Юхимець Г. М. - Образ Св. Великомучениці Варвари в українській графіці XVII–XVIII ст., Цинковська І. І. (2020)
Гнатенко Л. А. - Кодикологічно-палеографічні та фонетичні особливості Лавришівського Євангелія, Мойсієнко В. М. (2020)
Палієнко М. Г. - Книжковий рух у таборах полонених вояків-українців у Німеччині під час Першої світової війни, Срібняк І. В. (2020)
Кулешов С. Г. - Експертиза автентичності грошей у Російській імперії в XIX – на початку XX століття, Бойко-Гагарін А. С. (2020)
Проць Н. В. - Внесок представників дворянського стану земських установ у розвиток бібліотечної справи Харківської губернії (1864–1914 рр.) (2020)
Маврін О. О. - Особливості теорії та методики літописної археографії в УРСР (1970-ті роки) (2020)
Добко Т. В. - Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині (2020)
Попик В. І. - Постаті діячів України в біографічних виданнях кінця XVIII – першої половини XIX ст. (2020)
Чернухін Є. К. - Грамота Константинопольського патріарха Якова про призначення Панкратія митрополитом Кам’янець-Подільської єпархії, пречесним та екзархом Малої Росії (2020)
Тарасенко І. Ю. - Листи Сергія Тележинського до Олександра Кошиця з фондів Осередку української культури і освіти (Ukrainian Cultural and Educational Centre, Oseredok) у Вінніпезі (Манітоба, Канада) (2020)
Дубровіна Л. А. - Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України, Лобузіна К. В., Онищенко О. С., Боряк Г. В. (2020)
Dobrovolska V. V. - Criteria and priorities for selecting objects of historical and cultural documentary heritage for digitization, Kalinina-Symonchuk Yu. S. (2020)
Лобузін І. В. - Електронні колекції україніки у вебсередовищі: організація та технологія формування ресурсів рукописних та книжкових джерел у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Перенесієнко І. П. (2020)
Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; відпов. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. Київ : НБУВ, 2020. 632 с. (анонс видання) (2020)
Вихідні відомості (2020)
Стахевич Г. О. - Фортепіанний концерт у творчості Карла Черні (2019)
Решетілов Б. Ю. - Концерт для фортепіано і струнного оркестру Альфреда Шнітке: роль полістилістики у становленні інтонаційно-образної драматургії твору (2019)
Жукова О. А. - Клавірні традиції у французькій музичній культурі першої половини ХХ століття: комунікативний аспект (2019)
Засадна О. В. - Мандрівні капели Дніпросоюзу: значення для сучасності з погляду історичної ретроспективи (2019)
Дзундза Р. М. - Культурна та національна ідентичність диригента: імплікація понять (2019)
Кушнірук О. П. - Хорова творчість Олександра Яковчука: жанрові та стильові параметри (2019)
Карась Г. В. - Художній образ гетьмана Івана Мазепи крізь призму синтезу мистецтв української діаспори (2019)
Обух Л. В. - Концептуалізація поняття "музичний проект академічного мистецтва" (2019)
Вимоги до статей (2019)
Амосов О. Ю. - Сучасні рейтингові оцінки розвитку електронного урядування та інформаційного суспільства, Гордіенко Л. Ю., Ющенко Н. В. (2020)
Ковальова Т. В. - Теорії нації як методологічна засада формування державної мовної політики (2020)
Пасічник В. М. - Українська національна ідея як чинник консолідації суспільства (2020)
Петровський П. М. - Публічно-управлінський формат сучасної боротьба за українську ідентичність (2020)
Фердман Г. П. - Основні пріоритети вітчизняної системи державного управління в галузі транспорту (2020)
Арсенович Л. А. - Організація професійної підготовки фахівців із кібербезпеки основними суб’єктами національної системи кібербезпеки: практичний аспект (2020)
Борисенко Д. В. - Сфера культури як об’єкт державного регулювання (2020)
Дзяна Г. О. - Домінуюча роль комунікативної функції освіти в умовах інформаційного суспільства, Дзяний Р. Б. (2020)
Калашник Н. С. - Принципи формування балансу інтересів: виклики та можливості для об’єднання територіальних громад (2020)
Колосовська І. І. - Публічне управління туристичними дестинаціями на регіональному рівні: інноваційні підходи, Місик М. М. (2020)
Мейко О. В. - Комплексний аналіз наукових підходів щодо формування організаційно-штатних структур прикордонних підрозділів (2020)
Николаєва В. І. - Вплив новітніх концепцій державного управління в країнах ЄС на розвиток системи соціальної роботи (2020)
Мунько А. Ю. - Процедура дефолту органу місцевого самоврядування: досвід для України (2020)
Chornolutskyi V. P. - Рlace of public authorities in the land resource management system in the conditions of decentralization, Railian A. A. (2020)
Крайник О. П. - Фінансове стимулювання розвитку територіальної громади (2020)
Лелеченко А. П. - Механізми державного регулювання сфери екосистемних послуг у контексті забезпечення переходу на засади сталого розвитку (2020)
Федоткин С. Н. - Усредненная по всем атомным электронам вероятность аннигиляции позитронов, испущенных при β+-распаде (2020)
Goroshchenko S. Ya. - The interaction energy of two uniformly charged spheroids. Example of deformed nuclei, Nesterov A. V., Nesterov V. A. (2020)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 13C(11B, 12С)12В при енергії 45 МеВ та взаємодії ядер 12С + 12В та 12С+10,11В, Рудчик А. Т., Русек К., Кемпер К. В., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Сакута С. Б. (2020)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 10B ядрами 6Li при енергії 51 МеВ, Рудчик А. А., Чепурнов О. О., Русек К., Кемпер К. В., Кощий Є. І., Межевич С. Ю., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А., Столяж А., Сюдак Р., Ільїн А. П., Міщенко Б. В., Степаненко Ю. М., Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2020)
Abdul H. A. A. - Nuclear structure study of even-even 24-42Si isotopes using Skyrme - Hartree - Fock, and Hartree - Fock - Bogolyubov methods, Raheem Ehsan M., Dawood Saad S., Jary Aqeel M., Ahmed Rasha Z. (2020)
Mostafa Ahmed G. - Verification of 235U mass content in some nuclear fuel fabrication for CANDU reactors by an absolute method, Makhlouf Sayed A., El-Hakim Elham, El-Tahawy Morsy S., Hamed Abdel Fatah A., El-Taher Atef. (2020)
Павленко І. О. - Аналіз динаміки показників сумарної питомої ?-активності осідаючого пилу та атмосферних випадань у санітарно-захисній зоні реактора ВВР-М ІЯД НАН України за 2014 - 2018 рр., Сваричевська О. В., Саженюк А. Д., Святун О. В., Телецька С. В. (2020)
Кашпарова Е. В. - Динамика поступления 137Cs из воды в организм серебряного карася (Carassius gibelio), Теиен Г.-Х., Левчук С. Е., Процак В. П., Корепанова К. Д., Салбу Б., Ибатуллин И. И., Кашпаров В. А. (2020)
Boiko R. V. - Comparative mathematical analysis of functional properties of mice bone marrow in the phase of recovery of colony-forming units number after sub-lethal and repeated sub-lethal irradiation, Bilko D. I., Russu I. Z., Bilko N. M. (2020)
Гриневич Ю. П. - Фізико-хімічна регуляція перекисних процесів у крові щурів за дії радіонуклідів різної тропності: 131І та 90Sr + 90Y, Липська А. І., Дрозд І. П., Дружина М. О., Телецька С. В., Маковецька Л. І. (2020)
Григор’єва Л. І. - Розрахунок допустимих рівнів радіонуклідів у зрошувальній воді при зрошенні способом дощування, Алексєєва А. О., Коваль А. В. (2020)
Донець С. Є. - Випробування лопаток газотурбінних двигунів із застосуванням прискорювача сильнострумових релятивістських електронів, Клепіков В. Ф., Литвиненко В. В., Прохоренко Є. М., Лонін Ю. Ф., Пономарьов А. Г., Старцев О. А., Уваров В. Т. (2020)
Haidar Nassar H. S. - Advantage of a dynamical (B/Gd) neutron beam cancer therapy over a stationary therapy (2020)
До 75-річчя Валерія Михайловича Пугача (2020)
Кравцова Н. В. - Самоосвітня компетентність як необхідна умова конкурентоспроможності майбутніх фахівців машинобудівного профілю, Гура Т. В., Конкін В. М. (2020)
Євтушенко Н. В. - Основні напрями модернізації змісту і форм підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів в Україні з урахуванням досвіду республіки Польща (2020)
Романовська О. О. - Методика використання інноваційних технологій навчання при підвищенні кваліфікації лікарів, Бандурян В. (2020)
Zinchenko L. V. - Experimental verification of the efficiency of pedagogical conditions of formation of professional responsibility of future specialists of physical culture (2020)
Підбуцька Н. В. - Індивідуально-психологічні чинники апатії у студентів , Книш А. Є. (2020)
Штученко І. Є. - Особливості саморегуляціїї особистості з різним рівнем емоційності, Картавкіна Ю. O. (2020)
Грицук О. - Особливості емоційного стану студентів закладів вищої освіти залежно від виду навчального заняття (2020)
Romanovskiy O. G. - Professional should be the leader, Ponomaryov O. S., Kvasnyk O. V., Shapolova V. V., Reznik S. M. (2020)
Дубініна О. - Теоретико-емпіричні аспекти визначення змісту поняття "професійна відповідальність педагога-лідера”, Ігнатюк О. А., Середа Н. В. (2020)
Горбач І. O. - Шляхи формування стратегічно-діяльнісного компоненту лідерського потенціалу майбутніх фахівців державної кримінально-виконавчої служби України (2020)
Лазур В. Ю. - Метод ВКБ для рівняння Дірака з векторним та скалярним потенціялами, Рубіш В. В., Рейтій O. К. (2005)
Григоренко В. В. - Стохастичний резонанс і параметричне підсилення, Синицький Л. А. (2005)
Васильєв О. М. - Розподіл параметра порядку слабовпорядкованої рідкої системи з домішками, Голобородько Н. О. (2005)
Зубрілін М. Г. - Вимірювання довжин хвиль в області випромінювання молекули XeCl, Осипов С. І., Павлов І. А., Парнюк О. А. (2005)
Якібчук П. M. - Густини станів невпорядкованих металів у методі теорії розсіяння, Волков O. В., Вакарчук С. О. (2005)
Magazù S. - Inelastic neutron scattering study on EG and PEGS as a function of the degree of polymerization, Maisano G., Migliardo F. (2005)
Tabunshchyk K. V. - Thermodynamic properties of pseudospin-electron model in the Gaussian fluctuation approximation (2005)
Чалий К. О. - Динамічний скейлінґ та ширина центральної компоненти спектра критичної опалесценції в рідинах з обмеженою геометрією, Булавін Л. А., Чалий О. В. (2005)
Дружинін А. О. - Термо-е.р.с. ниткоподібних кристалів твердих розчинів Si–Ge, Островський І. П., Лях Н. С., Матвієнко С. М. (2005)
Стахіра Й. М. - Ґенераційна та рекомбінаційна складові провідности фотодеформаційного відгуку напівпровідника, Демків Л. С., Павлишенко Б. М., Шувар Р. Я. (2005)
Свелеба С. - Взаємодія модульованої структури з дефектами у кристалах з несумірною фазою, Катеринчук І., Семотюк О., Куньо І. (2005)
Підзирайло М. С. - Власна та домішкова люмінесценція йонів Ce3+ у кристалах Cs3LaI6, Вістовський В. В., Стриганюк Г. Б. (2005)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2005)
Куценко О. В. - Серологічна діагностика вірусу шарки сливи в Україні, Павлова С. В., Будзанівська І. Г. (2020)
Христенко Д. С. - Зміни основних біологічних показників та живлення окуня звичайного (Perca fluviatilis linnaeus, 1758) в умовах спеціального товарного рибного господарства, Котовська Г. О. (2020)
Піковський М. Й. - Особливості формування мікроконідій грибом Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, Кирик М. М., Бородай В. В., Колесніченко О. В., Мельник В. І. (2020)
Клименко М. О. - Оцінка екологічного стану озера черемське в структурі водно-болотних угідь у період літньої межені, Прищепа А. М., Бєдункова О. О., Статник І. І., Троцюк В. С., Бокшан Ю. Ю. (2020)
Трофименко П. І. - Моделювання впливу трансформації земельних угідь України на формування обсягів емісії й асиміляції СО2 та потенціал зниження його концентрації в атмосфері, Ляшенко В. В., Трофименко Н. В., Тимощук О. А. (2020)
Камінська О. В. - Сезонна динаміка накопичення мікотоксинів у зерні кукурудзи, Марченко Т. В., Кирик М. М., Шевченко Л. В. (2020)
Дудин Р. Б. - Культивована дендрофлора міста Ужгород, Багацька О. М., Росул Н.-І. І. (2020)
Сеник І. І. - Кормовиробництво Тернопільської області в умовах кліматичних змін (2020)
Журенко О. В. - Особливості вегетативної нервової регуляції кальцію, фосфору, магнію в організмі корів за застосування кормової добавки "Гермацинк”, Карповський В. І., Трокоз В. О., Журенко В. В. (2020)
Ткачик Л. В. - Уміст жирних кислот у м’язовій тканині свиней за застосування кормових добавок LG-MAX і Сел-Плекс, Ткачук С. А. (2020)
Борак К. В. - Зміна поверхневої твердості лемішно-лапових робочих органів ґрунтообробних машин у процесі експлуатації (2020)
Зубко В. М. - Теоретичні основи обґрунтування показників якості виконання механізованих технологічних процесів у рослинництві (2020)
Колодій З. О. - Спектр флюктуацій при моделюванні хаотичного руху в об'єктах, які перебувають у нерівноважному стані (2005)
Тартаковський В. К. - До задачі трьох взаємодіючих частинок у континуумі, Козловський І. В. (2005)
Якібчук П. M. - Електронна структура невпорядкованих перехідних металів у теорії розсіяння, Волков O. В., Вакарчук С. О. (2005)
Magazù S. - Neutron scattering investigation on trehalose, maltose and sucrose/H2O mixtures, Maisano G., Migliardo F. (2005)
Мудрий С. І. - Структура хемічної сполуки Cu3Si в розплавленому стані, Штаблавий І. І. (2005)
Григорчук М. І. - Поглинання випромінювання малими металевими частинками еліпсоїдальної форми, Томчук П. М. (2005)
Солдатова Є. Д. - Деякі питання теорії термодинамічної стійкости рівноважної системи (2005)
Пурський О. І. - Термічний тиск та ізохорна теплопровідність твердого CO2 (2005)
Держко О. В. - Властивості двофазного плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває у збудженому стані. Метод функціонала густини, Мигаль В. М. (2005)
Ткач М. В. - Теорія фононного спектра в циліндричних квантових точках у квантових дротах, розташованих у тривимірному середовищі, Жаркой В. П., Маханець О. М. (2005)
Возняк О. М. - Вплив спін-орбітальної взаємодії на енерґетичний спектр електронів у моделі сильного зв'язку зі структурною невпорядкованістю (2005)
Ткачук П. М. - Вплив електронної структури травлених монокристалiв CdTe на процеси екситонного випромiнювання, Ткачук В. I., Мельничук С. В., Курик М. В. (2005)
Mikhailik V. B. - Xeol studies of impurity core-valence luminescence in mixed rubidium caesium chloride crystals (2005)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2005)
Галян О. В. - Утворення та функціонування ініціальних скорочень у фізичній терміносистемі (на матеріалі французької мови) (2020)
Korbozerova N. M. - Papel de los aspectos sociales y culturales en la formación de la lengua española (2020)
Nesterenko N. M. - Prosodic Peculiarities of Repetition as a Rhetorical Device in Public Speech, Lyssenko C. V. (2020)
Лисенко К. В. - Особливості слухового сприйняття інтонації інтерогативів у театральному публічному виступі як різновиді драматичного монологу (2020)
Охріменко В. І. - Смислова структура модальних одиниць "non potere trattenersi (astenersi) da” та "non potere far a meno di” (на матеріалі італійської мови) (2020)
Шевкун Е. В. - Феноменологічна свідомість як топос варіювання сенсів людської екзістенціі у світі (на матеріалі множини дериватів структурного типу тема+суфікс "ada” словотвірної підсистеми іспанської мови) (2020)
Поліщук Н. П. - Системний характер мовлення в комунікативному дискурсі (2020)
Строкаль О. М. - Вербалізація концепту рідної землі в поезії Олексія Довгого (2020)
Олефір Г. І. - Базові компетентності перекладача конференцій, Дейнеко І. А., Дейнеко І. В. (2020)
Зелена Ю. Л. - Марковані та немарковані атрибутивні конструкції у складі вторинного предиката у французькій мові (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Гладуш В. Д. - Модель вакуумоподібної конфіґурації та простір Калуци–Кляйна, Галаджій М. В. (2005)
Новосядлий Б. - Космологічні обмеження на амплітуду реліктових ґравітаційних хвиль, Апуневич С. (2005)
Васильєв О. М. - Отримання парних кореляційних функцій просторово обмеженої багатокомпонентної рідини методом діягоналізації системи інтеґральних рівнянь (2005)
Михайлик В. Б. - Кріогенні сцинтилятори для пошуку та дослідження рідкісних подій у фізиці елементарних частинок й астрофізиці, Краус Ґ., Михайлик М. С. (2005)
Yadav R. R. - Ultrasonic attenuation in Ni–Pd alloys at high temperature phase, Gupta A. K., Singh D. (2005)
Zhdanov V. I. - Ultra-relativistic expansion of ideal fluid with linear equation of state, Borshch M. S. (2005)
Mehta N. - Investigation of Meyer–Neldel rule in thin films of Se80-xTe20Sbx for different states, Kumar D., Kumar A. (2005)
Бодак О. І. - Особливості переходу провідности метал-діелектрик при зміні складу надпровідникового твердого розчину Zr1-xScxNiSn. І. Акцепторні домішки, Ромака В. А., Стадник Ю. В., Шеляпіна М. Г., Фрушарт Д., Ромака Л. П., Чекурін В. Ф., Гореленко Ю. К. (2005)
Горбатюк I. М. - Дослiдження електрофiзичних властивостей монокристалiв HgCdMnZnTe, Жихаревич В. В., Остапов С. Е. (2005)
Левицький Р. Р. - Термодинаміка моделі ізинґа в методі кластерних розвинень, Сороков С. І., Баран О. Р. (2005)
Волошиновський А. - Фотоелектричні властивості кристалів вольфрамату свинцю різної структурної досконалости, Васьків А., Гамерник Р., Гарапин І., Крочук А., Сольський І., Хапко З. (2005)
Балицький O. О. - Взаємодія gase при молекулярно пучковій епітаксії з підкладкою In4Se3 (2005)
Єфіменко В. М. - Про стаціонарне розширення плазми у вакуум з урахуванням ґравітаційних і електричних полів, Токій В. В., Токій Н. В. (2005)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2005)
Круковська О. В. - Позитивні та негативні наслідки ратифікування угоди зони вільної торгівлі для сільського господарства України в умовах євроінтеграції (2020)
Вольська О. М. - Сучасні проблеми регулювання аграрного сектора економіки держави (2020)
Галат Л. М. - Підвищення конкурентоспроможності овочевої продукції в умовах глобалізації ринків (2020)
Кирилов Ю. Є. - Формування ефективного організаційно-економічного механізму інвестування аграрного сектору економіки України (2020)
Морозов Р. В. - Методологічні засади ціноутворення на ринку рису (2020)
Аверчева Н. О. - Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів (2020)
Адвокатова Н. О. - Управлінські рішення щодо оптимізації структури витрат, Повод Т. М. (2020)
Алєщенко Л. О. - Мале підприємництво як ефективний напрям розвитку туризму на селі (2020)
Бойко В. О. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції як перспективний напрям розвитку підприємництва (2020)
Бойко Л. О. - Органічне виробництво в Україні: перспективний напрям сталого розвитку (2020)
Боліла С. Ю. - Інноваційна складова управління аграрними формуваннями в умовах глобалізації, Кириченко Н. В., Осадчук І. В. (2020)
Боровік Л. В. - Формування екологічного інвестиційного потенціалу сільського господарства (2020)
Кацемир Я. В. - Полезность услуг как одна из ключевых составляющих привлекательности туристического продукта (2020)
Кириченко Н. В. - Визначення стримуючих факторів та шляхів стимулювання впровадження інновацій агроформуваннями, Осадчук І. В., Боліла С. Ю. (2020)
Ковтун В. А. - Напрями інноваційної та фінансової стратегії аграрних підприємств (2020)
Осадчук І. В. - Мотивування працівників вітчизняних агроформувань, Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. (2020)
Петренко В. С. - Активізація розвитку торгівельної галузі України, Карнаушенко А. С. (2020)
Петрова О. О. - Стан та перспективи вирощування нішевих бобових культур в Україні (2020)
Сакун А. Ж. - Впровадження маркетингової діяльності на підприємствах-виробниках плодоягідної продукції, Пантюк І. П. (2020)
Ковальов Д. В. - Стан ринку праці: загрози регіонального розвитку (2020)
Морозова О. С. - Розвиток публічного управління в контексті євроінтеграції: регіональний аспект (2020)
Потравка Л. О. - Застосування синергетичних принципів до публічного управління (2020)
Карташова О. Г. - Гендерні аспекти розвитку сільських територій (2020)
Нікітенко С. В. - Роль місцевого самоврядування в налагодженні фізкультурно-масової роботи та підготовки спортсменів вищої кваліфікації (2020)
Самайчук С. І. - Особливості формування і відтворення трудових ресурсів в аграрному секторі економіки (2020)
Нікітенко К. С. - Підходи до фінансування підприємницької діяльності в Україні (2020)
Повод Т. М. - Фінансовий інжиніринг: світові тенденції та вітчизняні реалії, Адвокатова Н. О. (2020)
Пристемський О. С. - Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства (2020)
Танклевська Н. С. - Теоретичний базис формування фінансової політики економічного зростання регіону (2020)
Yarmolenko V. - Features of agro insurance in Ukraine (2020)
Коваль С. В. - Облік розрахунків у аграрних підприємствах їх організація й методика (2020)
Скрипник С. В. - Принципи бухгалтерського обліку як базові положення інформаційної бази підприємства (2020)
Шепель І. В. - Організація обліку та контролю товарно-матеріальних цінностей аграрних формувань (2020)
Яценко В. Ф. - Еволюціонування системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (2020)
Димова Г. О. - Дослідження динамічних рівнянь міжгалузевого балансу методом теорії збурень (2020)
Кавун Г. М. - Впровадження економіко-математичних моделей розрахунку оптимального розвитку аграрних підприємств (2020)
Ларченко О. В. - Ефективність впровадження інформаційних систем в управління підприємством (2020)
Лобода О. М. - Методологія побудови виробничих функції для аналізу діяльності аграрного підприємства з фіксованої кількістю землі (2020)
Степаненко Н. В. - Підвищення рентабельності галузі птахівництва за допомогою математичних методів та моделей (2020)
Вихідні дані (2020)
Кирилов Ю. Є. - Чи можливе економічне диво в Україні? (2020)
Рудік Н. М. - Наукові засади та особливості формування трудового потенціалу України (2020)
Адвокатова Н. О. - Транспортна інфраструктура у міжнародній економічній діяльності, Повод Т. М. (2020)
Морозов Р. В. - Трансформація менеджменту підприємств на різних рівнях функціонування у міжнародному бізнесі, Морозова О. Г. (2020)
Нікітенко К. С. - Особливості розвитку туризму в Україні (2020)
Потравка Л. О. - Шляхи реалізації ключових напрямів структурних трансформацій сільського господарства (2020)
Пристемський О. С. - Тенденції розвитку аграрного сектора економіки України в умовах євроінтеграційних процесів (2020)
Аверчева Н. О. - Перспективи ефективного розвитку галузі вівчарства (2020)
Бойко В. О. - Сучасні тренди агрострахування як інструмент ризик-менеджменту (2020)
Бойко Л. О. - Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в умовах конкурентного ринку (2020)
Боліла С. Ю. - Інноваційний вектор розвитку регіонального аграрного виробництва, Кириченко Н. В., Осадчук І. В. (2020)
Боровік Л. В. - Інвестиційна політика держави щодо розвитку сільського господарства (2020)
Галат Л. М. - Зберігання плодоовочевої продукції в Україні: проблеми і досвід (2020)
Кацемір Я. В. - Управління інноваційним розвитком в компаніях різного профілю (2020)
Кириченко Н. В. - Міжнародний досвід державного стимулювання впровадження інновацій підприємствами аграрного сектору та можливості його використання в Україні, Боліла С. Ю., Осадчук І. В. (2020)
Ковтун В. А. - Роль малого та середнього бізнесу у розвитку плодоовочівництва півдня України (2020)
Круковська О. В. - Формування первісної вартості запасів власного виробництва (2020)
Петренко В. С. - Поняття краудфандингу та його роль в національній економіці, Карнаушенко А. С. (2020)
Карташова О. Г. - Соціально-економічні умови розвитку та просування туристично-винних кластерів в Україні (2020)
Ковальов Д. В. - Формування ринку праці Херсонської області: тенденції та перспективи (2020)
Морозова О. С. - Інвестиційність – основний чинник розвитку туристичної галузі південного регіону (2020)
Петрова О. О. - Проблеми розвитку водогосподарського комплексу південного регіону (2020)
Вольська О. М. - Кадрове забезпечення органів влади: проблеми та шляхи вирішення (2020)
Нікітенко С. В. - Реалізації державного управління фізичною культурою і спортом: теоретичні підходи (2020)
Осадчук І. В. - Управління розвитком сільських територій Херсонщини в умовах децентралізації влади, Кириченко Н. В., Боліла С. Ю. (2020)
Повод Т. М. - Поведінкова економіка: сутність та концептуалізація поняття, Адвокатова Н. О. (2020)
Танклевська Н. С. - Можливості адаптації зарубіжного досвіду щодо покращення фінансового механізму функціонування аграрних підприємств, Синенко О. О. (2020)
Ярмоленко В. В. - Підходи до визначення сутності страхування (2020)
Коваль С. В. - Облік товарних операцій в умовах використання автоматизованих систем обробки інформації (2020)
Сакун А. Ж. - Облікова система як інформаційна база управління збутовою діяльністю (2020)
Скрипник С. В. - Обліково-аналітичні аспекти процесу виробничого відтворення (2020)
Шепель І. В. - Облік оподаткування нерухомості в Україні та за кордоном (2020)
Яценко В. Ф. - Класифікація систем обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (2020)
Димова Г. О. - Оцінка станів системи економічної динаміки проекційними методами при вихідних координатах, що частково спостерігаються (2020)
Кавун Г. М. - Розробка та дослідження методів економіко-математичного моделювання для оптимального управління аграрного підприємства (2020)
Ларченко О. В. - Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом аграрного підприємства (2020)
Лобода О. М. - Використання моделі динаміки розвитку аграрного підприємства у вигляді магістралі зросту (2020)
Степаненко Н. В. - Дослідження показників ефективності виробництва яєць за допомогою математичних методів та моделей (2020)
Вихідні дані (2020)
Fityo T. V. - Time-dependent Schrödinger equation with one known solution, Tkachuk V. M. (2005)
Bondar D. I. - The two-centre Coulomb problem in quantum mechanics. An influence of the dimensions, Lazur V. Yu., Shvab I. M., Chalupka S. (2005)
Васильєв О. М. - Флюктуації параметра порядку в смектичному рідкому кристалі з домішками, Голобородько Н. О. (2005)
Новиков М. М. - Вплив високотемпературної обробки на структурні та магнетні зміни в кристалах кремнію, Пацай Б. Д., Цмоць В. М., Литовченко П. Г., Павловський Ю. В., Лучкевич M. M. (2005)
Солдатова Є. Д. - Критичні властивості точно розв'язуваних статистичних моделей, Галдіна О. М. (2005)
Плевачук Ю. О. - В'язкість розплавів Ga–Pb у ділянці розшарування, Склярчук В. М., Альохін О. Д., Булавін Л. А. (2005)
Pursky O. I. - Thermal conductivity of solid CH2Cl2 (2005)
Ткач М. В. - Спектри та хвильові функції електрона, дірки та екситона у простій відкритій сферичній наногетеросистемі, Сеті Ю. О., Фартушинський Р. Б. (2005)
Стасюк І. В. - Динаміка переносу заряду у квазіодновимірних структурах з водневими зв'язками, Стеців Р. Я., Юречко Р. Я. (2005)
Ovrutsky A. M. - Monte Carlo modeling of the formation of very small drops, Rozhko A. O., Tchelbaevsky Z. U. (2005)
Petruk O. - On the transition of the adiabatic supernova remnant to the radiative stage in a nonuniform interstellar medium (2005)
Авторський покажчик тому 9 (2005)
Danylyshyn B. - Socio-Economic Security: Modern Approach to Ensuring the Socio-Economic Development of the Region, Onyshchenko S., Maslii O. (2019)
Onyshchenko S. - State Budgetary Security Determinants (2019)
Kozachenko H. - Attracting Stakeholders to the Implementation of the Program for the Region's Socio-Economic Security, Bondarevska O. (2019)
Chepurnyi O. - Integral approach to regional financial security evaluation, Deriuha A. (2019)
Hlushko A. - Optimal Reservation of Data in the System of Residual Classes in the Direction of Ensuring Information Security of the National Economy, Yanko A. (2019)
Nechad A. - Resources and capabilities in emerging countries: Which causality? (2019)
Smyrnova S. - Scientific and Organizational Aspects of Land-Use Management in the Process of Soil Fertility, Smirnov V., Savun Y. (2019)
Matkovskyi A. - Financial Inclusion of the Region: Analysis of the State and Ways of Ensuring, Skryl V., Shtanko R. (2019)
Chichulina K. - Energy Efficiency Issues in Ukraine and EU, Byba V., Miniailenko I. (2019)
Bondarevska O. - United Territorial Communities Financial Resources Formation and Implementation in Terms of Budget Decentralization, Dahno O., Shtepenko K. (2019)
Bezrukova N. - Peculiarities of mergings and acquistions of Ukrainian companies by foreign companies, Svichkar V., Baltushenie V. (2019)
Mohylova A. - Internet technology in travel company management, Shcherban V. (2019)
Ptashchenko L. - Small business simplification under digitalization and globalization challenges: teal organizations development, Berezhetska T., Maksymenko A. (2019)
Khrystenko O. - Social responsibility in the enterprise personnel management: the realities of time, Zhartovska V. (2019)
Kulakova S. - Methodological approaches to assessing the level of enterprise risk resistability, Siora R. (2019)
Zerniuk O. - Foreign experience in using logistics and marketing management and the possibility of its adaptation in Ukraine, Hunchenko M., Snisar Y., Sonnyk N. (2019)
Kornyliuk R. - Methodical aspects of adequate basket formation of Ukrainian stock indices, Kornyliuk A. (2019)
Dmutrenko A. - Theoretical foundations of financial controlling joint activities as a concept of governance in business, Kolisnyk V. (2019)
Veryha Y. - Goodwill as an accounting category, Koba O., Nurgalieva R. (2019)
Myronova Y. - The role of accounting policy in the enterprise management system, Siroshtan I. (2019)
Алания Д. - Технологии безопасности в авиации в период кризиса COVID-19: нормативный аспект, Тепнадзе С. (2020)
Vodolaskova K. - Legal basis of meteorological provision for civil aviation (2020)
Похиленко І. С. - Правове регулювання суб’єктів авіаційної діяльності (2020)
Поліщук І. В. - Особливості правового регулювання інформаційної безпеки в цивільній авіації України (2020)
Алиева А. - Пандемия "COVID-19" в Азербайджане: медицинские и правовые аспекты, Гусейнова Ф., Алиев Э. (2020)
Бородін І. Л. - Парламентаризм як історико-правова категорія (2020)
Варава І. П. - Окремі питання правового регулювання інформаційних відносин, Бухер М. О. (2020)
Lobzhanidze G. - About Diplomatic Law Concept and Some Evolution Aspects, Lobzhanidze D. (2020)
Прохоренко М. М. - Сутність та зміст особливого періоду в Україні, Хлань В. М. (2020)
Виноградова А. І. - Оптимізація кадрового забезпечення судів (2020)
Эфендиев О. - Некоторые актуальные проблемы международно-правового регулирования обеспечения информационной безопасности, Алиев Э. (2020)
Кунєв Ю. Д. - Основи адміністративного урегулювання митних правопорушень (2020)
Миронець О. М. - Забезпечення ефективної реалізації регулятивної функції адміністративного права (2020)
Сопілко І. М. - Електронне урядування, як елемент електронної демократії в Україні, Сай Р. Є. (2020)
Тична Б. М. - Інформаційна безпека як основа інформаційної діяльності Збройних сил України (2020)
Юринець Ю. Л. - Проблеми легітимізації Інтернет-ресурсів як засобів масової інформації в контексті інформаційної безпеки держави, Бєлкін Л. М., Бєлкін М. Л. (2020)
Дибань М. П. - Особливості формування трудового законодавства: історично-правовий аспект (2020)
Расторгуєв О. В. - Підстава для звернення до суду із позовною заявою про стягнення аліментів – неосмислена прогалина (2020)
Філик Н. В. - Вдосконалення системи інтернатського догляду та виховання в Україні в контексті міжнародного досвіду (2020)
Filinovych V. - Legal status of domain names in the legislation of Ukraine and doctrinal sources (2020)
Шуст Н. Б. - Особливості відшкодування шкоди, завданої транспортними засобами, Зінченко М. М. (2020)
Bilko O. - Problem aspects of the legal adjusting are in credit-financial to the sphere of Ukraine, Gavrylishyn A. (2020)
Козирєва В. П. - Правове становище учасників позовного провадження в господарському судочинстві (2020)
Мілімко Л. В. - Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої юридичній особі в результаті дорожньо-транспортної пригоди (2020)
Бахмач А. О. - Участь України в міжнародній системі автоматичного обміну податковою та фінансовою інформацією (за стандартом CRS) в контексті кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків в Україні (2020)
Леонов Б. Д. - Науково-технічне забезпечення судово-експертної діяльності: сучасний стан та перспективи, Надіжко М. М. (2020)
Лихова С. Я. - Деякі процесуальні проблеми подолання домашнього насильства, Ланцедова Ю. О. (2020)
Лихова С. Я. - Недооцінене значення та статус спеціаліста на стадії досудового розслідування, Расторгуєв О. В. (2020)
Nazar K. - Criminal attempt in the Polish Penal Code, Palichleb P. (2020)
Holovko S. G. - Dual education as an effective tool for enhancing the professional competence of future lawyers (2020)
Корчак Н. М. - Юридична наука в умовах сучасних викликів і загроз (2020)
Калюжний Р. А. - Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у забезпеченні прикордонної безпеки України (2020)
Zavora T. - Insurance enterprise financial security: evaluation and providing directions, Peretiata M. (2019)
Sotnyk I. - Prospects of іnvestment in green energy projects in Ukrainian households, Kovalenko Y., Chortok Y., Kripak Y. (2019)
Dubishchev V. - Social responsibility of authorities and local self-government in support of integrated development of territories, Hryhorieva O., Makarenko I. (2019)
Makhovka V. - Characteristics of international business development between Ukraine and Poland, Nesterenko O. (2019)
Ptashchenko L. - Destructive factors affecting the economic situation of construction enterprises (2019)
Chernysh I. - Planning and implementation of a startup in a modern business environment, Chelembiienko K. (2019)
Valiyev F. - The main directions of the solution of the problems of providing the houses at affordable prices in the azerbaijan republic by effective project management of housing construction projects (2019)
Androsova E. - The model of corporate culture in the context of strategic initiatives of machine-building enterprises (2019)
Kulakova S. - Features of the formation and implementation of the enterprise business strategy, Chevhanova V., Novikova O. (2019)
Onyshchenko S. - The threats of Ukraine financial security: identification and systemization, Maslii O., Maksymenko A. (2019)
Berezhna A. - The social security budget: controlling practical realization, Filonych O. (2019)
Lebedyk H. - The essence of lease as economic category, Riashchenko V. (2019)
Koba O. - Accounting of liability of the enterprise under national and international accounting standards, Myronova Y., Siroshtan I. (2019)
Naumenko N. - Regional information tools for providing development of regional socio-economic system (2019)
Horoshkova L. - Kaizen technologies in natural and economic systems management: approaches to economic and mathematical modeling, Volkov V., Khlobystov Y., Kutyk V. (2019)
Petrov V. V. - Direct laser writing of microrelief structures on chalcogenide glass by laser beam recorder of master discs, Kryuchyn A. A., Kostyukevych S. O., Rubish V. M. (2020)
Антонов Є. Є. - Параметри рельєфу та кутовий розподіл інтенсивності світла для осесиметричних поверхневих гомогенізуючих структур, Токалін О. О. (2020)
Бріцький О. І. - Спектральні і часові особливості сейсмічних подій під час руху важкої техніки та дії окремих видів зброї (2020)
Додонов О. Г. - Моделювання сценаріїв аналітичної діяльності на основі нотації BPMN та OWL, Сенченко В. Р., Коваль О. В., Бойченко А. В. (2020)
Зубок В. Ю. - Факторний аналіз ризиків на прикладі інциденту з програмним забезпеченням реєстру глобальної маршрутизації (2020)
Ланде Д. В. - Мережі, що визначаються динамікою тематичних інформаційних потоків, Снарський А. О. (2020)
Kramov A. - Evaluating text coherence based on the graph of the consistency of phrases to identify symptoms of schizophrenia (2020)
Реферати (2020)
Правила для авторів (2020)
Сенченко М. - Наукові бібліотеки як "мозкові центри" в умовах організаційної війни (2020)
Копанєва В. - Синергія бібліотечного та дослідницького середовищ (2020)
Поліщук Т. - Запозичення економічних термінів у реферативній базі даних "Україніка наукова" (2020)
Шейко В. - Інтелігенція та влада України в першій половині 20-х років ХХ століт (2020)
Хайло А. - Видання пісенного фольклору 1919—1921 років у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект (2020)
Дояр Л. - Українознавство за часів "воєнного комунізму" (на вітчизняних книгодруках 1920 року) (2020)
Шкаріна В. - Бібліографічна школа Тетяни Добко (2020)
Богданов Г. - Зародження та розвиток системи обов'язкового примірника в Німеччині у XV—XXI століттях (2020)
Солонська Н. - Сторінки історії та сучасні Свята української книги в Канаді (2020)
Сенченко М. - Національна бібліографія сьогодні та завтра (2020)
Булах Т. - Інноваційні канали та форми організації рекламної комунікації у видавничому бізнесі (2020)
Горбань Ю. - Модернізація бібліотечної галузі: до проблем і перспектив міжнародної співпраці (2020)
Дейч Д. - Розвиток кадрового потенціалу бібліотеки як невіддільний складник її успішної діяльності (2020)
Іванова М. - Питання державної реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек (2020)
Павленко Т. - Віртуальна книжкова виставка як інформаційний ресурс бібліотеки (із досвіду діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2020)
Шейко В. - Концептосфера підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури, Кушнаренко Н. (2020)
Сенченко М. - "Глибинні держави" — реальність чи утопія? (2020)
Чиж І. - Нафталінове ноу-хау, або Хто повертає з минулого "сучасний" законопроєкт щодо протидії дезінформації (2020)
Костенко Л. - Бібліографія та бібліометрія: коеволюція суспільних функцій, Копанєва В., Симоненко Т. (2020)
До 80-річчя з дня народження академіка НАН України Вячеслава Васильовича Петрова (2020)
Петров В. В. - Використання халькогенідних склоподібних напівпровідників для створення мікро- та нанорозмірних структур, Крючин А. А., Рубіш В. М., Костюкевич С. А., Шепелявий П. Є. (2020)
Клюєва Т. Ю. - Вплив аберацій та ефектів розфокусування лазерного проектора на ефективність зменшення спеклових шумів, Горбов І. В., Пригун О. В. (2020)
Додонов О. Г. - Аналіз ризиків в організації, плануванні, виконанні та супроводженні НДДКР стандартними засобами імітаційного моделювання Excel, Кузьмичев А. І. (2020)
Бріцький О. І. - Ідентифікація руху важкої техніки та дій окремих видів зброї за їхніми сейсмічними ознаками (2020)
Єгоров П. М. - Спосіб адаптивної бінарізації напівтонових зображень з додатковим обробленням на основі відношення сигнал/шум, Яковченко О. І. (2020)
Салієва О. В. - Визначення допустимої інтенсивності зниження рівня захищеності об’єкта критичної інфраструктури ранжуванням загроз, Яремчук Ю. Є. (2020)
Каденко С. В. - Аналіз інструментарію підтримки прийняття рішень у контексті вирішення задач стратегічного планування, Циганок В. В., Андрійчук О. В., Карабчук О. В. (2020)
Реферати (2020)
Лісовський А. Ф. - Роль матеріалознавства в збільшенні працездатності породоруйнівного інструменту, оснащеного WC–Co твердосплавними вставками. Огляд (2020)
Долматов В. Ю. - Про можливість отримання детонаційних наноалмазів, що не містять азот. Вплив ковалентно-зв’язаного азоту в молекулах вибухових речовин на вихід наноалмазів (2020)
Сліпченко К. В. - Спікання в умовах високих тиску та температури композитів на основі cBN з ZrC і Al, Стратійчук Д. А., Туркевич В. З., Білявина Н. М., Бушля В. М., Штоль Я.-Е. (2020)
Шульженко О. О. - Структура та властивості композита мідь–n-шаровий графен в залежності від способу змішування компонентів, Соколов О. М., Яворска Л., Гаргин В. Г., Романко Л. О., Кузьменко Є. Ф., Луцак Е. М. (2020)
Дутка В. А. - Моделювання температурного поля в апараті високого тиску при спіканні крупногабаритних виробів на основі карбіду бору, Майстренко А. Л., Боримський О. І., Кулич В. Г., Косенчук Т. О. (2020)
Мечник В. А. - Механічні і трибологічні властивості мате-ріалів Fe-Cu-Ni-Sn з різним вмістом CrB2, що використовуються в якості матриць для алмазовмісних композитів, Бондаренко М. О., Колодніцький В. М., Закієв В. І., Закієв І. М., Ігнатович С. Р., Юцкевич С. С. (2020)
Пащенко Є. О. - Вплив поруватості інструментального композита на ефективність профільного алмазного шліфування сапфіру й діоксиду цирконію, Сохань С. В., Сороченко Г. В., Савченко Д. А., Лажевська О. В., Скороход С. В., Микищенко О. А. (2020)
Шейкін С. Є. - Підвищення працездатності твердосплавних деформуючих протяжок застосуванням модифікованих технологічних мастил, Ростоцький І. Ю., Процишин В. Т., Мельниченко В. В., Студенець С. Ф., Єфросінін Д. В., Мельниченко Я. В. (2020)
Давиденко С. А. - Про формування металевих прошарків в композиті алмаз–(Ti,W)C–WC–Co (2020)
Побережна Г. І. - Методологічні засади аналізу динаміки становлення індивідуального музичного стилю (2019)
Зінків І. Я. - Трансформація одного ритмічного архетипу у творчості Станіслава Людкевича: до становлення раннього стилю (2019)
Калініна А. С. - Авторський стиль Валентина Сильвестрова у "Двох романсах" на вірші Олександра Блока (2019)
Ковтонюк В. Л. - Диригентська складова у музичній творчості Михайла Плетньова (2019)
Шадько М. О. - Своєрідність утілення варіаційного принципу у "Gnomic variations" Джорджа Крама (2019)
Водолєєва Н. В. - Архітектоніка Першого концерту для фортепіано з оркестром Сергія Прокоф'єва (2019)
Гнатів Н. В. - Індивідуальний стиль вокальної творчості Анни Корсун (2019)
Воловчук Ю. В. - Симфонія для мішаного хору a’cappella Олександра Щетинського "Узнай себе": від необароко до метастилю (2019)
Шуміліна О. А. - Італійські періоди життєтворчості Максима Березовського та їх роль у становленні індивідуального музичного стилю (2019)
Че Чао - Публічна складова музично-виконавського стилю Лан Лана (2019)
Вимоги до статей (2019)
Крутик А. В. - Свойство переменных разностей (сумм) и их использование в системах с искусственным интеллектом для статистического анализа числовых рядов (2019)
Сілін Є. С. - Наближення класів локально інтегровних функцій малої гладкості за допомогою цілих функцій (2019)
Головченко К. О. - Дослідження математичних моделей характеристик біполярного транзистора, Мокрицький В. А. (2019)
Дранчук С. М. - Зрівняльний аналіз джерел живлення для ручного зварювання. Мережа з постійною потужністю, Машін В. М., Мінжинер С. С., Цацко В. І. (2019)
Хорошевська І. О. - Методика розробки мультимедійного навчального видання з дисципліни "Теорія кольору", Глєбов В. О. (2019)
Часова Е. В. - Адсорбція як один із методів вилучення аСПАР з водних розчинів різної природи, Демчишина О. В. (2019)
Чирук Є. Г. - Народна читальня у бібліотечній концепції Михайла Павлика (2019)
Лазарович Н. В. - Криза соціокультурної ідентичності в сучасному українському суспільстві (2019)
Поліщук А. В. - Особливості міжкультурної взаємодії у процесі глобалізації, Сабрі С. С. (2019)
Абебе О. Н. - Клавирные сонаты Д. Скарлатти в аспекте аутентичных редакторских подходов (2019)
Антошко М. О. - Фортепіанне мистецтво Китаю (2019)
Данильчук О. Я. - Актуальність фонетичного методу в процесі виховання співака виконавця (2019)
Дєточка О. М. - Традиція використання фарфоро-фаянсових виробів у жанрі натюрморту (2019)
Лебедева Н. А. - Фильмы-победители ХІV Международного кинофестиваля аматорского кино "Кинокиммерия 2019" (2019)
Лєщенко Д. О. - Вплив соціокультурних змін ХХ – ХХІ століть на розвиток танцю постмодерн та танцювального мистецтва загалом (2019)
Лєщенко Д. О. - Втілення неокласичного стилю в авторському театрі (синтез технік класичного і модерн танцю) (2019)
Лукашов В. О. - Синтез в мистецтв сценічної хореографії (2019)
Лукашов В. О. - Екзистенційна парадигма експериментального теп-модерн хореографічної вистави "Макс і Ло" (2019)
Мосєсова К. І. - Постать Оксани Лань у просторі сучасної хореографії України кінця XX – початку XXI століття (2019)
Решетник Д. С. - Електронний акордеон та особливості його застосування у сучасній академічній музиці (2019)
Седлецкий Ю. В. - Сборник протестантских песнопений "Evangelisches Kirchengesangsbuch" в системе лютеранского богослужения (2019)
Скиба Ю. Ю. - Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача, Луньо П. Є. (2019)
Цяпута М. Ф. - Різновиди арабського народного танцю Дабка, Кундис Р. Ю., Боровницький О. І. (2019)
Цяпута М. Ф. - Втілення легенди у танцювальну виставу "Три сини" на основі арабської хореографії (2019)
Алієва О. Г. - Важливість вивчення літературних творів філософів у старшій школі (на прикладі роману Г. Гессе "Степовий вовк"), Ярова Н. В. (2019)
Mozgovoy L. - Anthropomistic measurements of the philosophy of Buddhism, Sushenko I. (2019)
Тарапата І. І. - Арт-терапія як засіб подолання страху у дітей дошкільного віку, Тимків Л. С. (2019)
Климчук І. І. - Сучасний стан фміністичних та ґендерних досліджень у вітчизняній політичній науці (2019)
Біліченко В. В. - Робота поліцейських та курсантів в умовах режиму надзвичайного стану (2019)
Байда А. О. - Декриміналізація фіктивного підприємництва. Правильний крок чи погрішність?, Новіков Д. О. (2019)
Гуськов А. О. - Правове регулювання поводження з відходами в Україні та Європейському Союзі (2019)
Кошель В. В. - Проблеми соціально-правового статусу селянина в Україні, Псьота О. В. (2019)
Радченко Р. О. - Шляхи вдосконалення механізму правового забезпечення екологічної безпеки у транскордонних регіонах України та ЄС (2019)
Хайрутдінова Г.-Є. О. - Правова природа кредитних відносин в площині кримінологічного дослідження (2019)
Щебетун І. С. - Фінансування політичних партій в Україні, Йолтуховський В. В. (2019)
Д’яченко І. С. - Історичний розвиток символізму та його релігійний аспект (2019)
Карпенко Н. О. - Лексико-стилістичні трансформації та їх особливості при перекладі текстів офіційно-ділового стилю (двосторонні угоди між Францією та Україною), Полюк І. С. (2019)
Левицька Л. Я. - Релігійно-міфологічні образи-символи в новелі Людвіга Тіка "Білявий Екберт" (1797) (2019)
Лісовська А. Ю. - Контент веб-сайтів і їхня структура, Калита А. А. (2019)
Марченко В. В. - Стратегії і тактики досягнення прагматичної мети у англомовному політичному дискурсі, Різник А. А. (2019)
Matselyukh I. - Legitimation through authorization and moral evaluation in discourse analysis of RT news (2019)
Перхач Р.-Ю. Т. - Структурні та семантичні особливості стоматологічних термінів, Кисіль Д. О. (2019)
Перхач Р.-Ю. Т. - Мовні засоби маніпуляції в пресі: контент-аналіз, Смирнова А. О. (2019)
Перхач Р.-Ю. Т. - Семантичний аналіз медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів, Сусуловська М. Р. (2019)
Радчук В.Д. - Семіосфера В. Шекспіра як система авторських художніх кодів, Лебедева Г. В. (2019)
Саражин А. В. - Ефективність інтегративного методу вивчення англійської мови для "дорослої" аудиторії, Кравченко Н.К. (2019)
Сидоренко Л. М. - Препозитивна афіксація географічних термінів англійської мови, Дернова Т. А. (2019)
Цвик Н. П. - Роль ключових слів у формуванні цілісності та зв’язності англомовних науково-технічних текстів, Калита А. А. (2019)
Бойко О. В. - Актуалізація суб’єктного потенціалу курсантів як провідний напрям у формуванні лідерської компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових закладах освіти (2019)
Кашперук Н. А. - Формування національно-патріотичної свідомості студентської молоді в умовах сучасного ЗВО (на прикладі історичного факультету МНУ імені В.О. Сухомлинського) (2019)
Лукашенко М. В. - Методи парадоксів та їх місце у роботі викладача, Горбатюк С. М., Коваль М. І. (2019)
Малинка М. М. - Врахування специфіки українського менталітету в роботі викладачів вищої школи, Александрович Т .З. (2019)
Мачинська Н. І. - Теоретичні аспекти використання ігрових технологій на уроках в початковій школі, Оприск М. А. (2019)
Мельниченко О. В. - Вирішення проблем ігрової діяльності в українській педагогічній науці: останнє десятиліття, Третяк В. О. (2019)
Новосельська Н. Т. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до позаурочної виховної роботи: види діяльності, ідеї, результат, Клуб Б. В. (2019)
Нос Л. С. - Умови реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання учнів початкової школи, Крупач І. М. (2019)
Saibekov M. - Christian education of the ruler in the Visigothic Kingdom (2019)
Семенюк В. О. - Методика запобігання мовній атриції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної, Плотніков Є. О. (2019)
Smolikevych N. - Internationalisation features of US higher education, Chernozubova N. (2019)
Стрілець С. І. - Дидактичний мультимедійний контент для Нової української школи "KM Media ED PROFI", Коток В. В. (2019)
Суховієнко Н. А. - Діти із розладами аутистичного спектру в інклюзивній освіті (2019)
Шевченко Л. О. - Англійcька мoва прoфecійнoгo cпрямування: іcтoрія фoрмування та визначeння, Калашник О. С. (2019)
Яремчук Н. Я. - Теоретичні засади організації групи продовженого дня в початковій школі, Калітовська О. А. (2019)
Яремчук Н. Я. - Зміст та структура професійно-комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи, Магера Н. І. (2019)
Власенко Т. О. - Особливості виробництва молочної продукції в Україні, Рябченко А. В. (2019)
Гуцаленко Л. В. - Облік та його контрольні функції в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств, Чмелюк Т. В. (2019)
Демченко К. І. - Гендерний розрив у пенсіях та впровадження надбавки до пенсії у моделі пенсійного забезпечення (2019)
Zerkal A. - The impact of business partners on commercial awareness and personnel management of enterprises (2019)
Корбутяк А. Г. - Формування механізму оцінки вартості підприємства, Кульбачинська І. М. (2019)
Костирко Л. А. - Фінансова результативність як драйвер вартості корпоративних підприємств кондитерської галузі, Євтушенко М. В. (2019)
Нікітенко Н. Е. - Розробка екскурсійного маршруту в сегменті в’їзного пізнавального туризму (2019)
Петряєва З. Ф. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки стратегічного розвитку підприємства (2019)
Радзієвська С. О. - Системно-синергетичний підхід у дослідженні структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації (2019)
Сливенко В. А. - Нові вектори розвитку малого підприємництва в Україні в контексті активізації євроінтеграційних процесів, Коновалова Д. Є. (2019)
Фоя О. В. - Макроекономічний аналіз механізму зовнішніх державних запозичень України (2019)
Вихідні дані (2019)
Івченко Т. В. - Характеристика генотипів-інтродуцентів батату (Іpomoea batatas L.) за умов вирощування в зоні Лісостепу України, Мозговська Г. В., Баштан Н. О., Мірошниченко Т. М., Крутько Р. В. (2020)
Біленька О. М. - Особливості хімічного складу зразків цибулі шалот гібридного походження, Щербина С. О., Даценко С. М., Гордієнко І. М. (2020)
Сергієнко О. В. - Ефекти комбінаційної здатності партенокарпічних вихідних форм гетерозисних гібридів F1 огірка, Радченко Л. О., Солодовник Л. Д., Сучкова В. М., Шульгина Л. М. (2020)
Стригун В. М. - Вплив добору на мінливість ознаки "кількість насінин на рослині" в гібридних популяціях гороху овочевого (2020)
Вітанов О. Д. - Алелопатичні властивості супутніх культур томата, Зелендін Ю. Д., Чефонова Н. В., Мельник О. В., Іванін Д. В. (2020)
Гарбовська Т. М. - Алелопатична взаємодія квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris L.) з іншими овочевими рослинами, Зелендін Ю. Д., Чефонова Н. В., Гончаренко В. Ю. (2020)
Гордієнко І. М. - Вплив сірковмісних добрив на врожайність і якість цибулі ріпчастої, Яровий Г. І., Терьохіна Л. А., Урюпіна Л. М. (2020)
Яровий Г. І. - Урожайність та продуктивність гібридів помідорів індетермінантного типу в плівкових теплицях, Сєвідов В. П., Сєвідов І. В. (2020)
Пузік Л. М. - Оцінка збереженості овочевої продукції за функцією бажаності Харрінгтона, Бондаренко В. А. (2020)
Пилипенко Л. В. - Кореляційні залежності між морфологічними і цінними господарськими ознаками в насінництві перцю солодкого, Шабетя О. М. (2020)
Могильна О. М. - Зональне розміщення виробництва томата в Україні, Рудь В. П., Терьохіна Л. А., Урюпіна Л. М., Стовбір О. П., Сидора В. В. (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей (2020)
Андон’єв В. С. - Особливості процесів охолодження деталей, при впливі на них надкритичних теплових потоків, що виникають при контакті з рідким металом, Дяченко С. В., Гладкоскок В. П. (2020)
Балера М. Д. - Процес подрібнення у вібраційних млинах, Гордієнко А. Т. (2020)
Баранов П. Ю. - Формування кількісних показників оцінки технічного стану неексплуатованих будівель та споруд, Котляр М. І., Башкіров Г. Б. (2020)
Берестянская С. Ю. - Определение модуля упругости фибробетонных призм, подвергшихся воздействия повышенных и высоких температур, Галагуря Е. И. (2020)
Бідаков А. М. - Розрахунок міцності ПКД панелей при згині з урахуванням деформацій зсуву, Распопов Є. А., Пустовойтова О. М., Страшко Б. О. (2020)
Болотских Н. С. - Эффективное оборудование для подогрева нефтепродуктов в резервуарах, Болотских Н. Н. (2020)
Вандоловський О. Г. - Реологічні особливості ущільнення дрібнозернистої бетонної суміші в палях, які формують в попередньо сформованих свердловинах, Шептун С. Ю. (2020)
Винников Ю. Л. - Досвід посилення фундаментів із призматичних паль у складі стрічкового ростверку підведенням плити, Манжалій С. М. (2020)
Гоц В. І. - Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів, Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. (2020)
Дубельт Т. М. - Вплив факторів на показник рентабельності реконструкції житлових будинків перших масових серій (2020)
Душкин С. С. - Повышение надежности работы очистных сооружений систем водоснабжения, Благодарная Г. И., Душкин С. С. (2020)
Епоян С. М. - Удосконалений трубчастий змішувач та методика його дослідження, Сухоруков Г. І., Гайдучок О. Г., Волков В. М. (2020)
Епоян С. М. - Фізична та математична моделі взаємодії вітрових хвиль з кріпленням укосів залізобетонними плитами, Кузьменко В. М., Шилін В. В., Філатов С. В. (2020)
Зайцева В. Г. - Полімерні композиційні матеріали у будівництві, оцінка та їх пожежна небезпека, Нестеренко О. В., Чернишенко Г. О. (2020)
Каржинерова Т. І. - Перепрофілювання промислових будівель під об'єкти соціальної сфери (2020)
Каржинерова Т. І. - Современные методы модернизации и преобразования зданий (2020)
Карпюк В. М. - Основні параметри тріщиностійкості звичайних та пошкоджених залізобетонних балок, підсилених вуглепластиком, за малоциклового навантаження високих рівнів, Антонова Д. В. (2020)
Майстренко А. А. - Технологічний аналіз вибору системи утеплення зовнішніх стін, Амеліна Н. О., Бердник О. Ю., Рижанкова Л. М., Яковлева О. М. (2020)
Менейлюк І. О. - Чисельне моделювання для вибору рішення укріплення схилу, Руссий В. В. (2020)
Мірошніков В. Ю. - Друга основна задача теорії пружності для шару з двома поздовжніми циліндричними включеннями, Олешкевич С. В., Медведєва А. В. (2020)
Мозговий А. О. - Сучасні методи розрахунку гребель із грунтових матеріалів з урахуванням сейсмічних впливів, Самишкін А. Ю. (2020)
Нестеренко О. В. - Токсикологічна та пожежна безпека будівельних матеріалів, Зайцева В. Г., Чернишенко Г. О. (2020)
Пальченко О. Л. - Аналіз досвіду компенсації виснаження розчиненого у воді кисню за допомогою турбінної аерації води (2020)
Пантелеєнко В. І. - Дослідження напруженого стану конічних бетонних блоків та особливості формування ущільненої зони при їх зануренні у грунт, Червоноштан А. Л., Хомчик М. С. (2020)
Першина Л. О. - Аналіз і критерії вибору терасних дощок, Макаренко О. В. (2020)
Семенова-Куліш В. В. - Робота дизелів на ефірах рослинних олій, Семенов В. Г., Бородін Д. Ю., Герасименко В. В. (2020)
Сероглазов В. М. - Экологическая опасность серосодержащих выбросов из резервуаров хранения нефтепродуктов для атмосферного воздуха, Юрченко В. А. (2020)
Тарадай А. М. - Пути экономического стимулирования владельцев квартир для повышения энергоэффективности многоэтажных зданий, Бугай В. С., Яременко М. А. (2020)
Фірсов П. М. - Методи інженерного розрахунку сталеклейового з’єднання з бетоном при дії різних зусиль, Золотов С. М., Скрипник О. С. (2020)
Чаплянко С. В. - Применение полиэтилена в технологии изготовления бетона, Никичанов В. В. (2020)
Шаповал С. В. - Проблеми ресурсозбереження у будівельній галузі, Болотських О. М. (2020)
Шарков В. В. - Розробка програми викладання дисципліни "Оптимізація та надійність систем водопостачання та водовідведення", Циганкова С. Г., Нестерова О. В., Журавльова О. А. (2020)
Шевченко Л. С. - Прийоми дизайну об’єктів міського середовища з повторним використанням матеріалів (2020)
Яровий С. М. - Типологія дефектів та пошкоджень металевих димових і вентиляційних труб, статистичний аналіз пошкоджуванності (2020)
Титул, зміст (2019)
Коробченко С. О. - Процес оцінки витрат за проектами в NASA (2019)
Головін О. О. - Таксономічне відображення інформаційних ресурсів дослідно-конструкторських робіт (2019)
Грубель М. Г. - Методологія оцінки опорної прохідності колісної військової автомобільної техніки, Крайник Л. В., Купріненко О. М. (2019)
Рябуха В. П. - Дослідний зразок цифрової адаптивної системи захисту радіолокаторів від маскувальних пасивних завад на основі адаптивного решітчастого фільтра, Семеняка А. В., Катюшин Є. А., Зарицький В. І., Головін О. О. (2019)
Derepa A. V. - Properties of electric fields of hydroacoustic radiators with internal screens, Leiko O. H., Drozdenko O. I., Svyatnenko A. O. (2019)
Расстригін О. О. - Методика розрахункової оцінки гідродинамічної повздовжньої сили на корпусах перспективних швидкісних засобів при русі по водній поверхні різного стану, Зірка А. Л., Бєляєв Д. М. (2019)
Didkovskii V. S. - Operational energy range calculation of the "carrier-underwater vehicle" system on use of hydroacoustic communication channel in the shallow sea, Korzhyk O. V., Naida S. A. (2019)
Гурнович А. В. - Методичний підхід до визначення балістичного коефіцієнта куль в полігонних умовах, Кучинський А. В., Кучинська О. Б., Лапицький С. В., Майстренко О. А., Трофименко В. Г. (2019)
Сенаторов В. М. - Застосування нашоломної системи індикації у Сухопутних військах, Сенаторов М. В. (2019)
Гроздов А. А. - Методика формування групової оцінки електромагнітної сумісності наземних радіоелектронних засобів передачі інформації, Зібін С. Д., Попов А. О., Твердохлібов В. В. (2019)
Білокур М. О. - Отримання вихідних даних для вимірювання вартості етапу життєвого циклу "експлуатація" (2019)
Білобородов О. О. - Технології інформаційно-психологічних війн та інформаційно-психологічна зброя, Довгополий А. С. (2019)
Борохвостов В. К. - VII міжнародна науково-практична конференція "Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”: основні підсумки (2019)
Resume (2019)
Архипов О. Є. - Адаптивний підхід до обробки даних експертного оцінювання, Чмерук О. М. (2019)
Петруша Ю. Ю. - Фізико-хімічні показники якості харчової йодованої солі, Загородня Ю. С. (2019)
Єгорова О. В. - Використання мобільних додатків для оцінювання якості та безпечності продуктів харчування, Одінцов Ю. О. (2019)
Процик О. П. - Аналіз стану та перспективи розвитку ринку транспортних послуг в Україні, Шатликов Д., Тарасенко С. В., Полегенько А. Ю. (2019)
Бахарєв Ю. - Екологічна, етіологічна та епідемічна специфіка сальмонел із об’єктів зовнішнього середовища на території Північно-Західного Причорномор’я (2019)
Бахарєв Ю. - Екологічна структура зоогенних резервуарів сальмонел та їх епідемічний потенціал на території Північно-Західного Причорномор’я (2019)
Крайнюков О. М. - Комплексна еколого-токсикологічна оцінка якості довкілля (на прикладі м. Люботин), Кузьмінова А. Ю. (2019)
Настека Т. М. - Спонтанний цитоміксис у Lilium bulbiferum var. croceum, Артамонова В. С. (2019)
Карбівська У. М. - Урожайність культур та баланс основних елементів живлення темно-сірого грунту за вирощування бобово-злакових травосумішок (2019)
Франчук-Крива Л. О. - Нашийник як специфічна ветеринарна лікарська форма, Кудрявцева А. Д. (2019)
Авраменко Н. В. - Особливості післядипломної освіти сімейних лікарів з питань планування сім’ї та безплідного шлюбу, Семененко І. В., Сєрих К. В. (2019)
Млиниська М. М. - Синдром "емоційного вигорання" у медичного персоналу, Гасюк М. Б. (2019)
Ождар Є. М. - Застосування методів фізичної терапії після стенування коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу, Худецький І. Ю. (2019)
Піддубна А. А. - Обгрунтування диференційованого лікування Helicobacter pylori-асоційованої виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Вівсянник В. В., Фрунчак Д. В., Вівчар К. В., Маковійчук Х. Я. (2019)
Полстяной А. О. - Генетичні передумови гіперурикемії: літературний огляд, Побеленцева Л. А. (2019)
Токар Ю. М. - Фізична терапія радикулопатії шийного та грудного відділу хребта за допомогою тренажера "Кипарис", Бісмак О .В. (2019)
Косенко Є. В. - Аналіз та прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру щодо їх попередження, Долженкова О. В. (2019)
Пінчукова І. О. - Різноманітність видів та технік жанру "Натюрморт" (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество К. А. Сомова (1869-1939), как одного из наиболее ярких и своеобразных русских художников конца XIX – начала XX века (2019)
Черниш Д. О. - Втілення національного колориту українського народу в образі Енея у танцювальній виставі за мотивами поеми Івана Котляревського "Енеїда" (2019)
Григорук Н. А. - Російсько-турецька війна 1877–1878 рр. та її наслідки (2019)
Скрипниченко Ю. Ф. - Східні робітники: харківський вимір (2019)
Бєлашов Ю. О. - Перспектива використання безпілотних літальних апаратів під час несення служби з охорони громадського порядку, Ручка Р. О. (2019)
Півень М. А. - Особливості суб’єктивного сприйняття батьківського відношення особами з різним рівнем емоційної зрілості (2019)
Семенів Н. М. - Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості (2019)
Москальчук М. М. - Міжконфесійна толерантність як головна складова релігійного життя Україні ХХІ ст. (2019)
Ярмоліцька Н. В. - Проблеми пізнання, свободи та гуманізму в дослідженнях І.В. Бичка в радянський період, Москальчук М. М. (2019)
Джулик О. І. - Інтерактивні методики формування навичок читання англійською мовою у молодших школярів, Соловйова О. О. (2019)
Кульбабська О. В. - Семантико-синтаксична структура простих речень із напівпредикативними ад’єктивними компонентами, Тесліцька Г. І. (2019)
Матвійок Т. А. - Порівняльний контент-аналіз передвиборчих програм лідерів президентських виборів в Україні та США 2019-2020, Перхач Р. Т. (2019)
Пархоменко Н. О. - Щодо структури та способів мовної репрезентації концепту (на матеріалі сучасної німецької мови), Лазебна О. А., Литовченко І. М. (2019)
Петрук О. Ю. - Ідентифікація метафори моделі білий + іменник за методикою кількісного аналізу словникової дефініції, Левченко О. П. (2019)
Северин Р. С. - Лексико-стилістичні особливості авторських перекладів творів Ірен Роздобудько, Наумова Т. М. (2019)
Северина Г. Г. - Лінгвостилістичні особливості мовлення різних типів особистості (на матеріалі англійської мови), Тараненко Л. І. (2019)
Антипін Є. Б. - Полікультурне виховання дошкільників в організованому середовищі закладу дошкільної освіти, Ломаченко Н. І. (2019)
Богдан Т. М. - Особливості роботи вихователя ЗДО з дітьми дошкільного віку в умовах інклюзії, Розумейко Н. А., Франчук Н. М. (2019)
Вінтонів М. О. - Інтеграція інтернет-комунікацій у систему загальноосвітнього простору як один із методів поліпшення рівня освіти України, Толкачова В. Ю. (2019)
Волинець Ю. О. - Підготовка майбутніх дошкільних педагогів до художньо-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку в умовах євроінтеграції, Стаднік Н. В. (2019)
Зоренко К. О. - Методологічні підходи та методи міжкультурного навчання майбутніх перекладачів, Захуцька О. В. (2019)
Кошелева Н. Г. - Визначення змісту і структури психологічної компетентності майбутніх викладачів української мови і літератури (2019)
Кравцова Н. Г. - Критична перцепція теорії культурних епох у педагогічному процесі Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї (2019)
Люлька Г. А. - Місце комунікативної толерантності у взаємодії вчителя початкових класів зі школярами (2019)
Пилипишин О. І. - Підготовка майбутніх фахівців медичної галузі у контексті міждисциплінарної інтеграції, Бондаренко С. В., Сопіга М. О. (2019)
Зацерківна М. О. - Порівняльний аналіз ефективності веб-сайтів державних та комерційних ЗВО сфери культури України (2019)
Варава К. І. - Деякі питання імплементації зарубіжного досвіду використання механізмів захисту корпоративних можливостей у систему національного законодавства (2019)
Грекова О. О. - Проблема правового регулювання утилізації медичних відходів: вітчизняне законодавство та європейська практика, Зозуля А. О. (2019)
Зозуля К. С. - Міжнародно-правові засади охорони клімату (2019)
Крайник Г. С. - Щодо визнання нецільового використання бюджетних коштів корупційним злочином, Заточна В. О. (2019)
Лазебна А. В. - Нотаріальне посвідчення як елемент форми правочину (2019)
Мальцев М. Є. - Особливості адаптації вітчизняного екологічного законодавства до вимог права Європейського Союзу (2019)
Сачук Б. П. - Становлення четвертого покоління прав людини, Хасія М. В. (2019)
Сокуренко В. А. - Екологічне господарювання як один із засобів вирішення проблем екологічної безпеки (2019)
Сухомлин Т. В. - Судово-дактилоскопічна експертиза у кримінальному провадженні, Юрчик Т. В. (2019)
Трагнюк Р. Р. - Проблеми визначення керівника органу досудового розслідування в Національному антикорупційному бюро України як об'єкта прокурорського нагляду (2019)
Уткіна М. С. - Право інтелектуальної власності Словацької республіки та його порівняння із вітчизняним правом інтелектуальної власності (2019)
Халецька К. К. - Правова охорона навколишнього природного середовища в зонах проведення бойових дій, Сидоренко Н. О. (2019)
Хрякова Н. О. - Енергетична безпека в Україні: проблеми забезпечення та перспективи підвищення (2019)
Шутько В. С. - Міжнародно-правове регулювання проблеми зміни клімату (2019)
Августова О. О . - Місце управлінського аналізу в обліковому просторі, Знамеровська А. О. (2019)
Герасимчук В. В. - Особливості використання маркетингу в Instagram, Лижова Є. М. (2019)
Голинський Ю. О. - Митний контроль в Україні а напрями його вдосконалення, Гриник І. Р. (2019)
Заїчко І. В. - Фінансова стійкість підприємств як інструмент реалізації фінансової безпеки (2019)
Зінгаєва Н. Є. - Стратегічне управління персоналом у ТОВ "СГВП "Таборівське" Снігурівського району, Мхитарян К. Г., Богуславський С. Ю. (2019)
Ільків Л. А. - Економічні аспекти виробництва соняшнику (2019)
Климчук І. Я. - Види та джерела конкурентних переваг туристичних інтернет-порталів Івано-Франківської області та перспективи створення нового туристичного веб-сайту, Казюка Н. П. (2019)
Ковалевич Н. В. - Податкова система в контексті парадигми інтеграційних процесів, Долженко І. І. (2019)
Курганський С. С. - Особливості мотивації персоналу ІТ сектору, Ситник Н. І. (2019)
Огданська О. Д. - Аналіз міжнародної торгівлі АПК, Сергієнко К. К. (2019)
Онешко С. В. - Підхід до оцінки показників ефективності стивідорних компаній в системі контролінгу, Грищенко А. Р. (2019)
Осідач О. Б. - Фінансова безпека малого бізнесу: реалії і проблеми, Сарнавський Б. О. (2019)
Ошийко А. А. - Проблеми антикризового управління в банках, Татьяніна С. М. (2019)
Пікуліна Н. Ю. - Інфраструктурна підтримка як чинник стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Пікуліна О. В. (2019)
Полупан Л. П. - Сутність соціальних програм підприємства, Ковалевська А. В. (2019)
Попова В. Д. - Облік оплати праці: проблеми та напрями удосконалення облікового забезпечення управління персоналом, Колотило Ю. І. (2019)
Процик І. С. - Проблеми вибору професії та працевлаштування молоді, Ясінська Т. В., Грибик М. І. (2019)
Ситник Н. С. - Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах, Назар Н. В. (2019)
Сич О. А. - Аналіз кредитування бізнесу в Україні та Польщі, Беркацький Б. Л., Климчук О. Р. (2019)
Скавронська І. В. - Захист прав інтелектуальної власності на продукти креативної діяльності в рамках імплементації угоди про асоціацію Україна-ЄС (2019)
Узун-Куртогло В. В. - Фіскальна ефективність оподаткування доходів фізичних осіб, Долженко І. І. (2019)
Фінагіна О. В. - Сучасні управлінські технології розвитку інформаційного менеджменту: перспективи підприємств та регіонів, Плаксюк О. О., Коваленко Ю. О. (2019)
Шевченко О. С. - Інноваціи?ні методи управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання, Євтушенко Г. І. (2019)
Шушкова Ю. В. - Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Войтаник Д. М. (2019)
Ясіновська І. Ф. - Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми і перспективи, Зіневич О. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Савонова Г. І. - Моральні обрії людини в позитивній екзистенціальній філософії Н. Аббаньяно (2019)
Шейко С. В. - Становлення концепції свободи волі людини у філософії історії П. Чаадаєва, Колодій О. С. (2019)
Ваховський Л. Ц. - Філософська традиція раннього середньовіччя в спадщині ісидора севільського: ретрспективний аспект (2019)
Діптан І. І. - Українська державна ідея за гетьманування Івана Виговського: візія михайла грушевського (стаття друга) (2019)
Кривда Н. Ю. - Колективна пам’ять як чинник формування групової ідентичності (2019)
Заїнчківська І. П. - Теоретичні передумови та особливості процесу тематизації модерної української ідентичності (2019)
Кравченко А. П. - Теоретико-методологічний потенціал етнофункціонального підходу у формуванні ціннісно-смислових засад сучасної комунікації, Коваленко М. В. (2019)
Безруков С. І. - Проблема обмеження свободи вибору в лібертаріанському патерналізмі (2019)
Костенко М. Т. - Гідність у сучасному українському соціумі (2019)
Мулярчук Є. І. - "Досвід невидимого": переживання буття, чуття і розуміння у суб’єктивному існуванні людини (2019)
Шаповал В. М. - Деякі дискусійні питання з приводу подальшої еволюції людини (2019)
Харченко Л. М. - Космічний потенціал духовного буття людини (2019)
Yukhymenko N. - Factors for the formation of the individual in the socio-cultural space: the meaning and purpose of life (2019)
Крутієнко А. В. - Неепістемічна генеративна естетика (2019)
Цебрій І. В. - Уявлення про гармонію людського життя і космологічні виміри в творчості антоніо феррабоско (2019)
Кобзєва І. О. - Мода як фактор трансформації людського тіла (2019)
Прокопович Л. В. - Соціально-філософська "драматургія" показів мод (2019)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2019)
Вимоги до оформлення та подання статей (2019)
Лях В. В. - Автентичність і свобода самоздійснення (2019)
Хамітов Н. В. - Філософська публіцистика і філософське мистецтво в епоху соціальних мереж (2019)
Кравченко П. А. - Когнітивний зміст категорії "віра" (2019)
Ягодзінський С. М. - Соціальні трансформації в умовах формування інформаційного простору: можливості, реалії та ризики (2019)
Глушко Т. П. - Постправда як медійний інструмент в умовах аксіологічного конфлікту (2019)
Ковадло Г. П. - Особливості трансперсонального та ідентичність людини (2019)
Мовчан М. М. - Інтернет-комунікація: проблема страху (2019)
Харченко Л. М. - Соціальні інформаційні комунікації як основа суспільних перетворень (2019)
Лук’яненко О. В. - Вплив засобів масової комунікації на еволюцію політичної свідомості громадян: методологічний аспект (2019)
Янко А. С. - Methods and tools for fast and reliable processing of integer data of state information systems using a non-positional number system in the residual classes system, Краснобаєв В. А. (2019)
Шейко С. В. - Соціально-філософський аналіз категорії "ризик" в умовах формування інформаційного простору, Колодій О. С. (2019)
Сідоркіна О. М. - Соціальна природа комунікативних процесів, Скиба О. П., Пода Т. А. (2019)
Дмитренко В. А. - "Інформаційна доба" та "епоха постмодерну": проблеми співвідношення понять (2019)
Скиба І. П. - Феномен інформаційно-комунікаційних технологій, Орденов С. С., Ченбай Н. А. (2019)
Голіздра О. В. - Глобалізаційні процеси у світі інформаційних технологій (2019)
Іванішин Д. О. - Анархізм в умовах глобалізму (2019)
Марочканич М. М. - Специфіка соціальних конфліктів у сучасній Україні (2019)
Супрун Г. Г. - Політична глобалізація як каталізатор суспільних трансформацій (2019)
Білецька В. В. - Медіафілософія як інструмент осмислення медіареальності в контексті інформатизації сучасного суспільства, Дьяченко Ю. А. (2019)
Новохатько А. В. - Соціальні трансформації в контексті самоідентифікації особистості у віртуальному просторі гри (2019)
Загороднюк В. П. - Інформаційне суспільство як передумова когнітивного повороту у філософії (2019)
Бойченко М. І. - Методологія дослідження освітніх практик інформатизації суспільства (2019)
Попов В. Ю. - Інформатизація, глобалізація і мультикультуризація як чинники формування постмодерної ідентичності, Попова О. В. (2019)
Козачинська В. В. - Сучасна ситуація людини: виклики постлюдськості (2019)
Ільїн В. В. - Освіта інформаційного світу: яке знання потрібне завтра?, Ільїна А. А. (2019)
Кравченко А. А. - Модус економічного в пізнанні і освітній діяльності (2019)
Юхименко Н. Ф. - Функції системи освіти у світі інформаційних технологій (2019)
Шалашенко Г. І. - Дещо про сучасну технократичну версію соліпсизму (2019)
Бучма О. В. - Людина і релігія: конфесійні трансформації у вимірах інформаційного суспільства (2019)
Усанова Л. А. - Форми людяності мережевого суспільства, Усанов І. В. (2019)
Кравченко А. П. - Антропологічна проблематика в сучасному філософсько-правовому дискурсі (2019)
Бондар Т. О. - Освітні інструменти для розвитку критичного і креативного мислення в умовах інформаційного суспільства (2019)
Гончаренко К. С. - Цифрова людина: фантазм втрати ідентичності (2019)
Бучма В. В. - Соціалізація підлітків в умовах інформаційного простору (2019)
Ліпін М. В. - Перспективи знання і освіти в інформаційному світі (2019)
Хрептак Н. В. - Глобалізаційні основи мультилінгвальної освіти (2019)
Гальченко М. С. - Особливості мислення і пізнання в реальності інформаційного простору (2019)
Леонтьєва В. М. - Щодо філософсько-антропологічних аспектів дослідження інфосфери (2019)
Головіна Н. І. - Регулятивний потенціал інформаційної етики (2019)
Ільченко О. Ю. - Формування стійких мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів: вимога часу (2019)
Лукашенко М. В. - Мужність бути в умовах пост- та протосоціальності у віртуальній реальності (2019)
Білоус М. В. - Трансгуманізм як знецінення людяності, Усанова Л. А. (2019)
Безруков С. І. - Нові погляди на патерналізм крізь призму поведінкової економіки (2019)
Бєлишев О. В. - Волонтерство у світі інформаційних технологій: поняття, характерні особливості та види (2019)
Костенко М. Т. - Гідність людини в умовах формування інформаційного простору (2019)
Царенок А. В. - Інформація-культура-інформаційна культура (2019)
Мєшков В. М. - Про руйнування трансценденталізму в сучасній світовій культурі як одну з головних ознак її кризи, Сомкін О. О. (2019)
Кравченко О. П. - Естетична культура особистості в умовах інформатизації суспільства (2019)
Ямчук П. М. - Особистості в історії. Світоглядні позиції Миколи Скрипника, Миколи Підгорного, Петра Шелеста, Олеся Гончара в інформаційному просторі. (Декілька міркувань про собор в несоборні часи) (2019)
Цебрій І. В. - Класичне мистецтво в інформаційну добу (2019)
Вощенко В. Ю. - "Суспільство екрана" як варіація візуальної культури (2019)
Громцев Р. С. - Особливості танцювального мистецтва у світі інформаційних технологій (2019)
Лебединська І. В. - Культура як дискурс (2019)
Луговський О. В. - Цифрова культура і її невід’ємне місце в сучасному інформаційному суспільстві (2019)
Абисова М. А. - Параестетичні трансформації сучасних "арт-практик" (на прикладі спесімен-арта), Шоріна Т. Г. (2019)
Штепа О. О. - Сутність феномену ментальності в науковому та філософському дискурсах (2019)
Маменко Т. В. - Мова і мислення у філософії Людвіга Вітгенштайна (2019)
Авраменко В. І. - Культурні виміри інформаційної епохи (2019)
Татаріна Т. І. - Медіареальність як простір для ведення інформаційної війни, Кожушко А. П. (2019)
Рачинська О. А. - Сучасні підходи в організації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління (2019)
Бугайцов С. Г. - Механізми державного управління забезпечення економічної безпеки в Україні: теоретико-методологічні аспекти (2019)
Джумагельдієва Г. Д. - Механізм врегулювання конфлікту інтересів в системі державного управління, Орленко Я. Ю., Сергієнко І. Г. (2019)
Андрієнко М. В. - Системність та інституціоналізм державного управління як метод ухвалення і обґрунтування рішень у сфері цивільного захисту, Борисов А. В., Черкасов О. О. (2019)
Шпачук В. В. - Суб’єкти державного управління кібербезпекою країни: зарубіжний досвід (2019)
Шапоренко О. І. - Екологічний маркетинг як запорука якості життя: концепції, стратегія, ринок (2019)
Левченко Н. М. - Децентралізація освіти як дієвий сервісний інструмент впливу на розвиток регіонів, Антонова Л. В., Антонов А. В. (2019)
Залізнюк В. П. - Дорожня карта заходів щод о формування системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Чорна К. П. - Організація урядування у зунр: особливості демократії та диктатури (2019)
Скиба М. В. - Теоретичні аспекти дослідження розвитку громадянського суспільства, Шелудько В. Я. (2019)
Близнюк А. С. - Збалансування інструментарію державного регулювання розвитку рекреаційної сфери в процесі трансформаційних змін України (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Сучасні тенденції децентралізації державної влади та їх реалізація в Україні (2019)
Yakimenko N. N. - Improvement of state control in the field of mediation in employment abroad (2019)
Ажажа М. А. - Державна політика України щодо інклюзивної освіти в умовах професійної підготовки молоді (2019)
Зима І. Я. - Інституційні основи державного управління медичною освітою (2019)
Мельник Л. А. - Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: основні поняття, проблеми та стратегічні напрями (2019)
Усаченко О. О. - Державна цільова програма структурного реформування оборонної промисловості України (2019)
Родченко І. Ю. - Пріоритетні напрями вдосконалення системи державного управління: науково-практичні рекомендація в контексті реформи (2019)
Осауленко О. В. - Шляхи ефективного використання бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я м. дніпра (2019)
Балан М. І. - Суспільство ризику: дестабілізаційні можливості (2019)
Семенова Ю. М. - Створення та адаптація страхових продуктів спектру екологічного страхування в Україні (2019)
Винниченко Н. В. - Публічний фінансовий менеджмент: проблеми визначення сутності та сфери застосування (2019)
Кононенко В. В. - Державне регулювання відносин у сфері охорони здоров’я у добу української революції (1917-1920 рр.), Дроненко В. Г. (2019)
Панченко О. А. - Проблеми правового забезпечення державного управління інформаційною безпекою (2019)
Барегамян С. Х. - Електронне урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях: сучасний стан та перспективи впровадження в Україні, Карпі Ю. В. (2019)
Пурцхванідзе О. В. - Особливості процесу планування діяльності територіальної громади (2019)
Коломієць А. С. - Формування стратегії управління проектом, Коломієць С. В. (2019)
Надежденко А. О. - Сутність адміністративної відповідальності державних службовців, Оробченко Д. В., Надежденко В. С. (2019)
Юрочко Т. П. - Задоволеність пацієнтів якістю медичної допомоги як індикатор оцінювання ефективності запровадження змін у сфері охорони здоров’я: огляд літератури, Заремба С. М. (2019)
Чорна О. В. - Сутність та особливості формування державної екологічної політики на рівні регіону (2019)
Антонова С. Є. - Інформаційна безпека, Мартинюк Г. Ф. (2019)
Касьянюк С. В. - Оцінка рівня інформатизації державного управління та стану впровадження електронного урядування в Україні, Каракай М. С. (2019)
Міхно І. С. - Державне регулювання соціального капіталу в контексті соціальної безпеки, Коваль В. В., Колеснікова К. С. (2019)
Дерун Т. М. - Інституційне забезпечення процесу децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад (2019)
Торічний В. О. - Стратегічні орієнтири інформаційного забезпечення державної безпеки України (2019)
Камінецький В. В. - Основні детермінанти активізації державного регулювання інвестиційної діяльності в курортно-рекреаційній сфері житомирської області (2019)
Федірко О. А. - Напрями та інструменти реформування систем публічного адміністрування в єс, Федірко Н. В. (2019)
Приліпко С. М. - Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів (2019)
Іщенко М. І. - Підходи до розкриття дефініції "державний службовець" у контексті поняття "державна служба", Міщук Є. В., Радько В. В. (2019)
Сазонець І. Л. - Державне регулювання інституту комунальної власності: особливості та форми, Обуховська Л. І. (2019)
Акімов О. О. - Основні принципи державно-управлінської діяльності у системогенезній динаміці (2019)
Опанасюк Ю. А. - Управління сферою рекреації в міських агломераціях, Матвєєва Ю. Т. (2019)
Самойлова І. І. - Напрями вдосконалення механізмів державного регулювання ринку житлової нерухомості в Україні, Самойлов О. О. (2019)
Божко Я. О. - Удосконалення механізмів збереження існуючих та створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю (2019)
Клименко Н. Г. - Наукове та експертно-аналітичне забезпечення у державному регулюванні діяльності недержавних інституцій в контексті забезпечення національної безпеки України: стан, проблеми, перспективи (2019)
Терешкевич Г. Т. - Гідність та недоторканість людського життя як фундаментальні цінності державотворення (2019)
Коломієць С. В. - Особливості процедури видачі природоохоронних дозволів на здійснення господарської діяльності, Бельський В. Ю. (2019)
Ксендзук В. В. - Публічне управління містом в контексті інклюзивного розвитку, Войціцька К. М., Орел В. Р., Сергієнко І. Г. (2019)
Ковач В. О. - Особливості українського ринку праці та його активне регулювання (2019)
Лелеченко А. П. - Підходи щодо формування регіональної політики сталого розвитку в країнах європейського союзу (2019)
Шилепницький П. І. - Державно-приватне партнерство: польський досвід, Зибарева О. В. (2019)
Краус Н. М. - Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні, Манжура О. В., Краус К. М. (2019)
Ведмідь Н. І. - Теоретичні основи стимулювання персоналу суб’єктів готельного бізнесу, Босовська М. В., Полтавська О. В. (2019)
Мельник В. О. - Розробка науково-методичного підходу до планування процесів інноваційного розвитку залізниць, Марценюк Л. В., Міщенко М. І., Власова О. П. (2019)
Міщенко Д. А. - Формування та зміцнення бюджетного потенціалу регіону: інституційний аспект (2019)
Яремко З. М. - Концептуальні засади безпечної життєдіяльності людини, Ващук В. В., Галаджун Я. В. (2019)
Антоненко І. Я. - Перспективні напрями розвитку ринку круїзного туризму, Мельник І. Л. (2019)
Поліщук Є. А. - Методика розрахунку ключових показників ефективності (kpi) використання різних фінансово-кредитних інструментів підприємствами мсб, Іващенко А. І. (2019)
Стоянова-Коваль С. С. - Державне управління екологічною безпекою аграрного виробництва, Варгатюк М. О. (2019)
Маслов А. О. - Сутність, типи, форми, можливості і загрози децентралізації, Гладковська А. Т. (2019)
Фролова Л. В. - Вплив засобів електронної взаємодії зі споживачем на управління конкурентоспроможністю підприємства, Іванчук К. О. (2019)
Покатаєва О. В. - Структурна модель концепції розвитку фінансової грамотності населення як запорука економічної безпеки банківського сектору України, Славкіна М. А. (2019)
Димченко О. В. - Аналіз основ регіональної політики і регіонального розвитку в умовах децентралізації влади, Белявцева В. В. (2019)
Драган О. І. - Підходи до формування системи управління бізнес-процесами на підприємстві (2019)
Дороховський О. М. - Особливості стимулювання соціально-еколого-економічного розвитку регіонів, Радзієвський О. І. (2019)
Мостенська Т. Л. - Роль реструктуризації та санації в антикризовому управлінні, Юрій Е. О. (2019)
Рекова Н. Ю. - Удосконалення методичного підходу до аналізу фінансової звітності бюджетних установ, Кононенко О. Л. (2019)
Гамова О. В. - Особливості обліку та удосконалення контролю нарахування заробітної плати в бюджетній організації, Козачок І. А., Нікітюк А. В. (2019)
Мазур С. А. - Стан та перспективи розвитку готельно-ресторанної справи в Україні, Прилуцький А. М. (2019)
Кавтиш О. П. - Управління електроенергетичними ресурсами підприємства в умовах змін на ринку електричної енергії, Бойко В. А. (2019)
Нєізвєстна О. В. - Податкова конкурентоспроможність як індикатор рівня добробуту населення, Овчаренко О. В., Гребенюк І. В. (2019)
Мішина С. В. - Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу на засадах логістичного підходу, Мішин О. Ю. (2019)
Шейко Ю. О. - Перестрахування як невід’ємний елемент ризик-менеджменту страхової компанії, Юхимчук І. М. (2019)
Чичуліна К. В. - Вектори зростання результативності діяльності підприємств пивоварної галузі, Кладченко Я. О. (2019)
Пчелянська Г. О. - Формування продовольчої безпеки в умовах трансформації економіки України, Пришляк Н. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення обліку доходів від реалізації товарів, як інструмент ефективного управління підприємством, Чакалова Н. С., Мисливка К. А. (2019)
Хринюк О. С. - Використання умов ринку електроенергії як інструменту управління фінансовим потенціалом підприємств, Петрицька В. В. (2019)
Пермінова С. О. - Інноваційна діяльність в галузі української авіації як індикатор створення start-up проектів: сучасний стан та перспективи, Баранець В. С. (2019)
Ярошевська О. В. - Управління креативністю крос-функціональної команди у внутрішньому середовищі підприємства, Красноступ В. М. (2019)
Панова И. А. - Экологизация экономики Украины в условиях глобальных вызовов (2019)
Штепенко К. П. - Стан добровільного медичного страхування в контексті розгляду діяльності страхових компаній, Борисова Т. І. (2019)
Карапетян О. М. - Дотримання фінансової безпеки держави в умовах асиметричності структури державного боргу та фінансових ризиків, Андреєва К. О. (2019)
Шевчук В. О. - Аналіз детермінант системи відтворення кваліфікованої робочої сили в Україні (2019)
Лозовський О. М. - Шляхи оптимізації системи менеджменту підприємства, Гусак К. Ю. (2019)
Довгаль О. В. - Демографічний потенціал сільських територій: стан, перспективи відтворення та розвитку (2019)
Іванченкова Л. В. - Принципи й завдання планування та організації контролю фінансово-економічних результатів харчових підприємств (2019)
Кривов’язюк І. В. - Хто домінуватиме на фондовому ринку країн азіатсько-тихоокеанського регіону – китай чи японія?, Нікітін Т. О. (2019)
Моісєєва Н. І. - Теоретичні засади понятійно-категоріальної складової сутності туризму (2019)
Яковенко Р. В. - Інформація в системі державного управління як ціновий фактор, Зайченко В. В. (2019)
Бондаренко Л. П. - Практика використання безконтатних платежів в Україні та світі, Ярошевич Н. Б., Тарабінович А. Б. (2019)
Тимечко І. Р. - Громадська участь в процесі прийняття рішень на рівні територіальних громад: інструменти участі (2019)
Корнута О. В. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку порталу "відкритий бюджет", Корнута В. А. (2019)
Уніят А. В. - Концепція інклюзивної економіки в контексті сучасного сталого розвитку країн, Юзвін З. I. (2019)
Благоразумова О. В. - Розвиток фірмової торгівлі в системі управління конкурентоспроможністю м’ясопереробних підприємств, Коренюк А. С. (2019)
Караван Н. А. - Оцінка фінансової стійкості виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (2019)
Музичка Є. О. - Тенденції розвитку світового ринку mice-туризму (2019)
Литвиненко С. Л. - Вплив глобалізаційних процесів на інвестиційну привабливість регіонів як складової економічної безпеки України, Смола І. В., Дяченко В. В., Скузь І. А. (2019)
Pshyk-Kovalska O. O. - Research on factors of competitiveness of Ukraine, Mirzoieva D. R. (2019)
Горпинченко О. В. - Swot-аналіз процесу трансформації професійного розвитку працівників в Україні (2019)
Litvinenko A. V. - Marginalism as the basis of economic behavior, Mashchenko M. A. (2019)
Масіна Л. О. - Концептуальні підходи до формування системи забезпечення стратегічного контролінгу (2019)
Ярмоленко Ю. О. - Теоретичні засади створення платформи агроцифрової кооперації аграрного виробництва (2019)
Петюх В. М. - Методичні засади оцінювання компетентностей функціонального персоналу банку, Волобоєва І. О. (2019)
Волощук Ю. О. - Напрямки цифровізації аграрних підприємств (2019)
Кисіль С. С. - Механізм банківського кредитування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2019)
Шалієвська Л. І. - Проблеми розвитку загальнообов’язкового пенсійного забезпечення в Україні (2019)
Сазонець І. Л. - Науково-методичні підходи до визначення функцій туристичних підприємств та напрямів реалізації їх соціальної складової, Джинджоян В. В. (2019)
Дука А. П. - Проектно-орієнтований підхід в системі реалізації інструментів забезпечення розвитку економіки України, Старченко Г. В. (2019)
Одотюк І. В. - Національна інноваційна система України: структура, недоліки інноваційної спеціалізації і шляхи їх усунення (2019)
Могилова А. Ю. - Удосконалення асортиментної політики ресторану, Шарафост М. Л. (2019)
Соколова Л. В. - Сучасний стан машинобудування України та тенденції його розвитку за умов незбалансованої економіки, Стойка О. В. (2019)
Гуцаленко Л. В. - Система грейдування - управлінський механізм мотивації праці, Костюк А. О. (2019)
Байдала В. В. - Економіко-математичне моделювання впливу макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки (2019)
Горіна Г. О. - Діагностика інфраструктури регіональних ринків готельних послуг України (2019)
Богомолова Н. І. - Особливості формування механізму банківської безпеки в Україні, Гирянська А. В. (2019)
Бояринова К. О. - Застосування технологій інтернет-маркетингу в управлінні проектами розвитку підприємств, Ступак Г. В. (2019)
Денисенко М. П. - Брендинг як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства, Мельник А. О., Зінорук Л. В. (2019)
Божкова В. В. - Удосконалення методологічних засад управління стійким організаційним розвитком підприємств в контексті глобалізаційних трансформацій, Малюта І. А., Трудова М. Є. (2019)
Панченко В. Г. - Критичний аналіз теоретичних підходів до встановлення макроекономічних ефектів військових витрат, Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2019)
Селіверстова Л. С. - Інвестиційна політика підприємства в контексті забезпечення сталого розвитку країни, Міх О. М. (2019)
Шпильова В. О. - Конкурентні переваги еколого-економічного розвитку регіону, Білик В. В. (2019)
Дробязко С. І. - Облік витрат собівартості послуг на авіатранспортних підприємствах (2019)
Жовновач Р. І. - Управління ризиками інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств, Романчук С. А., Шевчук М. О. (2019)
Олійник О. В. - Інноваційно-професійна освіта як передумова розвитку економічного аналізу (2019)
Красняк О. П. - Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах, Мицик В. О. (2019)
Валявський С. М. - Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві та напрями удосконалення її проведення, Валявська А. (2019)
Антохова І. М. - Корпоративна культура як ефективний інструмент управління персоналом, Водянка Л. Д., Сибирка Л. А. (2019)
Згурська О. М. - Зарубіжний досвід розвитку диверсифікаційних процесів агропромислових підприємств (2019)
Ганін В. І. - Методологічні аспекти аналізу прогресивності системи організації заробітної плати на підприємствах, Попова Г. П. (2019)
Гернего Ю. О. - Перспективи розвитку фінансового консалтингу в Україні (2019)
Кривич Я. М. - Криза довіри до банків: зміст, форми прояву та наслідки, Мартьянова Ю. А. (2019)
Зелінська О. В. - Підвищення ефективності інформаційних систем в апк, Говоруха В. Р. (2019)
Очеретько Л. М. - Проблеми та удосконалення організації обліку виробничих запасів, Романова Ю. Ю. (2019)
Сологуб Ю. І. - Порівняльно-географічний аналіз розвитку сільського господарства України та країн східної європи, Безпала О. В. (2019)
Волонтир Л. О. - Методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства, Бендас М. Ю. (2019)
Ушкаленко І. М. - Інформаційно-комунікаційні технології, як основа державного управління на шляху цифрової трансформації та реформування, Зелінська Ю. С. (2019)
Забалдіна Ю. Б. - Формування програм споживчої лояльності в туризмі, Дупляк Т. П., Клімова А. М., Роскладка Н. О. (2019)
Патицька Х. О. - Стратегія смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону: теоретичний аспект (2019)
Густера О. М. - Моделювання процесів оцінки ризику банкрутства підприємств аграрного сектора України (2019)
Зайцева Л. О. - Складові концепції сталого розвитку (2019)
Подскребко О. С. - Моделювання системи функціонування торговельного підприємства, Гарнаженко О. В., Курочкін Д. А. (2019)
Мельничук О. П. - Проблемні аспекти міжнародної торгівлі у глобальних мережах поставок (2019)
Мельник О. І. - Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України, Капітан І. М. (2019)
Мулик Т. О. - Інтегрована звітність підприємства: стан та перспективи розвитку, Ващілова Н. В. (2019)
Шелест О. Л. - Посилення ролі фінансового контролю в процесі складання кошторису бюджетної установи, Завадська О. О. (2019)
Нагорна І. В. - Резерви підвищення ефективності управління доходами підприємства, Морозов О. І. (2019)
Аністратенко Н. В. - Роль сот в розвитку торговельних взаємозв’язків між країнами в глобальній економіці, Мальченко А. В. (2019)
Воронкова Т. Є. - Циклічність світового розвитку та закономірності виникнення економічних криз, Несенюк А. С. (2019)
Корват О. В. - Управління доходами страхової компанії, Мамедов Н. К. (2019)
Потапова Н. А. - Інформаційні технології в управлінні земельними ресурсами, Лавринчук Д. Д. (2019)
Мульска О. П. - Соціально-демографічні чинники та міграційні процеси населення карпатського регіону, Бараняк І. Є., Іванюк У. В., Колосінська М. І. (2019)
Farynovych I. V. - Factors influence on the efficiency of management of the municipal enterprises, Danylkiv K. P., Hembarska N. Y. (2019)
Кирилюк І. М. - Управління безпечністю продукції тваринництва в сучасних умовах (2019)
Давидюк Л. П. - Інтелектуальна міграція трудових ресурсів в умовах глобалізації (2019)
Бурлан С. А. - Облікове забезпечення управління товарними запасами на підприємствах оптової торгівлі, Панченко І. М. (2019)
Литвиненко К. О. - Вплив соціальних медіа на розвиток менеджменту людських ресурсів, Донецька А. І. (2019)
Любар О. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках (2019)
Тарнавський М. І. - Самоменеджмент в системі розвитку управління підприємством, Бала Р. Д., Бала О. І. (2019)
Тесленок І. М. - Оцінка впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг з індивідуального пошиття одягу, Перетокіна-Пічхая Н. В. (2019)
Яловега Л. В. - Проблематика обліку витрат і калькулювання собівартості продукції молочного скотарства (2019)
Діденко Є. О. - Стратегічний аспект управління конкурентоспроможністю підприємства, Когут Г. М. (2019)
Єлісєєва Л. В. - Вплив інформатизації та цифровізації економіки на трансформацію соціального капіталу (2019)
Циган Р. М. - Порівняння особливостей обліку запасів в облікових системах України і сша, Солодков Д. Є. (2019)
Аніпко Л. В. - Методика визначення витрат у разі неотримання вченого звання відповідно посади науково-педагогічним працівником (2019)
Усик В. І. - Стратегія фінансування освіти, орієнтована на результат: логіка інтервенції і показники для уряду України, Семілетко Т. В. (2019)
Федоряк Р. А. - Підходи до розробки проекту інвестиційної діяльності підприємства, Крат А. М. (2019)
Пелех О. Б. - Аналіз структурних змін в економіці: пропозиція і використання ресурсів у зведених національних рахунках України та польщі (2019)
Махнарилов Ю. В. - Аудит використання бюджетних коштів, Якубівський Б. А. (2019)
Гринчишин Я. М. - Страхування життя як інноваційний продукт на страховому ринку України, Грищук Т. В. (2019)
Литвиненко С. Л. - Оцінювання маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок, Банар К. В., Попова Ю. М., Косюк В. В. (2019)
Силкіна Ю. О. - Особливості інноваційного розвитку в банківській сфері, Мазур І. М. (2019)
Швайко М. Л. - Розвиток публічних фінансів України у сучасних умовах (2019)
Савченко А. М. - Особливості аналізу необоротних активів на прикладі підприємства пат "харківська бісквітна фабрика", Олянецька М. С. (2019)
Польова Т. В. - Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством, Дружина А. В. (2019)
Прилуцький А. М. - Споживче кредитування в Україні та його особливості, Пахалюк Л. В. (2019)
Буркова Л. А. - Визначення гранично допустимих ризиків під час експорту продукції підприємствами (2019)
Кіпоренко С. С. - Використання інформаційних систем в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств, Топіна Р. П. (2019)
Бережецька Т. О. - Аналіз індикаторів та оцінка стану соціальної безпеки в Україні (2019)
Гуща А. В. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств, Боронос В. Г., Романова Ю. Ю. (2019)
Troian V. I. - Defining the brand of construction companies and factors that influence its formation and use (2019)
Diachenko V. - Financial state comparative diagnostics of the confectionery industry enterprises, Netudyhata K. (2019)
Андреєва А. О. - Підходи до управління діловою активністю та фінансовою конкурентоспроможністю підприємства (2019)
Середюк Т. Б. - Удосконалення інфраструктури дифузії інновацій у секторі ікт (2019)
Тарашевський М. М. - Ключові показники діяльності транспортних підприємств як складова ефективної системи внутрішнього контролю (2019)
Надейко М. М. - Теоретичні засади системи корпоративної культури підприємства (2019)
Чіков І. А. - Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інновація" (2019)
Василечко Н. В. - Сутнісні характеристики, ризики та загрози фінансової безпеки держави внаслідок ухилення від сплати податків з використанням офшорних зон, Васильців Т. Г. (2019)
Новік А. Ю. - Аналіз динаміки грошових переказів мігрантів в Україну (2019)
Єгупова Л. О. - Аналітичне забезпечення формування та виконання кошторису закладу охорони здоров’я (2019)
Куцоконь О. Ю. - Формування технології обліку і аналізу витрат у системі управління підприємством (2019)
Пенделя Т. А. - Методичні аспекти вдосконалення ефективної організації фонду оплати праці на основі аналізу заробітної плати сст "бересток" (2019)
Черепова А. О. - Облік доходів медичних центрів в умовах забезпечення потреб управління та аналізу (2019)
Шипенко Д. І. - Аналіз фінансової стійкості як складової обліково-аналітичної системи підприємства (2019)
Машевська А. А. - Теоретичне підґрунтя організації оплати праці суб’єктів господарювання (2019)
Бублик Л. Я. - Передумови формування інвестиційної привабливості для іноземних вкладників та її вплив на розвиток туризму в Україні (2019)
Давидюк Л. П. - Розвиток франчайзингового бізнесу в Україні та світі (2019)
Завгородній А. В. - Механізми управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону (2019)
Мудрак Н. О. - Перспективи деофшоризації в Україні: імплементація плану BEPS (2019)
Брояка А. А. - Проблеми та перспективи розвитку інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві (2019)
Денисов О. Є. - Внутрішня структура економічної безпеки галузей промисловості в системі забезпечення економічної безпеки держави (2019)
Іванченко Н. О. - Становлення та перспективи розвитку цифрової економіки в Україні, Подскребко О. С., Слишинська В. О. (2019)
Кітц Р. Р. - Фінансова стабілізація економіки: особливості та завдання (2019)
Косова Т. Д. - Фінансова безпека механізму функціонування інститутів спільного інвестування, Соломіна Г. В. (2019)
Радченко О. П. - Розвиток агропромислового сектору України: минуле, сучасне, майбутнє, Фучеджи Н. Ф. (2019)
Соколи І. І. - Шляхи розвитку українського авіабудування у сучасних умовах, Буковський О. О. (2019)
Юхновська Ю. О. - Застосування матриці ADL для обґрунтування стратегії туристичної галузі (2019)
Водолазська О. А. - Організаційно-економічні інструменти стимулювання інноваційного розвитку підприємств (2019)
Железняк К. Л. - Маркетингові дослідження – інструмент стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства, Компанець К. А. (2019)
Затонацький Д. А. - Кадрова безпека підприємства: сутність дефініції та індикатори стану в умовах становлення нової економіки (2019)
Зеркаль А. В. - Управління персоналом на засадах комерційної свідомості як конкурентна перевага підприємств (2019)
Зоря О. П. - Системний розвиток аграрних підприємств в умовах інституційних трансформацій (2019)
Мелень О. В. - Ділова активність підприємств готельного господарства як показник їх стійкості та конкурентоздатності, Жадан Т. Ю., Афанасьєва Т. С. (2019)
Микула Р. В. - Інноваційна діяльність як стимулятор розвитку АПК, Залізко В. Д. (2019)
Нагорний Є. І. - Ключові чинники успіху товарних інновацій на ринку (2019)
Скляр Д. В. - Електронна комерція у нормативно-правовому полі держави (2019)
Струтинська І. В. - Шлях вітчизняних бізнес-структур до цифрової трансформації (2019)
Вихідні дані (2019)
Супруненко С. А. - Комплексна система податкового менеджменту як інноваційна технологія в провадженні фінансової політики підприємств (2019)
Яскал О. О. - Вендинговий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку автоматизованої торгівлі, Ксенофонтова А. Ю. (2019)
Іванов С. В. - Передумови формування та перспективи розвитку транспортно-логістичного кластера в причорноморському економічному районі, Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. (2019)
Порудєєва Т. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва в Причорноморському регіоні (2019)
Сторожилова У. Л. - Інвестімідж та сучасні компанії нового покоління причорноморського регіону, Сторожилов П. М. (2019)
Nochovna J. - Assessment of the overall level of environmental safety of the enterprise: possibilities of application of modern economic and mathematical methods, Milka A., Prokhar N. (2019)
Рудик О. А. - Соціально-трудова сфера об’єднаної територіальної громади: сутність та складники (2019)
Волошанюк Н. В. - Можливості використання світового досвіду антикризового управління на підприємствах України, Волошанюк О. Ю. (2019)
Галущак В. В. - Інновації як чинник підвищення ефективності страхової діяльності (2019)
Гладчук О. М. - Роль неприбуткових організацій України для фінансової системи держави (на прикладі громадських організацій та кредитних спілок), Ткачук І. Я. (2019)
Ситник Н. С. - Методика оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства: зміст та функціональні складники, Джиговська Л. І. (2019)
Козьмук Н. І. - Теоретичні аспекти фінансово-кредитного механізму функціонування та розвитку малого і середнього бізнесу, Стецевич А. І. (2019)
Магро А. О. - Аналіз перспектив економічної діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах реформування України (2019)
Міщенко В. І. - Особливості маркетингу банківських інновацій в умовах невизначеності та асиметрії інформації, Науменкова С. В. (2019)
Пігуль Н. Г. - Аналіз прибутковості підприємств України, Власова О. М., Пігуль Є. І. (2019)
Посаднєва О. М. - Проблематика оподаткування фінансового сектору: світовий досвід, Чижова Т. В. (2019)
Василішин С. І. - Специфіка функціонування аграрних підприємств та її вплив на методологію бухгалтерського обліку: безпековий аспект (2019)
Гончаренко О. О. - Організація роботи облікового персоналу небанківських фінансово-кредитних установ: основні вимоги та регламенти, Лук’янець О. В. (2019)
Костишин Н. С. - Первинний облік наявності та руху виробничих запасів у підприємствах – комбінатах хлібопродуктів (2019)
Лесняк В. О. - Удосконалення методики обліку операцій із підтримання основних засобів у робочому стані на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2019)
Яковенко В. С. - Моделювання вектору розвитку креативної економіки в Україні, Казеян Н. К. (2019)
Вихідні дані (2019)
Горб К. О. - Біохімічні показники сироватки крові собак за ктеноцефальозу (2020)
Горват М. П. - Морфологічна характеристика органів дихання і травлення виноградного равлика (Helix pomatia L., 1758), Данкович Р. С. (2020)
Горюк Ю. В. - Видовий склад та стійкість до метициліну стафілококів, виділених на молочних фермах, Кухтин М. Д., Салата В. З., Горюк В. В. (2020)
Popadiuk B. - Validation of a portable ECG monitor for the diagnosis of arrhythmias in horses compared to a standard electrocardiograph, Holopura S. (2020)
Нечипоренко О. Л. - Визначення кумулятивної та шкірно-резорбтивної дії дезінфікуючого засобу "Зоодізін”, Березовський А. В., Фотіна Т. І., Петров Р. В. (2020)
Гончаров С. Л. - Поширення нематоди Eustrongylides exisus Jägerskiöld, 1909, – larvae (Nematoda: Dioctophymatidae) серед тарані (Rutilis rutilis, linnaeus 1758) у Дніпро-Бузькому лимані півдня України (2020)
Кушнір Г. В. - Оцінка різних методів контролю якості зернової сировини, Зрайло І. І., Левицький Т. Р., Гутий Б. В., Федор Г. Ю., Назар Б. І., Курилас Л. В., Неділька Г. Ю., Вільха О. М. (2020)
Петров Р. В. - Розповсюдження апофалозу риби в басейнах річок Сумської області, Рисований В. І., Муравйов Ф. Г., Назаренко С. М. (2020)
Малімон З. В. - Аналіз забруднення радіонуклідами харчових продуктів лісового походження на території України за 2013–2019 роки, Cалата В. З., Кочетова Г. С., Прокопенко Т. О., Гусак Л. М. (2020)
Слободян С. О. - Вплив селеніту натрію і кормової добавки "Метісевіт плюс” на морфологічні показники крові щурів за інтоксикації Кадмієм і Свинцем, Гутий Б. В., Мурська С. Д. (2020)
Рубленко Н. М. - Чутливість до антибактеріальних препаратів у ізолятів Salmonella enterica subsp. Enterica, виділених на території України в 2014–2017 рр, Головко А. М. (2020)
Яремчук В. Ю. - Морфологічні особливості печінки курей-несучок кросу "Ломан Браун” за гепатозу, Слівінська Л. Г., Стронський Ю. С. (2020)
Стецько Т. І. - Дослідження антимікробної активності данофлоксацину проти збудників бактеріальних інфекцій у кіз, Любенко Я. М., Падовський В. Н., Островська Л. Л., Калініна О. Й., Балян О. З. (2020)
Сідашова С. О. - Вплив комплексної дії пробіотику та специфічної профілактики асоційованих хвороб слизових оболонок на деякі кількісні ознаки великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності, Гутий Б. В., Халак В. І., Гуменний О. Г. (2020)
Мотько Н. Р. - Роль газових медіаторів нітроген (ІІ) оксиду та гідроген сульфіду в розвитку патохімічних змін у слизовій оболонці щурів при моделюванні водно-імобілізаційного та адреналін-індукованого стресу, Фоменко І. С., Возна О. Є. (2020)
Яценко І. В. - Новітні досягнення в судово-ветеринарній експертизі тварин, постраждалих від жорстокого поводження, Париловський О. І. (2020)
Галатюк О. Є. - Чутливість хвороботворних бактерій бджіл до зразка розчину міді і цитрату срібла, Романишина Т. О., Лахман А. Р. (2020)
Котелевич В. А. - Ветеринарно-санітарна оцінка ковбасних виробів у місті Житомир за показниками якості та безпечності, Ларіна К. С. (2020)
Дубова О. А. - Пойкілоцитоз за спонтанного бабезіозу собак, Фещенко Д. В., Згозінська О. А., Пінський О. В., Буднік Т. С., Чала І. В. (2020)
Євстаф’єва В. О. - Поширення трихостронгільозу гусей на території Полтавської області, Стародуб Є. С. (2020)
Духницький В. Б. - Дослідження подразнювальної дії та алергенних властивостей клатрохелату Феруму(IV), Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О., Лозовий В. М. (2020)
Сапко С. А. - Ефективність препарату на основі комбінації імідаклоприд/івермектин для зовнішнього застосування ("Мега Стоп” для котів) (2020)
Романович Л. В. - Вплив згодовування вітамінів Е і С на вміст протеїну та співвідношення його фракцій у сироватці крові курчат-бройлерів (2020)
Корнійчук Ю. В. - Профілактика порушень обміну мінеральних речовин у лактуючих кролиць, Грушанська Н. Г., Костенко В. М. (2020)
Стояновський В. Г. - Фізіологічний стан організму курчат-бройлерів на тлі комбінованого стресу при включенні в раціон гумінових кислот та пробіотика, Шевчук М. О., Коломієць І. А. (2020)
Шевчик Р. С. - Порівняльна оцінка якості кролятини, отриманої в умовах забійного підприємства і приватного сектору, Дуда Ю. В., Гавриліна О. Г., Кунєва Л. В. (2020)
Щебентовська О. М. - Патоморфологічні зміни в легенях кота свійського (Felis silvestris catus) інвазованого Aelurostrongylus abstrusus, Голубцова М. В. (2020)
Скляр О. І. - Вплив добавок та різних мікроорганізмів на процеси бродіння в рубці, Герун І. В. (2020)
Сачук Р. М. - Поширення акушерської патології корів у провідних сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області, Стравський Я. С., Шевченко А. М., Кацараба О. А., Жигалюк С. В. (2020)
Левицька В. А. - Видовий склад іксодових кліщів у Західному регіоні України, Мушинський А. Б. (2020)
Мостепанюк А. В. - Методи оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Бондаревська К. В. - Тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин України під впливом інтеграційних процесів, Звягінцев В. С. (2019)
Бондаренко А. Г. - Тенденції та особливості розвитку туризму в балканських країнах (на прикладі Хорватії та Чорногорії), Самойленко Ю. С. (2019)
Брандіс В. Ю. - Сучасні тенденції розвитку ринків венчурного капіталу України та Ізраїлю, Кифак А. О. (2019)
Завгородній А. В. - Перспективи зовнішньоекономічного вектору розвитку агропродовольчого сектору Причорноморського регіону, Скупський Р. М. (2019)
Почерніна Н. В. - Міжнародна конкурентоспроможність суб’єктів господарювання: регіональні порівняння (2019)
Rodionova T. - Stability analysis of Ukrainian banking system, Moskovchuk O., Kyfak A. (2019)
Сімахова А. О. - Інструментарій моделей соціальної економіки у глобальному вимірі (2019)
Скрипник Н. Є. - Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічної трансформації, Шахова Ю. С. (2019)
Скрипник Н. Є. - Міжнародні можливості електронної комерції в глобальних макроекономічних відносинах, Ганзюк О. О. (2019)
Вареник І. В. - Застосування СНР у сфері господарського механізму: проблеми та шляхи їх вирішення, Осадча Н. М. (2019)
Омельяненко В. А. - Становлення мережевої моделі інноваційного процесу в Україні, Ковтун Г. І. (2019)
Радіонова О. М. - Аналіз розвитку культурно-пізнавального туризму в Україні, Добрянська А. Ю. (2019)
Радченко О. П. - Стан та перспективи інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України, Карадобрі Т. В. (2019)
Ситник Н. С. - Сучасний стан та перспективи інвестиційної привабливості України, Капітанчук М. В. (2019)
Ставицька А. В. - Експортний потенціал України та можливості його реалізації на світовому ринку, Нестеренко О. В. (2019)
Ципліцька О. О. - Підвищення спроможності держави у реалізації промислової політики (2019)
Швець Ю. О. - ПДВ в Україні: проблеми стягнення та перспективи впровадження закордонного досвіду, Мозолевська А. І. (2019)
Балацька Н. Ю. - Інтегрований підхід до управління розвитком підприємства ресторанного бізнесу (2019)
Боденчук Л. Б. - Підвищення конкурентоспроможності медичних закладів за допомогою елементів стратегічного менеджменту, Радіонова М. І. (2019)
Бондаренко С. М. - Документація системи управління, націленої на якість продукції підприємства індустрії моди (2019)
Василига С. М. - Стратегічне управління холдинговими компаніями (2019)
Вислободська Г. П. - Кооперація в туризмі: стан, проблеми та перспективи, Макаруха С. Р. (2019)
Некрасова Х. С. - Регулювання рекламної діяльності в Україні, Шуба Т. П., Євтушенко В. А. (2019)
Омельяненко О. М. - Аналіз трансформації бізнес-процесів підприємства в ході цифрового маркетингу (2019)
Панченко В. А. - Теоретико-методологічні аспекти застосування регулювання як функції менеджменту організації, Черненко О. В. (2019)
Пилипенко О. С. - Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій (2019)
Помаз О. М. - Основні причини трудових конфліктів на вітчизняних підприємствах аграрної сфери, Помаз Ю. В., Коробкіна В. М. (2019)
Радченко О. А. - Стратегічні пріоритети розвитку ДП МА "Бориспіль", Гурьянова Н. В. (2019)
Світлична А. В. - Стан стратегічного управління конкурентоспроможністю продуктового магазину, Яснолоб І. О., Передерій О. О. (2019)
Семенов К. Л. - Концептуальні засади формування комплексного підходу до маркетинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах (2019)
Семенова Т. В. - Обґрунтування доцільності впровадження інвестиційних проектів в умовах невизначеності, Беженова О. А. (2019)
Серьогіна Д. О. - Удосконалення системи управління витратами на будівельних підприємствах, Кущ А. В. (2019)
Селіверстова Л. С. - Підходи до формування стратегії інвестиційного розвитку легкої промисловості в контексті забезпечення сталого розвитку країни, Міх О. М. (2019)
Юшков П. О. - Проблеми і недоліки реалізації проектів державних цільових програм у системі проектного управління економіки України (2019)
Папаїка І. О. - Аналіз рівня задоволення потреб населення в окремих продуктах харчування в Україні (2019)
Вихідні дані (2019)
Вихідні дані (2020)
Киричко Б. П. - Ефективність комплексної терапії свиней з патологією дистального відділу кінцівок, Семіренко В. В. (2020)
Кремпа Н. Ю. - Гігієнічна оцінка якості води та її вплив на організм свиней, Козенко О. В., Чорний М. В. (2020)
Лобойко Ю. В. - Оцінка препаратів групи макроциклічних лактонів за ектопаразитозів коропа, Барило Є. О., Барило Б. С. (2020)
Рибачук Ж. В. - Вплив пробіотика "Імунобактерин-D” на біоценоз та розвиток шлунково-кишкового тракту телят, Шкромада О. І., Предко А. В., Дудченко Ю. А. (2020)
Калиновський Г. М. - Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування у ветеринарній медицині, Грищук Г. П., Євтух Л. Г., Гончаренко В. В., Захарін В. В., Побірський М. М., Шнайдер В. Л. (2020)
Хімич М. С. - Ветеринарно-санітарна оцінка ковбаси вареної вищого сорту "Лікарська”, Салата В. З., Півень О. Т., Салата Р. В., Коренєва Ж. Б., Найдіч О. В. (2020)
Корейба Л. В. - Вікова динаміка гематологічних показників у сухостійних корів, Дуда Ю. В. (2020)
Кочевенко О. С. - Корекція стану системи антиоксидантного захисту організму птиці за отруєння Дерозалом, Жукова І. О., Бобрицька О. М., Костюк І. О., Водоп’янова Л. А. (2020)
Хомин Н. М. - Деформація копитець та її вплив на виникнення асептичного пододерматиту хронічного генезу у корів, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В., Назарук Н. В., Леньо Ю. М., Хомин М. М. (2020)
Хомин Н. М. - Комплексне лікування собак за хронічного генералізованого пародонтиту на стадії ремісії, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В., Назарук Н. В., Хомин М. М. (2020)
Stepanov A. D. - Comparison of the flank and ventral midline approach for ovariohysterectomy in bitches (2020)
Паньків А. В. - Концентрація трийодтироніну і тироксину в молозиві, молоці та плазмі крові корів, Сімонов М. Р. (2020)
Zhao X. - Antimicrobial peptides as novel alternatives to antibiotics, Fotina H., Wang L., Hu J. (2020)
Азиркіна І. М. - Визначення залишкових кількостей антибіотиків групи бацитрацинів у продукції птахівництва мікробіологічним методом, Гаркавенко Т. О., Козицька Т. Г., Шалімова Л. О. (2020)
Євстаф’єва В. О. - Вікова динаміка інвазованості собак Ctenocephalides spp, Горб К. О. (2020)
Лясота В. П. - Гігієно-біотичні фактори щодо застосування сучасних пре- і пробіотиків у птахівництві, Колодка А. В. (2020)
Мостовий Є. В. - Лікування собак за ентеропатії із PLE, Головаха В. І., Піддубняк О. В., Слюсаренко С. В., Слюсаренко А. О., Саморай М. М. (2020)
Трофім’як Р. М. - Електрокардіографічна оцінка серцевої діяльності у собак із синдромом ХСН, Слівінська Л. Г. (2020)
Олексієнко І. С. - Методи визначення фальсифікації м’ясних продуктів (оглядова стаття), Гайдей О. С., Київська Г. В., Крушельницька О. В. (2020)
Калініна О. С. - Новітня таксономія вірусів хребетних (2020)
Zakrevska M. V. - Histogical structure of the thyroid gland in rabbits with different types of autonomous tonus, Tybinka A. M. (2020)
Шнуренко Е. О. - Вміст природніх антиоксидантів в залежності від типологічних особливостей автономної регуляції у курей, Студенок А. А., Карповський В. І., Трокоз В. О. (2020)
Саід В. С. - Протеїнсинтезувальна функція та функціональний стан печінки собак за експериментального токсокарозу, Стибель В. В., Гутий Б. В., Прийма О. Б., Мазур І. Я. (2020)
Винокурова Т. - Фактори, що впливають на мінімально детектовану активність у протоколі звіту програмного забезпечення Gammavision, Малімон З., Салата В., Прокопенко Т., Кочетова Г., Гусак Л. (2020)
Івашків Б. Б. - Клінічна характеристика мастоцитоми у собак, Мисак А. Р., Пріцак В. В. (2020)
Вихідні дані (2020)
Минiв Р. М. - Фінансовий менеджмент як складова ефективної системи управління сільськогосподарським підприємством в умоваx сучасниx викликів (2020)
Шульський М. Г. - Праця Бориса Мартоса "Теорія кооперації” і сучасний кооперативний рух (2020)
Ягодзінська А. С. - Доступність збалансованого харчування на рівні науково обгрунтовних норм для всіх верств населення України (2020)
Семенів Б. С. - Вплив різновидів футболу на психоемоційний стан та спеціальну працездатність студентів факультету ветеринарної медицини, Матієшин І. В., Якимишин І. Д., Ковбан О. Л., Мазур Т. Р. (2020)
Шутак О. С. - Ксенофонт Сосенко – український фольклорист, етнограф, патріот, Конопленко Н. А. (2020)
Ярошович І. Г. - Вплив ртуті на організм людини і тварин, Чайковський Б. П., Микичак Б. М., Ярошович Т. С. (2020)
Огірко О. В. - Духовна педагогіка святого Івана Павла II, Спільник Л. А., Яблонська І. П. (2020)
Вихідні дані (2020)
Погребняк О. С. - Спектрофотометрическое определение периодатов N,N- диэтиланилином (2014)
Бардак В. І. - Флуоресценція 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолу та його комплексів з Сu(II), Zn(II) і Ni(II) у розчині та на поверхні силікагелю, Кеда Т. Є., Линник Р. П., Запорожець О. А. (2014)
Шевченко О. П. - Виділення водню на наноструктурованій поверхні нікелю з додатково осадженим бісмутом з кислих розчинів, Білий О. В., Аксіментьєва О. І., Лут О. А. (2014)
Смик Н. І. - Комбінований сорбційно-спектрофотометричний метод визначення меламіну (2014)
Білий О. В. - Застосування хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом для дослідження електрохімічних властивостей аніліну та його похідних, Галаган Р. Л., Карловська Н. Є., Глазков Є. В., Хомич О. П., Юрченко Т. С. (2014)
Грабовий А. К. - Навчально-методичний комплект з методики викладання хімії в професійно-методичній підготовці майбутніх вчителів хімії (2014)
Шафорост Ю. А. - Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8, Неділько С. А., Фесич І. В. (2014)
Литвин В. А. - Піроліз синтетичного кобальт(ІІ) фульвату як спосіб одержання кобальт-карбонового нанокомпозиту та виділення і характеризація його графітоподібної фази, Король Я. Д., Шепетун Л. П., Галаган Р. Л., Яремов П. С., Ільїн В. Г. (2014)
Цимбалюк В. В. - Вплив кислотного модифікування на склад і структуру базальтового туфу (2014)
Минаева В. А. - Спектральные особенности терагерцового поглощения и комбинационного рассеяния кортикостерона, дезоксикортикостерона, ацетата дезоксикортикостерона и ацетата кортикостерона, Черкaсова О. П., Хмара А. В., Барышников Г. В., Минаев Б. Ф. (2014)
Литвин В. А. - Дифрактометричне дослідження структурних особливостей наночастинок заліза та кобальту у складі метал-карбонових нанокомпозитів, Митник М. О., Король Я. Д., Галаган Р. Л. (2014)
Шкурдода С. В. - Підбір систем розчинників для якісного дослідження каннабіноїдів методом тонкошарової хроматографії, Пасічник В. В., Король К. П., Нінова Т.С., Культенко Я. О., Воробйова Д. О. (2014)
Бондарчук С. В. - ЯМР, УФ и ИК спектры арилсульфонильных производных 1,3-бутадиена, Смалиус В. В., Стромыло Е. В., Литвин В. А., Барышников Г. В., Минаев Б. Ф. (2014)
Бобель І. Ю. - Товарні якості райдужної форелі, вирощеної на кормах "Aller Aqua”, Півторак Я. І. (2020)
Вовк С. О. - Науково-практичні аспекти використання пребіотиків у годівлі жуйних тварин, Польовий І. В. (2020)
Недашківський В. М. - Вплив часткових замінників білкового корму бджіл на виробництво гомогенату трутневих личинок (2020)
Ліннік А. - Павловнія як енергетична культура (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського