Procop N. - Moldovan Plastic Artists In The Field Of Textile Art Schooled In Lvov National Academy Of Arts (2019)
Бойко Х. - Художні особливості та типологія предметних мотивів і об’єктів на мацевах Східної Галичини XVI – першої третини XX ст. (2019)
Тканко З. - Екологічний дизайн в індустрії моди початку ХХІ ст., Тканко О. (2019)
Цимбала Л. - Національні традиції у дизайні костюму: аспекти методики мистецтвознавчого аналізу (2019)
Пенчук О. - Значення декорування текстильних матеріалів у створенні художнього образу костюму межі ХХ – ХХІ ст.: історіографічний аспект, Білякович Л. (2019)
Божко Т. - Вимоги до пакувань як комунікативних об’єктів і шляхи їх втілення (2019)
Братюк Н. - Експресіонізм у творчості Михайла Демцю (2019)
Попович К. - Національні образи в літографіях Адама Крвавича (2019)
Турчиняк Я. - Культурно-естетичні константи книжкової графіки Мирона Левицького 1960-х–1990-х рр. (2019)
Іванишин О. - Експеримент у творчості Клауса Мойє (2019)
Чембержі Д. - Значення мистецтва інсталяції для розвитку "contemporary art" у світі та Україні (2019)
Симотюк Н. - Історичний аспект розвитку мистецтва оп-арту другої половини XX – початку XXI ст. (2019)
Кукіль Л. - Семантика образно-пластичних вирішень маскаронів Ґрінмена в архітектурі Львова ХІХ ст. (2019)
Когут В. - Відео-арт Львова кінця XX – початку XXI ст.: історичний контекст становлення виду мистецтва (2019)
Солецький А. - Сквоти: альтернативний простір для формування прогресивних творів мистецтва на зламі ХХ – ХХІ ст. (2019)
Мельничук А. - Гуцульський образ в олійному живописі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Москаль М. - Зображення святих воїнів у храмах Київської Русі: іконографія та символіка образуя (2019)
Маланчук-Рибак О. - Науковий доробок Якима Запаска в контексті української мистецтвознавчої медієвістики (2018)
Шумський І. - Інтуїція, художня (підсвідома) пам'ять як основа експресивної виразності у мистецтві портрета (на прикладі гротескних рисунків та шаржів) (2018)
Дем'янчук А. - Визначний дослідник українського мистецтва: світлій пам'яті Якима Запаска (2018)
Ямборко О. - Монографія Якима Запаска "Українське народне килимарство" та історіографія вітчизняного килимарства (2018)
Бокотей М. - Компанія "Галицьке скло": останній форпост українського гутництва і втрачені надії (2018)
Луковська О. - Інтеграція арт-текстилю України в європейський простір (2018)
Франк І. - Кований метал у Львові початку ХХ ст. Модерн (2018)
Тканко З. - Етноренесанси в українській моді: часові та культурні виміри (2018)
Галудзіна-Горобець В. - "Історизм" у дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: теоретико-методологічний аспект (2018)
Прищенко С. - Етностиль у рекламному дизайні: методологія та творчі стратегії (2018)
Сидоренко В. - Особливості методики застосування технік для декорування художніх виробів зі шкіри (2018)
Бадяк В. - Олег Боньковський як творча та суспільна особистість (2018)
Ямаш Ю. - До питання ідентифікації та атрибуції картин Івана Труша (2018)
Клименко М. - Ідейно-естетична площина етнонаціональної парадигми Олександра Архипенк (2018)
Новачинський Ю. - Специфіка репрезентації творів образотворчого мистецтва на веб-сторінках мистецьких навчальних закладів України (2018)
Шпакович О. - Театральний костюм у творчості Мирона Кипріяна (2018)
Іллєнко М. - Тимофій Докшицер як педагог-трубач: методичні засади та практика викладання (2018)
Matveyeva J. - Mallow flower - a symbol of food that gives life: from the classical period to early Byzantine art (2018)
З нагоди 95-річчя від дня народження Чумаченка Миколи Григоровича (2020)
Борейко В. І. - Як не допустити глибокої рецесії національної економіки (2020)
Задорожний Г. В. - Духовно-ноосферо-сталий розвиток як антикризова стратегія національного відродження (2020)
Прогнімак О. Д. - Неоіндустріальне майбутнє України: сподівання vs перешкоди (2020)
Амоша О. І. - Місце та роль металургії України на глобальному металоринку у 2013-2018 рр., Нікіфорова В. А. (2020)
Осадча Н. В. - Експортний потенціал Дніпропетровскої області: пріоритети розвитку (на прикладі країн Азії), Дзюба С. В., Лашин П. М. (2020)
Ліщинський І. О. - Роль міст у політиці територіального згуртування в ЄС (2020)
Таранич А. В. - Стратегії економічного зростання країн в контексті глобальних викликів розвитку світового господарства (2020)
Сохнич А. Я. - Управління територіями, на яких розташовані відновлювані джерела енергії, Якимчук А. Ю., Казаченко Л. М. (2020)
Дейч М. Є. - Децентралізація в україні: проблеми, шляхи їх вирішення (2020)
Дятлова В. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України: регіональні особливості, тенденції та напрями розвитку, Положенцева К. В. (2020)
Колосов А. М. - Структурно-економічні аспекти стратегії реінтеграції Донбасу (2020)
Ляшенко В. І. - Стратегування в системі державного управління: виклики сьогодення та науково-експертні платформи, Петрова І. П. (2020)
Соколовська О. М. - Проблеми зовнішньої торгівлі України та її регіонів у контексті світової кризи (2020)
Шелеметьєва Т. В. - Оцінювання соціально-економічного розвитку туризму в Україні як важливий напрям ефективності управління, Зайцева В. М. (2020)
Петрушенко М. М. - Еволюція інноваційної моделі Quintuple Helix на прикладі промислових і природних парків України (2020)
Підоричева І. Ю. - Інноваційна екосистема Придніпровського економічного району: актори, їх якість та повнота (2020)
Пушак В. Я. - Інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності України, Горбаль Н. І. (2020)
Сидорчук О. Г. - Формування та забезпечення багаторівневої системи соціальної безпеки України в контексті державного регулювання, Панькова О. В. (2020)
Міхно І. С. - Управління ризиками соціальної безпеки як фактору сталого розвитку економіки промисловості, Коваль В. В., Наволокіна А. С. (2020)
Антонюк В. П. - Здоров’я в системі чинників формування трудового потенціалу України (2020)
Гриценко С. І. - Використання інвестиційного маркетингу при формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів постачань у сфері клінічних досліджень в Україні, Волосячик М. П. (2020)
Бугайко Д. О. - Теоретичні засади стратегічного управління безпекою авіаційної галузі у контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки, Харазішвілі Ю. М. (2020)
Задорожна О. Г. - Методологічні засади управління розробкою стратегії духовно-ноосферо-сталого господарського антикризового розвитку (2020)
Попко О. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня конкуренції на ринку молока та молочної продукції України (2020)
Гуцалюк О. М. - Розвиток державного регулювання економічних відносин у сфері банкрутства в Україні (2020)
Падерін І. Д. - Економіка інвестиційних процесів на підприємстві, Жадько К. С., Горященко Ю. Г. (2020)
Жаворонок А. В. - Проблеми вдосконалення механізму банківського кредитування як засобу стимулювання розвитку ринку кредитних послуг в Україні (2020)
Столяров В. Ф. - Методологічні засади фіскальної децентралізації доходів в умовах становлення бюджетної федералізації унітарної держави, Шинкарюк О. В., Островецький В. В., Столярова В. В. (2020)
Вишневский А. С. - Национальная цифровая платформа: перспективы создания в Украине (2020)
З нагоди 80 річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича (2020)
З нагоди 75 річчя з дня народження академіка НАН України, віце-президента Академії економічних наук України Гейця Валерія Михайловича (2020)
75 років доктору економічних наук, професору, академіку Академії економічних наук України, члену редколегії журналу Дубницькому Володимиру Івановичу! (2020)
Анотації (2020)
Вихідні дані (2020)
Сенченко М. - Коронавірус — біологічна зброя світової гібридної війни (2020)
Буряк С. - Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року (2020)
Жигун Т. - Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2019 році, Устіннікова Т. (2020)
Татарінова Л. - Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року (2020)
Онищук М. - COVID-19: український вимір (за матеріалами вітчизняних і зарубіжних ЗМІ) (2020)
Дояр Л. - Алгоритм застосування історії як деструктивного фактора в комунікаційних системах (2020)
Сторінки біографії головного редактора часопису "Вісник Книжкової палати" (2020)
Сенченко М. - Прихована війна: біологічна зброя (2020)
Каракоз О. - Наукова бібліотека КНУКіМ у пошуку нових форм і змісту діяльності (2020)
Ніколаєнко Н. - Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід (2020)
Сенченко М. - Створення Сполученими Штатами Америки мережі військових біологічних лабораторій (2020)
Гула Р. - Концептуальні засади воєнної політики у кіберпросторі провідних держав світу та воєнно-політичних інституцій, Передерій І., Вітринська О. (2020)
Ковальська Л. - Книги та преса як документально-інформаційні ресурси: жанрові особливост (2020)
Дояр Л. - Пролетарська революція у ранніх книгодруках радянської України (1919—1927) (2020)
Якубова Т. - Провенієнції на книгах фонду англійської літератури НБУВ: до постановки проблеми вивчення та атрибуції (2020)
Перунін В. - Першохристиянська рівність між людьми та народами — основа слов'янської державності Русі-України, роки 946—947 (2020)
Микола Іванович Сенченко: біобібліографічний покажчик (2020)
Abtahi F. - Essential amenability of Fréchet algebras, Rahnama S. (2020)
Антонова Т. М. - Оцінки похибки наближення для гіллястого ланцюгового дробу ∑N ai(1) ∑i1 ai(2) ∑i2 ai(3) i1=1 1 + i2=1 1 + i3=1 1 + …, Дмитришин Р. І. (2020)
Городецький В. В. - Про узагальнену задачу Коші для одного класу диференціальних рівнянь нескінченного порядку, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2020)
Зыонг Ф. Ч. - Начально-краевая задача для параболических систем в областях диэдрального типа (2020)
Кофанов В. А. - Точные неравенства разных метрик типа Ремеза с несимметричными ограничениями на функции, Попович И. В. (2020)
Qu M. - On the commutator of Marcinkiewicz integrals with rough kernels in variable Morrey type spaces, Wang L. (2020)
Messaoud A. - Another proof for the continuity of the Lipsman mapping, Rahali A. (2020)
Murtaza M. - Covering codes of a graph associated to a finite vector space, Javaid I., Fazil M. (2020)
Tribak R. - On a class of dual Rickart modules (2020)
Тригуб Р. М. - О разных модулях гладкости и K-функционалах (2020)
Chakraborty B. - On the cardinality of unique range sets with weight one, Chakraborty S. (2020)
Самойленко А. М. - Віталій Павлович Моторний (до 80-річчя від дня народження), Бабенко В. Ф., Вакарчук С. Б., Великін В. Л., Давидов О. В., Кофанов В. О., Парфінович Н. В., Пасько А. М., Романюк А. С., Романюк В. С. (2020)
Самойленко А. М. - Олександр Андрійович Бойчук (до 70-річчя від дня народження), Кігурадзе І. Т., Луковський І. О., Макаров В. Л., Перестюк М. О., Бурилко О. А., Діблік Й., Журавльов В. П., Медвeдь М., Парасюк І. О. (2020)
Сенченко М. - Спецоперація оргвійни: "Хаотична Україна" (2020)
Романюк Н. - Життя книги після придбання: результати опитування (2020)
Бідун А. - Статусні й компетентнісні трансформації сучасного редактора (2020)
Медведева В. - Роль сучасної бібліотеки в інформаційній підтримці органів державної влади в контексті розвитку інформаційного простору (2020)
Смоляр І. - Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах дистанційного сервісу, Туровська Л. (2020)
Капралюк О. - Організація науково-методичної діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки (2020)
Матвієнко О. - "ІТ-бібліотекарі": пошук шляхів інноваційності, трудової мобільності чи зміна ціннісних орієнтирів професії?, Цивін М. (2020)
Сенченко М. - Операції базових ефектів (2020)
Романчук В. - Українська культурна парадигма на сторінках журналу "Універсум" (1993—2018) (2020)
Чиж І. - Любові вічної канон (до 125-річчя від дня народження Максима Рильського) (2020)
Сошинська В. - Всеукраїнський конкурс "Бібліотека року" як інструмент поширення інноваційного досвіду в бібліотечній справі, Дмитренко Т. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Skyba M. Ye. - Wear resistance and physicochemical properties of 12XH3A carbohydrated steel, Stechyshyn M. S., Luk’yanyuk M. M., Martynyuk A. V., Tsepenyuk M. I., Gerasimenko V. A. (2020)
Kryshtopa S. - Ways of reducing of friction surfaces wearing by using of triboelectric phenomena, andKryshtopa L., Kozak F., Melnyk V., Dykun T., Tseber M. (2020)
Dovhal A. G. - Determination of wear resistance and wear mechanisms of HVAF coat-ings based on Ni-Al composition depending on the technological modes of their deposition, Pryimak L. B., Trofimov I. L. (2020)
Shepelenko I. - The study of surface roughness in the process of finishing anti-friction non-abrasive treatment (2020)
Smirnov I. - Improvement of functional properties of gas-thermal coatings by electro-contact treatment, Lopata A., Smirnova T., Lopata L. (2020)
Student M. - Wear resistance of aluminum alloy modified with SiC by laser surface treatment, Zadorozhna Kh., Gvosdetskii V., Veselivska H., Pokhmurska H., Dzioba Y. (2020)
Borak K. V. - Effect of plant remains on abrasive wear rate of the tilling machine movable operating parts (2020)
Zaspa Yu. - Quantum-mechanical approaches in evaluating the contact interaction of tribosystems operating parts, Dykha A. (2020)
Dorofeyev O. A. - Determinative ratios of a rheological model of a discrete medium with a variable angle of internal friction, Kovtun V. V. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Marchenko D. - Analysis of the influence of surface plastic deformation on increasing the wear resistance of machine parts, Artyukh V., Matvyeyeva K. (2020)
Ventsel Ye. - The equation of the entropy production in a tribounit, Shchukin O., Orel O., Saienko N. (2020)
Khudoyarova O. - Adsorptive regeneration of used industrial oils, Gordienko O, Titov T., Ranskiy A., Dykha A. (2020)
Fenenko K. A. - Cluster analysis of acoustic emission signals from the friction zone of tribosystems (2020)
Borak K. V. - Impact of soil moisture on wear intensity of the actuating elements of soil processing machines (2020)
Tomina A. - M. V. - The research on the influence of titanium-tantalum-tungsten-cobalt hard alloy on the tribological properties of phenylone C-2, Burya O. I., Lytvynova Ye. E, Gavrish V. M. (2020)
Aulin V. V. - Application of polymer composites in the design of agricultural machines for tillage, Derkach O. D, Kabat O. S., Makarenko D. O., Hrynkiv A.V., Krutous D.I. (2020)
Sorokatyi R. - Computer information technology modeling tribological systems, Dykha A., Pasichnyk O., Skrypnyk T. (2020)
Konishchuk V. - Nature conservation and resource characteristic of peat reserves in Ukraine, Koval S., Melnik N. (2020)
Чоботько Г. М. - Математична модель міграції 137Сs в агроландшафтах Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Райчук Л. А., Швиденко І. К., Кучма М. Д. (2020)
Павленко А. П. - Біоіндикація забруднення лісових екосистем 137Cs за використання тест-об’єктів, Орлов О. О., Ландін В. П., Чоботько Г. М., Тищенко О. Г., Мусич О. Г., Соломко В. Л., Фещенко В. П. (2020)
Мостов’як І. І. - Особливості формування фітопатогенного фону мікроміцетів — збудників хвороб в агроценозах зернових злакових культур Правобережного Лісостепу України, Дем’янюк О. С., Бородай В. В. (2020)
Симочко Л. Ю. - Сукцесійна концепція мікробіому ґрунту (2020)
Любінська Л. Г. - Oсобливості поширення регіонально рідкісного виду зніту розмаринолистого (Chamaerion Dodonaei (Vill.) Holub.) в умовах Кам’янецького Придністров’я, Сосула О. А., Соломаха В. А. (2020)
Ліщук А. М. - Оцінка стану ґрунтів зони Степу України за екологічними критеріями для ведення органічного виробництва, Драга М. В., Городиська І. М. (2020)
Бердников О. М. - Значення лізиметричних досліджень в еколого-агрохімічній оцінці аграрних технологій, Волкогон В. В., Мірошниченко М. М., Гриник О. І., Потапенко Л. В. (2020)
Fedorchuk S. - Use of tank mixtures for potato plants protection from Phytophthora infestans and Alternaria solani disease agents, Klymenko T., Radko V., Trembitska O., Lisovyy M. (2020)
Шкарівська Л. І. - Використання відходів біогазових установок для удобрення сільськогосподарських культур, Давидюк Г. В., Клименко І. І., Довбаш Н. І. (2020)
Польовий В. М. - Продуктивність ячменю ярого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся, Ткач Є. Д., Лукащук Л. Я., Ровна Г. Ф., Гук Б. В., Курач О. В. (2020)
Приведенюк Н. В. - Вплив способів вирощування на ріст та розвиток меліси лікарської (Melissa оfficinalis L.) в умовах краплинного зрошення, Глущенко Л. А., Трубка В. А. (2020)
Ткачук О. П. - Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum marianum) залежно від виду мінеральних добрив, Разанова А. М. (2020)
Кратюк О. Л. - Вміст гідролізного азоту у ґрунтах вологих сугрудів в умовах вольєрного утримання мисливських тварин на території Західного і Центрального Полісся, Кравчук М. М., Довбиш Л. Л. (2020)
Дерев’янко С. В. - Біологічна активність композицій наночастинок неметалів, Васильченко А. В., Цехмістер Г. В. (2020)
Мороз В. В. - Зниження вуглецепоглинальної здатності деревостанів Київського Полісся через загибель соснових лісів, Шумигай І. В. (2020)
Фурдичко О. І. - Лісогосподарське виробництво в Україні, його становлення і реформування на шляху до ринкової економіки, Бондар В. Н. (2020)
Zibtseva O. - Dynamics of costs of ecosystem services of small towns in Kyiv region, Yukhnovskyi V. (2020)
Дребот О. І. - Еколого-економічна оцінка рекреаційно-туристичного природокористування, Бабікова К. І. (2020)
Kotlubay A. - The development of transportation and technological systems in ukraine: the conceptual framework (2011)
Debel S. - Transport 2050 eu strategy (2011)
Lipinskaya A. - Economic–legislation framework of marine international trading and transit transportations in Ukraine, Yarmolovich D. (2011)
Vaskov Y. - Strategic direction of development of container transport technological system of Ukraine , Opanchuk B. (2011)
Вороной В. И. - Україна в морській торгівлі: регуляторна політика (2011)
Poznanskaya I. - Priority directions the reforming transport infrastructure of Ukraine (2011)
Ilchenko S. - Levels of the spatial organization of transport systems (2011)
Винников В. В. - Cтруктура и закономерности формирования фрахтового рынка в условиях глобализации, Кузьменко Ю. А. (2011)
Opanchuk B. - Problems of transhipment development in Ukraine: decision ways (2011)
Кухарчик В. Г. - Стратегические приоритеты развития транспортного комплекса Автономной Республики Крым (2011)
Гребенник Н. Г. - Cовременные подходы к оценке эффективности функционирования субъектов хозяйственной деятельности, Сочинский М. С. (2011)
Layko A. - Investment process regulation in transport complex of Ukraine (2011)
Влялько В. Я. - Перспективы развития крюинговых компаний Одесского региона, Бреева Е. Н. (2011)
Тостоган В. Г. - Организация оперативного управления работой флота, Гоцуляк О. А. (2011)
Крысюк Л. М. - Новое в налогообложнии прибыли предприятия в налоговом кодексе (2011)
Redina E. - Nature and characteristics of short sea shipping (2011)
Картышев Д. В. - Электроннная коммерция в морской перевозке грузов (2011)
Пархоменко И. Н. - Эффективность активизации инвестиционного развития судоходного комплекса Украины (2011)
Котлубай В. О. - Вільні тарифи, як головний фактор забезпечення конкурентоспроможності портів України (2011)
Минаков В. М. - Проблемы современного этапа эволюции портового хозяйства (2011)
Грушевская Е. В. - Правовое регулирование деятельности морских портов: некоторые аспекты (2011)
Халиновская Н. А. - Совершенствование управления предприятия портовой деятельности Украины в рыночных условиях, Лобастов А. А. (2011)
Хотеева Н. В. - Факторы конкурентоспособности предприятия портовой деятельности, Воркунова О. В. (2011)
Минакова С. М. - Методический подход к принятию проектных решений выбора месторасположения распределительного центра (рц) (2011)
Ейтутіс Г. Д. - Екологічна політика залізниці (2011)
Аксенов И. М. - Экономическая необоснованность реформирования транспортного комплекса Украины (2011)
Бакалінський О. В. - Визначення границь простору для маркетингового впливу на споживчу поведінку пасажирів залізниць (2011)
Nikolayev Yu. - Structure of the transport-logistics cluster and its formation process (2011)
Москвиченко И. М. - Управление качеством транспортно-экспедиторского предприятия, Стадник В. Г. (2011)
Романенко К. М. - Особливості транспортно-експедиторської діяльності України в умовах нестабільності ринку (2011)
Владимирская Н. И. - Проектное финансирование, как инвестиционный инструмент для развития транспортной отрасли Украины (2011)
Tsynalevska I. - Development of the logistics infrastructure as the factor of regional foreign economic activity activation (2011)
Романенков И. Д. - Модели рынка в современной экономической теории (2011)
Гавран І. - Документальне кіно в сучасному екранному дискурсі, Ботвин М. (2020)
Грубич К. - Драматичний конфлікт: дія-протидія, Гичка А. (2020)
Котляр С. - Новини в сучасному медійному дискурсі, Бондарчук Б. (2020)
Купрійчук В. - Національні пріоритети державної культурної політики у добу Української революції 1917–1920 рр. (2020)
Кот Г. - Створення іміджевого образу сучасного телеведучого: аспекти виразності та перевтілення, Масюк М. (2020)
Венідіктов С. - Аудіовізуальні, друкарські та інтернет-ЗМІ КНР в контексті пріоритетів державної інформаційної політики (2020)
Безручко О. - Особливості втілення режисерського задуму у документальному фільмі-спостереженні, Чайковська В. (2020)
Ширман Р. - Особливості специфіки втілення режисерського задуму екранного твору, Сиз Д. (2020)
Гончарук С. - Постановча реальність документального кіно: прояви та смисли, Проволовський О. (2020)
Степаненко К. - Фольклорні традиції в українському кінематографі 1960–1970-х років: історіографія проблеми радянського періоду (2020)
Горевалов С. - Магістерський фотомистецький проєкт "Чорнобиль: жахи реальності", Рудь І. (2020)
Гармаш Ю. - Бакалаврський фотопроєкт "Миттєвість", Зубко Ю. (2020)
Гармаш Ю. - Бакалаврський фотопроєкт "Панельний трафарет", Кершков Є. (2020)
Чміль Г. - Олена Миколаївна Москаленко-Висоцька "Основи продюсерської діяльності" : навчальний посібник (2020)
Безручко О. - Роман Натанович Ширман "Режисерське вирішення екранного твору" : монографія (2020)
Вечерський В. - Композиційно-художня оцінка території пам’ятки культурного ландшафту Києва (2020)
Харченко О. - Теоретичні аспекти культурно-освітньої роботи з відвідувачами різного віку: розвиток музейної психології у музеях художнього профілю (2020)
Москаленко А. - Археологічна експедиція як об’єкт дослідження: історіографія та джерельна база (2020)
Іванова С. - Контакти населення Північно-Західного Причорномор’я у добу пізньої бронзи (2020)
Ольговський С. - Кіммерійці — до проблеми визначення носіїв культури. Історіографічний аспект (2020)
Шелов-Коведяев Ф. - De titulis olbiae ponticae et viciniis II 4. Снова о березанском гимне острову и Ахиллу (2020)
Горбань Ю. - Збереження історико-культурної спадщини у вимірі української гуманітаристики (2020)
Андерсон Н. В. - Маркетинговые технологии управления международным туризмом в приграничных регионах (2011)
Андрєєва Н. М. - Стратегічне управління як основа забезпечення економіко-екологічної безпеки підприємств трубопровідного транспорту, Мартинюк О. М. (2011)
Бутенко А. І. - Проблеми удосконалення податкового регулювання розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, Шлафман Н. Л. (2011)
Воробйова О. А. - Напрямки реструктуризації рекреаційно-туристичного комплексу Одеського регіону, Дишловий І. М. (2011)
Горячук В. Ф. - Теоретичні та методологічні питання формування реєстру конкурентних переваг та відставань регіону (2011)
Єрмакова О. А. - Пріоритети кластерного розвитку економіки Українського Причорномор’я (2011)
Ільченко С. В. - Сучасні тенденції розвитку транзитного потенціалу України (2011)
Карпинская А. В. - Поэтапно-структурированный подход к диагностированию и реструктуризация предприятия (2011)
Коваль В. В. - Сучасні ринкові трансформації: особливості виникнення мережних ефектів (2011)
Колодинський С. Б. - Транспортна інфраструктура як сладова інноваційного потенціалу регіону (2011)
Куприна Н. М. - Сущность процесса глобализации и его составляющих (2011)
Кухарчик В. Г. - Забезпечення привабливості для України розвитку транспортно-технологічних систем (2011)
Лазарева Е. В. - Предпосылки формирования рынка объектов интеллектуальной собственности, Крупина С. В. (2011)
Лайко А. И. - Шляхи відтворення інвестиційного потенціалу країни та регіонів (2011)
Лисюк В. М. - Відтворювальна функція товарних ринків (2011)
Мартиенко А. И. - Экономическая сущность разнообразных форм собственности на природные ресурсы в природопользовании (2011)
Молина Е. В. - Динамика социально-экономического развития регионов и методологические подходы к ее исследованию, Осипов В. Н. (2011)
Нікішина О. В. - Чинники цінової стабілізації зернового ринку України (2011)
Нікішина Ю. І. - Організаційні та управлінські засади обґрунтування екологічної інфраструктури (2011)
Рубель О. Е. - Методологические основы теории рынка административных решений в сфере природопользования (2011)
Сааджан И. А. - Исследование форм, видов и условий построения системы экологического страхования (2011)
Садченко Е. В. - Особенности "кайдзен" подхода к управлению природопользованием (2011)
Степанов В. Н. - Формирование нового качества социально-экономического развития городов и регионов (методологические и прикладные аспекты исследования), Шуличенко Н. В. (2011)
Хумарова Н. И. - Методологические и методические подходы к оценке экологической инфраструктуры торгового порта (на примере порта Южный), Дмитренко М. П. (2011)
Циналєвська І. А. - Децентралізація функцій управління як елемент механізму регіонального розвитку (2011)
Шкорупо Д. А. - Особливості і тенденції формування параметрів ринку морської торгівлі (2011)
Яблонская Н. В. - Теоретические аспекты конкурентоспособности региона (2011)
Барчак Т. П. - Звітність у ризик-орієнтованому управлінні стартап-компанії (2019)
Бачо Р. Й. - Організація бухгалтерського обліку у недержавних пенсійних фондах: методично-технічні та управлінські аспекти (2019)
Вигівська І. М. - Бухгалтерський облік в управлінні транспортною логістикою: організаційні положення, Ягнич К. І. (2019)
Войтович І. М. - Методичні особливості здійснення аудиту товарів на підприємствах роздрібної торгівлі, Жиглей І. В. (2019)
Гевчук А. В. - Організаційні засади формування облікового забезпечення управління розрахунками підприємств АПК в умовах ризику (2019)
Гик В. В. - Особливості кластера як організаційно-системного інституту та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку (2019)
Мельник К. П. - Формалізація предметної області аудиту в умовах сталого розвитку (2019)
Панков Д. О. - Бухгалтерська інформатика, Соловйова А. В. (2019)
Pieloch-Babiarz A. - Usefulness of comprehensive income reporting for dividend policy in the polish listed companies, Sajnóg A. (2019)
Скрипник М. І. - Формування інформаційного забезпечення управління стратегічною сегментацією бізнесу суб’єктів господарювання, Григоревська О. О. (2019)
Хоменко Г. Ю. - Розвиток венчурної філантропії в умовах гібридної війни: напрями удосконалення облікового забезпечення (2019)
Ценклер Н. І. - Податкове стимулювання інноваційної діяльності: обліковий вимір (2019)
Шерстюк О. Л. - Обліковий підхід до формування інформації інтегрованої звітності (2019)
Широкопояс О. Ю. - Консалтингова послуга в сфері безпеки бізнесу як об’єкт бухгалтерського обліку (2019)
Vasilev P. - Comparative characteristics of economic crime in Russia and Bulgaria (2019)
Трало І. М. - Окремі питання нормативно-правового регулювання довгострокової заборгованості підприємств (2019)
Шірінян Л. В. - Диверсифікація та сек’юритизація кредитних портфелів українських банків, Лисенок О. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Андрейченко А. В. - Перспективи використання кадрового потенціалу в розвитку аграрного сектору економіки (на прикладі безвідходного виробництва) (2020)
Кічурчак М. В. - Структурні зміни у розвитку креативних індустрій в умовах перманентної кризи економіки України (2020)
Коломієць Г. М. - Рентоорієнтована поведінка як перешкода посткризового господарського розвитку, Меленцова О. В., Чередниченко А. П. (2020)
Ромат Є. В. - Гейміфікація та її сприйняття поколінням "Z", Білявська Ю. В. (2020)
Строкович Г. В. - Особливості здійснення логістичної діяльності торгівельних підприємств в умовах активного розвитку електронної комерції (2020)
Чукаєва І. К. - Напрямки підвищення конкурентоздатності українського вуглеводневого сектору (2020)
Грузд М. В. - Комплексне оцінювання та аналіз соціально-економічного становища об’єднаних територіальних громад (2020)
Обелець Т. В. - Демографічний чинник формування трудового потенціалу України (2020)
Береславська О. І. - Фіскальні та монетарні програми подолання рецесії 2020 (2020)
Версаль Н. І. - Вплив глобальних конфліктів на розвиток банківського сектору в країнах, що розвиваються, Багрінцев І. А. (2020)
Пасічник Ю. В. - Методологічні основи формування видатків державного бюджету України (2020)
Стецюк Т. І. - Бренд як ринковий інструмент маркетингової діяльності страховика (2020)
Чуницька І. І. - Основоположні передумови ролі інфраструктуного потенціалу у забезпеченні розвитку фінансового ринку (2020)
Шупрудько Н. В. - Чинники впливу на управління безпековою діяльністю страхових компаній в Україні, Бомба І. І. (2020)
Яворська Т. В. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: стан та прогноз розвитку, Войтович Л. М. (2020)
Ночовна Ю. О. - Проблеми інформаційного забезпечення управління ризиками сучасного підприємства, Орищенко М. М. (2020)
Шигун М. М. - Вплив чинників на модифікації в системі обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств (2020)
Острянин С. О. - Узагальнена модель керування маркетинговою діяльністю підприємства, Яковенко О. Г. (2020)
Малицкий Б. А. - Приоритеты ЮНЕСКО в тематике научных симпозиумов МААН, Кавуненко Л. Ф. (2020)
Корнійчук О. П. - Інноваційні аспекти структурування розвиток економіки економіки здоров’я населення (2020)
Грачев О. О. - Розвиток міжнародної науково-технологічного науково-технічної співпраці НАН України, Овчарова Л. П. (2020)
Попович О. С. - Академічний інбридинг — проблема, що традиційно ігнорується при формуванні кадрової політики в науці України, Клименкова В. І. (2020)
Булкін І. О. - Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина І (2020)
Балишев М. А. - Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астрофізика професора Мстислава Сергійовича Саврона (1902—1943) (2020)
Мамедова С. А. - Науково-організаційна діяльність вірусолога та міколога Семена Микитовича Московця (до 120-річчя з дня народження)., Велентейчик Т. М. (2020)
З архівів України (2020)
250 років від народження Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля (2020)
Всеукраїнська наукова конференція "Історія панцерних потягів та залізничні війська україни: історичний поступ" (2020)
Правила для авторів (2020)
Завізіон В. Ф. - Дистанційне навчання: можливості та проблеми в умовах карантину, Бондаренко І. М., Авєрін Д. І., Ходжуж М. І., Давлєтова Н. О., Чередниченко Н. О., Прохач А. В., Машталер В. Є., Дмитренко К. О., Логвіненко В. В. (2020)
Височина І. Л. - Формат підготовки сімейних лікарів з питань паліативної допомоги в Дніпропетровському регіоні, Вальчук С. І., Василевська І. В. (2020)
Рева Т. Д. - Стан і перспективи розвитку національної вищої фармацевтичної освіти, Ніженковська І. В., Стучинська Н. В., Чхало О. М. (2020)
Kuryta O. V. - The role of students' individual work in the formation of professional competences of future doctors, Karapetian K. H., Frolova Ye. O., Kushnir Yu. S. (2020)
Sirko A. H. - Coexistence of multiple sclerosis and brain tumors: a literature rewiew, Dzyak L. A., Chekha E. V. (2020)
Shevchenko M. V. - Adoption of the governmental affordable medicines programme by Ukrainians, Yurochko T. P., Skrypnikova O. S. (2020)
Свіргун І. С. - Вплив лецитинів на розлади когнітивних функцій тварин, викликані тетрахлорметаном, Мухаммед Адаб, Кошелєв О. С., Дроздов О. Л. (2020)
Волосовець О. П. - Динаміка захворюваності дітей України на розлади психіки та поведінки: 25-річний досвід спостереження, Больбот Ю. К., Волосовець А. О., Трачук Л. Є., Кривопустов С. П., Бекетова Г. В., Кузьменко А. Я. (2020)
Czubaj-Kowal M. - Measurement of nitric oxide in exhaled air in primary school children in Ružomberok, Friediger T., Hudáková Z., Sokołowski M., Walczak-Kapołka E., Aštaryová I., Lesňáková A. (2020)
Volkogon A. D. - Analysis of ANRIL gene polymorphism rs4977574 association with kidney cancer development in Ukrainian population, Harbuzova V. Yu., Ataman A. V. (2020)
Лоскутова Т. О. - Поліморфізм генів факторів згортання крові та ендотеліальної дисфункції при ранній та пізній прееклампсії вагітних, Демченко Т. В., Крячкова Н. В. (2020)
Басанець А. В. - Роль есенційних елементів у патогенезі розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії професійного генезу в шахтарів, Андрусишина І. М., Лашко О. М. (2020)
Ханюков О. О. - Клінічний перебіг та прогнозування ризику розвитку постійної форми фібриляції передсердь у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та помірно зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Яловенко М. І., Калашникова О. С., Кравченко О. І. (2020)
Grygoruk S. P. - Results of treatment of patients with combined atherosclerotic lesions of the cerebral and coronary arteries who underwent carotid endarterectomy at different terms before aortic-coronary bypass surgery, Zorin M. O., Dudukina S. O. (2020)
Kryvoviaz O. V. - Substantiation of ethiopathogenic choice of substitution therapy medications for the dry eye syndrome, Tomashevska Yu. O., Makarenko O. V., Kudria V. V. (2020)
Шидловська Т. А. - Кількісні показники електроенцефалографії у хворих з двобічними периферичними паралічами гортані, Земляк Т. Б. (2020)
Маслова Г. С. - Вплив хіміотерапії на показники аргінін / цитрулінового циклу у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію із супутнім ожирінням, Скрипник І. М. (2020)
Шіфріс І. М. - Активація хронічного запалення та коморбідність у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом, Дудар І. О., Дріянська В. Є., Шимова А. Ю. (2020)
Kutovyi O. B. - Features of diagnosis and treatment of spleen abscesses, Klishyn O. A., Kosulnikov S. O., Kravchenko K. V., Tarnopolskiy S. O., Lohvynenko M. V. (2020)
Колосович І. В. - Етапний підхід у хірургічному лікуванні гострого панкреатиту, Безродний Б. Г., Ганоль І. В., Черепенко І. В. (2020)
Shostakovych-Koretskaya L. R. - The level of expression of miR-196a in patients with chronic viral hepatitis C with the first genotype of HCV according to previous experience of antiviral therapy, Shevchenko-Makarenko O. P., Lapikova-Bryhinska T. Yu. (2020)
Gudaryan O. O. - Effectiveness of recombinant bone morphogenetic protein rhBMP-2 use in atypical third mandibular molars extraction, Idashkіna N. G., Nekhanevych Zh. M. (2020)
Лоскутов О. Є. - Клініко-гігієнічна оцінка мінеральної щільності кісткової тканини в населення екологічно контрастних територій, Білецька Е. М., Калінічева В. В., Онул Н. М., Синєгубов Д. А. (2020)
Ryabukha O. I. - Weight of the thyroid, adrenal glands and the liver of white rats in the conditions of hyperthyroidism: the possibility of applying indices changes as screening-markers for determining body status effected by organic and inorganic iodine (2020)
Сергета І. В. - Особливості процесів формування показників емоційного вигорання студентів у динаміці навчання в сучасних закладах вищої медичної освіти, Мостова О. П., Панчук О. Ю., Стоян Н. В. (2020)
Shevchenko O. A. - Psychological foundations of occupational health of specialists of economic sphere, Burlakova I. A., Sheviakov O. B., Agarkov O. A., Shramko I. A. (2020)
Берест І. Р. - Аналіз статуту та першого року діяльності Львівського товариства галицьких лікарів ("Towаrzystwo lekarzów galicyjskich"), Берест Р. Я., Пасічник М. С. , Савчук Г. М., Олійник М. А. (2020)
Балакін С. В. - Оптимизация диагностирования несанкционированных действий в компьютерной сети (2019)
Гніденко І. А. - Аналіз сучасних програмних продуктів для створення web-сайтів, їх переваги та недоліки, Воробйов І. Є. (2019)
Дрововозов В. І. - Особливості побудови сучасної інформаційно-обчислювальної мережі аеровузла, Водоп’янов С. В., Толстікова О. В. (2019)
Жуков І. А. - Оцінювання інтенсивностей первинних інформаційних потоків, згенерованих абонентами інтернету речей, Печурін М. К., Кондратова Л. П., Печурін С. М. (2019)
Ченлян І. - Оцінювання якісних показників безпроводової мережі стандарту 802.11 з конкурентним доступом до каналу, Лазебний В. С. (2019)
Карпунець А. Р. - Особливості створення конвертора аудіофайлів у програмному середовищі Тelegram, Лазебний В. С., Батіна О. А. (2019)
Кірхар Н. В. - Застосування технології архітектурного проектування програмного забезпечення стільникової мережі (2019)
Лисенко О. І. - Розробка системи автоматичного керування приводом робота-маніпулятора, Тачиніна О. М., Гальченко С. М., Рябова Л. В., Іваницька В. І., Гармаш Т. О., Макарова Я. І. (2019)
Мелешко М. А. - Використання перетворення Хартлі в комп'ютерних системах цифрової обробки інформації, Ракицький В. А. (2019)
Надточій В. І. - Контекстні моделі прийняття рішень в розв'язанні прикладних взаємопов'язаних задач, Чаплінський Ю. П. (2019)
Палагін О. В. - Формализация процесса исследовательского проектирования на базе FPGA, Опанасенко В. М. (2019)
Соколов Г. Є. - Исследования доплеровского охранного радиолокатора (2019)
Соколов Г. Є. - Исследование информационного сигнала охранного акустического извещателя (2019)
Чемерис О. А. - Задачі технології блокчейн для електричних мікромереж (2019)
Антонюк В. П. - Забезпечення зайнятості як один із пріоритетних векторів соціальної політики стосовно осіб з обмеженими фізичними можливостями (2019)
Харазішвілі Ю. М. - Теоретичні засади визначення інноваційного внеску в економічне зростання (2019)
Ляшенко В. І. - Спеціальні режими господарювання як інструмент вирівнювання умов конкуренції та прискорення інноваційного розвитку, Ляшенко А. Ю. (2019)
Шевцова Г. З. - Економічний вимір креативних видів діяльності в Україні (2019)
Подлужна Н. О. - Когнітивне моделювання процесів управління знаннєвим розвитком регіонів (2019)
Макаренко М. В. - Особливості впровадження стратегічного управління людськими ресурсами на підприємстві, Оніщенко В. В. (2019)
Савченко М. В. - Злиття та поглинання як інструмент підвищення конкурентоспроможності компаній, Шкуренко О. В. (2019)
Бочарова Ю. Г. - Напрями удосконалення інноваційної інфраструктури національної економіки, Іщенко О. В. (2019)
Шинкарюк О. В. - Принципи визначення стратегічних цілей, пріоритетів і індикаторів державного регулювання людиноцентристського розвитку регіонів (2019)
Власенко В. А. - Принциповий підхід до формування та реалізації антикризової програми розвитку підприємства в умовах ринкових трансформацій (2019)
Томчук О. В. - Особливості оцінювання людського потенціалу територій з агропромисловою спеціалізацією (2019)
Ольховська О. Л. - Скоринг як експертний метод для прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб, Чугуєвцев А. Ю. (2019)
Латишева О. В. - Функціональне моделювання як інструментарій аналізу фінансового стану підприємств, Касьянюк С. В., Баранов Р. Р., Закіров Р. Р. (2019)
Колесников С. О. - Вплив інформаційних технологій на логістику та управління ланцюгами поставок в Україні, Володченко В. В. (2019)
Кримова М. О. - Професійна асиметрія українського ринку праці (2019)
Мішура В. Б. - Проблеми та перспективи інтеграції України до європейської кластерної мережі, Гітіс Т. П. (2019)
Артеменко Д. М. - Оцінка вартості як економічної категорії (2019)
Шумило Я. Н. - Технология моделирования механизма рефлексивного управления стадным поведением потребителей на рынках сбыта (2019)
Копча Ю. Ю. - Інтегральне оцінювання ефективності використання виробничої складової потенціалу економічної безпеки підприємства (2019)
Літвінова Н. Ю. - Дизайн клінічного проспективного дослідження: застосування генної, клітинної терапії та непрямої реваскуляризації для лікування хворих із нереконструктабельною хронічною ішемією нижніх кінцівок, Черняк В. А., Кефелі­Яновська О. І., Дубенко Д. Є., Азаров О. І. (2019)
Петюніна О. В. - Нова оригінальна шкала прогнозу несприятливих подій після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є. (2019)
Бедзай А. О. - Нестабільна стенокардія у жінок­курців: особливості клінічного перебігу та оптимізація лікування (2019)
Амосова К. М. - Амфетамін­асоційовані ураження серцево­судинної системи, Руденко Ю. В., Антонюк Ю. В. (2019)
До уваги авторів (2019)
Ага-Заде С. - Метод оценки параметров траектории БЛА в мегаполисе при наличии препятствий, Бунямин Д. (2019)
Антонов В. К. - Пространства континуальной размерности (2019)
Велиджанова Г. М. - Анализ системы обслуживания с разнополосными вызовами (2019)
Галузинський Г. П. - Модифікація інтерактивної процедури багатокритеріальної оптимізації (2019)
Гамаюн В. П. - Сортировка квазиупорядоченных масивов (2019)
Гніденко І. А. - Дослідження засобів для створення та супроводження WEB-сайтів, Воробйов І. Є. (2019)
Дрововозов В. І. - Рекомендації з вибору варіантів побудови аеровузлової мережі АС УПР, Водоп’янов С. В., Ушаков К. С. (2019)
Жуков І. А. - Задача класифікації об’єктів для систем з обмеженими обчислювальними ресурсами, Печурин М. К., Кондратова Л. П., Печурин С. М. (2019)
Опанасенко В. Н. - Реализация модема с высокой пропускной способностью на основе чипа CPLD типа COOL RUNNER-II, Завъялов С. Б. (2019)
Ракицький В. А. - Дискретне косинусне перетворення як засіб комп’ютерної обробки інформації (2019)
Соколов Г. Е. - Исследование информационного сигнала охранного акустического извещателя (2019)
Сураєв В. Ф. - Оптимізація сукупної вартості міжсистемних інтерфейсів, Мазур В. І., Іванкевич О. В. (2019)
Телешко І. В. - Аналіз особливостей основних концепцій побудови віртуальних мереж (2019)
Опанасенко М. С. - Хірургічне лікування релаксації діафрагми, Конік Б. М., Шамрай М. Ю., Терешкович О. В., Леванда Л. І., Бичковський В. Б., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Обремська О. К. (2019)
Загрійчук М. С. - Патоморфологічний і цитологічний контроль кукси та протоки підшлункової залози під час радикальних операцій з приводу протокової аденокарциноми, Булик І. І., Гуцуляк А. І., Тумасова К. П., Неженцева Ю. В., Підопригора О. О., Скрипка Д. М. (2019)
Фелештинський Я. П. - Експериментально-морфологічне обґрунтування використання антисептичного гелевого розчину при загальному перитоніті, Демкович О. П., Дядик О. О., Сміщук В. В. (2019)
Лутковський Р. А. - Алопластика пупкових гриж з використанням поліпропіленової сітки, модифікованої антисептиком та вуглецевими нанотрубками (2019)
Малиновский А. В. - Мини-лапароскопические операции в сочетании с fast­track протоколом при желчнокаменной болезни и грыжах, Галимон М. М., Бадион С. Ю. (2019)
Щепетов Н. В. - Причины неудовлетворительных результатов лечения огнестрельных ранений магистральных артерий конечностей (2019)
Саволюк С. І. - Віддалені результати після дії високочастотного ендовенозного електрозварювання на тромбовані магістральні підшкірні вени нижніх кінцівок за даними морфологічних і ультразвукових досліджень, Геращенко Р. А., Ходос В. А., Горбовець В. С., Глаголєва А. Ю. (2019)
Ковальчук Д. Ю. - Еволюція структурно­функціональних змін при стенозувальному лігаментиті, Бур’янов О. А., Кваша В. П., Дралов Я. С. (2019)
Пархоменко К. Ю. - Хирургическое лечение острого инфицированного панкреонекроза у пациента пожилого возраста с применением малоинвазивных технологий, Дроздова А. Г., Супличенко М. В. (2019)
Хоменко І. П. - Використання повношарового клаптя за методикою Кейстоун при реконструкції передньої черевної стінки (клінічне спостереження), Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Гибало Р. В., Луговий С. В. (2019)
Шатило О. М. - Клінічний випадок аденокарциноми товстої кишки, розташованої в паховій грижі, Святюк В. А., Талалай Ю. В., Беспалюк В. В., Годованюк А. А. (2019)
Дроговоз С. М. - Возможности карбокситерапии в хирургии, Стариков В. И., Иванцык Л. Б., Штробля А. Л., Щекина Е. Г. (2019)
Кобеляцкий Ю. Ю. - "ДеКСПРО" — стратегия быстрого реагирования на боль. Новое об известном (2019)
Мельниченко М. Г. - Регенерація очеревини та патогенез формування післяопераційних перитонеальних спайок, Квашніна А. А. (2019)
Умови публікації в журналі "Хірургія України" (2019)
Моргун А. С. - Механіка контактної взаємодії буронабивних паль з грунтовою основою за числовим методом граничних елементів, Меть І. М., Задорожнюк В. О. (2020)
Худоярова О. С. - Знесірчення промислових сульфідно-лужних розчинів сумішевими сорбентами, Гордієнко О. А., Тітов Т. С., Ранський А. П., Крикливий Р. Д. (2020)
Заюков І. В. - Макроекономічна оцінка продуктивності праці в Україні за видами економічної діяльності (2020)
Мокін Б. І. - Метод ідентифікації моделей оптимального руху електромобіля з асинхронним електроприводом, Мокін О. Б., Горенюк В. В. (2020)
Кутін В. М. - Вдосконалення методу контролю ізоляції блока "генератор?трансформатор", Шпачук О. О. (2020)
Мартинюк Т. Б. - Структурні особливості нейромережевого класифікатора, Тарновський М. Г., Запетрук Я. В. (2020)
Дичка І. А. - Модель подання мультимодальних даних для комплексного опису об’єктів спостереження, Сулема Є. С. (2020)
Боровська Т. М. - Розробка моделей і методів оптимального управління системами проектів на базі методів оптимального агрегування, Гришин Д. І., Колесник І. С., Северілов В. А. (2020)
Семенов А. О. - Застосування чисельних методів для реалізації системи позиціонування мобільного робота, Савицький А. Ю., Барабан С. В., Притула М. О., Куляс Р. О. (2020)
Тарандушка Л. А. - Морфологічний опис верхнього рівня моделі функціонування автосервісних підприємств (2020)
Малаксіано М. О. - Обґрунтування вибору судна для фрахтування на умовах тайм-чартеру з урахуванням можливості його використання для перевезень негабаритних вантажів, Мельник О. М. (2020)
Таланюк В. В. - Технологічні особливості зварювання виробів з біорозкладних пластиків на основі полілактиду (ПЛА), Шадрін А. О., Юрженко М. В., Масючок О. П. (2020)
Березюк О. В. - Динаміка поширеності методів поводження з твердими побутовими відходами в ЄС, Краєвський В. О., Березюк Л. Л. (2020)
Михалевський Д. В. - Розробка математичних моделей оцінювання ефективної швидкості передачі інформації у просторі приміщень для безпровідних каналів стандарту 802.11 (2020)
Боднарчук І. М. - Рівняння коливань закріпленої струни, кероване загальною стохастичною мірою, Радченко В. М. (2019)
Bodnarchuk S. - Improved local approximation for multidimensional diffusions: the G-rates, Ivanenko D., Kohatsu-Higa A., Kulik A. (2019)
Борисенко О. Д. - Асимптотична поведінка розв'язку неавтономного стохастичного логістичного диференціального рівняння, Борисенко Д. О. (2019)
Василик О. І. - Властивості строго φ-субгаусових процесів квазідробового ефекту (2019)
Верьовкін Г. К. - Стаціонарні границі процесів дробового ефекту, Маринич О. В. (2019)
Голомозий В. В. - Оцінки стійкості перехідних імовірностей для неоднорідних ланцюгів Маркова за умови рівномірної міноризації (2019)
Городній М. Ф. - Обмежені у середньому порядку p розв'язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта, Гончар І. В. (2019)
Gushchin A. A. - Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems, Leshchenko S. S. (2019)
Zamani A. - The Wold decomposition of Hilbertian periodically correlated processes, Sajjadnia Z., Hashemi M. (2019)
Іванов О. В. - Асимптотичні властивості періодограмних оцінок параметрів тригонометричної моделі спостережень на площині, Лимар О. В. (2019)
Козаченко Ю. В. - Умови вибіркової неперервності з імовірністю одиниця для квадратично-гауссових випадкових процесів, Розора І. В. (2019)
Лебєдєв Є. О. - Про асимптотичне укрупнення множини вузлів у стохастичних мережах, Лівінська Г. В. (2019)
Майборода Р. Є. - Тести для гіпотез про квантилі розподілів компонентів суміші, Сугакова О. В. (2019)
Макогін В. І. - Мінімізація ентропії для суміші стандартного і дробового броунівських рухів, Мішура Ю. С., Железняк Г. С. (2019)
Мацак І. К. - Гранична теорема для екстремальних значень дискретних випадкових величин та її застосування (2019)
Pogorui A. O. - Differential and integral equations for jump random motions, Rodr ́ıguez-Dagnino R. M. (2019)
Silvestrov D. - Coupling and ergodic theorems for Markov chains with damping component, Silvestrov S., Abola B., Biganda P. S., Engström C., Mango J. M., Kakuba G. (2019)
Дорожинська Г. В. - Оцінка ефективності чисельних методів для обробки результатів вимірювання вдосконаленим ППР-сенсором (2020)
Моргун А. С. - Прогноз деформування буронабивних паль з розширенням з ґрунтовою основою за методом граничних елементів, Доскоч О. І., Шевченко І. І. (2020)
Сердюк В. Р. - Шляхи зменшення енергетичної та екологічної складової у виробництві автоклавного газобетону, Рудченко Д. Г. (2020)
Чугай А. В. - Техногенне навантаження на довкілля Миколаївської області (2020)
Ткаченко С. Й. - Аналіз соціальної та енерго- і природозбережної ефективності реалізації біогазової технології, Степанов Д. В., Степанова Н. Д. (2020)
Лежнюк П. Д. - Керування режимами секціонованих розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії, Рубаненко О. О., Гунько І. О. (2020)
Мокін Б. І. - Системна трансформація математичної моделі процесу забування знань, отриманих студентом на лекції, та спосіб її ідентифікації, Войцеховська О. О. (2020)
Дутчак М. С. - Методи та програмні засоби автоматизованої побудови адаптивної траєкторії навчання (2020)
Дерібо О. В. - Особливості визначення похибки установлення як складової припуску для механічної обробки, Дусанюк Ж. П. (2020)
Березюк О. В. - Методика інженерних розрахунків параметрів обладнання для зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі (2020)
Матвієнків О. М. - Ремонт поверхневих дефектів на діючих трубопроводах MIG/MAG зварюванням в імпульсному режимі, Циганчук В. В., Мельник А. Я. (2020)
Макаров В. А. - Про оцінку можливості та необхідності методологічної підтримки напрямів розвитку сучасної автомобільної техніки, Макарова Т. В. (2020)
Щербина О. В. - Методичні положення щодо визначення слот-чартерної ставки для баржебуксирних перевезень, Дрожжин О. Л. (2020)
Прадівлянний М. Г. - Реалізація педагогічних умов формування ключових компетентностей майбутніх фахівців туристичної галузі таменеджменту в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, Бондар Н. Д. (2020)
Бабак О. Я. - Порівняльна оцінка варіантів коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки з артеріальною гіпертензією за даними багатофакторного аналізу, Просоленко К. О. (2020)
Маслова Г. С. - Роль оксидативного стресу в патогенезі формування уражень печінки у хворих на гостру мієлоїдну лейкемію, Скрипник І. М., Гопко О. Ф. (2020)
Пильов Д. І. - Вплив параметрів метаболічних порушень на прогнозування рівня васпіну при цукровому діабеті 2 типу та хронічному панкреатиті, Журавльова Л. В. (2020)
Губська О. Ю. - Рівень фекального комплексу "гемоглобін/гаптоглобін" у пацієнтів з остеоартритом залежно від прийому нестероїдних протизапальних препаратів, Кузьмінець А. А., Панін А. В. (2020)
Cклярова О. Є. - 13С­метацетиновий дихальний тест у діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки (2020)
Свінціцький А. С. - Поширеність жовчно­кам’яної хвороби серед пацієнтів старечого віку, Богомаз В. М., Динник Н. В. (2020)
Лісецька І. С. - Властивості ротової рідини в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом (2020)
Щербиніна М. Б. - Стратегія захисту цілісності слизової оболонки стравоходу в лікуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Соловйова Н. Є. (2020)
Скрипник І. М. - Цитопротекторна терапія в сучасній гастроентерології: роль та місце ребаміпіду (2020)
Фадєєнко Г. Д. - Сучасні підходи до лікування функціональних розладів кишечника із запорами, Соломенцева Т. А. (2020)
Ткач C. М. - Сравнительное изучение эффективности и безопасности препарата "Энтероспазмил" у больных с функциональной кишечной патологией (2020)
Губергриц Н. Б. - Дайджест исследований по диагностике и лечению заболеваний поджелудочной железы: что нового в 2019 году?, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Юрьева А. В., Рахметова В. С. (2020)
Бєлоусова О. Ю. - Оновлені рекомендації ESPGHAN/NASPGHAN з лікування Helicobacter pylori у дітей та підлітків: акцент на безпечність та цитопротекцію, Павленко Н. В. (2020)
Анатолій Станіславович Cвінціцький (2020)
Оголошення (2020)
До уваги авторів (2020)
Зелінська Н. Б. - Дитяча ендокринологія в Україні. Аналіз показників надання спеціалізованої допомоги дітям у 2019 році, Глоба Є. В., Руденко Н. Г., Руденко О. В., Стешенко І. Є., Кавецька Ю. С. (2020)
Большова О. В. - Алгоритм діагностики низькорослості у хворих без порушення соматотропної функції, Спринчук Н. А., Белякова Ю. І. (2020)
Диннік В. О. - Особливості статевого розвитку сучасних дівчаток: світові та українські тенденції (2020)
Кашкалда Д. А. - Состояние прооксидантной и антиоксидантной систем у подростков и экспериментальных животных с гипоандрогенией, Сухова Л. Л., Волкова Ю. В., Косовцова А. В., С. И. Турчина, Страшок Л. А. (2020)
Кашіна-Ярмак В. Л. - Адаптаційні можливості підлітків із вторинними кардіоміопатіями та різними соматотипами, Рак Л. І., Штрах К. В., Костенко Т. О. (2020)
Водолажський М. Л. - Використання нових медичних технологій в організації медико-соціальної допомоги дітям і підліткам, хворим на цукровий діабет, Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2020)
Солнцева А. В. - Циклическое течение болезни Иценко — Кушинга в детском возрасте: собственное наблюдение и обзор литературы, Волкова Н. В., Беляева Е. А., Журавлев В. А. (2020)
Турчина С. І. - Компенсація вуглеводного обміну та емоційний стан підлітків із цукровим діабетом 1 типу, Кирилова О. О., Чумак С. О., Нікітіна Л. Д., Шушляпіна О. О. (2020)
Турчина С. И. - Влияние степени гипоандрогении на состояние прооксидантной и антиоксидантной систем у мальчиков-подростков с задержкой полового развития, Кашкалда Д. А., Сухова Л. Л., Косовцова А. В. (2020)
Косовцова Г. В. - Особливості ліпідного профілю при гіпоандрогенії у хлопчиків-підлітків із різним функціональним станом серцево-судинної системи, Турчина С. І., Кашкалда Д. А. (2020)
Умови публікації в "Українському журналі дитячої ендокринології" (2020)
Опарин А. Г. - Комплексная терапия больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа с учетом особенностей психосоматических нарушений и окислительного стресса, Опарин А. А., Кудрявцев А. А. (2019)
Щербиніна М. Б. - Характеристика взаємозв’язків лабораторно­діагностичних ознак метаболічного синдрому, Гладун В. М., Бондар А. М. (2019)
Хухліна О. С. - Вплив пролактину на результати ехокардіографії та добового мультиканального інтралюмі­наль­­­ного імпеданс­рН­моніторування стравоходу хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в динаміці лікування, Антонів А. А., Дрозд В. Ю. (2019)
Немцова В. Д. - Динамічні зміни метаболічних показників під впливом комбінованої терапіїї у хворих на гіпертонічну хворобу, що протікає на тлі супутнього цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу, Златкіна В. В., Ільченко І. А. (2019)
Опарин А. Г. - Роль галектина­3 и дисбаланса про­ и противовоспалительных цитокинов в механизме формирования гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, бронхиальной астмы и их коморбидности, Опарин А. А., Ахвледиани Г. Г. (2019)
Пивовар С. М. - Асоціація поліморфізмів генів β­адренорецепції з перебігом серцевої недостатності, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Гальчінська В. Ю., Бондар Т. М. (2019)
Ромаш І. Б. - Рівень окремих мікро­ і макроелементів та активність матриксної металопротеїнази­9 у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулась на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини, Міщук В. Г., Ерстенюк Г. М. (2019)
Просоленко К. О. - Прозапальний статус при неалкогольній жировій хворобі печінки та її коморбідності з артеріальною гіпертензією (2019)
Буряковська О. О. - Вплив кортизолу на порушення сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу (2019)
Гриднев А. Е. - Микробиом кишечника и сахарный диабет 2 типа, Дубров К. Ю. (2019)
Бабінець Л. С. - Ключові положення Європейського клінічного протоколу (Хорватія) щодо медикаментозного лікування гострої респіраторної інфекції в амбулаторній практиці та викладанні (2019)
Кравченко И. Г. - Новый подход к лечению хронической сердечной недостаточности: в центре внимания — ингибиторы SGLT2, Рудык Ю. С., Меденцева Е. А. (2019)
Умови публікації в "Українському терапевтичному журналі" (2019)
Федота А. М. - Анализ генетических особенностей дифференциальной восприимчивости к 2019-nCoV/ SARS-CoV-2 у человека, Скрипкина И. Я. (2020)
Белозьоров І. В. - Сучасні уявлення про патогенез та морфофункціональний стан тимуса при міастенії гравіс, Проценко О. С., Ремньова Н. О., Кудревич О. М., Якименко А. C. (2020)
Гнатів П. С. - Симбіоценозні фактори формування здоров’я людини як антропоекосистеми, Нечай О. С., Хоботна І. М., Меленчук Л. М., Маланчук О. М. (2020)
Гринь К. В. - Депресії пізнього віку: поширеність та клініко-психопатологічні особливості (2020)
Гула Г. В. - Фізична терапія при лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини: проблема та напрями дослідження (2020)
Єфременко В. Г. - Біорозчинні сплави для використання в імплантології (2020)
Крайник Т. М. - Особливості побудови програм оздоровчих занять у дітей з порушеннями серцевої діяльності, Стародубцев С. Г. (2020)
Kuznetsova L. - Markers of systemic inflammation in COPD patients with obesity, Gopko О., Savchenko L. (2020)
Литовченко В. П. - Стовбурові клітини з щелепно-лицевої ділянки: особливості та перспективи застосування (2020)
Patat D. - Hypoxia Modeling Technique in Whole Rat Embryo Culture, Nisari M. (2020)
Рябенко Т. В. - Сучасні аспекти репаративної регенерації кісткової тканини та аналіз показників кісткового метаболізму (2020)
Хмара Т. В. - Онтологія уроджених вад кісток грудного пояса, Шевчук К. З., Морараш Ю. А., Ризничук М. О., Стельмах Г. Я. (2020)
Гармаш О. В. - Стан пульпи, твердих тканин зубів та тканин пародонта у дванадцяти- та вісімнадцятимісячних щурів, які народились із макросомією, Губіна-Вакулік Г. І. (2020)
Гринь В. Г. - Иммуногистохимический анализ пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс после приема кларитромицина, Костиленко Ю. П., Шепитько К. В., Лавренко Д. А. (2020)
Носівець Д. С. - Фактор некрозу пухлин, як маркер визначення фармакологічної активності нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу при гіпотиреозі та остеоартрозі (2020)
Полстяной А. О. - Непостійні кістки черепа людини на антропологічному матеріалі могильника IХ-ХIII ст. біля с. Ницаха (2020)
Полстяной А. О. - Варіантна анатомія непостійних кісток черепа людини з IV Верхньо-Салтівського могильника, Прохорчук Р. М. (2020)
Соболевская И. С. - Динамика показателей липидного обмена у крыс при темновой депривации в эксперименте, Мяделец О. Д., Яроцкая Н. Н. (2020)
Абрагамович М. О. - Характеристика показників редокс-гомеостазу у цирозних хворих зі синтропічними коморбідними ураженнями залежно від тяжкості цирозу печінки, Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Фаюра Л. Р. (2020)
Abrahamovych U. - Diagnostic Value of Non-Viral Laboratory Markers of Active Epstein – Barr Virus Infection for the Patients with SLE, Abrahamovych O., Guta S., Tsyhanyk L., Romaniuk O. (2020)
Бабій О. М. - Манометрія у хворих з пілородуоденальним стенозом виразкового ґенезу, Тарабаров С. О., Шевченко Б. Ф., Пролом Н. В., Галінський О. О. (2020)
Бондаренко С. Є. - Біохімічні маркери сироватки крові у хворих на різних стадіях остеоартрозу кульшового і колінного суглобів, Леонтьєва Ф. С., Висоцький О. В., Морозенко Д. В., Глєбова К. В., Гейдеріх О. Г., Дубініна Н. В., Котик А. В. (2020)
Горбач Т. В. - Вплив дозованих фізичних навантажень на рівень цитокінів та показники вуглеводного обміну у хворих з цукровим діабетом 2 типу, Бутко Я. О., Мартинова С. М., Яхно Ю. Є. (2020)
Демченко В. Н. - Технические особенности выполнения уретерокаликоанастомоза, Щукин Д. В. (2020)
Кошкіна М. В. - Механізми формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Кадикова О. І., Бабаджан В. Д., Кравчун П. Г., Гриднева О. В. (2020)
Матвєєнко М. С. - Стан проблеми атипового перебігу травматичної хвороби у хворих з тяжким станом на момент надходження, Белозьоров І. В., Волкова Ю. В. (2020)
Молотягін Д. Г. - Ефективність застосування різних схем лікування у хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію на тлі цукрового діабету 2 типу (2020)
Ніколаєва К. Л. - Маркери ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з легеневою гіпертензією на фоні хронічного обструктивного захворювання легенів (2020)
Панасовский Н. Л. - Ультразвуковой скрининг односторонней обструкции семявыносящих протоков у мужчин с пониженными параметрами фертильности эякулята (2020)
Потапов С. М. - Теоретичне обґрунтування персоналізованої (таргетної) терапії герміногенних пухлин яєчка, Горголь Н. І., Плітень О. М., Галата Д. І. (2020)
Сенаторова Г. С. - Оцінка функціонального стану респіраторної системи у хлопчиків-спортсменів молодшого шкільного віку, Онікієнко О. Л., Поляков В. В. (2020)
Сідь Є. В. - Аналіз якості надання екстреної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі (2020)
Стрільчук Л. М. - Частота серцевих скорочень та поширеність аритмій у кардіологічних та ревматологічних пацієнтів за умов різного стану жовчного міхура (2020)
Фролова Т. В. - Вплив засобів побутової хімії, що містять поверхнево активні речовини, на стан здоров’я дівчат-підлітків (Частина II), Щербань М. Г., Стенкова Н. Ф., Атаманова О. В., Кононенко О. В. (2020)
Хареба Г. Г. - Локальні рецидиви після органозберігаючої хірургії пухлин нирок, Лісовий В. М., Щукін Д. В., Демченко В. М. (2020)
Шевченко М. В. - Особливості перебігу ендотеліальної дисфунції та порушень периферійної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу, Медведчук Г. Я. (2020)
Zaichenko K. - Determination of the Intestinal Microbiome Composition in Patients with Crohn's Disease and Ulcerative Colitis of Different Age Categories and Sex, Gavrylyuk V., Klenina I., Sklyar T., Sokolova I., Tatarchuk O., Vishnarevskaya N. (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Антиадгезивні властивості метаболітних комплексів Lactobacillus Rhamnosus Gg та Saccharomyces Boulardii в тестах in vitro, Книш О. В., Мінухін В. В., Рижкова Т. М., Дюкарева Г. І. (2020)
Книш О. В. - Вплив безклітинних екстрактів Bifidobacterium Bifidum та Lactobacillus Reuteri на показники вродженого імунітету in vivo, Погоріла М. С. (2020)
Сухин Ю. В. - Результаты математического моделирования напряженно-деформированного состояния заднего отдела стопы при внутрикостном остеосинтезе пяточной кости, Бодня А. И., Карпинский М. Ю., Яресько А. В. (2020)
Коломоєць А. В. - Кадрова складова як частина ефективної логістики медичного закладу, Толстанов О. К., Гбур З. В. (2020)
Матущак М. Р. - Клініко-економічний аналіз стану фармацевтичного забезпечення хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі хронічного гастриту, Горошко О. М., Захарчук О. О., Ежнед М. А., Сахацька І. М., Костишин Л. В., Михайлюк Н. В., Драчук В. М. (2020)
Золотухіна О. Л. - Динаміка біохімічних маркерів ротової рідини тютюнозалежних пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонта на тлі хронічного гіперацидного гастриту впродовж лікування із застосуванням лікувально-профілактичного комплексу, Романова Ю. Г. (2020)
Шевчук М. М. - Визначення концентрації метаболітів азоту в плазмі крові та ротовій рідині у пацієнтів з захворюваннями тканин пародонту на тлі загальносоматичних захворювань, Шкребнюк Р. Ю., Дирик В. Т. (2020)
Аравіцька М. Г. - Роль засобів немедикаментозної реабілітації у корекції ознак депресії пацієнтів з ожирінням (2020)
Бирчак В. М. - Динаміка параметрів структури та функції променево-зап’ясткового суглоба під впливом програми фізичної терапії у постіммобілізаційному періоді реабілітації (2020)
Гузій О. В. - Сенсомоторні показники як критерії впливу інтенсивних фізичних навантажень на організм спортсмена, Романчук О. П., Магльований А. В. (2020)
Іванько О. Г. - Можливості та обмеження фізичної терапії у підлітків з артеріальною гіпертензією, Михалюк Є. Л., Ляхова І. М., Підкова В. Я., Пузік С. Г., Товма А. В., Левченко Л. І. (2020)
Тимрук-Скоропад К. - Програма легеневої реабілітації для пацієнтів із ХОЗЛ, Павлова Ю. (2020)
Степанчук А. П. - Анатомічна будова органа зору. Зоровий аналізатор. Розвиток органа зору. Природжені вади розвитку ока (2020)
Герзанич Н. І. - Методи інтерактивного навчання у формуванні професійної компетентності лікарів-інтернів-стоматологів (2020)
Ехалов В. В. - Проблема культуры речи в современном высшем медицинском образовании, Самойленко А. В., Романюта И. А., Баранник С. И., Мизякина Е. В. (2020)
Фролов Ю. А. - Університетська клініка - перехід на вищій рівень якості підготовки майбутніх лікарів (2020)
Бречка Н. М. - Секреторна та екскреторна функція сім'яників в умовах серотонінового ураження сперматогенезу та експериментальна корекція хондроїтину сульфатом, Коренєва Є. М., Бондаренко В. О., Козар В. В., Морозенко Д. В., Щербак О. В., Сиротенко Л. А., Величко Н. Ф., Іваннікова С. В. (2020)
Бурлака Ю. Б. - Дослідження агрегації тромбоцитів у хворих на хронічний тонзиліт, Клись Ю. Г., Шукліна Ю. В., Верьовка С. В. (2020)
Завгородня В. А. - Аналіз варіабельності серцевого ритму при гіпокапнії дихання у молодих чоловіків, Вітько С. М., Кудій Л. І., Коваленко С. О. (2020)
Качур І. В. - Дослідження пристрою "Інтелектуальний шолом": психофізіологічний аспект, Карамзіна Л. А. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Дослідження коригуючого впливу фармацевтичної композиції на гістологічний стан матки вагітних самиць щурів молодого та зрілого віку на тлі фетоплацентарної недостатності, Лар'яновська Ю. Б., Кустова С. П., Бойко М. O., Стороженко Г. В., Левашова В. М. (2020)
Цапенко П. К. - Вплив високожирової дієти на розвиток інсулінорезистентності та метаболічного синдрому у щурів, Василенко М. І., Алієв Р. Б., Завгородній М. О., Козловська М. Г., Топчанюк Л. Я., Сидоренко А. М., Братусь Л. В., Бакуновський О. М., Портніченко В. І., Портниченко А. Г. (2020)
Задорожна О. Р. - Особливості комплектування складу учасників ігор ХХХІІ Олімпіади 2020 у Токіо (на прикладі спортивних єдиноборств), Бріскін Ю. А., Пітин М. П., Потоп В., Гращенкова Ж. В., Глухов І. Г., Дробот К. В. (2020)
Дерябкіна Т. В. - Застосування кардіо вправ на заняттях з фізичної культури для покращення адаптивних можливостей серцево-судинної системи, Колодяжна Т. П., Нагорний П. В. (2020)
Комісова Т. Є. - Вплив занять вільною боротьбою на компонентний склад тіла дітей, Коваленко Л. П., Мамотенко А. В., Гогіна Т. І., Коваленко В. М., Комісов М. Р. (2020)
Наливайко Н. В. - Аналіз показників компонентного складу тіла молодих жінок, Бардін О. І., Павлова Ю. О. (2020)
Собко І. М. - Застосування реабілітаційних засобів у змагальному періоді футболістів (на прикладі студентів?членів збірної команди НФаУ), Улаєва Л. О., Вицько С. М., Золотухін О. О., Петренко Ю. М. (2020)
Адамбеков К. И. - Аспекты педагогического контроля в учебно-тренировочном процессе юных футболистов в возрасте 16-17 лет, Илясова А. Н., Милашюс Казис (2020)
Коробейніков Г. В. - Аналіз біомеханічних показників рухових дій кваліфікованих кікбоксерів, Вольський Д. С., Жирнов О. В., Чернозуб А. А. (2020)
Тропин Ю. Н. - Анализ выступлений сборной команды Украины по греко-римской борьбе, Латышев Н. В., Бойченко Н. В., Кожанова О. С., Мозолюк А. В. (2020)
Вигівський В. Л. - Жанрові аспекти розумово-комунікативної взаємодії у професійному середовищі військовослужбовців (2015)
Галинська О. М. - Духовно-предметний код культури в системі кодів культури (на матеріалі фразеологічних одиниць української та англійської мов) (2015)
Коляда О. В. - Граматико-синтаксичні особливості драматургії Семюела Беккета (на прикладі п’єси "Кінець гри") (2015)
Гурко О. В. - Специфіка імплікування ствердження в науковому стилі (2015)
Корольова В. В. - Прагматика заголовка сучасної української драми (2015)
Мосейчук О. М. - Дискримінація за ознакою зовнішності: системно-функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови), Журавська В. І. (2015)
Мучка М. З. - Специфіка науково-технічного перекладу з німецької українською мовою (2015)
Сизоненко Н. М. - Граматична структура аналітичних номенів ссавців фауни України (2015)
Тимченко С. В. - Деякі особливості комунікативно-прагматичного аспекту англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу (2015)
Торговець Ю. І. - Лексико-семантичні та прагматичні особливості заключної частини американського соціально-політичного есе (2015)
Федута А. - Читатель в сознании Н. М. Карамзина до "Истории…" (2015)
Юрчук О. О. - Постколоніальний погляд на творчість М. Рильського (2015)
Артеменко Л. В. - Предметно-образна концептосфера "літературні та технічні засоби словесного вираження" в семантичній площині поетологічного дискурсу української поезії XX століття (2015)
Гаврилюк Х. Ю. - Інтерпретація культурної специфіки поеми "Енеїда" І. Kотляревського в перекладі Б. Мельника (2015)
Матюшенко О. М. - Диференційні ознаки сучасного англомовного дискурсу новин як конвергентної соціальної комунікації в електронних ЗМІ (2015)
Озкан Г. - Назым Хикмет в контексте Азербайджанской литературы и культуры (2015)
Куриленко Д. В. - Духовні домінанти бароко як конструкт свідомості Козака Мамая у творі О. Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…" (2015)
Вигівський В. Л. - Комунікативно-прагматичні та стилістичні особливості утворення та функціонування експресивно-образних знаків лінгво-креативної діяльності (на матеріалі англомовного військового дискурсу) (2015)
Ковальова Т. П. - Фоностилістичні особливості слоганів німецькомовної комерційної реклами (2015)
Коляда О. В. - Фонетичні особливості Семюела Беккета (на прикладі радіоп'єси "Всі, що падають") (2015)
Котнюк Л. Г. - Особливості номінативного поля концепту "РОЗМІР" у англійській мові (2015)
Штогрин М. В. - Дискурс міста у сучасній українській драматургії (2015)
Антонов О. В. - Освіта персонажа як компонент його комунікативного стилю (на матеріалі сучасної американської драми) (2015)
Анхим О. І. - Гельмут Байєрль і його театр (2015)
Білюк І. Л. - Експресивний потенціал невербальних компонентів на веб-сайтах міст (2015)
Дмитрієва І. В. - "Театр-вам-в обличчя". Основні принципи (на матеріалі драматургічних творів Керіл Черчіл) (2015)
Кириченко Т. С. - Когнітивна сутність перебивання мовлення (2015)
Кхеліл О. І. - Прагматичний потенціал середньоанглійського умовного речення (2015)
Левченко О. М. - Жанрові особливості сімейної драми Трейсі Леттса "Серпень: округ Осейдж" (2015)
Мальченко М. С. - Брехтівське розуміння епічної опери (на матеріалі "Тригрошової опери" (2015)
Масель Ю. С. - Особливості реалізації субстандартних лексико-фразеологічних інтенсифікаторів в публіцистичному дискурсі (на матеріалі сучасної англомовної преси) (2015)
Матушевська Н. В. - Структура концепту СПОКУСА (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел (2015)
Сташко Г. І. - Роль засобів стилістичного синтаксису в створенні жіночих образів (на матеріалі американських фольклорних пісень (2015)
Akhmedov G. - Super-Abilities of the Famous Literary Image of Sherlock Holmes Created by Arthur Conan Doyle (2015)
Адамець Н. В. - Семантико-словотвірне моделювання зон словотвірних парадигм дієслів вести / водити (2016)
Аскеров Б. Г. - Проблемы исторической реальности в романах М. С. Ордубади и Ю. В. Чеменземинли (2016)
Бешлей О. В. - Структура та змістове наповнення концепту YOUTH (2016)
Веприняк І. Д. - Зоометафтонімічна маніфестація наркотичного сп’яніння персонажа у романі Хантера Стоктона Томпсона "Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream": лінгвокогнітивна перспектива (2016)
Володіна Т. С. - Неоніми метамови лінгвістики: перекладацький та лексикографічний аспект (2016)
Гадирова Т. Г. - Типологическая классификация жанра поэмы (2016)
Гудкова Н. М. - Модульне навчання у викладанні іноземної мови як один з інноваційних компонентів навчального процесу у вищому навчальному заклад (2016)
Гусейнова З. Д. - Образ пророка в произведениях, написанных об Иосифе и Зулейхе (2016)
Дадашева Р. Б. - Мифологический код имен эпических персонажей в азербайджанских дастанах (2016)
Дорошенко О. В. - Когнітивно-семантичний аспект понять der Ddr-Bürger i der Brd-Bürger (2016)
Зейналов Р. С. - Простые предложения в пословицах и поговорках в произведении Махмуда Кашкари ''Дивани-Лугат - Ит Турк'' (2016)
Игина З. А. - "След" как языковой сигнал события в нарративе (2016)
Кальницкая В. Б. - Дискуссионность существующей системы жанровых дефиниций романов Грэма Грина (2016)
Любимова Ю. С. - Засоби і способи реалізації модальності можливості в сучасній китайській мові (2016)
Мирзаев Г. А. - Язык поэзии как явление искусства (2016)
Радзіон В. М. - Синтаксико-семантична класифікація складних іменників мови сучасних німецьких спортивних ЗМІ (2016)
Савіна Ю. О. - Лінгвокогнітивні операції мапування як когнітивне підґрунтя формування комічного в малій прозі Джером К. Джерома й О. Генр (2016)
Угляй Л. В. - Плюралізм прояву маскулінності у прозі Тоні Моррісон (на матеріалі роману "Улюблена") (2016)
Федута А. И. - Читатель в сознании Ф. В. Булгарина (2016)
Ходаковська Н. Г. - Лексико-стилістичні засоби поетичного мовлення німецьких поетів-символістів (2016)
Черник О. О. - Ідіостиль письменника як лінгвістичний феномен та методи його вивчення (2016)
Янишина Л. С. - Неологізми у словниковому складі англійської мови XIX століття (на матеріалі прозових літературних творів) (2016)
Tsybko A. V. - The Culture Based Political Programs: Impact of Talk Show on the Audience (2016)
Білінський Д. Ю. - Стратегії та тактики асиметричного мовлення (на матеріалі британської драми ХХ століття) (2016)
Воловик О. П. - Віртуальний корпоративний дискурс як об'єкт бізнес-лінгвістики (2016)
Гвоздяк О. М. - Про особливості простого речення середньобаварської богемської говірки Закарпаття (2016)
Давидович С. С. - Поняття "мовленнєвий жанр" у провідних лінгвістичних напрямах (2016)
Дем'янчук Ю. І. - Диференціація та семантизація колокацій військових термінологічних сполучень НАТО (2016)
Канюк М. В. - Фразеологізми з компонентами-назвами напоїв в українській мові (2016)
Коврігіна Л. М. - Жанрові особливості роману "Людолови" Зінаїди Тулуб (2016)
Коломійчук О. С. - Універсальні концепти моральності в англійській лінгвокультурі (2016)
Комаренко В. В. - "Ідентифікація особистості" vs "ідентичність особистості": співвідношення понять (2016)
Кондратюк І. Б. - Взаємодія вербальних та невербальних компонентів у комунікативний ситуації інтенціонального руйнування психологічного балансу (на матеріалі англійських кінофільмів) (2016)
Кравець К. Ю. - Англомовні абревіатури в контексті євроінтеграції України та способи їх перекладу українською мовою (2016)
Криворучко Т. В. - Структура речення з дієслівною комплементацією в сучасній англійській мові (2016)
Кузьменко О. Ю. - Особливості інтерв'ю як мовленнєвого жанру (2016)
Кхеліл О. І. - Функціональне навантаження дієслівних форм у фактичних і контрафактичних складнопідрядних реченнях з підрядним умови в середньоанглійській мові (2016)
Лисецька Ю. В. - Диференційні ознаки дискурсивних маркерів (2016)
Макаревич О. О. - Стратегічна організація реактивних висловлень американських підлітків: соціолінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти (2016)
Миколишена Т. В. - Перекладацькі засоби відтворення інвективи у дитячому творі (на матеріалі чарівних казок Роальда Дала) (2016)
Мосейчук О. М. - Когнітивна модель комунікативної ситуації СПОКУСА, Матушевська Н. В. (2016)
Нагачевська О. О. - Роман "Awakening" як передвісник модернізму в жіночій літературі США ХІХ століття (літературно-критична рецепція) (2016)
Негода М. М. - Особливості лексичного рівня п'ємонтського діалекту (2016)
Орел А. Л. - Антисексизм та гендерна політкоректність в сучасній англійській мові (2016)
Ребрій О. В. - Мовностилістичні засоби сакралізації образу як об'єкт перекладознавчого аналізу (на матеріалі антиутопії), Вотінова Д. О. (2016)
Савенець А. М. - Естетизація Шекспіра в українських перекладах: випадок "Коріолана" (2016)
Сидорович Л. Є. - Поширення означеного артикля на підклас абстрактних іменників в середньо - та ранньоновоанглійській мові (2016)
Топачевський С. К. - Безособові форми дієслова як засіб компресії тексту англомовної реклами (2016)
Шугаєв А. В. - Роль номінативних одиниць і дискурсивних маркерів у формуванні іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі (2016)
Юрчук О. О. - Візіонерсько-пророча утопія Івана Франка (за поемою "Мойсей") (2016)
Andrienko T. P. - Translation as Cross-Cultural Interaction (2017)
Chugu S. D. - Formulaic Language Sequences in Discourse and Narrative: Constructionist Approach (2017)
Вигівський В. Л. - Функціонально-семантичні та прагматичні особливості актуалізації стереотипних знаків мовленнєвої взаємодії (2017)
Вялікова О. О. - Динаміка формальної моделі креолізованого віршованого тексту і його прагматичного впливу (2017)
Гирин О. В. - Автоматичний синтаксичний аналіз англійського речення: застосування та перспективи (2017)
Гук З. Ю. - Семантико-функціональні параметри германізмів у художньому дискурсі Івана Франка (2017)
Дяченко Н. М. - Семантико-стилістичне навантаження особових займенників у поезії М. Никончука (2017)
Іваницька Н. Б. - Міжмовна синтагматика дієслів у проекції на предикативно-адвербіальну реченнєву модель оцінної семантики (2017)
Ковальова Т. П. - Мовні засоби ритмізації слоганів німецькомовної комерційної реклами (2017)
Косарєва Г. С. - Творчість Тараса Шевченка в інтертекстуальному дискурсі поетів-вісімдесятників (2017)
Мамедова Дж. А. - Военная поэзия в начале хх века в литературе Великобритании и Азербайджана (2017)
Михайлова Є. В. - Лексичний обсяг дієприкметника сучасної турецької мови (2017)
Моркотун С. Б. - Відтворення експресивності лексичних одиниць при перекладі текстів політичного дискурсу (2017)
Прищепа О. П. - Семантичні поля лексем рід, народ, нація, мова у сприйманні студентів нефілологічного ВНЗ на сучасному етапі розвитку мови, Плечко А. А. (2017)
Радомська Л. А. - Критерії визначення лінгвального статусу іменників-юкстапозитів як самостійних лексико-граматичних одиниць (2017)
Рыжченко О. С. - Китайский детектив в европейском варианте (2017)
Станіславська О. О. - Мовні засоби вираження самотності у сучасній франкомовній літературі (2017)
Султанова Х. Г. - Містичне вчення шейха Ібраxіма Гюльшані (2017)
Шмега К. М. - Мовленнєва репрезентація маскулінних персонажів у прозі Івана Франка (2017)
Юрчук О. О. - "...се властиво наїзд і душення...": Російська імперія в рецепції Івана Франка (2017)
Юрковський Я. - Жертва, насильство, ритуал — "діонісійська поетика" в "Яскині філософів" Збігнева Герберта (2017)
Карпюк Н. Є. - Хронологічно-марковані лексеми у новелах Вальтера Скотта (2017)
Yevchenko V. V. - American English in its Historical and Sociolinguistic Contexts (2017)
Білошицька З. А. - Формування навичок перекладу у студентів аграрних вишів (2017)
Борисенко Н. Д. - Висловлення жалю та співчуття в персонажному мовленні британської драми: комунікативно-прагматичний аспект (2017)
Вашист К. М. - Таксономія лексичних блендів (2017)
Вигівський В. Л. - Механізми створення та семантико-прагматичні особливості функціонування конотативних значень у англомовному військовому дискурсі, Маліновський Е. Ф. (2017)
Гайдук Н. А. - Національно-культурна специфіка мови в лінгвістиці (2017)
Гусейнов А. С. - Когнітивні аспекти дослідження концепту (2017)
Драганчук К. В. - "Деякі проблеми перекладу термінів страхового права у галузі пенсійного забезпечення" (2017)
Ковальова О. К. - Функціонально-стилістичні особливості паратексту новинних медіатекстів у французьких інтернет-ЗМІ (2017)
Колісниченко Т. В. - Типи "Settlement" номінацій (2017)
Коляда О. В. - Фонологічні особливості драматургії Cемюела Беккета (на прикладі п'єс "Звуки кроків" і "Кінець гри") (2017)
Кондратюк І. Б. - Актуалізація психологічного дисбалансу у комунікативній ситуації: теоретичний аспект (2017)
Микитенко А. В. - Символіка найменувань штучних виробів у фразеологічних системах української, німецької та англійської мов (2017)
Мошноріз М. М. - Міфологічна орнітологія в поезії С. Черкасенка (2017)
Палєй Т. А. - Лексико-граматичні особливості перекладу англомовних епітетів (2017)
Потапенко С. І. - Номінативний простір англомовного новинного дискурсу в епоху післяправди: аргументативні тенденції (2017)
Радкевич В. В. - Сучасні напрямки дослідження діалогічного персонажного мовлення в гендерному аспекті (2017)
Сєрадзка-Базюр Б. - Семантична структура "Поняттєвого словника старопольської мови он-лайн" (Slownika pojeciowego jezyka staropolskiego on-line) (2017)
Славова Л. Л. - Театральна метафора в американському та українському політичному дискурсі (2017)
Федоренко Л. О. - Розвиток жанру Lehrstuck в драматургії Хайнера Мюллера (2017)
Харламова Л. С. - Використання англомовних запозичень у німецькій термінології міжнародних авіаційних перевезень, Тимченко С. В. (2017)
Шостак О. О. - Риторичний аналіз художнього тексту (на перехресті античних і неориторичних теорій) (2017)
Тимошик М. - Від головного редактора (2020)
Tymoshyk M. - The editor’s-in-chief address (2020)
Поплавський М. - Соціальні мережі як культурно-просвітницький ресурс (2020)
Тимошик М. - До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії (2020)
Житарюк М. - Інформаційно-психологічна складова агресії РФ проти України й Заходу (2014–2020 рр.) та способи протистояння (2020)
Калакура Я. - Постать Ярослава Мудрого в координатах української та російської історіографій (2020)
Фаріон І. - Явище англоварваризації в українському освітньо-науковому середовищі: історія і сучасність (2020)
Галудзіна-Горобець В. - Друковані та мережеві ЗМІ про творчість українських модельєрів (2020)
Миколаєнко А. - Медіакритика в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2020)
Ощипок І. - Інформаційна діяльність Святого Престолу (2020)
Галич В. - Олесь Гончар і крайові ЗМІ (2020)
Галич О. - Громадсько-політичні та літературно-художні періодичні видання в юнацькому щоденнику С. Єфремова (2020)
Онкович Г. - Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців (2020)
Подоляка Н. - Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом "Рух" (2020)
Даниленко В. - Російсько-українська війна на Донбасі в українському кінематографі (2020)
Доценко М. - Термін "культурний геноцид" в українському мережевому просторі (2020)
Онкович А. - Соцмережа Фейсбук та захист українського інформаційного простору в умовах російсько-українського конфлікту (2020)
Субота Є. - Вплив телебачення та соціальних мереж на формування медіа реальності (2020)
Федун (Полтава) П. - Якими повинні бути радіопередачі "Голосу Америки" для Совєтського Союзу (2020)
Чиж І. - Гарантування національної інформаційної безпеки — в небезпеці (2020)
Скорик М. - Книга про бунт студентів-журналістів епохи шістдесятництва (2020)
Jurkowski J. - Mit o stworzeniu czlowieka w Timaiosie Platona w kontekscie mitu orfickiego o Dionizosie Zagreusie i Tytanach (2018)
Kushmar L. V. - Reactions' Classification in the "Credit" Associative Field as Fragment Reflecting of the Speaker's World Picture (2018)
Vyhivskyi V. L. - Intra-Verbal Content Relations in Kernel Components of Word Combinations of the Models A + N, Participle + N, N + N as a Prerequisite of Forming Homophrases, Morkotun S. B., Bashmanivskyi O. L. (2018)
Yevchenko V. V. - North American English and British English: Two Aspects of Development (2018)
Балабін В. В. - Визначення компетентності військового перекладача (2018)
Бондарчук О. М. - Типологія нарації в "Мемуарах мого життя" Т. Бобровського (2018)
Борисенко Н. Д. - Відтворення англомовних реалій в українському кіноперекладі, Садловська О. С. (2018)
Вискушенко С. А. - Лексикографічні принципи побудови двомовного термінологічного тематичного словника фахової мови тваринництва (2018)
Вісич О. А. - Критичний дискурс метадрами Варвари Чередниченко "Артистка без ролів" (2018)
Гнезділова Я. В. - Персуазивна vs маніпулятивна функції мета комунікації (2018)
Горбач Н. В. - Модифікація жанрової матриці в іронічному детективі Н. Доляк "Шикарне життя в Вупперталі" (2018)
Жуковська В. В. - Наскільки "незалежна" абсолютна конструкція у сучасній англійській мові: корпуснобазований аналіз (2018)
Зорницький А. В. - Особливості відтворення прикметника Bohemian при перекладі художнього тексту (на матеріалі оповідання A. Конан Дойла "А Scandal in Bohemia") (2018)
Коляда О. В. - "Стара мелодія": поетика авторського перекладу Cемюела Беккета (на прикладі адаптації радіоп'єси Роберта Пінджета "Рукоятка") (2018)
Котнюк Л. Г. - Модальні дієслова як засоби вираження припущення в газетному дискурсі англійської мови (2018)
Кубрак С. В. - Взаємозв'язок людини і природи в оповіданнях Олексія Опанасюка, Білошицька З. А. (2018)
Кузнєцова Г. В. - Засоби мультимодального впливу когнітивних метафор у кінодискурсі (2018)
Матвєєва Т. С. - Богопокинутість як абсолют змодельованого українським романним дискурсом другої половини XIX ст. світу (2018)
Міщинська І. В. - Лексико-семантичні особливості ділової англійської мови (2018)
Москаленко О. І. - Вплив полісемії та лексичної омонімії на якість ведення радіообміну англійською мовою (2018)
Полховська М. В. - Поява експлетивів у структурі речення деяких германських мов (2018)
Романюк О. С. - Концептуальні основи структуризації розвитку взаємовідносин романтичної діади (2018)
Савчук І. І. - Когнітивні механізми стереотипного сприйняття країн Західної Європи британцями: лінгвокультурний вимір (2018)
Сердійчук Л. П. - Концепт SCIENCE в автобіографіях лауреатів Нобелiвської премії (2018)
Сєчіна С. І. - Структурно-смислові компоненти концепту IDENTIDAD в іспанській мові (2018)
Сизоненко Н. М. - Перітекстові елементи роману Р. Іваничука "Черлене вино" (2018)
Соловйова Л. Ф. - Релятиви оцінки в сучасній англійській мові: функціональний аспект (2018)
Тимощук Н. М. - "Не вміли будувати власної держави, опинилися в чужих руках": художня концепція визвольних змагань українців у повісті Леоніда Полтави "Над блакитним чорним морем" (2018)
Титаренко В. М. - Запозичення з романських мов у північноукраїнських пам'ятках XVI–XVII ст. (2018)
Трохимчук О. В. - Психоаналітичний метод З. Фройда в контексті філософії діалогу М. М. Бахтіна: літературознавча проекція (2018)
Черненко Т. Ю. - Полісемантичні географічні терміни Житомирщини на позначення лексико-семантичної групи 'місце добування матеріалів для господарських робіт' (2018)
Юшкевич В. І. - Варіювання лінійно-ієрархічних тематичних моделей англомовного ділового дискурсу під впливом ситуаційних чинників (2018)
Fedosova M. O. - Thinking about the Future: Philosophy and Science Fiction in Claire North's Novel "The First Fifteen Lives of Harry August" (2018)
Yevchenko V. V. - Correlation of North American English and British English Divergencies in Lexis (2018)
Доброльожа Г. М. - Ареальна фразеологія як складова частина концептуального сприйняття світу українцями, Приймак А. М. (2018)
Дуркалевич В. В. - Висловити Шоа. Проблема мови в оповіданнях Ервіна Шенкельбаха (2018)
Дяченко Н. М. - Вербалізація ціннісного компонента образу людини культури у творах для дітей В. Сухомлинського, Халін В. В. (2018)
Стасів М. В. - Комісивна прагматика з'ясувальних мовленнєвих актів у сучасній англійській мові (2018)
Шарапа М. В. - Міфологічні мотиви культу предків у середньополіському обрядовому тексті весняно-літнього календарного циклу (2018)
Шмігер Т. В. - Естетика побуту як проблема перекладу (на матеріалі літописної повісті про хрещення кн. Ольги) (2018)
Гамидова А. М. - Проблема ассимиляции противоположностей в концепции Роберта Грейвса "Белая Богиня" (2018)
Потапенко С. И. - Композиция англоязычного новостного текста: стратегии или схемы? (2018)
Луцак С. М. - Рецензія на монографію Н. І. Астрахан "Література як утопія" (2018)
Antypchuk N. V. - A Healing Source of Children's Literature (2019)
Karamysheva I. D. - Tertium Comparationis in Modern Contrastive Linguistics (Revising Approaches to Teaching) (2019)
Kolisnychenko T. V. - The Correlation of Evaluative and Emotional Components in the Semantics of "Settlement" Nominations (2019)
Semen H. Ya. - The Functioning of the Lexeme "Book" in Markus Zusak's Novel "The Book Thief", Hladkoskok L. H. (2019)
Vozna M. О. - Culture-Focused Teaching of Language and Translation (2019)
Борисов О. О. - Семантична структура лексеми free (на матеріалі сучасних британських лексикографічних джерел та роману Джорджа Орвелла "1984") (2019)
Доброльожа Г. М. - Вибір викладачем наукового вектора навчальної мовної дисципліни як одна з проблем вищої школи (2019)
Дроздовський Д. І. - Психологічна ідентичність персонажів британських постпостмодерністських романів: дискурс еґо-літератури (2019)
Дяченко Н. М. - Комунікативні стратегії в сучасному українському політичному дискурсі, Халін В. В. (2019)
Іваницька Н. Б. - Комунікативно-прагматичний потенціал інтерогативів англомовної наукової статті, Іваницька Н. Л. (2019)
Ковальова Т. П. - Способи динамізації зображення світу речей в англійській художній прозі XVIII-XX століть (2019)
Кузнєцова А. С. - Латинські запозичення в англійській та українських мовах, Холмакова Ю. В. (2019)
Можарівська І. О. - Жанрова специфіка сучасної драми-параболи (на матеріалі п'єси Маріуса фон Майєнбурга "Потвора") (2019)
Назаренко О. І. - Особливості вербальної актуалізації етнічних упереджень у дискурсі американських політиків-республіканців, Нестеренко O. Є. (2019)
Охріменко Т. В. - Синкретизм тлумачення понять "гроші" та "знаки" у східнослов'янських лексикографічних джерелах (2019)
Печенікова Л. М. - Синонімічні зв'язки українських фразеологізмів, що вербалізують концепт ЗДОРОВ'Я (2019)
Пиц Т. Б. - Німецька назва людвисара у дзеркалі польських, українських і білоруських пам'яток (2019)
Прищепа О. П. - Заклад вищої освіти як середовище розвитку державної мови й зростання її престижності, Білошицька З. А. (2019)
Сизоненко Н. М. - Індивідуально-авторські модифікації архетипів дому, бездомності, не-дому, антидому, дому-мрії в романі Василя Шевчука "Прощання з самим собою" (2019)
Славова Л. Л. - Етноспецифіка кіноперекладу у дзеркалі міжкультурної комунікації, Борисенко Н. Д. (2019)
Цапів А. О. - Дзеркальна оповідь у казкових наративах via наративний прийом мізанабім (mise en abyme) (2019)
Чаюк Т. А. - Оцінка як засіб лінгвокультурологічної маркованості англомовного дискурсу ЗМІ (2019)
Чумак Л. М. - Структурно-семантичні та функціональні особливості лексичних інновацій, що виражають поняття "generation" в сучасному англомовному медійному дискурсі, Сніховська І. Е. (2019)
Януш О. Б. - Структурно-стилістичні особливості евфемії в аспекті функціонального розвитку мови (2019)
Вірченко Т. І. - Конструювання пам'яті як пошук ідентичності: художні інтенції Бориса Грінченка — драматурга (2019)
Семенюк Л. С. - Метафізична проблематика та бароковий консептизм поезії Данила Братковського: єдність змісту і форми (2019)
Сірук В. Г. - Етюд "Примара" Лесі Українки як смисловий палімпсест (2019)
Щербак О. В. - Жіночі образи у віршах Климентія Зиновієва (2019)
Анхим О. І. - Ефект очуження: Бертольт Брехт і Гельмут Байєрль, Анхим М. М. (2019)
Астрахан Н. І. - Література та літературознавство в дзеркалі філософського дискурсу: до питання про основи інтерпретації в умовах загальнокультурного синтезу (2019)
Доброльожа Г. М. - Власне ім'я як важливий чинник формування національної ідентичності в сучасній Україні (2019)
Ящук Л. В. - Трилексемні антропонімні формули в пам'ятках Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. (2019)
Рудницька Н. М. - Синтаксичне перегрупування як механізм граматикалізації інфінітивної конструкції um + zu + інфінітив (2019)
Chumak L. M. - Elliptical Lexical Units in the English Media Discourse of Early 21st Century (2019)
Vlasova T. V. - The Study of Sound Symbolism Based on Phonosemantic Association Experiment with the Vowels of the Ukrainian Language (2019)
Pavlenko L. I. - Question-Answer Thematic Units in Nobel Lectures Delivered by Prizewinners in the Field of Literature (2019)
Бульбачинська О. І. - Прийом монтажу в формуванні художніх сенсів роману "Приватне життя феномена" Э. Гуцала (2019)
Муслієнко О. В. - Полісемантичний комплекс "Море" в художній прозі М. Хвильового (2019)
Суворова Л. К. - Поліфункціональність музичних образів у малій прозі М. Яцкова, Храпчук С. Ю. (2019)
Білявська В. С. - Містика та фантастика в новелістиці Натаніеля Готорна й Едгара По, Рудюк О. В. (2019)
Канчура Є. О. - Відтворення класичного сюжету засобами фентезі доби постмодернізму: інтермедіальний контекст (2019)
Ліпісівіцький М. Л. - "Жовтий звук" В. Кандінського — художній твір на межі драматичного, театрального, музичного та образотворчого мистецтва (2019)
Гримашевич Г. І. - Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті (2019)
Римар Н. Ю. - Особливості структурно-функціональної організації лексико-семантичного поля "Земля" в поетичній мовотворчості Лесі Українки (2019)
Шульська Н. М. - Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману "Радісна пустеля"), Громик Ю. В., Зінчук Р. С. (2019)
Баюн К. Й. - Текст реклами як один із типів тексту (на матеріалі німецькомовних текстів реклами) (2019)
Khmara V. V. - Social Status of a Person Through The Prism of West Germanic and East Slavic Phraseology, Voinalovych L. P. (2019)
Андріянова О. Я. - Мовленнєва культура військовослужбовців на сучасному етапі (2019)
Zahorodnia O. F. - The Associative Field of a Word as a Multilingual Structure (Ваsed on The Mass Free Associative Experiment With Ukrainian Social and Political Lexis), Nedashkivska T. Ye. (2019)
Совтис Н. М. - Лінгвокультурний український компонент у польському поетичному тексті (на матеріалі творів Лева Венглінського), Адах Н. А. (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Цитокератин­18 — патогенетичний чинник прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі метаболічного синдрому, Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А., Чернова В. М., Курінна О. Г., Шуть І. В. (2020)
Маслова Г. С. - Модель дієт­індукованого стеатогепатиту у щурів: морфологічні та патогенетичні особливості, Скрипник Р. І., Щербак О. В., Скрипник І. М. (2020)
Губська О. Ю. - Вивчення генетичних особливостей хворих на глютенчутливі захворювання в Україні, Кузьмінець А. А., Башинська В. В., Мосейко В. В., Долько О. А., Заплатніков Я. С., Борисович Ю. Г., Загородня О. О., Коляда О. К., Наумова О. О. (2020)
Скрипник І. М. - Оптимізація лікування хворих на НПЗЗ­гастропатію, асоційовану з Helicobacter pylori, у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Пархоменко В. В., Гопко О. Ф. (2020)
Журавльова Л. В. - Взаємозв’язок між фактором росту фібробластів­19, рівнем жовчних кислот та показниками ліпідограми у хворих на хронічний безкам’яний холецистит із супутнім цукровим діабетом 2 типу та без нього, Тимошенко Г. Ю. (2020)
Скрипник І. М. - Сучасні можливості корекції вісцеральної гіперчутливості у хворих на синдром подразненого кишечника, Криворучко І. Г., Гопко О. Ф., Приходько Н. П. (2020)
Губергриц Н. Б. - Крылья бабочки и кишечный микробиом, или мегаэволюция в мире пробиотиков, Беляева Н. В. (2020)
Швець О. В. - Синбіотичний вплив з метою корекції композиції та функцій кишкової мікробіоти (2020)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота и функциональные заболевания верхних отделов пищеварительного тракта, Беляева Н. В., Рахметова В. С., Цыс А. В. (2020)
Христич Т. М. - Варіанти перебігу хронічного панкреатиту при цукровому діабеті (можливі патогенетичні механізми), Гонцарюк Д. О. (2020)
Berezutskyi V. I. - Treatment of chronic enterocolitis in the first half of the XIX century: Beethoven’s mineral water intake, Berezutska M. S. (2020)
До уваги авторів (2020)
The table of contents (2020)
Ishchenko V. - Offshore renewable energy development: U.S. experience and takeaways for Ukraine (2020)
Kormych L. - The gender equality in maritime industries: transnational law perspectives (2020)
Andrushchenko S. - The regime of seaports in Ukraine: a complicated way to updating legal regulation (2020)
Darahan V. - The history of the principle of transparency in international trade law (2020)
Fedotov O. - Risk management in customs inspections of goods, Zotenko O. (2020)
Instructions for authors (2020)
Глущенко В. - У витоків історичної типології слов’янських мов: Павло Житецький (2020)
Піскунов О. - Субстанційний характер реконструкції в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2020)
Рябініна І. - Прийоми роботи з матеріалом давніх писемних пам’яток як джерелом вивчення історії Східнослов'янських мов у працях Б. О. Ларіна, Потапенко М. (2020)
Орел А. - Лінгвоісторіографічний аналіз фонологічних процесів протослов’янського діалекту (2020)
Роман В. - Проблема доцільності / недоцільності лексичних запозичень у витлумаченні учених другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2020)
Руденко М. - Питання класифікації англійських соціальних діалектів (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Маторін Б. - Традиційне й сучасне мовознавство про проблему визначення термінів підмет і присудок, Маторіна Н. (2020)
Бурковська О. - Огляд інфінітивних речень у системі односкладних конструкцій (2020)
Ніколайчук А. - Питання походження гіпотаксису в інтерпретації Л. П. Якубинського, Седашев Я. (2020)
Сорока Т. - Конвергенція в семантиці англійських моноаксіономенів (2020)
Онищак Г. - Матричне представлення найбільш багатозначних іменників на позначення зла (на матеріалі сучасної французької мови) (2020)
Юшак В. - Функціональний потенціал оцінних прикметників у сучасних англомовних софтонімах (2020)
Савченко Е. - Англицизмы на современном этапе развития лексики, Рубан А. (2020)
Сушко О. - Функціональні особливості фразеологічних одиниць в текстах публіцистичного стилю української мови, Кубрак Л. (2020)
Cєкіна Н. - Вербалізація маскулінного стереотипу чоловік-лідер (2020)
Шийка С. - Особливості давньоруського жіночого іменника історичної Ровенщини (2020)
Дмитрук Л. - Інфінітив та інфінітивні конструкції в англійському науковому тексті, Рибалка Н. (2020)
Holub O. - Memory training as part of interpreter’s professional competence formation, Mishyn D. (2020)
Остапенко С. - Застосування лексико-семантичних трансформацій в українських перекладах роману Г. Веллса "Машина часу" (2020)
Жуйкова М. - Параметричні прикметники у словникових дефініціях як прояв антропоцентризму (на матеріалі словників англійської та слов’янських мов) (2020)
Йодловська А. - Полімодальне, бімодальне та інтермодальне сприйняття та його відбиття у структурі словникових дефініцій та у лінгво-психологічній свідомості мовців (2020)
Ясногурська Л. - Мовна репрезентація концепту "страх" у сучасній англійській мові на прикладі творів Стівена Кінга "Salem’s lot" та "Pet sematary" (2020)
Решетняк О. - Функціонування біблійних символем у сучасному поетичному дискурсі українських, польських й англійських митців, Данильченко Є. (2020)
Прокопович Л. - Змістовий та функціонально-стилістичний потенціал лексико-семантичного поля людина в романі Мирослава Дочинця "Лис" (2020)
Полякова Т. - Дієслівна синонімія Яра Славутича як прояв авторської індивідуальності (на основі синонімічних рядів зі словами-покажчиками говорити, кричати, кликати), Чепурна А. (2020)
Antonova O. - Three Ways to Use ASMR-Technologies in Modern Advertising and Marketing (2019)
Баєтул Г. П. - Оцінка бюджетного механізму у контексті проведення фінансової децентралізації (2019)
Базенко О. Д. - Впровадження електронного урядування в Україні, Ручинська Н. С. (2019)
Баришевська І. В. - Аналіз фінансової стійкості на основі альтернативних рішень управління витратами сільськогосподарських підприємств, Гринчук Ю. В. (2019)
Бєлова І. В. - Інструменти капіталу та їх вплив на рівень фінансового стресу в країнах ЄС, Дідик О. В., Нілова Н. М. (2019)
Бобровська Н. В. - Напрями й особливості формування екологічної свідомості молоді, Біліченко О. С., Іваськевич М. В. (2019)
Боднар О. А. - Особливості фінансування санаційних заходів, Гринчук Ю. В., Бережанський С. О. (2019)
Borshch V. I. - Collaborative Approach to Management Using a Three-Way Management Model, Aizenshtat A. L. (2019)
Бурковська А. В. - Особливості валютного регулювання в Україні, Шевченко В. М. (2019)
Васільєва Л. М. - Державна підтримка аграрного сектору економіки країни в умовах функціонування в складі СОТ як основа забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Грінько А. П. - Інноваційний розвиток бізнесу як основи цифрової економіки, Гринько П. Л. (2019)
Дем’янчук М. А. - Економетрична модель залежності відрахувань на соціальні виплати підприємств та їх фінансових результатів, Єдакіна М. С. (2019)
Дубина М. В. - Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні, Жаворонок А. В., Федишин М. П. (2019)
Дюк А. А. - Соціальне підприємництво як інноваційна форма організації бізнесу (2019)
Єфремова Н. О. - Стратегічне управління ризиками на біржовому ринку сільськогосподарської продукції (2019)
Желізняк Р. Й. - Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації, Бонецький О. О., Жулевич М. І. (2019)
Кулиняк Ю. І. - Діагностика стану та перспективи врегулювання неплатоспроможності українських підприємств за результатами міжнаціональних порівнянь, Кіндрацька Г. І. (2019)
Купчак М. Я. - Мотивація як засіб ефективного функціонування менеджменту у сфері цивільного захисту, Саміло А. В. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Особливості податкового планування в управлінні підприємством: методи та інструменти, Бондаренко Г. Ю., Тарасенко В. П. (2019)
Лесік І. М. - Соціально-економічні небезпеки безробіття для інфраструктури аграрного ринку України (2019)
Мажара Г. А. - Гіперболізоване дисконтування на прикладах поведінки економічних агентів з різними когнітивними функціями, Капустян В. О. (2019)
Мельник Л. В. - Управління системними ризиками ресурсного потенціалу іпотечного кредитування в аграрній сфері (2019)
Міньковська А. В. - Забезпеченість трудовими ресурсами та їх вплив на економічну активність Східного регіону (2019)
Мороз Т. О. - Перспективи використання блокчейн-технології в аграрному секторі економіки (2019)
Мулик Т. О. - Організація діагностики діяльності підприємства та його бізнес-процесів: теоретико-методичні підходи (2019)
Mulska O. - Children’s Welfare in Ukraine’s Economy: Analysis and Modelling, Ivaniuk U. (2019)
Найденко О. Є. - Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення митної безпеки держави, Рєзнікова Є. С. (2019)
Неліпович О. В. - Особливості застосування автоматизованих систем управління митними ризиками: європейський досвід (2019)
Параниця Н. В. - Проблеми та напрями вдосконалення банківської системи України, Чубенко В. Ю. (2019)
Порудєєва Т. В. - Оцінка розвитку зернового ринку Причорноморського регіону (2019)
Рабей Н. Р. - Тренди сучасного інтернет-маркетингу як основа для формування інтернет-стратегії підприємства (2019)
Рахман М. С. - Кон’юнктура споживчого ринку реклами в Україні, Маслій В. О. (2019)
Рибачук В. П. - Еволюція теоретичних аспектів і визначення ролі інновацій у забезпеченні науково-технічного прогресу в економіці (2019)
Селінний М. М. - Лісове господарство України: сучасний стан та перспективи розвитку, Корма О. М. (2019)
Сосновська О. О. - Фінансові потоки підприємства та напрями їх оптимізації, Міняйленко І. В. (2019)
Тучак Т. В. - Соціалізація оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2019)
Файвішенко Д. С. - Теоретичні основи стратегічного управління брендом (2019)
Хорунжак Н. М. - Обґрунтування індикаторів і формалізація інтегрального показника стратегічного аналізу підприємств, Бойчик І. М., Спяк Г. І. (2019)
Шило Л. А. - Удосконалення системи оплати праці на залізниці в умовах корпоратизації, Кіржа К. Ю., Пятак Ю. С. (2019)
Шишпанова Н. О. - Репутаційно-іміджевий підхід в управлінні фінансами страхових компаній (2019)
Ювілей академіка Дужого Ігоря Дмитровича (2020)
Сердечно вітаємо Михайла Михайловича Кужка із 70-річчям! (2020)
Тодоріко Л. Д. - Досягнення та складні питання щодо подолання туберкульозу в Україні (консолідований погляд з різних регіонів), Петренко В. І., Валецький Ю. М., Шевченко О. С., Сем’янів І. О., Макойда І. Я., Сахелашвілі М. І., Л Грищук. А. (2020)
Державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню (2020)
Швидке повідомлення. Молекулярні аналізи, призначені в якості початкових тестів для діагностики легеневого та позалегеневого туберкульозу та резистентності до рифампіцину (2020)
Дужий І. Д. - Порівняння ефективності консервативного та хірургічного методів лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А., Глиненко В. В. (2020)
Опанасенко М. С. - Обґрунтування показань та оптимальних строків для проведення малоінвазивних хірургічних втручань при лікуванні хворих на туберкульоз легень і плеври, Терешкович О. В., Шамрай М. Ю., Конік Б. М., Лисенко В. І., Леванда Л. І., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Білоконь С. М., Обремська О. К., Ткач Д. С. (2020)
Богомолов А. Є. - Визначення сенсибілізації до кліщових алергенів D. pteronyssinus та D. farinae у хворих на респіраторні алергійні захворювання за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування, Зайков С. В., Назаренко О. П. (2020)
Невзгода О. А. - Ексудативний плеврит туберкульозного генезу в структурі позалегеневого туберкульозу та загальної кількості ексудативних плевритів, Рак Л. М., Невзгода А. А., Фургала Я. І., Процюк Р. Г. (2020)
Матвєєва С. Л. - Міліарний туберкульоз із множинною локалізацією у хворої на системний червоний вовчак на тлі тривалої стероїдної терапії, Шевченко О. С., Боровок Н. М., Філіппова О. Ю. (2020)
Питецька Н. І. - Клінічний випадок тяжкої негоспітальної пневмонії, ускладненої гострим респіраторним дистрес-синдромом, Касєєв П. Л., Бондар Ю. В., Ілляшенко Ю. М., Кириченко І. І. (2020)
Тодоріко Л. Д. - Бронхіальна астма — нова парадигма у клінічних рекомендаціях GINA. Частина 1, Петренко В. І., Островський М. М., О Шевченко. С., Сем’янів І. О., Макойда І. Я. (2020)
Стандарт інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз (2020)
Шевченко О. С. - Дистанційне навчання у медичній освіті: світовий досвід, Петренко В. І., Тодоріко Л. Д., Овчаренко І. А., Погорєлова О. О. (2020)
До уваги авторів (2020)
Amanda A. P. - Factors Affecting Labor Absorption: Case Study In South Sumatra Province, Kadir S. A., Chodijah R. (2019)
Борщ В. І. - Проблеми формування та розвитку людського капіталу як основного чинника конкурентоспроможності закладів ресторанної діяльності, Крусір Т. О. (2019)
Бурковська А. В. - Місце криптовалюти у фінансово-економічній системі, Лященко Н. В. (2019)
Волосюк Ю. В. - Формування та особливості використання Android-додатку у процесі вищої економічної освіти, Буганов О. В., Ендрес В. С. (2019)
Гуріна О. В. - Адаптивні моделі прогнозування фінансового забезпечення регіонального розвитку (2019)
Drahumirova A. - Analysis of Optimal Capital Structure of Technological Companies (2019)
Дюк А. А. - Краудфандинг як механізм розвитку соціального підприємництва (2019)
Іваницька С. Б. - Перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Троян Ю. Т. (2019)
Колеватова А. В. - Роль та значення фінансів домогосподарств у ринковій економіці, Кондрацька К. В. (2019)
Конєва Т. А. - Вплив операційного грошового потоку на фінансовий стан компанії, Пастух А. В. (2019)
Король С. Я. - Діджиталізація економіки як фактор професійного розвитку, Польовик Є. В. (2019)
Костирко А. Г. - Організація раціональної системи інформаційного забезпечення управління підприємством, Олійник Т. Г., Костирко П. Д. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Оптимізація податкового планування на підприємствах України, Костенко Т. А., Рудиченко М. В. (2019)
Лопащук І. А. - Теоретичні засади комплексного підходу до моделювання комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі, Мацюк Н. О. (2019)
Лункіна Т. І. - Основні аспекти розвитку соціальної відповідальності в закладах вищої освіти України, Василенко М. Ю. (2019)
Мельник І. О. - Застосування соціально-психологічних методів управління колективом, Разговорова А. А. (2019)
Могилова А. Ю. - Аналіз сучасного стану вітчизняних підприємств транспортно- експедиторських послуг у контексті логістичної діяльності, Селіванова К. Р. (2019)
Ніколайчук О. А. - Оцінка дієвості національних моделей розвитку туризму в країнах Центрально-Східної Європи (2019)
Орєхова К. В. - Сутність власних фінансових ресурсів банку та особливості їх формування в Україні, Костюков О. А. (2019)
Полторак А. С. - Моніторинг чинників впливу на рівень фінансової безпеки України в умовах діджиталізації, Паламарчук В. Ю. (2019)
Полюхович М. В. - Конкурентна стратегія розвитку підприємства як сучасний ефективний інструмент менеджменту (2019)
Потриваєва Н. В. - Інтегрована звітність: сутність, передумови та тенденції розвитку, Лугова О. І., Волхонська А. А., Кириленко А. В. (2019)
Радченко Г. А. - Тенденції розвитку ринку труб України, Тесля О. В. (2019)
Ракицька С. О. - Інтереси стейколдерів на первинному ринку житлової нерухомості, Жусь О. М., Гончаренко Н. О. (2019)
Решетняк О. І. - Вибір форсайт-методів для обґрунтування напрямів наукового розвитку (2019)
Савченко А. М. - Аналіз кредиторської заборгованості на прикладі підприємства ПАТ "Монделіс Україна", Коротаєва І. Р. (2019)
Семеног А. Ю. - Порівняльний аналіз систем страхування вкладів у країнах світу, Ткаченко Д. О. (2019)
Сирцева С. В. - Розрахунки з підзвітними особами у бюджетних установах: особливості обліку і контролю, Чебан Ю. Ю., Браславська І. М. (2019)
Танасійчук А. М. - Маркетинговий аналіз ринку олійного насіння та плодових маслин, Дячук М. В., Ваколюк А. І. (2019)
Теловата М. Т. - Особливості проведення моніторингу публічних закупівель в Україні, Пісоченко Т. С., Кулаковська А. В., Ткаченко Т. А. (2019)
Тимощик Л. П. - Аналіз концептуальних проблем оцінки майна в системі управління власністю (2019)
Tretiak K. - Problems of Involving Population to Participate in Private Pension Funds, Demchenko V. (2019)
Христенко О. А. - Соціальна складова забезпечення сталого розвитку, Тимофєєва Т. С. (2019)
Shebanin V. - Changing the Paradigm of Educating the Generation Z Students of University-Level Economics, Kormyshkin Yu. (2019)
Рекалова О. М. - COVID-19 — нова вірусна інфекція: патогенез, діагностика, лікування (2020)
Рекалова О. М. - Лабораторна діагностика імуноопосередкованих реакцій гіперчутливості до препаратів у хворих на туберкульоз легень, Матвієнко Ю. О., Панасюкова О. Р., Грабченко Н. І., Ясирь С. Г., Тлустова Т. В., Тараненко А. В. (2020)
Петренко В. І. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої SARS-CoV-2, Норейко С. Б., Мостепан Т. В., Аксютін Г. В., Попова Л. І., Патюк Ю. О., Гамачек М. В., Гречанюк Ю. О., Бондаренко Я. В. (2020)
Дужий І. Д. - Порівняння ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в умовах реорганізації фтизіатричної служби, Олещенко Г. П. (2020)
Шевченко О. С. - Психологічні та психічні розлади у хворих на туберкульоз, Петренко В. І., Киба В. П., Погорєлова О. О. (2020)
Про затвердження стандартів охорони здоров’я при туберкульозі (2020)
Ліпоарабіноманнановий тест бокового зсуву (тест сечі LF-LAM) для діагностики туберкульозу в осіб, що живуть з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). Оновлення політики (2019). Додатки (2020)
9-й Регіональний симпозіум з питань лікування туберкульозу в країнах Східної Європи та Центральної Азії (2020)
Тези конференції. "Актуальні питання фтизіатрії та пульмонології" (2020)
До уваги авторів (2020)
Contents (2019)
Khmil V. V. - Gender project of the future (2019)
Boichenko M. I. - The role of biological and social factors in determining gender identity, Shevchenko Z. V., Pituley V. V. (2019)
Melnyk V. V. - Fear of social alienation of love as gender characteristics, Моzhovyi L. І., Reshetova I. A. (2019)
Chuikova O. V. - Farewell, "castrated other": gender medicine and deconstruction strategies of postmodernism (2019)
Кhamitov N. V. - Gender strategies and political leadership, Dandekar D. D. (2019)
Andrushchenko T. V. - Gender aspects of relationship in the system of management, Cherednyk O. V., Belozorova R. O. (2019)
Blikhar V. S. - Socio-cultural and philosophical-legal dimensions of the gender identity problem, Zharovska I. M., Lychenko I. O. (2019)
Kuzmenko R. I. - Gender partnership and tolerance phenomenon (2019)
Tormakhova А. M. - Androgyny in the context of current visual fashion space: philosophical and culturological aspect (2019)
Usov D. V. - Contractualistic measurements of the gender: possibilities and borders (2019)
Danylova T. V. - "All animals are equal, but some animals are more equal than others": the negtive impact of gender inequality on the global economy and public health, Kats L. A. (2019)
Snitko D. Y. - Will to truth and gender studies, Varshavskyi O. P. (2019)
Koliieva I. A. - Anthropological comprehension of a woman-author as the subject of culture through the prism of language and literature (gender aspect), Kuptsova T. A. (2019)
Muntian A. O. - Philosophical representation of female artistic images in objectivism (2019)
Petrushov V. M. - The antropology of gender by vasil rosanov and the ethics of sexual difference by Luce Irigaray, Tolstov I. V. (2019)
Poliakova O. O. - Dionysus cult as a prototype of autonomous gender, Asotskyi V. V. (2019)
Slobodyanyuk M. A. - Women of Ukrainian anti-Nazi underground reflected in historical antropology, Radkevich T. O. (2019)
Contents (2019)
Svyrydenko D. B. - Organicity of the phenomenon of culture as an explication of vitality, Yatsenko O. D., Prudnikova O. V. (2019)
Rubskyi V. M. - Communication levels of the individual (2019)
Predko O. I. - Religious faith: existential-anthropological meanings (2019)
Mykulanynets L. M. - Image of human in the postmodern epoch (2019)
Khmil V. V. - Philosophical and psychological dimensions of social expectations of personality, Popovych I. S. (2019)
Hoian I. M. - Axiological aspects of moral and legal decision-making (2019)
Halapsis A. V. - Gods of transhumanism (2019)
Synytsia A. S. - Anthropological dimensions of pragmatism and perspectives of socio-humanitarian redescription of analytic methodology (2019)
Marchenko O. V. - Philosophy of information and transhumanism: explications of philosophical anthropology, Kretov P. V. (2019)
Liakh V. V. - J.-P. Sartre’s humanism in the context of modern anthropological situation, Khylko M. I. (2019)
Malivskyi A. M. - Doctrine of man in Descartes and Pascal (2019)
Rudenko S. V. - Formation and development of the philosophical anthropology studies in Soviet Ukraine, Turenko V. E. (2019)
Kuzmenko V. V. - Anthropological search for value orientations of a new culture by Aurelius Augustine, Boniak V. O., Serdіuk I. A. (2019)
Alushkin S. V. - Material basis of ethical attitude towards desire in ancient eastern religious and philosophical systems (2019)
Бойко В. В. - До спільного 90-річного ювілея ДУ "ІЗНХ ім. В. Т. Зайцева НАМН України” та професора В. Т. Зайцева: історія та сучасність (1930 - 2020), Замятін П. М., Тарабан І. А., Береснєв С. О., Провар Л. В. (2020)
Мамонтов И. Н. - Общий объем гепатоцитов как фактор выживаемости при экспериментальной обструкции внепеченочных желчных путей (2020)
Бабий А. М. - Миниинвазивное лечение ахалазии кардии, Шевченко Б. Ф., Пролом Н. В., Галинский А. А. (2020)
Tymchenko M. - Prevention of early postoperative complications of intestinal surgery using immunomodulating therapy (2020)
Шаповал С. Д. - Порушення вуглеводного обміну у хворих на сепсис, Савон І. Л., Максимова О. О., Василевська Л. А., Софілканич М. М., Трибушний О. В. (2020)
Каштальян М. А. - Лапароскопічний перитонеальний лаваж в лікуванні гнійного і калового перитоніту, як ускладнення дивертикулярної хвороби товстої кишки, Тимчук О. Б., Кураченко І. П. (2020)
Вільцанюк О. А. - Обґрунтування ефективності застосування ректальних супозиторіїв "Далмаксін” (тіотриазолін) при комплексному лікуванні гострого парапроктиту, Мазур М. В. (2020)
Білик І. І. - Дослідження ефективності використання комбінації сорбенту та антисептика у комплексному лікуванні перитоніту, Петрюк Б. В., Ротар О. В., Дутка І. І., Cеменюк І. Є. (2020)
Бойко В. В. - Ендобронхіальні хірургічні методи в лікуванні хронічних абсцесів легень, Серенко А. А., Краснояружський А. Г., Мінухін Д. В., Грома В. Г., Євтушенко Д. O., Корж П. І. (2020)
Малоштан О. В. - Патоморфологічні зміни внутрішньопечінкових жовчних проток та холедоха у хворих на гострий та хронічний холангіт, Неклюдов А. О., Смачило Р. М., Тищенко О. М., Кльосова М. О., Волченко О. В. (2020)
Гончарова Н. М. - Діагностика сполучених пошкоджень черевної порожнини при травмі підшлункової залози, Тесленко С. М. (2020)
Криворучко І. А. - Реалізація концепції "fast-track surgery" при лікування хворих на гострий панкреатит за тактикою "step-up approach", Пархоменко К. Ю., Дроздова А. Г., Супліченко М. В. (2020)
Міщенко В. В. - Арозивні кровотечі при панкреонекрозі — тактичні підходи, Пустовойт П. І., Вододюк Р. Ю., Величко В. В., Горячий В. В. (2020)
Хворостов Е. Д. - Классификация, диагностика и современные подходы хирургической коррекции синдрома Мириззи, Дериколенко В. В., Бычков С. А., Цивенко А. И., Гринёв Р. Н. (2020)
Лупальцов В. І. - Доопераційна діагностика протипоказань до лапароскопічного доступу при оперативному лікуванні гострого холециститу, Вандер К. О., Ягнюк А. І., Кітченко С. С. (2020)
Бойко В. В. - Оптимізація діагностики та лікування деструктивних форм гострого панкреатиту, Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Османов Р. Р., Волченко І. В., Мирошниченко Д. О. (2020)
Тамм Т. И. - Осложнения транспапиллярных эндоскопических вмешательств, Крамаренко К. А., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В., Захарчук А. П., Зульфигаров И. (2020)
Запорожченко Б. С. - Рoль чрeскoжных и эндoскoпичeских мeтoдoв в лeчeнии бoльных с жёлчнo-кaменнoй бoлезнью и eё oслoжнeниями, Кравец К. В., Зубков О. Б., Гомонюк И. В. (2020)
Копчак В. М. - Ендоваскулярні методики зупинки кровотечі після резекцій підшлункової залози, Перерва Л. О., Кондратюк В. А., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Андронік С. В., Трачук В. І. (2020)
Бойко В. В. - Особливості лікування пацієнтів кардіохірургічного профілю з інфекційними ускладненнями після стернотомії методом VAC-терапії, Шафер Я. В., Бучнєва О. В. (2020)
Пуляева И. С. - Хирургическое лечение стеноза сонных артерий у больных с ишемической болезнью сердца с целью профилактики ишемического инсульта, Прасол В. А. (2020)
Клімова О. М. - Прогноз результату хірургічного лікування хворих на аневризми аорти за зміною концентрації фактора росту ендотелію судин (VEGF) і вмісту імунологічних маркерів, Бучнєва О. В., Мережко О. С., Калашникова Ю. В. (2020)
Велигоцький М. М. - Оптимізація лікування трофічних виразок методом вакуумекстракції, Трушин О. С., Сєроштанов О. І., Бугаков І. Є., Шептуха А. О., Боєв В. М. (2020)
Василюк С. М. - Хірургічне лікування пацієнтів із хронічним гемороєм, Шевчук А. Г., Гудивок В. І., Лаб’як І. Р., Сідорук С. С. (2020)
Русин В. І. - Показники венозного кровоплину після каваплікації у пацієнтів з тромбозами нижньої порожнистої вени, Попович Я. М. (2020)
Климова Е. М. - Предикторы геморрагических и тромботических осложнений синдрома гепатоспленомегалии, Калашникова Ю. В., Кордон Т. И., Лавинская Е. В., Агаркова А. Н., Османов Р. Р., Рябинская О. В. (2020)
Белоус М. М. - Диагностическая тактика при травматических повреждениях селезенки (2020)
Негодуйко В. В. - Капсулювання металевих сторонніх тіл м’яких тканин з довготривалим терміном носійства, Михайлусов Р. М., Якимова Т. П., Замятін П. М., Береснєв С. О., Провар Л. В. (2020)
Хасан Я. - Выбор метода хирургического лечения острого аппендицита у больных с сопутствующей легочной патологией, Бородаев И. Е., Колодий В. В., Качанов В. Н., Волков В. Б. (2020)
Бойко В. В. - Клиническое использование декасана при выполнении операций на органах брюшной полости, Замятин П. Н., Савви С. А., Замятин Д. П., Воскресенская Н. М. (2020)
Шевченко В. П. - Диференційована лікувальна тактика у хворих із стороннім тілом прямої кишки, Шевченко В. В., Кобилецький М. М., Кобилецький С. М., П’ятикоп Г. І., Кравець О. В., Братушка В. О., Шимко В. В., Мисловський І. А., Гресько І. Я. (2020)
Шепетько Е. Н. - Технологии протезирующей пластики ущемленных грыж, Кошман И. С., Янюк С. В., Музычук Б. И., Азаренков А. В. (2020)
Сивожелізов А. В. - Ускладнення лапароскопічних пластик вентральних гриж, Сикал М. О., Чугай В. В., Тонкоглас О. А. (2020)
Gulášová I. - Analysis of risk factors of colorectal carcinoma and recommendations for prevention, Nováková L., Cetlová L. (2020)
Шапринський В. О. - Удосконалення методики гемостазу при виконанні одномоментної залобкової простатектомії та симультанної передочеревинної герніопластики у хворих на доброякісну гіперплазію простати та пахвинну грижу, Горовий В. І., Капшук О. М., Воровський О. О. (2020)
Ефимов Д. С. - Анализ случаев диагностических затруднений при разрыве селезенки (2020)
Маруняк Є. О. - Наукові здобутки співробітників Інституту географії НАН України у 2019 році, Чехній В. М. (2020)
Палеха Ю. М. - Нова редакція генеральної схеми планування території України – стратегія інтеграції України у європейський простір (2020)
Апостолов О. А. - Виявлення осередків опустелювання в Україні на основі розрахунків водних індексів за даними дистанційного зондування Землі, Єлістратова Л. О., Романчук І. Ф., Чехній В. М. (2020)
Позняк С. П. - Інвестиційна привабливість ґрунтів Карпатського регіону України, Паньків З. П., Ямелинець Т. С., Гавриш Н. С. (2020)
Антипова Е. А. - Динамика демографического пространства Республики Беларусь в ХХІ веке: сходства и различия между городской и сельской местностью (2020)
Бондар В. В. - Локалізація об’єктів корпоративного менеджменту в метрополісі Києва у контексті розвитку його організаційно-управлінських функцій (2020)
Nguyen T. N. - Sustainable tourism indicators for Co To - Van Don islands, Pham H. H., Nguyen M. H., Nguyen K. V., Hoang B. (2020)
Гаднадь I. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітрової енергетики у світі, Європі та в Україні, зокрема на Закарпатті, Тар К., Молнар Й. (2020)
Титул, зміст (2020)
Шулла Р. С. - Концептуальні підходи до оцінки якості життя: зарубіжний досвід і можливості його застосування у вітчизняній теорії та практиці, Попик М. М., Зеліч В. В. (2020)
Івашина О. Ф. - Методологічні проблеми макроекономічного регулювання, Івашина С. Ю. (2020)
Абрамов Ф. В. - Індукований опір суспільства та заходи його попередження (2020)
Вишневский А. С. - Революция платформ с позиций австрийской теории экономических циклов (2020)
Давидова І. О. - Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону та її роль у забезпеченні національної безпеки держави, Лебедченко В. В. (2020)
Ковтуненко К. В. - Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення, теорії та підходи до визначення, Коцага А. О. (2020)
Марченко О. В. - Аналіз підходів до визначення терміна "платоспроможність банку", Линьова В. Д. (2020)
Velychko K. Yu. - The Phenomenon of Student Migration in Ukraine, Yaremenko M. O. (2020)
Калюжна Н. Г. - Рейтингові системи оцінювання бізнес-середовища приймаючої країни, Лежепекова В. Г. (2020)
Кононов І. І. - Сутність зовнішньоекономічної діяльності як об’єкта облікового моделювання (2020)
Мельник О. Г. - Проблеми фінансування програм і проєктів транскордонного співробітництва в Україні, Приведа Р. Б. (2020)
Атаманчук З. А. - Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського