Jadan M. - Mode hopping and carrier density fluctuations in semiconductor lasers (2014)
Saleh Z. S. - Q-switched erbium-doped fibre laser using graphene-based saturable absorber obtained by mechanical exfoliation, Anyi C. L., Rahman A. A., Ali N. M., Harun S. W., Manaf M., Arof H. (2014)
Savaryn V. - Refined measurements of piezooptic coefficient π66 for the lithium niobate crystals, using a crystalline disk compressed along its diameter, Krupych O., Vlokh R. (2014)
Jadan M. - Light quenching effects at high-saturation conditions (2014)
Довгаль А. Г. - Структура и триботехнические свойства детонационных покрытий на основе системы SiC-Al2O3 в паре со стальным контртелом без смазочных материалов (2013)
Гладкий Я. М. - Трибоповедінка інструментальних сталей У8А ТА ХВГ в процесі тертя та зношування, Маковкін О. М. (2013)
Чернець М. - Аддитивний метод оцінки довговічності підшипника ковзання з технологічною овальністю вала, Опеляк М. (2013)
Войтов В. А. - Моделирование переходных процессов в трибосистемах. Часть 2. Методика моделирования переходных процессов, Козырь А. Г., Сысенко И. И. (2013)
Довгаль А. Г. - Разработка газотермических карбидокремниевых покрытий с повышенным уровнем износостойкости, Вронская О. С., Костенко А. Д. (2013)
Хлопенко Н. Я. - Турбулентная неизотермическая смазка ступенчатого подпятника Рэлея, Сорокина Т. Н. (2013)
Дворук В. І. - Вплив низькотемпературної термомеханічної обробки (НТМО) на абразивну зносостійкість легованої сталі (2013)
Пастух И. М. - Энергетические предусловия азотирования в тлеющем разряде с независимыми параметрами, Соколова Г. Н. (2013)
Кузьменко А. Г. - Метод и результаты испытаний на износ пластических смазок в реверсивном режиме (2013)
Хлопенко Н. Я. - Работоспособность упорного подшипника многоступенчатого центробежного питательного насоса при разбалансировке вала, Сидорика И. Н. (2013)
Кіндрачук М. В. - Особливий стан поверхневих шарів контактної зони тертя пари бронза – сталь, Міщук О. О., Хлевна Ю. Л., Данілов А. П. (2013)
Radek N. - Powłoki węglikowo - ceramiczne - wytwarzanie, własności i aplikacje, Wrzałka Z., Shalapko J., Bronček J., Bilska I., Świderski J. (2013)
Запорожец В. В. - Механізми припрацювання пар тертя в об’ємних гідромашинах в умовах "нанозношування” в присутності трибовідновлюючих сумішей, Стадниченко В. Н. (2013)
Смирнов И. В. - Повышение износостойкости металлокерамических покрытий на основе плакированных порошков (2013)
Гордєєв А. І. - Вплив кавітаційної дії на властивості мастильно - охолоджуючої рідини, Сілін Р. І., Ткачук В. П. (2013)
Воронін С. В. - Оцінка несучої здатності та коефіцієнту тертя нематичного граничного шару (2013)
Багрій О. В. - Вплив внутрішнього кулонового тертя на деформування композитних матеріалів з малою зв’язністю (2013)
Стороженко М. С. - Механізми зношування плазмових покриттів системи NiCrSiB-TiB2 в умовах тертя ковзання без мастила (2013)
Аулін В. В. - Принципи автоматичного керування процесами в триботехнічних системах (2013)
Кухарь В. В. - Разработка конструкции и методики расчета устройства для нанесения технологических смазок в автоматизированных линиях штамповки и прокатки, Суглобов Р. В., Присяжный А. Г. (2013)
Лобач-Жученко С. Б. - Возраст цирконов из эндербито-гнейсов Среднего Побужья (Днестровско-Бугский мегаблок Украинского щита), Степанюк Л. М., Пономаренко А. Н., Балаганский В. В., Сергеев С. А., Пресняков С. Л. (2011)
Шумлянський Л. В. - Ізотопний вік, геохімічні та мінералогічні особливості пегматитів в анортозитах Володарськ-Волинського масиву, Коростенський плутон, Загнітко В. М. (2011)
Бобров О. Б. - Генезис та вік циркону із "латівського" горизонту криворізької серії Українського щита, Степанюк Л. М., Паранько І. С., Пономаренко О. М., Шумлянський Л. В., Дьюйм Б. (2011)
Цымбал С. Н. - Минералы циркония из кимберлитов Новоласпинских трубки и дайки (юго-восток Украинского щита), Кременецкий А. А., Соболев В. Б., Цымбал Ю. С. (2011)
Петровский В. А. - Особенности спектроскопии бразильских алмазов, Васильев Е. А., Лютоев В. П., Силаев В. И., Козлов А. В., Сухарев А. Е., Мартинс М. (2011)
Еремеев Г. П. - Структуры и текстуры течения в железисто-кремнистых формациях Украинского щита (2011)
Михальченко И. И. - Структурная позиция тел ураноносных щелочных натриевых метасоматитов в зоне Адабашского разлома, Шафранская Н. В. (2011)
Schuiling R. D. - Pyrolusite-rich tailings from Nikopol against anoxia? (2011)
Квасница В. Н. - Минерагения во времени и в пространстве (отзыв на трехтомник "Историческая минерагения"), Кутузова Т. Я. (2011)
Наші автори (2011)
Середа Г. - Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні (2012)
Павлов В. - Актуальні питання здійснення прокурорського нагляду за додержанням земельного законодавства в Автономній Республіці Крим (2012)
Скулиш Є. - Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України (2012)
Косюта М. - Деякі аспекти вдосконалення Закону України "Про прокуратуру" (2012)
Бойко А. - Загальносоціальні чинники корупції в Україні (2012)
Грицаєнко Л. - Державний контроль і прокурорський нагляд: сутність та співвідношення (2012)
Попов Г. - Організація роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей (2012)
Шаповал Т. - Президент України і виконавча влада (конституційний аспект) (2012)
Орлеан А. - Кримінально-правова охорона людини від сексуальної експлуатації (2012)
Мірошниченко С. - Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби (історико-правовий аналіз) (2012)
Толочко О. - Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням (2012)
Присяжнюк І. - Запровадження медіації як форми відновного правосуддя (2012)
Луцик В. - Інститут повернення кримінальної справи прокурору: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Тесленко А. - Захист прокурором у суді інтересів держави в бюджетній сфері, Пилипенко І. (2012)
Чернобай А. - Нелегальна зайнятість населення та шляхи її подолання в Україні (2012)
Козьяков І. - Проблеми визначення поняття "надра" в гірничому законодавстві України (2012)
Маляренко А. - Відповідальність суддів за вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень (2012)
Фулей Т. - Добір і підготовка суддів та прокурорів у Португалії (2012)
Галкін О. - Основні напрями протидії корупції у сфері охорони природних багатств річки Дніпро (2012)
Погорєлов С. - Прокурорський нагляд за додержанням бюджетного законодавства при здійсненні державних соціальних виплат (2012)
Рогатюк І. - Правозахисна діяльність прокуратури за додержанням законів щодо безпечності та якості харчових продуктів (2012)
Воєвода А. - Предмет злочину, передбаченого статтею 415 Кримінального кодексу України (2012)
Хроніка міжнародних зв'язків (2012)
Оголошення (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей (2012)
Бєляк О. - Визначення професійно значущих якостей майбутнього вчителя-словесника (2011)
Білявська Л. - Принципи організації фахової практики майбутніх учителів природничих дисциплін (2011)
Моштук В. - Проектно-технологічна діяльність як основа проектно-технологічної культури майбутнього вчителя технологій і креслення (2011)
Шумілова І. - Роль педагогічного краєзнавства у формуванні духовності майбутнього вчителя (2011)
Волошин П. - Виховання громадянських цінностей молодших школярів на уроках музики (2011)
Гедзик А. - Методичне забезпечення інтерактивного графічного комплексу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів креслення (2011)
Горбулінська С. - Формування знань з біології у старшокласників загальноосвітньої профільної школи (2011)
Грона С. - До проблеми трудової підготовки учнів з вадами розумового розвитку (2011)
Зайцева Л. - Дидактична модель як засіб усвідомлення дітьми дошкільного віку уявлень про об’єкти довкілля (2011)
Комар О. - Від ідей С. Русової до інтерактивного навчання (2011)
Кравченко З. - Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні, як передумова якісної освітньої діяльності (2011)
Морін О. - Результати дослідження змісту і педагогічних засобів підготовки учнів 8–9-х класів до вибору профілю навчання (2011)
Нафікова Л. - Діагностика емоційно-вольової сфери слабозорих молодших школярів на музичних заняттях (2011)
Осадченко І. - Характеристика дидактичної одиниці технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2011)
Трухан О. - Методичні можливості шкільного підручника як засобу навчання історії учнів основної школи (2011)
Бєлецька І. - Дозвілля як фактор виховання та розвитку учнівської молоді, Юрків Я. (2011)
Врочинська Л. - Виховання гуманності як філософсько-педагогічна проблема (2011)
Качур В. - Проблема комунікації сім’ї і школи в США (2011)
Москальова Л. - Питання змісту організаційної роботи у вихованні морально-етичної культури майбутніх учителів (2011)
Прищепа С. - Сутність проектування виховної діяльності класного керівника (2011)
Слесик К. - Зміст педагогічного процесу формування етичної культури учнів як педагогічна проблема (2011)
Гарбузова І. - Історіографія розвитку кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у радянський період (2011)
Кава А. - Ціннісне ставлення до педагогічної діяльності у спадщині В. І. Харцієва (2011)
Ковальчук Л. - Проблема формування особистості дитини у працях вітчизняних педологів (у контексті суспільно-політичного руху початку ХХ століття) (2011)
Коляда Н. - Палаци і будинки піонерів та жовтенят як центри позашкільної освіти дітей і підлітків в Україні (до історії питання) (2011)
Кудина Г. - Погляди Миколи Миколайовича Миронова на проблеми сімейного виховання (2011)
Мартинюк В. - Розвиток методики навчання історії на початку ХХ століття (2011)
Панасенко Е. - Типологія експериментів у вітчизняній педагогічній науці та практиці (2011)
Пономаренко О. - Проблема лідерства шкільних учителів у сучасному педагогічному дискурсі США (2011)
Терентьєва Н. - Проблема періодизації розвитку політехнічної освіти у педагогічних ВНЗ України (ХХ століття) (2011)
Шелягова А. - Гимназическое образование в Крыму в XIX – начале XX века: современный историографический аспект (2011)
Щербина В. - Питання етнографічних особливостей виховання дітей у працях радянських педагогів 60–70-х років ХХ століття (2011)
Клименко Ю. - Практичне використання прогресивних ідей європейського досвіду у модернізації системи освіти в Україні (2011)
Потапчук Т. - Феномен ідентичності: теоретичний аспект (2011)
Смолінчук Л. - Тестування як один з методів оцінювання якості освіти (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Фролов В. М. - Вплив комбінації сучасного фітозасобу авеолу та препарату природного походження нуклексу на показники енергетичного метаболізму у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом, Соцька Я. А., Гарник Т. П., Білоусова І. В., Мощич О. П. (2011)
Гарник Т. П. - Вплив сучасного імуноактивного фітозасобу імупрету на інтерфероновий статус хворих з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив комбінації сучасних фітозасобів імуноплюсу та артіхолу на показники клітинного імунітету у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним безкам'яним холециститом на тлі ожиріння, Гарник Т. П. (2011)
Тимченко О. Г. - Прооксидантно-антиоксидантний статус еритроцитів при астмі у дітей: особливості порушень та вплив тіотриазоліну, Войтенко Г. М., Яковлева Н. Ю., Горчакова Н. О., Туманов В. А., Юсько Н. О., Тимченко І. М. (2011)
Зєльоний І. І. - Імуномодулюючий ефект комбінованого фітозасобу "Імупрет" у хворих з рецидивуючою бешихою у періоді медичної реабілітації, Фролов В. М. (2011)
Губін Ю. І. - Протипухлинна активність кардіостероїдів: її прогнозування та механізми дії, Макаревич І. Ф., Повстенко С. Ю., Безчаснюк О. М. (2011)
Левон М. М. - Роль лікарських рослин у профілактиці остеоартрозу (огляд літератури), Левон В. Ф. (2011)
Коваленко О. Є. - Психофізичні особливості жінок з різними формами ендометріозу, Захаренко Н. В. (2011)
Шеремет'єва А. В. - Механізм дії біотерапевтичних препаратів - нозодів (2011)
Попова Н. В. - Лікарські властивості лютеоліну. Повідомлення 4. Перспективи використання лютеоліну для лікування онкозахворювань, Діхтярьов С. І., Литвиненко В. І. (2011)
Козярін І. П. - Наш улюблений напій. Все про каву, Ліпкан Г. М. (2011)
Дудченко Л. Г. - Використання рослин класу хвойні в медицині. І. Родини тисові і кипарисові, Грабова Т. Ю. (2011)
Сметаніна К. І. - Про необхідність впровадження європейської сертифікації рослинних ліків в Україні (2011)
Джан Т. В. - Дослідження вмісту проціанідинів у листі і плодах різних видів хеномелесу Chaenomeles L. та айви Cydonia oblonga L., Шураєва Т. К., Клименко С. В., Колядич О. П. (2011)
Середа П. І. - Вивчення жинокислотного складу ліпідів топінамбура, Максютина Н. П., Цимбаліста Ю. А., Брюзгіна Т. С. (2011)
Ярних Т. Г. - Наукове обґрунтування використання ефірної олії чайного дерева в гінекології та дерматології, Левачкова Ю. В., Гаркавцева О. А. (2011)
Гудзенко А. В. - Розробка підходів до стандартизації квіток нагідок лікарських у багатокомпонентних рослинних сумішах (2011)
Напраснікова Г. С. - Визначення параметрів стандартизації добавки дієтичної "Імуно-вірал з вітаміном С", Георгіянц В. А., Владимирова І. М. (2011)
Косуба Р. Б. - Хамерій вузьколистий: фіторесурси на Буковині, перспективи використання у фармації і медицині, Сметанюк О. І., Перепелиця О. О. (2011)
Лушпа В. І. - Дикорослі лікарські рослини Камчатки. Повідомлення 4 (2011)
Інформація для авторів (2011)
Волошин О. І. - Ліки рослинного походження у клініці внутрішніх хвороб - один із важливих шляхів вирішення проблеми коморбідності (огляд літератури та власні дослідження), Гарник Т. П., Волошина Л. О., Васюк В. Л. (2011)
Тимченко О. Г. - Пероксидація ліпідів та антиоксидантний захист еритроцитів при астмі: патофізіологічні аспекти (огляд літератури), Войтенко Г. М., Туманов В. А., Степаненко В. В., Людвиченко О. П., Дульцева О. В., Буцька В. Є., Горбань О. М. (2011)
Волошин О. І. - Фітотерапія подагри. (Огляд літератури та результати власних досліджень), Пішак О. В., Арич Г. І., Волошина Л. О. (2011)
Фролов В. М. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу еукарбону на показники метаболічної інтоксикації при медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі синдрому подразненого кишечника, Гарник Т. П., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2011)
Шаповалова І. О. - Оцінка ефективності комбінації препаратів рослинного походження артіхолу та імуноплюсу у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним холециститом та ожирінням, Гарник Т. П. (2011)
Кононов В. М. - Вплив комбінації метаболічно активного препарату глутаргіну та фітозасобу артіхолу на функціональний стан жовчного міхура у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, сполучений з ожирінням (2011)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності комбінованого фітозасобу бонджигару та вітчизняного імуноактивного препарату природного походження нуклеїнату при проведенні медичної реабілітації хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, Гарник Т. П., Фролов В. М., Білоусова І. В. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність сучасного комбінованого фітопрепарату ентобану та метаболічно активного засобу нуклеїнату в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з дисбіозом та синдромом подразненого кишечника, Фролов В. М., Круглова О. В., Білоусова І. В. (2011)
Мохорт М. А. - Експериментальне вивчення специфічної активності живокосту настойки, Серединська Н. М., Киричок Л. М. Мисливець С. О., Вишневський І. А., Шекель А. М. (2011)
Курт-Аметова Г. С. - Вивчення жарознижуючої дії пропіленгліколевої рослинної комбінації "Фіталгін", Мамчур В. Й. (2011)
Компанієць К. М. - Застосування настоянки календули в лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит на тлі хелікобактеріозу у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2011)
Березняков А. В. - Фармакологічне вивчення мазі з сухим екстрактом солодки, Попов С. Б., Рубан О. А. (2011)
Лоскутова І. В. - Імунотерапія генералізованого пародонтиту, Копельян Н. М. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність фітозасобу з насіння подорожника (Plantago ovata) у хворих на синдром подразненого кишечника з наявністю обстипації, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О. (2011)
Попова Н. В. - Вплив лютеоліну на активність металопротеїназ в лікуванні ревматоїдних та онкологічних захворювань, Маслова Н. Ф., Діхтярьов С. І., Літвиненко В. І. (2011)
Сметаніна К. І. - Система імунітету та вплив на неї біологічно активних речовин стандартизованих рослинних препаратів, Рибак О. В. (2011)
Коновалова О. Ю. - Динаміка нагромадження біологічно активних речовин в листі малини звичайної Rubus idaeus L. ремонтантного сорту в онтогенезі, Джан Т. В., Шураєва Т. К., Довга І. А. (2011)
Гудзенко А. В. - Дослідження препаратів та рослинних сумішей квіток ромашки лікарської (2011)
Федченкова Ю. А. - Дослідження анатомічної будови сировини рослин роду клен Genus асег L. (Асегасеае), Хворост О. П., Малий В. В. (2011)
Куценко С. А. - Розробка підходів з вибору складу препарату на основі лікарської рослинної сировини для лікування варикозної хвороби вен, Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Андрощук Л. - Педагогічні умови формування та рівні сформованості індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії (2011)
Волошин П. - Особливості формування духовного потенціалу особистості майбутнього музиканта-педагога (2011)
Гвоздецька Ю. - Проблеми формування фахової компетентності майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв у вищому навчальному закладі (2011)
Демченко І. - Соціалізуюча функція професійної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти (2011)
Захаревич М. - Педагогічні умови підготовки вчителя технологічної освіти до використання мультимедіа у майбутній професійній діяльності (2011)
Зубченко О. - Підготовка вчителів початкової школи засобами ІКТ (2011)
Княжева І. - Методична культура педагога як інтегративна характеристика його загальної і професійно-педагогічної культури (2011)
Коваль Т. - Компоненти готовності вчителя до роботи з батьками в поліетнічному середовищі (2011)
Костюченко Л. - Готовність майбутніх вчителів початкових класів до професійної діяльності (2011)
Куценко С. - Розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя танцю засобами хореографічного мистецтва (2011)
Лукач О. - Рівні сформованості моральної культури у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Матвієнко О. - Шляхи та умови оптимізації підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії (2011)
Бартєнєва Л. - Особливості організації логопедичної допомоги учням початкових класів в умовах логопедичного пункту, Бистранівська О. (2011)
Бондаренко В. - Специфіка педагогічної стратегії вчителя початкової школи в процесі формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра в урочній діяльності (2011)
Грітченко А. - Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі вищого навчального закладу (2011)
Грітченко І. - Впровадження інтернет-технологій в освітній процес підготовки майбутнього вчителя іноземної мови (2011)
Махінов В. - Перспективи розвитку соціокультурного компонента в іншомовному освітньому просторі (2011)
Король А. - Формування художньо-графічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Коханко О. - Формування у студентів умінь визначати виховні завдання уроку як науково-практична проблема (2011)
Лозенко А. - Проблемна лекція у контексті особистісно спрямованої дидактичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2011)
Торчинська Т. - Використання краєзнавчого матеріалу на уроках читання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів (2011)
Генсіцька-Антонюк Н. - Психолого-педагогічна проблема формування гендерної ідентичності у початковій школі (2011)
Коробейнікова Т. - Психолінгвістичні передумови формування компетенції майбутніх учителів у діалогічному мовленні на заняттях з другої іноземної мови (2011)
Делінгевич Л. - Педагогічна співдружність наставника студентської групи з батьками (2011)
Діхтяренко З. - Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри (2011)
Ковальчук Н. - Загальна характеристика форм і методів педагогічної підтримки соціалізації студентської молоді в умовах педагогічного коледжу (2011)
Михалевська В. - Виховання впевненості в молодших школярів засобами хореографічного мистецтва (2011)
Навозняк Л. - Можливості фольклору у розв’язанні проблем морального виховання молодших школярів (2011)
Погрібна Л. - Соціокультурні засади екологічного виховання учнів початкової школи (2011)
Сундук Р. - Шкільна громада альтернативної школи як сприятливе середовище формування цілісної особистості (2011)
Белозьорова Н. - Культурно-освітні передумови розвитку початкових шкіл у Східноукраїнському регіоні середини ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Ворожбіт В. - Етапи розвитку теорії духовно-морального виховання дітей в Україні (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Герасименко С. - Михайло Грушевський і боротьба за українську середню школу в Галичині (наприкінці XIX – на початку XX ст.) (2011)
Рукасова С. - Розвиток проблеми організації перевірки, обліку й оцінки навчальних досягнень учнів у середніх закладах освіти у 60-ті роки ХІХ ст. (2011)
Цимбал-Слатвінська С. - Розумове виховання: історичний контекст (2011)
Бевз О. - Організаційно-правове забезпечення педагогічної підтримки обдарованих підлітків в освіті США (2011)
Безлюдна В. - Взаємодія школи і сім’ї в США (2011)
Микитюк С. - Організаційні механізми ресурсного забезпечення педагогічної освіти (2011)
Ремезовська Н. - Стандартизація змісту знань та навчальних досягнень початкової освіти в Англії та Уельсі (2011)
Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Вікторов О. П. - Фітопрепарати: раціональний підхід до медичного застосування (2011)
Барштейн В. Ю. - Історія фітотерапії у пам'ятниках матеріальної культури. Античність і раннє середньовіччя (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації сучасного фітозасобу ентобану та метаболічно активного препарату нуклеїнату у хворих на неалкогольний стеатогепатит, сполучений з дисбіозом кишечника, Фролов В. М., Круглова О. В., Пересадін М. О., Петріщева В. О., Мощич О. П. (2011)
Шаповалова І. О. - Вплив препарату природнього походження гепадифу на цитокіновий профіль крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом на тлі ожиріння , Гарник Т. П. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність антигомотоксичної терапії при медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Петріщева В. О., Мощич О. П. (2011)
Разумний Р. В. - Вплив комбінованованого фітозасобу бронхипрету на залишкові явища перенесеної негоспітальної пневмонії на тлі стеатозу печінки в періоді медичної реабілітації (2011)
Попова Н. В. - Взаємодія природних біологічно активних речовин з гіалуронідазою та перспективи застосування як лікарських засобів, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Літвіненко В. І. (2011)
Цаль О. Я. - Перспективи використання в медицині рослин роду калюжниця, Шаповалова Н. В., Сметаніна К. І. (2011)
Рибак О. В. - Аналіз сучасного асортименту препаратів ехінацеї, Сметаніна К. І. (2011)
Попова Н. В. - Хондропротекторні препарати і біологічно активні добавки рослинного походження. Перспективи створення лікарських засобів, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Літвіненко В. І. (2011)
Карпюк У. В. - Визначення деяких параметрів стандартизації листя кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С., Дьяконова Я. В. (2011)
Дем'яненко Д. В. - Вивчення процесу екстракції коренів Berberis vulgaris зрідженими газами (2011)
Абудеійх З. Х. - Вивчення кількісного і якісного складу полісахаридів у Chamaenerion angustifolium у різних фазах вегетації і різних органах (2011)
Середа П. І. - Вміст дубильних речовин та жирно кислотний склад ліпідів трави меліси лікарської (Melissa officinalis), Лютенко І. О., Брюзгіна Т. С., Карпюк У. В. (2011)
Лушпа В. І. - Лікарські рослини Кінбурнської коси (2011)
Інформація для авторів (2011)
Азарова Н. - Інтерактивні технології навчання майбутніх правників (2011)
Андросова Н. - Інтерактивні технології у педагогічних закладах (2011)
Вертегел В. - Виховання естетичного смаку майбутніх правників за допомогою інтерактивних методів навчання іноземним мовам (2011)
Грицик Н. - Міжкультурний тренінг як ефективний засіб формування культурологічної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови (2011)
Дворцева Г. - Класичний університет як культурне середовище особистості (2011)
Дорошенко Т. - Підготовка майбутнього вчителя музики до організації спільної навчальної діяльності молодших школярів (2011)
Кисла О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів засобами інтерактивних технологій (2011)
Савенко Д. - Особливості формування навичок використання невербальних засобів комунікації у роботі педагога (2011)
Семчук С. - Інтерактивні технології навчання у формуванні комп’ютерної компетентності майбутнього педагога (2011)
Тимошенко Ю. - Деякі аспекти теоретичного дискурсу пізнавальної самостійності (2011)
Федчук Л. - Проведення практичних занять з методики української мови в режимі інтерактивного навчання як засіб підготовки майбутніх учителів-словесників (2011)
Бондар І. - Інтерактивні технології як засіб формування креативності старшокласників у процесі вивчення всесвітньої історії (2011)
Бондарук І. - Методика розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання всесвітньої історії (2011)
Гаврилюк С. - Художній розвиток дітей дошкільного віку засобами мистецтва як результат педагогічної взаємодії (2011)
Грудинін Б. - Технологія web-quest у навчальному процесі з фізики в загальноосвітній школі (2011)
Зінченко В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій та педагогічної проектної діяльності, Міщик Л. (2011)
Капарнік Б. - Реалізація міжпредметних зв’язків. Проблемний підхід (2011)
Коберник Г. - Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища (2011)
Костолович М. - Методика активізації творчого потенціалу підлітків у процесі здійснення краєзнавчої діяльності (2011)
Лукашів В. - Інтерактивні технології навчання у формуванні інформаційної культури фахівців зв’язку (2011)
Напрєєв Я. - Застосування систем дистанційної освіти для підтримки різних форм навчання (2011)
Пастовенський О. - М’який системний підхід як методологічна основа громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2011)
Петрович В. - Використання інтерактивного навчання у фаховому вдосконаленні соціальних педагогів із питань сприяння покращенню здоров’я учнів (2011)
Проценко О. - Використання інтерактивних методів навчання при вивченні курсу "Основи охорони праці" у вищих навчальних закладах І рівня акредитації (2011)
Рябовол Л. - Інтерактивне навчання правознавства (2011)
Скоробагата О. - Місце тренінгу в системі підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2011)
Стельмах С. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі проведення лекційних занять (2011)
Стрілець С. - Інтернет-орієнтовані педагогічні технології (2011)
Шабдінов М. - Модель формування готовності старшокласників до професійного самовизначення (2011)
Дыбина О. - Теоретические аспекты проблемы предшкольного образования, Гурьянова О. (2011)
Ковальчук З. - Перебіг педагогічної взаємодії при різних рівнях професійних ставлень (2011)
Остапчук Н. - Використання невербальних засобів комунікації у особистісному спілкуванні педагога з учнями (2011)
Цибульська Л. - Формування інтринсивної мотивації студентів-філологів у процесі діалогічного навчання (2011)
Дуброва О. - Формування основ культури спілкування у дітей 5–7 років (2011)
Скрипник А. - Особливості навчання і виховання дітей позбавлених батьківського піклування в США (2011)
Федяєва В. - Практика виховання дітей в українській селянській родині XIX століття (2011)
Авраменко В. - Роль учених наукового товариства ім. Т. Шевченка у вітчизняному шкільному підручникотворенні (2011)
Бондар Г. - Історико-теоретичні аспекти проблеми формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів (2011)
Заєць С. - Становлення соціальних інститутів опікування для дітей-сиріт в Україні (з історії питання) (2011)
Курок В. - Історіографічний аналіз розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні в 50–80-ті роки ХХ ст. (2011)
Матвеева М. - Интеграция – феномен возвращения к целостности (в контексте естественнонаучного образования в начальной школе) (2011)
Безлюдний Р. - Особливості застосування виховних технологій розвитку життєвої компетентності підлітків з особливими потребами у закладах освіти США (2011)
Кочубей Т. - Багаторівнева педагогічна освіта в Канаді як системне явище (2011)
Павлюк В. - Фундаменталізація вищої педагогічної освіти в Канаді (2011)
- Наші автори (2011)
Анотації (2011)
Аннотации (2011)
Annotation (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність комбінації фітозасобів артіхолу та імуноплюсу в лікуванні хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з хронічним без кам'яним холециститом на тлі синдрому хронічної втоми, Фролов В. М., Соцька Я. А., Шаповалова І. О., Петріщева В. О. (2011)
Шаповалова І. О. - Ефективність метаболічно активного препарату гепадифу у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним некалькульозним холециститом і ожирінням та його вплив на стан ліпопероксидації, Гарник Т. П. (2011)
Гарник Т. П. - Ефективність сучасного ентеросорбенту "Біле вугілля" у хворих з гострими кишковими інфекціями, викликаними умовно патогенними мікроорганізмами, Фролов В. М., Пересадін М. О., Круглова О. В., Мощич О. П. (2011)
Соцька Я. А. - Оцінка ефективності комбінації урсолізину та гепатозахисного препарату рослинного походження "Гепар-пос" у хворих на хронічний вірусний гепатит с низького ступеня активності, сполучений зі стеатозом печінки та холестерозом жовчного міхура, Гарник Т. П., Фролов В. М., Круглова О. В., Дорогінська Л. І. (2011)
Макарчук М. Ю. - Порівняльна характеристика захисної дії рутину та омепразолу за умов моделювання гострих уражень слизової оболонки шлунка щура етанолом чи індометацином, Таран Н. Ю., Весельський С. П., Штанова Л. Я., Говоруха Т. М., Косян А. М., Вовкун Т. В., Бабан В. М., Гарник К. П. (2011)
Попова Н. В. - Лікування захворювань нирок фітохімічними препаратами, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф., Літвіненко В. І., Алмакаєва Л. Г. (2011)
Макарова О. Є. - Рослинні вакцини та перспективи їх застосування, Фазекош Я. В. (2011)
Шульга Л. І. - Теоретичне обґрунтування складу рослинного засобу для місцевого застосування у стоматології (2011)
Заболотний М. А. - Модифікаційні властивості алкалоїдів Conium maculatum D6 (Weleda), Момот О. І., Куліш М. П., Дмитренко О. П., Башмакова Н. В., Довбешко Г. І., Гнатюк О. П., Соляник Г. І., Кіркілевська Л. М., Шарф П. (2011)
Макаренко О. М. - Хімічний склад Ganoderma lucidum і особливості впливу окремих його речовин на імунну систему ссавців в умовах пухлинного росту, Рудик М. П., Довгий Р. С. (2011)
Барштейн В. Ю. - Історія фітотерапії у пам'ятниках матеріальної культури. Високе та пізнє середньовіччя (2011)
Гудзенко А. В. - Розробка підходів до стандартизації коренів солодки голої (Glycyrrhiza glabra L.) у рослинних сумішах (2011)
Гергель Є. Н. - Дослідження вмісту вуглеводів у плодах шефердії сріблястої (Shepherdia argentea pursh), Коновалова О. Ю., Шураєва Т. К. (2011)
Опрошанская Т. В. - Кількісне визначення сполук фенольної природи в сировині та субстанціях лопуха великого, Хворост О. П. (2011)
Дем'яненко Д. В. - Дослідження складу летких сполук суцвіть липи, виділених фреоно-аміачною сумішшю, Комісаренко А. М., Кошовий О. М. (2011)
Рибак Л. М. - Дослідження імунотоксичної дії екстрактів трави деяких видів роду Geranium L., Коновалова О. Ю., Ядловський О. Є. (2011)
Баранова І. І. - Вивчення фізико-хімічних та технологічних властивостей порошку бодяги, Мартинюк Т. В., Ковтун Ю. В., Запорожська С. М. (2011)
Хохленкова Н. В. - Фізико-хімічні дослідження густого екстракту кори дуба, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2011)
Середа П. І. - Визначення гострої токсичності нового комбінованого засобу з бульбами соняшника бульбастого, Максютіна Н. П., Цимбаліста Ю. А., Жданова О. О. (2011)
Інформація для авторів (2011)
Вовк М. - Синергетичний підхід до аналізу фольклористичної підготовки словесників-фольклористів у класичних університетах (2012)
Грітченко А. - Навчання учнів сільської школи основам сучасного аграрного виробництва (2012)
Сотська Г. - Аксіологічний підхід до формування естетичної культури майбутніх учителів образотворчого мистецтва в педагогічних університетах (2012)
Тімець О. - Мотивація навчальної діяльності студентів-географів як виховний аспект їх професійної підготовки (2012)
Дуброва О. - Використання ігрових методик у процесі формування основ культури спілкування старших дошкільників (2012)
Захаревич М. - Мультимедіа як засіб інформатизації навчального процесу (2012)
Кузьменко О. - Проблеми використання комп’ютерного моделювання у процесі вивчення фізики в середній школі (2012)
Ткачук С. - Проектно-технологічна діяльність як ефективна форма здійснення інновацій в освітній галузі "Технологія" (2012)
Філь Г. - Технологія використання творів-мініатюр Василя Сухомлинського на уроках читання в початкових класах, Зимульдінова А., Кутняк І. (2012)
Анфисова С. - Формирование ключевых компетентностей как результат предшкольной подготовки детей старшего дошкольного возраста (2012)
Бондар Г. - Cутність та структура формування гуманістичного світогляду майбутнього учителя у процесі вивчення філологічних дисциплін (2012)
Буракова Н. - Дитина в науковій спадщині Паоли Ломброзо (2012)
Грітченко А. - Роль практично-діяльнісної компетентності вчителя іноземної мови у навчальному середовищі загальноосвітньої школи, Грітченко І. (2012)
Дыбина О. - Теоретические аспекты проблемы предшкольного образования, Гурьянова О. (2012)
Каліна К. - Дитинство: сутність, концепції, проблеми (2012)
Карнаух Л. - Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища (2012)
Коваленко О. - Образ дитини в психолого-педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2012)
Курінна С. - Особливості соціалізації дитини в дитячому будинку (2012)
Пузіков Д. - Критерії, показники та рівні сформованості життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання історії України (2012)
Роговець О. - Співробітництво батьків і вчителів як фактор педагогізації мікросередовища формування і розвитку дитини (2012)
Смирнов В. - Про темпоральність освітніх процесів (2012)
Бабачук Ю. - Використання надбань етнопедагогіки у процесі організації спортивних ігор дітей шостого року життя (2012)
Бенескул П. - Моральне виховання студентів, Деркач С. (2012)
Бобела С. - Погляди Августина Волошина на родинне виховання як фундамент соціального виховання учнівської молоді (2012)
Бойко Я. - Екологічні організації США та їх роль в екологічному вихованні учнів (2012)
Кочубей Т. - Сучасні теорії лідерства: теоретичний аспект, Семенов А. (2012)
Поп О. - Екологічне виховання на уроках іноземної мови в Канаді (2012)
Совгіра С. - Виховний потенціал релігії та екології як важливих світоглядних орієнтирів людини, Гончаренко Г. (2012)
Тернопільська В. - Обґрунтування системи виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи в позаурочній діяльності (2012)
Хомишак О. - Батьківське виховання хлопчика в неповній сім’ї (2012)
Шарапанюк А. - Педагогічні засади музично-ритмічної діяльності у сучасних вітчизняних дошкільних навчальних закладах (2012)
Богданець-Білоскаленко Н. - Національна самореалізація дитини в концептуальних поглядах Якова Чепіги (2012)
Богуславский М. - Педагогические идеалы Н. И. Пирогова: к 200-летию со дня рождения (2012)
Васильєва С. - Умови розвитку дитячих будинків на Україні (1940–1960 рр.) (2012)
Гончар І. - Костянтин Миколайович Вентцель – засновник "Будинку вільної дитини": виклики й здобутки (2012)
Гончаренко Н. - До проблеми викладання іноземних мов у змісті середньої освіти у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (2012)
Ковальчук Л. - Проблеми організації навчального процесу в педологічній науці України (перша третина ХХ століття) (2012)
Кушнір В. - Микола Пирогов про класичну та реальну освіту (2012)
Пономаревський С. - Особливості розбудови українського шкільництва в Росії у 1923–1932 роках (на прикладі центральних областей) (2012)
Радченко Т. - Розвиток педагогічної думки в Швейцарії (2012)
Саяпіна С. - Питання організації навчання дітей раннього віку в теорії та практиці вітчизняної переддошкільної педагогіки (20–60-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Циган О. - Етапи розвитку проблеми виховання морально-етичних цінностей молоді в педагогічній спадщині вчених Слобожанщини (друга половина XIX – початок XX століття) (2012)
Ямкова К. - Особливості розвитку соціальної активності учнів у воєнний та післявоєнний періоди (40–50-ті роки) (2012)
Комаровська О. - Школа естетичного виховання у системі мистецької освіти (2012)
Прокопенко І. - Дитиноцентризм у педагогічній творчості академіка В. Г. Кременя (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Алєксєєв С. Б. - Завдання та проблеми стратегічного управління торговельним підприємством (2013)
Алєксєєва Н. І. - Можливості використання GAP-Аналізу як інструменту реалізації стратегії (2013)
Боковець В. В. - Методичні підходи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах господарювання, Мірошник Н. О. (2013)
Ваганова Л. В. - Складові механізму управління економічною безпекою підприємств машинобудування (2013)
Варламова І. С. - Економіко-екологічний аспект розвитку промислових підприємств (2013)
Гнип Н. О. - Формування фінансово-економічного механізму стабілізаційного управління підприємством на прикладі ПАТ "Дослідний електромонтажний завод", Касян Л. А. (2013)
Городецька Т. Б. - Організаційні форми взаємодії промислових підприємств і ризикового капіталу (2013)
Ліганенко І. В. - Динаміка організаційної структури управління підприємством в умовах стратегічних змін (2013)
Литвинюк О. П. - Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської галузі (2013)
Норенко Ю. И. - Бережливое производство-новая технология управления предприятием (2013)
Панченко М. О. - Реалізація політики підприємства у сфері якості продукції (2013)
Партика І. В. - Управління розвитком персоналу:соціально-психологічний аспект (2013)
Череп А. В. - Застосування різних методичних підходів при діагностиці банкрутства ПАТ "ЗАЗ", Швець Ю. О. (2013)
Ярмош В. В. - Методичні підходи до оцінки надбавки за ризик при використанні інтелектуальної власності на підприємствах (2013)
Бакурова А. В. - Розробка конструктора туристичних послуг на основі моделі абонементного ціноутворення, Очеретін Д. В. (2013)
Козин И. В. - Моделирование сделок на финансовом рынке (2013)
Давидюк Т. В. - Взаємозв'язок понять "Інвестиційна діяльність" та "Інвестиційна нерухомість" у системі бухгалтерського обліку, Міронова О. І. (2013)
Серпенінова Ю. С. - Особливості обліку витрат на розробку та дослідження при створенні внутрішньо генерованих нематеріальних активів, Денисенко В. О. (2013)
Урусова З. П. - Внутрішній контроль дебіторської заборгованості:шляхи вдосконалення та вирішення проблем, Вороніна М. І. (2013)
Щербельова Н. П. - Класифікація фактів господарського життя:аналіз підходів науковців (2013)
Андрейчикова А. М. - Переваги та недоліки інститутів спільного інвестування як механізму залучення інвестицій з точки зору приватного інвестора (2013)
Бабміндра Д. І. - Визначення ринкової вартості земельних ділянок,що користуються низьким попитом,в умовах нестабільної економічної ситуації, Ільїна М. О. (2013)
Бурденюк Т. Г. - Конкурентний аналіз ринку птахівництва України, Свірський В. С. (2013)
Кифяк В. Ф. - Стратегія економічних трансформацій чи трансформація стратегій економічного розвитку? (2013)
Осаул А. О. - Національна економічна безпека в умовах глобалізації, Меркулов К. О. (2013)
Пилипенко Г. М. - Проблеми соціальної справедливості в контексті теорії і практики економічних реформ в Україні (2013)
Филюк В. В. - Роль міжнародних організацій у регулюванні концентрації ринків (2013)
Черкавська Т. М. - Людський фактор в інноваційному розвитку України (2013)
Андросова О. Ф. - Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку, Седченко С. Ю. (2013)
Голинський Ю. О. - Управління економічною ефективністю діяльності органів виконавчої влади (на прикладі органів казначейства України (2013)
Кущик А. П. - Проблеми і перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Одинець В. І. (2013)
Череп А. В. - Теоретичні основи бюджетування на підприємстві, Куліш Д. В. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Vlokh I. - Optical marking of alcohol induced hemoglobin modification, Nechiporenko I., Hul A., Moroz O., Grinchishin N., Dudok K., Dudok T., Nastishin Yu., Vlokh R. (2009)
Vasylkiv Yu. - Reconstruction of 3D stress fields basing on piezooptic experiment, Kvasnyuk O., Krupych O., Mys O., Maksymuk O., Vlokh R. (2009)
Kovalenko V. F. - Investigation of the nature of light scattering by water, Levchenko P. G., Shutov S. V., Bordiuk A. Yu. (2009)
Makhniy V. P. - Peculiar optical properties of modified surface of monocrystalline cadmium telluride, Slyotov M. M., Skrypnyk N. V. (2009)
Studenyak I. P. - On the Urbach rule in SbSI ferroelectric crystal, Kranjcec M., Koperlyos B. M. (2009)
Shopa Y. I. - Electrogyration effect in lead germanate crystal family. 2. The case of crystals doped with Li, Eu, La, Nd and (Li, Bi), Kushnir O. S., Adamenko D., Shopa R. Y., Dzyubanski V. S., Vlokh R. O., Vlokh O. G. (2009)
Kushnir O. P. - Application of spectral envelope functions of multilayer structures for analytical determination of antireflection conditions (2009)
Vlokh R. - Ferroelastic crystals as effective acoustooptic materials, Martynyuk-Lototska I. (2009)
Blonskyi I. - Plasma effect on propagation of filamented femtosecond laser pulse in fused silica, Kadan V., Shpotyuk O., Pavlov I. (2009)
Fadeyeva T. A. - The matrix model of vortex-beam quadrefringence in a uniaxial crystal, Rubass A. F., Volyar A. V. (2009)
Bordun O. M. - Luminescence centres in dried urine samples containing urate and oxalate salts, Drobchak O. Z. (2009)
Gorsky Michael P. - Studies of light backscattering at concrete during its hydration, Maksimyak Peter P., Maksimyak Andrew P. (2009)
Studenyak I. P. - Peculiarities of Raman scattering in nanometric superionic conductors Cu6PS5Br, Buchuk R. Yu., Kranjcec M. , Stephanovich V. O., Panko V. V., Kokenyesi S. (2009)
Derevyanchuk O. V. - Temperature-dependent changes of the exciton absorption spectra in polar semiconductors, Kramar N. K., Kramar V. M. (2009)
Mys O. G. - Acoustooptic and acoustic properties of KLiB4O7 crystals (2009)
Бобер М. В. - Підвищення зносостійкості фрикційних пар створенням градієнтних структур металічних сплавів, Волкогон В. М., Антонюк В. С. (2013)
Гавриш А. П. - Вплив складу інструменту і режимів тонкого ельборового шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин, Роїк Т. А., Киричок П. О., Гавриш О. А., Віцюк Ю. Ю. (2013)
Гевко Б. М. - Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Лящук О. Л., Кондратюк О. М. (2013)
Девин Л. М. - Шлифувальний інструмент з НТМ з додаванням дробленого кибориту, Пасичний О. О., Осадчий О. А. (2013)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Експериментальне обґрунтування ефективності віброабразивної обробки деталей складної конфігурації із накладанням складнопросторового вібронавантаження, Манжілевський О. Д. (2013)
Канашевич Г. В. - Технологічні умови и показники ефективності спеціальної електронно-променевої обробки поверхні оптичного скла (2013)
Клендій М. І. - Дослідження впливу подачі і діаметра свердла на осьове зусилля різання при свердлінні і відновленні отворів із силумінів, Клендій В. М., Хорошун Р. В. (2013)
Криворучко Д. В. - Вибір інструментального матеріалу різальних пластин для обробки зносостійкого чугуна, Некрасов С. С., Нешта А. О., Юнак А. С. (2013)
Кучугуров М. В. - Спосіб визначення зсуву фаз хвиль на поверхні різання ψ при точенні, Внуков Ю. М., Дядя С. І. (2013)
Мановицький О. С. - Розрахунок кута зсуву в статиці при ортогональному вільному різанні малопластичних вуглецевих сплавів (2013)
Манохін А. С. - Вплив швидкості різання на параметри термобаричного навантаження різального інструменту, Клименко С. А., Копєйкіна М. Ю., Рощупкін В. В., Ляховицький М. М., Покрасін М. О. (2013)
Надуваєв В. В. - Використання інструментальних матеріалів СВ-алмазів в промисловості, Фролов Є. М. (2013)
Польський Є. О. - Технологічне забезпечення довговічності зборочних вузлів на основі аналізу працездатності елементарних прототипів з урахуванням змін їх розмірних параметрів в процесі експлуатації (2013)
Рябченко С. В. - Обробка шліфуванням зубчастих коліс тарільчастими кругами з НТМ (2013)
Сорокін С. В. - Автоматизація розрахунку похибки базування при синтезі верстатних приладів з використанням інтегрованих САПР (2013)
Хитров І. О. - Інструментальне забезпечення розточування кільцевих канавок в стопорних вузлах машин, Гевко Іг. Б., Кучвара І. М., Фльонц І. В. (2013)
Юмашев В. Е. - Дослідження вібрацій при нерівномірному точінні, Степчин О. А. (2013)
Арефьев В. Г. - Моделирование дифференцированной физической подготовленности школьников (2014)
Артеменко Б. О. - Значимість тактичної підготовленості волейболістів різного рівня майстерності у їх ігровій діяльності (2014)
Івахненко А. А. - Порівняльна характеристика розвитку психомоторної сфери глухих дітей молодшого шкільного віку та їх однолітків зі збереженим слухом (2014)
Козіна Ж. Л. - Програма розвитку рухових функцій дітей із затримкою психічного розвитку, Борисюк М. В., Базилюк Т. А. (2014)
Козина Ж. Л. - Влияние комплексного применения оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса на уровень функциональных возможностей студентов, Ильницкая А. С., Коломиец Н. А., Барыбина Л. Н., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Кутек Т. Б. - Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках (2014)
Марченко О. Ю. - Особливості гендерної ідентичності у школярів різного віку (2014)
Мухамед’яров Н. Н. - Методика проведення інструктажу студентів ВНЗ з техніки безпеки на заняттях фізичною культурою в тренажерному залі (2014)
Омельяненко В. І. - Динамічна медитація в спортивних танцях (2014)
Попрошаєв О. В. - Анатомо-морфологічні особливості кваліфікованих ватерполістів в залежності від ігрового амплуа, Чумаков О. В. (2014)
Смирнова Ю. В. - Эффективность влияния применения технологии регулирования процесса занятий физическими упражнениями посредством музыкального сопровождения на снижение уровня школьной тревожности учащихся первых классов, Сайкина Е. Г. (2014)
Старченко А. Ю. - Динамика показателей физкультурной образованности старших дошкольников под влиянием комплекса мероприятий по оптимизации физкультурного образования (2014)
Сышко Д. В. - Влияние паравертебральной миорелаксации на мозговое кровообращение у спортсменов (2014)
Тищенко В. О. - Методологічні основи сучасної системи підготовки гандболістів вищої кваліфікації (2014)
Федак С. С. - Кореляційний аналіз показників фізичного стану, здоров’я та фізичної підготовленості військовослужбовців, які брали участь у миротворчих операціях (2014)
Приступа Т. Д. - Тренировки, ориентированные на улучшение здоровья среди женщин в избранных фитнесс клубах, Болах Б. (2014)
Руководство для авторов (2014)
Title (2009)
Contents (2009)
Kostruba A. - Ellipsometric Ex-Situ study of fluorescent oligoperoxide nanolayers with europium complexes adsorbed on a glass surface. Formation and structure., Stetsyshyn Yu., Zaichenko A. and Mitina N. (2009)
Adamenko D.I. - Optical activity and critical exponent of the order parameter in lead germanate crystals. 1. The case of diffused phase transition in Pb5Ge3O11 doped with Cu, Ba and Si ions., Klymiv I.M., Vasylkiv Yu. and Vlokh R.O. (2009)
Adamenko D.I. - Optical activity and the critical exponent of order parameter in lead germanate crystals. 2. Electrogyration and dielectric properties of Pb5Ge3O11:Cu2+., Klymiv I.M., Vasylkiv Yu., Duda V.M., Ermakov A.S. and Vlokh R.O. (2009)
Moiseyenko V.N. - The possibility for surface-enhanced Raman scattering and spontaneous parametric down-conversion by globular photonic crystals infiltrated with dielectrics., Dergachov M.P., Shvachich V.G. and Yevchik A.V. (2009)
Makhniy V.P. - Diffusion layers of zinc selenide with a predominant edge emission., Slyotov M.M., Tkachenko I.V., Slyotov A.M., Horley P.P., Vorobiev Yu.V. and González-Hernández J. (2009)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustooptic interaction and photoelastic properties of Li2B4O7 and a-BaB2O4 crystals at the wavelength of 442 nm., Dudok T., Mys O., Romanyuk G. and Vlokh R. (2009)
Title (2010)
Contents (2010)
Moiseyenko V. N. - Spontaneous emission of laser dye molecules in synthetic opals under conditions of low dielectric contrast, Dergachov M. P., Shvachich V. G., Shvets T. V., Roshchenko O. F. (2010)
Kovalenko V. F. - Light scattering of water under magnetic field, Bordyuk A. Yu., Shutov S. V. (2010)
Maksimyak A. P. - Mueller matrix method for determining morphology of polymer dispersed liquid crystal, Maksimyak P. P., Negrych A. L. (2010)
Pilgun Yu. V. - Broadband acoustooptic diffraction of two-wavelength light in paratellurite, Smirnov Ye. M. (2010)
Fadeyeva T. - Nonparaxial wave beams in a uniaxial birefringent crystal (2010)
Zhang J. - High-speed pulse train generation by spectral filtering of a mode-locked laser output, Hong S., Seo D. (2010)
Zapeka B. - On the light refraction and polarisation in the pres-ence of weak optical activity, Kostyrko M., Vlokh R. (2010)
Кузь В. - Начала інноваційної діяльності університету (2012)
Гаряча С. - Підготовка студентів педагогічних коледжів до формування етичної культури молодших школярів (2012)
Демченко О. - Використання ідей В. Сухомлинського у підготовці майбутніх соціальних педагогів до дозвіллєвої діяльності (2012)
Кочерга О. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи на засадах гуманістичних ідей Василя Сухомлинського (2012)
Кравчук О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації здоров’язберігальної функції навчання (на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського) (2012)
Лебедєва Н. - Аксіологічні аспекти підготовки педагога у науково-педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Попиченко С. - Роль комунікативної компетенції в технології створення іміджу педагога-вихователя дошкільного навчального закладу (2012)
Пріма Р. - Особистість учителя в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського: концептуальні засади (2012)
Сергейко С. - Самореализация педагога Белоруссии: личностный смысл и направленность (2012)
Харченко І. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього керівника танцювального колективу (2012)
Шарапанюк А. - Педагогічна практика студентів педагогічних коледжів, як умова формування професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в Україні (2012)
Бурсова С. - Розвиток ідей гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського в концепції педагогічної підтримки дітей у період адаптації до ДНЗ (2012)
Залізняк А. - Ідеї В. Сухомлинського щодо використання природи для розвитку мовлення дітей (2012)
Карапузова Н. - Використання казки на уроках математики в першому класі: в світлі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, Процай Л. (2012)
Лоюк О. - В. Сухомлинський про розвиток творчого мислення в учнів молодшого шкільного віку (2012)
Пархета Л. - Форми роботи з позакласного читання у спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Стахів Л. - "Уроки серед природи" у світлі ідей педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського, Стахів В., Волошин С. (2012)
Балдинюк О. - Психолого-педагогічна характеристика підлітково-юнацьких неформальних груп (2012)
Гаврилюк С. - Педагогічна творчість вихователя дошкільного навчального закладу як чинник творчого розвитку дітей дошкільного віку в спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Зимульдінова А. - Погляди В. О. Сухомлинського на формування особистості молодшого школяра, Калита Н. (2012)
Іщенко Л. - Розвиток мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку (2012)
Скалич Л. - Ідеї розвивального навчання учнів початкової школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Колток Л. - Принцип гуманізму як домінанта екологічного виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2012)
Комісаренко Н. - Виховання студентів на національних ідеях Василя Сухомлинського (2012)
Кулінка Ю. - Організація превентивного виховання з важкими підлітками у працях В. О. Сухомлинського (2012)
Кушнір В. - Досвід професійної профілізації у Павлиській середній школі В. О. Сухомлинського (2012)
Майборода Н. - Патріотичне виховання засобами мистецтва вихованців сільських навчально-виховних комплексів у контексті ідей Василя Олександровича Сухомлинського (2012)
Поліщук О. - Актуальні аспекти естетичного виховання дітей у педагогічній системі В. Сухомлинського (2012)
Поп О. - Екологічне виховання на уроках хімії в середніх школах Канади (2012)
Різак Т. - Взаємодія сім’ї і школи у вихованні громадянськості дітей молодшого шкільного віку (2012)
Січко І. - Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського для розвитку екологічної культури молодших школярів (2012)
Соколовська О. - Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в контексті вдосконалення духовного становлення студента (2012)
Черновол Н. - Морально-естетична основа екологічного виховання особистості (з досвіду педагогів і психологів) (2012)
Заболотна О. - Холістична педагогіка як теоретичне джерело шкільної альтернативної освіти (2012)
Кочубей Т. - Образ дитинства в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Рогальська І. - Світ дитинства у контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського, Рогальська Н. (2012)
Цимбал-Слатвінська С. - Розумове виховання як основа розвитку особистості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (за матеріалами часопису "Советская педагогика") (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Title (2010)
Contents (2010)
Fadeyeva T. - Paraxially annihilating vortex-beams in uniaxial crystals, Valkov I., Volyar A. (2010)
Karimi M. - Influence length of single-beam propagation in doped glass and polymer optical fibres, Seraji F. (2010)
Angelsky O. V. - Biaxial crystal-based optical tweezers, Maksimyak A. P., Maksimyak P. P., Hanson Steen G. (2010)
Shpak A. P. - Optical properties and local structure of (As2S3)100-x(SbSI)x glasses, Rubish V. M., Mykaylo O. A., Kaynts D. I., Guranich O. G., Rosul R. R. (2010)
Adamenko D. I. - Dispersion of optical activity and absorption in Pb5Ge3O11:Cu2+ crystals (2010)
Zapeka B. - Coexistence of ordinary gyration and weak optical activity in crystals: eigen waves of a new type, Kostyrko M., Vlokh R. (2010)
Title (2010)
Contents (2010)
Zenkova C. Yu. - About the estimation of degree of coherence for circularly polarized waves, Gorsky M. P., Gorodynska N. V. (2010)
El-Nicklawy M. M. - Variations in refractive optical properties of nylon 66 fibres under different thermal conditions, El-AgmyR. El-AgmyR., Hassan A. F., El-Hagary M., Adel A. (2010)
Davydenko M. O. - Effect of size-selective photoetching on the absorption and photoluminescence spectra of CdSe nanoparticles, Dmitruk I. M., Pundyk I. P., Berezovska N. I., Romanyuk V. R. (2010)
Vasylkiv Yu. - Determination of piezooptic coefficient p14 of LiNbO3 crystals under torsion loading, Savaryn V., Smaga I., Skab I., Vlokh R. (2010)
Kostruba A. - Study of planar waveguide structure of He+ ion-implanted Sn2P2S6 crystal with multiple-angle-of-incidence ellipsometry technique, Kobec A. P., Grabar A. A., Vlokh R. (2010)
Studenyak I. P. - Temperature studies of Urbach absorption edge in implanted Cu6PS5Br crystals, Izai V. Yu., Panko V. V., Kus P., Plecenik A. (2010)
Андрєєва О. В . - Підходи до оцінки рівня здоров’я та адаптаційних можливостей школярів молодших класів, Саїнчук О. М. (2014)
Букова Л. М . - Овладение техникой взятия отскока на щите противника баскетболистами этапа специализированной базовой подготовки , Гордиенко И. А ., Кровяков В. Ф ., Мироненко Ю. И. (2014)
Водолазська Т. В. - Перспективи формування здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи (2014)
Гружевський В. О. - Здоров’я як цінність у процесі формування особистісно- орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання (2014)
Ильницкая А. С. - Методика применения оздоровительных систем бодифлекса и пилатеса в физическом воспитании студентов, Козина Ж. Л., Коробейник В. А., Ильницкий С. В., Цеслицка М., Станкевич Б., Пилевска В. (2014)
Копчикова С. Г. - Індивідуалізація в плаванні і шляхи її вирішення в підготовці до Олімпійських ігор (2014)
Кугаевский С. А. - Направление оптимизации тренировочного процесса в детско-юношеском хоккее (2014)
Омельяненко В. И. - Комплексная интегрированная методика динамической медитации с дыханием буддистов при невротических реакциях (2014)
Пилипенко О. В . - Изометрические упражнения с элементами постизометрической релаксации в устранении контрактур коленного сустава после артроскопической пластики передней крестообразной связки, Захаров А. А ., Срибный К. А ., Никаноров А. К. (2014)
Редковец Т. Г . - Обоснование включения лечебной гимнастики и саморефлексотерапии в программу физической реабилитации подростков с близорукостью, Ромман Хайсам Дж. М. (2014)
Томенко О. А . - Зміни показників фізкультурної освіченості батьків під впливом реалізації комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят, Старченко А. Ю. (2014)
Mohamad-Panahi P. - Hormonal response to different rest intervals during resistance training with light loads, Rohani H., Lotfi N. (2014)
Romanowska-Tolloczko A. - Stressful situations in teaching profession – causes and consequences (2014)
Руководство для авторов (2014)
Title (2010)
Contents (2010)
Seraji F. E. - Tunability of optical filter based on fibre-optic ring resonator using polarisation and birefringence effects in the resonator loop, Asghari F., Yekrangi S. A. (2010)
Skab I. - Relations for optical indicatrix parameters in the conditions of crystal torsion, Vasylkiv Yu., Savaryn V., Vlokh R. (2010)
Kityk A. V. - Optical birefringence study of AgNa(NO2)2 crystals near the paraelectric-to-ferroelectric phase transition (2010)
Oseledchik Ju. S. - Third-harmonic generation of femtosecond laser radiation in beta-BaB2O4 crystals, Kudryavtzev D. P., Lucenko V. Ju., Prosvirnin A. L., Smyrnov O. O. (2010)
Tkachenko G. V. - Thermal tuning of a thin-film optical filter based on porous silicon and liquid crystal, Shulika O. V. (2010)
Kostruba A. - Ex-situ ellipsometric study of the nanolayers of dihydroantracene oligoperoxide adsorbed on glass surface, Stetsyshyn Yu., Zaichenko A., Mitina N., Zolobko O. (2010)
Авшенюк Н. М. - Соціальний контекст дослідження світового освітнього простору (2013)
Александрова Н. М. - Концептуальні підходи до формування управлінської культури (2013)
Борисенко Д. В. - Проблематика впровадження інформаційно-комунікативних навчальних комплексів у творчих спеціальностях (2013)
Дишко О. Л. - Теоретичні засади формування професійної взаємодії фахівців з туризму зі споживачами туристичних послуг (2013)
Завгородня Т. К. - Проблема ступеневої підготовки у ВНЗ в контексті Болонського процесу і можливості її розв’язання в Україні (2013)
Зубехіна Т. В. - До питання сутнісного наповнення поняття "Інформаційна культура бакалавра з туризму" (2013)
Лось О. В. - Явище кінесичної лакуни у вивченні другої іноземної мови в немовному ВНЗ (2013)
Мерзлякова О. Л. - Розвиток інформаційної грамотності як актуальний напрямок педагогічної діяльності вищої школи (2013)
Настрадін В. - Історико-педагогічна складова становлення та розвитку системи підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, Багаліка Т. (2013)
Наход С. А. - Прогнозування у професійній діяльності майбутнього психолога (2013)
Постригач Н. О. - Підвищення кваліфікації учителів у Європейському регіоні: проблеми, перспективи (2013)
Рябокінь С. І. - Теоретико-методологічний аспект упровадження мoнiтopингу якocтi виxoвнoгo пpoцecу в пeдaгoгiчнoму коледжі (2013)
Сгадова В. В. - Комунікативна культура викладача як умова гуманізації педагогічної взаємодії у навчальному процесі (2013)
Ульянова В. С. - Аналіз систем оцінювання професійної компетентності вчителів (2013)
Хомік О. М. - Теоретичні передумови формування управлінської культури майбутніх економістів (2013)
Цвєткова Г. Г. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: програма та методика експериментального дослідження (2013)
Бараненкова Н. А. - Подолання лексичних труднощів у процесі навчання перекладу науково-технічної літератури (2013)
Борисенко В. В. - Сучасні освітні технології навчання української мови у вищій школі (2013)
Гагіна Н. В. - Оцінювання групової проектної діяльності студентів на занятті з іноземної мови (2013)
Гриник Б. С. - Тестування як ефективний інструмент вимірювання рівня знань студентів, Пилипів О. Г. (2013)
Заблоцька Л. М. - Методичні аспекти формування іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців у сфері туризму (2013)
Іванова І. В. - Засвоєння комунікативних моделей поведінки у процесі співвивчення мов і культур як основа розвитку полікультурної особистості (2013)
Новгородська Ю. Г. - Формування організаторських здібностей майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів (2013)
Романишин Ю. Л. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні дисципліни "Фінансово-економічна інформація" (2013)
Семигінівська Т. І. - Організаційно-дидактична модель процесу формування професійної етики у майбутніх перекладачів авіаційної галузі (2013)
Грітченко Т. Я. - Модель формування професiйно-мовного стилю спiлкування майбутнього вчителя початкової школи у вищому педагогічному навчальному закладi (2013)
Дуброва С. В. - Підготовка компетентних учителів іноземних мов на засадах особистісного та індивідуального підходів до навчання (2013)
Житєньова Н. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації в навчальному процесі (2013)
Олефіренко Н. В. - Модернізація підготовки сучасного вчителя початкової школи в умовах інформатизації освіти (2013)
Поперечна Л. Ю. - Професійний розвиток учителя початкових класів у системі підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти (2013)
Татаринцева Н. Є. - Розвиток проектної культури студента в освітньому процесі вищу, Реброва О. Є. (2013)
Бєлікова Н. О. - Пріоритетні напрями модернізації вищої освіти України на сучасному етапі (2013)
Вертегел В. Л. - Вимоги Болонської Хартії в українській освітній системі (2013)
Голуб Т. П. - Інноваційна складова реформування університетської освіти в Німеччині та Швеції (2013)
Гребеник Ю. С. - Вітчизняний досвід підготовки майбутніх медиків (2013)
Махінов В. М. - Мова та соціум як фактори формування мовної особистості у французькій лінгвістичній школі (2013)
Нагач М. В. - Професійний розвиток педагогів у США: досвід та перспективи (2013)
Сирай І. - Екологічна освіта в сучасних соціально-педагогічних концепціях Німеччини (2013)
Чернякова Ж. Ю. - Моніторинг якості інтернаціоналізованої освіти: досвід Великої Британії (2013)
Наші автори (2013)
Title (2010)
Contents (2010)
Strikha M. - To readers of journal "Scientific Horizons” (2010)
Sytnik K. M. - Preservation of biological diversity: top-priority tasks of society and state (2010)
Vlokh R. O. - Bibliometric and statistical analyses of Ukrainian scientific journals. Physics journals (2010)
Boiko V. A. - On the problem of type of deep recombination centres in InSb, Shepelskii G. A., Stariy S. V., Strikha M. V. (2010)
Vlokh V. G. - History of selection of potato in the Western region of Ukraine (2010)
Brik A. B. - Magnetic biominerals localised in brain tissue: anomalous properties, possible functional role and synthetic analogues (2010)
Tolstoy M. I. - Granitoids of the Osnitsky complex of Ukrainian Shield and the Brno Massif of Moravia: Comparison of structural-geological, petrophysical and petrogeochemical features of origin and petrological significance , Shabatura O. V. (2010)
Бобровник В. И. - Структура и логическая организация современных исследований в легкоатлетическом спорте (2014)
Гружевський В. О. - Доцільність використання інноваційних технологій у формуванні особистісно-орієнтованої мотивації студентів до фізичного виховання (2014)
Клюс О. А. - Ефективність експериментальної програми корекції психофізичного стану дітей протягом другого року навчання у загальноосвітній школі (2014)
Козина Ж. Л. - Комплексное применение оздоровительных методик пилатеса и бодифлекса для повышения психофизиологических возможностей студентов, Ильницкая А. С., Пащенко Н. А., Коваль М. В. (2014)
Котелевський В. І. - Актуальні проблеми фізичної реабілітації студентської молоді із патологією хребта, Лянной Ю. О., Міхеєнко О. І. (2014)
Малишкін А. М. - Визначення відношення учнів середніх класів до занять фізичними вправами при вивченні різних розділів програми (2014)
Онопрієнко О. М. - Стан сформованості показників патріотичного виховання у майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Потокій В. С. - Метод відновлення рухової функції у осіб із спастичністю м’язів після інсульту (2014)
Радзиевская М. - Влияние дыхательных упражнений методики "Body Flex” Greer Childers на некоторые соматические параметры женщин с лишним весом и ожирением, Малиновска А., Радзиевский П. (2014)
Романова І. А. - Порівняльний аналіз використання інтелектуальних ігор у навчально-виховному процесі (2014)
Сутула В. О. - Особливості формування особистості учнів середньої та старшої школи, Сутула А. В., Голик А. С., Абдулвахід Д. Н. (2014)
Фоменко Е. В. - Сравнительный анализ физической подготовленности и двигательно-координацонных способностей студенток первых и вторых курсов высших педагогических учебных заведений, занимающихся аэробикой (2014)
Халайцан А. П. - Культура здоров’я особистості як складова частина її фізичної культури (2014)
Шмалєй С. В. - Соціально-педагогічні характеристики стану здоров’я школярів-спортсменів, Щербина Т. І. (2014)
Adamczyk J. G. - Usage of thermography as indirect non-invasive method of evaluation of physical efficiency. Pilot study, Mastej M., Boguszewski D., Białoszewski D. (2014)
Podstawski R. - The influence of socioeconomic status on the level of early-school-aged children’s motor abilities – blurring of differences in the economically underdeveloped areas, Borysławski K., Kajmowicz B. (2014)
Инструкция для авторов (2014)
Title (2011)
Contents (2011)
Adamenko D. - Kerr and Faraday effects in borate glasses, Adamiv V., Klymiv I., Vlokh R. (2011)
Bekshaev A. - Improved theory for the polarization-dependent transverse shift of a paraxial light beam in free space (2011)
Dzyubanski V. - Comparison of critical fluctuations in Sn2P2S6 and Sn2P2(Se0.28S0.72)6 crystals, Shopa R., Kushnir O., Vlokh R. (2011)
Skab I. - On the method for measuring piezooptic coefficients p25 and p14 in the crystals belonging to point symmetry groups 3 and /3, Vasylkiv Yu., Smaga I., Savaryn V., Vlokh R. (2011)
Bovgyra O. V. - Band energy structure of K2ZnCl4 crystals under uniaxial pressures, Gaba V. M., Kohut Z. O., Kushnir O. S., Stadnyk V. Yo. (2011)
Білоусова Л. - Аспекти підготовки майбутнього вчителя до реалізації дидактичного потенціалу Інтернет-технологій у практиці навчання, Криштоф С. (2012)
Комар О. - Фахова підготовка студентів: інтерактивна технологія у ВНЗ (2012)
Мельник Н. - Трансдисциплінарний підхід до формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині (2012)
Побірченко О. - До питання про підготовку майбутнього вчителя сільської початкової школи (2012)
Прокоф’єва М. - Дослідження стану готовності вчителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів (2012)
Савченко В. - Інновації у післядипломній підготовці вчителів фізичної культури початкових класів (2012)
Червінська І. - Інноваційність як чинник забезпечення якісної підготовки сучасного вчителя до роботи в школах гірського регіону (2012)
Возна З. - Формування соціальної компетентності учнів на уроках курсу "Людина і світ" (2012)
Горбатюк О. - Інноваційні технології навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної школи, Горбулінська С. (2012)
Данилюк О. - Використання прийомів донотного періоду для гармонізації мелодії на початковому етапі навчання гри на фортепіано (2012)
Короткова Ю. - Місце методики навчання іноземних мов в українському та грецькому наукознавстві (2012)
Краснобока О. - Сутність інтегративних систем у процесі інтенсифікації навчання (2012)
Кучеренко І. - Упровадження часткової інтеграції на уроках української мови в основній школі (2012)
Малишевська І. - Природотерапевтична компонента у змісті навчання початкової школи (2012)
Нічишина В. - Реалізація міжпредметних зв’язків математики та інших галузей знань в загальноосвітній школі (на прикладі розробки програми інтегративного тижня на тему "Золотий переріз") (2012)
Олексін Ю. - Дидактичні засади внутрішньої диференціації навчання старшокласників (2012)
Пишко О. - Реалізація завдань правової освіти в процесі навчання учнів практичного курсу правознавства (2012)
Яців С. - Роль тестів у вивченні іноземної мови (2012)
Кравченко Т. - Методика вивчення професійних настановлень старшокласників як засіб оптимізації процесу їх професійного самовизначення (2012)
Половіна О. - Актуальні проблеми спілкування дітей та дорослих: забезпечення екології дитинства (2012)
Скрипник Н. - Психологічні особливості розвитку гуманності у дітей дошкільного віку (2012)
Ямкова К. - Проблема розвитку соціальної активності учнівської молоді у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Безлюдний О. - Соціально-демографічні аспекти життєдіяльності сім’ї в українському суспільстві (2012)
Будник О. - Соціальні аспекти етновиховання молоді в українській педагогіці 1920-х років (2012)
Канарова О. - Виховання у духовних школах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Канішевська Л. - Підготовка старшокласників шкіл-інтернатів до самостійної життєдіяльності: зміст та методика опанування соціальноі ролі "громадянин" (2012)
Терпелюк С. - Концептуальні основи аналізу поняття "патріотичні цінності" (2012)
Албул І. - Змагання В. Науменка (1852–1919) за становлення національної школи як передумова розвитку української педагогіки 20-х років (2012)
Горбатюк О. - Роль учителя в утвердженні парадигми "трудової школи" у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. (2012)
Демчак М. - Зміст підготовки вчителя початкових шкіл Закарпаття у 20–30-х роках ХХ століття (2012)
Депчинська І. - Ідеї Т. Масарика про розвиток шкільної освіти в Чехословаччині на початку ХХ століття (2012)
Джус О. - Софія Русова у педагогічному просторі українського зарубіжжя (1920-і – 1930-і рр.) (2012)
Жосан О. - Тенденції розвитку вітчизняної шкільної навчальної літератури у 20-х роках ХХ століття (2012)
Іванюк Г. - Тенденції та суперечності розвитку сільської школи в Україні (20-ті роки ХХ століття) (2012)
Калюжна Т. - Соціально-педагогічні погляди Софії Русової (2012)
Ковач А. - Педагогічна діяльність Василя Пачовського на Закарпатті у 1920-х рр. (2012)
Корж-Усенко Л. - Традиційні християнські цінності новаторської школи Петра Прокоповича (2012)
Левашова В. - Використання технічних засобів навчання у навчальному процесі природничих дисциплін (друга половина ХХ століття) (2012)
Майструк О. - Проблема освіти у педагогічній спадщині Г. С. Сковороди і В. Н. Каразіна (2012)
Мартиненко Д. - Релігійний чинник у розвитку національного шкільництва України в XVIII ст. (2012)
Марфинець Н. - Зміст літературного краєзнавства у навчальних програмах 20–30-х рр.(на прикладі шкільництва Підкарпатської Русі) (2012)
Меленець Л. - Станіслав Шацький про організацію життя дітей в умовах села (2012)
Пелешок Ю. - Проблема формування "естетичної культури" особистості дитини засобами мистецтва у творчій спадщині Якова Андрійовича Мамонтова (1888–1940) (2012)
Саяпіна С. - Розробка засад дошкільної освіти у вітчизняній педагогіці (20-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Cтароста В. - Просвітницька діяльність Івана Панькевича на Закарпатті (20–30-ті рр. ХХ ст.), Шикітка Г. (2012)
Фізеші О. - Початкова школа на Закарпатті у системних освітніх трансформаціях 20–30-х рр. ХХ століття (2012)
Наші автори (2012)
Анотації (2012)
Аннотации (2012)
Annotation (2012)
Title (2011)
Contents (2011)
Raransky M. D. - Optical parameters of CaF2, LiF, NaCl and KCl single crystals in the X-ray spectral range, Balazyuk V. N., Sergeev V. M., Melnyk M. I. (2011)
Olenych I. B. - Stabilisation of surface and photoluminescent properties of porous silicon (2011)
Fadeyeva T. - Non-canonical propagation of high-order elliptic vortex beams in a uniaxially anisotropic medium, Alexeyev C., Sokolenko B., Kudryavtseva M., Volyar A. (2011)
Alexeyev C. N. - Supermodes of a double-ring fibre array with symmetric coupling, Fadeyeva T. A., Boklag N. A., Yavorsky M. A. (2011)
Kosobutskyy P. S. - Demonstration of optical beating in the reflectance and transmittance spectra of multilayer structures, Bilyj J. M., Kushnir O. P. (2011)
Vasylkiv Yu. - Measurements of piezooptic coefficients p14 and p25 in Pb5Ge3O11 crystals using torsion induced optical vortex, Skab I., Vlokh R. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Shvedov V. G. - Nonparaxial singular beams inside the focal region of a high numerical-aperture lens (2011)
Jia Z. - High-speed optical pulse train generation based on line-by-line spectral intensity coding, Kim I., Hong S., Seo D. (2011)
Skab I. P. - On the possibility of electrooptic operation by orbital angular momentum of light beams via Pockels effect in crystals, Vasylkiv Yu. V., Vlokh R. O. (2011)
Koziarskyi I. P. - Optical properties of (3HgSe)0.5(In2Se3)0.5 crystals doped with Mn or Fe, Marianchuk P. D., Maistruk E. V. (2011)
Adamenko D. - On the behaviour of Poynting vector in material media with weak optical activity, Kostyrko M., Vlokh R. (2011)
Krupych O. - Interferometric measurements of piezooptic coefficients by means of four-point bending method, Savaryn V., Skab I., Vlokh R. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Strikha M. V. - Modulation of mid-IR radiation by a gated graphene on ferroelectric substrate (2011)
Mys O. - Acoustooptic figure of merit for Sn2P2S6 crystals and the temperature dependences of acoustic wave velocities, Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2011)
Vasylkiv Yu. - On the spin-to-orbit momentum conversion operated by electric field in optically active Bi12GeO20 crystals, Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2011)
Vasylkiv Yu. - Studies of piezooptic coefficients in LiNbO3 crystals using a crystalline disk compressed along its diameter , Savaryn V., Smaga I., Krupych O., Skab I., Vlokh R. (2011)
Nastishin Yu. A. - Explicit representation of extended Jones matrix for oblique light propagation through a crystalline slab, Nastyshyn S. Yu. (2011)
Title (2011)
Contents (2011)
Bakhrushin V. E. - Testing technologies in education. The problem of test quality, Gorban A. N. (2011)
Zorivchak R. P. - The first Ukrainian studies scholar in the Anglophone world (2011)
Boyko O. - The synagogue in Zhovkva: history and architectural development (2011)
Mys O. - Generation of helical acoustic modes using anisotropic crystals, Skab I., Martynyuk-Lototska I., Vlokh R. (2011)
Ареф’єва О. В. - Критерії вибору пріорітетних напрямів розвитку авіатранспортних підприємств, Мягких І. М. (2013)
Дмитришин Б. В. - Концептуальний підхід до моделювання продуктивності економічних систем на основі міжгалузевого балансу, Гамалій В. Ф. (2013)
Носачевская Е. А. - Развитие научной деятельности региона: стратегический подход, экономическая эффективность (2013)
Рощина Н. В. - Факторы, влияющие на оптимизацию процесса складирования контейнеров на складах логистического центра, Козеренко И. А. (2013)
Яріш О. В. - Моніторинг як складова управління різними сферами практичної діяльності, Дуда М. О. (2013)
Ревчун Б. Г. - Конвергенція макро - та мікроекономічних теорій як засіб формування єдиної науки "Економікс" (2013)
Гамалій В. Ф. - Реструктуризація суб’єктів реального сектору національної економіки, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2013)
Зеленський М. В. - Стратегічні аспекти організації аутсорсингу логістичних функцій машинобудівного підприємства (2013)
Любимов М. О. - Сучасні підходи до розробки системи ключових показників ефективності діяльності підприємства (2013)
Соколов М. В. - ІРО як спосіб здійснення приватизації та постприватизаційного розвитку підприємств, Кошик О. М., Фабрика І. В. (2013)
Гамалій В. Ф. - Проблема вибору інвестиційного портфеля з врахуванням ризику, Вишневська В. А. (2013)
Журило І. В. - Особливості формування життєвого циклу твердосплавної підгалузі кольорової металургії, Ситник І. В. (2013)
Kovalenko S. - The essential characteristics of the categories of "labour potential”, "labour potential of rural areas” (2013)
Козинець Г. О. - Теоретико-методичні аспекти управління інтелектуальним капіталом (2013)
Корман М. М. - Емоційний інтелект персоналу як основа ефективного розвитку організації (2013)
Куліш Н. В. - Вплив інформаційного суспільства на формування молодіжної робочої сили (2013)
Lapteva A. - Research of Concordance in Demand and Supply of Qualified Workforce in Ukraine (2013)
Немченко Т. А. - Інноваційна складова розвитку трудового потенціалу машинобудівної галузі України, Сторожук О. В. (2013)
Nevdakha О. - Innovative Reserves to Rising of Intellectual Labor Productivity in Ukraine (2013)
Немченко А. Б. - Сприяння розвитку інноваційної інфраструктури в контексті активізації інноваційної діяльності, Немченко Т. Б. (2013)
Орлова А. А. - Розвиток системи підготовки кваліфікованих робітників: чинники та важелі впливу (2013)
Костромін Г. Т. - Деякі питання підвищення ефективності функціонування підприємств через реструктуризацію (2013)
Продан І. О. - Формування організаційно-інноваційної структури управління персоналом підприємства (2013)
Решитько Т. В. - Проблема зайнятості сільського населення у неформальному секторі економіки, Шинкаренко А. В. (2013)
Співак В. В. - Моніторинг кадрового менеджменту: поняття, моделі, критерії оцінки та основні етапи проведення (2013)
Урсакій Ю. А. - Підхід до оцінювання процесу управління конкурентоспроможністю підприємств (2013)
Hachaturyan E. - Some aspects of socially-labor relations are in the small enterprise of the Kirovograd of region (2013)
Шалімова Н. С. - Теоретичні засади формування вартості послуг робочої сили та її вплив на визначення природи заробітної плати (2013)
Яковенко Р. В. - Людський капітал та людський потенціал (2013)
Yatsun O. - Modern Approaches to Organization of Personnel Professional Development at Enterprise (2013)
Андрюшко А. К. - Інноваційно-активні підприємства: сутність та фактори впливу на їх розвиток (2013)
Бондар Ю. А. - Менеджмент в органах державної влади (2013)
Богданова О. В. - Економічна суть, класифікація та джерела формування оборотних активів (2013)
Великий Ю. В. - Інноваційність як засіб забезпечення конкурентних переваг машинобудівних підприємств (2013)
Жовновач Р. І. - Інтегральне оцінювання рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств (2013)
Загреба І. Л. - Податкове стимулювання розвитку підприємств (2013)
Давидов Г. М. - Сучасні ідеї аудиту (2013)
Лук’яненко Л. І. - Актуальні питання оцінки нематеріальних активів, Шелест В. С. (2013)
Орлик С. В. - Регіональні особливості проведення податкових реформ у Російській імперії середини XIX – початку XX століття (2013)
Сатушева К. В. - Формування системи стратегічного управлінського обліку в управлінні вартістю підприємства (2013)
Фоміна Т. В. - Порядок оподаткування переробних підприємств та виплати компенсацій сільськогосподарським товаровиробникам (2013)
Шалімова Н. С. - Взаємозв’язок процесів формування та оприлюднення фінансової звітності і якості аудиту (2013)
Кудина О. Н. - Управленческий учет производственных запасов для целей калькулирования себестоимости (2013)
Кузьменко Г. І. - Сутність податкового потенціалу як економічної категорії, Струтинська О. М. (2013)
Malakhovsky Y. - Quantitative relationship between the amount of income and consumption in macroeconomic region (part 2) (2013)
Михайленко О. Г. - Методичні рекомендації по здійсненню контролю якості аудиторських послуг (2013)
Педченко Н. С. - Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи, Заворотній С. І. (2013)
Березіна Л. М. - Умови і параметри оптимізації споживчого ринку (2013)
Волот О. І. - Аналіз використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах харчової промисловості регіону (2013)
Пугаченко О. Б. - Вимоги процесуального законодавства в частині участі експерта при проведенні судової експертизи з економічних питань (2013)
Письменний В. В. - Зміна механізму справляння збору за першу реєстрацію транспортного засобу: екологічний підхід (2013)
Фільштейн Л. М. - Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади (2013)
Лаврик У. В. - Сучасні підходи до управління витратами промислових підприємств, Бондик К. Ю. (2013)
Кладченко І. С. - Фінансова рівновага як умова забезпечення збалансованого розвитку промислового підприємства (2013)
Bozhesku M. H. - Language Choiсe Dynamics in Ukraine (2012)
Бридко Т. В. - Социофонетические особенности реализации сонорного согласного в немецкой речи русскоязычных жителей Германии (2012)
Корольова В. В. - Прецедентні феномени в мові сучасної поезії (2012)
Морська Л. І. - Сутність і класифікація комунікативних стратегій у професійному дискурсі (2012)
Навольська Г. І. - Дидактичні умови формування лінгвістичної компетенції студентів філологічних факультетів при вивченні латинської мови (2012)
Негер О. Б. - Характеристика об’єкта як позамовний чинник розвитку урбанонімії Закарпаття (2012)
Нуждак Л. В. - Естетика та модні тенденції розвитку прізвищ українців пострадянського періоду крізь призму еколінгвістики (2012)
Сурмач О. Я - Асоціативний експеримент та вербальні асоціації у психолінгвістичних дослідженнях (2012)
Аладько Д. О. - Використання назв посуду на позначення частин тіла людини в англійській та українській мовах (2012)
Бенкендорф Г. Д. - Просторово-часовий континуум націонал-соціалістичного макротексту (2012)
Бернацька С. М. - Основні аспекти щодо формування стрункої системи класифікації модальної можливості як різновиду реченнєвої семантики, Бернацька Н. П. (2012)
Боть Л. П. - Принцип ввічливості в директивних мовленнєвих актах (на матеріалі усного мовлення дітей 6-10 років) (2012)
Василенко Д. В. - Концептуальні метафори у сфері англомовної військової лексики (2012)
Вигнанська І. М. - Recherches publicites avec references bibliques (2012)
Гач Н. О. - Семантика та прагматика "let" - конструкції в поетичному дискурсі (2012)
Грибок О. М. - Засоби вираження ментальних стереотипів побутового дискурсу німців (2012)
Гриняк О. О. - Лінгвостилістичні засоби відображення цінності особистості у поетичних текстах (2012)
Грошко Т. В. - Дискурс у лінгвістичній парадигмі: жанрова класифікація (банківський, публіцистичний та художній дискурси) (2012)
Доронкіна Н. Є. - Категорії наукового дискурсу (2012)
Дунаєвська О. В. - Концепт "Хрещення дитини" в британській лінгвокультурі (2012)
Євенчук О. Г. - Концептуальна метафора "FAMILIE - LEBEWESEN" у німецькому публіцистичному дискурсі (2012)
Єсипенко Н. Г. - Профілювання лінгвокультурних концептів (2012)
Єфименко В. А. - Фокалізація та медіація в сучасних наративах (2012)
Застровська С. О. - Вираження ввічливості у німецькомовному дискурсі (2012)
Зозуля М. О. - Способи актуалізації концептуальної метафори-персоніфікації в романах У. Голдінга (2012)
Ільченко О. А. - Метафоричні словосполучення економічного дискурсу в мові ЗМІ ХХІ ст.: аксіологічний аспект (2012)
Канова Л. П. - Професійна іншомовна підготовка військовослужбовців до міжкультурної комунікації (2012)
Кишко С. М. - До проблеми комунікативної інтенції (2012)
Климчук І. О. - Емотивність у рекламних текстах (2012)
Колесова А. О. - Атрибутивний художній образ коханої в англомовних поетичних текстах ХІХ-ХХ століття (2012)
Копчак О. І. - Глютоніми у перських і українських фразеологізмах на позначення емоцій людини (2012)
Коропецька О. І. - Засоби вираження мовленнєвої тактики запиту інформації в парентальному діалогічному дискурсі (2012)
Косович О. В. - Французька неологія: сутність, тенденції перспективи (2012)
Крутько Т. В. - Реалізація прийому протиставлення у текстах реклами (2012)
Кушнєрова О. А. - Віршований текст як результат зміненого стану свідомості автора (2012)
Лазебна О. А. - Вживання прислівників оцінки у сполученні з дієсловом sich fűhlen у творах сучасних німецьких і австрійських письменників (2012)
Лащук О. М. - Антропоцентричний підхід у дослідженні бінарних концептів "NÄHE" та "DISTANZ" (2012)
Магас Н. М. - Соціальні категорії модусу як репрезентанти емоцій у політичному дискурсі (2012)
Макаренко Ю. В. - Інтернет-щоденник як новий вербальний канал спілкування (2012)
Марку В. І. - Деривативи з агентивними суфіксами у газетному дискурсі та жанрі фентезі (2012)
Мицан Д. М. - Локативне вживання фразеологізмів з компонентами-назвами частин тіла (2012)
Місягіна І. М. - Дискурсивний акт ухильності (2012)
Молодоженя О. Ю. - Засоби мовної гри в магічних ритуалах (2012)
Мясоєдова С. В. - Семантичні особливості непрямих спонукальних висловлень сучасної української мови (2012)
Науменко Л. О. - Персонаж як мовна особистість у малій прозі Володимира Винниченка (2012)
Неклесова В. Ю. - Домінантні складові третього кола хрононімного фрейму (за даними ономастичного асоціативного експерименту) (2012)
Нікіточкіна І. В. - Семантико-категоріальна розбіжність термінів "смисл", "значення", "поняття" і "концепт" (2012)
Новак В. Р. - До питання використання невербальних компонентів в комунікації "людина-комп’ютер" (2012)
Новікова Н. Г. - Комунікативно-прагматичні особливості туристичних рекламних текстів (2012)
Новосадська О. Б. - Поннятєво-оцінні ознаки концепту "приватність" в англійських прислів’ях (2012)
Одарчук Н. А. - Комунікативні стратегії редактора презентацій MS PowerРoint 2012 крізь призму прагматики, Одарчук О. С., Мірончук Т. А. (2012)
Остапчук Я. В. - Номінативне та понятійне поле концепту imagination (2012)
Піскозуб З. Ф. - До питання номіналізації інфінітиву у французькій мові, Потьомкіна І. Ф. (2012)
Плисак Д. В. - Асоціативний потенціал англійських медичних термінів у художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір (2012)
Полєжаєв Ю. Г. - Специфіка прагматики текстів бортової преси (2012)
Римяк І. Є. - Прагматичні аспекти комунікативних стратегій компліменту та іронії (на матеріалі французьких художніх творів XVІІ – ХІХ століть) (2012)
Романова Н. В. - Психолінгвістичні методи дослідження емотивної лексики (2012)
Семенюк І. С. - Структурно-композиційні характеристики репортажу з юридичної тематики (2012)
Сербін С. М. - Інтерв’ю в прямому радіоефірі (2012)
Смоляна А. Л. - Семіотичний характер макроструктури рекламного блоку суперобкладинок англомовних книг (2012)
Соловйова О. А. - Типи міжмовних співвідношень фразеологічних одиниць на позначення концептів добро-зло сучасних арабської і української мов (2012)
Суддя А. М. - Рівні контексту та декодування контекстуальних синонімів у німецькомовному художньому дискурсі (2012)
Тарабріна Н. А. - Динаміка конфлікту і тактики його розв’язання (2012)
Тараненко К. В. - Трансакційний аналіз у дослідженні прагматичних особливостей антонімів української мови (2012)
Тимофєєва І. С. - Синтаксичні ознаки односкладових речень на прикладі української, англійської та німецької мов (2012)
Усова Н. В. - Фономорфеміка онімів у лексико-семантичному вимірі (2012)
Хлиніна О. М. - Некласичні засоби номінації концепту кар’єра (2012)
Хомицька І. І. - Прагматико-функціональні особливості неологізмів у іспанському масмедійному дискурсі (2012)
Шевченко А. С. - Образний компонент семантичної структури концепту justicia / справедливість (2012)
Шершньова А. В. - Особливості образо творення в англомовному хайку: когнітивно-семіотичний аспект (2012)
Школяр Н. В. - Емоційно-експресивний компонент пам’яті фразеологічних одиниць: на матеріалі англійської та української мови (2012)
Щепанська Х. А. - Когнітивно-комунікативні механізми формування мовного образу серця в ліричній драмі І. Франка "Зів’яле листя" (2012)
Ясіновська О. В. - Метафоричні образи концепта φθονοσ у книгах Нового Завіту (2012)
Абашина В. Н. - Слова коммуникативного фонда в ассоциативной прозе Валентина Катаева (частица даже) (2012)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційна структура речення: проблематика історичних студій (2012)
Антоненко Ю. М. - Особенности заголовков научных рецензий (2012)
Бабенко Е. В. - Прагматические функции рекламной аннотации (на матери але английского языка) (2012)
Багрій О. І. - Дискурсивні характеристики наукових дискусійних текстів (2012)
Балко М. В. - Словосполучення і пропозиція: специфіка співвідношення понять (2012)
Бехта І. А. - Дискурсна зона персонажу фактурі художнього тексту (2012)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Висловлення презирства у конфронтативному дискурсі (2012)
Бутко С. Г. - Генезис та функціональні особливості міфонімів у текстах українських замовлянь (2012)
Веренько М. М. - Рекламний текст в англомовній картині світу (2012)
Вєтрова І. М. - Функціонування еліптичних речень в англійському художньому тексті (2012)
Винник О. Ю. - Образність у сучасному англомовному дискурсі програмування (2012)
Гончарук С. В. - Особливості функціонування просторових іменників-антонімів з детермінативами у текстах художньої прози (2012)
Gulivets N. O. - Men and Women in Political Cоmmunication (2012)
Деркевич Н. А. - Семантика дієслів із префіксом zer – у формуванні зв’язності тексту (2012)
Єфименко Т. М. - Перевтілення образу романтичного героя в романі М. Шеллі "Франкенштейн" (2012)
Занько Г. П. - Лексичні інновації як компонент когнітивного розвитку дитини (2012)
Хасанська Н. Д. - Зіставний аналіз мікрополів економічна криза/economical crisis в українській та англійській мовах (2012)
Зелена Ю. Л. - Мовна конструкція "копулятивне дієслово+атрибутивний додаток підмета (АДП)": структурний, семантичний та прагматичний аспекти (2012)
Зимич Є. В. - Невербальні аспекти інтерпретації маритального діалогічного дискурсу (2012)
Іващишин О. М. - Скорочення як особливий вид термінів англомовного дипломатичного дискурсу, Кащишин Н. Є. (2012)
Карпа І. Б. - Реалізація функції аргументації в електронних текстах (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers) (2012)
Каширина М. М. - К вопросу об установлении границ мотивации в словообразовании, Семиколенова Е. И. (2012)
Коваль Т. П. - Синкретизм філософем "сміх" і "щастя" (2012)
Козолуп М. С. - Реалізація просторової референції у текстах Інтернет новин з допомогою засобів невербальної комунікації (2012)
Козуб Л. С. - Гендерні особливості використання політичної метафори у друкованих засобах масової інформації (2012)
Кузнецова Л. Р. - Малоформатний текст як акт мовленнєвої комунікації (2012)
Кундис О. Т. - Номінативні речення в італійському мас-медійному дискурсі (2012)
Лежньов С. М. - Англомовні неологізми-скорочення, Янсон В. В. (2012)
Лесінська О. М. - Особливості модифікації в іменниковому словосполученні на позначення людини у художньому дискурсі (2012)
Мельник Н. М. - Характеристика словотвірної бази іменників та дієслів автомобільного сленгу (2012)
Mykhaylenko V. V. - Semantic Shifts of Lexemes in Discourse (2012)
Мойсеєнко С. М. - Стилістико-синтаксичні засоби формування англійського комп’ютерного дискурсу (2012)
Монахова Т. В. - Модернізм як стратегія текстотворення (2012)
Мохненко О. П. - Конфлікт як об’єкт фонетичних досліджень (2012)
Назмєєва Н. А. - Метамовна інформативність навчальної інструкції в англомовному методичному дискурсі (2012)
Німенко О. А. - Семантична характеристика де субстантивних, деад’єктивних і девербативних дієслів (на матеріалі німецької мови) (2012)
Павлик В. І. - Архітектоніко-мовленнєві форми жанру "глоса" (2012)
Планида Г. А. - Сучасні підходи до дослідження літературного жанру мемуарів (2012)
Плетенецька Ю. М. - До доцільності розмежування понять великого і малого синтаксису (2012)
Рогач Ю. І. - Структурно-функціональні особливості рекламних текстів в австралійських друкованих засобах масової інформації (2012)
Сеттарова М. Д. - Динамика развития английского языка в США (2012)
Сікорський Т. В. - Ціннісний компонент політичного дискурсу (на матеріалі політичних промов Б. Обами та М. Ромні) (2012)
Сулейманова Н. В. - К вопросу о проблеме эквивалентности и адекватности перевода научно-технических терминов (2012)
Тесленко О. А. - Феноменологическая характеристика русскоязычной смс-коммуникации (2012)
Тиха У. І. - Жанрові ігри в постмодерністському творі (2012)
Третьякова К. В. - Омонімічні опозиції "онім - апелятив" в латинській мові (2012)
Улановська О. В. - Метафоричність композиції постмодерністської англомовної драми (на матеріалі п’єси Семюела Беккета "Waiting for Godot") (2012)
Ущина В. А. - Дискурс ризику: комунікативний та прагматичний аспекти (2012)
Федоренко С. В. - Метафора в науково-технічній літературі (2012)
Худа Н. С. - Особливості вживання лексико-семантичних класів іменників у романах Джона Апдайка (на матеріалі роману "Кролик, біжи") (2012)
Чабаненко Т. С. - Разновидности неполных парадигм личных форм русского глагола (2012)
Чеберяк А. М. - Особливості мовленнєвої агресії в інституціональному дискурсі (на матеріалі відкритого листа Ю. Тимошенко до В. Януковича "Лист диктатору") (2012)
Черненко Т. В. - Функціональна семантика дієслів-конверсивів у тематично маркованому художньому дискурсі (2012)
Шевельова-Гаркуша Н. - Взаємообумовленість способів ритміко-синтаксичної організації та семантики поетичних текстів (на матеріалі сучасного американського віршованого мовлення) (2012)
Ярема О. Б. - Літературознавча парадигма дослідження алюзії (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Skab I. - On the conservation of optical angular momentum at acoustogyration diffraction of light, Vlokh R. (2012)
Kangarlou H. - Deposition-rate dependence of optical properties of titanium nanolayers, Motallebi Aghgonbad M. (2012)
Abd T. H. - Enhancement of performance of a hybrid SAC–OCDMA system using dynamic cyclic shift code, Aljunid S. A., Fadhil H. A., Ahmad R. B., Junita M. N. (2012)
Martynyuk-Lototska I. - Highly efficient acoustooptic diffraction in alpha-BaB2O4 crystals: improving of geometry of acoustooptic interaction (2012)
Tkach М. V. - Evolution of electron spectrum in symmetric two-barrier open nanostructure under the influence of strong electromagnetic field, Seti Ju. O., Voitsekhivska О. M. (2012)
Strikha M. V. - Bistable optical system based on hysteresis in the reflectivity of graphene-on-Pb(ZrxTi1–x)O3 (2012)
Анікеєнко В. М. - Державна політика розвитку аграрного сектору економіки України (2013)
Бут В. А. - Вибір програмного забезпечення для організації відеоконференцій як складової розвитку дистанційного навчання (2013)
Ватковська М. Г. - Англо-американський досвід упровадження електронного урядування в галузі освіти (2013)
Кіктенко О. В. - Питання державного регулювання балансу фондового ринку України та його саморегулювання (2013)
Козаченко Ю. П. - Єдиний податок як фінансова основа наповнення місцевих бюджетів в Україні (2013)
Криворучко Ю. М. - Принципи взаємодії публічної влади з громадськістю (2013)
Макєєва Л. М. - Інформаційне забезпечення державного управління землями сільськогосподарського призначення (2013)
Матюшенко О. І. - Досвід управління охороною навколишнього природного середовища в економічно розвинутих країнах (2013)
Машненков К. А. - Принцип природовідповідності в державному управлінні розвитком інформаційного суспільства в Україні, Балашов А. М. (2013)
Притула Н. М. - Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосподарської продукції (2013)
Свіркін Д. О. - Основні пріоритети реформування житлово-комунального господарства України (2013)
Сітнікова Н. С. - Державне регулювання фінансового забезпечення олімпійського руху в Україні (2013)
Тахтаджиєва Н. І. - Нормативно-правові засади державно-громадського управління сферою вищої освіти в Україні (2013)
Якимчук А. Ю. - Зарубіжний досвід здійснення державної екологічної політики: управління збереженням біорізноманіття (2013)
Борецька Н. П. - Участь держави у формуванні національної моделі корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Дипко С. С. - Напрями вдосконалення організаційно-функціонального механізму державного регулювання ресоціалізації засуджених неповнолітніх (2013)
Дятлова Ю. В. - Механізми розвитку системи забезпечення продовольчої безпеки промислового регіону (2013)
Мерзляк А. В. - Практика застосування механізмів державно-приватного партнерства в енергетичній та суміжних з нею сферах, Дорошенко С. О. (2013)
Скрябіна Д. С. - Державні механізми реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2013)
Фесак C. А. - Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів державного регулювання ринку нерухомості (2013)
Бікулов Д. Т. - Використання медійних засобів в організації зв’язків місцевого самоврядування з населенням (2013)
Нехайчук Д. В. - Щодо необхідності вдосконалення організаційно-методологічних засад моніторингу та оцінювання реалізації програм регіонального розвитку (2013)
Сілюкова С. М. - Напрями вдосконалення державного цільового програмування інвестиційного розвитку регіонів (2013)
Жилка К. І. - Актуальні аспекти європейського досвіду державної політики щодо охорони здоров’я дітей (2013)
Книш П. В. - Модернізація державного управління: напрями використання соціальних технологій (2013)
Меляков А. В. - Соціальні ініціативи президента України – модернізація сфери надання соціальних послуг, Бульба В. Г., Поступна О. В. (2013)
Ткач Є. Ю. - Сучасний стан та наслідки негативних тенденцій у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” (2013)
До уваги авторів (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Vasylkiv Yu. - Appearance of spiral patterns at the interference of spherical and vortex-bearing waves in the cases of torsion- and electric field-induced vortices in crystals, Skab I., Vlokh R. (2012)
Abd T. H. - Modelling and simulation of a 1.6 Tb/s optical system based on multi-diagonal code and optical code-division multiple-access, Aljunid S. A., Fadhil H. A., Junita M. N., Saad N. M. (2012)
Adamenko D. - Polarisation characteristics of optical waves in crystals in the presence of weak optical activity, Kostyrko M., Vlokh R. (2012)
Emami S. D. - Effect of transverse distribution profile of thulium on the performance of thulium-doped fibre amplifiers, Abdul-Rashid H. A., Ahmad H., Ahmadi A., Harun S. W. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського