Полякова Ю. Ю. - Родина Алчевських у театральному просторі Харкова (2016)
Мариняк Р. С. - Перекладацька діяльність Х. О. Алчевської в контексті українського літературного європеїзму, Казімір І. І. (2016)
Вовк О. І. - Ілля Рєпін і Харківський університет (2016)
Бездрабко В. В. - Дидактичні досліди Андрія Введенського (2016)
Лобенко С. В. - О. В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету (2016)
Глушан О. В. - Вплив родинного та соціокультурного середовища на формування світогляду С. В. Бородаєвського (2016)
Курушина М. А. - Читання в сучасній Україні: практики популяризації (2016)
Umantseva N. F. - Complex Individual Author’s Poetic Definitions in the Lyrics of M. Rylsky in the 1920 – 1930s (2016)
Аксьонова Н. В. - Науково-практичний семінар з народознавства "Народна медицина Ізюмщини", Бондаренко С. К. (2016)
Аксьонова Н. В. - Всеукраїнська наукова конференція "Історико-культурна спадщина родини Алчевських: теоретичні та прикладні аспекти біографістики", Вовк О. І. (2016)
Чорний Д. М. - Рецензія на Grzegorz Skrukwa. O Czarnomorską Ukrainę. Procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej. – Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2016. – 493 s. (2016)
Чугуй Т. О. - Дорогичинська битва середини ХІІІ століття: актуальні питання історіографії (2017)
Янкул О. М. - Видання-попередники "Харьковского календаря" (2017)
Боженко А. О. - Індустріальні об’єкти як містоутворюючий чинник у другій половині XIX – на початку XX ст. (на прикладі Xаркова) (2017)
Філатова О. Є. - Розвиток пивоваріння в Харківській губернії другої половини ХІХ ст.: причини монополії німецьких броварень (2017)
Устименко О. М. - Спеціальні радянські автомобілі для інвалідів та їх експлуатація на Харківщині (кінець 1940-х – 1990-ті роки) (2017)
Павлова О. Г. - Книга в житті педагога-музейника А. Ф. Луньова (2017)
Боряк О. О. - Культура хліба у селян Старобільського повіту Харківської губернії (за метеріалами збірки В. Іванова "Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии") (2017)
Ципишев С. І. - Трансформації у традиційному хлібопеченні переселенців із зони відчуження ЧАЕС (2017)
Васянович О. О. - Особливості харчування дрібної української шляхти у ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Боренько Н. В. - Поліський хліб: обрядові дії, правила і заборони (2017)
Удовенко Л. О. - Деякі закономірні риси словотвору ойконімів Львівщини (на матеріалі ойконіма села Конів Старосамбірського району Львівської області) (2017)
Маховська С. Л. - Катастрофічний досвід двох українських погранич як предмет антропологічних студій (2017)
Чугуй Т. О. - Коронація Данила Романовича: дискусійні питання історіографії (2017)
Петровський В. В. - Повсякденна поведінка студентства університетів України першої половини ХІХ століття, Семененко В. І. (2017)
Удовенко Л. О. - Діяльність харківських клубів: спогади сучасників (1890–1914) (2017)
Куліков В. О. - Корпоративні крамниці в заводських та копальневих поселеннях Донбасу в останній третині ХІХ – поч. ХХ ст. (2017)
Лисенко М. С. - Аграрна модернізація Харківської губернії: погляд іноземця (1860-ті рр.) (2017)
Токаленко П. О. - "Чорна сотня". Діяльність монархічних організацій на Півдні України в роки Першої російської революції (2017)
Нестеренко В. О. - Театральний провулок: до історії забудови, архітектури та соціального обличчя власників будинків центральної частини Харкова на початку ХХ століття (2017)
Пикало А. О. - Подолання тоталітарного минулого в Україні та Німеччині: досвід Німеччини та виклики для України (2017)
Домановська М. Є. - Петро Гулак-Артемовський і Харківський університет (2017)
Ворожбит І. В. - М. Костомаров і Харків крізь призму листів О. Русова до А. Костомарової (2017)
Чорний Д. М. - Лідер-символ-заручник: В. Винниченко і українське суспільство початку ХХ ст. (2017)
Богдашина О. М. - Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії (2017)
Потоцький В. П. - Діяльність Д. І. Багалія в Харкові в умовах денікінського режиму (2017)
Жидков С. О. - До питання про соціально-економічні погляди В’ячеслава Липинського (2017)
Сачко Д. В. - Ідея об’єднаної Європи у поглядах Докії Гуменної (2017)
Дубиківська-Кальненко Л. П. - Краєвиди в експедиціях Івана Гончара: Чернігів і Чернігівщина (1957–1959 рр.) (2017)
Чугуй Т. О. - 2 Всеукраїнська наукова конференція "Теоретичні та прикладні аспекти біографістики (до 160-річчя від дня народження Д. І. Багалія)" (Харків, 7 листопада 2017 року), Вовк О. І. (2017)
Бетлій О. В. - Міська історія: окреслення дослідницького поля (2018)
Долинська М. Л. - До питання методики класифікації урбанонімів як історичного джерела (2018)
Снітко І. А. - Автентична та сучасна символіка в архітектурному й культурному просторі міста, Курушина М. А. (2018)
Диса К. Л. - Питання мови міста як предмет уваги подорожньої літератури: від кінця ранньомодерної доби до зламу ХІХ–ХХ ст. (2018)
Мариняк Р. С. - Урбаністичний і рустикальний художній простір та його втілення в сучасній українській літературі (2018)
Боженко А. О. - Простір, що промовляє: соціальні розрізнення у модерному Xаркові (2018)
Мартинюк О. В. - Публічність, видимість, видовищність: Київське товариство велосипедистів-любителів у контексті міських трансформацій 1890-х років (2018)
Нестеренко В. О. - Приватні садиби мешканців Харкова 60-х років ХІХ ст.та початку ХХ ст.: семіотичний аналіз (2018)
Яковенко Г. Г. - Гувернери у дворянських родинах м. Харкова наприкінці XVIII – на початкуХІХ ст. (2018)
Куценко Д. А. - До питання політики пам'яті в Харкові в 2010-2016 роках (2018)
Скляр В. М. - Етномовна структура населення Харкова на початку ХХІ ст. (2018)
Гірік С. І. - Меморіалізація спадку етнічних меншин і зміни міської топоніміки в Україні (2015–2017 роки) (2018)
Леньо П. Ю. - Зміна міської топоніміки Закарпатської України в період інтеграції краю до складу Української РСР (листопад 1944 – січень 1946 років) (2018)
Гарбар М. А. - Повернені із забуття: топоніми сучасних вулиць Харкова (2018)
Удовенко Л. О. - Особливості взаємозв’язку між урбанонімами й історичною пам’яттю (на матеріалах м. Харків) (2018)
Рачков Є. С. - Процеси саморефлексії та саморепрезентації університетської спільноти в сучасній Україні(на матеріалах Харківського університету) (2018)
Кучеренко М. Д. - "Сектантство сільське" та "сектантство міське" в радянській пропаганді 1920-1930-х років (за матеріалами журналу "Антирелигиозник") (2018)
Потоцький В. П. - Мовна політика Денікінського режиму у великих містах України (2018)
Чорний Д. М. - Харків як об’єкт урбаністичних студій: контексти, підсумки, нові орієнтири (2018)
Мусієздов О. О. - Інформація про дослідження "Традиційні, модерні та постмодерні цінності в українському мегаполісі (приклад Харкова)" (2018)
Кириченко М. І. - Етнонім "сіверяни" в письмових джерелах ІХ століття (2018)
Чугуй Т. О. - Актуальні питання історіографії русько-угорських відносин першої третини ХІІІ ст. (2018)
Яковенко Г. Г. - Освітні практики дворянства у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка (2018)
Lysenko M. S. - "Russian Grain” and the Agrarian Oganizations in the Early ХХ Century (2018)
Калініченко В. В. - Еволюція систем землеробства в земельних громадах Наддніпрянської України в 20-х роках ХХ ст. (2018)
Казанков Р. Ю. - Формування образу Чорноморського регіону у ХІХ столітті: імперський варіант (2018)
Петровський В. В. - Особливості студентських виступів 60-х рр. ХІХ ст. у дореволюційних університетах Наддніпрянської України, Семененко В. І. (2018)
Скубій І. В. - У пошуках споживача: нові актори соціальної історії 1920-1930-х років (2018)
Чернуха О. В. - Діяльність Данила Заболотного на посаді голови Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН), Демочко Г. Л. (2018)
Корнієнко О. В. - Періодика УРСР 1950-1980-х рр. як інструмент впливу на моду та повсякденне життя (2018)
Удовенко Л. О. - Неофіційні міські назви (на прикладі міста Харків) (2018)
Чугуй Т. О. - Русь, Угорщина і Священна Римська імперія в міжнародних відносинах другої третини ХІІІ ст.: актуальні питання історіографії (2019)
Танцюра В. І. - До питання використання історичних розвідок Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в сучасній навчальній літературі з історії Слобідської України (2019)
Потоцький В. П. - Харків у період міжвладдя: підтримання правопорядку в місті наприкінці 1918 року (2019)
Семененко В. І. - Особливості колаборації в Україні та Західній Європі в роки Другої світової війни у компаративному аспекті (англо- та німецькомовна історіографія), Петровський В. В. (2019)
Калугін О. В. - Викладання археології в автобіографіях вчених Харківського університету (1950-1960 рр.) (2019)
Chornyi D. M. - The Kharkiv Governorate Provincial Cities Population (1861-1917) (2019)
Скубій І. В. - Споживання, людина й гендер: історико-філософський аналіз (на прикладі радянського суспільства за доби сталінізму), Пилипенко С. Г. (2019)
Удовенко Л. О. - Топонімія великого міста: неофіційний аспект (на матеріалах м. Харків) (2019)
Чорний Д. М. - Рецензія на Яцина Олег. Старовинний Харків: історія, житло, архітектура |Альбом| / Вступна ст. В. Завершинський / наук. ред. серії проф. О. Коляструк. Харків: "Раритети України", 2018. 184 с. (2019)
Нестеренко В. О. - Рецензія на Баугауз – Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: Універсальність явищ. Проблеми збереження модерністської спадщини / заг. ред. та упоряд. Є. І. Губкіної. Харків: ТОВ "Діса Плюс" 2018. 512 с. (2019)
Боженко А. О. - Рецензія на Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпров'я в 1870–1917 рр.: монографія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 388 с. (2019)
Нестеренко В. О. - Урбаністичний форум: магія міждисциплінарного єднання (2019)
Чугуй Т. О. - Король Данило Романович у русько-монгольських відносинах: дискусійні питання історіографії (2019)
Греченко В. А. - Боротьба проти бандитизму в Україні в перші повоєнні роки (1945-1946 рр.) (2019)
Ганчев О. І. - Шлюб, його форми та особливості дошлюбного спілкування болгар Одещини в радянську добу (2019)
Домановська М. Є. - Євген Черноусов – учений-візантиніст (до 150-річчя від дня народження), Домановський А. М. (2019)
Долінська М. Л. - Декілька сучасних поглядів в Україні на проблему урбаноніміки (домодерний період) (2019)
Нестеренко В. О. - Урбоекологічні чинники міського простору Харкова (1654 – 1785 рр.) (2019)
Левченко В. В. - "Пролетарсько-революційна" автобіографія – запорука приналежності до "ранньорадянської" генерації вчених (на прикладі наукового співтовариства гуманітаріїв Одеси) (2019)
Левченко Г. С. - Нові архівні документи до біографії шукача античних артефактів А. Б. Ашика (2019)
Удовенко Л. О. - Ергоніми великого міста (на матеріалі назв крамниць м. Харків) (2019)
Шандра І. О. - Х. А. Барановський – провідний діяч українського кооперативного руху (2019)
Серьогіна Н. С. - Історія університету мовою документів (до 100-річчя з дня народження Д. А. Ушакова) (2019)
Боженко А. О. - Рецензія на Bilenky S. Imperial Urbanism in the Borderlands Kyiv, 1800–1905. Toronto: University of Toronto Press, 2018. 489 p. (2019)
Автушенко І. - Кар’єрне зростання військовослужбовців Збройних Сил України (2018)
Альошина О. - Організація та проведення народних читань православними братствами у Волинській губернії у другій половині ХІХ ст. (2018)
Божко Н. - Використання пам’яток архітектури радянською владою в 50-60-ті роки ХХ ст. як метод нищення історичної пам’яті українців, Цубов Л. (2018)
Вежбовська Л. - Актуальне мистецтво: апробація нового гуманізму (2018)
Гаджизаде Б. - Ранние прототипы в римском искусстве (2018)
Гайибова Махира Расим Гызы - Исполнительство актеров в спектаклях классических произведений (2018)
Гриненко С. - Сучасні світові тенденції розвитку гітарного мистецтва та їх вплив на формування української виконавської школи (2018)
Абрамович С. - Генеза, зміст та динаміка поняття "аκμή" (2018)
Бикова Т. - Втілення просвітницьких ідей у художніх творах початку ХХ ст. на гуцульську тематику: наративні стратегії (2018)
Василівська Н. - Від епічної до постепічної драми (2018)
Вісич О. - Метадраматична поетика п’єси Ігоря Костецького "Близнята ще зустрінуться" (2018)
Ізотова Н. - Художній наратив у контексті ігрової стилістики (2018)
Kapustyan I. - Intertext as a feature in the novel "The improvisator" by H. C. Andersen (2018)
Кліщевська М. - Комунікативні недоліки в маркетинговому дискурсі (2018)
Козуб Л. - Лексико-стилістичні засоби передачі чужого мовлення в електронних засобах масової інформації (2018)
Бахов І. - Генеза концепту мовна імерсія у навчанні іноземних мов (2018)
Бігич О. - Вибіркова дисципліна "Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти": удосконалення методичної компетентності вчителя (2018)
Біляковська О. - Категорія "якість освіти" у науковому дискурсі польських дослідників (2018)
Братишко Т. - Особливості формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання (2018)
Бухнієва О. - Педагогічна інноватика у підготовці кадрів вищої кваліфікації, Банкул Л. (2018)
Вергунова В. - Музичне мистецтво як засіб реалізації міжкультурного підходу у процесі вивчення іноземної мови, Попсуй А. (2018)
Волошина О. - Оцінювання іншомовної компетентності молодших школярів із застосуванням тестових технологій (2018)
Гончарук В. - Теоретичні основи формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2018)
Гончарук В. - Зарубіжний досвід формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки (2018)
Грицай Н. - Особливості професійної підготовки біологів в університетах Республіки Польща (2018)
Dubiel-Zielińska P. - Autorytet rodzica we współczesnej rodzinie (2018)
Івершинь А. - Роль особистісно-орієнтованої технології навчання у художньому розвитку студентів майбутніх вихователів (2018)
Ігнатьєва Я. - Фестивально-конкурсний рух в еволюції зарубіжного та українського музичного мистецтва (2018)
Калініченко А. - Особливості наукового тексту та авторська модель його інтерпретації (2018)
Каніболоцька О. - Особливості використання інтерактивної технології "mind map" для розвитку іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови (2018)
Капінус О. - Формування професійної суб’єктності у майбутніх офіцерів Збройних Сил України (2018)
Довбня О. - Репресивна політика радянської держави стосовно робітників УСРР/УРСР (1920–1930-ті рр.) у дослідженнях вітчизняних істориків (2018)
Кантор Н. - Молодіжна правова субкультура: експлікація поняття (2018)
Коцур В. - Етнонаціональні чинники суспільно-політичного життя України 2005-2010 рр.: міжкультурний діалог і прорахунки внутрішньої політики (2018)
Скрипник А. - Фактор военного присутствия Российской империи в Бессарабской области во второй половине XVIII – в начале XIX века (2018)
Данилець В. - Гуцульська музична сецесія в фортепіанній творчості А. Кос-Анатольського (2018)
Дружинець М. - Процеси євроінтеграції сучасного естрадного мистецтва: київські музичні заклади вищої освіти (2018)
Кольц І. - Народне інструментальне мистецтво півдня України (2018)
Кравченко А. - Мізансценічні принципи моделювання простору ансамблевої комунікації в концертній і фестивальній практиці України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2018)
Медведик Ю. - Духовні пісні на честь києво-чернігівських ікон середини – другої половини XVII століття: джерелознавчо-текстологічні та історіографічні питання дослідження (2018)
Коновалова О. - Діалектні девербативи в художньому дискурсі І. Франка (2018)
Кузенко Г. - Семіозис тексту та його семіотичні стилі (2018)
Кулина О. - Синтаксичні структури модифікації в англійському заповідальному дискурсі (2018)
Лобань К. - Особливості творення образу Мальви за романами Дари Корній: міфопоетична основа (2018)
Лозицька М. - Лінгвокультурний аспект прислів’їв з фемінінним компонентом у німецькій мові (2018)
Меленчук О. - Юліан Романчук – видавець і дослідник творів Т. Шевченка (2018)
Орлова Ю. - Стереотипізація концепту "ВІК ЛЮДИНИ" у свідомості носіїв української, російської та англійської мов (2018)
Павленко О. - Феномен шістдесятництва: рецепція й осмислення перекладознавчою науковою традицією (2018)
Ковшар О. - Технологія тьюторського супроводу дітей передшкільного віку у формуванні готовності до нової соціальної позиції "школяр" (2018)
Коновалова М. - Методи та прийоми вивчення біографії Л. Коваленко в школі (в межах літературного краєзнавства), Савельєва В. (2018)
Корчинська Н. - Особливості норвезької системи професійної освіти (2018)
Корягін В. - Детермінуючі фактори оцінювання у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп, Блавт О. (2018)
Кохан Д. - Шляхетне ставлення до жінки в науково-педагогічній літературі (2018)
Коченгіна М. - Тенденції створення дитячих ігрових майданчиків як середовищ для соціального розвитку дитини: зарубіжний досвід (2018)
Криштанович М. - Професійно-педагогічна компетентність сучасного викладача як предмет наукового дослідження (2018)
Криштанович С. - Інтегративний підхід до навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2018)
Лопатинська І. - Дух (уклад) закладу вищої освіти як емоційно сприятливий фон освітнього процесу (2018)
Люшин М. - Методична організація вивчення постаті Тараса Боровця (Бульби) в шкільних курсах історії (2018)
Макаренко М. - Нейрофітнес як метод заміщуючого онтогенетичного впливу, Яшна О. (2018)
Михновецька І. - Особливості дослідження взаємин старших дошкільників із синдромом Дауна за когнітивно-афективним критерієм інтрасуб’єктного компоненту (2018)
Молчанова-Долінко В. - Становлення майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах сучасності (2018)
Нітенко О. - Особливості іншомовної підготовки юристів в університетах федеративної Республіки Німеччина (2018)
Огородник Н. - Теоретичні передумови реалізації рівневого підходу до навчання англійської мови майбутніх моряків (2018)
Olishkevych S. - Practical aspects of teachers’ professional training for character education (2018)
Токаленко П. - Висвітлення сучасниками Першої російської революції політики царської реакції 1905–1910 років (2018)
Хоркава І. - Наукові семінари як невіддільний складник навчально-виховного процесу у Львівській богословській академії УГКЦ упродовж 20-30-х рр. ХХ ст. (2018)
Черемісін О. - Модернізаційні заходи міського самоврядування Херсона у сфері благоустрою в другій половині XIX – на початку XX ст. (2018)
Щедрин А. - Проблема "CETI – SETI" в контексте истории науки и техники (2018)
Михайлова Р. - Про наукові дефініції "мистецька" та "художня" школа (2018)
Пасічняк Л. - Традиційна інструментальна музична культура українців повіту Марамуреш (Румунія) (2018)
Товтин Н. - Іван Югасевич – талановитий український укладач та переписувач літургійно-позацерковних музичних збірників XVIII – XIX ст. (до питання його приналежності українській культурі у деяких дослідженнях сучасних дослідників) (2018)
Триколенко C. - Природні форми мінералів у ювелірній творчості Андрія Комарова (2018)
Фабрика-Процька О. - Музичний фольклор як ідентифікація українців Пряшівщини (Словаччина) (2018)
Пастернак Т. - Стратегії епідейктичного дискурсу в жанрі інавгураційної політичної промови (2018)
Радіонова К. - Критерії й особливості ідеографічної класифікації стійких компаративних одиниць англійської мови (2018)
Teрехова С. - Універсальна проблема добра й зла та її інтерпретація в детективному романі "Відповідь знає лише Еванс" A. Крісті (поліпарадигмальний аналіз), Рудницький Г. (2018)
Тищенко З. - Стилістико-синтаксична організація контекстів із ключовим словообразом кінь у поезії Т. Мельничука (2018)
Ткаченко Н. - Семантичні процеси утворення репрезентацій простору в британському й американському варіантах англійської мови (2018)
Храбан Т. - Прагматичний аспект функціонування інтернет-мемів під час російсько-українського конфлікту (2018)
Чікарькова М. - Образ Музи в українській поезії кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2018)
Шапочкіна О. - Репрезентація предикатів емоційно-психічного стану у давньогерманських мовах (2018)
Онишків З. - Модель закладу загальної середньої освіти сільської місцевості в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2018)
Петрикіна А. - Формування творчої активності в учнів 5–8 класів з порушеннями зору засобами музейної педагогіки: теоретичні передумови дослідження проблеми (2018)
Пожарська Н. - Лінгвокогнітивні процедури регулювання референції на мікрорівні (2018)
Прищепа С. - Проектування виховної діяльності класного колективу як засіб формування ключових компетентностей учнів (2018)
Северіна Т. - Формування навчальної автономії студента в позааудиторній діяльності (2018)
Січкаренко Г. - Професійна мотивація педагогів (2018)
Скворцова С. - Навчання математики учнів – представників цифрового покоління (2018)
Строгаль Т. - Застосування інтермодального підходу на уроках мистецтва (музичний компонент) (2018)
Тесленко С. - Виховання національно-патріотичних почуттів старших дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм (2018)
Толмачова І. - Педагогічна характеристика iнформаційно-комунікаційної компетентності вчителя, Бахмутська В. (2018)
Трифонова О. - Національно-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в мовленнєвотворчій діяльності, Кагдіна Л. (2018)
Удич З. - Практикум "інклюзивна освіта" в організації навчальної діяльності майбутніх педагогів (2018)
Цзінь Л. - Стан навчальних матеріалів щодо вимог до формування лінгвокультурної компетентності учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл (2018)
Шахрай В. - Роль ціннісно-диспозиційного складника у становленні соціальної компетентності особистості (2018)
Шевченко В. - Методологічні орієнтири до формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування у процесі професійної підготовки (2018)
Шлєіна Л. - Ґендерна культура студентської молоді закладу вищої освіти (2018)
Кириленко І. Г. - Куди прийшла, Людино розумна? (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (4 листопада 2020 р.) (2020)
Пирожков С. І. - Про розроблення Концепції національної програми розвитку гуманітарної сфери України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2020 р.) (2020)
Рафальський О. О. - Про створення Комісії НАН України з питань комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2020 р.) (2020)
Жулинський М. Г. - Леся Українка у боротьбі проти духовного рабства. Про участь гуманітарних установ НАН України у підготовці та відзначенні 150-річчя від дня народження письменниці (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2020 р.) (2020)
Орещенко А. В. - Виявлення і моніторинг потенційно небезпечних пожеж на території України за даними супутникового сканування, Осадчий В. І., Савенець М. В., Балабух В. О. (2020)
Науковці Національної академії наук України представили свої розробки на міжнародних виставках (2020)
Радченко А. І. - Періодичні видання НАН України з фізико-технічних і математичних наук: рівень монополізованості, Коваль Н. В. (2020)
Попович О. С. - "Патонівський маневр" в історії розвитку НАН України (2020)
Матвєєв В. В. - Засновник української школи з міцності матеріалів та конструкцій в екстремальних умовах навантаження (до 110-річчя від дня народження академіка Г.С. Писаренка), Зіньковський А. П. (2020)
Афанасьєв С. О. - Ювілей видатного гідроеколога сучасності (до 90-річчя академіка НАН України В.Д. Романенка) (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю. Розова (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.О. Шаповалова (2020)
Мойсеєнко В. О. - Дисліпідемія: протиріччя у лікуванні з позицій нефрологів і кардіологів (нові розділи та концепції європейських рекомендацій щодо дисліпідемій 2019 р.) (2019)
Бондур В. В. - Фармакологічні особливості лікарських засобів з мінералокортикоїдною активністю в нефрологічній практиці, Клименко О. В. (2019)
Brantova Ye. I. - Modern problems of аlport syndrome diagnosis (2019)
Дубовик В. Ю. - Біопсія нирок – важливий інструмент діагностики, лікування та визначення прогнозу пацієнтів з люпус-нефритом (2019)
Дудар І. О. - Зв’язок гіперпролактинемії з анемією у гемодіа-лізних хворих, Савчук В. М., Лобода О. М., Красюк Е. К. (2019)
Кондратюк В. Є. - Особливості мелатонінутворюва-льної функції епіфізу та дисліпідемії у хворих на хронічну хворобу нирок 5 д стадії, Петрова А. С., Карпенко О. В., Григор’єва Є. М. (2019)
Любарець Т. Ф. - Біохімічні критерії оцінки стану нирок у пацієнтів з плазмо клітинною мієломою, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Мінченко Ж. М., Дмитренко О. О., Мойсеєнко В. О. (2019)
Матасар І. Т. - Оцінка харчового статусу у хворих на хронічну хворобу нирок та аліментарна корекція встановлених порушень, Алексєєва Н. Г. (2019)
Мойсеєнко В. О. - Масивна протеїнурія як дебют al-амілоїдозу (частота захворюваності – 10 пацієнтів на 1 000 000 населення в рік), Брижаченко Т. П., Волошин А. О., Гай О. І. (2019)
Мойсеєнко В. О. - 5 наукові читання пам’яті професора А.П. Пеле-щука, Богомаз В. М., Скрипниченко С. В. (2019)
Шевчук С. Г. - Ф. Г. Яновський: сторінки життя, здобутки в нефрології, Шанчук М.О. (2019)
Дядик Олександр Іванович (1941-2018) (2019)
Никула Тарас Денисович (1936-2019) (2019)
Ротова С. О. - Впровадження міжнародних клінічних настанов у практику (за матеріалами 13-го Міжнародного післядипломного курсу ERA-EDTA: нефрологічна академія REENA), Таран О-др І., Таран О. І. (2019)
Мойсеєнко В. О. - Науково-практична конференція "Нефрологія: up to date" (26-27 вересня 2019 р., м. Ужгород), Крот В. Ф. (2019)
Kidney Week (USA) (Вашингтон, 5-10 листопада 2019 року) (2019)
Алфавітний покажчик авторів (2019)
Інформація для авторів (2019)
Підсумок (2019)
Данатаров А. - Обработка почвы как фактор улучшения структурных качеств и строения пахотного и подпахотного слоев орошаемых тяжелых почв в условиях Туркменистана, Ашыров С.Ч. (2011)
Безвесільна О. М. - Авіаційна гравіметрична система (2011)
Киричук Ю. В. - Методика проведення експериментальних досліджень системи керування навігаційної системи (2011)
Корченко О. Г. - Основні критерії та вимоги до побудови сучасних криптосистем, Гнатюк С. О., Хохлачова Ю. Є., Охріменко А. О. (2011)
Ларин В. Ю. - Имитационная модель ферромагнитного преобразователя сил, Квасников В. П., Купцова Е. Ю. (2011)
Лєнков С. В. - Системотехнічні прийоми формалізації слабкоструктурованих задач для рішення практичних задач сфери забезпечення національної безпеки держави, Дергильова О. В., Винярський Я. Я. (2011)
Ленков С. В. - Моделирование и оптимизация процесса технического обслуживания "по ресурсу” сложных технических объектов, Цыцарев В. Н., Банзак Г.В. (2011)
Колосова Т. В. - Аналіз вдосконалення та перспективи розвитку координатно-вимірювальних машин, Лисуненко Н. О. (2011)
Задорожній Р. О. - Прогнозування виникнення захворювань на основі емоційного стану оператора, Кочеткова О. В., Дворнік М. В., Борковська Л. О. (2011)
Аноприенко А. Я. - Будущее компьютерных технологий в контексте технической и кодо-логической эволюции (2011)
Кульбіт Ю. В. - Аналіз тенденцій розвитку корпоративного підприємства (2011)
Соколова О. Є. - Регіональна транспортно-логістична інфраструктура як необхідна умова реалізації транспортної стратегії держави (на прикладі Дніпропетровської області) (2011)
Аулін В. В. - Модернізація електронної системи керування двигуном внутрішнього згоряння, Панарін Д. Є. (2011)
Подчашинський Ю. О. - Використання відеозображень в задачах прецизійного вимірювання механічних величин, Безвесільна О. М. (2011)
Голубенко Н. С. - Анализ основных характеристик ветроэлектрической установки различных схем большой мощности, Довгалюк О. Б., Довгалюк С. И. (2011)
Ахмадов О. А.-Б. - Розрахунок невизначенності вторинного еталону одиниці електричної потужності для розширеного діапазону частот, Ахмадов С. О., Карпенко С. Р. (2011)
Безвесільна О. М. - Підвищення точності характеристик балістичного гравіметра, Остапчук А. А., Гура Є. В. (2011)
Клещёв Г. М. - Метрологическое обеспечение и стандартизация в среде интегрированной адаптивной сквозной технологии механообработки штампов ХЛШ (2011)
Кучерук В. Ю. - Використання прецизійних генераторівхаотичних коливань у вимірювальній техніці, Севастьянов В. М., Маньковська В. С. (2011)
Ахмадов О. А.-Б. - Рубідієва шкала часу вторинного еталона одиниць часу та частоти, Ахмадов С. О., Бистрий C. О., Писчиков В. С. (2011)
Овчаров Ю. В. - Способ определения фазы коэффициента отражения по текущей разности фаз когерентных сигналов, Квасников В. П. (2011)
Віхрущ В. Б. - Аналіз фактичного стану, існуючих проблем та пропозиції по перспективам розвитку комунальної теплоенергетики, Горін В. В. (2011)
Харитонов Ю. Н. - Концептуальная модель управления проектами реконструкции муниципальных систем теплоснабжения (2011)
Негода А. М. - Стиснення відео даних на основі каскадного вейвлет розкладу, Шутко М. О., Калганова О. О. (2011)
Буніятова І. Р. - Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов (2012)
Долгополова Л. А. - Інфінітив у давніх германських мовах (2012)
Калитюк Л. П. - Особливості вживання питальних висловлень як директивних мовленнєвих актів в англійській мові ХІІ—ХVІІ ст. (2012)
Плоткіна М. Г. - Речення в світлі генеративної граматики (2012)
Polkhovska M. V. - Structural Peculiarities of Middle and Ergative Constructions in English (2012)
Hyryn О. V. - Reflexivity in Present-Day English (2012)
Андрушенко О. Ю. - Інформаційна структура речення: сучасні підходи та методи дослідження (2012)
Воркачев С. Г. - Слово "народ" в русских пословицах (2012)
Жаботинська С. А. - Синтаксична метафора у світлі граматики конструкцій (багатозначність структури Np2 оf Np1) (2012)
Шевченко І. С. - Онтологічні схеми простого речення в давньоанглійській мові (2012)
Кагановська О. М. - Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози (2012)
Бєлєхова Л. І. - Способи відтворення візантійських символів у світовій поезії епохи модернізму (зіставний аналіз словесних образів американської, канадської, російської та української поезії) . (2012)
Приходько А. М. - Лінгвокогнітивна природа складносурядного речення (2012)
Гнаповская Л. В. - Имя-текст: структура, семантика,культурологические импликации (2012)
Домброван Т. І. - Аплікативний потенціал синергетичної парадигми в лінгвістиці (2012)
Троць О. В. - Вербалізатори давньогерманських магічних технік при пророкуванні долі (2012)
Чеснокова Г. В. - Теоретичні витоки і принципи емпіричного вивчення художнього тексту (2012)
Безугла Л. Р. - Лінгвістична прагматика та дискурсивний аналіз (2012)
Соколовська С. В. - Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці (2012)
Лисичкіна І. О. - Лінгвокомунікативні механізми формування іміджу правоохоронної організації (2012)
Наваренко І. А. - Лінгвопрагматичні особливості іспанської народної казки (2012)
Федорова Л. О. - Філософський дискурс та прагматичні проблеми його перекладу, Янко Ю. В. (2012)
Мельник В. І. - Кольороназви "жовтий" та "синій" у семантиці фразеологічної одиниці в англійській та французькій мовах, Качан О. Ю. (2012)
Русаченко Н. П. - Морфонологічні особливості словотворчих моделей іменника староукраїнської мови другої половини XVІ—XVIII ст. (2012)
Бугрій А. С. - Код західноєвропейського відродження у романі Айріс Мердок "Свята і гріховна машина кохання" (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Жаботинская С. А. - Многозадачность класса числительных в свете семантики лингвальных сетей (2013)
Приходько А. М. - Концептивна проекція семантики (2013)
Грипас О. Ю. - Принципи категорізації комперативності як системного утворення в українській мові (2013)
Князян А. Т. - Синтаксический уровень эмоцианальной речи мужчин и женчин в английских анекдотах, Гаспарян С. К. (2013)
Гирин О. В. - Деграматикалізація в англійській мові як системне явище (2013)
Калитюк Л. П. - Мовні засоби вираження порівняння рівнозначності в готській мові (2013)
Полховська М. В. - Аналіз англійських медіальних конструкцій з позиції генеративної граматики (2013)
Савельєва Н. О. - Реалізація деонтичних норм в ранньоновоанглійській мові(на матеріалів творів У. Шекспіра) (2013)
Русаченко Н. П. - Аугментація та елізія у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII ст. (2013)
Жуковська В. В. - Абсолютка конструкція в англійській мові: походження та функціонування (2013)
Гладуш Н. Ф. - Імпліцитність англомовної вербальної поведінки (2013)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні ємоції (2013)
Bekaryan L. A. - Verbalization of interpersonal conflict in fiction, Paronyan Sh. A. (2013)
Швецова М. Г. - Полікодовість рекламного тексту як модульної дискурсивної одиниці, Мельник В.І. (2013)
Колодяжна К. В. - Глузування як вид мовленнєвої діяльності: гендерний аспект (2013)
Консевич М. С. - Прагматика мовленнєвої поведінки комунікантів у мульти сторонній інтеракції (2013)
Соколовська С. В. - Політичний дискурс великої британії: когнітивний аспект (2013)
Торговець Ю. І. - Особливості генези жанру есе (2013)
Видайчук Т. Л. - Мовотворчість у сфері науки (2013)
Троц Е. В. - Экологическая лингвистика в кругу гуманитарных наук (2013)
Саєвич І. Г. - Комплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант (2013)
Fedoriv Ya. R. - The prehistoric replacesment in(post)totalitarian communicative paradigm, Fedoriv M. L. (2013)
Ponomarenko O. V. - Ok x scrivere sui muri: twiplomazia come un nuovo genere delia comunicazione instituzionale (2013)
Єременко О. В. - Синкретична динаміка эмоцій в інтимній ліриці українського шістдесятства (2013)
Поліщук О. Я. - Літературна антропологія як актуальна наукова пропозиція (2013)
Глущенко В. А. - Структура лінгвістичного методу:гомогенні та гетерогенні концепції (2014)
Біскуб І. П. - Лінгвістична категоризація: від Аристотеля до IMAL(isolating-monocategorial-associational languagge) (2014)
Andreichuk N. I. - Cultural semiotics: towards the notion of cultural semiosis (2014)
Колесник О. С. - Концепт-міфологема у дзеркалі мови (2014)
Семенюк А. А. - Інформативний аспект сімейного дискурсу, Хникіна О. О. (2014)
Sokolova V. I. - Discourse category of "involvment” in academic discourse in the context of its representation of gramatical catygory of modality (2014)
Соколовская С. В. - Языковая личность политического дискурса: на материале дискурса Девида Кемерона (2014)
Ведута В. В. - Мовна репрезентація модальних відносин у ситуаціях "порушення норм етики" в сучасному англомовному дискурсі: семантико-когнітивний аспект (2014)
Бондар О. Ю. - Визначення поняття та категоризація діалогічного дискурсу у лінгвістиці (2014)
Kukharenka N. S. - English and Bielorussian metaphors in economic discourse (2014)
Торговець Ю. І. - Метафора як засіб ємоційної аргументації у текстах сучасного американського соціально-політичного есе (2014)
Поліщук Н. П. - Комунікативна функція тексту в теорії мовленнєвого впливу (2014)
Галуцьких І. А. - Специфіка текстового кодування хворого тіла в поетиці англійського постмодернізму (концепткальний аналіз) 62-69 (2014)
Олімська А. К. - Типи синтаксичних відносин і засоби їх реалізації у синтаксичному просторі англомовної поетичної драми (2014)
Ліпатов В. М. - Еліптичні речення в англійській та українській мовах, Гладуш Н. Ф. (2014)
Вольницька Д. О. - Структурні особливості іменної фрази в сучасній англійській мові (2014)
Юркова К. О. - Комунікативно-прагматичні відносини риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (2014)
Ветров А. И. - Особенности речевого акта угрозы в ранненовоанглийском языке и его реализация в в художественном (на материале трагедий В. Шекспира) (2014)
Зізінська А. П. - Реквестивні мовленнєві акти у середньоанглійскій мові (2014)
Гродський І. Я. - Мовні засоби вираження прохання в англійських лицарских романах XII–XV СТ. (2014)
Залізнюк І. В. - Розвиток німецької мови у ранньоновонімецький період (2014)
Іваницька М. Л. - Роль літературного редактора в контексті українсько-німецького перекладу (2014)
Kozachuk A. M. - Text styly trasforming in the process of translation (2014)
Цапро Г. Ю. - Мінімальні реакції-відповіді в англомовному телевізійному інтерв’ю: гендерний аспект (2014)
Князян А. Т. - Гендерные стереотипы муржской и женской глупости в английских бытовых анекдотах (2014)
Сегал А. Л. - Візуальні компоненті в рекламно-інформаційному колажі як креолізованому утворенні (2014)
Ткаченко І. А. - Лінгвостилістичні засоби вираження наративної маски у романі Дж. Барнса "Іісторія світу в 10 ½ розділах" (2014)
Юзькова І. В. - Oxford text archive: досвід обробки корпусних данних (2014)
Гальчук О. В. - "Ефект Мідаса", або до естетичної проблемтики української лірики високого модернізму (2014)
Вишницька Ю. В. - Індивідуально-авторські варіанти міфосценарію ініціації в текстових просторах Володимира Дрозда (2014)
Гирин О. В. - Англійські зворотні інтенсифікаційні займенники: синхронні та діахронні аспекти (2015)
Снісаренко І. Є. - Граматичний статус та принципи організації конструкції Accusativus cum Infinitivo в середньоанглійській мові, Леонідов О. С. (2015)
Mykhaylenko V. V. - Dynamic shift in the verb semantics: a case of some four-letterverbs (2015)
Стишов О. А. - Неофраземи в суспільно-політичному дискурсіукраїнських мас-медіа (2015)
Материнська О. В. - Семантична модель меронімічних відношень у різноструктурних мовах (2015)
Буниятова И. Р. - Причины языковых изменений в генеративном освещении (2015)
Калитюк Л. П. - Давньоанглійські номінації чоловіка та жінки у дзеркалі суспільних пріоритетів носіїв мови (2015)
Чувардинська О. В. - Стилістичні засоби реалізації експресивностів сучасній англомовній рекламі, Даниленко В. В. (2015)
Tchaikivska G. S. - Les frontieres de genre du conte Francais contemporain (2015)
Скробот А. І. - Композиційні та комунікативно-прагматичні особливості іспанської казки (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені адресантом (2015)
Палійчук Е. О. - Лінгвістичні передумови формування суспільної думки(на прикладі ситуації "торгівля людьми" в англомовномумедійному дискурсі) (2015)
Борисов О. О. - Діалог як іманентна форма мислення (2015)
Поліщук Н. П. - Категоріальні ознаки тексту у комунікативно-прагматичному вимірі (2015)
Торговець Ю. І. - Функціонально-прагматичні особливостіінтродуктивної частини американського соціально-політичного есе (2015)
Наваренко І. А. - Соціокультурні стереотипи мовленнєвої поведінки індивіда(на матеріалі ділових листів іспанською мовою) (2015)
Мартинова О. М. - Особливості вербалізації лінгвокультурного концепту "чоловік" у світлі неоантропоцентризму (на матеріалі давньоанглійської та давньопівнічної мов) (2015)
Залізнюк І. В. - Семантико-синтаксична природа поля концесивностів ранньонововерхньонімецькій мові (2015)
Коливашко Я. В. - Фонетична інтерференція в українсько-німецькому комунікативному просторі (2015)
Ковбасенко Ю. І. - "Надгробків царських мармурові плити переживе потужний мій рядок?" (Авторефлексія геніїв на порозі канону) (2015)
Дячок С. О. - Джерела та функції гетерогенного інтертексту в поезії Ліни Костенко (2015)
Відомості про авторів (2015)
Шевченко И. С. - Историко-когнитивные исследования: вопросы евристики (2015)
Колесник О. С. - Інверсивні процеси у поступі відкритих систем: мова, міф, культура (2015)
Mykhaylenko V. V. - Modal Adverb Transposition in Old English (2015)
Шапочкіна О. В. - Генеза станових категорій у германських мовах (на матеріалі готської та німецької мов) (2015)
Зінченко Г. Є. - Структура аппозитивних конструкцій з узагальнювальним елементом у давньоанглійській мові (2015)
Моренець І. М. - Германські претерито-презентні дієслова: морфологічний і семантичний аспекти, Галицька Є. А. (2015)
Volnytska D. O. - Structural Peculiarities of Old English NP in Generative Framework (2015)
Polkhovska M. V. - Application of Generative Procedures for Syntactic Structures Investigation (on the basis of the existential there) (2015)
Ochkovska A. P. - The Analysis of Seem-constructions from the Standpoint of Generative Grammar (2015)
Botsman A. V. - Modal Operators in Modern English and Dutch (2015)
Федорова А. О. - Архаїчні правові терміни на позначення провини у германських та слов’янських мовах (2015)
Кравченко О. Г. - Комбінаторні зв’язки лексеми "економіка" в англійській, українській та російській мовах (2015)
Катернюк В. В. - Номінації ресторанів Лондона: лексико-семантичний аспект (2015)
Борисов О. О. - Типологія адресата в сучасному діалогічному дискурсі (на матеріалі британських та українських ток-шоу) (2015)
Мосієнко О. В. - Особливості функціонування номінативно-референційних одиниць в англомовному медіа-дискурсі (2015)
Ревчук Т. І. - Просторова організація дискурсу комунікативної підтримки у сучасній англійській мові (2015)
Васьківська І. В. - Лінгвопрагматичні особливості англійського маритального епістолярного дискурсу XVI–XVII ст. (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені порушенням принципу кооперації (2015)
Титаренко М. В. - Значение и классификация знака в интерпретации социального статуса в художественном тексте (2015)
Тищенко Т. В. - Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Буниятова И. Р. - Текст или дискурс: вот в чем вопрос (2016)
Зубченко О. С. - Ідеологічний аналіз британського політичного дискурсу (2016)
Палійчук Е. О. - Іконічні конструкти соціальних ситуацій (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми (2016)
Редька І. А. - Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття) (2016)
Торговець Ю. І. - Текст-типологічна специфіка есе: історична ретроспектива (2016)
Чайківська Г. С. - Елементи чарівної та фантастичної картин світу як основа казкового тексту (на матеріалі французької авторської казки) (2016)
Kuzmenko A. O. - Predicative organization of English infant poetic texts (2016)
Калитюк Л. П. - Мовні засоби вираження когезії в англомовному мультфільмі Torill Kove "The Danish Poet”, Турта Ю. П. (2016)
Колесник О. С. - Структурне наповнення англомовних статей,що зображають стихійне лихо, Узварик І. А. (2016)
Борисов О. О. - Невербальна комунікація у британських та українських парламентських дебатах (2016)
Поліщук Н. П. - Соціальна зумовленість мовленнєвого акту в комунікативному процесі (2016)
Стрельченко К. С. - Концептуальний простір таємниця: фреймова модель (на матеріалі англомовних художніх творів) (2016)
Науменко Л. П. - Лінгвальна природа та категорійний статус професійного концепту (2016)
Ізотова Н. П. - Метафікціональна гра в ракурсі когнітивного дейксису (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2016)
Дроф’як Н. І. - Асиндетичне субстантивне словосполучення в англійській мові як єдність формальної та концептуальної моделі (2016)
Приходько А. М. - Когнітивно-комунікативна організація гіпотаксису з детермінантним підрядним (на матеріалі німецької та англійської мов), Олексієнко А. В. (2016)
Грипас О. Ю. - Засоби маркування компаративних відношень у формально-синтаксичній структурі речення в українській мові (2016)
Лахно Н. В. - Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Граматичні особливості абревіатури "PR” (public relations) в українській мові (2016)
Гайдаш А. В. - The portrait of the old lady in Eric Coble’s The Velocity of Autumn (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрейчук Н. І. - Культурний семіозис: до поняття візуальної книги (2016)
Потапенко С. И. - Когнитивная риторика потребностей: как королева Елизавета ІІ говорит о примирении (2016)
Домніч О. В. - Соціально-історичні передумови формування англійської мови в Сінгапурі (2016)
Бешлей О. В. - Концептуальна метафора у фразеологічних одиницях і пареміях, що репрезентують концепт Youth / Молодість (2016)
Приходько А. М. - Номінативні властивості субстантивованого партиципа німецької мови (2016)
Mykhaylenko V. - Functional overview of second person singular pronoun in "Beowulf" (2016)
Очковська А. П. - Структурна реорганізація інфінітива у складі рейзингової конструкції протягом давньоанглійського і середньоанглійського періодів (2016)
Prihodko H. - Actualization of evaluation in Cognitive-Communicative Field (2016)
Карамишева І. Д. - Синтаксичний концепт і структурна схема речення: підходи до встановлення співвідношення (2016)
Калитюк Л. П. - Складнопідрядні порівняльні речення як об’єкт теоретичного синтаксису (2016)
Шапочкіна О. В. - Медіальні та альтернативні станові конструкції готської мови: типологія творення та вживання (2016)
Оксанич М. П. - Функціонування багатозначних сполучників у середньоверхньонімецькій мові (2016)
Літкович Ю. В. - Плеонастичні словосполучення в сучасних англомовних медіа-текстах (2016)
Кукса І. М. - Теорія гри в жанрі англомовних теледебатів (2016)
Денисюк Ю. І. - Лінгвокультурне кодування президентських меморандумів Барака Обами 2009–2015 рр. (2016)
Gryshchenko O. - Linguistic personality: multiplicity and fake (2016)
Tsapro G. - Conversations among friends: reflecting gender social norms, Kychan T. (2016)
Чайківська Г. С. - "Моралізаторська" казка як особливий піджанр французькьї авторської казки (2016)
Макаревич О. О. - Реактивні висловлення американських підлітків у аспекті принципів кооперації та ввічливості(на матеріалі американського кінодискурсу) (2016)
Ребенко М. Ю. - Художній переклад як площина взаємозв’язку об’єктивних і суб’єктивних перетворень (2016)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція від "молити" до "говорити"як універсальне явище: етимологічний етюд (2017)
Видайчук Т. Л. - Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) (2017)
Лахно Н. В. - Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові (2017)
Заєць В. Г. - Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови) (2017)
Тугай О. М. - Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу (2017)
Дроботенко В. Ю. - Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) (2017)
Близнюк К. Р. - Лексико-семантичне мікрополе "відданість" у сучасній українській мові (2017)
Зайченко О. В. - Когнітивні засади формування похідних суфіксальних прикметників в сучасній німецькій мові (2017)
Колодяжна К. В. - Перлокутивний ефект мовленнєвого акту глузування в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Чхетіані Т. Д. - Граматика мовленнєвої інтеракції в англомовному діалогічному дискурсі (2017)
Бажура Т. А. - Дискурсивні маркери "you know", "you see", "I say" як реалізатори принципів кооперації та ввічливості (2017)
Шатілова О. С. - Оцінність як категорія текстів в українських засобах масової комунікації (2017)
Решетова А. С. - Модальність як інтертекстуальна особливість англійських епонімів (2017)
Торговець Ю. І. - Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе) (2017)
Карпінський Ю. В. - До питання про базовий понятійно-термінологічний аппарат сучасного соціолінгвістичного дослідження (2017)
Gaidash A. V. - Literary Portrayals of the Elderly Artists in Tina Howe’s Coastal Disturbances: Four Plays (2017)
Ковбасенко Ю. І. - Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство, Дячок С. О. (2017)
Гальчук О. В. - Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми (2017)
Висоцька Н. О. - "Бідна та Барбара": фоновий шекспірівський образ як персонаж сучасної літератури США (2017)
Вінтонів М. О. - Рецензія на Словник дієслівного керування / Л. Колібаба, В. Фурса. — К. : Либідь, 2016. — 656 с., Шатілова О. С. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Бацевич Ф. С. - Недиспозиційні предикати і модальність в одивнених художніх текстах (2017)
Дуброва О. М. - Презентація синтаксичних концептів (2017)
Кондратенко Н. В. - Типологія мовленнєвих жанрів українського політичного дискурсу (2017)
Вінтонів М. О. - Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові (2017)
Шатілова О. С. - Суб’єкти авторизації в публіцистичному тексті: класифікаційно-кваліфікаційні ознаки (2017)
Грипас О. Ю. - Структура суб’єкта й об’єкта порівняння в українських компаративних конструкціях (2017)
Грачова А. В. - Типологічні виміри класифікаційних ознак прислівника у різносистемних мовах (на матеріалі української, англійської та італійської мов) (2017)
Кучер А. С. - Нечленовані речення в сучасній українській мові: статус, функції (2017)
Аксьонова І. О. - Синтаксичні конкретизатори в структурі речення:типологійно-кваліфікаційні ознаки (2017)
Бортун К. О. - Категорії імператива в сучасній українській мові (2017)
Стишов О. А. - Нові іншомовні слова в українськомовних ЗМІ початку ХХІ ст. (2017)
Навальна М. І. - Функціонально-стилістичні вияви оказіоналізмів у мові сучасної української газетної періодики (2017)
Мялковська Л. М. - Лінгвостилістична парадигма ментальності інтелігенці в прозі І.С. Нечуя-Левицького (2017)
Вінтонів Т. М. - Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого "Мазепа" (2017)
Кочан І. М. - Українське термінознавство сьогодні (2017)
Заболотня Р. В. - Джерела походження та морфемна структура фармаконімів оториноларингології (2017)
Труб В. М. - Про співвідношення значень дієслів допомагати й підтримувати (2017)
Видайчук Т. Л. - Лексеми смисл і сенс у мовній практиці українців (2017)
Дроботенко В. Ю. - Фразеологізми як об’єкт культури мовомислення в українській та іспанській мовах (2017)
Саєвич І. Г. - Узуальне/неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов’янських мов) (2017)
Сальваторе Д. Ґ. - Деякі особливості говору Ріпкинського району (2017)
Русаченко Н. П. - Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини XVI — першої половини XVIII ст. (2017)
Заєць В. Г. - Українськомовна словотвірна традиція в період лінгвоциду (2017)
Новікова О. О. - Двомовність Донеччини: причини та наслідки, Пономаренко К. В. (2017)
Матвеєва Н. Р. - Мовна ситуація Києва (на матеріалі фокус-групових опитувань 2017 року) (2017)
Блашкив О. - "Ученые кошки": некоторые аспекты анализа американской академической прозы (2017)
Кая С. - Розвиток та модифікація теми міста в українській і турецькій літературах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Гуцуляк Т. Є. - Образно-семантична структура одно- та багатозначних дериватів як предмет лексикографії (на матеріалі української мови) (2018)
Ільчук О. А. - Словотвірний концепт німецьких суфіксальних іменників з метонімічним компонентом (2018)
Шведова М. О. - Варіативність форм іменників у знахідному відмінку однини в українській мові (корпусне дослідження) (2018)
Чернецька Н. В. - Колороніми в структурі фразеологізмів в іспанській та українській мовах (2018)
Шапочкіна О. В. - Парадигма категорії стану в давньосаксонській мові (2018)
Закутня А. Ю. - Друкована реклама кінця хіх — першої половини ХХ ст. в контексті пошуку джерельної бази для cловникового опису українського міського койне цього періоду (2018)
Galytska E. - Semantics of perfume and cosmetic naming in the social stratification aspect (2018)
Грачова А. В. - Прислівник як обов’язковий компонент функційно-семантичного поля темпоральності (2018)
Рябова К. О. - Англомовний хештег як об’єкт мовознавчих розвідок (2018)
Галич О. Б. - Художнє моделювання екранного хронотопу в кінодискурсі (2018)
Морозова Г. К. - Девіація як компонент створення ефекту висунення у поезіях Е. Е. Каммінгса, Чеснокова Г. В. (2018)
Tsys Yu. - Insights into linguistic research of perspective in drama: the case of O. Wilde’s plays (2018)
Колівошко В. В. - Семантичні та стилістичні аспекти вживання географічної лексики у поезіях Емілі Дікінсон (2018)
Румбешт Г. Ю. - Актуалізація концепту seclusion у творах К. Воннегута, К. Кізі, Дж. Фаулза і В. Хольт: когнітивний аспект (2018)
Пєшкова О. І. - Концептосфера оповідання Оксани Забужко "Дівчатка" в перекладацькому аспекті (2018)
Гуль О. Г. - Особливості вимови китайських складів ju, qu, xu, yu (2018)
Махачашвілі Р. К. - Методологічні засади дослідження динаміки англомовної інноваційної логосфери комп’ютерного буття (2018)
Gaidash A. - Representation of the elderly protagonist in Tracy Letts’ August: Osage county (2018)
Білинська Х. В. - Філософія натуралізму в романі едіт вортон "Дім радості" (2018)
Підодвірна М. І. - Прояви упередженості ненадійного наратора у романі в. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2018)
Парк C. - Фонологічна архітектура словоформ у готській мові (2018)
Polkhovska M. - The formation of raising verb argument structure in early modern English, Ochkovska A. (2018)
Криворучко Т. В. - Функціонування конструкції Accusative and Infinitive у ранньоновоанглійській мові (2018)
Тугай О. М. - Складні комплементні конструкції у ранньоновоанглійській мові (2018)
Hyryn O. - Principal problems of natural language processing systems (2018)
Боцман А. - Індоєвропейські та спільногерманські корені претерито-презентних дієслів, Моренець І. (2018)
Zinchenko H. - The syntactic status of oblique subject in Germanic languages (2018)
Kalytiuk L. - Speaking behaviour of internet dating scammers (2018)
Вігер О. О. - Деканонізація сучасної інтернет-поезії на прикладі жанру "пиріжків" (2018)
Дячук Н. В. - Психолінгвістичні характеристики мовлення політичного лідера (2018)
Zhuikova M. - Perceptual signs in the structure of dictionary definitions of beverages (based on the material of Ukrainian, russian and English languages), Yodlovska A. (2018)
Plakhotniuk Ye. - Lexicography: from art to science (paradigmatic perspective) (2018)
Ренчка І. Є. - Лексикографічна діяльність Олекси Тихого як вияв опору мовній асиміляції (2018)
Lysetska Yu. - Primary and secondary discourse connectives analysis in the history of the English language (2018)
Нагорна В. В. - "Культурний код" у сучасній іспанській мові (2018)
Палійчук Е. О. - Сторітелінг в англомовній соціальній кампанії з боротьби проти торгівлі людьми: лінгвокогнітивний аспект (2018)
Сташкевич І. А. - Лексико-семантичні засоби вираження ставлення суб’єкта мовлення до об’єктивної дійсності в літературно-критичному дискурсі (2018)
Gasparyan S. - Israel’s standpoint concerning the question of the Armenian genocide (2018)
Циховська Е. Д. - Видовищність реального в контексті мас-медійного резонансу (на прикладі "Снафа" Чака Паланіка) (2018)
Боговін О. В. - "Старожитня сумна мелодія": становлення куртуазного коду "fin’amor" у "Романі про Трістана та Ізольду" (2018)
Коркішко В. О. - По той бік трагічного: Гамлет у масовій літературі (2018)
Zhabotynska S. - The study of language: linguistic paradigms (2019)
Калита А. - Методология моделирования когнитивных процессов речемышления и мыследействия человека (2019)
Колесник О. - Типологія альтернативних світів в аспекті міфосеміотики (2019)
Махачашвілі Р. - Дискурс японських нових мас-медіа: природа, ознаки та розвиток, Сидоркіна А. (2019)
Andronova M. - Peculiarities of epithets functioning in the short stories by H. P. Lovecraft, Torhovets Y. (2019)
Гольцева М. - Пареміологічна італомовна картина світу (міфологічна домінанта (2019)
Ilchuk O. - Konzeptuelle und lexikalische metonymische modelle der abgeleiteten suffixalen substantive der modernen deutschen sprache (2019)
Кулиева А. - Полисемия в авиационной терминологии (2019)
Скопненко О. - Білоруська лексикографічна кодифікація першої половини ХХ ст. та "Словарь української мови" за ред. Б. Грінченка: специфіка ескриптивних методів (2019)
Русаченко Н. - Лемківський говір: проблема статусу, Коханчик С. (2019)
Чорнобай Ю. - Мінітекст англомовного плаката періоду громадянської війни у США (1861–1865 рр.) (2019)
Марущак Н. - Наративна перспектива у поетиці Едгара По: лінгвістичний аспект (2019)
Яник О. - Структурно-когнітивні особливості англійських загадок (2019)
Аксьонова І. - Типологія синтаксичного зв’язку в простому реченні, ускладненому конкретизувальними одиницями в українській мові (2019)
Кідалова В. - Ігрове пародіювання жанрових традицій у романі-триптиху "Три листки за вікном" Валерія Шевчука (2019)
Скопненко О. - Борис Грінченко та Микола Лукаш: перегук поколінь, Цимбалюк-Скопненко Т. (2019)
Павленко Д. - Подорож углиб себе задля пошуку гендерної рівноваги у романі С. Плат "Під скляним ковпаком" (2019)
Sushko S. - Intertextual pallette in William Howard Gass’s "The tunnel": Rainer Maria Rilke’s literary parallels in the novel (2019)
Peer W. - Foregrounding Theory: An Old Model from a New Perspective, Chesnokova A. (2019)
Буніятова І. Р. - Порівняльне мовознавство: цілі, завдання, перспективи розвитку (2019)
Жаботинська С. А. - Семантика лінгвальних мереж у навчальному комбінаторному тезаурусі (2019)
Жуковська В. В. - Семантика граматичної конструкції: корпусно-квантитативний вимір (2019)
Zinchenko H. Y. - Null Subjects in Old Germanic Languages (2019)
Hyryn O. V. - Influence of Middle English Northern Dialects on the Development of the English Language (2019)
Kalytiuk L. P. - Cohesive Ties in Carl Sagan’s ‘Pale Blue Dot’ (2019)
Шапочкіна О. В. - Модель категорії стану давньогерманських мов як "розмита множина": категоріальний фокус квалітативності (2019)
Yakuba V. V. - Concepts of Religion in Modern American Rap Lyrics, Riazanov I. H. (2019)
Велівченко В. Ф. - Маніпулятивні технології політичного медіадискурсу (на прикладі англомовних політичних медіатекстів) (2019)
Новікова О. О. - Структурні й функціональні особливості вставних конструкцій в українському науковому дискурс (2019)
Тугай О. М. - Комплементарні конструкції у сучасних граматичних студіях (2019)
Руснак І. Є. - Феномен малоросійства в інтерпретації Уласа Самчука (на матеріалі трилогії "Ост") (2019)
Гайдаш А. В. - Особливості міжпоколіннєвого конфлікту в американській драматургії другої половини ХХ — початку ХХІ століття (на матеріалі п’єс Х. Фута, П. Джоунса та С.Е. Гурджиса) (2019)
Бугрій А. С. - Літературна реконструкція як діалог минулого й сучасного в романі "Щиголь" Д. Тартт (2019)
Дроздовський Д. І. - Критика постмодернізму з позиції постпостмодернізму: ревізія дискурсу симулякрів у британському романі (2019)
Semenist I. V. - Modernism in Chinese "Search for Roots” Literature of the 1980s (2019)
Щербаков Я. І. - Життєвий шлях і художні образи Конфуція та його найближчих учнів в "Луньюй" ("??", "Судження та бесіди Конфуція") в контексті дослідження та культурної спадщини Китаю: історико-літературні аспекти літературної (2019)
Матвієнко П. В. - Проблеми викладання філософії в Україні (2010)
Цехмистро Л. Н. - Научно-технический прогресс и его последствия (2010)
Филоненко А. С. - Общение, уязвимость, благодарение: контуры евхаристической антропологии (2010)
Багірова Л. Г. - Ідеології націоналізмів у сучасній Україні (спроба типологічного аналізу) (2010)
Устюжин И. Б. - Историософия Максимилиана Волошина: "Внутренние голоса" в "Anno Mundi Ardentis" (2010)
Савчук О. О. - Світоглядна система парарелігійних співців Слобідської Україні: до постановки питання (2010)
Лысенкова В. В. - "Эстетика" антимудрости (2010)
Кузъ О. М. - Дискурс-аналіз "політичного" в соціальній філософії: дефінітивні парадокси (2010)
Шпачинский И. Л. - О некоторых философско-эвристических аспектах в деле создания искусственного интеллекта (2010)
Кудря О. В. - Проблема співвідношення науки та філософії в творчій спадщині В. Вернадського (2010)
Безродный А. Г. - Сущность живого: методологический анализ (2010)
Насонова К. Ю. - Роль електронної форми репрезентації тексту в аксіологічній та естетичній трансформації "книжкової" культури (2010)
Иштван И. - Постмарксизм и альтердисциплинарность новых культурных исследований (2010)
Чорноморденко І. В. - Уфологія як альтернативна форма знання (2010)
Лаврик М. - Соціокультурний взірець як універсалія соціодоречних поведінкових стратегій людини (2010)
Більчук Н. Л. - Екзистенційний вимір самотності: самотність чи одинокість (за твором С. К'єркегора "Найнещасливіший") (2010)
Загрійчук І. Д. - Суперечлива природа національного: через кризу до відродження. Роль особистості (2010)
Жарких В. Ю. - Прагматизм в оцінці сучасників і його вплив на філософію кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя (2010)
Лец Е. В. - Экзистент - аксиология эгоизма в процессах самореализации личности (2010)
Прилуцька А. Э. - Етнічна ментальність в формуванні культур-естетичного простору та "тексту" міста, Хлєсткова Л. В. (2010)
Беттельгейзе Д. Д. - Философия искусства в научной фантастике (2010)
Прокоф'єва А. М. - Простір інтерпретацій музичної культури та формування музичної рефлексії в сучасному соціогуманітарному знанні (2010)
Вандышев В. Н. - Информационное общество как новая парадигма коммуникаций (2011)
Ковальчук В. Ю. - Реалії сучасної педагогічної освіти та шляхи її модернізації (2011)
Біленька І. Г. - "Культурний шок" і адаптація до нової культури (2011)
Бейлін М. В. - Гуманітарні аспекти розвитку техносфери (2011)
Семенова Ю. А. - Сучасний спорт і здоров’я людини як соціокультурні цінності (2011)
Культенко В. П. - Екзистенціальні мотиви формування сучасної проблематики культурної політики (2011)
Гейко С. М. - Поняття іронії в сучасній філософії (2011)
Цимбал Т. В. - Діалектика національного і транснаціонального в сучасному світі (2011)
Полуянов В. П. - Человеческий разум как дальнейшее развитие мышления (2011)
Суковатая В. - Национальные архетипы "женственности": сравнительный анализ украинской и русской моделей (2011)
Лец К. В. - Потенціал екзистенціальної установки особистості в процесі самореалізації в кризових умовах: українські реалії, Прилуцька А. Є. (2011)
Горбатюк Т. В. - Опозиція трансгуманізм і алармізм: перспективи розвитку (2011)
Сломский В. - Проблема познания в классической философии (2011)
Вавжонкевич-Сломская А. - Перманентная природа дискуссии об универсалиях (2011)
Ешина В. В. - Нравственные константы русской словесности XIX в. : реальность и идеал, Отина А. Е. (2011)
Гринева Н. В. - Особенности теоретических модификаций тайнознания в средневековой культуре (2011)
Шудрик И. А. - Генрих Струве об "анархии духа" Ф. Ницше (2011)
Турчиновський В. Р. - Свобода як відповідь на трансцендентне (2011)
Добко Т. Д. - Св. Тома Аквінський про остаточну мету людського життя в "Сумі теології", І-ІІ (2011)
Завидняк Б. Т. - Понятие трансцендентного в семантическом пространстве Филона Александрийского (2011)
Leonkiewicz Ł. - Trzy rodzaje realizmu antropologicznego – próba alternatywnej antropologii w koncepcji antropologii synergicznej S. Chorużyja (2011)
Вандышева-Ребро Н. В. - Герман Гессе: человеческие образы реальности (2011)
Сипко Й. - Лингвокультурология русского смеха как самоирония (2011)
Данченко И. А. - Oдаренность в контексте психологических исследований, Полубоярина И. И. (2011)
Переломова О. С. - Деякі особливості реалізму в українському художньо-літературному дискурсі (2011)
Греков О. М. - Соціокультурні детермінанти розвитку виробничо-комерційних компаній (2011)
Артеменко М. Г. - Корпоративна культура: структурні компоненти і моделі (2011)
Лаута О. Д. - Становлення поняття "досвід" в класичному раціоналізмі (2011)
Сынах А. А. - Игра как социокультурный феномен и проявление сущности человека (2011)
Зубелевич Я. - Культура в понимании Генриха Эльзенберга (2011)
Годзь Н. Б. - Анализ современных исследований предмета "Экология" с позиций философии и философии науки (2011)
Матвієнко П. В. - Дискурс наукового пізнання vs дискурс освітнього пізнання (2011)
Назарук В. І. - Лінію оборони тримають живі (прозова розвідка поетеси), Переломова О. С. (2011)
Заветный С. А. - История русской философии: оценки и дискуссии, Сломский В. С. (2011)
Білик Я. М. - Ігрова концепція Й. Хьойзінга (2011)
Дмитренко М. И. - Организационное поведение как атрибут корпоративной культуры (2011)
Бредун І. В. - "Філософія права" Гегеля: досвід сучасного прочитання (2011)
Леонова С. Є. - Символіка тілесності у сучасній театральній хореографіЇ (2011)
Білик О. М. - Міфічна символіка в філософській літературІ (2011)
Яровицька Н. А. - "Розстріляні" Будди: спокуса безвідповіддю (2011)
Гармаш О. В. - Проблематика присутності: танок у філософсько-антропологічному вимірІ (2011)
Островерх М. - Людина як "політична тварина" в філософській концепціЇ Арістотеля (2011)
Цвiркун В. М. - Геополітичні перехрестя української філософії (2011)
Білик Г. О. - Цензор як співавтор (2011)
Васильева Л. А. - Социально-философское осмысление феномена рекламы (2011)
Титар О. В. - Національна ідентичність та національна освіта в просторІ культури Слобожанщини (2011)
Чмихун С. Є. - Методологічні засади пошуку соціального виміру знання (2011)
Довгань А. Н. - Мальбранш і Аристотель (проблема істини) (2011)
Пугач Б. Я. - Парадигма Эвариста ГалуА и ее эвристическая роль в наукe (2011)
Панков Г. Д. - Ценность молитвы в учении крымского архиепископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецкого (2011)
Азарова Ю. О. - Концепт "восполнение" в философии Ж. Деррида (2011)
Акимова Д. В. - Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа (2011)
Голованов Б. Д. - Дискурс как конструктивный принцип постмодернизма (2011)
Гужва О. П. - Мова музики (2011)
Кобелева Д. Л. - Философия музыки. Програмное геометрическое моделирование музыки (2011)
Савельева А. К. - "Производство присутствия" и археология: точки соприкосновения (2011)
Царевская Елена - Fashion-show: историческая трансформация формы визуализации моды (2011)
Ярошенко Т. - Сучасність як предмет морфологічного та філософсько-етичного аналізу культури (2011)
Білецький І. П. - Візуальна, гаптична та фоноцентрична логіка в науці та релігії (2011)
Дольская О. А. - Методологические подходы к сущностной характеристике информационного знания (2011)
Количева Т. В. - Емоційний інтелект як інструмент художнього пізнання (2011)
Попов С. М. - Гомеостаз в механізмі зворотних зв’язків біологічних, технічних і соціальних систем (2011)
Кузь О. М. - Постсучасна соціальність як шлях подолання відчуження (2011)
Матвієнко П. В. - Інформаційний характер сучасного світу  як вияв етерифікації людської діяльності та український освітній простір (2011)
Мухіна І. Г. - Атеїзація радянської освіти як елемент формування тоталітарного мислення (2011)
Проценко А. А. - Успех в оценочном дискурсе предпринимательства (2011)
Тагліна Ю. С. - Фактори екологічної етики: відповідальність як аспект розвитку взаємодії "людина – природа" (2011)
Тарароев Я. В. - Сравнительный анализ языка музыки и языка науки,  Шапченко Т. В. (2011)
Юрченко Л. І. - Екологічна освіта та принцип відповідальності майбутнього фахівця (2011)
Багірова Л. - Постмодерні підходи до вивчення націоналізму (концепція Я. Ставракакіса) (2011)
Палій К. С. - Суспільство споживання: "зупиніть світ, я хочу зійти" (2011)
Сошніков А. О. - Націоналістичний чинник мультикультурних конфронтацій в сучасній Україні (2011)
Титар О. В. - Національна ідентичність та національна освіта в просторі культури Слобожанщини (2011)
Том’як Н. Б. - Схід та Захід у пошуках української національної ідентичності (2011)
Волдаева В. В. - Советская мультипликация как инструмент формирования "нового советского сознания" (2011)
Иваненко Н. А. - Пространственно-временное измерение события любви (2011)
Петрушов В. М. - От онтологии к грамматологии: размышления на свободную тему (2011)
Паращич В. - Концепт "Утопії" Поля Рікера: спроба рецепції важливих понять (2011)
Полуянов В. П. - Философско-религиозная картина мира (2011)
Ткачева Е. В. - Диалог в культуре: возможности ограничения (2011)
Черненко В. А. - "Бхагавадгита" - "Книга Иова": этическая парадигма прощения (2011)
Шаповал В. Н. - Принципы этики современного технологического века (2011)
Суковатая В. - Феминистская эпистемология и этика как попытки деконструкции  женской "друговости" в науке (2011)
Рак В. А. - Гендерный подход к анализу женской двойственности: мифология и реальности (2011)
Уткина Ю. А. - Феномен хиджаба: деколониальные интерпретации (2011)
Вербицкий В. Г. - Философские размышления по поводу необходимости анализа ошибок К. Маркса (2011)
Штанько В. И. - Антропологические вызовы информационной цивилизации (2011)
Дашенкова Н. М. - Ідентичність особистості в суспільстві "плинної сучасності": між "сциллою" соціальної типовості та "харибдою" індивідуалізму, Бакаленко О. А. (2011)
Авксентьєва Т. Г. - Демократичні складові громадянської ідентичності: український контекст (2011)
Тіхонова Л. А. - Проблеми формування політичної ідентичності сучасного українського суспільства (2011)
Чорна Н. В. - Державний суверенітет як основа національної ідентичності українського суспільства (2011)
Cухина В. Ф. - Интернет как способ социальной коммуникации, Шапаренко Е. В. (2011)
Бордюгова Т. Г. - Информационная безопасность личности в эпоху интернет: социально-психологические аспекты, Гинзбург М. М. (2011)
Юрченко Л. І. - Еколого-антропологічна ретроспектива інофрмаційної фази глобалізації (2011)
Старикова Г. Г. - Проблема идентичности в условиях культурно-цивилизационной дуальности (2011)
Жидкова О. О. - Проблема ідентифікації особистості в інформаційному суспільстві (2011)
Поддашкина О. А. - Трансформация цивилизационной идентичности в условиях глобальных изменений современного мира (2011)
Кунденко Я. Н.  - Медиакультура и медиаобразование в информационном обществе (2011)
Покровський А. М. - Соціальна дисфункціональність інноваційних практик в умовах сучасного суспільства (2011)
Мазоренко М. О. - Масс-медиа и философия: философско-антропологический дискурс (2011)
Косова Ю. В. - Системоформирующая роль социоэкономических и технико-технологических наук в контексте техногенной цивилизации: историко-философский анализ (2011)
Білецький І. П. - Логіка трансдисциплінарності та трансперсональна психологія (2011)
Кравченко И. С. - Специальнонаучная картина мираисторической дисциплины: к постановке проблемы (2011)
Будко В. В. - О пространственно-временной онтологии теоретической физики (2011)
Тарароєв Я. В. - Онтологія струн: від всесвіту до музики, Шапченко Т. В. (2011)
Поликарпов В. С. - Этические универсалии и современная наука (2011)
Колычева Т. В. - Концет "гештальт", его философское содерржание и приложения (2011)
Горячковская А. Н. - Этика общества потребления (2011)
Черненко В. А. - Петр – Иисус –Иуда: этический треугольник (2011)
Переломова Е. С. - Феномен интертекстуальности в структуре культурного дискурса (2011)
Шаповал В. Н. - Меоническая свобода Н. А. Бердяева (2011)
Дубовенко Н. П. - Феномен тілесності та її соціокультурні репрезентації в українській та японській культурі (2011)
Азарова Ю. О. - Концепт "итеративность" в философии Ж. Деррида (2011)
Щедрин А. Т. - Альтернативное будущее, которое не наступило: социокультурные измерения повести А. и Б. Стругацких "Страна багровых туч" (2011)
Явтушенко В. М. - Мова як засіб національної ідентифікації українців (на прикладі драми П. Мирного "Не вгашай духу"), Кузьміна Л.В. (2011)
Лисенкова В. В.  - До питання про соціальну анізотропність філософського способу життя (2011)
Жадан В. Б. - Феномен садового пространства (2011)
Германова де Діас Е. В. - Християнська духовність в історії культури: францисканство (2011)
Полуянов В. П. - Отношение человека к окружающей среде в воззрениях православия (2011)
Коробкина Т. В. - Деконструкция феномена отцовства в связи с трансформациями нормативной маскулинности (2011)
Пальм Н. Д. - Трансформационные процессы в массовокультурном отечественном пространстве (2011)
Беликова С. В. - Подходы к изучению культуры питания как объекта философско-культурологического анализа (2011)
Палій К. С. - Криза культурної ідентифікації та самотність у натовпі – новий порядок сучасності ordo xenosi (2011)
Зорик В. А. - Григорій Сковорода. Український філософ, педагог, просвітитель (2011)
Вандышев В. Н. - Аристократия, меритократия и перманентная природа утопизма (2012)
Повторева С. М. - Філософський аналіз постструктуралістських інтерпретацій Біблії (2012)
Сломский В. С. - Философия авангарда в творчестве Леона Хвистека (2012)
Вандышева-Ребро Н. В. - Философско-эстетические основания концепции реализма (2012)
Дёмина Е. - Социальная проблематика в комедиях Ч. Чаплина: критика дискурсов свободы и "американской мечты" (2012)
Коротченко Ю. М. - О валюативном аспекте социального (2012)
Безродный А. Г. - Возникновения биосоциальности: методологический анализ (2012)
Лебедь А. Е. - Дискуссия "реализм-антиреализм" и вопрос о состоятельности теории корреспонденции в неореалистических контекстах (2012)
Роговский А. М. - Темпоральная структура ХХ в.: "бегство от свободы" и обратно (2012)
Опанасюк В. В. - Цінність сприйняття особистості як аспект самореалізації в сучасній комунікативній культурі (2012)
Бобловський О. Ю. - Міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації (2012)
Культенко В. П. - Феномен глобалізму та антиглобалізму в контексті філософського осмислення мистецтва авангардизму та сюрреалізму (2012)
Tytus M. - Kształtowanie twórczego odbiorcy (2012)
Гончаренко О. А. - Коедукація: аргументи Степана Балея у вимірі гендерної педагогіки (2012)
Motow I. - Wartości ludzi bezdomnych w rzeczywistości globalnej (2012)
Чернигова Т. Л. - Чудо преображения в философии М. Метерлинка (пьесы "Сестра Беатриса" и "Мария Магдалина") (2012)
Гетало Т. Е. - Проблема статуса религии в секулярном обществе (2012)
Зубелевич Я. П. - Педагогіка шкільної комунікації і насильство учнів у школі (2012)
Кавалеров В. А. - Синергетика як парадигма філософії освіти: методологічний аналіз (2012)
Вавжонкевич-Сломская А. - Фактор аморализма в контексте ценностей коммуникации (2012)
Tumiłowicz B. - Doskonały typ kultury a rzeczywistość społeczno-polityczna (2012)
Сынах А. А. - Некоторые аспекты проблемы интерпретации современного искусства (2012)
Деніско Л. М. - Про становлення філософської освіти на Слобожанщині, Фролова О. В. (2012)
Гейко С. М. - Соціологія знання та науки в контексті філософії науки (2012)
Лаута О. Д. - Історико-філософський аналіз становлення науки та її роль у розвитку сучасного суспільства (2012)
Кичкирук Т. В. - Взаємодія синергетики та педагогіки: проблеми та перспективи (2012)
Луценко А. В. - Етнографічні факти як об’єкт структурного аналізу Клода Леві-Строса (2012)
Артюх В. О. - Історіософія Миколи Костомарова (2012)
Lichański J. Z. - Krytyka retoryczna: wprowadzenie do metody (2012)
Билецкий И. П. - Квантова логіка та трансдисциплінарна епістемологія: інтерференція контекстів (2012)
Переломова О. С. - Риторичні засоби і прийоми запобігання комунікативним девіаціям (2012)
Świtała I. M. - Zabawa jako forma komunikacji – według Michaiła Bachtina (2012)
Киричок О. - Природа, типологія і характер ставлення до війни у працях християнських мислителів латинського заходу (2012)
Никулина И. П. - Интуиция как способ расширения возможностей образования (2012)
Домнич С. П. - Социальная коммуникация как многомерный феномен (2012)
Łączek M. - The idea of communication seen from the perspective of context, content and form (2012)
Мазоренко М. О. - Гендерное лидерство в спектакле СМИ (2012)
Беликова С. В. - Интернет-коммуникация посредством сетевых сообществ как фактор социокультурных трансформаций (2012)
Бойко Ю. А. - Соціально-філософські аспекти становлення поняття "громадянське суспільство" (2012)
Wasilewski J. - Jak estetyka opowieści medialnej wpływa na prawdę? (2012)
Переломова Е. С. - Интертекст и вечность, Гришин И. Я. (2012)
Штанько В. І. - Віртуальний комунікативний простір і проблеми самоідентифікації особистості (2012)
Тихонова Л. А. - Европейская и национальная идентичность: проблемы и перспективы (2012)
Масалов А. Г. - Социокультурная идентичность студентов как предмет социологического исследования (2012)
Кондратьева Л. М. - Приватное и публичное в виртуальной реальности (2012)
Леонов В. П. - Особенности творчества в эпоху компьютеризации (2012)
Украинская О. А. - Рискология: социально-философский подход к исследованию "общества рисков" (2012)
Жидкова О. О. - IT-технологии как средство расширения возможностей женщин в информационном обществе, Коробкина Т. В. (2012)
Чорна Н. В. - Виклики й загрози національній державі в умовах розвитку сучасної цивілізації (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Трансформації форм політичної взаємодії в інформаційну епоху (2012)
Поликарпова Е. В. - Конвергентные технологии и перспективы модификации человека (2012)
Пензев А. Е. - Влияние жестоких компьютерных игр на человека (2012)
Покровский А. Н. - От антрополгии и философии техники к онтологии деятеля и средства (2012)
Дашенкова Н. М. - Сім’я в суспільстві "плинної сучасності" (2012)
Чуприна Т. В. - Значимость информатизации для человека с ограниченными возможностями в контексте телесной культуры ХХI столетия (2012)
Кухарец Т. И. - Концепт желания в философии античности: историко-философский анализ (2012)
Кравченко И. С. - К вопросу о трансформации концепта "оснований научного знания" в философии науки (2012)
Зархина С. Э. - Деякі філософсько-правові питання в дослідженні мови права (2012)
Старикова Г. Г. - Когнитивные аспекты личностной идентичности (2012)
Мазоренко М. О. - Витоки технологічної культури, Пилипенко С. Г. (2012)
Полуянов В. П. - Духовность как ключевое понятие современной философии (2012)
Горячковская А. Н. - Эстетика общества потребления (2012)
Осипова В. Ю. - Автаркія моди (2012)
Леонтьева В. Н. - Проблема идентичности в предметном поле современной онтологии культуры (2012)
Жадан В. Б. - Проблема границы в семиотике культуры Ю. М. Лотмана (2012)
Суковатая В. А. - Нейро-лингвистическое программирование в третьем рейхе: мифология как инструмент формирорования культу жестокости и расизма (на материале "Записок филолога" В. Клемперера) (2012)
Рассоха И. Н. - Лин – первый философ-просветитель Древней Греции (2012)
Явтушенко В. М. - Втрата національної ідентичності як причина моральної деградації особи (на прикладі комедії П. Мирного "Перемудрив" (2012)
Пальм Н. Д. - Проблемы трансформации феномена интеллигенции в современном обществе (2012)
Иваненко Н. А. - Событие любви как реальность: повседневное измерение (2012)
Азарова Ю. О. - Хайдеггер и Деррида: две версии де(кон)струкции метафизики (2013)
Жеребкин С. В. - Почему нестабильные онтологии являются политическими? (2013)
Зиборова Д. А. - Темпоральная антропология Э. Левинаса: от феноменологии к этике (2013)
Компаниец Л. В. - "Мистика" и "духовный опыт", или о пространстве ускользающих границ (2013)
Панков Г. Д. - Апологетика мытарств в православной мысли (2013)
Петренко Д. В. - Философия Бенедикта Спинозы в контексте модерных интерпретаций (2013)
Синиця А. С. - Філософські зомбі: логіко-когнітивна інтерпретація (2013)
Шапченко Т. В. - Музыкальная онтология Ф. Ницше и понятие "время" (2013)
Шильман М. - Нехватка архитектуры социальногого (2013)
Будко В. В. - О пространственно-временной онтологии теоретической физики (2013)
Білецький І. П. - Міфи, семіотика і методологія економічної теорії, Коннова Н. О. (2013)
Колычева Т. В. - Интерпретация гештальта в современной популярной культуре, Лебедев В. А. (2013)
Скалацький В. М. - Гумантітарні науки в контексті глобалізації, Левченюк Є. В. (2013)
Тагліна Ю. С. - Екологічна криза: причина та наслідок кризи духовності (2013)
Білик О. М. - Міфічна символіка в філософській літературі двадцятого століття: на прикладі Альбера Камю і Хосе Ортеги-і-Гассета (2013)
Білик Я. М. - Філософія гри Фрідріха Шіллера (2013)
Берегова Г. Д. - Пізнання як різновид духовної діяльності особистості (2013)
Бороденко О. В. - Смерть як "ворог"; смерть як "повернення" (танатологічна проблематика у Андрія Платонова) (2013)
Голозубов А. В. - Св. Франциск Ассизский с точки зрения философской антропологии: модернизм и постмодернизм (2013)
Дышкант Т. Н. - Либертаризм и мораль (2013)
Корабльова В. М. - Суспільство споживання: ідеологічний простір симуляції задоволення (2013)
Крючков Д. - Евразийская идеология и тюркские исторические мифы: геополитический контекст (2013)
Ландяк О. М. - Дигитальный вектор современной медиакультуры (2013)
Масалов А. Г. - К построению антропологии постиндустриального общества, Рак В. А. (2013)
Мазоренко М. - Медіа як чинник трансформації культури (2013)
Островерх М. О. - До питання про джерела формування концепцій громадянської культури (2013)
Пашков К. В. - Идеалы постсекулярного общества и реалии постсоветской культуры: хабермасианские медитации (2013)
Скалацька О. В. - Структура соціального конфлікту: філософський вимір (2013)
Шаповал Н. В. - Эсхатологические мотивы в творчестве С. Булгакова (2013)
Суковатая В. А. - Женские образы в живописи русских и французских ориенталистов: философско-антропологический анализ, Фисун Е. Г. (2013)
Багірова Л. Г. - Вплив марксизма та неомарксизма на дослідження націоналізму (2013)
Боденчук Н. В. - Міф та маніпуляційні стратегії влади (2013)
Віктор І. - Теорії міфу та ритуал центру в українській міфологічній картині світу: традиційність та новаційність ритуалу (2013)
Палій К. С. - На шляху до формування глобальної культури (2013)
Пальчинська М. В. - Становлення інформаційного суспільства в Україні: соціально-філософський вимір (2013)
Полуянов В. П. - Основы возрождающей силы духовности человека (2013)
Титар О. В. - Глобалізація та українські культурні ідентичності: поліцентризм, тотальність, холістичність (2013)
Царевская Е. Ю. - Визуальный образ костюма: философия моды в визуальных исследованиях (2013)
Яковлєва О. В. - Багатомовність як імператив доби та її значення для модернізації системі вищої освіти (2013)
Пугач Б. Я. - Научные поиски и открытия П. Н. Лебедева (2013)
Вербицкий В. Г. - У истоков человечества (2013)
Зорик В. А. - Іван Огієнко – провідна постать українського мовознавства, культури та історії церкви (2013)
Вандышев В. Н. - Человек в мире перманентных катастроф (2013)
Лебідь А. Є. - Теорія істини як відповідності в логіко-семантичних системах Г. Фреґе та Б. Рассела (2013)
Korczak A. - Uwagi o filozofii mitu Josepha Сampbella (2013)
Гейко С. М. - Соціально-філософські виміри науки: історичний розвиток соціалізації науки та сучасні параметри наукової професії (2013)
Gondek P. - The Place of Philosophy in the Contemporary Paradigm for the Practice of Science (2013)
Вандышева-Ребро Н. В. - Безграничье реальности (2013)
Лаута О. Д. - Співвідношення науки та філософії в контексті філософії науки (2013)
Культенко В. П. - Проблема фальсифікації у науковому пізнанні, Ничипорук О. (2013)
Gramlewicz M. - Zjawisko mobbingu – socjologiczna próba analizy jego uwarunkowań (2013)
Жеребкин С. В. - "Грядущая антропология" Жака Деррида в пост-анархизме Пола Ньюмена (2013)
Косова Ю.В. - Гуманитарная экспертиза и социальная верификация теоретических конструктов в постакадемической науке (2013)
Повторева С. М. - Мир героев Достоевского в интерпретации М. Бахтина (2013)
Матвєєв В. О. - Філософські основи концепції самоактуалізації особистості А. Маслоу – засновника гуманістичної психології (2013)
Савицька І. М. - Свобода як звільнена свідомість: історико-філософський дискурс (2013)
Яремчук С. М. - Співввідношення релігії і моралі в античній філософії доби високої класики (2013)
Акименко О. С. - Еволюція уявлень про космос в історико-культурній ретроспективі (2013)
Титарь Е. В. - "Человек theatrum mundi" versus "естественный человек": театр жизни М. Волошина (2013)
Грищенко Н. В. - Східнослов'янська міфологія і звичаєве право: інтеграційні концепти (2013)
Гончаров Г. М. - Філософсько-релігійний зміст феномену подвижництва (2013)
Бурковський М. В. - Міфологічна культура епохи романтизму (2013)
Najder-Stefaniak K. - Encounter in a multicultural world (2013)
Супрун А. Г. - Проблема комунікативного порозуміння в умовах сьогодення (2013)
Корнієнко О. М. - Мультикультуралізм як принцип побудови сучасного суспільства (2013)
Gondek M. J. - Ethos jako forma perswazji retorycznej w ujęciu Arystotelesa (2013)
Czachorowski M. - Philosophical Controversy over the Indissolubility of Marriage (2013)
Чекер Н. В. - Уява як можливість смислотворчості: феноменологічна перспектива (2013)
Кобелева Д. Л. - Философские основания визуализации и графического моделирования в исследованиях музыки (2013)
Компаниец Л. В. - "Духовный опыт": модусы репрезентаций в представлениях культур (2013)
Переломова Е. С. - Социальная работа: актуальные проблемы и решения, Морозова О. С. (2013)
Вандышев В. Н. - Классическая философия об истине (2013)
Сломский В. С. - М. М. Бахтин – автор концептуальной теории европейского романа (2013)
Сломский В. С. - Ю. М. Лотман как философ текста (2013)
Цимбал Т. В. - Протоконцепції еміграції в європейській філософії ХІХ ст (2013)
Дениско Л. М. - Про перевідкриття гуманізму, Пилипенко С. Г., Кулікова І. І. (2013)
Годзь Н. Б. - Экологическое знание и футурология в контексте науки и вопросов управления (2013)
Starzyńska-Kościuszko E. - Antynomie tolerancji: zachodnioeuropejski kontekst (2013)
Marinicová M. - Spoločenský a právny kontext podnikateľskej etiky (2013)
Ібрагімов М. М. - Cпортософія: проблеми становлення і перспективи розвитку (2013)
Лебедь А. Е. - Истина или истинная система неопозитивизма (2013)
Гейко С. М. - Філософський вимір поняття "іронія" (2013)
Культенко В. П. - Діалектика взаємовідносин "я" –"інший" –"чужий" у полікультурному дискурсі сучасності (2013)
Panas K. T. - Transactions and psychological games in interpersonal communication (2013)
Будко В. В. - Философия достоверности знания (2013)
Переломова О. С. - Действие принципа нонселекции лингвистических элементов в украинском постмодерном художественном дискурсе (2013)
Чикарькова М. Ю. - Біблійний антропоцентризм та концепція володарювання людини в світі (2013)
Бильченко Е. В. - Мировоззренческие аспекты становления отечественной культурологии: философский анализ (2013)
Лєвіна В. Г. - Розвиток філософії української національної ідеї у творчості письменників- шістдесятників (2013)
Фільова Т. В. - Модернізм в українській культурі кінця ХІХ ст. – початку XX ст (2013)
Чернигова Т. Л. - Прозрение "слепого человечества" (пьесы М. Метерлинка "Синяя Птица" и "Обручение"): философский анализ (2013)
Дударева О. В. - Констанцская школа рецептивной эстетики: антропология литературы и практики чтения (2013)
Hvizdová E. - Сulture – decisive determinant of development of cultural tourism in Slovakia, Mokrišová V. (2013)
Фисун Е. Г. - "Читающая женщина": женское образование и поиски женской независимости от "мужского взгляда" в живописи XIX века (2013)
Sedláková I. - Development of indicators of poverty and social exclusion in the years 2009–2012 in Slovakia, Sedláková A. (2013)
Борейко Ю. Г. - Буденна православна свідомість у просторі релігійної повсякденності: сучасний український контекст (2013)
Супрун А. Г. - Світоглядні основи української філософської думки в контексті сучасних процесів самоідентифікації (2013)
Савицька І. М. - Свобода як чинник наративної ідентичності та автентичності особистості (2013)
Вандишева-Ребро Н. В. - Созидание и реалии вещизма: исторический аспект (2013)
Артюх В. О. - Філософія історії екзистенціалізму та її українські аналоги (2013)
Білецький І. П. - Перспективи трансдисциплінарного підходу у філософії математики (2013)
Кислюк К. В. - Метод соціокультурної каузальності в процесах розбудови культурології як науки (2019)
Петрушов В. М. - Інтегральний раціоналізм: онтологічні і епістемологічні інтенції у контексті розвитку європейського адогматизму (2019)
Зиборова Д. А. - Речь и темпоральность в антропологии диалога: говорить во времени (2019)
Ovcharenko N. M. - Philosophy of metaphor and Blumenberg's metaphorology (2019)
Беспалов І. О. - Сократ - його філософія та діалогічний метод (2019)
Дышкант Т. Н. - Ускользающее "я" или кризис идентичности (2019)
Потоцкая Ю. И. - Социально-аксиологический анализ феномена лжи (2019)
Суховій О. М. - Концепт "відчаю" С. Керкегора у раціоналістичній та постмодерній рефлексії (2019)
Фидровская М. Г. - Сравнение эстетики Аристотеля и гедонизма Эпикура (2019)
Суковатая В. А. - Экзистенциальное измерение в современной украинской культурологии: обзор последних работ Н. В. Дьяченка, Фисун Е. Г. (2019)
Титар О. В. - Філософсько-культурні перспективи ідентичностей Східної України (на матеріалі кінофестивалю "Kharkiv meetdoc-2018" (2019)
Білецький І. П. - Логіка конфуціанського дискурсу та філософія Імануїла Канта в контексті сучасності (2019)
Безродный А. Г. - Становление и развитие неоконфуцианства в Китае, Янь Х. (2019)
Білецький І. П. - Міф, мова, ідентичність серед арабів та південних слов'ян: компаративістський аналіз (2019)
Городыская О. Н. - Антропологический кризис: в поисках преодоления (2019)
Дольська О. О. - Йога як крок до "автентичного вертикального напруження": можливості та реальності, Лобас В. В. (2019)
Дышкант Т. Н. - Кризис свободы человека как элемент антропологического кризиса в техногенном обществе (2019)
Мищенко В. И. - Трагизм homo faber и надежды homo humanus (2019)
Нестеренко В. О. - Залізниця та вокзал як урбаністичні концепти у творчості С. Жадана (2019)
Овчаренко Н. М. - Метафора в античні часи та середньовіччя: успіхи та проблеми інтерпретації (2019)
Оболенская М. М. - Философия нейроэстетики в музыкальном искусстве (2019)
Суковатая В. А. - Женщины в стиле нуар: советская версия (2019)
Тарароев Я. В. - Философские репрезентации понятий "пространство" и "время": от физики к музыке, Нецветай Т. В. (2019)
Титар О. В. - Повернення читача: сучасна філософія літератури як філософія читання (2019)
Правила для авторів (2012)
Поляченко Ю. В. - Шановні колеги (2012)
Івченко В. К. - Шановні колеги (2012)
Івченко В. К. - Роль ГЗ "Луганский государственный медицинский университет" в становлении хирургической службы Луганской области (2012)
Фомін П. Д. - Зміни функціонального стану серцево-судинної системи при абдомінальному сепсисі, Сидорчук Р. І., Сидорчук Л. П. (2012)
Ничитайло М. Е. - Современные аспекты хирургической тактики при ятрогенных повреждениях внепеченочных желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии (2012)
Хунов Ю. А. - Вплив сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля")на показники фагоцитарної активності моноцитів у хворих з тяжким перебігом хірургічної інфекції в комплексі хірургічного лікування (2012)
Демидов В. М. - Клініко-теоретичне обгрунтування методичних аспектів ранньої діагностики гострого панкреатиту, Демидов С. М. (2012)
Іоффе І. В. - Імунні порушення у хворих з поєднаними гастродуоденальними виразками та їх корекція в ході хірургічного лікування, Фролов В. М. (2012)
Сидорчук Л. І. - Mікробіота порожнини товстої кишки у спленектомованих білих щурів (2012)
Бондарев Р. В. - Интрп- и послеоперационные санации брюшной полости в комплексном лечении больных с острым распространенным перитонитом, Орехов А. А., Чибисов А. Л., Селиванов С. С. (2012)
Левицька С. А. - Удосконалення діагностичного алгоритму і лікувальної тактики при ексудативному отиті у дітей, Сидорчук І. Й., Понич О. М., Сайдаков Д. В. (2012)
Андреева И. В. - Некоторые морфологические предпосылки образования грыж запирательного канала, Каспари Н. Р. (2012)
Победьонний А. Л. - Структура і клінічні особливості черепно-мозкової травми в луганській області, Соляник Ф. Т., Бабенко С. В., Семенець Ю. П. (2012)
Zhuravlova Iu. P. - Biomechanical properties of cerebral falx and tentorium cerebelli of human dura mater in adult human, Vovk Yu. N. (2012)
Андреева И. В. - Грыжи поясничной области (обзор литературы), Карчевский С. А. (2012)
Швец А. И. - Метастаз рака почки в позвоночник. Одномоментное удаление первичной опухоли и спондилэктомия. Случай из практики, Ивченко В. К., Ивченко Д. В., Самойленко А. А., Блыщик П. Е. (2012)
Мирошниченко П. В. - Случай протезирования нижней полой вены при хирургическом лечении опухоли забрюшинного пространства, Коротков В. Н., Сагарадзе А. С., Морозов Н. В., Долгополов В. В. (2012)
Иоффе И. В. - Особенности использования интерактивных методов обучения на кафедрах хирургического профиля, Алєксеев А. В., Пепенин О. В., Андреева И. В., Потий В. В. (2012)
Правила для авторів (2012)
Сидорчук Р. І. - Експериментальне обґрунтування застосування методу функціонально-адаптивної фіксації алотрансплантата у хірургічному лікуванні пахвинних гри, Кнут Р. П., Сидорчук А. Р., Плегуца О. М. (2012)
Шапринський В. О. - Mісце ендовенозної лазерної коагуляції в комплексному лікуванні хронічного захворювання вен нижніх кінцівок, Шапринський В. В. (2012)
Ольшанецкий А. А. - Острые медикаментозные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненные кровотечением, Глазунов В. К., Брикман О. Э., Гаркавенко В. Н. , Елисеев А. А. (2012)
Рылов А. И. - Видеолапароскопическое дренирование при некротических формах панкреатита, Грищенко Г. М., Михно О. Ю., Стеценко И. П. (2012)
Іоффе І. В. - Показники перекисного окислення ліпідівта активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих після перенесеної холецистектомії з застосуванням лапароскопічної техніки та наявністю стеатозу печінки, Фролов В. М. (2012)
Иоффе И. В. - Выбор метода аллопластики рецидивных послеоперационных вентральных грыж, Пепенин А. В., Алєксеев О. В., Ерицян А. А. (2012)
Бондарев Р. В. - Cравнительная морфологическая оценка степени выраженности энтеральной недостаточности при остром распространенном перитоните у больных с благоприятным и неблагоприятным исходом заболевания, Лесной В. В., Орехов А. А., Аблицов Н. П., Селиванов С. С., Мирзебасов М. А. (2012)
Ходирєв В. М. - Хірургічне лікування пілородуоденальних виразок ускладнених стенозом, Брежнєв В. П., Василенко Є. М., Шубладзе Д. К., Стадник О. Д., Чудновський А. А. (2012)
Вовк О. Ю. - Краниометрические особенности черепов людей юнешеского возраста (2012)
Иоффе И. В. - Клиника, диагностика и лечение опухолей и кист средостения, Мироненко О. М., Валуйский В. В., Пызин А. К., Дайнеко А. В., Васильев Н. В., Потий В. В. (2012)
Линёв К. А. - Результаты гистологического исследованя препаратов первичных биопсий лимфоузлов у 80 пациентов с лимфаденопатиями при ВИЧ/СПИДе (2012)
Компанієць К. М. - Предиктори калькульозного холецистита у хворих на коморбідну патологію гепато-біліарної та сердцево-судинної систем, Іванова Л. М. (2012)
Шубладзе Д. К. - Сравнительная оценка применения ингибиторов протонной помпы у хирургических больных с сопутствующей кардиальной патологией, Василенко Е. М., Ходырев В. Н., Афонин Д. Н., Мелещенко А. В. (2012)
Андреева И. В. - Механизмы развития гастроэнтероколонопатии портальной гипертензии (Oбзор литературы), Ковалева И. С. (2012)
Постернак Г. И. - Проблема ажитационного синдрома в детской анестезиологии (Oбзор литературы), Ткачева М. Ю., Гнатенко О. А., Демьянюк О. М. (2012)
Ватанская И. Ю. - Антибиотикорезинстентность (Oбзор литературы) (2012)
Мирошниченко П. В. - Cлучай одномоментного оперативного лечения гигансткой аневризмы брюшной аорты и рака прямой кишки, Галат Р. А., Калинин Е. В., Долгополов В. В., Теймурова Т. Ю. (2012)
Торба О. В. - Клінічний випадок усунення віддаленного ускладнення лапароскопічної герніопластики, Блищік П. Є. (2012)
До 85-річчя професора О. О. Ольшанецького (2012)
Пам'яті професора Наума Анатолійовича Шора (2012)
Пам'яті професора Валентина Івановича Бондарева (2012)
Правила для авторів (2013)
Мироненко О. Н. - Роль ГЗ "Луганский государственный медицинский университет" в становлении торакальной хирургии Луганской области, Валуйский В. В. (2013)
Бойко В. В. - Ультраструктура клеток респираторного отдела лёгких экспериментальных животных с моделированным компрессионным синдромом, Белозёров И. В., Невзорова О. Ф., Тарабан И. А., Краснояружский А. Г., Невзоров В. П., Омельченко В. Ф. (2013)
Павлович К. В. - Динаміка морфологічних змін тканин при використанні місцевого сорбенту у хворих з гнійно-некротичними процесами м’яких тканин, Фомін П. Д., Сидорчук Р. І., Бесединська О. В. (2013)
Иоффе И. В. - Анализ современного двухэтапного лечения желчнокаменной болезни осложнившейся холедохолитиазом, Ковешников А. В., Потий В. В., Высоцкий А. А., Шпак К. В. (2013)
Бабкіна О. П. - Динаміка змін ультразвукових показників паренхіматозних органів черевної порожнини в залежності від давності сполученої травми, Андреєва І. В., Сільніченко Б. А. (2013)
Сидорчук А. С. - Видовий склад та популяційний рівень мікробіоти піднебіних мигдаликів у хворих за ускладнених форм тонзилітів, Сидорчук Л. І., Олійник О. М. (2013)
Одуд А. М. - Опыт применения комбинированной гиполи-пидемической терапии у пациентов очень высокого кардиоваскулярного риска, Коломиец В. И., Белая И. Е., Цегельник О. Л. (2013)
Тютюннік О. А. - Клінічна ефективність бактелему при лікуванні неспецифічного післяопераційного циститу, Афонін Д. М., Мелещенко А. В., Щербаков Р. В., Шубладзе Д. К. (2013)
Петруня А. М. - Результаты комплексного лечения острого бактериального коньюнктивита, Селиванова О. В., Степаненко Г. В., Явтушенко В. Ф. (2013)
Бука Г. Ю. - Опыт лечения каротидных хемодектом, Строило А. Б., Мирошниченко П. В., Долгополов В. В., Чайка О. О. (2013)
Ходирєв В. М. - Регіонарний кровообіг шлункової стінки при порушенні моторної функції, Брежнєв В. П., Мелещенко А. В., Клокол Е. І., Коваленко В. В., Чурносов О. М., Мирошниченко А. О. (2013)
Василенко Д. О. - Проблемні питання негайної імплантації на сучасному етапі розвитку імплантологічної науки (огляд літератури) (2013)
Постернак Г. И. - Оценки боли у новорожденных (обзор литературы), Ткачева М. Ю., Гнатенко О. А., Демьянюк О. М. (2013)
Афонин Д. Н. - Антибиотикорезистентность в повседневной практике, Зелёный И. И., Ходырев В. Н., Тютюнник А. А. (2013)
Ольшанецкий А. А. - Инвагинация кишечника у взрослых, Новоскольцева И. Г. (2013)
Потапенко П. И. - Миксома левого предсердия. Диагностика и течение заболевания у пожилых пациентов, Шаповалова С. Г., Голованёва Ж. В. (2013)
Щербаха А. Н. - Спонтанный разрыв прямой кишки, Гончаров Р. В., Пензов Д. А., Петренко Е. А., Фуженко А. А. (2013)
Лисовой Р. В. - Наблюдение субсерозной липомы восходящего отдела ободочной кишки, осложнившейся острой обтурационной кишечной непроходимостью (2013)
Щербаха А. Н. - Синдром Делафуа, Гончаров Р. В., Пензов Д. А., Петренко Е. А., Фуженко А. А. (2013)
К 70-летию Б. Б. Кириченко (2013)
Cодержание (2014)
Дзекцер Н. Н. - Повышение надежности электрических контактов, как важный элемент энергетической безопасности, Авраменко Г. Ю., Романова А. В., Рублёва Е. С. (2014)
Веклич А. М. - Властивості плазми електродугового розряду в повітрі з домішками міді та вуглецю, Фесенко С. О., Борецький В. Ф., Крессо Я., Глесс А., Тельє Ф. (2014)
Минакова Р. В. - Электродуговой разряд и вторичная структура в рабочем слое контактов на основе Мо и Cu, Веклич А. Н., Лебедь А. В., Борецкий В. Ф., Осидач В. Е., Сорока П. В., Бабич И. Л., Кресанова А. П., Головкова М. Е. (2014)
Бабіч І. Л. - Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів, Борецький В. Ф., Веклич А. М., Крячко Л. О., Лебідь А. В., Семенишин Р. В., Фесенко С. О., Головкова М. Є. (2014)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового разряду з домішками міді та хрому, Лебідь А. В., Сірик О. О., Хоменко О. В. (2014)
Гончарук А. О. - Особливості розмелу порошку електролітичної міді у млинах різного типу, Хоменко О. В., Найда Ю. І. (2014)
Толочин А. И. - Влияние температуры ударного прессования в вакууме на физико-механические свойства композитов Cu—Cr, Лаптев А. В., Хоменко Е. В. (2014)
Крячко Л. А. - Структура и свойства композита W—50%(об. )Cu, полученного с применением порошка вольфрама, активированного размолом в шаровой мельнице, Лаптев А. В., Толочин А. И., Бега Н. Д., Евич Я. И., Головкова М. Е., Лебедь А. В. (2014)
Власова О. В. - Исследование условий спекания механоактивированных порошков на основе меди, Баглюк Г. А. (2014)
Иванова И. И. - Дисперснотвердеющие порошковые бронзы для электродов контактной сварки, Крылова Н. А., Евлаш С. И. (2014)
Гетьман О. И. - Стабилизация микроструктуры вольфрамовых каркасов импрегнированных металлопористых катодов, Скороход В. В., Крылова Н. А. (2014)
Афтандилянц Е. Г. - Фазовые превращения в наночастицах, полученных электроискровой обработкой металлических гранул, Лопатько К. Г., Зауличный Я. В., Карпец М. В., Щерецкий А. А. (2014)
Сизоненко О. Н. - Влияние высоковольтной обработки порошковых композиций состава Fe—Ti—C и Fe—Ti—B—C на изменение их электрического сопротивления, Тафтай Э. И., Присташ Н. С., Зайченко А. Д., Торпаков А. С. (2014)
Панашенко В. М. - Состав, структура и свойства электроискровых и лазерно-электроискровых ZrB2-содержащих покрытий на титановых сплавах (2014)
Коржов В. П. - Лазерная обработка поверхности спеченного сплава Cu-30%(мас. )Cr (2014)
Кальменова Г. А. - Метод имплантации, как регулирование процесса нанесения ртутной плёнки на поверхность электродных материалов, Мусина А. С., Мухамединова Н. А., Байташева Г. А. (2014)
Романов Д. А. - Формирование электровзрывных износо- и электроэрозионностойких покрытий с использованием электронно-пучковой обработки, Олесюк О. В., Будовских Е. А., Громов В. Е. (2014)
Мусина А. С. - Особенности поведения в ртути контактного материала из никеля, Кальменова Г. А., Мухамединова Н. А., Байташева Г. А. (2014)
Гальчук Т. Н. - Технология получения изделий электротехнического назначения из шламовых отходов машиностроительного производства, Рудь В. Д. (2014)
Власова О. В. - Композиционные материалы на основе Fe-Ni для электротехнической промышленности, Куровский В. Я., Апининская Л. М., Вергелес Н. М. (2014)
Пивоварчик Н. И. - Применение прессованных деталей в магнитных системах реле железнодорожной автоматики, Фадеев В. С. (2014)
Куляпин В. М. - Решение задач с фазовыми превращениями, Елисеев И. С., Аслямов И. М., Бовтрикова Е. В. (2014)
Куляпин В. М. - Решение краевых задач, Елисеев И. С., Аслямов И. М., Бовтрикова Е. В. (2014)
Беляев В. Л. - Оценка влияния параметров катодной структуры электролизера на проводимость электролита, Шалагинов А. А. (2014)
Беляев В. Л. - Исследование поперечной проводимости катодного листа диафрагменного электролизера, Шалагинов А. А. (2014)
Кучинский П. В. - Формирование никель-платинового силицидного слоя в качестве барьерного для диода Шоттки, Комаров Ф. Ф., Мильчанин О. В., Ковалева Т. Б., Солодуха В. А., Турцевич А. С., Соловьев Я. А., Гапоненко С. В. (2014)
Шоффа В. Н. - Высокочастотные микроэлектромеханические переключатели, Коваленко Е. А. (2014)
Гречанюк В. Г. - Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-Cr, отриманих високошвидкісним випаровуванням-конденсацією у вакуумі, Онопрієнко Є. В. (2014)
Grechanyuk N. I. - Сurrent state and prospects for application of a high power electron beam technology to produce metallic and nonmetalic components for electric contacts and electrodes, Minakova R. V., Grechanyuk I. N., Miedzinski B., Xu L. J. (2014)
Wojtas P. - Detection of earth faults in electric power cables by analyzing changes in the short-circuit resistance, Kozłowski A., Kryca M., Miedziński B. (2014)
Wisniewski G. - Switching discharge phenomena when use composite materials Сu—Сr under low voltage DC inductive load a small power, Miedzinski B., Wojtas P., Kozlowski A., Grodzinski A., Grechanyuk N. (2014)
Miedzinski B. - Performance of laminated contact material Cu—Mo in open air AC low voltage contactors, Wojtas P., Kozłowski A., Wosik J., Grodzinski A., Habrych M., Grechanyuk N. (2014)
Содержание (2016)
Шалунов Е. П. - Нанокомпозиционные материалы на основе порошковой меди для электродов точечной контактной cварки оцинкованных сталей, Смирнов В. М. (2016)
Шоффа В. Н. - Микроэлектромеханические системы в медицине, Бандорина Е. Г. (2016)
Дзекцер Н. Н. - Охлаждаемые контактные соединения, Рублева Е. С., Висленев Ю. С. (2016)
Афтанділянц Е. Г. - Будова та властивості наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою алюмінієвих гранул, Лопатько К. Г., Щерецкий А. А. (2016)
Веклич А. М. - Особливості електродугового розряду між композитними електродами Cu-C, Фесенко С. О., Крячко Л. О., Борецький В. Ф., Клешич М. М., Головкова М. Є. (2016)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового розряду з домішками парів міді та нікелю, Клешич М. М., Фесенко С. О., Борецький В. Ф. (2016)
Сизоненко О. Н. - Трансформация волн сжатия при распространении в газожидкостной среде (2016)
Гречанюк В. Г. - Вплив матеріалу й товщини розділового шару на формування структури конденсатів Сu-Mo, Мінакова Р. В., Гречанюк М. І., Гречанюк І. М. (2016)
Гречанюк І. М. - Вибір зміцнюючих фаз для формування композицій з заданими фізико-хімічними властивостями, Гречанюк В. Г. (2016)
Баб’як М. О. - Дослідження фізико-механічних властивостей накладок пантографів, що застосовуються в якості струмоз’ємних елементів електрорухомого складу, Горобець В. Л., Артемчук В. В. (2016)
Баб’як М. О. - Узагальнення досвіду літературних джерел і експериментальних даних для комплексних порівняльних випробувань вставок пантографів, Горобець В. Л., Артемчук В. В. (2016)
Дроздова Е. И. - Электроэрозионная износостойкость композитов на медной основе, содержащих высокотвердые углеродные частицы, Екимов Е. А., Измайлов В. В., Новоселова М. В., Ушакова И. Н., Черногорова О. П. (2016)
Miedzinski B. - Сomparative study of arc-to-glow transition efficiency when use multilayer condensed materials in electric contacts, Wiśniewski G., Kharin S., Grechanyuk N., Hassan N. (2016)
Гетьман O. И. - Особенности структуры эмитерного слоя и эмиссионных характеристик импрегнированных скандатных металлопористых катодов нового поколения (2016)
Гречанюк М. І. - Improvement of the electron beam installation for condensed vapor electric contact materials with improved technical performance, Гречанюк І. М., Хоменко О. В., Затовський В. Г. (2016)
Толочин А. И. - Структура и свойства динамически компактированных порошков меди и смеси меди с хромом, Лаптев А. В., Хоменко Е. В., Хоменко А. И. (2016)
Крячко Л. А. - Сравнительное исследование материалов контактных вставок токоприемников железнодорожного электротранспорта, Затовский В. Г., Головкова М. Е. (2016)
Содержание (2018)
Афтанділянц Е. Г. - Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою металевих гранул, Лопатько К. Г., Зауличний Я. В. (2018)
Сизоненко О. Н. - Влияние толщины переходной интерметаллидной зоны CuAl2 на твердость материала системы Al-Cu, Зайченко А. Д., Присташ Н. С. (2018)
Кудь І. В. - Композиційні порошки системи Si3N4-ZrN електротехнічного призначення, Єременко Л. І., Крушинська Л. А., Широков О. В., Згалат-Лозинський О. Б., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
Кудь І. В. - Особливості синтезу порошків твердих розчинів Cr0,9Tі0,1Si2 і Cr0,9Ta0,1Si2, призначених для високоомних резистивних матеріалів, Єременко Л. І., Лиходід Л. С., Зяткевич Д. П., Уварова І. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського