Hong Y.-G. - Does pair trading work in the Korean market?, Kim S.-H., Kang H.-G. (2012)
Hsieh S.-W. - Effects of individual difference variables on a virtual companion system as an adjunct to an economics course, Lee C.-C., Hsieh M.-C. (2012)
Шляхи формування зернопродуктових кластерів в Україні (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Киндрачук М. В. - Контактное и контактно-импульсное взаимодействие в многопарных фрикционных узлах ленточно-колодочного тормоза, Вольченко Н. А., Вольченко Д. А., Журавлев Д. Ю., Возный А. В. (2013)
Джанахмедов А. Х. - Темпы нагревания металлополимерных пар трения при импульсном и длительном подводе теплоты в ленточно-колодочном тормозне, Вольченко А. И., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Стебелецкая Н. М. (2013)
Міщук О. О. - Багатоваріантність механохімічного структурування сталевої поверхні в контактній зоні тертя під впливом дитіофосфату, Телемко О. В., Цаплій М. П. (2013)
Убич В. И. - Коэффициент трения триад "45ХН2МФА – LUKOIL-SUPER – АО20-1", "12Х2Н4–LUKOIL-SUPER–АО20-1" в условиях ступенчатого нагружения (2013)
Криштопа С. И. - Податливость элементов конструкций фрикционных узлов и их стыков при контактно-импульсном взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозных устройств (Часть ІІІ) (2013)
Мікосянчик О. О. - Кінетика зміни мікротвердості поверхневих шарів металу при адаптації граничних адсорбційних шарів мастильного матеріалу в зоні контакту (2013)
Фень Е. К. - Математическое моделирование уравнений износа покрытий при фреттинге, получен-ных детонационным и сверхзвуковым плазменным методами, Пащенко В. Н. (2013)
Кравцов В. І. - Контактна задача з урахуванням шорсткості поверхні при нормальному і тангенціальному навантаженнях, Садегіджалал А. М. (2013)
Маннапова О. В. - Визначення складу плазмового покриття за рівнем зношування, Соколов О. Д. (2013)
Марчук В. Є. - Захист поверхонь тертя дискретними поверхнями, Ляшенко Б. А., Кіндрачук М. В., Духота О. І. (2013)
Корнієнко А. О. - Напружено-деформований стан у композиційному матеріалі при терті за підвищених температур (2013)
Kindrachuk M. - The geometric modeling of complicated trajectories of manipulating hydrocleaning devices, Nyhora V., Biletskyi I. (2013)
Корбут Є. В. - Вплив режимів механічної обробки на якість поверхонь полімерних композиційних матеріалів, Андрєєв О. В., Дерек І. Р., Радько О. В., Лабунець В. Ф. (2013)
Кашицький В. П. - Оптимізація складу епоксикомпозитного матеріалу триботехнічного призначення, Садова О. Л., Савчук П. П. (2013)
Рикуніч Ю. М. - Експериментальні дослідження зміни технічного стану малогабаритних пневмоклапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом під дією експлуатаційних навантажень, Ананьєвська Л. В., Ситніков О. Є., Федоричко Я. Б., Зайон-Чковський Г. Й., Барилюк Є. І. (2013)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Горячева К. С. - Корпоративная устойчивость и организационная культура (2012)
Марцин В. С. - Складові фінансового мислення і особливості пріоритетів при плануванні й управлінні економікою (2012)
Юхименко П. І. - Цитович Микола Мартиніанович – фундатор теорії підприємницького прибутку, Бойко С. В. (2012)
Григор'єв Г. С. - Вплив міжнародного поділу праці і конфуціанських цінностей на формування китайської економічної моделі (2012)
Боярко І. М. - Приватизаційні цикли в системі обґрунтування тенденцій розвитку економіки, Дехтяр Н. А., Дейнека О. В. (2012)
Бурлака В. Г. - Энергетика в системе макроэкономических показателей (2012)
Забуранна Л. В. - Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку, Крамаренко В. Г. (2012)
Корж М. В. - Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу (2012)
Онищенко С. П. - Специфика рыночных рисков и мероприятий по их снижению в современном судоходном бизнесе, Шутенко Т. Н. (2012)
Паливода К. В. - Монетарна політика як інструмент активізації економічного зростання (2012)
Балашова Р. І. - Концептуальні підходи до економічного розвитку туристичних підприємств (2012)
Герасименко О. М. - Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб'єкта господарювання (2012)
Дзюба С. Г. - Практика проведення санації неплатоспроможних підприємств, Соболєва Я. С. (2012)
Кітченко О. М. - Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки (2012)
Мохонько Г. А. - Методологічні аспекти забезпечення ефективності підприємств видавничо-поліграфічної галузі, Малик І. П. (2012)
Подольчак Н. Ю. - Соціально-економічні втрати підприємств від двомовності в Україні (2012)
Прокопчук С. І. - Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) (2012)
Сімченко Н. О. - Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві (2012)
Сопко В. В. - Контролінг як засіб забезпечення системи економічної безпеки підприємства, Ромашко О. М. (2012)
Макаренко М. В. - Імідж регіону як головний чинник його конкурентоспроможності (2012)
Парсяк В. Н. - Міста України: занедбана складова потенціалу держави, Ломоносов Д. А. (2012)
Раєвнєва О. В. - Визначення джерел нерівномірності розвитку регіонів України на підставі розкладання індексу Тейла, Бобкова О. Ю. (2012)
Сундук А. М. - Позиціонування Закарпатської області в системі "держава – глобальний вимір" (2012)
Вегера С. А. - "Парії" або "нічиї" сучасної України (2012)
Вожжов А. П. - О проблемах и возможностях эмиссионного финансирования экономического роста, Черемисинова Д. В. (2012)
Волосович С. В. - Економічна сутність кредитного страхування (2012)
Захожай К. В. - Факторний аналіз динаміки видатків держбюджету України протягом 2002–2011 років (2012)
Кузнєцова Л. В. - Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи, Коваленко В. В. (2012)
Лепілкін С. В. - Продаж страхових послуг за посередництвом автосалонів (2012)
Івахів Ю. О. - Концептуальні основи і методичні положення оцінювання елементів фінансової звітності підприємств (2012)
Новицька Н. В. - Теоретичні аспекти понять "дебіторська заборгованість" і "кредиторська заборгованість" (2012)
Капинус Л. В. - Сучасні тенденції розвитку електронної реклами (2012)
Самчинська Я. Б. - Управління інформаційними технологіями – критичний бізнес-процес компаній (2012)
Щербина А. Г. - Тенденції розвитку електронної торгівлі на фондовому ринку (2012)
Akram M. - Bank selection criteria of university students: reflections from Pakistan, Raza A., Farhan M. (2012)
Ahmed I. - Followers' personality in the relationship between leadership style and performance: evidence from higher education sector, Qazi T. F., Jabeen S. (2012)
Ahmed H. A. - Is real GDP per capita stationary for Bangladesh? Empirical evidence from structural break, Uddin G. S., Ozturk I. (2012)
Wang F.-J. - The study on the core competence of contractors' dietitians of central kitchens of national elementary schools in Taipei area (2012)
Wong Sek Khin E. - Critical and realistical approaches in accounting budgeting process (2012)
Галиниене Б. - Методы оценки структурных изменений в отраслевой структуре, Витас А. (2012)
Dadgar Y. - The impact of oil revenue on the economic corruption in Iran, Nazari R. (2012)
Kayikci F. - Solvency of current account deficits in Turkey (2012)
Lee M. B. - The strategy of Busan port in analysis of world's major container ports, Lee S. O. (2012)
Nazir M. S. - Determinants of capital structure of engineering sector of Pakistan, Siddiqui A., Nawaz M. M. (2012)
Nieh F.-P. - The effect of service quality on customer satisfaction in catering industry (2012)
Tey L. S. - Effect of inter-partner fit in international joint venture knowledge transfer, Quah C. H. (2012)
Ural T. - Role of innovation capability and appropriability regime in internationalization: empirical evidence from Turkish firms, Acaravci S. K. (2012)
Chen C.-L. - The effects of non-audit services on the value-relevance of accounting numbers – the role of auditor specialization (2012)
Корпоративне управління (2012)
Розвиток національної економіки шляхом інтеграції страхового сектора з банківською сферою (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Kovalchenko A. M. - A review of studies regarding ductile regime machining of semiconductors, ceramics and glass (2012)
Вольченко А. И. - Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (часть 5), Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Поляков П. А., Терлецкий Н. И. (2012)
Вольченко А. И. - Новый подход к тепловой динамике трения фрикционных узлов тормозных устройств (часть 6), Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Стебелецкая Н. М. Возный А. В. (2012)
Кравцов В. І. - Геометрія кривих у дослідженні механіки контактуючих поверхонь трибо спряжень, Садегі М. Д.-А. (2012)
Парайко Ю. І. - Методи оцінки тріщиностійкості зварних металевих конструкцій, Макаренко В. Д, Муравйов К. А. (2012)
Сухенко В. Ю. - Обгрунтування основ забезпечення зносостійкості м'ясорізальних інструментів (2012)
Свирид М. Н. - Математическая интерпретация процессов трения в магнитном поле, Казаринов Ю. И., Белас О. Н. (2012)
Цюман М. П. - Методика визначення механічних втрат поршневого двигуна, Голубов О. С. (2012)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість гарячедеформованих легованих сталей, Бєлих С. С. (2012)
Жигинас В. В. - Износостойкость упрочненной стали 30ХГСА в условиях коррозионно – активных сред (2012)
Марчук В. Є. - Зносостійкість текстурованих лункових поверхонь з дискретно-орієнтованою структурою в умовах граничного мащення, Духота О. І., Морозов В. І. (2012)
Кульгавий Е. А. - Трибологічні характеристики припрацювання та стаціонарних процесів, Кіндрачук М. В., Хлевна Ю. Л., Данілов А. П. (2012)
Погребняк А. Д. - О влиянии концентрации напряжений на сопротивление усталости и предельное состояние алюминиевых сплавов в условиях многоциклового асимметричного нагружения, Регульский М. Н., Пелых В. Н., Касперская В. В. (2012)
Радько О. В. - Вплив структурно-фазового та хімічного складу іонноазотованої сталі 38Х2МЮА на її зносостійкість (2012)
Тісов О. В. - Прогнозування високотемпературного окиснення жароміцних сплавів системи Со-ТіС, Духота О. І., Черепова Т. С., Литвиненко В. Ф., Мєдвєдєва Н. А. (2012)
Косторнов А. Г. - Дослідження трибосинтезу вторинних структур у зоні тертя композиційного антифрикційного матеріалу за швидкості ковзання 5 м/с і незначних тисків, Фущич О. І., Горбань В. Ф. (2012)
Будник А. Ф. - Вологостійкі фторопластоматричні композити вузлів тертя трибосистем, Томас А. О., Руденко П. В., Гутенко Л. І. (2012)
Мазур В. І. - Металокерамічні сплави на основі титану для використання в імплантології, Капустнікова С. В., Мазур А. В., Бондарєв С. В., Васильєв Р. Г., Лабунець І. Ф. (2012)
Кіндрачук М. В. - Формування структури та триботехнічних властивостей плазмових евтектичних покриттів термоциклічною обробкою лазером, Лобурак В. Я., Михайлів Н. П. (2012)
Лобода П. І. - Структура та властивості композиційних покриттів систем MeB2 – Me, Сисоєв М. О., Мула В. Р. (2012)
Панарін В. Є. - Триботехнічні характеристики детонаційно-газових покриттів на основі карбіду кремнію, Фараджаллах М. А., Корбут Є. В. (2012)
Рутковский А. В. - Исследование диффузионных слоев стали 40Х13, полученных методом термоциклического ионно-плазменного азотирования на трение в агрессивной среде, Кумуржи А. Ю. (2012)
Шевченко А. Л. - Особенности изнашивания плазменного покрытия системы TiC-Co на титановом сплаве ВТ-22 (2012)
Міщук О. О. - Механохімічні перетворення сталевих поверхонь тертя під впливом вільних від сірки поверхнево-активних комплексів молібдену, Дзюба В. І., Коваль Л. І., Телемко О. В., Пехньо В. І. (2012)
Лысиков Е. Н. - Интенсификация процесса адсорбции молекул присадки на поверхностях трения технических систем, Воронин С. В. (2012)
Матвєєва О. Л. - Сучасний стан проблеми збереження надійності тепломеханічного обладнання та якості турбінних олив на підприємствах енергетики, Маринич Т. О. (2012)
До 80-річчя з дня народження Тихоновича В. І. (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Мельничук І. А. - Ґенеза формування козацтва як окремої соціальної страти (2013)
Ночовний Ю. В. - Лубенське "Слъдствіе о неправильно вписанныхъ въ козаки мъщанах" 1768 р. як джерело з історії ратушного міста Гетьманщини (2013)
Тлєуш В. М. - Створення Катеринославської губернії: від Запорозьких вольностей до адміністративної одиниці Російської імперії (2013)
Єременко М. М. - Система матеріального забезпечення діяльності південноукраїнського військового духовенства (1775-1853 рр.) (2013)
Чупис О. В. - Секуляризаційні заходи урядів Росії у XVIII cт. (2013)
Потапова О. Б. - Морально-психологічний стан православного духовенства України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Баляс І. А. - Роль уніатського кліру в суспільно-політичному житті Волинської губернії в першій третині XIX ст. (2013)
Сергієнко В. Г. - Внесок православних церковних братств Лівобережної України у розвиток початкової релігійної освіти (1864–1917 рр.) (2013)
Золотар Л. М. - Шосейний збір на дорогах Таврійської губернії в другій половині ХІХ століття (2013)
Черемісін О. В. - Фінанси міського самоврядування Південної України кінця XVIII – початку XX століть (2013)
Священко З. В. - Переселенська політика у Російській імперії на початку ХХ ст. (на матеріалах роботи комісії Особливої наради О. Стишинського та міжвідомчої особливої наради з переселенської справи А. Куломзина) (2013)
Задерейчук А. А. - Участие крымских татар в Таврическом губернском земском собрании (2013)
Додонова Г. В. - Державна та вузівська політика в сфері формування академічних штатів університетів Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Антощак М. М. - М. О. Корф та Я. П. Новицький: одна дорога двох великих педагогів (2013)
Цубенко В. Л. - Навчально-методична робота в Одеській школі десятників будівельної справи (1891–1916) (2013)
Жванко Л. М. - Проблеми працевлаштування біженців Першої світової війни в українських губерніях за часів Російської імперії (2013)
Джумига Є. Ю. - Чутки як ментальна складова повсякденного життя мешканців Одеси в період Першої світової війни (1914-1917 рр) (2013)
Ігнатуша О. М. - Зміни у чисельності віруючих та церковних практиках православних громад Запорізького краю (1913–1927 рр.), Ігнатуша Г. О. (2013)
Бєлік А. В. - Аграрне питання за доби Директорії УНР (2013)
Поплавський О. О. - Поразка Української революції на Кубані: причини та уроки (2013)
Макаренко Т. П. - Єврейські погроми в добу Української революції (2013)
Олійник М. П. - Самогоноваріння та боротьба з ним на Поділлі в роки НЕПу (2013)
Рябченко О. Л. - Проблеми соціальної адаптації студентів з Наддніпрянщини в країнах Центрально-Східної Європи у 1920-ті рр. (2013)
Іванова Т. Ю. - Етнічні меншини Півдня України у період голоду 1921-1923 рр. (2013)
Савчук Т. Г. - Православне духовенство в умовах голодомору 1932–1933 рр. (2013)
Штейнле О. Ф. - Формування передвоєнних настроїв жителів Запорізької області: соціальний вимір (1920-ті – 1941 рр.) (2013)
Перепадя В. В. - Гітлер у запоріжжі: спроба реконструкції (2013)
Винарчук Т. В. - Жертви окупаційної влади на території Запорізької області в роки Другої світової війни (2013)
Грушева Т. В. - Діяльність протестантських громад в Україні часів Другої світової війни: ілюзія свободи (2013)
Салата О. О. - Праця молоді та підлітків у системі трудових ресурсів СРСР в 1941-1945 рр. (2013)
Сеньків М. В. - Радянські форми та методи колективізації західноукраїнського села (1944–1952 рр.) (2013)
Стародубець Г. М. - Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років (2013)
Коломієць М. С. - Участь П. Шелеста у запровадженні госпрозрахунку у промисловості УРСР як складова економічної реформи О. Косигіна (1965–1970 рр.) (2013)
Капітан Л. І. - А. Генче – очільник реформатської церкви Закарпаття (2013)
Атаманенко А. Є. - Співпраця українських вчених у Німеччині (1965–1991) (2013)
Каганов Ю. О. - "Ворожі голоси": ідеологічне протистояння на радіохвилях у радянській Україні (друга половина XX ст.) (2013)
Мироненко Н. В. - Взаємозв’язок науково-технічного забезпечення кабінетів трудового навчання з науково-дослідницькою роботою в УРСР 1970-80-х рр. (2013)
Гордійчук С. О. - Дисидентська діяльність Йосипа Терелі у 1960–1980-х роках (за матеріалами карних справ КДБ) (2013)
Михайлов В. В. - Політичне протистояння неформальних громадських об’єднань та Комуністичної партії на Одещині наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Ночовний О. В. - Динаміка змін кількості постійних комісій Верховної Ради Української РСР (2013)
Полякова Л. І. - Особливості взаємодії Президента України, законодавчої влади з судовою владою (1991-2004 рр.) (2013)
Мороко В. В. - Парламентські вибори 2012 р. в Запорізькій області: хід, тенденції та наслідки (2013)
Андрющенко Е. С. - Лідер української націоналістичної організації (1990-2004 рр.): колективний портрет, Васильчук Є. О. (2013)
Сайко М. М. - Кредит у східних провінціях Риму в епоху пізньої республіки і ранньої імперії (ІІ ст. до н.е. – початок ІІІ ст. н.е.) (2013)
Вар’ян О. О. - Використання сюжетів давньогрецького вазопису у дослідженні концепції "ідеального громадянина" (2013)
Ціватий В. Г. - Франція і європейська суспільно-політична думка ХVІ-ХVІІІ ст.: інституціонально-дипломатичний аспект (2013)
Гончаренко Л. Л. - Отто фон Бісмарк та Самоанський законопроект 1879–1880 рр. (2013)
Павловський Б. С. - Становлення видавничої діяльності російської соціал-демократичної еміграції (кінець XIX – початок XX ст.) (2013)
Мальшина К. В. - Югославізм та словенство: словенські суспільно-політичні погляди на збройні сили крізь призму національного питання (1918-1919 рр.) (2013)
Івашко Ю. В. - Територіальний та політичний устрій Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки (1919–1922 рр.) (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Апогей правління Сухарто та режиму "нового порядку" в Республіці Індонезія (2013)
Коваленко Л. В. - Позиція Парламенту Великої Британії щодо німецького об’єднання (1989-1990 рр.) (2013)
Фурса А. О. - Ретроспектива українсько-грузинських відносин у міжнародному контексті (2013)
Білоножко С. В. - Англо-шотландські відносини: деволюція замість федерації (2013)
Головіна К. Г. - Розвиток російсько-американських відносин після терактів 11 вересня 2001 р.: безпека в епоху нових загроз (2013)
Самойлов О. Ф. - Дифузія культури у добу глобалізації (2013)
Гудзь В. В. - Еволюція поглядів Станіслава Кульчицького на історію голоду в Україні 1932-1933 рр. та їх вплив на вітчизняний науковий дискурс (2013)
Джафарова С. В. - Галицька інтелігенція у науковій спадщині Івана Франка (2013)
Клинова-Дацюк Г. Д. - Участь Олександра Домбровського в наукових дискусіях щодо походження Київської Русі у 70–80-х рр. ХХ ст. (2013)
Петренко І. М. - Висвітлення історії повсякденних шлюбно-сімейних відносин у працях історика Наталії Мірзи-Авакянц (2013)
Боровик О. Б. - Науково-публіцистична діяльність професора Федора Моргуна (1924-2008) (2013)
Дроздов В. В. - Східне питання у висвітленні слов’янофільської періодики (1856-1860 рр.) (2013)
Шукалович А. М. - Володимир Левинський про визвольний рух народів Британської Індії (початок 1930-х рр.) (2013)
Чернік С. Д. - Політична криза в Сербії 90-х рр. XIX ст. у висвітленні газетної періодики України (2013)
Оніпко Т. В. - Міжнародні зв’язки споживчої кооперації УСРР у 20-ті роки ХХ ст.: історіографічний огляд (2013)
Шеліхова В. В. - Дослідження розвитку селянських промислів Лівобережної та Слобідської України в Російській імперії (1860–90-ті рр.) (2013)
Молдавський Р. Л. - Рух документів з історії Нової дніпровської лінії укріплень (2013)
Панкєєв О. С. - Рух документів з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття (2013)
Кузьміщев А. Г. - Е. Р. фон Штерн – перший дослідник античної Тіри (2013)
Романова А. Г. - Народні уявлення про лісову русалку (2013)
Терно С. О. - Роль критичного мислення у громадянському вихованні на уроках історії (2013)
Сахновський О. Є. - Багатоперспективність у викладанні історії (2013)
Іваницька С. Г. - Науковий інструментарій українознавця: довідник / Кер. авт. кол., наук. ред. Л. Токар. – К. : ННДІУВІ, 2012. – 376 с., Турченко Ф. Г. (2013)
Турченко Г. Ф. - Яшин В. О. Традиціоналізм і модернізація. Єврейське населення Катеринославщини й Херсонщини в соціально-культурних та економічних процесах другої половини ХІХ століття: монографія / Вадим Олександрович Яшин; за заг. ред. проф. С. І. Світленка; КПІ ДВНЗ "КНУ". – Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2013. – 280 с. (2013)
Кондратьєв Р. І. - Теорія антропоцентризму не узгоджується з науковими основами нормативно-правового регулювання суспільних відносин (2013)
Місінкевич Л. Л. - Нормативні засади репресивної політики радянської влади в Україні в 40–50–ті рр. ХХ століття (2013)
Мірошніченко В. І. - Окремі проблеми становлення ювенального права в Україні, Івановська А. М., Чудик-Білоусова Н. І. (2013)
Бережний С. Д. - Судова система Поділля XVI — першої половини XIX століття (2013)
Адамовський В. І. - Становлення та розвиток інституту правової реабілітації в СРСР та на пострадянському просторі: історико-правовий аспект (2013)
Скоморовський В. Б. - Внутріпартійні протистояння в підходах до розвитку радянської держави на початковому етапі існування СРСР (2013)
Поляничко А. О. - Принципи права: сучасний загальнотеоретичний погляд (2013)
Сенчук С. C. - Формування і розвиток ідеї порядку: теоретико-правовий аспект (2013)
Мельник О. Г. - Проблеми класифікації правових відносин у сфері реалізації судової влади (2013)
Клименко О. М. - До питання про юридичні факти в контексті трансформації відносин власності (2013)
Алиев Т. Т. - Гражданско-правовой анализ средств защиты гражданских прав (2013)
Афанасьев С. Ф. - Компенсаторное производство как одно из инновационных направлений современной судебной правовой политики (2013)
Гусаров К. В. - Законна сила, остаточність та легітимність судового рішення за цивільним процесуальним законодавством Російської Федерації та України (2013)
Гринько (Русу) С. Д. - Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно-правовий аспект (2013)
Кіселичник В. П. - Цехове право Львова періоду Середньовіччя: цивілістичний аспект (2013)
Богустов А. А. - Понятие и виды владения в законодательстве Польши (2013)
Васильєв С. В. - Загальноправові та спеціальні методи дослідження джерел цивільного процесуального права (2013)
Димінська О. Ю. - Захист прав споживачів у сфері реклами (2013)
Долинська М. С. - До питання правового статусу помічника приватного нотаріуса в Україні (2013)
Кривенко Ю. В. - До можливості визнання релігійного шлюбу (2013)
Міщук В. В. - Делікт як підстава цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки (2013)
Отраднова О. О. - Деліктна відповідальність: поняття, сутність та співвідношення із деліктним зобов’язанням (2013)
Пунда О. О. - Право на свободу пересування та використання електронних пристроїв дистанційного контролю (2013)
Трач О. М. - Право апеляційного оскарження судового наказу та особливості його здійснення (2013)
Шевченко О. М. - Право на свободу вибору в освіті: міжнародна правова доктрина та європейські стандарти (2013)
Гаврік Р. О. - До питання про законну силу рішення третейського суду (2013)
Андрійцьо В. Д. - Доказове право як підгалузь цивільного процесуального права (2013)
Самбір О. Є. - Суброгація та цесія: до питання про співвідношення понять (2013)
Боярський Є. Д. - Умови застосування застереження про публічний порядок в Україні та державах світу (2013)
Тюхтій Н. О. - Дослідження особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров’я на загальнотеоретичному, правовому і галузевому рівні (2013)
Батрин О. В. - Доповнення та зміна апеляційної скарги у цивільному судочинстві України (2013)
Гаврилюк М. І. - Ознаки самозахисту права власності на земельні ділянки в Україні (2013)
Свіжа О. О. - Поняття та ознаки сімейних правовідносин, що виникають при влаштуванні дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячий будинок сімейного типу (2013)
Щербатюк О. Є. - Виникнення права власності на скарб за українським законодавством (2013)
Рєзнікова В. В. - Договір простого товариства: господарсько-правовий аспект (2013)
Таликін Є. А. - Окремі проблеми запровадження наказного провадження в господарське судочинство України (2013)
Цегельник О. В. - Структура инвестиционного обязательства при купле–продаже государственного предприятия по конкурсу в процессе приватизации (2013)
Ібрагімова Н. В. - Холдинг як суб’єкт господарювання з особливим статусом (2013)
Гусь А. В. - Еволюція поняття "нематеріальні активи” у законодавстві України (2013)
Туркот О. А. - Удосконалення Закону України "Про акціонерні товариства” як основа протидії порушенню прав акціонерів (2013)
Хромов О. І. - Види внутрішніх регулярних пасажирських перевезень автобусним транспортом (2013)
Ялбулганов А. А. - К вопросу об экологических функциях фискальных и налоговых платежей (2013)
Костяшкін І. О. - Окремі питання правового регулювання цільового призначення земель як умови забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні (2013)
Ермолинский П. М. - Соотношение понятий "элемент окружающей среды” и "компонент окружающей среды” по законодательству Республики Беларусь (2013)
Коваленко Т. О. - Колізійні норми в земельному праві України (2013)
Домбровський С. Ф. - Правове регулювання сільськогосподарської діяльності із штучного розведення риби в Україні, Тараненко Л. С. (2013)
Гайдаржи Х. А. - Сучасний стан кооперації в Україні: тенденції і правові проблеми (2013)
Ніщимна С. О. - Про принципи міжбюджетних відносин (2013)
Зьолка В. Л. - Адміністративно-правові основи охорони кордону: досвід Європейського Союзу (2013)
Басараб О. Т. - Поняття системи прикордонного законодавства (2013)
Жданова В. П. - Дисциплінарне правопорушення посадової особи митного органу: ознаки, склад та поняття (2013)
Підвальна М. З. - Проблеми забезпечення доступу до адміністративного суду (2013)
Данилівська О. Л. - Органи державного фінансового контролю на валютному ринку України (2013)
Омельчук О. М. - Поняття та межі призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: сучасний стан і перспективи удосконалення (2013)
Кухар В. В. - Декриміналізація "товарної” контрабанди: теорія та практика (2013)
Плисюк Н. М. - Об’єкт та потерпілий у складах умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (2013)
Чорний Р. Л. - Актуальні питання вдосконалення кримінально-правових норм, спрямованих на охорону безпеки здійснення державної влади вищими органами та посадовими особами (2013)
Харко Д. М. - До питання визначення поняття "співвиконавство у злочині” (2013)
Вітко О. Ю. - Безпосередній об’єкт підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів (2013)
Огороднік К. М. - Кримінально-правовий компроміс у сфері оподаткування та його юридичні наслідки (2013)
Копанчук В. О. - Кримінально-правова охорона життя і діяльності осіб, які здійснюють публічні повноваження з охорони правопорядку (2013)
Мединська Л. В. - Кримінально-процесуальна відповідальність сторін кримінального провадження (2013)
Мирошниченко Т. М. - Проблемні аспекти реалізації принципу правової визначеності у кримінальних процесуальних відносинах за участі потерпілого (2013)
Сорока А. З. - Типові слідчі ситуації та основні напрями розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2013)
Осмолян В. А. - Прокурорський нагляд та участь прокурора у слідчих діях за новим кримінальним процесуальним законодавством України (2013)
Мкртчян-Марк Р. Б. - Початок досудового розслідування по злочинах проти життя та здоров’я особи (2013)
Стефанчук М. М. - Забезпечення органами прокуратури додержання законів про права неповнолітніх при їх притягненні до адміністративної відповідальності (2013)
Гузе К. А. - Реалізація права на оскарження прокурором судових рішень у контексті міжнародних стандартів (2013)
Попович О. В. - Деякі аспекти процесуального керівництва під час досудового розслідування в кримінальному процесі Англії (2013)
Шевченко Е. В. - Історичні та сучасні аспекти виконання судових рішень у кримінальному провадженні Франції та Німеччини (2013)
Ольхова А. В. - Правовий аналіз справи Міжнародного суду ООН "Воєнні дії на території Конго (ДРК проти Уганди)” (2013)
Горецька Х. В. - Співвідношення правової соціалізації та правової культури: філософсько-правовий вимір (2013)
Гуменюк О. Г. - Психологічні основи ресоціалізації засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2013)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2013)
Інформація про "Університетські наукові записки” (2013)
Редакційна колегія (2013)
Інформація для авторів (2013)
Contents (2013)
Вихідні дані (2013)
Киндрачук М. В. - Нанотрибология при контактно-термическом взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозных устройств, Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Криштопа С. И., Журавлев Д. Ю. (2012)
Кравцов В. І. - Числове моделювання силових впливів в поверхневих шарах трибоспряжень, Садегі М. Д.-А. (2012)
Кульгавый Э. А. - Трибологические структуры в антифрикционных системах (2012)
Балицький О. І. - Дослідженя руйнування ненаводнених та наводнених сплавів в умовах тертя кочення, Колесніков В. О., Еліаш Я. (2012)
Садегі М. Д.-А. - Вплив гідродинамічних навантажень на пружне деформування опорних поверхонь трибоспряження (2012)
Дворук В. І. - Абразивна зносостійкість теплодеформованої сталі, Бєлих С. С. (2012)
Кубич В. И. - Экспериментальное обеспечение испытаний трибосопряжения "шейка-вкладыш" (2012)
Марчук В. Є. - Вплив параметрів дискретно-лункових поверхонь контакту на фретингостійкість конструкційної сталі в умовах граничного мащення, Кудрін А. П., Духота О. І. (2012)
Степанчук А. М. - Триботехнічні властивості матеріалів на основі дисперсно зміцненої міді, Богатов О. С., Шимків М. В. (2012)
Кіндрачук М. В. - Триботехнічні властивості евтектичних сплавів у метастабільних станах, Радіоненко О. В., Перро Д. М., Подлєсний В. В. (2012)
Стухляк П. Д. - Дослідження коефіцієнта тертя пористого полімер-полімерного епоксикомпозиту, Мороз К. М., Кравцов А. Г. (2012)
Степанчук А. М. - Зносостійкі композиційні матеріали за участю відходів твердих сплавів і самофлюсівних сплавів на основі заліза, Шевчук М. Б. (2012)
Анисимов В. Н. - Анализ трибологических свойств полимерных материалов и их композитов, использующихся в подшипниках скольжения, Кузяев И. М. (2012)
Иренеуш Дерек - Применение полимерных трибологических материалов в авиации, Лабунец В. Ф. (2012)
Маннапова О. В. - Зношування поверхні поршневих кілець після електрофізичних видів обробки, Соколов О. Д. (2012)
Хижняк В. Г. - Підвищення зносостійкості сталей і твердих сплавів дифузійним азототитануванням, Дегула А. І., Харченко Н. А., Марченко С. В. (2012)
Радько О. В. - Підвищення абразивної стійкості сталі 30ХГСН2А шляхом застосування енергозберігаючих технологій поверхневого зміцнення, Скуратовський А. К., Мєдвєдєва Н. А., Жигинас В. В. (2012)
Лоскутова Т. В. - Захисні покриття за участю хрому та алюмінію на титанових сплавах, Смокович І. Я., Хижняк В. Г., Тарасенко Р. Р. (2012)
Хлевна Ю. Л. - Механізм формування трибологічних структур в системі "БрАЖМц10-3-1,5 – АМГ-10 – 30ХГСА" (2012)
Мельник В. Б. - Метод оцінки складових змащувального шару в локальному контакті зубчатих передач, Леусенко Д. В. (2012)
Михайлів М. І. - Енергозбереження – один із реальних напрямків екологізації енергетики (2012)
Ластівка І. О. - Нерівномірність потоку за решітками дозвукових аеродинамічних профілів (2012)
Тихонович В. И. - Роль принципа метастабильности аустенита при разработке износостойких высокохромистых чугунов (Обзор), Тихонович В. В., Герман К. Ю. (2012)
Бочарова О. А. - Підготовка та професійне вдосконалення вчителів обдарованих учнів у Європейських країнах (2013)
Кожевников В. М. - Оптимальний вибір методів навчання студентів у наступності загальноосвітньої профільної школи і вищого навчального закладу (2013)
Кокоріна Л. В. - Концепції педагогічної підтримки обдарованих дітей в іспанській педагогічній теорії (2013)
Рудковська І. В. - Основні напрями німецької філософії освіти ХХ століття (2013)
Чернишова Н. О. - Вплив європейської політики сусідства на український виховний ідеал у контексті вищої школи (2013)
Галацин К. О. - Позааудиторна робота у вищому технічному навчальному закладі як чинник формування комунікативної култури у майбутніх інженерів (2013)
Горбильова О. В. - Аналіз стану сучасної гуманітарної підготовки інженерних кадрів в Україні, Борщ І. В. (2013)
Данильченко С. В. - Сутність професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Капацина Н. М. - Методи навчання у втнз при створенні творчого освітньо-виховного середовища, Приходченко К. І. (2013)
Кривошеєва Г. Л. - Методологічні підходи до формування основ професійного довголіття у майбутніх педагогів в умовах безперервної освіти (2013)
Кучерявий А. О. - Критерії оцінювання якості управління самостійною роботою майбутніх юристів з боку викладачів (2013)
Луценко О. А. - Формування мовної компетенції студентів технічного вишу на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2013)
Паніотова Д. Ю. - Компетентнісний підхід як основа модернізації вищої технічної освіти (2013)
Приходченко К. І. - Психолого-педагогічні засади підготовки студентів як майбутніх фахівців, Люріна Т. І., Веред І. С. (2013)
Рогова В. С. - Міжнародне співробітництво як необхідна складова успішної підготовки конкурентоспроможних інженерних кадрів (2013)
Skirda A. Y. - On the Problem of Professional Academic Development in the Context of Student Centred Learning, Adaryukova L. B., Romanko V. V. (2013)
Стефаненко П. В. - Методичний підхід до формування компетентнісної моделі військових фахівців (2013)
Хоменко В. Г. - Концептуальні філософські основи розробки теорії дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Шокотко Т. В. - Формування професійного інтересу студентів-політологів: мультикультурний аспект (2013)
Бардус І. О. - Модель професійно орієнтованого навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей компʼютерного профілю (2013)
Борін К. А. - Використання принципу наочності під час навчання іноземним мовам (2013)
Диховичний О. О. - Автоматизована система аналізу результатів компʼютерного тестування з вищої математики, Дудко А. Ф. (2013)
Євсеєва О. Г. - Оцінювання рівня сформованості та структури навчальної мотивації у експериментальному навчанні математики на засадах діяльнісного підходу (2013)
Канивец Е. И. - Теоретические и практические основы обучения студентов терминологии по специальности в техническом вузе, Онипченко Л. Н. (2013)
Коляда М. Г. - Методика рішення задач на основі комбінаторно-логічного мислення (2013)
Кононец Н. В. - Технологія майндмеппінгу як педагогічна технологія ресурсно-орієнтованого навчання інформатики в коледжі (2013)
Костюченко М. П. - Формування загальної архітектури експертно-навчальних систем (2013)
Левченко Г. Г. - Вплив глобалізації на парадигму викладання іноземних мов в Україні (2013)
Маловичко К. А. - Методичні вимоги до компʼютерних програм для диференційованого навчання майбутніх інженерів англійського діалогічного мовлення (2013)
Алфімов Д. В. - Навчальна діяльність в системі виховання лідерських якостей школярів (2013)
Горпинченко Г. В. - Формування художньо-конструкторських здібностей молодших школярів: теоретичний аспект, Приходченко К. І. (2013)
Дурманенко О. Л. - Критерії та показники визначення рівня моніторінгу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Приходченко К. І. - Особистісно орієнтований підхід у позанавчальній роботі як соціокультурна ідентифікація молоді, Люріна Т. І., Веред І. С. (2013)
Скирда А. Е. - Формирование инженерной культуры – одна из приоритетных задач подготовки будущих инженеров, Романько В. В., Адарюкова Л. Б. (2013)
Жидких Т. М. - Діагностика здатності колективу навчального комплексу "коледж-академія" до впровадження організаційно-педагогічних умов управління (2013)
Куркчі Є. К. - Практика у системі підготовки магістрів освітнього менеджменту в університетах Німеччини (2013)
Мартинець Л. А. - Зміст поняття "самоатестація керівника загальноосвітнього навчального закладу" (2013)
Хоменко В. В. - До проблеми визначення професійної компетенції менеджера освіти (2013)
Кушнир Ю. В. - Базовые мотивы учебной деятельности студента технического университета (2013)
Пірко М. В. - Розвиток психолого-педагогічної діагностики (історичний аспект) (2013)
Соловьёв С. Г. - Творчество: процесс его осуществления; роль интуиции в содержании последнего (2013)
Tkachenko I. P. - Some Individual Characteristics of Memory Effecting Learning Foreign Languages, Karpova N. A. (2013)
Горбильова О. В. - Розуміння поняття "обдарованість" в працях Індійських науковців (2013)
Горлова Е. В. - История преподавания латинского языка в Украине (конец XVI – первая половина XVII вв.) (2013)
Кабак Ю. В. - До проблеми планування підготовки інженерів-будівельників в Україні у другій половині ХХ століття (2013)
Кательницька М. О. - Теоретичні підходи до визначення навчального середовища як педагогічного явища (2013)
Ковальов А. В. - Оцінка якості навчально-виховного процесу у ВУЗі (2013)
Кожевников В. М. - Теоретико-методологічні основи оптимізації педагогічного процесу вищого навчального закладу (2013)
Кульчицька Я. М. - Проблема виділення видів дитячої обдарованості у Канаді (2013)
Лелеко В. В. - Сутність та ознаки інноваційних технологій (2013)
Перепадя Д. О. - Стимули розвитку обдарованості дітей у Китаї (2013)
Приходченко К. І. - Болонська система навчання в історичному аспекті розвитку, Люріна Т. І. (2013)
Батіщева М. Р. - Актуальність дослідження професійної підготовки спортсменів з особливими потребами в університетах спортивного профілю (2013)
Бартків О. А. - Формування гуманістичного ідеалу майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки (2013)
Бєлова Ю. Ю. - Визначення критеріїв аналізу існуючих методичних систем підготовки інженера до проектувальної діяльності (2013)
Бойко В. Н. - Содержание понятия "практическая направленность личности будущего инженера" (2013)
Бойко О. О. - Удосконалення навчальної програми підготовки майбутнього учителя фізичної культури на заняттях зі спортивних ігор (2013)
Вовк О. І. - Особливості побудови моделі формування комунікативно-когнітивної компетентності студентів-філологів (2013)
Гильманова Р. Р. - О бинарности компетентностного и гуманитарного подходов в свете модернизации современного высшего технического образования (2013)
Гіровська І. В. - Основні тенденції розвитку інноваційної інженерної освіти в Україні (2013)
Горбильова О. В. - Аналіз теоретико-методологічних підходів до підготовки інженерів в Україні, Борщ. І. В. (2013)
Горчакова І. А. - Особливості підготовки майбутніх економістів-кібернетиків з огляду на специфіку майбутньої професійної діяльності (2013)
Данилюк С. С. - Статистичний аналіз результатів констатувального експерименту із виявлення передумов для використання інтернет-технологій у навчальному процесі й визначення рівня мотивації майбутніх філологів до вивчення іноземних мов із використанням інтернет-технологій (2013)
Кабанець М. М. - Методологічні засади формування інформаційної культури майбутніх інженерів в процесі професійної підготовки (2013)
Капацина Н. Н. - Методология инженерного образования и современность (2013)
Кононец Н. В. - Метод проектів при ресурсно-орієнтованому навчанні дисциплін комп’ютерного циклу студентів економічних спеціальностей аграрного коледжу (2013)
Костюченко М. П. - Низхідне дидактичне проектування динамічних паралельних модульних структур навчального матеріалу з охорони праці (2013)
Кочина Л. А. - Структура професійної комунікативної компетентності економіста (2013)
Кошелева Н. Г. - Теоретико-методологічні засади інноваційної фахової підготовки майбутніх економістів у ВНЗ (2013)
Ларионова А. С. - Формирование модели личности специалиста в процессе обучения в вузе (2013)
Лебедєва І. А. - Використання можливостей педагогічної діагностики у післядипломній освіті вчителів математики (2013)
Мерхелевич Г. В. - Структура готовності викладачів вищого медичного навчального закладу до організації навчального процесу іноземною мовою та особливості її формування як системи (2013)
Оніпко В. В. - Професійно-педагогічна програма дослідження готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до роботи у профільній школі (2013)
Палієнко А. М. - Концептульні основи семіотичного аналізу медіатексту (2013)
Піскурська Г. В. - Плюрилінгвізм як фактор модернізації професійної підготовки у ВТНЗ (2013)
Погребняк О. І. - Сучасні тенденції формування діагностико-прогностичної компетентності майбутнього фахівця медичної галузі (2013)
Попова О. В. - Педагогічні умови формування іншомовної культури майбутніх менеджерів (2013)
Санжарова Г. Ф. - Психолого-педагогические условия реализации творческого потенциала одаренных студентов – будущих преподавателей иностранных языков: самоактуализация в профессиональной деятельности (2013)
Скирда А. Є. - Гуманітарізація системи вищої технічної освіти України: її ціль, задачі та принципи впровадження, Адарюкова Л. Б. (2013)
Скирда А. Є. - Аналіз системи підготовки інженерів в Україні: цілі та задачі, Романько В. В (2013)
Сорокіна Г. Ю. - Професійна підготовка майбутнього фахівця в межах компетентнісно орієнтованої освіти (2013)
Стефаненко П. В. - Концептуальний підхід до формування компетентнісної моделі військових фахівців в період становлення інформаційного суспільства (2013)
Халаджи Ю. В. - Акутальні проблеми гуманітарної освіти в процесі підготовки майбутніх фахівців технічного профіля в ВНЗ (2013)
Шавлак Л. В. - К вопросу о формировании профессиональной компетенции иностранных студентов в техническом вузе, Буяновская Н. И. (2013)
Скляр П. П. - Поле суб’єктного розвитку майбутніх фахівців у системі гуманізації вищої освіти, Мальцева Т. Є. (2013)
Гречаниченко Л. В. - Удосконалення знань про наукову фразеологію у студентів економічних спеціальностей, Матулевська Н. П. (2013)
Єщенко Т. А. - Роль тексту і дискурсу у формуванні професійного мовлення студентів технічних спеціальностей (2013)
Маловичко К. А. - Дидактична модель диференційованого навчання майбутніх інженерів англійського діалогічного мовлення у вищих технічних навчальних закладах з використанням комп’ютерної програми (2013)
Тарабаева И. В. - К вопросу о межпредметной координации на этапе введения дисциплины "Основы информатики и вычислительной техники" на подготовительном факультете для иностранных студентов (2013)
Горпинченко Г. В. - Творча спрямованість учителів початкових класів на художньо-конструкторську діяльність, Приходченко К. І. (2013)
Десятник К. В. - Педагогічні умови ефективної взаємодії сім’ї і школи у вихованні духовності молодших школярів (2013)
Клочко И. А. - Культура общения преподавателя и студентов как актуальный вопрос образования (2013)
Медведєва О. Р. - Естетичне виховання студентів педагогічних ВНЗ (2013)
Алфімов Д. В. - Організація учнівського самоврядування: досвід і проблеми (2013)
Камозіна Н. В. - Самоврядування ліцею самоуправління Парижу (2013)
Куркчі Є. К. - Організація підготовки майбутніх керівників навчальних закладів в університетах Німеччини (2013)
Мартинець Л. А. - До питання про атестацію керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Сас Н. М. - Аналіз можливостей існуючих моделей навчання в галузі інноваційного управління для професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів (2013)
Деордиця Ю. С. - Педагогічні основи організації контролю знань з використанням інформаційних технологій, Берьозкіна І. А. (2013)
Кушніренко О. М. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-гірників із застосуванням комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2013)
Нетьосов С. І. - Інформаційно-комунікаційні технології у системі позакласної роботи вчителя історії, Нетьосова С. Ф. (2013)
Орищин Л. С. - Нереалістичний оптимізм при плануванні майбутнього сучасної молоді (2013)
Вольченко А. И. - Закономерности формирования энергетических уровней металлополимерных пар трения, Кулик Н. С., Киндрачук М. В., Вольченко Д. А., Вольченко Н. А., Стебелецкая Н. М. (2013)
Дворук В. І. - Вплив вихідного структурного стану на абразивну зносостійкість легованої сталі при обробці холодним деформуванням, Бєлих С. С., Горда С. Є. (2013)
Духота О. І. - Зносостійкість матеріалів трибомеханічних систем при динамічному контактному навантаженні, Науменко Н. О., Костючик В. І. (2013)
Кубич В. И. - Износостойкость накладок тормозного механизмав условиях циклического торможения (2013)
Криштопа С. И. - Податливость элементов конструкций фрикционных узлов и их стыков при контактно-импульсном взаимодействии в металлополимерных парах трения тормозных устройств (Часть 1) (2013)
Сухенко В. Ю. - Прогнозування впливу терміну автолізу м’яса на зносостійкість деталей подрібнювальних машин (2013)
Бурда М. Й. - Визначення адгезійної складової коефіцієнта тертя твердо змащувального антифрикційного покриття, Криль А. О. (2013)
Уварова І. В. - Cтруктура та триботехнічні характеристики композиційних покриттів, Лабунець В. Ф., Медюх Р. М., Жигинас В. В., Медюх Н. Р. (2013)
Кіндрачук М. В. - Антифрикційний евтектичний сплав для вкладишів підшипників ковзання газоперекачувальних агрегатів, Панарін В. Є., Діденко О. Л. (2013)
Стебелецкая Н. М. - Сопоставительный анализ эффективности и энергоемкости фрикционных узлов барабанно-колодочных тормозов транспортных средств (2013)
Трофімов І. Л. - Моделювання впливу електричного поля на протизносні властивості мастильних матеріалів (2013)
Кравцов В. І. - Пружне деформування опорної поверхні під дією сил контактної взаємодії, Радько О. В., Медвєдєва Н. А., Садегіджалал А. М. (2013)
Харченко Е. В. - Технологические факторы формирования аморфных детонационных покрытий системы Zr-Al-B (2013)
Фень Е. К. - Критериальное обобщение физико-механических свойств газотермических покрытий, полученных высокоскоростными методами, Пащенко В. Н. (2013)
Мініцький А. В. - Підвищення стійкості до абразивного зношування анізотропних магнітних плит (2013)
Кіндрачук В. М. - Моделювання руйнування крихкого поруватого середовища (2013)
Садегіджалал А. М. - Врахування зміни профілю шорсткості при пружному деформуванні нерівностей (2013)
Корнієнко А. О. - Явище теплової стабілізації в металополімерних парах тертя (2013)
До 70-річчя з дня народження Вольченка О. І. (2013)
Бажан О. Г. - Петро Шелест: початок політичної кар’єри (2010)
Блохин Д. - Історія української політичної еміграції від князівських часів до ХІХ століття (2010)
Драус Я. - Дослідження польсько‐українських стосунків у 1991‐2008 роках: нарис проблематики (2010)
Запарій В. В. - Евакуація українських металургійних підприємств на Урал і їх реевакуація в роки Великої Вітчизняної війни (2010)
Іваненко В. В. - Проблеми збереження національної самосвідомості української діаспори в сучасній Росії (за матеріалами Сибіру та Уралу), Кавун М. Е. (2010)
Котляр Ю. В. - Вплив Висунської і Баштанської республік на літературу і мистецтво України (2010)
Тригуб П. М. - Питання європейської та євроатлантичної інтеграції України в період світової економічної кризи (2008‐2010 рр.) (2010)
Троян С. С. - Цивілізаційно‐культурні маркери України у вимірі глобалізації (2010)
Волосник Ю. П. - Культура кооперативної торгівлі у Харкові в роки непу, Шляхова І. В. (2010)
Гаврилюк С. В. - Відновлення Успенського собору м. Володимира‐Волинського – унікальної пам’ятки Київської Русі: концепція, здійснення, результати (2010)
Капустян Г. Т. - Історія політичних репресій у полтавському селі Заруддя (кінець 1920‐х – початок 1930‐х рр.) (2010)
Михайлуца М. І. - Релігійний традиціоналізм проти політики румунізації населення Південної Бессарабії (кінець 1930‐х – червень 1940 р.) (2010)
Непомнящий А. А. - Невідомі сторінки репресованого краєзнавства: до біографії Миколи Ернста (2010)
Пронь С. В. - Історична наука за професором Бернгеймом: non multa, sed multum (2010)
Сінкевич Є. Г. - Петро Іванович Лященко: таємниці біографії вченого (2010)
Бушин М. І. - І.Ф. Курас: видатний громадський діяч і політолог‐практик, Прилуцька О. П. (2010)
Савчук В. С. - Федір Васильович Тарановський: тернистий шлях до еміграції (До 135‐річчя від дня народження) (2010)
Бачинська О. А. - Українське Причорномор’я XVІІІ – початку ХІХ ст. в контексті європейської історії. Рецензія на книгу: Середа О. Сілістрінсько‐Очаківський еялет у XVІІІ – на початку ХІХ ст.: Адміністративно‐територіальний устрій, поселення та населення в Північно‐Західному Причорномор’ї (Софія, 2009) (2010)
Аврамчук О. Є. - Роль фундаментальних дисциплін у процесі підготовки курсантів (студентів) електротехнічних спеціальностей (2013)
Алєко О. А. - Роль дошкільного навчального закладу у формуванні первинного соціального досвіду дитини (2013)
Алєксєєва Г. М. - Застосування засобів програмної інженерії для електронної підтримки процесів розробки та проведення професійно орієнтованих тестів (2013)
Білоус С. Ю. - Акмеологічна складова педагогічної системи "Школа – Мала академія наук” (2013)
Бондаренко І. М. - Історико-філософські питання сучасної фізико-математичної науки, Касперський А. В., Лоха А. А. (2013)
Бурцева Т. М. - Просвітницький простір болгарської спільноти в Північному Приазов'ї (2013)
Гриценко А. П. - Механізм формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії (2013)
Грунська О. В. - Теоретичні основи проблеми формування соціально-адекватної поведінки в молодших школярів (2013)
Зайцева Л. І. - Вивчення особливостей процесу організації ознайомлення дітей дошкільного віку з об’єктами довкілля (2013)
Коновальська Л. О. - Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Лисенко С. А. - Розвиток синергетичного мислення в комунікативній підготовці майбутніх інженерів-педагогів, Силка А. С. (2013)
Лук’янчиков М. І. - Проблема задачного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Малихін В. А. - Сутність професійної компетентності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю (2013)
Мірошніченко Т. В. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання засобів естетотерапії: компетентнісний підхід (2013)
Панова С. О. - Модель формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу (2013)
Панченко Л. Ф. - Вивчення особливостей МООС як напрям науково-дослідної роботи студентів та викладачів (2013)
Постоєва Л. С. - Уроки ХХ століття: становлення та розвиток національної школи в Україні (2013)
Рощупкина О. А. - Система навчання самостійної роботи іноземних студентів на мовній кафедрі підготовчого факультету (2013)
Савченко Л. О. - Використання мультимедійних технологій у сучасному навчально-виховному процесі як умова якісної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Сердюк Т. І. - Місце та значення віртуозних рухів українського народно-сценічного танцю у фаховій підготовці студентів-хореографів (2013)
Стешенко В. В. - Нагальні проблеми трудового навчання сьогодення та шляхи їх вирішення (2013)
Сусь Б. А. - Розвиток критичного мислення студентів як важливої умови дослідницьких здібностей, Шут А. М. (2013)
Тимошенко Є. В. - Методичні підходи до навчання програмної інженерії у вищих навчальних закладах (2013)
Тупиця О. В. - Генеза системи вищої педагогічної освіти Великої Британії в другій половині ХХ століття (на прикладі Англії) (2013)
Уруський А. В. - Діагностика готовності вчителя технологій до профільного навчання старшокласників (2013)
Федоришин В. І. - Формування здібностей до творчого ейдетичного навчання школярів у музичній діяльності (2013)
Філонич О. В. - Формування творчої швейної майстерності майбутніх учителів технологій на засадах етнокультур України (2013)
Цина А. Ю. - Технології мотивації професійної підготовки майбутніх учителів технологій засобами взаємодії із зовнішнім освітнім середовищем (2013)
Чемоніна Л. В. - Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках української (рідної) мови та читання (2013)
Черних В. В. - Актуальність використання експертних систем у процесі навчання (2013)
Шишкін Г. О. - Місце фізики в системі підготовки вчителів технологій (2013)
Школа О. В. - Модель методичної системи навчання теоретичної фізики в педагогічному університеті (2013)
Шут М. І. - Нові підручники з фізики для основної школи та їх можливості в реалізації інтегрованих способів методичного впливу, Благодаренко Л. Ю., Мартинюк М. Т. (2013)
Щербакова Н. М. - Використання комп’ютерної техніки у формуванні в молодших школярів дбайливого ставлення до власного життя і здоров’я (2013)
Яценко О. С. - Застосування мультимедійних технологій на заняттях з фізики (2013)
Морозов А. О. - 50 років з дня заснування Інституту проблем математичних машин і систем НАН України (2013)
Ященко В. А. - От многомерных рецепторно-эффекторных нейроподобных растущих сетей к электронному мозгу роботов (2013)
Летичевский А. А. - Эксперименты с дедуктивным тестированием реактивных систем (2013)
Герасимов И. В. - Операционные элементы с итеративной организацией вычислительно-преобразовательного процесса, Кузьмин С. А., Булахов А. В. (2013)
Ледянкин Ю. Я. - Способ параллельной реализации метода Ньютона-Рафсона на спецпроцессоре в едином вычислительном потоке (2013)
Литвинов В. А. - Предиктивний тайпінг в інтерфейсі користувача інформаційно-пошукової системи, Оксанич І. М., Майстренко С. Я. (2013)
Kazymyr V. V. - Technologies of data transmission in video conferencing systems, Tevkun M. V., Drozd O. P. (2013)
Казимир В. В. - Методы планирования потоков задач в grid-среде, Бивойно П. Г., Прелая О. А., Гуза Т. А. (2013)
Бальченко И. В. - Особенности построения автоматизированной системы управления сельскохозяйственным предприятием, Литвинов В. В., Клименко В. П. (2013)
Желдак Т. А. - Застосування методу моделювання колонії мурах до розв’язання комбінаторних задач планування виконання замовлень металургійними підприємствами (2013)
Нога Р. Ю. - Метод формування наукових шкіл на основі аналізу елементів публікацій (2013)
Волобоев В. П. - Метод конечных элементов и теория графов, Клименко В. П. (2013)
Молчанов А. А. - Особенности применения сосредоточенных аппроксимаций в методе SUPG при решении линейных одномерных задач конвекции-диффузии, Сирик С. В., Сальников Н. Н. (2013)
Бєгун В. В. - Щодо питань про сучасні методирегулювання безпеки, Гречанінов В. Ф., Клименко В. П. (2013)
Радченко С. Г. - О соответствии применяемого статистического метода реальным свойствам моделируемых сложных систем (2013)
Лапач С. Н. - Планирование в пассивном эксперименте (2013)
Лазаренко С. В. - Про оцінки розмірностей атракторів дискретних динамічних систем із антисипацією, Макаренко О. С. (2013)
Серая А. А. - Иерархические Е-сети как средство моделирования дискретно-непрерывных технологических процессов (2013)
Муха Ар. А. - Моделирование алгоритма функционирования АПС-ЭГ средствами пакета Matlab Simulink+Stateflow (2013)
Альперт С. І. - Сучасні критерії оцінки точності класифікації аерокосмічних зображень (2013)
Стрельников П. В. - Разработка программного обеспечения оценивания показателей надежности при малом числе отказов (2013)
Сеспедес Гарсия Н. В. - Оценка уровня целостности гарантоспособных компьютерных систем (2013)
Голубчик В. Я. - Энергетическое бесконечное множество как необходимая и достаточная основа Вселенной (Гипотеза) (2013)
Бушин М. І. - Основні тенденції соціальної реабілітації та працевлаштування інвалідів Великої Вітчизняної війни у повоєнний період (1945-1950 рр.), Перехрест І. В. (2010)
Калакура О. Я. - Мультикультуралізм: сутність і перспективи для України (2010)
Присяжнюк Ю. П. - Інноваційні зміни в житті українського пореформеного села Наддніпрянщини як проблема селянської рефлексії (2010)
Чубіна Т. Д. - Перше покоління Потоцьких: погляд крізь призму століть (2010)
Шаповал Ю. І. - Фатальна амбівалентність (Микола Хвильовий у світлі документів ҐПУ) (2010)
Гаврилюк О. Н. - Збереження пам’яток воєнної історії на західноукраїнських землях у міжвоєнний період: політичний аспект, зміст, результати (2010)
Гедьо А. В. - Іноземні колоністи Північного Приазов’я кінця XVIII-ХІХ ст.: аналіз українських архівосховищ (2010)
Іваненко В. В. - Від буферного до внутрішнього регіону: еволюція ролі Степової України в управлінській політиці Російської імперії XVIII – першої половини XIX ст., Кавун М. Е. (2010)
Каліновський В. В. - Шляхом непорозумінь та компромісів: учені-археологи і таврійське духівництво в справі охорони пам’яток Криму (кінець XIX – початок XX ст.) (2010)
Константінова В. М. - Роль міських поселень у суспільному житті Південної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Шаповал Л. І. - Козаки-переселенці з Полтавщини на Кубань: побут та устрій (2010)
Водотика С. Г. - Маловідома сторінка життя і діяльності історика та архівіста Василя Веретенникова, Савенок Л. А. (2010)
Гаврилюк Х. О. - Удосконалення організації державної влади в Україні в контексті європейської інтеграції: історіографічний аспект (2010)
Гаврилюк С. В. - Внесок Московського археологічного товариства у правові та теоретико-методологічні засади пам’яткознавчої діяльності (2010)
Готра О. Б. - Трудова міграція – позитивні та негативні наслідки: історіографія проблеми (2010)
Капустян Г. Т. - Науково-педагогічна і громадська діяльність Антона Самойловича Череваня у Росії (2010)
Киридон А. М. - Історик та політика пам’яті: "розщеплена ідентичність" (2010)
Литвинова Т. Ф. - Соціальна історія Лівобережної України ХVII-ХVIII ст. в історико-історіографічних працях ранньої радянської доби (2010)
Молочко Є. В. - Популяризація пам`яток історії та культури Криму у творчому доробку В. Х. Кондаракі (2010)
Руда О. В. - Козацьке повстання під проводом Криштофа Косинського в інтерпретації польських істориків кінця ХІХ – першої третини ХХ століття (2010)
Савочка А. М. - Товариства допомоги нужденним учням Таврійської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Цимбалюк І. Л. - Пропагування професійної освіти та знань громадськими об’єднаннями Західної Волині (1921-1939 рр.) (2010)
Черемісін О. В. - Лікарські з’їзди у структурі земської медицини Південної України кінця XIX – початку XX століть, Герасименко М. В. (2010)
Киридон А. М. - Польська візія історичного мислення: аналіз сучасної класичної історіографії Рецензія на книгу: Вжосек В. Про історичне мислення (Бидгощ, 2009), Троян С. С. (2010)
Кононенко В. П. - Український федералізм: "слов’янська ідея в національних шатах" Рецензія на книгу: Корольов Г. Український федералізм в історичному дискурсі (ХІХ – початок ХХ століття) (Київ, 2010) (2010)
Сінкевич Є. Г. - Дослідження про історію українців Польщі Рецензія на книгу: Дрозд Р., Гальчак Б. Справи українців у Польщі в 1921-1989 роках / Українське історичне товариство (Слупськ, 2010) (2010)
Березенська О. М. - Лобізм як соціально-політичний феномен та механізм державного управління (2013)
Бучин М. А. - Принцип адміністрування виборів спеціальними органами (2013)
Віннічук О. В. - Особливості прояву політичного лобізму в Україні (2013)
Віннічук О. В. - Політична небезпека як фактор розвитку суспільства в умовах трансформації, Комарніцький О. Б. (2013)
Куценко Є. В. - Особливості використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у електоральних кампаніях: зарубіжний та вітчизняний досвід (2013)
Маркітантов В. Ю. - Зміни політичної еліти Хмельниччини у 90-х роках ХХ століття (2013)
Вонсович Г. Б. - Дискурс політичної ідеології (2013)
Вонсович С. Г. - Трансформації політичного режиму в Україні в контексті політичного транзиту: інсталяція, тенденції, прояви (2013)
Найчук А. В. - Методологічні основи дослідження держави (2013)
Мелитаури Л. Н. - К вопросу о духовном развитии личности в современном украинском обществе (2013)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітична складова української державної та наукової думки ХVІІІ — початку ХХ ст. (2013)
Нечитайло В. В. - Тетчеризм як винятковий феномен на тлі повоєнного політичного розвитку Британії (2013)
Олійник О. В. - Кардинальна зміна балансу сил в Європи як один з факторів вступу США у Другу світову війну (2013)
Федьков О. М. - Аграрне питання в програмних документах національних політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках ХІХ ст., Дубінський В. А. (2013)
Білецька Т. В. - Політична еліта і політичні партії як суб’єкти соціально-політичних конфліктів в сучасній Україні (2013)
Каденюк О. С. - Рецензія на монографію к.і.н., доцента І. Г. Передерій "В’ячеслав Липинський: етнічний поляк, політичний українець" (2013)
Наші автори (2013)
Бондаренко Д. Я. - Військові постачання з Української Держави Всевеликому Війську Донському (2011)
Горбатюк О. С. - Електрифікація українського села згідно з семирічним планом розвитку народного господарства СРСР на 1959-1965 роки (2011)
Комар В. Л. - Еміграція УНР у політиці прометеїзму Польщі 30-х років ХХ ст. (2011)
Котляр Ю. В. - Отамани Лихо в історії українського повстанства (2011)
Лазуренко В. М. - Роль сільськогосподарської кооперації у виробничому забезпеченні селянських господарств України (1922-1928 рр.) (2011)
Макієнко О. А. - Взаємодія земств і губернських учених архівних комісій у збереженні культурної спадщини України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Малишев О. В. - Економічне становище та оподатковування кустарно-ремісничого виробництва в УСРР у 1921-1928 рр. (2011)
Мухаровська А. О. - Військові операції українських національних формувань проти німецько-фашистських загарбників у роки Другої світової війни (1942-1943 рр.) (2011)
Романець Н. Р. - Особливості репресивної політики радянської влади в українському селі в умовах голодомору (2011)
Гетте Г. Л. - Луї Вінсен Тардан: погляд з іншого ракурсу, Молотков Г. С. (2011)
Моторна І. В. - Депортація румунських циган до Трансністрії: методи та демографічні наслідки (2011)
Отземко О. В. - Особові фонди учасників революційних подій 1917-1918 рр. на Донеччині в Державному архіві Донецької області (2011)
Спіркіна О. О. - Микола Бабак: штрихи до портрету сучасника (2011)
Цецик Я. П. - Земельні відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2011)
Шапорда В. А. - Формування російських добровольчих загонів на Півдні України у 1918-1919 роках (2011)
Ядловська О. С. - Етнічний склад сільського населення Півдня України напередодні 1917 р. (2011)
Водотика С. Г. - Походження кримських караїмів: аналіз існуючих концепцій і шляхи пошуку істини, Савенок Л. А. (2011)
Гарнага В. П. - Концепція всесвітньої історії у творчій спадщині М. П. Драгоманова (2011)
Дейнека Н. В. - Висвітлення румунського окупаційного режиму в губернаторстві "Трансністрія" в українській історіографії (2011)
Каушлієв Г. С. - Проблема вивчення кримознавчої подорожньої літератури першої половини ХІХ ст. у сучасній історіографії (2011)
Лаврут О. О. - Українська школа Донбасу радянського періоду: сучасна історіографія проблеми (2011)
Стоянова Г. М. - Проблеми методології етнографічного вивчення міської культури: постановка питання (2011)
Тельвак В. В. - Образи української Кліо на сторінках "Kwartalnika Historycznego" (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Готра О. Б. - До біографії академіка М. Кащенка (2011)
Капітан Л. І. - Успіхи та труднощі на шляху реалізації освітніх потреб національних меншин повоєнного Закарпаття (2011)
Щебетюк Н. Б. - Методологія поширення галузевих знань в Україні (1960-ті роки ХХ ст.): історичний аспект (2011)
Дятлов В. О. - Православні колегіуми України в європейському контексті Рецензія на книгу: Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст. (Харків, 2011) (2011)
Содержание (2013)
Моргун В. В. - Наукові здобутки Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України (2013)
Кочубей С. М. - Дослідження світлової фази фотосинтезу в Інституті фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Шевченко В. В. (2013)
Тищенко Е. Н. - Генетическая инженерия с использованием генов метаболизма L-пролина для повышения осмотолерантности растений (2013)
Стасик О. О. - Фотосинтез и проблемы повышения продуктивности растений, Киризий Д. А., Прядкина Г. А. (2013)
Мордерер Є. Ю. - Програмована загибель клітин при патогенезі, індукованому в рослинах гербіцидами, Радченко М. П., Сичук А. М. (2013)
Жуков Б. С. - Гени ферментів каротиногенезу в ендоспермі кукурудзи, Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2013)
Маменко П. М. - Ліпополісахаридний склад і метаболізм вуглеводів у контрастних за симбіотичними властивостями штамів і Тn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum, Дрозденко Г. М., Соболенко Л. Ю., Воробей Н. А., Кондратюк Ю. Ю. (2013)
Астафурова Т. П. - Особенности концентрационной зависимости развития проростков пшеницы в водных дисперсных системах наночастиц платины, Моргалев Ю. Н., Боровикова Г. В., Зотикова А. П., Верхотурова Г. С., Зайцева Т. А., Постовалова В. М., Моргалева Т. А. (2013)
Содержание (2013)
Левчик Н. Я. - Класифікація, особливості ультраструктури та функціонування терпеноїдогенних структур ефіроолійних рослин, Рахметов Д. Б. (2013)
Круглова Н. Н. - Пути морфогенеза in vitro клеток андроклинного каллюса пшеницы, Сельдимирова О. А. (2013)
Чумикина Л. В. - Активность ферментов обмена глутамина в прорастающем зерне тритикале, Арабова Л. И., Колпакова В. В., Топунов А. Ф. (2013)
Ибрагимова У. Ф. - Реакция сортов твердой и мягкой пшеницы на хлоридное засоление, Азизов И. В., Мамедова М. Г. (2013)
Жмурко В. В. - Фотопериодическая регуляция темпов развития и содержания различных форм азота у изогенных по генам VRN линий пшеницы, Авксентьева О. А., Бин Х. (2013)
Артюшенко Т. А. - Вплив регуляторів росту на рівень фізіологічної адаптації гороху до стресового впливу кадмію та нікелю, Гришко В. М. (2013)
Толкачева Т. А. - Изучение антиоксидантного действия водного экстракта куколок дубового шелкопряда с помощью модифицированного Allium-теста (2013)
Шишлова Н. П. - Амилографический анализ муки озимого тритикале, Лапутько Е. В., Шемпель Т. П. (2013)
Радюк М. С. - Влияние холодового стресса на активность антиоксидантных ферментов в проростках ячменя, Доманская И. Н., Щербаков Р. А., Шалыго Н. В. (2013)
Чумикина Л. В. - Активность малатдегидрогеназы в прорастающем зерне тритикале, Арабова Л. И., Колпакова В. В., Топунов А. Ф. (2013)
Кочубей С. М. - Людмила Константиновна Островская (к 100-летию со дня рождения) (2013)
Содержание (2013)
Від редколегії (2013)
Смірнов О. Є. - Фітотоксичні ефекти алюмінію та механізми алюморезистентності вищих рослин, Таран Н. Ю. (2013)
Моргун Б. В. - Молекулярна ідентифікація алеля Glu-B1al у сортах і лініях пшениці, Чугункова Т. В., Рибалка О. І., Починок В. М., Тарасюк О. І., Степаненко А. І. (2013)
Киризий Д. А. - Эффективность использования азота при фотосинтетической ассимиляции СО2 в листьях пшеницы (2013)
Радченко М. П. - Підвищення вибірної фітотоксичності та стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в разі застосування грамініциду феноксапроп-Р-етилу в потрійній суміші з гербіцидами синергістом та антагоністом, Сичук А. М., Родзевич О. П., Мордерер Є. Ю. (2013)
Феденко В. С. - Добір селекційних форм кукурудзи за вмістом каротиноїдів у зерні, Шемет С. А., Федоренко Е. М. (2013)
Веселовська Л. І. - Вплив екзогенного лектину на ефективність симбіозу Glycine max—Bradyrhizobium japonicum в умовах посухи, Михалків Л. М., Коць С. Я. (2013)
Щербаченко О. І. - Толерантність моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. і його адаптація до впливу іонів свинцю, Демків О. Т. (2013)
Данкевич Л. А. - Ідентифікація Xanthomonas campestris pv. campestris за етиленсинтезувальною здатністю та жирнокислотним складом клітинних ліпідів, Воцелко С. К., Захарова О. М., Патика В. П. (2013)
Потрохов А. О. - Оптимізація умов регенерації рослин цикорію in vitro, Матвєєва Н. А. (2013)
Мордерер Є. Ю. - Ефективність контролювання бур'янів при застосуванні у посівах озимої пшениці суміші гербіцидів пума супер, зенкор і гродил максі, Радченко М. П., Нізков Є. І., Родзевич О. П. (2013)
Матвєєва О. Ю. - Аналіз запасних білків кукурудзи, трансформованої in planta з використанням обеззброєних штамів Agrobacterium tumefaciens, Сірант Л. В., Курчій В. М., Моргун Б. В., Тищенко О. М., Кочетов О. В. (2013)
Кірізій Д. А. - Урожай пшениці сорту Фаворитка в 200 ц зерна з гектара — реальність (2013)
Гайдай О. М. - Вплив І. Г. Харитоненка на розвиток цукрової промисловості Російської імперії (2011)
Зелінський М. В. - Еволюція політичних поглядів Р. Дмовського щодо вирішення "українського питання" (2011)
Кучеренко А. А. - Українське питання в діяльності намісника Галичини Міхала Бобжинського (1908-1913 рр.) (2011)
Мокляк Я. - Василь Стефаник і політика (2011)
Невмита Ю. В. - Місце і роль партійно-радянської і господарської номенклатури в політичній системі УРСР у добу відлиги (2011)
Погромський В. О. - Взаємини Радянської України з республікою Аргентина у 1919-1939 рр. (2011)
Романець Н. Р. - "Шкідницька лінія" у репресивній політиці радянської влади в українському селі за доби "великого терору" (1937-1938 рр.) (2011)
Господаренко О. В. - Італійська колонізація Північного Причорномор’я у ХІІІ – ХІV ст. (2011)
Задерейчук І. П. - Розвиток виноградарства у німців Криму в 1804-1941 рр. (2011)
Лещенко А. М. - Значення діяльності герцога Рішельє для розвитку Північного Причорномор’я (2011)
Назарова Є. П. - Політична діяльність польської національної громади у південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст. (2011)
Сінкевич Є. Г. - Контакти Речі Посполитої з Новоросійською губернією (в контексті анексії Криму), Срогош Т. (2011)
Федик Л. Б. - Етноконфесійні стосунки у Станиславівському воєводстві за звітами Станіславського воєводського управління і повітових староств (1930-1935 рр.) (2011)
Хитровська Ю. В. - Причетність католицького духовенства Правобережної України до ліберального та революційно-демократичного рухів у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2011)
Шапорда В. А. - Культурна політика денікінського окупаційного режиму на Півдні України (серпень 1919 р. – січень 1920 р.) (2011)
Богдашина О. М. - Позитивізм у житті і творчості І. В. Лучицького (2011)
Євтушенко О. Н. - Погляди Б. Н. Чичеріна на взаємовідносини державної влади і місцевого самоврядування у другій половині XІX – на початку XX ст. (2011)
Ласінська М. Ю. - Історіографія досліджень сарматських археологічних пам’яток регіону Нижнього Побужжя (2011)
Молочко Є. В. - Популяризація культурної спадщини Криму (1834-1920): до історії вивчення питання (2011)
Ніколаєв М. І. - Теоретичні основи та джерела вивчення просопографії Ольвії VI – V ст. до н. е. (2011)
Ткачук А. І. - Передумови Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького у науковому доробку Генріка Літвіна (2011)
Задерейчук А. А. - Пропаганда наукових знань в Асканії-Нова у дореволюційний період (2011)
Капітан Л. І. - Організація угорського національного шкільництва у повоєнному Закарпатті (2011)
Морозова О. С. - Українсько-польські наукові стосунки: хронологія подій (2011)
Нагрибельний Я. А. - Професійна освіта в освітній системі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Ставнюк В. В. - Взаємовідносини церкви і суспільства на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.) Рецензія на монографію: Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII – на початку ХХ століття (Київ, 2011) (2011)
Ігнатуша О. М. - Його поклик – історія (До 60-річчя професора Сергія Романовича Ляха) (2013)
Єльников М.В. - Резиденція Беклярбека Мамая і місто Орду (до 60-річчя дослідження Кучугурського городища) (2013)
Мельничук І. А. - Роль прикордонних урядників і старост в організації козацтва та виокремлення з козацького середовища власної військової еліти (кінець ХV – перша половина ХVІ ст.) (2013)
Іванова Л. Г. - Демографічні та етнічні процеси в Запорозькому краї та Південній Україні у XVIII ст. (2013)
Бороденко О. А. - Нерухоме майно вдовиних домогосподарств гетьманщини другої половини XVIII століття (на прикладі сіл Полтавського полку) (2013)
Гаврилишина Н. А. - Генеральний обозний Семен Васильович Кочубей (1725–1779 рр.) (2013)
Ложешник А. С. - Отамани Бузького козацького війська: просопографічний портрет (2013)
Краснобай С. Г. - Участь запорозької старшини в процесі поміщицької колонізації Південної України (кінець XVIII ст.) (2013)
Тлєуш В. М. - Історія становлення територіального устрою Катеринославської губернії (2013)
Милько В. І. - Система управління навчальними округами Російської імперії (1881–1888) (2013)
Турчина Л. В. - "В якому відношенні до "хвильовізму" всі ті": формування світоглядних орієнтирів М. Хвильового (2013)
Свистович С. М. - Діяльність громадсько-освітніх об’єднань України (1920 – початок 1930-х рр.) (2013)
Шандра І. О. - Формування представницької структури української кооперації (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Магась-Демидас Ю. І. - Розвиток кооперативних об’єднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття (2013)
Петренко І. М. - Постать єпископа Сильвестра (Іустина Ольшевського) у розвитку церковно-освітньої справи Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Задерейчук І. П. - Внесок німців у розвиток сільськогосподарського машинобудування Криму в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Замуруйцев О. В. - Розвиток землеробства в німецькомовних поселеннях Півдня України в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Журавльов С. А. - Педагогічна, фольклорна та письменницька діяльність Григорія Івановича Грушевського в Україні в кінці ХІХ – першій третині ХХ століття (2013)
Турченко Ф. Г. - Микола Міхновський VS Михайло Грушевський та Володимир Винниченко (доба Центральної Ради: березень 1917 – січень 1918 рр.) (2013)
Жванко Л. М. - Соціальний захист дітей в часи української революції: доба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень – грудень 1918 р.) (2013)
Рожков М. В. - Міжнародна діяльність Товариства Червоного хреста УСРР в 20-30-і рр. XX століття (2013)
Рябченко О. Л. - Житлові умови студентів радянської України у 1920–1930-ті роки (2013)
Попенко Я. В. - Україна – Франція у світлі політичних відносин в 1921 р. (2013)
Хайруддинова Э. М. - Совет улемов при народном управлении религиозными делами мусульман Крыма (2013)
Делія О. В. - "…Відмовтесь від батька в пресі…": стратегії виживання у 20-30-х роках ХХ століття (2013)
Ігнатуша О. М. - Релігійне життя Запорізького краю під час німецької окупації (1941–1944 рр.) (2013)
Михальчук Р. Ю. - Власність євреїв Рівненщини під час нацистської окупації (1941-1944 рр.) (2013)
Гавриш О. В. - Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 – початок 1950-х рр.) (2013)
Воронін В. М. - Нагрудні знаки для почесних звань у нагородній системі Української РСР в 60-ті роки ХХ сторіччя (2013)
Онищук О. О. - Система підготовки кадрів науково-технічної інтелігенції через мережу вищих навчальних закладів УРСР у другій половині 1950-х – першій половині 1960-х рр. (2013)
Каганов Ю. О. - Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. (2013)
Агапов В. Л. - Госпрозрахункові стосунки на українських шахтах у 1987–1990-х рр.: впровадження, перепони, результати (2013)
Пекарчук В. М. - Державна етнонаціональна політика як чинник відродження і розвитку культур етноменшин України (1990–2000-і роки) (2013)
Грушева Т. В. - Реакція християнства на вимоги сучасності: український контекст (2013)
Винарчук Т. В. - Національний контекст концепції фронтиру в українській історіографії (2013)
Нефедов К. Ю. - Офіційні архіви в стародавній Греції (2013)
Сайко М. М. - Застава нерухомості в античних Греції та Римі: порівняльна характеристика (2013)
Вар’ян О. О. - Судова влада у Давній Греції як інститут формування особистості громадянина (2013)
Черкасов С. С. - Інститут королівського секретаря у структурі дипломатичної служби Королівства Польського за часів правління Сигізмунда І Ягеллона (1506-1548 рр.) (2013)
Дорофеев Д. В. - Ратификация Конституции США 1787 г. в Пенсильвании: внешнеполитическая проблематика (2013)
Лукач І. Б. - Перша Венесуельська криза (1895 р.) та нове прочитання доктрини Монро у латиноамериканській політиці США (2013)
Сдача революционной венгерской армии русским войскам под Вилагошем в августа 1849 г. Воспоминания очевидца (вступительная статья, публикация и примечания А. Стыкалина, А. Колин) (2013)
Рита Кишшне Будаи. - "Художник Его Императорского Величества". Михай (Михаил Александрович) Зичи (1827–1906). Судьба венгерского художника в России (2013)
Мальшина К. В. - Національне державотворення у поглядах та політичній діяльності словенського клерикалізму (1918-1929 рр.) (2013)
Золотарьова Я. І. - Формування концепції прав людини у зовнішній політиці США в 70-ті рр. ХХ ст. (2013)
Янчук О. А. - Активізація питання "лемківського сепаратизму” в останні роки існування Польської Народної Республіки (2013)
Курьянович А. В. - Местное управление и самоуправление в проектах конституции Республики Беларусь (1991-1994) (2013)
Чубрикова О. О. - Посередництво у врегулюванні конфліктів як напрям сучасної зовнішньої політики Туреччини (2013)
Сльота І. С. - Зрушення в урядовій імміграційній політиці Франції на рубежі XX – XXI століть (2013)
Салата О. О. - Реалізація ідей конфуціанства в глобальному світовому просторі (2013)
Атаманенко А. Є. - Українська історіографія в біполярному світі (2013)
Дмитренко А. А. - Визначення поняття "мемуарні джерела" в радянській історіографії (2013)
Барановський О. А. - Політика Нової Січі щодо запорозького гайдамацтва: джерелознавчий аналіз (2013)
Дорожинська М. Ю. - Хроніка діяльності народовських товариств Галичини на сторінках періодичного видання "Батьківщина” (1879–1896) (2013)
Марценюк А. В. - Концептуальні засади української історіографії суспільно-політичного руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.) (2013)
Шпак В. І. - Українські друковані засоби масової інформації: від державних до приватних (2013)
Іваницька С. Г. - "Українське дев’ятнадцяте довге століття" в мемуарах та щоденниках Олександра Русова. (2013)
Мільчев В. І. - Рец.: Кривошея І. І. Польські аристократи Потоцькі в соціально-економічному та суспільно-політичному житті підросійської України (кінець XVIII – початок ХХ століття). – Умань, 2013. – 400 с. (2013)
Титул, зміст (2014)
Фещенко Ю. І. - Фізична активність у хворих на бронхіальну астму легкого персистуючого перебігу, Примушко Н. А., Курик Л. М., Куц В. В., Адамчук А. І., Турчина І. П., Канарський А. А., Крилач О. І. (2014)
Опімах С. Г. - Оцінка легеневої вентиляції у хворих на бронхіальну астму з неконтрольованим перебігом (2014)
Прилуцкий А. С. - Диагностика специфических IgE-антител к апельсину у лиц различного возраста, Абылгазинова Н. Б., Ткаченко К. Е., Пузик А. А. (2014)
Шумна Т. Є. - Основні аспекти алергодіагностики та лікування дітей з атопічним дерматитом, мешканців промислового регіону (2014)
Кужко М. М. - Ефективність лікування та профілактика алергічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень, Просвєтов Ю. В., Гульчук Н. М., Аврамчук О. В., Гусарова А. Ю. (2014)
Чумак Ю. Ю. - Стан мікроциркуляції у хворих на бронхіальну астму, поєднану з неалкогольним стеатогепатитом (2014)
Бездетко Т. В. - Особенности поллинации в Харьковском регионе, Оспанова Т. С., Новикова И. В., Болокадзе Е. А., Хохуда О. Н., Еременко Г. В., Межерицкая Т. В. (2014)
Охотникова Е. Н. - Проблемные вопросы "step down" терапии бронхиальной астмы у детей (2014)
Островський М. М. - Вибір оптимальної схеми подолання обструктивного синдрому при вірус-індукованих гострих бронхітах, Варунків О. І. (2014)
Дудка П. Ф. - Сучасні аспекти проведення серцево-легеневої реанімації, Добрянський Д. В., Бодарецька О. І., Петелицька Л. Б. (2014)
Коваленко С. В. - Досвід застосування інгаляцій флутиказону пропіонату для лікування загострень ХОЗЛ в умовах пульмонологічного відділення (2014)
Лавриненко С. І. - Міфологічна система східних слов'ян та її історична трансформація (2013)
Половинська В. В. - Русько-скандинавські військові контакти XI – першої половини XII ст. (2013)
Осипенко М. С. - Розселення та соціально-політична організація половецьких племен у причорноморських степах другої половини ХІ ст. (2013)
Ковалець Т. Р. - Козацька стратегія у повстанні 1625 р. в Україні (2013)
Дегтярьов С. І. - Педагогічне чиновництво кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.: соціо-професійний контекст (2013)
Кліш А. Б. - Ідейні засади діяльності Християнсько-політичного союзу в Станіславові (за матеріалами часопису "Zwiazek Chrzescijanski / Христіяньский союз", 1897–1898 рр.) (2013)
Кравченко Р. І. - Сумський тюремний замок у ХІХ ст. (2013)
Винарчук Т. В. - Внутрішні національні фронтири України в умовах національного державотворення на початку ХХ ст. (2013)
Лукашів В. Я. - Взаємини "Товариства ім. М. Качковського” з народовецькими та полонофільськими організаціями в Східній Галичині (1874–1914 рр.) (2013)
Пилипишин О. І. - Виборчі кампанії до віденського парламенту у Східній Галичині (1895-1910 рр.): пропозиції Ю. Романчука (2013)
Зенько Ю. О. - Зародження протестантського руху у Полтавській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Старостін В. С. - Освіта і суспільство у південноукраїнському місті першої чверті ХІХ ст.: випадок Новомосковського повітового училища (2013)
Додонова Г. В. - Наукові школи у контексті загального поступу університетської науки Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Варивода К. С. - Науково-організаційна робота і педагогічна діяльність академіка Д. С. Воронцова в галузі електрофізіології (перша половина ХХ століття) (2013)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква Херсона в ХІХ столітті (2013)
Зуляк М. І. - Формування Антона Крушельницького як особистості і громадсько-політичного діяча (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Магась В. О. - Діяльність одеського відділення Всеросійського союзу вчителів та діячів народної освіти в 1905-1907 рр (2013)
Сеньків М. В. - З історії соборності українських земель (до 95-річчя Акту злуки УНР і ЗУНР) (2013)
Вітюк О. О. - Заходи міських дум щодо регулювання житлових відносин серед населення на Поділлі у 1917-1919 рр. (2013)
Бєлік А. В. - Система влади в Україні періоду правління Директорії УНР (2013)
Кавунник В. Л. - Інституалізація більшовицького уряду в Україні (1919-1920): військово-політичні та дипломатичні аспекти (2013)
Сокирська В. В. - Проблема визначення південно-східної частини російсько-українського кордону у 1920-х рр. (2013)
Бикова О. С. - Становлення радянських органів влади в Криму в 1917-1921 рр. (2013)
Левандовська Е. Е. - Роль комітетів незаможних селян у впровадженні радянської політики на селі (1920-1933 рр.) (2013)
Сидоров К. С. - Утворення та діяльність машинно-тракторних станцій на Житомирщині в 30-х роках XX століття (2013)
Новосадова Н. Г. - Політичні репресії проти інтелігенції на Житомирщині в 30-х роках ХХ століття (2013)
Стельникович С. В. - Театр на території генерального округу "Житомир" (друга половина 1941 – початок 1944 рр.) (2013)
Князьков Ю. П. - Коротка історія загальноосвітніх шкіл міста Запоріжжя періоду нацистської окупації (1941-1945 рр.) (2013)
Панченко В. Г. - Економічна проблематика в ідеології ОУН(б) після Другої світової війни (2013)
Бублик Т. Т. - Діяльність патріарха Йосифа Сліпого щодо легалізації УГКЦ у світлі радянських документів (1960–1980-і роки) (2013)
Сорока Д. И. - Историческая ретроспектива взаимодействия Украины и Организации Объединенных Наций (2013)
Михайлов В. В. - Діяльність Української гельсінської спілки в Південній Україні наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2013)
Федоренко Я. А. - Особливості екологічних аспектів використання земельних ресурсів у період трансформації сільського господарства (1991-2012 рр.): історичний контекст (2013)
Кичак О. Ю. - Проблема лідерства у сім’ях заробітчан Закарпаття на початку ХХІ століття (результати польових досліджень) (2013)
Полякова Л. І. - Еволюційні процеси в становленні Парламенту в Україні та взаємодії між Парламентом та Президентом України (1990-2004 рр.) (2013)
Мороко В. В. - Місце та роль сателітних організацій в партійному будівництві (2013)
Жадько В. О. - Музичний народний спів як основа українського фольклорного мистецтва (2013)
Мудрієвська І. І. - Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.) (2013)
Василюк П. М. - Організація та діяльність Державної служби з охорони прав на сорти рослин України (2013)
Карев Д. В. - Хрептовичи: род и его представители в европейском историко-культурном контексте (2013)
Звягіна О. М. - Польсько-габсбурзькі відносини у другій половині XV – першій половині XVI ст. (2013)
Анка Элизабета Татай. - Поход Наполеона на Россию в иллюстрациях к румынским книгам, изданным в Венгрии (1814–1815) (перевод с румынского А. Колин) (2013)
Черняєв В. С. - Створення "Дредноута” та модернізація флоту США (2013)
Давлєтов О. Р. - З'їзди НСДАП доби Веймарської республіки як засіб впливу на політичні симпатії населення Німеччини (1919-1933 рр.) (2013)
Міюц Ю. В. - "Імперська служба праці” як складова державного механізму Третього Рейху (1933-1939 рр.) (2013)
Яковенко Ю. Л. - Особливості концесійної політики СРСР на прикладі лісних концесій (1920-ті роки) (2013)
Власова А. Ю. - Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки ХХ ст. (2013)
Щербань П. М. - Спроби лібералізації економічної та політичної системи в Болгарії у 1985-1989 рр.: роль внутрішніх і зовнішніх чинників, Щербань Т. Ю. (2013)
Годлевська В. Ю. - Політика соціалістичного уряду Іспанії в сфері малого та середнього бізнесу (1982-1996 рр.) (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Індонезійська "Реформація” за часів президентства Абдуррахмана Вахіда та Мегаваті Сукарнопутрі (2013)
Клочак О. З. - Сучасна дипломатична служба Республіки Польща: модель та інновації (2013)
Омельченко А. В. - Політика Франції в ЄС на початку ХХІ ст. (2013)
Усатенко І. А. - Роль інституту держави в кругообігу понять капіталістичної світосистеми (2013)
Лєбєдєва Ю. О. - Державницьке трактування українськими вченими теорій заснування Київської Русі (2013)
Данильчук В. Р. - Остарбайтери з Рівненщини: джерельна база дослідження (2013)
Ніколаєнко А. В. - Морально-психологічний стан українських фронтовиків за матеріалами епістолярної спадщини років Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.): історіографічний огляд (2013)
Мазепа О. М. - Геральдичні дослідження Р. Климкевича на сторінках журналу "Український історик” (2013)
Конта Р. М. - "Хроніки НТШ” як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка (2013)
Чорна Н. М. - Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Європі та світі: історіографія проблеми (2013)
Бєляєва А. О. - Пан’європейська проблематика у наукових розвідках європейських та американських вчених (1990-ті рр. – початок ХХІ ст.) (2013)
Марциновський П. М. - Зарубіжна історіографія історії ринку (80-90-і рр. ХХ ст.) (2013)
Лоштун О. Б. - Історична пам'ять та сучасність (2013)
Терно С. О. - Критичне мислення – середньовічна відсталість? (2013)
Демченко Т. П. - "Людський вимір” непересічного політичного феномена., Іваницька С. Г. (2013)
Єрмашов Т. В. - Ювілейні заходи до 140-ї річниці від дня народження Михайла Михайловича Могилянського (22 листопада (4 грудня) 1873 – 22 березня 1942) (2013)
Александров В. А. - Конфликтологическая теория С. Хантингтона: опыт постглобализации (2013)
Ананьева Е. П. - Личность и общество в эпоху глобализации: толерантность как принцип взаимодействия (2013)
Борінштейн Є. Р. - Розробка теорії соціокультурної трансформації у вітчизняній та зарубіжній науці: точка зору соціальної філософії (2013)
Колодкин Б. В. - Милован Джилас о судьбе "нового класса": социально-философский анализ (2013)
Буряк В. В. - Глобализация как современный этап эволюции ноосферы (2013)
Гарас Л. Н. - Тенденции и социально-экономические последствия нелегальной миграции в Украине (2013)
Giermakowska R. - Of the research into the values held by the inhabitants of the Polish-Czech borderland, Kolibová H. (2013)
Пальчинская М. В. - Особенности становления информационного общества в Украине: социально-философский аспект (2013)
Ткаченко Р. В. - Сравнительный анализ социальной критики Герберта Маркузе и Жана Бодрийяра (2013)
Ефимова С. В. - Правдоискательство в ситуации постмодерна (2013)
Жиртуева Н. С. - Любовь в имманентных и трансцендентно-имманентных мистических учениях просветления (2013)
Миронов А. В. - Философия Альбера Камю: одиночество через абсурд (2013)
Новікова К. В. - Концепція свободи як самосвідомості в думці Жана Набера (2013)
Боборыкин В. Е. - Формирование духовности молодёжи на постсоветском пространстве (2013)
Кумкин А. Н. - Гуманизация и гуманитаризация современного высшего технического образования (2013)
Лыкова Н. Н. - Религиозно-философская практика исихазма в изобразительном искусстве (2013)
Olewicz T. - Revealing values in dialogue, Bihun I. (2013)
Шенгелая И. Ш. - Эстетика сюрреализма: истоки и итоги, Ткаченко Р. В. (2013)
Шинкаренко В. Д. - Игровая модель власти в сказке (2013)
Юшкевич Ю. С. - Філософський потенціал художньої літератури (2013)
Богачевський П. С. - Концепт віртуальності як феномен постнекласичної науки (2013)
Вознюк Н. В. - Наука в системі сукупного знання: між неподільним та несумісним (2013)
Кокорев А. В. - Техническое знание в контексте методологии научного познания (2013)
Коркишко А. П. - О многомерности социально-философского анализа (2013)
Скалацька О. В. - Образ як етимологія поняття "імідж" (2013)
Бабинов Ю. А. - Адаптационный потенциал религии в миграционных процессах (2013)
Косиор К. - Исторические судьбы буддизма в китайском обществе (2013)
Осиповский С. Н. - Развитие ислама в современном Крыму (2013)
Панченко О. В. - Диалог религии и философии в творчестве Аверроэса (2013)
Гончарова А. В. - Ценностная модель человека в философии Августина Блаженного (2013)
Піддубна Л. В. - Еволюція феномену інформаційних практик: історико-філософський аспект (2013)
Чугунов С. В. - Парадигма соборности в философии А. С. Хомякова (2013)
Гребенніков В. О. - Роль галузевої науки і науково-технічна підтримка сучасних тенденцій розвитку сфери телекомунікацій, Колченко Г. Ф. (2014)
Беркман Л. Н. - Інваріантність систем управління конвергентних мереж в режимі надзвичайних ситуацій, Комарова Л. О., Бойко І. А. (2014)
Толстикова Е. В. - Параметрическая оптимизация нелинейных нейронных сетей (2014)
Климаш М. М. - Оптимізація трафіку SIP протоколу на основі моделі станів, Вакула Ю. Я. (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы управления ИТ-инфраструктурой в современных дата-центрах (2014)
Манько О. О. - Моделювання діапазонних характеристик захисного пристрою надвисоких частот (2014)
Савченко А. С. - Информационно-энтропийный подход к оценке производительности компьютерных сетей с разнородным трафиком (2014)
Сєрих С. О. - Методика визначення показників ефективності модемів каналів керування телекомунікаційних засобів зв’язку (2014)
Рогоза В. С. - Выбор меры подобия цифровых сигналов для стохастического расчета оптимальных параметров цифрового фильтра, Сергеев-Горчинский А. А. (2014)
Климаш М. М. - Метод обробки результатів радіомоніторингу та їх відображення, Пелішок В. О., Стрихалюк Б. М., Стогній В. С. (2014)
Бреславський В. О. - Створення комплексної системи моніторингу з використанням аналізаторів сигналізацій телекомунікаційних систем (2014)
Смелянский А. А. - Определение затухания радиосигнала при прохождении через двухслойную стену (2014)
Олещенко Л. М. - Комп’ютерні мережі комунікації учасників пасажирсько-транспортного процесу, Мошенський А. О. (2014)
Стасюк В. В. - Основи створення засобів вимірювання рівня магнітного поля Землі. Існуючі рішення (2014)
Воронин А. Н. - Многокритериальный синтез структуры систем передачи данных, Куклинский М. В. (2014)
Торошанко Я. І. - Оцінювання часових характеристик телекомунікаційної мереж, Грушевська В. П. (2014)
Чорній А. М. - Вплив дисперсійних явищ у оптичному волокні на якість передавання даних, Городілова Н. О. (2014)
Гордиенко С. Б. - Реагирование на инциденты информационной безопасности в инфокоммуникационных системах, Положивцева С. С. (2014)
Ківшар Т. І. - Висвітлення творчого спадку С. Сірополка в сучасній українській історіографії (2013)
Брицький П. П. - Степан Сірополко – видатний педагог, бібліотекознавець та історик освіти України (2013)
Баженов Л. В. - Національно-патріотичні, освітні та історичні погляди Степана Сірополка: до проблеми формування світогляду (2013)
Прокопчук В. С. - Бібліотечна діяльність С.О. Сірополка в Кам’янець-Подільському державному українському університеті (1919–1920 рр.) (2013)
Опря Т. М. - Кам’янецький період діяльності С.О. Сірополка в працях викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Кунанець Н. Е. - Праця С. Сірополка "Короткий курс бібліотекознавства" в контексті розвитку теоретичних засад бібліотечної справи на західноукраїнських землях (2013)
Рогова П. І. - Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських бібліотек (до 140–річчя від дня народження С. О. Сірополка – відомого українського бібліотекознавця) (2013)
Василенко О. М. - Діяльність С. О. Сірополка в галузі бібліотечної статистики (2013)
Домбровська Л. В. - Внесок Степана Сірополка у вивчення шкільних бібліотек, Гулак В. М. (2013)
Ковальчук Г. І. - Книгознавчі зв’язки С. Сірополка з Українським науковим інститутом книгознавства (2013)
Завальнюк О. М. - Степан Сірополко і освітні процеси в Україні (1917–1920 рр.) (2013)
Атаманчук П. С. - Степан Сірополко: осмислення педагогічного доробку, Атаманчук В. П. (2013)
Абрамович С. Д. - Степан Сірополко про багатовекторність української освіти ХVI–XVII ст. (2013)
Франчук Т. Й. - Спільність базових позицій освітньої ідеології фундаторів Кам’янець-Подільського державного українського університету (2013)
Комарніцький О. Б. - Степан Сірополко про становище студентства педагогічних навчальних закладів радянської України у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (2013)
Крючкова Н. Д. - Праці С. О. Сірополка у відділі рідкісних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Телячий Ю. В. - Культурно-освітня діяльність Петра Холодного в дослідженнях С. О. Сірополка (2013)
Старенький І. О. - Наукова і пам’яткознавча діяльність С. О. Сірополка в чеський період еміграції (2013)
Рева Л. Г. - Біографічний дискурс Євгена Маланюка (2013)
Прокопчук В. С. - Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за 20 років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи (2013)
Айвазян О. Б. - З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (2013)
Іванова Л. В. - Бібліотека Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: короткий нарис історії та сучасні тенденції оновлення (2013)
Кароєва (Соломонова) Т. Р. - Друкарство в Миньківцях Подільської губернії наприкінці XVIII – першої третини ХІХ ст. (2013)
Сажок О. В. - Діяльність народної бібліотеки-читальні Шепетівського Архангело-Михайлівського братства наприкінці ХІХ ст. (2013)
Крик Н. В. - Окружні та церковні бібліотеки Подільської єпархії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Старенький І. О. - Бібліотеки духовних навчальних закладів Подільської єпархії і їх роль у збереженні пам’яток друку і письм (2013)
Соломонова (Кароєва) Т. Р. - Реклама книжкового світу в повсякденному житті подолян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Скоропад Н. Я. - Абонемент мистецької літератури наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія становлення, основні завдання та перспективи розвитку (2013)
Сологуб Т. В. - Абонемент-читальний зал педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: тенденції розвитку та проблеми взаємодії (2013)
Годованець А. М. - Особиста бібліотека байкаря Микити Павловича Годованця (2013)
Резнічук Л. В. - Документальний фонд – головне багатство бібліотеки (2013)
Литвиненко О. В. - Органзація та збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів (2013)
Климчук Л. В. - Інформаційні технології як засіб вдосконалення документаційного забезпечення краєзнавчих потреб (2013)
Опря Т. М. - Покажчики як форма розповсюдження бібліографічної інформації (2013)
Крючкова Н. Д. - Педагогічні журнали у фонді відділу рідкісних і цінних видань наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Кантлін С. О. - Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: стан та перспективи розвитку (2013)
Мендерецький В. В. - Про використання електронних навчальних посібників та інтернету в ході підготовки сучасних фахівців: теоретико-методологічний аспект, Шахова М. І. (2013)
Лук’янчук І. М. - Ставлення студентів факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка до традиційних та інноваційних методів роботи наукової бібліотеки (2013)
Соловйова Н. О. - Інтеграція бібліотек вищих навчальних закладів в об’єднані бібліотечно-інформаційні структури (2013)
Козак Н. О. - Сучасні підходи до бібліографічної підтримки студентів (2013)
Никитюк С. С. - Гуманістична складова підготовки бібліотечного фахівця (2013)
Булаєнко В. О. - Екскурсійна діяльність як елемент навчально-виховного процесу (2013)
Мацей О. О. - Організація системи підвищення кваліфікації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету (2013)
Грінішина І. І. - Діяльність читального залу №1 наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з національного виховання майбутніх освітян засобами масової культурно-просвітницької роботи (2013)
Гончарова Л. В. - Культурно-просвітницька робота в читальному залі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2013)
Павлюк О. Я. - Музей історії коледжа – документальна пам’ять поколінь (2013)
Сірополко С. О. - Завдання нової школи (2013)
Телячий Ю. В. - "Завдання нової школи" Степана Сірополка: спроба суб’єктивної рефлексії (2013)
Прокопчук В. С. - Всеукраїнська науково-практична конференція (2013)
Резнічук Л. В. - Шевченківські дні (2013)
Кантлін С. О. - Підсумки роботи наукової бібліотеки за 2012 рік підведено (2013)
Опря Т. М. - Бібліотекар за покликанням (2013)
Прокопчук В. С. - Талант, помножений на працю (2013)
Опря Т. М. - Натхненна книгою (2013)
Резнічук Л. В. - Фахівець бібліотечної справи (2013)
Абрамович С. Д. - Грандіозна панорама польських релігієзнавчих досліджень (2013)
Франчук Т. Й. - Рецензія на бібліографічний покажчик "Життєве кредо професора В. П. Струманського" (2013)
Плахтій П. Д. - Ботанiк – у природi, еколог – у життi: (до 30-рiччя наукової та науково-педагогiчної дiяльностi Людмили Григорiвни Любiнської) (2013)
Опря Т. М. - Каталог виставки "Подільській "Просвіті" – 105 років", Пархоменко В. М., Савченко Л. П. (2013)
Опря Т. М. - Каталог виставки "С. О. Сірополко – видатний просвітянин і громадський діяч", Пархоменко В. М., Савченко Л. П. (2013)
Суровий А. Ф. - Про збірку "Тобі, одній" (2013)
Наші автори (2013)
Гайдай О. М. - Цукрова промисловість як складова частина землеробської культури: історія становлення та розвитку на прикладі підприємств Харитоненків (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Івангородський К. В. - Землеробська культура Кримського ханства у XV – XVII ст. (2012)
Кухарчук О. С. - Організація Народної Оборони Карпатська Січ – збройні сили Карпатської України (2012)
Кучеренко А. А. - Політика "нової ери" Казимира Бадені (2012)
Матвієнко Л. В. - Білозерська археологічна культура в Степовому Побужжі (2012)
Синявська Л. І. - Стан цукрової промисловості за часів української державності (1917-1919 рр.) (2012)
Балухтіна О. М. - Еволюція монастирського землеволодіння на Півдні України у другій половині ХІХ ст. – 1917 р. (2012)
Котляр Ю. В. - Врадіївська Хліборобська республіка (2012)
Кузьменко І. В. - Земля Херсонщини в біографії Давида Бурлюка (2012)
Маслак В. І. - Голод у Полтавській губернії 1833-1834 рр. та його наслідки (2012)
Петровська Ю. М. - Спроби покращення продовольчого забезпечення населення повітовими земськими установами Чернігівської губернії в 60-90-х роках ХІХ ст. (2012)
Посунько О. М. - Поміщицьке землеволодіння на Півдні України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: поземельні суперечки та їх вирішення (2012)
Рахно О. Я. - Переселенська діяльність Чернігівського губернського земства (2012)
Руснак О. В. - Становище сільського господарства Північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період (2012)
Цецик Я. П. - Зміни в земельних відносинах у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Шпак Ю. Г. - Місце аграрного питання в політичній боротьбі на Півдні України у 1919 р. (2012)
Дорошенко О. М. - Життя та діяльність Віктора Петровича Скаржинського крізь призму радянської історіографії і краєзнавства (2012)
Литвинова Т. Ф. - "Поміщики кріпосники" Південної України як прихильники селянської емансипації: спроба подолання історіографічної традиції, Грищенко К. С. (2012)
Присяжнюк Ю. П. - Селянин у антиноміях історичних культур чи чого варті більшість наукових суперечок (2012)
Шманько О. В. - Найважливіші відкриття та дослідження пам’яток трипільської протоцивілізації на території Чернівецької області в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Якиминська Л. В. - Історіографічний аналіз ментальності українського селянства (2012)
Бурім Д. В. - Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами Архіву Федеральної Землі Берлін) (2012)
Лаврут О. О. - Освітній рівень майбутніх студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів періоду 1920-х років (2012)
Нагрибельний Я. А. - Розвиток сільськогосподарської освіти на Херсонщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Нікілєв О. Ф. - Сільська школа України в 1950-х – середині 1960-х рр.: реалії стану та функціонування (2012)
Бінецька О. В. - Суспільно-політичне життя українського жіноцтва доби незалежності (2012)
Висоцька Г. В. - Збереження національної ідентичності українцями у Польщі (1989-2011 рр.) (2012)
Воронін В. М. - Заснування і виготовлення єдиного ордену УСРР (2012)
Кухарчук О. С. - Комуністичний політичний режим у Чехословаччині і на Закарпатті в роки Другої світової війни (2012)
Мисечко А. І. - З історії написання та популяризації пісні "Реве та стогне Дніпр широкий" (2012)
Ніколаєв М. І. - Просопографічні дослідження монет Ольвії останньої чверті ΙΙΙ – раннього II ст. до н.е. (2012)
Суденко О. В. - Політика працевлаштування у процесі соціальної реадаптації демобілізованих воїнів Радянської армії (1945-1950 рр.) (2012)
Чорнописька В. З. - Останній період життя архімандрита Климентія Шептицького (1947-1951 рр.) (2012)
Вінцковський Т. С. - Катеринославський український національний губернський з‟їзд (травень 1917 року): підготовка, хід і місце в революції (2012)
Діанова Н. М. - Місіонерська діяльність архієпископа Никифора (Феотокі) на Півдні України (2012)
Капітан Л. І. - Андрій Патрус-Карпатський: доля літератора та людини (2012)
Лекар А. М. - Українська Галицька армія в Балтському повіті в грудні 1919 – квітні 1920 рр. (2012)
Матвієнко Л. В. - Поховальний обряд у ритуально-культовій практиці населення Степового Побужжя (2012)
Ніколаєнко О. О. - Громадська діяльність польських жінок Одеси на початку ХХ ст. (2012)
Татарченко О. Б. - Історія Свято-Успенського собору міста Херсона (2012)
Чорна Л. М. - Господарська діяльність німецьких поселенців-власників у Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Бурім Д. В. - Українські студентські об‟єднання в міжвоєнній Німеччині: Товариство студентів українців при Університеті Альберта в Кеніґсберґу у 20-х роках ХХ ст. (2012)
Зеркаль М. М. - Етнічна система освіти України: особливості відродження та функціонування у 1990-2000-ті роки (на прикладі середніх та спеціальних навчальних закладів) (2012)
Кушлакова Н. М. - Товариство маркшейдерів Півдня Росії: створення, відкриття та значення для становлення маркшейдерської справи в Російській імперії на початку ХХ ст. (2012)
Левченко Л. Л. - Професійні асоціації архівістів США та перспективи розвитку професійних організацій архівістів України (2012)
Улітова Н. С. - Основні тенденції та процеси у справі відновлення діяльності закладів освіти в повоєнній Україні (2012)
Цецик Я. П. - Заклади освіти у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Чокан К. П. - Культурно-освітня діяльність "Дніпробугу" (1921-1929 рр.) (2012)
Дем’яненко Ю. М. - До 150-річчя Миколаївської чоловічої гімназії (2012)
Морозова О. С. - Дослідник спільної польсько-української минувшини Тадеуш Срогош (до ювілею вченого) (2012)
Марушкевич А. А. - Досвід підтримки та розвитку обдарованої молоді країн Європи в аналітиці сучасних учених (2014)
Островерхова Н. М. - Урок як соціально-педагогічна система (2014)
Максимович О. М. - Професійна підготовка майбутніх педагогів до діяльності з обдарованими дітьми (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. О. - Навчання обдарованих дітей у навчальних закладах України: історичний контекст (2014)
Будій Н. Д. - Формування готовності вчителя до евристичного навчання – умова інтелектуального розвитку обдарованих учнів (2014)
Стьопул В. І. - Теоретичні засади формування тестових засобів контролю іншомовної обдарованості, Дмітрієв А. О. (2014)
Саміленко Р. А. - Творчий потенціал та розвиток особистості у вітчизняних музично-педагогічних системах (2014)
Онопченко Г. В. - Освітнє інтернет-середовище як засіб соціалізації дітей з особливими потребами, Мілєнін В. М., Галкін С. О., Баранова М. А. (2014)
Павлик Н. М. - Розвиток вольових рис характеру в обдарованих старшокласників (2014)
Кабиш-Рибалка А. В. - Психологічні фактори вибору стратегій проектування життєвого шляху особистості (2014)
Зубовская Л. Л. - Школа ассертивности – модель школы будущего, Шувырь В. Ю. (2014)
Камишин В. В. - Формування абсолютної шкали кваліметрії рівнів навчальних досягнень з урахуванням складності тестових завдань (2014)
Чудакова В. П. - "Самооцінка" як складова інтегральної характеристики "самоусвідомлення себе як професіонала" − критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості (2014)
Рыбак С. Б. - Выучить иностранный язык? – Легко! Урок первый (2014)
Іванішина Л. М. - Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток реактивної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (цикл інтегрованих навчальних занять) (2014)
Османова Н. С. - Сопоставительный анализ моделей и технологий психолого-педагогической поддержки развития одаренных детей (2014)
Жерліцин С. О. - Обдарована гордість Луганщини (2014)
Корінна Л. В. - Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі у Житомирському обласному педагогічному ліцеї (2014)
Інформація (2014)
Воронін В. М. - Становлення і розвиток інституту присвоєння почесних звань у нагородній системі Радянської України в довоєнний час та період Великої Вітчизняної війни (2013)
Зелінський М. В. - Часопис "Przeglad Wszechpolski" (1895-1905) як джерело до вивчення поглядів Романа Дмовського на українське питання (2013)
Лазуренко В. М. - Радянське фермерство як альтернатива сталінській колективізації (2013)
Нікілєв О. Ф. - Формування виробничої інтелігенції українського села середини 1940-60-х років: джерела російських архівних фондів у відображенні процесу (2013)
Гайдай О. М. - Рід Харитоненків у працях англійської дослідниці К. Бертон (2013)
Кучеренко А. А. - Українсько-польські відносини в Галичині та процеси модернізації в Австро-Угорщині (1900-1918 рр.) в історіографії (2013)
Прокоп Ю. В. - Переселення євреїв із Галичини до Херсонської губернії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст.: причини та етапи (2013)
Тимів І. М. - Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст. (2013)
Шабашов А. В. - Тюркський і слов’янський субстрати у молдаван українського Буджака: за матеріалами термінології спорідненості (2013)
Гоцуляк В. В. - Вчений, будівничий історичної школи Микола Іванович Бушин (2013)
Конюхов С. В. - До проблеми висвітлення сучасними польськими підручниками діяльності українських націоналістів у роки Другої світової війни (2013)
Котляр Ю. В. - Історія українського селянства 1917-1929 рр. у творах зарубіжних дослідників (2013)
Кудінов Ю. М. - Стереотипи мислення вчених Північної Америки у дослідженні історії ранньомодерної України (2013)
Морозова О. С. - Волинська трагедія у сучасній українській і польській історіографії (2013)
Райківський І. Я. - Українське "національне відродження" (націотворення) в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. у зарубіжній історіографії (2013)
Романець Н. Р. - Репресивна політика радянської влади в українському селі (1928-1933 рр.) у висвітленні сучасної зарубіжної історіографії (2013)
Стопчак М. В. - Діяльність Директорії УНР зі створення конституційно-правових засад української державності в українській зарубіжній історіографії (2013)
Ткачук А. І. - Сучасна українська історіографія про дослідження польськими істориками постаті Богдана Хмельницького (2013)
Арабаджи С. С. - Повсякденність дітей у земських школах грецьких сіл Маріупольського повіту наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Лаврут О. О. - Мовно-освітня політика в Донбасі першого повоєнного десятиріччя: проблеми сучасної історіографії (2013)
Нікітенко С. В. - Людина ідеї і практики: штрихи до біографії Івана Радецького (2013)
Свинаренко Н. О. - Загальна характеристика становлення економічних науково-освітніх центрів у Харкові: сучасна історіографія (2013)
Левченко Л. Л. - Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки (2013)
Ковальська Б. - Генеалогія Великого князівства Литовського: походження князів Радзивіллів. Рецензія на монографію: Антонєвич Марцелі. Предки князів Радзивіллів. Історія міфу і мандри історіографії (Варшава, 2011) (2013)
Срогош Т. - Подання про академічні, дидактичні та організаційні досягнення професора, доктора історичних наук Євгена Григоровича Сінкевича у зв’язку із розглядом справи про надання йому звання почесного професора Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (2013)
Содержание (2013)
Макаева Р. Х. - Применение голографической интерферометрии для контроля качества паяных и сварных соединений, Каримов А. Х., Царева А. М. (2013)
Гусарев В. С. - Экспериментальное исследование зависимости действия технологической системы от режимов формообразования, Яровой Ю. В. (2013)
Калинина Н. Е. - Материаловедческие аспекты наномодифицирования многокомпонентных никелевых сплавов, Калиновская А. Е., Калинин В. Т. (2013)
Мозговой В. Ф. - Стратегии обработки лопаток моноколёс на обрабатывающих центрах с ЧПУ с переменной 3D-коррекцией, Балушок К. Б., Котов И. И., Панасенко В. А., Бирук М. К. (2013)
Набокина Т. П. - Скорость резки разупрочнением сверхзвуковыми высокотемпературными газовыми струями материалов на основе алюминиевых сплавов, Гайдачук А. В., Грушенко А. М. (2013)
Сорокин В. Ф. - Синтез эвольвентных траекторий высокоскоростной расфрезеровки отверстий, Бут Т. П., Комбаров В. В. (2013)
Быбин А. А. - Оптимизация процесса химического травления защитного покрытия по обобщенному критерию, Невьянцева Р. Р., Смыслов А. М., Смольникова О. Г. (2013)
Родителев В. И. - Конструктивные способы снижения стоимости жизненного цикла современных и перспективных ВРД, Нестеренко В. Г. (2013)
Сорочкин А. Н. - Анализ путей модернизации самолета штурмовика типа Су-25 с целью улучшения его эксплуатационных характеристик, Логинов В. В., Еланский А. В. (2013)
Горбенко А. Н. - О допустимом уровне инерционной анизотропии гироскопического ротора (2013)
Могильников В. П. - Методики лётных испытаний чистоты воздуха, отбираемого от авиационных газотурбинных двигателей на нужды систем кондиционирования воздушных судов, Ионов А. В. (2013)
Гирька Ю. В. - Аэродинамические характеристики двигателя бпла, основанном на эффекте коанда, Ганган И. А., Крашаница Ю. А. (2013)
Алёхин С. А. - Вспомогательные силовые установки транспортных средств и перспективы их развития, Попов Г. К. (2013)
Кислов О. В. - Характеристики газогенератора ГТД (2013)
Халатов А. А. - Адаптация k-ε модели турбулентности для моделирования пленочного охлаждения через систему двухрядных отверстий в сферических углублениях, Безлюдная М. В., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д., Борисов И. И. (2013)
Долматов Д. А. - Влияние высокочастотных разрядов на механизмы генерации и распада оксидов азота, Кукурудза А. В. (2013)
Кравченко И. Ф. - Расчетно-экспериментальное исследование затурбинного канала ТРДД, Хомылев С. А., Варварук П. П., Пика Е. Л. (2013)
Васильев И. П. - Методика огневых сертификационных испытаний трубопроводов авиационного ГТД, Павлова М. В., Шепель В. Т. (2013)
Гусев Ю. А. - Тензорезисторы с антишунтирующим экраном, Кононыхин Е. А., Кахраи К. (2013)
Лоян А. В. - Расчетный способ определения эффективной теплопроводности металлопористых эмиттеров катодов ЭРД, Титов М. Ю., Солонинко Е. П. (2013)
Нестеренко С. Ю. - Система уравнений моментов функции распределения частиц по скоростям в разреженной среде индукционных источников плазмы, электронов и ионов, Рошанпур Ш. (2013)
Голощапов В. Н. - Создание пиковой мощности на основе эксплуатируемых энергоблоков ТЭС, Антипцев Ю. П., Котульская О. В., Парамонова Т. Н. (2013)
Радченко Р. Н. - Оценка потенциала охлаждения воздуха на входе малооборотного дизеля транспортного судна, Стахель А., Радченко Н. И., Сирота А. А. (2013)
Синченко С. В. - Построение математических моделей разрядных характеристик электрохимических аккумуляторов различных типов при помощи схем замещения, Ширинский С. В. (2013)
Дзензерский В. А. - Разработка новых технологий повышения механических свойств свинцовых сплавов для аккумуляторов, Казача Ю. И., Жулай Ю. А., Иванов В. А., Скосарь В. Ю. (2013)
Билоненко Р. А. - Использование алюминия в химическом источнике тока для генерирования водорода (2013)
Сысоев Ю. А. - Формирование проводящей пленки на поверхности диэлектрика пускового инжектора источника плазмы (2013)
Шепетов Ю. А. - Моделирование энергоприхода от солнечных батарей космического аппарата класса микроспутник для дистанционного зондирования Земли, Должикова Е. А. (2013)
Рябков В. И. - Тахионная энергия – основа "холодного" синтеза, Толмачев Н. Г. (2013)
Данов А. С. - Фундаментальные энергетические уровни материи (2013)
Погорелов Г. И. - Технология полунатурного комплексного моделирования ГТД и его систем, Абдулнагимов А. И., Годованюк А. Г. (2013)
Панін В. В. - Формування структури інтелектуальної системи автоматичного керування авіаційним ГТД, Єнчев С. В., Таку С. О. (2013)
Суворов М. А. - Автоматизация процесса проектирования технологии изготовления детали корпуса регулятора в системе "Вертикаль" , Третьяк В. В., Сотников В. Д., Худяков С. В. (2013)
Дмитрієв С. О. - Формування програм технічного обслуговування авіаційних двигунів, Бурлаков В. І., Попов О. В., Попов Д. В. (2013)
Туркин И. Б. - Технология формирования нормативного профиля для сертификации программных систем, Стариков С. Н., Шостак И. В. (2013)
Чехресаз М. - Особенности битангециальной обработки сложных поверхностей детали авиационного двигателя с использованием программного обеспечения Topsolid (2013)
Бутенко Ю. И. - Обобщенная модель ядра семантической целостности языка стандартов программного обеспечения (2013)
Кучук Г. А. - Метод оперативной оценки статистических характеристик агрегированного трафика (2013)
Рева А. Н. - Эффективность организации коммуникаций в системе аэронавигационного обслуживания полетов (на примере красноярского центра обслуживания воздушного движения) , Устименко И. М., Колтаков В. Н. (2013)
Данова М. А. - Методика выбора приоритетов при прогнозировании научно-технического развития крупномасштабных объектов на основе технологии Форсайт (2013)
Демьяненко В. А. - Метод знаниеориентированной поддержки принятия решений при технологической подготовке производства товаров народного потребления на машиностроительном предприятии (2013)
Любченко В. В. - Обробка інформації в системі керування промисловим підприємством (2013)
Потапова М. В. - Методика управления бизнес-процессами в софтверной фирме на основе принципа недоопределенности (2013)
Сніжной Г. В. - Сертифікація і система якості авіаційного підприємства, Томашевський О. В., Терьошина В. С. (2013)
Степаненко С. М. - Вопросы cтандартизации управления проектированием в соответствии с авиационными правилами АПУ-21 (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Ойцюсь Л. В. - Видовий склад адвентивної фракції флори на осушених територіях Волинського Полісся (2013)
Шанда В. І. - Стани та взаємовідносини бур’янових рослин у агрофітоценозах, Цвей Я. П., Євтушенко Е. О., Шанда Л. В. (2013)
Гудаков О. О. - Онтогенетична структура ценопопуляцій сосни звичайної в Гетьманському національному природному парку (2013)
Блінкова О. І. - Особливості адаптації інтродукційних популяцій Quercus rubra L. на території Київського Полісся (2013)
Скляр В. Г. - Природне поновлення дуба звичайного на території Новгород-Сіверського Полісся: поширеність у фітоценозах та диференціація їх умов за ступенем сприятливості для цього процесу (2013)
Шанда В. І. - Динаміка біогеоценозу як явище та процес: стан руху та хід розвитку зв’язків, Ворошилова Н. В., Шанда Л. В. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського