Будур І. М. - Мультиагентна модель системи підтримки прийняття рішення по управлінню розподіленими об’єктами, Бойко С. А. (2020)
Журавльов О. О. - Математична модель траєкторії польоту снаряда далекобійної артилерійської системи, Орлов С. В., Шуляков С. О. (2020)
Лисиця А. В. - Аналіз механізмів ураження цілі, яка має засоби індивідуального броньованого захисту зі стрілецької зброї на основі енергетичного потенціалу та сили удару кулі 5,45 мм, 5,56 мм, 7,62 мм, Тіхонов І. М., Василенко В. В., Явтушенко В. О. (2020)
Падалка І. О. - Модель представлення часового процесу функціонування технологічного обладнання повітряного судна на основі аналізу даних параметричної діагностики, Дмитрієв О. М., Пархоменко Д. О., Пасько І. В. (2020)
Сагун Є. С. - Мультикритеріальна оптимізація як підхід до планування завантаження повітряного судна (2020)
Сало Н. А. - Модель організації підготовки диспетчерів управління повітряним рухом, Сальник О. В. (2020)
Сєдаш С. П. - Модель автоматизованого управління формуванням навичок у операторів складних систем, Возний О. О. (2020)
Солодовник В. І. - Метод мультиплексної просторової ортогонально-частотної модуляції сигналів (2020)
Шевяков Ю. І. - Вибір літака первинної підготовки за методом аналізу ієрархій (2020)
Байрамова О. В. - Модель управління економією енергоресурсів у системі енергозабезпечення річкових суден, Якусевич Ю. Г., Штрибець В. В., Трішин В. В. (2020)
Дакі О. А. - Агентоорієнтована модель реалізації системи підтримки прийняття рішення безпеки судноводіння, Дорошева О. А., Іваненко В. М., Чебан В. І. (2020)
Чупрун В. Т. - Комплекс тактичних способів ведення естафетного пошуку в гірсько-лісистій місцевості, Сутюшев Т. А. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Содержание (1990)
Близниченко В. Б. - Методы совершенствование продуктивных качеств красного степного скота, Сич Н. П. (1990)
Басовський Н. З. - Методика оценки быков по качеству потомства при межпородном скрещивании, Рудик И. А. (1990)
Белошицкий В. М. - Рост и развитие ремонтных бичков в условиях специализированного комплекса (1990)
Буркат В. П. - О пересмотре методических принципов оценки быков на племзаводах (1990)
Веланская Н. В. - Наследственные различия крупного рогатого скота по продолжительности хозяйственного использования, Герасимчук А. В., Тараненко Г. С. (1990)
Великов В. И. - Зффективность отбора молочного скота по происхождению и собственной продуктивности, Хлевной А. К., Колодий Н. А., Майданюк Г. Т. (1990)
Власов В. И. - Индексная оценка коров в мясном скотоводстве, Порхун Н. Г., Попов А. Е. (1990)
Гавриленко Г. Н. - Прогнозирование белковомолочности молочного скота (1990)
Лукаш В. П. - Организация оценки быков создаваемой породи и типов мясного скота на Украине, Гармаш И. А., Шаран П. И. (1990)
Меркушин В. В. - Семейства и селекция молочного скота на повышение молочной продуктивности (1990)
Мушкарев В. Н. - Расчет зкономической зффективности использования быков мясных пород в промышленном скрещивании в зоне деятельности племобъединений и определение цен на сперму племенных мясных быков (1990)
Петренко И. П. - К вопросу консолидации наследственности полукровных животных в скотоводстве при их разведении "в себе" (1990)
Тимченко А. Г. - Формирование продуктивних качеств нових породних типов мясного скота (1990)
Тогушов А. Н. - Влияние голштинов на хозяйственно-полезные признаки красного степного скота (1990)
Буркат В. П. - Моделирование селекционной программы (1990)
Сирацкий И. 3. - Формирование воспроизводительной способности у быков-производителей (1990)
Угнивенко А. Н. - Воспроизводительная способность коров, телившихся в различние сезоны года (1990)
Яцун А. С. - Биологические свойства спермиев биков-производителей в период становлення их половой функции, Дородько М. Р. (1990)
Яцута Л. В. - Морфологическая структура органов пищеварения бычков черно-пестрой породи при изменении типа кормления (1990)
Оніщук М. В. - Конституційна реформа правосуддя: перші висновки до другої річниці (2018)
Смокович М. І. - Незалежність судді як складова принципу верховенства права (2018)
Калмикова О. С. - Застосування принципу недискримінації міжнародними судовими органами: на прикладі практики Європейського суду з прав людини (2018)
Кучів О. М. - Фізична та психологічна недоторканність особи: розмежування сфер дії статей 3 та 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у світлі практики ЄСПЛ (2018)
Шутенко О. В. - Проблема відповідності рішення суду дійсним обставинам справи в контексті новел цивільного процесуального законодавства (2018)
Катеринчук К. В. - Розмежування окремих злочинів проти здоров’я особи від суміжних злочинів (2018)
Мостепанюк Л. О. - Удосконалення системи пркарань, альтернативних позбавленню волі, за кримінальним кодексом України (2018)
Горох О. П. - Звільнення від відбування покарання з випробуванням за злочини, пов’язані з використанням суспільно небезпечних предметів (2018)
Білічак О. А. - Втручання у приватне спілкування за кримінальним процесуальним законодавством України (2018)
Осетрова О. С. - Щодо випадків затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину уповноваженою службовою особою (2018)
Бігунець І. М. - Окремі аспекти здійснення спеціального досудового розслідування та роль захисника в цьому процесі (2018)
Забезпечення права на справедливий суд в Україні: стан і динаміка руху (2018)
Городовенко В. В. - Міжнародні стандарти у забезпеченні права на апеляційне оскарження (кримінально-процесуальний аспект) (2018)
Фулей Т. І. - Рішення Європейського суду з прав людини проти України: як це змінило судочинство в Україні? (2018)
Новини (2018)
Вихідні дані (2018)
Лупак Р. Л. - Селективні підходи до державної політики регулювання міграційних процесів (на прикладі українсько-польської системи), Поліщук В. В. (2019)
Смоляр Л. Г. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку України в Індустрії 4.0, Скоробогатова Н. Є. (2019)
Данілова Е. І. - Концептуальний підхід до формування методичного забезпечення оцінювання економічної безпеки (2019)
Роспопчук Т. М. - Інверсія засад злиття і поглинання в умовах Industry 4.0, Войтко С. В. (2019)
Заінчковська М. М. - Вплив транснаціональних компаній на розвиток емерджентних економік (на прикладі Республіки Кореї), Корогодова О. О. (2019)
Дунська А. Р. - Експортоорієнтований розвиток підприємств як драйвер економічного зростання країни, Бондар В. Ю. (2019)
Тюленєва Ю. В. - Ідентифікація ризиків підприємства в процесі оцінювання вартості (2019)
Круш П. В. - Інклюзивний розвиток національної економіки, Круш П. П. (2019)
Войтко С. В. - Перші практики реалізації засад Індустрії 4.0 у промисловості та сфері послуг, Ткач В. В. (2019)
Lytvynenko I. - Digital transformation of consumers: study on the base of DHL Express in Eritrea, Ermias R. A. (2019)
Шушкова Ю. В. - Аналіз ефективності державної політики підтримки та стимулювання технологічних реформ в Україні (2019)
Тульчинська С. О. - Причини та потенційні наслідки виникнення ризиків діяльності комунальних підприємств, Солосіч О. С. (2019)
Гавриш Ю. О. - Напрями підвищення рівня ринкової адаптивності видавничо-поліграфічних підприємств (2019)
Бірюков Є. І. - Інституціональні засади функціонування підприємств електроенергетики в сучасних інтеграційних реаліях (2019)
Жигалкевич Ж. М. - Зв’язки в квазіінтеграційних структурах на основі машинобудівних підприємств (2019)
Черненко Н. О. - Розвиток туризму як пріоритетної галузі економіки, Зінченко Л. А. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Салашенко Т. І. - Диференціація цін електроенергії у європейському просторі (2019)
Головкова Л. С. - Оцінка якості стратегії розвитку туристичної галузі регіонів України, Юхновська Ю. О. (2019)
Завгородній Р. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку нафтогазового сектору України, Шмиголь Н. М. (2019)
Згалат-Лозинська Л. О. - Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в будівництві: стан та напрями вдосконалення (2019)
Костинець Ю. В. - Цифровізація як засіб реалізації концепцій індивідуалізованого та сегментованого маркетингу на ринку туристичних послуг (2019)
Робул Ю. В. - Динаміка розвитку маркетингових систем, розвиток інновацій і завдання маркетингової політики (2019)
Салогуб І. І. - Кредитування аграрного виробництва: особливості, проблеми, напрями розвитку (2019)
Алієв Р. А. - Сутність поняття "потенціал підприємства" та його складники (2019)
Безпалько О. М. - Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи забезпечення (2019)
Васильченко Л. С. - Вплив маркетингового комунікаційного середовища підприємства на формування поведінки споживача (2019)
Величко В. А. - Соціальна корпоративна відповідальність у системі взаємодії зі стейкхолдерами будівельних підприємств, Грицьков Є. В., Зубарєв Д. М. (2019)
Волощук В. Р. - Механізми забезпечення інноваційного розвитку агропромислових підприємств, Богачик С. В. (2019)
Городецький М. Я. - Імплементація методики підвищення конкурентоспроможності автосервісних підприємств (2019)
Гурочкіна В. В. - Конвергенція як базис емерджентності економічної системи (2019)
Дашко І. М. - Інвестиції у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства (2019)
Джгуташвілі Н. М. - Вплив в’їзного туристичного потоку на розвиток готельного сервісу в Україні (2019)
Зігунов В. М. - Особливості створення рекреаційних кластерів із водного туризму на Сумщині (2019)
Шпакова Г. В. - "Зелені" фінанси як інструмент гарантування природо-техногенної та екологічної безпеки в контексті сталого розвитку територій (2019)
Андріїв Н. М. - Механізми регулювання безпекового розвитку ринку праці (2019)
Богуш Л. Г. - Нестандартна зайнятість у контексті дотримання соціально-трудових прав (2019)
Вовк С. М. - Формування конкурентного середовища у соціальній сфері України, Вовк Т. В. (2019)
Білінець М. Ю. - Система фінансування вищої освіти: теоретичний аспект (2019)
Зайцев О. В. - Фінансовий погляд на управління прибутком суб’єктів господарювання, Могильний В. В. (2019)
Kryshtal H. - Synergy of the banking and socio-economic sectors under the influence of the state regulator, Kapeliushna T. (2019)
Любкіна О. В. - Оптимальна структура капіталу на підприємствах агросектору України, Філіпович Ю. В. (2019)
Менліосманов З. Т. - Аналіз та контроль податкових надходжень до бюджету України від зовнішньоекономічної діяльності (2019)
Іваненко В. О. - Статистичний аналіз сучасних реалій інноваційної активності України, Кучер С. В., Захарчук Д. В. (2019)
Лопін А. О. - Облікова політика природного капіталу як інструмент збереження природно-ресурсного потенціалу підприємства (2019)
Дяченко О. Г. - Аналіз розвитку підприємництва за допомогою когнітивного моделювання, Балтер В. О. (2019)
Негрей М. В. - Моделювання міграційних процесів в умовах невизначеності економічної політики (2019)
Вихідні відомості (2019)
Шевченко Л. В. - Економічні методи управління іноземними інвестиціями в українській економіці (2019)
Божанова В. Ю. - Проблеми адаптації стратегій розвитку країн Європи до умов функціонування будівельної галузі України, Кононова О. Є. (2019)
Борблік К. Е. - Стан та тенденції розвитку ринку туристичних послуг в Україні (2019)
Братусь Г. А. - Трансформаційний підхід до структурної архітектоніки інтелектуальної власності (2019)
Гавриш О. А. - Еволюція засад інноваційного розвитку економіки, Лопатинська Ю. В. (2019)
Загребельна І. Л. - Роль фермерських господарств в аграрному виробництві Полтавської області, Волкова Н. В., Олійник Є. О. (2019)
Іванова М. І. - Визначення рівня економічної безпеки, враховуючи конкурентоспроможність підприємства, Ткаченко А. М., Загорудько В. Л. (2019)
Фертас Н. - Визначення сутності ресурсного потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання (2019)
Некрасова Л. А. - Інституційна роль агенцій субрегіонального розвитку в регулюванні стратегій розвитку підприємств та об’єднаних територіальних громад (2019)
Обруч Г. В. - Розвиток послуг підприємств залізничного транспорту на основі розбудови цифрових платформ (2019)
Піріашвілі О. Б. - Проблеми модернізації на залізничному транспорті України, Овчиннікова В. П. (2019)
Старко І. Є. - Сучасна парадигма управління прибутковістю, Канцір І. А., Шевчук М. П. (2019)
Ткачук Г. О. - Економічна безпека підприємства: вектор актуальних наукових досліджень (2019)
Урусова З. П. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності підприємств та доцільність їх використання в умовах змінного середовища (2019)
Хадарцев О. В. - Формування структури проєктного управління на основі стандартів управління якістю, Моргун А. В. (2019)
Підвальна О. Г. - Формування механізму управління інноваційною діяльністю компаній індустрії туризму в регіоні (2019)
Яворська Н. П. - Екологічне оподаткування в країнах ЄС як інструмент підвищення ефективності екологічної політики (2019)
Грицайко А. В. - Механізм управління соціокультурним потенціалом країни (2019)
Парубець О. М. - Концепція розвитку системи соціального захисту населення в умовах інформатизації економіки та суспільства, Сугоняко Д. О. (2019)
Приймак В. І. - Оцінювання вільного часу суспільства в системі формування добробуту домогосподарств, Голубник О. Р. (2019)
Рудик О. А. - Формування механізму регулювання соціально-трудових відносин в ОТГ у підвищенні якості життя населення (2019)
Якимова Н. С. - Економічні індикатори трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці (2019)
Насібова О. В. - Державне фінансове регулювання системи соціальних послуг (2019)
Посаднєва О. М. - Соціологічний складник ухилення від сплати податків (2019)
Цимбалюк І. О. - Сутність та складники фіскального простору інклюзивного розвитку регіонів (2019)
Юдіна С. В. - Ефективне використання інтелектуального капіталу та система генерації знань в Україні, Пірогов С. О. (2019)
Чміль Г. Л. - Місце маркетингової діяльності у забезпеченні економічного зростання торговельного підприємства, Верзілова Г. Р. (2019)
Половенко Л. П. - Виявлення ознак соціальної інженерії та технологія протидії соціальним хакерам на підприємстві, Мерінова С. В. (2019)
Струтинська І. В. - Методологія визначення рівня цифрової зрілості бізнес-структур методом кластеризації, Дмитроца Л. П., Козбур Г. В. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Титул, зміст (2019)
Приходько Ю. І. - Трансформація систем: основи теорії та методології (2019)
Стасюк В. В. - Аналіз підходів до прогнозування психогенних втрат військ (сил) в бойових умовах: структура чинників, Бочаров М. М. (2019)
Бобильов В. Є. - Підвищення ефективності підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління військами за рахунок застосування в її роботі засобів імітаційного моделювання бойових дій військ (сил), Мельник Я. В., Кравчук А. А. (2019)
Пермяков О. Ю. - Застосування перколяційних алгоритмів для оцінки надійності гетерогенних мереж військового призначення, Кільменінов О. А. Мельник Я. В. (2019)
Гогонянц С. Ю. - Загальні положення методики оцінювання рівня воєнної небезпеки на основі таксономічних методів, Грицай П. М., Шапран О. О. (2019)
Гаврилюк І. Ю. - Концептуальні основи управління потоками в системі логістичного забезпечення Збройних Сил України, Мацько О. Й. Дачковський В. О. (2019)
Скворчевський О. Є. - CALS-концепція логістичної підтримки життєвого циклу озброєння та військової техніки: національні аспекти впровадження (2019)
Грозовський Р. І. - Оцінка розвідзахищеності системи зв’язку, побудованої на сучасних засобах радіозв’язку, Бігун Н. І. (2019)
Романченко І. С. - Метод трикритеріального евклідового ранжування та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив, Потьомкін М. М., Сирський О. С. (2019)
Шемаєв В. М. - Формалізація відкритої галузі знань розподіленої системи управління, Ляшенко І. О., Стефанцев С. С. (2019)
Гришманов Є. О. - Метод прогнозування несприятливих авіаційних подій під час польоту на основі гібридних нейронних мереж, Захарченко І. В., Новікова І. В. (2019)
Ковбасюк С. В. - Геопросторовий аналіз як метод космічної ситуаційної обізнаності, Випорханюк Д. М. (2019)
Пекарєв Д. В. - Функціональна модель інформаційної системи забезпечення космічної ситуаційної обізнаності складових сектору безпеки і оборони держави (2019)
Даник Ю. Г. - Особливості створення кіберполігонів для дослідження комплексних кібердій та підготовки фахівців з кібербезпеки (2019)
Кацалап В. О. - Методичний підхід до визначення джерел загроз інформаційній безпеці у воєнній сфері, Войтко О. В., Цурко Ю. В. (2019)
Алексєєв М. М. - Аналіз методологічних підходів щодо застосування технологій управління ризиками у сфері кібербезпеки (2019)
Бекіров А. Е. - Стеганографічний метод на основі безпосереднього та непрямого вбудовування даних для областей зображення з різною насиченістю, Ященок В. Ж., Крейдун О. С. (2019)
Сурков К. Ю. - Метод інтегрального оцінювання результатів підготовки диспетчерів повітряного руху, Бабенко Р. В. (2019)
Коломієць Ю. М. - Аналіз можливостей існуючих систем оповіщення про ракетну атаку, які встановлені на літальних апаратах, Коротін С. М. (2019)
Королюк Н. О. - Обґрунтування комплексного підходу для оцінки ефективності управління частинами та підрозділами Повітряних сил ЗСУ, Пазинич Р. О., Мельник С. В. (2019)
Королюк Н. О. - Підхід щодо прогнозування показників якості перспективних зразків озброєнь в умовах нестохастичної невизначеності, Лістровий С. М., Щербаков М. І. (2019)
Пермяков О. Ю. - Оцінка потоків вимірювальної інформації контрольно-випробувальної станції, Прібилєв Ю. Б., Дядечко А. О. (2019)
Крайнов О. В. - Методика оцінки оперативності обробки інформації системою інформаційно-аналітичного забезпечення органу військового управління, Грозовський Р. І. (2019)
Чопа Д. А. - Кейс - метод як форма інтерактивного навчання з військово-технічних дисциплін при підготовці фахівців ракетних військ і артилерії, Дерев’янчук А. Й., Дегтярьов В. В., Семенов Ф. Д. (2019)
Мартинюк О. Р. - Оцінювання ризику в системі забезпечення безпеки польотів державної авіації України, Радько О. В., Гончаренко Є. В. (2019)
Єфанова К. О. - Метод гібридної побудови маршрутів передачі даних в телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Бригадир С. П., Сальник С. В. (2019)
Думенко М. П. - Методологічні основи оцінювання ефективності системи комплектування особовим складом Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду) (2019)
Остапець О. М. - Використання методів теорії кваліметричних вимірювань для оцінювання готовності Збройних Сил держави до відсічі збройної агресії (2019)
Вимоги оформлення статтей (2019)
Гетя А. А. - Вплив віку корів та їх походження за батьком на ознаки лінійної оцінки типу в молочному скотарстві, Рубан С. Ю., Матвєєв М. А., Даншин В. О. (2020)
Grosu N. - Growth performance of growing pigs fed diets containing probiotics and prebiotics, Caisin L. (2020)
Ібатуллін І. І. - Хімічний та амінокислотний склад м’яса перепелів за згодовування сухої післяспиртової барди, Плиска А. Ю., Сичов М. Ю. (2020)
Климковецький А. А. - Формування молочної продуктивності та особливості довічного використання корів української чорно-рябої молочної породи в умовах господарств київської області, Носевич Д. К. (2020)
Лихач В. Я. - Вплив відокремленого вирощування молодняку свиней з різною стресовою чутливістю на його продуктивні якості, Лихач А. В., Трибрат Р. О., Фаустов Р. В. (2020)
Митяй І. С. - Гідроекологічна характеристика Малоолександрівського водосховища р. Інгулець у зв’язку з відновленням роботи міні-ГЕС, Дегтяренко О. В., Хомич В. В., Семенюк С. К. (2020)
Паламарчук І. П. - Оцінка вібраційних і електротехнічних параметрів процесу зневоложення високовологих та рідких дисперсних систем переробних і харчових виробництв, Слободянюк Н. М., Зозуляк O. А., Іволга А. Р. (2020)
Рубан С. Ю. - Ефективність відтворення молочної худоби при застосуванні різних біотехнологічних методів, Даншин В. О., Кирій А. А., Литвиненко Т. В. (2020)
Іванов І. І. - Методологія наукометричних параметрів SCOPUS (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету "Львівська політехніка" та Сумського державного університету), Руденко О. В., Бугров М. В. (2020)
Лимар В. Б. - Творчість: здобуток фаху чи поклик буття (2020)
Рассудіна К. С. - Проблема особової ідентичності в поєднанні з концепціями особи (2020)
Шевченко З. В. - Значущість соціальних цінностей для встановлення соціальної ідентичності (критичний аналіз праці Ганса Йоаса "Виникнення цінностей") (2020)
Шморгун О. О. - Світоглядно-мобілізаційні стратегії духовного виживання в кризовому суспільстві: екзистенційно-антропологічні виміри (2020)
Вербівська О. О. - Постструктуралістська абсолютизація тексту: аудіальний вимір функціонування знаку (2020)
Вінтонів Ю. І. - Бог Друзів: кеноза, богопокинутість і возлюбленість через призму богослов'я неповносправності (2020)
Гуменюк Ю. В. - Етико-філософське осмислення благодійності: історичні типи та прояви (2020)
Дубняк З. О. - Реконструкція ідеалу індивідуалізму в соціальній філософії Джона Дьюї (2020)
Ільїна А. В. - Універсалістські аспекти Кантової третьої "Критики" в деконструкційному заломленні: проблема вільної гри (2020)
Демерза К. В. - Філософсько-топографічний аналіз київського Парку імені Тараса Шевченка (2020)
Орисюк В. В. - Гетеротопічність та гетерохронічність Чорнобильської зони відчуження (2020)
Приходько В. В. - Післямова. Сенс філософсько-прикладного навчання (2020)
Andryeyeva V. G. - Mechanism of financial diagnostics of the administrative decisions acceptance, Karpova T. S. (2016)
Багацька К. В. - Прогнозування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ризику, Шеремет О. О., Розіна Я. Е. (2016)
Волкова Н. А. - Визначення критеріїв оцінки інвестиційної привабливості підприємств АПК (2016)
Гораль Л. Т. - Евентологія понять "обслуговування" та "сервіс", Шийко В. І., Бакай М. Л. (2016)
Довжик О. О. - Управління витратами як чинник підвищення прибутковості і рентабельності сільськогосподарських підприємств, Гаркуша С. А. (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності, Безрученко І. В., Паламарчук Н. О. (2016)
Єршова Н. Ю. - Методичний підхід до оцінювання стратегічної стійкості підприємств на основі інформаційної платформи стратегічного управлінського обліку (2016)
Кацьма В. І. - Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством (2016)
Крутогорський Я. В. - Стимулювальні важелі створення енергозберігальної політики промислового підприємства (2016)
Кузнецова І. О. - Стратегічний аналіз галузі як інструмент визначення загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів, Кюне О. О. (2016)
Лаговська О. А. - Ризик-орієнтований підхід до процесу бюджетування фінансових результатів, Кучер С. В., Якименко М. В. (2016)
Літошенко А. В. - Проблеми визначення поняття ІТ-аутсорсингу та його особливості (2016)
Максимова О. С. - Оптимізація виробничої програми підприємств гірничо-металургійного комплексу, Максимов С. В., Темченко Г. В. (2016)
Маслак О. І. - Оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: комплексний підхід, Сокуренко П. І., Збиранник О. М. (2016)
Мних О. Б. - Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення екологічної кризи в Україні, Гречин Б. Д. (2016)
Назаренко Т. П. - Служба внутрішнього аудиту: особливості організації (2016)
Карачарова К. А. - Сутність та особливості управління фінансовим станом підприємства, Наливайко Л. В. (2016)
Петряєва З. Ф. - Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2016)
Пілецька С. Т. - Оцінка фінансово-економічного стану підприємства в системі актикризового управління (2016)
Піскунова Н. О. - Кількісна характеристика змінності грошових потоків підприємств України (2016)
Pisniak M. - Modelling of decision in management organizations (2016)
Пономаренко Т. В. - Прогнозування імовірності банкрутства в контексті оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Романуха О. М. - Роль неформальних організацій у розвитку формальних організаційних груп (2016)
Семотюк Л. Р. - Аналітична оцінка поточного фінансово-економічного стану малих та середніх підприємств (2016)
Скочиляс С. М. - Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств (2016)
Тимошенко О. В. - Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства, Буцька О. Ю., Сафарі Ф. Х. (2016)
Федоркевич А. В. - Роль маржинального анализа в управлении деятельностью транспортных организаций (2016)
Шаркаді М. М. - Методика визначення рейтингу конкурентів з перевезення пасажирів (2016)
Щербань О. Д. - Стратегічні орієнтири управління ліквідністю та діловою активністю підприємства (2016)
Гаращук О. В. - Контент фахової освіти: аналіз, оцінка, перспективи розвитку, Куценко В. І. (2016)
Грищенко Є. С. - Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної економічної інтеграції, Скоробогатова Н. Є. (2016)
Гайда Ю. І. - Особливості прогнозування попиту на готельно-туристичні послуги, Новак Ю. Р. (2016)
Долінський Л. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК, Рибачок О. С. (2016)
Кічурчак М. В. - Концептуалізація перспектив розвитку виробництва суспільних благ в економічній системі України (2016)
Кулик Т. П. - Механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць у контексті енергетичної безпеки України, Андрусів У. Я. (2016)
Максименко А. В. - Податкові реформи та перспективи оподаткування: світова панорама (2016)
Мартинова Л. Б. - Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС (2016)
Рибакова Т. О. - Перспективи торговельного співробітництва між Україною та ЄС в межах поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (2016)
Тинська І. І. - Державне підприємництво у формуванні та використанні фінансових ресурсів України: економіко-аналітична діагностика (2016)
Філіпенко О. Є. - Проблеми підготовки спеціалістів сфери туризму в Україні (2016)
Ціщик Р. В. - Аналіз регіональної диференціації домогосподарств України та пошук шляхів подолання асиметрій їх соціально-економічного розвитку, Котис Н. В. (2016)
Ющенко Н. Л. - Статистичний аналіз середньої заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Войцещук А. Д. - Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн, Вірковська А. А. (2016)
Баланська О. І. - Міжнародний досвід фінансування житлового будівництва та можливості його застосування в Україні (2016)
Глущенко О. В. - Фінансові ресурси домогосподарств як складова частина фонду національного добробуту України (2016)
Грищенко О. Ф. - Особливості діяльності посередників на біржовому ринку, Летуновська Н. Є., Сигида Л. О. (2016)
Карпа І. С. - Методологія іпотечного житлового кредитування у контексті національних вимірів (2016)
Нагайчук Н. Г. - Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства, Третяк Н. М. (2016)
Фаріон В. Я. - Роль посередників на фінансовому ринку України, Фаріон Я. М. (2016)
Васильчишин О. Б. - Ліквідність та фінансова стійкість як основні індикатори фінансової безпеки банківської системи України (2016)
Галапуп Л. О. - Сучасні тенденції функціонування ринку міжбанківського кредитування в Україні (2016)
Малахова О. Л. - Напрями активізації банківського кредитування суб’єктів підприємництва в Україні (2016)
Сороківська З. К. - Перспективи вибору оптимального монетарного режиму як необхідна умова подолання кризових явищ в економіці, Вільшанська М. М. (2016)
Шевчук А. М. - Банківські ризики: міжнародні та вітчизняні стандарти (2016)
Звіргзде К. І. - Інвестиційний компонент економічної стратегії Франції: глобальні виклики, національна відповідь (2016)
Ізмайлов Я. О. - Функції економічного аналізу в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки (2016)
Питель С. В. - Удосконалення оцінки ефективності інвестицій (2016)
Артемчук Т. О. - Ключові фактори успіху завдяки програмі трансформації енергетичної галузі (2016)
Гамма Т. М. - Оцінка вартості бізнесу в інтеграційних процесах (2016)
Компанець К. А. - Фактори впливу на конфліктні ситуації в туризмі, Бондаренко В. А., Мороз К. О. (2016)
Kopetska Y. O. - Theoretical foundations for the research of energy conservation and energy efficiency (2016)
Мандра В. В. - Аналіз світового досвіду управління транспортно-логістичним центром (2016)
Мельнік М. А. - Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства, Кальна Т. А. (2016)
Пономаренко Т. В. - Оцінювання економічної стійкості підприємства на основі вартісного підходу (2016)
Пославська Л. І. - Облік доходів за сферами відповідальності у будівництві, Ясишена В. В. (2016)
Потрашкова Л. В. - Урахування інтересів ділових партнерів як елемент соціально відповідальної поведінки підприємства, Андрющенко Т. Ю. (2016)
Спільник І. В. - Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства, Загородна О. М. (2016)
Балазюк О. Ю. - Облік витрат у системі управління виробництвом безалкогольних напоїв, Сисоєва І. М. (2016)
Євдощак В. І. - Відображення інформації про доходи в облікових регістрах та звітності, Маначинська Ю. А. (2016)
Осадча О. О. - Методика кількісного оцінювання якості обліково-аналітичної інформації (2016)
Ткаль Я. С. - Особливості використання інформаційних систем в бухгалтерському обліку, Чуб Ю. В., Ткаченко В. В. (2016)
Брич В. Я. - Девелопментизаційні особливості ринку праці в умовах глобалізації, Нагара М. Б. (2016)
Длугопольська Т. І. - Нормативно-правове обґрунтування соціальної безпеки на міжнародному рівні: історичний та просторовий аспекти (2016)
Зварич Р. Є. - Парадоксальна динаміка глобалізації (2016)
Кальна Т. А. - Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України в експортно-імпортних операціях (2016)
Кудін В. І. - Моделювання технологічних змін балансової схеми "витрати-випуск" в умовах дії Паризької угоди, Онищенко А. М. (2016)
Мазуренко О. К. - Інформаційно?методичне забезпечення діяльності туристичної галузі в сучасних умовах, Заворуєва О. С. (2016)
Міхель Р. В. - Реалізація програм реформування промисловості Польщі: висновки для України (2016)
Петрук І. П. - Роль та значення криз у сучасних економічних системах (2016)
Руденко О. М. - Діагностика трансформаційних процесів у системі соціально-трудових відносин на підприємствах радіоелектронної промисловості (2016)
Шахно А. Ю. - Вплив процесів глобалізації на розвиток людського капіталу та стан національного ринку праці (2016)
Мирошниченко Ю. В. - Макроекономічна нестабільність та її наслідки для економіки України (2016)
Аведян Л. Й. - Шляхи і джерела фінансування регіональних інвестиційних проектів Ways and sources of regional investment projects financing (2016)
Арзамасова О. В. - Методологічні підходи до оцінки креативності кадрового потенціалу суспільства (2016)
Алексеєнко Л. М. - Інституціональна трансформація інноваційних інструментів фінансового ринку: теорія й емпірика (2016)
Бойко Ю. І. - Домінанти формування податкових надходжень до бюджету (2016)
Данилюк М. М. - Фінансові боргові зобов’язання: методологія та прикладні можливості реструктуризації (2016)
Канцір І. А. - Макроекономічний підхід до забезпечення стійкого розвитку фінансового сектору (2016)
Кваша Т. К. - Досвід Швейцарії із розподілу податкових повноважень і надходжень між рівнями влади (2016)
Копилова О. В. - Сучасні теоретичні підходи до визначення трейдингових мереж фондового ринку (2016)
Кудрявська Н. В. - Роль страхових посередників у забезпеченні сталого розвитку страхового ринку (2016)
Пантелєєв В. П. - Прикладні висновки із загальних положень узгодженої дії бюджетної та грошово-кредитної політики (2016)
Стецько М. В. - Фінансовий ринок України у контексті глобальної конкурентоспроможності (2016)
Горбань В. Б. - Особливості формування портфелів інвестиційних проектів для досягнення цілей сталого енергоефективного розвитку міст (2016)
Долінський Л. Б. - Ідентифікація та кількісне оцінювання кредитного ризику комерційного банку, Корчинський В. В. (2016)
Prokopenko V. L. - Annuities as a tool of investment appraisal calculations of static projects in electrical grids (2016)
Васильчишин О. Б. - Напрями впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи України та шляхи їх удосконалення (2016)
Вергелюк Ю. Ю. - Теоретичні засади визначення якості фінансових послуг банківських установ України (2016)
Malakhova O. L. - Credit strategies as the basis for efficient functioning of banks, Ivashchuk O. O. (2016)
Пась Я. І. - Формування принципів управління розвитком банківського бізнесу (2016)
Андрушків Б. М. - Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства, Малюта Л. Я., Погайдак О. Б. (2016)
Батенко Л. П. - Прикладні аспекти діагностики та підвищення операційної досконалості у сфері послуг, Шаповалова І. А. (2016)
Ботвіна Н. О. - Банківське кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Гринюк О. І. - Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2016)
Касич А. О. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Харькова Ж. В. (2016)
Кошельок Г. В. - Взаємозв’язок прибутку, грошового потоку та оборотного капіталу підприємства (2016)
Кручак Л. В. - Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єкта господарювання (2016)
Литвин З. Б. - Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (2016)
Мізік Ю. І. - Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб, Конопліна О. О., Панов В. В. (2016)
Надвиничний С. А. - Методологія дослідження економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції (2016)
Піскунова Н. О. - Удосконалення науково-методичного обґрунтування аналізу грошових потоків підприємств (2016)
Федишин М. П. - Методичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств для цілей планування (2016)
Цетнар Л. О. - Застосування інтегрованого підходу до маркетингових комунікацій підприємств - виробників спортивних товарів (2016)
Шевченко В. А. - Взаємозалежність параметрів розвитку підприємств сфери медичних послуг в Україні (2016)
Шевчук Н. С. - Науковий апарат управлінського аналізу в реаліях функціонування бізнес-структур (2016)
Скрипник М. І. - Елементи організації мережевої інформаційної системи управлінського обліку, Матюха М. М. (2016)
Васіна А. Ю. - Інноваційний механізм структурних перетворень національної економіки (2016)
Денисов О. Є. - Глобалізаційний вимір економічної безпеки держави (2016)
Колтунович О. С. - Механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України (2016)
Приходько І. В. - Особливості розвитку світового ринку біотехнологічної продукції (2016)
Ханін О. Г. - Метод x2- кластеризації в задачах маркетингу (2016)
Григорська О. С. - Новели структуризації фінансової політики держави (2016)
Костецький В. В. - Особливості здійснення фінансового оздоровлення підприємства (2016)
Лиса О. В. - Фінансова безпека суб’єктів господарювання в сучасних умовах (2016)
Полинюк Н. І. - Механізм формування фінансових ресурсів місцевих органів управління в умовах демократизації суcпільства (2016)
Крепак О. О. - Механізм управління прибутковістю банку (2016)
Момот О. М. - Дилеми теоретичної концептуалізації транснаціонального банківського капіталу (2016)
Сіухіна К. М. - Теоретичні основи економічного аналізу резервів банку (2016)
Витвицька У. Я. - Розвиток методологічних засад оцінювання ефективності інвестицій (2016)
Гнатенко Є. П. - Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві (2016)
Єгорова О. В. - Аналіз використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект, Дорогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. (2016)
Kovalchuk T. M. - Methodological principles of the strategic analysis of income, Khudyk O. B. (2016)
Кравченко М. О. - Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств (2016)
Ліганенко І. В. - Мотиваційний механізм підвищення ефективності процесів інтелектуалізації діяльності підприємств (2016)
Власюк В. Є. - Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки, Синюк А. О., Підгірний А.Т. (2016)
Угоднікова О. І. - Брендинг туристського підприємства: теоретичні засади та інноваційні підходи, Клюкіна М. А. (2016)
Strunina L. V. - Reasoning of managerial decisions in enterprise’s innovative activity (2016)
Пласконь С. А. - Математичне моделювання процесу функціонування аграрних формувань, Кармелюк Г. І., Сенів Г. В. (2016)
Адамик О. В. - Розмежування понять "автоматизовані", "комп’ютерні" та "інформаційні" системи бухгалтерського обліку: трансформація елементів методу (2016)
Лаговська О. А. - Корпоративні конфлікти та інформаційна асиметрія: причини і шляхи подолання, Шайдецька І. І. (2016)
Фатенок-Ткачук А. О. - Облікові процедури контролю зобов’язань перед постачальниками та підрядниками, Данилко А. Р. (2016)
Непомнящий О. М. - Державне управління інвестиційними проектами розвитку, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових організацій, Шостак С. М. (2017)
Ткачова Н. М. - Необхідність взаємодії органів державної влади щодо протидії нелегальній міграції, як потенційній загрозі національній безпеці, Мартьянова Р. А. (2017)
Шпак Ю. В. - Зарубіжний досвід регулювання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади (2017)
Юрченко В. І. - Сучасні стратегічні напрями розвитку інноваційних процесів в сільському господарстві регіонів України (2017)
Качний О. С. - Регіональна стратегія розвитку як засіб спрямованості (визначення моделей) регіонального соціально-економічного розвитку (2017)
Круп’як Л. Б. - Удосконалення механізмів трудозабезпечення в умовах трансформації секторної структури економіки регіонів, Круп’як І. Й. (2017)
Шевчук І. В. - Корупційна складова як чинник дестабілізації та загроза економічній безпеці України (2017)
Яровой Т. С. - Особливості інституту лобізму в Німеччині (2017)
Марушева О. А. - Державне управління механізмом нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві: теоретичні засади (2017)
Копанчук В. О. - Нормативно-правове забезпечення державної політики національної безпеки та громадського порядку України (2017)
Лелеченко А. П. - Феномен поняття "сталий розвиток” (2017)
Хім М. К. - Публічне управління професійним розвитком державних службовців в країнах єс, Білик О. І. (2017)
Галанюк Я. С. - Місце прикордонних служб в системі органів публічної влади європейських країн (2017)
Радчич С. О. - Антикризові механізми в єврозоні: паралелізм неконвенціональної монетарної та фіскальної політики (2017)
Власенко І. М. - Зменшення інвестиційних ризиків у будівництві - шлях до покращення економічного клімату в країні (2017)
Андреєв В. М. - Порівняльний аналіз системи селекції кадрів системи публічної служби в Україні та США (2017)
Ільчанінова Н. І. - Механізм надання адміністративних послуг в контексті децентралізації влади в Україні (2017)
Юзькова О. І. - Інноваційне лідерство в державному управлінні (2017)
Замковий Р. В. - Організаційно-правові механізми реалізації державної політики у сфері стандартизації України (2017)
Кріпак А. П. - Механізм забезпечення фінансової спроможності перспективної об’єднаної територіальної громади за участі села Крюківщина (2017)
Косіченко І. І. - Європейський сегмент консалтингу як лідер у структурі світового консалтингового ринку послуг (2020)
Любчик К. Л. - Механізми диверсифікації українського медіасектору в контексті дії угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2020)
Nikitina A. - Analysis of small business role in the economy of Ukraine in globalization: problems and ways of improvement, Abraimova A., Shalaieva A. (2020)
Нікітіна А. В. - Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України в умовах поглиблення інтеграційних процесів, Стулиус К. М., Сайдалієва Л. Ю. (2020)
Приятельчук О. А. - Вплив глобалізації на управління персоналом в Україні (2020)
Яровенко Т. С. - Урбанізація та агломерація як сучасні світові процеси економічного розвитку, Дон О. Д., Федоров Г. А. (2020)
Яровенко Т. С. - Якість життя населення як основа соціально-економічного розвитку країни, Мазур Ю. М. (2020)
Длугопольський О. В. - Емпіричні критерії оцінки політики соціальної відповідальності корпорацій, Коровицька О. А. (2020)
Кушніренко О. М. - Удосконалення механізму управління бізнес-процесами в умовах посилення технологічних викликів (2020)
Романко О. П. - Діагностування впливу економічних чинників на конкурентоспроможність національного господарств (2020)
Сенишин О. С. - Основні положення державної політики у сфері охорони природного довкілля (2020)
Січка І. І. - Особливості страхування готельно-ресторанного бізнесу в Україні (2020)
Акіменко А. А. - Методичні підходи до оцінювання маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства (на прикладі Ясногородської племінної страусиної ферми), Деркач О. Г. (2020)
Вареник В. М. - Удосконалення процесу управління формуванням доходів підприємств комунальної власності, Борулько Б. С. (2020)
Коваленко В. С. - Особливості формування компетенцій персоналу у сфері малого бізнесу, Маркова С. В., Чкан А. С. (2020)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Механізм IPO як спосіб управління прибутком підприємства, Лисенко Ю. О. (2020)
Ноняк М. В. - Особливості та критерії оцінки управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств (2020)
Полятикіна Л. І. - Проблеми кредитування банками агропромислових підприємств в Україні (2020)
Пугачевська К. Й. - Особливості просування товарів на міжнародні ринки, Лизанець А. Г., Полянська В. Е. (2020)
Разумова Г. В. - Психологічні механізми впливу реклами на споживача, Гнатченко О. В. (2020)
Решетова І. О. - Визначення об'єктів управління якістю праці викладача у вищих навчальних закладах, Чередник О. В. (2020)
Рижик І. О. - Особливості формування моделі управління бізнес-процесами підприємства сфери послуг, Глєбова А. О., Синягівська В. С. (2020)
Танасійчук А. М. - Формування стратегії просування бренду засобами цифрового маркетингу, Сіренко С. О., Пневський В. В. (2020)
Шинькович А. В. - Сценарії стратегічного розвитку організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформуваннями (2020)
Кожухівська Р. Б. - Управління конкурентоздатністю туристичної дестинації (2020)
Нікітіна А. В. - Іноземні інвестиції в економіку регіонів України, Щетініна С. Є., Ткаченко А. С. (2020)
Петровська О. М. - Оптимізація шляхів підбору персоналу логістичних компаній України, Бендяк А. В. (2020)
Тернопільська В. І. - Актуальні питання соціальної політики в Україні, Бакуліна О. С. (2020)
Хім М. К. - Інформаційно-комунікаційні механізми в публічному управлінні, Корецька Т. М. (2020)
Бєляєва І. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні (2020)
Бидик А. Г. - Основні учасники системи технічного регулювання, об'єктом якої є якість і безпечність аграрної та харчової продукції (2020)
Нікітішин А. О. - Методологічні основи формування та розвитку податкового регулювання (2020)
Остапенко А. С. - Управління ефективністю та митними ризиками в логістичних процесах зовнішньоекономічної діяльності, Повод Т. М. (2020)
Святенко С. В. - Оцінка ефективності управління активами і пасивами АТ "КБ "Приватбанк", Потапчук А. В. (2020)
Швець Н. Р. - Вибір режимів валютного курсу в умовах мінливості монетарної сфери, Полагнин Д. Д. (2020)
Гриліцька А. В. - Особливості обліку та контролю готівкових і безготівкових розрахунків: теоретичний аспект (2020)
Сторожук Т. М. - Інформаційна функція бухгалтерського обліку та її роль для внутрішніх користувачів, Пастух Д. Л., Малинич Н. В. (2020)
Горбачук В. М. - Сучасні питання генерування та накопичення електроенергії в енергосистемі України, Дунаєвський М. С., Сирку А. А. (2020)
Кононова І. В. - Регіональна соціально-економічна система як категорія економічних досліджень (2020)
Вихідні відомості (2020)
Дубич К. В. - Фактори тінізації ринку праці України (2017)
Ткаленко Н. В. - Електронні петиції як спосіб комунікаційної взаємодії в системі "уряд-громадськість", Михайловська О. В., Войченко Д. А. (2017)
Нонік В. В. - Сінгапурська антикорупційна історія: досвід для України (2017)
Козаченко Ю. В. - Можливості та перепони на шляху змін в співробітництві територіальних громад в контексті передачі повноважень та ресурсів (2017)
Яковчук Р. С. - Теоретичні аспекти розробки та прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій, Саміло А. В. (2017)
Білозір О. В. - Вітчизняний та іноземний досвід формування національної соціальної орієнтованої державної політики (2017)
Гостєва О. М. - Роль громадських організацій в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні (2017)
Чорна К. П. - Традиції державного управління у Київській Русі (2017)
Яровой Т. С. - Спроби регулювання лобістської діяльності в Україні: нормативно-правовий контекст (2017)
Залізнюк В. П. - Механізми забезпечення продовольчої безпеки в розвинених країнах (2017)
Антонова О. Р. - Органи місцевого самоврядування та громадськість у формуванні і реалізації сімейної політики в Україні (2017)
Близнюк А. С. - Механізми державного регулювання розвитку рекреаційної сфери: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів (2017)
Мартишин Д. С. - Православні церкви України: реалії та перспективи розвитку соціального служіння у контексті державотворення (2017)
Застрожнікова І. В. - Методи державного управління розвитком освіти (2017)
Акімов О. О. - Аналіз системогенезу комунікації як складової державно-управлінської діяльності (2017)
Каракай М. С. - Методичні засади розвитку молодіжних консультативно-дорадчих структур при органах місцевого самоврядування (2017)
Камінецький В. В. - Особливості розробки системи просування ринку курортно-рекреаційних послуг регіону (2017)
Копанчук О. Є. - Концептуалізація національних інтересів у сфері міжнародних відносин (2017)
Арцатбанова О. В. - Порівняльний аналіз підходів до побудови економічних механізмів функціонування системи охорони здоров’я (2017)
Лаврентій А. С. - Теоретична ідентифікація іміджу в контексті сучасних дослідницьких підходів (2017)
Руденко Ю. М. - Роль громадського контролю за діяльністю податкових органів та їх посадових осіб (2017)
Хребтій І. В. - Вплив децентралізації на стратегічний розвиток регіонів: концептуальний аспект (2017)
Лаврентій Д. С. - Публічно-приватне партнерство: категоріально-понятійний аналіз (2017)
Мепарішвілі Х. Н. - Узагальнення наукoвих підхoдів щoдo спільнoї пoлітики України з єс та управління водними ресурсами (2017)
Александрович А. Р. - Сучаcні механізми державного управління інноваційної діяльності навчальних закладів (2017)
Волков І. М. - Сутність та роль державного регулювання забезпечення безпеки об'єктів дипломатичного призначення в Україні в умовах кризових ситуацій (2017)
Бірта Г. О. - Вплив спожиткової тари на збереженість редиски сорту червоний велетень, Бургу Ю. Г., Хмельницька Є. В. (2020)
Калашник О. В. - Оцінювання якості варених ковбасних виробів, Кайнаш А. П., Скорик Л. В. (2020)
Мотузка Ю. М. - Ідентифікація харчових продуктів для спортсменів (2020)
Ярошевич Т. С. - Український ринок риби та морепродуктів: проблеми та перспективи, Пахолюк О. В. (2020)
Янчик М. В. - Вплив соєвого лецитину на показники якості гірчичного хліба, Кійко В. В., Халікова Е. Ф. (2020)
Чурсіна Л. А. - Вплив оброблюваності стебел трести на міцність конопляних волокон, Тіхосова А. О., Богданова О. Ф. (2020)
Артюх Т. М. - Оцінка конкурентоспроможності шкільної форми, Тернова А. С., Григоренко І. В. (2020)
Артюх Т. М. - Товарознавча оцінка засобів по догляду за взуттям різних виробників на ринку України, Григоренко І. В., Тернова А. С. (2020)
Індутний В. В. - Товарознавча оцінка та загальна класифікація предметів розкоші, Мережко Н. В., Золотарьова О. Г. (2020)
Ємченко І. В. - Товарна номенклатура контрабанди та шляхи її Попередження (2020)
Кузьміна Т. О. - Актуальні питання митного контролю та експертизи лікарських засобів, що ввозяться на територію України, Чурсіна Л. А., Березовський Ю. В. (2020)
Лисенко Н. В. - Особливості судово-товарознавчої експертизи круглих лісоматеріалів хвойних порід, Мартосенко М. Г. (2020)
Мартиросян І. А. - Вплив антимікробного оброблення на зміну гігроскопічних властивостей та проникності трикотажних полотен (2020)
Мартиросян І. А. - Оцінка якості косметичних кремів, що реалізуються у торговельних мережах м. Одеса, Лосєва К. А., Крупицька Л. О. (2020)
Пахолюк О. В. Пушкар Г. О. - Формування теоретичних засад реалізації компетентнісного підходу у системі вищої товарознавчої освіти фахівців торгівлі України, Галик І. С., Семак Б. Д. (2020)
Передрій О. І. - Особливості експертизи старовинних книг (2020)
Путінцева С. В. - Визначення номенклатури властивостей фільтрувального паперу на основі лляної сировини (2020)
Семюк С. Є. - Сучасний стан і проблеми українського ринку целюлозно-паперової продукції, Голодюк Г. І., Гургула Н. М. (2020)
Тіхосов А. С. - Споживні характеристики конопляних волокон одержаних з трести різних способів приготування, Нежлукченко Н. В. Ляліна Н. П. (2020)
Тіхосова Г. А. - Споживні характеристики конопляних волокон різних сроків збирання стебел соломи, Бойко Г. А., Капітонов А. В. (2020)
Ткачук В. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей дизельного палива з додаванням біодобавок (2020)
Ткачук В. В. - Використання високооктанових біодобавок при одержанні бензинів, Мельник Ю. В., Речун О. Ю. (2020)
Федякіна Н. А. - Особливості застосування конопляного волокна у виготовленні панчішних виробів, Тіхосова Г. А. (2020)
Шегинський О. В. - Cинтетичні шкіри на основі водного розчини поліуретану та їх фізико-механічні властивості, Дзюбинський А. В., Дзюбинська О. В. (2020)
Ягелюк С. В. - Напрямки використання продукції переробки льону олійного та льону-довгунця, Дідух В. Ф. (2020)
Доманцевич Н. І. - Тенденції сучасного ринку моторних палив в Україні (2020)
Жолобак Г. М. - Визначення вмісту азоту і хлорофілу в рослинах озимої пшениці двох сортів за даними наземного і повітряного спектрометрування" в УЖДЗЗ, Дугін С. С., Сибірцева О. М., Казанцев Т. А., Романчук І. Ф. (2020)
Філіпович В. Є. - Дистанційний моніторинг стану вуглеводневого забруднення геологічного середовища і оцінка ризиків виникнення небезпечних ситуацій у районах тривалого нафтогазовидобування та компактного проживання населення, Мичак А. Г., Кудряшов О. І., Шевчук Р. М. (2020)
Воробьев А. И. - Ареалы нефтегазонакопления в Припятско-Днепровско-Донецкой нефтегазоносной провинции и возможности их изучения дистанционными методами, Голубов С. И., Куриленко В. С. (2020)
Пазинич Н. В. - Долинні комплекси як екосистемні активи "теплових островів" міських агломерацій (на прикладі правобережної частини м. Києва) (2020)
Лялько В. І. - Дистанційний моніторинг стану атмосферного середовища на території України в період карантинних обмежень COVID-19, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Романчук І. Ф. (2020)
Лялько В. І. - Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні (2020)
Azari A. - Vanishing and Artinianness of graded generalized local cohomology, Khojali A., Zamani N. (2020)
Basdouri O. - The second cohomology spaces K(2) with coefficients in the superspace of weighted densities, Braghtha A., Hammami S. (2020)
Дудкін М. Є. - Двовимірна дійсна напівсильна проблема моментів та відповідні блочні матриці. II, Дюженкова О. Ю. (2020)
Княгіна В. М. - Cкiнченнi групи з P-субнормальною силовською підгрупою, Монахов В. С. (2020)
Козиненко О. - Нерівності типу Колмогорова для норм дробових похідних функцій, визначених на додатній півосі, Скороходов Д. (2020)
Mahmoudi H. - Asymptotic behavior of solutions to an evolution equation for bidirectional surface waves in a convecting fluid, Esfahani A. (2020)
Musielak M. - Covering a reduced spherical body by a disk (2020)
Savaş E. - λ-Almost summable spaces (2020)
Севостьянов Є. О. - Про одностайно неперервні сім'ї відображень метричних просторів, Скворцов С. О., Петров Є. О. (2020)
Скрипник В. І. - Періодична кулонівська динаміка двох рівних від'ємних зарядів у полі фіксованих чотирьох рівних додатних зарядів (2020)
Heydarbeygi Z. - Some refinements of numerical radius inequalities, Amyari M., Khanehgir M. (2020)
Повідомлення про відкликання статті Jung S.-M. Approximation of analytic functions by Bessel functions of fractional order (2020)
Камінська Н. В. - Антропологічний вимір досліджень прав і свобод засуджених, Ковальов А. В. (2020)
Братасюк М. Г. - Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення (2020)
Павлишин О. В. - Професійно-етичні та деонтологічні засади діяльності поліцейського у сфері забезпечення правопорядку, Кравчук О. В. (2020)
Петрова Г. М. - Основні цінності й принципи професійної етики поліцейського (2020)
Бандура О. О. - Праксеологія права як складова філософської праксеології (загальні аспекти) (2020)
Михайленко Р. В. - Власність і держава в контексті філософсько-правового осмислення (2020)
Ткачук І. Д. - Методологія дослідження впливу християнських цінностей на формування правової культури України (2020)
Кресін О. В. - Пошук загального у праві як змістовної подібності національних правопорядків (друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.) (2020)
Гусяк М. П. - Статутне право Італії: історико-правові традиції та сучасний стан (2020)
Савойська С. В. - Політичні мережі як форма взаємодії в контексті побудови моделі мовної політики (2020)
Юринець Ю. Л. - Інформаційне розуміння культури в контексті забезпечення національної безпеки країни, Бєлкін Л. М., Бєлкін М. Л. (2020)
Гвоздік О. І. - Логічні засоби оптимізації слідчої діяльності (2020)
Костицький М. В. - Державницько-політичні погляди в універсалістській системі світогляду Піфагора (2020)
Довгань О. О. - Особливості правового регулювання права на свободу думки і слова: історичний екскурс (2020)
Греченко В. А. - Діяльність органів державної безпеки УРСР в роки Другої світової війни: неупереджений погляд, нові узагальнення та факти (2020)
Нестерович В. Ф - Забезпечення інформаційної безпеки як функція держав в умовах сучасних викликів і загроз (2020)
Ковальчук Г. - З досвіду атрибуції друкованих книжкових пам'яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2020)
Добко Т. - Джерельна база українознавчих досліджень у покажчиках змісту періодичних видань, Шкаріна В. (2020)
Клименко О. - Кодифікація вивчення бібліотеки як об'єкта бібліотекознавства в системі наукових комунікацій, Сокур О. (2020)
Удовик В. - Президентські бібліотеки США: історичні дискусії та тенденції розвитку (2020)
Мяскова Т. - Бібліотека Волинської православної духовної семінарії: історія заснування, функціонування (2020)
Чернявська Л. - Бібліотечні установи США як центри жіночих і гендерних досліджень та гендерної освіти (2020)
Булгаков Ю. - Збірник наукових праць "Тепловые напряжения в элементах турбомашин" (засновник - академік А. Д. Коваленко) - період становленя (1961-1962) (2020)
Коломієць М. - Діяльність вченого-педіатра, члена-кореспондента НАН України Б.Я. Рєзніка у світлі архівних документів (2020)
Скрипник П. - Плакати як джерело дослідження соціально-політичних процесів в Україні у 20-х роках ХХ ст. (2020)
Гуржій І. - Книжкові видання з бібліотеки Маріупольської жіночої гімназії у фондах НБУВ (2020)
Кухарчук Є. - Поглиблення взаємодії бібліотеки з цифровою наукою: організаційно-методичні засади, Копанєва В. (2020)
Веремчук О. - Електронні каталоги у світлі вимог до сервісів нового покоління, Трачук Л. (2020)
Жабін О. - Консолідація показників українських учених, представлених у міжнародних наукометричних системах (2020)
Потіха А. - Засоби масової комунікації політичних партій як складова відображення політичного процесу в Україні в умовах світових глобальних процесів (2020)
Кушнарьова М. - Політичний рейтинг: особливості функціонування в українському медіапросторі, Бойко О. (2020)
Беззуб І. - Медіаосвіта батьків як складова медіаосвітнього простору (2020)
Гах І. - Моделі мереж для передачі мультимедійної та комунікаційної інформації в інформаційно-бібліотечному середовищі (2020)
Сісіна Л. - Комунікативний простір бібліотеки початку ХХІ ст. (2020)
Шлапак Ю. - Е-посібник (е-підручник): аналіз проблематики в працях науковців (2020)
Тимошенко І. - Сучасні електронні ресурси як фактор інтеграції в системі наукових комунікацій медичної галузі (2020)
Земляна О. - Конференція директорів Європейських національних бібліотек (СЕNL) та Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій (IFLA): напрями стратегічних планів у галузі розвитку співпраці Національних бібліотек (2018-2022) (2020)
Вакульчук О. - Багатотиражні газети у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2020)
Вихідні відомості (2020)
Єрохін А. Л. - Інформаційна технологія управління тепловтратами будівлі, Зацеркляний Г. А. (2020)
Поліщук Л. М. - Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном (2020)
Ваганова Л. В. - Організація господарської діяльності в умовах мережевої економіки, Гуменюк А. Ф. (2020)
Волинець О. О. - Транспорт в туризмі: переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку (2020)
Гайдаржийська О. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів та її мотивація в процесі опанування бухгалтерського обліку, Костюнік О. В., Щепіна Т. Г. (2020)
Касій Л. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком сільського (зеленого) туризму Львівщини (2020)
Петруньок О. О. - Управління ринковими ризиками в контексті фінансової безпеки банківської діяльності в Україні (2020)
Гацуля О. М. - Державноуправлінські реформи і конституційний процес в Україні (2020)
Коваль В. О. - Готовність фахівців безпекових інституцій до професійної діяльності: поняття та зміст (2020)
Кудрявцев Є. В. - Основні етапи розвитку американського кримінального судочинства (2020)
Самойленко В. М. - Тактичний пейнтбол як ігрова форма навчання курсантів у навчальних закладах правоохоронних органів, Толокнєєв В. О., Мартинов І. В. (2020)
Масляник У. В. - Особливості впливу асиметрично-точкового масажу при правосторонньому грудному сколіозі хребта (2020)
Березюк Т. П. - Мотиваційний аспект розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах вищого закладу освіти (2020)
Боршуляк А. М. - Символіка семантичних фігур образу скорботи в музичному мистецтві від античності до бароко (2020)
Драч Т. Л. - Хореографічна підготовка артистів естради та цирку (2020)
Романенкова Ю. В. - Сучасна українська циркова школа як інструмент презентування країни у світовому культурному просторі (2020)
Шнуренко Т. В. - Етномузичне дослідження Західної Черкащини – експедиційні та музичні розвідки (2020)
Алиева С. А. - Роль женщины в современной культуре Азербайджана (2020)
Акімова О. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення науково-методичної роботи в умовах інклюзивного навчання, Бабакіна О. О., Кузнецова О. В. (2020)
Білицька В. М. - Роль національної рамки кваліфікацій у системі освіти Німеччини (2020)
Боднар Т. О. - Етапи розвитку змішаного навчання: минуле, теперішнє, майбутнє (літературний аналіз) (2020)
Гречаник Н. І. - Теоретичні й практичні основи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в системі вищої педагогічної освіти Сполучених Штатів Америки (2020)
Дубовик С. Г. - Формування в молодших школярів умінь редагувати тексти, Повшедна О. О. (2020)
Лазарь О. Ю. - Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, Кисла О. Ф. (2020)
Ліскович О. В. - Розвиток ініціативності та підприємливості учнів у процесі розв'язування фізичних задач (2020)
Мокляк В. М. - Особливості використання Google-диску в навчально-виховному процесі закладів загальної середньої освіти, Бондаренко Т. С. (2020)
Радько Я. В. - Корекційно-педагогічна допомога при аутизмі, Кисла О. Ф. (2020)
Стечкевич О. О. - Експериментальна перевірка ефективності інтегративного підходу до розвитку іншомовної професійної компетенції вчителя фізики, Кушпіт У. В. (2020)
Тюльпа Т. М. - Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці (2020)
Вознюк Г. А. - Особливості образу ліричної героїні збірки Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" (2020)
Данилович О. Д. - Інтенсивність сполучуваності прикметників з лексико-семантичними групами іменників у художньому стилі сучасної англійської мови (2020)
Дутка О. Я. - Германізми у складі омонімів сучасної української мови (2020)
Пак А. - Мотив насилия в современной корейской литературе на примере рассказа Ли Мунёль "Наш испорченный герой" (2020)
Перелома Т. С. - Компаративний аналіз монофтонгів і дифтонгів китайської та української мов як засіб подолання мовної інтерференції, Варава О. Г. (2020)
Sabat S. - MyEnglishLab as an effective component of blended learning approach in English language teaching (2020)
Вихідні відомості (2020)
Данилюк Н. - Дослідження фольклорних текстів східнослов’янськими вченими в добу цифровізації (2020)
Малаш О. - Дівочий портрет у ціннісному вимірі болгарської лінгвоетнокультури (на матеріалі фольклору болгар України) (2020)
Матковський О. - Українські та словацькі народні танцювальні мелодії: компаративні студії (2020)
Михно Л. - Словесно-образні формули-зачини в українських та словацьких народних казках: компаративні студії (2020)
Костич М. - Структура надгробних натписа на сеоским некрополама Украјине и Србије (2020)
Коцюбовська Г. - Структурно-комунікативні особливості приєднувальних конструкцій як мовної універсалії (2020)
Маленко Я. - Сучасний стан українсько-польських мовних зв’язків (2020)
Радзієвська Т. - Валоризація комунікативної події як чинник текстотворення (на матеріалі щоденника Осипа Бодянського 1852 – 1857 рр.) (2020)
Євланова О. - Інноваційні явища в політичному дискурсі: фразеологічні одиниці та їх модифікація як спосіб вираження оцінки ситуації (2020)
Баракатова Н. - Полонізми в мовній структурі ретророманів А. Кокотюхи (2020)
Дем’яненко Л. - Особливості взаємовпливу живопису та літератури у творчому доробку М. Коцюбинського (2020)
Глеваняк М. - "Бесіди" Михаіла Лучкая 1831 р. Проповідь про причастя святих таїн на тайній вечері. Спроба презентації (2020)
Дідора Л. - Книжкові знаки військово-навчальних закладів, полкових та батальйонних бібліотек Російської імперії у книгозбірні Національного музею історії України (2020)
Індиченко Г. - Співпраця українських вчених-зоологів з ученими слов’янських країн (1961–1965) (2020)
Лощинська Н. - Літературознавча славістика на сторінках журналу "Червоний шлях" (2020)
Мяскова Т. - Науково-педагогічне співробітництво між Київською духовною академією та Київським університетом Св. Володимира (2020)
Рудий Г. - Дослідження матеріалів газети "Нова рада" 1917–1919 рр. як об’єкта вивчення охорони пам’яток історії і культури за доби Центральної Ради і Української Держави (2020)
Снагощенко В. - Павло Маценко – популяризатор української музики за кордоном (2020)
Стамбол І. - Слов’янська політична біографіка на сторінках журналу "Slovanský přehled" (2020)
Таранець С. - Археографічні експедиції в СРСР в галузі старообрядознавства у 40–90-х роках ХХ ст. (2020)
Шаповал А. - Діяльність Д. І. Абрамовича в Комісії давнього українського письменства Всеукраїнської академії наук через призму епістолярних документів (2020)
Шустова Ю. - Провенієнції в примірниках Граматики Мелетія Смотрицького (Ев’є, 1619) із збірки Російської державної бібліотеки (2020)
Блиндарук С. - Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек наукових установ НАН України у 2013 – 2018 рр. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ажаман І. А. - Стан та динаміка оплати праці в Україні та галузі будівництва, Комлєва Т. М. (2018)
Корягін М. В. - Особливості обліку операцій з переробки давальницької сировини, ввезеної нерезидентом на митну територію України, Чік М. Ю. (2018)
Дорошенко Г. О. - R&d-проекти як спосіб провадження інноваційної діяльності на підприємстві (2018)
Аверкина М. Ф. - Ключові аспекти автоматизації обліку основних засобів, Руднік О. О. (2018)
Ясинськa Н. А. - Проблеми забезпечення ефективності функціонування кредитно-банківських установ в Україні, Осадча І. Ю. (2018)
Попрозман Н. В. - Використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення за різних форм господарювання, Коробська А. О. (2018)
Гуцаленко Л. В. - Облік операцій зед - активізація управління стратегічним розвитком України, Марчук У. О. (2018)
Касич А. О. - Асортиментна політика підприємства: мета, завдання, моделі, Марченко К. О. (2018)
Кучерова Г. Ю. - Життєздатність корпоративних інтегрованих структур національної економіки як результат розвитку інтеграційно-дезінтеграційних процесів (2018)
Малярець Л. М. - Розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством в умовах цифрової трансформації економіки (2018)
Odnorog M. А. - The problem of institutionalization of rental incomes in agrarian sector of modern Ukraine in the conditions of innovative development (2018)
Подмазко О. М. - Механізм взаємодії легального та тіньового секторів економіки: теоретичні основи (2018)
Малащук Д. В. - Сучасний стан та особливості розвитку світового ринку логістичних послуг, Гринчак Н. А. (2018)
Пастернак М. М. - Аналітичні процедури при внутрішньому аудиті звіту про фінансові результати бюджетних установ (2018)
Островський І. А. - Соціально-економічні аспекти розвитку професійної освіти: європейський досвід і перспективи України, Зінченко В. М. (2018)
Савіна С. С. - Тенденції розвитку сучасних концепцій маркетингу (2018)
Амельницька О. В. - Інтегровані підходи до системи мотивації персоналу підприємства, Мізіна О. В. (2018)
Волошенко А. В. - Системна корупція: державні регуляторні імперативи протидії (2018)
Радченко О. П. - Управління конкурентоспроможністю підприємства в ринкових умовах, Вигоняйло А. С. (2018)
Чичуліна К. В. - Особливості формування цінової політики на сільськогосподарських підприємствах, Ріжко І. В., Матюшенко К. М. (2018)
Пілявоз Т. М. - Методичний підхід до оцінювання результатів інноваційного розвитку підприємства на базі інтегрального показника рівня інноваційного розвитку, Глущенко Л. Д. (2018)
Томнюк Т. Л. - Фактори забезпечення економічного зростання в Україні (2018)
Ткаченко Т. П. - Управління витратами на підприємствах будівельної галузі за умов використання концепції ланцюжка цінностей, Токарська Ю. О. (2018)
Гаврилюк О. О. - Сучасний стан виробництва продукції рослинництва та його вплив на побудову обліку витрат, Чоп М. О. (2018)
Келюх О. О. - Застосування інформаційних технологій при логістичному підході до процесу екологічних перевезень вантажів аграрного призначення, Кравець М. О. (2018)
Тютюнник Г. О. - Інституціональні засади планування землекористування як підґрунтя ефективності використання земельних ресурсів (2018)
Махначова Н. М. - Роль соціального партнерства в громаді в умовах децентралізації (2018)
Богатирьова Є. М. - Плата за землю як джерело наповнення місцевих бюджетів України (2018)
Толок Г. А. - Екологічні засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів, Толок Є. В. (2018)
Кіщенко Т. Є. - Девелопмент - методологія втілення проектів інвестування будівництва, Гусарова Л. В., Боліла Н. В. (2018)
Кім О. О. - Розробка заходів економічної політики подолання надмірної нерівності розподілу доходів на прикладі України (2018)
Пилипенко К. А. - Впровадження практичного досвіду вітчизняного та зарубіжного обліку власного капіталу в систему управління фінансово-економічної та продовольчої безпеки аграрних підприємств, Дідик О. І. (2018)
Денисюк В. О. - Визначення критерія ефективності екзоскелета (2018)
Добринь С. В. - Визначення рівня інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі харківської області (2018)
Петрова І. П. - Державне регулювання процесу зайнятості та створення робочих місць в промисловості (2018)
Слатвінська Л. А. - Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор впливу на зайнятість населення на туристичному ринку, Поворознюк І. М. (2018)
Бучинська Т. В. - Взаємозв’язок між інклюзивним розвитком економіки держави та формуванням універсальних компетентностей людини (2018)
Тур О. В. - Управління бізнес-процесами на підприємстві, Матусевич А. С. (2018)
Кравцов С. С. - Система операційного менеджменту ресторану: структура та вимоги до розробки (2018)
Крупа В. Р. - Реалізація підприємницького потенціалу сільських територій: сучасні умови та перспективи, Крупа О. М. (2018)
Рахман М. С. - Вплив структурних зрушень показників готельно-ресторанного бізнесу на іміджеву модель України, Заіка Н. С. (2018)
Голишева Є. О. - Аналіз досвіду країн "азійських тигрів" для формування стратегічних напрямків науково-технологічного розвитку вітчизняних промислових підприємств , Грищенко О. Ф., Макаренко Є. В. (2018)
Угрин В. В. - Проблематика раціонального використання боргових ресурсів держави, Олексійчук С. В. (2018)
Дмитренко О. М. - Оцінка ефективності внутрішнього аудиту суб’єктів суспільного інтересу (2018)
Рибак Г. І. - Міжнародні міграційні процеси в Україні, Вороніна О. О. (2018)
Талавіра Є. В. - Дослідження ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства (2018)
Голобородько Т. В. - Дослідження податкових надходжень: держава, галузі, регіони, Шмагайло С. С. (2018)
Загірняк Д. М. - Методологічні засади реновації державного фінансування закладів вищої освіти (2018)
Дробязко С. І. - Теоретико-методичні аспекти страхового ринку в системі ринкової економіки (2018)
Луцька Н. І. - Суб’єкти економічного аналізу формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства (2018)
Дашко І. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в ринкових умовах (2018)
Євдокімов О. В. - Організаційне забезпечення функціонування та розвитку територіальної громади (2018)
Букацелі А. В. - Креативне підприємництво як ресурс економіки (2018)
Петрушко Я. Р. - Управління кредитним ризиком як запорука безпеки кредитної діяльності банку (2018)
Бикова А. І. - Системний вплив західних санкцій на динаміку економічного розвитку російської федерації (2018)
Зварич М. С. - Розвиток інструментарію забезпечення фінансової безпеки домогосподарств в Україні (2018)
Жуков Д. С. - Проблеми формування та використання венчурного капіталу в Україні, Леось О. Ю. (2018)
Бондар Т. В. - Ризики та перспективи розвитку аграрного бізнесу України в умовах глобалізації, Швед В. М., Кулакова С. Ю. (2018)
Ажаман І. А. - Стан та тенденції розвитку ринку житлової нерухомості Одещини, Сливка Д. О. (2018)
Герасимчук В. Г. - Світові тенденції розвитку машинобудування, Липисієнко А. П. (2018)
Ільчук В. П. - Інноваційні підходи до розвитку ринку кіберстрахування в Україні, Парубець О. М., Сугоняко Д. О. (2018)
Тульчинська С. О. - Напрями удосконалення управління прибутком на підприємстві, Бершадська І. І. (2018)
Хрипко С. Л. - Моделювання збутової логістики соціально-економічних мереж, Огаренко Т. Ю., Шевченко В. Л. (2018)
Бабич Д. В. - Механізм підвищення ефективності залучення інвестицій в економіку України, Бабич В. Д., Шлома Т. В. (2018)
Марченко В. М. - Оцінювання фінансового потенціалу підприємства на прикладі прат "СКФ Україна", Бондар А. І. (2018)
Могильний О. М. - Державне регулювання орендних земельних відносин: політекономічний підхід (2018)
Кучерова Г. Ю. - Нечітке оцінювання ефективності функціонування основних засобів промислових підприємств в умовах розвитку інтеграційних процесів, Кулько-Лабинцева І. В. (2018)
Metelenko N. G. - Financial components in the system of economic security of industrial enterprise, Ogloblina V. O. (2018)
Заблодська І. В. - Розвиток економіки регіонів України: інформаційно – комунікаційний (технологічний) аспект, Сєрєбряк К. І., Бєлоусова Л. І., Карєлін С. І. (2018)
Андрєєва О. В. - Соціальний фактор як складова механізму функціонування комерційного банку, Приходько М. В. (2018)
Чайка Т. Ю. - Розрахунок фондовіддачі за фінансовою звітністю нп(с)бо України та сучасні тенденції її оцінки і аналізу, Лошакова С. Є., Калашнік О. Ю. (2018)
Добрянська В. В. - Формування асортименту торговельної організації як складова маркетингової товарної політики, Мірошниченко В. Т., Передерій Я. О. (2018)
Жувагіна І. О. - Загальнонаукові підходи до формування економічного потенціалу підприємств торгівлі, Когутенко К. С. (2018)
Джинджоян В. В. - Застосування елементів проектного маркетингового менеджменту для управління збутом туристичних підприємств (2018)
Слободяник А. М. - Практичне використання фундаментального аналізу для прогнозування світових ринкових цін на сою, Трішін О. В. (2018)
Корягіна Т. В. - Фіскальна політика як інструмент забезпечення національної безпеки держави (2018)
Ситницький М. В. - Інструменти стратегічного управління розвитком дослідницьких університетів (2018)
Крикун К. В. - Засоби підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, Оліферук С. Л., Сердюченко Н. Б. (2018)
Січко Т. В. - Оптимізація управління персоналом засобами інформаційних технологій в умовах ресурсного обмеження, Максимчук К. М. (2018)
Рудківський О. А. - Особливості управління логістичними потоками в сфері туризму (2018)
Мізіна О. В. - Характеристика складових мотивації праці управлінського персоналу на підприємстві, Амельницька О. В., Гвоздь А. В. (2018)
Бассова О. О. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку кондитерської галузі України (2018)
Лебеденко С. О. - Формування стратегії просування мобільних додатків, Шпіляк А. С. (2018)
Сідненко М. В. - Міжнародний офшорний бізнес: принципи ведення та світовий досвід для України, Попович М. І. (2018)
Красняк О. П. - Маркетингові дослідження ефективної діяльності підприємств бурякоцукрового підкомплексу регіону (2018)
Муха Р. А. - Особливості здійснення маркетингової діяльності підприємствами (2018)
Коломієць В. М. - Впливовість компонентів людського капіталу на тривалість його використання (2018)
Постол А. А. - Фактори формування і використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2018)
Ліщенко А. В. - Система інформаційного забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості (2018)
Петрищенко Н. А. - Фактори виникнення кризових явищ на будівельних підприємствах, Горобій В. В., Осіпова А. М. (2018)
Марченко Н. А. - Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках, Краснянська Ю. В. (2018)
Нараєвський С. В. - Ефективність використання встановленої потужності у вітроенергетиці країн центральної та східної європи (2018)
Жегус О. В. - Маркетинг як інструмент реалізації принципів сталого розвитку в сфері вищої освіти в Україні (2018)
Юрчук Н. П. - Інформаційні системи і технології як інновація у системі управління бізнес-процесами (2018)
Фостолович В. А. - Механізм управління крипто валютою в обліковій системі підприємства (2018)
Марчук У. О. - Формування систем бухгалтерського обліку (2018)
Дейнека О. В. - Оцінка стану поточної платоспроможності машинобудівного підприємства на основі використання таксономічного та регресійного аналізу, Діденко І. В., Волік К. В. (2018)
Zosymenko T. I. - Regional trends of european economic integration processes in Ukraine (2018)
Руда О. Л. - Становлення іпотечного кредитування в Україні (2018)
Бондаренко А. Ф. - Роль цінової та нецінової конкуренції банків України у сучасних умовах ринкової економіки, Малишевська О. О. (2018)
Голомовзий В. М. - Оцінювання економічної ефективності з відновлення заводської системи машин, Калиновська Н. Л., Калиновський А. О., Лучит Л. В. (2018)
Гринчишин Я. М. - Чинники антикризового фінансового менеджменту підприємств (2018)
Катаєв А. В. - Фактори цінової чутливості споживачів: результати систематизації та верифікації актуальності в рамках концепції маркетингу довіри, Оберемок С. В. (2018)
Мартинюк І. В. - Діючий стан та тенденції майнового оподаткування в Україні (2018)
Максімова М. В. - Сучасний стан інституціoнальнoгo забезпечення державнoгo регулювання банківськoї діяльнoсті (2018)
Пустовгар С. А. - Фактори забезпечення фінансової безпеки підприємств машинобудівної галузі (2018)
Огородня Є. М. - Особливості оцінювання податкових та валютних умов ведення бізнесу в Україні, Киркач С. М. (2018)
Подолянчук О. А. - Облік та звітність за податком на додану вартість, Домбровська В. В. (2018)
Bilokonenko H. - Diagnosing the socio-economic potential development of industrial organization (based on mosaic evolution concept) (2018)
Красношапка В. В. - Концепції управління витратами та їх використання у формуванні витрат підприємств будівельної галузі України, Токарська Ю. О. (2018)
Циган Р. М. - Удосконалення методики оцінки конкурентоспроможності підприємства: стратегічний вектор розвитку, Ананченко А. О. (2018)
Стояненко І. В. - Формування складових економіки знань в Україні, Біленко Я. О. (2018)
Крухмаль О. В. - Особливості формування кредитної політики банками України, Васильчук А. Ю. (2018)
Плецан Х. В. - Корпоративна культура фахівців сфери туризму: стан, проблеми та перспективи розвитку (2018)
Терещенко О. Л. - Партнерські відносини в контексті розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2018)
Шийко В. І. - Вдосконалення методики оцінювання фінансової стійкості підприємств галузі електроенергетики (2018)
Дудзяк О. А. - Демографічна ситуація на сільських територіях України в період відновлення та розвитку (2018)
Грецька-Миргородська В. В. - Формування соціально-орієнтованої економіки: поведінкові передумови аналізу (2018)
Яцух О. О. - Механізм запровадження форвардних операцій аграрним фондом на ринку України та оцінка його ефективності (2018)
Безрукова Н. В. - Міжнародні інтеграційні та дезінтеграційні процеси у світовій економіці, Гончарова Г. О. (2018)
Ткач О. В. - Дослідження економічної ефективності інвестування протиерозійної меліорації ґрунтів за власні кошти (2018)
Мельникова О. А. - Соціальна безпека регіону: сутність та способи протидії загрозам (2018)
Гуцалюк О. М. - Оцінка конкурентоспроможності галузі вищої медичної освіти та її закладів в контексті економічної взаємодії, Наволокіна А. С. (2018)
Рязанова Н. О. - Альтернативна енергетика у контексті енергетичної політики України (2018)
Бахарєва Я. В. - Розвиток предикативної аналітики як пріоритетного напрямку бізнес-аналітики (2018)
Ракович О. І. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження підприємницького потенціалу сільських територій (2018)
Бугайчук Н. В. - Інтегральне оцінювання індикаторів рівня соціальної безпеки населення (2018)
Полеся В. М. - Стан розвитку туристичної галузі Вінниччини (2018)
Лейбович А. В. - Засади розвитку приватних шкіл в Україні (2018)
Василенко В. П. - Аналіз ефективності використання реінвестованого прибутку металургійних підприємств України (2018)
Феняк Л. А. - Порушення цінового паритету та шляхи його подолання в економіці України (2018)
Чорний А. В. - Аналіз трендів розвитку лідерських компетенцій іт-фахівців (2018)
Тарнавський М. І. - Структурно-функціональне моделювання органу управлiння персоналом на підприємствi, Бала Р. Д. (2018)
Бурко К. В. - Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку (2018)
Мартинюк М. П. - Удосконалення методичних підходів до оцінки земель сільськогосподарського призначення (2018)
Голівер В. П. - Якість корпоративного управління: теоретико-методичні аспекти формування та оцінки (2018)
Крючок С. І. - Вплив ресурсного забезпечення на стійкість економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Богославський М. Ю. - Забезпечення економічної безпеки корпоративних відносин в акціонерному товаристві (2018)
Привітання з Ювілеєм. 90 років Харківському національному університету радіоелектроніки (KNURE). 1930 - 2020 (2020)
Bondar A. - Monitoring the dynamics of a project-oriented organization energy entropy (2020)
Haievskyi S. - Mathematical models for calculating the residual life of the recoverable components of the aircraft electronic system, Kulakov І., Shapovalov O., Timochko O., Pavlenko V. (2020)
Davydov V. - Development of the methods for resource reallocation in cloud computing systems, Hrebeniuk D. (2020)
Malieieva Ju. - Information support for crowdfunding and investing projects, Malyeyeva O., Demchenko A., Piddubna L. (2020)
Martovytskyi V. - Approach to building a global mobile agent way based on Q-learning, Ivaniuk O. (2020)
Meleshko Ye. - The method of detecting information attack objects in recommendation system based on the analysis of rating trends (2020)
Nevliudov I. - Internet of things for robotic projects, Tsymbal Tsymbal, O. O., Bronnikov A., Mordyk O. (2020)
Filatov V. - Data mining in relational systems, Semenets V., Zolotukhin O. (2020)
Shapovalova S. - Generation of test bases of rules for the analysis of productivity of logical inference engine (2020)
Краївська І. А. - Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури (2020)
Momot D. - Optimization of risks of the investment portfolio of art objects according to the level of financial security of art investing in the local art market (2020)
Овчелупова О. М. - Оцінка кредитоспроможності позичальників комерційного банку: напрямки підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення (2020)
Abramova H. - Development of a method for analyzing tomographic images of bone structures, Avrunin O. (2020)
Kolomiitsev O. - Formal representation of the pixel-by-pie124l classification process using a modified Wang-Mendel neural network, Pustovarov V. (2020)
Кочан В. В. - Зменшення впливу неоднорідності термопар на результат вимірювання температури (2020)
Bondarenko I. - Increasing the level of photo biological safety of the emission spectrum of an LED light source, Bendeberya H., Gritsunov O., Makovskaya O. (2020)
Зайченко О. Б. - Багатозондовий мікрохвильовий мультиметр з обробкою сигналів датчиків фільтром Калмана, Зайченко Н. Я. (2020)
Алфавітний показчик (2020)
Строчихін Ю. Ф. - Економічна інтерпретація коефіцієнтів прискорення (уповільнення) залежно від вихідної статистичної інформації, Цвєткова Л. О. (2017)
Гайда Ю. І. - Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом, Сліпченко Т. О. (2017)
Гаращук О. В. - Соціальна складова національної безпеки та сталого розвитку в умовах глобалізації (2017)
Журавель Г. П. - Формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку економіки, Журавель Ю. Г. (2017)
Квак М. В. - Державні цільові програми – основа реалізації політики сталого розвитку в Україні (2017)
Ніколаєва Т. В. - Інформаційно-статистичне забезпечення управління нерухомим майном державної власності (2017)
Очеретний Д. С. - Світовий досвід організації малого інноваційного бізнесу (2017)
Паляничко Н. І. - Напрями розвитку інфраструктури функціонування фінансово-економічних інструментів збалансованого сільськогосподарського землекористування (2017)
Скочиляс С. М. - Ефективні механізми управлінського впливу на інноваційні процеси в Україні (2017)
Слюсаренко К. В. - Соціальна політика ЄС: сучасні виклики та перспективи, Садовенко М. М. (2017)
Ужва А. М. - Розвиток системи продовольчого маркетингу у сфері регіонального аграрного бізнесу (2017)
Халатур С. М. - Забезпеченість економічними ресурсами галузі сільського господарства України (2017)
Ботвіна Н. О. - Планування та управління фінансами на підприємствах автомобільної промисловості (2017)
Брехов С. С. - Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування, Проскура К. П., Сушкова О. Є. (2017)
Вдовиченко Т. В. - Теоретичні основи фінансового забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців (2017)
Пікус Р. В. - Реформування систем пенсійного страхування країн Західної Європи, Хемій А. С. (2017)
Приказюк Н. В. - Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній, Білокінь Л. О. (2017)
Петрушко Я. Р. - Кредитні ризики як об’єкт контролю і регулювання Національним банком України (2017)
Чайковський Я. І. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні (2017)
Лесько О. Й. - Структурно-логічна модель методики економічного обґрунтування інноваційних розробок, Адлер О. О. (2017)
Волкова Н. А. - Аналітичні методи пошуку резервів ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, Коляда А. Л. (2017)
Гончаров Ю. В. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Куппер О. П. (2017)
Ігнатова Ю. В. - Управління технічним потенціалом підприємства на основі інструментарію імітаційного моделювання, Шендерівська Л. П., Осипова О. І. (2017)
Іонін Є. Є. - Оцінка та аналіз вартості внутрішньо сформованого гудвілу та впливу його компонентів, Клепакова М. О. (2017)
Камишникова Е. В. - Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності у корпоративну стратегію (2017)
Мамонов К. А. - Рейдерство на підприємствах паливно-енергетичного комплексу: стан та особливості здійснення, Величко В. А. (2017)
Пінчук Т. А. - Методичні підходи до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища (2017)
Роєва О. С. - Проблемні питання визначення економічної сутності виробничих запасів (2017)
Ситник О. Ю. - Інтегральна оцінка впливу соціального партнерства на розвиток персоналу підприємства (2017)
Скаско О. І. - Аналіз мотиваційних механізмів конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу, Бігус М. М. (2017)
Уткіна Г. А. - Стан організаційного забезпечення регіональної інноваційної діяльності в сільськогосподарській галузі України (2017)
Чайка І. П. - Сучасна концепція маркетингового управління діяльністю підприємства (2017)
Герасименко О. М. - Актуальні питання інвентаризації музейних предметів (2017)
Кафка С. М. - Зміст і призначення амортизації основних засобів (2017)
Царук В. Ю. - Бухгалтерський облік у системі стратегічного управління аграрним підприємством (2017)
Казарян Г. Г. - Оцінка результативності інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Андрушків Б. М. - Сучасна парадигма формування інтелектуального капіталу і вартості підприємства (2017)
Fabian M. P. - Linguocultural approach to the study of lexical semantics (2020)
Гвоздяк О. М. - Deutsche Phraseologismen, die das Singleleben bezeichnen, Свида-Сусіденко Т. В. (2020)
Есенова Е. Й. - Фонетико-графічна асиміляція запозичених лексем мовою-реципієнтом (2020)
Жук В. А. - Англійські категоріальні пасивні конструкції в синхронії та діахронії (2020)
Іванова А. О. - Лексичний код жанру літератури жахів у світлі сучасних перекладознавчих розвідок (2020)
Коваль Н. О. - Просодія территоріальних діалектів США (2020)
Ladtschenko M. - Wortbildende und semantische Besonderheiten der deutschen Adjektive mit Halbpräfixen (2020)
Марковська А. В. - Functional features of the modern foreign publicistic interview, Саламатіна О. О. (2020)
Myhalets О. - Semantics of the verbs with the middle degree of polysemy denoting conflict actions in modern English (2020)
Мишко С. А. - Особливості перекладу реалій з англійської на українську, угорську та російську мови (на матеріалі твору А. Конан-Дойля "Собака Баскервілів”), Лізак К. (2020)
Нодь Н. Й. - Система особових імен у народних казках Закарпаття (2020)
Онищак Г. В. - Особливості переносних значень іменників на позначення зла в сучасних французькій та українській мовах, Смужаниця Д. І. (2020)
Почепецька Т. М. - Незаконченное высказывание: к проблеме определения лингвистического статуса (2020)
Присяжнюк О. Я. - Сприйняття північних діалектів україномовними білінгвами (2020)
Rohach L. - Terminological Nomination in English and Ukrainian Dental Terminology (2020)
Сорока Т. В. - Специфіка семного складу іменників на позначення моральності в сучасних українській та англійській мовах (2020)
Швед Е. В. - Лінгвістичні особливості промов історичних осіб твору Т. Лівія "Історія” (на матеріалі промов І-ї декади твору), Дацьо О. Г. (2020)
Šera F. - Gender in British media: homosexuality and masculinity in selected TV series (2020)
Шовак О. І. - Non-verbal means denoting aggression in Modern English (2020)
Алієва О. Н. - Динамічний потенціал семантичного інваріанта і його вплив на процеси термінотворення (2020)
Голик С. В. - Етимологічний шар концепту OLD AGE (2020)
Баняс Н. Ю. - Лейтмотиви роману "Погляд Медузи” Сільві Жермен, Баняс В. В. (2020)
Lutsyshyna O. - Toni Morrison’s Sula: queering binaries, uniting traditions, Kishko O. (2020)
Rusinkov á L. - Incorporation of traditional African artifacts in selected works by Loïs Mailou Jones as a reflection of historical identity (2020)
Simková E. - The Meeting of the Postmodern and Metamodern in the Characters of Ali Smith´s Autumn (2020)
Горенко О. П. - Дискурсивний потенціал власного імені на межі міфологічного та релігійного світоглядів (2020)
Врабель Т. Т. - Specifying the assessment of translators’ professional competences in the curriculum (2020)
Дудич Лакатош К. I. - Належне ставлення до говірок – запорука ефективного викладання рідної мови (2020)
Кіш Н. В. - Самостійна робота як ефективна складова управління навчально-пізнавальною діяльністю у процесі навчання іноземній мові майбутніх фахівців, Канюк О. Л. (2020)
Кушмар Л. - Формування SOFT SKILLS на основі Business Partner (Пірсон), Колот Л., Дубініна О. (2020)
Kuschnirtschuk О. - Lernen an Hand der literarischen Texte (2020)
Леган В. - The notion of communicative competence in the context of foreign language learning, Годованець Н. (2020)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості методики викладання перекладу в полікультурному середовищі (2020)
Вепрук В.(протоієрей). - Догматичні аспекти Божественної Літургії святого Іоана Золотоустого. Частина ІІІ. (2020)
Головей В. - Синтез богословського вчення про ікону у творах преподобного Іоана Дамаскина (2020)
Хорошко О.(священник). - Антропологічно-есхатологічна парадигма християнських апологетів. Частина ІІ (2020)
Artemi E. - Christian Anthropology and the relation with Positive Psychology and Human Flourishing in the 21st Century through the Orthodox Christian Teaching (2020)
Вакін В.(протоієрей). - Державний компонент та цивільні кордони у визначенні меж та устрою церковно-адміністративної юрисдикції на прикладі Галицької митрополії XIV ст. (2020)
Мартинюк А. - Особливості богословських поглядів блаженного Августина (2020)
Salvador-González J. M. - Greek Fathers’ interpretations of templum Dei as a double theological metaphor (3th - 9th centuries) (2020)
Terezis C. - Όψεις της Ανθρωπολογίας του Γρηγορίου Νύσσης στην πραγματεία "Περί κατασκευής ανθρώπου”, Artemi E. (2020)
Кучинко М. - Біблійні оповіді про Патріархів: міфи чи реальність? (2020)
Генсьорський В. - Викладач Волинської духовної семінарії Гермоген Іванович Шиманський – видатний український літургіст та богослов ХХ століття (2020)
Кучеренко С. - Релігійний дискурс у творчості Юрія Липи (історіографічний огляд) (2020)
Рубан М.(диякон). - Формування принципів церковно-державних відносин єпископа Полікарпа (Гуца) – першого ієрарха УПЦ Київського Патріархату на Донбасі (2020)
Цап М.(протоієрей). - Православне духовенство з роду Сойків (2020)
Krippas E. - Saint Catherine and Hypatia: A problematic identification (2020)
Petridou L. - Όψεις της θεωρίας περί της θείας "ἑνώσεως" και "διακρίσεως” κατά τον Γεώργιο Παχυμέρη (2020)
Дудченко А.(протоієрей). - Політика і релігія у працях К. Барта, Е. Бруннера і Д. Бонгьоффера (2020)
Филипович Л. - Суб’єктність Церкви в сучасних державно-церковних відносинах (2020)
Зубко О. - Між храмом та євгенікою: українська еміграція в міжвоєнній ЧСР. Питання безсмертя (1921 - 1939) (2020)
Athanasiou D. - The Ecclesiology of Mathew the poor (1916 - 2006) renewing Coptic Theology (2020)
Кухарук М. - Богословське осмислення причин виникнення та шляхів подолання депресії як хвороби ХХІ століття, Зборовський І.(ієромонах). (2020)
Яроцький П. - Кризовий стан сучасного інституту шлюбу і сім’ї та примат інноваційної "теології жінки" як засіб подолання цієї кризи і реформування церкви (2020)
Сорокіна Л. - Рецензія на навчальний посібник "English for Theologians" (New York, 2020) (2020)
Aldohdar H. N. - The impact of urbanization processes on the change of the regulations for the construction of the historical quarters of Gaza (Palestine) (2020)
Любченко М. А. - Створення 3D бібліотек цифрових компонентів моделі багатоповерхової будівлі, Мандріченко О. Є., Демиденко Т. П. (2020)
Azizov T. N. - Twisting rigidity of reinforced concrete elements of i–beam section with inclined cracks, Orlova O. M. (2020)
Данішевський В. В. - Оптимізація розташування демпферів сухого тертя для сейсмічного захисту каркасних будівель за допомогою методу рою частинок, Гайдар А. М. (2020)
Karpiuk I. - Comparative analysis of research and calculated values of bearing capacity of reinforced concrete and basalt concrete beams according to recommendations of national design standards, Karpiuk V., Klimenko E., Tselikova A., Khudobych A. (2020)
Surianinov M. G. - Experimental and numerical studies of the carrying capacity of a circular arch under hydrostatic pressure, Neutov S. P., Korneieva I. B., Kirichenko D. O. (2020)
Zavoloka M. V. - Aerated concrete as an energy-efficient material for walls, Zavoloka Yu. M., Grynyova І. І., Zavoloka Yu. V. (2020)
Mishutin A. V. - The effect of modified additives on strength and frost resistance in fibrous concrete of rigid road pavements, Chintea L. (2020)
Москаленко О. А. - Дослідження впливу органо-мінерального комплексу виробництва ТОВ "МЦ Баухемі" на фізико-механічні властивості шлаковміщуючих цементів (2020)
Рогачко С. И. - Способ возведения берегозащитных сооружений из габионов, Слободяник А. В., Долинская Н. Б. (2020)
Synytsia R. V. - Experimental studies of the influence of waves on the breakwater of a partial vertical profile (2020)
Volk L. R. - Improvement of approaches and methods of turbulent flow theory in the pipes (2020)
Гераскина Э. А. - Совершенствование систем утилизации теплоты со стабилизацией тепловых процессов вращающихся печей, Хоменко О. И., Даниченко Н. В., Хоменко А. А., Фесик Л. А. (2020)
Fesik L. A. - An anaerobic-aerobic biological treatment of wastewater at the low-productivity plant, Sorokina N. V., Geraskina E. А., Airapetian T. S. (2020)
Voytenko I. V. - Аccounting the seismic component of the lateral pressure of an heterogeneous anisotropic soil on massive hydrotechnical structures (2020)
Менейлюк А. И. - Разработка методики оптимизации восстановления мостов, Путилин С. В. (2020)
Фаренюк Г. Г. - Аналіз критеріїв оцінки фасадних систем з штукатурним шаром з урахуванням європейського досвіду, Олексієнко О. Б. (2020)
Abuselidze G. - Problems of macroeconomic stabilization in Georgia in the conditions of an open economy, Qatamadze D. (2017)
Гарлицька Д. А. - Побудова зеленої економіки – основна складова європейської інтеграції України (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону (2017)
Рогов В. Г. - Стимулювання та стимули в економіці: визначення та класифікація (2017)
Рудан В. Я. - Досвід та стратегічні орієнтири співпраці України з Міжнародним валютним фондом (2017)
Смоленюк Р. П. - Управління розвитком агропромислового виробництва на основі методології структурної інтеграції (2017)
Стецько М. В. - Інструментарій корпоративних облігацій у фінансуванні підприємств (2017)
Стрельченко І. І. - Концептуальні засади макропрогнозування на основі системи нейронних мереж (2017)
Чорний В. С. - Особливості використання індексного методу при дослідженні цін та тарифів (2017)
Шушпанов Д. Г. - Оцінювання впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров’я населення на засадах мікроімітаційного моделювання, Саріогло В. Г. (2017)
Жукевич С. М. - Фінансове консультування населення: теоретико-організаційні аспекти діяльності, Карпишин Н. І. (2017)
Карпа І. С. - Діагностування іпотечного житлового кредитування у контексті розширення доступу до кредиту з боку економічних агентів (2017)
Кондукова Е. В. - Фінансово-аналітичні аспекти ризик-орієнтованого підходу у практиці вітчизняних контрольних органів (2017)
Максименко А. В. - Нові вектори сучасної податкової архітектури (2017)
Шолойко А. С. - Поведінкові аспекти взаємодії учасників страхового ринку (2017)
Семенча І. Є. - Фінансовий стан банку у розрізі реформування банківської системи України, Письменний О. В. (2017)
Гукалюк А. Ф. - Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємством, Кацьма В. І. (2017)
Кулик Р. Р. - Концептуальні підходи застосування кількісних та якісних методів оцінки величини ризиків обліку і аудиту, Новак Ю. Р. (2017)
Куцик П. О. - Оцінка ефективності контролінгу у системі управління підприємства, Головацька С. І. (2017)
Лазоренко В. В. - Інформаційні технології оцінки фінансової стійкості підприємства (2017)
Лебега О. В. - Фактори та геолого-економічні показники, які визначають цінність газосланцевих родовищ (2017)
Мних О. Б. - Підвищення ефективності витрат на дослідження і розробки та диверсифікація вітчизняного підприємства транспортного машинобудування, Давидович І. М. (2017)
Радевич Т. В. - Моделювання інтегрального показника загального рівня екологічної безпеки підприємства, Ночовна Ю. О., Самбурська Н. І. (2017)
Смирнова Н. В. - Стан управління операційними необоротними активами сільськогосподарських підприємств України (2017)
Тарасенко Л. О. - Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування (2017)
Фабрика І. В. - Механізм управління експортним потенціалом машинобудівного підприємства (2017)
Dudkowska A. - Ocena ryzyka upadlości wybranych spolek branźy budwlanej, Waściński T. (2017)
Казарян Г. Г. - Аналіз інституційних факторів соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Никифоренко В. Г. - Рецензія на монографію Шушпанова Дмитра Георгійовича "Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення" (2017)
Борисова Т. М. - Багатофакторна економіко-математична модель розвитку транспортної системи міста (2017)
Дерій В. А. - Класифікація культурно-історичних цінностей та їх облік і аналіз на ринку антикваріату (2017)
Біда М. Б. - Найбільша перешкода на шляху до економічного зростання України (2017)
Ковпак О. В. - Інструменти протидії загрозам розвитку бюджетної сфери (2017)
Козюк В. В. - Урбоцентричний погляд на екологічний вимір держави добробуту, Гайда Ю. І., Шиманська О. П. (2017)
Мельник Н. Б. - Концепція моделювання ринку роздрібної торгівлі комп’ютерною технікою в Україні з урахуванням розвитку ІТ-індустрії, Дивак М. П., Нагара М. Б. (2017)
Миколюк О. А. - Формування кластерних структур в умовах становлення енергетичної незалежності (2017)
Павлік І. Є. - Транскордонне співробітництво України і Польщі в аграрній сфері: проблеми та перспективи (2017)
Петренко П. С. - Державні програми соціально-економічного розвитку України (1991-2014 рр.) – відсутність механізму управління, методів аналізу та оцінки, Чирва Г. М. (2017)
Рибальченко С. А. - Характеристика експертного прогнозування макропоказників України за період 1999-2020 рр. (2017)
Сафонік Н. П. - Трансформація рівня життя осіб з інвалідністю в контексті соціально-економічного розвитку країни (2017)
Скороход І. С. - Вплив європейської інтеграції на розвиток екологічного підприємництва в Україні, Гринчук Л. В. (2017)
Хмелюк А. В. - Купівельна спроможність соціальної допомоги при народженні та по догляду за дитиною (2017)
Шкурат М. Є. - Соціо-культурний вимір глобалізації (2017)
Дзюблюк О. В. - Окремі критичні аспекти оцінювання основних засад грошово-кредитної політики національного банку України, Рудан В. Я. (2017)
Чайковський Я. І. - Аналіз розвитку банківських систем України та Польщі: 2009-2017 роки, Чайковська І. Я. (2017)
Бречко О. В. - Криптовалюта як феномен нової фінансової інфраструктури: проблематика теоретичного осмислення та практичного використання (2017)
Письменна Т. В. - Страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання: від теорії до практики (2017)
Архіпов Н. М. - Еволюція концепцій ефективності підприємства (2017)
Брич В. Я. - Трансформація організаційної структури енергокомпанії, Федірко М. М., Артемчук Т. О. (2017)
Герасимяк Н. В. - Оцінювання системи ресурсного забезпечення збутової діяльності лісогосподарського підприємства та ефективності її функціонування, Зінчук І. А. (2017)
Гой В. В. - Інтегральний показник ймовірності банкрутства корпоративних підприємств (2017)
Давидов О. І. - Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами (2017)
Мамонов К. А. - Оцінка конкурентоспроможності будівельних підприємств: теоретичні аспекти, Пруненко Д. О. (2017)
Поворознюк І. М. - Ефективна система мотивації персоналу індустрії гостинності – запорука успіху на ринку послуг (2017)
Сніщенко Р. Г. - Визначення індикаторів фінансової безпеки Полтавського регіону (2017)
Фарис А. А. А. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку вітчизняних залізорудних підприємств (2017)
Ужва А. М. - Комплексна діагностика економічної складової сталого розвитку сільськогосподарських підприємств у конкурентному середовищі (2017)
Литвиненко В. С. - Удосконалення методики оцінки запасів в обліку, Каминська К. В. (2017)
Гришова І. Ю. - Інституційні регулятори соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України, Шестаковська Т. Л. (2017)
Казарян Г. Г. - Структурно-функціональна модель інституційного регулювання системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2017)
Наумова Л. М. - Стратегія та механізми просування товарів у системі маркетингу харчових підприємств, Наумова О. В., Варгатюк М. О. (2017)
Сакун А. Ж. - Бінарна природа економічних конфліктів у контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання, Марчук Л. Л. (2017)
Іващук І. О. - Просторові асиметрії регіональної економічної інтеграції, Войцещук А. Д., Запухляк Віталій З. (2017)
Лучко М. Р. - Аналіз в аудиті: окремі питання застосування (2017)
Поченчук Г. М. - Коеволюція розвитку: економіка, фінанси, інститути (2017)
Гончар І. А. - Багатовимірний статистичний аналіз чинників демографічних процесів в Україні, Мамчур І. І. (2017)
Дєліні М. М. - Державне регулювання соціально-економічної відповідальності підприємництва: європейський досвід (2017)
Колісник Г. М. - Державне регулювання витрат у фінансовому підприємництві (2017)
Кравцова А. В. - Управління розвитком туристичної галузі через реалізацію механізмів державно-приватного партнерства (2017)
Нікішин Є. В. - Умови забезпечення економічної безпеки держави перехідного періоду при економічній інтеграції (2017)
Пірникоза П. В. - Теоретична сутність економічної категорії "детінізація економіки" (2017)
Рудич А. І. - Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої безпеки регіонів України (2017)
Семенов В. Ф. - Основні схеми і напрями регулювання сфери рекреації і туризму в країнах ЄС, Набієва А. Е. (2017)
Серікова О. М. - Соціально-економічні наслідки угоди про асоціацію між Україною та ЄС для машинобудування (2017)
Strelbitska N. - Analysis of dependence of energy intensity level of the economy on the electricity price for households of the EU member-states, Kovalchuk O. (2017)
Тульчинський Р. В. - Категоріально-понятійний апарат становлення нового регіоналізму (2017)
Юрчишина С. І. - Фінансова складова в системі державного регулювання розвитку підприємств агропромислового комплексу України (2017)
Довгань Ж. М. - Сучасні тренди розвитку приватних пенсійних інституцій в Європейському Союзі, Кравчук І. С. (2017)
Лаврик О. Л. - Інструменти фінансового ринку в умовах глобалізації, Коваленко Т. А. (2017)
Лаврик О. Л. - Проектне фінансування та його роль у сучасній економіці України, Пономаренко Р. М. (2017)
Тріпак М. М. - Джерела фінансування інклюзивного ВНЗ: пріоритетність місцевих або центрального бюджету (2017)
Васильчишин О. Б. - Основні напрямки впливу криптовалют на монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем (2017)
Нужна С. А. - Економіко-математичне моделювання методів мотивації персоналу комерційних банків, Сметська К. В. (2017)
Рудан В. Я. - Ліквідність банківської системи України: сучасний стан і стратегічні орієнтири управління (2017)
Хомутенко Л. І. - Альтернативне інвестування як спосіб диверсифікації інвестиційного портфеля: інвестиції в колекції вин, Усенко А. В. (2017)
Арапов О. С. - Нормування праці як фактор підвищення ефективності виробництва, Дорошенко Т. М. (2017)
Іжевський П. Г. - Аналітичне обгрунтування науково-методичних підходів до розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств, Стадник В. В. (2017)
Камишникова Е. В. - Аналіз екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності в об’єднаннях підприємств України (2017)
Капканець В. С. - Стратегічна модель ефективного управління фінансово-економічним потенціалом залізорудного підприємства (2017)
Ковальчук Т. М. - Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління, Вергун А. І. (2017)
Лаврик О. Л. - Система мотивації діяльности персоналу як чинник досягнення фінансово-економічної безпеки підприємства, Булига Т. О. (2017)
Марчишин Н. Я. - Формування та оцінювання комплексу інноваційного маркетингу на підприємстві (2017)
Матросова В. О. - Аналіз інвестиційно-інноваційної активності підприємств Харківського регіону , Матросов О. Д., Доуртмес П. О. (2017)
Отливанська Г. А. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності телекомунікаційних компаній України (2017)
Петренко В. С. - Факторний аналіз фінансової стійкості економічної безпеки спільних аграрних підприємств (2017)
Пуйда Г. В. - Комплексний аналіз філософсько-економічної дефініції "інтелектуальна безпека підприємства" (2017)
Пунін Ю. О. - Кластерний аналіз маркетингової активності в інтернеті підприємств ринку товарів промислового призначення (2017)
Терент’єва Н. В. - Аналіз ефективності методів оцінки управління збутовою діяльністю підприємств машинобудування Запорізької області (2017)
Ксенжук О. С. - Тенденції функціонування світового ринку дорогоцінних металів в умовах глобальної фінансової нестабільності (2017)
Іртищева І. О. - Визначення залежності рівня розвитку Причорноморського регіону від напрямів реалізації фіскальної політики, Криленко Д. В. (2017)
Буркун В. В. - Моніторинг сучасного рівня розвитку національної автотранспортної системи України (2017)
Паранюк Я. Д. - Особливості оцінки ризику та його вплив на ефективність інноваційних проектів (2017)
Гришова І. Ю. - Інфраструктурне забезпечення потреб інвалідів на ринку медичних послуг України, Шестаковська Т. Л. (2017)
Казарян Г. Г. - Концепція модернізації системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2017)
Марчук Л. Л. - Міжнародні методики оцінки конкурентоспроможності національної економіки в контексті економічної безпеки (2017)
Кривіцький В. Б. - Генезис інституційного забезпечення митного контролю в Україні (2017)
Витвицький Я. С. - Капіталізація ресурсів природного газу сланцевих формацій, Лебега О. В. (2018)
Пруненко Д. О. - Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств, Грицьков Є. В., Алиреза А. (2018)
Борисова Т. М. - Соціально-економічні передумови та перспективи розвитку ринку послуг міського громадського транспорту Тернополя, Монастирський Г. Л. (2018)
Бублик М. І. - Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти, Дуляба Н. І., Петришин Н. Я., Дрималовська Х. В. (2018)
Галасюк В. В. - Індустріальні парки: світовий досвід та перспективи створення в Україні (2018)
Дмитрієва В. А. - Фактори довіри українців до національної та іноземних валют: поведінковий аспект (2018)
Іртищева І. О. - Інституційні аспекти формування моделі економічного зростання Причорноморського регіону, Криленко Д. В. (2018)
Ковальчук О. Я. - Модельний аналіз показників сталого розвитку країн світу, Стрельбіцька Н. Є. (2018)
Микитюк П. П. - Методичні підходи до формування тарифної політики виробництва теплової енергії в умовах мультипаливного режиму, Федірко М. М. (2018)
Пішенін І. К. - Стратегічне управління розвитком і відтворенням трудового потенціалу у секторальних сферах економіки (2018)
Фурман І. В. - Продовольча безпека та економічні засади виробництва біопалива, Токарчук Д. М. (2018)
Яковченко В. С. - Забезпечення транспарентності регулювання міжнародної торгівлі в межах ГАТТ/СОТ (2018)
Ярошенко В. В. - Соціальна адаптація працівників-мігрантів в умовах євроінтеграції, Передало Х. С. (2018)
Ботвіна Н. О. - Фінансовий ринок як складова соціально-економічної сфери держави (2018)
Василевська Г. В. - Дивергентні характеристики похідних фіскального простору держави: узгодження термінів (2018)
Кармелюк Г. І. - ВВП як чинник впливу на пенсійне забезпечення в Україні: моделювання, Пласконь С. А., Сенів Г. В. (2018)
Кулик Р. Р. - Методологічні аспекти оцінки ризику в аудиті, Новак Ю. Р. (2018)
Олієвська М. Г. - Розвиток процесів децентралізації в організації механізму фінансування освіти в Україні та в зарубіжних країнах (2018)
Пантелєєв В. П. - Фінансова безпека державного бюджетного інвестування в Україні (2018)
Рак Г. В. - Шляхи вдосконалення методичного підходу до контролю за використанням фінансових ресурсів у бюджетних установах (2018)
Шупа Л. З. - Досвід естонського медичного страхування для впровадження в Україні (2018)
Забчук Г. М. - Активізація банківського кредитування реального сектору економіки як передумова відновлення економічного зростання (2018)
Погореленко Н. П. - Вплив суб’єктного чинника на стабільність банківської системи України (2018)
Сегеда Л. М. - Напрямки адаптації грошово-кредитного регулювання НБУ до режиму інфляційного таргетування на прикладі Нової Зеландії (2018)
Холоста Т. П. - Проблеми мотивації банківського персоналу (2018)
Буй Ю. В. - Особливості класифікації соціальних інновацій в суспільних системах у контексті забезпечення передумов їх сталого розвитку (2018)
Гвоздєй Н. І. - Oцiнкa ефективнoстi викoристaння фiнaнсoвих ресурсiв пiдприємствa, Бондарук І. С., Вінницька О. А. (2018)
Дідур Г. І. - Підсистема управління персоналом як складова менеджменту аграрних організацій, Смирнова Н. В. (2018)
Компанець К. А. - Імплементація маркетингової інформаційної системи в діяльність підприємств сфери послуг (2018)
Краснокутська Н. С. - Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами, Осетрова Т. О. (2018)
Лісняк В. О. - Застосування стратегічного аналізу при виборі та оцінюванні функціонування електронних платіжних систем на підприємствах (2018)
Lisun Ya. V. - Strategic development mechanism of the franchising brand (2018)
Монастирський Г. Л. - Social Media Marketing як інструменту просування підприємств ? надавачів транспортних послуг, Турчин Л. Я. (2018)
Туряниця В. В. - Критерії результативності міжнародного наукового співробітництва енергетичних підприємств (2018)
Хмелюк А. В. - Моделі поведінки витрат: визначення функції витрат металургійної продукції, Галаганов В. О. (2018)
Яців І. Б. - Особливості формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств, Яців С. Ф. (2018)
Хоча Н. В. - Критерії вибору елементів спрощеної системи обліку та звітності малими підприємствами (2018)
Бінчаровська Т. А. - Напрями адаптації аналітичного апарату сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку (2018)
Ніколюк О. В. - Стратегічний аспект формування регуляторної політики соціально-економічного розвитку аграрного виробництва, Лівінський А. І. (2018)
Казарян Г. Г. - Формування механізму інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Терент'єва Н. В. - Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності управління збутовою діяльністю, Череп О. Г. (2018)
Габ О. - Функціонально-організаційні детермінанти забезпечення адаптивної стратегії інноваційного розвитку морських портів (2018)
Вдовічен А. А. - Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході, Вдовічена О. Г. (2018)
Гументик М. Я. - Економічна ефективність інвестицій у вирощування біоенергетичних культур в зоні лісостепу України, Гайда Ю. І., Фучило Я. Д., Гнап І. В. (2018)
Надвиничний С. А. - Формування кластерів в аграрній сфері національної економіки в умовах глобалізації (2018)
Кармелюк Г. І. - ВВП як чинник впливу на соціальні показники життя населення України: моделювання, Пласконь С. А., Сенів Галина В. (2018)
Ніколюк О. В. - Оцінка стану соціально-економічного розвитку аграрного виробництва в Україні, Лівінський А. І. (2018)
Нікішин Є. В. - Аспекти теорії дифузії інновацій та логістизація АПК України (2018)
Казарян Г. Г. - Методологічні підходи до формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Постніков В. С. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку системи міського транспорту (2018)
Тарасенко Д. Л. - Система взаємодії складових сталого розвитку у регіональному програмуванні (2018)
Малиш Д. О. - Роль фінансового сектору у фінансуванні підприємств реального сектору економіки (2018)
Уварова В. В. - Сучасні проблеми функціонування міжнародних банківських кредитних ліній (2018)
Афанасьєв Є. В. - Ситуаційний контроль і регулювання в діловому адмініструванні бізнес-процесів щодо управління потенціалом корпорацій, Варава Л. М., Афанасьєв І. Є., Арутюнян А. Р. (2018)
Бошота Н. В. - Економічний потенціал підприємств туристичної сфери України (2018)
Васильченко О. М. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Данилюк М. О. - Оцінювання ділової активності підприємства на стадіях його життєвого циклу (2018)
Данілова Е. І. - Логічна ієрархія понять у системі економічної безпеки (2018)
Демченко К. В. - Сутність та необхідність екологічної модернізації виробництва в Україні (2018)
Іонін Є. Є. - Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі, Тарасенко Л. О. (2018)
Катерна О. К. - Цільові групи користувачів послуг інтелектуальних транспортних систем (2018)
Назарчук Н. В. - Проблеми формування та розвитку корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні, Малик І. П. (2018)
Плетньова Ю. К. - Аналіз існуючих методик розрахунку доданої вартості на підприємстві, Марченко В. М. (2018)
Слободян Н. Г. - Ціноутворення та управління витратами на підприємствах харчової промисловості, Саухіна О. В. (2018)
Спільник І. В. - Принцип системності в аналітичних дослідженнях, Ярощук О. В. (2018)
Фесенко В. В. - Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств (2018)
Чернявська І. М. - Механізми впливу організаційно–управлінської трансформації на розвиток промислових підприємств (2018)
Габ О. - Особливості стратегічного управління розвитком морських портів України (2018)
Горун М. В. - Енергоефективність як інструмент підвищення екологічної безпеки закладів рекреаційної інфраструктури, Федірко М. М. (2018)
Калиніченко Ю. В. - Побудова моделі ринкового ціноутворення, Собчук В. А. (2018)
Карапетян Е. Т. - Конкурентні переваги кластера як основа підвищення інвестиційної активності регіону (2018)
Кльоба С. М. - Економічна оцінка розвитку та конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області (2018)
Круцяк М. О. - Прогнозування попиту на вітчизняному ринку електричної енергії на основі результатів аналізу динаміки соціально-економічних показників (2018)
Лазебник Ю. О. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на зміни на ринку праці та якість зайнятості (2018)
Надвиничний С. А. - Сучасні умови формування та реалізації експортного потенціалу аграрної сфери регіонів України (2018)
Петращак О. О. - Оцінка ефективності управління соціально-трудовими відносинами в Україні, Кобринський А. В. (2018)
Пиріг Г. І. - Механізм фінансування енергоефективних заходів в умовах сталого розвитку суспільства , Файфура В. В., Крупка А. Я. (2018)
Ситник Й. С. - Підходи до формування економічної політики розвитку промислових підприємств України (2018)
Тріпак М. М. - Соціальна реабілітація соціуму у спеціальних державних установах в умовах глобальної інклюзивної економіки (2018)
Усик В. І. - Правило частки витрат на освіту у регулюванні освітньої сфери (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського