Руденко М. В. - Реалізація цифрових технологій на стадіях виробництва сільськогосподарської продукції (2020)
Ведерніков М. Д. - Розвиток сучасних HR-технологій як ключового елементу у системі управління персоналом, Волянська-Савчук Л. В., Клімас В. А., Конопко А. Ю. (2020)
Волянська-Савчук Л. В. - Компетентність HR-підрозділу з формування і використання інноваційних технологій мотивування персоналу, Чернушкіна О. О., Попович Д. А., Сторожук І. В. (2020)
Боковня А. О. - Вибір маркетингових комунікацій у просуванні брендів підприємств малого бізнесу, Васильченко Л. С. (2020)
Подлужна Н. О. - Оцінка економічного потенціалу регіонів України в умовах становлення економіки знань, Якушев О. В. (2020)
Іваньков І. В. - Зміст реформи поліції імператора Олександра ІІ та її наслідки, Шурубенко В. В. (2019)
Ребкало М. М. - Особливості реалізації права на освіту в Україні: аналітично-правовий огляд, Самофалов Л. П., Олійник В. С. (2019)
Денисенко К. В. - Допомога по безробіттю: сутність, мета та деякі проблемні аспекти правового регулювання, Кириченко Н. Р., Свириденко Н. М. (2019)
Шумна Л. П. - Соціальна адаптація осіб, звільнених з установ виконання покарань в умовах реформування пенітенціарної системи, Коренькова Т. Ю., Сікун А. М. (2019)
Зливко С. В. - Принцип мовчазної згоди та декларативний принцип у сфері надання адміністративних послуг, Сикал М. М., Сорокіна І. С. (2019)
Ніщимна С. О. - Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку місцевих бюджетів в Україні в умовах децентралізації, Крупко Я. М. (2019)
Остапчук Л. Г. - Кримінальний проступок як перспектива поглиблення диференціації кримінальної відповідальності, Більська Л. М. (2019)
Пузирьов М. С. - Теоретико-прикладні підходи до визначення оцінки ризиків вчинення нових кримінальних правопорушень суб’єктами пробації, Карелін В. В., Олефір Л. І. (2019)
Руцький О. С. - Проблемні питання застосування норм Кримінального процесуального кодексу під час призначення експертизи та залучення судового експерта стороною захисту, Гарига-Грихно М. М. (2019)
Гарига-Грихно М. М. - Інформаційні технології в освіті (2019)
Іваньков І. В. - Особливості процесу першої кодифікації виправно-трудового законодавства УСРР (2019)
Сташків Б. І. - Компенсаційні виплати у праві соціального забезпечення: погляд на проблему (2019)
Шумна Л. П. - Окремі аспекти правового регулювання підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, Малахова А. О., Богдан Ю. М. (2019)
Зливко С. В. - Сутність і поняття адміністративно-правового забезпечення підготовки кадрів для пенітенціарної системи України, Сикал М. М. (2019)
Єрмак О. В. - Перспективні напрями дослідження сутності, системи та проблем застосування інших заходів кримінально-правового характеру щодо неповнолітніх (2019)
Шамрук Н. Б. - Причини та умови віктимності неповнолітніх у сучасних умовах, Шамрук О. П. (2019)
Тимофєєва Н. В. - Використання знань у галузі технічних наук під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Pereginya O. V. - Translation medicine, biomedicine and medical biotechnology: the transition to personalized medicine, Lutsenko T. M. (2020)
Klyuchko O. M. - Aromatic hydrocarbons of Аrthropodae species: mechanisms of action on biological membranes and perspectives of biomedical application (2020)
Krysiuk I. P. - The approach for EXPRESS spectrometric determination of the reduced form of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) content, Horak I. R., Shandrenko S. G. (2020)
Abdulina D. R. - Detection of sulfate-reducing bacteria from various ecotopes by real-time PCR, Iutynska G. O., Aniskina A. I., Nikitin M. M. (2020)
Radchenko M. M. - Optimization of the cultivation conditions of the riboflavin strain producer, Andriiash H. S., Beiko N. Ye., Tigunova O. O., Shulga S. M. (2020)
Relina L. I. - Fatty acid composition of oil from grain of some tetraploid wheat species, Suprun O. H., Boguslavskyi R. L., Didenko S. Yu., Vecherska L. A., Golik O. V. (2020)
Nedzvetsky V. S. - The peptidoglycan fraction enriched with muramyl pentapeptide from Lactobacillus bulgaricus inhibits glioblastoma u373mg cell migration capability and upregulates PARP1 and NF-kB levels, Agca C. A., Baydas G. (2020)
Биконя О. П. - Формування у студентів економічних спеціальностей англомовної навчально-стратегічної компетентності (2019)
Борець Ю. В. - Сучасні технології психологічного впливу як основа створення безпечного освітнього середовища у вищій школі (2019)
Герасимова Е. М. - Запитання як інструмент розвитку критичного мислення майбутніх юристів, Ніщимна С. О., Доній Н. Є. (2019)
Гетта В. Г. - Спілкування як складова професійної компетентності випускника закладу вищої освіти, Єрмак С. М. (2019)
Доній Н. Є. - Погляд молоді на можливість обмеження свободи слова в українському соціальному просторі, Кравчук Г. В. (2019)
Кобальчинська Є. О. - Формування системи оцінки використання потенціалу промислового підприємства, Балан О. С. (2019)
Кузнєцов О. О. - Загальні та спеціальні компоненти інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи (2019)
Кулінська А. В. - Особливості реалізації механізму державного впливу на формування інвестиційної політики регіонального розвитку, Гулень О. О. (2019)
Лілік О. О. - Особливості реалізації синергетичного підходу в професійній підготовці майбутніх викладачів української мови і літератури, Шумейко З. Є. (2019)
Любич О. А. - Україна в літературі ХІХ ст. (2019)
Мірошниченко О. М. - Дослідження психосемантичного простору особистості курсантів академії на шляху професійного становлення (2019)
Пилипенко В. М. - Фізичне виховання курсантської молоді засобами спортивно-ігрової функції, Лисюк С. М., Ткаченко І. (2019)
Попружна А. В. - Поховання козацької старшини на території храмів і монастирів Чернігова (2019)
Співак В. В. - Життєвий успіх у бароковому дискурсі (2019)
Wornalkiewicz W. - Przyszłość - magistrala drogowa Hamburg-Szanghaj (2019)
Іванюк О. - Осібні аспекти імперської політики пам'яті щодо Наддніпрянської України і Криму у XIX – на початку XX ст., Мохнатюк І. (2019)
Андрєєв В. - Ранньосередньовічна історія Східної Європи у рецепції Віктора Петрова (В. Домонтовича) (2019)
Гедьо А. - Неприпустимі "операції" пам'яті: репресії проти греків в Україні, Ґрідіна І. (2019)
Бонь О. - Олена Апанович у збереженні історичної пам'яті українського народу, Савченко С. (2019)
Саган Г. - Сучасна історична думка про роль історика в суспільстві: український дискурс (2019)
Драч О. - Колективна пам'ять і національна історія у середній освіті України доби незалежності (2019)
Хвальков Є. - Генуезькі та венеційські колонії Причорномор'я і Приазов'я в політиці та міжнародних відносинах (1400–1475) (2019)
Гуменюк О. - Пласт на еміграції як чинник українського молодіжного руху міжвоєнної Європи (2019)
Назарчук О. - Карпатська Україна як фактор у процесі формування політичної конфігурації Центральної Європи напередодні Другої світової війни, Сацький П. (2019)
Салата О. - Історичний досвід розбудови Чеської незалежної держави в умовах демократичних реалій 90 х років XX ст. (2019)
Щербак В. - Історичне підґрунтя взаємин українського козацтва з королівською та місцевою владою в Речі Посполитій (друга половина XVI – середина XVII ст.) (2019)
Красовська К. - "Поміщувати будемо усе, що тільки надається до друку…": роль часопису "Голос табора" у згуртуванні інтернованих вояків УГА в Німецькому Яблонному (ЧСР) у жовтні-листопаді 1919 р., Срібняк І. (2019)
Шаповал А. - Співпраця академіків В. М. Перетца та М. С. Возняка у світлі епістолярних документів (2019)
Додонов Р. - Затонулий понтон — свідок форсування Дніпра біля с. Розумівка у 1943 р., Кобалія Д. (2019)
Щербак В. - Між Москвою та Варшавою. "Українське питання" у 1654–1667 рр. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута, 2019. 370 с., Газін В. (2019)
Іващенко О. О. - Гербологія: шляхи у майбутнє (2020)
Швартау В. В. - Застосування 1,8-нафталевого ангідриду в контролюванні резистентної до АЛС-гербіцидів плоскухи звичайної грамініцидами, Михальська Л. М. (2020)
Курдюкова О. М. - Заходи контролю бур’янів в екологічно безпечних технологіях у літньо-осінній період, Тищук О. П. (2020)
Іващенко О. О. - Вовчок у посівах соняшнику та методи контролю (2020)
Ременюк С. О. - Оцінка засміченості ґрунту та насіннєвої продуктивності бур’янів на посадках тополі чорної, Смолкова Н. П. (2020)
Ничкалюк Г. В. - Молоді рослини павловнії повстистої потребують захисту (2020)
Андреєв В. О. - Золотушник канадський Solіdago сanadensis L. — потенційний біоремедіатор забруднених ґрунтів (2020)
Цілинко Л. М. - Специфіка потенційного засмічення рисових чеків насінням бур’янів (2020)
Макух Я. П. - Ефективність хімічного захисту посівів нуту залежно від дії різних гербіцидів та норм висіву насіння, Мошківська С. В., Сміх В. М. (2020)
Чернелівська О. О. - Забур’яненість насаджень міскантусу гігантського Miscanthus giganteus, Дзюбенко І. М. (2020)
Гутянський Р. А. - Комплексний вплив пестицидів на забур’яненість посівів і врожайність насіння сої (2020)
Ткаліч Ю. І. - Особливості захисту посівів пшениці озимої від бур’янів у сівозміні після соняшнику, Шевченко С. М., Козечко В. І. (2020)
Аускалнієне О. - Метлюг звичайний Apera spica-venti (L.) P. Beauv: резистентність до гербіцидів у Литві та Україні, Задорожний В. (2020)
Різник В. М. - Надійний захист сочевиці від бур’янів (2020)
Клечковський Ю. Е. - Контроль амброзії полинолистої в яблуневих садах на півдні України, Могилюк Н. Т. (2020)
Зуза В. С. - Основні бур’яни в полях північно-східної України, Гутянський Р. А. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Streltsova I. - Classification of curves on de Sitter plane (2020)
Курбатова І. М. - Основні теореми теорії 2F-планарних відображень псевдоріманових просторів з f-структурою, Коновенко Н. Г. (2020)
Подоусова Т. - Про існування деформацій овалоїдів, Вашпанова Н. (2020)
Kiosak V. - Geodesic mappings of compact quasi-Einstein spaces, I, Savchenko A., Kovalova G. (2020)
Kruglov V. - On functional moduli of surface flows, Pochinka O., Talanova G. (2020)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2020)
Галушко О. А. - Делірій у хворих на гострий інсульт: особливості діагностики й лікування, Тріщинська М. А., Заграничний Т. С. (2020)
Сорокіна О. Ю. - Шляхи підвищення ефективності інфузійної терапії у хворих із гострим панкреатитом, Бєлих Л. С. (2020)
Бондар М. В. - Раціональна антибіотикотерапія провідних мікробних патогенів відділень інтенсивної терапії, Пилипенко М. М., Кучинська І. А. (2020)
Лоскутов О. А. - Прогностична роль гемодинамічних параметрів, які використовуються для оцінки реакції системного кровообігу на втрату ОЦК у породіль, Мітюрєв Д. С., Жежер А. А. (2020)
Філик О. В. - Ультразвукове дослідження діафрагми, рівень транстиретину та фосфору сироватки крові як метод прогнозування результатів лікування дітей, які потребують штучної вентиляції легень: проспективне обсерваційне когортне дослідження (2020)
Лоскутов О. А. - Інфаркт міокарда в молодих осіб, Марков Ю. І., Поліщук В. О. (2020)
Галушко О. А. - Цукровий діабет у практиці лікаря-анестезіолога: фокус на діабетичну нейропатію (2020)
Недашківський С. М. - Антидотна терапія в сучасній токсикологічній практиці, Шейман Б. С., Галушко О. А., Богомол А. Г. (2020)
Тези дванадцятого Британсько-українського симпозіуму "Протоколи vs індивідуалізація лікування в анестезіології та інтенсивній терапії" (2020 рік, м. Київ, Україна) (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Babak O. V. - Born approximation for polarization observables at the scattering of protons by 40Ca nuclei, Berezhnoy Yu. A., Mikhailyuk V. P. (2020)
Khelil K. - Effect of fourth-order dispersion on solitonic interactions, Saouchi K., Bahloul D. (2020)
Molla Gessesse M. - The noise effect of vacuum reservoir on the dynamics of three-level laser pumped by coherent light (2020)
Grytsay V. I. - Autoos­cillatory dynamics in a mathematical model of the metabolic process in aerobic bacteria. Influence of the Krebs cycle on the self-organization of a biosystem, Medentsev A. G., Arinbasarova A. Y. (2020)
Shuaibov A. K. - Characteristics of the nanosecond overvoltage discharge between CuInSe2 chalcopyrite electrodes in oxygen-free gas media, Minya A. I., Malinina A. A., Gritsak R. V., Malinin A. N. (2020)
Christophorov L. N. - On the velocity of enzymatic reactions in michaelis–menten-like schemes (ensemble and single-molecule versions) (2020)
Hetalo A. M. - Similar behavior of rheological properties and the evaluation of the melting temperatures of fluorinated aliphatic alcohols, Khorolskyi O. V., Stetsenko S. A., Samoilenko S. O., Svechnikova O. S. (2020)
Kozlovskii M. P. - Phase behavior of a cell fluid model with modified Morse potential, Dobush O. A. (2020)
Batsak B. V. - Normal waves arising when blood moves through an srtery, Zabashta Y. F., Kovalchuk V. I., Svechnikova O. S., Bulavin L. A. (2020)
Nadtoka O. - Hydrogel-silver nanoparticle composites for biomedical applications, Kutsevol N., Bezugla T., Virych P., Naumenko A. (2020)
Bilanych V. S. - The effect of isovalent cation substitution on mechanical properties of (CuxAg1 – x)7SiS5I superionic mixed single crystals, Skubenych K. V., Babilya M. I., Pogodin A. I., Studenyak I. P. (2020)
Babak O. V. - Born approximation for polarization observables at the scattering of protons by 40Ca nuclei, Berezhnoy Yu. A., Mikhailyuk V. P. (2020)
Khelil K. - Effect of fourth-order dispersion on solitonic interactions, Saouchi K., Bahloul D. (2020)
Molla Gessesse M. - The noise effect of vacuum reservoir on the dynamics of three-level laser pumped by coherent light (2020)
Grytsay V. I. - Autoos­cillatory dynamics in a mathematical model of the metabolic process in aerobic bacteria. Influence of the Krebs cycle on the self-organization of a biosystem, Medentsev A. G., Arinbasarova A. Y. (2020)
Шуаібов О. К. - Характеристики перенапруженого наносекундного розряду між електродами з халькопіриту (CuInSe2) в безкисневих газових середовищах, Миня О. Й., Малініна А. О., Грицак Р. В., Малінін О. М. (2020)
Christophorov L. N. - On the velocity of enzymatic reactions in michaelis–menten-like schemes (ensemble and single-molecule versions) (2020)
Гетало А. М. - Подібність поведінки реологічних властивостей та оцінка температур плавлення фторзаміщених аліфатичних спиртів, Хорольський О. В., Стеценко С. А., Самойленко С. О., Свечнікова О. С. (2020)
Kozlovskii M. P. - Phase behavior of a cell fluid model with modified Morse potential, Dobush O. A. (2020)
Бацак Б. В. - Нормальні хвилі, що виникають при русі крові в артерії, Забашта Ю. Ф., Ковальчук В. І., Свєчнікова О. С., Булавін Л. А. (2020)
Nadtoka O. - Hydrogel-silver nanoparticle composites for biomedical applications, Kutsevol N., Bezugla T., Virych P., Naumenko A. (2020)
Bilanych V. S. - The effect of isovalent cation substitution on mechanical properties of (CuxAg1 – x)7SiS5I superionic mixed single crystals, Skubenych K. V., Babilya M. I., Pogodin A. I., Studenyak I. P. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Halil D. Kaya H. D. - The Business Cycle And The Portfolio Composition Of Mutual Funds, Julia S. Kwok J. S. (2020)
Tovmasyan G. - Tourism Safety And Security In The Republic Of Armenia, Tovmasyan R. (2020)
Mahapatra S. - Socio-Economic Analysis of Effectiveness of Implementation of an Employment Guarantee Scheme at Local Level: A Study of a Village in India, Pandey A., Narayanan B. (2020)
Sanchez C. - Poverty And Inequality In Access To Housing In Mexico City During Neoliberalism (2020)
Ádám H. - Service Marketing Analysis Of Movies As Unique Service-Products, Balázs G. (2020)
Abeysekera R. - Co-Production Related To Business Counselling in the Microfinance Sector as a Demonstration of Social Cooperation: An Interpersonal Relationship Approach (2020)
Eddassi H. - Fiscal Regime and Tax Policy in Resource-Rich Countries In The Process Of Globalization: Literature Review (2020)
Lopez B. S. - Blockchain, AI and IoT to Improve Governance, Financial Management and Control of Crisis: Case Study COVID-19, Alcaide A. V. (2020)
Brimah B. A. - The Connexus of Management by Objectives and Organisational Performance: Evidence from Tuyil Pharmaceutical Limited, Ilorin, Bamidele A. G., Rabiu R. O., John I. S. (2020)
Molotok I. - Analysis Of The Relevance Of Fiscal Decentralization In Ensuring Country Investment Attractiveness (2020)
Karintseva O. - Monograph review: Oleksii Lyulyov (2020). Macroeconomic Stability Of The National Economy (2020)
Shkarupa Shkarupa - Monograph review: Tetyana Pimonenko (2020). Marketing and Management of Green Investment: Theoretical Foundations, Current Challenges and Development Prospects, O. O. (2020)
Chimshir V. - Temporal processes alignment method for complicated systems (2019)
Sharovara O. - Justification of the necessity of knowledge management convergence in multinational projects (2019)
Бушуєв С. Д. - Концепція онтологій у моделюванні системи управління міською логістичною інфраструктурою, Чуб О. І. (2019)
Бушуєв Д. А. - Емоційне інфікування в управлінні іноваційними проєктами в умовах кризи (2019)
Даншина С. Ю. - Концепція проєктно-орієнтовного управління розвитком організацій (2019)
Ковтун Т. А. - Аналіз інтеграційного потенціалу учасників проєкту логістичного комплексу, Смокова Т. М. (2019)
Козир Б. Ю. - Профілювання стратегії розвитку в управлінні інфраструктурними проєктами, Запривода А. А. (2019)
Мальцев А. С. - Оптимізація чисельності екіпажу судна на базисі симуляційної моделі в аспектах управління проєктами, Крамський С. О. (2019)
Хрутьба В. О. - Формування методів управління проєктами та програмами безпеки об'єктів критичної інфраструктури, Зюзюн В. І., Нєвєдров С. Д., Лисак Р. С. (2019)
Зайцев В. Г. - Модель оцінки часових характеристик у комп'ютерних системах реального часу з використанням сіток Петрі, Цибаєв Є. І. (2019)
Цюцюра М. І. - Системний підхід до оцінювання рівня якості і ефективності бізнес-процесів, Мединська Т. М., Шовківська В. В. (2019)
Баженов В. А. - Особливості використання інтегралів, незалежних від контуру інтегрування, в задачах механіки руйнування, Вабіщевич М. О., Солодей І. І. (2019)
Ботвіновська С. І. - Особливості комп'ютерного моделювання об'єктів архітектури та дизайну, до складу яких входять поверхні обертання другого порядку, Васько С. М., Суліменко Г. Г. (2019)
Горда О. В. - Аналіз зображення дефектів типу "пітинг" на об'єктах будівництва (2019)
Куліков П. М. - Застосування штучних нейронних мереж в експертних системах підтримки судових будівельно-технічних експертиз, Пасько Р. М., Плоский В. О., Теренчук С. А. (2019)
Мостовенко О. В. - Ізолінії рівних потенціалів енергетичного поля на площині (2019)
Полтораченко Н. І. - Задача розміщення регуляторів подачі цільового продукту при проєктуванні інженерних мереж (2019)
Тугай О. А. - Розроблення моделей комплексної організаційної підготовки території зосередженого будівництва на основі ГІС-технології, Малихін М. О., Грабчак Д. В. (2019)
Чернишев Д. О. - Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу, Київська К. І., Цюцюра С. В., Цюцюра М. І. (2019)
Ryzhakova G. - Institutional foundations and regulatory levers for the development of agricultural construction under conditions of systemic economic transformation, Petrukha S., Kunytskyi K. (2019)
Боліла Н. В. - Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на грунті CALS-технологій (2019)
Малихіна О. М. - Побудова системно-динамічної ВSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу, Івахненко І. С., Ручинська Ю. М., Петренко Г. С., Кошельна В. М. (2019)
Мацапура О. В. - Компаративна діагностика областей України за показниками тендерної активності учасників (2019)
Поколенко В. О. - Концептуальні засади облікової політики підприємств інвестиційно-будівельної сфери України на шляху євроконвергенції систем адміністрування, Дикий О. В., Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Марчук Т. С. (2019)
Рижаков Д. А. - Аналітичне забезпечення управління економічною адаптивністю девелоперських будівельних компаній: сучасний стан, практика і проблеми впровадження, Коваль Т. С., Хоменко О. М., Федорова Я. Ю., Кучеренко О. І. (2019)
Чернишев Д. О. - Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку, Дружинін М. А., Предун К. М., Приходько Д. О., Горбач М. В. (2019)
Шпакова Г. В. - Стратагеми біосферосумісного будівництва: сучасні проблеми архітектоніки, економічної політики та розвитку (2019)
Афанасьєва Ю. О. - Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм, Мальований І. В., Афанасьєв В. В. (2019)
Иносов С. В. - Проблемы сбалансированности электросети при наличии прерывистой альтернативной генерации, Бондарчук О. В. (2019)
Титок В. В. - Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Tverdokhlib T. - Study of pedagogy and pedagogical disciplines in educational institutions of the orthodox church: views of educators and theologians (the end of the 19th century – the beginning of the 20th century) (2019)
Горбань О. - Освітній потенціал відеоігор: Світоглядно-методологічні засади (2019)
Гнатів З. - Інститут університету: минуле, сьогодення, майбутнє (2019)
Короткова Ю. - Формування міжкультурної компетентності майбутніх юристів під час базової підготовки в закладі вищої освіти (2019)
Баштан С. - Проблема формування культури здоров'я студентів у педагогічній теорії, Шапкіна Т. (2019)
Паламар С. - Проблема формування літературної компетентності старшокласників у поцесі аналізу художнього твору з використанням інноваційних засобів навчання, Назаренко Л. (2019)
Ахмед К. М. - Компетентнісний підхід як чинник професійного становлення студентів мистецьких спеціальностей (2019)
Малахова М. - Студентський народно-інструментальний ансамбль: технологія командної інтерпретації музичних творів (2019)
Гаращенко Л. - Художня праця як засіб формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку, Літіченко О. (2019)
Єсіпова О. - Дослідження мотивації майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2019)
Руденко Ю. - Використання ігрових технологій у фаховій лінгводидактичній освіті майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Cоломаха А. - Затосування словникових он-лайн тренажерів для формування іншомовної лексичної компетенції майбутнього педагога (2019)
Глушак О. - Економіко-математичне моделювання: методика синтезу ІКТ і методів моделювання, Семеняка С. (2019)
Білоус В. - Базові принципи проектування мультимедійних освітніх мобільних додатків (2019)
Петрик Л. - Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності (2019)
Гуцул О. - Особливості викладання дисципліни "медична та біологічна фізика" іноземним студентам англійською мовою у вищому медичному навчальному закладі, Бірюкова Т. (2019)
Барановська І. - Інноваційні підходи розвитку творчої обдарованості дітей у позашкільних закладах освіти, Чернятинська А., Похила С. (2019)
Стеченко О. - Навчальний план підготовки магістрів медицини: зміни в проектуванні освітнього процес (2019)
Туранов Ю. - Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій, Уруський А. (2019)
Курінна А. - Формування екологічної свідомості успішної особистості як складника сучасної освіти та виховання, Фролов Д. (2019)
Даценко В. - Екологічний складник хімічної освіти в технічному ЗВО (2019)
Гладкова В. - Методологічне обгрунтування акместратегії та акметехнології продуктивної діяльності фахівця соціономічного профілю, Юйцзін Д. (2019)
Біницька К. - Тенденції розвитку університетської освіти країн ЄС як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2019)
Власова І. - Фінансова самостійність університетів: досвід Латвії (2019)
Кузіна О. - Підготовка фахівця дошкільної освіти у контексті європейського досвіду (2019)
Папушина В. - Структурно-функціональна модель педагогічної системи формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури: компаративний досвід (2019)
Batechko N. - The system of management of the university education quality: the experience of the European Union (2019)
Золотько О. Є. - Особливості конструктивних схем двигунів з імпульсними детонаційними камерами, Золотько О. В., Сосновська О. В., Аксьонов О. С., Савченко І. С. (2020)
Сисоєв Ю. О. - Управління складом плазмового потоку вакуумно-дугових джерел (2020)
Радченко Р. М. - Охолодження повітря на вході головного суднового двигуна абсорбційною бромистолітієвою холодильною машиною в тропічних умовах, Коновалов Д. В., Пирисунько М. А., Чжан Цян, Луо Зевей (2020)
Радченко М. І. - Охолодження наддувного повітря головного суднового двигуна ежекторною холодильною машиною в екваторіальних широтах, Коновалов Д. В., Чжан Цян, Лю Шаоцзюнь, Луо Зевей, Джі Ран (2020)
Радченко А. М. - Охолодження наддувного повітря головного суднового двигуна абсорбційною бромистолітієвою холодильною машиною в екваторіальних широтах, Коновалов Д. В., Калініченко І. В., Чен Нінь, Хан Баочен (2020)
Агеєв C. Е - Моделювання взаємодії крилевого профілю з дощовим потоком, Міляєв Ю. П. (2020)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация влияния фракционного состава рабочей смеси порошков на характеристики твердого смесевого ракетного топлива, Кириченко А. Л., Борисенко С. А., Муратов В. В. (2020)
Федорович О. Є. - Системне моделювання стратегічних цілей підприємства, що розвивається в умовах обмежених можливостей, Прончаков Ю. Л. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Бондар А. В. - Базові положення енергоентропійної теорії організації (2020)
Бушуєв С. Д. - AGILE-трансформація підходів в управлінні будівельними проєктами фазах ініціації та проєктування, Бушуєв Д. А., Бушуєва В. Б., Бойко О. О. (2020)
Гусєва Ю. Ю. - Концептуальний підхід до підтримки прийняття рішень з управління вимогами та цінністю в проєктах, Чумаченко І. В. (2020)
Мельниченко О. І. - Системний аналіз управління комунікаціями в освітніх проєктах, Лебідь І. Г., Ткаченко В. А. (2020)
Савіна О. Ю. - Метод протиризикового управління стейкхолдерами проєктів вітроенергетики, Севост'янова А. В. (2020)
Смілка В. А. - Схеми збирання даних для містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2020)
Kryvoruchko O. - Managing intangible inflows in logistics, Tsiutsiura М., Desiatko A. (2020)
Котенко Н. О. - Дослідження особливостей тестування мобільних додатків, Жирова Т. О., Кулеба М. Б. (2020)
Гончаренко Т. А. - Метод багатоаспектної класифікації для верифікації багатовимірних інформаційних моделей об'єктів генерального планування, Міхайленко В. М. (2020)
Минаева Ю. И. - Альтернативные подмножества упорядоченных пар и их применение в задачах принятия решений в условиях неопределенности, Филимонова О. Ю. (2020)
Мостовенко О. В. - Поділ простору фізичного поля на зони за наявності прямокутного екрана (2020)
Пилипака С. Ф. - Кочення поверхні бінормалей гвинтової лінії по своєму згинанню, Кресан Т. А., Грищенко І. Ю., Бабка В. М. (2020)
Терейковская Л. А. - Нейросетевая модель распознавания эмоций по голосу (2020)
Терентьєв О. О. - Розробка програмного забезпечення підсистеми інтелектуальної інформаційної технології діагностики технічного стану екологічних будівель, Київська К. І., Доля О. В., Бородиня В. В. (2020)
Ван Їнсін - Розроблення моделі для визначення компетентності персоналу викладачів закладів вищої освіти (2020)
Кучанський О. Ю. - Складові аналізу наукових мереж (2020)
Лі Мін - Використання інтегрованої платформи для управління дослідницьким проєктом (2020)
Федусенко О. В. - Навчально-ігрова система для розвитку логіки з інтелектуальним інтерфейсом, Доманецька І. М., Лященко Т. О., Семенюк Д. Ю. (2020)
Чень Цзє - Порівняння конкурентоспроможності міжнародних освітніх програм Вейхайського професійного коледжу та Шанхайського транспортного університету (2020)
Чжоу Хуань - Гармонізація китайської міжнародної системи сервісу для студентів (2020)
Чжу Тін - Застосування гнучкої методології (Agile) при плануванні спільної міжнародної програми навчання спеціалістів (2020)
Гнатченко Д. Д. - Застосування сучасних інформаційних технологій для організації торгівлі у мережі Інтернет, Гнатченко Т. О., Маляр В. А. (2020)
Чуприна Х. М. - Стратегії реконфігурації бізнес-процесів будівельних підприємств, Чуприна Ю. А., Бородавко М. В., Гавріков Д. О. (2020)
Шпакова Г. В. - Механізми еколого-економічного стимулювання для активізації переходу до біосферосумісного будівництва (2020)
Краснянський Г. Ю. - Механізми впливу тонкомеленого наповнювача на формування структури цементного в’яжучого, Клапченко В. І., Азнаурян І. О., Кузнецова І. О. (2020)
Цюцюра С. В. - Розроблення методу покращення машинного зору, Чернишев Д. О., Никодюк Д. В. (2020)
Заславець В. П. - Особливості розрахунку завадозахищеності ліній радіозв’язку в умовах радіоподавлення (радіоелектронного конфлікту), Долина М. П., Чечуй О. В. (2020)
Кас’яненко М. В. - Методика оцінювання стійкості системи зв’язку, радіотехнічного забезпечення та автоматизації управління повітряного командування, Маляр В. А., Бондар Є. А., Павленко М. А. (2020)
Королюк Н. О. - Обґрунтування підходу щодо оцінки пропускної спроможності в інформаційно-телекомунікаційній мережі Повітряних Сил, Голубничий Д. Ю., Поліщук Я. Г. (2020)
Лемешко О. В. - Вдосконалення потокової моделі маршрутизації в мультисервісній телекомунікаційній мережі із забезпеченням якості обслуговування, Євдокименко М. О. (2020)
Макаров С. А. - Оцінка стійкості системи зв’язку та радіотехнічного забезпечення, Бєляк С. П., Висоцький О. В. (2020)
Місайлов В. Л. - Властивості вихрових кілець як радіолокаційних цілей на різних етапах їх існування (2020)
Романюк А. О. - Розробка показників для оцінки якості моделей діяльності операторів автоматизованих командних пунктів, Тимочко О. І., Марченко Ю. М. (2020)
Таврін В. А. - Аналіз шляхів підвищення температури газів перед турбіною сучасних газотурбінних двигунів літаків, Колесник Є. В. (2020)
Тристан А. В. - Модель оцінювання інформаційних можливостей органів управління розвідкою, Крижанівський І. М., Мельник С. А., Горбут Є. М. (2020)
Канцедал В. М. - Структура автоматизованої системи управління інформаційною стійкістю наземної оглядової радіолокаційної станції в умовах активних завад, Могила А. А. (2020)
Качан М. В. - Науково-методичний апарат управління системою геопросторової розвідки із застосуванням системно-когнітивного аналізу, Кулибаба В. В., Байдацький В. П., Білоус В. Б., Бойко О. А. (2020)
Королюк Н. О. - Особливості автоматизації процесів вироблення рішень при оцінці повітряної обстановки на пунктах управління Повітряних Сил Збройних Сил України, Леонов А. В., Будков М. Р., Литвин Д. А. (2020)
Корощенко М. М. - До питання про бойову стійкість кораблів (катерів) Військово-морських Сил України та її впливу на реалізацію їх бойових можливостей, Харитонов О. Л. (2020)
Лященко Р. В. - Розподілена система збору, обробки, зберігання і пошуку геопросторових даних при веденні геопросторової розвідки, Кузнєцов Д. О., Повещенко О. В., Козін В. В., Стасенко Д. В. (2020)
Макаров C. А. - Методика оцінки завадостійкості системи зв’язку Повітряних Сил, Чекунова О. М., Бєляк С. П. (2020)
Нечитайло С. В. - Вплив носових обтічників пірамідальної форми на характеристики випромінювання бортових антенних систем, Ряполов І. Є., Білий Д. В., Ярчуківський Д. І. (2020)
Телевний І. В. - Особливості дослідження боєприпасів з термобаричними вибуховими речовинами, Нікітченко В. І., Клюфас С. І., Дмитрієв А. Г. (2020)
Єрмошин М. О. - Методичний підхід щодо оцінки втрат озброєння і військової техніки частинами та підрозділами Протиповітряної Оборони угруповання військ (сил), Кулєшов О. В., Гордієнко А. М., Клівець С. І. (2020)
Перегуда О. М. - Обґрунтування рекомендацій щодо впровадження інформаційних систем в наукову та науково-технічну діяльність Міністерства Оборони України та Збройних Сил України, Черкес О. П., Піонтківський П. М., Гордійчук В. В., Шишацький А. В. (2020)
Слюсаренко О. І. - Визначення груп колісних машин сил спеціальних операцій Збройних Сил України за функціональними показниками методами кластерного аналізу завдань, Купріненко О. М., Кузнецов Є. В. (2020)
Яценко К. Г. - Експериментальне дослідження віброакустичним методом клапанного механізму двигуна внутрішнього згоряння, Блещенко М. О., Коростильов Г. Л., Чепурний Ю. В. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні дані (2020)
Іванов Д. Д. - Шановні колеги! (2020)
Іванов Д. - Шановні друзі! (2020)
Марічереда В. Г. - Пріоритетність цистатину С поміж ниркових біомаркерів у діагностиці прееклампсії, Голубенко М. Ю., Берлінська Л. І. (2020)
Vakulenko L. I. - Kidneys and autonomic dysfunction in children and adolescents (part I) (2020)
Іванов Д. Д. - 10-річний особистий досвід застосування ритуксимабу в нефрологічних пацієнтів, Дядик О. О., Ротова С. О., Іванова М. Д. (2020)
Головач И. Ю. - Сравнительный анализ рекомендаций по менеджменту пациентов с АНЦА-ассоциированными васкулитами и поражением почек, Егудина Е. Д. (2020)
Alberici F. - Ведення пацієнтів, які отримують діаліз і мають трансплантовану нирку, при коронавірусній інфекції COVID-19. Пропозиція плану терапевтичного ведення пацієнтів, які отримують гемодіаліз і мають трансплантат, з інфекцією COVID-19, Delbarba E., Manenti Ch., Econimo L., Valerio F., Pola A., Maffei C., Possenti S., Gaggia P., Movilli E. (2020)
Оновлення рекомендацій Спільної європейської ліги проти ревматизму і Європейської ниркової асоціації — Європейської асоціації діалізу і трансплантації (EULAR/ERA-EDTA) щодо ведення вовчакового нефриту (2020)
Иванов Д. Д. - Случай вторичного AA-амилоидоза при болезни Бехтерева: успешная 3-летняя терапия адалимумабом, Федоренко Е. Г., Дядык Е. А. (2020)
Волкогон В. В. - Ефективність мікробних препаратів за різних систем удобрення сільськогосподарських культур, Дімова С. Б., Волкогон К. І., Сидоренко В. П. (2020)
Кондратенко Т. Є. - Адаптивність літніх сортів яблуні до змін клімату у правобережному Лісостепу України, Кондратенко П. В. (2020)
Кургак В. Г. - Вплив поверхневого поліпшення гірських і заплавних луків Карпат на їх продуктивність та якість корму, Волощук М. Д., Карбівська У. М., Мартищук В. Ф. (2020)
Бащенко М. І. - Характер успадкування селекційних ознак і реалізація потенційної продуктивності кролів полтавське срібло, Бойко О. В., Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Сотніченко Ю. М. (2020)
Войтенко С. Л. - Cтворення інформаційної бази про кнурів миргородської породи, кріоконсервована сперма яких зберігається у банку генетичних ресурсів тварин, Сидоренко О. В. (2020)
Адамчук В. В. - Дослідження керованості руху машинно-тракторного агрегату модульного типу, Булгаков В. М., Надикто В. Т., Головач І. В., Присяжнюк Д. В., Парахін О. О. (2020)
Белоліпський В. О. - Застосування басейнової концепції для ґрунтоводоохоронного облаштування агроландшафтів, Полулях М. М. (2020)
Купчик Л. А. - Способи одержання сорбентів із міскантусу та дослідження їх сорбційних властивостей щодо іонів Pb(ii) та Cd(ii), Григоренко Н. О., Роїк М. В., Сич Н. В., Хохлов А. В., Антофій О. О. (2020)
Рижук С. М. - Інтегральна оцінка конкурентоспроможності вітчизняного хмелярства, Ратошнюк Т. М. (2020)
Величко В. А. - Новий погляд на вирішення проблеми адаптації землекористування до змін клімату (2020)
В. А. Вергунову — 60 (2020)
О. І. Рибалці — 70 (2020)
Большая О. - Функціонування ринку освітніх послуг та ринку праці України (2019)
Борисова Т. - Інноваційні підходи до реалізації технологій ергодизайну в закладах освіти (2019)
Бурчак С. - Генеза проблеми креативності в психолого-педагогічній науці (2019)
Васищев В. - Нормативні основи готовності до виховної роботи з особовим складом як компонента загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів (2019)
Вербовський І. - Технологія впровадження моделі інформатизації управління плануванням освітнього процесу у закладі вищої освіти (2019)
Винничук Р. - Педагогічна аксіологія у контекстах гуманітарної професійної освіти (2019)
Волоський В. - Вітчизняний досвід вивчення технологічного практикуму (2019)
Гавриловський С. - Проблема проведення науково-дослідницької діяльності студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій у вічизняному і зарубіжному науковому дискурсі (2019)
Гафіяк А. - Формування компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій в процесі розробки сайту проведення дистанційної інтернет-конференції (2019)
Гнатенко Я. - Міжкультурна компетентність майбутніх економістів: науково-педагогічний аспект (2019)
Гриньова М. - Історія підготовки вчителів природознавства в Полтаві (1919-1933 роки), Булава Л., Мащенко О. (2019)
Гриньова М. - Загальнотеоретичні підходи до побудови моделі підготовки майбутніх вчителів – студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності в умовах нової української школи (НУШ), Гриньов С., Сас Н. (2019)
Гриценко Л. - Взаємоєв’язок художньо-графічної та професійно-педагогічної компетентностей у підготовці фахівців технологій і дизайну, Страшко Л. (2019)
Дяченко-Богун М. - Історико-педагогічні аспекти реалізації здоров'язбережувальних технологій у суспільстві, Рибалко Л. (2019)
Жамардій В. - Обґрунтування та структурування змістово-організаційного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів (2019)
Жданова-Неділько О. - Формування Я-концепції майбутнього фахівця як одне із завдань вищої освіти (2019)
Ільченко В. - Інтеграція змісту освіти як виклик часу, Гуз К., Олійник І. (2019)
Ільченко О. - Матеріальна база навчального середовища – умова економічного зростання країни, Гринюк О., Ляшенко А. (2019)
Іщенко А. - Зарубіжний і вітчизняний досвід використання хмарних технологій в освітньому процесі (2019)
Калагурка Х. - Макаренкознавча спадщина Ф. Науменка в рецепції досліджень українських та зарубіжних вчених, Мищишин І. (2019)
Кметь А. - Організаційно-методичні аспекти формування здоров’язберігаючої компетентності здобувачів освіти засобами фізичного виховання у ЗВО (2019)
Kozlov D. - Development of personality innovative culture: modern philosophical and pedagogical discourse (2019)
Кононец Н. - Реалізація ресурсно-орієнтованого навчання при вивченні української мови та літератури, Литвинова О., Марюхнич Т. (2019)
Кравченко Л. - Особливості підготовки менеджерів для галузі культури в середніх спеціальних навчальних закладах України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.), Чернявська О. (2019)
Лисецька О. - Дуалізм поглядів на безпеку кросфіту як системи фізичної підготовки в контексті фізичного розвитку студента, Резнікова С. (2019)
Люлька Г. - Критерії толерантності сучасного вчителя початкових класів (2019)
Максименко Н. - Зміст та особливості формування програмних результатів навчання майбутніх фахівців спеціальності 014.15 середня освіта (природничі науки) (2019)
Марталішвілі Л. - Теоретичні засади державного управління освітою України та тенденції його сучасного розвитку (2019)
Момот О. - Формування культури здоров’я особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі закладу вищої освіти, Кириленко Г. (2019)
Мужикова І. - Формування фахових компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі методичної підготовки (2019)
Нагорна Н. - Місце діяльності з проектування і моделювання у процесі формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій (2019)
Оніпко В. - Особливості освітньої програми "Середня освіта. Природничі науки" на засадах міждисиплінарності, Ханнанова О. (2019)
Орлова Н. - Реалізація перспективних методів макетування та формоутворення одягу на заняттях із технологій у старшій школі (2019)
Пивовар Н. - Михайло Гордієнко – заново відкрита постать у вітчизняній педагогіці, Кривонос О. (2019)
Полонський О. - Структура організації науково-дослідної роботи Національної академії Національної гвардії України (2019)
Поляков С. - Поняття графічної компетентності учня основної школи на уроках трудового навчання (2019)
Прилуцький М. - Педагогічна технологія управління спортивно-оздоровчими та рекреаційними проектами для студентської молоді (2019)
Стрижак Ю. - Саморегуляційна компетентність як невід'ємна складова педагогічної діяльності (2019)
Ступак О. - Технології формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2019)
Титаренко В. - Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців засобами українського костюма, Охріменко Л. (2019)
Ткаченко А. - "Професійне обличчя" А. Макаренка: декілька аспектів емпіричного аналізу (2019)
Тодорова І. - Компоненти академічної доброчесності студентів та умови її формування (2019)
Федорець В. - Розкриття ціннісно-смилової феноменології здоров’я як людиномірний шлях удосконалення здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, Клочко О. (2019)
Фролова О. - Мотивація дітей молодшого шкільного віку до занять спортом у позаурочний час, Ярхо І. (2019)
Хижняк О. - Системний підхід у професійно-практичній підготовці майбутнього тренера з боксу у закладах вищої освіти (2019)
Хлібкевич С. - Методична система формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Цибулько О. - Ідеї виховання духовності у козацькій педагогіці (2019)
Чечотка А. - Технологічний аспект практичної діяльності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2019)
Шиян Н. - Теоретичні основи формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування у немовному закладі вищої освіти, Перебийніс Ю. (2019)
Шолойко Н. - Організаційно-управлінська компетентність у структурі професійної компетентності майбутніх фармацевтів (2019)
Якуба Ю. - Принципи фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2019)
Наші автори (2019)
Башманівський О. Л. - Особливості перекладу англомовних епітетів за допомогою онлайн-перекладачів (на прикладі матеріалів перекладу драматичних творів В. Шекспіра Борисом Теном), Вигівський В. Л., Моркотун С. Б. (2019)
Гримашевич Г. І. - Мовні засоби художньої виразності в поетичній творчості Бориса Тена (2019)
Дяченко Н. М. - Поезія Бориса Тена крізь призьму формування читацьких умінь, Усатий А. В., Халін В. В. (2019)
Махорін Г. Л. - У тіні славетного брата: Михайло Васильович Хомичевський (2019)
Савенко О. П. - Рецепція Біблії у збірці "Таємна сповідь" М. Хомичевського (2019)
Тхорук Р. Л. - Мотив квітування у поетичній творчості Бориса Тена (2019)
Франчук М. В. - Жанр сонету в тіорчості Бориса Тена (2019)
Юрчук О. О. - "Чоловік із монетним профілем": Художня рецепція постаті Миколи Хомичевського в романі "Клітка для вивільги" Володимира Даниленка (2019)
Янчук Н. В. - Функціонування власних назв у поетичному доробку Бориса Тена (2019)
Мойсієнко В. М. - Про мовну свідомість поліщука (2019)
Даниленко В. Г. - Постколоніальна критика в Україні (2019)
Рудюк О. В. - Просторова організація екзотичної повісті Джозефа Конрада "Серце пітьми", Білявська В. С. (2019)
Барань Є. І. - Наукові вершини Андраша Золтана (до 70-річчя від дня народження (2019)
Гримашевич Г. І. - Етнолінгвістична репрезентація традиційної культури та побуту Надсяння (Михайло Глушко, Леся Хомчак. Надсяння: традиційна культура і побут (етнолінгвістичні скарби). – Львів, 2017. – 592 с. (Серія "Діалектологічна скриня"; Українознавча наукова бібліотека НТШ. Ч. 47). (2019)
Гримашевич Г. І. - Діалектний текст як простір реалізації говіркових явищ (2020)
Делюсто М. С. - Із спостережень над динамікою синтаксичного рівня українських південнобессарабських говірок (2020)
Денисюк В. І. - Динамічні процеси фразеології ділового дискурсу української мови XVI-XVII ст. (2020)
Доброльожа Г. М. - Сучасна українська книжка як засіб формування світогляду молодого покоління (на прикладі видання для дозвілля Кузька Кузякіна "Біла трішки чорна-пречорна книжка") (2020)
Дяченко Н. М. - Мовні особлиості поезії В. Шинкарука в аспекті формування читацьких умінь, Усатий А. В., Халін В. В. (2020)
Мойсієнко В. М. - Запозичення в практиці ведення канцелярських книг Правобережної України (на матеріалі житомирських актови книг 1590 та 1635 рр.) (2020)
Сокирко О. Г. - Матеріали до "Словника назв їжі та напоїв у східноподільських гоірках" (2020)
Сьоміна О. І. - Специфіка прийменникових сполучень із прийменниками по та за в східноподільських говірках (2020)
Тищенко Т. М. - Лексико-семантичні паралелі східноподільських і середньополіських говірок (2020)
Янчук Н. В. - Функціонування фразеологізмів із соматичним компонентом у романі "Волинь" Уласа Самчука (2020)
Яценко С. А. - Семантична варіативність фразеологічних одиниць у романі-дилогії "Стежка в траві" Валерія Шевчука (2020)
Ящук Л. В. - Прізвищеві назви Житомирщини XVI-XVII ст. із посесивно-патронімними суфіксами -ов- / -ев-, -ин- (2020)
Даниленко В. Г. - Візія жертви і ката Vision of the victim and the executioner in the essay of Vyacheslav Medvidесеїстиці В'ячеслава Медведя (2020)
Коваленко К. В. - "Я-інший": гендерний, національний, культурологічний виміри (за романом Володимира Даниленка "Кохання в стилі бароко") (2020)
Рудюк О. В. - Роль художнього прийому в романі Джона Фаулза "Колекціонер", Білявська В. С. (2020)
Франчук М. В. - Традиційний мотив покритки в романі Марії Зіновчук "Катеринина коса" (2020)
Юрчук О. О. - "Карнавал мав от-от розпочатися". Блиск і злиденність сучасної української культури в романі Володимира Даниленка "Клуб "Старий Пегас" (2020)
Гримашевич Г. І. - Портретування гуцульської говірки в новому лексикографічному видання (Голянич Марія. Мовний портрет села Тюдів. Словник у двох томаХ. Том 1. А – М. Івано-Франківськ : ЛІЛЕЯ-НВ, 2018. 1000 с.) (2020)
Царалунга І. Б. - Царьова Ірина "Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура" |Монографія | (Дніпро : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020. 440 с.) (2020)
Гримашевич Г. І. - Миколі Петровичу Лесюкові -славних 80! (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Порівняльний аналіз клініко-анамнестичних особливостей перебігу атопічного дерматиту та справжньої екземи, обтяжених стафілококовою інфекцією, Джораева С. К., Гончаренко В. В. (2020)
Супрун К. Г. - Шкала оцінки ступеня тяжкості оніхомікозів з урахуванням супутньої патології та віку хворого (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Лікування висівкоподібного лишаю на сучасному етапі, Олійник І. О., Маштакова І. О. (2020)
Святенко Т. В. - Порівняльна оцінка ефективності комплексної методики лікування розацеа із застосуванням IPL-установок, Старостіна О. А., Башмаков Д. Г. (2020)
Мельник Т. В. - Динаміка показників гомоцистеїну, перекисного окиснення ліпідів і маркерів ендотоксикозу у хворих на червоний плоский лишай різного віку під впливом комплексної терапії (2020)
Кутасевич Я. Ф. - Практические аспекты серологической диагностики сифилиса на современном этапе, Кутовая В. В., Белоконь О. Н., Бондаренко Г. М., Никитенко И. Н., Щербакова Ю. В., Унучко С. В. (2020)
Федорич П. В. - Сучасні епідеміологічні аспекти трихомонозу в Україні, Мавров Г. І., Осінська Т. В., Іващенко Л. В. (2020)
Бондаренко Г. М. - Менеджмент синдрому патологічних вагінальних виділень: сучасні можливості лабораторної діагностики (2020)
Цепколенко В. О. - Методи лікування вітиліго. Огляд літератури, Карпенко К. С. (2020)
Даравищ Н. - Редкие нозологии: клинический случай болезни Деркума, Бронова И. М. (2020)
Переднє слово (2011)
Бакіна T. - Код равлика в соціокультурному контексті (2011)
Бережанська Ю. - Експресіоністичний бестіарій Густава Майрінка (2011)
Біляшевич T. - Образ тварини у прозі Альбера Камю (2011)
Боднар O. - Алегорія як засіб зображення тоталітарного суспільства (на матеріалі повісті-притчі Дж. Оруелла "Колгосп тварин”) (2011)
Ваховська H. - Mухи письма. Між рослинним і тваринним у пошуках людського в романі P. Їргля "Собачі ночі” (2011)
Висоцька Н. - Топос тварини в культурі Ренесансу: пост-гуманістична перспектива (2011)
Глінка Н. - Анімалістичні образи у художніх творах Д. Г. Лоуренса (2011)
Гон О. - Ієрархія тварин у творах Езри Паунда (2011)
Григоренко О. - "Бджола Майя…” та "Небесний народ”: Специфіка антропоморфного у дилогії В. Бонзельса (2011)
Дзик Р. - Прямуючи за Достоєвським: антропологія тваринного в романі М. Уельбека "Можливість острова” (2011)
Дубініна О. - "Вірний Руслан”, або Як висловити невимовне (повість Г. Владімова "Вірний Руслан” та її екранізація реж. В. Хмельницького) (2011)
Жлуктенко Н. - Анімалістичний епос Річарда Адамса: вектори рецепції (2011)
Золотюк Л. - Зоометафори у книзі "Звірослов” Тані Малярчук (2011)
Іваненко В. - Gaming whitey: деконструкція расизму в романі Ромена Гарі "Білий собака” (2011)
Камишникова О. - Тваринне як посередник між профанним та сакральним у повісті В. Пелевіна "Зал співочих каріатид” (2011)
Крючкова Я. - Роль cлова-имени в конструировании образа виртуального Минотавра (на материале романа В. Пелевина "Шлем ужаса”) (2011)
Лебединцева Н. - Звір Апокаліпсису чи тварина зі споду: поезія С. Жадана в контексті ідентифікаційних пошуків "покоління "пост-"” (2011)
Левченко A. - "Флаш” В. Вулф как лирико-психологическая анималистическая фантазия (2011)
Левченко Г. - Категорія "піднесеного” й бестіарні образи в ліриці Лесі Українки (2011)
Останіна Г. - Взаємодія людського й тваринного у поведінці "маленького героя” (на матеріалі "Бейрутських оповідань”А. Кримського) (2011)
Пичугина Т. - Кризис идентичности и его отражение в анималистической образности произведений Гуго фон Гофмансталя (2011)
Рекут О. - Бестіарій Паоло Вольпоні: подорож у часі від Овідія до віщувань на 2293 рік (2011)
Садовская Е. - Символическое значение образов животных в зарубежной литературе (на материале произведений польских писателей-эмигрантов) (2011)
Соловей Е. - "Звірі, дивні постаттю” Володимира Свідзинського (2011)
Сподарец Н. - Концепт "человек-зверь” в лирике Ш. Бодлера и А. Блока (2011)
Стороха Б. - "Fundvohel. Die Geschichte einer Wandlung” Г. Г. Еверса: птах між жінкою, андроґіном і стерильністю (2011)
Сьомак Л. - Тварина як метафора "внутрішньої людини” у творі Ж. Гріна "Брат Франциск” (2011)
Улюра Г. - Чоловік і тварина: анімалістичні тропи в сучасній російській жіночій прозі (2011)
Фесенко В. - "Залишенець. Чорний Ворон”: до проблеми героїчної постури (2011)
Чернокова Є. - "Черепахи” Д. Г. Лоренса: пізнання vs одкровення? (2011)
Чернюк C. - Топос комахи в українській літературі 20–30-х років ХХ ст. як соціально-антропологічне дзеркало (2011)
Шкода Д. - "Померти як тварина”: дихотомія смерті людини та тварини у філософських романах Марґеріт Юрсенар (2011)
Юрчук О. - Топос "ведмедика клишоногого” як засіб розгортання тексту в масмедійному просторі (2011)
Бабарика М. - Зооморфологія ландшафту у романі Ж. Грака "Балкон у лісі” (2011)
Бикова Т. - Особливості літературної рецепції гуцульської народної міфології в українському письменстві першої половини ХХ ст. (2011)
Бондаренко О. - "Чеширська поетика” ліричних текстів Рей Армантраут (2011)
Братаніч О. - Трансформація образу дракона в літературі різних епох як символ переосмислення взаємодії тваринного та людського (2011)
Бровко О. - Типологічні паралелі творів Б. Карасу "Сад спочилих котів” та Г. Пагутяк "Кіт з потонулого будинку” (2011)
Варецька C. - Своєрідність поетики тваринного у художній творчості Ґюнтера Ґраса (2011)
Василишин О. - Топос тварини в епіці Уласа Самчука та Бориса Харчука (2011)
Гогуля М. - Топос тварини у прозі Данила Кіша (2011)
Дерикоз О. - Семантична поліфункціональність зооморфної міфологеми "кролик” в англійській новелі Доріс Лессінг "Два гончарі” (2011)
Дмитренко В. - Своєрідність концепції образу ведмедя у творчості Б. Антоненка-Давидовича (2011)
Дробіт І. - Поетика "природної історії” в романах Дж. Барнса "Папуга Флобера”, "Історія світу в 10Ѕ розділах” і Г. Свіфта "Земля води” (2011)
Дубровський Р. - Зооморфна метафoра в поезії Галини Гордасевич (2011)
Кирилова Т. - Анімалістичні образи в сучасній прозі німецьких письменниць (2011)
Кобчінська О. - Культурне порубіжжя як топос анімалістичної комедії в новелі Тагара Бен Джеллуна "Дон Кіхот у Танжері” (2011)
Колесник Г. - Трансформація образів тварин-помічників у казці А. Байетт "The Story of the Eldest Princess” (2011)
Корнієнко І. - Метафора уробороса в конструюванні урбаністичного простору в збірці "Паризький сплін” Шарля Бодлера (2011)
Кушнерюк Ю. - Образ тварини як риторичний прийом у повісті "Кіт з потонулого будинку” Г. Пагутяк та романі "Інспектор Хорс” К. Сушка (2011)
Левицький В. - Анімальний міф у структурі київського тексту (2011)
Мейзерська Т. - Способи художньої реалізації конфлікту тваринного і людського в романі Мюріель Барбері "Елегантна їжачиха” (2011)
Ніколаєв Б. - Роль тварин у сучасному романному дискурсі (О. Памук "Сніг”, В. Лис "Століття Якова”) (2011)
Павленко Ю. - Феніксологія письма про себе героя французького роману (2011)
Первушина Л. - Образ "пойманной птицы” в историографическом метаромане Джона Апдайка "Гертруда и Клавдий” (2011)
Романова С. - Образи тварин у прозі Роси Монтеро (2011)
Рязанцева Т. - Образи птахів у європейській метафізичній поезії: версії і функції (2011)
Собченко І. - Монструозність Іншого: тератологія мінімалістичного письма (2011)
Сябренко О. - Топос дракона у романі Франсуа Чена "Сказання Тян-І” (2011)
Тихомирова Е. - Мотив оборотничества в литературе фэнтези (2011)
Турган О. - Код звіра в семіозисі драм Лесі Українки (2011)
Турчин М. - Під знаком лева: образи тварин у модерній моделі текстів Б.-І. Антонича (2011)
Турчин О. - Символіка українського бестіарію як складова барокового поетичного мислення Д. Братковського (2011)
Шимчишин М. - Образ мула в романі Зори Ніл Герстон "Їхні очі бачили Бога” (2011)
Шпильова-Саїд Н. - Образ шовкопряда в романі Джефрі Юдженідеса "Мідлсекс”: (після)постмодерністська віньєтка (2011)
Штанюк О. - Тотем / парадигма: функція образу пітона в романі Ч. Ачебе "Стріла Бога” (2011)
Вимоги до публікацій (2011)
Антонюк В. П. - Аналіз трудового потенціалу Придніпровського і Донецького економічних районів у контексті формування регіональних інноваційних екосистем (2020)
Баширова С. А. - Интенсификация сельскохозяйственного производства как важнейшее условие научно-технического прогресса (2020)
Гаджибеклинская А. К. - Роль экономической информации в социально-экономическом развитии Азербайджана (2020)
Дейч М. Є. - Аналіз соціально-економічного стану регіонів України: доходи, депривація та соціальна підтримка (2020)
Алиева С. Т. - Управление инвестиционными рисками (2020)
Артеменко Д. М. - Основні напрями впровадження міжнародних стандартів оцінки ринкової вартості майна, майнових прав та активів комерційних банків в Україні (2020)
Макаренко М. В. - Перспективи розвитку глобальних ланцюгів поставок контейнерними суднами, Барський І. М. (2020)
Колесников С. О. - Сучасні напрями розвитку інновацій та інформаційних технологійв логістичній системі промислових підприємств України, Володченко В. В. (2020)
Калініна Г. Г. - Конкурентний аналіз провідних контейнерних портів Азії, Устинов Р. Г. (2020)
Фоміченко І. П. - Смарт-логістика: концептуальні засади та перспективи розвитку в Україні, Баркова С. О. (2020)
Кравченко А. В. - Особливості управління в морських портових кластерах, Рябчук В. В. (2020)
Турлакова С. С. - Методология определения значений характеристик агентов в концепции моделирования процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях (2020)
Єрфорт І. Ю. - Теоретико-методологічні основи планування результатів діяльності підприємства, Єрфорт Ю. О. (2020)
Брюховецька Н. Ю. - Інтелектуалізація підприємств: підходи, сутність, структура, Богуцька О. А. (2020)
Подлужна Н. О. - Регулювання регіонального ринку праці на основі використання методів навчання населення протягом усього життя (2020)
Шайхатдінов А. З. - Значення стратегічного управління людськими ресурсами для підприємств морського транспорту, Гусаков С. В. (2020)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного рівня соціального захисту населення в Україні, Чемерис Є. Т., Антонова В. І., Носаньова А. С. (2020)
Ровенська В. В. - Особливості розвитку та проявів синдрому емоційного вигорання у лікарів, Саржевська Є. О. (2020)
Смирнова І. І. - Концептуальні засади розвитку та оцінки персоналу промислового підприємства на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації, Сімаков К. І. (2020)
Бившева Л. О. - Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкурентоспроможності промислового підприємства, Кондратенко О. О., Желдак С. В., Коваленченко А. О. (2020)
Латишева О. В. - Природно-техногенна безпека та екологічна безпека: суть, індикатори оцінювання, роль у формуванні стратегії національної безпеки держави, Підгора Є. О., Касьянюк С. В., Візіров В. Е. (2020)
Фокін В. П. - Л И Х О Л І Т Т Я (Дума) (2020)
Шинкарюк О. В. - Науково-методичні засади державного регулювання стійкого людиноцентристського розвитку регіонів (2020)
Столяров В. Ф. - Композиційний моніторинг регіонального людського розвитку (2020)
Черняк В. К. - Українському народу – стабільний планомірностійкий людський розвиток (оцінка стану науково-адміністративного забезпечення). Частина І. Загальна ситуація зі стратегічним плануванням людського розвитку в Україні (2020)
Рамазанову Султану Курбановичу – 70! (2020)
75 років Дубницькому Володимиру Івановичу! (2020)
До 80-річного ювілею вченого-економіста академіка Академії економічних наук України доктора економічних наук, професора Івана Петровича Булєєва (2020)
Верлань А. Ф. - Наближені динамічні моделі нестаціонарних вимірювальних перетворювачів, Фуртат Ю. О. (2020)
Клевцов Ю. А. - Моделирование эллиптических объектов с распределенными параметрами (2020)
Ефанов Д. В. - Метод функционального контроля комбинационных логических устройств на основе самодвойственного дополнения до равновесных кодов, Сапожников В. В., Сапожников Вл. В., Пивоваров Д. В. (2020)
Запорожец Ю. М. - Компьютерные модели для управления режимами электротоковой обработки расплавов по заданным критериям качества литых изделий. Ч. І, Иванов А. В., Кондратенко Ю. П., Цуркин В. Н. (2020)
Красильников А. И. - Анализ кумулянтных коэффициентов двухкомпонентных смесей сдвинутых гауссовых распределений с равными дисперсиями (2020)
Самойлов В. Д. - Комп'ютерні технології розробки тренажерних систем для енергетичної галузі, Абрамович Р. П., Лєпатьєв А. О. (2020)
Шевченко С. С. - Методика расчета параметров контактных уплотнений с системами автоматического регулирования, Шевченко М. С. (2020)
Комаров М. Ю. - Вимоги до таксономії кіберзагроз об'єктів критичної інфраструктури та аналіз існуючих підходів (2020)
Андрейченко А. В. - Розвиток органічного виробництва через впровадження безвідходного агровиробництва (2020)
Грибкова М. А. - Когнітивна модель світового ринку сільськогосподарської продукції (2020)
Євтушенко О. А. - Стратегія бренда в умовах VUCA-світу, Шакір Ш. М. (2020)
Задоя А. О. - Дослідження факторів процесу кластеризації туристської галузі як передумова її інноваційного розвитку, Білогур С. Ю. (2020)
Задоя О. А. - Кластеризація: проблеми поєднання європейського досвіду з українськими реаліями (2020)
Krochmal-Marczak B. - The influence of edible potato cultivar on yield size and quality, Górka M., Ślusarczyk B., Dykiel M., Pisarek M., Bienia B. (2020)
Кузьменко О. В. - Щодо розвитку вітчизняного девелопменту, Сергєєва О. Р., Теслєва А. В. (2020)
Лабенська Ю. Д. - Роль маркетингу в підвищенні інвестиційної привабливості індустріального регіону, Тимошик В. Ю. (2020)
Митрофанова Г. Я. - Добір працівників до органів прокуратури: компетентності кандидатів, Глухий А. О. (2020)
Момот В. Є. - Вплив культурних розмірностей та суспільних цінностей на використання принципів менеджменту (2020)
Павлова В. А. - Інноваційність в логістичних процесах торговельних підприємств, Орлова В. М., Сімаганов А. А. (2020)
Erochenkova G. - Solution of a model for two-dimensional intradiffusion (2002)
Olemskoi A. I. - Nonlinear theory of stochastic resonance (2002)
Maidanyuk S. P. - Multiple internal reflections method in the description of tunneling evolution of nonrelativistic particles and photons, Olkhovsky V. S., Zaichenko A. K. (2002)
Tkachuk V. M. - Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable periodic potentials, Voznyak O. (2002)
Vakarchuk I. O. - The 1/N-expansion in quantum mechanics. High-order approximations (2002)
Гайсак І. І. - Надтонке розщеплення і розпади важких мезонів, Морохович В. С. (2002)
Хома М. В. - Функція Ґріна модельної двоцентрової квантовомеханічної задачі, Лазур В. Ю. (2002)
Гуйван М. М. - Оптимізація оптичних характеристик робочих сумішей HgBr та HgCl ексиламп, Малінін О. М., Шимон Л. Л. (2002)
Гальчак В. П. - Флюктуації координаційних чисел у рідких металах, Мудрий С. І. (2002)
Gorley P. M. - Influence of the potential fluctuations on the conduction of In2Te3 and Hg3In2Te6 compounds, Grushka O. G., Grushka Z. M. (2002)
Попович В. Д. - Фізичні властивості напівізолюючих монокристалів CdTe:Cl, вирощених із газової фази, Григорович Г. М., Пелещак Р. М., Ткачук П. М. (2002)
Левицький Р. Р. - Термодинаміка та діелектричні властивості сеґнетоелектриків з водневими зв'язками типу KH2PO4 в кластерному наближенні, Лісний Б. М. (2002)
Губанов В. О. - Аналіз дисперсії фононних станів у тетрагональних кристалах ZnP2 та CdP2 методом проективних представлень, Корякoв С. В., Поведа Р. А., Янчук З. З. (2002)
Бердичевський О. М. - Люмінесценція кристала BaCd2cl6:Sn, Підзирайло М. С., Купчинський В. В. (2002)
Ткач М. В. - Інтеґрально-функціональне зображення масового оператора квазічастинок, що взаємодіють із поляризаційними фононами при T = 0 К (2002)
Стасюк І. В. - Дослідження адсорбції водню, азоту та гідроксогрупи OH на поверхні перехідних металів, Стеців Р. Я., Дулепа І. Р. (2002)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2002)
Яковюк І. В. - Правові аспекти протидії фішингу: досвід Європейського Союзу, Волошин А. П., Шовкун А. О. (2020)
Гринчак А. А. - Парламентська відповідальність уряду у європейських країнах (2020)
Mikalauskaite-Sostakiene K. - The objective need for legal regulation of territorial planning and its implementation in the Republic of Lithuania (2020)
Карнаух Б. П. - Нез’ясовна причинність: дилема двох мисливців (2020)
Цувіна Т. А. - Онлайн суди та онлайн вирішення спорів у контексті міжнародного стандарту доступності правосуддя: міжнародний досвід (2020)
Конопельцева О. О. - Стан здоров’я працівника як підстава розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця (2020)
Суєтнов Є. П. - До питання про визнання екосистемного підходу квінтесенціальним принципом екологічного права (2020)
Bereikiene D. - Aspects of hazardous waste management legislation in Lithuania (2020)
Кульчій І. М. - Правові виклики державної аграрної політики України в умовах євроінтеграції (2020)
Панов М. І. - Наукові поняття і юридична термінологія та їх роль у кримінальному законотворенні (2020)
Пономаренко Ю. А. - Види засобів кримінального права (2020)
Головкін Б. М. - Теперішнє і майбутнє кримінології (2020)
Puraite A. - Economic impact of organised crime to state security (2020)
Капліна О. В. - Тимчасовий доступ до речей і документів: проблемні питання правозастосовної практики, Маринів В. І., Демура М. І. (2020)
Лейба О. А. - Полісемія як дефект кримінального процесуального законодавства (2020)
Yakoviyk I. V. - Strategic autonomy of the European Union: on the way to "European Sovereignty” in defense?, Tragniuk O. Y., Boichuk D. S. (2020)
Чепек В. А. - Правове регулювання діяльності Угорщини щодо своєї "спорідненої меншини” на Закарпатті (2020)
Керівництво для авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Ткачук В. М. - Квазіточно розв'язуване рівняння Паулі, Вакарчук С. І. (2002)
Romano S. - On lattice-gas spin models with chiral interactions, Zagrebnov V. (2002)
Berezhnoy Yu. A. - Elastic scattering of light α-cluster nuclei by 12C nuclei at intermediate energies, Mikhailyuk V. P. (2002)
Шуаібов О. К. - Лазерне розпорошення полікристалічної мішені на основі сполуки CuSbS2, Шимон Л. Л., Дащенко А. Й., Качер І. Е., Чучман М. П. (2002)
Dzyublik A. Ya. - Different types of diffusion in liquids by quasi-elastic neutron scattering, Slisenko V. I., Vasilkevich A. A. (2002)
Аксіментьєва О. І. - Температурна залежність електропровідности та структура аміновмісних поліариленів, Гриців М. Я., Конопельник О. І. (2002)
Ковалюк З. Д. - Вплив водню на оптичні властивості GaSe, Пирля М. М., Боледзюк В. Б. (2002)
Рубіш В. М. - Провідність на змінному струмі та діелектричні властивості халькогалогенідних стекол (2002)
Григорчак I. I. - Структура та фізичні властивості InSe і GaSe, інтеркальованих молекулярним фтором, Нетяга В. В., Гаврилюк С. В., Драпак С. I. (2002)
Levitskii R. R. - Hydrostatic pressure influence on dielectric permittivity of KH2PO4 and KD2PO4 in the piezoelectric resonance region, Slivka A. G., Moina A. P., Lukach P. M., Guivan A. M. (2002)
Кушнiр О. С. - Просторова дисперсiя в неоднорiдних середовищах (2002)
Мягкота С. В. - Спектрально-люмінесцентні характеристики Pb-вмісних аґреґатів, дисперґованих у матриці CsBr, Глосковський А. В., Стефанський І. В., Гарапин І. В., Габа В. М. (2002)
Kovachev V. - On some problems of large superconducting magnets (2002)
Валюх І. В. - Спектральні властивості симетричних триметинових ціянінів з α-, γ-заміщеним поліметиновим ланцюгом при наявності нуклеїнових кислот, Слободянюк О. В., Ковальська В. Б., Гранжан А. В., Сломінський Ю. Л., Ярмолюк С. М. (2002)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2002)
Бабяк Н. Д. - Антикорупційний комплаєнс: основні засади і перспективи впровадження у вітчизняний корпоративний сектор, Білоцька І. А., Старушик Ю. В. (2015)
Дороніна О. А. - Стратегічні завдання розбудови державної кадрової політики в Україні (2015)
Плинокос Д. Д. - Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів (2015)
Голомб В. В. - Удосконалення системи оцінювання зовнішньоборгової стійкості України (2015)
Захарченко С. В. - Основи оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонів (2015)
Заярнюк О. В. - Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону (2015)
Павлюк Л. І. - Ефективність механізмів регуляторної політики щодо розвитку внутрішнього ринку регіону (на прикладі закарпатської області) (2015)
Братковська К. О. - Економіко-математичне моделювання витрат на енергозабезпечення та енергозбереження підприємств агропромислового комплексу (2015)
Животенко В. О. - Дослідження світового досвіду забезпечення ефективного економічного управління аграрними підприємствами (2015)
Корінєв В. Л. - Вплив маркетингового середовища на формування цінової політики підприємства (2015)
Семенов А. Г. - Підвищення продуктивності праці за рахунок застосування системи індикаторів в управлінні персоналом підприємства, Юсипчук Л. А. (2015)
Семенов А. Г. - Аналіз системи управління виробничою інфраструктурою промислового підприємства, Єлькін А. В. (2015)
Семенов А. Г. - Аналіз показників використання фонду оплати праці на підприємстві, Складанна К. І. (2015)
Сиваченко О. В. - Перспективи розвитку маркетингових комунікацій на підприємствах машинобудування в технічних та правових реаліях України (2015)
Ткачова О. К. - Метод Сааті при прийнятті управлінських рішень (2015)
Череп А. В. - Формування системи антикризового управління підприємством, Корженевська В. М. (2015)
Пам’яті колеги (2015)
До уваги авторів (2015)
Передмова редактора (2005)
Матюхіна Н. П. - Сучасний погляд на управління правоохоронними органами Сполучених Штатів Америки (2005)
Бринь Т. О. - Конституція України – основа гарантування прав і свобод людини і громадянина (2005)
Гуславський В. С. - Організаційно-правові засади управління співробітництвом ОВС України з правоохоронними органами країн Співдружності Незалежних Держав (2005)
Клімов О. О. - Деякі питання класифікації функцій держави та форм і методів їх здійснення (2005)
Леженіна О. І. - Організаційно-правові засади удосконалення діяльності Національного центрального бюро Інтерполу в Україні як суб’єкта управління (2005)
Лукашев О. А. - Інститут правового регулювання грошового обороту в системі фінансового права (2005)
Лялюк О. Ю. - Основи організації і діяльності місцевих рад: теоретико-правовий аспект (2005)
Мазур Д. В. - Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів президента в республіках зі змішаною формою правління (2005)
Овчаренко О. М. - Доступність правосуддя у контексті Європейської конвенції з прав людини (2005)
Письменицький А. А. - Засоби масової інформації у демократичному суспільстві: правове регулювання діяльності та співвідношення з гілками державної влади в Україні (2005)
Теличкин А. А. - Европол: организационно-правовые основы деятельности, Теличкин И. А. (2005)
Агєєв О. В. - Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному процесі (2005)
Альошина О. І. - Визначення провокації злочину в кримінальному праві України (2005)
Берназ П. В. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами в стадії порушення кримінальної справи про економічні злочини (2005)
Гамаль О. В. - Щодо оптимізації трудових операцій слідчих органів внутрішніх справ України (2005)
Гаруст Ю. В. - Предмет, об’єкт та суб’єкти контролю в сфері оподаткування (2005)
Давыденко Л. М. - Деятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности (теоретический и правовой аспекты), Шпорта Е. А., Давыденко В. Л. (2005)
Жейвотс М. - Зачем полицейскому оружие? (2005)
Журова О. М. - Сутність і процесуальне значення додатків до протоколів оперативно-розшукових дій (2005)
Зозуля І. В. - Співробітництво з населенням на засадах партнерства як місія реформованої міліції (2005)
Ізбаш К. С. - Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика (2005)
Казначеєва Д. В. - Матеріальна підстава умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2005)
Куліш А. М. - Щодо визначення поняття "правоохоронні органи" (2005)
Пахомов В. В. - Сутність та загальна характеристика правозастосовчої діяльності податкових органів (2005)
Рєзанов С. А. - Адміністративний розсуд: нормативна основа та її удосконалення (2005)
Сергеєв С. О. - Методи переконання та примусу у фіскальних правовідносинах між податковими органами та платниками податків (2005)
Совгір I. M. - Загальні тенденції правового регулювання початкової підготовки персоналу OBC (2005)
Таранушич C. B. - Правовий статус підрозділів природоохоронної прокуратури (2005)
Тарасенко O. I. - Особливості організації розслідування бандитизму (2005)
Уканов К. Ш. - Факторы, влияющие на сферу борьбы с хищениями (2005)
Алябышев M. C. - Проблемы оповещения о предстоящих торгах (2005)
Бервено C. M. - Науковий коментар ст. 626 Цивільного кодексу України (2005)
Венедіктова B. M. - Гендерна рівність в процесі реалізації трудової функції (2005)
Височина О. В. - Переведення працівників на іншу роботу як форма ефективного використання та розподілу трудового потенціалу (2005)
Дей M. O. - Державні нагороди як найвища форма правового заохочення (2005)
Єрохін C. B. - До поняття трудового спору (2005)
Запорожец А. М. - К вопросу о содержании предмета и метода хозяйственного права (2005)
Кабанець B. O. - Щодо визначення понятійного апарату інституту трудових спорів (2005)
Каткова Т. Г. - Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством (2005)
Кожушко С. І. - Правове регулювання дисципліни праці в соціалістичних кодексах про працю в Україні (2005)
Куцин М. М. - Суд присяжних: законодавче закріплення і проблеми впровадження у кримінальне судочинство України (2005)
Мавліханова Р. В. - Поняття виробничого кооперативу у цивільному праві (2005)
Рождественська О. С. - Правовий статус журналіста як особливого суб’єкта інформаційних правовідносин (2005)
Стрельбицька Л. М. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Україні, Юрченко О. М. (2005)
Черленяк М. І. - Застосування критеріїв підвідомчості господарських справ у судовій практиці (2005)
Щербина В. І. - Поняття охоронної функції трудового права і кодифікація законодавства України про працю в умовах ринкових відносин (2005)
Ярошенко О. М. - Щодо відповідності законодавства України про працю міжнародно-правовим актам (2005)
Дьяченко И. О. - Развитие двигательно-координационных способностей курсантов посредством обучения приемам физического воздействия на вооруженного ножом противника, Назаренко О. Н., Ярещенко О. А. (2005)
Онищенко Н. В. - Самооценка как один из факторов, определяющих успешность профессиональной деятельности следователя (2005)
Шапарь В. Б. - Изменение личности наркомана и алкоголика, Овсянникова Я. А. (2005)
Шевченко Л. О. - Гендерні детермінанти насильницької поведінки в сім’ї (2005)
Мельник К. Ю. - Рецензія на монографію М. М. Феськова "Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації" (2005)
Клемпарський М. М. - Рецензія на навчальний посібник М. В. Джиги та Н. Б. Болотіної "Соціальний захист працівників органів внутрішніх справ за законодавством України" (2005)
Погорецький М. А. - Рецензія на монографію С. М. Стахівського "Теорія і практика кримінально-процесуального доказування" (2005)
Захищені та подані до захисту дисертації працівників Національного університету внутрішніх справ у 2005 році (2005)
Олємской О. І. - Теорiя самоподібних стохастичних систем (частина I), Харченко Д. О. (2002)
Shpytko V. Ye. - Reduced Lagrangians for field theories with non-linear coupling, Darewych J. W. (2002)
Rovenchak A. A. - Helium-4 energy and specific heat in superfluid and normal phase (2002)
Фітьо В. М. - Рівняння дифракції світла TM-поляризації на періодичних непоглинаючих середовищах (2002)
Sosenko P. P. - Global drift waves in weakly ionized plasma column, Poleni M. (2002)
Бордюк М. А. - Дослідження процесів дисипації механічної енерґії в гетерогенних системах на основі гнучколанцюгових лінійних полімерів, Бордюк Т. М., Самсонюк О. М., Колупаєв Б. С. (2002)
Склярчук В. М. - Електрофізичні властивості розплавів Tl–Se в широкому концентраційному й температурному діяпазонах, Плевачук Ю. О., Дідух В. П. (2002)
Виклюк Я. І. - Вплив внутрішніх локальних деформацій, композиційної невпорядкованости та підкладки на оптичні характеристики InAsxSb1-x, Дейбук В. Г. (2002)
Bogoliubov N. N. - The equilibrium radiative states of a nonlinear quantum-optical system, Taneri U., Prykarpatsky A. K. (2002)
Ковалюк З. Д. - Стан йонів літію в інтеркальованих кристалах GaSe:Li, Слинько В. В., Хандожко О. Г. (2002)
Вахняк Н. Д. - Вплив γ-опромінення на характеристики крайової фотолюмінесценції нелеґованого CdTe, Крилюк С. Г., Крюченко Ю. В., Купчак I. М. (2002)
Кушнiр О. С. - Прояви оптичної анiзотропiї кристалiв у багатопроменевiй iнтерференцiї Фабрi–Перо (2002)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2002)
Титул, зміст (2019)
Медведєв С. В. - Методика проектування системи видалення відходів як частина комплексного розроблення конструкції літака (2019)
Серебряков В. В. - Линейные модели гидродинамики при движении тел с развитой кавитацией (2019)
Лукьянов П. В. - Ударная волна в жидкости, находящейся в упругой цилиндрической анизатропной оболочке бесконечной длины, Сивашенко Т. И., Якименко Б. Н. (2019)
Панченко А. І. - Забезпечення працездатности розподільчих систем планетарних гідромашин, Волошина А. А., Панченко І. А. (2019)
Башта О. Т. - Випробування олив за допомогою кавітації, Романенко В. Г., Джурик О. В. (2019)
Передмова (2002)
Гладуш В. Д. - Ефективна дія для сферичної пилової оболонки в загальній теорії відносности (2002)
Korkina M. P. - Friedman universe with the cosmological constant, Kopteva E. M. (2002)
Бутенко Г. З. - Дослідження оптичних систем 2-м телескопа на піку Терскол, Кузнецов В. І., Снєжко Л. І., Андрук В. М., Сергеєв О. В. (2002)
Криводубський В. - Ґенерація ґлобального геліомагнетного поля (2002)
Брайко П. Г. - Можливі режими диференційного обертання сонячної конвективної зони (2002)
Schillak S. - Determination of the Borowiec SLR station coordinates (2002)
Денищик Ю. С. - Аналіз застосування лазерів для вимірювання координат штучних небесних тіл, Ессельбах В. С. (2002)
Ostrowski M. - Cosmic ray acceleration at relativistic shocks (2002)
Каблак Н. І. - Моделювання тропосферної затримки при радіовіддалемірних спостереженнях штучних супутників Землі, Каблак У. І., Швалагін І. В., Лисак О. В. (2002)
Chubey M. S. - Estimation of the triangulation measurement accuracy in the project the "Interplanetary Solar Stereoscopic Observatory" (2002)
Курбасова Г. С. - Зміна амплітуди чандлерівського руху внаслідок параметричного резонансу, Рихлова Л. В. (2002)
Кузнєцова Ю. - Результати спостережень протяжних об'єктів, отриманих за допомогою Куде–Ешеле спектрометра на 2-метровому телескопі обсерваторії піка Терскол (Північний Кавказ), Бондар А. (2002)
Ваврух М. В. - Планетні системи навколо зір – сусідів Сонця, Тишко H. Л. (2002)
Копилова Ю. Г. - Корональна сейсмологія і пульсації мікрохвильового випромінювання сонячних спалахів, Степанов О. В., Цап Ю. Т. (2002)
Лаба І. - До питання магнетних полів і вертикальних рухів у суперґранулах (2002)
Yakunina G. - Search and investigation of cold emission in the solar corona of August 11, 1999, Smirnova O., Delone A., Gorshkov A., Porfir'eva G. (2002)
Bayazitov U. Sh. - About influence of line blanketing on intensities of FeI lines calculated under NLTE approach (2002)
Стодiлка М. I. - Інверсна задача для дослідження неоднорідностей атмосфери Сонця та зір (2002)
Мішеніна Т. В. - Літій у зорях із дефіцитом металів (2002)
Wszołek B. - Spectroscopic families of diffuse interstellar bands, Nagel E. (2002)
Гаврилова Н. В. - Йонізаційно-корекційні фактори для визначення хемічного вмісту планетарних туманностей з неоднорідним розподілом густини небулярного газу, Головатий В. В., Мелех Б. Я. (2002)
Petruk O. - Model for synchrotron X-rays from shell supernova remnants in nonuniform interstellar medium and nonuniform magnetic field (2002)
Чорній Ю. - Просторовий розподіл квазарів у космологічних моделях (2002)
Цвик Н. О. - Еволюційні ефекти в позагалактичних джерелах радіовипромінювання (2002)
Fedorova E. V. - Motion of source image in Chang-Refsdal lens, Zhdanov V. I., Alexandrov A. N. (2002)
Тугай А. В. - Повнота й однорідність об'єднаного масиву даних про відстані галактик каталогів RFGC і Mark III (2002)
Кудря Ю. М. - Релятивістське моделювання великомасштабного руху галактик, Александров О. М. (2002)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2002)
Авторський покажчик тому 6 (2002)
Катеруша Г. П. - Тенденції змін максимальної температури повітря в Україні як фактор впливу на здоров′я населення, Сафранов Т. А., Катеруша О. В. (2020)
Пилипович О. В. - Будівництво та експлуатація об’єктів малої гідроенергетики в Українських Карпатах: нові виклики для довкілля, Іванов Є. А., Микітчак Т. І., Штупун В. П. (2020)
Зубкович І. В. - Особливості геоекологічного стану басейнової системи озера Озерянське (Волинське Полісся) (2020)
Бірюков О. В. - Оцінка якості поверхневих вод у басейні річки Уди (2020)
Яцентюк Ю. В. - Відновлювальні території екомережі Жмеринського району Вінницької області, Канський В. С., Атаман Л. В. (2020)
Горошкова Л. А. - Детермінанти сталого розвитку: національний вимір галузевої кривої Кузнеця, Хлобистов Є. В., Маслова О. В. (2020)
Nekos A. N. - Assessmento the City Visual Environment (on the Example of Kholodnohirsky District of Kharkiv), Gladir V. S., Sapun A. V. (2020)
Бодак І. В. - Просторово-часова варіація забруднення атмосферного повітря м. Харків дрібнодисперсним пилом фракції РМ2,5, Дядечко К. В. (2020)
Суєтнов Є. П. - Нормативно-правове регулювання поводження з відходами: аналіз, проблеми та напрями вирішення, Лазебна А. В. (2020)
Горошкова Л. А. - Екологічна крива Кузнеця: галузеве застосування для прогнозування утворення відходів та викидів шкідливих речовин, Хлобистов Є. В. (2020)
Nekos A. N. - Smoking as a Socio-Ecological Problem of Mankind, Mishkin K. K., Vasyukha O. V. (2020)
Skrylnyk Ye. V. - Agro-Environmental Rationale of Sewage Sludge Processing and Application, Maksymenko N. V., Ryzhkova Ya. S., Cherkashyna N. I., Dobronos P. A. (2020)
Ачасов А. Б. - Особливості візуального дешифрування проявів водної ерозії за даними дистанційного зондування, Ачасова А. О. (2020)
Федюшко М. П. - Біоіндикація антропогенного тиску на агробіорізноманіття в умовах Північного Приазов’я України, Федюшко Ю. М., Коваленко Д. В. (2020)
Балюк С. А. - Рецензія на монографію Кучера А. В. "Стратегічні напрями розвитку низьковуглецевого землекористування як запоруки стійкості до змін клімату" (2020)
Денисенко І. Д. - Роль громадських організацій у розробці та реалізації соціальної політики в Україні за нових умов розвитку суспільства, Свистун І. Ю. (2019)
Житко А. О. - Феномен "сучасний популізм" у контексті ризиків і викликів ліберальних демократій ХХІ століття (2019)
Калюжна Ю. І. - Дивергенції екологічного руху (екологічний радикалізм та екологічний тероризм) крізь призму політологічного виміру (2019)
Коновальчук П. І. - Вплив релігійних організацій на державотворення в умовах сучасних суспільних змін в Україні (2019)
Куц Г. М. - Контроверсійність процесу децентралізації влади на Сумщині: політико-інституційний вимір, Нестеренко В. В. (2019)
Куц Б. Ю. - Популяризація електронного урядування в Україні як запорука ефективності процесу демократизації: політико-культурний ракурс (2019)
Матета О. А. - Категоріальне визначення поняття "національні інтереси" у контексті національної безпеки України (2019)
Нечаєва Г. М. - Еволюція та трансформація виборчих процесів в Україні (2019)
Онацький М. Ю. - Клани Туркменістану: історико-політичний аспект (продовження) (2019)
Пасісниченко В. Л. - Теорії складності та їх застосування в соціальних науках, Пасісниченко І. М. (2019)
Радіонова І. О. - Глобальні кліматичні зміни: спроба соціально-політичного переосмислення (2019)
Романюк О. І. - Трансформація політичного режиму в Україні після президентських і парламентських виборів 2019 року (2019)
Степаненко М. - Норми й аномалії навчальної діяльності школярів, Лутфуллін В. (2018)
Асєєва І. - Використання сучасних технологій навчання у процесі підготовки бакалаврів з машинобудування, Волобуєв М., Мельник Т. (2018)
Атаманчук Н. - Мотивація до навчання студентів педагогічного закладу вищої освіти, Курило Ю. (2018)
Бичко М. - Розвиток комунікативної компетентності майбутнього лікаря як складника його професійної готовності (2018)
Блинова О. - Професійна маргінальність випускників закладів вищої освіти: емпіричне дослідження структурних компонентів, Камінська С. (2018)
Брижак Л. - Інноваційні підходи у роботі Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2018)
Булава Л. - Полтавський учительський інститут і Антон Семенович Макаренко у 1917 році, Мащенко О. (2018)
Галашова О. - Мотивація наукової дослідницької діяльності студентів економічних факультетів у процесі навчання іноземної мови (2018)
Гомля Л. - Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей у процесі проведення польової практики (2018)
Гриньова М. - Вплив керівника об'єднаних територіальних громад на вибір молоддю педагогічної професії (на прикладі Білоцерківської сільської та Семенівської селищної ОТГ), Дрижд В. (2018)
Денисенко Є. - Технологія формування адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів оперативно-тактичного рівня Національної гвардії України (2018)
Денисовець І. - Реалізація тьюторського супроводу в організації самостійної роботи студентів-іноземців у вищому технічному навчальному закладі (2018)
Денисюк І. - Рівний доступ до якісної освіти крізь призму організації інклюзивного навчання в опорних школах, Суліменко О., Дронь Т. (2018)
Дзекун Ю. - Підготовка майбутнього менеджера до успішної творчої самореалізації в середовищі ЗВО (2018)
Дзюбенко І. - Ідеї А. Макаренка щодо формування громадянськості учнів та їх упровадження у країнах Європейського союзу (2018)
Дутка Г. - Упровадження CDIO-підходу інженерної освіти в систему підготовки майбутніх економістів і управлінців, Луценко Г. (2018)
Жамардій В. - Особливості соціально-психологічної адаптації студентів-першокурсників до навчально-тренувальної діяльності з використанням засобів фітнесу (2018)
Ільченко О. - Сільськогосподарська колонія імені В. Г. Короленка: досвід виховання безпритульних дітей на Полтавщині (2018)
Калагурка Х. - Педагогічна система Антона Макаренка у науковій рецепції Федора Науменка (2018)
Карманенко В. - Педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів економічних університетів (2018)
Кондур О. - Управлінська компонента професійної компетентності фахівця в освітній системі (2018)
Коновалова Л. - Фармакоекономічний аналіз як інструментарій обґрунтування раціональної фармакотерапії та доказової фармації у процесі фахової підготовки майбутніх провізорів у вищих навчальних закладах (2018)
Котломанітова Г. - Соціальна компетентність як умова професійної ідентичності фахівця у галузі соціальної роботи (2018)
Кулик І. - Підготовка майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в європейський освітній простір (2018)
Лещенко І. - Створення інноваційного освітнього простору засобами впровадження інноваційних форм та методів навчання і виховання в умовах позашкільного навчального закладу (2018)
Логвінова Я. - Технологія колективних творчих справ у формуванні екологічної компетентності майбутнього викладача (2018)
Магда П. - Проблема формування ціннісних орієнтацій учителів музики на сучасному етапі розвитку освіти (2018)
Мельник С. - Оптимізація фахової підготовки майбутніх фахівців з кібербезпеки на основі інноваційної педагогіки та інтегрованого підходу в системі реалізації ключових компетенцій безпеки в інформаційному суспільстві, Воскобойніков С., Ступак Д. (2018)
Мороз Ю. - Рухливі ігри як одна із форм рекреаційної діяльності (2018)
Нестуля С. - Поняття лідерської компетентності сучасного менеджера (2018)
Носко М. - Технології навчання як супровід підготовки майбутніх учителів, Проніков О., Терентьєва Н. (2018)
Оніпко В. - Впровадження здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти, Дяченко-Богун М. (2018)
Петренко Л. - Характеристика педагогічних ідей у літературній творчості Г. Ващенка (2018)
Підгурська В. - Патріотичне виховання здобувачів освіти як психолого-педагогічна проблема (2018)
Пономарьова Н. - Зміст навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі школярами (2018)
Рассоха І. - Економічні прикладні задачі як засіб підвищення мотивації при вивченні вищої математики в технічних ЗВО, Блажко Л., Галайда Т. (2018)
Романюк О. - Реалізація інноваційного підходу в професійно спрямованій підготовці викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури (2018)
Сідоров В. - Деякі методи формування кроскультурної компетентності майбутніх фахівців галузі туризму (2018)
Скріннік Є. - Фамілогічний підхід у формуванні цінностей здорового способу життя майбутніх сімейних лікарів (2018)
Соловей Л. - Методичні аспекти формування ключових компетентностей у студентів при вивченні хімії (2018)
Твердохліб А. - Гуманістичні концепти Іова Борецького в контексті українського суспільства початку ХVІІ ст. (2018)
Ткаченко А. - Вища освіта перших десятиліть ХХ століття на теренах сучасної України: специфіка історико-педагогічного дискурсу (2018)
Топольник Я. - Інформаційне суспільство та державна інформаційна політика в Україні (2018)
Трубачова Д. - Теорія і практика формування досвіду комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Усова В. - Інноваційні методи викладання дисциплін у вищих технічних навчальних закладах (2018)
Федюк Г. - Формування педагогічної майстерності вчителя в контексті особистісно орієнтованого підходу (2018)
Фірсова І. - Професійна соціалізація майбутнього викладача-педагога (2018)
Чопик Ю. - Реформаторська педагогіка як один із чинників впливу на розвиток української освіти (2018)
Чумаченко Д. - Роль і місце документознавства у професійній діяльності майбутніх фахівців (2018)
Чурсін М. - Інформаційні проблеми вищої освіти (2018)
Шевчук М. - Управління процесом формування інноваційної культури майбутнього вчителя початкової школи: теоретичний аспект (2018)
Ярмак І. - Інтернаціоналізація забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти: характеристика термінологічного апарату та концептуальних засад дослідження (2018)
Наші автори (2018)
Басараб В. І. - Викриття А. Шептицьким сутності нацистської політики в листах до А. Гітлера та Папи Пія ХІІ (2019)
Богдалов А. Г. - Особливості ведення передвиборчої агітації на виборах президента України на початку 90-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Національного музею історії України) (2019)
Данилець Ю. В. - Розгортання православного руху в Північно-Східній Угорщині в 1907-1913 рр. та підготовка нового судового процесу (2019)
Лавер О. Г. - Матеріальні втрати та втрати народонаселення Української держави внаслідок агресії Російської Федерації, Матяшовська Б. О., Шумило Н. Я. (2019)
Леньо П. Ю. - Етнічна гомогенізація міського населення Закарпаття в роки Другої світової війни та радянський період (2019)
Мандрик Є. О. - Участь мукачівської греко-католицької єпархії в соціально-економічному житті Закарпаття в кінці ХІХ – початку ХХ століть (2019)
Михайлюк М. В. - Закарпатська преса про ставлення урядовців Підкарпатської Русі/Карпатської України та Карпатської Січі до єврейської громади (до 80-річчя проголошення незалежності Карпатської України) (2019)
Мороз В. Р. - Унійні змагання в Мукачівській єпархії під впливом Київської митрополії часів Іпатія Потія та Йосифа Велямина Рутського (2019)
Росул Т. І. - Радіомовлення в інформаційному просторі Закарпаття 1945-1991 років (2019)
Андрусяк Я. Я. - Боротьба міст за політичні права у Чеському королівстві в період правління династії Ягеллонів (1471-1526 рр.) (2019)
Борис І. І. - Жилінський Синод: конституювання віросповідних засад та організаційної структури Євангельської церкви в Словаччині (2019)
Гуцул В. М. - Рицарська тактика таранного бою кушованим списом в ХІІІ ст. на рукописних мініатюрах Старого Заповіту Пірпонта Моргана (2019)
Казак О. Г. - Общественная жизнь иммигрантов из Закарпатья в США сквозь призму деятельности Белы Цмора (1928–1930 гг.) (2019)
Кічера В. В. - Становлення і духовно-соціальний розвиток греко-католицької парафії св. Климента в Празі в 1930-х рр. (2019)
Ліхтей І. М. - Чеський король Вацлав І та австрійський герцог Фрідріх ІІ Бабенберг на перехрестях війни й миру (1230-1239 рр.) (2019)
Папп К. С. - Типологія-характеристика партизанських формувань під час Громадянської війни в США 1861-1865 рр. (2019)
Cенич Ю. В. - "Збраславська хроніка" як історичне джерело періоду правління Яна Люксембурзького крізь призму чеських медієвістів ХХІ ст. (2019)
Скиба І. І. - Янош Кадар як політичний діяч Угорщини (2019)
Ферков О. В. - Місіонерська діяльність ордену єзуїтів (Товариство Ісуса) у володіннях окатоличених аристократів Північно-Східної Угорщини у XVII ст. (2019)
Міськов І. О. - Створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового герба Ужгородського університету (2019)
Сілантьєва-Папп К. В. - Історіографія гібридної війни РФ проти України: погляд російських дослідників (2019)
Коцан В. В. - Характерні особливості крою та оздоблення жіночих "волоських" сорочок на Закарпатті (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2019)
Вегеш М. М. - Провідник українського національного відродження (2019)
Офіцинський Ю. Р. - Проблематика, яку досліджено вперше (2019)
Офіцинський Ю. Р. - Критичне мислення у Словаччині – уроки для України (2019)
Славік Ю. В. - Відповідь професору (2019)
Данилець Ю. В. - Видатний дослідник історії церкви (до 70-річчя професора Павела Марека) (2019)
Олашин М. В. - Пам’яті доцента К. І. Гурницького (2019)
Титул, зміст (2019)
Wahyudi H. - The evaluation of international sportsman special school coaching program, Setijono H., Mintarto E. (2019)
Вей В. - Засоби сполученого вдосконалення техніки відштовхування і спеціальної підготовленості кваліфікованих стрибунів у довжину, Козлова О. (2019)
Гапонова Л. - Особливості змагальної діяльності у маунтинбайку (крос-кантрі) (2019)
Колчин М. - Ретроспективний аналіз програм початкової підготовки з художньої гімнастики (2019)
Коробейніков Г. - Особливості техніки рухів у жінок-боксерів з різним стилем ведення поєдинку, Штанагей Д., Ричок Т., Костюченко О., Костюченко В. (2019)
Корольчук Б. - Клубна система з плавання як основна форма організації шкільного спорту (2019)
Русанова О. - Теоретичні передумови моделювання навантажень різної спрямованості у тренувальному процесі кваліфікованих спортсменів у веслуванні, Шкребтій Ю., Хуан Ц. (2019)
Салямін Ю. - Побудова індивідуального навантаження в системі підготовки до ігор хххі олімпіади (на прикладі спортивної гімнастики), Верняєв О., Омельянчик-Зюркалова О. (2019)
Яблонська Л. - Зарубіжний досвід функціонування європейської моделі спорту (на прикладі угорщини), Кропивницька Т. (2019)
Андрєєва О. - Організація оздоровчо-рекреаційної діяльності старшокласників у закладах позашкільної осві¬ти туристсько-краєзнавчого напряму, Блистів Т. (2019)
Бутенко Г. - Вплив занять оздоровчим та спортивним туризмом на систему дихання дітей молодшого шкільного віку, Гончарова Н. (2019)
Андрєєва Н. - Особливості кінематичної структури техніки кидків і ловіння м’яча в художній гімнастиці на етапі попередньої базової підготовки, Жирнов О. (2019)
Усенко Д. - Діяльність фітнес-консультанта в україні: затребуваність та особливості професії (2019)
Федоренко С. - Організація ефективної реабілітаційної допомоги та системи фізичної терапії як актуальна проблема сьогодення, Балаж М., Вітомський В., Лазарєва О., Вітомська М. (2019)
Ковальчук В. - Формування професійної компетентності майбутніх тренерів з урахуванням саморегуляції психічної стійкості, Мосьпан М. (2019)
Оріховська А. - Особливості психоемоційного стану студентської молоді з вадами слуху (2019)
Пагіря О. М. - Зовнішньополітичні маневри уряду Карпатської України в умовах угорської агресії (середина березня 1939 р.) (2019)
Іваненко А. О. - Особливості здійснення цивільного процесу в Райхскомісаріаті "Україна": аналіз судової практики (1941 – 1944 рр.) (2019)
Тимар І. І. - Образ мадярів-кочівників у польському історіописанні XI – XV століть, Волощук М. М. (2019)
Гуцул В. М. - Франко-норманська кавалерія ХІ – початку ХІІ століття і виникнення рицарської тактики кінного бою на матеріалі візуальних джерел (2019)
Кепша А. С. - Образ ворогів-християн в Утремері ХІ – ХІІ ст. на основі праці Усами ібн Мункиза "Книга повчань" (2019)
Ферков О. В. - Писемні джерела дослідження діяльності католицьких релігійних орденів на теренах Північно-Східної Угорщини у середньовіччі та ранньому новому часі (2019)
Шмид М. - Святой Престол и приход к власти большевиков в России в 1917 году (2019)
Попович Т. М. - Перебування 12-ої чехословацької пішої дивізії на Підкарпатській Русі (1919–1922 рр.) (2019)
Казак О. Г. - Функционирование Минского Белорусского педагогического техникума в 1920-е гг. сквозь призму национально-культурной политики в Советской Беларуси (2019)
Кічера В. В. - Мукачівська кафедральна капітула (1919–1938 рр.): адімністративно-політичний та соціальний аспект (2019)
Шніцер І. О. - Судовий процес над Йозефом Тісо та його вплив на суспільно-політичне життя в Чехословаччині 1946–1947 рр. (2019)
Андрейко В. І. - Розвиток міграційних процесів в Європі та Україна (2019)
Лавер О. Г. - Проблема біженців та нелегальних мігрантів у світлі новітньої статистики, Матяшовська Б. О., Шумило Н. Я. (2019)
Радченко Н. М. - Висвітлення діяльності кредитно-фінансових установ Наддніпрянської України в джерелах особового походження (друга половина XIX – початок XX ст.) (2019)
Коцан В. В. - Традиційний народний одяг боржавських долинян Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. (2019)
Сологуб-Коцан Т. Я. - Орнаментальні мотиви народної одягової вишивки Закарпаття кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (на прикладі фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту) (2019)
Долженко Ю. В. - Антропологічний аналіз поховань в середньовічній церкві Ужгородського замку (виявлених 2018 року), Мойжес В. В. (2019)
Прохненко І. А. - Питання датування Хустського замку, Жиленко М. А. (2019)
Мороз В. Р. - Книга про священномученика Йосафата Кунцевича (2019)
Коцан В. В. - Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту (2019)
Олашин М. В. - Пам’яті професора І. Ф. Короля (2019)
Олашин М. В. - Пам’яті доцента Г. І. Ігольникової (2019)
Title (2020)
Бурдоносова М. А. - Правові відносини зі ЗМІ / фотографами в cфері FASHION RETAIL (2020)
Мусієнко В. В. - Правовий статус суб'єктів договору оренди державного та комунального майна (2020)
Навроцький В. М. - Питання правової охорони довкілля та природних ресурсів (2020)
Новосельська І. В. - Актуальні питання піратства у сфері авторського права в мережі інтернет, Добкіна К. Р. (2020)
Апаров А. М. - Трансформаційні процеси господарського законодавства в частині повноважень наглядової ради, Сербул І. А. (2020)
Беззубов Д. О. - Поняття та зміст господарської правосуб'єктності на сучасному етапі становлення господарського права (2020)
Клюєва Є. М. - Загальні засади правового регулювання діяльності річкового судноплавства, Бойко С. С. (2020)
Мікічурова О. В. - Орендна плата для підприємців України у період пандемії covid-2019: правовий аспект (2020)
Подолян Ю. О. - Концесія як форма державно-приватного партнерства: аналіз чинного законодавства (2020)
Табачук Д. О. - Адміністративно-правові засади діяльності органів суддівського врядування (2020)
Хохленко О. М. - Фінансово-правовi засади надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня" (2020)
Заяць Н. В. - Окремі аспекти ініціативної діяльності народу (2020)
Іванов В. М. - Модель гетьманської держави парламентського типу в Конституції Пилипа Орлика (2020)
Кацавець Р. С. - Вікова психологія: виникнення та розвиток (2020)
Озель В. І. - Конституційне закріплення принципу соціальної держави в Україні (2020)
Вітко О. Ю. - Теоретичні аспекти об'єкта і предмета злочину (2020)
Кобилянський О. Л. - Підстави призначення та проведення судових експертиз: дискусійні аспекти, Кофанов А. В., Ергард Н. М. (2020)
Мусієнко А. В. - Актуальні міжнародно-правові аспекти попередження біонебезпеки на морському транспорті (2020)
Осадчий В. І. - Незаконне збагачення (ст. 368-5 кк України): короткий огляд (2020)
Філіппов А. В. - Сучасна концепція безпеки авіації як комплексної категорії та системний підхід: правові аспекти (2020)
Хохленко В. М. - Правове регулювання перевезення пасажирiв повiтряним транспортом (2020)
Баймуратов М. О. - Роль топологічної двоконтурної моделі ноосфери в дослідженні процесів правової глобалізації, Ожерельєв В. П. (2020)
Mazur T. V. - Legal support of the cultural heritage protection in the Ukrainian SSR (second half of the 1950s – end of the 1980s) (2020)
Онищук І. І. - Правове регулювання антикорупційної експертизи законодавчих актів: зарубіжний досвід (2020)
Іванченко Д. В. - Забезпечення прав людини (свободи слова) у процесі вдосконалення комунікації органів влади та інформаційного суспільства (2020)
Кофман Б. Я. - Основні напрями вдосконалення та розширення правового статусу людини, особистості та громадянина в умовах глобалізації (2020)
Мищак І. М. - Деякі проблемні аспекти законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) (2020)
Клименко О. М. - Новітні тенденції розвитку в Україні інституту визнання та виконання рішення іноземного суду (2020)
Гладун О. З. - Проблеми криміналізації незаконного збагачення (2020)
Коцюба Р. О. - Правові аспекти роззброєння України відповідно до Конвенції про заборону протипіхотних мін (2020)
Бражник Л. В. - Зовнішній державний борг України: тенденції та взаємозв’язок з економічним розвитком (2020)
Яців І. Б. - Оцінка потенціалу використання бенчмаркінгу щодо підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Бобровник Д. О. (2020)
Браташова Я. В. - Реформування державної служби в рамках проведення реформи державного управління України (2020)
Gryshova I. Yu. - State regulation of ecotourism in the context of European experience, Shabatura T. S., Nikoliuk O. V. (2020)
Жарков В. О. - Концептуальні засади формування сталого розвитку в Україні (2020)
Фролов A. Ю. - Напрямки формування державної політики запровадження ринку зелених облігацій в Україні (2020)
Гавриленко О. А. - Перше узагальнююче історико-правове дослідження діяльності радянських органів державної безпеки в Україні доби тоталітаризму (2020)
Титул, зміст (2019)
Борисова О. - Підготовка висококваліфікованих більярдистів до головних змагань макроциклу, Нагорна В., Митько А., Перетятько А., Пацура В. (2019)
Колчин М. - Визначення оптимального віку початку занять художньою гімнастикою, Шинкарук О. (2019)
Борисова О. - Організація і управління гандболом у німеччині, Петрушевський Є. (2019)
Шльонська О. - Оптимізація тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі вдосконалення швидкісно-силових здібностей спортсменок, Хаммуді М. (2019)
Rozi F. - The identification model on swimming athletes skill, Setijono H., Kusnanik N. (2019)
Бісмак О. - Роль нейродинамічних технік мануальної корекції у відновленні функцій руки при компресійно-ішемічних невропатіях (2019)
Бондар О. - Розвиток координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху в процесі фізичного виховання, Джевага В., Джевага Є. (2019)
Гончарова Н. - Практичні засади здоров’яформуючої діяльності дітей шкільного віку в процесі фізичного виховання, Бутенко Г. (2019)
Гресь М. - Характеристика показників фізичного стану майбутніх фахівців правоохоронної діяльності (2019)
Дудіцька С. - Технологія організації рекреаційно-оздоровчої діяльності жінок похилого віку в умовах санаторно-курортних закладів, Андрєєва О., Гакман А. (2019)
Кашуба В. - Практична реалізація засад превентивної фізичної реабілітації дітей дошкільного віку з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату, Носова Н. (2019)
Ковальова Н. - Рекреаційні ігри в організації активного дозвілля студентської молоді, Ковальов В. (2019)
Мальцев Д. - Організація активного сімейного дозвілля: вітчизняний та зарубіжний досвід (2019)
Сухомлинов Р. - Сучасні підходи до організаційно-методичного забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку, Чеверда А. (2019)
Коробейніков Г. - Оцінка психофізіологічного стану кваліфікованих кікбоксерів із різною постуральною стійкістю, Коробейнікова Л., Вольський Д., Шенпен Г. (2019)
Title (2019)
Rakityanska L. - Future teacher's emotional intelligence in spiritually-moral dimension (2019)
Hatziolou E. - Teaching how to write a research paper, Sofi ou S. (2019)
Spirina T. - Social workers training in continuing education system, Liakh T. (2019)
Voyevutko N. - Issue of non-discrimination educational area: content analysis of coursebooks, Protsenko O. (2019)
Tryhub I. - Expertise in education: theoretical analysis of basic concepts (2019)
Batechko N. - Energy efficiency in Ukraine in the context of european practices: educational aspect, Shelimanova O., Shostak S. (2019)
Durdas A. - University education in the french republic: structure and legal framework (2019)
Horban O. - Videogames as means of increasing students’ motivation, Maletska M. (2019)
Gladushyna O. - Education under conflict: crisis management at displaced universities in Ukraine (2019)
Kabeera P. - Critical analysis on the benefits and challenges of higher education internationalisation: case of China (2019)
Rapti S. - Reading differences between greek dyslexic and non-dyslexic university students in greece, Pavlidis G. (2019)
Чорнолуцький Р. В. - Актуалізація феноменології моніторингу в правотворчості (2020)
Клименко О. М. - Проблеми правового забезпечення права власності в умовах тимчасової окупації частини території України, Какауліна Л. М. (2020)
Барікова А. А. - Практика органів судової влади у сфері права електронних комунікацій (2020)
Пащенко К. С. - Нормативне гарантування оцінки доказів в адміністративному судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід (2020)
Теллiс С. О. - Президент Угорщини та органи державної влади: механізми взаємодії (2020)
Антонюк Н. О. - Диференціація кримінальної відповідальності під час призначення покарання за незакінчений злочин (2020)
Мазур Т. В. - Імплементація міжнародно-правових норм Ради Європи щодо охорони культурної спадщини у законодавство України (2020)
Мартиновський Д. П. - Міжнародні правові стандарти у сфері конституційного права: поняття, ознаки та місце в системі джерел (2020)
Нагнибіда В. І. - Арбітраж як суб’єкт правозастосування при вирішенні міжнародних комерційних спорів (2020)
Завгородня С. П. - Трансформування системи державної допомоги у сфері енергетики в Україні: існуючі механізми та пріоритети їх удосконалення (2020)
Ковальова О. В. - Інноваційний інструментарій структурної політики управління розвитком аграрного сектору економіки (2020)
Андреєв С. О. - Актуальні проблеми правової підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в Україні, Лук’янов О. П. (2020)
Diachenko O. P. - Adaptive management approach development of sea ports, Gab O. G., Marchuk P. V. (2020)
Ковальова Т. В. - Мовний менеджмент як механізм реалізації державної мовної політики (2020)
Петрів І. М. - До питання визначення конституційної юстиції в механізмі державного управління: досвід України та держав Східної Європи (2020)
Рубан Ю. Г. - Політична філософія Ханни Арендт як запрошення до нових починань у публічному управлінні (2020)
Коротич О. Б. - Комунікативна діяльність органів публічного управлінняв умовах децентралізації влади в Україні (2019)
Орлатий М. К. - Запровадження публічного управління як інституціональної системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій в Україні, Шлапак І. О., Максимчук С. Є. (2019)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Антикорупційна культура як основа формування ефективних механізмів запобігання корупції (2019)
Кобзев І. В. - Великі дані та формування соціального капіталу, Мельников О. Ф., Орлов О. В. (2019)
Сердюкова О. Є. - Управління об'єктами права комунальної власності: інноваційний підхід (2019)
Тамм А. Є. - Понятійний апарат державного управління інклюзивною освітою (2019)
Токар М. Ю. - Напрями оптимізації державної політики сприяння розвитку громадських організацій в Україні (2019)
Усаченко О. О. - Сучасні аспекти державного стратегічного плануванняі державних політик в Україні (2019)
Бігарі М. І. - Роль зв’язків з громадськістю (PR) у провадженні державної мовної політики (2019)
Голованова Н. В. - Історико-філософські засади створення моделіновітньої (чутливої) інформаційної політики України як європейської держави (2019)
Голинський В. В. - Проблематика функціонування системи морського транспорту України в умовах глобалізації світового морегосподарського комплексу (2019)
Замковий Р. В. - Науково-практичні рекомендації упровадження цілей сталого розвитку з використанням стандартів ISO (2019)
Нікітенко О. Є. - Формування інформаційного простору в Україні як основа підвищення результативності діяльності органів публічної влади (2019)
Борисенко О. П. - Стратегічні детермінанти формування міграційної політики України (2019)
Червякова О. В. - Державне регулювання в контексті зовнішніх впливів: економічні аспекти розвитку країни (2019)
Васильєв А. О. - Пріоритетні напрями державної політики щодо соціально-економічного захисту молоді в Україні (2019)
Гончаренко М. В. - Напрями розвитку системи зовнішнього державного фінансового контролю в умовах реформи децентралізації (2019)
Косенко А. В. - Особливості організації бізнесу в мережі Інтернет, Ваніна Я. А. (2019)
Меляков А. В. - Політика інклюзії як засіб гуманізації загальної середньої освіти, Зуб А. В. (2019)
Сєріков А. В. - До обґрунтування синергетичного державного управління (на прикладі ринку праці) (2019)
Сiтнiк С. П. - Державна сімейна політика та механізми її реалізації на регіональному рівні (2019)
Шпортюк Н. Л. - Державне регулювання розвитку інноваційних процесів у сфері економіки АПК і земельних відносинах (2019)
Прасол В. П. - Аналіз ринку недержавних медичних послуг в Україні (2019)
Мамонова В. В. - Партисипативність у прийнятті містобудівних рішень органами публічного управління:зарубіжний досвід, Довбня О. Б. (2019)
Черняк М. Є. - Модернізація територіальної організації влади у контексті регіонального розвитку (2019)
Терещенко Д. А. - Трудовий потенціал країни і регіонів: сучасний стан ітенденції розвитку (2019)
Фесенко Н. С. - Механізми формування професійної компетентності працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності, Рубан Н. П. (2019)
Дзега В. Д. - Організаційні компетентності посадових осіб місцевого самоврядування в Україні: теоретичні засади дослідження (2019)
Міненко В. Л. - Євроінтеграційні тенденції розвитку державної політики зайнятості молоді в Україні, Жадан О. В. (2019)
Застрожнікова І. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання вищої освіти (2019)
Торічний В. О. - Проблема інформаційної безпеки в умовах розвитку інформаційного суспільства (2019)
Живило Є. О. - Сутність основних завдань системи кібероборони України (2019)
Якимчук О. Ф. - Закордонний досвід інформаційного розвитку суспільства та перспективи його імплементації в Україні (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Editorial (2020)
Khomchenko V. S. - Doping the thin films by using the original Close Space Sublimation method, Sopinskyy M. V., Dan'ko V. A., Olkhovik G. P. (2020)
Onyshchenko V. F. - Effective minority carrier lifetime in double-sided macroporous silicon, Karachevtseva L. A. (2020)
Bendak A. V. - Influence of cation substitution on mechanical properties of (Cu1-xAgx)7GeSe5I mixed crystals and composites on their base, Skubenych K. V., Pogodin A. I., Bilanych V. S., Kranjcec M., Studenyak I. P. (2020)
Kazantseva Z. I. - Sensory features of thiacalix arene molecules towards volatile halogen-aromatic compounds, Koshets I. A., Zaharenko O. M., Kharchenko S. G., Kalchenko V. I. (2020)
Milenin G. V. - Transformation of defects in semiconductor structures under the influence of microwave electromagnetic radiation, which is stimulated by drift phenomena, Redko R. A. (2020)
Sandeep K. - Ionic conduction properties of nanocrystalline Er2Ti2O7 functional material (2020)
Vorona I. P. - Some features of Mn2+ EPR spectra in cubic nano-ZnS, Ishchenko S. S., Okulov S. M., Nosenko V. V. (2020)
Kupchak I. M. - Metal vacancies in Cd1-xZnxS quantum dots, Korbutyak D. V., Serpak N. F., Shkrebtii A. (2020)
Samoylov V. B. - Pyroelectric USB-joulemeters of pulsed laser radiation, Levash L. V., Rosnovskiy O. A., Vedula M. Yu., Rad'ko V. S. (2020)
Qasim N. H. - Color temperature line: forward and inverse transformation, Pyliavskyi V. V. (2020)
Davidenko N. A. - New material based on polyurethane doped with azobenzene dyes in recording media for dynamic polarization holography, Davidenko I. I., Sokolov M. Yu., Gonchar A. N., Mokrinskaya E. V., Studzinsky S. L., Pavlov V. A., Tarasenko V. V., Tonkopieva L. S., Chuprina N. G. (2020)
Gridina N. Ya. - Application of surface plasmon resonance phenomenon for early detection and determination of the drug concentration for treating the relapses of malignant tumors, Maslov V. P., Ushenin Yu. V., Rozumenko V. D., Morozov A. N. (2020)
Pekur D. V. - Optimization of the cooling system design for a compact high-power LED luminaire, Nikolaenko Yu. E., Sorokin V. M. (2020)
Veleschuk V. P. - Dependence of the melting threshold of CdTe on the wavelength and pulse duration of laser radiation (Article retracted), Vlasenko O. I., Vlasenko Z. K., Levytskyi S. N., Gnatyuk D. V., Shefer A. V., Borshch V. V., Borshch O. B. (2020)
Kapush O. A. - Conversion semiconductor LED (2020)
Smertenko P. S. - Dimensionless sensitivity for analysis, diagnostics, modelling, monitoring and prognosis of processes (2020)
Інформація для авторів (2020)
Антонюк Н. О. - Множинність злочинів: до питання про вдосконалення диференціації кримінальної відповідальності (2020)
Животовська І. Ю. - Релігійна толерантність в аспекті європейського конституціоналізму: пошук правових меж (2020)
Ірклієнко А. І. - Особливості реформування українського парламенту (2020)
Козяр-Скок Л. В. - Конституційний статус суддів: порівняльні аспекти правового регулювання держав Європи та Азії (2020)
Mazur T. V. - Formation and development of legal protection of cultural heritage in Ukraine (2020)
Онищук І. І. - Правове регулювання технологій штучного інтелекту: теоретико-прикладні та етичні засади (2020)
Теллiс С. О. - Особливості конституційного статусу Президента Угорщини (2020)
Щетінін О. В. - Законодавче регулювання міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст. (2020)
Бальцій Ю. Ю. - Особливості управління в містах із районним поділом в Україні (2020)
Віткова В. С. - До питання європейських стандартів діяльності територіальних громад в Україні (2020)
Дмитренко Г. В. - Професійний розвиток кадрового потенціалу публічної служби в сучасних українських реаліях, Качан Я. В. (2020)
Зелінський С. Е. - Реформування державного управління в Україні: від стратегії до практики (2020)
Корсікова Н. М. - Менеджмент у сфері публічного управління: завдання, філософія розвитку (2020)
Мищак І. М. - Удосконалення механізмів парламентського контролю за діяльністю спецслужб в Україні як складова демократизації та реформування владних інститутів (2020)
Петрів І. М. - Удосконалення державного механізму захисту прав людини і громадянина через призму діяльності Конституційного Суду України (2020)
Фролов A. Ю. - Особливості введення в обіг зелених облігацій в Україні (2020)
Стаценко В. В. - Вплив конструкцій відцентрових змішувачів на їх згладжувальну здатність, Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. (2020)
Бідюк П. І. - Методика побудови моделей гетероскедастичних процесів, Демківський Є. О., Демківська Т. І. (2020)
Залюбовський М. Г. - Експериментальне дослідження впливу режимів руху робочого масиву та об’єму заповнення ємкості на інтенсивність відділення металевих деталей від ливників, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2020)
Арабулі С. І. - Дослідження показників сенсорного комфорту текстильних матеріалів для лікарняної постільної білизни, Супрун Н. П., Очеретна Л., Арабулі A. Т. (2020)
Здоренко В. Г. - Дослідження проходження ультразвукових хвиль крізь двошаровий матеріал із складною структурою при контролі його технологічних параметрів, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О. (2020)
Пожилов-несміян Г. М. - Розробка аплікаційних вкладок у швейні вироби для людей з інвалідністю, Супрун Н. П., Гірна Т. В. (2020)
Первая Н. В. - Дослідження нових хімічних матеріалів для рідинного оздоблення шкіри, Андреєва О. А. (2020)
Савченко Б. М. - Адитивне формування еластичних виробів з ПВХ пластизолю, Сова Н. В., Дебелий Б. С., Іскандаров Р. Ш., Слепцов О. О., Поліщук Т. А. (2020)
Кабат О. С. - Вплив методів отримання полімерних композицій на основі термостійких полімерів на якість суміщення їх вихідних компонентів, Карпенко В. А., Бабенко В. Г. (2020)
Плаван В. П. - Екологічно-безпечна технологія оздоблення текстильних матеріалів з використанням екстракту чашолисток полуниці, Ткаченко І. М., Ляшок І. О., Ступа В. І. (2020)
Cheltonov M. M. - Experimental studies on processing of polybutadiene-based solid propellant to extract ammonium perchlorate, Kyrychenko O. L. (2020)
Баніт Ю. - Інноваційні технології формування підприємницької компетентності у фаховій підготовці студентів – майбутніх економістів (2019)
Богуславець М. - Застосування медіа засобів на заняттях з часткових методик з метою підвищення медіаосвітньої грамотності студентів (2019)
Корнієнко Л. - Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти на заняттях з хімії шляхом застосування технології сторітелінг (2019)
Мельник І. - Інформаційна складова процесу формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання (2019)
Мельніков А. - Ефективність спроектованої моделі у формуванні готовності майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України до фізичного виховання за методичною підготовленістю, Бабій Ю., Чудик А., Шинкарук В. (2019)
Рибалко П. - Керівні підходи і принципи у підготовці вчителів фізичної культури до оздоровчо-спортивної діяльності (2019)
Жмуренко О. - Математична компетентність як ключова компетентність нової української школи (2019)
Коркішко О. - Самостійна робота як ефективна форма організації навчального процесу магістрів педагогіки вищої школи, Заверуха Я. (2019)
Завгородній Д. - Стан проблеми формування дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил (2019)
Панасенко Е. - Історико-педагогічне дослідження: сутність, принципи та класифікація джерельної бази, Кучков В. (2019)
Саяпіна С. - Освітній простір ЗВО як чинник особистісно-професійного саморозвитку майбутнього фахівця, Тимошенко М. (2019)
Сипченко В. - Управління інноваційними процесами у закладах вищої освіти, Климова В. (2019)
Саяпіна С. - Формування професійної мобільності студентів у позанавчальній виховній діяльності ЗВО, Онипченко Л. (2019)
Сипченко О. - Упровадження медіаосвіти у процес професійної підготовки андрагогів, Набока О., Чугаєва Л. (2019)
Топольник Я. - Інформаційний простір сучасної освіти (2019)
Фатальчук С. - Викориcтання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй під час пiдготовки cтудентiв педагогічних ВНЗ у контекcтi нової українcької школи, Беcпалий А. (2019)
Цьома Н. - Сутність і структура критичного мислення (2019)
Черкашина Л. - Теоретичний аналіз проблеми мікропедагогіки (зарубіжний досвід), Гайдоба Т. (2019)
Чередніченко С. - До питання про методологічні засади формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Бондар В. - Позакласна робота в початковій школі: діяльнісний аспект (2019)
Гарань Н. - Історія становлення андрагогічної концепції, Пінькевич І. (2019)
Щебликіна Т. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів співу у вищій школі кнр: результати аналізу практичного досвіду, Джоу Ю. (2019)
Ду Ц. - Передумови та історія розвитку ідеї формування підприємницької компетентності молоді в Китаї (2019)
Чжан Ю. - Методи, форми, засоби формуванння полікультурної компетентності у студентів китайських університетів (2019)
Ткачова Н. - Динаміка розвитку сучасних сільських шкіл в Україні: від малокомплектних до опорних (2019)
Сергєєва І. - Новій українській школі – нового сучасного вчителя!, Циганок Р. (2019)
Березка С. - Використання методів фасилітації у соціально-психологічному тренінгу: практичні аспекти (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Зразок оформлення статті (фрагмент) (2019)
Вихідні дані (2019)
Біла С. О. - Стратегії виробництва аграрної продукції: світовий досвід (2020)
Ланченко Є. О. - Інвестиційне забезпечення створення робочих місць в аграрній сфері (2020)
Тетеринец Т. А. - Особенности формирования и развития человеческого капитала в аграрной сфере (2020)
Шульга О. А. - Ключові тенденції та імперативи розвитку аграрного сектору світової економіки (2020)
Semionovaitė E. - Innovations driven sharing economy in the context of tourism business, Baranskaitė E., Labanauskaitė D. (2020)
Клименко О. М. - "Зелені" облігації як перспективний інструмент залучення інвестицій в екологічні проекти в Україні, Мала С. І. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського