Саченко І. А. - Побудова моделей методів обстеження та аналіз причин пошкодження будівель і споруд (2018)
Шапар Р. О. - Розробка енергоефективних режимів сушіння крохмалевмісної сировини, Гусарова О. В. (2018)
Чулєєва О. В. - Пожежобезпечні полімерні матеріали на основі олефінових кополімерів. Регулювання фізико-механічних характеристик, Золотарьов В. М. (2018)
Коцюба І. Г. - Екологічна безпека комунальних відходів Житомирщини, Лико С. М. (2018)
Вакулик І. І. - Паркові зони м. Києва як сегмент сучасної індустрії (2018)
Окорокова В. В. - Ескапізм віртуальної реальності як її характерна риса (2018)
Abstract & References (2018)
Іщенко Л. В. - Ореольні води ртутних рудних полів Донбасу як результат еволюції гідротермальних систем (2018)
Ващенко Т. В. - Імпортозаміщення та диверсифікація експорту підприємства на шляху до інноваційного розвитку (2018)
Кириченко Т. В. - Аналіз проблеми розвитку механізмів саморегуляції поведінки підлітків (2018)
Baitsar R. - Analysis of a semiconductor vibration and frequency sensor construction specifity, Kvit R. (2018)
Мельник О. В. - Класифікація лісових масивів волині за даними багатоспектральних супутникових знімків, Манько П. В. (2018)
Михайловський Д. В. - Розрахункові умови міцності деревини при складному напруженому стані (2018)
Саченко І. А. - Оцінка недосконалостей будівельних конструкцій на основі нечітких множин (2018)
Rashkevich N. - Mathematical modeling of biogas lifting from the municipal solid waste polygon, Goncharenko I., Anishenko L., Pisnia L., Petruhin S., Serikova E. (2018)
Басок Б. І. - Аналіз енергетичної ефективності комплексної модернізації типової радіаторної системи теплопостачання будівлі на базі автономного використання теплового насосу типу "повітря-вода", Недбайло О. М., Тутова О. В., Ткаченко М. В., Божко І. К. (2018)
Abstract and References (2018)
Зозуля А. В. - Аналіз специфіки взаємодії військової частини з постачальниками в логістичних процесах тилового забезпечення, Матросов М. В. (2018)
Срібняк І. В. - Особливості соціалізації вояків-українців армії УНР після їх переходу на цивільний стан (середина 1920-х рр.) (2018)
Редзюк В. В. - Співпраця українських молодіжних демократичних організацій з європейськими (2004–2014 рр.): аналіз проблеми (2018)
Онопа В. А. - Теоретичне обгрунтування зони дії пристрою для збирання шкідників пасльонових культур, Артеменко Д. Ю., Бакал Р. В. (2018)
Київська К. І. - Аналіз сучасних підходів до створення інформаційних систем маркетингу підприємств (2018)
Baitsar R. - Method of the reliability calculation of orthotropic composite materials with random defects, Kvit R. (2018)
Новодворський В. В. - Моделювання процесу вловлювання в циклонному апараті нової конструкції, Степанюк А. Р. (2018)
Тетеріна О. Б. - Байрон і українська література: проблема впливу в осмисленні Ю. Бойка-Блохина (2018)
Abstract and References (2018)
Жидкова Т. В. - Аналіз причин стагнації й пропозиції щодо розвитку велосипедного руху в м. Харкові, Колодязний А. В. (2018)
Решетник М. М. - Магнітометрія ендербітів гайсинського блоку українського щита (2018)
Крикавський Є. В. - Перспективи імплементації соціальної відповідальності бізнесу у діяльність транспортної галузі, Мащак Н. М. (2018)
Плєшакова Л. О. - Перший державний літературний музей В. І. Даля у Луганську як вагома складова культурної спадщини України (2018)
Лозова О. М. - Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур (2018)
Грабовський Є. М. - Проектування інтелектуального користувацького інтерфейсу систем підтримки електронного навчання (2018)
Климнюк В. Є. - Розробка технології створення web-ресурсу для підготовки документації з навчальної дисципліни в системі e-learning (2018)
Івасенко В. М. - Визначення залежності концентрації діоксиду вуглецю в приміщенні від зовнішньої концентрації, Люлевич А. А. (2018)
Мехедов Є. В. - Принципи побудови мап рельєфу для наземної навігації (2018)
Алгулиев Р. М. - Оценивание удобочитаемости учебников на азербайджанском языке, Садыгов И. Дж. (2018)
Волчук В. М. - Спосіб прогнозу механічних властивостей чавунних валків, Токосов С. Г. (2018)
Abstract and References (2018)
Апатенко Т. М. - Енергомодернізація житлових будинків як виклик сучасності, Безлюбченко О. С., Завальний О. В. (2018)
Котлярова Ю. О. - Аналіз методів, моделей та алгоритмів персоналізації для розроблення рекомендаційних систем (2018)
Святненко В. Ю. - Використання холістичного маркетингу як умова ефективного управління промисловим підприємством (2018)
Ludanov K. - The method of joint determination of the hidraulic permeability of a porous structure and its capillary radius (2018)
Гуцол Т. Д. - Создание метода и схем подавление внеполосных помех (2018)
Михайловський Д. В. - Практичні рекомендації по розрахунку карнизних вузлів гнутоклеєних рам з клеєної деревини з врахуванням складного напруженого стану, Матющенко Д. М. (2018)
Обушенко Т. І. - Дослідження закономірностей флотоекстракції катіонних барвників, Толстопалова Н. М., Астрелін І. М., Науменко О. С. (2018)
Abstract and References (2018)
Каплун С. О. - Аналіз специфіки управління фінансовим забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України (2019)
Морозова Л. В. - Аналіз специфіки тренінгу професійних знань підрозділів Національної гвардії України через Інтернет (2019)
Науменко М. О. - Аналіз напрямів подолання труднощів складського господарства при забезпеченні логістичних процесів (2019)
Vasilchenko S. - The period of the global cycle of the financialized economy, Malyshivskyi T. (2019)
Долбнєва Д. В. - Шляхи трансформації системи боротьби з економічними злочинами в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу (2019)
Черкашина М. В. - Розробка методики управління підготовкою персоналу для систем просування товарів в умовах постіндустріального суспільства (2019)
Поспєлов С. В. - Оцінка посівних якостей насіння ехінацеї залежно від їх травмування, Поспєлова Г. Д. (2019)
Браткевич В. В. - Формалізація опису складових процесної моделі навчання (2019)
Ісаєнко Д. В. - Інформаційно-конфліктологічна складова методології системи технічного регулювання в будівництві (2019)
Baitsar R. - Statistical prediction of the reliability of composite materials with dispersive inclusions, Kvit R., Malyar A. (2019)
Abstract and References (2019)
Давидич Т. Ф. - Анализ развития "кирпичного стиля", его ведущие представители Виктор Шрётер и Иероним Китнер (2019)
Гафуров О. В. - Організація речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України (2019)
Товма Л. Ф. - Управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України (2019)
Товма М. І. - Аналіз психологічних умов сприйняття презентаційного матеріалу курсантами та офіцерами Національної гвардії України (2019)
Чухлатий А. В. - Розробка методики створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України (2019)
Герасименко В. М. - Управління високотехнологічною організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу (2019)
Чухлата Ж. Г. - Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах постіндустріальної економіки (2019)
Пилипчук О. Д. - Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів, Полубок А. П. (2019)
Кухар М. А. - Аналіз можливостей мови програмування Python для роботи з просторовими даними (2019)
Грабовський Є. М. - Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання (2019)
Біленко О. І. - Методика сумісного визначення раціональних балістичних характеристик зброї і конструктивних характеристик поражаючого елемента для зразка стрілецької зброї сил безпеки, Кириченко О. О. (2019)
Старокадомский Д. Л. - Возможности усиления прочности и стойкости эпокси-композитов путём наполнения карбидом кремния и нитридом титана, Головань С. В., Сигарѐва Н. В., Ткаченко А. А., Мошковская Н. М., Кохтич Л. М., Гаращенко И. И. (2019)
Abstract and References (2019)
Радченко Я. Ю. - Інтеграція освіти, науки й виробництва як запорука підготовки конкурентоспроможного фахівця, Решетняк О. І., Гузенко Г. М., Заїка Ю. А., Кривошеєва Н. М., Внуковська-Місталь О. Г., Погорєлова Г. О. (2019)
Александрович Н. О. - Розвиток спортивно-рекреаційного туризму в Україні, Скіндер Н. В., Огурцова О. П., Торянік І. П., Тетеріна Т. А. (2019)
Болотова Т. М. - Вплив рівня освіти населення на індекс людського розвитку, Крюкова О. М., Василик С. К., Кетова Т. Б., Левицька Є. Г., Мітрович В., Грувер В. (2019)
Руденко І. В. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України, Постольна Н. О., Голованова О. М., Приходько Т. М., Золотоверха В. П. (2019)
Радченко Л. О. - Політична боротьба в партійній організації КП(б)У Харківської убернії (1920 − 1922 рр.), Редька С. І., Резенкіна Н. О., Дармостук Д. Г., Ісламова А. В. (2019)
Семененко В. І. - Початковий етап викладацької кар’єри М. П. Драгоманова: особливості науково-педагогічного та громадського дискурсу, Руденко С. О., Ніколаєнко-Ломакіна А. М., Резенкіна Н. О., Балашова О. В. (2019)
Радченко Ю. Н. - Компетентностный подход к формированию современного журналиста в условиях модернизации образования, Маренич В. М. (2019)
Коралевські Я. - Екологічно-безпечні технології в приготуванні страв для дієтичного харчування дітей, Карапанджа С., Шаповал С. Л., Радченко А. Е., Легат І. (2019)
Нечепуренко К. Б. - Технологія виробів м’ясних посічених з використанням термостабільної пружної емульсії на основі натрію альгінату, Горбенко А. О., Золотухіна О. О., Бремеч Ж. Н., Грувер А., Царенко Я. В., Корницька А. О. (2019)
Погарська В. В. - Розробка каротиноїдних бісквітів "SanCakes” з використанням натуральних рослинних нанодобавок для здорового харчування, Павлюк Р. Ю., Радченко Л. О., Біленко Л. М., Стуконоженко Т. А., Максимова Н. П., Лосєва С. М. (2019)
Павлюк Р. Ю. - Відкриття прихованих резервів плодоовочевої сировини під час виготовлення оздоровчих харчових продуктів для кулінарів світу, Погарська В. В., Радченко Л. О., Павлюк В. А., Біленко Л. М., Стуконоженко Т. А., Лосєва С. М. (2019)
Добриян М. А. - Разработка экологически чистых ресурсосберегающих технологий производства радиоэлектронной аппаратуры, Правда А. А., Юрченко О. И., Глизнуца Ю. С., Карпова Т. П., Зоря Р. Р. (2019)
Abstract and References (2019)
Давідіч Т. Ф. - Аналіз та порівняння понять "стиль" i "еклектика" в теорії архітектури (2019)
Ніколайчук Т. О. - Розробка методу кібернетичного планування – як інструменту сучасного розвитку заповідної справи (2019)
Бережна О. Б. - Аналіз використання сучасних інструментів управління проектами e-learning (2019)
Омельченко С. В. - Автоматическое определение пола диктора на основе распределения Коши в октавной полосе частот (2019)
Прокопенко О. В. - Методика розробки інформаційно-технічного способу локалізації надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня поширення небезпеки, Шевченко Р. І. (2019)
Малафаев Н. Т. - Анализ вращательного потенциала двухчастотных колебаний молекулы воды (2019)
Петренко О. О. - Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу курсантів військових вищих навчальних закладів України, Петренко В. О. (2019)
Abstract and References (2019)
Даус М. Є. - Оцінка придатності вод річки кучурган та кучурганського водосховища за комплексом гідрохімічних показників для рибогосподарських потреб, Даус Ю. В. (2019)
Радченко Ю. М. - Обґрунтування необхідності створення національного центру космічних технологій в Україні (2019)
Лисенко Л. В. - Аналіз кризи етноментальної ідентичності в добу мультикультуралізму (2019)
Малашевський М. А. - Розробка алгоритму перерозподілу земельних ділянокпри консолідації земель в Україні, Малашевська О. А. (2019)
Стрілець В. М. - Методика розробки інформаційно-технічного способу оптимізації проведення аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями в зоні міської інфраструктури, Шевченко О. С., Шевченко Р. І. (2019)
Теренчук С. А. - Дослідження невизначеності в нормативній базі у будівництві, Білоус С. Я. (2019)
Rahman A. - Effect of progressive and repetitive part methods against the accuracy of kicking in football extracurricular students, Suharjana Suharjana, Burhaein E. (2019)
Sabdono A. - Development of skills training model attacking futsal by using small game-side 3 vs 3 to improve basic skills on high school students, Sutapa P., Phytanza D. T. P. (2019)
Abstract & References (2019)
Троян В. І. - Основні підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств будівельної галузі в сучасних умовах господарювання (2019)
Срібняк І. В. - Таборове та позатаборове повсякдення полонених українців (Раштат, Німеччина) у жовтні-грудні 1917 р. (2019)
Папета О. В. - Символіка костюму як образно-пластичної метафори в контексті етнічних дефініцій Людмили Семикіної (2019)
Рагимова Н. А. - Применение технологий больших данных для мониторинга социальных процессов в университете, Абдуллаев В. Г., Халилов М. Э. (2019)
Рагимова Н. А. - Создание дистанционной системы для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру, Маммадов У. Г., Абдуллаев В. Г. (2019)
Картавих С. М. - Застосування методів нечіткої математики в задачах експертного оцінювання будівельних проектів (2019)
Попов С. В. - Підвищення ефективності токарної обробки гільз циліндрів розчинонасосів, Васильєв А. В. (2019)
Abstract and References (2019)
Серажим Ю. В. - Дослідження впливу організаційно-технологічного ресурсу бізнесу на розвиток інноваційних елементів економічної системи (2019)
Кривенко А. І. - Урожайність різних сортів зернових культур озимих залежно від строків сівби в умовах Причорномор'я, Почколіна С. В., Єлькін І. В. (2019)
Nyrkova L. - Susceptibility of pipe steel of a controllable rolling tо stress-corrosion cracking, Rybakov A., Melnychuk S., Osadchuk S. (2019)
Єрофєєв А. М. - Вміст важких металів у нафтах Прикарпатської та Дніпровсько-Донецької нафтогазоносних провінцій України (2019)
Куцан Н. В. - Дослідження адсорбційних властивостей чистих і композитних феритів, Возняк В. С., Іваненко І. М. (2019)
Abstract and References (2019)
Назаркевич О. Б. - Оцінка ефективності господарської діяльності малих аграрних підприємств в умовах децентралізації (2019)
Мустафаева Г. М. - Управление государственно-частного партнерства в Азербайджане (2019)
Asaturov S. - The case of Kosovo status in the Balkan policy of European union, Martynov A. (2019)
Погожих М. І. - Дослідження системної води ягідних джемів низькотемпратурним калориметричним методом, Пак А. О., Пак А. В., Нечай Є. С. (2019)
Макаренко Г. М. - Розробка методики створення сайту міста з інтерактивною картою (2019)
Лісачук Г. В. - Термодинамічні розрахунки реакцій синтезу славсоніту, Федоренко О. Ю., Кривобок Р. В., Захаров А. В. (2019)
Задорожна Л. В. - Дослідження повторюваного спалаху FRB 121102 як випромінювання від каспу на надпровідній космічній струні, Теслик О. М. (2019)
Малафаев Н. Т. - Применение модели бьеррума к электропроводности чистой воды (2019)
Abstract and References (2019)
Скляров О. Д. - Акомпанування як особливий вид фортепіанного мистецтва: стильова та фактурна специфіка (2019)
Сухомлин Г. Д. - Особенности формирования структуры и свойств сплава Zr-1Nb при изготовлении труб-оболочек твэл, Дергач Т. А. (2019)
Кожушко А. П. - Аналіз впливу коливань рідкого вантажу в напівпричіпній цистерні на показники руху колісного трактора, Ребров О. Ю., Кальченко Б. І., Мамонтов А. Г. (2019)
Гаврилова А. А. - Применение алгоритма UMAC на крипто-кодовых конструкциях в блокчейн-технологиях (2019)
Титлов А. С. - Разработка систем охлаждения с использованием эффекта ночного излучения, Цой А. П., Алимкешова А. Х., Джамашева Р. А. (2019)
Титлов А. С. - Энергосберегающее управление режимами работы бытовых абсорбционных холодильных приборов, Холодков А. О. (2019)
Циганенко О. С. - Модифікації крипто-кодової конструкції нідерайтера (2019)
Верховлюк Ф. М. - Аналіз технологій переробки алюмінієвого скрапу, Довбенко В. В., Червоний І. Ф. (2019)
Шестопалов А. В. - Оптимизация процесса флокуляции очисктки промышленных сточных вод, Брянкин А. С., Рыкусова Н. И., Гетта О. С. (2019)
Abstract and References (2019)
Васюк О. В. - Сучасні підходи до трактування поняття "педагогічна технологія", Виговська С. В. (2011)
Верхоланцев Г. О. - Теоретико-методичні підходи створення і розвитку сучасних електронних засобів і ком’ютерно орієнтованих навчальних середовищ сучасних педагогічних систем (2011)
Вишомірська Н. А. - Сутність та структура професійної адаптації майбутнього агронома (2011)
Войцехівський О. Л. - Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон: результати дослідження (2011)
Демченко Н. В. - Педагогічні та психологічні стимулятори та їх вплив на процес навчання іноземної мови, Крайнова О. В. (2011)
Долинський Є. В. - Модель формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в процесі дистанційного навчання (2011)
Жембровский С. М. - Самостійна робота як чинник самовдосконалення фізичної підготовленості офіцерів-слухачів (2011)
Зайцев Д. В. - Бiблiотечний фонд як основа підвищення iнформацiйної культури студента (2011)
Зельницький А. М. - Моніторинг в системі управління якістю військової освіти у ВВНЗ, ВНП ВНЗ, Водолазський В. О., Труш Т В. (2011)
Зонь В. В. - Психолого-педагогічні аспекти соціальної роботи в сфері освіти (2011)
Каленський А. А. - Перевірка ефективності застосування інформаційних технологій навчання в процесі вивчення тактичних дисциплін (2011)
Маслов В. С. - Креативність як умова військово-педагогічного процесу (2011)
Ніколаєнко С. В. - Професійні компетентності як освітні конструкти змісту підвищення кваліфікації керівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2011)
Олійник Б. В. - Особливості психодіагностичної і психокорекційної роботи з подружніми конфліктами у молодих сім’ях, Кубіцький С. О. (2011)
Парфенов О. О. - Педагогічні умови професійної підготовки слухачів під час проведення воєнно-спеціальної гри (2011)
Петрачков О. В. - Вимоги сучасного бою до рівня фізичної підготовленості військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ (2011)
Романюк І. М. - Проблемне навчання - один із ефективних методів пошукової пізнавальної діяльності курсантів (слухачів), Богайчук В. Ж. (2011)
Cальнікова О. Ф. - Еволюція професійного виховання жінок-військовослужбовців (2011)
Сініцина Ю. Ю. - Соціальний супровід прийомних сімей, Кубіцький С. О. (2011)
Торчевський Р. В. - Методика розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2011)
Фіногенов Ю. С. - Структура та рівні управління в системі фізичної підготовки Збройних Сил України (2011)
Шалигіна Н. П. - Поняття та компонентний склад іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні офіцерів багатонаціональних штабів (2011)
Шемчук В. А. - Аналіз результатів експериментального дослідження щодо розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2011)
Алещенко В. І. - Теоретичні аспекти прогнозування, діагностики та профілактики психогенних втрат при виконанні миротворчих завдань військовими контингентами (2011)
Бабаджанова А. Н. - Емпіричне дослідження розвитку почуття гумору у старшокласників: соціокультурні та диференціально-психологічні чинники (2011)
Богуславець А. В. - Особливості мотиваційної сфери слухачів як суб’єктів майбутньої військово-професійної діяльності (2011)
Вербицька Л. Ф. - Родинне виховання як основа виникнення та запобігання кризових станів в ранній юності (2011)
Волобуєва О. Ф. - Критерії ефективності суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-пізнавальному процесі при вивченні іноземної мови у ВВНЗ: психологічний аспект, Грішко-Дунаєвська В. А. (2011)
Глова Л. А. - Оптимізація соціально-психологічної адаптації курсантів як важливий етап їх підготовки до діяльності в особливих умовах (2011)
Дідух М. Л. - Проблема відповідності інструментарію емпіричного пізнання у дослідженні етнічного несвідомого (2011)
Євченко І. М. - Проблема самоствердження особистості студентів (2011)
Капосльоз Г. В. - Особливості дослідження мотивації до діяльності у незвичайних умовах та управління нею (2011)
Кірєєва Л. Р. - Чинники, що детермінують виникнення та розвиток синдрому емоційного вигоряння молодого вчителя сільської школи (2011)
Ковальчук О. П. - Мотиваційні характеристики суб’єкта у військово-професійній діяльності (2011)
Ламаш І. В. - Характер взаємозв'язків між комунікативною компетентністю та емоційним інтелектом у студентів, Милославська О. В. (2011)
Лісун С. Л. - Становлення цінностей особистості працівника в системі правоохоронних органів (2011)
Луценко В. А. - Психологічний зміст поняття "самореалізація" особистості (2011)
Мазуренко З. П. - Особливості дослідження системи "людина-машина” в інженерній психології (2011)
Маслюк А. М. - Психологічні особливості самосвідомості студентської молоді (2011)
Назаров О. О. - До проблеми надійності професійної діяльності та її оперативного прогнозування в працівників чергово-диспетчерських служб екстреного виклику (2011)
Онисько О. О. - Психологічна детермінація проявів віктимної поведінки особистості (2011)
Приходько І. І. - Теоретичні підходи щодо розроблення критеріїв оцінювання рівнів психологічної безпеки персоналу екстремальних видів діяльності (2011)
Рядинська Є. М. - Особливості оптимізму як стилю позитивного відношення до життя у осіб різних соціальних груп та віку (2011)
Сафін О. Д. - Психологічна діагностика розвитку особистісної зрілості підлітків: проективний аспект (2011)
Снісаренко А. Г. - Напруженість праці начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (2011)
Стасюк В. В. - Змістовно-понятійний апарат військово-соціального управління (2011)
Хміляр О. Ф. - Поза людини як жестовий конвенційний символ та її релевантні ознаки (2011)
Чернова О. Є. - Проблема розвитку комунікативних якостей оперативного працівника міліції (2011)
Шаюк О. Я. - Конативний компонент толерантності (2011)
Шльонська О. О. - Особливості психологічної допомоги дезадаптованим підліткам з використанням методу символ драми (2011)
Якубівський М. Р. - Динамічна модель та психологічна структура іміджу директора загальноосвітньої середньої школи (2011)
Ярема Р. Т. - Модель керівника структурного підрозділу органу виконавчої влади у контексті розвитку професійно важливих якостей державних службовців (2011)
Баранівський В. Ф. - Компетентність і фундаменталізація освіти як сучасні парадигми розвитку вищої освіти (2011)
Вороненко В. В. - Державне управління у сфері використання ядерної енергії (2011)
Невмержицький В. М. - Наукові дослідження оборонного відомства ФРН у сфері соціальних наук, військової медицини та психології (2011)
Шевченко О. В. - Порівняльний аналіз системи присвоєння вчених звань в Україні та суміжних державах, Горбенко І. В. (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Баранівський В. Ф. - Професійна компетентність фахівців з виховної та соціально-психологічної роботи для Збройних сил України (2012)
Берестецька Н. В. - Особливості професійної підготовки прикордонників у Великій Британії в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Бец І. О. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Білявець С. Я. - Результати експериментального дослідження формування професійної культури військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону (2012)
Бойко О. В. - Побудова структури лекції-візуалізації на основі піраміди Мінто (2012)
Вітченко А О. - Компетентнісний підхід до підготовки викладача ВВНЗ, Вітченко А. Ю. (2012)
Гіренко С. П. - Сучасні шляхи підготовки курсантів - майбутніх психологів органів внутрішніх справ до діагностики конфліктних явищ в професійному середовищі (2012)
Голівець С. В. - Використання інформаційних технологій при навчанні іноземних мов, Погорельська І. Б. (2012)
Горбенко А. І. - Вплив педагогічних умов на розвиток професійної мотивації до оперативно-службової діяльності офіцерів органів охорони державного кордону (2012)
Зельницький А. М. - Національна рамка кваліфікацій вищої освіти у формуванні змісту військової освіти, Пашкова О. О. (2012)
Іванюта О. О. - Критеріально-показникова система здійснення моніторингу навчальної успішності майбутніх землевпорядників (2012)
Клочко А. М. - Мотиваційна сфера як чинник професійного становлення особистості правоохоронця в ВНЗ системи ОВС (2012)
Ковтун П. В. - ІТ грамотність - вимога сучасних систем освіти зарубіжних країн (досвід США), Теслюк В. М. (2012)
Кравченко А. І. - Критерії оцінювання сформованості комунікативної взаємодії курсантів у період первинної професійної підготовки (2012)
Лисенко О. Ю. - Виховання морально-етичних цінностей особистості майбутнього провізора у процесі вивчення профільних дисциплін (2012)
Луцький О. Л. - Структурно-функціональна модель і педагогічні умови розвитку управлінської компетентності керівних кадрів Державної прикордонної служби України (2012)
Новікова Т. Л. - Модель формування соціокультурних цінностей у майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Осипенко С. І. - Гуманістична парадигма освіти в системі підвищення кваліфікації керівних працівників у сфері цивільного захисту (2012)
Осмолян В. А. - Морально-педагогічні аспекти розслідування злочинів (2012)
Полторак С .Т. - Шляхи вдосконалення системи бойової підготовки щодо формування професійної компетентності командирів підрозділів Внутрішніх військ в період їх професійного становлення (2012)
Прохорчук О. М. - Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів соціальної педагогіки, Каленський А. А. (2012)
Романишина Л. М. - Теоретичні засади наукової діяльності викладачів вищих навчальних закладів, Островська Н. Д. (2012)
Романюк І. М. - Вивчення досвіду організації виховної роботи з військовослужбовцями у період від Давньої Русі до 1917 року (2012)
Cальнікова О. Ф. - Генезис і логіка становлення інноваційної культури особистості і суспільства (2012)
Сопівник Р. В. - Науково-педагогічні працівники як суб’єкти формування лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів (2012)
Стаднійчук І. П. - Формування фахових компетенцій майбутнього техніка-механіка у коледжі на засадах компетентнісного підходу, Кубіцький С. О. (2012)
Телелим В. М. - Проблемні питання подальшого розвитку системи військової освіти, Приходько Ю. І. (2012)
Тернопільська В. І. - Сучасні тенденції мотивації навчально-професійної діяльності студентів (2012)
Торічний О. В. - Роль науково-дослідної діяльності у формуванні військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Тракалюк О. Л. - Компетентнісний підхід у сучасній науковій літературі (2012)
Трембовецький О. Г. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Чайковський М. Є. - Формування якості життя студентів з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі ВНЗ (2012)
Чернявський О. А. - Необхідність формування компетентності офіцерського складу Збройних сил України у сфері спеціальної фізичної підготовки та спорту (2012)
Шукатка О. В. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування здорорв’язбережувальної компетенції майбутніх економістів (2012)
Щербій О. С. - Методика формування морально-психологічної готовності курсантів держспецзв’язку до професійної діяльності (2012)
Ящук А. В. - Дослідження прояву насильства щодо підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі, Кубіцький С. О. (2012)
Андросович К. А. - Особливості професійного становлення учнів професійно-технічного навчального закладу (2012)
Васильєв С. П. - Гендерні особливості адаптації курсантів до навчання в цивільному вищому навчальному закладі (2012)
Ващенко І. В. - Аналіз психологічної симптоматики емоційного вигорання у слідчих Служби безпеки України, Леженіна Л. М. (2012)
Дубровинський Г. Р. - Трансцендентні ролі у психодрамі Я. Морено (2012)
Клименко І. В. - Гендерні особливості мотиваційної спрямованості працівників органів внутрішніх справ (2012)
Корольчук В. М. - Методи оптимізації психічного стану фахівців ризиконебезпечних професій (2012)
Кузнєцов М. А. - Особливості соціально-психологічної сумісності у сім’ях працівників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В., Ларіонов С. О. (2012)
Лисенко О. Ю. - Професійно-особистісне рейтингування як елемент формування соціально-значущих компетентностей майбутніх провізорів (2012)
Лозінська Н. С. - Особливості мотивації до професійної діяльності військовослужбовців миротворчих підрозділів (2012)
Мась Н. М. - Темпераментальні властивості як чинник соціально-психологічної адаптації військовослужбовців строкової служби, Сторожук Н. А., Cальнікова О. Ф. (2012)
Милославська О. В. - Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та соціального інтелекту (2012)
Мостова І. В. - Особливості перебігу адаптації студентів першого курсу протягом навчального року (2012)
Пішко І. О. - Соціально-психологічні чинники формування лідерських компетенцій військовослужбовців, Ткаченко В. В. (2012)
Поздишев С. О. - Психологічне забезпечення професійної підготовки офіцерів оперативно-тактичної ланки до управлінської діяльності (2012)
Рудська М. - Соціально-психологічні особливості політичних настроїв серед студентської молоді (2012)
Солдатов С. В. - Теоретико-методологічні положення вивчення сутності психологічних особливостей професійної діяльності (2012)
Стасюк В. В. - Психолого-педагогічна компетентність як основа професіоналізму військового фахівця оперативно-тактичного рівня підготовки, Толок І. В. (2012)
Ступакова О. В. - Вплив ставлення працівників ОВС до соціально-професійного оточення на службову діяльність (2012)
Форотинська О. В. - Особливості локусу контролю неповнолітніх злочинців як складової їх особистісної відповідальності (2012)
Хміляр О. Ф. - Просторова регуляція відносин між людьми за допомогою символічних культурних засобів (2012)
Шевченко Л. О. - Особливості особистісних проявів жінок-злочинниць (2012)
Щербина В. Л. - Практики розвитку кіберкомунікаційної складової навчального процесу вищої школи: соціально-психологічний аспект (2012)
Малюга В. М. - Комплексний механізм реалізації державного регулювання в системі забезпечення військово-соціальної безпеки, Шевченко М. М. (2012)
Олійник О. М. - Військовий аспект соціальної безпеки в контексті нової стратегії національної безпеки України (2012)
Шевченко О. В. - Вчені звання в Україні: минуле та сьогодення, Горбенко І. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Алещенко В. І. - Психологія військового колективу: соціально-психологічні процеси і явища (2015)
Барчій М. С. - До проблеми професійного становлення майбутніх психологів (2015)
Білас Г. І. - Гендерні особливості копінг-поведінки в дорослому віці (2015)
Будагьянц Л. М. - Національно-патріотичне виховання в контексті європейського вибору України, Осьодло В. І. (2015)
Бурейко Н. О. - Психологічні особливості білінгвізму у студентів мовних спеціальностей (2015)
Василенко С. В. - Класифікація бойових психогенних втрат з урахуванням досвіду антитерористичної операції (2015)
Верещинська Я. В. - Естетичне сприйняття як характеристика соціально-перцептивної компетентності (2015)
Віденєєв І. О. - Усвідомлювані особливості застосування копінг механізмів в поведінці працівників ОВС с різними рівнями професійної деформації (2015)
Воробйова І. В. - Типи іміджу військовослужбовців Національної гвардії України (за описами цивільного населення Харківщини), Мацегора Я. В. (2015)
Головіна О. Ю. - Застосування опитувальника "духовний інтелект особистості" у вивченні духовності людини (2015)
Громова Н. М. - Формування мовної особистості під час перекладу іншомовних текстів (2015)
Данило Ю. Є. - Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості (2015)
Діомідова Н. Ю. - Особистісні та інтелектуальні детермінанти психічних станів студентів у ситуації іспиту (2015)
Дулгерова О. М. - Характеристика моральних норм культури професійного спілкування керівника підрозділу ДСНС України, Кришталь Т. М. (2015)
Духневич В. М. - Політико-правова компетентність молоді: до питання про забезпечення процесу формування (2015)
Душка А. Л. - Регуляція уваги дошкільників в нормі та при відхиленні у психоємоційному розвитку (2015)
Журавел М. М. - Особистісна опірність впливу політичної пропаганди як психологічна проблемa (2015)
Капосльоз Г. В. - Особливості взаємозв’язку самооцінки офіцерами готовності приймати рішення в особливих умовах та результативності їх діяльності в несприятливих ситуаціях, Cинишина В. М., Розумний О. Д. (2015)
Капустянський М. В. - Особливості несвідомого у професійній діяльності керівників (2015)
Каськов І. В. - Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах (2015)
Кокун О. М. - Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО, Агаєв Н. А., Пішко І. О., Лозінська Н. С. (2015)
Кононенко О. І. - Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект (2015)
Корнієнко І. О. - Фактор сім’ї у розвитку опанувальної поведінки особистості (2015)
Котелюх М. О. - Шляхи емпіричного дослідження професійної моралі працівника органів внутрішніх справ, Ларіонов С. О. (2015)
Крамченкова В. О. - Вікові особливості психосемантики вітальних категорій у курців, Сосин І. К. (2015)
Кримець Л. В. - Формування соціально-господарської культури в Україні, Богайчук В. Ж. (2015)
Кузнецов О. І. - Розвиток у студентів навичок та вмінь саморегуляції психичних станів, які виникають у процесі навчально-пізнавальної діяльності (2015)
Кукло О. Є. - Результати використання соціально-психологічного тренінгу для формування та розвитку складових комунікативної компетентності майбутніх правоохоронців (2015)
Ларкіна І. В. - Довіра до влади та образ держави у сприйнятті східних та західних європейців (2015)
Макеєва О. А. - Теоретичні підходи до вивчення сучасних моделей корпоративної культури майбутніх соціальних працівників (2015)
Мовчан Я. О. - Структура професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей (2015)
Мороз Р. А. - Організаційно-психологічні засади волонтерської допомоги в Україні, Казар’ян П. А. (2015)
Невмержицький В. М. - Психологічні аспекти патріотизму в умовах воєнних дій (2015)
Нежданова Н. В. - Психологічні чинники формування професійно важливих якостей майбутнього фахівця, Псядло Э. М. (2015)
Нестеренко М. О. - Особливості гендерної ідентичності старшокласників (2015)
Норчук Ю. В. - Психологічний аналіз та концептуалізація завчасної стійкості майбутніх військовослужбовців (2015)
Овдієнко І. М. - Тренінг професійного зростання практичного психолога (2015)
Оніщенко Н. В. - Основні етапи переживання психічної травми (2015)
Осьодло В. І. - Адаптація україномовної версії "Шкали депресії центру епідеміологічних досліджень”, Зубовський Д. С. (2015)
Петьков В. А. - Класифікація аномального розвитку особистості як психологічна проблема (2015)
Плеханов А. В. - Особиста безпека персоналу державної прикордонної служби України та шляхи її забезпечення: психолого-педагогічнийчний аспект (2015)
Ралко А. І. - Аналіз стану проблеми психологічної готовності особистості до аудиторської діяльності (2015)
Самохвалов О. Б. - Особливості психологічної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України щодо забезпечення його особистої безпеки, Тробюк В І. (2015)
Сервачак О. В. - Дослідження та розробка концептуальних засад психологічного забезпечення масових спортивних заходів на сучасних мегастадіонах (2015)
Сиско Н. М. - Тренінг як один із психологічних засобів профілактики наркотичної залежності учнівської молоді закладів професійної освіти (2015)
Сірко Р. І. - Теоретичні аспекти підготовки психологів у вищих навчальних закладах до діяльності в особливих умовах (2015)
Скрипкін О. Г. - Щодо проблеми діагностики посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, Скрипкіна Я. М. (2015)
Соловієнко В. О. - Проблема конкурентоспроможності та психологічної моделі сучасного фахівця, Кучеренко Є. В. (2015)
Солтик О. О. - Контент-аналітичне дослідження критеріїв надійності викладача фізичного виховання (2015)
Стасюк В. В. - Медико-психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції на етапі виконання ними службових (бойових) завдань (2015)
Стріха С. В. - Теоретико-методологічні підходи професійного розвитку спеціалістів (2015)
Татарінов Є. В. - Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту феномену прокрастинації (2015)
Тімченко В. О. - Деякі погляди щодо побудови дієвої системи психологічної реабілітації рятувальників - учасників локальних збройних конфліктів (2015)
Фоменко К. І. - Перфекціонізм як характеристика особистості, яка прагне до переваги та досконалості (2015)
Хміляр О. Ф. - Регуляція поведінки особистості на основі декодування символічної мови руки (2015)
Хомуленко Б. В. - Функціонально-рольові особливості діяльності практичного психолога (2015)
Хуртенко О. - Метод психологічного дебрифінгу в комплексній системі соціально-психологічної реабілітації учасників АТО (2015)
Числіцька О. В. - Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитеррористичній операції) (2015)
Шандрук С. К. - Професійні творчі здібності як інтегральна психосоціальна спроможність особистості психолога-професіонала (2015)
Шусть В. В. - Особливості формування соціально-політичних цінностей українського суспільства (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Шаульська Л. В. - Стан та перспективи розвитку соціальної інфраструктури міста: суб’єктивний аспект, Бойченко В. С. (2017)
Левченко О. М. - Інноваційно-інтегровані структури в сучасній економіці: їх класифікація, Ткачук О. В., Царенко І. О. (2017)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Інноваційний потенціал українських стартапів на міжнародному ринку, Хаустова Е. О., Кондрацька Д. С. (2017)
Семенча І. Є. - Управління банківським кредитуванням малого та середнього бізнесу, Ковальов Н. Д. (2017)
Дука А. П. - Картографування ризиків у системі інтегрованого ризик-менеджменту організації (2017)
Петрушенко Ю. М. - Поведінкові аспекти прийняття інвестиційного рішення венчурним інвестором, Токаренко М. О. (2017)
Гудзь М. В. - Українські реалії та перспективи формування та функціонування біржової та електронної торгівлі (2017)
Пашкевич М. С. - Роль освіти у формуванні ділового середовища регіонів (2017)
Сазонець І. Л. - Національний та регіональний рівень забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання, Шкоропад Н. О. (2017)
Шапошников К. С. - Ефективні форми партнерства держави і приватного бізнесу в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні (2017)
Сардак С. Е. - Перспективні напрями розвитку фінансового ринку в умовах інформатизації економіки, Трифонова О. Д. (2017)
Васильєва Т. А. - Принципи реалізації бюджетної політики у кризовий період розвитку економіки (2017)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Консалтингові послуги в аудиті, Салямон В. П. (2017)
Прімєрова О. К. - Особливості монетарної політики в Україні на сучасному етапі, Янчук В. О. (2017)
Лохман Н. В. - Визначення інноваційного рейтингу регіонів України на основі статистичних показників промисловості (2017)
Кривов’язюк І. В. - Обґрунтування господарських рішень на основі результатів комплексного діагностичного аналізу діяльності провідних світових машинобудівних корпорацій, Голуб В. Я. (2017)
Яворська В. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "дериватив" на біржовому ринку (2017)
Дудзяк О. А. - Сільський зелений туризм як елемент диверсифікації сільського господарства та розвитку сільських територій (2017)
Гриценко О. І. - Забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання через запровадження екологічного обліку (2017)
Канцур І. Г. - Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції (2017)
Відомська З. О. - Теоретичні засади ефективності виробництва пшениці (2017)
Волобуєв М. І. - Персонал як стратегічний ресурс підприємства (2017)
Максименко І. Я. - Особливості організації обліку розрахунків за заробітною платою в процесі управління підприємтсвом, Кривошей Ю. В. (2017)
Шпак С. А. - Реструктуризация и категория экономической эффективности в стратегическом управлении предприятиями (2017)
Копняк К. В. - Використання системи наскрізного моделювання при вирішенні фінансово-економічних задач (2017)
Бабчинська О. І. - Основні інструменти управління підприємством в сучасних умовах, Соколовська В. В. (2017)
Чепелюк Г. М. - Методи оцінки інвестиційного проекту, які використовуються при банківському інвестиційному кредитуванні, Ткаченко К. О. (2017)
Михайлов М. Г. - Досвід інноваційно-інвестиційного удосконалення матеріально-технічної бази хмелегосподарств (2017)
Шевченко І. О. - Обґрунтування показників оцінки рівня розвитку державного фінансового аудита виконання бюджетних програм (2017)
Кудин С. І. - Економіко-правові основи дослідження інституту приватної власності (2017)
Солодкий М. О. - Проблеми та напрями розвитку біржового товарного ринку в Україні (2017)
Шипуліна Ю. С. - Мотиваційний аспект управління інноваційною діяльністю, Савченко О. Ю., Кириченко Т. В. (2017)
Фатюха Н. Г. - Аналіз боргової безпеки України, Журавльова Т. І. (2017)
Гайда Т. Ю. - Сучасні тенденції розвитку фондового ринку України, Целюх А. В. (2017)
Кріль Я. Я. - Дискусійні питання щодо виплати заробітної плати за першу половину місяця, Мельник Н. В. (2017)
Кім О. О. - Розподіл доходів в Україні 2010-2016 рр. (2017)
Рева О. В. - Інформаційно-іноваційний підхід побудови та розвитку інтелектуального капіталу у сучасній економіці (2017)
Тульчинський Р. В. - Аналіз методичних підходів щодо оцінки соціально-економічного розвитку регіональних господарських систем (2017)
Gviniashvili T. - Increasing the efficiency of business entities' innovative activity on the basis of venture financing (2017)
Коваленко Ю. О. - Культурно-правове забезпечення системи регіонального інформаційного менеджменту (2017)
Гуцалюк О. М. - Соціокультурні аспекти розподілу та реалізації корпоративного контролю в інтегрованому корпоративному об’єднанні, Небаба Н. О. (2017)
Гречко А. В. - Дефініційне поняття "регіональний економічний простір" у теорії розвитку продуктивних сил і регіональній економіці (2017)
Шашина М. В. - Методичні підходи оцінювання рівня інституціонального середовища регіонів (2017)
Мінчак Н. Д. - Формування моделі управління розвитком і використанням персоналу на підприємствах з виробництва мінеральних вод (2017)
Левченко К. В. - Рух грошових коштів підприємства, Андрющенко І. Є. (2017)
Олійник А. А. - Міжнародні фінансові організації як складова фінансової глобалізації (2017)
Крижановський В. І. - Побудова структурно-логічної моделі попередження кризових явищ в мікросередовищі будівельного проекту на грунті віртуально-стохастичної оцінки (2017)
Бінчаровська Т. А. - Теоретичні підходи до тлумачення економічної сутності об’єктів земельних відносин: землі, земельних ресурсів та земельних ділянок (2017)
Бондарчук Н. В. - Економіко-інституціональні аспекти формування девелопменту як інноваційно-інвестиційної інфраструктури будівельної галузі (2017)
Герасименко Г. В. - Гідна праця як компонента ефективності управління людськими ресурсами: оцінка стану у високотехнологічних галузях промисловості України (2017)
Разживін В. М. - Удосконалення механізму стимулювання інноваційної й інвестиційної діяльності підприємств (2017)
Васільцова О. В. - Екологічна капіталізації підприємств як інструмент збереження довкілля (2017)
Султангулов Д. М. - Стратегічні напрями забезпечення еколого-економічного розвитку національної економіки (2017)
Пархета Л. В. - Фінансування медичних послуг в системі охорони здоров’я України (2017)
Сотніков Д. А. - Аналітичний інструментарій управління інвестиційним будівельним проектом (2017)
Avramenko M. V. - Psychological features of views of foreign scientists on stress and its consequences (2020)
Адаменко Л. С. - Актуальні аспекти дослідження копінг-поведінки особистості (2020)
Алещенко В. І. - Формування іміджевих характеристик в процесі професійної підготовки військових психологів, Шумейко А. (2020)
Андрушко Я. С. - Генезис тривожності особистості як провідної емоційної компоненти (2020)
Артюхова В. В. - Особливості впровадження інтерактивних методів навчання в освітній процес закладів вищої освіти, Кравченко О. В., Приходько Д. П. (2020)
Василенко С. В. - Особливості впливу стресогенних умов професійної діяльності на психіку військовослужбовців Збройних Сил України (2020)
Вaxoцькa I. О. - Загальнометодологічні та організаційно-методичні підходи до розробки тренінгу із розвитку стресостійкості в учасників бойових дій, Шестопалова М. Ю. (2020)
Вінтоняк В. Ф. - Інтелектуальне лідерство в системі освіти, Кузіна В. Д. (2020)
Гандзілевська Г. Б. - Акмеологізація представників української інтелігенції у контексті самопрезентації та само моніторингу, Балашов Е. М., Колесник О. С. (2020)
Горбенко Ю. Л. - Особливості рефлексивного управління у російсько-українському конфлікті, Горбенко О. В. (2020)
Dmytrenko M. Y. - Forming fire-fighters’ professional psychological readiness to deal with the consequences of emergency, Kryshtal M. A., Golovchenko S. I. (2020)
Закалик Г. М. - Мотивація домагань як важлива складова досягнення успіху студентською молоддю, Легендзевич Г. Я. (2020)
Іллющенко С. Ю. - Вплив рефлексії на розвиток професійної компетентності офіцерів Збройних Сил України (2020)
Каськов І. В. - Теоретичні аспекти формування стресостійкості студентів ВНЗ до негативних чинників навколишнього середовища (2020)
Кириченко А. В. - Феноменологія категорії "психологічна готовність особистості до діяльності" у наукових дослідженнях (2020)
Макаренко С. С. - Маніпуляції як умова впливу соціальної реклами на особистість студента, Войцеховська О. В. (2020)
Романишин А. М. - Активізація підготовки курсантів до майбутньої психолого-педагогічної діяльності, Неурова А. Б. (2020)
Павлушенко С. М. - Психотравмуючі фактори бойової діяльності (2020)
Романець З. О. - Психологічна проблематика управління розвитком особистості у пересічних сім’ях (2020)
Свідерська О. І. - Психологічні особливості адаптивного потенціалу осіб, котрі працюють в екстремальних ситуаціях (2020)
Стасюк В. В. - Аналіз підходів до оцінювання та прогнозування психологічної готовності особового складу військ (сил): структура чинників (2020)
Теслюк В. М. - Гумор у психічному житті людини, Теслюк В. В., Чеберяко А. В. (2020)
Третьякова Т. М. - Психологічні маркери особистості, що переживає внутрішньоособистісний конфлікт, Станішевська В. І. (2020)
Khmiliar О. F. - The diagnostics and correction of the mental states of the serviceman, who are experiencing phantom pains (2020)
Хуртенко О. В. - Готовність до професійної діяльності майбутнього психолога у контексті його професійної адаптації, Якимчук І. П. (2020)
Черевичний С. В. - Психологічні чинники у прийнятті рішення командиром (2020)
Шемчук О. М. - Психологічні особливості формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2020)
Шинкар М. І. - Проблема асертивності в сучасному суспільстві (2020)
Юркова О. І. - Теоретичний аналіз основних концепцій готовності особистості до професійної діяльності (2020)
Якимчук Б. А. - Потенціал самоактуалізаціі особистості як чинник її емоційного вигоряння, Рижкова Н. В. (2020)
До відома авторів (2020)
Гальків Л. І. - Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери, Сорочак О. З. (2017)
Чукаєва І. К. - Переваги та ризики використання аутсорсингу у вуглеводневому секторі України (2017)
Рекова Н. Ю. - Модернізація системи державної фінансової політики, Познякова О. О. (2017)
Петруха С. В. - Порівняльний аналіз регулювання аграрного сектору в умовах загострення конкуренції на світових продовольчих ринках (2017)
Денисенко М. П. - Вдосконалення та впровадження інноваційних банківських послуг на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк", Лакомова Н. Д. (2017)
Фролова Л. В. - Зміцнення економічної безпеки на підприємстві, Бугенко К. А. (2017)
Антоненко І. Я. - Історико-культурна спадщина Чернігівської області: стан та перспективи розвитку, Котюх Ю. М. (2017)
Мартиненко В. П. - Основні підходи до управління виробничим потенціалом підприємства, Легеза Н. В. (2017)
Резникова Н. В. - Региональные особенности трансформации национальных валютных систем в условиях глобального биполярного валютного пространства, Иващенко О. А. (2017)
Гончар В. В. - Модель управління на промислових підприємствах в напряму сестейного розвитку, Філіпішина Л. М. (2017)
Батченко Л. В. - Актуалізація стрес-менеджменту в процесі організаційних змін, Гончар Л. О. (2017)
Раделицький Ю. О. - Особливості формування податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України в умовах реформи місцевого самоврядування (2017)
Фатюха Н. Г. - Статистичний аналіз використання паливно енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр., Бован Є. В. (2017)
Чік М. Ю. - Бухгалтерський облік нематеріальних активів з особливим статусом (2017)
Савич О. П. - Сучасні підходи до побудови системи маркетингового управління підприємствами (2017)
Гальчинська Ю. М. - Маркетингові дослідження конкурентної частки ПАТ "Київхліб" на ринку хлібобулочної продукції в Україні, Поспєєва Ю. О. (2017)
Гречко А. В. - Дослідження факторів впливу на прибутковість підприємства та пошук резервів збільшення прибутку, Мельнікова О. М. (2017)
Панченко О. В. - Система оцінювання еколого-економічних ефектів використання енергоємних твердих побутових відходів у теплоенергетиці, Колосок С. І. (2017)
Рак Ю. А. - Підходи до оцінки конкурентного середовища на ринках різних видів благ (2017)
Петриченко О. А. - Організація та оцінка технологій доїння корів в контексті конкурентоспроможності молокопродукції (2017)
Андрїїв Н. М. - Кpитеpiї oцiнювaння ефективнocтi cиcтем лoгicтики пiдпpиємcтвa тopгiвлi тa тpaнcпopтних кoмпaнiй, Федopкa П. П. (2017)
Міщенко Л. О. - Сучасний стан соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні в умовах децентралізації: напрями подальшого розвитку (2017)
Соколова Н. М. - Теорія реальних опціонів в доходному методі оцінки автомобільних доріг, Хмура Н. Ю. (2017)
Павленко Л. Д. - Стабілізація банківської системи України шляхом адаптації ісламської моделі банкінгу, Семенець М. О. (2017)
Булавинець В. М. - Нерівність доходів населення в Україні: чинники та сучасний стан, Заклекта О. І. (2017)
Кім О. О. - Модель "Виробництво-розподіл" одиничної економіки агрегованого ринку (2017)
Пахомова І. Г. - Сучасний стан фондових бірж України, Ващенко Є. О. (2017)
Осовська Г. В. - Атестація як основний метод оцінювання персоналу, Семенюк Т. В., Осовський О. А. (2017)
Набатова Ю. О. - Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України, Шостак А. П. (2017)
Руда О. Л. - Стан розвитку сучасного ринку цінних паперів в Україні (2017)
Зоря С. П. - Стан та особливості функціонування системи електронних платежів Національного банку України (2017)
Недеря Л. В. - Оцінка фінансової звітності в інформаційному забезпеченні вартості фінансово-кредитних установ, Біла Д. В. (2017)
Рахман М. С. - Антикризове управління зовнішньоекономічною діяльністю українських компаній як складова антикризового менеджменту, Соколова В. В. (2017)
Валіулліна З. В. - Військова теорія К. Клаузевіца в теоретичному дискурсі (2017)
Шпак С. А. - Реструктуризация и повышение конкурентоспособности предприятий как задачи стратегического управления (2017)
Хринюк О. С. - Механізм управління фінансовим потенціалом підприємства, Бова В. А. (2017)
Дудзяк О. А. - Історія розвитку сільських територій України, основні соціально-економічні фактори (2017)
Рижаков Д. А. - Сучасна методологія обґрунтування та практичного впровадження полікритеріальної системи діагностики проектів на засадах функціонально-економічних індикаторів risk management (2017)
Ринейська Л. С. - Етика міжнародного підприємництва: проблеми та шляхи їх вирішення (2017)
Сіпайло Л. Г. - Використання теорії ведення війни клаузевіца в інформаційній і конкурентній боротьбі між корпораціями (2017)
Рощина Н. В. - Індекс інвестиційної привабливості. Інвестиційна привабливість кондитерських фабрик України, Борданова Л. С., Коряшкіна К. О. (2017)
Мелих О. Ю. - Валютне регулювання та його вплив на соціально-економічний розвиток України (2017)
Рябець Н. М. - Віртуалізація глобальної економічної системи: кількісно-якісний вимір в сучасних умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів, Тимків І. В. (2017)
Харчук Т. В. - Передумови забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва (2017)
Орлова А. А. - Досвід формування та розвитку кластерів у постсоціалістичних країнах у контексті національної безпеки України, Бугаєва М. В. (2017)
Степанова О. В. - Проблеми та обмеження фіскальної стійкості систем охорони здоров’я (2017)
Підвисоцька Л. Я. - Аналітичні інструменти в контролі дебіторської заборгованості для забезпечення безперервності діяльності (2017)
Скрильник А. С. - Модель управління інвестиційною діяльністю підприємств теплового господарства України, Устименко Ю. В. (2017)
Спасів Н. Я. - Фінансова криза та капітальні інвестиції: латентний вплив і загрози для національної економік, Хопчан В. М. (2017)
Денисов О. Є. - Комплексне моделювання в забезпеченні економічної безпеки галузі (2017)
Воронкова Т. Є. - Фінансова стратегія в системі управління підприємством, Біляк А. С. (2017)
Кулакова C. Ю. - Ефективний розвиток нафтогазового комплексу як важлива умова соціально-економічного розвитку держави (2017)
Лавріненко О. В. - Національна валютна система та трансформація її елементів в умовах глобалізації (2017)
Лавріненко О. В. - Національна валютна система та трансформація її елементів в умовах глобалізації (2017)
Сітковська А. А. - Вдосконалення стратегічного планування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Ніколаєнко А. В. (2017)
Панченко В. Г. - Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики створенню інноваційної екосистеми (2017)
Шойко В. А. - Сутнісна характеристика державного регулювання продовольчої безпеки (2017)
Панченко В. А. - Систематизація підходів до трактування поняття "Економічна безпека підприємств" (2017)
Тульчинський Р. В. - Загрози розвитку регіональних господарських систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні (2017)
Зеленський К. В. - Нормативні, організаційні та соціально-економічні параметри конкурентоспроможності вищої освіти в системі освіти України (2017)
Норд Г. Л. - Взаємодія економічного аналізу та бухгалтерського обліку як основа зворотного зв’язку, Фокін О. К. (2017)
Джадан І. М. - Альтернативні стратегії промислово-технологічного розвитку України (2017)
Шклярук Ю. Є. - Сучасний стан та тенденції виробництва і переробки молока в Україні та Вінницькій області (2017)
Шевчук Г. В. - Економічна оцінка зарубіжного та вітчизняного досвіду формування організаційно-економічного механізму підприємств плодоовочевої галузі (2017)
Горідько О. В. - Фінансовий лізинг як інструмент інвестування, Якимова В. І., Дудчик О. Ю. (2017)
Бакай М. Л. - Концепція економіко-математичного моделювання процесу оптимізації обслуговування виробництва газотранспортних підприємств (2017)
Бублик Л. Я. - Розвиток державного регулювання іпотечного кредитування в Україні (2017)
Дикий Н. О. - Залучення іноземних інвестицій в економіку України (2017)
Громницька І. Ю. - Економічна сутність та взаємозв’язок понять "ризик", "шок", "загроза" (2017)
Плоднік М. В. - Аналіз економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Вінницької області (2017)
Коломієць Т. В. - Роль інформаційних ресурсів у процесі формування інтелектуального капіталу підприємства (2017)
Степульонок С. С. - Основні виклики корпоративних культур українських ІТ-компаній (2017)
Протосвіцька О. І. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення формування конкурентоспроможності агропромислового підприємства, Федорчук О. М. (2017)
Кучмей О. В. - Моделювання ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ "Будівельна корпорація "Укрбуд") (2017)
Корж Н. В. - Рецензія на монографію к.е.н., доцента, докторанта кафедри менеджменту та маркетингу Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова Станкевич Ірини Володимирівни "Управління діяльністю освітньої організації на засадах багатовимірного оцінювання якості: теорія, методологія та практика” (Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2017. - 441 с.) (2017)
Андрушко Я. С. - Психологія мігранта в дискурсі соціально-психологічних досліджень (2020)
Апальков В. В. - Психологія поведінки військовослужбовця в умовах полону (2020)
Barchi B. - Trigger in advertising as a method of psychological influence on consumer behaviour (2020)
Березовська Л. І. - Вплив соціальних мереж на психологічне благополуччя особистості (2020)
Гребінь Н. В. - Особливості стигматизацїї осіб з психічними порушеннями студентами-психологами, Перепелюк Т. Д., Іваннікова М. В. (2020)
Грибенюк Г. С. - Самосуб’єктне регулювання та змінні його дослідження у рятувальників (2020)
Кириченко А. В. - Особливості психологічної готовності військовослужбовців десантно-штурмових військ Збройних Сил України до виконання завдань за призначенням (2020)
Мацевко Т. М. - Психічні стани військовослужбовців після повернення із зони ведення бойових дій, Березницька У. О., Солошенко Н. В. (2020)
Мулява В. Д. - Проблеми та шляхи удосконалення військово-патріотичного виховання і мотивації молоді до служби у Збройних Силах України, Богайчук В. Ж. (2020)
Павлушенко С. М. - Аналіз підходів до психологічного забезпечення професійної діяльності (2020)
Свідерська О. І. - Емоційне навантаження спортсменів під час поширення вірусу СOVID-19, Кочетова К. С. (2020)
Ткачук Р. В. - Підготовка офіцерів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки під приводом НАТО (на прикладі місій Isaf та Resolute support) (2020)
Торчевський Р. В. - Управлінська культура офіцерів Збройних Сил України в сучасних психолого-педагогічнихдослідженнях (2020)
Тютюнник Л. Л. - Бойовий стрес та шляхи подолання його психотравмуючих наслідків (2020)
Христук О. Л. - Особливості переживання стресу під час пандемії COVID-19 у студентів в процесі дистанційного навчання, Угрин О. Г. (2020)
Цибанюк Т. І. - Врахування вікових когнітивно-психологічних особливостей дорослих в процесі навчання іноземної мови, Крайова О. В. (2020)
Черевичний С. В. - Компоненти та показники прийняття рішення командиром в умовах невизначеності (2020)
Юркова О. І. - Аналіз функціонального компонента психологічної готовності військовослужбовців до бойової діяльності (2020)
До відома авторів (2020)
Березовська Л. І. - Психологія міжособистісних взаємин подружньої пари, Ямчук Т. Ю. (2020)
Гандзілевська Г. Б. - Педагогічна рефлексія учителів початкової школи крізь призму критичного мислення, Костюшко І. В. (2020)
Грилюк С. М. - Застосування методів кінезіології у програмі психологічної реабілітації ветеранів АТО (2020)
Дужий Р. В. - Роль та місце психологічної підготовки національного персоналу до участі у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки (2020)
Кузіна В. Д. - Психологічний аналіз проблеми професійної ідентичності військових керівників, Шугалій Є. П., Пеньковський В. І. (2020)
Кузьменко М. Д. - Сучасний стан та перспективи оцінки достовірності повідомленої інформації, Сіткарь І. І. (2020)
Куций О. А. - Організаційна (корпоративна) культура у військово-професійному середовищі: оцінка теорії та практики, перспективи досліджень й впровадження (2020)
Кучерява Т. О. - Емпіричні показники психологічної надійності членів танкового екіпажу (2020)
Литвинчук Л. М. - Стимуляція творчої активності суб’єктів освітнього простору як технологія забезпечення психологічного здоров’я (2020)
Loboda Y. O. - On the main levels of academic civil-military relations (2020)
Марценюк М. О. - Здорова поведінка та її порушення в світосприйманні сучасної молоді (2020)
Перепада О. М. - Особливості когнітивних порушень у дітей з ГРДУ та дислексією (2020)
Свідерська О. І. - Соціально-психологічні чинники політичних цінностей української молоді у контексті сучасних реалій (2020)
Сиропятов О. Г. - Концепція медико-психологічного супроводу військовослужбовців Збройних Сил України, Дзеружинська Н. О., Шемчук О. М., Марущенко К. Ю. (2020)
Тімченко О. В. - Шляхи формування психологічної готовності до професійної діяльності у персоналу Національної поліції України, Барко В. В. (2020)
Траверсе Т. М. - Політичне мислення як механізм функціонування політичної ідентичності (2020)
Філіпов В. К. - Соціальний інститут освіти в умовах трансформації суспільства, Наливайко Л. П. (2020)
Фомич М. В. - Гендерні особливості професійної самореалізації жінок у пожежно-рятувальних підрозділах, Кришталь М. А., Вовк Н. П. (2020)
Чепур О. О. - Специфіка механізмів здійснення психологічного впливу слідчими на підозрюваних у процесі професійної діяльності (2020)
Чопа Д. А. - Мобільний додаток як засіб підвищення мотивації під час вивчення військово-технічних дисциплін з використанням технологій дистанційного навчання в особливих умовах, Дерев’янчук А. Й., Франчук Ю. В., Козир Н. М. (2020)
Shydelko A. V. - "Living book" as psychological and pedagogical technology of orphans upbringing, Kuzo L. I. (2020)
До відома авторів (2020)
Никоненко Н. В. - Cтановлення правового забезпечення спеціальної освіти у США на ранньому та підготовчому етапах (2020)
Прибора Т. О. - Виникнення та становлення єзуїтської колегії в Мессіні (2020)
Журавська Н. С. - Система підвищення кваліфікації викладачів аграрних закладів вищої освіти у Нідерландах: управління освітою (2020)
Нефедченко О. І. - Становлення концепцій і технологій творчої самореалізації особистості в дисертаційних роботах українських науковців (2020)
Зузяк Т. П. - Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів освітніми закладами Поділля (1920–1925 роки), Марущак О. В. (2020)
Riabova Y. M. - Professional Training of Future Teachers in Ukraine in Terms of Globalization (2020)
Заболотний І. П. - Диригентсько-хорова педагогіка як мистецько-освітній феномен (2020)
Багрій Т. Є. - Виконавська компетентність як ресурс творчого розвитку майбутнього педагога-музиканта (2020)
Протас О. Л. - Проєктні технології у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми (2020)
Кірман В. К. - Системний аналіз математичної компетентності вчителя географії, Соколова Е. Т. (2020)
Gryshkova R. O. - New Trends in the Development of Ukrainian Higher Education in the 21-St Century (2020)
Кабусь Н. Д. - Технологічні засади підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до сталого розвитку соціальних груп (2020)
Демянчук М. Р. - Методика оновлення професійної підготовки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської справи (2020)
Ворохаєв О. А. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Гуменюк І. М. - Модель цілепокладання навчальної дисципліни в контексті сучасних освітніх тенденцій (2020)
Сокотов Ю. В. - Модель конструкторсько-технологічної підготовки столярів в умовах професійно-технічного училища (2020)
Колесник М. О. - Формування цілісного світоглядного сприйняття природи у студентів педагогічних закладів вищої освіти (2020)
Меняйло В. І. - Концептуальна модель підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності (2020)
Березовська Л. І. - Використання освітньо-ігрових технологій у процесі формування комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Бойко Г. А. - Експериментальна перевірка методики формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності впрофесійно орієнтованому монологічному мовленні (2020)
Mykoliv M. V. - Integrated Development of Speaking and Writing Competences of Prospective University English Teachers (2020)
Машталер І. І. - Формування естетичного компонента різнобічного розвитку учнів 5 класу в процесі фізичного виховання (2020)
Гордійчук С. В. - Стратегічний менеджмент у забезпеченні якості освітнього процесу медичного коледжу (2020)
Синоруб Г. П. - Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни "Спеціалізація: інтернет, телебачення"), Драган-Іванець Н. В. (2020)
Войтович І. С. - Рецензія на наукову монографію Ю. П. Бендес, В. П. Сергієнка, В. Д. Сиротюка "Теоретико-методичні засади навчання фізики майбутніх фахівців ІТ-галузі з використанням інноваційних технологій" (2020)
Омельченко С. О. - Рецензія на наукову монографію Г. І. Слозанської "Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи" (2020)
Ільєнко І. М. - Особливості генної регуляції довжини теломер у лімфоцитах периферичної крові людини у ранній та віддалений періоди після опромінення, Базика Д. А. (2016)
Shyder Y. - Clinical course of psoroptosis in rabbits under their experimental infestation, Yuskiv I. (2016)
Менасова А. Ш. - Опалоформирующая роль растительных остатков в коре выветривания, Огиенко О. С. (2016)
Басюк Д. І. - Особливості формування організаційної культури підприємств сфери гостинності, Рознатовська М. В. (2016)
Богач Д. С. - Модель формування низькоризикового портфелю акцій на сучасних фінансових ринках, Пістунов І. М. (2016)
Драч І. Є. - Комплекс маркетингу інтелектуальної власності вищого навчального закладу: нормативно-правовий аспект (2016)
Перегончук Н. В. - Ситуація невизначеності перехідного періоду розвитку суспільства як психологічна умова формування професійної компетентності майбутнього психолога (2016)
Чухраєва Г. В. - Теоретичні принципи психопрофілактичного відбору працівників поліції (2016)
Кусий Я. М. - Розроблення маркування біодинамічного насіння пасльонових в Україні (2016)
Полковенко Т. В. - Аспекти редакторської роботи з журналістськими матеріалами про діяльність політиків (2016)
Кадиевская И. А. - Значение и роль воображения в жизни современного человека (2016)
Павлишин Л. Г. - Кордоцентризм у філософській думці доби Київської Русі (2016)
Цимбалій І. П. - Проблема свободи у філософії польського романтизму крізь призму загальноєвропейського контексту епохи (2016)
Євдокимов В. В. - Становлення вищої технічної школи в Україні у 20-ті роки ХХ сторіччя, Олійник О. В., Чагайда А. О. (2019)
Кулинич М. Б. - Цифрова трансформація вітчизняних підприємств в сучасних умовах (2019)
Міщук Є. В. - Диференційований підхід до оцінювання рівня та стану багаторівневих показників на прикладі економічної безпеки підприємства (2019)
Мельничук Д. П. - Соціальне забезпечення як інструмент реалізації функцій держави щодо соціальної відповідальності, Войналович І. А. (2019)
Наторіна А. О. - Синкретичність менеджменту цифрових ризиків та інформаційної безпеки (2019)
Орлова-Курилова О. В. - Державне регулювання інноваційної діяльності підприємництва як напрям забезпечення сталого розвитку економіки країни, Гнатенко І. А., Рубежанська В. О. (2019)
Піжук О. І. - Штучний інтелект як один із ключових драйверів цифрової трансформації економіки (2019)
Смачило В. В. - Ідентифікація соціально-економічної категорії "персонал підприємства", Наливайко Т. Л. (2019)
Тарасюк Г. М. - Перспективи впровадження технології енергетичних батончиків у закладах готельно-ресторанного господарства, Чагайда А. О. (2019)
Ткачук В. О. - Соціальне забезпечення як передумова подолання бідності та соціальної ізоляції населення (2019)
Брутман А. Б. - Управленческий потенциал как категория теории управления реструктуризацией промышленных предприятий, Шпак С. А. (2019)
Радєва М. М. - Стратегічний механізм забезпечення конкурентоспроможності економічного суб’єкта на національному та міжнародному рівнях (2019)
Снісарчук І. В. - Закономірності управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти (2019)
Хілуха О. А. - Мотиви використання ділових ігор у корпоративному управлінні (2019)
Ievdokymov V. V. - Refugee and asylum seeker policies: the experience of the EU Eastern Partnership countries, Shymanska K. V. (2019)
Бондарчук Н. В. - Організаційно-методичні засади аналізу запасів для потреб управління підприємством, Тенета А. В. (2019)
Лаговська О. А. - Форми організації бухгалтерського обліку для ІТ-підприємств: проблеми вибору, Лоскоріх Г. Л. (2019)
Ловінська Л. Г. - Ендаумент в діяльності вітчизняних закладів вищої освіти: практика застосування та обліку, Левицька С. О., Осадча О. О. (2019)
Панченко О. Д. - Механізм функціонування управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Попівняк Ю. М. - Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування (2019)
Псьота В. О. - Публічні закупівлі як комплексний об’єкт для потреб управлінського обліку у державному секторі (2019)
Корнійчук А. А. - Сучасні тенденції розвитку підприємництва в індустрії спорту (2019)
Бабченко В. Л. - Пріоритетні напрями реформування галузі охорони здоров’я у Житомирській області, Андрушко О. Г. (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Підвищення ефективності роботи та кар’єрного потенціалу державних службовців в Україні, Березенська С. А., Вовкотруб Т. П., Бондаренко О. В. (2019)
Колесник Л. Л. - Сучасні підходи до розвитку лідерства на державній службі (2019)
Руденко Н. О. - Розвиток Коростишівської міської об’єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади (2019)
Садовська-Мариніна В. Б. - Нормативно-правове забезпечення розвитку лідерства на державній службі в Україні, Тростенюк Ю. В., Рибіна Ю. О. (2019)
Сергієнко Л. В. - Державна екологічна політика України та правовий механізм її формування і реалізації, Дзюбенко О. М., Ожго С. В. (2019)
Супрунова І. В. - Державне регулювання безробіття та міграційних процесів (нa пpиклaдi Житoмиpcькoї oблacтi), Малинівська Н. В., Гвоздь С. О. (2019)
Бахур Н. В. - Фіскальна стабільність місцевих бюджетів у контексті адміністрування акцизного податку з роздрібної реалізації тютюнових виробів (2019)
Буряк А. В. - Економічні очікування агентів фінансового сектору в контексті комунікаційної політики центрального банку, Кривич Я. М., Сердюк К. В. (2019)
Шаповал Л. П. - Напрями збільшення доходів нафтопереробного підприємства в умовах енергетичної залежності, Булка А. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Погожих М. І. - Наближений розв’язок задач теорії сушіння капілярно-пористих тіл складної форми, Синєкоп М. С., Торяник Д. О., Пак А. О. (2016)
Коляденко Ю. Ю. - Программно-конфигурируемые сети на базе протокола Openflow и их характеристики, Белоусова Е. Э. (2016)
Васильев М. И. - Анализ процесса карбонизации суспензии шлама рассолоочистки содового производства и выбор типа реактора для осуществления процесса, Питак И. В., Шапорев В. П. (2016)
Онищенко С. П. - Сетевая модель оформления грузов в контейнерах в морских портах Украины, Вильшанюк М. С. (2016)
Авраменко В. В. - Распознавание эталонных сигналов при появлении и исчезновении помехи в случайные моменты времени, Коноплянченко А. Е., Прохненко Ю. И. (2016)
Таран В. М. - Дослідження випарного апарату при виробництві безалкогольного пива, Ліфанова Л. О. (2016)
Малашевський М. А. - Аспекти комплексної класифікації об’єктів тривимірного простору, Паламар А. Ю. (2016)
Собчак А. П. - Информационная технология синтеза интегрированной системы поддержки приятия решений на виртуальном приборостроительном предприятии, Шостак И. В. (2016)
Сорокина Т. Н. - Экспериментальные исследования гидростатодинамического подпятника с карманами рэлея (2016)
Мамедов Б. Ш. - Основные направления технического прогресса в области авиадвигателестроения, разработанные "единой теорией движителей на непрерывных потоках", Штанько П. К. (2016)
Тараненко Г. В. - Определение локального газосодержания газожидкостного слоя кондуктометрическим методом (2016)
Barbash V. - Comparative pulping of sunflower stalk, Trembus I., Alushkin S., Yashchenko O. (2016)
Drahulian M. - Peculiarities of osteoarthritis in rats, Gulko T., Bubnov R., Buchek P., Irodov D., German R., Levkiw M., Kostenko S. (2016)
Гришко В. М. - Біоіндикація атмосферного забруднення за реакцією пилкових зерен Тaraxacum officinale F.H.Wigg (на прикладі м. Кривий Ріг), Комарова І. О. (2016)
Потоцька C. О. - Аналіз систематичної структури та особливостей дендрофлори урботериторій прибережних насаджень малих річок Чернігівського Полісся (на прикладі річки Стрижень міста Чернігова) (2016)
Тимчик О. В. - Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей, Неведомська Є. О., Маруненко І. М., Мойсак О. Д. (2016)
Безхлібна А. П. - Інвестиційна привабливість як чинник розвитку туристичної галузі Запорізького регіону (2016)
Дем’яненко Б. С. - Маркетингові комунікації в торгівлі насінням (2016)
Залунина О. М. - Построение комплексного показателя для оценки инвестиционной привлекательности строительных проектов (2016)
Чухраєва Г. В. - Принципи системного підходу в визначенні професійної діяльності поліціянтів (2016)
Рожков А. О. - Вплив строків сівби та норм висіву на польову схожість і виживаність пшениці озимої, Рижик Т. В. (2016)
Трандафілова Н. А. - Особливості нонконформізму у середовищі неформальних течій (2016)
Халапсис А. В. - Исторический процесс и небесный менеджмент: месседж Гесиода (2016)
Зинченко П. С. - Применение жидкостекольных смесей с пониженным содержанием жидкого стекла как фактор повышения качества отливок машиностроительного назначения, Аксененко М. П., Йовбак А. В., Орендарчук Ю. В. (2016)
Баланюк В. М. - Застосування газоаерозольнопорошкових вогнегасних сумішей для захисту від запалювальних сумішей, Козяр Н. М., Гарасим’юк О. І. (2016)
Радченко А. А. - Управление процессом подачи связующего на автоматизированном смесеприго-товительном участке литейного цеха машиностроительного предприятия, Егоренко Т. А., Дяченко А. В., Михайлова А. А. (2016)
Ибадов Д. Т. - Кросплатформенная С++ библиотека для обучения многослойного перцептрона, Афанасьева И. В. (2016)
Лавренюк О. І. - Застосування купрум(ІІ) карбонату як спосіб зниження пожежної небезпеки епоксиамінних композицій, Михалічко Б. М., Пастухов П. В. (2016)
Макаренко Д. М. - Управління якістю дисперсно-зміцненого композиційного матеріалу на основі берилію (2016)
Андреев А. А. - Эрозия вакуумно-дуговых многослойных металл-нитридных покрытий на основе Ti, Zr, Cr, Mo при воздействии кавитации, Коваленко В. И., Маринин В. Г., Мартыненко Л. И., Столбовой В. А. (2016)
Назаренко А. М. - Метод энергетического моделирования в применении к дифракции стационарных плоских упругих волн, Мищенко В. О. (2016)
Обушенко Т. І. - Видалення сінтетичних барвників зі стічних вод, Толстопалова Н. М., Астрелін І. М. (2016)
Становський А. О. - Віртуальні математичні моделі в інформаційному просторі, Торопенко А. В., Налева Г. В., Кошулян С. В., Валід Х., Панова Т. М. (2016)
Тараненко Г. В. - Исследование локального газосодержания газожидкостного слоя различных режимов работы тарелок провального типа (2016)
Закоморний Д. М. - Гідродинаміка ферментеру з багатоваловою мішалкою, Кутовий М. Г., Костик С. І., Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2016)
Оборський Г. О. - Експрес-метод вимірювання дефектів біметалевих виливків за допомогою вихорострумового ефекту, Становський О. Л., Прокопович І. В., Шмараєв О. В., Духаніна М. О. (2016)
Шигимага В. А. - Тенденции применения кондуктометрии в изменяемом по напряженности импульсном электрическом поле (2016)
Осаул Л. П. - Хімічний склад антропогенного кругообігу, Незгода Л. М., Капітан О. В. (2016)
Степаненко С. Н. - Определение высоты пограничного слоя атмосферы по наземным метеорологическим наблюдениям, Волошин В. Г., Курышина В. Ю., Агайар Е. В. (2016)
Івус Г. П. - Характеристика вітрових аномалій над Україною у тепле півріччя, Семергей-Чумаченко А. Б., Агайар Е. В., Дмитренко А. П., Сухов О. О. (2016)
Івус Г. П. - Кількісна оцінка інтенсивності літніх атмосферних фронтів над Україною, Хоменко Г. В., Міщенко Н. М., Косолапова Н. І., Сухов О. О. (2016)
Холопцев А. В. - Изменения ледовитости и вариации поля атмосферного давления в Арктике, Кононова Н. К. (2016)
Varnaliy Z. - Preventing threats as a precondition to increase the level of economic security of the state, Onyshchenko S., Masliy O. (2016)
Marko M. - Using the method of ideal point to solve dual-objective problem for production scheduling (2016)
Сухорукова М. О. - Фіскальна політика в умовах глобальної інституалізації: україна та досвід зарубіжних країн (2016)
Халапсис А. В. - Цифровые технологии и перековка железных людей (2016)
Петрова І. А. - Особливості провадження судово-товарознавчих експертиз у цивільному судочинстві (2016)
Коваль В. І. - Застосування сучасного підходу до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення (2016)
Kuzytskyi I. - Use of geothermal piles combined with pile foundations (2016)
Михалько В. Г. - Ефективна побудова шляху для чотириколісних роботів на основі поєднання алгоритмів Theta* і гібридного A*, Круш І. В. (2016)
Михайловський Д. В. - Вплив нерівномірних осідань опор на напружено-деформований стан карнизного вузла гнутоклеєних рам, Матющенко Д. М., Смоленський А. О. (2016)
Фесенко М. А. - Спосіб виробництва двошарових чавунних виливків з робочою зносостійкою та монтажною в’язкою частинами для роботи в умовах ударно-абразивного зносу, Лук’яненко І. В., Фесенко К. В., Верховлюк А. М. (2016)
Фролов А. В. - Анализ временных режимов работы солнечных коллекторов (2016)
Полетаев Г. С. - Критерий связи решений обобщённых парных интегральных уравнений типа свёртки в банаховых алгебрах с весом (2016)
Баті В. В. - Біологічні властивості штамів лактобактерій виділених із продуктів харчування рослинного походження та їстівних рослин, Бойко Н. В. (2016)
Шевченко С. І. - Вивчення морфологічних ознак аутофагії як типу програмованої смерті рослинної клітини за умов бактеріальної інфекції, Аносов І. П. (2016)
Любінська Л. Г. - Allium strictum schrad. у західному поділлі (Україна), Рубановська Н. В. (2016)
Якименко В. Є. - Вплив тіаміну і тіохрому на вміст загальних та субстратних лабільних фосфатів в органах білих щурів, Петров С. А. (2016)
Павлюк В. І. - Вплив полімінерального складу солей на розчинні та гідродинамічні властивості соляних відкладів передкарпаття (2016)
Вовчак О. Д. - Оцінка сучасного стану розвитку банків іноземних банківських груп в Україні, Миськів Г. В. (2016)
Korsunska M. - Health economics modern aspects in germany (2016)
Браніцька Т. Р. - Психолого-педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Демидов О. А. - Встановлення розвитку септоріозу листя на сортах тритикале озимого в умовах лісостепу України, Ключевич М. М., Волощук С. І. (2016)
Халапсис А. В. - Виза на небеса: орфей, пифагор и бессмертие (2016)
Lytvinenko A. - Approaches towards judicial and scientific definition of the ‘personal data protection’ discipline maxims, their explanatory and correlation (2016)
Міщенко Д. А. - Податковий потенціал як основна складова бюджетних можливостей регіону, Перетятько А. В. (2017)
Мешко Н. П. - Сценарний підхід в стратегічному управлінні зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств, Колесник В. В. (2017)
Демчишак Н. Б. - Бюджетне фінансування військово-промислового комплексу у системі стимулювання інновацій у високотехнологічних галузях національної економіки, Новик Т. В. (2017)
Полянська А. С. - Ідентифікація змін зовнішнього середовиша як необхідна умова удосконалення діяльності підприємства, Савчук С. В. (2017)
Бараш Ю. С. - Інноваційний розвиток пасажирських компаній за рахунок обслуговування туристичних перевезень, Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. (2017)
Ковальчук Т. М. - Привабливість інвестиційного проекту як об’єкт фінансового аналізу, Вергун А. І. (2017)
Замула І. В. - Аналіз фінансового стану підприємств хлібопекарської галузі як основа формування механізмів її сталого розвитку, Травін В. В., Радінович Н. О. (2017)
Пшик Б. І. - Сучасні методи антикризового управління фінансовою діяльністю банку (2017)
Макаренко М. І. - Міжнародний досвід лібералізації валютного регулювання, Артеменко А. С. (2017)
Теребух А. А. - Прогнозування впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної сфери Західного регіону України, Кошова Б. Р. (2017)
Тарасова Т. О. - Організація обліку дебіторської заборгованості підприємств в умовах припинення діяльності структурних підрозділів на тимчасово окупованих територіях (2017)
Камінська Т. Г. - Фінансова звітність: обліково-інформаційне обгрунтування гармонізації і використання, Костенко О. М. (2017)
Бавико О. Є. - Необхідність державного регулювання підприємництва та механізми його здійснення (2017)
Рекова Н. Ю. - Можливості і напрями фіскальної децентралізації в удосконаленні інструментарію фінансової політики (2017)
Витвицька О. Д. - Інноваційно-технологічні рішення у рисівництві (2017)
Заблодська І. В. - Результати моніторингу ринку освітніх послуг в умовах Євроінтеграції: регіональний аспект, Плетньов М. В., Заблодська Д. В. (2017)
Кукса І. М. - Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України, Пєтухова Т. О. (2017)
Васильченко О. М. - Світові тенденції розвитку виробництва молока та трансформація молочних ферм (2017)
Бондарчук Л. В. - Особливості системного стратегічного управління персоналом, Балдинюк А. Г. (2017)
Шацька З. Я. - Трансформація системи управління підприємством в період глобальних змін (2017)
Шуба М. В. - Модернізація сфери банківського кредитування фізичних осіб в Україні (2017)
Соколова Н. М. - Обґрунтування рівнів обслуговування у довгострокових контрактах на утримання автомобільних доріг, Маковська Ю. А. (2017)
Закорко П. П. - Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу, Гриценко О. С., Запєчна Ю. О., Шевчук К. І. (2017)
Стаканов Р. Д. - Імперативи формування гібридних регіональних систем міграційної політики (2017)
Гадзало А. Я. - Категоріальне визначення поняття "природокористування" в контексті транскордонного співробітництва (2017)
Безус П. І. - Принципи та проблеми розробки конкурентних стратегій розвитку підприємства, Залізняк З. І. (2017)
Воронченко О. В. - Ринок перестрахування в Україні: становлення, проблеми та перспективи розвитку, Харченко А. Ю. (2017)
Савицька О. М. - Забезпечення економічної стійкості промислового підприємства в контексті удосконалення управління фінансово-економічною безпекою, Гафтуняк М. І. (2017)
Ткачук І. Я. - Людина в основі наукових досліджень вчених-економістів, Токарюк Д. С. (2017)
Лебединська О. І. - Конкурентоспроможність національного товаровиробника нуту на світових ринках (2017)
Красовська О. Ю. - Деяки проблеми визначення нематеріальних активів промислового підпрємства (2017)
Марина А. С. - Виконання державного бюджету як фактор забезпечення економічної безпеки держави, Долозіна І. Л., Мальований Б. Ю. (2017)
Крекотень І. М. - Перспективи використання соціального медіа маркетингу у просуванні банківського продукту, Корнієнко М. В. (2017)
Дергалюк Б. В. - Формування системи управління фінансовою політикою на підприємстві в контексті її адаптації до змін навколишнього середовища, Парфенюк М. В. (2017)
Бугас В. В. - Удосконалення стилів керівництва в управлінні персоналом підприємства, Рябуха А. С. (2017)
Пилипенко Н. М. - Розвиток методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства (2017)
Кім О. О. - Структура дослідження інтеракційного та трансакційного полів розподілу доходів в моделі одиничної економіки агрегованого ринку (2017)
Кирилюк І. М. - Соціально-економічні чинники загострення проблеми безпечності та якості продуктів харчування тваринного походження в Україні (2017)
Погуда Н. В. - Особливості формування стратегії м. Біла Церква, Горпинюк О. С. (2017)
Кричевська Т. О. - Криптовалюти: фактори зростання та регуляторні реакції (2017)
Палійчук Є. С. - Ефективні методи підвищення прибутковості на ВАТ "Мукачівський верстатозавод" на сучасному етапі, Шипович М. І. (2017)
Тимошенко О. В. - Ендавмент як джерело фінансового забезпечення вищого навчального закладу, Буцька О. Ю. (2017)
Оліх Л. А. - Особливості розвитку ринку зовнішньої реклами в Україні, Коваленко Т. В. (2017)
Прощаликіна А. М. - Економічні й технологічні передумови формування і розвитку біоекономіки в Україні (2017)
Horbas` I. - Methods of improving the organizational structures of domestic enterprises, Linnik M. (2017)
Золотарьова О. В. - Зарубіжний досвід формування корпоративної культури та можливості його адаптації вітчизняним бізнесом, Клементьєва О. Ю. (2017)
Бондарчук В. В. - Вплив внутрішньої міграції та внутрішнього переміщення населення на макроекономічну стабільність (2017)
Толпежнікова Т. Г. - Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності транспортного підприємства, Зеленський К. А. (2017)
Моряк Т. П. - Концептуальні підходи до оцінки взаємозв’язку державних видатків та економічного зростання (2017)
Усатенко О. В. - Загальні аспекти облікового забезпечення переоцінки активів венчурних фондів (2017)
Хоменко О. І. - Аграрний ринок України. Стан та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств, Колтко Ю. Ю. (2017)
Подмешальська Ю. В. - Аудит розрахунків з оплати праці, Бескоста Г. М., Стафійчук К. В. (2017)
Доценко О. Ю. - Амортизаційна політика підприємства та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні, Шевченко К. І. (2017)
Корнух О. В. - Нематеріальні активи як важливий чинник ділової активності підприємства в умовах інноваційних перетворень, Товстуха Ю. О. (2017)
Єгорова О. В. - Вектори аналізу використання персоналу сільськогосподарських підприємств (2017)
Винниченко Н. В. - Проблеми оптимізації облікового процесу на сільськогосподарських підприємствах, Лінська А. С. (2017)
Каткова Н. В. - Методичні підходи до аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, Бурлан С. А., Ліснічук О. І. (2017)
Лебідь О. Ю. - Побудова економетричних моделей для аналізу та прогнозування інвестиційного клімату в Україні (2017)
Гриценко О. І. - Облікові аспекти критеріїв якості будівельно-монтажних послуг, Мураста К. С. (2017)
Мозгова Г. В. - Систематизація інструментів маркетингової комунікаційної політики в інтернеті, Жара К. С. (2017)
Fatenok-Tkachuk A. А. - Theoretical accounting sense of the concept of ensuring the economic stability of the enterprise, Hrab O. B. (2017)
Тростянська К. М. - Особливості організації обліку та аудиту на підприємствах борошномельно-круп'яної промисловості, Полгородник Н. В. (2017)
Щербина Т. В. - Проблеми підвищення ефективності навчання студентів економічних спеціальностей: методичний аспект (2017)
Зайченко К. С. - Ринок фрілансу в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Івашова Н. В. - Аналіз основних недоліків сайтів, як інструменту комунікацій промислових підприємств, Сагер Л. Ю., Мельник Ю. М. (2017)
Степанова О. В. - Детермінанти впливу старіння населення на рівність в суспільстві та фіскальну стійкість (2017)
Капленко Г. В. - Про деякі методичні підходи до моделювання сукупних особистих споживчих витрат (2017)
Кораблінова І. А. - Актуальні проблеми дослідження ІТ-ринку України, Кульбацька Н. М. (2017)
Волошина С. В. - Світовий ринок нафтопродуктів: тенденції розвитку і перспективи для України, Костакова Л. Д., Логвиненко Н. І. (2017)
Волошин В. І. - Підвищення рівня інвестиційної активності АПК України шляхом удосконалення інфраструктурних умов, Кучер Р.-Д. А. (2017)
Карпенко О. О. - Логістично-аутсорсингова платформа як основа формування транспортно-логістичної системи регіону, Осипова Є. Л. (2017)
Редько В. Є. - Розвиток маркетингового менеджменту в системі управління підприємством, Пипка К. В. (2017)
Гребеннікова А. А. - Соціальна відповідальність аграрного бізнесу в Україні (2017)
Хопчан В. М. - Проблема методології аналізу інвестиційних рішень та визначення критеріїв ефективності інвестицій (2017)
Королюк Т. О. - Модернізація суспільного договору в Україні в контексті євроінтеграції, Чащина І. С. (2017)
Бурцева О. Є. - Порівняльний аналіз податкових систем країн ЄС, Власов О. О. (2017)
Клопов І. О. - Концепція державного регулювання розвитку відновлювальної енергетики (2017)
Мойсеєнко К. Є. - Принципи управління публічними фінансами за умов пост-конфліктного відновлення національної економіки (2017)
Шура Н. О. - Дослідження ефективності застосування механізмів прийняття рішень місцевими адміністраціями у контексті публічного адміністрування, Смірнов О. В. (2017)
Костюченко Л. В. - Формування механізму управління державною службою з надзвичайних ситуацій в Україні, Козловський Є. В. (2017)
Кириченко О. С. - Концептуальні засади функціонування інноваційних промислових кластерів як основа економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Dvulit Z. P. - Estimation of export-import and transit potential of railway transport of Ukraine and other member states of the organization for cooperation of railways (OSJD), Kostiuchenko L. V., Kovtun T. V. (2017)
Шойко В. А. - Державне регулювання продовольчої безпеки в контексті інтеграції України до ЄС та забезпечення її сталого розвитку (2017)
Даценко В. В. - Митна безпека як складова економічної безпеки держави (2017)
Сергійчук С. І. - Компенсаційний пакет: суть та проблеми його ефективного застосування на підприємствах промисловості України (2017)
Петченко М. В. - Вплив сукупності важелів фіскальної політики на економічний ріст країни через визначення її етапів (2017)
Хмара М. П. - Кластерна політика як фактор прояву промислової безпеки країн світу (2017)
Кудлаєнко С. В. - Основні концепти державної соціальної політики в умовах трансформаційної економіки (2017)
Панченко В. А. - Механізм оцінки взаємозалежності кадрового складу підприємства (2017)
Згалат-Лозинська Л. О. - Методи оцінки ефективності розвитку управлінського персоналу підприємства (2017)
Drobyazko S. - Formation of methodological platform for evaluation of economic safety of enterprises (2017)
Кононенко О. М. - Економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві (2017)
Чавичалов І. І. - Детерминанти розвитку управлінського персоналу підприємства (2017)
Платонов А. Ю. - Транзитний потенціал України та стримуючі фактори розвитку міжнародних вантажних перевезень (2017)
Гузєєва В. О. - Нова концепція обліку доходу відповідно до МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клієнтами" (2017)
Кірік А. В. - Узгодження інтересів стейкхолдерів транспортних підприємств, Будник В. А. (2017)
Станінов С. Б. - Забезпечення стратегічної гнучкості підприємства з позицій ресурсно-орієнтованого підходу (2017)
Корольов П. В. - Науково-методичні та прикладні засади управління корозійною захищеністю основних фондів промислових підприємств (2017)
Притула А. І. - Практичні аспекти реалізаціі бізнес-стратегії на прикладі торговельного підприємства, Кулакова С. Ю. (2017)
Філімошкіна І. О. - Дисонанс бюджетної децентралізації та соціально-економічного і людського розвитку в регіонах України (2017)
Яремик М. М. - Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні (2017)
Дерунець Я. В. - Еволюція основних складових управління персоналом (2017)
Федунчик Л. Г. - Наявність структурного дисбалансу попиту і пропозиції ринку праці України (2017)
Іриневич Ю. В. - Вплив соціально-економічних факторів на чисельність економічно активної молоді (2017)
Рагуліна Н. В. - Інвестиційний клімат та методи покращення інвестиційного потенціалу на пост-конфліктних територіях України (2017)
Кикош Ю. В. - Методологічні підходи багатовимірного групування регіонів країни за якістю наданих освітніх послуг та інтелектуальним потенціалом молоді (2017)
Ільченко В. А. - Оцінювання впливу терористичних актів на національну економіку (2017)
Олешко О. О. - Соціально-економічні особливості відновлення пост-конфліктних територій: світовий досвід (2017)
Насіров М. Ф. - Страхування відповідальності за проектами з ресайклінгу відходів пластика (2017)
Трухан С. В. - Застосування мереж байєса до побудови моделей оцінювання ризику актуарних процесів, Бідюк П. І. (2016)
Терентьєв О. О. - Розробка моделей та методів визначення фізичного зношення елементів для задачі діагностики технічного стану будівель і споруд, Полторак О. Б. (2016)
Харитонов Ю. Н. - Моделирование процессов управления коммуникациями региональных проектов энергосбережения, Фоменко Г. В. (2016)
Москалец Н. В. - Анализ методов обнаружения вызывных сигналов абонентских станций в мобильных системах связи (2016)
Рибальченко Л. І. - Визначення основних напрямів удосконалення експлуатаційної роботи залізниць, Котельнікова А. А., Парфьонова Ю. В., Пономаренко Г. М. (2016)
Боков И. П. - Построение фундаментального решения уравнений статики 1,2-аппроксимации безмоментного напряженного состояния для трансверсально-изотропных пластин, Бондаренко Н. С., Стрельникова Е. А. (2016)
Бубир Л. М. - Клініко-морфологічна діагностика еозинофільного гастроентериту (огляд літератури), Филенко Б. М., Ройко Н. В., Несіна І. М., Проскурня С. А. (2020)
Вітомський В. В. - Роль респіраторної фізичної терапії у відновному лікуванні пацієнтів після кардіохірургічних втручань, Аль-Хавамдех Х. М. (2020)
Горб Ю. Г. - Роль гемодинамічних і метаболічних чинників у розвитку та прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2 типу, Строна В. І., Ткаченко О. В. (2020)
Купріненко О. - Аналіз сучасного стану та проблем ерготерапії військовослужбовців збройних сил України постраждалих в результаті бойових дій (2020)
Подолюк М. В. - Морфофункціональна організація маткових труб за умов патології (2020)
Степанчук А. П. - Сучасні погляди на структурно-функціональну організацію органа смаку людини (2020)
Хмара Т. В. - Онтологія уроджених вад плечової кістки та кісток передпліччя, Нікорич Д. М., Стабрин М. Б., Ризничук М. О., Стельмах Г. Я., Лека М. Ю. (2020)
Варес Я. Е. - Гістоморфометрична оцінка загоєння післяопераційних кісткових дефектів нижньої щелепи під впливом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії, Штибель Н. В., Логаш М. В., Штибель Д. В. (2020)
Дудченко Є. С. - Особливості структурної організації регенерату довгих трубчастих кісток скелета за умов впливу на організм хронічної гіперглікемії та застосування збагаченої тромбоцитами плазми (2020)
Родинський О. Г. - Дослідження біоелектричної активності інтернейронних пулів спинного мозку в умовах експериментальної гіпоандрогенемії, Ткаченко С. С., Маража І. О. (2020)
Ткаченко А. С. - Морфологічна характеристика суглобового хряща колінного суглоба за умов позасуглобової травми стегнової та великогомілкової кісток, Ткач Г. Ф. (2020)
Хмара Т. В. - Методи препарування та виготовлення топографо-анатомічних зрізів для встановлення фетальної анатомічної мінливості органів і структур передньої та бічних ділянок шиї, Лопушняк Л. Я., Марчук О. Ф., Галагдина А. А., Бойчук О. М. (2020)
Cheshko N. N. - The Effect of Low Doses of Ionizing Radiation on Odontogenesis in Fetal Rats (2020)
Явтушенко І. В. - Вплив індукторів транскрипційного чинника Nrf2 на розвиток окисно-нітрозативного стресу в тканині великих півкуль головного мозку щурів після моделювання черепно-мозкової травми, Костенко В. О. (2020)
Буряковська О. О. - Зв'язок між антигіпертензивною терапією та порушеннями сну у пацієнтів на гіпертонічну хворобу та при її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2020)
Голдовський Б. М. - Предиктори несприятливого перебігу неускладнених гіпертонічних кризів на догоспітальному етапі, Лелюк Д. В. (2020)
Данюк І. О. - Особливості ендотеліальної функції та цитокінового профілю у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Риндіна Н. Г. (2020)
Zhuravka N. V. - The Development of Atherosclerosis in Patients with Diabetes Mellitus, Shop I. V., Folusho Е. Т. (2020)
Захарчук О. І. - Стан гуморальної ланки імунітету у дітей хворих на токсокароз (2020)
Іманов Е. - Ендоваскулярні методи лікування стенозу легеневої артерії, Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Слобода А. О., Лазоришинець В. В. (2020)
Колупаев С. М. - Индивидулизация выбора малоинвазивного метода лечения у пациентов с уретеролитиазом (2020)
Леонтьєва Ф. С. - Біохімічні маркери сполучної тканини в лабораторній діагностиці ортопедичних захворювань людини, Морозенко Д. В., Воронцова М. П., Глєбова К. В., Долуда Я. А., Леонтьєва Л. В. (2020)
Мащенко С. С. - Можливості комплексної терапії вестибулярних дисфункцій з вегетативним супроводом в умовах ішемії мозку, Стоянов О. М., Дарій В. І., Калашніков В. Й., Грищенко Г. В., Скоробреха В. З. (2020)
Михневич К. Г. - Определение референтных значений энергетических показателей кровообращения, Волкова Ю. В., Баранова Н. В., Бойко Е. В. (2020)
Ніколенко О. Є. - Стан обміну сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану у поєднанні з цукровим діабетом I типу, Павлов С. Б., Павлова Г. Б., Корж О. М. (2020)
Овчаренко Л. К. - Карвеліс у комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію напруги, Циганенко І. В. (2020)
Пасієшвілі Т. М. - Прогностичне значення активності каспази-1, інтерлейкіну-1В, фактору некрозу пухлини-А та інтерлейкіну-18 в динаміці ведення хворих молодого віку з автоімунним тиреоїдитом та гастроезофагальною рефлюксною хворобою, Ковальова О. М., Пасієшвілі Л. М., Железнякова Н. М. (2020)
Подлужний С. Г. - Рівні ангіотензину ІІ в залежності від поліморфізмів А1166С, Т174М у пацієнтів з пароксизмальною фібриляцією передсердь на тлі ІХС та гіпертонічної хвороби (2020)
Фуштей І. М. - Динаміка маркерів деградації екстрацелюлярного матриксу у хворих зі STEMI при різних стратегіях лікування, Сідь Є. В., Вохміна І. А. (2020)
Шевченко Б. Ф. - Вегетативний статус при позапечінковому холестазі у хворих з холелітіазом за результатами аналізу варіабельності серцевого ритму (PRECISE -діагностики), Зеленюк О. В., Зигало Е. В., Пролом Н. В., Бабій О. М. (2020)
Виноградова К. О. - Частота виявлення антибіотикорезистентних варіантів мікроорганізмів-збудників інфекційних процесів в окремих біотопах урогенітального тракту пацієнтів різного віку і статі, Гаврилюк В., Скляр Т. В., Соколова І. Є. (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Гель-хроматографічне фракціонування метаболітних комплексів L. rhamnosus GG і S. boulardii та їх протимікробна активність, Бабич Є. М., Горбач Т. В., Семенченко О. Ю., Коцар О. В. (2020)
Стовбан М. П. - Основні фактори впливу на розвиток ефективної взаємодії медичних закладів в межах одного госпітального округу, Толстанов О. К., Гбур З. В. (2020)
Бойко М. А. - Порівняльна оцінка загоєння слизової оболонки порожнини рота після використання різних методів з'єднання та гемостазу (2020)
Варес Я. Е. - Клінічна оцінка ефективності застосування збагаченого тромбоцитами фібрину та композицій на його основі при атиповому видаленні нижніх третіх молярів, Сліпий В. З. (2020)
Германчук С. М. - Результати клінічного дослідження лікувально-профілактичного комплексу при захворюваннях тканин пародонта на тлі цукрового діабету (2020)
Демидова П. І. - Віддалені результати лікування гіперестезії зубів із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання та апіпродуктів (2020)
Походенько-Чудакова И. О. - Сравнительная оценка изменений показателя микрокристаллизации ротовой жидкости у пациентов с фурункулами челюстно-лицевой области при различных подходах к лечению, Флерьянович М. С. (2020)
Черняк В. В. - Використання критеріїв індивідуального одонтогліфічного статусу при проведенні судово-медичної ідентифікації невідомої особи, Нікіфоров А. Г., Лукачіна Є. І., Филенко Б. М., Ройко Н. В. (2020)
Аравіцька М. Г. - Зміни профілю рухової дієздатності чоловіків та жінок з ожирінням під впливом програми фізичної терапії (2020)
Арєшина Ю. Б. - Ерготерапія після шунтування коронарної артерії: сучасні підходи, Беспалова О. О., Авраменко Н. Б., Бугаєнко Т. В., Звіряка О. М. (2020)
Дмитрук М. - Основні моделі порушення патерну ходи у осіб після перенесеного мозкового інсульту (2020)
Лабинский А. И. - Электроэнцефалография в оценке эффективности физической терапии немоторных проявлений болезни Паркинсона (2020)
Орфін А. Я. - Оцінка показників якості життя ВІЛ-інфікованих мешканців Львівської області, Мазепа М. А. (2020)
Бабкіна О. П. - Правові та судово-медичні аспекти домашнього насильства в Україні, Ткачов А. С., Данильченко С. І. (2020)
Бречка Н. М. - Функціональний стан репродуктивної системи щурів-самців за умов моделювання радіаційного ураження яєчок та корекція препаратами природного походження, Козар В. В., Щербак О. В. (2020)
Гнатюк Н. О. - Aлелопатична активність насіння рослин родів Monarda didyma L., Dracocephalum moldavicum L., Hyssopus officinalis L. в умовах лісостепу України, Сорокіна С. І. (2020)
Головіна К. М. - Зниження механічної стійкості еритроцитів при гіпотермічному зберіганні, Боброва О. М., Шапкіна О. О., Ніпот О. Є., Говорова Ю. С. (2020)
Kindrat I. P. - Determination of Usnic Acid Effect on Iron Metabolism in Rat Liver (2020)
Коробейніков Г. В. - Варіабельність серцевого ритму елітних борців в умовах застосування штучної дегідратації організму, Коробейнікова Л. Г., Луданов К. В., Міщенко В. С., Луданов Д. Р. (2020)
Корольова О. В. - Таксономічна різноманітність грибів класу Dothideomycetes у складі степових екосистем степової зони України (2020)
Репин Н. В. - Морфологическая характеристика эндотелия аорты крыс с почечной недостаточностью после коррекции аллогенным криоэкстрактом плаценты, Чиж Ю. А., Марченко Л. Н., Говоруха Т. П. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Стан гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків щурів народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю, Лар'яновська Ю. Б., Волохов І. В., Стороженко Г. В., Кошова О. Ю. (2020)
Швець В. А. - Фізична тренованість білих мишей під час плавання в умовах стимуляції та інгібування інтерлейкіну-2, Гасюк О. М. (2020)
Шпакова Н. М. - Температурно-осмотична чутливість еритроцитів людини і коня в присутності хлорпромазину, Орлова Н. В., Єршов С. С., Ніпот О. Є., Шапкіна О. О. (2020)
Глухов І. Г. - Теоретичний аналіз проблем та актуальних напрямів навчання студентської молоді плаванню, Пітин М. П., Дробот К. В., Абрамов К. В. (2020)
Гунина Л. М. - Формирование алгоритма диагностики синдромов микроповреждения мышц и отсроченной мышечной болезненности у спортсменов, Дмитриев А. В. (2020)
Боднар А. І. - Вплив занять силовим та танцювальним фітнесом на показники кортизолу в сироватці крові у жінок 18-21 років, Кисіль В. В., Твеліна А. О. (2020)
Гончаренко О. Ю. - Зміна імунної реактивності у нетренованих осіб і спортсменів високої кваліфікації в результаті тренувального процесу, Бєлікова М. В., Плотнікова Л. Г. (2020)
Коробейніков Г. В. - Нейродинамічні характеристики у кваліфікованих бадмінтоністів, Міщук Д. М., Коробейнікова Л. Г., Сюй Саньцянь (2020)
Кропта Р. В. - Композиція тіла спортсменів в ударних видах єдиноборств, Седукін Д. В., Вдовенко Н. В., Жирнов О. В. (2020)
Лашта В. Б. - Аналіз рівня спеціальної фізичної підготовленості курсантів першого курсу навчання, Федак С. С., Ханікянц О. В. (2020)
Мельник В. О. - Показники атакувальних дій різної тривалості гандбольних команд високої кваліфікації в умовах чисельної нерівності, Кудріна Н. В. (2020)
Небожук О. Р. - Динаміка загальної фізичної підготовленості курсантів військового коледжу з урахуванням категорій військовослужбовців, Федак С. С., Маланчук Г. Г. (2020)
Панькевич Я. А. - Фізичний розвиток та фізична підготовленість курсантів інженерних спеціальностей вищого військового навчального закладу, Афонін В. М. (2020)
Путятіна Г. М. - Соціальний механізм саморозвитку системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення України в умовах циркулярної економіки (2020)
Чернозуб А. А. - Особливості структури тренувального заняття з рукопашного бою та механізмів його корекції, Потоп В., Адамович Р. Г., Штефюк І. К., Шерстюк Л. В. (2020)
Тузяк Я. М. - Розробка теоретичних й методологічних засад стратиграфії й хроностратиграфії та роль регіональних стратиграфічних підрозділів (РСП) для створення міжнародної (загальної) хроностратиграфічної шкали (М(З)ХСШ) (2016)
Андриенко В. М. - Оптимальная диверсификация портфеля ценных бумаг (2016)
Сушко Н. І. - Інформаційне забезпечення зобов’язань за доходами державного бюджету в контексті модернізації системи управління державними фінансами (2016)
Мусіяченко О. С. - Дослідження образу музичного життя києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел (2016)
Новородовський В. В. - Формування природничо-сільськогосподарських інститутів у структурі ВУАН 1920-х–1930-х рр. (2016)
Шувар І. А. - Особливості забур’янення агроценозів ячменю ярого і картоплі залежно від застосування гербіцидів, Корпіта Г. М. (2016)
Крымец Л. В. - Микрософия власти: интерсубъективный анализ (2016)
Шакун Н. В. - Вивчення української філософії як чинник творення національної культури (2016)
Становский А. Л. - Математическое моделирование и оптимизация параметров сложных систем по глобальной связности в САПР, Швец П. С., Бондаренко В. В., Торопенко А. В. (2016)
Веремійчук Ю. А. - Аналіз функціонування інтегрованих енергопостачальних систем з енергетичними хабами, Притискач І. В., Ярмолюк О. С., Опришко В. П. (2016)
Садовой А. В. - Определение траекторий движения хаотической динамической системы, Волянский Р. С., Волянская Н. В. (2016)
Бродський Ю. Б. - Моделювання природних процесів взаємодії з урахуванням невизначенності в початкових умовах задачі Коші, Маєвський О. В. (2016)
Neroda T. - Analiza i profilowanie rozproszonych strumienie danych w systemie informacyjnym instytucji edukacyjnej (2016)
Вовна А. В. - Разработка математической модели измерителя пыли, инвариантные схемы повышеной точности, Корниенко Д. Г., Примиский В. Ф. (2016)
Раскин Л. Г. - Структурный и параметрический синтез системы производства в распределённой сети потребления, Карпенко В. В. (2016)
Гузий С. Г. - Исследования реологических и физико-механических свойств декоративных бетонов, Теренчук С. А. (2016)
Алешинский Е. С. - Разработка принципов создания региональных транспортно-логистических кластеров в Украине, Мещеряков В. В., Белоус Л. В. (2016)
Pahomov R. - Post-graduate education of responsible staff on labour protection: problems and features, Dyachenko E., Zyma O. (2016)
Семко В. В. - Топологічний ситуаційний аналіз та синтез стратегій управління об’єктом в умовах конфлікту, невизначеності поведінки та варіативної множини об’єктів спостереження (2016)
Долбнєва Д. В. - Дослідження місця та ролі консалтингових компаній в організації обліку сучасного підприємства (2016)
Нусинов В. Я. - Особенности протекания кризиса украинских компаний в 1991–2009 годах и в современных условиях (2016)
Висовень О. І. - Відношення комуно-більшовицького режиму до релігійних громад євангельських християн і баптистів в період становлення тоталітаризму (кін. 20-х-30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Базиленко А. К. - Теоретичний аналіз чинників формування соціальної активності студентської молоді (2016)
Гуменюк О. Г. - Теоретико-методологічний аналіз особистісних теорій лідерства (2016)
Корчакова Н. В. - Психологічний аналіз стильових характеристик заступництва у період дошкільного дитинства (2016)
Кот Г. М. - Комплексний підхід до формування психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2016)
Ніздрань О. А. - Особливості зв’язку соціального капіталу осіб із низьким економічним статусом та їхнього психологічного здоров’я: аналіз результатів дослідження (2016)
Kolomiets Y. - Effect of biological and chemical preparations on peroxidase activity in leaves of tomato plants, Grygoryuk I., Butsenko L. (2016)
Гапон Л. О. - Внесок Ярослава-Богдана Рудницького у розвиток української топоніміки (2016)
Зубенко Д. Ю. - Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля, Коваленко А. В., Петренко О. М., Шавкун В. М., Олехно М. Ю. (2016)
Скачков В. О. - Методи газофазного ущільнення карбонізованих вуглепластиків піровуглецем, Воденніков С. А., Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2016)
Бондарев С. И. - Планирование транспортных расходов на международных автомобильных перевозках (2016)
Бондар І. О. - Моделювання процесу вибору платформи для розробки мультимедійного навчального комплексу (2016)
Пушкар О. І. - Формалізація процесу розроблення педагогічного сценарію електронного навчання, Браткевич В. В., Литовченко І. В. (2016)
Пушкар О. І. - Розробка методологічних засад організації самостійної роботи студентів у системі електронного навчання, Грабовський Є. М. (2016)
Иукуридзе Э. Ж. - Экспериментальное обоснование системы агротехнических приемов в контексте формирования "терруарности" вина, Ткаченко О. Б., Сугаченко Т. С. (2016)
Климнюк В. Є. - Оцінювання ефективності комп’ютерних мереж у системі електронного навчання, Литовченко І. В. (2016)
Горда О. В. - Побудова колірного атласу цифроврго зображения дефекту типу "тріщина" (2016)
Клишин А. В. - Структура поверхности супергидрофобных покрытий на основе кремнезема, Миронюк А. В., Дудко В. А., Баклан Д. В., Чашка-Ратушный В. П., Тарасенко Д. В. (2016)
Іщенко Л. М. - Ідентифікація ДНК тваринного походження в м’ясних продуктах та кормах для тварин методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, Шинкаренко Л. М., Андрєєв І. В., Калакайло Л. І., Іщенко В. Д., Спиридонов В. Г. (2016)
Зозуля А. В. - Аналіз матеріально-технічного забезпечення як ключової ланки військової логістики (2016)
Прокопович Л. В. - Визуализация культурной идентичности посредством костюмных украшений как форма театрализации повседневности (2016)
Кадиевская И. А. - Использование достижений позитивной психологии как ресурса современного украинского общества (2016)
Артеменко Д. Ю. - Обґрунтування конструкціїї комбінованого прикочуючого котка просапної сівалки, Онопа В. А., Скриннік С. С. (2016)
Божко К. М. - Дослідження стендових засобів для вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів та батарей, Гуренок Г. С., Защепкіна Н. М. (2016)
Калініна О. С. - Естетичні показники якості паковання, Байцар Р. І. (2016)
Незвещук-Когут Т. С. - Технологія страв з кисломолочного сиру та крупів, збагачених органічним йодом, Струтинська Л. Т. (2016)
Verovkina G. V. - Investigation of the interpolation representation of random processes with non-equidistance interpolation knots (2016)
Gutsol M. - Reception of traditional image of don juan in modern ukrainian drama (2016)
Чобанюк М. М. - Дослідження концептуального художнього синтезу у сучасному літературознавстві (2016)
Скрипник Ю. С. - Структурна організація концепту vitium в латинській мові (2016)
Бахшалиева К. Ф. - Анализ аннотированного списка токсигенных микромицетов, распространенных на различных ценозах Азербайджана (2016)
Юхименко Л. І. - Дослідження психомоторних та нейрофізіологічних особливостей мозкової діяльності глухих (2016)
Ставерська Т. О. - Аналіз сутності дефініції "антикризова стратегія" та її роль в процесі антикризового управління підприємством, Жилякова О. В. (2016)
Попович О. А. - Питання українського визвольного руху середини ХХ століття в діяльності політичних партій України (2005–2014) (2016)
Фігурний Ю. С. - Аналіз українського етнокультурного розвитку й етнічних процесів у першій половині XVIІ ст. (2016)
Yaroshynskyi O. - Comprehending by youth in the diaspora of their’s appointment in the struggle of the Ukrainian people for independence (1960s years) (2016)
Колоденко О. В. - Комплексна реабілітації хворих з ішемічною хворобою серця та гіпертензією після хірургічної реваскулярізації міокарду (2016)
Бурмістенков О. П. - Аналіз стану освіти у вищих навчальних закладах України, Демішонкова С. А. (2016)
Ефендієва С. М. - Дослідження історичних етапів еволюції терміну "педагогічна інновація" в сучасному науковому дискурсі (2016)
Лещенко А. В. - Анализ нарративной напряженности: читательский и текстовый планы (2016)
Костюк О. П. - Культурно-естетичні домінанти ініціації в перукарському мистецтві (на прикладі первісної культури) (2016)
Lytvinenko A. - The analysis of contemporary legal standards and principles in mass media performance: a domestic and international law overview (2016)
Бакулевський В. Л. - Розробка алгоритма програмної реалізації моделі прогнозування технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі напругою 6–35 кВ (2016)
Горковчук Д. В. - Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру (2016)
Дмитриченко Н. Ф. - Исследование свойств поверхностей, восстановленных электродуговыми покрытиями, Тамаргазин А. А., Пугачевская Е. П. (2016)
Дроменко О. Б. - Дослідження комплексу функціонально-технологічних властивостей білка тваринного, Янчева М. О. (2016)
Дудник І. О. - Дослідження та встановлення динаміки та характеру зміни фізичних параметрів, що впливають на формування та рівень втрат електроенергії, Константінов Г. В. (2016)
Дудченок Н. В. - Исследование технологии гексагонального нитрида бора, Червоний І. Ф. (2016)
Жидкова Т. В. - Аналіз реального рівню стану житлового фонду України, Апатенко Т. М. (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на розмноження дріжджових клітин у тісті, Дуб В. В. (2016)
Кушнеров В. Ю. - Дослідження методу вилучення свинцю з акумуляторного лому, Червоний І. Ф. (2016)
Костерєв М. В. - Розроблення імовірнісно-статистичного підходу до визначення слабких підсистем електроенергетичної системи, Літвінов В. В. (2016)
Прохоров В. М. - Розробка методу розрахунку плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації (2016)
Сахаров О. С. - Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах, Сахаров В. О., Литвин О. В. (2016)
Сорокіна К. Б. - Аналіз впливу параметрів метанового зброджування осадів стічних вод на ефективність процесу (2016)
Чепурная С. Н. - Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов, Жидкова Т. В. (2016)
Шуфнарович М. А. - Дослідження підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами природокористування (2016)
Арабаджи С. С. - Земська початкова освіта в с. Мангуш: становлення та розвиток у 70-ті роки ХІХ – на початку ХХ ст., Харахурсах В. Е. (2019)
Ганчев О. І. - Особливості трансформації інституту сім’ї болгар південної Бессарабії у другий половині ХХ ст. (2019)
Лясковська С. П. - Застосування козацькими ватажками інформаційно-психологічного впливу під час Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст., Лясковська А. А. (2019)
Папазова А. В. - Погляди Маргарет Тетчер на пенсійне забезпечення громадян, Андрющенко К. Д. (2019)
Папазова А. В. - Вивчення розвитку освіти та науки в Туреччині (1839 – 1937 роки) радянськими дослідниками, Пандазі А. В. (2019)
Папац А. С. - Реформа середньої освіти в Російській імперії та її реалізація в Катеринославській губернії у другій половині ХІХ ст. (2019)
Цецик Я. П. - Документи державних архівів як джерело дослідження суспільно-політичних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Балабанов К. В. - Міграційна криза в контексті регіональної безпеки ЄС, Пічахчі А. І. (2019)
Балабанов К. В. - Африканський вектор зовнішньої політики Франції за президентства Е. Макрона – спадкоємність чи новаторство?, Рабчевська О. С. (2019)
Гринчук М. С. - Боротьба з тероризмом як тенденція зовнішньої політики США (2019)
Дорош Л. О. - Євроантлантична та євроінтеграція як зовнішньополітична безпекова стратегія нейтральних держав Європи, Штепа П. В. (2019)
Івасечко О. Я. - Міжнародний режим нерозповсюдження бактеріологічної зброї: проблеми функціонування, Лівіцька М. О. (2019)
Караман К. В. - Проблема типології партій в сучасній партології (2019)
Константинова Ю. В. - Проблема нелегальної міграціїї у відносинах США з країнами Латинської Америки за президенства Дональда Трампа, Клименченко М. В. (2019)
Константинова Ю. В. - Реалізація комплексного гендерного підходу поліції ООН у внутрішній кадровій політиці національної поліції України, Светлічна О. О. (2019)
Лисак В. Ф. - Особливості сирійського конфлікту, Тарраф А. Т. (2019)
Лубінець Д. В. - Проблема лобізму в українській історіографії (2019)
Пашина Н. П. - Макрополітична ідентичність як фактор політичної безпеки у багатоскладових суспільствах (теоретичний аспект) (2019)
Трофименко А. В. - Етапи трансформації шведського нейтралітету, Чокотило Н. Е. (2019)
Трофименко М. В. - Роль публічної дипломатії у забезпеченні національної безпеки держави (2019)
Яковлєв М. В. - Концептополя політичної аналітики як прикладної політологічної дисципліни, Суслов А. І., Шулімов С. Ф. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія" (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Шовкун І. А. - Залежність української економіки від промислового імпорту та передумови формування ефективної виробничої спеціалізації (2020)
Юхимець Р. С. - Перспективна роль природного газу в рамках "зеленого переходу" ЄС: аналітичний огляд (2020)
Гаркушенко О. М. - "Зелені" ІКТ: потенціал і пріоритети для сталого розвитку: аналітичний огляд, Заніздра М. Ю. (2020)
Гріньов В. Г. - Визначення раціонального обсягу вилучення корисних копалин із надр: маржинальний підхід, Хорольський А. О. (2020)
Чекіна В. Д. - Вплив витрат на освіту на економічне зростання: емпірична оцінка, Воргач О. А. (2020)
Kristó I. - Effect of weed control technologies on chickpeas (Cicer arietinum L., Tar M., Vojnich V. J., Nagy M. V. (2019)
Цвей Я. П. - Моніторинг родючості чорнозему слабосолонцюватого в залежності від системи удобрення та обробітку ґрунту у сівозмінах, Мирошниченко М. С., Кісілевська М. О. (2019)
Ганженко О. М. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність та вихід біоетанолу з сорго цукрового у Центральному Лісостепу України (2019)
Гарбовська Т. М. - Господарсько-цінні ознаки квасолі овочевої залежно від схеми розміщення рослин (2019)
Іваніна Р. В. - Стан гумусу чорнозему вилугуваного та післядія добрив за тривалого їх застосування у зернових ланках сівозміни, Дубовий Ю. П., Сенчук С. М. (2019)
Іваніна В. В. - Вплив добрив на врожайність та якість зерна сорго зернового, Пашинська К. Л., Костащук М. В. (2019)
Іваніна В. В. - Регулятори росту у підвищенні продуктивності буряків цукрових, Шаповаленко Р. М., Дубовий Ю. П. (2019)
Копитко П. Г. - Вміст біохімічних складових у рослинах смородини чорної залежно від елементів агротехнології, Кротик А. С., Любич В. В., Терещенко Ю. Ф., Недвига М. В. (2019)
Присяжнюк О. І. - Екологічна пластичність сорго зернового, Сторожик Л. І., Завгородня С. В. (2019)
Сківка Л. М. - Біологічна ефективність вирощування культур агроценозу, Гудзь С. О., Цвей Я. П., Присяжнюк О. І. (2019)
Фучило Я. Д. - Ріст і продуктивність енергетичних плантацій тополі в умовах Прикарпаття, Лис Н. М., Ткачук Н. Л., Соловка В. І. (2019)
Юник А. В. - Особливості фотосинтетичної діяльності посівів льону олійного (Linum usitatissimum L.) залежно від технології вирощування (2019)
Сторожик Л. І. - Калусоутворення сорго цукрового (Sorghum saccharatum) залежно від виду і розміру експланту та рівня плоїдності, Войтовська В. І., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М. (2019)
Брюханова Т. О. - Біохімічна роль панкреатичних NMDA-рецепторів у патогенезі порушень вуглеводного обміну, Галузінська Л. В. (2020)
Мельник Г. М. - Теоретичне обґрунтування вибору АФІ у складі екстемпорального гелю для лікування ран та пролежнів, Ярних Т. Г., Буряк М. В. (2020)
Березнякова М. Є. - Вплив свинцевої інтоксикації на морфологічний стан системи плацента-плід у щурів в експерименті, Перехода Л. О., Березнякова Н. Л., Карабут Л. В. (2020)
Savych A. - Screening of hypoglycemic activity of herbal mixtures (message ІІ), Marchyshyn S., Doroshenko O. (2020)
Тутук В. В. - Показники біохімічного аналізу крові пацієнтів з ФКУ, які знаходяться на замісному харчуванні амінокислотними сумішами, Загайко А. Л., Литкін Д. В. (2020)
Бездітко Н. В. - Фармакоекономічний аналіз використання концентрату протромбінового комплексу (препарату Октаплекс) при внутрішньомозкових кровотечах (2020)
Колісник С. В. - Дослідження леткої фракції трави анісу звичайного, Умаров У. А., Журавель І. О., Фатхуллаєва М., Колісник Ю. С., Газієва А. С. (2020)
Garibli A. - Diagnostic signs of morphological and anatomical structure of Medicago falcata L. raw materials, Suleymanov T., Kerimov Y., Gasimov E., Rzayev F. (2020)
Mamina O. - Determination of quifenadine by HPLC method in blood, Kabachny V., Lozova O. (2020)
Зуйкіна С. С. - Вивчення ефективності антимікробних консервантів при розробці складу бігелю для комплексної терапії мастопатії, Вишневська Л. І., Стрілець О. П. (2020)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2020)
Титул, зміст (2020)
Борзих О. І. - Вплив фунгіцидів на ферментативну активність антиоксидантної системи та вміст хлорофілу в рослинах люпину за протруєння насіння, Цуркан О. В., Черв’якова Л. М., Панченко Т. П. (2020)
Медвідь Я. А. - Вплив інсектицидів на корисну ентомофауну в посівах кукурудзи (2020)
Клечковський Ю. Е. - Акарокомплекс виноградних насаджень Півдня України, Шматковська К. А. (2020)
Розова Л. В. - Шкідники у насадженнях черешні в умовах Південного Степу України, Єременко О. А., Юдицька І. В. (2020)
Півторайко В.В. - Шкідлива ентомофауна конопель посівних Cannabis sativa L., Кабанець В.В., Власеко В.А. (2020)
Іванова Т. В. - Передумови дії змішаних інфекцій базидієвих грибів у закритих агробіоценозах на печериці (2020)
Інновація для захисту від амброзії (2020)
Соломянний Р. М. - α(β)-Cульфоніл(фосфорил)акрилонітрили та енаміни в синтезі біоактивних гетероциклів, Шабликіна О. В., Москвіна В. С., Броварець В. С. (2020)
Василькевич О. І. - Кінетичні параметри іонізуючої здатності розчинників. Природа сольватаційних ефектів при гетеролізі 2-арил-2-хлорадамантанів, Кощій І. В., Дворко Г. Ф. (2020)
Butova E. D. - P-Stereogenic diamondoid phosphines, Bahonsky V. V., Yurchenko R. I., Butov S. O., Moroz M. M., Fokin A. A. (2020)
Чайковська О. О. - п-Нітрофеніловий естер (дифенілфосфорил)оцтової кислоти як реагент для синтезу 2-(фосфорилметил)-бензімідазолу, Смалій Р. В., Штиль Н. А., Костюк О. М. (2020)
Kalchenko O. I. - Phosphorylated calix|4,8|arenes improve the RP HPLC separation of benzene derivatives, Vysotsky M. O., Cherenok S. O. (2020)
Варинський Б. О. - ВЕРХ-МС дослідження фармакокінетики морфоліній 2-((4-(2-метоксифеніл)-5-(піридин-4-іл)-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетату (2020)
Бугера М. Я. - Препаративний метод синтезу α,α-дифлуоро-γ-аміномасляної кислоти, Гербеда А. В., Тарасенко К. В., Кондратов І. С. (2020)
Чернявская Е. А. - Структура миокарда молодых крыс с моделью алиментарного ожирения на фоне сочетанного применения ритмических экстремальных холодовых воздействий и криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови, Волина В. В., Бабийчук В. Г. (2018)
Денисенко В. Ю. - Мобилизация Cа2+ из внутриклеточных депо ооцитов Sus scrofa domesticus после витрификации и отогрева, Кузьмина Т. И. (2018)
Гулевский А. К. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови человека на ростовые свойства культуры мезенхимальных стромальных клеток, подвергнутых криоконсервированию, Лаврик А. А., Трифонова А. В., Карпенко В. Г. (2018)
Прокопюк В. Ю. - Вплив середовищ, кондиційованих кріоконсервованими та свіжовиділеними експлантами та клітинами плаценти, на органотипові культури маток та яєчників мишей (2018)
Шевченко Н. О. - Збереженість меристем батату за різних режимів кріоконсервування, Івченко Т. В., Мозговська Г. В., Мірошниченко Т. М., Баштан Н. О. (2018)
Жаркова Е. Е. - Действие низкомолекулярной фракции из криогемолизированной кордовой крови человека на восстановление морфологических свойств и метаболизм АТФ и 2,3-ДФГ эритроцитов донорской крови человека после гипотермического хранения, Гулевский А. К. (2018)
Сазонова Т. М. - Засоби профілактики ускладнень у постраждалих від холодової травми, Проценко О. С., Шаповал О. В. (2018)
Коваль Г. К. - Влияние криоконсервированной кордовой крови на функциональное состояние дендритных клеток кожи крыс с атопическим дерматитом, Останков М. В., Бондарович Н. А., Ямпольская Е. Е., Останкова Л. В., Гольцев А. Н. (2018)
Айдарова В. С. - Влияние ритмической краниоцеребральной гипотермии на морфологические и морфометрические характеристики ткани головного мозг крыс линии SHR (2018)
Антоненко Е. А. - Разработка системы телеметрии для экспериментальной криомедицины, Чиж Н. А., Буряк М. М., Осипенко А. А. (2018)
Буцкий К. И. - Особенности получения спермы белого толстолобика (Hypophthalmichthys molitrix Val., 1844) для криоконсервирования при гормональной стимуляции, Пуговкин А. Ю. (2018)
Мабана М. А. - Диэлектрические свойства криозащитных сред на основе ДМСО и глюкозы в присутствии диоксида церия, Скрипнык Т. В., Чижевский В. В., Голояд М. А., Горобченко О. А. (2018)
Петров И. В. - Влияние структурных составляющих модифицированного гелевого носителя на ферментативные свойства иммобилизованного промышленного штамма Lactococcus lactis после низкотемпературного хранения, Буряк И. А., Черкашина Я. О. (2018)
Потапов В. А. - Перспективы использования двуокиси углерода в низкотемпературных установках для криогенных технологий, Белый Д. В. (2018)
Бачинський Р. О. - Вплив нітробензолу на морфометричні показники сім’яників щурів в умовах холодового стресу, Щолок Т. С., Молчанова А. В. (2018)
Лєонова О. Ю. - Кріоконсервування тканини гонад методом повільного заморожування перед протипухлинною терапією для збереження фертильності, Богданюк А. О. (2018)
Будерацька Н. О. - Компетенція кріоконсервованих ооцитів після енуклеації ядра та трансферу першого полярного тіла в ооплазму, Ільїн І. Є., Лавриненко С. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського