Бондаренко О. Г. - Визначення фактичної площі сухого акустичного контакту в системі "перетворювач–виріб" у низькочастотній дефектоскопії (2019)
Лопатін В. В. - Редукція мобільних систем для здійснення вібраційногo контролю (2019)
Чуйко М. М. - Контроль змочувальних властивостей поверхонь штучних судин, Витвицька Л. А., Витвицький З. Я., Лаврук Х. З., Бережницький Б. С. (2019)
Винничук А. Г. - Розроблення інформаційно-вимірювальної системи контролю мікроклімату тепличних приміщень, Гринюк В. В. (2019)
Олійник О. Ю. - Віброчастотний метод контролю густини в умовах вібрації (2019)
Клюнь А. М. - Проблемні питання нормативного забезпечення виробничої діяльності операторів ринку природного газу, Когут Г. М., Карпаш М. О., Карпаш О. М. (2019)
Шевчук М. Я. - Підвищення ефективності електрообладнання автотранспорту, Гладь І. В., Бацала Я. В., Кіянюк О. І. (2019)
Горбійчук М. І. - Метод оцінки технічного стану камери згоряння газотурбінної установки на засадах штучного інтелекту, Біла О. Т., Лазорів Н. Т., Лазорів А. М. (2019)
Шинкарук Х. М. - Аналіз методів та засобів вимірювання теплоти згоряння природного газу в Україні та за кордоном (2019)
Кассаблі С. Б. Е. М. - Генератор потужних високочастотних пакетних імпульсів струму для живлення ультразвукових електромагнітно-акустичних перетворювачів, Сучков Г. М., Плєснецов С. Ю., Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., Плєснецов Ю. О. (2019)
Кутін В. М. - Автоматизація процесу аналізу теплового стану високовольтних трансформаторів струму, Нікітчук М. В., Світко В. М., Шпачук О. О. (2019)
Лагойда А. І. - Дослідження зв’язку запасу стійкості за амплітудою математичної моделі відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату як об’єкта керування зі ступенем підвищення тиску газу, Лагойда Л. І. (2019)
Бабчук С. М. - Математична модель залежності швидкості передавання даних від довжини сегменту спеціалізованої цифрової мережі G3-PLC, Незамай Б. С. (2019)
Олійник А. П. - Особливості моделювання напружено-деформованого стану трубопроводів, якими транспортуються газорідинні суміші з агресивними компонентами, Незамай Б. С., Фешанич Л. І. (2019)
Вимоги до оформлення статтей. Вимоги до поданих матеріалів (2019)
Kravchenko K. - Methods and approaches of determining the boundaries of agglomerations (basic case Kharkiv region), Niemets K., Sehida K., Niemets L., Suptelo O. (2020)
Олійник Я. - Ретроспектива української суспільної географії: спроба періодизації розвитку, Шевчук С. (2020)
Лозинський Р. - Семіотика ландшафту та його візуальний/текстуальний аналіз у англо-американській культурній географії (2020)
Korol О. - Peculiarities of using geoinformation systems in training of future geography specialists in higher education institutions, Kornus O., Kornus A. (2020)
Puhach S. - Spatial peculiarities of social networking services distribution in Rivnenska oblast, Pohrebskyi T., Golub G. (2020)
Kostashchuk I. - Religious component of ethnocultural development оf polyetnic region of Сhernivtsi oblast (2020)
Bilous J. - Optimization of the network of general secondary education institutions in the conditions of decentralization: geographical aspect (2020)
Олійник В. - Типізація сільських ландшафтів приміської зони м. Одеси (2020)
Славік Р. - Оцінка соціально-економічних показників адміністративних районів Закарпатської області в контексті розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури, Салюк М., Микита М. (2020)
Руденко В. - Перші вчителі у становленні Мирона Кордуби як географа, Грек К. (2020)
Правила оформлення та подання статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Bendaoud Z. - Toeplitz Operators with Radial Symbols on Bergman Space and Schatten-von Neumann Classes, Kupin S., Toumache K., Toure B., Zarouf R. (2020)
Khamessi B. - Fractional Boundary Value Problem on the Half-Line (2020)
Nessonov N. - A Nonsingular Action of the Full Symmetric Group Admits an Equivalent Invariant Measure (2020)
Sodin S. - On the Number of Zeros of Functions in Analytic Quasianalytic Classes (2020)
Zouyed F. - An Iterative Regularization Method for a Class of Inverse Boundary Value Problems of Elliptic Type, Debbouche S. (2020)
Afanasiev I. - On the Correlation Functions of the Characteristic Polynomials of Real Random Matrices with Independent Entries (2020)
Hardtke J.-D. - On Certain Geometric Properties in Banach Spaces of Vector-Valued Functions (2020)
Kravchenko A. - Automorphisms of Cellular Divisions of 2-Sphere Induced by Functions with Isolated Critical Points, Maksymenko S. (2020)
Mosadegh N. - Biharmonic Hopf Hypersurfaces of Complex Euclidean Space and Odd Dimensional Sphere, Abedi E. (2020)
Serbenyuk S. - Certain Functions Dened in Terms of Cantor Series (2020)
Sidhoumi N. - Ricci Solitons of Four-Dimensional Lorentzian Damek-Ricci Spaces (2020)
Ірина Євгенівна Єгорова (до 60-річчя від дня народження) (2020)
Содержание (2020)
Иванова О. Н. - Перспективы местного применения N- ацетилцистеина в комплексном лечении синдрома сухого глаза тяжелой степени, Дрожжина Г. И., Тройченко Л. Ф., Вит В. В., Абрамова А. Б., Лотош Т. Д. (2020)
Кацан С. К. - Состояние зрительных вызванных потенциалов электрической активности мозга у детей 5-8 лет с ретинопатией недоношенных, Терлецкая О. Ю., Адаховская А. А. (2020)
Тройченко Л. Ф. - Результати прискореного крослінкінгу колагену рогівки при прогресуючому кератоконусі II-III стадії (2-х річний аналіз), Дрожжина Г. І. (2020)
Храменко Н. И. - Особенности экспрессии маркера молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) на лимфоцитах в крови больных стромальным герпетическим кератитом в разные периоды заболевания, Гайдамака Т. Б., Дрожжина Г. И., Величко Л. Н., Богданова А.В. (2020)
Dimitrova-Radojichikj D. - Causes of visual impairment: a retrospective study in Macedonian children, Tasevska D. (2020)
Малецький А. П. - Ефективність радіохвильової хірургії в лікуванні хворих з меланомою райдужки та циліарного тіла, Хомякова О. В. (2020)
Єгорова К. С. - Оцінка якості життя хворих з зоровими порушеннями, оперованих з приводу гормонально неактивних аденом гіпофіза, Скобська О. Є., Жданова В. М., Гук М. О. (2020)
Витовская О. П. - Перспективы применения современных антиоксидантов в лечении хронических заболеваний глаз, Пичкур Л. Д. (2020)
Дорохова О. Е. - Динаміка температури поверхні ока в проекції циліарного тіла на ранніх строках моделювання неінфекційного увеїту у кроликів, Зборовська А. В., Мен Гуань-цзюнь. (2020)
Самченко Ю. М. - Динаміка депонування та дифузії лікарських препаратів (хлоргексидин, 5 фторурацил і доксорубіцин) при використанні гідрогелевих імплантатів з різною щільністю, Малецький А. П., Бігун Н. М., Долинський Г. А., Керносенко Л. О., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Мамишев І. Є. (2020)
Малачкова Н. В. - Спосіб індикації лімбу при рентгенлокалізації стороннього тіла ока з вираженим хемозом або з крововиливом під кон’юнктиву склери, Габрук І. А., Габрук І. І., Андрушкова О. О. (2020)
Бондар C. О. - Агрохімічний стан чорнозему типового слабосолонцюватого під цукровими буряками в залежності від системи удобрення і обробітку ґрунту, Денисенко О. В., Кісілєвська М. О. (2020)
Цвей Я. П. - Формування родючості чорнозему слабосолонцюватого за довготривалої системи удобрення і обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні, Левченко Л. М., Тищенко М. В. (2020)
Мирошниченко М. С. - Вплив системи удобрення та обробітку ґрунту на забур’яненість посівів цукрових буряків в короткоротаційних сівозмінах (2020)
Смолкова Н. П. - Енергетична ефективність захисту посадок тополі чорної від бур’янів (2020)
Бойко І. І. - Господарсько-біологічні показники зернового сорго залежно від сортових особливостей вітчизняної та іноземної селекції, Третьякова С. О., Климович Н. М., Шевчук О. В. (2020)
Бондар В. С. - Зміна клімату: апокаліптичні прогнози і реальність, Фурса А. В., Гореленко В. І. (2020)
Ганженко О. М. - Продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології його вирощування у зоні недостатнього зволоження Східного Лісостепу України (2020)
Зелінський Б. В. - Особливості накопичення енергетичної біомаси верби на заплавних ґрунтах Полісся України, Фучило Я. Д. (2020)
Єремеєва О. А. - Хлібопекарські властивості зерна пшениці м’якої з добавлянням пшениці спельти, Харченко Є. І., Ткаченко Г. В., Любич В. В. (2020)
Копитко П. Г. - Вміст хлорофілу в листках смородини залежно від елементів агротехнології, Кротик А. С., Любич В. В., Кононенко Л. М. (2020)
Присяжнюк О. І. - Особливості ідентифікації етапів росту сорго зернового (2020)
Риженко А. С. - Формування урожайності соняшнику в північній частині Лісостепу України залежно від густоти стояння рослин (2020)
Сківка Л. М. - Економічна ефективність вирощування культур агроценозу, Гудзь С. О., Цвей Я. П., Присяжнюк О. І. (2020)
Сторожик Л. І. - Посівні властивості зерна сорго цукрового залежно від тривалості його зберігання та оброблення препаратами, Войтовська В. І., Любич В. В., Рогальський С. В. (2020)
Ткач О. В. - Біологічні особливості насіння цикорію коренеплідного (2020)
Третьякова С. О. - Вплив фомопсису на формування рівня врожайності насіння гібридів соняшнику, Сержук О. П., Єремеєва О. А., Терещенко Ю. Ф. (2020)
Цвей Я. П. - Залежність урожаю цукрових буряків і ячменю від системи удобрення та обробітку ґрунту у зернопросапній сівозміні, Левченко Л. М., Тищенко М. В. (2020)
Кохан А. В. - Урожайність соняшнику залежно від погодних умов та гібридного складу, Тоцький В. М., Лень О. І., Самойленко О. А. (2020)
Саблук В. Т. - Ефект симбіозу грибів і бактерій з кореневою системою проса прутоподібного Panicum virgatum L., Димитров С. Г. (2020)
Балан Г. О. - Ідентифікаційна оцінка патогенної мікобіоти селекційних зразків соняшнику однорічного в умовах Причорноморського Степу України, Ткачик С. О. (2020)
Vojnich V. J. - Plant protection and nutrient supply studies of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), Ferencz A., Szarvas A., Monostori T., Kesztyus E. (2020)
Прокопишин О. С. - Підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва (2019)
Немашкало К. Р. - Управління конкурентоспроможністю країни: макроекономічний аспект (2019)
Мельничук Н. Ю. - Економіко-статистична оцінка результативності бюджетного менеджменту при плануванні та використанні бюджетних коштів (2019)
Ткач В. О. - Сутність і специфіка економічної безпеки в індустрії туризму (2019)
Батюк Л. А. - Грошово-кредитна політика та фінансове посередництво в умовах "Базель III": глобальні тенденції (2019)
Плаксієнко В. Я. - Обліково-аналітичне забезпечення послуг маркетингу, Романченко Ю. О. (2019)
Потишняк О. М. - Інформаційна система управлінського обліку як складова світового бізнес-простору: досвід східноєвропейських країн, Литвинов А. І., Даниленко В. В. (2019)
Німкович А. І. - Стратегічні інструменти розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку (2019)
Наумовa Л. М. - Інституційний інструментарій активізації іноземного інвестування у розвиток національного господарства, Наумов О. Б., Наумовa О. В. (2019)
Мостова А. Д. - Зовнішньоекономічні аспекти продовольчої безпеки держави (2019)
Орел А. М. - Сучасні напрямки забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції України (2019)
Ніценко В. С. - Шляхи забезпечення сталого розвитку виробництва молока в Україні (2019)
Сьомич М. І. - Методичне забезпечення здійснення діагностики організаційно-правової безпеки суб'єктів аграрного бізнесу (2019)
Власенко Т. А. - Моніторинг ефективності стратегічних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2019)
Хань Сіньмень - Методичні підходи до оцінки експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва (2019)
Воронюк Т. А. - Формування механізму конкурентоспроможності на підприємстві як керованого процесу, Лучик О. І. (2019)
Кравчук І. П. - Європейський досвід побудови мережевої економіки та пріоритетні напрямки її розвитку в Україні, Попадюк О. В., Лопащук І. А. (2019)
Пілявський В. І. - Результативність використання трудового потенціалу агропромислових підприємств (2019)
Маркіна І. А. - Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні, Калініченко О. В., Лесюк В. С. (2019)
Резнік Н. П. - Антикризове управління підприємством, як засіб захисту підприємства від банкрутства, Костиляну В. А. (2019)
Дячков Д. В. - Розробка методологічних засад оцінювання та діагностики інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2019)
Музиченко А. С. - Диверсифікація джерел поновлювальної енергії підприємствами АПК в Україні, Гаврилюк Ю. Г. (2019)
Бакуменко В. Д. - Формування системи базових знань у галузі публічного управління та адміністрування, Красноруцький О. О., Гацько А. Ф. (2019)
Маркіна І. А. - Апробація моделі концепції активного маркетингу зернопереробного підприємства, Аксюк Я. А. (2019)
Завгородній А. В. - Аналіз товарної структури експорту українського Причорномор'я (2019)
Кобченко М. Ю. - Методичні основи оцінки ефективності сільськогосподарського землекористування (2019)
Шушулков С. Д. - Тенденції розвитку екологічного туризму в сучасних економічних реаліях (2019)
Резнік Н. П. - Економічний індекс перекупленості та перепроданості фондового ринку, Тригубченко А. В. (2019)
Большакова Є. Л. - Стійкий розвиток підприємств м'ясопереробної промисловості: особливості державного регулювання (2019)
Слободяник А. М. - Принципи електронізації публічних закупівель (2019)
Ганжуренко І. В. - Логістична діяльність в системі маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств, Федорова В. О. (2019)
Басюркіна Н. Й. - Розвиток інвестиційного потенціалу агропродовольчої сфери регіону (2019)
Лагодієнко В. В. - Місце та роль України на світовому ринку пшениці, Богданов О. О., Лагодієнко В. В. (2019)
Мудрак Р. П. - Регіональні особливості зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією (2019)
Голованова Г. Є. - Експортна орієнтація та поєднання галузей сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах (2019)
Машканцева С. О. - Транспортно-логістична система регіону: стан і перспективи функціонування (2019)
Лагодієнко Н. В. - Оцінка соціальної складової сталого розвитку аграрного виробництва, Кузьома В. В., Крупіца І. В. (2019)
Швець О. В. - Сучасні аспекти регулювання ринку праці: теоретико-методологічний контекст (2019)
Турленко Н. В. - Досвід використання інвестиційних механізмів державного регулювання розвитку регіональних структурних трансформацій в агробізнесі (2019)
Матвєєв П. М. - Закордонний досвід державного регулювання у сфері підвищення продуктивності використання ресурсного потенціалу аграрного сектору (2019)
Новосад О. В. - Методичні та практичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України (2019)
Півень А. В. - Структурні особливості інтегрованих об'єднань підприємств агропромислового виробництва, Пашко В. В. (2019)
Красноносова О. М. - Проблеми прогнозування розвитку інститутів фондового ринку України (2019)
Вітковський Ю. П. - Механізми управління розвитком інноваційно-інвестиційного потенціалу сільськогосподарських товаровиробників та їх об'єднань (2019)
Прокопенко О. В. - Теорія конкуренції: еволюція поглядів і змістовне наповнення (2019)
Блюмська-Данько К. В. - Взаємозв'язок територіального маркетингу та бренду об'єднаних територіальних громад, Колодненко Н. В. (2019)
Баланюк І. Ф. - Рецензія на монографію Гуторова А. О. "Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз)" (2019)
Слюсаревський М. М. - Психологічна безпека людини в онтологічному і гносеологічному вимірах. Післямова до роботи, відзначеної Державною премією України в галузі науки і техніки (2020)
Суший О. В. - Націєтворчий та конфліктологічний потенціал форм соціально-психологічного мислення: нотатки на полях завершеної теми (2020)
Чорна Л. Г. - Міф як засіб формування квазінової соціальної ідентичності (2020)
Жадан І. В. - Соціальне середовище як чинник розвитку громадянської компетентності: емпірична модель дослідження (2020)
Титаренко Т. М. - Соціально-психологічний супровід посттравматичних особистісних трансформацій (2020)
Васьківська С. В. - Переживання опозиції зі світом як предмет об’єктивації в психотерапевтичній роботі (2020)
Дворник М. С. - Психологічне благополуччя особистості під час переходу від війни до миру (2020)
Громова Г. М. - Методики дослідження зв’язків інтолерантності до невизначеності з наслідками травматичного життєвого досвіду (2020)
Коробка Л. М. - Соціально-психологічна підтримка стигматизовуваних меншин: технологічний підхід (2020)
Юрченко В. І. - Вплив конкурсу-квесту на ставлення учасників освітнього процесу до реформи "Нова українська школа", Гриценок Л. І. (2020)
Хворова Г. М. - Система соціально-психологічних технологій формування компетентного батьківства щодо дітей з аутизмом (2020)
Sivers V. A. - The axiological aspects of the relationship between the human and artificial intelligence in the context of futurist conceptions of the XXI century’s beginning (2020)
Гусєв А. І. - Проблемні питання сучасного миробудівництва: дискусії та перспективи (2020)
Вихідні дані (2020)
Gryshchenko G. V. - Evaluating parameters of econometric models with linear limitations and a rank deficient observation matrix, Kutovyi O. O., Shutovskyi O. M. (2020)
Kondratenko V. O. - A formal model of the human psyche life-supporting functions dialectic logic control (2020)
Сукач М. К. - Щелевое резание грунта со свободным боковым оттоком (2020)
Yanfei H. - Effects of process parameters on the penetration shape ratio of flux-cored wire underwater wet welding, Ning G., Fang W. (2020)
Khlaponin Yu. I - Underwater radio device, Selyukov O. V. (2020)
Lapenko O. I. - Basic provisions for the analytical calculation of vertical cylindrical containers, Makhinko N. A. (2020)
Horbatenko Ye. G. - The production of the splash phenomenon, as a way of dissipating the energy of a gravitational wave (2020)
Klushnychenko Ye. V. - The use of geographical and informational systems the provision state and public interests in the implementation of urban development, Savchuk I. I. (2020)
Pleshkanovska A. M. - University as the Core of the Functional-planning Organization of an Innovative City (2020)
Osyetrin M. M. - The problem of determining traffic and pedestrians delay in the city road-street network unregulated intersection area, Dvorko O. M. (2020)
Вказівки для авторів (2020)
Кучук-Яценко С. І. - Оцінка якості зварних з'єднань високоміцних залізничних рейок сучасного виробництва з урахуванням вимог українського та європейського стандартів, Антіпін Є. В., Дідковський О. В., Швець В. І., Кавуніченко О. В. (2020)
Бабич О. А. - Гібридне зварювання алюмінієвих сплавів 1561 та 5083 з використанням плазмової дуги і дуги плавкого електрода (Plasma-MIG), Коржик В. М., Гринюк А. А., Хаскін В. Ю., Chunlin Dong, Shanguo Han. (2020)
Лабур Т. М. - Вплив термічної обробки на структуру і механічні властивості тонколистового алюмінієвого сплаву В1341 та його зварних з’єднань, виконаних TIG зварюванням, Яворська М. Р., Коваль В. А. (2020)
Борисов Ю. С. - Покриття на основі інтерметалідів Fe–Al, які отримані методами плазмового і надзвукового повітряно-газового плазмового напилення, Борисова А. Л., Вігілянська Н. В., Грищенко О. П., Коломицев М. В. (2020)
Осташ О. П. - Вплив вмісту легуючих елементів і термічної обробки на ресурсні характеристики високоміцних колісних сталей при виготовленні залізничних коліс та їх ремонтному наплавленні, Кулик В. В., Шипицин С. Я., Гайворонський О. А., Чепіль Р. В. (2020)
120 років П. І. Севбо – видатному конструктору зварювального обладнання (2020)
Сімейний бізнес і традиції: компанія Fronius відзначає 75 років своєї діяльності (2020)
По закордонним журналам (Welding in the World № 5, 6, 2020) (2020)
С. В. Максимова – Заслужений діяч науки і техніки України (2020)
Зварювальний робот CLOOS скорочує терміни виробництва турбін Siemens (2020)
Усі види робіт на одній виробничій базі (2020)
Коломоєць Т. О. - Поняття доктрини адміністративного права, Колпаков В. К. (2020)
Монаєнко А. О. - Італійський досвід функціонування адміністративної юстиції (2020)
Лук’янов Д. В. - Колізійне регулювання транскордонного спадкування авторських прав, Шуміло І. А., Лукань М. О. (2020)
Якубівський І. Є. - Договір у механізмі правового регулювання відносин інтелектуальної власності (2020)
Гриняк А. Б. - Особливості застосування статті 392 Цивільного кодексу України при визнанні права власності на новостворене нерухоме майно (за матеріалами судової практики), Міловська Н. В. (2020)
Лукасевич-Крутник І. С. - Способи гармонізації приватноправового законодавства України в сфері надання транспортних послуг із законодавством Європейського Союзу (2020)
Мельник К. Ю. - Сучасний стан та тенденції правового регулювання діяльності професійних спілок в Україні (2020)
Великанова М. М. - Розподіл ризику завдання шкоди в деліктних зобов’язаннях з позицій економічного аналізу права (2020)
Шепітько М. В. - Тенденції розвитку кримінального законодавства України (на прикладі злочинів проти правосуддя) (2020)
Джужа О. М. - Кримінологічна політика в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, Тичина Д. М., Василевич В. В., Вереша Р. В. (2020)
Шило О. Г. - Правові засоби забезпечення єдності застосування кримінального процесуального закону, Глинська Н. В. (2020)
Шевчук В. М. - Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики (2020)
Ковтун Н. В. - Нові тенденції у доказовій статистиці: проблеми імпутації даних, Фаталієва А.-Н. Я. (2019)
Ткаченко Л. Г. - Розширення аналітичних можливостей обстеження робочої сили (2019)
Костенюк Ю. Б. - Моделювання потенціалу підприємства для розробки стратегій управління (2019)
Пугачова М. В. - Особливості прогнозування ділових циклів української економіки (2019)
Трубнік Т. Є. - Метод shift-share як інструмент аналізу динаміки галузевої структури економіки, Мазуренко О. К. (2019)
Никифорук О. I. - Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина 2, Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. (2019)
Саліхова О. Б. - Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалізації. Частина І. Використання технологій, що надають можливості, як пріоритет промислової політики ЄС (2019)
Білоусова О. С. - Бюджетне забезпечення процесів активного старіння у контексті стійкості державних фінансів (2019)
Chmyr O. S. - Development of research e-Infrastructure in Ukraine: creation of the National Repository of Academic Texts (2019)
Шаблиста Л. М. - Індикатори якості результатів науково-дослідної роботи (2019)
Фролова Н. Б. - Сучасні тенденції оподаткування доходів у США (2019)
Дмитренко І. М. - Принципи, умови та особливості консолідації специфічних статей фінансової звітності групи компаній, Шаймухометова Н. В. (2019)
Нові видання, рецензії (2019)
Ювілеї, пам'ятні дати, події (2019)
Галицька Е. В. - Пам’яті земських статистиків (2019)
Інформація для авторів (2019)
Алфавітний покажчик прізвищ авторів статей, опублікованих у журналі "Статистика України" у 2019 році (2019)
Магнетизм: новые объекты, нестандартные среды, моделирование (2020)
Попов И. В. - Дедуктивная молекулярная механика аллотропов углерода (Обзор), Чугреев А. Л., Дронсковски Р. (2020)
Bahrova O. M. - Polaronic effects induced by non-equilibrium vibrons in a single-molecule transistor, Kulinich S. I., Krive I. V. (2020)
Zvyagin A. A. - Effect of the bichromatic electromagnetic field on the random molecular aggregate or the quantum spin chain, Ropakova I. Yu. (2020)
Cheranovskii V. O. - Effective low-energy spin model for narrow zigzag graphene nanoribbons, Slavin V. V., Ezerskaya E. V. (2020)
Бабаев А. Б. - Влияние вмороженных немагнитных примесей на фазовые переходы в двумерной модели Поттса, Муртазаев А. К. (2020)
Бадиев М. К. - Критические свойства модели Изинга в магнитном поле, Муртазаев А. К., Рамазанов М. К., Магомедов М. А. (2020)
Блудов А. Н. - Магнитные свойства DyCr3(BO3)4, Савина Ю. А., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Zajarniuk T., Lynnyk A., Gutowska M. U., Szewczyk A., Колодий И. В., Мальцев В. В. (2020)
Kovalev A. S. - Resonance properties of magnetic helical structures (2020)
Чаркина О. В. - Метастабильные бризеры и локальный диамагнетизм в двумерных нелинейных метаматериалах, Богдан М. М. (2020)
Пастур Л. А. - Аккумуляция спин-поляризованных состояний носителей заряда и спинтронная батарея, Славин В. В., Яновский А. В. (2020)
Малаховский А. В. - Магнитный круговой дихроизм и поглощение кристалла HoFe3(BO3)4 в области f–f переходов 5I8 → 5F2 и 5F3, Соколов В. В., Гудим И. А. (2020)
Krainyukova N. V. - Low temperature structural transformations on the (001) surface of SrTiO3 single crystals, Hamalii V. O., Peschanskii A. V., Popov А. І., Kotomin E. A. (2020)
Заячківська О. - Від редактора (2020)
Телішевська У. - Конференція Лікарської комісії Наукового Товариства імені Шевченка у Львові "Пандемія COVID-19. Редакційна політика журналів у сучасному науковому просторі та роль асоціацій редакторів", 7 квітня 2020 р., Стрийська І., Сорочинська З. (2020)
Zimba O. - Launching Ukrainian Council of Science Editors and Educating Regional Journal Editors, Zayachkivska O., Chopyak V. (2020)
Виноград Н. - Пандемія СOVID-2019: епідеміологічні аспекти (2020)
Szabo S. - COVID-19: New disease and chaos with panic, associated with stres (2020)
Чоп'як В. - Пандемія COVID-2019: імунологічні аспекти (2020)
Шпарик Я. - Між Сциллою і Харибдою: COVID-19 і рак (огляд літератури) (2020)
Мицик Ю. - Пандемія 2019-nCoV: вплив на репродуктивне здоров'я людини (2020)
Сулаєва О. - Молекулярні підтипи м'язово-інвазивного раку сечового міхура, Селезньов О., Шапочка Д., Пономарчук Р., Стаховський О., Стефінів Н. (2020)
Souchelnytskyi N. - Cell-based diagnostic of bronchial carcinoma: Case study of a diagnostic value of tests of circulating tumor cells and organoid cultur, Kost A., Souchelnytskyi S. (2020)
Лехнюк Н. - Дослідження протимікробної та протигрибкової дії антисептиків для рук і антибактеріальних вологих серветок доступних на ринку України, Микитюк С., Конечна Р., Шикула Р., Корнійчук О., Конечний Ю. (2020)
Mahmood A. - Renal Oncocytoma Management in advance renal failu, Lawati A. (2020)
Pidvalna U. - Anatomy of aortic dissection in the patient with Marfan syndrome who underwent surgery: A case repo, Beshley D., Mateshuk-Vatseba L., Averchuk A., Kulyk L. (2020)
Кіцера О. - Юрій Липа – лікар і громадянин (До 120-річчя від дня народження) (2020)
Belka B. - Comparable characteristics of biologically driven eating behavior in diff erent ethnic groups of medical studen, Muzyka I., Gutor T., Zayachkivska O. (2020)
Голубовська О. - Primum non nocere Протокол Міністерства охорони здоров'я України "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) (у редакції від 10 квітня 2020 року No 852) (2020)
Matolinets N. - Cardiopulmonary resuscitation and intensive care in patients with coronavirus disease (clinical cases), Samchuk O. (2020)
Коваленко В. - Cистемний червоний вовчак: діагностика, лікування, профілактика / В.В. Чоп'як, Я.Ф. Толстяк, К.Є. Іщейкін, О.В. Синенький, І.Г. Гайдучок – Львів : ЗУКЦ, 2019. – 270 с. (2020)
Запорожець Т. - Фізіологія, в тому числі й фізіологія жувального апарату. Частина 2: навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів (магістрів) стоматологічного факультету / |Л. Ю. Безпалько, І. Є. Дзісь, І. М. Ковальчук, Н. І. Купиняк, О. І. Мельник, М. Я. Савицька, Я. О. Погорецька, Н. В. Суходольська, Ю. В.Федоренко| // за ред.: О. С. Заячківської. – Львів: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2020. – 188с.: 108 іл. (2020)
Gout I. - Borys Bilynsky. Atypical Oncology. Textbook for physicians / Borys Bilynsky ;by edition Yaroslav Shparyk. – Lviv, Afisha, 2020. – 386 p. (2020)
Погорецька Я. - Наука і гендерна рівність, Джиоєва Х. (2020)
Кобилінська Л. - Життя, віддане науці (з нагоди ювілею член-кор. НАН України, проф. Стойки Р.С.) (2020)
Заява про публікаційну етику та порушення правил (українською) (2020)
Publication ethics and publication malpractice statement (English) (2020)
Правила для авторів (2020)
Author guidelines (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Belyaev A. - Editorial (2020)
Lazur V. Yu. - Four-particle formalism of the CDW method in two-electron charge-exchange reactions, Aleksiy V. V., Myhalyna S. I., Hnatic M. (2020)
Poberezhets S. I. - Temperature dependence of dielectric properties of the liquid crystal 6CB with the embedded Ag7GeS5I nanoparticles, Kovalchuk O. V., Studenyak I. P., Kovalchuk T. M., Poberezhets I. I., Lackova V., Timko M., Kopcansky P. (2020)
Pipa V. I. - Rotation of a thin heated plate caused by its own coherent thermal radiation, Liptuga A. I. (2020)
Marki R. - Effect of different parameters on the carrier mobility in NWTFET, Zaabat M. (2020)
Vovk V. E. - Dielectric properties of nematic liquid crystal with impurities of supramolecular Ni-TMTAA-TCNQ complexes, Kovalchuk O. V., Kopcansky P. В., Kovalchuk T. M. (2020)
Kulish M. R. - Influence of the quantum dots bandgap and their dispersion on the loss of luminescent quanta, Kostylyov V. P., Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I. (2020)
Kapush O. A. - Effect of the nature of dispersion medium on the CdTe/TGA nanocrystal formation in colloidal solutions and polymeric membranes, Boruk S. D., Boruk O. S., Budzulyak S. I., Kulchytsky B. N., Kosinov O. G., Trishchuk L. I., Mazarchuk I. O., Morozovska V. J., Dzhagan V. M., Hatilov S. E., Korbutiak D. V. (2020)
Fitio V. M. - Features of planar metal/dielectric nanowaveguides, Bendziak A. V., Yaremchuk I. Ya., Bobitski Ya. V. (2020)
Bacherikov Yu. Yu. - Influence of microwave radiation on relaxation processes in silicon carbide, Goroneskul V. Yu., Gudymenko O. Yo., Kladko V. P., Kolomys O. F., Krishchenko I. M., Okhrimenko O. B., Strelchuk V. V. (2020)
Lysiuk V. O. - Magneto-optical properties of nanocomposites (Co41Fe39B20)x(SiO2)100-x, Rozouvan S. G., Staschuk V. S., Stukalenko V. V. (2020)
Studenyak I. P. - Influence of cation substitution on optical constants of (Cu1-xAgx)7SiS5I mixed crystals, Bereznyuk S. M., Pop M. M., Studenyak V. I., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Grancic B., Kus P. (2020)
Rudko G. Yu. - Light-emitting properties of BN synthesized by different techniques, Sartinska L. L., Isaieva O. F., Gule E. G., Eren T., Altay E. (2020)
Vernydub R. M. - Electrophysical characteristics of GaAs1-xPx LEDs irradiated by 2 MeV electrons, Kyrylenko O. I., Konoreva O. V., Olikh Ya. M., Litovchenko P. G., Pavlovskyy Yu. V., Potera P., Tartachnyk V. P. (2020)
Sukach A. V. - Shunt current in InAs diffused photodiodes, Tetyorkin V. V., Tkachuk A. I. (2020)
Andrieiev O. V. - Studying optical characteristics of aviation fuels samples stored under various conditions, Lupkin V. B., Zhurybeda M. N., Maslov V. P., Larin V. J., Morozhenko V. O., Dorozinsky G. V., Kachur N. V., Dorozinska H. V., Turovska A. V. (2020)
Information for contributors to SPQEO (2020)
Article Retract (2020)
Заєць С. В. - Якість офіційної статистичної інформації: підходи та міжнародна практика оцінювання (2020)
Саріогло В. Г. - Методичні аспекти непрямого оцінювання доходів домогосподарств при визначенні права на державну соціальну підтримку (2020)
Васєчко О. О. - Екстремологія: поведінковий та кількісний аспекти, Четверіков О. Ф. (2020)
Honcharenko D. O. - New approaches to the assessment of foreign trade in high-tech pharmaceuticals (2020)
Іщук С. О. - Проблеми та особливості розвитку легкої промисловості в Україні: статистичний порівняльний аналіз із країнами Євросоюзу, Созанський Л. Й. (2020)
Колеснік Я. В. - Статистична оцінка ефективності стратегічного управління банківською діяльністю (2020)
Puhachova M. V. - Using economic barometers to analyze the impact of the COVID-19 pandemic on the national economies (2020)
Артем’єва І. О. - Напрями розвитку системи статистичного вимірювання параметрів цифрової економіки (2020)
Козлов В. В. - Використання оптимізаційних моделей у фінансових системах підтримки прийняття рішень, Томашевська Т. В., Кузнєцов М. І. (2020)
Саліхова О. Б. - Модернізація промисловості на засадах розумної спеціалізації. Частина ІІ. Становлення інструментарію моніторингу та системного аналізу впливу ключових технологій на модернізацію промисловості (2020)
Kovtun N. V. - Launch of Master’s program (M.Sc.) in health economics and statistics in Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kolodyazhna O. I., Babin K. V. (2020)
Кулинич Р. О. - Індексний аналіз адміністративних правопорушень в Україні за період 2014–2018 рр. (2020)
Мотузюк І. М. - Статистичний аналіз факторів, що впливають на виживаність жінок, хворих на рак грудної залози, за видами спеціального лікування, Думенко О. М. (2020)
Лубенченко О. Е. - Методика підготовки суб’єктів аудиторської діяльності до зовнішнього контролю якості аудиторських послуг, Лисюк А. В. (2020)
Моцний Ф. В. - Наукові відкриття Нобелівського рангу спадкоємця запорізьких козаків (2020)
Chiang Yu. N. - Electrical transport in the lanthanum and erbium cobaltites (Review article), Dzyuba M. O. (2020)
Monarkha Yu. P. - Magnetoconductivity oscillations induced by intersubband excitation in a degenerate 2D electron gas (2020)
Кондаурова Л. П. - Динамика плотности вихревых линий и тепловых импульсов в сверхтекучем гелии (2020)
Beliayev E. Yu. - Interplay of hopping conductivity and superconductivity in magnetic superconductor RuSr2(Eu1.5Ce0.5)Cu2O10–δ, Horielyi V. A., Kolesnichenko Yu. A. (2020)
Финкель В. А. - Обнаружение и установление природы аномального рентгено-оптического эффекта в двухслойных системах типа "подложка–покрытие", Сухарева Т. В., Сунгуров М. С. (2020)
Безуглый А. И. - Чувствительность сверхпроводящего фотонного детектора с нормальным доменом, Шкловский В. А., Вовк Р. В. (2020)
Чупис И. Е. - О влиянии толщины пленки на модулированную спиновую структуру манганита тербия (2020)
Панфилов А. С. - Влияние температуры и давления на спиновое состояние ионов кобальта в соединениях La1–xPrxCoO3, Лёгенькая А. А., Гречнев Г. Е., Пащенко В. А., Василечко Л. О., Греб В. М., Kovalevsky A. V. (2020)
Kharlan J. - Ferromagnetic resonance in nanotwinned Ni–Mn–Ga film undergoing martensitic transformation, L'vov V. A., Golub V. O. (2020)
Песчанский А. В. - Рамановское рассеяние света при магнитном фазовом переходе в монокристалле LiNiPO4 (2020)
Черняк Н. А. - Комбинированная сверхпроводящая магнитная система с однородным полем до 20 Тл, Куценко П. А., Лазарева М. Б. (2020)
Винославский М. Н. - Влияние ширины барьера между двойными связанными квантовыми ямами GaAs/InGaAs/GaAs на биполярный транспорт и терагерцевое излучение горячими носителями в латеральном электрическом поле, Белёвский П. А., Порошин В. Н., Вайнберг В. В., Байдусь Н. В. (2020)
Хаджай Г. Я. - Влияние облучения высокоэнергетическими электронами на сверхпроводящий переход и анизотропию электросопротивления монокристаллов YВа2Сu3О7–δ, Самойлов А. В., Вовк Р. В. (2020)
Блудов А. Н. - Магнитные свойства кристалла LaCr3(BO3)4, Савина Ю. А., Пащенко В. А., Гнатченко С. Л., Колодий И. В., Мальцев В. В., Кузьмин Н. Н., Леонюк Н. И. (2020)
Смолянец Р. В. - Кинетика низкотемпературной пластичности нанокристаллического титана, Москаленко В. А. (2020)
Иванов В. С. - Изучение влияния внутриутробной гипоксии и кариесогенного рациона на состояние зубочелюстной системы и тканей ротовой полости крыс, Шнайдер С. А., Деньга О. В, Ткаченко Е. К. (2020)
Салех А. Ю. - Експериментальне обґрунтування застосування лікувально-профілактичного комплексу в стоматологічній практиці на тлі гастроезофагеального рефлюксу, Шнайдер С. А., Дєньга О. В., Макаренко О. А. (2020)
Скульская С. В. - Вероятность развития стоматологической патологии у детей, проживающих в зонах различной антропогенной нагрузки на основе молекулярно-генетической оценки маркеров метаболизма соединительной ткани COL2A1 и MMP9, Вербицкая Т. Г., Деньга О. В. (2020)
Золотухіна О. Л. - Оцінка показників швидкості слиновиділення та стану кислотно-лужного балансу ротової рідини в динаміці лікування тютюнозалежних пацієнтів з хронічним генералізованним пародонтитом на тлі хронічного гіперацидного гастриту (2020)
Волосовець Т. М. - Оцінка ефективності діагностики та лікувальної тактики хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Фелештинська О. Я. (2020)
Удод О. А. - Прямі та непрямі реставрації зубів: клінічний стан і оцінка, Костенко Р. С. (2020)
Аликулиев В. К. - Сравнительный анализ эффективности лечения зубочелюстных аномалий у допризывников в стоматологических клиниках (2020)
Деньга А. Э. - Биофизические показатели тканей пародонта и жировой массы тела пациентов с метаболическим синдромом в процессе комплексного ортодонтического лечения (2020)
Ковач I. В. - Результати клінічного обстеження пацієнтів із запальними захворюваннями тканин пародонту на тлі ортодонтичного лікування, Гутарова Н. В. (2020)
Костенко С. Б. - Аспекти реабілітації пацієнтів молодого віку із локалізованим парадонтитом асоційованим м’язово-суглобовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглобу, Романова Ю. Г., Денчик А. А. (2020)
Фастовець О. О. - Динаміка постуральних рефлексів при незнімному зубному протезуванні у осіб молодого віку, Штепа В. О. (2020)
Акберли Л. Б. - Влияние зубных протезов на гомеостаз полости рта (2020)
Ковач И. В. - Санация полости рта у детей в условиях общего обезболивания при симультанном лечении, Лавренюк Я. В., Дунаева М. М. (2020)
Лещук С. Є. - Дослідження фізичних властивостей ротової рідини у дітей з бронхіальною астмою, Чухрай Н. Л., Безвушко Е. В., Стадник У. О. (2020)
Abdullayev E. M. - The new approach to treat pediatric mandibular body fractures (2020)
Гулюк С. А. - Клінічна характеристика тригерних зон жувальної мускулатури при міофасціальному больовому синдромі обличчі, Шнайдер С. А. (2020)
Яковенко Л. М. - Рубці щелепно- лицевої ділянки у дітей (клініко-лабораторна оцінка та PRP-терапія), Шафета О. Б., Чехова І. Л., Ковтун Т. О., Жила Н. Ю. (2020)
Скиба В. Я. - Аналіз роботи експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України "Стоматологія" за 2019 рік, Іванов В. С. (2020)
Крівцун І. В. - В КПІ ім. Ігоря Сікорського створено Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є. О. Патона, Лобода П. І., Фомічов С. К., Квасницький В. В. (2020)
Головко В. В. - Вплив введення тугоплавких часток до зварювальної ванни на структуру та властивості металу швів, Єрмоленко Д. Ю., Степанюк С. М., Жуков В. В., Костін В. А. (2020)
Ющенко К. А. - Дослідження шляхів модифікації структури аустенітних зварних швів та зони їх сплавлення з перлітним основним металом, Булат О. В., Звягінцева Г. В., Самойленко В. І., Каховський Ю. М. (2020)
Похмурський В. І. - Застосування плазмово-порошкових та електродугових покриттів для підвищення трибокорозійної стійкості сталей у агресивних середовищах, Хома М. С., Рябцев І. О., Перепльотчіков Є. Ф., Винар В. А. (2020)
Фальченко Ю. В. - Особливості отримання біметалевих тонколистових з'єднань Al-Ti методом дифузійного зварювання у вакуумі, Петрушинець Л. В., Половецький Є. В. (2020)
Бризгалін А. Г. - Підвищення службових властивостей металоконструкцій обробкою вибухом, Пекар Є. Д., Шльонський П. С., Царенко Л. В. (2020)
Зяхор І. В. - Особливості формування з'єднань різнойменних жароміцних нікелевих сплавів при зварюванні тертям, Завертанний М. С., Левчук А. М., Капітанчук Л. М. (2020)
Полєщук М. А. - Використання магнітно-імпульсного зварювання для з'єднання пластин з однорідних та різнорідних сплавів, Матвеєв І. В., Бовкун В. О., Адєєва Л. І., Тунік А. Ю. (2020)
Шльонський П. С. - Зварювання вибухом мідно-алюмінієвих труб за "зворотньою схемою" (2020)
С. І. Кучуку-Яценку – 90! (2020)
По закордонним журналам (Welding in the World № 7, 2020) (2020)
Установка АУНП-002 (2020)
Contents (2020)
Taranenko G. - Analysis of dual-flow plates with a large free section (2020)
Kinaschuk M. - Development of method of testing a set of screen-exhaust devices in the helicopter Mi-8MSB-B (2020)
Turovsky O. - Estimation of the possibilities of the combined synchronization system with open-link to minimize the dispersion of the phase error when tracking the carrier frequency under the conditions of the influence of additive noise (2020)
Zhitarenko V. - Adaptation of mathematical model of heat and energy characteristics of medium pressure boilers to real operating conditions, Bejan V., Ostapenko O. (2020)
Deyneko L. - Simplified method of forecasting the influence of cooling intensity during hardening on the mechanical properties of steel products, Kobasko N. (2020)
Paliukh О. - Analysis of the influence of binding adhesives on the structural strength of integral and semi-rigid covers, Kyrychok P., Dziadyk E. (2020)
Zheliazkov Y. - Researching the efficiency of buck converter synchronous rectifier (2020)
Abd El-Basit W. - Study of gamma-ray effects on relaxation oscillator based on unijunction transistor, Abd El-Maksood A. M. (2020)
Abstracts and References (2020)
Contents (2020)
Solodovnik G. - Development of an automated system for making multi-stage management decisions at industrial enterprises, Deynega A. (2020)
Mulesa O. - Design of information technology classification based on medical data, Snytyuk V., Trombola M., Ivazkevych V. (2020)
Slavinska O. - Determination of the influence area of a bridge crossing in a river stream, Tsynka А. (2020)
Bubela A. - Comprehensive assessment of the quality condition of the road with drainage system (2020)
Yaremenko V. - Development of a multi-agent system for solving domain dictionary construction problem, Syrotiuk O. (2020)
Semerenko V. - Presentation of Reed-Solomon codes based on automaton theory (2020)
Melnyk R. - Measurement of material surface defect intensity by distributed cumulative histogram and clustering, Kvit R. (2020)
Cheremnikh E. - Finding the condition of finiteness of the discrete spectrum of a nonself-adjoint friedrichs model in the case of one-dimensional perturbation, Ivasyk H., Oleksiv I. (2020)
Abstracts and References (2020)
Contents (2020)
Ivanenko O. - Evaluation of the influence of the catalysts application on the level of emissions of carbon monoxide in the manufacture of electrodes, Gomelya N., Panov Ye. (2020)
Titar V. - Development of a laser complex for ecological monitoring of the atmosphere of urban and industrial areas, Shpachenko O., Panimarchuk O., Guzenko M., Koshman S., Lutsky S. (2020)
Lyashenko V. - Assessment of environmental and resource-saving technologies and technical means for processing and disposal of man-made formations and waste, Khomenko O., Chekushina T., Topolnij F., Dudar T. (2020)
Vinogradov S. - Mathematical modeling of gas-liquid flow in compressed air foam generation systems, Shakhov S., Kodryk A., Titenko O., Parkhomchuk O. (2020)
Holik Yu. - Establishment of a network for the public atmospheric air monitoring and informing the population, Maksiuta N. (2020)
Hevryk V. - Analysis of perspective for using chickpea seeds to produce functional food ingredients, Kaprelyants L., Trufkati L., Pozhitkova L. (2020)
Biletska Y. - Influence of different concentrations of legume flour on the volume of extracted whey in sour milk product, Bakirov М., Polupan V. (2020)
Abstracts and References (2020)
Сухомлинська О. - Василь Сухомлинський крізь призму часу: деякі зауваги до розгляду ідей (2020)
Петренко О. - Активні й інтерактивні методи полікультурного виховання учнів різних вікових груп (2020)
Багрій М. - Наукова, освітня, публіцистична діяльність українських письменників – членів НТШ у Львові (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Білавич Г. (2020)
Лісова С. - Узагальнення та систематизація педагогічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2020)
Потапчук Т. - Професійна підготовка майбутнього фахівця з інформаційно-комунікативних технологій у закладі вищої освіти (2020)
Cавчук Б. - Досвід професійної туристичної освіти в США і Швейцарії в рецепції науковців та проєкції його застосування в Україні, Угринчук Ю. (2020)
Bezkorovaina О. - Reading as a subject of scientific research, Kolibek Y. (2020)
Баліка Л. - Специфіка діяльності кабінету вивчення книги і читача в Українському науковому інституті книгознавства (1926–1936) (2020)
Бричок С. - Практики вивчення дітей з обмеженими можливостями здоров’я в історії вітчизняної педагогіки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Гронь Л. - Активізація усної комунікативної діяльності студентів мовних факультетів закладів вищої освіти (2020)
Гудовсек О. - Система позашкільної освіти дітей і молоді Рівненщини в другій половині ХХ ст. (2020)
Довбенко С. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2020)
Дупак Н. - Метoдoлoгія діагнoстики прoфесійнo-педагoгічних кoмпетентнoстей майбутніх педагoгів прoфесійнoї oсвіти у контексті нoвoгo стандарту вищoї oсвіти (2020)
Олексюк О. - Військово-патріотичне виховання студентської молоді: з досвіду впровадження (2020)
Прокопчук В. - Методологічна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в європейському освітньому просторі (2020)
Сяська І. - Шляхи підвищення якості навчально-дослідницької підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2020)
Третяк О. - Педагогічна рефлексія у контексті професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, фахівця з інклюзивної освіти, Міщеня О. (2020)
Tretiakova К. - New elt methodology curriculum: students’ expectations of school practice, Bihunov D. (2020)
Ціпан Т. - Превенція асоціальної поведінки неповнолітніх: психолого-педагогічна діагностика (2020)
Fedoryshyn О. - Socialization in the schooling process via cooperative learning (2020)
Ясногурська Л. - Компетентнісний підхід у навчанні іноземним мовам (2020)
Antonenko N. - English for specific purposes: brief history (2020)
Богданович Л. - Формування мистецької компетентності як важливої складової фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Grossu N. - Critical thinking in the teaching of the Ukrainian language as a foreign (2020)
Коваль Д. - Педагогічні умови формування правової культури майбутніх учителів історії та правознавства у фаховій підготовці (2020)
Петренко І. - Ергономічний підхід до формування простору класної кімнати початкової школи: теоретичний аналіз проблеми (2020)
Відомості про авторів (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Sukach M. - Dear colleagues, scholars, applicants (Шановні колеги, науковці, здобувачі) (2020)
Working program (2020)
Preprint articles (2020)
Аблязізова З. С. - Особливості проектування дитя-чих реабілітаційних центрі (2020)
Андрейко І. В. - Проблеми модернізації житлових будинків 50-х – 70-х років (2020)
Артеменко Г. О. - Засоби і прийоми освітлення інтер’єрів православних храмів (2020)
Дейнека А. І. - Основні принципи формування осередків для дітей з обмеженими можливостями (2020)
Ільницька Л. В. - Роль Володимира Заболотного у розбудові академічних традицій в галузі архітектури (2020)
Криштофор І. Р. - Використання зелених фасадів та зелених дахів в структурі міста (2020)
Крутибіч О. В. - Інноваційні технології у моделюванні розрахункових схем самонапруженої залізобетонної арки, Семко О. В., Гасенко А. В. (2020)
Парнета Б. З. - Застосування технології горизонтальної ін’єкційноїгідроізоляції для захисту конструкцій об’єктів історичної спадщини, Парнета М. Б. (2020)
Плешкановська А. М. - Програма реконструкції застарілого житлового фонду Києва: досвід, проблеми та перспективи реалізації (2020)
Рубан Л. І. - Принципи планування "блакитно-зеленої" інфраструктури міста: адаптація до зміни клімату (2020)
Фінагеєва А. С. - Шляхи оптимізації лікувальних та оздоровчих просторів для дітей (2020)
Моркляник О. І. - Ідеї концептуального підходу в архітектурному проектуванні (на прикладі конкурсного проекту соціального офісу), Вербовська С. О., Рева М. О. (2020)
Афтаназів І. С. - Віброрезонансні кавітатори для обробки води відкритих водойм, Строган О. І., Струтинська Л. Р. (2020)
Венцель Є. С. - Залежність зміни зношуванняробочих органів від часу напрацювання землерийно-транспортних машин, Щукін О. В., Орел О. В. (2020)
Делембовський М. М. - Обґрунтування та вибір методики розрахунку показників надійності вібраційної машини (2020)
Іванов А. А. - Модернізація віброплити виправочно-підбивно-обробної машини ВПО-3000 (2020)
Коротков Є. М. - Аналіз конструкцій робочих органів кабелеукладачів безтраншейним способом (2020)
Космінський І. В. - Алгоритм розрахунку пристрою для утворення додаткового тиску на виріб, який формується з жорстких бетонних сумішей, Середа Д. Є. (2020)
Кравець С. В. - Визначення енерговитрат роботи скребкового екскаватора в умовах критично глибинного різання ґрунту різцями, Супонєв В. М., Гапонов О. О. (2020)
Максимов С. Ю. - Застосування енергії вибуху при будівництві підводних конструкцій (2020)
Мачуга О. С. - Обґрунтування програми експлуатаційних випробувань стійкості лісової машини, що працює на ухилі, Сало Я. В. (2020)
Сукач М. К. - Особливості застосування скобоподібних пружних ресор в автомобільному транспорті (2020)
Terentyev O. O. - Data protection by means of firewalls of new generation, Gorbatyuk Ie. V. (2020)
Khlaponin D. Yu. - Mechanisms of public management in the personal data protection in smart cities (2020)
Antonishyn M. V. - Four Ways to Bypass Android SSL Verification and Certificate Pinning (2020)
Бєлов О. В. - Застосування навчально-методичної платформи для інженерних спеціальностей (2020)
Божко В. С. - Системи діагностики та управління безпекою автотранспорту (2020)
Жук Н. А. - О программе КОВЧЕГ, Стельмахов Ю. М. (2020)
Kovalevskyi O. С. - Система маршрутизації на місцевості з елементами доповненої реальності (2020)
Рудніцька О. В. - Методика оцінки та підвищення ефективності системи неперервної освіти (2020)
Темников В. А. - Модель системы обработки данных для оценивания функционального состояния человека, Темников А. В. (2020)
Тернавська В. М. - Правове регулювання будівельної діяльності в Україні: проблеми теорії і практики (2020)
Хлапонін Ю. І. - Застосування смарт-технологій в будівництві, Сєлюков О. В. (2020)
Височанський В. - Петиція керівному комітету конференції з питань Laudato Si: Збереження нашого спільного дому та майбутнього життя на Землі (2020)
Сертифікати учасників (2020)
Подяки (2020)
Переможці конкурсів (2020)
Вказівки для учасників (2020)
Guidelines for Authors (2020)
Вихідні дані (2020)
Contents (2020)
Tereshchenko M. - Conducting an audit using system modeling tools in the development of deposits of flux raw materials (2020)
Domina O. - Selection of alternative solutions in the optimization problem of network diagrams of project implementation (2020)
Rudkovskyy S. - The influence of the investment factor on the transformation of the global energy market (2020)
Ivanchenko V. - Analysis of some models of entrepreneurship formation (2020)
Prokudin G. - Development of methods to increase the efficiency of road transportation by international transport corridors, Chupaylenko А., Lebid V., Khobotnia T. (2020)
Tverdushka T. - Digitalization impact on work quality at the enterprise operational level, Stoliaruk K. (2020)
Md. Masud R. - Development of theoretical and methodological support for evaluating the feasibility of strategic measures to ensure the economic sustainability of the country (2020)
Lutsyshyn Z. - Analysis of the vulnerability of the existing functioning principles within the world economy, Mazur M., Katrych O. (2020)
Abstracts and References (2020)
Боярська-Хоменко А. В. - Теорія і практика професійної освіти дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у 1919 – 1945 рр (2020)
Vykhrushch V. O. - Teaching moral theology and pastoral theology in modern higher theological educational institutions in Ukraine: use of the best practices of the 19th century – the beginning of the 20th century and innovations (2020)
Цзінсюй Ду - Порівняльна характеристика стану розробленості проблеми формування підприємницької компетентності студентів вищої школи в КНР та Україні (2020)
Єна Г. А. - Сучасна історіографія професійно-педагогічної підготовки вчителів суспільствознавчих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) (2020)
Єпіхіна М. А. - Дефініційний аналіз поняття "взаємодія" у філософському та соціологічному вимірі (2020)
Желанов Д. В. - Тенденції розвитку вищої освіти в Норвегії (2020)
Нікіфорова C. М. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов із використанням інформаційних технологій, Пивоварова Н. І., Пивоварова О. І. (2020)
Портян М. О. - Інноваційний потенціал ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів (2020)
Псарьова М. Д. - Нормативно-правове забезпечення освіти дітей з порушеннями психічного розвитку у США в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2020)
Сотніков Д. В. - Особливості діяльності економічного факультету Массачусетського технологічного інституту (2020)
Тарарак О. В. - Особливості функціонування ЗВО Німеччини, Тарарак М. Ю. (2020)
Ткачук Г. С. - Кваліметричне дослідження елементів процесу учіння на прикладі вивчення хімічних дисциплін (2020)
Цебренко А. В. - Нормативно-правове врегулювання процедури нагородження вчителів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Chagovets A. I. - Methodological work in preschool educational institutions as a form of preschool teachers’ competence development (2020)
Shtefan L. A. - Leading regularities and principles of the social and pedagogical science, Beketova Yu. V. (2020)
Красін С. А. - Реалізація педагогічних умов формування у студентів вищої школи готовності до усвідомленого батьківства (2020)
Прокопенко І. А. - Характеристика компонентів науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями (2020)
Yallina V. L. - Features of the training of teaching staff (historical aspect) (2020)
Авраменко Н. В. - Можливості сучасних методів діагностики у жінок із безпліддям при хронічному ендометриті, Постоленко В. Ю. (2020)
Андрейчин С. М. - Оцінка ентеросорбції у хворих на подагру, Мудра У. О. (2020)
Бамбуляк А. В. - Морфометричний аналіз ефективності заміщення кісткових дефектів тканинними еквівалентами на основі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин у стоматології, Ткачик С. В., Гаген О. Ю., Горицький Я. В. (2020)
Богомолов А. Є. - Сенсибілізація до алергену жита у пацієнтів з алергічним ринітом та атопічною бронхіальною астмою: порівняння діагностичних параметрів (2020)
Бойманов Ф. Х. - Морфология и метрические свойства кожных ран, причиненных национальными узбекскими ножами, Индиаминов С. И. (2020)
Волошинська К. О. - Використання лазерної спектрофотометрії як біофізичного методу визначення вмісту ендотеліну-1 у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Гарвасюк О. В., Ковальчук С. М., Ковальчук М. В. (2020)
Гайдучок І. Г. - Особливості клітинного імунітету у хворих на системні захворювання сполучної тканини з хронічною активованою простою герпетичною інфекцією, Федоров Ю. В., Ліщук-Якимович Х. О., Пукаляк Р. М. (2020)
Garmash O. V. - Dependence of the periodontal state of individuals who were born macrosomic on their height-weight index at birth (2020)
Джуряк В. С. - Адаптаційно-компенсаторні реакції організму хворих на есенційну артеріальну гіпертензію за хронічної хвороби нирок (2020)
Михалойко О. Я. - Резистентність до ацетилсаліцилової кислоти у пацієнтів із перенесеним гострим ішемічним інсультом, Гриб В. А., Купновицька-Сабадош М. Ю., Михалойко І. Я., Михалойко І. С. (2020)
Міщенко О. М. - Остеоінтеграція дентальних імплантатів з різними типами поверхні, Солодовник О. В., Олешко О. М. (2020)
Молодцов В. Є. - Морфологічні особливості печінки при алкогольному гепатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Давиденко І. С., Федів О. І. (2020)
Нечитайло Д. Ю. - Особливості термографії у школярів із артеріальною гіпертензією, Нечитайло Ю. М., Міхєєва Т. М. (2020)
Нікітіна І. М. - Особливості функціональної активності вагінального епітелію при місцевому лікуванні атрофічних вагінітів, Бойко В. І., Калашник Н. В., Сміян С. А., Бабар Т. В., Іконописцева Н. А., Бойко А. В. (2020)
Прокопів О. В. - Кір у дітей першого року життя, Лишенюк С. А., Прикуда Н. М. (2020)
Решетник Л. Л. - Особливості клінічного прояву генералізованих захворювань пародонта у хворих на нервову анорексію (2020)
Sarkisova Y.V. - Diagnosis of the time since death by using of the azimuth-invariant muller-matrix microscopy method of the human vitreous body (2020)
Солов'юк О. А. - Клініко-діагностичне та прогностичне значення порушення біомаркера жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу із ожирінням та порушенням вуглеводного обміну (2020)
Тащук В. К. - Оцінка ефективності кардіоцитопротекції в лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда та стабільну стенокардію шляхом цифрової обробки ЕКГ (дигіталізації) з подальшою її експертною оцінкою, Полянська О. С., Іванчук П. Р., Нестеровська Р. А., Тащук М. В. (2020)
Фік В. Б. - Субмікроскопічні зміни пародонта при моделюванні хронічного опіоїдного впливу впродовж десяти тижнів та медикаментозній корекції, Дмитрів Г. М., Пальтов Є. В. (2020)
Khukhlina O. S. - Сlinical course features of non-alcoholic steatohepatitis on obesity background in comorbidity with chronic obstructive pulmonary disease, Hryniuk O. Ye., Voievidka O. S., Haidychuk V. S., Mandryk O. Ye., Kosar L. Yu. (2020)
Хухліна О. С. - Патогістологічні та гістохімічні особливості змін тканини печінки при неалкогольному стеатогепатиті залежно від наявності ішемічної хвороби серця, Кузьмінська О. Б., Давиденко І. С., Антонів А. А., Антофійчук Т. М., Коцюбійчук З. Я. (2020)
Цигикало О. В. - Становлення топографії кровоносних судин верхніх сечових шляхів у плодовому періоді онтогенезу людини, Андрущак Л. А., Пентелейчук Н. П., Семенюк Т. О., Малик Ю. Ю. (2020)
Чаплинська Н. В. - Клінічний аналіз випадків тромбоемболій дрібних гілок легеневої артерії у пульмонологічних відділеннях центру легеневих захворювань м. Івано-Франківська за 2017-2018 роки, Рудник В. Т., Позур Н. З. (2020)
Чернецька Н. В. - Ефективність застосування аторвастатину у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім цукровим діабетом типу 2 (2020)
Шкільна М. І. - Зараженість кліщів, відібраних від людей в Україні, збудниками деяких бактеріозів, Андрейчин М. А., Подобівський С. С., Федонюк Л. Я., Панічев В. О., Івахів О. Л., Вишневська Н. Ю., Марчук О. М., Корда М. М., Кліщ І. М. (2020)
Юрценюк О. С. - Динаміка рівнів тривожності, депресії, алекситимії та нейротизму у студентів залежно від курсу навчання (2020)
Загричук О. М. - Використання засобів інтерактивних технологій у пізнавальній діяльності студентів при вивченні дисципліни "Медична біологія", Привроцька І. Б., Федонюк Л. Я. (2020)
Ломакіна Ю. В. - Про-екологічне виховання студентів-медиків в освітньому просторі, Тимофієва М. П., Зорій Н. І., Федонюк Л. Я., Павлюк О. І., Яковець К. І., Щудрова Т. С. (2020)
Рибалов О. В. - Моніторинг якості оформлення медичної документації випускниками-стоматологами, Литовченко І.Ю., Іленко Н. М., Ніколішина Е. В., Попович І. Ю. (2020)
Самура І. Б. - Кейс-метод як ефективний інструмент професіонально-орієнтованого навчання у закладах вищої медичної освіти, Тихоновський О. В. (2020)
Гірна Г. А. - Імунотерапія раку порожнини рота і ротоглотки, Костишин І. Д., Рожко М. М., Левандовський Р. А. (2020)
Рябенко Т. В. - Аналіз впливу злоякісних новоутворень на стан кісткової системи та з'ясування дії протипухлинних хіміопрепаратів на регенерацію кісткової тканини (огляд літератури), Понирко А. О. (2020)
Соловей В. М. - Сучасні погляди на предиктори невиношування вагітності в ранні терміни гестації (огляд літератури) (2020)
Яковець К.І. - Медичні internet-вісті. Частина XXVI, Дейнеки С.Є (2020)
Вимоги до оформлення рукописів,що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник" (2020)
Слово редактора (2020)
Санніков С. - Заповіти як відлуння Євхаристії. Вивчення типосів євхаристійної чаші у Старому Заповіті (2020)
Морозова Д. - Сирійський роман про св. Климента Римського і його рання слов'янська версія (2020)
Мєдвєдєва Ю. - Зміна ставлення до секуляризаційних процесів у межах теорії модернізації релігії (2020)
Владиченко Л. - Інституювання військового капеланства в Україні: акцент на діяльності католицьких церков, Кожушко Т. (2020)
Борейко Ю. - Православна церква України на перетині суспільних наративів: конфлікт інтерпретацій (2020)
Синій В. - Еклезіологічний комунітаризм Мирослава Вольфа (2020)
Левченко Т. - Раціоналізм та фідеїзм в дискурсі українського протестантизму (2020)
War T. A. - Muslim Apocalyptic Consciousness: Representation of Imam al-Mahdi (A.S) in Literature (2020)
Горкуша О. - Співпрацювати, щоб вижити: Формування мережевої взаємодії релігієзнавчих шкіл, груп, фахівців як ефективна модель майбутнього українського релігієзнавства (2020)
Історія Української асоціації релігієзнавців. До 25-ліття заснування. Володимир Гаюк (2020)
Автори (2020)
Титул, зміст (2020)
Протоковилов И. В. - Исследование технологических особенностей и допустимых давлений процесса ЭШП в вакууме, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2020)
Петренко В. Л. - Сучасні датчики рівня рідкого металу для ЕШП в короткому кристалізаторі, Стовпченко Г. П., Ткаченко В. А., Коломієць Д. В., Медовар Л. Б. (2020)
Ахонін С. В. - Одержання великогабаритних зливків алюмінідів титану способом ЕПП, Северин А. Ю., Березос В. О., Пікулін О. М., Глухенький О. І., Бондар О. І. (2020)
Бурнашев В. Р. - Деякі аспекти виплавки високоазотистої сталі Х21Г17АН2 у плазмово-дуговій печі, Никитенко Ю. О., Якуша В. В., Шейко І. В., Жиров Д. М. (2020)
Мищенко Д. Д. - Влияние TiN та ZrO2 на фазовые превращения в двойных системах BaO–ZrO2(TiN), Богаченко А. Г., Судавцова В. С., Нейло И. А., Галинич В. И. (2020)
Веретільник О. В. - Технології переробки металевої стружки (Огляд), Біктагіров Ф. К., Шаповалов В. О., Гнатушенко О. В., Ігнатов А. П. (2020)
Лобанов Л. М. - Високотемпературні механічні характеристики β-стабілізованого інтерметалідного сплаву системи TiAl після індукційної зонної плавки, Асніс Ю. А., Піскун Н. В., Статкевич І. І. (2020)
Курапов Ю. А. - Электронно-лучевая технология получения конденсатов NaCl–Ag, NaCl–Cu и синтез коллоидных систем на их основе, Дидикин Г. Г., Литвин С. Е., Романенко С. М., Борецкий В. В. (2020)
Дуплексні нержавіючі сталі (2020)
Установки ЕПЗ для гранульної металургії (2020)
М. И. Зиниграду — 75! (2020)
Клименко М. С. - Алгоритм пошуку елементів міжфразового зв’язку у послідовності висловлювань тексту (2019)
Буза М. К. - Облачные технологии – основа проектирования эффективных приложений (2019)
Nesenchuk А. А. - Investigation and robust synthesis of polynomials under perturbations based on the root locus parameter distribution diagram (2019)
Нікітченко М. С. - Реномінативні логіки з розширеними реномінаціями, рівністю та предикатним доповненням, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С., Мамедов Т. А. (2019)
Хусаинов Д. Я. - Исследование динамики класса нейросетей представимых слабонелинейными разностными системами, Шатырко А. В., Пужа Б., Новотна В., Пилипенко В. А. (2019)
Богданов О. М. - Інформаційна технологія моніторингу ефективності енергоспоживання технологічних систем, Плескач Б. М. (2019)
Дубенко М. В. - Платформи керування електронними науковими журналами. Огляд та приклад застосування "OPEN JOURNAL SYSTEM 3", Кулаківський В. М., Скворцов І. В. (2019)
Калимолдаев М. - Компьютерная модель управления в плоском солнечном коллекторе с термосифонной циркуляцией, Амиргалиев Е., Кунелбаев М., Мерембаев Т., Сундетов Т. (2019)
Карымсакова И. Б. - Разработка роботизированной системы плазменного напыления биосовместимых покрытий, Денисова Н. Ф., Крак Ю. В. (2019)
Kondratiuk S. S. - Ukrainian dactyl alphabet gesture recognition using convolutional neural networks with 3D convolutions (2019)
Трохимчук Р. М. - Результати тестування, дослідження та аналізу основних алгоритмів кластеризації наборів числових даних (2019)
Хома В. В. - Автоенкодер для опрацювання промахів сигналу ЕКГ у системі біометричної автентифікації, Хома Ю. В., Сабодашко Д. В., Хома П. П. (2019)
Титул, зміст (2019)
Курило В. С. - Переміщені університети як новий тип закладів вищої освіти України, Савченко С. В., Караман О. Л. (2019)
Бадер С. О. - Технології формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Бутенко Л. Л. - Феномен "педагогічна дійсність" у змісті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів (2019)
Morozova M. M. - The Role of Modern Pedagogical Theory and Practice in the Formation of the Economic Culture of Students of the Specialty 076 "Entrepreneurship, Trade, and Exchange Activity" (2019)
Починкова М. М. - Системний та синергетичний підходи у формуванні критичного мислення майбутніх учителів початкової школи (2019)
Алексєєва О. Р. - Міжособистісні конфлікти першокласників в умовах інклюзивної освіти: причини, способи врегулювання, Курліщук І. І. (2019)
Степаненко В. І. - Маркери суїцидальної поведінки обдарованих учнів (2019)
Кирилюк Ю. А. - Соціально-економічні та педагогічні передумови розвитку теорії фізичного виховання в Україні в другій половині ХХ століття (2019)
Титул, зміст (2020)
Недосєка С. А. - Особливості акустичної емісії при оцінці стану матеріалів, Недосєка А. Я., Бойчук О. І., Яременко М. А., Овсієнко М. А. (2020)
Гопкало О. П. - Діагностування пошкодженості феромагнітних сталей при механічному навантаженні по результатам вимірювання коерцитивної сили, Безлюдько Г. Я., Котляренко А. А., Кураш Ю. П., Соломаха Р. М. (2020)
Редька М. О. - Метод виявлення сигналів вихрострумової дефектоскопії малої обчислювальної ресурсоємності, Куц Ю. В., Левченко О. Е., Близнюк О. Д. (2020)
Недосєка С. А. - Службові властивості сталей 09Г2С, 14ХГС і сталі 20 після тривалого терміну експлуатації, Недосєка А. Я., Яременко М. А., Овсієнко М. А. (2020)
Юхимець П. С. - Аналіз напівемпіричних залежностей для визначення концентрації напружень в об'ємних пошкодженнях на поверхні трубопроводу, Юрко Л. Я., Кобельський С. В., Кравченко В. І. (2020)
Куліш В. А. - Контроль технічного стану несучих конструкцій металевих шахтних копрів в процесі їх експлуатації, Крилов Е. С. (2020)
Троїцький В. О. - Спрощений моніторинг металоконструкцій без зачистки їх поверхонь, Литвиненко В. А. (2020)
Бондаренко Ю. К. - Дослідження впливу джерел ризиків на технічну безпеку зварних конструкцій при експлуатації з використанням неруйнівного контролю та технічної діагностики, Ковальчук О. В. (2020)
Разыграев Н. П. - Головные волны в ультразвуковой дефектоскопии металлов (2020)
В. М. Учанін – Заслужений винахідник України! (2020)
С. І. Кучуку-Яценку – 90! (2020)
Коваль О. С. - Концепція системи комп’ютерного віртуального моделювання мобільних робототехнічних засобів нейтралізації техно-екологічних подій та вирішення задач професійного навчання (2019)
Писаренко В. Г. - Перспективы применения методов искусственного интеллекта в задачах космических исследований, Писаренко Ю. В., Гульчак О. Е. (2019)
Шевченко А. І. - Універсалізація проблеми наукового визначення інтелекта, Сосницький О. В. (2019)
Shviatsova A. - The smart urban transport system based on robotic vechicles, Shuts V. (2019)
Трохимчук П. П. - Поліметричний аналіз та кібернетика (2019)
Федорченко Є. М. - Розробка еволюційних алгоритмів у задачах управління асортиментом мережевих аптек, Олійник А. О., Степаненко О. О., Корнієнко С. К., Харченко А. С., Гончаренко Д. А. (2019)
Березький О. М. - Розпаралелення пошуку мікрооб’єктів на цитологічних зображеннях за шаблоном, Піцун О. Й., Долинюк Т. М., Батько Ю. М. (2019)
Воропай В. С. - Анализ технического состояния вагонов-цистерн парка предприятия химической промышленности, Чебанов В. Б. (2019)
Камінський Р. М. - Метод попередньої обробки первинних геоелектромагнітних даних, отриманих з режимної геофізичної автоматичної станції, Шаховська Н. Б., Савків Л. Г., Варецький Я. Ю., Саварин С. В. (2019)
Кондратюк С. С. - Розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій та загорткових нейронних мереж (2019)
Остапенко В. О. - Методичні положення з побудови комп’ютерних віртуальних тренажерів в системах дистанційного навчання (2019)
Титул (2020)
Лось О. В. - Нове покоління вітчизняних військово-транспортних літаків, Рябков В. І. (2020)
Коваль П. С. - Двухтемпературная математическая модель гидроаккумулятора с тепловым регулированием для условий невесомости, Епифанов К. С., Турна Р. Ю. (2020)
Радченко А. М. - Підвищення ефективності охолодження повітря на вході ГТД холодильними машинами шляхом акумуляції холоду, Портной Б. С., Кантор С. А., Прядко А. І., Калініченко І. В. (2020)
Тимошевський Б. Г. - Аналіз конструкції та технології виготовлення перспективних роторно-поршневих двигунів, Митрофанов О. С., Познанський А. С., Проскурін А. Ю. (2020)
Дорошенко К. В. - Вплив густоти решітки на аеродинамічну навантаженість робочого колеса осьового вентилятора, Хижняк М. В., Терещенко Ю. М. (2020)
Кулик А. С. - Алгоритмы управления угловым движением коромысла с винтовыми электроприводами, Дергачев К. Ю., Пасичник С. Н., Немшилов Ю. А. (2020)
Дронь Н. М. - Оценка возможностей применения суборбитальных ракет-носителей для выведения средств увода объектов космического мусора с низких околоземных орбит, Коростюк К. В., Голубек А. В., Дубовик Л. Г., Кулик А. В. (2020)
Планковський С. І. - Застосування сопел надкритичного витікання для швидкісного вимірювання об'єму посудин, Шипуль О. В., Заклінський С. О. (2020)
Планковський С. І. - Метод віртуального базування деталей з формою, наближеною до форми заготовок, Цегельник Є. В., Минтюк В. Б., Задорожний С. М., Комбаров В. В. (2020)
Федорович О. Є. - Вибір напрямку реформування організації в проектному системному управлінні розвитком, Даншина С. Ю. (2020)
Кокотина В. В. - Влияние человеческого фактора на процесс проектирования, выявляемое при нормоконтроле конструкторской документации, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2020)
Маринина А. Н. - Мониторинг внутренней среды предприятия-разработчика авиационной техники, согласно требованиям стандарта EN 9100, Степаненко С. М., Харченко В. Г. (2020)
Нємченко О. В. - Інтеграція вимог стандартів НАТО серії AQAP 2000 у систему управління якістю підприємства з виробництва військової техніки, Кисилевська А. Ю., Костенко В. Л. (2020)
Волосюк В. К. - Синтез оптимального алгоритму поляризаційної селекції корисних сигналів на фоні пасивних завад в радарі з синтезуванням апертури, Павліков В. В., Жила С. С., Руженцев М. В., Кошарський В. В, Одокієнко О. В. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Титул (2020)
Нерубасский В. В. - Рынок и перспективы легких вертолетов с газотурбинными двигателями (2020)
Кривов Г. А. - О корпоративной системе нормативных документов в интересах предприятий и организаций авиационной промышленности Украины, Кравченко И. Ф., Степаненко С. М., Шулепов В. Н., Кайнов М. Н., Атанасова А. А. (2020)
Лось А. - Моделирование изменений в геометрии крыла при их согласовании с параметрами силовой установки (2020)
Gerasimenko V. - Creation of afterburning turbofan engine – history and present, Datsenko V., Shevchenko M. (2020)
Степаненко С. М. - Оценка результативности процесса проектирования авиадвигателей с помощью графов, Середа Т. Н., Назаренко Ю. А. (2020)
Радченко А. М. - Використання надлишку холодопродуктивності холодильних машин при охолодженні повітря на вході ГТУ, Радченко М. І., Портной Б. С., Кантор С. А., Прядко А. І. (2020)
Ткач М. Р. - Металогідридний акумулятор-компресор водню з автоматичною системою управління та контролю, Тимошевський Б. Г., Проскурін А. Ю., Галинкін Ю. М. (2020)
Терещенко Ю. Ю. - Ефективна тяга та зовнішній опір авіаційної силової установки, Ластівка І. О, Гуменюк П. В., Су Хунсян (2020)
Шкабура В. А. - Исследования компрессорной и турбинной частей турбокомпрессоров с общим рабочим колесом для применения в двигателях и энергоустановках (2020)
Евсеев С. А. - Повышение точности расчета поля температур газа на выходе из камеры сгорания ГТД методом трехмерного компьютерного моделирования, Козел Д. В., Кравченко И. Ф. (2020)
Торба Ю. І. - Оптимізація конструкції факельного запальника ГТД чисельним методом, Павленко Д. В., Двірник Я. В. (2020)
Коробко В. В. - Залежність характеристик термоакустичного двигуна від неоднорідності температури поверхонь теплообмінників (2020)
Волосюк В. К. - Оптимізація структури багатоканального бортового радару з синтезуванням апертури антени та алгоритмом селекції ліній електропередач на тлі земної поверхні, Павліков В. В., Жила С. С., Кошарський В. В., Одокієнко О. В., Церне Е. О. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Павелків Р. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття "освітній простір" (2020)
Кравченко О. - Захист прав жінок на рівні громади: досвід міста Умань, Кучер Г. (2020)
Канішевська Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності (2020)
Mykhalchuk N. - Innovative means for testing knowledge, skills and abilities of adolescents at the lessons of foreign languages, Ivashkevych E. (2020)
Пентилюк М. - Концептуальні засади виховання дитини як мовної особистості в родинному середовищі, Федяєва В. (2020)
Шахрай В. - Формування готовності старшокласників до відповідального батьківства: основні поняття дослідження (2020)
Bezkorovaina О. - Interactive teaching methods in foreign language learning: theoretical analysis of the problem, Dyshchakovska O. (2020)
Богомолова М. - "Порадники" в реалізації системи соціального виховання 20-х рр. ХХ ст. в Україні (2020)
Боровець О. - Інклюзивне навчання в початковій школі: організаційно-педагогічний аспект (2020)
Вєтрова І. - Автономія вчителя іноземної мови: проблеми визначення, Вєрьовкіна О. (2020)
Глінчук Ю. - Формування працеохоронної спрямованості у майбутніх учителів початкових класів шляхом професійної зорієнтованості змісту навчання з "Охорони праці в галузі" (2020)
Гринькова Н. - Роль волонтерської діяльності у формуванні особистості майбутнього вчителя початкової школи, Стельмашук Ж., Ваколюк А. (2020)
Гурнік Л. - Формування духовно-моральних цінностей у дошкільників (2020)
Денисенко Н. - Інноваційна педагогіка Ф. Фребеля через онлайн-сервіс "PREZI", Бортнюк Т., Найт Н., Стасюк Д. (2020)
Забіяка І. - Міжкультурна комунікативна компетентність майбутніх фахівців технічного та гуманітарного профілю у контексті глобалізації освітнього простору, Лобанова С. (2020)
Замелюк М. - Особливості психолого-педагогічної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми, Пуш О., Триндюк В. (2020)
Коваленко В. - Дидактичні умови ефективної організації самостійної роботи студентів з англійської мови (2020)
Лялюк Г. - Теоретико-методологічні підходи до виховання дітей-сиріт у контексті особистісної парадигми (2020)
Онищенко Н. - Методологічні засади підготовки майбутніх учителів предметів суспільствознавчої галузі до формування національної ідентичності учнів ліцеїв (2020)
Петренко С. - Сутність та особливості українських платформ масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) (2020)
Середюк Л. - Міст між теорією і практикою: безперервне підвищення кваліфікації та відповідь на виклики сучасності з концепцією "Вчимося навчати німецької" (2020)
Терещенко Т. - Цифрові носії як засіб персоналізованого навчання іноземної мови (2020)
Шалівська Ю. - Проблема професійної адаптації молодих педагогів у наукових дослідженнях (2020)
Fridrikh A. - Inquiry as a key to deeper learning, Bihunova S., Nikolaichuk H. (2020)
Mosina Yu. - The role of visualization in education process (2020)
Дуброва А. - Методичні аспекти формування іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх фахівців (2020)
Никонорова Л. - Інноваційні технології в освіті: метод проєктів у вивченні іноземних мов (2020)
Відомості про авторів (2020)
Лось А. В. - Проблемы создания самолетов транспортной категории с учетом экологических ограничений, Рябков В. И., Середа Т. Н. (2020)
Ткач М. Р. - Підвищення ефективності технології отримання водню шляхом використання регенераційного контуру з роторно-поршневою розширювальною машиною, Проскурін А. Ю., Митрофанов О. С., Галинкін Ю. М. (2020)
Усенко В. Ю. - Вплив зазору між рядами співвісного повітряного гвинта на тягу, Дорошенко К. В., Хижняк М. В. (2020)
Романенко И. С. - Анализ особенностей моделирования процессов в топливных шестеренных насосах ГТД, Белогуб А. В. (2020)
Епифанов С. В. - Анализ погрешностей экспериментального определения динамических характеристик термопары в условиях двигателя с использованием скачкообразного воздействия, Ли Цицзе (2020)
Придорожный Р. П. - Влияние ползучести материала на работоспособность лопаток соплового аппарата турбины высокого давления, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2020)
Снежной Г. В. - Магнитометрический подход к изучению влияния углерода и азота на коррозионную стойкость аустенитных хромоникелевых сталей, Снежной В. Л. (2020)
Кухтин Ю. П. - Снижение вибронапряженности попарно бандажированных рабочих лопаток турбины, Шакало Р. Ю. (2020)
Аджамский С. В. - Перспективы применения аддитивных технологий в авиа- и ракетостроении, Кононенко А. А., Подольский Р. В. (2020)
Педаш А. А. - Структура и свойства деталей, полученных селективным лазерным сплавлением после испытания на малоцикловую усталость, Касай П. А., Клочихин В. В., Шило В. Г. (2020)
Вишнепольский Е. В. - Прогнозируемые эффекты упрочнения алмазным выглаживанием деталей полученных с помощью селективного лазерного спекания, Павленко Д. В., Двирнык Я. В. (2020)
Буряченко А. Г. - Стенд-имитатор авиадвигателя как универсальное средство обеспечения разработки и испытаний регуляторов, Бурунов Д. С., Грудинкин В. М., Таранишин А. О. (2020)
Епифанов С. В. - Исследование проблемы формирования зависимости параметров динамической модели двухвального ТРДД от режима работы, Зеленский Р. Л., Бондаренко А. В. (2020)
Tamargazin А. - Neural network interpolation parameters of a multi-mode dynamic model of the aircraft engine, Pryimak L. (2020)
Оганян И. В. - Математическая модель топливного насоса-регулятора турбовального двигателя вертолета (2020)
Товкач С. С. - Підхід нечіткої кластеризації в розподілених інформаційних системах авіаційних двигунів (2020)
Варбанец Р. А. - Метод аналитической синхронизации данных мониторинга рабочего процесса транспортных дизелей в эксплуатации, Залож В. И., Тарасенко Т. В., Белоусова Т. П., Ерыганов А. В. (2020)
Миргород В. Ф. - Оцінка потужності критеріїв тренду, Гвоздева І. М. (2020)
Кіяновський М. В. - Вибір моделей для адаптивного керування надійністю промислового обладнання "за станом", Цивінда Н. І., Пікільняк А. В., Третяк В. В. (2020)
Хрулев А. Э. - Особенности построения и применения логических методов поиска причин отказов поршневых двигателей внутреннего сгорания в эксплуатации, Клименко В. Г. (2020)
Інформаційне повідомлення (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Лось А. В. - Достижение преимущества Ан-188 среди оперативно–тактических военно-транспортных самолетов, Шмырев В. Ф., Рябков В. И. (2020)
Дмитрієв С. О. - Алгоритм інтеграції силової установки пасажирських літаків середньої дальності, Суровцев О. Ю. (2020)
Зайцев Б. Ф. - Динамический анализ композитного обтекателя ракеты при отделении с учетом расслоения структуры, Протасова Т. В., Клименко Д. В., Акимов Д. В., Сиренко В. Н. (2020)
Горбенко Г. А. - Теплотранспортная способность фитиля из металлических сеток, Турна Р. Ю., Орлов Р. С., Роговой Е. Э. (2020)
Хижняк М. В. - Вибір і обґрунтування методу генерації сітки для моделювання течії у вентиляторі газотурбінного двигуна, Дорошенко К. В., Усенко В. Ю. (2020)
Зіньковський А. П. - Дослідження впливу гнучкості пера на оптимальні умови спряження полиць попарно бандажованих лопаток турбін, Меркулов В. М., Токар І. Г., Деркач О. Л., Шакало Р. Ю. (2020)
Ткач М. Р. - Свободные колебания лопаток осевого компрессора газотурбинного двигателя, Моргун C. А., Золотой Ю. Г., Проскурин А. Ю., Галынкин Ю. Н. (2020)
Донченко В. В. - Расчетно-экспериментальный метод исследования широкохордного вентилятора авиационного двигателя на отсутствие автоколебаний, Кравченко И. Ф. (2020)
Филипковский С. В. - Метод исследования вибрации корпуса авиационного двигателя при отрыве лопатки вентилятора, Чигрин В. С., Топал Н. С., Филипковская Л. А. (2020)
Петухов И. И. - Особенности обработки экспериментальных данных при определении коэффициента теплоотдачи в масляной полости опоры ГТД, Михайленко Т. П., Брунак А. А., Епифанов С. В., Ковалёв А. В., Шевчук О. В., Тихомиров В. В. (2020)
Ивченко Д. В. - Разработка модели птицы-ударника для математического моделирования процессов повреждения деталей турбореактивного двухконтурного двигателя, Меркулов В. М., Сметанкина Н. В. (2020)
Гусев Ю. А. - Параметрическая идентификация и оптимизация высокотемпературных тензорезисторов (2020)
Назин В. И. - Рекомендации по проектированию гидростатодинамических подшипников скольжения сдвоенного типа (2020)
Тарасенко А. А. - Уравнения пространственного движения твердого тела с податливым креплением к фундаменту (задача амортизации в пространстве), Тарасенко А. И. (2020)
Римаренко Є. О. - Сучасний стан проблеми розробки звукопоглинаючих конструкцій для газотурбінних двигунів (2020)
Морозов А. В. - Чисельне визначення ефективних пружних характеристик тривимірноармованого волокнистого композиційного матеріалу (2020)
Маковский С. Г. - Модифицирование магниевого сплава МЛ5 нанопорошком углерода, Лукинов В. В., Клочихин В. В., Шаломеев В. А., Шейко С. П. (2020)
Евдокименко Ю. И. - Теплофизические характеристики и термоэрозионная стойкость керамического материала на основе карбида бора, Гусарова И. А., Фролов Г. А., Кисель В. М., Бучаков С. В. (2020)
Третяк В. В. - Формоутворення просторових оболонок за допомогою вибухового штампування (2020)
Волков А. О. - Моделювання двофазного потоку при холодному газодинамічному напилюванні, Шорінов О. В., Долматов А. І., Маркович С. Є. (2020)
Ранченко Г. С. - Базовое исполнение регулятора авиадвигателя и его модификации, Буряченко А. Г., Грудинкин В. М., Данилов В. В. (2020)
Томашевський О. В. - Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп'ютерного моделювання, Сніжной Г. В. (2020)
Інформаційне повідомлення (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Моркун В. С. - Основні напрямки вдосконалення керування процесом ультразвукового очищення, Кравченко О. М. (2019)
Beshta О. - Viability of vehicle-to-grid technology and renewables in Ukraine, Aziukovski O., Khudolii E., Khudolii S., Balakhontsev О., Mohammed B., Haitham R. (2019)
Пахомов В. І. - Обгрунтування найближчих перспектив вибору джерела енергії для автомобіля, Гірін І. В. (2019)
Данова К. В. - Інформаційна ентропія як показник невизначеності у забезпеченні безпеки на робочих місцях працівників із інвалідністю, Малишева В. В. (2019)
Луценко С. О. - Визначення перспективних контурів кар’єрів, що розробляють крутоспадні залізорудні родовища, Блізнюков В. Г., Баранов І. В. (2019)
Кузнєцов Д. І. - Інформаційна система визначення поточного стану електрообладнання для Smart Grid мереж (2019)
Котов І. А. - Автоматна модель реактивної тригерної СППР для управління режимом енергосистеми гірничо- металургійного комплексу (2019)
Швагер Н. Ю. - Спосіб контролю складу атмосфери кар'єрів після масових вибухів, Комісаренко Т. А. (2019)
Шолох М. В. - Моделювання прогнозної оцінки мінливості вмісту якісно-технологічних показників корисних копалин у масиві і розпушеній залізорудній масі (2019)
Пищикова О. В. - Актуальні проблеми викладання нормативних дисциплін цивільний захист та безпека життєдіяльності з метою розвитку професійних компетенцій майбутніх бакалаврів та магістрів усіх галузей знань та спеціальностей, Янова Л. О., Сахно С. І. (2019)
Хруцкий А. А. - Обоснование структуры базы знаний для представления учебного материала технической дисциплины (2019)
Турило А. М. - Фінанси підприємства та їх місце в його інвестиційно-витратній діяльності, Турило А. А., Короленко С. М. (2019)
Тімченко Р. О. - Дослідження напружено-деформованого стану основи під структурними фундаментами за допомогою математичного моделювання, Крішко Д. А., Хоруженко І. В. (2019)
Пахомов В. И. - Статистическое моделирование системы ежедневного обслуживания автомобилей, Гирин И. В. (2019)
Кузнєцов Д. І. - Інформаційна безпека систем інтернету речей, Рябчина Л. С. (2019)
Митрофанов О. В. - Комплексна математична модель для дослідження термічного оброблення обкотишів на конвеєрній випалювальній машині (2019)
Швец Д. В. - Контроль химико-минералогических характеристик железорудного сырья при помощи учета интенсивности поглощенного гамма-излучения (2019)
Єфіменко Л. І. - Структура блоку визначення технічного стану роликів стрічкового конвеєра оснащеного автоматичною системою керування, Тиханський М. П., Тиханська А. М. (2019)
Шимко В. А. - Сучасні аспекти будівництва та розвитку соціального житла: світовий досвід (2019)
Нечаєв В. П. - Вплив параметрів процесу плазмово-механічної обробки на якість поверхневого шару деталей, Рязанцев А. О., Чернявська О. В., Лаухіна Л. І., Лавриненко Д. О. (2019)
Савчук А. О. - Застосування методів машинного навчання в медичних консультативно-діагностичних системах, Шаповалова Н. Н., Доценко І. О. (2019)
Савицький О. І. - Розробка автоматизованої системи керування секцією збагачення залізної руди з використанням віртуальних аналізаторів при моделюванні засобами програмованого контролера, Тимошенко М. А. (2019)
Гулівець О. А. - Пристрій для демпфування динамічних навантажень у зачепленні коліс зубчастих передач, Бондарець А. О., Олійник С. Ю. (2019)
Рудь Ю. С. - Підвищенння техніко-економічних характеристик технологічного обладнання агломераційних фабрик гірничо-збагачувальних комбінатів, Білоножко В. Ю., Бондарець А. О. (2019)
Грамм О. О. - Автоматизоване керування енергетичними потоками гірничого підприємства з нечітким прогнозуванням рівня споживання електричної енергії, Савицький О. І. (2019)
Моркун В. С. - Формування оцінки економічної ефективності інтелектуалізації оперативного управління нормальним режимом енергосистеми на основі інкорпорації професійних онтологій, Котов І. А. (2020)
Чубаров В. А. - Проблема некоректної комутації Ethernet кадрів у мережевих комутаторах рівня доступу, Костенко В. В. (2020)
Фролов О. О. - Удосконалення методики визначення раціонального діаметру свердловин для буропідривних робіт, Пикало В. М. (2020)
Банах А. В. - Пріоритетний підхід до управління розвитком містобудівних систем, Полтавець М. О. (2020)
Marusenkova T. - A gating algorithm with reduced computational complexity for linear Kalman filters in embedded systems (2020)
Хворост М. В. - Спостерігач стану тягової електромеханічної системи з двома асинхронними двигунами, що живляться від одного інвертора, Воронов Р. В. (2020)
Воденнікова О. С. - Дослідження теплофізичних властивостей компонентів шихти для виплавки малофосфористого шлаку, Матяшева О. Б., Воденнікова Л. В., Бобошко Д. Ю. (2020)
Сінчук О. М. - Аспекти формування електроенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації гірничорудних підприємств, Краснопольський Р. І., Бойко С. М. (2020)
Засельський В. Й. - Функціонування робочого органу змішувача при горизонтальному русі шару матеріалу на конвеєрі, Швед С. В., Засельський І. В., Шепеленко М. І. (2020)
Кравцова Д. Ю. - Методика та устаткування для дослідження полімерного композиційного матеріалу на стійкість абразивному зношуванню, Реброва С. В., Дубровський С. С. (2020)
Куліковська О. Є. - Результати аналізу базових функціональних характеристик мобільних додатків для землевпорядкування і кадастру, Атаманенко Ю. Ю., Копайгора О. К. (2020)
Моркун В. С. - Моделювання процесу очищення виробів складної конфігурації високоенергетичним ультразвуком, Кравченко О. М. (2020)
Kutova N. G. - Determination of the influence of factors on the state of personnel incentives of the industrial enterprises, Shakhno A. Y., Demianenko К. О. (2020)
Пахомов В. І. - Дослідження та розробка заходів, спрямованих на зниження токсичності викидів промислового автотранспорту, Гірін І. В., Гірін В. С. (2020)
Луценко С. А. - Определение объемов ликвидации вскрышного отставания при изменении производительности карьера по руде (2020)
Римарчук Б. І. - Про питання зниження гірничого тиску при випуску руди з обвалених блоків, Шепель О. Л., Худик М. В. (2020)
Письменний С. В. - Підвищення вмісту заліза в видобутій рудній масі при відпрацюванні багатих залізних руд в умовах розвитку гірського тиску (2020)
Федоренко П. Й. - Системи програм для опрацювання матеріалів зйомок кар’єру з БПЛА, Долгіх О. В., Долгіх Л. В. (2020)
Моркун В. С. - Аналіз процесу поширення ультразвукових хвиль в гірській породі для обґрунтування акустичного каротажу бурових свердловин, Моркун Н. В., Тронь В. В., Гапоненко А. А., Гапоненко І. А., Паранюк Д. І. (2020)
Шаповалова Н. Н. - Нейромережевий метод раннього виявлення DDoS-атак, Рибальченко О. Г., Білашенко С. В., Саітгареєв Н. Х. (2020)
Савельєв С. Г. - Застосування електровпливу для ефективного дроблення матеріалів в умовах металургійної переробки, Плотніков В. В., Бабаєвська О. В. (2020)
Zhosan A. A. - The method of synthesizing a nonparmetric discrete model of a blackbox-type dynamic object with the scalar input and output (2020)
Єфіменко Л. І. - Автоматичне керування конвеєрними установками з адаптацією за технічним станом його обладнання, Тиханський М. П., Тиханська А. М. (2020)
Турило А. А. - Процеси капіталізації, зростання ринкової вартості та інноватизації корпорації в аспекті значимості і впливу на них соціально-психологічного чинника (капіталу), Турило А. М. (2020)
Пахомов В. И. - Моделирование технологических процессов сервисного центра карьерных самосвалов с использованием программы ANYLOGIC, Гирин И. В., Гирин В. С. (2020)
Саяпін В. Г. - Структура і архітектура системи керування та будови Microgrid з використанням джерел відновлювальної енергії, Кузнєцов Д. І. (2020)
Сінчук І. О. - Превентивна оцінка і основні напрями підвищення енергоефективності підземних залізорудних підприємств, Козакевич І. А., Барановська М. Л., Берідзе Т. М., Пересунько І. І. (2020)
Турило А. А. - Економічна оцінка вибору оптимального банку для кредитних та депозитних операцій у кризовий час, Ртищев С. А. (2020)
Азарян А. А. - Гамма-излучение как источник информации для контроля содержания железа в железорудном сырье, Швец Д. В. (2020)
Губин Г. Г. - Магнитные свойства и флокулообразование частиц железорудных минералов окисленных руд, Саитгареев Л. Н., Ярош Т. П. (2020)
Вдовиченко І. Н. - Системний аналіз ClickHouse - колоночної СУБД для online обробки аналітичних запитів (2020)
Горбачов Ю. Г. - Обгрунтування параметрів експериментального стенду для дослідження вібраційних машин та процесу вібротранспортування, Хруцький А. О., Громадський А. С., Ліфенцов О. С. (2020)
Буркова Л. А. - Територіальна громада як базовий суб'єкт місцевого самоврядування: тенденції розвитку та напрямки вдосконалення, Адамовська В. С., Ярова А. Б. (2020)
Лобов В. Й. - Нечітке керування термічною обробкою залізорудних обкотишів у зоні висушування випалювальної машини конвеєрного типу, Л Єфіменко. І., Тиханський М. П. (2020)
Ковбик К. М. - Шляхи впровадження штучного зміцнення масиву гірських порід при розробці родовищ корисних копалин покладів криворізького залізорудного басейну, в умовах вторинного обводнення, як додатковий захід до дренажу на основі зарубіжного досвіду (2020)
Зоценко М. Л. - Технологічне рішення утилізації відходів нафтогазового комплексу, Михайловська О. В., Олексієнко О. Б. (2020)
Шашенко О. М. - Сучасні уявлення щодо виникнення газових покладів у підроблених вуглепородних масивах, Чередник В. А. (2019)
Чоботько І. І. - Моніторинг теплового стану породних відвалів, Тинина С. В. (2019)
Григор'єв О. Є. - Вплив стану протяжних виробок вугільних шахт на обсяги споживаної електроенергії, Хозяйкіна Н. В., Дубовик О. І. (2019)
Жуков С. О. - Удосконалення методів визначення граничного коефіцієнту розкриву, Луценко С. О. (2019)
Котов І. А. - Алгоритмізація мережі станів тригерної інтелектуальної підсистеми диспетчеризації енергосистеми гірничо-металургійного комплексу (2019)
Шолох М. В. - Фактор впливу природно-просторового розміщення мінливості вмісту якісно-технологічних показників корисних копалин на технологічний процес усереднення, М Сергєєва. П. (2019)
Тімченко Р. О. - Моделювання контактної взаємодії підпірної стіни з основою за допомогою програмного комплексу LIRA 9. 6, Крішко Д. А., Савенко В. О. (2019)
Рудь Ю. С. - Выбор конструктивных размеров колосников агломерационных машин по критерию малоцикловой и термической прочности, Белоножко В. Ю. (2019)
Шапурин А. В. - Взаимосвязи между параметрами расположения зарядов ВВ и кусковатостью горных пород во взрывном развале (2019)
Шимко В. А. - Питання якісної модернізації архітектурного середовища у вишах (2019)
Азарян В. А. - Дослідження впливу якісних показників фінального інтегрованого рудопотоку на ефективність збагачення (2019)
Моркун В. С. - Моделювання параметрів ультразвукового поля в процесі очищення виробів складної конфігурації, Кравченко О. М. (2020)
Тимофєєв М. В. - Обґрунтування вибору збірних систем зовнішніх стін з використанням цементних плит КНАУФ AQUAPANEL® Outdoor за умов забезпечення енергоефективності будівлі, Шамріна Г. В., Хохрякова Д. О. (2020)
Алексеєв М. О. - Автоматичний контроль чутливості датчиків стаціонарних термокаталітичних аналізаторів метану, Голінько О. В. (2020)
Луценко С. А. - Методика определения объемов вскрышных работобеспечивающих в карьере нормальные условия для добычи полезного ископаемого, Жуков С. А., Григорьев Ю. И. (2020)
Сахно С. І. - Аналіз вітрових навантажень на елементи малоповерхових будівель із двосхилим дахом методом обчислювальної гідрогазодинаміки, Люльченко Є. В., Янова Л. О., Пищикова О. В. (2020)
Федоренко П. Й. - Статистико-ймовірносний розподіл прогнозних характеристик залізорудних родовищ при геометризації надр, Переметчик А. В., Подойніцина Т. О. (2020)
Тімченко Р. О. - Математичне моделювання взаємодії складчастих фундаментівпри нерівномірних деформаціях основи, Крішко Д. А., Хоруженко І. В. (2020)
Баранов І. В. - Оптимізація виробничої потужності групикар’єрів у складі гірничо-збагачувального комбінату, Швець Є. М., Чередниченко Є. В., Польщін Д. В. (2020)
Моркун В. С. - Дослідження динаміки газових бульбашок у процесі флотації рудної пульпи, Пікільняк А. В. (2020)
Азарян А. А. - Опыт использования экспресс-анализатора проб железорудного сырья для контроля содержания полезного компонента в условиях горноперерабатывающих предприятий, Трачук А. А., Швец Д. В. (2020)
Письменний С. В. - Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці складноструктурнихрудних покладів (2020)
Валовой О. І. - Міцність балок з металевим і склопластиково-металевим армуванням розтягнутої зони, Попруга Д. В., Афанасьєв В. В., Чорна К. В., Грицаєнко О. М. (2020)
Сахно С. І. - Дослідження застосовності нелінійних математичних моделей міцності бетону для моделювання руйнування бетонних призм, Люльченко Є. В., Білашенко К. С., Домнічев А. О. (2020)
Бровко Д. В. - Построение системы мониторинга надежности элементовзданий и сооружений поверхностного комплекса шахт на базе оценки энтропии, Хворост В. В., Кононенко В. В. (2020)
Швець Д. В. - Синтез математичної моделі технологічного процесу подрібнення залізорудної сировини з урахуванням її хіміко-мінералогічних характеристик на рудозбагачувальних фабриках (2020)
Наливайко В. Г. - Влияние установления очередности профилактических ремонтовпо замене аварийных участков трубопроводов и определение основных травмоопасных специальностей предприятий теплоснабжения, Мовчан О. Г., Лосьев К. В. (2020)
Моркун В. С. - Методи оптимізації процесу буріння свердловин, Моркун Н. В., Тронь В. В., Гапоненко А. А., Гапоненко І. А., Паранюк Д. І. (2020)
Несмашний Є. О. - Розроблення фізико-математичної моделі скочування бутів гірської породи з породних відкосів, Ткаченко Г. І., Герасимова К. В. (2020)
Астахова Н. В. - Дослідження впливу активації на властивості наповнювача з залізовмісних мінеральних комплексів (2020)
Плотніков В. В. - Застосування електричного впливу для очищення литва та в суміжних технологічних процесах, Бабаєвська О. В. (2020)
Грищенко М. А. - Відпрацювання природно багатих залізних рудних покладів на глибоких горизонтах з недостатніми кутами залягання в умовах високого гірського тиску (2020)
Савельєв С. Г. - Оцінка методики визначення впливу висоти шару аглошихти на його структурну міцність, Кондратенко М. М., Бабаєвська О. В. (2020)
Горбачов Ю. Г. - Умови забезпечення безударного режиму роботи пневматичних вібраційних приводів діафрагмового типу, Хруцький А. О., Громадський А. С., Ліфенцов О. С. (2020)
Хруцький А. О. - Дослідження параметрів кар’єрних екскаваторів типу ЕКГ, Громадський Вік. А., Чумак Ю. І., Сулімовський М. Д. (2020)
Гурін А. О. - Спосіб очистки відкладень на стінках повітропроводів, Шаповалов В. А. (2020)
Валовой О. І. - Використання відходів гірничорудної промисловості у промисловому, цивільному та транспортному будівництві, Астахов В. І., Афанасьєв В. В., Валовой М. О., Єременко О. Ю. (2020)
Олійник Т. А. - Вплив типу дроблення окислених залізистих кварцитів на подальшеїх розкриття при подрібненні в кульовому млині, Ніколаєнко П. К. (2020)
Шимко В. А. - Сучасний розвиток індустріальних методів зведення малоповерховогожитла різних категорій, Онькова Г. В. (2020)
Сатир Л. М. - Комерційна діяльність у системі бізнес-аналітичного забезпечення розвитку ринкової інфраструктури на основі здійснення оптової та роздрібної торгівлі, Кепко В. М., Стаднік Л. І., Шевченко А. О. (2020)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств, Гаврик О. Ю., Ткаченко К. В., Микитюк Д. М., Семисал А. В. (2020)
Щурик М. В. - Лісогосподарські ресурси: пріоритети використання й розвитку, Осипенко З. В. (2020)
Яців І. Б. - Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах, Темненко С. М. (2020)
Утенкова К. О. - Концептуальні засади обліково-аналітичного забезпечення управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора (2020)
Мищишин О. Л. - Виділення та групування чинників, які обумовлюють економічну ефективність утворення транскордонного агропромислового кластеру, Ємельянов О. Ю. (2020)
Дорожкіна К. В. - Маркетингове управління органічним виробництвом на прикладі закритого акціонерного товариства "житомирські ласощі" (2020)
Hotsulia A. S. - Synthesis, structure and properties of 7'-((4-amino-5-thio-1,2,4- triazole-3-yl)methyl)theophylline derivatives, Knysh Ye. H. (2020)
Hotsulia А. S. - Synthesis and properties of 5-(((5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-yl)thio) methyl)-4-phenyl-1,2,4-triazole-3-thione and its some S-derivatives, Fedotov S. O. (2020)
Вельчинська О. В. - Синтез нових алкіл похідних N(1)-(2'-бромо-1',1'-дифлуоро-2'-хлороетил)урацилу з потенційною протипухлинною активністю (2020)
Крищишин-Дилевич А. П. - Синтез і протипухлинна активність 2-ціано-2-(4-оксо-3-фенілтіазолідин-2-іліден)-N-арилацетамідів (2020)
Романенко М. І. - Синтез і фізико-хімічні властивості 8-амінопохідних 7-м-бромобензил-3-метилксантину, Іванченко Д. Г., Александрова К. В., Макоїд О. Б. (2020)
Шепета Ю. Л. - Синтез і біологічна активність нових роданін-тріазольних кон’югатів із 2-(2,6-дихлорофеніламіно)бензильним фрагментом у молекулах, Роман О. М., Нектєгаєв І. О., Лесик Р. Б. (2020)
Юшин І. М. - Синтез нових 5-заміщених 2-піразолілтіазол-4-онів як потенційних біологічно активних сполук, Лозинський А. В., Федусевич О.-М. В., Вовчук О. Я., Лесик Р. Б. (2020)
Савич А. О. - Дослідження якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у зборах антидіабетичних № 3 і № 4 методом ВЕРХ, Марчишин С. М., Кравчук Л. О. (2020)
Марчишин C. М. - Дослідження дубильних речовин у траві та бульбах смикавця їстівного (чуфи) (Cyperus esculentus L.) методом ВЕРХ, Будняк Л. І., Івасюк І. М. (2020)
Одинцова В. М. - Хромато-мас-спектрометрична характеристика настойок конюшини лучної та собачої кропиви, Панасенко О. І., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Діденко Д. А. (2020)
Панасенко О. І. - Хромато-мас-спектроскопічне дослідження хімічного складу українських популяцій маруни щиткової, Аксьонова І. І., Мозуль В. І., Денисенко О. М., Карпун Є. О., Лісунова О. А. (2020)
Кучеренко Л. І. - Щодо підбору оптимальних умов проведення аналізу суміші гліцину з тіотріазоліном методом високоефективної рідинної хроматографії, Хромильова О. В., Портна О. О., Ткаченко Г. І. (2020)
Cолодовник В. А. - Дериватографічне вивчення мазі з піроктон оламіном для терапії та профілактики себорейного дерматиту, Гладишев В. В., Бурлака Б. С., Пухальська І. О. (2020)
Бурлака Б. С. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин для створення інтраназального гелю рецепторного антагоніста інтерлейкіна- 1β (IL-1ra), Бєленічев І. Ф., Гладишев В. В., Супрун Е. В., Лисянська Г. П. (2020)
Safonov A. A. - Actoprotective activity research of 2-((5-(2-bromophenyl)- 4-substituted-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetates, Nevmyvaka A. V. (2020)
Самура Б. Б. - Вплив протипухлинної терапії на стан кардіогемодинаміки у хворих на множинну мієлому залежно від функції нирок, Панасенко М. О. (2020)
Поліщук Н. М. - Біологічні властивості основних збудників гнійно-запальних захворювань у хірургічних хворих Запорізької лікарні швидкої допомоги, Кирик Д. Л., Юрчук І. Є., Філіппова О. М., Ліщенко Т. М., Єгорова С. В. (2020)
Аніщенко М. А. - Основні тенденції сучасного реформування законодавства України у сфері охорони здоров'я (2020)
Стеценко Г. С. - Концептуальні засади реформування вітчизняної охорони здоров’я: до питання формулювання принципів (2020)
Дорошенко Е. Ю. - Фізична терапія спортсменів із діафізарними переломами кісток гомілки після інтрамедулярного остеосинтезу (на матеріалі командних спортивних ігор), Ніканоров О. К., Ляхова І. М., Левченко Л. І., Пузік С. Г., Черненко О. Є., Гурєєва А. М., Сазанова І. О. (2020)
Карпенко Ю. В. - Біологічно орієнтований синтез ліків (BIODS) на основі гетерилпохідних 2,5 дизаміщених 1,3,4-оксадіазолів (Частина 1), Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2020)
Коваль Ю. В. - Уточнення основних понять програмування для віртуального процесу (2018)
Крак Ю. В. - Аналіз і синтез параметричних моделей для дослідження емоційної міміки на обличчі людини, Кузнєцов В. О. (2018)
Муслимова А. З. - Автоматизация сурдоперевода через систему распознавания жестов глухих, Галымжан Г. Б., Кудубаева С. А. (2018)
Аваков С. М. - Методы искусственного интеллекта в программном комплексе управления оборудованием контроля критических размеров (ПК УОККР) на базе систем машинного зрения, Воронов А. А., Ганченко В. В., Дудкин А. А., Дедков А. И., Шоломицкий В. Г. (2018)
Марушко Е. Е. - Использование ансамбля сверточных нейронных сетей для обработки данных дистанционного зондирования Земли, Дудкин А. А. (2018)
Ковалевський С. В. - Підвищення надійності мобільних машин на основі глибоких нейронних мереж, Ковалевська О. С. (2018)
Савенко О. С. - Метод виявлення бот-мереж розподіленими системами на основі самоорганізації (2018)
Сверстюк A. С. - Використання пакету R de Solve для математичного моделювання динамічних процесів у кібер-фізичних імуносенсорних системах (2018)
Серьогіна Т. - Публічні послуги: сучасні підходи до класифікації (2020)
Маланчій М. - Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особо­вого складу державної прикордонної служби України (2020)
Костюк Н. - Ґендерна рівність, Антонюк О. (2020)
Омельченко М. - Управління інноваційними підходами у дошкільній освіті в Україні (2020)
Жорняк А. - Вплив інститутів влади на процес інтеграції інвалідів у суспільно-політич­не життя (2020)
Соколов В. - Класифікація організаційних моделей аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки (2020)
Осипов Д. - Теоретико-практичні основи діяльності керівника у формуванні та оці­нюванні професійних інтересів публічних службовців в Україні (2020)
Печенкін І. - Цифровізація публічного управління та вдосконалення правових норм оскарження сервісної діяльності органів публічної влади в Україні (2020)
Серьогін С. - Трансформація публічної служ­би україни в інститут суспільної взаємодії в умовах глобальної світової кризи, Письменний І., Липовська Н. (2020)
Брус Т. - Гендерні аспекти формування соціальної політики в Україні, Ковальов В. (2020)
Грибіненко О. М. - Оцінка рівня безпеки України за системою економічних, соціальних та екологічних індикаторів (2020)
Беззубченко О. А. - Економічна безпека як складова стратегії розвитку підприємства в умовах нестабільності (2020)
Шагоян С. М. - Методичні підходи до оцінки впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн (2020)
Черніченко Г. О. - Теоретичні підходи до визначення глобалізації та сутності сучасних глобалізаційних процесів, Беспалов С. І. (2020)
Карпенко О. І. - Глобалізація 4.0: міжнародна торгівля та національна безпека (2020)
Запотічна Р. А. - Сучасні особливості кредитної діяльності ТНБ в умовах боргової економіки (2020)
Zakharova O. - Features of methodological tools for assessing the innovation security level of countries, Gnidina V. (2020)
Михайлишин Л. І. - Сучасні детермінанти розвитку глобального ринку праці, Коровчук Ю. І. (2020)
Музиченко М. В. - Стратегічна роль розвитку газотранспортної інфраструктури у забезпеченні енергетичної безпеки ЄС (2020)
Резнікова Н. В. - Огляд теоретичних підходів до ідентифікації економічної мотивації як чинника відокремлення і сепаратизму (2020)
Chentukov Y. I. - Higher education internationalization as a factor of improving university competitiveness, Marena T. V. (2020)
Новікова О. Ф. - Рецензія на монографію професора кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н. С.О. Цимбалюк "Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Панченко О. - Продовження життєвого циклу баштової промислової споруди за технологіями Sika, Собко Ю., Гладишев Г., Гладишев Д. (2020)
Лавріненко Л. - Дослідження нагрівання сталевої балки з гофрованою стінкою в умовах пожежі, Некора В. (2020)
Гетун Г. - Індустріальний розвиток Києва у другій половині ХІХ ст, Колякова В., Безклубенко І., Баліна О. (2020)
Чирва В. - Чисельне моделювання процесу руйнування залізобетонних балок монолітного огородження та його посилення вуглецевими матеріалами, Чирва Т., Панчеко О., Савченко А., Романенко К. (2020)
Хохлін Д. - Спрощена розрахункова оцінка сейсмостійкості будівель з використанням положень методу спектру несучої здатності (2020)
Демчина Б. - Моделювання процесу горіння деревини методом кінцевих елементів, Пелех А., Козак Р., Сурмай М. (2020)
Афанасьєва Л. - Вплив корозійних пошкоджень на експлуатаційні якості залізобетонних конструкцій, Добровінська М (2020)
Демчина Б. - Застосування вдавлюваних трубобетонних паль, при реконструкції інженерно-лабораторного корпусу ПАТ "Хмельницькобленерго", Кунанець Ю., Главацький Є., Сурмай М. (2020)
Гуляр О. - Універсальний призматичний скінчений елемент загального типу для фізично і геометрично нелінійних задач деформування призматичних тіл, Максим'юк Ю., Козак А., Максим'юк О. (2020)
Руднєва І. - Аналіз причин обвалення покрівель виробничих будівель, Прядко Ю., Прядко М. (2020)
Демчина Б. - Визначення фізико-механічних властивостей скла на згин за допомогою двопараметричного розподілу Вейбулла, Сурмай М., Ткач Р., Гула В. (2020)
Колякова В. - Про вимоги щодо статей, які публікуються у збірнику наукових праць "Будівельні конструкції. Теорія і практика" (2020)
Михайловський Д. - Еволюція будівельних норм проектування, Бондарчук Б. (2020)
Вихідні дані (2020)
Сабадаш Ю. С. - Вчений, історик, політолог, педагог, організатор науки та вищої освіти (2019)
Бєлова Н. В. - Парадигми взаємодії культур, Попович О. В. (2019)
Єрьомін В. Ю. - Інтегральний традиціоналізм та philosophia perennis в контексті європейської культури (2019)
Shadmanov K. - On linguistic-philosophical nature of socio-ethical vocabulary (2019)
Зубко О. Є. - Кіно в житті української еміграції в міжвоєнній ЧСР (1921–1939) (2019)
Кудлай В. О. - Структура та зміст комунікації та комунікаційної діяльності в освітній установі, Білоусова В. Д. (2019)
Kurbanov U. - European renaissance and Michelle Montaigne: the way of man’s understanding himself (2019)
Малаєва Т. М. - Художньо виразне значення володіння прийомом подвійної репетиції в мистецтві гри на фортепіано (2019)
Нікольченко Ю. М. - Ретроспектива пізнання історії та культури Волині у літописі Феодосія Софоновича, Нікольченко Т. М. (2019)
Орєхова С. Є. - Застосування хмарних технологій в системі інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек, Линська Н. М. (2019)
Сабадаш Ю. С. - Українська гуманістика сьогодні: культурологічний аспект (2019)
Сивак О. А. - Розвиток музичних документів в умовах інформатизації, Плохотіна Д. А. (2019)
Чікарькова М. Ю. - Графіті як знак: семіотичний підхід до вивчення феномену (2019)
Слющинський Б. В. - Мораль та релігія як чинники впливу на структуризацію масової свідомості населення сучасного Приазовʼя (2019)
Слющинський Б. В. - Субкультури населення українського Приазов’я: від минулого до сьогодення, Пістилєва Д. В. (2019)
Орєхова С. Є. - Траєкторії сталого розвитку українського суспільства: особистість і культура – V міжнародна конференція, Сабадаш Ю. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Книжкова полиця (2019)
Хильчевский В. К. - Методические аспекты мониторинга родников в условиях Украинских Карпат, Кравчинский Р. Л. (2020)
Хільчевський В. К. - Сучасна гідрографічна характеристика ставків в Україні – регіональні і басейнові аспекти, Гребінь В. В. (2020)
Петрушенко Е. С. - Застосування різночасових супутникових знімків для моніторингу гідрографічних умов в дельті Дунаю, Хільчевський В. К., Лубський М. С., Забокрицька М. Р., Зацерковний В. І. (2020)
Очеретнюк А. І. - Багаторічна мінливість статистичних параметрів розподілу середнього річного стоку води річок України з найдовшими рядами спостережень, Лук’янець О. І. (2020)
Больбот Г. В. - Сучасна трансформація сезонного розподілу стоку води річок басейну Сіверського Дінця, Гребінь В. В. (2020)
Бойко А. І. - Розрахункові характеристики середнього річного стоку води правобережної та лівобережної частин басейну р. Дністер до м. Заліщики, Лободзінський О. В., Лук'янець О. І. (2020)
Чунарьов О. А. - Порівняльне оцінювання внутрішньорічного розподілу стоку води річок Росі та Уборті (2020)
Сурай К. С. - Просторовий розподіл мінімального стоку води річок в басейнах Пруту та Сірету (в межах України), Ободовський О. Г., Почаєвець О. О. (2020)
Хільчевський В. К. - Основні аспекти морфометрії та гідрохімії Шацьких озер, Забокрицька М. Р. (2020)
Грицюк І. В. - Проблеми геопросторового аналізу стану і функціонування ставкового господарства Волинської області, Іванов Є. А., Ковальчук І. П. (2020)
Забокрицька М. Р. - "Нариси історії гідрохімії в Україні" (2020 р.) – перша монографія про історію гідрохімічних досліджень в Україні (2020)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2020)
Содержание (2020)
Kanishcheva O. V. - Some features of blood pressure variability in patients with arterial hypertension in various modes of antihypertensive therapy, Shop I. V., Tykhonova T. M., Imanova N. I., Pochynska M. V. (2020)
Егорова М. С. - Исследование диагностической значимости длины теломер у пациентов с церебральным атеросклерозом, Красненков Д. C., Гурьянов В. Г., Кондратюк В. Е. (2020)
Nykonenko O. S. - The evaluation of the coronary arteries calcification degree by the method of cardiovascular MSCT in patients with vitamin D and homocysteine metabolism disturbance, Nykonenko A. О., Chmul K. O., Osaulenko V. V. (2020)
Орленко В. Л. - Клінічні та біохімічні маркери ураження суглобів у хворих на цукровий діабет, Тронько М. Д. (2020)
Fedorenko S. М. - Quality of life using the EQ-5D-5L and the features of its dynamics among the orthopedic profile patients in outpatient program of physical therapy, Vitomskyi V. V., Lazarіeva O. B., Doroshenko E. Yu., Vitomska M. V., Onopriienko I. V. (2020)
Фищенко Я. В. - Метод эпидурального адгезиолиза в лечении нейрокомпрессионного болевого синдрома пояснично-крестцового отдела позвоночника, Рой И. В., Кравчук Л. Д., Жарова И. А. (2020)
Швець А. В. - Особливості відновлення функціонального стану військовослужбовців після черепно-мозкової травми, що поєднана з акубаротравмою, Подолян Ю. В., Голінько М. І. (2020)
Милиця М. М. - Вплив інсулінорезистентності на перебіг післяопераційного періоду у хворих після накладання товстокишкового анастомозу, Стеблянко В. В., Олійник Т. В. (2020)
Кебало Д. И. - Диагностика предопухолевых заболеваний молочной железы, Мирошникова Н. П., Шершнева О. П., Пащенко С. Н., Званцева Э. Д. (2020)
Марушко Ю. В. - Клініко-інструментальні та морфологічні паралелі при поєднанні хронічного гастродуоденіту й первинної артеріальної гіпертензії в дітей, Злобинець А. С., Гичка С. Г., Гищак Т. В., Хомич О. В., Гриневич І. В. (2020)
Mykhaliuk Ye. L. - Association of ECG early repolarization phenomena and "T-infantile” with autonomic regulation of the heart rhythm in young athletes, Syvolap V. V., Hunina L. M., Potapenko M. S., Al Kaddah D. (2020)
Гребенюк Л. В. - Забезпеченість вітаміном D у дітей із назофарингеальними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2020)
Горбатюк О. М. - Повторні хірургічні втручання в лікуванні гострого апендициту в дітей, Пащенко Ю. В., Момотов А. О., Пащенко К. Ю. (2020)
Аряєв М. Л. - Оцінювання та вибір режимів високочастотної осциляції грудної клітки в дітей із позалікарняною пневмонією на основі пульсоксиметрії, Усенко Д. В. (2020)
Voznyi О. V. - Prevalence and intensity study of dental caries in children with bronchial asthma, Shumna Т. Ye., Lepetchenko Ye. S. (2020)
Afanasieva I. O. - The prevalence of posture pathology in school-aged children (results of a population-based study with the use of the computerized photo-geometric program "Posture”), Khaitovych M. V., Potaskalova V. S., Andrushchenko I. V., Yevminov V. V., Kudelia I. A. (2020)
Громова А. М. - Акушерські й антенатальні фактори ризику затримки внутрішньоутробного росту плода (ретроспективний аналіз), Бережна В. А. (2020)
Лінська К. І. - Час реакції респондентів на окремі пункти опитувальника Derogatis як діагностичний маркер депресивних розладів (2020)
Солейко Д. С. - Сучасні принципи діагностики хвороби Крона в дітей, Горбатюк О. М., Солейко Н. П., Солейко В. В. (2020)
Матейко Г. Б. - Лікування пацієнтів із герпетичною інфекцією за принципами доказової медицини, Веприк Т. В., Горбаль Н. Б. (2020)
Кухтенко Г. П. - Сравнительный анализ карбомерных полимеров для фармацевтической и косметической практики, Попова Т. В., Гладух Е. В., Кухтенко А. С. (2020)
Бенчак О. - Емпірично-соціологічні рефлексії транскордонних взаємодій в україн­ській та західній соціології (2020)
Новосад К. - Сучасні моделі дослідження міжнародної міграції (2020)
Новокшонова Н. - Міфологізація та образ жінки у дискурсах масової культури постмодерну (2020)
Попович А. - Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні, Кацьора О. (2020)
Прокопишин Т. - Медіапрактики та довіра населення до медіа із перспективи теорії агент-структурної інтеграції (2020)
Huseynov lyas Vagif oglu I - Greeks in Azerbaijan: epochal look at history and modernity (2020)
Скиба Е. - Роль філософії права в формуванні свідомості суспільства сучасної формаці (2020)
Мурашкін М. - ІНШИЙ постмодерну (природа людини і релігійно-містична куль­тура (2020)
Гнатенко П. - Соціальна філософія та соціальна психологія: діалек­тика взаємовідносин, Шевцов С. (2020)
Кузьменко В. - Концепция Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием и её духовная направленность (2020)
Амиршахова С. - О некоторых изменениях в материальной культуре современногогородского населения Азербайджана (по материалам города Сумгайыт) (2020)
Содержание (2020)
Лоя Н. О. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із дефіцитом вітаміну D, Корчинська О. О., Герзанич С. О., Гецко Н. В. (2020)
Соломенчук Т. М. - Ризики розвитку нестабільної стенокардії в жінок із фактором куріння, Бедзай А. О., Процько В. В., Луцька В. Л. (2020)
Галушко О. А. - Особливості проведення нейропротекторної терапії в жінок із гострим ішемічним інсультом, Тріщинська М. А., Вітюк А. Д. (2020)
Цимбалюк В. І. - Аналіз асоціації поліморфних локусів генів FGB, MTHFR, MTR, MTRR із ризиком розвитку ішемічного та геморагічного інсультів, Васильєва І. Г., Костюк М. Р., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А., Сніцар Н. Д. (2020)
Шаврин В. А. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии маркеров MMP-9 и TIMP-1 в коре головного мозга при сахарном диабете 2 типа, Авраменко Ю. Н. (2020)
Lezhenko H. O. - The role of hepcidin in the pathogenetic mechanisms of anemia of inflammation development in young children with acute inflammatory bacterial diseases of the respiratory system, Pogribna A. O. (2020)
Буднік Т. В. - Комплексний аналіз окремих факторів ризику в формуванні рекурентного перебігу інфекції сечової системи в дітей, Квашніна Л. В. (2020)
Lishnevska A. H. - Changes in clinical, biochemical, immunological and integrative parameters in patients with chronic hepatitis C virus infection according to the virus genotype and the grade of activity, Chemych M. D. (2020)
Lopushniak L. Ya. - Fetal topography of branches of the cervical and thoracic divisions of the vagus nerves, Khmara T. V., Palibroda N. M., Shostenko A. A., Boichuk O. M., Palamar A. O. (2020)
Петров В. Ф. - Фізикальна діагностика травм артерій у хворих різного віку (2020)
Хоменко І. П. - Травматологічна допомога та спеціалізоване лікування поранених із вогнепальними переломами плечової кістки в системі медичного забезпечення операції Об’єднаних сил, Лурін І. А., Король С. О., Галушка А. М., Гребенніков К. О. (2020)
Шаповал С. Д. - Цитокіновий статус у хворих на сепсис, Савон І. Л., Трибушний О. В., Максимова О. О., Софілканич М. М. (2020)
Kozidubova V. M. - Psychocorrection of psychic and psychopathological disorders in rheumatologic pathology, Doluda S. M., Honcharov V. Ye., Barycheva E. M., Hurnyckyi O. V., Shcherban V. O. (2020)
Мисула Ю. І. - Клініко-психопатологічні особливості первинного епізоду біполярного афективного розладу, Венгер О. П., Сидлярук Н. І. (2020)
Malakhova S. M. - Changes in the quantitative and qualitative indicators of blood in athletes training speed, endurance or strength performance, Syvolap V. V., Potapenko M. S. (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Протимікробна активність структурно-метаболітних комплексів L. rhamnosus GG і S. boulardii щодо S. aureus AТСС 25923, E. coli ATCC 25922, Р. аеruginosa ATCC 27853, Коцар О. В., Рижкова Т. М., Бабич Є. М. (2020)
Knysh O. V. - Lactobacillus reuteri cell-free extracts against antibiotic-resistant bacteria, Martynov A. V. (2020)
Привалова А. О. - Роль мутацій гена PIK3CA в розвитку раку грудної залози (огляд літератури), Винниченко І. О., Гарбузова В. Ю., Винниченко О. І., Москаленко Ю. В. (2020)
Коваль С. М. - Кишкова мікробіота та артеріальна гіпертензія (огляд літератури), Юшко К. О., Снігурська І. О. (2020)
Popko S. S. - Influence of pulmonary neuroendocrine cells on lung homeostasis, Yevtushenko V. M., Syrtsov V. K. (2020)
Кириченко А. Г. - Сучасні принципи діагностики та лікування енцефалопатії Кінсбурна (клінічний випадок), Огоренко В. В., Агафонов В. М., Дереза К. О., Залізняк Т. О., Ніколаєнко Т. О. (2020)
Kavalerchyk V. - Fatal cerebral and cardiac infarction due to embolism of a mobile thrombus from aorta sinotubular junction atheroma in a 40-year-old female, Kolesnyk M., Woehlke M., Staudt A., Hagendorff A. (2020)
Пантейков С. П. - О способах повышения стойкости сварных конструкций 5-сопловых фурменных головок в конвертерном цехе ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (2020)
Крячко Г. Ю. - Визначення витрати пиловугільного палива при збереженні рівного ходу доменної печі, Кузнецов М. С., Чубіна О. А., Степанченко С. М. (2020)
Сігарьов Є. М. - Закономірності формування та переміщення металевих крапель у ковшовому шлаку, Довженко О. В., Похвалітий А. А. (2020)
Сігарьов Є. М. - Вплив якості металобрухту при його попередньому підігріві на енергоефективність конвертерної плавки, Лобанов Ю. С., Полєтаєв В. П. (2020)
Максименко О. П. - Исследование влияния трения на силовые параметры прокатки с одним приводным валком, Самохвал В. М., Черноморец В. Н. (2020)
Носов Д. Г. - Огляд існуючих методів підвищення міцності зварних з’єднань (частина II. застосування електромагнітних полів в зварювальних та споріднених процесах), Перемітько В. В., Коломоєць І. В., Таран Є. С., Черненко С. С. (2020)
Кузьменко М. С. - Аналіз можливості використання відомих способів розпилення рідин для охолодження при внутрішньому шліфуванні, Чухно С. І. (2020)
Шульга А. С. - Розрахунок підп’ятникових вузлів при несиметричному навантаженні, Шульга О. А. (2020)
Євдокимов А. В. - Підвищення ресурсу лопаток нагнітачів та вентиляторів зварювальними методами, Перемітько В. В. (2020)
Клюєв О. В. - Синтез закону частотного керування за мінімумом струму статора на основі рівнянь полеорієнтованої моделі асинхронної машини, Садовой О. В. (2020)
Дерец А. Л. - Исследование математической модели релейно-модальной системы управления третьего порядка с целью поиска экстремальных настроек регуляторов, Садовой А. В., Дерец А. А. (2020)
Нізімов В. Б. - Вплив вузлів примусової ємнісної комутації на гармонійний склад напруги збудження несиметричних мостових збуджувачів синхронних генераторів, Клюєв О. В. (2020)
Клюєв О. В. - Аналіз струму навантаження тягової підстанції як випадкового процесу, Хмельницький Є. Д., Носаков Є. Г., Колісник Д. О. (2020)
Клімов Р. О. - Оптимізація конструктивного виконання теплообмінних апаратів (2020)
Соколовська І. Є. - Оптимізація процесу виробництва пористого теплоізоляційного матеріалу у вихровому апараті, Чумак К. В. (2020)
Глущенко О. Л. - Розробка та впровадження автономної системи теплозабезпечення водно-оздоровчого комплексу з використанням нетрадиційних джерел енергії, Равіткіна С. В., Пододня А. П. (2020)
Сизько В. А. - Розробка паралельного мурашиного алгоритму на прикладі задачі комівояжера, Бабенко М. В., Лимар Н. М., Госало І. О. (2020)
Жульковський О. О. - Розробка програмного забезпечення для дослідження теплового режиму стовбура верхньої конверторної фурми, Жульковська І. І., Литвін О. В. (2020)
Самохвалов С. Є. - Квазілокальність калібрувальних зарядів, Грищенко А. А. (2020)
Лисенко Г. Л. - Хешування даних оптоелектронного пристрою на основі оптично-керованих транспарантів з набором логічних операцій для роботи з масивами даних, Кузьменко Л. В. (2020)
Іванченко А. В. - Дослідження способу оптимізації низькотемпературної конверсії карбон(II) оксиду на агрегаті синтезу амоніаку, Пасс О. В. (2020)
Бєлоконь К. В. - Дослідження природи каталітичної активності інтерметалідів системи ni-al в реакціях окиснення оксиду вуглецю і вуглеводнів, Манідіна Є. А., Троїцька О. О., Рижков В. Г. (2020)
Трішина В. Ю. - Удосконалення комбікорму для бройлерів за допомогою ферментного препарату "пкб плюс", Гуляєв В. М. (2020)
Богиня О. С. - Хімічний склад донних відкладень річки саксагань (2020)
Маховський В. О. - Ймовірні сценарії виникнення та розвитку аварій на блоках зберігання і видачі нафтопродуктів автозаправних станцій, Крюковська О. А., Романюк Р. Я., Маховська Ю. О. (2020)
Крюковська О. А. - Техніка безпеки при виробництві епоксидних смол та виробів з них, Романюк Р. Я., Гасило Ю. А. (2020)
Бєлоконь К. В. - Дослідження впливу модифікування ni-al сплавів на їх каталітичні властивості при знешкодженні газових викидів в атмосферу, Манідіна Є. А., Тарабан Є. В., Столпакова О. В. (2020)
Карімов І. К. - Розробка методичної системи прикладної математичної підготовки бакалаврів галузі знань 07 "управління та адміністрування”, Карімов Г. І. (2020)
Карімов І. К - Про один підхід до розв’язання задач одновимірної оптимізації, Карімов Г. І., Нужна С. А., Пододня А. П. (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Desta Al. Z. - The Influence of Waiting Lines Management on Customer Satisfaction in Commercial Bank of Ethiopia, Belete T. H. (2019)
Popoola M. Ak. - Financial Institutions Micro Loans: A Strategy for Reducing Poverty in Nigeria, Brimah Am. N., Gbadeyan A. R. (2019)
Faccia A. - Understanding the Nature of Accounts Using Comprehensive Tools to Understand Financial Statements, Mosco D. (2019)
Adeyinka Ad. J. - Implications of Development Bank Finance on the Growth and Development of Msmes in Nigeria (2010-2017), Abdulkarim M., Odi N. (2019)
Gupta K. - Asset Pricing Models and Stock Selection Ability of the Indian Mutual Fund Managers: An Empirical Study of Open-ended Growth Equity Schemes (2019)
Naser N. - The Interaction between Profitability and Macroeconomic Factors for Future Examinations of European Banks Soundness – Theoretical Study (2019)
Ahmed M. Ab. M. - The impact of privatization policy on the economic performance of the Establishment in Sudan (Case Study on SATA Company) (2019)
Kishwar A. - The Role and Impact of Merger & Acquisition of Banking Sector in Pakistan, Ullah A. (2019)
Rahman Md. M. - The Relationship between Macro-Economic Variables and Stock Exchange Prices: A Case Study in Dhaka Stock Exchange (DSE) in Bangladesh (2019)
Jayasundera M. - The Analysis of Value Added Tax (Vat) to Increasing Government Revenue in Ethiopia (2019)
Чеботарев А. Н. - От формул вида F(t) языка LP к -ω-регулярным выражениям (2020)
Семенюта М. Ф. - О групповых разметках некоторых графов, Донец Г. А. (2020)
Летичевський О. О. - Модельний спосіб розроблення алгоритмів цифрових систем на програмованих логічних інтегральних схемах, Песчаненко В. С., Харченко В. С., Волков В. А., Одарущенко О. М. (2020)
Хиленко В. В. - Моделирование управляющих воздействий банковской системы на функционирование экономики. ІІ. Выбор и особенности применения оптимизационных алгоритмов (2020)
Митин С. В. - Количество информации о ключе, содержащейся в наборах открытых и шифрованных текстов симметричной рандомизированной криптосистемы Мак-Элиса (2020)
Володимир Семенович Королюк (19.08.1925–04.04.2020) (2020)
Koroliuk V. S. - Diffusion process with evolution and its parameter estimation, Koroliouk D., Dovgyi S. О. (2020)
Dovgyi S. O. - About one statistical model of error rate in the stream of packet data transmission through communication channels, Yurikov O. I., Zozyuk M. O. (2020)
Шарифов Ф. А. - Разрезы в неориентированных графах. II, Гуляницкий Л. Ф. (2020)
Козин И. В. - Фрагментарная модель для задачи землепользования на гиперграфах, Максишко Н. К., Перепелица В. А. (2020)
Клюшин Д. А. - Узагальнена оптимізація процесів перенесення ліків у пухлинах, Ляшко С. І., Ляшко Н. І., Бондар О. С., Тимошенко А. А. (2020)
Ільяшов О. А. - Підхід до побудови математичної моделі визначення об’єктів моніторингу із застосуванням інформативності їхніх моніторингових ознак, Комаров В. С. (2020)
Булавацкий В. М. - Некоторые задачи консолидационной динамики в рамках бипараболической математической модели и ее дробно-дифференциального аналога, Богаенко В. А. (2020)
Ведель Я. И. - Сходимость двухэтапного проксимального алгоритма для задачи о равновесии в пространствах Адамара, Сандраков Г. В., Семенов В. В., Чабак Л. М. (2020)
Капустян О. А. - Наближене мінімаксне оцінювання функціоналів від розв’язків хвильового рівняння з нелінійним спостереженням, Наконечний О. Г. (2020)
Гиль Н. И. - PHI-функции 2D-объектов с границами в виде кривых второго порядка, Пацук В. Н. (2020)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення раціональним виразом функцій багатьох змінних, Пізюр Я. В., Малачівський Р. П. (2020)
Раппопорт И. С. - Проблема сближения управляемых объектов в игровых задачах динамики с терминальной функцией платы (2020)
Петрик М. Р. - Високопродуктивні суперкомп’ютерні технології моделювання нанопористих кіберсистем зі зворотними зв’язками для адсорбційного очищення газів, Бойко І. В., Хіміч О. М., Петрик М. М. (2020)
Примин М. А. - Бесконтактные исследования магнитных полей биологических объектов: алгоритмы регистрации и обработки данных, Недайвода И. В. (2020)
Маринченко І. О. - Програма наукових дослідждень НААН 20 "Луб’яні культури": основні результати 2019 року, Мохер Ю. В., Жуплатова Л. М., Моргун О. В. (2019)
Міщенко С. В. - Модифікація живильного середовища для культивування непсихотропних конопель (Cannabis Sativa L.) середньоєвропейського еколого-географічного типу in vitro (2019)
Кириченко Г. І. - Перспективний вихідний матеріал конопель для селекції (2019)
Лайко І. М. - Взаємозв’язок між вмістом олії та кількісними ознаками насіння конопель, Міщенко С. В. (2019)
Чучвага В. І. - Імунологічний моніторинг різних груп стиглості сортів льону-довгунця в умовах північно-східного Полісся України, Кривошеєва Л. М. (2019)
Лайко Г. М. - Вплив абіотичних факторів на продуктивність беззмінного вирощування конопель посівних (2019)
Чучвага В. І. - Методологічні аспекти вивчення стійкості сортів льону-довгунця до фузаріозу, Кривошеєва Л. М. (2019)
Лук’яненко П. В. - Зміна показників стану стебел в процесі вилежування трести після збирання насіння конопель зернозбиральним комбайном за різними технологіями (2019)
Петраченко Д. О. - Результати експериментальної розробки стенду для обрушування насіння промислових конопель, Коропченко С. П. (2019)
Головій О. В. - Новий прилад для визначення вмісту волокна в індивідуальних рослинах льону-довгунця (2019)
Мохер Ю. В. - Нормативна база медичного використання сировини промислових конопель, Дудукова С. В., Шевченко Т. В. (2019)
Примаков О. А. - Аналіз потенціалу ринку терапевтичних конопель (2019)
Базиль С. М. - Наукові досягнення співробітників ВНДІЛК у галузі коноплярства (1944 -1991 рр.) (2019)
Кривошеєва Л. М. - Логінову Михайлу Івановичу – 80 років (2019)
Титул, зміст (2020)
Криворучко І. А. - Комбінована хірургічна тактика із застосуванням "step-up approach" в лікуванні інфікованого гострого панкреатиту, Бойко В. В., Пархоменко К. Ю., Дроздова А. Г., Андреєщев С. А. (2020)
Дронов О. І. - Ліпемія як детермінанта розвитку гострого панкреатиту: дослідження "випадок–контроль", Ковальська І. О., Горлач А. І., Бакунець Ю. П., Щигель І. А. (2020)
Ротар О. В. - С-реактивний протеїн і прокальцитонін – лабораторні маркери ступеня тяжкості та ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Хомяк І. В., Ротар В. І., Хомяк А. І., Райляну C. І. (2020)
Дужий І. Д. - Перспективи лімфотропної антибіотикотерапії при гострому панкреатиті, АльЯмані Н. Д., Кравець О. В., П’ятикоп Г. І., Мисловський І. А. (2020)
Крыжевский В. В. - Профилактика инфекции области хирургического вмешательства при лапароскопической холецистэктомии, Мендель Н. А., Бродская А. П., Павлович Ю. В. (2020)
Мамонтов И. Н. - Диагностика и классификация синдрома Mirizzi (2020)
Безручко М. В. - Досвід застосування інтервенційної сонографії в лікуванні пацієнтів із бактеріальними абсцесами печінки, Панасенко С. І., Осіпов О. С., Драбовський В. С., Рибалка Я. В. (2020)
Грубнік В. В. - Переваги та недоліки лапароскопічних операцій при лікуванні вентральних гриж, Нікітенко Р. П., Степановічус О. М., Воротинцева К. О. (2020)
Русин В. І. - Патогенез порушення цілісності анастомоза та програма профілактики при хірургічному лікуванні захворювань ободової кишки, Чобей С. М., Дутко О. О. (2020)
Гуменюк Б. М. - Вплив гідроксиду заліза (III) на рівень післяопераційної анемії у хворих з поєднаними мітрально-аортальними вадами серця (2020)
Сіромаха С. О. - Кардіохірургічні ендоваскулярні втручання під час вагітності, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Черпак Б. В., Лазоришинець В. В. (2020)
Гупало Ю. М. - Ангіосомна концепція при реваскуляризації артерій гомілки та стопи у хворих із цукровим діабетом, Шаповалов Д. Ю., Шапринський В. В., Дзигал О. Ф., Шамрай-Сас А. В., Куцин А. М. (2020)
Косаев Дж. В. - Возможности коррекции клеточного иммунитета применением внутривенного лазерного облучения крови и цитокинотерапии ронколейкином в периоперационном периоде при непрямой реваскуляризации у больных с критической ишемией нижних конечностей, Гасанов И. А., Абушов Н. С., Тагизаде Г. Т., Намазов И. Л. (2020)
Рощін Г. Г. - Досвід міжвідомчої взаємодії при наданні хірургічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації, Сусак Я. М., Сличко І. Й., Мазуренко О. В., Іскра Н. І., Кузьмін В. Ю. (2020)
Гур’єв С. О. - Клінічні результативні ризики, асоційовані з клініко-епідеміологічними та клініко-нозологічними ризик-створюючими факторами при торакокраніальній травмі, Хмель В. В. (2020)
Шейко В. Д. - Парахіатальні грижі у структурі гриж ділянки стравохідного отвору діафрагми, Крижановський О. А., Калюжка А. С., Должковий С. В., Ситник Д. А., Шкурупій О. А. (2020)
Чуклін С. М. - Синдром стійкого запалення, імуносупресії та катаболізму в хірургії, Чуклін С. С., Шершень Г. В. (2020)
Запорожан В. Н. - Пути эволюции лапароскопической хирургии, Малиновский А. В. (2020)
Гуда Б. Б. - Високодиференційований рак щитоподібної залози: сучасні аспекти персоніфікованої тактики лікування в Україні у післячорнобильському періоді (2020)
Власенко Е. А. - Двухэтапное лечение артериопортальной фистулы, Хасянова И. В., Фуркало С. Н., Гриненко А. В., Жиленко А. И. (2020)
Тивончук О. С. - Лапароскопічне видалення конкремента при синдромі Bouveret, Терешкевич І. С., Бабій І. В. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського