Дарчук К. В. - Регіональні особливості антропогенної перетвореності території Івано-Франківської області, Атаманюк М.-Т. М. (2011)
Ющенко Ю. С. - Руслознавчо-гідрологічні аспекти розвитку річкових геоекологічних коридорів, Пасічник М. Д. (2011)
Мельник А. А. - Басейнові системи, природокористування та деформація гідрографа паводку (на прикладі подільських приток Дністра), Явкін В. Г. (2011)
Ющенко Ю. С. - Методичні аспекти виділення однорідних ділянок русел та заплав на річках Передкарпаття, Кирилюк А. О., Паланичко О. В. (2011)
Березка І. С. - Порівняння методик визначення порядків річкових приток, Смірнов Я. В. (2011)
Караван Ю. В. - моніторинг басейну р. Сірет згідно з вимогами Водної рамкової директиви ЄС 2000/60/ЕС (2011)
Ходан Г. Д. - Аналіз показників акумуляції важких металів у елементарних геохімічних ландшафтах Чернівецької області, Тарасюк М. В., Присакар В. Б. (2011)
Присакар В. Б. - Ландшафтно-геохімічна характеристика рекреаційних зон Чернівецької області (2011)
Настюк М. - Особливості формування та проходження катастрофічного паводку 11 серпня 2010 року на території водозбору р. Путила (2011)
Ющенко Ю. С. - Умови русло формування у верхів’ях Пруту, Ющенко О. Ю. (2011)
Данілова О. М. - Лісові ресурси як чинник розвитку лісопромислового комплексу Чернівецького області, Худіковська В. А. (2011)
Коржик В. П. - Омонімія Буковинських Карпат у контексті історико-географічного процесу (2011)
Костенюк Л. В. - Геоморфологічні типи умов формування русел у басейні Верхнього Пруту (2011)
Бабюк Л. - Розробка проекту екостежки "На хвилях Тіраса" як засобу оптимізації рекреаційного використання території Дністровського каньйону (2011)
Гончар О. М. - Загальний аналіз гідрологічного режиму річок у басейні Дністра (2011)
Приходько М. - Конструктивно-географічні засади збалансованого ресурсокористування як фактора екологічної безпеки геосистем (2011)
Кирилюк С. М. - Геоморфологія малих місячних кратерів (2011)
Лозинський Р. - Етномовні процеси й їх типологія (для потреб суспільно-географічних досліджень) (2011)
Іванунік В. - Оцінка рівня розвитку туристичної інфраструктури в системі закладів громадського харчування (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Сухий П. - Територіальна структура і територіальна організація комплексу народних художніх промислів Галицької Гуцульщини, Вах І. (2011)
Лопушняк М. - Проблемні аспекти переходу Карпатського регіону до сталого екологічного розвитку, Плитчук М. (2011)
Нєвєнченко А. І. - Економічна оцінка земель урболандшафтів Коломийського Прикарпаття (2011)
Заячук О. Г. - Суспільно-географічний аналіз готельно-ресторанного господарства Чернівецької області, Грицюк О. І. (2011)
Бойко І. - Посткризові тенденції у туристичній рекламі, Антал А., Івасютин О. (2011)
Колядинський П. В. - Виробнича функція в територіальній структурі міста Чернівці (2011)
Покляцький С. - Місто як міждисциплінарний об’єкт вивчення: еволюція наукових підходів (2011)
Руденко С. - Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу за вдосконаленою схемою фізико-географічного районування України (2011)
Калько А. Д. - Фактори формування мінерально-сировинної бази світу (2011)
Греков С. А. - Територіальні відмінності сільгоспвиробництва в особистих селянських господарствах населення Чернівецької області (2011)
Божук Т. І. - Гірськолижні туристичні центри Українських Карпат: оцінка конкурентних переваг (2011)
Заблотовська Н. - Особливості розвитку районних локальних систем розселення Хмельницької субрегіональної системи розселення (2011)
Мозговий А. - Збалансований розвиток урбанізованих територій України (2011)
Костащук І. І. - Територіальні відмінності в забезпеченні населення закладами культури в Чернівецькій області (2011)
Назарук М. - Структурні зміни в економіці міста Львова на зламі ХХ та ХХІ століть та їх вплив на функціонування урбосистеми (2011)
Лелюк О. В. - Визначення сучасного стану наявних туристичних ресурсів як показника ефективності розвитку туристичної галузі Чернівецької області (2011)
Заячук М. Д. - Фермерські господарства Волинської області (1992-2010 рр.), Первісник Л. Ю. (2011)
Kamionka M. - The Attitude of Ukrainian Student Youth Towards Democracy in Ukraine (2020)
Клименко О. - Трансформація освітніх практик в умовах кризи: реалії українського суспільства, Москаленко Л. (2020)
Олійник О. - Значення другого (магістерського) рівня вищої освіти для студентів і роботодавців у сфері інформаційних технологій і соціології (2020)
Sydorov M. - Modified SERVPERF and Normalized SERVQUAL Models in Estimation of Service Quality in Higher Educational Institutes, Salnikova S., Savelyev Yu., Oliinyk O. (2020)
Жовнір А. - Протиріччя розвитку електронної освіти в освітньо-комунікативному просторі сучасного суспільства (2020)
Литовченко А. - Ревизия социологического дискурса идеологии в дефинитивной перспективе, Бойко Д., Юрчик Т. (2020)
Любчук В. - Бренд-менеджмент як вид управлінської діяльності (2020)
Михайльова К. - Потенціал використання понять "спосіб життя" та "стиль життя" для соціологічного аналізу практик щодо індивідуального здоров’я, Шкурапет Н. (2020)
Теплий В. В. - Покращення вигляду рубця при абдомінопластиці (2013)
Багиров М. М. - Хирургическая коррекция поздних осложнений субтотальной и тотальной эзофагопластики, Верещако Р. И. (2013)
Фурманов А. Ю. - Применение ограниченного теноартролиза для лечения посттравматических сгибательных контрактур длинных пальцев кисти при нарушении их артериального кровотока (2013)
Лисайчук Ю. С. - Неврома Мортона: діагностика, хірургічне лікування та профілактика рецидиву, Четверус Р. В., Бовкун В. М. (2013)
Паламарчук В. І. - Пінна склерооблітерація у лікуванні хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, Бондаренко Ю. І. (2013)
Іоффе О. Ю. - Перебіг ранового процесу у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок, ускладненою трофічними виразками при використанні поліуретанового пластира, Буренко Г. В., Галига Т. М., Супрун Ю. О., Меллін В. М. (2013)
Галатенко Н. А. - Новые биологически активные пленочные покрытия, Рожнова Р. А., Андрюшина Е. С., Демченко И. Б., Кебуладзе И. М. (2013)
Ткач О. С. - Еволюція хірургічної корекції вікових змін верхньої частини обличчя, Козинец Г. П., Пінчук В. Д. (2013)
Теплий В. В. - Доцільність використання магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії при плануванні хірургічної корекції косметичних дефектів тулуба, Тепла І. В., Корольова Х. О. (2013)
Пинчук В. Д. - Ограниченная (модифицированная) абдоминопластика, Тимофей О. В., Ткач О. С., Замковой В. В., Старцева М. С. (2013)
Радзіховський А. П. - Безпов’язкове (локальне) лікування ран в керованому абактеріальному середовищі, Вільгаш А. М., Тернавський О. П. (2013)
Паламарчук В. І. - Досвід використання vac-терапії та ультразвукової кавітації у хворих на цукровий діабет з гнійно-некротичними ураженнями шкіри та м’яких тканин, Мялковський Д. С., Крєстянов М. Ю., Потявін А. Л. (2013)
Маланчук В. О. - Перспективний композиційний матеріал з наночастинками срібла та фероцену для хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Галатенко Н. А., Кулєш Д. В., Швидченко В. С., Демченко І. Б., Кебуладзе І. М. (2013)
Дубрівна А. П. - Художньо-образні засади digital-мистецтва в сучасній ілюстрації, Крижанівська К. О. (2020)
Дубрівна А. П. - Візуально-образна мова fashion-ілюстрації, Кружиліна К. А. (2020)
Хведчик В. Л. - Концептуальна ілюстрація як напрям сучасної книжкової графіки, Сєдак О. І. (2020)
Піддубна П. О. - Розробка теплозахисної прокладки з регулюванням термічного опору, Мойсеєнко С. І. (2020)
Обрізан В. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для виготовлення військових рюкзаків, Черняк Л. В. (2020)
Галушка К. О. - Особливості виробництва стійкого одягу та його стратегічного маркетингу у сфері моди, Кондратенко Н. Д. (2020)
Столярова В. В. - Просторове моделювання та проектування аксесуарів і фурнітури виробів індустрії моди, Каменець С. Є., Борщевська Н. Н. (2020)
Марусенко О. В. - Розробка конструкції взуття для кур’єрів, Кернеш В. П., Бабич А. І. (2020)
Дунаєвська К. С. - Формування асортименту дитячого ортопедичного взуття за результатами маркетингових досліджень, Бойко О. І, Бабич А. І. (2020)
Кулініч Р. В. - Визначення впливу швидкості обертання вентилятора на процес охолоджування в термоелектричному холодильнику, Біла Т. Я. (2020)
Романенко М. К. - Профілювання складної форми податливої грані клину шкарпеткового автомату, Березін Л. М., Ключко Є. В. (2020)
Лісовець С. М. - Синтез цифрових ПІД-регуляторів по заданому розташуванню нулів на z-площині, Сіренко С. А. (2020)
Лісовець С. М. - Автоматизація автоклаву для сушки газобетонних блоків, Невмержицький І. В. (2020)
Клянцко А. Р. - Вплив технологічних параметрів процесу електрохімічного нікелювання на якість утворених покриттів, Кислова О. В. (2020)
Лазоришинець В. В. - Стратегічна роль сімейної медицини у профілактиці серцево-судинних катастроф (2020)
Габрієлян А. В. - Повна артеріальна реваскуляризація міокарда на працюючому серці у пацієнтів з атеросклеротичним ураженням коронарних судин, Мазур А. П., Белейович В. В., Доманський Т. М., Чайковська С. М. (2020)
Гогаєва О. К. - Порівняння шкал EuroSCORE I, EuroSCORE II та STS у кардіохірургії пацієнтів високого ризику з ускладненими формами ішемічної хвороби серця (2020)
Никоненко О. С. - Вивчення впливу порушення метаболізму гомоцистеїну та вітаміну D на розвиток деструктивних процесів судинної стінки, Никоненко А. О., Чмуль К. О., Oсауленко В. В. (2020)
Поташев С. В. - Діагностична цінність стрес-ехокардіографії з добутаміном з використанням спекл-трекінгу у пацієнтів після гострих коронарних синдромів, Сало С. В., Гаврилишин А. Ю., Руденко С. А., Голтвян О. М. (2020)
Руденко С. А. - Фактори доопераційного стану, що впливають на результати коронарного шунтування при зниженій скоротливій здатності міокарда лівого шлуночка, Кащенко Ю. В., Клименко Л. А., Осипенко Н. С., Руденко А. В., Ювчик О. В. (2020)
Фурман М. М. - Безпосередні та віддалені результати після хірургічної корекції аневризм лівого шлуночка, Балтаєва А. Ю., Варбанець С. В. (2020)
Хецуріані М. - Вплив віддаленого ішемічного прекондиціонування на експресію довгої некодуючої РНК Н19 та фактору, що індукується гіпоксією HIF-1α, при ізольованому коронарному шунтуванні у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Іоффе Н. О., Руденко М. Л., Древицька Т. І., Досенко В. Є. (2020)
Гуменюк Б. М. - Корекція післяопераційної анемії у пацієнтів з протезуванням мітрального клапана за кровозберігаючою технологією (2020)
Ємець Г. І. - Трансапікальна транскатетерна імплантація протеза аортального клапана в Україні: перший досвід застосування пристрою XPand, Телегузова О. В., Маньковський Г. Б., Максименко А. В., Марушко Є. Ю., Довгалюк А. А., Сокол А. А., Ємець І. М. (2020)
Попов В. В. - Операция тесемочного бандажа восходящей аорты при коррекции аортального стеноза (15-летний клинический опыт), Большак А. А., Списаренко С. П., Малишева Т. А. (2020)
Труба Я. П. - Гіпоплазія дуги аорти у немовлят: алгоритм діагностики і лікування, Дзюрий І. В., Прокопович Л. М., Лазоришинець В. В. (2020)
Кулик Л. В. - Повна заміна дуги аорти: показання та особливості хірургічної техніки, Процик І. С., Бешлей Д. М., Шнайдрук А. А., Пецентій В. В., Бабич А. В. (2020)
Динник О. Б. - Взаємозв’язок атеросклерозу і неалкогольної жирової хвороби печінки за даними полісистемного ультразвукового дослідження артерій і стеатометрії печінки, Мостовий С. Є., Бойко Г. Л., Настенко Є. А., Гноєвая Н. Г. (2020)
Захарова В. П. - Морфологічні аспекти ремоделювання міокарда за умов перевантаження його об’ємом, Балабай А. А., Стеченко Л. А., Крикунов О. А., Руденко О. В. (2020)
Сіромаха С. О. - Стратифікація материнського й перинатального ризику при патології серця та судин. Сучасний погляд на проблему, Давидова Ю. В., Лиманська А. Ю., Лазоришинець В. В. (2020)
Застосування мультимодальної серцево-судинної візуалізації у пацієнтів із захворюваннями перикарда. Практичні рекомендації (2020)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2020)
Кулешов В. В. - Удосконалення інформаційно-керуючих систем передавальних станцій залізниць України в умовах зміни обсягів перевезень, Камишніков В. Ю., Рахманов Т. А. (2016)
Пархоменко Л. О. - Розроблення нечіткої моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів у швидкісному русі на основі принципів просторової взаємодії, Лавренюк В. О. (2016)
Запара Я. В. - Оптимізація обігу швидкісних і високошвидкісних поїздів на залізницях України, Морозова А. В. (2016)
Барановський Д. М. - Динаміка піввагона під час руху колією з нерівностями з урахуванням випадкового і періодичного процесів, Кебал І. Ю. (2016)
Бутько Т. В. - Формування моделі організації пасажиропотоків на залізничному пересадочному комплексі, Єна А. В., Дідур Т. Д. (2016)
Пасько О. В. - Модернізація допоміжних електричних машин електричного рухомого складу, Зізюк Р. В. (2016)
Дацун Ю. М. - Визначення оптимальних маршрутів експертної групи при обстеженні локомотиворемонтних виробництв, Кіцелюк А. Ю. (2016)
Устенко О. В. - Дослідження та удосконалення роботи локомотивних бригад, Кравцов Д. С. (2016)
Мурадян Л. А. - Опис відмов вагона при технологічному процесі виготовлення структурних елементів (2016)
Ловська А. О. - Удосконалення несучої конструкції вагона-платформи з метою підвищення ефективності його експлуатації, Ігнатьєв Б. В., Бабкін А. О. (2016)
Бульба В. І. - Оцінка технічного стану тягових передач електропоїздів (2016)
Долгополов П. В. - Удосконалення високошвидкісного руху на залізничній дільниці в умовах диспетчерської централізації, Суховецька Д. В. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Підвищення якості обслуговування пасажирів за рахунок автоматизації продажу квитків на вокзалах, Новіцька І. О. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Визначення найкращої системи централізації для управління рухом поїздів на сортувальних станціях, Касьянов І. І. (2016)
Чигирик Н. Д. - Аналіз схемних рішень та вибір тягового привода швидкісного рухомого складу, Найдьон Є. О., Сумцов А. Л. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Моделювання процесів взаємодії у роботі підсистем технічної станції між собою та з прилеглими дільницями за умов необхідності зважування вагонів, Кравченко Д. О., Звягінцев Я. С. (2016)
Труфанова А. В. - Технічне діагностування системи кондиціонування повітря в пасажирських вагонах, Шаблій В. В., Гавенда Я. І. (2016)
Калабухін Ю. Є. - Оцінка якості сервісного супроводження локомотивів, Ольховська Т. О., Коваленко С. А., Ткаченко В. О. (2016)
Бабанін О. Б. - Підвищення точності комп'ютерної системи для випробування енергетичних систем тепловозів, Сироватський Є. В., Відіборов Д. О. (2016)
Чигирик Н. Д. - Дослідження термопружного стану гальмівного диска високошвидкісного поїзда, Кошель А. Є., Вихопень І. Р. (2016)
Ковальов А. О. - Визначення ефективності впровадження і розвитку високошвидкісного руху в Україні, Проплеткіна А. Є., Богатирьова В. Д. (2016)
Продащук С. М. - Нова концепція тарифної політики для внутрішніх залізничних вантажних перевезень, Богомазова Г. Є., Пурій Р. А. (2016)
Крашенінін О. С. - Обгрунтування резервів ремонтного господарства при переході на утримання ШРС, Костюченко М. М., Соколенко С. І. (2016)
Головко Т. В. - Удосконалення організації поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів, Гусаров С. Е. (2016)
Константінов Д. В. - Удосконалення системи формування раціональних маршрутів прямування міжрегіональних пасажирських поїздів на залізницях України, Івать О. М. (2016)
Малахова О. А. - Удоконалення пасажирських перевезень на залізничному транспорті на основі використання теорії розкладів, Губіна А. О., Нєкрасова А. С. (2016)
Зіньківський А. М. - Аналіз конструктивних рішень і вибір струмоприймачів рухомого складу для експлуатації в умовах швидкісного руху, Бєляков М. Л. (2016)
Константінов Д. В. - Формування перспективних напрямів розвитку сучасних пасажирських перевезень, Дяченко О. О. (2016)
Бауліна Г. С. - Формування цільової функції експлуатації швидкісних поїздів, Левченко В. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Амбарцумянц Р. В. - Особливості кулісного перетворювача руху імпульсного редуктора, Субботіна М. І., Тутаєв С. В. (2020)
Дружинін В. А. - Динамічні моделі просторово-часової обробки сигналів від джерел радіовипромінювання в умовах рознесеного прийому локаційної інформації, Бойко Ю. М. Єрьоменко, О. І., Корсун В. І. (2020)
Бондарєва А. О. - Розробка та використання гібридних пігментів у покривному оздобленні шкір, Мокроусова О. Р., Охмат О. А. (2020)
Купчук І. М. - Оцінка економічної ефективності технічної модернізації підготовчого етапу технологічного процесу виробництва етанолу, Вовк В. Ю., Дацюк Д. А. (2020)
Говорущенко Т. О. - Модель та метод стабілізації одновісної платформи для багатофункціональної кооперативної робототехнічної системи, Красовський М. В., Явнюк А. А. (2020)
Гордєєв О. О. - Формалізоване представлення профілів програмного забезпечення: семантичні таксономічні структури, Лапшин А. Л. (2020)
Грибик Р. І. - Оптимізація параметрів прикочувального пристрою комбінованого посівного агрегату (2020)
Дзюра В. О. - Визначення площі канавок трикутної форми частково регулярного мікрорельєфу, сформованого на торцевих поверхнях тіл обертання (2020)
Кириця І. Ю. - Особливості формування технологічного паспорту матеріалу для броньованої сталі (2020)
Кичак В. М. - Інформаційна система для оцінювання рівня дрібної моторики та стресостійкості операторів дистанційно керованих пристроїв, Макогон В. І., Васильківський М. В. (2020)
Князєва Н. О. - Автоматизація процесу визначення показників та підвищення структурної живучості рівня надання сервісів та додатків, Зіменко Л. М., Пустовий Б. Л. (2020)
Косіюк М. М. - Автономна високоефективна когенераційна установка, Косіюк А. М. (2020)
Горященко С. Л. - Розробка діагностичного пристрою з використанням спектрального аналізу, Горященко К. Л., Драпак Г. М. (2020)
Лисенко С. М. - Метод та засоби ідентифікації бот-мереж, що використовують технологію "динамічна переадресація ір-адрес", Бурдаш Є. С. (2020)
Лисенко С. М. - Аналіз методів виявлення шкідливого програмного забезпечення в комп’ютерних системах, Щука Р. В. (2020)
Ліщинська Л. Б. - Особливості використання радіочастотної ідентифікації в інтернеті речей (2020)
Мазурець О.В . - Інформаційна технологія автоматизованого визначення ключових слів у повідомленнях для соціальних мереж, Скрипник Т. К., Житняківський В. А. (2020)
Медведчук Н. К. - Використання сучасних інформаційних технологій в процесі навчання агроінженерів, Медведчук В. Ю., Садовий І. Ю. (2020)
Мизюк А. І. - Методика досліджень малогабаритної картоплесаджалки у виробничих умовах (2020)
Мясіщев О .А. - Особливості реалізації прошивки Inav на польотному контролері Omnibus F4v3 для БПЛА роторного типу (2020)
Нахайчук О. В. - Прогнозування тиску текстильних матеріалів в системі "фігура – сукня", Захарова Е. А., Мізрах А. А., Горобчишина В. С. (2020)
Нічепорук А. О. - Метод виокремлення фрагментів бот-мереж на основі аналізу мережевого трафіку, Нічепорук А. А., Нічепорук Ю. О., Казанцев А. Д. (2020)
Одегов Н. А. - Динамическое моделирование линейных и нелинейных эффектов в оптических волокнах систем передачи DWDM (2020)
Олійник А. П. - Оцінка довговічності об’єктів за даними про переміщення точок їх поверхні, Григорчук Г. В., Клапоущак О. І., Фешанич Л. І. (2020)
Осадчук О. В. - Тензореактивний ефект у польових транзисторах, Осадчук В. С., Осадчук Я. О. (2020)
Павлова О. О. - Метод діяльності та реалізація інтелектуального агента на основі онтологічного підходу для парсингу природомовних специфікацій вимог до програмного забезпечення, Боднар М. А., Гнатчук Є. Г. (2020)
Пелещишин А. М. - Інформаційний вплив у соціальному середовищі інтернету: аналіз активності користувачів та їх реакцій на публікації, Бандровський Г. О. (2020)
Пелик Л. В. - Дослідження повітропроникності текстильних матеріалів із використанням луб’яних волокон, Остапчук О. В. (2020)
Первая Н. В. - Забезпечення функціонально-експлуатаційних вимог до взуття для людей похилого віку, Андреєва О. А., Гондарчук П. М. (2020)
Передерко А. Л. - Аналіз розподілу ймовірностей піків у випадковому вібраційному сигналі (2020)
Синюк О. М. - Розробка математичної моделі заповнення порожнини прес-форми розплавом полімерного матеріалу з наповнювачем, Кравчук О. А., Яшина О. М., Кравчук А. Ю. (2020)
Тітова В. Ю. - Класифікація моделей загроз в комп’ютерних системах, Кльоц Ю. П., Савчук С. О. (2020)
Трач О. Р. - Побудова моделі життєвого циклу віртуальної спільноти на основі мережі петрі (2020)
Труш В. С. - Опірність Втомному руйнуванню за чистого згину та твердість тонколистового матеріалу зі сплаву zr-1%nb після модифікування приповерхневого шару домішками проникнення (2020)
Щербань В. Ю. - Програмні модулі комп’ютерної програми реалізації алгоритму рекурсії для випадку змінного вхідного натягу, Петко А. К., Колиско О. З., Щербань Ю. Ю., Шолудько М. І. (2020)
Лежнюк П. Д. - Особливості підготовки фахівців-електриків для АЕС у ВНТУ, Рубаненко О. Є., Лесько В. О., Рубаненко О. О. (2020)
Макатьора Д. А. - Експериментальне дослідження зусилля різання ножем з дугоподібною формою поперечного перерізу (2020)
Матеюк О. П. - Оцінка екотуристичного потенціалу хмельницької області як складової сталого розвитку регіону, Білецька Г. А., Дячук А. О., Єфремова О. О. (2020)
Farisieiev А. - Modern approaches to improving the technology of emulsion-type sauces, Novik А., Vienko О. (2020)
Sukhovii А. - Formation of polymeric composite materials reinforced by oil flax fiber, Chursina L., Tikhosova H., Nezhlukchenko N. (2020)
Колесник Т. О. - Дослідження процесу відмочування шкіряної сировини в присутності ферментних препаратів, Андреєва О. А. (2020)
Безсмертна В. І. - Дослідження стійкості до порізу трикотажу для захисту рук від механічних ушкоджень, Боброва С. Ю., Галавська Л. Є., Кравченко А. В. (2020)
Мазур М. П. - Особливості конструювання гребінчастих фрез із механічним кріпленням твердосплавних непереточуваних пластинок, Соколан К. С. (2020)
Varnalii Z. - Determining disparities level in Ukraine’s region on the base of fuzzy-plural approach, Shevchenko O. (2020)
Kornyliuk R. - Comprehensive strategy for overcoming the consequences of systemic risk realization in Ukraine (2020)
Onyshchenko S. - The impact of the external environment on the economic security of Ukrainian business, Maslii O., Ivaniuk B. (2020)
Bondar-Pidhurska O. - National industry building as the basis for satisfaction Ukrainian population’s vital interests, Hliebova А. (2020)
Hrybinenko O. - Development of the export potential of Ukraine in the context of innovations of the international mining and metallurgical companies, Shahoian C. (2020)
Chychulina K. - Development of pricing models in the sugar market and their forecasting on commodity exchanges (2020)
Horoshkova L. - Financial reserve of vocational education and training (Vocational technical education and training) institutions, Khlobystov Y., Kharahirlo V. (2020)
Berezhna A. - Digitalization in providing transparency in the management of the public finance and asset, Filonych O. (2020)
Dmytrenko A. - Financial controlling as a system of efficient management of joint activities of enterprises, Kovtunov А. (2020)
Ramesh Кumar M. - The features for formation of favorable socio-psychological climate in the labor collective, Ivanytska S., Halaida T. (2020)
Sotnyk I. - Conceptual model of implementation of digital transformations in communication business processes of industrial enterprises, Zavrazhnyi K. (2020)
Chernysh І. - Management of information security оf the enterprise in the conditions of dynamic business environment, Makhovka V., Lobach L. (2020)
Sychevskyi V. - Ways of improvement import operations management "Planet of equipment" LLC, Kyiv, Skryl V. (2020)
Hliebova A. - Organization of small business enterprise management: Ukrainian experience, Solodovnyk M. (2020)
Buriak A. - Media Information Support of Enterprises Engaged in Foreign Economic Activity, Ovcharenko D. (2020)
Faivishenko D. - The brand differentiation strategy (2020)
Hliebova A. - The modern models of e-commerce organization: theoretical aspect, Zozulia A. (2020)
Svystun L. - Formation and implementation of regional land policy in Ukraine: public governance aspects, Popova Y. (2020)
Tуtarenko L. - Poltava region in world trade processes: realities and perspectives, Sakalo T. (2020)
Olshanska О. - Regional features of higher education institutions development in the conditions of social challenges (2020)
Mammadov E. - The importance of high-tech production in the stability of the economy of Аzerbaijan, Ahmadova E. (2020)
Chechelashvili M. - Lean manufacturing as a mechanism to reduce productivity costs, Zedginidze S., Ptashchenko L. (2020)
Ramazanov V. - Evaluation of the efficiency of the diversification mechanism gas supply to Ukraine in the reverse direction (2020)
Pluzhnyk A. - The sustainable development of modern cities in national economy system under conditions of globalization: security aspect (2020)
Mammadov E. - Business process management (world market trends and large players strategies), Mekhraliyeva A. (2020)
Ptashchenko L. - Tools for assessing of business receivables and payables, Korniienko D. (2020)
Chernysh I. - Administration of the manager's time: essence, main problems, methods of increasing efficiency, Hliebova A., Yarovyi Y., Kharahirlo V. (2020)
Vasiuta V. - Shadowing of entrepreneurship in Ukraine: reasons and consequences, Vasiuta V., Zhytnyk O. (2020)
Rybakova T. - Investment as a component of the financial mechanism of foreign economic activity regulation, Amelina І., Marchenko O. (2020)
Hliebova A. - A non-profit organization: essence, types and basic business processes, Olkhovyk O. (2020)
Mokliak M. - Crisis marketing: features of application and ways of reformation, Shumeiko Y., Safonov M. (2020)
Khrystenko О. - Theoretical aspects of enterprise image management, Kalaida V. (2020)
Hliebova A. - Administration of business processes of a manufacturing enterprise, Pyvovar V. (2020)
Onyshchenko S. - Role and importance of information security in a pandemic environment, Hlushko A., Yanko A. (2020)
Chernysh I. - Theoretical and instrumental principles of the migration, Dushime I. (2020)
Kulchii І. - Increasing the competitiveness of the modern region, Shtepa О. (2020)
Chernysh I. - Activity in the context of cultural and cognitive tourism as a type of international economic activities: theoretical aspects, Herasymenko K., Sobirai D. (2020)
Івчук Ю. Ю. - Історія розвитку та сучасні тенденції функціонування інституту пробації В Україні, Нікітіна О. В., Івчук К. І. (2019)
Мельник Я. Я. - Епістемологія юридичного процесу в процесуальному праві: безпековий аспект (2019)
Руденко М. В. - Щодо термінологічної проблематиці (суперечностей) побудови чинного судоустрою України (2019)
Шаповалова О. В. - Правові засади впорядкування електронних публічних реєстрів в Україні (2019)
Арсентьєва О. С. - Щодо питання змісту правових інститутів системи трудового права (2019)
Галкін В. Л. - Проблема легітимації документів, виданих окупаційною владою, на шляху до забезпечення пенсійних прав внутрішньо переміщених осіб, Котова Л. В. (2019)
Гніденко В. І. - Деякі питання правового регулювання виплати соціальних стипендій в Україні (2019)
Гриценко Г. М. - Інституційний напрям при проведенні експертизи будівельних проектів, Мартинова Л. В. (2019)
Євдокименко Т. В. - Складні соціальні обставини дитини: до питання класифікації (2019)
Кайло І. Ю. - Сутність та ознаки нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства України (2019)
Качурін С. Г. - Тактичний арсенал слідчого: системи тактичних прийомів одержання експериментальних зразків почерку та підписів, Семеніхін М. В. (2019)
Рибак Н. В. - Поняття та сутність ефективності трудового законодавства (2019)
Татаренко Г. В. - Проблемні питання призначення житлових субсидій, Стороженко О. О., Татаренко Д. В. (2019)
Суржан Б. П. - Вплив адмінистративного стягнення за корупційні правопорушення на трудові правовідносини судового експерта (2019)
Тютюнник В. К. - Особливості правового регулювання службово-трудових відносин на державній службі (2019)
Джемліханов Т. Х. - Законодавче регулювання митних процедур на морському транспорті (2019)
Скупінський О. В. - Право на справедливий суд крізь призму рішень ЄСПЛ (2019)
Вінник О. М. - Правові проблеми цифровізації в ракурсі нових загроз для суспільного благополуччя (2020)
Івчук Ю. Ю. - Застосування принципів охорони праці при дослідженні співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері охорони праці (2020)
Шаповалова О. В. - Правові умови створення та адміністрування електронних публічних реєстрів (2020)
Арсентьєва О. С. - Історико-правове підґрунтя становлення та формування галузі трудового права (2020)
Гречана С. І. - Сутність адміністративного судочинства через призму поглядів вчених (2020)
Джемліханов Т. Х. - Особливості правового регулювання здійснення митного оформлення на морському транспорті стосовно пасажирських перевезень (2020)
Капліна Г. А. - Право на доступ до публічної інформації в контексті технологій цифровізації, Лєонова Д. О. (2020)
Мартинова Л. В. - Економіко-правові аспекти діяльності еко-індустріальних парків в Україні, Воронько О. І. (2020)
Мельник Я. Я. - Концепція семіотики у соціальному праві: проблеми доктринальної політики (2020)
Павліченко О. В. - Система гарантій соціального захисту жінок (2020)
Скупінський О. В. - Prima Facie докази у практиці ЄСПЛ, Гніденко В. І. (2020)
Татаренко Г. В. - Аналіз ефективності впровадження механізмів правового регулювання та забезпечення ґендерної політики в Україні на сучасному етапі, Колесник В. Е. (2020)
Татаренко Г. В. - Реформа інституту викривачів корупції в Україні: довгоочікувані зміни чи імітація прогресу, Мезеря О. А., Татаренко І. В. (2020)
Кривенко Д. Є. - Ознаки медіації як способу вирішення трудових спорів (2020)
Лубяна К. А. - Діяльність адвоката на стадії відкриття спрощеного позовного провадження у цивільній справі та ускладнень, які унеможливлюють таке відкриття (2020)
Суржан Б. П. - Відповідальність за порушення присяги судового експерта як елемент його правового статусу (2020)
Тютюнник В. К. - Правове регулювання дистанційної роботи на державній службі, Котова Л. В. (2020)
Запрошуємо до співпраці. Технічні вимоги до оформлення статей (2020)
Грищенко І. М. - Колонка головного редактора. Львівському коледжу індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну – 75! (2019)
Святкування 75 – річчя Львівського коледжу індустрії моди Київського Національного університету технологій та дизайну (2019)
Шлях довжиною 75 років Львівський коледж індустрії моди КНУТД (2019)
Львівський коледж індустрії моди КНУТД: історична довідка в інфографіці (2019)
З досвіду роботи комісії гуманітарних дисциплін ЛКІМ КНУТД (2019)
Всеукраїнський проект "Битва модельєрів" (2019)
Історія становлення комісії конструювання та дизайну ЛКІМ КНУТД (2019)
Історія успіху комісії технологій швейного виробництва (2019)
Співпраця Львівського коледжу індустрії моди КНУТД з підприємствами галузі (2019)
З досвіду роботи комісії галузевого машинобудування ЛКІМ КНУТД (2019)
Циклова комісія економічних дисциплін: шлях вдосконалення (2019)
Рідуш Б. Т. - Кріогенні відклади у карстових печерах плато Чатир-Даг, Кочерган Я. (2010)
Гребінь В. В. - Сучасні зміни умов формування та окремих характеристик весняного водопілля річок України (2010)
Крамская Г. І. - Антропогенні ландшафти Середнього Пидністер’я (2010)
Ніколаєв А. М. - Структурно-функціональна організація системи водних потоків урбанізованої території (2010)
Кулаков В. В. - Ландшафтний геообраз археологічної пам’ятки "Дикий Сад" у Миколаєві (2010)
Нєвєнченко А. І. - Ландшафтні комплекси м. Коломия, Присакар В. Б. (2010)
Танасюк М. В. - Ландшафтно-геохімічний аналіз сільських геосистем (на прикладі Драчинецької ключової ділянки Буковини) (2010)
Данілова О. М. - Лісові ландшафти як чинник оптимізації екологічної стабільності території (на прикладі адміністративних районів Прут-Дністерського межиріччя), Сівак В. К. (2010)
Настюк М. Г. - Розвиток мережі пунктів гідрологічних спостережень на території басейнів річок Дністра, Пруту та Сірету в межах Карпат та Передкарпаття (2010)
Ходан Г. Д. - Вміст важких металів у ґрунтах дорожніх геосистем Прут-Дністерського межиріччя (в межах Чернівецької області) (2010)
Аніпко Н. П. - Думка громадськості щодо туристичного використання середньовічних замків і фортець в Україні (за матеріалами анкетування в Хмельницькій області), Мельник О. А., Мельничук К. В. (2010)
Думітраш Д. - Динаміка економічного розвитку прикордонного Сучаського повіту Румунії (в умовах перехідного періоду ринкових реформ) (2010)
Бурка В. - Об’єкт, предмет і завдання будівельної індустрії як науковї дисципліни та особливої галузі господарства (2010)
Печенюк В. О. - Аналіз основних елементів інфраструктури ринку земель в Україні, Маковєєв А. С. (2010)
Лопушняк М. - Історичні передумови формування поняття "сталий розвиток" в Україні, Колісник Л. Б. (2010)
Матеящук-Любківська Л. В. - Історико-географічні передумови формування сучасної поселенської мережі Карпатського регіону (2010)
Юровчик В. Г. - Методика та алгоритми конструктивно-географічного дослідження лісів і лісових ресурсів Волинської області (2010)
Гостюк М. Т. - Тенденції монополізації світового продовольчого ринку (2010)
Пушкар Б. - Роль природних чинників у формуванні рекреаційного господарства регіону (2010)
Безуглий В. - Географічні аспекти становлення та функціонування банківської системи Європейського Союзу (2010)
Ямборак Р. С. - Аналітичне мислення та ГІС-технології в гідрологічних дослідженнях прісноводних систем (2010)
Попов В. Ю. - Dasein і weltanshcauung: Гайдеґерівські експлікації світогляду (2020)
Tsymbalyuk O. M. - A modern look at the ancient hermeneutics of the Biblical Esau and Jacob (2020)
Кравченко П. А. - Философско-методологический анализ научного знания Фрэнсиса Бэкона (к 400-летию издательства работы "Новый Органон"), Мєшков В. М. (2020)
Матвієнко І. С. - Теорія аргументації: формальна contra неформальна логіка (2020)
Стовпець О. В. - Назад до мегаімперії: філософсько-економічні й культурно-політичні стратагеми сучасного Китаю (2020)
Супрун Г. Г. - Ідентичність індивіда в цифрову епоху соціальних комунікацій (2020)
Цебрій І. В. - Мораль європейського суспільства ХХ століття у творах класиків світової літератури (2020)
Костенко М. Т. - Людська гідність у контексті сучасного українського філософського дискурсу (2020)
Шейко С. В. - Особливості формування філософсько-освітянських ідей М. В. Гоголя (критично-порівняльний аналіз), Колодій О. С. (2020)
Ільченко А. М. - Філософські засади становлення та розвитку гуманістичної парадигми освіти (2020)
Вимоги до оформлення та подання статей (2020)
Маркозова Л. М. - Особенности применения холина альфосцерата в комплексной корреции когнитивных нарушений у лиц с алкогольной зависимостью с энцефалопатией, Васильева О. А. (2020)
Мисула Ю. І. - Характеристики вербальної швидкості у хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу (2020)
Семікіна О. Є. - Особливості емоційного стану у внутрішньо переміщених осіб, Федченко В. Ю., Явдак І. О., Череднякова О. С., Волкова С. О. (2020)
Хоміцький М. Є. - Особистісні характеристики хворих на ендогенні психози з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (порівняльний аналіз) (2020)
Шевченко-Бітенський К. В. - Структура когнітивних та некогнітивних порушень у пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при змішаній деменції (2020)
Зінченко О. М. - Динаміка показників захворюваності на невротичні, пов’язані із стресом та соматоформні розлади у сільського населення України (2020)
Юрценюк О. С. - Поширеність та комплексне лікування невротичних, повязаних зі стресом та соматоформних розладів у студентів різних курсів та спеціальностей навчання (2020)
Волошина Н. П. - Нейропластичность в ряду индуцированных эффектов транскраниальной электростимуляции, Черненко М. Е., Гапонов П. К. (2020)
Копчак О. О. - Лікування порушень сну, що асоційовані з тривогою, у пацієнтів з розсіяним склерозом, Одінцова Т. А., Кобись Т. О. (2020)
Марьенко И. П. - Экстракраниальные предикторы рецидивирующего пароксизмального головокружения, Лихачев С. А. (2020)
Міщенко Т. С. - Нові можливості у лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію: акцент на фактор росту нервів, Соколік В. В., Міщенко В. М., Дарій І. В. (2020)
Савицька І. Б. - Місце фізичних вправ у лікуванні та профілактиці м’язово-скелетного болю у офісних працівників (огляд літератури) (2020)
Шульга О. Д. - Епідеміологічні характеристики розсіяного склерозу у волинській області: проспективне дослідження, Мамчич Т. І. (2020)
Камінська А. О. - Психоедукація як елемент психосоціальних інтервенцій у складі комплексної системи медико-психологічного супроводу сім’ї, де проживає хворий з ендогенним психічним розладом (2020)
Артеменко А. І. - Комунікативні перепитування в українському дискурсі (2020)
Гончаренко Д. О. - Катойконіми в соціоономастичному вимірі (2020)
Грицина С. В. - Епітети як засіб характеристики адресата у панегіриках XVII ст. (2020)
Євдокімова О. С. - Полонізми в "Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст." Є. Тимченка (2020)
Звонко Г. О. - Аксіологічні ознаки концепту перетворення в українській мові (2020)
Михайленко О. О. - Синтаксичні трансформації у перекладі наукової статті (2020)
Міщенко Ю. В. - Просторова уява в топонімічному дейксисі козацького травелогу (2020)
Мозер М. Є. - Соборність України у баченні Івана Франка (2020)
Ніка О. І. - Епістемічна модальність "руськомовних" дискурсивних практик ранньомодерного часу (2020)
Цвіркун Т. В. - Лексичні засоби впливу в політичному тексті: жанр промова (2020)
Черненко Г. А. - Лінгвоаксіологічне моделювання конфлікту між прибічниками та опонентами мирних ініціатив Президента України Володимира Зеленського (2020)
Коць Т. А. - Рецензія на видання: Радивиловський Антоній. Барокові проповіді ХVІІ століття / підгот. наук. дослідження, текстів, словопокажчика Оксана Ніка, Юлія Олешко. Київ: "Освіта України", 2019 (2020)
Акімова Л. М. - Банки з державною участю: оцінка ризиків високої частки їх капіталу в банківському секторі та шляхи їх мінімізації, Любовська М. М. (2020)
Андрійцьо-Рузаєва А. Ю. - Порівняльний аналіз складових самоменеджменту за моделлю Р. С. Шарми на основі християнського світогляду, Задорожна І. Д. (2020)
Антонюк О. Р. - Ризики взаємодії аудитора та замовника в контексті незалежності: тенденції закордонних досліджень (2020)
Bondarіeva T. H. - Production Costs Accounting in the Nut Industry by Agricultural Enterprises, Nemkovych O. B. (2020)
Гарнага О. М. - Організаційно-економічні вектори регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення (2020)
Джоші О. І. - Аналіз демографічних показників Рівненської області (2020)
Чживей Д. - Концептуальний підхід формування засад розвитку національної освіти (2020)
Заячківська О. В. - Проєктне фінансування як одна із форм забезпечення інвестицій (2020)
Конарівська О. Б. - Оцінка доходів страхових компаній на ринку страхових послуг України (2020)
Котик О. В. - Загрози та ризики фінансової безпеки банків та шляхи їх усунення, Любовська М. М. (2020)
Ляхович О. О. - Сутність та забезпечення фінансовоекономічної безпеки банківських установ, Добровольська В. В. (2020)
Олійник О. О. - Гендерні особливості міграційних настроїв населення в контексті теорії поколінь, Пожарський Д. С. (2020)
Osadcha O. O. - Concepts of Financial Results Formation as Accounting Objects (2020)
Осадча А. Г. - CVP-аналіз як ефективний засіб в планування і прогнозування діяльності підприємств, Брик Н. М. (2020)
Павелко О. В. - Факторний аналіз фінансових результатів діяльності будівельних підприємств: методика та особливості проведення (2020)
Сазонець І. Л. - Напрями реалізації соціальних складових діяльності туристичних підприємств, Джинджоян В. В. (2020)
Фроленкова Н. А. - Освіта і професійний розвиток персоналу як елемент кадрового менеджменту організацій (2020)
Шило Ж. С. - Аналіз та оцінка показників боргової безпеки держави в контексті управління фінансово-економічною безпекою (2020)
Юрчик Г. М. - Заробітна плата на національному ринку праці: динамічний, регіонально-галузевий та соціальний аспект, Дужар А. І. (2020)
Юрчик Г. М. - Державний борг: тенденції формування та соціальні наслідки в Україні, Єгер Д. О. (2020)
Якимчук А. Ю. - Рецензія на монографію: Скрипчук П. М., Трохлюк Т. М. "Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських земель" (2020)
Павленко О. В. - Морфологічна характеристика раневого процесу слизової оболонки порожнини рота в залежності від способу з’єднання країв рани, Савицька І. М., Бойко М. А. (2020)
Вишневська Г. О. - Відновлення кісткового пародонтального дефекту біологічно активним матриксом з гіалуроновою кислотою та тромбоцитарними факторами росту в експерименті, Какабадзе З. Ш., Шнайдер С. А. (2020)
Иванов В. С. - Коррекция комплексами антигипоксантов и антиоксидантов состояния зубочелюстной системы и тканей ротовой полости крыс в условиях действия гипоксии и кариесогенного рациона, Шнайдер С. А., Деньга О. В., Ткаченко Е. К. (2020)
Рожко П. Д. - Влияние моделирования сахарного диабета 2 типа и фиксации имплантатов на биохимические показатели тканей пародонта крыс, Деньга О. В., Макаренко О. А., Шнайдер С. А. (2020)
Попович І. Ю. - Можливості лікування пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом, Петрушанко Т. О. (2020)
Мазур І. П. - Порівняльний аналіз поширеності рецесій ясен у хворих на генералізований пародонтит у осіб різної статі, Супрунович І. М. (2020)
Глазунов О. А. - Влияние факторов железорудного производства на состояние полости рта рабочих, Груздева А. А. (2020)
Центіло В. Г. - Естетична реставрація зубів з пришийковими ураженнями, Волошин В. О., Драмарецька С. І., Солодка М. М., Афоніна В. В. (2020)
Анисимов М. В. - Индекс клинической эффективности проводниковой анестезии при обезболивании зубов на нижней челюсти, Анисимова Л. В. (2020)
Годованець О. І. - Ретенційна кіста малої слинної залози нижньої губи: клінічний випадок, Митченок М. П., Муринюк Т. І., Котельбан А. В. (2020)
Ковач I. В. - Динаміка антимікробних пептидів в порожнині рота при запальних захворюваннях пародонту на тлі ортодонтичного лікування, Гутарова Н. В. (2020)
Лесіцький М. Ю. - Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку, Фур М. Б., Машкаринець О. О. (2020)
Рачинський С. В. - Потреба та забезпеченість молодих осіб призовного віку у стоматологічній ортопедичній допомозі, Шнайдер С. А., Лабунець О. В., Дієва Т. В., Лабунець В. А., Дзигал О. Ф. (2020)
Mytchenok O. V. - Comparative analysis of cement properties for fixing veneers, Tabachniuk N. V., Mytchenok M. P. (2020)
Удод О. А. - Рандомізоване контрольоване дослідження клінічної ефективності адгезивних мостоподібних протезів, Помпій О. О. (2020)
Годованець О. І. - Показники захворюваності карієсом постійних зубів у дітей 12 та 15 років, Котельбан А. В. (2020)
Мельник В. С. - Частота поширеності ретенованих та дистопованих зубів у дітей м. Ужгорода, Горзов Л. Ф., Білищук Л. М., Зомбор К. В., Гриненко Є. М. (2020)
Годованець О. І. - Стан антиоксидантної системи захисту ротової рідини дітей за умов розвитку одонтогенного запального процесу, Кузняк Л. В., Вітковський О. І., Муринюк Т. І. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Havryliuk V. - Optimal control of induction heating in the surfacing processes of thin shaped disks, Mykhailyshyn V., Mykhailyshyn M., Pulka C. (2020)
Mykhailyshyn V. - Investigations of a thermomechanical processes in products subjected to annealing and operating conditions after annealing: theory, calculations (2020)
Pidgurskyi I. - Research of surface cracks propagation with a complex geometric contour after the influence of tensile overloads, Pidgurskyi M. (2020)
Iasnii V. - Technique and some study results of shape memory alloy-based damping device functional parameters (2020)
Pryhorovska T. - Finite-element simulation of PDC drill bit’s operational stress-strain state, Pryhorovskyi O. (2020)
Yasniy P. - On approximation of mechanical condition diagrams of coniferous and deciduous wood species on compression along the fibers, Gomon S., Gomon P. (2020)
Talanyuk V. - Technological features of welding of plastics based on polyhydroxybutyrate, Shadrin A., Iurzhenko M., Korab M., Agapov A. (2020)
Zavirokhin I. - Designing solar power concentrator model with extentional focal zone (2020)
Babii A. - Important aspects of the experimental research methodology (2020)
Lytvynenko V. - Automation of acoustic-emission diagnostic systems control processes, Lur`e I., Boskin O., Okipnyi I. (2020)
Khoma V. - Unification of the analog part of the biosignal processing channel, Khoma Y., Kochan O. (2020)
Lupenko S. - Method for reducing the computational complexity of processing discrete cyclic random processes in digital data analysis systems, Lytvynenko I., Stadnyk N. (2020)
Zozulia A. - Method of vector rhythmcardiosignal automatic generation in computer-based systems of heart rhythm analysis, Lytvynenko I., Lutsyk N., Lupenko S., Yasniy O. (2020)
Gordieiev O. - Software requirements profile: life cycle and his relation with development processes (2020)
Editorial pages (2020)
Русeнски (митрополит) Н. - Делото на академик Марин Дринов в паметта на Българската православна църква (2014)
Микитенко О. О. - Фольклористична діяльність М. Дринова як "енциклопедія слов’янознавства” (2014)
Николова Н. - Стилови разновидности в научните трудове на Марин Дринов (2014)
Станчев М. Г. - Продолжая научную традицию: харьковская школа болгаристики между дриновскими юбилеями (1988 – 2013 гг.), Страшнюк С. Ю. (2014)
Величкова Ц. - "Дигитален архив Марин Дринов" – резултати и перспективи (2014)
Бутучел Р. - Влашские господари и борьба за Видин: эпизоды балканской политики второй половины ХIV в. (2014)
Леонтьева А. А. - "Потомки Абдуллаха" в болгарском обществе в конце XVII–XVIII вв. (по данным кадийских регистров) (2014)
Свириденко В. О. - Церковно-національний рух доби Болгарського Відродження як "мирна революція" (2014)
Миколенко Д. В. - Еволюція та імплементація політичних поглядів Стефана Стамболова (1870–1879 рр.) (2014)
Наумов С. О. - "Малоросійський проект" ХІХ століття: до постановки питання (2014)
Власенко В. М. - Українське культурне об’єднання в Болгарії (2014)
Хатлас Е. - Българите от Тараклия и Тараклийски район в миналото и днес (2014)
Турков В. В. - Становище Болгарської національної меншини України в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за фондами Державного архіву Харківської області) (2014)
Кондратюк Г. М. - Болгары в условиях политики коренизации в Крымской АССР (20–30-е годы XX века) (2014)
Стоянова Е. П. - Първият съветски езиковед-българист Делчо Дринов (2014)
Колесник В. А. - Граматичний портрет болгарських переселенських говорів та етнокультурні кордони (2014)
Джельова А. - Изучаване на български език в Северното Приазовие, Пачева В. Н. (2014)
Готовска-Хенце Т. - П. Й. Шафарик и дебатът на първите слависти за родината на старославянския книжовен език (1819–1833 г.) (2014)
Лиман С. И. - Киевская школа Кирилло-Мефодианы в ХІХ веке (2014)
Муртузалиев С. И. - Грановский и славяно-болгарская проблематика (2014)
Дроснева Е. - Виктор Григорович, българите и българистиката (2014)
Самойленко О. Г. - Внесок Володимира Качановського у розвиток балканістики в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Саган Г. В. - Славістика в радянській Україні та діяльність А. І. Степовича з налагодження наукових зв’язків з ученими Югославії у 20–30-ті роки ХХ ст. (2014)
Самойленко Н. І. - Соціальна історія Болгарії в українській історіографії (1986–2013 рр.) (2014)
Гоков О. А. - "Восточный вопрос" и Персия (конец XVIII – последняя четверть XIX в.) (2014)
Артамонова К. Ю. - Подворье Киккского монастыря в грузинской Джавахетии во второй половине XIX в. (2014)
Гришина Р. П. - Болгария и македонские болгары. 1878–1913 гг. (2014)
Сквозников А. Н. - Македонский вопрос во внешней политике балканских государств в конце XIX – начале ХХ века (2014)
Агансон О. И. - Эволюция подходов Великобритании к Восточному вопросу в конце XIX – начале ХХ в. (на примере политики "косвенной вовлеченности" в Балканском регионе) (2014)
Палангурски М. Г. - Россия и болгарские попытки достижения национального суверенитета (1898–1903 гг.) (2014)
Крючков И. В. - Реакция венгерской общественности на Балканский кризис 1912–1913 гг. (по донесениям Генерального консульства России в Будапеште) (2014)
Гусев Н. С. - Болгарские солдаты во время Балканских войн глазами русских очевидцев (2014)
Гуринова О. Н. - После Бухарестского мира: положение македонских земель в составе Сербии, Греции и Болгарии (1913–1914 гг.) (2014)
Ёлкин А. И. - Вооруженные формирования и политическая ориентация русских военнослужащих в Польше (1920–1922 гг.) (2014)
Татоли Т. В. - Внешнеполитические концепции болгарских политических партий в начале Второй мировой войны (2014)
Стыкалин А. С. - Политика Венгрии в Трансильванском вопросе летом 1940 г. в контексте советской июньской военной акции в отношении Бессарабии (2014)
Косик В. И. - Очерк о "заботливом" НГХ и его детище Хорватской православной церкви (1942–1945 гг.): к вопросу о метаморфозах в истории (2014)
Романюк О. І. - Політичні переходи на постюгославському та пострадянському просторах: порівняльний аналіз чинників розвитку (2014)
Посохов С. И. - Письма М. С. Дринова 1876–1885 гг. из фондов ЦГИАК Украины, Иващенко В. Ю. (2014)
Стоянов И. - Документални свидетелства от руските архиви за дейността на първия директор на Народната библиотека по нейното окомплектоване с необходимия книжен фонд (2014)
Жванко Л. М. - Лист Василя Филоновича 1921 року як джерело з історії української еміграції в Болгарії (2014)
Станчев М. Г. - "Дело 13-ти" (о процессе 1937–1938 гг. над так называемой "Болгарской контрреволюционной националистической организацией в Украине") (2014)
Муртузалиев С. И. - Рецензия на книгу: Смольянинова, Марина. Васил Друмев (Митрополит Климент). София: Издательский центр "Боян Пенев", 2012. 440 с. (2014)
Іріоглу Ю. О. - Рецензія на наукову збірку: Очерки истории, языка и культуры ольшанских болгар. Под общей редакцией доктора иторических наук, професcора В. И. Мильчева. Київ: Издательский Дом "Скиф", 2013. 392 с. (2014)
Власенко В. М. - Драгомановські студії: Рецензія на книгу: Матеріали шостої та сьомої міжнародних наукових конференцій "Драгоманівські студії" / Міністерство закордонних справ України, Посольство України у Болгарії, Фундація "Мати Україна", Українська недільна школа. Софія: Бетапринт – Петрови и Сие, 2013. 200 с. (2014)
Първанов П. - Рецензия за книгата: Велева, М. Как се прави история? Историографски студии. София: Издание на форум "България – Русия", 2013. 543 с. (2014)
Христов Д. - Нова книга по история на българистиката: Рецензия за монографията: Муртузалиев, С. И. Болгария в тени полумесяца. Изучение истории Болгарии и Османской империи в России (XV – первая половина ХІХ в.). Москва: Издательство "Таус" издательской группы "Мамонт", 2013. 408 с. (2014)
Чижов А. П. - Рецензия на монографию: Муртузалиев, С. И. Болгария в тени полумесяца. Изучение истории Болгарии и Османской империи в России (XV – первая половина ХІХ в.). Москва: Издательство "Таус" издательской группы "Мамонт", 2013. 408 с. (2014)
Иванова-Истаткова А. В. - Възраждане на българистиката (Трети международен конгрес, София, 2013 г.) (2014)
Манасиева И. - Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене. Интердисциплинарна международна конференция, София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. (2014)
Узенева Е. С. - Второе Всероссийское совещание славистов (2014)
Моргун О. Г. - Научный симпозиум по османистике в Харькове (2014)
Булаховська Ю. Л. - Ще одна втрата української болгаристики (2014)
Горбань І. П. - Пішла у вічність Наталія Шумада (2014)
Станчев М. Г. - Иссяк степной родник… Памяти Савелия Захаровича Новакова (1935–2013 гг.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Денисенко М. П. - Особливості формування інвестиційної стратегії туристичного підприємства, Шацька З. Я., Олексієнко О. О. (2019)
Панченко В. Г. - Військовий бюджет як тригер економічного зростання і розвитку: поточні реалії і перспективи для України (міжнародний аспект), Резнікова Н. В., Іващенко О. А. (2019)
Кирилов Ю. Є. - Комплексне оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств херсонської області та обґрунтування напрямів її підвищення, Грановська В. Г. (2019)
Кузьменко О. В. - Розробка бізнес-моделей процесів фінансового моніторингу економічних агентів, Яровенко Г. М., Бойко А. О., Миненко С. В. (2019)
Пуліна Т. В. - Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури, Тесленок І. М., Носов М. П. (2019)
Роскладка Н. О. - Система моніторингу ключових показників ефективності діяльності підприємства, Роскладка А. А., Пушкарьова А. В. (2019)
Крючкова І. В. - Структурні передумови активізації інвестування економіки України (2019)
Виговська Н. Г. - Корпоративний контроль у фінансовій архітектурі суб’єкта господарювання, Дячек С. М. (2019)
Макаренко А. П. - Удосконалення аудиту основних засобів на підприємстві, Курсон О. О. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства, Балашова Ю. О. (2019)
Гуріна О. В. - Моделі і методи управління персоналом в умовах кризи, Кишковська О. Л., Скрипник К. М. (2019)
Шилепницький П. І. - Особливості використання державно-приватного партнерства в освіті: закордонний досвід, Петрова І. П. (2019)
Винниченко Н. В. - Аналітичні процедури для отримання аудиторських доказів, Федяй А. Ю. (2019)
Вініченко І. І. - Теоретичні аспекти формування економічної ефективності агропромислового виробництва, Полегенька М. А. (2019)
Плаксієнко В. Я. - Продукція сільськогосподарського виробництва: особливості документування та облікового відображення, Яловега Л. В., Прийдак Т. Б., Лега О. В. (2019)
Гончаренко О. В. - Інституціональні детермінанти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві, Самілик Т. М., Теслюк Ю. В. (2019)
Жовновач Р. І. - Стратегічні імперативи управління інтелектуальними ресурсами персоналу інноваційно активних підприємств (зарубіжний досвід), Малаховський Ю. В., Мохамед М. М. Г. (2019)
Gritsenko S. - Development of investment marketing potential of diversified enterprises in Ukraine, Koval L. (2019)
Литвиненко Е. А. - Особенности формирования стратегии в электронном маркетинге, Кызылтау Б. (2019)
Шелест О. Л. - Вдосконалення стратегії управління прибутковістю банку з використанням імітаційної моделі, Скрипниченко О. В. (2019)
Джинджоян В. В. - Трансформаційно-безпекові аспекти розвитку світової економіки, Торяник В. М., Приз О. В. (2019)
Головчук Ю. О. - Врахування ефекту невизначеності при формуванні ефективної бізнес-стратегії підприємства, Довгань Ю. В. (2019)
Крамаренко І. С. - Інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств: фактори впливу (2019)
Савченко А. М. - Концептуальні підходи та проблеми аудиту основних засобів, Бурятинський В. В. (2019)
Суворова С. Г. - Особливості впливу реклами на дітей (2019)
Ясінська Т. В. - Ефективність застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності підприємств, Процик І. С. (2019)
Грибовська Ю. М. - Документування та облік ліквідації багаторічних насаджень, Кононенко Ж. А., Ходаківська Л. О. (2019)
Созанський Л. Й. - Тенденції зовнішньої торгівлі продукцією деревообробної промисловості в Україні і країнах єс, Коваль Л. П. (2019)
Максименко І. Я. - Особливості формування стратегічних альянсів на міжнародному та українському ринках, Єфімова М. О. (2019)
Дергалюк М. О. - Проблеми на шляху активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні (2019)
Гевчук А. В. - Ризики бухгалтерського обліку та їх вплив на управління дебіторською заборгованістю (2019)
Лепетан І. М. - Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства, Лаврова М. Р. (2019)
Діденко Є. О. - Управління інвестиційною стратегією підприємства, Гапіч О. В. (2019)
Тур О. В. - Вплив євроінтеграційного процесу на експортно-імпортну політику України, Побережна М. П. (2019)
Єдинак В. Ю. - Ретроспективно-компаративний аналіз системи управління митними органами в Україні, Єдинак Т. С. (2019)
Решетняк О. І. - Форсайт-методи в управлінні науково-технологічним розвитком (2019)
Бєляєва Н. С. - Міжнародна практика провадження кадрового аудиту (2019)
Осовська Г. В. - Проблеми управління персоналом підприємства, Семенюк Т. В., Осовський О. А. (2019)
Примак Т. Ю. - Тайм-менеджмент як інструмент підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства, Васильчук О. В. (2019)
Мищишин І. Р. - Проблеми оподаткування землекористування в Україні (2019)
Сахненко О. І. - Освіта в системі управління людським капіталом: фінансово-економічний аспект (2019)
Редько В. Є. - Потенціал розвитку та організації mice туризму, Оката Я. Г. (2019)
Ізмайлова Н. В. - Фінансові аспекти підвищення економічної ефективність гірничо-видобувних підприємств в сучасних умовах (2019)
Піжук О. І. - Оцінка значущості технологічних факторів впливу на розвиток економіки України та світу (2019)
Азьмук Л. А. - Сфери застосування прикладного інтрументарію мікроекономічного аналізу, Щербатюк O. М. (2019)
Сітковська А. О. - Особливості формування конкурентоспроможності підприємства, Гусак В. В. (2019)
Письменна Т. В. - Домінанти розвитку фінансового посередництва в Україні на сучасному етапі економічних перетворень (2019)
Ситник І. П. - Оновлення платіжної системи України як дієвий механізм її подальшої інтеграції у європейський і світовий платіжний простір (2019)
Любар О. О. - Особливості формування джерел оновлення основних засобів підприємства та їх облікове забезпечення (2019)
Махнарилов Ю. В. - Інформаційна складова оцінки впливу оптової торгівлі на макрофінансову безпеку, Симонян К. А., Андрушко А. О. (2019)
Феофанов Л. К. - Удосконалення внутрішнього аудиту витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства, Меліхов В. В. (2019)
Мелих О. Ю. - Державний кредит і сучасний стан державного боргу України (2019)
Адамовська В. С. - Удосконалення обліку адміністративних витрат на великих підприємствах, Демченко Є. В. (2019)
Охріменко А. Г. - Перенасичення дестинацій як сучасна тенденція розвитку туризму, Опанасюк Н. А. (2019)
Крупа О. М. - Кон’юнктура ринку картоплі в Україні та перспективи її оптимізації, Крупа В. Р. (2019)
Мірошниченко І. В. - Оцінювання кредитного ризику методами машинного навчання, Івлієва К. Г. (2019)
Чирак І. М. - Фінансова нестабільність: природа, чинники, форми прояву та шляхи подолання (2019)
Наторіна А. О. - Субстрат успішного адміністрування бізнес-акаунта ритейлера у соціальних мережах (2019)
Shcherbyna T. - Chamber of commerce and industry as an institute for enhancing the development of international trade in a region, Kliushnyk Т. (2019)
Наумов М. С. - Актуальні завдання трансформації монофункціональних міст у процесі подолання сировинної орієнтації економіки України (2019)
Біль М. М. - Потенціал активізації зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України, Левицька О. О. (2019)
Оскома О. В. - Методичні основи формування структури інвестиційних ресурсів підприємств та регіонів, Окуневич І. Л., Джанумова Л. Т. (2019)
Передало Х. С. - Поведінкова економіка та можливості застосування технік її впливу в сучасних організаціях, Огерчук Ю. В., Лібенко Ю. С. (2019)
Tolpezhnikova T. G. - The influence of intercultural factors on the effectiveness of foreign economic activity of the enterprise (2019)
Сита Є. М. - Дослідження існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємства (2019)
Бонарев В. В. - Теоретико-методологічні аспекти управлінського обліку трансакційних витрат, Танасієва М. М. (2019)
Литвиненко С. Л. - Сценарне моделювання інтегрування вітчизняних логістичних компаній до ринків європейського союзу, Габріелова Т. Ю., Литвиненко Л. Л., Дуксенко О. П. (2019)
Криклій О. А. - Науково-методичний підхід до визначення впливу кризи довіри на ліквідність банку, Назаренко К. П. (2019)
Маковецька Ю. М. - Перспективи розвитку агломерацій урборурального типу, Щуліпенко В. Є. (2019)
Субота М. В. - Методологія оцінювання соціально-економічної безпеки сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності (2019)
Косташ Т. В. - Підходи до прийняття рішень щодо ціноутворення в системі управління витратами підприємств харчової переробної промисловості в умовах невизначеності, Михалків А. А. (2019)
Прилуцький А. М. - Стан та перспективи добровільного медичного страхування в Україні, Глєбова К. О. (2019)
Павленко Л. Д. - Науково-методичний підхід до превентивного регулювання валютного ризику на основі аналізу рівня схильності банку до ризику, Руденок М. Г. (2019)
Дуляба Н. І. - Напрями підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні, Далик В. П., Ільчишин С. М. (2019)
Кораблінова І. А. - Стратегія "co-innovation" у контексті парадигмальних зрушень в економічній теорії та практиці, Мишелов І. М. (2019)
Пучкова С. І. - Методи підвищення етичного рівня бізнес-організації (2019)
Здирко Н. Г. - Теоретичні підходи до визначення поняття "публічні закупівлі” (2019)
Шупрудько Н. В. - Теоретичне моделювання монетарної політики у контексті зміцнення економічної безпеки держави, Нароган В. В. (2019)
Казак О. О. - Оцінювання вартісно-орієнтованих перетворень на телекомунікаційних підприємствах, Єрешко Ю. О., Гагарін А. О. (2019)
Присяжнюк П. В. - Механізм управління: сутність, види та складові (2019)
Бірюков Є. І. - Принципи забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу електроенергетичних підприємств (2019)
Шнітко Є. С. - Кластерний підхід до розвитку сільського господарства черкаської області, Хоменко О. І. (2019)
Федоренко Т. М. - Принципи, фактори та механізми забезпечення сталого розвитку суб`єктів ринку туристичних послуг України (2019)
Сарнецька Я. А. - Тенденції формування дохідної частини місцевих бюджетів України (2019)
Пивоварова Г. Б. - Хеджування валютних ризиків кредитного портфеля ат "укрзалізниця" (2019)
Гриценюк В. В. - Сутність брендингу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Руснак А. В., Надточій І. І. (2019)
Мар’янович М. Е. - Державні капітальні видатки та державні фонди в системі фінансового забезпечення розвитку інфраструктури України (2019)
Мостицька Н. А. - Фінансова політика країн з розвинутою та трансформаційною економікою (2019)
Лісова А. А. - Розвитку об’єднаних територіальних громад, Мельник О. І. (2019)
Васильчук В. В. - Історія розвитку податку на додану вартість в Україні (2019)
Пугачова Н. С. - Теоретичні аспекти формування "зеленої" економіки в контексті сталого розвитку (2019)
Кансо А. - Прогнозування у системі методів регулювання соціального капіталу національної економіки, Коваленко С. В. (2019)
Пушкарьова О. Ю. - Особливості забезпечення якості внутрішнього аудиту та підвищення професійної компетентності внутрішніх аудиторів в державному секторі (2019)
Позняк Н. И. - Интрастромальная паралимбальная имплантация донорских роговичных сегментов у пациентов с прогрессирующим кератоконусом, Кудерко И. А., Беляковский П. В., Ковшель Н. М., Криштопенко Г. В. (2018)
Усман Абубакар Боссо - Ангио-ОКТ в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы, Марченко Л. Н., Качан Т. В., Далидович А. А. (2018)
Качан Т. В. - Толщина хориоидеи у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой по данным оптической когерентной томографииангиографии, Марченко Л. Н., Далидович А. А., Усман Абубакар Боссо, Муштина Т. А., Скрыпник О. В. (2018)
Карлийчук М. А. - Томографические особенности морфологических изменений сетчатки у пациентов с сахарным диабетом в зависимости от толщины решетчатой пластинки склеры, Бездетко П. А. (2018)
Усман Абубакар Боссо - Ранняя диагностика первичной открытоугольной глаукомы по оценке комплекса ганглиозных клеток сетчатки, Марченко Л. Н., Качан Т. В., Далидович А. А. (2018)
Блавацкая О. Н. - Эффективность антиангиогенной терапии у пациентов с субретинальной неоваскулярной мембраной при высокой осложненной близорукости (анализ групп), Кустрин Т. Б., Король А. Р. (2018)
Качан Т. В. - Оптическая когерентная томографияангиография в оценке ретинальной архитектоники у пациентов с рассеянным склерозом, Марченко Л. Н., Федулов А. С., Далидович А. А., Усман Абубакар Боссо, Скрыпник О. В. (2018)
Качан Т. В. - Новые реальности в оценке ретинальной архитектоники у пациентов с глаукомной оптиконейропатией, Марченко Л. Н., Далидович А. А., Усман Абубакар Боссо, Муштина Т. А., Скрыпник О. В. (2018)
Задорожный О. С. - Экспериментальное исследование эпибульбарной и интраокулярной температуры кролика в условиях гипотермии, Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Науменко В. А., Пасечникова Н. В. (2018)
Герасименко Е. В. - Поздние отслойки сетчатки при ретинопатии недоношенных, Красильникова В. Л. (2018)
Бойчук И. М. - Сравнительная оценка состояния контрастной чувствительности и остроты зрения и ее связь с цветовой чувствительностью у пациентов с врожденной миопией без амблиопии и с амблиопией, Мухина А. Ю. (2018)
Адаховская А. А. - Факторы риска недостижения положительного результата лечения ретинопатии недоношенных путем сливной лазерной коагуляции, Заичко Е. С., Пасечникова Н. В., Кацан С. В. (2018)
Гюрджян Т. А. - Значение периметрического исследования в клинической практике, Стахейко Н. В., Тукало М. И., Ворушило Е. А., Пинчук Н. А., Антонова Е. В. (2018)
Марченко Л. Н. - Применение лютеинсодержащих комплексов при возрастной макулярной дегенерации в реальной клинической практике, Захарова Е. В., Далидович А. А., Лонская М. Г., Никитина Н. В., Гавриляк А. Н. (2018)
Бойчук И. М. - Призмы в диагностике и лечении бинокулярных нарушений, Юрченко Л. А. (2018)
Гриб С. И. - Тафлупрост в лечении пациентов с впервые выявленной первичной открытоугольной глаукомой, Марченко Л. Н., Далидович А. А., Муштина Т. А., Дись О. В. (2018)
Николюк А. Н. - Основные осложнения блефаропластики, их профилактика и устранение (2018)
Беляковский П. В. - Клинические результаты имплантации мультифокальных интраокулярных линз, Позняк Н. И., Пашкин И. А. (2018)
Панченко Н. В. - Частота и особенности глаукомы и преглаукомы у пациентов, чьи родители имели первичную открытоугольную глаукому, Гончарь Е. Н., Переяслова А. С., Приходько Д. О., Якубович Н. В., Авилова Л. Г. (2018)
Качан Т. В. - Оценка толщины хориоидеи по данным оптической когерентной томографииангиографии у пациентов с рассеянным склерозом, Марченко Л. Н., Далидович А. А., Федулов А. С., Усман Абубакар Боссо, Скрыпник О. В. (2018)
Левицкая Г. В. - Персистирующая субретинальная жидкость после успешной хирургии регматогенной отслойки сетчатки: варианты существования, факторы риска, прогнозирование степени выраженности (часть 2) (2018)
Карлийчук М. А. - Оценка структурно-функциональных изменений зрительного нерва у пациентов с диабетической полинейропатией в зависимости от тяжести заболевания (2018)
Усман Абубакар Боссо - Изменение толщины хориоидеи у пациентов с начальной стадией первичной открытоугольной глаукомы, Марченко Л. Н., Качан Т. В., Далидович А. А. (2018)
Луценко Н. С. - Особенности структуры, ультраструктура капсулы и эпителия хрусталика при возрастной катаракте, сочетающейся с первичной открытоугольной глаукомой, Жабоедов Д. Г., Молчанюк Н. И., Красножан О. В. (2018)
Дравица Л. В. - Особенности гидродинамики глаз у пациентов с различными формами эндокринной офтальмопатии, Садовская О. П., Шестакова Н. А. (2018)
Рыков С. А. - Эффективность комбинированного метода хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы, Новак Н. В. (2018)
Бурдейный С. И. - Влияние инстилляций аналога простагландина F2-альфа на прогрессирование экспериментальной депривационной миопии у крыс, Ульянова Н. А. (2018)
Жмудь Т. М. - Изменение активности окислительных ферментов в роговице и слезе при кератите в условиях развития диабета, Леус Н. Ф., Дрожжина Г. И. (2018)
Ярцев В. Д. - Осложнения антеградного зондирования при врожденной непроходимости носослезного протока, Атькова Е. Л. (2018)
Боброва Н. Ф. - Синдром Стерджа – Вебера – Краббе (часть 1). Офтальмологические проявления. Манифестация глаукомы, Трофимова Н. Б. (2018)
Цыбульская Т. Е. - Морфометрические особенности перипапиллярной зоны диска зрительного нерва у детей с приобретенной миопией, ассоциированной с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани, Завгородняя Н. Г., Безденежная О. А. (2018)
Баркова Н. Ю. - Глаукома Франк-Каменецкого. Клинический случай доброкачественного течения, Громакина Е. В., Короткевич Е. А. (2018)
Дрожжина Г. И. - Хирургическое лечение пациентов с расплавлением роговицы при токсическом эпидермальном некролизе, Гайдамака Т. Б. (2018)
Сидорова М. В. - Эффективность и переносимость глазных капель Дорзитим® – как фиксированной комбинации ингибитора карбоангидразы и β-блокатора – в лечении глаукомы (2018)
Рыков С. А. - Возможности нейропротекции в лечении глаукомы низкого давления, Шаргородская И. В., Николайчук Н. С. (2018)
Малиновский Г. Ф. - Факторы, влияющие на офтальмотонус и точность измерения внутриглазного давления, Павлюченко О. В., Сиденко Н. Н. (2018)
Великсар Т. А. - Эффективность различных методов введения препарата морфолиний-метилтриазолил-тиоацетат в комплексном лечении нейротрофического кератоконъюнктивита, вызванного длительным использованием мягких контактных линз (2018)
Бигун Н. М. - Использование имплантата из политетрафторэтилена при формировании опорно-двигательной культи у пациентов после энуклеации глазного яблока при увеальной меланоме (2018)
Керимов М. И. - Частота, факторы риска и лечение повторных кровоизлияний в полость стекловидного тела после витрэктомии у пациентов с осложнениями пролиферативной диабетической ретинопатии (2018)
Алибет Яссин - Динамика изменения глубины передней камеры глаза у пациентов с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки, на разных этапах лечения, Левицкая Г. В. (2018)
Павловский М. И. - Цитологические особенности эпителия конъюнктивы при синдроме "сухого глаза" у пациентов с субклинической и манифестной формами гипотиреоза, Вит В. В., Дрожжина Г. И. (2018)
Маршава Д. О. - Изменения плотности эндотелиальных клеток роговицы после биленсэктомии, Лазарь Ю. М. (2018)
Острикова Т. А. - Повышение активности антиоксидантной системы слезной жидкости при лечении травматического кератита, Сакович В. Н. (2018)
Карлийчук М. А. - Клиническая эффективность комплексного лечения пациентов с дистрофической стадией аксиальной диабетической оптической нейропатии, Бездетко П. А. (2018)
Боброва Н. Ф. - Синдром Стерджа – Вебера – Краббе в детском возрасте (часть 2). Хирургия глаукомы – вискосинусотрабекулотомия, Трофимова Н. Б. (2018)
Малачкова Н. В. - Полиморфизм rs1800469 гена TGF-β1 у детей-миопов Подольского региона Украины, Яценко Д. А., Людкевич Г. П., Шкарупа В. Н. (2018)
Tsybulskaya T. - Mathematical model of the individual prognosis of the probability of progression of acquired myopia in children, Zavgorodnaya N., Lezhenko G., Pashkova E. (2018)
Бездетко П. А. - Эффективность применения диетической добавки "ВизилоТОН комплекс" при патологической миопии, Ильина Е. Н., Добрица Я. В. (2018)
Красновид Т. А. - Опыт применения 0,09%-го бромфенака в хирургии осложненных катаракт, Сидак-Петрецкая О. С., Асланова В. С., Тычина Н. П. (2018)
Бушуева Н. Н. - Медикаментозное лечение нарушений аккомодации с использованием пупиллографии, Духаер Шакир, Слободяник С. Б. (2018)
Марченко Л. Н. - Применение бесконсервантной фиксированной комбинации аналога простагландина травопроста и бета-блокатора тимолола малеата в лечении первичной открытоугольной глаукомы, Качан Т. В., Далидович А. А., Джумова М. Ф., Муштина Т. В., Дись О. В. (2018)
Беляковский П. В. - Оптимизация имплантации интраокулярных линз, Позняк Н. И. (2018)
Коновалова Н. В. - Эффективность лечения пациентов с ишемической нейропатией зрительного нерва, Храменко Н. И., Гузун О. В. (2018)
Якименко И. В. - Прогнозирование развития глаукомной оптиконейропатии. Часть I. Математическая модель деформации решетчатой пластины и повреждения нервных волокон при глаукоме, Ульянова Н. А., Шакун К. С. (2018)
Жмудь Т. М. - Усовершенствование методики бесконтактной портативной мейбографии, Николайчук Д. В., Николайчук В. И. (2018)
Артемов А. В. - Антицитокиновая терапия глазных заболеваний с использованием хелатных нанокомплексов, Салдан Й. Р., Бурячковский Э. С., Салдан В. Й. (2018)
Качан Т. В. - Роль оптической когерентной томографииангиографии в оценке комплекса ганглионарных клеток сетчатки у пациентов с развитой и далеко зашедшей стадиями первичной открытоугольной глаукомы (2018)
Безкоровайная И. Н. - Влияние спектральных фильтров на зрительные функции пользователей цифровых устройств, Наконечный Д. А. (2018)
Семенко В. В. - Метаболическая коррекция непролиферативной диабетической ретинопатии легкой степени, Сердюк В. Н., Савицкий И. В. (2018)
Коломыцкая Е. О. - Результаты одноэтапного и поэтапного способов хирургического лечения горизонтально-вертикального косоглазия у детей (2018)
Кацан С.В. - Субтотальная лазерная коагуляция сетчатки у детей с агрессивной задней ретинопатией недоношенных (2018)
Адаховская А. А. - Модель прогнозирования тяжелой ретинопатии недоношенных, Гурьянов В. Г., Кацан С. В. (2018)
Гиржева А. В. - Антиоксидантный эффект биофлавоноидов кверцетина и рутина при моделировании световой катаракты, Михейцева И. Н. (2018)
Гамидов А. А. - Помутнения интраокулярных линз: рабочая классификация с обзором проблемы, Сипливый В. И., Федорук Н. А., Асламазова А. Э., Гамидов Р. А. (2018)
Колонка головного редактора (2020)
Його посмішка підсилює сонце (2020)
Презентація книги "IN PROGRESS. Fashion of Ukraine since 1991" (2020)
Творячи сьогодення, дбає про майбутнє (2020)
На те й взуття, щоб йти вперед (2020)
"Молодь хоче бути законодавцем моди" (2020)
Презентація книги "Розвиток кластерного підприємництва у легкій промисловості міста Києва" (2020)
До 90-річчя кафедри біотехнології, шкіри та хутра (2020)
Кизимчук О. П. - Властивості еластичних основов'язаних бинтів, Мельник Л. М., Спіченко Р. Л. (2020)
Басенко Т. В. - Екологічні аспекти експлуатації швейних виробів, Біла О. В., Садретдінова Н. В. (2020)
Супрун Н. П. - Розробка допоміжних текстильних виробів для догляду за хворими, Іванов І. О., Ващенко Ю. О. (2020)
Romaniuk A. D. - General bases of the physical and mathematical model for volume universe, Romaniuk R. A. (2020)
Поліський Ю. Д. - Дослідження методів реалізації деяких складних операцій у системі залишкових класів (2020)
Калінін Є. І. - Поперечні коливання круглого валу, що обертається, з розподіленими за довжиною масами (2020)
Sereda B. P. - Modeling of structure formation process in intermetallic NiAl alloys during thermochemical pressing, Belokon’ Y. A., Sereda D. B. (2020)
Романюк О. Д. - Oптимізація мас валів і підшипників механічної передачі (2020)
Колесник Є. В. - Oптимізація технології електроосадження покриттів Fe-Cr-Ni за критерієм мікротвердості поверхні, Баглюк Г. А., Єременко А. П., Робак Є. С., Усенко А. С. (2020)
Kruglyak I. V. - Modeling of diffusion coatings structure with vanadium and tungsten in composition-filling environments (2020)
Сінчук А. М. - Математичне моделювання двофазної фільтрації в анізотропних нафтових пластах методом квазіконформного відображення (2020)
Sereda B. P. - Simulation of thermal process for ultra-low carbon steel in the conditions of self-propagating high-temperature synthesis, Sereda D. B., Voloh V. І. (2020)
Мещанінов С. К. - Діагностика автоматизованих систем прокатних станів з використанням нейронної мережі, Сай О. В., Багрій В. В., Волошин Р. В. (2020)
Авер’янов В. С. - Mатематичне моделювання процесу очищення стічних вод при використанні паперових фільтрувальних матеріалів, Шматко Д. З., Сасов О. О., Чернета О. Г. (2020)
Sereda B. P. - Research process of technological waste recycling in the conditions of the metallurgical enterprise career, Mukovska D. Y. (2020)
Вернигора В. Д. - Mатематичне моделювання процесу очищення миючого розчину на масловіддільнику безперервної дії, Коробочка О. М. (2020)
Maksimenko O. P. - Simulation the longitudinal stability of the rolling process in a stable mode, Nikulin A. V., Loboiko D. I. (2020)
Baskevych O. S. - Modeling the influence of shock waves on the stability of chemical links during super-deep penetration of microparticles, Sobolev V. V., Sereda B. P. (2020)
Rozhkovskiy V. F. - Mathematical modeling of the process of heating a composite construction by infrared radiation, Mаnkо Т. А., Romenska О. P., Zevako V. S. (2020)
Ялова К. М. - Нейронна мережа для криптографічної системи з відкритим ключем, Яшина К. В., Коротка В. О. (2020)
Багрій В. В. - Удосконалення рентгенівської комп'ютерної томографії, Трикіло А. І., Волошин Р. В. (2020)
Міхайлуца О. М. - Mетоди інтелектуального аналізу данних та їх застосування у сфері електронної комерції, Пожуєв А. В., Тищенко В. В. (2020)
Романюк Р. Я. - Послідовність ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та страхування відповідальності за завдану шкоду при їх експлуатації, Маховський В. О., Крюковська О. А. (2020)
Строєва В. О. - Mатематичне моделювання задачі розміщення підрозділів банку з метою оптимізації клієнтопотоку, Кісельова O. M., Косенко А. Р., Строєва Г. В. (2020)
In memory of our author and friend – Gayduk Sergey Valentinovich (2020)
In memory of our author Meshaninov Sergey Karminovich (2020)
Анісімов М. В. - Підходи при побудові інтегрованих професій (2020)
Біда О. А. - Формування екологічної культури в учнів початкової школи, Орос І. І., Гончарук В. В. (2020)
Вайнтрауб М. А. - Оцінювання ефективності розвитку охорони праці в системі університетської освіти (2020)
Галета Я. В. - Діалогізація педагогічної взаємодії викладача і студента як умова розвитку соціальної зрілості майбутнього вчителя (2020)
Заблоцька О. С. - Компетентності й результати навчання бакалаврів технології медичної діагностики та лікування: хімічний аспект, Ніколаєва І. М. (2020)
Колбіна Т. В. - Міжкультурна компетентність в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2020)
Кучай Т. П. - Теоретичні засади морального виховання у Великій Британії, Сулим О. І., Дзямко В. Й. (2020)
Окольнича Т. В. - Східнослов’янська педагогіка про ставлення до малої дитини (в етнографічних джерелах ХІХ – першої чверті ХХ ст.) (2020)
Панченко В. А. - Система управління якістю освіти та кадрова безпека вищого навчального закладу (2020)
Rybinska Yu. A. - The multicultural aspects of teaching Italian language and culture, Stebaeva O. V., Pechenizka S. S. (2020)
Рябовол Л. Т. - Інститут омбудсмена як складник системи захисту прав дітей в Україні (2020)
Філоненко О. В. - History of higher education in kirovohrad region in the 20th century in studies of local lore, Прибора Р. І., Перцов О. В. (2020)
Черкасов В. Ф. - Модель формування основ художньої майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі фахової підготовки (2020)
Шандрук С. І. - Theory and practice of higher professional education in Ukraine (2020)
Ашихміна Н. В. - Сутність міжособистісної творчої взаємодії на заняттях з диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтв (2020)
Богомолова М. Ю. - Соціальне виховання дітей у першій українській гімназії ім. Т. Г. Шевченка (2020)
Бохан Ю. В. - Контекстні хімічні завдання як засіб реалізації інтегрованої підготовки майбутніх учителів природознавчих дисциплін, Форостовська Т. О. (2020)
Демянчук М. Р. - Концепція професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи у коледжах (2020)
Дубінка М. М. - Професійне самовизначення майбутнього вчителя як психолого-педагогічна проблема (2020)
Захарова О. В. - Вплив фізичної культури на формування лідерських якостей майбутніх авіаційних фахівців (2020)
Заячківська Н. М. - Специфіка здобуття кваліфікації вчителя випускниками університетів австрійської (австро-угорської) монархії на прикладі Львівського університету, Лещак Т. В. (2020)
Іванова В. В. - Розвиток професіоналізму фахівця дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії в системі неперервної педагогічної освіти (2020)
Карапетян А. О. - Особливості навчання представників покоління Z у вищій школі (2020)
Кміта Є. В. - Мотиваційно-ціннісний компонент розвитку професійної комунікативної компетентності диспетчерів управління повітряним рухом (2020)
Kulikova S. V. - Research work as a factor of creative development of a future music art teacher (2020)
Леврінц М. І. - Підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов у США (2020)
Малишевський О. В. - Суб’єктно-діяльнісний підхід у формуванні професійної мобільності (2020)
Мельничук С. К. - Місце та роль креативності в процесі індивідуалізації та соціалізації особистості юнацького віку, Мельничук М. Ю. (2020)
Мороз О. Л. - Методичні особливості змішаного навчання професійно-орієнтованого спілкування в системі неперервної освіти (2020)
Нечепорук Я. С. - Історико-педагогічні особливості викладання іноземної мови в Радянському Союзі (50–80-ті роки ХХ століття) (2020)
Петренко С. І. - Формування ІКТ-компетентності викладачів на курсах підвищення кваліфікації, Дегтярьова Н. В. (2020)
Свещинська Н. В. - Теоретичні основи критеріїв сформованості ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики (2020)
Слюсаренко М. А. - Змістово-процесуальний підхід в умовах студентоцентризма вищої школи (2020)
Smirnova L. L. - Effective improvement of ESP students’ skills (practical aspect) (2020)
Стукаленко З. М. - Концертно-освітня діяльність як засіб формування виконавської майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Токарєва Т. С. - До питання про самостійну роботу учнів в оволодінні іноземною мовою (2020)
Черненко О. В. - Менеджмент освіти та якість професійної підготовки студентів у ВНЗ (2020)
Чубрей О. С. - Принципи ефективної підготовки майбутніх вчителів географії до професійної діяльності (2020)
Якубовська М. С. - Дискурс взаємодії формування мовленнєвої компетенції і формуванням особистості студента: культурологічний аспект (2020)
Акімкін О. М. - До історії становлення та розвитку Єлисаветградського комерційного училища В. Бонч-Бруєвича (1907–1911) (2020)
Гречихіна Н. В. - Концепція соціалізації особистості та самовизначення як її складова (2020)
Кравченко О. В. - Професійне самовиявлення особистості майбутнього викладача (2020)
Криворотько-Тайфур К. С. - Зміст і форми теоретичної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в університетах Німеччини на початку ХХІ століття (2020)
Лопатюк О. В. - Апробація педагогічної умови "спрямованість змісту фахової підготовки майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом на формування професійної рефлексії" (2020)
Нагорна О. В. - Визначення стану сформованості технологічної культури майбутніх фахівців інклюзивних навчальних закладів (2020)
Огуй С. В. - Зарубіжний та вітчизняний досвід підготовки фахівців сфери обслуговування (2020)
Цибульська О. В. - Деякі аспекти готовності майбутніх учителів до виховання в учнів початкової школи культури здоров’язбереження (2020)
Чекалова О. Е. - Критеріально-показниковий аспект формування дизайнерської культури у майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2020)
Штомпель Г. В. - Становлення категорії "інформаційна культура" (2020)
Михаськова М. А. - Експериментальна перевірка ефективності системи формування досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Анотації (2020)
Галкін Б. М. - Біотрансформація ксенобіотиків мікробіотою шлунково- кишкового тракту та її наслідки для людини, Філіпова Т. О. (2020)
Yamborko N. A. - Stenotrophomonas maltophilia ІМV В-7288 as the promising destructor of hexachlorocyclohexane isomers complex at aerobic conditions, Iutynska G. O., Dugan A. M., Farfolameieva D. O. (2020)
Коротаєва Н. В. - Вплив бактерій Lactobacillus plantarum ONU87 на розвиток бактеріального раку на рослинах винограду, Ліманська Н. В., Страшнова І. В., Іваниця В. О. (2020)
Максименко Л. О. - Морфолого-структурні, кілерні та серологічні властивості макромолекулярних бактеріоцинів Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum та їх спорідненість з бактеріофагом ZF40 (2020)
Васильєва Н. Ю. - Стійкість до антибіотиків молочнокислих коків, ізольованих з чорноморських водоростей і мідій, Страшнова І. В., Басюл О. В., Ковтун І. О., Іваниця В. О. (2020)
Титаренко Н. В. - Удосконалення процесів мікроклонального розмноження ожини садової Rubus caesius L. сорту торнфрі, Теслюк Н. І. (2020)
До 70-річчя від дня народження Філіпової Тетяни Олегівни (2020)
Билаш Л. Л. - Концепция устойчивого развития общества и бизнеса: значение экологического менеджмента, Андросова Е. В. (2019)
Кузнєцова Н. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Бразилії) (2019)
Мудрак Н. О. - Проблеми реформування фіскально-податкової системи України у контексті деофшоризації (2019)
Ушкаренко Ю. В. - Креативні кластери як форма кооперації в креативних індустріях Європейського Союзу, Чмут А. В., Синякова К. М. (2019)
Чужиков А. В. - Діджиталізація медійного регулювання в ЄС (2019)
Шедякова Т. Є. - Особливості розвитку інноваційного підприємництва: міжнародний досвід, Шаповал В. І. (2019)
Забаштанський М. М. - Державне регулювання розвитку туристичної сфери в умовах циклічності економіки, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2019)
Миколайчук В. І. - Макроекономічні аспекти управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі (2019)
Оболенцева Л. В. - Навчання як ключовий аспект підвищення ефективності роботи персоналу на підприємствах готельного господарства, Сегеда І. В., Богдан Н. М. (2019)
Ситник Н. І. - Інфраструктурне забезпечення розвитку стартап проектів в Україні (2019)
Циганок В. М. - Методичні засади проведення дегустаційних заходів як елементу інтегрованих маркетингових комунікацій, Горик-Чубатюк М. О., Гуля Ю. В. (2019)
Шарко В. В. - Формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку машинобудівного підприємства, Маршук Л. М. (2019)
Яковенко Я. Ю. - Концепція управління стійким розвитком підприємств (2019)
Самусевич Я. В. - Оцінювання ролі екологічного оподаткування в забезпеченні національної безпеки держави на засадах сталого розвитку, Солодуха М. В. (2019)
Євтушенко Г. І. - Формування колективу організації як основа ефективного управління персоналом, Ватоян А. М., Єрьоміна М. А. (2019)
Рудик О. А. - Соціально-економічний розвиток територіальних громад: зарубіжний досвід (2019)
Соловйов І. О. - Нейромаркетинг як складова комплексу маркетингових досліджень, Шашкова Н. І. (2019)
Височина А. В. - Оцінка фінансової спроможності міст на прикладі сумської області (2019)
Тютюник І. В. - Аналіз підходів до оцінювання розриву за податком на додану вартість (2019)
Христофорова О. М. - Ліквідність банківської системи та практичні аспекти її забезпечення в сучасних умовах України, Мінасян М. Т. (2019)
Король С. Я. - Подання та розкриття інформації про фінансові активи у фінансовій звітності, Соколова Н. М. (2019)
Білоцерківський О. Б. - Дослідження сучасного стану та програмного забезпечення торговельної галузі України (2019)
Вихідні дані (2019)
Анісімов М. В. - Дуальна система професійної освіти: за та проти (2020)
Біда О. А. - Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів майбутніх фахівців соціономічної сфери, Дзямко В. Й., Маринець Н. В. (2020)
Кучай Т. П. - Сутність тьюторської системи навчання в університетах Великої Британії, Кучай О. В., Сулим В. Т. (2020)
Лісовець О. В. - Проблема виховання сімейних цінностей у студентському середовищі (2020)
Растригіна А. М. - Ґендерокомфортне виховне середовище як чинник розвитку свободи особистості, Іваненко Н. В. (2020)
Черкасов В. Ф. - Формування музично-педагогічного досвіду вчителів музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів (2020)
Шандрук С. І. - Foreign language learning technology: cognitive approach (2020)
Гатрич І. Г. - Умови популяризації естрадної української пісні у вітчизняній музичній підготовці (2020)
Осадченко І. І. - Академічна доброчесність у контексті науково-педагогічної діяльності: реалії та перспективи, Карпук Т. А. (2020)
Антонюк Н. А. - Мотиваційна компонента як важлива умова підготовки майбутнього фахівця Нової української школи, Пушкар Н. С. (2020)
Habelko O. M. - To the problem of humanization in the pedagogical process (2020)
Гришко О. І. - Врахування індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку з різними типами нервової системи у процесі навчання, виховання та розвитку, Клевака Л. П. (2020)
Гуляєва Л. В. - Вдосконалення методики обробки експериментальних даних лабораторного практикуму: практичний аспект (2020)
Євтушенко Є. Г. - Організаційні засади спортивно-масової роботи у аграрних закладах вищої освіти України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Задільська Г. М. - Невербальна комунікація як одна із складових комунікативної компетенції студентів-філологів ЗВО (2020)
Іванова В. В. - Періодизація підготовки фахівців дошкільної освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (2020)
Істинюк І. Д. - Педагогічні умови підготовки дітей до школи в освітньому просторі приватного закладу позашкільної освіти ЦРД "ІриСкА" (2020)
Kapitan T. A. - Using multimedia technologies in foreign language lessons (2020)
Кожевнікова Л. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Колодійчук Ю. В. - Про доцільність викладання навчальної дисципліни "Соціальне партнерство" для майбутніх соціальних працівників (2020)
Коломієць О. Б. - Кібернетичні засади програмованого навчання (за матеріалами публікацій у польській і радянській педагогічній періодиці 1960-х рр.), Бондаренко Г. С., Головата О. О. (2020)
Леврінц М. І. - Порівняльний аналіз професійної підготовки вчителів іноземних мов в Україні і США (2020)
Ліштаба Т. В. - Основні аспекти редагування текстів офіційно-ділового стилю на заняттях з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2020)
Мартинюк А. К. - Українська вокальна педагогіка: джерелознавчий дискурс (2020)
Мехеда А. М. - Сучасні інновації в процесі навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей, Снісаренко І. Є. (2020)
Негребецька О. М. - Підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до організації туризму школярів, який пов’язаний з вивченням культурної спадщини України (2020)
Огарєнко Т. А. - Методика вивчення синтаксичних понять у вищих педагогічних навчальних закладах (2020)
Панченко Г. І. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності з попередження дидактогенних порушень здоров’я учнів початкової школи (2020)
Стеблюк С. В. - Інноваційна технологія формування професійної компетентності майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2020)
Ступак О. Ю. - Формування соціальної активності молоді як психолого-педагогічна проблема (2020)
Тюльпа Т. М. - Теоретико-методологічні положення концепції формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у процесі фахової підготовки (2020)
Уличний І. Л. - Почуття провини та моральний розвиток особистості: психолого-педагогічні аспекти (2020)
Шeвченко І. Л. - Особливості організації дистанційного навчання студентів мистецького факультету при вивченні навчальної дисципліни "Сучасні музично-педагогічні технології в закладах освіти" (2020)
Shcherbyna S. V. - Some methodologocal aspects in teaching foreign language reading (2020)
Ройтенко Н. О. - Орфоепічні норми у творчості студентів-вокалістів у контексті слав’янськіх мов (2020)
Antonivska M. O. - ICT usage for foreign languages studying in higher education establishments of socio-cultural sphere, Sarnovska N. I. (2020)
Ліпатова М. В. - До питання навчання лексики української мови студентів-іноземців на початковому етапі (2020)
Матіюк Д. В. - Особливості системи неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи (2020)
Микитейчук Х. І. - Теоретичні засади підготовки дитини до початку читання в Польщі (2020)
Ткаченко М. Ю. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців мистецько-педагогічного профілю у процесі диригентсько-хорової діяльності, Радюшіна С. О. (2020)
Чорнусь С. М. - Обґрунтування структури проектно-технологічної культури майбутніх викладачів ЗПТО (2020)
Шафарчук Т. Г. - Методы развития голоса будущих преподавателей музыкального искусства, Десятникова Н. Л. (2020)
Анотації (2020)
Лов’янова І. - У фокусі уваги – компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики (2020)
Вихідні дані (2020)
Вихідні дані (2020)
Пчелін В. Б. - Можливі шляхи підвищення ефективності функціонування інституту очищення влади (люстрації) в Україні (2020)
Мілорадова Н. Е. - Особливості проведення допиту неповнолітніх, які постраждали від насильства, Пашко Н. О. (2020)
Матюшкова Т. П. - Теоретичні та практичні аспекти використання анатомічнодеталізованих ляльок під час допиту надзвичайно вразливих осіб (2020)
Нестеренко О. В. - Система суб’єктів забезпечення національної безпеки і оборони України (2020)
Самбор М. А. - Огляд на стан сп’яніння: особливості правового регулювання та дотримання прав і свобод людини (2020)
Брусакова О. В. - Класифікація принципів державного регулювання в галузі авіаційного транспорту (2020)
Вороний О. О. - Правові засади протидії корупції та організованій злочинності й місце серед них адміністративно-правового регулювання (2020)
Кікінчук В. Ю. - Поняття, ознаки та види адміністративних процедур (2020)
Теремецький В. І. - Публічне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів: зарубіжний досвід та українські реалії, Шуст Г. П. (2020)
Чорна А. М. - Шляхи вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2020)
Володіна О. О. - Профілактика вчинення домашнього насильства щодо осіб похилого віку, Малиновська Т. М. (2020)
Коршенко В. А. - Стан систем безпеки з використанням технічних засобів відеозапису та відеоспостереження: зарубіжний досвід, перспективи впровадження в діяльність Національної поліції України, Чумак В. В., Мордвинцев М. В., Пашнєв Д. В. (2020)
Степанюк Р. Л. - Дослідження ДНК як галузь криміналістичної техніки: проблеми формування та напрями розвитку, Перлін С. І. (2020)
Гуфман Г. Л. - Державна податкова політика в Україні: історико-правовий аспект (на прикладі ХХ століття) (2020)
Загуменна Ю. О. - Становлення та розвиток органів місцевого самоврядування в Україні (1991–2019 роки), Лазарєв В. В. (2020)
Кошиков Д. О. - Зарубіжний досвід оцінювання економічної безпеки: основні підходи та можливості для України (2020)
Макаренко В. С. - Загальні засади протидії корупції в країнах Вишеградської четвірки: досвід Угорщини (2020)
Сезонов В. С. - Генезис криміналістичного дослідження документів як галузі криміналістичної техніки (2020)
Ларіонова А. В. - Теоретичний та практичний аспекти професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у закладах вищої освіти системи МВС України (2020)
Бугайчук К. Л. - Питання вдосконалення положень чинного законодавства України щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 (2020)
Зозуля О. І. - Економічні, соціальні та культурні права людини в умовах запобігання поширенню COVID-19 в Україні (2020)
Лизогуб Я. Г. - Стаття 151 Кримінального кодексу України: проблеми законодавчого визначення та співвідношення об’єктивних ознак складу злочину (2020)
Сторінка редакції (2020)
Вихідні дані (2020)
Стьопкін В. В. - Задача модального керування двомасової електромеханічної системи, Кажан В. Є., Дем’янов Р. В., Гродецький В. Р. (2020)
Вдовиченко І. Н. - Формування груп для використання методу взаємного навчання (2020)
Рудик О. Ю. - SolidWorks як інноваційний засіб вивчення дисциплін автомобільного профілю, Диха О. В. (2020)
Shvachych G. G. - Development of parallel structures of differential tasks of mathematical physics, Konovalenkov V. S., Ivaschenko O. V., Sushko L. F. (2020)
Царик В. Ю. - Дослідження методів вилучення вокалу у зміксованих записах, Гнатушенко В. В. (2020)
Соколова Н. О. - Інформаційна технологія автоматизованого розпізнавання будівель (2020)
Бахрушин В. Є. - Зарахування вступників до закладів вищої освіти як задача багатокритеріального прийняття рішень за умов невизначеності (2020)
Бразалук Ю. В. - Математическое моделирование баллонных систем хранения и регулирования расхода газа, Губин А. И., Давыдова А. В., Дерий В. С., Евдокимов Д. В., Малая Ю. А. (2020)
Деревянко А. И. - Хаотические колебания в RLD цепях (2020)
Форись С. М. - Моделювання робочих режимів з метою підвищення ефетивності шахтної вапняно-випалювальної печі, Федоров С. С., Перерва В. Я., Усенко А. Ю. (2020)
Кіріченко Л. О. - Інформаційна технологія класифікації фрактальних часових рядів, Булах В. А., Тавалбех М. Ф., Зинченко П. П. (2020)
Скалозуб В. В. - Методи інтелектуального моделювання процесів з перемінним інтервалом спостережень та конструктивного упорядкування "з вагою", Білий Б. Б., Галабут О. О., Мурашов О. В. (2020)
Баклан І. В. - Система аналізу ритмів електрокардіограм та виявлення аномалій, Очеретяний О. К., Григорович В. В. (2020)
Полисский Ю. Д. - Об одном алгоритмическом решении задачи восстановления остатка числа в системе остаточных классов (2020)
Островська К. Ю. - Дослідження продуктивності методів нормалізації об'ємних даних, Бедай Р. В. (2020)
Diachenko G. G. - A continuous energy-efficiency optimization controller for field-orientation induction motor drives, Aziukovskyi O. O. (2020)
Колосов І. В. - Ідентифікація напруженого стану людини-оператора, Поливода О. В., Рудакова Г. В. (2020)
Ревенко С. В. - Оптимальне керування багатоприводною системою каркасної установки паралельної конструкції, Тоуфак Е. Р., Лебеденко Ю. О. (2020)
Соловйова І. А. - Прогнозування точності труб при безоправочному волочінні, Николаєнко Ю. М. (2020)
Хомченко А. Н. - Нестандартна модель трикутного скінченного елемента Т7, Литвиненко О. І., Астіоненко І. О. (2020)
Васильев Л. М. - Моделирование процесса разрушения цилиндрических образцов горных пород, Васильев Д. Л., Малич Н. Г., Назаров А. Е. (2020)
Дмитрієва І. С. - Огляд проблеми перевантаження вулично-дорожньої мережі та моделювання роботи деяких її ділянок, Грищенко Д. М. (2020)
Станчиц А. Г. - Фрактальні дослідження річки Дніпро, Селівьорстова Т. В., Станчиц Г. Ю. (2020)
Булана Т. - Аналіз існуючих варіантів класифікації хворих на серцево-судинними захворюваннями за допомогою нейронними мережами, Молодець Б. (2020)
Вовк С. М. - Применение функционала квазипротяженности в задачах аппроксимации искаженных данных (2020)
Каштан В. Ю. - Видалення тіней на цифрових космічних знімках на основі вейвлет-перетворення, Гнатушенко В. В. (2020)
Красников К. С. - Математическое моделирование вакуумной дегазации стали в ковше с аргонной продувкой (2020)
Жихарева Я. С. - Выбор программного обеспечения для практикума по составлению алгоритмов, Сидак В. М., Киселева Т. А., Дубинский А. Г. (2020)
Селівьорстов В. Ю. - Перспективи використання комплексних технологій газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі, Селівьорстова Т. В. (2020)
Бейгул О. О. - Компромісна математична модель збуреного руху зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою на пневмоколісному ході, Грищенко Д. І., Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2019)
Вовк С. М. - Методы численной минимизации функционала квазипротяженности (2019)
Бессонова Н. Ю. - Ефективність реактивного підходу при реалізації вбудованих браузерних систем, Волковський О. С. (2019)
Волковський О. С. - Організація безсерверних обчислень для різноплатформних клієнтів, Павелко В. С. (2019)
Poliakov M. A. - Control system control unit fsm semantic models, Subbotin S. A., Andrias I. A. (2019)
Сарычев А. П. - Классификация состояний объекта, функционирование которого описывается одномерной авторегрессией (2019)
Кавац Ю. В. - Інформаційна технологія дешифрування антропогенних змін на супутникових зображеннях (2019)
Гнатушенко В. В. - Розробка моделі логування в ETL системах, Виноградов М. Г., Виноградова О. В. (2019)
Сулема Є. С. - Інтелектуальна колоризація зображень за допомогою генеративних змагальних мереж, Топчієв Б. С. (2019)
Козир С. В. - Візуальне та імітаційне моделювання процесу видобування вугіллля із врахуванням гірничо-геологічних умов, Малієнко А. В., Мінєєв О. С. (2019)
Красніков К. С. - Математичний опис інтенсивності шлакового піноутворення в конверторі під час продування газом, Лижов М. В. (2019)
Гусарова І. О. - Планування експерименту для вибору параметрів паяння елементів теплозахистних конструкцій з порошкового сплаву (Ni20Cr5,95Al)-Y2O3, Манько Т. А., Саленко О. Ф. (2019)
Малич Н. Г. - Моделирование распределения напряжений, действующих при разрушении породы в дробилках с учетом контактного трения (2019)
Василів С. С. - Класифікація схем форсуночних головок ротаційного детонаційного ракетного двигуна, Прядко Н. С. (2019)
Демчишин А. А. - Оцінка ефективності моделей мереж глибинного навчання підвищення роздільної здатності зображень (2019)
Кусий Я. М. - Технологічне успадковування властивостей при забезпеченні параметрів якості виробу в процесі його виготовлення (2019)
Селиверстова Т. В. - Математическая модель зависимости распределения сульфидных включений в отливке из углеродистой стали при газодинамическом воздействии на расплав, затвердевающий в кокиле, Селиверстов В. Ю., Гуда А. И. (2019)
Островська К. Ю. - Інтелектуальна система аналізу якості тексту з використанням машинного навчання, Кислова Н. О., Станчиць Г. Ю., Стовпченко І. В. (2019)
Содержание (2019)
Єршов А. В. - Вплив оптимальної зміни висоти польоту на економію палива та збільшення дальності літака, Зеленіна О. А., Гелетей I. А., Маченко А. А. (2019)
Аксьонов О. С. - Перспективна система охолодження камери рідинного кріогенного двигуна, Золотько О. Є., Поляков Д. Г. (2019)
Слинько Г. I. - Вплив навантаження бензинового чотиритактного двигуна на критерій мащення шатунного підшипника колінчастого валу, Кубіч В. I., Бокарьов В. I. (2019)
Aндриевский М. В. - Особенности организации запуска ракетного двигателя закрытого цикла, работающего на экологически чистых высококипящих компонентах топлива (2019)
Ткаченко С. Н. - Поверхностное упрочнение при сильноэкзотермическом взаимодействии химических реагентов бора и кремния в конденсированной фазе (2019)
Торба Ю. И. - Зависимость качества распыла пусковой форсунки воспламенителя ГТД от перепада давления топлива, Павленко Д. В. (2019)
Санько А. А. - Сравнительный анализ математической модели датчика температуры газа за турбиной турбокомпрессора вертолетного ГТД на основе регрессионного анализа и нейронных сетей, Шейников А. А. (2019)
Качан А. Я. - Закономерности формирования остаточных напряжений в пере лопаток технологическими методами с учетом технологической наследственности, Уланов С. А. (2019)
Кравцов В. В. - Влияние повторного цикла нитроцементации зубчатых колес вертолетной трансмиссии на склонность к трещинообразованию (2019)
Павленко Д. В. - Моделирование теплового состояния зоны резания сплава ВТ8 в различных структурных состояниях (2019)
Гончар Н. В. - Комплексная оценка факторов, влияющих на размерный износ дисковых щеточных полимерно-абразивных инструментов, Тришин П. Р. (2019)
Лоскутов С. В. - Влияние усталости и восстанавливающей термообработки на энергетический рельеф поверхности деталей ГТД, Павленко Д. В., Гончар Н. В., Степанов Д. Н., Щетинина М. О., Двирнык Я. В. (2019)
Глотка О. А. - Вплив системи легування та розмірної невідповідності кристалічних ґраток g- та g- фаз на характеристики міцності монокристалічних жароміцних нікелевих сплавів, Гайдук С. В., Кононов В. В. (2019)
Бондаренко Е. В. - Матричное моделирование базовых понятий картины мира (2013)
Колмогорова А. В. - Реальная и перевоплощённая языковые личности немецкого актёра: когнитивный аспект сопоставления, Косинова Е. В. (2013)
Давыденко И. В. - Алгоритм анализа концепта с полисемантическим именем: концептуальная сеть полисемии house в английском языке (2013)
Диденко Н. Н. - Репрезентация эмоционального концепта "ANGST” в художественных произведениях Г. Грасса (2013)
Дойчик О. Я. - Концептуальна метафора в ідіостилі Джуліана Барнса: поетико-когнітивний аналіз (2013)
Шамаева Ю. Ю. - Концепт эмоция как оязыковленная категориально-модусная единица знания матричного формата (2013)
Брославська Л. Я. - Концепт війна в англомовній картині світу: доконцептуальні основи (2013)
Качмар О. Ю. - Концептуальні особливості основних типів американського управлінського дискурсу (2013)
Носолевська В. Л. - Динамічні предикати в англомовних текстах з авіабудування у світлі теорії концептуальної метафори (2013)
Олейник Н. А. - Концепт экономический кризис в англоязычном экономическом дискурсе: понятийная составляющая (2013)
Рябенькая И. В. - Ценностная составляющая концепта вечность в англоязычном песенном дискурсе (2013)
Солощук Л. В. - Особливості функціонування невербальних компонентів комунікації в англомовному діловому діалогічному дискурсі (2013)
Бабич Е. Н. - Типы вербальных реакций на речевые акты с нарушением условия искренности (2013)
Коротка С. Г. - Прагматична і концептуальна складові комунікативної ролі "довірений друг” в діалогах роману Сола Беллоу "Герзог” (2013)
Птушка А. С. - Мовна об’єктивація стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури про економічне підґрунтя міжособистісних ролей чоловік і дружина у тексті англомовного анекдоту (2013)
Ущина В. А. - Соціокогнітивні особливості англомовної дискурсивної ситуації ризику (2013)
Фролова І. Є. - Суб’єкт як чинник дискурсивної діяльності (2013)
Балацька О. Л. - Стратегічні моделі критичних зауважень в англомовній науковій статі (2013)
Бойко Ю. І. - PR-дискурс як інструмент маніпулювання (2013)
Кабірі М. Х. - Загальна характеристика та типологія самопрезентем (2013)
Сокирська О. С. - Взаємодія та вплив мовних засобів на смисл висловлення відмови (2013)
Фещенко О. В. - Особливості реалізації макротеми "Слідчі дії” в дискурсі американського слідства (2013)
Gasparyan S. - On domain-specific functions of subjunctive mood across languages, Chubaryan А., Karapetyan R. (2013)
Skrypnyk A. V. - L’aspect lexical en tant que la categorie grammaticale dans la langue franзaise (2013)
Ивахненко А. А. - Передача языка немецких ландскнехтов в русскоязычном переводе(на материале романа Р. Дюбеля Die Erbin der Teufelsbibel) (2013)
Кикоть В. М. - Асоціація, поетичний підтекст і переклад (2013)
Міщенко А. Л. - Машинний переклад у контексті сучасного науково-технічного перекладу (2013)
Рудницька Н. М. - Відлуння радянської цензури і переклад у сучасних Україні та Росії (2013)
Zdrazhko A. Y. - Modern Ukrainian publications of translated children’s literature (2013)
Паненко И. А. - К вопросу о передаче восточных имён собственных при переводе художественных текстов с английского на русский язык, Поляков В. С. (2013)
Довгополова Я. В. - V міжнародна науково-методична конференція "Методичні та психолого-педагогічні особливості викладання іноземних мов на сучасному етапі” (2013)
Шевченко І. С. - Бюлетень Х міжнародної школи-семінару "Актуальні проблеми когнітивно-комунікативної лінгвістики та перекладознавства” (2013)
Ребрій О. В. - Форум перекладознавців (2013)
Кравченко Н. К. - Мена коммуникативных ролей как конститутивная категория дискурса (2013)
Бабич Е. Н. - Реакции адресата на пропозицию неискреннего речевого акта (2013)
Варенко Т. К. - Порівняльний аналіз поняттєвого апарату академічного дискурсу в українській та англійській мовах (на базі веб-ресурсів ВНЗ України та англомовних країн). (2013)
Пастернак Т. А. - Проблема рольової диференціації комунікантів у сучасних дискурсивних дослідженнях (2013)
Рудик І. М. - Політичний лозунг як культурний артефакт (2013)
Безугла Т. А. - Лінгвопрагматичні та стилістичні властивості рекламного дискурсу (2013)
Біляк І. В. - Особливості функціонування мовної гри в сучасному англомовному новинному медіатексті (2013)
Головань В. О. - Інституційні ознаки парламентської комунікації Європейського парламенту (2013)
Давыдова Т. В. - Перлокутивный эффект речевых актов неодобрения в немецкоязычном диалогическом дискурсе (2013)
Котов М. В. - Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування (2013)
Суховирская О. В. - Дистанцирование субъекта дискурсивной деятельности: когнитивно-дискурсивный ракурс (2013)
Омельченко Л. Ф. - Вербалізація образного компонента композитів в англомовному дискурсивному просторі, Соловйова Л. Ф. (2013)
Ступак І. В. - Дериваційна активність іменників у творенні ПКД (2013)
Герман Л. В. - Ономасіологічна характеристика новозеландського сленгу кінця ХХ сторіччя (2013)
Загребельная Н. В. - Словообразовательные особенности конституентов лексико-семантического поля "водное транспортное средство” (2013)
Косович О. В. - Специфіка розвитку словникового складу французької мови початку ХХI столiття: основнi вектори (2013)
Левицька Л. Я. - НІмецький молодіжний сленг та його лексико-семантичні особливості, Микитка І. С. (2013)
Манжос Я. Ю. - Функціонування юридичних термінів на позначення майнових злочинів у юридичному дискурсі (2013)
Молодчая Н. С. - Лексикографический аспект исследования семантических окказионализмов (2013)
Трофімова О. В. - Концепт гнів у фразеологічній репрезентації (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Щигло Л. В. - Аспекти вивчення дериваційного потенціалу слова (2013)
Демчук Н. М. - Продуктивні словотвірні морфологічні засоби номінації французьких термінів маркетингу (2013)
Дорда В. О. - Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти (2013)
Мінцис Ю. Б. - Конотативний компонент лексичного значення демінутивів в англомовному художньому тексті (2013)
Антонова В. Ф. - Особенности языка и стиля поэтов-"лейкистов” (2013)
Кійко Ю. Є. - Жанрові особливості заголовків у німецькому й українському газетних дискурсах (2013)
Лещенко А. В. - Текстовые категории целостности и связности: интегративная модель (2013)
Тараненко Л. І. - Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов‘язані з концептом "FOOD” (2013)
Игина Е. В. - Первый англоязычный анималистический нарратив (2013)
Слободяк С. И. - О функционировании пародийных имён в художественном тексте (2013)
Форостюк І. В. - Посилення мотивації до вивчення іноземних мов студентами нефілологічних спеціальностей засобами міжкультурної комунікації (2013)
Билык В. С. - Англоязычный педагогический дискурс (2013)
Лутковська Н. М. - Рольова гра для навчання майбутніх економістів іншомовного спілкування на основі імпліцитної професіоналізації з використанням відеофонограми (2013)
Ребрій О. В. - Бібліографічний покажчик "Українські видання перекладної дитячої літератури від 1900 до 2011 рр.” (2013)
Безугла Л. Р. - До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмалінгвістики (2014)
Солощук Л. В. - Семіотика комунікативної взаємодії в англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Андрійченко Ю. В. - Особливості вираження лінгвістичного сексизму в іспанській мові (2014)
Балацька О. Л. - Імпліцитні засоби вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях в англомовній науковій статті (2014)
Берегова О. А. - Ітеративні повтори у кодуванні референта (2014)
Говоруха Н. В. - Пропозициональные модели импликатур субстантивных тавтологических высказываний (2014)
Калинюк Е. А. - Киносценарий экранизации как элемент коммуникативной парадигмы художественного произведения (к постановке проблемы) (2014)
Криворучко С. И. - Система речевого воздействия в терминалах теории речевых актов (2014)
Кудоярова О. В. - Национально-культурная специфика тематического варьирования в медицинском профессионально-профессиональном кооперативном дискурсе (2014)
Матюхіна Ю. В. - Small talk як різновид англійської фатичної метакомунікації: аспект діахронії (2014)
Морозова І. І. - Дискурс(и) британської жінки (на матеріалі драматургії ХІХ ст.) (2014)
Шепітько С. В. - Науковий via академічний дискурс: питання типології (2014)
Ясинецька Н. А. - Нові англізми з компонентом-епітетом у сучасній українській літературній мові (2014)
Головань В. О. - Лексичні засоби модерації висловлювання в дискурсі дебатів європейського парламенту (2014)
Гулієва Д. О. - Комунікативні наміри дискурсивної стратегії схвалення (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2014)
Хорошилова В. М. - Дискурсивні особливості реалізації стратегії завдання образи як підтипу неввічливості в інтернет-просторі (2014)
Шпак О. В. - Реалізація комунікативної категорії "контакт" в інституційному дискурсі (2014)
Юшина Т. С. - Стратегический потенциал пресуппозиционных высказываний в англоязычном разговорном дискурсе (2014)
Юшкевич В. І. - Лінійна поліматична модель англомовного ділового дискурсу (2014)
Самохина В. А. - Реализация коммуникативной категории "контакт" в юмористическом дискурсе (2014)
Лобова О. К. - Категория интертекстуальности в комическом институциональном дискурсе (2014)
Полєєва Ю. С. - Паузальна організація і її вплив на когнітивні механізми сприйняття інформації в англомовній лекції (2014)
Тараненко Л. І. - Смисломісткі та структурні особливості тексту міфу (2014)
Трофимова А. С. - Анализ интегрирующих и дифференцирующих особенностей жанров технических инструкций и формул изобретений для формирования единого подстиля, Данцевич Л. Г., Шапа Л. Н. (2014)
Воробйова І. М. - Тематичний репертуар внутрішнього мовлення (2014)
Полякова Т. Л. - Жанр твиттинг в сфере политической интернет-коммуникации: основные коммуникативные характеристики (2014)
Рябих Л. М. - Принципи та процедури добору матеріалу дослідження американської академічної лекції (2014)
Shevchenko I. S. - Bilingualism and linguistic ideology in the United States (2014)
Куса М. - История перевода в сфере культур. Каким образм рецепция иностранной литературы создает/дополняет принимающую культуру? (2014)
Лукьянова Т. Г. - Стилистически сниженная лексика в русскоязычном кино и особенности ее перевода на английски язык (2014)
Рудницька Н. М. - Заборонені теми радянського художнього перекладу (2014)
Ясинецька О. А. - Перекладознавчий аналіз стилістичних явищ у прийомі порівняння (на матеріалі кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" та її англомовного перекладу А.Біленка) (2014)
Кальниченко О. А. - Концепція перекладу Андре Лефевра та її термінологія, Зарубіна З. В. (2014)
Пасинок В. Г. - Парадигма моделей універсуму в мовних та концептуальних картинах світу (2014)
Гошилик Н. С. - Дискурсотвірна роль концептуальних метафор з референтом ЧАС: еколінгвістичний підхід (2014)
Дойчик О. Я. - Вербалізація художньго концепту middle age в ідеостилі Джуліана Барнса (2014)
Шамаева Ю.Ю. - Язык эмоций как интегративный формат репрезентации знаний (2014)
Вороніна Д. О. - Засоби вербалізації емоційного концепта jealousy/ревнощі у сучасному англомовному художньому дискурсі (2014)
Довганюк Е. В. - Етнокультурна специфіка метафоричної об'єктивізації концепту врода (на матеріалі англійської та української/російської мов) (2014)
Котова І. А. - Образна складова концептів герой/антигерой в англомовному кінодискурсі (2014)
Макогон Г. Д. - Вербальне втілення базових концептів у дискурсі гламуру (на прикладі англомовних електронних глянцевих видань) (2014)
Олейник Н. А. - Предконцептуальные основания концепта экономический кризис (2014)
Попельнух Д. А. - Мовна реалізація концепту ніч в поетичному дискурсі Великої Британії 15-16 ст. (2014)
Романенко О. В. - Внутрішня форма слова як інструмент опису етнічної свідомості (2014)
Гусєва П. Т. - Наука та інновації класичного дослідницького Karazin Uni (2014)
Віротченко С. А. - Вживання проксемічної складової в ситуації вираження зацікавленості (2014)
Вороніна М. Ю. - Прагматична взаємодія системи, норми, узусу у грамматичному аспекті сучасної французької мови (2014)
Крисанова Т. А. - Природа експресивності в кінодискурсі (2014)
Мудраченко Т. Б. - Ритмізація як основа реалізації сугестивного потенціалу віршованого тексту (на прикладі англомовних католицьких молитов) (2014)
Пшеничних А. М. - Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) (2014)
Бирюкова Д. В. - Синтаксическая организация описаний интерьера в художественном дискурсе (2014)
Нефьодова О. Д. - Екстралінгвістичні чинники встановлення інтертекстуальних відносин (2014)
Джгун Н. М. - Функціонально-стилістичні особливості "народних висловів" китайської мови (2014)
Коринь С. Н. - Виды метаметафор в немецкоязычном художественном дискурсе (2014)
Шапочка Н. В. - Рифмо-ритмический рисунок текстов немецких народных песен (2014)
Холмогорцева І. С. - Комунікативний аспект британської фольклорної п'єси (2014)
Дребет В. В. - Вибудовування іменникового змісту у модальних рамках сучасної німецькомовної преси (2014)
Mykhailova O. V. - The argument-predicative structure in legal discourse (2014)
Неврева М. Н. - Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля, Дьяченко Г. Ф., Шапа Л. Н. (2014)
Літкович Ю. В. - Структурні типи плеонастичних словосполучень (2014)
Носолевська В. Л. - Конструювання значення динамічних предикатів у дискурсі (на матеріалі англомовних текстів з авіабудування) (2014)
Червона О. С. - Особливості вираження категорії виду в італійській мові (2014)
Довгополова Я. В. - Компаративний аналіз формування полікультурного виховного середовища у ВНЗ України та зарубіжних країн (2014)
Гридасова О. І. - Соціальна роль у навчанні кіноперекладу (2014)
Рубан Л. М. - Мотивація студентів до вивчення іноземної мови на немовних факультетах (2014)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Шляхи запобігання порушення принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ (2014)
Дука М. В. - Підсистема вправ для навчання майбутніх філологів розуміння невербальних засобів комунікації у творах сучасної англомовної художньої літератури (2014)
Лямзіна Н. К. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого монологічного мовлення з використанням інформаційних технологій (2014)
Бочан І. О. - Підвищення ефективності діяльності малих підприємств сфери послуг, Скрипко Т. О. (2020)
Робул Ю. В. - Маркетингова соціо-технологічна система як середовище функціонування цифрового маркетингу (2020)
Ілляшенко С. М. - Інновації в товарній інноваційній політиці підприємства: особливості вибору і реалізації, Рудь М. П. (2020)
Коренюк П. І. - Аналіз інформаційного забезпечення фінансового контролю для приватних підприємств та шляхи його удосконалення, Усикова О. М. (2020)
Дем’яненко Т. І. - Управління прибутком і рентабельністю промислових підприємств та напрями його вдосконалення (2020)
Ткачук Г. О. - Складники економічної безпеки підприємства: важливий науковий аспект (2020)
Даниленко В. В. - Формулювання орієнтирів і викликів ризик-менеджменту ланцюгів постачань у контексті глобалізації бізнес-процесів (2020)
Tymoshenko I. - Social entrepreneurship in the global dimension (2020)
Писаренко С. В. - Інноваційні методи управління персоналом як чинник формування його конкурентоспроможності, Дядик Т. В., Бих С. М. (2020)
Піменова О. В. - Оцінка соціально-відповідального маркетингу як чинника підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах становлення соціальної економіки, Сірик Т. О. (2020)
Серікова О. М. - Мотиватори та демотиватори накопичувальної пенсійної системи в Україні (2020)
Гузела І. А. - Інституціонально-еволюційні засади податкового регулювання страхового ринку (2020)
Банасько Т. М. - Економіко-правове середовище впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні: загрози прозорості, Варичева Р. В. (2020)
Поздняков Ю. В. - Зв’язок коефіцієнта гальмування під час коригування на масштаб зі ступенем невизначеності результату оцінки вартості активів, Садовенко Ю. П. (2020)
Старух А. І. - Застосування експертних систем у бізнес-середовищі (2020)
Вихідні дані (2020)
Ейгер Г. В. - Образ языка и образ биологического вида с позиций общей теории развивающихся систем и теории уровней научного знания, Эпштейн В. М. (2015)
Shamaieva Iu. Iu. - Classifying emotions through analyzing nominations of the category emotions components (2015)
Андрєєва I. О. - Фреймова організація генеративного концепту HORROR: предметний субфрейм (2015)
Белозерова Е. М. - Анализ речевого акта намекания в свете когнитивной грамматики Р. Ленекера (2015)
Бистров Я. В. - Метафорично-іронічний модус англомовного біографічного наративу у фреймовій мережі ментальних просторів (2015)
Дойчик О. Я. - Когнітивний вимір іронії в ідіостилі Дж. Барнса (2015)
Жихарєва О. О. - Екоконцепт ШЛЯХ ДО ВІРИ в англомовній книзі Буття: наративний аспект (2015)
Пірог І. І. - Аргументація у світлі когнітивних операцій (на матеріалі німецького аргументативного дискурсу) (2015)
Пасинок В. Г. - Дискурсивні підходи у французькій гуманітарній свідомості (2015)
Солощук Л. В. - Імпліцитно-прагматичні значення респонсивних реплік у сучасному англомовному побутовому дискурсі, Устименко С. Є. (2015)
Shevchenko I. - Transformations of expressives through history in cognitive-communicative perspective (2015)
Бигунова Н. А. - Конверсационный анализ pечевого акта одобрения (2015)
Мизин Т. О. - Власні імена як складова частина мовної картини світу (2015)
Молодчая Н. С. - Особенность свойства новизны семантических окказионализмов (2015)
Onishchenko N. A. - Auto- und synsemantische funktionen von aphorismen im deutschen politischen diskurs, Gubina O. D. (2015)
Жерліцина Ю. В. - Модальні слова як засіб вираження суб’єктивної модальності: прагматичний аспект (2015)
Кобзєва О. О. - Прийоми та засоби реалізацій директивної мовленнєвої стратегії судді в американському судовому засіданні (2015)
Нагорна О. П. - Комунікативно-функціональна роль неоднозначних висловлень в англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Радзіон В. М. - Термінологічна, професійна та жаргонна лексика у мові сучасних німецьких спортивних ЗМІ (2015)
Сіденко Н. Г. - Лінгвістичні чинники фразеологічної деформації (на матеріалі англомовної "жовтої” періодики) (2015)
Сушко-Безденежних М. Г. - Прагма-семантичні підтипи волітивних висловлень в конституційному дискурсі Німеччини (2015)
Літвінова М. М. - Симулятивний потенціал політкоректних термінів (на матеріалі німецьких інтернет-видань), Літвінов О. І. (2015)
Manzhos Y. Y. - The semantic organization of terms denoting crimes against authorities (2015)
Петренко С. В. - Комунікативні стратегії проблемної статті як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу (2015)
Чорновол-Ткаченко О. О. - Міжнародна наукова публікація: ефективна назва (2015)
Смоляна Т. А. - Німецькомовна максима та її порівняльні характеристики зі спорідненими мікротекстами (2015)
Холмогорцева І. С. - Прецедентне ім’я як засіб актуалізації діалогічних відношень у британській фольклорній п’єсі (2015)
Тараненко Л. І. - Просодичне оформлення структурно-фабульних компонентів тексту англійської народної казки (2015)
Шарандаченко А. С. - Формантные характеристики гласных в речи дикторов американских средств массовой информации (2015)
Карпова Д. М. - Возрастные особенности интонации в речи жителей Уэльса (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського