Baldo M. D. - Shaping Virtues Leadership to Enhance Corporate Social Responsibility and Sustainability. Insights from a Case Study (2018)
Karaoulanis A. - Strategic Transformation and Innovation towards Blue Ocean Creation in a Changing Corporate Reality (2018)
Kiss L. B. - The Examination of the Appearance of CSR in On-line Scientific Databases (2018)
Hossein Khan Md Y. - Strategic Human Resource Practices and its Impact on Performance towards Achieving Organizational Goals (2018)
Pomianek I. - Historical and Contemporary Approaches to Entrepreneurship. Review of Polish Literature (2018)
Kennet A. M. - A Review of the Factors behind Academic Integrity Violations: Comparing the United States and Ukraine, Shkodkina Yu. (2018)
Sing Ong Y. - Relationship between organization culture and managers’ performance: Empirical study of a Chinese university, Yue W. (2018)
Domina I. - Gender Sensitive Practices as Effective Tools for Implementing the Equality Policy: The Experience of Ukrainian Universities, Savelieva Yu., Svitailo N. (2018)
Добровольський В. В. - Шляхи і основні принципи управління якістю навколишнього середовища людини (2016)
Добровольський В. В. - Метод оцінки якості навколишнього середовища, Безсонов Є. М. (2016)
Безсонов Є М. - Забезпечення екологічної безпеки Південного Бугу в контексті сталого розвитку Миколаєва, Андрєєв В. І. (2016)
Смирнов В. М. - Екологічна оцінка якості підземних водних ресурсів Миколаївської області, Смирнова С. М. (2016)
Кельїна С. Ю. - Нова окисна система уф-нано-тіо2-k2cr2o7 для визначення ХСК (2016)
Случак О. І. - Гідропонна установка на основі капілярних властивостей пористого композиту з титанової губки як інструмент екологічного моделювання, Андрєєв В. І. (2016)
Носик А. С. - Використання керамічних композитних матеріалів на основі вторинної сировини в якості футерування для ливарних кокілів, Случак О. І., Андрєєв В. І. (2016)
Случак О. І. - Формування поверхневих композитних структур для продовження терміну експлуатації деталей в аспекті зменшення обсягів відходів, Шугай В. В., Андрєєв В. І. (2016)
Грабак Н. Х. - Ландшафтна організація земельних угідь та особливості її впровадження в Україні, Моісєєва А.С. (2016)
Грабак Н. Х. - Специфіка та екологічна роль сівозмін у вузькоспеціалізованих агропромислових формуваннях (2016)
Грабак Н. Х. - Специфіка використання забруднених радіонуклідами грунтів у сільськогосподарському виробництві (2016)
Зюзін В. О. - Огляд методів визначення толерантності до фізичного навантаження і функціонального класу хворого ішемічною хворобою серця, Снісаренко П. І., Володка Н. А., Дроботун О. С., Зюзін Д. В (2016)
Яблонська Т. М. - Гідрокінезіотерапія у комплексній фізичній реабілітації при міофасціальному больовому синдромі шийного відділу хребта, Зюзін В. О., Тузова О. В., Дроботун О. С., Зюзін Д. В. (2016)
Зюзін В. О. - Динаміка емоційного стану спортсменів із травмами колінного суглоба під впливом психолого-фізичної реабілітації, Яблонська Т. М., Снісаренко П. І., Дроботун О. С., Зюзін Д. В. (2016)
Яблонська Т. М. - Фізична реабілітація при захворюваннях і травмах периферичної нервової системи в сучасних умовахї, Зюзін В. О., Тузова О. В., Дроботун О. С., Зюзін Д. В. (2016)
Лах О. - Особливості ареалу розселення і процесу адаптації облігатних синантропів людського житла на прикладі мухоловки звичайної (лат. Scutigera coleoptrata), Случак О. І. (2016)
Грищенко Г. В. - Еколого-економічні механізми рекреаційного туризму (2016)
Патрушева Л. І. - Oцінка еколого-туристичних ресурсів Миколаївської області, Сербулова Н. А. (2016)
Титул, зміст (2020)
Кудряшов В. П. - Імплементація фіскальних правил у середньострокове бюджетне планування (2020)
Ястремський О. І. - Волатильність структури фінансових потоків економіки України, Кулик В. В. (2020)
Дробязко А. О. - Корпоративна заборгованість реального сектору перед банківською системою в Україні: шляхи подолання, Любіч О. О. (2020)
Knir M. - Decentralization of budgeting processes: the case of Ukraine, Budnyk N. (2020)
Алексеєнко Л. М. - Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу в умовах формування сервісної економіки, Ціжма О. А. (2020)
Олієвська М. Г. - Передумови сталого розвитку людського капіталу: якісна освіта, доступна медицина та продовольча безпека, Петруха С. В., Бондаренко Д. В. (2020)
Клименко К. В. - Оцінка результативності та ефективності науково-дослідної діяльності в Україні (2020)
Бариніна М. В. - Запровадження і розвиток внутрішнього аудиту у сфері оборони України в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції, Кириченко С. В. (2020)
Бритвєнко А. С. - Організаційно­економічний механізм функціонування міжнародної електронної біржової торгівлі, Горяча О. Л., Войний І. І. (2020)
Сільченко І. А. - Сучасні світові тенденції розширення взаємодії підприємства з клієнтами на засадах використання інтернет­технологій, Бірюков О. С., Хоменко Е. П. (2020)
Антошкіна Л. І. - Форми професійного забезпечення людського капіталу (2020)
Корженівська Н. Л. - Потенціал аграрної галузі України та інвайронментальна безпека його використання (2020)
Фролова Г. І. - Проблеми регулювання та організації умов ефективної конкуренції в системі державних закупівель, Фролов Ю. М., Антоненко В. Е. (2020)
Юрченко Ю. Ю. - Соціально­економічні наслідки "ресурсної пастки" сільськогосподарського виробництва України (2020)
Адамчик О. О. - Соціально­економічна ефективність і конкурентоспроможність розвитку підприємств сільського зеленого туризму: кількісні показники та якісні виміри (2020)
Антошкін В. К. - Соціальні складові в системі управління безпекою агроутворень (2020)
Білянський Ю. О. - Євроінтеграційний потенціал експортної діяльності підприємств аграрного сектору економіки (2020)
Головчук Ю. О. - Аналіз впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства як інструмент зниження рівня невизначеності й ризику (2020)
Гурбик Ю. Ю. - Сутність фінансової політики підприємства, Біляєв С. С., Яценко А. Д. (2020)
Ігнатенко М. М. - Розвиток механізмів залучення та захисту інвестицій з метою формування фінансово­економічної та продовольчої безпеки в системі менеджменту підприємств агросфери (2020)
Мармуль Л.О. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку галузі зерновиробництва (2020)
Марченко О. А. - Особливості діяльності підприємств готельно­ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання, Постол А. А. (2020)
Solovyov D. I. - Management information system (mis) as a part of the complex decision support system in business, Statyeva М. Yu., Trushnikova Т. I. (2020)
Шевчук А. А. - Тенденції розвитку ринку фармацевтичної продукції України, Степанчук С. О. (2020)
Кірова Л. Л. - Державне регулювання соціально­економічного розвитку регіонів: проблеми та перспективи, Міхов Л. І. (2020)
Трикоз І. В. - Державно­приватне партнерство у сфері охорони здоров’я: механізм взаємодії та реалізації інтересів суб’єктів та партнерів (2020)
Нікітенко В. О. - Біткоїн та блокчейн як нові інноваційно­інформаційні технології та їх функції у сфері фінансових послуг (2020)
Рунчева Н. В. - Фінансово-­кредитне забезпечення аграрної сфери економіки України (2020)
Samura Yu.O. - The integrated approach to the formation of the banking business financial and economic security system, Varenyk V. A. (2020)
Новак Н. П. - Зміст, розрахунки, облік та вплив податку на нерухомість на місцеві бюджети (2020)
Пилипенко К. А. - Управління розрахунковими операціями в системі обліку підприємства: вітчизняний та міжнародний досвід (2020)
Title (2020)
Окороков В. Б. - Вступне слово головного редактора (2020)
Бродецька Ю. Ю. - Людина в системі етичного порядку: екзистенційні аспекти етики спів-буття (2020)
Вершина В. А. - Тема страдания как элемент формирования образа человека (2020)
Гнатенко П. І. - Соціальне прогнозування в контексті української національної психології, Скиба Е. К. (2020)
Зінкевич В. І. - Метаморфози управління системою індустріальної освіти у горизонті її життєвого циклу (2020)
Карівець І. В. - Пізнавальний потенціал спекулятивного мислення: британська спекулятивна метафізика Абсолюту (2020)
Ковтун Л. В. - Проблемне поле "філософії перекладу", Шабанова Ю. О. (2020)
Левченко В. Л. - Трансформація глядацьких рецепцій комічного в епоху Модерну: історична перспектива і методологічні підвалини, Ковальова Н. І. (2020)
Мальцев О. В. - Моделі, що відображають принципи роботи механізмів родової концепції в пам’яті людини (2020)
Мехтієв Р. - Экологическое сознание как форма социального сознания (2020)
Михайлюк О. В. - История как умозрительная модель прошлого. Часть 2 (2020)
Примаченко О. В. - ЗМІ та скандали в ЗМІ як фактор впливу на аудиторію: філософський аспект (2020)
Лобанова А. С. - Інтенції українських і польських студентів в умовах карантинних заходів у період пандемії Covid-19: соціологічний вимір, Зоська Я. В., Длугош П. (2020)
Lysiuk A. I. - Sociological analysis of prospects for the development of online higher education in modern Belarus, Sakalouskaya M. G. & Lysiuk A. D. (2020)
Полторак В. А. - Пропаганда та її місце в процесі ведення інформаційних війн. Основні форми пропагандистського впливу: пряма пропаганда, джинса, паблісіті, пропаганда 2.0, Стадник А. Г. (2020)
Vysotskyi O. - Technologies of Public Diplomacy: Methodological Principles and Practical Potential, Vysotska O. (2020)
Головка А. А. - Соціально-економічні і соціально-політичні чинники згуртованості громад (на прикладі Західного прикордоння України) (2020)
Грубов В. М. - Норманський формат у лещатах великої політики: хто і чого прагне? (2020)
Кокорєв О.В. - Соціальна тривожність і фобії на ґрунті інтолерантності: кейс Литовської Республіки (2020)
Комліченко А. А. - Південно-Східна Азія як стратегічний регіон в зовнішньополітичній стратегії КНР (2020)
Kostetska L. М. - Escalation of crisis in political systems (2020)
Кулик В. Г. - Встановлення порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2014): аналіз впливу акторів (2020)
Міщенко А. Б. - Формування невизнаних територій як прояв ерозії довіри до інклюзивних інститутів в Україні (2020)
Руденко Ю. Ю. - Модернізаційні особливості демократичного транзиту в Україні (2020)
Семенкова М. А. - Особливості міграційних процесів під час збройного конфлікту на Сході України і їх вплив на безпекове середовище (2020)
Tokovenko О. S. - Public sphere of politics and deliberative democracy: demarcation criteria, Tretiak О. А. (2020)
Філіпенко Л. В. - Професіоналізм в політиці та політичне лідерство (2020)
Title (2020)
Фещенко Ю. І. - Вірусне навантаження як маркер ризику тяжкого перебігу та прогресування COVID-19: огляд (2020)
Гуменюк М. І. - Методи візуалізації в діагностиці негоспітальної пневмонії вірусної етіології (COVID-19), Ігнатьєва В. І., Линник М. І., Гуменюк Г. Л., Святненко В. А., Палівода М. Г. (2020)
Гуменюк М. І. - Інфузійна терапія анафілактичного шоку, Гуменюк Г. Л., Опімах С. Г. (2020)
Добрянський Д. В. - Дослідження розподілу частинок аерозолю інгаляційних препаратів за допомогою каскадного імпактора, Голишкін Д. В., Лось О. В., Балацький А., Трошина О. (2020)
Тодоріко Л. Д. - Оцінка впливу та переносимості інгаляційного введення гіпертонічного 7 % натрію хлориду з гіалуроновою кислотою при хронічному обструктивному захворюванні легень (2020)
Потенційний вплив реагування на COVID-19 на туберкульоз у країнах із високим рівнем його поширеності: аналіз методом моделювання (2020)
Hill R. J. W. - Optimizing circadian drug infusion schedules towards personalized cancer chronotherapy, Innominato P. F., Levi F., Ballesta A. (2020)
Форум EPTRI 2020: наукові розробки, покликані вдосконалити реальну педіатричну практику (2020)
Сергія Вікторовича Зайкова з ювілеєм! (2020)
Вітаємо Людмилу Іванівну Конопкіну! (2020)
Мельник А. - Багаторівневе стратегічне планування в системі інституційних механізмів управління в Україні (2020)
Свидрук І. - Передумови стратегічного планування інноваційного розвитку підприємств (2020)
Дудар Т. - Розвиток бджільництва в Україні; досягнуті успіхи, необхідність маркетингової кооперації в галузі, стратегія медового бізнесу (2020)
Lutsiv R. - Smart cities: Economic dimensions of their evolution (2020)
Москаленко Б. - Інвестиційний потенціал національної економіки: бібліографічний аналіз, Боровик О., Решетняк Я. (2020)
Дзюблюк О. - Сутнісні аспекти електронних грошей в умовах цифровізації банківського бізнесу (2020)
Владимир О. - Банківський та реальний сектори – ключові складові розвитку національної економіки (2020)
Підлипна Р. - Місце соціального страхування у формуванні ресурсів системи соціального захисту (2020)
Чирак І. - Чинники фінансової нестабільності в Україні (2020)
Зварич Р. - Управління кризовими ситуаціями та лідерство в умовах коронакризи, Тиш Т. (2020)
Ліщинський І. - Концептуальні візії регіональної та глобальної безпеки, Лизун М. (2020)
Кифяк В. - Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах, Кифяк О. (2020)
Микитюк П. - Сучасні механізми розвитку інновацій в будівельній галузі, Касич А. (2020)
Chygryn O. - Main determinants of green competitiveness, Lyulyova L., Saenko М. (2020)
Муравський В. - Досвід використання спеціалізованих електронних бухгалтерських машин, Муравський В. (2020)
Сисюк С. - Генезис контролю в сфері публічних закупівель (2020)
Ясишена В. - Окремі аспекти методології обліку нематеріальних активів (2020)
Мельник А. - Актуальні проблеми менеджменту та публічного управління в умовах інноваційного розвитку економіки, Микитюк П., Монастирський Г., Шушпанов Д., Дудкіна О., Попович Т. (2020)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2020)
Бездітко П. А. - Особливості перебігу первинної відкритокутової глаукоми у хворих із маніфестним гіпотиреозом, Бабак Ю. А., Савельєва А. Ю. (2020)
Віт В. В. - Гістоморфологічні зміни в меланомі хоріоїдеї після транспупілярної термотерапії за розробленою методикою (невдалі випадки), Полякова С. І., Цуканова І. В. (2020)
Макаренко И. А. - Исследование клинической эффективности аналогов простагландинов в фармакотерапии глаукомы (2020)
Могілевський С. Ю. - Маркери апоптозу й прогресування глаукомної оптичної нейропатії після хірургічного лікування первинної відкритокутової глаукоми, Сердюк А. В., Зябліцев С. В. (2020)
Риков С. О. - Нові підходи до екзопротезування орбіти з використанням СAD/CAM-технологій, Петренко О. В., Копчак А. В., Чепурний Ю. В., Прусак О. І., Кушнір А. А., Черногорський Д. М. (2020)
Малачкова Н. В. - Клінічний досвід використання N-ацетилкарнозину у пацієнтів із віковою катарактою, Прус Є. Л., Радьога К. М. (2020)
Слабцова Е. А. - Подготовка пациентов к медикаментозной рефракционной циклоплегии (2020)
Дрожжина Г. И. - Периферические инфекционные кератиты, Середа Е. В. (2020)
Прусак О. І. - Підходи до лікування орбітопатії Грейвса: вчора, сьогодні, завтра, Іванюта Е. П. (2020)
Риков С. О. - Офтальмологічні втрати при хірургічній корекції клапанної хвороби серця, Петренко О. В., Ковальчук Н. Я. (2020)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Merezhko O. - Natural Private Law (2014)
Gaidei K. - The Presence of an Alleged Offender in a Forum State: a Prerequisite for the Exercise of UniversalJurisdiction (2014)
Гречаный Д. - История формирования института временного ввоза в международном праве (2014)
Громовенко К. - Международно-правовой статус персонала частных военных и охранных предприятий в период вооруженных конфликтах международного характера (2014)
Соколова О. - Социально-экономическая реструктуризация в Европе в контексте "вызовов" новых демографических тенденций (2014)
Соколов А. - Мультикультурализм и мультикультурная политика в контексте теорий политического порядка (2014)
Шевченко С. - Клерикализм в системе современных национально-государственнических отношений (2014)
Доброва М. - Факторы формирования политической идентичности в условиях переходного периода в Украине (2014)
Садыкова Е. - Публичное противостояние в Украине как кризис легитивности власти (2014)
Mordovetc M. - State Policy on the Prevention of Extremism Escalation as a Form of Deviant Socio-Political Activity (2014)
Bilousov O. - Establishment of the Ukrainian State Policy on Promotion of the Civil Society Development in the Context of European Governance Concept (2014)
Билецкая Ю. - Основные этапы и направления научных исследований политических конфликтов (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Merezhko O. - Legal hermeneutics and methodology of law (2014)
Манько М. - Значение принципа гуманности для защиты отдельных категорий лиц, местностей и зон по международному гуманитарному праву (2014)
Zubchenko N. - Philosophical legal grounds of the regulation of animal welfare in international and national law (2014)
Тыцкая Я. - Образовательные правоотношения как категория юриспруденции (2014)
Повар А. - Права ребенка в философско-правовом наследии С. И. Гессена (2014)
Пашина Н. - Легитимность власти как фактор политической индентификации украинских граждан (2014)
Варинский В. - Доверие как составляющая и предпосылка социального капитала (2014)
Алалыкина О. - Механизмы ротации политических элит в условиях демократического общества (2014)
Лазарев С. - Теория мобилизации ресурсов в рамках политического взаимодействия (2014)
Забелина И. - Понятие и основные черты военно-политических кризисов (2014)
Antipenko V. - International canon law: actual prognostics of the civilizational scope, Shirokova-Murarash O. (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Zadorozhny O. - Comparative characteristic of the crimea and kosovo cases: international law analysis (2014)
Кормич А. - Гражданское общество: методологическая база правовых трактовок (2014)
Sokolyuk A. - Compulsory psychiatric care under the laws of Ukraine in the highlight of European Court of Human Rights’ practice (2014)
Телелим І. - Либеральная модель организации деятельности политической системы современных обществ (на примере США и Великобритании) (2014)
Кравец А. - Современный политический процесс: доминирование горизонтальной сетевой формы организации взаимоотношений (2014)
Маслов Ю. - Исторические предпосылки трансформации Центральноевропейского региона в особую геополитическую субъектность (2014)
Тимоць Б. - Особенности институционализации и механизмы разрешения политических конфликтов в условиях демократических преобразований в посткоммунистических обществах (2014)
Блинцова В. - Социальные и политические составляющие электронной демократии информационной эпохиSocial and political components of E-democracy of the Information Age (2014)
Константинова Т. - Факторы политического выбора в условиях плюрализма (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Nagornyak T. - State and society in the context of Ukrainian events late 2013- early 2014 (2014)
Плешко Э. - Попытка применения Российского уголовного закона в Украине: право или политика (2014)
Nalyvaiko L. - Transparency as a democratic standard of the government functioning (2014)
Baliuk N. - Interregional strategy of the European Union towards Latin America and the Caribbean region (2014)
Kviatkovska O. - The role of development assistance in the US National Security Strategies 2002-2010 (2014)
Побочий И. - Соотношение политического популизма и ненасильственной борьбы (2014)
Машевская А. - Целевая типология политической рекламы в трансформационной обществе: медиа-лингвистический и нормативно-правовой аспекты (2014)
Руженко Л. - Феномен общественного мнения: основные субъекты и стратегии формирования (2014)
Абасов Ф. - Экономическая политика Азербайджана в сфере использования ИКТ (2014)
Melnychuk O. - Systems approach in the urban legal system affirmation (2014)
Завальнюк В. - Антропологический подход к исследованию соматических прав человека (2014)
Rybak O. - The execution of a letter of request and a concept of public order (2014)
Витвицкий С. - История и тенденции развития государственного контроля (2014)
Цихоня Д. - Субъекты апелляционного обжалования в гражданском судопроизводстве (2014)
Кулинич О. - Конституционно-правовые основы механизма реализации права на образование в Украине (2014)
Title (2014)
Table of content (2014)
Andreichenko S. - Violation of international legal obligation to protect as the basis of international responsibility of states for the conduct of private individuals (2014)
Koval D. - Responsibility to protect and the external security policy of the European Union (2014)
Коломієць О. - Імперативи міжнародної безпеки в контексті російсько-українських відносин (2014)
Popova A. - The main weakness of liberalism in the context f global transformation (2014)
Чабанна М. - Еволюція підходів до визначення поняття демократії у контексті формулювання критеріїв класифікації політичних режимів (2014)
Тирон А. - Концептуальні підходи до дослідження політичних партій (2014)
Rayanov F. - Civil society and legal state as the main goals of the progressive socio-political transformations in the modern world (2014)
Савченко О. - Діяльність держави як об’єкт громадського контролю: теоретико-правова характеристика (2014)
Вітвіцький С. - Громадський контроль як чинник розвитку демократичної держави (2014)
Khrystova G. - State positive obligations and due diligence in human rights and domestic violence perspective (2014)
Mikhavchuk L. - Rethinking of a pattern of immigrants’ integration in contemporary British politics (2014)
Тимчик Г. - Адміністративно-правовий статус біженців та іноземних громадян в Україні: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Chabanenko M. - Codification as a form of agrarian legislation improvement (2014)
Перощук З. - Публічний інтерес у бюджетних правовідносинах (2014)
Dushakova L. - Current ways of delegating administrative processes in Russian legislation (2014)
Фуглевич К. - Процедури з надання послуг, що здійснюються дозвільними центрами та центрами надання адміністративних послуг (2014)
Федюк Л. - Проблема особистих немайнових прав юридичних осіб в науці цивільного права (2014)
Белікова С. - Прокурор як учасник виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей (2014)
Moroz O. - The concept of the constitutional right to freedom of movement and its limitations in criminal procedure of Ukraine (2014)
Сергєєва Д. - Вплив статуту кримінального судочинства на розвиток інституту використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій за КПК України 2012 року (2014)
Берназ В. - Обшук особи відповідно до КПК України, Спільник С., Комарницька О. (2014)
Alexandrova O. - Legal problems of activity of the institutions and agencies executing punishment without isolation of the convict from society, in the consideration and resolution by the court of issues associated with the execution of the sentence, Budanova L. (2014)
Rzhevskaya V. - The compromise of Caspe: an episode From the history of peaceful dispute settlement (2014)
Продіус К. - Правові основи взаємодії громадськості та держави в протидії ювенальній делінквентності (на прикладі українських губерній Російської імперії) (2014)
Title (2014)
Table of content (2014)
Gultay M. - Comparative analysis of the constitutional complaint and the constitutional appeal in Ukraine in the context of the European integration (2014)
Ovchinnikova A. - On the peculiarities of correlation between the humane science and the humanities (2014)
Yagunov D. - Morality of penal theories in the XXI century (2014)
Завальнюк В. - Юридична антропологія у формуванні правової культури сучасного українського суспільства (2014)
Bogutskyi P. - Legal research methodology of law as a system of norms: the strategy of the system approach and the concept of the legal regime (2014)
Мірошниченко М. - До проблеми критеріїв типології правових систем у сучасних умовах правових трансформацій (2014)
Barabash O. - Symbols and law: the "matrix” of approaches in processes of denotation in search of presence (2014)
Чуваков О. - Теоретичні аспекти визначення поняття "безпека” (2014)
Чміль І. - Теоретико-методологічні засади дослідження суспільних рухів (2014)
Zadorozhny O. - Annexation of the Crimean peninsula by the Russian Federation: impact on international legal order (2014)
Korynevych A. - War crimes in non-international armed conflicts: amendments to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court (2014)
Kayumova A. - Universal jurisdiction in international and domestic law: current problems related to codification and state practice (2014)
Кучик О. - Політико-правові елементи участі ОБСЄ в системі миротворчості Організації Об’єднаних Націй, Гогоша О. (2014)
Слабошпицька У. - Передумови прийняття та механізми погодження основних положень Регламенту ЄС № 650/2012 "Рим ІV" від 4 липня 2012 року (2014)
Білоусов О. - Співпраця України з міжнародними безпековими структурами в галузі інформаційної політики (2014)
Месхія О. - Трансурядові мережі та їх значення в архітектурі міжнародного співробітництва ХХІ століття (2014)
Малиновська Н. - Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин (2014)
Шквірук В. - Міжнародний тероризм як політичний феномен у сучасних умовах (2014)
Dadabayeva G. - Geopolitics and foreign politics: Kazakhstan and its neighbors in 2000-s (2014)
Майборода А. - Російсько-сербські відносини: історія та сучасність (2014)
But S. - Russian-Chinese cooperation in the military-technical sphere: preconditions, problems and consequences (2014)
Антонюк О. - Судова політика в умовах правової глобалізації (2014)
Slavina O. - Changing the symbolic matrices in systems of post-communist transit: the Ukrainian experience (2014)
Кудрявцев О. - Цифрова нерівність: особливості впровадження системи електронного урядування в сучасному полі української політики (2014)
Клименко І. - Практичні аспекти оцінювання ризиків та ефективності реалізації державних програм і проектів з електронного врядування (2014)
Недбай В. - Інтернет-блоги як феномен політичної комунікації в інформаційному середовищі (2014)
Поперечнюк В. - До проблемних питань дослідження основних засобів інтелектуалізації суспільства – інформації та знань (2014)
Гаврилюк Д. - Характеристики феномена абсентеїзму в Україні в контексті політичних та електоральних ризиків (за результатами парламентських виборів 2014 р.) (2014)
Меленцова Г. - Особливості використання політичних технологій електорального процесу під час позачергових парламентських виборів 2014 р. в Україні (2014)
Maslov Y. - Overview of the changing nature of parliaments in Central and Eastern Europe (2014)
Koltsov V. - Evolution of presidential power in the new independent states of former USSR (2014)
Прошин Д. - В "сірій зоні": насильство, ненасильство та їх сполучення в політичних протестах (2014)
Хомин І. - Детермінанти міжпартійних взаємодій у транзитних суспільствах (2014)
Сухова Х. - Держава та формування громадської думки: на прикладі політики євроінтеграції (2014)
Pasiczny R. - Ukraińska cerkiew Grecko-katolicka oraz zagadnienia ochrony socjalnej w warunkach transformacji społeczeństwa ukraińskiego (2014)
Дробуш І. - Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико-правові засади (2014)
Zeinalov I. - Modern agrarian policy of the state in the context of Russian reforms, Rytchenko A. (2014)
Жаровська Г. - "Мафіозна держава" та її ознаки (2014)
Тєлькінєна Т. - З історії лобіювання громадських інтересів гласними Катеринославського губернського земського зібрання (1870-і-1880-і рр.) (2014)
Юнін О. - Історичні передумови виникнення та розвитку жандармерії (2014)
Дудченко О. - Еволюція правового статусу Ради Народних Комісарів УСРР у 1920-х рр. (2014)
Grytsai I. - Legal regulation of non-government organizations activity in Ukraine: problems and ways to improve (2014)
Галюк Р. - Поліструктурність українського права (2014)
Богашов О. - Конституційне регулювання порядку висунення кандидатів у народні депутати України політичними партіями: пошуки оптимальних механізмів (2014)
Чумак С. - Механізм вчинення злочинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів (2014)
Чернега Р. - Проблема соціального захисту жінок в умовах дії Закону України "Про очищення влади" (2014)
Орзіх В. - Реформи в організації і діяльності нотаріату України в умовах євроінтеграційного курсу, Шевченко В., Орзіх Ю. (2014)
Качура О. - Основні критерії класифікації адміністративних процедур державної реєстрації (2014)
Farynnyk V. - A summons by an investigator, prosecutor, a subpoena and bringing to court: procedural issues of an application and the ways of their solution (2014)
Ennan R. - Rights to the results of intellectual activities (exclusive rights): general characteristics and legal nature (2014)
Суббот А. - Погашення податкового боргу неплатоспроможним об’єктом господарювання вУкраїні (2014)
Мякота Є. - Теоретичний аналіз сутності легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Кодинець А. - Правове регулювання інформаційних відносин в умовах громадянського суспільства: співвідношення приватноправового та публічного підходів (2014)
Бобрик В. - Перспективи впровадження процедури спрощеного розгляду в цивільному та господарському процесах України як спосіб їх оптимізації (2014)
Давидова Н. - Правовий статус вищого навчального закладу як суб’єкта цивільного права (2014)
Гетьманцева Н. - Нормативність як основна властивість принципів правового регулювання трудових відносин (2014)
Юркевич Ю. - Окремі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України (2014)
Квіт Н. - Особливості цивільно-правової відповідальності суб’єктів аудиторської діяльності в Україні, Тур О. (2014)
Крупко Я. - Взаємозв’язок принципів ефективності та справедливості під час розподілу коштів між ланками бюджетної системи (2014)
Коломієць Ю. - Культура судового процесу під час розгляду цивільних справ судом першої інстанції (2014)
Кобецька Н. - Комплексний характер правового регулювання використання природних ресурсів (2014)
Братель С. - Державна політика щодо розвитку правоохоронної сфери (2014)
Чекавська Я. - Впровадження систем інтегрованого екологічного управління за басейновим принципом: нормативно-правові засади (2014)
Галунько В. - Корупція як соціальне явище: адміністративно правові чинники на прикладі слідчих органів (2014)
Артюх О. - Криміналістичний аналіз протидії законній господарській діяльності (2014)
Удовенко Ж. - Правове забезпечення охорони прав і свобод людини у кримінальному провадженні України (2014)
Сичевський В. - Швидкість та оперативність: вимоги до сучасного кримінального провадження в Україні (2014)
Ковальчук С. - Класифікація речових доказів за їх зв’язком з подією кримінального правопорушення (2014)
Албул С. - Інформаційно-прогностична сутність розвідувальної функції в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Несвітайло І. - Моделювання обставин вчинення вбивств на замовлення (2014)
Льовочкіна М. - Характеристика організованих злочинних груп, які займаються незаконним заволодінням автотранспортними засобами (2014)
Title (2015)
Table of content (2015)
Zadorozhny O. - Legal assessment of the Russian Federation’s policy in the context of the establishment and activities of terrorist organizations "Donetsk People's Republic" ("DPR") and "Lugansk People's Republic" ("LPR") in eastern Ukraine, Korotkyi T. (2015)
Sayapin S. - The United Nations General Assembly Resolution 68/262 in the context of General International Law (2015)
Dromina-Voloc N. - Imperativization of international law: jus cogens concept in jurisprudence (2015)
Волощук О. - Трансформація інституту визнання глав держав від доби абсолютизму до глобалізації сучасного світу (2015)
Grytsun O. - Military and political aspects of international cyber security: issues of international legal regulation (2015)
Заблоцький Ю. - Удосконалення механізмів міжнародної взаємодії під час виявлення та розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Ponomariova T. - The international-legal standards on the questions of application of absolute forms of relief of minors from the punishment and its serving (2015)
Хуторянська Т. - Зарубіжний досвід запобігання правопорушенням, що посягають на нормальний розвиток дитини (2015)
Moskalenko O. - The European Parliament in EU external relations after Maastricht: applying the "federal paradigm” (2015)
Тімашов В. - Співпраця Ради Європи з Україною в питаннях удосконалення правового інституту прав і свобод людини та громадянина (2015)
Kodynets A. - EU-Ukraine association agreement: some provisions of intellectual property protection (2015)
Mazanov V. - Germany – Ukraine: two ways – the rise and the fall (2015)
Перга Т. - Країни Центральної Азії у фокусі пріоритетів ЄС: демократизація (2015)
Fediv R. - The contemporary PRC’s policy in Africa. Its underlying advantages and challenges for their multilateral and bilateral relations (2015)
Nohol A. - The concept of human security in the context of peacekeeping activities of Canada in the United Nations (2015)
Грушко М. - Імплементація міжнародно-правових норм щодо поводження та захисту військовополонених у законодавство України (2015)
Ovchinnikova A. - On the ways of the humanities evolution by means of synergetics (2015)
Іщенко І. - Праксеологічні засади управління нестабільним соціальним середовищем в умовах перехідних політичних режимів: політико-правовий контекст (2015)
Osipova S. - State formation process: specificity of theoretical and methodological approaches to the interpretation of the concept (2015)
Приймак Л. - Концептуальні засади дослідження трансформації політичних режимів: транзитологічний підхід (2015)
Kharchenko Y. - Bifurcation of the globalization`s manifestation on political ontos (2015)
Kulachynskyi M. - "The blue labourism” and "the good society” concept of the modern labourites or the attempt of the reloading "the third way” concept (2015)
Lukianov D. - Legal families approach: consistent patterns and trends (2015)
Трестер Ю. - Інтереси дитини як складова національної безпеки держави (2015)
Турська В. - Зміст та характеристика поняття "права тварин" (2015)
Войтович Н. - Інститут народного представництва в концепції правової держави Богдана Кістяківського (2015)
Сухобокова О. - Друга світова війна та українська демократія: геополітичний контекст і перспективи вирішення українського питання в дискурсі Н.Григорієва (2015)
Щербак В. - Політико-правове регулювання ефективності політичного менеджменту: практика трансформаційних країн (2015)
Головченко А. - Особливості інституційного розвитку країн Центральної та Східної Європи та перспективи для України (2015)
Дмитрашко С. - Праворадикальні тоталітарні держави першої половини ХХ століття: ідеологічне обґрунтування цілей і методів володарювання (2015)
Kalinina A. - Influence of the massivization processes on the development of modern totalitarian trends (2015)
Турок В. - Інституційне забезпечення державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2015)
Сітарський С. - Участь громадянського суспільства у врегулюванні політичних конфліктів (2015)
Білоусов О. - Шляхи впровадження електронного урядування в Україні: позитивні й негативні аспекти (2015)
Костенко В. - Значення міграційної політики для українського суспільства (2015)
Bilousov Y. - State regional policy in the area of economic security of regions (2015)
Пальшков К. - Розмежування політичної еліти Литви на етапі відновлення державності (2015)
Zeinalov I. - National security of the Russian Federation and agrarian transformations of transitional period, Smolyakov A. (2015)
Попов Є. - Історична трансформація центрів інтелектуального забезпечення політичного процесу в європейському просторі (2015)
Кронівець Т. - Ґенеза сучасного стану наукових досліджень інформаційного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України (2015)
Ніщимна С. - Матеріальні складові бюджетного права: теоретичний погляд (2015)
Савіщенко В. - Удосконалення організаційно-правових засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та науки (2015)
Марченко О. - Нормативно-правовий блок як елемент структури механізму адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг (2015)
Коверзнев В. - Сутність механізму правового регулювання кооперації в Україні (2015)
Boichenko E. - Vicarious responsibility of the Ministry of defense for economic commitments of a military unit as a feature of the specific economic activities in the armed forces of Ukraine (2015)
Fedorchenko N. - A penalty as a way to enforce contractual obligations to provide services (2015)
Баженов М. - Актуальні особливості реалізації права на призупинення митних процедур у системі цивільно-правового захисту авторських прав (2015)
Гнатів О. - Цивільно-правові аспекти ліквідації юридичних осіб за вироком суду (2015)
Первушина А. - Відповідальність сторін як учасників господарського процесу (2015)
Nemno Y. - Concept and nature of technology of corporate raids of enterprises (2015)
Ріпенко А. - Прокурорський нагляд у сфері земельних відносин: правові перспективи ближчого часу в Україні (2015)
Заверюха М. - Правове регулювання основних видів спеціального використання лісових ресурсів в Україні (2015)
Дячук Л. - Ecloga privata aucta: правові форми та причини розлучення (2015)
Білуга С. - Ґенеза наукової думки щодо форм розв’язання конфліктів за участю третьої сторони: від "совісного" суду до досудового вирішення публічно-правових спорів (2015)
Дерев’янко М. - Юрисдикційні форми захисту прав і свобод підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні України (2015)
Лeв М. - Проблеми та шляхи вдосконалення системи визнання та виконання судових рішень на території України (2015)
Korotkyi T. - New dimension of the EU rules on competition (review of the monograph: K.Smyrnova Legal regulation of competition in European Union: theory and practice) (2015)
Korotkyi T. - Principle of peaceful settlement of disputes as a general principle of law (review of the monograph: I.A. Orlova Institute of dispute resolution in the system of International Law) (2015)
Title (2015)
Table of content (2015)
Zadorozhny O. - Inconsistency with the foundations of international law of the Russia’s participation as an aggressor state in the Security Council of the United Nations (2015)
Lytvyn I. - Unification of legal approaches to the regulation of the activity of charitable organizations within the EU framework (2015)
Гридасова Г. - Спектр взаємовідносин міжнародних організацій з транснаціональними корпораціями як новим актором міжнародних відносин (2015)
Перепьолкін С. - Історія міжнародного митного права: з 1891 р. дотепер (2015)
Андрощук Г. - Інститут географічних зазначень в угоді про асоціацію між Україною і Європейським Союзом: економіко-правовий аспект, Афян А. (2015)
Сушик О. - Правове регулювання забезпечення радіаційної безпеки в документах Європейського Співтовариства з атомної енергії (2015)
Пляцко О. - Правове регулювання умов праці працівників-мігрантів із країн-членів Європейського Союзу (2015)
Дашевська О. - Геополітична невизначеність України: приклад Єдиного економічного простору (ЄЕП) (2015)
Осельська О. - Геополітичне моделювання як основа формування геостратегії держави (2015)
Кобенко О. - Геополітичний концепт Євразії як об'єкт наукового аналізу (2015)
Havrylenko I. - U.S. Smart Power in international relations (2015)
Domochko M. - Formation of system of foreign policy priorities of the Republic of South Sudan (2015)
Gansova E. - Democracy and social policy (2015)
Герасіна Л. - Проблема політичного консенсу крізь призму сучасної політичної моралі, Погрібна В. (2015)
Закіров М. - Проблема типології політичної думки російського зарубіжжя (2015)
Топалова С. - "Русский мир" та радянський комуністичний міф: нова форма при незмінності змісту (2015)
Popkov V. - Methodology of Aristotle for democratic practices of XXI century (2015)
Феськов І. - Соціал-демократія як приклад протоконвергенції у XIX cтолітті (2015)
Довгань О. - Інформаційна безпека – гарант безпеки національних інформаційних ресурсів (2015)
Андрєєва О. - Специфіка інформаційної складової концепту національної безпеки держави (2015)
Ніщимна С. - Сутність публічної фінансової діяльності (2015)
Савенко В. - Правовідносини як форма відображення юридичної природи суспільних відносин в державі (2015)
Сметаняк О. - Діяльність як раціональна підстава розрізнення регулятивного та нормативного в праві (2015)
Osipova S. - Public life democratization in the context of the state formation process and global trends of political transition (2015)
Uzun Y. - Project "Greater Albania” and processes of its practical realization (2015)
Andirzhanova G. - State industrial and innovative politics in the context of provision of competitiveness in Kazakhstan, Aidarkhanova K., Toktybekov T., Beimisheva A. (2015)
Каравайцева О. - Трансформація виборчої системи Хорватії (2015)
Mezhenska O. - Coup as a violent form of political struggle (2015)
Калюжна Ю. - Легітимація політичної влади: ціннісно-нормативний вимір (2015)
Данько Ю. - Соціальні мережі як засіб політичної комунікації (2015)
Жужа Л. - Моральні аспекти волонтерського руху на підтримку АТО (2015)
Вауліна Ф. - Розкол українського суспільства: міф чи реальність? (2015)
Zeinalov I. - Principles of food security in modern Russia: political-economic aspect of the strategy, Terentev A. (2015)
Kobetska N. - Permits for the use of natural resources in Ukraine: present regulation, problems and perspectives (2015)
Sydor V. - Tendencies of the land legislation and law development (2015)
Бізікін С. - Нормативне регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування: закордонна практика (2015)
Коверзнев В. - Джерела кооперативного права України: поняття, види та загальна характеристика (2015)
Шапенко Л. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання страхування у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності (2015)
Качура О. - Процедури адміністративної реєстрації: порівняльно-правова характеристика (2015)
Кеча А. - Акти управління Відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2015)
Федорченко Н. - Особливості виконання зобов’язань з надання послуг (2015)
Койчева О. - Взаємна відповідальність у діяльності Рахункової палати (2015)
Цибуляк-Кустевич А. - Роль судді в процедурах примирення та медіації (порівняльно-правове дослідження) (2015)
Остафійчук Л. - Неповага до суду в українському законодавстві (2015)
Дубовик О. - Розвиток відновної юстиції в романо-германській правовій системі (2015)
Дерев’янко І. - Актуальні питання оптимізації національного законодавства у сфері протидії катуванню та тортурам під час кримінального провадження, Дерев’янко А. (2015)
Галунько В. - Нормативно-правові засади службової діяльності слідчого апарату України (2015)
Кириченко О. - Категоріально-понятійний апарат у сфері оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2015)
Куций Р. - Відмежування погрози від інших способів учинення злочину за КК України (2015)
Korotkyi T. - New view at international law during First Word War (review of the monograph: Merezhko O. Russian science of international law during First Word War) (2015)
Title (2015)
Table of content (2015)
Севостьянова Н. - Проблемні аспекти практичного застосування доктрини свободи розсуду у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Bovsunivskyi P. - International experience of federalization, decentralization and fiscal federalism for Ukraine: selection of appropriate model (2015)
Korotkyi T. - The revision of the Ukraine’s obligations under international law in the sphere of animal welfare and protection of animals from cruelty, Zubchenko N. (2015)
Ємець І. - Публічно-правове значення застереження про публічний порядок у міжнародних договорах про правову допомогу в цивільних справах (2015)
Березюк Т. - Особливості імплементації механізму торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні (2015)
Shkrobanets O. - The role of Ukrainian think tanks in shaping of public opinion on the European integration (on the example of Razumkov centre and Gorshenin institute) (2015)
Михайлов І. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за фальшування акцизних марок (2015)
Орловський Б. - Порівняльно-правовий аналіз норм про помилку в кримінальному законодавстві континентальних країн (2015)
Kartuzov M. - Advantages and disadvantages of International Commercial Arbitration in comparison to litigation and other means of dispute resolution (2015)
Fastovets A. - Judicial activism and interpretation of law: should the European Court of Justice restrain itself? (2015)
Грабович Т. - Принципи глобального управління та міжнародно-правове забезпечення енергетичної безпеки ЄС (2015)
Нерубащенко І. - Можливості краудсорсингу у реалізації проектів глобального громадянського суспільства (2015)
Tkach T. - Foreign military forces employment in humanitarian operations after natural disasters (2015)
Скриль С. - Реформування політичних систем Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини в умовах інтеграції до Європейського Союзу (2015)
Shamraieva V. - Ukrainian issue in us foreign policy at the beginning and during The Second World War (2015)
Бабін Б. - Конституційно-правовий інститут децентралізації: узагальнення світового досвіду (2015)
Klymenko I. - Public-private partnerships as a mechanism for the E-governance implementation (2015)
Ткаченко В. - Місце і роль територіальної самоорганізації населення в системі інститутів управління та самоврядування сучасного суспільства (2015)
Мірошниченко М. - До проблеми критеріїв структурування генезису правових систем (2015)
Юдін З. - Догматичний вимір правового контрактивізму (2015)
Hordiienko O. - Local concretization of law (2015)
Приходько В. - Досвід глобалізації: до нової метафізики простору (Ж. Дерріда і Ж. Дельоз) (2015)
Костельнюк М. - Ідеали консерватизму в концепції української державності Петра Могили (2015)
Yuskiv N. - Minors as subjects of law: aspects of general theoretical jurisprudence (2015)
Трестер Ю. - Безпека дитини як основа формування і розвитку людського капіталу (2015)
Бородін І. - Адміністративна послуга – функція публічного управління, Калюжний Р. (2015)
Католик Я. - Впровадження елементів польської виборчої системи як фактор підвищення ефективності української виборчої системи (2015)
Асланов С. - Взаємозв’язок етнополітичної стабільності та характеристик політичної системи (2015)
Білоусов О. - Протестні дії кінця 2013 - початку 2014 рр. як спроба деінституціоналізації пострадянського соціального порядку в сучасній Україні (2015)
Kharchenko Y. - Communicative practices in the structure of political (2015)
Krasnopolska T. - Gender-balanced participation in public administration as a factor for overcoming of corruption (2015)
Черкашина Т. - Етапи розвитку молодіжних організацій у Херсонській області в Україні: від зародження до сучасності (2015)
Solovykh Y. - Personificated image as a political component of effectiveness of local government body (2015)
Олещук П. - Нетрадиційні засоби політичної мобілізації та демобілізації в мережі Інтернет (2015)
Zeinalov I. - State agrarian policy and its interconnection with national security, Narykova N. (2015)
Kovalko N. - Legal regulation of investment activities in the sphere of municipal heat energy of Ukraine: problems and prospects, Kazantseva A. (2015)
Буханевич О. - Поняття "адміністративна послуга" в контексті адміністративної реформи України (2015)
Біцай А. - Особливості участі адвоката в медіації в цивільних та господарських справах як представника довірителя (2015)
Kovalenko T. - Defects of normative legal acts of Ukrainian land legislation (2015)
Щербина М. - Проблеми реалізації принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані (2015)
Калаур І. - Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) (2015)
Synenko S. - Legal regulation of suspension from work of transport workers (2015)
Андрійчук А. - Основні аспекти науково-теоретичного розмежування і законодавчого закріплення функцій та повноважень Національного Банку України (2015)
Коваль Д. - Щодо предмета фактичних перевірок (2015)
Shvets D. - Legal regulation of vocational training in modern Ukraine (2015)
Denysov V. - New approach to the history of international law (Review of the monograph: Anatolii I. Dmitriev and William E. Butler (eds.), History of International Law) (2015)
Novakova O. - Central and East European countries on the way to modern system of power: experience and prospects for further development (Review of the monograph: Y. K. Maslov, Central and East European countries in search of a new system of power) (2015)
In memoriam professor Oleksandr K. Vyshnyakov (2015)
Title (2015)
Table of content (2015)
Здоровега М. - Міжнародно-політичні механізми протидії сепаратизму на пострадянському просторі, Цебенко О. (2015)
Vlasiuk V. - Hybrid war, international law and eastern Ukraine (2015)
Ольшанецька С. - Джерела правового регулювання статусу осіб затриманих у зв’язку із неміжнародним збройним конфліктом (2015)
Пиріг Н. - Становлення міжнародного співробітництва України в сфері визнання та виконання вироків судів іноземних держав (2015)
Калмиков Т. - Європейський Суд та Комісар з прав людини Ради Європи: шляхи розвитку взаємодії (2015)
Рибалка С. - Регіональні політичні еліти в правових межах європейської політики децентралізації (2015)
Майстренко Ю. - Фактор НАТО у зовнішній політиці країн західних Балкан на початку ХХІ сторіччя (2015)
Дашевська О. - Новий світовий порядок: теоретичні концепції (2015)
Внучко С. - Глобалізація та її вплив на світовий політичний та економічний розвиток (2015)
Козак Т. - Виклики поширення англійської мови як світового засобу міжнародної комунікації (2015)
Ihnatiev P. - European context of multidimensional relations of Turkey and Iran, Bovsunivskyi P. (2015)
Плевако І. - Вихід Болівії до Тихого океану як регіональна геополітична проблема (2015)
Tykhonenko I. - South Asian regional security system: the overview of non-western studies (2015)
Gasparian A. - The peculiarities of the German security environment (2015)
Авраменко В. - Особливості зовнішньої політики Франції в сучасній системі міжнародних відносин (2015)
Poiedynok O. - Dual citizenship: Ukrainian approach (2015)
Ємець І. - Регіональний міжнародний публічний порядок і зміст "застереження про публічний порядок" в договорах про правову допомогу у цивільних справах (2015)
Стрибко Т. - Міжнародний нормативно-правовий договір в Україні: сутність та види (2015)
Форманюк В. - Договірне право в системі приватного права Європейського Союзу, країн Європейського Союзу (2015)
Kozachuk N. - Counteracting sep abuse in the US and EU through competition law (2015)
Яновицька А. - Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання договору міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом (2015)
Грігор’янц Г. - Піратські партії та їх відношення до піратства в авторському праві (2015)
Гузь В. - Історія міжнародно-правової охорони видів дикої фауни: "дооонівська” ера (2015)
Щербина О. - Щодо розуміння сутності логічного аналізу юридичної аргументації (2015)
Kretova I. - Margin of appreciation doctrine and its impact on interpretation of law (2015)
Balzhyk I. - Church law as a manifestation of legal pluralism (2015)
Vovk S. - Civil war as a socio-political phenomenon: psychosocial interpretation (2015)
Osipova S. - Political history periodization and its methodological possibilities as a tool to study the process of state formation (2015)
Маслов Ю. - Концепція розподілу влади та її удосконалення як необхідна умова підвищення ефективності організації системи влади (2015)
Воронянський О. - Проблема суб’єктності суверенітету в контексті технології здійснення влади (2015)
Гридасова Г. - Полюсні моделі взаємодії транснаціональних корпорацій та держави (2015)
Кулішенко Т. - Механізм інституціоналізації виконавчої влади: проблема владно-розподільчої детермінанти (2015)
Нагорняк Т. - Урбанізаційний та агломераційний компоненти соціально-політичних процесів української сучасності (2015)
Білоусов О. - Розвиток інформаційно-комунікативних технологій як підґрунтя створення сучасного суспільства добробуту (за матеріалами Женевської декларації "Побудова інформаційного суспільства") (2015)
Drozd M. - Political activism: concept, factors and forms (2015)
Selina K. - Parliamentarism in the post-soviet states: essential features, common and different (2015)
Літвін Л. - Політичні партії та організації націоналістичного спрямування як суб’єкти реалізації національних інтересів сучасної України (2015)
Краснова М. - Феномен "партії влади" у пострадянських політичних порядках (2015)
Воронова Т. - Політичне лідерство в Україні: рік після "Євромайдану" (2015)
Палінчак М. - Моделі державно-церковних відносин у сучасній політичній практиці, Лешанич М. (2015)
Сухорольська І. - Потенціал громадської дипломатії для подолання проблем демократичного транзиту (2015)
Dziubenko Y. - Basic reasons and conditions of authoritarian reverse waves: from theory to practice (2015)
Грабець І. - Суб’єкти, які задіяні в реалізації антикорупційної політики в Україні (2015)
Бокач В. - Особливості функціонування політичного ринку в умовах політичної конкуренції (2015)
Віннічук Р. - Деякі аспекти конституційних засад державної фінансової політики України в галузі перестрахування (2015)
Буханевич О. - Контроль у сфері надання адміністративних послуг: сутність та особливості здійснення (2015)
Сокуренко В. - Поняття адміністративно-правового статусу органів публічного управління в сфері оборони (2015)
Пузирний В. - Адміністративна діяльність державної кримінально-виконавчої служби України та її правове регулювання (2015)
Дідовець О. - Питання захищенності від банкрутства в угодах сек’юритизації активів (2015)
Полуніна О. - Види договору роздрібної купівлі-продажу (2015)
Власенко Ю. - Процесуально-правовий механізм реалізації права на доступ до екологічної інформації (2015)
Явор О. - Державна реєстрація юридичних фактів у сімейному праві: проблеми теорії і практики (2015)
Khrystynchenko N. - Positive changes in legislative regulation of higher education and science in Ukraine (2015)
Мурзановська А. - Проблемні аспекти теоретичного визначення видів примусу в кримінальному провадженні України (2015)
Тарасенко Р. - Оперативно-розшуковий аспект забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства підрозділами судової міліції (2015)
Dmitriev A. I. - A worthy pursuit of European traditions in the Ukrainian science of international law (review of the monograph: "The Encyclopedia of International Law”. Edited by: Y. S. Shemshuchenko, V.N. Denisov) (2015)
Zelinskaya N. A. - Unparalleled academic legal research unveiling a new branch of international law (review of the monograph: A. A. Dmitriev, International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory) (2015)
Шайгородський Ю. - Сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства в Україні (рецензія на роботу О. С. Білоусова, Інформаційне суспільство в сучасній Україні: тенденції розвитку) (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Babin B. - Universal jurisdiction as a tool of Russian aggression in Ukraine, Pleshko E. (2015)
Vlasenko A. - Diversionary role of conflicts in eastern Ukraine and Georgia: war at Russian frontiers as source of presidential power (2015)
Vovk S. - International mechanisms for regulating civil wars: peacemaking efforts of the United Nations and other international organizations (2015)
Lutsenko O. - System of the international criminal justice: features of the international criminal courts and tribunals, their classification (2015)
Bakanova A. - Definition of "the new Eastern Europe”: the lands in–between (2015)
Бесчасна І. - Консолідація країн-експортерів газу в рамках форуму країн-експортерів газу: позиції ЄС та США (2015)
Яшна Н. - Міжнародно-правовий режим Арктики в умовах геополітичного суперництва країн у даному регіоні (2015)
Медведєва М. - Екоетичні та біоетичні стандарти в механізмі міжнародного захисту прав людини (2015)
Chumak K. - BRIC countries within foreign policy of the first Barack Obama administration (2015)
Савенкова В. - Поняття та система джерел права Європейського Союзу у контексті євроінтеграції банківського сектору України (2015)
Маслов Ю. - Принцип розподілу державно-владних повноважень у формуванні дієвих систем влади сучасних Європейських країн (2015)
Скрипнюк О. - Принцип народного суверенітету та його реалізація в умовах взаємодії держави і громадянського суспільства (2015)
Kovbasiuk S. - Ways of state power institutionalization in modern state (2015)
Бернюков А. - Право як один із основоположних законів буття (філософсько-теоретичний аналіз) (2015)
Форманюк В. - Інститут адвокатури в громадянському суспільстві (2015)
Гартман М. - Усний закон в системі єврейського права: його походження, суть та характер (2015)
Манжула А. - Поняття, значення та підстави взаємодії науково-дослідних установ в Україні (2015)
Boryslavska O. - Decentralization of power as a way of constitutionalism forming in Ukraine (2015)
Матвієнко А. - Правові засади об’єднання територіальних громад в Україні (2015)
Різник С. - Питання звуження змісту та обсягу соціальних прав і свобод людини і громадянина в правових позиціях Конституційного суду України (2015)
Манойло Дж. - Роль політичної опозиції в транзитивних країнах: приклад Центрально-Східної Європи (2015)
Павлов Д. - Організаційно-правові засади реформування системи цивільного захисту України у контексті зміни безпекової парадигми (2015)
Пилипенко О. - Розвиток громадських рухів в Україні: проблеми зростання соціального капіталу (2015)
Yagunov D. - Prison inspections in the light of further penitentiary reform in Ukraine (2015)
Kharenko O. - Problems in legal regulation of termination of print media (2015)
Рибачок В. - Нормативно-правова складова механізму передачі космічних об’єктів в іпотеку (2015)
Харитонова Т. - Права на чужі земельні ділянки у контексті обмежень та обтяжень права власності (2015)
Kryvoruсhko V. - Content of the energy supply contract (2015)
Чорноусько М. - Прокурорський нагляд і судовий контроль як засоби забезпечення законності досудового розслідування (2015)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Zadorozhny O. - Russian aggression against Ukraine, the annexation of the Crimean peninsula and the 1994 Budapest memorandum (2015)
Sokur O. - European integration process of the twentieth century: key aspects of unity formation (2015)
Header-Adil A. - The European integration course of Turkey as a factor of its national security (2015)
Буравкова А. - Політика США щодо Китайської Народної Республіки в постбіполярний період (2015)
Громовенко К. - Правова природа приватних військових та охоронних підприємств (2015)
Averochkina T. - Lawful activity in an exclusive (marine) economic zone of Ukraine: the ways of improvement of legal regulation (2015)
Іванова А. - Характерні риси імплементації норм міжнародного трудового права в національне право (2015)
Андрейків А. - Роль звичаєвих норм у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Shcherbyna O. - The relationship of volitional, metalinguistic and argumentative functions of silence in legal argumentation (2015)
Бліхар М. - Фінансово-правова природа інвестиційної діяльності (2015)
Demida M. - Defining the role of judiciary in state and public life: history and present (the example of Ukraine and Japan) (2015)
Davydova N. - Legal regulation of relations in higher education in Ukraine: history and present (2015)
Чернишенко С. - Концепція мережево-центричної війни: теорія та історія (2015)
Клюєв К. - Теоретико-практичні підходи щодо управління конфліктним процесом (2015)
Вовк С. - Трансформація політичної системи в умовах громадянської війни (2015)
Топалова С. - Моніторингова та превентивна місія гуманітарної еліти як фактор безпеки держави (2015)
Гладій В. - Принцип субсидіарності як умова модернізації системи місцевого самоврядування сучасної України (2015)
Shepelenko O. - Strategic objectives of regional innovation policy and means of its implementation (2015)
Бровко О. - Виникнення та функціонування інституту префекта в європейських країнах на прикладі Польщі (досвід для України) (2015)
Барановська Т. - Вплив держави на розвиток адміністративно-територіальних одиниць базового рівня: зарубіжний досвід, Остапенко О. (2015)
Kornieiev V. - Features of presentation of political and legal reality in social communicational scientific discourse (2015)
Bilan N. - Social communications as a sociopolitical phenomenon in the European Union information sphere (2015)
Stotskyi V. - The modern political discourse of Ukrainian mass media and the constraints of its formation and further development (2015)
Babina V. - The communicative means for setting the connection between political actors and mass audience (2015)
Yagunov D. - Problems and perspectives of establishing prison inspections in Ukraine (2015)
Kovalko N. - Legal framework for implementation of infrastructure investment projects(on the example of public utilities sphere in Ukraine) (2015)
Fedotov O. - Transparent monitoring of the novel strategy for reforming customs authorities of the state fiscal service of Ukraine (2015)
Чорнолуцький Р. - Досвід Канади в нормопроектуванні та його роль і значення для України (2015)
Чередник Н. - Договори трансферу знань в діяльності дослідницького університету (2015)
Шевченко В. - Свобода волевиявлення контрагентів на вступ у договірні відносини у земельному праві (2015)
Горох О. - Система видів звільнення від покарання за українським законодавством кримінального блоку (2015)
Лоскутов Т. - Зв’язок між правовою регламентацією процесуальних строків та забезпеченням прав учасників кримінального провадження (2015)
Авдєєв О. - Використання переміщення під негласним контролем у протидії контрабанді фальсифікованих лікарських засобів в Україні (2015)
Khonin V. - Unchallenged novation and/or centuries behindhand establishment of the science of international canon law (review of the monograph: Anatoliy I. Dmitriev, "International Canon Law: Genesis, Development and Foundations of the Theory”) (2015)
Title (2016)
Table of content (2016)
Maliarchuk L. - Comparative analysis of the application to the European Court of Human Rights and the constitutional complaint to the Polish Constitutional Court (2016)
Guérassimtchouk N. - "Les pouvoirs d’etendre les pouvoirs” dans les actes constitutifs des institutions internationales: la pratique contemporaine (2016)
Мельник А. - Свобода вираження поглядів: досвід Міжамериканської системи захисту прав людини (2016)
Басиста А. - Міжнародне регулювання питань захисту людей з інвалідністю в нормотворчій діяльності Ради Європи (2016)
Катинська Л. - Правове регулювання електронної комерції в міжнародному праві (2016)
Chelak O. - Evolution of the regional policy and its instruments in the European Union (2016)
Trach A. - Ukraine’s political development and its move towards EU (2016)
Korobko I. - The genesis of international legal standards of animal welfare (2016)
Krupenia I. - Black flag rising ISIL in Southeast Asia (2016)
Маруховська-Картунова О. - Сучасний науковий дискурс щодо визначення та сутності етнополітичної конфліктології (2016)
Миронець О. - Теоретико-правові аспекти реалізації функцій адміністративного права (2016)
Юркевич Х. - Проблеми реалізації представницького мандата: вітчизняний та європейський досвід (2016)
Koltsov V. - Research of political institutions within neoinstitutional theories (2016)
Sandul V. - Structuring the field of politics: political activities, ethics, communication (2016)
Пелішенко В. - Проблемне поле клієнтелізму у сучасному політологічному дискурсі (2016)
Докаш О. - Зміст та політико-культурні форми реалізації інтересів суб’єктів політичного життя закарпатської України (жовтень 1944-січень 1945 рр.) (2016)
Vovk S. - Civil war as illegitimate model to change state power (2016)
Воротинський В. - Зміна ролі інтернету в зонах конфлікту на прикладі ситуації в Україні періоду 2014-15 рр. (2016)
Bagatskyi I. - Post-war reforms in Bosnia and Herzegovina: changing role of the office of high representative (2016)
Grabina G. - Subculture of power in modern Ukraine: features of presidents' value code (2016)
Timashova V. - Interaction of political sphere with creative spheres and over-spheres of public life (2016)
Мотречко В. - Механізми впровадження молодіжної політики на регіональному та місцевому рівні в Україні (2016)
Kornieiev V. - Designing of communication media as political and legal representation of reality: scholarly view (2016)
Bilan N. - Essential features of social communications (2016)
Riznyk S. - The reform of constitutional justice in Ukraine: modern stage (2016)
Stefanov S. - Some aspects of legal regulation of the project "Electronic court” during its implementation in the legal procedure of Ukraine (2016)
Lahutina I. - The implementation of the labour rights of employees in non-standard forms of employment (2016)
Кулініч О. - Обмеження права на власне зображення фізичних осіб, що не є публічними фігурами (2016)
Вернидубов І. - Прокурор - сторона обвинувачення: проблемні питання щодо пред’явлення та захисту цивільного позову, Белікова С. (2016)
Ільченко С. - Актуальні проблеми, пов’язані із об'єднанням матеріалів досудового розслідування (2016)
Старенький О. - Отримання доказів захисником у досудовому розслідуванні шляхом застосування тимчасового доступу до речей і документів (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Leshkovych T. - Jednostka jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego (2016)
Hromivchuk I. - Ways of making accountable for crimes connected with the downing of Malaysian Airlines flight MH 17, Starovoytova O. (2016)
Shvechykova Ya. - Проблеми формування загальноєвропейської системи міжнародної безпеки в постбіполярний період (2016)
Береза В. - Правове регулювання співробітництва України з Європейським Союзом в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки (2016)
Skril S. - The constitutional principles of the Central and East Europe states political systems reforming (2016)
Kostiuchenko Ya. - Towards effective implementation of the EU-Ukraine association agreement: Ukrainian perspectives (2016)
Асірян С. - Універсальний періодичний огляд, як основний механізм Ради ООН з прав людини (2016)
Зименкова В. - Стратегія США "Новий шовковий шлях": основні ідеї та проблеми реалізації (2016)
Komarnytskyy M. - ASEAN regional cooperation: progress, prospects and challenges (2016)
Moshchenko O. - The impact of the parliamentary elections 2015 in Turkish Republic for country’s foreign policy in the Middle East Region (2016)
Pliatsko O. - Features of health and safety legal regulation at work at the European Union (2016)
Berisha F. - The interpretation of law and social practice (2016)
Кормич А. - Виклики національні безпеці сучасної держави: український погляд (2016)
Павлюк А. - Правова реальність як нормативно-ціннісна та/або метанормативна система (2016)
Бородін І. - Еволюція адміністративного права України, Шапенко Л. (2016)
Pleniuk M. - The concept and features of legal facts іn the doctrine of law of obligations (2016)
Манжул І. - Поняття та захист критичної інфраструктури в США, ЄС, Україні (2016)
Тішкова Н. - Поняття та сутність державного управління охороною навколишнього середовища (2016)
Zhygalkin I. - The importance of labor law principles in modern conditions of state development (2016)
Malyshenko L. - The e-government implementation concepts within the Continental-European Approach (2016)
Мироненко В. - Еволюція та функції коаліційної угоди в країнах Європи (2016)
Vovk S. - The problem of typology of civil wars (2016)
Денисюк С. - "Персоніфікація" VS "Репутація" у політичному контексті математичного моделювання виборчих переваг, Корнієнко В., Слободянюк А. (2016)
Berisha F. - The relation between society, state and law (2016)
Кормич Л. - Демократизація – базовий компонент трансформаційних процесів в сучасній Україні (2016)
Цзяньган В. - Етнічні лідери і міжетнічні конфлікти (2016)
Krynychna I. - Institutional development local government in civil protection under public management reform in Ukraine (2016)
Yasinska A. - October elections 2015 in Ukraine and Poland: peculiarities of the campaigns, absenteeism, uncertainty of voters (2016)
Mykhailovska O. - Implementation of the national information technologies in Asian countries as a specific style of management (2016)
Golka V. - Тechnology of political crowdsourcing: world experience and steps towards implementation in Ukraine (2016)
Бритько А. - Особливості управління державною службою в світі в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Грайнер Є. - Державна служба в Україні в умовах трансформації: концептуальні питання (2016)
Юркевич Ю. - Громадські об’єднання як учасники цивільних відносин (2016)
Бурова Л. - Щодо співвідношення категорій "конфлікт" та "спір" у сфері права інтелектуальної власності (2016)
Потопахіна О. - Функції трудового договору у сучасних умовах господарювання (2016)
Ivchuk Yu. - Current issues of ensuring decent and safe working conditions (2016)
Sereda O. - The labor legislation of Ukraine: the issues of adaptation to the European Union Standarts (2016)
Соловйов О. - Світовий досвід соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2016)
Сумкін С. - Правова природа договору перевезення пасажира та багажу (2016)
Podrez-Riapolova I. - Features of investment in the natural gas market (2016)
Ihnatenko I. - The features of the state registration of objects which inseparably linked with the ground in foreign countries (2016)
Полянська І. - Актуальні питання реалізації права на одержання дивідендів за акціями корпоративного фонду в Україні (2016)
Hryniak A. - Debatable issues of the contractual regulation of property relations under the marriage agreement (2016)
Fedotov O. - Legal considerations and uncertainties at appointment of a candidate (person) to fill a position of the head of the territorial customs body of the State Fiscal Service of Ukraine (SFS customs house) (2016)
Chornei S. - Legal signs of sanity (2016)
Грицаченко В. - Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам правоохоронними органами: зарубіжний досвід (2016)
Kovna U. - The system of legal means to preventing the unlawful behavior of minors (2016)
Шелевер Н. - Проблемні питання виконавчого провадження в Україні та шляхи їх розв’язання (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Babin B. - Legal qualification of the deportation of the Crimean Tatar people as the international crime, Pleshko E. (2016)
Anosova Yu. - The genocide against the russian-speaking population of Donbass region: reality or myth? (legal analysis) (2016)
Liashenko N. - Subject of decisions of the European Court of Human Rights (2016)
Узун Ю. - Розвиток ідеї тюрко-турецького культурного простору в ХХ столітті та її політичне значення для геостратегії Туреччини (2016)
Касьянова М. - Українці на ринку праці в країнах Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. - Аксіологія права і аксіологія влади: філософсько-правовий аспект (2016)
Khriapchenko V. - The rhizome model of the system of law as the manifestation of creativity in the contemporary jurisprudence (2016)
Gadzhyieva D. - Synergetic analysis of transitional changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine, Polovyi M. (2016)
Rostetska S. - The phenomenon of national identity in the political science (2016)
Ярошенко В. - Громадянська компетентність як умова формування української політичної нації (2016)
Дідух Л. - Неотехнократизм в проблемному полі політичної науки другої половини ХХ століття (2016)
Кравець А. - Предметна сфера дослідження біополітики: витоки, проблеми, перспективи (2016)
Кужман О. - Регіональний рівень у топологічному розмаїтті політичного порядку денного: у пошуках теоретичного обґрунтування (2016)
Berisha F. - The control of administration’s performance and the holders of state administration (2016)
Kozlovska L. - Influence of political actors (and migrants as their component) on political process (2016)
Саєнко І. - Комунікативні технології опозиційної діяльності в умовах виборчих кампаній (2016)
Ягунов Д. - Перспективи пенітенціарної реформи в Україні: деякі проекти та деякі кроки (2016)
Петросян Г. - Порівняльна характеристика угоди про визнання винуватості в Україні та процесуальної угоди в Грузії (2016)
Меркулова Ю. - Процесуальні та психологічні особливості укладання угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) у кримінальному провадженні (2016)
Hres Yu. - Defining correlation between tactical, technological and organizational aspects in an investigative (search) activity (2016)
Berisha F. - The judicial control of the work of аdministration (2016)
Мельник О. - Незалежність судді основа справедливого і неупередженого правосуддя в правовій державі (2016)
Стукаленко О. - Діяльність Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у сфері будівництва (2016)
Glibko S. - Problems of legal provision of innovative banking (2016)
Хороша Т. - Проблемні питання правового регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Zadorozhnii O. - Revisiting the "international legal personality” of DPR/LPR (2016)
Babin B. - Legal status of the non-numerous indigenous peoples of Crimea in the modern conditions, Prykhodko A. (2016)
Тимченко Л. - Толкование понятия "право народов на самоопределение" в современном международном праве (2016)
Короткий Т. - Міжнародно-правова відповідальність у сфері охорони морського середовища: старі проблеми та нові тенденції (2016)
Орінда Е. Н. - Генезис міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з епідеміями та пандеміями (2016)
Grabova Ya. - Concept of non-refoulement as a principle of asylum (2016)
Mushak N. - Role of ACQUIs in the EU legal order (2016)
Мандзюк О. - Історичні передумови формування та вживання терміну "Держави Балтії" (2016)
Внучко С. - Європейський досвід здійснення соціального діалогу: теоретичний та практичний виміри (2016)
Касьянова М. - Соціалізація дітей українських мігрантів у країнах Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Руденко Ю. - Порівняльна характеристика моделей формування національної ідентичності (2016)
Ростецька С. - Принцип толерантності в аналізі конфлікту ідентичності (2016)
Мінєнкова Н. - Люстрація як наукова проблема сучасних зарубіжних та вітчизняних досліджень (2016)
Брага Л. - Поняття та сутність кримінальної установки (2016)
Терела Г. - Нагляд за додержанням робітничого законодавства: історико-правовий аналіз законопроектів уряду УНР в екзилі періоду Ради Республіки (1921 р.) (2016)
Ставченко С. - Управління політичною кризою versus політичний антикризовий менеджмент (2016)
Волошин М. - Технології мережевої організації політичного протесту громадян України (2016)
Dziatkivskyi V. - Is moral and political responsibility possible in Ukraine? (2016)
Меженська О. - Наслідки державного перевороту: минуле та сучасність (2016)
Kuptsova I. - Female representation in politics: current trends (2016)
Кодинець А. - Інформаційні зобов’язання: поняття, особливості, засади цивільно-правового регулювання (2016)
Заярний О. - Забезпечення адміністративно-правової охорони соціальних цінностей, що існують в інформаційній сфері, як пріоритетний напрям адміністративно-деліктної політики: концептуально-прикладний аспект (2016)
Novytska N. - Formation and development of international legal regulation of public morals protection in the information sector (2016)
Tsymbalenko Ye. - The "atoms into bits” transformation, or the media communications digitalization (2016)
Yagunov D. - Prison reform in Ukraine: some analytical notes and recommendations (2016)
Хорсуненко О. - Реформування прокуратури України відповідно до вимог Європейського Союзу: аналіз перших кроків (2016)
Мінченко Д. - Юридична природа процедури визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів (2016)
Віннічук Р. - Правовий механізм реалізації відносин перестрахування у Господарському кодексі України (2016)
Балюк І. - Процесуальний статус учасників господарського судочинства (2016)
Качура О. - Адміністративні процедури державної реєстрації юридичних осіб та суб’єктів без статусу юридичної особи у контексті нової редакції Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (2016)
Latkovskyi P. - Historical and legal conditions of budget control (2016)
Sydorov Ya. - Theoretical and practical aspects regarding legal regulation of activity of agrarian holding companies in Ukraine (2016)
Санченко О. - Особливості правової охорони вистав у напрямі акціонізму (2016)
Комарницька О. - Визначення мети імітування обстановки злочину, як складова діяльності прокурора (2016)
Грабовська О. - Належність доказів (2016)
Кулініч О. - Критерії визначення впізнаваності фізичної особи, зображеної на фотографіях та інших художніх творах (2016)
Дубовик К. - Головні аспекти перевиховання неповнолітніх правопорушників (2016)
Korotkyi T. - Review of the monograph: Oleksandr Merezhko, "L.I. Petrażycki’s psychological school of law: sources, content, influence” (Odesa: "Feniks”, 2016, 524 p.) (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Gorobets A. - Universal international legal standards of social protection of the unemployed (2016)
Короткий Т. - Глобальне управління та охорона світового океану (2016)
Дирда А. - Головування Швейцарії в ОБСЄ в контексті кризи в Україні (2016)
Заболотна М. - Вплив альтерглобалізму на розвиток інтеграційних процесів в Латинській Америці (2016)
Mazurets Yu. - Energy dimension of Ukrainian collaboration with the USA (2016)
Комарницька О. - Критерії визначення прокурором провокації за матеріалами рішень Європейського cуду з прав людини (2016)
Чорнолуцький Р. - Особливості нормопроектної діяльності Президента України: питання теорії і практики (2016)
Бедний О. - Адміністративно-правове регулювання створення посад та визначення посадових повноважень в органах місцевого самоврядування (2016)
Ягунов Д. - Менеджеріалізм у реформуванні пенітенціарної системи України: деякі висновки щодо сучасної модуляції пенальності (2016)
Teleshun Ya. - Some aspects of financial-political groups’ activity during political crisis 2014-16 (2016)
Konoval V. - E-government at local level in Ukraine: current condition and problems of formation (2016)
Кокорєв О. - Зміна вектора політичного розвитку країн Балтії після розпаду СРСР (2016)
Дяченко О. - Сучасне розуміння мовно-маніпулятивних технологій в політичній діяльності (2016)
Дмитрашко С. - Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою (2016)
Savchenko Ia. - Organizational forms of advocacy in the Czech Republic and Ukraine: comparative legal analysis (2016)
Statovci B. - Competition law, economic competition and market economy in Kosovo, Asllani G. (2016)
Cherniuk V. - Analysis of legal regulations and commercialization features of intellectual property (2016)
Бабій А. - Вплив односторонньої зміни та розірвання господарського договору на договірне зобов’язання (2016)
Марущак Я. - Корпоративні суб’єктивні права в комерційних товариствах (2016)
Sapin O. - Current problematic issues concerning procedural activity of public prosecutor in case of transfer of proceedings in criminal matters (2016)
Title (2016)
Table of content (2016)
Тимченко Л. - Концепт "корінні народи" в сучасному міжнародному праві (на прикладі караїмів) (2016)
Rzhevskaya V. - Defining and developing the concept of "Collective security" in study and practice of International law (2016)
Стахурський І. - Спільна безпекова та оборонна політика Європейського Союзу після "брексіту": відродження чи маргіналізація? (2016)
Eluke E. J. - The role of the African growth and opportunity act in the implementation of the US economic policy objectives in Central Africa (2016)
Чибісов Д. - Гармонізація положень Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності в Європейському Союзі (2016)
Волосецький В. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Tsviki V. - Enforced disappearance in International Human Rights Law (2016)
Князєва Д. - Юрисдикція Ratione Temporis гібридних кримінальних судів (2016)
Мукан Б. - Передумови виникнення та формування національних органів у справах Європейського Суду з прав людини (2016)
Smyrnova K. - EU-Ukraine association agreement: legal terminology and implementation challenges, Letunovska I. (2016)
Наливайко Л. - Взаємодія інститутів громадянського суспільства та національної поліції України: теоретико-правовий аспект, Орєшкова А. (2016)
Polishchuk I. - The constituents of professional potential of civil servants (2016)
Kovalko N. - Topical problems of legal and religious content of the right to human dignity, Drozd A. (2016)
Клименко А. - Деякі питання щодо принципів права соціального забезпечення (2016)
Мохончук Б. - Характеристика виборчого округу, як комплексного елементу виборчої системи (2016)
Городецька І. - Класифікація адміністративно-правових норм, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу (2016)
Menso I. - Classification of works forms as components of electronic libraries (2016)
Matseliukh I. - The institute of offence in regulation of church relations: historiography dimension (2016)
Костюк Д. - Роль таємної дипломатії у процесі підготовки Німеччини до початку Другої світової війни (2016)
Hnatenko N. - Political corruption in activity of the Ukrainian parliament: theory and practice (2016)
Стойко О. - Інституціоналізація партійних систем постсоціалістичних країн: виклики і перспективи (2016)
Осадчук І. - "Партії влади" та правлячі партії в пострадянських країнах (2016)
Dalamu T. O. - Patience Jonathan’s rhetoric of absurdity and calumny in the 2015 Nigerian presidential electioneering campaigns (2016)
Грицай І. - Державна гендерна політика: досвід України та країн-членів ЄС (2016)
Timashova V. - Self-organization and self-regulation as ability and function of the political sphere of life (2016)
Фесенко А. - Міграційні наміри української освіченої молоді як фактор руйнування трудового потенціалу та перешкода сталому суспільно-економічному розвитку країни, Чорна В. (2016)
Вербицька В. - Віртуальна дипломатія України крізь призму побудови інформаційного суспільства (2016)
Білоусов О. - Міжнародне врегулювання мережі Інтернет як адекватна відповідь на світові інформаційні загрози (2016)
Примаков К. - Методологічні підходи до систематизації адміністративно-правового регулювання у сфері масової інформації в Україні (2016)
Мокряк М. - Негативний та профілактичний вплив засобів масової інформації на злочинність неповнолітніх (2016)
Тарасюк В. - Внесення змін до Конституції України: причини та наслідки (2016)
Gyrych O. - The environmental issues of the Ukrainian energy security (2016)
Savchyn N. - Certification training of judges as the way to prevent judicial errors in civil proceedings of Ukraine (2016)
Терзi О. - Особливості державного контролю за якістю медичних послуг в Україні (2016)
Shchyrba M. - Elements of the patient’s legal status (2016)
Sheverdina V. - Modern trends of employer's pecuniary liability in Ukraine (2016)
Насурлаєва К. - Правове регулювання відносин в сфері інжинірингу (2016)
Ващук О. - Вплив стресу на емоційний стан потерпілого під час надання ним показань в кримінальному провадженні (2016)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Стахурський І. - Особливості участі та розподілу спільних витрат держав Європейського Союзу у миротворчих операціях Спільної безпекової та оборонної політики (2017)
Dunas O. - Legal implications for women participating in the armed conflict in the Eastern Ukraine (2017)
Grechko O. - Modernisation of the state migration policy of Ukraine in terms of European integration (2017)
Kostyuchenko Ya. - Conundrum of migration issues in the EU-Ukraine association agreement (2017)
Касьянова М. - Правове становище українців в міграційному законодавстві Республіки Білорусь кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Гольбін М. - Специфіка регіональних європейських норм у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2017)
Kovalko N. - Right to education of children with disabilities: international legal experience (2017)
Синицин П. - Практика Європейського Суду з прав людини як нормативно-ціннісний орієнтир у діяльності конституційних судів (2017)
Levytska Ye. - The new aspects of the PRC-Taiwan and the PRC-Asean interaction: the economic component (2017)
Євтухова Г. - Проблемне поле саботажу в контексті сучасних теорій політичної участі (2017)
Іванова І. - Проблеми концептуалізації практики неокорпоративізму (2017)
Кравець А. - Біополітична інтерпретація еволюції політичних систем (2017)
Ostrovska B. - Bioethical aspects of ratio between reproductive rights of a human being and the right to life in the process of using assisted reproductive technologies (2017)
Остапенко Т. - Правове становище Закарпатської України у складі Угорського Королівства та Австро-Угорської імперії (ХІІІ-ХІХ ст.) (2017)
Pasitska O. - Polish tobacco monopoly in 1919-1939: origins and development (2017)
Дудченко О. - Методи діяльності органів державної влади та управління Радянської України в 1920-х роках (2017)
Trepak V. - Criminological analysis of economic factors of political corruption in Ukraine (2017)
Сірий Є. - Теоретичні розвідки в концептуалізації соціальної напруженості (2017)
Batrymenko O. - State funding of political parties in Ukraine: objective need or result of external pressure?, Tesliuk S. (2017)
Tkachuk Yu. - Common and distinctive features of civil society in Ukraine and Poland in the late 20th – early 21st century (2017)
Одарченко К. - Вплив кризи політичних партій в Україні на горизонтальні партійні зв’язки через призму ідеологічного та програмного компонента (2017)
Valiushko I. - The role of media in conflicts of information era (2017)
Короход Я. - ЗМІ як механізм інформаційного впливу на суб’єктів політичного конфлікту (2017)
Воробйова Г. - Гендерні особливості використання політичних метафор (2017)
Kyrychok A. - Characteristics of research in education in the field of public relations (2017)
Ягунов Д. - Аналітичні нотатки щодо Закону про слідчих пенітенціарної служби (2017)
Бородін І. - Правовий статус військовослужбовців в Україні, Пасіка С. (2017)
Навроцький О. - Поняття адміністративно-правових гарантій забезпечення прав дитини в Україні (2017)
Шараєвська Т. - Перспективи вдосконалення національного законодавства у сфері екологічної безпеки в умовах євроінтеграції (2017)
Yakovlev O. - The place of incentives of the employee in the system of labor conditions (2017)
Karpachova N. - The ombudsman and current challenges to human rights and freedoms establishment of the ombudsman institution as a response to human rights challenges (2017)
Tymchenko L. - Review of the monograph Lepetyuk O. V. (2016). Legal support of Ukraine’s cooperation with the European Union and its member states in the field of direct taxation. Odesa, Feniks (2017)
In memoriam: professor Nataliya A. Zelinskaya (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Filatov B. - "Patriotic legislation" as the result of political institutions` actions (2017)
Чальцева О. - Публічні актори: у пошуках суб’єктності (2017)
Vinnykova N. - Traps of plebiscitary decisions (2017)
Ставченко С. - "Небезпека / ризик / криза" як тріадна сутність політичного розвитку (2017)
Тимченко М. - Мережева організація як новий тип функціональної структури політичних партій (2017)
Бульдович П. - Сутність та особливості неформальних інститутів у політиці (2017)
Горблюк С. - Процес розробки стратегії формування регіональної інноваційної системи (2017)
Чорнолуцький Р. - Нормопроектування в конституційному праві України: парадигма процесуально-стадійного забезпечення актуальних питань (2017)
Подік І. - Юридичне нормотворення у філософсько-правовому дискурсі (феноменологічний аналіз) (2017)
Денисова А. - Системний підхід як основа виділення і характеристики суб’єктів адміністративного нагляду (2017)
Rzhevskaya V. - The hardly possible peace: the treaty of London (1359), the treaty of Brétigny (1360) and the treaty of Troyes (1420) compared (2017)
Пересада О. - Внесок Д. І. Каченовського в розвиток політичної науки в Харківському університеті (2017)
Dunaeva L. - Ukrainian political and legal thought within the scope of world doctrine of liberalism and community self-governing at the end of XIX - beginning of XX centuries (2017)
Абухін Р. - С. В. Пахман про стан та реформу акціонерного права Російської імперії (2017)
Slobodianyk O. - Image diplomacy of positioning states in the international arena (2017)
Басняк Ю. - Особливості формування безпекової політики НАТО у 1990-х – поч. 2000-х рр. (2017)
Смолій А. - Розвиток Європейських Митних Союзів на сучасному етапі (2017)
Strilets B. - EU investment agreements and investor protection (2017)
Darmoris O. - Legal regulation of workers’ health and safety working with biological agents in the European Union (2017)
Магда Є. - Вплив соціальних мереж на політичне консультування в умовах гібридної агресії (2017)
Каріх І. - Культурна політика як інструмент політики національної безпеки України (2017)
Закіров М. - Проблема формування модерної української державної ідентичності: геополітичний і соціокультурний аспекти (2017)
Хорішко Л. - Інституціоналізація політичної еліти: структурно-функціональний аспект (2017)
Maiko T. - Democratic aspects of Ukrainian legislation on local democracy institutions (2017)
Rudenko A. - Features of technologies of party products visualization in Ukraine (by example of 2012 and 2014 election campaigns) (2017)
Davidovich N. - Communicative mechanisms for transforming the mass into the collective (in terms of internally displaced persons), Khyzhniak O. (2017)
Dolia I. - Motivational component in choosing a strategy of social action of the residents of Donbass (2017)
Klymenko O. - Social stratification on the temporarily occupied territory of Donbass (2017)
Іванова Т. - Соціальна тривога та соціальні практики (2017)
Сусська О. - Сучасні підходи до еволюції комунікаційних процесів в контексті трансформації медіасистем (2017)
Fedorenko N. - Student youth of Ukraine: the value orientations in education and professional fields (2017)
Sheremet O. - Municipal police: the experience of the impact on crime and the prospects for its implementation by local governments (2017)
Kitsul Yu. - Prevention of corruption in public administration (anti-corruption strategy), Khatniuk Yu. (2017)
Савчук Р. - Права перекладача як учасника адміністративного судочинства (2017)
Шапенко Л. - Юридичні факти в механізмі правового регулювання страхових відносин (2017)
Марущак А. - Правова сутність банківських послуг та шляхи забезпечення захисту прав їх споживачів (2017)
Остапенко Л. - Сучасний правовий статус роботодавців в Україні (2017)
Кудрявцев О. - Принципи діяльності державної архітектурно-будівельної інспекції в України (2017)
Litvintchouk I. - La tactique de l’interrogatoire lors de l'enquête sur la mise sur le marché Ukrainien des produits dangereux (2017)
Комарницька О. - Застосування прокурором домашнього арешту: недоліки правового регулювання (2017)
Ягунов Д. - 95 тез: диспут щодо сутності та спрямованості пенітенціарної реформи (з нагоди 500-річчя тез доктора Мартіна Лютера, представлених у Віттенберзі року 1517-го) (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Baskakova O. - Legal basis of the EU financial assistance for Ukraine in the framework of European neighbourhood policy (2017)
Pipchenko N. - Trends of Ukraine’s digital diplomacy, Moskalenko T. (2017)
Андрущенко К. - Застосування концепції "Margin of appreciation" щодо статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2017)
Ківалова Т. - Доктринальні дослідження у сфері міжнародного права охорони здоров’я, Хендель Н. (2017)
Блажевська Є. - Теоретико-концептуальні підходи щодо вивчення сучасних міграційних процесів (2017)
Ostapiak V. - "Balancing" strategic partnership of Post-soviet countries (2017)
Khalilov G. - The concept and direction of the right of nations to self-determination (2017)
Звіздай О. - Проблематика регіоналізації в країнах Східної та Західної Європи (2017)
Sokolova V. - British-American relations under the premiership of Theresa May and presidency of Donald Trump (2017)
Авер'янов С. - Феномен "Шляху АСЕАН" та його роль у функціонуванні асоціації Південно-Східної Азії (2017)
Кравець А. - Біополітична інтерпретація політичного лідерства (2017)
Федорчук О. - Еволюція предмета політології: основні етапи розвитку (2017)
Манташян М. - Політико-правові засади політичної стабільності у нових демократіях (2017)
Shaniuk Ye. - The general characteristics and prospects of the development of the alter globalism (2017)
Козьма В. - Особистісний вимір політичної історії України (2017)
Кривцова І. - Гносеологічна категорія "науково-правова картина світу" (загальна характеристика засад функціонування) (2017)
Баранов О. - Зміцнення прямої демократії на місцевому рівні шляхом удосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії, Дубняк М. (2017)
Решота В. - Акти Президента України як джерела адміністративного права України у судовому правозастосуванні (2017)
Іщейкін К. - Чинники ефективності застосування інструментів прямої демократії (2017)
Магда Є. - Жінка як ціль та інструмент у гібридній війні (2017)
Okuniovska Yu. - The "third" sector of Poland: key principles of functioning (2017)
Ярошенко В. - Взаємообумовленість політичної і громадянської відповідальності та становлення інституту демократичної громадянськості в Україні (2017)
Попова М. - Сучасні форми самоврядування: теоретичні підходи та практика в Україні (2017)
Іванова А. - Особливості феномену радикалізму в сучасній Україні (2017)
Khmil Ya. - Sociological conceptualisation of "Internet-consciouness" (2017)
Майструк Н. - Конфліктологічна парадигма: класичні та сучасні інтерпретації (2017)
Кречетова В. - Постправдива політика і доцільність використання прямих питань у соціологічних дослідженнях громадянської ідентичності молоді (2017)
Гордієнко Н. - Ставлення педагогів інтернатних закладів системи освіти України до проблем їхнього реформування (соціологічний аспект) (2017)
Порпуліт О. - Трансформація просторово-часового континууму в інформаційному суспільстві: трактування фундаментальних параметрів у західних комунікаційних теоріях (2017)
Kyrychok A. - The study of the general nature of crisis communication (2017)
Худірі Я. - Соціальна реклама, паблік рилейшнз, соціальний маркетинг: співвідношення понять (2017)
Баран Е. - Мультиплікація як медіа у формуванні особистості в епоху інформаційного суспільства (2017)
Короход Я. - Інформаційна війна як основна загроза інформаційній безпеці держави: поняття, форми і методи ведення (2017)
Шишка Ю. - Загальна характеристика механізму адміністративно-правового регулювання рекламної діяльності в мережі Інтернет (2017)
Олійник В. - Правове регулювання громадського контролю за діяльністю органів судової влади (2017)
Болокан І. - Зобов’язуючі норми як предмет реалізації адміністративно-правових норм у формі виконання (2017)
Шаповал Т. - Вплив формування режимів захисту економічних прав людини на визначення стандартів оцінки майна (2017)
Нестерчук Л. - Захист українських суддів у зв’язку із виконанням професійних обов’язків (2017)
Mysіuk Yu. - The right to education of persons with disabilities (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Babin B. - Program legal regulation and rights of indigenous peoples: experience of Ukraine, Prykhodko A. (2017)
Hryhorenko Ya. - The correlation of human rights and state interests in International law, Krylova O. (2017)
Горло Н. - Міжнародно-правовий вимір політики іредентизму (2017)
Медведєва М. - Міжнародно-правова відповідальність за шкоду довкіллю України, спричинену збройною агресією Росії, Короткий Т. (2017)
Буяджа С. - Позитивний досвід правового регулювання боротьби з кіберзлочинністю в країнах ЄС (2017)
Rzhevska N. - Geoinformation factor in run of the international conflict (2017)
Балацька О. - Сецесіоністські конфлікти на пострадянському просторі: чинники та наслідки (2017)
Ostapiak V. - Strategic partnership as an instrument for provision of the state security policy (2017)
Lymar M. - The U.S.-Ukrainian economic relations under the presidency of Barack Obama in the context of European integration (2017)
Сморжевська А. - Роль співробітництва по лінії південь-південь у зовнішній політиці Індонезії (2017)
Ніколаєнко Т. - Норми міжнародного регулювання в сфері призначення та відбування покарань відносно військовослужбовців (2017)
Угрин Л. - Особливості становлення та еволюції дискурсу політичної ідентичності в європейській політичній думці (2017)
Валесян С. - Основні теоретичні моделі підходів до вивчення питання генезису капіталізму: морально-політичний фактор та аналіз економічних першопричин (2017)
Kovalenko B. - Standards in the system of environmental law sources (2017)
Чальцева О. - Інституціоналізація взаємодії публічних акторів (2017)
Хорішко Л. - Процедурний аспект легітимації елітного політичного інституту (2017)
Степаненко О. - Зміна політичної еліти шляхом люстрації: загальна характеристика та тенденції розвитку в Україні (2017)
Ставченко С. - Кризова комунікація і ризик-комунікація у політичному процесі: спільне та особливе (2017)
Kushnarev I. - Prevention of political corruption: United States experience (2017)
Бондаренко С. - Бренд "Україна" в умовах нелінійних суспільно-політичних процесів: інформаційно-комунікаційний аспект (2017)
Nakonechnyi V. - Methodology of public city management: structure and basic principles (2017)
Pribegin I. - Features and prospects of Israel’s Russian-speaking community’s development (2017)
Синоруб Г. - Логіко-структурний аналіз конфлікту в мас-медіа (2017)
Savoiska S. - Communicative model of Russian linguistic policy (2017)
Порпуліт О. - Категорія віку як об’єкт конструювання персональної ідентичності україномовними користувачами instagram (2017)
Киричок А. - ВНЗ як специфічний об’єкт рекламного та PR-супроводу (2017)
Ващенко І. - Криміналістична характеристика організованої злочинної діяльності у сфері наркобізнесу (2017)
Маломуж А. - Проблеми кваліфікації злочину, передбаченого статтею 375 Кримінального кодексу України (2017)
Annotation for the article of Taras Shapoval, the influence of formation of international regimes protecting economic rights on defining valuation standards (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Ostapiak V. - Paradigm formation of Ukraine's strategic partnership (2017)
Pryimak B. - Transformation of Ukrainian-German relations in the context of Ukrainian efforts towards European integration and the conflict in Donbass (2017)
Миколаєнко Я. - Анексія Криму: історико–правовові причини та аналіз мирних засобів вирішення міжнародного конфлікту (2017)
Єрмакова Г. - Нормативно-правові акти Папи Римського і відображення в них інтеграційних процесів в ЄС (2017)
Симон Ю. - До питання про особливості розвитку сучасної філософії права: криза чи допарадигмальність (2017)
Вороніна І. - Аксіологічна модель нормотворчої діяльності Національної поліції України як система принципів і норм регулювання нормотворчої діяльності (2017)
Єфремова Н. - Право жінок на вищу юридичну освіту в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. на матеріалах державних архівів Києва та Одеси (2017)
Балацька О. - Трансформація ролі держави в контексті здійснення збройного насилля в сучасному світі (2017)
Гаврилюк К. - Сутність та специфіка політологічного осмислення врегулювання політичної кризи в сучасній Україні (2017)
Morhun A. - Scientific comprehension of ways of researching political regime in Ukraine: modern tendencies (2017)
Dolatabadi H. - Right/left dualism in politics: a French invention (2017)
Іщейкін К. - Легітимація публічних рішень у бюджеті участі (2017)
Ярош Я. - Взаємодія молодіжних громадських організацій з політичними партіями в Україні (2017)
Трофімов Є. - Релігійні об’єднання у політичній системі Росії: політологічний нарис (2017)
Polishchuk I. - Organizational mechanism of professional potential development: leadership approach (2017)
Kushnarev I. - Manifestations of political corruption and methods of its prevention in Great Britain (2017)
Дзюбенко Ю. - Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Азії та Океанії (2017)
Чальцева О. - Аналіз ефективності публічної політики (2017)
Кодинець А. - Право на інформацію: окремі засади цивільно-правового регулювання (2017)
Matsyshyna I. - Flexible time and new forms of control (2017)
Edelieva М. - Directions of improvement of the state information policy during modernization of the political system (2017)
Бубняк С. - Зміст концепту "соціальне самопочуття" в системі соціогуманітарних наук (2017)
Мороз Є. - До проблеми збереження національної ідентичності в контексті цивілізаційних трансформацій: соціологічна спадщина Олександра Потебні, Коваль М., Хелашвілі А. (2017)
Нестайко І. - Підготовка молоді до життя в сім’ї – важливий аспект соціалізації особистості (польський досвід) (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Kormych B. - The European Customs Union study group: drafting the EU customs law (2017)
Lokshyna Iu. - Trade remedies regulation in the European Union: main characteristics (2017)
Мушак Н. - Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору (2017)
Приймак Б. - Веймарський трикутник як інструмент зовнішньої політики Німеччини в контексті розширення ЄС на схід (2017)
Дальський В. - Енергетичний аспект політики ЄС щодо держав Південного і Східного Середземномор'я (2017)
Савицька О. - Економіко-правові аспекти асоціації Україна-ЄС: українська історіографія (2017)
Соколова В. - Британо-українські відносини: еволюція та перспективи (2017)
Тироль В. - Екстериторіальна юрисдикція держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини (2017)
Кирилко Д. - Політичні засади безпекової співпраці ЄС та Азербайджану (2017)
Rzhevskaya V. - The international law issues in the English renaissance play 'Edward III' (2017)
Угрин Л. - Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз (2017)
Павлишин О. - Семіотичний підхід до аналізу політико-правової реальності: становлення нової парадигми (2017)
Stebelska O. - Interpretation of the categories "freedom” and "control” in the modern world, Ukhach L. (2017)
Антонова О. - Формування стратегічної компетентності на публічній службі: історико-правові передумови (2017)
Жданкіна Л. - Сучасні концепції уніфікації цивільного права (Комісія Ландо, Draft of Common Frame of Reference) та місце в них інституту припинення цивільних зобов’язань (2017)
Філатов Б. - Громадські рухи як чинники інституційної імплементації принципів політичного патріотизму (2017)
Балацька О. - Політико-правові механізми протидії політичному насиллю в контексті еволюції форм збройного протиборства (2017)
Khyzhniak O. - Traps for internal migration and collective actions of overcoming them (in terms of the military conflict in the East of Ukraine, 2014−2017), Khyzhniak K. (2017)
Явір В. - Поліетнічність держави як фактор етнополітичної дезінтеграції (2017)
Воронова В. - Технології трансформацій та політичного брендингу як сучасний інструмент лідерства (2017)
Кудрявцев О. - Електронне урядування: актуальність досвіду глобальних міст для держав, що розвиваються (2017)
Kushnarev I. - Asian states in fight against political corruption: experience of Republic of Singapore, Hong Kong, China and Post-Soviet Central Asian states (2017)
Trofimov E. - Electoral "vertical” and political process in modern Russia (2017)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурність як соціокультурний капітал міста: витоки, сутність та перспективи, Букрєєва І. (2017)
Kutsyk A. - Features of internationalization of the internet-environment in Ukrainian and Polish socio-cultural space (2017)
Glebova N. - Intersubjective intentions of social competence's development of representatives of professional groups in the field of water transport (2017)
Башук А. - Державно-владні комунікації у контексті сучасних інформаційних воєн (2017)
Порпуліт О. - "Часова бідність" як провідна ознака жіночого часу в індивідуалізованому суспільстві (за матеріалами крос-платформених месенджерів "Whatsapp" і "Viber") (2017)
Ковалко Н. - Державні та місцеві цінні папери як фінансово-правова категорія в практиці Японії та США (2017)
Брачук А. - Концепт "сприяння торгівлі" у митному законодавстві (2017)
Нестерчук Л. - Складові судової влади за Конституцією України та діючим законодавством (2017)
Волкова Н. - Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення батьківських прав у судовому порядку (окремі аспекти) (2017)
Яніцька І. - Оптимізація обміну інформації між єдиною інформаційно-аналітичною системою "Діти" та системою електронного правосуддя при судовому встановленні опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, Апалькова І. (2017)
Дрогозюк К. - Діяльність суб’єктів доказування при розподілі тягаря доказування на окремих стадіях цивільного процесу України (2017)
Хавронюк О. - Загальна характеристика цивільно-правового механізму захисту прав та інтересів виробників баз даних на основі права sui generis (2017)
Podgorodinsky V. - Honor, authority and morality as a uniform object of legal protection in Ukraine's Criminal Code (2017)
Касько В. - Криміналістична класифікація рецидивістів (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Babin B. - Legal framework of international competence and activities of the Mission of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea (2018)
Krupenya I. - The crisis of the Rohingya as a Muslim minority in Myanmar and asean's response to the Rohingya refugees (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського