Евграшкина Г. П. - Определение инфильтрационного питания подземных вод аналитическими и численными методами, Мокрицкая Т. П., Марченко В. К. (2017)
Zholudiev S. V. - Research into ground water parameters on the territory of high-temperature industrial enterprises (2017)
Горовий В. - Бібліотечні орієнтири в глобальних інформаційних обмінах (2020)
Кулицький С. - Аналітичні продукти наукової бібліотеки як складова інформаційного забезпечення (2020)
Horova S. - Informatization and society:possible difficulties and future prospects (2020)
Аулін О. - Бібліотечна діяльність щодо вдосконалення безпекових чинників у міжнародних стратегічних комунікаціях (2020)
Ворошилов О. - Роль стратегічних комунікацій у протидії інформаційній агресії (2020)
Саморукова О. - Деструктивна поведінка в соціальних мережах як інструмент інформаційної війни (2020)
Медведєва В. - Інформаційно-аналітичний аспект удосконалення стратегічних комунікацій у процесі розвитку суспільної інформатизації (2020)
Іванова Н. - Удосконалення інформаційно-правового обслуговування користувачів бібліотек у системі стратегічних комунікацій, Пестрецова О. (2020)
Кривецький О. - Роль і місце бібліотечної журналістики в системі засобів масових комунікацій (2020)
Желай О. - Особливості розвитку аналітичних структур у національних бібліотеках (2020)
Дуднік О. - "ЛІГА:ЗАКОН" як універсальна інформаційно-правова система відображення співпраці України у міжнародних організаціях, Колесніченко А. (2020)
Аксьонова Н. - Аудіокнига як сучасний бібліотечний ресурс (порівняльний аналіз поширення на міжнародній платформі "Ютуб"), Самсонов М. (2020)
Жабін А. - Міжнародні проєкти LIBER: поточний стан та перспективи (2020)
Тимошенко І. - Генезис комунікаційно-документаційного забезпечення медичної галузі (2020)
Струнгар В. - Типологічна класифікація соціальних медіа як об'єкт діяльності бібліотек (2020)
Пальчук В. - Бібліотеки зарубіжних країн у розвитку стратегічних комунікацій (2020)
Закіров М. - Інтернет-ресурси як інструмент стратегічних комунікацій: міжнародний досвід (2020)
Закірова С. - Стратегічна роль комунікацій в концепції перехідного правосуддя: міжнародний досвід постконфліктних суспільств (2020)
Маленко Я. - Інформаційне забезпечення громад: зарубіжний досвід для України (2020)
Чернявська Л. - Практика відкритого доступу для ресурсів Women's studies у бібліотеках (2020)
Дем'яненко Л. - Особливості протидії недостовірній (фейковій) інформації в соціальних мережах (2020)
Симоненко О. - Зарубіжний досвід комунікаційної політики бібліотек: сучасна практика та нові виклики (2020)
Федорчук А. - Використання зарубіжного досвіду аналізу змісту публікацій при моніторингу інформаційних потоків (2020)
Литвинова Л. - Бібліотеки та подолання "книжкового голоду": Марракешський договір про полегшення доступу сліпих і осіб з порушеннями зору, іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів, Калініна-Симончук Ю. (2020)
Удовик В. - Просвітницька діяльність президентських бібліотек: міжнародний досвід (2020)
Булахова Г. - Сучасні тенденції розвитку інтернет-представництва Бібліотеки Конгресу США (2020)
Вакульчук О. - Розвиток багатотиражних газет України як масового виду первинної преси (1930-ті роки) (2020)
Дубас Т. - Науково-видавнича діяльність НБУВ: розвиток напрямів, видів та жанрів видавничої продукції 1991-2019) (2020)
Кашеварова Н. - Економіко-статистичні дослідження промислових регіонів України німецькими дослідниками під час окупації (1942-1943 (2020)
Вакаренко О. - Монографічні видання Національної академії наук України (1991-2019): тенденції, видавці, статистика (2020)
Коваль Т. - Концептуальні засади стратегічного розвитку національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу: історія, принципи, пріоритети, Кулаковська Т., Горєва В. (2020)
Клименко О. - Нормативно-методична база діяльності бібліотек в Україні: джерела дослідження, Сокур О. (2020)
Штих П. - Соціальні мережі як засіб просування довідково-бібліографічних продуктів та послуг у системі національних комунікацій (2020)
Каменєва Т. - Сучасна бібліотека як центр неформальної освіти (2020)
Вихідні відомості (2020)
Utechenko D. - Peculiarities of reproduction of human capital in rural areas (2020)
Varchenko О. - Problems of functioning and directions of agro-food chains development in the conditions of turbulence strengthening (2020)
Khakhula B. - Foreign experience in state support for pig breeding development organizing and directions of its use in the domestic practice (2020)
Шупик С. М. - Зарубіжний досвід розвитку молочного скотарства та напрями його використання у вітчизняній практиці (2020)
Varchenko О. - Methodical approaches to the assessment of the reproduction of the agricultural enterprises material and technical base, Svynous N., Kachan D., Khomovyi S., Khomovyi М. (2020)
Boyko S. - Current trends in debt policy of city councils and directions of its improvement, Dragan O., Tkachenko K. (2020)
Роганова Г. О. - Фактори впливу на вільний грошовий потік підприємства: кореляційнорегресійний аналіз (2020)
Печенюк А. П. - Креативність як основа стратегії туристичного розвитку сільських територій (2020)
Печенюк А. В. - Концептуальні засади забезпечення ефективного захисту інформації в контексті економічної безпеки підприємства (2020)
Кривошеєва В. В. - Мотивуюча компонента за дистанційної форми зайнятості персоналу, Васюренко Л. В. (2020)
Dmytryk О. - Strategic perspectives of rural households development in Ukraine (2020)
Підгорний А. В. - Напрями посилення кооперативних зв’язків у виробництві продукції свинарства, Іббатулін М. І. (2020)
Radko V. - Information and analytical ensuring of dairy farming sustainable development in agricultural enterprises, Svynous I. (2020)
Розумей С. Б. - Розроблення рекламної стратегії нового товару, Ніколаєнко І. В., Долюк А. В. (2020)
Крупицька Л. О. - Аналіз асортименту крижаного вина в Інтернет-магазинах України, Луцькова В. А. (2020)
Юхименко П. І. - Інституціональне забезпечення нарощування інвестиційного потенціалу об’єднаних громад сільських територій, Батажок С. Г., Приходько Т. В., Зубченко В. В. (2020)
Гресько М. - Роль індивідуально-типологічних особливостей у сприйнятті радіаційної загрози (2018)
Міщенко Л. - Вірусні інфекції пшениці озимої та їх вплив на урожайність культур за умов змін клімату, Дуніч А., Будзанівська І., Міщенко І. (2018)
Федорчук С. - Нейродинамічніі психологічні властивості спортсменів-велосипедистів з різним рівнем мобілізації в реакції на рухомий об'єкт, Лисенко О., Тукаєв С. (2018)
Шпенков О. - Зміни активності головного мозку в гамма-діапазоні під час прослуховування рок-музики зі зниженим рівнем низьких частот, Тукаєв С., Зима І. (2018)
Куценко Т. - Виконання білінгвами-початківцями комбінованого тесту із завданнями Струпа, Поффенберга, Сперрі рідною та іноземною мовами, Насєдкін Д. (2018)
Хоменко І. - Вплив іонів кадмію та ессенціальних нанометалів на фізіолого-біохімічні параметри рослин салату посівного, Косик О., Таран Н. (2018)
Бур'ян З. - Структурно-функціональна організація угруповань літорального зоопланктонуверхів'я Кременчуцького водосховища в районі Канівського природного заповідника, Гандзюра В., Трохимець В. (2018)
Книр О. - Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців із черепно-мозковими травмами при здійсненні простої сенсомоторної реакції, Філімонова Н., Макарчук М., Чебуркова А., Зима І., Кальниш В. (2018)
Акуленко І. - Залежність кількісного вмісту оксалатдеградувальних бактерій у фекальному біоптаті щурів від кількості оксалатів в раціоні харчування, Стецька В., Сергійчук Т., Толстанова Г., Степанова Н. (2018)
Александров А. - Шлях біосинтезу серотоніну в головному мозку за умов експериментального ожиріння викликаного довготривалим уведенням прогестерону, Конопельнюк В., Компанець І., Остапченко Л. (2018)
Царенко Т. - Матриксні металопротеїнази у патогенезі ішемічного інсульту, ускладненого цукровим діабетом ІІ типу, Ракша Н., Кравченко О. (2018)
Ткаченко В. - Зміни показників карбонільно-оксидативного стресу в щурів з експериментальною ішемією міокарда під впливом доксицикліну, Шевцова А. (2018)
Гурмач Є. - Функціональні характеристики циркулюючих фагоцитів щурів із гліомою С6, Рудик М., Святецька В., Сківка Л. (2018)
Ковтун-Водяницька С. - Ультраскульптура еремів представників роду Isodon (Schrad. Ex Benth.) Spach (Lamiaceae Lindl.) (2018)
Хоменко І. - Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії іонів кадмію, Косик О., Таран Н. (2018)
Стецька В. - Кількісний та якісний склад мікробіоти дистального відділу товстої кишки щурів у різні терміни експериментального 6-OHDA-викликаного паркінсонізму (пілотні дослідження), Шуставецька Н., Сергійчук Т., Довбинчук Т., Толстанова Г. (2018)
Коломієць Л. - Дослідження впливу нанокомпозитного комплексу цитокіну ЕМАР II з декстрином 70 на організм мишей лінії BALB/C, Цуварєв О., Корнелюк О. (2018)
Revutska А. - Determination of xanthones in plants and the nutrient medium under in vitro cultivation conditions, Belava V., Golubenko A., Taran N. (2018)
Юрченко А. - Система глутатіону крові щурів з експериментальною моделлю ожиріння при споживанні екстракту лушпиння квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris), Креницька Д., Тимошенко М. (2018)
Василакі А. - Показники гемостатичного потенціалу на різних стадіях раку сечового міхура, Дмитрик В., Луговська Т., Яковлев П. (2018)
Янко Р. - Морфологічні зміни підшлункової залози щурів після сумісного впливу дозованої нормобаричної гіпоксії і мелатоніну (2018)
Oskyrko O. - Variability and properties of host defense peptides from the skin secretions of anurans, Dudkina J., Nikolaieva I., Halenova T., Marushchak O. (2018)
Белемець Н. - Морфогенез підшлункової залози за умов глутамат-індукованого ожиріння: механізми корегуючої дії меланіну, Фалалєєва Т., Берегова Т., Остапченко Л., Кобиляк Н., Курик О., Сулаєва О. (2018)
Блохіна О. - Окисна модифікація білків у сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення задньої кінцівки та тривалого профілактичного введення хондроїтину сульфату, Короткий О., Кот Л., Неграй Д., Дворщенко К. (2018)
Бобошко О. - Патоген-індуковане накопичення калози та фенольних сполук у проростках озимої пшениці, Панюта О., Артеменко О., Таран Н., Ємельянов В. (2018)
Руднєва Т. - Вірус зеленої крапчастої мозаїки огірка в агроценозах України, Шевченко Т., Шевченко О., Будзанівська І. (2018)
Стороженко В. - Індукція стійкості проростків пшениці до дії модельованої посухи колоїдним розчином наночастинок Cu2+ і Zn2+, Свєтлова Н., Коваленко М., Бацманова Л., Таран Н. (2018)
Ємець О. О. - Побудова і дослідження математичної моделі задачі директора зі стохастичними параметрами, Барболіна Т. М. (2014)
Ємець О. О. - Cиметрія переставних многогранників та їх комбінаторний тип, Леонова М. В. (2014)
Назаренко А. М. - Схема параллельного решения задачи дифракции SH-волны на системе некруговых жестких вставок в бесконечной упругой среде, Панченко Б. Е., Пилипенко С. А. (2014)
Лукьянов П. В. - Зависимость динамики субмезомасштабного компактного вихря от его внутренней структуры (2014)
Лукьянов П. В. - Влияние присоединенного концевого вихря лопасти ротора вертолета на генерацию BVI-шума (2014)
Небилиця А. Ю. - Оптимізація методу виділення мінімальних сегментів мовного потоку (2014)
Безпальчук В. М. - Моделювання впливу умов напилення на процес фазоутворення в системі Ni-Al методом молекулярної динамики (2014)
Гнатовская А. А. - Алгоритм расчета показателей каскадного термо-электрического устройства в сапр критических систем (2014)
Головня Б. П. - Эффективные методы решения нелинейных обратных задач теплопроводности, Хайдуров В. В. (2014)
Триус Ю. В. - Web-орієнтована консультаційна експертна система з методів оптимізації, Манько М. О. (2014)
Guchenko I. V. - Usability aspect of information security systems (2014)
Залевський С. В. - Моделювання чарунки координатної сітки u і v поверхнею кунса і побудова геодезичних ліній (2014)
Головня Б. П. - Модель переноса турбулентных напряжений (2014)
Красношлык Н. А. - Основные этапы проведения компьютерного моделирования, Богатырёв А. О. (2014)
Емец А. О. - Допусковые решения с разным типом принадлежности для нечетких линейных систем уравнений (2014)
Небилиця Ю. М. - Оперативний контроль відхилень форми поверхні при електроерозійному вирізанні методом параболічної апроксимації (2014)
Назаренко О. М. - Математичне моделювання динамічного міжгалузевого балансу макроекономічної системи, Борода А. О. (2014)
Виноградов А. Г. - Методика расчета гидродинамических параметров конусной распыленной водяной струи, Яхно О. М. (2014)
Ярмілко А. В. - Отримання та інтерпретація пірометричних даних в задачах діагностики та управління технологічними процесами (2014)
Гнатовская А. А. - Математическая модель наименьшей величины интенсивности отказов двухкаскадных термоэлектрических устройств (2014)
Лукьянов П. В. - Влияние крутки лопасти ротора вертолёта на генерацию BVI-шума (2014)
Grishko L. V. - Basic programming: competence approach (2014)
Клюев Е. И. - Об одном подходе оценки качества программных средств, Гриненко Е. А. (2014)
Guk V. I. - Method of mathematical processing of results in powerlifting for determining the greatest athletes in the overall score, Stetsenko A. I. (2017)
Морозович В. В. - Застосування попередньої обробки зображень із растрового електронного мікроскопа для покращення ідентифікації структурних елементів, Гонда А. Р., Ляшенко Ю. О. (2017)
Талімончик А. С. - Розв'язування прикладних задач умовної оптимізації за допомогою методів ройового інтелекту, Красношлик Н. О. (2017)
Станіна О. Д. - Критерій оптимальності в одному класі неперервних багатоетапних задач оптимального розбиття множин (2017)
Лукьянов П. В. - Снижение BVI-шума ротора вертолёта с помощью лопасти с двойным изгибом (2017)
Головня Б. П. - Расчет распределения энергии турбулентности в пристенной области турбулизированного пограничного слоя (2017)
Головня Б. П. - Деякі швидкісні методи розв'язку нелінійних обернених задач теплопровідності, Хайдуров В. В. (2017)
Воєводін Є. В. - Порівняння ефективності стратегій розподілення з використанням самоорганізаційних карт Кохонена в системах оркестрування віртуальних контейнерів (2017)
Дєєв К. С. - Моделювання абстрактного мережевого пакетного фільтра з можливістю класифікації однорангової взаємодії (2017)
Гришко Л. В. - О психолого-педагогических аспектах обучения программированию (2017)
Україна – Угорщина: на шляху до порозуміння (2019)
Ткач Д. І. - Що переможе: політична гра попередньої влади чи міжнародне право? (2019)
Лоссовський І. Є. - Математичні методи в історичних та зовнішньополітичних дослідженнях: передумови, специфіка та додана вартість застосування Ч.1 (2019)
Деменко О. Ф. - Відновлення величі: політика національної консолідації Франції після Другої світової війни (2019)
Швед В. О. - Суспільно-політична модернізація Туреччини: досвід для України, Мхитарян Н. І. (2019)
Лисенко В. С. - Інтерпретація "польськості" Східної Галичини в концепціях інкорпорації та феодалізму. Частина ІІ (2019)
Гусейнова Н. Ш. гизи - Стан нафтової промисловості Азербайджану і міжнародні відносини (2019)
Гусейнова У. - Агресія Радянської Росії проти Азербайджанської Народної республіки у 1920 році. Частина ІІ (2019)
Петюр Р. К. - Економічна дипломатія України: білоруський напрям Наукова дипломатія (2019)
Кужельний М. О. - День науки за мир і розвиток Культурна дипломатія, Романенко О. (2019)
Кужельний О.П. - Авіньйон у ракурсі міжнародного теафесту (2019)
Олємской О. І. - Теорія самоподібних стохастичних систем. Частина ІІ, Харченко Д. О. (2003)
Третяк В. І. - Варіяційне формулювання й симетрії релятивістичного недисипативного суцільного середовища (2003)
Vakarchuk I. O. - The magnetic Bose liquid (2003)
Kulinskii V. L. - Polarizational effects and the critical behaviour of systems with Coulombic interactions, Malomuzh N. P. (2003)
Chalyi A. V. - Correlative behaviour of anisotropic binary liquid system in three-moment approximation, Vasil'ev A. N. (2003)
Галій П. В. - Енерґетичний спектр та ймовірність виходу екзоелектронів у рекомбінаційній моделі екзоемісії, Мельник О. Я. (2003)
Лебовка М. І. - Електричний пробій у ґратках резисторів при наявності ресилінґу, Мельник Р. М., Купчик М. П., Гулий І. С. (2003)
Kalaydjiev K. - Electrical resistance of Pr0.7(Sr0.28Pb0.02)MnO3 single crystals in ferromagnetic and paramagnetic state, Gospodinov M., Baychev M., Kirov M., Popov Chr. (2003)
Косяченко Л. А. - Дослідження фізичних властивостей p-HgMnTe в ділянці змішаної провідности, Марков А. В., Остапов С. Е., Раренко І. М., Склярчук В. М., Склярчук О. Ф. (2003)
Levitskii R. R. - Influence of the shear stress σ4 on the physical properties of rochelle salt, Zachek I. R., Moina A. P., Verkholyak T. M. (2003)
Шпак І. І. - Композиційна залежність оптичних та рефрактометричних параметрів скловидних сплавів xHgSe(100-x)As2Se3, Гадьмаші З. П., Семак Д. Г. (2003)
Гамерник Р. В. - Оптичні й фотоелектричні властивості домішкових йонів міді у кристалах CdS, Грипа О. А., Крочук А. С., Тибінка Б. В. (2003)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2003)
Демченко М. - Декоративні якості інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна представників родини Magnoliaceae Juss, Баданіна В., Футорна О., Палагеча Р., Таран Н. (2019)
Головань В. - Вивчення різноманіття вірусів бактерій, виділених із біотопів моху та ґрунту Антарктичного регіону, Андрійчук О., Будзанівська І. (2019)
Дяченко Л. - Оцінка використання кормових добавок гумінової природи за лейкоцитарними індексами у щурів після комбінованого стресу, Степченко Л. (2019)
Креницька Д. - Зміни білкового складу тканин при розвитку експериментального ожиріння у щурів, Юрченко А., Савчук О., Ліпець Н. (2019)
Пилипчук Т. - Сезонна динаміка фракційного складу лісової підстилки НПП "Голосіївський", Тесьолкіна Т., Лукашов Д. (2019)
Теплюк А. - Еколого-фауністичний аналіз мошок (Diptera, Simuliidae) гідробіоценозів північно-східного макросхилу Українських Карпат, Теплюк В. (2019)
Удовиченко І. - Аналіз секрету шкірних залоз часничниці звичайної (Pelobates fuscus) на присутність потенційних ефекторів системи гемостазу, Олійник Д., Дудкіна Ю., Галенова Т., Савчук О. (2019)
Пожилов І. - Філогенетичний аналіз гена капсидного білка ізолятів вірусу мозаїки томату, що циркулюють в Україні, Руднєва Т., Шевченко Т., Шевченко О., Цвігун В. (2019)
Korniienko N. - Isolation of bacteriophages with lytic activity against a newly identified Pantoea agglomerans, Dukhno E., Kharina A., Budzanivska I. (2019)
Kalmukova O. - The effects of melatonin administration in different times of day on the brown adipose tissue in rats with high-calorie diet-induced obesity, Dzerzhynsky M. (2019)
Романчук С. - Ультраструктура ЕР-тілець у статоцитах і клітинах дистальної зони розтягу кореневих апексів Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. під дією Х-опромінення (2019)
Терлецька Д. - Ідентифікація архітектурного стилю Червоного корпусу Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка в цілях ландшафтного дизайну, Шпагін В. (2019)
Мегалінська Г. - Порівняльний аналіз цитостатичної та антибактеріальної активності екстрактів амброзії полинолистної й інших лікарських рослин та визначення літичної активності екстрактів амброзії полинолистної, Сокульська М. (2019)
Гандзюра В. - Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту Cu2+ у воді, Корево Н. (2019)
Дмитрик В. - Вміст білків теплового шоку HSP60 та HSP70 у тканинах пухлин хворих на рак сечового міхура, Савчук О., Зінькова Ю. (2019)
Кондратюк Т. - Залежність накопичення біомаси продуцентом меланіну Psedonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Agaricomycotina) від складу культурального середовища, Акуленко Т., Торгало Є., Берегова Т., Остапченко Л. (2019)
Безродна А. - Вивчення показників обміну білків в організмі щурів під впливом інгаляційної інтоксикації "вейпом" електронних сигарет, Вишницька І., Стеценко С., Ходош Е. (2019)
Раєцька Я. - Рівень прозапальних цитокінів за умов лужного опіку стравоходу 2-го ступеня та при введенні екстракту стручків Phaseolus vulgaris (2019)
Белемець Н. - Ганна Терентіївна Гревцова (з нагоди 50-річчя трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна), Карпенко Н., Капустян В. (2019)
Абрамова М. - Оптимізація методологічних підходів щодо одержання цільових білків із гідробіонтів Антарктичного регіону, Ракша Н. (2019)
Ковтун-Водяницька С. - Особливості життєвого циклу Isodon japonicus var. glaucocalyx (Lamiaceae) за інтродукції на півночі Правобережного Лісостепу України (2019)
Конякін С. - Хребетні тварини урочища "Феофанія", Шупова Т., Губарь Л., Білушенко А. (2019)
Корж С. - Нейрофізіологічні механізми реалізації асоціативної пам'яті у ветеранів АТО/ООС, які зазнали черепно-мозкової травми, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Кальниш В. (2019)
Некрасова О. - Герпетофауна природного заповідника "Єланецький степ" та його околиць, Марущак О., Оскирко О. (2019)
Радченко В. - Різноманіття диких бджіл (Hymenoptera: Apoidea) у парках Києва, Гончар Г. (2019)
Варенюк І. - Вплив ранкового та вечірнього введення мелатоніну на стан слизової оболонки та крипт тонкої кишки у щурів з ожирінням, Шевчук Н., Рослова Н., Дзержинський М. (2019)
Гаврись І. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст, розвиток та урожайність троянди в умовах закритого ґрунту, Романенко В., Войцехівська О. (2019)
Заремба А. - Пошук сайту зв’язування калікс |4| аренів із кіназою легких ланцюгів міозину методом молекулярної динаміки, Платонов М. (2019)
Андрусяк В. - Аналіз ефективності засвоєння інформації залежно від індивідуального навчального стилю, Кравченко В. (2019)
Сухомлин М. - Мікроскопічні гриби як об'єкт багатовекторних досліджень (до 60-річчя Кондратюк Тетяни Олексіївни), Джаган В. (2019)
Мусієнко М. - Минуле в сьогоденні заради майбутнього: Імператорський університет Св. Володимира – Київський національний університет імені Тараса Шевченка: генезис аграрної науки і освіти (1834–2019 рр.), Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л. (2019)
Дмитрик В. - Вміст IL-1B, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α та IFNγ у пухлинах раку сечового міхура залежно від ступеня гістологічної диференціації злоякісних пухлин, Вишевська А., Прошкіна І., Савчук О., Яковлєв П., Андрійчук Т. (2019)
Варенюк І. - Структурні зміни в товстій кишці при ожирінні та при його корекції ранковими та вечірніми введеннями мелатоніну, Шевчук Н., Рослова Н., Дзержинський М. (2019)
Vedenicheva N. - Effect of bioactive extracts with high cytokinins content from Hericium coralloides and Fomitopsis officinalis on tumor cells in vitro, Al-Maali G., Bisko N., Косаковская И., Гарманчук Л., Остапченко Л. (2019)
Коломійчук В. - Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. (Asteraceae Bercht. & J. Presl) – новий вид адвентивних рослин для флори Київського Полісся, Шевера М., Воробйов Є., Орлов О., Прядко О. (2019)
Котик О. - Вплив деяких анестетиків та природних отрут на функціонування LCC – каналів ядерної мембрани кардіоміоцитів та нейронів Пуркіньє мозочка, Котлярова А., Ісаєва О., Марченко С. (2019)
Мацап'як Л. - Аналіз флори судинних рослин Національного природного парку "Верховинський" (2019)
Beliayeva А. - Changing in the number of CD117+ stem cells, cytogenetic and cytokinetic parameters under the using of candesartan, candesartan cilexetil and resveratrol in vitro, Garmanchuk L. (2019)
Молчанюк Н. - Ультраструктурні зміни в судинах і капілярах хоріоідеї та в сітківці очей щурів, які викликані сумішшю спиртів (40 % етанолу і 100 % метанолу) (2019)
Подпалова О. - Динаміка скорочення скелетних м'язів при хронічній алкоголізації (2019)
Рудницька М. - Вплив препаратів Метіуру та Івіну на вакуолярний Са2+/Н+ антипортер клітин кореня Zea mays L.за умов сольового стресу, Палладіна Т. (2019)
Семенова Я.-М. - Пригнічення формування шлункових виразок при імобілізаційному водоімерсійному стресі попередньою трансплантацією мультипотентних стромальних клітин, Нікольський І., Остапченко Л. (2019)
Хома Ю. - Фенологія розкривання бруньок у різних клонів тополь та верб, Куцоконь Н. (2019)
Гайдаржи М. - Репродуктивна біологія рослин родини Аloaceae в умовах оранжерейної культури (2019)
Senchylo N. - Teichoic Acid differentially modulates TLR4 expression in sensitive and resistant to cisplatin small cell lung carcinoma H69 cells, Gorbach O., Dubovtseva L., Skachkova O., Yakovlev P., Skaterna T., Drobot L., Garmanchuk L. (2019)
Бардаш С. В. - Ідентифікація інтелектуальної ренти: обліковий аспект, Осадча Т. С. (2020)
Бруханський Р. Ф. - Параметри розвитку корпоративної стратегічної обліково-аналітичної системи підприємства (2020)
Василішин С. І. - Теоретичні засади розвитку місії та спроможності інституту бухгалтерського обліку в контексті управління економічною безпекою підприємств (2020)
Верзілова Г. Р. - Методичні аспекти документування операцій маркетингової діяльності (2020)
Жук В. М. - Бухгалтерський облік: перегляд предмету і назви професії, Попко Є. Ю., Шендерівська Ю. Л. (2020)
Каміл А. В. - Показники облікового забезпечення контролінгу в умовах формування інтегрованої звітності (2020)
Макурін А. А. - Розвиток бухгалтерського обліку в умовах впровадження сучасних інформаційних технологій (2020)
Сокіл О. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами та доданою вартістю: шлях до забезпечення сталого розвитку (2020)
Царук В. Ю. - Розвиток звіту про управління в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління (2020)
Царук Н. Г. - Погляд на кваліфікацію бухгалтера крізь призму запитів роботодавців (2020)
Балацька А. П. - Проблеми та шляхи вдосконалення державного фінансово-кредитного стимулювання розвитку малих і середніх підприємств в Україні (2020)
Домінова І. В. - Оцінка ефективності ризик-менеджменту електронного банкінгу на основі нормативно-індексної моделі (2020)
Зайонц А. В. - Банківські інновації в системі забезпечення конкурентоспроможності банків (2020)
Костирко Л. А. - Передумови формування парадигми фінансового забезпечення сталого розвитку суб'єктів господарювання, Зайцева Л. О. (2020)
Пуспіта Т. - Вплив комітетів при Раді уповноважених, прибутковості та інтенсивності запасів на податкову оптимізацію (Емпіричне дослідження виробничих компаній, що мали лістинг акцій на Індонезійській фондовій біржі у 2014-2018 рр.), Азварді А., Фуадах Л. (2020)
Рудик В. К. - Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні на сучасному етапі проведення пенсійної реформи, Бурденюк С. В. (2020)
Синчак В. П. - Податковий механізм як фінансово-управлінська категорія (2020)
Демочані О. Е. - Види та інструменти контролінгової діяльності (2020)
Здирко Н. Г. - Критерій ефективності в аналізі та державному аудиті публічних закупівель, Остапчук С. М. (2020)
Сітепу К. Д. С. - Вплив часового бюджетного тиску і компетенції на якість аудиту як змінна модератора в державних бухгалтерських компаніях Південної Суматри, Вахийді Т., Сафтяна Ю. (2020)
Слободяник Ю. Б. - Трансформація системи контролю державних фінансів в Україні: стан, виклики та перспективи (2020)
Крушельницький М. В. - Моделювання соціальної спрямованості діяльності суб'єктів господарювання в аграрній сфері (2020)
Пілецька С. Т. - Інноваційний потенціал підприємства в системі антикризового управління, Ткаченко Є. В. (2020)
Невмержицкая Н. Н. - Творческий и жизненный путь Бартоломео Эустахио (к 500-летию со дня рождения), Лахтадыр Т. В. (2020)
Вільхова О. В. - Структурна організація пухкої волокнистої сполучної тканини (2020)
Мироненко С. Г. - Оздоровче тренування як потужний засіб зміцнення здоров’я людини (2020)
Демитер І. М. - Профілактика та періопераційний скринінг післяопераційного делірію серед ургентних пацієнтів похилого віку, Воротинцев С. І., Доля О. С., Гудзь Д. П. (2020)
Животовська Л. В. - Особливості емоційно-особистісної сфери членів родини, що доглядають за пацієнтами з деменцією, Скрипніков А. М., Орлова О. В., Шкідченко О. А. (2020)
Ибадова Ш. Т. - Лучевая диагностика полипов эндометрия (обзор литературы) (2020)
Касрашвілі Г. Г. - Сучасні погляди на лікування хронічних ран, Ксьонз І. В., Гюльмамедов П. Ф., Андрєєв П. О., Колеснік Г. І. (2020)
Мустафіна Г. М. - Сучасні погляди на функціональну морфологію та репаративні властивості печінки, Старченко І. І., Кока В. М., Лукачіна Є. І. (2020)
Помогайбо В. М. - Генетика інфекційних захворювань людини, Березан О. І., Петрушов А. В. (2020)
Рутгайзер В. Г. - Ураження міокарду щурів на фоні порушення функції щитоподібної залози (2020)
Кулик Я. М. - Кислотна ємність генетично модифікованої раундапостійкої сої, Виговська І. О., Гончар Л. О., Хіміч О. В. (2020)
Ахмедов С. Б. - Эпидемиологические аспекты туберкулеза среди военнослужащих (2020)
Білокур Д. О. - Імунний статус осіб з неконтамінованих територій Сумської області, Бондаренко Т. О., Лісун С. Л., Шейко В. І. (2020)
Адыгезалова К. П. - Оценка уровня антител к яичникам и щитовидной железе у женщин репродуктивного возраста с олигоменореей (2020)
Бездітко П. А. - Вплив гормонів щитоподібної залози на показники статичної периметрії у хворих на первинну відкритокутову глаукому з первинним субклінічним гіпотиреозом, Бабак Ю. А., Савельєва А. Ю. (2020)
Бондар Ю. П. - Ефективність застосування бальнеологічного засобу з підвищеним вмістом магнію для корекції системних розладів у хворих остеоартрозом (2020)
Волотовська Н. В. - Особливості гепаторенальної реакції на тлі експериментального ішемічно-реперфузійного синдрому, Гудима А. А. (2020)
Гайбонюк І. Є. - Частота асоційованого з синдромом Жильбера низько функціонального алелю 7(ТА) гена UGT1A1 (rs8175347) в Україні, Кравченко С. А., Макух Г. В., Дац-Опока М. І., Пампуха В. М., Третяк Б. І., Кіселик І. О. (2020)
Гореча М. Ю. - Особливості клітинного імунітету у хворих на діабетичну ретинопатію, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Лаповець Н. Є., Цимбала О. П. (2020)
Демченко В. Н. - Повторная уретеральная реконструкция после неудачных результатов операции Боари, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г. (2020)
Іващук Ю. В. - Субклінічні прояви атеросклерозу у хворих на гіпертонічну хворобу із ревматоїдним артритом та їх медикаментозна корекція (2020)
Кравець О. В. - Вплив хірургічного лікування на виживаність пацієнтів з місцево-поширеним плоскоклітинним раком порожнини рота, Феджага І. П., Півторак В. І., Феджага О. П. (2020)
Кравцив Н. И. - Выбор способа лечения рецидивных паховых грыж, Дудченко М. А. (2020)
Кривчун А. М. - Судинний паркінсонізм: клінічні прояви, критерії діагностики (клінічний випадок), Пінчук В. А., Силенко Г. Я. (2020)
Лутковський Р. А. - Преперитонеальна алогерніопластика пахвинних гриж живота з використанням наномодифікованої поліпропіленової сітки (2020)
Лялькін С. А. - Фенотипові характеристики дендритних клітин генерованих з моноцитів периферичної крові хворих на тричі негативний рак грудної залози, Скачкова О. В., Горбач О. І., Храновська Н. М., Сивак Л. А., Верьовкіна Н. О. (2020)
Маслова Г. С. - Роль оксидативного стресу у формуванні доксорубіцин-індукованих уражень печінки у щурів із неалкогольним стеатогепатитом (2020)
Nykolaichuk R. P. - Impact of acute total-body gamma-irradiation on sperm production of laboratory rats, Klepko A. V. (2020)
Орленко В. Л. - Гормональні характеристики діабет-асоційованих остеоартритів (2020)
Петренко О. В. - Оцінка функціонального стану зорового аналізатора після клітинної терапії глаукоми в експерименті, Яковець А. І. (2020)
Радіонова Т. О. - Патогенетичне обґрунтування застосування еупатіліну у хворих на хронічний Helicobacter pylori-асоційований гастрит та супутній цукровий діабет 2 типу, Скрипник І. М., Гопко О. Ф., Криворучко І. Г., Скрипник Р. І. (2020)
Родинський О. Г. - Біоелектрична активність волокон дорсального корінця спинного мозку в умовах експериментальної гіпоандрогенемії, Ткаченко С. С., Маража І. О. (2020)
Рустамова М. Ф. - Оценка влияния некоторых нейролептиков на состояние беременных самок и развитие потомства в онтогенезе (2020)
Скрипник І. М. - Вплив еупатиліну на показники ендотеліальної дисфункції у хворих на НПЗЗ-гастропатії з супутньою ішемічною хворобою серця, Пархоменко В. В., Гопко О. Ф., Акімов О. Є., Якимішина Л. І. (2020)
Тамм Т. И. - Зависимость тактики лечения больных с острой толстокишечной непроходимостью от результатов ультразвукового исследования, Непомнящий В. В., Бардюк А. Я. (2020)
Таряник К. А. - Оцінка периферичних уражень при хворобі Паркінсона (2020)
Ханюков О. О. - Ураження нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу та стеатоз печінки, Сапожниченко Л. В., Смольянова О. В., Ковтун О. В., Дорошенко А. М. (2020)
Хареба Г. Г. - Результати органозберігаючої хірургії пухлин нирок за імперативними показаннями, Лісовий В. М., Щукін Д. В., Демченко В. М. (2020)
Чистякова Е. Є. - Корекція хронічного простатиту композицією наночастинок ортованадатів рідкоземельних елементів із адсорбованими іонами цинку, Смолєнко Н. П., Коренєва Є. М., Величко Н. Ф., Бєлкіна І. О., Клочков В. К. (2020)
Бондаренко В. В. - Методика візуалізації при викладанні профільних предметів на стоматологічних кафедрах в медичних вузах, Стебловський Д. В., Гаврильєв В. М., Аветіков Д. С. (2020)
Василечко М. М. - Особливості викладання предмету "Клінічна фармакологія" студентам факультету підготовки іноземних громадян за спеціальністю "Стоматологія" (2020)
Єрошенко Г. А. - Досвід впровадження дистанційної форми навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології, Шепітько В. І., Якушко О. С., Лисаченко О. Д., Скотаренко Т. А., Вільхова О. В., Шевченко К. В., Стецук Є. В., Борута Н. В. (2020)
Кудря І. П. - Симуляційні технології в сучасному освітньому процесі підготовки майбутніх лікарів, Кулішов С. К., Третяк Н. Г. (2020)
Римша О. В. - Формування міждисциплінарної інтеграції при вивченні мікробіології, Назарчук Г. Г., Назарчук О. А., Щепіна Н. В. (2020)
Ярмошук І. Р. - Роль науково-дослідної роботи в підготовці лікарів-інтернів за фахом "Стоматологія" (2020)
Исаев И. И. - Тактика и лечение переломов проксимального отдела большеберцовой кости (2020)
Труба Я. П. - Хірургічні методи лікування атрезії легеневої артерії, Іманов Елнур, Плиска О. І., Дзюрій І. В., Слобода А. О., Лазоришинець В. В. (2020)
Чепурний Ю. В. - Ефективність застосування комп’ютерних 3D технологій в лікуванні посттравматичних деформацій вилицевого комплексу, Черногорський Д. М., Жуковцева О. І., Копчак А. В. (2020)
Бобир В. В. - Використання антисептиків для моделювання дисбіотичних порушень в експерименті, Назарчук О. А. (2020)
Виноградова К. О. - Моніторинг виявлення дисбіотичних порушень в урогенітальному тракті жінок та чоловіків різних вікових категорій, Гаврилюк В. Г., Скляр Т. В., Соколова І. Є. (2020)
Дадашев Э. А. - Острые кишечные инфекции в инфекционной патологии человека и проблема "некультивируемых" микроорганизмов, Садыхова Ф. Э. (2020)
Книш О. В. - Антиоксидантні властивості безклітинних екстрактів Bifidobacterium bifidum та Lactobacillus reuteri in vitro, Нікітченко Ю. В. (2020)
Перхулин О. М. - Мікробіологічна характеристика дисбіозу піхви у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю та безпліддям в анамнезі (2020)
Поточилова В. - Видовий склад збудників ранових інфекцій у пацієнтів з хірургічною патологією та чутливість до антибіотиків виявленої грампозитивної флори, Руднєва К., Покас О., Вишнякова Г. (2020)
Волкова Н. О. - Вплив режимів відігріву на морфофункціональний стан кріоконсервованих звитих канальців сім’яників, Юхта М. С., Чернишенко Л. Г., Степанюк Л. В., Сокіл Л. В., Гольцев А. М. (2020)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій сім’яників при дії на організм кадмію хлориду, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2020)
Грицуляк Б. В. - Структурно-функціональні зміни в передміхуровій залозі чоловіків зрілого віку після перенесеного епідидимоорхіту, Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Глодан О. Я., Івасюк І. Й. (2020)
Каценко А. Л. - Структурна організація залозистих компонентів екстраорбітальної та інфраорбітальної сльозових залоз лабораторного щура, Шерстюк О. О., Литовка В. В., Свінцицька Н. Л. (2020)
Корнієнко В. І. - Морфологічна оцінка стану нирок на моделі гострої ниркової недостатності під впливом бенфураму, Серединська Н. М., Ладогубець О. В., Дученко К. А., Пономаренко О. В., Гаркуша І. В. (2020)
Коротчук Є. В. - Динаміка морфометричних показників нирки щурів, отриманих від матерів з експериментальним метаболічним синдромом, Григор’єва О. А. (2020)
Монастирська Н. Я. - Особливості структурно-функціональних змін печінки при резекції різних об’ємів її паренхіми, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2020)
Нефьодова О. О. - Зміни кардіогенезу під впливом цитратів германія та церію на тлі кадмієвої інтоксикації у щурів, Гальперін О. І., Нефьодов О. О. (2020)
Нефьодова О. О. - Вплив солей кадмію на розвиток судин та предсердно-шлуночків клапанів серця щурів за умов корекції цитратом селену, Задесенець І. П., Демиденко Ю. В., Мальчугін Р. К. (2020)
Побеленский К. О. - Сравнительное изучение результатов резекции и криодеструкции щитовидной железы в эксперименте, Побеленская Л. А., Легач Е. И., Побеленский О. Н. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Гістоструктура яєчників нащадків щурів пубертатного віку народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю, Лар’яновська Ю. Б., Стороженко Г. В., Харченко В. С. (2020)
Устенко Р. Л. - Порівняльна стереоморфологія залозистих компонентів центральної та периферичної зон передміхурової залози людини (2020)
Фищенко В. А. - Морфологические особенности репаративного хондрогенеза под влиянием мезенхимальных стволовых клеток в модели хронического повреждения хрящевой ткани, Маммадов Л. А. (2020)
Шаврин В. А. - Морфометрические показатели артериол коры головного мозга при диабетической микроангиопатии и инфаркте мозга на ее фоне, Авраменко Ю. Н. (2020)
Харченко Л. Б. - Стан контрастної чутливості при гіперметропії у дітей шкільного віку, Плиска О. І., Груша М. М., Шкробанець І. Д. (2020)
Короленко В. В. - Трансформація дерматовенерологічної служби України в процесі реформування сфери охорони здоров’я, Грузєва Т. С. (2020)
Лехан В. М. - Потенційно запобіжні госпіталізації дорослого населення України, пов’язані з захворюваннями, що піддаються амбулаторному лікуванню, Крячкова Л. В., Сердюк В. М., Пучкова Н. В., Максименко О. П., Козир О. А., Кий-Кокарева В. Г., Колеснік В. І. (2020)
Рогач І. М. - Поширеність куріння та вживання алкоголю серед школярів м. Ужгорода, як одна із основних медико-соціальних проблем сучасності, Керецман А. О., Погоріляк Р. Ю., Рего О. Ю. (2020)
Секретний В. А. - Віддалені наслідки черепно-мозкового травматизму у гравців в хокей з шайбою, Неханевич О. Б. (2020)
Ахадова П. Д. - Изменения биохимических параметров ротовой жидкости при патологии слизистой оболочки полости рта у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в динамике лечения (2020)
Возна І. В. - Інформованість працівників заводу "Дніпроспецсталь" про правила та засоби індивідуальної гігієни порожнини рота при наявності ортопедичних конструкцій (2020)
Гармаш О. В. - Біохімічні показники ротової рідини в якості маркерів різних варіантів перебігу хвороб тканин пародонта в осіб, які народилися із макросомією (2020)
Германчук С. М. - Результати клінічного дослідження осіб з дефектами зубних рядів при захворюваннях тканин пародонта на тлі цукрового діабету та без діагностованої супутньої загальносоматичної патології (2020)
Золотухіна О. Л. - Особливості мікробіоценозу пародонтальних кишень у тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту до та після лікування, Романова Ю. Г. (2020)
Лабій Ю. А. - Корекція показників мінерального обміну при системній гіпоплазії емалі у дітей, що проживають в екологічно несприятливих районах (2020)
Рожко В. І. - Вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей із декомпенсованою формою карієсу, Петрунів В. Б., Гавалешко В. П., Марчук І. С. (2020)
Романюк В. М. - Діагностичне та прогностичне значення молекулярно-біохімічних маркерів у пацієнтів із захворюваннями тканин пародонту та дефектами зубних рядів, Возний О. В., Павлов С. В. (2020)
Шешукова О. В. - Ураженість карієсом та флюорозом зубів дітей передмістя та м. Полтава, Мосієнко А. С., Труфанова В. П., Бауман С. С., Поліщук Т. В., Максименко А. І., Казакова К. С. (2020)
Сокол В. К. - Механизм образования переломов длинных костей нижних конечностей при автомобильной травме, Сербиненко И. Ю., Войтов Е. А. (2020)
Завгородня В. А. - Індивідуальні зміни церебральної гемодинаміки при гіпокапнії дихання у молодих чоловіків, Вітько С. М., Шестеріна Д. В. (2020)
Орлик Н. А. - Динаміка фізичного розвитку юнаків 17-21 років впродовж періоду навчання у закладах вищої освіти, Босенко А. І., Топчій М. С., Дишель Г. О. (2020)
Pakulova O. K. - The lyotropic anions influence on the state of erythrocyte membrane, Bondarenko V. A., Kostina I. O. (2020)
Сніжко Л. О. - Огляд можливостей плазмово-електролітичного синтезу каталізаторів на металевих носіях, Головенко В. О., Овчаренко В. І., Калініченко О. О., Роєнко К. В., Бездітний В. В. (2020)
Anisimov V. N. - Linear block-polyurethanes with optimal molecular topology for tribotechnology, Anisimov V. V. (2020)
Апостолова Р. Д. - Тонкошарові електроди, виготовлені з природного FeS2-піриту і електролітично синтезованого FeS2 композиту, для використання в літієвому акумуляторі, Шембель О. М. (2020)
Borovyk P. V. - Spectral characteristics and cytostatic effect of Pd(II) and Pt(II) carbothioamide ?-complexes on Allium cepa L meristem cells, Orysyk S. I., Repich H. H., Likhanov A. F., Mishchenko A. M., Zborovskii Yu. L., Orysyk V. V., Palchikovska L. G., Pekhnyo V. I., Vovk M. V. (2020)
Булат А. Ф. - Підготовка екологічно проблемних енергоносіїв до їх масового і безпечного використання шляхом впливу енергії парової плазми, Давидов С. Л., Опарін С. О., Холявченко Л. Т., Клюєв Е. С. (2020)
Velychko O. G. - Technological features of the preparation of cluster thermal barrier coatings on copper surfaces of the converter lance tips, Liu Т. I., Abramov S. O., Marchuk I. V., Gryshin V. S. (2020)
Grinko A. M. - Кaolin/cerium oxide nanocomposites: properties and activity in hydrogen peroxide decomposition reaction, Brichka A. V., Bakalinska О. М., Oranska O. I., Каrtel М. Т. (2020)
Dubenko A. V. - Thermodynamic modeling of sulfate-acid and sulfate-fluoride leaching of titanium, Nikolenko N. V., Velichenko A. B., Suschinskii A. D. (2020)
Іваніцька В. Г. - Модифікація поверхні Cd0,9Zn0,1Te хімічним методом, Дзюбінська Н. С., Баб’юк Ю. В., Склярчук В. М., Фочук П. М. (2020)
Кір’янчук В. Ф. - Синтез і дослідження мономеру з високоолеїнової соняшникової олії та його полімеру, Демчук З. І., Домніч Б. С., Когут А. М., Будішевська О. Г., Воронов А. С., Воронов С.А. (2020)
Кольцова Я. І. - Багатошарові склокристалічні матеріали, Пісчанська В. В. (2020)
Королев О. О. - Вплив протонування на протикорозійні властивості полігетероатомних інгібіторів кислотної корозії сталі, Бондар О. С., Курмакова І. М., Сиза О. I. (2020)
Лукашов В. К. - Моделювання теплоперенесення в стікаючій плівці рідини, що випаровується в перехресний потік нейтрального газу, Костюченко Е. В., Шевцова Т. М. (2020)
Mammadova E. S. - Synthesis and application of alkylphenols obtained by alkylation of phenol with С8–С10 ?-olefins, Salaeva Z. Ch., Huseinova A. E., Mammadaliev G. A. (2020)
Meiirbekov M. N. - The effect of the modification of an epoxy resin by liquid oligomers on the physical-mechanical properties of composites, Ismailov M. B., Manko Т. А. (2020)
Nekrasov P. О. - Optimizing the parameters of the production process of fat systems with a minimum content of trans-isomers, Gudz О. M., Nekrasov О. P., Berezka T.O. (2020)
Олексенко Л. П. - Газочутливі властивості адсорбційно-напівпровідникового сенсора на основі нанорозмірного матеріалу СеО2/SnO2–Sb2O5, Федоренко Г. В., Максимович Н. П. (2020)
Патриляк Л. К. - Активність металвмісних каталізаторів на основі мезопористого вугілля у перетворенні н-гексану, Пертко О. П., Поважний В. А., Волошина Ю. Г., Мельничук О. В., Яковенко А. В. (2020)
Передрій О. І. - Вплив термооброблення на фазовий склад покриття на основі наповненого поліалюмосилоксану, Ємченко І. В., Пахолюк О. В., Шегинський О. В. (2020)
Rozhdestvenska L. M. - Modification of ultrafiltration polymeric membranes with dispersed oxide nanoparticles, V’yunov O. I., Ponomarova L. N., Bilduykevich A. V., Plisko T. V., Zmievskii Y. G., Ivchenko V. D. (2020)
Сабєрова В. О. - Ефективність теплового удару при лужній активації бурого вугілля, Тамаркіна Ю. В., Кучеренко В. О. (2020)
Саввова О. В. - Оцінювання термінів резорбції та мінералізації кальційфосфатосилікатних склокристалічних матеріалів, Шимон В. М., Бабіч О. В., Шимон М. В., Ашукина Н. О., Шерегій А. А. (2020)
Sybir A. V. - Thermal purification of natural graphite by means of high-speed heating, Fedorov S. S., Hubynskyi M. V., Hubynskyi S. M., Koval S. V., Sukhyy K. M., Foris S. M. (2020)
Сімурова Н. В. - Synthesis of N-alkyl-N-I5-furyl/thienyl-1,3,4-oxadiazolylI-2-pentenamides, Майборода О. І., Попова І. В. (2020)
Taranenkova V. V. - Binding properties of oxide compounds of special cements in interaction with water, Pitak Ya. N., Shabanova G. N. (2020)
Теребіленко К. В. - Кристалохімічні аспекти ізоморфізму в системі Na0,5Bi0,5MOO4–BiVO4, Петренко О. В., Токменко І. І., Слободяник М. С. (2020)
Чебаненко О. А. - Утворення та структура гетерометалічного координаційного полімеру в системі GeO2–ксиларова, оксалатна кислоти–CuCl2–2,2'-біпіридин–H2O/C2H5OH, Марцинко О. Е., Сейфулліна І. Й., Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В. (2020)
Чеботарьов О. М. - Сорбційно-спектрофотометричне визначення мікрокількостей неіоногених поверхнево-активних речовин у водах різних категорій, Снігур Д. В., Щербакова Т. М., Гузенко О. М., Жуковецька О. М. (2020)
Щукіна Л. П. - Перспективи використання золоматеріалів у виробництві конструкційно-теплоізоляційної кераміки, Галушка Я. О., Савенков А. С., Хлопицький О. О. (2020)
Kyriachenko Y. - Hemolytic activity of skin secretions of amphibians that inhabit the Ukraine territory, Oskyrko O., Udovychenko I., Halenova T. (2020)
Stavniichuk A. - The effect of compound DM509 on kidney fibrosis in the conditions of the experimental model, Savchuk O., Khan A. H., Jankiewicz W. K., Imig J. D., Merk D. (2020)
Дмитрик В. - Показники деяких компонентів системи активації плазміногену при раку сечового міхура, Савчук О., Яковлев П. (2020)
Олийник Ж. - Реактивний астрогліоз у щурів із ЛПС-індукованою хворобою Паркінсона, Сенчило Н., Довбинчук Т., Степаненко С., Гузик М. (2020)
Чернишенко К. - Закономірності спонтанного квантового вивільнення глутамату в синапсах нейронів первинної культури гіпокампа при довготривалій депресії синаптичної передачі, Колесник О., Веселовський М. (2020)
Куценко Т. - Вплив когнітивного навантаження на прояв емоційного ефекту Струпа (2020)
Кравченко В. - Варіативність серцевого ритму при перегляді емоційно забарвлених зображень у жіноку різні фази менструального циклу, Демидова К. (2020)
Короткий О. - Перекисне окиснення ліпідів у хрящовій тканині щурів за умов експериментального остеоартриту та при введенні мультипробіотика, Кот Л., Дворщенко К. (2020)
Бончковський А. - Особливості рослинної сукцесії у кар'єрі цегельного заводу в с. Новий Тік (Рівненська область), Безсмертна О. (2020)
Kalmukova O. - Morpho-funktional state of rats pancreas under melatonin administration during obesity development: chronotherapeutic approach, Chumak K., Voronina O., Dzerzhynsky M. (2020)
Гудзь С. - Мікробіологічна активність ґрунту за вирощування сої з різними варіантами добрив, Сківка Л., Присяжнюк О., Цвей Я. (2020)
Лященко Т. - Вплив ендогенних простаноїдів на жовчосекреторну функцію у щурів різних вікових груп, Завгородній М., Жидик М., Погребна А., Весельський С., Цапенко П. (2020)
Гапоненко М. - Дистиктивні особливості популяцій рослин ex situ, Гнатюк А., Рахметов Д. (2020)
Казанник В. - Результати обліків лелеки білого (Ciconia ciconia L.) у Національному природному парку "Пирятинський" та на прилеглій території, Мартюшева О., Миленко Н. (2020)
Сербін А. - Протеолітична активність плазми крові та печінки щурів за хронічної алкогольної інтоксикації, Коваль Т., Харченко О. (2020)
Анцух Г. - Дослідження міжпівкульної взаємодії за показниками потенціалів, пов'язаних з подіями, Куценко Т., Насєдкін Д., Погребна А. (2020)
Stavniichuk A. - Use of Sorafenibe causes damage to kidney clubs under experimental model, Savchuk O., Khan A. H., Jankiewicz W. K., Imig J. D. (2020)
Гудзь С. - Особливості формування еубактеріального комплексу ризосфери пшениці озимої (Triticum durum) за різних систем удобрення, Сківка Л. (2020)
Совінська Р. - Ураженість рослин гладіолусів вірусом жовтої мозаїкиквасолі, вірусом огіркової мозаїки та вірусом кільцевої плямистості тютюну на території деяких північних і центральних областей України, Дуніч А., Міщенко Л. (2020)
Федорчук С. - Стан психофізіологічних функцій у гандболісток з різним стажем спортивного тренування, Петрушевський Є. (2020)
Короткий О. - Активність антиоксидантних ферментів у сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення суглобута профілактичного введення хондроітин сульфату, Кот Л., Юрченко О., Дворщенко К. (2020)
Пацюк М. - Видовий склад голих амеб у епіфітних мохах Житомирської області (2020)
Креницька Д. - Аналіз пептидної складової тканин за розвитку експериментального ожиріння у щурів, Ракша Н., Савчук О. (2020)
Колосова О. - Модуляційні впливи стомлення на Н-рефлекс камбало подібного м'яза в умовах парної стимуляції великогомілкового нерва у нетренованих та тренованих людей (2020)
Короткий О. - Окисна модифікація у сироватці крові щурів за умов експериментального остеоартриту та сумісного введення хондропротекторів та мультипробіотика, Кот Л., Дворщенко К. (2020)
Близнюк Л. - Знахідний та орудний відмінки семантичного суб’єкта в односкладних реченнях поетичних текстів (2019)
Boychuk N. - Peculiar features of the English Internet discourse: pragmatic and sociolinguistic aspects, Kharkavtsiv I. (2019)
Купцова Т. - Ґендерна репрезентація архетипного образу відьми крізь призму української літератури, Колієва І. (2019)
Купчинська З. - Посесивні географічні назви на *-ovъ/*-evъ Лівобережжя у ХVIIІ ст. (2019)
Мустафаева П. - Вопросы искажения фактов в описании реальности в историческом романе (2019)
Пославська Н. - Формули мовленнєвого етикету в текстах українських народних казок, Коляда А. (2019)
Slipetska V. - Linguistics of emotions: the formation stages (research theories, scientific schools, personalities) (2019)
Струганець П. - Метафора у футбольному телерепортажі (2019)
Tymchuk О. - Cognitive and pragmatic approach to the study of the language game phenomenon: theoretical aspect (2019)
Chobanyuk M. - Interpretation of Ukrainian postmodernism at the turn of millennium (2019)
Шистеров І. - Прислівник як частина морфологічного курсу у світлі новітніх технологій (2019)
Shchepanska Kh. - The mental level of imagery in the Ukrainian linguistic culture (on the example of the image of heart) (2019)
Сабат Г. - Пам’яті незабутнього вчителя Мирона Борецького (2019)
Яким М. - Знаний дослідник української фразеології (2019)
Даниленко А. І. - Посилення ролі держави в управлінні фінансовими ризиками (2020)
Бушуєв С. Д. - Управління проектами розвитку фінансових систем із вбудованими імунними механізмами в умовах глобальної кризи, Бушуєв Д. А. (2020)
Лютий І. О. - Фінансова політика: сучасні виклики та суперечності реалізації в Україні (2020)
Балакін Р. Л. - Інституціональне забезпечення формування та застосування фіскальних правил в ЄС у процесі управління державними фінансами (2020)
Коритник Л. П. - Ключові підходи до запровадження нового механізму фінансування науки (2020)
Борзенко О. О. - Геоекономічні імперативи функціонування сучасних фінансових ринків (2020)
Шаров О. М. - "Корона-тест” міжнародної фінансової системи: результати та перспективи (2020)
Колосова В. П. - Використання Україною кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій (2020)
Шемаєва Л. Г. - Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України (2020)
До 60-річчя вченого-фінансиста Ігоря Олексійовича Лютого (2020)
Бабайлов В. К. - Разработка парадигм социальной экономики (2020)
Бабайлов В. К. - Основные субъекты социальной экономики, Левченко Я. С. (2020)
Бабайлов В. К. - Основні методики методології, Левченко Я. С. (2020)
Блага В. В. - Створення іміджевої рекламної кампанії для будівельної фірми, Благой В. В., Хорошилова І. О. (2020)
Деділова Т. В. - Ідентифікація ризиків будівництва та експлуатації автомобільних доріг, Юрченко О. В. (2020)
Дмитрієва О. І. - Транспортна інфраструктура як об’єкт державного регулювання (2020)
Забашта Є. Ю. - Розробка методичного підходу щодо процесу управління ризиком втрати інноваційних можливостей (2020)
Кирчата І. М. - Забезпечення конкуренто спроможності закладу вищої освіти в контексті соціальної відповідальності, Шершенюк О. М. (2020)
Ковальова Т. В. - Становлення та шляхи удосконалення обліку криптовалют (2020)
Лисенко А. О. - Аналіз сутності поняття економічної безпеки підприємства, Грабар Д. О. (2020)
Лысанова А. М. - О стратегии формирования деловой карьеры работника в бизнесе, Пахомова Л. В. (2020)
Мирошниченко Ю. В. - Антикризове управління на підприємствах малого та середнього бізнесу, Вдовіченко А. С. (2020)
Онісіфорова В. Ю. - Сучасні аспекти управління кадровою безпекою підприємства, Болотова Т. М. (2020)
Онісіфорова В. Ю. - Оптимізація оподаткування як ефективний інструмент підвищення рівня економічної безпеки підприємства, Сідельнікова В. К. (2020)
Поясник Г. В. - Особенности практического применения различных стилей менеджмента (2020)
Приходько Д. О. - Розробка навчально-методичного забезпечення за дистанційним курсом для абітурієнтів "Вступ до фаху 051 – "Економіка"" (2020)
Рябєв А. А. - Аналіз стану готельного господарства регіонів України (2020)
Рябєв А. А. - Підвищення ефективності об'єднаних територіальних громад за рахунок їх спеціалізації в сфері туризму та готельного господарства, Поколодна М. М., Абрамов В. В. (2020)
Солопун Н. М. - Сучасний погляд на інвестиції як на есенціальну частину бізнес-активності, Пономарьова Н. В. (2020)
Шукліна В. В. - Аналітичний інструментарій вимірювання інформаційно-комунікаційного потенціалу промислового підприємства (2020)
Шерстюк В. - Модель сценарно-прецедентного керування спільним рухом великих гетерогенних ансамблів безпілотних апаратів у реальному часі, Сокол І., Гусєв В., Левківський Р. (2019)
Ohnieva O. - Risk analysis system, Vyshemyrska S., Papusha R. (2019)
Петровський А. - Алгоритм виявлення впливу спуфінгу під час виконавчої прокладки програмними засобами електронної картографічної навігаційно-інформаційної системи (2019)
Захарченко Р. - Дослідження алгоритмів інтелектуального аналізу даних в освітньому процесі, Кірюшатова Т., Чебаненко О. (2019)
Borysova N. - Information system for automated creation and analysis of social network messages corpus, Melnyk K., Melnyk V. (2019)
Козел В. - Класифікація та рекомендації захисту від МІТМ атак (2019)
Кирийчук Д. - Моделювання та розроблення програмних засобів для моніторингу надзвичайних ситуацій (2019)
Повод Я. - Дослідження періодичності атмосферних явищ, Шерстюк В. (2019)
Соловей О. - Ідентифікація динамічних ядер моделі судна при виконанні операцій з великоваговими негабаритними вантажами (2019)
Федоров А. - Метод формування субоптимального вантажного плану контейнеровозу (2019)
Кирийчук Д. - Побудова програмного комплексу для координації розроблення планів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2019)
Третяк А. М. - Міфи та ризики закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, Третяк В. М., Третяк Н. А., Поліщук А. С. (2020)
Дорош Й. М. - Сутність земельного капіталу в контексті інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки, Ібатуллін Ш. І., Шкуратов О. І., Харитоненко Р. А. (2020)
Вініченко І. І. - Вибір стратегій підвищення управління конкурентоздатністю підприємств, Павленко О. С., Маховський Д. В. (2020)
Лаврук В. В. - Проблематика залучення інвестицій у економічну модернізацію і підвищення конкурентоспроможності тваринництва, Будняк Л. М., Лаврук О. С. (2020)
Grynchuk Y. - Improving the management of the milk market development to ensure food security of Ukraine, Коval N. (2020)
Доценко В. Ф. - Економічна діагностика фінансово-майнового стану закладів готельно-ресторанного господарства, Косова Т. Д., Ярошевська О. В. (2020)
Ігнатенко М. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму на засадах брендингу та маркетингових стратегій, Адамчик О. О. (2020)
Денисенко М. П. - Вплив платіжної системи m-pesa на економіку кенії, Петрівський О. О. (2020)
Николюк О. М. - Оцінка ефективності використання технологій аерофотозйомки малими та середніми сільськогосподарськими підприємствами, Гуреля В. В., Топольницький П. П. (2020)
Ярошевська О. В. - Похідні цінні папери в системі формування капіталу і управління ризиками суб'єктів господарювання (2020)
Крамаренко І. С. - Інклюзивний туризм — інвестиційна складова економіки регіону, Козаченко Л. А., Стиценко О. В., Карабін К. О. (2020)
Войт Д. С. - Удосконалення методичних підходів до моніторингу рівня соціально-економічного розвитку України (2020)
Соколенко Л. Ф. - Інформаційні потоки керуючої компанії в сфері жкг (2020)
Бриндіна O. А. - Стратегічний набір товарної політики та стратегії управління товарним портфелем, Труш М. C. (2020)
Клімова А. М. - Професійна компетентність персоналу як складова успіху туристичного підприємства (2020)
Ковтуник І. І. - Природно-географічні рекреаційні ресурси та курортні території поділля (2020)
Лук'янова М. М. - Роль організацій громадянського суспільства в розвитку сільських територій (2020)
Дмитренко В. І. - Загрози розвитку підприємств будівельної галузі: теоретичний аспект (2020)
Бегаль І. І. - Дефініції економічних категорій регулювання землекористування в умовах децентралізації влади (2020)
Тараненко А. П. - Івентивний туризм як сучасна складова розвитку туристичної діяльності та його класифікація (2020)
Решетило В. П. - Міжнародна торгівля аграрною продукцією: сучасні тренди та проблеми продовольчої безпеки України, Островський І. А., Можайкіна Н. В. (2020)
Демчишак Н. Б. - Цифровізація аграрного сектору в умовах відкриття ринку землі в Україні, Радух О. О., Гриб В. М. (2020)
Варченко О. М. - Методичні підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств, Свиноус І. В., Іванова Л. С., Ткаченко К. В., Биба В. А. (2020)
Іртищева І. О. - Трансформація інвестиційної інфраструктури — запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти, Рогатіна Л. П., Крамаренко І. С., Андрющенко Є. Г., Білан В. В. (2020)
Мельник Л. Г. - Парадигмальний базис (концептуальні основи) просування товарів промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу в умовах глобалізації, Дериколенко А. О. (2020)
Дребот О. І. - Аспекти розвитку рекреаційного туризму збалансованого природокористування, Бабікова К. О. (2020)
Лебеденко О. В. - Аграрний ринок: поняття та особливості (2020)
Никончук В. М. - Теоретичні основи дослідження інституціоналізації (2020)
Кожушко О. В. - Оцінка факторів впливу на ефективність судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства (2020)
Бехтер Л. А. - Загрози інформаційної безпеки та захист інформації як складова економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2020)
Ткачук І. Я. - Особливості формування фінансової політики в секторі підприємств з державною участю, Кобеля М. Я. (2020)
Кириченко С. О. - Проблеми формування комунікацій на підприємстві, Цвях П. В. (2020)
Скляр Є. В. - Становлення інформаційно-мережевої економіки через використання електронних грошей — bitcoin, Лазоренко А. С. (2020)
Федоренко Т. М. - Теоретико-методологічні аспекти обгрунтування дефініції "готель" як одного з ключових суб'єктів ринку туристичних послуг України (2020)
Гомон М. В. - Сутність потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств та принципи його реалізації (2020)
Длугоборська Л. В. - Експрес-діагностика інвестиційної привабливості садівничих підприємств (2020)
Ковальова А. О. - Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2020)
Содержание (2013)
Довгалюк И. Г. - НИОХИМ – 90 лет (2013)
Мельник Т. В. - Внесок професора Ф. К. Михайлова у розвиток хімічної технології в Україні, Малакей З. А. (2013)
Довгалюк И. Г. - Направления снижения ресурсо-энергопотребления на заводе "Semnan Soda ASH Co. ", Иран, Михайлова Е. Н., Лукьянчиков А. А. (2013)
Валеев И. Г. - Предварительная оценка запасов гидроминерального сырья в северном отсеке озера Красное и его использование, Чебанов А. Ю., Павлова Е. К., Лукьянчиков А. А., Попова А. В. (2013)
Кузенко Ю. Н. - Установка утилизации шлама очистки рассола хлорида натрия, Коробанов В. Н., Пикус В. В., Ханина Т. Г., Сергеев В. Н. (2013)
Малакей З. А. - Оптимальная степень засульфачивания сырого рассола из гидроминерального сырья морского происхождения (2013)
Панасенко В. А. - Определение соотношения между ионами и солевыми компонентами в пятерной взаимной системе Na+, NH4+ // HCO3–, СО32–, C1– – H2O (2013)
Васерман Л. З. - Влияние репульпационной промывки двууглекислого натрия на его качество, Воробьева Н. М., Тулупов И. С. (2013)
Лукьянчиков А. А. - Определение возможности ведения безинкрустационного процесса дистилляции при повышенных температурах, Лобойко А. Я., Михайлова Е. Н. (2013)
Васерман Л. З. - Влияние содержания примесей хрома и кобальта в кальцинированной соде на ее светоотражательную способность, Зиньковская Л. В., Гетьманенко О. Е., Ремишевская А. Г. (2013)
Гут В. М. - Вынужденное осаждение мелкодисперсного шлама, Олейченко Т. В., Бурин В. Л., Попов В. Н., Фрумин В. М. (2013)
Васерман Л. З. - Требования рынка к качеству гидросульфида натрия (2013)
Коробанов В. Н. - Технология жидкого хлористого кальция из соляной кислоты и известняка для малотоннажных производств, Воробьева Н. М., Тулупов И. С. (2013)
Михайлова Є. О. - Спосіб утилізації рідинних відходів виробництва кальцинованої соди, Маркова Н. Б., Багрова I. В., Гавриш Ю. Г., Панасенко В. O. (2013)
Заикин А. П. - Реконструкция схемы подачи рециркуляционных газов в топку барабанной сушилки моногидрата соды с целью увеличения межремонтного пробега сушильного барабана, Кузенко Ю. Н, Стасюк Т. А. (2013)
Гридасов В. Н. - Турбулентно-вихревой промыватель для очистки паровоздушной смеси, выходящей из гасителя извести и результаты его испытания, Кузенко Ю. Н., Заикин А. П., Барановский А. А., Стасюк Т. А. (2013)
Олейченко Т. В. - Система охлаждения оборотной воды в химической промышленности, Роблес Кудрин Р. А. (2013)
Райко В. Ф. - Гидродинамические характеристики контактных элементов с большим свободным сечением, Цейтлин М. А., Панасенко В. А. (2013)
Алексеев В. И. - Образование инкрустаций на теплообменных поверхностях и примесей в продукте при выпаривании сульфат-хлоридных растворов в производстве сульфата натрия, Сивакова Е. А., Левицкий В. А., Алексеев В. И. (2013)
Алексеев В. И. - Расчетно-экспериментальный метод исследования кристаллизации мирабилита в системе Na+, Mg2+ || Cl-, SO42-, H2O с использованием показателя плотности жидкой фазы, Сивакова Е. А., Алексеев А. В. (2013)
Алексеев В. И. - Производство эпсомита как важный элемент комплексной переработки хлорид-сульфатных природных рассолов, Алексеев А. В., Стасюк Т. А. (2013)
Алексеев В. И. - Исследование структуры потерь и способов их уменьшения в производстве сульфата натрия при заводской переработке мирабилита, Сивакова Е. А., Алексеев А. В. (2013)
Роблес Кудрин Р. А. - Определение энергосберегающего потенциала четырехкорпусной установки выпаривания серной кислоты, Олейченко Т. В. (2013)
Левицкий В. А. - Использование жидкого стекла в составе технических моющих средств, Утешев В. М., Краснова Т. М., Смирнов С. А. (2013)
Левицкий В. А. - Пути повышения качества фосфорноаммонийных огнетушащих порошков для тушения пожаров класса АВС, Утешев В. М., Смирнов А. С., Краснов Е. В. (2013)
Ремішевська А. Г. - Дослідження та комп’ютерна обробка систематизованих даних хімічного складу стічних вод, що надходять до очисних споруд м. Харкова, Свиридова Є. П. (2013)
Свиридова Е. П. - Исследования характеристик погрешности методики выполнения измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в сточных водах предприятий, Ремишевская А. Г. (2013)
Ремишевская А. Г. - Определение массовой концентрации жиров методом ик-спектрофотометрии в сточных водах предприятий, Свиридова Е. П. (2013)
Новожилова Т. Б. - Разработка программного комплекса для расчетов аппаратов обратного осмоса, Панасенко В. А., Нечипоренко Д. И. (2013)
Шевчук С. В. - Применение полимеров в химической промышленности (2013)
Содержание (2016)
Довгалюк И. Г. - Опыт научно-технической деятельности ГУ "НИОХИМ", Кузенко Ю. Н., Панасенко В. А. (2016)
Довгалюк И. Г. - О создании индустриального парка "Славянский", Малакей З. А. (2016)
Малакей З. А. - Некоторые особенности и современные тенденции производства кальцинированной соды, Васерман Л. З. (2016)
Васерман Л. З. - Содовая промышленность Франции, Воробьева Н. М. (2016)
Васерман Л. З. - Динамика производства и потребления кальцинированной соды в США, Гетьманенко О. Е. (2016)
Фрумин В. М. - Способы сухой очистки газа кальцинации от содовой пыли, Гут В. М., Бурин В. Л., Олейченко Т. В., Райда М. Р., Резанов А. А. (2016)
Заикин А. П. - К вопросу применения дистиллерной жидкости для гидратации извести в производстве кальцинированной соды, Гридасов В. Н., Барановский А. А., Стасюк Т. А. (2016)
Заикин А. П. - Дуговое сито для очистки известкового молока от мелких отходов гашения в производстве кальцинированной соды, Гридасов В. Н., Барановский А. А., Стасюк Т. А., Зуев С. М. (2016)
Райко В. Ф. - Эффективность энергопотребления и потенциал использования вторичной теплоты стадии кальцинации содового производства, Цейтлин М. А., Панасенко В. А. (2016)
Рахманиан М. А. - Исследование степени инкрустирования карбонизационной колонны в процессе рабочего пробега, Лукьянчиков А. А. (2016)
Лукьянчиков А. А. - Рекомендации по ведению сульфатного режима в аппаратах и трубопроводах отделения дистилляции содового производства, Михайлова Е. Н. (2016)
Васерман Л. З. - Сравнение эффективности методов расчета плотности водных растворов натрия и калия хлорида, натрия и магния сульфата, Воробьева Н. М. (2016)
Панасенко В. А. - Поверхность кристаллизации в четверной взаимной системе Na+, NH4+ // НСО–3, C1– – Н2О, Кобзев А. В. (2016)
Васерман Л. З. - Сравнительная оценка значений плотности, рассчитанных различными методами для смешанных водных растворов натрия карбоната и гидрокарбоната, Воробьева Н. М., Тулупов И. С. (2016)
Васерман Л. З. - Оценка коэффициентов сжатия индивидуальных водных растворов кальция хлорида, кальция йодида, кальция нитрата и магния хлорида при их разбавлении в диапазоне температур от 0 °С до 100 °С, Тулупов И. С. (2016)
Левицкий В. А. - Исследования компонентов бесфосфатных синтетических моющих средств, Утешев В. М., Краснова Т. М., Смирнов С. А. (2016)
Левицкий В. А. - Регулирование показателя насыпной плотности фосфорноаммонийных огнетушащих порошков для тушения пожаров класса АВС, Смирнов А. С., Краснов Е. В. (2016)
Утешев В. М. - Получение высокомодульного жидкого стекла из кристаллического кремнезема и раствора натрия гидроксида автоклавным способом, Левицкий В. А. (2016)
Березин М. А. - Проблемы сырьевой базы ПО "Карабогазсульфат" современного периода, Алексеев В. И. (2016)
Алексеев В. И. - Получение магния гидроксида для использования в рецептурах трудногорючих полимерных материалов, Алексеев А. В. (2016)
Алексеев В. И. - Сравнительный анализ физико-химических свойств растворов и декагидратов натрия сульфата и карбоната с оценкой аналогий и различий их переработки на товарные продукты, Лукьянчиков А. А., Алексеев А. В. (2016)
Бобух А. О. - Алгоритм оптимізації функціонування об'єкта оборотного водопостачання та водоспоживання виробництва кальцинованої соди, Подустов М. О., Переверзєва А. М., Барановський А. А. (2016)
Асеев Г. Г. - Общее уравнение непрерывности для растворов электролитов в возмущенном состоянии (2016)
Шестопалов О. В. - Моделювання геомеханічних процесів навколо сховищ відходів у підземних порожнинах промислового походження, Новожилова Т. Б., Нечипоренко Д. І., Панасенко В. О., Рищенко І. М. (2016)
Алексеев В. И. - Состояние и перспективы производства некоторых минеральных наполнителей пластмасс в Украине, Семений В. И. Алексеев А. В. (2016)
Гринь Г. І. - Кінетика регенерації аміну в процесі отримання карбонату калію, Панасенко В. В., Бондаренко Л. М., Дейнека Д. М., Федорченко Т. В. (2016)
Гринь Г. І. - Дослідження процесу вилучення ванадію (V) оксиду із відходів виробництва титану оксиду пігментного, Дейнека Д. М., Адаменко С. Ю., Бондаренко Л. М. (2016)
Масалітіна Н. Ю. - Мезопоруваті каталітичні системи для реакції окиснення аміаку до N2O, Савенков А. С. (2016)
Привалова Г. С. - Состояние проблемы и перспективы разработки неплатиновых катализаторов окисления аммиака до оксида азота (II) в производстве азотной кислоты, Бутенко А. Н., Лобойко А. Я., Панасенко В. А. (2016)
Дзевочко А. І. - Аналіз процесів масообміну у трубчастому плівковому реакторі сульфатування, Подустов М. О., Заікін А. П. (2016)
Алиев Мамед Г. - Нумизматические материалы Алинджагале (2020)
Боднар А. М. - Політичні зміни і соціальні перетворення освітніх процесів в Правобережній Україні в першої половині XVIII - XIX ст. (2020)
Велінець Ю. І. - Промислово-економічне та соціальне значення вуглевидобувної промисловості у Волинської області в 50-70-х рр. ХХ ст. (2020)
Вербовий О. В. - Історія Глухівського загону Сумського партизанського зєднання під командуванням П. Л. Кульбаки (1941-1944 рр.) (2020)
Вуйко Б. І. - Висвітлення політики М. Г. Рєпніна (Волконського) щодо Українських козаків в історіографічному наративі ХІХ – початку ХХІ ст. (2020)
Hajiyeva G. - Historical periods of library - information resources on architectural and construction science of Azerbaijan (2020)
Гай-Нижник П. П. - Церковно-релігійна політика Великого Князя Київського Ярослава Володимировича (1015–1018, 1019–1054 рр.), Батрак О. П. (2020)
Гашимова Т. С. - О датировке одного кургана Некрополя Кызкале в Нахчыване, Бахшалиев Вели Б. (2020)
Гетьманчук М. П. - 30 – та гренадерська дивізія військ СС (Російська № 2): Із історії участі радянських громадян у військах СС нацистської Німеччини (1944 – 1945 рр.). (2020)
Гірна Н. М. - Мовна політика Австрії на Західноукраїнських землях у кінці XVIII – першій половині XIX століття (2020)
Джавид Векил оглы Багирзаде - Лазаребад (Багамеджк) - раннесредневековый город Кавказской Албании (на основе источников) (2020)
Звєкова В. К. - Розвиток гендерного підходу в історії освіти (2020)
Кавунник В. Л. - Пояснювальна записка Харитона Лебедя-Юрчика до бюджету УНР за 1918 рік (з архіву державної канцелярії УНР) (2020)
Коцур Л. М. - Історичні постаті доби козаччини в працях Миколи Неоновича Петровського (1894-1951): ідеологічні міфи і реальність (2020)
Куницький М. П. - "Право на одруження" за Німецьким окупаційним законодавством на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2020)
Марченко О. М. - Діяльність Єлисаветградського Міського громадського банку в 1865–1883 роках (2020)
Матвієнко Т. О. - Еволюція земств України доби Української центральної ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.) (2020)
Нагірняк А. Я. - Державно-правова проблематика у науковій спадщині М. Лозинського (2020)
Опря І. А. - Місіонерська діяльність віруючих пізньопротестантських громад Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в сучасному українському історіографічному дискурсі (2020)
Рзаева Рухийе Н. - Новые данные о среднебронзовой культуре Кавказа (2020)
Романенко Я. В. - Галицький період еміграції А. Жука: головні здобутки та перспективи (2020)
Романовський Я. Я. - Роль військових традицій та ритуалів в пpoцeci зміцнення морального духу військовослужбовців Збройних Сил України (2014-2019рр.) історичний аспект (2020)
Сабат П. В. - Історія повстання ікони Різдва Пресвятої Богородиції та її богословський вимір (2020)
Сініцький А. Ц. - Національна ідея в творах науково-освітянської еліти Наддніпрянської України початку ХХ ст. (2020)
Стоберська Н. А. - Польське землеволодіння у правобережних губерніях України: Радянська візія, Темірова Н. Р. (2020)
Федотова О. - Цензура бібліотечних фондів в УРСР (1946 – 1953 рр.) (2020)
Пустовалов С. Ж. - До музеєфікації Пліснеського археологічного комплексу, Чухрай Л. О. (2020)
Шевченко В. М. - Утворення Харківського відділення всесоюзного добровільного історико-просвітницткого товариства "Меморіал" (лютий 1989 р. - березень 1990 р.) (2020)
Бредун І. В. - Есхатологічна проблематика, або у просторі існуючих підходів та інтерпретацій (стаття друга) (2020)
Бутурліна О. - Концептуальні засади впровадження Stem–освіти в Україні (2020)
Веремейчик С. В. - Душа як об'єкт філософського та святоотцівського аналізу: сутність, природа, структура (2020)
Гнатюк Я. C. - Теорія комунікації в історико-філософській перспективі (2020)
Гураль О. І. - Сутність педагогічного професіоналізму, Дичка Н. І. (2020)
Дергачов Є. В. - Правосвідомість суспільства під час світової пандемії (2020)
Дмитрів А. М. - Роль науково-дослідної роботи студентів при вивченні хімічних дисциплін, Винницька Р. Б., Стецьків А. О. (2020)
Dobrodum O. V. - Educational potential of theology in internet (2020)
Зацепіна Н. О. - Ціннісні орієнтації туристів як фактор розвитку релігійного туризму (2020)
Гoлик М. М. - Культурoлoгічна рoбoта в Збрoйних cилах України як напрям інфoрмаційнo­прoпагандиcтcькoгo забезпечення cучаcнoгo Українcькoгo війcька, Ткаченкo М. O. (2020)
Кадиевская И. А. - Проблемы человека в информационном обществе массового потребления: философско -антропологический анализ (2020)
Лисоколенко Т. В. - Феномен гри в історико-філософській ретроспекції (2020)
Литвинчук О. В. - Філософсько-концептуальні засади розуміння явища насилля (2020)
Нежива О. M. - Реформування вищої освіти у Швеції: філософський аналіз (2020)
Палий О. Н. - Взаимодействие философии и науки на пути достижения истинных знаний (2020)
Потоцкая Ю. И. - Сомнение как элемент религиозного сознания (2020)
Родигін К. - Натурфілософія, природознавство та алхімія у творах Григорія Сковороди, Родигін М. (2020)
Русул О. В. - Національна держава в умовах економічної глобалізації (2020)
Сардаров Эльчин Маммадага оглу - Социально-философский анализ понятия гуманизма в современной философии (2020)
Старченко Г. Ю. - Основи проходження виробничої практики зі спеціалізації "Лікарські рослини і фітотерапія" студентами–іноземцями (2020)
Сторожик М. І. - Екологічна складова в системі сучасної освіти (2020)
Чорний Р. В. - Гетерохронія та гетеротопія як фактори системогенезу української культури ХХ століття (2020)
Чуйкова О. В. - Декарт не ошибся: человек как мыслящая вещь, машина-тело, дуализм души и тела в трансплантологии (2020)
Шморгун О. О. - "Людська ситуація" у світі ХХІ століття: екзистенційно-психоаналітичні виміри філософсько -антропологічного підходу (2020)
Шюкюров Масуд Агаяр оглу - Социально-философские аспекты устойчивого развития (2020)
Бадер А. В. - Сутнісні основи війни як виду зовнішнього збройного насилля (2020)
Калетнік В. В. - Проблема правового забезпечення в контексті протидії "активним заходам" (2020)
Кан Ден Сік - Роль Китаю у врегулюванні Корейської проблеми (2020)
Коротков Д. С. - Політичні технології у міжнародних відносинах: сутність та етапи використання (2020)
Леонтьєв І. О. - Місце категорії політичне життя в сучасній політичній теорії (2020)
Мамедзаде Наргиз Сабир гызы - Причины современных конфликтов и их влияние на суверенитет государств в условиях глобализации (2020)
Назаров М. С. - Соціально-демографічна характеристика праценадлишкових територій Сумської області, Туляков О. О. (2020)
Остап'як В. І. - Глобальні кризи в контексті пандемій (2020)
Путкарадзе К. - Ірано-Російські відносини в межах інтеграційних об'єднань Євразійського простору (2020)
Semenkova M. - Conflictogenity of international migration: Specificities of its formation and use (2020)
Сичик К. Б. - Політико-правова проблема визначення ролі та місця гуманітарної інтервенції в системі міжнародних відносин (2020)
Степанець П. В. - Грузинський вектор енергетичної політики Російської Федерації в сфері природного газу (2020)
Тукаленко І. А. - Репертуар протестних дій Революції Гідності (2020)
Черкасов С. С. - Геополітика Східноєвропейської ідентичності у відображенні сучасного Польського медіапростору (2020)
Щедрова Г. П. - Чинник довіри як інструмент політичних технологій, Кормич М. О. (2020)
Яковлєв М. В. - Концепти як конфігурації та кластери контекстів: дискурс-аналіз і політична концептологія (2020)
Title (2020)
Abrahamovych U. O. - Pathogenetic association of vascular and cardiac lesions with Systemic Lupus Erythematosus: charasteristics and prevalence, Abrahamovych O. O., Farmaha M. L., Romanyuk O. T., Kobak L. O. (2020)
Аравіцька М. Г. - Аналіз гендер-залежного рухового паттерну у пацієнтів з морбідним ожирінням за результатами тестових вправ functional movement screen (2020)
Бирчак В. М. - Зміни психо-емоційного стану та функціональних можливостей передпліччя та зап’ястка як маркер ефективності фізичної терапії пацієнтів з постіммобілізаційними контрактурами внаслідок переломів дистальних відділів кісток передпліччя, Дума З. В., Аравіцька М. Г. (2020)
Volkogon A. D. - The impact of body mass index on association between anril gene polymorphism and renal cell carcinoma development, Harbuzova V. Yu., Ataman A. V. (2020)
Голод Н. Р. - Характеристика пацієнтів із хронічним калькульозним холециститом на стаціонарному етапі реабілітації (2020)
Гринчук Ф. В. - Шкала для прогнозування ризику виникнення рецидивних виразкових кровотеч, Дутка І. І. (2020)
Заяць О. Р. - Поширеність дефектів зубних рядів у дітей в Івано-Франківській області, Ожоган З. Р. (2020)
Коноваленко С. О. - Морфометричний аналіз особливостей структурних змін у ендотеліоцитах артерій та вен сім'яників в умовах пострезекційної портальної гіпертензії (2020)
Pelekhan B. L. - Comparative characteristics of transfers splinting techniques in the process of taking one-stage double-layered dental impressions by means of open tray impression technique, Rozhko M. M., Pelekhan L. I. (2020)
Ротар О. В. - Прокальцітонін: лабораторно-діагностичний маркер гнійно-септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Хомяк І. В., Сидорчук Р. І., Ротар В. І., Кнут Р. П. (2020)
Слинько Ю. О. - Анатомо-топографічні характеристики малих дефектів зубних рядів населення м. Харкова (2020)
Солоджук Ю. І. - Визначення щільності кісткової тканини при хірургічному лікуванні атрофії коміркового відростка верхньої щелепи та частини нижньої щелепи у жінок постменопаузального віку, Рожко М. М., Денисенко О. Г., Пантус А. В., Ярмошук І. Р. (2020)
Соломчак П. В. - Комплексне лікування хворих з хронічним гемороєм та гострими запальними процесами аноректальної зони, Скрипко В. Д., Горбаль Б. Г., Мельник І. В. (2020)
Бугерчук О. В. - Підхід до організації об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) зі спеціальності 221 "стоматологія", Бульбук О. І., Бульбук О. В. (2020)
Virstyuk N. G. - Peculiarities of teaching the subject "Clinical Pharmacology" to students of Dentistry faculty under modern reformation conditions of medical education, Vasylechko M. M., Vakalyuk I. I., Kocherzhat O. I., Chovganyuk O. S. (2020)
Kindrativ E. О. - Practical training on "Pathomorphology” as a way to form future doctor’s professional competence, Chuiko N. Ya., Huryk Z. Ya., Kostiuk V. М., Rudiak О. M., Vasylyk V. M. (2020)
Kozan N. M. - Motivation, stimulation, and activation of training in the study of forensic medicine and medical law in higher medical education institutions, Voloshynovych V. M., Kotsyubynska Yu. Z., Zelenchuk G. M., Tsykhivsky A. O. (2020)
Марараш Г. Г. - Характеристика професійно-особистісної компетентності медичних сестер (2020)
Marynchak O. V. - Objective structured clinical examination as adequate methods for assessing the professional competence for Intership Doctor (2020)
Чурпій І. К. - Нормативно-правове забезпечення системи охорони здоров’я в сучасних реаліях, Чурпій Н. В., Чурпій К. Л. (2020)
Бойчук О. Г. - Лейоміома матки – етіологія, патогенез, лікування в репродуктивному періоді жінки (огляд літератури), Агоди Мадуаколам Корнеліус (2020)
Вітомський В. В. - Рання мобілізація кардіохірургічних пацієнтів: перешкоди виконання, протоколи та ефективність (2020)
Мазепа М. А. - Методи оцінки якості життя хворих на системний вовчак, Гавалко І. В. (2020)
Артюх С. М. - Вибір оптимальних моделей для прогнозування професійної придатності операторів, Бурдейна В. М. (2020)
Подоляк О. С. - Визначення раціональних параметрів гідромеханічного елементу гасителя коливань, Хорошилов О. М. (2020)
Фідровська Н. М. - Вплив жорсткості барабану на динамічне навантаження канату, Хурсенко С. В. (2020)
Фідровська Н. М. - Експериментальні дослідження динамічних навантажень при роботі кранових ходових коліс с еластичними вставками, Слєпужніков Є. Д, Перевозник І. А. (2020)
Гиршфельд А. М. - Моделирование и оптимизация режимов объемно-поверхностной электроиндукционной закалки колец, Симсон Э. А. (2020)
Малицкий И. Ф. - Резка заготовок вращающимися резцами, Сычев Ю. И. (2020)
Маліцкий I. Ф. - Удосконалення процесу різання полімерних композитів, Сичов Ю. І. (2020)
Новиков Ф. В. - Оптимизация структуры и параметров операции шлифования с учетом требований по точности обработки, Дитиненко С. А. (2020)
Скоркін А. О. - Забезпечення якості швидкорізального інструменту при плоскому шліфування, Кондратюк О. Л., Старченко О. П., Камчатна-Степанова К. В. (2020)
Стрельчук Р. М. - Виявлення закономірностей електроерозійного алмазного шліфування на основі температурного фактору, Шелковий О. М. (2020)
Бурдейна В. М. - Забезпечення точності обробки координованих отворів в системах без напрямку ріжучого інструменту, Артюх С. М. (2020)
Гордєєв А. С. - Управління якістю механічної обробки (2020)
Ламнауер Н. Ю. - Про оцінку точності технологій виготовлення деталей за параметром лінійного розміру (2020)
Резниченко Н. К. - Управление нагревом деталей соединений под сборку или разборку, Резниченко Е. Н. (2020)
Романов С. В. - Технологія утілізації непридатних боєприпасів індукційно-тепловим способом (2020)
Сітніков Б. В. - Про можливість регулювання залишкових напруг в зоні стикового з'єднання сплава АМг3 при імпульсно-дуговому зварюванні електродом, що не плавиться, у аргоні, Маршуба В. П. (2020)
Фролов Е. А. - Експериментальне дослідження тривалої міцності бетону під дією імпульсного навантаження, Резніченко Н. К., Коробко Б. О., Попов С. В., Дерябкіна Є. С. (2020)
Фурсова Т. Н. - К вопросу выбора чистоты поверхности сопловых и рабочих лопаток паровых турбин (2020)
Antonenko N. - Energy which is converted by the heat pump as a means of reducing costs for heating residential buildings, Hrinchenko H., Kanjuk G., Khomenko V. (2020)
Лис Ю.С. - Сучасні підходи до системи управління охороною праці на машинобудівному підриємстві (2020)
До уваги авторів (2020)
Скачкова О. - Вплив наночасток оксиду заліза на життєздатність генерованих дендритних клітин людини, Антонюк С., Орел В., Храновська Н., Іномістова М. (2017)
Бондаренко М. - Формування довільної уваги у чоловіків та жінок при виконанні завдань із високим когнітивним навантаженням, Бондаренко О., Кравченко В., Макарчук М. (2017)
Дмитрик В. - Біохімічні показники сироватки крові щурів при лужному опіку стравоходу II ступеня за умов введення водного розчину екстракту лушпиння P. vulgaris, Раєцька Я. (2017)
Kalmukova O. - Effect of melatonin different time administration on the development of diet-induced obesity in rats, Pustovalov А., Vareniuk I., Dzerzhynsky M. (2017)
Гончаревський C. - Температура репрезентативних зон грудного відділу вегетативної нервової системи,як показник функціонального стану організму людини, Макарчук М., Мартинюк В. (2017)
Заєць В. - Бактеріальна експресія рекомбінантного функціонально активного N-кінцевого модуля тирозин-тРНК синтетази B. taurus, Цуварєв О., Коломієць Л., Корнелюк О. (2017)
Нікітіна Н. - Визначення оптимальної схеми введення Кокарніту щурам із діабетичною полінейропатією за допомогою тензоалгометричного методу, Береговий С., Степанова Л., Кабанов О. (2017)
Мусієнко М. - Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді рослин для скринінгу сортів озимої пшениці, Таран Н., Стороженко В., Бацманова Л., Грудіна Н., Свєтлова Н., Серга О. (2017)
Федорук Р. - Регуляторний вплив наногерманію цитрату на вміст макро- і мікроелементів у тканинах вагітних самиць щурів F1, Храбко М., Цап М., Денис Г., Тесарівська У. (2017)
Халявка Т. - Ефективність психічної саморегуляції, емоційна стійкість і стрес-уразливість спортсменів-тенісистів за методикою вибору кольорів у зв'язку з функціональним станом нервово-м'язового апарату, Колосова О., Федорчук С. (2017)
Shelest D. - The effect photosensitive piptidomimetics on the content of products of lipid perception oxidation in cell culture, Pavliuk O., Kolotiy O., Garmanchuk L. (2017)
Зай С. - Вплив ВРС60 на швидкісно-силові параметри тетанічного скорочення muscle soleus алкоголізованих щурів за умови експериментально-індукованої ішемії різної тривалості, Мотузюк О., Білобров В., Вулицька Д., Ноздренко О. (2017)
Балацький В. - Кардіоспецифічна делеція гена α-Е-катеніну призводить до порушення метаболізму ліпідів дорослого серця, Мацевич Л., Півень О. (2017)
Білюк А. - Протипухлинні, антиметастатичні та метаболічні ефекти новосинтезованих платинових комплексів, Гарманчук Л., Скачкова О., Репіч Г., Орисик С. (2017)
Title (2020)
Contents (2020)
Trofimenko M. Yu. - Gas flame structure and optical assessment of the flame speed and combustion efficiency, Aslanov S. K., Dragan G. S., Smolyar V. P. (2020)
Goncharenko N. A. - Complexation peculiarities in "Doxorubicin–Bovine Serum Albumin–Gold Nanoparticles” heterosystem. The fluorescence study, Dmytrenko O. P., Pavlenko О. L., Ku­lish M. P., Pundyk I. P., Lesyuk А. I., Busko T. O., Lopatynskyy А. М., Chegel V. І., Lytvyn V. K., Kaniuk M. I. (2020)
Azovskyi V. A. - Some problems in designing a luminescence converter for Si solar cells, Yashchuk V. M., Bulavko G. V., Ishchenko A. A. (2020)
Kоrnienko N. Е. - Multiple Fermi resonances in liquid benzene, Pavlenko О. L. (2020)
Pasichna V. M. - Incubation time at decomposition of solid solution – stochastic kinetic mean-field versus Monte Carlo simulation, Storozhuk N. V., Gusak A. M. (2020)
Chubai O. M. - Ideal Bose gas in some deformed types of thermodynamics. Correspondence between deformation parameters, Rovenchak A. A. (2020)
Perepelytsya S. - Positively and negatively hydrated counterions in molecular dynamics simulations of DNA double helix (2020)
Datsyuk V. V. - The role of surface-charge transport in electrohydrodynamics and electromechanics of a dielectric sphere, Pavlyniuk O. R. (2020)
Ahmed H. - Determination of optical parameters of films of PVA/TiO2/SiC and PVA/MgO/SiC nanocomposites for optoelectronics and UV-detectors, Hashim A., Abduljalil H. M. (2020)
Plyushchay I. V. - Boron impurity effect on the structural, elastic, and electronic properties of titanium carbide, Gorkavenko T. V., Plyushchay O. I. (2020)
Academician of the NAS of Ukraine Vadym Mykhailovych Loktev (to the 75th anniversary of his birthday) (2020)
A Prominent Representative of the New Generation of Ukrainian Physicists (to the 60th birthday of Ihor Mryglod) (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Zyma O. - International marketing and marketing audit in the context of European integration and globalization, Ptashchenko О., Shevchenko І., Afanasieva О. (2019)
Morhulets O. - Method of assessment of enterprise ready for outsourcing implementation, Nyshenko O. (2019)
Shcherbak V. - The role of innovation in the development of Ukraine's competitive economy in the context of globalization, Varenyk D. (2019)
Dovbush V. - SWOT alternative strategies as a marketing policy tool of Bank Alliance JSC (2019)
Puzyrova P. - Cluster education management concept through the prism of financial risk optimization and resource support (2019)
Murovana L. - Regulatory provision of public procurement system in the context of European integration of Ukraine (2019)
Dmytriieva O. - Public-private partnership as an effective tool for state regulation of innovative development of transport infrastructure (2019)
Dudko P. - E-commerce as a factor of innovative development of enterprises (2019)
Solonenchuk I. - Peculiarities of reforming the energy resources market of Ukraine (2019)
Shcherbak V. - Research on the possibility of innovative integration of Ukraine and the EU (2019)
Kulak N. - World experience of franchising relations (2019)
About the Authors (2019)
Arefeh A. - The influence of cerium oxide nanocrystal (nanoceria) on full-thickness wound healing process in rats, Beregova T., Nikitina N., Stepanova L. (2018)
Макаренко М. - Дослідження рівнів автоантитіл класів IgG та IgM до бактеріального аналога Hsp60,Тирозил-тРНК синтетази та її окремих доменів у жінок із фіброміомою матки, Воронa Р., Сокол І., Берестовий В., Говсєєв Д., Погрібна А., Корнелюк О., Гром М. (2018)
Дмитренко І. - Прогностичні фактори відповіді на терапію інгібіторами тирозинкіназ в українській когорті пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією, Дягіль І., Мінченко Ж., Мартіна З., Федоренко В., Шляхтиченко Т., Шолойко В., Дмитренко О. (2018)
Климець Г. - Вплив цитрату ванадію на активність лактатдегідрогенази в еритроцитах та тканинах щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. (2018)
Федорчук С. - Нейродинамічні властивості та психологічні характеристики спортсменок високої кваліфікації з різним стажем спортивного тренування, Лисенко О., Романюк В. (2018)
Nehelia A. - Adhesive, migration and lactate dehydrogenase activity in breast cancer cells under TLR-lagand teichoic acid, Nikulina V., Senchylo N., Torgolo Ie., Garmanchuk L. (2018)
Драницина А. - Експресія гена Ptgs2 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу та при введенні біологічно-активних речовин, Блохіна О., Короткий О., Дворщенко К., Остапченко Л. (2018)
Колосова О. - Скоротливі та релаксаційні характеристики м'язів у висококваліфікованих спортсменів-фрістайлістів, Халявка Т. (2018)
Черних М. - Вплив поточного контексту, створеного сприйняттям емоційно забарвлених виразів облич, на таргетне пред'явлення нейтральних зорових образів, Зима І. (2018)
Бєлікова В. - Твори Геннадія Саська для дітей та юнацтва (2020)
Бучківська Г. - Розвиток творчої особистості майбутнього учителя початкових класів на засадах народного декоративно-ужиткового мистецтва, Григор’єва А. (2020)
Дарманська І. - Особливості формування управлінської компетентності майбутніх керівників мистецьких шкіл (2020)
Завроцький О. - Методологічний потенціал здоров’язбережувальної компетентності в професійній підготовці студентів мистецьких спеціальностей (2020)
Івахова К. - Національно-художня образність вокально-хорової музики подільських композиторів (2020)
Ілініцька Н. - Особливості моделі диференційованого навчання у студентів мистецьких спеціальностей (2020)
Каленик І. - Проблема розвитку музично-творчих здібностей майбутніх вчителів музичного мистецтва, Журавльова Н. (2020)
Корницька Л. - Вимоги до професійної компетентності бакалаврів декоративного мистецтва (2020)
Крулик Б. - Рисунок як базова дисципліна у підготовці бакалаврів спеціальності 023 "Образотворче мистецтво. Декоративне мистецтво. Реставрація" (2020)
Купенко О. - Обґрунтування компонентів проєктної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності (2020)
Лівшун О. - Художня обробка матеріалів як засіб соціально-психологічної реабілітації учнів з обмеженими можливостями, Рябоконь О. (2020)
Мозолюк О. - Шляхи розвитку дизайнерської освіти у країнах Західної Європи (Великобританія, Німеччина, Італія, Франція) (2020)
Морозова О. - Теоретичні засади формування музично-ритмічних умінь у майбутніх учителів музичного мистецтва, Лось О. (2020)
Найда Ю. - Музично-педагогічна діяльність Юрія Володимировича Созонюка (штрихи до портрета), Найда В. (2020)
Очеретний В. - Використання елементів STEM при викладанні комп’ютерної графіки, Очеретна І. (2020)
Павленко О. - Дистанційне навчання як важлива форма організації сучасної мистецької освіти (2020)
Слюзко В. - Інтермедіальний аналіз як метод вивчення художніх творів майбутніми учителями літератури (2020)
Трунова І. - Значення українського національного елементу як складового чинника кінематографу Сергія Параджанова (на прикладі картини "Українська рапсодія") (2020)
Халайцан В. - Вплив культурного життя на мистецтво паркобудування Поділля, Стрельбіцька Н. (2020)
Хренова В. - Традиції та новаторство в декоративному мистецтві фелтингу (2020)
Циганюк Л. - Засади поліфонічного мислення у фортепіанній музиці композиторів польського походження на Поділлі (2020)
Чайка В. - Особливості формування досвіду саморегуляційної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Чжан Цзянань - Діагностичне дослідження сформованості світоглядної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва (2020)
Яківчук Г. - Організація ансамблю бандуристів у навчально-творчому процесі майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Ярова М. - Роль "Просвіти" та музичних товариств у мистецькому житті Поділля, Вовк В. (2020)
Рогозян Ю. С. - Аналіз наукових підходів до проблематики визначення та систематизації параметрів позиціонування територій локального рівня, Сєрєбряк К. І. (2020)
Маркіна І. А. - Перспективи інтеграції сільськогосподарського підприємства до складу споживчої кооперації в кризовій економіці, Таран-Лала О. М. (2020)
Аверчев О. В. - Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у фермерських господарствах, Аверчева Н. О. (2020)
Згурська О. М. - Фінансовий стан вітчизняних підприємств апк та особливості діяльності на фондовому ринку, Сьомкіна Т. В. (2020)
Збарський В. К. - Сучасні напрями розвитку індустрії туризму в Україні, Грибова Д. В. (2020)
Бобиль В. В. - Удосконалення логістичного механізму ат "укрзалізниця" в умовах реформування галузі, Культенко В. В. (2020)
Кармазіна Н. В. - Адаптивний механізм процедури дью ділідженс для виявлення ризиків під час придбання бізнесу у регіонах України (2020)
Царенко О. В. - Конститутивно-ключові положення концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні (2020)
Карпук А. І. - Бюджетно-інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як фактор конкурентоспроможності лісового сектора, Дзюбенко О. М., Марчук Ю. М., Кватирко О. М. (2020)
Лойко В. В. - Економіко-правові аспекти створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (осбб), Маляр С. А., Руденко М. В. (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Управління інвестиційною привабливістю підприємств молочної галузі, Гладка Д. О. (2020)
Тарасюк Г. М. - Сучасний стан івент-кейтерингу в Україні та перспективи його розвитку, Чагайда А. О., Тищенко О. М. (2020)
Іртищева І. О. - Економічний розвиток на засадах активізації малого підприємництва: історичні процеси та завдання управління, Тубальцева Н. П., Гришина Н. В., Крамаренко І. С., Сергійчук С. І. (2020)
Підмурняк О. О. - Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України, Баюра Д. О. (2020)
Косович Б. І. - Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації, Дмитрук В. О. (2020)
Соломатіна Т. В. - Лізинг в системі стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки (2020)
Шашина М. В. - Визначення модернізаційного потенціалу регіонального простору на основі динамічних показників доданої вартості за видами економічної діяльності (2020)
Третякова О. В. - Фондовий ринок України: особливості функціонування в сучасних умовах, Харабара В. М., Грешко Р. І. (2020)
Дашко І. М. - Дослідження основних методів оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств (2020)
Іоргачова М. І. - Вартісно-орієнтоване управління в системі корпоративного управління компанією, Ковальова О. М., Коцюрубенко Г. М. (2020)
Романовська Ю. А. - Місто як урбогеосистема: структура та особливості (2020)
Борейко Н. М. - Соціальна безпека як потенціал розвитку регіону України, Параниця С. П. (2020)
Войт Д. С. - Методологічні підходи щодо ефективності розвитку житлово-комунального господарства міських агломерацій, Топчій О. О. (2020)
Красовська О. Ю. - Методи досліджень ефективності маркетингових інструментів (2020)
Салашенко Т. І. - Енергетика України та світу в умовах пандемії: наслідки та заходи боротьби (2020)
Соколенко Л. Ф. - Активи та пасиви у бізнес-процесах керуючої компанії у сфері жкг (2020)
Дюк А. А. - Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі (2020)
Горин В. П. - Дискусійні питання сутності та критеріїв оцінювання ефективності бюджетного менеджменту (2020)
Suprunenko S. - Tax planning as one of the functional stages of the regional taxation management process (2020)
Бурда В. Є. - Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації як одного з механізмів формування ресурсної бази місцевого самоврядування, Петряніч Л. В. (2020)
Густера О. М. - Особливості оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах, Тимофєєв І. В. (2020)
Гура О. Л. - Стратегія розвитку підприємств в Україні, Бобівський В. А. (2020)
Урусова З. П. - Впровадження соціальної відповідальності в компаніях, Зачепило Д. А., Зеленова А. А. (2020)
Kushneruk A. - Agreement of the economic interests of the state and the private capital in public-private partnership projects, Alekseienko N. (2020)
Шмаров Д. М. - Економічне регулювання комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектору (2020)
Скрипник О. В. - Теоретичні основи формування механізму регулювання ціноутворення на продукцію підприємств будіндустрії (2020)
Гетманенко О. О. - Особливості фінансової безпеки країни в аспекті її інтеграції в світогосподарські відносини (2020)
Барабанова Ю. Є. - Організаційно-економічна модель трансформації логістичного менеджменту України (2020)
Будинський Р. З. - Метод діагностування бізнес-проектів підприємств (2020)
Дзюбинська О. В. - Роль кругової економіки в нарощенні ресурсного потенціалу регіону (2020)
Кваша О. В. - Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів (2020)
Жигало О. Ю. - Оцінювання митного регулювання експортно-імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності (2020)
Булкін С. С. - Особливості формування беззбитковості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2020)
Лішневська А. Г. - Галектин-9 при вірусних захворюваннях: його регуляторна роль при хронічному вірусному гепатиті С, Чемич М. Д. (2019)
Рябоконь О. В. - Сучасні можливості противірусної терапії та власний досвід застосування 3D-режиму в лікуванні хворих на хронічний гепатит С з коморбідною хронічною нирковою недостатністю (огляд літератури, власні спостереження, Ялова Г. В., Сіянова Л. Ю., Рябоконь Ю. Ю. (2019)
Велиева Т. А. - Оценка концентрации TNF-α, ИЛ-4 и ИЛ-6 в сыворотке крови больных эхинококкозом печени до и после лечения (2019)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Аналіз частоти вживання продуктів, які містять вітамін D серед хворих на хронічний вірусний гепатит C та в групі здорових осіб, Ніколайчук М. А., Будаєва І. В., Ткаченко В. Д., Турчина О. А., Турчин М. О. (2019)
Бодревич Б. Б. - Гендерні та вікові аспекти жовчнокам’яної хвороби, Панасюк М. Т., Панасюк Р.-І. В., Вдовиченко В. І. (2019)
Ворожбит О. Б. - Клінічні маски вірусних гепатитів, Задорожний А. М., Прикуда Н. М. (2019)
Герасун Б. А. - Використання методу персоніфікованої клітинної терапії у лікуванні хронічних вірусних гепатитів (огляд літератури), Зінчук О. М., Задорожний А. М., Герасун О. Б. (2019)
Бодня К. І. - Ехінококози: комплексне лікування з додаванням інтерферонів, Велиева Т. А. (2019)
Калашник К. В. - Вплив поліморфізму гену ІЛ-17 (rs 612242) на перебіг хронічного гепатиту С, ефективність противірусної терапії та динаміку вмісту ІЛ-17 в сироватці крові залежно від результатів лікування, Рябоконь Ю. Ю., Абрамов А. В., Рябоконь О. В. (2019)
Кондро М. М. - Вплив глутамат-індукованого ожиріння на жовчосекреторну функцію печінки та профілактика мультипробіотиком "Симбітер ацидофільний концентрований" (2019)
Ворожбит О. Б. - Проблема когнітивних порушень у хворих на хронічний гепатит C (2019)
Чернікова Н. С. - Особливості становлення та розвитку орендних відносин у Таврійській губернії (2-га пол. ХІХ ст. – 1917 р.) (2020)
Колодко Гж. В. - Після пандемії. Економіка і політика у постпандемічному світі (2020)
Єщенко П. С. - Неоліберальна модель ринку та її вплив на розвиток України (2020)
Мортиков В. В. - Избыточная рабочая сила в организации (2020)
Кушніренко О. М. - Промисловість України перед викликами Індустрії 4.0: оцінка обмежень і завдання політики (2020)
Бублик Є. О. - Зміна монетарних політик центробанків провідних країн та їх наслідки для країн з ринками, що розвиваються (2020)
Васильєв О. М. - Роль механізмів прийняття рішень у встановленні ринкової рівноваги (2020)
Редакційна політика та етичні норми (2020)
Козуб Н. О. - Різноманітність запасних білків у кримських популяціях Dasypyrum villosum, Созінова О. І., Блюм Я. Б. (2020)
Ястреб Т. О. - Участие транскрипционного фактора JIN1/MYC2 в индуцировании солеустойчивости растений арабидопсиса действием экзогенного сероводорода, Колупаев Ю. Е., Гавва Е. Н., Горелова Е. И., Дмитриев А. П. (2020)
Лиханов А. Ф. - Формирование клеточных и тканевых барьеров семязачатка Phaseolus Vulgaris L. в системе противовирусной устойчивости, Антипов И. А., Гринчук Е. В., Драговоз И. В. (2020)
Дзіцюк В. В. - Частота аберацій хромосом в соматичних клітинах українських буйволів (Вubalus bubalis L.), Типило Х. Т. (2020)
Костюнина О. В. - Сравнительная генетическая характеристика российских и бeлорусской популяций зубра (Bison bonasus), североамериканского бизона (bison bison) и крупного рогатого скота (Bos taurus), Михайлова М. Е., Доцев А. В., Землянко И. И., Волкова В. В., Форнара М. С., Акопян Н. А., Крамаренко А. С., Охлопков И. М., Аксенова П. В., Цибизова Е. Л., Мнацеканов Р. А., Зиновьева Н. А. (2020)
Курінний Д. А. - Оцінка взаємодії між малігнізованими та нормальними лімфоцитами периферичної крові людини при їх спільно-роздільному культивуванні, Рушковський С. Р., Демченко О. М., Шолойко В. В., Пілінська М. А. (2020)
Грищенко Н. В. - Генетические модификаторы фенотипа спинальной мышечной атрофии, Юрченко А. А., Караман А. С., Лившиц Л. А. (2020)
Андріяш Г. С. - Метаболічна інженерія штамів-продуцентів лізину Corynebacterium glutamicum, Секан О. С., Тігунова О. О., Блюм Я. Б., Шульга С. М. (2020)
Bhowmick A. - Association of SLC30A8, CDKAL1, TCF7L2 and HHEX gene polymorphisms with type 2 diabetes in the population of north east India, Sarkar P., Baruah M. P., Bodhini Dh., Radha V., Mohan V., Banu S. (2020)
Bozbuga R. - Effect of MI gene and nematode resistance on tomato genotypes using molecular and screening assay, Dasgan H. Y., Akhoundnejad Y., Imren M., Günay O. C., Toktay H. (2020)
García-Vielma C. - Detection of alkali­labile sites on satellite DNA BY DNA breakage coupled with fluorescence in situ hybridization (DNA­FISH) monitor DNA damage in cervical epithelial cells, Cortéz-Gutiérrez E. I., García Salas J. A., Dávila-Rodrigues M. I. (2020)
Пирог О. В. - Трансформація секторної моделі розвитку у західному регіоні України в умовах нестабільності, Шпак Н. О. (2020)
Резнікова Н. В. - Теоретико-емпіричні підходи до дослідження й ідентифікації економічних мотивів та наслідків відокремлення і сепаратизму на основі вивчення міжнародного досвіду (2020)
Лозова Т. І. - Земельна ділянка — важливий актив підприємства: аналіз, інвентаризація, облік, управління, Олійник Г. Ю., Олійник О. А. (2020)
Доценко В. Ф. - Ефективність менеджменту готельно-ресторанного бізнесу: критерій фінансових результатів, Косова Т. Д., Ярошевська О. В. (2020)
Карачина Н. П. - Статистичне оцінювання сучасної трансформації економічної поведінки промислових підприємств у системі менеджменту, Сметанюк О. А. (2020)
Nazarenko I. - Information-analytical support of the management process in the enterprise: structure, advantages and disadvantages, Wu PengPeng (2020)
Кльоба Л. Г. - Економічна природа та причини виникнення фінансових дисбалансів, Кльоба Т. Л. (2020)
Кузьменко О. В. - Стратегічні напрями формування інвестиційного потенціалу в Україні на основі ефективного розвитку інформаційних технологій, Касаєва Ю. В. (2020)
Ігнатенко М. М. - Залучення концепції соціальної відповідальності в управління конкурентоспроможністю підприємств сільського зеленого туризму, Адамчик О. О. (2020)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Скорочення гендерного розриву у розвитку підприємництва, Янісів Ю. В. (2020)
Демчишак Н. Б. - Розвиток експорту цифрових технологій в умовах формування єдиного цифрового простору європейського союзу, Дубик Г. Ю., Гриб В. М. (2020)
Рисін В. В. - Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ, Степанова А. В. (2020)
Макаренко Ю. П. - Теоретичні аспекти управління кредитним портфелем банківської установи, Самойлова Д. О. (2020)
Дуб А. Р. - Механізми фінансування смарт-спеціалізації (на прикладі структурних та інвестиційних фондів єс) (2020)
Штань М. В. - Монетарна політика за умов розвитку глобальної кризи 2020 р. (2020)
Заволока Ю. М. - Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації, Єфременко А. Г., Малашенко Ю. А. (2020)
Dikan L. - Development of state financial control in the context of the filling of the budget of Ukraine, Shevchenko I. (2020)
Сагайдак І. С. - "Зелена" енергетика в контексті загроз економічній та національній безпеці, Балагура О. О., Макаренко В. В. (2020)
Подік І. І. - Електронний аудит як один із податкових інструментів подолання негативних наслідків та загроз для економіки України, спричинених пандемією covid-19 (2020)
Новіченко Л. С. - Актуальні питання визначення суттєвості в аудиті (2020)
Бабенко К. Є. - Swot-аналіз території як передумова формування стратегічного бачення її економічного розвитку (2020)
Луценко І. С. - Оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження податкової реформи (2020)
Dombrovska L. - Financial and economic security of Ukraine's commercial banks: threats and prevention measures (2020)
Муляр Т. С. - Забезпечення конкурентоспроможності хмелярських підприємств шляхом модернізації (2020)
Никончук В. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку інтелектуальної власності в різних галузях економіки (2020)
Прунцева Г. О. - Методологічні засади оцінки системи продовольчої безпеки (2020)
Осадчук І. В. - Соціально відповідальні практики співпраці суб'єктів господарювання, місцевої влади та громад, Кириченко Н. В., Боліла С. Ю. (2020)
Обелець Т. В. - Сучасні детермінанти розвитку трудового потенціалу України (2020)
Козак В. С. - Важливі аспекти стратегії та тактики управління персоналом, Тодоріко І. М. (2020)
Полукаров Ю. О. - Концептуальні засади категорії "безпека" в умовах загострення техногенних загроз, Полукаров О. І., Праховнік Н. А., Демчук Г. В., Мітюк Л. О., Качинська Н. Ф. (2020)
Бутенко Д. С. - Формування механізму організаційного капіталу суб'єктів підприємництва, Шеянова Ю. Д. (2020)
Пікус Р. В. - Особливості розвитку страхового ринку в умовах інформаційного суспільства, Винокурова К. Ю. (2020)
Куценко Т. М. - Напрями протидії впливу глобальної економічної кризи 2020 року на вітчизняну економіку, Терованесова О. Ю., Шевченко Є. С., Тимошенко О. Ю. (2020)
Vereshchahina H. - Improvement of the definition of strategic planning of enterprise development, Pliekhanova T. (2020)
Юхименко В. М. - Управління капіталом страхових компаній на основі ризик-орієнтованого підходу, Сулима Д. А. (2020)
Трофимчук О. А. - Державне регулювання економіки: теоретичне переосмислення в xxi столітті (2020)
Мальковська Ю. Б. - Формування інституційного дизайну макрофінансової стабільності: практика єс та уроки для України (2020)
Гомон М. В. - Оцінювання рівня потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств (2020)
Примачев Н. Т. - Закономерности влияния глобализационных процессов на формирование провозной способности флота, Ковылина М. А. (2020)
Примачева Н. Н. - Инновационные технологии в интеграционных стратегиях морской транспортной индустрии, Колегаев И. М. (2020)
Гилка У. Л. - Виявлення ролі людського фактора в аварійності морського транспорту (2020)
Павловская Л. А. - Методика развития речных перевозок на направлении "Украина-Белорусь" (2020)
Наврозова Ю. О. - Бізнес-процеси крюїнгової компанії: сутність, класифікація і структура, Терещенко А. О. (2020)
Ярова Н. В. - Формування методичних положень підвищення конкурентоспроможності контейнерного терміналу на прикладі "Тіс-контейнерний", Воркунова О. В., Коцюбенко К. О., Ліщенко В. С. (2020)
Смрковська В. Ю. - Чотирьохрівнева декомпозиція систем доставки вантажів з визначенням основних критеріїв функціонування (2020)
Щербина В. В. - Особливості логістичних процесів в готельно-ресторанному бізнесі (2020)
Пустовіт О. Г. - Особливості бізнес-процесів у туристичних компаніях, Пустовіт Є. В. (2020)
Squires V. - Analysis of international students' experience through the autoethnography method, Shakhova O. (2020)
Правила подання наукових статей до опублікування (2020)
Агрес О. Г. - Bancassurance як вигідна модель співпраці банків і страхових компаній, Томашевський Ю. М. (2020)
Белінська Я. В. - Криптовалюти: сутність, виникнення та закономірності поширення і ціноутворення, Дікарев О. І. (2020)
Борейко Н. М. - Фіскальний інтерес держави як об’єкт податкової безпеки, Параниця С. П. (2020)
Гуріна Н. В. - Економічна сутність крипто валюти як методологічна передумова відображення її в бухгалтерському обліку (2020)
Гурочкіна В. В. - Циркулярна економіка: українські реалії та можливості для промислових підприємств, Будзинська М. С. (2020)
Dzhragatspanian V. - The Impact of State Debt on the Country Financial Security, Postykina Ye. (2020)
Дорош Н. І. - Бухгалтерський облік процесу ліквідації підприємства, Гергель К. О. (2020)
Жибер Т. В. - Сутнісно-правові аспекти визначення складових показника ефективності бюджетної програми на прикладі фінансування вторинної ланки медичної допомоги, Солопенко Т. В. (2020)
Краєвський В. М. - Удосконалення управлінського обліку та внутрішньогосподарського контролю у будівництві, Пінчук К. С. (2020)
Ліщенко В. А. - Теоретичні засади грошово-кредитного регулювання економічного зростання (2020)
Новицький В. А. - Податкове стимулювання FinTech-інновацій у платіжних системах (2020)
Островерха Р. Е. - Підходи до розвитку бухгалтерського обліку як інформаційної бази управління (2020)
Паянок Т. М. - Аналіз впливу політичної кризи на хлібопекарське виробництво України, Кричфалушій А. І. (2020)
Сторожук Т. М. - Вплив структури капіталу на фінансову стійкість підприємства, Малинич Н. В., Пастух Д. Л. (2020)
Тельнов А. С. - Розвиток поведінкової економіки у прийнятті економічних рішень, Решміділова С. Л. (2020)
Яворська О. Г. - Інформаційні елементи інтелектуального капіталу підприємства в умовах цифрової економіки (2020)
Яремчук І. В. - Внутрішній аудит ефективності використання бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я (2020)
Шевчук О. А. - Особливості становлення та розвитку фінансів об’єднаних територіальних громад в Україні (2020)
Книшенко Н. П. - Поняття "лексико-семантичне поле" й "термінологічне поле" в сучасному мовознавстві (2020)
Моштаг Є. С. - Експресивність іншомовного слова в сучасних українських тревелогах (2020)
Ільєнкова В. В. - Синонімічний ряд до слова щастя в українській мові (2020)
Сімонок В. П. - Мовні запозичення на історико-філологічному тлі (2020)
Янчура Д. - Ономастичний осередок Михайла Торчинського (2020)
Боярова Л. Г. - Німецькі запозичення в українській термінології (2020)
Кримець О. М. - Специфіка семантичних процесів в українській науково-технічній термінології (2020)
Нікуліна Н. В. - Національно-культурна специфіка номенклатурних знаків (номенів) на позначення автобусної техніки українського виробництва (2020)
Удовіченко Л. Г. - Українська військова лексика: діахронія мовознавчих студій (2020)
Степаненко М. І. - Семантичний потенціал локативних префіксів (2020)
Степаненко Н. С. - Локативна функція знахідного відмінка в українській і російській мовах: факти асиметрії (2020)
Шухова О. О. - Квантитативні характеристики порядку слів у сучасній українській розмовній мові (на матеріалі односкладних дієслівних речень) (2020)
Каруник К. Д. - Українська мова в шкільній освіті підрумунської Бесарабії на початку 1920-х років (2020)
Бацевич Ф. С. - Тексти фантастичного змісту: модусно-модальні аспекти типології (2020)
Гуменяк В. О. - Поняття "стиль" і "дискурс" в інтерпретаційних парадигмах сучасної лінгвістичної думки (2020)
Крапівник Г. О. - Мовна репрезентація образу міфологічного героя в британських й українських медіатекстах (2020)
Петрова Т. О. - Особливості композиції рецензії на термінологічний словник (2020)
Сазонова Я. Ю. - Дискурс жахів і текст жахів: спроба теоретичного виокремлення (2020)
Олексенко О. А. - Видо-часові відношення як композиційний засіб організації ліричного твору (2020)
Скоробогатова О. О. - Формування "ВІН – ВОНА" домінанти ліричного тексту (на матеріалі поезій Булата Окуджави й Сергія Жадана) (2020)
Бєлінська В. Є. - Корелятивні площини концептуальних категорій "земля" й "космос" у мові поезій П. Перебийноса та А. Кичинського (2020)
Космеда Т. А. - Новый учебный словарь (2020)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Граматичні засоби вираження оцінки в сучасній українській мові (2020)
Маленко О. О. - Поняття відсутність як лінгвокогнітивна категорія: репрезентація в мовній системі (2020)
Андрющенко В. П. - Гострий панкреатит: неінтервенційні лікувальні компоненти корекції механізмів розвитку захворювання та його ускладнень, Андрющенко Д. В., Куновський В. В., Магльований В. А. (2018)
Антонюк-Кисіль В. М. - Планове хірургічне лікування вагітних із первинним симптоматичним хронічним варикозним розширенням вен пахвинного каналу з короткотерміновим перебуванням в акушерському стаціонарі, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2018)
Артеменко М. О. - Рецидиви варикозної хвороби після застосування ендовазальних термічних методик, Усенко О. Ю. (2018)
Василюк C. М. - Хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту, Шевчук А. Г., Іванина В. В., Гудивок В. І., Гуцуляк А. І., Осадець В. С. (2018)
Велигоцький М. М. - Можливості вдосконалення методів високої езофагогастропластики при лікуванні раку стравоходу, Горбуліч О. В., Урсол Г. М., Тесленко І. В., Трушин О. С., Комарчук В. В. (2018)
Венгер І. К. - Хірургічне лікування оклюзійно-стенотичного ураження екстракраніальних артерій та аорто-клубово-стегнового сегмента в умовах хронічної критичної ішемії, Костів С. Я., Вайда А. Р., Герасимюк Н. І., Гуменний І. З. (2018)
Вовк В. А. - Ефективність та ускладнення застосування черезшкірних втручань при непрохідності жовчовивідних шляхів, Авдосьєв Ю. В. (2018)
Гончар М. Г. - До питання про синдром Міріззі, Пиптюк О. В., Кучірка Я. М. (2018)
Дзюбановський І. Я. - Оптимізація діагностично-лікувальної програми на етапах хірургічного лікування хворих на гостру непрохідність тонкої кишки, Бенедикт В. В., Продан А. М. (2018)
Дронов О. І. - Ключові аспекти сучасних хірургічних підходів у лікуванні гострого некротичного панкреатиту, Ковальська І. О., Горлач А. І., Задорожня К. О. (2018)
Душик Л. М. - Спленектомія у пацієнтів із гематологічною патологією, Черкова Н. В., Душик А. О. (2018)
Заремба В. С. - Клінічний випадок міграції поліпропіленової сітки з черевної порожнини в підшкірну жирову клітковину з утворенням складної зовнішньої нориці та частими нагноєннями, Федчишин Н. Р., Павловський І. М., Чорняк Н.І. (2018)
Каніковський О. Є. - Алгоритм лікування псевдокіст підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит, Павлик І. В., Олійник І. В., Маховський О. Л. (2018)
Кондратенко П. Г. - Фактори ризику розвитку ускладнень та летального випадку у хворих із гострим небіліарним некротичним панкреатитом, Конькова М. В., Кондратенко А. П. (2018)
Копчак В. М. - Розширені резекції в лікуванні хворих із місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози та фактори ризику виникнення післяопераційних ускладнень, Копчак К. В., Перерва Л. О., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Давиденко Н. Г. (2018)
Матвійчук Б. О. - Результати лікування термоіндукованого тромбозу після ендовазальної лазерної абляції варикозних вен, Федчишин Н. Р. (2018)
Русин В. І. - Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2018)
Сірчак Є. С. - Особливості лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет іі типу, Болдіжар О. О., Стан М. П., Сіксай Л.Т. (2018)
Сірчак Є. С. - Поширеність факторів ризику виникнення хелікобактер пілорі у хворих із цукровим діабетом ІІ типу, Пацкун С. В. (2018)
Гогаев К. А. - Анализ деформационного упрочнения ADI при температурах изотермической закалки, Подрезов Ю. Н., Волощенко С. М., Аскеров М. Г., Минаков Н. В., Луговской Ю. Ф. (2020)
Дегтярев И. М. - Современный путь подготовки инженерно-технических работников, как основа для повышения конкурентоспособности машиностроительных предприятий Украины, Нешта А. А., Самардак Н. Ф. (2020)
Довгополов А. Ю. - Дослідження впливу пружніх характеристик армованого композиційного матеріалу на міцність гвинтового з’єднання з круглою різьбою, Некрасов С. С., Жигилій Д. О. (2020)
Олексишен В. О. - Аналіз конструктивних особливостей та ефективності застосування сучасних FDM принтерів для просторового друку полімерними термопластичними матеріалами (2020)
Скоромная С. Ф. - Сверхкритическая металлургия (2020)
Яглицький Ю. К. - Розробка математичної моделі виробничого процесу виготовлення плоскої секції понтона композитного доку, Кириченко К. В. (2020)
Литвиненко Л. О. - Логіка побудови інтерфейсів у програмному забезпеченні, Скляренко О. В., Колодінська Я. О. (2020)
Мигаль Г. В. - Роль людського чинника в управлінні виробничою безпекою, Протасенко О. Ф. (2020)
Сокол Е. И. - Исследование сложности и организации физиологической системы регуляции углеводного обмена, Лапта С. С., Лапта С. И., Соловьёва О. И. (2020)
Становська І. І. - Декомпозиція простору параметрів управління складними системами, Становський О. Л., Науменко Є. О. (2020)
Михайлова Є. О. - Проблема викидів карбон (IV) оксиду та можливі шляхи її вирішення, Панасенко В. О., Маркова Н. Б. (2020)
Ненастіна Т. О. - Електрохімічне формування композиційних покриттів сплавами кобальту в імпульсному режимі, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Проскуріна В. О. (2020)
Пасічний В. М. - Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на функціонально-технологічні характеристики м’ясних фаршів, Українець A. I., Чебаненко Х. В., Камлай І. С. (2020)
Путятін Б. В. - Огляд ринку косметичної продукції anti-age та роль гіалуронової кислоти в процесах редермалізації шкіри, Куниця К. В., Левчук І. В., Гладух Є. В. (2020)
Римар Т. Е. - Вплив термореактивних добавок на властивості гранульованих теплоізоляційних матеріалів на основі рідкого скла, Суворіна О. В. (2020)
Фролова Л. А. - Дослідження процесу осадження кобальт(II) гідроксиду (2020)
Процевський В. О. - Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики, Горбань В. І. (2020)
Лозо В. І. - Питання правової регламентації криміналістичної діяльності поліцейської служби ЄС (2020)
Танько А. В. - Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення прав і свобод людини (2020)
Задихайло О. А. - Співвідношення понять "державне управління", "публічне управління" та "публічне адміністрування" в категоріальному апараті адміністративного права (2020)
Пономаренко О. М. - Проблеми визначення правової природи договору про поділ спільного майна подружжя (2020)
Коваленко О. О. - Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного: перспективи реформування трудового законодавства проєктом закону Про працю (2020)
Новіков Д. О. - Законопроєкт "Про працю" (№ 2708): подальша прекаризація українських робітників та вплив на виконання Україною умов Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2020)
Власенко М. В. - Трудо-правова природа відносин щодо виконання обов’язків судді у вигляді здійснення правосуддя (2020)
Козир В. О. - Принцип свободи договорів про працю й заборони примусової праці та його реалізація як підґрунтя взаємодії працівника й роботодавця (2020)
Тобота Ю. А. - До проблеми галузевої належності договору аутстафінгу (2020)
Прийменко О. С. - До питання про уповноваженого із соціальних прав громадян (2020)
Цуварев О. Ф. - Право людини на гідне життя як невід’ємна складова соціальної політики держави (2020)
Купченко Р. В. - Проблемні питання визначення розміру виплати у зв'язку з народженням дитини (2020)
Данильченко Ю. М. - Вибродиагностика шпиндельных узлов на опорах качения по результатам измерения вибраций корпуса, Петришин А. И. (2020)
Кусий Я. М. - Дослідження впливу викінчувальних операцій на формування параметрів якості поверхні втулок бурових помп (2020)
Лук’янов М. О. - Вентильно-індукторний двигун з покращеними тяговими характеристиками (2020)
Лухтура Ф. И. - Преимущества импульсного подвода тепла для покрытия переменных нагрузок в системах теплоснабжения, Циганов В. И. (2020)
Пантєлєєва І. В. - Забезпечення енергозбереження при використанні установок на біопаливі, Шматько Н. М., Глушко А. В. (2020)
Бондарь А. В. - Динамика информационной энтропии проектов и практические аспекты ее оценки (2020)
Гигиняк В. В. - Аналіз даних та машинне навчання на основі даних лабораторії ЦЕРН, Хлевний А. О. (2020)
Колдун М. М. - Побудова алгоритму прогностичної моделі при створенні предиктивного модуля передбачення нештатних ситуацій в роботі автоматизованої системи керування технологічними процесами, Грудзинський Ю. Є. (2020)
Костенко В. Л. - Квазистереоскопическая система обнаружения препятствий для слепых на базе RASPBERRY PI 3 и STM8L, Кондратьев С. Б., Ядрова М. В., Стельмах Д. Е. (2020)
Pustovoitov P. - Mathematical model of server requests intensity description, Kostyk K., Kompaniiets V., Voronets V., Haidar H. (2020)
Становська І. І. - Метод експрес-вимірювання стану складних систем за допомогою параметричного показника, Становський О. Л., Прокопович І. В., Науменко Є. О. (2020)
Гармаш Д. В. - Оптимізація процесу термічної обробки м’яса птиці за технологією sous vide із застосуванням фосфатної суміші, Пасічний В. М. (2020)
Маринін А. І. - Дослідження особливостей фізико- хімічних показників води, обробленої безреагентним електрохімічним методом, Большак Ю. В. Святненко Р. С., Штепа Д. В. (2020)
Ненастіна Т. О. - Вплив морфології поверхні композиційних електролітичних покривів Co-W-ZrO2 на функціональні властивості сплавів, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Зюбанова С. І. (2020)
Прісс О. П. - Гарбузові цукати – ласощі з функціональними властивостями, Сердюк М. Є., Жукова В. Ф. Сухаренко О. І., Коляденко В. В. (2020)
Сердюк М. Є. - Зміни функціональних властивостей фруктової та ягідної сировини протягом кріогенного зберігання, Григоренко О. В., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. (2020)
Чернюшок О. А. - Розробка м’ясних напівфабрикатів з використанням молочних продуктів та шпинату, Шевченко І. Ю. (2020)
Шведюк Д. А. - Вплив термічної обробки на характеристики січених м'ясо-рослинних напівфабрикатів з використанням ферментації, Пасічний В. М. (2020)
Гончаров Є. В. - Перспективи сучасних методів дистанційного контролю ліній електропередачі, Поляков І. В., Марков В. С., Крюкова Н. В., Бойков Д. О., Скрєбцов М. К. (2020)
Литвиненко С. А. - Статистичне моделювання просування блискавки в напрямку наземних об’єктів (2020)
Trofimenko M. Yu. - Gas flame structure and optical assessment of the flame speed and combustion efficiency, Aslanov S. K., Dragan G. S., Smolyar V. P. (2020)
Goncharenko N. A. - Complexation peculiarities in "Doxorubicin–Bovine Serum Albumin–Gold Nanoparticles” heterosystem. The fluorescence study, Dmytrenko O. P., Pavlenko О. L., Ku­lish M. P., Pundyk I. P., Lesyuk А. I., Busko T. O., Lopatynskyy А. М., Chegel V. І., Lytvyn V. K. (2020)
Азовський В. A. - Деякі проблеми розробки люмінесцентного трансформатора для кремнієвих сонячних елементів, Ящук В. М., Булавко Г. В., Іщенко О. О. (2020)
Kоrnienko N. Е. - Multiple Fermi resonances in liquid benzene, Pavlenko О. L. (2020)
Pasichna V. M. - Incubation time at decomposition of solid solution – stochastic kinetic mean-field versus Monte Carlo simulation, Storozhuk N. V., Gusak A. M. (2020)
Чубай О. М. - Ідеальний бозе-газ у деяких деформованих термодинаміках. Зв’язок між параметрами деформацій, Ровенчак А. А. (2020)
Perepelytsya S. - Positively and negatively hydrated counterions in molecular dynamics simulations of DNA double helix (2020)
Datsyuk V. V. - The role of surface-charge transport in electrohydrodynamics and electromechanics of a dielectric sphere, Pavlyniuk O. R. (2020)
Ahmed H. - Determination of optical parameters of films of PVA/TiO2/SiC and PVA/MgO/SiC nanocomposites for optoelectronics and UV-detectors, Hashim A., Abduljalil H. M. (2020)
Плющай І. В. - Вплив бору на структурні, пружні та електронні властивості карбіду титану, Горкавенко Т. В., Плющай О. І. (2020)
Академік НАН України Вадим Михайлович Локтєв (до 75-річчя від дня народження) (2020)
Яскравий представник нової ґенерації українських фізиків (до 60-річчя Ігора Мриглода) (2020)
Арутюнян І. А. - Методологія оптимізації будівельного виробництва в умовах щільної забудови, Банах А. В., Арутюнян Є. Е. (2020)
Арутюнян І. А. - Алгоритм та методика вирішення задачі забезпечення будівельних об’єктів матеріальними ресурсами з врахуванням впливу часових факторів, Коваленко М. Г. (2020)
Дрозд А. А. - Перспективи застосування редисперсійних порошків для регулювання властивостей гіпсових сумішей, Штайнбреш О. В., Дехта Т. М., Громова О. В. (2020)
Ковальчук В. В. - Оцінка несучої здатності тунельного шляхопроводу із металевих гофрованих конструкцій при дії динамічних навантажень залізничного транспорту (2020)
Лучко Й. Й. - Механічні процеси у ґрунтовому масиві при горизонтальних виробках (огляд), Бубняк Т. І., Кравець І. Б. (2020)
Павлов І. Д. - Системне управління організаційно-технологічною надійністю виробничих процесів в будівництві, Полтавець М. О., Павлов Ф. І. (2020)
Петренко В. Д. - Геофізичні дослідження та укріплення шаруватого та водонасиченого ґрунтового масиву в умовах Київського метрополітену, Банніков Д. О., Нетеса М. І. (2020)
Радкевич А. В. - Визначення конкурентоздатного напрямку відновлення експлуатаційної придатності м’яких покрівель, Бичевий П. П., Мішук К. М. (2020)
Тютькін О. Л. - Порівняльний аналіз спеціальних способів під час проходки вертикальних виробок, Мірошник В. А. (2020)
Marochka V. V. - Numerical analysis of reinforcement of sections with transitional rigidity on approaches to railway bridges, Boboshko S. H. (2020)
Содержание (2019)
Борисовская К. М. - Критическая плотность дислокаций при их перестройке в полигонизационные стенки, Подрезов Ю. Н., Фирстов С. А. (2019)
Горбань В. Ф. - Роль энтальпии смешения в формировании физико-механических свойств твердорастворных высокоэнтропийных сплавов, Крапивка Н. А., Фирстов С. А., Куриленко Д. В. (2019)
Мільман Ю. В. - Структура та механічні властивості зварних з’єднань сплавів системи Al–Cr–Fe–Ti, що містять квазікристалічну фазу, Захарова Н. П., Єфімов М. О., Даніленко М. І., Самелюк А. І., Покляцький А. Г., Федорчук В. Є., Кисла Г. П. (2019)
Луговой Н. И. - Принцип аддитивности термической и атермической составляющих твердорастворного упрочнения в многокомпонентных сплавах, Слюняев В. Н., Бродниковский Н. П. (2019)
Безимянний Ю. Г. - Особливості визначення характеристик пружності мікроламінатів за результатами вимірювання швидкості поширення пружних хвиль, Козирацький Є. О., Колесников А. М., Комаров К. А., Назаренко В. А., Талько О. В. (2019)
Мазур П. В. - Властивості кераміки ZrB2–SiC–СrB2, отриманої вакуумним спіканням, Григорьєв О. М., Ведель Д. В., Мелах Л. М. (2019)
Brychevskyi M. M. - Structural features of the total electrical conductivity dependence of 1Ce10ScSZ solid electrolyte (2019)
Карпец М. В. - Особенности структурно-фазовых превращений при высоких давлениях и температуре в системе ультрадисперсных порошков алмаза и турбостратного нитрида бора, Даниленко Н. И., Олейник Г. С., Хижун О. Ю., Солонин Ю. М., Бочечка А. А., Силенко П. М., Томила Т. В., Котко А. В. (2019)
Силенко П. М. - Влияние водорода на структурные характеристики нитевидных кристаллов SiC, получаемых методом парогазового синтеза, Шлапак А. Н., Солонин Ю. М., Олейник Г. С., Котко А. В., Андрущенко Д. И., Томила Т. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Бузиашвили А. - Получение трансгенных растений картофеля, экспрессирующих ген лактоферрина человека, и анализ их устойчивости к фитопатогенам, Чередниченко Л., Кропивко С., Блюм Я. Б., Емец А. (2020)
Гора Н. В. - Кліматичні фактори та частоти інфікування Wolbachia в природних популяціях Drosophila melanogaster, Серга С. В., Майстренко О. М., Сьлєнзак-Парнікоза А., Парнікоза І. Ю., Тарасюк О. М., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2020)
Орловская О. А. - Характеристика высокомолекулярных субъединиц глютенина дикой полбы (Triticum dicoccoides), Яцевич К. К., Вакула С. И., Хотылева Л. В., Кильчевский А. В. (2020)
Кравец А. П. - Эпигенетические факторы индивидуальной чувствительности растений к фитопатогенами, Соколова Д. А. (2020)
Позовникова М. В. - Связь полиморфных вариантов генов GH, PRL, Pit-1 и молочной продуктивности коров с морфологией ооцит-кумулюсных комплексов, полученных post mortem, Ротарь Л. Н., Кудинов А. А., Дементьева Н. В. (2020)
Налєскіна Л. А. - Зміна морфоструктурних характеристик та метаболічного профілю карциносаркоми Уокер-256 під впливом екзогенного лактоферину, Лук’янова Н. Ю., Лозовська Ю. В., Тодор І. М., Андрусішина І. М., Кунська Л. М., Чехун В. Ф. (2020)
Лежава Т. - Эпигенетические изменения активности рибосомных цистронов акроцентрических хроматид человека у плодов, индивидов среднего (22–45 лет) и пожилого (80–106 лет) возраста, Буадзе Т., Монаселидзе Д., Джохадзе Т., Сигуа Н., Джангулашвили Н., Гайозишвили М., Коридзе М., Зосидзе Н., Рухадзе М. (2020)
Матійців Н. П. - Drosophila melanogaster – модельна система для вивчення нейропатій людини та тестування нейропротекторних засобів, Черник Я. І. (2020)
Reza M. - ISSR based study of fine fescue (Festuca ovina L.) highlighted the high genetic diversity of Iranian accessions, Bahman P., Saleh A. (2020)
Inthu M. - Mitochondrial DNA mutations and ND1 gene copy number in patients with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), Paul S. F. D., Palaniappan N., Kumarasamy Dr. (2020)
Elseehy M. M. - Methylation of exogenous promoters regulates soybean isoflavone synthase (GmIFS) transgene in T0 transgenic wheat (Triticum aestivum), El­Shehawi A. M. (2020)
Дмитрієва О. І. - Оцінювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (2019)
Забашта Є. Ю. - Інноваційний розвиток металургійних підприємств України (2019)
Іванова З. О. - Особливості маркетингової комунікаційної діяльності підприємства з використанням цифрових інструментів та технологій, Іванов В. О. (2019)
Мельник О. В. - Оцінювання та забезпечення зростання фундаментальної капіталізації промислових підприємств України (2019)
Ніфатова О. М. - Формування бренд-капіталу кластерного підприємництва на засадах економіки спільної участі, Онофрійчук Я. І. (2019)
Синянська Я. М. - Організаційно-економічні аспекти формування інтегрованого інноваційного підприємництва в сучасних умовах, Куцкевич К., Готра В. В. (2019)
Солоненчук І. В. - Механізм державного регулювання ринку енергоресурсів (2019)
Ареф’єва О. В. - Інтелектуалізація управління холістичним розвитком бізнес-процесів підприємства, Побережна З. М. (2019)
Кулак Н. В. - Франшиза як ефективний інструмент ведення готельно-ресторанного бізнесу, Мурована Л. В. (2019)
Міщук Є. В. - Методологія оцінювання рівня економічної безпеки підприємства без урахування безпеки його стейкхолдерів (2019)
Miahkykh I. M. - Factors ensuring enterprise financial stability in times of crisis, Shkoda M. S., Radchenko A. О. (2019)
Тутова А. С. - Аналіз економічного стимулювання топ-менеджерів України як основи ефективної діяльності підприємства (2019)
Відомості про авторів (2019)
Берек П. - Оцінка якості життя та когнітивних порушень у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням екстракраніальних артерій, Кополовець І. І., Русин В. І., Франковічова М. (2019)
Бойко С. О. - Симптоми та клінічний перебіг нирково-клітинного раку, ускладненого імплантаційним тромбозом ниркової та нижньої порожнистої вен (2019)
Горленко Ф. В. - Результати профундопластики залежно від величини глибокостегново-підколінного індексу (2019)
Добош В. М. - Вплив показника глибокостегново-підколінного індексу на результати непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок (2019)
Івачевський М. М. - Аксилярна блокада плечового сплетіння під одночасним контролем ультразвуку та нейростимулятора (2019)
Русин В. І. - Кровоплин при тромбозах у кавальному венозному колекторі, Попович Я. М., Корсак В. В., Бойко С. О. (2019)
Румянцев К. Є. - Інтенсивна терапія та малоінвазивні втручання в комплексному лікуванні кровотеч із варикозно розширених вен стравоходу у пацієнтів із декомпенсованим цирозом печінки, Балаж О. П. (2019)
Русин А. В. - Частота метастазування гормонозалежного раку грудної залози, Одошевська О. М., Барчі М. І. (2019)
Сніжко С. С. - Хірургічне лікування хворих на низхідні некротичні медіастиніти (2019)
Татарчук Л. В. - Mорфометрична характеристика структурної перебудови м'язової оболонки порожньої кишки при пострезекційній портальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2019)
Філіп С. С. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та неспецифічної резистентності при комплексному лікуванні перитоніту із застосуванням ендолімфатичної комбінованої терапії, Скрипинець Ю. П. (2019)
Шимон В. М. - Дослідження біомеханічних властивостей біоскла в експерименті на лабораторних щурах, Алфелдій С. П., Стойка В. В., Шимон М. В. (2019)
Кишко М. М. - Низькоінтенсивне лазерне опромінення в комплексному лікуванні ревматичних хворих, Бичко М. В., Кишко Т. В. (2019)
Мелешко Т. В. - Удосконалення експериментальних моделей інфекційних запальних процесів різної етіології сечостатевої системи жінок, Боршош С. Ю., Рукавчук Р. О., Цмур О. В., Бойко Н. В. (2019)
Ряшко В. І. - Лікування пацієнтів із гострим інфарктом міокарда в Мукачівській центральній районній лікарні (Україна) та в кардіологічному центрі в Банській Бистриці (Словацька республіка), Фатула М. І. (2019)
Сливка Я. І. - Дослідження психофізіологічного стану студентів з урахуванням ступеня напруження регуляторних систем, Савка Ю. М., Кентеш О. П., Бугір І. В. (2019)
Фучко О. Л. - Особливості тиреоїдного статусу у жінок із гіперплазією щитоподібної залози, поєднаною з безкалькульозним холециститом (2019)
Жеро Н. І. - Специфіка лікування деструктивних змін у верхівковому періодонті у хворих на туберкульоз легень, Скрип В. В., Криванич В. М. (2019)
Дуло О. А. - Оцінка рівня фізичного здоров'я юнаків низинних районів Закарпаття за показниками аеробної продуктивності організму (2019)
Лазорик М. І. - Рeзультати та ефективність участі студентів медичного факультету Ужгородського національного університету у винахідницькій роботі (1994–2019), Бляшинець В. В., AL-Azzam R. I. A., Бойко Ш.-С. С., Будай Д. О., Караслай С. С., Клушин В. О., Кремешний Г. І., Олашин В. В., Паук А. А. (2019)
Доктору медичних наук, професору, завідувачу кафедри факультетської терапії Тарасу Михайловичу Ганичу – 60! (2019)
Заслуженому лікарю україни, доктору медичних наук, професорові кафедри хірургічних хвороб медичного факультету Ужгородського національного університету Василю Русину – 70 (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського