Кузнецова М. А. - Особливості пролапса мітрального клапану у осіб молодого віку (2014)
Ковальчук І. М. - Формування змісту розвитку професійно значущих якостей вчителя технології у післядипломній освіті (2014)
Фоменко Е. В. - Использование оздоровительной технологии в процессе занятий физического воспитания студенток педагогических ВУЗов, Фоменко В. Х. (2014)
Школа О. М. - Використання інноваційних технологій в процесі навчання студентів та організації змагань з різних видів спорту, Грищенко О. І., Грищенко Л. К. (2014)
Шелемба М. M. - Методологічні аспекти використання трансформаційного підходу щодо дослідження електорального простору (2014)
Slobodyanyuk N. - Nutritional and biological value of quail meat with feed-staff usage with different protein levels (2014)
Захарова О. А. - Мистецькі галереї та центри в умовах сучасного арт-ринку (2014)
Пилипко О. А. - Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди (2014)
Циганенко О. І. - Програма формування позитивної соціальної мотивації до правильної харчової поведінки осіб, які займаються фізичною культурою та спортом, Першегуба Я. В., Ящур М. Й. (2014)
Христовая Т. Е. - Комплексная оздоровительная технология реабилитации детей с плоскостопием (2014)
Полковенко Т. В. - Народна проза як чинник самовиховання сучасної молоді (2014)
Бушуєва І. В. - Дослідження лікувальної ефективності морфоліній 2-(5-(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетату при хворобах деяких видів тварин, Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Петрова І. А. - Особливості виявлення та розслідування забруднення повітря правоохоронцями (2014)
Тревого І. - Міжнародна науково-технічна конференція Геофорум – простір для нових ідей і розробок, Савчук С., Ванчура О., Четверіков Б. (2020)
Тревого І. - Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2019 р., Четверіков Б., Корлятович Т. (2020)
Кравець Т. - Додаток Military Overlay for ArcGIS для нанесення тактичної обстановки, Полець О., Жидков В. (2020)
Тревого І. - XXV років збірнику наукових праць "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”, Савчук С. (2020)
Тревого І. - Спільна підготовка геодезистів від бакалавра до доктора філософії в університетах України та Німеччини, Задорожний В. (2020)
Тревого І. - Нові концептуальні розробки і технології на XXV ювілейному "Intergeo-2019” в Штутгарті, Задорожний В., Хоптар А. (2020)
Карпінський Ю. - Миколі Олександровичу Трюхану – 70, Пащенко В. (2020)
Говадікова А. - Сучасні технології дослідження старовинних карт (2020)
Celms A. - Posibilities of use of remote sensing technologies in the castle island measuring process in Jelgava, Reke I., Pukite V., Kolodiy P., Luksa J. (2020)
Грохольський Д. - Класифікація хмар точок і створення цифрової моделі місцевості в новій версії програми "Credo 3D Скан” (2020)
Джуман Б. - Про перехід від глобальних до локальних сферичних гармонік (2020)
Дума М. - Комплексна оптимізація ГНСС-мереж (2020)
Неєжмаков П. - Порівняльний аналіз квадратурних формул для середньоінтегрального показника заломлення повітря у високоточній віддалеметрії, Панасенко Т., Прокопов О., Шлома А., Тревого І. (2020)
Цюпак І. - Оцінка невизначеності лінійних вимірювань технологією ГНСС у координатно-часовому просторі, Тревого І. (2020)
Балян А. - Особливості виготовлення та закладання центрів геодезичної мережі для спостережень за деформаціями на території Підгорецького монастиря, Ямелинець С., Кубрак О. (2020)
Карпінський Ю. - Розрахунок точності растрових даних про втрати амплітуди радіосигналу засобами геоматики, Примак Л. (2020)
Четверіков Б. - Методика створення ГІС концентраційних таборів нацистської Німеччини періоду 1941–1944 рр., Процик М. (2020)
Глотов В. - Комплексний спосіб визначення елементів внутрішнього орієнтування цифрових знімальних камер, Гуніна А., Процик М. (2020)
Кузик З. - Створення довідково-інформаційної ГІС на територію пам’ятки садово-паркового мистецтва "Стрийський парк” у м. Львів, Турчин Н., Четверіков Б. (2020)
Губар Ю. - Методика містобудівного моделювання масової оцінки земель, Сай В., Винарчик Л. (2020)
Тревого І. - Вплив історичних факторів на трансформацію межoвих знаків в Україні, Ільків Є., Галярник М., Семків Б. (2020)
Титул, зміст (2014)
Бондарєв С. І. - Обґрунтування математичної моделі розрахунку тривалості оборотного рейсу при виконанні міжнародних автоперевезеннях (2014)
Ovsiienko O. - Electron accelerator dosimetry in radiation therapy: photon backscattering, Budnyk M. (2014)
Аль-Рефаи В. А. - Модель конкуренции в системах типа "производитель-перекупщик”, Наумейко И. В. (2014)
Дидык Н. С. - Пакетная обработка фотографий в Adobe Photoshop с использованием сценария написанного на языке JavaScript, Бизюк А. В. (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Освещенность – лабораторный практикум, Копылов Г. В. (2014)
Кузишин І. В. - Програмне забезпечення для підбору газового обладнання в інтернет-магазині, Павленко Є. П. (2014)
Гоц В. І. - Бетони на основі лужного шлакопортландцементу для монолітного будівництва: особливості складів і властивостей, Рунова Р. Ф., Руденко І. І., Ластівка О. В., Говдун Я. О. (2014)
Музыка Е. Н. - Планирование эксперимента в оптимизации синтеза ванкомицин-селективных "исскуственных рецепторов" (2014)
Тимченко Л. І. - Оброблення зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічних мереж, Наконечна С. В. (2014)
Gurskyi P. - Study of gelatin influence in product resipe that structured on the activation energy, Prasol D. (2014)
Прасолов Є. Я. - Вплив параметрів і режимів роботи фрезерного робочого органу на якість міжрядної обробки ягідних культур, Крьока М. В., Левін В. В. (2014)
Taher Abdullah - Testing and analysis SDN technology (2014)
Лерман Л. Б. - Построение трансляционных матриц для неоднородных дифференциальных операторов, Породько Л. В. (2014)
Кондрашова Н. В. - Адаптивная система классификаторов МГУА, Павлов Ал. В., Павлов Ан. В., Павлов В. А. (2014)
Кругляк Ю. А. - Прогнозирование критических свойств фреонов с использованием новых инвариантов взвешенных графов, Передунова И. В. (2014)
Кулик В. А. - Рахунки та подвійний запис в умовах використання інформаційних технологій (2014)
Ясінський В. В. - Формування концепції антикризового управляння на вітчизняних підприємствах (2014)
Титул, зміст (2014)
Nekleva Yu. - Traitement du fourrage par des enzymes comportant un ensemble des cellulases pour l’amelioration de leur valeur alimentaire, Syrchin S., Krasinko V. (2014)
Грабовський С. С. - Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу, Грабовська О. С., Пилипець А. З. (2014)
Драгулян М. В. - Моделювання токсичного пошкодження печінки на лінії мишей ICR, Гулько Т. П., Кордюм В. А., Бубнов Р. В., Дерябіна О. Г. (2014)
Крючкова А. І. - Аллелопатическая активность листового опада древесных растений, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск, Кульбачко Ю. Л. (2014)
Popel’ S. - Structure of skeletal muscles after hypokinesia and physical loading of middle aerobic power, Duma Z. (2014)
Тимченко Г. М. - Хронобіологічний паспорт як засіб оптимізації режиму дня студентів класичного університету (2014)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Оцінка функціонального робочого стану та працездатності осіб різного віку в умовах розумових навантажень, Горго Ю. П. (2014)
Холопцев А. В. - Ориентировочный прогноз зимних температур в горном Крыму с учетом субоптимального набора факторов (2014)
Полинский А. М. - Разработка мероприятий по управлению рисками в инновационной деятельности машиностроительного предприятия (2014)
Сединкин В. А. - Значение качественного состава для кристаллоидных растворов, применяемых в акушерской практике, Клигуненко Е. Н. (2014)
Хасхачих Д. А. - Дифференциальная диагностика гестационных отеков, Стрельцова Т. Р. (2014)
Бойченко А. В. - Формування рухових здібностей та технічної підготовленості юних футболістів 11-14 років (2014)
Семанишин Т. М. - Диференційований підхід до підготовки майбутніх фахівців з валеологічної діяльності в дошкільних установах, Презлята Г. В., Попель С. Л. (2014)
Ліннік О. О. - Підготовка майбутніх учителів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (2014)
Рожков А. О. - Продуктивність ріпака ярого залежно від ценотичної напруги в умовах лівобережного лісостепу україни, Куцегуб Г. О. (2014)
Федорюк А. В. - Режимы двигательной активности для преподавателей высших учебных заведений в возрасте 50-65 лет, Попель С. Л. (2014)
Улаева Л. А. - Роль занятий физическим воспитанием в подготовке студентов-экономистов к профессиональной деятельности (2014)
Малишкін А. М. - Систематичне поточне оцінювання на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі (2014)
Бушуєва І. В. - Застосування препарату "авесстим" для підвищення ефективності вакцинопрофілактики та вплив препарату на резистентність курчат, Березовський А. В., Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2014)
Сепетий Д. П. - Логічна можливість феноменальних зомбі як аргумент проти матеріалізму (2014)
Титул, зміст (2014)
Пепа Ю. В. - Моделирование процессов передачи сигналов авиационных радиоэлектронных систем на основе рядов Вольтерра, Захаров Д. М., Малецкий И. К. (2014)
Матвеева И. В. - Радиоемкость различных типов экосистем и принципы их экологического нормирования (2014)
Двоєглазова М. В. - Застосування методу DEA для визначення ефективності функціонування інтегрованої інформаційної системи (2014)
Хлопицький О. О. - Стан, проблеми та перспективи переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України (2014)
Шапорев В. П. - Термическое разложение и окисление хлорида титана в расплавах хлоридов натрия и калия, структура образующегося диоксида титана, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2014)
Кроніковський Д. О. - Методи усунення інтегрального насичення в системах автоматичного регулювання з ПІД-регуляторами (2014)
Скрипко Г. А. - Оценка качества полиэфирных волокон (нитей) методом поляризационной микроскопии (2014)
Федоренко О. Ю. - Знепрозорені нефриттовані поливи для фаянсу та низькотемпературного фарфору, Рищенко М. І., Дайнеко К. Б., Пермяков Ю. В. (2014)
Тришина И. В. - Исследование задачи автоматизации подготовки к печати старинных изданий, Бизюк А. В. (2014)
Ружинская Л. И. - Моделирование процессов переноса в анаэробном биореакторе с иммобилизированной микрофлорой, Фоменкова А. А. (2014)
Нефедов Н. А. - Прогнозирование распределения пассажирских корреспонденций по участкам маршрутной сети, Альберт Авуа Дж. (2014)
Ружинская Л. И. - Математическое моделирование процессов анаэробного сбраживания органического субстрата. Обзор, Фоменкова А. А. (2014)
Климчук А. А. - Исследование популярности темы управления проектами в банках среди интернет-аудитории (на основе анализа интернет-запросов), Лагода И. А. (2014)
Рибалка Ю. В. - Удосконалення технології формування поїздів на станціях залізничних вузлів, Сіконенко Г. М. (2014)
Haider Ali Muse - Using spectroscopy of the near-infrared techniques to detection the gas (2014)
Kazak V. - Aerodynamic state diagnosing method of aircraft with thermal field usage, Shevchuk D., Babenko A., Levchenko M. (2014)
Доровской В. А. - Применение информационных технологий при синтезе методов очистки данных, Черный С. Г., Доровская И. А., Сметюх Н. П. (2014)
Карачун В. В. - Резонанс співпадіння і похибки поплавкового гіроскопа, Шибецький В. Ю. (2014)
Kruglyak Yu. - Configuration interaction in the second quantization representation: basics with applications up to full CI (2014)
Мамедов Х. Ф. - Радиолитическое превращение природных токсинов в загрязненных растительных продуктах и водных растворах (2014)
Титул, зміст (2014)
Гудзенко Т. В. - Вплив поживного середовища на здатність нафтоокиснювальних бактерій роду Pseudomonas продукувати біосурфактанти, Іваниця В. О., Волювач О. В., Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Конуп І. П., Дімова M. I. (2014)
Замбріборщ І. С. - Дослідження андрогенезу in vitro в культурі пиляків сортів та реципрокних гібридів пшениці м’якої озимої, Шестопал О. Л. (2014)
Мілян В. О. - Дослідження пробіотичних властивостей штамів Bacillus sp. 1.1. та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113, Хархота М. А., Нечипуренко О. О. (2014)
Холопцев А. В. - Роль изменений солнечной активности и состояния озоносферы в глобальном затемнении земной атмосферы, Никифорова М. П. (2014)
Алексєєнкова М. В. - Слов’янське родовище кам’яної солі та природних розсолів: геологолітологічні особливості та проблеми освоєння (2014)
Стадніченко С. М. - Гідрогеохімічні особливості підземних вод Верхньокам’яновугільно-Нижньопермського водоносного комплексу в межах Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини, Сюмар Н. П. (2014)
Сіра Н. В. - Геологічні особливості попередження обводнення газоконденсатних покладів (2014)
Ісаєва І. М. - Теоретичні засади механізмів державного управління вітчизняними нафтогазотранспортними системами (2014)
Клясен Н. Л. - Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу мережею спеціальних бібліотек України, Литвиненко Г. М. (2014)
Czernyszowa E. - Kapitał intelektualny a edukacyjny podyplomowego kształcenia pedagogicznego: jego fenomen i podstawy koncepcyjne (2014)
Легкун І. Б. - Використання посиленого інфекційного фону в селекції озимого ячменю на резистентність до Ustilagonigra ТА Ustilagohordei (2014)
Демченко В. М. - Формування етномовної ситуації на півдні України: ретроспектива та перспектива (2014)
Фаріон І. Д. - Методологія дослідження суспільного статусу руської (української) мови в діахронії (ХIV–ХVII ст.) (2014)
Коцюба Н. Й. - Структурно-семантичні принципи організації офіційно-ділового тексту (на прикладі позовних заяв) (2014)
Ясіновська О. - Фітоморфна метафора у структурі концепту заздрість у релігійному дискурсі отців церкви (2014)
Ступень Н. - Методологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування, Рижок З. (2020)
Горб А. - Аналіз компонентів існуючих мобільних систем для вибору оптимального внутрішнього обладнання проєктованої сучасної системи, Тревого І. (2020)
Бондар А. - Пам’яті Олександра Феодосійовича Ладана – видатного фахівця і талановитого керівника в геодезичній галузі, Лепетюк Б., Тревого І. (2020)
Кордуба Ю. - Аналіз зміни висот нівелірної мережі за 1897–2018 рр. в місті Львові, Колгунов В. (2020)
Бачишин Б. - Спільне зрівноваження планового та висотного положення вільної станції (2020)
Хоптар А. - Відновлення вертикального профілю вмісту водяної пари в тропосфері землі на основі даних мульти-GNSS спостережень (2020)
Заблоцький Ф. - Про визначення зенітних тропосферних затримок із GNSS-спостережень РРР-методом, Савчук С. (2020)
Шевчук В. - Створення туристичної карти засобами ГІС ArcGIS (на прикладі Одеської області), Озарків І. (2020)
Celms A. - Possibilities of aerofotogrammetric technologies for monitoring of the state border of Latvia, Trevoho I., Ratkevics A., Reke I., Sulakova L. (2020)
Четверіков Б. - Визначення історичних меж "Старого юдейського кладовища” у Львові за допомогою картографічного методу та інтерпретаційних можливостей архівних аерознімків, Кілару В. (2020)
Примак Л. - До ГІС-технології створення висотного клатера рослинності для цілей планування та оптимізації LTE та 5G мереж стільникового зв’язку (2020)
Глотов В. - Методика визначення внутрішніх елементів орієнтування та дисторсії для цифрових неметричних знімальних камер, Кравчук Ю., Процик М. (2020)
Янчук Р. - Розроблення методики розрахунку кількісних та якісних втрат природно-ресурсного потенціалу порушених земель внаслідок незаконного видобутку бурштину, Дмитрів О., Трохимець С., Прокопчук А. (2020)
Губар Ю. - Інструментарій дослідження ринку нерухомості та встановлення загальних тенденцій його розвитку, Хавар Ю., Мошовська Н. (2020)
Кірічек Ю. - Кадастрова ідентифікація нерухомого майна, Гряник В. (2020)
Титул, зміст (2014)
Бобоев И. Р. - Гидрометаллургический способ выщелачивания упорного окисленного золотосодержащего сырья, Стрижко Л. С., Эргашев Н. У., Горбунов Е. П. (2014)
Гулеватая М. А. - Исследование показателей качества безалкогольных напитков, Усатюк С. И. (2014)
Ломотько Д. В. - Современные подходы по обеспечению сохранности грузов при перевозке железнодорожным транспортом, Запара Я. В., Лютый В. А. (2014)
Турчинов Р. В. - Метод визначення технічного стану тепловозу в умовах експлуатації, Змій С. О. (2014)
Камсуліна Н. В. - Удосконалення технологічного процесу виробництва м'ясних виробів драглеподібної структури, Скуріхіна Л. А. (2014)
Мысак И. С. - Особенности термовакуумного процесса непрерывного производства мелкодисперсных материалов, Кутовой В. А., Луценко А. С., Николаенко А. А. (2014)
Мартинюк О. О. - Основні принципи та правила впровадження Mobile device management і bring your own device у роботу сучасного підприємства (2014)
Ломотько Д. В. - Моделирование процесса обработки грузового вагонопотока на приграничной станции в условиях изменения ширины колеи, Обухова А. Л. (2014)
Рибалова О. В. - Комплексна оцінка екологічної небезпеки промислового підприємства на прикладі Зміївської ТЕС, Бєлан С. В. (2014)
Шумакова Т. А. - К вопросу исследования процесса съема металла при вибрационной обработке (2014)
Літвінова І. О. - Дослідження впливу комплексної добавки "Мальтовин" на функціональні властивості заморожених м'ясних напівфабрикатів, Савінок О. М. (2014)
Сахацкий В. Д. - Антенный излучатель для систем диагностики подповерхностных объектов, Щеглов А. Ю. (2014)
Семенов А. О. - Особливості конструкції одноцокольних ламп для ультрафіолетового опромінювання (2014)
Taher Abdullah - Testing of floodlight controller with mininet in SDN topology (2014)
Егорова И. Н. - Об эффективном использовании современных технологий создания интерактивных веб-документов, Трофименко А. С. (2014)
Фролова Н. Е. - Фракціонування ефірної олії Dracocephalum Moldavica L. і шляхи використання фракцій у харчових технологіях, Усатюк О. М., Карпутіна М. В. (2014)
Якимечко Я. Б. - Вплив фізико-хімічних та технологічних чинників на процеси гідратаційного тверднення кальцію оксиду, Чеканський Б. Б. (2014)
Казак В. Н. - Диагностика типовых отказов приводящих к возникновению особой ситуации в полете, Шевчук Д. О., Васильев М. А. (2014)
Гонтарь Ю. Н. - Принципы построения информационной технологии сбора и систематизации бизнес-информации (2014)
Суханевич М. В. - Особливості композиційної побудови цементної матриці для отримання гідроізоляційних покриттів (2014)
Ковыршин В. Г. - Пути получения представительных результатов исследования образцов-свидетелей для оценки радиационного охрупчивания материалов корпусов реакторов ВВЭР-1000, Сахно А. В., Григорьева В. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Кругляк Ю. А. - Обобщенный метод Хартри-Фока и его версии: от атомов и молекул до полимеров (2014)
Кругляк Ю. А. - Обобщенная модель транспорта электронов и тепла Ландауэра-Датты-Лундстрома в микро- и наноэлектронике (2014)
Косолап А. И. - Поиск глобального минимума методом точной квадратичной регуляризации (2014)
Потопахина Т. Ю. - Оценка диагностических свойств теста проверки оперативной памяти March_DSS, Сивальнева А. И., Попова А. Ю., Либерг И. Г. (2014)
Мірошниченко Ю. А. - Хімічні науки моделювання гетерогенних систем (рідина-рідина) у мікрореакторах, Безносик Ю. О. (2014)
Suberlyak O. - The polyvinylpyrrolidone graft copolymers and soft contact lenses on their basis, Skorokhoda V., Kozlova N., Melnyk Yu., Semenyuk N., Chopyk N. (2014)
Колодійчук В. А. - Передумови якісних трансформацій логістичних систем (2014)
Онищенко С. П. - Статистические закономерности рынка продажи судов, Гончар Н. А. (2014)
Чехранова А. В. - Особенности кросс-культурного менеджмента с бизнесом исламского мира, Богоявленский О. В. (2014)
Каверіна Н. О. - Науково-методичні підходи до аналізу та оцінки ризиків інноваційної діяльності (2014)
Титул, зміст (2014)
Копица Н. П. - Прогнозирование летального исхода у больных острым коронарным синдромом в ближайший и отдаленный периоды, Вишневская И. Р. (2014)
Коваленко С. В. - Особливості клінічного перебігу синдрому подразненого кишечнику у пацієнтів на бронхообструктивну патологію (2014)
Козлов А. П. - Портальный кровоток при неалкогольной жировой болезни печени в динамике лечения (2014)
Катюхин Л. Н. - К объяснению механизма влияния сдвигового напряжения на вязкостные параметры крови в сосудах малого диаметра (2014)
Беляева Н. Ф. - Исследование токсичности наночастиц золота и алмазов, Золотарёв К. В., Каширцева В. Н., Дружиловская О. С., Игнатов Д. В., Ипатова О. М., Михайлова М. В. (2014)
Лаповець Л. Є. - Вивчення пружно-еластичних властивостей судинного русла, Онищук Ю. І., Башта Г. В., Войтович М. О., Федевич Ю. М. (2014)
Karlińska M. - Patient electronic medical record – the importance of proper implementation assessment (2014)
Гулюк А. Г. - Обоснование выбора метода лечения ятрогенного гайморита в зависимости от природы инородного тела и микробной ассоциации, Варжапетян С. Д., Тащян А. Э. (2014)
Бергилевич А. Н. - Характеристика микробиологического риска Enterobacter Sakazakii в сыром молоке (2014)
Бергилевич А. Н. - Влияние современных технологий доения и психротрофных микроорганизмов на содержание свободных жирных кислот в молоке, Марченко А. Н., Бергилевич О. А. (2014)
Germanyuk T. - Rational choice of monotherapy for the treatment of type 2 diabetes mellitus based on the pharmacoeconomical analysis, Ivko T. (2014)
Savchuk B. - The phenomenon of foreign language education in the modern scientific discourse, Harapko L. (2020)
Morska L. - Digital identity construction: challenges and pedagogical implications (2020)
Ivakh S. - The social, educational and teaching activity of Kostiantyna Malytska, Mishchenia O. (2020)
Fedorovych A. - Development of child sciences in Ukraine in the early 20th century, Chepil M. (2020)
Mukan N. - Development history and the current state of professional training in health informatics in Canada, Kobryn N., Zapotichna M. (2020)
Smolikevych N. - Foreign students’ adaptation challenges in the US University, Turchyn I., Horokhivska T. (2020)
Bilavych H. - Periodization of the literary process in Western Ukraine in the period from the late 18th century to the 1930s in historical pedagogical aspect, Bahriy M. (2020)
Chervinska I. - Socio-cultural educational environment of the Ukrainian Carpathian region as a subject of interdisciplinary discourse, Chervinskyi A. (2020)
Karpenko O. - The formation of the Christian outlook of the student youth in Volhynia province (19th ‒ early 20th century) (2020)
Sharhun T. - Linguistic and humanitarian competence of future engineers: the philosophical and anthropological aspect, Potseluiko A. (2020)
Vashak O. - Image as a presentation of a university teacher, Martirosyan L., Fedorenko Yu. (2020)
Ivanytska O. - Peculiarities of the tutoring and mentoring realization at higher educational establishments of Switzerland (2020)
Вимоги (2020)
Бодак В. - Філософія у процесі фахової підготовки сучасного вчителя: постановка проблеми (2020)
Возняк В. - Діалектика: принцип всезагального зв’язку (2020)
Возняк С. - Природа формалізму: філософсько-освітній вимір (2020)
Гусева Н. - Развитие философии как проблема (2020)
Лімонченко В. - Ніцшеанство: як сумісні нігілізм та філософія життя? (2020)
Ліпін М. - Смисли освіти в параметрах нігілізму (2020)
Мельник А. - Про проблему любові до далекого у філософських поглядах Ф. Ніцше та С. Франка (2020)
Ткаченко О. - Релігійна традиція в контексті постсекулярної парадигми (2020)
Янко Ж. - Автобіографія як спосіб соціального пізнання (2020)
Grinchenko V. S. - Mitigation of overhead line magnetic field by grid shield with electrically separated sections, Tkachenko O. O. (2020)
Kuznetsov B. I. - Multiobjective synthesis of two degree of freedom nonlinear robust control by discrete continuous plant, Nikitina T. B., Bovdui I. V. (2020)
Пересада С. М. - Селективність оцінювання вищих гармонік струму трифазної мережі, Зайченко Ю. М., Пижов В. М. (2020)
Жаркін А. Ф. - Особливості побудови двонапрямлених зарядних перетворювачів для реалізації концепції двостороннього енергетичного обміну "vehicle –to –grid" у разі підключення електромобільного транспорту до електричної мережі загального призначення, Новський В. О., Западинчук О. П., Мартинов В. В. (2020)
Oleschuk V. - Two-inverter-based photovoltaic installation adjusted by the modified scheme of space-vector modulation, Ermuratskii V. (2020)
Липківський К. О. - Організація вольтододавчого каналу в структурі відновлюваного джерела енергії постійного струму, Можаровський А. Г. (2020)
Гуцалюк В. Я. - Система автоматичного підстроювання частоти інверторів установок індукційного нагрівання з модуляцією щільності імпульсів, Юрченко О. М., Зубков І. С. (2020)
Khrebtova O. - Forming the induction motor torque when starting (2020)
Чорний О. П. - Локальні автономні джерела енергопостачання для умов надзвичайних ситуацій, Зачепа Ю. В., Мазуренко Л. І., Буряковський С. Г., Ченчевой В. В., Зачепа Н. В. (2020)
Shpolianskyi O. - Adjustment of the MATLAB surge arrester model parameters (2020)
Сивокобиленко В. Ф. - Удосконалення захисту від замикань на землю в розподільних мережах, Лисенко В. А. (2020)
Regulski P. - The impact of sampling frequency on the accuracy of travelling wave-based fault protection methods, Bejmert D. (2020)
Lukianenko L. - New approach to simulation of extra-power solar plant with power evacuation by networks of the Chernobyl NPP, Steliuk A. (2020)
Блінов І. В. - Оцінка вартості похибки прогнозу "на добу наперед" технологічних втрат в електричних мережах України, Мірошник В. О., Шиманюк П. В. (2020)
Ращепкін А. П. - Магнітні сили і струми індуктора для магнітно-імпульсної обробки зварних з’єднань немагнітних тонколистових металів, Кондратенко І. П., Карлов О. М., Крищук Р. С. (2020)
Bojko N. I. - High voltage plant with 3 MW pulse power for disinfection flow of water by nanosecond discharges in gas bubbles, Makogon A. V. (2020)
Вінниченко Д. В. - Визначення інформаційних координат системи керування високовольтних установок електророзрядної обробки вуглецевмісних газів, Вінниченко І. Л. (2020)
Meleshchuk D. V. - Error of measuring electrolytic conductivity by a cell (Jones type) due to radial displacement of its parts after assembling (2020)
Title (2020)
Content (2020)
To the anniversary of the Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine Anatolii Oleksiiovych Tarelin (2020)
Chernousenko O. Yu. - Thermal and Stress-Strain State of Cast Bodies of Control Valves of 200 MW Power Units, Ryndiuk D. V., Peshko V. A. (2020)
Mir-Salim-zade M. V. - Determination of the Equi-stress Hole Shape for a Stringer Plate Weakened by a Surface Crack (2020)
Dehtiarov M. O. - Methods to Reduce Material Intensity of Tail Sections of Launch Vehicles, Dziuba A. P., Avramov K. V., Sirenko V. M. (2020)
Pyrohov T. V. - Analysis of the Static Strength of the Emergency-Cooldown Heat Exchanger with the Use of the Design Tightness Value of Flange-Joint Pins (2020)
Velizade E. S. - Rational Design of Vehicle Braking Systems with Reduced Wear of Friction Lining (2020)
Sheiko T. I. - Using the R-Functions Theory Apparatus to Mathematically Model the Surface of the Soyuz-Appolo Spacecraft Mock-up for 3D Printing, Maksymenko-Sheiko K. V., Morozova A. I. (2020)
Fridman М. M. - Optimization of Bendable I-Section Elements Subject to Corrosion and Material Damage (2020)
Сапєлкін В. В. - Застосування хемометричного методу для обробки результатів рентгенофлуоресцентного спектрального аналізу вогнепальних пошкоджень, спричинених кулями патронів "Терен-12П", Руднєв В. А., Нікітюк В. Г., Коломійцев О. В. (2020)
Гудзь Н. І. - Шавлія лікарська (Salvia officinalis L.): перспективи використання сировини як джерела рослинних препаратів антиоксидантної та антимікробної дії, Шанайда М. І., Дармограй Р. Є. (2020)
Alkhalaf Malek W. A. - Development of the spectrophotometric method for the quantitative determination of phenolic compounds calculated with reference to 6-gingerol in tablets based on a dry ginger extract, Grudko V. O., Ruban O. A., Herbina N. A., Gvozdik O. V. (2020)
Чушенко В. М. - Створення комбінованих песаріїв з флуконазолом і олією амаранту для лікування вагінального кандидозу, Левачкова Ю. В., Герасимова І. В., Осолодченко Т. П. (2020)
Ковальов В. В. - Вивчення антимікробної активності мазей з ліпофільним екстрактом пагонів Salix viminalis L., Бородіна Н. В., Ковальов В. М., Ковальов В. М. (2020)
Орловецька Н. Ф. - Вплив вологорегуляторів на стабільність екстемпоральних порошків з еуфіліном, Данькевич О. С., Редькін Р. Г., Шмалій Є. І. (2020)
Гуржій Р. О. - Деякі питання впровадження вимог належних практик (GxP). Належна практика дистрибуції (GDP), Литвиненко Н. В. (2020)
Нікітюк В. Г. - Ризик-орієнтований підхід до валідації технологічного процессу, Шакіна Т. М. (2020)
Ходаківська В. П. - Маркетинговий аналіз протиподагричних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України, Сеньків Н. М. (2020)
Рибачук В. Д. - Аналіз асортименту лікарських препаратів мінеральних добавок, представлених на ринку України, Берегова Т. І., Кубська М. О. (2020)
Германюк Т. А. - Дослідження напрямків мінімізації витрат на лікування сезонної алергії в Україні, Івко Т. І., Резнік Я. В. (2020)
Білоус М. В. - Теоретичні аспекти використання логістичного аутсорсингу при організації медичного постачання у Збройних Силах України, Шматенко О. П., Галан О. В. (2020)
Казакова І. С. - Проблематика стандартизації лікарських косметичних засобів в Україні, Лебединець В. О., Казакова В. С. (2020)
Малоштан Л. М. - Використання клітин лінії Cасо-2 для прогнозування біодоступності ксенобіотиків, Шаталова О. М., Рухмакова О. А., Шакіна Л. О. (2020)
Gaidukova O. O. - The preclinical studies of the stress-protective activity of "Tonus-aktiv" homeopathic granules, Nikolenko Ye. Ya., Kvitchata G. I., Oliinyk S. V., Belyaeva L. V. (2020)
Капелька І. Г. - Характеристика протизапальної дії диклофенаку натрію за низької та нормальної температури, Штриголь С. Ю. (2020)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації" (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Dovgyi S. - Introductory words (2019)
Halchenko V. - Scientific, philosophical and useful knowledge: prospects for development of education, Illin V., Svyrydenko D. (2019)
Karamanov O. - Features of Pedagogical Activity of Museums in the Contemporary Educational Environment (2019)
Ngome-Abiaga J.-P. - The Light of Civilizations for Global Sustainable Development (2019)
Slipukhina I. - Principles of Implementation of Specialized Science-Oriented Education in Ukraine, Polikhun N., Chernetskyi I. (2019)
Atamas A. - Use of Modern Computer-Based Training Resources in Energy Education (2019)
Babiichuk S. - Implementation of Science Education Principles at the Junior Academy of Sciences of Ukraine Using Remote Sensing Data, Iurkiv L., Tomchenko O., Kuchma T. (2019)
Bida D. - "KOLOSOK” Resource Center as a part of STEM-education in Ukraine (2019)
Bilyk Z. - The scientific, engineering methods and their integration as part of STEM education. The practical guide, Shapovalov Y., Shapovalov V. (2019)
Demianenko V. - Ontological Aspects of Formation of Open Education Systems (2019)
Demianenko V. - Artificial Intelligence Systems in Adaptive Learning (2019)
Dovgyi S. - Science Education as an Academic Basis for Entrepreneurial Skills Development in High School Setting, Panasenko N., Frechka V., Kazakova O. (2019)
Kalnoy S. - Ontological Model of E-Scenario of Scientific Research as a Means of Organizing Operational Research Knowledge Base (2019)
Lewis J. - Performance-based approaches to science education: European experiences and global possibilities, Gregory M., Palmberg D., Vizzini C. (2019)
Ахметшина Л. Г. - Прогнозирование свойств многокомпонентной керамики на основе самоорганизующейся сети Кохонена, Мазурик С. В., Скуратовский И. А. (2020)
Ахметшина Л. Г. - Повышение разрешающей способности слабоконтрастных изображений в пространстве фазовых характеристик сингулярного разложения, Егоров А. А., Ахметшин К. А. (2020)
Berdnyk M. H. - Mathematic model of and method for solving the dirichlet heat-exchange problem for one-sheet rotary hyperboloid (2020)
Вовк С. М. - Граничні випадки критерію мінімуму протяжності (2020)
Gnilenko A. B. - Layout design of 4-bit ripple carry adder based on pass transistor logic (2020)
Ivon A. I. - Processing of the digital images of analogous oscillograms at pulsed measurements, Istushkin V. F., Rybka Yu. M., Savran S. V. (2020)
Ivon A. I. - Web application for measuring of the components content with phase transition in heterogeneous materials, Istushkin V. F., Krokhin V. V., Savran S. V. (2020)
Карпенко Н. В. - Застосування Microsoft Forms у навчальному процесі, Герасимов В. В., Виноградова А. А. (2020)
Litvinov A. A. - On business logic layer design and architecture (2020)
Matveeva N. A. - Surface defect detection with neural networks, Gurtovoy A. A. (2020)
Ponomarev I. V. - Development of a decentralized voting application using blockchain technology (2020)
Kravets A. V. - The methodology for developing web applications on the platform ASP.NET Core, Ponomarev I. V. (2020)
Tverdostup M. I. - About synthesis of inductivity multipliers based on generalized model of impedance converters (2020)
Tonkoshkur A. S. - Algorithm for software implementation of designing overvoltage protection in photovoltaic modules of solar arrays using a varistor-posistor structure, Ivanchenko A. V. (2020)
Khandetskyi V. S. - Probabilistic characteristics of wireless networks with infrastructure topology, Sivtsov D. P. (2020)
Гаркуша І. М. - Інформаційна технологія створення безшовної мозаїки за радарними космічними зображеннями, Гнатушенко В. В. (2020)
Кирия Р. В. - Оптимальный объем аккумулирующих бункеров, работающих в системе конвейерного транспорта угольных шахт, Дзюба С. В., Мостовой Б. И. (2020)
Андрушко М. В. - Обґрунтування необхідності удосконалення системи накопичення вимірювальної інформації під час випробувань, Шейн І. В. (2020)
Башинський В. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку станцій попередження про ракетну атаку, Гарбуз М. І., Пінчук А. М., Богучарський В. В. (2020)
Денисов Ю. О. - Підвищення точності стабілізації фази робочого органу робототехнічного комплексу, Денисов О. І., Бурсала О. О. (2020)
Дмитрієв В. А. - Методика оцінки ефективності застосування парашутних систем для повітряного десантування (2020)
Єрмоленко Ф. В. - Обгрунтування перспектив використання бібліотеки комп’ютерного зору OpenCV при розробці програмного забезпеченя для обробки відеоінформації випробувань, Зозуля В. М., Рижков О. В. (2020)
Ільєнко В. М. - Особливості оцінки параметрів каналів зв’язку безпілотних авіаційних комплексів І та ІІ класу, Ісаченко О. О., Лось А. М., Геращенко М. М., Рудніченко С. В. (2020)
Корнієнко І. В. - Геоінформаційна підтримка підсистеми автоматизованого планування випробувань, Корнієнко С. П., Москалець С. В., Казначей С. М., Жирна О. В. (2020)
Кудряшов В. Є. - Часткова модель показника завадостійкості станції супроводження цілі зенітного ракетного комплексу малої дальності, Артеменко А. А., Коломійцев О. В. Олійник Р. М., Живець Ю. М., Шумигай О. В. (2020)
Лаппо І. М. - Перспективні шляхи розвитку лабораторно-випробувальної бази Збройних Сил України, Добришкін Ю. М., Червотока О. В., Геращенко М. О. (2020)
Мегельбей В. В. - Методика оцінювання живучості системи управління вогнем зенітного підрозділу (частини), Кравченко С. О., Іценко Д. С., Олійник Р. М., Цілина С. В. (2020)
Нікітченко В. І. - Щодо визначення ефективності літальних апаратів штурмової авіації, Кірдей Л. М., Гордєєв С. М., Толмачов В. Ю. (2020)
Пилипенко О. І. - Пошкоджуваність і руйнування зубчастих передач редукторів вертольотів Ми-8 та його модифікацій, Колесник Д. М., Березняк А. М., Шоха В. М. (2020)
Пінчук А. М. - Огляд глісадних вогнів, аналоги яких пропонується встановити на аеродроми Державної авіації України, Зелений П. В., Соболєв В. В. (2020)
Сергієнко А. І. - Моделювання міцності ферми ракетно-бомбардувальної установки вертольоту Ми-8МСБ-В у процесі випробувань, Чуприна В. М., Холодний Р. В. (2020)
Шапоренко В. Г. - Рекомендації щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації зразків озброєння та військової техніки, Козир А. Г. Музичук В. М. (2020)
Єфремов Є. - Від редакторів, Клименко І. (2019)
Кліменко І. - Весільна макроареалогія слов’яно-балтського меломасиву (2019)
Шевчук О. - Ще раз про українське народне багатоголосся (типи фактурного устрою) (2019)
Račiūnaitė-Vyčinienė D. - Today's Singing Tradition of Lithuanian Polyphonic Songs Sutartinės: Relations of Western and Eastern Cultures (2019)
Тюрикова О. - Український пісенний фольклор с. Маріїнки Новосибірської області: сучасний стан традиції (2019)
Данилейко І. - Досвід реконструкції типових весільних мелодій за збіркою текстів кінця ХІХ століття з околиць Ніжина, записаних О. Малинкою (2019)
Новикова Л. - Загальнорегіональні та вузьколокальні типи формульних наспівів у весільній традиції Слобідщини (2019)
Любимова А. - Козацькі пісні як частина усної спадщини Нижньої Наддніпрянщини (2019)
Коропніченко Г. - Структурно-географічна характеристика весняних наспівів Київщини в контексті вивчення перехідних зон. 1. Ритмоформули стабільного силабочислення (2019)
Павлів Я. - Герменевтика гуцульського індивідуального скрипкового виконавства космацько-брустурської традиції (на прикладі творчої діяльності Івана Соколюка) (2019)
На перший ювілей Олександра Терещенка (2019)
Київському фольклорному гурту Древо – 40! (2019)
Творчий портрет гуцульського мультиінструменталіста Петра Грималюка (2019)
Інформація про авторів (2019)
Бахмат Н. - Підготовка вчителів до формування підприємницької компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (2020)
Даниленко О. - Самостійна робота з формування продуктивної граматичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької (2020)
Добровольська Н. - Система вправ для формування в майбутніх фахівців інформаційних технологій англомовної компетентності в читанні та говорінні (2020)
Купенко О. - Педагогічна технологія наставництва в процесі формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи (2020)
Кучай Т. - Професійна підготовка фахівців економічного профілю в умовах неперервної освіти, Кучай О. (2020)
Кучерган Є. - Фізичне самовиховання студентів як складова системи професійного здоров’я майбутнього вчителя (2020)
Лавриш Ю. - Індивідуалізація навчання іноземних мов: дидактична модель та експериментальне впровадження (2020)
Лемішовська О. - Удосконалення фахових компетентностей у процесі підготовки викладачів обліково-економічних дисциплін з використанням інноваційних педагогічних технологій, Яремко І. (2020)
Ліцман Ю. - Організація змішаного навчання за допомогою "GOOGLE CLASSROOM" під час вивчення біоорганічної хімії здобувачами медичних спеціальностей, Швець О., Осьмук Н. (2020)
Малишевський О. - Міжпредметна інтеграція як дидактична умова розвитку в майбутніх інженерів-педагогів готовності до професійної мобільності (2020)
Москаль Т. - Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованої дискусії (2020)
Пшенична Л. - Академічна чесність: природа явища та пріоритети поширення серед студентства (2020)
Хімчук Л. - Конструктивна педагогічна взаємодія як одна з базових компетентностей майбутніх учителів початкової школи (2020)
Шуляк А. - Інформатизація методів активного навчання в підготовці майбутніх учителів інформатики до використання освітніх web-ресурсів у професійній діяльності (2020)
Куліченко А. - Огляд інноваційної діяльності американських медичних коледжів упродовж 1934–1939 рр. у працях Г. Вайскоттена (2020)
Шпарик О. - COVID-19 і шкільна освіта: вивчені уроки для Китаю (2020)
Гоменюк О. - Методологічні засади розвитку методики навчання германських мов на Буковині (перша половина ХХ ст.) (2020)
Бондар Т. - Готовність учителя початкової школи до діяльності в умовах інклюзивної освіти (2020)
Максимовська Н. - Подієвий менеджмент як чинник інноваційного розвитку соціокультурної сфери, Поляничко А. (2020)
Малота А. - Лінгвістичні особливості професійно орієнтованого усного спілкування соціального працівника англійською мовою (2020)
Пріма Р. - Проєктна діяльність учителя початкової школи: теоретичні аспекти, Пріма Д. (2020)
Shkolnyi O. - Modern thematic preparation for EIA in mathematics in Ukraine: text problems and mathematical analysis, Zakhariichenko Yu. (2020)
Enska O. - Peculiarities of emotional culture formation in future teachers of art profile in conditions of the higher special education institution, Kramska S. (2020)
Лобова О. - Формування культурної компетентності школярів у процесі мистецької освіти в "Новій українській школі", Сбруєва А., Бойченко М. (2020)
Moskalenko O. - Experimental verification of the efficiency of the structural-functional model of formation of personal-professional image of future choreography teachers, Skrypnyk O. (2020)
Тимохов О. - Формування креативності мислення в майбутніх фахівців декоративно-прикладного мистецтва, Ткачук О. (2020)
Литовченко С. - Дистанційне навчання дітей із порушеннями слуху: рекомендації учасникам команди супроводу (2020)
Sheretiuk R. - Artistic activity of the roman catholic orders in the Eastern lands of the Commonwealth: outstanding personalities and monuments (the XVIIth – XVIIIth centuries) (2020)
Borodenko O. - Illegal marriages: violation of the matrimonial requirements by the ukrainian orthodox population during the XVIIIth ‒ the first half of the ХІХth centuries, Sharavara T., Walancik-Ryba K. (2020)
Yakymovych B. - Creative work of the early viennese classics in historical retrospective, Velychko O. (2020)
Shulha V. - General physiology formation and development as a science in ukraine in the XIXth – DURING THE 30-ies OF THE XXth century (2020)
Petryshyn L. - Military education in the army of the duchy of Warsaw (1807 – 1815), Demuz I. (2020)
Maslak V. - The novel by V. T. Nariezhnyi "Bursak, malorosiysk story” as the monument of the historical fiction, Butko L. (2020)
Bila S. - Instructional documents for the school council in Krakow (1876): source description, Kolpakov V. (2020)
Andryeyev V. - Borys Hrinchenko and Dmytro Doroshenko: history of cooperation of ukrainian intellectuals, Andryeyeva S. (2020)
Verhunov V. - Professor Oleksiy Stepanovych Shkabara (1886–1959) – a founder of scientific and educational swamp culture and meadow planting in ukrainian Polissia (2020)
Slusarenko A. - "The memorial” of public school teachers of Bibrka county of the Kingdom of Galicia and Lodomeria (1891) as a historical and legal source, Kolomoets T. (2020)
Vodotyka S. - Ad fontes: source capacity of the first general census of the russian empire population of 1897, Robak I. (2020)
Korolko A. - Branches activity of "Native school” society in Pokuttia (1900 – 1939): content and activity directions, Fedoryshyn I. (2020)
Orlyk S. - Natural duties of the population of Eastern Galicia and Northern Bukovyna under conditions of the russian occupation (1914 – 1917), Mekheda A. (2020)
Kramar Y. - The soviet special services’ propaganda and sabotage espionage activities in the territory of Western Volyn (1919 – 1921), Shvab A. (2020)
Telvak V. - Ukrainian historical science in the second Polish Republic: institutional aspect, Lozynska I., Nowacki R. (2020)
Kotsur N. - Formation and development of health care of the urban population of the UkSSR during the 20-ies of the XXth century, Hordenko S. (2020)
Motuz V. - Destruction of the fundamental foundations of the traditional way of life of the ukrainian countryside during the years of its total governmentalization (the end of the 20-ies – the first half of the 30-ies of the XXth century) (2020)
Cîrstea M. - The first soviet five-year plan – as reflected in the romanian archival sources (2020)
Mandryk-Melnychuk M. - Propaganda as a component of the processes of sovietization of the territories of northern bukovyna and bessarabia (1944 – 1947), Kotsur H. (2020)
Gridina I. - The problem of the unrecognized states of the post-soviet space in the politics of the russian federation, Frotveit M. (2020)
Futala V. - The ukrainian issue in the political strategies of the polish party environments of the interwar era of the xxth century: the polish vision (2020)
Grytsenko G. - Formation and evolutionary development of counterfeit coins Review of the monograph: Boiko-Gagarin A. S. Coin counterfeiting in Central and Eastern Europe during the Middle Ages and Early Modern Times. Kyiv: "Ukrainian Academy of Heraldry, Trademark and Logo”, 2017. 560 p., Vikhliaiev M. (2020)
Skotna N. - The new achievements of Ivan Franko studies (Review of: I. Franko on Education and Upbringing / Arrangement and Comments by Halyna Sabat. Drohobych: Kolo, 2020. 436 p.), Pantyuk T. (2020)
Pustovit H. - Interethnic and socio-cultural polyphony of the interwar Rivne (review of: (Gon М. RÓWNE: The Outlines of the Missing Town. 2nd ed. Rivne: Volynski oberehy, 2019. 160 p.), Zymomrya O. (2020)
Zolochevsky O. O. - Neuromechanical characterization of brain damage in response to head impact and pathological changes, Martynenko O. V. (2020)
Грищенко О. В. - Аналіз частоти та структура показань до кесарева розтину за критеріями M.S. Robson, Мамедова С. (2020)
Хворостов Є. Д. - Пункційні методи лікування пацієнтів з рідинними утвореннями підшлункової залози та печінки, Цівенко О. І., Душик Л. М., Черкова Н. В., Скалозуб Т .Є. (2020)
Хворостов Є. Д. - Мініінвазивні втручання в етапному лікуванні хворих на жовчнокам’яну хворобу, що ускладнена механічною жовтяницею, Цівенко О. І., Захарченко Ю. Б., Бичков С. О., Гриньов Р. М. (2020)
Клімова О. М. - Поліморфізм клінічних фенотипів і гетерогенність автоімунних мішеней міастенії, Дроздова Л. А., Лавінська О. В., Кудревич О. М. (2020)
Кузнецов О. Г. - Стан імунної системи та характер імунних розладів у хворих на сезонний алергічний ринокон’юнктивіт з середньотяжким та тяжким перебігом (2020)
Павлова Д. Ю. - Клінічні характеристики пацієнтів з тріпотінням передсердь перед проведенням радіочастотної абляції, Бринза М. С. (2020)
Reznichenko O. G. - Characteristic of acute illness of higher education students, Gridnieva S. V., Martynenko M. V. (2020)
Ротарь А. В. - Состояние кислородного обмена в кишечнике в условиях нормоволемической анемии, Сидорчук Р. И., Ротарь В. И., Райляну С. И. , Грамма А. В. (2020)
Shtrakh K. - Exercise tolerance and physical activity in children with most common cardiovascular diseases, Rak L., Shevchenko N., Odigbo Shalom (2020)
Zotova А. B. - Pathomorphological peculiarities of liver of fetuses and newborns born in conditions of hypertensive disease in the mother, Zubova Y. O., Sherstiuk L. L., Khramova Т. О., Nakonechna S. А. (2020)
Popov M. M. - Paraganglioma of the nasal cavity. Case report, Ognivenko O. V., Lisovets O. V., Sorokina O. G., Olenych V. B. (2020)
Uvarova K. H. - Arthritis as a manifestation of infective endocarditis (2020)
Лядова Т. И. - Мелатонин: клинические перспективы в иммунологии, Попов Н. Н., Дорош Д. Н. (2020)
Тихонова Т. - Диференціація гіпоглікемічних станів з урахуванням їх гетерогенності (огляд літератури та власне спостереження), Барабаш Н., Солдатенко І. (2020)
Птащенко Л. О. - Проблеми організації процесу бюджетування в системі фінансового управління підприємством, Великожон А. О. (2018)
Дутка Г. Я. - Наукові дослідження з проблем міжнародного туризму: статистична бібліографія наукових статей, Гальків Л. І., Козак Б. Б. (2018)
Ковальчук Т. М. - Організація економічного аналізу в умовах процесного підходу до управління, Вергун А. І. (2018)
Денисенко М. П. - Заходи підвищення економічної ефективності діяльності прат "чинбар", Гринюк Н. В. (2018)
Стоян О. Ю. - Управління розвитком відновлювальної енергетики в умовах трансформаційних процесів в електроенергетиці України у співпраці з енергетичним співтовариством (2018)
Ковінько О. М. - Інноваційні шляхи впровадження корпоративних зв’язків з громадськістю на підприємстві, Середницька Л. П., Болкун І. М. (2018)
Замула І. В. - Міжнародний досвід оцінки фінансової безпеки підприємств, Патарідзе-Вишинська М. В. (2018)
Кравченко О. О. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах зростання невизначеності, Сипко М. Ю. (2018)
Куцик П. О. - Оцінка показників рентабельності та ділової активності торговельних підприємств України за 2008-2016 роки, Вірт М. Я., Герега О. В. (2018)
Аверкина М. Ф. - Оцінювання стійкості транспортної системи міста, Артюх О. М. (2018)
Онишко С. В. - Проблеми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні в контексті оптимізації співвідношення між справедливістю та ефективністю, Шевчук Ю. В. (2018)
Коніщева Н. Й. - Тенденції розвитку туризму на півночі донецької області, Ткачова C. C., Познякова О. О. (2018)
Малий І. Й. - Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення, Ємельяненко Л. М., Дзензелюк К. В. (2018)
Шпильова В. О. - Регіон – центр знань та інновацій: тенденції сьогодення, Білик В. В. (2018)
Красняк О. П. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств вінницької області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Глуха А. О. (2018)
Прохорчук С. В. - Особенности формирования рыночной инфраструктуры для потребления в экономической системе, Халилов А. Э. (2018)
Очеретько Л. М. - Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення процесу управління витратами будівельних підприємств, Винник О. О. (2018)
Осовська Г. В. - Управління стратегічними змінами на підприємстві, Осовський О. А. (2018)
Маліцька Г. Г. - Особливості електронної комерції та стан її розвитку в сучасних економічних умовах України, Мельник О. І. (2018)
Бугас В. В. - Сутність, види та особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств електроенергетики в національній економіці України, Казімірова О. В. (2018)
Кухта П. В. - Алгоритм оцінювання перспектив реалізації інноваційних проектів на металургійних підприємствах України, Свідерська С. Є. (2018)
Панченко О. М. - Модель обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства, Ждан В. М. (2018)
Дупляк Т. П. - Методологічні підходи до стратегічного планування розвитку туристичної дестинації, Жученко В. Г., Забалдіна Ю. Б. (2018)
Безрукова Н. В. - Економічні відносини країн-членів нафта: оцінка результатів співпраці, Джурка Н. В. (2018)
Скриль В. В. - Планування грошових потоків підприємства, Ступенко К. Ю. (2018)
Мащенко М. А. - Державно-приватне партнерство як умова забезпечення інвайронментальної безпеки (2018)
Репіч Т. А. - Ефективність логістичної системи підприємства, Дячкова Т. О. (2018)
Бєлозерцев В. С. - Підприємницька діяльність на основі електронної комерції в Україні, Гарькавий М. Г. (2018)
Кльоба Л. Г. - Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків (2018)
Матусевич О. О. - Сутність змін і управління змінами на підприємстві та їх необхідність на залізничному транспорті, Чаркіна Т. Ю., Колінько К. Г. (2018)
Любар О. О. - Організаційні основи подудови обліку витрат операційної діяльності на підприємстві, Григораш М. В. (2018)
Дмитрієва В. А. - Тенденції в динаміці рослинництва України: ефекти згладжування рядів даних (2018)
Чудак Л. А. - Податковий аудит в Україні: стан, проблематика та перспективи розвитку (2018)
Майборода О. Є. - Формування механізму управління грошовими потоками підприємства, Сороківська Т. Т. (2018)
Редько В. Є. - Міжнародний досвід формуванні сталої інфраструктури готелю, Русіна А. О. (2018)
Великий Ю. М. - Методичні аспекти оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства, Топоріна Є. В. (2018)
Майборода О. В. - Оптимізація структури капіталу та його вплив на фінансовий потенціал підприємства, Хлопкова С. Ю. (2018)
Федяй Н. О. - Особливості інтеграції української транспортної інфраструктури в транс-європейську транспортну мережу (2018)
Поляруш І. М. - Стан фінансування аграрних підприємств України у 2018 році (2018)
Чік М. Ю. - Організація та регулювання внутрішнього аудиту у банківських установах (2018)
Наконечна К. В. - Експорт сільськогосподарської продукції України в умовах функціонування зони вільної торгівлі з єс, Якубовська Я. В. (2018)
Міщенко Л. О. - Оцінка сучасного стану та прогнозування показників місцевих бюджетів в Україні (2018)
Нікитенко Д. В. - Загрози інвестиційній безпеці держави: сутність та класифікація (2018)
Колеснік Я. В. - Шляхи вдосконалення фінансового стану сільськогосподарського підприємства, Харіна А. В. (2018)
Федірко Н. В. - Оцінювання крихкості регіонів України в умовах збройного конфлікту, Куценко Т. Ф., Мальковська Ю. Б., Дзензелюк К. В., Сіренко Я. С. (2018)
Рябець Н. М. - Корпоративний потенціал в процесі глобалізації наукових досліджень та інновацій, Тимків І. В. (2018)
Балан В. Г. - Компаративне оцінювання конкурентоспроможності підприємств у сфері освітніх it-послуг, Подчерняєва В. О. (2018)
Дорошенко Н. О. - Реальні гроші у віртуальному світі: польська практика, Буряк Ю. А. (2018)
Причепа І. В. - Тайм-менеджмент як дієвий інструмент ефективного використання часу успішного менеджера за сучасних умов, Соломонюк І. Л., Лесько Т. В. (2018)
Рубцова О. С. - Особливості обліку витрат на маркетинг підприємств будівельної галузі (2018)
Зоря С. П. - Особливості функціонування страхового ринку в Україні, Чумак В. Д., Мисник Т. Г. (2018)
Григор’єва О. В. - Застосування ефективної системи оцінювання персоналу та визначення її впливу на результати діяльності підприємства, Грибова А. М. (2018)
Радченко О. П. - Використання кореляційно-регресивного аналізу в управлінні зед підприємства, Казак Д. С. (2018)
Дученко М. М. - Особливості формування ринку криптовалют в Україні, Павленко Т. В. (2018)
Кричевська Т. О. - Перспективи криптовалют: про що говорить палітра альткоїнів (2018)
Булавинець В. М. - Особливості заощаджувальної поведінки домогосподарств в Україні (2018)
Полковниченко С. О. - Оцінка конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг, Мурай А. О. (2018)
Ушкаленко І. М. - Аналіз раціонального використання земельних ресурсів у вінницькій області (2018)
Чаплінський В. Р. - Сутність інтелектуального капіталу та його місце в структурі чинників конкурентоспроможності підприємств переробної галузі України, Кушнір О. К. (2018)
Січкаренко К. О. - Розвиток цифрових освітніх платформ та поширення цифрових компетенцій в освіті (2018)
Чукіна І. В. - Розвиток спеціалізації та диверсифікації як чинник управління результативності виробничо-господарською діяльністю аграрних підприємств (2018)
Мелих О. Ю. - Фіскальна та економічна ефективність оподаткування прибутку підприємств: вітчизняні реалії та шляхи подолання проблем (2018)
Дюк А. А. - Розвиток зеленого туризму в Україні, Бурлака Н. І. (2018)
Королюк Т. О. - Публічно-приватне партнерство як механізм залучення інвестицій в економіку (2018)
Нечаєва І. А. - Управління ризиками підприємства в секторі іт-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності, Дьордій Є. А. (2018)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього контролю податку на прибуток для підвищення економічної безпеки підприємства, Федорова Л. А. (2018)
Щербина Т. В. - Соціально-економічні фактори кооперації як передумова підвищення фінансової безпеки регіону, Пономаренко О. С. (2018)
Тростянська К. М. - Методичні аспекти аудиту фінансових результатів птахівничого підприємства, Попова Т. В. (2018)
Якобчук В. П. - Пріоритети нагромадження соціального капіталу громад на сільських територіях, Войтенко А. Б., Бернхардт О. А. (2018)
Гордополов В. Ю. - Методичні положення облікового відображення толінгових операцій у замовника-резидента та виконавця-резидента (2018)
Мельник Ю. М. - Забезпечення транспарентності в формуванні інформаційно-аналітичних потоків у промисловій галузі (2018)
Гальчинська Ю. М. - Сегментація біоенергетичного ринку, Ларіна Я. С. (2018)
Зеленський К. В. - Законодавчі умови бюджетного фінансування вищої освіти України (2018)
Морщавка Ю. О. - Методичне обґрунтування параметрів оцінки динаміки ефективної стратегії розвитку та економічного зростання у видавничій галузі (2018)
Колєсніченко А. С. - Організаційні та інформаційні зв’язки в системах управління, обліку, звітності та внутрішнього аудиту в закладах готельно-ресторанного господарства (2018)
Селіванов В. Л. - Особливості середовища розвитку підприємництва в Україні, Опалько В. В. (2018)
Скоробогатова Н. Є. - Конкурентоспроможність українських підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах індустрії 4.0, Гурін Д. В. (2018)
Пукало О. П. - Потенціал ефективного розвитку малого підприємництва в Україні (2018)
Кузьменко А. Ю. - Джерела фінансового забезпечення інвестиційного розвитку малих підприємств в Україні, Свистун Л. А. (2018)
Радько Є. Б. - Сучасний стан інтернет-банкінгу як явища: перспективи, переваги та недоліки, Мешко Н. П. (2018)
Козакевич О. Р. - Вплив фіскальної політики на забезпечення стабільності валютного ринку України (2018)
Рускіна О. В. - Ефективність інструментів грошово-кредитного регулювання в умовах високої цінової волатильності (2018)
Сироїд Н. П. - Відображення інформації про екологічну якість продукції у звітності (2018)
Shestakov D. Y. - Understanding innovation: process, project and product-centric views (2018)
Гутиря О. Г. - Організація безпекозабезпечувальної діяльності в регіональному управлінні (2018)
Вільчинська Н. Л. - Аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності апк (2018)
Радченко Е. Є. - Теоретичні основи формування та розвитку туристичного потенціалу регіону (2018)
Мельник І. М. - Формування інформаційного забезпечення аналітичних процедур щодо оцінки ефективності діяльності лісогосподарських підприємств (2018)
Olkhova M. - Effectiveness of delivery transportation process while using electric freight vehicle, Roslavtsev D., Mykhalenko A. (2020)
Мосьпан Н. В. - Планування роботи вантажного автомобільного транспорту за умов сталого розвитку міста (2020)
Нефьодов В. М. - Сучасний стан і актуальні проблеми доставки товарів народного споживання автомобільним транспортом в містах, Калініченко О. П. (2020)
Линник І. Е. - Вплив міжнародного транспортного коридору "Європа - Азія" на транспортну інфраструктуру м. Чугуєва, Вакуленко К. Є. (2020)
Понкратов Д. П. - Формалізація взаємозв'язку між показниками рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів (2020)
Горбачов П. Ф. - Визначення часу затримки виїзду автобусу з зупиночного пункту розташованого біля регульованого перехрестя, Макарічев О. В., Колій О. С., Любий Є. В. (2020)
Прасоленко О. В. - Закономірності зміни уваги водіїв в умовах вечірніх сутінок при пересуванні по міським вулицям, Бурко Д. Л., Луценко Т. В., Ткаченко І. О. (2020)
Зубенко Д. Ю. - Застосування штучних нейронних мереж в алгоритмах управління роботизированими системами (2020)
Немах А. - Дослідження динаміки сірководневої корозіі металу обсадної колони під шаром модифікованого бетону, Нестеренко С. В., Донський Д. Ф., Скрипій Ю. М. (2020)
Варламов Є. М. - Технологічні аспекти оцінки надійності, якості й екологічної безпеки допоміжного матеріалу для виготовлення транспортних трубопровідних систем, Котух В. Г., Палєєва К. М. (2020)
Полив'янчук А. П. - Математичне моделювання впливу режиму роботи дизеля на вміст твердих частинок у відпрацьованих газах (2020)
Кадикова І. М. - Концептуальна модель стратегічного проектного управління, Хвостіченко В. В. (2020)
Василенко М. Д. - Кібер-ризики в муніціпальному господарстві в період пандемії: збитки та боротьба за кібербезпеку, Козін О. Б., Козіна М. О., Рачук В. О. (2020)
Карпенко М. Ю. - Динамічна модель економічної рівноваги як складова системи дистанційного навчання, Штельма О. М. (2020)
Кухар М. А. - Використання теорії множин для представлення лінгвістичних об'єктів в онтології (2020)
Гапіч Г. В. - Оцінка ризику аварії та розрахунок процесу руйнування ґрунтової греблі хвостосховища, Пікареня Д. С., Рудаков Л. М., Максимова Н. М., Макарова Т. К. (2020)
Тараєвський О. С. - Дослідження впливу складних гірничо-геологічних умов на експлуатацію транзитних газопроводів (2020)
Лусь В. І. - До оцінки нерівножорсткості підшипникових опор по ширині нестійкої зони нелінійної системи (2020)
Юхименко А. І. - Технологія відновлення експлуатаційної спроможності деформованих будівель управлінням жорсткості основ фундаментів, Самченко Р. В. (2020)
Шаповалов О. М. - Визначення надійності експлуатації багатоповерхової каркасної будівлі при різних варіантах армування колон, Потапов С. А. (2020)
Діденко К. В. - Світові архітектурно-містобудівні тенденції 1900-1930 рр. та їх вплив на архітектуру й містобудування столичного Харкова (2020)
Вяткін К. І. - Приміська зона як елемент урбаністичної системи (2020)
Безлюбченко О. С. - Гармонізація громадських просторів житлових районів, Апатенко Т. М. (2020)
Мигаль Г. В. - Полідисциплінарний підхід до інженерії людського чинника, Мигаль В. П. (2020)
Буц Ю. В. - Кластеризація регіонів України за рівнем смертельного та групового травматизму, Барбашин В. В., Крайнюк О. В., Осіпова Ю. С., Павліченко П. В. (2020)
Данова К. В. - Врахування функціональних обмежень при оцінюванні ризику травмування працівника із інвалідністю, Малишева В. В. (2020)
Ільїнський О. В. - Щодо особливостей державного інформаційного обміну під час виникнення надзвичайних екологічних ситуацій, Лобойченко В. М., Квасов В. А., Варламов Є. М., Захарченко Ю. В. (2020)
Бурменко О. А. - Формування процедур реалізації керуючого алгоритму експертно-статистичної методики оцінки оперативних можливостей територіальних підрозділів ДСНС України, Сошинський О. І., Шевченко Р. І. (2020)
Рашкевич Н. В. - Розробка керуючого алгоритму методики попередження надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням (2020)
Дейнеко Н. В. - Апаратна реалізація інженерно-технічних методів попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі в умовах пошкодження електроживлення систем аварійної протидії, Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. (2020)
Ніжник В. В. - Методика експериментальних досліджень залежності критичної поверхнєвої густини теплового потоку від вітрового впливу, Борисова А. С. (2020)
Белюченко Д. Ю. - Багатофакторна оцінка ефективності оперативного розгортання пожежних автомобілів в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Стрілець В. М. (2020)
Присяжнюк В. В. - Аналіз технічних вимог до напірних пожежних рукавів, що застосовуються разом із пожежно-рятувальною технікою, Семичаєвський С. В., Якіменко М. Л., Осадчук М. В., Свірський В. В., Мілютін О. В. (2020)
Присяжнюк В. В. - Щодо експериментального обгрунтування показників якості напірних пожежних плоскоскладаних рукавів для пожежно-рятувальної техніки та методів їх оцінки, Семичаєвський С. В., Якіменко М. Л., Осадчук М. В., Свірський В. В., Мілютін О. В. (2020)
Hanushchak-Efimenko L. M. - Cluster competitive advantages as a driving factor in increasing the investment activity of innovative entrepreneurship, Hnatenko I. A., Parkhomenko O. P., Rubezhanska V. O. (2019)
Дмитрієва О. І. - Стан державного регулювання транспортної інфраструктури та особливості забезпечення її ефективності (2019)
Заріцька Н. М. - Аналіз зовнішнього середовища функціонування легкої промисловості України (2019)
Крахмальова Н. А. - Теоретико-методичні аспекти оцінювання ефективності управління розвитком готельно-туристичної індустрії, Хмелевська Л. П., Шевчук Ю. А. (2019)
Петренко Л. А. - Формування конкурентних переваг підприємств на основі інновацій в умовах економіки знань (2019)
Савчук Н. П. - Використання інструментарію бенчмаркінгу для зміцнення конкурентних позицій малого та середнього бізнесу (2019)
Ткачук В. А. - Сучасні тенденції розвитку ринку енергоресурсів в Україні, Солоненчук І. В. (2019)
Ареф'єва О. В. - Стратегічне управління організаційною культурою підприємств при розвитку та адаптації до змін, Ареф'єв С. О., Верпека А. О. (2019)
Kulak N. V. - Modern development trends in the global tourism market (2019)
Міщук Є. В. - Методологія оцінювання економічної безпеки стейкхолдерів підприємства як складника його економічної безпеки (2019)
Ніфатова О. М. - Напрями підвищення рівня інтегрованості брендів у процесі об’єднання, Дудко П. М. (2019)
Прохорова В. В. - Інноваційні промислові кластери як стратегічна основа системоутворюючих елементів безпеки розвитку підприємств, Мушникова С. А. (2019)
Проценко В. М. - Раціональність як властивість економічної поведінки підприємств: філософські аспекти (2019)
Птащенко О. В. - Особливості логістичного процесу в сучасних умовах господарювання, Архипова Д. Є. (2019)
Шаульська Л. В. - Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, Дороніна О. А., Якимова Н. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Дмитрієва О. І. - Інтегральне оцінювання просторової нерівності транспортної інфраструктури регіонів України (2020)
Miahkykh I. M. - Competitive integrative benchmarking in ensuring the competitiveness of small and medium-sized businesses (2020)
Проценко В. М. - Оцінювання економічної поведінки промислових підприємств залізничного транспорту: науково-методичні аспекти (2020)
Шевчук Ю. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу України: чинники та проблеми (2020)
Denysenko M. P. - Insights into the specifics of benchmarking tools application by small and medium-sized businesses (2020)
Прохорова В. В. - Альтернативні стратегічні сценарії управління безпекою розвитку металургійних підприємств на основі побудови когнітивної моделі, Мушникова С. А. (2020)
Puzyrova P. V. - Using benchmarking to facilitate effective business development management (2020)
Савчук Н. П. - Обґрунтування доцільності використання інструментарію бенчмаркінгу для підвищення ефективності малого та середнього бізнесу (2020)
Титикало В. С. - Сутність та характеристики процесно-орієнтованого управління економічним потенціалом підприємств (2020)
Чобіток В. І. - Об’єктивні передумови еволюційної трансформації системи управління як підґрунтя холістичного розвитку підприємств (2020)
Відомості про авторів (2020)
Фінагіна О. В. - Передумови, принципи та інструменти реалізації регіональної політики: досвід ЄС, Бітюк І. М., Буряк Є. В. (2020)
Манн Р. В. - Аналіз розвитку неоконсерватизму на прикладі рейганоміки, Баранов Г. О. (2020)
Будько О. В. - Принципи підготовки звітності зі сталого розвитку (2020)
Квітка Т. В. - Моделювання прибутку в умовах техногенної забрудненості (2020)
Ткаченко А. А. - Удосконалення аналізу фінансового стану на українських підприємствах: проблеми та шляхи їх вирішення, Подзігун Я. В., Кулик Ю. М. (2020)
Бєляєва С. С. - Організаційно-економічні аспекти якості послуг готелів і закладів розміщення під час пандемії на COVID-19, Куракін О. Б., Бишовець Л. Г. (2020)
Бруско І. В. - Онлайн-аукціон як маркетинговий інструмент стимулювання продажів автомобілів з пробігом, Редчиць М. В. (2020)
Медвєдєв Г. В. - Економічна ефективність уніфікації систем оцінювання готелів (2020)
Марковець В. М. - Моделювання цiноутворення на ринку нерухомостi в перiод кризи, Соколова А. Ф. (2020)
Riabokon N. P. - On the issue of retention and involvement of staff in the conditions of outflow of human resources, Skoryk О. О., Prokopenko Т. О. (2020)
Подлужна Н. О. - Виклики трансформації антикризового управління підприємствами в сучасних умовах, Петченко М. В., Якушев О. В. (2020)
Содержание (2019)
Алюшин Ю. А. - Условие пластичности в энергетической модели механики (2019)
Гринкевич В. А. - Исследование применения метода штрафных функций с целью выполнения условия несжимаемости на примере осадки клина (2019)
Огородников В. А. - Влияние динамического нагружения на энергопоглощение в процессах холодного пластического деформирования, Архипова Т. Ф. (2019)
Найзабеков А. Б. - Исследование влияния основных параметров процесса "прокатка-РКУП" на напряженно-деформированное состояние и эволюцию микроструктуры с использованием компьютерного моделирования, Лежнев С. Н., Панин Е. А. (2019)
Анищенко А. С. - Аппроксимация контура боковой поверхности заготовок при осадке плоскими бойками, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2019)
Грудкіна Н. С. - Оцінка формоутворення порожнистих деталей з фланцем у процесі радіально-зворотного видавлювання енергетичним методом (2019)
Волокитина И. Е. - Изучение деформированного состояния при при пластической обработке методом кручения под высоким давлением, Панин Е. А., Волокитин А. В. (2019)
Пузырь Р. Г. - Моделирование материала цилиндрической заготовки со сварным швом при обжиме-раздаче, Драгобецкий В. В., Левченко Р. В., Сирая Ю. Б. (2019)
Кухар В. В. - Теоретичне дослідження напруженого стану та розрахунок залишкових напружень при гнутті профілів відкритого перерізу, Нагнібеда М. М. (2019)
Кулік Т. О. - Математичне моделювання процесу дресирування відносно тонких листів і смуг з урахуванням реальних температур реалізації процесу (2019)
Миронова Т. М. - Дослідження особливостей поведінки двошарових чавунних заготівок в процесі кування, Ашкелянець А. В., Петруша А. А., Бояркін В. В., Моргун І. В. (2019)
Каргин Б. С. - Совершенствование процесса штамповки автомобильных клапанов, Каргин С. Б. (2019)
Beygelzimer Y. - Micromanufacturing by severe plastic deformation, Kulagin R., Estrin Y., Davydenko O., Pylypenko A. (2019)
Калюжний В. Л. - Силові режими та напружено-деформований стан при холодному видавлюванні прямокутної порожнини в квадратній заготовці, Левченко В. М., Марчук К. Л., Дементєєв М. В. (2019)
Алиев И. С. - Комбинированное обратно-прямое выдавливание полых конических деталей, Таган Л. В., Самоглядов А. Д., Махмудов К. Д. (2019)
Алієв І. С. - Формоутворення деталей з відростками типу "перо" способом комбінованого видавлювання, Абхарі П. Б., Корденко М. Ю., Савченко О. К. (2019)
Алієва Л. І. - Дослідження напружено-деформованого стану порожнистих виробів при комбінованому видавлюванні з роздачею, Калюжний В. Л., Картамишев Д. О., Моісєєва А. М., Сивак Р. І. (2019)
Абхарі П. Б. - Аналіз напруженого стану порожнистих деталей в процесі зворотно-радіального видавлювання, Малій Х. В., Кузенко О. А. (2019)
Гараненко Т. Р. - Розробка конструкторсько-технологічних рішень виготовлення порожнистої лопатки з титанових сплавів (2019)
Нарыжный А. Г. - Механические процессы в системе с погружной электроразрядной камерой. Эксперимент и моделирование, Тараненко М. Е. (2019)
Кузьмов А. В. - Уменьшение давления путем вращения пресс-инструмента при радиальном прессовании трубчатых заготовок из порошков металлов, Штерн М. Б. (2019)
Медведев М. И. - Оценка сопротивления деформации при горячем прессовании труб из сплавов на основе никеля, Андреев В. В., Фролов Я. В., Бобух А. С. (2019)
Нагнібеда М. М. - Випробування на поперечний згин закритих армуючих профілів гнутого та гнутозварного виконання, Кухар В. В., Ткачов Р. О., Радушев О. О., Ясько С. Г., Фролов Є. А. (2019)
Гавриш П. А. - Метод прокатування крайок міді для зменшення ризику утворення евтектик зварного шва, Грибков Е. П. (2019)
Грибков Е. П. - Визначення фізико-механічних властивостей металевих порошків для наплавлення, Кассов В. Д., Коваленко А. К. (2019)
Федоринов В. А. - Электроконтактный провод и способы его изготовления, Федоринов М. В., Кулик А. Н., Кох А. К. (2019)
Дьяченко Ю. Г. - Основні напрямки отримання зносостійких покриттів на сталевих виробах при дифузійній металізації (2019)
Матюхін А. Ю. - Розробка технології автоматизованого виготовлення мітчиків, Доля С. П. (2019)
Карнаух С. Г. - Перспективні технології заготівельного виробництва та обладнання для їх реалізації (2019)
Чоста Н. В. - Удосконалення обладнання з клиношарнірним приводом з увігнутим клином для розділювальних операцій (2019)
До 90-річчя кафедри обробки металів тиском ім. академіка О. П. Чекмарьова Національної металургійної академії України (2019)
90 років кафедрі обробки металів тиском Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (2019)
Аннотации (2019)
Требования к оформлению статей (2019)
Выходные данные (2019)
Грибіненко О. М. - Економічний складник стратегій національної безпеки розвинутих країн (2020)
Вінюкова М. Л. - Аналіз конкурентоспроможності зернових культур на аграрному світовому ринку (2020)
Шушкова Ю. В. - Інтегральне оцінювання інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2020)
Бiлявськa Ю. В. - Формування екологічного менеджменту на підприємстві, Мінаков О. В. (2020)
Варава Л. М. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності як економічної категорії в розрізі підприємства та експортної продукції, Бученкова О. В. (2020)
Жарська І. О. - Принципи організації маркетингових комунікацій ЗВО з абітурієнтами у мережі інтернет (2020)
Корольов Д. С. - Адаптація моделі "20 граней" до оцінювання компетенцій топ-менеджменту (2020)
Хіміч О. В. - Ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства: теоретичний аспект (2020)
Дибач І. Л. - Визначення необхідної кількості науково-педагогічних працівників вітчизняних закладів вищої освіти (2020)
Писаревська Г. І. - Напрями вдосконалення кадрової безпеки на підприємстві як напрям стратегії управління персоналом (2020)
Артем’єва О. О. - Вплив кредитних ризиків на розвиток банківської системи України в умовах трансформаційних процесів, Бестюк А. М. (2020)
Любкіна О. В. - Фінансові корпорації на інвестиційному ринку України, Боровська Я. Ю. (2020)
Мещеряков А. А. - Вплив ризику недосконалого управління активами та пасивами банку на показники ліквідності (2020)
Пріхно І. М. - Наслідки реформування бюджетної системи України, Частоколенко І. П., Марченко А. П. (2020)
Sydorenko V. - Theoretical and organizational fundamentals of formation and implementation of the investment policy of the bank (2020)
Хома І. Б. - Важливість показників оборотності в системі забезпечення ділової активності підприємств, Матвійчук В. С. (2020)
Tupko N. - Prediction of data in the insurance industry based on neural network methods, Vasil'eva N., Vasil'ev A. (2020)
Шевченко О. К. - Математична модель управління процесом перевезення матеріалів, Жуков А. В. (2020)
Вихідні дані (2020)
Білаш С. М. - Слово про Віктора Миколайовича Бобирьова – колегу, друга, вчителя, Проніна О. М., Коптев М. М., Пирог-Заказникова А. В., Олійніченко Я. О. (2020)
Черкасов В. Г. - Світлій пам’яті професора Івана Івановича Бобрика (до 95-річчя з дня народження), Дзевульська І. В., Маліков О. В. (2020)
Білаш С. М. - Морфофункціональний стан наднирників при дії комплексу харчових добавок (огляд літератури), Донченко С. В. (2020)
Вірстюк Н. Г. - Особливості реабілітації хворих з метаболічним синдромом, Кочержат О. І., Василечко М. М., Лучко О. Р., Гаман І. О. (2020)
Лецин Д. В. - Особливості етіопатогенетичного обґрунтування порушень водно-сольового обміну у жінок репродуктивного віку (2020)
Pushko O. O. - Modern aspects in the paradigm of acute hemispheric ischemic stroke: features of clinical presentation, screening, therapeutic and neuro-rehabilitation prospects, Lytvynenko N. V. (2020)
Супруненко С. М. - Основні аспекти залежності метаболічного синдрому та чоловічого безпліддя (огляд літератури) (2020)
Бєлаєва Я. В. - Зв’язок анатомічної будови листкової пластинки представників роду Begonia L. з еколого-кліматичними особливостями природних ареалів у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка (2020)
Загоруйко Г. Е. - Закономерности развития митохондриального аппарата и наружных митохондриальных мембран в 2я-КМЦ комплекса (ЛЖ+МЖП) крыс Wistar, Марциновский В. П., Загоруйко Ю. В., Филатова В. Л., Шмулич О. В. (2020)
Колосова І. І. - Вплив солей кадмію (хлориду та цитрату) на показники ембріогенезу щурів, Шаторна В. Ф. (2020)
Кононенко А. Г. - Зміни прооксидантного, тиреоїдного і йодного статусу у гіпотиреоїдних щурів за дії спиртової настойки листеця ряски малої, Кравченко В. М., Нікітченко Ю. В., Міксон К. Б. (2020)
Шамелашвілі К. Л. - Експериментальне визначення модифікуючого впливу сукцинату цинку на ембріотоксичність хлориду кадмію у щурів, Шаторна В. Ф. (2020)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне визначення кардіотоксичності солей кадмію та цитратів мікроелементів, Гарець В. І., Кононова І. І., Гальперін О. І. (2020)
Шаторна В. Ф. - Визначення ступеню ембріотоксичності хлориду кадмію при ентеральному введенні впродовж всього періоду вагітності у щурів, Руденко К. М. (2020)
Яворська Н. Й. - Вміст поліфенолів та флавоноїдів у пагонах лохини високорослої протягом вегетаційного періоду, Воробець Н. М. (2020)
Івчук В. В. - Рівень професійної захворюваності у місті Кривий Ріг за 2015-2019 роки (2020)
Павленко О. І. - Аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення у населення еколого-небезпечного регіону, Орєхова О. В., Авраменко І. В. (2020)
Рубан Ю. В. - Порівняння мікробіомів двох різних екотипів Чорнобильської зони відчуження: пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) та забруднених екосистем, Шаванова К. Є., Самофалова Д. О., Ніконов С. Б., Паренюк О. Ю. (2020)
Бірюк В. В. - Біоадаптивне управління в корекції когнітивних та психоемоційних розладів у пацієнтів з ранніми стадіями хвороби Паркінсона (2020)
Ващенко В. Л. - Вплив вторинної профілактики розвитку прееклампсії у жінок групи високого ризику на показники фетоплацентарного кровотоку, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Тарановська О. О. (2020)
Воробей Л. І. - Патогенетичне обґрунтування етіотропної профілактики дистресу плода у вагітних з перинатальними втратами в анамнезі (2020)
Джалалов М. Р. - Состояние транскапиллярного обмена в выборе тактики ультрафильтрации у больных, леченных гемодиализом (2020)
Караченцев Ю. І. - Різноманітність сполучень аутоімунного тиреоїдиту з іншою фоновою патологією тиреоїдної паренхіми при різних формах раку щитоподібної залози, Дубовик В. М., Гопкалова І. В., Хазієв В. В., Соколова С. С., Корчагін Є. П., Філоненко Н. Г., Сазонов М. Є., Герасименко Л. В. (2020)
Каталунов С. А. - Збудники блефариту та їх чутливість до антибіотиків, Іщенко О. В., Жерносєкова І. В., Степанський Д. О. (2020)
Лискина И. В. - Особенности иммуногистохимического выявления антигенов микобактерий разными антителами в легочной ткани ВИЧ-инфицированных больных, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Мельник О. А. (2020)
Мануша Ю. І. - Кореляційні взаємозв’язки між показниками хронічного системного запалення, ліпідного спектру, функціонального стану печінки та антиоксидантною системою у хворих на коморбідну патологію стабільної ішемічної хвороби серця з неалкогольною жировою хворобою печінки, Гончарова О. О., Сакевич В. Д., Чекаліна Н. І., Казаков Ю. М. (2020)
Муравйов П. Т. - Особливості функціонування системи гемостазу у хворих із захворюваннями голівки підшлункової залози на тлі холемії, Кирпічнікова К. П., Кузнецова Г. С., Шевченко В. Г., Хархурі Макрем (2020)
Нечипорук В. М. - Корекція вітамінами групи В порушень обміну цистеїну при гіпер- і гіпофункції щитоподібної залози, Корда М. М. (2020)
Паламарчук І. В. - Вплив метформіну та його поєднання з натрій гідрогенсульфідом на стан системи H2S та асоційовані біохімічні порушення в міокарді та нирках щурів за стрептозотоцин-індукованого діабету, Струтинська О. Б., Мельник А. В., Заічко Н. В. (2020)
Рубцов Р. В. - Вплив професійної патології на показники якості життя та клініко-функціональний статус у працівників гірничорудної та металургійної промисловості, хворих на пневмоконіоз у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2020)
Селюкова Н. Ю. - Сомато-статевий розвиток нащадків, народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю, Місюра К. В., Стороженко Г. В., Волохов І. В. (2020)
Скрипніков А. М. - Роль інформаційної дезадаптації при обсесивно-компульсивному розладі у жінок, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І., Фисун Ю. О., Гринь К. В. (2020)
Соловей Ю. М. - Диференціальна діагностика ступеня важкості абдомінального сепсису при застосуванні методу фазового картографування мікроскопічних зображень гістологічних зрізів тканин внутрішніх органів лабораторних щурів, Соловей М. М. (2020)
Супруненко С. М. - Клінічні аспекти фібропластичної індурації статевого члена (2020)
Чекаліна Н. І. - Гендерний аналіз показників хронічного системного запалення у хворих на ішемічну хворобу серця (2020)
Ярославцев С. О. - Соціально-демографічна характеристика пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах (2020)
Лозинська М. Р. - Клінічні та генетичні особливості подружжя з репродукційними втратами в анамнезі, що зумовлені розвитком ембріонів/плодів із аномальним каріотипом, Прокопчук Н. М., Мікула М. І., Корінець Я. М., Олексюк О. Б. (2020)
Мескаль А. М. - Аналіз залежності розвитку екземи рук від однонуклеотидного поліморфізму BclI гена глюкокортикоїдного рецептору, Куц Л. В. (2020)
Гринь К. В. - Інтеграція документальних фото- та відеоматеріалів у післядипломній освіті лікарів-інтернів за спеціальністю "Психіатрія" (2020)
Гриценко Є. М. - Інтерактивні методи навчання з використанням методики "стандартизований пацієнт" у викладанні клінічних дисциплін, Овчар О. В., Заколодна О. Е. (2020)
Ковальчук Н. Є. - Досвід викладання навчальної дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" для студентів-першокурсників: проблеми, реалії та шляхи вдосконалення (2020)
Лисаченко О. Д. - Дистанційне навчання на кафедрах морфологічного профілю в умовах карантину. Переваги та недоліки, Єрошенко Г. А., Білаш В. П., Пелипенко Л. Б., Шевченко К. В. (2020)
Кушта А. О. - Анатомічне обгрунтування удосконалення ультразвукової візуалізації тканин порожнини рота та ротоглотки для вивчення акту ковтання, Шувалов С. М. (2020)
Полякова Н. И. - Возможности применения дополнительных диагностических методов при комплексном обследовании пациентов с хроническими одонтогенными заболеваниями верхнечелюстного синуса (2020)
Савченко Р. Б. - Особливості лікувальної тактики у хворих на інфравезикальну обструкцію з декомпенсацією сечового міхура, ускладнену утворенням мегацисту (2020)
Ісаєнко О. Ю. - Склад фільтратів дезінтегратів та метаболітних комплексів Lactobacillus rhamnosus GG і Saccharomyces boulardii, Бабич Є. М., Мартинов А. В., Горбач Т. В., Антушева Т. І. (2020)
Поточилова В. - Чутливість до антибактеріальних препаратів та фенотипове визначення факторів резистентності у мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae — збудників ранових інфекцій, Руднєва К., Покас О., Вишнякова Г. (2020)
Фік В. Б. - Аналіз антибіотикочутливості ізолятів бактерій, виділених у ділянці пришийкової частини зубів та ясенного краю наприкінці шостого і десятого тижнів опіоїдного впливу, Федечко Й. М., Пальтов Є. В., Кривко Ю. Я. (2020)
Гарапко Т. В. - Електронно-мікроскопічні зміни селезінки при дії глутамату натрію та їх корекції орлістатом, Матешук-Вацеба Л. Р. (2020)
Гнатюк М. С. - Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання артеріального русла спільної жовчної протоки при резекціях різних об’ємів печінки, Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В. (2020)
Кока В. М. - Морфометрична характеристика структурних компонентів язика білих щурів в нормі (2020)
Коноваленко С. О. - Морфологічні зміни в сім’яниках при дії на організм рубоміцину гідрохлориду (2020)
Кошкін О. Є. - Вікові особливості морфологічних змін нейром’язових з’єднань скроневого м’яза при експериментальному цукровому діабеті, Жураківська О. Я. (2020)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Динаміка ультраструктурних змін компонентів стінки спільної жовчної протоки при тривалому впливі опіоїду в експерименті, Гірняк І. І. (2020)
Пантус А. В. - Гістологічна оцінка остеокондуктивних властивостей волокнистого нетканного полімерного матриксу на різних термінах заміщення кісткового дефекту в експерименті, Рожко М. М., Багрій М. М., Костюк В. М., Ярмошук І. Р. (2020)
Ртайл Р. А. - Ультраструктурний аналіз регенерації скелетних м’язів щурів за умов хронічної гіперглікемії та застосування збагаченої тромбоцитами плазми, Максимова О. С., Ткач Г. Ф. (2020)
Саган Н. Т. - Вікові особливості структурних компонентів жувального м’яза при йододефіцитному стані, Заяць Л. М., Антимис О. В., Дутчак У. М., Пітулей А. В. (2020)
Сидоренко М. І. - Ремоделювання структурних компонентів перивульнарної зони клубової кишки при зшиванні ранового дефекту синтетичним моноволокнистим шовним матеріалом, Білаш С. М., Проніна О. М. (2020)
Ткаченко А. С. - Морфологічна характеристика структурних компонентів суглобового хряща колінного суглоба за умов множинної скелетної травми (2020)
Шевченко К. В. - Ультрамікроскопічні особливості піднижньощелепних залоз щурів в нормі та при хронічній інтоксикації етанолом (2020)
Aikian A. Z. - Immunological features of macrophages associated with metastasis of primary breast carcinoma into regional lymph nodes, Shynkevych V. I., Kaidashev I. P. (2020)
Литвиненко М. В. - Особенности пролиферативной активности цервикальной ткани при наличии алкогольной зависимости (2020)
Волошин O. M. - Інтегрована оцінка лейкограми при гострих респіраторних інфекціях у дітей віком 1-3 роки, Савченко І. І., Кондратов С. О. (2020)
Муратова О. В. - Відмінності між часткою дітей, які народжуються з надмірною вагою у Полтавському регіоні, та поширеністю даного стану серед дітей віком 2-4 роки в Україні (2020)
Недельська С. М. - Роль умовно-патогенних грибкових штамів у перебігу атопічного дерматиту у дітей, Вакула Д. О., Пахольчук О. П. (2020)
Харченко Л. Б. - Стан контрастної чутливості при астигматизмі у дітей шкільного віку, Плиска О. І., Груша М. М., Шкробанець І. Д. (2020)
Неханевич О. Б. - Особливості фізичного стану студентів із зовнішніми проявами дисплазії сполучної тканини, Бакурідзе-Маніна В. Б., Смирнова О. Л., Глущук Є. О., Черниш В. А., Радзецький М. В. (2020)
Bodnar L. A. - Psychological predictors of dissatisfaction with the results of rhinoplasty (2020)
Возна І. В. - Якість надання стоматологічної допомоги працівникам заводу "Дніпроспецсталь" за даними соціологічного дослідження (2020)
Возний О. В. - Інформованість дітей з бронхіальною астмою та їх батьків про вплив соматичного стану на стоматологічне здоров’я, Шумна Т. Є., Лепетченко Є. С. (2020)
Гударьян А. А. - Состояние костного метаболизма у больных с различными вариантами течения генерализованного пародонтита, Кучеренко Т. А. (2020)
Гуржій О. В. - Клінічне застосування хірургічного діодного лазера при вестибулопластиці, Коломієць С. В., Бережна О. Е. (2020)
Демидова П. І. - Клінічна ефективність лікування гіперестезії зубів із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання та настойки прополісу у хворих на генералізований пародонтит, Рябоконь Є. М. (2020)
Ковалишин Х. В. - Кальцій-фосфорний обмін та кістковий метаболізм при генералізованому пародонтиті, що перебігає на фоні ревматоїдного артриту у хворих, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Рожко М. М. (2020)
Кривцова М. В. - Корекція мікробіоти ротової порожнини при запальних захворюваннях пародонту, Костенко Є. Я. (2020)
Лисоконь Ю. Ю. - Динаміка маркерів ремоделювання кісткової тканини у експериментальних тварин при застосуванні остеотропних препаратів для відновлення кісткових дефектів (2020)
Павличук Т. О. - Оцінка точності репозиції кісткових фрагментів при переломах голівки нижньої щелепи із застосуванням навігаційних хірургічних шаблонів та пацієнто-специфічних фіксаторів, Чепурний Ю. В., Копчак А. В. (2020)
Смаглюк Л. В. - Особливості ЕМГ-активності жувальних м’язів молодих людей різного соматотипу, Шешуков Д. В., Ляховська А. В. (2020)
Чепурний Ю. В. - Оцінка ефективності навігаційних хірургічних шаблонів в лікуванні посттравматичних деформацій вилицевого комплексу, Черногорський Д. М., Жуковцева О. І., Копчак А. В. (2020)
Черногорський Д. М. - Топографо-анатомічні та геометричні характеристики сегментарних дефектів нижньої щелепи за даними мультиспіральної комп’ютерної томографії, Васильєв О. С., Воллер М. В., Чепурний Ю. В., Копчак А. В. (2020)
Шевчук М. М. - Дослідження маркерів імунно-запальної відповіді та ендотеліальної функції тканин пародонта після проведеного лікування у хворих при значеннях індексу CPITN>2, Дирик В. Т., Шкребнюк Р. Ю. (2020)
Шешукова О. В. - Стоматологічний статус дітей з хронічним гастродуоденітом, Бауман С. С. (2020)
Шешукова О. В. - Вміст інтерлейкіну-10 у ротовій рідині дітей молодшого шкільного віку з нормальною та надмірною масою тіла, Онищенко А. В. (2020)
Grygorian E. K. - Comparative analysis of several external factors which affect the development of postmortem changes (2020)
Сокол В. К. - Частота и характер вопросов, поставленных для разрешения первичной судебно-медицинской экспертизой при автомобильной травме (2020)
Калабухова А. С. - Аналіз вибраних показників рівня розвитку фізичних якостей серед дітей молодшої школи, Радзієвська М. П. (2020)
Smutоk I. - The will of the Zhytomyr steward Ivan Komarnytski (1760), Lyseyko Ya., Smutok L. (2020)
Стецик Ю. - Окружний лист протоігумена Йосифа Моргульця (15.11.1778) (2020)
Petrechenko S. - Features of acquisition of the rights of property on the property and other things in Ukrainian lands in the composition of the Russian Empire at the end of the XVIII – at the beginning of the XIX century, Havrik R. (2020)
Сем’яник О. - Традиційний український народний одяг як ознака етнічної самобутності кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Заліщицького Подністров’я) (2020)
Гриценко Г. - Чернігівщина в українсько-білоруських освітніх зв’язках кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Романишин Н. - Земельна реформа в Другій Речі Посполитій: шляхи реалізації та наслідки (2020)
Gamaliia V. - The study on the Manufacturing Period of National Economy in the Ukrainian Academy of Sciences (20–30th of XX century) (2020)
Федоришин І. - Діяльність осередків "Союзу українок" на Товмаччині (за матеріалами часописів "Жіноча доля", "Жіноча воля") (2020)
Молоткіна В. - Молодь України в соціально-політичних змінах другої половини 1940-х рр. (2020)
Школьнікова Т. - Формування медичного персоналу Подільського регіону в період другої половини 40 – початку 50-х рр. ХХ ст. (2020)
Попп Р. - Повоєнне шкільництво у світлі звітних документів Українського націоналістичного підпілля (2020)
Ільницький В. - Невідомий документ про порушення соціалістичної законності при утвердженні радянської адміністрації на західноукраїнських землях, Михаць Р. (2020)
Козій О. - Громадсько-політична діяльність Матвія Стахіва в еміграції у 1949–1978 рр., Горбачик О. (2020)
Галів М. - Репресований освітянин Федір Вишиваний (1890–1951): за матеріалами архівно-кримінальної справи, Ярушак М. (2020)
Fedorenko Ya. - Peculiarities of school education performing in the rural areas of Ukraine in 1953–1964, Krichker O. (2020)
Шульга В. - Концепція становлення і розвитку селекції сільськогосподарських тварин в УРСР у системі державного регулювання (2020)
Levytska N. - Confectionery in Ukraine: adoption of European food tradition, Kotsiubanska O. (2020)
Біла С. - Реформаційна діяльність Єпископа Йосифа Шумлянського та поширення унії у Львівській єпархії у трактуванні Петра Вавженюка (2020)
Менько В. - Церковні братства Галича в інтерпретації істориків (2020)
Чава І. - Зображення подій польсько-української війни 1649 року в польській історіографії першої половини ХХ ст. (2020)
Borysova O. - The role and signification of Cyril and Methodius’ activity among the Slavs in the Encyclical "Slavorum Apostoli" by John Paul ІІ (2020)
Зубик Л. - Маскулінні ініціаційні практики у гуцулів (2020)
Тельвак В. - Новинка української кордубіани (Рецензія на монографію: Поліщук Ю.А. Мирон Кордуба як історіограф, археограф і джерелознавець / Ю. А. Поліщук. - Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2019. ‒ 274 с.), Янишин Б. (2020)
Бойко О. В. - Психолого-педагогічний аналіз відмінностей функцій керівництва і лідерства у професійній діяльності командира підрозділу, Похнатюк С. В. (2012)
Васюк О. В. - Теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців соціальної сфери за кордоном для роботи з сільською громадою (2012)
Вовковінська Ю. В. - Особливості профорієнтаційної роботи в школі, Кубіцький С. О. (2012)
Генсіцький Ю. Д. - Жорстоке ставлення до дітей у сім’ї як соціально-педагогічна проблема, Кубіцький С. О. (2012)
Жембровский С. М. - Класифікація видів самостійної роботи з фізичного виховання у системі післядипломної військової освіти (2012)
Зонь В. В. - Методична підготовка майбутнього викладача аграрного вищого навчального закладу (2012)
Кошук О. Б. - Формування технічних здібностей студентів агро-інженерних спеціальностей: діагностичний аспект, Каленський А. А. (2012)
Лащихіна В. П. - Полікультурний аспект освіти упродовж життя (2012)
Максимчук Л. В. - Модель професійної підготовки майбутніх економістів-міжнародників засобами інтерактивних технологій (2012)
Мамчур К. В. - Проблеми оцінювання арабомовної компетентності в письмі (2012)
Маслов В. С. - Психологізація навчання (2012)
Cальнікова О. Ф. - Аналіз особистісного становлення жінок-військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах України (2012)
Семенов Ю. М. - Обґрунтування рекомендацій щодо організації мовного тестування з іноземних мов за заявками в Збройних силах України, Качанов В. І. (2012)
Сиротенко С. Б. - Експериментальна перевірка педагогічних умов формування культури самоорганізації навчальної діяльності у курсантів ВВНЗ (2012)
Собко В. Г. - Особливості проведення ділових ігор з офіцерським складом Державної прикордонної служби України (2012)
Сургунд Н. А. - Робота з профілактики наркотизації в процесі практичної підготовки майбутніх психологів (2012)
Сухорада Г. І. - Вдосконалення організації фізичної підготовки військовослужбовців, Божко С. А., Піддубний О. Г. (2012)
Торічний О. В. - Методика використання неімітаційних методів активного навчання у формуванні військово-спеціальної компетентності курсантів-прикордонників (2012)
Торчевський Р. В. - Результати експериментального дослідження розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військового управління (2012)
Федоренко О. І. - Методи та прийоми профілактично-виховної роботи працівників органів внутрішніх справ з підлітками (2012)
Фіногенов Ю. С. - Досвід удосконалення концептуальних основ системи фізичної підготовки збройних сил країн блоку НАТО (2012)
Шемчук В. А. - Аналіз дослідження результатів сучасного стану розвитку управлінського мислення у майбутніх магістрів військового управління (2012)
Ямковий О. Ю. - Експериментальна перевірка ефективності технології тестового контролю в процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів (2012)
Ящук А. В. - Насильство щодо підлітків як соціально-педагогічна проблема, Кубіцький С. О. (2012)
Бут В. П. - Науково-теоретичний погляд на проблему структури психологічної готовності до діяльності в особливих умовах, Школяр Є. В. (2012)
Ващенко І. В. - Причини та ознаки прояву професійної деформації працівників органів внутрішніх справ, Кісіль З. Р. (2012)
Вербицька Л. Ф. - Вікові особливості переживання духовно-особистісних криз у ранньому юнацтві (2012)
Греса Н. В. - Особливості мотиваційно – ціннісної сфери злочинців з різним рівнем усвідомлення вини, Кравцова В. В. (2012)
Драб Я. М. - Психічна саморегуляція у формуванні готовності до роботи оперативного персоналу електроенергетичного підприємства (2012)
Дубровинський Г. Р. - Методика проведення "універсальної" соціометрії (2012)
Капосльоз Г. В. - "Морально-психологічний стан” як інтегральна характеристика "людських ресурсів” та "людського фактора”, Василенко С. В. (2012)
Катаєв Є. С. - Використання статистичних методів обробки даних у дослідженнях "Я-концепції” особистості (2012)
Ковальчук О. П. - Критерії та показники професійної мотивації військовослужбовців (2012)
Колесніченко О. С. - Психологічне забезпечення професійної підготовки працівників мнс україни: концепції, принципи, технології (2012)
Кузьменко М. Д. - Професійна придатність та її визначення при проведенні професійно-психологічного відбору у Повітряні сили Збройних сил України (2012)
Макаренко П. В. - Моделі професійно-важливих якостей працівників ОВС у спільній професійній діяльності, Литвиненко Д. М. (2012)
Марченко А. О. - Психологічна діагностика емоційного інтелекту керівників органів внутрішніх справ, Барко В. І. (2012)
Мась Н. М. - Використання супервізійних та інтервізійних форм роботи у професійній діяльності військових психологів (2012)
Михайлишин У. Б. - Особливості ціннісних орієнтацій неповнолітніх правопорушників (2012)
Овсяннікова Я. О. - Особливості використання телефонного консультування в системі МНС України (2012)
Оніщенко Н. В. - Піратський полон як надзвичайна ситуація соціального походження: психологічний аналіз (2012)
Полторак С. Т. - Сутність та особливості здійснення психологічного супроводу військовослужбовця Внутрішніх військ, який отримав бойову психічну травму, Пасічник В. І. (2012)
Полюк С. П. - Структура психічної депривації (2012)
Поляков І. О. - Психограма та психологічні профілі рятувальника гірської пошуково-рятувальної групи (2012)
Приліпко О. Ф. - Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ (2012)
Сафін О. Д. - Відмінності у використанні захисно-копінгової поведінки залежно від інтелектуального ресурсу особистості (2012)
Синельник О. С. - Особливості самосвідомості дівчат та юнаків - підлітків, які перебувають в різних типах шлюбних відносин, Греса Н. В. (2012)
Стасюк В. В. - Сутність психологічного проектування бою (бойових дій) (2012)
Сторожук Н. А. - Символдрама, як засіб вирішення особистісних проблем військовослужбовців в умовах військової служби (2012)
Теслик Н. М. - Система структурних складових правової свідомості особистості (2012)
Тімофєєв Ю. П. - Психологічні чинники адаптації молодших офіцерів (2012)
Тітаренко Д. С. - Результати опитування рятувальників МНС України щодо особливостей взаємодії з дитиною молодшого шкільного віку в умовах надзвичайної ситуації (2012)
Чеботарьов Е. В. - Засоби розвитку психологічної готовності та стійкості працівників міліції під час проведення масових заходів (2012)
Шемет І. С. - Особливості толерантності студентів на різному рівні професіоналізації, Шиліна А. А. (2012)
Шиліна А. А. - Психологічні особливості сенсо-життєвих орієнтацій осіб з різним рівнем толерантності до невизначенності, Олефіренко В. С. (2012)
Андресюк Б. П. - До питання щодо здійснення оцінки суспільно-політичної обстановки (2012)
Будагьянц Л. М. - Проблематика природи війн у становленні психології ХХ століття (2012)
Камалов Р. Х. - Деякі аспекти медичного забезпечення військовослужбовців на сучасному рівні, Іванов Д. А., Коваль О. В., Ладєєва А. О., Лівицький Ю. М. (2012)
Кротиков В. П. - Гуманітарна політика у Збройних силах України: на порядку денному модернізація (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Юрьева Л. Н. - Пандемия COVID-19: риски для психологического благополучия и психического здоровья, Шустерман Т. И. (2020)
Волошина Н. П. - Характер прогноза в зависимости от уровня цитокинов и распространенности гаплотипов аа и ag у больных со спорадической и семейной формами рассеянного склероза, Негреба Т. В., Коляда Т. И., Погуляева Т. Н. (2020)
Міщенко Т. С. - Особливості когнітивних порушень у хворих з кардіоемболічним мозковим інсультом, Бокатуєва В. В., Міщенко В. М. (2020)
Веселовська О. В. - Нейроадаптація в системі емоційного підкріплення при алкогольній залежності, Шляхова А. В., Берченко О. Г., Тіткова А. М. (2020)
Друзь О. В. - Основні психометричні маркери посттравматичного стресового розладу у комбатантів, Черненко І. О. (2020)
Марута Н. О. - Комплексна програма психокорекції психічних порушень у внутрішньо переміщених осіб, Каленська Г. Ю., Панько Т. В. (2020)
Пилягіна Г. Я. - Саморуйнівна поведінка у пацієнтів з психотичними розладами шизофренічного спектра, Башинський О. О. (2020)
Сергєєва Л. А. - Формування акцентуацій характеру особистості в сучасних умовах підвищеного електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону, Вальченко О. І., Сергєєва В. С., Глєбова О. І. (2020)
Танцура Л. М. - Пандемія COVID-19 — аналіз особливостей життєдіяльності родин дітей, хворих на епілепсії, наявні проблеми та їх подолання, Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В., Лук’янцева О. Ю. (2020)
Юрценюк О. С. - Особливості непсихотичних психічних розладів у студентів залежно від спеціальності навчання (2020)
Ярославцев С. О. - Особливості процесу уваги при депресивних розладах (2020)
Стаднік С. М. - Стовбуровий геморагічний інсульт: можливості реабілітації, Сайко О. В. (2020)
Науково-практична on-line конференція з міжнародною участю "Оптимізація психофармакологічних підходів до лікування психічних та поведінкових розладів" (2020)
До 80-річного ювілею і 50-річчя педагогічної, наукової, лікарської і громадської діяльності І. Ю Лавкая — професора кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії медичного факультету Ужгородського національного університету, заслуженого лікаря України, відмінника вищої школи СРСР, голови Товариства психіатрів Закарпатської області (2020)
Боднарук І. І. - Педагогічні умови впровадження акмеологічного підходу у процес підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2014)
Брижатий Є. І. - Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів: від готовності до професіоналізму (2014)
Валько К. Р. - Деякі аспекти освітньо-оздоровчої роботи соціального педагога, Романюк І. М. (2014)
Вітченко А. О. - Особливості формування професійної компетентності магістрів військового управління, Свинарчук Л. М. (2014)
Гапеєва О. - Військова освіта у збройних силах Республіки Молдова та Придністровській Молдавській Республіці: історія та сучасність, Плазова Т. (2014)
Гаркавцев Є. І. - Соціально-психологічний клімат у колективі курсантів як умова формування їх професійної надійності (2014)
Гончаренко І. Ф. - Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти (2014)
Дяченко Я. В. - Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми, Романюк І. М. (2014)
Желанова В. В. - Використання задачного підходу в технології контекстного навчання майбутнього педагога (2014)
Заїка Л. А. - Використання технології імітаційного моделювання у формуванні професійних компетенцій при компетентнісному підході у військовій освіті (2014)
Каленський А. А. - Теоретичні методи дослідження розвитку професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін (2014)
Кондрацька Л. В. - Вплив модальностей на засвоєння навчального матеріалу учнями початкових класів в умовах меритократичної освіти (2014)
Корчевська О. К. - Ресоціалізація неповнолітніх, звільнених від покарання з випробуванням, Романюк І. М. (2014)
Красильник Ю. С. - Теоретико-методичні аспекти проектування інноваційного освітнього середовища вищого педагогічного навчального закладу (2014)
Лузан П. Г. - Історико-педагогічний аналіз систем професійної підготовки кваліфікованих робітників (2014)
Лук’янець Г. І. - Використання групової взаємодії та інноваційних технологій у підготовці маркетологів (2014)
Максимова К. В. - Використання дидактичних ігор при викладанні дисципліни "міжнародні фінанси" англійською мовою (2014)
Малихіна С. В. - Змістово-процесуальна структура дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2014)
Манченко О. В. - Аспекти становлення фармацевтичної освіти в Україні та її розвиток в руслі нового законодавства, Головченко О. І., Заїка Л. А. (2014)
Мозальов В. Є. - Забезпечення якості підготовки військових фахівців в умовах реформування системи освіти (2014)
Моїсеєв С. О. - Система післядипломної педагогічної освіти у вимірах розвитку самопрезентаційної компетентності вчителів фізичної культури (2014)
Опанасенко О. В. - Сучасний стан підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з молоддю сільської місцевості (2014)
Петрачков О. В. - Фізична підготовка, як фактор прискореної адаптації військовослужбовців до бойової діяльності в умовах жаркого клімату (2014)
Плохенко Д. В. - Класифікація основних видів моделювання в процесі навчальної діяльності (2014)
Потапчук О. І. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності (2014)
Прищепа О. С. - Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми проблемних сімей в дошкільних закладах освіти, Романюк І. М. (2014)
Родіков В. Г. - Спрямування проведення занять на реальні умови майбутньої професійної діяльності сапера (2014)
Рожнатовський Б. М. - Деякі аспекти використання сугестопедичного методу активізації навчально-виховного процесу (2014)
Романюк І. М. - Показники та рівні сформованості фахової компетентності офіцерів органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України (2014)
Саєнко Т. В. - Теоретико-методологічні засади екологічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (2014)
Сидорко В. П. - Етапи формування у студентів міжпредметних зв’язків (2014)
Тарасюк В. - Застосування загальнодидактичних і спеціальних принципів у процесі створення мультимедійних курсів з електротехнічних дисциплін (2014)
Тверезовська Н. Т. - Інноваційні процеси в освіті як об'єкт управління (2014)
Тверезовська О. В. - Програмно-цільовий підхід в організації процесу розробки і реалізації інновацій, Тверезовська Н.Т. (2014)
Терентьєва Н. О. - Моделювання освітньої та професійної підготовки магістрантів спеціальності педагогіка вищої школи (2014)
Тогочинський О. М. - Технологія формування соціальної компетентності у слухачів вищих навчальних закладів МВС України (2014)
Федоренко О. І. - Використання мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх працівників органів внутрішніх справ до професійної діяльності (2014)
Федорук О. М. - Здоров’язбереження як об’єкт наукового дослідження (2014)
Франко Ю. П. - Викладання інформатики в умовах організації багаторівневої освіти та підготовки висококваліфікованого фахівця (2014)
Фруктова Я. С. - Теорії смислопродукування як компонент змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації: теоретико-методологічний аспект (2014)
Чайка І. А. - Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога засобами інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу (2014)
Яковлева В .А. - Деякі методичні аспекти виробничої (комплексної з фаху) практики (2014)
Алексєєва Т. В. - Міра відповідальності особистості: теоретико-методологічний аналіз проблеми (2014)
Алещенко В. І. - Психолого-педагогічний зміст процесу формування авторитету офіцерів Збройних Сил України (2014)
Андрусишин Ю. І. - Структурно-функціональна модель розвитку емоційно-вольової стійкості правоохоронців (2014)
Білан І. П. - Професійний психологічний відбір в системі психофізіологічного забезпечення льотчиків (2014)
Бужинська С. М. - Розвиток модально-специфічної пам’яті як чинник успішної пізнавальної активності молодшого школяра (2014)
Войтюк О. А. - Активне слухання як ефективна стратегія навчання іноземної мови під час підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Ваколюк Т. В., Балендр А. В. (2014)
Дубяга А. А. - Використання копінг-стратегій військовослужбовцями Національної гвардії України (2014)
Іванова Н. Г. - Формування психологічної готовності правоохоронців до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Іванова О. А. - Механізми регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2014)
Котляр Ю. В. - Удосконалення психодіагностичної методики FPI для використання в системі МВС (2014)
Левицька І. М. - Маніпуляція у міжособистісній взаємодії: поняття та зміст (2014)
Макарова О. П. - Розвиток професійної ідентичності майбутніх правоохоронців шляхом соціально психологічного тренінгу (2014)
Маслюк А. М. - Психологічні особливості сприйняття студентами травмуючих подій в сучасній Україні (2014)
Мeльникoв O. Г. - Фeнoмeнoлoгiя, фoрми, види тa ocoбливocтi дeвiaнтнoї пoвeдiнки військовослужбовців, Мeльник Я. I. (2014)
Мілорадова Н. Э. - Особливості проведення психологічного де брифінгу із застосуванням мак (метафоричних асоціативних карт) з представниками силових структур після кризисної ситуації, Попова Г. В. (2014)
Мостова Т. Д. - Феноменологія "синдрому відчуження хвороби" при алкоголізмі та наркоманії: психологічні складові (2014)
Приходько І. І. - Особливості мотиваційно-вольового компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різними соціально-професійним статусом (2014)
Сахнік О. В. - Психологічні аспекти дослідження готовності молодих пенітенціаристів до успішної професійної самореалізації (2014)
Смірнова О. М. - Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Стасюк В. В. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності магістрів військово-соціального управління на заняттях з військово-спеціальних дисциплін, Олійник Л. В. (2014)
Чекулаєв М. А. - Психологічні засади тренінгу розвитку управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, Барко В. І. (2014)
Шаріпова Д. С. - Проблема психічної ригідності у наукових дослідженнях (2014)
Щербакова О. О. - Гендерні особливості психологічної готовності до школи академічно здібних та обдарованих дітей (2014)
Юр’єва Н. В. - Особливості стресостійкості військовослужбовців підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2014)
Даценко О. П. - Актуальні питання комплектування збройних сил України якісним персоналом під час проведення заходів їх оптимізації та реформування в сучасних умовах, Костенко Ю. І., Столбов В. В. (2014)
Жаховський В. О. - Воєнно-медична доктрина України: її місце серед нормативно-правових актів держави та роль у формуванні системи медичного забезпечення військовослужбовців і цивільного населення у воєнний час, Лівінський В. Г. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2020)
Барановська О. - Методологічні аспекти реалізації педагогічних технологій за філологічним спрямуванням: еволюція та трансформація в українській школі (2020)
Квітка О. - Зміст і структура загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей (2020)
Жук Ю. - Особливості впливу композиції тесту з біології на результативні показники тестування старшокласників, Ващенко Л. (2020)
Ржевська Н. - Перспективні методи навчання для вирішення актуальних проблем сучасного суспільства в умовах індустріальної революції 5.0 (2020)
Redko V. - Competence-oriented foreign languages teaching to students of gymnasiums in grades 5–6: prognostic concepts, Polonska T. (2020)
Чабан Г. - Застосування апарата теорії штучних нейронних мереж у задачах прикладної педагогіки закладів вищої освіти, Application of the artificial neural networks theory in problems of applied pedagogy of higher education institutions, Кухтяк О. (2020)
Голуб Н. - Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA (2020)
Goroshkina O. - Psychological foundations of the competence-oriented methodology of teaching ukrainian language (2020)
Назаренко Т. - Компетентнісно орієнтовані методи навчання економіки в ліцеї (2020)
Опалюк Т. - Інтерактивні методи як чинник формування освітнього середовища в системі професійної підготовки соціальних працівників, Interactive methods as a factor of the formation of the educational environment in the system of professional training of social workers (2020)
Федоренко С. - Результати дослідження рівнів емоційного компонента образного мовлення в молодших учнів зі зниженим зором, Поліковські М. (2020)
Гончар Л. - Формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів: психолого-педагогічні аспекти (2020)
Караманов О. - Музейна педагогіка в системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу, Сурмач О., Шукалович А. (2020)
Moroz P. - Substantive nature and the model of research competence of high school students in history subject, Moroz I. (2020)
Титул, зміст (2020)
Дяченко А. - Підготовка фахівців з національного дизайну в зарубіжних закладах вищої освіти (2020)
Папіжук В. - Центри навчання іноземної мови в немовному виші: французький досвід, Лісова Ю. (2020)
Ilchuk I. - Experimental study of teaching critical thinking at english lessons in secondary school (2020)
Lipchevska I. - Visualization of information: experience of soviet innovative teachers and its actual prospects in educational process (2020)
Лукіна Т. - Зміна моделі державної підсумкової атестації випускників гімназій: організаційно-методичний аспект (2020)
Копочинська Ю. - Понятійний апарат системи формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2020)
Коляда Н. - Коло спілкування молодших школярів з інвалідністю як чинник їх адаптації до навчання, Король С., Король С. (2020)
Квітка О. - Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування загальнокультурної компетентності студентів (2020)
Яценко Т. - Н. Й. Волошина – фундатор наукової школи в методиці навчання української літератури (2020)
Березовська Л. - Комунікативні бар’єри у спілкуванні соціального працівника: шляхи подолання (2020)
Бондаренко Н. - Читацька грамотність українського учнівства: акценти pisa–2018 (2020)
Goroshkin I. - Aspects of developing key competences in the 5th graders of gymnasium in the process of teaching foreign languages (2020)
Popova L. - Reflection and self-assessment in ukrainian language lessons at lyceum (2020)
Канюк О. - Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей (2020)
Філіппова Л. - Рефлексивний підхід у професійній підготовці магістрів фармації (2020)
Бондаренко О. - Експериментальна перевірка формування готовності майбутніх офіцерів зсу до професійної діяльності у військових ліцеях (2020)
Карасьова О. - Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець хіх – початок хх століття) (2020)
Титул, зміст (2020)
Topuzov O. - Educational partnership in the system of general secondary education: concept and content (2020)
Локшина О. - Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті, Глушко О., Джурило А., Кравченко С., Нікольська Н., Шпарик О. (2020)
Bakulina N. - Long-distance learning in the globalіzed world: contemporary tendencies and experience of their implementation (2020)
Nazarenko O. - South korean higher education development trends in the context of globalization and regionalization (2020)
Засєкіна Т. - Компетентності та результати навчання як системотвірні елементи освітнього процесу, Засєкін Д. (2020)
Трубачева С. - Організаційно-педагогічні особливості проєктування дистанційної освіти в умовах карантину, Мушка О. (2020)
Фідкевич О. - Зміст і функції багатомовної комунікативної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти з навчанням мов національних меншин, Богданець-Білоскаленко Н. (2020)
Мачача Т. - Особливості організації та формування змісту дистанційного проєктно-технологічного навчання в умовах карантину (2020)
Puzikov D. - Model of pedagogical forecasting's system of complete general secondary education's content (2020)
Дудка Т. - Шляхи удосконалення професійної підготовки магістрів багатозадачним інструментарієм дискурсивного навчання, Чумак М. (2020)
Квітка О. - Формування ключових компонентів загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей (2020)
Мартинюк А. - Диригентсько-хорова педагогіка сергія прокопова в мистецько-освітньому просторі харківщини (2020)
Самодрин А. - Світоглядні орієнтири розвитку освіти у світлі думок академіка В. І. Вернадського (2020)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Йосипенко С. - До проблеми рецепції та впливу в історії філософії (2020)
Терлецький В. - Концепт "дослідження рецепції" в контексті методології історії філософії (2020)
Туренко В. - Сlassical reception studies: від філософських текстів до практики (2020)
Філіпенко Н. - З історії київської філософської періодики початку ХХ століття: ідеї західноєвропейської філософії на сторінках журналу "Христианская мысль" (1916–1917) (2020)
Валявко I. - Зиґмунд Фройд і психоаналіз в Україні (перша половина XX століття) (2020)
Пріц В. - Головні риси космологічної картини світу, Кузнєцов В. (2020)
Sepetyi D. - John Foster’s phenomenalistic idealism under scrutiny (2020)
Бондар А. - Джеремі Бентам і утилітарність утилітаризму, Верлока В., Кебуладзе В., Панич О. (2020)
Терлецький В. - Теоретичний семінар Кантівського товариства в Україні (2020)
Наука в змозі істотно вплинути на інноваційне відродження країни. Інтерв’ю президента НАН України академіка Б. Є. Патона журналу "Наука та наукознавство" (2020)
Головатюк В. М. - Стратегія наукоємного розвитку України: національні особливості в контексті світового тренду (2020)
Булкін І. О. - Пріоритети фінансування науково-технічної діяльності в Україні з боку підприємницького сектору. Частина II (2020)
Рижко Л. В. - Програмно-цільові дослідження: "внутрішньо" та "зовнішньо" орієнтована наука (2020)
Мех О. А. - Осмислення впливу інформаційно-техногенного фактора на соціокультурну сферу, Мех Н. О. (2020)
Балишев М. А. - Український астроном-теоретик професор Олексій Іванович Раздольський (1877—1942): наукова біографія. (2020)
Рубан М. Ю. - До історії реформування залізничного транспорту України: розвиток ремонтної бази вагонного господарства Донецької залізниці (1925–1941) (2020)
Оборонна тематика в роботі інститутів АН УРСР в 1975 р. (Продовження) (2020)
50-річчя Музею космонавтики імені С. П. Корольова (2020)
До 70-річчя від дня народження Олега Олексійовича Грачева (2020)
Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки "Пріоритети української науки" (2020)
Академічна наука в інформаційному суспільстві. Грачев О. О., Хорєвін В. І. Академічна наука країн світу. К.: "Фенікс", 2020. 576 с. (2020)
Держава — вже не "територія суверена", а "територія конкуренції". Зубчик О. А. Формування конкурентоспроможності держави у перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти). К.: ТОВ "Поліграф плюс", 2019. 408 с. (2020)
Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика. Новікова І. Е. Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019. 512 с. (2020)
Неєжмаков П. І. - Новий державний еталон одиниці девіації частоти частотно-модульованих коливань, Павленко Ю. Ф., Огар В. І., Васильєва О. М., Кірієнко С. Р. (2020)
Isaiev V. - Mathematical model of high-precision reproduction of alternating current, Velychko О. (2020)
Ryzhov Ye. - Model of conjoint fault detection at metrological service of electronics, Sakovych L., Romanenko V., Khaustov D., Nastishin Yu. (2020)
Zakharov І. - Data processing specific features of supplementary bilateral comparisons, Botsiura О., Zadorozhnaya І. (2020)
Кошовий М. Д. - Дослідження і оптимізація вихрострумового вимірювача товщини діелектричних покриттів на металевих поверхнях виробів, Заболотний О. В., Цеховський М. В., Кошова І. І., Костенко О. М. (2020)
Крюков О. М. - Дослідження методу та засобу вимірювання швидкості руху снаряда в каналі ствола вогнепальної зброї, Мудрик В. Г., Кайдалов Р. О., Біленко О. І. (2020)
Moshchenko І. - Research of the metrological model of optic-thermal method of natural gas flow measurement, Sergienko М., Yegorov А. (2020)
Шпак С. В. - Дослідження кутової рівномірності колориметричних параметрів світлодіодних ламп і світильників, Кислиця С. Г., Єрмілова Н. В., Кожушко Г. М. (2020)
Єременко В. С. - Створення стандартних зразків питомої електропровідності авіаційних палив як складової забезпечення єдності вимірювання у хіммотологічних лабораторіях, Мокійчук В. М., Редько О. О., Пащенко Н. В. (2020)
Mamonov К. - Econometric modeling of the level of stakeholder interaction at construction enterprises, Gritskov E., Velychko V., Zubarev D. (2020)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2020)
Керівництва для авторів (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Yasniy P. - Prediction of SMA residual lifetime taking into account mechanical properties under constant amplitude loading, Dyvdyk O., Iasnii V., Yasniy O. (2020)
Syasky A. - Incomplete contact of the orthotropic plate with the elliptical hole and the closed elastic rib, Dejneka O., Shevtsova N. (2020)
Sukhanova O. - Analysis of the dynamics of laminated glass composite panels under impact loading, Larin O. (2020)
Koval I. - Wear resistant hard alloys for agricultural machines elements, Bodrova L., Kramar H., Marynenko S., Kovalchuk Y., Kondzelko N. (2020)
Masiuchok O. - Comparative analysis of the quality of plastic products formed by DLP and FDM 3D printing technologies, Iurzhenko M., Demchenko V., Korab M. (2020)
Podlesny S. - Dynamics of a spherical pendulum on a nonlinear elastic suspension under the action of a variable side aerodynamic load (2020)
Kondratiuk O. - Investigation of abrasive granule movement relatively to the workpiece surface during vibration treatment, Serilko L., Lyashuk O., Galan Y. (2020)
Kurpe O. - Investigation of the hot rolling process at the steckel mill by means of modeling by the finite-element method, Kukhar V. (2020)
Sładkowski A. - Types of special-form mills defects for KZH20 machine-tool, Ruban V. (2020)
Strilets O. - Dynamic model of a closed-loop hydraulic system for speed control through gear differential, Malashchenko V., Strilets V. (2020)
Babii A. - Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection (2020)
Osadchyi S. - Identification and modeling of processes for automated control of functional diagnostics of metal structures, Lurie I., Boskin O., Okipnyi I. (2020)
Synko A. - Software development documenting – documentation types and standards, Peleshchyshyn A. (2020)
Palamar A. - Control system simulation by modular uninterruptible power supply unit with adaptive regulation function (2020)
Publishing pages (2020)
Бахур Н. В. - Вплив інституційного середовища на розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки (2020)
Жук М. В. - Інституційні основи активізації експортоорієнтованої діяльності аграрних підприємств україни в умовах поглибення євроінтеграції, Білянський Ю. О. (2020)
Мармуль Л. О. - Інвестування в екологізацію та комплексні програми розвитку галузі зерновиробництва, Леваєва Л. Ю., Рунчева Н. В. (2020)
Adamchyk O. - Innovative sources of increasing the competitiveness of rural green tourism enterprises (2020)
Біленко Д. В. - Інструменти та механізми інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2020)
Борзенко О. О. - Міжнародний досвід конвергенційних процесів в напрямку створення спільних підприємств на інноваційних засадах, Бойко О. М. (2020)
Бурдонос Л. І. - Методика оцінки ефективності наукових та науково-технічних робіт у закладі вищої освіти, Виноградня В. М. (2020)
Ivanyshyn V. - Problems and prospects of human potential development in rural areas of Ukraine, Bialkovska O. (2020)
Ihnatenko M. - Strategic guidelines for the development of management of sports organizations in Ukraine, Irtyshcheva I. (2020)
Новак Н. П. - Облік, функції та особливості справляння акцизного збору в Україні, Коцупатрий М. М., Кучеренко М. А. (2020)
Уманців Г. В. - Формування звітності у форматі XBRL, Польовик Є. В. (2020)
Гахович Н. Г. - Циркулярна економіка як стратегічний пріоритет розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості, Кушніренко О. М., Зарудна О. С. (2020)
Зленко А. Н. - Особености корпоративной социальной ответственности бизнеса в Украине, Исайкина Е. Д. (2020)
Нестерова С. В. - Державна підтримка малого та середнього бізнесу в сучасних умовах, Копча В. В., Михальчинець Г. Т. (2020)
Тірбах Л. В. - Громадянське суспільство як елемент демократичності української держави, Чабан Г. В. (2020)
Шимченко Л. А. - Вплив валютної політики на бюджетну збалансованість (2020)
Лисяк Л. В. - Роль видатків місцевих бюджетів України на охорону здоров’я в умовах децентралізації, Качула С. В., Абдін А. В. (2020)
Соломка Я. А. - Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжна практика (2020)
Studinska G. - Assessment of the level of Ukrainian mortgage market development, Prosov V. (2020)
Кучеренко С. Ю. - Методи оцінки кредитоспроможності позичальника – фізичної особи, Кучеренко О. М. (2020)
Макогон В. Д. - Державні та муніципальні фінанси в умовах економічних перетворень, Адаменко І. П. (2020)
Рибакова Т. О. - Сучасний стан інвестиційно-фінансового співробітництва України та європейського союзу (2020)
Євтушенко Н. М. - Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації, Малишко В. В., Городніченко Ю. В. (2020)
Шановні читачі та автори! (2020)
Шаров О. - Глобалізація: новітні тренди чи перманентний напрямок розвитку? (2020)
Рибчук А. - Використання Україною світового досвіду стимулювання експорту високотехнологічної продукції, Бачинський Т. (2020)
Булатова О. - Вплив системи освіти та охорони здоров’я на рівень соціальної безпеки країн у контексті глобальних цілей сталого розвитку, Грибіненко О. (2020)
Сискос Е. - Двостороння торгівля та енергетичні відносини ЄС з країнами регіону Каспійського моря, Дарвіду К. (2020)
Медвєдкова Н. - Оцінка перспектив Великобританії після Brexit, Ус І. (2020)
Лизун М. - Тенденції розвитку регіональної економічної інтеграції: методологічний аспект (2020)
Дмуховські Р. - Визначальні фактори розвитку бізнес-кластерів (2020)
Богдан Т. - Боргові потоки капіталу та поширення шоків в економіці з ринком, що формується (приклад України) (2020)
Шенай В. - Детермінанти піі у шести країнах-республіках колишнього СРСР: дослідження даних 1995-2017 рр., Щербина А., Воронін С., Ольховський Д. (2020)
Пшінько О. - Витрати на людський капітал та розвиток соціального потенціалу в облікових системах країн Центральної й Східної Європи, Головкова Л., Коломієць В., Добрик Л. (2020)
Наші автори (2020)
Ружицька О. В. Вовк Ю. В. - Особливості хірурґічного лікування дефектів альвеолярних відростків щелеп шляхом застосування щічного жирового тіла у хворих з різними типами обличчя (2020)
Надрага Б. О. - Імуногістохімічні дослідження серцевого м'яза щура за умов експериментальної ішемії, Струс Х. І., Ященко А. М., Луцик О. Д. (2020)
Іванов В. П. - Характер анатомічного ураження коронарного русла в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда без елевації сегменту ST залежно від рівня стимулюючого фактору росту, що експресується ґеном 2 в плазмі та ризику несприятливих подій, Межієвська І. А., Масловський В. Ю. (2020)
Філик О. В. - Оцінювання нутрітивного статусу у дітей з гострою дихальною недостатністю: проспективне обсерваційне когортне дослідження, Підгірний Я. М. (2020)
Шкільна М. І. - Підвищення інформативності серолоґічної діаґностики гострого Лайм-бореліозу, Андрейчин М. А., Івахів О. Л., Іщук І. С., Ничик Н. А., Вишневська Н. Ю., Корда М. М, Кліщ І. М. (2020)
Пархоменко Л. К. - Стан мікробіоценозу кишечника та харчові уподобання підлітків з ожирінням, Страшок Л. А., Хоменко М. А., Осолодченко Т. П. (2020)
Шимон В. М. - Роль корегуючої остеотомії п'яткової кістки із пластикою біосклокерамічним імплантом при лікуванні деформації стопи на фоні неврологічних захворювань, Шерегій А. А. (2020)
Рудень В. В. - Дефініція місця класу хвороб системи кровообігу та їх структурна своєрідність серед населення України (2020)
Рябуха О. І. - Динаміка змін маси тіла під впливом приймання йоду орґанічної і неорґанічної хімічної природи в умовах субклінічного гіпертиреозу (2020)
Абрагамович М. О. - Особливості редокс-гомеостазу у хворих на цироз печінки (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович О. О., Фаюра О. П., Фаюра Л. Р. (2020)
До відома наших авторів (2020)
Гевлич Т. І. - Ефективні технології отримання біогазу в україні та за кордоном, Міхєєнко В. М. (2020)
Литвиненко Р. В. - Склад біоценозу частини ділянки № 4 регіонального ландшафтного парку "Краматорський" – "Лиса гора", Міхєєнко В. М. (2020)
Савченко Н. П. - Конструктивні рішення щодо складу автономних енергоефективних систем освітлення будівель, Трет’як А. В. (2020)
Коротченко Д. О. - Теоретичні засади формування системи управління потенціалом підприємства, Беззубко Б. І. (2020)
Братущенко Г. В. - Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності будівельної фірми, Беззубко Л. В. (2020)
Комоліков М. С. - Дослідження проблем оцінки фінансового стану підприємств, Беззубко Л. В. (2020)
Боровська В. Г. - Стратегії розвитку малого бізнесу в Україні, Беззубко Л. В. (2020)
Ремесник Т. С. - Аналіз впливу заробітної плати на трудову міграцію, Беззубко Л. В. (2020)
Ешниязов Р. Н. - Опыт подготовки технических кадров в Узбекистане, Беззубко Б. І. (2020)
Ешниязов Р. Н. - Начертательная геометрия в структуре инженерно-технического образования: опыт Узбекистана, Беззубко Л. В. (2020)
Пустовіт Т. І. - Становлення грошових систем. Українська гривня, Гордієнко В. В. (2020)
Карабанов О. С. - Особливості виробництва та використання легких сталевих тонкостінних конструкцій (2020)
Шамшур Р. Е. - Склопластикова арматура для зовнішнього та внутрішнього армування, Селютін Ю. В., Коваленко Л. І. (2020)
Василенко Б. С. - Підвищення ефективності виробничого процесу підприємства автосервісу удосконаленням систем управління, Жибчук Д. І., Мастепан М. А. (2020)
Горобець Г. С. - Контактна коагуляція в волокнистому середовищі замість завислого шару осаду, Носенко Д. Е., Омельченко М. П. (2020)
Крикун В. С. - Удосконалення економічного механізму господарювання на комунальному підприємстві, Беззубко Б. І. (2020)
Постнікова Г. Є. - Вплив COVID-19 на ринок праці та аналіз рівня безробіття в Україні, Єфременко В. В. (2020)
Ремесник Т. С. - Удосконалення системи оплати праці на підприємстві, Беззубко Б. І. (2020)
Пустовіт А. І. - Вплив пандемії на подальший розвиток країн, Беззубко Л. В. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського