Мислюк М. А. - Вибір стабілізованих компоновок низу бурильної колони для буріння свердловин, Долик Р. М. (2016)
Воєвідко І. В. - Аналіз напруженого стану обважнених бурильних труб в процесі забурювання бічного стовбура в обсадній колоні свердловини, Чудик І. І. (2016)
Огородніков П. І. - Моделювання бурильної колони під час буріння свердловин із можливим викривленням її траєкторії, Світлицький В. М., Іванків О. О., Польовий А. Я. (2016)
Нагорний В. П. - Дослідження коефіцієнтів інтенсивності напружень тріщин нормального розриву при імпульсно-хвильових навантаженнях нафтогазоносних пластів, Денисюк І. І. (2016)
Осінчук З. П. - Українські фахівці в Алжирі (2016)
Інформація щодо вдосконалення системи менеджменту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (2016)
Умови публікації матеріалів у науково-виробничому журналі "Нафтогазова галузь України" (2016)
Євдокимов В. В. - Становлення Волинського (Житомирського) індустріального технікуму як єдиного вищого технічного навчального закладу Волинської губернії, Олійник О. В., Чагайда А. О. (2019)
Тімков О. М. - Методика розробки математичної моделі електромобіля відповідно до його компонувальної схеми, Гладченко В. С., Гордієнко М. М. (2019)
Двойнос Я. Г. - Енергоощадний режим роботи ректифікаційної колони зневоднення етиленгліколю, Король А. Ю., Подиман Г. С. (2019)
Кожушко А. П. - Методика експериментального дослідження визначення динамічних характеристик при русі колісних тракторів з агрегатами змінної маси, Колєснік І. В., Лупенко В. В. (2019)
Медвєдєв В. В. - Забезпечення якості поверхневого шару при розточуванні отворів у корпусних деталях, Шихалєєв М. М. (2019)
Melnychuk P. P. - High-frequency plasma at atmospheric pressure as a means of deposition of thin films, Rudnitskyi V. A. (2019)
Панасюк Т. С. - Застосування шестипуансонного апарата високого тиску для вирощування монокристалів алмазу інструментального призначення, Лєщук О. О., Лисаковський В. В., Івахненко С. О., Бовсунівський О. В, Клочок В. Ю. (2019)
Холод І. І. - Моделювання процесу охолодження картонного полотна, Гробовенко Я. В. (2019)
Чернишов О. В. - Підготовка шламів шліфувальних верстатів до металургійного переплаву, Музичка Д. Г., Трикіло А. І., Яновський В. А. (2019)
Беспалко І. А. - Визначення максимального кута відхилення знімальної апаратури космічного апарата дистанційного зондування Землі при забезпеченні необхідної просторової розрізненості матеріалів космічного знімання, Кравчик В. П., Пекарєв Д. В. (2019)
Болотіна В. В. - Перспективи використання технології Flexbox при адаптивній верстці вебсторінок, Чижмотря O. Г., Чижмотря O. В. (2019)
Коломоєць Г. П. - Автоматизація роботи з каталогами товарів партнерів Інтернет-магазину на базі WooCommerce, Морщенок Т. С. (2019)
Морозов А. В. - Програмний комплекс створення та проведення числових симуляцій, Вакалюк Т. А., Антонюк Д. С., Дідківський В. В. (2019)
Пількевич І. А. - Метод децентралізованого управління мережевими ресурсами інформаційно-комунікаційних мереж, Бойченко О. С., Гуменюк І. В. (2019)
Пулеко І. В. - Математична модель динаміки рухливих об’єктів на основі кватерніонів (2019)
Батыгин Ю. В. - Плоская индукторная система с массивными катушками бифиляра.Анализ электромагнитных процессов, Гаврилова Т. В., Шиндерук С. А., Чаплыгин Е. А., Саенко В. А. (2019)
Хоменко Ж. М. - Система дистанційного моніторингу для визначення параметрів зворотно-поступального руху, Ципоренко В. В., Хоменко І. М., Ципоренко В. Г. (2019)
Бойко В. В. - Спосіб приготування та добір компонентного складу спінених вибухових композицій для ущільнення просадних ґрунтів, Ган О. В., Кравець В. Г., Ган А. Л. (2019)
Мусієнко В. А. - Дослідження аспектів біодеструкції пластику грибком Aspergillus tubingensis, Корбут М. Б., Шелест З. М. (2019)
Подкопаев С. В. - Обоснование условий устойчивости откаточных штреков в глубоких шахтах, Гого В. Б., Иорданов И. В., Положий А. В., Симонова Ю. И. (2019)
Сай К. С. - Дослідження термодинамічних умов формування гідратів генераторного газу, Саїк П. Б., Лозинський В. Г., Петльований М. В. (2019)
Собко Б. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ, Ложніков О. В. (2019)
Соболевський Р. В. - Обґрунтування методики вибору напряму ведення гірничих робіт для дискових машин, Мамрай В. В., Коробійчук В. В., Криворучко А. О., Шлапак О. В. (2019)
Фролов О. О. - Встановлення раціонального діаметра свердловин при вибуховому руйнуванні скельних гірських масивів, Литвинчук І. Д. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Алфьоров О. І. - Статистична модель надійності культиваторів з коливальним рухом робочих органів (2019)
Алієв Е. Б. - Розробка пристрою для автоматичного фенотипування насіннєвого матеріалу соняшнику (2019)
Ловейкін В. С. - Вплив кута зміщення кривошипів на динаміку роликової формувальної установки із врахуванням дисипативних властивостей енергетично врівноваженого привідного механізму, Почка К. І., Ромасевич Ю. О., Ловейкін Ю. В. (2019)
Хмельовський В. С. - Тенденції приготування кормосумішей для корів в умовах тваринницької ферми господарства (2019)
Загурський О. М. - Оцінка ринку транспортних послуг України (2019)
Войтюк В. Д. - Тенденції конструктивного вдосконалення комбінованих очисників вороху коренеплодів цикорію, Олійник Є. О., Потапенко М. В. (2019)
Колосок І. О. - Розробка рекомендацій щодо підвищення безпеки руху транспортних засобів і пішоходів на ділянці дороги села Усівка Київської області, Лаврінець І. В. (2019)
Zagursky O. M. - Length of life cycle assessment of vehicle, Teslenko E. A. (2019)
Огієнко М. М. - Стратегічний аналіз середовища розвитку людського потенціалу Причорноморського регіону, Огієнко А. В., Назарова Л. В. (2019)
Надточій О. В. - Перспективні джерела струму мобільної сільськогосподарської техніки, Тітова Л. Л. (2019)
Науменко А. О. - Дослідження потреби в оснащенні АПВ обладнанням для тваринництва, Тимчук Д. С., Науменко О. А. (2019)
Болтянська Н. І. - Модель організаційно-економічного механізму застосування ресурсозберігаючих технологій в молочному скотарстві (2019)
Черниш О. М. - Дослідження енергетичних співвідношень при аналізі автоколивальної системи (2019)
Голуб Г. А. - Визначення дійсного радіусу кочення пневматичних коліс, Чуба В. В. (2019)
Voinalovych O. V. - Probabilistic method of analysis of degree of operating hazards of tractors on basis of detection details, Hnatiuk O. A., Titova L. L., Polischuk O. G. (2019)
Piskunova L. E. - Normative regulation of employment of students on day studying form, Zubok T. O., Kislytsky B. V. (2019)
Човнюк Ю. В. - Концептуальні основи сучасної теорії руйнування ґрунтів сільськогосподарського призначення. Контент-аналіз та критичний погляд на теорію академіка В. Л. Баладінського, Гуменюк Ю. О., Сівак І. М. (2019)
Ловейкін В. С. - Математична модель динаміки зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора з вантажем при суміщені рухів, Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. (2019)
Троханяк В. І. - CFD моделювання компактного пучка труб та виведення критеріального рівняння числа Nu (2019)
Mushtruk M. M. - Investigation of process of biodiesel production from technical fats (2019)
Костира Н. О. - Особливості технічного обстеження та паспортизації прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, Малишев О. М., Бакуліна В. М. (2019)
Сівак І. М. - Обґрунтування основних принципів створення високопродуктивної ґрунтообробної техніки сільськогосподарського призначення, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О. (2019)
Роговський І. Л. - Методологічні підходи ефективності забезпечення коефіцієнта готовності сільськогосподарських машин (2019)
Виговський С. М. - Імітаційне моделювання фізичних небезпек на виробничих процесах при експлуатації МЕЗ на зерноскладах, Роговський І. Л. (2019)
Кюрчев С. В. - Перспективний підхід у зберіганні зернових культур, Верхоланцева В. О., Кюрчева Л. М. (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Franzheva O. D. - Spatial synchronization of cellular automata in evolutionary processes simulation tasks (2020)
Krylov V. N. - Vector-difference texture segmentation method in technical and medical express diagnostic systems, Volkova N. P. (2020)
Nastenko Ie. A. - Forming the stack of texture features for liver ultrasound images classification, Pavlov V. A., Honcharuk M. O., Hrishko D. Yu. (2020)
Kovalev I. S. - Development of computer system components in critical applications: problems, their origins and solutions, Drozd O. V., Rucinski A., Drozd M. O., Antoniuk V. V., Sulima Yu. Yu. (2020)
Zaykov V. P. - Thermal control of thermoelectric cooling devices of transmission and receiving elements of on-board information systems, Mescheryakov V. I., Zhuravlov Yu. I. (2020)
Povoroznyuk A. I. - Formalizing the stages of mammographic examinations in designing a medical decision support system, Povoroznyuk O. A., Shehna K. (2020)
Molokanova V. M. - Study of the organization adaptivity rate correlation in relation to its internal integrity, Hordieieva I. O. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Ryzhkov I. V. - Secondary information processing methods while estimating the spatial orientation of objects (2020)
Shchur I. Z. - Improved structure of passivity-based control of battery-supercapacitor hubrid energy storage system, Biletskyi Yu. O. (2020)
Larshin V. P. - Complex-shaped parts grinding technology information ensuring, Lishchenko N. V. (2020)
Karliuk A. V. - Classification of brain mri images by using the automatic segmentation and texture analysis, Nastenko I. A., Nosovets O. K., Babenko V. O. (2020)
Tran T. V. - Application of machine learning models in enrollment and student training at vietnamese universities, Thanh T. K., Tuong T. M., Linh D. V. A. (2020)
Pretterhofer M. - Model for evaluation of service-management tools in the oil and gas industry, Mezhuyev V. I., Welsh D. (2020)
Вракина В. А. - Критическая скорость перехода к турбулентности в жидких растворах 3Не–4Не, Рудавский Э. Я., Соколов С. С., Чаговец В. К., Шешин Г. А., Чаговец Т. В. (2020)
Андрющенко В. А. - Энергетический спектр вихревых петель в Не II после реконнекции, Кондаурова Л. П. (2020)
Сивоконь В. Е. - Плавление двумерных электронных кластеров различной формы (2020)
Сивоконь В. Е. - Структура и коллективные колебания электронных систем, состоящих из нескольких цепочек, Соколова Е. С., Соколов С. С. (2020)
Тайланов Н. А. - Динамика проникновения магнитного потока в сверхпроводник со степенной вольт-амперной характеристикой, Хамдамов Б. И. (2020)
Терехов А. В. - Особенности температурных зависимостей электросопротивления в сверхпроводниках GdxPb1–xMo6S8 (x = 0,5, 0,7 и 0,9), Золочевский И. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Хлыбов Е. П., Лаченков С. А. (2020)
Танрывердиев В. А. - Фазовый переход в магнитных сверхрешеточных изинговых нанотрубках: приближение теории молекулярного поля, Тагиев В. С., Керимова Г. Г., Ибрагимов И. Н. (2020)
Мутайламов В. А. - Критические свойства антиферромагнитной декорированной модели Изинга на квадратной решетке, Муртазаев А. К. (2020)
Степаненко Д. И. - Комбинированный резонанс в квазидвумерных проводниках (2020)
Долбин А. В. - Низкотeмпературная сорбция водорода пористым углеродным материалом, содержащим нанокластеры палладия, Дубинко В. И., Винников Н. А., Есельсон В. Б., Гаврилко В. Г., Баснукаева Р. М., Хлыстюк М. В., Чередниченко С. В., Коцюбинский В. О., Бойчук В. М. (2020)
Kashuba A. I. - Photoluminescence of Tl4HgI6 single crystals, Solovyov M. V., Franiv A. V., Andriyevsky B., Malyi T. S., Tsyumra V. B., Zhydachevskyy Ya. A., Ilchuk H. A., Fedula M. V. (2020)
Исаев Н. В. - Пластическая деформация микрозернистого магниевого сплава AZ31 при низких температурах, Забродин П. А. (2020)
Бугрин Л. М. - Продуктивний потенціал лучних фітоценозів як джерело трав’яних кормів для скотарства Карпатського регіону, Котяш У. О., Сметана С. І., Бугрин О. М., Пукало Д. Л. (2020)
Волощук О. П. - Бактеріальні препарати в технології вирощування насіння пшениці озимої в Західному Лісостепу України, Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Запісоцька М. С. (2020)
Дзюбайло А. Г. - Формування продуктивності бобово-злакових травосумішей залежно від удобрення, Марцінко Т. І., Головчук М. І. (2020)
Дубицький О. Л. - Взаємозалежності між ознаками росту верхніх листків та продуктивністю колосу пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2020)
Ільчук Р. В. - Успадкування врожайності у гібридного потомства картоплі, отриманого від самозапилення та міжсортового схрещування, Ільчук Ю. Р. (2020)
Карбівська У. М. - Накопичення кореневої маси бобових трав та її вплив на поживний режим дерново-підзолистого ґрунту (2020)
Марухняк А. Я. - Адаптивні особливості селекційних генотипів вівса за довжиною стебла, Пущак В. І., Лісова Ю. А. (2020)
Оліфір Ю. М. - Вплив тривалих антропогенних навантажень на динаміку мінеральних форм Нітрогену ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під ячменем ярим, Партика Т. В., Гавришко О. С. (2020)
Пристацька О. Н. - Розвиток фомозу на сортах та гібридах ріпаку озимого в умовах Львівської області, Біловус Г. Я., Волощук І. С., Случак О. М. (2020)
Шувар А. М. - Застосування біологічних препаратів в органічній технології вирощування пшениці озимої, Беген Л. Л., Дорота Г. М., Тимків М. Ю. (2020)
Шувар А. М. - Врожайність бінарних ценозів зернових і зернобобових культур, Рудавська Н. М., Беген Л. Л. (2020)
Дяченко О. Б. - Особливості накопичення поліненасичених жирних кислот родини омега-3 у тканинах відгодівельного молодняку великої рогатої худоби за використання у раціонах лляної олії, Рівіс Й. Ф. (2020)
Когут М. І. - Характеристика господарсько корисних ознак у корів симентальської породи різної генеалогічної приналежності, Братюк В. М., Стадницька О. І. (2020)
Козир В. С. - Накопичення жиру в тілі бугайців шаролезької породи в постнатальному онтогенезі (2020)
Пундик В. П. - Продуктивні якості свиноматок та збереженість поросят при їх утриманні у станках з удосконаленими елементами, Тесак Г. В. (2020)
Седіло Г. М. - Вплив термінів відлучення ягнят та авансованої годівлі вівцематок на рівень надою молока та його склад, Вовк С. О., Петришин М. А. (2020)
Халак В. І. - Полігенно спадкові ознаки молодняку свиней та їх зв'язок з активністю лужної фосфатази та а-амілази сироватки крові, Гутий Б. В., Стадницька О. І., Бордун О. М. (2020)
Шелевач А. В. - Зміни рівня полієнових жирних кислот у плазмі крові та продуктивні якості ремонтних телиць за використання олійних добавок у раціоні, Рівіс Й. Ф., Федак Н. М. (2020)
Титул, зміст (2020)
Вашай Ю. В. - Міжнародні системи оцінки економічної безпеки держави: комплексні підходи, Жемба А. Й. (2020)
Зінчук Т. О. - Зелений туризм в умовах сталого розвитку та викликів світової економічної кризи, Усюк Т. В. (2020)
Prianyshnykova M. V. - Corona-test of the Real Economy and Financial and Economic Imperatives to Overcome the Effects of the COVID-19 Pandemic, Hudenko O. D. (2020)
Рахман М. С. - Країни АСЕАН у фокусі пріоритетних ринків України, Сокирко Б. М. (2020)
Богдан Н. М. - Детермінанти конкурентоспроможності туристської галузі України: готельний комплекс, Гардаушенко Н. А., Скриль О. Р. (2020)
Дехтяр Н. А. - Теоретичні завдання визначення секторальної структури економічної системи (2020)
Кавун-Мошковська О. О. - Структурно-регіональні аспекти формування роздрібного товарообороту України (2020)
Кулаков Г. Т. - Активізація інноваційного розвитку соціально орієнтованих економік Білорусі та України: проблеми та чинники, Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І. (2020)
Хаустова В. Є. - Оцінка участі галузей промисловості України в глобальних ланцюгах створення доданої вартості, Решетняк О. І., Полякова О. Ю., Шликова В. О. (2020)
Бабець І. Г. - Ефективність використання потенціалу транспортних послуг регіонів України: роль "тіньової" складової (2020)
Безугла Л. С. - Тенденції розвитку екотуристичної діяльності в Дніпропетровській області (2020)
Писаревський І. М. - Методичний підхід до оцінки рівня управління туристсько-рекреаційним потенціалом Харківського регіону, Мелешко К. К. (2020)
Чернихівська А. В. - Концептуальні засади сталого розвитку місцевого самоврядування (2020)
Жегус О. В. - Управління лояльністю клієнтів у закладах готельно-ресторанного господарства в умовах нових викликів, Ілляшенко О. В. (2020)
Залуцька Х. Я. - Інтеграційна адаптивність як основа оцінки потенційної можливості ресурсного забезпечення бізнес-процесів підприємства (2020)
Хомич О. В. - Розвиток експортного потенціалу підприємства на європейському ринку FMCG в умовах ризиків, Манаєнко І. М. (2020)
Гринів Л. С. - Концептуальні засади фізичної макроекономіки для сталого розвитку: проблеми та перспективи (2020)
Войтович Л. М. - Механізм державного регулювання розвитку страхової системи України (2020)
Корнівська В. О. - Стійкість банківської системи у контексті взаємозв’язку банків і держави (2020)
Коровій В. В. - Грошово-кредитна політика в умовах економічних перетворень (2020)
Кремень В. М. - Роль банківського кредитування у розвитку економіки України, Кремень О. І., Гуляєва Л. П. (2020)
Макурін А. А. - Криптовалютні активи у системі фінансового обліку (2020)
Бондаревська К. В. - Неформальна зайнятість як загроза соціальній безпеці на ринку праці України в умовах економічної трансформації (2020)
Бондарчук А. А. - Результати моніторингу переносників та заходи боротьби з вірусними хворобами картоплі в зоні Полісся України, Вишневська О. В., Дмитренко В. П., Рязанцев М. В. (2020)
Вожегова Р. А. - Вирощування гібридів кукурудзи інтенсивного типу в умовах змін клімату за зрошення, Дробіт О. С., Шебанін В. С., Дробітько А. В. (2020)
Голобородько С. П. - Кормовиробництво Південного Степу: pеалії та шляхи відродження, Димов О. М., Пілярська О. О., Гальченко Н. М. (2020)
Заплітний Я. Д. - Вивчення стійкості до прикореневого вилягання у ліній кукурудзи різних генетичних плазм та гібридів, створених на їх основі, Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В. (2020)
Зеля А. Г. - Відбір джерел стійкості картоплі до раку Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Олійник Т. М., Зеля Г. В. (2020)
Камінський В. Ф. - Особливості росту і розвитку рослин кукурудзи в посівах та їх фотосинтетична діяльність залежно від технології вирощування в умовах Лісостепу, Асанішвілі Н. М. (2020)
Кирилюк В. П. - Адаптивна система основного обробітку ґрунту під сою, Кричківський В. М., Ковальчук Н. В. (2020)
Кордулян Р. О. - Вплив бактерій роду Azotobacter chroococcum на ріст та розвиток сільськогосподарських культур у західноукраїнській Лісостеповій провінції, Кордулян Ю. В., Соломійчук М. П. (2020)
Лавриненко Ю. О. - Насіннєва продуктивність буркуну однорічного залежно від способів сівби та удобрення, Влащук А. М., Дробіт О. С., Лавренко Н. М., Влащук О. А. (2020)
Лященко С. А. - Технологічні прийоми удобрення картоплі в короткоротаційній сівозміні на супіщаних дерново-підзолистих ґрунтах Полісся України, Олійник Т. М., Захарчук Н. А. (2020)
Семенчук В. Г. - Продуктивність насіннєвої картоплі сортів різних груп стиглості в умовах південно-західної частини Лісостепу України (2020)
Соломійчук М. П. - Вплив біологічних комплексів та біостимулюючих речовин на ріст і розвиток рослин сої в Західному Лісостепу України, Кордулян Ю. В., Мельник А. Т., Піковський М. Й. (2020)
Соломійчук М. П. - Особливості статусу борщівника Сосновського в Україні та сиcтемний підхід у боротьбі та ліквідації небезпечного виду бур’яну, Кордулян Р. О., Гунчак В. М., Борзих О. І. (2020)
Скорейко А. М. - Фітосанітарний стан насаджень горіха грецького у західному регіоні України, Андрійчук Т. О., Білик Р. М., Кувшинов О. Я. (2020)
Титова Л. В. - Продуктивність сортів сої залежно від інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями в умовах зрошення Південного Степу України, Дубинська О. Д. (2020)
Шувар А. М. - Формування асиміляційної поверхні бінарних посівів зернових і зернобобових культур, Рудавська Н. М., Беген Л. Л. (2020)
Саранчук І. І. - Рівень неестерифікованих жирних кислот у тканинах черевця та продуктивні ознаки бджіл за згодовування різної кількості лляної олії (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Fedorov E. E. - Intellectualization of a method for solving a logistics problem to optimize costs within the framework of Lean Production technology, Nikolyuk P. K., Nechyporenko O. V., Chioma E. V. (2020)
Hryhorak M. Yu. - Corporate culture reengineering strategy of a multinational logistics company, Leha V. O. (2020)
Hobela V. V. - Logistics as a supply tool ecological and economic security of the state (2020)
Bugayko D. O. - Identification of air transport ecological component level in the context of ensuring sustainable development of the national economy, Kharazishvili Yu. M., Antonova A. O., Zamiar Zenon (2020)
Popkowski T. - Modern challenges of dangerous and extraordinary goods transportations, Bugayko D. O. (2020)
Savchenko L. V. - Models of zoning of urban territory for rational delivery in the microconsolidation system, Davydenko V. V. (2020)
Koulik V. А. - Problems of management in the system of spiral dynamics of supply chains, Zaharchuk A. P. (2020)
Molchanova K. M. - Digital platforms and their application in the aviation industry, Trushkina N. V., Katerna O. K. (2020)
Paweska M. - The jubilee inauguration of the 2020/2021 academic year at The International University of Logistics and Transport in Wrocław (2020)
Krykavskyy Ye. - XIII International Scientific and Practical Conference "Marketing and logistics in the system of management" at Lviv Polytechnic National University, Hayvanovych N. (2020)
Hryhorak M. Yu. - Logistics - relevant, global, virtual and real!, Savchenko L. V., Ovdiienko O. V. (2020)
Хентшель Г. - Мовний ландшафт Центральної України: українська мова, російська мова, "суржик", Тараненко О. О. (2015)
Биховець Н. М. - Видатний український мовознавець Юрій Олексійович Жлуктенко (2015)
Зорівчак Р. П. - Мовознавчі роздуми в листах професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2015)
Кудрявцева Н. С. - Мовнофілософська картина світу в термінах слов’янських мов: між Заходом і Сходом (2015)
Коць Т. А. - Морфологічна парадигма іменника в прескрипціях і мовній практиці періодичних видань 40-50-х років XX ст. (2015)
Томіленко Л. М. - "Словник московсько-український" В. Дубровського: склад і структура, Рабулець О. Г. (2015)
Serhiienko A. O. - Ceramic membranes: new trends and prospects (short review), Dontsova T. A., Yanushevska O. I., Nahirniak S. V., Ahmad H.-B. (2020)
Mai V. T. - Photocatalytic activity of TiO2-Eu2O3 systems for phenol decomposition in aqueous solutions, Le T. H. (2020)
Skіba M. I. - Synthesis silver nanoparticles and its application for wastewater treatment: catalytic and photocatalytic degradation methylene blue, Vorobyova V. I., Kovalenko I. L., Makarshenko N. P. (2020)
Дрікер Ю. Д. - Оцінка та прогнозування якості артезіанської води з використанням сучасних методів статистичної обробки даних, Мітченко Т. Є., Малецький З. В. (2020)
Kochmarskii V. Z. - Control of cooling water stability with respect to carbonate deposits (2020)
Shablovski V. A. - Seacraft hulls protection with Ti, Cu-biocide pigments, Tuchkovskaya A. V., Rukhlya V. A., Pap O. G., Vasilyuk S. L. (2020)
Tomchenko O. - Change monitoring of the Dnipro river within Kyiv using satellite information, Panchenko R., Mazurkevich L. (2020)
Serdiuk V. A. - Challenging questions in environmental monitoring of groundwater quality in rural areas of Kyiv's region, Maksin V. I. (2020)
Копелюк О. - Феноменологія стилю як музикознавчий дискурс (2019)
Paliy I. - Unionique music as a new phenomenon of the musical culture: answering the main questions (2019)
Тищик В. - Проекції програмності у "Давньокиївських фресках" А. Сташевського для баяна (2019)
Соляник М. - Струнний квартет № 3 Б. Бріттена як феномен пізнього стилю композитора (2019)
Маклюк Д. - Постать Івана Мазепи як культурний символ: історико‑виконавський підхід (2019)
Чиженко М. - Анатолій Васильович Калабухін: феномен творчої особистості (2019)
Яструб О. - Музично-просвітницька діяльність Миколи Лисенка як феномен національної самоідентифікації (2019)
Дніпровська Н. С. - Рахманінов. "Шість хорів для дитячих або жіночих голосів": специфіка інтерпретації жанру (2019)
Каменєва А. - Стилістичні особливості хорового концерту "Чаклувальні пісні" М. Шуха (2019)
Моцаренко К. - Мова метафор як елемент жанрової ідеї багателі в музичному універсумі В. Сильвестрова (2019)
Харенко А. - Музична драматургія як творчий метод у джазовому мистецтві: на прикладі фортепіанної творчості Сергія Давидова (2019)
Лю Ся - Специфіка дії наративу в оперному жанрі (2019)
Ян Хаосюань - Жанр Liederabend’а в творчій практиці Й. Кауфманна (2019)
Копелюк О. О. - Перший концерт для фортепіано з оркестром Івана Карабиця в умовах оновлення концертного жанру в Україні (2020)
Дяченко Ю. С. - Естрадно-джазова творчість Віктора Власова: жанрово-стильові новації (2020)
Литвищенко О. В. - О. І. Назаренко як корифей харківської баянної школи: становлення авторського стилю (2020)
Сліпченко К. Д. - Сонорні можливості домри в п’єсах О. Олійника (2020)
Феденко А. Ю. - Музично-драматична спадщина Олени Пчілки у розвитку дитячого музичного театру в Україні (2020)
Коденко І. І. - Специфіка виконання старовинної музики: історичний аспект (2020)
Кутлуєва Д. В. - Під знаком гри: Фортепіанний квартет К. М. Вебера (2020)
Сердюк Я. О. - Камерні твори Аманди Майєр в контексті європейського романтизму (2020)
Клендій О. М. - Інтерпретологічний вимір фортепіанної творчості К. Сен-Санса (2020)
Седюк І. О. - Своєрідність відбиття принципів неокласицизму в Сонаті для двох фортепіано Пауля Хіндеміта (2020)
Успенська І. О. - Скрипкова концертність як принцип музичного мислення: семантичний дискурс (2020)
Книш П. О. - Гендерний підхід в аналізі виконавських версій (на прикладі інтерпретацій Другого фортепіанного концерту Ф. Шопена Є. Кісіним, К. Аррау, Ланг Лангом, М. Аргеріх, Б. Давидович) (2020)
Старцев Д. А. - Нотний текст в аспекті семіотичної теорії Чарльза Морріса (2020)
Жалєйко Д. М. - Ціннісна трансформація та семантичний простір кітчу в музичній практиці ХХ – початку ХХІ століть (2020)
Ніколенко Р. В. - Історична ретроспектива у композиторській творчості М.‑А. Амлена (2020)
Кордовська П. А. - Італійська співачка Дейзі Луміні як інтерпретаторка новітньої музики (2020)
Мельник В. Ю. - Практика aflamencado у сучасному фортепіанному виконавстві (2020)
Кузьміна О. А. - Опера для дітей-виконавців у композиторській практиці сучасних хорових диригентів (2020)
Кривошеєва О. В. - Уява як один з основних елементів у формуванні психотехніки майбутнього актора (2020)
Роговик А. В. - Концептуальний опис електротехнологічного комплексу цукрового заводу, Ельперін І. В., Заєць Н. А. (2020)
Ладанюк А. П. - Автоматизовані технологічні комплекси: сучасні методи, задачі аналізу та синтезу. Частина 2. Приклади реалізації і проблема технологічних ризиків, Власенко Л. О., Луцька Н. М., Смітюх Я. В., Бойко Р. О. (2020)
Бокоч І. В. - Логічна модель періодичних процесів в утфельних вакуум-апаратах з двоетапною кристалізацією, Трегуб В. Г., Клименко О. М. (2020)
Вороненко А. А. - Біоконверсія відпрацьованої олії в мікробний екзополісахарид етаполан для природоохоронних технологій, Ярош М. Б., Пирог Т. П. (2020)
Хоньків М. О. - Використання багатокритеріальної оптимізації поживного середовища для накопичення біомаси молочнокислих бактерій, Тетеріна С. М., Даниленко С. Г., Потемська О. І. (2020)
Скопенко Н. С. - Застосування сучасних інформаційних систем і технологій в управлінні з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств, Євсєєва-Северина І. В. (2020)
Роганова Г. О. - Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства кондитерської промисловості, Щербакова К. В. (2020)
Долінський А. А. - Перспективи використання сучасних вітчизняних розпилювальних сушарок для переробки продукції агропромислового комплексу, Малецька К. Д., Авдєєва Л. Ю., Гартвіг А. П., Макаренко А. А. (2020)
Мирончук В. Г. - Методика визначення достовірності ймовірнісно-статистичної моделі розрахунку процесу озонування, Змієвський Ю. Г., Захаров В. В., Корнієнко Л. В. (2020)
Соколенко А. І. - Системи утилізації вторинної пари сусловарильних апаратів, Шевченко О. Ю., Костюк В. С., Літвинчук С. І. (2020)
Рябчук О. М. - Способи регулювання холодопродуктивності станцій з поршневими компресорами, Мирошник М. М., Бойко В. О., Грищенко Р. В., Павліченко В. А. (2020)
Шестеренко В. Є. - Аналіз рівня вищих гармонік у системі електропостачання цукрових заводів, Ізволенський І. Є., Мащенко О. А. (2020)
Шупчинська К. С. - Напрямки підвищення енергоефективності тришарового покриття теплиць, Олійник О. М., Ткаченко І. Г., Антоненко Н. М. (2020)
Поржезінський Ю. Г. - Дослідження гідродинаміки і теплообміну в трубах випарних апаратів з натуральною циркуляцією (2020)
Марценюк О. С. - Емульгування в апаратах з регулярними перфорованими насадками (2020)
Сімахіна Г. О. - Кріоушкодження плодів та ягід і методи захисту клітинних структур при заморожуванні (2020)
Махинько В. М. - Розрахункові методики ФАО/ВООЗ для оцінювання якості харчового білка, Махинько Л. В. (2020)
Бондаренко Ю. В. - Насіння льону як рецептурний компонент хлібобулочних виробів, Білик О. А., Кочубей-Литвиненко О. В., Андронович Г. М. (2020)
Романова З. М. - Використання нетрадиційної сировини та її вплив на показники готового пива, Романов О. С., Терлецька В. А. (2020)
Самченко І. О. - Дослідження адсорбційної активності активованого та модифікованого вуглецевого волокна для очищення сортівок, Олійник С. І. (2020)
Белінська К. О. - Дослідження змін сухих молочних сумішей для ди¬тячого харчування в процесі їх зберігання, Фалендиш Н. О. (2020)
Чорний В. М. - Спосіб кількісного визначення бурштинової кислоти в екстрактах бурштину, Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав’ялов В. Л. (2020)
До відома авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Gedifew B. T. - Self-Other Dialectic, Hegel, and the Contemporary theory of 'The Politics of Recognition' (2020)
Horban O. - The phenomenon of Historical memory in the context of the genesis of Historical methodology, Martych R. (2020)
Dielini M. - Evolution of Business Ethics: from general philosophical principles to Corporate Social Responsibility (2020)
Oliinyk I. - Self-identification of Precariat Representatives, Bezprozvanna T., Maletska M. (2020)
Alimba C. N. - Why, Where, When, and How to Domesticating Peace Education In the Educational System In Nigeria? (2020)
Haile E. S. - Qualitative inquiry into the practice of Instructional Leadership and Transformational Leadership in Public Secondary Schools of Addis Ababa, Ethiopia (2020)
Reva N. - The role of Logic in Critical Thinking (2020)
Lomachinska I. - The phenomenon of Missionary Activity of Christian Churches in the Virtual Space, Grebenyuk P. (2020)
Shumilin A. - Biblical Image of True Sonship in the Epistle to the Hebrews (2020)
Квасниця В. М. - Діаманти з теригенних відкладів басейнів рік Дністер і Південний Буг (2020)
Vyshnevskyi O. A. - Compositional Zoning in Pyrope From Sedimentary Deposits of Bug Area (Ukraine): Implications for Understanding their Provenance (2020)
Пономаренко О. М. - Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита, Самчук А. І., Лісна І. М., Сьомка Л. В., Швайка І. А., Проскурка Л. І., Швайка І. Д., Вовк К. В. (2020)
Levashova E. V. - Trace Element Geochemistry of Zircons from the Velyka Vyska Syenite Massif, Ukrainian Shield, Kulchytska H. O., Skublov S. G., Herasymets I. M., Kryvdik S. G., Galankina О. L., Mamykina M. E., Levashov D. S. (2020)
Степанюк Л. М. - U-Pb геохронологія (LA-ICP-MS) геологічних процесів у гранулітах Середнього Побужжя. Стаття 1. Породна асоціація Кошаро-Олександрівського кар’єру, Шумлянський Л. В., Гаценко В. О., Лісна І. М., Довбуш Т. І., Вайлд С. А., Немчін А., Багінскі Б., Білан О. В. (2020)
До 80-річчя від дня народження Сергiя Михайловича Рябченка (2020)
Ніколаєв І. Ю. - Прогнозування рудопроявів у південно-східній частині України, Шеремет Є. М., Кривдік С. Г., Стрекозов С. М., Сєтая Л. Д. (2020)
Степановський Ю. П. - Квадратні корені із еліпсів Кеплера, електрони та рідберґівські атоми у магнітному полі (2020)
Пам’яті видатного вченого-мінералога Арнольда Сергійовича Марфуніна (2020)
Калита В. М. - Намагнічування і магнітокалоричний ефект в антиферомагнетику з конкуруючими ізінгівською обмінною та одноіонною анізотропіями, Лаванов Г. Ю., Локтєв В. М. (2020)
Boliasova O. O. - Longitudinal spin dynamics in the Heisenberg antiferromagnet: two-magnon excitations, Krivoruchko V. N. (2020)
Glinchuk M. D. - Giant magnetoelectric response in multiferroics with coexistence of superparamagnetic and ferroelectric phases at room temperature, Yurchenko L. P., Laguta V. V. (2020)
Stephanovich V. A. - The magnetic domain structure properties in diluted magnetic semiconductors, Semenov Yu. G. (2020)
Базалій Я. Б. - Інтерпретація знакозмінного спін-трансферного моменту в F/N/F структурах за допомогою механічної аналогії (2020)
Поліщук Д. М. - Вплив нанорозмірного ефекту та немагнітного розбавлення на міжшарову обмінну взаємодію в багатошарових структурах Fe–Cr/Cr, Кулик М. М., Холмгрен Е., Паскуале Г., Кравець А. Ф., Коренівський В. (2020)
Заморський В. О. - Магнітні властивості композитних наночастинок Fe3O4/CoFe2O4 з архітектурою ядро/оболонка, Литвиненко Я. М., Погорілий А. М., Товстолиткін О. І., Солопан С. О., Білоус А. Г. (2020)
Бар’яхтар В. Г. - Затухання магнітопружних хвиль, Данилевич О. Г. (2020)
Gorobets O. - Spin-polarized current-driven ferromagnetic domain wall motion with a skyrmion-like building block, Gorobets Yu., Tiukavkina I., Gerasimenko R. (2020)
Галкіна О. Г. - Спінова динаміка в антиферомагнетиках з доменними стінками і дисклінаціями, Кірєєв В. Є., Овчаров Р. В., Химин Р. С., Іванов Б. О. (2020)
Малишев В. Ю. - Мікрохвильові магнон–плазмон–поляритони в структурі феромагнітний метал–екранований діелектрик, Зависляк І. В., Мелков Г. А., Попов М. О., Прокопенко О. В. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
To the 80th birthday of Serhiy Mykhailovych Ryabchenko (2020)
Stepanovsky Yu. P. - Square roots of Kepler ellipses, electrons and rydberg atoms in a magnetic field (2020)
Kalita V. M. - Magnetization and magnetocaloric effect in antiferromagnets with competing Ising exchange and single-ion anisotropies, Lavanov G. Yu., Loktev V. M. (2020)
Boliasova O. O. - Longitudinal spin dynamics in the Heisenberg antiferromagnet: two-magnon excitations, Krivoruchko V. N. (2020)
Glinchuk M. D. - Giant magnetoelectric response in multiferroics with coexistence of superparamagnetic and ferroelectric phases at room temperature, Yurchenko L. P., Laguta V. V. (2020)
Stephanovich V. A. - The magnetic domain structure properties in diluted magnetic semiconductors, Semenov Yu. G. (2020)
Bazaliy Ya. B. - Interpretation of the spin torque sign change in F/N/F structures in terms of a mechanical analogy (2020)
Polishchuk D. M. - Influence of nanosize effect and non-magnetic dilution on interlayer exchange coupling in Fe–Cr/Cr nanostructures, Kulyk M. M., Holmgren E., Pasquale G., Kravets A. F., Korenivski V. (2020)
Zamorskyi V. O. - Magnetic properties of Fe3O4/CoFe2O4 composite nanoparticles with core/shell architecture, Lytvynenko Ya. M., Pogorily A. M., Tovstolytkin A. I., Solopan S. O., Belous A. G. (2020)
Bar’yakhtar V. G. - Damping of magnetoelastic waves, Danilevich A. G. (2020)
Gorobets O. - Spin-polarized current-driven ferromagnetic domain wall motion with a skyrmion-like building block, Gorobets Yu., Tiukavkina I., Gerasimenko R. (2020)
Galkina E. G. - Spin dynamics in antiferromagnets with domain walls and disclinations, Kireev V. E., Ovcharov R. V., Khymyn R. S., Ivanov B. A. (2020)
Malyshev V. Yu. - Microwave magnon-plasmon-polaritons in the ferromagnetic metal–screened insulator structure, Zavislyak I. V., Melkov G. A., Popov M. O., Prokopenko O. V. (2020)
Іванова І. Л. - Просторово-часовий вимір масових і багатофігурних сцен в опері "Манон Леско" Дж. Пуччіні (2019)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Хорова драматургія опери О. Рудянського "Шлях Тараса": символіка часопростору (2019)
Маклюк Д. М. - Специфіка втілення образу Т. Шевченка в опері Л. Колодуба "Поет" (2019)
Цзян Цинь - Образ Оксаны в опере Н. А. Римского-Корсакова "Ночь перед рождеством": композиторский замысел и исполнительское воплощение (2019)
Лянь Юаньмей - "Zwei Venetianische Lieder" Р. Шумана в традиції австро-німецької романтичної пісні (2019)
Бацак К. Ю. - Італійські оперні зірки харківської сцени останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст (2019)
Данилюк Я. В. - Розвиток домрового виконавства в Україні в контексті відродження народної музично-інструментальної культури на порубіжжі ХХ–ХХІ століть (2019)
Михайлець В. В. - Питання вокального виховання в умовах сучасного хорового мистецтва (2019)
Хатипова И. А. - Михаил Васильевич Сечкин – пианист, дирижёр, педагог (2019)
Біляєва Н. В. - Олександр Літвінов – засновник професійної естрадно‑джазової освіти у Харкові (віхи життєвого й творчого шляху) (2019)
Чжу Фендайцзяо - Жизнетворчество Чжу Цзяньэра: историография личности композитора (2019)
Маринчак Г. В. - Маріанська тема у музичному мистецтві: аспекти історичної та жанрової стилістики (на прикладі творчості К. Горського) (2019)
Лю Ся - Наратив у вокальній музиці: жанровий аспект (2019)
Шевчук Б. М. - Модест Мусоргський. "Картинки з виставки": співвідношення мелосу і колориту (2019)
Таваккол Эхсан - Внемузыкальное содержание и способы его воплощения в Концерте для персидского нэя с оркестром "На пути к этой бесконечной равнине" Реза Вали (2019)
Азарова І. Б. - Оцінка бюджету інвестиційно-будівельних та девелоперських проєктів (теорія і практика), Васютинська Л. А. (2020)
Доненко В. І. - Формування схеми та вибір моделі життєвого циклу проєкту розроблення web-порталу документообігу КП "НВК "Іскра", Бондаренко В. В., Татаренко Є. С. (2020)
Павлова Н. Л. - Організація проєктно-орієнтованого управління транспортною компанією (на прикладі транспортно-експедиторської компанії), Онищенко С. П. (2020)
Тимченко Д. О. - Сучасні підходи до управління проєктами створення проєктних офісів у закладах вищої освіти (2020)
Desiatko A. - Problem of smart city individual components forming (2020)
Зайцев В. Г. - Оцінка часових характеристик задач в багатопроцесорних системах реального часу з використанням сіток Петрі, Цибаєв Є. І. (2020)
Корнага Я. І. - Використання баз даних та мов програмування у високоточних обчисленнях чисел з плаваючою точкою великої розрядності (2020)
Криворучко О. В. - Аналіз стану захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем, Сунічук О. М., Швець Д. В., Мінін О. В. (2020)
Лупей М. І. - Визначення стильової належності тексту за допомогою штучних нейронних мереж (2020)
Tsiutsiura S. - VR-technology as a modern architecture tool, Bebeshko B., Khorolska K. (2020)
Ботвіновська С. І. - Формування дискретного каркаса зрівноваженої нерегулярної сітки дискретно представленої поверхні, Ковальов С. М. (2020)
Гетун Г. В. - Оцінка тепловтрат житлового будинку ЖК "Арт-квартал Співоче", Кошева В. О., Гамоцький Р. О., Гончаренко А. В. (2020)
Гончаренко Т. А. - Кластерний метод формування метаданих багатовимірних інформаційних систем для розв’язання задач генерального планування (2020)
Ковалев С. Н. - Гиперболическая интерполяция для оценки погрешностей дискретизации, Мостовенко А. В. (2020)
Командиров О. В. - Застосування штучної нейро-нечіткої мережі Такаги – Сугено – Канга до оцінки технічного стану об’єктів будівництва, Куліков П. М., Плоский В. О., Єременко Б. М. (2020)
Пасько Р. М. - Адаптація системи нечіткого виведення до задачі оцінки впливу ремонтно-будівельних робіт на технічний стан об’єкта будівництва, Азнаурян І. О., Теренчук С. А. (2020)
Регіда О. В. - Деякі перспективи розвитку сучасного комп’ютерного будівельного моделювання, Терещук М. О. (2020)
Терентьєв О. О. - Діагностування та протидія мережевим загрозам, Доля О. В., Лященко Т. О., Кузьмінський О. В. (2020)
Цюцюра М. І. - Системний аналіз впливу психологічного стану комфортності багатоквартирного будинку, Єрукаєв А. В., Костишина Н. В., Маляр В. А. (2020)
Бойко Є. Г. - Застосування концепції ощадливого виробництва в управлінні закладами освіти, Забродська О. О., Куценко М. М. (2020)
Кучанський О. Ю. - Задача ідентифікації предметних наукових просторів (2020)
Бєлєнкова О. Ю. - Теоретичні підходи до забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств на базі сталого розвитку (2020)
Ваколюк А. С. - Сучасна парадигма ціннісно-орієнтованого управління як інструмент інноваційно-інвестиційної реконфігурації бізнес-процесів підприємств-стейкхолдерів будівництва (2020)
Дружиніна І. В. - Зміна змісту ієрархії завдань менеджменту персоналу в стратегічному полі трансформацій будівельного підприємства (2020)
Куліков О. П. - Діагностика стану бізнес-процесів підприємства: базові імперативи поліпшення якості менеджменту (2020)
Михайлова Ю. В. - Процесно-орієнтована технологія ідентифікації якості менеджменту виконавців будівельних проєктів: від змістовно-функціональної постановки задачі до прикладних алгоритмів (2020)
Предун К. М. - Економічні, організаційно-технологічні та управлінські аспекти екологізації діяльності стейкхолдерів енергопостачання на ґрунті біосферосумісності, Чернишев Д. О., Дружинін М. А., Малихін М. О. (2020)
Катушков В. О. - Використання квадрокоптера при аналізі дорожньо-транспортної пригоди, Радченко С. Б. (2020)
Титул, зміст (2020)
Точка зору. COVID-19 та нирки (2020)
Колесник М. - Ведення хворих на ХХН I-IV стадій в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Степанова Н., Дудар І., Красюк Е., Ліксунова Л., Снісар Л. (2020)
Колесник М. - Лікування хворих на ХХН V ГД та організація роботи відділення нефрології та діалізу в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Степанова Н., Дудар І., Красюк Е., Ліксунова Л., Снісар Л., Мороз Т. (2020)
Колесник М. - Лікування хворих на ХХН V ПД та організація роботи відділення нефрології та діалізу в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Степанова Н., Дудар І., Красюк Е., Ліксунова Л., Снісар Л. (2020)
Колесник М. - Діагностика та лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок або хворих на ХХН І-ІV з гострим пошкодженням нирок в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Дудар І., Степанова Н., Красюк Е., Гончар Ю., Лобода О. (2020)
Kemeç Zeki - Tumor lysis syndrome associated with acute kidney injury as the first manifestation of essential thrombocytosis, Koçanoğlu Abdülkadir, Şıkgenç Mehmet Mahfuz (2020)
Omotayo B. Ilesanmi - Effect of classic soft drink Coca-Cola as a solvent in the administration of tramadol and diazepam on biochemical and histological changes in liver and kidney, Temitope T. Odewale (2020)
Amiri Fateme Shamekhi - The effect of APOL1 risk variants on emergent outcomes in kidney disorders: A meta-analysis of individual participant data (2020)
Топчій І. І. - Вміст білка Клото у сироватці крові хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від функціонального стану нирок, Семенових П. С., Щербань Т. Д., Гальчінська В. Ю., Савічева К. О. (2020)
Karaçin Cengiz - Comparison of prophylactic versus preemptive treatments in the management of cytomegalovirus infection in renal transplant recipients, Yaşar Emre, Helvacı Özant, Güz Galip (2020)
Колесник М. - COVID-19 та нирки (2020)
Wendo K. - 3D printing and urology: Review of the clinical applications, Olszewski R. (2020)
Редакційна інформація (2020)
Підчоса О. В. - Стратегічні альянси автомобілебудівних концернів: фінансові результати взаємодії, Зара А. Є. (2019)
Полагнин Д. Д. - Економетричні моделі обмінного курсу (2019)
Дубина М. В. - Криптовалюти: сутність та етапи еволюції, Холявко Н. І., Моротченко І. Ю. (2019)
Жаворонок А. В. - Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету, Абрамова А. С., Виговська В. В. (2019)
Vasilyeva T. - Intercultural education policy for youth: European principles of implementation and opportunities for financing in Ukraine, Petrushenko Yu., Mayboroda T., Dmytrenkо I. (2019)
Біловус Т. В. - Новаторство як неодмінна умова розвитку ринку цінних паперів (2019)
Дудченко В. Ю. - Діяльність центральних банків у посткризовий період: практика зарубіжних країн (2019)
Парубець О. М. - Дослідження сучасного стану та перспектив розвитку штучного інтелекту у фінансовому секторі України, Сугоняко Д. О., Середюк І. О. (2019)
Панченко О. І. - Ризики іпотечного кредитування та їх страхування, Белорус А. В., Мартиненко Д. О., Григоренко Г. А. (2019)
Lopashchuk I. - Research of financial capacity of the insurance company (2019)
Гончаренко Т. П. - Фінансова стратегія банку як дієвий інструмент стратегічного управління (2019)
Лук’яшко П. О. - Електроенергетика як об’єктне поле проведення фінансових досліджень (2019)
Габ О. Г. - Фінансове забезпечення економічного потенціалу інноваційного розвитку морських портів України (2019)
Шишкіна О. В. - Сутність і роль іноземних інвестицій у розвитку промислових підприємств, Кальченко О. М. (2019)
Гоголь Т. А. - Фінансовий контролінг як система ефективного управління спільною діяльністю підприємств, Дмитренко А. В. (2019)
Марич М. Г. - Cучасний стан оподаткування комерційних банків в України, Марич А. В., Вайнагій Д. І. (2019)
Сенченко М. - Національна бібліографія в зарубіжних країнах (2020)
Дворник А. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2019 року за розділами УДК (2020)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2020 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2020)
Зоріна Н. - До питання унормування термінології каталогізації: становлення й сучасні тенденції (2020)
Колоскова Г. - Бібліотечно-інформаційні комунікації як засіб забезпечення інформаційних потреб віддалених користувачів (2020)
Коваленко С. - Від дистанційної освіти до "освіти у смартфоні": цифрова освіта та роль освітянських бібліотек в її розвитку, Пономаренко Л. (2020)
Сенченко М. - Чи є в Росії "глибинна держава"? (2020)
Куликова О. - Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці журналістів соціокультурного профілю (2020)
Дояр Л. - Проблема голоду в українських книгодруках 1921—1923 років (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Bogodistov Y. - Cash means control: emotions and payment process design, Moormann J. (2019)
Громцева О. В. - Уявлення про професійне вигорання медичних працівників та дослідження його феноменології (2019)
Ibrahim U. A. - Assessing the effect of corporate social responsibility on financial performance of a company: statistics from Nigerian quoted banks, Umeano O. (2019)
Machek M. - Job security and labor productivity: An inverse U-shaped relationship (2019)
Nikolaienko A. - Resource efficiency strategies based on the circular economy (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Ilmi Z. - The crowdsourcing data for innovation: Does it matter?, Wijaya A., Kasuma J., Darma D. C. (2020)
Islami X. - A conceptual framework of transformational leadership as an influential tool in the team performance, Mulolli E. (2020)
Krasnikova N. - Management of the process of formation and realization of competitive advantages of the Visegrad Four countries in the European market of ICT services, Dzyad O., Mihaylenko O., Hrechyn K. (2020)
Krasnokutska N. - Types and terminology of remote project teams, Podoprykhina T. (2020)
Omondi P. P. - Social capital and internationalization of commercial banks in Kenya, Ndegwa J. W., Okech T. C. (2020)
Sherstenikov Y. V. - Logistics system model optimization of an enterprise producing one type of goods, Yakovenko A. G., Bortulov Y. S. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Bieloborodova M. - External environment transformation of Ukraine's tourist enterprises during the crisis, Bessonova Bessonova, S. S. (2020)
Dronova T. - Increasing the travel agency’s leading positions by optimizing its website, Trygub Y. (2020)
Liutak O. - , Baula O. The development applied aspects of Ukraine’s tourist industry in the globalization conditions (2020)
Редько В. Є. - Особливості франчайзингової експансії на український туристичний ринок, Семич Ю. В. (2020)
Slyvenko Slyvenko - Economic security of tourism in Germany: models for overcoming the crisis, V. V., Slyvenko Slyvenko, O. O. (2020)
Бахтин А. І. - Вплив типів сейсмічних хвиль на стійкість об'єктів, що охороняються, Крючко А. І., Жукова Н. І. (2020)
Шемонаєв В. Ю. - Вплив мілководдя на маневрування судна (2020)
Крачок Л. І. - Міжнародне науково-технічне співробітництво в аграрній сфері: сутність, стан та особливості (2020)
Луцик О. О. - Регіональний аспект процесу утворення самостійних спроможних громад: стан і перспективи у Київській області (2015-2017 рр.) (2020)
Черняк І. В. - Особливості становлення, розвитку та функціонування земської медицини на Переяславщині (за матеріалами місцевої періодики 2-ї пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), Калінович О. І. (2020)
Горміз О. В. - Аналіз стану впровадження процедури оцінки впливу на довкілля в Чернігівській області (2020)
Грошева О. А. - Вплив фізичного виховання та навантажень на мязову систему студентської молоді, Зуєнко М. І. (2020)
Назаренко І. І. - Розвиток сили засобами фітнес-аеробіки в позааудиторний час, Аліпова Т. С. (2020)
Микитенко Р. В. - Застосування моделі BASIC Ph в програмі психоневрологічної реабілітації учасників бойових дій на сході України, Грищенкова О. С., Золоторьов П. В., Косолапов О. П., Гончар Ю. А. (2020)
Юдіна Н. О. - Психологічні особливості комунікативного контролю підлітків різної статі (2020)
Maciag-Swiontek M. - Региональное межгосударственное сотрудничество на примере стран СНГ (2020)
Голютяк-Пенкальска М. В. - Актуалізація необхідності діалогу платника податків та податкового органу (2020)
Жмур Ю. М. - Актуальні проблеми кваліфікації вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини, Гоцуляк О. О. (2020)
Шевчук М. І. - Запобіжні заходи, що можуть бути застосовані до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування (2020)
Стецура І. М. - Окремі аспекти військово-технічного співробітництва України з країнами-членами Північноатлантичного Альянсу на сучасному етапі, Морганюк Д. М., Панасюк М. М. (2020)
Драч Т. Л. - Використання засобів хореографічного мистецтва в екологічній освіті дітей дошкільного віку, Гавеля О. М. (2020)
Косицька З. М. - Витинанки Емми Левадської: народні традиції та авторські новації (2020)
Glittova T. - Використання умов міського регіону в діяльності природознавчого гуртка для молодших школярів (2020)
Halchak T. - Professional burnout of teachers (2020)
Дяченко А. В. - Концептуальні засади етнодизайну та його значення при підготовці майбутніх фахівців спеціальності "Дизайн" (2020)
Ісаєва С. Д. - Самостійна робота студентів: історичний вимір, Соловей Н. В., Летуновська І. В. (2020)
Кузьмічова А. В. - Сором'язливість та методи її корекції, Кисла О. Ф. (2020)
Сакун Є. М. - Корекційно-розвивальна робота з дітьми із девіантною поведінкою, Кисла О. Ф. (2020)
Свириденко Г. В. - Креативна освіта як чинник формування компетентного випускника початкової ланки Нової української школи, Фефілова Т. В. (2020)
Соломенко А. О. - Аналіз фізичної задачі на засадах принципів методики розвитку критичного мислення здобувачів вищої освіти (2020)
Томашевська Г. П. - Вдосконалення методів викладання теорії відносності на основі прикладів інтегрованих фізичних експериментів з електрики та магнетизму (2020)
Яковенко Н. В. - Використання електронної платформи MOODLE у процесі навчання іноземної мови здобувачів вищої освіти, Дьомкін О. Л., Карасьова Л. А., Цвяк Л. В. (2020)
Гарлицька Т. С. - Місце та види розмовно-просторічної лексики в мовному побуті міста (2020)
Пак А. - Мотивы "отчуждения" и "одиночества" в современной корейской прозе (на материале рассказа Ким Сын Ока "Путешествие в Муджин") (2020)
Пидюра О. П. - Образ "вогню": від хтонічного створіння до концептуального бога, Пидюра І. П. (2020)
Судук І. І. - Вивчення семантичного наповнення терміна "нафта" в навчальних текстах з української мови як іноземної (2020)
Хроленко О. А. - Важливість викладання лексики морської англійської мови відповідно до професійних потреб студентів, Савватєєва В. Д. (2020)
Шевель Н. О. - Витоки формування модерного світосприйняття у поетичному доробку Г. Чупринки (2020)
Шевель Т.О. - Рефлексії нових мистецьких тенденцій європейської літератури в українському письменстві кінця ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Якушко К. Г. - Основні підходи до дослідження терміна "агрономія", Пазинич Б. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бжузе Ґ. - Конкретизації ідей гуманізації освіти як основи формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця, Біда О. А., Співакова І. Б. (2019)
Гаріна С. М. - On-line складова в профорієнтаційній роботі закладу вищої освіти, Тверезовська Н. Т. (2019)
Левицька А. А. - Використання статистичних методів у дослідженні патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій (2019)
Ніколаєнко С. М. - Тенденції розвитку університетів в умовах глобальних викликів та загроз ХХІ століття (2019)
Пижик І. - Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні на сучасному етапі, Кучай Т. П., Сопівник Л. Й. (2019)
Потапчук Т. В. - Сутність поняття "готовність студентів до професійної діяльності" (2019)
Sopivnyk R. V. - From the experience of education of the legal culture of future teachers in the national university of life and environmental sciences of Ukraine, Lukavetska L. M. (2019)
Martyniuk І. А. - Volunteering as a professional preparation for future specialists (2019)
Omelchenko L. M. - Learning environment and stress resistance of students (2019)
Сергієнкова О. П. - Продуктивні моделі взаємодії в системі "соціальний працівник – клієнт", побудовані на основі трансакційної парадигми, Кубіцький С. О. (2019)
Шамне А. В. - Уявлення про старість і ставлення до неї в юнацькому віці, Євпак Ю. І. (2019)
Шмаргун В. М. - Діагностика вихованості ціннісного ставлення до праці в студентів аграрних закладів вищої освіти, Власенко К. О. (2019)
Danylova Т. V. - Постмодерний світ і мораль: декілька думок про секс, поліандрію і полігінію, Yudina V. Y. (2019)
Культенко В. П. - Філософське розуміння перспектив і цілей розвитку сучасного туризму, Горбатюк Т. В. (2019)
Storozhuk S. V. - The gender dimensions of the renaissance social program, Matvienko I. S. (2019)
Chernomorets Yu. P. - Social policy in Ukraine: features and mechanismy, Vakulyk І. І., Balalaieva О. Yu. (2019)
Шкіль C. О. - Контент-аналіз теологічних праць Феофана Прокоповича 1712–1716 років, Самарський А. Ю. (2019)
Коваль О. А. - Молочні коктейлі функціонального призначення, Бальоха А. С. (2020)
Петросян А. А. - Порівняльний аналіз моделювання усереднених концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, Маремуха Т. П., Моргульова В. В. (2020)
Малишевська О. С. - Комплексна гігієнічна оцінка умов праці під час переробки відходів полімерів (2020)
Дмитрук В. С. - Мультидисциплінарний підхід до лікування дітей з гіпоксично-ішемічними ураженнями (2020)
Онісковець Б. І. - Психологічні особливості жінок літнього віку, хворих на ішемічну хворобу серця (2020)
Орловська О. А. - До проблеми сімейної адаптації учасників бойових дій (2020)
Бальмелі І. Б. - Історія створення та формування колекцій музею MASI в місті Лугано (Швейцарія) (2020)
Коваленко О. В. - Методичний супровід педагогів як засіб підвищення якості сенсорно- пізнавального розвитку дітей у ЗДО 35, Кирилова І. О. (2020)
Свириденко Г. В. - Впровадження кейс-технології у навчання школярів початкових класів Нової української школи, Фефілова Т. В. (2020)
Сидоренко Ю. О. - Концептуально-міфологічний аналіз творів на уроках української літератури в старших класах (2020)
Сидорук І. І. - Застосування модифікованої таксономії Блума у формуванні когнітивної підструктури соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників (2020)
Теодорович С. О. - Розвиток емоційного інтелекту в педагогічній роботі хорового диригента, Ковбасюк А. М. (2020)
Вознюк Г. А. - Традиційні японські художньо-стилістичні прийоми в поетичній збірці Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" (2020)
Даниленко Л. В. - По правду в 1978-й. Образ пам'яті в романі Бориса Крамера "Зламані сходи" (2020)
Kozub R. - Sociolinguistic rationale for the use of podcasts in online communicative language teaching (2020)
Лобанова В. В. - Кінематографічні прецедентні висловлення як проблема перекладу та методики викладання (2020)
Пак А. - Тема "маленького человека" в современной корейской прозе (на материале рассказа Ким Сын Ока "По чашке чая?") (2020)
Стерлікова М. С. - Особливості вживання повторів у текстах Британської незалежної сцени, Суродейкіна Т. В. (2020)
Трунова О. С. - Топос міста у поетичних текстах китайського поета Бай Хуа (2020)
Левченко Д. В. - Деліберативна демократія як виклик громадянського суспільства, Цвих В. Ф. (2020)
Пилипенко Я. В. - Зaбезпечення фінaнсової сaмостійності місцевого сaмовpядувaння у пpоцесі пpоведення aдміністpaтивно- теpитоpіaльної pефоpми в Укpaїні (2020)
Рось О. Г. - Функції як складова інституційної спроможності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні (2020)
Позняк В. В. - Право на свободу світогляду: підходи початку ХХ ст. в сучасних умовах (2020)
Громова О. Є. - Мета сучасної логістичної концепції у транспортній компанії, Ілюк М. М. (2020)
Костюнік О. В. - Методологічні засади обліку необоротних активів, Чайковська Т. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Лошицкий П. П. - Дистанционная идентификация сыпучих веществ в закрытых диэлектрических емкостях, Устенко К. С. (2020)
Павленко Н. П. - Гігієнічна оцінка стану забезпеченості дитячого населення України закладами загальної середньої освіти сільських та міських населених пунктах, Махнюк В. М. (2020)
Пірогова І. М. - Проблема регулювання якості повітря м. Запоріжжя при несприятливих метеоумовах, Рильський О. Ф. (2020)
Франчук-Крива Л. О. - Зміни біохімічних показників сироватки крові собак за пієлонефриту, Чумаченко А. В., Кривий М. Ф. (2020)
Поручинська І. В. - Статистичне дослідження галузі рослинництва Луцького району Волинської області, Поручинський В. І., Бабій М. І. (2020)
Авер'янова Н. М. - Мінімізація сецесіоністських рухів і десепаратизація українського суспільства, Воропаєва Т. С. (2020)
Братусь І. В. - "Зручне" і "незручне" минуле в романі "Нудота" (Жан-Поль Сартр) та повісті "Інше життя" (Юрій Трифонов), Гунька А. М., Стрельцова С. В. (2020)
Vlasiuk L. - Features and functioning of allusions in English media materials: linguocultural and translation aspects, Demydenko O. (2020)
Голубінка Н. І. - Особливості творення термінів картографії, Литвин О. Г., Голубінка Ю. І. (2020)
Змінчак Н. М. - Способи характеротворення в оповіданні Валентина Тарнавського "Супермен" (2020)
Лопатюк Н. І. - Структурні та функціональні особливості кулінарної лексики в британському телешоу The Great British Bake Off, Молдован В. В. (2020)
Miroshnychenko О. - Genre-stylistic and lexico-semantic features оf English professional texts translation, Demydenko O. (2020)
Соловйова О. В. - Аналіз ад'єктивних суфіксів у давньоанглійській поемі Beowulf, Татарчук К. Г. (2020)
Ковальчук І. В. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення здобувачами вищої освіти предметів педагогічного циклу (2020)
Коса Н. С. - Використання кейс-методу в процесі підготовки соціальних працівників у ЧНУ імені Ю. Федьковича, Кучумова Н. І. (2020)
Підборський Ю. Г. - Особистісно орієнтоване виховання студентів у закладах вищої освіти (2020)
Чендакова Л. С. - Формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання (2020)
Щоголева Н. П. - Переваги онлайн-форм навчання під час вивчення іноземної мови серед військовослужбовців (2020)
Кучма О. Л. - Чинники, які впливають на надходження коштів до Пенсійного фонду України (2020)
Гірна О. Б. - Реалії та перспективи пандемії COVID-19 для транспортної логістики, Кобилюх О. Я. (2020)
Грін О. В. - Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні, Довбуш Г. М. (2020)
Дяченко В. С. - Особливостi формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2020)
Максименко А. Г. - Аналіз фінансового стану ТОВ "Золотий колос" Вітовського району, Власюк А. М., Казан Т. В. (2020)
Халатур С. М. - Антикризове управління підприємствами: погляд на світовий досвід, Карамушка О. М., Крючко Л. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Гриценко В. І. - Гармонізація національних і міжнародних стандартів впровадження технологій цифрової економіки, Бажан Л. І. (2020)
Rudenko O. G. - ADALINE Robust Multistep Training Algorithm, Bezsonov O. O. (2020)
Meytus V. Yu. - Digital Economy and Digital Twins Main Research Area, Morozova G. I., Taran L. Yu., Kozlova V. P., Maidaniuk N. V. (2020)
Doroshenko V. S. - Development of a Digital Twin of The Technological Process of Consumable Pattern Casting Using Production Data, Kravchenko V. P., Tokova O. V. (2020)
Stelmakh O. P. - Information Technology of Video Data Processing for Traffic Intensity Monitoring, Stetsenko I. V., Velyhotskyi D. V. (2020)
Ходякова Г. В. - Використання інформаційних технологій в розв’язанні задач комп’ютерної лінгвістики (2020)
Бабак О. В. - Оцінка витрат на детоксикацію ґрунтів, які забруднено важкими металами, Суровцев І. В., Галімова В. М. (2020)
Наші автори (2020)
Інструкція для авторів (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Bornyak U. І. - Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine), Ivanina A. V., Hotsanyk H. I., Shaynoha I. V. (2020)
Braslavska O. V. - Philosophical geography: establishment, development, formation of scientific foundations, Kyselov I. O., Rudyi R. M., Kyseliova O. O., Udovenko I. O. (2020)
Dzyad O. V. - On the issue of sustainable development of tourism in the Black Sea countries , Redko V. Y., Krasnikova N. O., Mihaylenko O. G., Stasiuk Y. N. (2020)
Fesyuk V. O. - Burned peatlands within the Volyn region:state, dynamics, threats, ways of further use, Moroz I. A., Chyzhevska L. T., Karpiuk Z. K., Polianskyi S. V. (2020)
Goshovskyi S. V. - The relation of the northwestern shelf deep geological structure of the Black Sea with the phenomenon of gas seeps, Likhosherstov O. O., Shevchenko O. M., Slonitska S. G. (2020)
Haba M. I. - Jewish cultural heritage of the Lviv Oblast as a tourism resource, Dnistrianska N. I., Ilnytska-Hykavchuk H. Ya., Makar O. P., Senkiv M. I. (2020)
Habchak N. F. - Prospects for the development of transport network in Transcarpathia within cross-border territories with EU countries, Dubis L. F. (2020)
Hudzevich A. V. - Geoecological approach to organization of naturalized antropogen-modified territory, Nikitchenko L. A., Baiurko N. V., Hudzevich L. S., Frytsiuk V. A., Levchuk N. V. (2020)
Inkin O. V. - Geotechnological foundations of naturaltecnogenic deposits mining in Donbas, Kobets A. S., Dereviahina N. I. (2020)
Klieshch A. A. - Positional-dynamicterritorialstructureoftheurbanlandscape, Maksymenko N. V. (2020)
Masoumeh M. R. - Sedimentology and Geochemistry of Quaternary Sediments and Determination of Sediment Transport, Tectonic setting in the wetland of Saghalak-Sar Rasht, Khalil R., Mehran A., Mohsen A., Pantea G. (2020)
Saba S. - Changes in particle sizes and geochemistry of Siyah Keshim lagoon sediment of Gilan province to determine origin and tectonic position of sediment, Khalil R., Mehran A., Seyed M. A. A., Pantea G. (2020)
Shinkarenko V. M. - Optimization of the tourist route by solving the problem of a salesman, Nezdoyminov S. G., Galasyuk S. S., Shynkarenko L. V. (2020)
Splodytel A. O. - Рatterns ofspreading of heavy metalsin soils of urbanized landscapes(on the example of Brovary city) (2020)
Svetlitchnyi O. A. - Long-term forecast of caused by climate changesin soil erosion losses during spring snowmelt within the flat part of Ukraine (2020)
Tsaryk L. P. - Basin systems of small rivers of Western Podillya: state, change tendencies, perspectives of nature management and nature protection optimization, Kovalchuk I. P., Tsaryk P. L., Zhdaniuk B. S., Kuzyk I. R. (2020)
Biletska T. - Standards of textuality in perfume and cosmetic names: informativity and situationality, Galitska E., Nikiforova Y. (2020)
Микитка М.-Д. Ю. - Аналітичні терміни у складі латинської релігійної термінології (2020)
Білинська Н. Я. - Інтерпретація творчості як психолого-педагогічна проблема, Спринська З. В. (2020)
Галян О. І. - Соціальний контекст активності дітей дошкільного віку: теоретико-прикладні аспекти формування, Веретельник А. М. (2020)
Кость С. П. - Використання особистісно-орієнтованого підходу у формуванні мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку, Сюсько Т. Я. (2020)
Кравченко О. Л. - Деякі аспекти історичного розвитку дуальної освіти у Европі (2020)
Мінакова І. В. - Організація профілактики ризикованої поведінки учнів (2020)
Сало В. В. - Теоретично-практичні аспекти виховної роботи у дошкільному закладі за методикою Марії Монтессорі (2020)
Варивончик А. В. - Сучасний стан та тенденції ткацтва, килимарства в художніх промислах України (2020)
Власенко А. А. - Когнитивная компонента личности человека в контексте его биологических особенностей (2020)
Бадюк М. І. - Дослідження факторів, що впливають на рівень санітарних втрат особового складу військ в умовах збройних конфліктів, Литвинко С. О., Микита О. О., Губар А. М. (2020)
Власенко А. А. - О психодиагностике алкоголизма (2020)
Кирпичник Р. І. - Російське втручання в Brexit як епізод гібридної війни Російської Федерації проти Заходу (2020)
Левченко Ю. В. - Представництво жінок у політиці країн Східного партнерства (2020)
Макарова О. В. - Питання ейджизму в Україні, Гоцуляк О. О. (2020)
Шматко Є. В. - Поняття та сутність основоположних принципів діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців (2020)
Власенко А. А. - Гуркхский контингент Вооруженных сил Великобритании и военно-психологический аспект его участия в англо-аргентинской войне 1982 года (2020)
Власенко А. А. - Кастрація кролів як важлива зоотехнічна компонента підвищення їх продуктивності (2020)
Петросян А. А. - Удосконалення та організація автоматизованої системи моніторингу за якістю атмосферного повітря в Україні, Маремуха Т. П., Моргульова В. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ігнатьєва І. А. - Особливості становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору України, Ігнатьєв О. І. (2012)
Гавриш О. А. - Розробка комплексної системи економічної ресурсоефективності промислового підприємства, Ляшенко І. О. (2012)
Обиход Г. О. - Методичні підходи щодо оцінки рівня екологічної небезпеки регіонів України, Омельяненко Т. Л. (2012)
Бавико О. Є. - Інтегральна оцінка ступеню та динаміки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в економіці регіону (2012)
Бечко П. К. - Перспективи розвитку сільських кредитних кооперативів, Войниченко П. П. (2012)
Жильченкова В. В. - Актуальные проблемы формирования и реализации кадровой политики на предприятии, Хацинская В. А. (2012)
Почтовюк А. Б. - Моделювання залежності обсягів реалізації від відносної конкурентоспроможності автомобільної продукції ХК "Автокраз", Латишев К. О. (2012)
Богдан Н. М. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємств будівельного комплексу в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем (2012)
Іваницька О. В. - Детермінанти формування інноваційної економіки в умовах модернізації (2012)
Гадецький В. Г. - Ефективність реформування системи управління у будівництві, Іщенко М. В. (2012)
Єгорова Н. В. - Проблематика політики управління активами комерційного банку (2012)
Зєніна-Біліченко А. С. - Використання принципів логістики при удосконаленні процесів планування виробничої діяльності підприємства (2012)
Кухта П. В. - Кризи, їх причини та наслідки (2012)
Чорний В. В. - Взаємозалежність та взаємовплив конкурентоспроможності і ефективності залізничного транспорту (2012)
Коваль Н. О. - Особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку, Борщ М. В. (2012)
Вертель В. В. - Аналіз втрат залізниць від незадоволеного попиту на пасажирські перевезення (2012)
Гречко А. В. - Дослідження впливу податкової політики на економічний розвиток України (2012)
Лунякова Н. А. - Расчет величины условно-постоянной части текущих пассивов с учетом депозитного риска банка, Серветник И. В. (2012)
Василькевич Л. О. - Комплексна оцінка ефективності маркетингової діяльності туристичних підприємств з використанням чотирирівневої моделі туристичного продукту (2012)
Солоджук Т. В. - Концептуальна модель фінансового забезпечення соціального захисту молоді в Україні (2012)
Шаманська О. І. - Удосконалення мотиваційного середовища підприємства як фактору ефективного управління ресурсним потенціалом, Коржевіна О. Г. (2012)
Шелест Н. А. - Економіка якості як основа ефективного управління підприємством (2012)
Юрчук Н. П. - Елементи організаційної побудови первинного обліку оплати праці сільськогосподарських підприємств (2012)
Тустанівський Б. О. - Обгрунтування потенціалу поглиблення трансатлантичої торгової інтеграції (2012)
Дмитрик О. В. - Розвиток продуктивних сил регіонів в умовах інноваційності економіки, Крива С. В. (2012)
Дем’яненко Ю. В. - Обґрунтування концепції моделювання соціального капіталу підприємств сфери послуг (2012)
Діденко Н. В. - Побудова матриці ступеня ризику запровадження організаційних змін в менеджменті персоналу підприємства (2012)
Письменна О. Б. - Економічна оцінка видобутку уранової сировини України (2012)
Опешко Н. С. - Визначення сутності поняття "достатність капіталу страхової компанії" (2012)
Коржов Є. О. - Пріоритетні підходи до забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств (2012)
Підгурська О. І. - Сутність та етапи розвитку фондів суверенного добробуту (2012)
Рогульський В. М. - Особливості використання моделі САРМ для розрахунку ставки дисконтування (2012)
Ковалик І. І. - Концептуальні засади геоекономіки в системі факторів розвитку національної економіки (2012)
Касперович Ю. В. - Доходи бюджету як детермінанта економічного зростання (2012)
Макар О. П. - Політика державних запозичень в умовах фінансової кризи (2012)
Павлишина О. О. - Проблема оновлення житлового фонду (2012)
Заремський Б. В. - Сучасні тенденції трансформації національних інноваційних систем: теоретико-методологічний аспект (2012)
Тимошенко А. О. - Філософія системи податкового контролю (2012)
Денисенко Л. О. - Оптимізація структур управління на основі впровадження системи бізнес-процесів, Шацька С. Є. (2012)
Жилинская О. И. - Направления совершенствования ценообразования в туризме на уровне турфирмы (2012)
Кобзева М. О. - Оцінка в бухгалтерському обліку фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами (2012)
Сотнікова Д. В. - Ідентифікація поняття стратегічних ресурсів підприємства (2012)
Анопрієнко В. О. - Рекреаційна інфраструктура як основна складова рекреаційного простору регіону (2012)
Ясишена В. В. - Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств, Сисоєва І. М. (2012)
Петровська Т. Е. - Становлення вугільної промисловості як галузі світового паливно-енергетичного комплексу (2012)
Крикун Н. О. - Можливості застосування лізингу інтелектуальної власності як форми господарської діяльності в Україні (2012)
Луцик Т. Р. - Оцінка впливу соціально-психологічного клімату колективу на кадровий потенціал організації (2012)
Тринчук В. В. - Передумови формування фінансових потоків на страховому ринку, Фастунова В. О. (2012)
Комолова К. Ю. - Функціонування та розвиток об’єктів інноваційної інфраструктури (2012)
Махнарилов Ю. В. - Інформаційне забезпечення дослідження базового коефіцієнта капіталізації, Толюпа Н. В. (2012)
Чорна М. В. - Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства, Пірятінська І. В. (2012)
Каховська О. В. - Ретроспектива теоретико-методологічних аспектів сутнісного сприйняття соціальності і її прояву в суспільному розвитку (2012)
Савчук К. В. - Оцінка безпеки матеріально-технічного забезпечення підприємств харчової промисловості (2012)
Давидова О. Г. - Моделі державного регулювання розвитку туристичної діяльності: світовий досвід (2012)
Оліх Л. А. - Роль науково-технічних послуг у формуванні національної інноваційної системи (2012)
Нусінов В. Я. - Врахування часового ефекту від відстрочки настання моменту технічної неплатоспроможності в ході реалізації інвестиційного проекту на ГЗК, Ярова А. Б. (2012)
Українська Л. О. - Методи оцінки рівня розвитку корпоративної культури на підприємствах машинобудівного комплексу, Знак К. О. (2012)
Зубенко В. В. - Сучасне середовище економічної концепції сталого розвитку (2012)
Виклюк М. І. - Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових (2012)
Турко М. О. - Оцінка стійкості до ризику діяльності будівельного підприємства (2012)
Ящишина І. В. - Системність дослідження інноваційної економіки (2012)
Кузнєцов Є. С. - Сутність антикризового управління та принципи його здійснення (2012)
Губа М. О. - Митний постаудит як інструмент зміцнення економічної безпеки держави (2012)
Головко В. А. - Визначення структури ефективності діяльності коксохімічних підприємств України (2012)
Довга Т. М. - Основні тенденції та закономірності утворення і переробки твердих побутових відходів в Україні (2012)
Кендюхов О. В. - Оцінка ефективності управління споживчим капіталом (2012)
Данькевич О. Г. - Українські перспективи цукрового виробництва (2012)
Садловська І. П. - Напрями реалізації державної політики в сфері транспортної інфраструктури (2012)
Воловик І. А. - Доцільність використання зовнiшньоекономічних індикаторів для прогнозування валютних курсів, Стеценко О. М. (2012)
Донських А. С. - Державна підтримка – складова ефективної політики розвитку малого бізнесу (2012)
Іванченко Н. М. - Методи вдосконалення системи підтримки аграрного підприємства в Україні (2012)
Нагорна Т. М. - Сучасний стан інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської області (2012)
Приходько І. П. - Необхідність комплексного реформування бухгалтерського обліку і аудиту в умовах глобалізації економіки (2012)
Сітковська А. О. - Фактори зростання конкурентоспроможності підприємств в аграрному секторі економіки (2012)
Кравчик Ю. В. - Методологічні підходи до оцінки ефективності реалізації природоохоронних заходів (2012)
Якобчук В. П. - Методологія та методика дослідження пріоритетів інноваційного розвитку аграрної сфери (2012)
Нусінов В. Я. - Оцінка соціальної безпеки підприємств гірничо-збагачувальної галузі, Астаф’єва К. О. (2012)
Тарабановська С. В. - Концепція регіональної програми розвитку внутрішньообласної кооперації на 2013-2017 роки (2012)
Мешко Н. П. - Інноваційні аспекти формування засад митної справи в процесі інтеграції України до ЄС (2012)
Ханін І. Г. - Онтологія інформаційної парадигми в сучасних концепціях розвитку світової економіки (2012)
Бєлозерцев В. С. - Проблеми управління дебіторською заборгованістю підприємств оптової торгівлі (2012)
Метеленко Н. Г. - Організація управління промисловим підприємством у контексті економічної безпеки (2012)
Лисенок О. В. - Проблемні кредити – фінансовий тягар українських банків (2012)
Андрієнко В. М. - Поняття безпеки праці у системі сучасних економічних досліджень (2012)
Бахматюк О. Р. - Шляхи залучення ризикового капіталу до аграрного сектору економіки регіону (2012)
Костромський М. В. - Теоретичні основи формування державної інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки (2012)
Коваленко О. В. - Кризові явища на стадіях життєвого циклу будівельного підприємства (2012)
Белік О. О. - Логістичні механізми взаємодії виробничих і товаропровідних структур в каналах розподілу аграрної продукції (2012)
Сігнатулін М. В. - Інтеграційний механізм формування зовнішньоекономічних зв’язків харчових підприємств (2012)
Купчак В. Р. - Энергетическая безопасность регионов Украины и оптимальная стратегия развития ТЭК в условиях глобализации (2012)
Потишняк О. М. - Передумови інтеграції підприємств з виробництва та переробки вовни (2012)
Корнєєв М. В. - Особливості руху фінансових ресурсів в економіці України (2012)
Бербенець О. В. - Проблеми міграції робочої сили та шляхи їх вирішення (2012)
Орлова О. В. - Науково-практичні рекомендації з удосконалення класифікації форм і видів страхування в Україні (2012)
Мелещенко О. К. - Феномен інституту "володарів думок" та його трансформація в суспільстві споживання, Деяк-Якобишин О. М. (2020)
Авер'янова Н. М. - Специфіка конфліктів у постбіполярному світі, Воропаєва Т. С. (2020)
Кутняк І. М. - Формування ключових компетентностей в учнів початкової школи на уроках мистецької освітньої галузі, Околович І. М. (2020)
Муляр Н. М. - Синкретизм архітектури та скульптури в контексті художньої культури України епохи монументалізму (2020)
Петрів О. В. - Українське мистецьке дисидентство в екзистенційному вимірі життя і творчості Алли Горської (2020)
Филиппова О. Н. - Искусство Г. И. Гуркина (1870-1937) – художника и литератора (2020)
Богатирьова Г. А. - Аналіз професійної підготовки до анімаційної діяльності бакалаврів з туризму закордоном (2020)
Величко І. Г. - Журналістська етика як показник високодуховної особистості спеціаліста. Проблематика та необхідність викладання дисципліни у вищій школі. Педагогічний аспект, Бойченко Ю. В. (2020)
Величко І. Г. - Розроблення новітніх принципів організації освітнього процесу у ВНЗ України на основі досвіду європейської педагогіки та національної народної освіти ХІХ століття, Васильківський О. С. (2020)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження самосвідомості у навчальній роботі зі студентами-психологами (2020)
Войтович С. А. - Нова освіта в умовах карантину, Лукомська Г. В. (2020)
Ковальчук І. В. - Дистантне навчання: реалії та виклики сьогодення (2020)
Люлька Г. А. - Особливості формування толерантного ставлення у суб’єктів освітнього процесу (2020)
Ревть А. Б. - Соціальна реабілітація, що здійснюється Центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Гриник І. М. (2020)
Сахненко А. В. - Особливості формування професійно важливих якостей студентів аграрних спеціальностей у процесі акмеологічно спрямованого професійно орієнтованого фізичного виховання (2020)
Халатур С. М. - Дистанційна освіта в Україні: сьогодення та перспективи, Карамушка О. М., Крючко Л. С. (2020)
Вераксич Т. В. - Структурно-семантичні особливості німецьких термінів машинобудування, Котвицька В. А. (2020)
Гречка С. О. - Наративні технології моделювання іміджу України в умовах інформаційно- психологічного протиборства (2020)
Дудлій С. В. - Еротизація тексту як складова ідіостилю Фредеріка Бегбеде (2020)
Ковпік С. І. - Загальнолюдське та національне в образі українського емігранта (на матеріалі роману М. Гримич "Падре Бальтазар на прізвисько Тойво") (2020)
Марченко В. В. - Лексико-семантичні особливості терміносистеми сучасного англомовного науково технічного дискурсу, Шух М. В. (2020)
Матвіїшин О. М. - Перекладацький метод Анни-Галі Горбач при відтворенні лексичних реалій німецькою мовою, Михайляк Ю. Я. (2020)
Медінцов І. В. - Структура та моделі усвідомленості (2020)
Ватаманюк А. В. - Кількісна характеристика біженців з африканських країн в Іспанії (2020)
Ванюк Д. В. - Вплив деяких факторів на ставлення студентів до занять в секціях спортивного напряму (2020)
Аносов І. В. - Особливості експертного дослідження деталей предмету одягу з метою встановлення цілого за частинами, Солянік В. Г. (2020)
Косторна О. А. - Необхідність проведення товарознавчою експертизи у юридичній практиці, Зуєва О. М. (2020)
Котенко С. О. - Основні причини, що тягнуть за собою збільшення кількості клопотань та повідомлень про неможливість проведення судової товарознавчої експертизи, Талипова Л. А. (2020)
Ляпун Н. М. - Ідентифікація товарів та визначення фальсифікації продукції при проведенні судової товарознавчої експертизи, Коваленко Н. В. (2020)
Самойлова О. Ф. - Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фальшивомонетництва, Зубцова Л. С. (2020)
Андрейцева І. А. - Трудовий потенціал України: аналіз освітньої компоненти (2020)
Галушка К. А. - Диджитализация и ее влияние на коммуникацию бизнес сектора, Кондратенко Н. Д. (2020)
Громова О. Є. - Управління конкурентоздатністю промислового підприємства та методи оцінки її ефективності, Деркач Р. О. (2020)
Калюга Є. В. - Оцінка системи пенсійного забезпечення, Гайдученко Т. М. (2020)
Любченко А. С. - Облікова ставка як інструмент грошово-кредитної політики НБУ, Дорошенко Н. О. (2020)
Царинний Є. О. - Споживча цінність товару – пріоритетний фактор впливу на прийняття рішень про купівлю на ринку В2В, Канівець П. П. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Скрипник Т. - Удосконалення змісту професійної діяльності фахівців інклюзивних закладів освіти: ерготерапевтичний підхід (2020)
Хмєлевська М. - Попередження агресії в молоді: соціальний аспект (2020)
Ostrovska G. - The technological approach to the studying of literature in school (2020)
Kreimeyer J. - Effectiveness evaluation of the postgraduate program in mental health counseling in Ukraine, Zaporozhets O., Smith J., Lozova O. (2020)
Сисоєв О. - Фахівці ХХІ століття. Циркулярна економіка (2020)
Лопіна Н. - Програма підвищення кваліфікації викладачів закладів медичної освіти (на прикладі електронного навчального курсу "Основи методології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти") (2020)
Mospan N. - Іnternational students in higher education medical institutions in Ukraine: current state of play and prospects, Slipchuk V. (2020)
Кульбашна Я. - Структура праксеологічної компетентності магістра стоматології, Скрипник І. (2020)
Subashkevych I. - Using YouTube video resources to form a tolerant attitude towards children with special educational needs, Korniat V., Loboda V. (2020)
Sysoieva S. - Learning outcomes for module jean monnet: an experience in Ukraine. Steps to improve quality, Protsenko O. (2020)
Bulvinska O. - Students’ participation in quality assuarance at university, Chervona L. (2020)
Заскалєта С. - Застосування міжпредметних зв’язків для забезпечення якості вищої освіти, Буглай Н. (2020)
Contents (2020)
Zitouni I. - The Physicochemical Characteristics of Silicon-Germanium Nanoclusters, Aiadi K. E., Bentouila O., Benaida M., Bouguettaia H., Ayat Z. (2020)
Kondratenko P. O. - Quasi-equilibrium Processes of Relaxation of the Electronic Excitation of the Azidomalachite Green Molecule, Lopatkin Yu. M., Sakun T. M. (2020)
Bovgyra O. V. - First Principles DFT + U Calculations of the Electronic Properties of ZnO/GaN Heterostructure, Kovalenko M. V., Dzikovskyi V. Ye., Vaskiv A. P., Sheremeta M. Ya. (2020)
Mansouri K. - Mechanical Behavior of Particle Reinforced Thermo-plastic Matrix Composites Using Finite Element Modeling, Djebaili H., Brioua M. (2020)
Lukavenko І. M. - Features of Ultrasonic Waves Influence on Different Types Biological Tissues (2020)
Jeroh D. M. - The Optical Properties of Europium-doped Zinc Selenide Films, Ekpunobi A. J., Okoli D. N. (2020)
Fitio V. - Study of the Resonance Diffraction Phenomena on Gratings by the Rigorous Coupled Wave Method with Modified Equation System, Yaremchuk I., Bendziak A., Bobitski Y. (2020)
Rayar A. - The Vision for Polymer Solar Cells is Power Production at Low Cost, Chapi S. (2020)
Yagoub R. - First Principles Study of Rare Earth Mononitrides ScN and YN under Pressure, Hadjfatah A., Louhibi-Fasla S., Daoud S., Bahlouli S., Haichour A., Zegadi C. (2020)
Benabdelkrim B. - Analysis and Evaluation of Climatic Conditions Effect on Amorphous Silicon PV Module, Ghaitaoui T., Benatillah A. (2020)
Kuprin A. S. - Coating Deposition by Ion-plasma Sputtering of MAX Phase Ti2AlC Target, Prikhna T. A., Reshetnyak E. N., Bortnitskaya M. A., Kolodiy I. V., Belous V. A., Dub S. N., Ilchenko A. V., Sverdun V. B. (2020)
Nikonova A. A. - The Influence of Technological Factors on Photoconverters Electrophysical Characteristics, Nebesniuk O. Y., Nikonova Z. A. (2020)
Slobodianiuk D. V. - Synchronization of an Antiferromagnetic Josephson-like Oscillator with an External AC Signal, Prokopenko O. V. (2020)
Al-Ramadin Y. - Polyethylene Oxide/Barium Titanate Composites: Optical, Electrical and Thermal Properties, Elimat Z. M. (2020)
Niloy N. R. - Structural and Optical Characterization of Multiferroic BiFeO3 Nanoparticles Synthesized at Different Annealing Temperatures, Chowdhury M. I., Anowar S., Islam J., Rhaman M. M. (2020)
Semenov A. V. - Ozone Sensitive Properties of Thin Films of Nanocrystalline Silicon Carbide, Lubov D. V., Makhonin M. V. (2020)
Druzhinin A. A. - Thermoelectric Properties of InSb Whiskers, Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. M., Liakh-Kaguy N. S. (2020)
Syrotyuk S. V. - Electronic Properties of Transition-metal Phthalocyanines Obtained within a Hybrid Functional and Bethe-Salpeter Approach, Klysko Yu. V. (2020)
Trasadiya M. P. - Fabrication of a New Series of Quaternary Alloys through Hybrid Phase Sintering, Vora A. M. (2020)
Hashim Y. - Optimization of n-MOS 6T Nanowire SRAM Bit Cell Based on Nanowires Ratio of SiNWTs, Jabbar W. A. (2020)
Rathi C. A. - Design and Development of an Efficient Branch Predictor for an In-order RISC-V Processor, Rajakumar G., Kumar T. A., Samuel T. S. A. (2020)
Bendjebbar K. - Simulation Study of Metal-semi-conductor Back Contact p-c-Si/Al on Silicon Heterojunction Solar Cells, Rached D., Rahal W.L., Bahlouli S. (2020)
Belaroussi T. - Sensitivity of a HIT c-Si Solar Cell to Structural Distortions of the Hydrogenated Amorphous Silicon Constituting the Front Face of the Device, Rached D., Rahal W. L., Hamdache F. (2020)
Piltyay S. I. - Waveguide Iris Polarizers for Ku-band Satellite Antenna Feeds, Bulashenko A. V., Demchenko I. V. (2020)
Buketov A. V. - Nanofilled Antifriction Polymeric Composite Materials for Parts of Friction Units of Sea and River Transport, Brailo M. V., Sapronov O. O., Kruglyj D. G., Appazov E. S., Dulebová L., Klevtsov K. M. (2020)
Artyukhov A. E. - Formation of the Ammonium Nitrate Nanoporous Structure in the Vortex Device with Pre-humidification of Granules, Berladir K. V. (2020)
Vimala P. - Investigation of Carbon Nanotube FET with Coaxial Geometry, Krishna L. Likith, Maheshwari K., Sharma S. S. (2020)
Gorkavenko T. V. - Ab Initio Calculation of the Inter-action of an Edge Dislocation with Transition Metal Impurity Atoms in Silicon, Plyushchay I. V., Plyushchay O. I. (2020)
Hao N. V. - Direct Synthesis of Graphene from a Recycled Battery Core by Solution Plasma Exfoliation and its Application for Removing Methylene Blue and Rhodamine B from Aqueous Solutions, Tung D. H., Khien N. V., Anh N. N., Tu N. V., Trinh P. V. (2020)
Shpetnyi I. O. - Magnetic and Magnetoresistive Properties of Thin Film Alloys Based on Cobalt and Copper (2020)
Turbin P. V. - Properties Evolution of Ion-plasma Coatings on the Base of Transition Metal Nitrides, Beresnev V. M., Horokh D. V. (2020)
Karimov M. K. - Angular Distributions of Scattered Ne and Ar Ions at the Grazing incidence on the InGaP (001) <110> Surface, Kutliev U. O., Otabaeva K. U., Otabaev M. U. (2020)
Lutsiuk Yu. V. - Analytical Calculation of Frequency Spectrum and Group Velocities of Acoustic Phonons in Quasi-two-dimensional Nanostructures, Kramar V. M. (2020)
Shirvani P. - Gain Enhancement of Microstrip Patch Antenna and Array Antenna Using Different Metamaterial Structures for Telemedicine Applications, Shirzadfar H. (2020)
Partizan G. - Investigation of Nickel Nanopowders and Their Application as Lubricant Additives, Ismailov D. V., Ospanbekov E.A ., Aitasov T. T., Kairatuly A., Kerimbekov D. S. (2020)
Кононова Я. В. - К проблематизации трансцендентального решения в концепции Бруно Латура (2020)
Лаврухін Р. С. - Концепт містичного досвіду як основоположна категорія релігійної свідомості (2020)
Боровик С. Й. - Особливості втілення романтичних традицій в оперній музиці А. Дворжака (на прикладі партії Русалки з однойменної опери) (2020)
Гриненко С. М. - Гітарні фестивалі та конкурси 2020 року: офлайн та онлайн-формат (2020)
Попович А. Б. - Вибір як основа створення та вирішення конфлікту у хореографічному творі, Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В. (2020)
Уманець О. В. - Фаустіанська тематика в українському художньому просторі (2020)
Шершова Т. В. - Народно-пісенна творчість Полтавщини крізь призму культурної пам’яті (2020)
Білас А. А. - Особливості вербальних засобів концепту "joie" у романі Е.-Е. Шмітта "Oscar et la dame rose", Цюцяк І. М. (2020)
Вознюк Г. А. - Християнські мотиви в поетичній збірці Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" (2020)
Kichun S. - Linguistic means of creating images (2020)
Коляджин О. А. - Лексичне представлення концепції FEAR в американському романі Стівена Кінга "Воно" (2020)
Корпусова Т. С. - Проблема ретрансляції творів світової класики (на матеріалі українських перекладів роману Ґ. Флобера "Пані Боварі") (2020)
Kubrak D.-O. - Corpus linguistics and corpus analysis (2020)
Олійник Л. В. - Німецькі фразеологізми жанру політичного дискурсу: їх структурно-граматична, семантична та тематична характеристика, Нестерова К. І. (2020)
Яшкіна В. В. - Мультилінгвальна освіта в сучасній школі як вагомий чинник формування мовної особистості, Гайдар В. П. (2020)
Богдан Є. І. - Особливості корекції страху у дітей молодшого шкільного віку, Кисла О. Ф., Міненок А. О. (2020)
Галян О. І. - Особливості страхів дітей дошкільного віку та їхніх однолітків з ОПФР, Кравчук Т. Я. (2020)
Покришко Д. Є. - Корекція дитячих страхів за допомогою ігрових методик, Кисла О. Ф. (2020)
Ситник О. І. - Особливості формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобом мультимедійних технологій, Наумець В. В. (2020)
Кошова С. П. - Культура управління керівника в практиці державного управління (2020)
Костюнік О. В. - Інвентаризація необортних активів як один із елементів методу бухгалтерського обліку, Чайковська Т. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Мозолев О. - Компаративний аналіз ефективності польської та української базових програм навчання з фізичної культури учнів основної школи, Хмара М. (2019)
Żak W. - Oświata i szkolnictwo polskie na Białorusi. Analiza dyskursu prasowego "Głos znad Niemna na uchodźstwie" w latach 2014–2016 (2019)
Біляковська О. - Концептуалізація якості підготовки майбутніх вчителів в системі професійної освіти Республіки Польща (2019)
Янкович О. - Психолінгвістичні особливості навчання дітей дошкільного віку іноземних мов: аналіз польського досвіду, Біницька К., Зданевич Л. (2019)
Зінькова І. - Формування професійно значущих особистісних якостей майбутніх фахівців сфери послуг і туризму засобами самоменеджменту (2019)
Тимчук Л. - Становлення та розвиток андрагогіки в Україні: історіографічний аналіз, Куліковська І. (2019)
Шестакова Т. - Філософські витоки професійного самовдосконалення учителів початкових класів (2019)
Чубрей О. - Професійна підготовка майбутніх вчителів географії в історичній ретроспективі (2019)
Волошинов С. - Аналіз підходів та засобів навчання у морських закладах освіти за кордоном (2019)
Павленко О. - Професійна підготовка фахівців з електроніки у США: організація та мережа закладів вищої освіти (2019)
Онищук І. - Кількісно-якісний аналіз результатів контрольного етапу експериментального дослідження розвитку культури самовираження майбутніх вихователів ЗДО у художній діяльності (2019)
Сенченко М. - Національна бібліографія у країнах Азії, Африки та Латинської Америки (2020)
Афонін О. - Про долю українського книговидання: реальність і перспективи (2020)
Ейсмонт Ю. - Новий правопис: дискусійні питання (2020)
Булах Т. - Нативна реклама та періодика: точки дотику (2020)
Дояр Л. - Київ у перший рік столичного статусу в УСРР: спроба багатоаспектного аналізу (2020)
Сазонова Ю. - Журнал "Футбол Style": специфічні риси функціонування та історія розвитку в спортивній пресі України періоду незалежності (2020)
Попельницька О. - Книги з бібліотеки Хв. Вовка з автографами, екслібрисами та дарчими написами у книгозбірні Національного музею історії України (2020)
Якубова Т. - Дослідження внеску вчених, причетних до формування фондів бібліотеки Київської духовної академії (2020)
Шейко В. - Визнаний лідер галузевої науки та освіти України (до ювілею Наталі Миколаївни Кушнаренко), Соляник А. (2020)
Галицька С. - Німецька національна бібліотека: тематичний пошук за класифікацією М. Дьюї, Устинова Т. (2020)
Skliar V. - Investigation of enzymatic hydrolysis of fatty waste processing of sunflower seeds by immobilized lipase, Krusir G., Zakharchuk V. (2020)
Ovsiannykova L. - Awareness of the equilibrium moisture content of chia seeds is an important step to preserving it, Sokolovskaya O., Valevskaya L., Orlova S. (2020)
Sots S. - Production of flaked products from naked oats. Physical properties of the flakes, Chumachenko Y., Kustov I., Kuzmenko Y. (2020)
Zhygunov D. - Comparison of alveograph characteristic of flour obtained from different types of common wheat and spelt wheat, Toporash I., Barkovska Y., Yehorshyn Y. (2020)
Iegorov B. - Condition and prospects of development of compound feed production for salmonidae, Fihurska L., Tsiundyk O., Morozovska Y. (2020)
Karunskіy O. - Effectiveness of the use of tomato shoots in pig breeding, Voietska О., Cherneha I., Fedoryaka V. (2020)
Yegorov B. - Quality assessment of compound feeds in the form of mixture crumbs, Batievskaya N. (2020)
Makarynska A. - Production of solid biofuels from grain processing wastes, Turpurova T., Buluk V. (2020)
Марушко Р. В. - Впровадження акредитації провайдерів в Україні: роль та обов'язки провайдерів безперервного професійного розвитку (2020)
Туманова Л. Є. - Показники якості життя у вагітних із різними видами безплідності в анамнезі, Коломієць О. В. (2020)
Давидова Ю. В. - Поліпшення якості життя жінок під час вагітності і в післяпологовому періоді: зменшення частоти проявів геморою та його ускладнень, Огородник А. О., Лиманська А. Ю. (2020)
Криворчук І. Г. - Корекція стресової гіперглікемії в хірургічних пацієнтів із метаболічним синдромом, Лещишин І. М. (2020)
Антипкін Ю. Г. - Забруднення повітря та стан здоров'я дитячого населення України, Волосовець О. П. (2020)
Гнедько Т. В. - Индикаторы неонатального здоровья недоношенных детей (2020)
Лук'янова І. С. - Артеріовенозна мальформація вени Галена: пренатальна діагностика і постнатальні наслідки (аналіз даних літератури та власних спостережень), Медведенко Г. Ф., Марущенко Л. Л., Головченко О. В., Янюта Г. С. (2020)
Уманець Т. Р. - Особливості клінічного перебігу бронхіальної астми, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, у дітей, Буратинська А. А. (2020)
Пасік В. Ю. - Особливості клінічного перебігу позалікарняної пневмонії в дітей раннього віку (2020)
Власова О. В. - Показники гуморального імунітету хворих на неонатальний сепсис за різних умов екологічного забруднення місць проживання батьків (2020)
Лісецька І. С. - Результати дослідження властивостей ротової рідини в підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом (2020)
Кісельова М. М. - Cучасний погляд на медичний супровід кольок у немовлят (огляд літератури), Моштук О. С. (2020)
Писарєв А. О. - Клінічний випадок ведення новонародженого з тератомою переднього середостіння, не виявленою пренатально, в умовах міського пологового будинку, Гончарук Н. П., Гацко І. І., Савостікова Н. Л. (2020)
Явір В. С. - Клінічний випадок успішного лікування внутрішньовенними імуноглобулінами пемфігоїда у вагітних, Спічак К. О., Берестовий В. О., Мартич А. М., Сокол І. В., Ляшко М. Б., Говсєєв Д. О. (2020)
Світлій пам'яті Віталія Григоровича Майданника (2020)
Махнюк В. М. - Розробка програми (алгоритму) санітарно-епідеміологічної оцінки архітектурно-планувальних рішень розміщення закладів охорони здоров’я, вбудованих в житлові будинки, Антомонов М. Ю., Очеретяна Г. В., Чорна В. В., Горваль А. К., Могильний С. М. (2020)
Іваніщева О. А. - Особливості впровадження системи НАССР на м'ясопереробних підприємствах України, Пахомська О. В. (2020)
Корнієнко Ю. М. - Інформаційно-довідкова система навчального призначення з біології, Шерман М. І. (2020)
Фурсов І. І. - Питання визначення порушень безпеки кіберфізичних систем, Шматко О. В. (2020)
Бойченко К. Ю. - Сучасні підходи діагностики та корекції функціонального стану хребта (2020)
Максим О. В. - Особливості прогностичних умінь та ціннісних орієнтацій у контексті очікувань від майбутнього у підлітків з девіантною поведінкою, Рябовол Т. А. (2020)
Ярослав Л. О. - Інтерактивні технології як засіб формування конфліктологічної компетентності у майбутніх студентів-психологів (2020)
Братусь І. В. - Історико-культурні вияви доби "перебудови" в Україні, Свердлик З. М., Гунька А. М. (2020)
Логвінова Д. А. - Виклики системі адаптації біженців у провінції Квебек (2020)
Авер’янова Н. М. - Деконфліктизація соціуму: досвід Німеччини, Воропаєва Т. С. (2020)
Бондар В. Д. - Патріотизм як інтерсуб'єктивне явище: соціально-філософський дискурс, Якуніна К. І. (2020)
Ярмоліцька Н. В. - В. Г. Антоненко про художньо-естетичний світогляд як ідейну основу розвитку соціалістичного реалізму, Москальчук М. М. (2020)
Афанасьєва Е. Ю. - Сучасна музична освіта в контексті урбаністики (2020)
Драч Т. Л. - Важливість танцювальної підготовки в процесі виконання вправ на полотнах, кільці та гамаках (2020)
Костюк Л. Б. - Етноментальний аспект українського декоративно-прикладного мистецтва як складової частини художньої культури (2020)
Смірнова С. Д. - Хімічна обробка поверхні в реставрації художніх виробів зі срібла, Сушко В. А., Смірнова О. Л. (2020)
Филиппова О. Н. - Творчество Жана-Франсуа Милле (1814–1875) – пейзажиста и поэта крестьянского труда (2020)
Білас А. А. - Функціональні особливості розмовного синтаксису у романі Дж. Р. Р. Толкіна "The Lord of the Rings", Цибеленко Ю. П. (2020)
Захарченко І. В. - Лінгвістичні засоби актуалізації аргументативних стратегій на платформі TEDTalks, Волощук І. П. (2020)
Каламбет Я. І. - Мовне вираження етнічних та расових стосунків в художньому дискурсі (на матеріалі книги "The Help"), Сляна Х. Ю. (2020)
Вінтюк Ю. В. - Дослідження відчуттів у навчальній роботі зі студентами-психологами (2020)
Дітчик С. Ю. - Теоретичні засади формування навичок читання у процесі вивчення іноземної мови у початковій школі, Деркач Ю. Я. (2020)
Крохмальна Г. І. - До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови в початковій школі, Захожа Ю.-Г. В. (2020)
Макар Л. М. - Ігрові форми роботи як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності школярів, Деркач Ю. Я. (2020)
Покась Л. А. - Модель використання сучасних технологій в освітньому процесі профільного навчання, Олефіренко А. М. (2020)
Проц М. О. - Науково-теоретичні засади педагогічної інноватики в системі початкової освіти, Козак Т. Я. (2020)
Суродейкіна Т. В. - Відповідність письмових завдань у підручнику "Англійська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)" М. А. Нерсисян та А. О. Піроженко програмі складання ЗНО з англійської мови, Сапожник І. В., Гнатковська О. М. (2020)
Фещенко О. А. - Процес застосування інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови під час формування мовленнєвих навичок (2020)
Єпринцева І. О. - Актуальні питання криміналістичних обліків генетичних ознак людини (2020)
Стрілець С. О. - Шляхи вдосконалення підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів експертної служби МВС, Кузнєцов Р. В. (2020)
Ярема О. Г. - Предмет і об'єкти державного контролю та нагляду в сфері охорони здоров'я (2020)
Крючко Л. С. - Просування – як один з основних елементів маркетинг-міксу, Халатур С. М., Карамушка О. М., Калугіна В. В. (2020)
Середа Д. Ю. - Удосконалення асортименту продовольчих товарів (2020)
Стільник В. В. - Ефективність виробництва зернових культур в ССПП "Куйбишева" Братського району Миколаївської області, Клочан В. В., Колесник І. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Коваленко А. Б. - Особливості соціально-психологічної адаптації дітей-мігрантів в освітньому середовищі, Хачатурян Ю. Р. (2020)
Струкова О. В. - Роль бар’єрності та реалізованості смислів особистісних цінностей у побудові мотиваційної сфери жінок, які займаються бізнесом (2020)
Блискун О. О. - Соціальні механізми інтеріоризації і трансформації цінностей сучасною молоддю в процесі її реінтеграції (2020)
Волченко Л. П. - Особливості невербальної комунікації у діяльності вчителя та проблема ефективності уроків у режимі online-навчання (2020)
Гарькавець С. О. - Форми віктимності особистості у ранньому юнацькому віці (2020)
Дячкова О. М. - Проблема формування мотивації фахівця до професійної діяльності в особливих умовах (2020)
Завацький В. Ю. - Субʼєктивне благополуччя та життєстійкість подружжя у шлюбі у сучасному соціумі: структурно-рівневий аналіз психологічних чинників, Завацька Н. Є., Федорова О. В., Смирнова О. О. Mарченко А. Д. (2020)
Завацкий Ю. А. - Соціально-психологічні особливості соціальної мобільності особистості в аспекті формування фінансової поведінки (2020)
Колесніков О. М. - Роль привабливості професії у структурі мотивації трудової діяльності держслужбовців (2020)
Мартиненко О. О. - Теоретико-методологічний аналіз наукових підходів до вибору професій старшокласниками (2020)
Михайлишин У. Б. - Вплив міжособистісних відносин на формування адиктивноі поведінки у юнацькому віці (2020)
Шевяков О. В. - Динамічні соціотехнічні системи діяльності: соціальна підтримка жінок, Шрамко І. А. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Bomanowska A. - Invasive plants of the Kampinos National Park outskirts – the current state and threats to the protected area, Kirpluk I., Otręba A. (2019)
Буджак В. В. - Mетодичні аспекти прогнозування поширення чужорідних видів на основі фітоіндикації, Дідух Я. П., Чорней І. І., Токарюк А. І. (2019)
Безусько Л. Г. - Поширення Origanum vulgare (Lamiaceae) на рівнинній частині України в голоцені, Цимбалюк З. М. (2019)
Марківська Л. В. - Класифікація лісової рослинності національного природного парку, Яворська О. Г., Куземко А. А. (2019)
Бойко М. Ф. - Мохоподібні Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції (2019)
Устименко П. М. - Ведення "Зеленої книги України": проблеми і рішення, Дубина Д. В. (2019)
Мойсієнко І. І. - Анотований список флори проектованого заказника "Старошведський" (Херсонська область, Україна), Дайнеко П. М., Захватович М., Дембіч І., Суднік-Войциковська Б. (2019)
Ходосовцев О. Є. - Сергій Якович Кондратюк: 60 років з дня народження, Бойко М. Ф., Громакова А. Б., Малюга Н. Г., Дармостук В. В. (2019)
Клебанова С. В. - Ключі до майстерності: з досвіду роботи концертмейстера в класі концертно-камерного співу (2019)
Добуш Ю. В. - Теоретичні умови аналізу репертуарного ресурсу дитячого хорового виконавства в його історичній ретроспективі (на матеріалі кантати для дітей "Сонячне коло" Л. В. Дичко) (2019)
Мукменєва Р. І. - Загальнопедагогічні основи роботи Д. В. Андрусенка з дитячими музичними колективами (2019)
Михайлець В. В. - Напрямки самостійної роботи у вокальному вихованні (2019)
Давітадзе А. Г. - Принципи переінтонування різнонаціонального фольклору в творчості Л. ван Бетховена (на прикладі збірки обробок "Пісні різних народів") (2019)
Чжан Лин - Жанр обробки народної пісні: синтез композиторської та виконавської інтерпретацій (2019)
Бєлова Є. Д. - Романс "Ніч почорніла" О. Тадеуш на вірш Сапфо: діалог у "великому часі” (2019)
Плющенко М. Ю. - "Джаз-слайд" М. Товпеко – А. Стрільця: аспекти інтерпретації першоджерела (2019)
Фан Син-Сюань - Либретто мюзикла "Ромео и Джульетта" Ж. Пресгурвика: авторский оригинал и художественный перевод как интерпретация первотекста (2019)
Яхно Е. И. - Парадигмы рок-музыки и джаза: компаративный дискурс (2019)
Стецюк Р. А. - Саксофон в джазе: аспекты парадигматики (2019)
Балабан О. І. - Ринкові засади організації роботи в галузі сценічного та аудіовізуального мистецтв та виробництва, Венгер О. М., Опанасик О. Б. (2019)
Тининика А. С. - Вплив емоцій людини на сприйняття екодизайну інтер’єру (2019)
Contents (2020)
Zavodyannyi V. - Analysis of the crystalline structure of polymorphic modifications of compound Ва6Ta2O11 (2020)
Kondrat O. - Research of the influence of the pattern arrangement of injection wells on the gas recovery factor when injecting carbon dioxide into reservoir, Matkivskyi S. (2020)
Aulin V. - Development of a system for diagnosing bearing assemblies with polymer parts during operation, Derkach O., Makarenko D., Hrynkiv A., Krutous D., Muranov E. (2020)
Kovalov S. - Development and research the electronic control system for gas engines converted on the basis of diesels, Parsadanov I., Plis S. (2020)
Mirzayeva G. - Analysis of free oscillations of a non-homogeneous pipe along thickness and length, taking into account the resistance of the external environment, Rzayeva V. (2020)
Dmytriieva N. - Research of waterproofing screens of increased efficiency for preservation of objects of cultural heritage, Trofimova L., Kyryliuk S. (2020)
Halushko V. - Selection of effective material for road construction, Halushko A., Uvarov D., Uvarova A. (2020)
Marinenko V. - Development of a methodology for determining heat transfer coefficients under the existence of various boiling modes on a finned wall, Davydenko B. (2020)
Pyrohov T. - Analysis of accidents of the WWER-1000 reactor in which emergency cooling heat exchangers operate, Korolev A., Inyushev V., Kurov V. (2020)
Abstract and References (2020)
Фадєєв Л. В. - Насіння кукурудзи. Калібровка, нові решення (2020)
Stankevych G. - Investigation of characteristics of the grain receiving from railway to the grain transshipment terminal, Dmytrenko L., Kats A., Shpak V. (2020)
Rybchynskyi R. - Change of stress crack in corn kernel during its preparation for processing (2020)
Liubych V. - Effect of water-heat treatment on spelt grain flour quality, Zheliezna V. (2020)
Sots S. - Peculiarities of naked oat grain as a cereal culture, Chumachenko Y., Kustov I., Kuzmenko Y. (2020)
Sakhno T. - Assessing the quality of homogeneity of pet food using ferromagnetic microtracers, Semenov А., Barashkov N. (2020)
Levitsky A. - Development of an experimental model of avitaminosis F, Lapinska А., Selivanskaya I., Khodakov І. (2020)
Petrov V. - Aggregated complexes for rice grain processing, Zhdanov A., Mazej R. (2020)
Soldatenko L. - Direction of improvement of the working bodies of hammer, Shipko A., Shipko I. (2020)
Вишновецька С. В. - До питання про необхідність зміни методологічного підходу в забезпеченні екологічної безпеки, Вишновецький В. М. (2020)
Жмур Н. В. - Лібералізація безпеки цивільної авіації: проблеми узгодження національних і загальноєвропейських стандартів, Поліщук І. В. (2020)
Мілімко Л. В. - Правове регулювання здійснення державного нагляду (контролю) за господарською діяльністю авіаційних підприємств (2020)
Толкачова І. А. - Проблеми захисту екологічних прав людини в Україні, Кириченко В. В. (2020)
Hobe S. - The European Aviation Post-COVID-19 Scenario: Observations and Perspectives (2020)
Бородін І. Л. - Теоретико-правова ідея становлення Європейського Союзу, Варава І. П. (2020)
Водоласкова К. Ю. - Теоретичні аспекти взаємодії релігії та права (2020)
Макеєва О. М. - Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові аспекти, Мудрик Р. Р. (2020)
Пильгун Н. В. - Правовий нігілізм у сучасній Україні: поняття, причини та методи подолання (2020)
Тихомиров О. О. - Правова культура в інформаційному суспільстві: до проблеми осмислення інформаційно-правової культури (2020)
Калетнік В. В. - Теоретичні аспекти удосконалення національного законодавства в контексті протидії деструктивній діяльності агентів впливу (2020)
Кузнєцова Є. А. - Зарубіжний досвід фінансово-правового регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів (2020)
Кур’ян В. В. - Місія, філософія та цілі, як основа механізмів публічного адміністрування місцевих податків (на прикладі України та штату Невада, США) (2020)
Мороз В. П. - Місце принципу належної обачності в системі податкового адміністрування (2020)
Пивовар І. В. - Правова характеристика підстав виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, Пивовар Ю. І. (2020)
Багірова Г. І. - Загальна характеристика статусу самозайнятих осіб (2020)
Дибань М. П. - Практичні питання правового регулювання вікового критерію під час укладення трудового договору (2020)
Mikiashvili S. - COVID-19 and its impact on disinformation and fake news (2020)
Падун Р. В. - Патронатна сім’я як форма прийомного виховання (2020)
Filinovych V. V. - Problems of human rights violations caused by cybercrimes and ways to overcome them (2020)
Габибова К. - Международный суд правосудия, роль и направления деятельности Европейского суда справедливости в урегулировании спорных правоотношений (2020)
Козирєва В. П. - Юрисдикція справ про банкрутство у господарському судочинстві, Гаврилішин А. П. (2020)
Войтенко О. О. - Актуальні питання профілактики під час розслідування введення в оману суду або іншого уповноваженого органу (2020)
Lykhova S. - Criminal law characteristic of an impersonal vote (article 364-2 of the Criminal Code of Ukraine), Lychak V. (2020)
Майстро Д. М. - Застосування міжнародно-правових стандартів в Україні при перевезенні тварин авіаційним транспортом (2020)
Обіход Т. В. - Ядерна загроза в період пандемії COVID-19, Біленчук П. Д. (2020)
Широкоступ К. М. - Історія розвитку законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за злочини, що посягають на особисту свободу людини (2020)
Сопілко І. М. - Механізми протидії корупції у транспортній сфері, Череватюк В. Б. (2020)
Лихова С. Я. - Актуальні питання обмеження особистої свободи особи при застосуванні до неї покарання та деяких інших суміжних заходів кримінально-правового впливу (2020)
Овчар О. П. - В. О. Богданов – видатний дослідник історії духового мистецтва в Україні: життєвий і творчий шлях (2019)
Цюлюпа С. Д. - Докторські дисертації духовиків України (кін. XX – поч. XXI ст.) (2019)
Линник М. С. - Ростислав Геника: исполнитель, педагог, композитор (2019)
Дубка О. С. - Соната для тромбона другої половини XVI – початку XIX століть в контексті історичних та національних традицій розвитку жанру (2019)
Мартинова В. І. - Концерт для гобоя з оркестром у творчості композиторів Новітнього часу: аспекти жанрової стилістики (2019)
Оболенська М. М. - Концертмейстер – володар часу (на прикладі сонати для валторни і фортепіано Ж. Віньєрі) (2019)
Чуріков В. В. - Концерт для саксофона та струнного оркестру П.-М. Дюбуа: методичні настанови до виконання (2019)
Тарарак Ю. П. - Історія виникнення та розвитку труби: органологічний аспект (2019)
Ильенко М. М. - Проблема "virtus" в музыкальном исполнительстве (2019)
Стецюк Р. А. - Инструментально-видовой стиль как исполнительский феномен (на примере саксофона) (2019)
Концевич О. Ю. - Щоденник виконавської майстерності: сфера універсальних навичок сучасного трубача (2019)
Коновал К. К. - Флейтове мистецтво в Харкові: виконавські та педагогічні традиції (2019)
Бібліографія наукових праць В. О. Богданова (наведено за виданням: Богданова Л. А. Валерий Богданов. К 70-летию музыканта: монография. Харьков, 2009. — С. 42–46) (2019)
Фотоматеріали (з видання: Богданова Л. А. Валерий Богданов. К 70-летию музыканта: монография. Харьков, 2009. 88 с. та з архіву родини Богданових) (2019)
Contents (2020)
Buzovskyi V. - Oil storages and main oil pipelines pumps database development, Kologrivov M., Antonova A. (2020)
Leoshchenko S. - Usage of swarm intelligence strategies during projection of parallel neuroevolution methods for neuromodel synthesis, Oliinyk A., Subbotin S., Zaiko T. (2020)
Borovyk S. - Modeling the process of assessing the efficiency and development of production activities of the passenger fleet in different operating conditions (2020)
Bondar A. - Modeling the portfolio structure of a project-oriented organization based on an entropy concept (2020)
Ivanova S. - Reliability study of emergency maintenance of gas supply systems in the Pridnestrovian region (Moldova), Burunsus V. (2020)
Klymenko O. - The concept for an implementation of state policy in the field of labeling and regulation of essential environmental properties of wheeled vehicles (2020)
Rubel V. - Analysis of the efficiency of the methods of intensification under the set conditions, Rubel V. (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Bordiug N. - Justification of theoretical and methodological aspects of using the tools of system analysis to ensure the protection of atmospheric air, Rashchenko А., Korpan I., Cherkavsky V. (2020)
Lyashenko V. - Justification of safe underground development of mountain deposits of complex structure by geophysical methods, Khomenko O., Chekushina T., Topolnij F. (2020)
Tsapko Y. - Research of the mechanism of protecting wood with intumescent coating, Tsapko А., Bondarenko O. (2020)
Ivanenko O. - Neutralization of carbon monoxide by magnetite-based catalysts, Radovenchyk V., Radovenchyk I. (2020)
Chasov D. - Determination of effective energy capacity of the conveyor when transporting different waste of mechanical treatment, Belmas I., Vernyhora V., Kolyada B. (2020)
Dmytriieva N. - Research for modification of concrete with ash-containing waste of Dnistrovska PSPS (Ukraine), Agafonova I., Bostan N. (2020)
Kontsevoy A. - Modeling of a two-flow gas purification from carbon oxides (IV) by methyldiethanolamine solution, Kontsevoi S. (2020)
Biletska Y. - Research of rheological indicators of the using the flour of germinated legumes, Gontar А. (2020)
Bondarenko Yu. - Studying the influence of golden flax seeds on the process of formation and maturation of wheat dough, Bilyk O., Kochubei-Lytvynenko O., Andronovich G. (2020)
Abstract and References (2020)
Калмиков Г. В. - Мовленнєва особистість психотерапевта – суб’єкта професійно-комунікативної діяльності (2020)
Блискун О. О. - Cпецифіка становлення ціннісно-смислової сфери молоді в процесі її реінтеграції (2020)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні особливості дітей з адаптаційними розладами та їх корекція, Сербін Ю. В., Пелешенко О. В., Кобиляцька М. В. (2020)
Бугайова Н. М. - Взаємодія викладача і здобувачів вищої освіти: соціально-психологічний аспект (2020)
Вагіна О. В. - Соціально-психологічна сутність культури міжособистісних взаємин курсантів (2020)
Завацький Ю. А. - Рівнево-типологічний аналіз процесу соціальної мобільності особистості в процесі її адаптації (2020)
Заверуха О. Я. - Історичний ракурс категорії "ідентичність" у психології (2020)
Мороз Л. В. - Розвиток мовленнєвої культури психолога шляхом використання інтерактивних методів навчання (2020)
Поточна В. І. - Взаємозв’язок індивідуальних особливостей особистості та проявів булінгу (2020)
Спицька Л. В. - Соціально-психологічні особливості тривожних та депресивних кластерів афективних розладів у осіб зрілого віку в кризові періоди життя, Жигаренко І.Є., Завацька Н.Є., Тоба М.В. (2020)
Чала Т. І. - Cоціально-психологічні особливості адиктивної поведінки підлітків з неповних сімей (2020)
Чачко С. Л. - Психологічні захисти та копінг-стратегії учасників шкільного булінгу, Ярошевська О. Б. (2020)
Юрчинська Г. К. - Особливості взаємозв’язку базових переконань із психологічним благополуччям особистості в період карантинних обмежень, Грузинова К. М. (2020)
Турбан В. В. - Психологічна природа цінностей (2020)
Вихідні відомості (2020)
Чукут С. А. - Основні напрями та пріоритети надання електронних послуг в країнах Європейського Союзу: на прикладі Данії, Полярна В. Л. (2016)
Мохова Ю. Л. - Особливості державного управліня нафтопереробною галуззю в Україні (2016)
Нонік В. В. - Корупція як елемент державного управління в стародавніх цивілізаціях, Савіцький В. В. (2016)
Щербак Н. В. - Функціональне обстеження як дієвий інструмент реформування органів державної влади та підвищення ефективності їх діяльності (на прикладі апарату Верховної Ради України) (2016)
Лелеченко А. П. - Основні детермінанти визначення сутності регіональної політики сталого розвитку (2016)
Яровой Т. С. - Ґенеза та сучасні погляди стосовно визначення поняття лобізму в державному управлінні (2016)
Гнидюк Н. А. - Впровадження політики європейської інтеграції: інституційні аспекти взаємодії органів державної влади (2016)
Шевчук І. В. - Тіньова економіка як загроза безпеці України в економічній сфері (2016)
Гунченко К. М. - Розширення автономії вищих навчальних закладів України на сучасному етапі (2016)
Сусаєв В. В. - Удосконалення державної політики у сфері профілактики правопорушень серед неповнолітніх осіб (2016)
Тосько Р. Р. - Методологія оцінювання корупційних ризиків публічних закупівель з метою раціонального використання державних ресурсів (2016)
Сергієнко Л. В. - Стан наукових досліджень з проблем циркулярної економіки (2016)
Будько І. Р. - Кластеризація як механізм інноваційного розвитку вищого навчального закладу (2016)
Миколаєць А. П. - Податковий контроль: теоретичні засади і практика застосування в умовах реформування економіки України (2016)
Камінецький В. В. - Механізми управління курортно-рекреаційною сферою житомирської області як території постраждалої від аварії на чаес (2016)
Кріпак А. П. - Міжнародні практики управління організаційно-економічним механізмом стимулювання розвитку спроможних територіальних громад: досвід для України (2016)
Contents (2020)
Sokolova L. - Development of the economic mechanism for managing the resources of railway transport enterprises (2020)
Vorobiov Iu. - Development of methods for assessing the economic effect of using a complex impulse technologies and equipment for aggregate assembly structure of the aircraft, Maiorova K. (2020)
Demin D. - Network planning of the publishing process for the issue of the magazine, Schwickerath H., Schwickerath K. (2020)
Achkasova S. - Using the decision-making technology in organization of compliance in the sphere of accumulated pension provision (2020)
Termosa I. - Development of proposals for improving the functioning of a family farm in a heterogeneous business environment (2020)
Yavorska N. - Modeling the impact of environmental investments on the environment state (2020)
Kartuzov E. - Evaluation of dual use materials science technologies issue in Ukraine – "trick or treat" (2020)
Abstract and References (2020)
Содержание (2020)
Горбунова О. В. - Рівень тривожності як фактор розвитку гіперпролактинемії у дівчат-підлітків, Юрченко І. О. (2020)
Медведь В. І. - Захворювання верхніх дихальних шляхів у вагітних, Попович В. І. (2020)
Бобер Г. С. - Профілактика рецидивів у жінок раннього репродуктивного віку з міомою матки (2020)
Вдовиченко С. Ю. - Родинно-орієнтовані технології у жінок із безпліддям в анамнезі, Інсарова К. С. (2020)
Поліщук Т. П. - Профілактика рецидивів у жінок постменопаузального віку з доброякісною патологією ендометрія (2020)
Семенюк А. О. - Тактика ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні надмірної маси тіла (2020)
Пандей С. А. - Поєднання кандидозного вульвовагініту та бактеріального вагінозу: оптимізація діагностики та лікування у жінок репродуктивного віку (2020)
Томнюк О. М. - Профілактика невиношування вагітності та перинатальної патології у жінок із антифосфоліпідним синдромом та ретрохоріальною гематомою (2020)
НОС інформує (2020)
Аксьонова Л. І. - Результативність системи управління якістю в аспекті завдань внутрішнього аудиту (2020)
Паленний Ю. Г. - Застосування ризик-орієнтованого підходу для розроблення документів систем управління якістю, Огієнко М. С., Герасимчук Д. В. (2020)
Аксьонова Л. І. - Методика оцінювання результативності процесів системи управління якістю (2020)
Баль-Прилипко Л. В. - Обґрунтування та розроблення технології сосисок з оздоровчими властивостями, Рябовол М. В. (2020)
Жалій Н. А. - Самостійне програмне забезпечення як медичний виріб: особливості його класифікування та оцінювання відповідності (2020)
Стогній Н. С. - Дослідження життєвого циклу мікрофільму для уточнення загальних технічних вимог до нього, Беззубець Т. Я., Болбас О. М. (2020)
Тіхенко В. М. - Підвищення вимог до якості та компетентності медичних лабораторій в умовах пандемії коронавірусу, Тіхенко Н. М. (2020)
Бабешко Є. - Функційна безпека індустріальних систем, Ілляшенко О., Харченко В. (2020)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2020)
Пельо І. М. - Тенденції професійної підготовки фахівців із фармації в Україні, Рева Т. Д., Ніженковська І. В., Козак Н. Д., Коновалова Л. Д. (2020)
Нефьодова О. О. - Експериментальне визначення накопичення в серці ембріонів солей кадмію та їх впливу на кардіогенез щура, Гальперін О. І., Шаторна В. Ф., Шевченко І. В., Деміденко Ю. В., Придиус І. О., Мясоїд Ю. П. (2020)
Kolomiets L. - The study of the strength of dentures with different surface reliefs under the action of static loading, Orobey V., Lymarenko O., Ovcharov Y., Tsilvik O. (2020)
Kopchak O. V. - Modeling of chronic generalized periodontitis in laboratory animals (literature review), Marchenko N. S., Yanishevska Ya. V. (2020)
Лєвих А. Е. - Експериментальне обґрунтування доцільності сумісного застосування пірацетаму і метформіну для фармакологічної корекції когнітивних розладів за умов тривалої гіперглікемії, Бондаренко Н. С., Дронов С. М., Твердохліб І. В., Мамчур В. Й., Жилюк В. І. (2020)
Цимбалюк В. І. - Надання медичної допомоги військовослужбовцям і цивільному населенню в клінічних установах Національної академії медичних наук України під час АТО/ООС, Лурін І. А., Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Швець А. В. (2020)
Перцева Т. О. - Негоспітальна пневмонія на тлі коронавірусної хвороби (COVID-19): принципи діагностики й визначення факторів ризику обтяження патологічного процесу, Бєлослудцева К. О., Кірєєва Т. В., Конопкіна Л. І., Крихтіна М. А., Басіна Б. О., Матикіна Н. Н., Турчин М. О. (2020)
Зербіно Д. Д. - Оцінка зв'язків між морфологічними особливостями інтракоронарних тромбів та структурно-функціональним станом лівого шлуночка в пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST, Беш Д. І., Соколов М. Ю., Беш О. М. (2020)
Bosdriesz J. R. - The association of coronary artery calcium score with glomerular filtration rate and the influence of sex, age, blood pressure, and cholesterol, Semenov V. V., Kuryata O. V. (2020)
Mackevičius A. - Low rates of restenosis in primary lateral carotid artery endarterectomy, Mosenko V., Laurikėnas K., Šatavičiūtė A., Baltrūnas T., Chernyaha-Royko U., Demkova N., Bardachenko L. (2020)
Заболотний Д. І. - Динаміка показників імунологічної реактивності хворих на папіломатоз гортані в різні строки після комплексного лікування із застосуванням противірусної квадривалентної вакцини "Гардасил", Самбур М. Б., Савченко Т. Д., Кривохатська Л. Д., Заєць Т. А. , Тимченко М. Д. (2020)
Baranov І. V. - Morphological features of skin scars on the background of treatment with autologous adipocytes, Nor N. M., Slesarenko S. V., Badiul P. О., Tsyhankov К. V. (2020)
Гашинова К. Ю. - Мікробіологічний профіль мокротиння у стабільних дорослих хворих на бронхоектазію в Дніпровському регіоні України, Суська К. С. , Дмитриченко В. В. (2020)
Кутовий О. Б. - Стовбурова радіочастотна моноабляція в лікуванні декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, Соколов О. В. (2020)
Revenko H. О. - Clinical and laboratory predictors of antitoxic immunity against diphtheria and tetanus in adults with HIV infection, Мavrutenkov V. V., Chykarenko Z. О. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського