Лонська Л. І. - Роль кличних комунікатів у створенні експресивності (на матеріалі творів Тараса Шевченка) (2014)
Сукаленко Т. М. - Концепт "ПАН" у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Тараненко Л. І. - Підходи та напрями дослідження фольклорних текстів малої форми (2014)
Тарасова О. А. - Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття (2014)
Храбан Т. Є. - Концептосфера як сукупність концептів у когнітивній лінгвістиці (2014)
Литвин И. Н. - Лексические трансформации в украинском переводе повести Н. Гоголя "Вий" (2014)
Лященко О. А. - Когнітивна антропоморфна метафора в політичному дискурсі "якісної" преси (2014)
Могілей І. І. - Ідіостилістична організація перекладацького дискурсу у творах художньої літератури жанру саспенс (2014)
Таран А. А. - Мова протесту в сучасних українських реаліях (2014)
Калько В. В. - Антропоморфна метафора в українських фітонімах (2014)
Калько М. І. - Вид дієслова у фокусі впливу різнорівневих чинників (2014)
Гарбарчук Т. В. - Структура та функціонування гібридних мішаних абревіатур в українській мові (2014)
Гримашевич Г. І. - Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах (2014)
Стройкова С. А. - Пропозиційно мотивовані іхтіоніми у німецькій мові (2014)
Teslia W. А. - Interjektionen in der deutschen Gegenwartssprache: semantischer aspekt (2014)
Мірошник О. - Петро Жур: із Шевченком крізь життя (2015)
Ткалич І. - Семіотична природа іронії (2015)
Nabytowycz I. - Postmodernizm w krajobrazie literatury Ukraińskiej lat 1990 – początku 2000 (2015)
Вертипорох О. - Літературознавча деконструкція як практика інтерпретації художнього тексту (2015)
Кошова І. - Любов – не любов. Роздуми над любовним листуванням Марка Вовчка (Стаття друга) (2015)
Ткаченко Т. - Домінанти малої прози Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Скорина Л. - Одеський "текст" у творчості Івана Микитенка (2015)
Марценішко В. - Стильові особливості історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: стереотипи літературної критики (2015)
Міненко О. - Рецепція та інтерпретація сонету 143 Вільяма Шекспіра українським письменником Іваном Франком (2015)
Ярмоленко Н. - Народні оповіді про розкуркулення й колективізацію: структурно-семантична класифікація (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) (2015)
Скрипник Т. - Методичні нотатки щодо виконання компаративного аналізу англомовної поезії у процесі фахової підготовки студентів-філологів (на прикладі вірша В.Г.Одена "Куди ж ти, куди?”) (2015)
Бігунова Н. - Реалізація контакто-встановлюючої стратегії шляхом вираження схвалення, похвали і компліменту (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Мовчан Б. - Роль образних фразеологізмів у авторському ідіостилі та їх відтворення в англійсько-українському перекладі (2015)
Kravchenko T. - Utopia: journey through time and space towards real noland, Cheban О. (2015)
Олійник Г. - Філософське осмислення феномену нерозуміння (2015)
Клименко Г. - Творча майстерня Олександра Солодаря: спроба рецензії та думки з приводу (Солодар О. Майстерня творчості / Олександр Солодар. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2014. – 152 с.) (2015)
Ромащенко Л. - У вінок слави Кобзареві (2015)
Шестопалова Т. - Нова студія з української мемуаристики ХХ століття (Рецензія на монографію: Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія: |монографія| / Т. Ю. Черкашина ; |за наук. ред. О. А. Галича|. – Харків : Факт, 2014. – 380 с.) (2015)
Селиванова Е. А. - Когнитивный механизм метафоризации терминологии лингвыстики (на материале русского языка) (2015)
Bagach I. G. - Die lexikalischen Besonderheiten der russischen Gaunersprache nach der Oktoberrevolution 1917 (2015)
Шкарбан І. В. - Елементи фреймового аналізу наукових текстів (2015)
Калько В. В. - Вербальна реперзентація позитивної естетичної оцінки в укрїнських пареміях (2015)
Архіпова І. М. - Комунікативно-прагматичні особливості авторських відступів у англомовних художніх текстах ХІХ-ХХ ст. (2015)
Велівченко В. Ф. - Тактико-стратегічне забезпечення вираження і сприйняття непрямої оцінки в англомовному емотивно-оцінному діалогічному дискурсі (2015)
Падалка О. В. - Перцептивні характеристики просодики актуального членування сучасної німецької політичної промови (2015)
Pjetsukh O. I. - The UK parliamentary debates of the Conservatives: analysis of some productive metaphors (2015)
Овсієнко Л. О. - Реалізація імпліцитивних смислів у контексті німецькомовного діалогічного дискурсу (2015)
Цапок О. М. - Вияв інформативності як текстової категорії в дикторських підводках до регіональних теленовин (2015)
Шатілова О. С. - Функційно-семантичне поле евіденційності в сучасній українській мові (2015)
Литвин І. М. - Фонетичний аспект перекладу (2015)
Могілей І. І. - Архетипні образи в англомовних текстах доби романтизму (2015)
Опанасенко Ю. В. - Оосбливості відтворення ідіостилю автора в українських перекладах оповідань А. Конан Дойла про Шерлока Холмса (2015)
Щеголєва Т. Л. - Використання та переклад стилістичних засобів в американському політичному дискурсі (2015)
Redchyts T. V. - Kognitive und kulturologische ansatzes bei der ubersetzung (2015)
Литвин И. Н. - Русский перевод фразеологизмов польской повести К.Грохоли "Nigdy w zyciu", Потапенко Л. В. (2015)
Вітонів М. О. - Функційні вияви реми в сучасній українській мові (2015)
Калько М. І. - Аспектологія українського дієслова: eventina tantum (2015)
Шитик Л. В. - Різноранговий синкретизм спільносуб'єктивних цільових одиниць (2015)
Щербина Т. В. - Обставинні адвербіанти в говірці середньонаддіпрнсько-степового порубіжжя (2015)
Наші автори (2015)
Кузьменко А. - Історичні та суспільно-полтичні погляди Тараса Шевченка в процесі формування української національної самосвідомості (2015)
Пахаренко В. - Мистецтво як шлях згармонізування людського духу (2015)
Кавун Л. - Синкретизм як художній принцип (на матеріалі новел Григорія Косинки) (2015)
Бойко Н. - Данило Мордовець: деякі аспекти життя і творчості (2015)
Поліщук В. - "Старогромадівський" вплив на ідейно-творчі позиції Михайла Старицького (2015)
Сідун Ю. - Літературно-творчі й видавничі питання в листуванні Кесаря Білиловського Дмитра Яворницького (2015)
Мірошник О. - Символізація людської деструктивності в повісті Тодося Осьмачки "План до двору" (2015)
Клименко Г. - Родинні кореспонденції "буковинського Златоуста" ("Листи до матері" Анатолія Добрянського (2015)
Karabowicz T. - Publikacje "Grupy Nowojorskiej” na łamach kwartalnika "Swito-wyd” (1990–1999) (2015)
Марценішко В. - Ідеологічний дискурс романтизму в історичній прозі: історіософська концепція та хрисиянство (2015)
Корецька М. - Національний проект "філософії влади" в легендах Анатолія Дімарова 40-х-поч. 50-х рр. ХХ ст. (2015)
Ярмоленко Н. - До питання впровадження фольклористичних дисциплін у навчальні плани університетів (2015)
Скрипник Т. - Формування історіографічної компетентності студентів-філологів у процесі професійної підготовки (на прикладі вірша Дж. Р.Кіплінга "If..." (2015)
Скорина Л. - Формування умінь і навичок аналізу малої прози у вищих навчальних закладах (на матералі оповідання Валер'яна Підмогильного "Гайдамака") (2015)
Дудник Г. - Василь Симоненко. "Цар Плаксій та Лоскотон": казкова історія й сучасне життя (конспект уроку з української літератури. 5 клас) (2015)
Ромащенко Л. - Роздуми з нагоди ювілею: до 120-річчя від дня народження Івана Ле (2015)
Пахаренко В. - Мистецтво розкодування "Кобзаря" (2015)
Вертипорох О. - Шанс на нове життя (2015)
Вертипороз О. - Роман, що зігріває душу (2015)
Волинець Ю. - Велична місія Богом даного гетьмана (2015)
Коваль Н. - Таємничий шовковий серпанок (2015)
Скорина Л. - Наскільки сучасною є "Сучасна українська література"? (2015)
Ромащенко Л. - Український некрополь Північної Пальміри (2015)
Селиванова Е. А. - Мегатекстовые трансформации в переводах с испанского художественной публицистики Ф. Г. Лорки (2015)
Литвин І. М. - Передача конотативної інформації в перекладі (2015)
Образцова О. М. - Просторова мова як об’єкт міждисциплінарних досліджень, Тодорова Н. Ю. (2015)
Бобчинець Л. І. - Рекламні тексти дискурсу азартних ігор у сучасній іспанській мові (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Засвоєння заперечення іспаномовними дітьми (2015)
Юлдашева Л. П. - Тенденції називання творів новітньої української літератури (2015)
Дмитренко Я. М. - Психологізм автора як складник творення художнього тексту (2015)
Хацер Г. О. - Англомовний митний дискурс: когнітивно-комунікативний аспект (2015)
Романова Н. В. - Лексическое выражение эмоций в авангардной немецкой поэзии: Бернхард Лирхаймер (2015)
Корновенко Л. В. - Образи влади, виборів, виборця у мовній свідомості черкащан (за результатами асоціативного експерименту 2013-2014 рр.) (2015)
Ваврентович Н. С. - Модусний мотиватор в англомовних прагмонімах, Литвин І. М. (2015)
Василик О. Б. - Мікротопонімія Умані в пам’ятках української мови (2015)
Гарлицька Т. С. - Лінгвосоціокультурні особливості міського мовлення крізь призму жаргонних фразеологізмів (2015)
Калько В. В. - Мовне представлення негативної естетичної оцінки в українських пареміях (2015)
Щербина Т. В. - Представлення лексики в регіональних атласах української мови (2015)
Калько М. І. - Аспектуальний "портрет” дієслівної лексеми та інструментарій його створення (2015)
Шитик Л. В. - Синкретичні атрибутивно-обставинні складнопідрядні речення (2015)
Бугайова О. І. - Роль іменника у структуруванні текстів соціальної реклами (2015)
Лонська Л. І. - Реченнєвотвірний потенціал предиката існувати в українській мові (2015)
Калинчук А. - "Хустина" Тараса Шевченка: спроба комплексного аналізу (2015)
Галич А. - Костюм як складова портретної характеристики в документальному тексті (2015)
Скорина Л. - Специфіка функціонування інтертекстуальних заголовків в українському письменстві 1920-х років (2015)
Кавун Л. - Діалогічні аспекти кіно й української літератури 20-30 х років ХХ століття (2015)
Лубчак В. - В об’єктиві: образ інтелігенції в південноукраїнських альманахах початку ХХ ст (2015)
Шпорт В. - Проблематика ранніх оповідань і повістей Семена Скляренка (1920 – 1940 рр) (2015)
Корецька М. - Художня диференціація етнопсихологічних типів українця в романах Анатолія Дімарова "І будуть люди", "Біль і гнів" (2015)
Назарук І. - Екзистенційні мотиви поетичного доробку Костя Шишка (2015)
Марценішко В. - Основні концепти історіософії Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: порівняльний аспект (2015)
Клименко Г. - Старозавітна "Пісня над піснями” в літературних інтерпретаціях Шолом-Алейхема та Леоніда Первомайського (2015)
Рижченко О. - Історичний переворот у творчості Бориса Акуніна (2015)
Гарачковська О. - Гумористично-сатирична поезія літературного угруповання "Бу-Ба-Бу" у постмодерному дискурсі (2015)
Вертипорох О. - Авторська рефлексія жіночої екзистенції в романі Галини Тарасюк "Сестра моєї самотності" (2015)
Кошова І. - Кольоровий образ повісті "Невский проспект" Миколи Гоголя (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (2015)
Древаль Н. - "Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає!". Життєвий і творчий шлях Лесі Українки (конспект уроку з української літератури. 10 клас) (2015)
Дудник А. - Василь Симоненко. "Подорож у країну навпаки" (конспект уроку з української літератури. 5 клас) (2015)
Ромащенко Л. - Інтердисциплінарне видання "Nowa polityka wschodnia” (2015)
Ромащенко Л. - Слов’янські культурні діалоги (2015)
Ромащенко Л. - Мандрівникові шевченкового Санкт-Петербурга (2015)
Коваль Н. - Англійський гумор по-українськи (2015)
Клименко Г. - Природна бджола і з гіркої квітки взяток бере (2015)
Сабат Г. - Слово про індивідуальний міф Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца: рецензія на монографію (2015)
Боронь О. В. - Повість Тараса Шевченка "Варнак" і російські прозові твори 1820-х років про "шляхетного розбійника" (2016)
Карпінчук Г. В. - Внесок Михайла Новицького в дослідження хронології життя і творчості Тараса Шевченка (2016)
Колісник Ю. В. - Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри (2016)
Бєлобородова Д. О. - Категорії часу й простору: погляди Миколи Костомарова і Миколи Сумцова (2016)
Ткалич І. В. - Іронія жанру в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2016)
Клименко Г. А. - Михайло Старицький і Шолом-Алейхем: типологічні паралелі (2016)
Волинець Ю. В. - Образ Богдана Хмельницького в романі Федора Глінки "Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия": до проблеми "герой і стиль" (2016)
Сливка Л. З. - Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги (2016)
Янкова М. А. - Травматичний досвід як переосмислення минулих і теперішніх катастроф (на матеріалі роману "Не-Ми" Ю. Ґудзя) (2016)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача дев’ята) (2016)
Кошова І. О. - Володимир Винниченко. "Записки Кирпатого Мефістофеля" (конспект уроку позакласного читання з української літератури. 10 клас) (2016)
Кавун Л. І. - Лекція: Психологічний напрям в українському літературознавстві в кінці XIX – на початку XX століття: теорії О. Потебні Й Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Ромащенко Л. І. - Довгий шлях Богдана Хмельницького (2016)
Ромащенко Л. І. - З нагоди ювілею: роздуми над книгою Олександра Васильовича Тканка – людини, педагога, воїна (2016)
Вертипорох О. В. - Хто свою кров не ганьбить, тому вона — покров! (2016)
Коваль Н. А. - Надуманий покров (2016)
Клименко Г. А. - З джерельця вічної надії та віри в Бога (неопублікована передмова до книги) (2016)
Селіванова О. - Ономасіологічна зв’язність у поетичній творчості Михайля Семенка (2016)
Зелена І. - Естетика пейзажу як об’єкт лінгвопоетичного аналізу (2016)
Палатовская Е. - Научно-профессиональный дискурс в виртуальном пространстве интернета (2016)
Велівченко В. - Прагматика емотивних висловлень мовця в англомовному емотивному дискурсі, Велівченко В. (2016)
Просяник О. - Співвідношення мови й мовлення (концептуальні дискусії) (2016)
Литвин І. - Порівняння в повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева сімʼя" та її російському перекладі (2016)
Могілей І. - Денотативне значення в перекладі (2016)
Опанасенко Ю. - Онімна лексика в українських перекладах детективної прози А. Конан Дойла (2016)
Мартинова Г. - Текстова репрезентація прислівників способу дії в середньонаддніпрянських говірках (2016)
Коновалова О. - Міфологемна мотивація англійських ентомонімів (2016)
Pjetsukh O. - Family and hunting metaphors based roles of the mps in the uk parliament (2016)
Ренчка І. - Вплив радянських ідеологічних настанов на словникове тлумачення назв мистецьких напрямів і течій (2016)
Калько В. - Метафорична інтеграція доменів свійська тварина → людина в українських прислів’ях (2016)
Калько М. - Термінативно-релятивний тип аспектуальної полікатегорійності українського дієслова (2016)
Харченко С. - Предикативні конструкції бути + Н. в / О. в. в українській літературній мові: теоретичний аспект (2016)
Лонська Л. - Мовні засоби вираження квантитативності у двоскладному буттєвому реченні української мови (2016)
Білоконенко А. - Архаїчні граматичні форми числівника в структурі фразеологічних одиниць української мови (2016)
Гач Н. - Нові обрії сучасної лінгвістики (2016)
Соловей Е. С. - Синдром колоніальності у студіях Сергія Єфремова (2016)
Киченко О. С. - Міфотворчість в аспекті літературної теорії (2016)
Пахаренко В. І. - "Ясновидці невидимих світів" (своєрідність і вияви візіонерського типу творчости) (2016)
Корецька М. В. - Фольклор і романтизм: співвідношення художніх систем (2016)
Ткалич І. В. - Пам’ять жанру в повісті "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена (2016)
Кабіна Ю. Г. - Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття (2016)
Клименко Г. А. - Українська документально-біографічна проза: жанрово-стильові "межі" (на матеріалі роману Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" і книги Євгена Стеблівського "Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара") (2016)
Галаєва О. М. - Проблематика ранньої творчості Галини Пагутяк (2016)
Підопригора С. В. - Графічна проза як художній експеримент: український вимір (2016)
Скорина Л. В. - Специфіка паратексту в поезії Михайла Драй-Хмари й Павла Филиповича (2016)
Цуркан І. М. - Музичні імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Зварич В. З. - Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича (2016)
Девдера К. М. - Рецепція поезії Езри Паунда в літературній творчості Олега Лишеги (2016)
Лімборська А. І. - Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину (2016)
Вертипорох О. - Індивідуальна психобіографія як модель творчого самоусвідомлення жінки-митця в романі "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської (2016)
Смольницька О. О. - Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської "сповідальної поезії" в "Коді української літератури" Ніли Зборовської (2016)
Мірошник О. Ю. - Автобіографія Василя Стефаника 9 лютого 1926 року: спроба психобіографічного прочитання (2016)
Літвинчук Т. В. - Засоби і способи реалізації природно-ландшафтних особливостей топосу середньовічного міста (на матеріалі романів "Смерть у Києві" та "Первоміст" Павла Загребельного) (2016)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача десята) (2016)
Ромащенко Л. І. - "Слов’янські читання" на берегах Балтики (2016)
Коваль Н. А. - Болота "Месопотамії" (2016)
Селіванова О. О. - Концептуальне моделювання і когнітивно-ономасіологічний аналіз (2017)
Шитик Л. В. - Заголовки в медіадискурсі тижневика "Країна" (2017)
Велівеченко В. Ф. - Політичний медіадискурс: мовні засоби реалізації функції маніпулятивного впливу (2017)
Pjetsukh О. I. - Metaphorical Verbalization of the Concept Domestic Politics in the Uk Parliamentary Debates (2017)
Махмудова А. В. - Оценка и значимые особенности в построении концепта "мудрость" (на материале английского языка) (2017)
Калько В. В. - Інтегральні ознаки паремій (2017)
Литвин І. М. - Системи голосних української, російської та польської мов (2017)
Кикоть В. М. - Неперекладність поезії: міф чи реальність? (2017)
Могілей І. І. - Метафоричні трансформації в україномовному художньому перекладі (2017)
Таран А. А. - Словотвірний потенціал неосемантизмів-інтернаціоналізмів (на матеріалі української і польської мов) (2017)
Калько М. І. - Релятиви та їхня полікатегорійність у контексті двокомпонентної теорії виду (2017)
Кобченко Н. В. - Функційний спектр прономінатива такий у складі конструкцій з подвійним предикативним зв’язком (2017)
Грозян Н. Ф. - Критерії і способи розмежування членів речення (2017)
Палій В. П. - Синтаксичне вираження безособових концептів у французькій та українській мовах, Шевченко О. В. (2017)
Донік О. М. - Формально-синтаксична організація складнопідрядних порівняльних речень (на матеріалі творів М. Коцюбинського) (2017)
Тереховська Л. М. - Співвідношення родових грамем у складі порівняння (на матеріалі постмодерної поезії) (2017)
Рула Н. В. - Категорія сурядності в сучасній українській мові (2017)
Кавун Л. І. - Літературознавчий аналіз поетичного твору (2017)
Поліщук В. Т. - Павло Филипович як театрознавець (до постановки проблеми), Ластівка П. П. (2017)
Атаманчук В. П. - Художнє осягнення проблеми духовних перетворень у драматичних поемах Юрія Липи ("Корабель, що відпливає", "Троянда з Єрихону", "Слово в пустині") (2017)
Марценішко В. О. - "Рецепція – відповідь" як об’єкт імагології: Генрик Сенкевич "Вогнем і Мечем" – Михайло Старицький "Богдан Хмельницький" (2017)
Скорина Л. В. - "Таїс" Анатоля Франса – "Місто" Валер’яна Підмогильного : точки дотику (2017)
Кошова І. О. - Кольоровий світ експресіоністських новел Василя Стефаника (Стаття 1) (2017)
Вертипорох О. В. - Особливості рефлексивного художнього мислення в романі "Сліпий дощ" Василя Слапчука (2017)
Тіхоненко С. О. - Гротескний світ роману Джонатана Свіфта "Мандри Гуллівера" (2017)
Ярмоленко Н. М. - Народна філософія "життя вічного" в українському фольклорі (2017)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача тринадцята) (2017)
Лепетюха А. В. - Синонімічні монопредикативні висловлення з контамінацією (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Скорина Л. В. - Шевченкіана Леся Курбаса, Зайнчківська Л. І. (2017)
Поліщук Р. В. - Праці Тараса Франка з тіловиховання в контексті спортивно-оздоровчих рухів у Західній Україні 1920-30-х років. Стаття перша: Контекст (2017)
Кошова І. О. - "Кольоропис" Стефана-Арпада Мадяра: враження (2017)
Вертипорох О. В. - Нагадати про наше минуле у стилі братів Капранових (2017)
Ромащенко Л. І. - Діалог культур на берегах Балтики (2017)
Клименко Г. А. - Скрипка у футлярі, або Літературне сопрано Таміли Чупак (2017)
Коваль Н. А. - Український письменник. Спроба перекваліфікації (2017)
Клименко Г. А. - Про любов, що не знає обмежень форми… (2017)
Ведерніков М. Д. - Забезпечення соціального захисту робітників на основі ринкового регулювання оплати праці, Баксалова О. М. (2019)
Антошкова Н. А. - Клієнтоорієнтований сервіс як пріоритетний споживчий запит споживачів підприємства ресторанного господарства у ХХІ столітті (2019)
Аверчев О. В. - Необхідність досягнення удосконалення системи удобрення стоколосу безостого для отримання найкращих врожаїв, Василенко Н. Є., Корнійчук О. В. (2019)
Байда Б. Ф. - Система менеджменту туризму держави у контексті детермінант туристичного попиту і квінтесенції функціонування національної економіки (2019)
Бурлака С. А. - Перспективи виробництва біопалива на основі зернових культур, Гуменюк Ю. В., Єленич А. П. (2019)
Вітер О. М. - Організаційно-економічний механізм підприємства як фактор конкурентоспроможності, Килин О. В., Стручок Н. М. (2019)
Дашко І. М. - Місце і роль ресурсного потенціалу підприємства у забезпеченні конкурентоспроможності (2019)
Диха М. В. - Інтелектуальний капітал у системі забезпечення інноваційного розвитку країни (2019)
Дупляк О. М. - Методи інтелектуального аналізу даних у процесі оптимізації асортименту продукції, Кучерук О. Я., Кучерук Р. І. (2019)
Дибач І. Л. - Когнітивні ознаки процесу управління якістю освітніх послуг закладам вищої освіти (2019)
Дриженко О. А. - Стан державної підтримки інновацій у сільському господарстві України (2019)
Гурочкіна В. В. - Емерджентність – феномен складних економічних систем (2019)
Заячковська Г. А. - Візуальний мерчандайзинг як засіб впливу на поведінку споживачів, Коваль Л. М., Бухта С. В. (2019)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Фактори підвищення якості готельних послуг (2019)
Кавецький В. В. - Інвестиції промислових підприємств на засадах стейкхолдерської теорії: сутність, класифікації, підходи до управління ефективністю інвестицій (2019)
Левицька І. В. - Revenue management в готельному бізнесі (2019)
Левковський М. О. - Імітаційна модель функціонування складської системи на підприємстві перероблювальної промисловості, Драч І. В. (2019)
Леськова С. В. - Якість персоналу роздрібного торговельного підприємства як результат його безперервного розвитку (2019)
Ляшук К. П. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Минчинська І. В. - Динаміка та структура показників неплатоспроможності та банкрутства підприємств в Україні: аналітично-статистичний огляд (2019)
Моргачов І. В. - Організаційне удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів (2019)
Ніколайчук О. А. - Державне регулювання туризму в країнах Центрально-Східної Європи (2019)
Проскурович О. В. - Моделювання системи фінансового контролінгу підприємства, Соколюк В. М., Чубенко М. І. (2019)
Піхняк Т. А. - Гармонізація обліку власного капіталу в контексті переходу до міжнародних стандартів (2019)
Подокопна О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами підприємства, Приставчук К. А. (2019)
Проскурович О. В. - Моделювання системи фінансового планування підприємства, Горбатюк К. В., Вальков О. Б., Валькова О. О. (2019)
Пухальська Я. П. - Єврологістика та її роль у транспортно-логістичній системі (2019)
Селіщев С. В. - Стратегічне планування внутрішнього аудиту безперервності діяльності (2019)
Семенов К. Л. - Активізація маркетинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах для розвитку ядра бізнесу (2019)
Скиба Г. В. - Актуальні проблеми зовнішньоторговельної політики україни в сучасних умовах глобалізації світової економіки (2019)
Тоmalia Т. - Ways to increase the enterprise market value, Маlа О. (2019)
Cтадник В. В. - Акцентуація ролі маркетингової складової системи менеджменту туристичного підприємства в контексті його конкурентоспроможності, Гризовська Л. О. (2019)
Tomalia T. - Gender equality issues in European countries and in Ukraine, Rybinska A. (2019)
Хмелевський о. в. - Перспективи цифрової трансформації міжнародної логістики (2019)
Холоденко А. М. - Інфраструктурний чинник оптимізації ставок оподаткування у національній економіці, Степанок Н. Ю. (2019)
Хорольський В. П. - Моделювання втрати працездатності робітників на техногенно небезпечних підприємствах, Серебреников В. М., Квітка Т. В. (2019)
Цікало Є. І. - Інтеграційний процес у рефлексивному управлінні діяльністю суб'єктів господарювання (2019)
Череп О. Г. - Організація економічного механізму управління трудовими ресурсами промислового підприємства, Зачепило Д. А (2019)
Череп О. Г. - Ефективність інвестиційної діяльності промислових підприємств Запорізької області, Матвієнко Д. О. (2019)
Шарко В. В. - Логістична політика в стратегії інноваційного розвитку машинобудівного підприємства (2019)
Шатілова О. В. - Ефективне видавництво: особливості управління та організації, Вініченко І. Ю. (2019)
Яременко О. Ф. - Ризики логістичних систем, Матюх С. А. (2019)
Яремович П. П. - Інфраструктурне забезпечення руху георегіональних торговельних потоків (2019)
Буяк Л. М. - Особливості оцінки земель сільськогосподарського призначення, Пришляк К. М., Башуцька О. С. (2019)
Гамова О. В. - Дослідження основних стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування та визначення їх особливостей (2019)
Шарко М. В. - Повышение эффективности управления основными средствами предприятий в условиях неопределённости, Буренко Ю. А., Лубяная Н. П. (2019)
Нижник В. М. - Інноваційність як детермінанта розвитку соціально-трудових відносин в аграрному секторі (2019)
Вакуленко І. А. - Оцінювання ефективності розгортання розумних енергетичних мереж із застосуванням моделі зрілості смарт-мережі (ibm smart grid maturity model, sgmm) (2019)
Гевко В. Л. - Моніторинг мережевих відносин в системі вітчизняної торгівлі: проблемні аспекти та основні вектори розвитку (2019)
Сакун О. С. - Структурна політика та модернізація структурних перетворень в економіці (2019)
Шевченко Д. В. - Відтворення людського капіталу як системи економічних відносин (2019)
Савастєєва О. М. - Шляхи узгодження інтересів суб’єктів бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах трансформації міжбюджетних відносин (2019)
Міщенко О. Л. - Фактори активізації інноваційно-інвестиційного розвитку харчової промисловості (2019)
Арутюн Мікаелі Папоян - Стратегії розвитку міста Київ в інвестиційній та туристичній сферах (2019)
Єльнікова Ю. В. - Імпакт-інвестування в запобіганні природних катастроф в Україні (повені та інші форс-мажори) (2019)
Пінчук А. О. - Методологічні засади інституціонального регулювання сталого розвитку сільського господарства в Україні (2019)
Казарян О. Г. - Особливості формування механізму фінансового регулювання банківської системи (2019)
Коваленко Д. П. - Теоретичний вимір пруденційного регулювання страхового ринку (2019)
Селіванова О. О. - Проблема значення в мовознавстві (2018)
Стройкова С. А. - Мотиватор рівня якості у німецьких назвах риб (2018)
Литвин І. М. - Денотативна інформація: типологія та засоби перекладу (2018)
Кикоть В. М. - Ідіостиль автора в художньому перекладі, Опанасенко Ю. В. (2018)
Калько М. І. - Категорія виду: проблема видового інваріанта, статусу й характеру видової опозиції (2018)
Лонська Л. І. - Реченнєвотвірний потенціал предиката стояти в українській мові (2018)
Пономаренко К. В. - Функціональні вияви дієіменника в структурі речення (2018)
Дорошенко М. Н. - Функційно-семантичні вияви сполучникових часток у сучасній українській мові (2018)
Прокопович Л. С. - Семантико-стилістичні функції фразем у романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2018)
Калько В. В. - Стилістична метафора-паремія в українській мові (2018)
Moskalenko O. I. - The problem of bilingualism in aviation English (2018)
Велівченко В. Ф. - Особливості конструювання змісту політичного медіадискурсу (на прикладі англомовних політичних медіатекстів) (2018)
Таран А. А. - Сучасна метафора як засіб мовної експресії (2018)
Жуган Н. А. - Лінгвогеографічна характеристика ткацької лексики в середньонаддніпрянських говірках (2018)
Башкирова О. М. - Художня семантика кордону в сучасній українській романістиці: гендерний аспект (2018)
Поліщук В. Т. - Антиімперський дискурс у трактатах і листах Івана Нечуя-Левицького (до постановки проблеми) (2018)
Кошова І. О. - Червоний і чорний у творчості Івана Нечуя-Левицького (фрагмент) (2018)
Мірошник О. Ю. - "Життєпись Івана Левицького (Нечуя), написана ним самим": психобіографічний аспект (2018)
Клименко Г. А. - Модерністські інтенції зрілої творчості Івана Нечуя-Левицького (2018)
Васильчук М. М. - Гуцульський ракурс творчості Сидора Воробкевича (художня проза і драматургія) (2018)
Атаманчук В. П. - Драматична тетралогія Гната Хоткевича "Богдан Хмельницький": ідеї та художні інтерпретації (2018)
Кавун Л. І. - Художня інтерпретація проблеми схід / захід в українській прозі 20-Х років ХХ століття (2018)
Кривопишина К. С. - Антропоцентризм і художні особливості ранніх повістей та романів Василя Захарченка (2018)
Джигун Л. М. - Історична зумовленість творення спогадів (на прикладі діаспорної літератури) (2018)
Васильчук М. М. - Гуцульщина в оповіданні Марка Черемшини "Керманич": "точки дотику" з Юрієм Федьковичем (2018)
Кошова І. О. - Кольоровий світ експресіоністських новел Василя Стефаника (Стаття 2) (2018)
Муравецька Я. С. - Візуальне та словесне: зауваги щодо статті Івана Франка "Ювілей Івана Левицького (Нечуя)" (2018)
Вертипорох О. В. - "Ендшпіль Адольфо або Троянда для Лізи" Тані Малярчук: психоаналітична інтерпретація (2018)
Исмаилова М. М. - Превращение поселенческого локуса в сакральное пространство (на материале летописей "Гарабагнамэ") (2018)
Марценішко В. О. - Топос лицарства в історичній трилогії Генріка Сенкевича (2018)
Radiuk P. M. - Application of a genetic algorithm to search for the optimal convolutional neural network architecture with weight distribution (2020)
Sulema Y. - A method of artifact compensation for dual quaternion skinning and its application in digital twin models, Rudenko C. (2020)
Амбарцумянц Р. В. - Кинетостатика группы ассура четвертого класса второго порядка с двумя поступательными парами, Ромашкевич С. А. (2020)
Бармак О. В. - Модель для розпізнавання мімічних проявів емоцій, Калита О. Д., Манзюк Е. А. (2020)
Борак К. В. - Вплив швидкості руху ґрунтообробних агрегатів на інтенсивність зношування робочих органів, Крук І. С. (2020)
Боровик О. В. - Програмно-алгоритмічне забезпечення методики оцінки ефективності перевезень колоною техніки, Боровик Л. В., Дівіцький А. С., Ніколаєв І. П. (2020)
Бортник Г. Г. - Метод розширення динамічного діапазону аналого-цифрових трактів засобів цифрового оброблення радіосигналів, Васильківський М. В., Вітер Р. М. (2020)
Бохонько О. П. - Загальні підходи до класифікації термінів нормативних документів та термінів зі стандартизації, Лобанова Г. Є., Зарицький О. Д. (2020)
Васенко А. Г. - Оценка влияния точечных источников загрязнения на качество воды украинской части дельты дуная, Цитлишвили Е. А., Свиридов Ю. В., Брук В. В. (2020)
Ганзюк А. Я. - Очищення вуглеводневих сумішей за допомогою гранульованих сорбційних матеріалів (2020)
Ганзюк А. Л. - Спеціальний пристрій для проведення статичних випробувань коротко-клинкової холодної зброї, Кравчук О. В., Шаршонь М. Б., Гордєєв А. І., Гороховський В. О. (2020)
Говорущенко Т. О. - Структура агентно-орієнтованої інформаційної технології оцінювання початкових етапів життєвого циклу програмного забезпечення на основі онтологічного підходу, Павлова О. О., Тоненька М. М. (2020)
Гузенко В. В. - Аналіз взаємодії радіоімпульсного випромінювання з біологічно активними точками тварин, Тітова Н. В., Новіцький Г. М. (2020)
Демидчук Л. Б. - Вплив складу захисного покриття будівельного матеріалу із залізобетону на його атмосферо стійкість, Сапожник Д. І. (2020)
Джулій В. М. - Ітераційно-геометричний метод для cтійкого перцептуального хешування зображення, Кльоц Ю. П., Муляр І. В., Чешун В. М. (2020)
Дмитрик О. М. - Вплив типу плосков'язального обладнання на петельну структуру трикотажу, виробленого з сировини підвищеної міцності та у поєднанні з металевою монониткою, Безсмертна В. І., Галавська Л. Є. (2020)
Дудатьєв А. В. - Інформаційно-аналітичні центри в управлінні інформаційною безпекою держави, Войтович О. П., Миронюк В. В. (2020)
Калашник О. В. - Практичні аспекти використання інформаційних баз для ідентифікації косметичних засобів, Мороз C. Е., Кириченко О. В. (2020)
Каменець С. Є. - Дослідження відповідності функціонально-споживчим вимогам виробів з нових екологічних матеріалів та їх просторовий дизайн, Тіхова А. І. (2020)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология: магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 10. Преобразование потенциальной энергии материала в электроэнергию (2020)
Лупенко С. А. - Модифікація програмного комплексу для автоматизованого визначення морфологічних та ритмічних діагностичних ознак за електрокардіосигналами, Литвиненко Я. В., Осухівська Г. М., Стадник Н. Б., Сверстюк А. С. (2020)
Мазурець О. В. - Фасетковий метод перетворення зображень за допомогою нейромережевого розпізнавання, Скрипник Т. К., Ізотов А. В. (2020)
Мартинюк Т. Б. - Собливості інтелектуалізації в робототехніці та системах захисту інформації, Буда А. Г., Кожем’яко А. В., Куперштейн Л. М. (2020)
Мартиросян І. А. - Вплив нової тіосульфонатної антимікробної обробки на стійкість текстильних матеріалів, Бочарова О. В., Пахолюк О. В. (2020)
Міхалевcький В. Ц. - Розвиток інформаційного середовища для формування інтелектуальної надбудови інформаційного суспільства, Міхалевська Г. І. (2020)
Мясіщев О. А. - Можливості польотного контроллера CC3D з прошивкою INAV (2020)
Нахайчук О. В. - Вплив показників властивостей текстильних матеріалів на компресійний тиск в системі "фігура – сукня", Захарова Е. А., Мізрах А. А., Горобчишина В. С. (2020)
Нічепорук А. О. - Метод виявлення DDOS атак на IOT мережі, Нічепорук А. А., Фегир О. В., Казанцев А. Д., Нічепорук Ю. О. (2020)
Осадчук О. В. - Тензореактивний ефект в біполярних транзисторах, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2020)
Пелик Л. В. - Дослідження механічних властивостей набивних текстильних матеріалів з використанням технології сублімації, Пелех Ю. А. (2020)
Первая Н. В. - Дослідження технологічних параметрів процесу формування верху взуття, Андреєва О. А., Щербань В. Ю. (2020)
Передерко А. Л. - Метод компенсації зміщення нуля в п’єзоелектричних вібраційних гіроскопах (2020)
Пивовар О. С. - Телекомунікаційні властивості сегментованої кабельної лінії у методі нелінійної реакції (2020)
Праворська Н. І. - Забезпечення безпечного обміну інформації в мережі елементів інтернету речей (2020)
Розломій І. О. - Методи підсилення хеш-функції паролю при авторизації користувачів (2020)
Сверстюк А. С. - Розробка та верифікація математичної моделі потенціометричного біосенсору для визначення α-чаконіну, Архипова В. М., Степурська К. В., Марценюк В. П., Бойко І. В., Дзядевич С. В. (2020)
Стаценко В. В. - Визначення розподілення частинок сипких матеріалів під час перемішування у роторі відцентрового змішувача безперервної дії, Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. (2020)
Стрельбіцький В. В. - Експериментальне дослідження впливу напрацювання та асиметрії циклу на тріщиностійкість сталей портальних кранів, Немчук О. О. (2020)
Скиба М. Є. - Кавітаційно-ерозійна зносостійкість азотованих в тліючому розряді конструкційних сталей, Стечишин М. С., Люховець В. В., Стечишина Н. М., Лук’янюк М.В. (2020)
Терещенко Н. Ю. - Кейс-метод навчання методології вимірювання вмісту ксенобіотиків хроматографічними методами, Курсенко О. Ю., Хижан О. І., Ковшун Л. О. (2020)
Хмельницький Ю. В. - Прогзнозування ризиків завадостійкої передачі та захист інформації в телекомунікаційних системах, Огнєвий О. В. (2020)
Хорольський В. П. - Система оптимального управління енергоспоживанням виробництва хліба, Копайгора О. К., Гавришкевич Ю. С., Бойченко А. О. (2020)
Шевченко А. В. - Геометричне моделювання в задачі трасування лінійних інженерних споруд, Видмиш А. А., Штуць А. А. (2020)
Щербань В. Ю. - Структура комп’ютерної програми реалізації алгоритму рекурсії для визначення технологічних зусиль, Петко А. К., Колиско О. З., Щербань Ю. Ю., Шолудько М. І. (2020)
Титул, зміст (2020)
Kudryavtsev V. - Selecting the mutual arrangement of the engine and wing in a transport aircraft for short take-off and landing, Strigun B., Shmyrov V., Loginov V. (2020)
Ismailova N. - Development of a technique for the geometrical modeling of conjugated surfaces when determining the geometrical parameters of an engagement surface contact in kinematic pairs, Bogach V., Lebediev B. (2020)
Kravets S. - Determining efficient operating modes and sizes of blades for multi-scraper trench excavators, Suponyev V., Goponov A., Kovalevskyi S., Koval A. (2020)
Piven M. - Patterns of influence exerted by the side walls of a vibratory sieve on the motion of a loose mixture flow, Spolnik A., Sychova T., Piven A. (2020)
Deineka K. - Establishing the effect of decreased power intensity of self-oscillatory grinding in a tumbling mill when the crushed material content in the intra-chamber fill is reduced, Naumenko Yu. (2020)
Kalchenko V. - Development of the single-setup milling process model of the shaft support necks and cams, Kalchenko V., Sira N., Kalchenko O., Kalchenko D., Vynnyk V., Morochko V. (2020)
Hrudkina N. - Predicting the shape formation of hollow parts with a flange in the process of combined radial-reverse extrusion, Aliieva L., Markov O., Marchenko I., Shapoval A., Abhari P., Kordenko M. (2020)
Mashekov S. - Identification of regularities of changes in energy-power parameters depending on the design of the roller node of a new radial-shear mill by computer simulation, Nurtazayev A., Mashekova A., Nugman Y., Angarbekov U. (2020)
Veliev F. - A study of fibre bundles’ formation regularities during the impact interaction of spikes with raw cotton particles (2020)
Paliukh O. - Defining technological features in the manufacture of semi-hard book covers, Kyrychok P., Trishchuk R., Korobka M., Dziadyk E. (2020)
Pinchevska O. - Designing a new wood-composite material made from logging waste, Lakyda Yu., Baranova O., Biletskyi M., Holovach V., Oliinyk R., Yeroshenko A. (2020)
Abstract and References (2020)
Скрипнюк О. В. - Захист прав та інтересів дітей в умовах війни на сході України та в анексованій автономній республіці Крим: нові виклики для України, Токарчук Л. М. (2020)
Колодій О. А. - Організаційно-легітимаційні права та обов’язки Українського народу (2020)
Скрипнюк О. О. - Сучасний авторитарний режим: характерні риси і прояви (2020)
Дроботов С. А. - Конституційно-правове забезпечення національної безпеки в Україні (2020)
Корнієнко Г. С. - Класифікація правовідносин у сфері агробізнесу (2020)
Кондра М. Я. - Реалізація принципу рівності перед кримінальним законом під час кримінально-правової кваліфікації діяння в Україні (2020)
Буга А. Ю. - Окремі аспекти історико-правового розвитку обігу фальсифікованих лікарських засобів крізь призму становлення фармацефтичної індустрії (2020)
Abstract and References (2020)
Ковтун П. В. - Анализ влияния непогашенного ускорения на скорость движения пассажирских поездов, Дубровская Т. А. (2018)
Крашенінін О. С. - Обґрунтування маневреності ремонтного господарства локомотивного депо, Клименко О. В., Шапатіна О. О., Яковлєв С. С. (2018)
Супрун О. Д. - Шляхи оптимізації періодичності технічного обслуговування обладнання систем електричної тяги, Семененко О. І., Семененко Ю. А., Кузьмин С. С., Домарацкий В. Р. (2018)
Акімов О. І. - Розподілення тягових підстанцій по дистанціях електропостачання при впровадженні швидкісного руху, Панченко В. В., Заїка Л. В., Панютин О. М. (2018)
Мартинов I. E. - Автоматизація процесу формування штатного розкладу в регіоні залізниці, Меркулов В. С., Бізюк І. Г., Петрова Р. В. (2018)
Ромашко В. М. - Розрахунок тріщиностійкості залізобетонних елементів з урахуванням рівнів утворення нормальних тріщин, Ромашко О. В. (2018)
Коробко О. О. - Стійкість бетонів при періодичних зовнішніх впливах, Вировой В. М., Суханов В. Г., Закорчемный Ю. О. (2018)
Волкова В. Е. - Совершенствование динамических моделей стержневых систем (2018)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності гравітаційних стоянів на скельовій і нескельовій основах за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів дніпровського каскаду (2018)
Титул, зміст (2020)
Chalyi S. - Detailing explanations in the recommender system based on matching temporal knowledge, Leshchynskyi V., Leshchynska I. (2020)
Meleshko Y. - Developing a model of the dynamics of states of a recommendation system under conditions of profile injection attacks, Drieiev O., Yakymenko M., Lysytsia D. (2020)
Hung Vo-Trung - Development of a document classification method by using geodesic distance to calculate similarity of documents (2020)
Nesterenko O. - Development of a procedure for expert estimation of capabilities in defense planning under multicriterial conditions, Netesin I., Polischuk V., Trofymchuk O. (2020)
Katsupeev A. - Study of graphics libraries related to the problem of visualization of electrical impedance tomography images, Aleksanyan G., Kombarova E., Polyakov R. (2020)
Stefanyshyn D. - Application of a logical-probabilistic method of failure and fault trees for predicting emergency situations at pressure hydraulic facilities (the case of kakhovka hydroelectric complex), Benatov D. (2020)
Domoroshchyn S. - Estimating the failure probability of an instrument transformer cell in the high voltage distributing device using an expert-statistical method, Sakhno O. (2020)
Lahoida A. - Development of an automated system of control over a drilling mud pressure at the inlet to a well, Boryn V., Sementsov G., Sheketa V. (2020)
Abstract and References (2020)
Волошкевич Г. А. - Відмова від укладання шлюбу як підстава виникнення майнових зобов’язань за українським звичаєвим правом ХІХ ст. (2020)
Жак А. С. - Становлення інституту народного суду в Українській Народній Республіці Рад (1917–1918 рр.) (2020)
Якименко І. В. - Закон від 20 травня 1885 року та проблеми розвитку інституту дисциплінарної відповідальності суддів у пореформений період (2020)
Федорчук І. І. - Конституційне право на житло як предмет сучасного вітчизняного наукового дискурсу (2020)
Гулик А. Г. - До питання про механізм вирішення проблеми розмежування судових юрисдикцій (2020)
Короєд С. О. - Новий погляд на процесуальний статус відповідача у цивільному судочинстві в аспекті вирішення похідних позовних вимог за новим Цивільним процесуальним кодексом України (2020)
Ятченко Є. О. - Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов’язання у виконавчому провадженні (2020)
Соловйов О. Л. - Форми господарського судочинства: види та особливості (2020)
Бугайова О. О. - Відчуження майна Збройних Сил України (2020)
Коваленко Т. О. - Адаптація законодавства України до ACQUIS COMMUNAuTAIRE ЄС у сфері поводження з генетично-модифікованими організмами (2020)
Череміс О. О. - Стягнення збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди за земельні правопорушення у сфері містобудування (2020)
Білоконь О. Г. - Кримінально-правові особливості суб’єкта підкупу виборця, учасника референдуму (2020)
Січевлюк-Врублевський Т. С. - Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу під час здійснення досудового розслідування злочинів з порушенням правил підслідності (ст. 365 КК України) (2020)
Гусарєв С. Д. - Сучасні виміри категорії правосуб’єктності (2020)
Кресіна І. О. - Еволюція наукових підходів до постконфліктної відбудови, Кресін О. В., Стойко О. М. (2020)
Кіянка І. Б. - Популізм як можливість змін та реформ (2020)
Перегуда Є. В. - Про інституційні рамки біополітики в Україні (2020)
Згурська В. Л. - Управлінські виклики міської самоорганізації: між самоуправлінням та громадською участю (2020)
Кукуруз О. В. - Взаємодія політики і права в Республіці Польща: емпірична модель (2020)
Калініченко Б. М. - Інтерпретації концепту інформаційної війни в західних засобах масової інформаці (2020)
Гапоненко В. А. - Специфіка парламентаризму як інституту демократії у сучасній Україні (2020)
Пахолок В. М. - Декомунізація топонімів у стратегії формування політичних цінностей та зміцненні гуманітарної безпеки України (2020)
Добіжа В. В. - Особливості функціонування еліти в умовах демократичного і тоталітарного режимів (2020)
Стеблина Н. О. - Формальний аналіз емоційності українського цифрового політичного дискурсу (2020)
Демартино А. П. - Забезпечення стабільності політичної системи в умовах інформаційних загроз (2020)
Аксельрод Р. Б. - Трансформація поняття "публічна політика" у сучасних умовах, Донченко К. А. (2020)
Таркін В. П. - Інформаційні війни: теоретичний аспект (2020)
Ходаківський М. Д. - Правова політика: правознавчий та політологічний підходи (2020)
Дерев’янко С. М. - Безпековий вимір народовладдя в умовах гібридної війни (2020)
Тарасюк В. М. - Політичні режими: відмінності й спільні ознаки (2020)
Батанова Н. М. - Деякі проблеми теорії функцій конституційно-правової відповідальності (2020)
Красковська М. П. - Трансформація суспільної свідомості при переході від аграрного суспільства до індустріального: український вимір (2020)
Дроботун Д. С. - Зміна політичної еліти в контексті результатів виборів до Верховної Ради України ІХ скликання (2020)
Руденко Ю. Ю. - Проблема кризового характеру демократичного транзиту в Україні (2020)
Діміч А. В. - Деякі виклики сучасної кадрової політики в системі логістичного забезпечення державної безпеки України (2020)
Грубов В. М. - Сирійське питання у стратегіях міжнародних коаліцій: коли політика інтерпретацій приховує інтереси, Свинаренко В. В. (2020)
Дяченко О. В. - Мова ворожнечі як характеристика погіршення якості демократії в Угорщині (2020)
Кокорєв О. В. - Сповільнення ліберально-демократичних перетворень у Латвії: інституційний та ціннісний виміри (2020)
Статкевич М. А. - Актуальний внесок Канади у підтримку безпеки України (2020)
Лаврук Т. П. - Геополітична гравітація: сучасний структурний статус і перспективи еволюціонування (2020)
Вітман К. М. - Передісторія та загроза відновлення конфлікту в Північній Ірландії після BREXIT (2020)
Білоусов О. С. - Ромофобія як форма ксенофобії: кейс Угорщини (2020)
Титул, зміст (2020)
Panchenko A. - Predicting the estimated time of cargo dispatch from a marshaling yard, Prokhorchenko A., Panchenko S., Dekarchuk O., Gurin D., Medvediev I. (2020)
Khudhair Abed Thamer - Development of an approach to managing dry fruit supply chains using expert systems, Rahimi Yashar (2020)
Patkovskyi S. - Development of agile management approaches towards intermodal operations upon cargo flows imbalance, Kharsun L. (2020)
Abramova L. - Dynamic control over traffic flow under urban traffic conditions, Shyrin V., Ptytsia H., Kapinus S. (2020)
Nevliudov I. - Development of an architectural-logical model to automate the management of the process of creating complex cyber-physical industrial systems, Yevsieiev V., Maksymova S., Filippenko I. (2020)
Raiko D. - Managing costs of an industrial enterprise when using secondary resources, Podrez O., Cherepanova V., Melnikov О., Kharchenko A. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, зміст (2020)
Elias Munapo - Development of an accelerating Hungarian method for assignment problems (2020)
Raskin L. - Execution of arithmetic operations involving the second-order fuzzy numbers, Sira O. (2020)
Lizunov P. - The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies, Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytska S. (2020)
Pankratov A. - Development of models for the rational choice and accommodation of people in mobile technical vehicles when evacuating from buildings, Komyak V., Kyazimov K., Komyak V., Naydysh A., Danilin A., Kosse A., Virchenko G., Martynov V. (2020)
Rudenko О. - Studying the properties of a robust algorithm for identifying linear objects, which minimizes a combined functional, Bezsonov O., Lebediev O., Lebediev V., Oliinyk K. (2020)
Trunov A. - Forming a method for the integral estimation of interface quality in automated systems based on the quantitative and qualitative indicators, Koshovyi V. (2020)
Pihnastyi O. - Using PDE model and system dynamics model for describing multioperation production lines, Yemelianova D., Lysytsia D. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, зміст (2020)
Melnyk V. - Soil sampling when examining forests for radioactive contamination, Kurbet T., Shelest Z., Davydova I. (2020)
Ulyanchuk-Martyniuk O. - Biocolmation and the finite element modeling of its influence on changes in the head drop in a geobarrier, Michuta O., Ivanchuk N. (2020)
Dushkin S. - Applying a modified aluminum sulfate solution in the processes of drinking water preparation, Shevchenko T. (2020)
Pospelov B. - Mathematical model of determining a risk to the human health along with the detection of hazardous states of urban atmosphere pollution based on measuring the current concentrations of pollutants, Andronov V., Rybka E., Krainiukov O., Maksymenko N., Meleshchenko R., Bezuhla Yu., Hrachova I., Nesterenko R., Shumilova А. (2020)
Kalafat K. - Comparison of fire resistance of polymers in intumescent coatings for steel structures, Taran N., Plavan V., Bessarabov V., Zagoriy G., Vakhitova L. (2020)
Tsapko Yu. - Determination of regularities of heat resistance under flame action on wood wall with fire-retardant varnish, Lomaha V., Tsapko A., Mazurchuk S., Horbachova O., Zavialov D. (2020)
Abstract and References (2020)
Ловська А. О. - Визначення навантажності контейнера, розміщеного на вагоні-платформі при пружно-в'язкий взаємодії фітингів з фітинговими упорами (2019)
Зінченко О. Є. - Порівняльний аналіз точності моделей струму комутації, які враховують наявність короткозамкнених витків обмотки якоря, Флото І. Є. (2019)
Мороз В. І. - Новий метод динамічного синтезу високоефективних кулачків привода клапанів транспортних дизелів, Братченко О. В. , Громов В. І. (2019)
Галагуря Є. І. - Ефективність використання самонапруженого бетону як ядра для сталебетонних колон квадратного поперечного перерізу, Ковальов М. О. , Кравців Л. Б. , Петренко Д. Г. , Биченок І. В. (2019)
Довженко О. О. - До питання оцінювання технічного стану залізобетонних конструкцій, що згинаються, Погрібний В. В. , Кобилецький В. Г. , Совенко Т. О. (2019)
Махінько Н. О. - Розрахунок тонкостінних циліндричних оболонок на асиметричне навантаження за моментною теорією (2019)
Угненко Є. Б. - Інженерно-геодезичне забезпечення просторової прив'язки природних об'єктів, Ужвієва О. М. , Тимченко О. М. , Камчатна С. М. (2019)
Дешко В. І. - Розрахунок погодинної природної кратності повітрообміну в багатоповерхових будівлях в умовах мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища, Білоус І. Ю. , Гетманчук Г. О. (2019)
Григоров О. В. - Глобальні мегатренди людства, четверта промислова революція та напрямки розвитку майбутньої економіки. Великі дані, Аніщенко Г. О. , Стрижак В. В. , Петренко Н. О. , Турчин О. В. , Окунь А. О. (2019)
Арсененко Д. В. - Удосконалення організації перевезення зернових вантажів залізничними ступінчастими маршрутами (2019)
Вітольберг В. Г. - Аналіз експлуатаційної стійкості рейок на лініях харківського метрополітену, Потапов Д. О. , Малішевська А. С. , Муригіна Н. О. (2019)
Асадов Б. С. - Визначення технологічних параметрів рейкозмащувачів аерозольного типу (2019)
Терпило П. І. - Гете і Шевченко, Терпило П. І. (2019)
Боронь О. В. - Чи реставрував Шевченко ікону на Волині? (2019)
Харчук Р. Б. - Перші Шевченкові читачки: Варвара Рєпніна і Софія Закревська (2019)
Петрик Т. В. - Особисті речі Тараса Шевченка (2019)
Наєнко М. К. - Шевченко і художній образ Гоголя (2019)
Пахаренко В. І. - Пророчий потенціал "Посланія" (2019)
Карпінчук Г. В. - Юрій Івакін віч-на-віч із Ієремією Айзенштоком (із листування шевченкознавців 1957 - 1977 років) (2019)
Калинчук А. М. - Творчість Тараса Шевченка в рецепції Володимира Щепотьєва (1880 - 1937) (2019)
Поліщук В. Т. - Оповідання Володимира Штангея "Злотий" як один із перших художніх творів малої форми про Тараса Шевченка (2019)
Панченко В. Є. - "Все на свете только песня на украинском языке...". Леонід Кисельов: життя на краю безодні (2019)
Скорина Л. В. - Тарас Шевченко як дзеркало: особливості рецепції класика в українській літературі 1920-х років (2019)
Погосян Н. І. - Заголовк як вираження авторської концепції характеру головного персонажа в романі Оксани Іванченко "Тарасові шляхи" (2019)
Шокало О. А. - Тарас Шевченко. Пісенний "Кобзар". Хорова шевченкіана (2019)
Павленко М. С. - "Садок вишневий і блокпост..." (Рецепція постаті Тараса Шевченка в українській поезії) (2019)
Лопушан Т. О. - Тарас Шевченко у фактах, легендах та серцях уманців (2019)
Козак О. О. - Бібліографія наукових праць Миколи Павлюка (1934 - 2011): До 85-річчя шевченкознавця (2019)
Титул, зміст (2020)
Dobrynin Ye. - Development of physical models for the formation of acoustic waves at artillery shots and study of the possibility of separate registration of waves of various types, Volkov V., Maksymov M., Boltenkov V. (2020)
Cherniavskiy I. - Experimental evaluation of accuracy in determining the direction to a pulsed source of gamma-radiation by a spherical absorber with CdTe detectors in a system of nuclear situation monitoring, Khomik М., Tiutiunyk V., Rolin I., Starenkiy V., Tverezovskyi М., Sheptur O., Kurtseitov Т., Salii О., Pidhorodetskyi M. (2020)
Zaspa Yu. - Exchange interaction and models of contact generation of disturbances in tribosystems, Dykha A., Marchenko D., Matiukh S., Kukurudzyak Yu. (2020)
Artur Rojek - An experimental analysis of dc magnetic blowout high-speed circuit breakers’ parameters (2020)
Strelkova T. - Influence of a signal description model on the calculations of the efficiency indicators of optoelectronic systems, Lytyuga А., Kalmykov А., Khoroshun G., Riazantsev A., Ryazantsev O. (2020)
Kucher A. - Development of switching and measurement circuits for problems of electric impedance tomography, Narakidze N., Tjaglicova P., Filonova M. (2020)
Shcherbakov I. - Development and research of a virtual test bench for electric impedance tomography channel main components simulation, Gorbatenko N., Polyakov R., Shirokov K. (2020)
Pirozhenko A. - Development of a new form of equations of disturbed motion of a satellite in nearly circular orbits, Maslova A., Khramov D., Volosheniuk O., Mischenko A. (2020)
Golubek A. - Development of the combined method to de-orbit space objects using an electric rocket propulsion system, Dron’ M., Dubovik L., Dreus A., Kulyk O., Khorolskiy P. (2020)
Abstract and References (2020)
Гриценко А. А. - Від стабільності грошової одиниці до стійкості соціально-економічної Системи (2020)
Єфименко Т. І. - Трансформації фінансового управління і сталий розвиток національної економіки (2020)
Шаров О. М. - "Корона-тест" фінансової системи України: зовнішні загрози (2020)
Борзенко О. О. - Зміни на світових фінансових ринках під впливом геоекономічних імперативів сучасності (2020)
Шемаєва Л. Г. - Внутрішні чинники зміцнення стійкості фінансової системи України, Жаліло Я. А., Гладких Д. М., Касперович Ю. В., Лондар Л. П., Дешко А. Л. (2020)
Петрик О. І. - Макропруденційна політика в умовах кризи, Кузнєцова А. Я. (2020)
Плотніков О. В. - Мінімізація зовнішніх чинників впливу на економічну стійкість України (2020)
Мокій А. І. - Теоретико-методологічні засади безпеки споживання в контексті інклюзивної моделі регіонального розвитку, Антонюк К. І., Антонюк Д. А. (2020)
Піляєв І. С. - Азійський банк інфраструктурних інвестицій: роль і тренди впливу на міжнародну фінансову систему (2020)
Панфілова Т. О. - Конвергенція та дивергенція сфери державних фінансів країн – членів ЄС і України (2020)
Редзюк Є. В. - Інструменти фондового ринку як фактор оптимізації системи управління державним боргом (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Захарчин Н. Г. - Питання територіального самоврядування у сеймовій діяльності УНДО на поч. 30-х рр. ХХ століття (2019)
Кравчук В. М. - Зміст принципу правової визначеності як необхідної складової верховенства права (2019)
Мельник М. В. - Проблема деформацій правосвідомості у вітчизняній філософсько-правовій думці кінця ХІХ – початку ХХ ст (2019)
Подковенко Т. О. - Правове регулювання медіації у європейському праві, Фігун Н. І. (2019)
Ухач В. З. - Український визвольний рух 1940-1950-х років: інституціалізація досліджень (вибрані аспекти) (продовження) (2019)
Augustyniak M. M. - Założenie racjonalnego prawodawcy w kontekście teorii i praktyki prawniczej (2019)
Hrubinko A. V. - Great Britain in the process of establishing Common Foreign and Security Policy of the European Union (2019)
Różański M. R. - Pojęcie materiałów archiwalnych w prawie polskim (2019)
Sokalska E. M. - Еhe development of deliberative democracy and post-communist polish experience (some remarks) (2019)
Гірський Б. О. - Управлінські повноваження голови суду (2019)
Гречанюк Р. В. - Застосування адміністративної відповідальності в якості запобігання корупції персоналу правоохоронних органів України (2019)
Давидюк А. М. - Деякі особливості взаємодії національного агентства україни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із органами публічної влади (2019)
Дракохруст Т. В. - Адміністративно-правові форми та методи запобігання підрозділами громадської безпеки національної поліції нелегальній міграції (2019)
Іванюк В. Д. - Застосування криптовалюти як інноваційного платіжного засобу (2019)
Гречанюк С. К. - Безоплатна правова допомога – від ідей до становлення адміністративно-правового інституту, Карий В. В. (2019)
Марценко Н. С. - Правовий режим штучного інтелекту у цивільному праві (2019)
Ментух Н. Ф. - Правове становище органів управління лізингової компанії у формі акціонерного товариства (2019)
Неборський Є. А. - Діяльність суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2019)
Ніронка Ю. М. - Адміністративно-правові засади здійснення основних форм громадського контролю за діяльністю органів публічної влади (2019)
Пєтков С. В. - Напрями удосконалення вітчизняного законодавства, Соболь Є. Ю., Михайлов О. В. (2019)
Скрипченко В. М. - Гласність та відкритість судового процесу у системі принципів адміністративного судочинства (2019)
Цимбалістий Т. О. - Правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні, Блащак А. В. (2019)
Цимбалістий Т. О. - Правовий статус національних меншин в Україні: проблеми та реалії забезпечення, Хамига В. Р. (2019)
Черняк Є. В. - Роль порівняльного (компаративістського) аналізу при дослідженні механізму правової охорони конституції на сучасному етапі розвитку вітчизняної галузі конституційного права (2019)
Чудик Н. О. - Інститут викривачів у запобіганні та протидії корупції в Україні, Антоник Є. А. (2019)
Шевченко А. В. - Правовий статус державного службовця в судовій системі (2019)
Бутрин-Бока Н. С. - Практична реалізація принципів – складових верховенства права у цивільно-правових відносинах, Паращук Л. Г. (2019)
Ватрас В. А. - До питання про критерії класифікації джерел сімейного права (2019)
Гнатів О. Б. - Практика фактичного відшкодування витрат на правничу допомогу з реальними у цивільному процесі (2019)
Зигрій О. В. - Правове регулювання права власності на лісові угіддя та об’єкти рослинного світу, Ковальчук Ю. П., Кондрат Т. М. (2019)
Ковалишин О. Р. - Щодо чинників обрання країни запозичення (2019)
Костів О. М. - Особливості збору та розподілу винагороди за репрографічне відтворення творів і приватне копіювання в Україні та країнах ЄС (2019)
Лукашов Р. С. - Товариство з обмеженою відповідальністю як юридична особа приватного права: окремі теоретико-правові питання (2019)
Слома В. М. - Нормативно-правова складова механізму правового регулювання зобов’язальних відносин з множинністю суб’єктів (2019)
Труфанова Ю. В. - Правові підстави розірвання договору найму (оренди) на вимогу наймача, Баженов М. І. (2019)
Krzywkowska J. M. - Jurysdykcja sądów kościelnych w Polsce w sprawach o nieważność małżeństwa (2019)
Walancik-Ryba K. M. - Research on foster family in polish legal system (2019)
Ziółkowska K. P. - Zakaz dyskryminacji w polskim Kodeksie pracy – nowe przepisy prawne (2019)
Банах С. В. - Поняття та особливості інформації як теоретичної категорії (2019)
Декайло П. В. - Окремі аспекти визначення властивостей доказів у кримінальному процесі, Різник Г. А. (2019)
Олійничук Р. П. - Кримінально-правова характеристика забруднення атмосферного повітря (2019)
Пілюков Ю. О. - Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях (2019)
Рогатинська Н. З. - Процесуальні аспекти показань свідків як джерела доказів, Вербовецька О. В. (2019)
Коломієць В. М. - Правові основи, завдання та принципи діяльності військової служби правопорядку в Збройних силах Ураїни (2019)
Білецька Ю. М. - Правовий статус сторін договору страхування цивільно-правової відповідальності (2019)
Гнат Н. А. - Цивільно-правова сутність кредитних відносин в Україні (2019)
Грищук М. О. - Теоретико-правовий зміст генези антикорупційного законодавства в Україні (2019)
Зарембський Ю. В. - Антикорупційна політика держави: адміністративно-правовий аспект (2019)
Заставний П. Р. - Відповідальність сторін за порушення умов договору перевезення: цивільно-правовий аспект (2019)
Кусмарцев В. І. - Інформаційно-правові відносини в органах юстиції (2019)
Мартинюк Я. І. - Значення європейської системи захисту прав людини для українського суспільства (2019)
Москалюк Н. Б. - Право господарського відання в системі речових суб’єктивних цивільних прав (2019)
Сарахман М. Є. - Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу: законодавче врегулювання та проблемні питання практичного застосування (2019)
Федчишин А. В. - Діяльність національної поліції щодо захисту прав і свобод людини: сучасний стан, проблеми та перспективи в Україні (2019)
Манюк Г. В. - Адміністративно-правові проблеми фінансування університетів (2019)
Лисяный Н. И. - Особенности клеточного состава и функции инфильтрата глиом различной степени анаплазии, Гнедкова И. А., Гнедкова М. А., Станецкая Д. Н., Шмелева А. А. (2017)
Гірна Г. А. - Використання онкомаркерів на етапах діагностики і лікування хворих на плоскоклітинний рак орофарингеальної ділянки, Костишин І. Д. (2017)
Залєток С. П. - Підсилення нораргініном протипухлинної дії інгібіторів ферментів синтезу поліамінів in vivo, Гоголь С. В., Кленов О. О., Артамонова Г. Б., Яніш Ю. В., Бентрад В. В., Карнаушенко О. В., Книрік М. А. (2017)
Tillashaykhov M. N. - Study of trace elements status of breast cancer patients, Khudaykulov A. T., Danilova E. A., Usupbekov A. A., Alimkhodjaeva L. T. (2017)
Бєльська Л. М. - Імунологічні показники пацієнтів з гліомами залежно від інфікування пухлин герпесвірусами, Лісяний М. І., Ключникова А. І. (2017)
Глузман Д. Ф. - Хронический лимфолейкоз и острые миелоидные лейкозы в структуре онкогематологических заболеваний у населения Украины в постчернобыльский период, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Иванивская Т. С., Родионова Н. К., Завелевич М. П., Украинская Н. И., Полищук А. С., Швыдка М. С. (2017)
Крячок И. А. - Является ли с-myc прогностическим фактором при первичной медиастинальной (тимической) В-крупноклеточной лимфоме?, Степанишина Я. А., Грабовой А. Н., Антонюк С. А., Иномистова М. В., Новосад О. И., Скрипец Т. В., Ульянченко Е. О. (2017)
Палійчук О. В. - Тестування на поліморфні варіанти гена CYP 2D6*4 у пацієнток із доброякісною патологією та раком органів жіночої репродуктивної системи з родин із сімейним раковим синдромом, Россоха З. І., Поліщук Л. З., Чехун В. Ф. (2017)
Несіна І. П. - Пухлиноасоційовані макрофаги, FOXP3+-лімфоцити і щільність мікросудин в карциномах ендометрія хворих із різним станом менструальної функції, Юрченко Н. П., Неспрядько С. В., Бучинська Л. Г. (2017)
Лук’янова Н. Ю. - Значення експресії симпортера йоду для прогнозування перебігу раку молочної залози різних молекулярних підтипів, Андріїв А. В., Крижанівська А. Є., Чехун В. Ф. (2017)
Бурлака А. П. - Супероксид- та NO-залежні механізми формування метастатичного мікрооточення віддалених сайтів метастазування хворих на колоректальний рак, Вовк А. В., Ганусевич І. І., Бурлака А. А., Лукін С. М., Вірко С. В. (2017)
Ковальчук П. А. - Імуногістохімічні фактори прогнозу розвитку метастазів остеосаркоми, Дєдков А. Г., Кротевич М. С. (2017)
Захарычев В. Д. - Орфанные опухоли: опыт диагностики и лечения примитивной нейроэктодермальной опухоли внутригрудной локализации, Ганул А. В., Борисюк Б. О. (2017)
Глузман Д. Ф. - Новое в классификации ВОЗ В-клеточных опухолей лимфоидной ткани (пересмотр 2016 г.), Скляренко Л. М., Иванивская Т. С., Коваль С. В., Украинская Н. И., Полищук А. С., Швыдка М. С., Завелевич М. П. (2017)
Інформаційне повідомлення (2017)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія" МОЗ та НАМН України (2017)
Титул, зміст (2020)
Biletska Y. - Substantiating the use of sprouted beans flour in the production of sour milk products based on goat milk, Babenko V., Krivtsova A., Plotnikova R., Skyrda O., Ryzhkova Т. (2020)
Belemets T. - Determining the efficiency of using egg products for the stabilization of emulsion when making milk-containing curds-based products, Radzievskaya I., Yushchenko N., Kuzmyk U. (2020)
Polishchuk G. - Determining the effect of casein on the quality indicators of ice cream with different fat content, Breus N., Shevchenko I., Gnitsevych V., Yudina T., Nozhechkina-Yeroshenko G., Semko T. (2020)
Sagdat Таzhibayeva - Stabilization of melon cloudy juice with biopolymer agar, Bakyt Тyussyupova, Inabat Khamitova, Zhexenbek Toktarbay, Kuanyshbek Мusabekov, Gulnur Daribayeva (2020)
Tkachenko A. - Development of wafers with fillings made from organic raw materials with improved consumer properties, Syrokhman I., Skrypnyk V., Birta G., Burgu Y. (2020)
Pasichnyi V. - Substantiating the optimized shelf life of pasteurized sausages with the elements of active packaging, Shevchenko O., Khrapachov О., Marynin А., Radzievska I., Matsuk Y., Geredchuk A., Kuligin M. (2020)
Sytnik N. - Determination of the influence of natural antioxidant concentrations on the shelf life of sunflower oil, Kunitsia E., Mazaeva V., Chernukha A., Bezuglov O., Bogatov O., Beliuchenko D., Maksymov A., Popov M., Novik I. (2020)
Deynichenko G. - Developing a technique for the removing of a gel layer in the process of membrane treatment of pectin extract, Guzenko V., Dmytrevskyi D., Chervonyi V., Omelchenko O., Horielkov D., Melnik O., Korolenko O. (2020)
Zahorulko An. - Improvement of the continuous "pipe in pipe" pasteurization unit, Zagorulko A., Yancheva M., Dromenko O., Sashnova M., Petrova K., Polozhyshnikova L., Budnyk N. (2020)
Abstract and References (2020)
Глузман Д. Ф. - Классификация ВОЗ новообразований из зрелых Т-лимфоцитов, ЕК-клеток, гистиоцитов и дендритных клеток (пересмотр 2016 г.), Скляренко Л. М., Иванивская Т. С., Коваль С. В., Украинская Н. И., Полищук А. С., Швыдка М. С., Завелевич М. П. (2017)
Мариненко С. В. - Квантитативна цитоморфологія клітин аденокарциноми, мезотеліоми і реактивного мезотелію в ексудатах черевної та грудної порожнини (2017)
Yevstakhevych Y. L. - Efficacy of splenectomy in patients with non-Hodgkin’s lymphomas associated with autoimmune hemolytic anemia and Evans — Fisher syndrome, Vyhovska Y. I., Yevstakhevych I. Y., Semerak M. M., Lebed H. B., Loginsky V. E. (2017)
Несіна І. П. - Молекулярно-біологічні особливості серозного раку яєчника хворих з агрегацією пухлинної патології у родоводах, Юрченко Н. П., Глущенко Н. М., Проскурня Л. А., Бучинська Л. Г. (2017)
Бурлака А. П. - Редокс-стан жирової тканини: вплив на мікрооточення та прогресування раку шлунка, Ганусевич І. І., Вовк А. В., Гуменюк Л. Д., Гончаренко В. В. (2017)
Гуменюк Л. Д. - Особливості експресії il-10 у зв’язку з деякими факторами пухлинного мікрооточення та клінічним перебігом раку шлунка, Меренцев С. П., Ганусевич І. І. (2017)
Верьовкіна Н. О. - Лімфоїдна інфільтрація та її вплив на ефективність передопераційної хіміотерапії при різних молекулярних підтипах місцево-поширеного раку молочної залози, Сивак Л. А., Кротевич М. С. (2017)
Бурлака А. А. - Десятирічний досвід виконання резекцій печінки, Васильєв О. В., Звірич В. В., Колеснік О. О. (2017)
Глянько М. В. - Выбор схемы химиотерапевтического лечения с использованием маркеров чувствительности у больных колоректальным раком, Жильчук А. В., Жильчук В. Е., Кудрявець Ю. И., Максимяк Г. И. (2017)
Федосова Н. І. - Порівняння ефективності різних режимів застосування ксеногенної протипухлинної вакцини на моделях метастатичного пухлинного росту, Караман О. М., Воєйкова І. М., Симчич Т. В., Діденко Г. В., Іванченко А. В., Андронаті С. А., Редер А. С. (2017)
Болгова Л. С. - Актуальні питання сучасної цитологічної діагностики в Україні. I З’їзд Української асоціації цитопатологів (2017)
Содержание (2017)
Чехун В. Ф. - Физиологическая система соединительной ткани и онкогенез. III. Формирование резистентности к химиопрепаратам, Бережная Н. М. (2017)
Налєскіна Л. А. - Молекулярно-генетичні засади клінічної гетерогенності раку молочної залози (огляд літератури), Лук’янова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2017)
Бурлака А. П. - Супероксидні радикали: ініціація метастазування у хворих на рак молочної залози, Ганусевич І. І., Вовк А. В. (2017)
Столярова О. Ю. - Показатели ангиореологических свойств крови как маркеры последующих сосудистых осложнений радиохимиотерапии при раке легкого (2017)
Зербіно Д. Д. - Світлоклітинний рак нирки різних ступенів диференціації: особливості ультраструктури пухлинних клітин, Федевич С. В., Ковалишин В. І. (2017)
Стаховський Е. О. - Нирково-клітинна карцинома та тромбоз нижньої порожнистої вени, Бурлака А. А., Войленко О. А., Вітрук Ю. В., Колеснік О. О. (2017)
Пономарева О. В. - Современный алгоритм лечения больных раком предстательной железы с метастазами в кости, Терновой Н. К., Туз Е. В., Колотилов Н. Н., Пивнюк В. М., Григоренко В. Н., Сакало В. С., Яковлев П. Г., Сакало А. В., Бойчук С. И., Гобатюк Т. А., Огородникова Н. П., Дехтярь Т. В., Грушинская Т. В., Вовченко И. В., Чешук В. Е., Клюсов А. Н. (2017)
Васильєв О. В. - Онковаскулярна хірургія інфраренального відділу аорти та нижньої порожнистої вени. Клінічний випадок, Бурлака А. А., Дорожинський В. І., Сікачов C. C., Колеснік О. О. (2017)
Носко М. М. - Злоякісна фіброзна гістіоцитома серця, Банахевич Н. В. (2017)
Глузман Д. Ф. - Современная классификация и диагностика миелодиспластических синдромов, Скляренко Л. М., Иванивская Т. С., Коваль С. В., Завелевич М. П., Швыдкая М. С. (2017)
Требования к авторам (2017)
Содержание (2017)
Поліщук Л. З. - Інвазійний фронт карцином: морфологічні та молекулярні особливості, асоціація з прогресуванням пухлинного росту, Магась Т. А. (2017)
Фильченков А. А. - Хронический лимфолейкоз: современные вопросы диагностики и лечения, Скляренко Л. М. (2017)
Matveeva A. - The IL-2-STAT5 pathway is blocked in chronic lymphocytic leukemia cells, Kovalevska L., Polischuk A., Kashuba E. (2017)
Рыспаева Д. Э. - Топоизомераза IIα как фактор прогноза и ответа на химиотерапию у пациенток с операбельным раком молочной железы, Крячок И. А., Смоланка И. И., Досенко И. В., Лобода А. Д., Алексик Е. М., Кошик Е. А. (2017)
Захарцева Л. М. - Діагностика фіброламелярного варіанта гепатоцелюлярної карциноми, Черкасов Е. В., Некрасова Л. Г. (2017)
Пономарева О. В. - Эволюция взглядов на паллиативное лечение метастазирующих форм колоректального рака в эру таргетной терапии (2017)
Клюсов О. М. - Сучасні підходи до організації надання онкологічної допомоги (2017)
Галайчук І. Й. - TNM-класифікація меланоми шкіри: 8-й перегляд (2017) (2017)
Лозовська Ю. В. - Біологічна і біоорганічна хімія (у 2 томах). Т. 1. Молекулярна організація живого. Метаболізм. Біоенергетика, 2014. - 1044 с. Т. 2. Біохімічні основи молекулярної біології, міжклітинних комунікацій і регуляторних систем, 2015. - 918 с. / Л. І. Остапченко, В. К. Рибальченко. - Київ: ВПЦ "Київський університет" (2017)
Ганусевич І. І. - Міжнародна наукова конференція "Стовбурові нормальні і пухлинні клітини: відкриття, діагностика і терапія”, 5 – 6 жовтня 2017 р., Київ (2017)
Шишко Є. Д. - 47 Міжнародна науково-практична конференція "Застосування лазерів у медицині та біології”, 12 – 14 жовтня 2017 р., Київ (2017)
Про роботу Експертної проблемної комісії "Онкологія” МОЗ та НАМН України (2017)
Авторский указатель (2017)
Указатель ключевых слов (2017)
Требования к авторам (2017)
Шестопалов В. М. - Проблеми питного водозабезпечення Маріуполя і пропозиції щодо їх вирішення за рахунок підземних вод (Україна), Стеценко Б. Д., Руденко Ю. Ф. (2020)
Yanko V. V. - Origin and taxonomy of the Neopleistocene—Holocene Ponto-Caspian benthic foraminifera, Kondariuk T. O. (2020)
Приходько М. Г. - Вигорлат-Гутинське вулканічне пасмо Закарпатського внутрішнього прогину (сучасний аспект), Жабіна Н. М., Богданова М. І. (2020)
Костик І. О. - Про синоніміку вугільних пластів і вапняків кам’яновугільної системи Львівсько-Волинського басейну, Бучинська І. В., Король М. Д., Побережський А. В. (2020)
Кураєва І. В. - Акумуляція та перерозподіл важких металів у сучасному ґрунтовому покриві природоохоронних територій, Сплодитель А. О. (2020)
Кирилюк В. П. - Стратиграфія гранулітових комплексів Українського щита та їх геолого-формаційна кореляція. Стаття 3. Стратиграфія гранулітових комплексів інфраструктури мегаблоків та загальна кореляція, Лисак А. М., Сіворонов А. О. (2020)
Лукін Олександр Юхимович (До 80-річчя від дня народження) (2020)
Артеменко Г. В. - Нижняя возрастная граница образования метатер ригенных пород Высокопольской зеленокаменной структуры (Среднеприднепровский район Украинского щита), Шумлянский Л. В., Вайлд С. А. (2020)
Белєвцев Р. Я. - Термодинамічна рифей-фанерозойська еволюція верхніх геосфер: атмосфери, земної кори, гідросфери та біосфери, Блажко В. І., Висотенко О. А., Кузенко С. В., Мельниченко Б. Ф., Михальченко І. І., Петрова Л. О., Терещенко С. І. (2020)
Bugai D. - Radioactive contamination of groundwater at waste dump sites in Chernobyl Exclusion Zone, Bayer P., Haneke K., Sizov A., Tretyak O., Kubko Yu., Kireev S., Molitor N. (2020)
Сплодитель А. О. - Особливості акумуляції важких металів у ґрунтах урбанізованих ландшафтів м. Бровари, Кураєва І. В., Злобіна К. С. (2020)
Самойленко Л. В. - Геологічні пам’ятки природи як об’єкти природно-заповідного фонду (проблемні питання) (2020)
Мельник В. І. - Наукова та природоохоронна діяльність видатного геолога Станіслава Малковського (до 130-річчя від дня народження), Деревська К. І., Рак О. О. (2020)
Academician Evgeny Fedorovich Shnyukov — 90th Anniversary (2020)
Academician Vitaliy Ivanovich Starostenko — 85th Anniversary (2020)
Титул, зміст (2020)
Hohol M. - The effect of sulfur- and carbon-codoped TiO2 nanocomposite on the photocatalytic and mechanical properties of cement mortars, Sanytsky M., Kropyvnytska T., Barylyak A., Bobitski Y. (2020)
Yudiyanto E. - An experimental study of fluidization post impinging fluid in granular bed for breaking sedimentation, Wardana I. N. G., Hamidi N., Widhiyanuriyawan D. (2020)
Kurnia Trinopiawan - A study of cerium extraction from bangka tin slag using hydrochloric acid, Zaki Mubarok, Kurnia Setiawan Widana, Budi Yuli Ani, Yarianto Sugeng Budi Susilo, Riesna Prassanti, Iwan Susanto, Sulaksana Permana, Johny W Soedarsono (2020)
Kotok V. - A study of the influence of polyvinyl pyrrolidone concentration in the deposition electrolyte on the properties of electrochromic Ni(OH)2 films, Kovalenko V. (2020)
Nazarenko I. - Electrical properties of "water in castor oil" emulsion, Didenko O., Loboda O., Kushlyk R., Chervinskiy L. (2020)
Sokolenko N. - Technology of obtaining water-soluble surface-active substances by the method of phenol sulfomethylation, Popov Ye., Fastovetska K. (2020)
Papeikin O. - Synthesis and properties of urea greases based on aminoamides of plant oil phosphatides, Safronov O., Bodachivska L., Venger I. (2020)
Abstract and References (2020)
Содержание (2019)
Цип Н. П. - Рак шейки матки у беременных: современное руководство и вектор развития лечебных подходов (2019)
Задворний Т. В. - мікроРНК-126, -205, -214 при доброякісних і злоякісних новоутвореннях передміхурової залози: обґрунтування можливого діагностичного та прогностичного значення, Борікун Т. В., Лук’янова Н. Ю., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О., Чехун В. Ф. (2019)
Несіна І. П. - Вміст адипонектину і лептину у сироватці периферичної крові хворих на рак молочної залози і ендометрія з ожирінням, Задворний Т. В., Неспрядько С. В., Клюсов О. М., Бучинська Л. Г. (2019)
Ганусевич І. І. - Пухлиноасоційовані адипоцити, редокс-стан жирової тканини та мікрометастази при раку шлунка, Бурлака А. П., Вовк А. В., Скороход А. Р. (2019)
Зелінська Г. В. - Цитокератин 17 і тиреоїдна пероксидаза в якості імуноцитохімічних маркерів доопераційного прогнозування радіойодрезистентності та ефективності радіойодтерапії папілярного раку щитоподібної залози (2019)
Максимяк Г. И. - Применение препарата Эрбисол® Ультрафарм в лечении больных раком поджелудочной железы, Жильчук В. Е., Жильчук А. В., Кудрявец Ю. И., Созонюк Л. И., Николаенко А. Н., Корнилина Е. М. (2019)
Мотузюк І. М. - Досвід хірургічного лікування хворих на спадковий BRCA1/2-асоційований рак молочної залози, Сидорчук О. І., Костюченко Є. В., Ковтун Н. В., Ляшенко А. О. (2019)
Брєєва О. В. - Науково-практична конференція молодих вчених "Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією” (2019)
Науково-практична конференція молодих вчених "Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією”, 4 – 5 лютого 2019 р., Київ (2019)
Костюченко Є. В. - 10 Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком (2019)
10 Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений всесвітньому дню боротьби з раком, 31 січня – 1 лютого 2019 р., Київ (2019)
Титул, зміст (2020)
Gristchak V. - Stability and rational design of the "barrel-ogive" type strengthened shell structures under combined loading, Hryshchak D., Dyachenko N., Degtiarenko P. (2020)
Trapezon K. - Analytical solution to the problem about free oscillations of a rigidly clamped circular plate of variable thickness, Trapezon A. (2020)
Kondratiev A. - Analysis of the bearing capacity of an adhesive connection between a cellular filler and sheathing at the addressed application of the adhesive onto the ends of honeycombs, Prontsevych О. (2020)
Fomin O. - Determining the dynamic loading and strength of the bearing structure of a covered wagon when firing from it, Lovska A., Kudelya V., Smyrnova I. (2020)
Karpiuk V. - Study of strength, deformability property and crack resistance of beams with BFRP, Tselikova A., Khudobych A., Karpiuk I., Kostyuk A. (2020)
Kostenko V. - The deformation dynamics of the experimental adit's material during a coal dust explosion, Liashok Ya., Zavialova O., Pozdieiev S., Kostenko T. (2020)
Savenko V. - Forecasting a moisture mode of the drainage layer in a road structure under the action of loading, Kvatadze A., Davydenko О., Stozhka V., Ianchuk L. (2020)
Slavinska O. - Predicting deformations in the area of impact exerted by a bridge crossing based on the proposed mathematical model of a floodplain flow, Tsynka А., Bashkevych І. (2020)
Kutsenko L. - Development of a geometric model of a new method for delivering extinguishing substances to a distant fire zone, Vanin V., Naidysh А., Nazarenko S., Kalynovskyi А., Cherniavskyi А., Shoman О., Semenova-Kulish V., Polivanov O., Sivak Е. (2020)
Yatsun V. - Searching for the two-frequency motion modes of a three-mass vibratory machine with a vibration exciter in the form of a passive auto-balancer, Filimonikhin G., Haleeva A., Krivoblotsky L., Machok Yu., Mezitis M., Podoprygora N., Sadovyi M., Strautmanis G. (2020)
Abstract and References (2020)
Содержание (2019)
Фильченков А. А. - Новые дифференцировочные антигены нормальных и неопластических кроветворных и лимфоидных клеток (по материалам международных рабочих совещаний HLDA9 и HLDA10), Глузман Д. Ф., Ивановская Т. С. (2019)
Скляренко Л. М. - Імунофенотипова характеристика бластоїдного варіанта лімфоми з клітин мантії, Поліщук А. С., Іванівська Т. С., Зінченко В. Н., Підгорна О. О., Глузман Д. Ф. (2019)
Zotova O. - Prognostic significance of monosomal karyotype in adult acute myeloid leukemia, Lukianova A., Valchuk M., Vanko I., Karol Y., Shalay O., Loginsky V. (2019)
Зелінська Г. В. - Дослідження проліферативної активності клітин радіойодрезистентних метастазів папілярного раку щитоподібної залози (2019)
Guda B. B. - Multifocal differentiated thyroid cancer, Kovalenko A. E., Bolgov M. Y., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2019)
Бурлака А. П. - Показники редокс-стану мамарної жирової тканини — важливий фактор пухлинного мікрооточення у хворих на рак молочної залози, Вовк А. В., Мотузюк І. М., Сидорчук О. І., Лукін С. М., Вірко С. В. (2019)
Главін О. А. - Визначення кореляційних зв’язків між станом про- та антиоксидантних процесів в крові хворих на рак передміхурової залози та хромосомною нестабільністю лімфоцитів крові, Дьоміна Е. А., Михайленко В. М., Маковецька Л. І. (2019)
Литвиненко О. О. - Прогностичні молекулярно-біологічні маркери злоякісної фіброзної гістіоцитоми, Коноваленко В. Ф., Швець Ю. В., Борікун Т. В., Задворний Т. В., Лук’янова Н. Ю. (2019)
Лисяный Н. И. - Клиническое значение содержания стволовых клеток в опухолях головного мозга, Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Шмелева А. А., Лисяный А. Н., Васлович В. В., Гнедкова М. А. (2019)
Бурлака А. А. - Планування розширених резекцій печінки (2019)
Носик О. В. - Оцінка дозових навантажень та якості зображення при скринінгових мамографічних дослідженнях, Стадник Л. Л. (2019)
Мазник Н. О. - Аберації хромосом в онкологічних хворих на початковому етапі променевої терапії на апараті рокусам та лінійному прискорювачі Clinac 600C, Сипко Т. С., Старенький В. П., Сухіна О. М., Кругова І. М. (2019)
Дружина М. О. - Метаболіти оксидативного стресу як предиктори променевих та канцерогенних ризиків, Дьоміна Е. А., Маковецька Л. І. (2019)
Титул, зміст (2020)
Asrori A. - Investigation of steam generation performance on conical cavity receiver by different geometric concentration ratios for Fresnel lens solar concentrator, Suparman S., Wahyudi S., Widhiyanuriyawan D. (2020)
Boshkova I. - Development of a soil regenerator with a granular nozzle for greenhouses, Volgusheva N., Solodka A., Mukminov I., Bondarenko О. (2020)
Ritter Е. - Uniform large-sized lumber drying system using mw radiation and basing on a single-wire E00 wave energy transmission line, Kismereshkin V., Cieslik J., Savostin A., Ritter D., Aytulina A., Kasimov I., Bekkozhina B. (2020)
Hurtovyi Yu. - Dependence of the internal wave energy flux on the parameters of a two-layer hydrodynamic system, Avramenko O., Naradovyi V. (2020)
Tri Tjahjono - Angular momentum tearing mechanism investigation through intermolecular at the bubble interface, Gede Wardana I. N., Mega Nur Sasongko, Agung Sugeng Widodo (2020)
Nekhamin M. - On using the ANSYS FLUENT software for calculating the process of burning a mixture of particles from different types of solid fuels, Beztsennyi I., Dunayevska N., Vyfatnuik V. (2020)
Volkov V. - A theoretical study of stability of solid fuel burning with a two-phase gasification area, Makoyed N., Loboda Yu., Sokolova O. (2020)
Karvatskii A. - Determination of parameters of the carbon-containing materials gasification process in the rotary kiln cooler drum, Lazariev T., Leleka S., Mikulionok I., Ivanenko O. (2020)
Abstract and References (2020)
Mizin K. - "Western” Cultural Linguistics and "Post-soviet” Linguoculturology: Causes of Parallel Development, Korostenski J. (2019)
Науменко Л. - Історія слова стіл як репрезентація спільнослов’янської назви меблів (2019)
Петрова Т. - Витоки й становлення української термінографії (2019)
Самсоненко Н. - Морфологічна домінанта роду та родовий ритм у російськомовних поетичних текстах нового часу (2019)
Ясакова Н. - Лексикографічний опис функційного багатства особових займенникових слів (на прикладі опозиції ти – ви) (2019)
Бойко Ю. - Конструкція як основа для побудови ментальної схеми речення (2019)
Островська Л. - Номінативні речення у функційному аспекті (2019)
Shramko R. - The Issue of Lexical and Grammatical Representation of the Object Syntaxeme in Sentences with Subject Attitude Predicates – Constituents of Isofunctional Two-/Threecomponent Syntactic Paradigms, Rakhno M. (2019)
Krasnobaieva-Chorna Zh. - The Level Model of Beauty Value in Phrasemics (2019)
Protsenko I. - Situación Lingüística del Paragyuay. Peculiaridades del Español y el Guaraní Paraguayo. Jopará – "la Tercera Lengua del Paraguay” (Reflexión de la Situación Lingüística del Paraguay en la Literatura. Novela de Juan Manuel Marcos "El Invierno de Gunter”) (2019)
Фінів В. - Прагматика повторюваних внутрішньоформних номінацій у текстах сучасної української малої прози (2019)
Andrushchenko V. - Syntactic-grammatical Structuring Patterns within the German Language Belles-lettres Style Text Coherent Unity (2019)
Артемова Ю. - Семантичне наповнення концепту "земля" в романах Уласа Самчука "Марія" і "На твердій землі" (2019)
Галаур С. - Регулятивні стратегії й тактики в сучасній українській художній прозі (2019)
Загнітко А. - Об’єктивно-текстові виміри стандартизації та експресивності: межі можливого (2019)
Kozlova T. - Borrowing as an Interface for Multicultural Discourse: Aotearoa New Zealand (2019)
Kryshtaliuk A. - Phraseocognitive Dimension of Media Event Representation (2019)
Mosiichuk A. - Metaphorical Conceptualization of Negative and Positive Thinking (Based on Modern American Discourse of Popular Psychology) (2019)
Perlova V. - Methodological Principles of Teaching English Phonology in Listening (2019)
Зоріна Ю. - Топоніміка Вінницької області (на матеріалі власних назв поселень) (2019)
Гарбера І. - Лінгвістична база даних "Концепт людина у фразеології східностепових українських говірок": структура та функції (2019)
Ситар Г. - Синтаксичні фразеологізми в лінгвоперсонологійному портреті Юрія Шевельова (на матеріалі корпусу текстів Юрія Шевельова) (2019)
Содержние (2019)
Лук’янова Н. Ю. - Циркулюючі мікроРНК: перспективи використання для ранньої діагностики та моніторингу перебігу пухлинного процесу, Борікун Т. В., Базась В. М., Яловенко Т. М., Задворний Т. В., Малишок Н. В., Россильна О. В. (2019)
Свінціцький В. С. - Сучасні рекомендації діагностики та лікування епітеліального раку яєчника, Неспрядько С. В., Ренка О. П. (2019)
Глузман Д. Ф. - Идентификация лейкемических стволовых клеток для таргетной терапии больных острыми миелоидными лейкозами, Скляренко Л. М., Ивановская Т. С., Фильченков А. А., Завелевич М. П., Коваль С. В., Полищук А. С. (2019)
Скляренко Л. М. - Імуноцитохімічна характеристика ворсинчастих лімфоцитів при В-клітинних лімфопроліферативних захворюваннях, Поліщук А. С., Іванівська Т. С., Зінченко В. Н., Підгорна О. О., Фільченков О. О., Глузман Д. Ф., Каднікова Т. В., Вакульчук О. М. (2019)
Зелінська Г. В. - Цитохімічне та імуноцитохімічне дослідження експресії тиреоїдної пероксидази в передопераційній діагностиці папілярного раку щитоподібної залози та його радіойодорезистентних метастазів (2019)
Залєток С. П. - Поліаміни крові та сечі як нові діагностичні маркери раку передміхурової залози, Кленов О. О., Гоголь С. В., Бентрад В. В., Стаховський Е. О., Вітрук Ю. В., Гречко Б. О. (2019)
Несіна І. П. - Експресія маркерів міжклітинної адгезії CD44 ТА CD24 у клітинах карцином ендометрія з високим потенціалом злоякісності, Юрченко Н. П., Горлакова О. О., Бучинська Л. Г. (2019)
Юрченко Н. П. - Оцінка ДНК-статусу та особливості експресії циклінів D1, Е і транскрипційного фактора E2F1 у клітинах епітеліальних пухлин ендометрія, Глущенко Н. М., Бучинська Л. Г. (2019)
Кіркілевський С. І. - Результати хірургічного лікування хворих на рак верхніх відділів стравоходу, Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М., Фридель Р. І., Жуков Ю. О. (2019)
Татарин Б. Б. - Фактори прогнозу у хворих на рак прямої кишки, Крижанівська А. Є., Голотюк І. С., Семенів І. П. (2019)
Галайчук І. Й. - Бореліозна лімфаденопатія у практиці онколога (клінічні спостереження), Жулкевич І. В., Сміян С. І., Николюк В. Д., Коморовський Р. Р. (2019)
Науково-практична конференція "Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку” 3 – 4 жовтня 2019 р., Київ) (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Титул, зміст (2020)
Taha Mohammed Hasan - Development of breast cancer diagnosis system based on fuzzy logic and probabilistic neural network, Sahab Dheyaa Mohammed, Waleed J. (2020)
Zuiev P. - Development of complex methodology of processing heterogeneous data in intelligent decision support systems, Zhyvotovskyi R., Zvieriev O., Hatsenko S., Kuprii V., Nakonechnyi O., Adamenko M., Shyshatskyi A., Neroznak Ye., Velychko V. (2020)
Soroka K. - Development of CAN network with improved parameters for adaptive car front lighting system, Kharchenko V., Pliuhin V. (2020)
Mohammed Kassim Ahmed - Method for determining the responses from a non-linear system using the Volterra series, Samah Fakhri Aziz, Naors Y. Anad Alsaleem, Sielivanov K., Моskalets M. (2020)
Gavrilova A. - Development of a modified UMAC algorithm based on crypto-code constructions, Volkov I., Kozhedub Y., Korolev R., Lezik O., Medvediev V., Milov O., Tomashevsky B., Trystan A., Chekunova O. (2020)
Abstract and References (2020)
Загнітко А. - Функційно-комунікативні інновації в сучасному синтаксисі: об’єктивний простір (2019)
Гушпіт О. - Денумеративні прислівники української мови (2019)
Островська Л. - Прагматичний потенціал атрибутивних конструкцій у рекламному тексті (2019)
Бортун К. - Категорія імперативності в офіційно-діловому стилі: статус, функції (2019)
Козаченко О. - Складнопідрядні речення з підрядними атрибутивної семантики (2019)
Добровольська О. - Детермінантний аналіз синонімічного ряду назв медиків у середньоанглійській мові (2019)
Yermolenko S. - Meaning Shift Parallels in Temporal Deixis (2019)
Jóźwikiewicz P. - Z badań nad ukraińskim i polskim słownictwem mykologicznym – synonimia nazw grzybów mikroskopijnych (2019)
Dzherikh O. - Linguocultural Peculiarities of Secondary Nominations of the Hypoconcept Natural Death in the German Linguistic World Image (2019)
Izmalkova A. - Language Means to Express the Communicative Tactic of "Emphasis Shifting” in Advertising Discourse (2019)
Romanyshyn N. - Approaches to Revealing the Conceptual Content of Literary Texts (Cognitive-discursive and Lingual-aesthetic Perspective) (2019)
Космеда Т. - Інтерпретація ідеологеми "українська мова” в сучасному російському мовознавстві:"мова, як і природа, не має злої волі…" (2019)
Петрова Т. - Рецензія на термінологічний словник:експертиза, професійний діалог і наукова дискусія (2019)
Protsenko I. - Factores Historicos y Socioculturales de la Formación de la Situacuón Lingüística del Paraguay (2019)
Zuban O. - The Morphemic System Stylometric Analysis of the Ukrainian Poets’ Idiostyles:Corpus Based Approach (2019)
Загнітко А. - Сучасна теолінгвістика: новітнє прочитання, Краснобаєва-Чорна Ж. (2019)
Загнітко А. - Концепція польських прийменників та їхніх еквівалентів: досвід лексикографування, Ситар Г. (2019)
Загнітко А. - Аспектуальний погляд на психотип мовної особистості:інтенції дискурсивних слів (2019)
Загнітко А. - Граматична аналогійність (2019)
Загнітко А. - Кваліфікація омонімії (2019)
Загнітко А. - Розширення обріїв української національно-мовної картини світу (2019)
Загнітко А. - Сучасна об’єктивна граматика: прийменники та їх аналоги (2019)
Содержание (2019)
Прохорова І. В. - Особливості метаболізму глюкози у клітинах карциноми легені Льюїс з різним метастатичним потенціалом, Колесник Д. Л., Пясковська О. М., Соляник Г. І. (2019)
Фильченков А. А. - Апоптоз лимфоцитов периферической крови больных раком предстательной железы, индуцированый облучением in vitro, Завелевич М. П., Дёмина Э. А., Главин А. А. (2019)
Гоголь С. В. - Експресія білків ферментів обміну поліамінів у злоякісних пухлинах передміхурової залози людини (2019)
Ковалевська Л. М. - Особливості експресії EpCAM в клітинах пухлин молочної залози та їх зв’язок з клініко-патологічними показниками і молекулярним підтипом раку, Шлапацька Л. М., Сидоренко С. П., Лук’янова Н. Ю., Кашуба Е. В., Чехун В. Ф. (2019)
Бурлака А. П. - Активність і функціональні характеристики цитохрому Р450 у пухлинах та мамарній жировій тканині хворих на рак молочної залози, Мотузюк І. М., Сидорчук О. І., Вірко С. В. (2019)
Брєєва О. В. - Особливості експресії білка c-Myc у карциномах ендометрія з ознаками агресивного перебігу захворювання, Несіна І. П., Юрченко Н. П., Бучинська Л. Г. (2019)
Зелінська Г. В. - Кореляція радіойодорезистентності з агресивністю папілярних тиреоїдних карцином (2019)
Лисяный Н. И. - Соотношение содержания клеток врожденного и приобретенного иммунитета в периферической крови пациентов при метастатических и первичных опухолях головного мозга, Гнедкова И. А., Шмелева А. А., Васлович В. В., Федирко В. О., Лисяный А. Н., Гнедкова М. А. (2019)
Дмитренко І. В. - Характеристика клонів з додатковими хромосомними аномаліями у пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією та їх вплив на ефективність терапії іматинібом, Мінченко Ж. М., Федоренко В. Г., Дягіль І. С. (2019)
Кіркілевський С. І. - Комплексне лікування хворих на рак верхніх відділів стравоходу, Крахмальов П. С., Кондрацький Ю. М., Фридель Р. І., Жуков Ю. О. (2019)
Колеснік О. П. - Ефективність талькового плевродезу як методу лікування пацієнтів із метастатичним ексудативним плевритом, Шевченко А. І., Каджоян А. В., Чернявський Д. Є., Кузьменко В. О., Михайлов В. В. (2019)
Бурлака А. А. - Технічні аспекти виконання анатомічної розширеної резекції 2-го сегмента печінки із резекцією лівої печінкової вени: клінічний випадок, Палійчук А. В., Чуканов О. М., Шудрак А. А., Яцина О. І., Колеснік О. О. (2019)
Науково-практична конференція "Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку” (2019)
Федосова Н. І. - Науково-практична конференція "Інноваційні технології скринінгу, діагностики та персоніфікованої терапії раку” (2019)
Ганусевич І. І. - Міжнародна наукова конференція "Пухлина і організм: нові аспекти старої проблеми” (2019)
Авторский указатель (2019)
Указатель ключевых слов (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Титул, зміст (2020)
Yefanov V. - Developing the modification of nickel cathodes for applying the ion-plasma coatings on the parts of aircraft engines, Ovchinnikov О., Dzhugan O., Petrik I., Raspornia D., Kapustian O., Saprykin Ye. (2020)
Subbotina V. - A study of the phase-structural engineering possibilities of coatings on D16 alloy during micro-arc oxidation in electrolytes of different types, Sobol O., Belozerov V., Subbotin O., Smyrnova Yu. (2020)
Ilchuk H. - Influence of phase transitions on the temperature behavior of photoluminescence spectra in a (N(CH3)4)2MnCl4 crystal, Kashuba A., Kuno I., Sveleba S., Malyi T., Petrus R., Tsiumra V., Semkiv I. (2020)
Kovalenko V. - Changes in the nickel hydroxide properties under the influence of thermal field in situ and ex situ during electrochemical synthesis, Kotok V. (2020)
Pozdieiev S. - Temperature effect on the thermal-physical properties of fire-protective mineral wool cladding of steel structures under the conditions of fire resistance tests, Nuianzin O., Borsuk O., Binetska O., Shvydenko A., Alimov B. (2020)
Prysyazhnyuk P. - In situ formation of molybdenum borides at hardfacing by arc welding with flux-cored wires containing a reaction mixture of B4C/Mo, Shlapak L., Ivanov O., Korniy S., Lutsak L., Burda M., Hnatenko I., Yurkiv V. (2020)
Demchyna B. - An analysis of using the method of two-dimensional digital image correlation in glass column research, Surmai M., Tkach R., Hula V., Kozak R. (2020)
Abstract and References (2020)
Содержание (2020)
Мельник-Мельников П. Г. - Міжнародні грантові джерела фінансування досліджень в онкології. Можливості для українських науковців, П’ятчаніна Т. В., Герасимчук С. М., Огородник А. М. (2020)
Чехун В. Ф. - Вплив мікробіоти на розвиток пухлинних захворювань, Лук’янова Н. Ю., Швець Ю. В. (2020)
Бойко І. І. - Деякі аспекти використання вірусів при лікуванні злоякісних новоутворень (2020)
Круць О. О. - Перспективи використання феномену пластичності макрофагів для оцінки ефективності протипухлинної терапії, Чумак А. В., Федосова Н. І., Симчич Т. В., Воєйкова І. М., Діденко Г. В. (2020)
Бентрад В. В. - Експресія генів, що кодують ферменти обміну поліамінів у злоякісних та доброякісних пухлинах передміхурової залози людини, Залєток С. П., Кленов О. О., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2020)
Юрченко Н. П. - Експресія хемокінового рецептора CXCR4 і щільність мікросудин у злоякісних новоутвореннях молочної залози хворих з ознаками метаболічного синдрому, Несіна І. П., Брєєва О. В., Чехун В. Ф., Бучинська Л. Г. (2020)
Бурлака А. П. - Цитохром Р450, метаболіти естрогенів та супероксидні радикали в ініціації та прогресуванні раку молочної залози, Мотузюк І. М., Сидорчук О. І., Вірко С. В. (2020)
Ганусевич І. І. - Редокс-стан жирової тканини та пухлинне мікрооточення у хворих на рак прямої кишки: зв’язок із метастазуванням, Бурлака А. П., Вірко С. В. (2020)
Гнедкова И. А. - Особенности соотношения клеток, относящихся к врожденной и приобретенной иммунной системе у больных с аденомами гипофиза, Лисяный Н. И., Шмелева А. А., Васлович В. В., Гнедкова М. А. (2020)
Яніш Ю. В. - Електрокінетичні характеристики лейкемічних клітин, Залєток С. П., Кленов О. О., Бентрад В. В., Іванівська Т. С. (2020)
Nikolaenko-Kamyshova T. P. - Risk factors in the development of thrombo-hemorrhagic complications in patients with myeloproliferative neoplasms, Shevtsova A. I., Bebeshko V. G. (2020)
Думанський Ю. В. - Віддалені результати комлексного етапного полімодального лікування пацієнток з місцево-розповсюдженим раком молочної залози, Бондар О. В. (2020)
Галайчук І. Й. - Особливості хірургічного етапу лікування хворих на HER2-neu-позитивний рак молочної залози (2020)
Главін О. А. - Метформін як модифікатор окисного стану периферичної крові та життєздатності лімфоцитів людини під дією іонізуючого випромінювання, Дьоміна Е. А., Михайленко В. М., Маковецька Л. І., Дружина М. О., Грінченко О. О. (2020)
Болгова Л. С. - Науково-практична конференція Української асоціації цитопатологів "Морфологічна (цитологічна і гістологічна) діагностика пухлин основних локалізацій з використанням сучасних методів дослідження” (2020)
Вимоги до авторів (2020)
Загнітко А. - Іменниково-морфологічні ідентифікатори: структурна типологія (іменниково-морфологічний рід), Краснобаєва-Чорна Ж. (2020)
Гушпіт О. - Денумеративні дієслова української мови (2020)
Ситар Г. - 50 відтінків N2: про одну модель прецедентних синтаксичних фразеологізмів (2020)
Важеніна О. - Вияви авторського усічення фразеологічних одиниць у химеріаді Євгена Гуцала (2020)
Клименко Н. - Досвід картографування побутової лексики українських східностепових говірок (2020)
Мельник Н. - Етноніми та способи їх репрезентації у сучасній лінгвістиці (2020)
Romanyshyn N. - Literary Conceptualization from Cognitive Stylistic Perspective (Based on William Wordsworth’s Poetry) (2020)
Царьова І. - Лінгвоцентричний аспект юридичного тексту (2020)
Mizin K. - In Addition to the Discussion on the "Methodological Primitivism” in Linguoculturology, Korostenski J. (2020)
Черненко О. - Мовне вираження концепту Бог у поетичному просторі Віктора Бойка (2020)
Bolkarova O. - Today’s Overall Picture of Distance Education (2020)
Антонюк О. - Традиційні українські прізвища в новій інтерпретації, Загнітко А. (2020)
Загнітко А. - Мовна особистість у науковому дискурсі (2020)
Мойсієнко А. - Аксіофраземна прагматика: нові здобутки і перспективи (2020)
Струганець Л. - Вербалізація невербаліки: процес і явище (2020)
Селіванова О. О. - Етнокультурна компетенція: когнітивне підґрунтя й мовна репрезентація (2019)
Кикоть В. М. - Семантика метра й ритму в перекладознавчій перспективі (2019)
Литвин І. М. - Метафора в оригіналі та перекладі роману Ю. Винничука "Танго смерті" (2019)
Могілей І. І. - Граматичні трансформації в українських перекладах англомовної художньої прози (2019)
Калько М. І. - Категорія виду і контекст: аспектуально релевантні синтаксеми (2019)
Коновалова О. В. - Ентомологічна номенклатура в ракурсі проблем сучасного термінознавства (2019)
Гамидова М. Г. - О некоторых особенностях морфологического способа образования технических терминов в русском и азербайджанском языках (2019)
Ганиева Ж. Э. - Неглагольные соматические компоненты в современном азербайджанском языке (2019)
Раджабова С. Ш. - Официально-деловой стиль современного английского языка и вопросы словообразования (2019)
Велівченко В. Ф. - Мова як засіб маніпулятивного впливу (на прикладі англомовного політичного медіадискурсу) (2019)
Палій В. П. - Функції наративного інфінітива в дискурсі франкомовної преси, Шевченко О. В. (2019)
Яригіна В. В. - Емоційно забарвлена лексика в українських проповідях (2019)
Калько В. В. - Методика прагматичного аналізу українських паремій (2019)
Таран А. А. - Пошукова система й корпус як інструмент дослідження семантики слів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Бондаренко О. Г. - Основні характеристики та особливості низькочастотного хвильового процесу в протяжних трубопроводах (2019)
Яремак І. І. - Оптимізація усталених режимів роботи електроприводних насосних агрегатів за критеріями режимної надійності (2019)
Lopatin V. V. - Improving the capillary method of non-destructive testing (2019)
Нісонський В. П. - Дослідження стаціонарних плоских полів з допомогою комплексних потенціалів, Корнута Ю. В., Катамай І.-М. Б. (2019)
Горбійчук М. І. - Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерної системи вибору оптимальної кількості паралельно працюючих нагнітачів природного газу, Біла О. Т., Пашковський Б. В., Лазорів Н. Т. (2019)
Грабчук Б. Л. - Аналіз потоків енергії в системах електропостачання з нелінійними приймачами, Романюк Ю. Ф. (2019)
Сабат М. Б. - Розрахунок струму навантаження трифазного мостового випрямляча у неповновентильних режимах за наявності фільтрів, Мальцева М. Г., Олійник М. Й., Федишин В. Г. (2019)
Бабчук С. М. - Класифікація безпровідних спеціалізованих комп’ютерних мереж для систем моніторингу місцезнаходження об’єктів (2019)
Слабінога М. O. - Порівняльний аналіз ефективності методів покоординатного пошуку для знаходження оптимальної позиції сонячної панелі, Клочко Н. Б., Криницький О. С., Кучірка Ю. М. (2019)
Киселевська А. Ю. - Метрологічний аналіз методик випробувань мінеральних вод та пропозиції щодо їх впровадження в Україні, Бабов К. Д., Прокопович І. В., Коєва Х. О. (2019)
Олійник А. П. - Застосування методів математичного моделювання для оцінки технічного стану трубопроводів та стану довкілля, Григорчук Г. В., Говдяк Р. М. (2019)
Чернова О. Т. - Моделювання процесу наливання продукту через приймально-роздавальний пристрій РВС (2019)
Qurbanov А. N. - About of the dynamics of forced oscillations in nonlinear systems, Sardarova І. Z. (2019)
Вимоги до поданих матеріалів (2019)
Грубінко А. В. - Правове забезпечення діяльності парламентської опозиції в країнах англо-американської та романо-германської правових систем: компаративний аналіз, Кучер А. М. (2020)
Гомотюк О. Є. - Зародження історико-правової науки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): передумови, особливості, персоналії, періодика (2020)
Павленко Ж. О. - Вимоги до правових дефініцій, Свистун Д. О. (2020)
Подковенко Т. О. - Протидія злочинності: аксіологічний аспект (2020)
Савенко В. В. - Структурні моделі реалізації норм права в умовах правової реальності (2020)
Авраменко О. В. - Особливості реалізації засад прозорості в адміністративному судочинстві України (2020)
Вербіцька М. Ю. - Електронні докази як новий вид доказів у адміністративному судочинстві, Ботвинник В. В. (2020)
Вербіцька М. Ю. - Деякі аспекти запровадження електронного суду в адміністративному судочинстві, Гоголь А. М. (2020)
Вівчар О. І. - Комплексне оцінювання та механізми зміцнення фінансової безпеки системи підприємницьких структур: інформаційно-аналітичний підхід, Гевко В. Р. (2020)
Карапетян О. М. - Інститут суверенних фондів добробуту: безпекові аспекти та економіко-правові засади (2020)
Коломієць В. М. - Функціонування військової поліції у забезпеченні правопорядку: міжнародний досвід (2020)
Костяков І. А. - До питання визначення дефінітивної складової адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності (2020)
Неборський Є. А. - Діяльність суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2020)
Ногас Н. І. - Державна політика у галузі освіти України: сутність та зміст (2020)
Олійничук О. І. - Лудоманія як загроза безпеці держави: соціальні, економічні та правові контексти, Хом’юк С. М. (2020)
Панченко В. А. - Управління інформаційною безпекою держави та підприємств: правові та організаційні аспекти (2020)
Росоляк О. Р. - Деякі аспекти фінансування вищої освіти в Україні в сучасних умовах, Дрижак Н. В. (2020)
Русанюк У. Я. - Наукознавча основа дослідження профілактики адміністративних правопорушень посадових осіб органів публічного управління (2020)
Сімчук В. П. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу працівника митної служби (2020)
Сліпченко Т. О. - Кібербезпека як складова системи захисту національної безпеки: європейський досвід (2020)
Szelągowska K. M. - Administrative monetary penalties in the amendment to the data protection law – solutions on the background of the polish law and the European Union law (2020)
Варавка В. В. - Проблеми правового регулювання смарт-контрактів (2020)
Зигрій О. В. - Земельне законодавство в сфері регулювання земельних прав в Україні та в західноєвропейських країнах, Копча С. М. (2020)
Москалюк Н. Б. - Право оперативного управління в системі речових суб’єктивних цивільних прав (2020)
Ніпіаліді О. Ю. - Сучасний стан охорони праці в Україні у контексті забезпечення її інноваційного розвитку, Васильчишин О. Б. (2020)
Павлюченко Ю. М. - Правове регулювання ринку органічної продукції (2020)
Погребняк В. Я. - Перехід права вимоги кредитора до поручителя у зобов’язаннях з надання послуг та виконання робіт (2020)
Maika N. V. - Main provisions of lease agreement: draft common frame of reference and Civil, Butryn-Boka N. S. (2020)
Банах С. В. - Особливості правового статусу керівника органів прокуратури за нормами оновленого законодавства (2020)
Козич І. В. - Взаємозв’язок кримінально-правової політики з іншими напрямками державної політики (2020)
Маланчук П. М. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб (2020)
Андрусяк Н. О. - Інноваційно-інвестиційні інструменти стимулювання економічного розвитку регіонів (2019)
Мудрак Р. П. - Соціальна інфраструктура сільських територій (2019)
Гречко А. В. - Досвід розвинених країн щодо впливу бюджетних важелів на розвиток регіонів (2019)
Кукурудза І. І. - Українська економіка – за крок до чергової фінансово-економічної кризи (2019)
Рачковский Н. Н. - О существовании оптимальных портфелей инвестиций, Егоров А. В. (2019)
Воленко В. Г. - Зарубіжний досвід державного фінансового контролю в умовах децентралізації (2019)
Нижник І. О. - Дефіцит, як чинник зростання споживчих цін на продовольчі товари (2019)
Вінокуров Я. О. - Визначення ліквідності фінансового ринку та її критеріїв (2019)
Сидоренко О. М. - Становлення та сучасний стан розвитку системи податкового контролю як складника забезпечення економічної безпеки України (2019)
Носань Н. С. - Теоретичні засади управління фінансово-економічною безпекою на сучасному етапі розвитку безпекознавства, Куценко Д. М. (2019)
Kyryliuk I. M. - Tools of direct and indirect support of the domestic livestock products production and of enhancement of their quality, Kyryliuk Ye. M., Maiba Yu. I. (2019)
Кундєєва Г. О. - Автаркія у вирішенні продовольчої безпеки, Соломка О. М., Швед Т. В. (2019)
Dub B. S. - Complex assessment of ukrainian agroholdings’ economic security (2019)
Якубук Ю. П. - Важнейшие направления специализации Беларуси на рынке логистических услуг (2019)
Khalleefah A. M. - Strategic report as information and analytical basis for strategic management (2019)
Cарапіна О. А. - Організація бухгалтерського обліку в установах державного сектору економіки: теоретико- методологічні та практичні підходи, Єремян О. М. (2019)
Pimonenko T. V. - Green branding as a driver to boost the development of green investment market, Chygryn O. Yu., Lyulyov O. V. (2019)
Стрілець В. Ю. - Визначення ієрархічності цілей у забезпеченні розвитку малого бізнесу крізь призму актуальних перешкод (2019)
Hlushkova T. S. - Tourist economic safety management system: experience of the republic of Turkey, Ushakova O. A. (2019)
Герасимова В. О. - Аналіз ділової активності підприємств машинобудування в Україні, Рудь Л. М. (2019)
Sardak S. E. - The influence of global intellectualization on human development, Samoilenko A. O. (2019)
Мунька С. С. - Інвестиційна діяльність в Україні в контексті польського досвіду (2019)
Зуб М. Я. - Сутність та етапи формування парадигми інституцій соціально орієнтованого ринку праці (2019)
Герасименко О. М. - Ризик-орієнтований підхід до управління: ідентифікація ризиків підприємства залізничного транспорту (2019)
Федосенко Л. В. - Взаимосвязь реального сектора экономики и кредитной сферы: финансовые последствия, Иванова Т. И. (2019)
Занора В. О. - Інноваційний розвиток підприємств в Україні: особливості та проблемні аспекти за умов індустрії 4.0 (2019)
Зачосова Н. В. - Поняття фінансової безпеки як наукової та управлінської категорії у взаємозв’язку з дефініціями виклику, небезпеки, загрози і ризику (2019)
Nosan N. S. - Financial security of the state: content and problems of governance in the system of the national economy (2019)
Kutsenko D. M. - Orienters of strategic management of financial and economic security of enterprises: interests, challenges, risks (2019)
Гнатюк О. П. - Принципи, методи та механізми управління економіко-екологічною безпекою (2019)
Ковальова О. В. - Концептуальні стратегічні пріоритети розроблення структурної політики сталого розвитку аграрного сектору економіки: національний і регіональний аспекти (2019)
Zbarskyi V. K. - The development of the social sphere of the Ukrainian village: a regional aspect, Ovadenko V. A. (2019)
Белей Н. П. - Сучасний стан та регіональні особливості спеціалізації сільськогосподарського виробництва Закарпатської області (2019)
Руденко М. В. - Принципи цифровізації системи управління в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Boldyrieva L. M. - Potential for the development of renewable energy in the agricultural sector of the economy, Gryshko V. V. (2019)
Samoilyk Iu. V. - The prospects of the level increase of rural housing energy efficiency, Svystun L. A. (2019)
Риженко Н. В. - Особливості ринку біоенергетики України, Прощаликіна А. М. (2019)
Fimyar S. V. - Trends in the global market of logistics services (2019)
Shpileva V. O. - Logistics as a strategy of increasing competitiveness in international markets, Teng S. A. (2019)
Oziębło M. - Klastry instytucjonalnym narzędziem wzmacniania innowacyjności polskiej gospodarki (2019)
Dziurny A. - Wyznaczniki rynku pracy w procesie kształtowania konkurencyjności kraju (2019)
Кібальник Л. О. - Моделювання впливу торгівлі з Європейським регіоном на ВВП України засобами кореляційно-регресійного аналізу, Тимошенко О. А. (2019)
Кирилюк Є. М. - Інституційно-інтегративні засади дослідження розвитку світової агропродовольчої системи (2019)
Mazhara V. А. - Principal component analysis in the forecasting bankruptcy of enterprises, Moskalenko V. М. (2019)
Kovalenko A. О. - Determinants of personnel policy in the process of management of financial and economic security of business entities (2019)
Кравченко О. О. - Управління системою маркетингових досліджень на підприємстві, Бараненко О. В. (2019)
Кирилюк І. М. - Ефективне управління якістю продукції тваринництва в Україні: економічні передумови та загрози (2019)
Brovarets O. О. - The qualitanive fractal analysis of long term time series for agricultural soils’ electrical conductivity parameters: methods of nonlinear dynamics, theory of chaos, phase trajectories, Diachenko L. А., Chovnіuk Yu. V. (2019)
Пасєка С. Р. - Методологічні аспекти формування мотивованості персоналу у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму (2019)
Гонта Д. С. - Особливості розвитку ринку органічної продукції в Україні, Прощаликіна А. М. (2019)
Збарський В. К. - Особливості впровадження сучасних принципів корпоративної соціальної відповідальності на українських підприємствах, Оваденко В. А. (2019)
Герасименко О. М. - Ідентифікація ключових ризиків в діяльності підприємства з вироблення солоду: джерела ризику, ризикові події, заходи контрою (2019)
Дергалюк Б. В. - Державна політика структурних змін у напрямі розбудови інтелектуально-орієнтованої економіки (2019)
Порфіренко В. І. - Аналіз парку електричних автомобілів та ефективність модульного застосування електробусів в мегаполісах, Гребельник М. М., Дехтяренко Д. П. (2019)
Зось-Кіор М. В. - Екологічна ефективність управління земельними ресурсами як основа сталого розвитку сільських територій, Куркіна В. М. (2019)
Natroshvili S. G. - Сorporate university as a basis for the formation of highly qualified human resources for strategic management of financial and economic security of business entities (2019)
Zos-Kior М. V. - Sustainable development, decentralization and harmonization in the land management of agrarian sector, Ovcharenko Ie. I., Arbuzova T. V. (2019)
Babina N. O. - Mechanism of providing and managing economic and financial and economic security of enterprises in Ukraine (2019)
Наторіна А. O. - Рескрипт HR-менеджменту підприємства: діджитал-реалії (2019)
Павлова Г. Є. - Аналіз дебіторської заборгованості та вдосконалення процесу управління нею, Приходько І. П., Волчанська Л. В. (2019)
Лопушинська О. В. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення управління ресурсозбереженням в Україні і світі (2019)
Ільїн В. Ю. - Теоретико-методичні засади управління земельними ресурсами в Україні, Севрюков В. В. (2019)
Кравченко О. О. - Концептуальні засади регулювання оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки (2019)
Костишина А. І. - Взаємодія з клієнтами в контексті активізації продажу товарів у системі дистрибуції (2019)
Носань Н. С. - Оптимізація витрат на рекламну діяльність підприємства, Матухно Ю. С. (2019)
Danylchuk H. B. - Assessment of the structural changes under transition of Ukraine towards postindustrial economy, Kovtun O. A., Opalenko A. M. (2019)
Stachowiak Z. - Ocena konkurencyjnośći polskiej gospodarki (2019)
Kyryliuk I. M. - State control over the safety and individual quality indicators of livestock products in Ukraine, Kyryliuk Ye. M. (2019)
Herasymenko O. M. - Risk-oriented enterprise policy: basic aspects (2019)
Опалько В. B. - Типологія моделей скорочення нерівності в умовах глобального розвитку (2019)
Кундєєва Г. О. - Капітал здоров'я як головний складник людського капіталу в сучасних умовах, Соломка О. М. (2019)
Риженко Н. В. - Тенденції розвитку біоенергетики в Україні, Прощаликіна А. М. (2019)
Сегеда С. А. - Тенденції та структура імпорту аграрно-продовольчої продукції (2019)
Сударкіна Л. Ю. - Реалізація принципів Zero Waste в механізмі ресурсозбереження в сільському господарстві (2019)
Чернявський І. Ю. - Формування стратегії розвитку вітчизняних насіннєвих підприємств (2019)
Кирніс Н. І. - Основні аспекти системи НАССР для ресторанів за спеціальними замовленнями (catering) (2019)
Абдуллаев С. И. - Теоретические аспекты формирования социальной политики в условиях цифровой экономики (2019)
Кукурудза І. І. - Соціально-економічний розвиток України в умовах поглиблення відносин з ЄС (2018)
Захарченко В. І. - Реформа управління державною власністю як основа реформування відносин власності в Україні (2018)
Скопенко Б. С. - Удосконалення державної політики щодо малого та середнього підприємництва, Кругла Н. М. (2018)
Шабанова Е. М. - Використання зарубіжного досвіду при організації української політичної системи для ефективного державного управління, Адамовська В. С. (2018)
Костенко А. О. - Управління ризиками в митному контролі після випуску товарів (2018)
Кривда О. В. - Управління формуванням прибутку в системі стратегічного управління підприємством, Братченко А. I. (2018)
Слатвінська М. О. - Фіскальна політика: дискусійність наукових поглядів (2018)
Косач І. А. - Інтеграційні процеси та державно-приватне партнерство в АПК України: можливості та перспективи, Старченко Г. В. (2018)
Чумаченко Ю. С. - Закордонний досвід економічної інтеграції аграрно-промислового комплексу: агропромислова інтеграція кооперативного типу (2018)
Stych M. - Wybrane prawne i ekonomiczne aspekty transportu zwierząt gospodarskich (2018)
Мельничук Г. С. - Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності дилерської компанії, Шрамковська А. Г. (2018)
Окулич-Казарин В. П. - Экономика труда: анализ персональных компетенций идеального сотрудника банка (2018)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці (2018)
Ромащенко Т. І. - Імміграційна складова регулювання мобільності людських ресурсів в Україні (2018)
Титул, зміст (2019)
Штогрин М. В. - Комплексні геофізичні дослідження території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Анікеєв С. Г., Синицька О. О. (2019)
Чудик І. І. - Оцінка конструктивних параметрів орієнтованих компоновок для забезпечення їх проходження в стовбурі скерованої свердловини, Лівінський А. М., Аль Танакчі А., Пастух А. М., Нурузаде Е. (2019)
Ковбасюк І. М. - Причини неякісного кріплення похило-скерованих свердловин БУ "Укрбургаз" та шляхи з їх попередження, Марцинків О. Б., Марцинків Б. О. (2019)
Крижанівський Є. І. - Оптимізація режимів компресорних станцій за умови їх неповного завантаження, Грудз В. Я., Грудз В. Я., Терещенко Р. В., Говдяк Р. М. (2019)
Поляруш К. А. - Дослідження газодинамічних процесів у трубопровідних комунікаціях під час їх безтраншейної реконструкції технологією "Тяговий поршень” (2019)
Середюк М. Д. - Математичне моделювання характеристик нафтових насосів з урахуванням в’язкості транспортованої нафти (2019)
Якимів Й. В. - Пропускна здатність магістральних нафтопроводів із заданим розміщенням нафтоперекачувальних станцій за періодичних скидань частини нафти, Бортняк О. М. (2019)
Яким Р. С. - Аналіз причин раптових руйнувань шарошок тришарошкових бурових доліт зі вставним породоруйнівним оснащенням, Петрина Д. Ю. (2019)
Дикун Т. В. - Аналіз роботи двигунів внутрішнього згоряння на біогазі з відходів сміттєзвалищ, Гаєва Л. І., Козак Ф. В., Дем’янчук Я. М. (2019)
Добрик Л. О. - Передумови і чинники впливу на соціально-економічний розвиток регіону (2018)
Тульчинський Р. В. - Класифікаційні ознаки нового регіоналізму (2018)
Pleskacz Ż. - Działania samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju infrastruktury logistycznej, Wróbel J. (2018)
Гонта Д. С. - Особливості безробіття в Україні та його вплив на відтворювальний процес, Прощаликіна А. М. (2018)
Витко Ф. П. - Государственно-частное партнерство в республике Беларусь: проблемы развития (2018)
Дємідова А. А. - Ефективний імідж сучасного політичного діяча в контексті публічного управління та адміністрування, Адамовська В. С., Гарасюк О. А. (2018)
Лишенко М. О. - Аналіз фінансової стійкості підприємства як елементу забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства (2018)
Придатько Е. М. - Вплив зовнішніх умов забезпечення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства (2018)
Семененко О. В. - Основні напрями і методи менеджменту з удосконалення організаційної культури підприємства (2018)
Сторожук Т. М. - Елементи облікової політики підприємств щодо інших необоротних матеріальних активів (2018)
Чешук В. О. - Діагностування рівня розвитку будівництва в Україні (2018)
Іванченко В. В. - Економічна ефективність розвитку персоналу підприємства, Кривда О. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Змістовна наповненість та проблематика інформаційного забезпечення формування економіки знань в Україні (2018)
Коліщук О. В. - Життєвий цикл інновації (2018)
Барсегян Л. М. - Налогообложение инновационной деятельности Беларуси: проблемы и направления совершенствования (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського