Morhun A. - Scientific comprehension of ways of researching political regime in Ukraine: modern tendencies (2017)
Dolatabadi H. - Right/left dualism in politics: a French invention (2017)
Іщейкін К. - Легітимація публічних рішень у бюджеті участі (2017)
Ярош Я. - Взаємодія молодіжних громадських організацій з політичними партіями в Україні (2017)
Трофімов Є. - Релігійні об’єднання у політичній системі Росії: політологічний нарис (2017)
Polishchuk I. - Organizational mechanism of professional potential development: leadership approach (2017)
Kushnarev I. - Manifestations of political corruption and methods of its prevention in Great Britain (2017)
Дзюбенко Ю. - Демократичні та авторитарні тенденції у країнах Азії та Океанії (2017)
Чальцева О. - Аналіз ефективності публічної політики (2017)
Кодинець А. - Право на інформацію: окремі засади цивільно-правового регулювання (2017)
Matsyshyna I. - Flexible time and new forms of control (2017)
Edelieva М. - Directions of improvement of the state information policy during modernization of the political system (2017)
Бубняк С. - Зміст концепту "соціальне самопочуття" в системі соціогуманітарних наук (2017)
Мороз Є. - До проблеми збереження національної ідентичності в контексті цивілізаційних трансформацій: соціологічна спадщина Олександра Потебні, Коваль М., Хелашвілі А. (2017)
Нестайко І. - Підготовка молоді до життя в сім’ї – важливий аспект соціалізації особистості (польський досвід) (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Kormych B. - The European Customs Union study group: drafting the EU customs law (2017)
Lokshyna Iu. - Trade remedies regulation in the European Union: main characteristics (2017)
Мушак Н. - Правові основи співпраці України з державами-учасницями Шенгенського простору (2017)
Приймак Б. - Веймарський трикутник як інструмент зовнішньої політики Німеччини в контексті розширення ЄС на схід (2017)
Дальський В. - Енергетичний аспект політики ЄС щодо держав Південного і Східного Середземномор'я (2017)
Савицька О. - Економіко-правові аспекти асоціації Україна-ЄС: українська історіографія (2017)
Соколова В. - Британо-українські відносини: еволюція та перспективи (2017)
Тироль В. - Екстериторіальна юрисдикція держав-учасниць Європейської конвенції з прав людини (2017)
Кирилко Д. - Політичні засади безпекової співпраці ЄС та Азербайджану (2017)
Rzhevskaya V. - The international law issues in the English renaissance play 'Edward III' (2017)
Угрин Л. - Структурний вимір політичних ідентичностей: теоретичний аналіз (2017)
Павлишин О. - Семіотичний підхід до аналізу політико-правової реальності: становлення нової парадигми (2017)
Stebelska O. - Interpretation of the categories "freedom” and "control” in the modern world, Ukhach L. (2017)
Антонова О. - Формування стратегічної компетентності на публічній службі: історико-правові передумови (2017)
Жданкіна Л. - Сучасні концепції уніфікації цивільного права (Комісія Ландо, Draft of Common Frame of Reference) та місце в них інституту припинення цивільних зобов’язань (2017)
Філатов Б. - Громадські рухи як чинники інституційної імплементації принципів політичного патріотизму (2017)
Балацька О. - Політико-правові механізми протидії політичному насиллю в контексті еволюції форм збройного протиборства (2017)
Khyzhniak O. - Traps for internal migration and collective actions of overcoming them (in terms of the military conflict in the East of Ukraine, 2014−2017), Khyzhniak K. (2017)
Явір В. - Поліетнічність держави як фактор етнополітичної дезінтеграції (2017)
Воронова В. - Технології трансформацій та політичного брендингу як сучасний інструмент лідерства (2017)
Кудрявцев О. - Електронне урядування: актуальність досвіду глобальних міст для держав, що розвиваються (2017)
Kushnarev I. - Asian states in fight against political corruption: experience of Republic of Singapore, Hong Kong, China and Post-Soviet Central Asian states (2017)
Trofimov E. - Electoral "vertical” and political process in modern Russia (2017)
Афанасьєва Л. - Інтеркультурність як соціокультурний капітал міста: витоки, сутність та перспективи, Букрєєва І. (2017)
Kutsyk A. - Features of internationalization of the internet-environment in Ukrainian and Polish socio-cultural space (2017)
Glebova N. - Intersubjective intentions of social competence's development of representatives of professional groups in the field of water transport (2017)
Башук А. - Державно-владні комунікації у контексті сучасних інформаційних воєн (2017)
Порпуліт О. - "Часова бідність" як провідна ознака жіночого часу в індивідуалізованому суспільстві (за матеріалами крос-платформених месенджерів "Whatsapp" і "Viber") (2017)
Ковалко Н. - Державні та місцеві цінні папери як фінансово-правова категорія в практиці Японії та США (2017)
Брачук А. - Концепт "сприяння торгівлі" у митному законодавстві (2017)
Нестерчук Л. - Складові судової влади за Конституцією України та діючим законодавством (2017)
Волкова Н. - Процесуальні особливості розгляду справ про поновлення батьківських прав у судовому порядку (окремі аспекти) (2017)
Яніцька І. - Оптимізація обміну інформації між єдиною інформаційно-аналітичною системою "Діти" та системою електронного правосуддя при судовому встановленні опіки (піклування) над дітьми, позбавленими батьківського піклування, Апалькова І. (2017)
Дрогозюк К. - Діяльність суб’єктів доказування при розподілі тягаря доказування на окремих стадіях цивільного процесу України (2017)
Хавронюк О. - Загальна характеристика цивільно-правового механізму захисту прав та інтересів виробників баз даних на основі права sui generis (2017)
Podgorodinsky V. - Honor, authority and morality as a uniform object of legal protection in Ukraine's Criminal Code (2017)
Касько В. - Криміналістична класифікація рецидивістів (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Babin B. - Legal framework of international competence and activities of the Mission of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea (2018)
Krupenya I. - The crisis of the Rohingya as a Muslim minority in Myanmar and asean's response to the Rohingya refugees (2018)
Аносова Ю. - Особливості здійсненя юрисдикції Міжнародним Судом ООН щодо злочину геноциду на підставі статті 9 Конвенції про геноцид (2018)
Ostapiak V. - US, EU, AND China strategic partnerships (strategic measurement) (2018)
Khevtsuriani A. - Foreign policy concepts of Russia (2018)
Попазогло В. - Південний Кавказ як регіон неформальної інституціалізації політики (2018)
Senyuk Y. - The cultures of anarchy of the international system and their influence on European integration processes (2018)
Явір В. - Дезінтеграція і інтеграція Кореї: особливості північно- та південнокорейського наукового осмислення (2018)
Мікічурова О. - Історичні передумови становлення принципу взаємної вигоди в міжнародному економічному праві (2018)
Kryvetska O. - Consolidation of parallel proceedings in International Investment Arbitration (2018)
Siman M. - Le développement de la réglementation de reconnaissance des diplômes et des qualifications avant la directive de reconnaissance n° 2005/36/ce (2018)
Novytska O. - Use of the new technologies by terrorist groups as a new challenge for national security concepts (2018)
Orsaeva R. - Criminological characteristics of terrorism and extremism (2018)
Ворчакова І. - Лобізм в політиці: сутність явища та способи реалізації (2018)
Чабур С. - Поняття, роль та методи лобізму у правотворчому процесі (2018)
Ягунов Д. - Криза в пенітенціарній системі України: спроба системного аналізу (2018)
Dudar S. - Regulatory and legal framework of the ethno-national policy of Ukraine (2018)
Можайкіна О. - Медіація у виконавчому провадженні (2018)
Сляднєва К. - Диспозитивні засади діяльності прокурора: співвідношення міжнародних та національних стандартів (2018)
Осадчук І. - Політичний режим у Німецькій імперії (1871–1890): модель змагального авторитаризму? (2018)
Філатов Б. - Патріотизм як чинник право-лівої дихотомії у партійних системах сучасних парламентських республік (2018)
Іщейкін К. - Консультаційна модель бюджету участі в Україні: переваги і недоліки (2018)
Балацька О. - Роль недержавних акторів у сучасному політичному насильстві (2018)
Безуглий П. - Оцінка сучасних масштабів міграційних переміщень в Україні (2018)
Вайєр A. - Технологія створення політичного іміджу (2018)
Menshakova D. - The nuclear status as an element of presidential election campaign in 2017 in France (2018)
Лесько Н. - Правове виховання – важливий напрям державної політики захисту дітей від насильства (2018)
Сухарська Л. - Визначення показників оцінювання стану фінансового забезпечення розвитку територіальних громад (2018)
Гордієнко Н. - Проблема булінгу в учнівських колективах інтернатних навчальних закладів: соціологічний аспект (2018)
Городенко Л. - Соціально-комунікаційні технології розбалансування у соціальних мережах, Цимбаленко Є., Гащенко І. (2018)
Магда Є. - Тренди політичного копірайтингу в умовах гібридної агресії (2018)
Коршун А. - Взаємодія органів судової влади та засобів масової інформації в Україні: теоретико-правовий аналіз (2018)
Каракаш І. - Юридичні гарантії охорони і захисту прав на землю в Україні (2018)
Кудрявцев І. - Шляхи удосконалення правового регулювання у сфері ядерної енергетики (2018)
Мусаєва С. - Нормативно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні (2018)
Krüger S. - Die rechtliche bewertung der rufnummernportierung beim wechsel eines telefonanbieters (2018)
Величко Л. - Компаративістське дослідження поширення сфери дії трудового права на правове регулювання праці професійних спортсменів (2018)
Lohvyn A. - Violation of terms of registration of tax invoices: features of legal liability (2018)
Загородній І. - Криміналістична характеристика злочинів, повязаних із нанесенням тілесних ушкоджень (2018)
Єфремова Н. - Відгук на монографію В. С. Кахнича "Юридична освіта і наука у Львівському університеті 1661-1939 рр." (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Балацька О. - Російсько-український воєнний конфлікт: культурно-цивілізаційний і геополітичний виміри (2018)
Задоя К. - Криміналізація воєнних злочинів у національних правових системах: досвід Молдови як урок для України (2018)
Маловацький О. - Відповідальність держави за знищення цивільного повітряного судна в результаті застосування зброї (2018)
Chekalenko L. - Lessons from Ukraine’s crisis (2018)
Магда Є. - Початок гібридної агресії РФ проти України: точка біфуркації (2018)
Dolia I. - The military potential of the self–proclaimed "Donetsk people’s republic" and "Lugansk people’s republic" (2018)
Джус О. - Міжнародне військове партнерство як засіб забезпечення воєнної безпеки України (2018)
Півторак Г. - Сучасні реалії інституту морського арбітражу як механізму забезпечення вирішення спорів щодо встановлення реального зв’язку судна з державою прапора (2018)
Lokshyna Y. - Specifics of trade remedies regulation in the law of the European Union (2018)
Хмель А. - Порівняння кібербезпекових можливостей Іспанії та Італії на сучасному етапі, Біляєв Д. (2018)
Kodynets A. - Transformation the system of protection of intellectual property rights in the context of administrative and judicial reforms (2018)
Грицай І. - Теоретико-правові проблеми реалізації норми Закону України "Про місцеві вибори" щодо гендерної квоти (2018)
Щербина О. - Труднощі витлумачення терміна "кваліфіковане мовчання законодавця": логічний аспект (2018)
Серебро М. - Проблеми екстраполяції загальнофілософських категорій "сутність" та "зміст" у теорію держави (2018)
Kostiuchenko О. - Instrumental approach to defining legal opportunities in labour law (2018)
Остафійчук Л. - Гласність судового процесу та його повна фіксація технічними засобами: міждисциплінарний підхід (2018)
Shypunov H. - Liberal socialism and social liberalism: the principles of correlation (2018)
Воронова В. - Цивілізаційне залучення як психоекологічна методологія: політико-психологічний аспект (2018)
Краснопольська Т. - Неформальні деструктивні політичні практики та корупція: співвідношення понять (2018)
Кузьменко В. - Проголошення Української радянської державності: історико-правові аспекти (2018)
Філатов Б. - Політико-комунікаційні та політико-технологічні чинники інституалізації патріотизму під час переходу до демократії (2018)
Klymenko O. - Armed forces of Ukraine in Donbass at the beginning of ATO (2018)
Кабиш О. - Політична ресурсність силових структур в державах з антидемократичними режимами (2018)
Ключник Р. - Локальний протест як форма політичної участі у глобальному світі (2018)
Kozma V. - Elitist personality in politics (2018)
Орлів М. - Проблеми підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади і пріоритети його державного регулювання, Побігун С. (2018)
Вагіна О. - Кодифікація норм депутатської етики в контексті євроінтеграції України (2018)
Савчук Л. - Теоретико-методологічний аналіз ролі молодіжного парламенту як агента політичної соціалізації молоді (2018)
Угрин Л. - Політичні виміри колективних ідентичностей (2018)
Кардаш С. - Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (2018)
Salnikov S. - A youth assessment of social institutions of Ukraine in European contexts (2018)
Glebova N. - Social competency of the professional groups of water transport experts: constitualization of a sociological research (2018)
Порпуліт О. - Категорія простору в соціокомунікаційній перспективі (2018)
Башук А. - Особливості реалізації військово-патріотичного дискурсу (на матеріалі Facebook-сторінки Президента України Петра Порошенка) (2018)
Павлов Д. - Пропаганда у вимірах української політичної реальності (2018)
Сидоренко І. - Стратегічні комунікації України (2018)
Козаченко О. - Особливості іміджу університету в соціальній мережі Fаcebook (на прикладі Ягеллонського університету та Львівського національного університету імені Івана Франка) (2018)
Кравченко С. - Слідчий органу державної кримінально-виконавчої служби України як суб’єкт злочину, склад якого передбачений ст. 372 КК України (2018)
Белікова С. - Актуальні питання взаємодії слідчого, процесуального керівника та прокурора з метою здійснення представництва інтересів держави в суді, Єрьоменко І. (2018)
Вернидубов І. - Електронні докази: поняття, особливості та проблеми щодо їх дослідження судом, Белікова С. (2018)
Бойчук А. - Особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природно-заповідного фонду (2018)
Міщук М. - Проблеми щодо відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, Белікова С. (2018)
Яновицька Г. - Правовий статус споживача (пацієнта) за договором про надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Курандо О. - Стратегія адміністрації Барака Обами щодо міжнародного тероризму та держав-ізгоїв (2018)
Леванчук І. - Українська діаспора в процесі вибудовування стратегічних відносин України та США: еволюційний аналіз (2018)
Kovalenko I. - Impact of brexit on the legal system in the UK (particularly in relation to business regulations) (2018)
Chekalenko L. - Professionals of the diplomatic frontline (2018)
Соловйов Є. - Внутрішня вимушена міграція: український вимір (2018)
Kasianova M. - Migration processes in Japan, Nasadiuk S. (2018)
Тулба К. - Особливості договірної практики України щодо правового регулювання взаємних міжнародних поїздок громадян (2018)
Ягунов Д. - Містично-релігійні засади сучасного українського пенітенціарного менеджменту (2018)
Дуліба Є. - Фіскальна політика України в контексті реалізації фіскальної функції держави (2018)
Ahmadov V. - Criminalization of violation of the right to legal assistance in the Republic of Azerbaijan: theoretical justification (2018)
Драган І. - Соціально-політична динаміка як чинник трансформацій інституту покарання та механізму його реалізації (2018)
Дутчак С. - Принципи економії кримінальної репресії та гуманізму при пеналізації злочинного порушення прав пацієнтів: практичні аспекти (2018)
Браїло А. - Ідеологічні основи ісламського фундаменталізму та екстремізму: історія та можливі наслідки (2018)
Іванова А. - Політичний екстремізм в контексті глобалізаційних викликів сучасності (2018)
Шамрай В. - Глобалізація як об’єкт розвитку та трансформації правової дійсності (2018)
Коцан Р. - Методи й методика дослідження політичних особливостей формування та функціонування державних кордонів (2018)
Бровко Н. - Історичні традиції та філософські засади вітчизняної педагогічної психології та їх вплив на процес формування свідомості українців як титульної нації сучасної Української держави (2018)
Caroccia R. - Transparency and its evolution in the Italian law system (2018)
Буря К. - Колізійність у локальних демократіях: досвід трансформації країн Центральної та Східної Європи (2018)
Ахмеров О. - Муніципальна політика Скандинавських країн: інституційний вимір (2018)
Федоренко В. - Політична консолідація як чинник підвищення інституційної спроможності місцевих громад (2018)
Ляпіна Л. - Проблема мультикультуралізму в українському соціогуманітарному дискурсі (2018)
Ємельянова Г. - Формування політичної еліти скрізь призму елітарної інженерії (2018)
Мироненко Т. - Прийняття політичних рішень у трансформаційному суспільстві: нормативно-правове обґрунтування (2018)
Сусська О. - Міждисциплінарний характер медіадосліджень як сучасний тренд соціальних наук (2018)
Порпуліт О. - Іграізація медіапростору в сучасній науковій інтерпретації: зарубіжний досвід (2018)
Мацишина І. - Зовнішньополітичний імідж України (1994 – 2004 рр.) (2018)
Doskicz L. - Problematyka politycznego udziału obywateli w kształtowaniu władz lokalnych w wyborach samorządowych w Polsce w 2014 roku w Ukraińskim politycznym dyskursie i środkach masowego przekazu (2018)
Цимбаленко Є. - Польський досвід мультиплатформного виробництва і поширення контенту (на прикладі Gazeta wyborcza), Катеринич П., Пінчук А. (2018)
Майструк Н. - Комунікативні феномени глобального суспільства у контексті довіри/недовіри (2018)
Іванова І. - Соціальні уявлення городян про місію закладу вищої освіти (на прикладі м. Миколаєва) (2018)
Бігняк О. - Похідний позов та корпоративний договір як засоби захисту корпоративних прав: досвід України (2018)
Khylchenko A. - Sentencing in Ukraine: conceptual issues (2018)
Савельєва І. - Роль ВНЗ із специфічними умовами навчання у підготовці кадрів для Національної поліції у світлі концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських (2018)
Пам'яті професора Олексія Васильовича Картунова (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Khevtsuriani A. - The Karabakh conflict – yesterday, today and tomorrow (2018)
Гутник В. - Окремі питання імплементації Римського Статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України (2018)
Krüger S. - The methodology of the ICJ (2018)
Маловацький О. - Міжнародно-правова відповідальність держави за міжнародні неправомірні акти: актуальні теоретико-доктринальні підходи до визначення та розуміння (2018)
Кулько А. - Міжнародно-правові механізми використання й охорони транскордонних підземних вод Африканського регіону (2018)
Strilets B. - Legal regulation of investment activity between Ukraine and European Union (2018)
Биков І. - Актуальні питання концепції наближення митного законодавства України до стандартів ЄС (2018)
Панчук Р. - Еволюція інтеграційних об’єднань Балто-Чорноморського простору: інтереси України (2018)
Слободяник О. - Зовнішньополітичні комунікації міжнародних організацій: міжкультурний контекст (2018)
Гольденберг Т. - Особливості припинення членства у Всесвітній Організації Охорони Здоров’я (2018)
Pavlyshyn O. - Historical development of the concepts about the language of law in western philosophy and semiotics of law (2018)
Шелевер Н. - Етичні основи діяльності суддів в Україні (2018)
Kolomiiets P. - Comparative legal analysis of tax systems under the legislation of Ukraine and foreign countries (2018)
Гайду Г. - Конституційні форми реалізації народного волевиявлення через референдум та виборчий процес (2018)
Гануляк Е. - Диспозитивний метод реалізації кримінально-правової політики (2018)
Мазуренко В. - Міжнародно-правові погляди П. Є. Казанського на міжнародне річкове право (2018)
Хорішко Л. - Технологічний аспект формування проекту модернізації політичної системи (2018)
Застава І. - Демократизація суспільства: сутність та особливості реалізації в умовах глобалізаійних процесів (2018)
Безрук О. - Процеси мобільності у контексті актуальних проблем світової політики (2018)
Локтіонова Д. - Програма "Громадський бюджет” як інструмент міської політики (2018)
Білуха Л. - Фінансово-економічний потенціал спроможної територіальної громади як запорука ефективної децентралізації влади в Україні (2018)
Порпуліт О. - Територіальний статус медіапростору: глобальність, локальність, глокальність, нормативно-правова регламентація (2018)
Tereshchuk V. - Political aspects of formation and development of foreign broadcasting in France (2018)
Matchuk Y. - Digital diplomacy of Ukraine as a foreign affairs influence factor (2018)
Pervushyn M. - Interaction and confrontation between digital diasporas and authoritarian states (2018)
Назаренко К. - Верифікація користувацького контенту редактором Інтернет-медіа (2018)
Залєвська О. - Розвиток внутрішніх комунікацій за допомогою корпоративного видання, як інструмент впливу на імідж та діяльність компанії (2018)
Труба Р. - Сучасний стан адміністративно-правового регулювання діяльності Державного Бюро Розслідувань України (2018)
Ягунов Д. - Сучасний стан та перспективи пробації в Україні: до питання філософії, цілей та показників (2018)
Веніславський Ф. - Судова влада як гарантія стабільності конституційного ладу України (2018)
Кулешов Д. - Соціально-правові витоки ідеї незалежності судової влади (2018)
Настіна О. - Особливості застосування європейської практики захисту прав власників земельних ділянок в українському правовому середовищі (2018)
Долженков О. - Запровадження податку на виведений капітал в Україні (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Kuchmii O. - International humanitarian cooperation within the framework of hybrid threats to the International Security System, Frolova O. (2018)
Bodnar N. - The EU-Ukraine cooperation in criminal matters: "justice” dimension (2018)
Нагорняк І. - Ініціатива ЄС Східне партнерство: засади створення, розвитку та перспективи змін (2018)
Horopakha S. - Republic of Croatia in the European integration process (1992-2005) (2018)
Крестовська Н. - Людська гідність дитини: моральні та правові аспекти (2018)
Kushyk V. - Dignity as the main direction for combining the rule of law and the principles of a social state (2018)
Мішегліна В. - Проблеми законодавчого закріплення інституту державних символів в Україні: теоретичний та конституційно-правовий аспект (2018)
Юхтенко Л. - Поняття та види спорів, що випливають з публічно-правових відносин: проблемні питання визначення (2018)
Орловський Б. - Концептуальні основи формування інституту здійснення службових владних повноважень у призмі порівняльно-правового підходу (2018)
Кравцов І. - Поняття та основні типи праворозуміння (2018)
Ващенко А. - Громадянське суспільство та публічна сфера: контури теоретичного огляду (2018)
Tkachuk Y. - Migration process and cross-border migration in Ukraine (2018)
Melehanych H. - Influence of internal migration on the national security of Ukraine (2018)
Максимович О. - Ідентичність та ціннісні орієнтації підліткової молоді прикордоння Східної та Центральної Європи (за результатами міжнародного дослідження) (2018)
Бабарикіна Н. - Громадянська активність та її вплив на процес децентралізації (2018)
Шевченко М. - Культурний чинник демократизації та становлення громадянського суспільства (2018)
Tverdokhlib Y. - Russian psychological operations in the war in Ukraine (2018)
Бокоч Ю. - Проблеми трансформації державно-політичних комунікацій в сучасному суспільстві (2018)
Порпуліт О. - Індивідуальний і соціальний регістри часового виміру медіапростору (2018)
Ренська Г. - Проблеми створення та функціонування студентських радіостанцій в Україні (2018)
Грабовська О. - Реформування законодавчого регулювання сфери цивільного процесуального доказування (2018)
Мота А. - Латентність адміністративних міграційних деліктів, протидію яким віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України (2018)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Звездова О. - Порівняльна характеристика офіційної позиції ЄС та ОБСЄ щодо статусу "де-факто держав" на пострадянському просторі (2018)
Prystai T. - The European Union’s Court practice in determining a legal status of legal entities (2018)
Lymar M. - The United States and European integration in documents: from Eisenhower to Obama (2018)
Suparno B. - The problematic special autonomy implementation in Papua (2018)
Melnyk T. - NATO’s nuclear strategy: changing concept or changing circumstances? (2018)
Ponomarenko M. - Historical stages of public procurement in the EU (2018)
Ferens B. - Political space of the EU. Theoretical framework (2018)
Перепелиця Н. - Френсіс Фукуяма про сучасні проблеми ліберальної демократії (2018)
Шуліка А. - Концептуальні основи формування "Buen Vivir" як основи державної політики в Латинській Америці (2018)
Voichuk A. - The features of the institute of presidency in the semi-presidential republic (2018)
Притула А. - Державна прикордонна служба України в системі національної безпеки й оборони (2018)
Gunadi I. - Contempt of court regulation discourse in Indonesian justice system (2018)
Кравчук М. - Держава та армія УНР в добу Директорії та їх правове закріплення (2018)
Єфремова Н. - Всеволод Корнілійович Дябло – віхи життя та наукової творчості правознавця до 1939 року (2018)
Горло Н. - Іредентизм як етнополітичний процес: передумови і причини виникнення (2018)
Koch S. - Borderland groups between political centres: national influence and local practices in Bessarabia (2018)
Vovk S. - The split of society as a factor of change of power during the civil war (2018)
Безрук О. - Мобілізаційний потенціал суспільства в умовах системної кризи: політичний аспект (2018)
Уджмаджурідзе Г. - Детермінанти посилення політичної участі населення України (2018)
Chystiakova I. - The decentralization reform in Poland as roadmap for reforms in Ukraine (2018)
Trawicki P. - The evolution of a political position of a president in Poland (2018)
Horbliuk S. - Wdrażanie koncepcji smart city jako strategiczny kierunek rozwoju miasta stołecznego Warszawy (2018)
Nowak B. - Ocena pracy w policji przez funkcjonariuszy komendy miejskiej policji w Gdańsku w świetle badań ankietowych (2018)
Чекаленко Л. - Історія пам’ятi або пам’ять історії: методологія дослідження, Ціватий В. (2018)
Руденко Ю. - Національна ідентичність України у контексті процесів глобалізації (2018)
Matsyshyna I. - Politicians as symbols during political confrontation (Ukraine. 1994 – 2004) (2018)
Воронкова А. - Проблемне поле моди у сучасному українському політологічному дискурсі (2018)
Бевза А. - Передумови формування інформаційно-правової політики безпеки ринку цінних паперів України (2018)
Pranjoto E. - The importance of patent protection toward transgenic plant variety in Indonesian law (2018)
Hartanto A. - Legal status of Oloran land in Indonesian land law system (2018)
Сидоров Я. - Правові засади розвитку органічного сільського виробництва як пріоритетного напряму екологічної складової державної аграрної політики (2018)
Олексій У. - Місцеві бюджети як складова публічних фінансів (2018)
Менсо І. - Особливості вiльного викoристaння твoрiв електронними бібліотеками з нaвчaльнoю тa нaукoвoю мeтoю в сучасному авторському праві (2018)
Shchyrba M. - Economic guarantees of patient’s rights in Ukraine (2018)
Титул, зміст (2020)
Кожушко О. В. - Удосконалення порядку судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства (2020)
Рахман М. С. - Статистичний аналіз економіки та зовнішньоекономічної діяльності Нідерландів, Несен М. А. (2020)
Євтушенко В. А. - Дослідження та вдосконалення стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Ляшевська В. І., Чупринюк Ю. В. (2020)
Орлов П. А. - Світова економічна криза і пандемія COVID-19 та їх уроки для уряду країн (2020)
Сигида Л. О. - Інновації та Індустрія 4.0: бібліометричний аналіз, Бондаренко А. Ф. (2020)
Тимків А. О. - Вектори розвитку економіки України в умовах "touchless economy" (2020)
Шекета Є. Ю. - Ефективний державний податковий менеджмент як запорука сталого розвитку економіки (2020)
Брич В. Я. - Інноваційні заходи енергоефективності на підприємствах теплоенергетики, Бицюра Л. О. (2020)
Брич В. Я. - Проблеми інноваційного розвитку енергосервісних підприємств, Барна С. С. (2020)
Петровська С. А. - Державне та приватне інвестування на ринку житла Великої Британії з II половини XIX ст. до кінця XX ст., Кубишкін Д. О. (2020)
Удовиченко С. М. - Сучасні тенденції інвестування Донецької області та їх вплив на розвиток регіону (2020)
Копилюк О. І. - Теоретико-прикладні аспекти оцінювання рівня демографічної безпеки регіонів, Тимчишин Ю. В., Музичка О. М. (2020)
Махсма М. Б. - Людський розвиток сільського населення України: регіональний розріз (2020)
Бубенко П. Т. - Територіальна організація інноваційного розвитку, Димченко О. В. (2020)
Андренко О. А. - Інтегральна оцінка фінансового стану та кредитоспроможності комунальних підприємств України, Мордовцев О. С., Мордовцев С. М. (2020)
Андрющенко І. С. - Технологія оцінювання та прогнозування витратності підприємств ресторанного господарства, Жилякова О. В. (2020)
Стрілець В. Ю. - Математична формалізація впливу заходів сценарного планування на матеріально-технічне забезпечення розвитку малого підприємництва (2020)
Байгушев В. В. - Управління бізнес-системами гнучких об’єднань корпоративних структур на основі критичних параметрів (2020)
Осипенко С. М. - Обґрунтування цін на продукцію підприємства на основі оптимізаційних моделей, Романчик Т. В., Писаревський С. В. (2020)
Рахман М. С. - Аналіз експортно-імпортних операцій ринку сільськогосподарської продукції України, Леоненко К. Р. (2020)
Ковальова О. В. - Державні орієнтири реалізації інноваційних провайдерів структурної політики аграрного сектора економіки України (2020)
Лівінський А. І. - Державне регулювання, сертифікація виробництва та реалізація органічної продукції в Україні (2020)
Гільорме Т. В. - Оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на основі концепції сталого розвитку (2020)
Доценко В. Ф. - Корпоративне управління в готельно-ресторанному господарстві: організація, стандартизація, фінансіалізація, Косова Т. Д., Ярошевська О. В. (2020)
Отенко І. П. - Ефективність як основне поняття та критерій діяльності підприємства (2020)
Трушкіна Н. В. - Клієнтоорієнтований підхід до логістичного сервісу в умовах інформаційної економіки (2020)
Кашперська А. І. - Моделі організації обліку з використанням крауд-технологій: особливості, переваги, перспективи, Ільченко М. О. (2020)
Nesterenko I. V. - Modeling Accounting Policies for the Hospitality Industry in the Context of Globalization, Kovalevska N. S., Sokolova E. B. (2020)
Василішин С. І. - Модифікація принципів обліково-аналітичного забезпечення як домінанта управління економічною безпекою аграрних підприємств (2020)
Назарова К. О. - COVID-криза як драйвер диджиталізації бухгалтерських процедур, Мойсеєнко О. М. (2020)
Назарова К. О. - Аудит безпеки руху як імператив глобалізаційних процесів та ефективного державного менеджменту, Микитюк І. С., Гоцуляк В. Д. (2020)
Пасічник І. В. - Діяльність центрального банку в умовах пандемії, Назаренко Р. Д. (2020)
Laktionova O. A. - Researching the Financial Cycle Patterns of the Economies of the World’s Countries and Ukraine, Benzar O. V. (2020)
Бенч Л. Я. - Функціонування ринку внутрішніх державних запозичень в Україні, Коляда Т. А., Бай А. О. (2020)
Чуницька І. І. - Дотримання AML/CFT стандартів у контексті реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку України (2020)
Котенко О. О. - Управління фінансовими ресурсами підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, шляхом інвестування в енергозберігаючі технології, Домашенко М. Д., Бурнакова В. Ю., Черниш Д. Д. (2020)
Карпінський Б. А. - Поведінкові фінанси як ефективний базис відображення раціональності й ірраціональності фінансових рішень у системі державотворчого патріотизму нації (2020)
Шуміло О. С. - Принципи та методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств, Рудас Д. С., Сукульський В. М. (2020)
Бут-Гусаiм О. Г. - Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку, Ковтуненко К. В. (2020)
Petrova I. L. - Human Resource Management and Corporate Culture in Small Enterprises: Case of Ukraine, Albdrane M. (2020)
Вонберг Т. В. - Рекрутинг персоналу в епоху діджиталізації, Головко А. А. (2020)
Столярук Х. С. - Аналіз проблем пошуку та залучення персоналу організації, Харенко М. О. (2020)
Liakh І. O. - HR Management by Values as an Innovative Way to Improve Personnel Work, Lytvyn O. I. (2020)
Бабенко К. Є. - Семантична модель системи стратегічного управління економічним розвитком територій (2020)
Залуцька Х. Я. - Генерування управлінських впливів із забезпечення диверсифікаційно-інтеграційного вектора розвитку підприємства: науково-практичний аспект (2020)
Чайка І. П. - Розробка маркетингового механізму співпраці закладів вищої освіти зі стейкхолдерами (на прикладі сфери в’їзного медичного туризму) (2020)
Янчева Л. М. - Брендинг як інструмент формування привабливості закладу вищої освіти в умовах сучасних викликів, Жегус О. В., Михайлова М. В. (2020)
Мітал О. Г. - Використання технології Eye Tracking в нейромаркетингових дослідженнях (2020)
Прядко О. М. - Маркетингове тестування виведення на ринок нових харчових продуктів (мафінів), Тарасов І. Ю. (2020)
Чеморда П. О. - Цифрові маркетингові канали комунікацій і бар’єри їх впровадження на малих і середніх підприємствах (2020)
Вакулик В. В - Організаційно-правові підстави земської ветеринарної справи у Наддніпрянській Україні кінця XIX-початку XX століть і вплив місцевих умов на їх застосування, Самойлюк В. В. (2014)
Масликов С. Н. - Félis silvéstris cátus как объект ветеринарной деятельности, Вакулик В. В. (2014)
Gavrylin P. - Anatomo-topographic features of lymph nodes in the dromedary (Camelus dromedarius), Rahmoun D., Lieshchova M. (2014)
Гаврилін П. М. - Особливості макроскопічної структури лімфатичних вузлів свині свійської, Масюк М. О., Тішкіна Н. М. (2014)
Мирний О. М. - Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів органів універсального кровотворення та імунного захисту в плодів свині свійської, Оліяр А.В. (2014)
Rahmoun D. - Glaucoma in dogs and its treatment with timolol, Dirmon Y. (2014)
Галузіна Л. І. - Стан білкового обміну у динаміці росту страусів за їх промислового вирощування на тлі застосування Гуміліду (2014)
Коляда С. Г. - Динаміка загальної ліполітичної активності у різних локаціях травного каналу страусенят за дії Гуміліду, Степченко Л. М. (2014)
Лисничая Е. Н. - Особенности исследования морфологического состава крови рептилий, Ефимов В. Г. (2014)
Кокарев А. В. - Динаміка факторів неспецифічного імунного захисту у молозиві свиноматок за дії препарату "Імунолак", Масюк Д. М. (2014)
Трокоз В. О. - Вплив гідрофільного екстракту із лялечок дубового шовкопряда на реактивність організму телиць (2014)
Швeцова О. М. - Вплив біологічно активної кормової добавки "Гумілід" на фізіологічний статус та продуктивні якості свиноматок, Степченко Л. М. (2014)
Антоненко П. П. - Профілактична ефективність кормової добавки рослинного походження "Фітопанк" за хвороб підшлункової залози у собак, Суслова Н. І., Єфімов В. Г., Приварніков К. Е. (2014)
Nedzvetskii V. - Thinner exposure disturbs neurospecific protein expression and leads to memory retention, Kirichenko S., Sukharenko H., Masiuk D., Baydas G. (2014)
Zazharskiy V. - Biologic properties of dissociative L – and forms of M. bovis, Davydenko P. (2014)
Недосєков В. В. - Вдосконалення методу оцінки інактивованих антирабічних вакцин, Нікітова А. П. (2014)
Ткаченко О. А. - Епізоотичний моніторинг сказу в Дніпропетровській області, Глебенюк В. В., Короленко Л. С. (2014)
Прокушенкова О. Г. - Гістологічна та імуногістохімічна діагностика хвороби Марека птиці (2014)
Шулешко А. А. - Болезнь Ауески у самки рыси. Клинический случай, Жорина Л. В. (2014)
Високос М. П. - Порівняльна оцінка впливу технологій і систем утримання на довголіття продуктивного використання корів голштинської породи зарубіжної селекції, Милостивий Р. В., Тюпіна Н. П. (2014)
Куцак Р. С. - Проблема контролю якості і безпеки свіжих овочів і фруктів в умовах продовольчих ринків міста Дніпропетровськ, Кунєва Л. В. (2014)
Олійник О. Б. - Аналіз захворювання коропових риб на крустацеози у рибницьких господарствах Вінницької, Київської та Черкаської областей, Матвієнко Н. М. (2014)
Шендрик Х. М. - Ефективність антигельмінтиків групи альбендазолу за стронгілоїдозу телят, Пономар С. І. (2014)
Гогитидзе Н. А. - Использование ферментно-пробиотических препаратов в кормлении поросят-сосунов, Калиниченко А. А. (2014)
Білий Д. Д. - Ефективність оперативного втручання за патології кульшового суглоба у собак, Гергаулов М.В. (2014)
Костюк А. В. - Морфологічні ознаки фізіологічної інволюції клоакальної сумки у свійського індика (Melleagris gallopavo (2014)
Перепечаєва Н. Г. - Закономірності структурно-функціональної спеціалізації паренхіми лімфатичних вузлів у великої рогатої худоби в ранньому постнатальному онтогенезі (2014)
Самойлюк В. В. - Особливості лікування новоутворень молочних залоз із ознаками вираженого запалення у собак, Білий Д. Д., Шевченко Є. Є. (2014)
Хомич В. Т. - Субмікроскопічна будова клітин поверхневого епітелію стравохідного мигдалика курей, Дишлюк Н. В. (2014)
Яблонський В. А. - Стан апоптозу імунокомпетентних клітин секрету молочної залози корів у різні періоди лактації, Желавський М. М. (2014)
Єфімов В. Г. - Вікова динаміка концентрації вітамінів А і Е в сироватці крові поросят в період дорощування, Софонова Д. М. (2014)
Головко Н. П. - Моделювання процесів росту курчат-бройлерів із застосуванням цитрату наномолібдену під час відгодівлі, Яценко І. В., Гетьманець О. М. (2014)
Музика В. П. - Антибіотикотерапія ензоотичної пневмонії свиней, Стецько Т. І., Остапів Н. В. (2014)
Біла Н. В. - Епізоотологічні особливості дерматомікозів у місті Дніпропетровськ, Глебенюк В. В., Зубков В. В., Воронов Т. В. (2014)
Бибен И. А. - Иммунокорекция организма цыплят культурой пробиотика Вас. Subtilus Bi-12, как альтернатива антибиотикопротекции (2014)
Брошков М. М. - Ефективність проведення противірусної імунокорекції у собак на підставі оцінки рівня сенсибілізації "активних” Т-лімфоцитів до герпетичного антигену (2014)
Глебенюк В. В. - Мікотоксикологічна оцінка кормів для свиней у Дніпропетровській області, Чумак Є. В., Говоруха В. А. (2014)
Гомзиков А. В. - Каліцивірусна інфекція котів: епізоотологічні особливості прояву інфекції в умовах мегаполісу, Cацька Л. В. (2014)
Davydenko P. - The influence of GKP-305 on the cultural properties of M. bovis of pathogenic strains and dissociative forms, Zazharskiy V., Biben I., Gotsulya A., Panasenko O., Knysh Y. (2014)
Zazharskiy V. - Сomparative analysis of classical and new treatment methods of feline calicivirus infection, Tkachenko M. (2014)
Зажарська Н. М. - Підвищення якості та безпечності молока кіз в умовах фермерського господарства, Коновалова К. С. (2014)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка молока, отриманого від корів у дослідному господарстві "Городецьке”, Володимирецького району, Рівненської області, Згозінська О. А. (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне визначення віку та статі великої рогатої худоби за лінійними остеометричними параметрами потиличної поверхні черепа, Абузнайд К. Р., Гетьманець О. М. (2014)
Яценко І. В. - Судово-ветеринарне значення динаміки маси, об'єму та щільності нижньощелепної кістки великої рогатої худоби для визначення віку та статі, Шевченко К. О., Гетьманець О. М. (2014)
Гаврик К. А. - Терапевтична ефективність лікарських засобів за демодекозу собак (2014)
Гончаров С. Л. - Методика роботи з метацеркаріями Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) (2014)
Yevstafieva V. - Distribution of dirofilariosis in dogs in conditions of poltava region, Sorokova S., Sorokova V. (2014)
Мельничук В. В. - Гематологічні показники інвазованих свиней за трихурозу (2014)
Антоненко П. П. - Озонування виробничих приміщень на підприємствах молочної промисловості, Пушкар Т. Д. (2014)
Білий Д. Д. - Особливості травматичних пошкоджень у коней в умовах Дніпропетровської області, Богиня Р. В., Біла Н. В. (2015)
Білий Д. Д. - Моніторинг поширеності випадкових ран у дрібних свйських тварин в умовах міста Дніпропетровськ, Ніконенко К. В., Біла Н. В. (2015)
Дорощук В. О. - Порівняльна характеристика оперативних методів лікування собак карликових порід з медіальним вивихом надколінка, Гижа О. В. (2015)
Ізотова Т. В. - Кесарів розтин у м’ясоїдних. Досвід післяопераційної реабілітації, Масліков С. М., Корейба Л. В. (2015)
Корейба Л. В. - Поширення дистоції родів у самиць м’ясоїдних в умовах ветеринарної клініки приватного підприємства "Бойко" міста Дніпропетровськ, Ізотова Т. В. (2015)
Кулинич С. М. - Ефективність лікування асептичних артритів у свиней (2015)
Оріщук О. С. - Особливості гістологічної будови печінки курей-несучок за використання вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового комплексу, Цап С. В. (2015)
Хомич В. Т. - Морфофункціональний стан лімфоїдної тканини імунних утворень стравоходу і шлунка курей віком 180 діб, Дишлюк Н. В. (2015)
Шкваря М. М. - Негативні ефекти використання глюкокортикоїдів за лікування алергічного дерматиту у котів, Семьонов О. В., Шагун К. М. (2015)
Шульженко Н. М. - Гепатопротекторна ефективність препаратів есенціалє та гептрал за гострого паренхіматозного гепатиту у собак, Волошина Т. О. (2015)
Бобрицька О. М. - Функціональний стан імунної системи у собак при використанні "Паркес-Л", Югай К. Д. (2015)
Глебенюк В. В. - Видова належність мікобактерій, виділених від тварин Дніпропетровської області, Теліженко К. В. (2015)
Кулішенко О. М. - Культуральні властивості та морфологічні і тинкторіальні ознаки дисоціативних форм Mycobacterium bovis культивованих за 3 та 37°C, Давиденко П. О., Глебенюк О. Г., Лисечко В. Г., Ростков С. А. (2015)
Мельник В. В. - Епізоотологічні особливості колібактеріозу птиці у Вінницькій області, Онищук А. В. (2015)
Мельник В. В. - Епізоотологічні особливості та етіологічна структура коліентеротоксемії свиней в Шаргородському районі Вінницької області, Підмастерчук А. І. (2015)
Немашкало А. Ю. - Імунобіологічні властивості ізоляту б-5 вірусу інфекційного бронхіту курей, Постоєнко В. О., Попова Г. А., Педоренко І. Ю. (2015)
Ткаченко О. А. - Вплив препарату 5-тієніл-1,2,4-триазол-3-тіону на морфологію, тинкторіальні та культуральні властивості патогенних та дисоціативних форм Mycobacterium bovis, Білан М. В., Зажарський В. В., Давиденко П. О. (2015)
Дуда Ю. В - Показники крові риб за ботріоцефальозу, Кунєва Л. В. (2015)
Зажарська Н. М. - Вплив періоду лактації, часу надою, сезону на кількість соматичних клітин молока корів, Прядка О. В. (2015)
Куцак Р. С. - Система управліня якістю НАССР в умовах товариства з обмеженою відповідальністю "Алан" міста Дніпропетровськ, Поляниця О. В. (2015)
Куцак Р. С. - Санітарна оцінка м’ясної сировини за різними методами дефростації у ковбасному виробництві товариства з обмеженою відповідальністю м’ясна фабрика "Фаворит плюс” міста Дніпропетровськ, Прудка О. Г. (2015)
Антоненко П. П. - Ефективність знезараження кормів озоно-повітряною сумішшю, Пушкар Т. Д. (2015)
Кременчук Л. В. - Вплив репродуктивного віку вівцематок асканійської каракульської породи на морфологічну будову шкіри потомства, Антоненко П. П., Чумак С. В. (2015)
Рубан Н. О. - Забійні якості молодняка гусей за використання у комбікормах соняшникового лецитину (2015)
Хавтуріна Г. В. - Вплив хелатних мікроелементів–біоплексів на обмінні процеси в організмі корів на роздої (2015)
Лютих С. В. - Ефективність селекції коней ваговозних порід та їх помісей за показниками бажаної будови тіла (2015)
Pryshedko V. - The influence of stress resistant type of bulls on the economic efficiency of productive use of their daughters (2015)
Chernenko O. - The effectiveness of the use of breeding servicing bulls based on their adaptive capacity (2015)
Барсукова В. В. - Особливості локалізації агрегованих лімфатичних вузликів тонкої кишки мускусних качок, Прокушенкова О. Г. (2015)
Гаврилин П. Н. - Концепция механизмов повреждения органов иммуной системы у свиней при цирковирусной инфекции (синдром мультисистемного истощения), Эверт В. В. (2015)
Дишлюк Н. В. - Морфологія тимуса курчат та телят добового віку, Стегней Ж. Г. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Диференціальна епідуральна блокада ропівакаїном у великої рогатої худоби в експерименті (2015)
Сухін В. М. - Лікування свиноматок хворих на післяродовий гнійно-катаральний ендометрит із використанням Пропранололу, Чумак В. О., Крива О. А., Головченко К. В. (2015)
Коляда С. М. - Вміст жирних кислот загальних ліпідів у рубцевій рідині та продуктивні ознаки корів за наявності оксидів металів і цеолітового борошна в раціоні пасовищного періоду, Рівіс Й. Ф. (2015)
Гомзіков О. М. - Розробка оптимальної схеми імунізації курей проти інфекційної бурсальної хвороби в птахогосподарстві, Зубчук Р. О. (2015)
Зажарський В. В. - Особливості діагностики та лікування парвовірусного ентериту м’ясоїдних в умовах державної лікарні ветеринарної медицини міста Дніпропетровська, Димура А. В. (2015)
Козленко Т. Г. - Вивчення біологічних властивостей збудника каліцивірозу котів (2015)
Мартинюк О. Г. - Особливості застосування імунотропних препаратів за лікування хламідіозу собак і котів (2015)
Мельник В. В. - Епізоотологічні особливості сальмонельозу свиней в Полтавській області, Дерев’янко І. Ю. (2015)
Мельник В. В. - Епізоотологічні особливості та етіологічна структура лептоспірозу собак у місті Києві, Калита А. С. (2015)
Cосницкий А. И. - Трансформация Р. Multocida в некультивируемое состояние (2015)
Ткаченко О. А. - Фільтривні форми у біологічному циклі розвитку дисоціативних Mycobacterium bovis, Алексєєва Н. В., Зажарський В. В. (2015)
Бібен І. А. - Ветеринарно-санітарна експертиза молока, що реалізується на ринку "Березінський" міста Дніпропетровська, Єпіфанова А. Г. (2015)
Запталов Б. Й. - Зміни якісних показників масла вершкового при довготривалому зберіганні в промисловій морозильній камері, Грицун В. М., Муковоз В. М., Обштат С. В., Карпуленко М. С., Кошовий В. М. (2015)
Рубан Н. О. - Якісні показники м’яса молодняку гусей за згодовування лецитину (2015)
Скляр О. І. - Соматичні клітини сирого незбираного молока – показник його якості та безпечності (2015)
Євстаф’єва В. О. - Сезонна динаміка саркоптозу, отодектозу та демодекозу собак (2015)
Корчан Л. М. - Поширення дикроцеліозу кіз у Полтавській області (2015)
Шендрик Л. І. - Випробування ефективності препарату "Фрікорд" за нематодозів у собак, Шендрик Х. М., Музика В. П., Лопата П. І., Супрович Т. М. (2015)
Козырь В. С. - Исследование печени коров в разные периоды стельности при дефиците микроэлементов в рационе, Качалова Е. Я. (2015)
Лесновська О. В. - Відтворювальні якості овець різних генотипів (2015)
Микитюк В. В. - Повышение иммунного статуса организма кур-несушек с помощью кормовой добавки микробиологического происхождения (Витатона), Мусич О. И. (2015)
Повод М. Г. - Особливості морфологічного складу крові молодняку свиней при використанні різних технологій вирощування, Іжболдіна О. О., Грищенко С. М. (2015)
Вакулик В. В. - Экологические деструкции антропогенного происхождения у домашних животных. Медико-философский анализ, Масликов С. Н., Ракитянский В. Н., Скляров П. Н., Сухин В. Н. (2015)
Еверт В. В. - Патоморфологічні аспекти цирковірусного гепатиту свиней (2015)
Мельник О. П. - Біоморфологія парних плавців та їх м’язів деяких видів коропових риб, Гром К. І. (2015)
Супрович Т. М. - Виявлення антигенів класу І BoLA-системи у корів з різною етіологією маститів (2015)
Сухін В. М. - Поширеність та сезонність післяродових захворювань свиноматок в умовах великих та дрібних господарств, Чумак В. О., Скляров П. М., Вакулик В. В. (2015)
Ефимов В. Г. - Определение референтного интервала общего белка и его фракций у поросят, Береза И. Р., Трощий К. С. (2015)
Алексєєва Н. В. - Моніторинг мікобактеріальних інфекцій тварин зоологічних колекцій, Сосницький О. І., Шулешко О. О., Сідий А. С., Панченко О. А. (2015)
Місніченко В. В. - Епізоотологічна основа біологічної безпеки України, Шевченко Н. І., Мартинюк О. Г., Гавриленко А. В. (2015)
Гавриленко О. С. - Ефективність специфічної профілактики при пневмовірусній інфекції у курчат–бройлерів (2015)
Гулянич М. М. - Технологічі аспекти виготовлення інактивованих вакцин проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (літературний огляд), Недосєков В. В., Клейманов І. С. (2015)
Меженська Н. А. - Принципи епізоотологічного розслідування спалахів захворювань (2015)
Морозова В. В. - Поширення та видовий склад збудників дерматофітозів дрібних домашніх тварин у місті Харкові, Северин Р. В., Пономаренко Г. В. (2015)
Недосєков В. В. - Аналіз еволюції розвитку та поширення парвовірусної інфекції собак та котів (літературний огляд), Середа О. М. (2015)
Фурда І. Л. - Аналіз системи контролю за репродуктивно-респіраторним синдромом свиней, Недосєков В. В. (2015)
Котелевич В. А. - Безпека та якість молока і молочних продуктів у Житомирському регіоні, Згозінська О. А., Макаренко В. О. (2015)
Скляр О. І. - Вплив технології виробництва молока на його якість та безпечність, Скляр І. О. (2015)
Ткачук С. А. - Показники якості та безпечності м’яса залежно від типів відгодівлі свиней, Ткачик Л. В., Овчарук М. В. (2015)
Довгій Ю. Ю. - Зміни гематологічного профілю у собак при різних клінічних формах демодекозу, Згозінська О. А., Побережець С. П. (2015)
Мельничук В. В. - Визначення in vitro дезінвазійної активності засобу "Бровадез-плюс” на яйця Trichuris suis, Юськів І. Д. (2015)
Пономаренко В. Я. - Особливості діагностики та перспективи морфометрії при вивченні видового складу збудників демодекозу собак, Федорова О. В., Пасічник М. В. (2015)
Гуменний В. Д. - Регіональні програми екологізації розведення тварин та збереження генофонду, Микитюк В. В., Остапенко А. І. (2015)
Микитюк В. В. - Продуктивність і біохімічні показники крові молодняку гусей за дії соняшникового лецитину, Рубан Н. О., Цап С. В., Оріщук О. С., Голубєв М. І. (2015)
Мусич О. И. - Каротиноидные дрожжи, как альтернатива для усиления пигментации желтка яиц в рационе кур-несушек (2015)
Повод М. Г. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок за різних умов годівлі в період поросності, Іжболдіна О. О., Луценко М. М., Грищенко С. М. (2015)
Рябініна О. В. - Очищення вентиляційних викидів пташника (2015)
Друзь Н. В. - Біоморфологічна оцінка рентгенологічних досліджень кісток ділянки тазостегнового суглоба деяких видів птахів ряду пеліканоподібних – Оrdo pelecaniformes (2015)
Єсіна Е. В. - Патоморфологічні критерії злоякісності в цитологічній діагностиці новоутворень у собак і котів, Лосєва Є. О., Прокопенко Г. Г. (2015)
Кущ М. М. - Топографія та кореляційні зв’язки гангліїв міентерального сплетіння і апудоцитів кишечника гусей (2015)
Самойлюк В. В. - Ефективність ультразвукової діагностики і оперативного лікування та мікроструктурні зміни в органах сечостатевої системи за уролітіазу у котів, Авер’янова Л. М. (2015)
Самойлюк В. В. - Оцінка якості сперми у бугаїв за методом різкої зміни осмотичного тиску, Буров В. О., Назарець А. О. (2015)
Семьонов О. В. - Особливості діагностики аліментарної алергії у собак, Нікітіна М. О. (2015)
Семьонов О. В. - Ефективність препарату Уро-ваксом за гострого уроциститу у котів, Шульженко Н. М., Даниленко В. В. (2015)
Скляров П. М. - Клінічний аналіз ефективності лікування корів, хворих на ендометрит, Сухін В. М., Вакулик В. В., Старцев М. М. (2015)
Алексєєва Н. В. - Клініко-етіологічна характеристика та діагностика інфекційного перитоніту котів, Ткаченко С. В., Пальчук О. В., Бондаренко М. Ю. (2015)
Зажарський В. В. - Ефективність застосування інструментів маркетингу в умовах аптечного бізнесу, Збарах Є. С. (2015)
Лєщова М. О. - Особливості патоморфологічного прояву актинобацилярної плевропневмонії свиней залежно від форми перебігу, Зажарський В. В., Бридун М. Ю. (2015)
Шендрик Л. І. - Акарозно-ентомозні інвазії у декоративних гризунів та ефективність їх лікування, Шендрик Х. М., Гугосян Ю. А., Митрушкіна В. О. (2015)
Високос М. П. - Зоогігієнічна оцінка умов утримання молочного гурту голштинської худоби за параметрами мікроклімату моноблоку корівника в регіоні Придніпров’я, Милостивий Р. В., Тюпина Н. В., Калиниченко А. О. (2015)
Дібіров Р. М. - Оцінка основних параметрів комфортних умов за безприв’язного утримання корів на глибокій солом’яній підстилці (2015)
Куцак Р. С. - Ветеринарно-санітарна експертиза меду різного географічного походження, Каплан О. В. (2015)
Куцак Р. С. - Контроль якості і безпеки продуктів бджільництва промислового регіону, Кириченко С. В. (2015)
Куцак Р. С. - Санітарна оцінка свинини під час зберігання в умовах ринку, Самойленко Ю. В. (2015)
Лазарєва Л. М. - Показник вмісту проліну як критерій оцінки якості меду різного ботанічного походження (2015)
Лєщова М. О. - Експертиза сирокопчених ковбас різних виробників з використанням мікроструктурного методу, Левченко О. Б. (2015)
Сентюрін В. В. - Протективні властивості інактивованого еймеріного антигену та його вплив на якість м’ясної продукції курчат-бройлерів, Шлюпкіна А. С. (2015)
Тішкіна Н. М. - Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясного фаршу різних товаровиробників, Дубська Х. Л. (2015)
Брошков М. М. - Імунофізіологічний стан собак за різного показника імунорегуляторного індексу, Смолянінов Б. В., Стус С. П. (2015)
Гримак Я. І. - Динаміка живої маси та середньодобовий приріст телят, що народилися від корів із фізіологічним перебігом тільності та від корів, з розвитком ендотоксикозу (2015)
Єфімов В. Г. - Вміст вітамінів А і Е у крові свиноматок та отриманих від них поросят за внутрішньом’язового введення різних доз ретинолу ацетату, Софонова Д. М. (2015)
Михайленко Є. О. - Гематологічні та біохімічні показники крові курчат-бройлерів при введені до їх раціону біологічно активної добавки "Гумілід" з водою (2015)
Цап С. В. - Життєвий і науковий шлях професора Свєженцова Анатолія Івановича, Братчик А. Г. (2016)
Darmohray L. - Solubility studies of protein feed of different origin and content of biologically active substances in vitro, Lis M. W., Tsap S., Luchyn I., Orishchuk O. (2016)
Антоненко П. П. - Динаміка морфологічних показників крові у собак за впливу кормових фітодобавок "Фітопанку" та "Гастроациду", Качалова О. А., Приварніков К. Е. (2016)
Балух Н. М. - Пробіотик та фермент у раціонах бройлерів (2016)
Бегма Н. А. - Біохімічні показники крові молодняку свиней за використання у комбікормах анісорбу (2016)
Білявцева В. В. - Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Енервік", Гуцол А. В. (2016)
Блащук В. В. - Мікробіологічна безпека відходів тваринництва (2016)
Богдан І. М. - Морфо-біохімічні показники крові та репродуктивні якості свиноматок за дії кормової добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І. (2016)
Боровкова В. М. - Санітарно-гігіенічна оцінка застосування біологічно активної добавки "Люкон" при вирощувані поросят (2016)
Бурлака В. А. - Динаміка біогенної міграції сполук важких металів в органах і тканинах свиноматок під дією продукту метасоматозних ріолітових ксенотуф (2016)
Бурлака В. А. - Динаміка затрат корму при вирощуванні цьоголіток коропа, Меленівський О. М. (2016)
Войтенко С. Л. - Мінливість ростових показників молодняку свиней миргородської породи залежно від інбридингу та походження, Вишневський Л. В. (2016)
Голубєв М. І. - Показники забою перепелів за різного вмісту хрому в комбікормах, Сичов М. Ю., Махно К. І. (2016)
Голубєва Т. А. - Вплив "Проензиму" на зоотехнічні показники перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини у комбікормах (2016)
Даниленко В. П. - Вплив змішанолігандного комплексу цинку на показники крові у високопродуктивних корів голштинської породи, Бомко В. С. (2016)
Дармограй Л. М. - Фізіологічний статус організму та інтенсивність росту кролів при згодовуванні біомаси дріжджів, Шевченко М. Є. (2016)
Дворецький А. І. - Використання комбікормів різного складу при вирощуванні товарного коропа в полікультурі, Рожков В. В., Савенко К. І. (2016)
Жуков В. П. - Роль крахмалистых углеводов при скармливании высокоэнергетических силосно-концентратных рационов дойным коровам, Панько В. В., Ратушняк В. Н. (2016)
Каратєєва О. І. - Математичне моделювання росту корів різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність (2016)
Карунський О. Й. - Ефективність використання "Лізоцима" в раціонах свиней, Ніколенко І. В. (2016)
Курнаєв О. М. - Перетравність поживних речовин та продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової, Сироватко К. М. (2016)
Китаєва А. П. - Оцінка відтворної здатності корів за різної тривалості продуктивного використання (2016)
Ластовська І. О. - Поведінка молодняку великої рогатої худоби в умовах інноваційної технології виробництва яловичини, Луценко М. М. (2016)
Лемешева М. М. - Использование различных форм микроэлементов в кормлении птицы, Юрченко В. В. (2016)
Лесновська О. В. - Особливості вовнового покриву овець (2016)
Лівощенко І. М. - Підвищення ефективності вирощуванння молодняку шляхом введення до раціону козоматок йодовмістних добавок, Рижкова Т. М. (2016)
Микитюк В. В. - Науково-практичне обґрунтування вирощування молодняку овець, Поротікова І. І. (2016)
Милостивий Р. В. - Еколого-генетичне обґрунтування адаптаційної здатності голштинської худоби європейської селекції в умовах Придніпров’я, Високос М. П. (2016)
Мясников Г. Г. - Эффективность использования комбикормов разных рецептур в кормлении коров в 1 фазе лактации (2016)
Непорочна О. Т. - Використання поживних речовин курками-несучками за згодовування гірчичної та гарбузової макухи і ферментного препарату "Oллзайм ssf" (2016)
Омельян А. М. - Продуктивність перепелів за різних рівнів аргініну у комбікормі, Позняковський Ю. В. (2016)
Отченашко В. В. - Показники забою молодняку перепелів за різних рівнів молочної кислоти в комбікормі, Уманець Д. П., Нечай Н. М. (2016)
Піщан І. С. - Морфологічні властивості вимені корів швіцької породи австрійської та сумської селекції (2016)
Піщан С. Г. - Cервіс-період та рівень молочної продуктивності голштинських корів за 305 діб лактації, Литвищенко Л. О., Гончар А. О. (2016)
Пилипчук О. С. - Вплив препарату "Глютам 1м" на відтворювальну здатність більш зрілих свиноматок, Шеремета В. І. (2016)
Подолян Ю. М. - Вплив пробіотика на хімічний вміст печінки перепелів (2016)
Похил В. І. - Нетрадиційні кормові засоби у годівлі овец, Похил О. М. (2016)
Присяжнюк Н. М. - Особливості морфології печінки окремих видів трирічок родини коропові, Онищенко Л. С. (2016)
Пришедько В. М. - Оцінка адаптаційних якостей бугаїв-плідників голштинської породи, Черненко О. М. (2016)
Просяник И. А. - Микотоксины в животноводстве и анисорб как средство предотвращения микотоксикозов, Ольховская М. В. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору (2016)
Роль Н. В. - Вміст відновленого глутатіонутасульфгідрильних груп в органах та тканинах кролів, Цехмістренко С. І. (2016)
Садомов Н. А. - Эффективность использования адсорбента нового поколения "Фунгинорм" в рационах свиней на откорме, Бородулина В. И. (2016)
Себа М. В. - Вплив препарату "Кватронан-Sе" та деяких мікроелементів у формі карбоксилатів на заплідненість та молочну продуктивність корів симентальської породи, Дейнека М. О., Каплуненко В. Г. (2016)
Семко Т. В. - Молочні продукти функціонального призначення, Власенко В. В., Власенко І. Г., Побігайло А. А. (2016)
Сиваченко Є. В. - Продуктивність та забійні якості курчат-бройлерів за згодовування різних доз підкислювача та антибіотику, Дяченко Л. С. (2016)
Сметаніна О. В. - Вплив преміксів на основі металохелатів на хімічний склад молока у високопродуктивних корів в перші 100 днів лактації, Ібатуллін І. І., Бомко В. С. (2016)
Стапай П. В. - Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок і ягнят за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію, Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Стахів Н. П., Скорохід А. В. (2016)
Титаренко І. В. - Вплив інтенсивності вирощування телиць на їх відтворну здатність та молочну продуктивність, Буштрук М. В., Старостенко І. С. (2016)
Хмельничий Л. М. - Вплив бугаїв-плідників на продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи, Вечорка В. В. (2016)
Цап С. В. - Продуктивна дія кормових добавок з введенням пальмового жиру на перетравність корму та продуктивність курчат-бройлерів, Оріщук О. С., Рубан Н. О., Мусіч О. І. (2016)
Цвігун А. Т. - Продуктивність корів та доступність мікроелементів за різних рівнів сухої речовини та протеїну в раціоні, Цвігун О. А. (2016)
Чернадчук М. М. - Ефективність використання bypass сої у годівлі високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2016)
Черненко О. І. - Продуктивні та технологічні якості корів різних типів конституції, Черненко О. М., Дутка В. Р. (2016)
Шевчук Т. В. - Ефективність використання стрес-протектора "Гліцину" у звірівництві, Кирилів Я. І. (2016)
Шкурко Т. П. - Формування високопродуктивних молочних стад методом трансплантації ембріонів, Іванов О. І. (2016)
Білий Д. Д. - Моніторинг переломів довгих трубчастих кісток у собак в умовах міста Дніпропетровська, Грищенко М. Ю. (2016)
Богомаз А. А. - Особливості вікової динаміки морфометричних показників кісткових органів у голубів спортивних порід у ранньому постнатальному періоді онтогенезу, Оліяр А. В., Шулешко О. О. (2016)
Самойлюк В. В. - Вплив антропогенних чинників на поширеність хвороби та порівняльна характеристика способів катетеризації сечового міхура за уролітіазу у котів, Москаленко А. Г. (2016)
Шульженко Н. М. - Ефективність комплексного лікування за гострого панкреатиту у собак із застосуванням кортикостероїдів, Семьонов О. В., Нелюбов А. Ю. (2016)
Шестакова М. О. - Отруєння собак ізоніазидом у місті Дніпропетровськ, Шкваря М. М. (2016)
Гутий Б. В. - Вплив фенарону та мевеселу на систему антиоксидантного захисту організму бугайців за нітратного навантаження, Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Назарук Н. В., Мурська С. Д., Гута З. А., Віщур В. Я. (2016)
Ємельяненко А. А. - Динаміка морфологічного складу та вмісту гемоглобіну в крові молодняку перепелів за впливу аквахелатного розчину селену при інкубаційній обробці яєць (2016)
Рибалка М. А. - Вплив "Гуміліду" на показники білкового обміну та стан еритроцитопоезу кіз горьківської породи, Степченко Л. М., Шулешко О. О. (2016)
Радзиховський М. Л. - Епізоотологічні особливості ротавірусного ентериту собак (2016)
Ткаченко О. А. - Вплив тривалого перебування дисоціативних фільтривних форм Mycobacterium bovis за низької плюсової температури на їх морфологію, тинкторіальні та культуральні властивості, Білан М. В., Алексєєва Н. В. (2016)
Чорний М. В. - Оцінка ризику занесення і поширення небезпечних транскордонних захворювань на територію Харківщини, Вороняк В. В., Митрофанов О. О., Балим Ю. П. (2016)
Люлін П. В. - Поширення, сезонно-вікова динаміка аскаридіозу голубів в умовах міста Харків та передмісті, Федорова О. В. (2016)
Манойло Ю. Б. - Гематологічні показники хворих свиней за різної інтенсивності езофагостомозної інвазії (2016)
Бібен І. А. - Вплив пробіотичного препарату "Крембіб" та антибіотика "Енрофлоксацин" на збереженість поголів’я, приріст живої маси та якість м'яса курчат-бройлерів, Чигріна А. М. (2016)
Єфімов В. Г. - Мінеральний склад вирощених в Україні яблук різних сортів, Махова В. А., Завріна С. В. (2016)
Игнатьева Т. М. - Резистентность телят при использовании иммуностимулятора "Арселан" на фоне нормативного микроклимата (2016)
Лазарєва Л. М. - Якість та безпечність меда з соняшника, Постоєнко В. О. (2016)
Кульбаба С. В. - Рекуперация тепла – одно из направлений экономии тепловой энергии при отоплении птицеводческих помещений, Нагорный С. А. (2016)
Ткачук О. Д. - Резистентність свиней, вирощених на раціонах з дефіцитом амінокислот в умовах нерегульованого мікроклімату (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій жирних кислот з антимікробними властивостями в бджолинному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Сільченко К. П. - Вплив застосування біостимуляторів на якісні показники у молочному скотарстві (2016)
Гончарова І. І. - Молочність корів–первісток м'ясних порід (2016)
Котець Г. І. - Урожайність та хімічний склад зеленої маси і сіна із суміші тритикале з викою (2016)
Шаламова Л. Н. - Санітарно-гігієнічна оцінка утримання свиноматок в умовах звичайного вирощування, Тарасенко Л. О. (2016)
Ткаченко О. А. - Детекція дисоціативних варіантів Мycobacterium bovis швидкорослого штаму в різному матеріалі за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, Глебенюк В. В., Глебенюк О. Г. (2016)
Брезвин О. М. - Встановлення DL50 фумонізину В1 на лабораторних білих щурах, Рудик Г. В., Гута З. А., Кавалер Н. Є. (2016)
Коваленко В. Л. - Природні індикатори безпеки наноматеріалів, Пономаренко Г. В., Пономаренко О. В., Загребельний О. В., Бовкун Т. В., Куницький В. А. (2016)
Пономаренко М. Г. - Дослідження гострої токсичності, анальгетичної і протизапальної активності нових похідних 7-заміщених 8-n-метилпіперазино-3-метилксантину, Корнієнко В. І., Ладогубец О. В., Гаркуша І. В., Дученко К. А., Самура Б. А. (2016)
Кущ М. М. - Особливості морфогенезу тонкого відділу кишечника гусей у постнатальному періоді онтогенезу, Хомич В. Т. (2016)
Слюсаренко Д. В. - Порівняльна характеристика збудливості тканин у собак за епідуральної анестезії 0,2% бупівакаїном, седації ксилазином та тіопенатового наркозу, Ільніцький М. Г., Сегодін О. Б. (2016)
Бобрицька О. М. - Електродинамічний метод визначення функціонального стану серця у собак, Корольова О. В. (2016)
Денисова О. М. - Визначення вмісту Са2+-АТФази в еритроцитах після дії кріопротекторів, Водоп’янова Л. А. (2016)
Боровик І. В. - Аналіз антибіотикорезистентності збудників бактеріальних захворювань тварин у Дніпропетровській області (2016)
Глебенюк В. В. - Нозоареал африканської чуми свиней в Україні (2016)
Лаптій О. П. - Клінічні та біохімічні показники крові собак і котів за дипілідіозу (2016)
Натягла І. В. - Лікувальна ефективність антигельмінтних препаратів за капіляріозу курей (2016)
Високос М. П. - Заходи щодо стабілізації мікроклімату в тваринницьких приміщеннях шляхом зволоження та охолодження повітря за спекотних погодних умов, Милостивий Р. В., Пугач А. М., Тюпіна Н. В. (2016)
Запталов Б. Й. - Ветеринарно-санітарна експертиза консервів м'ясних з яловичини, вироблених в Україні, Карпуленко М. С., Муковоз В. М., Якубчак О. М., Хомутенко В. І., Ігнатовська М. В. (2016)
Піщан І. С. - Реалізація генетичного потенціалу швіцькими первістками від батьків австрійського екогенезу (2016)
Суслова Н. І. - Динаміка показників білкового обміну у високопродуктивних корів за використання кормових фітодобавок, Антоненко П. П., Макєєва Н. С., Головань Д. І. (2016)
Ткаченко О. А. - Методологічні засади щодо визначення штаму мікобактерій (теоретико-експериментальні дані) (2016)
Гаврилін П. М. - Особливості топографії і макроструктури основних лімфатичних вузлів у кроликів м’ясного напрямку використання (крос Hyplus), Гіберт І. І. (2016)
Грибан В. Г. - Гематологічні та біохімічні показники крові корів української м’ясної породи за впливу Гуміліду, Печений Є. А. (2016)
Єфімов В. Г. - Вміст мінеральних речовин у печінці племінної птиці м’ясних курей, Кібальченко В. В., Завріна С. В., Співак М. В. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняння ефективності методів визначення кількості соматичних клітин козиного молока, Жарко Л. І. (2016)
Застулка О. О. - Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя з лісостепу України, Солодка Л. О., Чала І. В. (2016)
Милостивий Р. В. - Довічна продуктивність і відтворна здатність корів голштинської породи європейської селекції, Милостива Д. Ф., Прилуцька О. В., Вінницький В. В. (2016)
Шпетний М. Б. - Продуктивність молодняку свиней на дорощуванні за різних умов утримання, Повод М. Г. (2016)
Дроботюк К. О. - Морфофункціональні показники крові коней при ураженні герпесвірусною інфекцією (2016)
Гавриліна О. Г. - Особливості лабораторної діагностики еймеріозу кролів, Колесник А. О. (2016)
Пономаренко В. Я. - Поширення кишкових гельмінтозів і протозоозів серед безпритульних собак Харківського регіону та підвищення ефективності їх копроскопічної діагностики, Федорова О. В., Булавіна В. С., Мазепа Р. В., Полетаєва Є. І. (2016)
Приходько Ю. О. - Лікування безпритульних собак та котів за спонтанного дипілідіозу, Пономаренко В. Я., Лаптій О. П. (2016)
Прокопенко В. С. - Особливості розвитку інфекційного процесу за дирофіляріозу собак, Романишина Т. О., Фещенко Д. В., Згозінська О.А. (2016)
Шендрик Х. М. - Вплив метаболітів личинок Strongiloides papillosus на формування мікроядер в еритроцитах периферичної крові в експерименті на білих щурах, Шендрик Л. І., Шендрик І. М. (2016)
Антонік І. І. - Теоретичні аспекти застосування полімеразної ланцюгової реакції в лабораторній діагностиці лептоспірозу), Кучерявенко О. О., Уховський В. В., Пискун А. В., Мишастий В. М., Степна О. О., Дяченко Г. В., Мельниченко О. М. (2017)
Мусич О. И. - Современные представления о роли селена в питании птицы (2017)
Хомич В. Т. - Міжнародна ветеринарна морфологічна номенклатура, Гаврилін П. М., Бублик О. О. (2017)
Самойлюк В. В. - Ефективність меатотимпанальної новокаїнової блокади в системі комплексного лікування зовнішніх гнійних отитів у кішок, Волоконська В. С. (2017)
Сентюрін В. В. - Вплив пробіотика "Ветом 2" на показники природної резистентності телят, Комшелюк Р. А. (2017)
Радзиховський М. Л. - Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці герпесвірусної інфекції коней першого типу, Бегас В. Л., Нікітін О. А. (2017)
Самойлюк В. В. - Ефективність аутоімунної та імуностимулюючої терапії в системі комплексного лікування папіломатозу ротової порожнини у собак, Міщанчук М. В. (2017)
Мазур Н. В. - Підбір кріопротекторного середовища для ліофілізації галузевого стандартного зразку антирабічного імуноглобуліну з сироватки крові кролів, Полупан І. М., Недосєков В. В. (2017)
Карлова Л. В. - Результати вирощування ремонтних свинок великої білої породи (2017)
Лесновська О. В. - Використання кормової добавки "Кальфостонік" та грумінгу в конярстві, Диннікова К. Д. (2017)
Пришедько В. М. - Вплив адаптаційної здатності корів української червоної молочної породи на їх технологічні якості (2017)
Ковальова І. В. - Вплив фітопрепаратів та селеніту натрію на гематологічні показники курей-несучок, Антоненко П. П. (2017)
Півторак Я. І. - Морфологічні та якісні показники перепелиних яєць і виводимість пташенят за впливу пробіокормодобавки "Пропоул ПВЛ", Поврозник Г. В., Цап С. В. (2017)
Оріщук О. С. - Забезпечення безпеки та якості води в тваринництві: нормативно-правові аспекти, Милостивий Р. В., Рубан Н. О., Тихоненко В. А. (2017)
Шевчик Р. С. - Вміст ніртатів у продукції рослинного походження, Герасімова А. М. (2017)
Алєксєєва Є. О. - Сезонна динаміка мелофагозу овець на території Полтавської області (2017)
Дуда Ю. В. - Показники білкового обміну кролів за пасалурозної їнвазії, Кунєва Л. В., Христян О. В. (2017)
Євстаф'єва В. О. - Морфометрична характеристика нематод Сhabertia ovina, Аранчій Я. С., Сорокова В. В., Мельничук В. В., Сорокова С. С. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Удосконалення методу кількісного підрахунку личинок нематод, Шендрик Л. І., Шендрик Х. М., Шендрик І. М., Гугосьян Ю. А. (2017)
Люлін П. В. - Паразитози кишкового тракту лисиць (Vulpes vulpes) східного регіону України, Федорова О. В. (2017)
Шендрик Л. І. - Комплексний підхід до діагностики стронгілоїдозу м’ясоїдних, Акименко Т. С., Салабай В. Г. (2017)
Єфімов В. Г. - Вміст мінеральних речовин в кістках курей кросів Кобб-500 та Росс-308 різного віку, Кібальченко В. В., Завріна С. В., Співак М. В. (2017)
Антоненко П. П. - Профілактика шлунково-кишкових хвороб у спортивних коней за впливу фітодобавки "Гастроацид”, Приходько О. В. (2017)
Корнієнко О. В. - Вплив гепатопротекторів на продуктивність свиноматок, Єфімов В. Г. (2017)
Науменко С. В. - Дистанційно-безконтактна та неінвазійна діагностика патологічних процесів у гонадах самців дрібних тварин (2017)
Островерхова І. О. - Концентрація колостральних імуноглобулінів у молозиві овець залежно від стану фетоплацентарного комплексу (2017)
Самойлюк В. В. - Ефективність оперативного і консервативного лікування несправжньої вагітності у сук, Герасімова А. А. (2017)
Федоренко С. Я. - Перспективи використання нанопрепарату "Каплаестрол+OV” у ветеринарній репродуктології, Скляров П. М., Хірна О. В. (2017)
Шкваря М. М. - Ефективність використання Бускопан композитум Берингер Інгельхайм за метеоризму кишечнику кролів, Страшко Р. В. (2017)
Шульженко Н. М. - Ефективність комплексного лікування у собак за гепаторенального синдрому, Рябік Г. П. (2017)
Трощий К. С. - Породні особливості біохімічних показників крові у свиноматок, Єфімов В. Г. (2017)
Білан М. В. - Біологічна активність Mycobacterium bovis дисоціативних форм залежно від тривалості зберігання культури та температурних режимів культивування (2017)
Сосницький О. І. - Вивчення культуральних властивостей та іммунобіологічної активності Mycobacterium avium ІЕКВМ-УААН, Сосницька А. О. (2017)
Високос М. П. - Технічне забезпечення крупногрупової аерозольної обробки тварин в умовах промислового комплексу, Милостивий Р. В., Калиниченко О. О., Тихоненко В. А., Санжара Р. А. (2017)
Давиденко П. О. - Мікробіологічне оцінювання якості оселедців "Norks Delikatesse” торгівельної мережі міста Дніпро, Кулішенко О. М., Паскалова Н. В., Гапон Л. В., Барнаш Д. С. (2017)
Єфімов В. Г. - Мінеральний склад крупи гречаної, що реалізується в роздрібній торгівлі, Ткачова А. А., Завріна С. В. (2017)
Тішкіна Н. М. - Оцінка якості курячих напівфабрикатів різних товаровиробників, Бондар А. В. (2017)
Шулешко О. О. - Нематодози бурих ведмедів та їх лікування в умовах зоопарків, Жоріна Л. В., Рибалка М. А. (2017)
Гончаров С. Л. - Розподілення личинок нематоди Eustrongylides excisus Jägerskiöld, 1909 (nematoda: dioctophymatidae) у тілі риб хижих видів (2017)
Onyshchenko O. M. - Study on the optimal mixotrophic and heterotrophic conditions for lipid accumulation of Chlorella vulgaris, Dvoretsky A. I. (2017)
Onyshchenko O. M. - Evaluation of the environmental impact of different methods of carp production in Petrykivskiy fish farm, Byelikov E. S., Dvoretsky A. I., Rozhkov V. V. (2017)
Шкурко Т. П. - Особливості кормової поведінки високопродуктивних корів за промислової технології, Бойко О. В., Фітісов О. О. (2017)
Слюсаренко Д. В. - Загоєння виразок підошви у великої рогатої худоби за застосування місцевої обробки та комплексного методу лікування (2017)
Еверт В. В. - Загальні аспекти патогенезу та механізми розвитку імунопатологічних змін за цирковірусної інфекції свиней (2017)
Еверт В. В. - Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни в організмі свиней за цирковірусної інфекції (2017)
Самойлюк В. В. - Особливості ультразвукової діагностики захворювань простати та ефективність Простатилену за лікування простатитів у псів, Голубєв О. В., Нікуліна А. О. (2017)
Зажарська Н. М. - Вміст жиру, білку, соматичних клітин у молоці корів і кіз залежно від кількості лактації, Курбан Д. А., Голубєва О. В. (2017)
Крутій К. О. - Виявлення, контроль поширення та оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів за сальмонельозу свиней методом ELISA, Масюк Д. М., Кокарєв А. В., Коляда С. Г., Густова Ю. В., Неверковець Н. Ю. (2017)
Присяжнюк Н. М. - Хижі види риб як тест-об’єкти біоіндикації природних водойм за антропогенного навантаження, Гриневич Н. Є., Куновський Ю. В., Михальський О. Р., Хом’як О. А. (2017)
Максимович I. А. - Біохімічні маркери міокардіодистрофії в спортивних коней за фізичного навантаження, Слівінська Л. Г., Бучек К., Станєц М. (2017)
Замазій А. А. - Використання біологічно-активного препарату "Сурфакта ЗКФ” у профілактиці гіпоксії плоду та лікуванні телят, Камбур М. Д., Колечко А. В., Лермонтов А. Ю., Бутов О. В. (2017)
Дворецький А. І. - Стратегія розвитку рибного господарства Дніпропетровського регіону, Байдак Л. А. (2018)
Самойлюк В. В. - Особливості клінічного перебігу та комплексне лікування параанального аденіту у собак, Асаубаєва К. О. (2018)
Грушанська Н. Г. - Клінічні та гематологічні показники корів за профілактики мікроелементозів у центральній біогеохімічній зоні України, Костенко В. М., Цвіліховський М. І. (2018)
Кібкало Д. В. - Біохімічні показники сполучної тканини за серцево-судинної недостатності в кіз, Тимошенко О. П., Вікуліна Г. В. (2018)
Салата В. З. - Розробка способу виділення психротрофної мікрофлори з примороженого і замороженого м’яса та з обладнання м’ясопереробних підприємств, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2018)
Шендрик Л. І. - Морфометричні особливості Toxascaris leonina (Linstow, 1902), Шендрик Х. М., Гугосьян Ю. А., Шендрик І. М. (2018)
Євстаф’єва В. О. - Морфометричні ознаки самок Varroa destructor Anderson and Trueman, 2000 (Acari, Mesostigmata: Varroidae), Назаренко О. С. (2018)
Коваленко В. Л. - Ефективність і безпечність препарату "Барез” за аерозольної обробки приміщень у присутності тварин, Гаркавенко В. М., Пономаренко Г. В., Пономаренко О. В., Кухтин М. Д., Коваленко П. Л. (2018)
Псхациева З. В. - Эффективность применения пробиотика и сорбента в птицеводстве (2018)
Федяєва А. С. - Відгодівля свиней при використанні різних генотипів в умовах промислового виробництва (2018)
Самойлюк В. В. - Простогландини та гомеопатичні засоби як альтернатива оперативному лікуванню піометри у кішок, Голубєв О. В., Юкленчук К. Ю. (2018)
Шевчик Р. С. - Особливості технології виробництва та оцінка якості і безпеки сирокопчених ковбас, Якимюк Н. Г., Блискавка К. Ю. (2018)
Агафонов І. В. - Показники крові та продуктивність курчат-бройлерів кросу Кобб-500 за впливу кормової добавки бутирату кальцію, Єфімов В. Г., Софонова Д. М. (2018)
Білаш К. В. - Забрудненість кукурудзи, пшениці та ячменю мікотоксинами (за даними 2017 р.), Єфімов В. Г., Якуніна Л. В. (2018)
Лєщова М. О. - Поширення і структура новоутворень тварин у місті Дніпро, Шулешко О. О., Балчугов В. О (2018)
Коваленко Л. В. - Стан вродженого імунітету овець за експериментального лімфолейкозу та застосування засобів його специфічної профілактики (2018)
Горюк Ю. В. - Чутливість основних збудників маститу корів до сучасних антимікробних препаратів, Кухтин M. Д., Перкій Ю. Б., Горюк В. В (2018)
Федоренко О. В. - Морфологія лімфоїдного дивертикула клубової кишки свійського кроля (2018)
Високос М. П. - Спосіб підвищення якості води в умовах фермерського господарства, Милостивий Р. В., Пугач А. М., Гончарова О .В. (2018)
Сосницький О. І. - Фенотипові характеристики та антигенні властивості референтного штаму M. Avium ІЕКВМ-УААН при довготривалому пасажуванн (2018)
Суслова Н. І. - Особливості діагностики та лікування гострої ниркової недостатності у собак, Шульженко Н. М., Семьонов О. В., Шкваря М. М., Панасенко Є. А., Голубєв О. В., Чудинова Є. A. (2018)
Замазій А. А. - Фізіологічно-біохімічні зміни в організмі корів упродовж тільності, родового та післяродового процесу, Камбур М. Д., Бутов О. В. (2018)
Кравцова М. В. - Макро- та мікроанатомічні характеристики лімфатичних вузлів бика свійського в ранньому постнатальному онтогенез (2018)
Камбур М. Д. - Рубцева ферментація та резистентність організму телят, Замазій А. А., Колечко А. В. (2018)
Півень С. М. - Обмін ліпідів в організмі корів в період інтенсивної лактації та ембріональний період гестації плода, Камбур М. Д. (2018)
Замазій А. А. - Вікова динаміка показників неспецифічної резистентності синовіальної рідини у коней, Камбур М. Д. (2018)
Плис В. М. - Роль дощового черв’яка у виникненні мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці, Фотіна Т. І., Шендрик Л. І. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Замазій А. А. - Секретоутворююча функція молочної залози корів залежно від тривалості сухостійного періоду, Камбур М. Д., Лермонтов А. Ю. (2018)
Гейсун А. А. - Білковий обмін у фазанів за використання в складі комбікормів біомаси вермикультури, Степченко Л. М. (2018)
Кучерук М. Д. - Експериментальне застосування пробіотичного препарату для органічного вирощування курей, Білик М. В., Ігнатовська М. В. (2018)
Масюк Д. М. - Особливості формування гуморального імунітету за пероральної та парентеральної імунопрофілактики епідемічної діареї свиней, Кокарєв А. В., Сосницький О. І., Василенко Т. О., Густова Ю. В. (2018)
Черненко О. М. - Господарсько-корисні ознаки корів з різною тривалістю пренатального періоду росту, Черненко О. І. (2018)
Білошицький Р. В. - Методи діагностики та лікування висхідного синдрому в собак (2018)
Дяченко Л. М. - Еритроцитарна система крові щурів на тлі застосування кормових добавок гумінової природи за комбінованого стресу, Степченко Л. М. (2018)
Малімон З. В. - Контамінація мезофільними та психротрофними мікроорганізмами замороженої риби залежно від біохімічних показників якості, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б. (2018)
Замазій А. А. - Гемоцитопоез функціонально активних новонароджених та в стані гіпоксії телят (2018)
Зажарська Н. М. - Дослідження молока кіз на субклінічний мастит, Росенко С. О. (2018)
Output data (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Радзиховський М. Л. - Динаміка лейкоцитарних індексів за парвовірусного ентериту в собак, Горальський Л. П., Дишкант О. В. (2019)
Оліяр А. В. - Структурно-функціональна організація центральних органів кровотворення та імунного захисту поросят протягом раннього постнатального періоду онтогенезу, Лєщова М. О. (2019)
Камбур М. Д. - Динаміка вмісту ліпідів в організмі плода та амніотичній рідині великої рогатої худоби (2019)
Євстаф’єва В. О. - Асоціативний перебіг кокцидіозів у складі мікстінвазій травного каналу свиней, Коваленко В. О. (2019)
Галай О. Ю. - Оцінка придатності високопродуктивних корів до машинного доїння в умовах інноваційних технологій, Луценко М. М. (2019)
Лесновська О. В. - Особливості формування молочної продуктивності корів червоної степової породи, Карлова Л. В., Деберина І. В. (2019)
Тішкіна Н. М. - Патоморфологічна діагностика пастерельозу у швидкорослих м’ясних порід кролів, Тюпка В. С. (2019)
Гаврилін П. М. - Мікроанатомічні особливості кишечнику та імунних структур, асоційованих з його слизовою оболонкою, у кролів м’ясного напряму використання, Нікітіна М. О. (2019)
Милостивий Р. В. - Добробут молочної худоби в умовах глобальних кліматичних змін, Седжіан В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Єфімов В. Г. - Уміст окремих ессенціальних мінеральних речовин і важких металів у крупі пшеничній, Сільвестрова К. О., Кібальченко В. В. (2019)
Вархоляк І. С. - Визначення хронічної токсичності препарату "Бендамін" на лабораторних тваринах, Гутий Б. В. (2019)
Шевчик Р. С. - Вплив способів обробки та зберігання на якісні показники харчових курячих яєць, Кунєва Л. В., Самойлюк Г. В. (2019)
Шевченко А. М. - Репелентні властивості "Ектосан-пудратм" щодо двокрилих комах ряду Diptera (2019)
Мартишук Т. В. - Вплив кормової добавки "Бутаселмевіт-плюс" на показники крові щурів за умов отруєння тетрахлорметаном, Гутий Б. В. (2019)
Ткаченко О. А. - Залежність біохімічної активності Mycobacterium bovis від пасажів і температури культивування, Козак Н. І., Білан М. В., Пономаренко А. Р. (2019)
Жижка С. В. - Вплив параметрів мікроклімату на продуктивність лактуючих свиноматок і ріст підсисних поросят за різних систем вентиляції у перехідні пори року, Повод М. Г., Милостивий Р. В. (2019)
Бойко В. С. - Уплив патогенних і атипових мікобактерій на імунний статус мурчаків, Коваленко Л. В., Завгородній А. І., Палій А. П., Бондарчук А. О. (2019)
Новіцький Р. О. - Причини загибелі товстолобика білого Hipophthalmichthys molitrix у магістральному каналі "Дніпро-Донбас" та заходи щодо її попередження, Махоніна А. В., Кочет В. М., Христов О. О., Губанова Н. Л., Горчанок А. В. (2019)
Вовкогон А. Г. - Оптимальні біотехнологічні параметри іммобілізації клітин закваски йогурту на модифікованому желатині (2019)
Шевченко Т. С. - Терапевтична ефективність лікарських засобів за трихурозу великої рогатої худоби (2019)
Храмкова О. М. - Відтворювальні якості свиноматок за різних поєднань порід і типів (2019)
Гончар А. О. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності голштинських корів за подовженого лактаційного періоду, Піщан І. С., Литвищенко Л. О., Піщан С. Г. (2019)
Еверт В. В. - Патоморфологічні зміни селезінки свиней на різних стадіях розвитку клінічно вираженої PCV2-інфекції (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Козир В.С. - Вплив рослинного препарату на якість молозива, імунологічні показники крові новонароджених телят та енергію їх росту, Антоненко П. П., Милостивий Р.В., Суслова Н. І., Скляров П. М., Решетниченко О. П., Пушкар Т. Д., Сапронова В. О., Похил О. М. (2019)
Горюк Ю. В. - Виділення бактеріофагів, специфічних щодо Staphylococcus aureus var. bovis (2019)
Горчанок А. В. - Флуктуюча асиметрія риб природних і штучних водойм Придніпров’я на прикладі інвазійних видів (2019)
Мельничук В. В. - Епізоотична ситуація щодо нематодозів травного каналу овець в умовах Центрального та Південно-Східного регіонів України (2019)
Гаврилін П. М. - Лімфопостачання та архітектоніка лімфатичного русла лімфатичних вузлів у свині свійської, Колесник А. О. (2019)
Шкурко М. І. - Новий український міжродовий гібрид качок, Бондаренко Ю. В. (2019)
Maсюк Д. М. - Метаболічний профіль крові поросят, інфікованих вірусом епідемічної діареї свиней, Недзвецький В. С., Кокарєв A. В., Василенко T. О. (2019)
Похил В. І. - Вікова мінливість вовнового покриву овець романівської породи, Миколайчук Л. П. (2019)
Рибалка М. А. - Морфофункціональний стан клітин крові кроленят на тлі застосування кормової добавки гумінової природи, Степченко Л. М. (2019)
Антоненко П. П. - Санітарно-гігієнічна обробка кормів для курей озоноповітряною сумішшю, Пушкар Т. Д., Котець Г. І., Рудь В. О., Кременчук Л. В., Хамід К. О., Кишлали О. К. (2019)
Єрмоленко Я. В. - Стан наукових досліджень інституту конституційної скарги в Україні (2020)
Камінська Н. В. - Статутні джерел в правових системах Великобританії та США, Гусяк М. П. (2020)
Козич І. В. - Методи дослідження кримінально-правової політики та її функцій (2020)
Костюк Н. П. - Правовий режим та ознаки надзвичайного стану в Україні (2020)
Селіхов Д. А. - Удосконалення правових основ системи дрібного сільськогосподарського кооперативного кредиту в Україні за часів Столипінських реформ (1906-1917 рр.) (2020)
Ховпун О. С. - Значення герменевтичного методу адміністративно-правового забезпечення фармації (2020)
Берназюк Я. О. - Oсобливості забезпечення єдності судової практики та відступу від правових позицій Верховного Суду (на прикладі вирішення публічно-правових спорів) (2020)
Ведернікова А. О. - Американський досвід кримінально-правового регулювання булінгу (2020)
Городецька М. С. - Забезпечення процесуальної дієздатності суб'єктів провадження як один із аспектів функціонального призначення предмету відання в кримінальному процесі (2020)
Мельник В. І. - Передова іноземна практика правового забезпечення функціонування систем економічної безпеки держави (2020)
Хмелевська Н. В. - Oкремі аспекти застосування практики Європейського Суду з прав людини під час здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, Гарматюк В. О. (2020)
Дубов С. М. - Cучасні тенденції публічного адміністрування у сфері туристичної діяльності (2020)
Медицький І. Б. - Діяльність органів кримінальної юстиції в сучасних умовах: "собівартість" для держави і суспільства (2020)
Попова Л. М. - Роль державного контролю в боротьбі з протиправною підприємницькою діяльністю в умовах карантину (2020)
Самбор M. A. - Cклад адміністративного правопорушення щодопорушення правил карантину людей (2020)
Теремецький В. І. - Aдміністративно-правове забезпечення прав паліативних пацієнтів: український та міжнародний досвід, Муляр Г. В. (2020)
Гулак О. О. - Реалізація екологічної політики на місцевому та регіональному рівнях (2020)
Загоруй Л. М. - Відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними рішенням, діями (бездіяльністю) суду (суддів) (2020)
Любчик О. А. - Забезпечення медичої допомоги в Україні (2020)
Чвалюк А. М. - Сучасний стан правового регулювання бджільництва в Україні, Чвалюк Н. В. (2020)
Заворіна О. П. - Oсобливості взаємодії органів досудового розслідування з оперативними підрозділами Національної поліції в кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2020)
Плетенець В. М. - Можливості використання фактору раптовості в умовах протидії розслідуванню (2020)
Соколов О. С. - Oсобливості встановлення групової належності відновленої нейтралізованої (деактиваної) вогнепальної зброї за слідами на відстріляних кулях та гільзах (2020)
Литвинов О. М. - Дистанційне навчання й питання підготовки правоохоронців: приховані загрози та можливі перспективи (критичний погляд із філософсько-правових позицій) (2020)
Пилипенко В. В. - Kорупція на українських землях як питання курсу історії держави та права (2020)
Письменський Є. О. - Щодо перспективних напрямів розвитку кримінологічної науки (Рецензія на кн.: Медицький І. Б. Наслідки злочинності в Україні: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2020. 314 с.) (2020)
Janik T. - TTZ-South seismic experiment, Starostenko V., Aleksandrowski P., Yegorova T., Czuba W., Środa P., Murovskaya A., Zajats K., Kolomiyets K., Lysynchuk D. (2020)
Гінтов О. Б. - Побузький гірничорудний район Українського щита. Структурно-петрофізична карта кристалічного фундаменту та деякі питання геології раннього докембрію, Єнтін В. А., Мичак С. В., Фарфуляк Л. В. (2020)
Кендзера О. В. - Моделювання сейсмічної реакції прошарку ґрунту в рамках нелокальної моделі суцільного середовища, Микуляк С. В., Семенова Ю. В., Скуратівський С. І. (2020)
Баранова Е. П. - Строение коры при переходе от Восточно-Черноморской впадины к валу Шатского по результатам переинтерпретации профилей ГСЗ 14, 15, 16, Егорова Т. П. (2020)
Якимчик А. И. - Базы данных цитирований и идентификаторы исследователей (2020)
Роганов Ю. В. - Дисперсия фазовых скоростей в горизонтально-слоистых анизотропных слабоконтрастных периодических средах, Стовас А., Роганов В. Ю. (2020)
Усенко А. П. - Аналіз геотермічних параметрів нафтогазових родовищ центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Усенко О. В. (2020)
Цветкова Т. А. - Скоростное строение мантии под Днепровско-Донецкой впадиной и ее окружением. Ч. II, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2020)
Давыдов В. А. - Геоэлектрическое строение зоны Дегтярского разлома на Среднем Урале по данным аудиомагнитотеллурических зондирований (2020)
Бондарь К. М. - Результаты георадарного обследования Ильинской церкви ― усыпальницы Богдана Хмельницкого в Субботове, Хоменко Р. В., Чернов А. П., Кукса Н. В. (2020)
Юсубов Н. П. - Палеообстановки осадконакопления, грязевой вулканизм и миграция углеводородов в Южно-Каспийском бассейне, Гулиев И. С., Гусейнова Ш. М. (2020)
К 75-летнему юбилею Анатолия Петровича Толкунова (2020)
Воробйова В. І. - Протикорозійні властивості нанорозмірних плівок, утворюваних леткими органічними сполуками рослинного походження, Чигиринець О. Е. (2019)
Грес Л. П. - Дослідження ефективності використання технологічного кисню при опаленні теплотехнічних металургійних агрегатів, Гупало О. В., Єрьомін О. О., Каракаш Є. О., Д’якова Е. К. (2019)
Ксаверчук Л. П. - Аналіз господарської діяльності трубних підприємств, що входять до об’єднання "Укртрубопром" за підсумками дев’яти місяців 2019 року, Гриньов А. Ф., Король Р. М., Мироненко М. А. (2019)
Прокопенко В. І. - Технолого-економічні аспекти ефективності гірничо-збагачувального виробництва марганцеворудної сировини, Череп А. Ю., Пілова Д. П. (2019)
Судаков А. К. - Моделирование процесса замораживания гравийных фильтров используемых в горных технологиях, Дзюба С. В., Дреус А. Ю., Лысенко Е. Е. (2019)
Федоров С. С. - Дослідження режимів роботи пілотної електротермічної печі киплячого шару продуктивністю 10 кг/год, Сибір А. В., Губинський М. В., Губинський С. М., Форись С. М., Гогоці О. Г., Коваль С. В. (2019)
Шифрин Е. И. - Аналитический обзор современных требований к качеству горячедеформированных труб нефтяного сортамента, Гринев А. Ф. (2019)
Вихідні дані (2019)
Атласюк О. М. - Граничні теореми для розв'язків багатоточкових крайових задач із параметром у просторах Соболєва (2020)
Berikelashvili G. - Iterative solution of a nonlinear static beam equation, Papukashvili A., Peradze J. (2020)
Heraiz R. - Variable Herz estimates for fractional integral operators (2020)
Дудкін М. Є. - Двовимірна дійсна напівсильна проблема моментів та відповідні блочні матриці. I, Дюженкова О. Ю. (2020)
Закусило О. К. - Оцінки швидкості збіжності в граничній теоремі для екстремальних значень регенеруючих процесів, Мацак І. К. (2020)
Комлєва Т. О. - Одна задача оптимальної швидкодiї для лiнiйної керованої багатозначної системи, Плотніков А. В. (2020)
Körpinar T. - Curvature and torsion dependent energy of elastica and nonelastica for a lightlike curve in the Minkowski space, Demirkol R. C. (2020)
Самойленко А. М. - Нелінійні крайові задачі, не розв'язані відносно похідної, Чуйко С. М., Нєсмєлова О. В. (2020)
Xu S. Z. - Partial orders based on the CS decomposition, Chen J. L., Benitez J. (2020)
Faghfouri M. - Shen's L-process on Berwald connection, Jazer N. (2020)
Самойленко А. М. - Ніна Опанасівна Вірченко (до 90-річчя від дня народження), Клесов О. І., Задерей П. В., Нефьодова Г. Д., Задерей Н. М., Гайдей В. О. (2020)
Черчель В. Ю. - Варіювання селекційних ознак ліній розлусної кукурудзи, Купріченкова Т. Г., Купрічен-ков Д. С. (2020)
Марухняк А. Я. - Оцінка генотипів ячменю ярого за урожайністю та стійкістю до хвороб, Біловус Г. Я., Пущак В. І. (2020)
Левченко О. С. - Особливості формування і прояву ознак зернової продуктивності у тритикале озимого, Стариченко В. М. (2020)
Ковальова І. А. - Різноманітність генотипів ампелографічного репозиторію ННЦ "ІВІВ ім. В. Є. Таїрова" та їх потенціал у селекції, Скрипник В. В., Власов В. В., Мулюкіна Н. А., Герус Л. В., Федоренко М. Г., Салій О. В. (2020)
Псьолова А. О. - Маркер-асоційований відбір за геном Sh1 при створенні лінії цукрової кукурудзи із антоціановим забарвленням зерна, Денисюк К. В., Сатарова Т. М. (2020)
Кирпа М. Я. - Особливості проростання насіння гібридів кукурудзи залежно від його крупності, Ковальов Д. В. (2020)
Черчель В. Ю. - Агроресурси і наукове моделювання виробництва 100 мільйонів тонн зерна, Шевченко М. С. (2020)
Ярошенко С. С. - Морозостійкість та зернова продуктивність пшениці озимої залежно від агротехнічних прийомів вирощування (2020)
Волощук І. С. - Урожайність та посівні якості пшениці озимої залежно від передпосівної бактеризації насіння в умовах західного Лісостепу України (2020)
Власюк О. С. - Вплив удобрення на ефективність обробки мікробними препаратами насіння та посівів ячменю ярого (2020)
Григор’єва О. М. - Технологія вирощування сої з елементами біологізації в умовах ризикованого землеробства правобережного Степу України, Черячукін М. І., Алмаєва Т. М. (2020)
Дудка М. І. - Особливості формування кормової продуктивності однорічних культур в ранньовесняних агрофітоценозах, Якунін О. П. (2020)
Войтова Г. П. - Оптимізація систем удобрення при вирощуванні пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу (2020)
Польовий В. М. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення та вапнування в умовах Західного Полісся, Лукащук Л. Я., Ровна Г. Ф., Гук Б. В. (2020)
Друмова О. М. - Ріст і розвиток рослин різних сортів пшениці озимої впродовж весняної вегетації в північному Степу, Гасанова І. І. (2020)
Грищенко Р. Є. - Фотосинтетична продуктивність посівів сорго зернового залежно від системи удобрення, Любчич О. Г., Глієва О. В., Алєксєєв Я. В. (2020)
Молдован Ж. А. - Вплив допосівної обробки насіння та позакореневого підживлення посівів кукурудзи на індивідуальну продуктивність рослин і урожайність зерна, Собчук С. І. (2020)
Шувар А. М. - Вплив гумату калію на урожайність та якість зерна пшениці озимої, Рудавська Н. М., Беген Л. Л., Дорота Г. М. (2020)
Завалипіч Н. О. - Особливості росту та розвитку рослин ячменю озимого в період осінньої вегетації залежно від умов вирощування в північному Степу України, Прядко Ю. М. (2020)
Цилюрик О. І. - Забур'яненість агроценозів кукурудзи під впливом обробітку грунту та удобрення в північному Cтепу України, Десятник Л. М., Березовський С. В. (2020)
Шевченко М. С. - Динаміка запасів продуктивної вологи в ґрунті та урожайність ячменю ярого залежно від обробітку ґрунту і добрив, Десятник Л. М., Бокун О. І. (2020)
Качмар О. Й. - Вплив систем удобрення на формування родючості сірого лісового ґрунту в короткоротаційних сівозмінах з ячменем ярим, Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М. (2020)
Yavdoshchenko M. P. - Resistance of winter wheat varieties to head smut agents in the Northern Steppe of Ukraine, Solodushko M. M., Pedash T. M. (2020)
Khalak V. I. - Index of А. Saser - H. Fredin and its use at evaluation of youth pigs for living and meat qualities (2020)
Козырь В. С. - Продуктивность бычков породы шароле в безпастбищных кормовых условиях Приднепровья (2020)
Волощук В. М. - Пошук оптимізованих рішень при розробці технології виробництва продукції свинарства в Державному підприємстві "Дослідне господарство "Драбівське", Підтереба М. О. (2020)
Дімчя Г. Г. - Особливості росту молодняку сірої української породи великої рогатої худоби з урахуванням його походження, Денисюк О. В., Майстренко А. Н. (2020)
Терьохіна Л. А. - Механізми комерціалізації та впровадження інноваційних технологій в овочівництві, Ільїнова Є. М., Юрлакова О. М., Леус Л. Л. (2020)
Медведєв Е. Б. - Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур залежно від способів обробітку грунту та добрив у північному Степу України (2020)
Четверик М. С. - Використання просторів відпрацьованих кар'єрів для забезпечення енергетичної незалежності гірничодобувних регіонів, Бубнова О. А., Левченко К. С. (2019)
Гримзин И. А. - Повышение качества песчано-гипсовых форм и стержней (2019)
Прядко Н. С. - Підвищення ефективності струминного подрібнення на основі акустичного моніторингу процесу, Тернова К. В., Музика Л. В. (2019)
Буличов В. В. - Розробка енергозберігаючих заходів щодо теплової роботи скловарної печі на основі обчислювальних експериментів, Швачич С. В., Гаврилко А. В. (2019)
Вишневский Б. Н. - Проектирование установки газгольдеров конвертерного газа на металлургических предприятиях, Капустина Т. О., Войтковский Г. П., Щербаков А. А., Абрамович Ю. К., Лебедев А. С. (2019)
Григорьева В. Г. - Активизация сгущения шламов как способ снижения площадей хвостохранилищ, Батареев В. В., Сорокин А. В. (2019)
Кривчик Л. С. - Удосконалення технології термічної обробки пресового інструменту для пресування нержавіючих труб, Хохлова Т. С., Пінчук В. Л. (2019)
Мищенко А. В. - Возможности уменьшения поперечной разностенности холоднокатаных труб из сплавов на основе титана (2019)
Опришко Л. В. - Жароміцність металу котельних труб з безперевнолитої заготовки виробництва ТОВ "МЗ "Дніпросталь", Головняк Т. В., Герасименко П. В., Полтава І. І. (2019)
Мовчан О. В. - Закономірності формування трифазного композиту при навуглецюванні сплавів системи Fe-W-V-C, Чорноіваненко К. О. (2019)
Рахманов С. Р. - Динамика механизма удержания оправки автоматического стана трубопрокатного агрегата, Гуляев Ю. Г. (2019)
Учитель А. Д. - Интенсификация процессов механического взаимодействия инструмента с заготовкой при выполнении высокоточных и энергоемких технологических операций методами давления и резания, Малиновский Ю. А., Панченко А. Н., Дворецкий Д. Н., Омельченко Е. В., Даценко С. Ю. (2019)
Medvediev М. - Experimental estimation of maximal ductility and flow curves of titanium alloys with hot-torsion tests, Frolov Y., Andreiev V., Bobukh O., Vovk А. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Самойлюк В. В. - Топографія і мікроструктурна організація лімфоїдних утворів, асоційованих зі слизовою оболонкою кишечника поросят, Гаврилін П. М., Білий Д. Д., Козій М. С., Масліков С. М. (2019)
Антоненко П. П. - Фізико-хімічний склад козячого молока при дрібнотоварному виробництві в умовах природно-сільськогосподарської зони Степу України, Чумак С. В., Чумак В. О. (2019)
Диннікова К. Д. - Грумінг коней в осінньо-зимовий період, Піщан С. Г., Лесновська О. В., Карлова Л. В. (2019)
Степченко Л. М. - Рівень безпечності Гуміліду, визначений біотестуванням на інфузоріях, Крива О. А., Чумак В. О. (2019)
Білан М. В. - Якісний аналіз сухих кормів для собак, Гавриліна О. Г., Коновий Є. Р., Мартиненко Є. О., Смірнов Д. О. (2019)
Фарес М. А. - Склад мікрофлори рубця великої рогатої худоби сходу Алжиру в осінній період, Рахмун Е. Д., Лєщова М. О. (2019)
Сапко С. А. - Ефективність використання кормової добавки рослинного походження "Фітовіт" для собак (2019)
Боровик І. В. - Особливості лабораторної діагностики Listeria spp, Зажарська Н. М. (2019)
Гаврилін П. М. - Клітинний склад лімфоїдних часточок паренхіми лімфатичних вузлів кролів м’ясного напряму використання, Мирошниченко І. І. (2019)
Фарес М. А. - Анатомія глибокої кори лімфатичних вузлів у лабораторних тварин, Рахмун Е. Д., Лєщова М. О. (2019)
Матковський О. - Університетський період становлення й розвитку описової мінералогії в Україні (ХІХ ст.–1940-ві роки), Павлишин В. (2018)
Семененко В. - Метеорит з умовною назвою "Велика Балка": мінералогічна характеристика і класифікація, Гіріч А., Кичань Н. (2018)
Зинчук Н. - Прикладное значение минералогических особенностей формации древних кор выветривания (2018)
Сидор Д. - Піротинова мінералізація у галогенних відкладах Верхньокамського родовища калійно-магнієвих солей (термобарогеохімічні дослідження), Галамай А., Менг Ф. (2018)
Матрофайло М. - Морфологія промислових пластів і мінеральний склад неорганічної частини вугілля Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Лазар В., Король М., Яремчук Я. (2018)
Матковський О. - Одинадцяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Скакун Л., Словотенко Н. (2018)
Дмитру Костянтиновичу Возняку – 80! (2018)
Бєлоусова О. Ю. - Сьогодення та майбутнє педіатричної гастроентерології й нутриціології — від ново-народженого до підлітка, Рожнов О. О. (2020)
Ткач С. І. - Професіограма як засіб формування та розвитку професійної компетентності лікарів-профпатологів, Касьянова О. М. (2020)
Манащук Н. В. - Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу з циклу "Хвороби пародонта", Чорній Н. В., Бойцанюк С. І., Чорній А. В. (2020)
Іванова Л. А. - Використання інтерактивних технологій навчання з елементами симуляційного сценарію на післядипломному етапі підготовки інтернів-педіатрів, Гарас М. Н., Горбатюк І. Б., Романчук Л. І. (2020)
Летяго Г. В. - Медична освіта дистанційно в розрізі сучасних умов, Чернуський В. Г., Водолажський М. Л., Говаленкова О. Л. (2020)
Скрипник І. М. - Використання дистанційних методів навчання в медичній освіті, Маслова Г. С., Приходько Н. П., Гопко О. Ф., Шапошник О. А. (2020)
Залізняк М. С. - Досвід використання інтерактивного методу навчання на занятті "Зміни слизової оболонки ротової порожнини при дерматозах з аутоімунним компонентом", Гасюк Н. В., Бойцанюк С. І., Манащук Н. В., Чорній Н. В. (2020)
Сідь Є. В. - Маркери системної запальної відповіді як предиктори систолічної дисфункції лівого шлуночка в пацієнтів зі stemi, Єфіменко Н. Ф., Литвиненко В. В. (2020)
Серіков К. В. - Персоніфікована інтенсивна терапія гіперергічних порушень енергоструктурного статусу в пацієнтів з ішемічним мозковим інсультом (2020)
Клименко Т. М. - Роль неонатального сепсису у формуванні патології дитячого віку, Пархоменко Л. К., Єлоєва З. В., Цодікова О. А., Бєлоусова О. Ю., Сердцева О. А. (2020)
Снопкова Л. В. - Сучасні особливості лікування хронічного ендометриту в жінок репродуктивного віку, Кандиба Л. І., Сикал І. М., Ольховська В. М. (2020)
Филенко Я. М. - Клініко-патогенетичне значення гормонів жирової тканини (2020)
Швець Ю. М. - Поєднана ендокринна патологія в пацієнта з некомпактною кардіоміопатією, Октябрьова І. І. (2020)
Мургузов М. А. - Роль оксидативного стресса в патогенезе коморбидного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома ночного апноэ сна (2020)
Демидова П. І. - Порівняльна оцінка мікроструктури дентину зубів при комбінованому використанні низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів методом растрової електронної мікроскопії (2020)
Abstract & References (2020)
Титул, зміст (2020)
Кочкодан В. Б. - Цифровізація діяльності підприємств нафтогазового комплексу: сьогодення та майбутнє (2020)
Данилюк-Черних І. М. - Порівняльний аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів, Лазорко Р. І. (2020)
Андрусів У. Я. - Стратегічні вектори розвитку митного простору України в глобальному середовищі, Сидор Г. В., Вербіцька І. І. (2020)
Запухляк І. Б. - Розвиток управлінських компетенцій керівників медичних закладів як чинник зміцнення безпеки здоров’я населення, Ромашко О. М. (2020)
Зелінська Г. О. - Інноваційність ринку праці в контексті соціальних викликів як складова забезпечення сталого розвитку України (2020)
Остафійчук Я. В. - Соціальна безпека в умовах цифровізації економіки (2020)
Попадинець І. Р. - Обґрунтування рішень щодо удосконалення управління підприємств на основі впровадження інтегрованої системи менеджменту (2020)
Савчук С. В. - Щодо питання оцінки цифрової зрілості підприємства в умовах цифрової трансформації (2020)
Сімків Л. Є. - Підвищення ефективності функціонування системи управління регіональним і місцевим розвитком (2020)
Черчата А. О. - Державно-приватне партнерство як результат інтеграції держави та бізнес-структур (2020)
Чиркова Ю. Л. - Удосконалення процесу контролювання тіньової діяльності підприємств, Ванькович Ю. М. (2020)
Jasińska Jo. - Resource orientation in managing changes in healthcare organizations – research results (2020)
Безугла Л. С. - Регіональний розвиток екотуризму на засадах функціонування природно-заповідного фонду Дніпропетровської області (2020)
Бурковська А. В. - Стан і перспективи українського ринку лізингу в умовах технічного прогресу, Паламарчук В. Ю. (2020)
Ґгандір Х. - Роль мас-медіа в управлінні змінами, покликаними гарантувати соціальну безпеку суспільства, Кісь С. Я., Петренко В. П. (2020)
Зелінська Г. О. - Роль культури управління у діяльності суб’єктів господарювання (2020)
Куценко В. І. - Нова парадигма освіти – важливий чинник забезпечення соціального спрямування розвитку економіки, Кінаш І. П. (2020)
Маринчак Л. Р. - Особливості функціонування банківських установ в Україні в період пандемії, Масик І. С. (2020)
Сакаль О. В. - Реалії та перспективи розвитку ринку лісових ресурсів в умовах платформної економіки, Третяк Н. А., Штогрин Г. С., Бегаль І. І. (2020)
Тришак Л. С. - Банківські кредитні інструменти: дослідження сутності та ролі в реальному секторі економіки України (2020)
Шишпанова Н. О. - Вплив макроекономічних показників України на формування обсягів страхових платежів страховими компаніями, Хоренженко В. В. (2020)
Автори номера (2020)
Титул, зміст (2020)
Дутчак М. В. - Громадське здоров'я: дискусійні питання, шляхи їх практичного вирішення, Шахліна Л. Я.-Г., Футорний С. М., Першегуба Я. В. (2020)
Колосова О. В. - Оцінка постурального балансу юніорів, що спеціалізуються в гандболі, Коломієць Б. Ю., Петрушевський Е. І. (2020)
Ландырь А. П. - Внезапная сердечная смерть у спортсменов (2020)
Федорчук С. В. - Психофізіологічна характеристика стану спортсменів-гандболістів з різним рівнем мотивації до спортивного результату, Іваскевич Д. Д., Борисова О. В., Когут І. О., Маринич В. Л., Тукаєв С. В., Петрушевський Є. І. (2020)
Фурман Ю. М. - Оцінка функціональної підготовленості підлітків 11–12 років за показниками аеробної й анаеробної продуктивності, Брезденюк О. Ю., Мірошніченко В. М. (2020)
Циганенко О. І. - Екологічна епідеміологія як новітній напрям спортивної медицини, Склярова Н. А. (2020)
Шинкарук О. А. - Функціональний стан серцево-судинної системи веслувальників високої кваліфікації в процесі інтенсивної змагальної діяльності, Тайболіна Л. О. (2020)
Ніканоров О. К. - Структурно-функціональні особливості п'яткового (ахіллового) сухожилка, етіологія, патогенез пошкодження, Заєць В. Б. (2020)
Сергиенко К. Н. - Нарушения опорно-рессорной функции стопы юных баскетболистов и ее профилактика в тренировочном процессе, Строганов С. В., Шинкарук О. А., Бышевец Н. Г., Гончарова Н. Н., Жирнов А. В. (2020)
Коваленко Т. М. - Комплексна фізична та психоемоційна підготовка жінок до пологів з ризиком переношування (2020)
Котко Д. Н. - Влияние двигательной активности на состояние здоровья лиц пожилого возраста, Гончарук Н. Л., Путро Л. М. (2020)
Андрєєва О. В. - Оцінювання фізичного стану дітей 5–6 років, які займаються оздоровчим фітнесом з елементами спортивних танців, Чеверда А. О. (2020)
Баннікова Р. О. - Сучасний погляд на корекцію постуральної нестійкості в осіб з хворобою паркінсона: огляд зарубіжного досвіду, Брушко В. В., Тишкевич А. О. (2020)
Жернов О. А. - Консервативна реабілітація опікових реконвалесцентів при реконструкції рубцевих деформацій, Осадча О. І., Трач Р. Я., Гузь О. О. (2020)
Клапчук В. В. - Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму в поєднанні з патологією гепатобіліарної системи, Марюхніч Н. В., Фоменко Т. Ю. (2020)
Костенко В. П. - Застосування сучасних інформаційних технологій у кардіореабілітації: огляд зарубіжного досвіду, Балаж М. С. (2020)
Лабінський А. Й. - Засоби фізичної терапії в корекції немоторних проявів хвороби Паркінсона, Лабінська Г. Б. (2020)
Лазарєва О. Б. - Заходи фізичної терапії та ерготерапії, спрямовані на відновлення якості життя в осіб з ушкодженнями периферичних нервів верхньої кінцівки після реконструктивно-відновлювальних операцій, Бісмак О. В. (2020)
Лебець І. С. - Особливості реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку із зони конфлікту на сході України, Диннік В. О., Матковська Т. М., Костенко Т. П., Миронюк І. С., Овсяннікова Л. М., Медведовська Н. В. (2020)
Сибірякін Я. В. - Проблема реабілітації осіб із сенсомоторною афазією внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу з позиції фізичного терапевта, Балаж М. С. (2020)
Дмитрієва Є. Р. - Автоматизація розрахунку нормативу використання води для фізкультурно-спортивних комплексів, Шматова О. О. (2020)
Тульчинська С. О. - Основи управління прибутком підприємства, Ткаченко Т. П., Скоробогатий О. І. (2018)
Князевич А. О. - Аналіз та оптимізація фінансового забезпечення діяльності суб’єктів інноваційної інфраструктури України, Крайчук О. В. (2018)
Рогоза М. Є. - Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень розвитку об’єктів сфери обслуговування, Столярчук В. М. (2018)
Стадник В. В. - Маркетинг взаємодії в розвитку інноваційного та ринкового потенціалу підприємства, Іжевський П. Г., Головчук Ю. О. (2018)
Пшик Б. І. - Сучасні напрями дослідження у сфері управління стійкістю грошового обігу: методологічний аспект (2018)
Богданенко А. І. - Дослідження інвестиційної діяльності в житлове будівництво в Україні: тенденції та проблеми (2018)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Світовий досвід просування органічної продукції, Новицька І. В. (2018)
Пєтухова О. М. - Удосконалення збутової діяльності підприємства, Стасішена К. В. (2018)
Олешко А. А. - Механізм антикризового управління фінансовими корпораціями (2018)
Микитюк В. М. - Вплив якості молока-сировини на експорт молокопродукції (2018)
Резнікова Н. В. - Про співвідношення понять лікувального і оздоровчого туризму в контексті оцінки потенціалу міжнародного ринку медичних послуг, Іващенко О. А., Войтович О. І. (2018)
Лазаренко Д. О. - Управління інтелектуальним капіталом: економіко-правові і облікові аспекти, Сіренко С. В. (2018)
Кукса І. М. - Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України, Пєтухова Т. О. (2018)
Хамініч С. Ю. - Формування іміджевої економіки України, Тригуб К. С. (2018)
Ахромкін Є. М. - Економічна ефективність оптимізаційного розвитку транспортної інфраструктури регіону, Кучменко В. О. (2018)
Буднікевич І. М. - Інструменти підвищення привабливості туристично-рекреаційного комплексу регіону, Гавриш І. І., Крупенна І. А. (2018)
Гаманкова О. О. - Напрями підвищення якості послуг з добровільного медичного страхування, Пархета Л. В. (2018)
Шкрабак І. В. - Формування новітніх тенденцій розвитку інвестиційних процесів в економіці України у пост-конфліктний період, Рагуліна Н. В. (2018)
Румянцев А. О. - Використання систем комп'ютерної алгебри для розв’язування економічних задач, Гетьман І. А., Держевецька М. А. (2018)
Корнєєв М. В. - Мотиваційне та соціокультурне підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства, Шматько Н. М. (2018)
Зелінська О. В. - Особливості прийняття рішень в розпливчастих умовах функціонування систем управління (2018)
Руденко О. В. - Облік основних засобів за мсфз в умовах національної системи оподаткування, Кондратюк О. М. (2018)
Кулина Г. М. - Фінансові технології як каталізатори економічного зростання: національні виміри та світова практика (2018)
Кравченко М. О. - Застосування концепції стійких інновацій для забезпечення економічної стійкості вітчизняних підприємств (2018)
Войченко Т. О. - Моделювання бізнес-процесів як технологія планування витрат на паливно-мастильні матеріали в судноплавних компаніях (2018)
Корнілова В. В. - Сучасні тенденції розвиту гастрономічного туризму, Корнілова Н. В. (2018)
Денисюк О. Г. - Використання ресурсного потенціалу підприємства та його фінансової складової (2018)
Овдіюк О. М. - Застосування економіко-математичного моделювання при прийнятті управлінських рішень щодо створення служби маркетингу на малих переробних підприємствах (2018)
Гресь Н. Л. - Обліково-правові аспекти відкриття карткового поточного рахунка фізичній особі для власних потреб, Недоступ К. К., Клеймьонова А. О. (2018)
Ляхова О. О. - Прогнозування потоку прямих іноземних інвестицій в Україну, Гура Н. С. (2018)
Маказан Е. В. - Деякі критерії для створення якісної моделі управління людським капіталом (2018)
Біловодська О. А. - Дослідження сутності каналів при управлінні дистрибуцією у сфері маркетингу та логістики, Гвоздецька М. Ю. (2018)
Ринейська Л. С. - Етичні аспекти правового регулювання міжнародних економічних відносин (2018)
Сич О. А. - Сутність страхування життя та його доцільність, Вольська Н. Р. (2018)
Хринюк О. С. - Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу підприємства, Бова В. А. (2018)
Мазур С. А. - Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму, Прилуцький А. М. (2018)
Горбаченко С. А. - Перспективи залучення муніципалітетів до управління об’єктами портового господарства в Україні (2018)
Бутрим О. В. - Фінансово-економічний інструментарій забезпечення низьковуглецевого розвитку землекористування в контексті збалансованого розвитку агросфери (2018)
Максимова А. В. - Бухгалтерський та податковий облік основних засобів в сучасних умовах: головні аспекти та відмінності, Бояр Е. М. (2018)
Шашина М. В. - Персонал як один з факторів підвищення конкурентоспроможності підприємства фармацевтичної галузі, Рубцов А. М. (2018)
Харинович-Яворська Д. О. - Особливості організації стратегічного управлінського обліку в умовах структурних змін, Положухно С. В. (2018)
Пригара О. Ю. - Механізм розробки інноваційної статегії розвитку підприємства (2018)
Дудзяк О. А. - Імплементація світового досвіду ведення політики розвитку сільських територій до українських реалій (2018)
Ладюк О. Д. - Теоретичний базис бюджетної безпеки України (2018)
Скорик О. О. - Концептуальні основи регламентації праці (2018)
Астаф’єва К. О. - Стратегія управління проектами на першому етапі життєвого циклу підприємства, Поліщук І. Г. (2018)
Марценюк Л. В. - Система забезпечення інноваційного розвитку пасажирської залізничної компанії: сутність, властивості та принципи функціонування, концептуальна модель (2018)
Губанова Л. І. - Фінансові та організаційні аспекти управління розвитком підприємницьких структур, Шварц І. В., Безсмертна О. В. (2018)
Стасіневич С. А. - Організація енергоефективного виробництва як вектор розвитку бурякоцукрової галузі України, Валявський С. М. (2018)
Чирак М. В. - Стан та джерела зростання українського експорту сільськогосподарської продукції, Чирак І. М. (2018)
Симоненко Л. І. - Управління структурою виробництва в аграрному секторі, Захаріна О. В., Сайкевич М. І. (2018)
Подмешальська Ю. В. - Облік нарахування заробітної плати, Левківська Т. В. (2018)
Зігунов В. М. - Інноваційні засади формування регіональної політики України в умовах євроінтеграції, Корсакова О. С. (2018)
Хмара М. П. - Високотехнологічні кластери як механізм забезпечення економічної безпеки країн світу (2018)
Глушаченко С. С. - Інформаційне забезпечення процесу оцінки кредитного рейтингу підприємства (2018)
Мельник С. І. - Основні передумови та етапи розвитку фінансової безпеки в Україні, Наконечна Н. В., Піхоцький А. В. (2018)
Мельник О. М. - Розширення категоріального простору наукового дослідження капіталізації (2018)
Сугак Т. М. - Оцінка ефективності діяльності підприємств сфери централізованого водопостачання та водовідведення (2018)
Селезньова К. В. - Моделювання процесів розвитку експортного потенціалу з використанням мультиплікативної моделі декомпозиції динамічного ряду (2018)
Таран А. Ю. - Інтегральний показник оцінки технологічного лідерства німеччини в економічній системі єс (2018)
Мясников В. О. - Формування механізму адаптивного управління інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2018)
Мельник Н. Б. - Теоретико-ігрова модель конкурентної боротьби за частку роздрібного ринку комп’ютерної техніки (2018)
Лашкун Г. А. - Економіко-правове забезпечення корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Степчук О. В. - Методичний підхід щодо формування ефективного та конкурентоспроможного ланцюга поставок (2018)
Khim M. K. - Professionalism of public service as one of the key moments of development of investment activity in the conditions of euro integration, Litorovych O. V. (2018)
Титул, зміст (2020)
Логвиненко М. І. - Правовi проблеми захисту авторських прав від піратства в мережі інтернет, Диковець А. В. (2020)
Гачкевич А. О. - Неочевидні тонкощі ідентифікації плагіату і скандальні промови відомих американських політиків, Пенцак П. В. (2020)
Троцька В. М. - Відкритий доступ до опублікованих творів: питання дотримання авторського права (2020)
Штефан О. О. - Застосування принципу еквівалентів при вирішенні патентних спорів: аналіз зарубіжної судової практики (2020)
Тверезенко О. О. - Обмежена оборотоздатність майнових прав інтелектуальної власності у сфері національної безпеки та оборони (2020)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Теоретичні та методичні проблеми розвитку оцінки майнових прав інтелектуальної власності (2020)
Осипова Ю. В. - Поняття об'єктів права інтелектуальної власності, створених у закладах вищої освіти України за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (2020)
Ротаєнко А. В. - Правові аспекти балансу інтересів суспільства та інтересів суб'єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я (2020)
Горбачова К. А. - Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні в контексті забезпечення виконання міжнародних зобов'язань, Нежевело В. П., Хайхан І. А. (2020)
Покальчук О. Ю. - Право на сурогатне материнство одностатевих партнерств (2020)
Абатуров О. Є. - Морфологічний аналіз впливу урсодезохси-холевої кислоти на м’язову оболонку стінки жовчного міхура мишей, Бабич В. Л., Бондаренко Н. С., Бондаренко О. О., Лєвих А. Е., Твердохліб І. В. (2020)
Гошовська А. В. - Кількісні результати імуногістохімічного дослідження металопротеїнази-2 у трофобласті при TORCH-інфекції на матеріалі абортів у термін гестації 7-8 тижнів, Давиденко І. С., Гошовський В. М., Давиденко О. М., Ясніковська С. М. (2020)
Квятковська Т. О. - Поширеність плоскостопості серед студентів 18-24 років, що навчаються в медичному вищому навчальному закладі, Шимон Ю. Г., Квятковський Є. А., Казбінова Д. Е. Павленко А. М. (2020)
Мусаев Дж. С. - Морфологические особенности заболевании слюнных желез у гериатрических больных, Гасанов А. Б., Багир-Заде М. М., Гасанова П. А. (2020)
Поспішіль Ю. О - Порівняння клінічних та морфологічних змін головного мозку при ішемічних інфарктах на різних хронологічних етапах, Фаліон Р. І. (2020)
Шишкин М. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии сd44 в колоректальной аденокарциноме, Христенко Т. А. (2020)
Хріпков І. С. - Методичні підходи до викладання вікових особливостей "Власне сполучних тканин" в лекційному курсі та на практичних заняттях з гістології, Дудля А. Г. (2020)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2020)
IELTS Prep Plus 2019-2020: 6 Academic IELTS + 2 General Training IELTS + Audio + Online (+CD) Fourth Edition (2020)
IELTS Academic Study Guide 2020-2021: IELTS Academic Exam Prep Book with Audio and Practice Test Questions for the Interna-tional English Language Testing System Exam (2020)
Lobok O. - Minimax and H∞-optimal control of linear unsteady systems, Goncharenko B., Vihrova L. (2020)
Струзік В. А. - Категорія рефакторинг доступу, Грибков С. В., Чобану В. В. (2020)
Горцева Л. В. - Особливості безпечного використання і токсикологічна оцінка сучасного харчового пакування та вимоги до нього, Костюченко Т. П., Стаднічук Н. О., Міхлик І. В., Кроніковський О. І. (2020)
Харченко Є. В. - Використання мікроорганізмів для біогенного синтезу наночасток, Скроцька О. І. (2020)
Esh S. - The state of implementation the decentralization in Ukraine, Gerasimenko D. (2020)
Бікулов Д. Т. - Стратегічний менеджмент портфеля брендів структурного підрозділу ТНК на локальному ринку, Гаркуша В. А., Головань О. О., Олійник О. М., Маркова С. В. (2020)
Драган О. І. - Досвід впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах олійно-жирової галузі, Чеснік Н. М. (2020)
Кундєєва Г. О. - Капітал здоров'я як базовий компонент людського капіталу (2020)
Пенчук Г. C. - Особливості розроблення та презентації бізнес-проєктів, Закревська Л. M. (2020)
Скопенко Н. С. - Ризик-менеджмент як необхідна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств, Євсєєва-Северина І. В. (2020)
Онищенко Я. Д. - Системний підхід в енергетичному менеджменті як аналітичний засіб для оцінювання енергоємних процесів на підприємствах харчової промисловості України, Замулко А. І. (2020)
Шевченко О. Ю. - Моделювання ректифікаційної колони з циклічним режимом роботи при виробництві етанолу, Бедрик О. В., Малета В. М. (2020)
Korol A. - Peculiarities of the motion of the pseudorelativistic dirac quasiparticles in the alpha-T3 model with the step-like barrier, Medvid’ N. (2020)
Сімахіна Г. О. - Печиво модифікованого вуглеводного складу для діабетичного харчування, Висоцький О. О. (2020)
Романова З. М. - Дослідження впливу часткової заміни хмелю нетрадиційною сировиною на показники готового пива, Федорова Н. В., Романов О. С. (2020)
Удовенко О. О. - Модифіковані жири: окиснювальна стабільність і визначення шляхів застосування у складі харчових продуктів, Гладкий Ф. Ф., Литвиненко О. А., Куниця К. В., Ситнік Н. С. (2020)
Дорохович В. В. - Проблематика розроблення кондитерських виробів для хворих на фенілкетонурію, Грицевіч М. Ю., Лоза І. П. (2020)
Бойко М. І. - Використання софори японської як нетрадиційної сировини у пивоварній промисловості (2020)
Капустян А. І. - Поліфункціональні харчові інгредієнти на основі комплексів біометалів зі сполуками пробіотичного походження, Черно Н. К. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського