Бурмака І. О. - Організаційні аспекти нормування судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (2014)
Аягут Н. Г. - Міжнародні договори України в морській сфері як частина законодавства про морські порти (2014)
Реферовані статті (2014)
Вітання (2014)
Contents (2011)
До відома авторів (2011)
Ніколаєнко Л. Г. - Вubbleeconomics як необхідне породження неолібералізму (соціологічна інтерпретація проблеми) – рос. мовою (2011)
Єщенко П. С. - Нова парадигма розвитку економіки – настійливе веління нашого часу – рос. мовою, Арсеєнко А. Г. (2011)
Береславська О. І. - Роль Національного банку України у підвищенні ефективності валютної політики (2011)
Карчева Г. Т. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами банків України (2011)
Хаустов В. К. - Система охорони промислової власності в Республіці Білорусь та Україні (2011)
Соколик М. П. - Продуктивність та оплата праці за паритетом купівельної спроможності в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз (2011)
Бондаренко М. П. - Туристичний сектор економіки України: реалії та перспективи (2011)
Гуторов А. О. - Вертикально інтегровані структури у сільському господарстві: економічні засади формування та розвитку (2011)
Корольков В. В. - Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції (2011)
Гонтарева І. В. - Об’єктивізація цілей при прогнозуванні ефективного розвитку підприємства (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Contents (2011)
До відома авторів (2011)
Саліхова О. Б. - Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні (2011)
Бобух І. М. - Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду (2011)
Шиян Д. В. - Вплив очікувань на механізм дії економічного циклу (2011)
Булана О. О. - Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності (2011)
Федулова Л. І. - Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання (2011)
Яненкова І. Г. - Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю (2011)
Парнюк В. О. - Амортизація як стимул до інвестування (2011)
Авалішвілі М. - Переваги ризик-менеджменту підприємств та його розвиток у Грузії – англ. мовою (2011)
Шубравська О. В. - Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників, Прокопенко К. О. (2011)
Лук’яненко І. Г. - Моделювання впливу зміни монетарних режимів на фінансово-економічний розвиток країн із перехідною економікою, Жук В. С. (2011)
Фінансові інститути та фінансові ринки: посткризові трансформації (за матеріалами наукової конференції) (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Титул, содержание (2013)
К 100-летнему юбилею академика Николая Михайловича Амосова (2013)
Гриценко В. И. - Академик Николай Михайлович Амосов — выдающийся ученый и хирург (2013)
Касаткина Л. М. - Реализация идей академика Н. М. Амосова в нейросетевых информационных технологиях, Касаткин А. М., Гольцев А. Д., Рачковский Д. А. (2013)
Гриценко В. И. - Медицинские информационные системы как елементы единого информационного медицинского пространства, Козак Л. М., Коваленко А. С., Пезенцали А. А., Рогозинская Н. С., Осташко В. Г. (2013)
Котова А. Б. - Математическое моделирование в биологии и медицине: становление и развитие, Кифоренко С. И., Белов В. М. (2013)
Вовк М. И. - Биоинформационная технология управления движениями как направление биологической и медицинской кибернетики (2013)
Григорян Р. Д. - Моделирование энергетической мегасистемы человека, Лябах Е. Г., Лисов П. Н., Дериев И. И., Аксенова Т. В. (2013)
Ермакова И. И. - Информационная платформа мультикомпартментальных моделей терморегуляции человека (2013)
Abstracts (2013)
Авторы номера (2013)
Contents (2011)
Запатріна І. В. - Розвиток державної підтримки публічно-приватного партнерства в Україні (2011)
Іванова В. В. - Модель організації інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях (2011)
Копич Р. І. - Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи (2011)
Піріашвілі О. Б. - Розвиток єврорегіонів на території України, Амбросенко О. П., Федяй Н. О. (2011)
Куліков Г. Т. - Заробітна плата в кризовий період у контексті її впливу на трудовий потенціал (2011)
Бурлай Т. В. - Інститут довіри як компонента євроінтеграційної політики країн ЦСЄ (2011)
Бєлєнцов В. М. - Метод оцінки якості розвитку країн (рос. мовою) (2011)
Кокодей Т. О. - Математична модель поведінки споживача на ринку харчових продуктів (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
В Інституті економіки та прогнозування НАН України 2011 року вийшли друком (2011)
До відома авторів (2011)
Contents (2011)
Івантер В. В. - Експертна оцінка можливих макроекономічних ефектів економічного співробітництва України з країнами Єдиного економічного простору (рос. мовою), Геєць В. М. (2011)
Черняк О. І. - Криза платіжного балансу: фактори, індикатори та способи попередження, Хом’як В. Р. (2011)
Лігоненко Л. О. - Практичні підходи до визначення фіскальної стійкості країн Центральної та Східної Європи (2011)
Єршова Г. В. - Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення (2011)
Шпенюк О. Є. - Нестабільність валютних курсів в умовах глобалізації (2011)
Бублик Є. О. - Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку, Корнєєв В. В. (2011)
Брус С. І. - Банки на фондовому ринку України: зміна інвестиційних пріоритетів (2011)
Шірінян Л. В. - Вплив розмірів страхових компаній на ефективність діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні (2011)
Близнюк В. В. - Людський потенціал: особливості формування для модернізації (2011)
Корнівська В. О. - Формування фінансової культури українського населення в контексті мінімізації ринкової асиметрії (2011)
Махсма М. Б. - Регіональні аспекти оцінки рівня життя сільського населення (2011)
Кобута І. В. - Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні (2011)
Аннотации (рос. мовою) (2011)
Summaries (англ. мовою) (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2011 року (укр. мовою) (2011)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Экономика и прогнозирование" в 2011 году (рос. мовою) (2011)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економіка і прогнозування" 2011 року (англ. мовою) (2011)
Шестопалов В. М. - Про деякі результати досліджень, що розвивають ідею В. І. Вернадського про "газове дихання" Землі. Стаття 1. Поверхневі та приповерхневі прояви аномальної дегазації, Макаренко О. М. (2013)
Зейкан О. Ю. - Перше нафтове родовище, відкрите Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" в Дніпровсько-Донецькій западині, Гладун В. В., Максимчук П. Я., Чепіль П. М., Дудніков М. С., Гусаченко В. О., Довжок Т. Є., Вакарчук С. Г., Харченко М. В., Стрижак В. П., Шевченко О. А. (2013)
Полєтаєв В. І. - Стратиграфія овруцької серії Українського щита в зв’язку з визнанням її палеозойського віку, Веліканов В. Я., Клочков В. М., Міхницька Т. П. (2013)
Непша О. В. - Про будову кіс Північного Приазов'я (2013)
Хрущов Д. П. - Регіональне структурно-літологічне моделювання осадової оболонки (2013)
Радзівіл В. Я. - Палеотектонічні і палеогеографічні умови ранньовендського вулканізму Волині (2013)
Шульга В. Ф. - Особливості формування пластів вугілля глибинних горизонтів ЛьвівськоbВолинського басейну. Стаття 2. Візейський вугільний пласт v3/0, Матрофайло М. М., Костик І. О., Король М. Д. (2013)
Білецький С. В. - Основні аспекти модернізації стратиграфічної схеми неогенових відкладів Кримського півострова, Білокрис О. О. (2013)
Кирилюк В. П. - Особливості стратиграфічних досліджень нижнього докембрію. Стаття 1. Особливості традиційного стратиграфічного розчленування (2013)
Ядуха В. С. - Окремі аспекти реалізації стратегії державної кадрової політики (2012)
Олуйко В. М. - Створення системи кадрового оновлення або інвестиції в кадри (2012)
Толкованов В. В. - Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2012)
Білинська М. М. - Розвиток партнерських відносин між органами державної влади і громадянами: актуальні проблеми (2012)
Ганчеренок И. И. - Электронное правительство и когнитивное общество: Корея, Европейский Союз и Беларусь (2012)
Нижник Н. Р. - Концептуальний підхід до управлінської безпеки в системі державного управління в Україні, Мосов С. П. (2012)
Хоменко Я. В. - Ключові складові ефективності сучасної влади (2012)
Комар Ю. М. - Наукові засади формування ефективних систем управління на основі використання сучасного наукового інструментарію (2012)
Радченко О. В. - Антропологічні витоки феномену державної влади (2012)
Мосов С. П. - Державне управління сферою промислової власності в Україні в умовах виникнення відхилень (2012)
Васильєва О. І. - Стандартизація надання адміністративних послуг в Україні, Васильєва Н. В. (2012)
Есимова Ш. А. - Общественные организации Казахстана: историческая реальность (2012)
Мамонова В. В. - Мережева організація території у глобалізованій економіці: роль органів управління (2012)
Сіцінський А. С. - Політизація сектора безпеки: суть і наслідки для суспільства, Сіцінська М. В. (2012)
Лахижа М. І. - Державне регулювання аграрних відносин у постсоціалістичних країнах: проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Захаркевич Н. П. - Інституційне забезпечення державного регулювання якості та безпеки харчових продуктів в Україні (2012)
Довгань В. І. - Проблеми відповідальності в галузі ветеринарної медицини (2012)
Терещенко Т. В. - Особливості формування державної політики України у сфері європейської інтеграції (2012)
Щепанський Е. В. - Оптимізація системи органів виконавчої влади України в туристично-рекреаційній сфері (2012)
Сидоров А. В. - Анализ практики работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих российской федерации в 2010-2011 гг., Кошкидько В. Г., Соловьев К. А. (2012)
Пашко Л. А. - Становлення службовця-професіонала як потреба сьогодення (2012)
Іманбердієв Д. Ч. - Стратегія безперервної професійної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у Киргизстані (2012)
Молодожен Ю. Б. - Самодостатність територіальної громади через призму ціннісно-духовних орієнтирів (2012)
Ковтун І. Б. - Деякі особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні (2012)
Пила В. І. - Щодо перспектив відновлення в Україні територій з особливим статусом діяльності (2012)
Смерічевський С. Ф. - Банківська таємниця в системі безпеки національної економіки, Свірідов Є. Ю. (2012)
Григорович А. В. - Науково-методичні основи розробки програми розвитку житлово-комунального господарства міста (2012)
Доманчук Д. П. - Теоретико-методологічні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств на ринку робочої сили, Чикуркова А. Д. (2012)
Кравченко С. А. - Методи оцінки рівня адаптації економічного механізму функціонування підприємств до ринку (2012)
Скрипниченко М. І. - Багаторівнева система моніторингу розвитку підприємства за показниками ефективності соціально-економічних систем, Абдрахманова А. О. (2012)
Підгородецька С. М. - Інноваційний проект як детермінанта зростання конкурентоспроможності підприємства, Гернего Ю. О. (2012)
Плішка Т. П. - Корпоративна соціальна відповідальність як різновид інноваційно-інвестиційних процесів (2012)
Прокопенко О. В. - Інвестиційна діяльність у системі екологізації економіки, Кліменко О. В. (2012)
Юглічек Л. С. - Ресурси формування регіональної екомережі Хмельниччини, Виговська Т. В. (2012)
Бауліна Т. В. - Сучасний інституційний механізм відтворення робочої сили в системі державного регулювання формування людського капіталу в Україні (2012)
Беззубко Л. В. - Особенности институционализации современных социально-трудовых отношений, Нехода Е. В. (2012)
Момот В. Є. - Метод класифікації типів покупців за мотивами і можливостями споживання харчових продуктів, Кокодей Т. О. (2012)
Шульгіна Л. М. - Формування інформаційного підґрунтя інноваційного розвитку вищої освіти (2012)
Арзянцева Д. А. - Проблеми реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, Пунда О. О. (2012)
Міхальські Т. - Маргіналізація сімей та регіональна політика (на прикладі Поморського воєводства Республіки Польща) (2012)
Граматович Ю. В. - Вплив сучасної системи освіти на формування якісних характеристик трудового потенціалу регіону (2012)
Синчак В. П. - Формування майнового оподаткування в Україні, Антонюк А. П. (2012)
Хамініч С. Ю. - Особливості інновацій у фінансово-кредитній сфері національного господарства України (2012)
Борисова В. А. - Концептуальні засади страхування ресурсного потенціалу АПК (2012)
Мельник М. І. - Місце податкового механізму у системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України (2012)
Кулинич О. І. - Оцінка результатів соціально-економічного розвитку методом комплексних статистичних коефіцієнтів, Кулинич Р. О. (2012)
Султанова З. М. - Обеспечение объективности и доступности статистических данных на этапе их распространения (2012)
Виговський Л. А. - Культура постмодерну як чинник трансформації функціональності сучасного християнства (2012)
Колпина Л. В. - Барьеры консолидации и гражданского активизма (2012)
Реутов Е. В. - Эксперимент по "назначению” глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации: предварительные итоги (2012)
Шевченко О. М. - Правозахисний рух в Україні 60–80–х років ХХ ст. як елемент формування громадянського суспільства у тоталітарній державі (2012)
Талышинский Э. Б. - Сущность информационной войны в процессах глобализации (2012)
Нагорна О. О. - Концептуальна метафора як один із когнітивних механізмів формування значення етномаркованих фразеологізмів (2012)
Гуменюк О. Г. - Психолого-педагогічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Федорчук О. С. - Концептуально-змістові аспекти інформатичної підготовки майбутніх правознавців (2012)
Місінкевич Л. Л. - Хмельницький університет управління та права: етапи становлення (2012)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2012)
Інформація для авторів (2012)
Contents (2012)
Вихідні дані (2012)
Мартынюк А. А. - Общая задача полидинамики на временной шкале (2008)
Пискун М. М. - Про застосування деяких понять теорії кілець для вивчення впливу систем підгруп групи (2008)
Сейфуллин Т. Р. - Точечный комплекс Кошуля системы полиномов (2008)
Степанець О. І. - Про деякі нові критерії нескінченної диференційовності періодичних функцій, Сердюк А. С., Шидліч А. Л. (2008)
Шевченко А. И. - Об одной проблеме Стефана, Миненко А. С. (2008)
Божко А. Е. - О запасе устойчивости по фазе в электродинамической виброиспытательной системе (2008)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров многокомпонентных стержневых систем, Дейнека В. С. (2008)
Бабенко С. В. - Об оценке решений линейных неавтономных систем дифференциальных уравнений на основе принципа сравнения (2008)
Дидык Р. П. - Анализ влияния динамики нагружения на деформационное поведение металлов и их сплавов в пластической области, Кузнецов Е. В. (2008)
Коханенко Н. В. - Плоская задача о краевых эффектах в композите периодической структуры, армированном прямоугольными волокнами (2008)
Кубенко В. Д. - Осесимметричная задача нестационарного вдавливания затупленного жесткого тела в поверхность упругого слоя (2008)
Булавін Л. А. - Розрахунок просторового розподілу концентрації бінарної суміші в зовнішньому полі, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М. (2008)
Петров Д. В. - Применение Sh-матриц в задачах рассеяния света (2008)
Авраменко А. А. - Турбулентная биоконвекция, Басок Б. И., Кузнецов А. В., Тыринов А. И. (2008)
Божко А. Е. - Принцип увеличения частоты генерируемого сигнала в мультивибраторе Ройера (2008)
Большаков В. И. - Один из возможных путей решения многокритериальной задачи материаловедения на примере оптимизации технологии плазменно-дугового напыления, Загородний А. Б., Дубров Ю. И. (2008)
Савяк М. П. - Взаимодействие механически активированного гидрида титана с азотом и кислородом, Уварова И. В., Тимофеева И. И., Литвиненко В. Ф., Солонин Ю. М. (2008)
Ладанивский Б. Т. - Геоэлектрическая 2D модель вдоль профиля Сарата — Кельменцы, Логвинов И. М., Тарасов В. Н. (2008)
Мостовой В. С. - Оптимальное обнаружение сигналов на фоне микросейсмического шума (2008)
Покалюк В. В. - К проблеме петрогенезиса карбонат-тальковой толщи Кривбасса, Яценко В. Г. (2008)
Шумлянский Л. В. - Возраст литосферного источника вендских траппов Волыни, Носова А. А. (2008)
Vakhnenko V. O. - Quasistatic loading of Berea sandstone, Vakhnenko O. O., TenCate J. A., Shankland T. J. (2008)
Босак В. З. - Бактерицидні полісульфонові ультрафільтраційні мембрани, що сформовані в присутності гуанідиновмісних олігомерів, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф., Лаврик В. І., Вортман М. Я., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2008)
Козлов Г. В. - Механизм усиления полимерных нанокомпозитов, наполненных углеродными нанотрубками, Буря А. И., Липатов Ю. С. (2008)
Тітов Ю. О. - Особливості розподілу катіонів у п'ятишаровій перовскітоподібній структурі сполук та фаз типу AnBnO3n+2, Бєлявіна Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Чумак В. В., Ящук В. П. (2008)
Попов В. Ю. - Рециклізація 3-алкоксибензо (с) пірилію гідразином як засіб ''обертання'' реакційної здатності орто-ароїлфенілацетатів у синтезі 2,3-бензодіазепін-4(3Н,5Н)-онів, Хижан О. І., Хабаров К. М., Богза С. Л. (2008)
Василюк В. М. - Динаміка фотосинтетичної й азотфіксувальної активностей та продуктивність сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum, Кірізій Д. А., Коць С. Я. (2008)
Дюбко Т. С. - Анализ взаимодействия криопротекторов с сывороточным альбумином человека с помощью флуоресцентного зонда ФМЕ (2008)
Майданюк Д. М. - Низька геномна мінливість в культурі in vitro лінії кукурудзи Black Mexican Sweet Corn C456, Андрєєв І. О., Спірідонова К. В., Кунах В. А. (2008)
Нецветов М. В. - Влияние магнитных полей 1,5–50 Гц на концентрацию ионов кальция и магния в головном мозге мышей, Хиженков П. К., Энглези А. П. (2008)
Таширев А. Б. - Антарктические микроорганизмы, устойчивые к высоким концентрациям Hg2+, Cu2+, Cd2+ и СrО42–, Романовская В. А., Сиома И. Б., Усенко В. П., Таширева А. А., Матвеева Н. А., Рокитко П. В., Копытов Ю. П., Серединин Е. С., Мизин Д. А., Подгорский В. С. (2008)
Марченко М. М. - Характеристика електрофоретичних спектрів естераз насіння Saussurea discolor (Willd.) DC. та S. porcii Degen., Шелифіст А. Є., Чебан Л. М. (2008)
Кочіна О. С. - Вплив таутомеризації нуклеотидних основ на конформаційні властивості нуклеозидів: квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Жураківський Р. О., Говорун Д. М. (2008)
Оглобля О. В. - Математична модель участі титіну у циклі процесів скорочення скелетних м'язів, Ноздренко Д. М. (2008)
Даців Г. П. - Застосування перетворення Келі і методу інтегральних рівнянь для чисельного розв'язування лінійної осесиметричної задачі слошингу, Хапко Р. С. (2008)
Кміть І. Я. - Мішана задача для двовиміpної гіпеpболічної системи пеpшого поpядку (2008)
Кошляков В. М. - Аналог теореми Єругіна для систем диференціальних рівнянь другого порядку, Макаров В. Л., Драгунов Д. В. (2008)
Литвин О. М. - Інтерполювання звичайних диференціальних операторів у гільбертових просторах (2008)
Ляшко С. І. - Математичне моделювання конвективного перенесення цитостатиків усередині ракової пухлини, Ляшко Н. І., Клюшин Д. А. (2008)
Хорошун А. С. - Параметрическая квадратическая стабилизация нелинейных систем с неопределенностью (2008)
Божко А. Е. - О сингуларисном разложении скачкообразной функции (2008)
Евсеева Л. Г. - Математическая модель и метод решения задачи упаковки интервальных параллелепипедов (2008)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення сумою многочлена й експоненти з інтерполюванням у крайніх точках (2008)
Быстров В. М. - О влиянии тонкого изотропного покрытия на затухание краевого эффекта при одноосном продольном сжатии слоистого композитного материала (2008)
Богданова О. С. - Об одной модели мезомеханики разрушения ортотропного материала с разными пределами прочности при растяжении и сжатии, Каминский А. А. (2008)
Никитина Н. В. - О принципе кососимметрии (2008)
Шевченко В. П. - Однородные решения задачи о равновесии анизотропных пластин с одной плоскостью упругой симметрии, Алтухов Е. В., Нескородев Р. Н. (2008)
Кармазина Т. В. - Влияние малых концентраций полиэтиленгликолей-1500 и -4000 на механизмы диффузии молекул воды по данным нейтроноскопии, Слисенко В. И., Василькевич А. А., Базилюк Т. Н., Петрачков А. А., Омельченко В. М. (2008)
Локтев В. М. - К теории акустоэмиссии при неконсервативном движении ступеньки на винтовой дислокации, Халак Ю. Н. (2008)
Халатов А. А. - Теплообмен за двойным рядом поверхностных генераторов цилиндрической и сферической формы, Онищенко В. Н. (2008)
Божко А. Е. - Уточнение формулы тягового усилия электромагнитных контакторов и реле (2008)
Закарян Д. А. - Моделирование влияния масштабного фактора на теоретическую прочность наночастицы с алмазоподобной структурой, Картузов В. В. (2008)
Воеводин В. Н. - Принципы и общая схема прогнозирования рудных месторождений (2008)
Галич Е. А. - Главные компоненты полей геопотенциала в западном секторе Южного полушария, Школьный Е. П., Севастьянов А. И. (2008)
Даниленко В. А. - Комп'ютерне моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища, Микуляк С. В. (2008)
Якимчук В. Г. - Дешифрування гіперспектральної космічної інформації на основі текстурних і спектральних характеристик досліджуваних об'єктів, Суханов К. Ю., Козлов З. В., Ліщенко Л. П. (2008)
Богдан Н. М. - Физико-химическое моделирование фосфатного нефролитиаза (2008)
Бойко В. П. - Определение порядков реакции полимеризации изопрена, инициированной пероксидом водорода, в растворе изопропилового спирта (2008)
Прокопчук Н. М. - Термічні перетворення аморфних акваамінодифосфатів кобальту (ІІ)—нікелю (ІІ)—цинку, Копілевич В. А., Войтенко Л. В. (2008)
Тітов Ю. О. - Кристалічна структура BaPr2Ti3O10, Бєлявіна Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А. (2008)
Гулевский А. К. - Эффект стимуляции репаративных процессов под влиянием фракции до 5 кДа из пуповинно-плацентарной крови крупного рогатого скота, Грищенко В. И., Моисеева Н. Н., Абакумова Е. С., Никольченко А. Ю., Щенявский И. И., Долгих О. Л. (2008)
Ріпецький Р. Т. - Адаптація клону моху Pottia intermedia до ртуті, Хоркавців Я. Д., Лобачевська О. В., Кіт Н. А. (2008)
Щербань С. А. - Половые и фенотипические особенности содержания РНК в гонадах черноморских мидий, Вялова О. Ю. (2008)
Мельничук Д. О. - Ліпідний та ліпопротеїновий склад сироватки крові при медикаментозному гепатиті щурів за різних способів корекції, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2008)
Попадюк І. Д. - Участь МАРК в опосередкуванні дії протипухлинного препарату таксолу на клітини анапластичного раку щитовидної залози, Пушкарьов В. М., Костюченко Н. М., Тронько М. Д. (2008)
Чехун В. Ф. - Аналіз особливостей структурованої води у плазматичних мембранах карциноми Герена з різною чутливістю до цис-дихлордіаміноплатини, Михайленко В. М., Чехун С. В., Чалий О. В. (2008)
Чемерис І. А. - Фітоіндикація стану навколишнього природного середовища з використанням електрофізіологічних методів (2008)
Герасименко В. І. - Принцип послаблення кореляцій Боголюбова для нескінченної системи пружних куль, Штик В. O. (2008)
Дашкова О. Ю. - Об одном классе бесконечномерных линейных групп конечной линейной ширины (2008)
Макаров В. Л. - Інтерполяційні інтегральні операторні дроби в банаховому просторі, Хлобистов В. В., Демків І. І. (2008)
Самойленко А. М. - О сингулярной двухтoчечной задаче для линейного функционально-дифференциального уравнения, Ронто А. Н. (2008)
Шаврова О. Б. - Перетворення типу згортки для функцій з монотонними коефіцієнтами Фур'є в просторі Lp (2008)
Шовкопляс Т. В. - Нетерова імпульсна крайова задача та умови існування її розв'язку (2008)
Божко А. Е. - Об определении оптимальной фазочастотной характеристики корректирующих звеньев в системе воспроизведения вибраций (2008)
Стоян В. В. - Псевдоінверсний підхід до розв'язання одного класу нелінійних алгебраїчних рівнянь (2008)
Гузь И. А. - О предельном переходе в динамической задаче для межфазной трещины при уменьшении частоты нагрузки, Меньшиков А. В., Меньшиков В. А. (2008)
Жукова Н. Б. - Асимптотические нелинейные уравнения равновесия оболочек с геометрическими несовершенствами при взаимодействии форм потери устойчивости (2008)
Олійник О. Я. - Теоретичний аналіз процесів доочистки стічних вод, Рибаченко С. О. (2008)
Шульга М. О. - Про один варіант лінеаризованої теорії магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом (2008)
Довгий Я. О. - Прогнозування від'ємної рефракції в α-ТеО2 (2008)
Конорева О. В. - Особливості струмових нестабільностей фосфідо-галієвих світлодіодів, опромінених нейтронами, Ластовецький В. Ф., Литовченко П. Г., Опилат В. Я., Гришин Ю. Г., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2008)
Кузьменко М. В. - Узагальнення комутаційних співвідношень в квантовій механіці систем частинок, Сименог І. В. (2008)
Борисов И. И. - Гидродинамика, тепло- и массообмен во вращающихся барботажных потоках, Халатов А. А. (2008)
Божко А. Е. - Анализ возможного воспроизведения удара электромагнитным вибровозбудителем при прямоугольном входном сигнале (2008)
Дуднік О. В. - Властивості нанокристалічних порошків у системі ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3 у ході термічної обробки при 400–1300 °С, Шевченко О. В., Рубан О. К., Редько В. П., Лопато Л. М. (2008)
Костинский А. С. - Интерполяционные сплайны в обратной задаче сейсмометрии с произвольными начальными условиями (2008)
Сахацький О. І. - Досвід використання супутникових даних для оцінки стану грунтів з метою розв'язання природоресурсних задач (2008)
Трипольский А. А. - Сравнительный анализ глубинного строения и сейсмичности Днепровско-Донецкой и Кенийской рифтогенных структур, Калюжная Л. Т., Трипольская В. А., Степаненко В. М. (2008)
Фомин Ю. А. - Криометрические и термометрические исследования флюидных включений в кварце золоторудного месторождения Балка Широкая, Витык М. О., Демихов Ю. Н., Лазаренко Е. Е. (2008)
Брей В. В. - Превращение смеси изобутана с изобутанолом в разветвленные высокооктановые углеводороды C8 на кислотных катализаторах, Шаранда М. Е., Криль А. А., Стрелко В. В. (2008)
Іщенко В. В. - Новий метод синтезу 3-оксогетарилізокумаринів, Кулик К. С., Шабликіна О. В., Хиля В. П. (2008)
Нагорний П. Г. - Синтез подвійних фосфатофторидів лужних металів та нікелю (II), Корнієнко З. І., Бойко Р. С., Городилова Н. О., Слободяник М. С. (2008)
Полищук П. Г. - Использование метода классификационных деревьев для анализа связи структура—аффинитет лигандов 5-НТ1A рецепторов, Кузьмин В. Е., Артеменко А. Г., Макан С. Ю., Андронати С. А. (2008)
Воскобойник Л. Г. - Експресія гена RET в післячорнобильських пухлинах щитовидної залози, Богданова Т. І., Тронько М. Д. (2008)
Коновал О. М. - Генетична структура української популяції свиней породи велика біла за геном естроген-рецептора, Костенко С. О., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Григорюк І. П. (2008)
Олешко Г. М. - Поверхневі білки-адгезини стафілококів та їх амінокислотні послідовності, Любченко Г. А. (2008)
Позур В. В. - Вплив пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 на киснезалежний метаболізм макрофагів і нейтрофілів, Сківка Л. М., Потебня Г. П. (2008)
Кабернюк А. А. - Клонування генів рекомбінантних субодиниць дифтерійного токсину Corynebacterium diphtheriae та їх експресія в клітинах Escherichia coli, Олійник О. С., Редчук Т. А., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2008)
Жураківський Р. О. - Конформаційні властивості 1'-дезоксирибози, модельного цукрового залишку рибонуклеозидів: Квантово-механічне дослідження методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2008)
Захарченко Т. Ф. - Порівняльний аналіз цитотоксичності природних клітин-кілерів у хворих з доброякісними та злоякісними пухлинами щитовидної залози до та після лікування, Замотаєва Г. А., Тронько М. Д. (2008)
Руденко С. С. - Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах, Зароченцева О. Д. (2008)
Виступ Президента України Віктора Януковича на пленарному засіданні 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (2012)
Українській дипломатії —95! (2012)
Грищенко К. - Стратегічна рівновага як шанс України у багатополярному світі (2012)
Султонов Ш. - У Таджикистані шанують Україну (2012)
Стевіле І. - Сусіди мають жити в злагоді (2012)
Чіналієв У. - Посольство з видом на Дніпро (2012)
Костенко Ю. - Україна — Китай: двадцять років плідної взаємодії (2012)
Балабанов К. - Кіпр — партнер для України (2012)
Величко В. - Співпраця України і Республіки Білорусь: сучасний етап (2012)
Владіміров Д. - Віхи спільного розвитку України та Болгарії (2012)
Нгуєт Х. - Нові реалії в’єтнамсько-українських відносин на піку їх розвитку (2012)
Ель Р. - Українсько-ізраїльський дипломатичний простір (2012)
Саїд Ш. - Україна та Ірак: налагодження двосторонніх економічних відносин (2012)
Талавера Б. - Велика віддаль, теплі серця (2012)
Гаймзьот Г.-Ю. - 20 років новітній дипломатії Німеччини в Україні (2012)
Гамжік П. - Давня дружба наших народів (2012)
Самсар М. - Нас єднає не тільки Чорне море (2012)
Юсупов Б. - "Ай да Галя і Султан. Україна та Узбекистан" (2012)
Макконен А. - Щастя працювати в Україні (2012)
Шьоненбергер К. - Відчуваємо себе як вдома (2012)
Акіль М. - Наші історії поєднані часом (2012)
Кривонос П. - Двадцять миттєвостей життя (2012)
Вітання Костянтина Грищенка з 20-річчям ГДІП (2012)
Вислови Надзвичайних і Повноважних послів іноземних держав з нагоди 20-річчя ГДІП (2012)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2012)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2012)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні, які посідають цю посаду за сумісництвом (2012)
Генеральні консули України в іноземних державах (2012)
Генеральні консули іноземних держав в Україні (2012)
Представники України в міжнародних організаціях (2012)
Представники міжнародних організацій в Україні (2012)
Почесні консули іноземних держав в Україні (2012)
Татаренко Н. - Національні економічні інтереси: культурні виміри і глобальний контекст (2012)
Ціватий В. - Зовнішня політика і дипломатія Грузії в умовах глобалізації (2012)
Корнієвський О. - Україна у контексті глобальних та регіональних викликів, Шкляр Л. (2012)
Шергін С. - Росія в інтеграційних процесах в Азійсько-Тихоокеанському регіоні: погляд з Києва та можливі перспективи України, Лоссовський І. (2012)
Перепелиця Г. - Україна поміж Європою та Росією: дилема вибору зовнішньополітичних пріоритетів (2012)
Чекаленко Л. - Європейська безпека через призму інтеграції, Будко О. (2012)
Сергійчук В. - Українське Євразійство як чинник порозуміння між народами (2012)
Нагорний С. - Проблеми та перспективи міжнародної співпраці України з Іраком в енергетичній галузі, Нагорний Д. (2012)
Андрущенко В. - Педагогічна конституція Європи як соціальна потреба, можливість і реальність європейського простору освіти (2012)
Солдатенко В. - Як не розчинитися у глобалізованому світі: проблеми наукового забезпечення формування політики національної пам"яті в Україні, Вєдєнєєв Д. (2012)
Гончар Б. - Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", Машевський О. (2012)
Романюк М. - Організаційно-фахові чинники міжнародної співпраці бібліотек (2012)
Наливайко О. - Міжнародна діяльність як пріоритет Національної спілки журналістів України (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Куба в Україні Фелікс Леон Карбальо (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Аргентини в Україні пані Ліла Ролдан Васкес де Муан (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Грігол Катамадзе (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індонезія в Україні пані Нінінґ Сунінґсіх Рохадіат (2012)
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката (2012)
Щегельська Ю. - Досвід представлення України в світі (1991–2011) (2012)
Жалоба І. - Зовнішньополітичні аспекти залізничного питання Молдовського князівства у 60-х роках ХІХ ст. (2012)
Полторацький О. - Відносини Україна – ЄС у контексті "Східного партнерства" (2012)
Туркевич В. - Подорож до Чернечої гори (2012)
Денисенко А. - Скарби і чари Юрія Кочубея (2012)
Алєксєєнко І. - Світове плавання науковій книзі (90 років видавництву "Наукова думка") (2012)
Обов’язок перед предками і нащадками (Зустріч з Послом Ісламської Республіки Іран Акбаром Гасемі-Аліабаді) (2012)
Жукалюк М. - Зарубіжна діяльність Українського Біблійного товариства, Комендант Г. (2012)
Сосса Р. - Біблійна історія мовою картографії, Король О., Руденко І. (2012)
Муфтій України шейх Ахмед Тамім. - Ісламська освіта у світському суспільстві (2012)
Сорока М. - Міжнародні спортивні вершини високосного року (2012)
Фотоілюстративний блок за підсумками Євро-2012 (2012)
Перебийніс П. - Дипломатична панорама через долі і події (2012)
Дипломатичне досьє (2012)
Фирстов С. А. - Особенности использования величины работы при автоматическом индентировании для определения механических свойств материалов, Горбань В. Ф., Печковский Э. П. (2009)
Гречанюк Н. И. - Парофазные конденсаты в системах Cu—W(Mo, Cr). Cтруктура, свойства, Минакова Р. В., Хоменко Е. В., Копылова Г. Е., Головкова М. Е., Бухановский В. В., Рудницкий Н. П., Ярош Т. Л. (2009)
Хоменко Е. В. - Электронно-микроскопическое исследование массопереноса при жидкофазном спекании композитов Cr—Cu (2009)
Фирстов С. А. - Исследование процесса спекания порошкового железа путем пропускания электрического тока, Подрезов Ю. Н., Минаков Н. В., Назаренко В. А., Коряк О. С. (2009)
Бродниковский Н. П. - Методика горячего напрессовывания износостойких композиционных покрытий из Cr3C2 и сплава на основе никеля, Михайлов А. А., Чирик К. С., Зубец Ю. Е., Самелюк А. В. (2009)
Mordovets N. M. - Influence of the cooling rate on the structure and mechanical properties of a cast alloy of Al—Mg—Si system, Milman Yu. V., Korzhova N. P., Legka T. N., Kuprin V. V., Podrezov Yu. N., Grinkevych K. E., Voskoboinik I. V., Melnik V. H. (2009)
Мильман Ю. В. - Исследование влияния температуры на механическое поведение квазикристаллов системы Al―Cu―Fe методом индентирования, Чугунова С. И., Голубенко А. А., Ефимов Н. А., Самелюк А. В. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Анализ влияния повторной деформации на механическое поведение образцов титана, продеформированных методом винтовой экструзии, Даниленко В. И. (2009)
Вдовиченко О. В. - Оцінка дефектності пористого титану неруйнівними ультразвуковими методами, Мосолаб О. О., Назаренко В. А. (2009)
Коваль А. Ю. - Влияние структуры на трещиностойкость сплавов молибдена (2009)
Евич Я. И. - Температурная зависимость предела текучести сплавов на основе триалюминида титана с L12-решеткой, Подрезов Ю. Н., Ремез М. В., Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Мельник В. Х. (2009)
Фірстов С. О. - Поверхневе граничне зміцнення вуглецевих сталей з надвисоким вмістом вуглецю та структурна залежність їх механічних властивостей, Горбань В. Ф., Шевченко О. М., Палагута Н. Г., Молчановська Г. М. (2009)
Малка А. Н. - Долговечность структурно-неоднородных материалов в условиях ползучести (2009)
Минаков Н. В. - Влияние скоростной циклической термообработки на структуру литого сплава Zr—1Nb, Пучкова В. Ю., Хоменко Г. Е., Данько С. В. (2009)
Олейник Г. С. - Влияние структурных превращений на процессы уплотнения и разуплотнения при спекании материалов на основе вюртцитного нитрида бора, Волкогон В. М., Аврамчук С. К., Котко А. В. (2009)
Силенко П. М. - Виготовлення нанокабелів BN―SiC методом CVD, їх структура та морфологія, Шлапак А. М., Пилипчук О. Ф., Дьячков П. М., Солонін Ю. М. (2009)
Грищишина Л. Н. - Примесная инженерия и механоактивация примесных центров порошковых систем (2009)
Лотков А. И. - Ультрамелкозернистая структура и фазовый состав никелида титана после теплого abc-прессования, Коваль Ю. Н., Гришков В. Н., Дударев Е. Ф., Фирстов Г. С., Гирсова Н. В., Жапова Д. Ю. (2009)
Горна І. Д. - Вплив Sc і Gd на стійкість литого сплаву Ti—36Al до високотемпературного окиснення, Порядченко Н. Ю., Невінчана О. А., Окунь І. Ю., Фірстов С. О. (2009)
Мильман Ю. В. - К вопросу определения пластичности материалов методом индентирования, Чугунова С. И., Гончарова И. В. (2008)
Горбань В. Ф. - Два способа определения твердости современных материалов методом автоматического индентирования, Печковский Э. П., Фирстов С. А. (2008)
Борисовская Е. М. - Компьютерное моделирование формирования дислокационных стенок при работе источника Франка―Рида (2008)
Овсянникова Л. И. - Первопринципный расчет оптических спектров кристаллообразующих кластеров C48, B24N24, Si24C24, Покропивный В. В. (2008)
Фирстов Г. С. - Эффект памяти формы в квазибинарных интерметаллических соединениях на основе ZrCu (2008)
Подрезов Ю. Н. - Анализ параметров упрочнения молибдена, испытанного при разных температурах, Горная И. Д., Даниленко В. И. (2008)
Моисеева И. В. - Деформация железа и титана в области температур полиморфного превращения, Пищак В. К. (2008)
Ажажа В. М. - Исследование фазовых превращений и их влияния на структуру сплава Zr―1Nb при скоростных нагревах, Вьюгов П. Н., Данько С. В., Минаков Н. В., Пучкова В. Ю. (2008)
Минаков Н. В. - Влияние деформации и скоростных нагревов на структуру и микротвердость стали 40Х, Пучкова В. Ю., Рудык Н. Д., Хоменко Г. Е. (2008)
Фирстов С. А. - Дисперсное упрочнение сплавов системы Zr―Cr, Бродниковский Н. П., Зубец Ю. Е., Крапивка Н. А., Саржан Г. Ф., Самелюк А. В., Бега Н. Д., Рокитская Е. А., Бахонский Д. А. (2008)
Бродниковский Н. П. - Влияние объемной доли частиц сплава ВК8 с никелевой связкой на твердость композита, Михайлов А. А., Бродниковский Д. Н., Чирик К. С., Зубец Ю. Е., Самелюк А. В., Фирстов С. А. (2008)
Фирстов С. А. - Особенности влияния микроструктуры на прочность композиционных материалов при статическом и циклическом нагружениях, Луговской Ю. Ф. (2008)
Горбань В. Ф. - Влияние состава и пористости спеченных титановых наноламинатов-композитов на механические свойства при комнатной температуре, Демидик А. Н., Иванова И. И., Карпец М. В., Крылова Н. А., Печковский Э. П., Полушко А. П., Фирстов С. А. (2008)
Ляшенко В. И. - Особенности структуры частиц нитрида бора, получаемого методом карботермического синтеза, Олейник Г. С., Котко А. В., Прилуцкий Э. В., Уварова И. В., Верещака В. М. (2008)
Бритун В. Ф. - Инверсионные домены в вюртцитном нитриде бора, Курдюмов А. В., Даниленко А. И. (2008)
Даниленко А. И. - Сравнительное исследование характеристик реальной структуры нанокристаллического сфалеритного нитрида бора методами рентгеновской дифракции и электронной микроскопии, Курдюмов А. В., Бритун В. Ф. (2008)
Бродніковський Є. М. - Вплив вмісту NiO на механічні та каталітичні властивості аноду керамічної паливної комірки, Бричевський М. М., Василів Б. Д., Чедрик В. І., Прищепа Є. Г., Васильєв О. Д., Самелюк А. В. (2008)
Бричевський М. М. - Механічна поведінка та електрична провідність двооксиду цирконію, стабілізованого оксидами скандію та церію, Бродніковський Є. М., Прищепа Є. Г., Даниленко М. І., Комиса Ю. М., Пасенко О. О., Верещак В. Г., Васильєв О. Д. (2008)
Горна І. Д. - Структура та властивості інтерметалідних титанових сплавів на базі α2-Ti3Al, легованих кремнієм, Баньковський О. І., Бега М. Д., Котко А. В., Кулак Л. Д., Фірстов С. О. (2008)
Силенко П. М. - Синтез плівок TiO2 методом хімічного газофазного осадження та їх властивості, Данько Д. Б., Шлапак А. М., Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2008)
Базарган Дж. - Прямая и обратная задача рассеяния на всей оси для одномерного оператора Шредингера с потенциалом типа ступеньки (2008)
Вірченко Н. О. - Про узагальнену гіпергеометричну функцію Гаусса та її застосування, Рум'янцева О. В. (2008)
Задоянчук Н. В. - Про розв'язність диференціально-операторних включень II порядку з некоерцитивними операторами Wλ0-псевдомонотонного типу, Касьянов П. О. (2008)
Коркуна О. Є. - Мішана задача для одного нелінійного рівняння типу Ейдельмана в необмеженій області, Лавренюк С. П. (2008)
Назарчук З. Т. - Кубатурна формула для обчислення деякого класу сингулярних інтегралів, Кулинич Я. П. (2008)
Плахтієнко М. П. - Періодичні функції на замкнених траєкторіях з групою симетрій L44РС (2008)
Торбін Г. М. - Про DP-властивості фрактальних ймовірнісних мір з незалежними Q-символами (2008)
Пынько А. П. - Производные правила секвенциальных исчислений для конечнозначных логик с определителем равенства (2008)
Стоян В. В. - Про середньоквадратичне обернення однієї диференціальної моделі нелінійного просторово-часового процесу з дискретно визначеними збурюючими факторами (2008)
Назаренко Л. В. - Долговременная повреждаемость трансверсально-изотропных композитных материалов при дробно-степенной функции долговечности (2008)
Слынько В. И. - Линейные матричные неравенства и устойчивость движения импульсных систем (2008)
Хорошун Л. П. - Прогнозирование электрострикционных свойств стохастических двухкомпонентных материалов, Гафуров А. Ш., Дородных Т. И. (2008)
Шульга М. О. - Про структуру рівнянь електропружності (2008)
Ваврив Д. М. - Нахождение рельефа поверхности Земли по высокоточным измерениям доплеровского центроида с помощью самолетного радиолокатора с синтезированной апертурой, Безвесильный А. А., Виноградов В. В., Духопельникова Е. В. (2008)
Вовк Р. Г. - Поляризационная структура светопропускания холестерического клина, Киселев А. Д., Егоров Р. И., Соскин М. С. (2008)
Завражная Е. М. - Резонансные методы определения трикритических точек в тетрагональных антиферромагнетиках, Медведовская О. Г., Чепурных Г. К. (2008)
Никитенко Н. И. - Развитие молекулярно-радиационной теории и метод расчета термоползучести, Снежкин Ю. Ф., Сороковая Н. Н., Кольчик Ю. Н. (2008)
Божко А. Е. - О коррективе в тяговом усилии электромагнитного вибровозбудителя (2008)
Солонин Ю. М. - Получение структуры и определение механических характеристик монокристаллического фуллерита C60, Горбань В. Ф., Грайворонская Е. А. (2008)
Ємець О. В. - Генезис вугільних газів з відкладів карбону території шахти ім. А.Ф. Засядька (Донбас), Лугова І. П., Канін В. О., Таранік О. О., Мороз В. С. (2008)
Костинский А. С. - Классическое описание очага землетрясения с точки зрения сопутствующих дифференцируемых отображений: восстановление параметров и иерархия моделей (2008)
Мостовой В. С. - Математическая модель накопления сейсмических сигналов при активном мониторинге (2008)
Трипольский А. А. - Особенности ''штриховых'' волновых полей, зарегистрированных при исследованиях методом глубинного сейсмического зондирования на территории Кировоградского блока Украинского щита, Трипольская В. А. (2008)
Арьев И. А. - Метод оценки температурных сдвигов полос в электронных спектрах паров молекул по их спектрам в жидких растворах, Лебовка Н. И., Огенко В. М. (2008)
Валюк В. Ф. - Дослідження продуктів реакції трикомпонентної конденсації дициклопентано, Пивоваренко В. Г. (2008)
Віленський В. О. - Синтез олігоуретанів на основі ріпакової та лляної олій, Керча Ю. Ю., Гончаренко Л. А., Глієва Г. Є. (2008)
Галатенко Н. А. - Хімічна модифікація відомого протитуберкульозного препарату, Рожнова Р. А., Замуліна Л. І., Гладир І. І. (2008)
Присяжний В. Д. - Трифенілфосфіноксид — інгібітор для захисту заліза від корозії у кислих середовищах, Вишневська Ю. П., Родіонов В. Н., Ткаленко Д. А., Бик М. В. (2008)
Солдатов А. А. - Особенности организации тканевого метаболизма у двустворчатого моллюска-вселенца Anadara inaequivalvis Bruguiere, Андреенко Т. И., Головина И. В. (2008)
Таширев А. Б. - Термодинамическое прогнозирование редокс-взаимодействия микроорганизмов с металлами-окислителями (Hg2+, CrO42– и Cu2+), Галинкер Э. В., Андреюк Е. И. (2008)
Тронько М. Д. - Вплив низьких та високих концентрацій протипухлинного препарату таксолу на клітини анапластичного раку щитовидної залози, Пушкарьов В. М., Старенький Д. В., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Попадюк І. Д. (2008)
Ястребова О. В. - Властивості позаклітинної фруктозо-1,6-бісфосфатази Вacillus subtilis, Панченко Л. П., Скрипаль І. Г. (2008)
Чекман И. С. - Квантово-фармакологические свойства дигоксина, Казакова О. А., Небесная Т. Ю., Горчакова Н. А., Гунько В. М. (2008)
Еремеев В. Н. - О биоресурсах пелагиали Черного моря, Шульман Г. Е., Никольский В. Н., Хворов С. А. (2008)
Альошина Н. М. - Територіальні об’єднання як різновид суб’єкта права (2012)
Бєлкін М. Л. - Єдність правозастосування як гарантія забезпечення законності в державі (2012)
Підвальна М. З. - Проблеми застосування принципу верховенства права (2012)
Гламазда П. В. - Законотворча діяльність уряду Павла Скоропадського в тюремній галузі (2012)
Рижук І. В. - Теоретико-правова характеристика позитивної відповідальності парламентарів (2012)
Маняк Н. И. - Рассмотрение судами Российской Федерации дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок (2012)
Миронова Г. А. - Living Will — новий інститут європейського приватного права (2012)
Пунда О. О. - Перспективи правового регулювання приватної охоронної діяльності (2012)
Таш’ян Р. І. - Правовий статус перевізника за договором транспортування трубопроводами (2012)
Черновалюк Ю. Ю. - Проблеми збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та шляхи їх вирішення (2012)
Чорна Ж. Л. - Окремі питання правового регулювання визнання фізичної особи-підприємця банкрутом в Україні (2012)
Михайлова Е. В. - Законный интерес как правовая категория (2012)
Желіховська Ю. В. - Критерії класифікації нотаріальних проваджень (2012)
Кучер Т. М. - Роль істини в процесі доказування: теоретико-правовий погляд (2012)
Махінчук В. М. - Розмежування понять господарської та підприємницької діяльності за законодавством України (2012)
Анікіна Г. В. - Цивільно-правові наслідки смерті фізичної особи як юридичного факту (2012)
Бойко Н. М. - Зміна умов договору позички, розірвання та припинення договору (2012)
Самбір О. Є. - Теоретичні та практичні проблеми розмежування цивільної та адміністративної юрисдикцій (2012)
Лічман Л. В. - Співвідношення підстав недійсності правочинів в контексті ст. 228 Цивільного кодексу України у податкових правовідносинах (2012)
Мельник Я. Я. - Цивільні процесуальні обов’язки сторін (2012)
Попов О. І. - Інстанційна система судів цивільної юрисдикції (2012)
Слободян О. М. - Захист винаходів у галузі біотехнології в рамках Директиви 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів (2012)
Таран О. С. - Розвиток концепції багатостороннього договору у цивільному праві України (2012)
Бегинина И. А. - Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел (2012)
Нуруллаева Р. Т. - Порядок рассмотрения отдельных категорий дел, связанных с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов, в системе видов гражданского судопроизводства (2012)
Майстер І. П. - Понятійний апарат інституту компенсації моральної шкоди у цивільному праві (2012)
Оксанюк Н. М. - Свобода заповіту як одна з основних ідей спадкового права (2012)
Рабенко C. Л. - Аналіз законодавчих змін у правовому регулюванні оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу (2012)
Сібільова С. М. - Умови дійсності заповіту за чинним цивільним законодавством України (2012)
Щербатюк О. Є. - Види безхазяйних речей за цивільним законодавством України (2012)
Деревянко Б. В. - Обсяг повноважень навчальних закладів при припиненні відносин зі споживачами (2012)
Орлова О. С. - Поняття та система бухгалтерського обліку: господарсько-правовий аспект (2012)
Скоробагатько А. В. - Становлення законодавства про пенсійне забезпечення у період непу (2012)
Шумило М. М. - Міжнародні стандарти в сфері соціального захисту (2012)
Адриановская Т. Л. - Прием на работу, непосредственно связанную с движением автомобильных транспортных средств (2012)
Баринов Д. О. - Испытание при приеме на работу: традиции и проблемные вопросы (2012)
Анісімова Г. В. - Забезпечення вимог екологічної безпеки атмосферного повітря як спосіб реалізації природних екологічних прав (2012)
Шеховцов В. В. - Правові проблеми запровадження європейських стандартів реалізації права приватної власності на тварин (2012)
Грушкевич Т. В. - Доступ до інформації як складова права на екологічну безпеку (2012)
Руденко А. В. - Принцип активної ролі суду в адміністративному судочинстві (2012)
Трофімов С. А. - Удосконалення правового регулювання порядку інформаційного висвітлення антитерористичної діяльності (2012)
Юринець Ю. Л. - Значення актів ICOMOS для адміністративно-правового регулювання в сфері охорони культурної спадщини (2012)
Чеховська І. В. - Система суб’єктів державної сімейної політики України (2012)
Андрущак О. Л. - Співвідношення контролю та нагляду за обігом акцій на ринку цінних паперів України (2012)
Шевчук О. М. - Особливості декларування лікарських засобів при митному контролі та оформленні (2012)
Красовська А. В. - Постанова адміністративного суду у справах про припинення юридичних осіб (2012)
Копанчук В. О. - Кримінально-правова охорона життя і діяльності осіб, які виконують спеціальні публічні повноваження (2012)
Шпіляревич (Попкова) В. В. - Деякі питання дослідження системи кримінально-правових заходів безпеки (2012)
Корчева Т. В. - Теоретичні підходи до вдосконалення реалізації права особи на правову допомогу у кримінальному процесі України (2012)
Рогатинська Н. З. - Значення документа як джерела доказів у кримінальному судочинстві (2012)
Чернецький О. К. - Особливості розмежування слідчого експерименту та перевірки показань на місці, Реуцький А. В. (2012)
Кривонос І. С. - Чи доцільне використання у Кримінальному процесуальному кодексі України підстави для зупинення кримінального провадження в зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила злочин (2012)
Сторожук М. І. - Проблеми недоведеності участі особи у вчиненні злочину (2012)
Степаненко Д. М. - Недостатки осуществления правотворческой функции прокурорского надзора (2012)
Семенюк І. Я. - Роль інституту адвокатури в здійсненні права: окремі історичні та теоретичні аспекти (2012)
Жукова Т. С. - Особливості правової системи Європейського Союзу (2012)
Нігреєва О. О. - Боротьба із піратством у контексті міжнародного права (2012)
Коптєва О. О. - Значення рішення постійної палати міжнародного правосуддя "Вімблдон” для формування базових понять сучасного міжнародного права (2012)
Жаровська І. М. - Наукове дослідження державної влади в українській філософсько-правовій думці (2012)
Васильєва О. І. - Особливості здійснення державної інвестиційної політики на територіальному рівні, Воскобійник С. І. (2012)
Молодожен Ю. Б. - Застосування інформаційних технологій у сфері управління капітальними вкладеннями, Гордієнко О. М. (2012)
Кузьменко С. Г. - Аналіз сучасних форм соціального захисту населення (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональні основи державної політики модернізаційного розвитку галузей економіки (2012)
Снісаренко С. Г. - Законотворчість держав–учасниць Європейського Союзу в галузі правового регулювання комунального підприємництва (2012)
Морозов С. О. - Європейські підходи до формування сучасної державної безпеки у прикордонній сфері (2012)
Витко Т. Ю. - Кадрові процеси у державній службі України: особливості нормативного врегулювання (2012)
Шпекторенко І. В. - Теорія мотивації Ф. Герцберга у контексті структури професійної мобільності персоналу (2012)
Потьомкіна Ю. С. - Категорія "відповідальність” у сфері державної служби (2012)
Хорошенюк О. В. - Проблема доступу до безоплатної правової допомоги у контексті реформування органів публічної влади (2012)
Ковтун І. Б. - Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на регіональному рівні в Україні: теоретико-прикладні проблеми та перспективи, Мельник Н. М. (2012)
Волкова Н. В. - Теоретико-методологічні основи формування інституту місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою (2012)
Ящишина І. В. - Національна модель взаємозв’язку інноваційного та соціального розвитку країни (2012)
Баранов К. В. - Зв’язок структурних характеристик національної економіки та рівня її конкурентоспроможності (2012)
Плішка Т. П. - Особливості оподаткування інвесторів в умовах дії угод про спільну діяльність та про розподіл продукції (2012)
Дюжев В. Г. - Систематизація і формування балансу корисних ефектів і негативних впливів у пріоритетах інноваційної сприйнятливості до технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики (2012)
Кулінська А. В. - Подолання бюджетного дефіциту як складова національної стратегії соціально-економічного розвитку національного господарства (2012)
Дудзяк О. А. - Переваги та недоліки розвитку сільського зеленого туризму в Україні (2012)
Шубович Т. А. - Система управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (2012)
Кучер О. В. - Оцінка розвитку маркетингової діяльності на підприємствах АПК (2012)
Лучик В. Є. - Демографічний розвиток регіонів як головний пріоритет державної регіональної політики збереження людського потенціалу (2012)
Іванов А. М. - Методологічні підходи до економічної ефективності управління землями територіально-рекреаційного комплексу (2012)
Чикуркова А. Д. - Система критеріїв оцінки стратегії управління персоналом підприємства (2012)
Гончаренко О. Г. - Особливості формування внутрішнього ринку праці Державної кримінально-виконавчої служби України (2012)
Василюк Д. Я. - Самооцінювання як метод визначення середнього класу в суспільстві: проблеми та перспективи використання (2012)
Синчак В. П. - Деякі особливості реєстрації платників ПДВ зі зміною спрощеної системи оподаткування та податкової ставки (2012)
Ковалевич Д. А. - Формування доходів державного бюджету в регіонах з обмеженими фінансовими ресурсами, Рошило В. І. (2012)
Бриндіков Ю. Л. - Гендер: суспільно-політичний аспект (2012)
Войтович Р. В. - Рецензія на монографію "Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку” (2012)
Сакара Н. Ю. - Новітній коментар до законодавства Російської Федерації про забезпечення доступу до інформації про діяльність судів (2012)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2012)
Інформація для авторів (2012)
Contents (2012)
Вихідні дані (2012)
Бахтин А. К. - О произведении внутренних радиусов неналегающих областей и открытых множеств, Таргонский А. Л. (2008)
Грищак В. З. - К решению проблемы динамического деформирования пьезоэлектрических многослойных пластин на основе гибридного ВКБ-Галеркин метода, Ганилова О. А. (2008)
Касьянов П. О. - Схема Дубінського для класу еволюційних рівнянь з відображеннями псевдомонотонного типу в нерефлексивних банахових просторах (2008)
Литвин О. М. - Оператори інтерлінації лагранжевого типу на системі взаємно перпендикулярних прямих з використанням узагальнених поліномів, Штепа Н. І. (2008)
Митропольський Ю. О. - Розв'язки крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку, Хома Г. П., Хома-Могильська С. Г. (2008)
Снітко Г. А. - Розв'язність оберненої задачі для параболічного рівняння з невідомим молодшим коефіцієнтом в області з вільною межею (2008)
Божко А. Е. - О сравнительном анализе дифференцирующих звеньев с эмиттерными повторителями (2008)
Грицик В. В. - Метод захисту та відтворення інформації засобами Ateb-функцій, Дронюк І. М., Назаркевич М. А. (2008)
Божко А. Е. - О выявлении особых свойств электромагнитных виброиспытательных стендов, Белых В. И., Мягкохлеб К. Б. (2008)
Карачун В. В. - Похибки виведення балістичних ракет, Кладун О. А. (2008)
Мартынюк А. А. - Об устойчивости и ограниченности движений относительно части переменных в метрическом пространстве, Денисенко В. С. (2008)
Назаренко Л. В. - Деформативные свойства трансверсально-изотропных композитов с учетом долговременной повреждаемости при экспоненциально-степенной функции микродолговечности (2008)
Слынько В. И. - Об устойчивости стационарных вращений динамически симметричного твердого тела на струнном колеблющемся подвесе (2008)
Животова Е. Н. - Оценка количества воды, связанной с оксиэтилированными производными глицерина, Духопельников Е. В. (2008)
Малюта Ю. М. - Физика высоких энергий и гомологическая алгебра, Обиход Т. В., Семенов В. Н. (2008)
Шпеник О. Б. - Мас-спектрометричні дослідження молекули глюкози, Завілопуло А. Н., Агафонова А. С., Романова Л. Г. (2008)
Ковецкая М. М. - Моделирование нестационарного кризиса теплообмена в дисперсно-кольцевых потоках, Скицько А. И., Авраменко А. А., Басок Б. И. (2008)
Иващенко Е. А. - Взаимодействие распыленных и карбонильных порошков железа с модельными растворами тканевой жидкости, Бошицкая Н. В., Проценко Л. С., Будылина О. Н., Головкова М. Е., Уварова И. В. (2008)
Дерябин Н. И. - Пассивные континентальные структуры и их углеводороды (2008)
Костинский А. С. - Скорость распространения процесса в очаге как базовый параметр квазидинамических моделей: особенности алгоритма определения, по данным группы станций (2008)
Сахацький О. І. - Досвід використання водних індексів супутникових зйомок TERRA/MODIS для моніторингу засухи південних районів України на прикладі вегетаційного періоду 2007 року (2008)
Шульга В. Ф. - Об атектонических расщеплениях пластов угля во Львовско-Волынском угольном бассейне, Матрофайло М. Н. (2008)
Берсирова О. Л. - Зависимость размеров блоков электролитического серебра от перенапряжения разряда его комплексных ионов (2008)
Вишневська Ю. П. - Вплив карбоксиметилцелюлози на електрохімічну та корозійну поведінку заліза у сірчанокислих електролітах, Ткаленко Д. А. (2008)
Галатенко Н. А. - Соединительно-тканная реакция на новый модифицированный полиакриламидный гель, Рожнова Р. А., Савицкая Е. С., Киселева Т. А. (2008)
Руденко Л. И. - Окислительная очистка кубовых остатков жидких радиоактивных отходов от органических веществ и трансурановых элементов, Джужа О. В., Хан В. Е. (2008)
Суходуб Л. Б. - Ізотерми гідратації чистих та мінералізованих колагенових фібрил: дослідження з використанням п'єзогравіметрії та інфрачервоної спектроскопії, Самченко Ю. М., Суходуб Л. Ф. (2008)
Гришко В. М. - Інтенсивність акумуляції кадмію і нікелю та рівень їх фітотоксичності за сумісної дії на проростки кукурудзи, Демура Т. А. (2008)
Зайцев Ю. П. - Биологическое разнообразие оксибионтов (в виде жизнеспособных спор) и анаэробов в донных осадках сероводородной батиали Черного моря, Поликарпов Г. Г., Егоров В. Н., Гулин С. Б., Копытина Н. И., Курилов А. В., Нестерова Д. А., Нидзвецкая Л. М., Поликарпов И. Г., Стокозов Н. А., Теплинская Н. Г., Теренко Л. М. (2008)
Таширев А. Б. - Экспериментальное обоснование термодинамического прогнозирования редокс-взаимодействия микроорганизмов с металлами-окислителями (Hg2+CrO42– и Cu2+), Матвеева Н. А., Таширева А. А., Романовская В. А. (2008)
Хижняк С. В. - Експресія антиапоптозних білків у тканинах колоректальної аденокарциноми при різних клінічних стадіях, Сорокіна Л. В., Осинський Д. С., Дьомін Є. М., Войціцький В. М. (2008)
Рубин Ю. В. - Молекулярная и электронная структуры фрагмента металлизированной ДНК-пары аденин-тимин с ионом цинка, Белоус Л. Ф., Якуба А. А. (2008)
Чекман І. С. - Залежність між альфа-1-А-адреноблокувальною активністю та квантово-хімічними показниками похідних апорфіну, Небесна Т. Ю., Бабіч П. М. (2008)
Кожара Л. - Українське головування в ОБСЄ: працюючи в інтересах всього регіону від Ванкувера до Владивостока (2013)
Величко В. - Здобутки та перспективи розвитку співпраці між Республікою Білорусь та Україною (2013)
Прес-центр Посольства Республіки Болгарія в Україні. - Міст, який об’єднує народи, культури і освіти Республіки Болгарія та України (2013)
Саід Ш. - Три роки в обіймах України (2013)
Бадр У. - Українсько-єгипетський дипломатичний простір (2013)
Абдуалієв А. - Прагнемо будувати ґрунтовні відносини! (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні Антоніо Фернандо Круз де Мело (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Раджів Кумар Чандер (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Італії в Україні Фабріціо Романо (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Македонія в Україні Ацо Спасеноскі (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Чехія в Україні Іван Почух (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Реувен Дін Ель (2013)
Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Акбар Гасемі Алі-Абаді (2013)
Чиналієв У. - Гори, як обличчя вічності (2013)
Аль-Асаад М. - Держава Палестина (2013)
Акіль М. - Україна — моя доля (2013)
Макконен А. - Вміння поєднувати роботу з відпочинком (2013)
Літвін А. - Кінологія (2013)
Кривонос П. - Нові обрії та перспективи ГДІП (2013)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2013)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2013)
Посли іноземних держав за сумісництвом (2013)
Представники України при міжнародних організаціях (2013)
Представники міжнародних організацій в Україні (2013)
Головченко В. - Ґерман Ґуммерус і Україна: революція 1917–1920 рр. очима фінляндського дипломата (2013)
Крючков Г. - Видатний керманич європейської держави Володимир Щербицький і питання зовнішньополітичної діяльності (2013)
Матяш І. - "Головна справа життя" (з листування українських дипломатів Євгена Деслава і Михайла Єреміїва) (2013)
Кулінич М. - Освітня підготовка дипломатів: сучасний контекст (2013)
Гуменюк Б. - Нова антикризова політика Єврогрупи: реструктуризація кредитно-банківської системи Респуб ліки Кіпр (2013)
Хандогій В. - Співпраця України зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії (2013)
Ціватий В. - Зовнішньополітичні та дипломатичні інститути Китайської Народної Республіки (КНР): погляд з України (2013)
Татаренко Н. - Модернізаційний досвід Китаю (2013)
Шергін С. - Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму (2013)
Жалоба І. - Неурядові аналітичні центри Іспанії та їх роль у формуванні зовнішньополітичного курсу держави, Матлай Л. (2013)
Чекаленко Л. - Європейські цінності — основоположні принципи європейської інтеграції (2013)
Грицяк І. - Політико-правові засади державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (2013)
Виступ Президента України на Урочистій академії з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі (2013)
Здіорук С. - Релігійні чинники в інтеграції України до європейського співтовариства (2013)
Головченко В. - Дипломатичний хист Василя Дрозденка (2013)
Денисенко А. - Людина українського політикуму, наукового мислення. Штрихи до портрета Володимира Ялового, Туркевич В. (2013)
Денисенко А. - Йти вперед без вагань! (До п’ятдесятиріччя політика, державного діяча, історика та публіциста Дмитра Табачника), Солдатенко В. (2013)
Науменко Г. - Посли миру та світ без кордонів, Ільїн М. (2013)
Міжнародна конференція "Українська національна ідея — вчора, сьогодні і завтра" (2013)
Олійник Б. - Вічна зоря (2013)
Толстоухов А. - Молитва (2013)
Шкляр Л. - Національні засади політичного світогляду Тараса Шевченка (2013)
Войцехівський Б. - Громадянин світу за покликанням. Дипломатична візія скульптурної Шевченкіани, Денисенко В. (2013)
Сосса Р. - Шляхами Великого Кобзаря (2013)
Пасак В. - До ювілею Великого Кобзаря (2013)
Табачник Д. - Перспективи співпраці України, Європейського Союзу та країн Східного партнерства в галузі наукових досліджень, розробок та інновацій (2013)
Андрущенко В. - Освітяни на шляху до підписання угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2013)
Бойчук М. - Входження в європейський освітній та науковий простір як один з етапів євроінтеграції України (2013)
Солдатенко В. - До з’ясування причин Волинської трагедії 1943–1944 рр.: сучасний український історіографічний дискурс, Антонюк Я. (2013)
Перебийніс Є. - Роль та місце публічної дипломатії у забезпеченні національних інтересів держави (2013)
Зубченко С. - Потенціал гуманітарних проектів для української дипломатії (2013)
Юрійчук Є. - Роль Венеціанської комісії у зовнішньополітичній електоральній та референдній легітимації влади в Азербайджані (1995–2010 рр.) (2013)
Кийков О. - Регіональна дипломатія Києва у міжнародному русі поріднених міст (1950–1980) (2013)
Балабанов К. - "Публічна дипломатія" як відповідь на виклики сучасності, Трофименко М. (2013)
Перепелиця Г. - Загальні тенденції та відмінності у процесах трансформації України та країн Вишеградської групи (2013)
Воронін В. - Державні нагороди України: дипломатичний вимір (2013)
Железняк М. - "Дипломатія Сучасної України" — перша спроба енциклопедичного довідника (2013)
Децик О. - Інформаційні агентства світу (2013)
Хоменська І. - Презентація книги "Лідер двох епох" (2013)
Таланчук П. - Прагнення до авангарду української освіти (До 15-річчя заснування Університету "Україна"), Головченко Н. (2013)
Турянський І. - Засідання редакційної колегії наукового щорічника "Україна дипломатична" (2013)
Тарасенко Л. - "Лісова пісня" і "Наталка Полтавка" в Естонії (2013)
Брага С. - На пульсі подій у європейській столиці (2013)
Наливайко О. - НСЖУ приєдналась до сім’ї європейської журналістики (2013)
Дипломатичне досьє (2013)
Городецький В. В. - Двоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдобесселевими операторами, Мироник В. І. (2008)
Горькавый В. А. - О псевдосферических конгруэнциях в пространствах постоянной кривизны (2008)
Дільна Н. З. - Деякі умови однозначної розв'язності нелокальної крайової задачі для лінійних функціонально-диференціальних рівнянь, Пилипенко В. А., Ронто A. M. (2008)
Касьянов П. О. - Про періодичні розв'язки еволюційних включень першого порядку з wλ0-псевдомонотонними відображеннями (2008)
Лавренюк Я. В. - Групи зберігаючих міру гомеоморфізмів множини Кантора, Некрашевич В. В. (2008)
Кононенко И. Ю. - Математическая модель гидроупругих колебаний составных оболочек, частично заполненных жидкостью, Стрельникова Е. А. (2008)
Сергієнко І. В. - Математичне моделювання внутрішньої структури 3D тіла на основі двох рентгенівських знімків у двох взаємно перпендикулярних ракурсах, Литвин О. О. (2008)
Бабенко С. В. - Устойчивость движения нелинейных систем с импульсным воздействием второго порядка в критических случаях, Слынько В. И. (2008)
Божко А. Е. - О понятиях ''среднее и действующее значения вибрации'' (2008)
Гарт Э. Л. - Проекционно-итерационные модификации метода конечных элементов в краевых задачах теории упругости (2008)
Цирук С. А. - Влияние геометрии компонент трехслойного цилиндра на краевые эффекты (2008)
Глинчук М. Д. - Дослідження полярних нанокластерів у твердих розчинах (PMN)1–x–(PT)x методом ЯМР, Биков І. П., Лагута В. В. (2008)
Залюбовский И. И. - Диагностика интенсивных протонных пучков на основе ядерной реакции 11B(p,α)8Be, Дикий Н. П., Медведев Д. В., Федорец И. Д. (2008)
Мацевитый Ю. М. - Идентификация изменения температуры пламени при воздействии его на строительные конструкции, Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. (2008)
Афонин А. А. - Инновационные технологии электрических машин с постоянными магнитами и двухсторонним возбуждением магнитного поля, Гребеников В. В. (2008)
Божко А. Е. - О новых формулах средних значений напряжения, тока и мощности в электроцепи с управляемыми диодами (2008)
Захаров С. М. - Дифузійні процеси в зоні контакту міді з молібденом, Цях Р., Ганієв Т. Р., Храновська К. М., Харченко Г. К. (2008)
Воеводин В. Н. - Условия рудогенеза вольфрама в различных геологических средах (2008)
Иванов В. А. - Интенсификация вертикального турбулентного обмена в районах сопряжения шельфа и континентального склона в Черном море, Самодуров А. С., Чухарев А. М., Носова А. В. (2008)
Левашов С. П. - Аэровоздушные геоэлектрические исследования на Костанайской нефтегазоперспективной площади в Республике Казахстан, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Жулдаспаев М. Д., Якубовский В. И., Божежа Д. Н. (2008)
Михайлов В. А. - Вік кори вивітрювання північно-західної частини Українського щита, Приходько В. К. (2008)
Глоба Н. І. - Електрохімічні властивості літій-марганцевих шпінелей залежно від складу вихідних компонентів при синтезі, Присяжний В. Д., Потапенко О. В., Андрійко О. О. (2008)
Кулєш Д. В. - Динаміка вивільнення нестероїдного протизапального препарату піроксикаму з полімерної композиції на основі олігоефіруретандіізоціанату in vivo, Нечаєва Л. Ю., Галатенко Н. А. (2008)
Пирский Ю. К. - Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислорода, Кублановский В. С., Березовская А. В., Безнищенко А. А., Кокозей В. Н., Маханькова В. Г. (2008)
Струтинська Н. Ю. - Взаємодія оксидів дво- й тривалентних металів з розплавами Cs2O–P2O5, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2008)
Тітов Ю. О. - Кристалічна структура BaLa2Ti3O10, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Краєвська Я. А., Ящук В. П. (2008)
Галатенко Н. А. - Токсиколого-гигиеническая оценка биодеградируемых биоактивных накостных пластин для остеосинтеза, Маланчук В. А., Астапенко Е. А., Рожнова Р. А., Куксин А. Н. (2008)
Ємельянов В. І. - Тригерний діапазон концентрацій цитозольного кальцію в індукції захисних реакцій у клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.), Поляковський С. О., Дмитрієв О. П. (2008)
Крылова Е. Д. - Применение многокомпонентного электрофоретического анализа для исследования вирусоподобных частиц Erwinia carotovora, Иваница Т. В., Товкач Ф. И. (2008)
Щербатюк М. М. - Особливості виділення етилену міжвузлями кукурудзи (Zea mays L.), Маменко Т. П. (2008)
Кучмеровська Т. М. - Ефект ацетил-L-карнітину на мітохондріальну функцію та вивільнення серотоніну при цукровому діабеті, Шиманський І. О., Донченко Г. В., Яніцька Л. В., Копелевич В. М., Клименко А. П. (2008)
Філінська О. М. - Вплив піридину на активність мембранозв'язаних ферментів клітин печінки, Лозовий В. П., Яблонська С. В., Островська Г. В., Рибальченко Т. В., Зеленюк В. О., Рибальченко В. К. (2008)
Черних В. П. - Вікові особливості обміну ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові сирійських хом'ячків-самців у нормі та при застосуванні висококалорійної дієти, Загайко А. Л., Вороніна Л. М., Стрельченко К. В. (2008)
Бєляєва А. Ю. - Результати експериментальних досліджень різцетримачів з різними формами пружного елементу (2013)
Братан С. М. - Моделирование процесса стружкообразования при хонинговании, Каинов Д. А., Столяров Н. Н. (2013)
Владецкая Е. А. - Оптимизация структуры виброзащитных систем шлифовального станка на основе морфологического анализа, Братан С. М., Харченко А. О. (2013)
Глоба О. В. - Дослідження якості отворів при обробці вуглепластика різними конструкціями різального інструменту, Булах І. О. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Влияние скорости резания на расход алмазов при алмазно-искровом шлифовании (2013)
Долгин В. П. - Методика коррекции динамической системы (2013)
Канареев Ф. Н. - Оборудование для нарезания внутренних резьб малых диаметров (М2…М6) для гибких производственных систем, Новиков П. А. (2013)
Кашура М. А. - Моделирование температурных процессов при взаимодействии зубьев зубчатого колеса с зубьями винтового гиперболоидного притира (2013)
Кузнєцов Ю. М. - Модульний принцип створення нових компонувань малогабаритних верстатів каркасної будови, Степаненко О. О., Манжола М. Ю., Рожко О. І. (2013)
Левченко Е. А. - Экспериментальные исследования энергосиловых параметров процесса абразивной разрезки труб, Новоселов Ю. К. (2013)
Липка В. М. - Анализ результатов производственного эксперимента по контролю качества резьбовых деталей, применяемых для сборки силовых агрегатов автомобилей, Копп В. Я. Рапацкий Ю. Л. (2013)
Литвин О. В. - Ефективність та область застосування нових конструкцій затискних патронів (2013)
Майборода В. С. - Підвищення ефективності магнітно-абразивного оброблення багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин, Джулій Д. Ю., Ткачук І. В. (2013)
Мицык А. В. - Развитие вопросов математического моделирования процесса отделочно-зачистной обработки в колеблющемся резервуаре, Федорович В. А. (2013)
Нечепаев В. Г. - Модель деформирования стружки инструментом при фрезеровании профильных пазов, Мышов М. С. (2013)
Новиков Ф. В. - Абразивная обработка – эффективный метод технологического обеспечения эксплуатационных характеристик деталей, Шкурупий В. Г. (2013)
Оргиян А. А. - Параметрические резонансы при прерывистом резании, Творищук И. М. (2013)
Павленко І. І. - Визначення параметрів ВПК при виконанні свердлильних операцій під кутом, Вахніченко Д. В. (2013)
Петраков Ю. В. - Проектирование траекторий холостых движений при шлифовании 3D поверхности протеза коленного сустава человека, Писаренко В. В. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - База данных методов оценки риска при разработке и внедрении интегрированных систем менеджмента, Залога В. А., Ивченко А. В., Сущенко Н. В. (2013)
Salenko O. - Support for small cutting width of water jet treating of the SiC-micrоarrays, Dudyuk V., Nikitin Y. (2013)
Самотугин С. С. - Математическое моделирование процесса плазменного поверхностного модифицирования твердосплавного инструмента, Мазур В. А., Кудинова Е. В. (2013)
Селиверстов И. А. - Конструктивный анализ рычажного устройства открытия автоклава, Дмитриев Д. А., Подольский М. И. (2013)
Сидоров В. А. - Диагностирование состояния линейных подшипников, Николаенко А. Ф. (2013)
Сидоров Д. Е. - Моделирование съема материала на операциях точения, фрезерования и шлифования, Братан С. М., Новоселов Ю. К. (2013)
Соколова Я. В. - Расчет расхода вязкой несжимаемой жидкости в микрозазорах гидравлических устройств с учетом граничного изменения вязкости (2013)
Стреляная Ю. О. - Разработка предельных граничных циклов управления операцией чистового точения на тяжелых станках (2013)
Струтинський C. В. - Математичне моделювання перехідних динамічних характеристик просторової системи приводів на основі планарної парціальної динамічної системи, Рыбак Л. О. (2013)
Струтинський В. Б. - Дослідження впливу анізотропії теплофізичних властивостей на процес теплопередачі при термофрикційній обробці, Покінтелиця М. І. (2013)
Струтинський В. Б. - Моделювання циркуляційного руху вібробункера при ударно–імпульсній обробці деталей, Симонюк В. П. (2013)
Татьянченко А. Г. - Особенности развития тепловых процессов при чистовой обработке отверстий комбинированным осевым инструментом, Лаппо И. Н. (2013)
Титков В. А. - Экспериментальная установка вибрационной обработки деталей на операциях круглого наружного шлифования (2013)
Торлин В. Н. - Идентификация функции Лейдермана удельного эффективного расхода топлива, Долгин И. В. (2013)
Усов А. В. - Исследование причин трещинообразования при шлифовании металлов неоднородной структуры, Смирный С. Г. (2013)
Шелковой А. Н. - Общие принципы моделирования оптимального управления параметрами точности, качества и производительности зубообработки закаленных крупномодульных зубчатых колес, Мироненко Е. В., Клочко А. А. (2013)
Яким Р. С. - Технологічне забезпечення якості механічного оброблення опорних поверхонь шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Аносов І. П. - Методика лазерної доплерівської флоуметрії в оцінці стану мікроциркуляції крові у дітей, Антоновська Л. В., Горна О. І., Станішевська Т. І., Маньковська Л. М., Юсупова О. В., Хоматов В. Х. (2011)
Васін В. А. - Біохімічна характеристика олії насіння окремих морфологічних мутантів соняшника, Писанець З. Г. (2011)
Воловник С. В. - Жуки-долгоносики рода Larinus Dej. в фауне Запорожской области Украины (Coleoptera, Curculionidae) (2011)
Коломійчук В. П. - Ковилові степи берегової зони Азовського моря, Щербаков Д. В., Малаков П. В. (2011)
Кошелев А. И. - Биология серой утки в барабинской Лесостепи, Дубовик А. Д. (2011)
Кошелев В. А. - Комплексная оценка биоразнообразия околоводных гнездовых орнитокомплексов Молочного Лимана: современное состояние и прогноз, Дубинина-Пахущая Ю. Ю. (2011)
Кошелев А. И. - Масштабы и темпы биологических инвазий на юге Украины и их последствия (на примере позвоночных животных), Пересадько Л. В., Писанец А. М. (2011)
Матрухан Т. І. - Сезонна динаміка орнітофауни заплави малих річок півдня Запорізької області (2011)
Мацюра А. В. - Ландшафтно-биотопическое значение островов Сиваша для гнездящихся птиц (2011)
Пюрко О. Є. - Біологічна та насіннєва продуктивність галофітів в умовах Приазов’я України (2011)
Степаненко Д. С. - Применение электронно-ионной технологии для хранения плодов, Тарусова Н. В., Гогунская П. В. (2011)
Хромышева Е. А. - Очистка промышленных сточных вод коагулянтом алюминий сульфатом, Хромышев В. А., Хромышев А. В. (2011)
Яровой С. А. - Водоросли приморских солончаков левого берега Молочного лимана, Cолоненко А. Н., Яровая Т. А. (2011)
Matsyura A. V. - Principal factors determining the islands spatial distribution of colonially breeding laridae, Matsyura M. V. (2011)
Бредіхіна Ю. Л. - Сучасний стан та шляхи оптимізації деревно–чагарникових насаджень міста Мелітополя (2011)
Вельчева Л. Г. - Цитогенетичний ефект комбінованої обробки мутагенами насіння лінійної кукурудзи, Васін В. А. (2011)
Жмуд М. Е. - Свинцовое заражение водоплавающих птиц как индикатор загрязнения водоемов тяжелыми металлами, Кошелев А. И. (2011)
Коломійчук В. П. - Флора Приазовського національного природного парку (2011)
Кошелєв В. О. - Екологічні умови формування орнітокомплексів полезахистних лісосмуг півдня Запорізької області (2011)
Мацюра А. В. - Опыт классификации островных систем на основе выделения гнездовых биотопов, Мацюра М. В. (2011)
Мисюра А. Н. - Днепровско-орельский природный заповедник как резерват батрахофауны в Приднепровском регионе, Марченковская А. А. (2011)
Михеев А. В. - Информационное поле зайца-русака в снежный период года в условиях степных лесов (2011)
Намлієва Л. М. - Солончакова рослинність північно-західного Приазов’я: закономірності розподілу (2011)
Новіцький Р. О. - Характеристика придонного екологічного комплексу риб літоралі Дніпровського водосховища, Хобот В. В. (2011)
Ружіленко Н. С. - Різноманітність теріофауни проектованого Національного природного парку "Середньодніпровські плавні", Никифоров В. В., Константинов С. А. (2011)
Туровцев М. І. - Результати селекційної роботи з черешнею в Інституті зрошуваного садівництва ім. М. Ф. Сидоренка НААН, Туровцева В. О., Туровцева Н. М. (2011)
Ходан О. В. - Дослідження вікової структури населення Донецької області (2011)
Matsyura A. V. - Preliminary results of radar observation of nocturnal bird migration in Israel (2011)
Гриманюк В. І. - Дослідження тріщиностійкості армованого тампонажного каменю для кріплення нафтових і газових свердловин (2014)
Дичковський Р. О. - Методи аналітичних досліджень впливу швидкості посування та форми дуги лінії очисного вибою на напружено-деформований стан масиву гірських порід, Тимошенко Є. В., Астаф’єв Д. О. (2014)
Темченко О. А. - Дослідження впливу параметрів відкритої гірничої технології на ефективність розробки залізорудних родовищ (2014)
Фомичев В. В. - Определение и анализ изменения допустимых показателей напряженно-деформированного состояния элементов рамно-анкерной крепи демонтажного штрека при подходе очистного забоя, Соцков В. А., Малыхин А. В. (2014)
Baohua Yu - Rock mechanical properties and borehole stability of gas shal, Chuanliang Yan, Jingen Deng, Wenliang Li, Lianbo Hu (2014)
Шашенко А. Н. - Оценка пространственных и коллекторских параметров техногенного газового месторождения по геомеханическим характеристикам вмещающего углепородного массива, Кухарев Е. В., Логунова А. О., Еременко А. Ю. (2014)
Залевская В. И. - Изыскание методов повышения производительности труда на шахтах по добыче марганцевых руд, Ганкевич В. Ф., Нагорная О. Ю. (2014)
Шерстюк Д. Г. - Эффективность процесса термомеханического калибрования и определение величины остаточных напряжений в обечайках головного обтекателя ракеты-носителя "Циклон-4", Кулик А. В., Май А. М., Сошников Е. А. (2014)
Алексеев М. А. - Автоматический контроль производительности магнитного сепаратора на основе спектрального преобразования сигнала активной мощности электродвигателя, Фарис Самир Расми Альхори (2014)
Слесарев В. В. - Управления транспортом на угольной шахте при использовании системы расчетного обоснования, Малиенко А. В. (2014)
Графкина М. В. - Энергетические характеристики низкочастотных электромагнитных полей, Нюнин Б. Н., Потапов А. Д., Свиридова Е. Ю. (2014)
Азюковський О. О. - Розрахунок оптимального регулятора швидкості високого порядку, Бакутін А. В. (2014)
Півняк Г. Г. - Нова парадигма використання навантажувальної здатності вибухозахищеного устаткування систем електропостачання вугільних шахт, Заїка В. Т., Луценко І. М. (2014)
Маліновський А. А. - Методика аналізу та вдосконалення режимів систем централізованого теплопостачання із залежним приєднанням абонентів, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2014)
Артюхова Н. А. - Оценка энергетической эффективности многоступенчатой конвективной сушки концентратов и минерального сырья, Шандыба А. Б, Артюхов А. Е. (2014)
Голінько В. І. - Порівняльні дослідження захисної ефективності фільтрувальних респіраторів у лабораторних і виробничих умовах, Чеберячко С. І., Наумов М. М., Чеберячко Ю. І. (2014)
Шевченко В. Г. - Моделирование безопасных условий труда при использовании устройств получения дополнительной информации о горнотехнических объектах, Зайцев М. С. (2014)
Жуков М. Н. - Метод підвищення детальності просторового розподілу забруднення (на прикладі Київської агломерації), Стахів І. Р. (2014)
Гонтовая Н. В. - Критерий оценки уровня адаптированности предприятия к инновационному развитию (2014)
Швацька Ю. І. - Технологія апроксимації згортки розподілів сплайн-Вейбулла, Байбуз О. Г. (2014)
Круш П. В. - Дослідження впливу факторів внутрішнього середовища на трансакційні витрати машинобудівних підприємств, Макалюк І. В. (2014)
Бондар-Підгурська О. В. - Науково-методичні аспекти інноваційного розвитку гірничодобувної промисловості в контексті сталого зростання (2014)
Ёркина Н. В. - Почвы как репрезентативный компонент экологического мониторинга урбосистемы (2011)
Жуков А. В. - Ландшафтный аспект экологической ниши слепышей (Spalax microphthalmus Guldenstaedt 1770), Кунах О. Н., Коновалова Т. М. (2011)
Зимароєва А. А. - Особливості гніздової екології популяцій сірих ворон (Corvus cornix L.) В умовах трансформованих ландшафтів, Мацюра О. В. (2011)
Кошелев А. И. - Адаптивные особенности оперения цапель в связи с околоводным образом жизни, Кошелев В. А., Фурманова В. И., Пересадько Л. В. (2011)
Мальцева И. А. - Почвенные водоросли отвала угольной шахты Донецкой области, Чайка Н. И. (2011)
Мацюра М. В. - Видове різноманіття та стійкість угруповань птахів (2011)
Мацюра М. В. - Прогнозування стану популяцій птахів за допомогою програми Table curve, Вадченко Ю. І. (2011)
Шкіндер-Барміна А М. - Перспективні сорти вишні інституту зрошуваного садівництва імені М. Ф. Сидоренка НААН, Туровцева В. О., Туровцева Н. М. (2011)
Щербина В. В. - Динаміка чисельності та біомаси водоростей cтепових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області (2011)
Matsyura A. V. - Complex evaluation of the number dynamics of colonial waterbird communities (the case of some islands of Sivash region) (2011)
Pyurko O. Ye. - The genesis of photosynthesis types as the basis of ecological expansion of halophytic plants (2011)
Арабаджи Л. І. - Адаптаційний потенціал системи кровообігу студентів (2012)
Арабаджи Л. І. - Аналіз сучасних антропометричних показників студентів (2012)
Байрактар В. Н. - Мониторинг гидрохимических показателей и состояния фитоценозов в прибрежных акваториях Тилигульского лимана, Полукарова Л. А. (2012)
Воловник С. В. - Корневые долгоносики искусственных лесных массивов В Степи Украины (Coleoptera: Curculionidae: Cleonini) (2012)
Горлов П. І. - Аналіз міжнародного досвіду вивчення впливу вітрових електростанцій на птахів, Сіохін В. Д. (2012)
Задорожна Г. О. - Просторова організація дерново-літогенних ґрунтів на сіро-зелених глинах (2012)
Зимароєва А. А. - Просторово-часова динаміка популяції граків (Corvus frugilegus), зимуючих у місті Житомирі (2012)
Жуков А. В. - Оптимальная стратегия отбора почвенных образцов на основании данных об электрической проводимости техноземов, Задорожная Г. А., Андрусевич Е. В. (2012)
Кошелев В. А. - Миграционные связи и популяционный статус цаплевых птиц Северного Приазовья, Кошелев А. И., Пересадько Л. В. (2012)
Мацюра О. В. - Аналіз варіації чисельності мігруючих птахів, Жданова Д. В. (2012)
Мацюра О. В. - Розвиток концепції цілісних ареалів птахів: аналіз міграційних шляхів, Горлов П. І., Мацюра М. В. (2012)
Мельникова Н. М. - Амінокислотний склад крові щурів отруєних різними дисперсними формами свинцю, Лазаренко І. А., Шепельова І. А. (2012)
Митяй И. С. - Функциональная роль дятловых птиц (Piciiformers) в природных и искусственных лесах Среднего Приднепровья и Северного Приазовья, Кошелев А. И. (2012)
Степаненко Д. С. - Микробиологические аспекты хранения свежих плодов, обработанных электроионизированным воздухом, Тарусова Н. В., Гогунская П. В. (2012)
Бабенко О. А. - Макромiцети регiонального ландшафтного парку "Тилiгульський" (Одеська область), Ткаченко Ф. П. (2012)
Bayraktar V. N. - Phenotypes investigation in the yeast Saccharomyces cerevisiae isolated from different grape cultivars followig fermentation (2012)
Bayraktar V. N. - Environmental assessment the coastal aquatory of Kuialnik estuary: microphytes, zoobenthos, diversity of microbiota in the water and peloids, Polukarova L. A. (2012)
Вовк М. В. - Динаміка чисельності колоніального поселення чаплі сірої (Ardea cinerea L.) у верхів’ї Запорізького (Дніпровського) водосховища (2012)
Гончаренко А. В. - Механизмы повреждающего действия токсических концентраций марганца на клеточном и субклеточном уровнях, Гончаренко М. С. (2012)
Грубинко В. В. - Cтруктурные адаптации клеточных стенок водных растений к действию цинка и свинца, Костюк К. В. (2012)
Дідович С. В. - Перспективність застосування ціаноризобіальних консорціумів в агроценозах бобових рослин, Мальцева І. А. (2012)
Коломійчук В. П. - Географічний аналіз флори берегової зони Азовського моря (2012)
Коритнянська В. Г. - Перші знахідки борошнисторосяних та іржастих грибів на території заповідного урочища "Кішеве" (Одеська область), Попова О. М. (2012)
Литвинская С. А. - Инвентаризация и сохранение фиторазнообразия северо-западной части Большого Кавказа (2012)
Мацюра О. В. - Використання програми "Simply tagging" для прогнозування густоти птахів у гніздових біотопах, Мацюра М. В., Зимароєва А. А. (2012)
Миронюк А. Н. - Особенности видового состава фитобентоса реки Царега (Одесская область, Украина), Ткаченко Ф. П. (2012)
Одукалець І. О. - Вплив екологічних факторів на стан видів роду Pinus L. в Hаціональному природному парку "Подільські товтри", Мусієнко М. М. (2012)
Пюрко О. Є. - Анатомо-фізіологічні особливості вегетативних органів Nymphaea alba L., Сидорова В. М. (2012)
Яровий C. О. - Вивчення природного відновлення рослинного покриву в кар’єрі Жовтокам’янський з метою перспективи його озеленення, Брен О. Г., Ярова Т. А., Барабоха Н. М., Барабоха О. П., Вовк О. А. (2012)
Здоровцева Л. М. - Жирнокислотний склад ліпідів мозку і серця гусей в умовах гіпо- і гіпероксії, Хромишев В. О., Данченко О. О. (2012)
Кошелев В. А. - Размещение цапель в послегнездовой период в северном Приазовье (2012)
Литвинская С. А. - Инвентаризация и сохранение фиторазнообразия в северо-западной части большого Кавказа (2012)
Мацюра О. В. - Моделювання енергетичних параметрів, швидкості та міграційних дистанцій птахів, Мацюра М. В (2012)
Попович В. В. - Макроміцети сміттєзвалищ як біоіндикатори стану техногенного едафотопу (2012)
Россихіна-Галича Г. С. - Вплив аерополютантів на фотосинтетичну функцію рослин Aesculuship Pocastanum L. з різних районів міста Дніпропетровська, Богуславська Л. В., Лашко В. В. (2012)
Скляр В. Г. - Ценотические связи подроста клена остролистного и дуба обыкновенного в условиях новгород-северского Полесья (2012)
Спрягайло О. В. - Репродуктивна здатність видів культивованої дендрофлори середнього Подніпров’я (2012)
Чебанова Ю. В. - Состояние популяции Euphorbia peplis L. в восточном Приазовье (2012)
Чечуй О. Ф. - Вплив іонів кобальту на ферментативну активність ізоцитратліази та її регуляція при прорастанні насіння Glycinemax L. (2012)
Шеховцева О. Г. - Почвенные альгосинузии урбоэкосистем донецкого Приазовья (на примере г. Мариуполя) (2012)
Эннан А. А. - Фитоценотическое регулирование природной рекреационной емкости територии курортного комплекса "Куяльник" (северо-западное Причерноморье, Украина), Шихалеева Г. Н., Петрушенко В. В., Шихалеев И. И., Кирюшкина А. Н. (2012)
Содержание (2013)
Знаменська Т. К. - Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим (оглядова стаття), Ковальова О. М., Похилько В. І., Гончарова Ю. О., Чернявська Ю. І. (2013)
Сорокін О. В. - Дані пренатального скринінгу та перебіг другого триместру вагітності в жінок із великим інтергенетичним інтервалом, Хомінська З. Б., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. (2013)
Зайцева О. В. - Oсобенности ухода за полостью носа новорожденных и детей первых лет жизни в осенне-зимний период (2013)
Козакевич В. К. - Cучасні принципи адаптації дитячих молочних сумішей (2013)
Денисова М. Ф. - Eнтеросорбція в комплексному лікуванні соматичних захворювань у дітей, Омельченко Л. І., Шадрін О. Г., Музика Н. М., Людвік Т. А. (2013)
Шевченко О. А. - Eнцефалотригемінальний ангіоматоз (синдром Cтерджа—Bебера—Kраббе—Дімітрі). Випадок із клінічної практики (2013)
Shevchenko A. A. - Encephalotrigeminal angiomatosis of Sturge-Weber-Krabbe-Dimitri. The case from clinical practice (2013)
Цимбаліста О. Л. - Динаміка маркерів запалення в дітей раннього віку, хворих на ускладнену пневмонію на тлі залізодефіцитної анемії, Гаріджук Л. І. (2013)
Пушкарьова Т. М. - Bивчення психічного дизонтогенезу в дітей дошкільного віку з перинатальною церебрально-органічною патологією, Омельченко О. С. (2013)
Аліфанова С. В. - Eфективність пробіотиків у реабілітації дітей, що народились недоношеними (2013)
Банадига Н .В. - Значення функціонального стану травної системи у перебігу атопічного дерматиту в дітей (2013)
Бєлоусова О. Ю. - Aлгоритм діагностики захворювань підшлункової залози в дітей із харчовою сенсибілізацією, Карпушенко Ю. В. (2013)
Боброва В. И. - Диагностический алгоритм и рациональная терапия дисфункции сфинктера Oдди у детей (2013)
Боброва В. І. - Kорекція цитопротективних порушень слизової оболонки шлунка в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Воробієнко Ю. І. (2013)
Воробієнко Ю. І. - Значення показників оксиду азоту крові в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією залежно від активного тютюнопаління (2013)
Герасименко О. М. - Oсобливості перебігу хелікобактерної інфекції у дітей залежно від генотипу гена тол-подібного рецептора 4 (2013)
Крючко Т. О. - Дискусійні питання протоколів діагностики і лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в дітей, Несіна І. М. (2013)
Марушко Ю .В. - Oсобливості клінічного перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на фоні дефіциту цинку, Асонов А. О. (2013)
Марушко Ю. В. - Застосування водневого дихального тесту з навантаженням лактозою для визначення транзиторної лактазної недостатності в дітей першого півріччя життя, Іовіца Т. В. (2013)
Павленко Н. В. - Cочетанная патология пищевода и гастродуоденальной зоны у детей: смена приоритетов, Солодовниченко И. Г., Волошин К. В., Ганзий Е. Б. (2013)
Савицкая Е. В. - Kонтактная холестерическая жидкокристаллическая термография — скрининг-метод догоспитальной диагностики гастродуоденальной патологии у детей младшего возраста, Шутова Е. В., Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н. (2013)
Шадрин О. Г. - Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей, Шутова Е. В. (2013)
Лобода А. М. - Hеінвазивна діагностика порушення функції нирок у новонароджених з асфіксією, Маркевич В. Е. (2013)
Морозов А. В. - Cвязь метаболической компенсации с уровнем физической активности у детей, больных сахарным диабетом I типа, Будрейко Е. А. (2013)
Московчук О. Б. - Kорреляционные взаимосвязи содержания хлорорганических пестицидов в различных биосубстратах матери и плода в условиях фонового загрязнения в Крымском регионе, Московчук К. М., Евстафьева Е. В. (2013)
Пасічник І. П. - Mіждисциплінарна сімейно-центрована програма раннього втручання на етапі первинної медико-санітарної допомоги дітям, Кукуруза Г. В. (2013)
Сульженко М. Ю. - Профілактика залізодефіцитної анемії в дівчаток-підлітків із доклінічними стадіями дефіциту заліза, Головченко Н. М. (2013)
Яблонь О. С. - Bіддалені наслідки в дітей, які зазнали впливу штучної вентиляції легень у неонатальному періоді, Мазулов О. В., Кислова Ю. О. (2013)
Малич Т. С. - Желтухи новорожденных (2013)
Ольховская О. Н. - Cиндром токсикоза с эксикозом у детей раннего возраста, Зимина М. С., Кузнецов С. В. (2013)
Фролова Т. В. - Pоль дисбаланса микро- и макроэлементов у формировании хронической патологии детей, Охапкина О. В. (2013)
Древние корни современных наук (2013)
Андрусевич Е. В. - Цветовые свойства дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах участка рекультивации Никопольского марганцево-рудного бассейна (2013)
Аносов І. П. - Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дітей молодшого шкільного віку, Тимошенко О. В., Золотухін О. О., Медвідь В. Є., Слепкань Г. О., Мелешко Е. Д. (2013)
Жуков А. В. - Пространственная изменчивость твердости педоземов, Задорожная Г.А. (2013)
Земляний О. А. - Статева структура популяції мікромамалій та її репродуктивні особливості в умовах техногенного забруднення (2013)
Кармышев Ю. В. - Репродуктивные особенности некоторых настоящих ящериц (Lacertidae) Украины, Ярыгин А. Н. (2013)
Кунах О. Н. - Фауна губоногих многоножек (Chilopoda) Cтепного Приднепровья (2013)
Марченковская А. А. - Сообщества амфибий (Amphibia, Anura) на разных этапах антропогенной сукцессии биогеоценозов (2013)
Прокопенко Е. В. - Влияние степного пожара на фауну и структуру населения пауков (Aranei, Arachnida) заповедника "Каменные Могилы" (Володарский район Донецкой области), Савченко Е. Ю. (2013)
Сидоровский С. А. - Calanoida (Copepoda) Харьковской области (2013)
Федотов О. В. - Розробка способів отримання і аналіз ферментних препаратів пероксидаз та каталаз деяких видів базидіоміцетів, Волошко Т. Є. (2013)
Чайка О. В. - Культурально-морфологічні характеристики ксилотрофних базидіоміцетів у глибинній культурі, Федотов О. В. (2013)
Яроцька М. О. - Аналіз досліджень флористичної та фітоценотичної різноманітності лісів долини річки Сіверський Донець (2013)
Аносов И. П. - Индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у юношей-студентов 16-18 лет, Виноград А. Э., Иванушкина С. В., Дурова А. А., Золотова В. А., Ванцовская А. М., Четверик А. С. (2013)
Аносов І. П. - Рівень тиреоїдних гормонів в крові юнаків з різним соматотипом, Шахова Є. М. (2013)
Бець Т. Ю. - Просторова неоднорідність твердості грунту та її зв'язок з електричною провідністю грунту та продуктивістю соняшника (2013)
Волошко Т. Є. - Вплив електромагнітних полів на активність оксидоредуктаз деяких видів базидіоміцетів, Федотов О. В. (2013)
Гарькавенко І. В. - Моніторинг розповсюдження герпесвірусів серед населення регіонів Східної України, Гаврилюк В. Г., Вінніков А. І. (2013)
Дубініна Ю. Ю. - Сезонне розміщення жовтоногого мартина Larus cachinnans Pallas, 1811 островів Обитічної затоки (Північно-західне Приазов’я), Кошелєв О. І., Кошелєв В. О., Пересадько Л. В. (2013)
Єщенко Ю. В. - Дослідження змін вмісту цинку в клітинах гіпокампу та підшлункової залози адреналектомованих щурів, Кучковський О. М., Бовт В. Д., Гороховський Є. Ю., Бондарюк О. А., Омельянчик В. М. (2013)
Кліх Л. В. - Шляхи зменшення накопичення стронцію в організмі тварин, Тупицька О. М., Курбатова І. М. (2013)
Колєснікова Л. А. - Екотоксикологічна оцінка при вивченні системи ґрунт–рослина (2013)
Коломийчук В. П. - Флора берегов Молочного лимана, Подорожный С. Н. (2013)
Корж А. П. - Реакция drosophila melanogaster на изменение условий выращивания (2013)
Мельник О. В. - Зв'язок інбридингу коней чистокровної верхової породи зі ступенем гомозиготності мікросателітних локусів ДНК, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г., Шельов А. В., Мельничук С. Д. (2013)
Мельник С. А. - Особливості гемограми чоловіків в умовах хронічного низькоінтенсивного радіаційного впливу (2013)
Митяй И. С. - Формы яиц врановых птиц (2013)
Прокопенко Е. В. - Структура населения пауков (Аranei) древесных насаждений Донецка (2013)
Христенко Д. С. - Сучасний стан іхтіофауни Клебан-Бикського водосховища під впливом господарської діяльності спеціального товарного рибного господарства, Котовська Г. О., Рудик-Леуська Н. Я. (2013)
Цьонь Н. І. - Приклад застосування органічних добрив із збереженням високої якості води рибогосподарських ставів, Хижняк М. І., Думич О. Я., Ковальчук О. М., Добрянська Г. М. (2013)
Чайка О. В. - Інтенсивність процесів перекисного окиснення ліпідів ксилотрофних базидіоміцетів у глибинній культурі, Федотов О. В. (2013)
Шершова С. В. - Вивчення гормоноподібної активності екстракту ехінацеї блідої (2013)
Штирц Ю. А. - Псевдосимметрия формы листовой пластинки Роpulus nigra l. В условиях промышленных отвалов Донбасса (2013)
Арабаджи Л. І. - Попередня інвентаризація фітоалергенів міста Мелітополя (2013)
Долгова С. В. - Перспективные сорта черешни селекции Института орошаемого садоводства имени М.Ф. Сидоренко, Туровцев Н. И., Туровцева Н. Н. (2013)
Мацюра М. В. - Стійкість структури видового різноманіття острівних угруповань птахів, Жданова Д. В., Мацюра О. В. (2013)
Сидоровский С.А. - Cyclopoida (Мaxillopoda) Харьковской области (2013)
Федюшко М. П. - Вплив пестицидів на чисельність зайця-русака в Північному Приазов’ї (2013)
Косторнов А. Г. - Вплив трибосинтезу нових структур у зоні тертя на експлуатаційні властивості самозмащувального композиційного матеріалу на основі міді, Фущич О. І., Чевичелова Т. М., Карпець М. В., Костенко О. Д. (2014)
Кіндрачук М. В. - Нові особливості структури поверхонь тертя бабіту, Міщук О. О., Кульгавий Е. А., Діденко О. Л. (2014)
Ищенко А. А. - Исследование и применение полимерного материала "МОГЛАЙС" для восстановления направляющих поверхностей салазок суппортов металлорежущих станков, Радионенко А. В., Ищенко Е. А. (2014)
Вольченко Д. А. - К проблеме электротермомеханического трения в нагруженных многопарных ленточно-колодочных тормозах (часть первая) (2014)
Вольченко Д. А. - К проблеме электротермомеханического трения в нагруженных многопарных ленточно-колодочных тормозах(часть вторая) (2014)
Криштопа С. И. - Поведение материалов при контактно-импульсном фрикционном взаимодействии в электрическом и тепловом поле (2014)
Журавлев Д. Ю. - Энергонагруженность металлополимерных пар трения при фрикционном взаимодействии (2014)
Киндрачук М. В. - Динамика фрикционного взаимодействия, Вольченко А. И., Вольченко Н. А., Возный А. В. (2014)
Малык В. Я. - Методы теплового расчета контактно-импульсного фрикционного взаимодействия (часть І) (2014)
Лабунець В. Ф. - Ключові проблеми забезпечення працездатності біомінералізованих поверхонь тертя конструкційних матеріалів з легких сплавів (2014)
Копей В. Б. - Вплив пускових характеристик на вібраційний стан редуктора верстата – гойдалки, Копей Б. В., Євчук О. В., Стефанишин О. І., Шостаківський І. І. (2014)
Парайко Ю. І. - Шляхи підвищення довговічності швидкозношуваних ущільнюючих пристроїв поршневих та плунжерних насосів, що працюють при зворотно-поступовому русі, Гладкий С. І., Михайлів Н. П. (2014)
Miedviedieva N. - Management and control of quality parameters of wear-resistant coatings, Radko О. (2014)
Мельник В. Б. - Адсорбційно-хімічна модель механізму змащувальної дії карбонофторидних присадок, Нечипорук В. В. (2014)
К 80 летию со дня рождения А. Пашаева (2014)
до 75-річчя від дня народження В. Лабунця (2014)
Вихідні дані (2014)
Калінеску Т. В. - Українські реалії та компроміси (2014)
Альошкін В. С. - Системно-синергетичний підхід до моделювання соціальної політики України (2014)
Дубовиков М. М. - Застосування моделі інноваційної економіки для аналізу економічної діяльності найбільших корпорацій світу в 2013 році (2014)
Ліхоносова Г. С. - Національні інтереси: альтруїзм соціально-економічних інтервенцій (2014)
Макаренко А. П. - Інформаційна база заповнення спрощеної звітності – інструмент управління та фінансової безпеки, Меліхова Т. О., Чакалова Н. С. (2014)
Шведчиков О. А. - Світовий досвід забезпечення соціально-економічного розвитку (2014)
Миськів Г. В. - Функції кредитного ринку та їх еволюція (2014)
Костирко Р. О. - Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу (2014)
Стрєльцов О. С. - Вартість підприємства: сутність та концепція управління, Черкасов В. А. (2014)
Баляба К. В. - Соціально відповідальна діяльність як засіб створення соціальної держави (2014)
Ємельянова К. С. - Концепція соціального розвитку населення України на засадах соціальних пріоритетів та суспільних цінностей (2014)
Ершова М. В. - Системная модель управления социокультурными процессами повышения качества жизни населения (2014)
Зеленко О. О. - Роль соціального діалогу у контексті соціально-економічного розвитку суспільства (2014)
Фаузер В. В. - Экономическая активность и занятость населения в северных регионах России, Фаузер Г. Н. (2014)
Хмеленко І. В. - Регулювання доходів населення у сфері соціальної політики України (2014)
Жариков Р. В. - Инновационный путь развития российского предпринимательства, Жариков В. В. (2014)
Мустафаев А. А. - Производственный потенциал – базовый элемент хозяйственной системы АПК Северного региона (2014)
Садыгов Э. М. - Основные направления развития банковской системы Азербайджана (2014)
Negoda Anna - Process control of deshadowing of relations in tourist busines (2014)
Павлов К. В. - Методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной экономике, Растворцева С. Н., Череповская Н. А. (2014)
Третяк В. В. - Визначення механізму реалізації стратегії розвитку регіональної транспортної системи, Мітеллаєва К. О. (2014)
Третяк В. В. - Вибір організаційних форм реалізації міжрегіонального співробітництва, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2014)
Курским филиалом Финансового университета при правительстве Российской федерации проведена ХІ международная научно-методическая конференция "Инновационные методы преподавания в системе высшего образования" (2014)
Нові видання економічної літератури (2014)
на монографію "Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності", |Колектив авторів|, кер. авт. кол. і наук. ред. професор Т.В. Калінеску (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
щодо змісту та оформлення статей до науково-виробничого журналу (2014)
Титул, содержание (2009)
Chroneos A. I. - Atomistic models for R1-xPrxBa2Cu3O7-δ (R = Y and lanthanides) and related oxides, Goulatis I. L., Vovk R. V., Zavgorodniy A. A., Obolenskii M. A., Petrenko A. G., Samoilov A. V. (2009)
Метлов Л. С. - Вопросы неравновесной термодинамики дефектов (2009)
Бутько В. Г. - Электронное строение одномерных наноструктур лития и калия (2009)
Труханов С. В. - Кристаллическая и магнитная структуры анион-дефицитного манганита La0.70Sr0.30MnO2.85 под действием высокого давления, Козленко Д. П., Труханов А. В. (2009)
Bak-Misiuk J. - Ferromagnetic nanoclusters in Si:Mn and GaMnAs annealed at high temperature-pressure, Romanowski P., Domagala J., Misiuk A., Dynowska E., Lusakowska E., Barcz A., Sadowski J., Caliebe W. (2009)
Беженар Н. П. - Релаксационное взаимодействие в системе cBN-Al при высоком давлении, Коновал С. М., Божко С. А., Белявина Н. Н., Маркив В. Я. (2009)
Новиков Н. В. - Включения в кристаллах синтетических алмазных высокопрочных порошков, Богатырева Г. П., Ильницкая Г. Д., Невструев Г. Ф., Петасюк Г. А., Ткач В. Н., Богданов Р. К., Исонкин А. М., Закора А. П., Зайцева И. Н. (2009)
Мельникова Н. В. - Синтез и электрические свойства фаз высокого давления ErxCu3V4O12, Кадырова Н. И., Устинова И. С., Зайнулин Ю. Г., Бабушкин А. Н. (2009)
Грибанов И. Ф. - Магнитные свойства сплавов Mn1-tCrtAs (0.1 < t < 0.3) под давлением (2009)
Рябцев С. И. - Особенности фазообразования и свойства неравновесно закристаллизованных сплавов с высокой положительной энергией смещения (2009)
Попов В. В. - Влияние частичной замены никеля кобальтом на термическую устойчивость аморфных и нанокомпозитных структур в сплавах Al86(Ni,Co)8Gd6, Рассолов С. Г., Ткач В. И., Маслов В. В., Максимов В. В., Носенко В. К., Петренко А. Г. (2009)
Моллаев А. Ю. - Влияние процентного содержания марганца на характеристические точки и параметры фазового перехода на шкале высоких давлений в p-CdGeAs2:Mn, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Митюк В. И. - Влияние термобарической обработки на растворимость меди и цинка в антимониде марганца со структурой типа NiAs, Рыжковский В. М., Ткаченко Т. М. (2009)
Моллаев А. Ю. - Отрицательное магнитосопротивление в p-InAs:Mn и p-CdGeAs2:Mn, индуцированное высоким давлением, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Арсланов Т. Р., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Шаповалов В. А. - Магнитные центры с исходной высокой симметрией ближайшего окружения и высоким порядком симметрии структуры (2009)
Александров И. В. - Эволюция кристаллографической текстуры в меди, подвергнутой интенсивной пластической деформации кручением под высоким давлением, Ситдиков В. Д., Бонарски Я. Т. (2009)
Лаптев А. М. - Механика равноканального углового прессования материала с деформационным упрочнением, Периг А. В., Подлесный С. В. (2009)
Папиров И. И. - Ультрамелкозернистые магниевый сплав и тантал, полученные интенсивной пластической деформацией, Шокуров В. С., Пикалов А. И., Сивцов С. В., Шкуропатенко В. А. (2009)
Белошенко В. А. - Равноканальное многоугловое прессование многоволокнистого сверхпроводящего композита, Матросов Н. И., Чишко В. В., Дьяконов В. П., Сенникова Л. Ф., Миронова О. Н., Медведская Э. А., Шевченко Б. А. (2009)
Андриевская Н. Ф. - Эволюция структуры и свойств сплава НТ-50 при больших пластических деформациях, Оковит В. С., Рудычева Т. Ю., Старолат М. П., Сторожилов Г. Е., Тихоновский М. А., Хаймович П. А., Шаповал И. Н. (2009)
Цисар М. О. - Вплив функціонального шару на шорсткiсть поверхнi, Шмигера Р. С. (2009)
Баронин Г. С. - Молекулярно-релаксационные и структурно-механические характеристики композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученных жидко- и твердофазной экструзией, Столин А. М., Пугачев Д. В., Завражин Д. О., Кобзев Д. Е., Козлукова Ю. О., Разинин А. К. (2009)
Титул, содержание (2009)
Назарчук С. Н. - Уплотнение алмазных порошков под воздействием высокого давления, Бочечка А. А., Петасюк Г. А. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Закономерности контактообразования в порошковом титане при горячей деформации, Назаренко В. А., Лаптев А. В., Даниленко В. И., Евич Я. И. (2009)
Пащенко В. П. - Дефектность кластеризованной наноструктуры, фазовые переходы и магниторезистивные свойства нестехиометрических манганит-лантановых перовскитов La0.6Sr0.2Mn1.2-xAlxO3±δ, Пащенко А. В., Сильчева А. Г., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Сычева В. Я., Кисель Н. Г., Бурховецкий В. В., Комаров В. П. (2009)
Вальков В. И. - Низкотемпературные переходы порядок-порядок в некоторых марганец-кобальтовых силицидах с орторомбической кристаллической структурой типа Co2P, Грибанов И. Ф., Дворников Е. А., Сиваченко А. П., Тодрис Б. М., Головчан А. В., Митюк В. И. (2009)
Довгий В. Т. - Особенности магнитно-неоднородного состояния монокристалла манганита Nd0.5Sr0.5MnO3. Эффекты давления, Линник А. И., Каменев В. И., Прокопенко В. К., Михайлов В. И., Давыдейко Н. В., Линник Т. А., Спиридонов В. Н., Бочковая Г. Ю. (2009)
Барбашов В. И. - Барические аспекты ионной проводимости в керамике состава ZrO2-Y2O3-Al2O3, Акимов Г. Я., Тимченко В. М., Барбашова Л. Я., Несова Е. В. (2009)
Прохоров В. Г. - Магнитно-полевые зависимости критического тока в поликристаллических образцах MgB2, допированных наночастицами TiO2 и SiC, Хохлов В. А., Прохоров А. Ю., Артемов А. Н., Письменова Н. Е., Левченко Г. Г. (2009)
Троицкая Е. П. - Теплоемкость ГЦК-Ar под давлением, Чабаненко В. В., Горбенко Е. Е., Кузовой Н. В., Штаерман Э. Я. (2009)
Артемов А. Н. - Слоистый сверхпроводник как система кулоновских частиц двух типов (2009)
Габелков С. В. - Эволюция структурной организации наноразмерного ксерогеля гидроокиси циркония при размоле и прессовании, Тарасов Р. В., Миронова А. Г., Старолат М. П., Андриевская Н. Ф. (2009)
Моллаев А. Ю. - Барические, температурные и магнитополевые зависимости кинетических коэффициентов в ферромагнитном полупроводнике Cd0.7Mn0.3GeAs2, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Арсланов Т. Р., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Моллаев А. Ю. - Кинетические эффекты в ориентированных монокристаллах p-Cd94.7Mn5.3GeAs2 при высоких давлениях, Камилов И. К., Арсланов Р. К., Залибеков У. З., Арсланов Т. Р., Новоторцев В. М., Маренкин С. Ф. (2009)
Бейгельзимер Я. Е. - Получение неспеченных гетерогенных композиционных материалов методом винтовой экструзии, Штерн М. Б., Епифанцева Т. А., Сынков А. С. (2009)
Мирошниченко С. В. - Численно-экспериментальная методика исследования напряженно-деформированного состояния моделей штампа (2009)
Касатка Н. Г. - Гидравлический пресс для обработки полимерных материалов при высоких давлениях, Борзенко А. П., Возняк А. В., Возняк Ю. В., Пилипенко А. Н. (2009)
Левашов С. П. - Про можливість використання мобільних геофізичних методів для пошуків скупчень нафти в районах поширення відкладів баженовської свити, Якимчук М. А., Корчагін І. М., Божежа Д. М., Підлісна І. С. (2014)
Нукєнов Д. - Методи підвищення коефіціента вилучення нафти (на прикладі нафт Казахстану) (2014)
Андрущенко В. О. - Практичні результати лабораторних та свердловинних випробувань автономного інклінометру на основі мікромеханічних гіроскопів хвильового типу, Курганський В. М., Зражевський Г. М., Тішаєв І. В., Бугрій В. Г., Петрук В. М. (2014)
Рокитянський І. І. - Про побудову бази даних в геоелектриці (2014)
Лубков М. В. - Моделювання теплових процесів у зоні сучасної активізації Дніпровсько-Донецької западини (2014)
Муравко С. В. - Досвід автоматичного розпізнавання аномалій на магнітних картах археологічних пам'яток, Демидов В. К., Бондар К. М., Жуков М. Н. (2014)
Кураєва І. В. - Еколого-геохімічний моніторинг ґрунтів техногенно-забруднених територій України (2014)
Крив’юк І. В. - Нормування поля функції комплексного показника за режимних спостережень на зсувонебезпечних ділянках (2014)
Щербіна С. В. - Землетрус в Греції 7 серпня 2013 р. і динаміка гідрогеодеформацій свердловин в Україні (2014)
Титул, содержание (2010)
Утяшев Ф. З. - Наноструктурирование металлических материалов методами интенсивной пластической деформации (2010)
Бейгельзимер Я. Е. - Простой сдвиг и турбулентность в металлах (2010)
Габелков С. В. - Эволюция структурной организации наноразмерного порошка магний-алюминиевой шпинели при размоле и прессовании, Тарасов Р. В., Миронова А. Г., Одейчук М. А. (2010)
Хохлов В. А. - Влияние подложки на электрические и магнитные свойства пленок NdSrMnO3-системы с дефицитом ионов марганца (2010)
Шаповалов В. А. - Спин-волновой резонанс и его поверхностная мода в пленке манганита (2010)
Маслов В. В. - Термически обусловленное охрупчивание аморфных сплавов, Ткач В. И., Носенко В. К., Рассолов С. Г., Моисеева Т. Н. (2010)
Сильчева А. Г. - Структура, фазовые переходы, магнитные и транспортные свойства манганит-лантановых перовскитов La0.6Sr0.2Mn1.2-xFexO3±δ, Пащенко А. В., Пащенко В. П., Прокопенко В. К., Ревенко Ю. Ф., Шемяков А. А., Турченко В. А., Гуфан Ю. М. (2010)
Варюхин В. Н. - Влияние предварительной обработки гидростатическим давлением на электрическое сопротивление и структуру аморфного сплава Co67Cr7Fe4Si8B14, Мороз Т. Т., Абрамов В. С. (2010)
Волошин В. А. - Периодические изменения в состоянии 4f-металлического соединения под давлением, Кузнецова В. В., Шевцова Т. Н. (2010)
Филоненко Н. Ю. - , Федоренкова Л. И., Спиридонова И. М. (2010)
Орлов А. И. - Влияние высокого гидростатического давления на кинетические свойства индия, Хвостанцев Л. Г. (2010)
Спусканюк В. З. - Достижение рекордного уровня свойств медной проволоки методами ИПД, Давиденко А. А., Гангало А. Н., Сенникова Л. Ф., Тихоновский М. А., Спиридонов Д. В. (2010)
Брюханов А. А. - Текстура и анизотропия модуля Юнга холоднокатаных листов титанового сплава ПТ3-В, Волчок Н. А., Совкова Т. С. (2010)
Постол П. Н. - Гелиевый криостат для мёссбауэровских измерений под давлением, Бережная Л. В., Терехов С. А., Левченко Г. Г. (2010)
Титул, содержание (2010)
Журавлев А. В. - Энергетические спектры линейных спиновых цепочек с магнитодипольным взаимодействием, Крыгин И. М. (2010)
Троицкая Е. П. - Отклонения от соотношения Коши в легких кристаллах инертных газов при больших давлениях, Чабаненко В. В., Жихарев И. В., Горбенко Е. Е., Кузовой Н. В. (2010)
Бутько В. Г. - Изменения электронной структуры BN-нанотрубки типа "зигзаг" (12, 0) при инкапсулировании ее калием (2010)
Башев В. Ф. - Структура и магнитные свойства жидкозакаленных сплавов систем марганец–диамагнитный элемент, Рябцев С. И., Доценко Ф. Ф., Сергеев Г. А., Кушнерев А. И., Гусевик П. С. (2010)
Тодрис Б. М. - Особенности намагничивания спиральной структуры в MnCoSi под давлением, Дворников Е. А., Варюхин Д. В., Вальков В. И. (2010)
Тягур Ю. И. - Исследования зависимостей электрического сопротивления от давления вблизи фазового перехода в сегнетоэлектрических кристаллах Sn2P2S6, Тягур И. Ю. (2010)
Саенко С. Ю. - Влияние характеристик передающей порошковой среды на процесс электроконсолидации (2010)
Косинский В. В. - Математическое обоснование способа повышения эффективности гидростатических установок в процессах обработки под высоким давлением различных материалов с применением суспензий и паст (2010)
Кулагин Р. Ю. - Особенности разработки технологии винтовой экструзии (2010)
Столяров В. В. - Трибологическое поведение наноструктурных и крупнозернистых металлических материалов (2010)
Белошенко В. А. - Волокнистые Cu–Fe-композиты, полученные методом пакетной гидроэкструзии: структура, механические и резистивные свойства, Варюхин В. Н., Дмитренко В. Ю., Непочатых Ю. И., Черкасов А. Н. (2010)
Кралюк М. А. - Формирование физико-механических свойств меди в условиях деформации волочением, совмещенной с кручением, при изменении направления вращения на противоположное, Пашинская Е. Г., Мышляев М. М., Тищенко И. И. (2010)
Алексеев А. Д. - Применение методов комбинационного рассеяния и ядерного магнитного резонанса для исследования генезиса структуры углеродных наноматериалов природного происхождения, Ульянова Е. В., Трачевский В. В., Иващук Л. И., Зимина С. В. (2010)
Калугина Н. А. - Взаимное влияние диффузии и фильтрации в процессе истечения метана из угольного массива (2010)
Алексеев А. Д. - Температурная зависимость диффузионных процессов в пористых средах: подвижность метана в углях, Василенко Т. А., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Дончук А. В. (2010)
Академику Виктору Григорьевичу Барьяхтару – 80 лет! (2010)
Титул, содержание (2010)
XI Международная конференция "Высокие давления – 2010. Фундаментальные и прикладные аспекты" (2010)
Утяшев Ф. З. - Условия совместности пластической деформации и предельного измельчения зерен в металлах (2010)
Подрезов Ю. Н. - Структурная чувствительность параметров упрочнения (2010)
Бейгельзимер Я. Е. - Простой сдвиг металлов: что это такое? (2010)
Misiuk A. - Дефекты в Si:N, обработанном при высоких температурах и давлениях, проявляющиеся в результате травления в дейтериевой плазме, Barcz A., Ulyashin A., Prujszczyk M., Bak-Misiuk J., Formanek P. (2010)
Гречнев Г. Е. - Влияние давления на электронную структуру и магнитные свойства высокотемпературных сверхпроводников на основе железа, Десненко В. А., Федорченко А. В., Панфилов А. С., Гнатченко С. Л., Журавлева И. П., Волкова О. С., Васильев А. Н., Цуркан В. В. (2010)
Тарасенко Т. Н. - Кристаллическая структура и магнитные свойства наноразмерных порошков и пленок мультиферроика BiMnO3: влияние давления и замещения лантаном, Кравченко З. Ф., Каменев В. И., Галяс А. И., Демиденко О. Ф., Игнатенко О. В., Маковецкий Г. И., Янушкевич К. И. (2010)
Завгородний А. А. - Некоторые особенности продольной проводимости монокристаллов Y1-zPrzBa2Cu3O7-δ с различным содержанием празеодима, Самойлов А. В., Вовк Р. В., Оболенский М. А., Назиров З. Ф., Петренко А. Г., Pinto Simoes V. M. (2010)
Добромыслов А. В. - Особенности фазовых превращений в кварце под действием сферически сходящихся ударных волн, Талуц Н. И., Козлов Е. А., Гундырев В. М., Поносов Ю. С. (2010)
Коржов В. П. - Многослойный композит на основе никеля, армированный интерметаллидными слоями, Карпов М. И., Кийко В. М. (2010)
Коршунов А. И. - Влияние равноканального углового прессования на механические свойства сплава Ti49.4Ni50.6, Смоляков А. А., Кравченко Т. Н., Каганова И. И. (2010)
Стефанович Л. И. - Кинетика сегрегации в хромоникелевых сталях при интенсив-ной пластической деформации, Юрченко В. М., Терехова Ю. В., Артемов А. Н., Эфрос Н. Б., Дерягин А. И., Варюхин В. Н., Русаков В. Ф., Эфрос Б. М. (2010)
Столяров В. В. - Деформационное поведение титановых сплавов при растяжении с пропусканием импульсного тока (2010)
Спусканюк В. З. - Влияние условий равноканального углового прессования на скорость деформации заготовок, Гангало А. Н., Давиденко А. А. (2010)
Авторский Указатель за 2010 год (2010)
Мішин Ю. Р. - Удосконалення системи освіти – провідна складова соціально-економічного розвитку україни (2013)
Мазурок П. П. - Прямі іноземні інвестиції як пріоритетний резерв забезпечення розвитку підприємництва, Гузенко О. П., Ведькал В. А. (2013)
Гуреєв М. М. - Комплексні підходи до використання залізорудної сировини в сучасному металургійному виробництві (2013)
Сагайдак М. П. - Методичне забезпечення оцінки іміджу як складової внутрішнього маркетингу підприємства (2013)
Рєпіна І. М. - Управління процесом активації економічних ресурсів задля забезпечення конкурентних переваг підприємств (2013)
Іщенко М. І. - Ресурсні детермінанти фінансово-економічних результатів діяльності підприємства (2013)
Швидка О. П. - Роль оборотного капіталу в забезпеченні прибутковості підприємства (2013)
Шевчук Н. В. - Конкурентоспроможність підприємств чорної металургії україни на основі ресурсних факторів, Смирнов Є. В. (2013)
Уткіна Г. А. - Інноваційний тип розвитку як новий економічний уклад (2013)
Криворучкіна О. В. - Економічна логіка ресурсних трансформацій на підприємстві, Віннік Н. В. (2013)
Андрюшко А. К. - Державні напрямки формування ефективної інфраструктури інноваційної активності підприємств україни (2013)
Гушко С. В. - Предметна область внутрішнього аудиту (2013)
Шайкан А. В. - Управління розрахунками із замовниками готельних послуг в умовах використання управлінських інформаційних систем, Руденко О. В. (2013)
Корнєєв М. В. - Фактори впливу на ефективність розвитку фінансової сфери (2013)
Супрун А. А. - Впровадження страхування туристичного, готельного і ресторанного бізнесу як фактор підвищення фінансової надійності страхових компаній (2013)
Криштопа І. І. - Етапи розвитку світової готельної індустрії (2013)
Коновалова О. В. - Проблемні аспекти методики аналізу товарообігу підприємств громадського харчування (2013)
Петрішина Т. О. - Оцінка побудови тарифів у страхуванні життя (2013)
Шендригоренко М. Т. - Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх вирішення (2013)
Нікульникова Т. Г. - Аналiз фiнансового стану як iнструмент фiнансово-господарського аудиту на прикладі підприємств будiвельної галузi (2013)
Котковський В. С. - Інноваційні канали збуту банківських послуг (2013)
Волошанюк Н. В. - Роль реструктуризації в процесі реалізації антикризової стратегії на підприємстві (2013)
Шулешко А. В. - Організація обліку енерговитрат на підприємствах гірничорудної галузі, Шулешко О. А. (2013)
Анотації (2013)
До відома авторів (2013)
Al-Shwaiyat M. K. E. A. - Sequential injection spectrophotometric determination of analgine in pharmaceutical formulations using 18-molybdo-2-phosphate heteropoly anion as chromogenic reagent, Vishnikin A. B., Tsiganok L. P., Kabashnaya E. V., Khmelovskaya S. A., Andruch V., Bazel Ya. R., Sklenarova H., Solich P. (2013)
Gurtova O. V. - Effect of plasticizer on the characteristics of molecularly imprinted polymer based potentiometric sensor for propranolol, Ye L., Chmilenko F. A. (2013)
Sergeieva T. Yu. - Tautomerism of 4-hydrazinoquinazolines: vibrational spectra and computational study, Voskoboynik O. Yu., Okovyty S. I., Kovalenko S. I., Leszczynski J. (2013)
Гапонов А. А. - Реакция кватернизации производных 2,3-дигидро-1,5-бензодиазепинонов-2 (2013)
Оковитая Т. С. - Синтез и некоторые реакции 2-(3,5-диоксо-4-азатрицикло(5.2.2.02,6)ундец-8-ен-4-ил)пропановой кислоты, Тарабара И. Н. (2013)
Бондаренко Я. С. - Особенности аминолиза ангидрида 2-(3,5-диоксо-4-азатрицикло(5.2.1.02,6-эндо)дец-8-ен-4-ил)-бутандиовой кислоты (2013)
Кравченко С. В. - N-хлор-N-бензоилоксибензамид (2013)
Нестерова Е. Ю. - Основные направления развития химии 1,4-дигидропиридинов – обзор литературы, Грищенко А. А. (2013)
Варгалюк В. Ф. - Влияние температуры на электроосаждение оксидов марганца на платиновом и стальном электродах, Полтавец В. В., Груздева Е. В. (2013)
Криштоп Ю. Г. - Стадии гальваностатического фазообразования цинка на вольфрамовом электроде из цинкатного раствора, Калюжная Т. Н., Трофименко В. В. (2013)
Петренко Л. В. - Вплив аніонів сульфатної кислоти на анодну поведінку нікелю, Коробов В. І., Очков В. Ф. (2013)
Гликин М. А. - Крекинг сырой нефти в расплаве металлов, Тарасов В. Ю., Черноусов Е. Ю. (2013)
Okovytyy S. I. - 1H NMR spectra of N-methyl-4-tolyl-1-(4-bromonaphthyl)-amine and N-phenyl-1-(4-bromonaphthyl)-amine: A combined experimental and theoretical study, Kopteva S. D., Voronkov E. O., Sergeieva T. Yu., Kapusta K. S., Dmitrikova L. V., Leszczynski J. (2013)
Sviatenko L. K. - Molecular docking of curcumin analogues as SERCA inhibitory agents (2013)
Заровная И. С. - Новые оксазолины с сульфолановым фрагментом, Садкова И. В., Кулаков И. В., Дульнев П. Г., Пальчиков В. А. (2013)
Анищенко А. А. - Необычная спонтанная α→β изомеризация несимметричных бензоинов, Штамбург В. Г., Штамбург В. В., Волосюк В. В., Костяновский Р. Г. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського