Набок С. - Основні тенденції формування нормативно-когнітивної рамки сучасної політики пам’яті (2019)
Малиновська О. - Етнополітичні аспекти міграційної політики (ключова доповідь) (2019)
Позняк О. - Проблеми імміграційної політики в контексті етнополітичного розвитку (ключова доповідь) (2019)
Красівський Д. - Міграційні процеси в Україні: загроза національній безпеці чи перспектива розвитку регіонів (2019)
Павленко В. - Українська еміграція до Італії (1990-2010 рр.), Саварин В. (2019)
Єленський В. - Релігійна свобода і безпека у воюючій країні: випадок України (ключова доповідь) (2019)
Здіорук С. - Етноконфесійна палітра в умовах гібридної війни Росії проти України (2019)
Луценко В. - Забезпечення реалізації прав етноконфесійних меншин як актуальне завдання державної політики України у сфері релігії (2019)
Хмільовська О. - Загрози Українській державі внаслідок діяльності Російської православної церкви (2019)
Резолюція Всеукраїнської наукової конференції "Етнополітика в Україні: дискурс і реалії" (21 листопада 2019 року) (2019)
Рекомендації Всеукраїнської наукової конференції "Етнополітика в Україні: дискурс і реалії" (2019)
Кузнєцова А. Я. - Ринок житлової нерухомості: його сутність i роль у фінансово-інвестиційних процесах, Штейнгауз Д. О. (2020)
Khmelyarchuk M. - Theoretical and conceptual principles of the mechanisms for sustainable development financing, Sunday I. (2020)
Folwarski M. - New entities on the financial market — FinTech, BigTech and neobank — regulation proposal (2020)
Sloboda L. - Licensing e-money institutions in the European Union as a way of transferring global capital flows (2020)
Дейсан І. М. - Підвищення ефективності монетарної політики шляхом оцінювання її ефектів на кредитування через секторально відкалібровані канали монетарної трансмісії (2020)
Рудевська В. І. - Особливості державного регулювання страхового ринку України у трансформаційних умовах, Погоріла О. В. (2020)
Жеребило І. В. - Особливості трудової мобільності вітчизняного ринку праці в умовах сучасних реформ (2020)
Вагнер І. М. - Вплив COVID-19 на економічний розвиток малого i середнього бізнесу в Україні, Демко І. І. (2020)
Сидская О. В. - Влияние цифровой трансформации на банковскую конкуренцию (2020)
Рудевська В. І. - Підходи до пруденційного регулювання банківського сектору з урахуванням кластерного розподілу банків за бізнес-моделями (2020)
Вовчак О. Д. - Вплив фінансових технологій на забезпечення конкурентоспроможності банку, Пронько В. М. (2020)
Далгич К. В. - Теоретичні i практичні аспекти інституційного розвитку банківського регулювання i нагляду (2020)
Shurpenkova R. - Strategic management accounting, Sarahman O., Kalaitan T. (2020)
Кундря-Висоцька О. П. - Бенчмаркінг людського капіталу на предмет обґрунтування відображення в обліковій системі та звітності (2020)
Любенко А. М. - Оцінка внутрішнього контролю при аудиті лізингових операцій, Хомуляк Т. І. (2020)
Voloshyn I. - Estimating the worst scenario of net cash outflow of non-maturity deposits based on quantile regression, Voloshyn M. (2020)
Кравчук Г. Т. - Тенденції трансформації вищої освіти в сучасних соціально-економічних умовах, Шевчук Т. В. (2020)
Смага Л. М. - Формування інтелектуальної техніки спеціаліста на основі математичних категорій (2020)
Ноздріна Л. В. - Виміри щастя в університеті в контексті економіки щастя, Жеребило І. В., Волошок О. В. (2020)
Ізюмцева Н. В. - Корпоративна культура як об’єкт організаційних змін, Подопригора А. С. (2020)
Ковальчук В. Г. - Управління персоналом банку як засіб попередження внутрішніх загроз, Дейно Є. В. (2020)
Козаченко Ю. В. - Від редколегії, Кукуш О. Г., Майборода Р. Є. (2019)
Bodnar O. - Non-informative bayesian inference for heterogeneity in a generalized marginal random effects meta-analysis (2019)
Bodnar T. - Discriminant analysis in small and large dimensions, Mazur S., Ngailo E., Parolya N. (2019)
Боднарчук І. М. - Хвильове рівняння у тривимірному просторі, кероване загальною стохастичною мірою, Радченко В. М. (2019)
Дичко Г. М. - Узагальнені оцінки Надарая-Ватсона для спостережень із суміші, Майборода Р. Є. (2019)
Zili M. - Exact variations for stochastic heat equations with piecewise constant coefficients and application to parameter estimation, Zougar E. (2019)
Іванов О. В. - Асимптотична нормальність оцінки найменших квадратів параметрів двовимірної синусоїдної моделі спостережень, Лимар О. В. (2019)
Кушнір О. О. - Властивості високонадійної дубльованої системи у випадку показникового розподілу проміжків безвідмовної роботи одного з альтернуючих процесів, Кушнір В. П. (2019)
Мацак І. К. - Одна гранична теорема для сум незалежних випадкових елементів у Банаховому просторі (2019)
Sreehari M. - Study of the limiting behavior of delayed random sums under non-identical distributions setup and a chover type LIL, Chen P. (2019)
Kharin A. Yu. - Robustness of sequential hypotheses testing for heterogeneous independent observations, Tu T. T. (2019)
Kharin Yu. S. - Statistical analysis of conditionally binomial nonlinear regression time series with discrete regressors, Voloshko V. A. (2019)
Cheng C.-L. - Goodness of fit for generalized shrinkage estimation, Shalabh Shalabh, Chaturvedi A. (2019)
Чернова О. О. - Перевірка гіпотез у моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання (2019)
Поспелова І. - Вплив соціально-психологічних установок сучасного подружжя на їх задоволеність шлюбом, Косьянова О. (2020)
Чебан Ю. - О методах дослідження емоційно-вольового потенціалу висококваліфікованих спортсменів-веслувальників (2020)
Чебикін О. - Емоційний інтелект, його пізнавально-мисленнєві ознаки та функції (2020)
Слободянюк Г. - До проблеми психологічної підготовки майбутніх вчителів (2020)
Віноградова В. - Вплив соціальних факторів на формування особистості і. І. Мечникова (2020)
Ситнік С. - Особливості міжособистісної взаємодії психологів з різним рівнем соціального інтелекту, Чебмкін О. (2020)
Лінніков С. - Гіпергомоцистеїнемія як патогенетичний фактор акушерських ускладнень (2020)
Чустрак А. - Особливості впливу реверсивної дії ударно-хвильових тренажерів на фізіологічний та фізичний стан учні, Кізірян А., Кізірян Е. (2020)
Тодорова В. - Удосконалення змісту хореографічної освіти в аеробіці на етапі спеціалізованої базової підготовки спортсменів, Долинський Б., Пасічна Т. (2020)
Деркач Л. - Використання інтерактивної платформи Mozaik як об’єкта навчальної взаємодії між учасниками освітнього процесу, Констанкевич Л. (2020)
Долгієр Є. - Дослідження фізичного стану студентів з країн Близького Сходу, Фідірко М., Мороз І., Смолякова І. (2020)
Глуховський В. В. - Експлуатаційні характеристики виробів на основі контактно-конденсаційних в’яжучих як функція параметрів пресування, Глуховський І. В. (2020)
Тельніков Є. Я. - Технологічні особливості товстоплівкових електронагрівальних елементів, Недбайло О. М., Чернишин О. Г. (2020)
Щукіна Л. П. - Дослідження впливу окисників на процес вигоряння вуглевмісного компонента керамічних мас та їх випалювальні властивості, Лігезін С. Л., Рищенко М. І. (2020)
Фесенко О. М. - Температуропровідність розбавлених водних розчинів графену та наноструктур графен-наночастинки золота, Корсканов В. В., Долгошей В. Б., Кифюк Є. С., Погорецький П. П. (2020)
Цигода В. В. - Застосування матеріалів на основі Si3N4 у складі композитів для конструювання високотемпературних термоелектричних генераторів, Петровський В. Я. (2020)
Білоусов О. Ю. - Вплив різновидів шамоту на структуру та властивості пористої кераміки, Свідерський В. А., Миронюк О. В. (2020)
Черняк Л. П. - Комп’ютерний розрахунок мінералогічного складу сировини, Сорока А. (2020)
Князєв С. А. - Особливості структуроутворення поверхневих шарів з високим вмістом бору на сталі 15Х11МФ в умовах пічного і індукційного нагріву (2020)
Чебикін О. - Специфіка схильності до ризику у вікові кризові періоди онтогенезу, Вдовіченко О. (2020)
Вовченко О. - Влив емоційного інтелекту на процеси самоідентифікації підлітків з порушеннями розумового розвитку (2020)
Чебан Ю. - Эмоционально-волевой компонент соревновательной установки спортсменов-гребцов, Плохих В. (2020)
Кічук А. - Про деякі теоретичні підходи можливості пізнання особливостей емоційного здоров’я студентів (2020)
Каніболоцька М. - Відчуття причетності вчителів як передумова успішності освітньої реформи: методичні засади дослідження (2020)
Черножук Ю. - Емоційний інтелект майбутніх педагогів з різним рівнем тривожності, Узун І. (2020)
Хорошуха М. - Вплив серологічних маркерів груп крові на розвиток основних психічних функцій юних спортсменів, Іващенко С., Омері І., Буряк О. (2020)
Шевченко-Битенский К. - Инновационное направление в терапии психических заболеваний с использованием синергетических эффектов тканей мозга, Битенский В. (2020)
Kabadayi A. - Analyzing the Turkish preschoolers’ native language use in respect of the content & function words (2020)
Степанець М. - Становлення педагогічної освіти магістрів у контексті реформування системи вищої освіти Канади (2020)
Лавриш Ю. - Індивідуалізація навчання у транснаціональних корпораціях Канади: зарубіжний досвід і шляхи імплементації (2020)
Дудка Т. - Педагогічний потенціал міжнародних порівняльних досліджень, Чумак М. (2020)
Bondar A. - Energy-entropic value of organization’s resources (2020)
Bushuyev S. - Project management during Infodemic of the COVID-19 Pandemic, Bushuiev D., Bushuieva V. (2020)
Воронін А. В. - Динаміка інноваційної конкуренції, Гунько О. В., Афанас’єва Л. М. (2020)
Grinchenko M. - Hermeneutic aspects of project management, Ponomaryov O., Lobach O., Kharchenko A. (2020)
Zholtkevych G. - Metrics for evaluating consistency in distributed datastores (2020)
Zachko O. - Model for forming an information system of project teams in a security-oriented system, Kobylkin D., Kovalchuk O., Markov V. (2020)
Mozhaiev M. - Means of improving the quality of service of the computer network of the forensic information system, Melashchenko O., Roh V., Usatenko M. (2020)
Філіпковська Л. О. - Управління вартістю інноваційного проєкту у промисловій сфері, Нос М. М. (2020)
Черняк О. М. - Удосконалення математичної моделі поглинутої дози спеціальним одягом, що опромінюється прискореними електронами, Бурдейна В. М., Артюх С. М. (2020)
Shakhov A. - Risk management mechanisms for project implementation within the framework of innovative programs, Piterska V. (2020)
Шукліна В. В. - Критерії якості ітерацій в циклі формування інформаційно-комунікаційного потенціалу підприємства, Набока Р. М. (2020)
Момот Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки споживачів житлово-комунальних послуг із використанням інтегрованої звітності, Савенко К. С., Краївський Б. Б., Тан Л. (2020)
Muraev Ye. - Urban development based on the concept of "smart cities" in the digital economy: theoretical and methodological principles of implementation (2020)
Sokolova L. - Theoretical and practical aspects of introducing innovations in the enterprise's marketing activity, Veriasova G., Zinchenko M. (2020)
Avrunin O. - Possibilities for assessing the effectiveness of treatment of atopic dermatitis based on analysis of color characteristics of video dermatoscopic images, Trubitcin A., Isaeva O., Klymenko V. (2020)
Kovtun A. - The mechanism of vibrational movement of tangent structures in closed volumes, Tabunenko V., Nesterenko S. (2020)
Кривонос В. М. - Вдосконалення систем усунення льодоутворення на елементах конструкції вертольоту, Клімішен О. О., Цемма О. В., Василенко Р. В. (2020)
Свита М. П. - Експериментальне визначення коефіцієнтів напірних трубок, Защепкіна Н. М. (2020)
Долгий Ю. С. - Оцінка результатів моделювання передачі даних по каналу з випадковим доступом (2020)
Лемешко О. В. - Метод ієрархічної міждоменної маршрутизації у програмно-конфігурованій телекомунікаційній мережі із забезпеченням міжкінцевої якості обслуговування, Євдокименко М. О. (2020)
Алфавітний показчик (2020)
Саліхова О. Б. - Інституційні та фінансові механізми стимулювання технологічних інновацій у промисловості: досвід Франції, уроки для України, Шелудько Н. М. (2020)
Князев С. И. - Европейский опыт развития смарт-промышленности (2020)
Підоричева І. Ю. - Інноваційна екосистема в сучасних економічних дослідженнях (2020)
Заниздра М. Ю. - Методы и практика применения экологического форсайта: аналитический обзор (2020)
Брюховецька Н. Ю. - Індустрія 4.0 та цифровізація економіки: можливості використання зарубіжного досвіду на промислових підприємствах України, Черних О. В. (2020)
Панькова О. В. - Сфера праці та зайнятість в умовах цифрової трансформації: пріоритети для України в контексті глобальних трендів і становлення Індустрії 4.0, Іщенко О. В., Касперович О. Ю. (2020)
Жаркін А. Ф. - Цифровізація як інструмент забезпечення економічного зростання: світовий досвід і українські реалії (відгук на монографію "Цифровізація економіки України: трансформаційнийпотенціал" / В. П. Вишневський, О. М. Гаркушенко, С. І. Князєв, Д. В. Липницький, В. Д. Чекіна; за ред. В. П. Вишневського та С. І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ: Академперіодика, 2020. 188 c.) (2020)
Блог головного редактора (2020)
Горбенко Р. О. - Перспективи розвитку вільних митних зон в Україні, Заблодська І. В., Рогозян Ю. С., Дьякон Ю. Г. (2020)
Зеленко О. О. - Прибутковість туристичної галузі як фактор соціально-економічного розвитку постконфліктної території, Денищенко Л. В. (2020)
Максакова Л. П. - Демографическая безопасность в современном Узбекистане (2020)
Самоховец М. П. - Евразийский экономический союз: развитие взаимной торговли государств-членов, Гречишкина Е. А. (2020)
Пригодич И. А. - Внешнеэкономическая деятельность как фактор активизации инвестиций в Брестской области Беларусии, Конончук И. А., Киевич А. В. (2020)
Калінеску Т. В. - Використання спрощеної системи оподаткування агровиробниками, Пономарьова С. С. (2020)
Ліхоносова Г. С. - Удосконалення обліково-аудиторських процедур щодо дебіторсько-кредиторського забезпечення підприємств, Богомол С. П. (2020)
Расулев А. Ф. - Реформа налогообложения в Республике Узбекистан: новые риски и новые возможности, Воронин С. А. (2020)
Столярчук Г. В. - Досвід організації внутрішнього аудиту в Німеччині: історичний огляд та методологія, Шевелін М. С. (2020)
Бурлуцька С. В. - Менеджмент ресурсів в системі локалізації імперативів сталого розвитку бізнес середовища, Бурлуцький С. В. (2020)
Попова Л. А. - Вопросы реализации ресурсного потенциала пожилых людей в сфере образования, Зорина Е. Н. (2020)
Новини науки та практики (2020)
Редакційна колегія рекомендує (2020)
Рецензенти (2020)
Вимоги до оформлення статтей (2020)
Вихідні дані (2020)
Pashkovska N. V. - COVID-19 and diabetes mellitus: management of patients during the pandemic, Pankiv V. I., Pashkovska O. V. (2020)
Купріненко Н. - Менеджмент пацієнта з тиреотоксикозом: реальна клінічна практика (2020)
Поворознюк В. В. - Рівень 25(ОН)D, 10-річна ймовірність основних остеопоротичних переломів, мінеральна щільність та якість кісткової тканини, жирова та знежирена маса в жінок у період пре- та постменопаузи, Іваник O. C. (2020)
Sokolova L. K. - The blood level of endothelin-1 in diabetic patients depending on the characteristics of the disease, Belchina Yu. B., Pushkarev V. V., Cherviakova S. A., Vatseba T. S., Kovzun O. I., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2020)
Ayyıldız Civan H. - Effect of vitamin D and B12 levels on hepatosteatosis in overweight and obese children, Papatya Çakır E., Palabıyık F., Cömert M. (2020)
Булдигіна Ю. В. - Чи відображає назва "дифузний токсичний зоб" структурний стан щитоподібної залози при цій нозології? (2020)
Пашковська Н. В. - Підвищення ефективності лікування пацієнтів із метаболічним синдромом шляхом застосування комплексу селену та вітамінів Оксилік, Абрамова Н. О. (2020)
Волошин О. І. - Ймовірність впливу професійних хімічних факторів на розвиток гіпотиреозу та інших уражень організму людини, Ілащук Т. О., Волошина Л. О., Паньків І. В., Юзвенко В. С. (2020)
Ковальчук Т. А. - Роль дефіциту вітаміну D у генезі вазовагальних синкопе дитячого віку, Боярчук О. Р. (2020)
Зуєв К. О. - Огляд доказової бази представників групи інгібіторів натрійзалежного котранспортера глюкози 2-го типу, доступних на українському ринку (огляд літератури) (2020)
Шідловський В. О. - Тиреоїдит Хашимото — терапевтична чи хірургічна проблема? (Огляд літератури), Шідловський О. В., Шеремет М. І., Твердохліб В. В. (2020)
Дідушко О. М. - Цукровий діабет 2-го типу і хронічна хвороба нирок: сучасні можливості цукрознижуючої терапії (2020)
Serhiyenko V. A. - The potential role of benfotiamine in the treatment of diabetic cardiac autonomic neuropathy, Segin V. B., Serhiyenko L. M., Serhiyenko A. A. (2020)
Царик І. О. - Фенотипи діабетичної хвороби нирок (огляд літератури та власні дані), Пашковська Н. В. (2020)
Нечай О. П. - Вплив ожиріння на розвиток раку щитоподібної залози: огляд літератури, Квітка Д. М., Ліщинський П. О., Січінава Р. М. (2020)
Макар Р. Д. - Тиреотоксичний криз: сучасні уявлення, підходи до діагностики та лікування, Макар О. Р. (2020)
Каспрук Н. М. - Алергічні реакції у хворих на цукровий діабет 1-го типу (огляд літератури та власні дослідження) (2020)
Xhardo E. - Multiple autoimmune syndrome: type 1 diabetes mellitus, Hashimoto’s thyroiditis, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis and celiac disease, Agaçi F. (2020)
Балюк С. А. - Просторові особливості ґрунтового покриву як основа сталого управління ґрунтами, Кучер А. В. (2019)
Мартазинова В. Ф. - Неустойчивость суточной температуры воздуха летнего сезона с начала ХХІ века по данным наблюдений на метеостанции Киев (2019)
Дронова О. Л. - Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз, Кононенко О. Ю. (2019)
Бейдик О. О. - Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації (на прикладі Запорізької області), Топалова О. І., Прохорова Л. А. (2019)
Мельник А. В. - Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму, Чир Н. В. (2019)
Бордун О. - Локальна туристична система міста Львів: переваги та проблеми сталого розвитку (2019)
Grigorescu I. - Regional differences in the spatial distribution and environmental consequences of PV farms in Southern Romania, Vrînceanu A., Dumitrascu M., Mocanu I., Dumitrică C., Mitrică B., Kuscicsa G., Serban P. (2019)
Доценко А. І. - Географічний підхід до вивчення міжнародного туризму (2019)
Аветісова І. С. - Роль полікультурних Євроклубів у англомовній підготовці студентів вищих медичних закладів освіти (2020)
Антоненко Т. Л. - Методологічний контекст становлення ціннісно-смислової сфери особистості (2020)
Балла Л. В. - Теоретичне дослідження дефініції "духовність" у філософському аспекті (2020)
Bielovetska L. E. - External independent evaluation in English as a criterion for admission to Master`s degree programs in Ukraine: problems and perspectives (2020)
Боднарук І. М. - Основні напрями музично-краєзнавчої діяльності педагога у закладі вищої освіти (2020)
Громов Є. В. - Готовність студентів польських і чеських університетів до використання сучасних ІКТ в навчальному процесі (порівняльний аналіз) (2020)
Євтух М. Б. - Соціокультурний аспект традицій збереження здоров’я молоді гірських регіонів Українських Карпат, Червінська І. Б. (2020)
Карапузова Н. Д. - Естетизація освітнього середовища педагогічного закладу вищої освіти музейними засобами, Павленко Ю. Г. (2020)
Касич М. А. - Процес виховання у підлітків почуття доброти за допомогою поетичного слова (2020)
Козьменко О. І. - Нетрадиційні студенти ЗВО США (2020)
Красницька О. В. - Педагогічна майстерність – шлях до реалізації індивідуального потенціалу викладача вищої військової школи (2020)
Леврінц М. І. - Практична підготовка вчителів іноземних мов в університетах США (2020)
Літвінова-Головань О. П. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців із туризму до організації та проведення заходів спортивно-розважальної анімації (2020)
Люта Д. А. - Модель формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності у сфері соціального туризму (2020)
Матіюк Д. В. - Перспективні напрями екстраполяції в систему неформальної освіти України: досвід Німеччини (2020)
Могильова Н. М. - Еволюція організаційно-педагогічної діяльності з дітьми з різними феноменами відхилення в розвитку за медичними діагнозами, Сарнацький С. В. (2020)
Піскурська Г. В. - Технологія онлайн-оцінювання якості викладання дисциплін (2020)
Roganova M. V. - Axiological bases of the educational process in higher pedagogical institutions of education (2020)
Сідаш Н. С. - Розвиток творчих здібностей студентів у процесі навчання англійської мови (2020)
Ступак О. Ю. - Характеристика соціального становища молоді в Україні (2020)
Тюріна Т. Г. - Духовність як визначальний чинник гармонійної взаємодії людини і світу, Васильчук А. Л. (2020)
Хамська Н. Б. - Можливості педагогічних дисциплін у формуванні інформаційної компетентності майбутнього вчителя, Киналь А. Ю. (2020)
Чаговець А. І. - Полікультурне виховання як передумова розвитку духовності дітей дошкільного віку, Курганнікова О. О. (2020)
Чурікова-Кушнір О. Д. - Детерміінанти формування вольових якостей у майбутнього хорового диригента, Софроній З. В. (2020)
Yakovleva V. A. - Life competence of personality as a condition of life creation: origins and modern dimension, Moskalyova L. Yu., Rashуdova S. S. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Дзьобань О. П. - Права людини і національна безпека: філософсько-правові аспекти взаємозв’язку, Жданенко С. Б. (2020)
Косілова О. І. - Тлумачення статті 21 Конституції України у контексті європейської правової доктрини (2020)
Леонов Б. Д. - Проблеми запобігання сексуальній експлуатації дітей в мережі Інтернет: досвід ЄС, Чумак Л. А., Гриненко С. В. (2020)
Уханова Н. С. - Особливості захисту прав неповнолітніх в інформаційному просторі (2020)
Ланде Д. В. - Правові питання конкурентної розвідки (2020)
Брайчевський С. М. - Проблема персональних даних при використанні систем Інтернету речей в галузі охорони здоров’я (2020)
Марущак А. І. - Сучасний стан розвитку національної системи кібербезпеки (на прикладі СБ України та Держспецз’вязку України), Петров С. Г. (2020)
Довгань О. Д. - Протидія загрозам кібербезпеці держави на глобальному рівні, Тарасюк А. В. (2020)
Хахановський В. Г. - Тлумачення та класифікація кримінальних правопорушень як кіберзлочинів, Гавловський В. Д. (2020)
Стрельбицька Л. М. - Методологічні та організаційно-правові засади формування і функціонування системи державного управління національною безпекою України, Стрельбицький М. П. (2020)
Батиргареєва В. С. - Основні напрями протидії поширенню дезінформації (на прикладі пандемії CoVID-19) (2020)
Маєвський О. О. - Формування інформаційного простору в так званих "ДНР” та "ЛНР” методами експлуатації візуальних образів Другої світової війни (2020)
Ященко В. А. - Військове право: теоретико-методологічні засади (2020)
Корж І. Ф. - Трансформація суспільних відносин у процесі утворенням об’єднаних територіальних громад (2020)
Петришин О. О. - Реформа місцевого самоврядування: досвід Латвії (2020)
Головко О. М. - Роль цифровізації державних послуг у правовідносинах з іноземним елементом, Дубинець А. С. (2020)
Вронська Т. В. - Особливості кримінальної відповідальності цивільного населення в умовах воєнного/надзвичайного стану (на українських землях ХVІІ – початок ХХ ст.), Беланюк М. В. (2020)
Знаменський Г. Л. - Напрями вдосконалення інноваційного законодавства: системний підхід (2019)
Подрез-Ряполова І. В. - Сучасний стан реалізації регіональної інноваційної політики в Україні (2019)
Бойчук Р. П. - Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності: проблеми формування (2019)
Борисов І. В. - Організаційно-правові форми господарюючих суб’єктів як інструмент забезпечення підприємницької діяльності (2019)
Семенова М. В. - Правове визначення туристичної дестинації з урахуванням міжнародного законодавства та національного законодавства країн ЄС, Гунаре М. (2019)
Красюк Т. В. - Розмежування аморального проступку та порушення академічної доброчесності: правові проблеми, Щеглаков І. Е. (2019)
Солнцева Х. В. - Щодо питання аналізу нормативно-правової бази Національної поліції України за 2018-2019 роки, Сливна В. А. (2019)
Іванова Г. С. - Систематизація основних заходів адміністративного нагляду в АПК України: сучасний погляд (2019)
Кобильнік Д. А. - Відкриті торги як процедура здійснення публічних закупівель (2019)
Пасмор Ю. В. - Завдання щодо забезпечення відкритого інноваційного простору в Україні (2019)
Шах М. Л. - Ку-клукс-клан – "білий" терор ХХІ століття (2019)
Калмикова О. С. - Міжнародні стандарти протидії дискримінації за ознакою статі (2019)
Квєтний Р. Н. - Розподілена система підтримки прийняття групових рішень, Кузьміна Н. Ф. (2020)
Савицька Л. А. - Метод та кросплатформений засіб архівації однотипних файлів, Коробейнікова Т. І., Чирва П. В. (2020)
Азаров О. Д. - Високолінійні балансні двотактні підсилювачі постійного струму із низкою похибкою зсуву нуля, Генеральницький Є. С. (2020)
Войтко В. В. - Моделі системи аналізу та розпізнавання музичних композицій, Бевз С. В., Бурбело С. М., Ставицький П. В. (2020)
Циганкова О. В. - Нові алгоритми знаходження базової точки на еліптичних кривих у формі Едвардса (2020)
Логинов В. Ф. - Оценка синхронности временных изменений и цикличности температуры Мирового океана, удельной влажности атмосферы и солнечной активности за период с 1960 по 2018 годы, Микуцкий В. С. (2019)
Семергей-Чумаченко А. Б. - Сильні дощі та зливи у Закарпатській області як стихійні метеорологічні явища (1999-2018 рр.), Озимко Р. Р. (2019)
Горошкова Л. А. - Соціально-економічний потенціал розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі Запорізької області), Хлобистов Є. В. (2019)
Denysyk G. I. - International scientific and pedagogical communication as a constituent part of the tourism activity, Kolomiiets A. M., Gromov I. V., Kolomiiets D. I., Kamenova D. (2019)
Шищенко П. Г. - Екосистемна цінність Голосіївського лісу як міської природоохоронної територій: причини і наслідки деградації, Гавриленко О. П., Циганок Є. Ю. (2019)
Кіндюк Б. В. - Природокористування та охорона навколишнього середовища на землях Запорізького козацтва, Патлачук В. Н., Патлачук О. В. (2019)
Rudenko L. - Interactive maps of potentially dangerous objects of Ukraine: problems of database construction and visualization, Chabaniuk V., Podvoiska V., Vyshnya M. (2019)
Содержание (2020)
Спиридоненко В. В. - Сучасні підходи до обстеження андрологічних і сексологічних пацієнтів (2020)
Гурженко Ю. М. - 22-й Конгрес Європейського товариства сексуальної медицини, Спиридоненко В. В., Гурженко А. Ю. (2020)
Набер К. Г. - ІСШ – в якому напрямі рухатися? Нові альтернативи лікування неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів, Тандогду З., Кьовес Б., Бонкат Г., Вагенленер Ф. (2020)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения ингибитора фосфодиэстеразы 5-го типа Эротон (силденафила цитрат) в терапии эректильной дисфункции (2020)
Горпинченко И. И. - Сегментарная электростимуляция и базовая фармакотерапия в лечении хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли, Нуриманов К. Р., Недогонова Е. А., Порошина Т. В., Савченко В. С., Щербань М. А., Дранник Г. Н. (2020)
Головко С. В. - Застосування аутодермопластики при вогнепальному пораненні статевого члена та калитки на спеціалізованому рівні надання медичної допомоги (Клінічний випадок), Циц О. В., Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Лисак А. В., Балабаник В. Р. (2020)
Кочарян Г. С. - Конверсионная терапия. За и против. Дискуссия (2020)
Тріщ В. І. - Особливості лікування хронічного абактеріального простатиту/синдрому хронічного тазового болю (категорія ІІІБ), зумовленого герпетичною інфекцією, Федорів А. І. (2020)
Гурженко Ю. Н. - Опыт применения комбинированного препарата Гинекит для терапии уретропростатитов смешанной этиологии, Спиридоненко В. В. (2020)
Gorpynchenko I. I. - Insemination with man's sperm: results of fertility recovery in married couples with male infertility, Gurzhenko Yu. M., Kutsenko A. O. (2020)
Кочарян Г. С. - Порноаддикция: случай из клинической практики (2020)
Бачурін Г. В. - Результати використання предикторів запалення у хворих на сечокам'яну хворобу, Коломоєць Ю. С. (2020)
Слободянюк В. А. - Фактори ризику розвитку сечокам'яної хвороби (Огляд літератури) (2020)
Борисов С. О. - Дослідження функціонального стану нирок щурів при гострому пієлонефриті на фоні цукрового діабету за умов медикаментозного впливу в експерименті, Колосов О. М., Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Skoblo T. S. - The use of the optical-mathematical method to describe the structure formation during friction, Sidashenko A. I., Maltsev T. V., Romanchenko V. N. (2019)
Ivanov O. O. - Increasing the durability of working elements of equipment for abrasive-containing masses processing, Prysyazhnyuk P. M., Lutsak D. L., Burda M. Y., Lutsak L. D. (2019)
Hesse O. - Investigation on friction surface of high-carbon low-alloyed steel after abrasive wear, Kalinin Yu., Petryshynets I., Kunert M., Efremenko V., Andrushchenko M., Osipov M., Brykov M. (2019)
Dorofeyev O. A. - Estimation of the Stress-Strain State of a Discrete Medium by a Plastic Flow Model, Kovtun V. V. (2019)
Mashovets N. S. - Analysis of the influence of nitriding in a glow discharge on the properties of a titanium alloy (2019)
Zubiekhina-Khaiiat A. V. - Mathematical modeling of the process of rolling body rolls with needed rollers, Marchenko D. D. (2019)
Ageev M. - Of combined electric arc coatings, Lopata L., Smirnova T., Dudan A., Lopata A. (2019)
Dykha O. V. - Research of the contact and deformation properties of lubricated surfaces, Posonsky S. F. (2019)
Burya О. І. - The impact of organic fibers on the tribotechnical properties of phenylone aromatic polyamide, Tomina А. - М. V., Yeriomina Ye., Tomin S. V. (2019)
Aulin V. - Increase of wear resistance of cast iron by the directed of structure formation of his matrix with vermicular graphite, Kropivnyi V., Kuzyk O., Kropivna V. (2019)
Aulin V. - Features of electrochemical-mechanical running-in of chrome-plated piston rings to the cast-iron surface of the cylinder liner under different friction modes, Zamota T., Hrynkiv A., Lysenko S., Chernovol M., Chernai A. (2019)
Топтіков В. А. - Генетико-біохімічні аспекти зв’язку алельного складу локусу Ppd-d1 і стійкості озимої м’якої пшениці до низької температури, Чеботар С. В. (2019)
Бушуєв С. Г. - Особливості ведення рибного господарства на придунайських озерах та перспективи його розвитку (Огляд), Демченко В. О. (2019)
Сorobov R. M. - Climate change in the low Dniester basin as a factor of impacts on water ecosystems, Trombitsky I. D. (2019)
Лінецький Б. Г. - Особливості використання статистичних методів у дослідженнях макробезхребетних піщаних пляжів ПЗЧМ (Огляд) (2019)
Снігірьов С. М. - Результати іхтіологічних досліджень прибережних вод о. Зміїний (2016-2018) (2019)
Харитонова Ю. В. - Аналіз перехідних вод українського шельфу Чорного моря за індикаторами зоопланктону (на прикладі дельти Дунаю) (2019)
Хоменко А. М. - Рідкісні види глоткових п’явок (Hirudinea: Erpobdellidae) Причорноморської низовини: ідентифікація і поширення, Утєвський С. Ю., Сон М. О., Шрестха М. Ю., Дядичко В. Г. (2019)
Кранга К. М. - Розподіл і мінливість чисельності гетеротрофних, коліморфних і молочнокислих бактерій у воді і гідробіонтах Чорного моря, Васильєва Н. Ю., Страшнова І. В. (2019)
Макаренко О. А. - Порівняльна ефективність препаратів біофлавоноїдів при експериметальному гепатиті, Могілевська Т. В. (2019)
Kovalenko S. G. - The specimens of famous botanist Michel Gandoger in MSUD herbarium (to the celebration of the year of France in Ukraine), Vasylyeva T. V., Bondarenko O. Yu., Nemertsalov V. V. (2019)
Біологічна секція "The Importance of G. Gamow's Ideas for Biology of thе 21st Century” у 6-ій Гамовській Міжнародній конференції, що проходила в серпні 2019 року в ОНУ імені І. І. Мечникова, присвячена 115-річному ювілею Г. А. Гамова (2019)
Савицький О. В. - Високопродуктивні обчислення в біологічних дослідженнях (2019)
Fischer E. P. - "Molecular biology” - a creation of physicists with the help of George Gamow (2019)
Chebotar S. V. - Application of results of sequencing of the wheat genome to breeding programs (perspectives and difficulties) (2019)
Blagodarova E. M. - The storage proteins alleles as markers of breadmaking quality, it’s polymorphism and diversity (2019)
Cherkas S. L. - Cosmological singularity as an informational seed for everything, Kalashnikov V. L. (2019)
Ishchenko O. O. - Application of 5S rDNA for phylogeny reconstruction in acer and Dipteronia, Volkov R. А. (2019)
Tynkevich Y. O. - 5S ribosomal DNA of distantly related quercus species: molecular organization and taxonomic application, Gerasymchuk I. V., Volkov R. А. (2019)
Sirokha D. - Novel mutations identified after wes and predicted encoded proteins alterations in patients with DSD97, Gorodna O., Livshits H., Kozyrieva K., Livshits L. (2019)
Gromozova E. N. - Sensitivity of microorganisms to the cosmic weather change, Voychuk S. I., Kachur T. L., Gretsky I. A. (2019)
Kostiuk S. A. - The role of surfactant protein in the modeling in vitro pathogenic properties of Mycoplasma pneumonia (2019)
Kostiuk S. A. - The study of the dopamine-beta-hydroxylase DBH3 gene polymorphism in patients with migraine with aura, Poluyan O. S. (2019)
Kostiuk S. A. - Microbiological characteristics of periodontopathogenic flora in patients with inflammatory-destructive diseases of periodontium, Poluyan O. S., Simirski M. V. (2019)
Milkoto N. A. - The relationship of clinical data and skin microflora molecular-genetic identification results in patients with atopic dermatitis and eczema, Kostiuk S. A., Rudenkova T. V., Poluyan O. S., Glinkina T. V. (2019)
Navalikhina A. - Analysis of the small RNA-seq data of the bread wheat lines with introgressions from amblyopyrum muticum, Antonyuk M., Ternovska T. (2019)
Poluyan O. S. - Gene expression profile evaluation in traumatology, Kostiuk S. A., Rudenkova T. V., Simirski V. V. (2019)
Rudenkova T. V. - Molecular-genetic method for detection expression levels of the xenobiotics biotransformation genes in the patients skin, Kostiuk S. A., Poluyan O. S., Glinkina T. V., Milkoto N. A. (2019)
Shatarnov O. P. - Early maturity lines as the base of sunflower (Helianthus annuus L.) hybrid breeding in Belarus, Shatarnova T. M., Davydenko O. G. (2019)
Bakuma A. O. - Photoperiodic sensitivity and genetic polymorphism of Ppd-1 genes in Ukrainian wheat varieties and lines, Bulavka N. V., Chebotar G. O., Chebotar S. V. (2019)
Popovych Yu. A. - Polymorphism of γ-gliadin loci Gli-A1, Gli-B1 and Gli-D1 in bread wheat varieties that have different electrophoretic variants of gliadins, Metakovsky E. V., Chebotar G. O., Chebotar S. V. (2019)
Гранчак Т. - Участь бібліотек у реалізації політики пам’яті: теоретичні і прикладні аспекти (2020)
Бєлов Д. - Видова і жанрова специфіка коміксу в Україні (2020)
Завадська Н. - Формування інформаційної компетентності як запорука дотримання академічної доброчесності: роль бібліотеки закладу вищої освіти, Ігнатюк М. (2020)
Горбань Ю. - Досвід використання цифрового інструменту навчання Kahoot! у діяльності бібліотеки університету, Скаченко О. (2020)
Мотько А. - Структура української бібліотечної асоціації як організаційна проекція пріоритетних напрямів її функціонування (2020)
Гуменчук А. - Складові цифрової культури бібліотечного фахівця (2020)
Ярошенко Т. - Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів, Ярошенко О. (2020)
Бондаренко В. - QR-код як інструмент маркетингової діяльності бібліотеки (2020)
Бондаренко Е. - Современные компетенции кадров научных библиотек в справочно-библиографическом обслуживании (2020)
Новальська Т. - Еволюція бібліотечного простору та інформаційно-комунікативної інфраструктури Наукової бібліотеки КНУКІМ (2020)
Kananykhina О. - Specific features of fermentation of the must from white grape varieties in the conditions of the Оdessa region, Tkachenko О., Suhachenko Т., Titlova О. (2019)
Ahmadi-Dastgerdi A. - Antibacterial and antifungal effect of Achillea Millefolium essential oil during shelf life of mayonnaise, Gholami-Ahangaran M., Saafizadeh Z. (2019)
Biletsky E. - Justification of the use of ostrich meat in the technology of chopped meat products, Zaparenko A., Savytska A., Grygorenko A. (2019)
Ghanbari Shendi E. - Characteristics of Turkish extra olive oils according to the their fatty acid profile, Sivri Ozay D., Ozkaya M. T. (2019)
Vinnikova L. - Modern trends in the production of fermented meat products, Mudryk V., Agunova L. (2019)
Kucheruk M. - Comparison of fatty acid content of organic and traditionally grown broiler chickens, Midyk S., Zasekin D., Ushkalov V., Kepple О. (2019)
Sychevskyi M. - Milk whey processing: prospects in Ukraine, Romanchuk I., Minorova A. (2019)
Tyshchenko L. - Poultry fats. Specific features of their composition and characteristics oxidation resistance, Shtonda О., Menchynska A., Shakhvorostova V. (2019)
Berhilevych O. - Using the PCR method to identify foodborne pathogens and determine their prevalence in Ukrainian food products of animal and plant origin, Pylypenko L., Kasianchuk V., Ilyeva A., Shubin Р. (2019)
Bilenka I. - Comprehensive processing of Jerusalem artishoke tubers into functional products, Lazarenko N., Zolovska O., Dzyuba N. (2019)
Bozhko N. - Research of nutritional and biological value of semi-smoked meat-containing sausage, Tischenko V., Pasichnyi V., Moroz O. (2019)
Buliy Y. - Cyclic rectification technology in alcohol production, Shiyan P., Kuts A., Melnik I. (2019)
Volovyk T. - ATP monitoring as an expressmethod to determine contamination of objects, Iegorova A., Kylymenchuk O., Okhotska M., Kyshenia A., Khareba V. (2019)
Lilishentseva A. - Descriptor-profile method for determining the quality of apple juice samples, Smoliar A. (2019)
Pavlyuk R. - Development of healthy sour-milk beverages with the use of natural nanoadditives, Pogarskaya V., Balabai K., Kravchuk T., Pogarskiy A. (2019)
Khodakov O. - Improvement of the blending technology of medium dry and semi-sweet white table wines, Osypova L., Sarkisian H., Radionova O., Afanasieva T. (2019)
Приседський Ю. Г. - Видове різноманіття та особливості поширення дереворуйнівних грибів Немирівського району, Решетник К. С., Ситник Ю. Ю., Юськов Д. С. (2020)
Мазур І. О. - Плавнева рослинність степових річок Миколаївської області та її стан у сучасних еколого-гідрологічних умовах середовища, Наконечний І. В. (2020)
Єрмішев О. В. - Еколого-порівняльний аналіз добових змін вегетативного балансу в організмі (2020)
Павлюк І. О. - Екологічні ризики застосування гербіцидів у кормових агроекосистемах Полісся (2020)
Кондратенко С. І. - Оцінка потенціалу урожайності мутантних ліній салату посівного листкового за різних кліматичних умов вирощування, Крутько Р. В., Чабан Л. В., Позняк О. В. (2020)
Минець Т. В. - Оцінка ліній-відновників фертильності соняшнику за пилкоутворювальною здатністю та автофертильністю, Кириченко В. В., Удовіченко А. Ю. (2020)
Ткачук В. П. - Вміст гумусу за різного використання дерново-підзолистого супіщаного ґрунту та обсяги емісійних втрат СО2, Трофименко П. І. (2020)
Яровий Г. І. - Вплив мінерального живлення на урожайність капусти пекінської у Лівобережному Лісостепу України, Романов О. В., Негреба М. С. (2020)
Левченко О. С. - Ідентифікація вихідного селекційного матеріалу тритикале озимого із використанням індексів віддаленості від адаптивної норми, Стариченко В. М. (2020)
Ткач О. В. - Фотосинтетична діяльності рослин цикорію коренеплідного (2020)
Паламарчук І. І. - Особливості вирощування кабачка за мульчування грунту в умовах Лісостепу Правобережного України (2020)
Мельник О. В. - Продуктивність й економічна оцінка насаджень яблуні на підщепі М.9 залежно від способу і строку обрізування крони, Мулєнок Я. О. (2020)
Гаврилюк О. С. - Структурно-функціональний стан листків колоноподібних сортів яблуні в умовах Київщини, Кондратенко Т. Є. (2020)
Ушкаренко В. О. - Вплив добрив, обробітку ґрунту, строків та способів посіву на урожайність шавлії мускатної в зрошуваних умовах Південного степу України, Шепель А. В., Чабан В. О., Приймак В. В. (2020)
Шовкова О. В. - Особливості формування насіннєвої продуктивності рослинами сої залежно від елементів технології вирощування, Шевніков М. Я., Міленко О. Г. (2020)
Цвігун А. Т. - До історії кінології, Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М. (2020)
Усенко С. О. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз в інкубованій спермі кнурів-плідників при згодовуванні лактатів мікроелементів, Шостя А. М., Стояновський В. Г., Бірта Г. О., Кузьменко Л. М., Слинько В. Г. (2020)
Лясота В. П. - Оцінювання відповідності та ідентифікація натуральності кисломолочного сиру і сиркових виробів, Букалова Н. В., Богатко Н. М., Ткачук С. А., Савчук Л. Б., Тишківська Н. В., Богатко Л. М. (2020)
Голопура С. І. - Вплив препарату "Стимтел" на вміст макро- і мікроелементів у молозиві першого удою корів, Цвіліховський М. І. (2020)
Дудин Р. Б. - Наукові засади відновлення парку імені Івана Франка у м. Львові, Фітак М. М., Фалко І. І. (2020)
Boštjan M. Т. - Victor Hugo and the European future: chances of Christianity in Eastern and Western Europe (2020)
Волгіна О. О. - Ментальна стилістична модель "soutenu" та її лексикографічна репрезентація у сучасній французькій мові (2020)
Гордієнко О. В. - Досвід вивчення медичної термінографії як динамічної системи (2020)
Зацний Ю. А. - Способи та механізми створення лексико-фразеологічних інновацій англійської мови (2009 – 2019 рр.) (2020)
Казимір І. С. - Номінативні потенції оказіональних мовних одиниць в сучасній англійській мові (2020)
Кирилюк С. В. - Відтворення етномовного компонента німецьких народних казок в українському перекладі (2020)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал абревіації в сучасній німецькій мові, Кудрявцева О. Д. (2020)
Kobyakova I. K. - Dimensions of nominative and communicative units, Ovsianko O. L., Shvachko S. O. (2020)
Kovbasko Yu. - Etymological models of English adverbs (2020)
Козлова Т. O. - Функційна потужність маорізмів в англійській мові Нової Зеландії, Нікуліна А. М., Авраменко О. М., Корнюшина Н. С. (2020)
Колісниченко Т. В. - Підходи до вивчення рекламного дискурсу (2020)
Ласка І. В. - Французькі філософи-енциклопедисти про переклад як творчість (2020)
Мішукова О. М. - Дослідження поняття "гастрономічний дискурс": історичний огляд (2020)
Найдюк О. В. - Особливості інтеріорізованого дискурсу, Приходько В. Б. (2020)
Опашнюк Н. К. - Лексико-стилістичні засоби вербалізації соціокультурної домінанти параметру "дистанція влади" (на матеріалі роману Г. Шевальє "Сlochemerle") (2020)
Pavlenko A. S. - Cognitive nature of metaphor (2020)
Погонець В. В. - Аналогія як механізм формування англійськомовних лексико-фразеологічних інновацій військової сфери (2020)
Степанов В. В. - Фрактальність концепту політика в сучасному англомовному дискурсі (2020)
Цапенко Л. В. - Механізми самоорганізації рівнів композиції англомовної детективної розповіді (2020)
Чикиль М. Ю. - Вербалізація сенсорних оцінних значень у тексті повісті Памели Треверс "Мері Поппінс" (2020)
Шевченко О. І. - Лінгвальне вираження моральності соціального дистанціювання в англомовному публіцистичному дискурсі (2020)
Шевчук О. В. - Пропозиція як один із аспектів дискурса (2020)
Широкова І. I. - Природа в полікодовому просторі індивідуально-авторської картини світу B. Блейка (2020)
Ярмак О. С. - Стилістика живопису: лінгвістичний інструментарій критичних творів мистецтвознавства, Федоренко Л. В. (2020)
Єнікєєва С. М. - Рецензія на колективну наукову монографію "Об’єкти перекладознавства" д. філол. н., проф. кафедри германської філології Сумського державного університету Швачко С. О., канд. філол. наук, проф., зав. кафедри германської філології Сумського державного університету Кобякової І. К., д. філол. н., доц. кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Анохіної Т. О. (Об’єкти перекладознавства: монографія / С. О. Швачко, І. К. Кобякова, Т. О. Анохіна. – Суми: СумДУ, 2019. – 222 с) (2020)
Cєрякова І. І. - Рецензія на монографію І. Р. Корольова "Національна кооперативна комунікативна поведінка: від когніції до дискурсу” (Корольов І. Р. Національна кооперативна комунікативна поведінка: від когніції до дискурсу: монографія / відп. ред. О. С. Снитко. Київ: ВПЦ "Київський університет”, 2018. 519 с. ISBN 978-966-439-985-9) (2020)
Кучерявенко М. - Доктрина податкового права (2020)
Заверуха О. - Податковий конфлікт: природа та підстави диференціації (2020)
Смичок Є. - Вплив принципів податкового права на формування доктрини податкового права (2020)
Котенко А. - Принципи податкового законодавства як вихідні засади побудови податкової системи (2020)
Берназюк Я. - Принцип рівності сторін у сучасній доктрині податкового права (на прикладі розгляду публічно-правових спорів) (2020)
Лукашев О. - Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування (2020)
Єфремов А. - Контролюючий орган як суб’єкт податкових відносин: доктринальні підходи до визначення правового статусу (2020)
Пуделька Й. - Доктрина розсуду в податковому праві Німеччини та України (2020)
Головашевич О. - Концептуальна модель застосування засобів податкового примусу при забезпеченні виконання податкового обов’язку (2020)
Павлуненко К. - Значення і роль акта податкової перевірки та його вплив на податкові правовідносини. (2020)
Писаренко Н. - Розмежування судових юрисдикцій крізь призму розуміння принципів судочинства (на прикладі податкових спорів) (2020)
Ханова Р. - Доктрина доказування у судових провадженнях із вирішення податкових спорів (2020)
Усенко Є. - Принципові акценти щодо характеристики судових доктрин із податкових спорів. (2020)
Хохуляк В. - Рішення Верховного Суду як правова форма забезпечення єдності судової практики розгляду справ щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Доктрина податкового права України” (2020)
Ліщина І. - Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності в практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Ivanov до Burmych. (2020)
Никитченко Н. - Особливості процедур банкрутства об’єктів державної власності, Донков С. (2020)
Rzayeva G. A. - Organization of Information Security in E-Goverment as Means of Information Rights Protection, Ibrahimova A. N. (2020)
Корнякова Т. - Кримінологічна характеристика девіантної поведінки особи у контексті психофізіологічної та соціально-правової складової, Юзікова Н. (2020)
Стефанчук М. - Реформа органів прокуратури в Україні: кадрове перезавантаження чи дискримінація за професійною ознакою? (2020)
Maksimentsev M. - The Global Impact of Exercising Extraterritorial Jurisdiction Over Transnational Corporate Environmental Crimes in Extractive Industries, Maksimentseva N. (2020)
Батанов О. - Організація та здійснення міської влади в Україні: оригінальне дослідження (2020)
Вихідні дані (2020)
Безвіконний П. В. - Вплив строків сівби насіння буряка столового на зберігання коренеплодів, М’ялковський Р. О., Тарасюк В. А. (2020)
Василишина О. В. - Вплив післязбиральної обробки композицією хітозану та саліцилової кислоти на плоди вишні після зберігання (2020)
Герасько Т. В. - Вплив живої мульчі на фізіолого-біохімічні показники листків та плодів черешні за органічної технології вирощування (2020)
Діордієва І. П. - Характеристика спельтоподібних форм пшениці, створених за гібридизації Triticum Aestivum L. х Triticum Spelta L. (2020)
Дрига В. В. - Якість насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) залежно від режиму його скарифікації (2020)
Дубчак О. В. - Вивчення та добір селекційно цінних ЧС ліній цукрових буряків для одержання пробних гібридів (2020)
Климишена Р. І. - Вплив позакореневого підживлення рослин ячменю на пивоварну якість зерна за числом Кольбаха (2020)
Колесніков М. О. - Вплив біостимуляторів та мікробіологічного препарату на продукційний процес гороху посівного (Pisum Sativum L.) в умовах сухого Степу України, Пащенко Ю. П., Пономаренко С. П. (2020)
Кравченко Ю. С. - Відтворення родючості чорноземів України за ґрунтозахисного землеробства (2020)
Левченко О. С. - Полiморфiзм Wx генів у колекційних зразків тритикале озимого (2020)
Леонов О. Ю. - Ідентифікація ліній пшениці ярої за алельним станом генів vrn для використання в селекції пшениці озимої на вміст каротиноїдів, Шарипіна Я. Ю., Усова З. В., Суворова К. Ю., Сахно Т. В. (2020)
Марковська О. Є. - Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України, Гречишкіна Т. А. (2020)
Матковська М. В. - Вплив мінерального живлення та фунгіцидного захисту на підвищення урожайності ячменю озимого (2020)
Осокіна Н. М. - Біохімічний склад зерна пшениці полби (Triticum dicoccum (schrank) schuebl) залежно від генотипу, Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. (2020)
Остренко М. В. - Продуктивність картоплі залежно від сортових особливостей за вирощування в Правобережному Лісостепу України, Правдива Л. А., Федорук Ю. В., Грабовський М. Б., Правдивий С. П. (2020)
Падалко Т. О. - Залежність польової схожості та виживання рослин ромашки лікарської від чинників вегетації та агротехнічних прийомів (2020)
Паламарчук В. Д. - Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику (2020)
Поліщук В. В. - Лабораторна схожість насіння інтродукованих сортів Callistephus chinensis (L.) Ness., Турчина С. Я., Карпук Л. М., Балабак А. Ф., Осіпов М. Ю., Павліченко А. А. (2020)
Примак І. Д. - Баланс гумусу в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу України залежно від систем удобрення чорнозему типового, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Ображій С. В., Панченко І. А. (2020)
Сеник І. І. - Формування ботанічного складу конюшиново-злакових та люцерново-злакових агрофітоценозів залежно від способу сівби (2020)
Сич З. Д. - Оцінювання сортів і місцевих форм часнику озимого за господарсько цінними ознаками в умовах Правобережного Лісостепу України, Кубрак С. М. (2020)
Ткач О. В. - Витрати води рослинами цикорію коренеплідного в агрофітоценозі на формування її маси, Овчарук В. І. (2020)
Ткаченко М. А. - Ефективність застосування крейди гранульованої на сірому лісовому ґрунті за вирощування пшениці озимої, Борис Н. Є., Коваленко Є. С. (2020)
Шевченко І. В. - Енергоємність сучасної технології вирощування винограду та основних сільськогосподарських культур, Минкін М. В., Минкіна Г. О. (2020)
Шубенко Л. А. - Оцінювання сортів ожини, придатних для вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Шох С. С., Куманська Ю. О. (2020)
Contents (2020)
Duzhnikova Ye. V. - Koktaszhal ore field (Central Kazakhstan) research results, Kryazheva T. V., Toleubek K. Ye. (2020)
Ratov B. T. - Some features of drilling technology with PDC bits, Fedorov B. V., Khomenko V. L., Baiboz A. R., Korgasbekov D. R. (2020)
Striletskyi Yu. Yo. - Using broadband signals for structural change detection in metal details, Melnychuk S. I., Gryga V. M., Pashkevych O. P. (2020)
Tatsiy R. M. - Simulation of heat transfer process in a multilateral cylindrical shell taking into account the internal heat sources, Pazen O. Yu., Vovk S. Ya., Kharyshyn D. V. (2020)
Chernyavskyy M. V. - Sci-entific basis and technologies of anthracite replacement at thermal power plants, Dunayevska N. I., Provalov O. Yu., Miroshnychenko Ye. S. (2020)
Selegej A. - The parameters of burden flow from the bins of bell-less top charging system of blast furnaces, Ivaschenko V., Chistyakov V., Golovko V. (2020)
Rybitskyi I. V. - Enhancing the efficiency of gas distribution stations operation by selecting the optimal gas pressure and temperature parameters at the station outlet, Trofimchuk V. I., Kogut G. M. (2020)
Imansakipova B. B. - The combined method for assessing risk factors in underground construction, Sdvyzhkova O. O., Aitkazinova Sh. K., Isabayev K. Z., Shakieva G. (2020)
Sulym A. - Analysis of technical solutions for the implementation of on-board energy storage on the electric stoc, Lomonos A., Bialobrzheskyi O., Safronov O., Khozia P. (2020)
Finkelshtein V. - The analytic-field method for calculating the squirrel-cage induction motor parameters, Iegorov O., Petrenko O., Koliada O. (2020)
Bolyukh V. F. - Influence of pulse excitation on electromechanical indicators of a linear pulse converter of electrodynamic type, Kashanskyi Yu. V., Shchukin I. S. (2020)
Gendler S. G. - Analysis of the risk structure of injuries and occupational diseases in the mining industry of the Far North of the Russian Federation, Rudakov M. L., Falova E. S. (2020)
Loza I. M. - Ecological evaluation of remediation efficiency of Vilnohirsk mining and metallurgical plant, Pakhomov O. Y., Chorna V. I., Voroshilova N. V. (2020)
Zakharchenko P. - Modern development of the market of ceramic construction products of Ukraine in the context of the European integration process, Ogorodnik I., Alaverdian L., Telyushchenko I. (2020)
Ivanova M. I. - Clustering as a tool for managing industrial enterprise, Faizova S. O., Boichenko M. V., Balalaiev O. K., Smiesova V. L. (2020)
Mazaraki A. A. - Multi-agent information service system of managing integration processes of enterprises, Boiko M. H., Bosovska M. V., Kulyk M. V. (2020)
Novorodovska T. S. - American experience of estab-lishing technology transfer and its implementation in Ukraine, Korogod N. P., Tymchenko D. O. (2020)
Danyliuk V. - Functional and investment strategies of technical development of enterprises, Riepina I., Shafalyuk O., Kovylina M., Nitsenko V. (2020)
Isakova Ye. - A computer oriented model of blended learning of the English language, Zubenko K., Paziura N., Olekhnovych V., Ostashchuk V. (2020)
Oliinyk O. O. - Social responsibility assessment in the field of employment (case study of manufacturing) (2020)
Polukarov O. I. - Stratification of expenses of insurance funds to cover risk situations of production process, Prakhovnik N. A., Polukarov Yu. O., Kruzhilko O. Ye., Demchuk H. V. (2020)
Stukalo N. V. - Ensuring sustainable development in the countries of the world based on environmental marketing, Lytvyn M. V., Golovko L. S., Kolinets L. B., Pylypenko Y. (2020)
Bilohur V. - Generic and professional managerial skills: changing nature, thinking and roles, Kravchenko O., Lishchuk-Torchynska T., Yukhymenko N. (2020)
Baliuk G. I. - Criminal-environmental policy of Ukraine: compensation for damage caused by crimes against the environment, Kuchynska O. P., Kovalchuk T. G., Vlasenko Y. L., Tsyganyuk Y. V. (2020)
Ievdokymov V. - Analysis of the impact of intangible assets on the companies’ market value, Ostapchuk T., Lehenchuk S., Grytsyshen D., Marchuk G. (2020)
Kholod B. - Polycentrism of the modern world: a methodology for discovering world leaders, Zadoia A., Zadoia O. (2020)
Filipchuk V. - Governance models in the globalization era: from moral to political responsibility, Malkina G., Kolyukh V., Petrenko I. (2020)
Lagovska O. - Priority directions of tax policy change in the information sphere, Ilin V., Kotsupatriy M., Ishchenko M., Verbivska L. (2020)
Starokozhko O. N. - The transversal character of polyparadigmal educational space, Kryzhko V. V., Zhygyr V. I. (2020)
Базілевська Л. - Проблема динаміки професійно значущих якостей особистості практичних психологів (2012)
Мащак С. - Емпіричне дослідження розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів (2012)
Юзьв’як Г. - Психологічні особливості особистісної зрілості майбутніх педагогів практичних психологів (2012)
Колечко О. - Студенти ВНЗ та динаміка образу "Я – майбутній професіонал” (2012)
Ловка О. - Результати впровадження експериментальної програми підвищення ефективності групової проектної діяльності студентів (2012)
Ковальчук З. - Соціально-психологічні конфлікти у діаді викладач – студент ВНЗ (2012)
Сухраменда Є. - Розвиток мотивів навчальної діяльності старшокласників (2012)
Гаврищак Л. - Інформаційно-психологічна безпека особистості у сучасному світі (2012)
Гриник І. - До проблеми етнічної толерантності студентської молоді (2012)
Бандура Г. - Особливості соціальної ситуації розвитку особистості та її вплив на становлення рівня емпатії молоді (2012)
Бахур О. - Аномічні чинники формування девіантної поведінки в молодіжному середовищі (2012)
Бистрова Ю. - Виявлення індивідуально-психологічних якостей особистості як початковий етап процесу трудової соціалізації розумово відсталих учнів (2012)
Каут Н. - Особливості формування саморегуляції у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2012)
Гринечко А. - Статеві відмінності процесу становлення особистісного самовизначення (2012)
Хавула Р. - Психологічні чинники вибору шлюбного партнера в юнацькому віці (2012)
Наши автори (2012)
Вимоги (2012)
Єгоров І. Ю. - Науково-технічний розвиток і нові тенденції в освіті та зайнятості (2020)
Гламаздін В. П. - Розвиток електроенергетичного сектору,як складової енергетики України, Мельник О. В., Тонкоголосюк В. М. (2020)
Taner S. A. - Methodological aspects of assessing the nnovative development of regions (2020)
Bieliaieva N. S. - Harmonization of the human resource audit in the field of international practice (2020)
Богомазова В. М. - Аналіз перспективності світових наукових та технологічних напрямів розвитку у сфері транспорту, Кваша Т. К. (2020)
Паладченко О. Ф. - Наукометричний аналіз перспективності наукових і технологічних напрямів щодо обмеження викидів парникових газів, Молчанова І. В. (2020)
Рева О. М. - Застосування класичних критеріїв прийняття рішень для визначення ризиків-невизначеності систем переваг авіадиспетчерів на небезпеках характерних помилок, Камишин В. В., Невиніцин А. М., Борсук С. П., Шульгін В. А. (2020)
Пунда О. О. - Організаційно-правові засади формування електронної системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи, Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. (2020)
Осадча А. Б. - Порівняння рівня публікаційної діяльності у сфері медицини в україні та країнах світу (2020)
Біоінженерія (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Gasparyan S. - Implementing manipulative strategies in legal speech (2020)
Gasparyan S. - In search of identity: trauma and irony in the cognitive light, Sargsyan M. (2020)
Pavkin D. M. - A cognitive linguistic approach to the analysis of fantasy text characters (2020)
Potapenko S. I. - Linguistic Means of Authorization in Modern English Magazine Discourse: Constructionist Rhetorical Approach, Andriishyna K. I. (2020)
Ushchyna V. - From stance to identity: Stancetaking in contemporary English risk discourse (2020)
Жаботинская С. А. - Нарративный мультимедийный концепт: алгоритм анализа (на материале интернет-мемов о COVID-19) (2020)
Левченко О. М. - Особливості застосування smart-підходу під час розробки стратегій соціально-економічного розвитку територій, Ткачук О. В. (2019)
Миценко І. М. - Проблеми формування ринку землі в Україні в контексті дотримання соціальних гарантій для мешканців сільської місцевості, Решитько Т. В. (2019)
Пантелеймоненко А. О. - Кооперативи у сфері рекреаційних послуг: досвід США, Гончаренко В. В. (2019)
Бєлобородова М. В. - Індикатори зниження екологічних ризиків металургійних підприємств (2019)
Красножон Н. С. - Напрями розвитку сегментованого регіонального ринку праці в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів (2019)
Насипайко Д. С. - Сучасні аспекти українсько-російських торговельних відносин, Коцюрба О. Ю. (2019)
Туржанський В. А. - Система аналізу та управління ризиками в контексті забезпечення митної безпеки України, Несторишен І. В., Джумурат О. В. (2019)
Царенко І. О. - Передумови формування інноваційно-інтегрованих структур в умовах посилення освітньої міграції: регіональний аспект (2019)
Горовий Д. А. - Мотивація та стимулювання як основні засоби управління персоналом в Україні, Строков Є. М. (2019)
Жовновач Р. І. - Удосконалення механізму економічної мотивації як стратегічний імператив управління персоналом промислового підприємства, Малаховський Ю. В. (2019)
Семикіна М. В. - Діагностика міграційних настроїв населення у регіоні (мотиваційний аспект), Кабай В. О., Мельнік А. В., Бугаєва М. В. (2019)
Kononenko L. - Formation of Professional Knowledge among Graduates of Higher Educational Institutions in the Conditions of Knowledge-Based Economy: Integrative Approach, Kononenko S., Mytsenko V. (2019)
Malakhovskyi Yu. - Social Capital: Theoretical Foundations of Identification and Regulation, Kanso A., Kovalenko S. (2019)
Антоненко Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність в системі мотивації праці (2019)
Бегма В. М. - Проблемні питання ціноутворення на продукцію українського оборонно-промислового комплексу та використання шведського досвіду, Врублевська О. А., Цвірова В. В. (2019)
Магопець О. А. - Еволюція пільгового оподаткування інноваційної діяльності в Україні, Шалімов В. В. (2019)
Пальчевич Г. Т. - Форми і методи державної фінансової та кредитної підтримки інвестиційно-інноваційного розвитку економіки, Петренко Л. М. (2019)
Здирко Н. Г. - Економічний аналіз економії бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель (2019)
Клименко Я. В. - Особливості формування облікової політики щодо афілійованих осіб (2019)
Черненко О. В. - Уточнення змісту контролю як управлінської функції менеджменту організації (2019)
Панченко В. А. - Менеджмент інформаційної безпеки комерційного підприємства (2019)
Шарко М. В. - Управління формуванням і ефективним використанням підприємницького потенціалу в умовах невизначеності, Коверга А. В., Вишневська Н. О. (2019)
Волот О. І. - Інформаційна та кібернетична безпека сучасного підприємства: забезпечення та моделювання (2019)
Гончаренко Ю. В. - Концептуальні положення щодо параметризації інформаційної прозорості у задачах оцінювання та оптимізації (2019)
Гончар В. В. - Інформаційно-комунікаційні системи забезпечення управлінських рішень, Богачов О. С., Онофрійчук О. П. (2019)
Жовновач Р. І. - Особливості оцінки та управління екологічними ризиками на металургійних підприємствах, Вишневська В. А. (2019)
Коваль В. В. - Управління проектними ризиками в інвестиційній діяльності дорожнього господарства, Міхно І. С., Башинська М. І. (2019)
Шмиголь Н. М. - Методичний підхід щодо ефективного розвитку ресурсозбереження на галузевому рівні, Завгородній Р. В. (2019)
Бессонова С. І. - Розвиток регіонального підприємництва з використанням світового досвіду в умовах воєнного конфлікту (2019)
Buhaieva M. - The Concept of Improvement of Human Resources Policy in Cooperation With the Enterprise Strategy in the Context of European Integration Processes, Liadovska T. (2019)
Васильковська К. В. - Аналіз експортного потенціалу зернових в Україні, Малаховська В. О. (2019)
Калінін О. В. - Аутсорсинг як фактор маркетингу інвестиційної привабливості диверсифікованих промислових підприємств (2019)
Камишникова Е. В. - Формування механізму стратегічного управління корпоративною соціальною відповідальністю (2019)
Назарова Г. Б. - Контрольовані операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності: сучасний стан оподаткування та облікового забезпечення, Васильєв М. О. (2019)
Соколовська О. М. - Роль транснаціональних корпорацій у формуванні інвестиційної безпеки України (2019)
Вихідні дані (2019)
Турло В. В. - Отримання стаціонарних станів нерівноважних міжзеренних границь при дії високочастотних локальних збурень, Дівінський С. В., Ковальчук А. О. (2012)
Бутенко Д. В. - Побудова параметричних діаграм нестаціонарності режимів нуклеації при фазових переходах першого роду типу розпаду у двохкомпонентних системах, Ковальчук А. О. (2012)
Ляшенко О. Ю. - Розмірний ефект у розподілі часів до відмови припойних з’єднань (2012)
Подолян О. М. - Кінетика фазоутворення з врахуванням концентраційної залежності коефіцієнта дифузії та бар’єру для нанооболонок, Гусак А. М. (2012)
Сторожук Н. В. - Модель росту пор з урахуванням конкуренції френкелівських та кіркендалових стоків (2012)
Бондаренко В. В. - Дослідження атомістичним методом монте-карло нестійкості нанодротинок на контактах з’єднань, Осипенко Я. Ю., Пасічний М. О., Запорожець Т. В. (2012)
Ляшенко Ю. О. - Порівняння методик розв’язування оберненої задачі коміркового розпаду, Гладка Л. І., Шматко О. А. (2012)
Gusak A. M. - Ostwald ripening revisited, Tu K. N. (2012)
Gusak A. M. - Model of porous Cu3Sn formation by the flux-driven cellular precipitation (2014)
Liashenko O. Yu. - Peculiarities of the nucleation and growth of the intermetallic phases at soldering: ambiguous experimental results and recent developments in modelling (2014)
Бондар В. Й. - Вплив циклічних мартенситних перетворень на стабілізацію ревертованого аустеніту в сплавах Н32 та Г18С2, Данільченко В. Ю., Яковлев В. Є. (2014)
Король Я. Д. - Кристалічні особливості напилених шарів важких металів, Сторожук Н. В. (2014)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок впливу додавання третього компонента, Дерев'янко С. І., Шматко О. А. (2014)
Рудь О. Д. - Вивчення структурного стану фулеренів С60 в процесі механоактивації оберненим методом Монте-Карло, Кір'ян І. М., Ніконова Р. М., Ладьянов В. І., Лахник А. М. (2014)
Зраєв Д. О. - Дослідження кінетики росту інтерметалічного з'єднання в системі мідь-олово при електроміграції, Корнієнко С. В. (2014)
Захаров С. М. - Моделювання дифузії атомів за наявності рухомих та нерухомих пасток під дією зовнішньої стохастичної сили, Морозович В. В., Ляшенко Ю. О. (2014)
Кравчук О. В. - Монте-Карло чисельне моделювання фазової рівноваги у системі Ni3Al, Ковальчук А. О. (2014)
Римар О. М. - Порівняння термодинамічних оцінок системи Ni-Al на початкових етапах зародкоутворення (2014)
Надолінський Д. В. - Фазова рівновага бінарних нанорозмірних систем з урахуванням нелокальної хімічної взаємодії, Ковальчук А. О. (2014)
Gusak A. M. - Wave-particle duality and tachyon-bradyon symmetry – striking similarity in 2D space-time (methodic note) (2014)
Gusak A. - "Zero stability" of the two-phase systems and random walk in the composition space, Leszczynski H., Danielewski M., Klochay V. (2015)
Микитенко Н. О. - Автоматизація методу кореляційної селекції перовскітів, Ків A. Ю., Фукс Д. (2015)
Buryachenko K. O. - Solvability of the neumann problem for some classes of improperly elliptic fourth order equations (2015)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок ефективних коефіцієнтів дифузії в наноструктурованих двохфазних середовищах методом Монте-Карло, Морозович В. В., Ляшенко О. Ю. (2015)
Соловйов В. М. - Принцип невизначеності Гейзенберга і економічні кризи, Сапцін В. М. (2015)
Безпальчук В. М. - Розрахунок теплових полів у багатофазній тривимірній системі при нестаціонарних умовах її нагрівання, Запорожець Т. В., Кравчук М. В., Устінов А. І., Гусак А. М. (2015)
Римар О. М. - Урахування нерівноважних вакансій при взаємній дифузії у безстоковому кристалі, Гусак А. М. (2015)
Жаба В. І. - Нові аналітичні форми хвильової функції і поляризаційні характеристики дейтрона для потенціалу Reid93 (2015)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок впливу сегрегаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду в системі Pb-Sn, Дерев’янко С. І., Шматко О. А. (2015)
Татарчук Є. В. - Вплив розміру зерен міді на швидкість росту фаз у системі Cu-Sn, Галат І. Г. (2015)
Король Я. Д. - Дослідження складу рідин на мас-спектрометрі МХ-7304А, Сторожук Н. В. (2015)
Корнієнко С. В. - Реакційна дифузія в бінарній системі при електроміграції, за наявності нерівноважних вакансій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Bezpalchuk V. - Correlations between phase formation morphology and sequence with the temperature profile of exothermic solid-state reactions, Gusak A., Kozubski R. (2016)
Buryachenko K. O. - Kilpelainen-Maly technique for the general case of divergence quasilinear elliptic equations (2016)
Корнієнко С. В. - Моделюваня росту фази в бінарній системі при електроміграції за умов існування дифузійної взаємодії між анодом і катодом (2016)
Ніколенко Ю. В. - Розробка та застосування апаратно-програмного комплексу управління процесом електролітичного осадження міді в режимі стохастичних коливань, Дідук В. А., Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2016)
Савіна В. В. - Градуювання швидкісного оптичного пірометра, Сторожук Н. В. (2016)
Дерев’янко С. І. - Дослідження впливу поверхневої механічної обробки тертям за технологією SMAT на властивості електроосаджених прошарків міді, Тютенко В. М., Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2016)
Остапенко А. А. - Исследование влияния переменной скорости звука в ячейке при моделировании течения в плоском канале и обтекания кругового цилиндра потоком вязкой жидкости при расчете методом решеточных уравнений больцмана, Буланчук О. Н., Буланчук Г. Г. (2016)
Gabelaia Miranda - On deflections of a prismatic shell exponentially cusped at infinity in the N=0 approximation of hierarchical models (2016)
Атамась И. В. - Площадь решений линейных разностных уравнений Хукухары (2016)
Болілий В. О. - Нестабільна диференціальна точка звороту її роду в системі четвертого порядку, Зеленська І. О. (2016)
Кириченко В. В. - Особливості дискретних алгоритмів перетворення інформації за допомогою обернених динамічних систем, Лесіна Є. В. (2016)
Чорненька О. В. - Асимптотичний аналіз лінійних систем диференціальних рівнянь з параметром та регулярною особливою точкою (2016)
Відомості про авторів (2016)
К. П. Гуров - Персоналія до 100 річчя (2017)
Gerasimenko V. I. - On propagation of initial correlations in active soft matter (2017)
Gusak A. M. - Severe plastic deformation by kobo method–estimations and model, Gonda A. R. (2017)
Danielewski M. - Nonlinear klein-gordon equation in cauchy-navier elastic solid, Lucjan S. (2017)
Gokhman А. - Isochronal annealing of electron-irradiated tungsten modelled by cd method: influence of carbon on the first and second stages of recovering, Terentyev D., Kondria M. (2017)
Petrov A. D. - Behavior of material with a memory of form and pseudoelasticity under nonstationary loading of the body (2017)
Дерев’янко С. І. - Твердофазні реакції в порошкових паяльних сумішах системи Cu-Sn, Морозович В. В., Король Я. Д., Ляшенко О. Ю., Ляшенко Ю. О. (2017)
Бобров О. А. - Розмірний ефект розподілу часів до відмови та часів перетворення, Пасічний М. О., Ляшенко О. Ю., Гусак А. М. (2017)
Тютенко В. М. - Вплив SMAT обробки на структуру електроосаджених в стацонарному, реверсному та стохастичному режимах прошарків міді, Морозович В. В., Дідук В. А. Колінько С. О., Ляшенко Ю. О. (2017)
Pantelyat M. G. - Application of the finite element nethod to computer simulation of electromagnetic and thermal processes in induction cookers and heated dishes (2017)
Замрій І. В. - Спосіб задання функцій, визначених у термінах-зображення дійсних чисел та інваріантами у їх зображенні (2017)
Левчук К. Г. - Процес руйнування неголономних в’язей прихопленої бурильної колони методом поперечних вібрацій (2017)
Король Я. Д. - Експериментальне вивчення розпаду сплавів Al-Zn при різних температурних і деформаційних режимах, Cserhati Csaba, Vecsei Gergő, Тютенко В. М. (2017)
Денисюк В. П. - Математичні моделі на основі фундаментальних тригонометричних сплайнів, Негоденко О. В. (2017)
Грушка Я. І. - Критерій одностайної поступальності систем відліку в універсальних кінематиках (2017)
Гулівець О. А. - Векторні функції скалярного аргументу при дослідженнях кінематики точки та твердого тіла, Олійник С. Ю., Маркевич Г. А. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Pasichna V. M. - Modeling of concentration and temperature dependencies of incubation time at decomposition of solid solution by Monte Carlo method, Gusak A. M. (2018)
Гохман О. Р. - Дослідження методом кластерної динаміки впливу зміни температури на нейтронну крихкість α-заліза, Кондря М. С., Совкова Т. С. (2018)
Колісник Л. І. - Моделювання росту пор при реакційній дифузії у бінарній системі, Корнієнко С. В. (2018)
Внукова Т. Д. - Влияние легирования железом сплавов никель – молибден на параметры их окисления, Вронская Ю. А., Зайцева Н. В., Захаров С. М., Ляшенко Ю. А., Шматко И. О. (2018)
Зайцева Н. В. - Влияние частичной замены вольфрама молибденом на процесс окисления сплавов никель-хром-вольфрам, Кузняк А. К., Ляшенко Ю. А., Шматко И. О., Шматко О. А. (2018)
Морозович В. В. - Структурний стан гальваноосаджених прошарків міді, Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2018)
Fenech D. M. - Nucleation in metastable solid solution – Stochastic Kinetic Mean Field approach versus classical nucleation theory, Pasichnyy M. O., Gusak A. M. (2018)
Дерев’янко С. І. - Мезоскопічна модель дифузійної взаємодії та росту фаз в системі Cu-Sn, Ляшенко Ю. О. (2018)
Кічмаренко О. Д. - Наближений метод побудови множини досяжності керованої системи, Платонова Є. В. (2018)
Акопян C. Т. - Поточкові оцінки слабких розв’язків квазілінійних еліптичних рівнянь дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшими членами, Кудрич Ю. С. (2018)
Атамась В. В. - Якісний аналіз нелінійної дифузійної моделі продажу товару з використанням реклами, Денисенко В. С., Денисенко В. О. (2018)
Воронцова А. В. - Розв'язність крайових задач для квазілінійних рівнянь другого порядку з параметром в правій частині поля, Буряченко К. О. (2018)
Мельниченко О. М. - Моделювання кінетики розпаду та гомогенізації сплавів методом середнього поля, Сторожук Н. В., Запорожець Т. В., Гусак А. М. (2018)
Гохман О. Р. - Оцінка еволюції пор у α-залізі під нейтронним опроміненням, Кондря М. С., Совкова Т. С. (2019)
Pasichna V. M. - Nucleation and competition of compounds in strongly inhomogeneous open systems – new developments, Gusak A. M. (2019)
Шматко І. О. - Стадійність коміркового розпаду пересиченого твердого розчину Co- 13aт. %W, Ляшенко Ю. O., Шматко О. О. (2019)
Мазанко В. Ф. - Дифузія у залізі та його сплавах після насичення поверхні іонами аргону та криптону при відпалах та імпульсних навантаженнях, Герцрікен Д. С., Новомлинець О. О., Міронов В. М., Міронов Д. В. (2019)
Сторожук Н. В. - Елементарна модель прямого з’єднання матеріалів при низькій температурі, Гусак А. М. (2019)
Дерев’янко С. І. - Вплив обробки поверхні за технологією SMAT на механічні властивості поверхневих шарів міді, Морозович В. В., Красовський Т. А., Ляшенко Ю. О. (2019)
Баранюкова І. С. - Ідентифікація дисипативних характеристик осциляторів Ван Дер Поля, Щербак В. Ф. (2019)
Гонда А. Р. - Фрактальна будова електроосаджених у стохастичних режимах прошарків міді та її вплив на фазоутворення в реакціях з оловом, Морозович В. В., Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2019)
Чувтаєв Ю. В. - Моделювання розподілу пор за розмірами в дифузійній зоні, Корнієнко С. В. (2019)
Гулівець О. А. - Безкоординатний метод диференціювання векторних функцій скалярного аргумента, Олійник С. Ю. (2019)
Содержание (2020)
Хорошун Л. П. - Трехконтинуумная механика проводников как основа теории электромагнитных волн и проводимости (2020)
Кубенко В. Д. - Аномальные частоты в полубесконечном цилиндрическом сосуде с жидкостью при динамическом возбуждении сферическим излучателем, Янчевский И. В. (2020)
Голуб В. П. - К расчету деформаций ползучести и релаксации напряжений в тонкостенных трубчатых элементах из линейно-вязкоупругих материалов. 1. Суперпозиция сдвиговой и объемной ползучести, Павлюк Я. В., Резник В. С. (2020)
Ларин В. Б. - Об исключении переключения при отказе датчика в системе управления боковым движением квадрокоптера, Туник А. А. (2020)
Карлаш В. Л. - К вопросу о моделировании колебаний пьезокерамических резонаторов высокой мощности эквивалентной схемой (2020)
Максимюк В. А. - Методика измерения динамических характеристик исполнения музыкальных произведений на ударных инструментах средствами тензометрии, Сущенко Е. А., Фетисов И. Б. (2020)
Довжик М. В. - Разрушение полуограниченного композитного материала с близкорасположенной приповерхностной дискообразной трещиной при сжатии (2020)
Мольченко Л. В. - Магнитоупругое деформирование изотропных оболочек вращения переменной жесткости: учет джоулевого тепла и геометрической нелинейности, Лоос И. И., Васильева Л. Я., Пархоменко А. Ю. (2020)
Ловейкин В. С. - Об оптимальном по быстродействию управлении движением подвижного математического маятника. Часть 2., Ромасевич Ю. А., Хорошун А. С., Шевчук А. Г. (2020)
Ковальчук С. Б. - Аналитическое решение задачи о термоупругом деформировании неравномерно вращающегося слоистого диска, Горик А. В., Зиньковский А. П. (2020)
Михайленко В. В. - Об энергетической теории коэффициента электромеханической связи при колебаниях пьезоэлектрических тел, Карнаухова Т. В. (2020)
Biswas S. - State Space Approach to Thermoelastic Problem with Three-Phase-Lag Model (2020)
Вежбовська Л. - Присвячується ювілейним датам 2020 р. – 125-річчю з дня народження Олександра Хвостенка-Хвостова (4 квітня 1895 р.) та Анатоля Петрицького (31 січня 1895 р.), Удріс-Бородавко Н. (2020)
Удріс-Бородавко Н. - Український авангард 1920–1930-х рр. у культурній рефлексії сучасної України (2020)
Voss K. - Die internationalen erben des bauhauses im fokus / Bauhaus Project: Focus on International Style Heirs, Molitor J. (2020)
Харкова Н. - У пошуках нової архітектури: Баугауз, органічна архітектура і метод свідомої творчості (2020)
Shkolna O. - Introduction of Avant-garde Concepts in the Design of Household Goods in the Field of Ceramics and Porcelain (2020)
Budnyk A. - The Importance of Meller’s Model Workshop Experience for Modern Design Education (2020)
Божко Т. - Вплив Баугаузу та конструктивізму на формування мови сучасної інфографіки (2020)
Олійник В. - Авангардні витоки швейцарського стилю та його експлікація в сучасному веб-дизайні, Семенчук Н. (2020)
Руденко Т. - Авангардний дизайн Вадима Меллера (2020)
Шандренко О. - Відлуння "Тріадного балету" Оскара Шлеммера в сучасному дизайні одягу (2020)
Vezhbovska L. - Vasyl Yermylov among the "Adepts" of the New Visuality (2020)
Папета С. - Дизайн влади у творчому доробку Розалії Рабинович (2020)
Осадца М. - Тенденції розвитку урбаністичного пейзажу в творчості митців Станиславівщини 1920–30-х рр.: ремінісценції авангардних стильових течій (2020)
Ziarati P. - Bioadsorption of heavy metals from the pharmaceutical effluents, contaminated soils and water by food and agricultural waste: a short review, Moradi D, Vambol V. (2020)
Shahrajabian M.H. - Study of chinese honey locust (Gleditsia sinensis) and shallot (Allium ascalonicum L.) for integrate traditional chinese medicine into other countries' medicine in order to improve public health, Sun W., Khoshkharam M., Shen H., Cheng Q. (2020)
Козуб П. А. - Дослідження особливостей застосування рентгенофлуоресцентного аналізу для визначення важких металів у ґрунті, Вамболь С. О., Козуб С. М. (2020)
Атаманська С. С. - Рівень та якість життя населення Київщини в контексті соціально-демографічного розвитку країни (2020)
Гай-Нижник П. П. - Утворення директорії УНР та формування її військових підрозділів під час антигетьманського заколоту (листопад – грудень 1918 р.) (2020)
Гетьманчук М. П. - Російський добровольчий полк СС "Варяг": із історії російського колабораціонізму періоду другої світової війни (1941 – 1945 рр.) (2020)
Жданович О. - Джерела та історіографія по історії давніх тюрків (2020)
Золотарьов В. С. - Тактика конституційно-демократичної партії та її лідерів під час лютневої революції 1917 р. в Росії (2020)
Казакова О. М. - Трансформація ролі аналітичних центрів у політичній системі Фінляндії, Тихомирова Є. Є. (2020)
Казьмирчук Г. Д. - Періодизація вивчення історії руху декабристів (1825–2020 рр.) (2020)
Кладова А. А. - Українська берегиня династії османів (2020)
Козубенко Ю. Л. - Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини Харківщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2020)
Конончук Ю. В. - "Другий білль про права людини" в контексті суспільно-політичних процесів у Сполучених Штатах Америки (40-60-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Корпач Н. І. - Стан сформованості життєвої компетентності студентів, Щеблюк С. Г. (2020)
Маклюк О. М. - Основні виміри формування політики пам'яті у пострадянському Азербайджані, Гулієва Ф. Р. (2020)
Непіпенко Л. П. - Маніпулятивні технології як складова процесу легітимізації радянської політичної культури в Україні періоду НЕПу (2020)
Сабат П. В. - Історія зародження ікони Cтрітення Господнього та її богословський вимір (2020)
Свинаренко Н. О. - Історія вивчення медичних аспектів проблем охорони здоров’я людей в 1932-1933 рр. на Україні, Добрунова Л. Е. (2020)
Сініцький А. Ц. - Західноукраїнська науково-освітянська еліта і національна ідея в 20-30х рр. ХХ ст. (2020)
Spirkina O. O. - Honoring the memory of Taras Shevchenko as the basis of patriotic education and development of national self-identification in Cherkasy region in 1991–2001 years (2020)
Ставицька А. В. - Гейміфікація та ігрове навчання на уроках історії (2020)
Стасюк О. - Проблема оцінки демографічних втрат України внаслідок голодомору-геноциду у контексті деяких новітніх досліджень (2020)
Суліменко О. Г. - Чехи Волині-Житомирщини в 20-30-х роках XX cт. (2020)
Федотова О. - Друковані видання на етапі державної незалежності України: тенденції обмеження (2020)
Чернікова Н. С. - Земельна оренда в Херсонській губернії: особливості розвитку в умовах капіталістичних зрушень (2020)
Шелкунова Н. Л. - Становлення І. В. Вернадського, як науковця та викладача (2020)
Ахмедли Рафаель Айваз огли - Роль философских идей Мирзы Казимбека в формировании национального сознания в Азербайджане в XIX веке (2020)
Бредун И. В. - Философия и мистика: точки пересечения, Компанієць Л. В. (2020)
Владленова І. В. - Посткоронавірусний світ: кризис в національній безпеці та мрії про "суспільство споживання" (2020)
Гуменюк А. М. - Реконструкція біблійних образів як складників релігійної картини світу, Коломієць О. М. (2020)
Гусаченко В. В. - Від структурно-функціональної диференціації к інтегральному баченню людини, Коробкіна Т. В. (2020)
Dobrodum O. V. - Political leadership of Volodymir Putin in anecdots of mythological and religious character (2020)
Зацепіна Н. О. - Християнське паломництво та сучасний туризм в Україні: філософський підхід до визначення (2020)
Звєкова В. К. - Діловий імідж сучасного педагога (2020)
Ибрагимова Джейла Тейяр кизи - Онтологический аспект сатиры Джалила Мамедкулизаде (2020)
Каранфилова Е. В. - Роль творческой деятельности в свете реформирования современного образовательного процесса, Сазонов В. В. (2020)
Карпань І. С. - Екосистемні засади постнекласичної переорієнтації філософії освіти (2020)
Коваль А. Я. - Мовні ігри в постмодерністській герменевтиці (2020)
Кундеревич О. В. - Відповідальність за неправду в політиці: етико-філософський аналіз (2020)
Куций А. М. - Комунікативний вимір соціального інтелекту (2020)
Муляр В. І. - Ідентичність людського індивіда в епоху постмодерну (2020)
Мурашкін М. Г. - Компенсаторне осяяння як трансцендентне в філософії (антропологічний аспект) (2020)
Нівня Г. О. - Міфологічний аспект влади (2020)
Родигін К. - Алхімічні ідеї, принципи та символи у творчості Григорія Сковороди, Родигін М. (2020)
Savchenko V. - The idea of spiritual comprehension by human of his own life, science, world of culture in the philosophical writings of V. Shynkaruk and in the concepts of M. A. Bulatov (2020)
Слубська А. Я. - Інформація та проблеми інформаційного суспільства (2020)
Скиртач В. М. - Клінічний дискурс філософської антропології: боротьба методологій, Недоступ В. (2020)
Чуйкова Е. В. - Православный странник Григорий Сковорода и традиция исихазма Григория Паламы (2020)
Shavrina I. - Consumerism as a feature of modern religion (2020)
Бобіна О. В. - Соціальні конфлікти і соціальна безпека: Українська "multiple personality" в контексті Європейського "right of resistance" і Російських "смуты и бунта", Шаповалова І. В., Кравчук О. Ю. (2020)
Дужа І. А. - Іран та США у військово-морських провокаціях, Мельник Л. М. (2020)
Ismayilov Mehdi Nazim - Azerbaijan-bulgaria strategic relations (2020)
Кан Ден Сік - Еволюція політики США щодо Кореї (2020)
Qasimova Lamiya Hasan - The positions of leading Western Europe countries on the Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict within international organizations (2020)
Кужельний М. О. - Історія зародження і становлення профспілкого руху в Австралії (2020)
Лукач Н. М. - Нерозповсюдження ядерної зброї як глобальна проблема сучасності, Завада Я. І. (2020)
Максимець В. Є. - Twitter-дипломатія як інструмент формування зовнішньополітичного курсу держави, Падалка А.-М. С. (2020)
Максимець В. Є. - Стратегічні комунікації: основні принципи та використання в блогосфері, Попадюк Л. І. (2020)
Носенко С. Р. - Політика Російської Федерації у східноєвропейському регіональному комплексі безпеки (2020)
Павлюх М. В. - Політичні та ідеологічні критерії періодизації і класифікації української жіночої преси у східній Галичині (1853-1939) (2020)
Поліщук О. М. - Погляди на побудову системи аналітичної підтримки формування воєнної політики України, Свєшніков С. В., Бочарніков В. П. (2020)
Приходько С. М. - Інститут президенства в країнах центральної та східної Європи, Макарець С. В. (2020)
Роїк Н. - Досвід конструювання історичної пам'яті і примирення в Західній і Центральній Європі (2020)
Смітюх Ю. П. - Від кріпосного права до інституту об'єднаних територіальних громад – історична ретроспектива адміністративних реформ (2020)
Степаненко О. Г. - Політична еліта в Україні в добу трансформаційних змін: кризові явища та перспективи їх подолання (2020)
Шелемба М. М. - Цифрова дипломатія як елемент побудови ефективної міжнародної політики та іміджу України, Симчера М. М. (2020)
Шпиток О. А. - Пошук шляхів вирішення сучасних міжнародних конфліктів (на прикладі Боснії та Герцоговини) (2020)
Барабаш О. В. - Економічні складнощі і ціннісні підвалини як чинники популістського контексту в політиці і конституційному праві країн Латинської Америки та Карибського басейну (2020)
Бут О. М. - Рецензія на книги: Історія Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918 – 2019 |голова редколегії чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков. - 5-е вид., переробл. і доповн. – Дніпро: Ліра, 2018. – 416 с.; 20 іл. Савчук В. С. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (1918-2018). | Книга нарисів | голова редкол. чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков; В. С. Савчук. Дніпро: Ліра, 2018. 212 с. Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара: бібліографічний довідник | голова редкол. Чл.–кор. НАНм України, проф. М. В. Поляков та ін. – 3–тє вид., перероб. і доп. Дніпро: Ліра, 2018 400 с., Пятницькова І. В. (2020)
Bilotserkivets V. V. - Innovative revival of the mining and metallurgical complex of Ukraine as the imperative of national competition policy, Zavhorodnia O. O., Alsufieva O. O. (2020)
Алєксєєнко Д. Д. - Інституціональні чинники підвищення ефективності виробництва локальних суспільних благ в Україні (2020)
Геращенко С. О. - Інституціональні чинники розвитку інноваційного підприємництва в Україні, Чорнобаєв В. В. (2020)
Сластяникова А. І. - Основні орієнтири розвитку інтелектуального підприємництва (2020)
Полякова О. М. - Державно-приватне партнерство як елемент механізму розвитку транспортної інфраструктури України, Ліпська Т. І., Кучинська О. М. (2020)
Стукало Н. В. - Перспективні сценарії досягнення сталого розвитку в умовах глобальних загроз, Литвин М. В. (2020)
Божанова О. В. - Реформування податку з доходу фізичних осіб: сучасний стан та перспективи, Петрова Л. В. (2020)
Шишков С. Є. - Перспективи аудиторської діяльності на ринку капіталу України, Шишкова Н. Л. (2020)
Приходченко О. Ю. - Система пенсійного забезпечення та методи її оцінки (2020)
Тригубченко А. В. - Особливості макроекономічних індикаторів перекупленості та перепроданості на фондовому ринку (2020)
Лістрова О. С. - Інструменти інноваційного маркетингу готельного господарства, Матвієнко О. О., Соломина Т. В. (2020)
Проценко В. М. - Концептуально-поведінкові основи інтенсифікації управління промисловими підприємствами залізничного транспорту в умовах неоіндустріальної модернізації на засадах реінжинірингу (2020)
Ареф’єва О. В. - Інтенсифікація формування матеріально-технічного забезпечення підприємства в умовах неоіндустріальної модернізації, Вовк О. М., Посипайко Є. А. (2020)
Прохорова В. В. - Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства, Божанова О. В. (2020)
Мушникова С. А. - Прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі: науково-практичний аспект (2020)
Чобіток В. І. - Концептуальні основи інтелектуалізації управління холістичним розвитком промислових підприємств залізничного транспортного машинобудування (2020)
Кононенко Я. В. - Забезпечення стандартів якості в інвестиційних проєктах за умов невизначеності (2020)
Обидєннова Т. С. - Управління командою проєкту в сучасних умовах, Дуднєва Ю. Е., Васильєва М. О. (2020)
Тягнирядно О. М. - Біржові інструменти в управлінні ризиками сільськогосподарських товаровиробників (2020)
Лазебник Л. Л. - Забезпечення прибутковості підприємства в умовах посилення конкуреції на прикладі компанії "Кернел", Стефанюк В. М. (2020)
Зиз Д. О. - Основні тенденції функціонування та передумови розвитку підприємств машинобудування (2020)
Дудник А. В. - Засади забезпечення екологічної безпеки промислово-міських агломерацій в контексті їх сталого розвитку (2020)
Бірюкова М. В. - Мобільні месенджери як технології сучасної self-взаємодії у фокусі цифрової соціології (2019)
Василець О. І. - Інституціоналізація медіації як завдання державної політики інтеграції щодо соціальних інновацій, Казьмірова О. М. (2019)
Zasoba I. - Soviet-Cuban messages during the missile crisis: controlling an ally (2019)
Kiryukhin D. І. - Outmigration from Ukraine: losing brains and brawn (2019)
Коломієць Т. В. - Вплив урбанізації на трансформацію гендерних ролей, Василець О. І. (2019)
Кругляк М. Е. - Сексизм у комп'ютерних іграх, Петрожалко В. В. (2019)
Пиголенко И. В. - Предпринимательские знания как составляющая подготовки инженера (2019)
Полтораков О. Ю. - Соціологія військового полону в сучасних воєнно-соціальних контекстах (2019)
Руссу Д. Е. - Феномен автомобільності в соціологічному дискурсі (2019)
Цимбалюк Н. М. - Інформаційний потенціал реклами робочих професій в Інтернеті, Семічасна І. І. (2019)
Багінський А. В. - Правосуддя перехідного періоду: поняття та функції (2019)
Купін А. П. - Правове забезпечення прав і свобод вимушених переселенців в Україні (2019)
Пашаєва К. Ф. - Грузія в політиці Сполучених Штатів Америки щодо Південного Кавказу в постбіполярний період (2019)
Рудень Д. М. - Політико-правові засади державного фінансування політичних партій в Україні (2019)
Яковлєва Н. І. - Президентські та парламентські виборчі кампанії в умовах однорічних електоральних циклів доби незалежності України, Коломієць Т. В., Северинчик О. П. (2019)
Ананьєва Є. А. - Проблемні питання правового забезпечення дохідної частини бюджетів об'єднаних територіальних громад (2019)
Зливко С. В. - Нормативно-правове забезпечення формування кадрів для пенітенціарної системи України, Сикал М. М. (2019)
Коротун О. М. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації, що забезпечують охорону прав інтелектуальної власності (2019)
Ламбуцька Т. О. - Повноваження головуючого як керуючого в судовому провадженні першої інстанції крізь призму кримінального процесуального законодавства (2019)
Лук'янчиков Є. Д. - Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні, Лук'янчиков Б. Є., Петряєв С. Ю. (2019)
Олійник А. Ю. - Поняття гарантій реалізації конституційної свободи особи на підприємницьку діяльність в Україні, Кеда І. В. (2019)
Риндюк В. І. - Правотворчість як вид юридичної діяльності: праксеологічний аспект (2019)
Уберман В. І. - Європейське законодавче регулювання скидання забруднюючих речовин та проблеми його імплементації Україною, Васьковець Л. А. (2019)
Цирфа Г. О. - Нові законодавчі категорії та нові можливості для вдосконалення системи соціального захисту осіб із статусом ветеранів війни (2019)
Шпомер А. І. - Правові проблеми визначення поняття, змісту та форм державної допомоги суб'єктам господарювання, Пророченко В. В. (2019)
Koretska I. - Sample Rating in Water-alcohol Technology by Profile Non-linear Quality Criteria, Kuzmin O., Zinchenko T. (2020)
Sefikhanova K. - Modeling of the Receptural Composition Protein-carbon Semi-fabricates, Prymenko V., Helikh A. (2020)
Kovalchuk S. - Production Prospects of Strong Alcoholic Beverages in the Conditions of Private Farms for Institutions of the Hospitality Industry, Dochynets I., Stakhurska L. (2020)
Peresichnyi M. - Innovative Culinary Production Technologies Using Quinoa and Inulin, Peresichna S. (2020)
Nakonechna J. - Technological Aspects of Quine Fruit Use in Ice Cream Technology, Tіurikova I. (2020)
Kryzhska T. - Innovative Technologies of Production of Raw Dished All-muscle Products Based on Poultry Meat (2020)
Горобець О. М. - Інноваційні технології кондитерських виробів із використанням пюре з обліпихи, Левченко Ю. В., Бородай А. Б. (2020)
Ohiienko M. - Monitoring of Determination Features of Gastronomic Events Efficiency, Shebanina O., Ohiienko A. (2020)
Ляшук М. М. - Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу рекреаційного району, Єрко І. В. (2020)
Bovsh L. - Conceptualization of Facility Management in the Hotel Business, Gopkalo L. (2020)
Contents (2020)
Adu-Gyamfi S. - An evolutionary study of production of electricity in Ghana (1900–1960), Amakye-Boateng K., Awuah D., Oware R., Quansah S. (2020)
Annienkov I. - Cooperation with AEG in 1925–1928 as the first form of scientific-technical borrowings in the electric machine-building industry of the Ukrainian SSR (2020)
Gutnyk M. - The impact of decisions of Mining Industrialists Congresses on the Industrial Revolution increasing in Ukraine in the late XIX, Radohuz S. (2020)
Oliinyk O. - The role of V.Lihin's scientific publications in international journals (2020)
Ruban M. - Prerequisites of formation and development of mainline electric locomotives engineering at the Luhansk diesel locomotives engineering plant (1957–2014) (2020)
Yanin V. - Engineer of the communication paths Mykola Pavlovych Petrov (1836-1920): factors for his scientific views formatio (2020)
Deforzh H. - Academician Pavlova Mariia Vasylivna (1854–1938): life and scientific work (2020)
Fando R. - Russian women at the beginning of human genetics (2020)
Hrytsiuta O. - Contribution of Yu. A. Kulakovskyi to the development of antique archeology in the Nestor Chronicler Historical Society (2020)
Wulff E. - Army Forces and epidemic diseases: A travel through the XIXth century International Sanitary Conferences (2020)
Вихідні дані (2020)
Кутуєв П. В. - Андре Гундер Франк: від теорії залежності до теорії світової системи (2019)
Багінський А. В. - "Ліберальний мир" як концепція та практика врегулювання конфлікту (2019)
Баханов О. Ю. - Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді вимушених переселенців у досвіді діяльності неурядової організації (2019)
Бєлєнок О. А. - Житлова стратифікація населення України та деякі питання соціальної політики держави, Мацко-Демиденко І. В. (2019)
Василець О. І. - Формування кредитної залежності як нової форми соціальної девіації: небезпека для країн периферії, Казьмірова О. М. (2019)
Дембицкий С. С. - Геополитические ориентации населения Украины в фокусе социологии: концептуальный и прикладной аспекты (2019)
Єнін М. Н. - Медіація в освітньому просторі закладів вищої освіти: у пошуках моделі та способів організації, Макаренко Д. В., Северинчик О. П. (2019)
Жуленьова О. В. - Сучасний стан демократичних та авторитарних установок населення України (2018–2019 роки) (2019)
Коломієць Т. В. - Подолання гендерної асиметрії як механізм регулювання соціальних конфліктів українського суспільства (2019)
Korzhov H. - Orthodox religious identity and European values: supplements or opposites? (2019)
Кругляк М. Е. - Соціальний статус підкинутих дітей у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Волинської губернії) (2019)
Кузьмук О. М. - Ціннісні орієнтації випускників шкіл: за результатами якісного соціологічного дослідження, Любчук В. В. (2019)
Марусяк Т. С. - Освіта дорослих: соціологічні аспекти вивчення (2019)
Мишок Р. Р. - Громадянська інтернет-поведінка львівської студентської молоді: спроба визначення і класифікації (2019)
Нікон Н. О. - Українське пограниччя як простір практик та ідентичностей, Гвоздецька Б. Г. (2019)
Панченко Л. Ф. - Грамотність у галузі даних: визначення, підходи, напрями формування (2019)
Полтораков О. Ю. - Приватизація насильства: історико-соціальна динаміка становлення (2019)
Сікорська І. М. - Мультикультуралізм та його вплив на освіту (2019)
Хом'як А. - Інтеграція мігрантів у європейські суспільства: інтеграційна політика та громадська думка (2019)
Шпікер М. В. - Порівняння характеристик задекларованих і незадекларованих правових проблем (за даними опитування 2018 року) (2019)
Якубін О. Л. - Яка політика пам'яті потрібна Україні в 20-х роках ХХІ століття: 12 пропозицій, Казьмірова О. М. (2019)
Ананьїн В. О. - Актуальні проблеми військової освіти в умовах політичного сьогодення, Пучков О. О., Уваркіна О. В. (2019)
Донська А. Г. - Регіон північної Європи: ключові показники стабільності й миру vs концептуальні протиріччя (2019)
Колюх В. В. - Парламентська республіка в Україні: перспективи й перешкоди (2019)
Кундельський Д. В. - Теорія мирної трансформації конфліктів Й. Гальтунга та її потенціал (2019)
Осадчук І. Ю. - Партійна система в контексті функціонування атипової напівпрезидентської системи правління в Азербайджанській Республіці (1995–2019) (2019)
Рябінін Є. В. - Національний фаворитизм Румунії в міждержавних румунсько-українських відносинах (2019)
Середюк Н. П. - Роль ЄС у реформуванні системи цивільної безпеки в Україні (2019)
Стеблак Д. М. - Забезпечення свободи віросповідання солдатів і військових капеланів у США (2019)
Яковлева Л. І. - Інституційний та організаційний виміри легітимності публічної влади (2019)
Берназюк О. О. - Правове регулювання надання юридичних послуг в електронній формі: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2019)
Бочков П. В. - Організаційно-правова характеристика основних православних релігійних організацій в Україні та специфіка їхньої господарської діяльності (2019)
Гудима-Підвербецька М. М. - Теоретико-методологічні та практичні особливості співвідношення категорії "субсидіарне зобов'язання" й "субсидіарна відповідальність" (2019)
Доценко О. С. - Верховна Рада України як суб'єкт протидії організованій злочинності в Україні (2019)
Іванова Г. С. - Інформаційно-правові технології в органах публічної влади, які опікуються сферою агропромислового комплексу України (2019)
Іноземцева К. О. - Оцінювання якості роботи суддів як елемент кадрового забезпечення судової гілки влади (2019)
Коц Д. В. - Становлення й розвиток системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні (1991–2019 рр.) (2019)
Мудрак І. В. - Щодо лексико-граматичного та спеціально-юридичного тлумачення окремих кримінально-процесуальних норм, що регулюють право потерпілого на процесуальну комунікацію в кримінальному провадженні (2019)
Рябовол Л. Т. - Державний суверенітет: наукові підходи до визначення поняття і ступеня обмежень в умовах глобалізації (2019)
Співак І. В. - Упровадження стандартів митної етики та доброчесності як один з основних напрямів розвитку антикорупційної політики держави в митній сфері (2019)
Тєлєгін А. П. - Прозорість публічних закупівель як результат ефективності електронних аукціонів (2019)
Хаврук В. О. - Кримінологічний аналіз кількісних і якісних показників організованої злочинності в Україні за 2017–2018 рр. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Stechyshyna N. M. - Fuel of the keeping needs of the energy discharge during nitrogen on the tribological characteristics of the design steel 45, Stechyshyn M. S., Martyniuk A. V. (2019)
Bilyk Yu. M. - Wear resistence of complex electrolitic coatings in electrolite environments, Martyniuk A. V., Medvedchuk N. K, Kupets B. I. (2019)
Ventsel Ye. - The effect of dispersion of dirt particles in oils on their electrical conductivity and mechanical strength, Shchukin O., Orel O., Saienko N., Yevtushenko А. (2019)
Skoblo T. S. - Improving the wear resistance of hoe blades by modifying of restoration coatings, Rybalko I. N., Tihonov A. V., Maltsev T. V. (2019)
Aulin V. - Increase of formation efficiency of gears contact spot at electrochemical-mechanical running-in, Zamota T., Hrynkiv A., Lysenko S., Bondarets O., Yatsun V. (2019)
Dikhtyaruk N. N. - A flat contact problem the interaction two prestressed stripes with an infinite stringer, Poplavskaya E. A. (2019)
Marchenko D. D. - Improving the contact strength of V-belt pulleys using plastic deformation, Matveyeva K. S. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dikhtyaruk N. N. - Contact interaction of elastic strips with initial stresses with a infinite and finite stringers, Poplavskaya E. A., Kurinyenko O. V. (2019)
Tkachuk V. P. - Equilibration of sugar centrifuges by method of automatic balancing, Sokolan K. S., Sokolan J. S. (2019)
Skyba M. Ye. - Cavitation and erosion wear resistance of carbon structural steels, Oleksandrenko V. P., Stechyshyn M. S., Martynyuk A. V. (2019)
Burya O. I. - The developing of tribotechnical organoplastic, Kalinichenko S. V., Tomina A.-M. V., Nachovniy I. I. (2019)
Shepelenko I. V. - The mechanism of formation of anti-friction coatings by employing friction-mechanical method, Posviatenko E. K., Cherkun V. V. (2019)
Ventsel E. S. - Influence of physical and mechanical parametres on the structural adaptability of tribo couplings, Shchukin A. V., Orel A. V., Saienko N. V. (2019)
Buryak V. G. - Autocorrelation function of model of image of working surfaces of composite cutting plates, Buryak V. V., Drapak L. S., Buryak A. V. (2019)
Mandzyuk І. А. - Investigation of the influence of thickeners and fillers on properties of lubricants obtained by recycling technologies, Prysiazhna К. О. (2019)
Dykha O. V. - Direct wear-contact task for radial sliding bearing, Babak O. P., Dytynyuk V. O. (2019)
Dvoruk V. І. - Research of the degree of fixation of abrasive particle in the soil, Borak K. V. (2019)
Aulin V. - Regularities of dynamics of change in tribotechnical characteristics of coatings formed by tribotechnologies of restoration, Lysenko S., Hrynkiv A., Velykodnyi D., Chernai A., Lukashuk A. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dikhtyaruk N. N. - Contact problem of elastic strips with initial stresses with periodically placed resilient protective strap, Kurinienko O. V., Poplavskaya E. A. (2019)
Gonchar V. - Contact problem of elastic strips with initial stresses with periodically placed resilient protective strap, Kaplun P., Rudyk O., Matviishen P. (2019)
Skoblo T. S. - Assessment of the properties of hardened by nanocoating oil scraper piston rings by an optic-mathematical method, Sidashenko A. I., Maltsev T. V., Romanchenko V. N. (2019)
Kryshtopa S. - Examining of triboelectric phenomena on wear properties of metal-polymeric frictional couples, Kryshtopa L., Kozak F., Maslennikov M. (2019)
Kurpe O. H. - Pilot production development of plate, steel grade EH36 applying thermo-mechanical controlled process at the rolling mill 3600, Kukhar V. V. (2019)
Buryak V. G. - Formation of the characteristics of the energy state in the local contact of the processing and tool materials in the cutting process, Buryak A. V., Buryak V. V. (2019)
Mikosianchyk O. A. - Estimation of tribotechnical characteristics and signals of acoustic emission for a friction pair of steel 30HGSA and duraluminium D16 modified by an alloy VK8, Tokaruk V. V., Mnatsakanov R. G. (2019)
Aulin V. - Wear resistance increase of samples tribomating "Steel 45-cast iron SCH20" with geo modifier KGMF-1, Lysenko S., Hrynkiv A., Chernai A., Zhylova I., Lukashuk A. (2019)
Burya O. I. - The impact of organic tanlon fiber on performance indicators of polychlorotrifluoroethylene, Kalinichenko S. V., Tomina A.-M. V., Nachovniy I. I. (2019)
Dykha O. - Modern studies of tribological bearing systems: a review, Dytynyuk V., Posonsky S., Zelenska L. (2019)
Каbаt О. S. - Polymeric composites of tribotechnical purpose based on fluoropolymers, Derkach O. D., Pavlushkina N. V., Pikula І. І. (2019)
Marchenko D. D. - Investigation of wear of a contact pair of friction "rope block - rope" (2019)
Абрам’юк І. І. - Особливості іхтіофауни басейну річки Стрий, Афанасьєв С. О., Гупало О. О., Лєтицька О. М., Тимошенко Н. В. (2020)
Shekk P. - Density of location of the eastern freshwater shrimps (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) in the lower river basin Dnister, Astafurov Yu. (2020)
Третяк О. М. - Вирощування личинок стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) у нетрадиційні строки, Пашко М. М., Колос О. М. (2020)
Паламарчук Р. А. - Продуктивні та відтворні показники коропа за введення до складу корму амаранта, Дерень О. В., Коба С. А. (2020)
Бех В. В. - Перспективи використання білкових компонентів нетрадиційного походження в комбікормах для аквакультури (огляд), Марценюк В. П., Тушницька Н. Й. (2020)
Бучацький Л. П. - Нідовірусні інфекції риб та креветок (огляд), Рудь Ю. П., Залоїло О. В., Залоїло І. А., Грициняк І. І. (2020)
Simon M. - Economic efficiency of growing early juveniles of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Brandt & Ratzeburg, 1833) with the introduction in the diet inactivated baker's yeast, Kurinenko H., Kolesnik N. (2020)
Baturevych O. - Productive and economic efficiency of rearing table carp with the use of non-traditional feed additives, Bersan T. (2020)
Грициняк І. Й. - Полікультура в рибництві. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2020)
Багінський А. В. - Сучасні соціально-політичні конфлікти у структурному вимірі (2019)
Дударьов В. В. - Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні, Попович В. М. (2019)
Казьмірова О. М. - Cоціологічні дослідження кредитної поведінки: проблеми та перспективи (2019)
Кутуєв П. В. - Ціннісні зрушення після Євромайдану в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні, Макаренко Д. В., Северинчик О. П. (2019)
Венка-Вєдєнкіна П. Д. - Деякі методологічні особливості аналізу екологічної політики (2019)
Klymanska L. D. - Media designing of social problems in modern Ukraine, Baibakova I. M. (2019)
Магдич Ю. А. - Надж-технології у процесах політичного маніпулювання суспільною свідомістю (2019)
Майніна М. С. - Легітимація євроскептицизму в Європейському Союзі як тренд сучасності (2019)
Petriaiev O. S. - Migration challenges to common European identity: between myths and reality (2019)
Радей А. С. - Нації за часів глобальних трансформацій: виклики і перспективи (2019)
Хар О. Ю. - Особливості інституалізації міжнародних неурядових організацій та їх взаємодії з міжнародними урядовими організаціями (2019)
Шуліка А. А. - Основні форми політичних протестів прекаріату (2019)
Ярмоленко В. В. - Сек'юритизація проблеми тюркомовного населення Синьцзян-Уйгурського автономного району у відносинах між Китаєм та Казахстаном і Киргизстаном (2019)
Антонюк О. І. - "Трискладовий тест" для оцінки правомірності втручання у право власності (2019)
Багіров С. Р. - Недоліки проекту закону про доповнення ст. 286 КК України нормою щодо звільнення від кримінальної відповідальності та ризики його ухвалення (2019)
Буренко Р. И. - Сравнительный анализ административной юстиции в государствах Закавказья: Азербайджане, Грузии, Армении (2019)
Гуйван П. Д. - Правове регулювання позовної давності за окремими вимогами (2019)
Коц Д. В. - Теоретико-правові засади інформації з обмеженим доступом (2019)
Піфко О. О. - Особливості законодавчого регулювання критеріїв репрезентативності професійних спілок в Україні та окремих країнах Європейського Союзу (2019)
Хаврук В. О. - Якісні показники злочинності в Україні: порівняльний аналіз за 2017–2018 рр. (2019)
Юрків Р. О. - Становлення і розвиток законодавства України щодо примусових ліцензій на винаходи (корисні моделі) (2019)
Abstracts (2019)
Левкович Н. - Осередок єврейського мереживоплетіння в Сасові другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2019)
Ямборко О. - Українське промислове килимарство 1940–1980-х рр. у системі "народних художніх промислів": між народним мистецтвом, художньою якістю та економічною доцільністю (2019)
Benyakh N. - Challenges and prospects for the world studio glass development: based on the results of the International Scientific and Practical Conference-presentation "World Studio Glass. Tradition and Experiment” (2019)
Франк І. - Стилістика ар-деко в архітектурній металопластиці Львова кінця ХІХ ст., Щерба І. (2019)
Кожеков О. - Технічна різноманітність вітража та його естетичне навантаження (2019)
Гула Є. - Вплив ландшафту на стиль у дизайні, Осадча А., Пільгук О. (2019)
Мельник О. - Інфографіка як засіб візуальної інтерпретації астрономічних понять у вебдизайні, Селіванов І. (2019)
Шеретюк Р. - Духовне майбутнє людства через призму мистецького доробку сучасної української художниці Оксани Мась (2019)
Лупій С. - Володимир Черкасов: митець, педагог (2019)
Кравченко Я. - Художник-неовізантист Петро Холодний-старший: штрихи до портрету (2019)
Собкович О. - Народна поетика у творчості Петра Холодного-старшого (2019)
Щевйова У. - Художні розписи у програмі оздоблення вхідних просторів житлових споруд Східної Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (2019)
Каменецька Ю. - Мистецтво портрета в сучасному українському екслібрисі (2019)
Стрельцова М. - Явище видової трансформації скульптури в сучасному мистецтвознавчому дискурсі (2019)
Войнаровський А. - Реформа сфери інтелектуальної власності в Україні (2019)
Щур Л. - Декоративно-ужиткове мистецтво як складова хореографічної культури Західного Поділля (2019)
Голубець О. - Українська скульптура кінця ХХ – початку ХХІ століть: ефект дифузії (2019)
Мельник І. - Роль українського народного орнаменту в графіці модерну:теоретичний і прикладний аспекти (2019)
Гавришкевич І. - Личаківський некрополь: сторінки антропології пам'яті (2019)
Гончарук О. - Портретна скульптура Львова на межі модернізму та постмодернізму (2019)
Сом-Сердюкова О. - Новий музей Акрополя як діалог античності із сучасністю (2019)
Гетьманчук С. - Камінь у мистецькому оздобленні репрезентативних приміщень громадських будівель Львова другої половини ХІХ ст. (2019)
Гнатюк М. - Нев'янучі квіти Покуття у творчості Параски Хоми (2019)
Benyakh N. - Glass Art Department at Lviv National Academy of Arts: unique centre of contemporary glassmaking (2019)
Квасниця Р. - Особливості формування сценографії презентації модних інновацій (2019)
Лисенко Г. - Становлення творчої індивідуальності молодих живописців Запоріжжя (2019)
Лисун Я. - Роль творчої майстерні у формуванні художника-монументаліста в Галичині у другій половині XVIII ст. Творчість Т. Гертнера та М. Добженєвського (2019)
Вишотравка Л. - Східна тематика в хореографічних виставах на сцені Київського академічного театру опери та балету ім Т. Шевченка (на прикладі балетмейстерських робіт П. Гусєва, А. Шекери, В. Яременка), Гладка Л. (2019)
Мотиль Р. - Фестивалі гончарства в Україні – традиції, експерименти, Мільчевич С., Мигаль С. (2019)
Бубенок О. Б. - Памятники письменностости средневековых аланов (2020)
Індиченко Г. В. - Міжнародне наукове співробітництво НАН України з науковими установами країн Сходу (50–60-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Брильова Д. С. - Періодична преса поволзьких татар України: пам’ять, ідентичність, ностальгія (2020)
Гоманюк М. А. - Модернізація соціального життя турків-ахиска в Україні (2020)
Золотарьов Д. Ю. - До питання еміграції турків-месхетинців з України в Туреччину у 2015–2017 рр. (2020)
Тортика М. В. - Развитие концепции еврейского автономизма в условиях Украинской революции и политических реалий довоенной УССР (2020)
Філь Ю. С. - Універсальність вайшнавізму та місце української культури в ISKCON (2020)
Бурба Д. В. - Практична українська транскрипція власних назв та термінів мови гінді: відмінності від транскрипції санскриту (2020)
Мусійчук В. А. - Фіксація нових слів в академічному словнику в’єтнамської мови (2020)
Хамрай О. О. - Детермінантний підхід до опису арабської дієслівної морфології (2020)
Бурба Д. В. - Бгаґавадґіта. Глави 12–13 / Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби (2020)
Liptay É. - Death as sleep and awakening from death in ancient Egyptian iconography (2020)
Šafı΄ī I. - Words for ‘Spirit’ in Middle Persian: a lexical approach (2020)
Бродяк Д. А. - Генерал Тан Шве как лидер и политический символ консервативной армейской элиты Бирмы/Мьянмы (2020)
Заплетнюк О. А. - Текст Прикордонних стел "Раннього проголошення” Амарнського періоду (2020)
Панов М. В. - Миф о "Принятии облика сокола” (CT 148) (2020)
Тарасенко М. О. - Рецензія: Секерська О. П. Освіта в державах Стародавнього Сходу (ІІІ–ІІ тис. до н. е.). Навчальний посібник. Ізмаїл: Ірбіс, 2018. 96 с. (2020)
Хроніка (2020)
Содержание (2020)
Ткаченко В. І. - Система управління якістю: якість освіти, науки та клінічної практики в первинній медичній допомозі, законодавчо-нормативна база (2020)
Матюха Л. Ф. - Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів" (2020)
Хіміон Л. В. - Коронавірусна хвороба: новий виклик людству і відомі підходи до лікування (2020)
Sid Ye. V. - Analysis of providing emergency care to patients with myocardial infarction without ST segment elevation, Kulbachuk O. S. (2020)
Сідь Є. В. - Аналіз надання екстреної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда без елевації сегмента ST при звернені по медичну допомогу, Кульбачук О. С. (2020)
Бабінець Л. С. - Актуальні положення консультування пацієнта з проблемою вживання алкоголю у практиці сімейного лікаря (на підставі європейського досвіду) (2020)
Буднік Т. В. - Спосіб стратифікації пацієнта з підозрою на інфекцію сечової системи для застосування фітотерапії як альтернативи антибактеріальному режиму (за результатами клінічної апробації) (2020)
Hrytsko R. Yu. - Vaccination in family medicine practice, Fedorenko S. M., Ivanchenko N. O., Snitovska O. Yo. (2020)
Грицко Р. Ю. - Вакцинація у практиці сімейного лікаря, Федоренко С. М., Іванченко Н. О., Снітовська О. Й. (2020)
Бабінець Л. С. - Актуальні питання лікувальної тактики сімейного лікаря щодо пацієнта з депресією (за досвідом Словенії та Хорватії) (2020)
Tsiporenko S. Yu. - Construction of prognostic models of reproductive health of men with chronic inflammation of the urogenital tract, Matіukha L. F. (2020)
Vatseba T. S. - Obesity, hyperinsulinemia, IGF-1, and hyperglycemia as risk factors for colorectal cancer in patients with Type 2 Diabetes mellitus (2020)
Вацеба Т. С. - Вплив ожиріння, гіперінсулінемії IGF-1 та гіперглікемії у розвитку колоректального раку у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2020)
Гойда Н. Г. - Аналіз онкогінекологічної захворюваності та роль сімейної медицини в поліпшенні основних показників раннього виявлення візуальних форм, Щербінська О. С. (2020)
Borysenko D. O. - The morphometric analysis of the erythrocytes in patients with iron deficiency anemia and anemia of malignant growth, Vydyborets S. V. (2020)
Борисенко Д. О. - Морфометричний аналіз еритроцитів у хворих на залізодефіцитну анемію та анемію злоякісного новоутворення, Видиборець С. В. (2020)
Маслова Г. С. - Роль урсодезоксихолевої кислоти у профілактиці уражень печінки на фоні хіміотерапії гострої лімфобластної лейкемії із супутнім ожирінням, Скрипник І. М., Щербак О. В. (2020)
Ждан В. М. - Артеріальна гіпертензія і серцева недостатність у загальнолікарській практиці, Кітура О. Є., Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В. (2020)
Zhdan V. M. - Arterial hypertension and heart failure in general practice, Kitura O. Ye., Kitura Ye. M., Babanina M. Yu., Tkachenko M. V. (2020)
Росицька О. А. - Причини смертності у хворих на хронічну ішемію мозку при мультифокальному атеросклерозі (2020)
Терешкін К. І. - Клінічне, діагностичне та прогностичне значення поліморфізму гена фарнезіл-дифосфат синтази у хворих на остеоартроз: зниження щільності кісткової тканини та надмірна масса тіла, Черкашина Л. В., Коміссарова О. С., Смоліна Л. О., Шкляр А. С. (2020)
Матюха Л. Ф. - Нові можливості корекції залізодефіцитних станів у практиці сімейного лікаря (2020)
Кондратюк В. Є. - Взаємозв’язок порушення мелатонінутворювальної функції епіфізу та дисліпідемії у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, що лікуються гемодіалізом, Петрова А. С., Карпенко О. В., Осташевська Т. Г., Красюк Е. К. (2020)
Kondratiuk V. Ye. - Interrelation between disorder of melatonin-forming function of epiphysis and dyslipidemia in patients with chronic kidney disease of V stage treated by hemodialysis, Petrova A. S., Karpenko O. V., Ostashevska T. H., Krasiuk E. K. (2020)
Косаківська І. А. - Хірургічне лікування хронічного тонзиліту (2020)
Горобець Н. М. - Обсяг обстеження дітей сімейним лікарем як фактор профілактики раптової серцевої смерті, Кіржнер Г. Д., Грищенко В. О., Оберняк А. О., Прокопенко В. С. (2020)
Злобинець А. С. - Клініко-інструментальна характеристика поєднаного перебігу хронічного гастродуоденіту та первинної артеріальної гіпертензії у дітей, Марушко Ю. В., Гищак Т. В. (2020)
Зеленецький І. Б. - Роль артроскопії в діагностиці та лікуванні капсульно-зв’язкових та внутрішньосуглобових уражень колінного суглоба у дітей, Довгань С. Б., Хвисюк О. М., Вольвач Ю. І., Снісаренко П. І., Зеленецький Р. І. (2020)
Zhdan V. M. - Infectious complications in a patient with systemic scleroderma with polyorganic lesions: a case report, Kitura Ye. M., Babanina M. Yu., Tkachenko M. V., Kitura O. Ye. (2020)
Ждан В. М. - Інфекційні ускладнення у хворого на системну склеродермію з поліорганними ураженнями: клінічний випадок, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Кітура О. Є. (2020)
Флаксемберг М. А. - Клініко-параклінічні аспекти лейоміоми матки, ускладненої безплідністю (2020)
Гержик К. П. - Особливості знеболювання під час проведення відеоторакоскопічних оперативних втручань у поранених з бойовою травмою грудної клітки, Мамай Н. О., Севергін В. Є., Худа М. Ю. (2020)
Безклубенко С. - Логіка ідей (ідеологія) як складова творчого методу (2020)
Попова О. - Класична драматургія в режисерській інтерпретації Едуарда Митницького (2020)
Уланова С. - Мистецькі пошуки режисерів Сєвєродонецька ХХ століття, Майкут К., Адначева-Пономаренко А. (2020)
Владимирова Н. - Формування "ексцентричної" поетики авангардистського театру: "Бик на даху" Жана Кокто – Дарьюса Мійо, Гринишина М. (2020)
Мухарський Д. - Фестивальна культура Миколаївщини: сучасний досвід, Якушева Д., Атанасова В. (2020)
Голубцова Л. - Театральне мистецтво Маріуполя: сторінки історії та сучасні реалії, Плуталов С., Мусієнко М. (2020)
Крипчук М. - Режисерсько-творча специфіка дитячого естрадного театру "Зірковий час", Умлєв Д. (2020)
Саган В. - Візуальна інсталяція як елемент акторської майстерності, Артамонов О. (2020)
Владимирова Н. - Юдова-Романова К. В. Образно-технологічні засоби презентації сценічних мистецтв: сторінки історії : монографія (2020)
Карась Г. - Семіосфера націокультурного простору Гантера (2020)
Казнох І. - Драматургічні принципи Циклічної композиції Пасхального канону (На матеріалі Ірмологіона 70-х – 80-х рр. XVII ст.) (2020)
Ганзбург Г. - Просторові ефекти в звучанні музики (2020)
Данченко Н. - Акусматична музика: принципи графічної візуалізації (2020)
Войтович О. - Порівняння акустичних властивостей концертних залів (на прикладі естетичної оцінки звучання музичних творів) (2020)
Mishalow V. - Tradition and Innovation in the Bandura Performances of Vasyl Yemetz (2020)
Андрійчук П. - Розвиток аматорського хорового мистецтва у контексті музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХI століття (2020)
Бондар Є. - "Історія єресі" К. Цепколенко в контексті актуальних тенденцій сучасної хорової творчості (2020)
Dutchak V. - Ulas Samchuk’s "Living strings" in the Context of Bandura Art Source Studies (Dedicated to Ulas Samchuk’s 115th Anniversary) (2020)
Зайченко В. В. - Завдання та заходи щодо вдосконалення інституціонального забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2020)
Сірик З. О. - Фінансова децентралізація як передумова нарощення потенціалу місцевого самоврядування в Україні (2020)
Процишин О. Р. - Формування туристичної привабливості Дрогобиччини, Скотний П. В. (2020)
Смовженко Т. С. - Вплив земельної реформи на розвиток об’єднаних територіальних громад, Коркуна О. І., Коркуна І. І., Хром'як У. В. (2020)
Сторонянська І. З. - Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід, Беновська Л. Я. (2020)
Карп’як М. О. - Соціальна ексклюзія в епоху економічних трансформацій: глобальні тенденції та особливості прояву (2020)
Іщук С. О. - Потенціал розвитку деревообробних виробництв у Західному регіоні України та напрями його реалізації, Коваль Л. П. (2020)
Созанський Л. Й. - Порівняльна оцінка міжсекторальних зв’язків легкої промисловості України та окремих країн-членів ЄС (2020)
Заволодько Г. Є. - Інтерактивні засоби в онлайн-освіті, Касілов О. В. (2020)
Tkachenko O. I. - Ontological Modeling of Situational Management, Tkachenko O. A., Tkachenko K. A. (2020)
Ткаченко О. І. - Деякі аспекти роботизації автоподачі ліків у аптечних установах, Плісенко В. О. (2020)
Ткаченко О. А. - Деякі проблеми та перспективи розробки кросплатформних голосових синтезаторів, Ткаченко К. О., Щербатюк В. С. (2020)
Коцюбівська К. І. - 3D-моделювання при відновленні історико-культурних цінностей, Баранський С. В. (2020)
Бойчук О. І. - Взаємозв'язок комп'ютерної залежності та соціального виключення в процесі соціалізації молоді (2020)
Філіпенко Т. В. - Стан та наслідки комп'ютерної злочинності (2020)
Трач Ю. В. - Про актуальність перекладу й адаптації міжнародних ІТ-стандартів в Україні (2020)
Заруцький Я. Л. - Особливості діагностики торакоабдомінальних поранень на другому рівні медичного забезпечення в умовах проведення операції об’єднаних сил на Сході України, Савицький О. Ф., Олійник Ю. М., Гончарук В. С., Ткаченко А. Є., Форостяний П. П., Вовк М. С. (2019)
Белянский Л. С. - Хирургическое лечение больных с дуоденальными свищами и повреждениями двенадцатиперстной кишки, Бекмурадов А. Р. (2019)
Бондарєв Р. В. - Профілактика розвитку інфекції ділянки троакарної рани у хворих з ожирінням І—ІІ ступеня після лапароскопічної холецистектомії з приводу гострого деструктивного холециститу, Сопко О. І., Козубович Р. М., Іванцок В. М., Бондарєва О. О. (2019)
Грубник В. В. - Эффективность новой бариатрической операции при лечении пациентов с сахарным диабетом 2 типа, Ильяшенко В. В., Усенок С. А., Медведев О. В., Воротынцева К. О. (2019)
Хіміч С. Д. - Значення антибіотиків місцевої дії для профілактики і лікування гнійно­запальних процесів м’яких тканин та діабетичної стопи, Кателян О. В., Малишевський І. О. (2019)
Фелештинський Я. П. - Оптимізація хірургічного лікування пілонідальних кіст крижово­куприкової ділянки, Балан І. Г. (2019)
Нагнибедюк М. В. - Досвід використання гідрогелевих пов’язок "Арма­Гель" для лікування трофічних виразок нижніх кінцівок, Чопик В. В. (2019)
Власов В. В. - Особливості морфології грануляційної тканини лапаротомної рани при використанні різних видів швів, Морар І. К., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю., Походун К. А. (2019)
Малиновский А. В. - Новый метод ненатяжной аллопластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Корчевой Д. В, Бадион С. Ю. (2019)
Опанасенко М. С. - Застосування відео­асистованих торакальних оперативних втручань при хірургічному лікуванні туберкульозу легень та плеври, Терешкович О. В., Конік Б. М., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю., Шалагай С. М., Калениченко М. І., Леванда Л. І., Бiлоконь С. М., Обремська О. К. (2019)
Тищенко А. М. - Эхинококкоз печени: какому методу лечения следует отдать предпочтение?, Мушенко Е. В., Смачило Р. М., Бровкин В. Ю., Иваненко О. В. (2019)
Орлов А. Г. - Оптимізація хірургічної корекції акральної ішемії верхніх кінцівок, Кузьменко О. В., Гюльмамедов П. Ф. (2019)
Городова-­Андрєєва Т. В. - Заворот великого сальника, Ляховський В. І., Кизименко О. О., Сидоренко А. В., Лях В. М. (2019)
До уваги авторів (2019)
Мальська М. - Позиціювання національного бренду сільського зеленого туризму на ринку послуг, Зінько Ю., Горішевський П. (2020)
Плецан Х. - Ретроспективний аналіз розвитку та реформування національного туристичного ринку: зарубіжний досвід і можливості адаптації в Україні (2020)
Басюк Д. - Стан і перспективи розвитку українсько-китайського співробітництва у туристичній сфері (2020)
Захарін С. - Роль туризму у справі збереження та популяризації об’єктів національної культурної спадщини (2020)
Балабанов Г. - Роль культурної спадщини у розвитку туризму США (2020)
Устименко Л. - Вплив національних, культурних і релігійних традицій на формування wellness-туризму (2020)
Смирнов І. - Воєнно-туристичний потенціал Кам’янця на Поділлі як столиці Соборної України (1919–1920 рр.) під час національно-визвольної боротьби українського народу в 1917–1921 роках, Любіцева О., Джибо Ц. (2020)
Гуменюк Г. - Історико-культурні пам’ятки Покуття: сучасний стан та перспективи використання в туризмі (2020)
Дорош Ю. - Німецька історико-культурна спадщина як ресурс для розвитку ностальгійного туризму у Львівській області (2020)
Козловський Є. - Основні сфери застосування інформаційних систем і технологій у туризмі (2020)
Стельмащук Г. - Роль академіка Якима Запаска у створенні кафедри історії і теорії мистецтва та спеціалізованої вченої ради: історія, здобутки, перспективи (2019)
Ткачук І. - Моделі сприймання живопису мистецьких угруповань "Живописний заповідник" і "Паризька комуна" (2019)
Бабунич Ю. - Історичне тло, філософсько-естетична платформа та світоглядні засади українського модернізму (2019)
Лесів Т. - Іконопис сьогодні: професор Роман Василик і кафедра сакрального мистецтва (2019)
Гелитович М. - Іконостас церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Наконечне – найповніший іконостасний ансамбль XVI ст. (2019)
Ковальчук І. - Історіографія українського іконопису першої половини ХХ ст. (2019)
Широка О. - Чуда Христові в українській іконографії Акафіста Господа Нашого Ісуса Христа XVII – XVIII ст.: символіка та джерела мотивів (2019)
Krailiuk L. - Rivne Artistic Textile School : formation, evolution, personalities (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського