Лисак В. Ю. - Чи зможуть українські підприємства забезпечити себе висококваліфікованим персоналом?, Семендяк В. М. (2019)
Оберемчук В. Ф. - Бренд роботодавця та стратегічні орієнтири його розвитку, Дегтяр О. В. (2019)
Олійник Н. Ю. - Фактори формування політики управління адаптацією персоналу (2019)
Петренко Н. С. - Проблеми і перспективи розвитку молодих вчених у науковому середовищі (2019)
Рарок Л. А. - Ефективні методи мотивації персоналу (2019)
Рарок О. В. - Методичні підходи до управління плинністю кадрів (2019)
Рябоконь І. О. - Взаємозв’язок якості трудового життя та мотивації працівників на підприємствах, Пузенко Д. А. (2019)
Сербин Ю. Г. - Состояние и тенденции формирования, использования трудовых ресурсов Могилевской области, Сафонова О. М. (2019)
Стеблій Г. Я. - Проблеми зайнятості населення і безробіття у вітчизняній економіці, Панковець М. П., Калинець К. С. (2019)
Чаплінський В. Р. - Міжнародна трудова міграція та її вплив на економічну систему України (2019)
Щетініна Л. В. - Дискримінація в трудовому законодавстві, Рудакова С. Г., Копилова І. В. (2019)
Баженова С. Е. - Туризм як чинник збереження національної держави в епоху глобалізації (2019)
Боднарчук Т. Л. - Ярмарки у системі української гостинності: ретроспектива досвіду ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Веселовська Т. Є. - Звичаї гостинності на Поділлі (2019)
Ковтуник І. І. - Курорти Хмельницької обасті – бальнеологічний санаторій "Україна" і кліматичний курорт "Дністровська рів’єра" (2019)
Опря Б. О. - Основні риси інноваційного туристичного продукту в кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. (2019)
Смирнов І. Г. - Вірменська спадщина в Україні та Польщі, як ресурс для розробки транскордонних українсько-вірменсько-польських турів (2019)
Хоптяр А. Ю. - Розвиток туристичної галузі в Кам’янці-Подільському на початку ХХІ ст.: передумови, здобутки, сучасний стан (2019)
Паршина О. А. - Методологічні аспекти оцінки рівня економічної безпеки системи національного господарства, Паршин Ю. І. (2019)
Харазішвілі Ю. М. - Рівень життя та рівень освіти - основа існування середнього класу в Україні (2019)
Цедрик А. В. - Анализ потенциала использования некоторых местных топливноэнергетических ресурсов в Беларуси (горючие сланцы, бурые угли, торф (2019)
Вихідні дані (2019)
Ahonen G. - The principles of financially relevant promotion of work well-being – a Finnish perspective (2020)
Vambol S. O. - Ergonomic aspects related to mobile agricultural machinery operators, Agravat V. V., Kiriyenko M. M., Yadav R., Zadorozhnya V. V., Swarnkar R. (2020)
Шульга А. - Дослідження українського та світового досвіду в області кримінально-правової охорони водних об’єктів, Павликівський В., Вамболь С., Вамболь В. (2020)
Бажан О. - "Національні" операції НКВС на Київщині у 1937–1938 рр.: механізми реалізації та статистика (2020)
Щур Ю. - Розшук організаторів осередків ОУН у Запорізькій області: від покарання до спроб інфільтрації у "закордонне націоналістичне середовище" (2020)
Кузіна К. - "Чекістський календар": святкування пам’ятних дат ВЧК–ОГПУ–НКВД у СРСР у 1920–1930-ті рр. (2020)
Маєвський О. - Фелікс Дзержинський – "перший чекіст" і "кривавий кат" крізь призму плакату і карикатури (2020)
Тинченко Я. - Останні гетьманці: діяльність братів Сахно-Устимовичів в українському військовому русі 1917–1920 рр. (2020)
Разиграєв О. - Степан Бойко (1901–1930): націонал-комуніст та політв’язень міжвоєнної Польщі (2020)
Рубльов О. - "Наша людина у Берліні": Павло Ладан (1892–1933) – манівцями націонал-комунізму й кремлівської розвідки (2020)
Кашеварова Н. - Друга світова війна очима радянських військовополонених: свідчення, зібрані Оперативним штабом Розенберґа (Польща, жовтень 1944) (2020)
Сліпчук А. М. - Вплив технологічних параметрів складання з’єднання "зубок-шарошка" на якість вставного твердосплавного оснащення шарошок бурових доліт, Яким Р. С. (2020)
Sobol’ O. - Regularities of the influence of microarc oxidation of aluminum alloys on the phase-structural state of the formed oxide coatings and the peculiarities of γ-AL2O3 → α-AL2O3 polymorphic transformation during their annealing, Subbotina V. (2020)
Мартинов І. Е. - Інноваційні технології моніторингу технічного стану буксових вузлів вагонів вбудованими системами контролю, Петухов В. М., Труфанова А. В., Бабенко А. О., Шовкун В. О. (2020)
Черняк О. М. - Багатокритеріальне оцінювання умов праці на виробництві, Лис Ю. С., Грінченко Г. С., Каницька І. В. (2020)
Білецька Я. О. - Вплив пророщеного борошна бобових на показники якості кисломолочного продукту протягом зберігання (2020)
Гармаш Д. В. - Вплив режимів термічної обробки на характеристики продуктів із м’яса птиці з використанням цільової ферментації, Пасічний В. М. (2020)
Іваненко О. І. - Технічні рішення по зниженню викидів монооксиду вуглецю з димовими газами печей для випалювання електродів, Гомеля М. Д., Панов Є. М., Оверченко Т. А. (2020)
Кущ Р. В. - Перспективи використання рослинної сировини для збагачення напівфабрикатів, Топчій О. А. (2020)
Петров Д. В. - Дослідження експлуатаційних характеристик теплових печей при виробництві оптичного та спеціального флоат стекол, Брагіна Л. Л., Яїцький С. М., Рябінін С. О. (2020)
Удовенко О. О. - Показники якості модифікованих жирів нового покоління, Гладкий Ф. Ф., Шкредов І. В., Гаврюшенко К. О. (2020)
Фролова Л. А. - Дослідження фотокаталітичної деградації 4-нітрофенолу в присутності феритів складу MFe2O4 (M = Ni, Mn, Zn) (2020)
Lytvynenko S. - Calculation of the electric field distribution in the vicinity of the conductive rod (2020)
Вихідні дані (2020)
Барановська О. - Сучасний підручник у руслі гуманітаризації навчального процесу: основні акценти (2020)
Бурда М. - Зміст підручників з математики у контексті результатів дослідження pisa-2018 (2020)
Волошена В. - Принципи побудови стохастичної змістовно-методичної лінії в старшій школі (2020)
Головко М. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор олександр кияшко як автор оригінального підручника фізики для української школи (2020)
Голуб Н. - Підручник української мови як засіб соціалізації учнів ліцею (2020)
Жук Ю. - Оцінювання вчителями ролі структурних складників підручників у організації здобувачами освіти власної навчальної діяльності, Ващенко Л. (2020)
Засєкіна Т. - Аналіз підручників інтегрованого курсу "я досліджую світ" (2020)
Zasiekin D. - Features of the "mechanical and electromagnetic waves" section in class 9 physical textbooks (2020)
Козлов Д. - Інноваційний дискурс культури як компонента підручника для керівника закладу освіти (2020)
Кришмарел В. - Робота з текстом як основа навчання філософії в школі: ціннісно-смисложиттєвий аспект (2020)
Ляшенко О. - Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти (2020)
Малієнко Ю. - Полікультурні аспекти змісту підручників з історії для 10−11-х класів (2020)
Мельник Ю. - Методи і способи розв’язування задач базового курсу фізики в сучасному підручнику (2020)
Мороз П. - Формування дослідницької компетентності засобами сучасного шкільного підручника історії, Мороз І. (2020)
Моцак С. - Інтеграція медіаосвіти в шкільний підручник з історії як фактор формування медіаграмотності учнів (на прикладі підручника "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)", для 6-го класу закладів загальної середньої освіти) (2020)
Надтока В. - Реалізація змістової лінії "підприємливість та фінансова грамотність" в підручниках та посібниках з курсу "географія: регіони та країни" (2020)
Назаренко Т. - Формування в учнів ліцею ключової компетентності через зміст навчального посібника, Наталія Ш. (2020)
Нідзієва В. - Організаційна культура закладу загальної середньої освіти як об’єкт моделювання та змістова компонента підручника для керівника закладу освіти (2020)
Панова С. - Спецкурс "історія шкільного підручника математики": зміст та структура (2020)
Пасічник О. - Логіко-структурний аналіз особливостей відображення тематики навчання іноземних мов у програмах для шкіл україни (1991–2019 рр.), Пасічник О. (2020)
Polonska T. - Implementation of integrated content lines in foreign language lessons in grades 5-6 of gymnasiums (2020)
Пометун O. - Візуальні джерела у підручнику з історії як засіб розвитку критичного мислення учнів, Нестор Г. (2020)
Tarara A. - Scientific and methodical provision of profile technologies training in high school, Sushko I. (2020)
Удовиченко І. - Формування предметної географічної компетентності засобами реалізації змісту курсу за вибором логістичного спрямування (2020)
Березовська Л. - Засоби комунікації у професійній діяльності соціального працівника (2020)
Білик Р. - Особливості формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти (2020)
Волков О. - Напрями соціальної роботи з педагогічно занедбаними підлітками, Волкова В., Федорова О. (2020)
Гедзик А. - Визначення готовності майбутніх викладачів практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій до дистанційного навчання (2020)
Герасименко О. - Сучасні педагогічні технології вивчення курсу "Географія: регіони і країни" (2020)
Головченко Г. - Законодавче забезпечення медіаосвіти в США (2020)
Кайкова М. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх піаністів-виконавців у педагогічних закладах вищої освіти (2020)
Калужська Л. - Методичні особливості навчання фразеологізмів на уроках англійської мови в початковій школі, Гончарова О. (2020)
Коломієць І. - Формування стилістичної компетентності майбутнього вчителя-філолога засобами фразеологічної виразності української мови, Розгон В. (2020)
Коноваленко Т. - Модернізація методичної складової фахової підготовки вчителя в педагогічному ЗВО, Максимов О. (2020)
Кулічова С. - Формування вокально-слухових навичок майбутніх учителів музичного мистецтва, Акульшина Л. (2020)
Мартинюк М. - Організація продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів під час роботи з дидактичними матеріалами підручника з фізики для 9-го класу засобами функціонально підібраних електронних посібників як методична проблема, Декарчук С. (2020)
Меняйло В. - Методологічні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності (2020)
Мукменєва Р. - Участь дитячих колективів Д. В. Андрусенка у культурно-мистецькому житті м. Суми (1948–1954 рр.) (2020)
Русавська С. - Творча діяльність майбутніх учителів музичного мистецтва, Савранська О. (2020)
Скиба Г. - Особливості формування міжособистісного спілкування учнів молодших класів в умовах Нової української школи (2020)
Соловей В. - Інноваційна підготовка майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами STEAM-проєктування, Глуханюк В., Шимкова І. (2020)
Хендрик О. - Педагогічні прийоми композиції contemporary dance: досвід Каролін Карлсон (2020)
Черновол Н. - Пізнавальний інтерес як основа формування знань і творчого мислення студентів (2020)
Шумаєва С. - Основні характеристики нейродикультурних, соціальних, емоційних і поведінкових проблем та шляхи їх подолання при вивченні іноземних мов, Іванчук А. (2020)
Єгер Д. О. - Динаміка споживання первинних енергетичних ресурсів та викидів вуглекислого газу в світі, Гришаненко В. П., Гунда М. В. (2020)
Tkachenko J. - Petroleum potential of the ediacaran succession related to geological and geochemical conditions in the Volyn-Podilian (2020)
Dolinskiy I. - Tools development for visualization of the geological object’s digital models in gis ArcView 3.n environment, Haharin А., Lobasov А. (2020)
Zarubin Y. - New correlations for the pseudocritical parameters and the acentric Factors of the hydrocarbon component of the Dnieper-Donets petroleum basin’s natural gas, Hunda M., Mamus P. (2020)
Орловський В. М. - Тампонажні розчини з диференційованим темпом набору міцності, Білецький В. С., Похилко А. М. (2020)
Babenko O. - Adjustment of real gas equations to calculation of gas jet pumps (2020)
Рудий С. М. - Використання нових спиртових систем в процесах інтенсифікації видобутку нафти і газу, Патра В. Д., Рудий М. І. (2020)
Зазуляк О. М. - Оцінка стану привибійної зони пласта свердловин Богородчанського підземного сховища газу за даними газодинамічних досліджень на усталених режимах фільтрації, Рущак В. Б. (2020)
Дячук М. Д. - Особливості здоров’я населення старших вікових груп, Грузєва Т. С., Іншакова Г. В. (2019)
Власик Л. Й. - Особливості поведінкових чинників ризику основ­них неінфекційних захворювань у групах еконо­мічно активного населення (2019)
Михайловська Н. С. - Вплив психовегетативних розладів на когнітивний статус та якість життя хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією, Мануйлов С. М., Грицай А. В., Кулинич Т. О. (2019)
Москвяк-Лесняк Д. Є. - Вивчення факторів, які впливають на зростання рівня кесаревого розтину, за період 2017 – 2018 рр., Красівська А. В., Жигаляк І. Т. (2019)
Теренда Н. О. - Мультисекторальний підхід у наданні медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда як важлива складова громадського здоров’я, Шульгай А. Г., Слободян Н. О., Романюк Л. М. (2019)
Круть А. Г. - Перспективи використання стандартів на системи управління якістю в закладах охорони здоров’я, Горачук В. В. (2019)
Брезицька Д. М. - Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні, Гущук І. В. (2019)
Гупало І. В. - Вивчення думки іногородніх студентів щодо доступності та якості медичного обслуговування, Бублейко І.-О. О., Копач Я. М. (2019)
Мочульська О. М. - Сучасні тенденції, детермінанти та перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого spa- та wellness-туризму в світі, Шульгай А. Г., Ошлянська О. А., Бондарчук В. І., Завіднюк Ю. В., Чорномидз І. Б., Добровольська Л. І., Сверстюк А. С. (2019)
Слабкий Г. О. - Медико-демографічна ситуація як глобальна проблема громадського здоров’я України, Миронюк І. С., Кошеля І. І., Дудник С. В. (2019)
Никитюк С. О. - Грип та питання вакцинації дітей, Боярчук О. Р., Левенець С. С., Маціпура С. В., Загорська О. М. (2019)
Горбань Н. Є. - Порушення менструальної функції: ситуація в світі і в Україні – у жінок репродуктивного віку та з неатиповою гіперпроліферативною патологією ендометрія, Вовк І. Б., Гойда Н. Г., Линчак О. В. (2019)
Терзі О. О. - Правові та етичні засади громадського здоров’я, Ляхова Н. О., Плужнікова Т. В. (2019)
Касянчук В. В. - Сучасні тенденції у підготовці бакалаврів за спеціальністю "Громадське здоровʼя" з дисципліни "Основи гігієни харчування" в Сумському державному університеті, Бергілевич О. М., Сміянова О. І. (2019)
Венгер О. П. - Створення здоровʼязберігального освітнього середовища для студентів-медиків, Гусєва Т. П., Мисула Ю. І., Сас Л. М., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О. (2019)
Січкоріз О. Є. - Впровадження у процес навчання фахівців первинної ланки медичної допомоги Волинської області сучасних знань з інтегрованого ведення випадків гіпертензії та цукрового діабету, Гутор Т. Г., Ковальська О. Р., Римаренко К. П. (2019)
Чопчик В. Д. - Інвестування в університетські клініки на основі механізму державно-приватного партнерства (2019)
Корильчук Н. І. - Спосіб життя як основа метаболічного синдрому: погляд на наші реалії (2019)
Грузєва Т. С. - Стратегічні напрями боротьби з небезпечним та шкідливим вживанням алкоголю в документах Всесвітньої організації охорони здоров’я, Замкевич В. Б. (2019)
Лакида П. І. - Моделювання ходу росту соснових деревостанів Північного Придніпровського Степу України, Ловинська В. М. (2020)
Мусієнко С. І. - Стан рекреаційно-оздоровчих лісів Харківщини, Бондаренко В. В., Тарнопільська О. М., Румянцев М. Г., Кобець О. В., Лук’янець В. А. (2020)
Олійник В. С. - Висотно-поясні особливості всихання ялинників на північно-східному мегасхилі Українських Карпат, Зейналян А. М. (2020)
Румянцев М. Г. - Функціональна й вікова структура дубових насаджень Східного Полісся та їхня продуктивність (2020)
Шпарик Ю. С. - Тенденції всихання ялинників Українських Карпат на прикладі вологої буково-ялицевої сусмеречини, Парпан Т. В. (2020)
Лось С. А. - Сучасний стан бука в дослідних культурах і дендропарках північного сходу України та перспективи його використання, Самодай В. П., Терещенко Л. І., Бірченко Д. Є. (2020)
Митроченко В. В. - Вплив температури на перебіг мейозу у плюсових дерев сосни звичайної з мейотичними мутаціями та перебудовами хромосом у геномах (2020)
Плотнікова О. М. - Попередні результати досліджень потомств кращих та нормальних дерев псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в умовах Лісостепу України (2020)
Савущик М. П. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст сіянців сосни звичайної в умовах відкритого ґрунту (ДП "Київська ЛНДС"), Хромуляк О. І., Шлончак Г. А., Ящук І. В. (2020)
Сидоренко С. В. - Сезонне та добове формування зони затінення в приузлісній частині щільних полезахисних лісових смуг, Корсовецький В. О., Сидоренко С. Г., Гладун Г. Б. (2020)
Бідолах Д. І. - Визначення горизонтальних параметрів елементів благоустрою за матеріалами зйомки безпілотними літальними апаратами (2020)
Богомолов В. В. - Підходи до оптимізації розміщення пожежних веж лісогосподарського підприємства (2020)
Бондарук М. А. - Синфітоіндикаційне моделювання кліматопів лісових екосистем за даними моніторингу лісів лісостепової частини України, Букша І. Ф., Целіщев О. Г. (2020)
Краснов В. П. - Вдосконалення методики відбору зразків деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) з метою визначення питомої активності 137Cs, Жуковський О. В., Орлов О. О. (2020)
Сидоренко С. Г. - Пожежостійкість і постпірогенний відпад соснових лісів лівобережної частини Харківської області за різних рівнів пожежної небезпеки за умовами погоди (2020)
Ситник С. А. - Фітомаса та депонований вуглець у робінієвих насадженнях Північного Степу України, Лакида П. І. (2020)
Davydenko K. V. - Pine engraver beetle Ips acuminatus as a potential vector of Sphaeropsis sapinea, Baturkin D. O. (2020)
Meshkova V. L. - Incidence of ash dieback in the Left-Bank Forest-Steppe depending on stand characteristics, Borysova V. L. (2020)
Андреєва О. Ю. - Типологічна структура соснових насаджень Центрального Полісся, Іванюк І. Д., Іванюк Т. М., Буднік І. П. (2020)
Михайліченко О. А. - Вплив кореневої губки на ріст, структуру та санітарний стан соснових насаджень, створених на староорних землях у Лісостепу Харківської області, Усцький І. М., Гноєвий І. В. (2020)
Сидоренко С. В. - Ентомокомплекс і санітарний стан полезахисних лісових смуг ДП "ДГ "Елітне" ІР ім. В. Я. Юр’єва НААН України", Зінченко О. В., Скрильник Ю. Є., Кукіна О. М., Сидоренко С. Г. (2020)
Торосов А. С. - Економічна оцінка запасів деревостанів та віків стиглості соснових і дубових насаджень, Жежкун І. М., Калашніков А. О., Харченко Ю. В. (2020)
Правила для авторів (2020)
Довідка рецензента (2020)
Симоненко Р. В. - Десенсибилизация гиперчувствительных зубов – обязательная часть вашего протокола работы с пациентом во время стоматологического приема, Васильева-Каташинская Н. Н. (2020)
Сафаров А. М. - Повышение эффективности комплексного лечения пришеечного кариеса, Алиева Е. Р., Шахбазов К. Б., Гаджиев Д. Н. (2020)
Мочалов Ю. А. - Устранение дисколорита зубов фронтального отдела верхней челюсти с использованием современных фотокомпозитных материалов, Голинка О. П. (2020)
Мазур И. П. - Применение фармацевтических препаратов в стоматологии, Ставская Д. М., Гелашвили Л. Т. (2020)
Сидельникова Л. Ф. - Обоснование и оценка эффективности системной антибактериальной терапии генерализованного пародонтита у пациентов с сахарным диабетом, Дикова И .Г., Захарова С. М. (2020)
Білоклицька Г. Ф. - Клінічна ефективність стоматологічного NBF Gingival Gel при лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями пародонту, Решетняк О. В., Горголь К. О. (2020)
Тимофеев А. А. - Эффективность препарата "Тантум Верде®" для профилактики воспалительных осложнений в полости рта у больных после оперативного вмешательства на околоушной и поднижнечелюстной железах (2020)
Тимофєєв О. О. - Ураження трійчастого нерва при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, Вєсова О. П (2020)
Тимофеев А. А. - Особенности послеоперационного заживления после остеопластики альвеолярных отростков у пациентов с гальванической патологией, Когут В. Л. (2020)
Tymofieiev O. - Prevention of the Inflammatory Complications, Fesenko Ie., Ushko N., Yarifa M. (2020)
Васадзе Н. - Накостные потенциометрические показатели у больных с неосложненными и осложненными формами переломов нижней челюсти при консервативном лечении (2020)
Мазур І. П. - Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота (2020)
Печковський К. Є. - Доцент Алла Михайлівна Завєрна (присвячується 80-й річниці із дня народження) (2020)
Макєєв В. Ф. - Нариси історичного становлення ортодонтії як університетської дисципліни у Львові в ХІХ–ХХ столітті, Гриновець В. С., Петришин О. А. (2020)
Огнєв В. А. - Захворюваність на гострий інфаркт міокарда серед дорослого населення Харківської області, Подпрядова А. А. (2019)
Прокопів М. М. - Епідеміологія цереброваскулярних хвороб серед жителів міста Києва, Слабкий Г. О. (2019)
Михальчук В. М. - Мультидисциплінарний підхід до оптимізації роботи приватної багатопрофільної клініки, Гбур З. В., Щиріна К. В., Черненко О. О. (2019)
Riabokon S. S. - The role of the primary link in the provision of social service of palliative and hospice care to patients of Ternopil region, Riabokon M. O., Romanjuk N. Ye., Romanjuk L. M., Migenko L. M., Migenko B. O. (2019)
Рогач І. М. - Характеристика територіальної доступності сіль­ському населенню гірської і передгірської зон проживання первинної та долікарської медичної допомоги, Данко Д. В. (2019)
Бакалюк Т. Г. - Міжнародна класифікація функціонування, обме­жень життєдіяльності та здоров’я в управлінні реабілітацією, Голяченко А. О., Стельмах Г. О., Голяченко О. А. (2019)
Клименко В. І. - Медичні кадри – найголовніший ресурс закладів охорони здоров’я Запорізької області первинного рівня, Кремсарь І. М., Корогод Н. О. (2019)
Мисула Ю. І. - Застосування психодіагностичних методів для виявлення первинного епізоду біполярного афективного розладу в практиці охорони здоров’я (2019)
Коваль О. І. - Обґрунтування вибору методу проведення санації порожнини рота в дітей раннього віку (2019)
Слабкий Г. О. - Шляхи інтеграції акушерсько-гінекологічної допо­моги на первинному рівні, Щербинська О. С. (2019)
Чопчик В. Д. - Пріоритетні напрямки розвитку університетських клінік (2019)
Гончарук-Хомин М. Ю. - Варіації змін показників поширеності периімплан­титу протягом 2014 – 2019 років: ретроспективний огляд літератури, Мельничук І. Д., Крічфалушій С. І., Міц І. Р., Михайлюк І. А. (2019)
Хміль С. В. - Ендометріоз: досягнення та питання в світових дослідженнях, Підгайна І. Я., Кулик І. І., Коблош Н. Д. (2019)
П'ятночка І. Т. - Знання історії туберкульозу – запорука успіху і застереження від помилок, Корнага С. І. (2019)
Олійник В. С. - Лісівничо-таксаційні особливості всихання ялинових насаджень у басейні річки Бистриця Солотвинська, Зейналян А. М. (2020)
Рум'янков Ю. О. - Quercus robur L. у структурі фітоценозів Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України та урочища "Рогівське" Маньківського лісництва (2020)
Кузьович В. С. - Впорядкування зелених насаджень та благоустрій території Лановецького зооботсаду в Тернопільській області, Бідолах Д. І., Підховна С. М., Тиманська О. Б., Гринюк Ю. Г. (2020)
Борисюк Б. В. - Мікробіологічна активність у ризосфері травосумішей на рекультивованих землях, Швець В. В., Копій М. Л. (2020)
Агій В. О. - Особливості формування мішаних дубових молодняків в умовах Закарпаття, Копій С. Л., Каганяк Ю. Й., Копій М. Л., Фізик І. В., Копій Л. І., Новак А. А. (2020)
Скрипченко Н. В. - Оцінювання ґрунтовтоми за умов тривалого культивування деревних плодових ліан, Дзюба О. І., Горбенко Н. Є. (2020)
Приходько Н. Ф. - Радіальний приріст ялини європейської (Picea abies L.) в осередку її всихання (Горгани, Українські Карпати), Парпан Т. В., Ткачук О. М., Приходько М. М. (2020)
Абоімова О. М. - Явище дихогамії та продуктивність представників роду Juglans L. в умовах Київського Полісся (2020)
Башуцька У. Б. - Екологічне оцінювання деревини робінії звичайної та рекультивованих відвалів шахт як резервної території для її вирощування, Кремер Т. (2020)
Чугай А. В. - Особливості техногенного впливу на довкілля Херсонської області (2020)
Башуцька У. Б. - Водогосподарська рекультивація порушених добуванням бурого вугілля земель Німеччини (2020)
Паньків Н. Є. - Соціально-екологічний підхід до розроблення стратегії сталого розвитку туризму територіальних громад (2020)
Андрейчук С. К. - Пенсійна реформа у Польщі: питання та відповіді для України, Манзій О. С., Морушко О. О. (2020)
Яремак І. І. - Керування режимами електрогідравлічного комплексу на підставі системного підходу, Костишин В. С. (2020)
Нємий С. В. - Енергетичні витрати у приводі компресора гальмівної системи автомобільних транспортних засобів (2020)
Бехта П. А. - Математичне моделювання процесу прогрівання пакета шпону, склеєного термопластичною плівкою, Козак Р. О., Кусняк І. І. (2020)
Хома Ю. В. - Аналіз ефективності методів коригування промахів у системах біометричної ідентифікації на підставі електрокардіограми, Хома В. В., Сабодашко Д. В., Юн С., Кочан О. В. (2020)
Гаврилишин О. Б. - Аналіз процесу оцифровування стародруків, Репета В. Б., Миклушка І. З. (2020)
Шахов С. М. - Математичне забезпечення для проектування систем генерування компресійної піни, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Виноградов С. А. (2020)
Лободинська О. М. - Формування соціальних навичок студентів: проблеми й перспективи, Гриджук О. Є. (2020)
Коваль Л. М. - Використання ідіом у сучасному англійському діловому дискурсі, Чаплик О. А., Масон С. Р. (2020)
Faqiang L. - Safe ports: law, theory, practice under conditions of the COVID-19 pandemic, Abliakimova E. (2020)
Lebedev V. - Legal regulation of maritime liens in Ukraine (2020)
Koval N. - Non-tariff barriers: Ukrainian practice under conflict with Russia and COVID-19, Luchenko D. (2020)
До уваги авторів (2020)
Hilman A. Yu. - Promotion of health through the prism of sanogenic thinking formation in youth (2020)
Маркова М. В. - Адиктивний статус представників командного і робітничого складу морського торговельного флоту з різним рівнем психосоціального стресу, Косенко К. А., Гапонов К. Д. (2020)
Мухаровська І. Р. - Алгоритм оцінки сімейного статусу родини з онко¬логічним пацієнтом, Маркова М. В., Кривоніс Т. Г., Жулкевич І. В. (2020)
Мисула Ю. І. - Деякі особливості якості життя при первинному епізоді біполярного афективного розладу (2020)
Ісаков Р. І. - Якість життя жінок з депресією різного генезу та різної вираженості макро-, мезо- і мікросоціальної дезадаптації (2020)
Децик О. З. - Вивчення потреб пацієнтів у процесі надання паліативної допомоги на амбулаторному рівні, Брацюнь О. П. (2020)
Кошак Ю. Ф. - Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження пацієнтів із підозрою на туберкульозну емпієму плеври (2020)
Денефіль О. В. - Індивідуальне сприйняття часу – рання прогностична ознака розвитку захворювань, Теренда О. А., Процик М. П., Теренда Н. О. (2020)
Венгер О. П. - Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю "Психіатрія", Смашна О. Є., Сас Л. М., Мисула Ю. І., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П. (2020)
Михальчук В. М. - Медико-соціальне обґрунтування логістики в управ¬лінні комунальним неприбутковим підприємством закладу охорони здоров’я, Коломоєць А. В., Гбур З. В. (2020)
Муратова Т. М. - Догоспітальна медична допомога при гострих порушеннях мозкового кровообігу. Перші результати реформи на прикладі Одеської області, Храмцов Д. М., Стоянов О. М., Ворохта Ю. М., Самофалов Д. О., Ларченко С. С., Малонога С. О. (2020)
Чопчик В. Д. - Шляхи вирішення проблем кадрової політики в університетській клініці на принципах державно-приватного партнерства (2020)
Жданова О. В. - Концептуальні підходи до забезпечення здорового способу життя студентської молоді, Слабкий Г. О., Потокій Н. Й. (2020)
Пішковці А-М. М. - До питання профілактичної стоматологічної роботи сімейних лікарів серед дитячого населення (за результатами соціологічного дослідження) (2020)
Прокопів М. М. - Спроможність реформованої системи охорони здоров’я м. Києва до надання медичної допомоги хворим на церебральний інсульт, Слабкий Г. О., Яцина А. Т. (2020)
Шкільняк М. М. - Розвиток концептуальних підходів до управління якістю медичних послуг закладів охорони здоров’я, Кривокульська Н. М. (2020)
Щербінська О. С. - Щодо можливостей закладів охорони здоров’я забезпечити жінок комплексною медичною допомогою за умов впровадження другого етапу реформи системи охорони здоров’я (за аналізом затверджених пакетів медичних послуг), Гуцол І. Я. (2020)
Іваць-Чабіна А. Р. - Оцінка якості надання медичної допомоги на рівні первинної ланки населенням м. Ужгорода та Ужгородського району (2020)
Ярошенко Ж. С. - Система організаційних заходів щодо поліп¬шен¬ня надання медичної допомоги першому поколінню нащадків, які народилися від постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та проживають на радіоактивно забруднених територіях, Гур’єв С. О. (2020)
Брич В. В. - Аналіз ресурсного забезпечення та основні показники діяльності травматологічної служби Закарпатської області (2020)
Хубетова І. В. - Фармакоекономічні аспекти терапії хвороби Паркінсона (2020)
Хміль М. С. - Прегравідарна підготовка та вибір оптимального протоколу контрольованої оваріальної стимуляції у пацієнток зі синдромом полікістозних яєчників (2020)
Запорожан Л. П. - Необхідність розвитку української телемедицини за сучасних умов, Теренда Н. О., Литвинова О. Н., Панчишин Н. Я., Феш М. С. (2020)
Галів М. Д. - Ідеї неоромантизму в українському історико-педагогічному наративі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2020)
Гусар Д. О. - Інноваційна методика Василя Куфлюка у контексті вітчизняних та зарубіжних концепцій розвитку музичного слуху, Опарик Л. М. (2020)
Кобаль В. І. - Становлення та розвиток Ужгородської дитячої школи мистецтв як осередку естетичного виховання шкільної молоді, Софілканич М. І. (2020)
Кушнір І. І. - Сучасний погляд на освітній менеджмент (2020)
Лялюк Г. М. - Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної ідентичності майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до опікунсько-виховної діяльності (2020)
Опачко М. В. - Професійна орієнтація учнів у історико-педагогічному дискурсі, Ковач А. І. (2020)
Товканець О. С. - Науково-методичний супровід самоосвітньої діяльності педагогів закладу дошкільної освіти (2020)
Фізеші О. Й. - Ретроспектива становлення закладів початкової освіти в Закарпатті (ХІХ-ХХІ ст.): передумови, особливості, тенденції (2020)
Човрій С. Ю. - Августин Волошин як директор Ужгородської греко-католицької півче-учительської семінарії (2020)
Шеретюк Р. М. - Художньо-естетичне середовище піарського шкільництва Волині (ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.), Стоколос Н. Г. (2020)
Атрощенко Т. О. - Сутність культурологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів, Алмаші-Копин А. В., Беспалько Л. А., Білик О. В. (2020)
Бахмат Н. В. - Суб’єктні властивості майбутнього педагогічного працівника у системі професійної підготовки (2020)
Гнатик К. Б. - Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови, Лізак К. М. (2020)
Гончаренко О. В. - До питання змісту медико-соціальної складової підготовки соціальних працівників, Поляничко А. О. (2020)
Демянчук М. Р. - Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в медичних коледжах (2020)
Качур Б. М. - Корпоративна культура викладачів закладу вищої освіти як педагогічна проблема, Качур М. М. (2020)
Копочинська Ю. В. - Теоретико-методологічні аспекти застосування особистісного підходу у процесі професійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2020)
Кравченко Л. В. - Організація охорони праці під час виробничої практики студентів закладів вищої освіти, Новак Л. Л. (2020)
Кухарчук О. С. - Роль і значення інформаційно-бібліотечної роботи в інформаційному забезпеченні студентів закладів вищої освіти, Мовчан К. М. (2020)
Лавренова М. В. - Педагогічні умови і структурно-функціональна модель формування соціокультурної компетентності майбутніх бакалаврів іноземної мови на засадах міждисциплінарної інтеграції, Фодор К. Й. (2020)
Лебідь І. Г. - Підготовка бакалаврів з транспортних технологій в Україні: особливості та тенденції розвитку (2020)
Повідайчик О. С. - Формування толерантності студентів у полікультурному середовищі закладу вищої освіти, Козубовський Р. В. (2020)
Попадич О. О. - Теоретичні основи правового виховання майбутніх працівників закладів дошкільної освіти (2020)
Пристай Г. В. - Особливості формування компетентності в писемному мовленні при підготовці вчителя англійської мови (2020)
Терентьєва Н. О. - Управлінська підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання (на прикладі Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка) (2020)
Товканець Г. В. - Соціокультурна компетентність у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи, Глебова А. А. (2020)
Тягур В. М. - До проблеми професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, Басараб В. В., Король Н. В., Куцик О. Г. (2020)
Цюняк О. П. - Сутність і структура професійної готовності майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності (2020)
Чорний А. М. - Програма проектування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2020)
Шевченко Р. І. - Компетентнісний підхід у змісті освітніх програм підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ (ОС Магістр) (2020)
Яковишина Т. В. - Вектори професійного саморозвитку в умовах компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі ЗВО (2020)
Tymkiv N. M. - Multidisciplinarity as a basis of the future petroleum specialists training (2020)
Дем’яненко С. Д. - Інтеграція мовленнєвого та рухового розвитку дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності (2020)
Добош О. М. - Формування толерантності як професійно важливої якості керівників закладів дошкільної освіти (2020)
Ігнатишин М. І. - Застосування анімації та BYOD - технології на уроках фізики в закладах загальної середньої освіти, Горобець В. В., Швардак Т. М. (2020)
Карташова Л. А. - Цифровий порядок денний розвитку освіти: спрямованість на формування цифрових компетентностей, Пліш І. В. (2020)
Козловська І. М. - Методологічні підходи та дидактична компетентність сучасного вчителя фізики, Криштанович М. Ф., Миськів І. С., Опачко М. В. (2020)
Котелянець Ю. С. - Педагогічні умови формування творчості дітей старшого дошкільного віку в процесі роботи з різними матеріалами (2020)
Клос Л. Є. - Культура здоров’я фахівців з цивільної безпеки як основа формування професійної компетентності, Криштанович М. Ф., Мукан Н. В., Мукан О. В. (2020)
Лалак Н. В. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів у процесі художньо-трудової діяльності, Майборода І. Е., Василинка М. І. (2020)
Маринченко Г. М. - Метод "гексагон" і розвиток критичного мислення на уроках історії (2020)
Олійник Г. М. - Соціальний аніматор як суб’єкт соціокультурної діяльності, Главацька О. Л., Брижак Н. Ю. (2020)
Повідайчик М. М. - Педагогічна культура як чинник конкурентоспроможності вчителя математики (2020)
Розлуцька Г. М. - Ранкові зустрічі як засіб формування полікультурного виховання молодших школярів, Сокол М. О. (2020)
Січко І. О. - Використання інтегрованого підходу на уроках "Я досліджую світ" в умовах Нової української школи (2020)
Черепаня Н. І. - Інтерактивні форми роботи з батьками вихованців в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, Русин Н. М. (2020)
Цуркан М. В. - Інтерактивні методи навчання української мови іноземних студентів-медиків (2020)
Яров Т. К. - Педагогіка партнерства: успішна взаємодія школи та сім’ї (2020)
Gergely H. - Verbs of reporting in academic writing (2020)
Orosová R. - Úlohy mikrovyučovania v kontexte Bloomovej taxonómie, Petríková K., Starosta V. (2020)
Telychko N. V. - Foreign language training for professional intercultural communication as one of the components of modern legal education, Zavydovska D. (2020)
Tovkanec H. V. - Stratégiahasználat vizsgálata idegen nyelvű szövegértési, szövegalkotási feladatok során, Szilágyi V. V. (2020)
Березовська Л. І. - Формування умінь слухати співрозмовника у процесі комунікативно-мовленнєвої підготовки майбутніх соціальних працівників (2020)
Варга Л. І. - Критеріальний підхід до формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій, Мартин Н. В. (2020)
Врабель Т. Т. - Підготовка перекладачів як посередників у міжкультурній комунікації (2020)
Зобенько Н. А. - Впровадження коучингових технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців психолого-педагогічної сфери (2020)
Климова К. Я. - Теоретико-методичні аспекти формування мовнокомунікативної професійної компетентності майбутніх фахівців сфери публічного управління та адміністрування (2020)
Ребуха Л. З. - Особливості міжкультурної комунікації у практиці соціальної роботи в умовах поліетнічного регіону, Рудакевич О. М. (2020)
Скрипнікова В. О. - Поняття міжкультурної компетентності: сутність та зміст (2020)
Бондар Т. І. - Розвиток системи педагогічної освіти США та Канади: порівняльний аспект (2020)
Булда М. В. - Еволюція акордеонно-баянного мистецтва України та Польщі (порівняльна характеристика) (2020)
Гук Л. І. - Розвиток суспільно-політичного устрою Канади на початку ХІХ століття та його вплив на розвиток шкільної освіти (2020)
Козубовська І. В. - Полікультурна підготовка педагогічних кадрів для шкіл і дошкільних навчальних закладів в США, Сідун Л. Ю., Мигалина З. І. (2020)
Лалак Н. В. - Сучасні тенденції реформування системи освіти Норвегії, Граб М. В. (2020)
Леврінц М. І. - Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США (2020)
Мишко С. А. - Становлення і розвиток тестування з визначення професійної придатності в США (2020)
Протас О. Л. - Концептуалізація проблеми обдарованості у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях (2020)
Фенчак Л. М. - Аналіз стану професійної підготовки майбутніх дизайнерів у закладах вищої освіти Європи, Зябловська Д. Є. (2020)
Kryshynets-Andyaloshi K. O. - The international cooperation of the institution of general secondary education as a scientific and pedagogical problem (2020)
Барчій М. С. - Ціннісні орієнтації в структурі спрямованості особистості, Воронова О. Ю. (2020)
Бохонкова Ю. О. - Формування неконфліктної взаємодії акцентуйованих підлітків з оточенням, Буровіна О. В., Сербін Ю. В. (2020)
Візнюк І. М. - Особистісне відчуження як фактор виникнення іпохондричних розладів у людей похилого віку (2020)
Літвінова О. В. - Емпіричні показники психологічних складових самоставлення у чоловіків з набутими порушеннями опорно-рухового апарату, Пилипенко Л. В. (2020)
Паламарчук О. М. - Технології розвитку емоційної саморегуляції в осіб юнацького віку, Короцінська Ю. А. (2020)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєвих перспектив першокурсників, Щербан Г. В. (2020)
Алмашій І. І. - Соціально-психологічні характеристики екологічної складової загальноуніверситетських семінарів (2020)
Волобуєва О. Ф. - Про результати експериментальної перевірки програми розвитку професійного мислення майбутніх офіцерів-прикордонників, Федик А. О. (2020)
Марценюк М. О. - Психологічні вектори профілактики стресів та запобігання дезадаптивних станів, Юсько О. В. (2020)
Barchi B. - To the problem of unemployment: psychological aspects (2020)
Буяк Б. Б. - Рецензія на монографію доктора педагогічних наук, доцента кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Слозанської Ганни Іванівни "Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи" (2020)
Васильєва М. П. - Рецензія на наукову монографію "Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи" (автор Г. І. Слозанська), виданої за рекомендацією Вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2020)
Базов О. В. - Правові та інституційні засади Спеціального суду по Сьєрра-Леоне (2020)
Баймуратов М. О. - Топологічна інформаційно-правова структура ноосфери – концептуальна основа ноосферного права, Ожерельєв В. П. (2020)
Бугайчук А. А. - Проблемні питання вітчизняного кримінального процесуального закону як джерела кримінального процесуального права (2020)
Бутков О. І. - Генезис громадських обговорень на українських теренах до проголошення незалежності України 1991 року (2020)
Клименко О. М. - Конституційно-правовий статус народного депутата України: проблемні питання та підходи до їх вирішення, Данилюк Ю. В. (2020)
Mazur T. V. - Legal support of establishment and reform of the system of state bodies for the protection of cultural heritage in Ukraine (2020)
Баранов В. В. - Досвід розбудови інноваційного середовища Південної Кореї: економічний аспект (2020)
Омельчук В. В. - Ктиторське право у Візантійській імперії (2020)
Дядик Т. В. - Міжнародний маркетинг робочої сили, Загребельна І. Л. (2020)
Письменський Є. О. - Систематичне порушення встановлених правил проживання, вчинене особою, яка відбуває покарання у виді обмеження волі: проблеми кримінально-правової кваліфікації та вдосконалення законодавства (2020)
Урусова З. П. - Досвід країн світу з упровадження моделей корпоративної соціальної відповідальності підприємств (2020)
Фастовець В. А. - Проблеми організаційно-правового забезпечення електронного обігу інформації з обмеженим доступом та інформатизації процесів управління діловодством, Сирцов В. С. (2020)
Артем’єва О. О. - Впровадження стандарту рахунків IBAN як чинник інтеграції україни у світовий простір (2020)
Андреєв С. О. - Про державно-управлінську освітню компоненту професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" в Україні (2020)
Бердар М. М. - Управління ресурсним забезпеченням підприємства у сучасних умовах (2020)
Дяченко О. П. - Конституційний контроль у механізмі державного управління, Ніколюк О. В. (2020)
Дем'янчук М. А. - Процесний підхід до визначення засобів захисту активів телекомунікаційного підприємства внаслідок виникнення кіберінцидентів (2020)
Коробка І. М. - Стратегічні напрями удосконалення публічного управління ризиками та загрозами надзвичайних ситуацій: організаційно-правові підходи, Павлов С. С. (2020)
Залунина О. М. - Организация структуры информационного поля в сфере строительства туристической инфраструктуры (2020)
Петрів І. М. - Практичні аспекти реалізації Конституційним Судом України функціональних повноважень у механізмі державної влади (2020)
Косіченко І. І. - Мегатренди сучасної еволюції консалтингового ринку (2020)
Бражник Л. В. - Інвестиційні процеси в економіці України (2020)
Лебєдева Н. А. - Маркетинговые исследования как инструмент разработки концепции инвестиционного проекта (2020)
Лахижа М. І. - Проблеми формування та регулювання ринку праці в умовах посткомуністичної трансформації: польський досвід, Єгоричева С. Б. (2020)
Лещук Г. В. - Оцінювання якості облікової інформації в системі процесно-структурованого менеджменту (2020)
Paul S. O. - The inclusive and sustainable industrial development policy: which way for Nigeria?, Ofuebe Ch. (2020)
Мельник В. М. - Ефект синергії в системі реалізації економічної та соціальної функцій держави в частині бюджетоутворення, Савастєєва О. М. (2020)
Ковальова О. В. - Рецензія на монографію Шабатури Тетяни Сергіївни "Комплементарність механізмів реалізації економічного потенціалу агропродовольчих підприємств" (2020)
Рудаченко О. О. - Формування основних напрямів щодо зниження соціальної напруженості в країні (2020)
Рябенька М. О. - Управління персоналом у закладах готельно-ресторанного господарства, Мазуркевич І. О. (2020)
Смагло О. В. - Функціонування та реалізація фінансової політики (2020)
Смочко В. Ю. - Фінансові та соціальні аспекти функціонування системи пенсійного забезпечення на місцевому рівні (2020)
Хіміч О. В. - Методи діагностики економічної безпеки підприємства (2020)
Юдіна С. В. - Порівняння моделей оцінки кредитоспроможності домогосподарств, Нагорнюк Г. О. (2020)
Бірюк С. О. - Інформаційна компонента захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні: стратегічні перспективи (2020)
Velychko V. - Stakeholders of construction enterprises: areas and features of interaction, Grytskov E., Zubarev D. (2020)
Моргачов І. В. - Взаємозв’язок рівня розвитку електронного врядування на місцевому рівні та регіональних інноваційних процесів (2020)
Однорог М. А. - Інноваційні напрями взаємодії органів державної влади і регіональних структур у процесі модернізації аграрної політики, Півторак М. В., Загороднюк О. В. (2020)
Ситник Н. С. - Аналіз рівня та тенденцій створення й упровадження сучасних технологій як передумови технологічної модернізації економіки України, Шушкова Ю. В., Парфенюк Є. І. (2020)
Смик Р. Ю. - Інвестиції у аграрному секторі економіки України (2020)
Ткачук С. В. - Інновації в організації рітейл-сервісу як відповідь на вимоги розвитку ринку, Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2020)
Фрунза С. А. - Моніторинг державного регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку аграрних підприємств (2020)
Цимбалістова О. А. - Логістичне забезпечення авіаційних підрозділів МВС України (2020)
Демиденко В. І. - Кількісна оцінка інтелектуального продукту (на прикладі спеціалізованого друкованого видання) (2020)
Дибач І. Л. - Організаційні аспекти реалізації влади у закладах вищої освіти (2020)
Панасюк В. М. - Інформатизація та цифровізація: тенденції та напрями розвитку в Україні (2020)
Ровенська В. В. - Особливості управління конфліктними ситуаціями на вітчизняних підприємствах, Єланська Н. М. (2020)
Шпакова Г. В. - Преідентифікація формування вартості сталого будівельного активу шляхом функціональної трансформації на основі рециклінгу (2020)
Інформація (2020)
Іванов Д. Д. - Шановні колеги! (2020)
Іванов Д. Д. - Продовжена тривала діуретична терапія (2020)
Sharapov О. N. - Cardiovascular pathologies in the urban population of the Republic of Uzbekistan with chronic kidney disease on hemodialysis, Daminov B. T., Yarygina S. V. (2020)
Волосовець О. П. - Оцінка впливу наслідків аварії на ЧАЕС на захворюваність та поширеність хвороб cечостатевої системи у дітей України, Іванов Д. Д., Кривопустов С. П., Борисова Т. П., Волосовець А. О. (2020)
Іванов Д. Д. - Важливі аспекти лікування пацієнтів із хронічною хворобою нирок IV–V стадії й цукровим діабетом II типу, Іванова М. Д. (2020)
Родіонова В. В. - Амілоїдоз як клінічна проблема (складний випадок встановлення діагнозу амілоїдозу нирок), Туренко О. А., Кужевський І. В., Циганков К. В., Денисенко О. О., Разініна Ю. О., Бойко О. О. (2020)
Trautmann A. - Рекомендації для клінічної практики IPNA щодо діагностики й лікування дітей із стероїд-резистентним нефротичним синдромом, Vivarelli M., Samuel S., Gipson D., Sinha A., Schaefer F., Ng Kar Hui, Boyer O., Saleem M. A., Feltran L. (2020)
Максимчук О. В. - Князь і отець: постать святого Володимира в рукописній проповіді Антонія Радивиловського (2019)
Мудрак М. В. - Полемічний трактат Івана Вишенського "Порада" як текст синтетичного характеру (2019)
Пелешенко О. Ю. - Анімалістичний код у "Повісті про Макарія Римлянина" (2019)
Петренко-Цеунова О. І. - Небесний град і земне місто у творчості Григорія Сковороди (2019)
Агеєва В. П. - Іншування москаля, національна тожсамість і подвійна лояльність (2019)
Лигіна А. Д. - Концепт вимушеного мовчання в поезії Григорія Чубая (2019)
Лисий І. Я. - Сучасна форма культурного космополітизму (2019)
Мудрак М. В. - Цикл у циклі: "Різдво" й "Коляда" в контексті збірки "Три перстені" Б.-і. Антонича (2019)
Пашко О. В. - "На шляхах до утворення науки про літературу": нереалізований видавничий проект 1920-х років (2019)
Полюхович О. П. - Митець без батьківщини у повоєнних творах Юрія Косача (2019)
Калитенко Т. М. - Функціональні особливості множинного простору в циклі оповідань "Марсіанські хроніки" Рея Бредбері (2019)
Крапивницька М. М. - Функції казкових мотивів у циклі романів Анджея Сапковського "Відьмацька сага" (2019)
Польщак А. Л. - Тема любові у творчості Ж. Гріна (2019)
Сніжинська М. О. - Марсель Пруст, В. Домонтович та Ярослав Івашкевич: музика, що породжує кохання (2019)
Тищенко А. І. - Неомарксистська методологія у дослідженнях образу фланера (2019)
Шалагінов Б. Б. - Чому перлина? Про фундаментальну особливість барокової тілесності (2019)
Шувалова М. В. - Чи існує українська short story? (2019)
Відомості про авторів (2019)
Голубець В. М. - Аналіз теплових процесів при обробленні масивної деревини абразивними кругами, Гончар І. М., Степанишин В. І. (2016)
Буйських Н. В. - Визначення адгезії лакофарбових покриттів на деревних підкладках, Зелінський Ю. В. (2016)
Форос В. В. - Пристрої для попереднього інфрачервоного прогрівання пакетів шпону у виробництві фанери (2016)
Пінчевська О. О. - Аналіз вогнезахисної спроможності антипіренів для деревини, Бондарчук О. М. (2016)
Кульман С. Н. - Феномен теплової інерції у деревині (2016)
Мазаник Н. В. - Оптимизация режима склеивания при производстве составных деревянных конструкций, эксплуатируемых в жестких условиях, Божелко И. К. (2016)
Овсянников С. И. - Влияние сортности пиломатериалов на прочность клееного стенового бруса, Ковш А. Ю. (2016)
Овсянников С. И. - Ресурсосберегающая конструкция клееного бруса для производства евроокон, Нестеренко М. Ю. (2016)
Овсянников С. И. - Влияние параметров микроструктуры древесины на пропитку защитными растварами, Федоренко А. В. (2016)
Овсянников С. И. - Особенности технологического процесса производства стенового клееного бруса, Богданов О. С. (2016)
Головач В. М. - Кореляційний аналіз вихідних сигналів ударного датчика при неруйнівному контролі дефектів фанери, Баранова О. С. (2016)
Анциферова О. В. - Виконання принципу лінійного сумування пошкоджень при дослідженні довговічності деревиннокомпозиційних матеріалів (2016)
Янушкевич А. А. - Совершенствование технологии распиловки бревен на шпалы, Бабич Д. П. (2016)
Шепелюк І. Р. - Дослідження можливості використання макулатурного шламу у виробництві деревинно-полімерних матеріалів (2016)
Цапко О. Ю. - Моделювання швидкості вигоряння деревини захищеної вогнезахисним покриттям, Цапко Ю. В. (2016)
Павленко Н. О. - Порівняльний аналіз використання форматних верстатів та пиляльних центрів у сучасних умовах виробництва меблевих виробів, Сивко С. П. (2016)
Mchedlishvili V. - Possible structures of glued wood (2016)
Нездоймишапка Ю. М. - До питання виробництва борошна з деревних матеріалів для деревинно-полімерних композитів (2016)
Марченко Н. В. - Щодо шляхів підвищення ефективності розкрою лісо- та пиломатеріалів, Мазурчук С. М., Борячинський В. В. (2016)
Зражва С. Г. - Щодо впровадження системи Євростандартів на лісоматеріали в лісове господарство України, Спірочкін А. К. (2016)
Аникеенко А. Ф. - Особенности конструкции винтовых сверл, обеспечивающих высокое качество обработки ламинированных плитных материалов, Тишевич А. Ю. (2016)
Костюк О. И. - Методика определения касательной составляющей силы резания и результаты исследований при шлифовании древесины, Гришкевич А. А. (2016)
Клендій О. М. - Динамічний розрахунок запобіжної муфти гвинтового конвеєра (2016)
Сірко З. С. - Спосіб вимірювання незрівноваженості дереворізальних інструментів, Торчилевський Д. П. (2016)
Гасій О. Б. - Структурно-фазовий стан і зносостійкість вакуумних йонно-плазмових покриттів (2016)
Голубець В. М. - Аналіз теплових процесів при обробленні масивної деревини абразивними кругами, Гончар І. М., Степанишин В. І. (2016)
Гришкевич А. А. - Фрезерный дереворежущий инструмент с изменяемыми углами резания и условие его работоспособности, Вихренко В. С., Гаранин В. Н., Аникеенко А. Ф. (2016)
Калінін Є. І. - Дослідження горизонтально-поперечних коливань напівпричепу, Шуляк М. Л., Поляшенко С. О. (2016)
Літовка С. В. - Вплив швидкості ковзання та зближення в трібосполученні на частоту імпульсів акустичної емісії (2016)
Автухов А. К. - Анализ использования вакуумного оборудования в деревообрабатывающей промышленности, Саблина М. А. (2016)
Ярижко О. В. - Аналіз завантаженості телескопічної стріли краново-маніпуляторної установки, Татар В. В. (2016)
Тітова Л. Л. - Класифікація машин для лісотехнічних робіт за нормативною періодичністю відновлення їх працездатності, Роговський І. Л. (2016)
Деняченко М. І. - Перспективи застосування лісозаготівельних комплексів в умовах українського Полісся, Яценко Ю. С. (2016)
Косолапов В. Б. - Діелектрична проникність адсорбційного шару поверхнево-активних речовин, як показник, що характеризує протизносні властивості робочої рідини гідроприводу, Літовка С. В., Рукавишников Ю. В. (2016)
Матюшенко Л. М. - Перспективи застосування машин для дорожніх і лісотехнічних робіт при збиранні рослинної біомаси (2016)
Шевчук О. С. - Вплив показників ефективності на безпеку руху вулично-дорожними мережами (2016)
Цьонь О. П. - Правові аспекти організації перевезень вантажів у міжнародному сполученні (2016)
Рублёв В. И. - Системный принцип оценки технического состояния траспортных средств (2016)
Кривошапов С. И. - Методика расчета часового расход топлива для транспортных машин (2016)
Попович П. В. - Аналітичні технології в забезпеченні економічної ефективності логістичних систем (2016)
Попович П. В. - Проблематика імітаційного моделювання в оцінці економічної ефективності у логістиці (2016)
Дзюра В. О. - Порушення при облаштуванні прибудинкових територій, зокрема місць для зберігання індивідуальних транспортних засобів в межах населених пунктів (2016)
Бабій М. В. - Обґрунтування раціональної тривалості робочого часу водія при виконанні транспортних операцій, Бабій А. В., Матвіїшин А. Й. (2016)
Гармаш О. М. - Розвиток хмарних технологій в контексті управління великими даними в машинобудуванні, Марчук В. Є., Безрека М., Градиський Ю. О. (2016)
Каменєв О. Ю. - Математичні моделі верифікації ергатичних систем засобів залізничної автоматики, Лапко А. О., Щебликіна О. В. (2020)
Мокін В. Б. - Інформаційна технологія пошуку можливих джерел підвищеного забруднення річки з використанням моделі Prophet, Слободянюк О. В., Давидюк О. М., Шмундяк Д. О. (2020)
Безручко В. М. - Відбір потужності від струму однофазного замикання на землю для живлення приладу ідентифікації замикання, Буйний Р. О., Ткач В. І. (2020)
Стаднік М. І. - Гібридне електропостачання з використанням відновлюваних джерел енергії, Проценко Д. П., Бабій С. М. (2020)
Мокін Б. І. - Синтез еквівалентної математичної моделі для системного аналізу складної системи, Мокін О. Б., Мокін В. Б., Довгополюк С. О. (2020)
Повхан І. Ф. - Питання синтезу дискретних зображень в задачах розпізнавання образів (2020)
Кузьма К. Т. - Інформаційна технологія перевірки відповідей в інтелектуальній автоматизованій системі контролю знань (2020)
Лисенко І. М. - Взаємозв’язок між розширеною табличною алгеброю нескінченних таблиць та розширеною мультимножинною табличною алгеброю (2020)
Гальченко В. Я. - Методи створення метамоделей: стан питання, Трембовецька Р. В., Тичков В. В., Сторчак А. В. (2020)
Азаров О. Д. - Статичні і динамічні характеристики високолінійних двотактних буферів напруги на біполярних транзисторах, Генеральницький Є. С. (2020)
Салієва О. В. - Дослідження достовірності впливу загроз на рівень захищеності комп’ютерної мережі, визначеного за сценарним моделюванням на основі когнітивного підходу, Яремчук Ю. Є. (2020)
Каретін В. М. - Векторний спосіб визначення кінематичних параметрів ідеального інерційного модуля у стоповому режимі, Курко А. М. (2020)
Гогаєв К. О. - Вплив температури ізотермічного гартування на зміцнення високоміцних чавунів при деформації, Волощенко C. М., Подрезов Ю. М., Аскеров М. Г., Мінаков М. В., Шуригін Б. В. (2020)
Ясній В. П. - Особливості росту втомних тріщин у псевдопружному NiTi сплаві (2020)
Ясній П. В. - Дослідження січних модулів листяних та хвойних порід деревини з різним показником вологості, Гомон С. С. (2020)
Завертанний Б. С. - Дослідження впливу зміщення пакування вздовж осі бобінотримача на критичні швидкості, Манойленко О. П., Акимов О. О. (2020)
Залюбовський М. Г. - Експериментальне дослідження впливу геометрії металевих відливок деталей замка "блискавка" на особливості їх обробки в галтувальній машині, Панасюк І. В. (2020)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу світлостабілізаторів на світлостійкість забарвленого активними барвниками бавовняного трикотажу, Асаулюк Т. С., Сарібєкова Ю. Г. (2020)
Супрун Н. П. - Моделювання процесу тертя в текстильних матеріалах, Рябчиков М. Л., Іванов І. О. (2020)
Щуцька Г. В. - Моделювання процесів вологопереносу в багатошарових аплікаційних матеріалах медичного призначення, Супрун Н. П., Пожилов–Несміян Г. М. (2020)
Здоренко В. Г. - Відбиття ультразвукових хвиль від двошарового пакету текстильних матеріалів зі щільним верхнім шаром, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О., Василенко В. М. (2020)
Слізков А. М. - Аналіз методів модифікації полімерних текстильних матеріалів, Колесник О. В. (2020)
Єліна Т. В. - Створення параметричної моделі поверхні трикотажу переплетення ластик 2x2, Галавська Л. Є., Манойленко О. П. (2020)
Рутковська К. С. - Кінетика суміщених катодних процесів у водному розчині NaCl, Тульський Г. Г., Гомозов В. П., Ворона Т. В. (2020)
Кислова О. В. - Вплив заміщенного нікотинаміду та його можливих метаболітів на активність ферментів обміну етанолу (2020)
Ниркова Л. І. - Аналіз особливостей внутрішньої корозії нафтопроводу та методологія її дослідження методом поляризаційного опору, Осадчук С. О., Борисенко Ю. В., Макатьора Ф. М. (2020)
Никонов В. В. - Звернення головного редактора (2020)
Маркова С. О. - Токсикологія кумаринів: огляд літератури й аналіз випадку отруєння похідними 4-гідроксикумарину, Курділь Н. В., Зінов’єва М. Л., Студзинська Я. В., Ващенко Л. К., Пісоченко К. В., Зацаринська О. І., Прийма Т. В. (2020)
Лизогуб К. І. - Роль збалансованих розчинів у практиці лікаря, Ніконов В. В., Лизогуб М. В. (2020)
Гуменюк К. В. - Погляд із минулого в майбутнє: безпілотні літаючі дрони як елемент евакуації поранених у медичній службі Збройних сил України, Горошко В. Р. (2020)
Ніконов В. В. - Застосування декскетопрофену в сучасних підходах до мультимодальної аналгезії, Лизогуб К. І., Лизогуб М. В. (2020)
Курсов С. В. - Кокаиновая интоксикация (2020)
Черній В. І. - Раціональна фармакологічна профілактика беміпарином венозного тромбоемболізму у хворих онкологічного профілю, Смірнова Н. М., Єгоров О. О., Колганова К. О., Босько І. Л. (2020)
Філик О. В. - Діафрагм-протективна штучна вентиляція легень на етапі відлучення від респіраторної терапії в дітей (2020)
Кришевський Ю. П. - Антибіотикорезистентність та чутливість мікроорганізмів, виділених у хворих із пораненнями черевної порожнини, Горошко В. Р. (2020)
Загуровський В. М. - Психологічна дезадаптація при гострих коронарних станах, Калайтан Н. Л. (2020)
Голдовський Б. М. - Диференційоване купірування неускладненого гіпертонічного кризу на догоспітальному етапі, Лелюк Д. В. (2020)
Бондар Р. А. - Можливості профілактики ранньої післяопераційної когнітивної дисфункції в отоларингологічних хворих після загальної анестезії з використанням керованої гіпотензії, Дацюк О. І., Титаренко Н. В., Костюченко А. В., Дацюк Л. В. (2020)
Черний Т. В. - Прогнозирование исхода тяжелой черепно-мозговой травмы, Андронова И. А., Черний В. И., Городник Г. А., Назаренко К. В. (2020)
Коломаченко В. І. - Дексмедетомідин як ад’ювант до бупівакаїну при спінальній анестезії для артропластики кульшового суглоба, Фесенко В. С. (2020)
Радченко В. О. - Результати лікування неускладнених неповних вибухових переломів тіл хребців грудного й поперекового відділу хребта, Попсуйшапка К. О., Куфтеріна Н. С. (2020)
Черній В. І. - Застосування багатокомпонентного гіперосмолярного первинного об’єму заповнення оксигенатора при операціях на серці в умовах штучного кровообігу, Собанська Л. О. (2020)
Чуклін С. М. - Діагностика й лікування гострого панкреатиту: огляд сучасних рекомендацій (частина 2), Чуклін С. С., Попик П. М., Шершень Г. В. (2020)
Маркова С. О. - Діагностика й інтенсивна терапія гострого гепатиту, бумовленого парацетамолом: дослідження випадку, Курділь Н. В., Студзинська Я. В., Ващенко Л. К., Пісоченко К. В., Зацаринська О. І., Прийма Т. В. (2020)
Котлярський Ф. М. - Позапічне наводнення виливків з алюмінієвих сплавів (2020)
Терновий Ю. Ф. - Вплив гідродинамічної нестійкості струменя металу на дисперсність гранул при розпиленні, Пригунова А. Г., Лічконенко Н. В. (2020)
Щерецький В. О. - Вплив сумісного модифікування скандієм та цирконієм на ливарні властивості алюмінієвих сплавів системи Al–Mg–Cu, Jianglong Yi., Чайка А. А., Юлюгін В. К., Дем'янов О. І. (2020)
Пригунова А. Г. - Дослідження фазових перетворень при кристалізації алюмінієвих сплавів методом гартувально-мікроструктурного аналізу, Бєлік В. І., Шеневідько Л. К., Кошелєв М. В. (2020)
Ворон М. М. - Вплив молібдену на структуру сплаву AlSi9Cu3, Фон Прусс М. А. (2020)
Дорошенко В. С. - Тонкостінний виливок з високоміцного сплаву як одне з головних завдань ливарного виробництва, Калюжний П. Б. (2020)
Гнатуш В. А. - Світові тенденції ринку вторинної переробки відходів та брухту алюмінієвих сплавів (2020)
Пам’ятаємо Володимира Михайловича Щеглова (2020)
Пам’ятаємо Юрія Васильовича Моісеєва (2020)
Пам’ятаємо Бориса Євгеновича Патона (2020)
Содержание (2013)
Тедеев А. А. - К вопросу о понятии и сущности валютного мониторинга в Российской Федерации (2013)
Кріль І. М. - Суть та основні методи боротьби з незаконною мінімізацією оподаткування в Україні, Кміть В. М. (2013)
Баламирзоев Н. Л. - Показатели эффективности микрокредитования на региональном уровне (2013)
Оношко О. С. - Альтернативна енергетика в системі економічної безпеки держави (2013)
Трейман М. Г. - Факторный анализ влияния тарифов и объемов реализации на доходы предприятия ГУП "Водоканал СПБ" (2013)
Костышева Я. В. - Эффективность применения программных обеспечений в области транспортной логистики (2013)
Мовчан В. А. - История Средиземноморья в контексте теории экономических столиц (2013)
Банцекин И. А. - Проблема заемного труда в России (2013)
Iнформацiя для авторiв (2013)
Прийма С. М. - Розробка інформаційної системи семантичної ідентифікації і документування результатів неформального й інформального навчання, Строкань О. В., Лубко Д. В., Литвин Ю. О., Білик Н. І. (2020)
Пурський О. І. - WEB-система оцінювання рівня регіонального розвитку, Мельник Т. М., Харченко О. Н., Гамалій В. Ф. (2020)
Новицький О. В. - Модель інформаційного об’єкта для електронної бібліотеки та її верифікація, Резніченко В. А. (2020)
Захарова О. В. - Контекстне співставлення ВЕБ-сервісів у вирішенні задачі виявлення. Онтологічні підходи (2020)
Прийма С. М. - Методи та інструменти розробки інформаційної системи валідації результатів неформального навчання, Строкань О. В., Рогушина Ю. В., Гладун А. Я., Мозговенко А. А. (2020)
Rogushina J. V. - Ontological methods and tools for semantic extension of the media WIKI technology, Grishanova I. J. (2020)
Сидоров Н. А. - Дескриптивная модель экосистемы стиля программирования, Сидоров Н. Н., Сидоров Е. Н. (2020)
Пунда С. Ю. - Системи збереження даних для ІТ інфраструктури (2020)
Дивак В. В. - Наукове обгрунтування та практична апробація використання інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку економічної компетентності керівників закладів середньої освіти, Демідов П. Г., Юрченко Ю. Ю. (2020)
Дорошенко Ф. Ю. - Автоматизоване проектування та розпаралелювання програм для гетерогенних платформ із використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію, Бекетов О. Г., Бондаренко М. Н., Яценко О. Я. (2020)
Жереб К. А. - Підвищення продуктивності коду мовою РYТНОN з використанням техніки переписувальних правил (2020)
Дорошенко А. Ю. - Оптимізація паралельних алгоритмів з використанням моделі акторів, Туліка Є. М. (2020)
Паулин О. Н. - Об использовании особых структур данных в алгоритмах покрытия, Комлевая Н. О. (2020)
Rahozin D. - Models of concurrent program running in resource constrained environment (2020)
Мамедов Г. А. - Засіб статичного аналізу .NET програм за допомогою переписувальних правил, Дорошенко А. Ю., Шевченко Р. С. (2020)
Chebanyuk O. V. - Domain engineering approach of software requirements analysis, Palahin O. V., Markov K. K. (2020)
Бармак О. В. - Розпізнавання емоційних проявів за групуванням скупченостей характерних мімічних станів обличчя людини, Манзюк Е. А., Калита О. Д., Крак Ю. В., Кузнєцов В. О., Куляс А. І. (2020)
Нікітченко М. С. - Секвенційні числення першопорядкових логік часткових предикатів з розширеними реномінаціями та композицією предикатного доповнення, Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. (2020)
Провотар О. І. - Елементи конкретної алгоритміки: обчислюваність і розв’язність, Провотар О. О. (2020)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм методу Ньютона для розв’язування систем нелінійних рівнянь з блочними матрицями Якобі, Сидорук В. А., Нестеренко А. Н. (2020)
Комлева Н. О. - Система підтримки прийняття рішень в управлінні якістю навчального процесу, Любченко В. В., Зіноватна С. Л. (2020)
Набибекова Г. Ч. - Система поддержки принятия решений в среде электронной демографии (2020)
Горбачук В. М. - Вплив ціноутворення хмарних сервісів на прибуток провайдера, споживчий надлишок і суспільний добробут, Гавриленко С. О. (2020)
Андон П. І. - Досвід використання семантичних технологій для створення інтелектуальних ВЕБ-енциклопедій (на прикладі розробки порталу E-BYE), Рогушина Ю. В., Гришанова І. Ю., Резніченко В. А., Киридон А. М., Арістова А. В., Тищенко А. О. (2020)
Гогерчак Г. І. - Застосування баз знань та дескриптивних логік до аналізу природно-мовних текстів (2020)
Кривий С. Л. - Криптосистема на основі абелевих груп і кілець (2020)
Семенченко А. І. - Організаційно-правові механізми державного управління забезпеченням кібербезпеки та кіберзахисту України: сутність, стан та перспективи розвитку, Плескач В. Л., Заярний О. А., Плескач М. В. (2020)
Пашко С. В. - Про оптимальне керування в системі "хижак-жертва" (2020)
Крамов А. А. - Автоматизовані методи оцінки когерентності україномовних текстів з використанням методології машинного навчання, Погорілий С. Д. (2020)
Kosovets M. - The practical aspect of using the artificial intellectual technology for building a multidimentional function CFAR for smart-handled LPI radar, Tovstenko L. (2020)
Katerynych L. - Neural networks’ learning process acceleration, Veres M., Safarov E. (2020)
Литвин А. А. - Метод получения информации из онтологии на основе анализа фразы на естественном языке, Величко В. Ю., Каверинский В. В. (2020)
Kolchin A. - Efficient increasing of the mutation score during model-based test suite generation, Potienko S., Weigert T. (2020)
Palagin O. V. - Distributional semantic modeling: a revised technique to train term/word vector space models applying the ontology-related approach, Velychko V. Yu., Malakhov K. S., Shchurov O. S. (2020)
Андон П. І. - Побудова семантичної моделі зображення з використанням машинного навчання на базі згорткових нейронних мереж, Глибовець А. М., Куриляк В. В. (2020)
Лукьянов И. О. - О влиянии особенностей фитнесс-функций на сходимость генетического алгоритма, Литвиненко Ф. А. (2020)
Іваненко П. А. - Про аналіз коректності автотьюнінгу програм з використанням техніки переписувальних правил (2020)
Дорошенко А. Ю. - Застосування машинного навчання для уточнення чисельних метеорологічних прогнозів, Шпиг В. М., Кушніренко Р. В. (2020)
Глибовець М. М. - Побудова діагностичної експертно-медичної системи з використанням нейронних мереж, Салата К. В., Ткач Н. А. (2020)
Балабанов О. С. - Відтворення казуальних моделей з даних. Проблеми адекватності структур з прихованими причинами (2020)
Білоконь О. С. - Застосування технології глибинного навчання для побудови інтелектуальних автономних машин (2020)
Kurdachenko L. A. - On groups, whose non-normal subgroups are either contranormal or core-free, Pypka A. A., Subbotin I. Ya. (2020)
Sukhorebska D. D. - Necessary condition for the existence of a simple closed geodesic on a regular tetrahedron in the spherical space (2020)
Лебєдєва Т. Т. - Стійкість за векторним критерієм задачі частково цілочислової оптимізації з квадратичними критеріальними функціями, Семенова Н. В., Сергієнко Т. І. (2020)
Khimich A. N. - Simulation of elastic wave diffraction by a sphere in semibounded region, Selezov I. T., Sydoruk V. A. (2020)
Селіванов М. Ф. - Дослідження зміни концентрації напружень з часом у в’язкопружному ортотропному тілі, Кульбачний Є. Р., Онищенко Д. Р. (2020)
Nikitchenko Yu. V. - Cerium oxide nanoparticles and metformin increase the reliability of the prooxidant/anti oxidant balance and the survival of ageing rats, Klochkov V. K., Kavok N. S., Karpenko N. A., Sedyh O. O., Nikitchenko I. V., Bozhkov A. I., Yefimova S. L., Seminozhenko V. P. (2020)
Усенко О. В. - Уран-торієве зруденіння шовних зон Українського щита та еволюція складу глибинних флюїдів у докембрії (2020)
Струтинська Н. Ю. - Взаємовплив пар катіонів лужних металів під час формування складних фосфатів в умовах кристалізації багатокомпонентних розчин-розплавів, Слободяник М. С. (2020)
Могільнікова І. В. - Скринінг рістстимулювальної активності синтетичних сполук — похідних піримідину, Циганкова В. А., Соломянний Р. М., Броварець В. С., Білько Н. М., Ємець А. І. (2020)
Пархоменко Н. Й. - Біологічні та фізико-хімічні властивості вірусу мозаїки цимбідіуму, Максименко Л. О., Діденко Л. Ф. (2020)
Шеметун О. В. - Реалізація ефекту порятунку на цитогенетичному рівні внаслідок взаємодії між інтактними нормальними та опроміненими малігнізованими лімфоцитами крові людини, Талан О. О., Дибська О. Б., Пілінська М. А. (2020)
Zarubina N. Ye. - 137Cs circulation in forest ecosystems on the territory of the Chernobyl exclusion zone (Soil) (2020)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2020)
Sizyi M. - Dynamic study of concentrations of inflammatory and anti-inflammatory interleukins in patients with neck injuries (2019)
Трач О. О. - Топографо-анатомічні особливості борозн присередньої поверхні потиличної частки головного мозку, Шиян Д. М., Терещенко А. О., Ладна І. В. (2019)
Черкашенинов Е. Г. - Морфологические изменения стенок варикозно расширенных вен нижних конечностей при миниинвазивном хирургическом лечении (2019)
Ярова С. П. - Сравнительный анализ биофизических параметров ротовой жидкости в зависимости от состояния твёрдых тканей зубов, Заболотная И. И., Петухов В. В., Кобцева Е. А., Рева О. П. (2019)
Журавльова Л. В. - Функціональний стан біліарної системи у хворих на хронічний холецистит на тлі цукрового діабету 2-го типу, Тимошенко Г. Ю. (2019)
Пірятінська Н. Є. - Кардіологічні маски гіпотиреозу, Сапричова Л. В., Вдовіченко В. Ю., Клочко Н. І. (2019)
Варешнюк О. В. - Моторний розвиток дітей із перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, народжених передчасно (2019)
Черненко М. Е. - Проблема дифференциальной диагностики нейродегенеративной патологии (2019)
В’юн В. В. - Клінічна типологія й механізми психогенезу станів психологічної дезадаптації лікарів-інтернів (2019)
Ісаков Р. І. - Аналіз сімейної тривоги в жінок із депресивними розладами різного генезу і макро-, мезо- та мікросоціальною дезадаптацією різної вираженості (2019)
Косенко К. А. - Структура й вираженість патологічного тривожного реагування у представників командного складу морського торговельного і пасажирського флотів (2019)
Кривоніс Т. Г. - Оцінка психосоціального ресурсу в родині з онкологічним пацієнтом (2019)
Маркова М. В. - Типи взаємодії у тріаді мати–дитина–батько при загрозі передчасних пологів на останньому триместрі вагітності та після пологів як критерій диференціації заходів їх медико-психологічного супроводу, Гринько Н. В. (2019)
Пуляева И. С. - Антикоагулянтная терапия больных со стенозом сонных артерий при нарушении ритма (2019)
Желєзнікова М. О. - Оптимізація лікування поліомавірусної інфекції у хворих після трансплантації нирки (2019)
Мансиров А. Б. огли - Ускладнення інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу, Литовченко В. О., Березка М. І., Гарячий Є. В. (2019)
Псарьова В. Г. - Ефективність антигіпертензивної терапії при коморбідності гіпертонічної хвороби та ожиріння залежно від фізичної активності пацієнтів, Кириченко Н. М., Кочуєва М. М., Рогожин А. В. (2019)
Могилевец Э. В. - Повышение эффективности первичного гемостаза при использовании зонда Сенгстакена - Блэкмора у пациентов с портальной гипертензией, Гарелик П. В., Дубровщик О. И. (2019)
Бучнєва О. В. - Захист центральних та периферичних органів у хірургії аорти (2019)
Кравцов А. В. - Эффективность некротомии и проточного дренирования зоны ожога при субфасциальных поражениях, Курбанов Т. А., Исаев Ю. И., Козин Ю. И. (2019)
Кравец О. В. - Особенности жидкостного перераспределения при целенаправленном режиме инфузионной терапии у пациентов высокого хирургического риска в ургентной хирургии (2019)
Борзенко І. Б. - Роль гестаційної ендотеліопатії у розвитку затримки росту плода у вагітних із плацентарною дисфункцією, Лазуренко В. В. (2019)
Луцький А. С. - Особливості формування піноподій в ендометрії залежно від підтримки лютеїнової фази циклу у програмах екстракорпорального запліднення (2019)
Поповская Т. Н. - Взаимосвязь метаболизма злокачественной опухоли и организма-опухоленосителя, Красносельский Н. В., Свинаренко А. В. (2019)
Товажнянская Е. Л. - Редкий клинический случай манифестации болезни Вильсона в раннем детском возрасте, Каук О. И., Соловьева Е. Т., Лапшина И. А., Реминяк Ю. К. (2019)
Танцура Л. М. - Особенности церебральной гемодинамики и биоэлектрической активности головного мозга у детей с черепно-мозговой травмой, Петренко В. Н. (2019)
Гарюк Г. І. - Імунний статус дітей, хворих на секреторний середній отит, які були інфіковані вірусом Епштейна - Барр, Кулікова О. О., Чумакова А. В., Лозова Ю. В. (2019)
Кочина М. Л. - Результати використання поляризованого світла для дослідження напруженодеформованого стану рогівки ока при патології екстраокулярних м’язів, Дьомін Ю. А., Ковтун Н. М., Каплін І. В. (2019)
Соболева И. А. - Новые подходы к лечению возрастной макулодистрофии (2019)
Сербіна І. М. - Маркери ангіогенезу у хворих на гніздову алопецію (2019)
Шепилева Н. В. - Хроническая HCV-инфекция как предиктор тяжести течения заболеваний (случай из практики), Швайченко А. А. (2019)
Веклич К. А. - Елімінація вірусу кору: вирішені питання та майбутні виклики (2019)
Абдуллаєв Р. Р. - Роль допплерографії у діагностиці порушень гемодинаміки у хребетних артеріях при нестабільності та артрозі атлантоаксіального зчленування (2019)
Маммадов И. Г. - Лучевые методы диагностики дегенеративных изменений в поясничных межпозвонковых дисках у лиц молодого возраста (2019)
Титул, зміст (2020)
Селецький В. С. - Мережі Петрі і комплексні числа (2020)
Мойсеєнко В. І. - Проблеми випробувань комплексів технічних засобів керування та регулювання руху поїздів, Бутенко В. М., Чуб С. Г., Головко О. В. (2020)
Нерубацький В. П. - Аналіз показників енергоефективності автономних інверторів напруги з імпедансною і квазіімпедансною ланками у вхідному колі при застосуванні різних алгоритмів модуляції, Плахтій О. А., Цибульник В. Р., Гордієнко Д. А., Хоружевський Г. А. (2020)
Щебликіна О. В. - Підвищення показників готовності та відновлення систем керування рухом поїздів на основі збільшення глибини контролю, Каменєв О. Ю., Лапко А. О., Сагайдачний В. Г. (2020)
Поздравляем с юбилеем Дмитрия Станиславовича Янковского! (2020)
Кашкалда Д. А. - Особенности изменений стресс-регулирующих систем у подростков с сердечно-сосудистой патологией при эндотелиальной дисфункции (2020)
Косаковський А. Л. - Особливості ураження ЛОР-органів у дітей з синдромом Дауна, Гавриленко Ю. В., Кияниця М. А. (2020)
Боярчук О. Р. - Оцінка факторів впливу на ставлення батьків до імунопрофілактики, Міщанчук В. А. (2020)
Марушко Р. В. - Аналіз стану здоров'я дітей першого року життя, Дудіна О. О., Марушко Т. Л. (2020)
Банадига Н. В. - Практичні аспекти хвороби Лайма у дітей, Рогальський І. О. (2020)
Авраменко І. Ю. - Хвороба Помпе: діагностика та сучасні підходи до терапії, Косминіна Н. С. (2020)
Рейтмаєр М. Й. - Дебют і перебіг рідкісного ювенільного дерматоміозиту. Частина ІІ: клінічний аналіз із порівняльно-аналітичним оглядом літератури, Волосянко А. Б., Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Алексеєва Ю. І. (2020)
Овчаренко Л. С. - Особливості терапії секреторно-евакуаторних порушень при гострих бронхітах у дітей з порушенням функції зовнішнього дихання, Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Самохін І. В., Кряжев О. В., Шелудько Д. М. (2020)
Маменко М. Є. - Вплив застосування комбінації Lactobacillus reuteri DSM 17938 із вітаміном D на рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку, Романько М. Р. (2020)
Мальцев Д. В. - Бронхомед Бальзам як засіб вибору патогенетичної і симптоматичної терапії гострих запальних хвороб респіраторної системи людини (2020)
Риков О. А. - Синдром бронхіальної обструкції у дітей (візинг, свистяче дихання). Клінічна настанова, заснована на доказах, Фещенко О. В., Горолевич С. М., Москвіна Н. А., Ліщишина О. М. (2020)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік за монацитом гранітоїдів нижньої течії р.Ятрань (Ятранський блок Дністерсько-Бузького мегаблоку Українського щита), Гінтов О. Б., Мичак С. В., Курило С. І., Довбуш Т. І., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Коваленко Н. О. (2018)
Прокопец В. В. - Агаты Иванчинского месторождения базальта, Сковороднев В. В., Юшицына Я. О. (2018)
Нікітенко І. С. - Матеріал половецьких кам’яних баб Полтавського краєзнавчого музею, Супруненко О. Б., Куцевол М. Л. (2018)
Коваленко В. А. - Остракоды сарматского региояруса Южной Украины (2018)
Рябоконь Т. С. - Планктонні форамініфери як ортостратиграфічна група мікрофосилій палеогену України (2018)
Манюк В. В. - Докембрійські палеовулкани Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, Сукач В. В. (2018)
Евтехов В. Д. - Геолого-минералогические школы Криворожского национального университета (2018)
Пономаренко О. М. - Перешкоди на шляху створення повноцінної бази даних про мінерали України, Черниш Д. С., Кульчицька Г. О., Герасимець І. М. (2018)
Балега А. В. - Наукові дослідження в сфері геологічного вивчення надр у вищих навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку (2018)
Відомості про авторів (2018)
До відома авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Kerzyuk O. P. - Clinical presentation features in the oral cavity patients with gastroesophageal reflux disease, Rozhko N. M., Kindrat A. V. (2020)
Рябушко Н. О. - Засоби й методи стимуляції слиновиділення (огляд літератури) (2020)
Ткаченко П. І. - Преморбідний фон при гострих запальних процесах щелепно-лицевої ділянки в дітей, Білоконь С. О., Попело Ю. В., Коротич Н. М., Лохматова Н. М., Доленко О. Б. (2020)
Братусь-Гриньків Р. Р. - Застосування методів об’єктивної й суб’єктивної оцінки функції жування в пацієнтів із покривними протезами на нижній щелепі, Кордіяк А. Ю. (2020)
Коваль Ю. П. - Аналіз сучасних етіологічних факторів ро-звитку патологічного стирання твердих тканин зубів (за даними джерел літератури), Дворник В. М., Єрис Л. Б., Коваль Я. В. (2020)
Макєєв В. Ф. - Роль і значення синдрому костена в дисфункціональних станах скронево-нижньощелепних суглобів, Телішевська У. Д., Телішевська О. Д., Михайлевич М. Ю. (2020)
Дорошенко С. І. - Прогнозування ретенції й аномального положення іклів, Канюра О. А., Стороженко К. В., Ірха С. В., Марченко Д. О., Демянчук Х. М. (2020)
Каськова Л. Ф. - Оцінка гігієнічного стану порожнини рота в дітей, хворих на інсулінозалежний цукровий діабет, Гончаренко В. А. (2020)
Смоляр Н. І. - Оцінка ураженості карієсом тимчасових зубів у дітей із соматичною патологією (огляд літератури), Боднарук Н. І., Лисак Т. Ю., Ган І. В. (2020)
Тощев А. Г. - К показателям стоматологических заболеваний детей ногайского населения украины xv века (по антропологическим материалам могиль-ника мамай-гора): взгляд в свете новых методов исследования, Каськова Л. Ф., Артемьев А. В. (2020)
Янко Н. В. - Прояви вірусних інфекцій у порожнині рота дітей, Каськова Л. Ф., Ващенко І. Ю., Новікова С. Ч., Павленкова О. С. (2020)
Соколовська А. М. - Податкова політика в Україні у 2014–2019 рр.: формування, реалізація, оцінка наслідків (2020)
Лондар С. Л. - Удосконалення середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні, Лондар О. С., Іванченко Д. І. (2020)
Іваницька О. М. - Управління фіскальними ризиками в умовах пандемії COVID-19, Кощук Т. В. (2020)
Степанюк Є. В. - Операції центрального банку з державними цінними паперами у країнах, що розвиваються (2020)
Хохич Д. Г. - Сторічний досвід розвитку інфляційних процесів у США (2020)
Клименко К. В. - Актуальні питання співробітництва України з МВФ у період викликів і загроз COVID-19 (2020)
Арич М. І. - Ринки страхування життя та здоров’я: оцінка конкурентоспроможності, Кулинич Ю. М., Левон М. М. (2020)
Антонів А. А. - Зміни функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний некаменевий холецистит залежно від типу соматоформної вегетативної дисфункції та гіпертонічної хвороби, Коцюбійчук З. Я., Махрова Є. Г. (2020)
Безкоровайна Г. О. - Варіабельність серцевого ритму в щурів різної статі при розвитку адреналін-індукованого некрозу міокарда на тлі світлового десинхронозу, Кліщ І. М., Хара М. Р. (2020)
Богомолов А. Є. - Визначення сенсибілізації до алергену ліщини у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями: порівняння діагностичної цінності різних методів (2020)
Бойчук Т. І. - Особливості розвитку печінково-ниркової дисфункції внаслідок гострого розповсюдженого перитоніту, який виник на тлі раку товстої кишки в експерименті, Попович Г. Б., Піцула Н. М. (2020)
Борейко Л. Д. - Виявлення факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію за участі медичної сестри, Марараш Г. Г. (2020)
Волошинська К. О. - Якість життя пацієнтів з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету в перименопаузі, Ковальчук С. М., Ковальчук М. В., Пересунько О. М. (2020)
Гараздюк М. С. - Судово-медична оцінка крововиливів у головний мозок травматичного та нетравматичного ґенезу методом багатопараметричної поляризаційної томографії лінійного дихроїзму (2020)
Гордієнко В. В. - Особливості впливу унітіолу на функцію нирок у щурів ювенільного віку, Косуба Р. Б., Перепелиця О. О. (2020)
Гринчук Ф. В. - Обгрунтування методу оцінювання надійності гемостазу у хворих на виразкові кровотечі, Дутка І. І., Бесага Р. М., Давиденко І. С., Ушаков А. В. (2020)
Гудар’ян Ю. І. - Вплив нескорегованих факторів ризику на клініко-нейропсихологічні, гемодинамічні зміни та якість життя у хворих у відновному періоді інфаркту мозку (2020)
Прокопчук Н. М. - Цитогенетичне дослідження хромосомної патології плодів у I триместрі, Гельнер Н. В., Пикалюк В. С., Антонюк О. П. (2020)
Свередюк Ю. А. - Вплив тривалого застосування дексаметазону, високого рівня nacl у питній воді та L-карнітину на активність супероксиддисмутази та каталази у міокарді щурів (2020)
Семененко С. І. - Вплив адемолу на формування стероїдної нейротоксичності зарівнем кортизолу в умовах модельної черепно-мозкової травми (2020)
Сенютович Р. В. - Сучасні рекомендації щодо скринінгу раку грудної залози.нові технології термографічного скринінгу, Шумко Б. І., Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я., Постевка І. Д., Панчук О. В., Говорнян С. Л. (2020)
Соколова К. Ю. - Електроенцефалографічне обстеження та оцінка прогнозу стану доношених новонароджених дітей, які мали тяжку асфіксію при народженні, Мавропуло Т. К., Піддубна О. П. (2020)
Хухліна О. С. - Оптимізація лікування неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння за коморбідності з хронічним обструктивним захворюванням легень: корекція дисліпідемії та інсулінорезистентності, Гринюк О. Є., Антонів А. А, Каньовська Л. В., Мандрик О. Є. (2020)
Флаксемберг М. А. - Особливості перебігу та лікування субмукозної лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2020)
Чернецька Н. В. - Диференційоване застосування аторвастатину в лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Ступницька Г. Я. (2020)
Юрценюк О. С. - Комплексне лікування непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (2020)
Biduchak A. S. - Fundamentals of medical prevention in practice of a family doctor, Gritsyuk M. I., Domanchuk T. I. (2020)
Кулачек В. Т. - Сучасні напрямки діагностики прогресування хронічної хвороби нирок у хворих на ревматоїдний артрит, Зуб Л. О., Роборчук С. В., Кулачек Я. В., Гончарук Л. М. (2020)
Ляшук П. М. - До проблеми діагностики основних ендокринопатій (огляд літератури та власний досвід), Станкова Н. І., Ляшук Р. П. (2020)
Змієвська Ю. Г. - Розвиток та сучасні можливості судово-медичної діагностики виду основного травмуючого фактора при вогнепальних ушкодженнях, Савка І. Г. (2020)
Бицко Н. І. - Реалізація інноваційних методів викладання курсу "Латинська мова та основи медичної термінології" (2020)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХVI. За редакцією С. Є. Дейнеки, К. І. Яковець, Л. Л. Дейнеки, М. М. Тураша (2020)
Колосніченко М. В. - Факультет дизайну (до 90-ої річниці Київського національного університету технологій та дизайну) (2020)
Барбалат О. В. - Візантійсько-Києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів україни, Школьна О. В. (2020)
Білей-Рубан Н. В. - Художньо-стилістична роль вишивки Гуцульщини в проєктуванні сучасного весільного одягу, Сєдоухова Є. В., Петрусь Л. М. (2020)
Булгакова Т. В. - Комп’ютерна технологія аналізу та дизайну предметного середовища з позиції візуального сприйняття, Полякова О. В., Кисіль С. С., Шмельова О. Є. (2020)
Васильєва О. С. - Еволюція шкільного форменого одягу в Англії та Франції XVI-XХ ст., Пашкевич К. Л., Васильєва І. В, Колосніченко М. В. (2020)
Кузнецова І. О. - Особливості візуального відображення спортивного життя у вуличному мистецтві України, Лільчицький О. В. (2020)
Матоліч І. Я. - Тенденції розвитку ковальського мистецтва (за підсумками міжнародного фестивалю "Свято ковалів", м. Івано-Франківськ) (2020)
Михайлова Р. Д. - Ікона як предмет житлового інтер’єру, Петрук Р. І. (2020)
Сафронова А. В. - Сучасна фотокнига як об’єкт дизайну: систематизація за способом подання контенту, Михайлова Р. Д. (2020)
Струмінська Т. В. - Принти у стилі поп-арт як творче джерело для проектування сучасних колекцій одягу, Михайлюк О. Ю., Слітюк О. С., Омельченко Г. В., Дегтяр Т. Ю. (2020)
Тарасенко А. А. - Іконостаси Спасо-Преображенського кафедрального собору Одеси: тематика і стилістика, Акрідіна Г. В. (2020)
Хребтенко М. С. - Зображення одягу і атрибутів святих в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII ст. (2020)
Шаркіна А. Г. - Художня структура тематичного жіночого образу з фольклорними мотивами: етапи створення (2020)
Грищенко І. М. - Володимир Мусієнко. До 80-річчя від дня народження, Колосніченко М. В. (2020)
Титул, зміст (2015)
Бур’ян К. О. - Дослідження показників якості та вивчення стабільності вагінальних супозиторіїв з флуконазолом та хлоргексидину біглюконатом (2015)
Девіняк О. Т. - Огляд найбільш поширених обчислювальних методів вивчення зв’язків між структурою молекул та їх біологічною дією (2015)
Кошовий О. М. - Морфолого-таксономічне дослідження роду Salvia за вегетативними ознаками (2015)
Гур’єва І. Г. - Тифон як цінна кормова культура та перспективне джерело біологічно активних речовин, Кисличенко В. С., Гноєвий В. І. (2015)
Крюкова А. І. - Аналітичний огляд сучасних засобів рослинного походження, що застосовуються при захворюваннях опорно-рухового апарату, Владимирова І. М. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження полісахаридних комплексів рослин родини Asteraceae, Демидяк О. Л., Дахим І. С., Бердей Т. С., Козир Г. Р. (2015)
Сердюкова Ю. Ю. - Йодометричне визначення цефадроксилу за реакцією з калій гідрогенкароатом, Леонова С. Г. (2015)
Степаненко С. В. - Дослідження технології захисту виробів від підробок на фармацевтичному ринку в Україні (2015)
Андрияненков А. В. - Изучение фармакологической эффективности густых экстрактов ярутки полевой и эспарцета песчаного на модели доброкачественной гиперплазии предстательной железы у крыс (2015)
Філімонова Н. І. - Ефективність моно- та комбінованих антимікробних препаратів при експериментальній рановій інфекції, Гейдеріх О. Г. (2015)
Віслоус О. О. - Методи ідентифікації та кількісного визначення β-адреноблокаторів (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Титул, зміст (2015)
Ковалевська І. В. - Перспектива використання полімерів, як допоміжних речовин у виробництві твердих лікарських форм, Рубан О. А. (2015)
Прокопець В. В. - Перспективи застосування тест-систем для внутрішньоаптеч-ного контролю екстемпоральних лікарських засобів, Здорик О. А., Георгіянц В. А. (2015)
Гапоненко В. П. - Фитохимическое изучение фенольных соединений багульника болотного (Lédum Palústre L. ), Левашова О. Л. (2015)
Герасимова І. В. - Перспективи застосування подорожника великого у медичній та фармацевтичній практиці (2015)
Martynov A. V. - Synthesis of the ensembles from succinylated interleukin-2 derivatives and their biological activity in vitro, Farber B. S., Farber S. B., Kabluchko T. V. (2015)
Савельєва О. В. - Аналіз фармацевтичного ринку ноотропних засобів в Україні, Шумова Г. С., Владимирова І. М. (2015)
Гарник Т. П. - Фітозасоби та аромати для здоров'я та краси, Дудченко Л. Г., Оверченко І. А., Пилипчук А. Б., Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2015)
Владимирова І. М. - Фармакотерапевтичні напрямки застосування йодовмісних лікарських рослин при різних групах захворювань щитоподібної залози, Георгіянц В. А. (2015)
Валиев А. Х. - Анализ и пути расширения ассортимента экстемпоральных лекарственных средств в Республике Таджикистан, Здорик А. А. (2015)
Куликовська К. Ю. - Визначення цитотоксичності похідних, Журавель І. О. (2015)
Датхаев У. М. - Исследование номенклатуры фармацевтических специальностей Казахстана, Шопабаева А. Р., Умурзахова Г. Ж., Прокопенко Т. С. (2015)
Левачкова Ю. В. - Современное состояние ассортимента лекарственных средств для лечения вагинального кандидоза, Ярных Т. Г., Пушок С. Н., Чушенко В. Н. (2015)
Міщенко В. А. - Особливості визначення тропанових алкалоїдів у листі дурману звичайного, Прокопенко Ю. С. (2015)
Якубчук О. М. - Ідентифікація ризиків для якості на етапі фармацевтичної розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми, Русанова С. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М., Яковенко В. К. (2015)
Толочко В. М. - Бета-адреноблокатори: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2015)
Аніщенко С. О. - Застосування абсорбційної спектрофотометрії для кількісного визначення гідрохлоротіазиду у лікарських засобах (огляд літератури), Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2015)
Загородній С. Л. - Розробка спектрофотометричної методики визначення мебгідроліну в лікарських формах, Васюк С. О. (2015)
Датхаев У. М. - Методики социологических исследований в фармацевтическом маркетинге и менеджменте, Шопабаева А. Р., Жакипбеков К. С., Умурзахова Г. Ж., Малый В. В. (2015)
Олійник С. В. - Актуальність створення гомеопатичних препаратів на основ і сировини рослинного походження (2015)
Вронська Л. В. - Обґрунтування вибору екстрагента біологічно активних речовин стулок квасолі звичайної (2015)
Титул, зміст (2016)
Власов С. В. - Синтез та протимікробна активність амідів 3-бензил-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно|2,3-d|піримідин-6-карбонової кислоти, Черних В. П. (2016)
Каврайський Д. П. - Експериментальне визначення спектру протисудомної дії нових похідних піразоло|3,4-d|піримідин-4-ону, Штриголь С. Ю., Георгіянц В. А., Северіна Г. І. (2016)
Tsyvunin V. - Influence of dry herbal extracts on pentylenetetrazole-induced seizures in mice: screening results and relationship "chemical composition – pharmacological effect”, Shtrygol’ S., Prokopenko Y., Georgiyants V., Blyznyuk N. (2016)
Levitin Ye. - The ointment containing Ag@Fe3O4 for removal and treatment of skin neoplasms, Chan T., Kryskiv O., Bilovol A. (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Розробка методики кількісного визначення фенольних сполук у пижма квітках, Гонтова Т. М., Котова Е. Е., Котов А. Г., Губар С. М. (2016)
Lenchyk L. - Phytochemical study and determination of pharmacological activities of cherry shoots dry extract, Shapoval O., Kyslychenko V. (2016)
Булига Л. О. - Вплив гелів, що містять глюкозамін та наночастки срібла, на процеси пероксидного окиснення за умови опікової рани в щурів, Іванова К. С., Бутко Я. О. (2016)
Макарова О. Є. - Аналіз засобів та особливостей розробки курсу з навчальної дисципліни для системи дистанційної освіти (2016)
Омельченко П. С. - Аналіз іридоїдних сполук собачої кропиви трави, Гладух Є. В., Бурлака І. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Botet J. - The pharmaceutical quality revolution (2016)
Савельєва О. В. - Встановлення тотожності меліси лікарської листя за морфолого-анатомічними ознаками, Сіра Л. М., Владимирова І. М. (2016)
Бєлозьорова О. В. - Дослідження медикаментозного забезпечення військовослужбовців з бойовою хірургічною травмою у контексті маркетингового аналізу, Шматенко О. П. (2016)
Шумова Г. С. - Вивчення противірусної активності добавки дієтичної "імуно-вірал з вітаміном с" щодо штаму вірусу грипу А/Вікторія (2016)
Владимиров О. Ю. - Розробка методики кількісного визначення дигідрокверцетину. Повідомлення 1, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Теоретичні засади управління екологічними ризиками фармацевтичних підприємств, Голубцова К. К. (2016)
Бурлака І. С. - Фітозасіб на основі сировини рослин родини злакові, Дьоміна Є. В., Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Сермухамедова О. В. - Валидационная оценка технологического процесса производства экстракта жидкого пустырника туркестанского, Сакипова З. Б., Ибрагимова Л. Н., Гладух Е. В., Степаненко С. В. (2016)
Шмалько О. О. - Дослідження з вивчення ефективності антимікробних консервантів у розробці складу комбінованого сиропу, Вишневська Л. І., Стрілець О. П., Яковенко В. К. (2016)
Леонтьев Д. А. - Изучение возможности применения термогравиметрического анализа для определения летучих примесей для аттестации стандартных образцов, Воловик Н. В., Бевз Е. В., Ващенко О. В., Будянская Л. В. (2016)
Мезенцев Д. О. - Визначення кількісного вмісту флавоноїдів в комплексі поліфенольних сполук з трави десмодіуму канадського сорту Persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є., Дьяконова Я. В. (2016)
Панькевич О. Б. - Аналіз судово-фармацевичної практики щодо фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів, Громовик Б. П. (2016)
Процька В. В. - Аналіз жирнокислотного складу сировини хости ланцетолистої, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2016)
Стадниченко А. В. - Исследование стабильности иринотекана при использовании различных методов активной загрузки липосом, Краснопольский Ю. М., Швец В. И., Ярных Т. Г. (2016)
Ткаченко Н. О. - Вивчення чинників, що впливають на якість підготовки фармацевтичних фахівців, Громовик Б. П. (2016)
Чикалова С. О. - Збіжність результатів фармакопейних випробувань методами титрування: критерії прийнятності та експериментальні характеристики, Гризодуб О. І., Бевз О. В., Зінов’єва І. Г., Кобець Г. В. (2016)
Довгаль Є. О. - Вивчення летких фракцій сировини рогозу вузьколистого (Typha Angustifolia L.), Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Вісич С. Ю. - Первинний аналіз та пріоритезація ризиків процедури біовейвер, Русанова С. В., Андрюкова Л. М., Доровський О. В. (2016)
Сакипова З. Б. - Определение технологических параметров травы полыни гмелина, Маматова А. С., Кисличенко В. С., Новосел Е. Н. (2016)
90-річному ювілею КНУТД присвячується (2020)
Формула успіху: освітня діяльність - вид економічної думки. На порозі 90-річчя Київського національного університету технологій та дизайну (2020)
Факультет індустрії моди. Шлях довжиною 90 років (2020)
"Печерські каштани" – весна української моди (2020)
Кафедрі 90 років. Кафедра прикладної механіки та машин (2020)
Практико-орієнтоване навчання як інструмент професіоналізації студентів спеціальності "Технології легкої промисловості" (2020)
Молодь обирає майбутнє (2020)
Dobrosavljevic A. - Contemporary management of business processes within the supply chain of fashion industry, Urosevic S. (2020)
Зубкова Л. І. - Дослідження відповідності сучасних фігур хлопчиків діючій нормативно – технічній документації для проєктування одягу, Фоміна О. О. (2020)
Chertenko L. P. - Application of 3D modeling methods to extend the range of shoe lasts, Lypskyi T. M., Garkavenko S. S. (2020)
Цимбал Т. В. - Особливості проєктування жорсткої форми одягу методом "кокона", Цимбал О. М., Ластівка М. В. (2020)
Владимиров О. Ю. - Визначення кількісного вмісту дигідрокверцетину в добавках дієтичних. повідомлення 2, Здорик О. А., Безуглий П. О., Бур’ян Г. О., Абу Шарк А. І., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Данилова І. А., Гриненко В. В. (2016)
Alfred-Ugbenbo D. - Contemporary challenges of pharmaceutical compounding in southern Nigeria: results of survey, Zdoryk O., Georgiyants V. (2016)
Blyznyuk N. - Development of methods for determination of phenolic acids and flavonoids in capsules containing corylus Avellana L. dry extract, Prokopenko Yu., Georgiyants V. (2016)
Гладух Є. В. - Розробка та дослідження гелю з екстрактом лопуха для застосування в дерматології, Сегі Анан Марсель, Ніколайчук Н. О., Шматенко В. В. (2016)
Ільїна Т. В. - Дослідження кореляційних зв’язків між морфологічними та хімічними ознаками видів роду Asperula L. (2016)
Крюкова А. І. - Стандартизація стулок квасолі звичайної за макро- та мікроскопічними ознаками, Сіра Л. М., Ковпак Л. А., Владимирова І. М. (2016)
Нетёсова К. Ю. - Разработка методики контроля сопутствующих примесей в субстанции 7-(4-фтор-бензил)-3-тиоксо-2,3-дигидро, Губарь С. Н., Журавель И. А. (2016)
Перехода Л. О. - Використання підходів in silico для раціонального дизайну потенційних антиконвульсантів з групи 5-заміщених 2-(r-аміно)-1,3,4-тіадіазолів, Драпак І. В., Сич І. В., Цапко Т. О. (2016)
Горлачова В. І. - Розробка технології крему з ліпофільним екстрактом насіння моркви дикої для лікування опікових ран, Вишневська Л. І. (2016)
Довгаль Є. О. - Ідентифікація та визначення кількісного вмісту стероїдних сполук у сировині рогозу вузьколистого, Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Кучер Т. В. - Дослідження розподілу глібенкламіду в органах тварин при моделюванні гострої інтоксикації, Мерзлікін С. І., Штриголь С. Ю. (2016)
Мезенцев Д. О. - Вивчення амінокислотного складу трави десмодіуму канадського сорту Persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є., Дьяконова Я. В. (2016)
Парамош О. В. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів для фармакотерапії дитячого церебрального паралічу в Україні та за британським національним формуляром (2016)
Гудзенко А. О. - Організація фармацевтичного забезпечення військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, на засадах фармацевтичного права, Шаповалов В. В., Семенькова О. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Москаленко Д. В. (2016)
Гуцол В. В. - Дослідження компонентів летких фракцій рослинної сировини салату посівного сорту "лолло россо", Журавель І. О., Гур’єва І. Г. (2016)
Омельченко И. О. - Валидация методики количественного определения фенобарбитала при проведении теста "растворение" в таблетке сублингвальной "корвалол", Ярных Т. Г., Борщевський Г. И., Коноваленко В. А. (2016)
Геруш О. В. - Анализ ассортимента и доступности гепатотропных лекарственных средств на фармацевтическом рынке Украины, Ткачева О. В. (2016)
Улізко І. В. - Реологічні характеристики гелів на основі гідроксиетилцелюлози, Трохимчук В. В., Чуєшов В. І. (2016)
Глущенко А. В. - Обґрунтування способу введення сухого екстракту кураю пагорбкового в оральну суспензію "ко-тримоксазол", Георгіянц В. А., Ковалевська І. В., Рубан О. А. (2016)
Данилко Д. І. - Дизайн геріатричного лікарського засобу, що потенційно підвищує експресію адипонектину, Бессарабов В. І., Пальчевська Т. А. (2016)
Буцька В. Є. - Оцінка однорідності гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану з метою оптимізації та удосконалення технології, Кузнєцова О. В., Тимченко О. Г., Джан Т. В. (2016)
Росада М. В. - Розробка та валідація тесту "розчинення" для таблеток рибоксин, Бевз Н. Ю., Георгіянц В. А. (2016)
Бойко А. І. - Аналіз та управління факторами, що формують фармацевтичну допомогу хворим на цукровий діабет в Україні (2016)
Шматенко В. В. - Фармакологические исследования антимикробной мази с противовоспалительным и ранозаживляющим действием для нужд военной медицины (2016)
Онишків О. І. - Розробка методик стандартизації таблеток з екстрактом кори осики, Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
Danylchenko S. - The synthesis, computer prediction of the biological activity and the acute toxicity of 4-aryl-5-oxo-4,5-dihydro(1,2,4)triazolo(4,3-a)quinazoline-8-carboxamides, Drushlyak O., Kovalenko S., Kovalenko S. (2016)
Korobko D. - Synthesis of the row of new functional derivatives of 7-aryl alkyl-8-hydrazine theophyllines (2016)
Kryvoviaz O. - Antiglaucoma pharmacotherapy: analysis of treatment regimens and efficacy indicators (2016)
Молодожонова О. О. - Національний досвід становлення вимог до зберігання та дистрибуції лікарських засобів, Суховий Г. П., Бушуєва І. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Бойко А. І. - Оптимізація системи фармацевтичної допомоги хворим на цукровий діабет з використанням сучасної методології фармацевтичної інформатики (2016)
Євтушенко О. М. - Дослідження проблем та тенденцій розвитку фармацевтичного ринку судану як соціальнооріентованої структури країни, Осама Абузаід Мохамед Нур Ахмед (2016)
Пономаренко М. С. - Обгрунтування створення нормативно-визначеного асортименту ліків у відповідності до протоколів провізора і клінічних протоколів медичної допомоги для аптек сімейної фармації та аптек загального типу при закладах сімейної медицини, Кабачна А. В., Соловйов О. С., Аугунас С. В., Борищук В. О. (2016)
Торопин В. Н. - Синтез и эмиссия активного хлора из иммобилизованных n-хлор-n-алкилсульфонамидов, Бурмистров К. С., Мурашевич Б. В., Кременчуцкий Г. Н. (2016)
Шанайда М. І. - Морфолого-анатомічна будова трави Satureja Hortensis L., Сіра Л. М., Мінаєва A. O. (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Розробка методики ідентифікації фенольних сполук у пижма квітках, Гонтова Т. М., Котова Е. Е., Котов А. Г., Губарь С. М. (2016)
Ніженковська І. В. - Механізм розвитку кардіотоксичності за умов використання антрациклінових антибіотиків та аналіз механізмів кардіопротекторної дії лікарських засобів та сполук різних хімічних груп, Нароха В. П., Бакун А. В. (2016)
Хижняк О. С. - Технологія отримання бактеріального синбіотичного препарату (2016)
Danylchenko S. - Primary antimicrobial screening of novel, Drushlyak O., Kovalenko S., Kovalenko S., Elliott A., Zuegg J. (2016)
Проскурова Я. А. - Сравнительный анализ требований европейской и немецкой фармакопей к испытанию "показатель горечи", Губарь С. Н., Котова Э. Э., Котов А. Г. (2016)
Вишневська Л. І. - Технологічні дослідження з розробки основи корегованої лікарської форми, Шмалько О. О., Яковенко В. К., Мегалінський В. А. (2016)
Макаренко О. В. - Результати комплексного АВС/VEN/частотного аналізу застосування препаратів групи s01e "протиглаукомні засоби та міотики" за показниками витратності, життєвої необхідності та частоти призначень, Кривов'яз О. В. (2016)
Кузнецов И. Э. - Количественное определение концентрации силденафила в плазме крови человека методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (LC-MS/MS), Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Розробка методики якісного аналізу грициків звичайних трави для включення у проект національної монографії до державної фармакопеї України, Кисличенко В. С., Котова Е. Е., Котов А. Г., Сущук Н. А. (2016)
Кушнірук В. М. - Масштабування технології одержання n,n-дибензиламіду малонової кислоти – потенційного антиконвульсанта – у промислових умовах, Ковалевська І. В., Рубан О. А., Гарна Н. В., Георгіянц В. А. (2016)
Савич А. О. - Дослідження гепатопротекторного впливу збору антидіабетичного на гістологічний стан печінки щурів зі стрептозотоцин-нікотинамід-індукованим цукровим діабетом 2 типу, Марчишин С. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Одинцова В. М. - Хронічна токсичність субстанції адамантан-1-амонієвої солі 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)оцтової кислоти, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых n,n-дихлорсульфонамидов, Бурмистров К. С., Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження характеристик споживачів лікувальної косметики в Україні, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2016)
Toziuk O. - Investigation of effect of sodium 2-(tetrazolquinazolin-5-iltio)-acetate (compound кв-28) on the metabolic processes in organism during intensive exercise (2016)
Гудзь Н. І. - Елементи стандартизації та контролю якості лабораторних серій перитонеальних діалізних глюкозолактатних розчинів, Філіпська А. М. (2017)
Зайченко Г. В. - Вплив екстракту листя персика на стан метаболічних процесів та прооксидантно/антиоксидантний баланс щурів в умовах хронічного іммобілізаційного стресу, Шаріфов Х. Ш., Міщенко О. Я., Кошова О. Ю. (2017)
Кононенко Н. М. - Репаративні властивості нового комбінованого крему на моделі термічних пошкоджень шкіри у щурів, Шейхалі А. М. (2017)
Кузнецов И. Э. - Разработка и валидация методики количественного определения силденафила и n-десметил силденафила с помощью ВЭЖХ-МС/МС в плазме крови человека, Науменко Е. А., Резниченко Н. К., Костюк А. Ю., Савяк Р. П., Олейников Д. С. (2017)
Ніженковська І. В. - Дослідження впливу координаційних сполук германію з нікотиновою та оксиетилидендифосфоновою кислотами на жирнокислотний спектр ліпідів сироватки крові, Нароха В. П., Бакун А. В., Брюзгіна Т. С. (2017)
Рибачук В. Д. - Вивчення впливу концентрації зволожувача та методу гранулювання на технологічні властивості гранул цеоліту природного (2017)
Сирова Г. О. - Синтез похідних 4-аміно-5-(піридин-2(3)-іл)-1,2,4-тріазол(4h)-3-ілтіоацетамідів як потенційних протизапальних засобів, Чаленко Н. М., Безуглий П. О., Демченко А. М. (2017)
Шакін Є. С. - Фармацевтична розробка протиепілептичних таблеток на основі субстанції леветирацетам. специфіка проведення фармако-технологічних досліджень при стандартизації лікарського засобу, Асмолова Н. М., Ярних Т. Г. (2017)
Одинцова В. М. - Підбір допоміжних речовин з метою створення таблеток адамантан-1-амонію 2-((5-(адамантан-1-іл)-4-феніл-4н-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетат методом вологої грануляції. Частина 1, Бідненко О. С. (2017)
Зайченко В. С. - Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника, Євтушенко О. М., Рубан О. А., Маслій Ю. С., Равшанов Т. Б. (2017)
Рибалкін М. В. - Наукове та експериментальне обгрунтування технології очищення антигенів грибів Candida, Стрельников Л. С. (2017)
Abstract and References (2017)
Мороз С. Г. - Дослідження концептуальних засад формування сталого розвитку фармацевтичної галузі, Сагайдак-Нікітюк Р. В., Зоідзе Д. Р. (2017)
Заморський І. І. - Аналіз активності сукцинатдегідрогенази та лактатдегідрогенази при гострій та хронічній гіпоксії на фоні введення похідного 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти, Букатару Ю. С., Мельничук С. П. (2017)
Дармограй Н. М. - Визначення агомелатину у сечі в присутності метаболітів методом газової хроматографії із МАС-спектрометричним детектуванням (ГХ-МС), Галькевич І. Й. (2017)
Осьмачко А. П. - Хромато-МАС-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних, жирних та ароматичних кислот кореневища Veronica Teucrium L., Ковальова А. М., Ільїна Т. В., Кошовий О. М., Сидора Н. В. (2017)
Давидович С. І. - Визначення сертиндолу у біологічному матеріалі методом газової хроматографії – МАС-спектрометрії, Галькевич І. Й., Тарнавська Я. Г. (2017)
Юсифова Д. Ю. - Разработка технологии мягкой лекарственной формы на основе экстракта листьев лещины обыкновенной, Рубан Е. А. (2017)
Тимофєєва С. В. - Вивчення стероїдних сполук у сировині канни садової, Кисличенко О. А., Журавель І. О. (2017)
Litvinova O. - Development of combined composition pessaries for genital herpes treatment, Levachkova Ju., Zaichenko A., Chernykh V., Chushenko V. (2017)
Posylkina O. - Prediction of the competitiveness dynamics of pharmacy chains, Mala Zh., Nessonova M. (2017)
Kramar H. - Experimental study of state of gastric mucosa in rats under introduction of new derivate of 4-|4-oxo-4h-quinazoline-3-yl| benzoic acid (PC-66) (2017)
Abstract and References (2017)
Кучеренко Н. В. - Аналіз фармацевтичного ринку україни в аспекті твердих оральних лікарських засобів з відтермінованою дією, Гудзенко О. П. (2017)
Пелех І. Р. - Дослідження біокомплексу PS як перспективного консерванта у складі лікарських та косметичних засобів, Ділай Н. В., Білоус С. Б., Вільданова Р. І., Шульга О. М. (2017)
Котвіцька А. А. - Вивчення основних етіологічних факторів, що обумовлюють виникнення хвороби Паркінсона, Прокопенко О. С. (2017)
Федоровська М. І. - Розробка технології крем-маски з рослинними субстанціями для терапії андрогенної алопеції, Половко Н. П., Леочко Н. С. (2017)
Карпюк У. В. - Розробка методики якісного аналізу кукурудзи стовпчиків з приймочками для включення у проект національної монографії до Державної Фармакопеї України, Котова Е. Е., Котов А. Г., Кисличенко Кисличенко, В. С. (2017)
Пазюк Д.-М. В. - Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної сортів "Яскрава" та "Нантська харківська", Журавель І. О., Кисличенко О. А., Бурда Н. Є. (2017)
Лук'янчук А. В. - Анемона дібровна. Anemone Nemorosa L. Аналітичний огляд, Хропот О. С., Конечний Ю. Т., Конечна Р. Т., Новіков В. П. (2017)
Безрук І. В. - Розробка методик кількісного визначення прокаїну гідрохлориду та сульфаніламіду в складі багатокомпонентної екстемпоральної мазі, Вракін В. О., Савченко Л. П., Матерієнко А. С., Георгіянц В. А. (2017)
Timanyuk I. - The analysis of digital tiered pharmacy formation, Pestun I. (2017)
Пилипенко Д. М. - Исследование антиаритмической активности липосомальной формы цитохрома С, Кацай А. Г., Прохоров В. В., Конахович Н. Ф., Григорьева А. С., Краснопольский Ю. М. (2017)
Abstract and References (2017)
Karpiuk U. - Development of method for quantitative analysis of corn silk for inclusion in the draft national monograph of the state pharmacopoeia of Ukraine, Kotova E., Kotov A., Kyslychenko V. (2017)
Котвіцька А. А. - Наукове обґрунтування моделі розробки рекомендованого переліку лікарських засобів для фармакотерапії гострого бронхіту у дітей раннього віку, Коробова Є. С. (2017)
Ганєва О. В. - Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення преднізолону в мазях з гідрофільною основою, Проскуріна К. І., Євтіфєєва О. А., Петухова І. Ю., Кизим О. Г. (2017)
Polova Z. - Determination of the stability of veterinary cream containing silver citrate (2017)
Кубарєва І. В. - Аналіз нормативно-правовового регулювання надання паліативної допомоги в Україні, Котвіцька А. А., Бекетова М. С. (2017)
Кацай А. Г. - Влияние состава липосом на степень инкапсуляции и размер частиц при создании липосомальной формы цитохрома С, Рубан Е. А., Краснопольский Ю. М. (2017)
Білоус С. Б. - Нормативне обґрунтування виробництва, контролю якості та безпечності лікарських засобів на основі наноматеріалів, Калинюк Т. Г. (2017)
Mamina O. - The use of hplc method for analysis of prazosin hydrochloride suitable for a chemical-toxicological investigation, Kabachny V. (2017)
Prokopetc V. - Development and standardization of test systems based on filter paper and modified with vanillin reagent, Zdoryk O., Georgiyants V. (2017)
Abstract and References (2017)
Ilyinska N. - Study of the inulin complex of dahlia root bulbs of Ken's flame species and its standardization, Gontova T., Chushenko V., Bezugly P. (2017)
Markina A. - The impact of indolinoren on histrotructure of kidney on the glixerroid acute renal failure model, Mishchenko O., Laryanovska Yu. (2017)
Gayova L. - New possibilities of use of oat raw materials for investigation of biologically active components in therapy of experimental diabetes, Yurzhenko N., Mysnik O. (2017)
Rybalkin M. - Research of molecular mass of proteins, which obtained by different technological methods of the Candida fungi cells disintegration, Strelnikov L., Strilets O. (2017)
Tkachenko P. - Products of interaction of substituted 5-aminopyrazoles with α -haloketones as potential pharmaceutical agents, Tkachenko O., Netosova K., Borisov O., Zhuravel I. (2017)
Alfred-Ugbenbo D. - Quality assessment and stability study of compounded furosemide syrup, Zdoryk O. A., Georgiyants V. A. (2017)
Rosada M. - Determination of the optimal parameters and ionization products of riboxinum, Bevz N., Georgiyants V. (2017)
Barkovska O. - Analysis of factors that influence on organization of educational and production practice in preparation of pharmacy specialists, Ogar’ S., Rogulia O., Havrysh Н. (2017)
Sakhanda I. - Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases, Kosyachenko K., Nehoda T. (2017)
Abstract and References (2017)
Grygoriv G. - Cycloalkanecarbaldehydes in synthesis of novel 1,2-benzoxathiin-4(3H)-on 2,2-dioxide derivatives and study of the antimicrobial activity of synthesized compounds, Lega D., Chernykh V., Osolodchenko T., Shemchuk L. (2017)
Kuznetsova М. - Identification and quantitative determination of steroidal compounds in the plant material of cabbage, Kyslychenko О., Zhuravel І. (2017)
Litvinova E. - Analysis of innovative development strategies in pharmacy, Posilkina O. (2017)
Stadnichenko A. - Study of the composition of cryoprotector and technological regime in liophilization of liposomes with oxaliplatinum, Krasnopolsky Y., Yarnykh Т. (2017)
Sytnyk I. - Study of superoxide- and NO-dependent protective mechanisms of N-acetylcysteine and losartan in ratʼs aorta and liver under streptozoticin-induced type 1 diabetes mellitus, Burlaka A., Vovk A., Khaitovych M. (2017)
Bielozorova O. - Study of consumption of drugs for the treatment of soldiers as surgical patients in a military mobile hospital (2017)
Savelieva O. - Development of composition and technology of combination drug with neurally mediated action "Memofit"", Vladymyrova I., Tishakova Т., Levashova O. (2017)
Polova Z. - Substantiation of the composition of surface-active substances in development of a cream with silver citrate, Gladukh I., Kukhtenko H. (2017)
Kotvitska A. - Scientific substantiation of the product range renewal model for manufacturing pharmaceutical enterprise, Kostiuk V. (2017)
Abstract and References (2017)
Leontiev D. - The synthesis and study of profiles of the ornidazole impurities, Bevz О., Volovyk N., Gella І., Georgiyants V. (2018)
Bilous S. - Actual approaches to development of new germicides in the conditions of extension of antibiotic resistance, Dybkova S., Liutko O., Rieznichenko L., Gruzina T., Kalyniuk T. (2018)
Dobrova A. - Verification of dissolution test for doxycycline hyclate in capsules to implement into the pharmacopoeial monograph, Golovchenko O., Georgiyants V. (2018)
Tsubanova N. - Research of the toxicological profile of the new gel, which contains an extract of the oak bark and aloe extract, Zhurenko D., Sakharova T. (2018)
Savchenko L. - Selection and verification of the method for phynelefrine hydrochloride assay in Simanovsky ointment, Uminska K., Bevz N., Georgiyants V. (2018)
Tryhubchak O. - Study of excipients quantities influencein the composition of the powder in sachet packages, Gureyeva S., Yuryeva O. (2018)
Sydora N. - Morphological and taxonomic study of oxyacanthae Zbl. section of crataegus L. genus by vegetative characteristics (2018)
Polova Z. - Study of influence of primary packaging on the stability of the original veterinary preparation, Almakayeva L. (2018)
Nizhenkovska I. - In vitro susceptibility study of Candida Spp. isolates to new combined potential medicinal product for the treatment of vaginal candidiasis, Zinchenko L. (2018)
Abstract and References (2018)
Saidov N. - Scaling of the prospective anti-ulcer API synthesis (2018)
Glushchenko A. - The substantiation of the selection of medicinal plants and their rational application in diseases of the hepatobiliary system, Vladymyrova I., Georgiyants V. (2018)
Shуlkina O. - Current state assessment of pharmaceutical care implementation in Ukraine, Dobrova V. (2018)
Nemchenko A. - Analysis of the Ukrainian market of parapharmaceuticals for prevention of keloid scars, Nazarkina V., Mishchenko V., Vinnik O. (2018)
Prokopenko Y. - Methodological approaches to the search of new herbal anticonvulsants, Georgiyants V. (2018)
Rybachuk V. - Studying the influence of the natural zeolite tablets manufacturing technology on sorbtion kinetic of long-living 90Sr and 137Cs radionuclides and Pb2+ and Hg2+ heavy metals from water solution in vitro, Ruban O., Krasnopyorova A., Yuhno G. (2018)
Darzuli N. - Investigation of the effects of excipients on technological properties tablets of pyrola rotundifolia extract, Hroshovyi T., Sokolova K., Podpletnyaya E. (2018)
Drachuk V. - Comparative analysis of the nephroprotective action of ademetioninee and glutathione in ischemia-reperfusion acute kidney injury, Zamorskii I., Shchudrova T. (2018)
Sakhanda I. - The analysis of the sale of antihypertensive drugs in the pharmacies of Kyiv, Kosyachenko K., Nehoda T. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Gedziute J. - Investigation of food supplements with preservative E211 (Sodium benzoate) using thin-layer chromatography, Marksa M., Zevzikoviene A., Skyrius V., Zevzikovas A. (2018)
Marushchak A. - Pharmacoeconomic analysis of the use of ramipril and candesartan in patients with arterial hypertension, Shorikov E. (2018)
Mishchenko O. - Influence of extract of peach ordinary (Persica vulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress, Zaychenko G., Sharifov Ch., Koshova O., Laryanovska Yu., Khalieieva O. (2018)
Pruglo Ye. - Synthesis, physical and chemical properties and anxiolytic activity of 2-(4-(R-arylidenamino)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-YL)thio)acetic acids and their salts (2018)
Shanaida M. - Identification and component analysis of triterpenoids in Monarda fistulosa L. and Ocimum americanum L. (Lamiaceae) aerial parts, Golembiovska O. (2018)
Upyr T. - Phytochemical and pharmacological study of polysaccharide complexes of Prunus domestica fruit, Shahm Basim Mohammed, Bashar Al-Jabbar Ali Sahlani, Lenchyk L., Senyuk I., Kyslychenko V. (2018)
Dyachok I. - Dynamics of exception of organic acids from mixture of medical vegetable raw material, Pinyazhko O., Ivankiv O. (2018)
Abstract and References (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Kovalevska I. - Development of the methodological approach of obtaining preparations based on solid dispersions, Ruban O. (2018)
Jarukas L. - Bio-based succinic acid sample preparation and derivatization procedure optimisation for gas chromatography-mass spectrometry analysis, Kamarauskaitė J., Marksa M., Trumbeckaitė S., Banienė R., Ivanauskas L. (2018)
Barkovska O. - Scientific and practical substantiation of directions of mutual cooperation of higher educational institutions with employers of pharmaceutical sector of health care industry, Ogar’ S., Rohulia O. (2018)
Markina А. - The influence of indolinoren on kidney function in conditions of water and salt load, Mishсhenko O. (2018)
Donchenko A. - Development and validation of spectrophotometric method for the determination of meldonium dihydrate in dosage forms, Nahorna N., Vasyuk S. (2018)
Matskevych K. - Research of 1,3-oxazole-4-il-phosphonic acid derivative on the content of fatty acids of lipids in rats with arterial hypertension (2018)
Varinsky B. - The research of free aminoacids of water-soluble protein-polysaccharide complex of oyster mushroom pleurotus ostreatus, Kucherenko N., Kolpakova O. (2018)
Kononenko N. - Impact of dry extract of ginger on morphological state of pancreas of Syrian golden hamsters on the background of hypercalorium diet, Sorokina M., Larianovska J., Chikitkina V. (2018)
Abstract & References (2018)
Kravchuk Y. - Analysis of psychotropic medicines triazolam, estazolam and alprazolam mixture using high-performance liquid chromatography method, Marksa M., Zevzikoviene A., Zevzikovas A. (2018)
Kolodyezna Т. - Evaluation of opportunities for the use of modern methods for correction and prevention of risks in the quality control of clinical trials, Zupanets K., Dobrova V. (2018)
Zaychenko V. - Physico-chemical and pharmaco-technological research at a substantiation of rational composition and technology of suppositories "indoxam", Ruban O., Maslii Yu., Gerbina N. (2018)
Olkhovska А. - Substantiation for the optimal strategy of risk management in marketing communicative activities of pharmaceutical enterprises based on mathematical model approach, Malyi V., Storozhenko I. (2018)
Sydora N. - Technology of obtaining and investigation of chemical composition of dense extract of hawthorn fruits, Zuikina S., Kovalova А., Vyshnevska L. (2018)
Temirova O. - Redox-dependent mechanisms of brain neuroprotection of rats with experimental diabetes mellitus, Khaitovych M., Burlaka A., Vovk A. (2018)
Shumova G. - Determination of the content of amino acids in the roots of the sophora flavescens, Nizhenkovska I., Vladymyrova I. (2018)
Kravchenko T. - Antipyretic activity of the new 2-(((3-mercapto-5-methyl-4Н-1,2,4-triazol-4-yl)imino)methyl)-5-R-benzoates, Panasenko O., Knysh Ye. (2018)
Abstract and References (2018)
Vyshnevska L. - Studies on the design of a composition of gel for the treatment of inflammatory diseases of the joints, Strilets O., Postoy V. (2018)
Semchenko K. - Study of anthelmintic activity and acute toxicity of medicine of combined composition, Vyshnevska L., Polovko N. (2018)
Sych I. - Development of quality control methods of promising anticonvulsant, Bevz N., Sych I., Rakhimova M., Yaremenko V., Perekhoda L. (2018)
Sydora N. - Search of the promising species of subfamily Amygdaloideae and Pyroideae using the chemotaxonomy, Kovaleva A., Goncharov O. (2018)
Shovkova O. - Development and validation of HPLC/UV-procedures of secnidazole determination in blood and urine, Klimenko L., Shovkova Z., Mykytenko O. (2018)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Research of socio-psychological characteristics of pharmacy specialists, Harkusha M., Demchenko N. (2018)
Saidov N. - Development of HPLC method for quantitative determination of new perspective аpi with anti-ulcer activity of trіаzоprazol, Smelova N., Garna N., Koretnik O., Khanina N., Gubar S. (2018)
Abstract and References (2018)
Posilkina O. - Development of methodical approaches to the assortment management of pharmacy networks by principles of categorycal management, Mala Zh., Bondarieva I. (2019)
Glushchenko A. - Development of the procedure of quantitative determination of the biological active substances in the extract of a bupleurum aureum in the composition of a combined dosage form, Bezruk I., Bevz N., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2019)
Romanenko Ye. - Standardization parameters of modified extracts from Leonurus cardiaca herb, Koshovyi O., Ilyina T., Borodina N., Melnyk N. (2019)
Sahaidak-Nikitiuk R. - Study of medical kits from passenger trains, Gretska G., Demchenko N. (2019)
Slipchenko G. - Methodological approaches to the design of solid dosage forms of nootropic action on the basis of plant raw materials, Ruban O., Kutsenko S. (2019)
Bilous S. - Study of the stability of organoleptic and structural-mechanical indicators of semi-solid preparations with metal nanoparticles, Kovalevska I. (2019)
Vyshnevska L. - Pharmacotechnological studies of model samples in the development of a composition of solid gastrosoluble capsules, Bysaha Ye., Soldatov D. (2019)
Abstract and References (2019)
Snehyrova D. - Selection of flavoring agents and primary packaging for the combined oral solution named "Maglycimet", Almakaeva L. (2019)
Jazokaite R. - Chromatographic analysis of 6-gingerol and 6-shogaol using TLC and HPLC methods, Marksa M., Zevzikoviene A., Zevzikovas A. (2019)
Iakovlieva L. - Β-lactam antibiotics in Ukraine: market and consumption analysis in 2013–2018, Bahlai T. (2019)
Litvinova E. - Analysis of research on the benefits of clinical and economic effectiveness, safety of innovative drug cetuximab in the treatment of colorectal cancer (2019)
Golubtsova K. - Study of factors affecting on the development of the pharmaceutical sector enterprises, Sahaidak-Nikitiuk R., Demchenko N. (2019)
Drapak I. - Development of method of quantitative determination of cardiazol substance with using highly efficient liquid chromatography, Zimenkovsky B.. Bezruk I., Ivanauskas L., Perekoda L., Harna S. (2019)
Glushchenko A. - Development of the method of simultaneous quantitative determination of loratadine and auxuilary substances in the combined syrup "Loratadin+", Bezruk I., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2019)
Abstract and References (2019)
Bevz N. - Algorithm for carrying out a procedure for verification of a spectrophotometric method for analysis of solid-dosed dosage forms according to the requirements of SPHU 2.0, Georgiyants V., Gryzodub O. (2019)
Maslii Yu. - Investigations with the aim of obtaining a mass for pressing medicated chewing gums "Lysodent C", Ruban O., Kolisnyk T. (2019)
Zaharko N. - Risk assessment of logistic activities in foreign economic activity as a component of efficient management by a pharmaceutical company, Sahaіdak-Nikitiuk R., Demchenko N. (2019)
Chalenko N. - Synthesis of potential antiexudative preparations for 2-((4-amino-5-(furan-2-il)-1,2,4-triazole-(4H)-3-yl)-sulfanyl)-N-acetamide series, Demchenko A., Syrova G. (2019)
Kononenko N. - Influence of dry extract of brassica olearacea on the morphological structure of the gastric mucosa of rats during an experimental ulcer caused by alcohol-prednisolone mixture, Mirzaliev M., Chikitkina V. (2019)
Borodina N. - Biologically active substances of salix purpurea F. Gracilis (Gren. & Godr.) C.K. Schneid. (Salicaceae), Kovalyov V., Koshovyi O. (2019)
Abstract and References (2019)
Mirzaliev M. - Study of the antiulcer activity of dry extract of garden cabbage on a model of subchronic gastric ulcer, Kononenko N., Chikitkina V. (2019)
Tereshchenko L. - Analysis of the dynamics of expenditures on pharmaceutical support of population in Ukraine, Belarus republic and in European Union, Zhirova I. (2019)
Andrienko N. - Sociometry as a method for assessing the socio-psychological climate in pharmacies, Sahaіdak-Nikitiuk R., Demchenko N., Alеkhina N. (2019)
Grytsyk А. - Fatty acid composition of common bugle herb (Ajuga reptans L.), Maliuvanchuk S. (2019)
Panfilova H. - Development of organizational and economic approaches to the analysis of efficiency of activities of pharmacy as subjects of insurance relations in national health care, Hala L. (2019)
Borodina N. - Study of the morphologo-anatomic signs of shoots of the Salix caprea L. of Ukrainian flora, Kovalyov V., Koshovyi O., Gamulya O. (2019)
Doroshenko A. - Effect of a nanodispersion silica composite with polyhexamethylene guanidine hydrochloride on immunological indicators and indicators of oxidation and antioxidant homeostasis in rats with thermal burn, Gorchakova N., Zaychenko G. (2019)
Abstract and References (2019)
Hala L. - Research of trends of development of the health insurance market in the conditions of socio-economic crisis in Ukraine, Panfilova H., Tsurikova O. (2019)
Chornyi V. - Design and implementation of green chemistry approaches into pharmaceutical analysys of benzydamine dosage formes, Kushniruk V., Georgiyants V. (2019)
Bevz N. - Development of a design research for determining the quality indicators of potential API. 1. newly synthesized substances for primary pharmacological screening, Mishchenko V. (2019)
Rudakova O. - Standardization of original medicine anti-alcohol action on assay of glycin, Gubar S., Kriukova A., Smielova N., Bezchasnyuk E. (2019)
Orlenko D. - Study of structural and mechanical properties of bases in the development of dental gel with combined composition, Yakovenko V., Vyshnevska L. (2019)
Borko Ye. - Studies of physico-chemical and pharmaco-technological parameters of bioflavonoids diosmin and hesperidin, Kovalevska I. (2019)
Abstract and References (2019)
Title (2019)
Bevz O. - Features of standardization and registration of dietary supplements compared to drugs, Kryvanych O., Fedosov A., Sych I., Perekhoda L. (2019)
Pylypenko D. - Nanobiotechnological obtaining of liposomal forms of antioxidant preparations based on bioflavonoids, Prokhorov V., Dudnichenko O., Krasnopolsky Y. (2019)
Minkutė R. - The influence of lifestyle factors on constipation – should the pharmacist be aware of this?, Andrijauskaitė I., Briedis V. (2019)
Orlenko D. - Research on the development of dental gel technology with metronidazole benzoate and hyaluronic acid, Yakovenko V., Vyshnevska L. (2019)
Bobokalo S. - Results of structural analysis of medical appointments of queretetin drugs and its derivatives in Ukraine, Almakaieva L., Panfilova H., Tsurikova O. (2019)
Polish N. - Primary screening of the biological activity of heterocyclic aminoderivatives of 2,3-dichloro-1,4-naphtoquinone, Voytsakhivska O., Marintsova N., Zhurakhivska L., Novikov V., Bohza S. (2019)
Shmalko O. - Experimental research on development and validation of methods of quantitative determination of flavonoids and essential oil in solid multi-component capsules "Uroholum", Bevz N., Vyshnevskyy І., Vyshnevska L. (2019)
Karamavrova T. - Some approaches to obtaining internal audit evidence for pharmaceutical quality systems, Lebedynets V. (2019)
Abstract and References (2019)
Kotvitska A. - Rationale of the methodology classification of medication related errors during the retail sales of drugs in Ukraine, Surikova I. (2020)
Bondar A. - Technological aspects of obtaining liquid extracts of black poplar buds and determining the strategy for their standardization at the pharmaceutical development stage, Gubar S., Smielova N., Shyteyeva T., Tkachenko O., Kryvoruchko L., Karpenko K., Georgiyants V. (2020)
Derymedvid L. - Comparative cytotoxic analysis of extracts obtained from leaves and roots of sweet flag (Acorus Calamus L.) on rat bone marrow cells in vitro, Korang L., Shakina L. (2020)
Myha M. - Phytochemical study of Salvia grandiflora and Salvia officinalis leaves for establishing prospects for use in medical and pharmaceutical practice, Koshovyi O., Gamulya O., Ilina T., Borodina N., Vlasova I. (2020)
Dolzhykova O. - Research of medical treatment influence of "melanizol" suppositories on background of "mechanical" vaginitis in rats, Maloshtan L. (2020)
Litvinova E. - Analysis of clinical efficacy and safety of intravenous use of diclofenac for the prevention of postoperative pain: current status and strategic aspect (2020)
Marushchak A. - Morphological changes in tissues of organs in rats with arterial hypertension (SHR) with treatment of hypotensive medicines (with ramipril and candesartan) in combination with corvitin, Rogovyy Y., Doroshko V., Shvets V., Savchuk T. (2020)
Abstract and References (2020)
Semchenko K. - Substantiation of production technology of tablets "AP-helmin”, Vyshnevska L., Gladukh Ie., Sichkar A. (2020)
Severina H. - Design, synthesis, molecular docking and anticonvulsant evaluation of 6-methyl-2-arylaminopyrimidin-4(3H)-one, Voloshchuk N., Saidov N., Georgiyants V. (2020)
Volkova A. - Study the attitude of the Ukrainian citizens to the environmental problems in the context of the theory of generations, Proskurova Ia., Yevsieieva L. (2020)
Gubin Iu. - Drug design of medicinal products on the basis of natural cardiosteroids, Romelashvili O., Zborovska T. (2020)
Soloviova А. - Primary selection of the prebiotic components in the complex dermatological therapeutic and preventive medicine with probiotic, Kaliuzhnaia О., Strelnikov L. (2020)
Matushchak M. - Research of features of development of epidemiological situation on lymphogranulematosis in Ukraine, Panfilova H., Kostуshуn L., Sokurenko I. (2020)
Liakh V. - Caltha palustris. Analytical overview, Konechna R., Mylyanych A., Zhurakhivska L., Hubytska I., Novikov V. (2020)
Abstract and References (2020)
Severina H. - Development of HPLC method for quantitative determination of epimidin - new perspective АPhI with anticonvulsive activity, Bezruk I., Ivanauskas L., Georgiyants V. (2020)
Chornyi V. - Development and validation of the method for simultaneous determination of Benzydamine hydrochloride and methylparaben in dosage form by HPLC, Georgiyants V., Chorna O. (2020)
Samborskyі O. - Comparative analysis of the dynamics of healthcare expenditures from country GDP and cash payments of families to medical and pharmaceutical support in Ukraine, CIS countries and ЕU, Slobodyanyuk М., Panfilova Н. (2020)
Shmalko O. - Preparation and study of the substance of multicomponent dry extract of Belisa as a stage of pharmaceutical development of sedative capsules, Vyshnevska L., Soldatov D. (2020)
Kolisnyk S. - Study of the monosaccharide composition of water-soluble polysaccharide complexes and pectic substances of Pimpinella anisum herbs, Khanin V., Umarov U., Koretnik O. (2020)
Lebed S. - Estimation of the possibility of expanding the instrument base for the rapid detection of falsified medicinal products in the Rivne region, Nemchenko A., Zdoryk O. (2020)
Abstract and References (2020)
Semenets A. - Theoretical justification of a purposeful search of potential neurotropic drugs, Suleiman M., Kovalenko S., Georgiyants V., Pokrovskii M., Korokin M., Soldatov V., Bunyatyan V., Kobzar N., Grinevich L., Perekhoda L. (2020)
Mamina O. - Determination of diphenhydramine by HPLC method in biological liquids, Kabachny V., Tomarovska T., Bondarenko N. (2020)
Bahadur S. - Review of formulation and evaluation of self-micro emulsifying drug delivery system (SMEDDS), Yadu K., Baghel P., Naurange T., Sahu M. (2020)
Bezruk I. - Comparison of components profile in herbal raw material, extract and pharmaceuticals of Hedera Helix, Georgiyants V., Ivanauskas L. (2020)
Savych A. - Screening study of hypoglycemic activity of the herbal mixtures (message 1), Marchyshyn S., Basaraba R. (2020)
Marchyshyn S. - Study of the morphological and anatomic signs of the flowers of the chrysanthemum hortorum bailey sort pectoral (pharmacognostic analysis), Polonets O., Harnyk M., Sira L. (2020)
Abstract and References (2020)
Шкодовський Юрій Михайлович (16 листопада 1947 року - 14 травня 2020 року) (2020)
Банах А. В. - Моделювання взаємовпливу розпланувального рішення забудови та перетворення природного рельєфу території (2020)
Bzhezovska N. - The influence of polish ethnoculture on the process of forming the architectural planning structure of small historical cities of Podillya (2020)
Васильєва Г. Ю. - Методи удосконалення транспортної інфраструктури (на прикладі м. Києва), Дубова С. В. (2020)
Величко С. В. - Дослідження впливу на нижній б'єф приєднання вертикальної витрати у водопропускних спорудах, Дупляк О. В. (2020)
Габрель М. М. - Зміни й перетворення у просторі великих міст. Аналіз та врахування в обґрунтуванні шляхів розвитку (2020)
Габрель М. М. - Характеристики якості в дослідженні архітектурно-урбаністичних процесів (2020)
Голик Й. М. - Дослідження еволюційних тенденцій планування території Закарпаття, Несух М. М., Федорянич Т. В. (2020)
Гомон С. С. - До визначення січного модуля деформацій клеєної деревини модифікованої "силором", Гомон С. С., Гомон П. С., Верешко О. В. (2020)
Довганюк А. І. - Розвиток планувальної структури вулично-дорожньої мережі та транспортної інфраструктури міста Чернівці (2020)
Древаль І. В. - Робітничі селища залізничників: історичній досвід містобудівних перетворень (2020)
Жирак Р. М. - Теоретичні передумови дослідження урбоекологічних взаємодій у гірських поселеннях рекреаційного спрямування (2020)
Завальний О. В. - До питання формування та функціонування приміських зон в зоні впливу великого міста, Панкеєва А. М., Вяткін К. І. (2020)
Ісаєв О. П. - Комплексний моніторинг інженерних споруд, Гуляєв Ю. Ф., Чуланов П. О. (2020)
Коптєва Г. Л. - Фактори впливу та прийоми формування прирічкових міських територій (2020)
Косьмій М. М. - Вплив нематеріальних чинників на трансформаційний потенціал вибраних об'єктів карпатського регіону (2020)
Кошева В. О. - Комплексна модель створення енергоактивної будівлі при модернізації п'ятиповерхового будинку, Гетун Г. В., Левківський Д. В. (2020)
Куцина І. А. - Роль пішохідних мостів у формуванні архітектурно-просторового середовища міст (2020)
Мерилова І. О. - Парадигма розвитку депресивних промислових територій в умовах постіндустріальної економіки, Невгомонний Г. У., Речиц О. А. (2020)
Орел Ю. М. - Геометричне моделювання оптимальної траєкторії прокладання трубопроводу ефективних систем водопостачання (2020)
Осипов О. Ф. - Обгрунтування технології комплексно-механізованого демонтажу металевих колон, Осипов С. О., Сигида В. О., Осипова А. О. (2020)
Petryshyn H. - Lviv transport infrastructure development prospects, Sosnova N., Tupis S., Liubytskyi R., Sklyarova I. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського