Bezyk K. I. - The creation of special commodity fish farm on the black sea lakes of Odesa region, Burhaz M. I., Lichna A. I. (2020)
Усенко С. О. - Вплив лактатів мікроелементів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників, Шостя А. М., Стояновський В. Г., Бірта Г. О., Кузьменко Л. М., Мироненко О. І. (2020)
Халак В. І. - Ознаки відтворювальних якостей свиноматок різних типів адаптації, їх мінливість та кореляційний зв’язок, Гутий Б. В. (2020)
Кушнір І. І. - Інтенсивність росту та антибактеріальні властивості штамів Enterococcus faecium та Enterococcus durans, виділених із традиційної карпатської бринзи, Цісарик О. Й., Сливка І. М., Мусій Л. Я., Кушнір І. М., Семен І. С. (2020)
Соболєва С. В. - Зміни в картині крові у молодняку гусей під впливом добавок різних доз Селену в комбікормах, Гутий Б. В., Соболєв О. І. (2020)
Минів Р. М. - Сучaсні технології облaштувaння твaринницьких приміщень (2020)
Гримак Х. М. - Кріоконсервування сперми баранів-плідників за використання синтетичних середовищ (2020)
Вугляр В. С. - Морфологічні показники шлунково-кишкового тракту молодняку свиней при згодовуванні БВМД "Ефіпрот” (2020)
Новаковська В. Ю. - Продуктивність і перетравність поживних речовин при згодовуванні ензимних сумішок на основі амілази та целюлози (2020)
Литвин Н. А. - Оцінка та перспективи розвитку еколого-туристичного потенціалу Буського району Львівської області, Руденко О. П., Гутий Б. В. (2020)
Калин Б. М. - Аналіз водогосподарсько-екологічних проблем Хмельницької області, Непиталюк С. А. (2020)
Нагірняк Т. Б. - Дослідження природно-ресурсного і рекреаційного потенціалу Рогатинського району Івано-Франківської області (2020)
Гнатів П. С. - Коливання клімату й екосистемогенез українського соціуму від Різдва Христового до становлення Великого Князівства Литовського, Снітинський В. В., Польовий В. М., Гутий Б. В., Iванюк В. Я., Лагуш Н. I. (2020)
Нагірняк Т. Б. - Аналіз стану рекреаційно-туристичної діяльності в Яворівському національному природному парку (2020)
Кориляк М. З. - Продуктивність та фізіолого-біохімічні показники організму коропа за введення до складу корму розторопші плямистої (2020)
Стародуб Л. Ф. - Гуцульська порода коней – аборигенна порода Українських Карпат, Стефурак Ю. П., Стефурак І. В., Зеленчук І. М., Зеленчук Я. І., Войціцький Р. В. (2020)
Цибульська Е. І. - Методика оцінки ефективності реалізації інвестиційної політики підприємства, Марченков М. О., Осокін С. С. (2019)
Черевко Я. О. - Огляд підходів до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, Донцова Н. О., Сєрова А. М. (2019)
Квасній О. Р. - Організаційно-економічні засади розвитку територіальних громад у контексті зміцнення інституту місцевого оподаткування (2019)
Пакуліна А. А. - Використання концепції контролінгу в управлінні кадровим потенціалом підприємства, Снісар З. Ю., Пакуліна Г. С. (2019)
Цимбалюк І. О. - Генезис теорії інклюзивного розвитку регіону (2019)
Шевченко Г. М. - Оздоровча рекреація у Причорноморському регіоні України в рамках цілей сталого розвитку, Петрушенко М. М. (2019)
Кисельова Р. А. - Теоретичне обґрунтування алгоритму ідентифікації еколого-економічних ризиків у водогосподарсько-меліоративному комплексі України (2019)
Бурбело О. А. - Економічна безпека регіону в умовах сучасних загроз, Патріарх Т. В., Бурбело С. О. (2019)
Дакі Н. І. - Особливості кадрового менеджменту військових формувань, Андрієнко О. І. (2019)
Супрун А. А. - Інноваційна діяльність страхових компаній: можливості і ризики, Арієнчук А. М. (2019)
Белікова Т. В. - Управління антикризовою діяльністю банку, Марченко О. В., Бобровський І. Ю. (2019)
Борисова Л. Є. - Банківський бізнес в епоху цифрової економіки, Колесник О. О. (2019)
Горбачова О. М. - Аналіз фінансової стійкості авіаційного підприємства, Сухопер Я. І. (2019)
Євтушенко М. В. - Концепція грошових потоків оцінки вартості капіталу корпоративних підприємств, Корольова Н. М. (2019)
Зозуля Д. С. - Український ринок похідних цінних паперів на тлі глобальних тенденцій (2019)
Кміть В. М. - Особливості справляння податків із доходів фізичних осіб в Україні, Кувіков О. С. (2019)
Малиновська Ю. Б. - Розвиток підприємств державного сектору економіки в Україні: пріоритети та виклики посткризового етапу (2019)
Марченко О. В. - Управління валютними операціями банку, Белікова Т. В., Скорняков А. С. (2019)
Павленко О. П. - Парадигми розвитку ринку агрострахування в Україні (2019)
Петрушка О. В. - Фінансові шахрайства у страховій сфері (2019)
Плікус І. Й. - Практичні питання застосування єдиної моделі обліку оренди, Гордєєва А. В., Тесля Н. О. (2019)
Рубанов П. М. - Використання фінтех-інновацій у діяльності сучасних банків (2019)
Хомутенко В. П. - Компаративний аналіз ефективності управління об’єктами державної власності, Хомутенко А. В. (2019)
Ярема Я. Р. - Сучасний стан оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, Білозір В. І. (2019)
Долбнєва Д. В. - Сучасні форми організації внутрішнього аудиту та доцільність їх використання у діяльності підприємств України (2019)
Кудлаєва Н. В. - Особливості калькулювання собівартості програмного продукту, Круць С. В. (2019)
Лесняк В. О. - Особливості методики внутрішнього аудиту операцій із використання та утримання основних засобів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2019)
Пушкарьова О. Ю. - Механізм побудови ефективної системи внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів (2019)
Соколенко Л. Ф. - Діджиталізація бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ (2019)
Черненко К. В. - Формування обліково-аналітичного та організаційно-економічного механізму управління трансакційними витратами в агропродовольчій сфері (2019)
Павлюк О. О. - Методологічні засади формування внутрішньої стратегії достатності капіталу банку, Павлюк Є. Д. (2019)
Шевчук І. Б. - Цифровізація та її вплив на економіку України: переваги, виклики, загрози й ризики, Депутат Б. Я., Тарасенко О. Є. (2019)
Вихідні дані (2019)
Минаев Б. Ф. - Спин как источник новых парадигм химической науки. 70 лет со дня открытия триплетной природы фосфоресценции (2013)
Баришніков Г. В. - Аналіз ароматичності та функції розподілу електронної густини за методом Бейдера для заміщених катіонів арендіазонію, Бондарчук С. В., Мінаєв Б. Ф., Ковтун Л. В., Малахов А. М. (2013)
Бас Ю. П. - Змішана молібдофосфорностибієва ГПК як твердофазний аналітичний реагент для визначення катехоламінів, Запорожець О. А. (2013)
Воловенко О. Б. - Визначення паладію у відпрацьованих електролітах комбінованими сорбційно-спектроскопічними методами, Запорожець О. А., Семашко В. В., Іщенко М. В., Пилипюк Я. С. (2013)
Мінаєва В. О. - ІЧ- та КР-спектри N, N´-дипропіл-тетра-трет-бутилдіазадіокса |8| циркулену. DFT-розрахунок та експериментї, Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Озірна І. М., Піттельков М. (2013)
Шепетун Л. П. - Амперометрия с двумя поляризуемыми электродами в кулонометрическом титровании синтетических фульвокислот, Литвин В. А., Галаган Р. Л. (2013)
Каричковська Г. І. - Вплив різних факторів на процес утворення нерозчинного у воді калійполіфосфату (2013)
Баришніков Г. В. - Дослідження ароматичності тіа |n| циркуленів (n = 5–10) на основі квантово-хімічних розрахунків незалежних від ядер хімічних зсувів, Микитюк О. Ю., Мінаєв Б. П., Мінаєва В. О. (2013)
Кеда Т. Є. - Тест-методи визначення Cu(II), Ni(II) і Zn(II) у водах і ґрунтах (2013)
Шевченко О. П. - Відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом, Лут О. А., Аксіментьєва О. І. (2013)
Смик Н. І. - Метод капілярного електрофорезу для визначення низькомолекулярних органічних кислот у соках (2013)
Запорожець О. А. - Кольорометричне та візуальне тест-визначення хлоратів(І) N,N-діетиланіліном, Погребняк О. С. (2013)
Іванчук М. В. - Одержання і дослідження наночастинок нікелю у матриці аморфного карбону, Мінаєв Б. П., Шепетун Л. П., Король Я. Д., Литвин В. А., Галаган Р. Л. (2013)
Білий О. В. - Дослідження електроокиснення амінобензену на платиновому мікроелектроді хронопотенціометрією з контрольованим змінним струмом, Галаган Р. Л., Карловська Н. Є., Глазков Є. В., Хомич О. П. (2013)
Шафорост Ю. А. - Надпровідність в системі YBa2-хSrxCu3Oy 118, Кравченко І. С., Фатенко В. В., Король Я. Д. (2013)
Баришніков Г. В. - Aналіз міжмолекулярних взаємодій в кристалічних упаковках статевих гормонів прогестерону, 17α-гідроксипрогестерону, тестостерону за методом Бейдера, Ткаченко Л. І., Мінаєва В. О., Мінаєв Б. П., Черкасова О. П. (2013)
Тіщенко О. О. - Квантово-хімічні розрахунки спінових ефектів в аквакомплексах перехідних металів, Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Мінаєва В. О. (2013)
Нинова Т. С. - Полвека научной деятельности профессора Бориса Филипповича Минаева и 70 лет со дня рождения, Бойко В. И., Хоменко Е. М., Кобзев Г. И. (2013)
Панкова Л. І. - Розвиток теорії регіональних кластерів у фундаментальних напрямах економічної думки (2019)
Печенюк А. П. - Формування новітньої парадигми сільського туристичного розвитку (2019)
Андрієнко М. М. - Конкурентоспроможність транспортних підприємств як засіб ефективного розвитку міжнародних транспортних коридорів, Лю Чжао (2019)
Волошко Н. О. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку сільськогосподарської продукції, Ситнік А. І. (2019)
Косіченко І. І. - Генеза сервісної економіки: головний тренд постіндустріального суспільства (2019)
Лагун А. І. - Венчурне фінансування у контексті рамочної еволюції економіко-теоретичних досліджень (2019)
Науменко Н. С. - Сучасні тренди електронної біржової торгівлі: перспективи та вектори розвитку автоматизації, Хірова В. Ю. (2019)
Огінок С. В. - Інноваційний потенціал як чинник економічного зростання в світовій економіці, Кошова М. С. (2019)
Iльницький Д. О. - Міграційний виклик національним системам охорони здоров’я, Ольшевська І. П. (2019)
Андріїв Н. М. - Сегментація ринку праці в системі економічної безпеки держави (2019)
Билаш Л. Л. - Комплексная оценка формирования инновационного потенциала в университетах стран трансграничного сотрудничества (2019)
Бусарєв Д. В. - Методологічний підхід до оцінювання загроз економічній безпеці паливно-енергетичного комплексу (2019)
Васильєва О. О. - Мотивація трудової діяльності в умовах сталого розвитку аграрної сфери (2019)
Гончар Л. О. - Аналіз особливостей формування механізмів стратегічного управління змінами у сфері послуг зарубіжних країн (2019)
Длугопольський О. В. - Prozorro як інструмент забезпечення транспарентності ринків, Заклекта О. І., Романишин А. А. (2019)
Зоря О. П. - Необхідність та значення державного регулювання кредитної системи в аграрному виробництві, Зоря С. П., Салогуб І. І. (2019)
Зоря О. П. - Теоретико-методичні аспекти формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва та суб’єктів господарювання галузі, Процюк Н. Ю., Радіонова Я. В. (2019)
Кононова О. Є. - Оцінка ефективності еколого-економічних компонентів стратегій розвитку будівельної галузі України (2019)
Міщенко В. І. - Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, Науменкова С. В. (2019)
Ніколайчук О. А. - Обґрунтування механізму управління туристичним брендом країни (2019)
Обруч Г. В. - Макроекономічні тенденції в процесі цифровізації залізничного транспорту України (2019)
Овсак О. П. - Макроекономічні аспекти впливу розвитку повітряного транспорту на економіку України, Ліскович Н. Ю. (2019)
Петренко М. М. - Європейський вектор інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору України (2019)
Пилипенко О. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку людського капіталу підприємств будівельної галузі (2019)
Пронько Л. М. - Дослідження стану розвитку фермерства в Україні, Гонтарук Я. В., Ревкова А. В. (2019)
Робул Ю. В. - Ефективність маркетингової політики у контексті маркетингу відносин і логіки мережевої взаємодії (2019)
Щурко У. В. - Креативні індустрії в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2019)
Юхновська Ю. О. - Методика оцінки економічної ефективності інтегрованого туристичного кластеру (2019)
Яремович П. П. - Особливості формування сучасних міжнародних товарних ринків (2019)
Багорка М. О. - Імплементація екологічного маркетингу в практичну діяльність аграрних підприємств (2019)
Гавкалова Н. Л. - Тенденції розвитку легкої промисловості України, Аведян Л. Й. (2019)
Храпкіна В. В. - Чинники оцінки потенціалу ресурсозбереження промислових підприємств, Коверга С. В., Крутогорський Я. В. (2019)
Дименко Р. А. - Перспективи розвитку інформаційно-комунікаційних послуг у міжнародному середовищі (2019)
Вихідні дані (2019)
Хомич Г. П. - Борошно м’якозерної пшениці в технологіях харчових продуктів, Горобець О. М., Левченко Ю. В., Висоцька С. І., Корнієнко Л. В. (2020)
Наговська В. О. - Розроблення технології спреду із шротом кедрових горіхів, Сливка Н. Б., Гачак Ю. Р., Михайлицька О. Р., Білик О. Я. (2020)
Tsizh B. - Technological Methods of Forming Thin Semiconductor Layers. Part 3. Сathode Sputtering, Dziamski Z. (2020)
Bomba M. Ya. - Main requirements for food safety management systems under international standards: BRС, IFS, FSSC 22000, ISO 22000, Global GAP, SQF, Susol N. Ya. (2020)
Беспалов А. Л. - Підвищення продуктивності віброживильників з електромагнітним вібраційним приводом і комбінованою коливальною системою, Свідрак І. Г., Бойко О. О. (2020)
Капустян А. І. - Хліб пшеничний функціонального призначення з вмістом хелатних форм кальцію, Черно Н. К., Лебеденко Т. (2020)
Грицай І. Є. - Моделювання зрізів черв’ячної фрези в процесі нарізання зубчастих коліс, Топчій В. І., Свідрак І. Г. (2020)
Пасічний В. М. - Використання β-циклодекстрину з йодом у технології приготування фрикадельок та їх функціональні характеристики, Українець A. I., Чебаненко Х. В., Камлай І. С. (2020)
Скульська І. В. - Зміни білкових речовин бринзи під впливом часткової заміни кухонної солі хлоридом калію, Цісарик О. Й. (2020)
Черно Н. К. - Отримання та характеристика модифікованого манану кавового шламу, Науменко К. І., Гураль Л. С. (2020)
Беспалов А. Л. - Підвищення продуктивності та точності сепарування на фракції суміші різнорозмірних дископодібних виробів, Свідрак І. Г. (2020)
Гачак Ю. Р. - Технологічні характеристики плавленого сиру лікувально-профілактичного спрямування із новою фітоспецією "Українська кухня”, Наговська В. О., Гутий Б. В., Михайлицька О. Р., Кобернюк В. М. (2020)
Гащук О. І. - Розширення асортименту ковбасних виробів спеціального призначення, Москалюк О. Є., Сімонова І. І. (2020)
Вихідні дані (2020)
Билаш Л. Л. - Корпоративная культура и значение кросс-культурного менеджмента в современной реальности (2019)
Бонба І. - Антикризове управління у страхових компаніях (2019)
Брінь П. В. - Сучасне трактування поняття "проєкт" та його відмінність від бізнес-процесу, Абуд Ахмад Халіль Абуд (2019)
Васильченко Л. С. - Сутність та сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій підприємства (2019)
Вовк О. М. - Конкурентоспроможність авіатранспортних підприємств в умовах розвитку міжнародного авіаційного простору, Камишна С. Ю., Очеретяна С. М. (2019)
Євтушенко В. А. - Вплив цінових ефектів на просування продукції українських підприємств, Кудінова М. М. (2019)
Євтушенко В. А. - Тенденції розвитку стартап-руху в Україні, Кудінова М. М. (2019)
Іпполітова І. Я. - Оцінювання збалансованості портфеля маркетингових стратегій підприємства, Федорченко А. В. (2019)
Камушков О. С. - Інновації світового готельного господарства, Ткач В. О., Язіна В. А. (2019)
Колесник М. В. - Інституціональні особливості соціально відповідального маркетингу на засадах концепції холізму (2019)
Командровська В. Є. - Управління бізнес-процесами клієнтоорієнтованості компанії, Тюрменко В. О., Чернишова Т. В. (2019)
Кривицька Н. Ю. - Управління нематеріальними активами підприємства в сучасних умовах господарювання, Марченко К. О. (2019)
Лучникова Т. П. - Управління інвестиціями АТ "Українська залізниця" з метою нарощування транзитного потенціалу України (2019)
Макаренко С. М. - Оцінювання ефективності управління підприємством: на прикладі закладів охорони здоров’я, Данько В. В., Олійник Н. М. (2019)
Ноняк М. В. - Стратегії організаційного розвитку телекомунікаційних підприємств (2019)
Семерей Ж. В. - Фінансові аспекти в управлінні діяльністю промислових підприємств, Храпкіна В. В. (2019)
Струтинська І. В. - Дефініції поняття "цифрова трансформація" (2019)
Сухачова О. О. - Методи прийняття управлінських рішень в умовах визначеності (2019)
Таранський І. П. - Маркетинговий аспект організації фірмової торгівлі одягом в Україні, Лозинський В. Т. (2019)
Ткачук Г. О. - Типологія трансформаційних перетворень підприємств харчової промисловості (2019)
Трушкіна Н. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня розвитку організаційної культури підприємств, Ринкевич Н. С. (2019)
Хадарцев О. В. - Методологічні аспекти формування системи управління проектами на підприємстві, Моргун А. В. (2019)
Хмелевський С. М. - Продуктивність як показник ефективності роботи комунальних підприємств (2019)
Шинькович А. В. - Економічний зміст та субсистеми організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями (2019)
Шира Т. Б. - Система корпоративної безпеки підприємства: моделювання процесу функціонування (2019)
Буряк Є. В. - Інноваційні кластери: модель розвитку підприємств регіонів України (2019)
Муленко А. І. - Сучасні тренди розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери України (2019)
Паршина О. А. - Аналітична платформа підвищення конкурентоспроможності потенціалу промислових регіонів України, Паршина М. Ю. (2019)
Перепелюкова О. В. - Сутність та особливості економічного просторового розвитку регіонів (2019)
Гнатюк О. П. - Оцінка рівня еколого-економічної безпеки підприємства (2019)
Кобзар О. М. - Формування компенсаційного механізму у сфері охорони навколишнього природного середовища (на прикладі компенсаційного механізму у сфері поводження з відходами) (2019)
Лесняк О. Ю. - Урахування фактору природних ресурсів під час визначення багатофакторної продуктивності сільського господарства (2019)
Резніченко Н. М. - Теоретичні засади моделювання оцінки результативності екологічних проектів у секторі залізничного транспорту, Рубель О. Є. (2019)
Якимовська А. В. - Земельні ресурси: сутність, типологічні ознаки та класифікація (2019)
Богуш Л. Г. - Асиметрії ринку праці України в умовах глобалізації господарських та соціум-формуючих процесів (2019)
Вихідні дані (2019)
Гайович Г. В. - Людина майбутнього: літературно-культурологічний штрих до портрета (2019)
Сулима О. П. - Контекст і дієслівна семантика (2019)
Царьова І. В. - Дериваційний простір слова в сучасному українському юридичному тексті (2019)
Пилячик Н. Є. - Особливості функціонування епітетів у художньому та кінодискурсах (на основі роману Джоан Роулінг "Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”), Троценко О. Я. (2019)
Шерстюк О. І. - Запозичення англіцизмів як спосіб утворення економічних термінів у німецькій мові (2019)
Дроздовський Д. І. - Карнавал і містерія як метажанрові чинники змін літературно-історичних періодів (2019)
Лівицька І. А. - Аналітичний огляд теорій наративу та наративноcті: cучасна епістемологія пізнання (2019)
Ільїнська Н. І. - Мотив "L’ennui de vivre” в поезії П. Верлена і перекладах І. Анненського: рецепції та інтерпретації, Онопрієнко А. Д. (2019)
Мізінкіна О. О. - Портрет у романах "Портрет Доріана Грея" О. Уайльда та "Шестиднев, або корона дому Острозького" П. Кралюка (щодо проблеми двійництва), Чмир А. В. (2019)
Тарасова В. В. - Епонімні одиниці в хімічній терміносистемі сучасних англійської та української мов (2019)
Желуденко М. А. - Переводимость / непереводимость как психолингвистическая проблема, Сабитова А. П. (2019)
Ільченко О. А. - Метафора як засіб евфемізації мови ЗМІ (2019)
Каратінцева К. П. - Концептуальна метафора в промовах Дональда Трампа (2019)
Радченко Т. А. - Розвиток навичок міжкультурної комунікації в студентів-перекладачів у процесі вивчення англійської мови (2019)
Турган О. Д. - Українська лірика з перспективи гендеру: рецензія на монографію Ольги Шаф "Гендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття" (2019)
Іванишин Н. Я. - Лінгвостилістична інтерпретація поетичного тексту Івана Драча "В мікрофон криниці" (2019)
Римар Н. Ю. - Основні тенденції розвитку національної літератури в епістолярії Лесі Українки (2019)
Сахарова О. В. - Значення та функції поради в сучасній українській драматургії (2019)
Баранова С. В. - Гумор у політичному дискурсі, Калініченко І. П. (2019)
Hniedkova O. H. - Features of English legal terms translation, Bachurina L. V. (2019)
Dzyadyk Yu. - Peculiarities of contracted elements in British feminist literature of the early 21st century (2019)
Жигадло О. Ю. - Особливості функціонування запитань в англомовному юридичному дискурсі (2019)
Каленська А. С. - Фразеологічні одиниці у вимірі "позиція – функція в тексті" на матеріалі турецьких інтернет-газет (2019)
Негляд К. О. - Вплив стану афекту на мисленнєво-мовленнєві процеси (на матеріалі англомовного літературного дискурсу) (2019)
Дроздовський Д. І. - Постмодерністська теорія Ф. Джеймісона як початок теорії постпостмодернізму (2019)
Помогайбо Ю. О. - Перехідність сучасної німецької літератури (методологія аналізу) (2019)
Ільїнська Н. І. - Перекладацькі стратегії Ф. Сологуба в діалозі з французькими символістами, Онопрієнко А. Д. (2019)
Анісімова Л. В. - Інтермедіальність сучасного літературного журналу: рецензія на монографію Галини Бітківської "Сучасний літературний журнал: інтермедіальний дискурс" (2019)
Байда А. О. - Розмежування умисного вбивства від умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть особи, Склезь О. А. (2019)
Бігун Т. Ю. - Проблемні питання звільнення працівника, який виконує виховні функції, за вчинення аморального проступку, Полтавець Ф. С. (2019)
Грига В. В. - Договір форфейтингу в Україні: переваги і недоліки, Лаврович Д. С. (2019)
Дешко В. В. - Інститут емансипації: особливості національного правового регулювання та досвід країн ЄС (2019)
Дзебчук А. В. - Четверте покоління прав людини: проблемні аспекти впровадження окремих з них в Україні, Ігнатова А. В. (2019)
Драган М. В. - Корпоративний договір: сутність, практика застосування та проблемні аспекти (2019)
Кенева О. О. - Конституційне право на сексуальну орієнтацію (2019)
Ключникова Н. В. - Реформа в судовій системі Європейського Союзу (2019)
Кошель В. В. - Правове регулювання запровадження депозитної системи збирання тари як спосіб сортування відходів в Україні, Псьота О. В., Леута О. С. (2019)
Кушнір В. В. - До питання цивільно-правової відповідальності у сфері надання медичних послуг, Коробцова Н. В. (2019)
Поліщук А. А. - Гарантії, що надаються працівникам у випадку звільнення з організаційно-правових причин: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід, Стрілець І. Ю. (2019)
Ритова В. О. - Доцільність існування інституту смертної кари в умовах сьогодення, Хоменко А. В. (2019)
Сащенко М. І. - Правові засади захисту тварин від жорстокого поводження (2019)
Свистун Д. О. - Невичерпність дефініції "геноцид" за міжнародним правом на прикладі геноциду українського народу в СРСР (2019)
Супрунова І. А. - Наслідки Brexit для Європейського Союзу та Великої Британії, Бойчук Д. С. (2019)
Тадика Є. Д. - Щодо визнання торгівлі людьми службовою особою з використанням службового становища корупційним злочином, Юрченко Є. О. (2019)
Хіль М. В. - Взаємозв'язок міжнародного приватного права та статті першої ЄКПЛ, Улашкевич Л. А. (2019)
Щербина В. А. - Співвідношення приватного блага та суспільного інтересу у праві (2019)
Рєпін І. В. - Наступ військ Південно-Західного фронту Червоної армії в травні 1942 р. на Харківському напрямі, Польцев І. В. (2019)
Сєвєрова О. В. - Проблема міфологізації історії в зарубіжній та вітчизняній історіографії, Биков О. В. (2019)
Дробіт Л. Р. - Особливості прояву соціальної мотивації у осіб із розладами аутистичного спектру (2019)
Гречишкіна А. С. - Жанр інтерв’ю на телебаченні: практика США та Західної Європи (2019)
Трачук Т. А. - Особливості використання маніпулятивних прийомів у російських суспільно-політичних ток-шоу (2019)
Петришина М. О. - Діджиталізація як напрям державної політики України, Гриньов С. О. (2019)
Власенко Т. О. - Проектний підхід по відкриттю курсів англійської мови, Вдовиченко М. І. (2019)
Ганін В. І. - Аналіз ефективності кошторисно-бюджетного методу фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, Бєльченко Д. В. (2019)
Ганін В. І. - Контроль та аналіз оборотних активів підприємства та шляхи їх досконалення, Філатова М. М. (2019)
Ганін В. І. - Ефективність організації обліку та аналізу товарних операцій на підприємствах торгівлі, Шуляк В. С. (2019)
Глийова О. О. - Управління фінансовою безпекою підприємства в сучасних умовах (2019)
Ковальчук О. А. - Використання брендингу підприємства туристичної галузі (2019)
Лепетан І. М. - Облікова політика як один з інструментів оптимізації управлінського обліку на підприємстві, Грішина І. О. (2019)
Процишин Ю. Т. - Наявність брендбуку – одна з обов'язкових умов створення сильної корпоративної культури (2019)
Матросов М. В. - Методичні рекомендації щодо викладання вогневої підготовки в підрозділах Національної гвардії України, Атаманенко І. О., Арабаджі О. М. (2019)
Евдокимова А. Н. - Некоторые особенности трибологии высокоскоростного знакопеременного деформирования, Муравьёва И. А., Бригадир Д. И. (2019)
Панасенко Т. В. - Хроматографічні константи хлоровмісних біологічно активних сполук, Рибалка А. К. (2019)
Рубан Ю. І. - Розпізнавання ступеню опіків шкіри з використанням згорткових нейронних мереж, Якимчук В. С. (2019)
Рура А. С. - Аналіз існуючих схем регулювання рівня в барабані парового котла, Тарахтій О. С. (2019)
Ярема Н. П. - Веб-картографування сміттєзвалищ Львівської області, Серант О. В., Кубрак О. Д., Терех Т. М. (2019)
Паранюк В. О. - Розділення суміші збору врожаю за ознаками біологічної продуктивності насінин сорту (2019)
Тронь А. А. - Актуалізація концепту "тривога" у сучасній англійській мові, Бедзюк Д. В. (2019)
Шапочкіна О. В. - Синтаксичні моделі протокатегоріальних конструкцій реверсивного cтану у давньогерманських мовах (2019)
Юхненко Т. В. - Конкорданс як інструмент для вивчення текстових концептів, Романишин Н. І. (2019)
Стасюк Д. В. - Розвиток етнокультурного туризму на Поліссі, Василевський В. М., Аніпко Н. П. (2019)
Віролайнен О. В. - Організація моделі школи вільного вибору індивідуальної освітньої траєкторії в умовах упровадження технологій дистанційного навчання (2019)
Григорович О. П. - Формування цілісної картини світу у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, Грибачова О. О., Боричко Т. Ю. (2019)
Курінна Л. В. - Діагностика стану сформованості соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Ликтей Л. М. - Методична компетентність як складова професійного розвитку викладачів гуманітарних дисциплін педагогічних коледжів (2019)
Лобода Д. О. - "Український анклав" гуманістичного руху в період європейського Відродження XIV–XVI століть, Год Н. В. (2019)
Новосельська Н. Т. - Професійно-творчий саморозвиток особистості: акмеологічний підхід, Струсь О. В. (2019)
Шпильова Л. А. - Драмогерменевтика як інноваційна технологія у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Решетило В. А. - Профілактика кровотечі в ділянці проксимального анастомозу під час протезування інфраренальної аорти, Сабадош Р. І., Малишевська О. С., Решетило А. В. (2019)
Бас Я. О. - Педагогічні особливості роботи з колективом у авторській танцювальній виставі "Вірний", Піддубняк М. С. (2019)
Голубцова Л. Ф. - Емпатія як основа створення актором сценічного образу, Білова М. В. (2019)
Грекова С. О. - Відображення та фіксація зразків втілення сценічного антропоморфізму засобами відеомистецтва (2019)
Драч Т. Л. - Перші прояви модернізму в танцях, які використовувалися в оперних виставах у театрах України (2019)
Лєщенко Д. О. - Втілення образу жінки-балерини в мистецтві кінця ХХ початку ХХІ століття, Мосейчук Ю. А. (2019)
Лукашов В. О. - Втілення літературних образів на танцювальній сцені (2019)
Михальчук В. В. - Трансформация принципов взаимовосприятия художника и зрителя в культурном поле современной Украины (2019)
Мосєсова К. І. - Творча реалізація мистецьких задумів режисера-балетмейстера Оксани Лань часів розбудови української незалежності, Лань О. Б. (2019)
Поліщук А. В. - Українська культурна спадщина у київському живописі 1990-х років (2019)
Скиба Ю. Ю. - Мистецтво перформансу як спосіб життя, Луньо П. Є. (2019)
Федорів М. Я. - Концептуальні підходи до проблем добра і зла в хореографічному мистецтві античності, Луньо П. Є. (2019)
Алдошина А. А. - Особливості створення "розумного міста" в житловому масиві Русанівка (2019)
Антошко М. О. - Розвиток фортепіанної культури Китаю у ХХ столітті (2019)
Бабич Л. А. - Українська святкова культура як вектор сучасного дозвілля школярів (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до публікації статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Кобзей Н. В. - Інтермедіальні зв’язки у творчості Володимира Винниченка (2020)
Немченко І. В. - Музичний світ поезії Валентини Наумич (2020)
Омельчук С. А. - Семантико-категорійний потенціал лексеми поклика́ння: лексикографічний, етимологічний і парадигамичний підходи (2020)
Аникина И. В. - Функции украинизмов в русском художественном тексте с философской проблематикой, Полякова Т. М. (2020)
Водяна Л. В. - Уособлення кризи ідентичності в романі "Фазерланд" К. Крахта (2020)
Garadagly V. - Special cases of combinatorial changes in differences between Hafs and Warsh transmission (2020)
Плетена О. О. - Авторефлексія Дж. Роллінса й конспірологічний роман: точки перетину (2020)
Бездітко А. Р. - Англійський SMS-сленг як сучасна форма усно-письмової електронної комунікації (2020)
Borisenko T. I. - Negative modal verb constructions in the text corpora of scientific and technical discourse, Tsynova M. V. (2020)
Гуляк Т. М. - Пресупозиція як категорія макропрагматики (2020)
Кійко С. В. - Німецька педагогічна термінологія: семантика і структура, Колодрівська А. В. (2020)
Смушак Т. В. - Лінгвістичні засоби маніпулятивного впливу в сучасних франкомовних рекламних текстах, Беженар Т. В. (2020)
Талавіра Н. М. - Конструкційна основа представлення інаугураційної промови в новинних текстах (2020)
Yurko N. A. - Antonyms prexixation in English tourism terminology: origin and meaning of prefixes, Styfanyshyn I. M. (2020)
Абабіна Н. В. - Літературна творчість як процес у парадигмі синергетики (2020)
Lanova V. V. - Correlation between truth and fiction in K. Ishiguro’s novel "The Buried Giant” (2020)
Силантьева В. И. - Художественное мышление К. Сомова: от стилизаций XVIII века к лубочным пасторалям 1920-х годов (2020)
Kapinus O. L. - Lexical and stylistic features of judgments of the European Court of Human Rights in the aspect of judicial discourse, Bailo I. Ya. (2020)
Сидоренко О. М. - Специфіка іменувань готелів у східних регіонах України (2020)
Воробйова О. С. - Способи відтворення українською мовою скорочених назв нафтогазових компаній, Кравченко А. В. (2020)
Голі-Оглу Т. В. - Маловідомий переклад повісті М. Гоголя М. Зеровим: особливості передачі народнорозмовних лексичних одиниць (2020)
Герасименко В. Г. - Аналіз впливу технологічних параметрів виплавки сталі у кисневих конвертерах верхньої продувки на окисленість металу, Молчанов Л. С., Синегін Є. В., Андрюхін Р. П. (2020)
Гречаний О. М. - Шляхи підвищення надійності вузлів прокатного стану, Васильченко Т. О., Лінник Ю. М., Рязанов О. А., Шеїн А. В. (2020)
Гришин А. М. - Термодинамические закономерности восстановления хрома смесями СН4+Н2О и СН4+СО2, Надточий А. А., Великонская Н. М., Зыкин Е. С. (2020)
Журба А. О. - Методи бінаризації та дослідження їх впливу на фрактальну розмірність функціональних покриттів, Гасик М. І. (2020)
Ivaschenko V. - Metals heat treatment model, Shvachych G., Sazonova M., Zaporozhchenko O., Khristyan V. (2020)
Качан Ю. Г. - Визначення обсягів розплаву та шлаку під час плавки в феросплавній печі, Міщенко В. Ю. (2020)
Мяновська Я. В. - Механічне подрібнення компонентів силікомарганцевої шихти для підвищення показників відновлювальності, Пройдак Ю. С., Камкіна Л. В., Анкудінов Р. В. (2020)
Селегей А. Н. - Истечение шихтовых материалов из конусного затвора загрузочных устройств доменной печи, Иващенко В. П., Головко В. И., Михайловский Н. В., Селегей С. Н., Миргородская А. С. (2020)
Бондаренко С. В. - Холодна прокатка попередньо профільованих штаб з алюмінієвого сплаву EN AW-1050, Гридін О. Ю., Фролов Я. В., Кузьміна О. М., Бобух О. С. (2020)
Синегін Є. В. - Оцінка ефективності видалення неметалевих включень за рахунок використання відцентрових сил на різних етапах виробництва сталі, Суховецький С. В., Молчанов Л. С., Журавльова С. В. (2020)
Соболенко О. В. - Статистичний аналіз точності товщини стінки гарячедеформованих труб, Дрожжа П. В., Дорош Н. Л., Петречук Л. М. (2020)
Тімошенко С. М. - Енергоефективні рішення подового електроду дугової сталеплавильної печї постійного струму, Губинський М. В. (2020)
Красніков К. С. - Математичне моделювання розподілення аргону у проміжному ковші з металевим розплавом під час наповнення (2020)
Вихідні дані (2020)
Ліпенков І. В. - Аналіз сучасних систем очищення вихідних газів у суднових енергетичних установках (2020)
Прохорова Л. І. - Актуальні проблеми удосконалення управлінського обліку основних засобів в сучасних умовах за використанням інформаційних технологій, Фостійчук А. С. (2020)
Репіч Т. А. - Удосконалення логістичних процесів на складі, Подрєз Н. Г. (2020)
Волоніц О. С. - Визнання протоколів допитів процесуальними джерелами доказів як запорука змагального кримінального процесу (2020)
Грабовська Г. М. - Накопичувальна пенсійна система як складова недержавного пенсійного фонду, Заїка В. П. (2020)
Тімуш І. С. - Захист особистих немайнових прав батьків як учасників сімейних правовідносин, Братіца О. М. (2020)
Маргулов А. Х. - Регіональний контекст державного терору на прикладі Дніпропетровщини у 1920 - 1930-х рр., Антоненко Д. О. (2020)
Корнієнко В. В. - Особливості взаємозв'язку перфекціонізму та копінг-стратегій у студентів, Іванова А. К. (2020)
Михальська С. А. - Психологічна компетентність батьків вихованців та персоналу освітнього закладу як фактор смислової регуляції мовленнєвої поведінки дитини дошкільного віку (2020)
Островська К. О. - Особливості ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору, Сайко Х. Я., Jakub Bartoszewski (2020)
Раєвська Я. М. - Професійна готовність фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії (2020)
Яновська Т. А. - Порівняльний аналіз особливостей конфліктної поведінки молодших та старших підлітків (2020)
Підкова О. М. - Оцінка екологічних функцій грунтів міста Києва (2020)
Смадич І. П. - Класифікація соціальних чинників: характеристики, показники та критерії оцінки їх впливу на архітектуру житлового середовища (2020)
Юдiн А. А. - Традиційні та новаторські риси інтерпретації головного жіночого образу опери Дж. Пуччіні "Мадам Баттерфляй" у сценічній практиці театру Arena Di Verona (2020)
Бондаренко Т. С. - Огляд Google-технологій (1996 - 2005 рр.) в освітньому просторі України (2020)
Kazachiner O. - Forming life values of children with special educational needs, Zhadan O. (2020)
Копчук-Кашецька М. С. - Емпіричне вивчення особливостей розвитку морально-етичних цінностей сучасних школярів на уроках народознавства (2020)
Куземко Л. В. - Змістово-методичне забезпечення розвитку навичок безпечної поведінки учнів засобами мультимедійних технологій, Поруцька М. І., Чуба Д. А. (2020)
Мирошниченко О. А. - Вивчення англійської мови засобами інформаційних технологій у медичному університеті (2020)
Хромченкова Н. М. - Організація рефлексійної діяльності майбутніх журналістів як одна із педагогічних умов формування професійної відповідальності (2020)
Bukhinska T. - Formation of foreign-language communicative competence of future lawyers using interactive technologies, Hladkoskok L., Melnyk O. (2020)
Гук З. В. - Оповідання М. Павича "Скляний слимак" як формальний і наративний лабіринт (2020)
Добош О. С. - "Смак" Брекзиту крізь призму когнітивної лінгвістики та лінгвостилістики, Сабан О. В., Альбота С. М. (2020)
Наші автори (2020)
Вимоги до публікації статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Бойко В. В. - Сучасні технології діагностики захворювань жовчовивідних шляхів, що ускладнені механічною жовтяницею, Євтушенко Д. О., Тарабан І. А., Мінухін Д. В., Сочнєва А. Л. (2020)
Велигоцький М. М. - Вибір методики панкреатоєюноанастомоза при панкреатодуоденальній резекції, Арутюнов С. Е., Тесленко І. В., Чеботарьов О. С. (2020)
Дроздова А. Г. - Оптимізація хірургічного лікування хворих на гострий панкреатит із використанням мініінвазивних методик (2020)
Салманов А. Г. - Гострий холецистит — локальний інфекційний процес? Проблеми антибіотикотерапії, Мамчич В. І., Поточилова В. В., Руднева К. Л., Чайка М. О. (2020)
Велігоцький О. М. - "Fast-track" хірургія гострого деструктивного холециститу, Чеботарьов А. С., Страховецький В. С., Федоровський С. Г., Фоміна А. С. (2020)
Велигоцький М. М. - Лікування ускладнень високої езофагогастропластики за допомогою мініінвазійних рентгенендоскопічних методів, Горбуліч О. В., Урсол Г. М., Комарчук В. В., Шамун К. Е. (2020)
Грубник В. В. - Повторні лапароскопічні антирефлюксні операції у пацієнтів з грижами стравохідного отвору діафрагми, Грубнік В. В., Параняк М. Р. (2020)
Комарчук В. В. - Характеристика гастроезофагеального рефлюксу за даними рН-імпедансометрії, Комарчук Є. В., Трушин О. С., Горбуліч О. В., Шептуха А. О., Шамун К. Е. А. (2020)
Бойко В. В. - Клінічна динаміка зміни тканин при формуванні компартмент-синдрому при опіках, Курбанов Т. А., Кравцов О. В., Ісаєв Ю. І., Кравцова О. О. (2020)
Тpушин O. С. - Кoмплексний підхід в лікувaнні гнійнo-некpoтичних пpoцесів пpи уpaженні кліткoвини мaлoгo тaзa у хвopих нa цукpoвий діaбет, Сєpoштaнoв O. І., Шептухa A. O., Бугaкoв І. Є., Діденкo O. O., Баусов Є. О. (2020)
Гірка Е. І. - Імунологічна ефективність застосування правцевого анатоксину при екстреній специфічній профілактиці правця у хворих на ранову інфекцію, Попов М. С. (2020)
Лєсний В. В. - Сучасні тенденції лікування гострої спайкової кишкової непрохідності, Лєсна А. С. (2020)
Клімова О. М. - Доцільність тимектомії у молодих пацієнтів з тимуснезалежною міастенією за наявності біомаркерів, характерних для пацієнтів з тимомами, Дроздова Л. А., Лавінська О. В., Мінухін Д. В., Кудревич О. М. (2020)
Бабинкіна І. Б. - Хірургічне лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок, Новікова Г. А., Бабинкіна Г. П. (2020)
Чікін А. В. - Профілактика і лікування венозних тромбозів і тромбоемболій при хірургічному лікуванні новоутворень малого тазу (2020)
Замятін П. М. - Сучасні технології діагностики та видалення сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження, Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н., Береснєв С. О., Провар Л. В. (2020)
Tymchenko M. - The use of biotechnology in the prevention of failure in the imposition of small intestinal anastomoses in the experiment, Ivanova Yu., Padalko V., Sheremet H., Kozlova O., Gramatiuk S. (2020)
Заволока О. В. - Наш досвід використання аутологічної сироватки крові у комплексному лікуванні бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет залежно від тяжкості діабетичної полінейропатії, Бездітко П. А., Карлійчук М. А., Безега Н. М. (2020)
Андреєва Л. М. - Клінічний випадок трихобезоару шлунку у вагітної, ускладненого перфоративною виразкою малої кривизни, Урсол Г. М., Немазенко С. Є., Бабич В. Р., Сидоренко С. І., Шевчук О. М. (2020)
Гнатюк М. Г. - Випадок лікування цистаденоми підшлункової залози, Шевченко С. Ю., Криворучко Д. Ю., Бодяка В. Ю., Петрук Ю. П., Райчук С. І., Лянскорунський М. В., Чупровська Ю. Я., Говорнян С. Л. (2020)
Повч О. А. - Клінічний випадок мукоцеле червоподібного відростка, ускладненого перфорацією та формуванням флегмони заочеревинного простору, Шепетько Є. М., Ковальчук О. В., Лелета Р. О., Ребенков С. О. (2020)
Велигоцький Микола Миколайович. До 80-річчя з дня народження (2020)
Дужий Ігор Дмитрович. До 80-річчя з дня народження (2020)
Кадирова І. І. - Анатолій Володимирович Скороход (короткий біографічний нарис) (2020)
Bogachev V. I. - On Skorokhod differentiable measures (2020)
Dorogovtsev A. A. - On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval, Vovchanskii M. B. (2020)
Konarovskyi V. - Sticky-reflected stochastic heat equation driven by colored noise (2020)
Krylov N. V. - On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in Ld+1 (2020)
Kulik A. - On regularization by a small noise of multidimensional ODEs with non-Lipschitz coefficients, Pilipenko A. (2020)
Riabov G. V. - On a Brownian motion conditioned to stay in an open set (2020)
Chen X. - Condition for intersection occupation measure to be absolutely continuous (2020)
Крайнюков О. М. - Еколого-токсикологічна оцінка якості ґрунтів в межах впливу нафтопереробного підприємства, Хоменко А. С., Крайнюков А. О. (2020)
Науменко Ю. В. - Асоційованість еритроцитарної системи АВ0 з рівнем гемоглобіну в крові та вмістом заліза у волоссі, Соколенко Ю. В. (2020)
Согор А. Р. - Про вплив еліпсоїдальних поправок на визначення висот геоїда, Согор М. А. (2020)
Миколаєнко А. Ю. - Ефективність новинних заголовків в інтернет-ЗМІ, Сливка Т. О. (2020)
Онкович А. Д. - Композиційно-графічна модель урядових порталів як складова комунікативного процесу, Ярош І. М. (2020)
Полісученко А. Ю. - Рекомендації до державних органів стосовно підвищення ефективності діяльності в соціальних мережах, Панюшенко І. С. (2020)
Тесліцький Ю. П. - Організаційно-педагогічні умови активізації самостійної роботи з фізичного виховання студентів виробничих спеціальностей (2020)
Гуменюк О. В. - Початкова і середня освіта на Буковині у ХІХ столітті: особливості функціонування, Холявська І. Я. (2020)
Іваненко А. О. - Нормативно-правове врегулювання цивільних правовідносин місцевого населення в Райхскомісаріаті "Україна": аналіз законодавчої бази (1941 – 1944 рр.) (2020)
Майборода О. М. - Ревіталізація промислових територій під багатофункціональний комплекс. Досвід Львова, Івано-Франківська, Варшави, Духняк І. О. (2020)
Churkina V. - Inaugural intelligence of Ukrainian folk song by Hryhoriy Nudha, Voronina H. (2020)
Волинець Ю. О. - Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти, Вертугіна В. М. (2020)
Люлька Г. А. - Взаємодія педагогів і батьків з формування толерантного ставлення до дітей у сім’ї (2020)
Корягіна А. Ю. - Відтворення лексичної стилістики німецькомовних інструкцій в перекладах, Рябінська А. А. (2020)
Мамбетова А. А. - Сімейні цінності як складова цілісної особистості курсанта, Шиковець С. О. (2020)
Авер’янова Н. М. - Збройний конфлікт на Донбасі: особливості та загрози (2020)
Фоміна О. О. - Підвищення довіри до судової влади як показник розвитку українського соціуму, Голуб П. А. (2020)
Гаврилюк Д. Ю. - Специфіка політизації голодомору 1932 – 1933 рр. українськими політиками (через призму експертного опитування) (2020)
Rza Mustafayev Vagif - Restrictive covenants of the employment contract after a repudiatory breach (2020)
Воробйова Н. В. - Розповсюджені помилки підготовки та оформлення матеріалів під час призначення судово-почеркознавчих експертиз в МВС України, Валуєв В. Л. (2020)
Горпинюк О. П. - Довічне позбавлення волі як "irreducible life sentence" за кримінальним законодавством України (2020)
Квітко В. В. - Підприємництво в Україні часів незалежності, Чумаченко І. М. (2020)
Крайник Г. С. - Щодо недоцільності появи "кримінального проступку" в кримінальному законодавстві України, Ципищук К. В. (2020)
Молчанова В. П. - Судова почеркознавча експертиза як форма застосування спеціальних знань (2020)
Тимчишин Т. М. - Соціальний захист безробітних в міжнародному праві: теоретико-правові аспекти (2020)
Ткаченко Я. В. - Дослідження свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів вітчизняного виробництва: проблемні питання і шляхи їх вирішення, Іванко Є. Б. (2020)
Філімонова Ю. О. - Створення єдиної армії Європейського Союзу: позитивні та негативні аспекти, Нанка А. О. (2020)
Бєляєва С. С. - Тренінги як інноваційний метод здобуття комунікативних компетенцій, Івашина Л. Л., Корнілова Н. В. (2020)
Гончарова В. С. - Зміни у нормативно-правовому регулюванні оподаткування малого бізнесу, Феофанова І. В. (2020)
Зубковська Н. О. - Підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту Харківської області, Розметова О. Г. (2020)
Івченко Л. О. - Використання соціальних мереж для формування іміджу туристичного підприємства, Грудецька Ю. А. (2020)
Кoблянськa О. І. - Мeтoдика oбліку, пеpеваги та недоліки податку на додану ваpтість (ПДВ), електpонного адміністpування ПДВ, Пapфенюк Ю. A., Коблянська Г. Ю. (2020)
Плікус І. Й. - Інструментарій антикризового управління: проблемні питання застосування (2020)
Терлецька Ю. О. - Формування концепції розвитку підприємства на засадах ситуаційного управління, Блауш Л. С., Терентяк Д. П. (2020)
Тимошенко О. О. - Адаптація предикативних моделей фінансового аналізу до специфіки будівельного виробництва (2020)
Наші автори (2020)
Вимоги до публікації статей (2020)
Вихідні дані (2020)
Мазаракі А. - Перспективи методологічних змін в економічній теорії XXI століття, Лагутін В. (2020)
Єщенко П. - Україна у борговій пастці МВФ (2020)
Корнівська В. - Глобальний фінансово-структурний розвиток: трансформації інститутів фінансового посередництва в умовах оновлення інформаційно-мережевої економіки (2020)
Тарасевич В. - Антична цивілізація: давньогрецькі витоки і Крито-Кікладський авангард (2020)
Гриценко А. - Чинники і особливості сучасної інфляційної динаміки, Бандура О. (2020)
Козюк В. - Незалежність центробанків та інфляція: які з інституціональних факторів важливіші? (2020)
Содержание (2020)
Григоренко А. Я. - Свободные колебания незамкнутой цилиндрической оболочки эллиптического поперечного сечения, Борисенко М. Ю., Бойчук Е. В. (2020)
Каминский А. А. - О закономерностях развития области пассивной деформации в нелинейном упругом ортотропном теле с трещиной, Курчаков Е. Е. (2020)
Беспалова Е. И. - О колебаниях составных оболочечных систем при докритических нагрузках, Борейко Н. П. (2020)
Мейш В. Ф. - Нестационарная динамика изотропных конических оболочек эллиптического сечения при распределенных нагрузках, Мейш Ю. А., Белова М. А. (2020)
Жук Я. А. - Влияние предварительного нагружения на резонансные колебания и диссипативный разогрев прямоугольной термовязкоупругой пластины, Остос А. Х. (2020)
Хома И. Ю. - О кручении трансверсально-изотропной пластины с некруговым цилиндрическим отверстием, Стрыгина О. А. (2020)
Ловейкин В. С. - Оптимальное управление стабилизацией перевернутого маятника с маховиком. Часть 1., Ромасевич Ю. А., Хорошун А. С. (2020)
Барсегян В. Р. - О задаче оптимального управления колебаниями струны (2020)
Марчук А. В. - Трехмерный анализ свободных колебаний слоистых композитных плит на основе полуаналитического метода конечных элементов, Ренейская С. В., Лещук О. Н. (2020)
Мольченко Л. В. - Термомагнитоупругое деформирование гибких ортотропных оболочек вращения переменной жесткости с учетом джоулевого тепла, Лоос И. И., Дармосюк В. Н. (2020)
Dadashzadeh B. - A Case Study on Influence of Utilizing Hill-type Muscles on Mechanical Efficiency of Biped Running Gait, Allahverdizadeh A., Esmaeili M., Fekrmandi H. (2020)
Музиченко А. С. - Інвестиції як чинник модернізації економіки України, Слатвінський М. А. (2014)
Великий Ю. В. - Стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах України, Юрін Є. Г. (2014)
Гайдуцький І. П. - Інвестиційна привабливість сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Двойних К. Є. - Семантичний зміст інвестицій та фінансових ресурсів в умовах нової економіки (2014)
Макаренко М. В. - Особливості розвитку інвестиційних процесів в регіонах України (2014)
Новикова І. В. - Інформаційне забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності та активізації інвестиційної політики підприємств (2014)
Болдирєва Л. М. - Інноваційна діяльність в агропродовольчому секторі економіки (2014)
Федун І. Л. - Формування умов підвищення інноваційно-інвестиційної активності в агропромисловому виробництві України (2014)
Вартанова О. В. - Обгрунтування та визначення стратегії розвитку металургійного підприємства у транскордонному просторі, Шабанова Ю. М. (2014)
Андрюшко А. К. - Механізм управління потенціалом підприємства у формуванні нових профілів діяльності (2014)
Семенова Л. Ю. - Зайнятість населення в контексті державного регулювання (2014)
Кам'янська О. В. - Управління інвестиційно-інноваційною діяльністю компанії, Котлярова І. А. (2014)
Шпак Л. О. - Ефективне управління туристично-рекреаційним комплексом в рамках кластерного підходу (2014)
Мадяр Р. О. - Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності (2014)
Пічугіна М. А. - Проекти у мережевій структурі (2014)
Бугаєнко С. А. - Удосконалення механізму формування комплексу маркетингу підприємств харчової промисловості (2014)
Філон М. М. - Концептуальні основи механізму державного регулювання конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг (2014)
Велиева Л. М. к. - Пути решения проблем своевременной выплаты платежей предприятия (2014)
Алиева А. Д. к. - Проблемы регулирования валютного рынка азербайджана в современных условиях (2014)
Азизов Ш. Э. о. - Приоритетные направления государственного регулирования в системе валютного контроля (2014)
Смирнова Н. В. - Новітнє бачення сутності трансферу технологій на підприємстві (2014)
Гончаренко І. В. - Основні фактори забезпечення конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств на зовнішніх ринках, Лацановська Н. С., Бібік А. О. (2014)
Галунець Н. І. - Механізм розвитку та реалізації конкурентоспроможного експортного потенціалу підприємств зернового підкомплексу миколаївської області, Іванюк О. В. (2014)
Карташов Є. Г. - Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційне управління в соціально-економічних системах (2014)
Сіцінський А. С. - Науково-теоретичні та правові основи розробки проекту стратегії протидії торгівлі людьми в Україні, Пунда А. В. (2014)
Узунов Ф. В. - Соціальне партнерство як форма взаємодії бізнесу і влади на регіональному рівні (2014)
Узунов В. В. - Удосконалення механізмів реалізації регіональної інноваційної політики за допомогою створення інноваційних структур в регіоні (2014)
Якимчук А. Ю. - Стратегія державного управління збереженням біорізноманіття України (2014)
Москалець Н. В. - Поняття взаємодії конституційного суду України з органами державної влади у забезпеченні прав і свобод людини (2014)
Кудлата К. В. - Методологічні засади формування державного управління розвитком фізичної культури і спорту на регіональному рівні (2014)
Бутирська Т. О. - Особливості пізнання сутності держави як форми (2019)
Василенко А. Ю. - Державне управління у сфері науки: розвиток е-науки та е-інфраструктур (2019)
Рудік Н. М. - Боротьба з корупцією в державах-членах ЄС крізь призму "індексу сприйняття корупції" трансперенсі інтернешнл (2019)
Біліченко А. П. - Зарубіжний досвід застосування електронного аудиту в діяльності податкових органів України, Борисенко О. П. (2019)
Буканов Г. М. - Стратегічні інструменти реалізації державної екологічної політики в Україні (2019)
Застрожнікова І. В. - Створення опорних навчальних закладів в об’єднаних територіальних громадах (2019)
Ільєнко А. С. - Державна політика щодо безпеки газозабезпечення України (2019)
Клименко О. В. - Удосконалення кадрового забезпечення системи державного управління ринками небанківських фінансових послуг (2019)
Корецький Ю. О. - Еколого-правовий механізм реалізації сталого розвитку (2019)
Крук О. В. - Державне регулювання трудової міграції в Україні (2019)
Науменко А. О. - Державна аграрна політика України: соціально-економічний аспект (2019)
Рєзніков В. В. - Інституційно-правовий механізм формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України (2019)
Романенко К. М. - Маркетингові інновації в модернізації вітчизняної системи державного управління (2019)
Багрім О. А. - Розвиток професійного потенціалу державних службовців на засадах "системи заслуг": світовий досвід для України (2019)
Безена І. М. - Інформаційно-медійні компетентності посадової особи публічної служби (2019)
Маланчій М. О. - Технологія прийняття управлінських рішень у контексті кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України (2019)
Мейко О. В. - Показники ефективності організаційно-штатної структури прикордонного підрозділу (2019)
Романенко Т. І. - Іншомовна комунікативна компетентність у підготовці публічних службовців: досвід європейських країн (2019)
Архипенко І. М. - Стратегічне управління розвитком об’єднаних територіальних громад (2019)
Широков С. Б. - Оцінювання компетентностей депутатів місцевих рад (2019)
Kholodniak O. V. - Directed search for compounds that affect the excretory function of rat kidneys, among new cycloalkylcarbonyl thioureas and thiosemicarbazides derivatives, Sokolova K. V., Kovalenko S. I., Pidpletnya O. A. (2020)
Гнатюк М. С. - Ендогенна інтоксикація експериментальних тварин при пошкодженні сім’яників кадмію хлоридом, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2020)
Горбань І. І. - Динаміка показників цитолізу за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція карбацетамом, Гудима А. А., Максимів Р. В. (2020)
Yavorska N. Y. - Seasonal variation in the ascorbic and organic acids content in shoots of highbush blueberry cultivars during vegetation stages, Vorobets N. M. (2020)
Качур О. І. - Ендогенна інтоксикація в щурів з експериментальним канцерогенезом після застосування цитостатика на тлі сорбційної терапії, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2020)
Макаренко О. А. - Ефективність профілактичного комплексу при карієсі за умов статевого дозрівання: експериментальне дослідження, Веліков М. І. (2020)
Дмухальська Є. Б. - Динаміка змін показників цитокінового профілю у тварин, уражених важкими металами і фосфорорганічними пестицидами (2020)
Peleshok K. Ye. - Youden’s test of the chromatographic determination of atenolol in pharmaceuticals, Koval D. B. (2020)
Яворська С. І. - Динаміка змін біохімічних показників крові та структур кіркової речовини нирок білих щурів за умов токсичного ураження печінки, Лісничук Н. Є., Ярошенко Т. Я., Ремінецький Б. Я., Яворська-Скрабут І. М. (2020)
Іосипенко О. О. - Вивчення амінокислотного складу листя кабачків, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2020)
Савич А. О. - Аналіз мінерального складу рослинних антидіабетичних зборів, Марчишин С. М. (2020)
Грицик Р. А. - Дослідження протизапальної активності екстрактів полину гіркого та полину звичайного за умови патології різного генезу, Кіреєв І. В., Струк О. А., Клименко А. О. (2020)
Зарівна Н. О. - Розробка спектрофотометричної методики визначення суми флавоноїдів в екстрактах чебрецю повзучого (2020)
Попова Т. М. - Інноваційні методи навчання при вивченні біологічної хімії, Бачинський Р. О., Поліщук Т. В. (2020)
Грибовський В. - Спорт, історія, рок-н-рол, Мільчев В. (2017)
Бібліографія праць професора В. Андрєєва (склала Анастасія Шевченко) (2017)
Публікації про В. Андрєєва та рецензії на його праці (склав Олег Бойков) (2017)
Вирський Д. - Сарматизм: рецепція у ранньомодерній Україні (2017)
Богдашина Е. - Университеты Российской империи в творческой судьбе М. М. Ковалевского (2017)
Тельвак В. - Грушевський-історик у полемічному просторі Центрально-Східної Європи зламу століть: наукове, громадське, приватне, Тельвак В. (2017)
Поліщук Ю. - Володимир Антонович в історіографічній рефлексії Мирона Кордуби (2017)
Водотика С. - Академік Михайло Слабченко: нотатки до інтелектуальної біографії. Частина 1. (2017)
Ясь О. - Участь історика Саула Борового в обговоренні проспекту "Короткого курсу історії України" (лютий 1947 р.) (2017)
Яремчук В. - Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні (2017)
Луняк Є. - Першопочатковий Херсон в описі французького сучасника Антуана-Франсуа Леклерка (1794) (2017)
Kocherhin I. - The cossacks gender of Synogub and his place in the history of Katerynoslav nobility (2017)
Сапожников И. - Первая картография Хаджибея–Одессы: работы И. И. Исленьева 1766 года (2017)
Філас В. - Альбом гравюр П. Сумарокова до видання "Досугов Крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду": авторська та сюжетна атрибуція (2017)
Головко Ю. - Азовсько-чорноморська торгівля початку ХІХ ст. за матеріалами видання "Государственная торговля в разных ее видах" (2017)
Lyman I. - British consul in Berdyansk Cumberbatch, great-great-grandfather of modern Sherlock Holmes, Konstantinova V. (2017)
Теплова І. - Микола Львович Скадовський (1845 – 1892): джерела до вивчення біографії (2017)
Капарулін Ю. - У пошуках кращої долі: Дім Переселенців Товариства із земельного устрою єврейських трудящих у Херсоні (2017)
Гейтан О. - Одеські періодичні видання часів німецько-румунської окупації 1941 – 1944 рр. як історичне джерело: структура, зміст, особливості, Левченко В. (2017)
Кузовова Н. - Діяльність партійного архіву Херсонського обкому КП(б)У – КПУ в 1950 і рр. (2017)
Саєнко В. - О. І. Тереножкін та І. В. Фабриціус: конфлікт особистостей чи наукових шкіл? (2017)
Каряка О. - Соціалістичні перетворення Ф. А. Козубовського в Ольвійській експедиції (2017)
Сачко Д. - Участь Докії Гуменної у Трипільській експедиції Державної академії історії матеріальної культури на поселенні Коломийщина І (1938 р.) (2017)
Кобалия Д. - Обследование и реставрация грузового судна типа "байдак" на о. Хортица (2017)
Черкас Б. - Між миром та війною – 1533 р. (2017)
Nowacki R. - The Bernardine Archive in Lvov and archivists on the turn of the nineteenth and twentieth centuries (2017)
Петрик А. - Диктатор та інтелектуал: основні віхи життєвого шляху Антанаса Сметони (2017)
Zavhorodniy Y. - Hinduism in Ukraine: a general overview and the activities of "The Vaişņava Tradition Through the Ages" International Religious Studies School, Smytskyі I. (2017)
Верещагина Н. - Две Елены в истории Руси (2017)
Stepnik A. - Turystyka historyczna jako kierunek studiów akademickich, Ausz M., Bugajska-Wieclawska J., Szewczuk D. (2017)
Костенко А. - Херсонська музейна юдаїка: лапідарні пам`ятки, Мовшович С. (2017)
Андрєєв В. - Неопублікована робота Д. І. Яворницького про впливи східного (кочівницького) світу на давньоруську історію, Андрєєва С. (2017)
Эварницкий Д. И. - Значение степняков в исторической жизни русского народа (2017)
Коник О. - Світлана Іваницька: нове джерельне видання для вивчення інтелектуального спадку Сергія Єфремова. Рец. на кн.: Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899 – 1917 років ("Значущі Інші": статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2-х томах. – Том 1 / Упорядник – С. Г. Іваницька. – Запоріжжя – Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 468 с. (2017)
Михайленко Г. - Інтелектуали та владні структури: багатовимірність взаємовідносин. Огляд монографії: Історик і влада. Колективна монографія / Відповідальний редактор В. Смолій; творчий керівник проекту І. Колесник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 543 с., Черемісін О. (2017)
Костенко А. - "Наш сувій": огляд електронного історичного журналу Scriptorium nostrum (головний редактор В. Андрєєв. – Херсон, 2014 – 2017 рр. – Вип. 1-7) (2017)
Грибовський В. - Нікопольське регіональне відділення Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України Національної академії наук України (2002 – 2007 рр.) (2017)
Бессонова М. - 25-річчя Державної установи "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2017)
Білівненко С. - "А в Херсоні ж Андрєєви…" (Херсонський осередок Запорізького наукового товариства ім. Якова Новицького) (2017)
Бубін А. - Розвиток суспільного дошкільного виховання на Волині (початок ХХ ст.) (2014)
Зайченко І. - Проблеми фізичного виховання у творчій спадщині Г. Ващенка (1878-1967) (2014)
Мацук Л. - Ідеї правового виховання у філософсько-педагогічних системах (2014)
Мельничук М. - Проблеми розвитку позашкільної освіти у другій половині ХХ ст. (2014)
Собко Ю. - Микола Дарманський: педагог-новатор (2014)
Костів В. - Використання народознавчого матеріалу у підготовці майбутніх педагогів до вивчення рівня моральної вихованості школярів (2014)
Лазарович Н. - Готовність вихователів дошкільних навчальних закладів до формування народознавчої компетенції засобами етнорегіональної культури (2014)
Лисенко Н. - Соціально-педагогічні основи полікультурноїосвіти сучасної дитини: ДНЗ – родина – суспільство (2014)
Лисенко О. - Етнопедагогічна підготовка майбутнього педагога: стан і проблеми (2014)
Онофрійчук Л. - Аналіз стану підготовки студентів до управлінської діяльності в процесі викладання професійно-орієнтованих дисциплін дошкіль¬ного циклу (2014)
Орос І. - Забезпечення розвитку освіти засобами національно-культурних традицій національних меншин у Закарпатській області (2014)
Заранська Н. - Педагогічні умови прилучення дошкільників до духовних цінностей на заняттях музики (2014)
Мельничук О. - Іменні висловлення подяки як засіб формування комунікативного етикету (2014)
Нижникевич З. - Традиції морального виховання дітей в українські родині (2014)
Савчук В. - Драматургія і виховні функції українського вертепу (2014)
Червінська І. - Етновиховне середовище гірської школи: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Ящук І. - Розвиток форм виховання студентської молоді у вищих педагогічних навчальних закладах України ХХ століття (2014)
Васянович Г. - Проблема адаптації студентської молоді до навчання у вишах України (2014)
Клепар М. - Вплив нетрадиційних уроків на навчання молодших школярів, Прокопчук О. (2014)
Кудярська Т. - Усна народна творчість як засіб розвитку мовлення дошкільників із мовленнєвими порушеннями (2014)
Савченко М. - Теоретичні засади формування комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку (2014)
Шафранський В. - Система підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах (2014)
Довідковий матеріал (2014)
Бондар В. - Теорія і практика едукації педагогічних кадрів: традиційна та інноваційна парадигма (2014)
Kokiel A. - Education to values of the students of pedagogy in the Uniting Europe (2014)
Кузенко П. - Місце етнопедагогічної культури сучасного вчителя в умовах цивілізаційної глобалізації, Кузенко О. (2014)
Орбан-Лембрик Л. - Вплив явища глобалізації на освіту: етнопсихологічна складова інтеграційного простору (2014)
Червінська І. - Проблеми та перспективи розвитку етновиховного середовища гірської школи (2014)
Васянович Г. - Гуманітарна освіта майбутнього учителя: проблеми якості (2014)
Гуменюк І. - Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)” (2014)
Кононенко В. - Теоретико-методологічні засади оновлення змісту мовної освіти (2014)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх педагогів до використання етнопедагогіки в сучасному інтеркультурному просторі (2014)
Maciąg J. - Modern concepts of cultural integration of school’s social environment (2014)
Stelmasiak I. - The past, the present and the future of the Comprehensive Secondary School Complex no 2 in Biały Bór in the common educational space (2014)
Juszczak K. - Teachers’ education in the context of changing expectations in a contemporary society (2014)
Будник О. - Інноваційна парадигма формування етновиховного середовища початкової школи (2014)
Лисенко О. - Літературне краєзнавство як один із чинників організації туристичної діяльності (2014)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Саморегуляція як засіб розв’язування міжособистісних конфліктів у професійній діяльності педагога (2014)
Новосьолов О. - Соціокультурні чинники формування етновиховного середовища студентської молоді Прикарпаття (2014)
Чупахіна С. - Етновиховний простір сучасної початкової школи в контексті підготовки майбутнього вчителя до роботи з батьками першокласників (2014)
Шоробура І. - Вплив етновиховного простору на формування майбутніх учителів музики (2014)
Дмитрів Р. - Фізичний розвиток учнів різних соціальних груп: стан і перспективи дослідження в умовах полікультурного середовища (2014)
Костів В. - Полікультурний вимір соціалізації дітей у західноукраїнському регіоні (2014)
Лазарович Н. - Розвиток обдарованості у пошуково-дослідницькій діяльності дошкільників (2014)
Лисенко Н. - Пріоритети етнопедагогічної діяльності педагога ДНЗ у сучасному інформаційно-креативному просторі (2014)
Лисенко О. - Впровадження літературного краєзнавства в систему підготовки організаторів туристичної діяльності (2014)
Матішак М. - Етнокультурне виховання молодших школярів: психолого-педагогічні аспекти (2014)
Нижникевич З. - Формування духовно-моральної особистості школяра народно-педагогічними засобами (2014)
Довідковий матеріал (2014)
Кравець Н. - Форми організації екологічного виховання дітей 6–7-річного віку в сільських дошкільних закладах України на зламі ХХ – ХХІ ст. (2014)
Нич О. - Педагогічні умови сімейного виховання дітей в українській діаспорі США: історичний аспект (2014)
Улюкаєва І. - Соціокультурні умови становлення та розвитку дошкільної освіти в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Ющак К. - Formalna i nieformalna edukacja obywatelska w dobie globalizacji (2014)
Балаєва К. - Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності з дітьми (2014)
Білавич Г. - Формування мовленнєвої обізнаності студентів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", Багрій М. (2014)
Борин Г. - Розвиток творчості майбутнього педагога в процесі професійної підготовки (2014)
Будник О. - Методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності (2014)
Веркалець М. - Особливості навчального процесу сільської школи І ступеня в умовах інформатизації освітнього простору: до аналізу проблеми (2014)
Гуменюк І. - Формування термінологічної компетенції студентів у контексті викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2014)
Зайцева Л. - Формування готовності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до організації індивідуалізованого навчання в процесі фахової підготовки (2014)
Зданевич Л. - Підвищення якості освіти студентів на засадах інформаційних технологій (2014)
Лисенко-Гелемб'юк К. - Соціально-психологічна модель саморегуляції у подоланні міжособистісних конфліктів майбутніх педагогів (2014)
Марчій-Дмитраш Т. - Сучасні тенденції підготовки педагога до формування іншомовної комунікативної компетенції дітей дошкільного віку (2014)
Мацук Л. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування активного мовлення молодших школярів на уроках рідної мови (2014)
Машкіна Л. - Формування інноваційної освітньої культури майбутнього педагога ДНЗ (2014)
Пісоцька Л. - Сучасні виміри формування особистості майбутнього вихователя в системі вищої освіти України (2014)
Циплюк А. - Підготовка майбутніх вихователів до створення здоров'язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі: теоретичні аспекти (2014)
Дем'яненко С. - Ґенеза метамовних проявів у дітей дошкільного віку (2014)
Дутка І. - Робота з дітьми групи ризику: до питання класифікації відхилень у поведінці дошкільників (2014)
Заредінова Є. - Формирование гендерных стереотипов в процессе социализации детей, Горішняк А. (2014)
Кирста Н. - Виховання дітей трудових мігрантів в умовах освітнього закладу (2014)
Lysenko N. - Educational ideal of Ukrainian Ethnopedagogies (2014)
Maciqg J. - Teacher of early education in the role of a trapper-creator of liberating education (2014)
Стинська В. - "Соціально-педагогічна підтримка дитинства й материнства": дефінітивно-понятійна сутність (2014)
Труш Н. - Формування усвідомленого ставлення старших дошкільників до здоров’я в умовах ДНЗ та сім'ї (2014)
Імбер В. - Проблеми упровадження комп'ютерних технологій в освітній процес ДНЗ (2014)
Лазарович Н. - Розвиток пізнавальної активності обдарованих дітей раннього віку шляхом впровадження інтерактивних методів їх навчання (2014)
Макаренко Л. - Театралізована діяльність дошкільників як фундамент базових компетенцій (2014)
Малиновська Н. - Інноваційне проектування процесу навчання як педагогічна проблема (2014)
Матішак М. - Соціальна компетентність молодшого школяра: теоретичні аспекти (2014)
Чупахіна С. - Формування математичної компетенції сучасних першокласників в умовах інформаційного простору (2014)
Вовк М. - Етнопедагогічні аспекти розвитку музичної творчості на Прикарпатті (2014)
Добош О. - Батьківський всеобуч у контексті розвитку освіти Закарпаття (2014)
Єрмак Г. - Співпраця громадських організацій із православною церквою з морального виховання учнів у закладах освіти півдня України (кінець ХІХ – поч. ХХ століття) (2014)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Вплив саморегуляції на соціалізацію особистості: історія і сучасний погляд на проблему (2014)
Прокопів Л. - Діяльність малокомплектної школи в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Стельмасяк І. - Гірська активність у педагогічному та персоналістичному аспектах (2014)
Яковенко І. - Педагогічні категорії у навчальних курсах етики діячів Києво-Могилянської Академії XVII-XVIII століття (2014)
Яцишин Р. - Художньо-естетичне виховання дітей і молоді України у міжвоєнний період (2014)
Бойчак О. - Рекреаційний туризм у змісті формування професійних компетенцій випускників спеціальності "Туризм” (2014)
Браніцька Т. - Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки) (2014)
Вовчок Я. - Етнографічний туризм у системі професійної підготовки менеджерів туристичної діяльності (2014)
Войнаровська Н. - Подолання утруднень у викладанні білінгвальної фразеології в іншомовній підготовці майбутніх фахівців туристичного бізнесу (2014)
Гомонюк О. - Вплив інтерактивних технологій на формування професійнопедагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Гребеник Ю. - Комунікативна підготовка медичних сестер США для роботи з пацієнтами похилого віку (2014)
Жеребецька І. - Навчання гри на фортепіано студентів спеціальності "Музика”: актуальні аспекти (2014)
Казьмерчук А. - Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2014)
Крехно Т. - Лексикографічний компонент у системі формування мовної та мовленнєвої компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2014)
Лазарович Н. - Підготовка майбутніх педагогів до роботи з обдарованими дошкільниками в умовах інноваційного навчання (2014)
Титунь О. - Вплив фахових дисциплін на зміст підготовки студентів до виховної роботи з молодшими школярами (2014)
Афтаназів В. - Напрями і зміст співпраці вихователя з батьками дошкільників (2014)
Барило С. - Слухання і сприйняття музики як засіб залучення дітей дошкільного віку до музичного мистецтва (2014)
Клепар М. - Вплив сімейних традицій на виховання дітей та молоді (2014)
Лемко Г. - Формування вольових якостей особистості старшокласника (2014)
Лисенко Н. - Моделювання методів навчання й виховання дітей як принцип реалізації завдань сучасної дошкільної освіти в контексті наступності (2014)
Сабат Н. - Опіка й опікунська діяльність як предмет наукового аналізу (2014)
Березовська Л. - Сприймання молодшими школярами змісту художніх творів на уроках літературного читання (2014)
Близнюк Т. - Сучасний стан проблеми профільного навчання в Україні та за її межами (2014)
Бойко Н. - Особливості неперервної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2014)
Зданевич Л. - Використання форсайт-ігор, swot-аналізу та інтернетресурсів у підготовці майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2014)
Лах М. - Основні підходи до проблеми інновацій в контексті розвитку сучасної освіти (2014)
Марчій-Дмитраш Т. - Теоретико-наукові аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови початкової школи (2014)
Матвеєва Н. - Творчий учитель – творчий учень (2014)
Рего Г. - Інклюзивна освіта в угорських дошкільних навчальних закладах: з досвіду роботи (2014)
Червінська І. - Формування особистості в умовах соціокультурного середовища: практико зорієнтований підхід (2014)
Іванюк Г. - Тенденції розвитку сільської школи України (1972–1984 рр.) (2015)
Крамар В. - Просвітницько-педагогічна спадщина П. Чубинського (2015)
Олійник М. - Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів у вишах України та країн Східної Європи (2015)
Скоморовська І. - Внесок Михайла Галущинського в організацію культурно-освітньої роботи в Галичині (2015)
Фаненштель Н. - Філософські та психологічні основи педагогічної концепції Степана Балея (1885–1952 рр.) (2015)
Бойчук А. - Професійна підготовка фахівців туризму у ПТНЗ в контексті регіональних вимог і потреб (2015)
Борин Г. - Формування професійної культури студента у процесі фахової підготовки (2015)
Кафарська О. - Вплив засобів масової інформації на формування громадянської культури студентської молоді (2015)
Кириченко І. - Методична система формування творчих умінь майбутніх педагогів-художників із основ образотворчої грамоти (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. - Професійно-етична культура фахівця медичного профілю: взаємозалежність між професійною культурою та етикою, Гуменюк В. (2015)
Лазарович Н. - Нові підходи до підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах переходу на дистанційне навчання (2015)
Липа І. - Позакласна музично-просвітницька діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Лісунова Л. - Структура і зміст естетичного сприйняття майбутніми вчителями образотворчого мистецтва творів образотворчого та декоративноприкладного мистецтва (2015)
Париляк Л. - Курс "Діалектна лексикографія” у системі професійної підготовки студентів-філологів, Воробець О. (2015)
Титунь О. - Когнітивно-інформаційна складова готовності студентів до виховної роботи в початковій школі (2015)
Чернявський Б. - Комп’ютерні технології навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва як предмет наукових психолого-педагогічних досліджень (2015)
Кулик І. - Особливості педагогічної підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей: чоловік – батько (2015)
Лисенко О. - Людина – суб'єкт, носій і творець цінностей: вітальночуттєві цінності (2015)
Матішак М. - Формування соціальної компетентності: напрями співпраці педагога з батьками молодших школярів (2015)
Мацук Л. - Вплив сюжетно-рольових ігор на міжособистісне спілкування 4–5-річних дітей (2015)
Парфанович І. - Методологічні підходи до профілактики девіантної поведінки учениць сучасної загальноосвітньої школи (2015)
Чупахіна С. - Обдарована дитина: психолого-педагогічний аспект діяльності педагога в ДНЗ (2015)
Вдовченко В. - Теоретико-методичні підходи до розробки спеціалізацій "Художньо-проектна творчість”, "Декоративно-прикладне мистецтво”, "Основи дизайну” на профільному рівні підготовки учнів 10–11 класів у системі неперервної художньо-проектної освіти (2015)
Кирста Н. - Ґендерна освіта: теоретичний аспект проблеми, Демків Т. (2015)
Когут Н. - Проблеми раннього навчання іноземних мов у німецькомовних країнах: сучасні педагогічні погляди (2015)
Кравець Н. - Системний підхід до формування пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку у пошуково-дослідницькій діяльності (2015)
Лисенко Н. - Тенденції розвитку дошкільної освіти у сучасних європейських країнах: перспективи для творчих запозичень (2015)
Марчій-Дмитраш Т. - Особливості організації навчальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Мельник М. - Особливості педагогічного пошуку обдарованих старшокласників (2015)
Сливка Л. - Спрямованість навчально-виховного процесу школи на збереження і зміцнення здоров’я учнів: досвід педагогів республіки Польща (2015)
Сліпчишин Л. - Метафоричне мислення як засіб смислового наповнення результату творчості майбутніх фахівців народних художніх промислів (2015)
Шимків І. - Теоретичні засади внутрішнього моніторингу в освітній системі Німеччини (2015)
Лисенко Н. - Освітні орієнтири і досягнення дошкільного виховання у країнах євроспільноти: перспективи для творчих запозичень (2015)
Фуштей Л. - Історія становлення патронатних відносин в Україні (2015)
Хуан Цзиншен - Система шкільної освіти в давньому Китаї (2015)
Бойченко В. - Проблемність як одиниця педагогічного мислення вчителя (2015)
Борин Г. - Пізнавально-когнітивна складова фахової підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України (2015)
Зимовець О. - Методологічні підходи до формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства (2015)
Гомонюк О. - Вузівські технології – складова частина освітньої підсистеми розвитку загальнокультурної компетентності майбутнього фахівця соціономічної сфери (2015)
Кирста Н. - Підготовка спеціалістів дошкільного профілю до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2015)
Лах М. - Особливості підготовки майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій у навчанні сучасних дошкільників іноземної мови (2015)
Мацук Л. - Підготовка майбутніх педагогів до комунікативномовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Нікітіна А. - Шляхи формування лінгвокультурознавчої компетентності студентів-філологів (2015)
Оліяр М. - Педагогічні умови забезпечення ефективності формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сливка Л. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації здоров'я орієнтованого освітнього середовища: теоретична модель (2015)
Струтинська Т. - Підготовка майбутніх педагогів до підвищення психолого-педагогічної культури батька дітей із неповних сімей (2015)
Тимків Л. - Використання інноваційних навчально-тренувальних методик у фаховій підготовці соціальних працівників (2015)
Чупахіна С. - Формування професіоналізму майбутного педагога в умовах інклюзивної освіти (2015)
Бедрій Х. - Педагогічні ресурси змісту букваря та читанок у контексті патріотичного виховання молодших школярів (2015)
Костів В. - Єдність законів, закономірностей і принципів соціального виховання (2015)
Лазарович Н. - Розвиток творчості дошкільника в етнокультурному середовищі (2015)
Ляпунова В. - Особливості формування толерантності дітей старшого дошкільного віку (2015)
Семенов О. - Освітнє середовище позашкільного навчального закладу як чинник формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2015)
Смолюк С. - Формування особистості молодшого школяра в умовах розвивального освітнього середовища (2015)
Фуштей Л. - Громадянська спрямованість особистості як системна якість "другого порядку", Костів В. (2015)
Барна Х. - Передумови формування цілісної картини світу старших дошкільників (2015)
Веркалець М. - Інформатизація сучасної освіти молодших школярів у країнах зарубіжжя (2015)
Кудярська Т. - Інклюзивне навчання: перші кроки (2015)
Марчій-Дмитраш Т. - Форми організації навчальної діяльності з іноземної мови з учнями початкової школи (2015)
Моцар М. - Дидактичні і технологічні основи дистанційного навчання (2015)
Худзей О. - Здібності до іноземних мов (Foreign Language Aptitude): суть, характеристика (2015)
Чекан О. - Інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес дошкільних навчальних закладів (2015)
Бибик С. П. - Професор Світлана Яківна Єрмоленко (2017)
Єрмоленко С. Я. - Лінгвостилістика в контексті загального мовознавства (2017)
Ажнюк Б. М. - Мовне законодавство і мовне планування в сучасній Україні (2017)
Gajda S. - Teoria stylu i jej fundamenty (2017)
Жайворонок В. В. - Магія слова - обрядові мовні формули на етнокультурному тлі (2017)
Коць Т. А. - Теоретичні засади вивчення мовної норми (2017)
Тараненко О. О. - Тенденції до "елітаризації" як один з напрямів розвитку української літературної мови новітнього періоду (кінець XX — початок XXI ст.) (2017)
Торчинський М. - Вербич С. О. Гідронімія басейну Дністра. Луцьк: Терен, 2017. — 544 с. (2017)
Селігей П. О. - З історії пуризму в англійській літературній мові. I (2017)
Деменчук О. В. - Стратегії семантичного розвитку ірраціональної лексики (2017)
Ніколаєнко Л. І. - Семантичні та валентнісні характеристики предикатів зі значенням "переживання заздрості" в польській, українській і російській мовах (2017)
Куранова С. І. - Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорії (2017)
Сивокозова В. В. - Про функціональні можливості дослідницького інструментарію віртуальної лексикографічної системи "СУМ-20" (2017)
Юдко Л. В. - Концепт толерантність: генетичний аспект дослідження (2017)
Івасишина Т. А. - Семантико-когнітивний потенціал біблійних афоризмів у контексті художнього дискурсу (2017)
Хроніка (2017)
Bachow I. - Tendencje rozwoju monolingwizmu i bilingwizmu w polityce edukacyjnej stanow zjednoczonych (2016)
Сін Ч. - Педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання у вищих навчальних закладах України: теорія і практика (2016)
Кобилянська Л. - Висвітлення виховної ролі жінки-матері в українській пресі Буковини (перша третина ХХ століття), Марчук М. (2016)
Стинська В. - Державна соціальна політика підтримки материнства і дитинства в Німеччині (2016)
Ху Ж. - Вектори сучасної практики адаптації китайських студентів до навчання в університетах України (2016)
Бадіца М. - Концептуальні підходи до формування творчих умінь з образотворчої діяльності в професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Борин Г. - Підготовка майбутніх вихователів до керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку: прикладний аспект (2016)
Войнаровська Н. - Лінгвістичні та дидактичні основи іншомовної білінгвальної професійної підготовки майбутніх перекладачів (2016)
Коломоєць Т. - Організація самостійної роботи в змісті підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Коновалова К. - Теоретичні засади формування професійної культури майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Кузенко О. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх педагогів у контексті інтеграції України в європейський освітній простір (2016)
Лисенко Н. - Підготовка майбутніх педагогів до організації естетичного виховання дітей із ЗПР у руслі спеціальної педагогіки (2016)
Ляпунова В. - Особливості діяльності викладача в системі підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності дітей дошкільного віку (2016)
Мацук Л. - Педагогічна компетентність як чинник професійної діяльності та майстерності педагога (2016)
Мелько М. - Особливості професійної підготовки майбутніх кухарівкондитерів (2016)
Плахотнюк Н. - Іншомовна підготовка майбутніх педагогів засобами навчально-ігрового проектування (2016)
Терещенко С. - Зміст і структура інформатичної компетентності менеджерів у сфері економіки (2016)
Уйсімбаєва Н. - Чинники ціннісної детермінації особистісного самовдосконалення майбутнього педагога (2016)
Чупахіна С. - Підготовка майбутнього педагога до роботи з батьками дітей дошкільного віку в умовах інклюзивної освіти (2016)
Яшин Н. - Гуманізація освіти як передумова формування толерантності студентів вищих навчальних закладів України (2016)
Кліш В. - Розвиток творчих здібностей вихованців дошкільного навчального закладу в образотворчій діяльності, Семенова Н. (2016)
Кравець Н. - Екологічне виховання дітей дошкільного віку: дефінітивнопонятійна сутність проблеми (2016)
Кушнір А. - Особливості всебічного розвитку дітей дошкільного віку засобами музики (2016)
Семенова Н. - Реалізація принципу індивідуального підходу до вихованців дошкільного навчального закладу, Лукащук К. (2016)
Алендарь Н. - Використання вчителями початкових класів інтерактивних технологій навчання молодших школярів (2016)
Гавриш Н. - Мовленнєвий аспект математичного розвитку дошкільників, Брежнєва О. (2016)
Лазарович Н. - Особливості діагностики обдарованих дітей дошкільного віку (2016)
Магіар І. - Rolul si fuctiile mijloacelelor de invatamant la nivel prescolar (2016)
Біницька К. - Республіка Польща – досвід децентралізації: децентралізація освіти в Україні, Біницька О. (2016)
Ілійчук Л. - Зміст шкільних підручників як чинник екологічного виховання учнів початкових класів у школах Закарпаття (1919-1939 рр.) (2016)
Лисенко Н. - Дошкольное детство в Украине: этнопедагогическое измерение в современном поликультурном пространстве (2016)
Нагачевська З. - Внесок видатних педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток теорії та методики викладання історії, Гривнак Ю. (2016)
Нестайко І. - Взаємодія вихователя із батьками – реалізація єдиної динамічної та перспективної системи виховання і навчання в дошкільних закладах Польщі (2016)
Улюкаєва І. - Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні у першій половині ХХ ст. (2016)
Юрченко І. - Особливості психологічного супроводу сім’ї у сучасних закладах освіти України (2016)
Борин Г. - Обдарована дитина: психолого-педагогічний аспект підготовки майбутнього педагога (2016)
Веркалець М. - Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в інформаційному освітньому просторі ЗОШ І ступеня (2016)
Гомонюк О. - Емпатійні якості як складові професійно-педагогічної культури майбутнього педагога, Онишко О., Райко В. (2016)
Коваль П. - Особистісно-професійна готовність студентів вищих навчальних закладів як мета і результат професійної підготовки (2016)
Криницька Т. - Перспективи підготовки менеджерів - професіоналів дошкільної освіти ХХІ століття: вимоги сьогодення (2016)
Лисенко О. - Формування професійно-ціннісних орієнтирів у підготовці студентів вищих навчальних закладів (2016)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Психологічний аналіз процесів вольової регуляції як ознаки свідомості й розкриття особистісного потенціалу (2016)
Матішак М. - Формування навичок самоменеджменту майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Мацук Л. - Готовність майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення (2016)
Мороз-Рекотова Л. - Формування професійно-комунікативної культури мовлення майбутніх вихователів ДНЗ у руслі компетентнісного підходу (2016)
Олійник О. - Практика дизайн-діяльності у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Сабат Н. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів (2016)
Стамбульська Т. - Комунікативна обізнаність у контексті професіограми майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Тур О. - Комунікативно-освітній простір як необхідна умова підготовки компетентних фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Фроленкова Н. - Інтегрування зарубіжних педагогічних технологій у зміст освітніх програм сучасного українського дошкілля (2016)
Бойко Н. - Організація гурткової діяльності у педагогічному процесі сучасних ДНЗ України в руслі євроінтеграційних освітніх процесів (2016)
Семеняко Ю. - Соціально-педагогічні проблеми сучасності: медіабезпека дітей дошкільного віку (2016)
Удич З. - Психолого-педагогічний супровід батьків дошкільника з особливими потребами (2016)
Голота Н. - Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини у школі (2016)
Ковальчук М. - Діалектне мовне середовище як передумова виникнення комунікативних девіацій у спілкуванні молодших школярів, Сергієнко Н. (2016)
Марчій-Дмитраш Т. - Організація дидактичних ігор у навчанні молодших школярів іноземної мови (2016)
Білавич Г. - Просвітництво дітей та дорослих у Західній Україні 1920-х – 1930-их років (санітарно-гігієнічний аспект) (2017)
Валенкевич О. - Освітня діяльність чеських музеїв (на прикладі Галереї образотворчого мистецтва у місті Гавлічкув Брод) (2017)
Лисенко О. - Етнічна самосвідомість та ідентичність особистості у поліетнічному просторі сучасного світу: етнопсихологічний підхід до проблеми (2017)
Розман І. - Формування читацьких інтересів учнів засобами зарубіжної літератури в українських гімназійних бібліотеках Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Стинська В. - Державні програми соціальної підтримки материнства і дитинства в США (2017)
Третько В. - Особливості організації дистанційного навчання магістрів публічного адміністрування в університетах США, Шевченко А. (2017)
Царик О. - Особливості мовної освіти в Східній Україні на початку ХХ ст. (2017)
Борин Г. - Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами художньої праці: психолого-педагогічний аспект підготовки майбутнього педагога (2017)
Ємчик О. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти (2017)
Іконнікова М. - Проблеми підготовки майбутніх філологів у сучасному науковому дискурсі (2017)
Коваль П. - Професійна підготовка майбутніх педагогів з ритміки і хореографії для дошкільної та початкової галузі освіти (2017)
Коломієць А. - Концептуальні засади розвитку наукової діяльності педагогічного університету на сучасному етапі розвитку суспільства, Лазаренко Н., Громов Є. (2017)
Лисак О. - Упровадження подкастів як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів (2017)
Лисенко Н. - Сучасні стратегії професійної підготовки майбутнього фахівця дошкільної галузі освіти у ВНЗ України (2017)
Марчій-Дмитраш Т. - Професійний потенціал майбутніх учителів іноземної мови початкової школи: зміст, завдання, творчість (2017)
Матвеєва Н. - Особливості підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів на сучасному етапі (2017)
Матішак М. - Педагогічний менеджмент у змісті професійної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти (2017)
Нагорна О. - Поняття "міжнародний арбітраж" у контексті професійної підготовки майбутніх арбітражних юристів (2017)
Ющак К. - Kompetencje zawodowe nauczycieli w unii europejskiej (2017)
Яшин Н. - Актуальність формування толерантності майбутніх юристів (2017)
Кравець Н. - Моральне виховання дошкільників засобами народної педагогіки (2017)
Лемко Г. - Вплив соціальних інституцій на розвиток обдарованості дитини, Ковбас Б. (2017)
Мацук Л. - Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів в умовах сьогодення: теорія і практика (2017)
Мисак Б. - Формування особистісних якостей військово-патріотичної культури допризовників –захисників Вітчизни, Ковбас Б. (2017)
Сабат Н. - Адаптація дітей мігрантів до нового соціокультурного простору: педагогічна допомога і підтримка (2017)
Труш Н. - Здоровий спосіб життя у системі чинників формування здоров’я дітей дошкільного віку (2017)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Вивчення психологічних особливостей спілкування у сучасній сім’ї та їх вплив на особистісне зростання дошкільника, Шуп’яна М. (2017)
Бай І. - Актуальні питання навчання образотворчого мистецтва в початкових класах (2017)
Кирста Н. - Організаційно-педагогічні засади функціонування навчально-виховного процесу в різновікових групах сучасних ДНЗ, Піндус Х. (2017)
Преус-Кухта Л. - Lepsi i gorsi uczniowie w klasie czy klasy lepszych i gorszych w szkole: dynamika potencjalnych rekomendacji nauczycieli i rodzicow (2017)
Семенова Н. - Використання педагогічних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку: теоретичний аспект, Гречук Л., Солодуха Ю. (2017)
Сокол М. - Класифікаційна характеристика понятійно-категорійного апарату педагогічної науки (2017)
Чупахіна С. - Впровадження інклюзивної освіти в Україні: реалії та перспективи (2017)
Зінькова І. - Формування підприємницької культури особистості – актуальне замовлення соціуму (2017)
Вовк М. - Музична етнопедагогіка у контексті науково-народознавчих розвідок Івана Франка, Савчук В. (2017)
Костів В. - Формування громадянської культури школярів : результати констатувального етапу дослідно-експериментальної роботи (2017)
Волочій Ю. - Готовність майбутніх соціальних педагогів до формування волонтерської культури фахівця: критерії і показники оцінювання (2017)
Ільчук Л. - Дзвонознавчі компетенції в системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Кіліченко О. - Вплив навчального процесу ВНЗ на розвиток професійної мобільності майбутніх учителів початкової школи (2017)
Костів В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з патронатною сім'єю, Ваврищук Л. (2017)
Кравець С. - Актуальність розвитку проектної культури педагогів професійного навчання в умовах інноваційного поступу суспільства (2017)
Левко М. - Структура політичної культури курсантів вищих військових закладів (2017)
Тимків Л. - Адаптивна культура особистості як чинник професійного становлення соціальних працівників (2017)
Галущак Г. - Використання педагогічно доцільних методів взаємодії у вихованні дитини в перехідні періоди утворення різних типів сімей із порушеною структурою (2017)
Головач Л. - Методика виявлення готовності майбутніх соціальних педагогів до статевого виховання старшокласників (2017)
Дацун О. - Основні засади співпраці дошкільних навчальних закладів із родинами вихованців (2017)
Дідух І. - Волонтерська діяльність як засіб для самореалізації та самовизначення особистості (2017)
Дяків-Михайлюк Г. - Національно-патріотичне виховання – загальна вимога і виклик сьогодення (2017)
Зозуляк-Случик Р. - Особливості деструктивного впливу засобів масової інформації і творів художньої літератури на формування агресивної поведінки старшокласників, Ковбас Б. (2017)
Кажук Р. - Соціальний психолого-педагогічний супровід неповних сімей, Шпільчак Л. (2017)
Конончук Д. - Соціально-педагогічні аспекти анімаційної діяльності (2017)
Кулик І. - Тренінг як інструмент здійснення профілактики ВІЛ-інфекції у середовищі підлітків, Плеш Л. (2017)
Онищук В. - Форми взаємодії вихователя дітей дошкільного віку з родинами учасників бойових дій (2017)
Протас О. - Умови ефективного соціально-педагогічного супроводу дітей із сімей, постраждалих у ході АТО (2017)
Струтинська Т. - Вплив особистісних рис чоловіка/батька на сімейне виховання (2017)
Чубук Р. - Соціально-превентивна діяльність із підлітками із неповних сімей (2017)
Шпільчак Л. - Психолого-педагогічна підтримка дітей різних вікових груп у передрозлучній ситуації батьків (2017)
Літовка-Деменіна С. - Стан готовності майбутніх фахіців сфери туризму до організації екскурсійної діяльності (2017)
Лисенко Н. - Тенденції реформування змісту навчання й виховання дітей дошкільного віку у ДНЗ України на рубежі ХХ–ХХІ сторіччя (2017)
Стинська В. - Релігійний напрям соціально-педагогічної підтримки дитинства й материнства в сучасній Україні (2017)
Таможська І. - Кадрові питання у Новоросійському університеті другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі історико-філологічного факультету) (2017)
Шевченко А. - Розвиток американської школи публічного адміністрування (2017)
Кузик В. - Організація навчального процесу "краєвого научного закладу для столярства, токарства, різьбарства і металевої орнаментики (оздоби)” (2017)
Авраменко Н. - Методи та прийоми оволодіння професійною медичною термінологією іноземними абітурієнтами вищих навчальних медичних закладів (2017)
Бідюк Н. - Удосконалення самостійної роботи студентів-перекладачів з урахуванням досвіду закладів вищої освіти США, Наконечна А. (2017)
Воробйова О. - Фінансова автономія ВНЗ як ресурс забезпечення якості освіти (2017)
Гомонюк О. - Педагогічна етика у структурі професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2017)
Кондур О. - Корпоративне управління закладами вищої освіти в умовах її модернізації (2017)
Літвінова М. - Профільний підхід до викладання фізико-математичних дисциплін у ВНЗ студентам електромеханічних спеціальностей (2017)
Любарець В. - Екологічна компетентність майбутніх фахівців сфери туризму (2017)
Мацук Л. - Психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх педагогів до правового виховання молодших школярів (2017)
Ненько Ю. - Педагогічні умови забезпечення ефективності професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2017)
Росквас І. - Вплив виробничої практики на розвиток творчої індивідуальності майбутніх слюсарів – електриків (2017)
Семенова О. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Скоморовська І. - Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх вихователів ДНЗ (2017)
Харащук І. - Особливості формування професійної компетентності студентів медичного коледжу: реалії та перспективи (2017)
Чупахіна С. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх педагогів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2017)
Васянович Г. - Виховання політичної культури у майбутніх офіцерів збройних сил україни – імператив часу (2017)
Галущак Г. - Патронат як компонент сімейних взаємовідносин (2017)
Захарасевич Н. - Педагогічне керівництво рольовою діяльністю дітей дошкільного віку (2017)
Костів В. - Суспільний, педагогічний і синергетичний закони соціального розвитку jсобистості у процесі формування її громадянської культури (2017)
Лисенко О. - Ціннісне ставлення до здоров’я як системотворча складова ціннісних орієнтацій особистості (2017)
Лю Сінь. - Дизайн-мистецтво в структурі соціально-виховної діяльності (2017)
Злотніцька Ю. - Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "Школа – дошкільний заклад”, Захарасевич Н. (2017)
Лазарович Н. - Компетентісний підхід до розвитку обдарованості дітей дошкільного віку (2017)
Малецька Г. - Особливості розвитку дітей дошкільного віку з вадами зору: підготовка до школи, Чупахіна С. (2017)
Марчій-Дмитраш Т. - Мотивація процесу формування інтересу молодших школярів до іншомовної комунікативної діяльності (2017)
Матвеєва Н. - Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект (2017)
Бєлєнька Г. - Вплив ідей Нової української школи на зміст діяльності педагогів закладів дошкільної освіти (2018)
Лисенко Н. - Сучасна дошкільна освіта: шлях від традицій – до інновацій (2018)
Лобода О. - Професійнa підготовка педагогів іноземної мови у Республіці Болгарія (2018)
Романовська Л. - Державна політика у сфері соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні у першій половині ХХ ст. (2018)
Шуп’яна М. - Гаазька конвенція: усиновлення іноземцями дітей, які є громадянами України в реаліях та перспективах (2018)
Бахмат Н. - Формування готовності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до моделювання рольової діяльності дошкільників: концептуальні підходи (2018)
Бей І. - Готовність майбутніх учителів іноземних мов до застосування проектних технологій у професійній діяльності: діагностика (2018)
Борин Г. - Художньо-естетичний розвиток дітей: напрями удосконалення підготовки майбутніх педагогів до взаємодії з сім’ями вихованців (2018)
Бхіндер Н. - Професійна компетентність фахівців прикордонних відомств у Республіці Індія: актуальні виміри (2018)
Доманюк О. - Когнітивний компонент у структурі готовності майбутніх вихователів до формування доброзичливості дітей старшого дошкільного віку (2018)
Захарасевич Н. - Підготовка майбутніх педагогів до рольової діяльності дошкільників у вимірах педагогічної професії: структурний підхід (2018)
Зеліско Л. - Розвиток духовного потенціалу магістра права в контексті культурологізації освітньо-виховного процесу ЗВО (2018)
Зорій Я. - Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів запасу у провідних країнах світу (2018)
Кіліченко О. - Принципи впровадження контекстного навчання в процес підготовки майбутніх учителів початкової школи (2018)
Кушнірук М. - Теоретичні аспекти формування професійної культури правоохоронця, Мельник А. (2018)
Лазарович Н. - Методичний аспект підготовки студентів спеціальності "Дошкільна освіта" до участі в студентських олімпіадах (2018)
Лисенко О. - Професійно-ціннісні орієнтації майбутніх педагогів ЗДО: моделювання навчально-виховного процесу у сучасних закладах вищої педагогічної освіти (2018)
Лісовець О. - Позааудиторна навчальна діяльність як складова системи формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників (2018)
Потапчук Т. - Співпраця школи та закладів вищої педагогічної освіти: проблеми і перспективи (2018)
Присяжнюк Л. - Використання технології розвитку критичного мислення в підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування соціальної компетентності дошкільників (2018)
Рогульська О. - Структура готовності майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах Нової української школи (2018)
Стамбульська Т. - Актуальні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх учителів початкових класів (2018)
Тарарак Н. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до художньо-естетичного виховання підлітків (2018)
Ковальчук О. - Сім'я як суб'єкт успішної соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору, Андрухова О. (2018)
Кравець Н. - Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку в сучасному суспільстві (2018)
Лисенко-Гелемб’юк К. - Актуальні проблеми особистісного становлення в період юності (2018)
Лисенко О. - Вплив природи на всебічний розвиток дошкільника: стан проблеми дослідження, Світик Л. (2018)
Марчій-Дмитраш Т. - Шляхи реалізації принципу наступності в екологічному вихованні дітей в сучасних закладах дошкільної освіти і початкових школах (2018)
Труш Н. - Спадковість у системі чинників формування здоров´я дитини (2018)
Ашиток Н. - Модернізація освіти для осіб з особливостями психофізичного розвитку: основні підходи (2018)
Yehorova O. - Strategies of introducing the individual learning style in the development of the English language lexical competence of pupils, Bila O. (2018)
Лисенко О. - Інновації у дошкільній освіті: умови ефективності інноваційних педагогічних процесів, Івасик Б. (2018)
Атрощенко Т. - Полікультурне виховання особистості крізь призму праць М.Г.Стельмаховича (2018)
Лисенко Н. - Принцип наступності у руслі модернізації початкової освіти : Нова українська школа (2018)
Розман І. - Педагогічні персоналії зарубіжжя у студіях української педагогічної компаративістики: історіографічний аспект (2018)
Сівкович Г. - Становлення та розвиток жіночої середньої фахової освіти у Західній Україні (кін. ХІХ-поч. ХХ ст.) (2018)
Білавич Г. - Формування культури наукового мовлення майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи у процесі професійної підготовки (2018)
Воронова Н. - Освоєння майбутніми культурологами інтерактивного освітнього середовища (2018)
Кирста Н. - Професійна підготовка фахівців дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища (2018)
Козак Л. - Формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача (2018)
Кононова М. - Професійна підготовка майбутніх дефектологів за системно-діяльнісним підходом (2018)
Максимів Ю. - Особливості становлення особистісно-професійних якостей майбутніх учителів-логопедів, Чупахіна С. (2018)
Матвеєва Н. - Формування педагогічної майстерності фахівців початкової освіти у процесі магістерської підготовки (2018)
Рогульська О. - Актуальні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2018)
Таможанська А. - Петанк как средство развития двигательных качеств студентов с ослабленным здоровьем, Мятига О., Гончарук Н., Улаєва Л. (2018)
Чупахіна С. - Готовність майбутніх педагогів до використання інформаційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (2018)
Шевцова Л. - Формування комунікативної компетентності студентів-філологів, Башманівська Л. (2018)
Пісоцька Л. - Виховання доброзичливості у дітей дошкільного віку як педагогічна проблема (2018)
Пуйо О. - Підготовка майбутніх вихователів до використання рухливої гри як засобу формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку (2018)
Танько Т. - Духовно-моральні цінності як ознака професіоналізму вихователя сучасного закладу дошкільної освіти (2018)
Фань Ч. - Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога-музиканта як суб'єкта музично-просвітницької діяльності (2018)
Гомонюк О. - Формування професійних цінностей майбутніх педагогів у позааудиторній роботі закладів вищої освіти (2018)
Лисенко О. - Вітально-чуттєві цінності людини – суб'єкта, носія і творця ціннісного потенціалу (2018)
Кравець С. - Вимоги до організаційно-педагогічних умов дистанційного професійного навчання (2018)
Кузенко О. - Професіограма сучасного вчителя початкових класів у руслі впровадження концепції Нової української школи, Мацук Л. (2018)
Лисенко О. - Особливості організації логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку, Камінська О. (2018)
Лисенко О. - Організація корекційної роботи в закладі дошкільної освіти з дітьми групи ризику, Тринчій В. (2018)
Новоселецька І. - Інформаційне забезпечення мистецької освіти дітей дошкільного віку (2018)
Слободяник О. - Проектно-технологічний підхід у площині модернізації освітніх систем (2018)
Горохівська Т. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів вищої школи у контексті досвіду США (2018)
Комінарець Т. - Актуальність компетентнісного підходу в сучасному освітньому процесі у руслі педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2018)
Мартиненко С. - Педагогічне моделювання освітнього середовища університету в умовах євроінтеграції (2018)
Марусинець М. - Освіта Австрії: історичні акценти розвитку (2018)
Мельниченко Л. - Процес формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи у педагогічній теорії та практиці (2018)
Mova L. - The dev elopment of musical forms in choreographic art in the second half of the XXth century (2018)
Ткаченко Л. - Українська академічна риторична школа (2018)
Варава І. - Педагогічне моделювання готовності майбутніх техніків-програмістів до фахового самоудосконалення (2018)
Варениченко А. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до впровадження тренінгових технологій в Новій українській школі (2018)
Волинець К. - Підготовка магістрів до управління інноваційною діяльністю закладу дошкільної освіти (2018)
Лазарович Н. - Підготовка майбутніх педагогів до формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку (2018)
Марусинець М. - Формування інтегральної психолого-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти (2018)
Кузенко О. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів-логопедів в процесі професійної підготовки (2018)
Ненько Ю. - Професійний саморозвиток педагога: світові тенденції (2018)
Плахотнік О. - Професійно-особистісний імідж сучасного викладача вищої школи, Плахотнік О. (2018)
Потапкіна Л. - Готовність фахівців готельно-ресторанної справи до інноваційної професійної діяльності : рівнева характеристика (2018)
Себало Л. - Використання STEM-технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи (2018)
Синишина В. - Місце інноваційних освітніх технологій на практичних заняттях студентів психологів (2018)
Танько Т. - Теоретичні аспекти формування професійно-значущих якостей особистості вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти (2018)
Бей І. - Паритетний діалог як чинник суб'єкт-суб'єктної взаємодії в процесі спілкування викладача і студента факультету іноземних мов (2018)
Гаращенко Л. - Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах дошкільної освіти (2018)
Гомонюк О. - Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців соціономічних професій у закладах вищої освіти (2018)
Звєрєва Н. - Сучасні підходи до формування комунікативної культури викладача (2018)
Матішак М. - Культура демократії у змісті професійної педагогічної підготовки майбутніх магістрів (2018)
Тарарак Н. - Формування у дітей старшого дошкільного віку художньо-естетичних смаків засобами музичного мистецтва (2018)
Шуп'яна М. - Конституційно-правовий захист дітей із внутрішньо переміщених сімей у руслі сучасного законодавства (2018)
Кіщенко Н. - Англійський педагогічний дискурс : класифікація методичних термінів, Цимбал Ю. (2018)
Лисенко Н. - Напрями проекції принципу наступності в контексті модернізації української школи : вектор дошкільної освіти (2018)
Лук'янченко О. - Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкової школи засобами мистецтва (2018)
Мацук Л. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні якості професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів (2018)
Мацьонг Й. - Wyzwania i obszary edukacji wczesnoszkolnej we współczesnychdyskursach pedagogicznych (2018)
Михайлишин Г. - Teoretyczne oraz metodyczne zasady monitorowania jakości edukacji uniwersyteckiej, Червінська І., Кондур О. (2018)
Рогульська О. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2018)
Томашевська М. - Підготовка майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій навчання : моделювання педагогічного процесу, Кобаль В. (2018)
Топчу І. - Формирование коммуникативных компетенций учеников средствами игровых ситуаций (2018)
Багрій М. - Громадська та просвітницька діяльність західноукраїнських письменників-педагогів кінця ХІХ – 30-тих рр. ХХ ст. (2019)
Бахмат Н. - Формування сучасних уявлень про адаптивне освітнє середовище закладу вищої освіти, Сидорук Л. (2019)
Клепар М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців-міжнародників: досвід США і Канади (2019)
Лобода О. - Впровадження позитивного досвіду іншомовної підготовки педагогів Угорщини в умовах євроінтеграційних процесів в Україні (2019)
Орос І. - Концептуальні підходи до освіти дорослих в Україні (2019)
Розман І. - Педагогічна біографістика: джерелознавчий аспект (2019)
Салига Н. - Погляди Іоанна Павла II на проблеми виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі (2019)
Безкоровайна О. - Психологічні та педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови для початкової школи, Павлюк Г. (2019)
Білоусова Н. - Акмеологічний підхід до професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях (2019)
Буцик І. - Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців агроінженерії (на прикладі вивчення сільськогосподарських машин) (2019)
Васютіна Т. - Реалізація концепції розвитку громадянської освіти в Україні у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності, Телецька Л. (2019)
Козак А. - Модель формування професійної компетентності майбутніх майстрів ресторанного обслуговування у професійно-практичній підготовці (2019)
Михайлишин Г. - Педагогічне моделювання професійної підготовки управлінців з якості освіти, Кондур О. (2019)
Пригодін М. - Теоретичні та практичні аспекти формування творчих умінь майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі педагогічної діяльності (2019)
Рогульська О. - Технології підготовки майбутніх учителів іноземних мов в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти України, Тарасова О. (2019)
Сагач О. - Теоретичні засади формування дослідницької культури вчителя як одного з чинників його професійного зростання (2019)
Танько А. - Теоретичні основи формування управлінської культури майбутніх менеджерів освіти (2019)
Харькова Є. - Особливості підготовки майбутніх вихователів до професійного саморозвитку, Павлущенко Н. (2019)
Черньонков Я. - Професійна мобільність майбутнього вчителя іноземних мов: психологічні та педагогічні умови (2019)
Чупахіна С. - Використання інформаційних технологій в навчанні дітей з особливими освітніми потребами: досвід США (2019)
Шевців З. - Формування інтегральної соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів до інклюзивного навчання (2019)
Власенко К. - Теоретичні засади виховання у сучасної молоді ціннісного ставлення до праці (2019)
Гончар Л. - Урахування вікових особливостей молодших підлітків у процесі формування моральної цінності "життя” (2019)
Кравець Н. - Аксіологічна культура майбутнього вихователя закладів дошкільної освіти як соціальний феномен (2019)
Сірант Н. - Декоративно-ужиткове мистецтво як чинник впливу на естетичне виховання дитини в сім’ї (2019)
Сойчук Р. - Педагогічні умови виховання національного самоствердження учнівської молоді у позаурочній діяльності закладу ЗСО (2019)
Танько Т. - Розвиток художньо-творчого потенціалу підлітків засобами мистецтва (2019)
Таргоній І. - Феномен "толерантність” у психологічних та педагогічних дослідженнях: теоретичні аспекти визначення сутності (2019)
Ашиток Н. - Проблеми реформування в Україні освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку (2019)
Брушневська І. - Формування компонентів мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із порушеннями мовлення: програмово-методичний аспект (2019)
Головатенко Т. - Поняття "мультилінгвальна освіта”: європейський і освітологічний дискурс (2019)
Камінська І. - Реалізація принципів соціосеміотики у навчанні студентів іноземним мовам (2019)
Кашуб’як І. - Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках математики в початковій школі (2019)
Комар О. - Неперервна професійна освіта вчителів англійської мови: дидактичні підходи (2019)
Кудрявцева В. - Міждисциплінарне навчання: початкові зусилля і результати, Швецова І. (2019)
Mykoliuk O. - Communicative approach in teaching foreign language to students (2019)
Osiňska P. - O wspolczesnej niepelnosprawnosci i wykorzystaniu technologiiinformatycznych w rehabilitacji spolecznej i zawodowej (2019)
Дубасенюк О. - Підготовка спеціалістів у галузі освіти дорослих: досвід Словацької Республіки, Самойленко О. (2019)
Кучай Т. - Забезпечення якості вищої освіти в європейському освітньому просторі, Кучай О. (2019)
Мединська А. - Використання сучасних засобів ІКТ у професійній під-готовці майбутніх учителів: досвід Франції (2019)
Нагорна О. - Регулювання юридичної освіти магістерського рівня в університетах Великої Британії (2019)
Федяєва В. - Крос-культурний підхід в історико-педагогічних дослідженнях (2019)
Шевченко Ж. - Супервізія практичної підготовки соціальних працівників у Польщі (2019)
Василенко К. - Дослідницька компетентність майбутнього вчителя початкових класів: структурні компоненти (2019)
Дмітренко Н. - Урахування індивідуального навчального стилю професійно орієнтованого англомовного спілкування в умовах автономного навчання студента (2019)
Добровольська Р. - Реалізація інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти шляхом впровадження міжпредметних зв’язків як педагогічної умови (2019)
Желанова В. - Сутність та структура готовності майбутніх техніків-технологів до професійної самореалізації у контексті технологій харчування (2019)
Зінькова І. - Структурно-функціональний аналіз поняття "підприємницька культура фахівців сфери послуг і туризму” (2019)
Козак Т. - Формування художньо-естетичної компетентності студентів у вищих закладах освіти України (2019)
Лащівська Я. - Професійна майстерність як основний компонент педагогічної культури (2019)
Лякішева А. - Професійне самовизначення студентів педагогічних факультетів: сутність та структура поняття (2019)
Онищук І. - Аналіз чинників розвитку культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній діяльності (2019)
Потапчук Т. - До проблеми професійного розвитку майбутнього викладача, Анненкова Н. (2019)
Пріма Д. - Професійна орієнтація – передумова формування профе-сійного самовизначення майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Татарін О. - Формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності: методичний аспект, Мірошніченко В. (2019)
Березовська Л. - Соціалізація учнівської молоді в діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій, Колодчак Х. (2019)
Канішевська Л. - Формування безпеки життя у старшокласників (2019)
Кулик І. - Формування педагогічної культури у спілкуванні майбутніх соціальних педагогів з батьками учнів у процесі фахового навчання, Комановська М. (2019)
Лемко Г. - Психокорекційна робота з соціально дезадап¬тованими підлітками, Гундяк М. (2019)
Лемко Г. - Особливості розвитку і поведінки дітей з різних типів неповних сімей, Карпович Н. (2019)
Литвиненко С. - Феноменологія гри та ігрової діяльності: сучасні підходи (2019)
Сопівник І. - Моніторинг ціннісних орієнтацій сучасної молоді, Мацола В. (2019)
Федченко К. - Формування ціннісного ставлення до здоров’я особистості як психолого-педагогічна проблема (2019)
Біда О. - Сутнісна характе-ристика поняття "професійна мобільність”, Гончарук В., Гончарук В. (2019)
Кецик-Зінченко У. - Вплив англомовних фахових текстів на вивчення термінологічної лексики студентами немовних факультетів (2019)
Остапович Н. - Використання дидактичних ігор під час вивчення дисциплін природничого циклу у процесі фахової підготовки майбутніх лікарів, Лісовський Р., Туровська Л. (2019)
Чупахіна С. - Теоретичні засади ІТ-підтримки інклюзивного навчання молодших школярів з особливими освітніми потребами (2019)
Григорійчук В. - Можливості перспективного водопостачання міста Чернівці з інфільтраційних з водозборів р. Прут (2011)
Дубіс Л. Ф. - Аналіз мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Сарненської алювіальної рівнини (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського