Зуєвська Н. В. - Вплив виконання елементів струменевої цементації на фізико-механічні характеристики навколишнього ґрунтового масиву, Шайдецька Л. В., Губашова В. Є. (2019)
Коваленко М. А. - Розробка експериментального стенду для дослідження малопотужних машин постійного струму з електромагнітним збудженням, Тимощук О. Л., Самойленко О. О. (2019)
Логвинюк М. О. - Підвищення надійності роботи котла шляхом розподілення теплового навантаження по висоті топки, Новаківський Є. В. (2019)
Іщенко О. С. - Застосування засобів R Studio для аналізу факторів які впливають на енергоспоживання (2019)
Кирик В. В. - Модернізація універсальної розрахункової моделі енергосистеми УРМЕС-2, Халіков В. А. (2019)
Панченко Г. Г. - Огляд стану і перспектив розвитку енергетичного аналізу (2019)
Демчик Я. М. - Оцінки похибки прогнозних моделей та прогнозів спожитої електричної енергії на об’єктах енергетичного ринку, Розен В. П. (2019)
Соколовський П. В. - Аналіз взаємодії віртуальних електричних станцій та активних споживачів у рамках ієрархічної системи при обмеженнях лібералізованих енергоринків (2019)
Мельничук Г. В. - Енергоменеджмент населених пунктів та територій на основі інтелектуальних систем керування електроживленням (2019)
Закладний О. О. - Енергетична ефективність вентильного двигуна (2019)
Барабаш П. О. - Дослідження гідродинаміки при течії плівки рідини вертикальною поверхнею з повздовжнім оребренням, Соломаха А. С., Середа В. В., Совінський М. В. (2019)
Strelkova H. - Indicator-based analysis of preconditions for deployment of innovative solutions for expanding access to electricity in Sub-Saharan countries, Strelkov M., Dango I. (2019)
Weijie Z. - Experimental study of features biogas production by pyrolysis of corn pellets, Varlamov G., Rongfeng S., Suxiang L. (2019)
Remez N. - Estimation of risks for development of naturally technogenic environments, Bronytskyi V. (2019)
Гребенюк Т. В. - Визначення раціонального показника вологості при спалюванні твердих побутових відходів, Тверда О. Я., Репін М. В. (2019)
Погребенник В. Д. - Очищення стічних вод гальванічних виробництв: екологічні та економічні аспекти, Нестер А. А. (2019)
Євсєєва Л. В. - Використання віртуального скринінгу з метою пошуку потенційних противірусних агентів для лікування коронавірусної хвороби COVID-19, Іванов В. В., Карпіна В. Р., Коваленко C. C., Кузнецов І. Е., Лангер Т., Маес Л., Коваленко С. М. (2020)
Gunchenko P. A. - Functionalization of diamantane dimers, Chernish L. V., Tikhonchuk E. Yu., Becker J., Schreiner P. R., Fokin A. A. (2020)
Кліпков А. А. - Синтез поліфтороалкіловмісних піролів як будівельних блоків для отримання фторовмісних алкалоїдів піролідинового ряду, Сорочинський О. Є., Тарасенко К. В., Герус І. І. (2020)
Demchenko S. A. - The synthesis, analgesic and anti-inflammatory activity of 3-(het)aryl-2-(6,7,8,9-tetrahydro-5h-|1,2,4|triazolo|4,3-a|-azepin-3-yl)acrylonitrile derivatives, Fedchenkova Yu. A., Tsigankov S. A., Yadlovskyi О. E., Sukhoveev V. V., Bukhtiarova Т. А., Bobkova L. S., Demchenko A. M. (2020)
Hlazunova T. V. - The synthesis of 3-methyl-6-r-|1,2,4|triazolo|3,4-b|-|1,3,4|-thiadiazole derivatives, Panasenko O. I., Knysh Ye. H. (2020)
Богдан Н. М. - Оптимізація процесу розчинення фосфатних конкрементів нирки людини in vitro, Степанова Д. С., Богза С. Л. (2020)
Ігнатова Т. В. - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей похідних 1,2,4-триазолу, що містять фенетильний замісник у положенні 5, Каплаушенко А. Г., Фролова Ю. С. (2020)
Мерзлікін С. І. - Застосування тонкошарової хроматографії для аналітичної діагностики комбінованих отруєнь прохлорперазином, Кучер Т. В., Степаненко В. І., Погосян О. Г., Голік М. Ю. (2020)
Пам’яті Українця Ігоря Васильовича (2020)
Волинець Ю. О. - Упровадження інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх дошкільних педагогів, Стаднік Н. В. (2020)
Чернишова А. М. - Філософський підхід щодо вивчення проблеми підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії (2020)
Смагіна Т. М. - Карта реалізації компетентнісного потенціалу в освітньому процесі (2020)
Ренькас Б. М. - Формування стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти (2020)
Стаднік Н. В. - Проблема готовності батьків до виховання дітей раннього віку в сучасній педагогічній теорії і практиці, Матушевська О. В. (2020)
Волинець К. І. - Сучасні підходи до формування ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку, Волинець Ю. О., Правдива А. П. (2020)
Товкач І. Є. - Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з батьками щодо формування в дітей основ культури читача (2020)
Кучерявий Р. М. - Методи навчання на заняттях фізичної культури (2020)
Гаращенко Л. В. - Застосування ігрового методу в процесі навчання дітей молодшого дошкільного віку рухових дій, Шіндер І. Д. (2020)
Федів В. І. - Історичний аспект виникнення і поширення кейс-методу, Олар О. І., Бірюкова Т. В. (2020)
Ассанович М. А. - Обоснование психометрической и клинической эффективности методик оценки выраженности нарушения мышления при шизофрении, Демянова Л. В. (2018)
Горгун О. В. - Роль эндогенной интоксикации и уровня сывороточных макро- и микроэлементов при острых экстрапирамидных нарушениях у пациентов с шизофренией, Объедков В. Г. (2018)
Вандыш-Бубко В. В. - Клиническая динамика органического психического расстройства у лиц с коморбидной сердечно-сосудистой патологией (су дебно-психиатрический аспект), Тарасова Г. В. (2018)
Копытов А. В. - Особенности мотивации потребления алкоголя у лиц с алкогольной зависимостью подросткового и молодого возраста, Быченко И. В., Глебко О. П. (2018)
Pоdlubnyi V. - Assessment of biopsychosocial potential in the mental ecology of personality using the psychovaleological index (2018)
Шаповалова Л. А. - Характеристика патологии психической сферы контингента пациентов амбулаторного приема психиатра консультативнодиагностического центра субарктической территории, Шаповалов К. А. (2018)
Заднипряная О. И. - Трансформации психоэмоциональной сферы у инфертильных женщин с акне, Третьякова О. С., Заднипряный И. В. (2018)
Кирпиченко А. А. - Современные проблемы психофармакотерапии депрессий (2018)
Mykhaylov B. - Peculiarities of suicidal activity and antivital experiences in patients with malignant neoplasms, and their psychotherapeutic correction, Vasylyeva G. (2018)
Хомазюк Т. А. - Ментальное здоровье пациентов с сосудистой коморбидной патологией: реальная врачебная практика и инновационные подходы к решению проблемы, Кротова В. Ю., Соя О. В. (2018)
Застрожин М. С. - Оценка влияния CYP2C19*3 на показатели эффективности и безопасности флувоксамина у пациентов с депрессивными расстройствами, коморбидными с алкоголизмом, Антоненко А. П., Гришина Е. А., Рыжикова К. А., Сорокин А. С., Иванов А. В., Кубарев Д. А., Романов А. С., Пирогова А. С., Федорова Т. Ю. (2018)
Раева Т. В. - Задержка речевого развития и эмоциональноповеденческие проблемы у детей раннего возраста. Обзор литературы, Леонова А. В. (2018)
Завязкина Н. В. - К вопросу использования психодиагностических подходов при проведении судебно-психологических экспертиз (2018)
Труфанов Е. А. - Болезнь Альцгеймера: стандарты диагностики и лечения (2018)
Казаковцев Б. А. - Этнок ультуральный аспект эпидемиологии психических болезней, Трущелев С. А. (2018)
Воробей П. А. - Психиатрические и уголовно-правовые вопросы невменяемости, Савченко А. В., Кришевич О. В. (2018)
Кирпиченко А. А. - Юридические и психиатрические аспекты проблемы эвтаназии, Адаскевич С. В. (2018)
Скугаревская Елена Ивановна: к 80-летию со дня рождения (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Bykov Yu. A. - Numerical study of flow irregularity in a new type control section of steam turbine high-pressure module, Rusanov A. V., Shvetsov V. L. (2020)
Matsevytyi Yu. M. - Multiparametric Identification of Several Thermophysical Characteristics by Solving the Internal Inverse Heat Conduction Problem, Hanchyn V. V. (2020)
Avramov K. V. - Non-stationary Response of a Carbon Nanotube-reinforced Composite Conical Shell, Uspenskyi B. V., Sakhno N. H., Biblik I. V. (2020)
Askerov S. A. - Wheeled Vehicle Brake Drum Computation by Fracture Toughness Criteria (2020)
Shevchenko S. S. - Design Improvement of Stuffing Box Seals of Centrifugal Pump Shafts, Based on the Study of the Sealing Mechanism Physical Model (2020)
Hil M. I. - Construction of both Geometric Relationships of Ellipses and Parabola-bounded Regions in Geometric Placement Problems, Patsuk V. M. (2020)
Stoian Yu. H. - Methodology to Solve Optimal Placement Problems for 3D Objects, Chuhai A. M. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Вовченко О. - Вплив емоційного інтелектуна саморегуляцію агресивної поведінки підлітківіз порушеннями розумового розвитку (2020)
Zaviazkina N. - Features of Criminal Behaviorof Persons with Mental Disorders, which Were Foundto Be Limited Sane (2020)
Іванеко Ю. - Дистанційне навчання як засіб розвитку самоорганізації студентів (2020)
Ivashkevych E. - Psychological Ways of the Development of Intercultural Competence of Pupils in the Field of "Foreign Language Education" (accordingto the Experience of Education in Foreign Countries), Hudyma O. (2020)
Ivashkevych E. - Psychological Aspects of Comics as the Paraliterary Genres, Komarnitska L. (2020)
Кириченко Т. - Особистісні смисли у висловлюваннях дітей дошкільного віку (2020)
Кіпаренко О. - Сенсорна інтеграція як методкорекції розладів у дітей (2020)
Комплієнко І. - Неповна сім'я як чинник вживання старшокласниками психоактивних речовин (2020)
Круглова Н. - Теоретичні засади дослідженнясутності депресії та депресивних станіві їх психологічних проявів (2020)
Медведськая Е. - Параметры креативности у взрослых активных web-пользователей (2020)
Mykhalchuk N. - Psychological Principles of Learner's Autonomy, Onufriieva L. (2020)
Петровська І. - Соціально-психологічні чинникистановлення громадянської ідентичності особистості (2020)
Тавровецька Н. - Взаємозв'язок професійноговигорання педагогів з особливостями ціннісно-смисловоїсфери і життєвої позиції (2020)
Терновик Н. - Художня літератураяк засіб формування підлітка як суб'єкта пізнавальної діяльності, Сімко А. (2020)
Туркова Д. - Тріадні взаємовідносини в родиніу контексті розвитку тілесного Я (2020)
Хупавцева Н. - Вплив особистісних чинниківна процес фасилітативної взаємодії (2020)
Шебанова В. - Особливості соціодемографічного "портрета" осіб, які шукають шлюбного партнерав інтернет-мережi (2020)
Штепа О. - Психологічні ресурси самовіднайденняособистості у граничних ситуаціях буття (2020)
Вихідні дані (2020)
Бойко Е. О. - Оценка регуляторно-адаптивного статуса организма при лечении генерализованного тревожного расстройства, Ложникова Л. Е., Зайцева О. Г., Александрова Л. А. (2018)
Авин А. И. - К вопросу о психологических механизмах шизофрении (2018)
Кушнир А. Н. - Социальное функционирование общественно опасных больных в состоянии шизофренического дефекта и подходы к его коррекции (2018)
Макушкина О. А. - Организация комплекса превентивных мер на современном этапе в судебной психиатрии (2018)
Исмайлова Дж. Ф. - Сравнительное изучение потребностей пациентов с шизофренией, получающих помощь в амбулаторных и стационарных учреждениях в Азербайджане, Расулов А. Р., Кафаров Т. А. (2018)
Мелёхин А. И. - Индивидуальные траектории субъективного возраста гериатрических пациентов и их взаимосвязи с качеством сна (2018)
Разуванов А. И. - Влияние психологических барьеров на реализацию трудового потенциала пациентов с имплантированными суставами нижних конечностей, Емельянцева Т. А., Шнигир А. А. (2018)
Заднипряная О. И. - Психологический и социальный эффект влияния акне на качество жизни инфертильных женщин, Третьякова О. С., Заднипряный И. В. (2018)
Захаренко Н. Ф. - Психические нарушения при синдроме хронической тазовой боли, вызванной эндометриозом. Междисциплинарные подходы в диагностике и лечении, Пилягина Г. Я., Педаченко Н. Ю., Косей Н. В., Прима И. В. (2018)
Марута Н. А. - Продромальный период психоза: клиникопсихопатологические и патопсихологические закономерности формирования, критерии диагностики и принципы раннего вмешательства, Билоус В. С. (2018)
Застрожин М. С. - Связь профиля эффективности и безопасности бромдигидрохлорфенилбензодиазепина с полиморфизмом CYP2C19*3 у пациентов с тревожными расстройствами, коморбидными с алкогольной зависимостью, Сейфуллаева Л. И., Мустафина В. Р., Гришина Е. А., Рыжикова К. А., Сорокин А. С., Романов А. С., Галактионова Т. Е., Барна И. В., Власовских Р. В. (2018)
Линский И. В. - Когнитивные нарушения после инсульта. Новые возможности лечения, Мищенко Т. С., Мищенко В. Н., Черненко И. И., Здесенко И. В. (2018)
Маркозова Л. М. - Динамика когнитивных функций, психопатологических проявлений и показателей качества жизни у лиц с алкогольной зависимостью под влиянием препарата Когнум-500, Васильева О. А., Лесная Н. Н. (2018)
Бойко С. Л. - Психометрическая характеристика методов диагностики нарушений когнитивных функций. Обзор (2018)
Шамрей В. К. - Современные стратегии психотерапевтической коррекции посттравматических стрессовых расстройств у военнослужащих, Курасов Е. С., Марченко А. А., Нечипоренко В. В., Колчев А. И. (2018)
Цидик Л. И. - Оценка диагностических характеристик шкалы тревожных переживаний опросника невротических расстройств на основе метрической системы Раша, Ассанович М. А. (2018)
Панько Т. В. - Интегративная система психотерапии рекуррентных депрессивных расстройств, Семикина Е. Е., Федченко В. Ю., Каленская Г. Ю., Марута О. С. (2018)
Макушкина О. А. - Роль семьи в формировании и профилактике общественно опасного поведения лиц с психическими расстройствами, Панченко Е. А., Кулыгина М. А. (2018)
Мисюра А. Н. - Личностные факторы, снижающие качество жизни подростков с первичной артериальной гипертензией, Хайтович Н. В. (2018)
Корнацкий В. М. - Влияние нарушений психического здоровья и наличие стрессового состояния у амбулаторного пациента на течение заболеваний, Михальчук В. Н., Дяченко Л. А. (2018)
Копытов А. В. - Особенности копинг-стратегий и их формирования у лиц, страдающих алкогольной зависимостью (2018)
Животовская Л. В. - Характеристика аффективных нарушений у пациентов с запойными состояниями при алкогольной зависимости с учетом биоритмологического статуса, Борисенко В. В., Скрипников А. Н., Сонник Г. Т. (2018)
Празднова В. А. - Монотематический полимодальный подход в психотерапии средствами искусства пациентов с шизофренией и расстройствами шизофренического спектра, Зеленкова Т. В. (2018)
Тукаев Р. Дж. - Синтетическая модель личности в психотерапии (2018)
Кулеш С. Д. - Персистирующее постурально-перцептивное головокружение: новый синдром на стыке дисциплин. Обзор литературы (2018)
Поткин С. Г. - Арипипразол, атипичный антипсихотик с новым механизмом действия, и рисперидон в сравнении с плацебо у больных шизофренией и шизоаффективным расстройством, Саха A. Р., Куява M. Дж., Карсон У. Х., Али M., Сток Э., Стрингфеллоу Дж., Ингенито Г., Мардер С. Р. (2018)
Застрожин М. С. - Связь профиля эффективности и безопасности бромдигидрохлорфенилбензодиазепина с полиморфизмом CYP2C19*2 у пациентов с тревожными расстройствами, коморбидными с алкогольной зависимостью, Гришина Е. А., Скрябин В. Ю., Галактионова Т. Е., Барна И. В., Вдовина М. Н., Мацкевич В.А., Пахомов С. Р., Савченко Л. Д., Брюн Е. А. (2018)
Безчасный К. В. - Клинические взгляды С. С. Корсакова с позиции системных представлений о душевных заболеваниях (2018)
Наталия Константиновна Григорьева. К 80-летию со дня рождения (2018)
Буряченко С. В. - Дослідження епізоотичної ситуації мінливості вірусу грипу A субтипів H1N1 та H7N9 на території України, Стегній Б. Т. (2019)
Вовкогон А. Г. - Деякі показники вуглеводневого обміну в організмі мишей за дії модифікованого пектину (2019)
Гончаров С. Л. - Асоціація еустронгілідозу з іншими паразитарними інвазіями хижих риб природних водойм півдня України (2019)
Іваницька А. І. - Вплив сполук силіцію на вміст мінеральних елементів у тканинах організму кролів, Лесик Я. В., Денис Г. Г. (2019)
Котик Б. - Вплив етилтіосульфанілату та Хрому(VI) на стан про/антиоксидантної системи в крові щурів, Іскра Р., Сушко Сушко, О. Слівінська О., Климець Г., Бучко О., Пилипець А., Приймич В. (2019)
Кузьміна Н. - Ізоформи супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів бугаїв, Остапів Д. (2019)
Лесик Я. В. - Резистентність організму кролів за впливу різних кількостей цинку цитрату та його поєднання з цитратами кобальту і хрому, Лучка І. В., Босаневич Н. О., Денис Г. Г., Грабовська О. С. (2019)
Lobachova I. V. - The addition of stimulation scheme with anti-esterase substances improves the ewe lambing rate, Yakovchuk V. S. (2019)
Martyshuk T. V. - Morphological and biochemical indices of piglets' blood under the action of feed additive "Butaselmevit-plus”, Gutyj B. V., Vishchur O. I. (2019)
Mudroň P. - Effects of tetracycline injection on blood calcium and ruminal activity in sheep (2019)
Suprovych T. M. - Relationship between alleles of gene BoLA-DRB3 and somatic cells amount in milk of Ukrainian black-and-white dairy breed, Vishchur O. I., Suprovych M. P., Chepurna V. A. (2019)
Чабаненко О. О. - Вплив децилсульфату натрію та хлорпромазину на постгіпертонічний шок еритроцитів ссавців, Єршова Н. А., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2019)
Наші ювіляри (2019)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2019)
Реклама (2019)
Труш А. О. - Механизмы государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения в условиях реформирования отрасли: современное состояние, перспективы развития и зарубежный опыт для Украины, Лермонтова Ю. А., Федак Б. С. (2018)
Хмара Н. В. - Атрибутивный стиль у лиц, страдающих шизофренией. Инструменты оценки, Скугаревский О. А. (2018)
Aldahadha B. - The eff ectiveness of self-hypnosis training in reducing depression and insomnia (2018)
Gerasimenko L. - Psychosocial aspects of adjustment disorders in women (2018)
Марута Н. А. - Клинико-психопатологические особенности пациентов с суицидальным поведением при смешанной форме деменции, Потапов А. А., Мудренко И. Г., Сотников Д. Д., Лычко В. С. (2018)
Pshuk N. - Family support resource and quality of life in family caregivers of patients with endogenous mental disorders, Kaminska A. (2018)
Шубина С. Н. - Динамическая изменчивость синдрома анорексии. Описание случая, Скугаревский О. А., Мельгуй С. Л. (2018)
Svistilnik R. - Family case of obsessive-compulsive disorder of severe course with the presence of monozygotic twins in the family, Moskovko G. (2018)
Жилка Н. Я. - Особенности деонтологической психологии в акушерстве и гинекологии (2018)
Краснова П. В. - Детская и подростковая психиатрия (обзор) (2018)
Исмаилова Дж. - Анализ потребности в поддерживающей терапии у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами, находящихся в ремиссии (2018)
Павличенко А. В. - Поддерживающая антипсихотическая терапия в ремиссии: перевешивают ли риски преимущества? (2018)
Айзберг О. Р. - Психиатрия в годы нацизма как предмет публичного обсуждения – выставка и открытие памятника, Браточкин А. В. (2018)
Завгородня В. А. - Вплив різних рівнів CO2 на гемодинаміку.Аналітичний огляд літератури (2019)
Карпенко В. П. - Агроекологічні перспективи використання багаторічних злаків у світі та Україні, Кравець І. С., Адаменко Д. М., Сухомуд О. Г. (2019)
Коваленко С. О. - Вікові особливості формування просторово-часової орієнтації у осіб з різним рівнем фізичної активності, Артеменко Б. О., Харченко Т. Г. (2019)
Мінаєв Б. П. - Хвильова структура гемодинамічних показників в осіб із різним вихідним рівнем серцевого викиду та кровонаповнення органів грудної клітки, Коваленко С. О., Кудій Л. І., Рибалко А. В. (2019)
Лавріненко К. В. - Знахідки гадюки степової в Черкаській області, Зіненко О. І., Гаврилюк М. Н. (2019)
Осипенко В. В. - Адаптація інвазійного виду Solidago canadensis L. в урбоекосистемі м. Черкаси, Ларіонов М. С. (2019)
Приходько В. О. - Еколого-біологічні основи підбору компонентів для змішаних посівів кормових культур, Полторецький С. П., Білоножко В. Я. (2019)
Sergeeva L. E. - Cadmium ions in cell selection for obtaining wheat cell forms tolerant to water stress, Bronnikova L. I. (2019)
Шпанюк В. В. - Фізична працездатність та її зв'язок з індивідуально-типологічними властивостями центральної нервової системи, Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Хоменко С. М., Кожемяко Т. В., Боєчко Ф. Ф. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Лизогуб В. С. - Життєвий і творчий шлях Федора Федоровича Боєчка, Дерій С. І., Гаврилюк М. Н. (2019)
Безкопильна С. В. - Вікові особливості формування резервних можливостей розумової діяльності у дітей, підлітків та юнаків (2019)
Завгородня В. А. - Взаємодія моделі міоглобіну з лігандами газообміну, Коваленко С. О., Мінаєв Б. П. (2019)
Загайкан Ю. В. - Вплив сенсорної депривації на властивості нервової системи, Спринь О. Б. (2019)
Ілюха Л. М. - Електроенцефалографія нюхових структур мозку ссавців в процесі сприйняття та аналізу запахової інформації (2019)
Куценко Т. В. - Реакції серцево-судинної системи під час виконання комбінованого тесту Струпа учасниками операції об’єднаних сил (АТО), Погребна А. В., Насєдкін Д. Б., Лоза В. М., Пампуха І. В., Макарчук М. Ю. (2019)
Макаренко М. В. - Обгрунтування структури і класифікації властивостей нервової системи, Лизогуб В. С. (2019)
Пеньковська Л. В. - Морфометричні ознаки Convallaria majalis L. (Convallariaceae) у різних фітоценозах Шосткинського геоботанічного району Сумської області (2019)
Редька І. В. - Автономна нервова регуляція у дівчат-підлітків з набутими зоровими дисфункціями (2019)
Рибалко А. В. - Вплив сенсорних подразників на функціональний стан організму, Кудій Л. І. (2019)
Свєтлова О. Д. - Біологічні основи наповнюваності груп школярів для занять фізичною культурою (2019)
Філімонова Н. Б. - Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців з черепно-мозковими травмами під час тестування візуальної оперативної пам’яті на складні стимули, Макарчук М. Ю., Зима І. Г., Кальниш В. В., Чебуркова А. Ф., Торгало Є. О. (2019)
Лизогуб В. С. - Світлої пам’яті професора Миколи Макаренка, Коваленко С. О., Харченко Д. М. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Гаврилюк М. Н. - До 75-річчя від дня народження та 55 років наукової діяльності доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України – Бориса Пилиповича Мінаєва, Лизогуб В. С., Карауш-Кармазін Н. М., Панченко О. О., Мінаєва В. О. (2018)
Андреюк Н. Л. - Вплив кутового та лінійного вестибулярного навантаження на кровоносну систему фехтувальників різних вікових групп (2018)
Артеменко Б. О. - Зв’язок функціональної рухливості нервових процесів з успішністю ігрової діяльності волейболістів високої кваліфікації (2018)
Bezkopylna S. V. - The peculiarities of the vegetative regulation of the heart rhythm in processing different modality and speed information of presenting irritators, Palabijik А. А., Candiba P. O. (2018)
Борисенко М. М. - Молюски роду Dreissena (Mollusca: Bivalvia) в перифітонних угрупованнях берегозахисних споруд у нижньому б’єфі Канівської ГЕС, Лукашов Д. В. (2018)
Гаврилюк М. Н. - Гніздування мартина жовтоногого біля Кременчуцьої ГЕС, Ілюха О. В. (2018)
Завгородня В. А. - Вплив гіпервентиляції на динаміку рівня карбон (IV) оксиду в альвеолярному повітрі, Коваленко С. О., Кудій Л. І. (2018)
Імас Є. В. - Організація та ефективність танцювально-оздоровчих занять зі студентками в спортивному навчальному відділенні, Пастухова В. А., Клименко Г. В., Філіппов М. М. (2018)
Ковтун М. Ф. - Мінливість, змінюваність, еволюція (2018)
Межжерін С. В. - Криптичний характер морфометричної мінливості у диплоїдно-поліплоїдному угрупованні щипівок (Сypriniformes, Cobitidae, cobitis) нижнього Дунаю, Гхазалі М. А., Павленко Л. І., Салій Т. В., Циба А. О. (2018)
Міщенко В. С - Зміна реактивності системи дихання під впливом стомлення в процесі тривалого напруженого фізичного навантаження, Лисенко О. М. (2018)
Муквич В. В. - Зміни біоелектричної активності трофотропної зони гіпоталамусу щурів з віком, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2018)
Химин М. В. - Хребетні тварини Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" (2018)
Чумаченко О. Ю. - Вплив червоного шламу на порушення структурно-функціональної організації щитоподібної залози, Рожков І. М., Редька О. Г. (2018)
Гаврилюк М. Н. - До 100-річчя від дня народження Олександра Микитовича Дудника (1918-2001), Дерій С. І. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Дмитрук Ю. Г. - Сучасний стан чагарникових угруповань аридно-степової підзони північного-західного Причорномор’я (2017)
Ilyin V. N. - Training of the athletes with use of hypoxic conditions, Filippov M. M., Pastukhovа V. A., Sosnovskiy V. V. (2017)
Левадянська Ю. А. - Зміни напруження кисню в печінці та її жовчосекреторної функції, зумовлені попередником сірководню L-цистеїном, Решетнік Є. М., Весельський С. П., Янчук П. І. (2017)
Ліманська Н. В. - Здатність Escherichia coli до прикріплення на поверхнях рослин і конкурентної адгезії з представником ендофітної мікробіоти Alcaligenes faecalis, Маринова І. І., Коротаєва Н. В., Кручанова А. В., Галкін М. Б. (2017)
Луценко О. І. - Функціональний стан серцево-судинної системи у жінок з різним рівнем вегетативного тонусу, Коваленко С. О. (2017)
Міщенко В. С. - Психофізіологічний стан висококваліфікованих спортсменів з різним рівнем нейродинамічних функцій, Коробейнікова Л. Г., Коробейніков Г. В. (2017)
Орлик Н. А. - Динаміка фізичної працездатності дівчат 17 - 22 років впродовж оваріально-менструального циклу, Босенко А. І., Филипцова К. А. (2017)
Yildirim A. K. - Тhe investigation of effects of endurance exercises on total oxidant and total antioxidant status parameters in the rat liver with experimental thyroid dysfunction, Palabiyik A. A. (2017)
Татаренко М. С. - Функціональне значення невізуальних рухів очей людини при виконанні вербальних завдань, Данилов С. А., Макарчук М. Ю. (2017)
Топчій М. С. - Факторна структура функціональних можливостей юнаків 17 - 21 років, Босенко А. І., Дишель Г. О. (2017)
Фареній І. А. - З історії українських назв птахів: сучасні болотяна, чорна та блакитна синиці в минулому (2017)
Шевчик В. Л. - Поширення та ценотичні особливості Allium ursinum l. на лівобережжі Черкаської області, Спрягайло О. В., Спрягайло О. А., Ширяєва Д. В. (2017)
Макаренко М. В. - 6-та Всеукраїнська науково-практична конференція "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність", 20 - 22 вересня, 2017 р., м. Черкаси, Коваленко С. О., Лизогуб В. С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрусяк В. В. - Електроенцефалографічні кореляти засвоєння інформації при читанні тексту з паперових та електронних носіїв, Кравченко В. І. (2017)
Босенко А. І. - Стан механізмів регуляції серцевого ритму студентів молодших курсів факультету фізичного виховання при виконанні дозованого фізичного навантаження за замкнутим циклом, Топчій М. С. (2017)
Коваленко С. О. - Відтворюваність характеристик коливань частоти серцевих скорочень та ударного об’єму крові у чоловіків, Мінаєв Б. П., Кудій Л. І., Андрощук О. І., Завгородня В. А. (2017)
Кожемяко Т. В. - Індивідуальні нейрофізіологічні та вегетативні механізми переробки інформації особами з різною функціональною рухливістю нервових процесів (2017)
Конограй В. А. - Екологічний менеджмент території Кременчуцького водосховища в системі оптимізації її рослинного покриву (2017)
Куценко Т. В. - Міжпівкульне перенесення інформації при виконанні складного тесту Струпа із залученням просторової ознаки у правшів і лівшів (2017)
Лизогуб В. С. - Функціональна реорганізація зоровомоторних реакцій різного ступеня складності в осіб з депривацією слуху, Макарчук М. Ю., Юхименко Л. І., Зганяйко І. Ф., Коваль Ю. В., Харченко Д. М. (2017)
Лисенко О. М. - Критерії оцінки функціонального потенціалу спортсменів з різним стажем спортивної підготовки, Горенко З. А., Ковельська А. В., Тайболіна Л. О., Очеретько Б. Є, Федорчук С. В., Колосова О. В., Халявка Т. О. (2017)
Макаренко М. В. - Типологічні властивості вищих відділів центральної нервової системи і успішність льотного навчання, Савицький В. Л., Лизогуб В. С. (2017)
Назаренко Н. В. - Вміст рутину в чайній продукції та його вплив на здоров’я людини (2017)
Полторецький С. П. - Агроекологічні умови формування врожайності та якості насіння проса, Білоножко В. Я., Полторецька Н. М. (2017)
Rybalko A. V. - Еffect of different modes of ophthalmic photo-stimulation on functional state of cardiovascular system (2017)
Svietlova O. D. - Synthesizing of discriminant models to assess the health of children depending on morphofunctional parameters of body (2017)
Сосновський В. В. - Адаптація організму людини до гіпоксії, Пастухова В. А. (2017)
Холодков О. В. - Онтогенетична структура популяцій Аllium ursinum l. на території Сумського геоботанічного округу (2017)
Шакало О. Б. - Дослідження стану надниркових залоз щурів хворих на карциносаркому Уокера W-256, Спринь О. Б. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Макаренко Н. В. - К 80-летию Шафрана Леонида Моисеевича, Лизогуб В. С. (2016)
Бондаренко М. П. - ЕЕГ- кореляти аналізу інформації при проходженні емоційного Струп тесту на фоні пред’явлення зображень IAPS, Кравченко В. І., Бондаренко О. В., Макарчук М. Ю. (2016)
Борецький Г. Г. - Особливості ультраструктурних змін кортикотропних клітин аденогіпофізу за умов тривалої дії червоного шламу, Рожков І. М. (2016)
Воробйов Є. О. - Синтаксономія евтрофних пухнастоберезових боліт у басейні нижньої Сули, Смоляр Н. О., Смаглюк О. Ю., Соломаха В. А. (2016)
Завгородня В. А. - Вплив дихання на коливання тривалості інтервалу R-R та серцевого викиду, Коваленко С. О., Рибалко А. В., Токар С. І. (2016)
Коваленко І. М. - Віталітетна структура популяцій вегетативно-рухомих рослин в лісових екосистемах (2016)
Колосова О. В. - Взаємозв’язок змін H-рефлексу камбаловидного м’язу людини, викликаних стомленням, та рівня адаптації до фізичного навантаження (2016)
Конограй В. А. - Еколого-ценотичний аналіз флори території Кременчуцького водосховища (2016)
Лисенко О. М. - Зміни кінетичних характеристик реакцій кардіореспіраторної системи при напруженому фізичному навантаженні під впливом втоми (2016)
Охрей А. Г. - Виконання тесту Струпа з визначенням просторової локалізації стимулів музикантами та немузикантами, Куценко Т. В., Макарчук М. Ю. (2016)
Скляр М. Ю. - Укріплення структурних елементів екомережі східної частини Новгород-Сіверського Полісся за рахунок створення нових природно-заповідних об’єктів, Скляр Ю. Л. (2016)
Тавокіна Л. В. - Цитогенетична діагностика хромосомних аномалій за участю Y хромосоми, Бровко А. О., Баронова О. В., Москаленко О. П., Горовенко Н. Г. (2016)
Фареній І. А. - Гніздування чорної синиці (Parus ater) у штучних гніздівлях біля села Сокирне на Черкащині (2016)
Холодков О. В. - Онтогенетична структура популяцій Сorydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. на території Cумського геоботанічного округу (2016)
Черненко-Курагіна Н. П. - Фізіологічні характеристики розумової діяльності людей з різними індивідуально-типологічними властивостями вищої нервової діяльності при низькому темпі переробки інформації (2016)
Lyzogub V. S. - Features of evoked brain activity neurodynamics under conditions of differentiating visual stimuli in people with hearing deprivation, Yukhymenko L. I., Khomenko S. M. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Макаренко М. В. - Володимир Сергійович Лизогуб - до 70–річчя з дня народження (2016)
Борецький Г. Г. - Морфофункціональний стан надниркових залоз за умов тривалої дії червоного шламу, Рожков І. М. (2016)
Боровець О. В. - Співвідношення ліпідів у жовчі самців щурів при дії естрону, Решетнік Є. М., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2016)
Гончаревський C. О. - Температура репрезентативних зон грудного відділу вегетативної нервової системи, як показник функціонального стану організму людини, Макарчук М. Ю., Мартинюк В. С. (2016)
Ілюха Л. М. - Швидкохвильові та повiльнохвильові складові електричної активності нюхових луковиць (2016)
Колосова О. В. - Модуляція H-рефлексу камбаловидного м’язу людини, пов’язана зі стомленням, за умов кондиціонуючої стимуляції іпсілатерального загального малогомілкового нерву (2016)
Конограй В. А. - Синтаксономія рослинності класу Phragmitо-magno-сaricetea Кременчуцького водосховища (2016)
Корженевська О. Р. - Оцінка психофізіологічного стану й функціонування серцево-судинної системи працівників локомотивних бригад наприкінці робочої зміни, Кофан І. М., Севериновська О. В. (2016)
Коробейнікова Л. Г. - Розподіл нейродинамічних показників у висококваліфікованих спортсменів за допомогою кластерного аналізу, Коробейніков Г. В., Міщенко В. С. (2016)
Khomych V. V. - Species diversity of hydrobionts communities in Steblivske reservoir at the Ross river (2016)
Ляшевич А. М. - Вплив корвітину на вміст жовчних кислот у жовчі щурів з викликаною доксицикліном гіперхолестеринемією, Решетнік Є. М., Колбасинська В. М., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2016)
Новак В. В. - Біологія та сучасний статус дроздів (Turdus) у селах Подільського Побужжя (2016)
Смаглюк О. Ю. - Класифікація листяних угруповань класу Robinietea jurko ex hadac et sofron 1980 басейну нижньої Сули (2016)
Тихонова О. М. - Популяційний аналіз та його використання у процесі регулювання забур’яненості агрофітоценозів, Скляр В. Г., Коровякова Т. О. (2016)
Тукаєв С. В. - Електродермальні потенціали в біологічно активних зонах шкіри як показники реакції на негативні телевізійні новини за умов різного вихідного рівня емоційного вигорання у студентів, Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Герасько Т. І., Зима І. Г., Зайченко О. М., Гаврилець Ю. Д., Різун В. В., Богданов В. Б., Горго Ю. П. (2016)
Чернуха І. С. - Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів, Решетнік Є. М., Нурищенко Н. Є., Весельський С. П. (2016)
Юхименко Л. И. - Сердечный ритм у лиц с депривацией слуха при переработке зрительной информации, Лизогуб В. С., Хоменко С. Н. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Гаврилюк М. Н. - Самарський Сергій Левкович (1915-1998) – до сторіччя від дня народження, Митяй І. С., Стригунов В. І. (2015)
Андрієнко О. Д. - Сучасні тенденції впорядкування системи роду Aamelanchier Medik, Опалко О. А., Опалко А. І. (2015)
Білоножко В. Я. - Оцінка підходів до управління агроекосистемами і фітосанітарним станом посівів з метою збереження біорізноманіття в агроландшафтах, Дерій С. І., Полторецький С. П., Полторецька Н. М. (2015)
Боєчко Ф. Ф. - Стан гуморального імунітету за умов додаткової вітамінізації, Боєчко Л. О., Єремеєва Н. Ф., Шмиголь І. В. (2015)
Васенко А. Г. - Анализ изменчивости структурных и функциональных показателей фитопланктона низовий Дуная и его дельты в пределах Украины, Верниченко А. А., Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М. Л., Миланич А. Ю., Пристинская А. С. (2015)
Гаврилюк М. Н. - Видовий склад та чисельність соколоподібних в агроландшафтах Середнього Придніпров’я в зимові періоди 2011-2014 рр., Ілюха О. В., Борисенко М. М. (2015)
Ганаба Д. В. - Пилове навантаження на деревні насадження міста Хмельницького (2015)
Грицай Н. Б. - Дендрофлора рівненського парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка (2015)
Киричук Г. Є. - Особливості вуглеводного обміну в організмі Lymnaea stagnalis за дії трематодної інвазії (2015)
Коробейнікова Л. Г. - Вікові особливості психофізіологічного стану у елітних спортсменів, Заповітряна О. Б., Мищенко В. С. (2015)
Рубановська Н. В. - Дослідження роду Allium на території Західного Поділля, Любінська Л. Г. (2015)
Сагайдак Г. Д. - Електрична активність головного мозку людини під час тестування математичного інтелекту за субтестом "арифметичні задачі" тесту структури інтелекту Амтхауера, Філімонова Н. Б., Зима І. Г. (2015)
Смаглюк О. Ю. - Флористична класифікація мезофільних широколистяних лісів союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em Oberd. 1953 у басейні нижньої течії річки Сули, Соломаха В. А. (2015)
Соколенко В. Л. - Вплив факторів стресової природи на показники імунної системи, Соколенко С. В. (2015)
Спрягайло О. В. - Раритети культивованої дендрофлори Середнього Подніпров’я (2015)
Трохимчук І. М. - Лісорозведення на радіаційно забрудненій території (2015)
Устименко П. М. - Лісова раритетна ценорізноманітність України: національний аспект охорони, Дубина Д. В. (2015)
Чекман М. В. - Історичні аспекти дослідження роду Phalacroloma cass. (Asteraceae) (2015)
Стригунов В. І. - Орнітофауна рослинних угрупувань Великобурімського лісництва, Смаглюк О. Ю. (2015)
Вихідні дані (2015)
Салах А. - Участь гістаміну в регуляції жовчосекреторної функції, кровообігу і тканинного дихання печінки, Янчук П. І., Решетник Є. М., Весельський С. П., Комаренко В. І., Левадянська Ю. А., Бондзик О. В., Тєрєхов А. А. (2015)
Горенко З. А. - Особливості якісного складу жовчі щурів в різні терміни перебігу експериментального хронічного некротичного панкреатиту, Грінченко О. А., Весельський С. П. (2015)
Гречуха С. В. - Реактивність центральної гемодинаміки при диханні з опором у представників різних циклічних видів спорту, Коваленко С. О., Безкопильний О. О., Гаценко В. П. (2015)
Грінченко О. А. - Зміни спектру вільних амінокислот шлункового соку при експериментальному хронічному некротичному панкреатиті, Весельський С. П., Горенко З. А. (2015)
Дроздовська С. Б. - Експресія гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) у тромбоцитах і моноцитах при адаптації до фізичних навантажень (2015)
Колодочка Л. А. - К видовому составу клещей−фитосейид (Parasitiformes: Phytoseiidae) Донецкой области, Бондарев В. Ю. (2015)
Конограй В. А. - Синтаксономія рудеральної рослинності (клас Artemisietea vulgaris) території Кременчуцького водосховища, Осипенко В. В. (2015)
Коробейніков Г. В. - Статеві особливості нейродинамічних функцій у елітних спортсменів, Коробейнікова Л. Г., Ричок Т. М. (2015)
Коровякова Т. О. - Періодизація онтогенезу Stenactis (Phalacroloma) annua та вивчення онтогенетичної структури популяцій в умовах господарського користування заплавними луками, Тихонова О. М. (2015)
Куценко Т. В. - Вплив метеорологічних факторів на показники організму дітей різного віку (2015)
Лизогуб В. С. - Електрофізіологічні характеристики Р300 та функціональна організація складних слухомоторних реакцій у підлітків, Кожемяко Т. В., Юхименко Л. І., Хоменко С. М. (2015)
Миколайчук В. Г. - Морфологія суцвіть, особливості цвітіння і плодоношення рослин Trifolium Rubens L. (Fabaceae) різних років вегетації у національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України (2015)
Редька І. В. - Зміни нелінійної динаміки електричної активності головного мозку дівчаток при зорових дисфункціях, Майоров О. Ю. (2015)
Ровний А. С. - Динаміка серцевої діяльності студентів під час екзаменаційної сесії (2015)
Скляр Ю. Л. - Віталітетна структура ценопопуляцій Trapa natans L. s. l.. в національному природному парку "Деснянсько-Старогутський" (2015)
Фареній І. А. - До питання про гніздування болотяної гаїчки (Parus Palustris) у штучних гніздівлях (2015)
Федонюк Л. Я. - Морфологія передсердно-шлуночкових клапанів серця у дітей грудного віку та особливості будови сухожилкових струн в нормі, Пентелейчук Н. П. (2015)
Федорчук І. В. - Систематичний аналіз досліджених видів макрофітів-індикаторів основних водотоків національного природного парку "Подільські Товтри”, Козак М. І. (2015)
Холодов С. А. - Морфофункціональні особливості порушень сили мязів нижніх кінцівок у дітей з ДЦП з різним рівнем локомоторних можливостей (2015)
Korobeynikov G. V. - Aging peculiarities of stress resistance in elite athletes, Korobeinikova L. G., Richok T. M., Mischenko V. S. (2015)
Kuzemko A. A. - Plants from the international red lists in the collection of herbaceous perennials of the National dendrological park "Sofiyivka” NAS of Ukraine, Didenko I. P., Shvets T. A., Goncharuk L. L., Chikov I. V., Chekanov M. M. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Галкін О. Ю. - Оптимізація та інтенсифікація синтезу кон'югатів білок-білок та білок-гаптен для високочутливих методів імуноаналізу, Метальнікова Н. П., Горго Ю. П. (2014)
Гордій Н. М. - Екологічні групи булавовусих лускокрилих (Lepidoptera, Rhopalocera) Кам'янецького Придністров'я (2014)
Довгий Р. С. - Вплив засобу "Кордіцепс і Лінчжі" та його фракцій на окремі показники імунної системи, ріст пухлини та виживаність у мишей з карциномою Ерліха, Святецька В. М., Рудик М. П., Весельський С. П., Позур В. В., Макаренко О. М. (2014)
Ілюха О. В. - Просторові та кількісні закономірності міграції птахів у регіоні Кременчуцького водосховища в світлий період доби (2014)
Зубенко О. Г. - До вивчення афідіїд (Hymenoptera: Aphidiidae) на території Центрального Лісостепу України (2014)
Клєстов М. Л. - Рідкісні та зникаючі птахи пониззя річки Сули, Гаврись Г. Г., Андрієвська О. Л. (2014)
Козак М. І. - Рослинність і флористичні особливості гідрологічного заказника "Серетський" (Тернопільська область), Федорчук І. В. (2014)
Корольова О. В. - Локулоаскоміцети та анаморфні гриби материкових ділянок Чорноморського бiосферного заповідника (2014)
Лисенко О. М. - Реактивні властивості кардіореспіратоної системи в процесі напруженого фізичного навантаження та після нього, Міщенко В. С. (2014)
Микитин Т. В. - Антропогенний вплив на мірмекофауну техногенно-трансформованих околиць ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (2014)
Нікіпелова О. М. - Мікробіологічний стан кремнієвих слабкомінералізованих мінеральних вод України, Ніколенко С. І., Мокієнко А. В., Хмєлєвська О. М., Кисилевська А. Ю., Солодова Л. Б., Новодран О. В. (2014)
Редька І. В. - Оцінка нейродинамічних систем головного мозку юнаків з вродженими зоровими дисфункціями в умовах сенсорно-моторної інтеграції (2014)
Ровная О. А. - Исследование индивидуальной устойчивости к гипоксии спортсменок синхронного плавания разных возрастных групп (2014)
Слободяник Л. О. - Участь сірководню у регуляції тканинного кровотоку в печінці щурів, Янчук П. І. (2014)
Спрягайло О. В. - Перспективи збагачення таксономічного різноманіття культивованої дендрофлори Середнього Подніпров'я (2014)
Таровик Н. О. - Функціональний стан центральної нервової системи у підлітків з різним рівнем рухової активності, Коробейніков Г. В. (2014)
Чуй О. В. - Біометричні параметри генеративних особин Pulsatilla patens (l.) Mill. у ценопопуляціях Західного Поділля, Шумська Н. В. (2014)
Prommer M. - Juvenile dispersal of saker falcons in Ukraine according satellite telemetry, Milobog Yu., Gavrilyuk M., Vetrov V. (2014)
Kovalenko S. O. - Features of haemodynamics index changes during respiratory cycle in men, Zavhorodnia V. A. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Лизогуб В. С. - Життєвий і творчий шлях Федора Федоровича Боєчка, Дерій С. І., Гаврилюк М. Н. (2014)
Бичекуева Ф. Х. - Влияние долговременной гипоксии на внд старшеклассников при адаптации к учебному процессу, Кравченко Ю. В., Евтушенко А. Л., Портниченко В. И. (2014)
Боєчко Ф. Ф. - Окремі біохімічні показники, специфічні тести та функціональні проби в ідентифікації вітамінодефіцитних станів, Боєчко Л. О. (2014)
Брошко Є. О. - Морфометричні та біомеханічні особливості організації скелету кінцівок деяких наземних хребетних з різним типом локомоції і орієнтації кінцівок, Ковтун М. Ф. (2014)
Гаврилюк М. Н. - Зимівля водоплавних і навколоводних птахів у районі Кременчуцького водосховища в зимові сезони 2012/2013 та 2013/2014 рр. , Грищенко В. М., Ілюха О. В., Яблоновська-Грищенко Є. Д., Борисенко М. М. (2014)
Горенко З. А. - Особливості якісного складу жовчі собак при дії різних доз гліцину (2014)
Гудаков О. О. - Детермінанти стану популяцій Convallaria majalis в соснових лісах Гетьманського НПП (2014)
Кожем’яко Н. С. - Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона, Крижановський С. А., Чернінський А. О., Зима І. Г., Карабань І. Н. (2014)
Конограй В. А. - Типологічна схема геокомплексів території Кременчуцького водосховища (2014)
Купа Л. В. - Зміни активності головного мозку чоловіків при виконання вербальних субтестів логічного відбору та визначення загальних рис тесту Амтхауера, Філімонова Н. Б. (2014)
Куценко Т. В. - Міжпівкульні відмінності ЕЕГ дельта-бета поєднання у лівшів при виконанні емоційного тесту Струпа, Лозовська А. С. (2014)
Лисенко О. М. - Відмінності умов прояву максимальних аеробних можливостей спортсменів, обумовлених спрямованістю процесу довгострокової адаптації, Міщенко В. С. (2014)
Редька І. В. - Специфічні риси електричної активності головного мозку дітей 8-12 років з набутими зоровими дисфункціями (2014)
Рябцева Ю. С. - Внутривидовая изменчивость раковины брюхоногих моллюсков рода Viviparus в водоемах Украины (2014)
Собіщанський С. О. - Прилад для реєстрації зовнішнього дихання людини, Чічкін В. С., Макарчук М. Ю. (2014)
Спрягайло О. В. - Урочище "Ходачки" – перспективна пам’ятка природи, Діденко С. Я., Миколенко Л. В., Галушко О. С. (2014)
Халиман И. А. - Двустворчатые моллюски семейства Сardііdae как тест-объект мониторинга состояния вод северо-западного Приазовья, Анистратенко В. В. (2014)
Чернишова Т. М. - Порівняльний аналіз морфологічних особливостей молюсків роду Limax (2014)
Шпєнков O. O. - Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою, Тукаєв С. В., Зима І. Г., Крижановський С. А. (2014)
Sokolenko S. V. - Influence of moderate physical loads caused by physical training on humoral component of specific immunity indices (2014)
Yukhymenko L. I. - The role of the main nervous processes in functioning of sensory brain systems, Lyzogub V. S., Khomenko S. M. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Кожемяко Т. В. - Вегетативне забезпечення переробки інформації з різною швидкістю її пред'явлення у осіб з різним рівнем індивідуально типологічних властивостей внд, Лизогуб В. С., Фуртатова С. В., Дзюбан Ю. О. (2013)
Боровець О. В. - Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії естрону в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном, Бондзик О. В., Решетнік Є. М., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2013)
Грінченко О. А. - Участь L-аргініну у регуляції шлункової секреції (2013)
Іваненко О. В. - Вікові особливості когнітивних викликаних потенціалів р300, Крижановський С. А., Чернінський А. О., Зима І. Г. (2013)
Ілюха О. В. - Весняні міграційні скупчення водно-болотних птахів у липівському орнітологічному заказнику в 2011-2013 рр., Борисенко М. М., Гаврилюк М. Н. (2013)
Комаренко Н. С. - Вплив факторів довкілля на структури зооценозів природних осередків кліщових зооантпропонозів київської області (2013)
Красовський В. В. - Деякі морфологічні та біоекологічні особливості інжиру звичайного (ficus carica l.) як потенціал адаптивних ознак при інтродукції у лісостеп україни (2013)
Крушінський В. В. - Оцінка впливу оксидантної складової у реакціях вищої нервової діяльності щурів на стрес, Варецький В. В., Ракочі О. Г., Шелковський М. В. (2013)
Куценко Т. В. - Вербальна і невербальна креативність, варіативність серцевого ритму та показники властивостей психофізіологічних функцій у жінок і чоловіків, Гусак І. І., Петрушенко М. О. (2013)
Левків М. Ю. - Жовчні кислоти крові собак після їх годівлі, Стойков І. І., Весельський С. П. (2013)
Мавроматі Т. Е. - Електрична активність головного мозку жінок при дослідженні асоціативної пам'яті, Філімонова Н. Б. (2013)
Макаренко М. В. - Нейродинамічні та психічні функції учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку, Лизогуб В. С., Пустовалов В. О., Безкопильний О. О., Зганяйко Г. В. (2013)
Осипенко В. В. - Фітоіндикація екологічних факторів за допомогою угруповань спонтанної рослинності м. черкаси (2013)
Петренко Ю. О. - Статевовікові особливості фізичного стану та підготовленості студентів, Фролова Л. С., Супрунович В. О., Онопрієнко О. М., Бабенко В. В. (2013)
Рибалко А. В. - Вплив імпульсної офтальмофотостімуляціі на серцево-судинну систему при різних рівнях вегетативного тонусу, Коваленко С. О., Кудій Л. І. (2013)
Ровна О. О. - Вплив гіпоксичної гіперкапнії на систему зовнішнього дихання спортсменок синхронного плавання, Ільїн В. М. (2013)
Атамнах Салах - Вплив гістаміну на екскрецію білірубіну печінкою щурів, Бондзик О. В., Слободяник Л. О., Весельський С. П., Решетнік Є. М., Янчук П. І. (2013)
Салига Н. О. - Роль L-глутамінової кислоти у процесах антиоксидантного захисту організму щурів, Сварчевська О. З., Максимович І. Я. (2013)
Сисоєнко Н. В. - Використання функціональних показників для прогнозування стану фізичної підготовленості учнів, Свєтлова О. Д. (2013)
Скляр В. Г. - Особливості онтогенетичного розвитку клена гостролистого в лісах новгород-сіверського полісся (2013)
Цимбалюк О. В. - Дослідження кінетичних закономірностей впливу оксиду азоту на викликані окситоцином скорочення гладеньких м'язів міометрія (2013)
Шаторна В. Ф. - Модифікуюча дія нанозолота та наносрібла на токсичність свинцю (2013)
Вашека І. П. - Вплив кальцитоніну на ліпідний склад жовчі щурів, Весельський С. П., Горенко З. А., Карбовська Л. С. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Кравцов О. О. - Стратегічне планування оптимальних темпів відпрацювання запасів добувними підприємствами (2020)
Лохман Н. В. - Kомпаративний аналіз категорій "інноваційний потенціал підприємства" (2020)
Ніколайчук О. А. - Aналіз та оптимізація прибутковості вітчизняних туристичних підприємств як показника результативності бізнес-процесів (2020)
Рогозян Ю. С. - Використання інструментів позиціонування Луганської й Донецької областей крізь призму розвитку об'єднаних територіальних громад (2020)
Шерстюк К. О. - Активи під управлінням як механізм здійснення імпакт-інвестування, Сіняговська І. Ю. (2020)
Шталь Т. В. - Bизначення ієрархії локальних компонент організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства, Уварова А. Є. (2020)
Маловичко С. В. - Tрансформаційна система послуг туристичної сфери: виклики сьогодення, Барабанова В. В. (2020)
Коровіна О. В. - Tеоретичні підходи оцінки забезпечення конкурентоспроможності людського капіталу в контексті стратегічного управління, Волошина С. В. (2020)
Маловичко С. В. - Pинок ресторанних послуг: особливості поведінки споживачів та тенденції розвитку в Cша, країнах ЄС та Україні, Карабаза І. А. (2020)
Чепурнова А. В. - Cтан продовольчої безпеки україни: основні індикатори, Сіняговська І. Ю. (2020)
Кошель В. О. - Циклічність розвитку світового туризму (2020)
Яковенко Ю. В. - Сутність міграції населення як соціально-економічної категорії та її класифікація (2020)
Олійник Я. В. - Звіт про платежі на користь держави: стан та проблеми запровадження (2020)
Content (2020)
Chernysheva O. M. - Dear authors and readers of the journal "Economic Herald of SHEI USUCT" (2020)
Pozhuieva T. O. - Competitiveness of the products as a category of modern development of Ukraine, Novik N. V. (2020)
Dubnitsky V. I. - Building neural network model for diagnosing the probability of bankruptcy of innovative-active enterprises and checking its adequacy, Myachin V. G., Zybaylo S. M., Myroshnichenko O. V. (2020)
Pokataieva O. V. - Risk assessment of the consumers of tourist services, Trokhymets O. I. (2020)
Bratus H. A. - Methodological aspects of creating evaluation model for intellectual property assessmentl (2020)
Sepeta V. V. - The problems of personnel management of metallurgical enterprises on the way of implementation of Industry 4.0 (2020)
Tsviliy S. М. - Improvement of the qualification of service staff in crisis conditions of business transformation, Vasylychev D. V., Gurova D. D. (2020)
Dubnytskyi V. I. - Conceptual approach to the definition of innovative-information security of the region, Naumenko N. Yu., Ovcharenko O. V., Pysarkova V. R. (2020)
Іщук С. О. - Оцінювання потенціалу виробництва борошна та продукції з нього в Україні: регіональний вимір (2020)
Vinichenko E. N. - The features of the simplified taxation system modernization, Lykhopok D. P. (2020)
Kuznetsova Yu. V. - Venture Investment as a Background for Innovation Development (2020)
Khudomaka M. A. - Financing investment programs in the implementation of the regional development strategy, Aksonova L. O. (2020)
Levchenko N. M. - Methodological aspects for management of compliance risks of companies, Ivanova M. I. (2020)
Tkachenko A. М. - Features and potential of electronic trade development in modern conditions, Sevastyanov R. V. (2020)
Bugrim O. Yu. - Analysis of competitiveness of enterprises in the scale of the metallurgical industry of Ukraine, Kolesnik E. O. (2020)
Drahun A. O. - Evolution of approaches to determining the essence of economic security of enterprise (2020)
Tkachenko A. М. - Capitalization of profit – the important task of today, Bugrim O. Yu. (2020)
Chernysheva O. M. - Scientific and methodical approach to the enterprise strategy formation, Yaworska M., Yehortseva Ye. Ye. (2020)
Voronina О. Е. - Ukrainian Recreation Industry: problems and prospects of development, Yashkina N. V. (2020)
Harmider L. D. - Research of consumer benefits in the chocolate market, Honchar L. A., Zaretsky V. O. (2020)
Zaim I. K. - Forming New Opportunities of Enterprises in Current Conditions, Chupryna N. M., Kovalova M. O., Zhuravel V. V., Seidakhmetov M. K. (2020)
Naumenko O. P. - Creation of powder during collection of fruit and vegetable raw materials – preservation of nutritional value according to the "CONVENIENT FOOD" concept (2020)
Ishchenko I. O. - Social networks for business – which platform to choose, Ryabik A. E., Yavors’ka O. B. (2020)
Contents (2020)
Anosova V. S. - Life path and the formation of scientific and political horizons of the scientisr-mechanic, minister of finance of the Russian empire I. A. Vyshegradsky (2020)
Bondarenko P. S. - Informative saturation of EGO documents as a historical source (2020)
Brovender Yu. M. - To the issue of tin bronzes over the area of the Dnieper-Don region in the late bronze age (2020)
But O. M. - The role of the poles in the development of the sugar industry of the division and their part in the conditions order of the NKVD union (2020)
Galay K.B. - Еру development of the technologies of national dwelling construction of peasants of Poltav’s governorship XIX - beginning XX, as a ponderable contribution in the material and architectural culture of the region (2020)
Dovzhuk I. V. - The state of the coal industry of Donbass at the end of the XIX – at the beginning of the XX century (2020)
Kadenyuk O.S. - Public-educational organizations of Wolina the 20's - 30's of the XX century (2020)
Mezeria O. A. - Problems of reform in the Ukrainian regions of Russia and their consequences on the evaluation of the population life in the second half of the XIX century (2020)
Mykhaylyuk V. P. - Genesis of women movement in the context of gender relations in Ukraine (second half of XIX - beginning of XX century), Mykhaylyuk O. I. (2020)
Pylypchuk O. Ya. - Ecological activity on a raiway transport: her essense, actual tasks, place and role in the national ecological policy of Ukraine (2020)
Ruban М.Y. - Anti-renovationist opposition in the orthodox church in the territory of Donetsk region (1922–1925) (2020)
Sapуtska O.M. - The role of video games in obtaining and disseminating historical knowledge (2020)
Serhiienko S. Y. - The impact of historical realities of the 1920s of the 20th century on premarital personal relationships of the ukrainian youth (2020)
Sichkarenko Н. Н. - Researches of higher education development in Ukraine (1990s) (2020)
Stolyar O. P. - Scientific activity of prince V.O. Kudashev on the development of theoretical and methodological principles of agronomy and animal husbandry (second half of the XIX century – beginning of the XX century) (2020)
Shulha N. V. - Professor M. O. Tiuleniev's (1889-1969) scientific heritage in field of land reclamation and swamp culture (2020)
Fomin A. V. - Power supply of urban residents in nazi occupied Ukraine (between 1941 – 1944) (2020)
Annienkov. I. O. - The principles of organizing the material-technical support of the electric machine-building complex of the UKSSR in 1920-1925 (2020)
Шараевський І. Г. - Світові тенденції розвитку конструкцій водо-охолоджуваних реакторів із надкритичним тиском, Фіалко Н. М., Зімін Л. Б., Носовський А. В., Власенко Т. С., Шараевський Г. I. (2020)
Посох В. О. - Порівняльний аналіз методичних підходів до розрахункового визначення зусиль, що діють на опорні елементи реактора ВВЕР-1000 , Інюшев В. В., Колядюк А. С., Кошмак А. С., Дубковський В. О. (2020)
Королев А. В. - Сравнительный анализ герметичности двух типов энергетической арматуры, Павлышин П. Я., Таякин В. С. (2020)
Пирогов Т. В. - Аналіз проектних розрахунків на міцність теплообмінника аварійного розхолоджування на відповідність до вимог чинних нормативних документів в атомній енергетиці, Інюшев В. В., Куров В. О., Колядюк А. С. (2020)
Павловсъкий Л. І. - Оцінка кількості палива та активності в модулі А-1 ПЗРВ "Підлісний", Рудъко В. М., Федорченко Д. В., Антропов В. М., Третяк О. Г. (2020)
Литвин Ю. О. - Методи тестування радіаційної стійкості компонентів робототехнічних комплексів, Садовніков А. С., Самоделок Р. В., Проскурін О. С. (2020)
Лагуненко А. С. - Радиоактивные аэрозоли около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 210/7 объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС в 2017-2018 гг, Хан В. Е., Одинцов А. А., Калиновский А. К, Кравчук Т. А., Ковальчук В. П., Сабенин П. В., Кашпур В. А., Свирид А. А., Юрчук С. В. (2020)
Новіков А. М. - Ретроспективний аналіз середньорічних значень швидкості осадження 137Cs після Чорнобильської аварії (2020)
Кузьменко Ю. И. - ГИС-подход к решению задачи прогнозирования развития природных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения на основе модели Ротермела, Лев Т. Д., Тищенко О. Г, Пискун В. Н., Гавловская Л. В. (2020)
Kovalenko I. О. - Methods for analyzing the hydrogeological characteristics of the aquifers in the vicinity of nuclear power plants using indicators, Sosonna N. V, Panasiuk M. I., Saravana Kumar U. (2020)
Гайдар О. В. - Аналіз сучасного радіоекологічного стану в зоні впливу дослідницького ядерного реактора ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН України, Павленко I. О., Святун О. В., Сваричевсъка О. В., Малюк I. А., Телецъка С. В. (2020)
Правила для авторів (2020)
Руснак І. С. - Оборонна реформа в Україні: здобутки та горизонти, Меліхов О. А (2018)
Тимошенко Р. І. - Проблеми вдосконалення планування оборони України, Лобко М. М. (2018)
Тютюнник В. П. - Законодавство у сфері оборони України: стан, проблеми та шляхи реформування, Горовенко В. К. (2018)
Свєшніков С. В. - Воєнна політика: сутність і проблеми формування й реалізації, Бочарніков В. П. (2018)
Сніцаренко П. М. - Підсистема моніторингу інформаційного простору як необхідна складова системи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України, Саричев Ю. О., Ткаченко В. А., Мотузяник О. А. (2018)
Пунда Ю. В. - Освіта – головна інвестиція в розвиток людського капіталу сектору безпеки і оборони України (2018)
Дихановський В. М. - Методологія ціннісно-орієнтованого управління плануванням розвитку озброєння, Русевич А. О., Еггінтон Б. (2018)
Челобітченко О. О. - Балістичні випробування засобів колективного й індивідуального захисту – завершення дослідницької стадії інноваційних проектів з їх створення, Алексеєнко О. В., Курбан В. А., Сєдов С. Г. (2018)
Науково-практичні конференції, семінари та круглі столи, які відбулися в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського від початку 2018 р. (2018)
Анонси заходів на 2018 р. (2018)
Summaries (2018)
Полторак С. Т. - Трансформація системи військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО (2018)
Павловський І. В. - Стратегічний оборонний бюлетень України – правова основа реформування Збройних Сил і вдосконалення військово-технічної політики України (перебіг виконання, завдання на майбутнє, труднощі) (2018)
Сиротенко А. М. - Рекомендації щодо уточнення завдань і вдосконалення технологій моніторингу загроз національній та воєнній безпеці України (2018)
Лобко М. М. - Територіальна оборона України як фактор посилення обороноздатності держави (2018)
Сніцаренко П. М. - Комплексна система протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад Збройних Сил України, Саричев Ю. О., Ткаченко В. А., Хоменко Л. В. (2018)
Зельницький А. М. - Теоретико-методологічні засади гарантування якості вищої військової освіти у вимірі національної безпеки України (2018)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування порядку розробки та впровадження інтерактивних електронних технічних керівництв зразків зенітного ракетного озброєння, Опенько П. В., Доска О. М., Васильєв В. А. (2018)
Грохольський Я. М. - Еквівалентність маси та енергії в корпускулярно-хвильовому представленні поширення світла і радіохвиль, Сусь Б. А. (2018)
Боровик О. В. - Методика виявлення просторових аномалій руху суден та її використання при оцінці ризиків у системі морської охорони "Гарт-12", Рачок Р. В., Мазур В. Ю. (2018)
Summaries (2018)
Аллеров Ю. В. - Роль і місце Національної гвардії України у структурі сектору національної безпеки і оборони України, Кривенко О. В. (2018)
Тютюнник В. П. - Виклик часу: перехід від оборони до забезпечення воєнної безпеки України, Горовенко В. К. (2018)
Чабаненко П. П. - Оцінювання ефективності бойової системи за принципами відповідності та зворотного зв'язку, Розгонаєв С. М. (2018)
Гордійчук В. В. - Обґрунтування пропозицій до концепції розвитку Військово-Морських Сил Збройних Сил України з урахуванням досвіду морських операцій ЄС і НАТО, Поспєлов А. С., Поздняков П. В. (2018)
Даник Ю. Г. - Особливості ведення бойових дій у високоурбанізованих районах та шляхи зменшення втрат серед цивільного населення, Шестаков В. І. (2018)
Сиротенко А. М. - Інновації в системі підготовки військових фахівців з вищою освітою: поняття, сутність, спрямованість, Богунов С. О., Приходько Ю. І. (2018)
Чепков І. Б. - Першочергові завдання у військово- технічній сфері, що випливають із Закону України "Про національну безпеку України" (2018)
Тимошенко Р. І. - Функціональний підхід щодо визначення виду вимог до озброєння та військової техніки, Сніцаренко П. М. (2018)
Бегма В. М. - Ризики виконання Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу до 2021 року, Шемаєв В. М., Толок П. О., Сидоренко С. М. (2018)
Summaries (2018)
Свєшніков С. В. - Закон України "Про національну безпеку України" і потреби нормативно-правового забезпечення воєнної політики, Бочарніков В. П., Пеньковський В. І. (2018)
Білий В. Я. - Воєнно-медична доктрина України як основа медичної складової національної безпеки держави, Жаховський В. О., Лівінський В. Г. (2018)
Сапіга В. В. - Вплив геополітичної ситуації та фізико-географічних умов регіону Азовського моря на застосування сил (військ, засобів) ВМС, Ігнатенко О. А. (2018)
Горбулін В. П. - Проблеми операції Об'єднаних сил на сході України крізь призму чорнобильського досвіду, Сердюк А. М., Скалецький Ю. М. (2018)
Сиротенко А. М. - Інформаційна система управління оборонним плануванням, основаним на спроможностях, J-DARTS і можливості її впровадження у Збройних Силах України, Іващенко А. М., Степанюк М. Ю. (2018)
Телелим В. М. - Кіберосвіта у сфері оборони, Даник Ю. Г., Зінченко А. О. (2018)
Вітченко А. О. - Розвиток лідерських якостей майбутніх військових магістрів з використанням кейс-технології (2018)
Шемаєв В. М. - Пріоритети нової ідеології військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, Бегма В. М., Сидоренко С. М. (2018)
Попов М. О. - Українській авіаційний комплекс спостереження за Договором з відкритого неба: становлення і перспективи, Чорний С. В., Станкевич С. А., Мацько В. А. (2018)
Summaries (2018)
Безпалова О. І. - Запровадження проєкту "Поліцейський офіцер громади" як крок у напрямі зміцнення місцевої інфраструктури безпеки (2020)
Клименко І. В. - Морально-психологічна стійкість працівника поліції в системі його професійно важливих якостей (2020)
Латишева В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання соціальних відпусток (2020)
Танько А. В. - Адміністративно-правовий статус органів Національної поліції України як суб'єкта реалізації державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини (2020)
Аброськін В. В. - Освітня функція держави як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Брусакова О. В. - Галузь авіаційного транспорту як об'єкт державного регулювання (2020)
Діденко А. С. - Мета, завдання та принципи державної політики у сфері протидії кіберзлочинності (2020)
Кацалап Л. С. - Генезис державної соціальної політики України: адміністративно-правовий аспект (2020)
Кошиков Д. О. - Поняття та класифікація функцій державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави (2020)
Левченко К. Б. - Громадські організації України в системі запобігання та протидії домашньому насильству, Швед О. В. (2020)
Панасюк О. В. - Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку (2020)
Селюков В. С. - Поява та розвиток службової кінології на території сучасної України (2020)
Сиромятнікова М. С. - Сутність і зміст правового компромісу та податкової амністії (2020)
Білик Т. В. - Структура криміналістичної характеристики вбивств заручника або викраденої людини (2020)
Вуйма А. Г. - Правові засади використання спеціальних знань під час розслідування вбивств (2020)
Денищук Д. Є. - Особливості діяльності державних експертів з питань таємниць Державної кримінально-виконавчої служби України (2020)
Шаповал К. А. - Визначення поняття та структури криміналістичної характеристики вбивств, учинених у зв'язку з домашнім насильством (2020)
Minang N. V. - An Analysis of the Legal Standard in the Fight Against Torture and Treatment of Prisoners under International Law: What Prospect for Application under Cameroonian Law?, Nguindip N. C. (2020)
Мирза С. С. - Особливості становлення та розвитку медіацій у зарубіжних країнах з англосаксонською і романо-германською правовими системами (2020)
Погорілець О. В. - Педагогічні працівники як об'єкти булінгу (2020)
Теремецький В. І. - Роль CОТ у регулюванні світової торгівлі медичними засобами та приладами під час пандемії COVID-19, Дуліба Є. В. (2020)
Мілорадова Н. Е. - Сценарні тенденції професіогенезу слідчих органів досудового розслідування Національної поліції України (2020)
Твердохлєбова Н. Є. - Професійна самореалізація правоохоронців на етапі фахової підготовки (2020)
Шломін О. Ю. - Тренінгові технології як засіб формування професійної ідентичності працівників поліції протягом професіогенезу (2020)
Абламський С. Є. - Тимчасовий доступ до документів, які містять лікарську таємницю (кримінальний процесуальний аспект), Романюк В. В. (2020)
Борко А. Л. - Рецензія на монографію Рєзніка Олега Миколайовича "Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України" (2020)
Комзюк А. Т. - Рецензія на монографію Рєзніка Олега Миколайовича "Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України" (2020)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2020)
Сторінка редакції (2020)
Вихідні дані (2020)
Ігнатенко М. М. - Конкурентні переваги як джерела організаційно-економічних пріоритетів розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств, Леваєва Л. Ю., Мармуль Л. О. (2020)
Штангрет А. М. - Безпекові аспекти в управлінні підприємствами високотехнологічного сектору економіки в умовах неоіндустріальної модернізації, Безпелько І. Р. (2020)
Семенченко Н. В. - Акцизний податок: сучасні тенденції та проблематика, Рощина Н. В., Борданова Л. С. (2020)
Вініченко І. І. - Алгоритм формування беззбитковості сільськогосподарських підприємств, Булкін С. С. (2020)
Томілін О. О. - Формування стратегії управління виробничими потужностями агропродовольчого підприємства в умовах глобалізації, Вовк М. О. (2020)
Грановська В. Г. - Культурно-пізнавальний туризм херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку, Стукан Т. М. (2020)
Маслиган О. О. - Регіоналістична модель управління розвитком кластерів туризму і рекреації, Машіка Г. В. (2020)
Абрамович І. А. - Маркетингова діяльність підприємства та контроль за її реалізацією, Воловик Д. В. (2020)
Горин В. П. - Фінансовий механізм забезпечення суспільного добробуту в світлі інституційного підходу до наукового пізнання (2020)
Дмитренко В. І. - Імплементація міжнародного досвіду державного аудиту для забезпечення економічної безпеки України (2020)
Лобода О. М. - Удосконалення моделі введення основних виробничих засобів аграрного підприємстваз урахування фактору запізнювання (2020)
Боліла С. Ю. - Клієнторієнтовані технології формування конкурентних переваг м'ясопереробного підприємства на локальному ринку, Кириченко Н. В., Осадчук І. В. (2020)
Аверчева Н. О. - Сучасні аспекти розвитку ринку харчових яєць (2020)
Моташко Т. П. - Агрострахування в умовах зміни клімату, Панчулідзе Х. Р. (2020)
Сметанюк О. А. - Особливості системи управління проєктами в it-компаніях, Бондарчук А. В. (2020)
Лутковська С. М. - Інcтитуцioнaльне забезпечення модернізації системи eкoлoгiчної бeзпeки в умовах трансформації економіки (2020)
Слєпцова Л. П. - Державна підтримка як передумова інноваційного розвитку садівницьких підприємств (2020)
Семчук І. А. - Дослідження ланцюгів постачання при взаємодії сільськогосподарських підприємств — виробників біопалива (2020)
Борицький K. - Статистичний аналіз ринку сталевих конструкцій в польщі (2020)
Гевко В. І. - Інноваційна політика держави як чинник соціально-економічного розвитку (2020)
Скрипчук П. М. - Рецензія на монографію "інституціональне забезпечення капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві" (автори: Дорош Й. М., Ібатуллін Ш. І., Шкуратов О. І.) (2020)
Титул, зміст (2020)
Алєксєєнко Д. Д. - Довіра як базовий елемент інституціонального середовища виробництва локальних суспільних благ (2020)
Тютюнникова С. В. - Інклюзивний інституційний режим – передумова інноваційного типу соціально-економічного розвитку, Фрідман О. А. (2020)
Атаманчук З. А. - Глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму в структурі світового ринку послуг (2020)
Кузьмін О. Є. - Розвиток митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств, Жигало О. Ю. (2020)
Іванова М. І. - Процес формування конкурентної зовнішньоекономічної стратегії металургійного підприємства, Варяниченко О. В., Єгорова П. В. (2020)
Черненко Н. О. - Вплив четвертої промислової революції на соціодемографічну основу людства, Глущенко Я. І., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. (2020)
Халіна О. В. - Креативна економіка як основа економічного розвитку країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (2020)
Волосюк М. В. - Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання (2020)
Гусаковська Т. О. - Ринок інтелектуальної власності в Україні: проблеми та перспективи, Рибалко-Рак Л. А., Кужель Н. Л. (2020)
Залізко В. Д. - Вплив COVID-19 на інноваційний розвиток економіки України та Польщі: сучасний стан і перспективи, Новак Д. В., Кухта П. В., Микула Р. В. (2020)
Колєдіна К. О. - Методичний підхід до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства (2020)
Томах В. В. - Вплив інноваційної діяльності підприємств на розвиток національної економіки України (2020)
Венгуренко Т. Г. - Аналіз інвестиційної привабливості України, Плахотнюк В. В. (2020)
Гелеверя Є. М. - Інвестиційна привабливість регіонів як основа сталого розвитку країни, Сергієнко Ю. І. (2020)
Кочура Т. О. - Глобальні тренди розвитку венчурного капіталу та їх вплив на інвестування високотехнологічних проєктів (2020)
Крамаренко І. С. - Позиціювання інвестиційного потенціалу України у світових рейтингах, Козаченко Л. А. (2020)
Бріль М. С. - Методологія формування збалансованої системи показників регіональної диференціації (2020)
Крамчанінова М. Д. - Використання економіко-математичних і статистичних методів у дослідженні мезоекономічної динаміки, Вахлакова В. В., Паничок М. Ю. (2020)
Князєв С. І. - Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі (2020)
Кудін Т. В. - Стратегія розвитку відновлюваної енергетики з позицій суспільного добробуту, Саяпін С. П. (2020)
Батрак О. В. - Фінансова діагностика кризи на швейних підприємствах: сегментація за розміром, Тарасенко І. О. (2020)
Залуцька Х. Я. - Бізнес-процеси – основа ефективних взаємозв’язків структурних одиниць бізнесу диверсифікованих підприємств (2020)
Skrynkovskyy R. M. - Improving the Enterprise Development Model: New Solutions Based on the Principles of Management, Marketing and Economic Diagnosis, Sopilnyk L. I., Tsyuh S. I. (2020)
Третяк В. П. - Сучасна практика управління закупівельною логістикою на підприємстві, Гармаш Ю. О. (2020)
Проценко В. М. - Актуальні проблеми розвитку АТ "Укрзалізниця" та підходи до інтенсифікації управління економічною поведінкою (2020)
Білокінна І. Д. - Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції (2020)
Вдовенко Н. М. - Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні, Павленко М. М., Сіненок І. О. (2020)
Полякова О. Ю. - Аналіз проблем і тенденцій розвитку сільських територій України, Хаустова В. Є., Леванда О. М. (2020)
Гейдор А. П. - Фріланс-ресурси в системі бізнес-процесів підприємства, Кураченко А. Ю. (2020)
Вонберг Т. В. - Дистанційна зайнятість працівників: нові виклики та можливості (2020)
Булкіна І. А. - Міжнародні рейтинги як основні характеристики міжнародного освітнього ринку послуг (2020)
Дибач І. Л. - Корпоративно-підприємницький університет у контексті розвитку ринку вищої освіти. (2020)
Скрипник А. В. - Економетричний аналіз попиту та пропозиції освітніх послуг за спеціальністю 051 "Економіка", Костенко І. С. (2020)
Тарасова К. И. - Эволюция информационных систем в экономике (2020)
Ковтун Т. Д. - Сучасний стан і перспективи розвитку світового та вітчизняного ринків електронної комерції, Матвієнко А. П. (2020)
Іванченко Н. О. - Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні, Подскребко О. С., Сідлецька А. О. (2020)
Мельничук М. О. - Методичні аспекти забезпечення аналітичного оцінювання фінансової стійкості, Нагорна І. В. (2020)
Пилипенко А. А. - Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств, Халліфах А. М. С. (2020)
Бенч Л. Я. - Проблематика залучення фізичних осіб на ринок державних позик в Україні, Михайлюк М. О., Сіра Т. С. (2020)
Возняк Г. В. - Фінансове шахрайство в бюджетній сфері: економічна сутність і різновиди (2020)
Житар М. О. - Модернізація фінансової архітектури суб’єктів господарювання в Україні під впливом глобальних фінансових перетворень (2020)
Заславська О. І. - Віртуальний банкінг: виклики та перспективи (2020)
Климаш Н. І. - Проблеми підвищення рівня споживання страхових послуг в Україні (2020)
Ковальчук Н. О. - Фактори, що визначають структуру капіталу вітчизняних підприємств у мінливих умовах господарювання, Федорук Ю. І. (2020)
Круглякова В. В. - Бюджет участі як дієвий інструмент розвитку територіальної громади на прикладі м. Львова, Жовтяк К. В., Колісник М. І. (2020)
Пелехатий А. О. - Новітні інструменти реалізації бюджетної політики розвитку територій (2020)
Мамонов К. А. - Особливості функціонування будівельних підприємств: стан, напрями трансформації, проблемні аспекти, Величко В. А., Грицьков Є. В. (2020)
Базалиева Л. В. - Факторы формирования доверительных взаимоотношений в сети стейкхолдеров (2020)
Василик А. В. - Сучасні практики формування залученості персоналу в компаніях, Кравченко А. Є. (2020)
Галушка К. О. - Сучасні маркетингові інструменти в рекламній кампанії, Давидов Д. С. (2020)
Головчук Ю. О. - Інтеграція інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення якості співпраці підприємств зі споживачами, Середницька Л. П. (2020)
Гончаров А. Б. - Формування стратегії сучасного підприємства соціально-культурної сфери, Гончарова С. Ю., Аграмакова Н. В. (2020)
Дащенко Н. М. - Cоціально відповідальне управління персоналом підприємства в умовах цифровізації економіки (2020)
Запорожець Г. В. - Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації (2020)
Зоідзе Д. Р. - Смартстафінг як інноваційна технологія менеджменту підприємства (2020)
Мушникова С. А. - Трансдисциплінарна парадигма й інноваційні трансформації економічного середовища як фундаментальна основа управління безпекою розвитку металургійних підприємств (2020)
Крамарев Г. В. - Аналіз підходів до оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни (2020)
Руденко І. В. - Імідж торговельного підприємства: підходи до його формування, Кулинич Т. В., Непран А. В. (2020)
Тютюнникова С. В. - Расширенное воспроизводство человеческого капитала как фактор устойчивого развития, Шпак И. А. (2020)
Фещур Р. В. - Концепція проєктно-орієнтованого формування програми розвитку підприємства, Шишковський С. В., Скворцов Д. І., Маніла А. А. (2020)
Чобіток В. І. - Архетипіка системи управління як основа холістичного розвитку підприємств (2020)
Шпак Н. О. - Економічне обґрунтування управління бізнес-проєктами підприємств, Будинський Р. З. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Malakhova V. - Anamnestic risk factors for the formation of asthma in infants (2020)
Odinets Y. - Markers of endothelial dysfunction and their prognostic value in children with acute lymphoblastic leukemia, Kondratiuk T., Koida M. (2020)
Gonchar M. - Prognosis of individual risk of heart rhythm disturbances and conductivity in newborns in the early neonatal period, Ivanova Ye., Kondratova I., Komova V. (2020)
Chaychenko T. - Variants of hyperlipidemia in children with insulin resistance, Kharkova M., Rybka O. (2020)
Sokol V. - Forensic assessment of adverse outcomes of isolated diaphyseal femoral fractures (2020)
Nazaryan R. - Investigation of the properties of the oral liquid and polymorphismof the muc5b gene in children with cystic fibrosis, Tkachenko M., Volkova N. (2020)
Mishyna Ì. - Distribution of the causative agents of respiratory tract infections in children, Gonchar M., Logvinova O., Isaieva H., Basiuk M. (2020)
Pronoza-Steblyuk K. - Peculiarities of medical and psychological rehabilitation of participants of military actions with postconcussional syndrome (2020)
Strelnikova I. - Depressive disorders in patients with mitochondrial pathology (mechanisms of formation, clinical typology, system of correction and prevention) (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Ivanenko N. - Antibiotic resistance: comprehension of the problem (review) (2020)
Grygorian E. - Relation of postmortem changes development and exact postmortem interval, Olkhovsky V., Gubin M. (2020)
Alekseeva V. - Evaluation of the structure of the walls of the frontal sinus using spiral computed tomography, Gargin V. (2020)
Mansyrov A.B.Ogly - Negative experience in bloking intramedullary osteosynthesis (review), Lytovchenko V., Berezka M., Garyachiy Ye., Rami A. F. Almasri (2020)
Boyko V. - Endoscopic treatment of esophageal anastomotic stenoses and leakages, Belozerov I., Kudrevich O., Novikov Y., Savvi S., Makarov V., Hroma V., Sàrian I., Korolevska A., Bytyak S., Zhidetskyi V. (2020)
Gonchar M. - The features of central nervous system damage in children with congenital cytomegalovirus infection, Urivaeva Ì., Muratov G., Malich T., Omelchenko H., Shapko Ì., Liesna A., Poliakova V. (2020)
Riga O. - Nutritional status and nutritional support in children with congenital malformations of brain in Ukraine: single-center observational descriptive cross-sectional study, Orlova N., Ishchenko T. (2020)
Shevchenko O. - Role of b-defensins in immune response in tuberculosis patients, Pohorielova O. (2020)
Берднікова О. М. - Структура та тріщиностійкість спеціальних сталей з вмістом вуглецю 0,25...0,31 % в умовах імітації термічних циклів зварювання, Костін В. А., Позняков В. Д., Гайворонський О. А., Алексеєнко Т. О., Алексеєнко І. І. (2020)
Скрябінський В. В. - Вплив режиму електронно-променевого зварювання, термічної обробки і пластичної деформації на міцність з’єднань алюмінієвого сплаву 1570, Нестеренков В. М., Русиник М. О., Страшко В. Р. (2020)
Бабінець А. А. - Проблеми та перспективи наплавлення зносостійких шарів на мідь та мідні деталі (Огляд), Рябцев І. О., Лентюгов І. П., Рябцев І. І., Демченко Ю. В., Панфілов А. І. (2020)
Щетинін С. В. - Підвищення тріщиностійкості бандажованих опорних валків при високошвидкісному наплавленні на низькій погонній енергії, Щетиніна В. І., Десятський С. П. (2020)
Нестеренков В. М. - Мікроструктура зразків титанового сплаву марки Ti6AI4V, отриманих методом пошарового електронно-променевого наплавлення дротом, Русиник М. О., Берднікова О. М., Матвійчук В. А., Страшко В. Р. (2020)
Лобанов Л. М. - Автоматичне дугове зварювання при виготовленні та відновлювальному ремонті трубних елементів спіралей ПВТ енергоблоків АЕС, Махлін Н. М., Попов В. Є., Оліяненко Д. С., Ковалюк О. В. (2020)
Прокоф’єв О. С. - Розробка індукторів для об’ємної та поверхневої термічної обробки зварних стиків залізничних рейок, Губатюк Р. С., Письменний О. С., Римар С. В., Пантелеймонов Є. О. (2020)
Масючок О. П. - Адитивні технології полімерних матеріалів (Огляд), Юрженко М. В., Колісник Р. В., Кораб М. Г. (2020)
Установки ЕПЗ для гранульної металургії (2020)
Дуплексні нержавіючі сталі (2020)
По закордонним журналам (2020)
Головко В. В. - Вплив введення тугоплавких сполук до зварювальної ванни на дендритну структуру металу швів, Єрмоленко Д. Ю., Степанюк С. М. (2020)
Завдовєєв А. В. - Особливості формування структури і властивості з’єднань сталі S460M, виконаних імпульсно-дуговим зварюванням, Позняков В. Д., Rogante M., Жданов С. Л., Костін В. А., Соломийчук Т. Г. (2020)
Дмитрик В. В. - Структурний стан та втомлювана пошкоджуваність зварних з’єднань паропроводів, Царюк А. К., Гаращенко О. С., Сиренко Т. О. (2020)
Гайворонський О. А. - Вплив низькотемпературного відпуску на структуру та властивості зварних з’єднань високоміцної сталі 30Х2Н2МФ, Позняков В. Д., Берднікова О. М., Алексеєнко Т. О., Шишкевич О. С. (2020)
Jianxin Wang - Effect of co addition on interface reaction between Sn–Ag–Cu solder and Cu substrate, Yun Zhou, Taikun Fan. (2020)
Максимова С. В. - Геометричні параметри паяного шва та його структура при плазмовому паянні оцинкованої сталі, Зволінський І. В., Юрків В. В. (2020)
Коваль М. П. - Система управління, реєстрації параметрів та контролю в процесі пресового зварювання труб магнітокерованою дугою, Кучук-Яценко С. І., Качинський В. С. (2020)
Стефанів Б. В. - Особливості відновлення зношених робочих органів бурових доліт (2020)
По закордонним журналам (Welding in the World № 4, 2020) (2020)
Патонівська металургія (2020)
Інновації від компанії Fronius (2020)
М. И. Зиниграду — 75! (2020)
Бучелло Я. Д. - Промислове схрещування карпатської худоби з плідниками м`ясних порід – резерв збільшення виробництва яловичини, Федак В. Д., Бобрушко Т. Я., Усачов В. Н. (1991)
Байдюк А. Т. - Інтенсифікація відтворення в племінному скотарстві при використанні методу трансплантації ембріонів, Мельник Р. В. (1991)
Білошицький В. М. - Оцінка і відбір матерів бугаїв з використанням індексів племінної цінності, Камінська А. А. (1991)
Бегма Л. О. - Ефективний спосіб кріоконсервації сперми бугаїв (1991)
Вінничук Д. Т. - Відбір бугаїв-поліпшувачів (1991)
Власов В. І. - Централізація оцінки бугаїв-плідників за якістю потомства в Українській РСР, Антоненко В. І., Костенко О. І., Коляда В. І., Ткачук В. І., Шокун В. Є., Єфіменко О. І. (1991)
Горбаченко Н. Г. - Розвиток і формування молочної продуктивності у телиць чорно-рябої породи різних генотипів при інтенсивному вирощуванні, Федак Н. Н. (1991)
Гавриленко Г. М. - Надій і склад молока помісних корів, одержаних при трипородному схрещуванні (1991)
Дмитриченко В. М. - Інтенсивне використання маточного поголів`я, Семенченко М. А. (1991)
Кругляк А. П. - До методики визначення активності аспартат- і аналін-амінотрансфераз в спермі бугаїв, Лісовенко Г. С., Шульга С. Б. (1991)
Мушкарьов В. М. - Додаткові резерви виробництва яловичини (1991)
Меркушин В. В. - Оцінка продуктивних якостей корів за екстер`єром (1991)
Полупан Ю. П. - Конституційні особливості голштинізованих бугайців (1991)
Подоба Б. Є. - Імуногенетична характеристика деяких заводських стад чорно-рябої худоби Української РСР, Гринченко О. М., Данилова К. В. (1991)
Сірацький Й. З. - Тривалість використання бугаїв-плідників на племпідприємствах Української РСР, Шапірко В. В. (1991)
Спека С. С. - Деякі особливості створення української породи м`ясної худоби (1991)
Тимченко О. Г. - Молочність корів створюваного знам`янського м`ясного типу, Іваненко Ф. В., Півторак В. П., Войтенко В. М. (1991)
Третяк М. М. - Використання червоно-рябих голштинів у програмі удосконалення червоної степової худоби, Козловська М. В. (1991)
Тимченко Л. О. - Ефективність вирощування бичків і телиць до різного віку забою (1991)
Ямпольський Б. В. - Спадкові відмінності резистентності до субклінічних маститів корів деяких генотипів, Тогушов А. Н. (1991)
Вступне слово редактора (2020)
Григорук С. П. - Ефективність ендоваскулярної реваскуляризації каротидного басейну, виконаної до аортокоронарного шунтування, у хворих з поєднаними атеросклеротичними ураженнями церебральних і коронарних артерій (2020)
Кравчук Б. Б. - Вплив радіочастотної абляції на якість життя у пацієнтів із шлуночковою екстрасистолією, Малярчук Р. Г., Парацій О. З., Якушев А. В. (2020)
Щеглов Д. В. - Досвід лікування хворих з рідкісними артеріовенозними фістулами спинного мозку, Свиридюк О. Є., Найда А. В., Самоненко Ю. М., Слободян О. В. (2020)
Щеглов Д. В. - Мікрохірургічне лікування внутрішньочерепних дуральних артеріовенозних фістул. Серія випадків та огляд літератури, Гудим М. С., Свиридюк О. Є., Виваль М. Б. (2020)
Мороз В. В. - Рентгеноанатомічні особливості артеріальних аневризм біфуркації основної артерії (2020)
Глоба М. В. - Ультразвукова детекція церебральної мікроемболії при каротидних стенозах: досягнення та перспективи (Огляд літератури) (2020)
Верещагин С. В. - Эндоваскулярное лечение пациента с ложной аневризмой селезеночной артерии и резкой извитостью артериального русла, Абраменко А. В., Хомячук О. А., Рощина К. С., Черняк О. С. (2020)
Щеглов Д. В. - Досвід застосування WEB embolization device для лікування інтракраніальних артеріальних аневризм, Пастушин О. А., Свиридюк О. Є. (2020)
Тітул (2020)
Кулик А. С. - Управленческие модели углового движения коромысла с винтовыми электроприводами, Филиппович Е. В., Дергачев К. Ю., Пасичник С. Н., Немшилов Ю. А. (2020)
Лось А. В. - Взаимовлияние изменений в силовой установке и в геометрии крыла у легких военно-транспортных самолетов (2020)
Коваль М. О. - Дослідження механічних властивостей та структури сплаву IN718, отриманого методом 3D-принтингу, Воденнікова О. С. (2020)
Wenjie Hu - Surface repair of aircraft titanium alloy parts by cold spraying technology, Markovych S., Kun Tan, Shorinov O., Tingting Cao (2020)
Вишнепольский Е. В. - Алмазне вигладжування деталей з некомпактних сплавів на основі алюмінидів титану, Павленко Д. В. (2020)
Kun Tan - Review of manufacturing and repair of aircraft and engine parts based on cold spraying technology and additive manufacturing technology, Markovych S., Wenjie Hu, Shorinov O., Yurong Wang (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Титул, зміст (2020)
Збори, присвячені 150-річчю від дня народження Є. О. Патона (2020)
Медовар Л. Б. - Патонівська металургія, Ахонін С. В. (2020)
Лісова Л. О. - Термодинаміка взаємодії та фізичні властивості шлаків системи 30CaF2/30CaO/30Al2O3 (SiO2, MgO) при електрошлаковому переплаві, Стовпченко Г. П., Гончаров І. О., Гусєв Я. В., Медовар Л. Б. (2020)
Ахонін С. В. - Термічна обробка отриманого способом ЕПП високоміцного псевдо-β-титанового сплаву та його зварних з’єднань, Білоус В. Ю., Селін Р. В., Петриченко І. К. (2020)
Шаповалов В. О. - Інноваційна технологія та устаткування для вирощування супервеликих монокристалів тугоплавких металів, Шейко І. В., Якуша В. В., Гніздило О. М., Никитенко Ю. О. (2020)
Гречанюк І. М. - Корозійна та ерозійна стійкість конденсованих з парової фази композиційних матеріалів на основі міді й молібдену, Гречанюк В. Г. (2020)
Кутузов С. В. - Исследование режимов прокалки термоантрацита для производства непрерывных самообжигающихся электродов рудовосстановительных печей, Деркач В. В., Гасик М. И., Горобец А. П., Гасик М. М. (2020)
Ремізов Д. О. - Вплив швидкості кристалізації на мікроструктуру та властивості сплаву Ti–TiB, Богомол Ю. І., Лобода П. І. (2020)
Біктагірову Ф. К. — 70! (2020)
Інженерний центр електронно-променевого зварювання ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Науково-виробничий центр "Титан" ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Міжнародний центр електронно-променевих технологій ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Патон Турбайн Текнолоджіз (2020)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Morozko A. P. - Perculiarities of introduction of Araliaceae Juss. in botanical gardens (Kyiv, Ukraine), Leshchenko O. Y., Kolesnichenko O. V., Lykholat Y. V., Zemnianska M., Bidolakh D. I., Tsarenko O. N. (2018)
Чорна В. І. - Екологічні особливості ферментативої активності едафотопів техногенних ландшафтів, Вагнер І. В., Кацевич В. В. (2018)
Чайка О. М. - Відновлення сполук шестивалентного хрому і нітрату бактеріями Desulfuromonas SP.YSDS-3, виділених із ґрунту Язівського родовища сірки, Перетятко Т. Б. (2018)
Горбань В. А. - Діагностичне значення фізичних властивостей ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України (2018)
Лоза І. М. - Екологічне оцінювання якості рекультивації земель Олександрівського та Запорізького кар'єрів видобутку марганцевої руди щодо вмісту гумусу та водорозчинних солей, Пахомов О. Є. (2018)
Масюк О. М. - Динаміка формування травостою в тополевих насадженнях на різноякісних варіантах рекультивації порушених земель Західного Донбасу (2018)
Тюлькова Е. Г. - Способ определения величины коэффициента адаптивных изменений фитоиндикаторных признаков растений, Авдашкова Л. П. (2018)
Яковенко В. М. - Діагностика літологічної неоднорідності ґрунтів за фрактальними властивостями відносного розподілу грубо- та тонкодисперсних часток твердої фази, Котович О. В. (2018)
Юсипіва Т. І. - Біоекологічний аналіз стану хвої Picea pungens в умовах викидів ДТЕК "Придніпровська ТЕС" (2018)
Похиленко А. П. - Дослідження залежностей морфологічних ознак у представників сапрофагів (на прикладі Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927), Дідур О. О. (2018)
Шульман М. В. - Вплив зоогенного опаду на хімічні властивості ґрунту в лісових біогеоценозах степового Придніпров’я, Пахомов О. Є. (2018)
Сус Н. П. - Вплив модельованої мікрогравітації на вірус тютюнової мозаїки, Орловський А. В., Бойко О. А., Цвігун В. О., Бойко А. Л. (2018)
Рощина Н. О. - Сучасний стан та антропогенно-кліматична трансформація рослинності озер Північно-Степового Придніпров’я (2018)
Машканцева С. О. - Розвиток транспортно-логістичних кластерів в транспортній системі регіону (2019)
Подсоха А. С. - Економічна оцінка використання торгових стратегій на товарному біржовому ринку (2019)
Лагодієнко Н. В. - Місце аграрного виробництва України в рамках світ-системної концепції (2019)
Півень А. В. - Управління інтеграційною взаємодією в менеджменті підприємств агропромислового виробництва (2019)
Голованова Г. Є. - Принципи раціоналізації вибору товарної спеціалізації виробництва в аграрних підприємствах (2019)
Резнік Н. П. - Теоретичні та методичні основи ключових показників діяльності сільськогосподарського підприємства, Подолянко І. П. (2019)
Ганжуренко І. В. - Упpaвлiння мapкeтингoм і лoгicтикoю в cиcтeмi cтpaтeгiчнoгo мeнeджмeнту кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi aгpapнoгo пiдпpиємcтвa (2019)
Вітковський Ю. П. - Особливості формування інноваційного потенціалу суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу в системi їх iнвестицiйнoї дiяльнoстi (2019)
Матвєєв П. М. - Державне регулювання у сфері підвищення продуктивності використання ресурсного потенціалу аграрного сектора (2019)
Гаврилко І. М. - Ефективність застосування системи моніторингу й контролю в управлінні аграрними підприємствами (2019)
Колоша В. П. - Окремі аспекти оцінки рівня ефективності інтенсифікації при виробництві молока (2019)
Сьомич М. І. - Векторний аналіз в системі управління організаційно-правовою безпекою суб’єктів аграрного бізнесу (2019)
Накісько О. В. - Сільськогосподарські інтегровані об’єднання в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Майборода О. В. (2019)
Мандич О. В. - Формування політики товаророзподілу в інтегрованих структурах, Науменко І. В., Романюк І. А. (2019)
Слюсарева Л. В. - Сталий розвиток підприємств: дуалізм концептуальних підходів, Жмайлов В. М. (2019)
Шушулков С. Д. - Оцінка особливостей використання туристично-рекреаційного потенціалу Одеської області (2019)
Красноруцький О. О. - Рецензія на монографію Гуторова А. О."Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз)" (2019)
de Lange P. J. - Solenogyne christensenii, comb. nov. (Asteraceae: Astereae), a new combination for a New Zealand species, Wang J., Barkla J. W., Marshall A. (2020)
Mosyakin S. L. - The earliest collection of an elusive alien? Evidence of early introduction of Chenopodium ficifolium (Chenopodiaceae) in New Zealand, de Lange P. J. (2020)
Коршиков І. І. - Популяційна структура Betula pendula (Betulaceae) на залізорудних відвалах Криворіжжя, Петрушкевич Ю. М. (2020)
Гриценко В. В. - Stipa pennata (Poaceae) на Київському плато (2020)
Придюк М. П. - Перша знахідка в Україні рідкісного в Європі виду Entoloma graphitipes (Entolomataceae), Зикова М. О. (2020)
Бороменський Д. О. - Вплив умов культивування на накопичення біомаси та ендополісахаридів грибами роду Ganoderma (Ganodermataceae), Бісько Н. А. (2020)
Сенченко М. - Неолібералізм, лібертаризм, чи Вашингтонський консенсус (2020)
Татарінова Л. - Самвидав (2020)
Цзеген Ч. - Книжкова торгівля у структурі книгознавства: еволюція уявлень (2020)
Чиж І. - Деякі міркування щодо законопроєкту "Про медіа" (2020)
Сенченко М. - Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікаційний простір (2020)
Гуменчук А. - Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0 (2020)
Лощинська Н. - Популярні онлайн-бібліотеки з україномовним контентом (2020)
Кузнецов О. - Автоматизація створення бібліографічного опису авторефератів (2020)
Капралюк О. - Система науково-інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (2020)
Дояр Л. - Наукова періодика України 1917—1919 рр.: аналіз академічних видань(за матеріалами Книжкової палати України) (2020)
Головащук А. - Головна її любов — книги (2020)
Шиян Н. М. - Asparagus litoralis Steven (Asparagaceae): таксономічний огляд та нова комбінація (2020)
Протопопова В. В. - Типіфікація Orchis × pseudoparviflora (Orchidaceae), Тимченко І. А., Шевера М. В., Рифф Л. Е. (2020)
Дідух Я. П. - Фенологічна реакція рослин на екстремальний термічний режим осіннє-зимового періоду 2019 року в Україні, Кучер О. О., Зав'ялова Л. В. (2020)
Розенбліт Ю. В. - Екомери заплави Дністровського каньйону (2020)
Безсмертна О. О. - Поширення в Україні папороті Salvinia natans (Salviniaceae, Polypodiopsida), включеної до Червоної книги України, Гелюта В. П., Данилик І. М., Казарінова Г. О., Орлов О. О., Янюк М. А., Бабицький А. І., Коротченко І. А. (2020)
Леонтьєв Д. В. - Включення міксоміцетів до Червоної книги України: доцільність, критерії відбору та рекомендовані види, Яцюк І. І., Кочергіна А. В. (2020)
Dzhagan V. V. - A new record of the rare fungus Peziza saniosa (Pezizales, Ascomycota) in Ukraine, Shcherbakova Yu. V., Sniezhyk A. I. (2020)
Скрипець Х. І. - Морфогенез плодів Gladiolus imbricatus та Iris sibirica (Iridaceae), Одінцова А. В. (2020)
Шевченко Г. В. - Мікротрубочки цитоскелету у формуванні індукованої аеренхіми адвентивних коренів Zea mаys (Poaceae) (2020)
Віталію Михайловичу Вірченку – 60 (2020)
Попко С. М. - Перспективи розвитку спроможностей Сухопутних військ Збройних Сил України, Музиченко Д. П. (2019)
Ролін І. Ф. - Воєнно-медична доктрина України як основа медичної складової національної безпеки держави, Лобанов А. А., Марущенко В. В. (2019)
Ігнатенко О. А. - Воєнно-географічні умови регіону Азовського моря в контексті застосування сил (військ, засобів) ВМС, Сапіга В. В. (2019)
Алещенко В. І. - Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави (2019)
Сегеда С. П. - Гібридна війна Росії проти України: історичний вимір, Шевчук В. П. (2019)
Гончаренко Є. В. - Культура безпеки польотів державної авіації України (2019)
Волотівський П. Б. - Мобілізаційна підготовка оборонно-промислового комплексу: час нових підходів, Кутовий О. П. (2019)
Semon B. Y. - Methodology for the development of key technologies, Ansari I., Dykhanovskyi V. M. (2019)
Сахно В. П. - Контроль якості – запорука високої ефективності застосування озброєння і військової техніки (2019)
Summaries (2019)
Основні вимоги до оформлення статей, які подаються до журналу "Наука і оборона" (2019)
Петренко А. Г. - Щодо впровадження оборонного менеджменту та управління змінами в Міністерстві оборони України (2019)
Кириченко С. О. - Щодо питання правового режиму воєнного стану і стану війни, Лобко М. М., Семененко В. М. (2019)
Волотівський П. Б. - Питання мобілізаційного планування національної економіки України. Зміст, принципи та підходи до його організації в сучасних умовах (2019)
Шемаєв В. М. - Щодо використання наукових розробок у створенні сучасного озброєння та військової техніки на підприємствах оборонної промисловості України, Бегма В. М., Сидоренко С. М. (2019)
Горбенко В. М. - Методичний підхід до визначення форм дій та способів застосування військових формувань у системі операцій збройних сил, Тюрін В. В., Коршець О. А. (2019)
Невальонний Є. О. - Сутність комунікації як процесу у сфері управління (2019)
Сафронов О. В. - Метод оцінювання зміни тиску місцевого надзвукового потоку на профілі аеродинамічної поверхні керування при виникненні трансзвукового флатера, Семон Б. Й., Неділько О. М. (2019)
Вітченко А. О. - Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін, Осьодло В. І. (2019)
Стужук П. І. - Упровадження автоматизованих систем управління військами в освітній процес вищих військових навчальних закладів та підготовку органів військового управління, Бодрик Ю. Г., Сушинський Д. О. (2019)
Summaries (2019)
Основні вимоги до оформлення статей, які подаються до журналу "Наука і оборона" (2019)
Верещагіна Т. В. - Сучасний погляд на діагностику гіперпластичних процесів ендометрія (огляд літератури) (2020)
Никитюк С. О. - Лайм-бореліоз у дітей, Климнюк С. І. (2020)
Горин М. М. - Розробка методики ідентифікації одночасного визначення метопрололу та мельдонію в лікарських засобах, Логойда Л. С., Зарівна Н. О. (2020)
Пелешок К. Є. - Розробка і методологія визначення атенололу та валсартану в лікарських засобах, Логойда Л. С., Поляк О. Б. (2020)
Андрейчин С. М. - Порушення зв’язувальної функції сироваткового альбуміну, білкового та ліпідного обміну і їх корекція у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Дзьордзьо Ю. Р. (2020)
Андрейчин С. М. - Зміни ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з подагрою та неалкогольним стеатогепатитом, Мудра У. О. (2020)
Бабінець Л. С. - Ключові аспекти ведення пацієнта з депресією у практиці сімейного лікаря (за досвідом Словенії та Хорватії), Коцаба Ю. Я. (2020)
Борак В. П. - Варіабельність імунологічних показників у хворих на гостру дизентерію, Романюк Л. Б., Кравець Н. Я., Борак В. Т., Медвідь І. І., Галабіцька І. М. (2020)
Волошина Н. П. - Сравнительная характеристика имунного статуса при разных типах течения у больных со спорадической и семейной формами рассеянного склероза, Негреба Т. В., Погуляева Т. Н., Киржнер В. М. (2020)
Глушко Н. Л. - Клінічний випадок саркоїдозу легень з комплексною міждисциплінарною верифікацією діагнозу, Сікорин Я. Я., Мацькевич В. М., Ленчук Т. Л., Мицик Ю. О., Рижик В. М. (2020)
Гнатюк М. С. - Морфометрична характеристика морфологічних змін структур сім’яників в умовах пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2020)
Дживак В. Г. - Морфофункціональні зміни в легенях та печінці у ранній період після травматичного ураження м’язів в експерименті, Кліщ І. М., Дацко Т. В., Хлібовська О. І. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Інноваційні методи телемедичного моніторингу больового синдрому після гемороїдектомії, Цвях А. І., Господарський А. Я., Древніцький Р. С. (2020)
Ебає Нсан Еком Нсед - Особливості гормонального гомеостазу жінок із безпліддям та внутрішньопечінковим холестазом, Бойчук О. Г. (2020)
Ісаков Р. І. - Стан соціально-психологічної адаптації/дезадаптації в структурі депресивних розладів різного ґенезу у жінок з різним рівнем ураженості внаслідок дії дезадаптуючих чинників макросоціального рівня (2020)
Косенко К. А. - Аналіз адиктивних феноменів у представників командного складу морського торговельного і пасажирського флотів, Гапонов К. Д. (2020)
Кошак Ю. Ф. - Аналіз хірургічного лікування хворих на туберкульозну емпієму плеври (2020)
Кривоніс Т. Г. - Гендерні особливості прояву клініко-психологічних феноменів у онкологічних пацієнтів, Жулкевич І. В. (2020)
Марута Н. О. - Фактори психічної травматизації у внутрішньо переміщених осіб: їх структура та динаміка у часі, Панько Т. В., Каленська Г. Ю., Колядко С. П., Явдак І. О., Волкова С. О. (2020)
Матюха Л. Ф. - Морфометричні та антропометричні обстеження при веденні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та ожирінням, Гончарук О. Ю. (2020)
Мисула Ю. І. - Структура копінг-поведінки у хворих із первинним епізодом біполярного афективного розладу (2020)
Петрик Н. І. - Динаміка показників скоротливої функції міокарда та церебрального кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу з надлишковою вагою після терапії антигіпертензивними засобами у поєднанні зі статинами, Фуштей І. М., Солонинка Г. Я. (2020)
Попадюк О. Я. - Покращення профілактики вторинного інфікування опікових ран пацієнтів з термічними ушкодженнями шкірних покривів, Кіршак К. Б., Волошин М. М. (2020)
Процайло М. Д. - Клінічний випадок синдрому взаємного обтяження при м'язовій кривошиї (2020)
Святенко Т. В. - Ефективність комбінованої послідовної терапії актинічного кератозу, Глушок В. С., Шкробот Т. С. (2020)
Соломенчук Т. М. - Особливості морфофункціонального стану міокарда у пацієнток з нестабільною стенокардією в залежності від звички куріння, Бедзай А. О., Луцька В. Л., Кузь Н. Б., Ващишин К. Л. (2020)
Холбаев С. Б. - Влияние медикаментозной терапии ожирения на клинические проявления остеоартроза коленных суставов на первичном звене здравоохранения, Юсупов Ш. А., Юлдашова Н. Э., Сулайманова Н. Э. (2020)
Швед М. І. - Розвиток обширного інфаркту міокарда внаслідок множинних аневризм коронарних артерій, Ковбаса Н. М., Ярема Н. І., Добрянський Т. О., Герасимець І. М., Прокопович О. А. (2020)
Шкільна М. І. - Підвищення ефективності комплексного лікування хворих на Лайм-бореліоз із використанням стевії медоносної, Марчишин С. М., Андрейчин М. А., Івахів О. Л., Корда М. М., Запорожан С. Й., Кліщ І. М. (2020)
Юрценюк О. С. - Гендерні відмінності особистісних особливостей студентів з непсихотичними психічними розладами (2020)
Яремчук О. З. - Морфологічні зміни у нирках при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту, Небесна З. М., Крамар С. Б., Посохова К. А. (2020)
Дереш Н. В. - Інформативність та ефективність променевих методів у діагностиці спондилітів, Шармазанова О. П. (2020)
Предборський В. А. - Розширення зовнішнього тіньового управління національними економічними процесами глобальними тінізаційними утвореннями (2020)
Клименко П. М. - Гібридна економіка, гібридна політика, гібридні війни: зв’язок та ознаки гібридності, Шевчук В. І. (2020)
Просов В. М. - Оцінка поточної ситуації на ринку іпотечних кредитів в Україні (2020)
Мусієнко В. Д. - Оцінка вартості бізнесу на засадах показників фінансового стану, Зайцева А. С. (2020)
Красножон С. В. - Вплив інноваційних технологій на ефективність виробництва, Піддубний В. А., Стадник І. Я. (2020)
Мусієнко В. Д. - Вибір методу оцінки вартості виробничої потужності промислового підприємства на засадах інноваційного розвитку, Жук Н. В. (2020)
Стахурська С. А. - Іноземні інвестиції та інноваційний розвиток: гіпотетичні та фактичні індикатори змін, Ткачук С. В., Стахурський В. О. (2020)
Марченко В. М. - Методологія управління капіталізацією підприємств (2020)
Соломянюк Н. М. - Інтернет–торгівля як елемент ринкової інфраструктури на ринку офісних меблів, Фєдотова Н. М., Кривенко О. С. (2020)
Блудова Т. В. - Реінжиніринг бізнес процесів підприємства та управлінські рішення: оцінка стратегій впровадження, Шапошник О. Л. (2020)
Бужин О. А. - Визначення індексів інтенсивності підготовки пожежно–рятувальних підрозділів та частин, Дендаренко Ю. Ю., Тищенко Є. О., Дивень В. І., Блащук О. Д. (2020)
Гавріков Д. О. - Діагностика економічної безпеки підприємств в умовах бізнес–середовища (2020)
Мельник О. М. - Методичні підходи до оцінки фінансового потенціалу підприємства, Виздрик В. С. (2020)
Колодійчук А. В. - Програмування інвестиційних і кредитних ризиків впровадження ІКТ за допомогою Pascal, Java та Visual Basic (2020)
Волікова М. М. - Проблема статевого виховання дітей та молоді у педагогічній думці початку ХХ століття (2019)
Дем’янчук О. Н. - Видатні постаті в контексті культурно-освітніх традицій Кременця (2019)
Коляденко С. М. - Неформальний підхід до організації навчально-виховного процесу у Волинському ліцеї (2019)
Левандовська Л. Ю. - Значення Кременецького ліцею в розвитку фізичної культури і спорту на Волині у міжвоєнний період, Довгань О. М., Банах В. І. (2019)
Легкун О. Г. - Постать Єжи Гаше крізь призму періодичних видань 20–30-х років ХХ ст. (2019)
Пасічник Л. В. - Підготовка вчителів української мови і літератури в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): досвід історико-педагогічної періодизацій (2019)
Бенера В. Є. - Професійний розвиток майбутніх учителів трудового навчання та технологій у вищій школі за кордоном, Цісарук І. В. (2019)
Білик Р. М. - Компетентнісний підхід у контексті професійної підготовки фахівців працеохоронної галузі, Домбровська О. В. (2019)
Борова В. Є. - Використання мультимедійних презентацій у підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку мовлення дітей (2019)
Курач М. С. - Особливості вдосконалення асинхронних двигунів у контексті підготовки майбутніх учителів технологій, Ємець О. П. (2019)
Олексюк М. П. - Формування дизайнерської культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі роботи над дизайнерськими проєктами (2019)
Шевченко В. В. - Методологічні особливості навчання охорони праці засобами ІКТ у ЗВО (2019)
Заблоцький А. Р. - Професійна готовність майбутнього працівника соціальної сфери до роботи в альтернативних формах державної опіки над дітьми (2019)
Клак Д. С. - Можливості використання онлайн-сервісу TinkerCard під час дистанційних занять з електротехніки (2019)
Кравець Л. М. - Соціальна адаптація дошкільників з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору, Гаврилюк Д. В. (2019)
Маліновська Н. В. - Розвиток монологічного мовлення дітей передшкільного віку засобами моделювання (2019)
Солтис О. В. - Принцип природовідповідності як основа інноваційного потенціалу авторської технології М. М. Єфименка з фізичного розвитку дошкільників, Бенера В. Є. (2019)
Бенера В. Є. - Розвиток полікультурної компетентності у вчителя- гуманітарія у вищій школі Республіки Польща, Кашубський В. В. (2019)
Шевченко Ж. М. - Трансформації становлення і розвитку практичної підготовки соціальних працівників у вищій школі Польщі (2019)
Ломакович А. М. - Вищій освіті у Кременці – 200 років! (2019)
Ярошенко О. - Науково-педагогічний потенціал університету як предмет наукового дискурсу (2020)
Pappas G. - Educational system and neoliberal educational policy (2020)
Сисоєв О. - Професійна підготовка фахівців для економічної галузі як об’єкт наукового дослідження в Україні (2020)
Іванюк Г. - Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик, Венгловська О., Антипін Є. (2020)
Голота Н. - Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу, Карнаухова А. (2020)
Batechko N. - The role of the scientific libraries in ensuring principles of academic integrity, Durdas A., Kishchak T., Mykhailichenko M. (2020)
Shepel M. - Development of the future managers’ deontological culture in the process of teaching a foreign language (2020)
Островська Г. - Готовність учителя до формування національної ідентичності учнів на уроках зарубіжної літератури (2020)
Мотуз Т. - Реалізація права на академічну свободу вчителя в системі освіти України (2020)
Machynska N. - Types and forms of professional development of a preschool teacher in in-service training, Derkach Y., Pankevych Y. (2020)
Sysoieva S. - Implementation of the continuing education concept in the european educational area: regulatory provision, Protsenko O. (2020)
Binytska K. - Requirements for system of professional competencies of english teacher in eu countries, Buchkivska G., Kokiel A. (2020)
Golzar J. - Servant leadership principles in collegial level: efl students’ reported experiences in Afghanistan, Miri M. A. (2020)
Соколова І. - Європейські підходи і практики забезпечення якості вищої освіти (2020)
Zaskaleta S. - Higher education quality assurance: finland’s experience (2020)
Фролов В. С. - Формування перспективної моделі організації оборони України, Семененко В. М. (2019)
Ширалієв Р. Ш. - Чинники, що впливають на процес мобілізаційного планування національної економіки України, Волотівський П. Б., Леонтович С. П. (2019)
Шемаєв В. М. - Шляхи використання апарату військових аташе у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами, Бегма В. М., Онофрійчук А. П., Сидоренко С. М. (2019)
Салкуцан С. М. - Ґендерна політика НАТО: історичний аспект і досвід інтеграції, Кримець Л. В. (2019)
Дроздов С. С. - Аналіз операційного середовища та ймовірні сценарії застосування Повітряних Сил Збройних Сил України, Тюрін В. В., Коршець О. А., Горбенко В. М. (2019)
Голуб В. А. - Щодо визначення концепції побудови системи озброєння для потреб Збройних Сил України, Хома В. В., Курбан В. А., Сєдов С. Г. (2019)
Шемаєв В. М. - Соціальні мережі в аспекті інформаційної безпеки, Присяжнюк М. М., Онофрійчук А. П. (2019)
Артамощенко В. С. - Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту, Фаворська О. Ю. (2019)
Загорка О. М. - Оцінка оперативно-тактичної важливості пунктів управління угруповання військ, Поліщук С. В., Загорка І. О. (2019)
Бодрик Ю. Г. - Оборонне планування в сучасних умовах: дослідження корпорації RAND (2019)
Summaries (2019)
Основні вимоги до оформлення статей, які подаються до журналу "Наука і оборона" (2019)
Вихідні дані (2019)
Забродський М. В. - Науково-практичні підходи до проєкту Закону України "Про Статут внутрішньої служби (Військовий статут) Збройних Сил України", Кривенко О. В., Кримець Л. В. (2019)
Назаркін В. М. - Порівняльний аналіз роботи посадових осіб органів управління військових частин (підрозділів) під час планування бою (дій) у Збройних Силах України та арміях країн – членів НАТО, Мокоївець В. І. (2019)
Волотівський П. Б. - Мобілізаційна підготовка та мобілізація – важливі складові організації оборони України (2019)
Тюрін В. В. - Обґрунтування моделі підготовки фахівців Повітряних Сил у сучасних умовах, Салій А. Г., Кас’яненко М. В., Опенько П. В., Мартинюк О. Р. (2019)
Алещенко В. І. - Роль гуманітарної освіти у формуванні професійної компетентності офіцера (2019)
Semenkova М. А. - Cross-border migration of Ukrainians and COVID 19: consequences for the national security of Ukraine (2019)
Тюрін В. В. - Методика проведення багатонаціональних командно-штабних навчань за процедурами НАТО, Салій А. Г., Коротін С. М. (2019)
Щипанський П. В. - Особливості проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, Колесник В. І. (2019)
Важливі заходи наукової та науково-технічної діяльності, які відбулись у 2019 році. Анонси подій на 2020 рік (2019)
Summaries (2019)
Основні вимоги до оформлення статей, які подаються до журналу "Наука і оборона" (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, Зміст (2020)
Зварич І. - Булінг у закладах освіти України і США (2020)
Савчук Б. - Феномен коучингу в зарубіжному дискурсі, Білавич Г. (2020)
Багрій М. - Письменники-педагоги XIX – 30-х років XX ст. – автори навчально-методичного забезпечення освітніх закладів Західної України (2020)
Бондарець М. - Діяльність Педагогічного інституту соціального виховання, нормальної і дефективної дитини при Психоневрологічній академії (20-і роки XX ст.) (2020)
Шеретюк Р. - Внесок у європейську природничу науку випускників піарських колегіумів Волині (XVIII - початок XIX ст.), Стоколос Н. (2020)
Безена І. - Трансформація ролі вчителя гуманітарних дисциплін у сучасній післядипломній освіті, Кирпа А., Богатирьова Т. (2020)
Бойчук Н. - Управлінський контекст у процесах художньо-естетичного розвитку особистості учня закладу загальної середньої освіти (із досвіду роботи Малої академії народних мистецтв та ремесел Березнівської ЗОШ І - III ступенів № 2 Рівненської області), Олексій Ю., Сокаль В. (2020)
Завалевський Ю. - Місія вчителя в реалізації ціннісних пріоритетів Нової української школи (2020)
Лунячек В. - Компетентнісний підхід як методологія професійного розвитку працівника освіти (2020)
Мельник Н. - Планування діяльності закладу загальної середньої освіти: управлінський аспект (2020)
Мищишин І. - Чинники професійного самовизначення сучасних старшокласників, Дмитрів Ю. (2020)
Бондаренко Н. - Україна під "новою парасолькою грамотності" (2020)
Майданенко С. - Готовність педагогів до інноваційної методичної роботи в закладах загальної середньої освіти (2020)
Сологуб О. - Методична складова розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників засобами пролонгованих дистанційних тренінгів (2020)
Войтовська О. - Розвиток емоційного інтелекту в дітей дошкільного й молодшого шкільного віку методами арттерапії (2020)
Олефір Н. - Співпраця вчителя та батьків дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2020)
Романовська Д. - Сформованість ціннісних орієнтацій здобувачів освіти у процесі розвитку соціальної компетентності (2020)
Сидорук І. - Соціальне партнерство у формуванні компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Ступак О. - Діяльнісний етап реалізації системи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2020)
Вербицька X. - Професійно орієнтований підхід у розвитку професійної креативності студентів у процесі навчання англійської мови (2020)
Корнієнко І. - Проектне навчання мови у компетентнісному дискурсі (2020)
Косінова О. - Музичний портрету літературі (на прикладі творчості П. Мирного, М. Коцюбинського, П. Тичини) (2020)
Smelikova V. - Applying CLIL method to teaching maritime English (2020)
Сокол M. - Ефективність методу "фішбоун" у процесі навчання англійської мови, Царик О., Гупка-Макогін H. (2020)
Донець В. - Модель формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання (2020)
Цюняк О. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності (2020)
Рибалко А. - Організація навчального дослідження учнів із використанням міжпредметних зв’язків фізики та фізичної культури, Рибалко О. (2020)
Войтович О. - Підготовка майбутніх учителів географії до проведення уроків міжпредметного змісту, Костолович М. (2020)
Толочко С. - Методика формування професійної компетентності з охорони праці майбутніх фахівців аграрної сфери, Шкодин А. (2020)
Пугач В. - Формування правової компетентності майбутніх менеджерів охорони здоров’я у професійній підготовці (2020)
Удовиченко І. - Міжпредметні зв’язки змісту профільного навчання географії учнів закладів загальної середньої освіти (2020)
Гавлітіна Т. - Наскрізне виховання цінностей у Новій українській школі (2020)
Кіян О. - Морально-духовне виховання особистості молодшого підлітка (2020)
Кириленко С. - Учитель як носій цінностей виховання в сучасному закладі загальної середньої освіти (2020)
Пустовіт Г. - Ціннісні виміри сучасної позашкільної освіти (2020)
Сушик Н. - Компетентнісний підхід у реалізації технології соціального виховання "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" дітей підліткового та юнацького віку (2020)
Цимбалюк І. - Гуманістичні ідеї Василя Сухомлинського в системі післядипломної педагогічної освіти (2020)
Дем’янюк О. - Специфіка роботи над елементами хорової звучності в хоровому колективі (2020)
Фарина Н. - Студія естрадного співу в сучасній системі мистецької освіти, Тимошенко Т. (2020)
Галатюк М. - Сучасний студентський спорт як модус розвитку спортивної культури майбутніх фахівців фізичного виховання (2020)
Біда С. В. - Вплив потоків ґрунтових вод на зміну характеристик міцності лесового ґрунту, Куц О. В. (2015)
Богаченко Л. Д. - Моніторинг земель та стану геологічного середовища балки Євпаторійської (Дніпропетровськ), Осадча Л. І., Прокопенко Т. Д., Сібуль Т. В. (2015)
Dudchenko N. O. - Phase transformation of goethite into magnetite by reducing with carbohydrates, Ponomar V. P. (2015)
Евграшкина Г. П. - Математические модели изменения гидрогеологических условий в зоне влияния шахтного водоотлива, Калинкина О. Е. (2015)
Жолудєв С. В. - Дослідження параметрів підземних вод на територіях високотемпературних промислових підприємств (2015)
Жолудєв С. В. - Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств (2015)
Іванченко В. В. - Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра, Беліцька М. В., Гаврилюк І. В. (2015)
Кураева И. В. - Биогеохимические особенности техногенного загрязнения почв под влиянием предприятий химической промышленности, Кроик А. А., Мусич Е. Г., Войтюк Ю. Ю., Матвиенко А. В. (2015)
Manyuk V. V. - Geological Heritage and Geoscience education in Ukraine (2015)
Матвеев А. В. - Особенности распространения известкового нанопланктона в кампане юга Восточно-Европейской платформы (2015)
Мокрицкая Т. П. - О методике прогноза деградации просадочных свойств грунтов (2015)
Самойлич К. А. - Новейшие данные о свойствах лессов в условиях естественного залегания (г. Днепропетровск) (2015)
Samoilova Kh. M. - Geodiversity: new category in the development of the Nature reserve fund of Ukraine, Samoilich D. O., Manyuk V. V. (2015)
Сизенко О. В. - Метризація ландшафтної різноманітності Павлисько-Верхньодніпровського фізико-географічного району (2015)
Стефанская Т. А. - Спонгиофоссилии верхнеэоценовых отложений Среднего Приднепровья (съемочный лист "Кобеляки") (2015)
Стефанский В. Л. - Палеогеографические и литолого-фациальные особенности формирования мандрыковских слоев верхнего эоцена Украины (г. Днепропетровск) (2015)
Удалов И. В. - Формы нахождения микроэлементов в каменных углях и антрацитах Северо-Восточного Донбасса вблизи ртутно-рудных тел (2015)
Шерстюк Н. П. - Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець (2015)
Яковенко О. В. - Геохімічні особливості розподілу важких металів у ґрунтах зони впливу підприємств кольорової металургії, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Злобіна К. С. (2015)
Анфимова Г. В. - Организационно-правовые аспекты сохранения эталонных геологических разрезов (2016)
Біда С. В. - Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато, Куц О. В. (2016)
Дук Н. М. - Зовнішня торгівля товарами Дніпропетровської області (2016)
Євграшкіна Г. П. - Удосконалення концепції сучасного гідрогеологічного моніторингу локального рівня, Калинкіна О. Є., Проценко В. В. (2016)
Zholudiev S. V. - Application of groundwater for underground coal gasification and incineration (2016)
Zholudiev S. V. - Mathematical bases of heat-transfer in groundwater (2016)
Кроик А. А. - Закономерности миграции и распределения солей на участках рекультивации Западного Донбасса как фактор формирования экологического состояния техногенных ландшафтов (2016)
Кураєва І. В. - Оцінка ступеня забруднення урбанізованих територій, Кроїк Г. А. , Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В. (2016)
Манюк В. В. - Родина селерових (Аpiaceae) у флорі Орільського національного природного парку (2016)
Manuyk V. V. - Scientific results of monitoring objects of geological heritage in Dnipropetrovsk oblast, Manuyk V. V. (2016)
Manyuk V. V. - Geological heritage as an integral part of the Nature Reserve Lands of Kharkiv oblast (2016)
Машіка Г. В. - Вплив інституціональних чинників на розвиток і формування господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Мельнійчук М. М. - Аналіз розвитку наукових підходів до типології та класифікації натуральних лісових ландшафтів, Чабанчук В. Ю. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Опыт прогноза деформаций просадки массива методами индуктивного моделирования, Батырь В. Г. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Опыт прогноза инженерно-геологических свойств просадочных горизонтов для целей проектирования сооружений методом нейронных сетей, Калинина Д. О. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Возможности прогноза активности оползневых явлений по результатам индуктивного моделирования и дистанционных методов исследований, Ярощук М. Л., Довганенко Д. А. (2016)
Ничая О. О. - Селітебні ландшафти в структурі угідь височинної області Волині, Тарасюк Н. А. (2016)
Носова Л. А. - Особенности формирования солевого состава почв на территории г. Днепропетровск, Фундовая В. В. (2016)
Самойлич К. О. - Визначення впливу мікроструктури на фізико-механічні властивості лесових ґрунтів Придніпровського регіону (2016)
Суматохіна І. М. - Гірничопропромислові території та об’єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції (2016)
Фундова В. В. - Перспективи створення мережі геопарків в Україні (2016)
Шерстюк Н. П. - 25 років відновлення геолого-географічного факультету ДНУ: історія становлення та сьогодення, Безуглий В.В. (2016)
Шерстюк Н. П. - Аналіз хімічного складу підземних вод водоносних горизонтів четвертинних відкладів території Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас), Носова Л. О. (2016)
Безуглий В. В. - Геопросторові особливості санаторно-курортного комплексу України (2016)
Войтюк Ю. Ю. - Поглинання важких металів із ґрунту рослинністю зони техногенезу (2016)
Войтюк Ю. Ю. - Закономірності розподілу важких металів у об'єктах навколишнього середовища м. Суми, Кураєва І. В., Кроїк Г. А., Мацібора О. В., Матвієнко О. В. (2016)
Євграшкіна Г. П. - Геолого-гидрогеологическая история развития угольной промышленности Западного Донбасса в математических моделях, Марченко В. К. (2016)
Євграшкіна Г. П. - Гідродинамічне обґрунтування структури режимної спостережної мережі у гірничовидобувних регіонах, Проценко В. В. (2016)
Zholudiev S. V. - Research of geology environment contamination processes under underground coal gasification and combustion (2016)
Zholudiev S. V. - Thermal energy movement analysis of geotechnical systems, Sambor V. Y. (2016)
Колопац С. К. - Природоохранные аспекты закрытия шахт за рубежом (2016)
Кроїк Г. А. - Екобезпека водних об’єктів у зоні розташування підприємств теплоенергетики, Дорганова Л. О. (2016)
Кураева И. В. - Геохимические показатели экологического состояния загрязненных почв (2016)
Manyuk Vol. V. - Geological and geomorphological studies for projecting the "Orilskyi" national geopark, Manyuk Vad. V. (2016)
Мокрицкая Т. П. - Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов, Самойлич К. А. (2016)
Петруняк М. Д. - Текстури поверхонь наверствувань в осадовій товщі неогену Передкарпатського прогину, Черемісська О. М., Петруняк Г. М., Черемісський Ю. В. (2016)
Самойлич К. О. - Зміни параметрів мікроструктури лесових ґрунтів під час фільтрації, Мокрицкая Т. П. (2016)
Сизенко О. В. - Ландшафтна структура проектованого національного природного парку "Орільський" в межах Петриківського району Дніпропетровської області (2016)
Удалов И. В. - Особенности процессов миграции естественных радионуклидов в подземных водах при ликвидации угольных шахт Северо-Восточного Донбасса, Кононенко А. В. (2016)
Фундовая В. В. - Тенденции динамики солевого состава грунтов зоны аэрации городских природно-технических систем на примере территории г. Днепропетровск, Мокрицкая Т. П. (2016)
Khrushchov D. P. - Overall geological industrial assessment of salt resources in the Carpathian region of Ukraine, Bosevska L. P., Kyrpach Yu. V. (2016)
Шураев И. Н. - Исследования следов выщелачивания в известняках континентального склона Крыма (2016)
Бондар О. В. - Остракоди крайових частин Борисфенської затоки Східного Паратетису в середньому сарматі, Самойленко Г. Л. (2017)
Євграшкіна Г. П. - Математичні моделі зміни гідрогеологічних умов територій, прилеглих до ставків-накопичувачів скидних шахтних вод, Горб А. С., Доценко Л. В. (2017)
Zholudiev S. V. - Technological realization of the energetic module which is based on underground coal combustion (2017)
Zholudiev S. V. - Calculation of phase transformation of groundwater when evaluating its efficiency as a mobile heat-transfer agent (2017)
Манюк В. В. - Геологічна пам’ятка природи "Висачківський соляний купол", Масенко А. В. (2017)
Машіка Г. В. - Механізм розроблення критеріїв районування Карпатського регіону з ураху-ванням основних чинників формування господарського потенціалу (2017)
Пономар В. П. - Кінетичні параметри процесу відновлення гематиту до магнетиту за допомогою біомаси, Дудченко Н. О., Брик О. Б. (2017)
Савчук В. С. - Особливості складу вугільних пластів світи C14 Донецького басейну, Приходченко В. Ф., Приходченко Д. В., Толубець Д. В. (2017)
Решетняк Д. Є. - Методи оцінювання антропогенних загроз біорізноманіттю прісноводних екосистем (2017)
Рябоконь Т. С. - Комплекси форамініфер палеоцену Північної України (2017)
Савченко Т. С. - Перетворення гематиту та гетиту на магнетит у водному середовищі за дії мікрохвильового випромінювання, Дудченко Н. О., Брик О. Б. (2017)
Сіренко О. А. - Субаеральні відклади еоплейстоцену нижнього неоплейстоцену рівнинної частини України та їх палінологічна характеристика (2017)
Швайко В. М. - Структурування екомережі на субрегіональному рівні (Покровський та Межівський райони Дніпропетровської області), Манюк В. В. (2017)
Шерстюк Н. П. - Активізація гіпергенних процесів у водоносних горизонтах районів видобутку корисних копалин (на прикладі Північного гірничо-збагачувального комбінату, Кривбас) (2017)
Босевская Л. П. - Целевая геолого-промышленная оценка Тереблянской солянокупольной структуры (Закарпатье) (2017)
Chowdhury A. - Strain Analysis in Rock Group of Pur-Basin, India, Bosevska L. (2017)
Довганенко Д. О. - Деякі аспекти паводкового схилового стокоутворення річок степової зони з урахуванням сучасних тенденцій формування опадів у межах Дніпропетровської області, Горб А. С., Сердюк C. М., Луньова О. В., Доценко Л. В. (2017)
Довганенко Д. О. - Деякі аспекти аналізу зсувів з використанням серій супутникових знімків Landsat, Мокрицька Т. П. (2017)
Isakov L. V. - The origin of megastructuresof the Ukrainian Shield in view of the magmatic plume concep (2017)
Коломієць К. В. - Методична схема багаторівневої територіальної організації регіону Українського Причорномор'я, Яворська В. В., Сич В. А. (2017)
Максименко Н. В. - Напрямки оптимізації природокористування в інвайронментальному менеджменті територій локального рівня організації довкілля, Клєщ А. А. (2017)
Manyuk V. V. - Geological journeys of Valerian Domger to the basins of the rivers Omelnyk, Samotkan and Domotkan (2017)
Манюк В. В. - Про змінення положення південної границі Дніпровського (риського) зледеніння (2017)
Mokritskaya T. P. - On some aspects of modeling geodynamic risk in the territory of distribution of subsident soils, Samoylych K. A. (2017)
Mokritskaya T. P. - Attempt to Create a Cartographic Forecast Model of Subsidence Degradation for the Right Bank Area of the City Dnipro, Samoylych K. A. (2017)
Mokritskaya T. P. - Towards the issue of the methods of calculating fractal dimension of the disperse pulverescent-clayey soil structure, Samoylych K. A., Stanchev A. A. (2017)
Шкапенко В. В. - Биогеохимические особенности донных отложений прибрежной зоны Черного моря, Мусич Е. Г., Кадошников В. М., Кураева И. В., Войтюк Ю. Ю. (2017)
Yaholnyk O. V. - Legal aspects of creating geoparks in Ukraine, Manyuk V. V. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського