Макаренко М. І. - Вразливість механізму монетарної трансмісії до макроекономічних шоків, Погорілий Д. В. (2018)
Тимошенко О. В. - Тенденції формування та призначення платіжного балансу та золотовалютних резервів: діалектичні взаємозв’язки (2018)
Пєтухова О. М. - Удосконалення організації логістичних процесів на складі підприємства, Ткачук О. С. (2018)
Болгар Т. М. - Проблеми функціонування торговельного та целюлозно-паперового сектору економіки України, Єгоров А. Є. (2018)
Краус Н. М. - Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку, Голобородько О. П., Краус К. М. (2018)
Зоріна О. І. - Використання ambient-маркетингу як сучасної технології маркетингових комунікацій в українському медіа просторі, Сиволовська О. В. (2018)
Макаренко А. П. - Удосканоналення обліку товарів та пошук інших шляхів їх реалізації, Пугач К. Д. (2018)
Сафонов Ю. М. - Механізм державного регулювання фінансово-економічних процесів, Григор'єв Г. С. (2018)
Попова О. Ю. - Економічне стимулювання екологістичних процесів у використанні енергетичного потенціалу деревної біомаси, Томашевська О. Ю., Єрмольєв Д. І. (2018)
Резнікова Н. В. - Моделі конкуренції на ринку послуг в сфері охорони здоров’я: проблема використання потенціалу медичної галузі та її регулювання в умовах глобалізації, Іващенко О. А., Войтович О. І. (2018)
Metelenko N. G. - Practical implementation of the concept of financial control in loss-making enterprise, Fatyukha V. V., Kirilova L. I., Yarishko O. V. (2018)
Селіверстова Л. С. - Тенденції розвитку та особливості функціонування ринку продукції птахівництва в Україні (2018)
Сєрєбряк К. І. - Розвиток міжрегіонального співробітництва на основі узгодженості інтересів: євроінтеграційний аспект, Заблодська Д. В. (2018)
Чорна Л. О. - Концепція формування стратегії забезпечення житлом населення, Піщик О. В. (2018)
Рекуненко І. І. - Сучасний стан іпотечного кредитування житла в Україні (2018)
Пермінова С. О. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств в контексті їх стратегічного розвитку, Савицька О. М., Омельченко Я. В. (2018)
Lytvynenko O. - Risk management in the corporate governance system (2018)
Бугас В. В. - Трудовий потенціал підприємства: сутність та структура, Науменко О. М. (2018)
Безус А. М. - Стратегія підвищення інноваційної діяльності підприємства, Чуйок М. Г. (2018)
Діденко Є. О. - Особливості формування інноваційної безпеки підприємства, Моторна Ю. С. (2018)
Кулакова С. Ю. - Управління процесом рекрутингу на підприємствах в сучасних умовах, Копейкіна В. В., Зотова О. М. (2018)
Лежепьокова В. Г. - Теоретико-методичні засади управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства-суб’єкта зед, Лавриненко А. В. (2018)
Мельник І. О. - Сучасні тенденції формування ринку праці і зайнятості населення України, Берднікова О. В. (2018)
Севидова И. А. - Тенденции развития промышленного овощеводства в аграрных предприятиях (2018)
Гамова О. В. - Формування системи обліку та аудит стану та руху основних засобів на підприємстві, Козачок І. А., Марченко О. С. (2018)
Бугас В. В. - Реалії зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних і іноземних підприємств, Самійленко М. А. (2018)
Євтушенко В. А. - Сучасні тенденції складання семантичного ядра сайту, Василечко Н. Я. (2018)
Дмитрієв Є. Є. - Шляхи підвищення ефективності управління персоналом на експортоорієнтованому підприємстві, Ожеховський В. В. (2018)
Криклій О. А. - Аналіз витрат банків України та факторів впливу на їх формування, Тремба Т. О. (2018)
Мельник Л. Ю. - Прогнозування показників структурних змін аграрної економіки під час формування економіки знань (2018)
Добрянська В. В. - Маркетингові дослідження ефективності комунікацій при плануванні та проведенні рекламної кампанії, Максименко Є. М., Шевельова Л. С. (2018)
Свічкарь В. А. - Особливості митного регулювання в національних та глобальних логістичних мережах поставок (2018)
Самойленко Л. Б. - Можливості та проблеми застосування технологій big data вітчизняними компаніями (2018)
Хаєцька О. П. - Аналіз динаміки ввп України та інших країн світу, Вертелецький М. В. (2018)
Безус П. І. - Еволюція принципів корпоративного управління, Шатненко Л. О. (2018)
Стрельников Р. Н. - Возможности использования криптовалют для инвестиций в реальных секторах экономики Украины (2018)
Дмитрів В. І. - Вектори протидії митній злочинності в Україні й світі (2018)
Кім О. О. - Модель одиничної економіки агрегованого ринку (2018)
Спринчук Н. А. - Методика розрахунку потреби в інвестиціях у товарне кормовиробництво (2018)
Павлова А. М. - Вплив використання фінансового лізингу в тіньових схемах на економічну безпеку України (2018)
Міщенко Л. О. - Формування і використання коштів місцевих бюджетів України в умовах децентралізації: теорія і практика (2018)
Невмержицька С. М. - Причини виникнення та шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві, Марценюк С. О. (2018)
Лакіза В. В. - Сучасний стан інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних заходів на підприємствах переробної промисловості (2018)
Ринейська Л. С. - Інституційне середовище формування міжнародних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації (2018)
Скрильник А. С. - Вектори детінізації зайнятості та розвитку торговельних підприємств: вітчизняна практика та європейський досвід, Метелиця А. С. (2018)
Біловодська О. А. - Управління розподілом інноваційної продукції промислових підприємств: сутність, механізм, стратегії та оцінка ефективності (2018)
Репіч Т. А. - Організація адресної системи зберігання товарів для підвищення ефективності управління складською діяльністю підприємства, Кикоть В. Ю. (2018)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження основних тенденцій і обсягів операцій на ринку forex, Бойко О. О. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення обліку та аудиту заробітної плати в казначействі, Іванова М. М. (2018)
Шойко В. А. - Зовнішні та внутрішні загрози продовольчої безпеки на державному рівні (2018)
Подмешальська Ю. В. - Облік нематеріальних активів, Бакута К. С. (2018)
Корсакова О. С. - Особливості формування фінансової інфраструктури на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки (2018)
Петченко М. В. - Фінанси полтавщини: стан та перспективи розвитку, Гомулко Н. В. (2018)
Павловський П. В. - Сучасні концепції ефективного управління бізнес-процесами в переробній галузі (2018)
Бесчастна Д. О. - Кешлес-економіка в Україні: можливості та загрози, Стороженко О. О., Бесчастна Г. О. (2018)
Шаманська Н. В. - Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці, Харченко Н. В. (2018)
Пархета Л. В. - Медико-демографічні показники та їх вплив на розвиток добровільного медичного страхування в Україні (2018)
Кучкова К. О. - Конкурентні переваги сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах господарювання (2018)
Корбут О. О. - Формування кадрової політики, Федоряк Р. М. (2018)
Творчий життєвий шлях Семенова Владлена Трохимовича (до 80-річчя від дня народження) (1940-2018) (2020)
Арзілі Г. Ю. - Міфо-топонімічний потенціал як фактор формування громадських просторів (2020)
Булах І. В. - Особливості проектування університетської лікарні (2020)
Васильєва Г. Ю. - Термопружний стан багатошарових дорожніх покриттів, Кошевий О. П., Міщенко О. Д., Чередніченко П. П. (2020)
Ващинська О. А. - Ефективність у міському громадському транспорті Одеси, Даниленко А. В. (2020)
Габрель М. М. - Шкідливість і толерантнісь як властивості архітектури, Габрель М. М. (2020)
Гомон С. С. - До визначення критичних деформацій хвойних та листяних порід деревини, Гомон П. С., Верешко О. В. (2020)
Гришина В. С. - Еволюція системи озеленених територій міста Харків, Осиченко Г. О. (2020)
Дівеєв Б. М. - Висотні споруди з динамічними гасниками коливань, Котів М. В., Котів Р. М. (2020)
Завальний О. В. - Об'ємно-просторове кодування як один з методів планування міських територій, Колоша М. С. (2020)
Керш В. Я. - Анализ структурных состояний твердеющего вяжущего по непрерывным экспериментальным кривым, Колесников А. В., Хлыцов Н. В., Фощ А. В. (2020)
Косьмій М. М. - Трансформації просторової структури с. Зарваниці під впливом нематеріального: досвід, практика та перспективи застосування (2020)
Кошева В. О. - Побудова комплексної моделі енергооснащеності районів будівництва України, Гетун Г. В., Левківський Д. В. (2020)
Кузьменко Т. Ю. - Рекреаційні поселення: основні фактори та підходи до формування, Дмитренко А. Ю. (2020)
Лях В. М. - Проблеми і практика розвитку малих міст в системах розселення (на прикладі міста Фастів Київської області) (2020)
Морозюк Б. О. - Дистанційний моніторинг руслових процесів р. Західний Буг у межах Волинської області, Мельник О. В. (2020)
Мостовенко А. В. - Геометрическое моделирование физического поля с линейным источником энергии (2020)
Плешкановська А. М. - "Червоні", "блакитні", "жовті" та "зелені" лінії:до питання практики просторової детермінації в містобудівній документації (2020)
Смадич І. П. - Особливості проведення соціологічного опитування при досліджені впливу пам’яті поколінь на формування житлового середовища людини (2020)
Тарасюк В. П. - Способи підвищення точності збору вихідних даних шляхом автоматизації підрахунку інтенсивності руху транспорту та пішоходів, Беспалов Д. О., Дорош М. І. (2020)
Федак А. Я. - Мандрівні міста, як утопічні проекти міст майбутнього (2020)
Фещур Р. В. - Модель планування розвитку громадських просторів, узгодженого за інтересами стейкхолдерів, Соснова Н. С. (2020)
Яворовська О. В. - Закордонний досвід формування містобудівної інфраструктури санітарного очищення: огляд (2020)
Якименко О. В. - Щoдо питання вибору методів бетонування під час негативних температур (2020)
До відома авторів статей! (2020)
Титул, зміст (2019)
Славкова О. П. - Корпоративні правовідносин та податкові розриви: теоретичний підхід, Гордієнко М. І. (2019)
Кравченко А. С. - Інструменти фінансового ринку та їх класифікація в умовах цифровізації суспільства (2019)
Лозинська І. В. - Державна підтримка виробництва енергії з відновлюваних джерел, Скрипник О. А., Скрипник Д. М. (2019)
Пелехатий А. О. - Інституційне забезпечення бюджетної політики розвитку територій (2019)
Дмитрієва О. І. - Моделювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (2019)
Шевченко Т. І. - Методологічний підхід до вимірювання прогресу у напряму наближення до моделі економіки замкненого циклу (2019)
Ярош М. В. - Удосконалення акцизного оподаткування в Україні в умовах інтеграції до ЄС, Прокіпчук Л. І., Галамай М.Я. (2019)
Вітковський Ю. П. - Стpуктуpa екoнoмiчнoгo пoтенцiaлу пiдпpиємствa в iмплементaцiї інноваційно-iнвестицiйнoї мoделi poзвитку (2019)
Ганжуренко І. В. - Маркeтинг, збут та логістика сільськогосподарської продукції в систeмі управління розвитком аграрного підприємства (2019)
Матвєєв П. М. - Закономірності раціонального відтворення ресурсного потенціалу, як умова ефективного функціонування аграрного підприємства (2019)
Сьомич М. І. - Методологічний базис управління організаційно-правовою безпекою суб'єктів агарного бізнесу (2019)
Орел А. М. - Особливості конкурентного потенціалу аграрних підприємств (2019)
Машканцева С. О. - Моніторинг ефективності діяльності підприємств транспортної галузі регіону (2019)
Турленко Н. В. - Формування механізму реалізації інвестиційної стратегії розвитку агросфери регіону (2019)
Калина Т. Є. - Земельно-ресурсний потенціал і його роль у сталому розвитку регіону, Шушулков С. Д., Арзуманян Т. Ю. (2019)
Скрипник С. В. - Системне управління пріоритетними напрямами розвитку фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств (2019)
Адамчик О. О. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності й конкурентних переваг підприємств сільського зеленого туризму (2019)
Соколов М. О. - Гендерні аспекти підприємницької діяльності в аграрній сфері, Сухоставець А. І. (2019)
Колодненко Н. В. - Стратегічний підхід до визначення пріоритетних напрямів розвитку брендів об'єднаних територіальних громад (2019)
Маркіна І. А. - Стратегічні напрями управління розвитком маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, Федірець О. В., Корнієнко Б. С (2019)
Березіна Л. М. - Ефективність праці в аграрних підприємствах: показники, тенденції, стратегія підвищення, Самойлик Ю. В., Бодрий Я. А. (2019)
Бандура Т. І. - Нарощення інвестиційного потенціалу карпатського регіону шляхом використання крауд-технологій (2019)
Барибіна Я. О. - Підходи до розробки і прийняття стратегічних рішень в умовах невизначенності у контексті оновлення контенту інформаційного забезпечення, Шимановська-Діанич Л. М. (2019)
Шаульська Л. В. - Забезпечення справедливої винагороди персоналу на рівні інституційного регулювання та нr-менеджменту, Гринкевич Р. І. (2019)
Зрайло І. І. - Особливості структуризації експортного потенціалу зернопродуктового підкомплексу АПК (2019)
Іртищева І. О. - Демографічна ситуація України в системі виміру людського капіталу та охорони здоров’я, Трушлякова А. Б., Рябець Д. М. (2019)
Квасній Л. Г. - Сучасні форми фінансування закладів охорони здоров'я в Україні в контексті медичної реформи, Щербан О. Я., Романів О. В., Попадинець Н. М. (2019)
Смовженко Т. С. - Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності сфери туризму для об'єднаних територіальних громад, Коркуна О. І., Кулик О. М. (2019)
Міщук І. П. - Управління логістичними бізнес-процесами підприємств торгівлі: проблеми теорії та практики, Марій О.Т. (2019)
Плукар Л. А. - Місцеві бюджети в умовах децентралізації: теоретичні аспекти (2019)
Тесля Д. В. - Методичні підходи до оцінювання ринкового потенціалу регіону (2019)
Борзих О. І. - База даних інноваційних розробок із захисту зернових культур в Україні, Круть М. В. (2019)
Бакай І. Д. - Ураження фузаріозною кореневою гниллю в різних зонах вирощування пшениці озимої у 1987—2015 рр., Михайленко С. В. (2019)
Голосна Л. М. - Стійкість сортів пшениці ярої проти збудників листкових хвороб та кореневих гнилей у Правобережному Лісостепу України, Лісова Г. М., Афанасьєва О. Г., Кучерова Л. О. (2019)
Джам М. А. - Оцінка ефективності сучасних фунгіцидів проти фузаріозу колоса на пшениці озимій (2019)
Житкевич Н. В. - Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні особливості ізолятів патогенних бактерій печериці двоспорової, Іванова Т. В., Тарасюк Т. В., Патика М. В. (2019)
Клечковський Ю. Е. - Ефективність сучасних фунгіцидів у захисті виноградних насаджень від грибних хвороб, Большакова В. М., Шматковська К. А. (2019)
Козуб Н. О. - Поліморфізм українських сортів пшениці озимої м’якої за молекулярним маркером гена помірної стійкості проти фузаріозу колоса, Созінова О. І., Карелов А. В., Созінов І. О., Кучерявий І. І., Тищенко В. М., Баташова М. Є., Гусенкова О. В., Блюм Я. Б. (2019)
Курдюкова О. М. - Забур'яненість ґрунту насінням бур'янів та заходи її зменшення, Тищук О. П. (2019)
Михайленко С. В. - Динаміка розвитку борошнистої роси гарбузів, Мельник О. Ю. (2019)
Михайленко С. В. - Вплив сучасних фунгіцидів на ураження хворобами ячменю ярого, Шевченко Т. В. (2019)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна здатність соснових лісових насаджень Київського Полісся, Никитюк Ю. А. (2019)
Секун М. П. - Моніторинг формування резистентності популяцій шкідників сільськогосподарських культур до інсектицидів, Власова О. Г., Березовська-Бригас В. В. (2019)
Сігарьова Д. Д. - Розмноження ентомопатогенних нематод (Steinernema feltiae) на різних комахах-живителях в лабораторних умовах, Харченко В. В. (2019)
Сторчоус І. М. - Порівняльна оцінка гербіцидів за осіннього та весняного застосування у посівах пшениці озимої в умовах Лісостепової зони України (2019)
Ткаленко Г. М. - Особливості формування фітопатогенного комплексу на томатах у закритому ґрунті, Гораль С. В. (2019)
Ткаленко Г. М. - Домінуючі фітофаги овочевих агроценозів та природні регулятори їхньої чисельності, Ігнат В. В, Гораль С. В. (2019)
Черв'якова Л. М. - Алгоритм оцінки повноти протруєння насіння пшениці та ячменю, Панченко Т. П., Цуркан О. В., Адаменко Н. М. (2019)
Аніщенко В. - Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України (2019)
Артюшин Г. - Соціогуманітарна складова безперервної професійної підготовки військових кадрів в Україні (2019)
Балендр А. - Методологічна модель порівняльно-педагогічного дослідження професійної підготовки фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу (2019)
Вінтюк Ю. - Формування конкурентоспроможності майбутніх психологів: валеологічний аспект (2019)
Гапоненко С. - Проблеми формування управлінської компетентності фахівців фізичної культури в педагогічній теорії та практиці (2019)
Мірошніченко В. - Розробка складових комплексу забезпечення системи формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій, Гафіяк А. (2019)
Голопич І. - Методика підготовки майбутніх поліцейських до професійного спілкування у вищих закладах зі специфічними умовами навчання (2019)
Гринь А. - Антитерористична культура як системоутворюючий чинник протидії тероризму (2019)
Дембіцька С. - Методологічні підходи формування працеохоронної компетенції майбутніх фахівців механічної інженерії (2019)
Дем’янюк Ю. - Організаційно-педагогічні умови підготовки офіцерів-прикордонників у магістратурі щодо управління інформаційною безпекою (2019)
Dyiak V. - Pedagogical Conditions of Socio-Economic Training Cadets and Students in the Process of Continuous Education at NASBGSU (2019)
Дроздова-Кучерук К. - Методика реалізації педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів (2019)
Дутчак Ю. - Китайський досвід професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної культури за спеціалізацією "Фізичне виховання", Сущенко Л., Базильчук В. (2019)
Крaвченкo О. - Сутнiсть iнформацiйно-комунiкацiйної культури та педагогiчнi умови її формування у майбутнiх офiцерiв у процесi професiйної пiдготовки (2019)
Лазоренко О. - Практична підготовка майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону як складова навчання військово-спеціальних дисциплін, Якимчук А. (2019)
Майстренко О. - Використання інтерактивних технологій в системі формування вмінь у майбутніх офіцерів служби ракетно-артилерійського озброєння, Франчук Ю. (2019)
Malinovska D. - Methodological Aspect of Formation Vocationally-Oriented Speaking Competence for the Future Foreign Language Teachers, Feltsan I. (2019)
Манелюк А. - Адаптація вищої освіти Великої Британії на шляху до єдиного освітнього простору (2019)
Назаренко А. - До питання розвитку критичного мислення у процесі навчання іноземної мови в Національному університеті оборони України, Демченко Н. (2019)
Павлюк О. - До проблеми розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи у системі післядипломної освіти, Павлюк А. (2019)
Пістряк П. - Рекомендації з розроблення вправ підготовчих стрільб та їх роль у навчанні офіцера-випускника, Забула О., Турчин В., Черніченко І. (2019)
Пугач С. - Формування правової компетентності майбутніх економістів у процесі професійної підготовки (2019)
Пшенична О. - Діагностичний апарат для визначення сформованості готовності офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності (2019)
Ребуха Л. - Формування соціально-психологічних та педагогічних складових міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій (2019)
Ринденко Н. - Особливості професійної підготовки інспекторів прикордонної служби в умовах євроінтеграції (2019)
Самарук Н. - Самоосвітня компетентність − складова професійної компетентності майбутніх економістів (2019)
Сінкевич С. - Навчання майбутніх офіцерів-прикордонників правильного оформлення бойових графічних документів за стандартами НАТО, Суслов Т. (2019)
Теличко Н. - Особливості фахової підготовки майбутнього вчителя-філолога в процесі вивчення окремих фундаментальних лінгвістичних дисциплін, Бопко І., Маліновська Д. (2019)
Ткаченко У. - Міжнародне співробітництво України в галузі вищої освіти (2000-2005 рр.) (2019)
Тогочинський О. - Сутність соціально-економічної підготовки в магістратурі вищого військового навчального закладу, Мірошніченко В. (2019)
Фрицюк В. - Синергетичний підхід у підготовці майбутніх медичних працівників до професійного саморозвитку (2019)
Чопик Т. - Використання інтерактивних технологій у процесі професійного становлення майбутніх фахівців фізичної культури і спортупід час навчання у ВЗО, Павлюк О., Антонюк О., Павлюк Є. (2019)
Швець І. - Організаційно-методична модель формування вокально-виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва, Кравцова Н. (2019)
Щука Г. - Підготовка фахівців галузі туризму в світлі нової парадигми вищої освіти, Чорна Л., Ковальська Л. (2019)
Contents (2020)
Imansakipova B. B. - Development of an effective method for zoning the earth’s surface in heterogeneity of the rock mass, Baygurin Z. D., Altayeva A. A., Kanapiyanova D. G., Myngzhassarov B. (2020)
Dyachkov B. A. - New data on non-traditional types of East Kazakhstan rare metal ore, Aitbayeva S. S., Mizernaya M. A., Amralinova B. B., Bissatova A. E. (2020)
Lukinov V. V. - Forecast of methane emission from the undermined coalrock massif, Bezruchko K. A., Zhykalyak M. V., Prykhodchenko O. V., Berdyk H. O. (2020)
Prykhodchenko V. F. - Predictability of a small-amplitude disturbance of coal seams in Western Donbas, Shashenko O. M., Sdvyzhkova O. O., Prykhodchenko O. V., Pilyugin V. I. (2020)
Moldabayev S. K. - Approbation of the technology of efficient application of excavator-automobile complexes in the deep open mines, Adamchuk A. A., Toktarov A. A., Aben Ye., Shustov O. O. (2020)
Saik P. B. - Efficiency of underground gas generator in consideration of the reverse mode, Falshtynskyi V. S., Lozynskyi V. H., Cabana E. C., Demydov M. S., Dychkovskyi R. O. (2020)
Gridina E. B. - Evaluation of stability of sides of quarries and dumps on the basis of a risk-oriented approach, Rudakov M. L., Rumiantseva A. M. (2020)
Sobolev V. V. - Influence of mechanical and thermal treatments on microstructural transformations in cast irons and properties of synthesized diamond crystals, Gubenko S. I., Rudakov D. V., Kyrychenko O. L., Balakin O. O. (2020)
Mustafa L. M. - Study on the effect of plasticizers and thermoplastics on the strength and toughness of epoxy resins, Ismailov M. B., Sanin A. F. (2020)
Zaliubovskyi M. G. - Synthesis and research of the tumbling machine spatial mechanism, Panasiuk I. V., Smirnov Yu. I., Malyshev V. V. (2020)
Babets D. V. - Impact of water saturation effect on sedimentary rocks strength properties, Kovrov O. S., Moldabayev S. K., Tereschuk R. M., Sosna D. O. (2020)
Papaika Yu. A. - Information technologies in modeling operation modes of mining dewatering plant based on economic and mathematical analysis, Lysenko O. G., Rodna K. S., Shevtsova O. S. (2020)
Rudakov M. L. - Assessment of the individual risk of fatal injury to coal mine workers during collapses, Rabota E. N., Kolvakh K. A. (2020)
Bochkovskyi A. - Improvement of risk management principles in occupational health and safety (2020)
Kogut G. M. - Statement of optimization tasks for the process of developing normative documents for gas infrastructure, Oliinyk A. P., Karpash M. O., Klyun A. M. (2020)
Ivanchenko A. - Mathematical modeling of the processes of wastewater purification from phenols and rhodanides using glauconite, Khavikova K., Trukilo A. (2020)
Trus I. M. - The study of the particular aspects of water purification from the heavy metal ions using the method of nanofiltration, Gomelya M. D., Makarenko I. M., Khomenko A. S., Trokhymenko G. G. (2020)
Zhartovskyi S. V. - Rationale of use of guanidine surfactants for fire extinguishing in natural ecosystems, Maglyovana T. V. (2020)
Cherep A. - Analysis and modeling of an iron ore enterprise’s production potential in Kryvyi Rih region, Baranik Z., Bondarenko O., Khavrova K., Kharabuga S. (2020)
Kharchenko L. - Education and human capital development: from stagnation to recession in the Ukrainian economy, Levchenko L., Levkulych V., Khanas U. (2020)
Chukurna O. - Formation of methodical foundations for assessing the innovative development potential of an industrial enterprise, Niekrasova L., Dobrianska N., Izmaylov Ya., Shkrabak I., Ingram K. (2020)
Zalizko V. - Economic security of Ukraine: innovative concept of strengthening in the context of COVID-19, Nowak D., Kukhta P. (2020)
Zagirniak D. - Rationalization of the choice of professional education in the context of the needs of business environment, Kratt O., Zagirnyak M. (2020)
Vyhovska N. G. - The impact of solvency and business activity on profitability of mining companies in Ukraine, Polchanov A. Y., Ostapchuk T. P., Dovgaliuk V. V. (2020)
Ostrovska H. Y. - Development of intellectual potential at systematic paradigm of knowledge management, Maliuta L. Ya., Sherstiuk R. P., Lutsykiv I. V., Yasinetska I. A. (2020)
Lytvyn A. - Formation of research competence at the university: economic and managerial aspects, Novak O., Laun S. (2020)
Volkov V. - Determining the efficient management system for a specialized transport enterprise, Taran I., Volkova T., Pavlenko O., Berezhnaja N. (2020)
Kholiavko N. - Comprehensive methodological approach to estimating the research component influence on the information economy development, Popova L., Marych M., Hanzhurenko I., Koliadenko S., Nitsenko V. (2020)
Резнікова Н. В. - До питання теорії сепаратизму та її економічного підгрунтя: відсутність єдності поглядів як показник різноспрямованості базових інтересів (2020)
Кіндзерський Ю. В. - Генеза і особливості цифрової економіки у контексті перспектив її становлення в Україні (2020)
Ярошевська О. В. - Проблеми розвитку фінансового ринку в категоріях сучасних економічних теорій (2020)
Хомутенко А. В. - Дескриптивна концепція модернізації управління державними фінансами України (2020)
Федулова І. В. - Сигніфікація ризик-менеджменту, антикризового управління та комплаєнсу в управлінні фінансовою безпекою підприємства, П'ятницька Г. Т. (2020)
Кравченко М. О. - Аналіз чинників, що обумовили сценарій розвитку України, в контексті форсайту її економіки, Дергачова В. В., Бояринова К. О., Голюк В. Я. (2020)
Соколовська А. М. - Податок на додану вартість: підходи до реформування в Україні та Євросоюзі, Райнова Л. Б. (2020)
Косова Т. Д. - Фінансова архітектура як базис розбудови управління національною економікою, Дєєва Н. Е., Ползікова Г. В. (2020)
Ложачевська О. М. - Інноваційна активність підприємства: аналіз існуючих підходів і методів оцінки, Гречан П. Ю. (2020)
Більська О. В. - Оцінювання стану національної економіки за фінансово-економічними показниками галузевого розвитку (2020)
Чміль Г. Л. - Обгрунтування інструментів дослідження маркетингової інноваційної активності компанії індустрії гостинності на ринку (2020)
Стаднік Л. І. - Інноваційна цінова політика як елемент консалтингу в системі управління поведінкою споживачів, Шевченко А. О. (2020)
Гончарук І. В. - Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище (2020)
Біляк Ю. В. - Систематизація наукових поглядів на сутність фінансової безпеки (2020)
Лесюк А. С. - Методика комплексної оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств (2020)
Повзун Д. І. - Економічна безпека регіону як складова національної безпеки України (2020)
Бобрик В. О. - Глокалізаційні трансформації у процесах сталого розвитку Карпатського Єврорегіону (2020)
Ягодзінська А. С. - Моніторинг індикаторів ЦСР2: створення стійких систем виробництва продуктів харчування в Україні (2020)
Макарчук І. В. - Управління стратегічними ризиками підприємства (2020)
Горлова О. П. - Систематизація позитивних результатів інтегрованих систем управління в процесі формування знань підприємства (2020)
Крапивіна Д. А. - Моніторинг світового досвіду інноваційного управління медіа платформами в умовах перманентних кризових явищ (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Shano A. M. - Fabrication and Characterization of Polyaniline Nanofiber Films by Various Techniques, Ali Z. S. (2020)
Khomenko A. V. - Nonlinear Model of Ice Surface Softening during Friction Taking into Account Spatial Heterogeneity of Temperature, Logvinenko D. T., Khyzhnya Ya. V. (2020)
Gaidar G. P. - Effect of Different Heat Treatment Regimes on Electrical Properties and Microstructure of n-Si, Baranskii P. I. (2020)
Garg V. - Synthesis and Characterization of Temperature Controlled SnO2 Nanoparticles by Solid-state Reaction Method, Sharma H., Rehani D., Kumari R., Kumar V., Tiwari M. K., Sharma S. N., Saxena M. (2020)
Borysiuk V. - Simulation of Fracture Dynamics of Two-dimensional Titanium Carbide Ti2C under Different Types of Tensile Loading (2020)
Lysenkov Е. А. - Features of Structural Organization of Nano-diamonds in the Polyethylene Glycol Matrix, Klepko V. V., Lysenkova I. P. (2020)
Harsono H. - Characterization of Crystal Structure and Magnetic Properties of Zn(1 – x)MnxO (x = 0.086 and 0.090) Nanoparticles Synthesis Results Using Coprecipitation Method (2020)
Kaykan L. S. - Effect of pH on Structural Morphology and Magnetic Properties of Ordered Phase of Cobalt Doped Lithium Ferrite Nanoparticles Synthesized by Sol-gel Auto-combustion Method, Mazurenko J. S., Ostapovych N. V., Sijo A. K., Ivanichok N. Ya. (2020)
Khezzar D. - A Low-profile Ultra-wideband LTCC Based Microstrip Antenna for Millimeter-wave Applications under 100 GHz, Khedrouche D., Denidni A.T., Kärnfelt C. (2020)
Pujar M. S. - Fabrication and Interpretation of Zinc-Cerium Composite: Structural and Thermal Studies, Sidarai A. H. (2020)
Malykhin S. V. - Features of the Initial Stage of the Formation of Ti-Zr-Ni Quasicrystalline Thin Films, Kondratenko V. V., Kopylets I. А., Surovitskiy S. V., Shipkova I. G., Mikhailov I. F., Zubarev E. N., Bogdanov Yu. S. (2020)
Khan S. - Structural Studies of Mechanically Alloyed Fe1 – xAlx Powder, Vyas A., Rajan S., Jani S., Brajpuriya R. (2020)
Petrushenko I. K. - Hydrogen Adsorption on Li+ and Na+ Decorated Coronene and Corannulene: DFT, SAPT0, and IGM Study (2020)
Zegadi C. - Realization of the Kelvin Probe System for the Surface Treatment of a Semiconductor, Lounis Z., Haichour A., Hadj Kaddour A., Ghaffor D. (2020)
Handique K. C. - Effect of Weak Confinement on the Optical Properties of Chemically Synthesized ZnS Nanoparticles, Kalita P. K. (2020)
Konobeeva N. N. - Influence of the Vector Order Parameter on the Dynamics of 3D Ultrashort Pulses in Carbon Nanotubes, Belonenko M. B. (2020)
Veerabhadrayya M. - Structural, Optical and Electrical Properties of Ce Doped SnO2 Nano-particles Prepared by Surfactant Assisted Gel Combustion Method, Ananda Kumari R., Nagaraju G., Udayabhanu, Ravikiran Y. T., Chethan B. (2020)
Kazi S. - Sintering Temperature Dependent Structural and Mechanical Studies of BaxPb1 − xTiO3 Ferroelectrics, Savanur F., Kakati S., Mathad S. N., Jeergal P. R., Pujar A. S., Hiremath C. S., Galgali S. L., Rendale M. K., Pujar R. B. (2020)
Tripathy S. K. - Impact of Concentration of Nanoparticles on Characteristics of Transformer Oil, Kumar M. M. (2020)
Oksanich A. P. - Effect of the Porous Silicon Layer Structure on Gas Adsorption, Pritchin S. E., Mashchenko M. A., Bobryshev A. Yu. (2020)
Pavlyuk S. P. - Light Emission from Silicon Structures with Dielectric Insulation, Ishchuk L. V., Telega V. M., Malyshev V. Yu., Dubovyk S. G. (2020)
Patel P. - Crystal Growth and Electro-optical Characterization of In2Se2.7Sb0.3 Compound, Vyas S. M., Patel V., Pavagadhi H. (2020)
Gulyamov G. - Electron Energy in Rectangular and Cylindrical Quantum Wires, Gulyamov A. G., Davlatov A. B., Shahobiddinov B. B. (2020)
Berbara D. - An Ultra-low Power, High SNM, High Speed and High Temperature of 6T-SRAM Cell in 3C-SiC 130 nm CMOS Technology, Abboun Abid M., Hebali M., Benzohra M., Chalabi D. (2020)
Pavliuchenko A. M. - Measurement of the Angle of Attack of an Aerophysical Missile Complex in Flight Based on the Hall Effect Sensor and Electronic Measurement System, Shyiko O. M., Klochkova T. I. (2020)
Onanko A. P. - Peculiarity of Elastic and Inelastic Properties of Radiation Cross-linked Hydrogels, Kuryliuk V. V., Onanko Y. A., Kuryliuk A. M., Charnyi D. V., Kulish M. P., Dmytrenko O. P. (2020)
Kumar S. - Structural and Optical Properties of Polycrystalline ZnO Nanopowder Synthesized by Direct Precipitation Technique, Arora D., Dhupar A., Sharma V., Sharma J. K., Sharma S. K., Gaur A. (2020)
Minakova K. A. - Improving the Solar Collector Base Model for PVT System, Zaitsev R. V. (2020)
Sukhodub L. B. - The Effect of Graphene Oxide on the Properties and Release of Drugs from Apatite-Polymer Composites, Sukhodub L. F., Kumeda M., Prylutskyy Y., Evstigneev M., Kostjukov V., Slobodyanik M., Ritter U. (2020)
Beresnev V. M. - Adhesion Strength of TiZrN/TiSiN Nanocomposite Coatings on a Steel Substrate with Transition Layer, Lytovchenko S. V., Mazilin B. O., Horokh D. V., Stolbovoy V. А., Kolesnikov D. А., Kolodiy I. V., Zhanyssov S. (2020)
Turbin P. V. - Thermal Effects on the Surface Morphology of an Ion-plasma Coating, Horokh D. V. (2020)
Krivtsov V. V. - Some Properties and Structural Features of Poly(Vinyl Chloride)/Cu Films with Copper Nanoparticles Obtained by Exploding Wire Method, Kukla V. V., Krivtsov V. V., Shidlovskiy A. I., Bordyuk М. А. (2020)
Dubyk K. - Some Types of Carbon-based Nanomaterials as Contrast Agents for Photoacoustic Tomography, Chepela L., Alekseev S., Kuzmich A., Zousman B., Levinson O., Rozhin A., Geloen A., Isaiev M., Lysenko V. (2020)
Filipova N. Y. - Dynamics of Receiving Electroelastic Spherical Shell with a Filler, Korzhik O. V., Chayka A. S., Naida S. A., Korzhik M. O., Naida А. S. (2020)
Danilevska N. B. - The Effect of Chemical Composition and Electrolyte Temperature on the Size and Structure of Cadmium Sulfide Nanocrystals Obtained by the Electrolytic Method, Moroz M. V., Nechyporuk B. D., Haievska S. H., Novoseletskyi M. Yu., Prokhorenko M. V., Yarema N. P., Yukhymchuk V. O., Tesfaye F., Reshetnyak O. V. (2020)
Artyukhova N. O. - Morphological Features of the Nanoporous Structure in the Ammonium Nitrate Granules at the Final Drying Stage in Multistage Devices (2020)
Lysenko A. V. - On Theory of Superheterodyne FELs with Longitudinal Electrostatic Undulator, Brusnik A. Yu., Volk I. I., Korovai M. A., Ilin S. S., Bunetskyi O. L. (2020)
Muratov M. - Experimental Investigation of the Distribution of Energy Deposited by FIB in Ion-beam Lithography, Myrzabekova M., Guseinov N., Nemkayeva R., Ismailov D., Shabelnikova Ya., Zaitsev S. (2020)
Shevchenko A. B. - Peculiarities of Magnetocaloric Effect in Ferromagnetic Cylindrical Nanowires with a Domain Wall, Barabash M. Yu. (2020)
Вихідні дані (2020)
Хоружа Л. Л. - Сучасні стратегії трансформації змісту педагогічної освіти (2020)
Желанова В. В. - Рефлексивна компетентність майбутнього педагога: сутність, структура, логіка рефлексіогенезу (2020)
Мельниченко О. В. - Андрагогічні принципи освіти дорослих та забезпечення якості неперервної педагогічної освіти (2020)
Стеблецький А. Л. - Чинники забезпечення якості вищої освіти (2020)
Козир М. В. - Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки у простір вищої освіти (2020)
Леонтьєва І. В. - Досвід інтеграції історико-педагогічного знання у зміст професійної підготовки сучасного педагога (2020)
Тадеуш О. М. - Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід (2020)
Дячок Н. В. - Професійна мобільність як показник якості педагогічної освіти (2020)
Михалюк А. М. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх педагогів (2020)
Гринчук Ю. С. - Креативний потенціал України: аналіз, напрями розвитку, Коваль Н. В. (2020)
Погріщук Г. Б. - Власний капітал підприємства: сутність і особливості формування в Україні, Волощук Р. Є. (2020)
Reznikova N. - Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development, Ivashchenko O., Rubtsova M. (2020)
Фурдичко О. І. - Дослідження поділу земель у державному лісівництві України за категоріями їх таксаційного призначення і заходи щодо його вдосконалення, Дребот О. І., Яремко О. П., Бобко А. М., Бондар В. Н. (2020)
Чуницька І. І. - Напрями нарощування і реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у довгостроковій перспективі (2020)
Бондаренко В. М. - Напрями удосконалення підходів до проведення адміністративно-територіальної реформи в рамках зміцнення місцевих бюджетів, Бондаренко О. В. (2020)
Хомутенко А. В. - Організаційний ефект від управління державними фінансами України, Хомутенко В. П. (2020)
Ігнатенко М. М. - Стратегічні напрями розвитку підприємств молочного скотарства та підвищення якості молока на засадах соціальної відповідальності, Новак Н. П. (2020)
Куценко Т. Ф. - Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз (2020)
Руденко В. В. - Ідентифікація функціональних складових фіскального механізму регулювання інвестиційного розвитку національної економіки (2020)
Савченко С. М. - Критичний аналіз наявного методичного інструментарію оцінювання конкурентоспроможності підприємств (2020)
Ковальова О. М. - Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки, Кірсанова В. В. (2020)
Кожухівська Р. Б. - Digital-технології як основа розвитку туристичної діяльності в Україні, Непочатенко В. О. (2020)
Чужиков А. В. - Комунікаційна підтримка глобальної екологізації споживання, Лещенко К. А. (2020)
Гончарова В. Г. - Консалтинг як когнітивна модель бізнес-аналітики для формування інтелектуально-інноваційного простору суб'єктів господарювання (2020)
Волошко Н. О. - Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки (2020)
Кухта К. О. - Особливості застосування кредит-ноти від нерезидента в Україні, Джура В. В. (2020)
Водянка Л. Д. - Тайм-менеджмент як техніка планування робочого часу персоналу, Тодорюк С. І., Карп А. Г. (2020)
Голомовзий В. М. - Аналіз систем технічного обслуговування і ремонту та їхня ефективність впливу на технічний стан заводської системи машин в процесі її експлуатації, Калиновська Н. Л. (2020)
Луценко І. С. - Податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення в Україні: сучасна практика (2020)
Багацька К. В. - Фінансова безпека комунальних підприємств: сутнісні особливості та методи оцінки (2020)
Король М. М. - Генезис, причини та наслідки світових фінансових криз (2020)
Кобеля З. І. - Моделювання впливу економічних та демографічних факторів на людський розвиток, Мельник Я. В. (2020)
Ковальська К. В. - Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства, Солодаренко-Літковська Р. А. (2020)
Хахула Б. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання ринку продукції племінного свинарства (2020)
Матічин Ю. М. - Туристичний потенціал як джерело підвищення інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання в туризмі на прикладі туристичного кластеру "Бойківський колорит" (2020)
Немсадзе Г. Г. - Вплив нестабільного економічного середовища на фінансову архітектуру корпорації (2020)
Джурук Н. І. - Конкурентоспроможність українських кондитерських підприємств на західноєвропейському ринку (2020)
Сакалова Г. В. - Дослідження ефективності очищення стічних вод від іонів Хрому(ІII) бентонітовими глинами, Трач І. А., Петрук Г. Д., Василінич Т. М. (2020)
Ковров О. С. - Обґрунтування доцільності впровадження усереднювачів в технологію очистки господарсько-побутових стічних вод, Кулікова Д. В. (2020)
Дорошенко Я. В. - Моделювання витікань газу з газопроводів в аварійних ситуаціях (2020)
Губаревич О. В. - Діагностування обмоток статора асинхронного двигуна з використанням моделювання на основі годографа вектора Парка, Гулак С. О., Поляков А. П. (2020)
Булашенко А. В. - Конструкція портативного цифрового мегомметра та вимірювача струму витоку, Забегалов І. В. (2020)
Черненко П. Р. - Вразливості системи безпеки в додатках ОС ANDROID, Орлова М. М. (2020)
Кухар М. А. - Концептуальні моделі підтримки прийняття рішень в багаторівневих системах адміністрування (2020)
Павлюк О. М. - Прогнозування кількості хворих на COVID-19 у Львівській області, Федевич О. Ю., Стронціцька А.-О. А. (2020)
Римар Т. Е. - Дослідження структури композиційних теплоізоляційних матеріалів холодного спінювання (2020)
Чигиринський В. В. - Плоска задача механіки суцільного середовища в полярних координатах з використанням аргумент функцій комплексного змінного, Науменко О. Г., Овчинников О. В. (2020)
Рубан Д. П. - Математична модель прогнозування довговічності кузовів автобусів та перевірка її на адекватність (2020)
Кравчук Р. В. - Вплив значення коефіцієнта тертя на діаграму продавлювання дискового мікрозразка з урахуванням процесу руйнування (2020)
Семенова О. О. - Прогнозування втрат у системах стільникового зв'язку за допомогою нейронних мереж, Войцеховська О. О. (2020)
Політанський Л. Ф. - Застосування провідникових метаструктур у радіотехнічних засобах для передавання та випромінювання ЕМ хвиль (огляд), Вовчук Д. А., Галюк С. Д., Хобзей М. М., Робулець П. Ф. (2020)
Contents (2020)
Boltenkov V. O. - Information Technology for Automated Assessment of the Artillery Barrels Wear Based on Svm Classifier, Maksymov M. V., Dobrynin Y. V. (2020)
Korobov O. Ye. - Intelligent System Based on a Convolutional Neural Network for Identifying People Without Breathing Masks, Sadovoi O. V., Sheremet O. I., Sokhina Y. V. (2020)
Surkov S. S. - Reduction of the Harmful Effect of Critical Modes in the Operation Queue Environment for Authorization Protocols for Large Requests (2020)
Nazarova O. S. - Computer Simulation of Electric Vehicle Acceleration Processes With Different Positions of the Mass Center, Brylystyi V. V., Osadchyy V. O. (2020)
Somochkyn A. B. - Сomputer Simulation of Movement and Accurate Positioning of Mining Electric Locomotives Trains When Unloading Cars, Kozakevych I. A., Sinchuk O. M., Somochkyna S. V., Fedotoff V. O. (2020)
Antoshchuk S. G. - Automated Student Attendance Monitoring System in Classroom Based on Convolutional Neural Networks, Nhan C. D., Quoc T. L., The V. T., Thi K. T. N. (2020)
Olekh H. S. - Elaboration of a Markov Model of Project Success, Prokopovych I. V., Kolesnikova K. V., Olekh T. M. (2020)
Contents (2020)
Komarov O. V. - Reducing the Search Area of Genetic Algorithm Using Neural Network Autoencoder (2020)
Dydyk A. P. - Setting Up the Genetic Algorithm for the Individualized Treatment Strategy Searching, Nosovets O. K., Babenko V. O. (2020)
Spodarets D. V. - Classification of Skin Lesions Using Multi-task Deep Neural Networks, Khvedchenya E. M., Marchenko P. O., Tymchenko B. I. (2020)
Mykhaylov P. I. - Interactive Shape Modeling Using Functionally Defined Objects, Chekhmestruk R. Y., Romanyuk O. N., Vyatkin S. I. (2020)
Surkov S. S. - Comparison of Authorization Protocols for Large Requests in the Operation Queue Environment (2020)
Mescheryakov V. I. - Analysis of Dynamic and Reliability Indicators of a Thermoelectric Cooler at Minimization of a Complex of Three Basic Parameters, Zaykov V. P., Zhuravlov Y. I. (2020)
Oborskyi H. O. - Information Models and Methods of the Structural Crises Consequences Overcoming in the Educational Space, Saveleva O. S., Stanovska I. I., Saukh I. A. (2020)
Іщенко М. І. - Проблемні аспекти організації діяльності публічних адміністрацій (на прикладі питання контролю за чисельністю безпритульних тварин у місті) (2018)
Колтун В. С. - Публічний простір у процесах консолідації територіальних громад (2018)
Бугайцов С. Г. - Міжнародний стандарт iso 9001:2008 в Україні та впровадження його у діяльність державної служби України з надзвичайних ситуацій, Андрієнко М. В. (2018)
Дяченко М. I. - Розвиток сільських територій уманського району в умовах децентралізації, Мовчанюк А. В. (2018)
Мельник Л. Ю. - Oрганізаційно-економічний механізм формування економіки знань аграрної сфери (2018)
Коновалова М. В. - Управління системою соціального захисту: світові тренди та українські реалії (2018)
Дяченко О. П. - Основні напрями удосконалення державних механізмів функціонування місцевих антикорупційних органів в Україні (2018)
Вилгін Є. А. - Державне регулювання розвитку кластерізації регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2018)
Мельник Л. А. - Міжрегіональне співробітництво в Україні: форми та пріоритетні напрями розвитку (2018)
Філіпова Н. В. - Формування громадянського суспільства в Україні, Войченко Д. О. (2018)
Зима І. Я. - Визначення напрямів реформування управління сферою охорони здоров'я на основі опитування експертів (2018)
Кваша Н. А. - Сучасні методи оцінки наукового потенціалу (2018)
Шклярук М. Г. - Структура стратегічних комунікацій у системі демократичного державного управління (2018)
Дорош І. М. - Правові засади регулювання стресових ситуацій в державних організаціях та установах, Дорош О. І. (2018)
Міщенко Д. А. - Удосконалення механізмів державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва (2018)
Непомнящий О. М. - Стан та перспективи організаційно-правого забезпечення діяльності інженера-консультанта в Україні, Хараїм І. В. (2018)
Ткачова Н. М. - Особливості державної політики забезпечення національної безпеки в сфері охорони здоров'я (2018)
Вилгін Є. А. - Громадські та професійні об'єднання як інститути регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2018)
Качний О. С. - Стратегічне планування як один із найсучасніших методів державного управління регіональним соціально-економічним розвитком (2018)
Дяченко М. І. - Державне управління зайнятості населення регіону, Василенко О. П. (2018)
Миколаєць А. П. - Формування концепції громадянського суспільства в умовах демократизації (2018)
Черкаска В. В. - Формування системи державного регулювання агропромислового виробництва регіону (2018)
Дяченко О. П. - Результативність інформаційних технологій системи державного фінансового моніторингу як механізму державної протидії розвитку тіньової економіки Україні (2018)
Гарасюк О. А. - Визначення проблем та стратегія управління розвитком територій об'єднаних громад, Міщук Є. В., Рицко О. І. (2018)
Клименко Н. Г. - Роль державної реєстрації недержавних інституцій в державному регулюванні їх діяльності у сфері національної безпеки (2018)
Мельник Л. А. - Європейський досвід управління розвитком транскордонного співробітництва (2018)
Бурик З. М. - Механізм державного регулювання в сфері сталого розвитку (2018)
Захаріна О. В. - Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури регіону, Симоненко Л. І., Сайкевич М. І. (2018)
Зайцев Д. Б. - Державне управління у галузі виробництва біодизелю як перспектива розвитку "зеленої" енергетики України (2018)
Данилюк К. В. - Сутнісна характеристика паліативної та хоспісної допомоги і принципи її надання в Україні (2018)
Ходаківська О. В. - Модель регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в румунії, Юрченко І. В. (2018)
Котикова О. І. - Наукова діяльність України у європейському вимірі, Скора Л. Р. (2018)
Георгіаді Н. Г. - Застосування підприємствами принципів побудови організаційних структур управління, Вільгуцька Р. Б., Когут У. І. (2018)
Мартиненко В. П. - Методи менеджменту для вдосконалення управління виробничим потенціалом підприємства, Легеза Н. В. (2018)
Гуцаленко Л. В. - Оцінка біоенергетичного потенціалу вінницької області, Мулик Т. О. (2018)
Польова О. Л. - Маркетингові дослідження формування конкурентного середовища на продовольчому ринку України, Ціхановська В. М. (2018)
Мазур І. М. - Аналіз ефективності управління енергозбереженням в контексті реформування системи освітніх установ (2018)
Попова О. Ю. - Науково-методичне забезпечення стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства підприємств промисловості, Каїра З. С., Вакулішина О. Р., Колодій Ю. А. (2018)
Пашкевич М. С. - Агентно-процесний підхід до формування кластерних територіально-мережевих утворень на основі балансу регіональних економічних інтересів (2018)
Кучерова Г. Ю. - Подолання стратегічної розбалансованості лісопромислового комплексу України (2018)
Воронкова О. М. - Концептуалізація підходів до забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва виноробної галузі, Качур О. О. (2018)
Валінкевич Н. В. - Прогнозування розвитку регіональної енергетичної політики, Ахромкін А. О. (2018)
Богацька Н. М. - Регулювання валютного ринку національним банком України (2018)
Терентьєва О. В. - Проблеми та напрямки осучаснення антикризового репутаційного менеджменту підприємств (2018)
Каут О. В. - Удосконалення системи набору, добору та адаптації персоналу на промисловому підприємстві (2018)
Хринюк О. С. - Прибуток як інструмент управління фінансовим потенціалом підприємства, Бова В. А. (2018)
Овдіюк О. М. - Визначення особливостей організації маркетингових досліджень, як інструмент ефективних управлінських рішень на малих переробних підприємствах (2018)
Бачишина Л. Д. - Трансформація зерновиробництва в Україні : фактори впливу (2018)
Любкіна О. В. - Діагностика фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку бізнесу на основі багатофакторної моделі рентабельності, Шмельова М. О. (2018)
Гриценко П. В. - Практична оцінка стану основних бізнес-процесів машинобудівних підприємств при впровадженні реінжинірингу (2018)
Свічкарь В. А. - Ризики в системі митного регулювання міжнародних ланцюгів поставок (2018)
Рябова Т. А. - Споживча поведінка промислових підприємств: теоретичний аспект (2018)
Олійник Т. Г. - Мотивація як спосіб підвищення продуктивності праці на аграрних підприємствах (2018)
Каленчук Л. В. - Організація системи внутрішнього контролю логістичних витрат як елемент стратегії виходу промислових підприємств на ринки ЄС (2018)
Омельченко О. І. - Аналіз та регулювання грошової маси України, Рац О. М. (2018)
Бояринова К. О. - Формування та реалізація стратегічного управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства, Бекмурзіна А. М. (2018)
Ринейська Л. С. - Роль міжнародних організацій у формуванні міжнародних стратегій економічного розвитку (2018)
Григоревська О. О. - Обліково-аналітичне забезпечення ліквідаційної процедури підприємств пов'язаної із банкрутством (2018)
Ніколаєвська В. В. - Підвищення ефективності реклами як інструменту просування продукції (2018)
Корпанюк Т. М. - Застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік, Мулик Я. І. (2018)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Розвиток ринку автострахування в Україні: проблеми та перспективи, Марчук Ю. Ю. (2018)
Котькалова-Литвин І. В. - Роль фінансових акселераторів у вдосконаленні управління фінансовим забезпеченням підприємства (2018)
Наумов М. С. - Модернізація транспортної інфраструктури як чинник розвитку зовнішньоекономічної діяльності (2018)
Романко О. П. - Технологія управління конкурентоспроможність регіону (2018)
Лепетан І. М. - Облік створення і використання мобільних додатків як об'єктів права інтелектуальної власності, Коваль Н. І., Китайчук Т. Г. (2018)
Мацьків Р. Т. - Інфраструктура ринків: підходи до класифікації, Топольницька Т. Б. (2018)
Мулик Я. І. - Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрним підприємством, Цуркан А. О. (2018)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження сучасного стану кредитування економіки України з боку банківського сектору, Ткачук К. В. (2018)
Дудзяк О. А. - Порівняльна характеристика розвитку сільського зеленого туризму (агротуристики) в західних регіонах України та прикордонних регіонах польщі (2018)
Дюк А. А. - Формування системи видатків державного бюджету та їх оптимізація (2018)
Даценко В. В. - Удосконалення митного оподаткування: його вплив на фінансову безпеку держави (2018)
Подмешальська Ю. В. - Облік виробничих запасів, Зайберт Є. К. (2018)
Сєвідова І. О. - Формування стратегії на основі наукових досліджень з використанням інструментарію некооперативної теорії ігор (2018)
Фатюха В. В. - Аналіз фінансових результатів банківського сектору України, Яришко О. В., Кирилова Л. І., Ткаченко Є. Ю. (2018)
Панченко В. А. - Основні елементи системи економічної безпеки підприємства (2018)
Драбик О. М. - Інноваційно-інформаційні технології розвитку пенсійної системи (2018)
Мельник С. І. - Визначення основних чинників впливу на фінансову надійність в контексті управління фінансовою безпекою підприємства (2018)
Шашина М. В. - Наукові підходи до визначення інституціонального середовища регіональної економіки (2018)
Ткаченко Т. П. - Управління доходами на підприємстві, Тульчинська С. О., Бойчук Д. В. (2018)
Охота Ю. В. - Підприємницька діяльність в аграрному секторі: сутність, організаційно-правова форма та інші основні аспекти (2018)
Поворозник М. Ю. - Інноваційне реформування національної медичної системи: імплементація європейських фінансових і економічних практик (2018)
Скакун Т. О. - Економічні злочини: сутнісні ознаки та криміналістичний аналіз їх вчинення (2018)
Костюк Б. В. - Стимулюючий вплив податкового аудиту на рівень податкової дисципліни (2018)
Вдовиченко Т. В. - Інституційне середовище фінансового забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців в Україні (2018)
Чекановський В. П. - Стратегічні пріоритети реформування бюджетної системи України (2018)
Кучеренко Ю. А. - Економічні засади збереження та відтворення природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2018)
Домінова І. В. - Методи зниження операційних ризиків електронного банкінгу за допомогою аутсорсингу (2018)
Прокопенко Ю. О. - Формування забезпечення (резерву) можливих втрат від знецінення новацій за інноваційними проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі (2018)
Максимюк Г. М. - Формування рейтингової системи управління трудовим потенціалом (2018)
Відомості про авторів (2020)
Алейнікова О. В. - Формування духовних цінностей у здобувачів вищої освіти як один із пріоритетних напрямів освітнього менеджменту, Сіданіч І. Л., Бурлаєнко Т. І. (2020)
Бахмат Н. В. - Професійна мобільність майбутніх фахівців сфери туризму (2020)
Грицак Н. Р. - Методика вивчення студентами-словесниками жанрової природи оповідання з урахуванням національної специфіки (2020)
Зварич Г. В. - Теоретичні і практичні основи визначення інструментів моніторингу професійної діяльності викладачів закладів загальної середньої освіти (2020)
Косенчук О. Г. - Методологія оцінювання якості дошкільної освіти: реалії та перспективи, Косенчук Ю. Г. (2020)
Мединська А. В. - Міжнародні програми державної підтримки професійного розвитку вчителів іноземних мов Франції (2020)
Михайлов В. М. - Підвищення кваліфікації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки у вітчизняній педагогічній літературі (2020)
Протас О. Л. - Трансформація інституту сім’ї як чинник умов сімейного виховання (2020)
Процько Є. С. - Використання інтернет-ресурсів у процесі підготовки вчителя англійської мови нового покоління (2020)
Скиба Ю. А. - Реалізація педагогічних умов розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителів хімії у закладах післядипломної освіти, Кочерга Є. В. (2020)
Стойчик Т. І. - Освітній кластер як форма соціального партнерства (2020)
Федорець В. М. - Інтелектуально-ціннісний компонент здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в дзеркалі європейських ідей розуму (2020)
Фрумкина А. Л. - Анализ моделей процессов обучения различным дисциплинам в педагогической теории и практике (2020)
Цогла О. О. - Актуальність формування мотиваційної компетентності педагога (2020)
Шворов С. А. - Підвищення ефективності біогазових установок за рахунок додавання до субстрату відходів сільськогосподарських виробництв, Поліщук В. М., Дерев’янко Д. А., Давиденко Т. С. (2020)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на посівні якості насіння зернових культур, Синявський О. Ю., Бунько В. Я., Макаров О. В., Ковальчук Н. Я. (2020)
Ромасевич Ю. О. - Синтез оптимального двопозиційного регулятора із мінімальною кількістю перемикань, Ловейкін В. С., Ляшко А. П. (2020)
Лисенко В. П. - Гібридна система автоматизації для споруд захищеного грунту, Якименко І. Ю. (2020)
Кремньов В. О. - Дослідження процесу сушіння мулових відкладень стічних вод за рахунок енергії сонця, Корбут Н. С., П’яних К. Є., Шеліманова О. В. (2020)
Batechko N. - Mathematical modeling of asynchronous electric drive with phase-impulse control, Lut M., Shostak S., Zinchenko O. (2020)
Герасименко В. П. - Апаратно-програмна реалізація інтелектуальної комп’ютерно-інтегрованої системи контролю та прогнозування величини струму витоку електрообладнання тваринницького приміщення (2020)
Бурлака О. М. - Керування навантаженням асинхронного генератора з короткозамкненим ротором, Лисенко В. А. (2020)
Панталієнко Л. А. - Дослідження математичної моделі перехідного процесу в електроприводі методами операційного числення, Синявський О. Ю., Жук Д. Є. (2020)
Левкін Д. А. - Розв’язання задач проектування автоматизованих систем керування, Завгородній О. І., Левкін А. В. (2020)
Несвідомін А. В. - Вибір супровідного тригранника для комп’ютерного моделювання траєкторії частинки на поверхні (2020)
Котов Б. І. - Підвищення ефективності трубчастих електрофільтрів застосуванням закручування потоку очищуваного повітря, Грищенко В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д., Калініченко Р. А. (2020)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Вплив економічного середовища на реалізацію прав жінок в Україні, Гузовата І. Р. (2020)
Кравченко М. О. - Експериментування як обов'язковий компонент моделі корпоративного підприємництва, Кизименко К. С. (2020)
Ульянченко О. В. - Моніторинг ефективності управління механізмом економічної безпеки аграрного сектору, Утенкова К. О. (2020)
Князевич А. О. - Інноваційнійсть економіки: міжнародна оцінка та фактори впливу, Крайчук О. В., Остапчук В. О. (2020)
Бондаренко С. М. - Особливості застосування в управлінні організаціями моделі еfqm 2020 (2020)
Гетманенко О. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку фінансової безпеки України в умовах триваючої глобалізації світового господарства (2020)
Борисенко Л. М. - Зарубіжна практика державного фінансового контролю та можливості її імплементації в Україні (2020)
Нужна С. А. - Методичні аспекти оцінки інструментів інституціонального регулювання інноваційних трансформацій в агропромисловому виробництві, Теслюк Ю. В. (2020)
Макаревич О. В. - Інтелектуальний капітал як основа венчурного інвестування, Нілова Є. М. (2020)
Чабан Г. М. - Економіко-математичне моделювання індикаторів ефективності системи управління фінансовими ризиками (2020)
Якимчук А. Ю. - Оцінка показників соціальної безпеки України у контексті національної безпеки держави задля досягнення цілей сталого розвитку, Кардаш О. Л., Постельжук О. П., Якимчук О. Ф. (2020)
Касич А. О. - Інноваційно-інвестиційні проекти як умова підвищення ефективності системи управління в будівництві (2020)
Семенченко А. І. - Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні місцевими фінансами: стан та перспективи розвитку (2020)
Лелеченко А. П. - Регіональна політика як науково-прикладний феномен (2020)
Платонов О. І. - Трансформація до моделі управління "порт-лендлорд" як запорука розвитку мультимодальних перевезень (2020)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу (2020)
Шевченко М. М. - Парадигма аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки: від пізнання до дії, Соколов В. А. (2020)
Костенко Д. М. - Концептуальна модель формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою України (2020)
Платонова І. О. - Теоретичні засади механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2020)
Солодухіна Л. С. - Захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Україні: стан та перспективи (2020)
Габ О. Г. - Пріоритети державної морської політики у сфері розвитку морських портів України, Корощенко М. М. (2020)
Чигринський В. А. - Політико-правове проєктування та державне конструювання системи забезпечення національної безпеки республіки польща: уроки для України (2020)
Kuntyi О. І. - Nanoscale galvanic replacement in non-aqueous media: a mini-review, Zozulya G. I., Shepida M. V. (2020)
Sukhatskiy Yu. V. - Cavitation and its combinations with other advanced oxidation processes in phenol wastewater treatment: a review, Znak Z. O., Zin O. I. (2020)
Tawfeeq A. H. - A green method for assay of doxycycline hyclate using continuous flow injection/merging zones technique via coupling with azo metol in aqueous medium, Qassim B. B. (2020)
Галстян А. Г. - Дослідження кінетики реакцій каталітичного циклу в процесі окиснення етилбензену озоном, Скороход К. С., Галстян Т. М. (2020)
Дубенко А. В. - Сульфатно-фторидне вилуговування змінених ільменітів, Ніколенко М. В., Вашкевич О. Ю., Баскевич О. С. (2020)
Єфімова І. В. - Дія аскорбінової кислоти і супероксид-аніона в процесах інгібування радикально-ланцюгового окиснення в апротонному середовищі, Смирнова О. В., Опейда Й. О., Вахітова Л. М. (2020)
Загорулько С. П. - Взаємодія похідних 4H-хромен-4-імінів з гідроксиламіном, Фарат О. К., Мазепа А. В., Варениченко С. А., Марков В. І. (2020)
Kityk A. - The effect of electropolishing in a deep eutectic solvent (ethaline) on the surface properties and corrosion resistance of aluminium– magnesium alloy, Protsenko V., Danilov F., Pavlik V., Hnatko M. (2020)
Кобижча Н. І. - Синтез нових спіроциклічних піримідин-2,4,6-тріонів реакціями метатезису, Головатюк В. М., Суховєєв В. В., Стрілець М. В., Кашковський В. І. (2020)
Kochubei V. V. - Research into the influence of activation conditions of Transcarpathian clinoptilolite on its adsorption capacity, Yaholnyk S. G., Kniaz S. V., Parashchuk L. Y., Malovanyy M. S. (2020)
Ларін В. І. - Розробка та оптимізація стадій технологічного процесу очищення відпрацьованих травильних розчинів від іонів міді та цинку, Даценко В. В., Єгорова Л. М. (2020)
Міщенко Г. В. - Модифіковані поліетоксилати як речовини комплексної дії у хімічній технології опорядження текстильних матеріалів, Венгер О. О., Качук Д. С. (2020)
Ненастіна Т. О. - Електрокаталітичне окиснення етанолу в лужному середовищі на композиційних покриттях на основі сплавів кобальту, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Проскуріна В. О. (2020)
Овчаренко А. О. - Гідроліз комплексної сполуки ренію(ІІІ) з b-аланіном, Величко О. В., Голіченко О. А., Штеменко О. В. (2020)
Пилипенко І. В. - Вилучення хрому(VI) з водних розчинів композитами на основі монтморилоніту та оксиду заліза, Спасьонова Л. М. (2020)
Minu Xavier S. S. - Joseph Electrodeposition of nickel hydroxide for supercapacitor applications using surfactant-containing electrolyte, Daniel N. P., Kennady C. (2020)
Сліпкань А. В. - Електрофізичні властивості наночастинок цирконій гідрогенфосфату з інтеркальованими сполуками ренію(ІІІ) та системою реній(ІІІ)/цис-платин, Китова Д. Є., Штеменко О. В. (2020)
Слюсарчук Л. І. - Синтез кобальтатів і нікелатів лантану (неодиму) з індивідуальних ацетилацетонатних прекурсорів, Железнова Л. І., Роговцов О. О., Кулешов С. В., Трунова О. К., Павленко Т. В. (2020)
Solovey V. V. - Hydrogen generation from water by using alloys based on silicon and aluminium, Zipunnikov M. M., Poda V. B., Vorobjova І. О. (2020)
Струтинська Н. Ю. - Формування фаз Sr9Ві(PO4)7–x(VO4)x в умовах твердофазної взаємодії та їх характеризація, Малюк М. В., Слободяник М. С., Слива Т. Ю., Тітов Ю. О. (2020)
Томашик З. Ф. - Хімічне розчинення монокристалів GaAs, InAs, InAs (Sn), GaSb та InSb у травильних композиціях H2O2–HBr–тартратна кислота, Шелюк І. О., Чайка М. В., Томашик В. М. (2020)
Хома Р. Є. - Синтез і спектральні характеристики сульфіту трис(гідроксиметил)метиламоніуму, Гельмбольдт В. О., Еннан А. А., Баумер В. М., Длубовський Р. М., Водзінський С. В. (2020)
Chaban М. О. - Sorption removal of Li+ ions from multicomponent solutions. Regeneration of sorbent and processing of concentrate, Rozhdestvenska L. M., Palchik О. V. (2020)
Чайка М. В. - Фізико-хімічна взаємодія монокристалів CdTe та ZnxCd1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr–оксалатна кислота, Томашик З. Ф., Маланич Г. П., Томашик В. М., Панасюк Д. Ю., Камінський О. М. (2020)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів ітрію, лантану та ербію при температурі 15000C, Биков О. І. (2020)
Веліченко О. Б. - До 80-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Фелікса Йосиповича Данилова, Проценко В. С., Сухий К. М. (2020)
Зайцева О. В. - Вплив нітрозативного стресу на мінеральний метаболізм кісткової тканини щурів за умов аліментарного остеопорозу, Шандренко С. Г., Великий М. М. (2015)
Короткий Ю. В. - Синтез та антимікробна активність четвертинних солей 1-, Дудікова Д. М., Вринчану Н. О., Смертенко О. А. (2015)
Юрченко П. О. - Біохімічні зміни в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду, Заічко Н. В. (2015)
Скляров О. Я. - Вплив вітамінів С та Е на активність No-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі блокування циклооксигенази-2 за умов адреналініндукованого стресу, Бондарчук Т. І. (2015)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст кортикотропіну, кортизолу та адреналіну в сироватці крові щурів (2015)
Покотило О. С. - Ліпогенез у жировій тканині лабораторних тварин після навантаження холестеролом, Кухтин М. Д., Покотило О. О., Ярошенко Т. Я., Коваль М. І. (2015)
Бабець Я. В. - Розподіл астроцитоспецифічних білків при дії доксорубіцину на щурів, Ушакова Г. О., Шевцова А. І. (2015)
Михайлюк І. А. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби, Михайлюк В. М. (2015)
Волкова Ю. В. - Активність альдегіддегідрогенази та її модуляція в субклітинних фракціях печінки щурів пубертатного віку за умов іммобілізаційного стресу, Сухова Л. Л., Давидов В. В. (2015)
Турчин М. В. - Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2015)
Швець І. Є. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові у тварин з модельованим пародонтитом на тлі експериментальних уражень шлунково-кишкового тракту, Дирик В. Т., Слобода М. Т. (2015)
Гасюк Н. В. - Цитохімічна та цитологічна характеристика процесів диференціації букального епітелію в осіб чоловічої статі молодого віку в нормі (2015)
Ковалишин О. А. - Стан протеїназо-інгібіторної системи в легенях у динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2015)
Котик А. О. - Оцінка показників фосфорно-кальцієвого обміну в жінок із лейоміомою матки (2015)
Пасічник М. А. - Стан протеїназо-інгібіторної системи в печінці за умов формування експериментального алергічного альвеоліту та корекція його порушень тіотриазоліном (2015)
Мачоган В. Р. - Показники кісткового обміну в тканинах пародонта і сироватці крові білих щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Цвинтарна І. Я. - Динаміка показників антиоксидантного захисту слизової оболонки пародонта за умов експериментального пародонтиту при зміненій реактивності організму (2015)
Кравець Б. Б. - Роль порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів та антирадикального захисту в крові у динаміці розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі бронхіальної астми і пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Лимар Л. Є. - Особливості ферментативної та білковоутворювальної функцій печінки за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту в статевозрілих самок білих щурів та їх вплив на репродукцію (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Рівень IL-8 у сироватці крові та грудному молоці при гнійних лактаційних маститах, Белявська Б. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2015)
Лотоцька С. В. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Ференц Н. М. - Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу і корекція їх порушень корвітином, Юревич В. Р. (2015)
Кулянда О. О. - Стан антиоксидантного захисту тварин з політравмою після проведення комплексної корекції (2015)
Демкович А. Є. - Патогенетичні фактори в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів у пародонті (2015)
Куліцька М. І. - Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури), Миронюк Д. Б., Криницька І. Я., Яремчук О. З. (2015)
До ювілею професора М. М. Корди (2015)
До 85-річчя доктора медичних наук, професора Я. І. Гонського (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Акімова В. М. - Експресія фенотипових та активаційних маркерів лімфоцитів при абдомінальному туберкульозі (2015)
Горбачова С. В. - Вплив тіолових антиоксидантів на прояви ендотеліальної дисфункції в судинах головного мозку щурів з порушенням мозкового кровообігу, Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В. (2015)
Небесна З. М. - Ефективність замісної сурфактантної терапії для корекції проявів оксидативного стресу в тканині легень у динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Лісничук Н. Є., Демків І. Я., Яворська С. І. (2015)
Pryshliak A. M. - Parameters of free-radical oxidation and antioxidant defence system in rats of both sexes with sodium nitrite intoxication, Stakhurska I. O., Holovatiuk L. M. (2015)
Маврутенков В. В. - Рівень протеїну S100b у сироватці крові хворих з ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз як нейроспецифічний біомаркер ятрогенної нейротоксичності, Жукова Н. В., Кравчук Л. О. (2015)
Мисула І. Р. - Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин із гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2015)
Ядловський О. Є. - Анальгезивна та протизапальна дії похідних 5,7-діацил-3-H(алкіл)-6-арил-5Н-, Коваль А. Я., Серединська Н. М., Бухтіарова Т. А., Бершова Т. А., Демченко Д. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2015)
Іванків Я. І. - Показники проокcидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну, Олещук О. М. (2015)
Сeменців Н. Г. - Порушення окремих показників білкового обміну за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція (2015)
Дмухальська Є. Б. - Структурні зміни внутрішніх органів у молодих щурів, уражених солями важких металів та фосфорорганічними пестицидами (2015)
Регеда М. С. - Вплив препарату "Тіотриазолін” на зрушення імунної системи в крові морських свинок за умов формування експериментальної бронхіальної астми, Колішецька М. А., Юревич В. Р. (2015)
Михайлюк І. А. - Метаболічні порушення в печінці в пізній період краніоскелетної травми та їх корекція тіоцетамом, Гудима А. А. (2015)
Ференц Н. М. - Порушення окремих показників пігментного та ліпідного обміну при експериментальній пневмонії за умов іммобілізаційного стресу і корекція їх корвітином (2015)
Сатурська Г. С. - Застосування ендогенної кардіопротекції для корекції порушень гуморального імунітету при експериментальному дифузному кардіосклерозі в щурів з різною резистентністю до гіпоксії (2015)
Кравець Б. Б. - Роль корвітину в корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів, активності антиоксидантної системи в крові морських свинок при експериментальному бактеріальному кератиті на тлі бронхіальної астми та пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Лимар Л. Є. - Морфофункціональний стан печінки у статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального токсичного гепатиту (2015)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої, субстанції з неї та ґрунту (2015)
Антонишин І. В. - Взаємозв’язок порушень вуглеводного та ліпідного обміну з рівнем фактора некрозу пухлин-альфа при експериментальному аліментарному ожирінні (2015)
Флекей Н. В. - Стан антиоксидантної системи в білих щурів при введенні кадмію на тлі споживання питної води з різними концентраціями іонів натрію (2015)
Нечипорук В. М. - Сучасні погляди на біосинтез і механізм дії тиреоїдних гормонів, Корда М. М. (2015)
Чуклін С. М. - Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції, Підгірний Б. Я., Чуклін С. С. (2015)
Stashkevych M. A. - The role of various nucleosides in the activation of 5-fluorouracil in gastric adenocarcinoma, Zyablitsev S. V. (2015)
Савчук З. Л. - Застосування кератоксеноімплантата у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2015)
Діденко Г. В. - Модифікація імунної відповіді на ксеногенні ембріональні протеїни ад’ювантами мікробного походження, Лісовенко Г. С., Базась В. М., Черемшенко Н. Л., Воєйкова І. М., Круць О. О., Потебня Г. П. (2015)
Рибак В. А. - Вивчення гіпоглікемічної активності таблеток "Гліфасонорм” і капсул "Гліфасолін” на моделі стрептозотоцинового діабету в щурів, Малоштан Л. М. (2015)
Небесна З. М. - Зміни окисно-відновних реакцій у тканині легень за умов опікової травми та при її корекції із застосуванням ліофілізованого ксенодермоімплантата й екзогенного препарату сурфактанту, Волков К. С., Лісничук Н. Є., Демків І. Я. (2015)
Заморський І. І. - Вплив адеметіоніну на стан прооксидантно-антиоксидантного балансу в щурів при гліцероловій гострій нирковій недостатності, Драчук В. М., Горошко О. М. (2015)
Козак Д. В. - Особливості порушень імунологічного захисту у відповідь на політравму та корегувальний вплив карбацетаму в експерименті (2015)
Цимбала О. П. - Вплив гнійно-запальних ускладнень у хворих на гострий калькульозний холецистит на функціональний стан печінки, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Мартьянова О. І. (2015)
Dmukhalska Ye. B. - Antioxidant system of rats with heavy metals and phospoorganic pesticides intoxication and peptides applying, Honsky Ya. I. (2015)
Олійник О. В. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів за умов експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому та його корекція, Савчук С. О., Коробко Д. Б. (2015)
Яковлев Б. Ф. - Лікування шляхом корекції пуринового метаболізму при серцево-судинних захворюваннях у людей похилого віку (2015)
Залецький М. П. - Рівень інтерлейкіну 1β та TNF-α в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз (2015)
Гудима А. А. - Динаміка показників жовчоутворювальної функції печінки у відповідь на скелетну, черепно-мозкову та поєднану травми в ранній період травматичної хвороби, Михайлюк І. А., Михайлюк В. М. (2015)
Паронік В. А. - Активність антиоксидантних ферментів та желатиназ за умов адреналінової ішемії міокарда в щурів, Шаульська О. Е., Жилюк В. І., Шевцова А. І. (2015)
Яремчук О. З. - Дослідження деяких показників гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі (2015)
Волкова Н. М. - Стан автономної регуляції серцевого ритму за умов виключення бета1-адренорецепторів асоціативної кори молодих щурів при гіпоксичному впливі (2015)
Турчин М. В. - Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом (2015)
Черняшова В. В. - Застосування L-аргініну та аміногуанідину для корекції ураження печінки при експериментальному перитоніті (2015)
Сван О. Б. - Вплив гострого стресу на жовчоутворювальну функцію печінки за умов локальної кріодеструкції шкіри в експерименті (2015)
Зарічна О. Й. - Показники вільнорадикального окиснення та системи антиоксидного захисту в щурів із гострим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2015)
Мігенько Б. О. - Клінічний досвід оцінки рівня ендогенної інтоксикації та динаміки активності антиоксидантної системи у хворих на гострий поширений перитоніт (2015)
Лотоцька С. В. - Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентеросорбції, Андрейчин С. М., Мерецький В. М. (2015)
Коваль М. І. - Вікові особливості активності ферментів цитолізу за умов токсичного ураження парацетамолом і його корекція в експерименті (2015)
Цицюра Р. І. - Особливості процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту і цитолізу за умов гострої виразки шлунка та їх корекція (2015)
Бандас І. А. - Наночастинки: важливість сьогодні, класифікація, використання в медицині, токсичність, Криницька І. Я., Куліцька М. І., Корда М. М. (2015)
До ювілею видатного українського вченого Ю. І. Губського (2015)
Voskoboynik O. Yu. - Synthesis, anticancer and FGFR1 inhibitory activity of isoindolo, Starosyla S. A., Protopopov M. V., Volynets H. P., Shyshkina S. V., Yarmoliuk S. M., Kovalenko S. I. (2016)
Комаревцева І. О. - Вплив застосування апоптозіндукованих мезенхімальних стовбурових клітин на рівень фрагментації ДНК і активність системи сфінгозину за умов експериментального моделювання патологічного процесу, Чеботарьова А. А. (2016)
Гнатюк М. С. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів у шлуночках легеневого серця, Слабий О. Б. (2016)
Ковальчук Ю. П. - Розподіл гліального фібрилярного кислого протеїну в різних відділах головного мозку піщанок під час розвитку, старіння та дії альфа-кетоглутарату, Ушакова Г. О. (2016)
Палій Г. К. - Дослідження фізико-хімічних, протимікробних властивостей лікарського препарату "Декаметоксин®”, Назарчук О. А., Гончар О. О., Коваленко І. В., Яцула О. В. (2016)
Марчишин С. М. - Фітохімічне вивчення нового рослинного збору з антидіабетичною дією (повідомлення І – речовини первинного синтезу), Савич А. О. (2016)
Марущак А. В. - Зміни пероксидного окиснення ліпідів і стану антиоксидантного захисту в спонтанно-гіпертензивних щурів під час експериментального лікування раміприлом та кандесартаном, Шоріков Є. І., Шорікова Д. В., Тимофійчук І. Р., Гайдичук В. С. (2016)
Ганусевич М. І. - Дослідження кардіопротекторних властивостей настойки з трави коров’яка звичайного, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2016)
Гоженко А. І. - Функціональний стан нирок після введення клітин фетальної печінки щурам з водним і сольовим режимом пиття за умов розвитку гострої сулемової нефропатії, Сiрман В. М., Філіпець Н. Д., Філіпець О. O. (2016)
Покотило О. С. - Вплив риб’ячого жиру на використання |1-14С| пальмітинової кислоти в синтезі ліпідів у тканинах морських свинок з гіперхолестеринемією in vitro, Покотило О. О., Ярошенко Т. Я., Коваль М. І. (2016)
Дмухальська Є. Б. - Вплив важких металів, фосфорорганічних пестицидів і пептиду на активність ферментів глутатіонової системи, Гонський Я. І. (2016)
Родинський О. Г. - Формування адаптивної реакції цнс за умов експериментального гіпертиреозу: онтогенетичний аспект, Кондратьєва О. Ю., Демченко О. М. (2016)
Міц І. Р. - Особливості пошкоджувальної дії хронічного стресу на серце щурів різної статі, Денефіль О. В. (2016)
Погоріла Т. Ю. - Оцінка резистентності організму у хворих на базальноподібний рак молочної залози, Пащенко С. М., Щуров М. Ф. (2016)
Бурмас Н. І. - Стан антиоксидантної системи та жовчоутворювальної функції в організмі щурів, уражених сполуками шестивалентного хрому (2016)
Одинцова В. М. - Електронна характеристика та реакційна здатність молекули 5-(((5-адамантан-1-іл)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)метил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу (2016)
Яворська-Скрабут І. М. - Морфофункціональна реорганізація інтраорганних судин великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії (2016)
Єлісєєва О. В. - Лікування лізоцимовмісними засобами хворих на червоний плоский лишай при стоматологічній патології (2016)
Худобяк М. М. - Шляхи корекції вільнорадикального окиснення в ранній посттравматичний період після поєднаної травми грудної клітки і стегон (2016)
Дроговоз С. М. - Физиологические свойства СО2 – обоснование уникальности карбокситерапии, Штрыголь С. Ю., Кононенко А. В., Зупанец М. В., Левинская Е. В. (2016)
Погоріла Т. Ю. - Особливості лімфоцитів крові у хворих на базальноподібний рак молочної залози, які проживають на південному сході України, Щуров М. Ф., Пащенко С. М. (2016)
Кононенко А. Г. - Гістологічні дослідження стану щитоподібної залози при застосуванні водного екстракту листеця ряски малої на тлі експериментального гіпотиреозу, Кравченко В. М. (2016)
Бандас І. А. - Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю, Куліцька М. І., Корда М. М. (2016)
Дмухальська Є. Б. - Вплив пептидів на активність ферментів антиоксидантної системи в щурів з інтоксикацією важкими металами, фосфорорганічними пестицидами, Гонський Я. І. (2016)
Лукашів О. Я. - Вплив селен-хром-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. на оксидативний статус щурів, Боднар О. І., Вінярська Г. Б., Грубінко В. В. (2016)
Пиндус В. Б. - Дія препарату тіотриазоліну на фагоцитарну активність лейкоцитів у крові тварин з експериментальним алергічним альвеолітом за умов адреналінового пошкодження міокарда (2016)
Курило Х. І. - Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної, Кліщ І. М., Вольська А. С., Барчук О. З. (2016)
Рудник А. М. - Хімічний склад та мікробіологічна активність хлороформного екстракту бруньок тополі італійської (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження фенольних сполук хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum × hortorum Bailey), Демидяк О. Л., Полонець О. В., Гарник М. С. (2016)
Брунь Л. В. - Дослідження впливу низькоінтенсивного інфрачер­воного лазерного випромінювання на концентрацію диклофенаку натрію у плазмі крові щурів методом високо­ефективної рідинної хроматографії, Маколінець В. І. (2016)
Регеда М. С. - Значення вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми й адреналінового пошкодження міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Лоза Є. О. - Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті шкіри щурів при різних способах закриття ран, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2016)
Романовська І. І. - Дослідження чутливості мікроорганізмів до комбінацій лізоциму з лікарськими речовинами, Декіна С. С., Псахіс I. Б., Псахіс Б. Й. (2016)
Криницька І. Я. - Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю, Габор Г. Г., Кирилів М. В., Бекус І. Р., Ярошенко Т. Я. (2016)
Серватович А. М. - Порушення біохімічного складу жовчі в пізній період після нанесення краніоскелетної травми та ефективність їх корекції фітозасобом, Дзецюх Т. І. (2016)
Дем’янчук Н. Р. - Біомаркери запального процесу в молочній залозі, Лаповець Л. Є., Мартьянова О. І., Белявська Б. М. (2016)
Олещук О. М. - Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології, Чорномидз А. В. (2016)
Perepelytsina O. M. - Optimization of human somatic cells cryopreservation protocols by polyethylene glycols, Uhnivenko A. P., Burlaka D. P., Bezuhlyi S. V., Sydorenko M. V. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження кислот гідроксикоричних трави чистецю Зібольда, Гусак Л. В., Бердей Т. С. (2016)
Погорелая Т. Ю. - Некоторые биологические характеристики и особенности митотического режима базальноподобного рака молочной железы у больных, проживающих на юго-востоке Украины, Щуров Н. Ф. (2016)
Слабий О. Б. - Стан антиоксидантної системи в експериментальних тварин при компенсованому і декомпенсованому легеневому серці (2016)
Одноріг Л. О. - Взаємозв’язки показників ліпідного обміну і біомаркерів запалення у хворих на нестабільну стенокардію залежно від віку, Лаповець Л. Є., Maртьянова O. I. (2016)
Ліснянська Н. В. - Зміни реактивності організму щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом під час розвитку хронічного ентероколіту, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2016)
Ларичева О. М. - Вплив світлової експозиції на вільнорадикальні процеси в легенях щурів із плевритом (2016)
Демків І. Я. - Окисно-відновна рівновага в селезінці білих щурів за умов індукованого канцерогенезу, Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Чихира О. В. (2016)
Некрут Д. О. - Низька ефективність симвастатину при лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки в щурів, Луцюк М. Б., Ільченко О. В. (2016)
Дорошенко О. Г. - Фітохімічне дослідження збору діуретичного, Марчишин С. М. (2016)
Склярова Ю. О. - Роль газових медіаторів: нітрогену оксиду та гідрогену сульфіду в тонкій кишці щурів за умов інгібування циклооксигенази і ліпооксигенази, Денисенко Н. В., Ільків І. І., Фоменко І. С. (2016)
Костіна О. О. - Особливості динаміки показників ендогенної інтоксикації при індукованому соляною кислотою гострому ураженні легень, Гудима А. А. (2016)
Цвях О. О. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи шлунка білих щурів при моделюванні хімічного гастриту на тлі короткотривалої та довготривалої гіпомелатонінемії (2016)
Лотоцька О. В. - Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті печінки щурів при комбінованій дії міді та субтоксичних доз стеаратів калію і натрію (2016)
Ординський Ю. М. - Вплив стресу на процеси пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в серці самців і самиць щурів з різною стійкістю до гіпоксії (2016)
Лук’янчук В. Д. - Антиоксидантний профіль у щурів із закритою черепно-мозковою травмою при лікуванні ереброгермом, Оглобліна М. В., Ковешніков О. В. (2016)
Бондарчук В. І. - Зміна показників гуморального імунітету при впливі різних типів запальної реакції у тварин із гастродуоденітом (2016)
Машевський А. С. - Роль естрогенів у механізмах прооксидантного впливу краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби (2016)
Летняк Н. Я. - Вуглецеві нанотрубки – перспективи застосування та ризики для здоров’я, Корда М. М. (2016)
Рецензія на монографію "Основи глікобіології” / Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька ; за ред. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с. – (Серія "Біологічні Студії”) (2016)
Онуфрович О. К. - Активність глутатіонзалежних ензимів сперматозоїдів за умов патоспермії, Фафула Р. В., Наконечний Й. А., Воробець Д. З., Єфремова У. П., Воробець З. Д. (2016)
Беденюк О. С. - Роль оксидативного і нітрооксидативного стресу в патогенезі генералізованого пародонтиту на фоні хронічного гастриту, Корда М. М. (2016)
Джигалюк О. В. - Характеристика впливу 4-|4-оксо-4H-хіназолін-3-іл| бензойної кислоти (ПК-66) на перебіг адреналінової міокардіодистрофії в щурів за даними біохімічних досліджень, Степанюк Г. І., Заічко Н. В., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2016)
Верба Р. В. - Стан вільнорадикального окиснення та антиоксидантної системи за умов експериментального гострого перитоніту на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2016)
Ткачук С. О. - Зміни показників вуглеводного і ліпідного обміну та С-реактивного протеїну в пацієнтів з ішемічною хворобою серця і жировим гепатозом, Башта Г. В., Лаповець Л. Є., Залецький М. П. (2016)
Лихацький П. Г. - Показники енергозабезпечення в щурів за умов хронічного ураження тютюновим димом, Фіра Л. С., Качур О. І. (2016)
Бурлака А. П. - Маркери редокс-стану пухлин хворих на рак прямої кишки, Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М. (2016)
Криницька І. Я. - Кореляційний аналіз показників газового та кислотно-основного складу артеріальної крові в патогенезі експериментального гепатопульмонального синдрому (2016)
Олещук О. М. - Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гена MTNR1B у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Іванків Я. І., Шумська О. А. (2016)
Земсков С. В. - Селективний підхід до тромбопрофілактики у хворих на нерезектабельний рак підшлункової залози, які отримують хіміотерапію (2016)
Линда О. С. - Вивчення гострої токсичності настойки з листя хости ланцетолистої, Фіра Л. С., Лихацький П. Г., Рицик О. Б. (2016)
Мусієнко А. М. - Механізми пошкодження серця щурів та його корекція кверцетином, Денефіль О. В. (2016)
Марущак М. І. - Апоптична загибель клітин та шляхи її ініціації за умови експериментального ожиріння (2016)
Чугай О. О. - Особливості змін показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях у різні періоди формування експериментальної пневмонії, Любінець Л. А. (2016)
Логойда Л. С. - Валідація методики кількісного визначення ніфедипіну в таблетках методом рідинної хроматографії (2016)
Ярошенко Т. Я - Дослідження впливу інгібіторів синтази оксиду азоту на його синтез у тканинах щурів з токсичним ураженням печінки (2016)
Щербакова Ю. В. - Попередження негативного метаболічного впливу мегестрол ацетату на організм кішок, Смолянінов Б. В. (2016)
Криницька І. Я. - Ліпідний профіль крові в щурів різної статі за умови токсичної кардіоміопатії, зумовленої введенням натрію нітриту, Марущак М. І., Стахурська І. О., Бекус І. Р., Кирилів М. В., Кузьмак І. П. (2016)
Зарічна О. Й. - Особливості ендогенної інтоксикації в щурів з галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2016)
Honskyi Ya. I. - The role of hypoxia and proton mechanism of parietal cells in the occurence of stress-induced and peptic ulcers, Hnativ V. V., Pereviznyk B. O., Pidruchna S. R., Kuzmak I. P., Yaroshenko T. Ya. (2016)
Загайко А. Л. - Загальна характеристика шляхів активації кіназ JNK, Красільнікова О. А., Кравченко Г. Б. (2016)
Геруш І. В. - Сучасні підходи до викладання біоорганічної і біологічної хімії в медичних внз, Григор’єва Н. П., Давидова Н. В. (2016)
Alfred-Ugbenbo D. - Validation of analytical method for determination of furosemide in extemporaneous syrup, Zdoryk O. A., Georgiyants V. A. (2017)
Верба Р. І. - Синдром ендогенної інтоксикації в щурів із гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2017)
Романовська І. І. - Таблеткові суміші, що містять іммобілізований лізоцим і кверцетин: отримання, властивості, Декіна С. С., Севастьянов О. В., Рогожа Є. О. (2017)
Марчишин С. М. - Вміст сапонінів у кореневищах з коренями та листках первоцвіту весняного, Шостак Л. Г., Наконечна С. С., Ярошенко Т. Я. (2017)
Загайко А. Л. - Дослідження деяких показників клітинного імунітету у хворих на розповсюджений псоріаз, Галузінська Л. В. (2017)
Logoyda L. S. - Development and methodology for the estimation of bisaprolol in pharmaceuticals (2017)
Скрипченко Н. В. - Біохімічні особливості плодів лимонника китайського (Schizandra chinensis (Turcz.) Baill.), Джуренко Н. І., Слюсар Г. В. (2017)
Лихацький П. Г. - Застосування ентеросорбенту "Карболайн” для корекції окиснювальних процесів у щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації, Фіра Л. С. (2017)
Карпюк У. В. - Аналіз асортименту лікарських засобів гемостатичної дії, Кисличенко В. С. (2017)
Марущак М. І. - Аналіз потенціалу системи глутатіону в щурів з аліментарним ожирінням, Мялюк О. П., Гевко У. П., Габор Г. Г., Ярошенко Т. Я., Антонишин І. В. (2017)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу екстрактів з листя стевії та чорниці на показники розвитку експе­риментального цукрового діабету, індукованого високофруктозною дієтою з додаванням ін’єкцій дексаметазону, Чумак О. І. (2017)
Волощук О. М. - Дослідження протигерпетичної активності похідних амінопропанолу-2, Короткий Ю. В., Рибалко С. Л., Широбоков В. П. (2017)
Пришляк А. М. - Вплив чотирихлористого вуглецю на стан вільнорадикальних процесів організму щурів та морфологічні зміни у товстій кишці, Яворська С. І., Головата Т. К., Ремінецький Б. Я. (2017)
Мамедалиев Н. А. - Изменение протеиназно-ингибиторной системы организма здоровых белых мышей под действием поляризованного, некогерентного, полихроматического света, Дивоча В. А., Гоженко А. И. (2017)
Комнацька К. М. - Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мелатоніну, цитиколіну, корвітину та тіотриазоліну на мікроциркуляцію в судинах циліарного тіла кролів після контузії ока за даними лазерної доплерівської флоуметрії, Ходаківська О. В., Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А. (2017)
Марущак М. І. - Аналіз ефективності інсуфляції кисню, субстанції "КД-234” і реамберину на процеси вільнорадикального окиснення при гострому респіраторному дистрес-синдромі в щурів, Савчук С. О., Гевко У. П., Усинський Р. С. (2017)
Шиморова Ю. Є. - Мінеральний склад коренеплодів та плодів пастернаку посівного (Pastinaca sativa L.) сорту "Петрик”, Кисличенко В. С., Кузнєцова В. Ю. (2017)
Павлишин Г. А. - Багатогранна постать Івана Яковича Горбачевського, Козак К. В. (2017)
Novohatska О. О. - Analytical support of hygienic control of оxathiapiprolin residual amounts in environmental objects and potatoes, Milohov D. S., Vavrinevych O. P., Omelchuk S. T., Antonenko A. M. (2017)
Logoyda L. S. - Development of the methodology for the estimation of enalapril maleate in medicines, Korobko D. B. (2017)
Грищук Л. А. - Корекція токсичного впливу протитуберкульозних препаратів на печінку пацієнтів з уперше діагностованим туберкульозом легень, Окусок О. М. (2017)
Марчишин С. М. - Дoслідження хімічнoгo складу деяких рoслин рoдини Gentianaceae, Стoйкo Л. І., Покотило О. О. (2017)
Ларичева О. М. - Особливості вільнорадикального окиснення в легенях щурів із плевритом за умов тривалого освітлення, Чеботар Л. Д., Ярошенко Т. Я. (2017)
Курило Х. І. - Порівняльний вплив фармацевтичних засобів на основі козлятника лікарського на біохімічні показники у крові тварин з експериментальним цукровим діабетом 2 типу, Кліщ І. М. (2017)
Федосов А. І. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту амінокислот у часнику цибулинах і листі, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2017)
Бандас І. А. - Наночастинки діоксиду кремнію посилюють викликаний свинцем оксидативний та нітрооксидативний стрес, Куліцька М. І., Ярошенко Т. Я., Корда М. М. (2017)
Антоненко А. М. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей фунгіцидів з класу піразолкарбоксамідів у воді, Коршун О. М., Мілохов Д. С., Ліпавська А. О., Руда Т. В., Омельчук С. Т. (2017)
Яремчук О. З. - Показники прооксидантно-антиоксидантної системи печінки при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та застосуванні L-аргініну, Посохова К. А., Брик А. Р., Куліцька М. І., Кузьмак І. П., Мехно Н. Я. (2017)
Боднар О. І. - Оксидативний статус щурів за експериментального діабету 2 типу та його корекція селен-хром-ліпідною субстанцією із Chlorella Vulgaris Biej., Лукашів О. Я., Вінярська Г. Б., Грубінко В. В. (2017)
Лоза Є. О. - Біохімічна оцінка загоєння післяопераційних ран на фоні цукрового діабету в щурів при різних способах закриття ран, Марущак М. І. (2017)
Мельник О. В. - Імунопатогенез реактивного артриту (2017)
Лихацький П. Г. - Корекція вільнорадикальних процесів та мітохондріальної дисфункції в щурів, отруєних натрію нітритом і тютюновим димом, препаратом "Мілдронат" (2017)
Мамедалиев Н. А. - Активность протеолитических ферментов и их ингибиторов в ротовой жидкости здоровых людей и пациентов с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, Дивоча В. А. (2017)
Копаниця О. М. - Метаболічні процеси у стінці тонкої кишки, серці й печінці при експериментальному застосуванні карагінану, Марущак М. І., Щербатий А. А. (2017)
Фурка О. Б. - Зміна показників енергозабезпечувального окиснення у тварин, уражених ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу (2017)
Підручна С. Р. - Активність ферментів антиоксидантного захисту в щурів різного віку в ранній та пізній періоди після моделювання політравми, Степанова Г. М., Ярошенко Т. Я. (2017)
Федосов А. І. - Дослідження жирнокислотного складу часнику листя та цибулин, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2017)
Верба Р. В. - Особливості імунного профілю у крові щурів з гострим поширеним перитонітом на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М. (2017)
Акімова В. М. - Вміст фактора некрозу пухлин α і трансформуючого фактора росту β1 у сироватці крові хворих на гострий апендицит та абдомінальний туберкульоз (2017)
Головенко М. Я. - Напівемпіричний аналіз взаємодії алкоксипохідних 1,4-бенздіазепіну з ГАМКА-рецептором на підставі даних молекулярного докінгу та фармакологічного ефекту, Павловський В. І., Валіводзь І. П., Ларіонов В. Б. (2017)
Нечипорук В. М. - Метаболізм цистеїну при експериментальному гіпер- та гіпотиреозі в щурів, Корда М. М. (2017)
Загайко А. Л. - Вплив інгібіторів ароматази третього покоління на окремі компоненти перебігу експериментального метаболічного синдрому, Литкін Д. В., Малоштан А. В. (2017)
Бумбар З. О. - Зміни антиоксидантно-прооксидантної системи та їх медикаментозна корекція при поєднанні сечокам’яної хвороби і пародонтиту, Піняжко О. Р. (2017)
Logoyda L. S. - Development of methodology for identification of simultaneous determination of nifedipine, enalapril and bisoprolol, Proniv T. A., Dmutriv M. I. (2017)
Криворучко О. В. - Фенольні сполуки листя sorbus domestіca і Sorbus graeca (2017)
Щерба В. В. - Показники метаболізму в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Лучинський В. М., Корда М. М. (2017)
Процько В. В. - Особливості ліпідного обміну в жінок із гострим коронарним синдромом без підйому сегмента ST залежно від гормонального статусу (2017)
Гнатюк М. С. - Стан антиоксидантної системи експериментальних тварин при пошкодженні дванадцятипалої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В. (2017)
Ставніченко П. В. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей фунгіцидів цифлуфенаміду та дифеноконазолу у воді, Антоненко А. М., Вавріневич О. П., Стеценко О. В., Омельчук С. Т., Бардов В. Г. (2017)
Ковальська М. Є. - Зміни функціонального стану прооксидантної та антиоксидантної систем у надниркових залозах морських свинок за умов формування експериментального алергічного альвеоліту (2017)
Підручна С. Р. - Взаємозалежність про- й антиоксидантного статусу і калікреїн-кінінової системи у тварин різного віку за умов ранньої та пізньої політравми, Степанова Г. М. (2017)
Степась Ю. М. - Кореляційний аналіз показників гемостазу і функціонального стану печінки за гострого калькульозного холециститу, Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Лебедь Г. Б. (2017)
Марущак М. І. - Пероксидне окиснення білків стінки тонкої кишки, міокарда та печінки щурів при експериментальному застосуванні карагінану, Копаниця О. М., Криницька І. Я., Ярошенко Т. Я. (2017)
Руцька А. В. - Показники вільнорадикального окиснення в щурів за умови "пасивного тютюнокуріння" на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому і віковому аспектах, Криницька І. Я., Марущак М. І. (2017)
Копчак Н. Г. - Вплив йоду на показники ліпідного профілю крові щурів різного віку при експериментальному ожирінні, Покотило О. С., Кухтин М. Д., Коваль М. І. (2017)
Усенко Т. В. - Проблема оцінки гематотоксичності пестицидів (2017)
Карпенко В. П. - Активність антиоксидантних ферментів у рослинах вівса голозерного за дії мікробного препарату і регулятора росту рослин, Марченко К. Ю. (2020)
Poltoretskyi S. - The influence of the duration, the method of sowing and the reduction rates on the growth and productivity of winter wheat, Tretiakova S., Mostoviak I., Yatsenko A., Poltoretska N. (2020)
Осокіна Н. М. - Вихід крупи плющеної із пшениці полби залежно від тривалості опромінення ЕМП НВЧ і водотеплового оброблення, Любич В. В., Новіков В. В., Лещенко І. А. (2020)
Климишена Р. І. - Залежність крупності зерна пивоварного ячменю ярого від впливу мінерального живлення (2020)
Господаренко Г. М. - Стан росту і розвитку рослин пшениці озимої в осінній період вегетації, Черно О. Д., Новак А. В. (2020)
Яковенко Р. В. - Ріст і урожайність дерев груші сорту золотоворітська залежно від грунтового удобрення та позакореневого підживлення (2020)
Діордієва І. П. - Обгрунтування параметрів моделі сорту пшениці спельта озимої для умов Правобережного Лісостепу України (2020)
Мостов'як І. І. - Вирощування основних зернових культур у Черкаській області та моніторинг їх фітосанітарного стану (2020)
Сторожик Л. І. - Хімічна складова насіння сорго зернового (Sorghum bicolor) залежно від біологічних особливостей гібридів, Войтовська В. І., Завгородня С. В., Третьякова С. О. (2020)
Ісаєнко В. М. - Інтенсифікація процесу очищення стічної води фізико-хімічними способами, Поштаренко А. В. (2020)
Ulianych O. - Quality management of vegetables with the application of nano preparations, Osokina N., Kostetska К., Kuhnyuk O., Shevchuk K. (2020)
Дрига В. В. - Біологічний стан спокою насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) та спосіб його зниження (2020)
Господаренко Г. М. - Вплив доз і співвідношень добриву польовій сівозміні на врожайність і якість зерна ячменю ярого, Прокопчук І. В., Бойко В. П. (2020)
Єщенко В. О. - Агробіологічна класифікація бур’янів, Карнаух О. Б. (2020)
Рассадіна І. Ю. - Вплив мінерального удобрення та інокуляції на врожайність сочевиці, Недвига М. В., Нікітіна О. В., Мусієнко Л. А. (2020)
Дрозд О. О. - Етилен-активність яблук сорту хонейкрісп залежно від режиму охолодження і післязбиральної обробки інгібітором етилену, Мельник О. В. (2020)
Леонова К. П. - Аналіз міжсортових гібридів F1 тютюну за структурними елементами насіннєвої продуктивності, Моргун А. В., Моргун В. І., Коваленко А. М. (2020)
Попова Л. М. - Господарсько–біологічна оцінка гібридів помідора черрі в умовах Південного Степу України, Латюк Г. І. (2020)
Рябовол Я. С. - Аналіз успадкування генів маркерних ознак жита озимого, Рябовол Л. О. (2020)
Макарчук М. О. - Адаптивна здатність сортозразків гороху овочевого в умовах Правобережного Лісостепу (2020)
Любченко А. І. - Аналіз продуктивності рослин сомаклональних ліній рижію ярого, Любченко І. О. (2020)
Бандура И. И. - Перспективы интродукции тропического гриба Calocybe indica Purkay. & A. Chandra в украинское грибопроизводство (2020)
Гавій В. М. - Ефективність впливу препаратів Вимпел і Ризостим на асиміляційні процеси перцю солодкого та його продуктивність, Приплавко С. О., Коваленко С. О. (2020)
Юрченко В. О. - Склад і міжвидові відносини в іммобілізованих азоттрансформуючих мікробіоценозах очисних споруд, Цитлішвілі К. О. (2020)
Мартинюк А. Т. - Продуктивність буряку цукрового за різних доз мінеральних та органічних добрив і систем удобрення в польовій сівозміні, Новак Ю. В. (2020)
Новак Ж. М. - Біометричні показники сортозразків пшениці твердої ярої колекції Уманського національного університету садівництва (2020)
Коцюба С. П. - Характер мінливості інбредних ліній кукурудзи в умовах Правобережного Лісостепу України (2020)
Покотило І. А. - Урожайність і технологічна якість насіння сої залежно від основного обробітку ґрунту і попередників у Правобережному Лісостепу України, Крижанівський В. Г., Невлад В. І. (2020)
Іванова І. Є. - Вплив абіотичних чінників на формування смакових якостей плодів вишні, Сердюк М. Є., Шкіндер-Борміна Г. М., Кривонос І. А. (2020)
Усик С. В. - Вплив насичення короткоротаційних сівозмін зернофуражними культурами на окремі агрофізичні показники родючості чорнозему опідзоленого, Єщенко В. О., Карнаух О. Б. (2020)
Шинкарук Л. М. - Вплив удобрення кукурудзи на біометричні показники та елементи структури урожаю кукурудзи в умовах Західного Лісостепу України (2020)
Гарбовська Т. М. - Тривалість міжфазних періодів росту і розвитку квасолі овочевої залежно від схеми розміщення рослин (2020)
Улянич О. І. - Акумулювання радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у картоплі і овочах, вирощенних на Черкащині, Ковтунюк З. І., Яценко В. В., Кухнюк О. В. (2020)
Токмань В. С. - Технологічні особливості вирощування садивного матеріалу Catalpa bignonioides Walt, Мельник А. В. (2020)
Мельник О. В. - Параметри листя насаджень яблуні за різних систем утримання ґрунту під протиградовою сіткою, Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. (2020)
Улянич О. І. - Встановлення оптимального строку висаджування розсади васильків справжніх та його вплив на урожайність, Воробйова Н. В., Кучер І. О. (2020)
Любич В. В. - Борошномельні властивості зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії (2020)
Заморський В. В. - Продуктивність яблуні залежно від вологозабезпечення, Чецький Б. О. (2020)
Ковальов В. Б. - Вплив строків зберігання олії лляної на її якісний склад, Бучко К. Д., Деребон І. Ю., Федорчук С. В. (2020)
Любич В. В. - Технологічні властивості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту, Євчук Я. В., Кононенко Л. М., Харитоненко Н. С., Анциферова О. В. (2020)
Улянич І. Ф. - Круп’яні властивості зерна пшениці м’якої озимої залежно від сорту (2020)
Яценко А. О. - Формування урожайності ріпаку ярого за різного основного обробітку ґрунту в Правобережному Лісостепу, Голубенко О. В. (2020)
Ткач О. В. - Продуктивність цикорію коренеплідного залежно від способу вирощування з комбінованою шириною міжрядь (2020)
Любич В. В. - Крупоутворювальна здатність помельних партій зерна пшениці спельти і пшениці м’якої, Желєзна В. В., Єремеєва О. А., Войтовська В. І. (2020)
Ушкаренко В. О. - Продуктивності шавлії мускатної залежно від водно-фізичних властивостей ґрунту за краплинного зрошення, Коковіхін С. В., Чабан В. О., Лавренко С. О., Шепель А. В. (2020)
Андрієнко О. О. - Реакція гібридів кукурудзи на зміну густоти стояння рослин у Північному Степу України, Васильковська К. В., Андрієнко А. Л. (2020)
Українець О. А. - Підбір стерилізуючого агента та періоду введеня експлантів для клонального мікророзмноження інтродукованих сортів троянди (Rosa L.), Поліщук В. В. (2020)
Асанішвілі Н. М. - Формування елементів структури врожаю кукурудзи під впливом технології вирощування в Лісостепу, Юла В. М., Шляхтурова С. П. (2020)
Povh V. L. - Association of neuroretina destruction markers with retinal level of hydrogen sulfide in traumatic injury of the visual analyzer, Zaichko N. V., Melnyk A. V., Khodakivskiy O. A. (2018)
Шульгай А. Г. - Особливості порушень цитокінового профілю при пошкодженні клубової кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Головенко М. Я. - Антагонізм алостеричних модуляторів ГАМКА-рецепторного комплексу пропоксазепаму та бемегриду, що мають спорідненість до різних субодиниць макромолекули, Ларіонов В. Б., Редер А. С., Валіводзь І. П., Михайлова Т. В. (2018)
Летняк Н. Я. - Вплив комбінованої дії нанотрубок і тетрахлорметану на стан гуморальної ланки імунної системи, Корда М. М. (2018)
Кузнецова М. М. - Ідентифікація та визначення кількісного вмісту токоферолів у сировині капусти городньої (Brassica oleracea L.), Гуцол В. В., Журавель І. О. (2018)
Нестерук С. В. - Особливості змін показників синдрому ендогенної інтоксикації у кролів за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки та шляхи корекції, Кліщ І. М. (2018)
Грицик А. Р. - Дослідження вуглеводів воловика лікарського (Anchusa officinalis L.), Свірська С. П. (2018)
Беський В. О. - Особливості змін метаболітів нітроген (II) оксиду та ендотеліну-1 при гострому ураженні легень в експерименті, Марущак М. І., Грищук Л. А. (2018)
Новохацька О. О. - Оптимізація аналітичного контролю у воді залишкових кількостей пестицидів системи захисту картоплі, Вавріневич О. П., Коршун О. М., Ліпавська А. О., Омельчук С. Т., Аврамчук А. О., Гайдук К. П. (2018)
Логойда Л. С. - Процедура визначення валідаційного параметра "Лінійність/калібрувальна модель” аналітичної методики кількісного визначення деяких антигіпертензивних аналітів у біологічних рідинах для проведення фармакокінетичних досліджень (2018)
Гайнюк М. Б. - Детоксикуючий ефект яблучного пектину за умов експериментальної гострої алкогольної інтоксикації, Шеремета Л. М. (2018)
Дмухальська Є. Б. - Вплив цистеїл-гістидил-тирозил-гістидил-ізолейцину на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активних форм оксигену в щурів різного віку за дії важких металів і гліфосату, Ярошенко Т. Я., Кузьмак І. П. (2018)
Куюн Л. О. - Порушення системи місцевої імунологічної відповіді у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у період загострення (2018)
Кулянда О. О. - Роль системи монооксиду азоту в патогенезі ураження печінки при експериментальній політравмі (2018)
Романовська І. І. - Лізоцимвмісний препарат для сльозозамінної терапії: фармакотера­певтична ефективність, Декіна С. С., Шестеренко Ю. А., Сотнікова О. П., Абрамова А. Б., Осташевський В. Л. (2018)
Тригубчак О. В. - Скринінгові дослідження таблеток "Комбідерм”, Вольська А. С., Курило Х. І. (2018)
Легінь Н. І. - Дослідження елементного складу підлісника європейського та астранції великої, Коляджин Т. І., Грицик Л. М., Грицик А. Р. (2018)
Рашківська І. О. - Проблема оцінки нейротоксичності пестицидів для організму, що розвивається (2018)
Колянчук Я. В. - Проблема оцінки репродуктивної токсичності (гонадотоксичності) пестицидів (2018)
Линда О. С. - Застосування сухого екстракту з листя хости ланцетолистої для корекції метаболічних порушень за умов адреналінового ураження міокарда, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Ilnytska Kh. M. - The evaluation of the effect of vitamin E on nitroso-oxidative processes in mucous membranes of the digestive organs under the conditions of cyclooxyge­nase blockage on the background of the low intensity X-ray irradiation, Datsyuk L. O., Sklyarov O. Ya. (2018)
Шульгай А. Г. - Ендогенна інтоксикація організму піддослідних тварин при ураженні порожньої кишки за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2018)
Геруш І. В. - Вплив глутатіону на біохімічні показники сироватки крові при експериментальній нефропатії, Григор’єва Н. П., Ференчук Є. О. (2018)
Усенко Т. В. - Зміни гемопоезу в кістковому мозку та селезінці щурів Wistar Han як механізм гематотоксичної дії тебуконазолу, Шуляк В. Г., Проданчук М. Г. (2018)
Дуб А. І. - Вивчення гіпоглікемічної дії фітозасобу, що містить сухі екстракти з листя шовковиці білої, стулок квасолі звичайної і пагонів чорниці звичайної, Кліщ І. М., Вронська Л. В., Стечишин І. П. (2018)
Sklyarova Yu. O. - Action of hydrogen sulfide donors on nitroso-oxidative processes in small intestine of rats with methotrexate-induced enteropathy, Fomenko I. S. (2018)
Пида В. П. - Вивчення протизапальної активності сухого екстракту з листя салату посівного, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2018)
Kopchak N. H. - Age-specific features of fatty acid composition of lipid serum in rats with obesity under the influence of iodine, Pokotylo O. S. (2018)
Корда М. М. - Вплив пептидів на стан імунної системи організму та вміст білкових фракцій крові щурів, уражених солями важких металів і раундапом, Дмухальська Є. Б., Ярошенко Т. Я. (2018)
Мусієнко А. М. - Біохімічні маркери морфологічних змін у міокарді щурів при його адреналіново-кальцієвому ушкодженні, Денефіль О. В., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2018)
Пономаренко Л. А. - Зміни показників окисного гомеостазу у хворих на кислотозалежні захворювання при лікуванні, Лихолат О. А., Пономаренко О. А. (2018)
Паращук Е. А. - Вміст кислот гідроксикоричних у траві та кореневищах і коренях бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L.), Марчишин С. М., Кирилів М. В., Бекус І. Р. (2018)
Івчук В. В. - Коагуляційний потенціал крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень професійної етіології різного ступеня тяжкості, Коптєва Т. Ю., Ковальчук Т. А. (2018)
Бойко Л. А. - Активність біоенергетичних процесів в організмі щурів, одночасно уражених карбофосом і тетрахлорметаном, після корекції мексидолом, Фіра Л. С., Бурмас Н. І. (2018)
Любович О. Є. - Стан системи протеїнази/інгібітори протеїназ у щурів у динаміці іммобілізаційного стресу на тлі гіпотиреозу, Кліщ І. М., Вольська А. С., Курило Х. І. (2018)
Лис О. Б. - Вплив препарату L-аргініну на зміни процесів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в крові за умов коморбідної патології – іммобілізаційного стресу та адреналінового ушкодження міокарда, Регеда М. С. (2018)
Костюк О. А. - Зміни біохімічних показників у крові високо-та низькоемоційних щурів при етаноловому гепатозі, Денефіль О. В., Головата Т. К. (2018)
Белей С. Я. - Визначення відхаркувальної активності таблеток на основі екстрактів із квіток мальви лісової та подорожника ланцетолистого, Стечишин І. П., Дуб А. І. (2018)
Ординський Ю. М. - Зміни біохімічних показників і функціональної активності серця високо- і низько­стійких до гострої гіпоксичної гіпоксії щурів різної статі при іммобілізаційному стресі, Денефіль О. В. (2018)
Руцька А. В. - Дослідження ензимної ланки антиоксидантної системи в щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату в статевому і віковому аспектах (2018)
Нестерук С. В. - Особливості оксидативних процесів при експериментальній механічній непроникній травмі рогівки, Кліщ І. М. (2018)
Ferenchuk Ye. О. - Effect of 7-day introduction of glutathione on activities of H2S-producing enzymes in the liver of rats under experimental nephropathy conditions, Gerush I. V. (2019)
Андрусишина І. М. - Аналітичні аспекти міжлабораторного контролю якості результатів елементного аналізу в біологічних середовищах людини, Голуб І. О., Лампека О. Г. (2019)
Рицик О. Б. - Динаміка активності вільнорадикальних процесів за умов канцерогенезу, індукованого диметилгідразин гідрохлоридом, і при застосуванні ресвератролу, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Курас Л. Д. - Показники енергетичного обміну в серцевій тканині експериментальних тварин за умов впливу кадмій хлориду, Ерстенюк Г. М. (2019)
Basaraba R. Yu. - Analysis of lipophilic fraction of the common pussytoes herb, Marchyshyn S. M., Kyryliv M. V., Bekus I. R. (2019)
Регеда М. С. - Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи в міокарді в патогенезі формування адреналінового ушкодження міокарда, Городецький О. Т. (2019)
Dzyubanovsky I. Ya. - Status of the humoral link of immunity at experimental peritonitis on the background of diabetes mellitus, Vervega B. M., Pidruchna S. R., Melnyk N. A., Prodan A. M. (2019)
Фафула Р. В. - Кінетичні властивості NO-синтази сперматозоїдів інфертильних чоловіків, Єфремова У. П., Онуфрович О. К., Воробець Н. М., Воробець З. Д. (2019)
Вонс Б. В. - Фармакологічне обґрунтування вибору активних фармацевтичних інгредієнтів для місцевого лікування опіків на моделі асептичної опікової рани в щурів, Грошовий Т. А. (2019)
Коноваленко О. В. - Кореляційні зв’язки біохімічних показників, цитокінового та імунного статусу у вагітних, які проживають на радіаційно забруднених і радіоактивно "чистих” територіях Волинської області, Лаповець Л. Є. (2019)
Дмухальська Є. Б. - Морфологічні зміни в органах щурів за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів (2019)
Ніколаєва О. В. - Загальна оксидантна та антиоксидантна активність при алотрансплантації ембріональної черевної м’язової тканини в щурів, Петров С. А. (2019)
Драпак І. В. - Вивчення валідаційного параметра "лінійність/калібрувальна модель” аналітичної методики кількісного визначення кардіазолу в біологічних рідинах для проведення фармакокінетичних досліджень (2019)
Левицька Л. В. - Констеляція біохімічних та фізичних маркерів функціонального стану організму хворих на інфаркт міокарда з рівнями систолічного і діастолічного артеріального тиску та можливість їх використання у процесі реабілітації (2019)
Нечипорук В. М. - Особливості впливу гіпергомоцистеїнемії на метаболізм сірковмісних амінокислот у печінці щурів з різною функцією щитоподібної залози, Заічко Н. В., Мельник А. В., Струтинська О. Б., Корда М. М. (2019)
Гаврилов І. О. - Перспективи фармакологічного застосування нейропептиду Y та його фрагментів, Загайко А. Л. (2019)
Максів Х. Я. - Роль оксидативного стресу в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень, Марущак М. І. (2019)
Denysenko N. V. - The action of COX/LOX inhibitors on antioxidant system and morphological state of rat’s colon mucosa under the conditions of stress, Sklyarov O. Ya. (2019)
Гнатюк М. С. - Вікові зміни прооксидантно-оксидантного балансу в слизовій оболонці язика при десквамативному глоситі, Боднарчук І. В., Татарчук Л. В. (2019)
Ushakova H. О. - Thiamine deficiency in extremely premature newborns, Brazaluk О. Z., Yevstafieva О. Yu. (2019)
Качур О. І. - Оцінка рівня запальних процесів у щурів при експериментальному канцерогенезі та вплив на них ентеросорбції, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2019)
Лугініч Н. М. - Cтан прооксидантно-антиоксидантної системи печінки алоксандіабетичних щурів за умов введення мелатоніну, Геруш І. В., Григор’єва Н. П. (2019)
Щерба В. В. - Зміни цитокінового профілю в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу, Криницька І. Я., Корда М. М. (2019)
Городецький О. Т. - Вміст продуктів ліпопероксидації та активність ензимів антиоксидантної системи в міокарді у динаміці формування експериментального ародонтиту, Регеда М. С. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Динаміка показників окиснювальної модифікації білків за умов експериментального перитоніту на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А., Гудима А. А. (2019)
Яцюк К. М. - Одержання та стандартизація згущеного соку з журавлини болотної плодів, Федоровська М. І., Марчишин С. М., Будняк Л. І., Слободянюк Л. В. (2019)
Івчук В. В. - Оксидантно-антиоксидантна система при хронічному обструктивному захворюванні легень професійної етіології, Ковальчук Т. А. (2019)
Логойда Л. С. - Процедура вивчення валідаційного параметра "стабільність при розведенні” аналітичної методики кількісного визначення деяких антигіпертензивних аналітів у біологічних рідинах для проведення фармакокінетичних досліджень (2019)
Малюванчук С. В. - Дослідження стероїдних сполук горлянки повзучої (Ajuga reptans L.) трави, Грицик А. Р. (2019)
Скринчук О. Я. - Порівняльний аналіз летких сполук катрану серцелистого і катрану коктебельського листків, Марчишин С. М., Будняк Л. І. (2019)
Драпак І. В. - Вивчення валідаційного параметра "лінійність/калібрувальна модель” аналітичної методики кількісного визначення урокарбу в плазмі крові для проведення фармакокінетичних досліджень (2019)
Кулянда О. О. - Зміни активності прооксидантно-антиоксидантної системи в ранній період розвитку політравми та корекція пентоксифіліном (2019)
Дмухальська Є. Б. - Окиснювальні процеси в щурів різного віку за комбінованої дії солей важких металів та фосфорорганічних пестицидів, Ярошенко Т. Я. (2019)
Ординський Ю. М. - Зміни пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у високо- і низькостійких до гострої гіпоксичної гіпоксії щурів різної статі при іммобілізаційному стресі, Денефіль О. В. (2019)
Світлій пам’яті видатного вченого Юрія Івановича Губського (2019)
Непочатенко О. О. - Податкове стимулювання сільськогосподарського виробництва в Україні, Бечко П. К., Барабаш Л. В., Нагорна Ю. І. (2020)
Уланчук В. С. - Розвиток іноземного інвестування в Україні, Жарун О. В., Длугоборська Л. В., Бленда Н. О. (2020)
Мальований М. І. - Функціонування єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи, Прокопчук О. Т., Мальована М. М. (2020)
Бурляй А. П. - Методологічні аспекти проведення економічного аналізу екологізації сільського господарства, Бурляй О. Л., Ковальов Л. Є. (2020)
Ревуцька А. О. - Інституціоналізація інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України (2020)
Осіпова А. А. - Державна підтримка як інструмент стабілізації розвитку тваринництва в Україні (2020)
Мальований М. І. - Інформаційні технології в інноваційній діяльності страхового ринку України, Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В. (2020)
Мудрак Р. П. - Актуальні проблеми глобальної економіки: зміни у світовому виробництві в постпандемічний період, Довгаль О. В. (2020)
Малюга Л. М. - Антикризове управління підприємствами готельно-ресторанної сфери, Загороднюк О. В. (2020)
Клименко Л. В. - Концептуальні підходи подолання системної кризи та формування траєкторії економічного розвитку підприємств України в умовах глобалізації, Длугоборська Л. В. (2020)
Бечко П. К. - Камеральні податкові перевірки і методи їх проведення в умовах розвитку інформаційних технологій, Власюк С. А., Барабаш Л. В., Бондаренко Н. В., Нагорна Ю. І. (2020)
Нагернюк Д. В. - Особливості розвитку екстремального туризму в Україні (2020)
Нещадим Л. М. - Екологізація туристичних послуг аграрних підприємств, Тимчук С. В. (2020)
Андрощук І. - Форми теоретичної підготовки майбутніх учителів трудового навчання до позаурочної діяльності, Андрощук І. (2020)
Байдюк Л. - Умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки (2020)
Бойко Я. - Формування критичного мислення підлітків у процесі вивчення іноземної мови (2020)
Бондарук Я. - Засоби розвитку навичок говоріння майбутніх учителів англійської мови (2020)
Браславська О. - Компонентний склад природознавчої компетентності особистості (2020)
Булага К. - Експериментальна перевірка моделі реалізації дидактичних умов організації навчальної діяльності вихованців дитячого хореографічного колективу (2020)
Вишневецька М. - Наукові підходи до формування естетичної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва у процесі фахової підготовки (2020)
Грицак Н. - Студенти покоління Z: проблеми освіти, Ісаєва О. (2020)
Ільченко С. - Ставлення студентів педагогічних спеціальностей до фізичного виховання та оцінка їх власної фізичної підготовленості і здоров'я (2020)
Капран О. - Cистематизація колористичної підготовки студентів художньо-педагогічних спеціальностей (2020)
Кірдан О. - Наукові принципи реалізації моделі професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2020)
Куцин Е. - Педагогічні умови формування арт-терапевтичної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Малишевський О. - Дослідження проблеми формування професійної мобільності у контексті системного підходу (2020)
Нестеренко І. - Професійно орієнтоване навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей, Бондар Г. (2020)
Підлісний Є. - Моніторинг процесу формування правової культури майбутніх бакалаврів з економіки (2020)
Родіонова І. - Естетична платформа "неокласиків" у шкільній рецепції (2020)
Танасійчук Ю. - Когнітивно-змістовий критерій готовності майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров'я (2020)
Цюняк О. - Формування професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності засобами тренінгових технологій (2020)
Чучаліна Ю. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до економічного виховання учнів (2020)
Kolomiiets N. - Professional growth of a higher school teacher: realities and guidelines (2020)
Шебеко С. К. - Вплив комбінації N-ацетилглюкозаміну та кверцетину в ін’єкційній формі на перебіг ішемічної гострої ниркової недостатності в щурів, Зупанець І. А., Сахарова Т. С. (2019)
Шевчук О. О. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс в організмі щурів на тлі субхронічної доксорубіцинової токсичності та застосування ентеросорбції і філграстиму (огляд літератури та результати власних досліджень), Вольська А. С., Яремчук О. З., Курило Х. І., Бардахівська К. І., Ніколаєв В. Г., Посохова К. А. (2019)
Погоріла Т. Ю. - Використання антигену Кі-67 в діагностиці базальноподібного раку молочної залози в умовах великого промислового регіону південного сходу України, Пащенко С. М., Щуров М. Ф. (2019)
Щерба В. В. - Зміни процесів енергозабезпечення нейтрофілів крові в щурів з пародонтитом на тлі гіпер- та гіпотиреозу, Ярошенко Т. Я., Бандас І. А., Корда М. М. (2019)
Буряченко С. В. - Поліморфізм генів нейрамінідази та нуклеопротеїну штамів вірусу пташиного грипу А H1N1 і H7N9, Стегній Б. Т. (2019)
Подольський І. М. - In silico дослідження можливих шляхів метаболізму атристаміну в організмі людини, Штриголь С. Ю. (2019)
Гнатюк М. С. - Вплив резекції різних об’ємів паренхіми печінки на її жовчоутворювальну функцію, Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В. (2019)
Трач В. В. - Активність супероксиддисмутази у тканинах печінки перепелів при хімічній обробці інкубаційних яєць та різному рівні вітаміну Е в раціоні, Данчук В. В. (2019)
Мудра У. О. - Ендогенна інтоксикація, пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система організму в хворих на подагру на тлі неалкогольного стеатогепатиту, Андрейчин С. М. (2019)
Шкурашівська С. В. - Вплив шоломниці байкальської на рівень макро- та мікроелементів у щурів при адреналіновому стресі (2019)
Кухтин М. Д. - Зміна біохімічних і мікробіологічних показників замороженої риби за наявності залишкових кількостей антибактеріальних препаратів, Малімон З. В., Ярошенко Т. Я., Покотило О. С. (2019)
Яремчук О. З. - Стан прооксидантно-антиоксидантної системи нирок при експериментальному антифосфоліпідному синдромі та дії модуляторів синтезу оксиду азоту (2019)
Колотило О. Б. - Корекція прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок та високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень (2019)
Гузьо Н. М. - Дослідження дубильних речовин парила звичайного, Ковальська Н. П., Грицик А. Р. (2019)
Драпак І. В. - Використання фармакофорного моделювання для цілеспрямованого пошуку потенційних гіпотензивних засобів ряду похідних п’ятичленних гетероциклів (2019)
Logoyda L. S. - Analysis of approaches to the development and validation of the methods of analysis of bisoprolol in drugs and biological liquids (2019)
Заічко К. О. - Добова варіабельність рівня розчинних ТОЛ-подібних рецепторів 2 в сироватці крові жінок, хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з перебігом захворювання, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2019)
Безкоровайна Г. О. - Статеві відмінності вільнорадикальних процесів у міокарді при ушкодженні адреналіном на тлі світлової депривації, Кліщ І. М., Хара М. Р. (2019)
Сушко О. О. - Вплив цитратів ванадію та хрому на стан про/антиоксидантної системи в підшлунковій залозі щурів з алоксановим цукровим діабетом, Іскра Р. Я. (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості змін цитокінового профілю при пошкодженні сім’яників рубоміцином гідрохлоридом, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2019)
Гапоненко Я. Ю. - Наночастинки оксиду цинку посилюють гепатотоксичний ефект гербіциду гліфосату, Летняк Н. Я., Корда М. М. (2019)
Федосєєва О. В. - Вплив реперфузії нижніх кінцівок на динаміку змін показників ендогенної інтоксикації за умов поєднаної травми органів черевної порожнини та масивної крововтрати (2019)
Линда О. С. - Порівняльний аналіз кардіопротекторних властивостей корвітину та сухого екстракту з хости ланцетолистої листя за умов адреналінового ушкодження серця, Пелих В. Є., Фіра Л. С., Денефіль О. В. (2019)
Верховодова Ю. В. - Дослідження антиексу­дативної активності екстрактів з листя Salvia officinalis, Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Мига М. М. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Динаміка змін показників цитокінового профілю у тварин з гострим поширеним перитонітом на тлі цукрового діабету, Вервега Б. М., Підручна С. Р., Мельник Н. А., Яворська С. І. (2019)
Крамар Г. І. - Експериментальне дослідження медіаторних механізмів антиноцицептивної дії 4-|4-оксо-(4н)-хіназолін-3-іл| бензойної кислоти (сполуки пк-66), Степанюк Г. І., Волощук Н. І., Альчук О. І. (2019)
Зачепа О. А. - Порушення біохімічного складу жовчі за умов поєднаної травми живота і грудної клітки в період ранніх проявів травматичної хвороби та його корекція тіотриазоліном, Гудима А. А., Сушко Ю. І., Ярошенко Т. Я. (2019)
Боднар П. Я. - Оцінка біохімічних показників і стану згортальної системи крові щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації, Лісничук Н. Є. (2019)
Вівчар Р. Я. - Кореляційні зв’язки рівнів інтерлейкінів та показників цитокінового, гуморального та клітинного імунітету у хворих на розсіяний склероз із різними типами перебігу, Ярошенко Т. Я. (2019)
Герасимець І. І. - Дослідження гепатопротекторних властивостей густого екстракту грибів шиїтаке, Фіра Л. С., Медвідь І. І. (2019)
Яремчук О. З. - Вплив L-аргініну та аміногуанідину на рівень синтезу оксиду азоту в мозочку і великих півкулях головного мозку за умов експериментального антифосфоліпідного синдрому, Посохова К. А., Кузьмак І. П. (2019)
Шевчук О. О. - Визначення деяких показників гострої токсичності мелфалану в щурів (2019)
Гаріян С. В. - Особливості змін біохімічних показників крові піддослідних тварин внаслідок поєднаної абдоміно-скелетної травми та ішемії-реперфузії нижніх кінцівок (2019)
Шацький В. В. - Особливості проксимального і дистального транспорту натрію за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція в експерименті (2019)
Нечипорук В. М. - Корекція вітамінами групи В порушень обміну сірковмісних амінокислот при гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози, Корда М. М. (2019)
Зарівна Н. О. - Вивчення режимів згущення при одержанні густого екстракту чебрецю повзучого (2019)
Hrytsyk R. A. - Investigation of the effect of Artemisia L. herb extracts on the progress of the toxic tetrachloro­methane liver damage, Struk O. A., Ivanochko V. M. (2019)
Будняк Л. І. - Вплив ступеня подрібнення на вилучення біологічно активних речовин із примули дрібнозубчастої листків, Васенда М. М. (2019)
Курило Х. І. - Дocлiдження впливу фітокомпозицій нa пpoцecи нeфepмeнтaтивнoгo глiкoзилювaння, активність цитолітичних процесів, показники ліпідного обміну тa баланс пероксидного окиснення ліпідів в організмі тварин при експериментальному цукровому діабеті, Кліщ І. М., Вольська А. С., Рожковський Я. В. (2019)
Loi H. Ya. - Metformin exerts cardioprotection in isoproterenol-induced cardiomyopathy in rats, Pavliuk B. V., Kramar S. B., Korda M. M., Oleshchuk O. M. (2019)
Horyn M. M. - Analysis of approaches to the development and vali­da­tion of the methods of analysis of Meldonium in drugs and biological liquids, Logoyda L. S. (2019)
Мусієнко В. А. - Генетичні маркери цукрового діабету 2 типу, Марущак М. І. (2019)
Title, contents (2019)
Kondrat R. M. - Intensification of gas production from fields with unstable reservoirs, Kondrat O. R., Dremlyukh N. S., Ugrynovsky A. V. (2019)
Liaposhchenko O. O. - Simulation of chemical and technological processes of a hydrocarbon preparation plant, Moiseev V. F., Marenok V. M., Khukhryanskyy O. M., Starynskyy O. Ye., Kovtun V. V. (2019)
Doroshenko Ya. V. - Investigation of strength of shaped elements of the main gas pipeline (2019)
Banakhevych Yu. V. - Defects identification of the main gas pipelines, Banakhevych R. Yu. (2019)
Polutrenko M. S. - Factors of effect on the corrosion destruction of metal of underground pipelines, Fedorovych Ya. T., Dzudzylo K. M. (2019)
Title, contents (2019)
Kryzhanivskyi Ye. I. - Experimental investigation of the near-bit jet pump, Panevnyk D. O. (2019)
Babaev V. N. - Hydrophobization method and "Ramksis-2" material for the flow rate in crease in the watered oil wells, Kaptsov I. I., Nalyvaiko O. I. (2019)
Tsyganchuk V. V. - Remote monitoring of gas pipelines on the basis of magnetic elastic sensors of mechanical voltage, Shlapak L. S., Matviienkiv O. M., Sydor P. Ya. (2019)
Pylypiv L. D. - Research of pressure influence in the gas supply system on the energy consuption level of gas devices, Maslanych І. І. (2019)
Buketov А. V. - Study of the effect of synthesized high voltage electric charge of a powder mixture on the physical and mechanical properties of epoxy composites for the transport industry, Syzonenko O. М., Bezbakh О. М., Torpakov A. S., Lypian Ye. V. (2019)
Kravchenko G. B. - Hypoglycemic and hypolipidemic activity of arginine containing bearberry leaves extract in insulin resistant rats, Krasilnikova O. A., Mazen M. (2020)
Сегеда Ю. С. - Вплив чинників серцево-судинного ризику на рівні ТОЛ-подібних рецепторів 2 та васкулоендотеліального фактора росту у хворих на ревматоїдний артрит, Кувікова І. П., Мороз Л. В., Штатько О. І., Тертишна О. В. (2020)
Шкільна М. І. - Динаміка інтерлейкінів у хворих на Лайм-бореліоз, Андрейчин М. А., Івахів О. Л., Йосик Я. І., Завіднюк Н. Г., Творко М. С., Корда М. М., Кліщ І. М. (2020)
Долгіх Г. В. - Активність катепсинів В, L, Н у плазмі крові пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки, Маслак Г. С., Діденко В. І., Кленіна І. А., Абраімова О. Є. (2020)
Гнатюк М. С. - Процеси ліпопероксидації в сім’яниках за умов пострезекційної артеріальної легеневої гіпертензії, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2020)
Гаріян С. В. - Зміни в системі пероксидного окиснення ліпідів у піддослідних тварин внаслідок модельованої поєднаної абдоміно-скелетної травми та ішемії-реперфузії нижніх кінцівок (2020)
Федосєєва О. В. - Зміни показників антиоксидантно-прооксидантної системи в тканині легень за умов травми органів черевної порожнини, гіповолемічного шоку та реперфузії нижніх кінцівок в експерименті (2020)
Безкоровайна Г. О. - Гендерні аспекти кардіопротекторної ефективності мелатоніну при розвитку адреналініндукованого некрозу міокарда на тлі перманентного освітлення, Кліщ І. М., Хара М. Р. (2020)
Вастьянов Р. С. - Непряма реваскуляризація при діабетичній мікроангіопатії – від експериментальних моделей до клінічного застосування, Чехлова О. В., Чехлов М. В. (2020)
Жулай Т. С. - Ефективність і переносимість енісаміуму йодиду назального спрею: результати доклінічних та клінічних досліджень, Зупанець І. А., Шебеко С. К., Безугла Н. П., Зімін С. М. (2020)
Гецько Н. В. - Зміни показників протеолітичної активності сироватки крові у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті, Криницька І. Я. (2020)
Рябуха О. І. - Вміст йоду в щитоподібних залозах білих щурів при прийманні йоду органічного і неорганічного за умов субклінічного гіпертиреозу (2020)
Яремчук О. З. - Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на показники гемостазу при експериментальному антифосфоліпідному синдромі (2020)
Зарівна Н. О. - Розробка методики ідентифікації флавоноїдів та гідроксикоричних кислот в екстрактах чебрецю повзучого, Логойда Л. С. (2020)
Мандзій Т. П. - Дослідження макро- та мікроелементного складу листків Pinus sylvestris L. та Pinus mugo TURRA (2020)
Новосел О. М. - Визначення арбутину в груші звичайної листі сортів Лимонка, Лісова красуня та Ноябрська, Кисличенко В. С., Федосов А. І., Андрюкова Л. М., Волошина А. А. (2020)
Був світочем науки, патріотом і неординарною людиною. Світлій пам’яті професора Ярослава Івановича Гонського (2020)
Gun'ko V. M. - Nano/meso/macroporous materials characterization affected by experimental conditions and features of the used methods (2020)
Белякова Л. А. - Влияние химической природы функциональных групп привитых β-циклодекстринов на сорбционную специфичность силикагелей (2020)
Крупская Т. В. - Управление тиксотропными свойствами водных суспензий, содержащих гидрофильные и гидрофобные компоненты, Гунько В. М., Процак И. С., Картель Н. Т., Туров В. В. (2020)
Куксенко С. П. - Стабільні кремнієві електроди з полівініліденфторид-зв'язуючим для літій-іонних акумуляторів, Каленюк Г. О., Тарасенко Ю. О., Картель М. Т. (2020)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Функционализированные pH-чувствительными красителями полимерные пленки Ленгмюра–Блоджетт, Безкровная О. Н., Водолазкая Н. А. (2020)
Розенбаум В. М. - Конструктивная роль хаоса: броуновские моторы и выигрышные стратегии в теории игр (2020)
Karachevtseva L. A. - Coherent oscillations in IR spectra of 2D macroporous silicon structures with surface nanocoatings (2020)
Горбик П. П. - Медико-біологічні нанокомпозити з функціями нанороботів: стан досліджень, розробок та перспективи практичного впровадження (2020)
Manilo M. V. - A short review on regulation of stability of aqueous suspensions of carbon nanotubes, Lebovka N. I., Barany S. (2020)
Меженський В. М. - До питання впорядкування українських назв рослин. Повідомлення 12. Назви культур і таксонів роду Triticum L. (2020)
Орленко Н. С. - Ідентифікація сортів гречки їстівної Fagopyrum esculentum Moench за морфологічними ознаками з використанням алгоритму найближчих сусідів, Гринів С. М., Лікар С. П., Юшкевич М. С. (2020)
Присяжнюк Л. М. - Оцінювання адаптивного потенціалу сортів ріпака ярого (Brassica napus L.) в різних ґрунтово-кліматичних зонах України, Топчій О. В., Димитров С. Г., Києнко З. Б., Черній С. О. (2020)
Нorlachova O. V. - Germination of millet genotype seeds under the influences of PEG 6000 solution on the 3d and 6th days, Horbachova S. N., Liutenko V. S., Antsyferova O. V. (2020)
Каленська С. М. - Оцінювання впливу погодних умов за вирощування гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) у північній частині Лівобережного Лісостепу України, Риженко А. С. (2020)
Кожушко Н. С. - Споживча якість перспективних гібридів картоплі (Solanum tuberosum L.), Сахошко М. М., Бердін С. І., Баштовий М. Г., Смілик Д. В. (2020)
Куцоконь Н. К. - Оцінка клонів тополь і верб на короткоротаційній ділянці в Харківській області: результати другого року вирощування, Худолєєва Л. В., Лось С. А., Торосова Л. О., Висоцька Н. Ю. (2020)
МарченкоТ. Ю. - Особливості формування фотосинтетичного потенціалу та врожайності насіння батьківських компонентів кукурудзи в умовах зрошення й застосування стимулятора росту, Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Хоменко Т. М. (2020)
Правдива Л. А. - Фотосинтетична продуктивність посівів сорго зернового |Sorghum bicolor (L.) Moench| залежно від строків сівби та глибини загортання насіння (2020)
Кирієнко А. В. - Біоінформатичний аналіз нуклеотидних послідовностей гена ацетолактат синтази (als) різних представників родини Злакових, Щербак Н. Л., Симоненко Ю. В. (2020)
Leonov O. Yu. - Allelic composition of puroindolinium genes and confectionery properties of flour of soft winter wheat samples, Sharypina Ya. Yu., Usova Z. V., Suvorova K. Yu., Sakhno T. V. (2020)
Лещук Н. В. - Використання EST-SSR маркерів для аналізу поліморфізму сортів салату посівного (Lactuca sativa L.) вітчизняної селекції, Хареба О. В., Присяжнюк Л. М., Шитікова Ю. В., Стариченко Є. М. (2020)
Кравчук В. - Тенденції розвитку зернозбиральних комбайнів, Смолінський С., Занько М., Гайдай Т., Олійник О. (2020)
Ветохін В. - Огляд розвитку засобів для орієнтації просапних знарядь вздовж рядків, зокрема у вирощуванні цукрових буряків, Амосов В., Голдибан В., Боровик О., Біловод І. (2020)
Лебедєв А. - Активна і пасивна робота трактора (2020)
Бакач Н. - Формирование перспективной структуры парка сельскохозяйственных машин для реализации инновационных технологий растениеводства в Республике Беларусь, Володкевич В., Шах А. (2020)
Лебедєв С. - Тягові властивості трактора з використанням баластування, Коробко А. (2020)
Калінін Є. - Вплив пружності валів сільськогосподарських машин з активними робочими органами на зусилля в зубчатих муфтах, Лебедєва І. (2020)
Лебедєв С. - Агроекологічна безпека сільськогосподарських тракторів на поворотній смузі (2020)
Калінін Є. - Дослідження кочення колеса з підвищеною швидкістю по пухкому грунтi, Балабай Т. (2020)
Калінін Є. - Дослідження автоколивань в механічних передачах тракторів при наявності фрикційних обмежувальних муфт, Козлов Ю. (2020)
Калінін Є. - Дослідження асиметричного навантаження та міцності рамної конструкції методами схематизованих діаграм(на прикладі рами сівалки Astra 4 Premium), Мясушка М. (2020)
Подольський М. - Дослідження впливу абразивних домішок різного походження на властивості змазки підшипників сільськогосподарської техніки, Лілевман І., Федорчук Д. (2020)
Цема Т. - До питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, Афанасьєва С. (2020)
Цема Т. - До питання реформування національної системи технічного регулювання у сфері інженерно-технічного забезпечення АПК, Лисак Л. (2020)
Лімонт А. - Питома тоннажність тракторних причепів, Лімонт З., Ломакін В. (2020)
Думич В. - Дослідження нових зернових сівалок українських виробників, Сало Я. (2020)
Філоненко Л. - Тестування вітчизняних спеціалізованих машин для закладання силосної маси з кукурудзи в бетоновані сховища (2020)
Постельга С. - Тестування автоматизованої доїльної установки карусельного типу Autorotor PerFormer Subwaу (2020)
Роженко В. - Результати апробації танка-охолоджувача молока TCooL XXL, Сімоник О., Литовченко О. (2020)
Кришталь О. - Апробація сучасного повнокомплектного обладнання для свиноферм, Смоляр В. (2020)
Кравчук В. - Мультиагентні інтелектуальні взаємодії процесів прогнозування та випробування техніки й агротехнологій, Баранов Г., Черницька І. (2020)
Новохацький М. - До питання адаптування технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату, Сердюченко Н., Бондаренко О., Клочай О. (2020)
Павлишин М. - Інтелектуальна інформаційно-вимірювальна система експрес-аналізу параметрів грунтів, Литовченко А., Гусар І. (2020)
Митрофанов О. - Вплив способів обробітку ґрунту та деструкторів на розкладання пожнивних решток і продуктивність соняшника, Малярчук В., Федорчук Є. (2020)
Шустік Л. - Продуктивність короткоротаційних зернових сівозмін та смугового обробітку в сучасних реаліях кліматичних змін, Нілова Н., Степченко С., Сидоренко С., Громадська В. (2020)
Любченко С. - Визначення фактичної ширини обробленої пестицидами смуги при різній висоті польоту сільськогосподарських БПЛА, Читаєв Д. (2020)
Сидоренко В. - Підземне крапельне зрошення. Технічне забезпечення та застосування, Макаренко І., Мігальов А. (2020)
Думич В. - Вплив біопрепаратів на ефективність вирощування сої в західному регіоні України (2020)
Климчук М. - Ефективні техніко-технологічні рішення вирощування льону олійного в умовах Західного регіону України (2020)
Кравчук В. - Огляд і систематизація факторів, які впливають на якість продукції вівчарства, Бабинець Т., Постельга С., Смоляр В. (2020)
Смоляр В. - Узагальнення ветеринарно-санітарних та екологічних вимог і вимог безпеки для вівцеферм згідно з нормативами ЄС, Цема Т., Тютюнник Ю. (2020)
Смоляр В. - Оцінка ефективності діагностики маститу у корів сучасними засобами, Кириченко Л. (2020)
Новохацький М. - До питання використання смугових енергетичних плантацій як полезахисних насаджень, Таргоня В., Бабинець Т., Сердюченко Н., Бондаренко О. (2020)
Вихідні дані (2020)
Кобюк С. В. - Соціокультурна інтеграція країн пострадянського простору (2019)
Сапожнік О. В. - Ісихазм в духовній культурі Візантії та Київської Русі (2019)
Козінчук В. Р. - Проблеми становлення канону у візантійській іконописній традиції (2019)
Соколова А. - Феномен придворної маски в культурі королівського двору Якова І Англійського (2019)
Белінська Л. - Зміна поколінь та традицій у інтелігентських колах Східної Галичини у першій половині ХХ століття (Григор Лужницький) (2019)
Добіна Т. Г. - Вплив близького оточення як чинника соціалізації на формування обдарованої особистості, Шайхатдінов А. З. (2019)
Чуприна Ю. В. - Війна в контексті соціодинаміки культури (2019)
Уварова Т. - Інтервальний метод у методології культурології (2019)
Фрейдліна В. В. - Феномен цілісності та соціокультурна взаємодія (2019)
Шкляренко Ж. - Принципи пізнання побутування перформансу (2019)
Антіпіна І. О. - Хоровий перформанс як новий напрям у сучасному культурному просторі (2019)
Дичковський С. І. - Комодифікація культурної спадщини в системі туристичних послуг (2019)
Глущук О. Г. - Світові тенденції презентації музеями історико-культурної спадщини у форматі сучасних цифрових технологій, Карпець В. П. (2019)
Костюк В. В. - Культурна політика у сфері збереження нематеріальної спадщини : сучасний стан та перспективи (2019)
Обух Л. В. - PR у системі менеджменту академічної музики (2019)
Русаков С. С. - Репрезентація арт-ринку у популярній культурі (2019)
Гапчук Ю. О. - Специфіка діяльності продюсера в антрепризних театрах України (2019)
Безугла Р. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномена наслідування в модусі гуманітарного знання XVIII-XX століть (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського