Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2012)
Бубка С. Н. - Роль президентов Международного олимпийского комитета в развитии женского спорта и участии женщин-спортсменок в Олимпийских играх (2012)
Булич Э. Г. - Здоровье спортсмена: научные факты и опасные представления, Муровов И. В. (2012)
Дидур М. Д. - Эндотелиальная дисфункция у спортсменов высокого класса, Чередниченко Д. В., Лебедев В. Н. (2012)
Дроздовська С. Б. - I/D поліморфізм гена ангіотензин-перетворюючого ферменту (АСЕ) при визначенні схильності спортсменів до занять різними видами спорту (2012)
Марченко О. К. - Синдром хронической усталости — многофакторное заболевание: версии, теории, дискуссии. Анализ научной литературы, Куценко В. А. (2012)
Барановская И. Б. - Особенности вегетативной регуляции у представителей различных спортивных специализаций, Бушуева Т. В. (2012)
Волков С. Н. - Дополнительные факторы риска хронического снижения специальной работоспособности у спортсменов высокой квалификации, Холявко Ю. А., Комарова Т. К. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив професійно-прикладної фізичної підготовки на самопочуття студентів старших курсів вищих навчальних закладів, Гузов В. В. (2012)
Костюкевич В. М. - Сравнительный анализ модельных показателей функциональной подготовленности игроков мужских и женских команд в хоккее на траве (2012)
Першегуба Я. В. - Системні підходи до формування мотивацій до здорового способу життя, занять фізичною культурою та використання оздоровчого харчування в осіб, які займаються фітнесом (2012)
Томенко O. А. - Кількісна оцінка неспеціальної фізкультурної освіченості молоді (2012)
Земцова І. І. - Cучасні концепції харчування спортсменів (2012)
Путро Л. М. - Продукты повышенной биологической ценности в практике спорта (коррекция пищевых рационов) (2012)
Цыганенко О. И. - Компьютеризованная информационная технология оценки и коррекции оздоровительного питания лиц, занимающихся фитнесом, Склярова Н. А., Оксамытная Л. Ф., Домашенко Н. А. (2012)
Гуніна Л. М. - Вплив метаболітотропного препарату Кардонат на біоелектричну активність серця та артеріальний тиск кваліфікованих бігунів на середні дистанції в динаміці передзмагального мезоциклу, Безугла В. В., Головащенко Р. В. (2012)
Іванова A. М. - Вплив застосування препарату Глутаргін на перебіг відновних процесів у кваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються з академічного веслування (2012)
Левенець B. М. - Вплив екстракорпоральної ударно-хвильової терапії на сухожилкову тканину(експериментальне дослідження), Циганок М. Б., Сергієнко О. В., Паламарчук Б. І. (2012)
Шелль Я. - Травматизм в женском футболе (2012)
Павлова Е. - Комплексная программа инновационной модели гимнастики и психопрофилактики для женщин с нормальной беременностью, Нешева И. (2012)
Коробейнікова Л. Г - Особливості стресостійкості у елітних спортсменів різного віку, Коробейніков Г. В., Дакал Н. А. (2012)
Єфіменко В. - Про електричні поля в плазмових шарах сонячної атмосфери (2010)
Лейко У. - Дослідження варіацій загального магнітного поля Сонця (2010)
Лозицький В. - Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці, Курочка Є. (2010)
Лозицька Н. - Міжрічні варіації модулів та асиметрії магнітного поля, площ та широт сонячних плям (2010)
Пішкало М. - Сонячна корона під час повних сонячних затемнень 29 березня 2006 р. і 1 серпня 2008 р, Садовенко Є. (2010)
Парновський С. - Дослідження великоммасштабних колективних рухів галактик на основі каталогу RFGC (2010)
Хміль С. - Спостережні обмеження на космологічну сталу (2010)
Гнатик Б. - Дослідження з астрофізики високих енергій в Астрономічній обсерваторії Київського університету (2010)
Данилевський В. - Визначення діаметра Сонця в Астрономічній обсерваторії Київського університету за спостереженнями сонячних затемнень (2010)
Казанцев А. - Минуле та сьогодення досліджень астероїдів у Києві, Кравцов Ф., Лук’яник І., Казанцева Л. (2010)
Клещонок В. - Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету, Буромський М. (2010)
Чурюмов К. - Дослідження комет у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Кручиненко В., Клещонок В., Лук’яник І., Кравцов Ф., Чубко Л., Баранський О., Пономаренко В. (2010)
Тарануха Ю. - Історія розвитку та деякі результати метеорних досліджень в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Козак П., Рожило О., Кручиненко В. (2010)
Євтушевський О. - Зміни загального вмісту озону над Антарктикою, Грицай А., Кравченко В., Міліневський Г., Грицай З., Лозицький В., Леонов М. (2010)
Кудря Ю. - Причини відхилень від залежності Таллі-Фішера галактик з каталогу 2MFGC, Юдко О. (2012)
Хміль С. - Рухома гравітаційна лінза у Всесвіті, що розширюється (2012)
Андрук В. - Астрометрія платівок ПША, оцифрованих двома типами сканерів. Розділення зображень зір двох експозицій, Іванов Г., Яценко А., Головня В., Їжакевич О., Пакуляк Л., Шатохіна С. (2012)
Парновський С. - Часоподібні сингулярності в загальній теорії відносності (2012)
Kaц A. - Вибухоподібна еволюція галактик на значних червоних зміщеннях та проблема прихованої маси, Koнторович В. (2012)
Бердіна Л. - Структура контурів інтенсивності зображень джерела в гравітаційних полях галактики і мікролінз, Мінаков A., Вакулік В. (2012)
Пасечник М. - Динамика атмосферы активной области во время двух хромосферных выбросов, Чорногор С. (2012)
Сухоруков А. - Сонячний вміст кремнію в наближенні ЛТР в одновимірних моделях, Щукіна Н. (2012)
Цап Ю. - Межпланетные ударные волны и ускорение солнечных космических лучей, Исаева Е. (2012)
Криводубський В. - Дослідження і прогнозування сонячної активності в астрономічній обсерваторії Київського університету впродовж трьох сонячних циклів (1968–2011 рр.), Єфіменко В. (2012)
Мельник О. - Темна матерія у парах галактик KPG84 та KPG431, Елиїв А. (2012)
Цап Ю. - Минутные колебания магнитного поля в фотосфере Солнца по наблюдениям на SOT/HINODE, Копылова Ю. (2012)
Осика О. - Еволюція локальних магнітних полів у сонячному спалаху 19 липня 2000 р, Лозицький В., Курочка Е. (2012)
Клещонок В. - Телевізійні спостереження покрить Місяцем тісних подвійних зір, Вербінська В. (2012)
Логинов А. - О пространственно-временной структуре глобальных течений на Солнце, Криводубский В., Сальников Н., Черемных О. (2012)
Ропотенко К. - Квант площі та ентропія чорної діри (2012)
Чурюмов К. - Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вілда 2, Клещонок В., Баранський О., Пономаренко В. (2012)
Фомін О. В. - Огляд досліджень з проблем проектування несучих систем вантажних вагонів (2012)
Подоляк О. С. - Експериментальне дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при динамічних режимах роботи, Назаркін О. А., Ісьєміні І. І. (2012)
Попов С. Н. - Анализ совместного влияния химического состава и твердости наплавочных сплавов Fe-C-Cr-B-Si на способность к сопротивлению абразивному изнашиванию (2012)
Головко Л. Ф. - Технологические характеристики электроэрозионной обработки множественным разрядом, Чумаченко О. С. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль тріщинуватості колекторів буримої сланцевої гірської породи, Шаповал О. А. (2012)
Shatovska T. B. - Ontology models research and development for data mining repository, Zaremskaya A. A. (2012)
Евланов М. В. - Концепция представления требований к информационной системе (2012)
Поліновський В. В. - Математичні моделі для обрахунку часу доставки керуючих сигналів в сучасних інтелектуальних мережах (2012)
Журавель К. В. - Особливості впровадження системи управління господарським ризиком на підприємствах залізничного транспорту, Крихтіна Ю. О. (2012)
Масалигіна В. В. - Структурування стратегічних цілей управління нерухомістю залізничного транспорту (2012)
Никитюк В. А. - Модель семантического представления функциональных сервисов (2012)
Коваленко И. И. - Принятие решений по выбору типов судов для перевозки грузов на основе нечетких отношений, Пономаренко Т. В., Швед А. В. (2012)
Сторожилова У. Л. - Информационные технологии в менеджменте, Руссова Е. А. (2012)
Шаповалова С. І. - Оптимізація моделі представлення WEB-системи на основі SPA-архітектури, Скорська І. Я. (2012)
Тубальцева Н. П. - Принцип системності в разробці мотиваційної моделі для проекту розвитку проектно-орієнтованого підприємства (2012)
Золотухин О. В. - Нечеткая кластеризация и нечеткая классификация политематических текстовых документов (2012)
Дубинский А. Г. - Взаимосвязи подчинения агентов в мультиагентной системе (2012)
Ульяновська Ю. В. - Інформаційна технологія для оптимізації управління роботою автомобільних пунктів пропуску (2012)
Василенко Ю. А. - Measure of information acquisition in the detection process, Поповская Е. О., Хусейн Яхья Тарик (2012)
Коваль А. О. - Критерій та схема навчання нейромережевої моделі вимірювального датчика (2012)
Найденова М. В. - Использование зарубежного опыта политики найма персонала в украинских реалиях, Громова Е. В., Паламарчук И. В. (2012)
Политанский Л. Ф. - Анализ шумовых характеристик автодинного спин-детектора, Самила А. П., Хандожко В. А. (2012)
Сперанский В. А. - Инструментальные средства построения моделей нелинейных систем в виде рядов вольтерра в частотной области (2012)
Тушницький Р. Б. - Програмна система для дослідження паралельних алгоритмів з використанням обчислень на графічному процесорі, Кожух І. Я. (2012)
Широкопетлева М. С. - О подсистеме адаптации интерфейса для лексикографического украино-русско-английского словаря с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей личности (2012)
Штангей С. В. - Использование геоинформационных технологий в телекоммуникации (2012)
Сидор П. О. - Проблемы и пути преодоления препятствий передачи сообщений средствами охранно-пожарной сигнализации (2012)
Фразе-Фразенко О. О. - Компенсація крайових шумових спотворень на цифровому зображенні (2012)
Приміський В. П. - Сучасні засоби інструментального контролю (газоаналізатори і газоаналітичні системи) відпрацьованих газів автомобілів, Івасенко В. М., Корнієнко Д. Г., Ватаву А. В., Жужа А. В. (2012)
Лазько І. В. - Управління невідповідностями в системі управління якістю проектів (2012)
Жернова П. Е. - Класифікація технологій поліграфічного захисту з урахуванням технологічних рядів, Бизюк А. В. (2012)
Козыренко В. П. - Класифікація технологій поліграфічного захисту з урахуванням технологічних рядів, Дьячкова О. В. (2012)
Чибісов Ю. В. - Вибір раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях за економічним критерієм (2012)
Палант Д. О. - Необхідність застосування системи глобального позиціювання транспортної логістики в Україні (2012)
Капустина Е. В. - Особенности получения тетрамеркурметана из различных органических субстратов, Бутенко Э. О., Капустин А. Е. (2012)
Реутський В. В. - Вплив кавітації на процес рідинофазного окиснення етилбензолу, Старчевський В. Л. (2012)
Гликин М. А. - Применение технологии аэрозольного нанокатализа к процессу паровой конверсии углевродородов С3-С4, Кудрявцев С. А., Махммод С. М. (2012)
Гнатів З. Я. - Одержання темних нафтополімерних смол каталітичною співполімеризацією важкої смоли піролізу з фракцією С9 продуктів піролізу дизельного палива, Никулишин І. Є., Піх З. Г., Рипка А. М., Ворончак Т.О. (2012)
Межиброцький В. П. - Технологія отримання порошкового N, N′- дитіодиморфоліну, Старчевський В. Л., Олійник Л. П. (2012)
Федоренко О. Ю. - Технологічні аспекти отримання щільноспеченої кераміки в умовах енергоощадної термообробки, Чиркіна М. А., Шаповалова Ю. Є. (2012)
Одарченко Д. М. - Використання кріоскопічних характеристик для ідентифікації культивованих грибів, Бабіч А. О., Одарченко М. С., Штих С. В. (2012)
Погожих М. І. - Дослідження оптичних властивостей плазм з м`яса птиці та гідробіонтів, Одарченко Д. М., Гасай Є. Л., Карпенко З. П. (2012)
Одарченко Д. М. - Виробництво нового виду овочевого морозива "Заморожений лід", Сподар К. В., Михайлик В. І., Сесь А. М. (2012)
Пожидаев В. Ф. - Кинетика процесса обезвоживания сыпучих материалов, Прядко Н. С., Грачёв О. В. (2012)
Карвацький А. Я. - Зниження концентрації со в процесі випалу графітових заготовок, Шилович І. Л., Крутоус Л. В., Кутузов С. В. (2012)
Кобринович Ю. О. - Построение структурно-разностных моделей высокоскоростных тепловых процессов с осциллирующим теплообменом (2012)
Кулик А. Я. - Забезпечення фільтрації цифрових сигналів і оцінка її ефективності, Кулик Я. А. (2010)
Троцишина Л. В. - Вимірювання частоти сигналів з обмеженим та апріорі невідомим часом існування (2010)
Мокін О. Б. - Метод визначення структури математичної моделі електричного транспортного засобу з різнопрофільними вагонами, що рухаються прямолінійною горизонтальною колією (2010)
Романюк О. Н. - Антиаліайзинг зображення відрізків прямих з використанням нової моделі піксела, Курінний М. С., Мельник О. В. (2010)
Ширмовська Н. Г. - Інформаційна технологія діагностування передаварійних та аварійних станів квазістаціонарних об’єктів на основі конвеєрної побудови моделей подання знань кластеризації та логіко-статистичного опрацювання (2010)
Касянчук М. - Концепція теоретичних положень досконалої форми перетворення Крестенсона та його практичне застосування (2010)
Мусійчук І. В. - Оцінювання апаратних витрат на реалізацію оптоелектронного сторінкового пристрою порівняння з плаваючою комою (2010)
Колесницкий О. К. - Компактна оптоелектронна реалізація імпульсної нейронної мережі, Бокоцей І. В. (2010)
Прокопов І. Д. - Цифрові фільтри обробки інтерференційних сигналів, Кравченко В. М., Прокопов О. І. (2010)
Мегрелишвили Р. П. - Построение новой однонаправленной матричной функций и её применение в криптографии, Челидзе М. А., Бесиашвили Г. М., Джинжихадзе М. В. (2010)
Яровий А. А. - Методологічні особливості побудови 3D відображення плямових зображень лазерного променя та його розпізнавання (2010)
Бенидзе Н. Н. - Задача оценки верификации (корректности) алгоритмов и компьютерных программ (2010)
Готра З. Ю. - Застосування електрокерованого світлорозсіювання в нематико-холестеричних сумішах для засобів відображення інформації, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Барило Г. І., Левенець В. В., Рудий А. М. (2010)
Кожем’яко В. П. - Пристрій з підвищеною точністю для розпізнавання плям лазерних пучків, Загоруйко Л. В., Загоруйко Т. А., Іванов І. А. (2010)
Jemal Antidze - Software tools for computer realization of morphological and syntactic models, Nana Gulua (2010)
Скорюкова Я. Г. - Структурно-зв’язностна модель кольорового зображення для задач сегментації, Марков С. М. (2010)
Комар М. П. - Нейромережевий метод ідентифікації комп’ютерних атак (2010)
Нестерук Ф. Г. - Исследование адаптивных классификаторов в составе интеллектуальніх средств защиты информации, Татаринов А. Ю., Нестерук Г. Ф. (2010)
Сілагін О. В. - Експертна система оцінки якості графічних растрових зображень, Месюра В. І. (2010)
Осинский В. И. - Управление свойствами сложных III-оксидных нанокристаллических элементов в технологии оптоэлектронных приборов на нитридах галлия, индия и алюминия, Дяченко О. Д., Деминский П. В. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Методи оптимізації напівпровідникової структури для однокристальних узагальнених перетворювачів імітансу (2010)
Микитюк З. М. - Характеристики розсіювання індукованих холестериків з домішками наночастинок, Фечан А. В., Сушинський О. Є., Коцун В. І., Ясиновська О. Й. (2010)
Рибалочка А. В. - Визначення параметрів дворівневих способів запису інформації для бістабільних холестеричних РКД (2010)
Поплавський А. В. - , Іванов І. А., Іванов О. А., Чертова Н. С. &Універсальне програмне середовище для дослідження та моделювання квантово-розмірних гетероструктур (2010)
Ушенко О. Г. - Мюллер-матрична двовимірна томографія багатошарових полікристалічних мереж біологічних тканин і рідин, Заболотна Н. І. (2010)
Tomka Yu. Ya. - The degree of mutual correlation of Mueller matrix elements, Ushenko V. O., Balanets'ka V. O. (2010)
Кожем’яко В. П. - Комп’ютерні моделі оптико-електронних систем та приладів для проведення ендовазальної лазерної коагуляції, Мороз В. В. (2010)
Dubolazov O. V. - Wavelet analysis for polarization maps of biological images of optical anisotropic layers, Istratiy V. V, Angelsky A. P., Olar O. I. (2010)
Кожем’яко В. П. - Оптико-електронний прилад для визначення показників рівня глюкози в крові неінвазивним способом, Турлюк А. В. (2010)
Павлов С. В. - Алгоритми ущільнення цифрових зображень, Довгалюк Р. Ю. (2010)
Tomka Yu. Ya. - Singular analysis of Muller-matrix imaging of phase-inhomogeneous, Telen'ga O. Yu., Misevich I. Z. (2010)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний частотний перетворювач густини оптичної потужності з активним індуктивним елементом, Осадчук О. В., Ільченко О. М. (2010)
Ліщинська Л. Б. - Оптоелектронний генераторний сенсор на базі двохпараметричного УПІ, Рожкова Я. С., Фурса С. Є., Філинюк М. А. (2010)
Городецька О. С. - Оптико-електронна система контролю параметрів чистоти рідини, Білошкурський С. С. (2010)
Яремчук В. Ф. - Волоконно-оптичний газоаналізатор, Кравчук Н. С., Смішний С. М. (2010)
Порєв Г. В. - Архiтектурні засади розподiлених та однорангових мереж (2010)
Маліновський В. І. - Волоконно-оптичні канали об‘єднаного передавання інформації та енергії живлення, Кожем’яко В. П. (2010)
Цирульник С. М. - Надійність оптичних кільцевих мереж, Перевозніков С. І., Роптанов В. І., Роптанов О. В. (2010)
Андрійчук В. Г. - Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній (2014)
Хорунжий М. Й. - Завдання національної аграрної політики на сучасному етапі (2014)
Proskura K. P. - Agricultural Sector Taxation: development and risks (2014)
Скорук О. П. - Пріоритетні напрями виробництва біоетанолу в Україні, Зубар І. В. (2014)
Боднар О. В. - Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування, Козак О. А., Копитець Н. Г. (2014)
Олійник О. В. - Державна підтримка у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств, Калашнікова Т. В., Клєпчева О. В. (2014)
Сумець О. М. - Розвиток форм інвестування оновлення техніко-технологічної бази логістичних систем (2014)
Ніценко В. С. - Теоретичні засади функціонування вертикально-інтегрованих структур в агропромисловому комплексі (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Оцінка ефективності інформаційно-консультаційного забезпечення поширення інноваційних біотехнологій в умовах ризику та невизначеності, Литовченко А. М. (2014)
Тарасова І. І. - Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань (2014)
Костирко І. Г. - Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект, Тимофіїв С. В. (2014)
Курило В. І. - Про зміст та співвідношення деяких аграрних дефініцій (2014)
Артиш В. І. - Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу (2014)
Павлов О. І. - Агропродовольча сфера України як об’єкт національної безпеки (2014)
Месель-Веселяк Віктор Якович – 50 років в аграрній економічній науці (2014)
Савицький Е. Е. - Інноваційні технології в аграрній сфері: сутність, класифікація та українські реалії (2014)
Кирилюк Д. О. - Аналіз сучасного стану ринку продукції птахівництва в Україні (2014)
Тупчій О. С. - Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва (2014)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2014)
Пам’яті видатного вченого, організатора національної аграрної науки ЗУБЦЯ Михайла Васильовича (07.04.1938–07.01.2014) (2014)
Пам’яті видатного вченого економіста-аграрника, педагога Григорія Герасимовича КІРЕЙЦЕВА (22.02.1932–27.01.2014) (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Жихор О. Б. - Функціональні та класифікаційні аспекти фондових індексів, Нескородєва І. І. (2013)
Вишневский В. П. - Моделирование финансово-экономического развития области: опыт проектирования и реализации крупномасштабной информационно-аналитической системы, Лепа Р. Н., Половян А. В., Прокопенко Р. В., Чекина В. Д. (2013)
Гусєва М. О. - Состояние и перспективы применения экологических налогов в Украине, Шевчук О. І., Попадинець Н. М. (2013)
Горячева К. О. - Економічна сутність сталого роз­витку промисловості України (2013)
Гурнак А. В. - Анализ налогового времени в контексте различных налоговых популяций (2013)
Болотская Д. В. - Опыт формирования систем пенсионного обеспечения в ведущих странах мира (2013)
Подлужна Н. О. - Взаємозв’язок категорій "інтелектуальний капітал" та "знання" (2013)
Харченко В. А. - Сутність системи управління розвитком промислового підприємства (2013)
Бондаренко В. М. - Особливості інвестування у людський капітал на машинобу­дівних підприємствах, Кирлик Н. В. (2013)
Захарова О. В. - Обґрунтування наукових принципів забезпечення якості профе­сій­ного розвитку персоналу промислового під­приємства, Городничук Н. В. (2013)
Мороз О. С. - Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2013)
Надрага В. І. - Соціальні ризики модернізації містоутворюючих галузей економіки (на прикладі підприємств вугільної галузі) (2013)
Фоменко Г. Г. - Джерела фінансування витрат підприємства на соціальний захист працівників (2013)
Петренко О. Д. - Математичні моделі цінової конкуренції залізничної та промислових монополій, Петренко О. О. (2013)
Вишневська О. А. - Інформаційна складова джерел статистичної інформації для потреб соці­альної політики в сучасних умовах (2013)
Гуменюк Ю. П. - Освітньо-науковий потенціал України в аспекті міжнародного руху людського капіталу (2013)
Борисенко Т. М. - Регіональні аспекти забезпечення гідного рівня життя населення України (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Abstracts (2013)
References (2013)
Відомості про авторів (2013)
Сведения об авторах (2013)
Authors information (2013)
Ковбасюк Ю. В. - Модернізація державного управління та європейська інтеграція України (2013)
Войтович Р. В. - Методологія побудови сильної держави: пострадянський та європейський досвід (2013)
Ситник Г. П. - Діагностичний метод як інструмент оцінювання державної політики національної безпеки, Абрамов В. І. (2013)
Оболенський О. Ю. - Розвиток суспільства та публічне управління (2013)
Езекян А. Р. - Эволюция и современные реалии публичной службы в постсоветских странах (на примере Республики Армения) (2013)
Нестеряк Ю. В. - Міжнародні критерії інформаційної безпеки держави: теоретико-методологічний аналіз (2013)
Савісько С. В. - Основні фактори впливу на формування ціннісно-смислової парадигми державної служби України (2013)
Грицяк Н. В. - Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління, Попроцький О. П. (2013)
Васильєва О. І. - Аналіз заходів реформування системи надання послуг у країнах пострадянського простору, Васильєва Н. В. (2013)
Потьомкіна Ю. С. - Застосування технології "ключових показників ефективності" в публічному управлінні (2013)
Телешун С. О. - Роль публічної політики у забезпеченні функціональності груп інтересів в Україні, Рейтерович І. В. (2013)
Плахотнюк Н. Г. - Соціальні гарантії прав людини та економічні можливості держави (2013)
Сторожев Р. І. - Особливості програми навчання осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" (2013)
Білинська М. М. - Управління для забезпечення здоров’я як нова стратегія в державному управлінні, Жаліло Л. І., Мартинюк О. І. (2013)
Сурмін Ю. П. - Модернізація управління науковим знанням в Україні як передумова розбудови суспільства знань (2013)
Трощинський В. П. - Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку України, Скуратівський В. A. (2013)
Лукіна Т. О. - Доступність освіти як показник результативності державного управління освітою в Україні (2013)
Сильчук Т. В. - Програмне забезпечення для управління міжнародними проектами в державному секторі (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Kyrylova L. G. - Current state of the diagnostics problem of pre- and perinatal central nervous system damage in children who suffered critical condition in the neonatal period, Tsymbal O. I. (2012)
Kurilina T. V. - Bioethical problems of medicl innovations in extremely premature infants (2012)
Tsypkun V. A. - Status Of Endothelial Function In Pregnant With Universal Diabetic Angiopathy (2012)
Vorobyоva I. I. - Patterns of genetic polymorphism of interleukin-6 gene in pregnant women, Tkachenko V. B., Livshits L. A., Kucherenko A. M., Tolkach T. S. (2012)
Chernyshova L. I. - Influence of perinatal factors on the rate of progression of hiv-infection in children, Stepanovskyi Yu. S., Raus I. V., Yurchenko O. V. (2012)
Matvienko I. M. - Respiratory morbidity of full-term infants and elective cesarean section (2012)
Kvashninа L. V. - External respiratory function in the modern school-aged children taking into account their physical development, Kuzyuk L. G. (2012)
Antypkin J. G. - The influence of the environmental factors on infants health, Reznichenko J. G., Yartseva M. O. (2012)
Andrushchenko I. V. - Coronary artery pathology in children. Cause-and-effect factors and methods of diagnostics (2012)
Antypkin Yu. G. - Features expression of the marker medication of apoptosis and atopy in children with different phenotypes bronchial asthma, Lapshin V. F., Zadorozhnaya T. D., Umanets T. R., Pustovalov O. (2012)
Abaturov O. E. - Risk factors for chronic caga-positive hp-associated gastritis in children, Zavgorodnyaya N. Y. (2012)
Berezenko V. S. - Peculiarities of oxidative modification of proteins in children suffering from chronic hepatitis C, Mostovenko R. V., Dyba M. B., Tyschenko V. K., Strijak S. K. (2012)
Gnateyko O. Z. - Destructive gastroduodenal pathology as a mask of debut of atypical forms of celiac disease in children, Lychkovska O. L., Kulachkovska I. Yu., Semen V. D. (2012)
Abaturov O. E. - The role of defensins in development of chronic stomach mucositis in children with helicobacter infection, Gerasymenko O. M. (2012)
Lembryk I. S. - Pecularities of echosemiotics in children with reactive and chronic pancreatitis, Goncharenko N. I., Gridina T. A., Tarasyuk B. A. (2012)
Адамчук В. В. - Сучасні проблеми землеробської механіки, Калетнік Г. М., Черновол М. І., Булгаков В. М. (2013)
Богатирьов Д. В. - Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника , Сало В. М. (2013)
Васильковська К. В. - Аналіз роботи пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок, Петренко М. М., Гончарова С. Я. (2013)
Войтюк Д. Г. - Використання електромагнітних хвиль мм-діапазону для вимірювання вологості ґрунтів та сипких матеріалів, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П., Дахно О. В. (2013)
Завгородний А. И. - Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге кубической параболы, Хессро Монтасер (2013)
Калетнік Г. М. - Теорія процесу копіювання головок коренеплодів цукрових буряків новим копірно-роторним відокремлювачем гички, Булгаков В. М., Адамчук В. В., Борис А. М., Свірень М. О., Орищенко С. Б. (2013)
Кобець А. С. - Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2013)
Korenko M. - Analysis methods for measuring system by repeatability and reproducibility, Frančák J., Kročko V., Földešiová D., Dragula P., Bulgakov V. (2013)
Котов Б. І. - Математичні моделі динаміки електричних зволожувачів повітря, Грищенко В. О. (2013)
Котов Б. І. - Моделювання вібраційної динаміки переміщення дисперсійного матеріалу на конічній поверхні решета зерно сепаратора, Степаненко С. П., Швидя В. О., Пастушенко М. Г. (2013)
Кулешков Ю. В. - Анализ теоретических исследований пульсации мгновенной подачи шестеренного насоса, Руденко Т. В., Красота М. В., Кулешкова К. Ю. (2013)
Лещенко С. М. - Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій, Сало В. М. (2013)
Олийниченко Л. С. - Компьютерная модель процесса автоматического динамического уравновешивания двумя автобалансирами крыльчатки осевого вентилятора, Филимонихин Г. Б. (2013)
Ольшанский В. П. - ВБК – метод в расчётах колебаний механизмов с переменной массой звеньев, Ольшанский С. В. (2013)
Носуленко В. І. - Точність обробки за умов розмірної обробки електричною дугою, Шмельов В. М. (2013)
Петренко М. М. - Вплив параметрів ярусного розпушувача ґрунту на форму стінок борозни, Марченко Т. К. (2013)
Пилипака С. Ф. - Дослідження руху матеріальної частинки добрива при відцентровому розсіюванні, Яременко В. В., Черниш О. М., Адамчук О. В. (2013)
Рубльов В. І. - До обґрунтування нормативної документації щодо забезпечення якості технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2013)
Шевченко І. А. - Результати дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни, Лиходід В. В., Алієв Е. Б., Полюсов В. В. (2013)
Середа Л. П. - Моделювання переміщення ґрунту і розміщення рідких біодобрив у ґрунті після операції внесення плоскоріжучим стрілчастим знаряддям, Чернявський М. М. (2013)
Тіщенко Л. М. - Експериментальне дослідження впливу вібрації на ефективність процесу скальперування зернового вороху, Богданович С. А. (2013)
Tkáč Z. - The laboratory tests of ecological hydraulic fluid, Kosiba J., Tulík J. (2013)
Рубльов В. І. - До аналізу технічного стану зернових сівалок у передексплуатаційний і експлуатаційний періоди, Опалко В. Г. (2013)
Шевченко І. А. - Аналіз конструкцій технічних засобів для виробництва вологих високозасвоюваних кормів, Павліченко В. М., Лиходід В. В., Забудченко В. М. (2013)
Юрчук В. П. - Геометричне обгрунтування активізації процесу дії нового комбінованого грунтообробного диску, Святина М. А. (2013)
Frančák J. - Quality planting potatoes and effect of seed dimensional parameters for work, Korenko M., Adamchuk V. (2013)
Цаль-Цалко Ю. С. - Пневмоустановки для кондиціювання і транспортування зерна, Пшенишна А. В. (2013)
Шевченко І. А. - Результати моделювання процесу потокового змішування кормосумішей змішувачем-кормороздавачем, Алієв Е. Б., Доруда С. О. (2013)
Юрчук В. П. - Конструювання ножа гвинтового шнека гичкозбиральної машини, Махорін Я. Г. (2013)
Анастасенко С. М. - Можливість модернізації механічної обробки багатоступінчастих валів на токарних верстатах застарілої конструкції, Григурко І. О., Капура І. А. (2013)
Бакарджиев Р. А. - Особенности выбора чистоты обработки поверхностей детали (2013)
Василюк В. І. - Дослідження очисника вороху коренебульбоплодів від залишків (2013)
Вітрух І. П. - Деякі системні аспекти оптимізації параметрів транспортно – технологічних машин для внесення органічних та органо–мінеральних добрив, Білик С. Г. (2013)
Vitázek I. - Gravimetric analysis of selected solid biofuels, Andoč P., Vitázková B. (2013)
Волоха М. П. - Моделювання технологічних процесів підготовки ґрунту і насіння до сівби цукрових буряків (2013)
Герук С. М. - Визначення циркуляції вороху у молотарці зернозбирального комбайна, Пустовіт С. В. (2013)
Гончаров В. В. - Технічні рішення із зрівноваження на ходу екстракторів відцентрових соковижималок, Філімоніхін Г. Б. (2013)
Долгіх Д. О. - Результати експериментальних досліджень роботи повітряного ґрунтового теплообмінника, Ковязін О. С., Ренсевич Є. О. (2013)
Золотовская Е. В. - Теоретические исследования параметров высевающего апарата (2013)
Герук С. М. - Механічна модель рихлення грунту (2013)
Кириченко А. М. - Підвищення геометричної точності гексапода (2013)
Кузенко Д. В. - Дослідження процесу переміщення рослинної маси у формувальній головці преса, Ніщенко І. О., Левко С. І. (2013)
Кюрчев С. В. - Статистические модели механико-технологических свойств очесанного вороха озимой пшеницы, Леженкин И. А. (2013)
Лабатюк Ю. М. - Техніко – економічна ефективність застосування ярусного глибокорозпушувача (2013)
Леженкін О. М. - Визначення кінетичної енергії відносного руху агрегату для збирання рицини, як функції узагальнених швидкостей, Головін С. В. (2013)
Лімонт А. С. - Якість упаковок льонотрести при використанні на її збиранні прес-підбирачів, Климчук В. М. (2013)
Ошовський В. Я. - Виробничі технології як альтернатива обкатування деталей ДВЗ (2013)
Панков А. А. - Применение эжекторов в пневмоструйной технике агропромышленного комплекса, Щеглов А. В. (2013)
Пархоменко Ю. М. - Розробка САК змінними нормами висіву на базі сівалки СЗ-3,6, Пархоменко М. Д. (2013)
Семенюта А. М. - Результати польових випробувань дискового плуга, адаптованого для роботи в умовах півдня України, Волик Б. А., Дубовик В. О. (2013)
Скібінський О. І. - Дослідження впливу конструктивних параметрів героторної передачі на зносостійкість робочих профілів коліс, Гнатюк А. А., Зеленько В. М. (2013)
Струтинський С. В. - Застосування металполімерних композитів в конструкціях сферичних шарнірів просторової системи приводів (2013)
Шведик М. С. - Синтез конструктивно-технологічних схем – основа для розробки багатофункціональних комбайнів (2013)
Швець І. А. - Визначення основних параметрів хвильових процесів при роботі електромеханічного актуатору подачі палива (2013)
Ярощук Л. Д. - Система керування режимом розігріву процесу екструзії полімерів, Жученко О. А. (2013)
Kiernicki Z. - Измерительные приспособления для определения момента инерции двигателя сельскохозяйственных тракторов, Semczuk P., Nowak A. (2013)
Бойко Є. О. - Роль зеленого туризму в розвитку сільських територій, Бойко О. С. (2010)
Валінкевич Н. В. - Удосконалення економічного механізму оцінки стану розвитку туризму в регіоні, Орлова К. Є. (2010)
Герасимчук Н. А. - Перспективи виходу із кризи сільського господарства та сільських територій з допомогою агротуристичних підприемств (2010)
Глоба С. В. - Провідні напрями вирішення проблем туристичного ринку на регіональному рівні в Україні (2010)
Дейнеко Л. В. - Сільський туризм як один із напрямків розвитку підприємництва на селі, Іртищева І. О., Купчак П. М. (2010)
Діденко А. В. - Система оподаткування туристичного бізнесу в Україні (2010)
Захарчук С. С. - Фінансово-екрномічні проблеми функціонування туристичної галузі в Україні (2010)
Кішка О. С. - Оптимізація фінансово-економічних результатів діяльності в туризмі (2010)
Кобзова С. М. - Алгоритм проектування регіональних туристичних маршрутів (2010)
Колесник О. О. - Економічна оцінка туристичної привабливості України (2010)
Козловський О. Ю. - Перспективи туристичної підготовки фахівців напряму "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" в ЖНАЕУ, Малярчук П. М. (2010)
Куреда Н. М. - Напрямки розвитку в'їзного та виїзного туризму Україна - Польща, Самойленко В. О. (2010)
Куценко В. І. - Екологічна безпека - передумова розвитку індустрії туризму (2010)
Мартинова Н. С. - До проблеми підготовки майбутніх менеджерів туризму у контексті світової економічної кризи (2010)
Морозов О. О. - Сучасні інформаційні технології в сучасній системі моніторингу соціально-економічного розвитку регіону (2010)
Новікова О. Ю. - Соціально-педагогічна адаптація людей похилого віку засобами туристично-екскурсійної діяльності (2010)
Патарідзе–Вишинська М. В. - Прибуток підприємств: види, роль та функції (2010)
Полевик Г. М. - Особливості вдлосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону (2010)
Сіненко І. В. - Вплив мережі автотранспортних коридорів на розвиток туристичної інфраструктури (2010)
Сорока С. П. - Регуляторна політика держави у сфері туризму і її реалізація на регіональному рівні (2010)
Харчишина О. В. - Вплив наукових шкіл менеджменту на формування теорії організаційної структури (2010)
Ціхановська В. М. - Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності Вінницької області, Ціхановська О. М. (2010)
Шуліченко Т. В. - Надходження майнових податків до місцевих бюджетів України (2010)
Кіселичник В. - Регламент Ради ЄС щодо юрисдикції, визнання і виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах (у контексті гармонізації приватного права ЄС), Київець О. (2014)
Литвак О. - Функції прокуратури на сучасному етапі реформування правоохоронних органів, Однолько С. (2014)
Басараб Р. - Діяльність органів прокуратури України щодо захисту прав і свобод дітей (2014)
Європіна І. - До питання про місце прокуратури в системі поділу влади в Україні, Деміда А. (2014)
Ковальчук І. - Проблеми удосконалення розгляду звернень в органах прокуратури (2014)
Витязь М. - Кримінально-правова характеристика умисного невиконання угоди про визнання винуватості (ст. 389-1 КК України) (2014)
Орлеан А. - Обман і зловживання довірою як форми впливу на особу з метою її експлуатації (2014)
Арманов М. - Застосування та вдосконалення кримінального законодавства у сфері протидії корупції (2014)
Цховребов А. - Об’єктивна сторона втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (2014)
Толочко О. - Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідувння (2014)
Бондаренко О. - Особисте зобов’язання як форма процесуального забезпечення участі осіб у кримінальному провадженні (2014)
Комарницька О. - Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв’язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії, Прядко В. (2014)
Фастовець В. - Співвідношення понять "показання" та "пояснення" у Кримінальному процесуальному кодексі України (2014)
Слободзян А. - Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Блажівська О. - Спадкове право за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз (2014)
Шевченко Є. - Історичний розвиток інституту права на звернення осіб на території сучасної України, Безкровний Є. (2014)
Холодницький Н. - Історія організації та діяльності генеральних прокуратур штатів США (2014)
Савко І. - Кримінологічна характеристика негативних наслідків злочинності у сфері державних закупівель (2014)
Книженко О. - Актуальне дослідження теоретико-прикладних засад впровадження пробації в Україні (2014)
Дзюник В. - Відлуння Афганської війни (до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав) (2014)
Вимоги до наукових статей (2014)
Гордієнко І. Ю. - Аналіз частоти і структури вродженої патології легенів, грудної клітки та діафрагми у плодів від вагітних групи високого риску, Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Нідельчук О. В., Весельський В. Л., Носко А. О. (2013)
Ленченко А. В. - Клініко-параклінічна характеристика дітей з пролонгованою кон’югаційною жовтяницею (2013)
Волошина Т. В. - Вивчення имуногістохімічних особливостей материнської та фатальної частин плаценти у жінок з хронічним гломерулонефритом і підвищеним рівнем антифосфоліпідних антитіл, Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. (2013)
Романюк Л. Б. - Особливості мікрофлори різних біотопів новонароджених із патологічним перебігом раннього неонатального періоду, Волянська Л. А., Заріцька М. Д. (2013)
Слєпов О. К. - Етапи формування тактики та стратегії лікування природженої діафрагмальної грижи у плодів і новонароджених дітей (огляд літератури), Весельський В. Л., Cлєпов Є. О., Пономаренко О. П., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Тарапурова О. М. (2013)
Сорокін О. В. - Перебіг першого триместру вагітності та показники пренатального скринінгу в жінок із великим інтергенетичним інтервалом, Хомінська З. Б., Туманова Л. Є., Колoмієць О. В. (2013)
Височина І. Л. - Адаптація та психолого-імунологічні механізми її забезпечення у вихованців дитячих будинків (2013)
Бурбела Е. І. - Психопатологічна компонента бронхообструктивного синдрому (огляд літератури) (2013)
Burbela E. I. - Psychopathological constituent of broncho-obstructive syndrome in children (a literature review) (2013)
Знаменська Т. К. - Сучасний погляд на вроджені пневмонії в новонароджених від матерів із TORCH-інфекціями, Шевченко Л. І., Дзядик Т. В., Килимник Т. М., Калиновський О. В. (2013)
Уманец Т. Р. - Атопический дерматит у детей: оптимизация противозудной терапии, Лапшин В. Ф., Тжертж Л. М., Матвеева С. Ю. (2013)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату "Феністил" в краплях та гелі у педіатричній практиці (2013)
Волянська Л. А. - Вакцинопрофілактика гепатиту в дітей – усвідомлена необхідність (огляд літератури) (2013)
Козакевич В. К. - Використання сучасних функціональних адаптованих молочних сумішей вітчизняного виробництва при закрепах та дисбіозі кишечника у дітей першого року життя (2013)
Боброва В. І. - Вплив тютюнопаління на перебіг хронічної гастродуоденальної патології в підлітків, Воробієнко Ю. І., Пьянкова О. В., Надточій Н. І., Вороніна С. С., Замула В. В. (2013)
Шатрова К. М. - Патогенез и клинико-морфологические особенности перфораций желудочно-кишечного тракта у новорожденных, Горбатюк О. М., Мартинюк Т. В. (2013)
Денисова М. Ф. - Клинические варианты печеночной формы болезни Вильсона-Коновалова, Донде С. М., Дыба М. Б., Музыка Н. Н., Реминная Н. Т., Чернега Н. В. (2013)
Аряев Н. Л. - Что делать, если у новорожденного ребенка врожденный порок сердца? , Шевченко И. М., Титкова Е. В. (2013)
Банадига Н. В. - Діагностика лікування стрептококових інфекцій носоглотки у дітей в аспекті профілактики гострої ревматичної лихоманки, Боярчук О. Р. (2013)
Дудник В. М. - Неинвазивный метод определения гипербилирубинемии у новорожденных, Лайко Л. И., Изюмец О. И., Демченко М. М., Крекотень Е. Н., Васылык В. С. (2013)
Клименко Т. М. - Результаты и проблемы ведения новорожденных с врожденными пороками сердца, Сороколат Ю. В., Карапетян О. Ю. (2013)
Марталог П. Н. - Антибиотикотерапия инфекций мочевой системы у детей в амбулаторной практике, Балануца М. П., Черемпей Л. Г., Ченуша Ф. В., Пырцу Л. Я. (2013)
Шит С. М. - Антилейкотриеновые препараты в лечении аллергических заболеваний у детей, Ревенко Н. Е., Горелко Т. Г., Кулешина Т. М. (2013)
Ковальова О. М. - Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим (2013)
Туманян М. Р. - Что делать, если у новорожденного ребенка врожденный порок сердца?, Филаретова О. В. (2013)
Ильченко В. И. - Полиомиелит у детей, Пикуль Е. В. (2013)
Овчаренко Л. С. - Нейроиммунные механизмы генеза частых повторных эпизодов острых бронхитов у детей, Шамрай И. В., Вертегел А. А. (2013)
Сенаторова Г. С. - Питання впливу оточуючого середовища на розвиток слухового та зорового аналізаторів у новонароджених, Завгородній І. В., Ріга О. О., Бойченко А. Д., Гончарь М. О., Сенаторова А. В., Кондратова І. Ю., Завгородня Н. І., Семьонова Н. В. (2013)
Без маминого молока (2013)
Березіна Л. М. - Умови та завдання забезпечення ефективних організаційно-економічних відносин підприємств АПК (2013)
Берсуцький А. Я. - Механізм управління людським капіталом на основі мотивації стратегічної готовності, Каменська О. О. (2013)
Богма О. С. - Використання функції бажаності Харрінгтона в процесі оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (2013)
Ваганова Л. В. - Методичні основи оцінки податкового навантаження в контексті економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності (2013)
Касян С. Я. - Вартісно-споживчі складові брендингу компаній в Україні, Пермінова А. А. (2013)
Крулько Є. Л. - Аналіз умов праці на сільськогосподарських підприємствах Дніпропетровської області та напрями їх покращення (2013)
Летуновська Н. Є. - Зарубіжний та вітчизняний досвід участі підприємств у розвитку соціальної інфраструктури регіону (2013)
Терентьєва Н. В. - Теоретико-методичні засади збутової діяльності підприємств (2013)
Шимко А. В. - Вимірювання результативності маркетингових технологій підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Яркина Н. Н. - Экосистемный подход у рыболовству в контексте комплексного механизма управления предприятиями рыбного хозяйства Украины (2013)
Козин И. В. - Минимальная система штрафов за выход в задаче распределения затрат (2013)
Макаренко О. І. - Обгрунтування стратегії забезпечення повної ефективної зайнятості в регіоні на базі когнітивного моделювання (2013)
Меджибовська Н. С. - Система електронного постачання:механізм делегування повноважень (2013)
Гринь В. П. - Сучасний стан аудиту в Україні:проблеми та перспективи його подальшого розвитку, Хрущова Н. В. (2013)
Шигун М. М. - Місце концептуальної основи серед системоутворюючих складових бухгалтерського обліку (2013)
Гетьман О. О. - Демографічні Проблеми формування трудового потенціалу регіону (на прикладі Дніпропетровської області), Огер Ю. В. (2013)
Литвинюк О. В. - Аналіз ефективності механізму формування та використання пасивних операцій банківськими установами України (2013)
Логунова Н. А. - Научно-прикладной инструментарий экономико-статистического анализа развития круизного туризма (2013)
Мартынюк Е. С. - Результативность и эффективность системы менеджмента качества предприятия (2013)
Миколенко Е. П. - Иерархические и сетевые механизмы институционального взаимодействия (2013)
Поліщук В. Л. - Напрями регіональної політики розвитку івентивного туризму в Україні (2013)
Приварникова І. Ю. - Інвестиційна привабливість та потенціал Дніпропетровської області в залученні коштів в екологічні та природоохоронні проекти, Косенок С. Е. (2013)
Прус Л. Р. - Врегулювання інституту уповноважених економічних операторів на пострадянському просторі, Коновалов Ю. О. (2013)
Фарат О. В. - Капітальні вкладення іноземних інвесторів в економіку Львівського регіону: проблеми та перспективи (2013)
Бадовська І. С. - Теоретичний підхід до визначення сутності соціальних пільг в умовах обмеженості бюджетних ресурсів (2013)
Колобердянко І. І. - Інфляційне таргетування:необхідні передумови та перешкоди впровадження в економіку України, Хрущова Н. В. (2013)
Малиш Г. А. - Основні тенденції розвитку регіональної мережі зарубіжних банків (2013)
Череп А. В. - Формування кредитної політики банків, Адамовська К. С. (2013)
Череп А. В. - Удосконалення організації фінансового планування в банках, Ткаченко Е. Е. (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Титул, зміст (2014)
Ильман В. М. - Конструктивное представление множественных объектов и их свойства , Шинкаренко В. И. (2014)
Терлецький Д. О. - Конструктори множин та мультимножин об’єктів (2014)
Пріла О. А. - Фреймворк для розробки високорівневих Grid-застосувань (2014)
Дорошенко А. Ю. - Паралельна розподілена реалізація моделювання паралельних обчислень, Гнинюк М. В. (2014)
Лихацкий И. А. - О технике реляционно-объектного преобразования (2014)
Зубенко В. В. - Операційна модель комунікативних інформаційних систем (2014)
Колтик М. А. - Системно-онтологический анализ предметной области проведения испытаний КСЗИ (2014)
Максимец А. Н. - Верификация программ: состояние, проблемы, экспериментальные результаты. II (2014)
Григорян Р. Д. - Программный симулятор реакций аэробной клетки на дисбаланс энергии, Аксенова Т. В., Дериев И. И. (2014)
Панченко Б. Е. - Схема параллельных вычислений максимальных контурных SH-напряжений на системе некруговых упругих включений в бесконечной упругой среде, Сайко И. Н. (2014)
Яловець А. Л. - Проблема формування угрупувань агентів у задачах переслідування/утікання на площині (2014)
Гап'як І. В. - Узагальнене кінетичне рівняння Енскога, Герасименко В. І. (2012)
Гончар М. С. - Ймовірність банкрутства банку за необмежених виплат, Каплуненко Д. О. (2012)
Дашкова О. Ю. - Об одном классе модулей над целочисленными групповыми кольцами разрешимых групп (2012)
Курдаченко Л. А. - Про деякі зв'язки та узагальнення пронормальних підгруп, Пипка О. О., Субботін I. Я. (2012)
Шкіль М. І. - Про періодичні розв'язки системи сингулярно збурених диференціальних рівнянь з періодичними коефіцієнтами, Самусенко П. Ф. (2012)
Дышлюк О. Н. - О системе обслуживания множественных заявок с учетом времени подготовки обслуживающего канала (2012)
Кочубинский А. И. - Слепые мультиподписи на основе стандартов ДСТУ 4145-2002 и ГОСТ Р 34.10-2001, Молдовян Н. А., Фаль А. М. (2012)
Литвин О. М. - Наближене обчислення 3 D коефіцієнтів Фур'є на класі диференційовних функцій за допомогою сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2012)
Малик І. В. - Експоненціальна поведінка розв'язку диференціально-різницевого рівняння з напівмарковськими збуреннями (2012)
Григоренко А. Я. - Осесимметричные колебания полых цилиндров из функционально градиентных материалов, Лоза И. А. (2012)
Лила Д. М. - О потере несущей способности вращающихся упруго-пластических дисков (2012)
Мазнев А. В. - Один случай прецессии общего вида в задаче о движении гиростата с переменным гиростатическим моментом (2012)
Мартыненко Г. Ю. - Общий подход к моделированию нелинейной динамики жестких роторов в магнитных подшипниках различных типов (2012)
Ганапольский Е. М. - О природе квантового хаоса в рассеивающей бильярдной К-системе (2012)
Вишневський І. М. - Комп'ютерне моделювання структурних пошкоджень у монокристалах фосфіду галію, Гонтарук О. М., Конорева О. В., Литовченко П. Г., Манжара В. С., Пінковська М. Б., Тартачник В. П. (2012)
Найдич Ю. В. - Конструкционный сверхтвердый материал на основе кубического нитрида бора в опорах и узлах сухого трения, Адамовский А. А. (2012)
Гордиенко В. В. - О скорости распространения продольных сейсмических волн в подкоровой мантии Карпатского региона, Гордиенко Л. Я. (2012)
Возняк Д. К. - Вміст цирконію і рідкісних земель у природно й експериментально загартованих стеклах первинних магматичних включень у цирконі рудної зони Азовського Zr-REE родовища (Приазовський мегаблок Українського щита), Соболєв В. Б., Кульчицька Г. О., Бельський В. М., Галабурда Ю. А. (2012)
Кетов А. Ю. - Поправка на щільність грунту при визначенні його вологості нейтронними вологомірами, Іващенко С. О., Звольський С. Т. (2012)
Полонский А. Б. - Изменчивость циклонической активности в Черноморско-Средиземноморском регионе в связи с процессами в Тихом океане и Атлантике, Воскресенская Е. Н., Маслова В. Н. (2012)
Гузикевич К. Є. - Гідроліз олії у двофазному ферментативному мембранному реакторі, Коновалова В. В., Бурбан А. Ф., Полтавцев І. І. (2012)
Картель Н. Т. - Оценка действия углеродных нанотрубок на митохондриальную активность клеток тканей различных органов методом спиновых зондов, Иванов Л. В., Нардид О. А., Черкашина Я. О., Козлов А. В., Репина С. В. (2012)
Труш В. В. - Інгібування протеїнтирозинфосфатаз фосфоновими кислотами на платформі калікс, Танчук В.Ю., Кононець Л. А., Драпайло А. Б., Кальченко В. І., Вовк А. І., Кухар В. П. (2012)
Кондратюк Ю. Ю. - Аналіз змін рівня аутоантитіл проти тирозил-тРНК синтетази в динаміці розвитку серцевої недостатності у модельних тварин з індукованими дилатаційною кардіоміопатією та міокардитом, Бобик В. І., Рябенко Д. В., Сидорик Л. Л., Корнелюк О. І. (2012)
Кравец Е. А. - Нелинейность дозовых зависимостей частоты хромосомных аберраций при радиационном повреждении корня, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Шевцова Н. Л. - Вплив хронічної дії іонізуючої радіації на насіннєве потомство очерету звичайного у водоймах Чорнобильської зони відчуження, Явнюк А. А., Гудков Д. І. (2012)
Марченко М. М. - Глутатіон S-трансферазна активність клітин печінки мишей за умов відсутності запасів ретиноїдів, Копильчук Г. П., Шмараков І. О., Бучковська І. М. (2012)
Колесник Ю. М. - Молекулярно-биохимические механизмы активации энергетического и пластического обмена в митохондриях и цитозоле при острой церебральной ишемии в эксперименте, Чекман И. С., Беленичев И. Ф., Горчакова Н. А., Павлов С. В., Бухтиярова Н. В., Яковлева И. Ю. (2012)
Олейник А. Я. - Теоретическое обоснование очистки сточных вод на капельных биофильтрах, Кравчук А. Н., Колпакова О. А. (2012)
Бойко В. М. - Потенціальні закони збереження лінійних еволюційних рівнянь з одним потенціалом, Попович Р. О. (2012)
Денега И. В. - Квадратичные дифференциалы и разделяющее преобразование в экстремальных задачах о неналегающих областях (2012)
Лавренюк Я. В. - Про групи зберігаючих міру гомеоморфізмів просторів Кантора (2012)
Лиманський Д. В. - Умови підпорядкованості для тензорного добутку двох звичайних диференціальних операторів (2012)
Листопадова В. В. - Про одну багатоточкову задачу для диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу і параметрами (2012)
Ронто Н. И. - Применение параметризации при численно-аналитическом исследовании решений нелинейных краевых задач, Маринец Е. В. (2012)
Бондаренко М. Ф. - Мультигруппы, индуцируемые произвольным отношением, Машталир В. П., Шляхов В. В. (2012)
Гуляницький А. Л. - Інтегро-диференціальні системи псевдопараболічного типу: апріорні оцінки та імпульсно-точкова керованість, Семенов В. В. (2012)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин повзучості в елементах конструкцій при довготривалих статично-розривних навантаженнях, Долінська І. Я., Кухар В. З., Матвіїв Ю. Я. (2012)
Борисюк А. О. - Функція Гріна хвильового рівняння для нескінченної прямої жорсткостінної труби кругового поперечного перерізу з осередненою течією (2012)
Поляков В. Л. - Теоретический анализ действия зерна адсорбента (2012)
Макара В. А. - Обумовлені дією рентгенівського випромінювання та магнітного поля особливості динамічної поведінки дислокацій у кристалах кремнію, Стебленко Л. П., Кріт О. М., Калініченко Д. В., Курилюк А. М., Науменко С. М. (2012)
Прохоров Э. Д. - Влияние междолинного переноса электронов на эффективность генерации диодов с туннельными границами на основе GaAs, Боцула О. В., Клименко О. А. (2012)
Авраменко А. А. - Моделирование движения молекул воды через углеродную и силиконовую нанотрубки, Басок Б. И., Тыринов А. И., Дмитренко Н. П., Коваленко В. М., Кузнецов А. В. (2012)
Мильман Ю. В. - Влияние легирования на жаростойкость сплавов на основе интерметаллида алюминия системы Al–Ti–Cr со структурой типа L12, Коржова Н. П., Легкая Т. Н., Порядченко Н. Е., Мордовец Н. М., Крапивка Н. А., Воскобойник И. В. (2012)
Иванов В. А. - Трехмерная модель переноса полихлоробифенилов на северо-западном шельфе Черного моря, Багаев А. В., Демышев С. Г., Любарцева С. П. (2012)
Миронцов Н. Л. - Метод распознавания ''ошибочных'' коллекторов и коллекторов остаточного нефтенасыщения при геофизическом исследовании скважин (2012)
Слепышев A. A. - Волновые потоки на северо-западном шельфе Черного моря, Носова А. В. (2012)
Шульга Т. Я. - Влияние неоднородного начального распределения концентрации примеси на ее трансформацию в Азовском море при прохождении циклона (2012)
Варламова Е. В. - QSPR-анализ температур кипения и конденсации двухкомпонентных смесей, Муратов Е. Н., Полищук П. Г., Артеменко А. Г., Кузьмин В. Е. (2012)
Віленський В. О. - Про ''релаксаційну структуру'' наповнених епоксиполімерів, Керча Ю. Ю., Гончаренко Л. А., Демченко В. Л. (2012)
Мельник А. К. - Нітроксильні бірадикали на платформі адамантану, Самусь Н. В., Хільчевський О. М., Бабій Л. В., Трачевський В. В., Вовк А. І., Кухар В. П. (2012)
Яцкін М. М. - Фазоутворення в розчинах-розплавах систем Na2O–P2O5–Fe2O3–MeIIO (MeII — Mn, Co, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Слободяник М. С. (2012)
Кравец Е. А. - Изменения архитектоники апикальной меристемы корня при радиационном мутагенезе, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Таширев А. Б. - Роль криоценозов в формировании почв на ледниках Западной Антарктики, Таширева А. А., Березкина А. Е. (2012)
Степанов С. С. - Вплив метанолу на структуру клітин і активність каталази у Chlamydomonas reinhardtii, Білявська Н. О., Золотарьова О. К. (2012)
Ляхов А. М. - Изменения физико-химических параметров фосфолипидных монослоев под действием физиологически активных веществ как подход к прогнозированию проницаемости биологических мембран, Ковалишин В. В., Прокопенко В. В. (2012)
Ефимов Д. А. - Изменения уровня интерферона у больных сахарным диабетом с различной степенью осложнений, Жолобак Н. М., Спивак Н. Я., Ефимов А. С. (2012)
Олійник О. Я. - Моделювання сумісного вилучення органічних забруднень і азоту при очистці стічних вод біофільтрацією, Кравчук А. М., Кєларєва Д. А. (2012)
Вірченко Н. О. - Узагальнення конфлюентних гіпергеометричних функцій (2012)
Грушка Я. І. - Мінливі множини та їх властивості (2012)
Денега И. В. - Некоторые неравенства для внутренних радиусов частично неналегающих областей (2012)
Курдаченко Л. А. - Про будову періодичних груп, скінченно породжені підгрупи яких або переставні, або пронормальні, Єрмолкевич Т. В., Субботін I. Я. (2012)
Листопадова В. В. - Застосування проекційно-ітеративного методу до багатоточкових задач для диференціальних рівнянь з параметрами та запізненням (2012)
Азаренков Н. А. - Пигнастый О. М., Ходусов В. Д. О законе возрастания энтропии технологического процесса (2012)
Дейнека В. С. - Оптимальное управление термонапряженным состоянием полого длинного цилиндра, Аралова А. А. (2012)
Шатырко А. В. - Качественный анализ систем регулирования нейтрального типа в условиях неопределенности с позиций функций Ляпунова (2012)
Гарт Э. Л. - Численный анализ процесса упруго-пластического деформирования структурированных сред, Гудрамович В. С. (2012)
Перепелица В. Г. - Особенности напряженного состояния горного массива в процессе проведения выработки, Коломиец А. Н., Шматовский Л. Д. (2012)
Поляков В. Л. - Моделирование процесса водоочистки в загрузке адсорбера (2012)
Чехов В. В. - Диференціювання рівнянь методу скінченних елементів для великих деформацій у тензорно-матричній формі (2012)
Бабич А. В. - Критические размерности систем с анизотропной модуляцией параметров порядка (2012)
Линчевский И. В. - Влияние магнитомеханического резонанса на амплитудно- и фазочастотные зависимости переменных составляющих эффекта Фарадея (2012)
Валах М. Я. - Структурні та магніторезонансні дослідження викопного вугілля Донецького басейну, Кончиць А. А., Янчук І. Б., Шаніна Б. Д., Алєксєєв A. Д., Василенко T. A., Молчанов О. М., Кірилов A. K. (2012)
Арясова О. В. - Взаимосвязь между траппами, карбонатитами и кимберлитами и ее возможные причины, Хазан Я. М. (2012)
Гордиенко В. В. - Сейсмологические данные о глобальной астеносфере, Гордиенко Л. Я. (2012)
Ємельянов В. О. - Інженерно-геологічні аспекти вивчення морських геолого-екологічних систем, Прохорова Л. А. (2012)
Миронцов Н. Л. - Эффективный метод исследования сложнопостроенных анизотропных пластов-коллекторов в терригенных разрезах (2012)
Галаган Н. П. - Влияние дисперсности нанокремнеземов на их биоактивность по отношению к гаметам быка, Гунько В. М., Порхун Н. Г., Новикова Е. А., Туров В. В. (2012)
Иванова Н. Д. - Наноструктурный композит на основе оксидных соединений хрома и кобальта: синтез и свойства, Болдырев Е. И., Шмаров Е. В., Стадник О. А., Климчук Д. А., Щербатюк Н. Н. (2012)
Иванов Л. В. - Оценка микровязкости клеточных мембран различной природы методом спиновых зондов, Картель Н. Т. (2012)
Руденчик Т. В. - Синтез та дослідження нових фумаратвмісних поліуретанів, Рожнова Р. А., Бондаренко П. О., Демченко І. Б., Кісельова Т. О. (2012)
Кравец Е. А. - Восстановление структурной архитектоники меристемы корня после радиационного воздействия, Бережная В. В., Сакада В. И., Рашидов Н. М., Гродзинский Д. М. (2012)
Микуляк В. В. - Динамічне формування β-тяжової структури в активному центрі тирозил-тРНК синтетази еубактерії Mycobacterium tuberculosis за даними молекулярної динаміки, Корнелюк О. І. (2012)
Позняк Т. А. - Зміни просторової орієнтації αС-регіонів фібриногену в процесі його трансформації в полімерний фібрин, Колеснікова І. М., Макогоненко Є. М., Литвинова Л. М., Костюченко О. П., Гоголінська Г. К., Пидюра М. О., Андріанов С. І., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. (2012)
Жураківський Р. О. - Конформаційна ємність 2'-дезоксиксантозину та 2'-дезоксиінозину за даними методу теорії функціонала густини (2012)
Чайковский И. А. - Миниатюрные электрокардиографические программно-аппаратные комплексы: сфера применения, ограничения, перспективы развития (2012)
Банах Т. О. - Фрактальна розмірність і лінійно неперервні функції, Маслюченко O. B. (2012)
Дашкова О. Ю. - Модули над групповыми кольцами локально конечных групп (2012)
Довгошей А. А. - Ультраметризация взвешенных графов, Петров Е. А. (2012)
Зельдіч М. В. - Надкритичні графічні квадратичні форми та слабонадкритичні турніри (2012)
Ковтонюк Д. А. - К задаче Дирихле для уравнений Бельтрами, Петков И. В., Рязанов В. И. (2012)
Малик І. В. - Слабка збіжність сім'ї напівмарковських процесів до дифузійного процесу (2012)
Сергієнко І. В. - Реоптимізація проблем про узагальнену виконуваність з предикатами розмірності 2, Михайлюк В. О. (2012)
Городецька Н. С. - Чисельне моделювання розвитку вихорів Тейлора–Гертлера в нестаціонарній течії Куетта, Нікішов В. І., Ткаченко Л. В. (2012)
Камінський А. О. - Початковий етап руйнування в'язкопружної пластини з двома колінеарними тріщинами однакової довжини, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2012)
Шульга М. О. - До теорії неосесиметричних електропружних коливань п'єзокерамічних пластин, Левченко В. В. (2012)
Булавін Л. А. - Вплив кореляційних ефектів на коефіцієнт заповнення у випадку адсорбції на поверхню, модифіковану спейсорами, Гаврюшенко Д. А., Сисоєв В. М., Якунов П. А. (2012)
Покутний С. И. - Электронные состояния, локализованные над эллипсоидальной поверхностью раздела диэлектрических сред, Карбовский В. Л., Шпак А. П. (2012)
Плющай І. В. - Особливості електронної структури твердих розчинів перехідних металів у хромі, Захаренко М. І., Макара В. А., Плющай О. І. (2012)
Ковальчук Л. А. - Оценка экстремальных расходов воды, согласно законам их статистических распределений на примере р. Десна в районе Чернигова (2012)
Корчагин И. Н. - Результаты экспериментальных геоэлектрических и дистанционных исследований при поисках скоплений углеводородов в структурах континентальной окраины Западной Антарктики, Левашов С. П., Якимчук Н. А., Соловьев В. Д., Божежа Д. Н. (2012)
Попов М. А. - Дистанционная оценка риска деградации земель с использованием космических снимков и геопространственного моделирования, Станкевич С. А., Козлова А. А. (2012)
Шпак А. П. - Природа метаногенерации в угольных пластах, Алексеев А. Д., Ульянова Е. В., Трачевский В. В., Чистоклетов В. Н. (2012)
Попадюк А. І. - Пероксидовані Піккерінг-емульсії та колоїдосоми на їх основі, Соломко Н. Ю., Воронов А. С., Будішевська О. Г., Варваренко С. М., Самарик В. Я., Воронов С. А. (2012)
Хоменко Д. М. - Синтез та дослідження біядерного комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової кислоти, Дорощук Р. О., Лампека Р. Д. (2012)
Шумский В. Ф. - Влияние олигомерного азоинициатора на формирование in situ смеси полиметилметакрилат — полиуретан. Реокинетика и морфология, Косянчук Л. Ф., Бабич О. В., Грищенко В. К., Бусько Н. А., Гетманчук И. П., Антоненко О. И., Тодосийчук Т. Т. (2012)
Ершова Н. А. - Влияние фенилгидразина и алкилсульфатов на осмотическую чувствительность эритроцитов млекопитающих, Шпакова Н. М., Орлова Н. В. (2012)
Косаківська І. В. - Вплив температурного режиму на активність ліпоксигенази проростків ріпаку Brassica napus var. Oleifera, Бабенко Л. М., Устінова А. Ю., Скатерна Т. Д., Деміревська К. (2012)
Холодкевич С. В. - Экотоксикологический биомаркер для биоиндикации состояния водных экосистем на основе оценки адаптационной способности обитающих в них двустворчатых моллюсков, Иванов А. В., Трусевич В. В., Кузнецова Т. В. (2012)
Божков А. И. - Влияние электромагнитного излучения солнца на формирование ритмичности биосинтетических процессов в культуре Dunaliella viridis Teodor, Мензянова Н. Г., Ковалева М. К. (2012)
Литвин Д. И. - Участие метаболизма инозитолов в NO-зависимом опосредовании оксидативного стресса, индуцированного ультрафиолетом В, Портниченко Г. В., Емец А. И., Бергуню К., Блюм Я. Б. (2012)
Яковенко І. Н. - Участь протеїнкінази СК2 у модуляції трансмембранного транспорту електронів еритроцитів людини, Жирнов В. В., Шабликін О. В., Броварець В. С. (2012)
Колесник Ю. М. - Влияние тиотриазолина на интегративную функцию центральной нервной системы крыс при хронической алкогольной интоксикации, Чекман И. С., Мазур И. А., Беленичев И. Ф., Горчакова Н. А., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В., Абрамов А. В. (2012)
Шликов С. Г. - Окситоцин та його роль у контролі внутрішньоклітинного рівня іонів кальцію в міометрії (2010)
Кибирев В. К. - Новые непептидные ингибиторы фурина, Осадчук Т. В., Вадзюк О. Б., Гаразд М. М. (2010)
Скатерна Т. Д. - Термоінактивація 5-ліпоксигенази картоплі та вплив фосфатидної кислоти на енергію активації процесу денатурації, Харитоненко Г. І., Харченко О. В. (2010)
Васильків О. Ю. - Порівняльна характеристика властивостей лактатдегідрогенази з білих м’язів і печінки карася сріблястого (Carassius auratus L.), Лущак В. І. (2010)
Солдатов А. А. - Содержание одновалентных катионов и АТР в эритроцитах морских рыб при экспериментальной гипоксии, Парфенова И. А., Новицкая В. Н. (2010)
Гула Н. М. - Протекторний вплив N-стеароїлетаноламіну за гострої алкогольної інтоксикації у щурів, Горідько Т. М., Стогній Н. А., Клімашевський В. М., Мегедь О. Ф., Косякова Г. В., Шовкун С. А., Кіндрук Н. Л., Бердишев А. Г. (2010)
Калініченко О. В. - В-, Н- та L-катепсиноподібна активність у плазмі крові пацієнтів із захворюваннями щитовидної, паращитовидних та надниркових залоз, Мишуніна Т. М., Тронько М. Д. (2010)
Заічко Н. В. - Вплив навантаження тіолактоном гомоцистеїну на обмін аденозину у щурів: зв’язок з гіперреактивністю тромбоцитів, корекція порушень його обміну вітамінно-мікроелементним комплексом (2010)
Великий М. М. - Особливості гідроксилювання холекальциферолу в печінці щурів в умовах D-гіпервітамінозу та за дії α-токоферолу, Апуховська Л. І., Василевська В. М., Лотоцька О. Ю., Безусяк А. І., Хоменко А. В. (2010)
Мацьопа І. В. - Адаптація антиоксидантної системи нирок щурів до різних світлових режимів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії мелатоніну, Григор’єва Н. П., Мещишен І. Ф. (2010)
Бевза О. В. - Комп’ютерне моделювання взаємодії калікс (4) арену С-99 із субфрагментом-1 міозину міометрія, Бевза А. А., Лабинцева Р. Д., Черенок С. О., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2010)
Кітам В. О. - Комп’ютерне моделювання комплексоутворення цитохрому Р-450 2Е1 людини, Чащин М. О. (2010)
Philchenkov A. A. - Apoptosis and content of mobile lipid domains in human leukemia K-562 cells induced to differentiate by quercetin or dimethyl sulfoxide, Zavelevich M. P., Mikhailenko V. M., Kuyava L. M. (2010)
Бобровник С. А. - Авидность IgG антител и ее теоретическая оценка (2010)
Каліман Павло Авксентійович (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Юрій Володимирович Хмелевський (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Андросова О. Ф. - Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України, Черномаз К. Г. (2013)
Басюк Т. П. - Інвестиційна привабливість підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2013)
Бугай В. З. - Поточні фінансові потреби як інструмент управління формуванням оборотного капіталу підприємства, Горбунова А. В. (2013)
Калиниченко М. П. - Маркетингова реструктуризація системи управління на підприємствах промисловості (2013)
Керанчук Т. Л. - Сучасний стан та проблеми розвитку підприємств готельного і ресторанного бізнесу (2013)
Кисільова І. Ю. - Енергомісткість як фактор впливу на формування конкурентоспроможності продукції підприємств металургійної галузі України, Бережний М. Г. (2013)
Корнієв В. Л. - Товар як інструмент маркетингової стратегії підприємства, Ащаулов В. В. (2013)
Линенко А. В. - Діагностика фінансового стану підприємства на основі коєфіцієнтного методу, Жихарєва О. М. (2013)
Нечіпай О. С. - Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2013)
Северина С. В. - Стан розвитку підприємств машинобудівної промисловості (2013)
Кмитюк Т. Л. - Ієрархічна модель показників у рейтинговому оцінюванні інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ (2013)
Шаповалова В. О. - Дослідження особливостей динаміки ціни на регіональних ринках нерухомого майна України на базі комплексного фрактального аналізу (2013)
Корягін М. В. - Підходи до побудови методології бухгалтерського обліку (2013)
Любимов М. О. - Актуальні підходи до розробки форм управлінської звітності при здійсненні процедур контролю (2013)
Розіт Т. В. - Облікова політика та проблеми її формування на вітчизняних підприємствах у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності (2013)
Антонюк К. І. - Проблеми визначення мікросигментів ринку короткотермінової бізнес-освіти, Антонюк Д. А. (2013)
Бабміндра Д. І. - Удосконалення системи ведення державного земельного кадастру в Україні шляхом адаптування до законодавства країн-лідерів, Буша Д. В., Ільїна М. О. (2013)
Шевченко Ю. О. - Роль сфери послуг у становленні "Зеленої економіки" в Україні і світі (2013)
Кисільова І. Ю. - Особливості планування надходжень страхових платежів (2013)
Клименко О. В. - Організаційно-фінансове забезпечення на етапах підготовки інвестування в злиття бізнес-структур (2013)
Кущик А. П. - Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні (2013)
Малишко Є. О. - Вибір основних ризиків суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (2013)
Письменний В. В. - Фінансування судової влади в умовах побудови незалежної судової системи в Україні (2013)
Рибалко О. М. - Державне регулювання відновлення платоспроможності, Симонян О. П. (2013)
Сокирко О. С. - Актуальні проблеми теоретичних аспектів особистого страхування (2013)
Волкова Т. В. - Технологізація управління персоналом (2013)
Олійниченко О. М. - Удосконалення управління продуктивністю праці на підприємстві харчової промисловості, Сіраченко І. Г. (2013)
Yarmosh V. - Modern staff motivation aspects (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2013)
Арапетян А. Б. - Методичні основи визначення конкурентоспроможності економіки України (2010)
Бажеріна К. В. - Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій для інноваційних товарів, Гнітецький Є. В. (2010)
Блакита Г. В. - Економічна нестабільність та фінансова стратегія торговельних підприємств: характер впливу і форми реагування (2010)
Боровик П. М. - Недоліки механізму формування доходів та фінансування витрат муніципальних бюджетів, Чекалюк С. А. (2010)
Бугайчук В. В. - Теоретичні аспекти відродження виробничого потенціалу аграрних підприємств (2010)
Бурбела Т. Н. - Оцінка ефективності формування виробничого капіталу в Україні (2010)
Бушко А. - Ефективність мережевих звязків на прикладі будівельних підприємств в період трансформації (2010)
Василькевич Л. О. - Оцінка соціально-економічного ефекту становлення туристичної сфери Рівненщини у господарському комплексі регіону (2010)
Витрищук К. О. - Управління конкурентоспроможністю підприємств як складовою регіональної політики в умовах глобалізації через призму житлово-комунального господарства (2010)
Вишневська Н. М. - Брендінг як складова політики підвищення конкурентоспроможності продукції (2010)
Вольська В. В. - Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств (2010)
Герасимчук Н. А. - Діагностика економічних та фінансових ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств та визначення методів їх нейтралізації (2010)
Гоблик-Маркович Н. М. - Активізація маркетингового забезпечення розвитку туристичної індустрії (2010)
Гура О. Л. - Роль фінансового ринку в розвитку інвестиційних процесів в Україні (2010)
Джурилюк Л. В. - Механізм супроводження угод злиття та поглинання інвестиційними банками (2010)
Дзюба О. М. - Регіональний ринок хлібопекарської продукції, нові його форми і види (2010)
Діденко А. В. - Система оподаткування туристичного бізнесу в Україні (2010)
Дмитрук О. В. - Механізм забезпечення якості рекреаційного продукту в концепції процесного підходу (2010)
Довгалюк Н. В. - Методологія визначення та методика аналізу економічної ефективності використання та відтворення основних засобів аграрного сектору економіки (2010)
Жемчужна Л. А. - Інституційні елементи інноваційної інфраструктури Донецького регіону (2010)
Захарчук С. С. - Фінансова криза - проблема глобалізації (2010)
Зубко О. В. - Теоретичні аспекти комерціалізації інновацій в умовах глобалізації (2010)
Квик М. Я. - До математичного моделювання конкурентоспроможності малих підприємств, Цегелик Г. Г. (2010)
Кішка О. С. - Практичні підходи до формування, обліку та використання прибутку (2010)
Колесник О. О. - Оцінка стану та перспектив розвитку туризму в Україні в умовах кризи (2010)
Кончин В. І. - Криза неокласичної та неокейнсіанської економічної думки в глобальній економіці: витіснення економічного біхевіоризму експериментальною економікою (2010)
Куценко В. І. - Імператив модернізації економічної освіти: відповідь на виклик інноваційної економіки (2010)
Максимишина Н. В. - Розвиток інтеграційних процесів у машинобудуванні в умовах фінансово-економічної нестабільності (2010)
Нікітчина О. В. - Особливості формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Житомирської області) (2010)
Павловська Л. Д. - Загальна продуктивність факторів кормовиробництва та чинники її зростання, Грабчук І. Ф. (2010)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Визначення та облік фінансового результату: вітчизняний та зарубіжний досвід (2010)
Протасова Л. В. - Стратегічне планування як інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості (2010)
Радєва М. М. - Чому в Україні мало корпорацій (2010)
Руденко В. В. - Управління фінансовими інвестиціями підприємства в умовах економічної кризи: теоретичний аспект (2010)
Рудь Н. Т. - Роль інноваційних стратегій у підвищенні інноваційного потенціалу регіону (2010)
Саух І. В. - Моделі професійної компетентності менеджера туристичної індустрії як основа конкурентоспроможності галузі (2010)
Світлишин І. І. - Місце інноваційних процесів на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Світлишина І. А. - Інноваційний розвиток землекористування: теоретико-методологічний аспект (2010)
Семенюк Л. І. - Фактори та критерії конкурентоспроможності вищих навчальних закладів у сучасних умовах ринкових відносин, Медончак М. М. (2010)
Сломчинська С. О. - Формування ринку інвестиційної нерухомості в Україні (2010)
Смірнов О. О. - "Конкурентоспроможність песоналу" в системі категорій економіки праці (2010)
Сорока С. П. - Конкурентоспроможність національної економіки та чинники, що впливають на неї (2010)
Тарасюк Г. М. - Нормативне забезпечення планування та контролю якості продукції як основа конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2010)
Тендюк А. О. - Теоретичний підхід до трактування сутності конкурентоспроможності міста, Покидюк О. В. (2010)
Тертиця О. О. - Необхідність удосконалення методів оцінки фінансового стану житлово-комунальних підприємств (2010)
Федірко В. В. - Методичні підходи до розрахунку прибутковості клієнта для банку (2010)
Харчишина О. В. - Властивості організаційної культури: системний підхід (2010)
Чугаєвська С. В. - Проблеми якості молочної продукції в умовах вступу України до СОТ (2010)
Шваб Л. І. - Трансформація трудового потенціалу підприємства в інтелектуальний капітал та інноваційний продукт (2010)
Шиманська В. В. - Конкурентоспроможність туристичного комплексу Житомирщини (2010)
Шуліченко Т. В. - Модель податку на нерухомість та умови її реалізації в Україні (2010)
Янковська О. І. - Особливості інновацій в сільському господарстві (2010)
Возняк С. - Філософія як "культура душі” (2013)
Гнатюк Я. - Стратегії редукції історії філософії до філософської логіки й філософської евристики (2013)
Сабадуха В. - Обґрунтування онтологічних критеріїв індивідуального та суспільного буття (2013)
Дойчик М. - Постановка й розв’язання проблеми гідності людини в Новочасній європейській філософії (2013)
Голянич М. - Прогностичні ідеї Василя Стефаника (2013)
Винник У. - Особливості розгляду Х. Ортегою-і-Гассетом взаємовпливу техніки й формування "масової людини" (2013)
Нікульчев М. - Інтерсуб’єктивність людського духу П. О. Флоренського як соціальний аспект принципу всеєдності (2013)
Возняк C. В. - Значення екзистенціалів для Гайдеґґерівського розуміння сутності мислення (2013)
Ларіонова В. - Моральне відчуження (етико-філософський аналіз) (2013)
Надурак В. - Основні напрями впливу релігії на суспільну мораль (2013)
Радченко О. - Гідність сучасної людини як моральна основа якості життя (2013)
Демків Т. - Трансформація моральних пріоритетів на шляху до гендерної рівності (2013)
Рохман Б. - Проблеми моралі: теорія та практика (Роздуми після конференції) (2013)
Скальська Д. - Естетичний антропологізм: витоки й традиції (2013)
Яремак А. - Людиномірність естетичного ідеалу в українській філософській думці (2013)
Ірдинєнко К. - Естетичні концепції танцю в контексті західноєвропейського постмодерністського мистецтва (2013)
Макарова А. - Дві моделі відносин людини із божественним у працях Ансельма Кентерберійського (2013)
Качмар С. - Проблема співвідношення віри й знання в ученні Климента Олександрійського (2013)
Мороз В. - Специфіка відносин УГКЦ і держави в умовах поліконфесійності (2013)
Білоус С. - Світ православ’я в контексті методики викладання релігієзнавства (2013)
Палій А. - Когнітивно-стильовий підхід до діагностики інтелекту (2013)
Качак Н. - Філософське осмислення буття людини крізь призму сучасних біотехнологій (2013)
Литвин-Кіндратюк С. - Інвектива як вияв деритуалізації міжпоколінної взаємодії (2013)
Когутяк Н. - "Розумію, що ви розумієте”, або Теорія психічного в дітей у нормі та при розладах аутичного спектра (2013)
Парцей Н. - Особливості самооцінки своєї зовнішності студентками з різними показниками індексу маси тіла, Сидорик Ю. (2013)
Paliy А. - Cognitive styles in the structure of integral individuality (2013)
Мотрюк В. - Особливості психологічної підготовки медичних працівників для роботи в дитячих лікувально-профілактичних закладах (2013)
Безукладова Л. - Светская духовность и ее праксиологическое измерение (2013)
Личковах В. - Культурологічні виміри соціальної роботи (2013)
Загорулько М. - Краса "внутрішньої людини” в духовній культурі українського бароко (2013)
Піщанська В. - Релігійно-естетичний синкретизм у духовній культурі українського козацтва (2013)
Дмитерко(Плахотнюк) Ю. - Роль журналістики в розвитку духовності людини (2013)
Рибченко Л. - Культура громадянського суспільства як умова розвитку дітей з особливими потребами (2013)
Файзулліна Г. - Співвідношення конкордизму й дискордизму у вченні В. Винниченка про духовне здоров’я як основу щастя (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до подання статей (2013)
Видавець (2013)
Ярош Д. В. - Політика українізації періоду Центральної Ради: суть, правові засади та наслідки (2008)
Ковальова С. Г. - Крадіжка у системі норм Судебника Казимира 1468 року (2008)
Музика Л. А. - Про деякі форми участі членів територіальних громад у вирішенні питань місцевого значення, Музика-Стефанчук О. А. (2008)
Зозуля О. І. - Шляхи оптимізації відносин Президента України з Секретаріатом Президента України (2008)
Мельников О. Г. - До питання договірно-правового оформлення державного кордону України (2008)
Тимченко Г. П. - Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу (2008)
Кулініч О. О. - Професійна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом, Боднарчук К. М. (2008)
Письменна О. П. - Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів (2008)
Пунда О. О. - Реалізація основних конституційних прав людини за цивільним законодавством України (2008)
Чорна Ж. Л. - Деякі питання правового регулювання договору найму (оренди) земельної ділянки за законодавством України (2008)
Міщук В. В. - Проблеми формування глобального цивільно-правового режиму відповідальності за ядерну шкоду (2008)
Тераз Р. І. - Сторони зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (2008)
Воронюк О. О. - Генезис уявлень про юридичну особу як суб’єкта права (2008)
Гаврік Р. О. - Сутність та зміст законної сили рішення суду у цивільній справі (2008)
Гуменюк Н. Р. - Механізм укладення договору на торгах у виконавчому провадженні (2008)
Славова Н. О. - Порядок припинення діяльності кредитних спілок (2008)
Саблук С. А. - Правосуб’єктність як елемент правового статусу дитини (2008)
Курочкин С. А. - Признание и приведение в исполнение в российской федерации иностранных судебных и арбитражных решений по экономическим спорам (2008)
Станіславський В. П. - Договір контрактації продукції насінництва (2008)
Бляхарський Я. С. - Правові ознаки оптового ринку електричної енергії в Україні (2008)
Таликін Є. А. - Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі (2008)
Городок Н. В. - Щодо визначення поняття "якість будівельних робіт” (2008)
Алєксєєв С. О. - Місце міжнародного господарського процесуального права в системі сучасного міжнародного права (2008)
Костяшкін І. О. - Правові аспекти продажу частини земельної ділянки (2008)
Домбровський С. Ф. - Особливості та правові проблеми здійснення аграрної реформи в Україні (2008)
Станішевський М. Б. - Громадськість як суб’єкт екологічних правовідносин (2008)
Кабачинський М. І. - Розвиток нормативно-правової бази, спрямованої на протидію незаконному переправленню осіб через державний кордон України, Казимирчук О. Я. (2008)
Ящищак О. Р. - Правові аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг (2008)
Кушнір І. П. - Розвиток взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з Державною прикордонною службою України в сфері охорони державного кордону (2008)
Бортняк В. А. - Окремі питання правового супроводження погашення податкової заборгованості (2008)
Кривцун І. С. - Об’єкт, предмет та суб’єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України (2008)
Дудоров О. О. - Про місце норм, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на систему оподаткування, у системі Особливої частини Кримінального кодексу України (2008)
Джурич О. - Злочини у податковій сфері за законодавством Сербії (2008)
Виговський Д. Л. - Феноменологія кримінальної субкультури, Виговська А. В. (2008)
Кравчук С. Й. - Причини поглиблення та шляхи подолання економічної злочинності (2008)
Маркова К. М. - Поняття еутаназії та еутанатичне вбивство в кримінальному праві Республіки Польща (2008)
Сорока С. О. - Вдосконалення протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2008)
Колган В. П. - Моделювання як метод пізнання у кримінальному судочинстві (2008)
Симчук А. С. - Генезис проблеми приводів до порушення кримінальної справи після Судової реформи 1864 року (2008)
Самодін А. В. - Забезпечення недоторканості особистого життя людини у контексті реформування кримінально-процесуального законодавства (2008)
Мірошников І. Ю. - Правоповідомлювана діяльність суду в кримінальному судочинстві (2008)
Луцький А. І. - Наукові можливості психолога в забезпеченні потреб суду другої інстанції доказовою експертною інформацією (2008)
Сіцінський А. С. - Державне управління в особливих умовах діяльності (2008)
Есимова Ш. А. - Государственный менеджмент предпринимательского рынка Республики Казахстан (2008)
Лахижа М. І. - Поняття "публічна влада” та "публічна адміністрація” у законодавстві Республіки Польща (2008)
Кохан С. О. - Концепція контролю у державному управлінні (2008)
Радиш Я. Ф. - Роль Національного канцер-реєстру України в реформуванні державного управління системою надання онкологічної допомоги населенню, Бугайцов С. Г., Рингач Н. О., Акімов О. О. (2008)
Баланда А. Л. - Система соціальних індикаторів національної безпеки: еволюція наукових поглядів та проблема формування (2008)
Дарманська І. М. - Моделювання навчального процесу як один із основних шляхів планування підготовки управлінців гуманітарної сфери (2008)
Довгань В. І. - Реалізація управлінського процесу в галузі ветеринарної медицини (2008)
Алексєєв В. М. - Майбутній розвиток державотворення: від традицій до реалій (2008)
Надюк З. О. - Права медичних працівників на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Щепанський Е. В. - Управління туристично-рекреаційною сферою України в умовах підготовки до ЄВРО-2012 (2008)
Кемел М. - Профессионализация кадров в системе государственной службы Республики Казахстан, Жолшибеков Н. А. (2008)
Шпекторенко І. В. - Знання, уміння, навички у структурі професійної мобільності державного службовця (2008)
Артеменко Н. Ф. - Атестація та оцінка державних службовців як важливий чинник управління їх професійним удосконаленням (2008)
Кобеев А. К. - Проблемы развития местного государственного управления и самоуправления в Казахстане (2008)
Айтаханов К. - Сельское хозяйство Казахстана до и после принятия государственной агропродовольственной программы Республики Казахстан (2008)
Підгородецька С. М. - Проблеми інвестування структурної перебудови економіки України, Зелик Г. Г. (2008)
Альошкін В. С. - Система показників оцінювання ефективності соціально-економічних результатів діяльності підприємства, Гречишкіна О. О. (2008)
Митрохіна Ю. П. - Комплексна система стратегічного маркетингового управління збутом (2008)
Гавриш В. П. - Тенденції інноваційного розвитку Хмельницької області, Гавриш Г. І., Гулько Л. Г. (2008)
Терещенко Т. В. - Стан та перспективи реалізації програми сусідства Європейського Союзу в Україні (2008)
Луцька Н. І. - Координація інвестиційної діяльності Івано-Франківської області (2008)
Синчак В. П. - Податкове стимулювання сільськогосподарських товаровиробників в умовах вступу України до СОТ (2008)
Колодний А. М. - Християнство тільки починається (2008)
Виговський Л. А. - Релігійні інституції та організації як чинник демократизації суспільного життя в Україні (2008)
Недюха М. П. - Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні, Лукашевич М. П. (2008)
Бодак В. А. - Релігія і культура: актуальні аспекти їх філософсько-богословського осмислення (2008)
Яроцький П. Л. - Римо-католицизм в Україні: стан, тенденції розвитку (2008)
Клімачова А. В. - Самоорганізація українського суспільства як умова державотворення (2008)
Гуменюк О. Г. - Психолого-педагогічна культура як сутнісна характеристика професійної діяльності викладача вищого навчального закладу (2008)
Білоусов Ю. В. - Актуальне дослідження проблем судових актів (2008)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2008)
Інформація для авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2011)
Приставка П. О. - Лінійні комбінації В-сплайнів, близькі до інтерполяційних у середньому, в задачі моделювання аналогових сигналів (2011)
Приставка П. О. - Поповнення послідовностей станів неоднорідних об'єктів під час руху на площині, Ассаул А. В. (2011)
Рябий М. О. - Побудова уточнених контрастних фільтрів для задач обробки цифрових зображень (2011)
Романюк В. В. - Оптимальный выбор уравнения температурной зависимости вязкости расплава рециклатов полиэтилентерефталата с использованием минимизации метрики функционального пространства (2011)
Медведєв Д. Г. - Алгоритм визначення геометричних параметрів еозинофілів за допомогою сплайнів (2011)
Байбуз О. Г. - Складові інформаційного забезпечення автоматизованої системи підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом, Кузьма К. Т. (2011)
Дубан Р. М. - Архітектура інформаційної системи підтримки тестового контролю знань "Logit" (2011)
Островский А. В. - Система поддержки принятия управленческого решения в составе системы управленческого учета, Яковенко А. Г. (2011)
Шелевицький І. В. - Технологія роботи з зображеннями великих розмірів у комп'ютерній мережі, Юрко О. В. (2011)
Хорольский П. Г. - Разработка математической модели генерирования технических инноваций (2011)
Приставка О. П. - Підтримка прийняття рішень у задачах кластерного аналізу, Сидорова М. Г. (2011)
Карпов О. М. - Генетичний алгоритм при навчанні нейронної мережі для розпізнавання функціонального стану людини, Глушак К. М., Коричковська О. С. (2011)
Міхнєва Г. П. - Інформаційна технологія обробки інформації в інтелектуальній системі керування координатно-вимірювальної машини (2011)
Швацька Ю. І. - Оцінка згортки розподілу Вейбулла шляхом розкладання в ряд, Приставка О. П. (2011)
Архангельська Ю. М. - Локальна геоінформаційна система "AquaGIS" (2011)
Мацуга О. М. - Обчислювальна схема ідентифікації розподілів з класу нормального, Шубіна Г. С. (2011)
Ємел'яненко Т. Г. - Побудова короткотермінових прогнозів з використанням математичного апарату нечіткої логіки, Самарська Д. Л. (2011)
Байбуз О. Г. - Оцінка якості діагностики при хронічному холециститі за допомогою автоматизованої системи, Домащенко І. М., Ємел’яненко Т. Г., Щербиніна М. Б., Закревська О. В. (2011)
Карпов О. Н. - Графо-аналитический метод определения границ сегментации речевых сигналов, Глушак К. Н., Лучинкина О. И. (2011)
Земляна С. В. - Застосування послідовного аналізу при контролі надійності в нестаціонарних режимах: загальні положення (2011)
Белінська Я. В. - Міжнародні ініціативи групи країн G-20 щодо підвищення конкурентоспроможності у посткризовий період та можливості їх застосування в Україні (2011)
Бордун О. Ю. - Стратегія використання центрів народних ремесел як об'єктів пізнавального та культурного туризму Карпатського регіону України (2011)
Боровик П. М. - Вдосконалення інструментарію державного регулювання земельних відносин селянських домогосподарств, Ярошевич О. Я. (2011)
Буднікевич І. М. - Технологія маркетингових досліджень у муніципальному маркетингу (2011)
Веремей С. А. - Стан та тенденції розвитку ринків праці в Україні (2011)
Вдовенко Н. М. - Науково-теоретичне обґрунтування методологічних аспектів формування та прогнозування ціни на ринку (2011)
Височин І. В. - Теоретико-методологічні передумови розробки концепції управління товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі (2011)
Герасимчук Н. А. - Конкурентоспроможність аграрного сектору України в умовах світової продовольчої кризи (2011)
Глєбова А. О. - Розвиток туристичних підприємств і організацій в реаліях сучасної економічної ситуації (2011)
Григорашова С. С. - Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Чернівецькій області (2011)
Дерюгіна О. Ю. - Оптимізація інвестиційної діяльності індустрії туризму в системі нової економіки (2011)
Довженко О. О. - Перспективи розвитку логістики на українських підприємствах, Мельничук О. С. (2011)
Дунаєвська О. Ф. - Житомирська область: пропозиції нових напрямів туризму в контексті проведення "Євро-2012", Козловський О. Ю., Коткова Т. М. (2011)
Дунська А. Р. - Концептуальна схема формування інноваційної стратегії промислового підприємства (2011)
Дядін А. С. - Підвищення ефективності маркетингових стратегій суб’єктів господарювання (2011)
Дяченко Л. А. - Формування ефективного механізму управління туристичними послугами для зарубіжних споживачів (2011)
Ільїна М. В. - Оцінка питомого природо-рекреаційного потенціалу регіонів України (2011)
Колесник О. О. - Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні (2011)
Коніщева Н. Й. - Напрями удосконалення управління логістичною діяльністю на промислових підприємствах, Трушкіна Н. В. (2011)
Колосінська М. І. - Дослідження теоретичних підходів до визначення категорії "туризм" (2011)
Коновал В. В. - Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (2011)
Корж Н. В. - Формування системи економічної безпеки індустрії туризму як складової сталого розвитку туризму в Україні, Заноско О. В. (2011)
Котенко Р. М. - Як радянська молодь "зазирала" за "залізну завісу" (З історії діяльності Бюро молодіжного міжнародного туризму "Супутник" Івано-Франківщини у 1970-80-х роках) (2011)
Куценко В. І. - Розвиток сільського туризму в контексті реалізації моделі "Зелене зростання" (2011)
Ларіна Т. Ф. - Інститут держави в контексті набуття структурної конкурентоспроможності економікою України (2011)
Маковоз О. С. - Економічна безпека держави: регіональний аспект (2011)
Максимова Ю. О. - Моделювання, аналіз і оптимізація бізнес-процесів комерційного банку з використанням сучасних технологій (2011)
Маначинська Ю. О. - Фінансово-економічні результати діяльності готелів як важливої складової туристичної індустрії: системний підхід (2011)
Мандюк Н. Л. - Застосування інструментів маркетингового управління в процесі розвитку регіональних рекреаційних систем (2011)
Мартинова Н. С. - Ретроспектива розвитку професії менеджера з туризму: історичний контекст (2011)
Мельниченко С. В. - Управлінський механізм розвитку туристської дестинації (2011)
Мігущенко Ю. В. - Системно-структурні характеристики туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроінтеграції (2011)
Мілай О. І. - Роль інвестиційної політики підприємства в формуванні системи його економічної та фінансової безпеки (2011)
Мілашовська О. І. - Організаційна форма процесу розвитку туризму на місцевому і регіональному рівнях (2011)
Одинцова Т. М. - Формування системи контролінгу витрат для забезпечення сталого збалансованого розвитку підприємства, Сорокіна С. В. (2011)
Онищук Н. В. - Критичний аналіз базових моделей організації регіонального туристського виробництва в Україні та за кордоном (2011)
Павленко Н. В. - Необхідність зміни пріоритетів конкурентної політики України в умовах глобалізації (2011)
Пильтяй О. В. - Сучасні концепції та підходи до визначення державно-приватного партнерства (2011)
Попадюк О. В. - Умови залучення іноземних інвестицій у підприємство, Піцул А. В., Ватаманюк Т. В. (2011)
Пунько Б. М. - Аналітична оцінка наслідків зовнішньоекономічної діяльності у макроекономічних результатах економіки України (2011)
Пунько Б. М. - Пріоритети розвитку сільського зеленого туризму як спонукального фактора синергічного відтворення економіко-екологічного потенціалу, Пастернак Б. Р., Христук Ю. С. (2011)
Пурська І. С. - Особливості дослідження соціально-культурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності туристичних підприємств (2011)
Рижкова А. В. - Підвищення енергоефективності підприємств як основа їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації (2011)
Рудинська О. В. - Проблеми та шляхи підвищення якості готельних послуг в Одеському регіоні, Гуртова О. С. (2011)
Сидорук С. В. - Принципи територіальної організації готельних послуг (2011)
Сімченко Н. О. - Чинники розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, Мохонько Г. А. (2011)
Смирнов І. Г. - Історико-архітектурний заповідник "Кам'янець": логістичний вимір в контексті розвитку туризму в Україні та Польщі (2011)
Сокол Т. Г. - Напрями професійної підготовки фахівців туризму у ВНЗ України (2011)
Стоян К. С. - Вплив міжнародного туризму на сталий розвиток (2011)
Ткаченко С. О. - Розвиток інвестиційної діяльності суб'єктів сфери обігу (2011)
Хромушина Л. А. - Сутність та принципи еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Циганюк Н. Є. - Основи формування структури логістичної рекреаційної системи регіонів України (2011)
Чала Ю. В. - Формування національного бренду України в контексті інтеграції до світової економічної спільноти, Кузнєцова Д. І., Расторгуєва О. О. (2011)
Черданцева І. Г. - Історичний розвиток концепцій торговельного маркетингу в Україні, Клипач А. Я. (2011)
Черкасова С. О. - Економічний інструментарій управлінського моніторингу конкурентоспроможності промислових підприємств у процесі формування механізму її організаційно-економічного забезпечення (2011)
Шиманська В. В. - Туризм як соціально-економічне явище: імперативи розвитку (2011)
Титул, зміст (2012)
Архангельска Ю. М. - Апроксимація неперервних випадкових процесів марковськими в системі гідрохімічного моніторингу, Самарець Ю. В. (2012)
Байбуз О. Г. - Групування пунктів гідрохімічного спостереження за схожістю хімічного складу води з урахуванням часових змін, Сидорова М. Г. (2012)
Ватковський С. А. - Нечеткие модели марковских процессов в теории надежности, Емельяненко Т. Г. (2012)
Говоруха В. Б. - Проблема формального відображення змісту тексту, Лебідь О. Ю. (2012)
Дегтярьов А. А. - Симплістичний метод тематичної ідентифікації натурально мовного тексту на основі базових характеристик фактичного розподілу ключових термінів у тексті, Зайцева Т. А. (2012)
Ємел'яненко Т. Г. - Інформаційна технологія побудови прогнозів з використанням математичного апарату нечіткої логіки для фінансових часових рядів (2012)
Пирогова Я. В. - Розробка інформаційної технології короткострокового прогнозування нечітких часових рядів, Ємел'яненко Т. Г. (2012)
Земляна С. В. - Обчислювальні схеми послідовного аналізу при контролі надійності з неперервною вибіркою (2012)
Карпов О. М. - Розробка алгоритмів і програм синтезу якісного мовлення за правилами, Чебров К. Г. (2012)
Луценко О. П. - Огляд методів пошуку розладнань і перспективи їхнього застосування у технічному аналізі біржових котирувань, Байбуз О. Г. (2012)
Лучинкіна О. І. - Розробка алгоритмів і програм розуміння та синтезу шепітної мови, Карпов О. М., Матвеєнко А. Г. (2012)
Мацуга О. М. - Обчислювальні схеми ідентифікації сплайн-розподілів за ймовірнісним папером, Шубіна Г. С. (2012)
Мацуга О. М. - Програмне забезпечення відновлення розподілів за малими вибірками, Басова Г. О. (2012)
Приставка П. О. - Оцінка параметра експоненціального розподілу у випадку малої вибірки, Чолишкіна О. Г. (2012)
Приставка П. О. - Процедури небінарного subvision на основі лінійних В-сплайнів, близьких до інтерполяційних у середньому (2012)
Рузова Т. А. - Модельные агрегаты дисперсий. Декомпозиция по структуре (2012)
Концеба С. М. - Економічно-математична модель оптимального розвитку ріпаківництва в сільсько-господарських підприємствах з різним рівнем ресурсного забезпечення. (2013)
Овсієнко Н. В. - Методичні підходи маркетингового стратегічного аналізу діяльності підприємств. (2013)
Тадеєв Ю. П. - Про одну задачу оптимального економічного зростання з технологічним прогресом та інтелектуальним капіталом. (2013)
Мельников Ю.О. - Статичне оцінювання фіскальної стійкості державних фінансів Греції та Німеччини. (2013)
Степаненко О. П. - Система корпоративного управління в банківському секторі України. (2013)
Петренко Л. М. - Аналіз рівня впливу загроз на фінансову безпеку підприємства з використанням методів нечіткої логіки. (2013)
Ігнатова Ю. В. - Мультипотокова однофазова модель управління зернопереробним підприємством. (2013)
Кравченко Т. В. - Моделювання діяльності об’єкта господарювання. (2013)
Суслов О. П. - Інформаційна система забезпечення індикативного планування на підприємстві., ТІшков Б. О. (2013)
Бєгун А. В. - Оцінка методів дослідження системних характеристик діяльності елеватора., Ігнатова Ю. В. (2013)
Бєгун А. В. - Особливості перевірки властивостей безпеки програм методами статичного аналізу. (2013)
Катуніна О. С. - Теоретичні аспекти моделювання попиту і суб’єктивних просторів споживчої поведінки. (2013)
Семашко К. А. - Моделювання тіньової та легальної економік без взаємовпливу між ними. (2013)
Ващаєв С. С. - Статистична оцінка зайнятості на малих підприємствах в розподілі за видами економічної діяльності. (2013)
Долінський Л. Б. - Вибір інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів як задача багатокритеріальної оптимізації., Піскунова О. В., Горкун О. О. (2013)
Кіщенко О. В. - Аналіз переваг та ризиків, які виникають в процесі впровадження систем електронного документообігу. (2013)
Ковалевський Ю. А. - Статистичний аналіз попиту та пропозицій робочої сили в Україні. (2013)
Романенко І. О. - Вплив трудової міграції на формування ринку праці в Україні. (2013)
Федько Я. В. - Статистичний аналіз розміру виторгу від реалізації продукції підприємства чорної металургії. (2013)
Скіцько В. І. - Інтернет-магазин як логістична система. (2013)
Дербенцев В. Д. - Моделювання середньострокових економічних циклів. (2013)
Стець О. В. - Економіко-математичне моделювання аудиторії сайту., Медвідь Т. І. (2013)
Говоруха В. Б. - Механізація і автоматизація діловодних процесів, Дубель О. В. (2013)
Карпов А. А. - Алгоритми моделювання біомеханіки артикуляції губ людини на основі B-сплайн-поверхонь, Карпов О. М., Журба Д. С. (2013)
Івахнік Г. В. - Інформаційна технологія перевірки гіпотези про параметри нормального розподілу на основі послідовного аналізу, Земляна С. В. (2013)
Сидорова М. Г. - Застосування ансамблів алгоритмів для підвищення стійкості результатів кластеризації (2013)
Мацуга О. М. - Інформаційна технологія короткострокового прогнозування первинної інвалідності в Україні, Дроздова І. В. (2013)
Приставка П. О. - Дослідження В-сплайна шостого порядку та їх лінійної комбінації, Чолишкіна О. Г. (2013)
Волченко Ю. К. - Інформаційна технологія та програмне забезпечення розпізнавання облич, Ємел’яненко Т. Г. (2013)
Колдунова А. А. - Обзор методов и программных продуктов прогнозирования землетрясений, Емельяненко Т. Г. (2013)
Луценко О. П. - Відновлення форми розподілу точок розладнань на часовому ряді валютних котирувань, Байбуз О. Г. (2013)
Байбуз О. Г. - Системи управління дистанційним навчанням, Харченко Н. І. (2013)
Карпов О. М. - Визначення значущих параметрів мовного сигналу за допомогою колоколоподібних функцій, Глушак К. М. (2013)
Пирогова Я. М. - Побудова поверхонь за допомогою технології t-сплайнів, Байбуз О. О., Мащенко Л. В. (2013)
Байбуз О. Г. - Деякі аспекти використання інформаційних технологій при оцінці впливу забруднення довкілля важкими металами на адаптаційні можливості дітей, Рублевський В. Д., Рублевська Н. І. (2013)
Єрмоленко О. А. - Основні інструменти державного регулювання в енергетичній галузі України (2013)
Почтовюк А. Б. - Просторова структура дослідження раціональності діяльності вищої освіти (2013)
Забаштанська Т. В. - Концептуальні підходи до оцінки ефективності функціонування комунального сектора економіки (2013)
Вдовенко С. М. - Методологія дослідження розвитку регіонального ринку автотранспортних послуг, Вдовенко Ю. С. (2013)
Бондаренко В. М. - Формування конкурентних переваг на основі оптимізації використання ресурсного потенціалу (2013)
Левківський В. М. - Людський капітал та його роль у професійному відборі кадрів в Україні, Єфремов В. В. (2013)
Лавров К. Є. - Податкове навантаження на трудові доходи в Україні як фактор забезпечення економічного зростання (2013)
Сахно Є. Ю. - Визначення вірогідності реалізації довгострокових проектів, Сідін Е. П., Сахно К. Є. (2013)
Костюченко Т. І. - Роль менеджменту в сучасному управлінні персоналом у кризовий період (2013)
Косач І. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності молочної галузі в контексті зовнішньоекономічних відносин, Лелюк А. О., Сівель Ю. Ю. (2013)
Мазуренко В. П. - Розвиток франчайзингових відносин у міжнародному бізнесі (2013)
Фурманець К. Л. - Комплексна оцінка ефективності управління зовнішнім державним боргом як інструмент оптимізації боргової політики держави в умовах глобалізації (2013)
Кальченко О. М. - Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери (2013)
Абакуменко О. В. - Криза фінансового ринку: межі розширення системи, Повжик К. В. (2013)
Демченко М. Ю. - Глобальні золотовалютні резерви: сучасний стан та прогноз (2013)
Косаревич Н. Б. - Міжбюджетні відносини як інструмент бюджетного регулювання (2013)
Артемов С. Г. - Джерела фінансування інвестицій та їх вплив на інвестиційний клімат України (2013)
Голуб К. В. - Загальні тенденції та особливості розвитку банківської системи України у посткризовий період, Голуб В. М. (2013)
Клименко Т. В. - Перспективи нарощування фінансового потенціалу зовнішніх інвесторів у Чернігівській області (2013)
Настич Т. П. - Фінансове забезпечення освітньої діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Безуглий І. В. - Наукові аспекти формування рекреаційно-туристичного бренду України, Рябов І. Б. (2013)
Мороз Н. В. - Бібліометричний та наукометричний аналіз збірника наукових праць "Науковий вісник ЧДІЕУ” як один з критеріїв оцінки наукової діяльності вищого навчального закладу ЧДІЕУ, Баклажко О. П. (2013)
Відомості аспірантури (2013)
Відомості про авторів (2013)
Правила оформлення та подання рукопису до журналу (2013)
Гребцова И. С. - Материалы об участии преподавателей Новороссийского университета в деятельности благотворительных организаций Одессы в фондах Научной библиотеки ОНУ, Гребцов В. В. (2009)
Мерзлякова С. А. - К истории византологии в Новороссийском университете: по фондам Научной библиотеки ОНУ (2009)
Мурашко О. С. - Сторінками рідкісних видань: розвиток психологічної науки в Одеському (Новоросійському) університеті, Кочмар В. С. (2009)
Полевщикова Е. В. - От "Комнаты редких книг" до университетского Музея книги, Савельева Е. В. (2009)
Непомнящий А. А. - Крымоведение в корпусе ориенталистической библиографии (XIX — первая треть XX века) (2009)
Самодурова В. В. - Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. XX ст (2009)
Музичко О. Є. - Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини XX ст. (2009)
Шахин Ю. В. - К биобиблиографии российских революционеров кон. XIX — нач. XX века (2009)
Назарчук Т. Б. - З історії розвитку краєзнавчих бібліографічних студій у Кримській АСРР (2009)
Калінку В. В. - Первинний погляд на бібліографію творів Антонія Флоровського: "одеський" період (2009)
Макміллан О. Д. - До питання про кількісний вимір праць М. Г. Попруженка (1866-1944) (2009)
Хобта О. І. - Типологічне "обличчя" театральної періодики Одеси кінця XIX — початку XX століття (2009)
Кушнір О. Ю. - Тематика газетно-журнальної публіцистики Юрія Липи 1929-1943 рр. (варшавський період творчості) (2009)
Алексеенко М. В. - Литература об экваториальной экспедиции Французской академии наук в Южную Америку (1735-1744) (2009)
Бережок Е. В. - Французские периодические издания XVIII в. в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова (2009)
Великодная А. В. - Польские старопечатные издания в книжной коллекции А. Кухарского (2009)
Пигулевская И. В. - Беневенто в "Исторических записках" Стефано Борджа (2009)
Ляшенко О. Л. - "Московсько-українська фразеольоґія" В. Г. Дубровського у світлі сучасного розуміння проблем перекладознавства (2009)
Егоренков И. С. - Книга М. Э. Поснова "Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним" (Киев, 1917) в фондах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова (2009)
Ковальчук Г. І. - Інформаційне забезпечення комплексних наукових досліджень острова Зміїний в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (2009)
Самойлов Ф. О. - Про роль Новоросійського університету в розвитку благодійності та меценатства (2009)
Балакирева А. Г. - О широком применении модели лесли к изучению динамических систем, Мелащенко О. П. (2013)
Дирів М.Я. - Оптимізація повної смуги підсилення світла в одномодовому волокні Truewaverstm, Коротков П.А., Фелінський Г.С. (2013)
Зубрилин К.М. - Уплощающие свойства полного лифта инфинитезимального проективного преобразования (2013)
Колосова С.В. - О построении итерационных методов решения краевых задач для нелинейных эллиптических уравнений, Луханин В.С., Сидоров М.В. (2013)
Курапов С.В. - Построение топологического рисунка графа с циклическими фрагментами, Чеченя В.С. (2013)
Леонова М.В. - Моделювання задач складання розкладу занять у ВНЗ:огляд та різні підходи до розв'язування (2013)
Лисняк А.А. - Способ построения дискретных математических моделей геометрических обьектов,заданных с помощью r-функций (2013)
Ольховська О.В. - Про збіжність ітераційного методу розв'язування комбінаторних оптимізаційних задач ігрового типу на переставленнях (2013)
Ольшанский В.П. - О решении уравнения мерщеского для скорости вертикального движения шара с экспоненциальным убыванием радиуса, Ольшанский С.В. (2013)
Панасенко Є.В. - Розв'язання двоточкової лінійної крайвової задачі оптимального керування (2013)
Решевская Е.С. - Моделирование контактного взаимодействия эластомерной футеровки с металлическим шаром на основе моментной схемы конечного элемента (2013)
Romanuke V.V. - Selection of quasiequiprobable distribution from continuum of optimal strategies to the generalized strictly formulated problem of removing single-parameter four-model uncertainty within assuredly minimized deviation approach (2013)
Чехов В.В. - Эффективность шаблонной реализации численного интегрирования в методе конечных элементов (2013)
Чопоров С.В. - Алгебраические способы учета перемещения узла сетки конечных элементов (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2013)
3-й Общеевропейский стоматологический Конгресс (2010)
Демьяненко С. А. - Влияние Биотрита на состояние слизистой оболочки полости рта крыс при токсическом гепатите на фоне дисбиоза, Левицкий А. П., Макаренко О. А. (2010)
Терешина Т. П. - Экспериментальное изучение влияния отбеливающих систем на твердые ткани зуба, Пивень О. В., Мозговая Н. В. (2010)
Демьяненко С. А. - Биохимические показатели слизистой оболочки полости рта крыс, получавших высокосахарозную диету (2010)
Терешина Т. П. - Состояние полости рта у лиц после радиационного облучения в области головы и шеи, Косенко К. Н., Цымбалюк О. Г. (2010)
Куцевляк В. Ф. - Захворювання тканин пародонту у дорослого населення, яке мешкає в умовах нестійкого антропогенного гіпермікроелементозу, Лахтін Ю. В. (2010)
Михайленко І. О. - Обґрунтування вибору адаптогенів для профілактики захворювань пародонта у працівників аміачного виробництва (2010)
Рябоконь Е. Н. - Влияние лецитин-кальциевого препарата "Лецитин-2" на биохимические показатели ротовой жидкости у больных с множественным кариесом, Волкова О. С. (2010)
Антоненко А. И. - Клинический опыт применения антибиотиков и "Траумеля С" в лечении генерализованного пародонтита, Дымова Н. Л., Логинова Л. Д., Федотова Т. Е. (2010)
Глазунов О. А. - Состояние неспецифической резистентности полости рта у горнорабочих, Макаренко О. А. (2010)
Гутор Н. С. - Біохімічні показники сироватки крові пацієнтів з гострим альвеолітом щелеп після лікування Флупетсалем і Лецитином, Розсаханова Л. М., Кнава О. Е. (2010)
Ославський О. М. - Розповсюдженість та види зубощелепних аномалій у дітей м. Одеса (2010)
Малаховська А. О. - Особливості провідникового знеболення нижньої третини обличчя та верхньої третини шиї (2010)
Романова Ю. Г. - Влияние зубного эликсира "Биодент-4" на состояние полости рта у пациентов со съемным протезированием, Рожкова Н. В., Россаханова Л. Н. (2010)
Лабунець В. А. - Загальні положення забезпечення системи якості в зуботехнічному виробництві, Козлов О. В., Шаблій В. Ф., Подабуєва А. І., Кончічев С. Р., Хачіров І. А. (2010)
Семенов Е. И. - Восстановление функции жевания пациентам с несъемными ортопедическими конструкциями, фиксированных на остеоинтегрованых двухэтапных винтовых имплантатах при переломе винта, соединяющего имплантат с абатманом (2010)
Дрогомирецька М. С. - Вибір оптимальної схеми лікувально-діагностичних заходів при патології пародонта в процесі ортодонтичного лікування (2010)
Григоренко Я. М. - Прогнозирование наличия места зубам в зубной дуге с помощью математического моделирования, Григоренко А. Я., Тормахов Н. Н., Флис П. С., Триль Ю. А. (2010)
Дєньга О. В. - Клінічна оцінка стану твердих тканин зубів та рівня гігієни порожнини рота у дітей з патологією опорно-рухового апарату, Іванов В. С., Жук Д. Д., Коновалов М. Ф. (2010)
Лучинский М. А. - Стоматологическое заболевание детей Ивано-Франковской области, Октысюк Ю. В., Лучинский А. М, Гончар Ю. И., Лучинский В. М. (2010)
Чухрай Н. Л. - Стан твердих тканин зубів у дітей 5-7-ми річного віку м. Львова (2010)
Безвушко Е. В. - Вплив профілактичних заходів на деякі показники ротової рідини та резистентності емалі (2010)
Новикова Ж. А. - Кариеспрофилактическая эффективность индивидуального выбора средств для ухода за полостью рта при высокой интенсивности кариеса, Терешина Т. П. (2010)
Левицкий А. П. - Применение "Кверцетина" в стоматологии, Скидан К. В., Скидан М. И. (2010)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії "Стоматологія” МОЗ і АМН України за 2009 рік, Іванов В. С. (2010)
Варава Г. Н. - История института стоматологии АМН Украины за 80 лет. I Открытие института и его деятельность в предвоенный период 1928-1941 гг, Косенко К. Н. (2010)
Левицкий А. П. - Вклад лаборатории биохимии Института стоматологии АМН Украины в решении научных проблем стоматологии за 80 лет, Макаренко О. А., Скиба О. И. (2010)
Скрипникова Т. П. - Юбилей (2010)
Бережная Н. М. - Toll-like рецепторы и онкогенез (2013)
Ярема Р. Р. - Інтраперитонеально дисемінований рак: закінчення ери скептицизму? , Фецич Т. Г., Глеен О., Джиллі Ф. Н., Огорчак М. А., Зубарєв М. Г. (2013)
Щеголь C. - Меланома кожи: достижения и перспективы в диагностике и лечении (2013)
Глущенко Н. М. - Клініко-генеалогічний і генетико-математичний підхід до оцінки схильності до виникнення раку органів жіночої репродуктивної системи, Юрченко Н. П., Несіна І. П., Бучинська Л. Г. (2013)
Лисяный А. Н. - Выявление антител к цитомегаловирусу в сыворотке крови и рр65 этого вируса в неопластических клетках больных с опухолями головного мозга (2013)
Рябошапка А. М. - Діагностика раку ротової порожнини і ротоглотки, асоційованого з вірусом папіломи людини, Ковальов О. О., Волошина Н. М. (2013)
Эффективность сочетания бевацизумаба с химиотерапией 2-й линии у больных прогрессирующим колоректальным раком (2013)
Вальчук М. О. - Цитогенетичні дослідження клітин лімфатичних вузлів черевної порожнини при їх лапароскопічній біопсії у хворих на злоякісні лімфоми, Інденко В. Ф., Зотова О. В., Лук’янова А. С., Кароль Ю. С., Євстахевич І. Й., Воронєцка Р., Пєньковска-Ґреля Б., Логінський В. Є. (2013)
Пивнюк В. М. - Терапия пациентов со злокачественными лимфомами с использованием липосомальной формы доксорубицина: результаты 15-летнего наблюдения, Пономарева О. В., Юрченко О. В., Носко М. М., Дехтярь Т. В., Чехун В. Ф. (2013)
Диагностика и лекарственная терапия при первичном и метастатическом раке молочной железы: рекомендации ESMO 2012, RUSSCO 2012, NCCN 2013 (2013)
Крижанівська А. Є. - Значення прогностичних маркерів COX-2 та VEGF у лікуванні хворих на рак шийки матки іів стадії, Андріїв А. В., Лук’янова Н. Ю. (2013)
Колесник А. П. - Прогностическое значение онкомаркеров Cyfra 21–1 и РЭА у больных раком легкого, Аливапова Л. И., Каджоян А. В. (2013)
Cусак Я. М. - Хірургічні аспекти лікування хворих з механічною жовтяницею пухлинного генезу в ургентному хірургічному стаціонарі багатопрофільної лікарні, Ткаченко О. А., Лобанов С. М., Дирда О. О., Ходзинський О. В. (2013)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ та НАМН України (2013)
Contents (2011)
Дрель В. Р. - Роль PARP та процесу полі-ADP-рибозилювання протеїнів у регулюванні клітинних функцій, Шиманський І. О., Сибірна Н. О., Великий М. М. (2011)
Поярков А. А. - Роль заряда и гидрофобных эффектов в реакциях пептидных субстратов и ингибиторов с тромбином, Прокопенко В. В., Пояркова С. А. (2011)
Akopova O. V. - The effect of permeability transitionpore opening on reactive oxygen species production in rat brain mitochondria, Kolchinskaya L. I., Nosar V. I., Smirnov A. N. (2011)
Malysheva M. K. - The effect of permeability transition pore opening on reactive oxygen species production in rat brain mitochondria, Mankovska I. N., Sagach V. F. (2011)
Бабич Л. Г. - Трансмембранный обмен Са2+ в деполяризованных митохондриях миометрия крыс, Шлыков С. Г., Кандаурова Н. В., Костерин С. А. (2011)
Рибченко Ж. І. - Функціонування транспортних Н+-АТP-аз плазматичних і вакуолярних мембран у клітинах коренів кукурудзи в умовах сольового стресу та дії адаптогенних препаратів, Палладіна Т. О. (2011)
Semchuk N. M. - Effect of sodium nitroprusside and s-nitrosoglutathione on pigment content and antioxidant system of tocopherol-deficient plants of Arabidopsis thaliana , Vasylyk Yu. V., Kubrak O. I., Lushchak V. I. (2011)
Шелюк О. В. - Вплив ультразвуку різних режимів на суперпреципітацію окисномодифікованого актоміозинового комплексу скелетних м’язів кроля, Нурищенко Н. Є., Мединська К. О. (2011)
Ґудзь Є. А. - Антиоксидантні ефекти N-стеароїлетаноламіну у тканині серця та плазмі крові щурів за умов введення доксорубіцину, Гула Н. М., Хмель Т. О., Горідько Т. М., Бердишев А. Г. (2011)
Фальфушинська Г. І. - Металодепонуюча функція та антиоксидантні властивості щитоподібної залози людей, хворих на йододефіцитний вузловий колоїдний зоб, Гнатишина Л. Л., Осадчук Д. В., Шідловський В. О., Столяр О. Б. (2011)
Шмараков І. О. - Біохімічні особливості пухлинної кахексії в умовах різної забезпеченості вітаміном А, Гнеп Н. В., Марченко М. М. (2011)
Kushkevych I. V. - Glutathione level of Desulfovibrio desulfuricans ІМV К-6 under the influence of heavy metal salts, Hnatush S. O., Mutenko H. V. (2011)
Шандренко С. Г. - Метод визначення ендогенного формальдегіду в організмі тварин, Савчук М. М., Дмитренко М. П. (2011)
Виноградова Р. П. - Дослідження протеїнів нервової тканини та їх обміну в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (1972–1990 рр.), Данилова В. М. (2011)
Виноградова Р. П. - Яків Васильович Бєлік. До 90-річчя від дня народження (2011)
Ніженковська І. В. - Шамрай Євген Федорович. До 100-річчя від дня народження, Мисник О. Ф. (2011)
Редіна В. В. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень бібліотекою Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Войцехівська О. І. (2011)
Нобелівська премія з фізіології та медицини 2011 року (2011)
Вітаємо академіка Сергія Васильовича Комісаренка (2011)
Глузман Д. Ф. - Лейкемические бластные клетки и современная иерархическая модель нормального кроветворения, Скляренко Л. М., Коваль С. В., Иванивская Т. С., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю., Джалилов А. Ф. (2013)
Ярощук Т.М. - Цитологическая диагностика опухолей яичника, Болгова Л.С. (2013)
Галковская Г. - Рак молочной железы: современный опыт и перспективы лечения (2013)
Бездєнєжних Н. О. - Модифікація епітеліально-мезенхімального переходу в клітинах раку молочної залози внаслідок їх кокультивування з фібробластами та клітинами кісткового мозку, Семесюк Н. І., Лихова О. О., Жильчук В. Є. , Кудрявець Ю.Й. (2013)
Бурлака А. П. - Редоксзалежні механізми взаємодії пухлини з кістковим мозком, Ганусевич І. І., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2013)
Антіпова C. В. - Зв’язок рівня феритину у сироватці крові та пухлинній тканині з чутливістю до неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Шепіль O. В., Лук’янова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2013)
Сравнение эффективности применения трастузумаба в течение 6 и 12 мес в адъювантном режиме при лечении пациенток с ранним HER2+ раком молочной железы в рандомизированных исследованиях III фазы (2013)
Новая форма препарата Герцептин®, позволяющая сократить время проведения процедур, одобрена в Европе для лечения HER2-положительного рака молочной железы. Пресс-релиз (2013)
Тимовська Ю. О. - Відносне значення окремих факторів ризику у виникненні раку молочної залози у жінок різного вікового періоду, Анікусько М. Ф., Собченко С. О. (2013)
Дяченко М. В. - Характеристики клітин-попередників кісткового мозку як один із критеріїв оцінки індивідуальної відповіді пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією на терапію інгібітором тирозинових кіназ, Жалейко І. О., Дягіль І. С., Перехрестенко Т. П., Білько Н. М. (2013)
Антонов Є. О. - Пухлинні клітини у регіонарних лімфатичних вузлах хворих на рак шлунка з категорією N0 та їх клінічне значення, Гуменюк Л. Д., Мамонтова Л. А., Осинський Д. С.  (2013)
Захарычев В. Д.  - Злокачественные нехромаффинные параганглиомы средостения: диагностика и выбор лечения, Ганул А. В. , Семиволос А. В. , Кротевич М. С.  (2013)
Пономарева О. В. - Неходжкинские злокачественные лимфомы из клеток маргинальной зоны: диагностика и лечение, Юрченко О. В. (2013)
Мясоєдов Д. В.  - Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів (2013)
Старіков В. І.  - Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів (2013)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2013)
Требования к авторам (2013)
Джалилов А. Ф. - Неходжкинские лимфомы: основы классификации и иммуноцитохимической диагностики (2013)
Levkovich N. M. - The contribution of genetic polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes in the risk of breast cancer development in women, Gorovenko N. G. (2013)
Тодор І. М. - Вплив доксорубіцину в ліпосомальній формі на пухлини з фенотипом медикаментозної резистентності, Лук’янова Н. Ю., Тимовська Ю. О., Півнюк В. М., Чехун В. Ф. (2013)
Воробьева Л. И. - Клиническое значение сопутствующих гиперпластических процессов эндометрия у больных со злокачественными опухолями яичника, Ткаля Ю. Г. (2013)
Кутлумуратов А. Б. - Динамика выживаемости больных колоректальным раком в 2007–2012?гг. в Калининградской области Российской Федерации, Поляков К. И., Вайсбейн И. З., Попов М.С. (2013)
Курпешев О. К. - Продолжительность жизни больных с метастазами колоректального рака в печени после неполных курсов химиотерапии или симптоматического лечения, Осинский С. П., Флоровская Н. Ю., Силантьева Н. К., Лебедева Т. В. (2013)
Современная терапевтическая тактика при мелкоклеточном раке легкого (2013)
Мосиенко В. С.  - Гипоксия тканей организма при опухолевом процессе и возможности ее использования при лечении больных онкологического профиля (2013)
Щуров Н. Ф. - Клинико-морфологическая характеристика стромы опухоли больных раком молочной железы, Пащенко С. Н., Волошина Н. Н.  (2013)
Білинський Б. Т. - Дитяча онкологія. Підручник (2013)
Старіков В. І. - Дитяча онкологія. Підручник (2013)
Про роботу Проблемної комісії "Онкологія" МОЗ і НАМН України (2013)
Авторский указатель. Указатель ключевых слов (2013)
Требования к авторам (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Yalcin B. - Staging, risk assessment and screening of breast cancer (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського