Матвеєва Н. Р. - Сучасний комунікативний простір української столиці (2020)
Баган М. П. - Історичний портрет фемінітивної підсистеми української мови Рецензія на: М. П. Брус. Фемінітиви в українській мові: ґенеза, еволюція, функціонування. Івано-Франківськ, 2019 (2020)
Бігусяк М. В. - Знавець і філігранний дослідник мовних обширів (Миколі Петровичу Лесюку – 80) (2020)
Єфименко І. В. - До ювілею доктора філологічних наук Ольги Петрівни Карпенко (2020)
Вимоги до рукописів (2020)
Степаненко М. І. - Агіонім Мати Божа в поетичному дискурсі Тараса Шевченка (2020)
Шведова М. О. - Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження (2020)
Кислюк Л. П. - Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці (2020)
Іщенко О. С. - Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні (2020)
Казимирова І. А. - Лінгвістичний профіль джерела як термінографічний інструмент (2020)
Яремко Я. П. - Франкова концепція терміна в контексті сучасної антропоцентричної парадигми, Лужецька Н. Я. (2020)
Карпенко О. П. - Можливе й неможливе в діахронній ойконімії на прикладі назв Київщини (2020)
Бовсуновська М. А. - Мови в культурно інформаційному просторі Житомирщини (2020)
Кровицька О. В. - Нове видання в серії "Могилянський підручник". Рецензія на: О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, І. А. Ярошевич. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник. За ред. О. Я. Лаврінець. Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2019, Осінчук Ю. В. (2020)
Рябець Л. В. - Ганна Іванівна Мартинова – дослідниця середньонаддніпрянського діалекту, Щербина Т. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Аверіна К. С. - Участь у просоціальній діяльності як складова розвитку соціальної активності майбутніх фахівців соціономічних професій (2020)
Білянін Г. І. - Моделі прийняття управлінських рішень освітніми менеджерами в умовах реформування та децентралізації, Поляк О. В. (2020)
Гладуш В. А. - Корекція розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями засобами фізичного виховання, Висоцька А. М., Дубовський С. О. (2020)
Гончаренко О. В. - Фахова підготовка майбутніх соціальних працівників до гендерно чутливої соціальної роботи (2020)
Єщенко М. М. - Вітчизняні та європейські практики розвитку громадянських компетентностей керівників закладів освіти (2020)
Іванова Н. А. - Проєктна діяльність як педагогічна умова формування проєктної компетентності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2020)
Кірман В. К. - Формування готовності вчителів математики навчати проведення обґрунтувань у стереометричних задачах, Харлаш Л. М. (2020)
Куриш Н. К. - Роль післядипломної педагогічної освіти у формуванні готовності вчителів природничих спеціальностей до розвитку підприємницької компетентності старшокласників (2020)
Михайлов В. М. - Аналіз проблеми навчання фахівців з питань цивільної безпеки у зарубіжних наукових джерелах, Демків А. М. (2020)
Мотуз Т. В. - Розвиток професійних компетентностей вчителя в умовах реформування системи загальної середньої освіти (2020)
Ніколенко Л. М. - Сприятливий соціальний клімат в учнівському інклюзивному колективі, Шилонова В. (2020)
Огірко О. В. - Духовно-моральне виховання молоді в спадщині Андрея Шептицького (2020)
Остролуцька Л. І. - Інституалізація соціальної роботи щодо реабілітації дітей та молоді з інвалідністю (на прикладі міста Києва) (2020)
Прокопенко А. В. - Вдосконалення іншомовної компетенції за допомогою мобільного додатку "Інстаграм", Рава В. М. (2020)
Сидоренко Г. Г. - Роль критичного мислення та рефлексивної культури вчителів біології у формуванні професійних компетентностей, Турицька Т. Г. (2020)
Ванєєва О. О. - Ліївські симетрії узагальнених рівнянь Кавахари, Жалій О. Ю. (2020)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - On bounda ry-value problems for generalized analytic and harmonic functions, Nesmelova O. V., Ryazanov V. I., Yefimushkin A. S. (2020)
Семенова Н. В. - Існування розв’язків та метод розв’язання лексикографічної задачі опуклої оптимізації з лінійними функціями критеріїв, Ломага М. М., Семенов В. В. (2020)
Рущицький Я. Я. - Нетипова еволюція поодинокої хвилі, що поширюється в нелінійно пружному середовищі, Юрчук В. М. (2020)
Якимчук М. А. - Особливості глибинної будови кальдери вулкана Узон на Камчатці і вибухової воронки на Ямалі, Корчагін І. М. (2020)
Artemenko G. V. - Stages in evolution of Earth's crust recorded by the Huliaipole block of the West Azov area (4.0-2.0 Ga), Shumlyanskyy L. V., Wilde S. A., Whitehouse M. J., Bekker A. Yu. (2020)
Гуменна М. А. - Полімерні протонообмінні середовища з іонними зв’язками в основному ланцюзі полімеру, Клименко Н. С., Стрюцький О. В., Коваленко Л. Л., Кравченко В. В., Шевчук О. В., Шевченко В. В. (2020)
Ліннік О. П. - Особливості золь-гель синтезу напівпровідникових азотвмісних плівок ТіО2, модифікованих іонами металів (Zn2+, Zr4+, Pt2+), Смірнова Н. П., Єременко Г. М. (2020)
Kolodiazhna O. O. - Catalytic phospho nylation of C=X electrophiles, Gryshkun E. V., Kolodiazhna A. O., Sheiko S. Yu., Kolodiazhnyi O. I. (2020)
Кокорев О. І. - Участь оксиду азоту в індукуванні теплостійкості проростків пшениці путресцином, Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Дяченко А. І. (2020)
Томчук В. А. - Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклі ніндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока, Грищенко В. А., Весельський С. П., Решетнік Є. М., Євтушенко М. Ю. (2020)
Bogdan T. V. - Relationship between the level of blood plasma amino acids with daily amount of group ventricular extrasystoles and the duration of pain or painless myocardial ischemia in patients with stable and unstable angina (2020)
Кучерук Д. Д. - Електродіалізне знесолення і граничне концентрування високомі нералізованих вод, Деремешко Л. А., Балакіна М. М., Піщай І. Я., Ремез С. В., Гончарук В. В. (2020)
Систематичний покажчик за 2020 рік (2020)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2020)
Возианов С. А. - Эволюция методов диагностики туберкулеза половых органов мужчин, Шамраев С. Н., Степанов П. И. (2018)
Руденко А. В. - Оцінка ефективності комбінованої терапії у жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, за наявності інфікованості молікутами сечових та статевих шляхів. Повідомлення 2. Результати дослідження стану місцевого імунітету, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2018)
Стусь В. П. - Десятилетний опыт диапевтики в клинике урологии ГУ "Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины", Фридберг А. М., Светличный Э. А., Люлька Д. И., Можейко А. А., Украинец Е. П., Гармиш О. С. (2018)
Сайдакова Н. О. - Сечокам’яна хвороба: стан та проблемні питання надання спеціалізованої допомоги населенню в м. Києві, Шуляк О. В., Шило В. М., Дмитришин С. П., Кононова Г. Є. (2018)
Квятковская Т. А. - Состояние уродинамики нижних мочевых путей при полипах уретры у женщин по данным урофлоуметрии, Квятковский Е. А., Русинко И. М. (2018)
Литвинець Є. А. - Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит, Кабіру А. (2018)
Стусь В. П. - AZF-деляція – одна з генетичних причин чоловічого безпліддя, Падалко Л. I., Поліон М. Ю. (2018)
Перцева Н. О. - Клініко-лабораторні показаники ранньої діагностики прогресування діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Чуб Д. I. (2018)
Знаменнi та ювiлейнi дати (2018)
Iнформація (2018)
Пасєчніков С. П. - Оцінка ризику розвитку ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Клименко Я. М., Моаллім А. А. (2018)
Сайдакова Н. О. - Хронічний пієлонефрит: динаміка розповсюдженості, показників надання спеціалізованої допомоги хворим у столиці та Україні, Шуляк О. В., Дмитришин С. П., Шило В. М., Мельничук Я. М., Кононова Г. Є. (2018)
Сагалевич А. И. - Антеградная уретеролитотрипсия в лечении проксимального уретеролитиаза, Ожогин В. В., Возианов А. C., Сергийчук Р. В., Фролов А. С. (2018)
Яцина О. I. - Нетримання сечі у жінок: аспекти питання за даними соціологічного опитування (2018)
Данилець Р. О. - Діагностичне та прогностичне значення коефіцієнта РСА 3 у хворих із новоутвореннями передміхурової залози (2018)
Стусь В. П. - Особливості діагностики та лікування пухлин яєчка різного походження, Моісеєнко М. М., Краснов В. М., Ніколаєва К. В., Поліон М. Ю. (2018)
Руденко А. В. - Вплив менструального циклу на стан імунітету у жінок репродуктивного віку, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, у поєднанні з запальними хворобами геніталій, Пасєчніков С. П., Ромащенко О. В., Самчук П. О., Яковенко Л. Ф. (2018)
Ромащенко О. В. - Визначення частоти генітоуринарного менопаузального синдрому та жіночих сексуальних дисфункцій, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ходжава М. М. (2018)
Тріщ В. I. - Рівень прозапальних цитокінів в крові хворих на хронічний абактеріальний простатит (2018)
Андон’єва Н. М. - Системний підхід в удосконаленні медико-профілактичної допомоги хворим нефрологічного профілю в Харківській області, Лісова Г. В., Гуц О. А., Дубовик М. Я. (2018)
Савчук Р. В. - Активність лактатдегідрогенази в артифіційному сечовому міхурі (експериментальне дослідження) (2018)
Борисов С. О. - Роль продуктів вуглеводно-білкового метаболізму у перебігу гострого пієлонефриту при супутньому цукровому діабеті в експерименті, Костєв Ф. I., Борисов О. В. (2018)
Геглюк О. М. - Епідеміологічні та етіологічні особливості інфекцій сечовивідних шляхів, сучасний стан проблеми (огляд літератури), Антонян I. М. (2018)
Баранник С. I. - Внесок вчених-хірургів медичної академії у розвиток урології на Дніпропетровщині (до 100-річчя кафедри загальної хірургії ДЗ "ДМА МОЗ України"), Стусь В. П. (2018)
Лісовий В. М. - Випадок токсичного епідермального некролізу у пацієнта з хронічною хворобою нирок V стадії на замісній нирковій терапії методом гемодіалізу, Андон’єва Н. М., Поляков М. М., Чумак П. О. (2018)
Матеріали конгресу Асоціації урологів України, м. Київ, 14–16 червня 2018 р. (2018)
Некролог (2018)
Iнформація (2018)
Сайдакова Н. О. - Загальна картина стану урологічної служби, основних показників діяльності, епідеміологічних процесів в Україні (2016–2017 роки), Шуляк О. В., Дмитришин С. П., Яцина О. I., Шило В. М., Мельничук Я. М., Кононова Г. Є. (2018)
Кошарний В. В. - Зміни сім’яних пухирців при порушеннях кровообігу репродуктивної системи, Каграманян А. К., Абдул-Огли Л. В., Великородний В. I. (2018)
Борисов С. О. - Вивчення регуляторного впливу лікарських препаратів багатовекторної дії на тіоловий статус у крові та тканинах нирок щурів при моделюванні гострого пієлонефриту та супутнього цукрового діабету I типу, Костєв Ф. I., Борисов О. В. (2018)
Возианов С. А. - Прогнозирование ранних послеоперационных осложнений радикальной цистэктомии с различными способами деривации мочи при помощи методов математического моделирования, Шамраев С. Н., Стусь В. П., Васильева В. Д., Краснов В. Н., Полион Н. Ю., Шамраева Д. Н. (2018)
Мицик Ю. О. - Променеві біомаркери на основі мультифазної КТ у диференціації нирково-клітинного раку, Борис Ю. Б., Дутка I. Ю., Дац I. В., Пасічник С. М., Воробець Д. З., Кучер А. Р., Борис Б. Ю. (2018)
Григоренко В. М. - Функціональні результати органозберігаючого хірургічного лікування нирково-клітинного раку T1b–T2 стадій, Онищук А. П., Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Нестерчук А. П., Банас О. О., Перета Л. В. (2018)
Мельничук М. П. - Прогностичне значення імуногістохімічних маркерів при простатичній інтраепітеліальній неоплазії, Люлько О. О., Журавчак А. З. (2018)
Литвинець Є. А. - Дослідження системи детоксикації ксенобіотиків у хворих на сечокам’яну хворобу, Скоропад Н. Т. (2018)
Стусь В. П. - Применение фитотерапии в лечении камней почек небольших размеров, Моисеенко Н. Н., Шевченко Ю. А., Лисицкая Л. А., Гузман С. Т., Панченко А. С. (2018)
Литвинець Є. А. - Динаміка окисної модифікації білків плазми крові у хворих на гострий епідидиміт під впливом лікування, Балабаник В. Р. (2018)
Стусь В. П. - Комбіноване лікування хронічного простатиту, Коштура В. В., Ганічев Є. В., Русинко I. М., Цепелєв Ю. Ю., Поліон М. Ю. (2018)
Пасєчніков С. П. - Прогнозування післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Клименко Я. М., Моаллім А. А. (2018)
Григоренко В. М. - Діагностика генітоуринарних розладів та сексуальних дисфункцій у жінок в менопаузі, Ромащенко О. В., Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ходжава М. М., Бабич О. В. (2018)
Серняк Ю. П. - Випадок із практики. Цистектомія з формуванням ортотопічного ілеального сечового міхура у хворої з везиковагінальною норицею після комбінованого лікування з приводу Сa colli uteri Т3N0M0 St II, кл. гр. III ІІІ, Литвінов О. I., Гонцов Ю. В., Сагалевич А. I., Фролов О. С., Iщук Р. В. (2018)
Стусь В. П. - История развития урологической службы Днепропетровской областной больницы им. И.И. Мечникова (к 220-летию со дня основания больницы), Рыженко С. А. (2018)
Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", м. Дніпро, 4–5 жовтня 2018 р. (2018)
Научно-практическая конференция "Урология, андрология, нефрология – достижения, проблемы, пути решения", г. Харьков, 24–25 мая 2018 г. (2018)
Некролог (2018)
Сайдакова Н. О. - Епідеміологія доброякісної гіперплазії передміхурової залози в Україні, Стусь В. П., Дмитришин С. П., Моаллім А. А., Шило В. М., Мельничук Я. М., Кононова Г. Є. (2018)
Квятковский Е. А. - Сравнительный анализ данных урофлоуметрии у больных ДГПЖ и больных ДГПЖ в сочетании с хроническим простатитом, Квятковская Т. А. (2018)
Яцина О. I. - Якість життя жінок в її взаємозв’язку із поширеністю розладів сечовипускання в Україні (2018)
Дубровська Г. В. - Діагностичне та прогностичне значення гена rassf1 у хворих на нирково-клітинний рак, Онищенко К. В., Перета Л. В., Григоренко В. М., Скрипкіна I. Я. (2018)
Григоренко В. М. - Комбінована гормональна та радіонуклідно-медикаментозна терапія раку передміхурової залози, Щербіна О. В., Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В. (2018)
Молчанов Р. М. - Ускладнення тазової лімфодисекції при радикальній простатектомії, Пилин Є. В., Гончарук О. О. (2018)
Мельничук М. П. - Оцінка ролі ультразвукових методів діагностики у виявленні ПIН, Люлько О. О., Журавчак А. З. (2018)
Ткаченко О. I. - Ускладнення ендоскопічного хірургічного лікування уролітіазу верхніх сечових шляхів, Чайка О. М., Меленевський О. Д., Чистяков Р. С. (2018)
Черненко В. В. - Обоснование метафилактики кальций-оксалатного нефролитиаза с учетом вида гиперкристаллурии, Черненко Д. В., Савчук В. И., Желтовская Н. И., Бондаренко Ю. Н. (2018)
Литвинець Є. А. - Особливості діагностики хронічного абактеріального простатиту вірусної етіології, Федорів А. I. (2018)
Литвинець Є. А. - Дослідження антиоксидантного захисту у хворих на гострий епідидиміт, Балабаник В. Р. (2018)
Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології" (2018)
Ювілеї (2018)
Iнформація (2018)
Сайдакова Н. О. - Динаміка інвалідності внаслідок хвороб сечостатевої системи в Україні та її регіонах, Дмитришин С. П., Гродзінський В. I. (2019)
Литвинець Є. А. - Фотоселективна вапоризація простатичної залози та її вплив на сексуальну функцію у чоловіків з гіперплазією простатичної залози, Ситенко А. I., Вінтонів О. Р., Соломчак Д. Б., Столярчук Г. Р. (2019)
Борисов С. О. - Корекція тіолового статусу в крові та тканинах нирок щурів при моделюванні гострого пієлонефриту та супутнього цукрового діабету II типу, Костєв Ф. I., Борисов О. В. (2019)
Федорук О. С. - Зміни сексуальної функції у жінок з інтерстиційним циститом / хронічним тазовим болем, Зайцев В. I., Степанченко М. С., Iлюк I. I. (2019)
Квятковская Т. А. - Состояние мезотелия и стомат париетальной пластинки влагалищной оболочки яичка человека при гидроцеле, Квятковский Е. А. (2019)
Возіанов С. О. - Несприятливі результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: у фокусі негенітоуринарні ускладнення, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2019)
Войленко О. А. - Вплив неоад’ювантної таргетної терапії на вибір методу оперативного лікування хворих на локалізований нирково-клітинний рак (2019)
Стаховський О. Е. - Мультимодальна програма швидкого відновлення хворих на рак сечового міхура після радикальної цистектомії з ілеоцистонеопластикою (2019)
Лісовий В. М. - Алгоритм лабораторної діагностики кризового перебігу посттрансплантаційного періоду у пацієнтів, які перенесли родинну трансплантацію нирки, Андон’єва Н. М., Колупаєва Л. С., Колупаєв С. М., Желєзнікова М. О. (2019)
Курята О. В. - Клінічна ефективність та безпека препарату Фурамаг у комбінованій антибактеріальній терапії хронічного пієлонефриту. Профіль чутливості збудників ICC до антибактеріальних препаратів різних класів, Фролова Є. О., Ященко Т. Д. (2019)
Андоньева Н. М. - Возможность использования остеопонтина как маркера кальциноза клапанного аппарата сердца у пациентов с хронической болезнью почек на заместительной терапии методом гемодиаллиза, Валковская Т. Л., Лісова Г. В. (2019)
Матеріали VIII міжнародного конгресу Cпілки онкоурологів України СОУУ–2019 "Досягнення і перспективи в онкоурології, пластичній та реконструктивній хірургії сечовивідних шляхів", м. Київ, 11–13 квітня 2019 р. (2019)
Знаменнi та ювiлейнi дати (2019)
Iнформація (2019)
Борисов С. О. - Дослідження процесів відновлення перекисних ліпідів у крові та тканинах нирок щурів при моделюванні гострого пієлонефриту та супутнього цукрового діабету II типу, Костєв Ф. I., Борисов О. В. (2019)
Мех В. А. - Эффективность мини перкутанной нефролитотрипсии в лечении некоралловидных камней почек (2019)
Білоруський Б.-Б. О. - Ефективність лікування хворих із уретеролітіазом різними методами (2019)
Бачурін Г. В. - Діагностична цінність щільності простатспецифічного антигену у виявленні раку передміхурової залози, Богун М. Ю., Ломака С. С. (2019)
Кравчук В. М. - Застосування еластографії зсувної хвилі при трансректальній біопсії для скринінгової діагностики раку передміхурової залози (2019)
Ткаченко О. I. - Ехінококоз в урології. Паразитарна кіста малого таза. Клінічний випадок, Чайка О. М., Четверіков С. Г., Лисаченко В. В. (2019)
Матеріали конгресу Асоціації урологів України, м. Київ, 13–15 червня 2019 р. (2019)
Борисов С. О. - Порівняльна характеристика морфологічних змін нирки при моделюванні у щурів пієлонефриту та супутнього цукрового діабету I та II типів, Костєв Ф. I., Борисов О. В., Артьомов О. В. (2019)
Бухмін О. В. - Можливості інстиляційної терапії при хронічних циститах у дітей, Россіхін В. В., Суманов С. В., Геглюк О. М. (2019)
Волкогон А. Д. - Дослідження ролі генетичного поліморфізму довгої некодуючої РНК HOTAIR у виникненні аденокарциноми простати (2019)
Яковлев П. Г. - Вибір оптимального хірургічного прийому як елемента тримодальної органозберігаючої терапії при низькодиференційованому м’язово-інвазивному раку сечового міхура, Клюшин Д. А., Сакало А. В. (2019)
Федевич В. С. - Прогнозування ефективності внутрішньоміхурової БЦЖ-терапії у хворих на рак сечового міхура на підставі рівнів фактора росту ендотелію судин, факторів некрозу пухлини a та b (2019)
Бачурін Г. В. - Діагностично-прогностична роль цитокінів, інтерлейкінів та біомаркерів раннього пошкодження нирок у хворих на сечокам’яну хворобу, Коломоєць Ю. С. (2019)
Стусь В. П. - Современная тактика лечения больных с болезнью Пейрони, Суварян А. Л. (2019)
Кушніренко С. В. - Цистатин С: оцінка і прогноз ниркової функції у дітей хворих на хронічну хворобу нирок (2019)
Баранник С. I. - Динамічні зміни "кліпового мислення" у студентів-медиків та їх інтеграція у вищу медичну освіту, Стусь В. П., Трофімов М. В., Єхалов В. В., Бараннік К. С., Єгоров К. С. (2019)
Баранник С. I. - Професор Деревенко Володимир Миколайович (до 140-річчя від дня народження), Стусь В. П., Трофімов М. В. (2019)
Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", м. Дніпро, 3–4 жовтня 2019 р. (2019)
Некрологи (2019)
Iнформація (2019)
Пасєчніков С. П. - Порівняльний аналіз ступеня інфікованості генітального екскрету та інтраопераційно видаленої тканини простати збудниками захворювань, що передаються статевим шляхом, хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Грицай В. С., Клименко Я. М., Кравченко О. В. (2019)
Борисов С. О. - Особливості морфологічних змін в нирках за умов медикаментозної корекції гострого пієлонефриту ускладненого цукровим діабетом в експерименті, Костєв Ф. I., Борисов О. В., Артьомов А. В. (2019)
Мітченко М. В. - Гострий неускладнений пієлонефрит. Ефективність етіотропної терапії хворих за наявності інфікованості сечових та статевих шляхів бактеріями й молікутами (2019)
Демченко В. М. - Роль уретерокалiкоанастомозу в реконструкцiї мисково-сечовiдного сегмента i верхньої третини сечоводу (огляд лiтератури), Щукін Д. В., Гарагатий А. I., Шусь А. В. (2019)
Бачурін Г. В. - Діагностична цінність індексу здоров’я простати у ранньому виявленні раку передміхурової залози (огляд літератури), Богун М. Ю., Ломака С. С. (2019)
Думанський Ю. В. - Селективна емболізація та флуоресцентна візуалізація ниркових судин при ретроперітонеоскопічній резекції у хворих на локалізований рак нирки, Д’яченко А. М., Решетняк С. О. (2019)
Книгавко А. В. - Оптимизация лечения хронического простатита и вторичной преждевременной эякуляции (2019)
Федорів А. I. - Стан імунітету у пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом, зумовленим герпесвірусною інфекцією (2019)
Кушніренко С. В. - Етіологія хронічної хвороби нирок у дітей (2019)
Дігтяр В. А. - Наш досвід лікування дітей перших років життя із мегауретером, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Обертинський А. В., Островська О. А., Шевченко К. В. (2019)
Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології" (2019)
Ювілеї (2019)
Iнформація (2019)
Довбиш М. А. - Патогенетичне значення стану лімфодинаміки нирки в розвитку пієлонефриту, Волошин М. А., Губарь А. О., Унгурян О. Б., Довбиш I. М. (2015)
Лісовий В. М. - Ортотопічна кишкова реконструкція після уретерокутанеостомії, Гарагатий I. А., Щукін Д. В., Хареба Г. Г., Андрєєв С. В., Гарагатий А. I. (2015)
Сакало А. В. - Метахронні та синхронні двобічні герміногенні пухлини яєчка, Романенко А. М., Клюсов О. М., Куранов Ю. Ю., Жильчук Ю. В., Кропельницький В. О., Ясиницька Н. А. (2015)
Лесовой В. Н. - Прогнозирование кровопотери из изолированного участка нижней полой вены (НПВ) при венакаватромбэктомии, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г., Андоньева Н. М., Алтухов А. А., Мозжаков П. В. (2015)
Антонян И. М. - Заболевания предстательной железы. Диагностическая модель и метод классификации состояний, Угрюмов М. Л., Зеленский А. И., Горячая В. А., Белов В. Ю., Налбандян Т. А., Мошель Ф. Г. (2015)
Молчанов Р. Н. - Влияние инфекции мочевых путей на качество цитологической диагностики опухолей мочевого пузыря, Скрипник А. Ф. (2015)
Бойко М. I. - Сексуальна дисфункція у хворих на розсіяний склероз, Радзіховська Н. С. (2015)
Стусь В. П. - Случай неходжкинской лимфомы почки, Моисеенко Н. Н., Алиева Ю. И. (2015)
Iнформаційні листи (2015)
Знаменнi та ювiлейнi дати (2015)
Возіанов С. О. - Ресурси та основні показники діяльності урологічної служби в Україні за 50 років, Сайдакова Н. О., Старцева Л. М. (2015)
Горовий В. I. - Досвід виконання трансобтураторного слінгу вітчизняним набором "УКРТЕХМЕДСЛIНГ” при лікуванні жінок зі стресовим нетриманням сечі, Балацький Р. К., Магалецька Н. В. (2015)
Дехтяр Ю. М. - Особливості уродинаміки нижніх сечових шляхів у жінок з нетриманням сечі, що виникає при статевому акті, Костєв Ф. I., Чайка О. М. (2015)
Квятковский Е. А. - Исследование уродинамики нижних мочевых путей у больных с паховой грыжей, Квятковская Т. А., Русинко И. М., Цветаев В. В., Лыков Н. Н. (2015)
Возіанов С. О. - Оптимізація зменшення рецидивів пієлонефриту в осіб з уретеролітіазом єдиної нирки після контактної літотрипсії, Бойко А. I., Спиридоненко В. В., Мороз О. Л., Гурженко А. Ю., Купрін Д. I., Шматюк Т. I., Чумак Н. М. (2015)
Боржієвський А. Ц. - Геморагічні ускладнення черезшкірної нефролітотрипсії та методи їх лікування, Чапля М. М., Слабий О. I., Артищук В. М., Рум’янцева А. П. (2015)
Мрачковський В. В. - Динаміка розвитку онкоурологічної допомоги на прикладі урологічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру, Кондратенко А. В., Яковлєв П. Г., Шуригіна О. В., Сакало В. С., Сакало А. В., Куранов Ю. Ю., Салій П. М., Жильчук Ю. В. (2015)
Сайдакова Н. О. - Рак передміхурової залози: захворюваність в Україні, Григоренко В. М., Бровко Н. В., Вікарчук М. В., Межерицький С. М. (2015)
Лесовой В. Н. - Хирургическая анатомия супрадиафрагмального сегмента нижней полой вены применительно к проблемам венакаватромбэктомии, Щукин Д. В., Демченко В. Н., Ермоленко Т. И. (2015)
Лесовой В. Н. - Результаты хирургического лечения рака простаты в Харьковском регионе, Хареба Г. Г., Гарагатый И. А., Щукин Д. В., Демченко В. Н. (2015)
Зеляк М. В. - Діагностика та лікування закритих пошкоджень нирок у дітей, Зіняк Б. М., Баб’юк Б. Д. (2015)
Барухович В. Я. - Современные вопросы диагностики и лечения гипоспадии у детей (2015)
Наконечний Р. А. - Ефективність мініінвазивного лікування міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей (2015)
Возіанов С. О. - Визначення дисемінованих пухлинних клітин у кістковому мозку та периферійній крові у хворих на рак передміхурвої залози, Сакало В. С., Григоренко В. М., Жильчук Ю. В., Сакало А. В., Мрачковський В. В., Кондратенко А. В., Черниченко О. А., Данилець Р. О., Владіміров В. О. (2015)
Возіанов С. О. - Результати лікування остеопорозу деносумабом у хворих на рак передміхурової залози, Сакало В. С., Черниченко О. А., Сакало А. В., Яковлев П. Г., Жильчук Ю. В. (2015)
Бойко М. I. - Тактика ведення пацієнтів з варикоцеле, Пасечніков С. П., Бойко О. М. (2015)
Бойко М. I. - Принципи чоловічої естетичної генітальної хірургії (2015)
Костєв Ф. I. - Особливості лікування синдрому хронічного тазового болю у чоловіків, Руденко О. В., Красилюк Л. I. (2015)
Сами Х. - Диагностическое значение повышения содержания провоспалительных факторов в крови и моче больных с активно протекающим хроническим калькулезным пиелонефритом, Борисов А. В. (2015)
Стусь В. П. - Нарушение местного почечного кровотока при моделировании односторонних патологических процессов в почках, Шпонька И. С., Баранник К. С., Пославская А. В. (2015)
Русинко И. М. - Инородные тела забрюшинного пространства. Тактика уролога (клинические наблюдения), Дулепин А. В., Приходько А. В., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2015)
Русинко И. М. - Парауретральная киста у женщин. Тактика уролога, Дулепин А. В., Приходько А. В., Вовк В. Ю., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2015)
Русинко И. М. - Необычная (пенальная) эктопия третьего добавочного яичка, Дулепин А. В., Приходько А. В., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2015)
Стусь В. П. - Досвід лікування вікового андрогенного дефіциту у чоловіків, Поліон Ю. М., Поліон М. Ю. (2015)
Щукин Д. В. - Кровотечения из просвета изолированного сегмента НПВ при выполнении венакаватромбэктомии, Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н., Мозжаков П. В., Демченко В. Н. (2015)
Лесовой В. Н. - Органосохраняющая хирургия почечно-клеточного рака (ПКР) при внутри-венозном распространении опухоли, Щукин Д. В., Поляков Н. Н., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Хареба Г. Г., Зеленский А. И., Мозжаков П. В. (2015)
Лісовий В. М. - Аномалії судин нирки у донорів при спорідненій трансплантації нирки, Андон’єва Н. М., Поляков М. М. (2015)
Щукин Д. В. - Поперечный тоннель под устьями главных печеночных вен - альтернатива piggyback мобилизации печени при удалении опухолевых тромбов НПВ, Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г., Демченко В. Н., Мозжаков П. В. (2015)
Берестенко С. В. - Нейрофиброматоз. Спонтанный разрыв правой почки у пациентки 24 лет (случай из практики), Аламаха В. И., Конарева С. А., Журило-Никоненко И. В., Плечун В. В., Важенина Е. Л., Берестенко Н. В., Панченко А. В., Цепелев Ю. Ю. (2015)
Сакало А. В. - Ризик-фактори прогресування при тактиці активного спостереження у хворих на семіному яєчка I стадії (2015)
Костєв Ф. I. - Cимультанні оперативні втручання у пацієнток похилого віку з урологічними ускладненнями генітального пролапсу, Чайка О. М., Красилюк Л. I. (2015)
Фридберг А. М. - Диапевтика в вопросах лечения простых кист почек, Светличный Э. А., Украинец Е. П. (2015)
Люлько О. О. - Підвищення ефективності симультанної механічної ендоскопічної цистолітотрипсії вторинних каменів сечового міхура у пацієнтів з необхідністю виконання трансуретральної резекції передміхурової залози, Бурназ О. О., Нікітюк I. М., Сагань О. С., Варвашеня М. В. (2015)
Сарычев Л. П. - Роль бактериальной транслокации из кишечника в патогенезе бактериурии, Пустовойт А. Л. (2015)
Саричев Л. П. - Контраст-індукована нефропатія, Пустовойт Г. Л., Саричев Я. В., Сухомлин С. А., Панасенко С. М. (2015)
Мальцев А. В. - Патоморфоз інвазивного раку сечового міхура під впливом неоад’ювантного променевого лікування, Савенков В. I. (2015)
Возианов С. А. - Первичная, общая заболеваемость, смертность от основных заболеваний органов мочеполовой системы в аспекте деятельности ГУ "Институт урологии НАМН Украины", Сайдакова Н. А., Григоренко В. М., Онищук А. П., Оныськив О. Е., Старцева Л. Н. (2015)
Лесовой В. Н. - Распространенность и патоморфология опухолей яичка у больных в Харькове, Хареба Г. Г., Гарагатый И. А., Ханжин В. В., Щукин Д. В. (2015)
Хареба Г. Г. - Химио-гормональная терапия в лечении впервые выявленного рака предстательной железы, Дубинина А. Н. (2015)
Криворотько Ю. В. - Применение статинов у больных раком предстательной железы, получающих андрогенную блокаду (2015)
Пидмурняк А. А. - Анализ эффективности применения алгоритма расчета местоположения троакара при лапароскопических и ретроперитонеоскопических вмешательствах при патологии почек и проксимального отдела мочеточника, Собчинский С. А., Собчинский К. С., Войцешин В. В., Монастырский В. Н., Алешко А. А., Боюк В. В., Добровольский В. А., Дрогоруб А. А. (2015)
Никитаев С. В. - Оценка клинических проявлений и качества жизни у больных при лечении необструктивного вторичного уретерогидронефроза (2015)
Бачурин Г. В. - Использование фитотерапии в урологической практике (2015)
Целюх Н. С. - Вплив факторів харчування на утворення каменів у нирках серед населення нашого регіону, Кітик В. В., Дмитрієнко В. В. (2015)
Пасечников С. П. - Влияние менструального цикла и инфекционно-воспалительных процессов гениталий на частоту возникновения острого неосложненного пиелонефрита у женщин репродуктивного возраста, Митченко Н. В., Самчук П. А. (2015)
Iнформація (2015)
Стусь В. П. - Ювiлеї. До 80-рiччя нашого вчителя – професора О.В. Люлька (2015)
До 50-рiччя з дня народження професора Валерiя Iвановича Зайцева (2015)
Пасєчніков С. П. - Особливості госпіталізації жінок, хворих на гострий необструктивний пієлонефрит, у повіковому аспекті, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. І. (2015)
Черненко В. В. - Підвищення ефективності реабілітації у хворих на сечокам’яну хворобу після проведення літотрипсії, Черненко Д. В. (2015)
Дмитришин С. П. - Сечокам’яна хвороба: епідеміологічні особливості в регіональному аспекті (2015)
Бачурин Г. В. - Характеристика инфекции мочевых путей больных мочекаменной болезнью и ее комбинированное лечение на современном этапе (2015)
Стусь В. П. - Опыт лечения и отдаленные результаты лечения стриктур пиелоуретерального сегмента, Моисеенко Н. Н., Дубовская Н. В. (2015)
Люлько А. А. - Симультанные видеоэндохирургические операции в лечении патологии верхних мочевых путей, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня А. В. (2015)
Берестенко С. В. - Эффективность фитокомплекса Формен Комби в лечении гиперплазии предстательной железы у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Новодранова Т. А., Берестенко Н. В. (2015)
Зеляк М. В. - Фімоз: показання до операції. Власний досвід, Зіняк Б. М., Баб’як Б. Д., Архитко Т. Л. (2015)
Стусь В. П. - Морфолого-морфометричні зміни в нирках вагітних самиць щурів при дії солей важких металів та можливості протекторного ефекту нанометалів, Шпонька І. С., Бондарєва В. О., Краснов В. М. (2015)
Пасєчніков С. П. - Аналіз ускладнень лазерної вапоризації апаратом Medіlas Dornіer Urobeam 940 nm, трансуретральної резекції простати та черезміхурової простатектомії у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Дячук М. Д. (2015)
Баранник С. І. - Відновлення кровопостачання яєчка після хірургічного лікування пахвинних гриж, Панікова Т. М., Бараннік Т. Л., Чабаненко Г. М., Шевцов В. М. (2015)
Головко С. В. - Селективна артеріальна емболізація як мінімально інвазивний метод лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих із високим оперативним ризиком, Кобірніченко А. А., Савицький О. Ф., Троіцький І. Л. (2015)
Дігтяр В. А. - Досвід лікування хворих дітей із патологією подвоєної нирки, Бойко М. В., Харитонюк Л. М., Обертинський А. В., Островська О. А. (2015)
Науково-практична конференція "Сучасні методи діагностики та лікування в урології, андрології та онкоурології", 8 – 9 жовтня 2015 року, м. Дніпропетровськ (2015)
Інформаційні листи (2015)
Требования к оформлению статей для авторов журнала "Урология" (2015)
Ювiлей. До 55-рiччя з дня народження професора Сергiя Олександровича Возiанова (2015)
Стусь В. П. - Функціональний стан і компенсаторно-пристосовні можливості парного органа - нирок в умовах однобічного ураження або єдиної нирки, що залишилася після нефректомії (огляд літератури), Бараннік К. С. (2016)
Пасєчніков С. П. - Фактори ризику розвитку несприятливого перебігу гострого необструктивного пієлонефриту у жінок репродуктивного віку, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. I., Самчук П. О. (2016)
Квятковская Т. А. - Изменения характеристик потока мочи при урофлоуметрии во время адаптационной перестройки гормонального фона женского организма в пери- и постменопаузальном периодах, Квятковский Е. А. (2016)
Возіанов С. О. - Особливості епідеміології раку нирки в Україні, Шуляк О. В., Сайдакова Н. О. (2016)
Возианов С. А. - Сравнительная оценка течения послеоперационного периода в зависимости от наличия или отсутствия осложнений у пациентов, перенесших радикальную цистэктомию, Шамраев С. Н., Васильева В. Д., Носов А. К., Генбач И. О., Шамраева Д. Н. (2016)
Мельничук М. П. - Значення простатспецифічного антигену у діагностиці передпухлинних захворювань простати, Люлько О. О., Журавчак А. З. (2016)
Ухаль М. И. - Уретропростатическое рефлюксирование мочи и патогенетическая терапия рефлюкс-обусловленного хронического простатита с точки зрения доказательной медицины, Ухаль Е. М. (2016)
Анотації дисертаційних робіт, захищених у 2014 році. За редакцією к. мед. н. Л.М. Старцевої (2016)
Iнформаційні листи (2016)
Знаменнi та ювiлейнi дати. Знаменательные и юбилейные даты в истории урологии и смежных областей в 2016 году (2016)
Ювiлеї. Горпинченко Iгор Iванович. До 70-рiччя вiд дня народження (2016)
Бойко Микола Iванович. До 60-рiччя вiд дня народження (2016)
Стусь В. П. - Розвиток урології на Дніпропетровщині (до 100-річчя з дня заснування ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України") (2016)
Fetahu A. - Epidemiological research and clinical urolithiasis in Presevo valley, Neziri A., Tartari F., Karamitri G., Qeva O., Daku A. (2016)
Сагалевич А. И. - Бездренажная перкутанная нефролитотрипсия - новое направление в эндохирургии нефролитиаза, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Мариниченко М. В. (2016)
Децик О. З. - Сечокам’яна хвороба як чинник соціально-психологічної та фізіологічної дезадаптації хворих, Соломчак Д. Б. (2016)
Григоренко В. М. - Рання діагностика раку передміхурової залози: критерії відбору хворих для проведення біопсії, Вікарчук М. В., Бровко Н. В. (2016)
Стусь В. П. - Динаміка захворюваності на рак сечового міхура в Дніпропетровській області у 2004–2015 рр., Донченко Г. М., Слюсарєв В. М., Михайлець Є. М. (2016)
Молчанов Р. Н. - Опыт применения узкоспектральной визуализации в лечении рака мочевого пузыря (2016)
Сакало А. В. - Лікування дисемінованих стадій семіноми яєчка (2016)
Возианов С. А. - Отдаленные результаты открытых хирургических вмешательств у пациентов с осложненными стриктурами мочеиспускательного канала, Горпинченко И. И., Шамраев С. Н., Бабюк И. А., Бойко А. И., Шарпило А. Л., Ридченко М. А., Козачихина С.И., Стусь В. П., Суварян А. Л. (2016)
Антонян И. М. - Новые возможности диагностики и мониторинга состояния пациентов с заболеваниями предстательной железы, Рощин Ю. В., Зеленский А. И., Мошель Ф. Г., Налбандян Т. А., Соколов А. Ю., Горячая В. А., Угрюмова Е. М. (2016)
Зайцев В. І. - Міфи та правда щодо трансректального введення препаратів при лікуванні захворювань простати (2016)
Стусь В. П. - Медикаментозна корекція порушень кровотоку у пацієнтів з однобічним патологічним ураженням нирок у періопераційному періоді, Бараннік К. С., Єхалов В. В., Гарміш О. С., Українець Є. П. (2016)
Байдо С. В. - Експериментальне вивчення лапароліфтингу при операціях на нирці і верхніх сечовивідних шляхах, Григоренко В.М., Приндюк С. І., Денека Є. Р. (2016)
Великородный В. И. - Изменения состояния предстательной железы после воздействия СО2-лазера, Алексюк Л. А. (2016)
Майсара А. - Зависимость выраженности гипертензии от характеристик почечных кист, в т.ч. парапельвикальных (2016)
Конгрес Європейської асоціації урологів (2016)
Звіт про роботу Конгресу Асоціації урологів України 21 – 23 квітня 2016 року, Україна, м. Київ (2016)
Отчет о проведении научно-практической конференции "Урология, андрология, нефрология – 2016" (2016)
Iнформація (2016)
Ювiлеї. Cтаховський Едуард Олександрович. До 60-рiччя вiд дня народження (2016)
Валентин Васильевич Суслов. К 85-летию со дня рождения (2016)
Некролог. Свiтлiй пам’ятi Вiктора Олексiйовича Пирогова (2016)
Безродний Д. А. - Особливості дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення задач акустичного текстурного аналізу (2013)
Василенко О. Л. - Елементи здвигової тектоніки в формуванні Східно-Медведівського підняття, Бартащук О. В., Панасенко В. В., Здоровенко М. М. (2013)
Клевцов А. А. - Использование дистанционных методов для локализации зон подтоплений на примере Харьковской области, Горелик С. И. (2013)
Локтєв А. В. - Перспективи видобування газу горизонтальними свердловинами в неогенових відкладах зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2013)
Лутков В. С. - Мантийные плюмы как вероятные источники рудного вещества, Андреев В. В., Чуенко А. В. (2013)
Остроух О. А. - Якісна оцінка природної захищеності підземних вод засобами ГІС (2013)
Повєрєнний С. Ф. - До методики визначення абсолютної газопроникності в ході оперативної обробки керну, Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2013)
Полєвич О. В. - Вибір методу рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) для визначення складу твердих геологічних зразків, Чуєнко О. В., Цимбал В. О. (2013)
Прибилова В. М. - Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного горизонту мергельно-крейдяних відкладів на території Харківської області (2013)
Самойлов В. В. - Аналіз стану обводнення свердловин та покладів на Коробочкинському родовищі на основі промислово-гідрогеологічних досліджень, Павлов С. Д. (2013)
Сухорученко С. К. - Формування глин нижньої крейди Криму під впливом природних факторів, Грицюта В. Ю. (2013)
Суярко В. Г. - Ізотопи вуглецю метану – як критерій досліджень скупчень вуглеводнів, Кривуля С. В. (2013)
Терещенко В. А. - Перспективы освоения нетрадиционного газа на разрабатываемых месторождениях Днепровско-Донецкой впадины (2013)
Чомко Ф. В. - Геохимические функции геологической среды в районе Сакского соленого озера, Чабан В. В. (2013)
Шморг Я. С. - Літологічна характеристика сланцевих аргілітів Юліївсько-Скворцівської зони у зв’язку з нафтогазоносністю (2013)
Яковлєв В. В. - Гідрогеологічні і технічні аспекти облаштування каптажів питного водопостачання у надзвичайних ситуаціях (2013)
Василевська Я. В. - Регіональні особливості санаторно-курортного господарства України (2013)
Голик В. И. - Повышение качества эксплуатации недр, Полухин О. Н., Петин А. Н. (2013)
Грушка В. В. - Суспільно-географічний аналіз соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області (2013)
Данова Т. Е. - Пространственно-временное распределение осадков на территории Украины в условиях современного изменения климата, Касаджик Т. Л. (2013)
Добровольська Н. В. - Основні напрями збільшення продуктивності сільськогосподарських земель в аспекті рослинництва Харківської області (2013)
Кобилін П. О. - Місце Харківської області в системі загальної середньої освіти України (2013)
Кобченко Ю. Ф. - Воднобалансові методи у фітокліматологічних дослідженнях, Кобченко О. Ю., Резуненко В. А. (2013)
Кулєшова Г. О. - Регіональні особливості розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Ліхван В. Ф. - Аналіз сучасних проблем та перспектив АПК Харківської області (2013)
Нємець Л. М. - Комунально-житлове господарство як складова соціальної інфраструктури (на прикладі сільської місцевості Донецької області), Сегіда К. Ю., Забірченко О. А., Ключко Л. В. (2013)
Панкратьєва В. В. - Демографічна ситуація в Луганській області як фактор розвитку системи освіти (2013)
Погребський Т. Г. - Сучасна медико-демографічна ситуація у Волинській області (2013)
Полєвич І. О. - Умови створення механізму використання регіональних екологічних інновацій (2013)
Решетченко С. І. - Дослідження вітрового режиму на території Харківської області на початку XXI століття (2013)
Сегіда К. Ю. - Розселення населення Харківської області: територіальний аспект (2013)
Телебєнєва Є. Ю. - Суспільно-географічні особливості промисловості Харківського регіону (2013)
Черваньов І. Г. - Дослідження показників теплового режиму відвалів гірничовидобувної промисловості на прикладі міста Донецьк, Бурдун Ю. К. (2013)
Шинкаренко Д. А. - Транспорт як складова транспортно-комунікаційної системи великого міста (2013)
Яновська О. О. - Історико-архітектурне надбання як складова культурного комплексу Харківської області (2013)
Буц Ю. В. - Ландшафтно-екологічний підхід в дослідженні лісових пожеж (2013)
Єрошина Т. В. - Вдосконалення територіальної організації виробництва екологічно чистої продукції АПК України (2013)
Жуков М. Н. - Рівень та фактори забруднення поверхневих вод важкими металами (на прикладі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей), Клипа А. В. (2013)
Крайнюков О. М. - Обумовленість формування екологічного стану поверхневих вод особливостями природних ландшафтів на водозбірній площі (2013)
Ричак Н. Л. - Формування якості річкових вод під впливом поверхневого стоку урбанізованих територій (2013)
Стаценко Е. А. - Развитие экологического каркаса в староосвоенных регионах, Корнилов А. Г. (2013)
Черванёв И. Г. - Природный капитал как предмет инвайроментальной экономики и фактор конструктивного природопользования, Бортник Л. Н., Грищенко Н. В. (2013)
Реферати (2013)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2013)
Абєлєнцев В. М. - Особливості обводнення газоконденсатних та нафтових покладів родовищ Дніпровсько-Донецької западини, Лур’є А. Й., Нестеренко М. Ю. (2013)
Агрес Н. П. - Прогнозування нових об'єктів пошуку вуглеводнів в обрамленні Чутівсько-Білухівського штоку за структурно-геоморфологічними дослідженнями, Фільова Г. О., Олійник О. А. (2013)
Амджади А. - Сравнительная характеристика химического состава грунтовых вод Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадин Ирана (2013)
Андреев В. В. - Оценка состава и парагенезиса пикроильменитов из осадочных комплексов для прогнозирования их коренных источников, Корховой А. А., Чуенко А. В. (2013)
Василенко О. Л. - Структурно-тектонічні особливості південно-східного сегменту Дніпровсько-Донецького рифтогену (з позиції здвигової тектоніки) (2013)
Височанський І. В. - Геологічні фактори формування несклепінних пасток в особливих зонах нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецького авлакогена (2013)
Загороднов А. В. - Интрузивные внедрения и соляные диапиры, как каналы тепломассопереноса (2013)
Зарицкий А. П. - Зональные особенности нефтегазонакопления Днепровско-Донецкой впадины, Зарицкий П. В. (2013)
Клевцов А. А. - Метаморфические породы крупнообломочного материала из угольных пластов Донецкого бассейна (2013)
Локтєв А. А. - Перспективи нарощення вуглеводневої сировинної бази Закарпатської газоносної області (на прикладі Залузького субрегіонального підняття) (2013)
Лутков В. С. - К проблеме формирования геохимических и металлогенических провинций, Чуенко А. В. (2013)
Міщенко Л. О. - Перспективи дорозвідки верхньовізейських газоконденсатних покладів Котелевського родовища (2013)
Мокрицкая Т. П. - Изменение свойств дисперсных грунтов в зоне влияния "ЕВРАЗ – ДМЗ им. Петровского", Коник О. С. (2013)
Прибилова В. М. - Характеристика експлуатаційних ресурсів підземних вод масиву Агармиш та їх раціональне використання, Бондарчук Г. В. (2013)
Святенко Г. Є. - Деякі особливості продуктивності тріасових відкладів Шебелинського родовища, Височанський І. В., Дюков О. Г., Масалітіна Ю. М. (2013)
Стебельська Г. Я. - Перспективи виявлення пропущених об’єктів на родовищах вуглеводнів, що тривалий час перебувають в розробці (2013)
Суярко В. Г. - Проблеми забруднення підземної гідросфери промислових регіонів (на прикладі Донбасу), Пересадько В. А. (2013)
Терещенко В. А. - Закономерности традиционного и нетрадиционного газонакопления в аспекте гидрогеологической и катагенетической зональности (на примере Днепровско-Донецкой впадины) (2013)
Василевська Я. В. - Територіальний розподіл туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області (на основі кластерного аналізу) (2013)
Данова Т. Є. - Особливості просторово-часового розподілу аномалій температурно-вологісних характеристик повітря в північному полярному регіоні, Мельник Є. А. (2013)
Кобилін П. О. - Підходи до визначення поняття "соціальна інфраструктура" (2013)
Кулєшова Г. О. - Суспільно-географічні особливості формування інвестиційної привабливості Харківського регіону, Озерська Т. В. (2013)
Мацук Ю. М. - Зміни грозової активності на території України в ХХ та на початку ХХІ сторіччя (2013)
Нємець Л. М. - Особливості транспортно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості Донецької області, Сегіда К. Ю., Яковлева Ю. К. (2013)
Опара В. М. - Соціально-економічне значення орендних відносин у сільськогосподарському землекористуванні в Україні, Домбровська О. А. (2013)
Панкратьєва В. В. - Моделювання траєкторії розвитку системи освіти Луганської області (2013)
Погребський Т. Г. - Суспільно-географічні особливості системи охорони здоров’я Волинської області (2013)
Полєвич І. О. - Особливості експорту та імпорту послуг в Харківській області (2013)
Полонский А. Б. - Влияние скандинавского колебания на температуру воздуха в восточной Европе, Кибальчич И. А. (2013)
Прокоф’єв О. М. - Аналіз режиму хмарності Антарктиди (2013)
Сегіда К. Ю. - Внутрішньорегіональні особливості формування людського капіталу Харківської області (2013)
Телебєнєва Є. Ю. - Особливості розвитку економічного потенціалу Харківського регіону та його складові (2013)
Шинкаренко Д. А. - Особливості транспортного комплексу великого міста (2013)
Яворська В. В. - Загальна динаміка регіональних геодемографічних процесів в Україні (2013)
Абрамов И. Б. - К вопросу воздействия космогенных факторов на геодинамические процессы и их учета при проектировании и эксплуатации объектов повышенной опасности, Абрамов К. И., Удалов И. В., Чомко Ф. В., Чомко Д. Ф. (2013)
Завальный А. П. - Мероприятия по охране подземных вод при эксплуатации накопителей промышленных отходов (2013)
Кудрик И. Д. - Особенности оценки экологического риска при использовании подземных вод Керченского полуострова, Ошкадер А. В. (2013)
Петин А. Н. - Изменение запасов и качества подземных вод в условиях интенсивной эксплуатации водоносных горизонтов на территории Белгородской области, Погорельцев И. А., Уколов И. М., Кононова М. В. (2013)
Потапенко Г. Є. - Вміст пестицидів у підземних водах та ґрунтах Донеччини (2013)
Прибилова В. М. - Оцінка впливу техногенного навантаження на геологічне середовище та особливості накопичення забруднювачів в зоні розміщення Зміївської ТЕС (Харківська область) (2013)
Сердюкова О. О. - Гідрогеохімічні особливості фтора у зоні гіпергенезу Донбасу та деякі аспекти його впливу на організм людини (2013)
Яковлев В. В. - Глобальная трещиноватость Юзовской площади и ее гидрогеологическое значение, Ананьев С. Н. (2013)
Кобченко Ю. Ф. - Внесок Г. П. Дубінського у розвиток метеорології і кліматології (до 100-річчя від дня його народження) (2013)
Пам’яті професора І. Ю. Левицького (2013)
Реферати (2013)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2013)
Абєлєнцев В. М. - Оцінка параметрів водоносного комплексу за результатами розробки родовищ вуглеводнів, Лур’є А. Й., Догадіна Т. В. (2014)
Амджади А. - Использование факторного анализа при исследовании химического состава грунтовых вод в Ширазской и Хоррамабадской межгорных впадинах Ирана, Чомко Д. Ф. (2014)
Владика В. М. - Методичні питання інтенсифікації припливів вуглеводнів на прикладі сарматських відкладів Передкарпатського прогину, Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Неспляк Ю. М., Чебан О. В. (2014)
Гаврилюк О. В. - Формирование гидрогеохимических аномалий брома в подземных водах юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (2014)
Дмитровський Ю. М. - Особливості флюїдної зональності багатопокладних родовищ та визначення механізму їх виникнення (на прикладі Кременівського родовища) (2014)
Прибилова В. М. - Оцінка якісного складу питних підземних вод водоносного горизонту бучацько-канівських відкладів на території Харківської області (2014)
Самойлов В. В. - Промислово-гідрогеологічні дослідження – складова контролю за розробкою газоконденсатних родовищ (2014)
Стрілець Є. С. - Оцінка ступеню обводнення покладів за допомогою малогабаритної гідрогеологічної сепараційної установки, Левонюк С. М., Німець Д. К., Самойлов В. В. (2014)
Суярко В. Г. - Металогенічні та геохімічні особливості східної частини Дніпровсько-Донецького авлакогену (2014)
Терещенко В. А. - Подземные воды из наиболее глубоких вскрытых горизонтов Днепровско-Донецкой впадины (2014)
Хроль В. В. - Особливості польових досліджень керну нафтових та газових свердловин (2014)
Яковлєв В. В. - Джерельні води Харківської області як джерело питного водопостачання (2014)
Вірченко П. А. - Аналіз метрополітарних функцій великого міста (на прикладі міста Харкова), Мазурова А. В. (2014)
Касаджик Т. Л. - Современные изменения влагопереноса в тропосфере причерноморского региона в теплый период года (2014)
Кобченко Ю. Ф. - Вплив погодних факторів на формування урожаю зернових культур у Харківській області, Кобченко О. Ю., Резуненко В. А. (2014)
Кулєшова Г. О. - Регіональні особливості експорту товарів України, Кафтанова П. О., Ключко Л. В. (2014)
Нємець Л. М. - Трансформація статево-вікової структури населення (на прикладі Полтавської області), Барило І. М. (2014)
Погребський Т. Г. - Особливості організації національної системи охорони здоров’я України (2014)
Полевич І. О. - Особливості інвестиційної діяльності регіонів України (2014)
Решетченко С. І. - Температура повітря на території Харківської області, Куценко Г. С. (2014)
Сегіда К. Ю. - Заселенсько-розселенські процеси та формування системи розселення міста Харкова, Горбунова Ю. О. (2014)
Шинкаренко Д. А. - Теоретичні аспекти дослідження сфери телекомунікаційних послуг великого міста (2014)
Шпурік К. В. - Картографування природної та історико-культурної спадщини в рамках регіональної програми розвитку культури і туризму (2014)
Шуліка Б. О. - Вивчення можливостей прогнозування погодних явищ в локальному природному середовищі (на прикладі селища Високий) (2014)
Грушка В. В. - Узгодженість розвитку геоекологічної ситуації в містах і районах Дніпропетровської області (2014)
Телебєнєва Є. Ю. - Розвиток промислового виробництва як фактор погіршення екологічної ситуації в Харківській області (2014)
Фик І. М. - "Гірнича енциклопедія" – вагомий внесок у гірничу науку (2014)
Реферати (2014)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2014)
Абєлєнцев В. М. - Дослідження неоднорідності порового сере-довища пластів-колекторів з метою оптимізації вилучення вуглеводнів, Лур’є А. Й., Міщенко Л. О. (2014)
Абєлєнцев В. М. - Прогнозування вибіркового обводнення покла-дів вуглеводнів за результатами дослідження літологічних та фільтраційних властивостей порід-колекторів, Сусяк Т. Я., Пашков В. О. (2014)
Безродна І. М. - Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за ре-зультатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) (2014)
Гежий О. І. - Закономірності зміни інфільтраційного живлення підземних вод Західного Дон-басу на прикладі шахтних відвалів (2014)
Клевцов А. А. - Магматические породы крупнообломочного материала из угольных пластов Донецкого бассейна (2014)
Колодій І. В. - Прогнозування локалізації вуглеводневих скупчень Причорноморського водо-напірного басейну за гідрогеохімічними показниками (2014)
Мокрицкая Т. П. - О некоторых возможностях анализа тенденций режима подземных вод по траектории приращений уровня подземных вод, Самойлич Д. А. (2014)
Омельчук А. Ю. - Закономірності зміни коефіцієнта водної міграції у підземних водах Захід-ного Донбасу (2014)
Поверенный С. Ф. - Экспериментальное обоснование методики определения коэффициента газоотдачи пород-коллекторов по кер-ну, Лурье А. И., Нестеренко Н. Ю., Поддубная Е. В. (2014)
Полєвич О. В. - Формування гідрогеохімічних бар’єрів у зонах контакту підземних техногенних потоків з поверхневими природними водами, Шперер О. В., Чуєнко О. В. (2014)
Прибылова В. Н. - Проблемы и пути совершенствования нормирования показателей качества питьевых вод (2014)
Прибылова В. Н. - Особенности гидрогеохимии техногенеза при разработке нефтяных месторождений, Хоу Чуньсян (2014)
Соловьев В. О. - Тектонические движения и нефтегазоносность, Фык И. М. (2014)
Суярко В. Г. - Про джерела надходження та міграцію брому у підземних во-дах (на прикладі Дніпровсько-Донецького авлакогену), Гаврилюк О. В. (2014)
Трохименко Г. Л. - Геологічні та промислово-геофізичні передумови регіональної нафтогазоносності відкладів тріасу в ДДЗ, Височанський І. В., Святенко Г. Є. (2014)
Чомко Д. Ф. - Солеутворення при видобутку нафти та вплив на нього гідрогеоло-гічних умов, Рева М. В. (2014)
Чомко Ф. В. - Комплексне застосування багатовимірного статис-тичного аналізу при дослідженнях набрякаючих ґрунтів, як основи фундаментів, Чомко Д. Ф., Таранов В. Г. (2014)
Шморг Я. С. - Комплексні літологічні, геохімічні, палінологіч-ні та вугле-петрографічні дослідження осадових порід Орільської площі, Карбань А. В., Ужвенко А. С. (2014)
Щербак О. В. - Метаморфізація питних підземних вод на території Херсонської області (2014)
Городиський Ю. Я. - Територіальні особливості розвитку паломництва у Львівській області (2014)
Нємець Л. М. - Територіальні особливості сільсь-кого господарства Харківської області, Лур’є А. Й., Кулєшова Г. О., Ліхван В. Ф. (2014)
Нємець К. А. - Вплив процесу урбанізації на виникнення сучасних форм мі-ських поселень, Мазурова А. В. (2014)
Писарев Д. Н. - Конструктивно-географические аспекты геологических исследований Д. Н. Соболева (2014)
Сегіда К. Ю. - Епістемологічні основи дослідження демо-графічної поведінки, Завєтний С. О., Кузьменко Д. М. (2014)
Tyshkovets V. V. - Modern mapping technologies of cadastral works software, Opara V. N. (2014)
Касимов А. М. - Эколого-экономические методы сокращения ущерба окру-жающей среде, наносимого накопителями отходов, Удалов И. В. (2014)
Касіянчук Д. В. - Статистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку зсувів (2014)
Потапенко Г. Є. - Особливості міграції та концентрації пестицидів у ґрунтових водах кайно-зойських відкладів (2014)
Ричак Н. В. - Якість зливово-талого стоку транспортної урбофункціональної підсистеми басейну р. Харків, Срібна К. В. (2014)
Білецький В. С. - Засновник мінералогії та гірничої науки Георг Агрікола і його книги, Гайко Г. І. (2014)
Степаненко А. В. - Рецензія на монографію Ю. К. Яковлєвої "Комплексне дослідження соціального розвитку старопромислового регіону" (2014)
Реферати (2014)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2014)
Абєлєнцев В. М. - Геологічні особливості флюїдної зональності багатопластових родовищ Дніпровсько-Донецької западини, Лур’є А. Й., Міщенко Л. О. (2015)
Аксьонов В. В. - Вплив особливостей геологічної будови газоконденсатних покладів Матвіївського родовища на умови їх розробки, Німець Д. К., Письменний І. В. (2015)
Беліцька М. В. - Літологія і особливості сепарації полімінерального алювію, на прикладі річок України, Іванченко В. В. (2015)
Бойко К. Є. - Геологічні умови формування сучасних зсувів південного берега Криму (2015)
Давиденко О. Ю. - Перспективи збільшення рівнів видобутку вуглеводнів шляхом буріння бокових стволів, Давиденко І. О., Рудик О. І. (2015)
Dykan K. V. - Stratigraphic position of oxfordian deposits bivalve molluscs in the north-western out-skirts of Donbas (2015)
Лівенцева Г. А. - Літолого-фаціальні передумови формування новоутворених техногенних колекторів Львівсько-Волинського вуглегазового басейну (2015)
Левонюк С. М. - Особливості підрахунку запасів питних підземних вод на об’єктах нафтогазової промисловості (на прикладі Тимофіївського, Машівського та Яблунівського родовищ), Шум Т. І., Прожога Н. П., Чернявська І. Б. (2015)
Лящова М. П. - Мікрофауністичні комплекси та мікрофаціальна характеристика пізньовізей-ських карбонатних порід південного Донбасу (2015)
Матвеев А. В. - Биостратиграфия турона северо-западного Донбасса по известковому нанопланктону, Колосова И. В. (2015)
Прибилова В. М. - Оцінка якісного складу питних підземних вод сеноман-нижньокрейдяного водоносного комплексу на території Харківської області (2015)
Pribilova V. M. - The prospects of oil and gas content of the Sinian system of the Sichuan basin of China, Chunsian K. (2015)
Суярко В. Г. - Геохімічні критерії пошуків вуглеводнів на сході Дніпровсько-Донецької западини, Іщенко Л. В. (2015)
Яковлєв В. В. - Закономірність формування сольового складу природних вод зони активного водообміну України (2015)
Berestok A. A. - Tourist image of Sumy region (based on sociological research) (2015)
Ганич Н. М. - Урбанізація як головна детермінанта територіальної організації готельного гос-подарства Львівської області (2015)
Зубик А. І. - Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості роз-селення (2015)
Кобилін П. О. - Просторове групування об’єктів торговельного обслуговування населення Харківської області (2015)
Кульбіда Л. С. - Агроландшафти середнього Побужжя: сучасний стан та проблеми викорис-тання (2015)
Мальчикова Д. С. - Аналіз територіальних ресурсів у плануванні територій та практиці адмі-ністративної регіоналізації (2015)
Недострелова Л. В. - Статистичні параметри енергетичних характеристик блокуючих антициклонів (2015)
Полевич І. О. - Інноваційно-інвестиційна діяльність Харківського регіону як форма реалізації його потенціалу (2015)
Peresadko V. A. - History of sustainable development strategies creation and their classification, Popovych N. V., Cherkashyna N. I. (2015)
Решетченко С. І. - Зміна температурного режиму на території Харківської області, Ткаченко Т. Г., Лисенко О. Г. (2015)
Саркісов А. Ю. - Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної організації АПК (2015)
Сегіда К. Ю. - Геодемографічний прогноз Харківської області (за допомогою методу екстра-поляції) (2015)
Sokolenko A. V. - Tourist branding project of Kharkiv region districts: ethno-cultural aspect, Mazurova A. V. (2015)
Жегулина Ю. Н. - Оценка влияния Ровенской АЭС на радиоэкологическое состояние реки Стырь в трансграничном контексте, Коваленко Г. Д. (2015)
Касимов А. М. - Исследование процессов миграции ионов тяжелых и редких металлов в почвах в зоне размещения накопителей золошлаков угольных ТЭС, Удалов И. В. (2015)
Цапко Н. С. - Використання відходів нафтохімії у виробництві цементу (2015)
Черванёв И. Г. - Инновационный потенциал землеведения в системе высшего географического и экологического образования, Боков В. А. (2015)
Реферати (2015)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2015)
Абєлєнцев В. М. - Умови виникнення защемлених газових скупчень в процесі вибіркового обводнення покладів, Сусяк Т. Я. (2015)
Анфимова Г. В. - Состояние изученности и проблемы исследования стратотипов юры Горного Крыма (2015)
Кривошея В. А. - Геофлюидодинамическая система Днепровско-Донецкой впадины – становление и развитие (2015)
Кривошея В. О. - Відкриття нових газоконденсатних покладів на Веснянському НГКР (2015)
Лур’є А. Й. - Геологічні особливості багато пластових родовищ вуглеводнів як основа визначення критеріїв їх до розвідки, Абєлєнцев В. М., Міщенко Л. О. (2015)
Матвеев А. В. - Палеогеграфический анализ распространения известкового нанопланктона в позднем мелу юга Украины (2015)
Прибилова В. М. - Підземні водні ресурси Харківської області та стратегія їх використання для водопостачання населення (2015)
Самойлов В. В. - Геотермобаричні особливості Борисівського родовища та їх врахування при підрахунку запасів газу (2015)
Svyatenko G. E. - Geologic structure and new stratigraphic com-plexes hydrocarbon-bearing perspectives of eastern Poltava field, Petlica Petlica, V. V., Spichakova U. M. (2015)
Стебельська Г. Я. - Геологічні передумови розвідки та розробки покладів високов’язких нафт та природних бітумів (2015)
Стефанский В. Л. - Тафономические аспекты исследования мандрыковских слоев верхнего эоцена (г. Днепропетровск, Украина) (2015)
Суярко В. Г. - Концептуальна синергетична геолого-гідрогеологічна модель роз-витку суфозії та карсту у карбонатних породах на території Святогірського монастиря, Сухов В. В. (2015)
Suyarko V. G. - Features of geological structure and prospects of gas content in Zmiiv basement ledge, Yakymenko Ju. V., Ishenko L. V. (2015)
Трохименко Г. Л. - Мезозой ДДЗ: перспективи, методи дослідження та оцінки нафтогазоносності, Височанський І. В., Святенко Г. Є. (2015)
Хроль В. В. - Виявлення пластів-колекторів за геолого-технологічними дослідженнями в ма-лопотужних пісковиках на прикладі родовищ південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини (2015)
Chornenkyi R. V. - Clarification indicators of development of Vilhivskyi’s condensate field by fal-ling reservoir pressure (2015)
Kobchenko Yu. F. - Spase-time tendencies of air temperature change in climate warming period in the territory of Ukraine, Kobchenko O. Yu. (2015)
Niemets К. A. - Environment as a factor of the spatial organizations of the big city (on the example of the city of Kharkiv), Mazurova A. V. (2015)
Овчарук В. А. - Особенности формирования паводков теплого периода на реках Горного Крыма, Прокофьев О. М., Тодорова Е. И. (2015)
Chervanyov I. G. - The intangible natural resources (INR) on aspects of natural capital of new-geography: some perspectives for Ukraine, Karasiov O. O. (2015)
Амджади Азиз - Применение стохастической модели для долгосрочного прогноза качества воды грунтового водоносного горизонта Хоррамабадской и Ширазской межгорных впадин, Чомко Ф. В., Носик Д. Ю. (2015)
Брикс А. Л. - Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище, Гаврилюк Р. Б. (2015)
Касимов А. М. Удалов И. В. - Технические и эколого-экономические показатели перспективных технологий утилизации ценных компонентов из крупнотоннажных промышленных отходов, Кононенко А. В. (2015)
Кошлякова Т. О. - Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м. Києві за ізотопно-радіохімічними даними (2015)
Chervanyov I. G. - Geoecological monitoring of dangerous local geochemical objects in urban environment by remote sensing, Burdun I. K. (2015)
Chervanyov I. G. - Application of geoecological vulnerability assessment to prevention of emergencies, Varyvoda Ye. O. (2015)
Памяти профессора Г. В. Карповой (2015)
Игорь Николаевич Ремизов (к столетию со дня рождения) (2015)
Володимир Петрович Макрідін (до століття з дня народження) (2015)
Реферати (2015)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2015)
Дмитровський Ю. М. - Уточнення геологічних моделей експлуатаційних об’єктів у процесі їх розробки (на прикладі Більського родовища), Латишев С. Є. (2016)
Василенко О. Л. - Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Загороднов А. В. - Критерии размещения нефтяных и газовых залежей в Днепровско-Донецкой впадине с учётом соляной тектоніки (2016)
Зінченко М. О. - Зміни прибережно-морської седиментації в межах літодинамічного вузла Бердянської коси внаслідок антропогенного впливу (2016)
Матвєєв А. В. - Мікропалеонтологічна характеристика кампан-маастрихтських відкладів Пооскілля, Шоміна А. Д., Колосова І. В., Синєгубка В. В. (2016)
Поверенный С. Ф. - Методика определения открытой пористости и коэффициента сжатия пор в пластовых условиях, Абеленцев В. М., Лурье А. И., Поддубная Е. В. (2016)
Прибилова В. М. - Порівняльна характеристика нормативів якості питної води, що застосовуються в окремих країнах світу (2016)
Удалов І. В. - Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів східної України, Кононенко А. В. (2016)
Фик І. М. - Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки, Фик І. М. (2016)
Бордун О. Ю. - Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону, Грицевич В. С. (2016)
Volovyk L. M. - Peripheral areas of capital region, their functional certainty under social transformation (on the example of Kyiv region) (2016)
Кобилін П. О. - Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем (2016)
Костріков С. В. - Аналіз дворівневих урбогеосистем через засоби ГІС, Чуєв О. С. (2016)
Машіка Г. В. - Місце і роль соціально-економічних чинників у формуванні господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Мельнійчук М. М. - Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком, Зейко В. О. (2016)
Нємець К. А. - Зміна ролі міст Харківської області – ретроспективний аналіз, Кравченко К. О., Сегіда К. Ю. (2016)
Опара В. М. - Стандартизації у сфері оцінки землі, Домбровська О. А. (2016)
Отечко С. А. - Проблеми та перспективи розвитку пасажирського транспорту міста Харкова: суспільно-географічний аспект (2016)
Решетченко С. І. - Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області, Ткаченко Т. Г. (2016)
Chernov B. O. - Methodological basis of economic geography (part 1) (2016)
Gryshchenko N. V. - Application of ecological footprint methodology in a constructive and geographical research (2016)
Klymenko V. H. - Assessment of water quality in the river Lopan within the boundaries of Kharkiv region, Cherkashyna N. I. (2016)
Ничая О. О. - Метризація селитебних ландшафтів Волинської області, Тарасюк Н. А. (2016)
Ричак Н. Л. - Розрахунок екологічного збитку від поверхневих вод атмосферного походження (на прикладі житлової підсистеми), Московкін В. М., Кузнєцова В. В. (2016)
Тарасюк Н. А. - Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області, Реміз С. А. (2016)
Височанський І. В. - Від Полтви до Арктики, Суярко В. Г., Фик І. М. (2016)
Зарицкий П. В. - Памяти старейшего профессора ГГФ К. Н. Савич-Заблоцкого (1877-1967) (2016)
Зарицкий П. В. - Подготовка докладов к международной конференции "Современная теория и практика ноосферного развития общества" (2016)
Зарицкий П. В. - 10 академічні читання пам’яті В. І. Стріхи (2016)
Реферати (2016)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2016)
Агрес Н. П. - Оцінка перспектив Бригадирівської солянокупольної структури за неотектонічними критеріями нафтогазоносності, Волик О. В., Олійник О. А. (2016)
Бартащук О. В. - Системна організація диз’юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 1 (2016)
Василенко О. Л. - Флюїдодинамічна модель покладів вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини (2016)
Височанський І. В. - Геологічні фактори формування пасткових умов у пермських відкладах Орчиківської палеодепресії Дніпровсько-Донецької западини, Самчук І. М. (2016)
Іщенко Л. В. - Закономірності розміщення бітумо-гідротермальних асоціацій у геологічних структурах Західно-Донецького грабену (2016)
Klimenko Yu. V. - Microfossils distribution in the callovian sediments of the north-western part of Dnieper-Donets depression, Dorotyak Yu. B. (2016)
Матвеев А. В. - Особенности развития известкового нанопланктона юга и востока Украины в меловом периоде (2016)
Нємець Л. М. - Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону (2016)
Прибилова В. М. - Якісний склад підземних вод четвертинних та еоцен-пліоценових відкладів на території Харківської області (2016)
Сухов В. В. - Про особливості суфозії карбонатних порід, Суярко В. Г., Чуєнко О. В. (2016)
Fyk M. I. - Gas well production enhancement on the application of innovative structural and thermal insulation nano-coatings, Palis S., Kovalchuk Ju. I. (2016)
Шевчук О. А. - Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України (2016)
Шнюков С. Є. - Геолого-геохімічні особливості ореолів фенітизаці Проскурівського та Чернігівського лужно-ультраосновних масивів Українського щита, Осипенко В. Ю., Никанорова Ю. Є. (2016)
Аріон О. В. - Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва, Купач Т. Г., Дем’яненко С. О. (2016)
Машіка Г. В. - Стратегія підвищення ефективності використання господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Reshetchenko S. I. - Spatial distribution of climatic indexes on the territory of forest-steppe and steppe of the left-bank Ukraine, Klymenko V. H., Cherkashyna N. I., Mashkina V. V. (2016)
Сільченко Ю. Ю. - Суспільно-географічний аналіз міграційних процесів у Кіровоградській області, Семенюк Л. Л. (2016)
Касимов А. М. - Разработка эффективных технологий утилизации отходов предприятий энергетики и химической промышленности, Удалов И. В., Сталинская И. В. (2016)
Корнєєнко С. В. - Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів північно-західного Причорномор’я України, Чомко Д. Ф., Шнюков С. Є., Чомко Ф. В. (2016)
Максименко Н. В. - Ландшафтно-екологічне планування, як підґрунтя управлінських рішень про надання екосистемних послуг (2016)
Німець Н. М. - Екологічна безпека супутньо-пластових вод і одержання йоду, Мельник А. П., Подустов М. О. (2016)
Опара В. М. - Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем, Бузіна І. М., Босенко О. Г. (2016)
Потапенко Г. Є. - Міграція хлорорганічних пестицидів у ґрунтових водах півдня Бахмутської улоговини (2016)
Удалов І. В. - Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів північно-східного Донбасу, Кононенко А. В. (2016)
Швейкін О. Л. - Дослідження способів реалізації технологічних схем екологічно чистих адсорбційних установок осушування природного газу, Летюк Є. О., Пуханов І. А., Хвостова О. В., Ткаченко В. М. (2016)
Памяти Валерия Валентиновича Андреева (1937-2016) (2016)
Памяти Виктора Николаевича Горстки (1930-2016) (2016)
Григорий Гаврилович Малёваный (1906-1998) (2016)
Abstracts (2016)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2016)
Гаврилюк О. В. - Использование пластовых вод нефтегазовых месторождений в качестве гидроминерального сырья на бром, Суярко В. Г. (2017)
Lyubchak O. V. - Thermobaric conditions of oil and gas contents and predicting of hydrocarbon phase state (on the example of the Bilche-Нolytsa oil- and gas-bearing area), Kolodiy I. V., Khokha Y. V. (2017)
Повєрєнний С. Ф. - Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну, Кривуля С. В., Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2017)
Прибилова В. М. - Хімічний склад підземних вод Харківської області як фактор ризику для здоров’я населення, Качан А. М. (2017)
Самойлов В. В. - Планування промислово-гідрогеологічних досліджень на завершальній стадії розробки вуглеводневих родовищ (2017)
Стебельська Г. Я. - Новий погляд на проблему класифікації нафт (2017)
Сухов В. В. - Про зв’язок сучасних геодинамічних процесів у карбонатних породах з тектонічною активізацією Петрівсько-Кремінського розлому, Суярко В. Г., Чуєнко О. В. (2017)
Хроль В. В. - До методики виявлення ущільнених вуглеводньонасичених порід (на прикладі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) (2017)
Гнатюк О. М. - Просторові трансформації урбанізованих територій України периферійно-індустріального типу (на прикладі міст Запоріжжя і Жовті Води) (2017)
Дудник І. М. - Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості (2017)
Karasov O. О. - Colour harmony of land cover as intangible environmental resource (Vooremaa landscape protection area, Estonia) (2017)
Клименко В. Г. - Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області), Балаклійський Д. С. (2017)
Кобилін П. О. - Функціонально-компонентна структура системи торговельного обслуговування населення (2017)
Лаврик О. Д. - Ідентифікація стадій розвитку ландшафтно-технічних систем (2017)
Maslyak P. O. - Influence of street-art on the formation of city image and the principles of street-art geographical zones, Gryniuk O. Y., Kazantseva K. A. (2017)
Машіка Г. В. - Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання (2017)
Мельник Л. В. - Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці, Кривець О. О., Батиченко С. П. (2017)
Половка С. Г. - Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття, Половка О. А. (2017)
Сегіда К. Ю. - Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону (2017)
Удовиченко В. В. - Біоцентрично-сітьова конфігурація ландшафтів території лівобережної України (2017)
Опара В. М. - Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів, Бузіна І. М., Винограденко С. О. (2017)
Пам’яті Петра Васильовича Заріцького (1928-2017) (2017)
Клевцов А. А. - Харьковская литологическая школа – история и перспективы (2017)
К юбилею Владимира Георгиевича Космачёва (2017)
До ювілею Ігоря Григоровича Черваньова (2017)
Реферати (2017)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2017)
Вихідні відомості (2017)
Бартащук О. В. - Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу (2017)
Брикс А. Л. - Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі, Негода Ю. О. (2017)
Матвєєв А. В. - Палеонтологічна характеристика туронських відкладів західного схилу Українського щита, Колосова І. В., Курепа Я. С., Синєгубка В. В., Шоміна А. Д. (2017)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу об условиях, факторах и критериях геодинамического риска в границах урбанизированных территорий (2017)
Повєрєнний С. Ф. - До питання визначення пористості слабозцементованих і сипких порід, Лур’є А. Й., Піддубна О. В. (2017)
Рудий М. Г. - Мінерально-сировинна база агроруди на території Харківської області (2017)
Суярко В. Г. - Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина І. Суфозія, Сухов В. В., Чуєнко О. В. (2017)
Венгрин Д. В. - Типізація регіональних урбанізаційних процесів в Україні, Сегіда К. Ю. (2017)
Воровка В. П. - Особливості управління природокористуванням у прибережній смузі Азовського моря (2017)
Гусєва Н. В. - Демографічна деградація Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в пострадянський період, Задєсєнцев О. М. (2017)
Husieva N. V. - Concept of world cities: human-geographical approach, Kucheryava G. O., Suptelo O. S. (2017)
Дєдов О. В. - Ґрунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація?, Пасічняк В. І., Нагрибецький М. І. (2017)
Кравченко К. О. - Особливості використання геоінформаційних систем при дослідженні розселення населення регіону (2017)
Mazurova A. V. - Defining optimal ways of Kharkiv’s social-economic development by component analysis (2017)
Машіка Г. В. - Інноваційні підходи до суспільно-географічного дослідження та ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону (2017)
Niemets L. M. - Socio-demographic factors of the development of agriculture of the Kharkiv region, Lohvynova M. A. (2017)
Попович Н. В. - Обґрунтування актуальності й доцільності картографічного забезпечення стратегій розвитку територій, Пересадько В. А. (2017)
Rezunenko V. A. - Method of mathematical modeling in the meliorative geography and recreation, Kobchenko Yu. F., Kobchenko O. Yu. (2017)
Reshetchenko S. I. - Physical and geographical principles of tourist cluster’s formation in Kharkiv region, Cherkashyna N. I., Babaieva O. V. (2017)
Сінна О. І. - Морфометричний аналіз рельєфу дна акваторій засобами ГІС (на прикладі району Української антарктичної станції "Академік Вернадський"), Попов В. С., Утєвський А. Ю. (2017)
Самчук Є. В. - Просторово-часова мінливість атмосферного блокування на території Євроатлантичного сектору Північної півкулі за період 1976-2015 роки (2017)
Чуєв О. С. - Вирішення задачі пошуку придатної ділянки міста за допомогою просторового аналізу (2017)
Бодня О. В. - Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП "Слобожанський" за даними космічної зйомки PlanetScope, Овчаренко А. В., Черваньов І. Г. (2017)
Кононенко А. В. - Геологічні та екологічні передумови розвитку гідрогеологічних "вікон" (на прикладі крейдових водозаборів Східної України) (2017)
Левонюк С. М. - Гідрогеологічна захищеність бучацько-канівського водоносного комплексу центральної частини ДДАБ від можливого техногенного забруднення (2017)
Прибилова В. М. - Оцінка впливу техногенних джерел забруднення підземних вод на території Харківської області (2017)
Соколов В. А. - Достоверная информация о природно-техногенной геологической среде, как фактор снижения экологических рисков, Удалов И. В. (2017)
Чомко Д. Ф. - Еколого-економічні аспекти використання супутньо-пластових вод нафтових родовищ східного регіону України, Рева М. В., Чомко Ф. В. (2017)
До ювілею Костянтина Аркадійовича Нємця (2017)
Abstracts (2017)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2017)
Вихідні відомості (2017)
До ювілею Людмили Миколаївни Нємець (2018)
До ювілею Анатолія Йоновича Лур’є (2018)
Бартащук О. В. - Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 3. Структурно-кінематичні параґенези тектонічної течії зон горизонтально-здвигових дислокацій (2018)
Воловецький В. Б. - Особливості солевідкладення у газоконденсатних свердловинах, Гнітко А. В., Щирба О. М. (2018)
Гайко Г. І. - Методи прогнозної оцінки сприятливості геологічного середовища будівництву об’єктів підземної урбаністики, Матвійчук І. О., Білецький В. С., Пьотр Салуга (2018)
Горяйнов С. В. - О положении Черноморского региона в общей схеме кайнозойских тектонических движений Восточной Европы и Ближнего Востока (2018)
Кучманич Н. Г. - Пластові води Бориславського нафтопромислового району як джерело йоду та брому, Бриндзя І. В., Щемельов Г. В. (2018)
Поверенный С. Ф. - Газоволюметрический метод в практике лабораторных исследований коллекторских свойств горных пород, Чуенко А. В., Поддубная Е. В., Соколов В. А. (2018)
Стеценко А. І. - Літологія та геохімія осадових порід Павлівського родовища західної частини Криворізької структури (2018)
Стеценко В. В. - Геометризація масивів залізистих кварцитів за результатами геолого-структурного картування та вдосконалення ГПМ родовища (на прикладі Скелюватського родовища), Осипчук В. Ю. (2018)
Suyarko V. G. - Fluid regime and ore water of bitumo-hydrothermal mineral associations in the conditions of Western Donetsk graben, Ishchenko L. V., Gavrilyuk O. G. (2018)
Лаврик О. Д. - Конструктивно-географічне значення досліджень ландшафтно-технічних систем, Цимбалюк В. В. (2018)
Микаилов А. М. - Современное состояние опустынивания ландшафтов низкогорий и предгорных наклонных равнин Куринской впадины (2018)
Niemets L. M. - Dynamics of the number of the population of the global cities of the East European region, Suptelo O. S., Zavetnyi S. O., Redin V. I., Baynazarov A. M. (2018)
Сліже М. О. - Райони формування та трансформація повітряних мас, які набувають властивості суховію на території України, Ель Хадрі Ю. (2018)
Son’ko S. P. - Concept of environmentally protective farming for the forest-steppe zone, Maksymenko N. V., Peresadko V. A., Sukhanova I. P., Vasylenko O. V., Nikitina O. V. (2018)
Сухов В. В. - Гідрогеодинамічні процеси у карбонатних породах. Частина ІІ. Карст і його вплив на геологічне середовище, Суярко В. Г., Нємець К. А., Матвєєв А. В. (2018)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2018)
До ювілею Іллі Михайловича Фика (2018)
Бартащук О. В. - Горизонтальні переміщення геомас у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифту). Частина 1. Структурні прояви тектонічної течії у поверхні фундаменту, Суярко В. Г. (2018)
Бучинська І. В. - Викидонебезпечність пісковиків Південно-Західного району Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, Шевчук О. М., Побережський А. В. (2018)
Harasymchuk V. Ju. - The hydrodynamic conditions of the Volyn-Podillya oil and gas-bearing region, Medvid H. B., Teleguz O. V., Kost’ M. V. (2018)
Доротяк Ю. Б. - Біостратиграфічне розчленування верхньоюрських та нижньокрейдових (оксфорд – нижній беріас) відкладів Гірського Криму за форамініферами (2018)
Колодій І. В. - Гідрогеологічна характеристика нижньокрейдового теригенного комплексу Каркінітсько-Північнокримського прогину в аспекті нафтогазоносності, Медвідь Г. Б. (2018)
Космачов В. Г. - Четвертинний вулканічний попіл Харківщини, Космачова М. В. (2018)
Любчак О. В. - Співвідношення структурних елементів вуглеводневої складової аргілітів Східних Карпат за формалізмом Джейнса, Хоха Ю. В., Яковенко М. Б. (2018)
Zatula V. I. - Decomposition and modelling of the annual cycle of meteorological variables in the Ukrainian Carpathians (2018)
Kostrikov S. V. - Geoinformation approach to the urban geographic system research (case studies of Kharkiv region), Niemets L. M., Sehida K. Yu., Niemets K. A., Morar C. (2018)
Лаврик О. Д. - Асиметрія і симетрія долинно-річкових ландшафтно-технічних систем, Максютов А. О., Цимбалюк В. В. (2018)
Niemets L. M. - Innovation and investment potential of region as a factor of its "smart transformation" – a case study of Kharkiv region (Ukraine), Mezentsev K. V., Sehida K. Yu., Morar C., Husieva N. V., Peresadko V. A., Telebienіeva Ye. Yu. (2018)
Reshetchenko S. I. - Identification of solar radiation effect on climatic indicators of the territory of Ukraine, Klymenko V. G., Cherkashyna N. I., Buznytskiy B. S. (2018)
Щеглов О. А. - Зимові синоптичні процеси, що формують значні за площею осередки з аномально-низькою температурою повітря у Східній Європі (2018)
Гостюк З. В. - Особливості ландшафтної диференціації лісопатологічних процесів в Шешорському природоохоронному науково-дослідному відділенні Національного природного парку "Гуцульщина", Мельник А. В. (2018)
Овчаренко А. Ю. - Індикативний ландшафтний моніторинг національних природних парків (на прикладі території НПП "Слобожанський"), Залюбовська О. В. (2018)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2018)
Вихідні відомості (2018)
Пам’яті Артура Павловича Голікова (1937 - 2018) (2019)
Матвєєв А. В. - Історія видань геологічного відділення Харківського університету, Патик І. О. (2019)
Aliyev A. A. - Mineralogy and geochemistry of oil shale in Azerbaijan: classification, palaeoweathering and maturity features, Abbasov O. R., Agayev A. M. (2019)
Бартащук О. В. - Горизонтальні переміщення геомасивів у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровського-Донецького палеорифта). Частина 2. Структурні парагенези зсувної деформації осадового чохла, Суярко В. Г. (2019)
Безродная И. Н. - Математическое моделирование акустической и упругой анизотропии сланцевых пород-коллекторов Днепровско-Донецкой впадины, Безродный Д. А., Козионова О. А. (2019)
Стеценко В. В. - Дослідження мінералогічної варіативності залізистих кварцитів продуктивної товщі Петрівського родовища (з використанням діаграми Мм-Мо), Зайченко В. В. (2019)
Фик І. М. - Перспективи довгострокової розробки Шебелинського газоконденсатного родовища в умовах відновлення запасів, Фик М. І., Фик І. М. (2019)
Achasov A. B. - The use of relief digital models for detailed mapping of slope soils, Achasova A. O., Siedov A. O. (2019)
Grytsevych V. S. - Motor transport network of western region of Ukraine as a factor of development of tourism industry, Podvirna Kh. Ye., Senkiv M. I. (2019)
Kostrikov S. V. - Urban remote sensing with lidar for the smart city concept implementation (2019)
Margaryan V. G. - Assessment of climatic trend of air temperature at the earth surface in the context of stable development (case of Gyumri city) (2019)
Ovcharuk V. A. - The study of the periodicity of catastrophic spring floods on the territory of Ukraine, Prokofiev O. M., Todorova O. I., Kichuk N. S. (2019)
Pavlovska T. S. - Urban population of Volyn region: resettlement and dynamics, Pohrebskyi T. H., Golub G. S., Poruchynsky V. I. (2019)
Pankratenkova D. O. - Constructive-geographic foundations of nature management on the north-western coast of the Black sea (2019)
Polishchuk L. B. - Identification of climate changes based on anthropogenic transformation of landscapes, Reshetchenko S. I., Cherkashyna N. I. (2019)
Maksymenko N. V. - Solving current environmental problems by harmonization of doctoral programs with European standards, Titenko G. V., Utkina K. B., Nekos A. N., Shkarubo A. D. (2019)
Opara V. М. - Landscape-ecological investigations mapping of V.V. Dokuchayiv KHNAU arboretum’s territory, Buzina I. М., Khainus D. D. (2019)
Fedoniuk M. A. - Possibilities for improvement of environmental monitoring of precipitation in the city (a case of Lutsk), Fedoniuk V. V., Ivantsiv V. V. (2019)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету” (2019)
Вихідні відомості (2019)
Anikeyev S. G. - Imitation modelling technology for gravity inversion cases, Bagriy S. M., Hablovskyi B. B. (2019)
Бартащук О. В. - Горизонтальні переміщення геомас у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровсько-Донецького палеорифту). Частина 3. Системна організація пострифтових реїдних деформацій (2019)
Безродна І. М. - Аналіз анізотропії фільтраційних та електричних властивостей теригенних порід-колекторів (на прикладі родовищ приосьової зони ДДЗ), Антонюк В. В., Олійник О. В. (2019)
Генералова Л. В. - Серпентини – індикатори метаморфічних і геодинамічних перетворень мезозойських перидотитів внутрішніх Українських Карпат, Степанов В. Б., Білик Н. Т., Сливко Є. М. (2019)
Дернов В. С. - К палеоботанической характеристике моспинской свиты (средний карбон, Донбасс), Удовиченко Н. И. (2019)
Рудаков Д. В. - Вплив фільтрації лужних розчинів на деформаційні прояви в ґрунтовій основі інженерних споруд, Тимощук В. І., Глущенко Н. О. (2019)
Тунік О. В. - Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини), Огар В. В. (2019)
Chushkina I. V. - Experimental substantiation of the NPEMFE geophysical method to solve engineering and geological problems, Pikarenia D. S., Orlinska O. V., Maksymova N. M. (2019)
Kovalchuk I. P. - Geoinformation modeling of anthropogenic transformation of the basin geosystems (case study of Dnister's right-hand tributaries), Mykytchyn O. I., Kovalchuk A. I. (2019)
Niemets L. M. - Integration of internally displaced persons of Ukraine: realities, problems, perspectives, Husieva N. V., Pohrebskyi T. H., Bartosh O. V., Lohvynova M. O. (2019)
Ободовський О. Г. - Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України, Лук’янець О. І., Москаленко С. О., Корнієнко В. О. (2019)
Syvyj M. Ya. - The regionalization of territorial combinations of mineral deposits and mining territories of Ukraine, Lisova N. O., Havryshok B. B. (2019)
Shevchenko O. G. - Simulation of the thermal comfort conditions of urban areas: a case study in Kyiv, Snizhko S. I., Matviienko M. O. (2019)
Крайнюков О. М. - Дослідження можливості використання ceriodaphnia affinis lilljeborg у короткостроковому випробуванні при встановленні екологічних стандартів якості води в Україні, Якушева А. В. (2019)
Levoniuk S. M. - Ecological and hydrogeological factors of qualitative composition destabilization of drinking groundwater within the central part of DDAB, Samoilov V. V., Udalov I. V., Petik V. O. (2019)
Савенець М. В. - Сучасний стан забруднення атмосферного повітря в Україні за даними супутника Sentinel-5P, Дворецька І. В., Надточій Л. М. (2019)
Splodytel A. O. - Landscape and geochemical assessment of ecological condition of environmental protection territories (2019)
Khobotova E. B. - Evaluation of soil contamination by heavy metals in the zone of TPP influence, Larin V. I., Hraivoronska I. V. (2019)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету" (2019)
Ромашов Ю. В. - Математические постановки и численное решение задач о рассеяном разрушении деформируемых твердых тел (2011)
Пивень А. Л. - Существование и единственность решения одного вырожденного интегро- дифференциального уравнения с запаздываниями (2011)
Успенский Б. В. - Численный анализ нелинейных нормальных форм колебаний кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2011)
Янчевский И. В. - Обратное преобразование по Лапласу функций Бесселя вида e-α√isIn(α√is) і eαi√isJn(α√is) (2011)
Антоненко Н. М. - Плоска деформація смуги, яка лежить на пружній півплощині при наявності пружних зв'язків на їх спільній межі, Величко І. Г. (2011)
Макаричев В. А. - Об одной нестационарной системе бесконечно дифференцируемых вейвлетов с компактным носителем (2011)
Aнатолий Филипович Гришин (к 70-тию со дня рождения) (2011)
Игор Дмитриевич Чуешов (к 60-тию со дня рождения) (2011)
Yampolsky A. L. - Totally geodesic vector fields on pseudo-Riemannian manifolds (2011)
Рыжий В. С. - Метод итерации касательных для некоторого семейства диофантовых уравнений, Николенко И. Г. (2011)
Гордевский В. Д. - Взаимодействие смерчевых потоков в модели Бриана-Пиддака, Гукалов А. А. (2011)
Макаров А. А. - Задача Коши для экспоненциально-корректных псевдодифференциальных операторов, Левкин Д. А. (2011)
Бебия М. О. - Решение задачи синтеза для одной неуправляемой по первому приближению системы (2011)
Коробов Валерий Иванович (к семидесятилетию со дня рождения) (2011)
Логвиненко Владимир Николаевич (некролог) (2011)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2011)
Сморцова Т. И. - Отображение линейных систем второго порядка с двумерным управлением (2012)
Гордевський В. Д. - Швидко релаксуючi розв’язки рiвняння Больцмана для газу з пружних куль, Сисоєва Ю. А. (2012)
Сохин A. C. - Идентификация системы с распределенными параметрами, описываемой управлением переноса нейтронов с неизотопным нестационарным интегралом столкновений (2012)
Сыровацкий В. Н. - Функциональные модели коммутативных систем операторов близких к унитарным (2012)
Олейник Е. В. - Решение нелинейных уравнений специального вида (2012)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы вынужденных колебаний кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2012)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2012)
Сазонова О. С. - Асиметричні гвинтові потоки, що мінімізують інтегральний відхил між частинами рівняння Больцмана (2012)
Кузнєцов А. Ю. - Автомодельные решения задачи о перераспределении суффозионных частиц в грунте фильтрационным потоком жидкости (2012)
Резуненко В. О. - Потенциалы сферического сегмента и электростатического заряда в присутствии конуса и секционированной сферы (2012)
Чуйко О. В. - Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла, Любима О. Є., Чуйко А. С. (2012)
Yampolsky A. L. - Minimal and totally geodesic unit sections of the unit sphere bundles (2012)
Серикова И. Ю. - Пошаговое решение матричной проблемы моментов на компактном интервале. 1. (2012)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель дифракції Е-поляризованої електромагнітної хвилі на періодичній системі ідеально провідних циліндричних поверхонь (2012)
Гордевський В. Д. - Взаємодія смерчових течій у випадку моделі шорсткуватих куль, Гукалов О. О. (2013)
Гладіліна Р. І. - О модификации теорем прямого метода для импульсных систем (2013)
Душкин В. Д. - Квадратурные формулы для вычисления интегралов от кусочно-непрерывных функций (2013)
Чуйко С. М. - Про регуляризацію періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу, Чуйко О. В., Білущенко А. В. (2013)
Гришин А. Ф. - Коеффициенты Фурьє борелевских мер на окружности, Поединцева И. В. (2013)
Скорик В. А. - Построение множества программных управлений, решающих задачу управляемости для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2013)
Нгуен Ван Куинь - Об одном свойстве функции ||x-y||2-m (2013)
Kostianko A. G. - The limit set of the Henstock-Kurzweil integral sums of a vector-valued function (2013)
Массалітіна Є. В. - Задача Гурса з імпульсними збуреннями (2013)
Марченко В. А. - Симетрически-спектральные операторы в пространствах lp (1≤p<∞) и с0 (2013)
Штефан Т. О. - Дослідження потенційної енергії формозміни в прямокутній плиті, на яку тисне опуклий штамп, Величко О. В. (2013)
Сыровацький В. Н. - Функциональные модели коммутативных систем операторов близких к унитарным (2013)
Коробов В. И. - Экспоненциальная стабилизация одного класа неланейных систем с ограниченным управлением, Луценко А. В. (2013)
Скорик В. A. - О множестве позиционных управлений, решающих задачу глобального синтеза для линейного уравнения в гильбертовых пространствах (2013)
Nikolaev A. G. - On the distribution of stresses in circular infinite cylinder with cylindrical cavities, Tanchik E. A. (2014)
Dushkin V. D. - The Justification of Numerical Solution of Boundary Integral Equations of Wave Scattering Problems on Impedance Lattice (2014)
Скорик В. А. - Построение множеств инерционныхуправлений, решающих задачи синтеза и стабилизации для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2014)
Макаров А. А. - Многоточечная краевая задача для псевдодифференциальных уравнений в полислое, Левкин Д. А. (2014)
Бебия М. О. - Стабилизация систем со степенной нелинейностью (2014)
Чуйко С. М. - О решении матричных уравнений Ляпунова (2014)
Новиков Борис Владимирович (некролог) (2014)
Fastovska T. B. - Attractor for a composite system of nonlinear wave and thermoelastic plate equations (2014)
Борисов Д. І. - Малі коливання капілярної рідини в посудині з перфорованими перегородками, Борисов І. Д. (2014)
Пославский С. Ю. - Метод расчета устойчивости нелинейных систем с запаздываниями (2014)
Гришин А. Ф. - Теоремы о представлении δ-субгармонических функций, Нгуен Ван Куинь, Поединцева И. В. (2014)
Сєрикова И. Ю. - Пошаговое решение матричной задачи Каратеодори в классе S (2014)
Розуменко О. В. - О функциональной модели ограниченного оператора (2014)
Marchenko V. A. - Stability of unconditional Schauder decompositions in Hilbert spaces (2014)
Гордевский В. Д. - Двухпотоковое распределение в газе из твердых сфер с модами типа "ускорение-уплотнение", Лемешева Н. В. (2014)
Гой Т. П. - Неелементарні функції, породжені центральними факторіальними степенями (2014)
Ревина Т. В. - Несколько подходов к определению границ изменения возмущения в задаче глобального робастного синтеза (2014)
Contents (2015)
Soloviova M. V. - Bishop-Phelps-Bollobas modulus of a uniformly non-square Banach space (2015)
Rezunenko V. A. - The field of vertical electric dipole placed above the spiral conductive unclosed sphere (2015)
Patsegon N. F. - The volumetric parametric resonance in magnetizable medium, Potseluiev S. I. (2015)
Bebiya M. O. - Global synthesis of bounded controls for systems with power nonlinearity (2015)
Rezounenko A. V. - On the history of our journal: 50th anniversary or 137th ordinary year of publication? (2015)
Гордевський В. Д. - Бімодальний розподіл з деякими максвелівськими модами для рівняння Брайана-Піддака, Гукалов О. О. (2015)
Суділовська В. І. - Опис операторів C-симетрії у випадку простору C (2015)
Чуйко С. М. - О решении линейных матричных уравнений (2015)
Олейник Е. В - Исследование одного класса систем нелинейных уравнений (2015)
Гук Н. А. - Идентификация жестких включений втонкой пластине, Степанова Н. И. (2015)
Зеленський О. В. - Cума елементів зведеної матриці показників, Дармосюк В. М. (2015)
Гандель Ю. В. - Гришин А.П. (некролог), Гордевский В. Д., Жолткевич Г. Н., Коробов В. И., Малютин К. Г., Марченко И. И., Резуненко А. В., Скляр Г. М., Содин М. Л., Фаворов С. Ю. (2015)
Kadets V. - Plasticity of the unit ball of ℓ1, Zavarzina O. (2016)
Чуйко С. М. - О регуляризации линейных матричных уравнений (2016)
Ignatovich S. Yu. - Explicit solution of the time-optimal control problem for one nonlinear three-dimensional system (2016)
Макаров А. А. - Управляемость эволюционного дифференциального уравнения в частных производных (2016)
Игорь Дмитриевич Чуешов (некролог) (2016)
Дубовой Владимир Кириллович. К семидесятилетию со дня рождения (2016)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2016)
Kadets V. - Statistical convergence cannot be generated by a single statistical measure (2016)
Ignatovich S. Yu. - Approximation of autonomous affine control systems in the sense of time optimality and algebraic approximation (2016)
Жоголева Н. В. - Идентификация характеристик осцилляторных сетей, Щербак В. Ф. (2016)
Stiepanova K. - Semi-classical analysis for proof extinction-property in finite time of solutions for parabolic equations with homogeneous main part and degenerate absorption potential (2016)
Борисов И. Д. - Неустойчивость Розенцвейга в двухслойной системе несмешивающихся намагничивающихся жидкостей, Поцелуев С. И. (2016)
Brysina I. V. - Approximation properties of generalized Fup-functions, Makarichev V. A. (2016)
Хилькова Л. А. - Усреднение уравнения диффузии в областях с мелкозернистой ганицей с нелинейным граничным условием типа Робена (2016)
Gordevskyy V. D. - Continual distribution with screw modes, Sazonova O. S. (2016)
Rabah R. - Коробов Валерий Иванович. К 75-летию со дня рождения, Nguyen Khoa Son, Борисенко А. А., Гандель Ю. В., Золотарев В. А., Игнатович С. Ю., Пастур Л. А., Пацегон Н. Ф., Приходько А. П., Рeзуненко А. В. (2016)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2016)
Nguyen Van Quynh - The convergence of sequences of canonical potentials in the space L1,loc(C) (2017)
Choque-Rivero A. E. - A Multiplicative Representation of the Resolvent Matrix of the Truncated Hausdorff Matrix Moment Problem via New Dyukarev-Stieltjes Parameters (2017)
Зеленський О. В. - Звичайнi ваговi функцiї допустимих сагайдакiв, Дармосюк В. М. (2017)
Dimitrova-Burlayenko S. D. - Almost automorphic derivative of an almost automorphic function (2017)
Chuiko S. M. - To the generalization of the Newton-Kantorovich theorem (2017)
Правила для авторів "Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка"" (2017)
Вишневецький О. Л. - Случайные блуждания на конечных группах с классовой вероятностью: алгебраический подход (2017)
Сисоєв Д. В. - Условия единственности положения равновесия задачи Коши для линейных матричных дифференциально-алгебраических уравнений (2017)
Khrystiyanyn A. Ya. - Some generalizations of p-loxodromic functions, Lukivska Dz. V. (2017)
Chornomaz B. O. - Lower bound on the number of meet-irreducible elements in extremal lattices (2017)
Choque-Rivero A. E. - The Kharitonov theorem and robust stabilization via orthogonal polynomials (2017)
Правила для авторів "Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка"” (2017)
Novikov O. O. - Approximation of classes of Poisson integrals by Fejer sums, Rovenska O. G., Kozachenko Yu. A. (2018)
Romashov Yu. V. - Influence of the temperature state on the damageability due to the creep of claddings of cylindrical fuel elements, Povolotskii E. V. (2018)
Karieva V. V. - Mathematical model of liver regeneration processes: homogeneous approximation, Lvov S. V. (2018)
Гончаренко М. В. - Усреднённые тензор проводимости и функция поглощения локально-периодической пористой среды, Хилькова Л. А. (2018)
Makarov A. A. - The boundary-value problem in the layer for evolution pseudodifferential equations with integral condition, Levkin D. A. (2018)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2018)
Rybalko Ya. - Riemann-Hilbert approach for the integrable nonlocal nonlinear Schr\"odinger equation with step-like initial data, Shepelsky D. (2018)
Rezunenko V. A. - Diffraction of the field of vertical electric dipole on the spiral conductive sphere in the presence of a cone (2018)
Chuiko S. M. - К вопросу о регуляризации задачи Коши для системы линейных разностных уравнений, Kalinichenko Ya. V. (2018)
Andreieva D. N. - On constructing single-input non-autonomous systems of full rank., Ignatovich S. Yu. (2018)
Solovyova H. N. - Mathematical modeling of bioactive arterial wall, Kizilova N. N. (2018)
Zhuchenko S. V. - Численное моделирование термодинамики ядерного реактора на быстрых нейтронах (2018)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2018)
Vyshnevetskiy A. L. - Convergence of random walks on double transitive group generated by its permutational character (2019)
Nesmelova O. V. - Слабонелинейные краевые задачи для невырожденных дифференциально-алгебраических систем (2019)
Makarov A. A. - Частичная параболичность краевой задачи для псевдодифференциальных уравнений в слое, Nikolenko I. G. (2019)
Filipkovska M. S. - Блочная форма сингулярного пучка операторов и метод ее получения (2019)
Lukianov P. V. - Численное моделирование BVI-шума двухлопастного ротора вертолёта синусоидальной формы (2019)
Ignatovich S. Yu. - Time-optimal control problem with two final points for a kinematic model of an UAV, Sukhinina Yu. V. (2019)
Korobov V. I. - Controllability of the linear switched dynamical systems of the special type, Derevianko A. I. (2019)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2019)
Dushkin V. D. - Discrete mathematical model of the scattering process of E-polarized wave on a periodic impedance grating, Zhuchenko S. V., Kostenko O. V. (2019)
Chuiko S. M. - Boundary value problems for systems of non-degenerate difference-algebraic equations, Kalinichenko Yа. V., Popov N. V. (2019)
Baranets V. - Mathematical modeling of particle aggregation and sedimentation in the inclined tubes, Kizilova N. (2019)
Чуйко С. М. - Про перетворення нелінійної нетерової диференціально-алгебраїчної крайової задачі до некритичного випадку, Нєсмєлова О. В. (2019)
Правила для авторів Вiсника Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна. Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка" (2019)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко Н. І. - Напрямки вдосконалення політики транскордонного співробітництваУкраїни з Євросоюзом у контексті євроінтеграційних спрямувань України (2013)
Журавльов О. В. - Роль США в інтеграційному об’єднанні нафта: економічний аспект, Черкашина А. В. (2013)
Завгородний А. А. - Основы фундаментального развития института резервных валют (2013)
Казакова Н. А. - Глобальная продовольственная проблема: уровни сотрудничества, Завгородняя А. И. (2013)
Казакова Н. А. - Міжнародний торговельно-економічний обмін: форми і методи його здійснення на мезорівні, Шуба М. В. (2013)
Котвицька О. І. - Сучасні тенденції процесів Євразійської інтеграції (в контексті геоекономічних спрямувань України) (2013)
Кривуц Ю. Н. - "Международные экономические отношения" как наука (2013)
Малахова Л. В. - Влияние государственной политики на цены аграрной продукции (2013)
Пасмор М. С. - БРІКС як феномен розвитку сучасних світо господарських інтеграційних процесів (2013)
Сидоров В. И. - Межнародный опыт развития инновационных процессов постиндустриальных стран как детерминанта конкурентоспособности Украини на внешних рынках, Шедякова Т. Е., Соболева М. В. (2013)
Удовик Е. Л. - Оффшорная экономика в мировой практике (2013)
Щелкунова М. С. - Міжнародна економічна інтеграція як вища форма розвитку світогосподарських зв’язків (2013)
Юрченко С. А. - Экономические и пространственные особенности развития науки в условиях глобализации, Юрченко А. Е. (2013)
Антипенко В. Ф. - Щодо проблем ефективності міжнародного права (2013)
Передерій O. С. - Зміни правового статусу Європейського поліцейського офісу в контексті трансформації інституційного механізму Європейського Союзу, Григоренко Є. І. (2013)
Файєр О. А. - Правове регулювання страхування професійної відповідальності нотаріусів в Україні та за кордоном (2013)
Arkhiiereiev S. - Preliminary compilation of initial data for structural convergence detection of posttransformation and german economies (2013)
Воробьев Е. М. - Неоиндустриализация как форма экономической модернизации, Демченко Т. И. (2013)
Голиков А. П. - Харьковский мегаполис: настоящее и будущее (2013)
Довгаль Е. А. - Инновационная модель развития экономики: уровни, факторы, стратегия (2013)
Довгаль О. Г. - Суб’єктно-об’єктна структура інтелектуального. продукту: інституціональний аналіз (2013)
Євтушенко О. В. - Теоретико-економічні підходи до класифікації трансакційних витрат (2013)
Сидорова Д. С. - Современное состояние и перспективы рынка альтернативной энергетики в Украине (2013)
Удодова В. І. - Дослідження досвіду функціонування національних моделей соціального підприємства, Шаповал В. І. (2013)
Волкова И. И. - Факторы развития и видовая структура лечебного туризма в Украине (2013)
Довгаль Г. В. - Розвиток готельно-ресторанного та санаторно-курортного комплексу як складова інтенсифікації економіки України, Данько H. I. (2013)
Парфіненко А. Ю. - Cутність поняття "туристична політика держави": теоретичний аспект (2013)
Перепелиця А. С. - Оптимальная концепция развития и применения информационных технологий: проблемы и перспективы в современных условиях (2013)
Подлепіна П. О. - Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування готельних підприємств (2013)
Сирик Н. В. - Правовая природа договора о реализации туристского продукта, Кусков А. С. (2013)
Смирнов І. Г. - Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) (2013)
Ханова О. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в країнах Південно-Східної Азії (2013)
Черномаз П. А. - Украинско-российское трансграничное сотрудничество на примере еврорегиона "Слобожанщина" (2013)
Шамара І. М. - Тенденції розвитку ресторанного господарства як складової туристичної галузі України (2013)
Шаповалова О. О. - Сучасні тенденції у розвитку "spa" і "wellness" туризму, Сапа Ю. А. (2013)
Юрченко Е. Е. - Особенности развития мировой туристской инфраструктуры на современном этапе (на примере железнодорожного транспорта) (2013)
Титул, зміст (2013)
Гончаренко Н. І. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток світового фінансового ринку (2013)
Казакова Н. А. - Єврорегіон "Слобожанщина" як форма і інструмент українсько-російського транскордонного співробітництва (2013)
Клімова К. А. - Економічні угруповання Євразії та їх вплив на розвиток світової економіки (2013)
Кривуц Ю. Н. - Промышленная революция в Англии - сигнал и стимул к измеению идеологии внешней торговли (2013)
Макарчук К. О. - Міжнародний бізнес в умовах глобалізації: теоретичний аспект (2013)
Ткаченко А. В. - Влияние миграционных процессов на состояние современного рынка труда в Украине (2013)
Шевченко Т. П. - Корпоративная социальная ответственность в международном бизнесе (2013)
Шкиль Н. Г. - Імперативи розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації (2013)
Юрченко С. А. - Международные транспортные коридоры: современное состояние и перспективы развития, Юрченко А. Е. (2013)
Здоровко С. Ф. - Порівняльний аналіз кримінально-правових норм України та сучасних держав Європи, Америки, Азії та Австралії про відповідальність за завідомо неправдиве показання (2013)
Муравйов В. - Реалізація норм права європейського союзу у внутрішніх правопорядках держав-членів (2013)
Тобота Ю. А. - Поняття та критерії "справедливого судового розгляду" у рішеннях європейського суду з прав людини (2013)
Файєр О. А. - Порядок укладання та виконання договору страхування професійної відповідальності (2013)
Воробьев Е. М. - Экономика счастья как новая экономическая парадигма, Демченко Т. И. (2013)
Довгаль О. А. - Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ролі держави в сучасних умовах (2013)
Луппа В. А. - Деякі проблеми франчайзингових відносин в Україні (2013)
Малахова Л. В. - Шляхи подолання "прихованого" голоду як складової глобальної продовольчої проблеми (2013)
Розинська Н. М. - Роль іноземних інвестицій у розвитку економіки України (2013)
Рябченко К. Н. - Продовольча безпека як складова державної політики (2013)
Терованесов М. Р. - Економічна маса, як складова інерційності системи вищої освіти (2013)
Удодова В. И. - Влияние коррупции на экономический рост и развитие стран, Позднякова А. М. (2013)
Богомазова И. В. - Сфера туризма как фактор инновационного регионального развития (на примере Белгородской области) (2013)
Бойко О. В. - Оцінка ефективності засобів рекламної діяльності в сфері туристичного бізнесу, Мудранінець А. С. (2013)
Волкова І. І. - Розвиток санаторно-курортних закладів України (2013)
Гапоненко Г. І. - Особливості туристичної політики Угорщини, Шамара І. М. (2013)
Данько Н. І. - Брендінг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства (2013)
Довгаль Г. В. - Інвестування у туристичний комплекс України: сучасний стан і проблеми (2013)
Думачева Е. В. - Развитие ботанического сада НИУ "БЕЛГУ" как уникального объекта экологического туризма, Тохтарь В. К., Ясенок С. Н., Польшина А. А., Комарова М. Е., Чернявских В. И. (2013)
Evtushenko A. V. - The sensory marketing in the tourism business as the latest technology in the tourism product promotion (2013)
Климова Т. Б. - Продвижение территории посредством взаимодействия событийного маркетинга и событийного туризма, Вишневская Е. В., Аноприева Е. В. (2013)
Кущенко Е. И. - Статистическая оценка тенденций развития рынка туристского продукта (2013)
Парфіненко А. Ю. - Сучасний стан та стратегічні пріоритети розвитку туристичної політики України (2013)
Perepelytsia A. S. - Innovative development of informatization in tourism in globalization conditions (2013)
Подлепіна П. О. - Закордонний досвід організації туризму на сучасному етапі (на прикладі Іспанії) (2013)
Посохов І. С. - Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України, Артєм’єв Е. В. (2013)
Cідоров В. І. - Механізм економічного управління туристичним бізнесом, Клімова К. А. (2013)
Смирнов І. Г. - Логістика та управління ланцюжками поставок в ресторанному бізнесі: тенденції посткризового періоду (2013)
Ханова О. В. - Багатомірна оцінка впливу чинників конкурентоспроможності туризму (на прикладі країн Європейського регіону) (2013)
Яковенко О. В. - Образование как основа инновационного развития туризма в регионе (на примере Белгородской области) (2013)
Гончаренко Н. І. - Теоретичні засади дослідження формування конкурентних переваг країни у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації, Гамарлі Р. Р. (2014)
Dovgal Е. А. - Protectіonіsm vs lіberalіsatіon of іnternatіonal trade: balance under the economіc turbulence (2014)
Kazakova N. A. - Canada and its impact on the global food crisis, Aleksenko V. A. (2014)
Кошелєва Х. Є. - Порівняльна характеристика діяльності БРІКС і ШОС та їх місце на світовій арені (2014)
Кошелєва Х. Є. - Вплив інтеграційних процесів на виникнення БРІКС (2014)
Кривуц Ю. М. - Джон С. Милль и его теория интернациональных стоимостей, или международной ценности (2014)
Кущенко О. І. - Статистична оцінка залученості української економіки у світові господарські зв’язки, Мамонтова О. Г. (2014)
Макарчук К. О. - Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного бізнесу (2014)
Пасмор М. С. - Новий банк розвитку БРІКС як ще один крок до інституціоналізації об’єднання, Сідоров В. І. (2014)
Перепелица А. С. - Информационные технологии как фактор формирования национальной конкурентоспособности стран (2014)
Петухова В. О. - Сучасні інтеграційні угруповання світу (2014)
Подлепіна П. О - Сучасні тенденції змін світового попиту на золото, Писемська Н. О. (2014)
Рєзніков В. В. - Економіко-дипломатичний аспект українсько-чеських відносин на сучасному етапі, Бороденко М. М. (2014)
Анкаві С. С. М. - Напрямки розвитку економічного співробітництва між Україною і державами Близького Сходу (2014)
Сидоров В. И. - Интеграция исламских банков в страны бывшего СССР, ЕС и США, Гайдей Н. С., Сидоров М. В. (2014)
Сидоров В. И. - Исламский банкинг как уникальный феномен мировой банковской системы, Гайдей Н. С. (2014)
Смаль В. В. - Використання коефіцієнта компаративної переваги при дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва України та країн Центральної Європи (на прикладі Австрії, Швейцарії, Німеччини), Ханова О. В. (2014)
Шуба М. В. - Світові фінансові центри – "серце" глобального фінансового ринку (2014)
Воробьев Е. М. - Постиндустриализм – концепция и реальность, Демченко Т. И. (2014)
Гапонова Е. О. - Особливості формування ринку медичних послуг в Україні на сучасному етапі (2014)
Golikov А. P. - Modélisation mathématique de la population des villes (2014)
Дерід І. О. - Сімейний бізнес: сутність та специфіка у різних країнах світу (2014)
Кривуц Ю. Н. - Дж. С. Милль о границах вмешательства государства в хозяйственную жизнь при системе Laissez-faire (2014)
Крикун Ю. Г. - Реформування інноваційної політики на базі світового досвіду формування національних інноваційних систем (2014)
Маханьова Ю. М. - Напрямки реалізації спільної політики ЄС в галузі сільського господарства в рамках стратегії "Європа 2020" (2014)
Матюшенко І. Ю. - Основні напрямки програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" і вибір пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України, Михайлова Д. О. (2014)
Рябченко К. Н. - Регулирование современного продовольственного рынка Украины (2014)
Сидоров В. И. - Проблемы развития рынка инноваций в процессе институционализации украинской экономики, Шедякова Т. Е. (2014)
Сідоров В. І. - Проблема виявлення економічних криз та закономірності їх функціонування, Ревякін Г. В. (2014)
Уварова І. С. - Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні (2014)
Шевченко Т. П. - Корпоративная социальная ответственность в международном бизнесе (2014)
Парфіненко А. Ю. - Нові індустріальні країни "першої хвилі" в системі світогосподарських зв’язків, Подлепіна П. О., Кондакова Г. О. (2014)
Волкова І. І. - Розвиток спортивно–оздоровчого туризму в Україні, Кондакова Г. О. (2014)
Данько Н. І. - Формування туристичного кластеру як шлях економічного зростання регіону (2014)
Довгаль Г. В. - Еволюцiя тpанснацiоналiзацiї світового туpистичного бiзнесу) (2014)
Євтушенко О. В. - Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму (2014)
Kushchenko O. I. - Methodological principles in statistic study of tourist market (2014)
Малахова Л. В. - Пріоритетні шляхи забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України (2014)
Шамара І. М. - Інтеграційні процеси в управлінні підприємств туристичної галузі (2014)
Шаповалова О. О. - Особливості організації туризму в Сінгапурі: 50 років на шляху до успіху (2014)
Юрченко С. А. - Особенности развития современного морского круизного туризма, Юрченко Е. Е., Кондрова А. Е. (2014)
Гавриленко О. А. - Античне міжнародне право в контексті міждержавних відносин у Північному Причорномор’ї (кінець VII ст. до н. е. – VI ст. н. е.) (2014)
Дягілєв О. В. - Законодавство Канади стосовно лобістської діяльності: позитивний досвід та проблеми нормативного регулювання (2014)
Здоровко С. Ф. - Застосування загальноприйнятих принципів та норм міжнародного права, спрямованих на боротьбу з транснаціональною злочинністю (2014)
Кононенко В. П. - Аналіз міжнародного договору України "Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї" (2014)
Новікова Л. В. - Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй як інституція протидії тероризму (2014)
Файєр О. А. - Припинення договору страхування професійної відповідальності (2014)
Голіков А. П. - Глобальна демографічна проблема сучасності: стан та перспективи (2016)
Мороз А. А. - Миграция рабочей силы в странах Великобритании и Франции (2016)
Довгаль О. А. - Деглобалізаційні тенденції у сучасній світовій торгівлі в умовах нестабільності, Довгаль Г. В. (2016)
Zlatkina O. D. - Modern world trends in tertiary education: Сhina (2016)
Kazakova N. A. - Influence of education on standard of living (considering African states), Kravets M. A. (2016)
Козирєва О. В. - Аналіз асиметричності Угоди про асоціацію України з ЄС (2016)
Кучечук Л. В. - Глобальна продовольча проблема: причини виникнення та загострення (2016)
Музиченко М. В. - Якісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в державах-членах Євросоюзу (2016)
Пасмор М. С. - Можливі сценарії розвитку груп країн, що розвиваються (2016)
Петухова В. О. - Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної взаємодії (2016)
Посилкіна О. В. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних господарчих систем на основі економіки знань, Коноваленко М. К. (2016)
Сердюк Г. В. - Особливості розвитку мексикансько-канадських торговельних відносин у контексті членства в НАФТА (2016)
Сидоров В. И. - Страны БРИКС – исторический очерк, Гайдей Н. С. (2016)
Сідоров М. В. - Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі її розвитку (2016)
Тітар І. О. - Україна у віддзеркаленні іноземних аналітичних центрів, Шаповал В. І. (2016)
Чуб І. М. - Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект (2016)
Гончаренко Н. І. - Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні, Доля Р. М., Сурін Д. В. (2016)
Кривуц Ю. Н. - Борьба за свободный рынок зерна в Англии (2016)
Панкова Ю. М. - Особливості впливу соціокультурних факторів на розвиток транснаціональних компаній як сучасної форми міжнародного бізнесу (2016)
Святуха І. А. - Конвергенція знань, технологій суспільства як необхідна умова прогресу людства у XXI столітті (2016)
Стоянова О. Є. - Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Фоміна Є. В. - Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку (2016)
Чучмай Г. Ю. - Розвиток сучасних форм підприємництва в глобальній інноваційній екосистемі (2016)
Шедякова Т. Е. - Венчурный капитал в развитии инновационного предпринимательства (2016)
Шуба М. В. - Секьюритизация банковских активов как одна из причин возникновения эффекта "черного лебедя", Карпенко Е. Г., Мороз О. А. (2016)
Парфіненко А. Ю. - До питання про інституціоналізацію туризмологічної освіти та науки в Україні (кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету – 10 років) (2016)
Афенченко Г. В. - Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі, Шумлянська Н. В. (2016)
Данько Н. І. - Франчайзинг як ефективна форма управління в готельній індустрії, Новікова В. П. (2016)
Зайцева М. Н. - Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине (2016)
Онацький М. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку фестивального туризму у місті Харкові (2016)
Перепелиця А. С. - Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій (2016)
Подлепіна П. О. - Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності (2016)
Смірнов І. Г. - Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму) (2016)
Шамара І. М. - Теоретичні підходи до визначення поняття "туризм", його сутність та роль на сучасному етапі (2016)
Юрченко С. А. - Особенности развития делового туризма на современном этапе, Юрченко Е. Е. (2016)
Міжнародна дипломатична місія народної дипломатії "Європейська Україна" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Беренда С. В. - Онлайн-продажі як ефективний інструмент виведення "товарів розкоші" національних виробників на міжнародні ринки, на прикладі виробів з хутра, Григорова Г. О. (2017)
Бунін С. В. - Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг (2017)
Гапонова Е. О. - Сучасні тенденції функціонування світового ринку медичних послуг (2017)
Golikov A. P. - Water resource potential of the world economy: problems of use and protection, Kazakova N. A. (2017)
Дерід І. О. - Кадрові ризики у міжнародному бізнесі, Гармаш Ю. О. (2017)
Довгаль О. А. - Особливості, проблеми та перспективи глобального економічного розвитку (2017)
Казакова Н. А. - Ставка України на розвиток ІТ-індустрії, Марушева О. А., Широкорад Є. Е. (2017)
Непрядкіна Н. В. - Специфіка зовнішньої торгівлі послугами України з країнами Східної Європи (2017)
Пак Н. А. - Міграційна політика Європейського Союзу: проблеми і перспективи (2017)
Сідоров В. І. - Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність, Здоровко С. Ф. (2017)
Сідоров М. В. - Методичні підходи до оцінювання торговельно-економічних відносин між Україною та Канадою (2017)
Харченко І. М. - Основні засоби інформаційного протиборства та інформаційної війни як явища сучасного міжнародного політичного процесу, Сапогов С. О., Шамраєва В. М., Новікова Л. В. (2017)
Черномаз П. О. - Трансформація структури зовнішньої торгівлі України у зв’язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Чавалах О. І. (2017)
Воробьев Е. М. - Особенности развития мировой экономики в контексте накопления и распределения богатства, Куклин В. М. (2017)
Кривуц Ю. Н. - Англия: от протекционизма к свободной торговле (2017)
Панкова Ю. М. - Методичні підходи до аналізу соціокультурних факторів розвитку міжнародного бізнесу (2017)
Рябченко К. Н. - Государственное регулирование регионального продовольственного рынка (2017)
Таpан А. Ю. - Оцінювання технологічного лідерства національної економіки: порівняльний аналіз методичних підходів (2017)
Фоміна Є. В. - Комерціалізація наукових розробок як основний елемент інноваційної економіки (2017)
Шедякова Т. Е. - Бренд-менеджмент как маркер эффективности современного предприятия (2017)
Шуба М. В. - Можливості використання національного банківського сектору для модернізації економічного простору України (2017)
Більовська О. О. - Формування системи забезпечення безпеки послуг як інструмент підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства (2017)
Волкова І. І. - Розвиток санаторно-курортної діяльності в Карпатському регіоні, Лось Ю. О. (2017)
Данько Н. І. - Оцінка економічної ефективності інвестицій у готельний бізнес, Новікова В. П. (2017)
Гончаренко Н. І. - Теоретико-методологічні основи дослідження туристичної політики Європейського Союзу, Скляренко Я. (2017)
Кучечук Л. В. - Види Інтернет-реклами на підприємствах готельного господарства (2017)
Парфіненко А. Ю. - Глобальні трансформації ринку міжнародного туризму та індустрії гостинності (2017)
Перепелиця А. С. - Регулювання готельного бізнесу в умовах інформатизаціїглобального економічного простору (2017)
Подлепіна П. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства в Харківській області, Євтушенко О. В., Чуєнко І. А. (2017)
Подлепіна П. О. - Глобальні міста в міжнародному туризмі, Сабадир В. М. (2017)
Шамара І. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї, Четверікова І. П. (2017)
Шамара І. М. - Мерчандайзинг і його роль в сучасному ресторанному господарстві (2017)
Юрченко С. О. - Релігійний туризм у християнстві на сучасному етапі, Юрченко О. Є. (2017)
Bilovska O. O. - Peculiarities of development and efficiency of transport infrastructure usage in the countries of Economic Cooperation Organization (ECO) economy, Khanova O. V. (2018)
Гавриленко О. А. - Генеза консульських установ держав Європи у Стародавній час та добу Середньовіччя (2018)
Гапонова Е. О. - Світова торгівля медичними послугами в умовах конкурентного середовища та глобальних трансформацій (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського