Ступко К. В. - Переселення молдавського народу на землі півдня України у XVIII ст. (2015)
Бороденко О. А. - Населеність домогосподарств сільського соціуму Полтавського полку другої половини у XVIII ст. (за матеріалами сповідних розписів) (2015)
Мельник І. В. - Єврейська сім’я в Умані ХІХ ст. (2015)
Кунецька О. О. - Майновий стан православного духовенства в українських парафіях кінця ХVІІІ – ХІХ ст. (2015)
Гусак Л. В. - Спасо-Святогірський Скит Харківської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Герасимов Т. Ю. - Розвиток трамвайного руху в м. Вінниці в роки Першої світової війни (серпень 1914 р. – лютий 1917 р.) (2015)
Зінько Ю. А. - Заходи радянської влади в боротьбі з релігійними впливами на Вінниччині у 1920-1930-х рр. (2015)
Андрущак Р. І. - Реєстрація римо-католицьких громад на Вінниччині в 20-х рр. ХХ ст. як прояв антикатолицького вектора радянської релігійної політики (2015)
Мурашова О. П. - Заходи радянської влади у сфері охорони здоров’я в Україні у 1920 – 1930-х рр. (2015)
Мазур-Стукальська І. В. - Інфраструктура системи охорони здоров’я губернських міст України в середині 20-х рр. ХХ ст: історичні умови та специфіка (2015)
Ніколіна І. І. - Стан шкільного будівництва і забезпечення загальноосвітніх шкіл приміщеннями в УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2015)
Кузьмінець Н. П. - Національні меншини України та їх культурно-освітній розвиток у 1920-і рр. ХХ ст (2015)
Мартинюк Я. М. - Підтримка освіти органами територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період (2015)
Стадник О. О. - Профспілкові організації України як засіб комуністичного впливу на населення в 1920-х – на початку 1930-х років (2015)
Поліш В. В. - Балагульство на Поділлі в 30-40-х рр. ХІХ ст. у контексті українського національного відродження (2015)
Cокур Л. А. - Організація процесів діловодства в УРСР: основні риси й напрями державної політики (1930-1950-ті рр.) (2015)
Корзун О. В. - Науково-дослідні сільськогосподарські установи України в період окупації під час Другої світової війни: загальний огляд проблеми (2015)
Стельникович С. В. - Органи нацистського цивільного управління в генеральному окрузі "Житомир" (1941–1944 рр.) (2015)
Очеретяний В. В. - Журналістська та публіцистична діяльність М. А. Славинського в еміграції міжвоєнного періоду (2015)
Онопенко О. П. - Житлово-комунальне господарство м. Вінниці у 1950-1955 рр. (2015)
Ломака О. А. - Мовна ситуація в системі державних закладів Кіровоградської області у другій половині ХХ ст. (2015)
Яніцький О. Ю. - Освітня реформа 1958-1964 років в УРСР: причини, хід, значення (2015)
Кононенко В. В. - Іудейські релігійні громади Вінниччини в епоху "застою" (1960-ті – 1980-ті рр.) (2015)
Мельничук Т. А. - Реалії розвитку фермерських господарств в Україні на сучасному етапі (2015)
Ціватий В. Г. - Гуманістичний дискурс зовнішньої політики і дипломатії у Франції доби раннього нового часу (XVI-XVIII ст.): інституціональний аспект (2015)
Балицький О. Ю. - Становлення системи освітніх закладів в містах Бессарабії в першій половині ХІХ ст (2015)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик: кардинальні політичні рішення особистості в глобальній кризі європейської цивілізації (1914-1918 рр.) (2015)
Ластовець Н. О. - Вплив особового складу місії УНР в США на встановлення дипломатичних відносин в 1919 – 1921 рр. (2015)
Покляцька А. І. - Карикатура в радянських сатиричних журналах 1920-1930-х рр. як елемент формування "нового побуту" в СРСР (2015)
Мельничук О. А. - Страхування інвалідності та старості в Німеччині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Іванов В. О. - Німецько-фінляндське військове співробітництво під час "війни-продовження" з радянським союзом у 1941 р. (2015)
Окуньовська Ю. В. - Активізація діяльності неурядових організацій Польщі у 90-х рр. ХХ ст. в контексті громадянського суспільства (2015)
Захарчук В. О. - Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. (2015)
Неприцький О. А. - Формування міжнародного іміджу держави в епоху глобалізації (2015)
Якименко О. І. - Історико-демографічні характеристики селянської родини у другій половині XVIII ст. (на прикладі села Крута Буда Стародубського полку) (2015)
Іваневич Л. А. - Локальні аспекти класифікації традиційних взуття, поясів і доповнень до одягу українців Поділля (2015)
Кудінова А. Г. - Звичай "завдатку" в українській ярмарковій культурі та повсякденному житті селян Полтавщини ХІХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ганус Д. М. - Магічні способи лікування епілепсії у дітей (за матеріалами польових досліджень населення західноукраїнського пограниччя) (2015)
Воробєй О. В. - Подільське село в період повоєнної відбудови 1940 – 1950-х рр.: здобування одягу (2015)
Жмуд Н. В. - Діалоги "свого-чужого" у сучасній календарній обрядовості українців східного Поділля (2015)
Кротов А. М. - Проблемы становления белорусской имагологии (на примере белорусского стереотипа поляка) (2015)
Гребеньова В. О. - Дитячий фольклор за матеріалами Н. А. Присяжнюк (2015)
Косаківський В. А. - До історії подільської витинанки (2015)
Полек(Момот) Т. В. - Фактори міграції сільської молоді до міст в пострадянській Україні (2015)
Цимбалюк В. І. - Становлення національної свідомості українського народу в контексті розвитку державності: окремі аспекти, Гришко В. І. (2015)
Степанчук Ю. С. - Особливості поглядів Б. Хмельницького щодо функцій загальної козацької ради в сучасній історіографії (2015)
Дорожинська М. Ю. - Джерела до вивчення діяльності українських народовських мистецьких товариств Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Ратушняк І. І. - Подільський губернський староста Української держави 1918 р. С. Кисельов у спогадах сучасників (2015)
Попенко Я. В. - Історія українсько-турецьких дипломатичних взаємин 1917-1920-х рр. у вітчизняній мемуарній спадщині (2015)
Тучинський В. А. - Актуальні проблеми історії молдавської автономної Радянської соціалістичної республіки у складі УРСР 1924-1940 рр. в сучасній російській історіографії (2015)
Коляструк О. А. - Офіційні документи та свідчення очевидців про повсякденне життя вінничан в умовах окупації (2015)
Тарасов В. В. - "Держись, казак, атаманом будешь!". Щоденник та листування з рідними випускника залізничного технікуму 1946-1948 рр. (2015)
Зінько О. В. - Зінченко А. Л. Історія. Вступ до спеціяльности: навч. Посіб. Для студ. Вишів спец. "історія" / А. Л. Зінченко. – ТОВ "Меркьюрі-Поділля", Вінниця, 2014. – 236 с. (2015)
Дровозюк С. І. - Кароєва Т. Р. Провінція у галактиці Гутенберга: книжкова культура подолян другої половини ХІХ - початку ХХ ст. – Вінниця, 2014. – 414 с (2015)
Круковська О. М. - О. В. Зінько, Ю. А. Зінько. Нариси історії української культури. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / 2-ге вид.: доповн., перероб. – Вінниця, ТОВ "Нілан-лтд" 2012. – 248 с (2015)
Войнаровський А. В. - Васильєв Валерій. Політичне керівництво УРСР і СРСР: динаміка відносин центр – субцентр влади (1917 – 1938) / Валерій Васильєв; інститут історії України НАН України –К.: Видавництво інституту історії України НАН України, 2014. – 376 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бороденко О. А. - Особливості типологічної структури домогосподарств сільських мешканців Полтавського полку (за матеріалами сповідних розписів 1775 р.) (2016)
Андріяка Г. О. - Внесок приказів громадської опіки у розбудову системи медичного обслуговування населення України наприкінці XVIII – XIX ст. (2016)
Шатковська І. С. - До питання історії розвитку російської музичної педагогіки (на прикладі діяльності М. А.Римського-Корсакова та П. І.Чайковського), Фрицюк В. М. (2016)
Кукуруза А. В. - Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: статистичні виміри (2016)
Янчук М. М. - Освітній процес у початкових церковних школах ХІХ ст. (2016)
Тацієнко В. С. - Сім’я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Кузнець Т. В. - Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Цецик Я. П. - Політика російських чорносотенців відносно євреїв на Волині на початку ХХ ст. (2016)
Завальнюк А. Ф. - Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича (2016)
Мельничук О. А. - Доля українських патріотів в умовах радянського режиму 20-30-х рр. ХХ ст. (за спогадами І. Д. Юрченка) (2016)
Кузьмінець Н. П. - Початок функціонування органів прокуратури в Україні у 1920-х рр. (2016)
Мазур-Стукальська І. В. - Українські губернські міста 1920-х рр. у процесах уніфікації соціальної структури: факторологічний аналіз, Войнаровський А. В. (2016)
Петренко В. І. - Методи хлібозаготівель 1928 р. в Україні у контексті репресивної політики більшовиків, Марценюк Н. М. (2016)
Ніколіна І. І. - Проблеми розвитку польської загальноосвітньої школи в УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2016)
Балицька А. В. - Київська фельдшерсько-акушерська школа у роки німецької окупації (1941-1942) (2016)
Скрипниченко Ю. Ф. - Медичний огляд – обов’язкова умова депортації населення з окупованої нацистами Харківщини до Німеччини (2016)
Ільницький В. І. - Функціонування військово-польової жандармерії у воєнній окрузі 4 "Говерля" (1944 – 1945) (2016)
Мазило І. В. - Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945 – 1950 – х рр. (2016)
Романюк Б. І. - Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства в перші повоєнні роки (2016)
Романюк І. М. - Проблеми працевлаштування випускників загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл в 1958-1964 рр., Яніцький О. Ю. (2016)
Зінько І. Ю. - Державна політика радянської влади щодо протестантських релігійних організацій у перше повоєнне десятиліття ХХ ст. (2016)
Кононенко В. В. - Правове регулювання діяльності іудейських релігійних громад в Україні в радянський період (1919-1991 рр.) (2016)
Синицін В. М. - Історичні архетипи поезії Ліни Костенко в сучасному музичному відображенні (2016)
Храмцова І. А. - Проблеми функціонування української публіцистики в добу Перебудови (2016)
Бакалець О. А. - Монетно-речові скарби ХVІ –першої половини ХVІІ ст. із с. Рудка Дунаєвецького р-ну Хмельницької області (2016)
Мельник І. В. - Місце єврейського населення в економіці Уманського повіту ХІХ ст. (2016)
Гальчак С. Д. - Репатріанти як важливе джерело трудових ресурсів Поділля (2016)
Черкашина О. В. - Музично-освітні заклади Вінниці (кін. ХVІІІ–поч. ХХ ст.) (2016)
Грабовська О. В. - Вплив містобудівної практики на розвиток цегельної галузі Вінниці в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сологуб В. О. - Протиепідемічні заходи у місті Вінниці в роки Першої світової війни (2016)
Кароєва Т. Р. - Бюджет повітового міста як індикатор його розвитку (на прикладі Вінниці 1880 – 1916 рр.) (2016)
Кравчук О. М. - Діяльність Олександра Ліпкіна на посаді Літинського повітового старости (1918 р.), Марценюк Н. М. (2016)
Єрмакова В. Я. - Повсякденне життя безпритульних дітей в установах соціального захисту дитинства на Поділлі у 1920–ті рр. (2016)
Мурашова О. П. - Продовольча політика на Поділлі в першій половині 1920-х рр. (2016)
Стадник О. О. - Заходи радянських структур з ліквідації неписьменності серед подільського селянства в роки нової економічної політики (2016)
Слотюк П. В. - Фабрикування звинувачень, як засіб викорінення вільнодумства на прикладі боротьби з "Польською організацією військовою" та "Українськими націоналістами" в окремих районах Вінниччини в 1933-1938 рр. (2016)
Павлуник О. А. - Релігійне життя Вінниччини (1941 – 1944 рр., німецька зона окупації) (2016)
Лозовик М. П. - Марія Гавриш – одна із засновників першого в Україні сільського спортивного товариства на Вінниччині в перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2016)
Кравченко П. М. - Технології нищення українського села напередодні й на початку "великого перелому" на прикладі Поділля (2016)
Косаківський В. А. - З історії освіти на Поділлі першої половини ХХ ст. (за спогадами Жука М. З. (1908-2015) (2016)
Жмуд Н. В. - Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: "свій-чужий-інший" (за результатами етнографічних експедицій) (2016)
Пилипак М. А. - Весільний обряд села Метанівка Теплицького району Вінницької області (2016)
Гребеньова В. О. - Діти в повсякденних практиках у другій половині XX – початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини) (2016)
Барановська І. Г. - Історичні передумови виникнення театру ляльок, Мозгальова Н. Г. (2016)
Ступко К. В. - Правління Яреми Могили та його вплив на історію України І половини XVII ст. (2016)
Казаков Г. І. - Роль нейтральних країн Європи у американо-німецьких торгових відносинах в роки ізоляціонізму під час Першої світової війни (1914-1917 рр.) (2016)
Мезга Н. Н. - Противоречия Версальской системы в Центрально-Восточной Европе (1921–1925 гг.) (2016)
Покляцька А. І. - Формування образу радянської жінки на сторінках журнальної графіки СРСР у 1920-1930-х рр. (2016)
Бойко Н. І. - "Іспанське питання" на Потсдамській конференції та в Організації Об'єднаних націй (2016)
Кравчук О. М. - Празький град за президентства Т. Ґ. Масарика (2016)
Коляструк О. А. - Вплив житлової реформи М. Хрущова на повсякденність радянського суспільства (2016)
Поліщук П. А. - Безпекова і оборонна політика консервативного уряду Дж. Мейджора у контексті розвитку "особливих відносин" із США (1990-1997 рр.) (2016)
Гладченко І. А. - Україна та Молдова у співробітництві з ЄС (1992-2014 рр.) (2016)
Жмур Є. І. - Інформаційні технології у навчанні персоналу в Польщі на початку ХХІ ст. (2016)
Захарчук В. О. - Миротворчі місії і стабілізаційні операції збройних сил республіки Польщі у Південно-Західній Азії на початку ХХІ ст. (2016)
Окуньовська Ю. В. - Організаційні засади діяльності неурядового сектору Польщі (2016)
Києнко-Романюк Є. С. - Впровадження е-адміністрації у Польщі протягом 2000-2010 рр. (2016)
Неприцький О. А. - Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ ст.) (2016)
Боблієнко О. П. - Карта поляка і національна самоідентифікація поляків в Україні, Білорусі та Литві (2007-2015 рр.) (2016)
Орлов В. М. - Новітня українська історіографія історії римо-католицьких громад на українських землях у складі Російської імперії (2016)
Протасов А. Д. - Отражение нелегальной деятельности большевиков в документах и воспоминаниях участников дореволюционной страховой кампании 1912–1917 гг. (2016)
Криворучко О. І. - Стаття С. Петлюри "Війна і українці " та її оцінки в історичній літературі (2016)
Андрущак Р. І. - Римо-католицька церква на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Пащенко І. І. - Становлення та діяльність органів прокуратури УСРР в 1922 – 1933 рр.: історіографія проблеми (2016)
Бурцева М. В. - Основні напрямки канадознавчих досліджень: огляд української та російської пострадянської історіографії (2016)
Калінічева Г. І. - Суспільно-політична модернізація як предмет наукового дискурсу в українській історіографії (2016)
Кравченко П. М. - Хлевнюк Олег. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. – Москва: ACT: CORPUS, 2015. – 464 с. (2016)
Зінько Ю. А. - Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка / Упорядник та автор передмови О. Мельничук. – Вінниця: "НІЛАНД - ЛТД", 2015. – 268 с., Тучинський В. А. (2016)
Зінько О. В. - Вінниця. Історія нашого часу (історичний хроноскоп) / О. Федоришен; - Київ, 2015. – 112 с.: іл. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Опольська Н. М. - Генеза творчої діяльності на території України в найдавніші часи (2017)
Криворучко О. І. - Проблема "болоховців" у дослідженні історії південних руських земель ХІІІ ст. (2017)
Лапшин С. А. - Характеристика політичних поглядів Б. Хмельницького та особливості їх формування (2017)
Барановська І. Г. - Розвиток музичної освіти України кінця XVII–XVIII ст., Мозгальова Н. Г., Уманська Л. М. (2017)
Давтян Д. А. - З історії вірменської колонії Старого Криму (2017)
Стоколос Н. Г. - Обставини завершення інкорпорації російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.), Шеретюк Р. М. (2017)
Кізлова А. А. - "Великоцерковні приставники" в комунікації з відвідувачами Києво-Печерської Успенської лаври (кінець XVIII–перші десятиліття XX ст.) (2017)
Гончарова Н. О. - Участь шляхетного стану в справі благодійності в Херсонській губернії (2017)
Громакова Н. Ю. - Вплив еміграції на діяльність польських громадських осередків в українських теренах упродовж ХІХ–початку ХХ ст. (2017)
Цецик Я. П. - Роль чорносотенців в ускладненні взаємовідносин між польським і російським населенням Волині на початку ХХ ст. (2017)
Хоцянівська І. В. - Лесь Мартович крізь виміри часу (2017)
Маслійчук В. Л. - Проблеми доступу до освіти в Новгород-Сіверській гімназії першої чверті ХІХ ст. (2017)
Білобровець О. М. - Перехід польської суспільної думки в Україні на позиції відновлення державної незалежності Польщі в роки Першої світової війни (2017)
Герасимов Т. Ю. - Перебіг антиалкогольної кампанії в Києві в період Першої світової війни (1914–1917 рр.), Романюк І. М. (2017)
Логінов О. В. - Діяльність Головної Комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів (2017)
Ратушняк І. І. - Законодавчі основи реформування місцевих адміністрацій в Україні в добу гетьманату 1918 р. (2017)
Білай Ю. В. - Інституційний інструментарій державоохоронних структур білого руху на півдні України (1918–1920 рр.) (2017)
Ліва Н. В. - Два аспекти музично-педагогічної діяльності Б. Л. Яворського (2017)
Мельничук М. О. - Запобігання інфекційним захворюванням населення УСРР у 1920-х рр. (2017)
Вітенко З. Р. - Профспілки України й міжнародна Червона допомога (1920-х–1930-х рр. ХХ ст.) (2017)
Мартинюк Я. М. - Організаційна структура органів міського самоврядування на Волині в міжвоєнний період (2017)
Захарчин Н. Г. - Пацифікація Львівського повіту у висвітленні офіційного друкованого органу Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО)–газети "Діло", Шептицька Л. Б. (2017)
Ільницький В. І. - Організація української народної самооборони на теренах карпатського краю ОУН (2017)
Кицак Б. В. - Евакуація медичної галузі Української РСР у 1941 р. (2017)
Силка О. С. - Стан дитячої бездоглядності, сирітства та злочинності в 1942–1945 роках на визволених від окупації територіях України (2017)
Мазило І. В. - Відбудова й відновлення роботи Придніпровської магістралі в 1943–1945 рр. (2017)
Скіра Ю. Р. - Переховування Фаїни Ляхер монахами та монахинями Студійського Уставу під час Голокосту (2017)
Романюк Б. І. - Діяльність системи дошкільних дитячих установ в українському селі другої половини 1940-х–першої половини 1950-х років (2017)
Зінько І. Ю. - Конфесійне життя України в повоєнні роки (2017)
Сушик І. В. - Торф’яний промисел Волині: повоєнний розвиток та сучасний стан галузі (2017)
Кательницька Л. В. - Вибори до Верховної та місцевих рад народних депутатів УРСР у 1990 р. на Чернігівщині: характерні риси та особливості (2017)
Левчук К. І. - Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) (2017)
Гарбарук А. С. - Полонійна преса в західних областях України (1991–2016 рр.), Казмірчук О. А. (2017)
Пилипенко Т. І. - Проблеми української національної держави в умовах сучасних цивілізаційних викликів (2017)
Бакалець О. А. - Молдавські монети на подільському ринку другої половини ХІV–ХV ст. (за скарбовими джерелами) (2017)
Кузьмінець Н. П. - Більшовицький наступ на різні релігійні конфесії на Поділлі на початку 1920-х років (2017)
Войнаровський А. В. - Польська громада Поділля 1920-х рр. в умовах більшовицької політики "коренізації", Мазур І. В. (2017)
Стадник О. О. - Ідеологізація навчально-виховного процесу та пропагандистсько-агітаційна робота партійних структур в освітній галузі у 20-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Поділля) (2017)
Гула С. А. - Органи ДПУ УСРР і партійно-радянські структури в здійсненні другого "воєнно-комуністичного штурму" на Поділлі (1928–1930 рр.) (2017)
Кравченко П. М. - Кадрова політика сталінського режиму в роки голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі (2017)
Гальчак С. Д. - Прояви колабораціонізму на Поділлі в роки нацистської окупації краю (2017)
Кононенко В. В. - Антисемітська політика радянської влади в 1948–1953 рр. (на матеріалах Поділля) (2017)
Поліщук А. С. - Розвиток аптечної мережі в Україні в 1965–1985 рр. (на прикладі Вінницької та Хмельницької областей) (2017)
Швець І. Б. - Музична культура Вінниччини в роки незалежності України: творчий досвід, сучасні тенденції розвитку (2017)
Гребеньова В. О. - Прізвищевий масив Сосонської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2017)
Батирєва І. М. - Культурно-господарський комплекс селян Східного Поділля 1950–1960-х рр. (за матеріалами етнографічних експедицій) (2017)
Пилипак М. А. - Традиційна культура українців Республіки Башкортостан (за матеріалами експедицій 2016 р.) (2017)
Жмуд Н. В. - Культурний ландшафт сучасної Вінниці в контексті антропології простору (за матеріалами польових студій): спроба аналізу та окреслення перспектив (2017)
Ціватий В. Г. - Реформація як складова міжнародних відносин і процесів інституціоналізації європейської зовнішньої політики та дипломатії доби раннього Нового часу (XVI-XVIII ст.) (2017)
Ступко К. В. - Господарське життя поселенців Слов’яносербії та Нової Сербії у 1751–1764 рр. (2017)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Становлення й розвиток рassiоnmusic як відображення релігійних і мистецьких процесів в європейській культурі (2017)
Шатковська І. С. - Балетна реформа П.І. Чайковського в музично-історичному контексті ХІХ ст. (2017)
Кравчук О. М. - Погляди Т. Ґ. Масарика на соціально-економічні основи чехословацького державотворення (2017)
Попенко Я. В. - Реалізація ідеї створення "Великої Румунії" в зовнішньополітичній діяльності Бухаресту впродовж першої чверті ХХ ст. (2017)
Садовнік О. В. - Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка в складі УРСР 1924–1940 рр.: до питання про історичні передумови виникнення Придністровського конфлікту 1989–1992 рр. (2017)
Андрущак Р. І. - Теоретичні основи радянської антикатолицької політики 20-х рр. ХХ ст (2017)
Мельничук О. А. - Розвиток соціального страхування в Німеччині у 20-х рр. ХХ ст., Мельничук Т. А. (2017)
Подобєд О. А. - Дозвілля переміщених українців повоєнної Німеччини (2017)
Щигельська Г. О. - Українські біженці та переміщені особи в контексті імміграційної політики Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2017)
Боблієнко О. П. - Польська еміграція до Великої Британії після вступу країни до Європейського Союзу (2004–2010 рр.) (2017)
Буглай Н. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення співробітництва Польщі з НАТО (2017)
Мельничук О. Ф. - Забезпечення якості вищої освіти в Австрії (2017)
Жмур Є. І. - Перехід польської економіки від управління людськими ресурсами до управління людським капіталом на зламі ХХ–ХХІ ст (2017)
Захарчук В. О. - Політико-правові умови формування та впровадження системи національної безпеки Республіки Польща на початку ХХІ ст. (2017)
Степанчук Ю. С. - Образ Богдана Хмельницького як військового діяча в матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції "Пилявецька битва в історії України" (до 360-річчя битви під Пилявцями) (2017)
Тодосієнко Н. Л. - Естетичний розвиток особистості в історико-філософській спадщині епохи Просвітництва (2017)
Очеретяний В. В. - Максим Антонович Славинський–популяризатор творчості Т.Г. Шевченка, Ніколіна І. І. (2017)
Савчук А. А. - Селянська реформа 1861 року в сучасній історіографії (2017)
Шпак-Косаківська Н. М. - Східнослов’янські орнаменти як джерело вивчення традиційної культури українців: історіографія питання, Косаківський В. А. (2017)
Нижнікова С. В. - Єпархіальні жіночі училища України в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії (2017)
Стопчак М. В. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР: інтерпретації радянської історіографії (2017)
Куцик Р. Р. - Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр. (2017)
Кароєва Т.Р. - Трансдисциплінарний підхід до вивчення книжкової культури (2017)
Мурашова О. П. - Соціальна політика радянської влади в Україні в 1920-х рр.: історіографія проблеми (2017)
Кочкодан В. Р. - Організація жіночих товариств Східної Галичини на сторінках їхньої періодики (кінця ХІХ ст.–1939 р.) (2017)
Романець Л. М. - Джерела до вивчення повсякденного життя вчительства України повоєнного періоду (друга половина 1940-х–кінець 1950-х років) (2017)
Полек Т. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження сільської молоді в пострадянському місті: антропологічний вимір (2017)
Пунько В. М. - Економічна політика уряду Маргарет Тетчер: історіографія проблеми (2017)
Нефьодов Д. В. - Розвиток сучасних вітчизняних історіографічних досліджень (на прикладі тематики радянського повоєнного робітництва) (2017)
Гандзюк В. О. - Особливості висвітлення подій Євромайдану на шпальтах обласної газети "Вінниччина" (2017)
Чорна Н. М. - Сучасні українсько-польські взаємини: аналіз історіографічних джерел (2017)
Неприцький О. А. - Відображення виходу Великої Британії з ЄС у польських ЗМІ (2017)
Мельничук О. А. - Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / упоряд.: Ю.А. Зінько, А.М. Подолинний.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–224, 48, 2 с.: фото, іл., Падалка C. С. (2017)
Тучинський В. А. - Польське національне повстання 1830-1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів: кол. монографія/ за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця.–К.: КНТ, 2017.–264 с (2017)
Зінько О. В. - Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937) у документах епохи /Автори-упорядники: О. М. Кравчук, І. І. Ратушняк, К. В. Завалюнюк.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–282 с. (2017)
Романюк І. М. - Давидюк Руслана. Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія.–Львів; Рівне: Дятлик М., 2016.–704 с. (2017)
Зінько Ю. А. - Мазур І. В. Губернські міста України: соціально-економічний, суспільно-політичний та етнодемографічний аспекти (перша половина 1920-х років).–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016.–260 с. (2017)
Коляструк О. А. - Андрей Корнев, Владимир Тарасов, Станислав Эллис. "Живи, и умирать не надо!". Творческое наследие Владимира Эллиса и Владимира Одинокова. 1945-1947 гг. (стихии иллюстрации, созданные в лагере для перемещенных лиц) |Альбом| / под ред. С. В. Эллиса.–Харьков: "Раритеты Украины", 2016.–112 с. : ил. (Структури повсякденності) (2017)
Романюк І. М. - Кононенко В.В. Єврейське населення Поділля (40-і рр. ХХ ст.–початок ХХІ ст.): Монографія / В.В. Кононенко.–Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017.–370 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Лапшин C. - Реформування державного управління України-Гетьманщини в 1734-1750 рр., Конотопенко О. (2018)
Альошина О. - Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького православного братства у другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2018)
Цецик Я. - Роль чорносотенців у загостренні міжетнічних та міжконфесійних взаємовідносин на Волині у 1906 – 1916 рр. (2018)
Поліщук Ю. - Мирон Кордуба та Археографічна комісія НТШ: співпраця на початку ХХ ст. (2018)
Завальнюк А. - Духовні твори М. Д. Леонтовича (2018)
Мисак Н. - "А все таки Криворівня надить": Карпати і Прикарпаття в житті Михайла Коцюбинського (2018)
Кузьмінець Н. - Утвердження монополії більшовицької партії на владу в Україні на початку 1920-х рр. (2018)
Коляструк О. - Українська інтелігенція 1920-х рр.: (не)банальність потреб і проблема вибору (2018)
Мельничук М. - Українське товариство Червоного Хреста: медико-санітарна діяльність і соціальна допомога населенню УСРР у 1921-1929 рр., Томляк Т. (2018)
Прилипко Р. - Соціальне обслуговування особливого контингенту собезу в УСРР у 20-х рр. ХХ ст., Марценюк Н. (2018)
Даниленко С. - Зотов В. О.: теоретик і практик системи сільськогосподарського податку в УСРР (1923 – 1929 рр.) (2018)
Вітенко З. - Діяльність профспілок України в кампаніях міжнародної революційної солідарності у 1920-х на початку 1930-х рр. ХХ. ст. (2018)
Петренко В. - Система державних позик у фіскальній політиці більшовицької влади в Україні (1927-1932 рр.) (2018)
Силка О. - Діяльність органів влади з подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в Україні на завершальному етапі війни (1943-1945 рр.) (2018)
Мельничук Т. - Забезпечення трудової дисципліни вчительства загальноосвітніх шкіл України повоєнного періоду (1945 – середини 1950-х рр.), Романець Л. (2018)
Романюк Б. - Трудодень в системі оплати праці колгоспників України другої половини 1940-х – початку 1950-х рр. (2018)
Коляструк О. - Верховна Рада України 1990-1994 рр.: перший досвід законотворчості та державотворення (2018)
Клімов М. - Реалізація Канадським агентством міжнародного розвитку проектів технічної допомоги сільському господарству України через заснування дорадчих служб у 1991-2011 рр. (2018)
Мякінченко І. - Тенденції релігійної мережі України (2014–2016 рр.) (2018)
Боднар Г. - Найбільша подія цієї революції – люди: Євромайдан як точка відліку волонтерського руху в Україні (2018)
Мельничук О. - Забезпечення освітньої діяльності в умовах проведення антитерористичної операції на сході України, Чернищук Н. (2018)
Іскра С. - Освітня діяльність Римо-католицької Церкви на Поділлі в умовах опору російському царизму у ХІХ – на початку ХХ ст., Верещагіна-Білявська О. (2018)
Зубко О. - "Подолянин-увпіст" Микола Олексійович Тимченко (1882-1956(?)) (2018)
Гальчак С. - Валентин Отамановський – видатний краєзнавець Поділля (2018)
Стадник О. - Вибори до Рад як чинник радянізації подільського селянства у 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Кравченко П. - Керівний склад політвідділів МТС у Вінницькій області (2018)
Кононенко В. - Міжетнічні відносини українців та євреїв Поділля в умовах Голокосту (2018)
Мельничук О. - Знищення душевнохворих 4-ї радянської психіатричної лікарні м. Вінниці в роки нацистської окупації (1941-1944 рр.) (2018)
Москвічова Ю. - Діяльність громадських організацій і творчих спілок Вінниччиниперіоду незалежності України (2018)
Божко Л. - Етнологічна спадщина подільських науковців у 20 – 30-х роках ХХ ст. (2018)
Гребеньова В. - Прізвищевий масив Юзвинської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2018)
Жмуд Н. - Локальна самоідентичність вінничан як складова культурного ландшафту міста: порівняльний аналіз польових матеріалів 2008-2009 рр. та 2017 р. (2018)
Пилипак М. - Локальні особливості весільної обрядовості українців Республіки Башкортостан (на прикладі Альшеївского та Аургазинського районів) (2018)
Ціватий В. - Історична спадщина і зовнішньополітична діяльність Франческо Гвіччардіні (1483-1540): до витоків італійської моделі дипломатії раннього Модерного часу (2018)
Савчук А. - Передумови Селянської реформи 1861 р. в Росії через призму діяльності секретних комітетів (2018)
Шатковська І. - Історичні шляхи становлення російської музичної педагогіки (на прикладі творчої діяльності М. І. Глінки), Михайлишен О. (2018)
Швець І. - Творчість П. О. Флоренського в контексті релігійно-філософської проблематики ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Мозгальова Н. - Європейський архетип сакрального в контексті історичного конфлікту віри та знання, Барановська І., Ліва Н. (2018)
Очеретяний В. - Міжнародно-інформаційна діяльність дипломатичної місії УНРу Празі 1919-1920 рр., Ніколіна І. (2018)
Покляцька А. - Загальна характеристика розвитку сатиричної періодики СРСР 1920-30-х рр. (2018)
Протасов А. - "Истсоцстрах внушает страх?" Дела и дни Комиссии по изучению истории социального страхования (1926 – 1930 гг.) (2018)
Мазур І. - Військова служба в Республіці Корея: вплив громадськості та масової культури, Войнаровський А. (2018)
Києнко-Романюк Є. - Ініціатива Європейської Комісії "е-Європа – інформаційне суспільство для всіх" (1999-2005 рр.), Неприцька Т. (2018)
Чорна Н. - Політика Польщі щодо України: акценти й тенденції розвитку в 1991-2015 рр. (2018)
Жмур Є. - Символи візуальної ідентифікації у національному брендінгу Республіки Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть, Неприцький О. (2018)
Кароєва Т. - Інскрипт як історичне джерело (2018)
Грабовська О. - Джерельна база пам’яткознавчого дослідження цегли (2018)
Орлов В. - Історико-релігійні дослідження Сергія Мельгунова та їх роль у вітчизняній історіографії історії релігії та церкви ХІХ – початку ХХ ст. (джерелознавчий аналіз) (2018)
Владига О. - Михайло Грушевський як організатор археографічної праці: технічні аспекти (2018)
Криворучко О. - Еволюція ідеї російського федералізму в статтях Михайла Грушевського періоду УЦР (2018)
Ратушняк І. - Антигетьманське повстання на Поділлі у спогадах В. Рейнбота (2018)
Мурашова О. - Джерела до вивчення соціальної політики радянської влади в Україні 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Батирєва І. - Деякі сторінки з життя окупованої Вінниці у листах і спогадах очевидців (1941-1944 рр.) (2018)
Стопчак М. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР в українській зарубіжній історіографії (2018)
Kravchuk O. - The figure of T. G. Masaryk in Ukrainian historiography in 20-30-s XX century (2018)
Романюк І. - Коріненко П. С. Трансформації земельних відносин в українському селі (ІХ– поч. ХХІ ст.). Порівняльний аналіз. Монографія. Тернопіль, 2015. 496 с., Романюк Б. (2018)
Зінько О. - Комарніцький О. Б. Студенти-педагоги у модернізації вищої освіти радянської України у 1920-1930-х рр.: монографія / наук. ред. – проф. О. М. Завальнюк. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2017. – 984 с. (2018)
Романюк І. - Реєнт О. П., Рекрут В. П. "Нариси життя Літинщини 1917–1921 рр.: революційні події та повсякденність" / наук. ред. акад. В. А. Смолій. Київ: Інститут історії України НАН України, 2017. 298 с., Герасимов Т. (2018)
Мазило І. - Сувора правда про 14-й партизанський. Документи радянських і трофейних архівів, факти, публікації, свідчення учасників Немирівського партизанського підпілля та очевидців подій. Історико-публіцистичне видання. / Автор – упорядник І. Назаренко . – Вінниця, 2016. – 344 с. (2018)
Зінько Ю. - Сергій Гальчак. Поділля в роки Другої світової війни (1939 – 1945): Монографія. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2018. – 656 с. (2018)
Тучинський В. - Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Нариси історії Чехії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Вінниця: ТОВ "Нілан - ЛТД", 2017. – 467 с. (2018)
Троян С. - Підберезних І. Є. Сполучені Штати Америки в Південно-Східній Азії: партнерство в умовах сучасних викликів (1990 - початок 2000-х рр.): монографія. – Миколаїв: Іліон, 2018. – 475 с. (2018)
Для уваги авторів (2018)
Zaporozhan V. M. - Clinical and epidemiological characteristics of fertile aged women with uterine leiomyoma, residents of industrial region of Ukraine, Podolskyi Vl. V. (2015)
Захаренко Н. Ф. - До питання комплексної терапії ендометріозу, Коваленко Н. В., Маноляк I. П. (2015)
Бенюк В. А. - Профилактика рецидивов хронического кандидозного вульвовагинита у женщин в период ранней постменопаузы, Ластовецкая Л. Д., Щерба Е. А. (2015)
Сметник В. П. - Опыт применения фитопрепарата Циклодинон® у пациенток с недостаточностью желтого тела и гиперпролактинемией, Бутарева Л. Б. (2015)
Apovian Caroline M. - Фармакотерапия ожирения. Клиническое практическое руководство Эндокринологического общества США, Aronne Louis J., Bessesen Daniel H., McDonnell Marie E., Murad Hassan M., Pagotto U., Ryan Donna H., Still Christopher D. (2015)
Татарчук Т. Ф. - Симптомна лейоміома матки великих розмірів. Чи можна зберегти матку?, Косей Н. В., Васильченко Л. А., Джупін В. А. (2015)
Попадьина Г. А. - Применение отечественного препарата гекотон при проведении спинальной анестезии, Егрищина Е. М., Спорыш А. Г., Стесюк Т. С., Терехов С. Б., Юрченко М. С., Лисогоря А. И., Станин Д. М. (2015)
Зафт В. Б. - Проблема дефіциту вітаміну D, Рыкова О. В., Зафт А. А., Клімова Ж. О., Бойко І. В., Галицька В. В. (2015)
Сергієнко Л. І. - Значення результатів визначення параметрів ретикулоцитів у клінічній практиці (2015)
Шевчук А. В. - Соціальний портрет підкоморія Правобережної України (1797-1832 рр.) (2019)
Стародубець Г. М. - "Позбавленці" в соціальній структурі радянського села 1920-х років, Стародубець В. О. (2019)
Мельничук О. А. - Органи робітничої медицини в системі охорони здоров’я УСРР у 20-х рр. ХХ ст., Мельничук М. О. (2019)
Даниленко С. В. - Податковий тягар селян в УСРР 1923 - 1929 рр.: соціально-економічний дискурс (2019)
Степанчук О. В. - Політична діяльність Олега Штуля-Ждановича у повоєнний період (друга половина 1940-х – 1977 рр.) (2019)
Мельничук О. Ф. - Становлення та розвиток інклюзивної освіти в Україні (2019)
Стадник О. О. - Карально-репресивні методи боротьби радянського режиму проти селянського руху на Поділлі в початковий період непу (2019)
Петренко В. І. - Більшовицька влада та українське селянство: репресії "буксирних" бригад на Поділлі у 1929-1933 рр. (2019)
Кукуленко Я. І. - Навчальна робота Вінницького педінституту у перебудовчий період (2019)
Бороденко О. А. - Шлюбна локація: спроба реконструкції історій сільських сімей Роменського повіту Полтавської губернії першої половини ХІХ століття (2019)
Ціватий В. Г. - Міжнародно-політичні наслідки й фронтири Тридцятилітньої війни (1618-1648): історичний, дипломатичний та інституціональний дискурси (2019)
Дубровко Е. Н. - Вопрос o Восточной Галиции в парламентских дебатах Великобритании в начале 1920-х годов (2019)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Трансформація жанру passionmusic як втілення світоглядних процесів у мистецтві другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Стопчак М. В. - Діяльність більшовицької влади по розкладу інтернованої Армії УНР: сучасна вітчизняна історіографія (2019)
Сокирська В. В. - Відносини між РСФРР і УСРР 1920-х рр. крізь призму радянської історіографії (2019)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. в російській історіографії (2019)
Романюк І. М. - Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні/ Вступне слово Євгена Нищука; Передмова, авторський текст Василя Марочка. – Дрогобич: "Коло", 2018. – 576 с., Криворучко О. І. (2019)
Кравченко П. М. - "Великий терор" в Україні: німецька операція 1937-1938 років / Упоряд. Альфред Айсфельд, Наталія Сердюк. – K.: К.І.С., 2018. – 1248 с. (2019)
Для авторів (2019)
Кароєва Т. - Поширеність лубочної книги в українських губерніях XVIII – початку ХХ ст. (2019)
Цецик Я. - Участь чорносотенців у виборах на Волині у 1906 – 1912 рр. (2019)
Науменко А. - Кінний бій між Російською та Австро-Угорською кіннотою під Городком на початку Першої Світової війни (серпень 1914 року) (2019)
Криворучко О. - Питання соборності українських земель у міжнародних відносинах 1918 – 1919 рр. (2019)
Гуцало Л. - Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках, Міщук Г. (2019)
Романюк Б. - Сільські клуби в соціальній структурі колгоспного селянства України в другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. (2019)
Мякінченко І. - Міжконфесійні об’єднання в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Москвічова Ю. - Етнічне відродження національно-культурних громад в період державної незалежності України: мовний аспект (2019)
Філінюк А. - Вплив російського чинника на духовно-релігійні і культурні процеси в Подільській губернії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст., Моздір В. (2019)
Левчук Д. - Й. Маєвський – організатор повстанського руху на Поділлі у 1918-1919 рр. (2019)
Яблонська Д. - Виховання комуністичної свідомості студентів педвишів УСРР у 1920-х рр.: діяльність гуртків (на прикладі Кам’янець-Подільського ІНО) (2019)
Рогозовська-Косунець А. - Створення на Вінниччині навчальних закладів механізації сільського господарства системи трудових резервів у 50-х рр.. ХХ століття, Романюк І. (2019)
Гребеньова В. - Прізвищевий масив Гавришівської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області) (2019)
Швець І. - Становлення візантійської співочої системи восьмиголосся у VIII-X століттях: історико-культурний аналіз (2019)
Гриб В. - Актуальність правових та морально-політичних настанов видатного англійського мислителя ХVI-XVII ст. Френсіса Бекона, Конотопенко О. (2019)
Шатковська І. - Англійська література у контексті творчих та читацьких уподобань П. І. Чайковського (2019)
Гела О. - "Фізики" чи "лірики"?: відображення дискусії 1960-х рр. у радянській карикатурі (2019)
Гаврищук В. - Революційні трибунали УСРР в радянській історіографії, Мельничук О. (2019)
Коваль О. - Трансформація історико-філософських уявлень про повсякдення в зарубіжній історіографії (2019)
Зінько О. - Зузяк Т. П. Становлення й розвиток педагогічної освіти на Поділлі (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): монографія / Тетяна Зузяк. Вінниця: Нілан - ЛТД, 2017. 452 с. (2019)
Тучинський В. - Валерій Рекрут. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917-1921 рр.): Події. Особи. Роздуми. Книга 1.: Доба Української Центральної Ради.(4 березня 1917-29 квітня 1918 рр.). Вінниця:ТОВ "Меркьюрі-Поділля". 420 с. (2019)
Для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Галецька Я. С. - Влодзімеж Дзєдушицький та його внесок у розвиток природничих досліджень в Україні у ХІХ ст. (2019)
Очеретяний В. В. - Міжнародно-інформаційна діяльність дипломатичної місії УНР у Празі 1921-1923 рр., Ніколіна І. І. (2019)
Іваненко А. А. - Функціонування місцевих юридичних установ у зоні відповідальності Військової адміністрації окупованої України (1941 – 1943 рр.) (2019)
Силка О. С. - Основні засади діяльності дитячих трудових виховних колоній в Україні 1942-1945 рр., Романюк І. М. (2019)
Геча О. А. - Пам'ять про Бабин Яр: загальнолюдський та персональний вимір (на прикладі родини Рабіновичів) (2019)
Серветнік О. О. - Молдовське населення України у світлі післявоєнних переписів (2019)
Левчук К. І. - Криза та занепад КПРС-КПУ у 1986-1991 рр. (2019)
Мельничук Т. А. - Діяльність молодіжних релігійних організаційУкраїнської православної церкви Київського Патріархату (1992-2018), Романець Л. М. (2019)
Марчук О. І. - Вінницький період діяльності міністра освіти УНР Івана Огієнка: внесок у процес формування національної освітньої системи (лютий 1919 р.) (2019)
Кузьмінець Н. П. - Місце надзвичайних органів влади в системі радянського режиму на Поділлі в першій половині 1920-х рр (2019)
Божко Л. М. - Етнографічні дослідження Кабінету вивчення Поділля (2019)
Панасюк М. П. - Антицерковна діяльність радянської влади як невід’ємна складова політики формування комуністичного суспільства в 20-х роках ХХ ст.(на матеріалах Поділля) (2019)
Гальчак С. Д. - Становище подільських репатріантів – представників інтелігенції в умовах сталінської диктатури післявоєнного періоду (2019)
Кравчук О. М. - Розбудова інституту президентства у Чехословацькій республіці у 1918-1919 рр. (2019)
Неприцький О. А. - "Солідарність" – чинник демократизації і формування міжнародного іміджу Польщі, Окуньовська Ю. В. (2019)
Батирєва І. М. - Повсякденне життя православного духовенства Поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках часопису "Подольские епархиальные ведомости" (2019)
Щербанюк Д. Г. - Міське самоврядування на Поділлі 1870-1917 рр. в сучасній українській історіографії, Мельничук О. А. (2019)
Коваль О. О. - "Держава загального добробуту" та "шведська модель": історико-теоретичний аналіз понять (2019)
Зінько Ю. А. - Герасимов Т. Ю. Міста Правобережної України і Перша світова війна:Повсякденна історія: монографія / Т. Ю. Герасимов. – Вінниця, ТОВ"Меркьюрі-Поділля", 2017. – 436 с., Зінько О. В. (2019)
Криворучко О. І. - Даниленко В. М. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. – Київ: Інститут історії НАН України, 2018. – 278 с. (2019)
Мазило І. В. - Україна на розломі цивілізацій / Автор-упорядник О. Домбровський. – Вінниця, 2018. – 174 c. (2019)
Для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Шевчук А. В. - Соціальне значення діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1797 – 1831 рр.). (2019)
Фареній І. А. - "Нові хлібороби" українського села: соціокультурний продукт модернізаційних процесів першої третини ХХ ст. (2019)
Комарніцький О. Б. - Діяльність студентських клубів педагогічних навчальних закладів УСРР у 20-30-ті рр. ХХ ст., Комарніцька Л. В. (2019)
Гуцало Л. В. - Радянська програма переселення та депортацій поляків УСРР наприкінці 1920-х – 1936 рр. (2019)
Гаврищук В. М. - Організація та діяльність Подільського губернського революційного трибуналу в 1919 р. (2019)
Школьнікова Т. Ю. - Основні проблеми відбудови медичних закладів Вінниччини в другій половині 1940-х-початку 1950-х рр. (2019)
Кононенко В. В. - Національна політика в СРСР у добу перебудови (1985 - 1991 рр.) (2019)
Підберезних І. Є. - Історичні особливості становлення міждержавних відносини США та Індонезії на початку 2000-х років (2019)
Зубко О. Є. - Їжа в житті української еміграції в ЧСР (1921 - 1939 рр.) (2019)
Коляструк О. А. - Щоденники Астрід Ліндгрен як джерело з історії повсякденного життя шведів у роки Другої світової війни (2019)
Kravchuk О. M. - Ukrainian idea of Ihor Hubarzhevsky, Kravchuk L. V. (2019)
Степанчук Ю. С. - Походження та діяльність Богдана Хмельницького до 1648 року в трактуванні російських істориків, Прилипко Р. Д. (2019)
Серветнік О. О. - Архів Коша Нової Запорозької Січі, як джерело до вивчення історії молдовської національної меншини України середини XVIII століття (2019)
Маркевич М. І. - Українські історичні студії пореволюційного десятиліття в оцінках Дмитра Багалія (2019)
Поспєлов А. С. - Воєнні (локальні) конфлікти 70-х - початку 90-х років ХХ століття в Азії, Африці та Південній Америці: проблеми пошуку в українській історичній науці 1990-х років (2019)
Кравченко П. М. - Насильство над цивільним населенням України. Документи спецслужб. 1941 - 1944 / автори-укладачі: Валерій Васильєв, Наталя Кашеварова, Олена Лисенко, Марія Панова, Роман Подкур. К.: Видавець В. Захаренко, 2018. 752 с. (2019)
Мельничук О. А. - Лук’яненко О. В. "Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років: Монографія. Полтава: Видавництво "Сімон”, 2019. 658 с. (2019)
Для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Маркевич О. - Варфоломій Гіжицький (1775 – 1826) – перший волинський губернатор польського походження (2020)
Шевчук А. - Цивільні департаменти головних судів Правобережної України (1797 – 1831): імперські практики у річпосполитівській судовій традиції (2020)
Кароєва Т. - Фрондерські настрої помісного дворянства Правобережної України другої половини ХІХ ст. крізь призму книжкових практик (2020)
Цецик Я. - Соціально-економічна ситуація у Волинській губернії напередодні та під час Першої світової війни (2020)
Гуцол Д. - "Українське зміновіхівство" в культуротворчому процесі в УСРР в 1920-х рр. (2020)
Гончаренко О. - Місце обласних управ у системі гітлерівського окупаційного апарату влади: процес створення, службові компетенції, характеристики керівників (1941 – 1942) (2020)
Чайка Ю. - Досягнення українського кіно на міжнародних кінофестивалях та форумах (друга половина 1950-х – 1960-х рр.) (2020)
Поліщук О. - Інститути влади Літинського повіту в умовах революційних трансформацій навесні 1917 року, Адамський В. (2020)
Стадник О. - Релігійне життя подільського села у вимірах радянської повсякденності 20-х рр. ХХ ст., Кузьмінець Н. (2020)
Мельничук О. - Національно-культурне та духовне життя вінничан у початковий період нацистської окупації (за матеріалами газети "Вінницькі вісті"), Мельничук М. (2020)
Садовнік О. - Придністровський конфлікт 1989-1992 рр.: хронологічні межі та головні етапи (2020)
Неприцький О. - Популяризація польської мови в світі в контексті національного брендингу наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.., Неприцька Т. (2020)
Гребеньова В. - Прізвищевий масив Коханівської волості Вінницького повіту (на матеріалах Державного архіву Хмельницької області), Кононенко В. (2020)
Кушко І. - Перші кроки Директорії у грудні 1918 – січні 1919 рр. за спогадами діячів української революції, Прилипко Р. (2020)
Стопчак М. - Політика Польщі та Румунії щодо інтернованої Армії УНР (1921 – 1924): інтерпретації радянської історіографії (2020)
Педич В. - Поліщук Ю. А. Мирон Кордуба як історіограф, археограф і джерелознавець. – Черкаси: Вид. Ю.Чабаненко, 2019. – 274 с., Тельвак В. (2020)
Тельвак В. - Етнічна історія східних слов’ян у дзеркалі сучасної історіографії(Івангородський К. В. Етнічна історія східних слов’ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси). – Черкаси: Вид. Ю. Чабаненко, 2018. – 422 с.), Владига О. (2020)
Керівництва для авторів (2020)
Стародубець Г. М. - Основні вектори громадсько-політичної діяльності сільського жіноцтва Волині наприкінці 1920-х-на початку 1930-х років (2020)
Белінська Л. С. - Степан Рудик у громадсько-політичному житті Галичини першої половини ХХ ст. (2020)
Панасюк М. П. - Використання радянською владою подільського учительства в антирелігійній пропаганді на початку 1920-х рр. (2020)
Гаврищук В. М. - Діяльність колегії особливих народних слідчих при Подільському губернському революційному трибуналі (2020)
Кравченко П. М. - "Указники" 1948 року на Вінниччині (2020)
Мельничук О. А. - Повсякденне життя колгоспного селянства Поділля у повоєнний період (1944-1953) (на матеріалах колгоспу "Червоний промінь" с. Мельниківці), Мельничук Т. А. (2020)
Соколюк С. М. - Нарощування підводних сил Російського імператорського флоту на Чорному морі у 1910 – 1914 рр. (2020)
Ніколіна І. І. - Обсяги лізингових постачань Радянському Союзу в роки Другої світової війни, Вознюк О. М. (2020)
Цимбалюк О. В. - Норми та аномалії моди періоду "розвиненого" соціалізму (2020)
Підберезних І. Є. - Американсько-філіппінські відносини у сфері безпеки і оборони на початку XXI ст. (2020)
Зузяк Т. П. - Історичні джерела дослідження християнсько-гуманістичних практик піклування єзуїтів про схоластів у ранній Новий час, Басенко Р. О. (2020)
Семергей Н. В. - Історія та історики у піднесенні українського національно-культурного відродження другої половини ХІХ – першої третини ХХ століття: новітня історіографія (2020)
Сідлецька Т. І. - Легенди та історії Вінниці / М. М. Пащенко. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. – 524 с., Зінько О. В. (2020)
Бабенко Л. Л. - Проблеми українського соціуму та окупованих українських територій у дослідженнях сучасних українських істориків: Рецензія на монографію: Іваненко А.О. Місцеві судові установи, адвокатура та нотаріат в системі окупаційного апарату влади Райхскомісаріату "Україна" та військової зони окупації (1941–1944 рр.): соціально-правові виміри: монографія. Чернігів: ПАТ "ПВК" Десна", 2020. 486 с. (2020)
Коляструк О. А. - Каганов Ю. О. Конструювання "радянської людини" (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с., іл. (2020)
Для авторів (2020)
Содержание (2016)
Назаренко І. І. - Наслідки психологічної травми у постраждалих після дорожньо-транспортної пригоди (аналітичний огляд літератури), Іванов В. І., Рощін Г. Г., Дорош В. М. (2016)
Hillstrom Ch. - Лорноксикам: обзор фармакологических свойств и эффективности при купировании острого послеоперационного и скелетно-мышечного болевого синдрома, Jakobsson J. G. (2016)
Головач И. Ю. - Бисфосфонаты: вопросы длительности терапии и доказательства эффективности в реальной клинической практике (2016)
Бур’янов О. А. - Генезис структурно-функціональних порушень та гідростатична модель кісти Бейкера, Бородай О. Л., Клапчук Ю. В., Кальний С. Є. (2016)
Товстоног Г. Б. - Ефективність клонування стовбурових стромальних клітин кісткового мозку людини в присутності гідроксіапатитної кераміки, отриманої методом мікрохвильового та традиційного спікання, Панченко Л. М., Сич О. Є. (2016)
Сергієнко Р. О. - Структурні зміни плечового суглоба при експериментальному відтворенні його порушеної біомеханіки, Страфун С. С., Савосько С. І., Макаренко О. М. (2016)
Борткевич О. П. - Ефективність препарату Піаскледин® 300 у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом: доведено в дослідженнях, підтверджено європейською практикою (2016)
Філіпенко В. А. - Міцність кістково-металевого блока для різних типів поверхонь імплантатів за умов нормального стану кісткової тканини та при моделюванні остеопорозу в експерименті на щурах, Бондаренко С. Є., Карпинський М. Ю., Жигун А. І., Танькут В. О. (2016)
Анкин Н. Л. - Предоперационная распространенность тромбоза вен нижних конечностей у больных с переломами шейки бедренной кости, Петрик Т. М., Ладыка В. А., Роенко В. В. (2016)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна характеристика торакального компонента в постраждалих із вертеброторакальною травмою, Резніченко Ю. В., Сацик С. П., Кушнір В. А. (2016)
Сокрут О. П. - Взаимосвязь остеопороза и вегетативной дисфункции при ревматоидном артрите, Егудина Е. Д., Гейко И. А., Синяченко О. В. (2016)
Бондаренко С. Е. - Биохимические и иммунологические маркеры у больных с посттравматическим асептическим некрозом головки бедренной кости и застарелыми переломовывихами в тазобедренном суставе, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Танькут В. А., Жигун А. И. (2016)
Романенко В. І. - Якість життя в пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Король С. О. - Медична евакуація в системі надання допомоги пораненим з вогнепальними переломами кісток гомілки та відривами кінцівок під час антитерористичної операції (2016)
Корольков А. И. - Современные возможности ортезирования в комплексном лечении эквинополоварусной деформации стоп у детей, Кикош Г. В. (2016)
Герасименко С. І. - Нові аспекти діагностики диспластичного коксартрозу III–IV ступеня тяжкості, Полулях М. В., Перфілова Л. В., Гужевський І. В., Бабко А. М. (2016)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика масиву постраждалих із вертеброторакальною травмою, Резніченко Ю. В. (2016)
Содержание (2016)
Белый С. И. - Наш подход к лечению больных с дентальными ранениями кисти и их последствиями, Бойко М. Г., Дараган Р. И. (2016)
Білінський П. І. - Проблемні питання остеосинтезу переломів верхньої кінцівки (2016)
Білінський П. І. - Можливості малоконтактного багатоплощинного остеосинтезу переломів ключиці та плечової кістки (2016)
Білінський П. І. - До питання сучасного остеосинтезу переломів нижньої кінцівки (2016)
Білінський П. І. - Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів нижніх кінцівок (2016)
Бэц Г. В. - Тактико-технологические и социальные аспекты лечения переломов в Украине: вопросы для дискуссии, Бэц И. Г. (2016)
Дибкалюк С. В. - Вплив вибухової травми на розвиток вторинних вертебробазилярних порушень, Черняк В. А., Мішалов В. Г., Зоргач В. Ю., Рижак І. В. (2016)
Жигун А. И. - Костная пластика дефектов вертлужной впадины при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом III–IV ст., Нестеренко А. С. (2016)
Карпінська О. Д. - Особливості вертикального стояння хворих із дегенеративними патологіями кульшових суглобів за даними статографічних досліджень, Карпінський М. Ю., Фіщенко О. В., Яремін С. Ю., Демчук Р. М., Клімовицький Р. В. (2016)
Карпинский М. Ю. - Особенности напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника при замещении тел позвонков искусственными имплантатами разных конструкций, Нехлопочин А. С., Нехлопочин С. Н., Карпинская Е. Д., Яресько А. В. (2016)
Корж М. О. - Математичне моделювання впливу деформації кісток гомілки на навантаження суглобів нижньої кінцівки, Романенко К. К., Карпінський М. Ю., Прозоровський Д. В., Яресько О. В. (2016)
Корж Н. А. - Состояние проблемы эндопротезирования суставов в Украине, Филиппенко В. А., Танькут В. А. (2016)
Марущак А. П. - Диагностика и лечение ранней перипротезной инфекции, Танькут А. В., Гетьман А. П. (2016)
Науменко Л. Ю. - Применение ВАК-терапии в лечении открытых полиструктурных повреждений конечностей, Горегляд А. М., Маметьев А. А., Кострица К. Ю. (2016)
Тяжелов О. А. - Алгоритм прийняття рішення щодо оперативного втручання при ушкодженнях Bankart та Hill-Sachs, Біцадзе М. З., Карпінський М. Ю. (2016)
Тяжелов О. А. - Результати лікування хворих із нестабільністю плечового суглоба при поєднаних пошкодженнях Хілл-Сакса та Банкарта, Біцадзе М. З., Карпінська О. Д., Паздніков Р. В. (2016)
Филиппенко В. А. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при осложнениях после остеосинтеза проксимального отдела бедренной кости, Танькут В. А., Бондаренко С. Е., Танькут А. В., Аконджом М. (2016)
Филиппенко В. А. - Эндопротезирование коленного сустава при дефектах проксимального отдела большеберцовой кости, Танькут А. В., Мезенцев В. А., Бондаренко С. Е., Марущак А. П., Гетьман А. П. (2016)
Хмизов С. О. - Експериментальне дослідження міцності первинної стабілізації кісткових фрагментів при використанні інтрамедулярних фіксаторів різного типу, Пашенко А. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А. (2016)
Шищук В. Д. - Лікування дорожньо-транспортної політравми, отриманої в сільській місцевості, Терехов А. М., Редько С. І. (2016)
Бур’янов О. А. - Назальна форма кеторолаку трометаміну Аsprix як аналгетичний препарат вибору в ортопедичних пацієнтів у ранньому післяопераційному періоді, Омельченко Т. М. (2016)
Березка М. І. - Клініко-анатомічна характеристика ушкоджень опорно-рухової системи у постраждалих, яким на стаціонарному етапі надається медична допомога в умовах притрасової районної лікарні, Суханов В. В. (2016)
Тяжелов О. А. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі стегнової кістки в умовах ендопротезування при переломах її проксимального відділу, Бабалян В. О., Кальченко А. В., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Вплив дефіциту вітаміну D на показники структурно-функціонального стану кісткової тканини, дослідженої методом ультразвукової денситометрії, у жителів Донецької області, Климовицький Ф. В., Балацька Н. І. (2016)
Гур’єв С. О. - Стандартизована оцінка тяжкості вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень, що виникли внаслідок сучасних бойових дій, Кравцов Д. І., Ордатій А. В. (2016)
Герасименко С. І. - Визначення стану періартикулярних структур у хворих із тяжкими типами локальної дисплазії кульшового суглоба, Полулях М. В., Перфілова Л. В., Гужевський І. В., Бабко А. М. (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність, якість кісткової тканини та частота переломів у жінок за наявності ожиріння і метаболічного синдрому, Мартинюк Л. П. (2016)
Гук Ю. М. - Функціональний стан нижніх кінцівок у хворих з ортопедичними проявами спінальних дизрафій, Чеверда А. І., Секер Т. М., Поліщук Т. А., Шкурко Ю. М., Зотя А. В. (2016)
Попсуйшапка К. А. - Сравнительный анализ показателей при физическом и математическом моделировании взрывного перелома грудопоясничного отдела позвоночника, Тесленко С. А., Яресько А. В. (2016)
Левицький А. Ф. - Інновації в консервативному лікуванні вродженої клишоногості в дітей до 1 року життя, Карабенюк О. В., Голубенко О. О. (2016)
Малик В. Д. - Порівняльна характеристика ефективності оперативного лікування хворих із черезвертлюжними переломами стегнової кістки з використанням інтрамедулярних блокованих стрижней і тотального ендопротезування кульшового суглоба, Калашніков А. В. (2016)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії та рентгенографії у хворих на остеонекроз при ендопротезуванні колінних суглобів, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Поворознюк В. В. - Ідентифікація нейропатичного компонента болю в пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2016)
Цымбалюк В. И. - Особенности хирургического лечения больных с синдромом грудного выхода, Третяк И. Б. (2016)
Паздников Р. В. - Пути оптимизации анкерной стабилизации капсулы при открытом и артроскопическом лечении нестабильности плечевого сустава, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2016)
Науменко Л. Ю. - Обґрунтування можливості використання одноплощинного шарнірного апарата зовнішньої фіксації для лікування контрактур пальців кисті, Костриця К. Ю., Арбузов М. А., Маметьєв А. О. (2016)
Пустовойт Б. А. - Аппаратный внеочаговый остеосинтез при коррекции оси нижней конечности, Бабуркина Е. П., Пустовойт Е. Б., Купин В. И. (2016)
Шимон В. М. - Сучасний підхід до лікування хронічного остеомієліту у хворих з дефіцитом йоду з використанням високоінтенсивного лазерного випромінювання, Кубаш В. І., Шимон М. В. (2016)
Білінський П. І. - До питання застосування консервативного та оперативного методів лікування діафізарних переломів довгих кісток, Андрейчин В. А. (2016)
Герасименко С. І. - Застосування кісткової пластики у хворих із вродженою дисплазією при ендопротезуванні кульшового суглоба, Полулях М. В., Полулях Д. М., Бабко А. М., Герасименко А. С. (2016)
Рушай А. К. - Значимость факторов в выборе лечебной тактики у больных с остеомиелитом конечностей (2016)
Литвишко В. А. - Оскольчатые диафизарные переломы и их лечение, Попсуйшапка А. К. (2016)
Кабацій М. С. - Лікування спастичних форм дитячого церебрального паралічу в дітей на етапах оперативного втручання, Гошко В. Ю., Секер Т. М., Мельник М. В., Мороз Д. М., Дулевич І. А. (2016)
Лоскутов О. Є. - Хірургічна тактика лікування вогнепальних поранень кінцівок в умовах багатопрофільної лікарні, Жердєв І. І., Доманський А. М., Король С. О. (2016)
Тарасенко О. М. - Рентгенопланіметрія при наслідках травм поперекового відділу хребта та спинного мозку в практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2016)
Марциняк С. М. - Консервативне лікування порушень метаболізму кісткової тканини у хворих на вітамін-D-залежний рахіт I типу (2016)
Запорожан В. М. - Національний консенсус щодо ведення пацієнток із ендометріозом, Татарчук Т. Ф., Камінський В. В. (2015)
Янковский Д. С. - Микробиом и здоровье женщины (обзор литературы), Широбоков В. П., Антипкин Ю. Г., Татарчук Т. Ф., Дымент Г. С. (2015)
Зайченко А. В. - Применение пероральных и парентеральных препаратов железа у пациентов с тяжелыми формами железодефицитной анемии, Лыткин Д. В. (2015)
Татарчук Т. Ф. - Хронічні запальні захворювання органів малого тазу – ефективне лікування та профілактика рецидиву, Захаренко Н. Ф., Юско Т. І., Яроцька Н. В. (2015)
Подольський Вол. В. - Характеристика змін епітелію шийки матки у жінок фертильного віку з порушенням вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я (2015)
Silina N. K. - Dysmenorrhea in adolescent population (2015)
Workowski Kimberly A. - Рекомендации по лечению заболеваний, передающихся половым путем (2015). Центры по контролю и профилактике заболеваний США, департамент здравоохранения и социальной службы США, Bolan Gail A. (2015)
Vilos George A. - Ведение лейомиомы матки. Клинические практические рекомендации общества акушеров и гинекологов Канады, Allaire C., Laberge Ph.-Y., Leyland N. (2015)
Воробйова Л. І. - Патогенетична терапія цервікальної інтраепітеліальної неоплазії ІІ–ІІІ ступеня важкості, Дунаєвська В. В., Кошмеринська А. М. (2015)
Голяновський О. В. - Комплексна медикаментозна терапія геморагічних ускладнень в акушерській практиці, Мехедко В. В., Рубінштейн А. М., Бачинська М. А. (2015)
Заболотнов В. А. - Менеджмент перименопаузальных расстройств, Рыбалка А. М., Шатило В. И., Аникин С. С. (2015)
Семенина Г. Б. - Вдосконалення ведення післяопераційного періоду у жінок із пролапсами геніталій (2015)
Тавокина Л. В. - Цитогенетическая диагностика: особенности постнатального кариотипирования (2015)
Жук С. І. - Синдром хронічного тазового болю у генезі стрес-індукованої неплідності в жінок репродуктивного віку, Ночвіна О. А., Камінський А. В. (2015)
Косей Н. В. - Возможности фитотерапии в коррекции функциональных стресс-индуцированных нарушений менструального цикла, Татарчук Т. Ф., Редько Н. А., Яроцкая Н. В. (2015)
Shkiryak-Nyzhnyk Z. A. - Main social aspects of affects the formation of adequate knowledge about reproductive health in adolescence girls, Silina N. K., Lapikura O. V., Slobodchenko L. N., Zvinchuk O. V., Nepochatova-Kurashkevich E. I., Sinchuk L. M., Matcol A. I. (2015)
Курик О. Г. - Морфологічна характеристика міоматозної тканини і ендометрія у пацієнток із лейоміомою матки після лікування уліпристала ацетатом, Литвак О. О., Хабрат Б. В., Лисенко Б. М. (2015)
Задорожна Т. Д. - Гістероскопічні, морфофункціональні та імуногістохімічні особливості ендометрія в жінок із лейоміомою матки після різних видів органозберігаючого хірургічного лікування, Редько Н. О., Татарчук Т. Ф., Косей Н. В., Килихевич С. М. (2015)
Волошина Н. Н. - Лечение и профилактика пролиферативных заболеваний молочной железы, Пащенко С. Н., Волошин Н. А., Щуров Н. Ф., Шах Ф. (2015)
Авраменко Т. В. - Генетические маркеры в прогнозировании ранних и поздних форм преэклампсии у беременных с сахарным диабетом 1-го типа, Грибанов А. В., Россоха З. И. (2015)
Веропотвелян М. П. - Поліморфні варіанти гена рецептора прогестерону: дослідження типу випадок-контроль серед жінок із невиношуванням вагітності першого триместру, Погуляй Ю. С., Свиридов М. М., Горук П. С. (2015)
Татарчук Т. Ф. - Беременность и роды после цикла ВРТ у пациентки с мутацией гена рецептора ФСГ, вторичной аменореей, гипоплазией матки и нарушением рецептивности эндометрия, Гюльмамедова И. Д., Россоха З. И., Задорожная Т. Д., Гюльмамедова Е. А. (2015)
Рыкова О. В. - Акромегалия: редкое или своевременно не выявленное заболевание? Репродуктивные аспекты патологии. Обзор руководства Американской ассоциации клинических эндокринологов по диагностике и лечению акромегалии (2015)
Кравченко О. В. - Використання препарату депантол у лікуванні атрофічного кольпіту в жінок у перименопаузальному періоді (2015)
Stuenkel C. A. - Лечение симптомов менопаузы. Клиническое практическое руководство Эндокринологического общества США, 2015, Davis S. R., Gompel A., Lumsden M. A., Murad M. H., Pinkerton J. V., Santen R. J. (2015)
Robbins John A. - Клиническое исследование "Инициатива во имя здоровья женщины": взаимосвязь кальция и витамина D с гормональной терапией, Aragaki A., Crandall Carolyn J. (2015)
Резников А. Г. - Пренатальные факторы функциональной нейроэндокринной патологии в аспекте экспериментальных исследований (2016)
Nosenko O. M. - Composition of lectin receptors in serous and mucinous ovarian cystadenomas, Dubinina V. G., Lysenko M. A. (2016)
Козловський І. В. - Аномальні маткові кровотечі у підлітків: особливості лікування (2016)
Каминский В. В. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацент жінок після допоміжних репродуктивних технологій із функціональними порушеннями печінки, Бойчук О. Г., Коломійченко Т. В., Єщенко О. І., Килихевич С. М. (2016)
Бенюк В. А. - Пролапс гениталий у женщин пожилого возраста, осложненный декубитальной язвой. Взгляд на предоперационное лечение, Довгалев Р. В., Ластовецкая Л. Д., Ковалюк Т. В. (2016)
Рахматулина М. Р. - Бактериальный вагиноз, ассоциированный с Atopobium vaginae: современные принципы диагностики и терапии, Плахова К. И. (2016)
Герман Д. Г. - Полипы эндометрия в репродуктивном возрасте: штрихи к клиническому портрету (2016)
Кондратюк В. К. - Оптимізація тактики лікування жінок репродуктивного віку з диспластичними ураженнями епітелію шийки матки та аденоміозом, Нарольська А. І., Горбань Н. Є., Чубей Г. В. (2016)
Захаренко Н. Ф. - Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометріозом, Коваленко Н. В., Татарчук Т. Ф. (2016)
Schellenberg R. - Дозозависимые эффекты экстракта Cimicifuga racemosa ZE 450 (препарат Симидона) в лечении климактерических жалоб. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, Saller R., Hess L., Melzer J., Zimmermann Ch., Drewe Ju., Zahner C. (2016)
Медведев М. В. - Особенности применения менопаузальной гормональной терапии у женщин с эстроген-зависимой патологией матки. Обзор литературы, Донская Ю. В. (2016)
Сотникова Л. С. - Возможности применения препарата Мастодинон после эндопротезирования молочных желез, Сотников А. А., Удут Е. В., Тонких О. С. (2016)
Луценко Л. А. - Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе (2016)
Марушко Р. В. - База даних Google Scholar в системі оцінки якості та ефективності результатів наукової діяльності (2016)
Бачинський В. Т. - Можливості діагностики давності настання смерті шляхом визначення кількості К+ та Na+ у склистому тілі ока людини, Саркісова Ю. В. (2020)
Булик Р. Є. - Морфометрична характеристика вентролатерального преоптичного ядра гіпоталамуса зрілих щурів за модифікації фотоперіоду, Йосипенко В. Р. (2020)
Волкогон А. Д. - Аналіз зв’язку генетичного поліморфізму довгої некодуючої РНК ANRIL із виживаністю пацієнтів із онкоурологічною патологією, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2020)
Гараздюк М. С. - Цифрова поляризаційна мікроскопія для диференціації крововиливів у головному мозку травматичного і нетравматичного генезів (2020)
Григор`єв Є. О. - Фактори ризику та особливості клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань органів малого таза з урахуванням мікробного чинника, Ситнік П. О., Дьяков А. В., Ситнік О. Г. (2020)
Дудченко Є. С. - Структурні особливості регенерації довгих кісток у щурів із експериментальною хронічною гіперглікемією, Ткач Г. Ф. (2020)
Зубач О. О. - Результати сероепідеміологічних досліджень населення Львівської області та професійної групи ризику щодо лептоспірозу, Васюнець Л. С., Дяків Я. М., Горбаль І. М., Куліш І. М., Семенишин О. Б. (2020)
Клітинська О. В. - Аналіз впливу рівня стресу у дітей 6–7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду на показники захворюваності на карієс, Стішковський А. В., Гасюк Н. В. (2020)
Ковчун В. Ю. - Гістоморфометрична оцінка змін паренхіми підшлункової залози за умов впливу гіперосмолярної дегідратації, Сікора В. З., Линдін М. С., Сікора В. В. (2020)
Косілова С. Є. - Вплив окислювального стресу на стан плода і новонародженного у вагітних із вузловим зобом (2020)
Маслова Г. С. - Роль змін активності аргінази і орнітин-декарбоксилази у патогенезі уражень печінки у хворих на гострі лейкемії із супутнім ожирінням, Скрипник І. М. (2020)
Молодцов В. Є. - Особливості клініко-лабораторних показників при алкогольній хворобі печінки у поєднанні з артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму Т786С гена ендотеліальної NO-синтази (2020)
Морар І. К. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії у розвитку післяопераційної евентрації в онкохворих (2020)
Покровська Н. К. - Клінічний перебіг артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі ожиріння, Бочар О. М., Склярова О. Є. (2020)
Распутіна Л. В. - Аналіз даних анкетування лікарів медичних закладів Вінницької області щодо основ проведення серцево-легеневої реанімації, Мостовой Ю. М., Данілевич Т. Д., Діденко Д. В., Белінський А. В., Соломончук А. В. (2020)
Рековець О. Л. - Використання фіксованих подвійних і потрійних комбінацій у досягненні цільового рівня артеріального тиску при добовому моніторуванні у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Сіренко Ю. М., Торбас О. О., Кушнір С. М., Примак Г. Ф. (2020)
Рябоконь О. В. - Сучасні клініко-лабораторні особливості кору у дорослих залежно від тяжкості перебігу, Білокобила С. О., Рябоконь Ю. Ю., Оніщенко Н. В. (2020)
Сороченко Г. В. - Клінічна ефективність первинної профілактики карієсу постійних зубів у дітей 5-9-річного віку, Хоменко Л. О., Остапко О. І., Голубєва І. М. (2020)
Фуштей І. М. - Динаміка маркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з легеневою гіпертензією на фоні хронічного обструктивного захворювання легень під впливом лікування, Ніколаєва К. Л., Сідь Є. В. (2020)
Хільчевська В. С. - Клінічно-анамнестичні особливості перебігу ацетонемічних станів у дітей з патологією системи травлення, Шевчук Н. М. (2020)
Хухліна О. С. - Вплив антралю на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз у хворих на хронічний панкреатит, Дудка І. В., Дудка Т. В., Смандич В. С., Павлюк В. О. (2020)
Царик І. О. - Розподіл фенотипів діабетичної хвороби нирок при латентному автоімунному діабеті дорослих (2020)
Чухрай Н. Л. - Ефективність профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою, Безвушко Е. В., Лещук С. Є., Стадник У. О., Колесніченко О. В. (2020)
Semenenko S. I. - Cerebroprotective properties of ademol in traumatic brain injury, Khrebtiі Н. I., Semenenko A. I. (2020)
Міхєєв А. О. - Особливості адаптації іноземних студентів спеціальності "Медицина" до навчання, Попович В. Б., Джуряк В. С. (2020)
Шевчик Л. О. - Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти україни, Кравець Н. Я., Грод І. М. (2020)
Гірна Г. А. - Імунотерапія раку порожнини рота і ротоглотки. Використання моноклональних антитіл, Костишин І. Д., Рожко М. М., Левандовський Р. А. (2020)
Ілащук Т. О. - Особливості поєднаного перебігу хронічної ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу (огляд літератури), Горевич С. С. (2020)
Бойчук Т. М. - Розвиток стоматології дитячого віку в стінах буковинського державного медичного університету, Годованець О. І. (2020)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина XXVII, Дейнеки С. Є. (2020)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "буковинський медичний вісник” (2020)
Сейфуллина И. И. - Состав, структура и фармакологическая активность разнометалльных бис(цитрато)германатных(станнатных) комплексов, Марцинко Е. Э., Чебаненко Е. А., Песарогло А. Г. (2020)
Ракитская Т. Л. - Разложение озона нанесенными на активированные угли хлоридами Cu(II), Co(II), Mn(II), Раскола Л. А. (2020)
Зінченко В. Ф. - Композити систем германій – оксид металу (M – In, Ge, Sn) – оксид бору як перспективні матеріали для інтерференційної оптики ІЧ діапазону спектру, Магунов І. Р., Вольчак Г. В., Мозкова О. В., Кулешов С. В. (2020)
Сліпкань А. В. - Основні характеристики наночасток цирконій гідрогенфосфату, навантажених системою реній(ІІІ)/цис-платин, Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2020)
Остап'юк Т. А. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2Se – CdSe – Sb2Se3, Іващенко І. А., Олексеюк І. Д., Змій О. Ф. (2020)
Гайдаржи І. І. - Взаємодія естерів 2,4- та 3,4-біс(трифторацетокси)бензойних кислот з чотирифтористою сіркою в розчині безводного фтористого водню, Мотняк Л. А., Куншенко Б. В. (2020)
Коновалова С. О. - Взаємодія О-арил(метил)сульфонатів 1,4-хінонмонооксимів з гідразинами, Авдєєнко А. П. (2020)
Федько Н. Ф. - Методи отримання, властивості та застосування продуктів взаємодії нафталевих ангідридів з 1,2-діамінами (огляд) (2020)
Чеботарьов О. М. - Іонізація деяких нітрогеновмісних органічних основ у водно-етанольних і водно-ацетонових розчинах, Рахлицька О. М., Снігур Д. В., Щербакова Т. М., Бевзюк К. В., Снігур К. В. (2020)
Тронько М. Д. - Національний консенсус щодо ведення пацієнтів із гіперпролактинемією (2016), Антипкін Ю. Г., Камінський В. В., Татарчук Т. Ф. (2016)
Камінський В. В. - Національний консенсус щодо ведення пацієнток із гіперандрогенією (2016), Татарчук Т. Ф. (2016)
Запорожан В. Н. - Изменения обмена коллагена в ткани внутриматочной перегородки у женщин, страдающих привычным невынашиванием, Гладчук В. И., Маричереда В. Г., Рожковская Н. Н. (2016)
Дубоссарская Ю. А. - Применение микронизированного прогестерона при невынашивании беременности. Дискуссионные вопросы клинических исследований, Дубоссарская З. М. (2016)
Видиборець С. В. - Оптимальний вибір іонних та неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних (2016)
Mirza F. G. - Применение дидрогестерона на ранних сроках беременности, Patki A., Pexman-Fieth C. (2016)
Tatarchuk T. F. - Progesterone: a little-known role of the well-known hero, Herman D. G. (2016)
Голяновський О. В. - Клінічна ефективність сучасної антибіотикотерапії при запальних захворюваннях матки та її придатків, Слободян Ю. В., Будченко М. А. (2016)
Антоненко И. В. - Патогенетические аспекты лечения воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов на современном этапе (2016)
Татарчук Т. Ф. - Негормональна терапія клімактеричних розладів, Єфименко О. О., Занько О. В. (2016)
Кишакевич І. Т. - Корекція дисметаболічних проявів у жінок в перименопаузі та ранньому менопаузальному періоді на фоні фіброзно-кістозної мастопатії, Конар Р. С. (2016)
Donnez J. - Тактика лечения миомы матки: из настоящего в будущее, Dolmans M.-M. (2016)
Кира Е. Ф. - Открытое исследование эффективности и безопасности препарата депантол, суппозитории вагинальные, в терапии неспецифических цервицитов и истинных эрозий шейки матки. III фаза клинического исследования (2016)
Schellenberg R. - Дозозависимая эффективность экстракта Vitex agnus castus Ze 440 у пациенток с предменструальным синдромом, Zimmermann Ch., Drewe J. (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоидизм: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 г. "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Татарчук Т. Ф. - Гиперпластические процессы эндометрия: что нового?, Калугина Л. В., Тутченко Т. Н. (2015)
Герасимова Т. В. - Оптимізація діагностики та лікування функціональних кіст яєчників (2015)
Капшук І. М. - Особливості терапії синдрому полікістозних яєчників на фоні надлишкової маси тіла (2015)
Ципкун А. Г. - Фармакологічна характеристика та використання міо-інозитолу в гінекологічній практиці (2015)
Conway G. - Синдром поликистозных яичников. Официальное заявление Европейского общества эндокринологии, Dewailly D., Diamanti-Kandarakis E. (2015)
Косей Н. В. - Провоспалительные цитокины и синдром поликистозных яичников, Хоминская З. Б., Ветох Г. В., Березовская Е. И. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при репродуктивном старении женщины, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Троян Н. Ю. (2015)
Silina N. K. - Recurrent adhesions of the labia minora in girls: new solutions, Sergienko M. Y., Chaykivska E. F., Zaychenko O. V., Silina T. M., Bachynska I. V., Gavrilova I. V. (2015)
Коломійченко Т. В. - Оптимізований комплекс заходів профілактики прееклампсії, спрямований на корекцію ендотеліальної дисфункції, Яроцька Ю. О. (2015)
Танько О. П. - Осінній ноктюрн, Самойлова М. В., Коровай С. В., Черняк О. Л., Остапова І. С. (2015)
Гінчицька Л. В. - Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі збереженою менструальною функцією, Левицький І. В., Нейко О. В. (2015)
Блохіна О. - Вільнорадикальні процеси в сироватці крові щурів за умов каррагінан-індукованого запалення задньої кінцівки та тривалого профілактичного введення хондроїтину сульфату, Драницина А., Кот Л., Хілько В., Дворщенко К. (2018)
Василюк Д. - Біохімічні показники крові на різних стадіях раку сечового міхура, Дмитрик В., Луговська Т., Яковлев П. (2018)
Заєць В. - Клонування та гетерологічна експресія фрагмента кДНК гена протеїнкінази Akt1 миші в ESCHERICHIA COLI, Османова К., Крупська І. (2018)
Kalmukova O. - The effects of different mode of melatonin administration on the development of high-calorie diet-induced obesity in rats, Yurchenko A., Dzerzhinsky M. (2018)
Вознюк В. - Регуляція серцевого ритму та активність головного мозку бійців із черепно-мозковими травмами та посттравматичним стресовим розладом при здійсненні реакції вибору, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Горбунов О., Кальниш В. (2018)
Шевцова А. - Неферментативная модификация белков и уровень галектина-3 у крыс с экспериментальной ишемией миокарда, Ткаченко В., Кот Ю. (2018)
Янко Р. - Поєднаний вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії та мелатоніну на морфофункціональну активність паренхіми печінки щурів (2018)
Вілецька Ю. - Рівень експресії генів ADM, SLC1A3, HSPA5 та PDGFC у підлітків і дорослих чоловіків з ожирінням, Мінченко Д., Давидов В., Мінченко О. (2018)
Вовк А. - Вміст ТБК-активних сполук і активність антиоксидантних ферментів у сироватці крові щурів за умов експериментального остеоартрозу і тривалого введення мультипробіотика, Короткий О., Янковський Д., Торгало Є., Дворщенко К. (2018)
Дяченко Л. - Зміни морфофункціональних показників крові щурів на тлі застосування кормових добавок гумінової природи та за дії стрес-факторів, Степченко Л. (2018)
Наконечна О. - Вплив блоксополімерів на регуляцію й основні показники білкового та вуглеводного обміну в щурів в умовах підгострого токсикологічного експерименту, Безродна А., Кривонос К. (2018)
Prylutskyi M. - Express control of levels of polyamines by immune biosensor based on SPR, Starodub N., Lebyedyeva T., Shpylovyy P. (2018)
Кустуров В. Б. - Африканська чума свиней в Одеській області, Гуменний О. Г., Романішина О. О. (2019)
Гуменний О. Г. - Поширеність хронічних асоційованих субклінічних ендометритів в стадах корів молочних порід промислових ферм, Сідашова С. О., Стриженюк В. С. (2019)
Popova І. М. - Hematologic changes in the blood of rabbits with the use of anti-myxomatous vaccine and immunomodulator–ribotan (2019)
Zazharskyi V. V. - Effect of ethanol plant extracts on Bacillus subtilis,Bacillus cereus, Davydenko P. О., Kulishenko O. М., Borovik I. V., Brygadyrenko V. V., Parchenko V. V., Bihdan O. А. (2019)
Сукманський О. І. - Mеханізми розвитку анемії у тварин, Улизько С. І. (2019)
Радчиков В. Ф. - Физиологическое состояние, переваримость кормов и продуктивность бычков при включении в рацион кормовой добавки из местного сырья, Карповский В. И., Трокоз В. А., Кот А. Н., Цай В. П., Сапсалоова Т. Л. (2019)
Радчиков В. Ф. - Pубцовое пищеварение и эффективность использования кормов молодняком крупного рогатогoскота при разной подготовке зерна к скармливанию, Брошков М. М., Томчук В. А., Кот А. Н., Цай В. П., Бесараб Г. В. (2019)
Скрипка М. В. - Oсоблифості морфології скелетної тканини тритона звичайного (triturus vulgaris), Запека І. Є., Пасніченко О. С., Сєвастєєв А. О. (2019)
Мазуркевич В. І. - Ізоляція та адаптація вірусу інфекційного ринотрахеїту індиків в системі in vitro, Недосеков В. В., Годовський О. В., Салій О. О. (2019)
Жуковський М. О. - Досвід країн ЄС у фінансуванні протиепізоотичних заходів та компенсацій за емерджентних ситуацій, Недосєков В. В.Пероцька Л. В., Пивоварова І. В. (2019)
Боровкова В. М. - Імунологічний статус поросят за застосування фітостимулятора "Люкон", Боровков С. Б., Боровкова А. С. (2019)
Роман Л. Г. - Удосконалення методів діагностики маститу (2019)
Іовенко А. В. - Eпізоотологічний моніторинг дерматомікозів котів в місті Одеса, Панікар І. І., Юсип В. М., Платонова М. Г. (2019)
Постой Р. В. - Bплив кортико-вегетативних регуляційних механізмів на вміст лактату в крові свиноматок за умови діїтехнологічного подразника, Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. (2019)
Карповський П. В. - Bплив показників кортикальної та вегетативної регуляції на лізоцимну активність сироватки крові свиней, Постой Р. В., Брошков М. М., Радчиков В. Ф., Карповський В. І., Трокоз В. О. (2019)
Лівощенко Є. М. - Зміни вмісту циркулюючих імунних комплексів в крові індиків в залежності від віку та під дією температурного подразника, Лiвощенко Л. П. (2019)
Супрович Т. М. - Молекулярно-генетичні аспекти захворюваності великої рогатої худоби на некробактеріоз, Карчевська Т. М., Супрович М. П., Колінчук Р. В. (2019)
Журенко О. В. - Вміст калію у крові корів з різними типами вищої нервової діяльності, Карповський В. І., Данчук О. В. (2019)
Антоненко П. П. - Вплив фітопрепаратів "Кардіофіл" та "Фітохол" на функціональні та гісто-морфологічні показники серцево-судинної системи мурчаків, Суслова Н. І., Шульженко Н. М., Лисенко А. І. (2019)
Богач Д. М. - Застосування поживних середовищ для росту музейного штаму Mycoplasma agalactiae S-11 (2019)
Міщенко О. А. - Фактори, які впливають на активність збору медоносними бджолами бджолиного обніжжя, Литвиненко О. М., Криворучко Д. І., Постой Р. В. (2019)
Трач В. В. - Шляхи підвищення виводимості перепелів за хімічної обробки яєчної шкарлупи та різного рівня токоферолу в раціоні (2019)
Тодоров М. І. - Eнергетична корекція раціону вівцематок у разі кетозу, Телятніков А. В., Кушнір В. Ю. (2019)
Богач М. В. - Поширення цестодозів курей в птахогосподарствах Півдня України, Стоянова В. Ю., Пивоварова І. В. (2019)
Гарагуля Г. І. - Фагоцитарна активність клітин крові перепелів за імунної стимуляції, Матковська С. Г., Гарагуля А. М., Стасюк О. В. (2019)
Богач М. В. - Епізоотологічний монiторинг парамiксовiрусів та ортоміксовірусів серед птахів Півдня України, Селіщева Н. В., Лизогуб Л. Ю. (2019)
Наливайко Л. І. - Розповсюдження бактеріальної інфекції через корми та продукти тваринного походження, Родіонова К. О., Авдос’єва І. К., Івлева О. В. (2019)
Галатюк О. Є. - Вивчення антагонізму "Eнтеронорміну" щодо патогенних ентеробактерій медоносних бджіл, Романишина Т. О., Лемешинська Л. Ф., Лахман А. Р. (2019)
Коваленко Л. М. - Контамінація пасовищ партенітами трематод, Коваленко О. І. (2019)
Гончаров С. Л. - Порушення біохімічного гомеостазу крові бичкових риб за ураження метацеркаріями трематод родини Heterophyidae (2019)
Ткаченко О. А. - Вплив середовища на частоту виділення фільтривних форм мікобактерій, Козак Н. І. (2019)
Ніщеменко М. П. - Вплив наноаквахелатів металів цинку і селену на яєчну продуктивність та деякі показники якості яєць курей несучок, Омельчук О. В., Емельяненко А. А., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Козій В. І. (2019)
Півень О. Т. - Mоніторинг фізико-хімічних показників меду, щореалізується у Білгород-Дністровському районі Oдеської області (2019)
Коренєва Ж. Б. - Cанітарно-гігієнічна оцінка пельменів, які реалізуються в торгівельних мережах Oдеської області, Гуніч В. В., Пугач М. М. (2019)
Рибачук Ж. В. - Фармакологічна дія пробіотику "Імунобактерин L" на організм качок заключного етапу відгодівлі (2019)
Kladnytska L. - Functional activity of cells with high adhesive properties, originated from stromal-vascular fraction of adipose tissue, after different methods of processing, Mazurkevych A., Maluk М., Velychko S., Danilov V., Kharkevych Y., Bokotko R., Velychko V. (2019)
Ткаченко О. А. - Особливості діагностики ретровірусних інфекцій котів, Алексєєва Н. В., Гавриліна О. Г. (2019)
Франчук-Крива Л. О. - Iмунобіологічні препарати для специфічної профілактики міксоматозу і вірусної геморагічної хвороби кролів, Кривий М. Ф. (2019)
Гавриліна О. Г. - Особливості патоморфології легень свиней за актинобацилярної плевропневмонії (2019)
Макаревич Т. В. - Діагностичне значення кількості соматичних клітин у молоці та ефективність застосування препарату лігфол, Лизогуб Л. Ю., Анфьорова М. В., Деркач Е. А. (2019)
Дуда Ю. В. - Вплив Passalurus ambiguus та Cysticercus pisiformis на вихід продуктів забою кролів, Шевчик Р. С., Кунєва Л. В. (2019)
Коренєва Ж. Б. - Mорфологічні особливості розвитку пухлин молочних залоз у дрібних тварин, Крикун В. М., Голованова А. І., Ходжикян Д. Р. (2019)
Міластная А. Г. - Гістологічне дослідження підшлункової залози собак за панкреонекрозу, Борисевич Б. В., Духницький В. Б., Лісова В. В. (2019)
Дубін Р. А. - Гістологічні зміни у селезінці курчат-бройлерів після експериментальному інфікуванні Staphylococcus aureus, Родіонова К. О. (2019)
Наконечний І. В. - Bидова структура рецентних природних осередків сказу в Північно–Західному Причорномор'ї, Пероцька Л. В., Кот В. Белімов В. (2019)
Рудь В. О. - Pеакція системи АОЗ організму поросят на дію стрес-фактора (2019)
Сорокіна Н. Г. - Профілактика та контроль хвороби Гамборо у бройлерів (кобб-500), Шевченко Н. І., Пероцька Л. В., Пивоварова І. В. (2019)
Богатко Н. М. - Визначення критерію безпечності м'яса забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом виявлення коагулазо-позитивних стафілококів (2019)
Іщенко Л. М. - Ідентифікація генів aнтибіотикорезистентності у Salmonella spp методом полімеразної ланцюгової реакції, Виговська Л. М., Данчук В. В., Кеппл О. Ю., Іщенко В. Д., Калакайло Л. І., Ушкалов В. О. (2019)
Морозов М. Г. - Eвісцерація як альтернатива енуклеації при глаукомі у собак і котів (2019)
Скальчук В. В. - Дезінвазійна дія розчину Бі-ДЕЗ на ооцисти еймерій телят, Богач М. В., Чорний В. А. (2019)
Довгій Ю. Ю. - Зміни морфологічних та біохімічних показників крові у корів після застосування мінеральних комплексів, Сеніченко В. Ю. (2019)
де Вільєрс Т. - Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії, Татарчук Т. Ф., Авраменко Н. В., Булавенко О. В. (2016)
Tatarchuk T. F. - Serum micro- and macroelements levels in women with PCOS associated with pelvic inflammatory disease, Kosei N. V., Vetokh H. V., Gunkov S. V. (2016)
Лахно И. В. - Лечение остроконечных кондилом: фокус на вагинальном дисбиозе (2016)
Мазур И. П. - Минеральный обмен при беременности и его адекватная коррекция, Татарчук Т. Ф., Габаль В. А. (2016)
Голяновський О. В. - Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів, Рубінштейн А. М., Бачинська М. А. (2016)
Holovatiuk K. P. - Chromosomal abnormalities of embryos as a major factor recurrent spontaneous abortion after artificial and natural fertilization (2016)
Паньків В. І. - Вплив дисфункції щитоподібної залози на репродуктивну систему жінки. Сучасні можливості фітотерапії (2016)
Резниченко Н. Ю. - Состояние симпато-адреналовой и вагоинсулярной систем, гормонального статуса у мужчин с хроническими аллергодерматозами (2016)
Исламова А. О. - Использование антиоксидантных комплексов витаминов и минералов в качестве прегравидарной подготовки супружеской пары, Ефименко О. А., Татарчук Т. Ф. (2016)
Палійчук О. В. - Мутації в генах BRCA1 та BRCA2 у хворих із первинно-множинними пухлинами (2016)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2016)
Lysenko M. A. - Nitrosative status in benign epithelial cystic ovarian tumors of nonendometrioid origin, Dubinina V. G., Nosenko O. M. (2016)
Подольський Вол. В. - Психоемоційний стан жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, які перенесли артифіційний аборт (2016)
Грищенко О. В. - Выбор препарата для лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, Лахно И. В., Останина В. И., Милютин Е. В. (2016)
Калугина Л. В. - Неспецифический вульвовагинит смешанной этиологии: местное лечение – терапия выбора, Татарчук Т. Ф., Шакало И. Н., Герман Д. Г. (2016)
Исаева Е. Ю. - Ефективність терапії трихомонадного кольпіту препаратами місцевої дії, Беседин A. В. (2016)
Рыкова О. В. - Недостаточность лютеиновой фазы: лабораторные аспекты диагностики (2016)
Марушко Р. В. - Міжнародний ідентифікатор ORCID та його роль в інформаційно-комунікаційних технологіях (2016)
Вступне слово (2020)
Гожик П. Ф. - Видатний вчений-геолог — академік НАН України Євген Федорович Шнюков (2020)
Старостенко В. И. - К 90-летнему юбилею Е. Ф. Шнюкова — геолога дальнего плавания, начальника экспедиции 19-го рейса НИС "Академик Вернадский” в Индийский океан (2020)
Коболев В. П. - Е. Ф. Шнюков — организатор и вдохновитель морских научных геолого-геофизических экспедиционных исследований в независимой Украине (2020)
Нестеровский В. А. - Уникальный промышленно-генетический тип осадочных месторождений (2020)
Иноземцев Ю. И. - Первопроходец в области морских научных геологических изысканий в акваториях Черного и Азовского морей — Е. Ф. Шнюков, Парышев А. А., Княжевский Г. Е., Маслаков Н. А., Рыбак Е. Н. (2020)
Червоненко О. В. - Євген Федорович Шнюков. Музейні нотатки (2020)
Титул, зміст (2020)
Від редакції (2020)
Шевченко С. В. - Аналіз світового ринку кольорового дорогоцінного каміння і значення стратегій компаній-лідерів для створення цивілізованої торгівлі, Баранов П. М. (2020)
Татарінцев В. І. - Достовірність даних у торгівлі діамантами. Частина І. Аналіз міжнародного досвіду класифікування діамантів з точки зору формування споживацької довіри до гемологічних лабораторій, Вишневська Л. І., Кормакова К. Є. (2020)
Guliy V. - Alabaster of Aragon: the past, the presesent and the future, Luis J., Bornyak U., Stepanov V. (2020)
Інформація (2020)
Когут У. І. - Альтернативна енергетика в Україні: стан, фінансово-інституційне забезпечення та перспективи розвитку, Романишин С. Б., Садовник С. С. (2017)
Лебедевич С. І. - Основні засади аудиту екологічних витрат підприємств лісового господарства, Говда Г. А. (2017)
Бадзян В. В. - Перспективні напрями еколого-збалансованого використання лісогосподарських земель (2017)
Наливайко Н. Я. - Об'єктивна потреба екологізації діяльності деревообробних підприємств (2017)
Табачук А. Я. - Екологізація економічних систем як об'єктивний процес їхніх докорінних змін на початку третього тисячоліття (2017)
Дубовіч І. А. - Сучасні економіко-правові засади формування ринку екологічного страхування в Україні, Василишин Х. Р. (2017)
Soloviy V. I. - Climate finance in the context of the Paris Agreement:opportunities and cautions for Ukraine (2017)
Ватаманюк О. З. - Еволюція та сучасне розуміння категорії "підприємець" в економічній науці, Ватаманюк М. М. (2017)
Бігус М. М. - Кластеризація як перспектива розвитку міжнародного туризму та активізатор економіки в Україні, Голікова Є. Д. (2017)
Горбаль Н. І. - Вендинговий стартап на українському ринку, Келлер З. Ю., Найчук-Хрущ М. Б. (2017)
Замрій О. М. - Застосування принципів публічного адміністрування в роботі органів місцевої влади (2017)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Особливості оцінювання якості туристичних послуг (2017)
Лазановський П. П. - Чинники впливу на сучасний вітчизняний видавничий бізнес, Данилик О. Р., Волощак М. В. (2017)
Новоставська О. І. - Стратегічний менеджмент як основа розвитку ефективного бізнесу (2017)
Склярук Т. В. - Сучасний механізм оцінювання ефективності персоналу промислового підприємства, Соболь І. Б. (2017)
Сухоняк С. О. - Формування стратегічних альтернатив розвитку аутсорсингової діяльності підприємств (2017)
Шевчук О. О. - Методологічні аспекти застосування ринкового підходу до оцінювання вартості страхових компаній (2017)
Школяр М. В. - Соціальне підприємництво як інструмент вирішення соціальних проблем (2017)
Яременко В. А. - Кредит як потрібний економічний інструмент, Чалапко (Калник) Л. Д., Бабухін Д. А. (2017)
Гончар М. Ф. - Особливості управління у стресових ситуаціях. Стрес-менеджмент на підприємстві, Білик Ю. В. (2017)
Гарасим П. М. - Приватизація сільськогосподарських земель АПК: суперечностіта шляхи їх подолання, Щурик М. В. (2017)
Муравйов Ю. В. - Експорт деревини в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Муравйова Х. Ю. (2017)
Гадзало А. Я. - Особливості еколого-економічних систем транскордонного співробітництва Карпатського регіону (2017)
Жежкун І. М. - Економічна ефективність успішного природного поновлення сосною звичайною суцільних зрубів Східного Полісся України (2017)
Кузик О. В. - Сучасні виклики маркетингової комунікаційної політики агропромислових підприємств України (2017)
Васильців Т. Г. - Ризики функціонування грошово-кредитної сфери в умовах макроекономічної нестабільності: концептуальні аспекти, Гудзовата О. О. (2017)
Васильців Т. Г. - Пріоритети реформування державної політики розвитку внутрішнього ринку в Україні, Ткачук І.-М. О., Рудик С. А. (2017)
Грицюк М. Ю. - Побудова стратегії сталого розвитку туризму в Карпатському регіоні України, Грицюк Ю. І. (2017)
Думич Н. Б. - Державна антиінфляційна політика в Україні: основні тенденціїта перспективи, Сенищ П. М. (2017)
Клепанчук О. Ю. - Удосконалення механізмів адміністрування податкових платежів в умовах фінансової підтримки розвитку малого бізнесу (2017)
Сухий О. О. - Соціально-економічні аспекти дослідження людського капіталу на мезоекономічному рівні, Перепьолкіна О. О. (2017)
Тимощук М. Р. - Індикативне планування як інструмент управління соціально-економічним розвитком муніципальних підприємств (2017)
Данилович Т. Б. - Концептуальні підходи до формування регіональних технологічних платформ, Мельник В. М., Гавриляк А. С. (2017)
Макар О. П. - Інформаційні технології у туризмі: теоретичні та практичні аспекти, Дулин І. С., Чорненька Н. В. (2017)
Батьковець Г. А. - Інформаційно-аналітична модель забезпечення діяльності торговельних підприємств, Батьковець Н. О. (2017)
Бойко Н. І. - Процедури експертного оцінювання функціональностей інструментальних комплексів систем електронного документообігу, Кунанець Н. Е., Кунанець О. О. (2017)
Дума Л. В. - Імітаційне моделювання прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах нестаціонарності (2017)
Захарчин Р. М. - Подієвий туризм як чинник модернізації підготовки професіоналівз івент-менеджменту у вищій школі (на прикладі досвіду Львівського інституту економіки і туризму) (2017)
Квак М. В. - Впровадження навчальної дисципліни "Стратегія збереження національного багатства" у вищій школі та планування сталого розвитку держави (2017)
Морушко О. О. - Використання методу соціонічного аналізу в діловій комунікації, Химиця Н. О. (2017)
Шевчук Т. В. - Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів як невід'ємна детермінанта формування їхніх професійних компетенцій, Сідельник О. П. (2017)
Вихідні дані (2017)
Гринзовська А. - Рубрика "Історія медичної науки" Данило Самойлович (1744 —1805 рр.) (2020)
Тишко К. - Особливості перебігу пологів у вагітних з ожирінням, Гнатко О. (2020)
Петрова А. - Роль дефіциту мелатоніну в генезі артеріальної гіпертензії у хворих на хронічну хворобу нирок, Карпенко О. (2020)
Марущак А. - Зміни проокисно-антиоксидантної системи у щурів серії shr при лікуванні гіпотензивними препаратами (раміприлом і кандесартаном) в комбінації з корвітином, Роговий Ю., Савчук Т. (2020)
Осадчук Ю. - Відмінності жирнокислотного вмісту тканин печінки та головного мозку щурів в експериментальній моделі цукрового діабету 2 типу, Довгань Р., Вершута О. (2020)
Onishchenko M. - Hypertriglycerid-associated acute pancreatitis: clinical characteristics and treatment results, Shchigel I., Ivanets T., Levchenko L., Gorlach A. (2020)
Жеребак Н. - Перебіг загрози переривання вагітності при різних типах хронічних гастритів, Гнатко О. (2020)
Кравцов Ю. - Гуманітарна складова формування комунікативних компетенцій студентів технічного університету, Богомаз К. (2020)
Горпинич О. - Інтеркультурна модель розвитку сучасних міст: концептуальний аналіз, Ібрагімова З. (2020)
Ніколенко В. - Еволюція класичних парадигм брендингу: від економічного раціоналізму до соціальної відповідальності (2020)
Галицкая Ю. - Псевдоним в женской литературе: феминистские аспекты в гендерном контексте (2020)
Mikhno N. - Development of discurcive power strategies in political space of Dnipro (2020)
Slipetska Ju. - Cath-all-party: theoretical-methodological framework of learning and ideology position on the example of parliamentary elections of 2019, Speresenko M. (2020)
Соколовський О. - Вплив міжетнічних відносин на розвиток транскордонної співпраці (2020)
Назарлиева А. - Евреи-ашкеназы в Азербайджане: о некоторых проблемах этнической идентичности в иноэтнической среде (2020)
Русецкий А. - Ядерные и радиационные угрозы как ресурсы для моделирования сообщества безопасности на примере Абхазского политического кризиса, Дорохина О. (2020)
Світленко С. - Український інтелектуал Олександр Русов. Ч. 1. Входження у світ української національної еліти (2020)
Філатова М. - Поняття "підтвердження" християнської віри у теїстичній філософії Алвіна Плантінги (2020)
Еременко А. - Метафористика "критики чистого разума", Окороков В. (2020)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2020)
Никонов В. В. - Нитраты в клинической практике, Киношенко Е. И., Курсов С. В. (2020)
Ехалов В. В. - Неотложная помощь при обтурационной асфиксии (клиническая лекция), Хоботова Н. В. (2020)
Бондар М. В. - Контраст-індуковане гостре ураження нирок (лекція з демонстрацією клінічного спостереження), Овсієнко Т. В., Бондар Г. М., Сахно Т. К., Поліщук О. В. (2020)
Рощін Г. Г. - Міжвідомча цивільно-військова уніфікація екстреної медичної допомоги відповідно до реформування системи охорони здоров’я України (аналітичний огляд літератури), Синельник С. В., Кузьмін В. Ю., Мазуренко О. В., Сличко І. Й., Мороз Є. Д., Близнюк М. Д., Печиборщ В. П., Крилюк В. О., Новіков Ф. М. (2020)
Арустамян О. М. - Отруєння фосфором, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є., Алексійчук О. Ю., Думка І. В. (2020)
Лесной И. И. - Влияние нестероидных противовоспалительных препаратов на некоторые показатели иммунного ответа при онкохирургических операциях, Храновская Н. Н., Скачкова О. В. (2020)
Ниязметов Р. Э. - Особенности лечения массивного акушерского кровотечения в ретроспективной группе, Матякубов Б. Б., Хабибуллаев Д. М. (2020)
Кочін І. В. - Комплексний підхід до планування, управління та організації надання екстреної медичної допомоги в осередках надзвичайних ситуацій з великою кількістю постраждалих у догоспітальному періоді, Кошовий О. В. (2020)
Сухонос Р. Е. - Влияние общей анестезии на систему гемостаза у пациентов с морбидным ожирением (2020)
Целуйко В. Й. - Чинники, пов’язані з ремоделюванням серця у віддаленому періоді, у хворих з інвазивною стратегією лікування гострого коронарного синдрому, Пильова Т. В. (2020)
Черній В. І. - Анестезіологічний менеджмент у кардіохірургічних хворих, які перенесли аортокоронарне шунтування з використанням штучного кровообігу, Куриленко Я. В., Тополов П. О., Черній Т. В. (2020)
Суслов А. С. - Эффективность эпидуральной анальгезии у пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты после чреспузырной простатэктомии (2020)
Глоба В. Ю. - Бiохiмiчнi показники крові щурів з інфравезикальною обструкцією при введенні біологічно активних композицій, що містять нейротрофічні фактори, Самбург Я. Ю., Божок Г. А., Легач Є. I. (2020)
Семененко С. І. - Вплив адемолу на рівень фактора некрозу пухлини α у головному мозку щурів з модельним травматичним ураженням мозку, Семененко А. І., Поліщук С. С., Вознюк Л. А., Семененко І. Ф. (2020)
Стаднік С. М. - Гостре отруєння етиленгліколем у клінічній практиці, Породко Б. С. (2020)
Чуклін С. М. - Діагностика й лікування гострого панкреатиту: огляд сучасних рекомендацій (частина 1), Чуклін С. С., Попик П. М., Шершень Г. В. (2020)
Григор’єв С. В. - Клінічний випадок персистуючої фібриляції шлуночків серця на тлі синдрому Torsade de pointes та багаторазової електроімпульсної терапії — дефібриляції, Попович О. В., Воротинцев С. І., Каленський О. В., Брилев С. П. (2020)
Тригуб О. В. - Оцінка впливу погодно-кліматичних факторів на рівень урожайності сортового матеріалу гречки, Куценко О. М., Маренич М. М., Ляшенко В. В. (2020)
Карбівська У. М. - Вміст органічних речовин у кормі злакового травостою в умовах Прикарпаття (2020)
Коваленко О. А. - Вирощування соняшника за використання мікродобрив та бактеріальних препаратів, Федорчук М. І., Нерода Р. С., Донець Я. Л. (2020)
Гангур В. В. - Ефективність біостимуляторів за умови передпосівної обробки насіння соняшнику, Єремко Л. С., Кочерга А. А. (2020)
Кулик Г. А. - Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні цукрових буряків у Центральній Україні, Резніченко В. П., Трикіна Н. М., Малаховська В. О. (2020)
Карпович М. С. - Технологічні особливості лабораторного розведення теленомуса (Telenomus verticilatus Kieffer, 1917), паразита соснового шовкопряда (Dendrolimus pini L.), Дрозда В. Ф. (2020)
Ушкаренко В. О. - Урожайність шавлії мускатної та вихід ефірної олії залежно від досліджуваних агротехнічних факторів, Вожегова Р. А., Коковіхін С.В., Шепель А. В., Чабан В. О. (2020)
Теличко Л. П. - Схожість та епіфітна мікофлора насіння цукрової кукурудзи за умови дії біологічних та хімічних засобів захисту (2020)
Міленко О. Г. - Ефективність застосування ґрунтових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно, Горячун К. В., Звягольський В. В., Козинко Р. А., Карпінська С. О. (2020)
Поспєлова Г. Д. - Аналіз фітопатогенного стану лікарських культур та перспективи використання біоконтролю в системі захисту, Коваленко Н. П., Бараболя О. В., Здор В. М. (2020)
Мельник В. В. - Особливості розподілу 137Сs у компонентах лісового біогеоценозу свіжих борів Українського Полісся (2020)
Піщаленко М. А. - Вплив видового складу дендрофлори біотопів м. Полтави на поширення омели білої (Viscum album L.), Бараболя О. В., Чайка Т. О. (2020)
Мостов'як І. І. - Сорт як фактор формування стійких агроценозів зернових культур, Дем’янюк О. С., Парфенюк А. І., Безноско І. В. (2020)
Матвєєв М. А. - Застосування коефіцієнту постійності лактації для перерахунку незакінченої лактації на повну (305 днів) (2020)
Іванов В. О. - Нові способи вирощування молодняку свиней у станках інноваційного типу, Онищенко А. О., Засуха Л. В., Григоренко В. Л. (2020)
Помітун І. А. - Оцінка типу будови тіла корів-первісток на сучасному етапі селекції у племінних господарствах різних регіонів України, Адміна Н. Г., Осипенко Т. Л., Філіпенко І. Д., Адмін О. Є. (2020)
Вугляр В. С. - Показники якості свинини за умови згодовування БВМД "Eфіпрот" (2020)
Усачова В. Є. - Теплостійкість свиней різних порід, Гиря В. М., Рак Т. М., Сябро А. С., Павлова І. В. (2020)
Мельничук В. В. - Особливості ідентифікації капіляріїд, що паразитують у домашньої птиці, Євстаф’єва В. О., Бородай Є. О., Ложкіна О. В. (2020)
Горб К. О. - Породна сприйнятливість домашніх собак до ектопаразитів роду Ctenocephalides (Siphonaptera, Pulicidae) (2020)
Довгій Ю. Ю. - Вплив комплексного лікування на організм собак за наявності локальної форми демодекозу, Кондренко Л. В. (2020)
Дмитренко Н. І. - Поширеність та лікування патології тканинного росту в собак, Шерстюк Л. М. (2020)
Кляп Н. І. - Контроль вмісту залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринного походження, Крачковська О. О., Маслюк А. В., Мостіпан К. С., Київська Г. В. (2020)
Локес-Крупка Т. П. - Структурні зміни внутрішніх органів свійських кота та собаки у разі ожиріння, зумовленого цукровим діабетом, Цвіліховський М. І., Канівець Н. С., Кравченко С. О., Бурда Т. Л. (2020)
Дем'янцева Ю. В. - Вплив алогенних стовбурових клітин на зміни синовіальної рідини в колінному суглобі кролів в умовах експериментального остеоартрозу (2020)
Довгій Ю. Ю. - Клінічна ефективність застосування ектосану хворим на псороптоз вівцям, Прус П. М. (2020)
Авраменко Н. О. - Динамічні тенденції стану популяції вовка та лисиці й випадків сказу на території Полтавської і Сумської областей України, Омельченко Г. О., Петренко М. О. (2020)
Туль О. І. - Патоморфологічні зміни в організмі кролів в умовах експериментального стафілококозу (2020)
Довгопол В. Ф. - Патогенетичні методи профілактики патології родів і післяродового періоду та лікування корів, хворих на гіпофункцію яєчників, мастит і ендометрит, Панасова Т. Г. (2020)
Звенігородська Т. В. - Зміни мінерального обміну в котів у разі патологічної резорбції зубів, Киричко Б. П. (2020)
Лавришин Ю. Ю. - Імунний статус організму бугайців за умови експериментального хронічного кадмієвого токсикозу, Гутий Б. В. (2020)
Левицька В. А. - Діагностика анаплазмозу в собак, Березовський А. В., Мушинський А. Б. (2020)
Довгій Ю. Ю. - Терапевтична ефективність брометроніду нового за наявності еймеріозу в перепілок, Рудік О. В. (2020)
Кривомаз Т. І. - Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах, Карпенко Н. С. (2020)
Триснюк В. М. - Система екологічного моніторингу забрудненння педосфери нафтопродуктами, Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Голован Ю. М. (2020)
Ємчура Б. - Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом, Кочетов Г., Васильєв А., Самченко Д. (2020)
Делеган-Кокайко С. В. - Вплив сміттєзвалищ на показники захворюваності сільського населення та поширеності серед нього хвороб, Слабкий Г. О., Лук’янова В. В., Анпілова Є. С. (2020)
Альохіна О. В. - Батиметричні дослідження озера Світязь в околі розташування можливих підземних джерел його водопостачання, Корусь М. М., Івченко Д. В., Піць Н. А., Турич В. В. (2020)
Азаров С. І. - Модель взаємодії забруднення з водною техногенно навантаженою екосистемою, Харламова О. В. (2020)
Jafarov F. T. - The impact of climate change on soil fertility in the Central region of Azerbaijan, Mustafayev M. G. (2020)
Порошенко С. С. - Аналіз методів дослідження негативного впливу на мезофауну та мікробіологію ґрунтів, забруднених розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж (2020)
Азаров С. І. - Аналіз методичних підходів до оцінювання стійкості екосистем, Задунай О. С. (2020)
Іщенко Ю. І. - Геотехнічний моніторинг при реконструкції Поштової площі в м. Києві (2020)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2020)
Civan H. A. - Impact of compliance to a gluten-free diet on vitamin and trace element deficiencies in celiac patients (2020)
Pankiv V. I. - Correlation of vitamin D level with thyroid status and TSH antibody titers in patients with Graves’ disease, Yuzvenko T. Yu., Koval S. M., Singh K., Pankiv I. V., Tarun Sehgal, Lytvinova O. M. (2020)
Халимова З. Ю. - Нарушения репродуктивной функции и гормонального профиля у пациенток с АКТГ-секретирующими аденомами гипофиза, Иргашева О. Б. (2020)
Романенко І. Ю. - Взаємозв’язок гормонального профілю та тривожних розладів у жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності (2020)
Gemici E. - Comparison of conventional and magnetic resonance defecography for diagnosis of outlet obstructive syndrome, Bozkurt M. A., Kocataş A., Sürek A., Karabulut M., Akdoğan Gemici A. (2020)
Черняєва А. О. - Частота асимптоматичної гіперурикемії серед дорослих хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типу (2020)
Нетяженко В. З. - Дисфункція щитоподібної залози й серцево-судинні захворювання: стан проблеми, шляхи вирішення, Ляхоцька А. В. (2020)
Сергієнко В. О. - Діабетична кардіоміопатія: епідеміологія, етіологія та патогенез, Сергієнко О. О. (2020)
Шідловський В. О. - Тиреоїдит Хашимото: сучасні погляди на патогенез (огляд літератури), Шідловський О. В., Шеремет М. І., Сидорчук Л. П., Паньків І. В. (2020)
Нечай О. П. - Молекулярно-генетичні дослідження в діагностиці диференційованого тиреоїдного раку: огляд літератури, Квітка Д. М., Ліщинський П. О., Мазур О. В., Паламарчук В. О. (2020)
Яргин С. В. - Фитоэстрогены сои: эффективность в период менопаузы и возможные побочные эффекты (2020)
Синяченко О. В. - Історія вивчення цукрового діабету в дзеркалі нумізматики, Єрмолаєва М. В., Лівенцова К. В., Верзілов С. М. (2020)
Красноштан О. М. - Маркетингові дослідження в оцінці задоволення споживачів транспортних послуг, Мельник Т. С. (2020)
Ломотько Д. В. - Ефективність впровадження логістичних інформаційних технологій виробничими компаніями при перевезеннях за участю залізниць, Кузьменко Д. М., Гаєвський В. В., Столбовий В. В. (2020)
Татур О. К. - Новини стандартизації (2020)
Войтків С. В. - Напрямки створення перспективних купейних спальних вагонів 1-го класу підвищеної комфортабельності (2020)
Gerlici J. - Evaluation of innovative methods of modern rolling stock brake systems efficiency increase, Gorbunov M., Kravchenko K., Prosvirova O., Lack T. (2020)
Ерыганов А. В. - Определение степени сжатия дизеля по результатам индицирования рабочего процесса, Варбанец Р. А. (2020)
Тарасюк В. М. - Підвищення ресурсу тягових двигунів електровозів і електропоїздів, Балійчук О. Ю., Мельник Т. М. (2020)
Науково технічна рада АТ "Укрзалізниця" (2020)
Новий підрозділ Науково-впроваджувального центру (2020)
Крюков Д. О. - Порівняння методів оцінки якості осей залізничного рухомого складу ультра-звуковим контролем при їх виготовленні та ремонті (2020)
Махлай В. А. - Організація інспекторського контролю на заводах з ремонту тягового рухомого складу (2020)
Реферати (2020)
Вимоги до матеріалів що надаються для публікації у науково-практичному журналі "Залізничний транспорт України" (ЗТУ) (2020)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2020)
Галкін Д. В. - Організаційно-правові засади функціонування чергової служби радянської міліції в 1969-1991 роках, Галкіна О. М. (2020)
Логвиненко І. А. - Українсько-російські взаємовідносини в 1917–1918 роках: уроки історії, Логвиненко Є. С. (2020)
Слинько Д. В. - Принципи стадій юридичного процесу, Калєніченко Л. І. (2020)
Євко В. Ю. - Здійснення батьками дитини її права на свободу пересування (2020)
Рассказова В. В. - Відступне в європейському законодавстві (2020)
Радзівідло А. Я. - Особливості правового регулювання трудових договорів із сезонними та тимчасовими працівниками (2020)
Сичова В. В. - Історико-правові передумови виникнення локального правового регулювання трудових правовідносин в Україні (2020)
Чорноус О. В. - Відкликання з відпустки працівника поліції: проблеми законодавства і практики (2020)
Аброськін В. В. - Концептуальні засади державної політики у сфері вищої освіти в Україні: адміністративно-правовий аспект (2020)
Брусакова О. В. - Сутність та особливості державного регулювання в галузі авіаційного транспорту (2020)
Воловик С. В. - Принципи діяльності IP-суду в Україні (2020)
Вороний О. О. - Компетенція та повноваження Служби безпеки України як суб’єкта протидії корупції й організованій злочинності (2020)
Гетманець О. П. - Фінансово-правове регулювання безпеки господарської діяльності (2020)
Джафарова О. В. - Публічно-сервісна діяльність Міністерства внутрішніх справ України: питання сьогодення, Мозговий О. О. (2020)
Крикун В. В. - Об'єктивні ознаки адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 443 КУпАП, та їх вплив на обсяг повноважень Національної поліції України (2020)
Панасюк О. В. - Питання визначення адміністративно-деліктних відносин як об'єкта правового дослідження (2020)
Пчелін В. Б. - Сучасний стан нормативно-правової регламентації процедур банкрутства в Україні (2020)
Руденко Л. Д. - Правова охорона інновацій у режимі комерційної таємниці, промислової власності: порівняльний аналіз (2020)
Самбор М. А. - Адміністративне затримання: відповідність норм КУпАП суспільним потребам та сучасному стану дотримання прав і свобод людини (2020)
Танько А. В. - Стратегія кадрової політики Національної поліції України у контексті оновлення адміністративно-правових засад захисту прав і свобод людини (2020)
Теремецький В. І. - Здійснення реєстраційних дій як прояв правової форми публічного адміністрування, Журавель Я. В. (2020)
Ховпун О. С. - Державний контроль і державний нагляд у фармацевтичній сфері: проблеми розмежування (2020)
Чумак В. В. - Роль і місце вищих спеціалізованих судів у системі судоустрою України (2020)
Туренко Д. В. - Проблемні питання співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства при застосуванні примусових заходів медичного характеру (2020)
Хань О. О. - Типові форми планів провадження окремих слідчих (розшукових) дій (2020)
Фіалка М. І. - Документи в КК України: їх зміст та взаємозв’язок (2020)
На книжкову полицю (2020)
Новини наукового життя (2020)
Наші автори (2020)
До уваги авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Михайлов В. М. - Про наближення плоскопаралельного поля в розрахунках плоскомеридіанних полів поблизу плоскої граничної поверхні, Петренко М. П. (2020)
Щерба А. А. - Використання методу багатопараметричних функцій для аналізу перехідних процесів у електричних колах змінної структури, Супруновська Н. І., Щерба М. А., Михайленко В. (2020)
Подольцев О. Д. - Тривимірна модель розрахунку магнітного поля підземної кабельної лінії, Кучерява І. М. (2020)
Мельник В. Г. - Базовий вимірювальний модуль для реалізації високоточних засобів визначення параметрів імпедансу в широкому діапазоні частот, Борщов П. І., Бєляєв В. К., Василенко О. Д., Ламеко О. Л., Сліцький О. В. (2020)
Клен К. С. - Моделювання хмарного покриву на основі супутникових знімків, Мартинюк В. І., Жуйков В. Я. (2020)
Сангінова О. В. - Моделювання режимів із застосуванням багатоопорного методу розрахунку контурних струмів для комп’ютерних тренажерів, Гурєєв В. О. (2020)
Буйний Р. О. - Дослідження впливу ВЕУ на величину струму міжфазного короткого замикання через екрани кабелів мережі ВЕС напругою 10-35 кВ, Діхтярук І. В., Красножон А. В., Квицинський А. О. (2020)
Vishnevsky L. V. - Improving an energy efficiency of ship electric installations by using asynchronous generators , Mukha M. Y., Drankova A. O. (2020)
Денисов Ю. О. - Оптимізація енергодинамічних процесів в системах електроприводу квадрокоптера, Войтенко В. П., Городній О. М., Єршов Р. Д., Димерець А. В. (2020)
Петрушин В. С. - Теоретичне та експериментальне дослідження ефективності регульованого асинхронного електроприводу, Плоткін Ю. Р., Єноктаєв Р. М., Кириленко А. С., Заволінковський В. В. (2020)
Oleschuk V. - Double-delta-winding system with neutral-point-clamped converters controlled by synchronous multi-zone PWM, Ermuratskii V. (2020)
Руденко Ю. В. - Особливості розрахунку напівпровідникових перетворювачів постійної напруги на основі усереднення в просторі станів (2020)
Бондар О. І. - Електромагнітні параметри двофазної індукційної канальної печі, Глухенький О. І., Гориславець Ю. М. (2020)
Sinchuk O. - Development of algorithms for fuzzy control of energy flows in the conditions of underground iron ore extraction, Kupin A., Sinchuk I., Kozakevych I., Peresunko I. (2020)
Михайлов В. М. - Розрахунок профілів соленоїдів для отримання сильних імпульсних магнітних полів із заданим розподілом на осі (2020)
Васецький Ю. М. - Електромагнітне поле індукторів для локального електроімпульсного впливу на металеві вироби, Кондратенко І. П. (2020)
Suprunovska N. I. - Decrease of transients duration and improvement of dynamic characteristics of electrical discharge installations by changing the structure of their discharge circuit, Shcherba M. A., Peretyatko Yu. V., Roziskulov S. S. (2020)
Батигін Ю. В. - Електромагнітні процеси в плоскій круговій системі з індуктором між тонкими котушками біфіляра, Шиндерук С. О., Чаплигін Є. О., Єрьоміна О. Ф. (2020)
Kuznetsov B. I. - Active shielding of magnetic field of overhead power line with phase conductors of triangle arrangement, Nikitina T. B., Bovdui I. V. (2020)
Мисак Т. В. - Формування компенсаційного струму трифазного паралельного активного фільтра за допомогою різнотемпових ковзних режимів, Михальський В. М. (2020)
Пересада С. М. - Формування динамічних режимів повністю керованого гібридного джерела живлення електричних транспортних засобів, Ніконенко Є. О., Желінський М. М., Решетник В. С. (2020)
Толочко О. І. - Оптимізація процесів намагнічування та розмагнічування векторно-керованого асинхронного двигуна, Калугін Д. В. (2020)
Буткевич О. Ф. - Задача розташування накопичувачів електроенергії в ОЕС України з урахуванням його впливу на потоки потужності контрольованими перетинами, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М., Стецюк П. І. (2020)
Чиженко О. І. - Використання поняття коефіцієнту потужності задля оцінки ефективності пристроїв коригування перехідних режимів мережі, Попович О. М., Трач І. В., Рибіна О. Б. (2020)
Shavelkin A. - Management of generation and redistribution electric power in grid-tied photovoltaic system of local object, Shvedchykova I. (2020)
Говоров П. П. - Керування режимами розподільних електромереж міст в умовах слабкої кореляції графіків активної та реактивної потужності, Новський В. О., Говоров В. П., Кіндінова А. К. (2020)
Hoevenaars A. H. - Зниження додаткових втрат в обмотках силових реакторів, Lavreniuk A. V., Пентегов І. В., Римар С. В., Сидорець В. М. (2020)
Іванов Г. А. - Складові моделі для аналізу впливу відновлюваних джерел енергії на ринкову вартість електроенергії в Україні, Блінов І. В., Парус Є. В., Мірошник В. О. (2020)
Ямненко Ю. С. - Вплив якості електроенергії на економічні характеристики ізольованих MicroGrid, Терещенко Т. О., Федін І. С., Клепач Л. Є. (2020)
Венгуанг С. - Методика розрахунку енергоспоживання в інформаційно-комунікаційних системах, Андрущак В. С., Кайдан М. В., Бешлей М. І., Кочан О. В., Цзюнь С. (2020)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Щерби А. А. (2020)
До 85-річчя доктора технічних наук Барського В. О. (2020)
Павлюк М. - Проблемні аспекти формування Українського сегменту Карпат, Шлапінський В., Медведєв А., Різун Б., Тернавський М. (2019)
Хоха Ю. - Термодинаміка трансформації керогену ІІ типу, Любчак О., Яковенко М. (2019)
Лукінов В. - До питання прогнозу викидонебезпечності вугільних пластів Львівсько-Волинського басейну, Безручко К., Матрофайло М., Кузнецова Л. (2019)
Побережський А. - Гірничовидобувний комплекс Львівсько-Волинського вугільного басейну та його вплив на екосистему регіону, Бучинська І., Шевчук О., Мукан Т. (2019)
Приходько О. - Вертикальна термобарична зональність покладів вуглеводнів Східного нафтогазоносного регіону України, Грицик І., Куровець І., Мельничук С. (2019)
Бартащук О. - Колізійні деформації Дніпровсько-Донецької западини. Стаття 1. Тектоніка зони зчленування з Донецькою складчастою спорудою (2019)
Колодій І. - Прогнозна оцінка нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину (за газогідрогеохімічними показниками), Медвідь Г. (2019)
Наумко І. - Проблеми і перспективи залучення інвестицій у надрокористування в Україні на Шостій міжнародній науково-практичній конференції, Побережський А. (2019)
Павлюк М. - Кафедрі геології та розвідки нафтових і газових родовищ – 75 років, Маєвський Б., Куровець С. (2019)
Шановні колеги! (2020)
Виноград Н. О. - Оптимізація протиепідемічного забезпечення у динаміці пандемії COVID-19, Василишин З. П., Козак Л. П., Шуль У. А., Юрченко О. О., Дубина Д. О. (2020)
Марценюк В. П. - Ідентифікація параметрів у SIR-моделях за результатами пандемії COVID-19 в Тернопільській області, Андрейчин М. А., Сверстюк А. С., Копча В. С., Чайчук О. Т., Паничев В. О. (2020)
Шкільна М. І. - Лайм-бореліоз та кліщові поворотні гарячки у лісівників Тернопільщини, Шах Д. С., Андрейчин М. А., Круз І. Д., Івахів О. Л., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й. (2020)
Широбоков В. П. - Коронавірусні інфекції у людини, Понятовський В. А. (2020)
Андрейчин М. А. - COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика, Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г., Йосик Я. І., Іщук І. С., Івахів О. Л. (2020)
Бондаренко А. М. - Роздуми стосовно лікувальної та профілактичної перспективності різних засобів при COVID-19, Копча В. С. (2020)
Грицко Р. Ю. - Що насправді означає тестування на коронавірус для пацієнта?, Біла Г. І., Білий Р. О. (2020)
Москалюк В. Д. - Клінічні прояви ВІЛ-асоційованого ураження центральної нервової системи та вплив на них антиретровірусної терапії, Бойко Ю. І., Рандюк Ю. О., Андрущак М. О. (2020)
Іванова Л. А. - Кір у дітей, поєднаний з іншими інфекційними захворюваннями, Гарас М. Н., Горбатюк І. Б., Білейчук Р. Ю., Руда Т. Д. (2020)
Славний ювілей доцента Миколи Степановича Суременка (2020)
Андрейчин М. А. - Дві книжки про визначного лікаря-епідеміолога Генріха Мосінга (2020)
Для підготовки статей до журналу "Інфекційні хвороби" просимо дотримуватись наступних вимог (2020)
Титул, зміст (2019)
Відновлюване майбутнє. На Всесвітньому конгресі гідроенергетики обговорили перспективи розвитку галузі (2019)
Вітер І. - Бізнес в стилі eco-friendly.Як Укргідроенерго дбає про довкілля (2019)
Кот М. П. - 55 років від дня початку роботи Київської ГЕС (2019)
Голубцов Ю. Ю. - ДніпроГЕС-2 відзначає 45 років (2019)
Стефанишин Д. В. - Про прогнозування максимальних витрат води малої ймовірності перевищення за даними гідрологічних спостережень (2019)
Кучерява І. М. - Основні світові тенденції розвитку поновлюваної енергетики на сучасному етапі, Сорокіна Н. Л. (2019)
Ясененко І. М. - Підвищення надійності роботи схем власних потреб філії "Кременчуцька ГЕС" (2019)
Літвінов В. В. - Імовірнісно-статистичний підхід до визначення збитків від виникнення аварійної ситуації в електроенергетичній системі, Костерєв М. В. (2019)
Обухов Є. В. - Показники забезпеченості населення України водними ресурсами на початку 2019 року (2019)
Кучерявая И. Н. - Магнитное поле подземной кабельной линии 330 кВ (2019)
Левицький А. С. - Особливості вимірювання радіального биття циліндричних поверхонь вала гідроагрегату, Зайцев Є. О., Березниченко В. О. (2019)
Кенсицкий О. Г. - Потери и нагрев арматуры железобетона колодца энергоблока Днестровской ГАЭС, Сорокина Н. Л., Дубик Г. А. (2019)
Шульга В. А. - Шодо упорядкування системи натурного контролю інженерних споруд (2019)
Теряєв В. І. - Принцип узгодженого регулювання координат генератора та електродвигуна в режимі електричного гальмування, Бур'ян С. О., Стяжкін В. П. (2019)
Томільцева А. І. - До питання видобутку піщано-гравійної суміші на Дністровському водосховищі (2019)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ двух генераторов с постоянными магнитами для ветроустановок: низкоскоростного с внешним ротором; высокоскоростного с магнитным редуктором, Гамалея Р. В. (2019)
Гуртіна Л. Г. - Застосування армування грунтових споруд в гідротехнічному та цивільному будівництві, Хлапук М. М., Шумінський В. Д. (2019)
Шубин В. М. - Уникальность бренда "Запорожгидросталь", Смоляков А. А. (2019)
Обухову Евгению Васильевичу 80 лет (2019)
Матковський О. - Термобарогеохімічна школа професора Миколи Єрмакова та її внесок у розвиток генетичної мінералогії й учення про родовища корисних копалин, Наумко І., Павлунь М. (2017)
Манчур Б. - Особливості кори звітрювання кімберлітової трубки Очинжау (Південно-Західна Ангола), Білик Н., Бекеша С. (2017)
Зинчук Н. - Вещественные критерии алмазоносности кимберлитов (2017)
Slyvko Ye. - Fractional structure and mineralogical features of psephytic deposits – potential reservoirs of diamond in the North-Western part of the Ukrainian shield. Part 1. Prypiatska area, Razumieieva N. (2017)
Ковальчук М. - Розсипна золотоносність апт-нижньоальбських континентальних флювіальних відкладів верхньої палеотечії Канів-Звенигородської палеодолини (центральна частина Українського щита), Крошко Ю. (2017)
Білоніжка П. - Магнетит та ільменіт із зони підводного розмивання карбонатного пісковику верхнього альбу в межиріччі Бодрака й Качі (Гірський Крим), Дацюк Ю., Бекеша С. (2017)
Кульчицька Г. - Пропозиції щодо правопису українських синонімів латинописних назв мінералів, Матковський О., Павлишин В., Черниш Д. (2017)
Братусь М. - Енциклопедія силікатних мінералів і процесів мінералоутворення в Українських Карпатах. Рецензія на книги "Мінерали Українських Карпат. Силікати" (2011) та "Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення" (2014) (2017)
Ганна Олександрівна Кульчицька (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Петро Васильович Заріцький (некролог) (2017)
Актуальна тема номера: "Проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті з законом, крізь призму правових реформ" (2020)
Денисова Т. А. - Пошук відповідей на амбітні програми реформування кримінально-виконавчої системи України: від законодавства до кадрового забезпечення (2020)
Степанюк А. Х. - Колонія чи в’язниця? Погляд на установи виконання покарань з позицій історичного ревізіонізму (2020)
Коваленко В. В. - Формування правових засад діяльності, пов’язаної із запобіганням потрапляння до засуджених, позбавлених волі, заборонених предметів: історія та сучасність, Махніцька К. Г. (2020)
Ярмиш О. Н. - Перетворення у правоохоронній системі незалежної України: чому вони дотепер не принесли успіхів? (роздуми ветерана-учасника реформаційних потуг) (2020)
Колб О. Г. - Сучасна політика у сфері виконання покарань України: зміст та особливості, Дучимінська Л. М. (2020)
Гумін О. М. - Кримінологічні особливості запобігання рецидиву злочинів неповнолітніх, Якимова С. В. (2020)
Книженко О. О. - Обмежувальні заходи щодо звільненного від відбування покарання з випробуванням (2020)
Максимова Н. Ю. - Захист прав неповнолітніх засуджених: ресоціалізаційний потенціал, Красілова Ю. М. (2020)
Макаренко Н. К. - Нейтралізація криміногенності місць позбавлення волі як напрям запобігання професійній злочинності (2020)
Новікова К. А. - Критерії обмеження права на особисту свободу людини в заходах кримінально-правового характеру (2020)
Симоненко Н. О. - Особливості проведення окремих судових експертиз під час розслідування злочинів минулих років (2020)
Нєцвєтаєв Є. О. - Стан дотримання прав людини в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України (2020)
Головко О. М. - 1938 рік в організації та діяльності міліції України, Греченко В. А. (2020)
Драч Д. Л. - Метаправо: проблеми розуміння та значення для юридичної науки і практики (2020)
Павшук К. О. - Виборча реформа 2020 в Україні, Дзюба Я. А. (2020)
Євдокіменко С. В. - Ліцензування та акредитація освітнього процесу: процедурні аспекти, Євдокіменко С. А. (2020)
Кошиков Д. О. - Сутність правових засад реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави (2020)
Вознюк А. А. - Протидія організованій злочинності в Україні: перспективи удосконалення кримінального законодавства (2020)
Borovyk A. - Foreign experience of application to convicts of measures to appease (2020)
Бєлкіна Д. С. - Правові колізії та прогалини, що стосуються змісту запобіжної діяльності у місцях позбавлення волі (2020)
Бурбела Ю. С. - Добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди: проблеми понятійно-категоріального апарату (2020)
Колб Р. О. - Про деякі практичні аспекти кримінологічної характеристики злочинів, вчинених у сфері виконання покарань України (2020)
Колодчина А. Л. - Роль прокуратури як учасника кримінально-виконавчої діяльності в реалізації міжнародних стандартів поводження із засудженими у виправних колоніях України (2020)
Ювілей академіка В. М. Синьова (2020)
Amalia R. C. - Factors Affecting Intellectual Capital Disclosure, Adam M., Yusnaini Yusnaini (2020)
Artyukhova O. - Use of Didactic Games at Foreign Language Classes in the Process of Economic Education, Gannichenko T., Ihnatenko Zh. (2020)
Ахновська І. О. - Переваги та перешкоди використання бенчмаркінгу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти, Банзелюк І. В. (2020)
Бержанір І. А. - Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку (2020)
Бойко Л. М. - Сутність та компоненти інноваційного потенціалу підприємства, Чевганова В. Я., Кулакова С. Ю. (2020)
Бурковська А. В. - Розвиток фінтех-індустрії у кризовий період, Хоренженко В. В. (2020)
Вишневська О. М. - Пріоритетні підходи розвитку глобального світу – екологічна безпека, Василенко М. Ю., Охота Н. В. (2020)
Голота О. П. - Теоретичні основи понять "державні оборонні закупівлі" та "система державних оборонних закупівель" як складові економічної системи держави (2020)
Гончарук С. М. - Методологічні підходи до підвищення якості аудиту фінансової звітності, Приймак С. В., Шот А. П. (2020)
Грибова Д. В. - Сучасні напрями функціонування пляжного туризму в Україні (2020)
Дмитрієва В. А. - Невикористані можливості в розвитку Україні: екологічні та економічні втрати (2020)
Доценко І. О. - Стратегія управління фінансовими ризиками підприємства в процесі формування його фінансової безпеки (2020)
Дубініна М. В. - Сутність, призначення та особливості застосування Due Diligence, Буганов О. В. (2020)
Дюк А. А. - Мотиваційні основи розвитку соціального підприємництва на селі (2020)
Євтушенко А. В. - Характеристика реклами на ринку нерухомості Харківської області, Малько В. В., Маслій В. О. (2020)
Єгорова О. В. - Фактори розвитку фінансової кризи аграрних підприємств, Дорошенко А. П., Кононенко Ж. А. (2020)
Єльнікова Ю. В. - Обґрунтування сутності та типології відповідального інвестування як механізму державної інвестиційної політики, Пластун О. Л., Макаренко І. О. (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Фінансування інноваційної діяльності: досвід України та зарубіжних країн (2020)
Зайченко В. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення інституціонального забезпечення державної політики зміцнення технологічної конкурентоспроможності економіки України (2020)
Касьянова Н. В. - Безпека підприємства в умовах цифрової трансформації економіки, Кравчук Н. М., Коваль Ю. Л. (2020)
Козаченко Л. А. - Ефективність управління економічною системою Причорноморського регіону як вагомий інструмент розвитку інвестиційного потенціалу, Крамаренко І. С., Кириленко А. В. (2020)
Кравченко О. В. - Особливості обліку заробітної плати в закладах загальної середньої освіти, Овчарова Н. В., Говорун І. А. (2020)
Круглякова В. В. - Перспективи використання електронного цифрового підпису органами державної влади та установами державної форми власності, Сушко В. С. (2020)
Липчук В. В. - Банківська кооперація в Польщі: досвід для України, Радух Н. Б. (2020)
Лункіна Т. І. - Особливості формування корпоративної соціальної відповідальності в аграрному секторі економіки: фінансові аспекти, Охота Н. В. (2020)
Назарова Л. В. - Формування політики підвищення конкурентоспроможності економічної системи регіону (2020)
Огієнко А. В. - Видові ознаки класифікації туризму: регіональний аспект (2020)
Олійник Л. В. - Електронна комерція як новий формат підприємницької діяльності (2020)
Олійник Т. Г. - Організація та ефективний розвиток виробництва сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграції, Горобченко О. А. (2020)
Павлова О. В. - Система заходів маркетингового сприяння продажу продукції на ринку B2B на прикладі підприємств сільськогосподарського машинобудування (2020)
Павлюк С. І. - Потенціал річкового транспорту України: стан та перспективи розвитку, Самолевський Я. О. (2020)
Палехова В. А. - Ступінь нерівності у розподілі доходів: проблеми виміру та наслідки, Галенко В. М. (2020)
Плахотнік О. О. - Напрями управління сталим розвитком підприємств, Чернявська І. М. (2020)
Полторак А. С. - Особливості гарантування безпеки об’єднаного світового фінансового простору, Паламарчук В. С. (2020)
Прус Л. Р. - Система критеріїв відбору суб'єктів господарювання для розпорядження майном, що переходить у власність держави (2020)
Прядко І. В. - Моніторинг розвитку інноваційної діяльності в регіоні (2020)
Свинаренко Т. І. - Формування та розвиток регіональних інноваційних систем: теорія, практика, Гладкова О. В. (2020)
Ситайло У. В. - Методичний підхід до оцінювання результативності євроорієнтованої стратегії економічної безпеки енергоринку (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського