Струганець Ю. - Футбольна лексика української мови у спеціальній сфері функціонування (2017)
Струс М. - Мовний етикет дружньо-товариського листування Василя Симоненка (2017)
Тарасюк Т. - Лексема присяга та її синоніми в лексикографічних джерелах, Снітко А. (2017)
Фаріон І. - Ідіостиль Івана Пулюя крізь призму динаміки мовної норми (за листами мислителя) (2017)
Яворський А. - Східнополіська говірка в романі Володимира Дрозда "Листя землі": фонетичний рівень (2017)
Левчук І. - Міжнародна наукова конференція "Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи розвитку" (м. Луцьк, 2‒4 вересня 2017 року) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Інформаційний лист (вимоги до оформлення статей у науковому журналі "Лінгвостилістичні студії") (2017)
Дячук Д. Д. - Підходи до розробки та впровадження клініко-організаційного регламенту медичного обслуговування пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу (covid-19). Клінічний маршрут пацієнта з симптомами гострого респіраторного синдрому, визначеним випадком коронавірусної хвороби (covid-19) (Додаток до статті), Зюков О. Л., Ошивалова О. О., Вовк Л. М., Науменко О. В., Мельник Н. Ю., Сімак І. М., Черній Т. В., Білошицька О. К. (2020)
Меркулова Т. В. - До питання організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти, Пересипкіна Т. В., Авдієвська О. Г., Чернякова Г. М. (2020)
Шипулін В. П. - Проблематика прихильності до лікування пацієнтів, хворих на ожиріння у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мельник Н. Г. (2020)
Дронов О. І. - Екстрапанкреатична інфекція як фактор ризику антибіотикорезистентності збудників панкреатичної інфекції у хворих на гострий некротичний панкреатит, Ковальська І. О., Горлач А. І., Щигель І. А. (2020)
Черній В. І. - Сучасні можливості використання непрямої калориметрії у периопераційному енергомоніторингу, Денисенко А. І. (2020)
Німцович Т. І. - Міжвізитна варіабельність артеріального тиску у чоловіків з артеріальною гіпертензією, що проживають у сільській місцевості: зв’язок з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу, Кравченко А. М., Міщенюк О. Ю., Міхалєв К. О., Чурсіна Т. Я. (2020)
Кутя І. М. - Eфективність антиагрегантної терапії залежно від поліморфізму g634c гена вефр-a при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента st після черезшкірного коронарного втручання (2020)
Pasko V. S. - State of the platelet hemostasis in the middle-aged and the elderlyhypertensive patients (2020)
Орленко В. Л. - Цитокінові ланки імонурегуляції діабетасоційованих остеоартритів (2020)
Квасніцький М. В. - Формування больових синдромів при остеохондрозі хребта (2020)
Аркушин Г. - "Тверда" і "м’яхка" хахлацька мова (2018)
Богдан С. - Мовностилістичні й поведінкові паралелі в піснях до танцю з Колодяжного в записах Лесі Українки та піснях до скоку зі Світязьких Смолярів (2018)
Горик Н. - Вербальний образ Волинського Полісся в романі Василя Гея "Тенета для Полісся" (2018)
Грицевич Ю. - Говірки Ратнівщини у світлі фольклорних текстів: фонетичний рівень (2018)
Деркач Л. - Діалектні та розмовні одиниці в мові газети "Волинь": стилістичний та лексико-граматичний аспекти (2018)
Дружук І. - Фонетичні діалектизми в романі Володимира Лиса "Століття Якова" і їхні відповідники в згоранській говірці: порівняльний аспект (2018)
Масицька Т. - Особливості залежних компонентів предикатів стану в прозових творах Йосипа Струцюка (2018)
Нестерчук О. - Словотвір загорєнського іменника́ (за романами В. Лиса "Століття Якова" та "Cоло для Соломії") (2018)
Омельковець Р. - Особливості народної ботанічної термінології в українських західнополіських говірках (2018)
Романюк Л. - Мовний вияв мовчання й тиші в "Лісовій пісні" Лесі Українки (2018)
Тиха Л. - Лексико-семантичні та граматичні особливості порівнянь у повісті Володимира Лиса "Соло для Соломії" (2018)
Бибик С. - З історії термінології лінгвостилістики, або Читаймо Ю. Шевельова (2018)
Воробйова Т. - Назви художніх творів та заголовки як перекладацька проблема (на матеріалах англомовної художньої літератури в перекладах українською), Смалько Л. (2018)
Голоюх Л. - Лінгвософія часопростору в мовній картині світу Є. Пашковського (2018)
Громик Ю. - Актуалізація південнопідляської говірки у творах Степана Сидорука, Яворський А. (2018)
Кузьмич О. - Теоретичний аспект вивчення складносурядних речень та анормативи в їх конструюванні (2018)
Лутава С. - Метафоризація як шлях творення семантики локусів на позначення віртуального простору сну (2018)
Приймачок О. - Лексико-семантичні трансформації в слов’янських перекладах текстів Лесі Українки як проблема міжкультурної комунікації (2018)
Локайчук С. - Словесні скарби Лариси Петрівни Павленко, Тарасюк Т. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Бабич Н. - Рідна мова у вихованні сучасної мовної особистості (2018)
Голоюх Л. - Лексичні парадигми мовної картини світу Ю. Іздрика (2018)
Грозян Н. - Означення як другорядний член речення: структурно-семантичний і стилістичний аспекти (2018)
Громик Ю. - Концепт освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід, Семеног О. (2018)
Громко Т. - Матеріали до словника говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. Ф (2018)
Івасюта М. - Лінгвостилістичні студії Надії Бабич (2018)
Касянчук Н. - Запозичення як джерело збагачення екологічної терміносистеми польської мови (2018)
Коміссарова А. - Відіменні прізвища жителів смт Володимирець Рівненської області, Скорук І. (2018)
Левчук І. - Гендерні параметри актуалізації акустичних засобів комунікації у творчості Володимира Лиса, Руденко І. (2018)
Нестерчук О. - Антропоніми роману-балади М. Нестерчука "Блакитна сарна" (2018)
Приходько Н. - Варіантність пунктуаційної системи драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2018)
Скорук І. - Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів Ківерцівського району Волинської області, Случик А. (2018)
Сологуб Н. - Частиномовний аспект індивідуально-авторського словотворення Олеся Гончара (2018)
Тарасюк Т. - Національно-мовна поведінка П. Куліша як перекладача драми В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта", Косик Д. (2018)
Браїлко Ю. - Власні назви Білорусі в українському поетичному дискурсі: прагматичний і стилістичний потенціал (2019)
Галаур С. - Регулятивна організація топонімів у сучасному українському художньому тексті (2019)
Грицевич Ю. - Лемківська лексика у фольклорних записах Ореста Гижі (2019)
Дзямулич Н. - Дидактичний сенкан як прийом критичного мислення у викладанні курсу "Культура мовлення та виразне читання" (2019)
Златів Л. - Формування у магістрантів-філологів умінь аналізувати науково-навчальний мовознавчий текст (2019)
Ковтун А. - Фразеотвірний потенціал релігійної лексики в сучасній комунікації (2019)
Латушка Г. - Емоційно-стилістичні особливості українських нечленованих висловлень згоди та незгоди порівняно з іншими слов’янськими (2019)
Микитюк О. - Конотативний зріз термінів шовінізм та фанатизм у публіцистиці Дмитра Донцова (2019)
Мушировська Н. - Функціонування народнопоетичної символіки в поезії українського символізму (на матеріалі творчості В. Пачовського) (2019)
Мялковська Л. - Мовний образ Києва в текстах І. С. Нечуя-Левицького (2019)
Новіцька О. - Загальні назви одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області (2019)
Олексій К. - Специфіка вираження комунікативної ролі адресата в художній комунікації (2019)
Підкамінна Л. - Лінгвостилістика неологізмів у мові сучасних українських ЗМІ (2019)
Прокопович Л. - Функціонально-стилістичний аналіз афоризмів в романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2019)
Процик І. - "В футбол треба грати неодмінно!" Футбольна термінолексика художніх творів Юрія Смолича як репрезентація українського футбольного дискурсу в Наддніпрянській Україні в першій половині ХХ століття (2019)
Фаріон І. - Про ім’я Ева: адаптація, ідентифікація, мотиви (2019)
Шульжук Н. - Особливості лінгвістичного аналізу художнього тексту як прагматично-комунікативної єдності (2019)
Содержание (2019)
Поливода А. Н. - Результаты лечения переломов вертельной области с использованием проксимальной бедренной пластины с угловой cтабильностью винтов, Чабаненко Д. С. (2019)
Бабалян В. О. - Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в мешканців м. Харкова, Гурбанова Т. С., Кальченко А. В., Валільщиков М. В. (2019)
Костерін С. Б. - Мінеральна щільність кісткової тканини та рівень активних метаболітів вітаміну D у пацієнток постменопаузального періоду з остеохондрозом хребта, Мальцева В. Є., Ашукіна Н. О. (2019)
Гюльназарова С. В. - Эндопротезирование пателло-феморального сустава, Исакова Т. М., Свердлов А. Е. (2019)
Бондаренко С. Є. - Проспективне порівняльне дослідження застосування PRP та в’язкопружного гелю гіалуронату натрію в пацієнтів із гонартрозом II стадії, Леонтьєва Ф. С., Морозенко Д. В., Баднауі А. А., Глєбова К. В. (2019)
Головаха М. Л. - Радіочастотна нейроабляція як метод лікування больового синдрому в консервативному лікуванні гонартрозу, Білих Є. О. (2019)
Істомін А. Г. - Консервативне лікування лігаментогенного попереково-тазового болю, Калюжка А. А., Істомін Д. А., Кириллов В. П., Журавська Ю. А., Дорогань К. В. (2019)
Головаха М. Л. - Нові трансплантати для пластики передньої схрещеної зв’язки за методом "all-inside", Орлянський В., Бенедетто К. П. (2019)
Чорний В. М. - Антибактеріальні властивості модифікованого магнієвого сплаву по відношенню до клінічних штамів неферментуючих грамнегативних мікроорганізмів in vitro (2019)
Шимон В. М. - Структурно-метаболічні особливості стегнової кістки щурів за умов імплантації склокристалічного матеріалу, Ашукіна Н. О., Леонтьєва Ф. С., Алфелді С. П., Шерегій А. А., Саввова О. В., Нікольченко О. А. (2019)
Баєв В. В. - Хірургічне лікування солітарних кісткових кіст у дітей із використанням aлоімплантатів, Воронцов П. М., Гусак В. С., Самойлова К. М., Сльота О. М. (2019)
К 90-летию кафедры травматологии и ортопедии Днепропетровской медицинской академии (2019)
Іван Борисович Зеленецький (2019)
Андрій Петрович Лябах (2019)
Сергій Олександрович Хмизов (2019)
Поворознюк В. В. - Вплив гіповітамінозу D на стан хворих до та після ендопротезування великих суглобів (огляд літератури), Дєдух Н. В. (2019)
Танькут О. В. - Заміщення дефектів кісток під час тотального ендопротезування колінного суглоба (огляд літератури), Дудко О. Г. (2019)
Звіт про науково-практичну конференцію "Апрельские тезисы" (2019)
ОТЧЕТЫ (2019)
Содержание (2019)
Головаха М. Л. - Дренирование раны после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Кириченко В. Ю., Гриценко А. А., Белых Е. О., Титарчук Р. В., Кудин С. В., Диденко И. В. (2019)
Філіпенко В. А. - Особливості статографічних показників хворих після ендопротезування колінного суглоба, Арутюнян З. А., Мезенцев В. О., Танькут О. В., Карпінська О. Д., Карпінський М. Ю. (2019)
Яковенко С. М. - Особливості ультрасонографічних ознак патологічних змін у структурі периартикулярних тканин плечового суглоба у хворих із різними проявами больового синдрому, Котульський І. В., Петрова І. М. (2019)
Корж Н. А. - Результаты клинической апробации имплантатов из полилактида при остеосинтезе переломов проксимального отдела плечевой кости у пациентов с остеопорозом, Макаров В. Б., Танькут А. В., Подгайская О. А. (2019)
Лизогуб М. В. - Вибір анестезії у випадку операцій на поперековому відділі хребта в положенні пацієнта на животі, Котульський І. В., Лизогуб К. І., Москаленко Н. О., Піщик В. М. (2019)
Корж М. О. - Математичне моделювання нового эндопротеза для міжтілового спондилодезу поперекового відділу хребта, Куценко В. О., Попов А. І., Веретельник О. В., Тимченко І. Б., Гниря М. Ю., Ткачук М. М., Ткачук М. А. (2019)
Яковенчук Н. М. - Клітинно-молекулярні взаємодії на межі суглобового хряща та субхондральної кістки (2019)
Шуба В. Й. - Лікування ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба з позиції біологічної медицини (2019)
Вирва О. Є. - Експериментальне дослідження міцності фіксації зв’язки наколінка після її реконструкції, Скорик І. О., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д. (2019)
Турчин О. А. - Особливості будови підошовного апоневрозу за результатами анатомічного дослідження, Григоровська А. В., Снісаревський П. П., Лябах А. П. (2019)
Biz C. - Palliative embolization arteries or veins for a recurrent pelvic chondrosarcoma, Angelini A., Crimі A., Trovarelli G., Igoumenou V. G., Mavrogenis A. F., Ruggieri P. (2019)
Танькут В. О. - Історичні віхи організаційної та методичної діяльності ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України" (до 90-річчя створення науково-організаційного відділу), Шевченко О. Г., Голубєва І. В. (2019)
Сергій Семенович Страфун (2019)
Михайло Аполлонович Аршулік (2019)
Бабуркина Е. П. - Клиническая значимость медиопателлярной складки феморопателлярного сочленения (обзор литературы) (2019)
Про наукову, лікарську та громадську діяльність професора Поворознюка Владислава Володимировича (2019)
Звіт про науково-практичну конференцію "Актуальні питання лікування ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи", присвячену 90-річчю кафедри травматології та ортопедії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", та IV Український симпозіум із біомеханіки опорно-рухової системи (2019)
Резолюція XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України 9–11 жовтня 2019 р. (м. Івано-Франківськ) (2019)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2020 році (2019)
Указатель статей, опубликованных в 2019 году (2019)
Содержание (2020)
Корж М. О. - Стан інтеграції української ортопедичної науки у світову, Страфун С. С., Філіпенко В. А., Бондаренко С. Є., Мальцева В. Є., Романенко К. К. (2020)
Петренко Д. Є. - Результати застосування індексу вразливості ASD-FI для хірургічного лікування хребта в пацієнтів похилого віку, Демченко Д. О., Чекрижев О. Д., Куц М. К., Мезенцев А. О. (2020)
Страфун С. С. - Підгострий компартмент-синдром за умов вогнепальних ушкоджень кінцівок, Лакша А. М., Шипунов В. Г., Борзих Н. О., Страфун О. С. (2020)
Попсуйшапка О. К. - Частота ускладнень лікування діафізарних переломів кінцівок за даними Харківської травматологічної МСЕК, Литвишко В. О., Ужегова О. Є., Підгайська О. О. (2020)
Тяжелов О. А. - Патологічні постуральні патерни за умов тривалого перебігу остеоартрозу суглобів нижніх кінцівок, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Браніцький О. Ю., Халед Обейдат (2020)
Проценко Г. О. - Комплексний підхід до знеболювання хворих із дегенеративними захворюваннями суглобів, Іванова К. А. (2020)
Вирва О. Є. - Біомеханічне експериментальне обґрунтування методики фіксації кісткового алоімплантата і кістки реципієнта, Головіна Я. О., Карпінська О. Д., Карпінський М. Ю. (2020)
Корж М. О. - Математичне та комп’ютерне моделювання нового ендопротеза з вуглець-вуглецевого композиту для міжтілового спондилодезу поперекового відділу хребта, Радченко В. О., Куценко В. О., Попов А. І., Веретельник О. В., Тимченко І. Б., Ткачук М. А., Перфільєв О. В. (2020)
Григоровський В. В. - Гістопатологія тканин гомілки та клініко-морфологічні залежності у хворих на травматичний остеомієліт із трофічними розладами, Грицай М. П., Цокало В. М., Колов Г. Б., Григоровська А. В. (2020)
Танькут О. В. - Математичне моделювання ендопротезування колінного суглоба зі заповненням дефекту кісткок імплантатами з різних матеріалів, Філіпенко В. А., Мезенцев В. О., Арутюнян З. А., Тохтамишев М. О., Карпінський М. Ю., Яресько О. В. (2020)
Вирва О. Є. - Структура зв’язки наколінка щурів за умов її фіксації на різні поверхні імплантатів, Ашукіна Н. О., Скорик І. О., Данищук З. М. (2020)
Бабалян В. О. - Імунологічні особливості ремоделювання кісткової тканини в пацієнтів похилого та старечого віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба, Павлов С. Б., Хвисюк О. М. (2020)
Пасієшвілі Л. М. - Поліморфізм гена рецептора вітаміну D як чинник раннього формування остеопенічних станів у разі поєднаного перебігу остеоартриту й ожиріння в осіб молодого віку, Істомін А. Г., Терешкін К. І., Терешкіна О. І. (2020)
Андрій Георгійович Істомін (2020)
Ігор Михайлович Зазірний (2020)
Василь Іванович Маколінець (2020)
Володимир Федорович Хомрач (2020)
Мирхаким Жавхарович Азизов (2020)
Дисертаційні роботи, які у 2019 р. прилюдно захищені в спеціалізованих учених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "травматологія та ортопедія" (Харків, Київ, Дніпро) (2020)
Інформація про з'їзди, конгреси, симпозіуми та науково-практичні конференції у 2020 році (2020)
Содержание (2020)
Вирва О. Є. - Системний огляд і метааналіз результатів модульного й алокомпозитного ендопротезування за умов кістково-суглобових дефектів після резекції пухлин, Головіна Я. О., Малик Р. В., Головіна О. О. (2020)
Анкин Н. Л. - Особенности и результаты лечения ротационно-нестабильных повреждений таза по типу "открытая книга", Петрик Т. М., Ладыка В. А. (2020)
Прудніков Ю. В. - Ретроспективне порівняльне дослідження хірургічного лікування пацієнтів із переломами задньої стінки кульшової западини, Клімовицький В. Г., Бондаренко С. Є. (2020)
Sokol V. K. - Structure of long bone fractures of lower limbs at a car injury (2020)
Страфун С. С. - Аналіз характеру та тяжкості ушкоджень у пацієнтів із травматичними ураженнями плечового сплетення, Лисак А. С. (2020)
Головаха М. Л. - Результати операції за Латарже під артроскопічним контролем, Кузнєцов Б. А. (2020)
Філіпенко В. А. - Застосування ацетабулярного компонента з пористого титану в разі ендопротезування пацієнтів із дефектами стінок кульшової западини, Бондаренко С. Є., Денисенко С. А., Баднауі А. А. (2020)
Бондаренко С. Е. - Влияние различных концентраций proFLEX® INTRA на клиническое течение и динамику лабораторных показателей у пациентов разного возраста с гонартрозом ІІ стадии, Леонтьева Ф. С., Морозенко Д. В. (2020)
Чорний В. М. - Чутливість резистентних до антибіотиків клінічних штамів стафілококів і ентерококів до продуктів біодеградації магнієвого сплаву МЛ-10, Поліщук Н. М., Кирик Д. Л. (2020)
Кириленко С. И. - Устройство для фильтрации костной стружки, Рожин В. В., Надыров Э. А., Николаев В. И., Мазуренко А. Н., Добыш А. А. (2020)
Корольков О. І. - Результати лікування мобільної плосковальгусної деформації стоп у хворих на дитячий церебральний параліч дітей, Рахман П. М. (2020)
Голобородько С. А. - Высокая бифуркация срединного нерва при синдроме канала запястья: описание случая (2020)
Романенко К. К. - Післятравматичні деформації кісток, що утворюють колінний суглоб: загальний аналіз і лікувальна тактика (2020)
Александр Евгеньевич Лоскутов (2020)
Віталій Миколайович Левенець (2020)
Олена Павлівна Бабуркіна (2020)
Станіслав Дмитрович Шевченко (2020)
Рецензія на монографію проф. Коржа М. О., к. мед. н. Динніка О. А. "Витоки інституту імені професора М. І. Ситенка" (2020)
Конференция ХООВOО "Украинская ассоциация ортопедов-травматологов", посвященная 75-летию со дня рождения профессора Горидовой Лидии Дмитриевны (2020)
ОТЧЕТЫ (2020)
Довбенко В. В. - Особливості одержання алюмінію з відходів ливарного виробництва, Верховлюк А. М. (2020)
Ladokhin S. V. - Features of Obtaining Titanium Alloys of Ti−Al−Si−Zr−Mo−Nb−Sn System under Conditions of Electron-Beam Foundry Technology, Voron M. M., Drozd Ye. O., Matviets Ye. O., Kulak L. D., Kuz'menko M. M. (2020)
Верзілов О. П. - Дослідження впливу внутрішнього діаметра та глибини розташування зануреного стакана у кристалізаторі радіальної сортової МБЛЗ, Семенко А. Ю., Куліш Ю. Ю., Гойда Л. І., Верзілова Г. Р., Васильєв Д. С. (2020)
Наріжна Т. М. - Вплив зовнішнього магнітного поля на структуроутворення алюмінієвого сплаву системи Al–Si з підвищеним вмістом заліза, Доній О. М., Ворон М. М. (2020)
Дорошенко В. С. - Приклади виготовлення литих деталей для установок вітроенергетики і перспективи застосування для цього ЛГМ-процесу (2020)
Щерецький О. А. - Розробка оптимальних технологічних режимів одержання композиційних матеріалів за моделями, що газифікуються, Сергієнко Р. А., Верховлюк А. М., Железняк О. В., Семашко О. В. (2020)
Сребрянський Г. О. - Альтернативний погляд на одержання металевої смуги з розплаву (2020)
Небожак І. А. - Вплив технологічних параметрів ЛГМ-процесу на мікроструктуру сірого чавуну, модифікованого дисперсним феросиліцієм у порожнині ливарної форми, Калюжний П. Б., Суменкова В. В., Шинський О. Й. (2020)
Lysenko T. V. - Obtaining Castings in Low-pressure Casting Using Multiple Metal Wires, Yasyukov V. V., Kreitser K. A., Kozishkurt E. N. (2020)
Дубодєлов Віктор Іванович (пам’яті) (2020)
Товаровський Йосип Григорович (пам’яті) (2020)
Алмашій І. І. - Соціально-психологічні характеристики поєднання економічної та екологічної культури при викладанні "Економічної психології" (2019)
Антонюк Н. А. - Прогнозування в антикризовому управлінні в умовах реформування (2019)
Гоблик В. В. - Ресурсне забезпечення розвитку сфери гостинності, Черничко Т. В., Хаустова К. М. (2019)
Головачко В. М. - Боротьба проти корупції в україні, румунії, угорщині та словаччині, Максименко Д. В., Шершун В. В. (2019)
Ліба Н. С. - Емпіричне дослідження нервово-психічної стійкості студентської молоді гуманітарних та економічних спеціальностей, Марценюк М. О., Медвідь Л. І. (2019)
Феєр О. В. - Україна в глобальному рейтингу конкурентоспроможності: порівняльний аналіз, Бочко О. Ю. (2019)
Черничко Т. В. - Методика оцінки результативності механізму державного управління кризовими процесами в умовах децентралізації, Кучінка Т. В., Глагола В. А. (2019)
Шкирта І. М. - Технологія big data: сутність, можливості для бізнесу, Лазар В. Ф. (2019)
Альошкіна Л. П. - Інноваційна логістична стратегія як інструмент оптимізації бізнес-процесів аграрних підприємств (2019)
Ігнатишин М. В. - Бізнес-консультування як інструмент збалансування бізнес-ресурсів та управлінських рішень на підприємстві, Дем’ян Я. Ю. (2019)
Косар Н. С. - Комплекс маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності комерційних банків україни у сучасних умовах, Кузьо Н. Є., Білик І. І. (2019)
Рибакова С. С. - Якість та інновації в управлінні розвитком підприємств готельного господарства, Миронов Д. А. (2019)
Товт Т. Й. - Напрямки застосування крауд-технологій у діяльності підприємств, Дрозд Н. В. (2019)
Шитікова Л. В. - Теоретичні аспекти ефективного управління персоналом в сучасних економічних умовах (2019)
Гарапко Е. В. - Cоціально-демографічний потенціал малих міст закарпатської області: оцінка тенденцій розвитку (2019)
Гобрей М. В. - Інвестиційна діяльність в умовах економічного розвитку (на прикладі Закарпатської області) (2019)
Ковальська Л. Л. - Фіскальне забезпечення розвитку регіональних економічних систем (2019)
Паулик А. Я. - Oсобливості дефініції "Конкурентні переваги економіки регіону" (2019)
Проскура В. Ф. - Концептуальні засади формування сучасної регіональної ресурсозберігаючої політики, Максютова О. В. (2019)
Михальчинець Г. Т. - Сутність та теоретичні підходи до трактування ефективності фінансового ринку (2019)
Нестерова С. В. - Особливості ринкової капіталізації промислових підприємств в національній економіці, Обіцький А. А. (2019)
Олійник В. В. - Проблеми та песпективи впровадженя сучасних методик викладання філософії у закладах вищої освіти України, Малець О. О., Кухарчук О. С. (2019)
Кургаев А. Ф. - Описание списков и множеств в метаязыке нормальных форм знаний (2020)
Дорошенко А. Ю. - Автоматизоване проектування програм для платформи .net, що використовують бібліотеку паралельних задач, Яценко О. А. (2020)
Кудим К. А. - Об одном методе извлечения данных из слабоструктурированных документов, Проскудина Г. Ю. (2020)
Гришанова І. Ю. - Розробка методів керування доступом до інформації у WIKI-ресурсах, Рогушина Ю. В. (2020)
Яковлев В. М. - Алгебраїчні шаблони вразливостей бінарного коду (2020)
Летичевський О. О. - Децентралізовані системи в логістиці: огляд використання та проблеми безпеки, Горбатюк С. О. (2020)
Sulema Ye. - Semantics and pragmatics of programming language ASAMPL, Glinskii V. (2020)
Гармаш О. В. - Однонуклеотидні поліморфізми генів ESR1 |rs 2234693|,IL-1B |rs1143627|RANKL|rs9594738| і |rs9594759|як можливі маркери ризику розвитку різних варіантів перебігу хвороб пародонта в осіб, які народилися великими до гестаційного віку (2020)
Ярова С. П. - Застосування комплексних біорегуляційних препаратів у сучасній стоматологічній практиці(огляд літератури), Юріна Е. О., Яров Ю. Ю., Юрін С. Є (2020)
Ткаченко П. І - Дермоїдні й епідермоїдні кісти щелепно-лицевої ділянки і шиї в дітей, Старченко І. І., Білоконь С. О., Попело Ю. В., Білоконь Н. П., Ярковий В. В. (2020)
Ткаченко П. І. - Морфологічні особливості слизової оболонки над ретенованими зубами залежно від умов їх розташування, Старченко І. І., Дмитренко М. І., Чоловський М. О. (2020)
Дворник В. М. - Результати лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів протезами, виготовленими з базисного матеріалу "ФТОРАКС", Кузь Г. М., Тумакова О. Б., Шеметов О. С., Кузь В. С. (2020)
Животовський І. В. - Динаміка рівня про- і протизапальних цитокінів ясенної рідини після прямих і непрямих реставрацій, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2020)
Силенко Б. Ю. - Показники електроміографії в різні терміни користування знімними протезами в пацієнтів із непереносимістю акрилатів, Дворник В. М., Силенко Ю. І., Силенко Г. Я. (2020)
Al-cablany Ebrahem Hezam - Cephalometric skeletal comparatie analysis between left and right side of skull for two age groups patients with class one malocclusion by three dimensional cone-beam computed tomography, Makarova O .M., Kuroiedova V. D. (2020)
Куроєдова В. Д. - Характеристика біоелектричної активності жувальних м’язів у пацієнтів із деривацією слуху в постійному прикусі в стані фізіологічного спокою, Сокологорська-Никіна Ю. К. (2020)
Макарова О. М. - Характеристика міжальвеолярної висоти в пацієнтів із різними видами зубощелепних аномалій за індексом шимбачі у віковому аспекті, Куроєдова В. Д., Рудь Ю. В. (2020)
Бєлєнька Г. В. - Формування ціннісних орієнтирів дітей дошкільного віку: Сінгапур - Україна, порівняльний аспект, Пуйо О. І. (2019)
Омельяненко І. О. - Програмове забезпечення систем фізичного виховання школярів у зарубіжних країнах (2019)
Лабінська О. М. - Інтегрування екологічної освіти та виховання в курс хімії основної школи: ставлення словацьких та українських вчителів (2019)
Дяченко А. В. - Становлення і розвиток мистецької освіти в системі українського національного дизайну (2019)
Кравець Н. П. - Ідеї В. М. Синьова про корекцію інтелектуальних порушень в учнів допоміжної школи на уроках географії (2019)
Кулага Т. О. - Організація вокальної роботи з підлітками закладів позашкільної спеціалізованої музичної освіти в контексті антропологічного підходу (2019)
Луцик Г. О. - Стан сформованості мотиваційно-ціннісного компонента готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки (2019)
Аверіна К. С. - Соціально-комунікативні аспекти розвитку соціальної активності майбутнього фахівця соціономічної професії (2019)
Ступак О. Ю. - Діагностування рівня сформованості соціальної активності молоді (2019)
Білицька В. М. - Порівняльний аналіз визначення культурної, загальнокультурної, соціокультурної, культурологічної, полікультурної та крос-культурної компетентності (2019)
Шоробура І. М. - Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності, Чубрей О. С. (2019)
Васильківська Н. А. - Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до розвитку літературно-творчої діяльності молодших школярів (2019)
Палихата Е. Я. - Формування естетичної культури у майбутніх учителів-філологів (2019)
Мізюк В. А. - Змішане навчання в умовах сучасної парадигми освіти (2019)
Шумовецька С. П. - Технологія формування професійної культури офіцерів-прикордонників у військовому вищому навчальному закладі: результати експерименту (2019)
Цуркан М. В. - Модель методичної системи навчання української мови іноземних студентів-медиків у закладах вищої освіти (2019)
Євстрат’єв С. В. - Діджиталізація аграрної освіти і аналіз впровадження результатів міжнародних освітніх проєктів (2019)
Сокотов Ю. В. - Комп’ютерне конструювання меблевих виробів як професійна послуга майбутнього деревообробника (2019)
Шестакова Т. В. - Самоменеджмент як механізм самовдосконалення учителя початкових класів (2019)
Зайцева І. В. - Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, Грушева А. А. (2019)
Сич Т. В. - Кількісний та якісний аналіз наукової продукції з методології досліджень проблем управління освітою (2019)
Лисовский А. Ф. - Теория и практика формирования мезоструктур в компо¬зиционных материалах. Обзор (2020)
Долматов В. Ю. - Разработка процесса полу-чения детонационных наноалмазов с использованием тетрила и бинарных композиций на его основе, Малыгин А. А., Дорохов А. О., Козлов А. С., Марчуков В. А., Сущев В. Г., Myllymäki V., Vehanen A. (2020)
Дэнг Б. - Влияние взаимодействия соотношений газов CH4/H2/Ar и расстояния горячая нить накала–подложка на рост нанокристаллического алмаза, Вэй Ц., Йи М., Луо И., Ли Л., Чжоу К., Ма Л. (2020)
Часник В. І. - Дослідження теплопровідності, питомого електричного опору і поглинання мікрохвильового випромінювання вільноспечених композитів AlN–Y2O3–Мо і AlN–Y2O3–TiN, Часник Д. В., Фесенко І. П., Кайдаш О. М. (2020)
Сичкар С. М. - Вызванная давлением металлизация алмаза при комнатной температуре (2020)
Девин Л. Н. - Влияние зернистости шихты на ударную прочность и демпфирующие характеристики композитов BN–Al, Беженар Н. П., Рычев С. В., Романенко Я. М. (2020)
Петасюк Г. А. - Пікнометрично-адитивний метод визначення ступеня покриття шліфпорошків надтвердих матеріалів з використанням екстраполяційно-афінної 3D-моделі зерна, Бочечка О. О., Лавріненко В. І., Полторацький В. Г., Білоченко В. П., Соколюк Д. В. (2020)
Нас вітають (2020)
Олешко П. С. - До читачів "Педагогічного пошуку" з нагоди ювілею Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (2020)
Олешко П. С. - Очільник інституту в 1962–1967 рр. М. Г. Киричук (2020)
Миць М. Я. - Сила особистого прикладу (2020)
Романчук Г. Д. - Наставник волинських педагогів (2020)
Вегера Л. П. - "Педагогічний пошук" – журнал для вчителя і про вчителя (2020)
Пушкар Н. С. - Азимут – професіоналізм, педагогічна мудрість, людяність (2020)
Столярчук В. А. - Оце фахівець! (2020)
Дьоміна А. В. - Народний Учитель (2020)
Стольницька М. М. - ВІППО – наш друг, колега і наставник (2020)
Гнатюк Д. О. - Слово про колегу, Лук'янчук Г. Я. (2020)
Попович В. Й. - Мозаїка особистості Алли Вікторівни Дьоміної, Ягенська Г. В., Літковець С. В. (2020)
Розумець В. Л. - Дорогі мої колеги (2020)
Терехова Н. Т. - Вона навчила нас викладати по-новому (2020)
Наумчук О. В. - Підручник, присвячений методисту (2020)
Вавдіюк Н. С. - Фінансова поведінка учнів: оцінка та види, Корецька Н. І., Гребенюк Т. С. (2020)
Карюк Н. В. - Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища закладу освіти як основи розвитку соціально активної особистості, Ярощук Л. І. (2020)
Мочкін С. А. - Рослинні символи як віддзеркалення національних цінностей українського народу (2020)
Ткачук Н. М. - Наукова робота як чинник розвитку інноваційного середовища післядипломної педагогічної освіти (2020)
Дем'янюк О. Й. - Імена, закарбовані в Луцьк (Пахолок З. О. Луцька homo візія: історико-наукові нариси. Луцьк: Волин. обл. друк., 2019. 480 с.) (2020)
Михальчук О. Є. - Контроль як функція управління морально-духовним вихованням учнів в умовах інноваційного освітнього середовища (2020)
Хомік Є. П. - Науково-дослідницька діяльність як стимул до саморозвитку педагога й учнів (2020)
Миколайчук А. В. - Свято у школі: тематика, етапи підготовки й проведення (2020)
Мартиненко Н. Є. - Шляхи формування екологічної культури з колиски (2020)
Тищук І. С. - Дослідницька й пошукова робота під час туристичних походів та експедицій, Гребенюк Ю. Р. (2020)
Сліпченко К. В. - Спікання матеріалів на основі cBN зі зв’язкою TaC для металорізального інструменту, Стратійчук Д. А., Туркевич В. З., Білявина Н. М., Бушля В. М., Штоль Я.-Е. (2020)
Бовсунівський О. В. - Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого і граничного станів пірофілітового контейнера та пуансонів шестипуансонного апарата високого тиску, Полотняк С. Б., Лисаковський В. В., Лєщук О. О., Івахненко С. О. (2020)
Онопрієнко О. О. - Вплив азоту на мікрострукту-ру, твердість і трибологічні властивості плівок Cr–Ni–B–C–N, осаджених магнетронним розпиленням на постійному струмі, Іващенко В. І., Скринський П. Л., Синельніченко О. К., Козак А. О., Ковальченко А. М., Оліфан О. І. (2020)
Фагани Г. - Наномасштабное многослойное тонкое покрытие, изготовленное методом катодного дугового испарения, Рабии С. М., Ноуроузи С., Эльмхаг Х. (2020)
Сербенюк Т. Б. - Вплив технологічних умов отримання компо-зиційних матеріалів на основі AlN–Y2O3–С на їхню здатність до поглинання мікрохвильового випромінювання, Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Свердун Н. В., Часник В. І., Карпець М. В., Ковиляєв В. В. (2020)
Довгаль А. Г. - Влияние структурообразования композитов системы SiC–Al2O3 с различными активационными добавками на их прочность и твердость, Варюхно В. В., Приймак Л. Б. (2020)
Прокопів М. М. - Формування шарової структури на поверхні твердого сплаву 79WC–15TiC–6Co при взаємодії з порошковою сумішшю TiC–20Ni (2020)
Сохань С. В. - Вплив режиму обробки на показники алмазного доведення керамічних куль з карбіду бору, Майстренко А. Л., Сороченко В. Г., Возний В. В., Боримський О. І., Гаманюк М. П., Зубанев Є. М. (2020)
Петасюк Г. А. - Однорідність абразивних порошків за фор-моподібністю проекції зерен і метод її визначення, Бочечка О. О. (2020)
Румянцева Ю. Ю. - Електрофізичні харак-теристики термобарично спеченого композита cBN–NbN, Романко Л. О., Часник Д. В., Туркевич В. З., Бушля В. М., Фесенко І. П., Кайдаш О. М., Часник В. І., Рукін В. П. (2020)
Atamaniuk V. - Obtaining stable characteristics description of signals scattered by complex objects through frequency averaging, Kosovtsov Yu., Zubkov A., Shabatura Yu., Mikhalieva M. (2020)
Грабчак В. І. - Вплив сили та моменту сили Магнуса на дальність польоту снаряда, Василенко В. П., Осипенко С. М., Шаповал О. М. (2020)
Ткачук П. П. - Зовнішня динаміка осколково-фугасного снаряда ОФ-462Ж, Горчинський І. В., Величко Л. Д. (2020)
Khaustov Ya. - Fusion of visible and infrared images via complex function, Khaustov D., Ryzhov Ye., Lychkovskyy Е., Nastishin Yu. (2020)
Andrukhiv A. - Methodology of investigation of the influence of the explosion on the elements of protective structures, Huzyk N., Sokil B., Sokil M., Chahan Yu. (2020)
Зінько Р. В. - Оцінка ефективності дій мобільних бойових роботів методами теорії масового обслуговування, Казан П. І., Черевко Ю. М., Білик О. С. (2020)
Майстренко О. В. - Визначення координат наземних цілей з використанням малогабаритних БПЛА на основі вдосконаленого псевдодальномірного методу, Бурдейний М. В., Стегура С. І., Стеців С. В. (2020)
Vrublevskyi I. - Increasing of elevation angles in vibratory conveyor with electromagnetic drive (2020)
Глєбов В. В. - Щодо застосування гібридної силової установки на військових гусеничних та колісних машинах, Гужва Ю. М., Корольов В. М., Стрімовський С. В. (2020)
Дробан О. М. - Визначення узагальненого показника ефективності стрілецької зброї, Жогальський Е. Ф., Федор Б. С. (2020)
Сакович Л. М. - Методика визначення послідовності перевірки радіоелектронних комплексів при технічному обслуговуванні за станом, Рижов Є. В., Настишин Ю. А., Мирошниченко Ю. В., Коротченко Л. А. (2020)
Shmatov Y. - Actions of NBC reconnaissance units during search for small spots of radioactive contamination, Martynіuk I., Stadnichuk О., Nikonets I., Homyak K., Larionov V., Matveyev G. (2020)
Abramovych A. О. - Radio engineering system identification of metals on the basis of eddy-current converters, Agalidi Y. S., Piddubnyi V. O. (2020)
Ефименко А. А. - Модель и метод определения размеров печатных плат с учетом множества факторов, Карлангач А. П. (2020)
Pandurangaiah Y. - А circular shaped multiband semi-compound reconfigurable antenna with frequency and pattern diversity for wireless applications, Satyanarayana R.V.S. (2020)
Semenov D. S. - Method for selecting a classified training sample for radar’s elevation channels, Piza D. M. (2020)
Tyurin S. F. - Lut based fredkin gate (2020)
Кошевой Н. Д. - Cравнительный анализ методов оптимизации по стоимостным (временным) затратам планов полного факторного эксперимента, Костенко Е. М., Муратов В. В., Крюков А. М. Биленко А. И., Морозов А. А. (2020)
Lienkov S. V. - Simulation model of the adaptive maintenance procedure of complex radioelectronic facilities, Zhirov H. B., Tolok I. V., Lienkov Ye. S. (2020)
Пузікова А. В. - Незалежність аксіоматики багатозначних залежностей в реляційних (табличних) базах даних (2020)
Sokolov A. V. - Synthesis method of ternary bent-functions of three variables (2020)
Тарасов В. Н. - Анализ системы H2/E2/1 и ее аналога со сдвинутыми входными распределениями (2020)
Subbotin S. A. - The fractal analysis of sample and decision tree model, Gofman Ye. A. (2020)
Висоцька В. А. - Метод авторифікації тексту науково-технічних публікацій на основі лінгвістичного аналізу коефіцієнтів мовної різноманітності (2020)
Dychka I. - Data compression in black-gray-white barcoding, Onai M., Sulema Ol. (2020)
Melnyk K. V. - Decision support technology for sprint planning, Hlushko V. N., Borysova N. V. (2020)
Nosov P. S. - Diagnostic system of perception of navigation danger when implementation complicated maneuvers, Zinchenko S. M., Popovych I. S., Ben A. P., Nahrybelnyi Y. А., Mateichuk V. M. (2020)
Spevakov A. G. - Method of data depersonalization in protected automated information systems, Spevakova S. V., Primenko D. V. (2020)
Sulema Y. - Multimodal data processing based on algebraic system of aggregates relations (2020)
Tanygin M. O. - A method of the transmitted blocks information integrity control, Alshaeaa H. Y., Kuleshova E. A. (2020)
Gurskiy A. A. - Аlgorithms for tuning of the coordinating automatic control systems, Goncharenko A. E., Dubna S. M. (2020)
Irodov V. F. - Decision-making during limited number of experiments with multiple criteria, Barsuk R. V. (2020)
Stenin A. A. - Method of uncertain coefficients in problems of optimal stabilization of technological processes, Drozdovich I. G., Soldatova M. A. (2020)
Лущин С. П. - Исследование частотной зависимости электрической проводимости пьезокерамики ЦТС, Золотаревский А. И. (2020)
Tatarchuk Т. V. - Calculation of magnetic damper, Havrov A. I., Maslov S. O. (2020)
Кирик В. В. - Монополярний режим роботи передач постійного струму в складі магістральних електричних мереж України, Білик А. В. (2020)
Розен В. П. - Короткострокове прогнозування споживання електроенергії на об’єктах енергоринку з використанням метода "Гусеница"-SSA, Демчик Я. М. (2020)
Дрешпак Н. С. - Системи контролю енергоефективності виробничих процесів та шляхи їх удосконалення (2020)
Bessalov A. - 3- and 5-isogenies of supersingular Edwards curve, Grubiyan E., Sokolov V., Skladannyi P. (2020)
Гулак Г. М. - Методи і моделі побудови інформаційних технологій дистанційного вимірювання нановібрацій, Отто Г. К. (2020)
Борсуковський В. Ю. - Визначення вимог щодо побудови концепції інформаційної безпеки в умовах гібридних загроз. Частина 3 (2020)
Драгунцов Р. І. - Принципи забезпечення безпеки архітектури інформаційної системи на базі клієнтських додатків для ОС Android, Рабчун Д. І., Бржевська З. М. (2020)
Ткач Ю. М. - Telegram Open Network. Комплексний аналіз інноваційного проекту та його складових, Бригинець А. А. (2020)
Тиханський М. В. - Математична модель перехідних процесів у джозефсонівських елементах памяті, Партика А. І. (2020)
Жданова Ю. Д. - Прикладні та методичні аспекти застосування хеш-функцій в інформаційній безпеці, Спасітєлєва С. О., Шевченко С. М., Кравчук К. В. (2020)
Сватюк Д. Р. - Застосування згорткових нейронних мереж для безпеки розпізнавання об'єктів у відеопотоці, Сватюк О. Р., Белей О. І. (2020)
Охрімчук В. В. - Узагальнена диференційно-ігрова модель шаблону потенційно небезпечної кібератаки (2020)
Ільєнко А. В. - Перспективні методи захисту операційної системи Windows, Ільєнко С. С., Куліш Т. М. (2020)
Лахно В. А. - Проектування бази знань для систем кібербезпеки на основі методу змістовної ідентифікації об'єктів, Касаткін Д. Ю., Блозва А. І., Місюра М. Д., Гусєв Б. С. (2020)
Грицик В. В. - Порівняльний аналіз методів визначення зображення, отриманих від датчиків видимого спектру, Назаркевич М. А., Дишко А. П. (2020)
Мохор В. В. - Модель аналізування уразливостей соціотехнічних систем до впливів соціальної інженерії, Цуркан О. В., Герасимов Р. П., Крюк О. М., Покровська В. О. (2020)
Burba O. - Methodological aspects of digital transformation applied to public services, Kopytin Y., Pasichnyk O., Piskun A. (2020)
Цуркан В. В. - Метод функціонального аналізування систем управління інформаційною безпекою (2020)
Вишновецький В. М. - Розвиток повітряного руху України в умовах євроінтеграції, Стрілько А. В. (2020)
Філик Н. В. - Безпека цивільної авіації (2020)
Шеховцов В. В. - Концептуальні засади формування фауністичного законодавства в контексті економічних, політичних та соціально-культурних трансформацій в умовах глобалізації (2020)
Богатюк І. Г. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення юридичних конфліктів, Базь А. В. (2020)
Дручек О. В. - Методологія правознавства: спроба осмислення проблем та концептів розвитку (2020)
Yeskov S. - Implementation of system analysis in a law enforcement organization, as a need for automation of processing a large database, Zaiets O. (2020)
Макеєва О. М. - Інститут громадського контролю: теоретико-правові аспекти, Коваль І. О. (2020)
Череватюк В. Б. - Сучасна українська держава: концептуальні підходи та їх практична реалізація, Мельничук І. С. (2020)
Банах С. В. - Місце прокуратури в сучасній системі органів публічної влади і правоохоронних органів (2020)
Гончарук С. Т. - Адміністративна юстиція, адміністративне судочинство і адміністративний процес: понятійно-категоріальний вимір та співвідношення, Текєджанова К. Б. (2020)
Гусар О. А. - Публічні службовці в сфері цивільної авіації: поняття та класифікація, Кириченко В. В. (2020)
Рощук М. В. - Трансформація України в цифрову державу: інструменти реалізації (2020)
Сопілко І. М. - Визначення юрисдикцій у спорах щодо захисту права власності (2020)
Ustynova I. - Issues on improving financial control as a form of public activities, Kuzio Ju. (2020)
Грабовська Г. М. - Поняття комп’ютерних програм як об’єкта права інтелектуальної власності та правові основи їх захисту, Семенюк Я. А. (2020)
Дибань М. П. - Процес "перезавантаження" державної служби, Ніколаєнко І. В. (2020)
Слободська І. А. - Договір будівельного підряду як регулятор відносин у сфері будівництва, Стешенко М. В. (2020)
Шуст Н. Б. - Інтелектуальне право у сфері інформаційних технологій в Україні, Антонюк А. І. (2020)
Ямненко Т. М. - Народна та нетрадиційна медицина в Україні: механізм правового регулювання, Желяк А. А. (2020)
Жмур Н. В. - Особливості кадастрового обліку земельних ділянок: порівняльний аналіз, Цезар А. Р. (2020)
Козирєва В. П. - Кіберправопорушення як загроза економічній безпеці України, Гаврилішин А. П. (2020)
Мілімко Л. В. - Правове регулювання здійснення екологічного контролю суб’єктів аграрного сектору економіки (2020)
Похиленко І. С. - Способи судового захисту суб’єктів господарювання (2020)
Юлдашев С. О. - Народовладдя і вдосконалення господарського законодавства, Юлдашев О. Х. (2020)
Коломієць Н. В. - Права дитини, народженої в установі виконання покарань (2020)
Петриченко О. П. - Проблеми і перспективи імплементації у кримінальне законодавство України відповідальності за навчання тероризму (2020)
Semchuk N. - Osvald Spengler’s views on legislation: the criminal legal aspects, Varava I. (2020)
Сисоєва В. П. - Нестабільність правового регулювання господарської діяльності як фактор детермінації злочинності (2020)
Шевченко С. В. - Місце принципу пропорційності у системі принципів криміналізації (2020)
Сопілко І. М. - Інноваційний розвиток правової науки, Череватюк В. Б. (2020)
Калюжний Р. А. - Конституційно-правові засади організації та діяльності комітетів Верховної Ради України (2020)
Сопілко І. М. - Розвідувальні органи як органи державної влади: теоретико-методологічний аспект (2020)
Варивончик Д. В. - Інтеграція національної стратегії боротьби зi сліпотою до 2020 року до основних концептуальних напрямів реформування охорони здоров’я в Україні, Риков С. О., Обухова Н. А., Мішенін А. Б., Салюков А. О., Денисюк Л. І., Шевченко В. І. (2013)
Гудзь А. С. - Напрямки удосконалення організації офтальмоонкологічної допомоги населенню України (2013)
Басов А. В. - Использование ультразвукового триплексного сканирования сосудов орбит в практической офтальмологии, Витовская О. П. (2013)
Завгородняя Н. Г. - Сравнительная характеристика параметров экскавации диска зрительного нерва при различных гемодинамических типах первичной открытоугольной глаукомы, Безуглая Е. А. (2013)
Бездетко П. А. - Показатель уровня гликозилированного гемоглобина как критерий в оценке характера течения непролиферативной диабетической ретинопатии при сахарном диабете 2 типа, Аджадж С. М., Ильина Е. Н. (2013)
Дёмин Ю. А. - Патогенетические аспекты неоваскулярной патологии сетчатки, Белецкая П. В. (2013)
Авдеев Р. В. - Клинико-эпидемиологическое исследование эффективности синусотрабекулэктомии, Александров А. С., Басинский А. С., Блюм Е. А., Брежнев А. Ю., Волков Е. Н., Гапонько О. В., Городничий В. В., Дорофеев Д. А., Завадский П. Ч. (2013)
Павлюченко К. П. - Динаміка розвитку неоваскуляризацi? райдужки вiдповiдно вмiсту вазомоторних факторiв у хворих неоваскулярною глаукомою, Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В., Мухiна О. В. (2013)
Петруня А. М. - К обоснованию применения тиоловых препаратов при медикаментозном лечении бактериальных конъюнктивитов, Селиванова О. В., Степаненко Г. В. (2013)
Петруня А. М. - Коррекция иммунных нарушений у пациентов с сухой формой ВМД, Евсюкова О. А. (2013)
Салюков А. О. - Ризики та профілактика офтальмологічної патології, зумовленої природним ультрафіолетовим випромінюванням, Варивончик Д. В. (2013)
Сухина Л. А. - Особенности иммунокоригирующей терапии рецидивирующих герпетических поражений роговицы, Голубов К. Э. (2013)
Сухина Л. А. - Особенности липопротеинового обмена у пациентов с возрастной макулярной дистрофией, Голубов К. Э., Смирнова А. Ф., Котлубей Г. В. (2013)
Панченко Н. В. - Ультрасонографические изменения крайней периферии у пациентов с интермедиарными увеитами, Храмова Т. А., Литвищенко А. В. (2013)
Аверьянова О. С. - Первый опыт применения фотополимеризации коллагена роговицы в лечении прогрессирующего кератоконуса у детей. топографически ориентированный метод, Ковалёв А. И., Киреев В. В. (2013)
Рыков С. А. - Современные возможности диагностики и лазерного лечения субгиалоидальных премакулярных кровоизлияний (иллюстрированный случай лечения), Сук С. А., Саксонов С. Г., Венедиктова О. А. (2013)
Рыков С. А. - Закрытая витрэктомия с эндовитреальным введением антибиотиков при посттравматическом эндофтальмите у детей, Туманова О. В., Гончарук Д. В., Выдыборец С. В. (2013)
Комісаренко Ю. І. - Прояви синдрому сухого ока у хворих на цукровий діабет 2 типу з недостатністю вітаміну D3, Антоненко О. В. (2013)
Сухина Л. А. - Изменения глазного дна у новорожденных и факторы, обуславливающие их возникновение, Лысенко А. Г., Бухановськая Т. М. (2013)
Павлюченко К. П. - Катаракта как осложнение антиглаукоматозных операций при первичной открытоугольной глаукоме, Пенчук В. О., Могилевский С. Ю., Черняєва С. Н. (2013)
Павлюченко К. П. - Активные подходы в лечении бактериальных кератитов и гнойных язв роговицы, Могилевский С. Ю., Терещенко Ю. Н., Зыков И. Г. (2013)
Павлюченко К. П. - Обучение студентов iv курса на кафедре офтальмологии как один из этапов подготовки врача семейной медицины, Ивнев Б. Б., Зыков И. Г. (2013)
Cухина Л. А. - Особенности методологического подхода к организации подготовки врачей-интернов по вопросам травмы органа зрения, Зорина М. Б., Сухина И. В., Голубов К. Э. (2013)
Амиров А. Н. - К 100-летию профессора М. Б. Вургафта, Вургафт Я. М., Токинова Р. Н. (2013)
Правила подання статей (2013)
Професор Далжит Сингх (Индия) (2014)
Daljit Singh M. S. - Fluid Channels of cornea and conjunctiva (2014)
Риков С. О. - Дослідження стану диска зорового нерва після двоетапного хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми за результатами скануючих лазерних методів діагностики, Кондратенко Ю. М., Лаврик Н. С., Макаренко І. А., Видиборець С. В. (2014)
Веселовська Н. М. - Оцінка впливу характеру професійної діяльності на розвиток глаукоми, Веселовська З. Ф., Жеребко І. Б. (2014)
Жабоедов Г. Д. - Оценка состояния вспомогательного аппарата глаза при травматических повреждениях, Петренко О. В., Жабоедов Д. Г. (2014)
Павлюченко К. П. - Влияние препарата "Ланотан" на динамику глаукоматозного процесса у больных первичной открытоугольной глаукомой, Олейник Т. В., Мухина Е. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Особенности изменений гемодинамики и зрительных функций при хронической ишемической нейропатии зрительного нерва, Безденежная О. А., Безденежный С. В. (2014)
Сухина Л. А. - Офтальмодирофиляриоз: особенности клиники и лечения, Смирнова А. Ф., Скородумова Н. Г., Голубов К. Э., Сухина И. В., Котлубей Г. В., Ларкина А. В. (2014)
Завгородняя Н. Г. - Применение анти-VEGF препаратов в лечении хориоидальной неоваскуляризации, Поплавская И. А., Саржевская Л. Э., Безуглый М. Б., Мартынов Д. В. (2014)
Новицький М. І. - Патогенетичне обгрунтування видалення трабекули ab interno (ендотрабекулоектомії) при відкритокутовій глаукомі (2014)
Панченко Н. В. - Корреляция толщины слоя перипапиллярных нервных волокон, их толщины в нижнем квадранте и в секторе 19/17 часов у больных с первичной открытоугольной глаукомой,после лечения L - аргинином и дипептид лизин - глутаминовой кислотой, Бездетко П. А., Гончарь Е. Н. (2014)
Петруня А. М. - Эффективность иммунокоррекции в комплексном лечении больных начальной непролиферативной диабетической ретинопатией, Спектор А. В., Степаненко Г. В. (2014)
Дёмин Ю. А. - Применение антиваскулярных эндотелиальных факторов роста при патологии переднего сегмента глаза, Белецкая П. В. (2014)
Риков С. О. - Застосування інтраартеріального тромболізісу при оклюзії центральної артерії сітківки: огляд літератури, Сук С. А., Саксонов С. Г., Топольницька О. В. (2014)
Сергиенко Н. М. - Аккомодирующие искусственные хрусталики (обзор литературы) (2014)
Петруня А. М. - Аллергические конъюнктивиты и современные методы их лечения (2014)
Бездетко П. А. - Современные аспекты клиники и лечения ишемической оптической нейропатии, Шилкина Д. И. (2014)
Павлюченко К. П. - Неврит зрительного нерва ассоциированный с мальформацией Арнольда-Киари, Зыков И. Г., Чижевская Н. И. (2014)
Сухина Л. А. - Особенности формирования профессионального и социального статуса врача-офтальмолога, Смирнова А. Ф., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2014)
Новое в офтальмологии (2014)
Правила подання статей (2014)
Варивончик Д. В. - Стан медико-соціального забезпечення реабілітації інвалідів по зору в Україні, Денисюк Л. І., Мішенін А. Б. (2015)
Децик О. З. - Медико-організаційна технологія ранньої діагностики та запобігання прогресуванню первинної глаукоми на рівні первинної медичної допомоги, Митник З. М., Кощинець О. Б. (2015)
Баринов Ю. В. - Выбор метода лучевой диагностики при рецидивирующем дакриоцистите у детей (2015)
Завгородняя Н. Г. - Особенности гемодинамических и морфометрических изменений диска зрительного нерва у пациентов с оптической нейропатией при высокой осложненной близорукости, Денисова О. О. (2015)
Могілевський С. Ю. - Значення поліморфних варіантів гена akr1b1 rs759853 та rs9640883 при діабетичній ретинопатії, Денисюк Л. І., Бушуєва О. В. (2015)
Риков С. О. - Поліморфні варіанти гена VEGF rs6921438 та rs2010963 при діабетичній ретинопатії, Гудзь А. С., Захаревич Г. Є. (2015)
Рыков С. А. - Усовершенствованный алгоритм анализа снимков оптической когерентной томографии макулярной области сетчатки при диабетическом макулярном отеке, Могилевский С. Ю., Пархоменко О. Г., Сук C. А. (2015)
Цыбульская Т. Е. - Изменения аккомодационной функции и гемодинамики глаза при разных способах оптической коррекции миопии у детей, Завгородняя Т. С. (2015)
Веселовская З. Ф. - Результаты отсроченных комбинированных микрохирургических операций в реабилитации больных с тяжелой травмой глаза, Веселовская Н. Н. (2015)
Жабоедов Д. Г. - Способ интрасклеральной шовной фиксации отечественной ИОЛ SL-907 Centrix DZ после факоэмульсификации катаракты при дефектах хрусталиковой сумки (2015)
Луценко Н. С. - К вопросу о формировании капсульного блока при проведении факоэмульсификаци осложненной катаракты на фоне псевдоэксфолиативного синдрома, Исакова О. А., Рудычева О. А. (2015)
Сакович В. Н. - Пробиотики в лечении аденовирусных конъюнктивитов (2015)
Вітовська О. П. - Використання β-блокаторів для місцевого лікування гемангіом, Барінов Ю. В., Войтко Л. О. (2015)
Рудычева О. А. - Синдром Эди: случай из практики, Черныш Э. Ю., Турлюн-Матюха О. С., Кравченко Е. В. (2015)
Тутченко Л. П. - Нормотензивна глаукома – особливості діагностики та лікування (огляд літератури) (2015)
Варивончик Д. В. - Наукове обґрунтування національної стратегії боротьби зі сліпотою в Україні на період до 2030 року, Риков С. О., Гудзь А. С., Денисюк Л. І. (2015)
Ковтун М. И. - Особенности организации офтальмологической помощи больным катарактой в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине (2015)
Орлова Н. М. - Стан офтальмологічного здоров’я, чинники ризику та методика індивідуального прогнозування розвитку порушень зору у школярів м. Києва, Костецька А. О. (2015)
Бездетко П. А. - Перфузионное давление у больных передней ишемической оптической нейропатией в зависимости от уровня артериального давления, Мартынюк Д. И. (2015)
Витовская О. П. - Перспективы использования технологии LED-трансиллюминации для контроля внутренних оболочек глаза у больных сахарным диабетом, Плюто И. В., Таха С. А. (2015)
Петренко О. В. - Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока (2015)
Рыков С. А. - Изменения функционального состояния мононуклеарных клеток крови у больных с первичной открытоугольной глаукомой, Игрунова К. Н., Радченко Ю. А. (2015)
Сергиенко Н. М. - Исследование глубины фокуса и объема псевдоаккомодации у пациентов с артифакией, Никоненко Д. П. (2015)
Сидоренко Е. И. - Новые механизмы патогенеза ретинопатии недоношенных. Сообщение 1, Николаева Г. В. (2015)
Бездітко П. А. - Ефективність нового способу ревізії фільтраційної подушки після імплантації пристрою Ex-PRESS для фільтрації рідини при глаукомі, Медведчук С. П. (2015)
Ефимова Ю. В. - Эффективность применения фторхинолонов в лечении кератитов, Витовская О. П. (2015)
Могилевский С. Ю. - Иммуномодулирующая терапия в комплексе профилактики помутнений роговой оболочки после бактериальных кератитов и язв, Гаффарова Г. В., Петренко О. В., Коробова А. В., Елазаби М. К. (2015)
Могилевский С. Ю. - Эффективность статинов и фибратов в профилактике прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа: 1 год наблюдения, Коробова А. В., Петренко О. В. (2015)
Тутченко Л. П. - Кератоконусе, тобі всяк вік підвладний? (2015)
Бездетко П. А. - Псевдоэксфолиативный синдром (2015)
Сергиенко Н. М. - Оценка методов коррекции близорукости (2015)
Человек. Гражданин (светлой памяти Л. И. Ферфильфайна) (2015)
Вітовська О. П. - Аналіз показників інвалідності внаслідок очної патології серед дітей в Україні, Гудзь А. С., Савіна О. М. (2016)
Дуфинець В. А. - Моніторинг захворюваності населення на офтальмологічну патологію як підґрунтя для удосконалення медичної допомоги (2016)
Бездетко П. А. - Контактная монохромная мейбография в диагностике дисфункции мейбомиевых желез, Ивженко Л. И. (2016)
Єгорова К. С. - Можливості комп’ютерної периметрії при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії, Васюта В. А., Задоянний Л. В. (2016)
Жданова В. М. - Оцінка якості життя пацієнтів з окоруховими порушеннями (2016)
Завгородня Н. Г. - Клінічні ознаки нестабільності зв’язкового апарата кришталика, Саржевський А. С. (2016)
Меллина В. Б. - Влияние модифицированных микропризм френеля на остроту зрения и контрастную чувствительность у детей (2016)
Могілевський C. Ю. - Зв’язок поліморфізму Pro72Arg гена TP53 з виникненням первинної відкритокутової глаукоми в залежності від статі та віку, Денисюк Л. І. (2016)
Могiлевський С. Ю. - Ефективність анти-VEGF терапії для лікування макулярного набряку у хворих з оклюзією гілки центральної вени сітківки: 1 рік спостережень, Петруня А. М., Чуй К. В. (2016)
Панченко Н. В. - Истончение слоя перипапиллярных нервных волокон при увеите, осложненном воспалением зрительного нерва, Самофалова М. Н., Гончарь Е. Н., Литвищенко А. В., Фрянцева М. В. (2016)
Рыков С. А. - Математическая модель прогнозирования течения первичной открытоугольной глаукомы, Радченко Ю. А. (2016)
Шаргородская И. В. - Сравнительный анализ измерения биомеханических показателей роговицы при использовании различных методов (2016)
Сердюк В. Н. - Сравнительная эффективность комбинированного хирургического лечения больных первичной открытоугольной глаукомой в сочетании с катарактой, Рыков С. А., Могилевский С. Ю., Петренко О. В. (2016)
Сімчук І. В. - Аналіз результатів хірургічного лікування та очного протезування після евісцероенуклеації (2016)
Риков С. О. - Лікування деструкції епітеліального шару рогової оболонки на очах з проявами синдрому "сухого" ока, Лаврик Н. С., Акіменко О. В., Новак Л. П., Корнілов Л. В. (2016)
Gout I. - Persistent hyperplastic primary vitreous: diagnosis and management, Gail H., Ghassan A. (2016)
Gun’ko V. M. - Textural characteristics of composite adsorbents analyzed with density functional theory and self-consistent regularization procedure (2020)
Тамаркіна Ю. В. - Адсорбційні властивості викопного вугілля, активованого гідроксидом калію. Вплив ступеня метаморфізму, Аніщенко В. М., Редько А. М., Кучеренко В. О. (2020)
Барвінченко В. М. - Сорбція природних флавоноїдів на поверхні пірогенного оксиду алюмінію з водно-етанольних розчинів, Ліпковська Н. О. (2020)
Подольська В. І. - Вплив поверхнево-активних речовин на біогенний синтез наночастинок срібла в клітинах лактобактерій, Войтенко О. Ю., Грищенко Н. І., Савкин О. Г., Якубенко Л. М. (2020)
Ковальчук І. А. - Органофілізовані шаруваті силікати для сорбційного вилучення сполук урану(VI) з мінералізованих вод, Лагута А. М., Корнілович Б. Ю., Тобілко В. Ю. (2020)
Карась М. І. - Особливість релаксації поверхневої фотопровідності в структурах макропористого кремнію у видимій області спектра, Карачевцева Л. А., Онищенко В. Ф. (2020)
Карабанова Л. В. - Нанокомпозити на основі багатокомпонентної полімерної матриці та нанонаповнювача денсилу: релаксаційні властивості та морфологія, Бондарук О. М., Воронін Є. П. (2020)
Саввова О. В. - Вплив вилуговування кальційфосфатосилікатних склокристалічних матеріалів на здатність до зв’язування з альбуміном in vitro та біосумісність in vivo, Шимон В. М., Бабіч О. В., Фесенко О. І., Шерегій А. А. (2020)
Саввова О. В. - Взаємозв’язок структурних параметрів поверхні кальційфосфатосилікатних покриттів на сплавах титану з їхньою біологічною активністю, Фесенко О. І., Воронов Г. К., Карбазін М. В. (2020)
Горбик П. П. - Синтез і магнітні характеристики наночастинок твердих розчинів ітрій-лантанового ферогранату, Дубровін І. В., Абрамов М. В. (2020)
Тур Ю. В. - Дослідження кристалічної структури і морфології поверхні тонких плівок PbTe та PbTe, Павловський Ю. В., Вірт І. С. (2020)
Вітовська О. П. - Аналіз нейроофтальмологічної допомоги в Україні. Перспективи розвитку, Васюта В. А., Задоянний Л. В. (2016)
Риков С. О. - Досвід країн світу та України в запровадженні мультидисциплінарного підходу до профілактики сліпоти і слабозорості серед дітей перших років життя, Барінов Ю. В. (2016)
Бездітко П. А. - Математичний спосіб оцінки прогресування глаукомного процесу, Медведчук С. П., Пархоменко Г. Я. (2016)
Денисюк Л. І. - Вплив поліморфізму Pro72Arg (rs1042522) гена TP53 на динаміку внутрішньоочного тиску при первинній відкритокутовій глаукомі (2016)
Дзюба Н. О. - Ефективність низькоенергетичної світлової терапії в лікуванні ексудативної форми вікової макулярної дегенерації, Сергієнко А. М. (2016)
Завгородня Н. Г. - Вплив гемодинамічних зсувів на розвиток та перебіг регматогенних відшарувань сітківки, Дєдов А. В., Івахненко О. М. (2016)
Могілевський С. Ю. - Розподіл генотипів та алелів поліморфізмів rs759853 і rs9640883 гена AKR1B1 у хворих на діабетичну ретинопатію, катаракту і цукровий діабет 2 типу, Бушуєва О. В. (2016)
Могiлевський С. Ю. - Ефективність комбінованих методів лікування макулярного набряку внаслідок оклюзії гілки центральної вени сітківки, Петруня А. М., Чуй К. В. (2016)
Patel S. - An evaluation of unexpected refractive outcomes following toric IOL implantation for astigmatism: a sector subtraction graphical method for calculating the effective astigmatic correction, Tutchenko L., Voytsekhivskyy O. (2016)
Риков С. О. - Багатофакторний статистичний аналіз впливу генетичних поліморфізмів на клінічні показники при віковій катаракті, Могілевський С. Ю., Биць Ю. Ю., Досенко В. Є. (2016)
Рыков С. А. - Роль синдрома "сухого" глаза при патологических состояниях органа зрения, Шаргородская И. В., Гурская Д. Д., Леменева А. А., Яковец А. И. (2016)
Шаргородская И. В. - Изучение биомеханических свойств роговицы после проведения кросслинкинга (2016)
Бігун Н. M. - Застосування полімерно-вуглеводного імплантата при реконструктивних операціях на орбіті та навколоорбітальній ділянці (2016)
Завгородня Н. Г. - Особливості анатомо-топографічних параметрів переднього відділу ока у хворих на катаракту, ускладнену сублюксацією кришталика, Саржевський А. С. (2016)
Луценко Н. С. - Менеджмент изменений фильтрационной подушки при хирургии глаукомы, Исакова О. А. (2016)
Чепурний Ю. В. - Результати реконструктивно-відновних втручань у пацієнтів з посттравматичними дефектами та деформаціями орбіти: ретроспективне дослідження методами комп’ютерного моделювання, Копчак А. В., Петренко О. В., Черногорський Д. М. (2016)
Рыков С. А. - Особенности преподавания раздела "травма органа зрения" врачам-интернам и врачам-курсантам офтальмологам, Коробова А. В., Петренко О. В., Сердюк В. Н., Могилевский С. Ю., Гудзь А. С. (2016)
Валтер В. - Протезирование глазной полости и современный глазной протез (2016)
Барінов Ю. В. - Результати впливу вродженої патології органа зору на якість життя дітей раннього віку (2017)
Слабкий Г. О. - Громадське здоров’я як наукова спеціальність, Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О. (2017)
Гудзь А. С. - Розподіл генотипів та асоціація поліморфізмів гена VEGFA (RS2010963 та RS699947) з діабетичною ретинопатією і цукровим діабетом 2 типу, Захаревич Г. Є. (2017)
Гудзь А. С. - Дослідження тромбоцитів in vitro: пошук лабораторних показників прогресування непроліферативної діабетичної ретинопатії, Максимців М. Л. (2017)
Заремба Є. Х. - Ураження органа зору у хворих на артеріальну гіпертензію при недиференційованій дисплазії сполучної тканини, Рак Н. О., Шевчун-Пудлик О. М., Донарська Т. П., Гриб Н. В. (2017)
Малачкова Н. В. - Особености артериального давления у больных диабетической ретинопатией, сахарным диабетом 2 типа и ожирением, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Могілевський С. Ю. - Особливості діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Бушуєва О. В., Натрус Л. В. (2017)
Риков С. О. - Вплив модифікованих мікропризм френеля на контрастну чутливість органа зору, Антонов Є. Є., Мелліна В. Б., Алеєва Н. М. (2017)
Рыков С. А. - Воспалительные заболевания поверхности глаза: современные возможности диагностики и лечения, Шаргородская И. В., Николайчук Н. С., Гурская Д. Д., Леменева А. А., Вадюк Л. И., Беляева О. А. (2017)
Сердюк В. Н. - Двухэтапное лечение неоваскулярной глаукомы в сочетании с осложненной катарактой и диабетической ретинопатией у больных сахарным диабетом 2 типа, Головкин В. В. (2017)
Бездетко П. А. - Эффективность лечения поверхностных герпетических кератитов с помощью аллоферона, Зубкова Д. А. (2017)
Дрожжина Г. И. - Применение нового комбинированного препарата в лечении синдрома "сухого" глаза, Тройченко Л. Ф. (2017)
Соболєва І. А. - Застосування інгібітора карбоангідрази у лікуванні відкритокутової глаукоми (2017)
Луценко Н. С. - Случай острой ишемической оптикопатии обоих глаз при гигантоклеточном артериите, Рудычева О. А., Исакова О. А., Поляков Н. Ф. (2017)
Петренко О. В. - Современное состояние проблемы лечения проникающих ранений глаз с вовлечением зоны лимба, Бондарь Н. И. (2017)
Барінов Ю. В. - Регіональні особливості захворюваності на хвороби ока та придаткового апарата дітей різного віку, Синьова Є. П. (2017)
Риков С. О. - Концептуальні напрями та медико-організаційна технологія оптимізації моніторингу стану зору у школярів, Орлова Н. М., Костецька А. О. (2017)
Бездетко П. А. - К вопросу о дифференциальной диагностике дисфункции мейбомиевых желез и синдрома "сухого" глаза, Ивженко Л. И. (2017)
Гудзь А. С. - Фактори ризику прогресування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Захаревич Г. Є. (2017)
Гудзь А. С. - Функціональний стан тромбоцитів і порушення мікроциркуляції сітківки у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2-го типу, Максимців М. Л. (2017)
Мелліна В. Б. - Результати впливу призмових окулярів на зорові показники та кут косоокості при дисбінокулярній амбліопії у порівнянні з апаратним лікуванням (2017)
Могилевский С. Ю. - Связь провоспалительных цитокинов внутриглазной жидкости с развитием послеоперационных осложнений у больных первичной глаукомой в сочетании с катарактой, Коробова А. В., Вассим Х. (2017)
Риков С. О. - Нові можливості активного медичного менеджменту хворих на вікову макулярну дегенерацію на поліклінічному етапі, Шаргородська І. В., Фролова С. С. (2017)
Сердюк В. Н. - Предикторы прогрессирования диабетической ретинопатии при метаболическом синдроме, Ищенко В. А. (2017)
Чуй К. В. - Динаміка вмісту фактора росту ендотелію судин в сльозовiй рідині у пацієнтів з макулярним набряком, що розвинувся внаслідок оклюзії гілок центральної вени сітківки, на фоні лікування ранібізумабом (2017)
Якименко І. В. - Порівняльна оцінка різних методик морфометрії диска зорового нерва при глаукомі за даними спектральної оптичної когерентної томографії, Ульянова Н. А., Венгер Л. В. (2017)
Лаврик Н. С. - Особливості ендотеліального шару рогівки при синдромі мілкої передньої камери у хворих на катаракту після комбінованої операції задньої мікровітректомії та факоемульсифікації, Косуба С. І., Новак Л. П., Шулежко І. А., Гуржий Ю .М. (2017)
Риков С. О. - Профілактика геморагічних ускладнень при хірургічному лікуванні вторинної неоваскулярної глаукоми, Новак Л. П., Новак Н. В. (2017)
Акименко Е. В. - Клинический случай аплазии внутренних прямых мышц глаз у ребенка с врожденным расходящимся альтернирующим косоглазием (2017)
Жабоєдов Г. Д. - Роль інгібіторів карбоангідрази в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії, Петренко О. В. (2017)
Риков С. О. - Міжнародна науково-практична конференція офтальмологів "Шевальовські читання – 2017" – моноліт науки і практики, Денисюк Л. І., Сук С. А., Венедіктова О. А. (2017)
Микола Маркович Сергієнко (2017)
Варивончик Д. В. - Сучасний стан забезпечення епідеміологічного нагляду за причинами та заходами профілактики слабкозорості і сліпоти як основної оперативної функції громадського здоров’я України (2017)
Риков С. О. - Особливості нормативно-правового забезпечення своєчасного виявлення порушень зорових функцій у дітей раннього віку, Медведовська Н. В., Барінов Ю. В. (2017)
Бездітко П. А. - Клініко-діагностичні критерії різних типів ураження зорового нерва у хворих на цукровий діабет, Карлійчук М. А. (2017)
Безкоровайна І. М. - Вміст простацикліну і тромбоксану у внутрішньоочній рідині і їх вплив на характер і частоту макулярного набряку після хірургічного лікування вікової катаракти, Стебловська І. С. (2017)
Войтенко Н. В. - Количественный анализ витальности ганглионарных клеток сетчатки при экспериментальной глаукоме низкого давления у крыс: эффект терапии поляризованным светом, Рыков С. А., Шаргородская И. В., Агашков К. С., Краснякова М. Е., Николайчук Н. С., Рыбачук О. А., Забенько Е. Ю., Дромарецкий А. В. (2017)
Коновалова Н. В. - Уровень интерферонов α и γ в крови больных увеитами вирусной этиологии под влиянием лечения препаратом Аллокин-альфа, Храменко Н. И., Величко Л. Н., Новик А. Я. (2017)
Малачкова Н. В. - Гормональная активность жировой ткани у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на разных стадиях диабетической ретинопатии, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Павлюченко А. К. - Прогнозирование развития изменений органа зрения у больных с артритами различной этиологии (2017)
Петренко О. В. - Особливості вмісту жирних кислот у клітинах крові хворих на діабетичну ретинопатію, Натрус Л. В., Таварткиладзе К. К. (2017)
Риков С. О. - Асоціація делеційних поліморфізмів гена глутатіон-S-трансферази у хворих на первинну відкритокутову глаукому, Бурдей А. В. (2017)
Рыков С. А. - Изменения физико-химических свойств силиконового масла во время тампонады сетчатки, Сергиенко А. Н., Ткачук К. К., Сергиенко В. В. (2017)
Сердюк В. Н. - Особенности содержания NOх в сывортке крови и в моче и активность NO-синтазы в глазном яблоке при экспериментальной диабетической ретинопатии, Савицкий И. В., Семенко В. В. (2017)
Ульянова Н. А. - Зміни кутових характеристик диска зорового нерва у пацієнтів з прогресуючою міопією за даними спектральної оптичної когерентної томографії, Бурдейний С. І. (2017)
Білошицький В. В. - Атиповий перебіг акомодаційної астенопії. Випадок із практики, Васюта В. А. (2017)
Петренко О. В. - Удосконалення методів навчання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за темою: "Діабетична ретинопатія", Гудзь А. С., Сердюк В. М., Могілевський С. Ю., Коробова О. В. (2017)
Бездітко П. А. - Молекулярні механізми патогенезу діабетичної ретинопатії, Клименко В. В. (2017)
Риков С. О. - Регіональні особливості ресурсного, зокрема кадрового, забезпечення надання офтальмологічної допомоги дітям в Україні, Барінов Ю. В., Видиборець С. В. (2018)
Бездітко П. А. - Особливості товщини решітчастої пластини склери у хворих із діабетичною оптичною нейропатією, Карлійчук М. А. (2018)
Галінська І. В. - Розповсюдженість та етіологія часткової атрофії зорового нерва (2018)
Гудзь А. С. - Прогнозування розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу, Захаревич Г. Є., Петренко О. В., Луньова Г. Г. (2018)
Коновалова Н. В. - Роль электрофореза противовоспалительных средств в лечении увеитов, Храменко Н. И., Иваницкая Е. В., Серебрина Т. М., Рыбалко А. В. (2018)
Риков С. О. - Асоціативний зв’язок поліморфізму Ile105Val гена GSTP1 з первинною відкритокутовою глаукомою, Натрус Л. В., Бурдей А. В. (2018)
Пилипенко Л. Ю. - Влияние факторов прогрессии диабетичекой ретинопатии на содержание маркера адгезивной дисфункции эндотелия VCAM-1 в рови при сахарном диабете 2-го типа как кластера метаболического синдрома, Cердюк В. Н. (2018)
Ульянова Н. А. - Морфометричні особливості судинної оболонки ока у пацієнтів з прогресуючою міопією за даними SS-оптичної когерентної томографії-ангіографії, Бурдейний С. І. (2018)
Цибульська Т. Є. - Особливості біометричних показників зорового аналізатора у дітей із набутою міопією, асоційованою із синдромом недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Завгородня Н. Г., Пашкова О. Є. (2018)
Юревич В. Р. - Глутатионовая система в тканях переднего отдела глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных со стрептозотоциновым диабетом (2018)
Новак Н. В. - Порівняльна ефективність комбінованого методу хірургічного лікування вторинної неоваскулярної глаукоми (2018)
Риков С. О. - Дослідження функціональних та клінічних змін на очах хворих на катаракту із синдромом мілкої передньої камери після комбінованої операції задньої мікровітректомії та факоемульсифікації катаракти, Лаврик Н. С., Шулежко І. А., Гуржий Ю. М., Коритнюк Р. С. (2018)
Рыков С. А. - Медикаментозная коррекция послеоперационного периода у детей после антистрабических хирургических вмешательств, Баринов Ю. В., Баринова А. А., Лупырь С. А. (2018)
Білошицький В. В. - Клінічний випадок офтальмологічних порушень при лікуванні хронічної мігрені, Васюта В. А. (2018)
Памяти учителя, доктора медицинских наук, профессора В. М. Чередниченко (2018)
Галінська І. В. - До питання етіології та частоти атрофії зорового нерва судинного генезу (2018)
Карлійчук М. А. - Особливості морфологічних змін сітківки у хворих на діабетичну полінейропатію залежно від тяжкості захворювання (2018)
Малачкова Н. В. - Оптична когерентна томографія у діагностиці міопії різного ступеня серед дітей з недиференційованою формою дисплазії сполучної тканини, Яценко Д. А., Радьога К. М. (2018)
Малецький А. П. - Особливості реакції м’яких тканин орбіти і вушної раковини кроликів на розроблений гідрогелевий імплантат, Самченко Ю. М., Віт В. В., Бігун Н. М., Керносенко Л. О. (2018)
Могилевский С. Ю. - Особенности диабетической макулопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа, Панченко Ю. А. (2018)
Риков С. О. - Оклюзії судин сітківки після кардіохірургічних втручань із використанням штучного кровообігу, Венедіктова О. А. (2018)
Семенко В. В. - Порівняльна характеристика структурних змін очного яблука при експериментальному цукровому діабеті 1-го та 2-го типів, Сердюк В. М., Савицький І. В. (2018)
Шаргородська І. В. - Ефективність нейропротекторної терапії в комплексному лікуванні глаукоми низького тиску, Ніколайчук Н. С. (2018)
Юревич В. Р. - Состояние антиоксидантной системы в нейрональных тканях глаза при моделировании офтальмогипертензии у животных со стрептозотоциновым диабетом (2018)
Денисюк О. Ю. - Спосіб оцінювання впливу хірургічного лікування катаракти на прогресування вікової макулярної дегенерації (2018)
Усенко К. О. - Модифікований метод хірургічного лікування птеригіума (2018)
Чепурний Ю. В. - Ретроспективний аналіз результатів реконструктивно-відновних втручань при дефектах стінок орбіти методами комп’ютерного моделювання, Копчак А. В., Черногорський Д. М., Петренко О. В. (2018)
Петренко О. В. - Роль мультипотентних стовбурових клітин у офтальмології, Яковець А. І., Васильєв Р. Г. (2018)
Автори номера (2018)
Вимоги до оформлення робіт (2018)
Фесенко М. В. - Консолідація міжнародного порядку у забезпеченні сталого розвитку людства (2020)
Лоссовський І. Є. - Математичні методи в історичних та зовнішньополітичних дослідженнях: передумови, специфіка та додана вартість застосування Ч.IІ (2020)
Віднянський С. В. - Вацлав Гавел: символ демократичних змін у Центрально-Східній Європі (до 30-річчя "оксамитової" революції в Чехословаччині) (2020)
Гуменюк Б. І. - Формування політики ЄС щодо країн Східного Середземномор’я та визначення в ній ролі Республіки Кіпр (2020)
Кужельний М. О. - Істинні та уявні цивілізаційні цінності у безпековому контексті глобального світу (2020)
Харишин М. В. - Молдова як майданчик гібридної війни з боку Росії: міф чи реальність? (або щодо деяких аспектів посилення російської присутностів Республіці Молдова) (2020)
Думбадзе А. - Особливості перекладу лінгвокультурологічних концептів (на матеріалі грузинської, української та росайської мов), Арошидзе М. (2020)
Вовк А. - Екоактивізм – сучасний тренд міжнародних відносин (2020)
"Україна дипломатичній" - 20 років – відбулась презентація ювілейного випуску щорічника (2020)
Риков С. О. - Історія становления кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1918–1941 роки), Варивончик Д. В. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на початкову стадію аксіальної діабетичної оптичної нейропатії (2018)
Малачкова Н. В. - Зв’язок поліморфізму rs35934224 гена TXNRD2 з первинною відкритокутовою глаукомою, Веретельник С. П. (2018)
Могілевський С. Ю. - Порушення агрегації тромбоцитів як чинник розвитку діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку у хворих на непроліферативну діабетичну ретинопатію при цукровому діабеті 2-го типу, Панченко Ю. О., Зябліцев С. В., Натрус Л. В. (2018)
Риков С. О. - Оклюзії судин сітківки після кардіохірургічних втручань: 6 місяців спостереження, Венедіктова О. А. (2018)
Риков С. О. - Вплив поляризованого світла на запалення передньої поверхні ока в комбінованій експериментальній моделі хвороби сухого ока у щурів, Шаргородска І. В., Войтенко Н. В., Агашков К. С., Краснякова М. Є., Лємєнєва А. А. (2018)
Риков С. О. - Роль герпесвірусів і вірусу папіломи людини у виникненні птеригіуму, Усенко К. О., Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В. (2018)
Сакович В. М. - Бальна оцінка ефективності лікування хворих на травматичний кератит, Острікова Т. О. (2018)
Тутченко Л. П. - Каналікуліт: проблеми діагностики й лікування, Черняк Є. М., Петренко І. М. (2018)
Ткаченко О. В. - Неврологічні скарги та їх характеристики в пацієнтів із глаукомою, Риков С. О., Шаргородська І. В., Масович С. О. (2018)
Завгородня Н. Г. - Результати корекції рогівкового астигматизму при факоемульсифікації катаракти з імплантацією торичної інтраокулярної лінзи та за програмою "Біоптика", Новікова В. Ю. (2018)
Биховець М. Ю. - Роль метаболічних порушень і генотипу в розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури), Риков С. О., Натрус Л. В. (2018)
Петренко О. В. - Современные возможности антиоксидантной терапии шафраном в офтальмологической практике: обоснование применения и потенциальная клиническая эффективность, Яковец А. И. (2018)
Рефракційний пленер 2018: огляд ключових питань (2018)
Савіна О. М. - Клініко-епідеміологічні особливості вродженої і спадкової очної патології у дітей, Риков С. О. (2019)
Биховець М. Ю. - Особливості способу життя як фактор ризику розвитку і прогресування діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Риков С. О., Натрус Л. В. (2019)
Єгорова К. С. - Нейроофтальмологічні аспекти великих і гігантських аденом гіпофіза, Гук М. О., Задояний Л. В., Гук О. М. (2019)
Карлійчук М. А. - Особливості перипапілярних нейрональних змін у хворих з аксіальною діабетичною оптичною нейропатією залежно від стадії захворювання, Бездітко П. А. (2019)
Назарчук Г. Г. - Ретроспективний аналіз етіологічної структури гнійно-запальних захворювань переднього відрізка ока, Салдан Ю. Й., Назарчук О. А. (2019)
Малачкова Н. В. - Дослідження значення поліморфізму rs1107946 гена COL1A1 щодо розвитку міопії у дітей Подільського регіону України, Яценко Д. А., Людкевич Г. П., Шкарупа В. М. (2019)
Кацан С. В. - Визначення рівня фактора росту ендотелію судин у сльозі недоношених дітей із групи ризику розвитку ретинопатії недоношених, Федотова С. Г. (2019)
Салдан Й. Р. - Статистичне моделювання ризику прогресування часткової атрофії зорового нерва різної етіології, Галінська І. В., Гур’янов В. Г. (2019)
Сидорова М. В. - Эффективность глазных капель Травинор® и Дорзитим® в лечении первичной открытоугольной глаукомы и некоторые биоморфометрические корреляции (2019)
Цибульська Т. Є. - Офтальмологічні критерії синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей з набутою міопією, Завгородня Т. С. (2019)
Литвиненко Б. В. - Микрографическая хирургия по Мосу для лечения базальноклеточных карцином высокой степени риска, Литус А. И., Коровин С. И., Василенко С. С., Петренко О. В., Литвиненко В. Е., Баштан В. П. (2019)
Панченко Ю. О. - Вплив вітреоретинальних втручань на клінічний перебіг діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Могілевський С. Ю. (2019)
Веснина Н. А. - Наращивание ресниц: красота или проблема?, Копань Л. В. (2019)
Риков С. О. - Гліковані протеїни, оксидативний стрес, інтерлейкіни: фактори ризику виникнення й прогресування діабетичної ретинопатії, Видиборець С. В. (2019)
Пам’яті лікаря-офтальмолога Джека Канського (Jack J. Kanski, MD, MS, FRCS, FRCOphth (05.08.1939 — 05.01.2019)) (2019)
Риков С. О. - Ретроспективний аналіз регіональних особливостей кадрового забезпечення офтальмологічної служби України, Медведовська Н. В., Барінов Ю. В. (2019)
Бездітко П. А. - Експериментальне обгрунтування застосування малих доз атропіну сульфату в стабілізації морфологічних структур склери та решітчастої пластинки, Гуліда А. О. (2019)
Віт В. В. - Гістоморфологічні зміни увеальних меланом після одного, двох, трьох і чотирьох сеансів щоденної діод-лазерної (810 нм) транспупілярної термотерапії, Полякова С. І., Цуканова І. В. (2019)
Рижова І. П. - Неврологічні й офтальмологічні кореляції при дисциркуляторній енцефалопатії, Скоробогатова О. В. (2019)
Коновалова Н. В. - Эффективность консервативного лечения больных с возрастной макулярной дегенерацией препаратом Слезавит, Храменко Н. И., Гузун О. В. (2019)
Сук С. А. - Роль кластерину як антиапоптичного фактора глії у розвитку діабетичного макулярного набряку у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Риков С. О., Кирилюк М. Л. (2019)
Панченко Ю. А. - Эффективность закрытой субтотальной витрэктомии в сочетании с панретинальной лазеркоагуляцией в лечении диабетической макулопатии у больных сахарным диабетом 2-го типа (2019)
Табалюк Т. А. - Ефективність епі-он крос-лінкінгу при незаживаючій виразці рогівки: випадок із практики, Ваврищук А. С., Рудавська Л. М., Кудриль І. В. (2019)
Коритнюк Р. С. - Офтальмологічні ускладнення як результат побічної дії лікарських засобів, Риков С. О., Шаргородська І. В., Давтян Л. Л., Вишневська Л. І. (2019)
Петренко О. В. - Променеві методи у діагностиці патології орбіти, Бабкіна Т. М., Васильцов І. А. (2019)
Могілевський С. Ю. - Прогнозування вікової макулярної дегенерації на підставі визначення функціональної активності рецепторів тромбоцитів, Ковальчук Х. В., Зябліцев С. В. (2019)
Новак Л. П. - Аналіз ефективності застосування Травінору® в лікуванні первинноївідкритокутової глаукоми, Лаврик Н. С., Косуба С. І., Новак Н. В., Чеб В. В., Горак О. Б. (2019)
Панченко Ю. О. - Вплив тромбоцитарного фактора росту (PDGF) на розвиток рецидивівпри хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворихна цукровий діабет 2-го типу, Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В. (2019)
Петренко О. В. - Особливості мікрофлори ран пацієнтів із травматичними пошкодженнями допоміжного апарату окаі здатність виділених штамівдо утворення біоплівок, Дранко М. М., Голубнича В. М., Грицай Л. В. (2019)
Риков С. О. - Вплив експресії L-FABP і жирнокислотного складу їжі на стан ліпідного метаболізму хворих із різним ступенем діабетичної ретинопатії та цукрового діабету 2-го типу, Биховець М. Ю., Натрус Л. В. (2019)
Косуба С. І. - Вплив буферних систем і консервантів у складі очних крапель на безпечне й тривале лікування пацієнтів із хворобою сухого ока, Тутченко Л. П., Туманова О. В., Сковрон М. В. (2019)
Риков С. О. - Фіксована комбінація гіалуронової кислоти й декспантенолу в покращенні стану передньої поверхні ока після хірургії катаракти, Денисюк Л. І., Тутченко Л. П., Сковрон М. В., Лисенко М. Г., Косуба С. І. (2019)
Петренко О. В. - Клінічний випадок ендоваскулярного виключення дурального каротидно-кавернозного співустя трансвенозним трансорбітальним доступом, Єгорова К. С., Луговський А. Г., Орлов М. Ю., Чепурний Ю. В., Яроцький Ю. Р. (2019)
Варивончик Д. В. - Організація системи профілактики офтальмологічної патології в підземних працівників вугледобувної галузі, Благун І. В. (2020)
Бездітко П. А. - Ефективність комплексного методу лікування хворих на глаукому з первинним субклінічним гіпотиреозом, Бабак Ю. А., Савельєва А. Ю. (2020)
Бездітко П. А. - Особливості морфологічних змін показників диска зорового нерва залежно від ступеня міопії, Гуліда А. О. (2020)
Ганюк В. М. - Вивчення факторів впливу на обмін жирних кислот у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію із різною тривалістю цукрового діабету, Петренко О. В., Натрус Л. В. (2020)
Денисюк О. Ю. - Деякі імунологічні маркери як прогностичні чинники розвитку вікової макулярної дегенерації після факоемульсифікації катаракти (2020)
Заволока О. В. - Особливості перебігу бактеріальних кератитів у хворих на цукровий діабет (2020)
Красножан О. В. - Особенности системного цитокинового статуса при катаракте в сочетании с миопией средней и высокой степени, Луценко Н. С., Жабоедов Д. Г., Ефименко Н. Ф. (2020)
Риков С. О. - Особливості оклюзій судин сітківки після кардіохірургічних втручань із використанням штучного кровообігу, Венедіктова О. А., Могилевський С. Ю. (2020)
Риков С. О. - Дослідження ефективності операції лікувальної автотрансплантації склери при лікуванні деструктивних уражень рогової оболонки ока різного походження, Шаргородська І. В., Лаврик Н. С., Корнілов Л. В., Шулежко І. А. (2020)
Григораш Н. В. - Реконструктивна хірургія повік: естетична чи медична ціль? (2020)
Петренко О. В. - Блефароспазм: клінічний випадок, Лебідь Н. В., Прусак О. І., Кушнір А. А. (2020)
Красновид Т. А. - Основні аспекти травматичних пошкоджень очей в умовах війн та військових конфліктів, Асланова В. С., Бондар Н. І. (2020)
Аркушин Г. - Говіркові слова в романі-баладі М. Нестерчука "Блакитна сарна". І (2019)
Берест Т. - Концепт вода в метафоричному полі творів Назара Федорака (2019)
Герман В. - Реалізація допустових семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях в наукових текстах І. Франка, Харченко Н. (2019)
Грицевич Ю. - Тематична група назв їжі, напоїв та кухонного начиння у фольклорних текстах із Західного Полісся, Левчук І. (2019)
Громик Ю. - Актуалізація української підляської говірки в поетичних текстах Юрія Гаврилюка, Яворський А. (2019)
Князь Т. - Емоційно-оцінні фразеологізми української мови в політичному дискурсі (2019)
Костусяк Н. - Текстові лакуни міжслов’янського художнього перекладу в аспекті міжкультурної комунікації, Приймачок О. (2019)
Леванцэвіч Л. - Мясцовы кампанент у мастацкім ідыялекце пісьменнікаў Брэстчыны (2019)
Локайчук С. - Мовний портрет Слуги з Добромиля за однойменним романом Галини Пагутяк (2019)
Масицька Т. - Різновиди семантико-синтаксичної залежності суб’єкта дії у прозових творах Йосипа Струцюка (2019)
Омельковець Р. - Західнополіські відфітонімні гастрономени (2019)
Петрова Т. - Жанрові типи рецензій на термінологічні словники (2019)
Прокопович Л. - Особливості функціонування арготичної лексики в романі Мирослава Дочинця "Лис" (2019)
Прудникова Т. - Функціонування неспеціалізованих лексем в публіцистичних текстах економічної тематики (2019)
Скорук І. - Польські відапелятивні прізвищав антропоніміконі м. Луцька (2019)
Халіман О. - Імператив емоційної актуалізації дії: вираження оцінних значень (2019)
Данилюк Н. - Формування комунікативної компетентності у студентів-іноземців. Рецензія на наукове видання Масицька Т. Є. Українська мова як іноземна: комунікація: навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 232 с. (2019)
Монахова Т. - Рецензія на монографію Халіман О. В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови: монографія / переднє слово, наук. ред. проф. Т. А. Космеди. Харків: Майдан, 2019. 452 с. (2019)
Титул, зміст (2020)
Ананьєва О. М. - Математична модель суміші сигналу та багатокомпонентної завади на вході колійних пристроїв тональних рейкових кіл, Бабаєв М. М., Блиндюк В. С., Давиденко М. Г. (2020)
Скалозуб В. В. - Автоматизований експертний комплекс із дослідження та прогнозування параметрів силових енергетичних установок локомотивів, Очкасов О. Б., Кібець Д. В. (2020)
Альошин Г. В. - Входженння у зв’язок інформаційно-вимірювальних систем, Панченко С. В., Приходько С. І. (2020)
Трубчанінова К. А. - Метод попереднього планування безпроводової локальної мережі стандарту IEEE 802.11, Крощенко Д. О. (2020)
Доценко С. І. - Розвиток методології моделювання інформаційно-керуючих систем на залізничному транспорті, Мойсеєнко В. І., Єрмоленко Л. П. (2020)
Толстов С. В. - Світ без ілюзій: реалії, тенденції та експерименти постліберальної доби (2020)
Шморгун О. О. - Євроінтеграційний курс України: перспективи і застереження (2020)
Киридон А. М. - Глобальна історія як напрям історичних досліджень ХХІ сторіччя (2020)
Ціватий В. Г. - Європейські зовнішні справи і дипломатія середини XVII століття: інституціональні дилеми вестфальського конгресу і вестфальського миру (2020)
Пиріг Р. Р. - Юлія Лі – українська принцеса Кореї (2020)
Гоголішвілі О. - Українці в суспільно-політичному та культурно-просвітницькому житті Батумі наприкінці ХІХ-початку ХХ сторіччя, Путркарадзе Т. (2020)
Шергін С. О. - В’єтнам на шляху суспільної модернізації та міжрегіонального співробітництва, Припік Є. О. (2020)
Перга Т. Ю. - Кліматична політика Австралії: крок вперед, два назад (2020)
Рилач Н. М. - "Школа молодого дипломата" (2020)
80 років дипломату та письменнику Олександрові Сліпченку (2020)
Дорфман Н. - Концепт тілесності у сучасній сербській та чорногорській прозі: від інтерпретації до "занурення" у текст (2020)
Артеменко І. - Мотив особистого спротиву в драматургічному осмисленні Революції Гідності (2020)
Кравченко А. - Релігія у структурі ідентичності за романами Сергія Жадана (2020)
Ткаченко Р. - Утопія С. Подолинського та її відгомін в українській літературі (2020)
Срібняк І. - Український аматорський театр у таборі інтернованих військ УНР Стшалково, Польща, очима театральних критиків, серпень 1921 — липень 1922 рр. (за матеріалами часопису "Промінь") (2020)
Sliepushova А. - Father-child discourse in Family Guy: a corpus-based analysis (2020)
Трищенко І. - Семантичний контраст і нерівність в позиції звертання (на матеріалі англомовної художньої прози) (2020)
Толстов С. В. - Ознаки та особливості нової холодної війни (2019)
Потєхін О. В. - Зовнішня політика та міжнародне становище України за часів президентства Петра Порошенка очима експертів. Частина 2., Тодоров І. Я. (2019)
Троян С. С. - Авраам Лінкольн. Постать президента на тлі епохи (2019)
Галатир В. В. - Український дипломат Ян-Стефан-Мар’ян Токаржевський - Карашевич – перші кроки на шляху європеїзації України (2019)
Купчик О.Р. - Грузинська Демократична Республіка й УСРР – співпраця на початку 20-х років минулого сторіччя (2019)
Джафаров М. - Роль таємних організацій в експансії Передньої Азії західними державами в пізнє середньовіччя (2019)
Іваненко О. А. - Університети Наддніпрянської України в системі європейських науково-освітніх зв’язків (2019)
Чекаленко Л. Д. - Наукова площина недослідженого: історія пам’яті, Ціватий В. Г. (2019)
Зернецька О. В. - Глобальна медіакультура як дзеркало розвитку людства (2019)
Шаров О. М. - З місця – в кар’єр (2019)
Величко В. А. - Моніторинг ґрунтів України — проблеми землевпорядного, ґрунтознавчого та наукового забезпечення, Мартин А. Г., Новаковська I. O. (2020)
Демиденко О. В. - Залежність між показниками родючості чорнозему опідзоленого за різних систем удобрення в агроценозі Центрального Лісостепу (2020)
Шаховніна О. О. - Ефективність використання асоціативних діазотрофів для підвищення урожайності тритикале ярого (2020)
Єгупова Т. В. - Сучасні технології вирощування тритикале озимого в Правобережному Лісостепу, Романюк П. В. (2020)
Карбівська У. М. - Ефективність поверхневого поліпшення гірських схилових луків Карпат, Мартищук В. Ф., Кургак В. Г., Волощук М. Д. (2020)
Глущенко Л. Д. - Поширення шкідників та продуктивність посівів пшениці озимої за беззмінного вирощування, Кохан А. В., Олепір Р. В., Лень О. І., Самойленко О. А. (2020)
Катюха С. М. - Поширення паразитичних двокрилих комах великої рогатої худоби (2020)
Булгаков В. М. - Експериментальне дослідження та обґрунтування параметрів сепаратора картопляного вороху, Адамчук В. В., Ружило З. В., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2020)
Мельничук А. О. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін на осушуваних ґрунтах зони Полісся, Савчук О. І., Кочик Г. М., Гуреля В. В. (2020)
Дубицький О. Л. - Вплив екологізованих систем удобрення на формування продуктивності та якості зерна пшениці озимої, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В. (2020)
Вергунов В. А. - Осьмак К. І. — видатний учений у галузі аграрної економіки та статистики (2020)
Актуальне видання про ґрунти Львівської області (2020)
Л. Я. Новаковському — 85 (2020)
Від редакційної колегії (2016)
Даник Ю. Г. - Формування основ забезпечення оперативного управління силами та засобами в умовах сучасних військових конфліктів, Бойченко О. С. (2016)
Хижняк В. В. - Концепт системи аерокосмічного моніторингу надзвичайних ситуацій в Україні (2016)
Бистряков І. К. - Стратегічна роль мінерально-сировинної складової природного багатства в національній безпеці держави, Матюха В. В., Клиновий Д. В., Рогов П. Д. (2016)
Cафін O. Д. - Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції (2016)
Мельник С. М. - Внесок Міжнародного комітету Червоного Хреста у формування норм міжнародного гуманітарного права, Зіняк Л. В., Аббакумова Д. В. (2016)
Харченко О. В. - Науково-технічні та організаційні проблеми імпортозаміщення в контексті забезпечення справності парку авіаційної техніки Збройних Сил України, Пащенко С. В., Самулєєв В. В. (2016)
Сергієнко В. Д. - Перспективи застосування акустичної зброї в сучасних воєнних конфліктах, Богучарський В. В., Дрок Л. В., Міроненко П. О. (2016)
Васюта К. С. - Прихована інформаційно-комунікаційна система управління протиповітряною обороною на основі складних хаотичних сигналів, Юхновський С. А. (2016)
Пєвцов Г. В. - Підвищення ефективності виявлення малорозмірних повітряних об’єктів на основі об’єднання методів однопозиційного та рознесеного прийому сигналів, Худов Г. В., Ковалевський С. М. (2016)
Summaries (2016)
Титул та Зміст (2019)
Ткач Д. І. - Декілька порад новому Міністру закордонних справ від досвідченого дипломата (2019)
Шергін С. О. - Україна на терезах глобальної конкурентноспроможності (2019)
Сваволя І. З. - Еволюція гендерної політики ЄС: шлях від офіційних декларацій до позитивних дій (2019)
Чекаленко Л. Д. - НАТО: від холодної війни до відповідальності за безпеку світу, Солошенко В. В. (2019)
Троян С. С. - Етапи українського державотворення: крос-історичне дослідження, Киридон А. М. (2019)
Гусейнова У. - Агресія Радянської Росії проти Азербайджанської Народної Республіки у 1920 році (2019)
Лисенко В. С. - Інтерпретація "польськості" східної Галичини в концепціях інкорпорації і федералізму. Частина І (2019)
Халанчук В. І. - Назад у майбутнє? Фактор національних меншин у двосторонніх відносинах України із західними сусідами (2019)
Тертична А. В. - Інформаційна складова публічної дипломатії в українсько-болгарських відносинах: витоки та перспективи (2019)
Борщевський С. Ю. - 45-й Міжнародний книжковий ярмарок у Буенос-Айресі: відкриття і сенсації (2019)
Горяча Л. О. - Результати впровадження особистісно орієнтованого навчання в підготовку фахівців фармації, Прокопенко Т. С., Нессонова М. М. (2020)
Заїка С. В. - Дослідження фармакологічної активності шампуню для лікування себореї, Остапець М. О., Єрьоменко Р. Ф., Баранова І. І. (2020)
Зуйкіна С. С. - Реологічні дослідження з розробки складу бігелю для комплексної терапії мастопатії, Кухтенко Г. П., Вишневська Л. І. (2020)
Romanko T. A. - Clinical and economic analysis of public procurement of anti-tuberculosis medicines for treatment of patients with multi-resistant tuberculosis, Korzh I. V., Proskurova Ya. O. (2020)
Зборовська Т. В. - Оцінка ризиків, що впливають на безперервність діяльності фармацевтичних підприємств України, Губін Ю. І., Благун О. Д. (2020)
Лісна А. Г. - Напрямки впровадження логістичних підходів в організацію охорони здоров’я, Посилкіна О. В., Літвінова О. В. (2020)
Злагода В. С. - Фармакоепідеміологічний аналіз препаратів інсуліну на фармацевтичному ринку України, Івко Т. І., Германюк Т. А. (2020)
Семченко К. В. - Оцінка доцільності розробки нових вітчизняних протигельмінтних лікарських препаратів з огляду на існуючий асортимент, Вишневська Л. І. (2020)
Яковлєва Л. В. - J01F Макроліди, Лінкозаміди та Стрептограміни: аналіз ринку та визначення обсягів їх споживання в Україні у 2013-2019 рр., Баглай Т. О. (2020)
Вихідні дані (2020)
Кіслов О. Г. - Системне керування веб-сервісом централізованого синтезу конфігурацій для ПЛІС, Гільгурт С. Я. (2019)
Евдокимов В. Ф. - Моделирование алгоритмов восстановления изображений точечно-подобных источников по их голограммным описаниям, Казакова Н. А. (2019)
Васильєв О. В. - Наукометричні та патентні дослідження проблем кібербезпеки в енергетиці, Чьочь В. В. (2019)
Владимирский А. А. - О различных схемах применения корреляционной обработки акустических данных при поиске утечек трубопроводов, Владимирский И. А. (2019)
Попов О. О. - Роторно-пневматична поршнева машина як засіб вирішення проблеми неперервної стабільної генерації електроенергії від джерел відновлювальної енергетики, Яцишин А. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Фаррахов О. В., Куценко В. О. (2019)
Винничук С. Д. - Розрахунок тиску наддуву для автоматизованого формування граничних умов при постановці задачі потокорозподілу в системах нестисливої рідини (2019)
Верлань А. Ф. - Метод степеневих рядів для побудови динамічних моделей вимірювальних перетворювачів (2019)
Верлань А. Ф. - Апроксимаційні динамічні моделі вимірювальних перетворювачів, Фуртат Ю. О. (2019)
Дячук О. А. - Побудова динамічних моделей вимірювальних перетворювачів з розподіленими параметрами шляхом перетворень (2019)
Фуртат Ю. О. - Отримання диференціальних рівнянь вимірювального перетворювача за імпульсною перехідною функцією (2019)
Статиев В. А. - Обзор существующих редакторов мнемосхем (2019)
Гончар С. Ф. - Аналіз стандартів по забезпеченню кібербезпеки інтелектуальних мереж SMART GRID, Ониськова А. В. (2019)
Каменева И. П. - Когнитивное моделирование принятия решений с учетом субъективных вероятностных оценок (2019)
Васильєв О. В. - Апроксимація рішень диференційних рівнянь дробового і змінного порядків методом S-перетворення, Васильєв В. В., Сімак Л. А., Чьочь В. В. (2019)
Савельєв Д. В. - Захист веб-додатків – комплексна задача від проектування до експлуатації (2019)
Огир О. С. - Побудова голограмних описів об’єктів і середовищ в ультразвуковій дефектоскопії, Ярема О. Р. (2019)
Огір О. О. - Відновлення акустичних зображень з високим розрізненням при використанні процедур фільтрації, Лях І. М. (2019)
Куцан Ю. Г. - Дворівнева система моніторингу та утилізація димових газів ТЕС дієвий засіб для захисту навколишнього середовища, Кравчук Г. В. (2019)
Абрамович Р. П. - Імітаційно-технологічний метод конструювання моделей тренажерів, Самойлов В. Д. (2019)
Євдокімов В. А. - Деякі питання дослідження технічного і організаційно-економічного впливу розподіленої генерації на функціонування енергосистеми та ринок електричної енергії (2019)
Коломієць Є. А. - Загальне вирішення задачі оптимізації маси трубопровідних систем у вихідній постановці (2019)
Владимирский А. А. - Разработка методики определения тепловых потерь трубопроводов тепловых сетей без отключения потребителей тепловой энергии, Безпрозванный А. А., Владимирский И. А. (2019)
Попов О. О. - Математичні підходи вирішення задачі визначення раціональних місць розташування стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря на техногенно-навантажених територіях, Яцишин А. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Куценко В. О. (2019)
Подгуренко В. С. - Математична модель задачі оцінки виробітку вітроелектричної установки, Гетманець О. М., Терехов В. Є. (2019)
Сігарьов О. О. - Дослідження залежності ефективності обчислень від ступеня розпаралелювання систем рівнянь при використанні механізму повідомлень для обміну (2019)
Гавриш Б. М. - Аналіз сучасних інструментів Data Mining, Дурняк Б. В., Тимченко О. В. (2019)
Тупичак Л. Л. - Інформаційні та системні технологій процедури логічних висновків для побудови дерев рішень і стратегій активного управління цілеорієнтовними, організаційними і техногенними системами, Сікора Л. С., Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2019)
Іваськів Р. Р. - Модель виконання сценаріїв при проектуванні серверної частини комп’ютеризованої бібліотечної інформаційної системи, Нерода Т. В. (2019)
Обельовська К. М. - Вибір топології мережі та пропускних здатностей її каналів при обмеженнях на можливість існування деяких каналів, Столярчук Р. Р., Дорошенко А. В., Попович Н. В. (2019)
Кобевко А. Т. - Нечітке дерево рішень для мережевого захисту від DoS-атак, Тимченко О. В. (2019)
Полусин О. Б. - Методи забезпечення захисту мультимедійних даних нанесенням цифрового водяного знаку (2019)
Тимченко О. В. - Дослідження процесу суміщення фарб при гармонічній зміні натягу паперової стрічки рулонної ротаційної машини, Шевчук О. В. (2019)
Душеба В. В. - Організація спеціалізованого комунікаційного середовища в системах паралельної обробки інформації в режимі реального часу (2019)
Верхола М. І. - Моделювання та аналіз впливу технологічних параметрів на розподіл об’ємів потоків фарби у фарбодрукарській системі послідовно-паралельної структури, Калитка М. І. (2019)
Муженко В. М. - Окремі аспекти завчасного планування застосування збройних сил у державах – членах НАТО, Пунда Ю. В., Гребенюк М. В. (2016)
Купрієнко Д. А. - Метод управління розвитком системи прикордонної безпеки України в умовах диференційованого безпекового середовища (2016)
Даник Ю. Г. - Пріоритетні високотехнологічні напрями забезпечення обороноздатності держави в умовах загрози та ведення "гібридних війн", Бойченко О. С. (2016)
Фролов В. С. - Актуальні проблеми реформування Збройних Сил України та можливі напрями їх розв’язання, Колесніков В. О. (2016)
Білий В. Я. - Сучасні підходи до побудови системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період, Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2016)
Сергієнко В. Д. - Шляхи забезпечення захисту військ та об’єктів від повітряної радіоелектронної розвідки в зоні проведення антитерористичної операції, Смольков О. Ю., Пічак О. О., Кузіна В. Д. (2016)
Пермяков О. Ю. - Модель системи діагностування, технічного обслуговування та ремонту складних технічних систем військового призначення, Прібилєв Ю. Б., Дюбанов О. О. (2016)
Прищепа О. А. - Методичний підхід до визначення адекватності результатів дослідного зберігання інженерних боєприпасів натурному (2016)
Чепков І. Б. - Контрроботи – військові роботизовані машини для протидії наземній бойовій робототехніці противника, Григор’єв О. П., Беліков В. Т., Ковалішин С. С. (2016)
Гоблик В. В. - Моделювання конформних антен на основі щілинної лінії передачі, Щадило Я. С., Ліске О. М. (2016)
Summaries (2016)
Аспекты безопасности: подтверждено в Украине (2019)
Наше завдання — не карати, а створити такі умови, щоб порушувати закони було невигідно (2019)
Евкабал — вірний друг дорослих і дітей (2019)
Демецька О. - Виклики сьогодення: що рекомендує фармацевт (2019)
Панацея – 2019: підбиваємо підсумки (2019)
Від джерел: 20 років святу української фармації (2019)
Три лікарські засоби виробництва компанії ACINO отримали нагороду "Препарат року – 2019" (2019)
Демецька О. - Перший Форум фармацевтів Вінниччини: фармацевт — це звучить гордо! (2019)
Bionorica: шлях до успіху (2019)
Ткаченко Т. - У гонитві за пероральним інсуліном (2019)
Ситенко А. М. - Віагрі виповнилось 20 років: у чому секрет феномена блакитної таблетки, що кардинально змінила стандарти сексуальної медицини?, Горпінченко І. І. (2019)
Примак Р. - Дивовижні властивості циклодекстринів (2019)
Дедишина Л. - Остеопороз: причини, ознаки, лікування (2019)
Спеціалізація у дитячому спорті: раннє травмування — рання реабілітація (2019)
Інсульт — проблема сучасності (2019)
Демецька О. - Надмірний ріст у дітей та дорослих: гігантизм та акромегалія (2019)
Ткаченко Т. - Глікопептиди — антимікробні засоби "останньої надії" (2019)
Редькін Р. - Раціональна фармопіка при подагрі, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Орловецкая Н. - Приготовление мягких лекарственных форм: жидкий пластырь Еврезина, Данькевич О., Редькин Р. (2019)
Дедишина Л. - Як історія допомогла створити успішну сучасну аптеку (2019)
Дедишина Л. - Золотий фонд фармації (2019)
Кириленко М. - Міфи про психологічну допомогу ветеранам (2019)
Демецька О. - Віктимблеймінг: звинувачується жертва! (2019)
Астрологічний прогноз на листопад 2019 року (2019)
Mantsurov I. G. - Statistical evaluation of inclusive growth and development of Ukraine in the global competitive world, Makhonin V. I. (2020)
Іщук Я. В. - Статистичний аналіз впливу корупції на інклюзивний розвиток держави, Горна М. О. (2020)
Дрига С. Г. - Новітні тенденції сучасного цивілізаційного розвитку, Барвінок А. С. (2020)
Храпунова Я. В. - Оцінювання впливу глобалізаційного середовища на стан інтеграції України в економічний простір країн євроатлантичного регіону (2020)
Сидорова А. В. - Статистичне оцінювання співвідношення між індикаторами соціального розвитку (2020)
Burkina N. V. - Influence of Big Data and business analytics use on Ukrainian business (2020)
Колодійчук А. В. - Економіко-математичне моделювання ризиків впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Підгорний А. З. - Проблеми використання інтегральних показників оцінки рівня життя, Вітковська К. В., Ольвінська Ю. О. (2020)
Бараник З. П. - Теоретико-методологічні засади статистичного аналізу державного забезпечення соціального захисту населення України, Гопкало Б. С. (2020)
Бабєєва О. В. - Статистичне прогнозування чисельності трудового потенціалу України на короткострокову перспективу (2020)
Єлісєєв О. К. - Статистичний аналіз сезонно скоригованих обсягів зовнішньої торгівлі за товарною структурою у 2018 році (2020)
Shemchuk M. Y. - Comparison of foreign trade data between Poland, Slovakia and Ukraine (2020)
Павленко В. П. - Статистичний моніторинг стратегічно важливих підприємств в Україні, Новіков В. В., Рудченко О. Ю. (2020)
Mazur M. V. - Statistical analysis of tourism industry in Ukraine: regional aspects, Sirenko K. V. (2020)
Лактіонова Т. М. - Конструктивні та функціональні особливості провідних світових баз ґрунтових даних. Аналітичний огляд, Бігун О. М., Накісько С. Г., Уваренко К. Ю. (2020)
Dmytruk Y. - Hydrus’s-1D capability for assessment of soils water regime, Zakharovskyi V. (2020)
Трускавецький Р. С. - Рухомі форми заліза в мікроелементному режимі алювіально-лучного ґрунту, Паламарь Н. Ю. (2020)
Паньків З. П. - Діагностичні критерії елементарних ґрунтотворних процесів у профільно-диференційованих ґрунтах Передкарпаття, Малик С. З., Ямелинець Т. С. (2020)
Воротинцева Л. І. - Системний підхід до сталого менеджменту зрошуваних ґрунтів в умовах змін клімату (2020)
Мірошниченко М. М. - Надходження елементів живлення до рослин пшениці озимої різних сортів у контрастні за погодними умовами роки, Звонар А. М., Панасенко Є. В., Леонов О. Ю. (2020)
Господаренко Г. М. - Засвоєння основних елементів живлення соєю з ґрунту й добрив, Прокопчук І. В., Бойко В. П. (2020)
Погромська Я. А. - Вплив гідротермічних флуктуацій та способів обробітку на рухомість фосфатів у ґрунті (2020)
Чорний С. Г. - Діагностика еродованих чорноземів південних за допомогою багатоспектральних супутникових зображень "Ландсат-8", Садова Д. Ш. (2020)
Пасічник Н. А. - Методичні підходи до ідентифікації рослин в оптичному діапазоні за моніторингу з використанням безпілотного літального апарату, Лисенко В. П., Опришко О. О. (2020)
Кандаурова О. Д. - Микола Михайлович Сибірцев. До 160-річчя від дня народження видатного ґрунтознавця, геолога й агронома, Жидких І. П. (2020)
Вільна Н. В. - Порівняльна характеристика властивостей чорнозему південного на вододілі та схилі у Правобережному Степу України (2020)
Ворона П. В. - Закріплення ментальності свободолюбства українського народу в Конституціїї Пилипа Орлика (2020)
Канафоцька Г. П. - Визначальна роль цінностей у світоглядних трансформаціях (2020)
Паутов В.О. - Удосконалення інституційного забезпечення протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки (2020)
Швидкий Я. Ю. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення протидії корупції в Україні (2020)
Андрієвський О. Г. - Державне регулювання зайнятості населення на регіональному рівні: теоретичні засади (2020)
Качан Я. В. - Удосконалення професійного розвитку публічних службовців в Україні та: приклад Польщі (2020)
Мальцева А. М. - Моделювання як засіб прийняття управлінських рішень (2020)
Міщенко К. С. - Комунікативні відносини влади у сфері зв’язків з громадськістю: проблематика інституціалізації (2020)
Плисенко Г. П. - Нормативно-правові механізми стимулювання роботодавців до працевлаштування осіб з інвалідністю (2020)
Карковська В. Я. - Еволюція формування кадрової безпеки та публічної служби в умовах інституційного розвитку, Красівський Д. О. (2020)
Назаркевич В. О. - Світовий досвід забезпечення компенсаційною підтримкою роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (2020)
Літвінчук Л. Й. - Сучасні форми та технології обслуговування роботодавців з використанням електронних сервісів (2020)
Турчак Д. В. - До питання міжвідомчої взаємодії в системі надання соціальних послуг (на прикладі надання послуги раннього втручання) (2020)
Чернятевич Я. В. - До питання розробки стимулюючих механізмів для надання компенсацій роботодавцям, які надають дистанційну (надомну) роботу особам з інвалідністю (2020)
Шкурат І. В. - Вплив інтеграції в нато на політичні та економічні процеси в Україні (2020)
Пахомова М. В. - Професіоналізм та моральність в галузі публічного управління: проблематика балансу, Гикало Ю. В. (2020)
Опанащук П. В. - Механізми впровадження в україні міжнародного досвіду реалізації програм субсидійованої зайнятості (2020)
Серьогіна Н. О. - Прогнозування кількісних та якісних складових взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг як об’єкт державно-управлінського впливу (2020)
Колеснік Л. М. - Що до проблематики імплементації кращих світових практик реалізації соціальної політики у вітчизняну систему соціальної сфери (2020)
Чабай В. П. - Культурно-хронологiчна варiабельнiсть епiгравету Середнього Поднiпров’я, Ступак Д. В., Весельський А. П., Дудник Д. В. (2020)
Крижицький С. Д. - Реєстр нерухомих пам’яток верхнього мiста Ольвiї: досвiд наукової паспортизацiї, Шеiн С. С., Буйських А. В. (2020)
Вакуленко Л. В. - Пiзньолатенський перiод на територiї Прикарпаття (2020)
Моця О. П. - Київська Русь: деякi регiональнi особливостi державотворення й етнiчного розвитку (2020)
Klochko D. D. - On One of the Weapon Types of Cimmerian Time (2020)
Чечуліна І. О. - Аттична чорнолакова керамiка з Ольвiї в зiбраннi Археологiчного музею IА НАН України (2020)
Аксьонов В. С. - Амулети з пазурiв хижих птахiв катакомб Верхньо-Салтiвського могильника (2020)
Скороход В. М. - Дослiдження Шестовицьких курганiв, Блажчек Д. (2020)
Івакін Г. Ю. - Знахiдки пломб дрогичинського типу з Києва, Бібіков Д. В., Івакін В. Г., Баранов В. І. (2020)
Крижановський В. О. - Давньоруський металургiйний комплекс у Копиревому кiнцi (2020)
Шевченко Т. М. - Лiтописець Херсонеса: до 70-ї рiчницi з дня народження Вiталiя Михайловича Зубаря (2020)
Моця О. П. - Олег Сухобоков, Світлана Юренко. Давній Путивль (рецензії) (2020)
До 60-річчя Богдана Степановича Строценя (2020)
Ворона П. В. - Філософія державного будівництва гетьмана Івана Мазепи (2020)
Воробйова О.П. - Ендавмент як ключовий елемент фінансової автономії закладів вищої освіти (2020)
Діденко Н. Г. - Соціальний капітал та управління (2020)
Радченко О. В. - Місце комунікативістики у класифікації наукових дисциплін, Нестеряк Ю. В. (2020)
Боков О. В. - Міжнародне та вітчизняне законодавство в сфері захисту прав дитини(хронологія розвитку) (2020)
Ієвлєва Л. І. - Європейський досвід врегулювання конфлікту інтересів: кращі практики для України (2020)
Паламарчук Т. П. - Професійний розвиток державних службовців як об’єкт державного регулювання:теоретичні засади, Година М. А. (2020)
Писаренко В. П. - Впровадження системи електронного документообігу та контролю для забезпечення виконання нормативно-правових актів в облдержадміністрації (2020)
Петракова К. О. - Інституційні особливості явища корупції та основні напрями його подолання (2020)
Данилюк К. В. - Державне управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні:організаційний механізм (2020)
Дубич К. В. - Українські реалії молодіжного безробіття та світові тенденції (2020)
Савенко О. О. - Світові інновації й провідні чинники в освіті дорослих (2020)
Серьогіна Н. О. - Децентралізація та її вплив на ефективну зайнятість (2020)
Стрельніков В. Ю. - Проектування дидактичних систем підготовки кваліфікованих фахівців для органів публічної влади (2020)
Фурсенко А. Л. - Програма "Молодь України" на 2016-2020 роки: проблеми, ресурси, завдання, результати (2020)
Дарчин В. Б. - Дослідження категорії "бідність" в сучасних реаліях суспільного розвитку (2020)
Сухомлин В. Б. - Субсидійована зайнятість як інноваційний напрям розвитку активних програм зайнятості, Шостак В. І. (2020)
Линдюк С. Д. - Напрями і пріоритети державної політики стимулювання роботодавців до запобігання масових скорочень робочих місць на період карантину (2020)
Фещенко Ю. І. - Aдаптована клінічна настанова, заснована на доказах: бронхіальна астма (Частина 1), Яшина Л. О., БойкоД. М., Гаврисюк В. К., Крахмалова О. О., Матюха Л. Ф., Мостовий Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Рекалова О. М. (2020)
Гуменюк Г. Л. - Всесвітній день боротьби з астмою та всесвітній тиждень алергії 2020: завдання зберегти життя, Зайков С. В., Опімах С. Г. (2020)
Перцева Т. О. - Бронхіальна астма у хворих на бронхоектазію: особливості фенотипу, Гашинова К. Ю., Суська К. С., Дмитриченко В. В. (2020)
Яшина Л. О. - Порівняння інформативності дослідження щільності кісток верхньої щелепи та стандартних показників остеопорозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Гуменюк М. І., Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Гуменюк Г. Л., Тарасенко О. Р., Куц В. В., Палівода М. Г. (2020)
Bogomolov A. Ye. - The component composition of mite and epidermal diagnostic allergenic extracts (2020)
Матвієнко Ю. О. - Використання методу седиментації еритроцитів для діагностики непереносимості протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень, Рекалова О. М., Тлустова Т. В., Зінченко А. О. (2020)
Наконечна А. А. - Британские рекомендації щодо ведення пацієнтів з алергічними захворюваннями під час пандемії COVID-19 (2020)
До 75-річчя професора Пухлика Бориса Михайловича! (2020)
Вітаємо Сергія Вікторовича Зайкова з 60-річчям! (2020)
Вітаємо професора Конопкіну Людмилу Іванівну! (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Mazmanishvili A. S. - Beam and Sector Modes of Electron Fluxes in Cylindrical Magnetic Field of Magnetron Gun, Reshetnyak N. G., Shovkoplyas O. A. (2020)
Bouabdelli M. W. - Theoretical Investigation on Improvement of CIGS-based Solar Cells, Rogti F., Lakhdar N., Maache M. (2020)
Belfar A. - Enhancement of Performance of a-Si:H Solar Cells by Introducing a p-nc-SiOx:H Nanostructure Buffer Layer, Garcia-Loureiro A. J. (2020)
Hamadou A. - Optical Extraction Efficiency for External Cavity Quantum Cascade Lasers (2020)
Buryk І. P. - Numerical Simulation of FinFET Transistors Parameters, Golovnia A. O., Ivashchenko M. M., Odnodvorets L. V. (2020)
Yanuar H. - Numerical Simulation of Temperature and Electric Field Distributions in the Microwave Heating of Petroleum Coke, Kacaribu D., Lazuardi U., Copriady J., Mardhiansyah M. (2020)
Klochko N. P. - Nanostructured ZnO and CuI Thin Films on Poly(Ethylene Terephthalate) Tapes for UV-Shielding Applications, Klepikova K. S., Zhadan D. O., Kopach V. R., Khrypunova I. V., Petrushenko S. I., Dukarov S. V., Lyubov V. M., Khrypunova A. L. (2020)
Ptashchenko F. - Mechanisms of Changing the Conductivity of Porous Silicon in an Ammonia Atmosphere – DFT Modeling (2020)
Chater-Sari E. - Elaboration of Copper Zinc Ferrite Nanoparticles: Application in Catalytic Wet H2O2 Oxidation of Phenol, Zegadi C., Djelloul A., Rodane S., Sellami M., Kameche M., Bettahar N. (2020)
Maache M. - Characterization of Spin Coated Tin Oxide Thin Films for Optoelectronic Applications, Chala A., Devers T. (2020)
Vella Durai S. C. - Investigation on Electrical and Structural Properties of Manganese Dioxide Nanoparticles, Kumar E., Muthuraj D., Bena Jothy V. (2020)
Gulyamov G. - On Temperature Dependence of Longitudinal Electrical Conductivity Oscillations in Narrow-gap Electronic Semiconductors, Erkaboev U. I., Rakhimov R. G., Mirzaev J. I. (2020)
Gentsar P. O. - Influence of Laser Radiation on Optical Properties of High Resistivity CdTe Crystals and Cd1 – xZnxTe Solid Solutions in the Field of the Fundamental Optical Transition E0, Levytskyi S. M. (2020)
Ivashchyshyn F. - Electric Properties of MCM-41 Nanohybrid Encapsulate, Calus D., Pidluzhna A., Chabecki P. (2020)
Kozinets А. V. - Deep Silicon Barrier Structure as Chemical Sensor for Detection of Hydrochloric Acid Salt Solutions, Manilov A. I., Alekseev S. A., Litvinenko S. V., Lysenko V. V., Skryshevsky V. A. (2020)
Kidalov V. V. - ZnO Growth on Macroporous Si Substrates by HF Magnetron Sputtering, Dyadenchuk A. F., Bacherikov Yu. Yu., Rogozin I. V., Kidalov V. V. (2020)
Sergeyev D. - Single Electron Transistor Based on Endohedral Metallofullerenes Me@C60 (Me = Li, Na, K) (2020)
Vadets D. I. - RMS Dynamic Displacements of Atoms and Their Complexes from the Equilibrium Position in Crystals, Garashchenko O. V., Garashchenko V. I., Romaniv O. Y., Fedyshyn Y. I., Forsyuk S. L. (2020)
Rini A. S. - Liquid Phase Deposition of TiO2 Films for Electron Transport Layer of Perovskite Solar Cells, Deraf M. P., Yanuar H., Umar A. A. (2020)
Gevelyuk S. A. - The Radiation Peculiarities of Nanoscale SnO2 in a Porous Matrix, Grinevich V. S., Doycho I. K., Lepikh Y. I., Filevska L. M. (2020)
Kamath R. S. - Modelling Spatial Characteristics of Silicon Solar Cell: Artificial Neural Network Approach, Kamat R. K. (2020)
Kolodka R. S. - Study of Coherent Properties of an Exciton in Semiconductor Quantum Dots, Pundyk I. P., Dmitruk I. (2020)
Zegadi C. - Effect of Fe-incorporation on Structural and Optoelectronic Properties of Spin Coated p/n Type ZnO Thin Films, Adnane M., Chaumont D., Haichour A., Hadj kaddour A., Lounis Z., Ghaffor D. (2020)
Poperenko L. V. - Angular Ellipsometry of Porous Silicon Surface Layers, Rozouvan S. G., Yurgelevych I. V., Lishchuk P. O. (2020)
Sukhodub L. F. - Bioactive Polymer-apatite Coatings with Antimicrobial Properties on Model Titanium Implants, Sukhodub L. B., Kumeda M. O., Denysenko A. P., Kravchenko M. I. (2020)
Tsaregradskaya T. L. - Influence of Constant Magnetic Field on Mechanical Properties and Thermal Stability of the Amorphous Alloys Based on Co, Fe and Ni, Kuryliuk A. M., Ovsiienko I. V., Saenko G. V., Turkov O. V. (2020)
Baghdad Bey A. - Optimization of the Electrical Characteristics of the Au/n-type InN/InP Schottky Diode Based on the Contact Technique of Different Diameters, Talbi A., Berka M., Ducroquet F., Benamara A. (2020)
Tanriverdiyev V. A. - Green Function Method for Ferromagnetic Superlattice Nanotubes (2020)
Zakhvalinskii V. S. - Hopping Conductivity Mechanism in Cd3As2 Films Prepared by Magnetron Sputtering, Pilyuk E. A., Nikulicheva T. B., Ivanchikhin S. V., Yaprintsev M. N., Goncharov I. Yu., Kolesnikov D. A., Morocho A. A., Glukhov О. V. (2020)
Kolkovskyi P. I. - Synthesis and Electrochemical Properties of Mesoporous α-MnO2 for Supercapacitor Applications, Rachiy B. I., Kolkovskyi M. I., Ostafiychuk B. K., Yaremiy I. P., Kotsyubynsky V. O., Ilnitsky R. V. (2020)
Poperenko L. - Third-order Nonlinear Dispersion Properties of Surface Plasmon Resonance in Gold Nanoparticles, Rozouvan S., Staschuk V. (2020)
Ivashchyshyn F. O. - Electroconductive and Polarization Properties of Inorganic-organic MCM-41 Encapsulant, Baryshnikov G. V., Galagan R., Litvin V., Calus D., Shvets R. Ya., Chabecki P., Pokladok N. T. (2020)
Inshyna N. M. - Biosensors: Design, Classification and Application, Chorna I. V., Primova L. O., Hrebenyk L. I., Khyzhnia Y. V. (2020)
Bezdidko O. V. - Electrical Conductivity and Magnetoresistive Properties of Film Alloys Based on Permalloy Fe0.5Ni0.5 and Copper, Shkurdoda Yu. O., Shpetnyi I. O. (2020)
Volkogon V. M. - The Influence of the Phase Composition of the B-N-C System Composite Material on Its Physical-mechanical and Tribological Characteristics, Avramchuk S. K., Kravchuk A. V., Pavlychuk T. V., Antonyuk V. S., Avramchuk K. І. (2020)
Suhendi E. - Model of Tunneling Current on Bilayer Armchair Graphene Nanoribbon Tunnel Field Effect Transistor Using Transfer Matrix Method, Fadhillah M. F., Anjaningsih I., Ulhaq S. D., Fadhillah A., Rusdiana D. (2020)
Marchuk V. Ye. - Investigation of the Electrophysical Influence on the Antiwear Properties of Hydrocarbon Liquids, Kindrachuk M. V., Morozov V. I., Garmash O. M., Dukhota O. I., Fedorchuk S. V., Naumenko N. O. (2020)
Kharchenko N. A. - Calculation of Physicochemical Conditions of the Formation of Protective Coatings Based on Carbides and Nitrides of Chromium, Dehula A. I., Hignjak V. G., Hоvоrun Т. P., Smokovych I. Y. (2020)
Efremenko V. G. - Structural and Phase Elemental Distribution in Pulsed Plasma Coating Deposited with Cemented Carbide Cathode, Chabak Yu. G., Shimizu K., Pastukhova T. V., Espallargas N., Fedun V. I., Zurnadzhy V. I. (2020)
Petchenko O. M. - Analysis of the Dynamic and Structural Characteristics’ Behavior in NaCl Single Crystals Pre-deformed and Х-ray Irradiated, Petchenko G. О., Boiko S. М., Bezugly A. V. (2020)
Вихідні дані (2020)
Титул, зміст (2020)
Пилипенко Ю. І. - Громадянська координація як фактор ефективності надання локальних суспільних благ, Пилипенко Г. М., Алєксєєнко Д. Д. (2020)
Макогін З. Я. - Оцінка торговельної ефективності України з країнами ЄС, Атаманчук З. А. (2020)
Ковальчук Т. Г. - Роль аутсорсингу в забезпеченні конкурентоспроможності країн, Загарій В. К. (2020)
Сімахова А. О. - Глобальний вимір розвитку моделей соціальної економіки (2020)
Петренко К. В. - Особливості розвитку високотехнологічних японських ТНК в умовах глобалізації, Савченко К. Ю. (2020)
Третяк В. П. - Залучення позитивного досвіду роботи кондитерських компаній зарубіжних країн для підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України, Лобода М. О. (2020)
Гринько П. Л. - Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні (2020)
Кузьмін О. Є. - Інноваційна ємність підприємств: методичні положення з аналізування та оцінювання, Жигало О. Ю. (2020)
Крамаренко І. С. - Інфраструктурно-трансформаційні процеси формування та розвитку інвестиційного регіонального потенціалу, Іртищева І. О., Сєнкевич О. Ф., Топчій О. О., Войт Д. С. (2020)
Шабельник Т. В. - Моделювання виникнення світових фінансових криз у системі забезпечення фінансової безпеки країн, Марена Т. В., Шабельник М. М. (2020)
Чаговець Л. О. - Технологія Data Mining у моделюванні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів, Чаговець В. В., Діденко А. С. (2020)
Олешко Т. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку нового ринку електроенергії в Україні, Савельєва Д. О. (2020)
Чечоткін В. В. - Альтернативне кредитування в аграрному секторі економіки України: P2P-кредитування фермерів, Пристемський О. С. (2020)
Миськовець Н. П. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку рибного господарства України (2020)
Петрик В. Л. - Аналіз стану світового ринку цивільної авіації та прогноз його розвитку в умовах нестабільного попиту на авіаперевезення (2020)
Обруч Г. В. - Формування концепції забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах їх цифрової трансформації (2020)
Кулиняк І. Я. - Містичний туризм: сутність і перспективи розвитку у Львівській області, Жигало І. І., Ярмола К. М. (2020)
Дутка Г. Я. - ABC-XYZ-аналіз регіонів України за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі, Савіцька О. П. (2020)
Ільченко Н. Б. - Остання миля для електронної торгівлі: виклики, переваги та майбутнє, Котова М. В. (2020)
Паламарчук В. І. - Внутрішньофірмова політика оплати праці фахівців з безпеки підприємств: технологія формування, Привалова Н. В. (2020)
Романіка Т. К. - Інститут влади як фактор впливу на молодіжне безробіття в Україні (2020)
Ситницький М. В. - Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України (2020)
Краус Н. М. - Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів, Краус К. М., Манжура О. В. (2020)
Дибач І. Л. - Інформаційно-комунікаційні потоки закладів вищої освіти в контексті корпоратизації (2020)
Вахлакова В. В. - Безпекозабезпечувальна діяльність підприємства: зміст, принципи та способи (2020)
Синицина Г. А. - Теоретичні аспекти функціонування підприємств сфери харчування на засадах сталого розвитку, Зубков С. О. (2020)
Данілова Е. І. - Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств (2020)
Мушникова С. А. - Комплексна оцінка рівня безпеки розвитку металургійних підприємств: методичні аспекти (2020)
Проценко В. М. - Розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації (2020)
Деркач Т. В. - Удосконалення статистичного моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщування в Україні, Милашко О. Г. (2020)
Туманов О. О. - Кластерний аналіз використання та розповсюдження Інтернет-технологій у регіонах України (2020)
Tiutiunnykova S. V. - Features of Competition in the Context of Digitalization of the Economy, Riabovol D. A. (2020)
Шевців Л. Ю. - Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності, Мосолова Ю. О. (2020)
Лопін А. О. - Особливості організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу (2020)
Савіцький В. В. - Комплексний механізм економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми (2020)
Верзілова Г. Р. - Облікова інтерпретація витрат на маркетингову діяльність торговельного підприємства (2020)
Тимошенко О. В. - Ефективний розвиток національного ринку цінних паперів як імператив економічного зростання України, Гудима Л. О. (2020)
Богма О. С. - Обґрунтування шляхів оптимізації податкової системи в Україні, Савченко В. І. (2020)
Тучак Т. В. - Напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні, Лінник О. П. (2020)
Коновченко В. В. - Чистий потік бюджетних коштів: методи оцінювання та соціально-економічна значущість (2020)
Бенч Л. Я. - Ринок муніципальних облігацій в Україні: практика та проблематика, Самчук А. А., Давидюк А. С. (2020)
Коровій В. В. - Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів (2020)
Oleksich Z. A. - Analysis of the Global Principles of Personal Income Taxation, Naumenko R. O. (2020)
Маліков В. В. - Алгоритм побудови системи управління фінансами на підприємстві (2020)
Дубина М. В. - Концептуальні підходи до підвищення рівня безпечності банківського платіжного середовища України, Садчикова І. В., Середюк І. О. (2020)
Базілінська О. Я. - Управління рентабельністю підприємств в умовах нестаціонарної економіки, Панченко О. І. (2020)
Жеребило І. В. - Проблеми та перспективи державного фінансування соціальних послуг у світлі сучасних реформ в Україні, Коваль В. М. (2020)
Кизим М. О. - Аналіз діючого порядку обґрунтування тарифів на виробництво, постачання та споживання теплової енергії, Котляров Є. І. (2020)
Крамарев Г. В. - Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності промисловості та її видів економічної діяльності в країні (2020)
Кривдик В. І. - Інструментальне забезпечення технологій управління в системі економічної безпеки підприємств (2020)
Временко Л. В. - Ключові компетенції як основа конкурентоспроможності страхової компанії, Кондратенко Д. В. (2020)
Зайцева Л. О. - Теоретико-методологічні особливості парадигми сталого розвитку компанії (2020)
Skrynkovskyy R. M. - Improving the System of Indicators for Economic and Statistical Determination of Enterprise Efficiency with Regard to Legal Aspects of Management, Zaiats O. S. (2020)
Чобіток В. І. - Стратегічно-цільовий комплекс інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств (2020)
Рекун Г. П. - Основні причини плинності персоналу на підприємствах роздрібної торгівлі України, Філіна К. В. (2020)
Шелюжак І. Г. - Інноваційні методи розвитку персоналу, Тодорюк С. І., Кифяк В. І. (2020)
Мельникова В. А. - Організаційно-методичний механізм оцінки проєктних ризиків підприємств будівельної промисловості (2020)
Притис В. І. - Умови реалізації безпекоорієнтованого управління підприємствами з урахуванням існуючих загроз (2020)
Ковалевська А. В. - Аналіз ринку як передумова вдосконалення процесу іміджбілдінгу підприємства, Шалімова Д. С. (2020)
Штанова А. Л. - Програми лояльності мереж кінотеатрів: досвід застосування (2020)
Пелехатий А. О. - Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження (2020)
Сов'як Є. М. - Вплив електростатичних взаємодій на йонну адсорбцію на контакті розчину електроліту з пористим середовищем (2003)
Болеста І. - Координати симетрії фундаментальнних коливань кристала Ag2CdI4, Попель О., Кулай Т. (2003)
Ваврух М. - Спектральне зображення статистичного оператора і температурних функцій Ґріна, Слободян С. (2003)
Glushkov О. V. - Stark effect and resonances in the ionization continuum for hydrogen atom and Wannier–Mott excitons in a DC electric field, Ambrosov S. V., Fedchuk P. O., Fedchuk O. P. (2003)
Машошіна О. - The threshold current reduction in InGaAsSb structure with strain layers, Лисак В., Сухойванов І. (2003)
Бацевич О. Ф. - Динамічна поведінка бінарної суміші з неконсервативними динамічними змінними, Мpиглод I. М., Pудавський Ю. К., Токаpчук М. В. (2003)
Костробій П. П. - Статистична теорія просторово-обмежених систем заряджених фермі-частинок: II. Функції розподілу, Маркович Б. М. (2003)
Бондарчук О. М. - Ефект обмеження струму в напівпровідниковій кераміці In2O3–SrO, Глот О. Б., Бер Ґ., Вернер Й. (2003)
Савчин В. П. - Електропровідність та ефект Холла шаруватих кристалів In4Se3, Стахіра Й. М., Демків Л. С., Демків Т. М. (2003)
Рубіш В. М. - Здатність до склоутворення і властивості стекол у системі Sb–Se, Штець П. П., Рубіш В. В. (2003)
Shopova D. V. - Novel results about magnetic fluctuation effects near the normal-to-superconducting phase transition in a zero magnetic field, Todorov T. P. (2003)
Лепіх Я. - Фізичні явища у структурах напівпровідник–п'єзоелектрик та можливості створення нового класу пристроїв на їх основі (2003)
Стадник В. Й. - Кристалооптичнe вичення несумірної фази кристалів LiRbSO4, Романюк М. О., Карплюк Л. Т. (2003)
Горб А. М. - Стимульований ультразвуком перенос заряду у квантових ямах GaAs/AlGaAs, Надточій А. Б., Половина О. І., Коротченков O. О. (2003)
Стоділка М. І. - Термалізація випромінювання в сонячних плямах зіткненнями з атомами нейтрального водню для ліній нейтрального заліза (2003)
Тимошенко Р. І. - Погляди на планування розвитку в секторі безпеки та оборони України, Лобко М. М., Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2016)
Гріненко О. І. - Стратегічні рішення керівництва держави у формуванні завдань мобілізаційної підготовки національної економіки, Кутовий О. П., Устименко О. В. (2016)
Голопатюк Л. С. - Запровадження стандартів НАТО в повсякденну діяльність Збройних Сил України в контексті підвищення рівня взаємосумісності зі збройними силами держав – членів Альянсу, Литовченко В. М., Кузьменко В. Ю., Васильєв Ю. Є. (2016)
Загорка О. М. - Застосування нечіткої технології під час вироблення замислу операції (бою): методичний аспект, Корецький А. А., Павліковський А. К. (2016)
Пєвцов Г. В. - Методичний підхід до аналізу інформаційно-психологічної операції противника, Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. (2016)
Семон Б. Й. - Трансзвуковий флатер: від МіГ-25 до SpaceShip Two, Сафронов О. В., Неділько О. М. (2016)
Родіонов С. С. - Підвищення точності пеленгації джерел електромагнітного випромінювання в умовах впливу активних перешкод, Сергієнко В. Д., Пічак О. О. (2016)
Прібилєв Ю. Б. - Математичні моделі системи технічної експлуатації та ремонту комплексів зенітного ракетного озброєння, Опенько П. В. (2016)
Чепков І. Б. - Роль, місце та принципи побудови тилових наземних роботизованих комплексів під час виконання заходів матеріального забезпечення військ у зоні бойових дій, Григор’єв О. П., Беліков В. Т., Ковалішин С. С. (2016)
Кучеров Д. П. - Реконфігурація мультиагентних систем в умовах завад, Козуб А. М., Голенковська Т. І. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського