Лютий І. О. - Фінансова автономія університетів: історичний огляд та міжнародний досвід, Білявська О. Б., Поляновський Г. А. (2020)
Онишко С. В. - Теоретичні підходи до визначення сутнісної характеристики накопичувальної складової пенсійного забезпечення, Федина В. В. (2020)
Соломка Я. А. - Податкова політика України в умовах економічної нестабільності: аналітичний огляд, Тидір Н. І. (2020)
Ткаченко Н. В. - Методологічні засади формування та реалізації бізнес-стратегіі банку на основі ціннісно-орієнтованого підходу, Хуторна М. Е. (2020)
Антонюк О. Р. - Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг, Мамонтова Н. А. (2020)
Фабіянська В. Ю. - Теоретичні аспекти розвитку аудиту на основі якісного підходу (2020)
Ангеловська І. В. - Особливості сучасних умов професійної діяльності фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2020)
Артеменко О. В. - Модель професійних компетенцій диспетчера із забезпечення польотів при виконанні задачі інформаційного забезпечення польоту, Тимошенко Г. С., Чередниченко Н. Г. (2020)
Блашко Ю. І. - Стресостійкість як професійна якість майбутніх пілотів цивільної авіації (2020)
Бондар В. Г. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до позакласної роботи у початковій школі (2020)
Бондар О. П. - Про місію і стратегію закладу вищої освіти, Якуніна І. Л. (2020)
Бурчак Л. В. - Самостійна робота як середовище розвитку творчості здобувачів вищої освіти, Бурчак С. О. (2020)
Буцик І. М. - Післядипломна професійна підготовки авіаційного персоналу щодо аналізу причин помилок (2020)
Волощук І. А. - Умови формування творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій навчання на уроках математики, Костюк С. С. (2020)
Гаснюк В. В. - Вокалотерапія як метод регулювання емоційного стану та техніка корекції самовираження особистості (2020)
Задорожна О. В. - Методичні особливості вивчення математичної статистики у закладах вищої освіти авіаційного профілю, Семенюта М. Ф., Бондар О. П. (2020)
Мартиненко Н. О. - Визначення концепту "Готовність до міжкультурної взаємодії" в авіаційній освіті (2020)
Миргородська О. Л. - Картографічні уміння як складова професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму, Колотуха О. В. (2020)
Невзоров Р. В. - Основні тенденції організації підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації до бойових польотів у закладі вищої військової освіти України (2020)
Ніколаєску І. О. - Конструювання передового педагогічного досвіду у сфері державного контролю в управлінні закладами дошкільної освіти: сучасний стан проблеми (2020)
Поліщук Г. В. - Освітнє середовище як чинник збереження психічного здоров’я майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Рябовол Л. Т. - Розвиток креативності у старшокласників у процесі навчання суспільствознавчих предметів (2020)
Саркісова О. М. - Роль пізнавального інтересу та професійної мотивації у процесі професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі (2020)
Суркова К. В. - Структура ситуаційних завдань в професійній підготовці авіадиспетчерів, Ломакіна М. Є. (2020)
Фенцик О. М. - Дослідницька компетентність як складова фахової підготовки здобувачів вищої освіти, Пинзеник О. М. (2020)
Цегельник Т. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти (2020)
Чистякова Л. О. - Критеріальний вимір і характеристика рівнів розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2020)
Шолойко Н. В. - Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні: історико-педагогічний аспект (2020)
Hrydzhuk Oksana - Language portfolio in teaching international students the ukrainian language (2020)
Герасименко Л. С. - Аналіз інноваційної технології навчання авіаційної англійської мови "Climb Level 4", Бондар А. Я. (2020)
Калініченко Л. В. - Питання впровадження дистанційного навчання в освітньо-інформаційний простір закладу вищої освіти , Мельниченко Т. Є. (2020)
Романько І. І. - Впровадження змішаної форми навчання у процесі реалізації проєкту "Норвегія – Україна" (Льотна академія НАУ) (2020)
Anisimov Nikolay - Dual education system (2020)
Бондар Т. І. - Особливості змісту дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" другого (магістерського) рівня вищої освіти педагогічного профілю (2020)
Zelenska Liliia - The brief review of aviation documents related to the language training system for aviation specialists, Tymchenko Svitlana (2020)
Муравська С. М. - Інтерактивні методи навчання іноземної мови майбутніх авіафахівців (2020)
Чала Н. Д. - Сучасні методи формування лексичної компетенції у студентів нефілологічних спеціальностей, Ковальова І. В. (2020)
Яйлян Е. Х. - Результаты экспериментальной программы по ранней специализации в тяжелой атлетике (2020)
Сегеда М. С. - Математична модель хвильових процесів у двообмоткових трансформаторах, Черемних Є. В., Гоголюк П. Ф., Мазур Т. А., Близнак Ю. В. (2020)
Кучерява І. М. - Екранування магнітного поля підземної кабельної лінії за допомогою Н-подібного екрана (2020)
Спірін В. М. - Оптимізація елементів активного коректора форми струму у складі гібридного фільтру алгоритмом переключення транзисторів інвертора, Губаревич В. М., Подейко П. П., Маруня Ю. В. (2020)
Липківський К. О. - Особливості секціонування обвитки трасформуючого елемента трансформаторно-ключової виконавчої структури у вольтододавчому каналі системи живлення постійного струму, Можаровський А. Г. (2020)
Гурін В. К. - Особливості вимірювання та ефективного притлумлення напруги кондуктивних електромагнітних завад від тразисторних перетворювачів напруги, Павловський В. О., Юрченко О. М. (2020)
Стяжкін В. П. - Комбіноване керування безредукторним дугостаторним електроприводом антени суднової радіолокаційної станції, Зайченко О. А., Гаврилюк С. І., Теряєв В. І. (2020)
Жаркін А. Ф. - Визначення оптимальних параметрів засобів зниження несиметрії напруг в низьковольтних електричних мережах, Палачов С. О., Пазєєв А. Г., Малахатка Д. О. (2020)
Shiwei Su - Comprehensive evaluation system and method of medium and low voltage distribution network operation state, Yiran You, Yu Zou (2020)
Herlender J. - Investigation of impedance-differential protection’s algorithm as a fault locator for double-circuit transmission line, Izykowski J., Brusilowicz B. (2020)
Лобанов Л. М. - Електротехнічний комплекс для електродинамічної обробки зварних з’єднань, Кондратенко І. П., Михальський В. М., Пащин М. О., Карлов О. М., Чопик В. В., Міходуй О. Л. (2020)
Kryshchuk R. S. - Influence of winding ends on the parameters of pulse inductor with U-shaped core (2020)
Іванков В. Ф. - Аналітичний та CFD-розрахунок теплового стану фольгових обмоток масляних розподільних трансформаторів, Басова А. В., Хімюк І. В. (2020)
Tesyk Yu. F. - Investigation of characteristics of precision amplifieres, Moroz R. M., Tuz Yu. M., Kozyr O. V. (2020)
До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ю.Розова (2020)
Пам’яти доктора технічних наук І.В.Пентегова (2020)
Покажчик статей за 2020 рік (2020)
Нагорна А. М. - Стан виробничого травматизму в Україні в динаміці спостереження за 2013–2018 роки, Савенкова Н. В., Кононова І. Г., Соколова М. П. (2020)
Кальниш В. В. - Роль распространения коронавирусной инфекции (COVID­19) в формировании стресса и хронического утомления у работающего населения (2020)
Варивончик Д. В. - Сучасні підходи щодо вдосконалення профілактики, скринінгу та ранньої діагностики пухлин голови та шиї професійного генезу, Еджибія О. М., Копач К. Д. (2020)
Dmytrukha N. М. - Investigation of the influence of lead compounds with particles of different dispersity on human blood plasma proteins as an express method for evaluation of their safety, Lahutina O. S., Gromovoy T. Yu. (2020)
Андрусишина І. М. - Використання методології біомоніторингу для оцінки експозиції металами населення та працюючих, Голуб І. О., Воробйов Є. І., Демченко В. Ф., Лампека О. Г. (2020)
Зазуляк Т. С. - Порівняльна оцінка гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони вітчизняної та європейської нормативних баз (2020)
Кудієвський Я. В. - Особливості змін психофізіологічних показників у працівників державної воєнізованої гірничорятувальної служби під час чергувань, Соловйов О. І. (2020)
Volosyuk V. K. - Radar cross-section imaging in synthetic aperture radar with linear antenna array and adaptive receiver, Zhyla S. S., Ruzhentsev M. V., Sobkolov A. D., Tserne E. O., Kolesnikov D. V., Vlasenko D. S., Topal M. S. (2020)
Пиза Д. М. - Метод структурно-параметрической адаптации пространственного фильтра, Семенов Д. С. (2020)
Ryzhov Ye. V. - Evaluation of reliability of radio-electronic devices with variable structure, Sakovich L. N., Puchkov O. O., Nebesna Ya. E. (2020)
Shcherbyna O. A. - Accuracy characteristics of radio monitoring antennas, Ilnitskyi L. Ya., Mykhalchuk I. I., Kozhokhina O. V. (2020)
Коротунов С. Ю. - Аналіз підходів до моделювання та верифікації кіберфізичних систем, Табунщик Г. В. (2020)
Tarasov V. N. - Research of two systems E2/H2/1 with ordinary and shifted distributions by the spectral decomposition method (2020)
Гадецька С. В. - Вивчення критеріїв інформативності даних при впровадженні апарату дерев рішень у методах структурної класифікації зображень, Гороховатський В. О., Стяглик Н. І. (2020)
Катеринчук І. С. - Удосконалення алгоритму виявлення динамічних об’єктів на відеопослідовностях, Бабарика А. О. (2020)
Molchanova V. S. - Architecture and training algorithm for neural network to recognize voice signals, Mironenko D. S. (2020)
Povkhan І. F. - The general concept of the methods of algorithmic classification trees (2020)
Rakova A. O. - Reference points method for human head movements tracking, Bilous N. V. (2020)
Субботин С. А. - Оценка информативности и отбор экземпляров на основе хэширования (2020)
Danshyna S. Yu. - Solution of the problem of placing medical facilities in city development projects, Nechausov A. S. (2020)
Krylova V. А. - Modified algorithm for searching the roots of the error locators polynominal while decoding BCH codes, Тverytnykova Е. Е., Vasylchenkov O. G., Kolisnyk T. P. (2020)
Nosov P. S. - Automated identification of an operator anticipation on marine transport, Popovych I. S., Cherniavskyi V. V., Zinchenko S. M., Prokopchuk Y. A., Makarchuk D. V. (2020)
Процько І. О. - Програмний аналіз структури блочно-циклічної базисної матриці ДКП, Міщук М. В. (2020)
Титенко Е. А. - Модели вычисления весов для оценки инновационных технических объектов, Фролов С. Н., Ханис А. Л., Добросердов О. Г., Захаренков А. И., Попов А. Н., Дронова Т. А. (2020)
Arutyunov S. D. - Development and research of a wireless control system for device "bionic ear”, Astashina N. B., Bajdarov A. A., Gurko V. A., Mayorov P. V., Freyman V. I., Yuzhakov A. A. (2020)
Зайченко Г. В. - Механізми кардіо- та вазопротекторної дії ресвератролу, Горчакова Н. О., Савченко Н. В., Стрига О. А. (2020)
Івчина Н. А. - L-карнітин і його властивості у відновлювальний період після інфаркту міокарда, Карапетян К. Г., Ярош О. К. (2020)
Зоценко Л. О. - Дослідження технологічних параметрів сировини трави Ельшольції Стаунтона та трави Ельшольції війчастої для одержання екстрактів, Кисличенко В. С., Панасенко О. І. (2020)
Думенко Т. М. - Пріоритетні проблеми системи фармаконагляду в формуванні безпеки пацієнтів і лікарняного середовища, Яворовський О. П., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Зінченко Т. О., Риган М. М. (2020)
Олександр Вікторович Стефанов. До 70-річчя від дня народження (2020)
Григор’єва Г. С. - Ліпосоми per se: фармакотерапевтичний статус, Краснопольський Ю. М. (2020)
Соловьев А. И. - От "пустой" липосомы до сложной наноструктуры, Хромов А. С. (2020)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2020)
Колосніченко М. В. - Кафедра художнього моделювання костюму (до 90-ої річниці Київського національного університету технологій та дизайну), Ніколаєва Т. В. (2020)
Остапенко Н. В. - Кафедра ергономіки і проектування одягу в умовах сьогодення (до 90-ої річниці Київського національного університету технологій та дизайну), Пашкевич К. Л (2020)
Гула Є. П - Сучасний графічний дизайн: специфіка інтегральної природи творчості (2020)
Kolisnyk O. V. - Tendencies and art techniques in contemporary comic book graphic design, Ocheretna L. V., Yakovlev M. I., Kolosnichenko O. V., Pashkevich K. L., Kretova O. M. (2020)
Кисіль С. С. - Структура моделі сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель, Абизов В. А., Агліуллін Р. М. (2020)
Ковальова М. М. - Імпресіоністичні тенденції в китайському олійному живопису першої половини XX століття, Цю Чжуанюй (2020)
Костогриз Ю. О. - Покази моделей одягу швейних підприємств України в 1940–1960-ті роки, Герасименко О. Д., Шмагало Р. Т., Пашкевич К .Л. (2020)
Кукіль Л. Л. - Антропоморфні образи маскаронів у львівській архітектурно-декоративній пластиці ХІХ – початку ХХ століття (2020)
Михалевич В. В. - Графіка обкладинок одеської сатиричної періодики кінця XIX – початку XX століття (2020)
Стульнікова Ю. О. - Універсальність орнаментально-графічної мови сучасної витинанки (2020)
Харченко А. В. - Стильовий синтез як перспективний метод у формуванні сучасного жіночого образу (2020)
Чучук С. М. - Соціальна знакова система візуального простору міст в контексті діалогу культур Сходу і Заходу (2020)
Шаркіна А. Г. - Практики гриму в fashion-інноваціях: специфіка, функції (2020)
Арабулі С. І. - Інтер’єрний текстиль з екрануючими властивостями до дії електромагнітного випромінювання, Кизимчук О. П., Арабулі А. Т., Власенко В.І., Байзік В., Очеретна Л.В., Тунак М. (2020)
Сторож О. Г. - Максимально акретивні та невід’ємні розширення невід’ємного лінійного відношення (2020)
Баранецький Я. О. - Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями сильно регулярних за Біркгофом крайових умов для диференціального оператора парного порядку, Демків І. І., Каленюк П. І. (2020)
Кунинець А. В. - Алгоритмічна реалізація точної триточкової різницевої схеми для задачі Штурма – Ліувілля, Кутнів М. В., Хоменко Н. В. (2020)
Квасниця Г. А. - Аналіз задачі про гармонічні хвилі в пружних тілах і її h -адаптивна скінченноелементна апроксимація, Шинкаренко Г. А. (2020)
Адлуцький В. Я. - Скінченноелементний аналіз пружно-пластичного стану площини з еліптичним включенням при наявності міжфазної тріщини, Лобода В. В. (2020)
Кунець Я. І. - Асимптотичний підхід у динамічних задачах теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями, Матус В. В. (2020)
Попов В. Г. - Двовимірні динамічні задачі теорії пружності, що зводяться до сингулярних інтегральних рівнянь з нерухомими особливостями (2020)
Острик В. І. - Контакт берегів міжфазної напівнескінченної тріщини (2020)
Кривий О. Ф. - Фундаментальні розв’язки для кусково-однорідного трансверсально-ізотропного пружного простору, Морозов Ю. А. (2020)
Максимук О. В. - Особливості контактної взаємодії і зношування тонкостінних елементів конструкцій (2020)
Кушнір Р. М. - Відтворення теплового навантаження функціонально-ґрадієнтної порожнистої кулі за поверхневими переміщеннями, Ясінський А. В., Токовий Ю. В. (2020)
Чекурін В. Ф. - Математична модель для визначення температури поверхні, покритої теплоізоляційним шаром, Бойчук Ю. В. (2020)
Богданов В. Л. - Влияние формы и геометрических параметров кламмеров на прочность и удерживающее усилие съемных ортопедических протезов, Григоренко А. Я., Сороченко Г. В., Тормахов Н. Н. (2020)
Демидюк М. В. - Оптимізація параметрів стоп і законів руху двоногого крокуючого робота, Литвин Б. А. (2020)
До 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. С. Кіта (2020)
Крамаренко І. С. - Розвиток інвестиційного потенціалу України: особливості та завдання управління (2020)
Ємельянов О. Ю. - Вплив реалізації інвестиційних проєктів з енергозбереження на фінансовий стан підприємств (2020)
Бояринова К. О. - Особливості реалізації проєктів технологічного забезпечення підприємствами з іноземними інвестиціями, Каніфольська К. А. (2020)
Познанська І. В. - Стратегія блакитного океану і тактика її застосування в українських компаніях, Титок В. В., Устенко А. О. (2020)
Вдовічен А. А. - Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах, Чичун В. А., Полянко Г. О. (2020)
Краснова О. І. - Організаційно-економічні особливості охорони здоров'я країн пострадянського простору, Харченко Н. В., Плужнікова Т. В., Краснов О. Г. (2020)
Nazarenko O. - The impact of the development of the digital economy on retail trade enterprises in china, Hailiang Zhong (2020)
Власенко Ю. Г. - Формування інклюзивного місцевого розвитку, Кожина А. В. (2020)
Скрипник С. В. - Методика і практика застосування міжнародних стандартів аудиту, Шепель І. В. (2020)
Лементовська В. А. - Інноваційні форми комунікаційної діяльності в маркетингу, Харенко А. О. (2020)
Гончарук І. В. - Кластеризація виробництва біопалив у формуванні енергетичної незалежності агропромислового комплексу (2020)
Ясько Ю. І. - Інституційне забезпечення конкурентної політики держави (2020)
Товмасян В. Р. - Методичний підхід до оцінювання фінансової політики авіаційних підприємств (2020)
Кифяк В. І. - Реінжиніринг як процес виходу підприємств з коронакризи, Лакуста О. О., Водянка Л. Д. (2020)
Чепка В. В. - Фінансовий стан підприємства: теоретичні основи, Свідерська І. М., Гавриленко Ю. О. (2020)
Киян Є. М. - Методичні підходи оцінювання надійності банку в контексті глобальної координації систем банківського нагляду, Субочев О. В. (2020)
Олійник А. С. - Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління, Тургеля Ю. С., Соколовська Ю. Є. (2020)
Концева В. В. - Аудит інвестиційних активів комерційного банку, Бойко Н. В., Саченко А. Ю. (2020)
Деревягіна Н. І. - Організаційне забезпечення публічного управління охороною навколишнього природного середовища, Пугач А. М., Плотницька А. І. (2020)
Дороніна І. І. - Інструменти мобілізації фінансових ресурсів як складова державної підтримки відновлюваної енергетики (2020)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Полістратегія та правове регулювання політики національної безпеки (2020)
Антипенко І. В. - Управління політичними ризиками у національних програмах антикризової готовності: досвід країн оеср (2020)
Гайович Г. В. - Впровадження інноваційних технологій для сприяння активному навчанню фахівців сфери цивільного захисту України, Бабійчук І. В., Романюк Н. М. (2020)
Пєша І. В. - Обгрунтування напрямів та завдань молодіжної роботи на рівні територіальної громади (2020)
Самойлик Ю. В. - Стратегія управління розвитком закладів охорони здоров'я в умовах глобалізаційних змін, Погребняк Л. О. (2020)
Семенюк І. Ю. - Моніторинг інформаційного забезпечення цнап вінницької області в умовах нестабільності епідемічної ситуації, Махначова Н. М., Іванченко Г. В. (2020)
Дейнеко С. В. - Правове регулювання розвитку політики у сфері інтегрованого управління державним кордоном України (2020)
Єршова Н. Г. - Поняття правового механізму в контексті публічної політики: міжнародний досвід для України (2020)
Романченко В. Б. - Порівняльний аналіз сучасних соціально-економічних моделей держави (2020)
Андронов В. Є. - Аналіз дослідницьких підходів до визначення сутності модернізації органів публічної влади (2020)
Грабчук О. В. - Систематизація наукових підходів до розкриття проблематики державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму (2020)
Лаптін Ю. П. - Оптимізаційні задачі управління процесами обробки документів, Бардадим Т. О., Лефтеров О. В. (2020)
Стовба В. О. - Метод еліпсоїдів для знаходження параметрів лінійної регресії (2020)
Вагіс О. А. - Визначення груп ризиків при захворюваннях, що викликані COVID-19, Гупал А. М., Гупал М. А. (2020)
Дунаєвський М. С. - Використання загальнодоступного програмного забезпечення у моделюванні епідеміологічних трендів, Лефтеров О. В., Большаков В. М. (2020)
Kuzmenko V. - A New Family of Expectiles and its Properties (2020)
Чорножук С. А. - Нове геометричне подання простору "станів-дій" Q-learning алгоритму в проблемі передбачення третинної структури білка (2020)
Корольов В. Ю. - Багаторівневе державне впізнавання об'єктів та аналіз застосовності пост-квантових криптографічних алгоритмів для захисту інформації, Огурцов М. І., Ходзінський О. М. (2020)
Сабельніков П. Ю. - Апроксимація контуру об'єкта у зображенні із застосуванням векторних операцій (2020)
Антонова Г. В. - Тестування бездротової сенсорної мережі для експрес-діагностики стану рослин, Кедич А. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Базелюк В. Г. - Ефективна школа як ресурс забезпечення якості освіти (2020)
Verdiyeva M. A. - Modern pedagogical requirements to the teacher's professional competence (2020)
Гринюк С. П. - Моніторингові дослідження у галузі вищої освіти: національний та наднаціональний виміри, Заслужена А. А. (2020)
Журавська Н. С. - Формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інновацій (2020)
Зварич Г. В. - Моніторинг навчально-пізнавальної активності учнів як показника якості освітніх послуг (2020)
Калусенко В. В. - Теоретичні основи підготовки спеціалістів в умовах інформаційного середовища, Карташова Л. А. (2020)
Кушнір В. С. - Лінгвістична компетентність як чинник мотивації самовдосконалення майбутніх медиків (2020)
Литовченко С. В. - Система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів: контент щодо особливих освітніх потреб (2020)
Лопіна Н. А. - Результати електронного навчального курсу "основи методології розробки електронних курсів у сфері медичної освіти" (2020)
Петренко Л. М. - Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти (2020)
Піддячий В. М. - Сутність і зміст професіоналізації педагогів у контексті освіти впродовж життя (2020)
Rustamova A. - Initiation of training activities for junior schoolchildren. Crisis of ages 6–7 (2020)
Сіданіч І. Л. - Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Християнська педагогіка" (2020)
Стойчик Т. І. - Концептуальні основи управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців (2020)
Ткачук Г. С. - Кваліметрична оцінка технології учіння у процесі підготовки здобувачів вищої освіти з хімії (2020)
Тур О. М. - Освітнє середовище як важлива умова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Яланська С. П. (2020)
Уклеїна Л. А. - Теоретичний аналіз розвитку управління підготовки майбутніх адміністраторів сфери підприємництва у закладі професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Faramazov A. S. - English phraseological units with temporal meaning: semantic characteristic (2020)
Юрков А. В. - Готовності військового психолога до професійної діяльності у збройних силах України (2020)
Бережний М. О. - Інформаційно-вимірювальна система моніторингу й керування автоматичним поливом рослин у теплицях на базі нечіткої логіки, Лактіонов І. С., Лебедєв В. А. (2020)
Боднар Р. Т. - Дослідження моделей визначення об’єму рідини в нахилених резервуарах (2020)
Витвицька Л. А. - Удосконалений метод еластографії кровоносних судин, Лаврук Х. З., Чуйко М. М. , Витвицький З. Я. (2020)
Григор’єва Н. С. - Агрегатування складального виробництва в приладобудуванні, Шабайкович В. А., Марчук І. В. (2020)
Марчук В. І. - Динамічна модель процесу шліфування переривчастими кругами, Гринюк С. В., Марчук І. В., Сачковська Л. О. (2020)
Денисюк В. Ю. - Метрологічне забезпечення точності приладів активного контролю в процесі обробки, Симонюк В. П., Лапченко Ю. С., Новосад Б. І. (2020)
Кокошко Р. В. - Експериментальне дослідження структурних схем систем керування мультикомпресорними установками для одержання стисненого повітря, Кріль Б. А., Кріль О. В. (2020)
Криницький О. С. - Удосконалений метод та пристрій для вимірювання електропровідності і коефіцієнта термо-ерс для термоелектричних матеріалів, Дакус С. В. (2020)
Малісевич Н. - Моделювання впливу теплоти згоряння природного газу на вимірювання його витрати торцевими соплами, Середюк О. Є. (2020)
Мащенко В. А. - Фізичні принципи та методи вимірювання коефіцієнта пуассона в’язкопружних полімерних матеріалів, Квасніков В.П. (2020)
Никируй Л. І. - Вплив наукових досліджень на розвиток відновлювальної енергетики, Замуруєва О. В., Урбан О. А., Федосов С. А. (2020)
Новиков Ф. В. - Определение условий высокопроизводительного низкотемпературного шлифования (2020)
Perederko A. - Signal phase shifts during the measurement of vibration parameters (2020)
Сахацкий В. Д. - Устройство сопряжения волноводной линии передачи в системе измерения пространственного положения прокалывающей головки механизма подземной прокладки коммуникационных трасс, Скомороха В. Ю. (2020)
Сачковська Л. О. - Моделювання температурних процесів переривчастого шліфування поверхонь обертання кілець роликопідшипників (2020)
Сергеев А. С. - Высокоэффективная технология финишной обработки отверстий цилиндров, Андилахай В. А. (2020)
Sereda B. P. - Formation of structure of hooks of loading lifts in conditions of shs, Voloh V. І. (2020)
Стасюк В. М. - Вплив окремих конструктивних параметрів приводу із пневмомеханічною системою повітророзподілу на робочі характеристики віброударних машин, Андрощук І. В. (2020)
Субботіна В. В. - Електрична міцність оксидних покриттів, сформованих методом мікродугового оксидування, Білозеров В. В., Соболь О. В. (2020)
Удовицька Ю. А. - Розрахунок втрат енергії швидких електронів при проходженні через епоксикомпозит, Луньов С. В., Кашицький В. П., Назарчук П. Ф. (2020)
Чеховський С. А. - Дистанційні технології навчання як організація навчально-методичної співпраці вищих закладів освіти України, Піндус Н. М., Клочко Н. Б., Піндус О. В. (2020)
Шинкарук Х. М. - Особливості роботи термокаталітичного давача в середовищі природного газу, Чеховський С. А. (2020)
Dzhuguryan T. G. - Calculation oscillations of various elements of the elastic system of the center-free grinding machine SASL 5AD, Marchuk V. I., Marchuk I. V. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Боковець О. І. - Мотивація досягнення у студентів із різним інноваційним потенціалом (2020)
Бортун Б. О. - Теоретична операціоналізація поняття "конструктивна конфліктність" особистості (2020)
Волянюк Н. Ю. - Поведінкові патерни професійного самопочуття тренера, Ложкін Г. В., Колосов А. Б. (2020)
Колос К. Р. - Використання модифікованих таблиць поппельрейтера як один із інноваційних методів корекційної роботи, Дем’янчук О. О. (2020)
Папуша В. В. - Суб’єктність як фактор психологічної сепарації особистості (2020)
Саннікова О. П. - Толерантність до невизначеності як предиктор прийняття рішень особистістю, Санніков О. І. (2020)
Іванова В. В. - Конкуренція та інноваційна активність як складові моделі інтенсивного розвитку економіки (2020)
Дунаєв І. В. - Конструювання майбутнього для України: від інтуїтивного пророцтва до наукового синтезу, Кудь А. А. (2020)
Кураташвілі А. А. - Теория неосуществимости "демократии" и необходимость усиления роли государственного управления в интересах народа (2020)
Супрун В. В. - Механізми формування ефективної системи управління в освіті України на основі європейського досвіду (2020)
Самойлов О. Є. - Діалогіка формотворення ідеї як засобу мислення (2020)
Болтівець С. І. - Психогігієна як дисциплінарний напрям психологічної науки (2020)
Фурман О. Є. - Сутнісні визначення модульно-розвивальної взаємодії викладача і студентів в освітньому процесі, Гірняк А. Н. (2020)
Максименко Ю. Б. - Концептуальна модель інформаційної компетентності особистості, Матохнюк Л. О. (2020)
Wrobel S. - Melancholy either children of Polish Saturn (2020)
Фурман А. В. - Авторська програма із дисципліни "Методологія психології" (2020)
Наші автори (2020)
Братасюк М. Г. - Розширення та збагачення смислового поля права як шлях творення правового суспільства, Росоляк О. Б. (2020)
Савенко В. В. - Законність як шлях матеріалізації ідеалу правової реальності у громадянському суспільстві (2020)
Horielova V. Yu. - Conceptual provisions of law and morals in a pandemic condition (2020)
Бабенко А. Ю. - Шляхи удосконалення законодавства щодо фінансово-правової відповідальност за порушення митного законодавства (2020)
Грищук М. О. - Передумови виникнення та протидії корупції: історико-правові аспекти (2020)
Дніпров О. С. - Формування поняття, ознак та характеристик під час становлення і розвитку виконавчої влади в Україні (2020)
Журавльова З. В. - Загальна характеристика світових систем охорони здоров’я (2020)
Омельян О. П. - Поняття, види та загальна характеристика форм публічно-сервісної діяльності у сфері містобудування (2020)
Соболь Є. Ю. - Концептуальні підходи до дефініції адміністративно-правового регулювання у сфері протидії булінгу в Україні (2020)
Теремецький В. І. - Удосконалення адмінстративно-правового забезпечення відносин у сфері житлово-комунального господарства (2020)
Фаріон-Мельник А. І. - Правоохоронні органи: питання термінології та системи, Яремко О. М. (2020)
Фліссак К. А. - Правові засади регулювання зовнішньоекономічних відносин Федеративної Республіки Німеччина (2020)
Черномиз Н. В. - Правові основи принципу гласності в діяльності Служби Безпеки України (2020)
Бутрин-Бока Н. С. - Доказування у цивільному процесі, Ботвинник В. В. (2020)
Гнатів О. Б. - Прокурор у цивільному процесі, Троян В. В. (2020)
Паращук Л. Г. - Особливості представництва у цивільному праві, Кучер А. М. (2020)
Парнета О. Й. - Фіксування судового процесу в Україні в умовах пандемії COVID-19, Луцик В. М. (2020)
Семененко В. О. - Особливості правової охорони музичних творів,спеціально створених для аудіовізуального твору: національна та іноземна практика (2020)
Слома В. М. - Відступлення права вимоги та переведення боргу у зобов’язаннях з множинністю осіб (2020)
Труфанова Ю. В. - Наказне провадження як спрощена форма розгляду цивільних справ, Голова В. М. (2020)
Фрончко В. В. - Пандемія коронавірусу (COVID-19) як форс-мажорна обставина щодо виконання договірних зобов’язань, Цьомик В. Ю. (2020)
Юркевич І. І. - Роль юридичних клінік у підготовці професійних юристів (2020)
Krzywkowska J. - Sądowa próba pogodzenia małżonków (2020)
Мазепа С. О. - Кримінальна відповідальність за порушення карантину в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Олійничук Р. П. - Особливості розслідування забруднення атмосферного повітря (2020)
Проценко М. В. - Об’єктивна сторона злочинних проявів саботажу: порівняльно-правовий аналіз, Гавловська А. О., Сімонцева Л. О. (2020)
Тєнєшев В. Ф. - Нетрадиційні способи доказування злочинів, чи є перспектива?, Котис В. Я. (2020)
Шевчук В. М. - Засоби криміналістичної тактики: поняття та система (2020)
Tokarieva A. V. - Educational digital games: models and implementation, Volkova N. P., Harkusha I. V., Soloviev V. N. (2019)
Lavrentieva O. O. - Theoretical and methodical aspects of the organization of students’ independent study activities together with the use of ICT and tools, Rybalko L. M., Tsys O. O., Uchitel A. D. (2019)
Popel M. V. - The areas of educational studies of the cloud-based learning systems, Shyshkina M. P. (2019)
Kholoshyn I. V. - Pedagogical techniques of Earth remote sensing data application into modern school practice, Varfolomyeyeva I. M., Hanchuk O. V., Bondarenko O. V., Pikilnyak A. V. (2019)
Lovianova I. V. - Cloud calculations within the optional course Optimization Problems for 10th-11th graders, Bobyliev D. Ye., Uchitel A. D. (2019)
Mintii I. S. - Import test questions into Moodle LMS, Shokaliuk S. V., Vakaliuk T. A., Mintii M. M., Soloviev V. N. (2019)
Ткачук В. В. - Дослідження процесу використання мобільних ІКТ студентами університетів: мобільні тестові системи та мобільні засоби розробки мультимедіа, Єчкало Ю. В., Семеріков С. О. (2019)
Shyshkina M. P. - Augmented reality as a tool for open science platform by research collaboration in virtual teams, Marienko M. V. (2019)
Lvov M. S. - Simulation technologies of virtual reality usage in the training of future ship navigators, Popova H. V. (2019)
Shamonia V. H. - Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals, Semenikhina O. V., Proshkin V. V., Lebid O. V., Kharchenko S. Ya., Lytvyn O. S. (2019)
Kramarenko T. H. - Prospects of using the augmented reality application in STEM-based Mathematics teaching, Pylypenko O. S., Zaselskiy V. I. (2019)
Shapovalov V. B. - The Google Lens analyzing quality: an analysis of the possibility to use in the educational process, Shapovalov Ye. B., Bilyk Z. I., Megalinska A. P., Muzyka I. O. (2019)
Титул, Зміст (2020)
Ключник Р. М. - Популізм як сучасний політико-економічний феномен, Невесела К. О. (2020)
Задоя О. А. - Аналіз сценаріїв застосування інструментів антикризової економічної політики в Україні під час пандемії (2020)
Сментина Н. В. - Економічний профіль територіальної громади як інструмент активізації місцевого економічного розвитку (2020)
Семенова К. Д. - Моделювання впливу факторів клієнтського капіталу на доходи банківських установ, Тарасевич Н. В. (2020)
Shvachych G. - Blockchain innovative technology as a communication basis for the digital economy formation, Kholod O., Busygin V. (2020)
Бочко О. Ю. - Взаємозв'язок скорочення ланцюгів постачання та SCM на ринку овочів та фруктів, Рожко Н. Я., Васильців Н. М. (2020)
Лігоненко Л. О. - Дизайн-менеджмент як методологія пошуку та впровадження інновацій (2020)
Задоя А. О. - Міжнародна інвестиційна позиція у системі показників зовнішньоекономічної діяльності країни (2020)
Brągiel E. - Financial Support for Food Manufacturers – European and Polish Food Quality Systems, Ślusarczyk B., Bienia B., Bielawa B., Zywar K., Szelc P. (2020)
Черкашина Т. С. - Стан і тенденції іноземного інвестування економіки України на етапі четвертої промислової революції (2020)
Гриник І. В. - Володимир Симиренко про реформування садівничої науки та створення Всесоюзного дослідного інституту плодового та ягідного господарства у Києві, Вольвач П. В., Панасюк Б. Я. (2020)
Єжов В. М. - Біохімічні аспекти селекції ягідних культур родів Rubus L. та Ribes L., Гриник І. В. (2020)
Болдижева Л. Д. - Селекція на отримання імунних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2020)
Москалець В. В. - Селекційне вивчення обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в Інституті садівництва НААН України, Москалець Т. З., Гриник І. В., Шевчук О. А., Ходаніцька О. О. (2020)
Павлюк В. В. - Перлина - новий сорт суниці садової (Fragaria ananassa L.) для споживання ягід свіжими та для заморозки, Ковальчук Н. С. (2020)
Москалець Т. З. - Стан і перспективи селекції та вирощування плодово-ягідних рослин, малопоширених в культурі, в сучасному садівництві України, Гриник І. В., Москалець В. В., Бублик М. О., Князюк О. В., Кравець О. А., Ткачук О. О. (2020)
Шевчук І. В. - Особливості сезонної динаміки льоту імаго сливової плодожерки (Grapholita funebrana Tr.) в насадженнях сливи (Prunus domestica L.) (2020)
Кривошапка В. А. - Оцінка посухостійкості сортів і гібридних форм обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) в умовах Лісостепу України, Китаєв О. І., Москалець В. В., Москалець Т. З., Кондратенко Н. Г. (2020)
Макарова Д. Г. - Моніторинг погодних змін та їх вплив на продуктивність цінного селекційного генофонду вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у Лісостепу України, Василенко В. І., Трохимчук А. І. (2020)
Василенко В. І. - Функціональний стан фотосинтезуючого апарату листків дерев нових сортів черешні (Cerasus avium L.) в Лісостепу України, Мойсейченко Н. В., Китаєв О. І., Груша В. В. (2020)
Малюк Т. В. - Винос поживних речовин як показник потреби плодових культур у мінеральному живленні, Пчолкіна Н. Г., Козлова Л. В. (2020)
Нагорна Л. В. - Екологічно безпечні заходи регулювання чисельності шкідливих організмів у персикових (Persica vulgaris Mill.) насадженнях, Юдицька І. В. (2020)
Нагорна Л. В. - Ефективність біодеструкторів проти кокомікозу черешні (Cerasus avium Moench.) (2020)
Одинцова В. А. - Визначення дат виходу дерев черешні (Cerasus avium Moench.) з біологічного спокою та початку цвітіння (2020)
Фільов В. В. - Особливості функціонування фотосинтетичного апарату листя дерев перспективних сортів і форм сливи (Prunus domestica L.), Кривошапка В. А., Китаєв О. І., Васюта В. М. (2020)
Ходаківська Ю. Б. - Нові перспективні сорти груші (Pirus communis L.) Інституту садівництва НААН України, Матвієнко М. В. (2020)
Шевчук Л. М. - Особливості біохімічного складу плодів сортів обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) селекції Інституту садівництва НААН України, Гриник І. В., Чмирь С. М. (2020)
Лагутенко О. Т. - Специфіка процесів проростання насіння калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees.), Рудник-Іващенко О. І., Шевель Л. О. (2020)
Матвієнко М. В. - Штамбова культура ліщини (фундука) (Corylus maxima Mill.) на деревоподібних підщепах, Бублик М. О., Ходаківська Ю. Б. (2020)
Костенко В. М. - Створення садів горіха волоського (Juglans regia L.) шляхом ущільнення плодоносних виноградних насаджень, Кіктенко М. Ф. (2020)
Полгороднік О. Г. - Економічна ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні агрусу(Ribes uva-crispa L.) в умовах Лісостепу України, Градченко С. І., Барабаш Л. О. (2020)
Терещенко Я. Ю. - Оцінка посухостійкості сортів порічок (Ribes vulgare L.) методом визначення електропровідності тканин, Ярещенко О. М. (2020)
Рудник-Іващенко О. І. - Чутливість надземних частин рослин актинідії (Actinidia arguta Siebold & Zucc.) до впливу низьких температур, Кривошапка В. А., Цандур М. М., Груша В. В. (2020)
Литовченко О. М. - Технологічні основи формування якості виноматеріалів з плодів обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) у залежності від способів їх переробки та видового різноманіття дріжджів, Москалець Т. З., Москалець В. В., Токар А. Ю., Кузнецов А. В., Вовкогон А. Г. (2020)
Рибна Т. В. - Перспективні сорти ожини (Rubus L.) для вирощування в умовах Північно-Східного Лісостепу України (2020)
Соколов В. О. - Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів фрези для обробітку ґрунту в пристовбурно-міжстовбурних смугах саду, Привалов І. С., Корнута Ю. П., Тимошок І. В. (2020)
Васильченко Н. В. - Органічне виробництво плодово-ягідної продукції як перспективний напрям садівництва у Сумській області (2020)
Сало І. А. - Теоретичні підходи до формування нормативних витрат на кваліфікаційну експертизу сортів рослин (2020)
Веретюк С. В. - Структурно-просторова організація мікробного біому ризосфери рослин самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens L.), Патика Т. І., Патика М. В., Бойко М. В. (2020)
Дубровський В. І. - Фотосинтез і врожай: проблеми, досягнення, перспективи досліджень, Швартау В. В., Михальська Л. М. (2020)
Лисевич С. Г. - Формування господарського механізму гірничо-збагачувального комбінату та його оцінка (на прикладі північного гірничо-збагачувального комбінату) (2019)
Іванова Н. С. - Стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки регіонів (2019)
Калініченко Д. Р. - Сутність поняття соціально-економічної безпеки підприємництва в умовах глобалізації, Бондарчук М. Є. (2019)
Карабаза І. А. - Бренд промислового міста: чинники, що впливають на просування, Шаповалова І. В. (2019)
Лохман Н. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення моделювання розвитку інноваційного потенціалу туристичних підприємств (2019)
Ніколайчук О. А. - Малий бізнес в сфері туризму та гостинності україни: від реалій до перспектив (2019)
Роженко О. В. - Формування організаційної культури підприємницьких структур як засобу узгодженості економічних інтересів суб’єктів господарювання (2019)
Барабанова В. В. - Маркетингові аспекти формування музейного простору, Богатирьова Г. А. (2019)
Гакова М. В. - Роль інституціонального середовища в контексті управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2019)
Приймак Н. С. - Класифікація причин опору змінам на підприємстві (2019)
Волошина С. В. - Відтворення людського капіталу підприємства та його властивості (2019)
Бочарова Ю. Г. - Співробітництво України та ЄС в інноваційній сфері, Чернега О. Б. (2019)
Москаленко К. С. - Інвестиційна політика країни: сутність, функції та фактори (2019)
Проданова Л. В. - Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення як проблема формування ринку землі в Україні, Шерстюкова К. Ю. (2019)
Чепурнова А. В. - Визначення сутності та змістовних аспектів поняття продовольчої безпеки (2019)
Слободянюк Н. О. - Впровадження зарубіжного досвіду реформування системи добровільного пенсійного забезпечення України, Юнацький М. О., Реха К. Х. (2019)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання внутрішнього аудиту паливно - мастильних матеріалів та напрями їх вирішення (2019)
Бугаевский К. А. - Определение особенностей становления и динамики менструального цикла у юных баскетболисток (2020)
Гринько В. М. - Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів І-ІІ курсів українського державного університету залізничного транспорту, Єфремова А. Я., Куделко В. Е. (2020)
Малойван Я. В. - Аналіз виступів збірних команд з волейболу сидячи на Паралімпійських іграх та перспективи розвитку цього виду спорту у світі, Овчаренко С. В. (2020)
Мітова О. О. - Особливості ієрархічної структури знань про контроль змагальної діяльності у командних спортивних іграх з позиції системного підходу (2020)
Михайлов Віт. В. - Точність шкал оцінювання результатів у тестових вправах за рівняннями лінійної регресії і за рівнями фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти, Михайлов Вол. В., Коростильова Ю. С. (2020)
Пасічник В. М. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами корфболу на фізичну підготовленість дітей старшого дошкільного віку, Талапа І. І. (2020)
Собко І. М. - Оптимізація спеціальної фізичної та технічної підготовки бадмінтоністів 13-14 років, Жаркова Є. Є., Віцько С. М. (2020)
Стрикаленко Є. А. - Ефективність методики розвитку спеціальної витривалості юних гандболісток, Шалар О. Г., Гузар В. М. (2020)
Цимбалюк Ж. О. - Вплив спрямованості спортивно-масової роботи на показники спортивної майстерності та виконання вправ і норм військово-спортивного комплексу, Гришко А. В., Сіянко О. В., Шевченко О. С. (2020)
Цись Д. І. - Диференційований підхід до фізичної підготовки футболісток студентських команд на спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду, Хлус Н. О., Цись Н. О. (2020)
Amelina S. M. - Aufgabentypen bei der Didaktisierung von Materialien zu den Spuren der deutschen in der Geschichte von Kiew (2020)
Vyrsta N. B. - Didaktisierung der Pressetexte der Galiziendeutschen im DaF-Unterricht (2020)
Hamaniuk V. A. - Deutsche Spuren in der Ukraine im Deutscheunterricht: illustrativ, interaktiv, kommunikativ (2020)
Kazhan Yu. A. - Entwicklung der soziokulturellen Kompetenz der Lehramtsstudierenden auf der Grundlage der Funde zum Thema "Deutsche Spuren in der Ukraine" (2020)
Karpiuk V. A. - Entwicklung der landeskundlichen und kommunikativen Kompetenzen beim Erlernen des Deutschen in Kryvyi Rih (2020)
Piankovska I. V. - Übungstypen zum Leseverstehen im Fremdsprachenunterricht (2020)
Вакалюк Т. А. - Професiйнi м’якi компетентностi майбутнiх iнженерiв-програмiстiв: ключовi поняття, Концедайло В. В., Мінтій І. С. (2020)
Дубинский А. Г. - Автоматизация проверки карт знаний (mind maps) (2020)
Задорожнiй В. М. - Використання програмно-апаратного комплексу Arduino у шкiльному фiзичному експериментi (2020)
Kováčová M. - Zu Effekten vom Einsatz der Theaterprojekte in der Lehrerausbildung (2020)
Лаврентьєва О. О. - Проектування змiсту iнформацiйно-консультативного середовища закладу освiти, Кучма О. І., Скрипник Л. М. (2020)
Моiсеєнко М. В. - Дидактичнi умови формування цифрової компетентностi студентiв педагогiчних унiверситетiв, Моiсеєнко Н. В., Кiв А. Ю. (2020)
Pochtoviuk S. I. - Possibilities of application of augmented reality in different branches of education, Vakaliuk T. A., Pikilnyak A. V. (2020)
Sulik A. A. - Philosophy on bilingual education: Sociocultural competence and Identity (2020)
Чорна О. В. - Монiторинг якостi вищої освiти в Українi та Нiмеччинi: компаративний аспект (2020)
Євтушенко Е. О. - Iсторiя фiторекультивацiйних дослiджень i проектної дiяльностi кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького державного педагогiчного унiверситету (2020)
Гнiлуша Н. В. - Становлення екологiчної освiти у Криворiзькому державному педагогiчному унiверситетi (2020)
Ющук Є. Д. - Iсторичнi вiдомостi мiкроморфологiчного дослiдження ґрунтiв на кафедрi ботанiки та екологiї Криворiзького державного педагогiчного унiверситету (2020)
Євтушенко Е. О. - Мiжнароднi екологiчнi проекти кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, Савосько В. М. (2020)
Bielyk Yu. V. - Macronutrients and heavy metals contents in the leaves of trees from the devastated lands at Kryvyi Rih District (Central Ukraine), Savosko V. M., Lykholat Yu. V., Heilmeier H., Grygoryuk I. P. (2020)
Козловская И. П. - Эколого-агрономические составляющие экспортного потенциала тепличного комплекса Республики Беларусь (2020)
Лихолат Ю. В. - Особливостi водообмiнних процесiв нетрадицiйних малопоширених плодових рослин в умовах Степового Приднiпров’я як критерiй розширення асортименту продукцiї з високою бiологiчною цiннiстю, Хромих Н. О., Алексєєва А. А., Лихолат Т.Ю., Лихолат О. А., Вишнiкiна О. В., Давидов В. Р., Єфанов Р. Є., Григорюк I. П. (2020)
Назаренко М. М. - Еколого-агрономiчнi особливостi формування врожайностi та якостi сучасних сортiв пшеницi озимої, Горщар В. I., Лихолат О. А., Iжболдiн О. О., Колiнько О. М. (2020)
Комарова I. О. - Бiоiндикацiї стану едафотопу за показниками акумуляцiї важких металiв вегетацiйними органами (на прикладi Тaraxacum officinale Wigg.) (2020)
Домницька I. Л. - Сезоннi ритми окремих видiв рослин захищеного ґрунту ботанiчного саду Днiпровського нацiонального унiверситету iменi Олеся Гончара (2020)
Іванова Н. С. - Оцінка рівня економічної безпеки регіонів України, Маловичко С. В. (2019)
Барабанова В. В. - Особливості формування комунікативного фестивального простору: маркетингові аспекти, Богатирьова Г. А. (2019)
Приймак Н. С. - Мотиваційна стратегія посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, Антоненко О. В. (2019)
Слободянюк Н. О. - Вітчизняні методики оцінювання рівня економічної безпеки на макро- та мікрорівнях: основні положення та особливості застосування, Янковський В. А. (2019)
Андрущенко Г. І. - Особливості методики розрахунку економічного ефекту при вдосконаленні системи електроприводу на металургійному підприємстві (2019)
Бочарова Ю. Г. - Моделі розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки (2019)
Горіна Г. О. - Суб’єкти ринку туристих послуг: сутність і класифікація, Федоренко Т. М. (2019)
Горіна Г. О. - Імперативи реалізації стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України, Борблік К. Е. (2019)
Карабаза І. А. - Strategic measures for development of the ukrainian tourism industry in the context of strengthening country's economic sucurity, Маловичко С. В. (2019)
Бочарова Ю. Г. - Імпакт-інвестування як найбільш ефективний інструмент розвитку соціально-відповідального бізнесу в умовах глобалізації, Шерстюк К. О. (2019)
Чайка К. С. - Капітальні вкладення в економіку України (2019)
Гейєр Е. С. - Грошові кошти на торговельних підприємствах: актуальні питання бюджетування, Шевченко Л. Я., Шендригоренко М.Т. (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Chumachenko O. I. - Formation of a Learning Set for the Task of Image Processing, Kot A. T. (2020)
Krasnousova O. Yu. - Probabilistic Method of Acceptance Control of the Fifth-level Automatic Driving System under Nonhomogeneous Operating Conditions (2020)
Tovkach S. S. - Transition Process Regulator of Self-organizing Aviation Engine Control System (2020)
Lukovtsev V. S. - Short Circuit Protection Efficiency Increase in Ship Electric Power Systems, Tierielnyk S. A. (2020)
Filonenko S. F. - Interrelation Acoustic Energy with the Composite Deformation Speed at its Destruction by Von Mises Criterion, Stakhova A. P. (2020)
Kucherov D. P. - Recognition of Text Phrases Distorted by Interference by Back Propagation Neural Network, Tkachenko V. G., Kashkevych I.-F. F., Androshchuk A. O., Perepelitsyn S. O. (2020)
Shefer О. V. - Detection of Anomalies in the Info-communication System Using the Informative Sequence Method, Halai V. M., Shefer V. O., Mykhailenko O. V. (2020)
Sushchenko O. A. - Features of Modelling Stabilization Digital System of Ground Vehicle Equipment, Salyuk A. A., Yehorov S. H. (2020)
Yama O. S. - Control of Three-phase Three-leg Inverter with Using a Geometric Approach, Mykolaiets D. A. (2020)
Prodeus A. M. - Two Simplified Models of Early Sound Reflections in a Room, Didkovska M. V., Kukharicheva K. A., Motorniuk D. E. (2020)
Filyashkin M. K. - Study of the Dynamics of Automatic Control Loops of Heavy Quadcopter (2020)
Shevchuk D. O. - Simulation Model of Aircraft Operational Maintenance Process in Failure Situations, Medynskyi D. V. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Publisher's imprint (2020)
Заблодська І. В. - Використання інструментів ідентифікації для адміністрування розвитку об’єднаних територіальних громад (на прикладі Донецької області), Гречана С. І., Ромахова О. О. (2020)
Яценко О. В. - Стратегічний менеджмент у підприємництві України (2020)
Топалова І. А. - Особливості формування логістичної інфраструктури регіональних товарних ринків (2020)
Коляденко О. Л. - Теоретичні засади логістичної діяльності підприємств АПК (2020)
Іляшенко К. Р. - Глобальна мережевізація та ланцюги доданої вартості в економічному зростанні країн (2020)
Задорожна Р. П. - Методологічні особливості відображення фінансового сектору в системах макроекономічної статистики (2020)
Бондаренко В. М. - Роль лізингу в системі адміністративного поділу сільських територій (2020)
Буднікевич І. М. - Особливості комунікацій в маркетингу малих підприємств ресторанного бізнесу, Крупенна І. А., Костинян А. А. (2020)
Порев С. М. - Феномен науки в університеті та економічне пізнання (2020)
Вартанова О. В. - Методика викладання управлінських дисциплін в контексті формування у студентів компетенцій ХХI століття (2020)
Возіанов С. О. - Первинна, загальна захворюваність, смертність від основних хвороб органів сечостатевої системи в аспекті діяльності ДУ "Інститут урології НАМН", Сайдакова Н. О., Григоренко В. М., Онищук А. П., Ониськів О. О. (2015)
Стусь В. П. - Порушення місцевого ниркового кровотоку при моделюванні одосторонніх патологічних процесів у нирках, Шпонька І. С., Бараннік К. С., Пославська О. В. (2015)
Костєв Ф. І. - Симультанні оперативні втручання у пацієнток похилого віку з урологічними ускладненнями генітального пролапсу, Чайка О. М., Красилюк Л. І. (2015)
Фридберг А. М. - Диапевтика в вопросах лечения простых кист почек, Светличный Э. А., Украинец Е. П. (2015)
Люлько А. А. - Повышение эффективности симультанной механической эндоскопической цистолитотрипсии вторичных камней мочевого пузыря у пациентов с необходимостью выполнения трансуретральной резекции предстательной железы, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Варвашеня М. В. (2015)
Саричев Л. П. - Роль бактеріальної транслокації із кишечника у патогенезі бактеріурії, Пустовойт Г. Л. (2015)
Пасєчніков С. П. - Вплив менструального циклу та інфекційно-запальних процесів геніталійна частоту виникнення гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку, Мітченко М. В., Самчук П. О. (2015)
Сарычев Л. П. - Контраст-индуцированная нефропатия, Пустовойт А. Л., Сарычев Я. В., Сухомлин С. А., Панасенко С. Н. (2015)
Підмурняк О. О. - Аналіз ефективності застосування алгоритму розрахунку місць розташування троакарів при лапароскопічних та ретроперитонеоскопічних втручаннях при патології нирок та проксимального відділу сечоводу, Собчинський С. А., Собчинський К. С., Войцешин В. В., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А., Дрогоруб А. А. (2015)
Нікітаєв С. В. - Оцінка клінічних проявів та якості життя хворих при лікуванні необструктивного вторинного уретерогідронефрозу (2015)
Бачурін Г. В. - Використання фітотерапії в урологічній практиці (2015)
Гродзінський В. І. - Гострі неускладнені інфекції сечовивідних шляхів. Цистит, як передумова пієлонефриту: епідеміологічні особливості за територіальною ознакою (2015)
Литвинець Є. А. - Гестаційний пієлонефрит: стабілізація порушень систем перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту при лікуванні хворих, Гоцуляк Я. В., Литвинець В. Є., Кондрат А. В. (2015)
Самі Х. - Стан прооксидантно-антиоксидантного балансу та рівень медіаторів запалення у хворих на хронічний калькульозний пієлонефрит у фазі його активного перебігу, Борисов О. В. (2015)
Квятковская Т. А. - Состояние уродинамики нижних мочевых путей при циститах у женщин по данным урофлоуметрии, Квятковский Е. А. (2015)
Гайбуллаев А. А. - Недержание мочи у женщин в регионе Южного Приаралья, Абдуризаев А. А., Машарипов Ш. Р. (2015)
Стусь В. П. - Открытое исследование по изучению клинико-эпидемиологических характеристик мочекаменной болезни в Украине, Агеев В. А., Амбросийчук А. Я. и др. (2015)
Целюх Н. С. - Вплив факторів харчування на утворення каменів у нирках серед населення нашого регіону, Кітик В. В., Дмитрієнко В. В. (2015)
Дмитришин С. П. - Фактори ризику та ймовірність розвитку гострого пієлонефриту у хворих на сечокам’яну хворобу, які мають нефростому (2015)
Спиридоненко В. В. - Терапия рецидивов калькулезного пиелонефрита после проведения эндоскопических операций по поводу уролитиаза, Гурженко А. Ю., Мороз О. Л., Рудаков В. А. (2015)
Антонян И. М. - Мочекаменная болезнь. Новые возможности изгоняющей лекарственной терапии, Зеленский А. И., Мегера В. В., Зеленский Р. А., Стецишин Р. В., Торак Т. А. (2015)
Черненко Д. В. - Комплексная метафилактика кальций-оксалатного нефролитиаза, Черненко В. В., Желтовская Н. И. (2015)
Стусь В. П. - Досвід лікування вікового андрогенного дефіциту у чоловіків, Поліон Ю. М., Поліон М. Ю. (2015)
Кернесюк М. М. - Опущення передміхурової залози, Кернесюк М. Л. (2015)
Квятковская Т. А. - Состояние гемомикроциркуляторного русла париетальной пластинки влагалищной оболочки яичка при гидроцеле по данным электронной микроскопии (2015)
Десятерик В. І. - Сучасні методи діагностики та лікування хворих на варикоцеле, Бровко О. В., Білий І. Б. (2015)
Бойко М. І. - Лікування сексуальної дисфункції інгібіторами фосфодіестерази 5 у чоловіків, хворих на розсіяний склероз, Радзіховська Н. С. (2015)
Бойко А. І. - Вплив інфравезикальної обструкції, що зумовлена доброякісною гіперплазією передміхурової залози, на патофізіологічні зміни сечового міхура у пацієнтів з метаболічним синдромом, Шмуліченко О. В. (2015)
Руденко О. В. - Експериментальне обґрунтування окремих ланок патогенезу синдрому хронічного тазового болю, Костєв Ф. І., Красилюк Л. І., Савчук Р. В. (2015)
Ромащенко О. В. - Контрацепція з подвійним захистом, Мироненко Н. О., Білоголовська В. В., Щербак М. О., Ходжава М. М., Луб’янець Б. К. (2015)
Возіанов С. О. - Позитивний хірургічний край у прогнозуванні перебігу раку передміхурової залози, Григоренко В. М., Межерицький С. М., Єрьомін І. Г., Данилець Р. О., Сайдакова Н. О., Вікарчук М. В. (2015)
Сакало А. В. - Ризик-фактори прогресування при тактиці активного спостереження у хворих на семіному яєчка І стадії (2015)
Мальцев А. В. - Патоморфоз інвазивного раку сечового міхура під впливом неоад’ювантного променевого лікування, Савенков В. І. (2015)
Лесовой В. Н. - Распространенность и патоморфология опухолей яичка в Харьковском регионе, Хареба Г. Г., Гарагатый И. А., Ханжин В. В., Щукин Д. В. (2015)
Хареба Г. Г. - Химио-гормональная терапия в лечении впервые выявленного рака предстательной железы, Дубинина А. Н. (2015)
Костєв Ф. І. - ПІН - передрак передміхурової залози, патогенетичне обґрунтування моніторингу хворих, Красилюк Л. І., Бахчієв Р. В., Кузнєцов Д. О., Руденко О. В. (2015)
Сафронова О. В. - Обґрунтування використання різних режимів фракціонування при проведенні дистанційної променевої терапії за радикальною програмою у пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози (2015)
Сакало А. В. - Сальвадж-терапія прогресуючої семіноми яєчка, Коренькова І. С. (2015)
Щукин Д. В. - Хирургия "высоких" опухолевых тромбов нижней полой вены без использования pіggy-back мобилизации печени. Новый хирургический подход, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Поляков Н. Н., Хареба Г. Г., Мозжаков П. В. (2015)
Григоренко В. М. - Порівняльна оцінка результатів лікування раку передміхурової залози нестероїдним антиандрогеном у стандартній та редукованій дозах, Волков С. С., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Вальчишин А. М. (2015)
Македонский И. А. - На пути к трансляционной медицине: использование биофизических моделей для совершенствования реабилитационной электростимуляции в детской урологии, Коченов А. В., Поддубная Е. П., Моренец В. А., Кулагина И. Б., Новородовская Т. С., Македонская О. И., Корогод С. М. (2015)
Соловьев А. Е. - Закрытые повреждения почек у детей, Спахи О. В., Пахольчук А. П., Кокоркин А. Д. (2015)
Берестенко С. В. - Нейрофиброматоз. Спонтанный разрыв правой почки у пациентки 24 лет (случай из практики), Аламаха В. И., Конарева С. А., Журило-Никоненко И. В., Плечун В. В., Важенина Е. Л., Берестенко Н. В., Панченко А. В., Цепелев Ю. Ю. (2015)
Шамраев С. Н. - Сравнительный анализ ранних результатов открытых и лапароскопических адреналэктомий при объёмных новообразованиях надпочечников, Кнышенко А. Н., Шамраева Д. Н., Гурженко А. Ю. (2015)
Шамраев С. Н. - Лапароскопическая пиелолитотомия: показания, техника, ранние и поздние результаты, Кнышенко А. Н., Гурженко А. Ю., Черноус В. А. (2015)
Шамраев С. Н. - Сравнительная оценка результатов открытой и лапароскопической пиелопластики при гидронефрозе, Возианов С. А., Кнышенко А. Н., Гурженко А. Ю., Леоненко А. Н., Черноус В. А. (2015)
Шамраев С. Н. - Выбор метода деривации мочи и реконструкции мочевых резервуаров после радикальной цистэктомии, Генбач И. О., Васильева В. Д. (2015)
Возианов С. А. - Лапароскопическая резекция почки при почечно-клеточном раке: ретроспективный анализ в сравнении с люмбальным доступом, Шамраев С. Н., Бойко А. И., Кнышенко А. Н., Гурженко А. Ю., Васильева В. Д., Шамраева Д. Н. (2015)
Гринь В. К. - Сравнительный анализ результатов хирургического лечения рака почки с опухолевым тромбозом нижней полой вены и правого предсердия, Думанский Ю. В., Шамраев С. Н., Кнышенко А. Н. (2015)
Шамраев С. Н. - Ранние и поздние осложнения открытой позадилонной радикальной простатэктомии, Бабюк И. А., Возианов С. А., Леоненко А. Н., Кнышенко А. Н., Гурженко А. Ю. (2015)
Возианов С. А. - Радикальная цистэктомия в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, Шамраев С. Н., Васильева В. Д., Генбач И. О. (2015)
Возіанов С. О. - Ендоскопічна екстраперитонеальна радикальна простатектомія: особливості проведення та оцінка найближчих результатів, Григоренко В. М., Данилець Р. О., Вікарчук М. В., Бровко Н. В., Перета Л. В. (2015)
Лісовий В. М. - Результати інтеграції урології і нефрології у пацієнтів з полікістозом нирок, Андон’єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Лісова Г. В. (2015)
Стаховський Е. О. - Ілеальна пластика сечоводу в лікуванні ятрогенних пошкоджень сечовивідних шляхів у онкологічних хворих, Кононенко О. А., Вукалович П. С., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Пікуль М. В. (2015)
Войленко О. А. - Частота виникнення локальних рецидивів при хірургічному лікуванні локалізованого нирково-клітинного раку, Вітрук Ю. В., Стаховський О. Е., Стаховський Е. О. (2015)
Стаховський О. Е. - Деривація сечі після радикальної цистектомії, Войленко О. А., Вітрук Ю. В., Пікуль М. В., Стаховський Е. О. (2015)
Стаховський Е. О. - Нефруретеректомія з цистектомією при уротеліальному раку верхніх сечових шляхів, Пікуль М. В., Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Кононенко О. А., Литвиненко Р. А., Буйвол О. В., Чепурнатий М. В. (2015)
Стаховський Е. О. - Показання до резекції нирки при пухлині більше 7 см, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Буйвол О. В., Кононенко О. А., Литвиненко Р. А., Пікуль М. В., Чепурнатий М. В. (2015)
Стаховський Е. О. - Радикальна простатектомія в контексті спеціалазіованої медичної допомоги хворим на рак передміхурової залози в Україні, Вітрук Ю. В. (2015)
Войленко О. А. - Фактори впливу на вибір тактики оперативного лікування локалізованого нирково-клітинного раку, Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Стаховський Е. О. (2015)
Стаховський Е. О. - Локальная ішемія при резекції нирки, як альтернатива тепловій ішемії, Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Буйвол О. В., Кононенко О. А., Литвиненко Р. А., Пікуль М. В., Чепурнатий М. В. (2015)
Стаховський Е. О. - Етіопатогенез мікроциста, Чепурнатий М. В., Вітрук Ю. В., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вукалович П. С., Буйвол О. В., Кононенко О. А., Литвиненко Р. А., Пікуль М. В. (2015)
Дігтяр В. А. - Досвід лікування хворих дітей із патологією подвоєної нирки, Бойко М. В., Харитонюк Л. М., Обертинський А. В., Островська О. А. (2015)
Щукин Д. В. - Иммуногистохимические особенности почечно-клеточного рака с внутривенозной инвазией и без, Яковцова И. И., Лесовой В. Н., Данилюк С. В., Бабич М. Н., Товажнянская В. Д., Демченко В. Н. (2015)
Глушаков В. Е. - Редкое осложнение инфравезикальной обструкции, Махлевич Ф. М., Борщ В. П., Баранов И. Г., Картавый В. В., Аксентьев С. А. (2015)
Десятерик В. І. - Симптомокомплекс ниркової кольки та труднощі діагностики аневризми аорти, Глушаков В. О., Баранов І. Г., Борщ В. П., Картавий В. В., Махлевич Ф. М., Давиденко А. В. (2015)
Добровольський В. А. - Алгоритм хірургічного лікування хворих із малими нирковими новоутвореннями, Лесняк О. М., Собчинський С. А., Строй О. О., Банира О. Б. (2015)
Возіанов С. О. - Перспективи застосування мікро-рибонуклеїнових кислот в онкоурології, Строй О. О., Шуляк О. В. (2015)
Антонян И. М. - Ангиомиолипома почки - наш опыт хирургического лечения, Лесовой В. Н., Щукин Д. В., Мегера В. В., Кешишян А. А., Геглюк О. Н. (2015)
Антонян И. М. - Рак предстательной железы у больных, оперированных по поводу аденомы, Мегера В. В., Стецишин Р. В., Геглюк О. Н., Кешишян А. А., Бабич М. Н. (2015)
Мегера В. В. - Значимость простатического специфического антигена (ПСА) в диагностике рака предстательной железы, Геглюк О. Н., Россихин В. В., Бухмин А. В., Белов В. Ю. (2015)
Антонян И. М. - Роль стромальных стволовых клеток при лечении экспериментального гипогонадизма (2015)
Бухмин А. В. - Возможности медикаментозной терапии синдрома "острой мошонки" в послеоперационном периоде, Антонян И. М., Россихин В. В., Мегера В. В. (2015)
Хощенко Ю. А. - Ефективність антиоксидантів - гідратованих фуллеренів C60 та альфа-токоферолу ацетату - на біохімічний гомеостаз нирки після резекцій, виконаних при її онкологічній патології, Россіхін В. В., Антонян І. М., Бухмін О. В., Осипов П. Г., Мегера В. В. (2015)
Антонян І. М. - Черезшкірна пункційна нефростомія при контактній уретеролітотрипсії, Стецишин Р. В., Добролежа С. П., Шусь А. В., Чепенко А. В. (2015)
Антонян І. М. - Про неоцистопластику при раку сечового міхура, Зеленський О. І., Базаринський О. Г., Зеленський Р. О., Налбандян Т. А., Мошель Ф. Г. (2015)
Антонян И. М. - Об оптимизации подготовки врачей-интернов урологического профиля, Мегера В. В., Туренко И. А., Стецишин Р. В., Бухмин А. В., Россихин В. В., Шусь А. В., Зеленский А. И., Базаринский О. Г. (2015)
Лесовой В. Н. - Использование трансплантационных методик в органосохраняющей хирургии сложных опухолей почек, Поляков Н. Н., Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Мозжаков П. В. (2015)
Молчанов Р. Н. - Комбинация монополярной и биполярной трансуретральной резекции в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Пилин Е. В., Хитько Л. Г. (2015)
Молчанов Р. Н. - Малоинвазивные методы в диагностике и лечении нефролитиаза, осложненного педункулитом, Светличный Э. А. (2015)
Померанцев М. С. - Наш досвід уретроскопії і контактної літотрипсії в лікуванні сечокам’яної хвороби на Криворіжжі, Білий І. Б., Семенів В. М., Мусієнко А. П., Сліпенький С. М., Щербина С. І. (2015)
Квятковский Е. А. - Роль ульразвуковой диагностики в выявлении нефроптоза, Русинко И. М., Квятковская Т. А. (2015)
Квятковский Е. А. - Первый опыт использования отечественной уродинамической системы "ПОТОК-К" в амбулаторных условиях, Квятковский А. Е., Квятковская Т. А. (2015)
Міхно С. П. - Проблеми первинного гіперпаратиреозу в урологічній практиці, Білий І. Б., Поліщук Л. М. (2015)
Білий І. Б. - Перший досвід ендовідеоскопічної резекції кіст нирок, Мойсеєнко С. В., Щербина С. І. (2015)
Белый И. Б. - Результаты лечения мочекаменной болезни методом дистанционной литотрипсии в урологическом центре г. Кривой Рог, Щербина С. И., Моисеенко С. В., Баранник А. С. (2015)
Стусь В. П. - Роль препаратов гиалуроновой кислоты в комплексном лечении хронического цистита, Русинко И. М., Украинец Е. П., Краснов В. Н., Полион Н. Ю. (2015)
Стусь В. П. - Использование широкой фасции бедра при корпоропластике у пациентов с болезнью Пейрони, Суварян А. Л. (2015)
Стусь В. П. - Перкутанные вмешательства при множественных камнях почек, Фридберг А. М., Светличный Э. А., Гармиш О. С. (2015)
Стусь В. П. - Результаты лечения стриктур уретры, Суварян А. Л., Украинец Е. П. (2015)
Стусь В. П. - Сучасні підходи до лікування варикоцеле, Суварян А. Л., Поліон М. Ю., Гавва Н. В. (2015)
Пякшина Е. В. - Случай диагностики и лечения гипонатрийемии, имитирующей приступы стенокардии, у больного с опухолью мочевого пузыря, Гармиш О. С., Фомченко К. А., Рац И. Г., Степаненко В. А. (2015)
Фомченко К. А. - Послеоперационная гипермиоглобинемия у пациентов в урологии, как причина повреждения почек, Гармиш О. С., Рац И. Г., Пякшина Е. В. (2015)
Рац И. Г. - Выбор метода анестезии при проведении лапароскопических операций в урологии, Гармиш О. С., Пякшина Е. В., Фомченко К. А. (2015)
Стусь В. П. - Малоинвазивные вмешательства в решении вопроса коралловидного нефролитиаза, Фридберг А. М., Светличный Э. А. (2015)
Волик О. Н. - Ультразвуковая диагностика варикоцеле на субклинической стадии. Оценка показателей гемодинамики в сосудах яичка (2015)
Мальцев А. В. - Сэндвич-хирургия коралловидного нефролитиаза (перкутанная нефролитотрипсия и RІRS), Савенков В. И. (2015)
Стусь В. П. - Особенности диагностики деструктивного туберкулеза почек. Лечебная тактика, Русинко И. М., Моисеенко Н. Н., Краснов В. Н., Полион Н. Ю., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В., Слюсарев В. Н. (2015)
Русинко И. М. - Особенности оперативного лечения изолированного туберкулеза семенного канатика, симулирующего опухолевидное поражение, Квятковский Е. А., Русинко Н. М. (2015)
Стусь В. П. - Досвід лікування та віддалені результати лікування стриктур пієлоуретерального сегмента, Моісеєнко М. М., Дубовська Н. В. (2015)
Берестенко С. В. - Ефективність фітокомплексу Формен Комбі в лікуванні гіперплазії передміхурової залози у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, Новодранова Т. О., Берестенко Н. В. (2015)
Стусь В. П. - Особенности медикаментозной терапии вторичного гипогонадизма на фоне адипозогенитальной дистрофии у подростков и молодых мужчин, Русинко И. М., Русинко Н. М., Краснов В. Н., Полион Н. Ю., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2015)
Стусь В. П. - Особенности лечения мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря с использованием вакцины УРО-БЦЖ, Русинко И. М., Краснов В. Н., Полион Н. Ю., Слюсарев В. Н., Соколенко Р. В., Берестенко С. В., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Коштура В. В. (2015)
Головко С. В. - Селективна артеріальна емболізація як мінімально інвазивний метод лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози у хворих з високим оперативним ризиком, Кобірніченко А. А., Савицький О. Ф., Троіцький І. Л. (2015)
Бачурін Г. В. - Характеристика інфекцій сечових шляхів хворих сечокам’яною хворобою та її комбіноване лікування на сучасному етапі (2015)
Кадири Т. Р. - Оптимизация диагностики нефроптоза и показаний к нефропексии, Собиров С. И., Джураев М. А., Пулотов М. Х. (2015)
Кадири Т. Р. - Новый подход к выбору методики гемостаза при аденомэктомии простаты, Собиров С. И., Рахимов Д. А., Пулотов М. Х. (2015)
Кадири Т. Р. - Реконструктивные операции при нарушениях проходимости пузырно-мочеточникового сегмента, Пулотов М. Х., Набиев Б. Ч. (2015)
Руденко А. В. - Оптимізація лікування жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Константинов К. К., Сірик І. Л. (2015)
Пасечников С. П. - Оценка эффективности препарата Орципол в лечении хронических воспалительных заболеваний мужских половых органов трихомонадно-бактериальной этиологии, Нашеда С. В. (2015)
Дяченко В. Г. - Скринінг передміхурової залози в умовах урологічного стаціонару м. Дніпродзержинськ, Андреєв В. Є., Оверченко Е. С., Малахатько С. С., Кушнір І. А., Чемерис С. А. (2015)
Нашеда С. В. - Оптимізація лабораторної діагностики trіchomonas vagіnalіs у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози з гострою затримкою сечі (2015)
Саричев Л. П. - Реабілітація хворих на полікістоз нирок, Філоненко А. Ф., Саричев Я. В., Пустовойт Г. Л., Курячий Ю. В. (2015)
Саричев Я. В. - Особливості регіонального мікробного пейзажу у пацієнтів урологічного стаціонару, Пустовойт Г. Л., Панасенко С. М., Устенко Р. Л. (2015)
Ювiлеї. Сергiй Петрович Пасєчнiков. До 65-річчя від дня народження (2015)
Стусь В. П. - Iсторiя розвитку урологiї у Днiпропетровськiй областi (2015)
Некролог. Петро Степанович Серняк (2015)
Вітаємо з ювілеєм Олександра Андрійовича Данилова! (2020)
Мигаль І. І. - Гемодинаміка при корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss (2020)
Слєпов О. К. - Перший в Україні досвід застосування лінійних степлерів при накладанні ентероанастомозу у дітей, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П., Гладишко О. П., Голопапа Г. В. (2020)
Опанасенко М. С. - Результати діяльності центру дитячої фтизіохірургії Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України", Терешкович О. В., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Кирилова Т. В. (2020)
Русак П. С. - Проблемні питання діагностики та лікування гострого апендициту у дітей, Толстанов О. К., Рибальченко В. Ф., Стахов В. В., Волошин Ю. Л. (2020)
Karim S. - Using prepucial mucous to cover neourethra in TIP urethroplasty: 4 years experience in a tertiary paediatric hospital of Bangladesh, Talukder M. I., Parvin S. (2020)
Джам О. П. - Актуальні проблеми класифікації аноректальних вад розвитку в дітей у сучасних умовах (огляд літератури), Слєпов О. К. (2020)
Переяслов А. А. - Інфантильна гемангіома, Рибальченко В. Ф., Лосєв О. О. (2020)
Гижа Л. Ю. - Випадок сиреномелії в однієї дитини із двійні, Стеник Р. В., Переяслов А. А., Мальований Б. Я., Черевань Т. О., Борова-Галай О. Є. (2020)
Настанова МОЗ України № 01078. Гострий апендицит. Діагностика і лікування гострого апендициту: оновлення керівних принципів WSES у Єрусалимі 2020 р. (2020)
Рецензія на монографію "Вади розвитку черевної стінки у дітей" П.С. Русака, В.С. Конопліцького, О.Д. Фофанова (2020)
Пам’яті талановитого вченого присвячується Сягайло Петро Трохимович (до 85 – річчя від дня народження) (2020)
Світлій пам’яті Тимура Івановича Даньшина (2020)
Світлій пам’яті Петра Павловича Сокура (2020)
Бродецкая Ю. Ю. - Природа этического знания: о соотношении понятий "этика" и "мораль" (2018)
Данканич А. С. - Рецепция идей пауля тиллиха в современной философско-религиозной мысли (2018)
Корх О. М. - Базові принципи лібералізму в інтерпретації Джона СТюарта Мілля (2018)
Кривошеїн В. В. - Політична ментальність сучасного українського суспільства: загальне і особливе (2018)
Окорокова В. В. - Модель віртуальної людини доби постмодерну (2018)
Осетрова О. О. - Філософська рефлексія І. Я. Франка щодо напрямів соціальної роботи в громаді (на матеріалі повісті І. Я. Франка "Перехресні стежки") (2018)
Павленко І. В. - О смысле "значения" (2018)
Снитько Д. Ю. - О началах древнегреческой философии: П. Адо и Ф. Ницше (2018)
Фидровская М. Г. - Концепция Эпикура в свете вызовов современной науки (2018)
Скляренко К. О. - Методологічний потенціал концептуалізації повсякденності в соціологічних теоріях (2018)
Вершина В. А. - "Культура модерну": до проблеми дефиниції концепту (2018)
Шуліка А. А. - Політична роль профспілок в системі антиглобалістського руху (2018)
Комих Н. Г. - Актуальні екологічні практики індивідв в міському середовищі: соціологічна інтерпретація (2018)
Титул, зміст (2020)
Пам'яті Бориса Євгеновича Патона (2020)
Останнє інтерв'ю Бориса Євгеновича Патона (2020)
Василенко І. В. - Композити на основі магнітних наночастинок для неруйнівної магнітної та магнітно-люмінесцентної дефектоскопії, Грабова Н. В., Литвиненко А. С., Павліщук В. В., Колотілов С. В., Казакевич М. Л. (2020)
Муравський Л. І. - Нові методики та технічні засоби контролю і підвищення ресурсу роботи метало-композитних з'єднань авіаційної техніки, Вороняк Т. І., Іваницький Я. Л., Гвоздюк М. М., Максименко О. П., Куць О. Г., Стасишин І. В., Гаськевич Г. І., Сурядова О. Д. (2020)
Хворостяний В. В. - Опір руйнуванню та пошкоджуваність лінійно-пружної кераміки в умовах локального крайового навантаження: статистичний підхід, Родічев Ю. М., Сорока О. Б. (2020)
Гопкало О. П. - Із досвіду використання неруйнівних методів контролю для оцінки технічного стану аварійної ділянки трубопроводу, Юхимець П. С., Безлюдько Г. Я., Соломаха Р. М., Нехотящий В. О. (2020)
Недосєка А. Я. - Системи акустико-емісійного моніторингу при технічному діагностуванні промислових об'єктів, Недосєка С. А., Яременко М. А., Овсієнко М. А. (2020)
Троїцький В. О. - Скануючі рентгенівські системи на основі мініатюрних твердотільних перетворювачів, Карманов М. М., Михайлов С. Р., Шалаєв В. О., Пастовенський Р. О. (2020)
Баглай А. В. - Впровадження автоматичної системи контролю та діагностики технічного стану вентиляторів газоочищення мартенівських печей, Кіпін М. М., Дубіна М. О. (2020)
Шульженко М. Г. - Спеціалізовані пристрої неруйнівного контролю для оцінки технічного стану обертових та необертових частин механізмів, Поліщук О. Ф., Єфремов Ю. Г., Аврамов К. В. (2020)
Баглай А. В. - Динаміка та діагностика зазорів в клітях з багатонитковою прокаткою, Веренев В. В. (2020)
Л. М. Лобанову – 80! (2020)
В. О. Цечалю – 90! (2020)
Міжнародна конференція "Неруйнівний контроль та моніторинг технічного стану" (2020)
Title (2020)
Melnyk S. I. - Peculiarities of the classification of economically valuable indicators of highbush blueberry varieties of Vaccinium corymbosum L., Orlenko N. S., Leshchuk N. V., Matus V. M., Pavliuk V. A., Pavliuk N. V. (2020)
Chornobrov O. Yu. - In vivo adaptation of regenerant plants of Fragaria vesca L. cultivars, Tkachova O. E. (2020)
Bakuma A. O. - Alleles of Ppd-1 genes that control sensitivity to photoperiod in a number of bread winter wheat genotypes, Chebotar G. O., Tkachuk A. V., Chebotar S. V., Моskаlеts Т. Z., Моskаlеts V. V. (2020)
Rakhmetov D. B. - Study of some biochemical parameters and productivity of Silphium L. genotypes as perspective energetic crops, Vergun O. M., Rakhmetova S. O., Shymanska O. V., Fishchenko V. V. (2020)
Присяжнюк О. І. - Особливості формування листкової поверхні та структури врожаю сочевиці сорту ‘Антоніна’ залежно від елементів технології, Слободянюк С. В. (2020)
Роїк М. В. - Особливості формування продуктивності гібридів буряків цукрових вітчизняної селекції, Присяжнюк О. І., Кононюк Н. О., Кулік О. Г. (2020)
Білявська Л. Г. - Селекційна цінність неопушених ліній сої |Glycine max (L.) Merrill| для різних напрямів використання, Білявський Ю. В., Діянова А. О., Гарбузов Ю. Є. (2020)
Правдзіва І. В. - Оцінювання врожайності та стабільності генотипів пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) залежно від попередників та строків сівби, Демидов О. А., Гудзенко В. М., Дергачов О. Л. (2020)
Хоменко С. О. - Селекційна цінність колекційних зразків пшениці твердої ярої за показниками продуктивності в умовах Лісостепу України, Кочмарський В. С., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2020)
Куліш О. Ю. - Морфо-біологічні ознаки та продуктивність ліній і гібридів суперсолодкої кукурудзи, отриманих на основі мутації sh2, Парій М. Ф. (2020)
Тимошенко Ю. О. - "Червоні” проти "жовтих”: ідеологічне протистояння та тлі європейського спорту міжвоєнних років (2015)
Ткаченко К. А. - Франклін Рузвельт та Гаррі Трумен – засновники нової зовнішньополітичної доктрини Сполучених Штатів Америки у 40 – 50-х рр ХХ ст. (2015)
Кожушко А. М. - Реформаторська політика Пан Гі Муна на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин (2015)
Garkavchenko E. G. - The Arctic`s role in global supply and energy security (2015)
Худіш П. М. - Репатріація з Чехословаччини до Закарпаття (1945 - 1948 рр.): хід, сутність та наслідки процесу (2015)
Офіцинський Ю. Р. - Окупація Криму Росією 1 - 15 березня 2014 р. (за матеріалами газети "The New York Times” (2015)
Рудюк А. В. - Патронажні символи в міській геральдиці України (2015)
Морозова І. В. - Листування графа М. І. Воронцова: коло кореспондентських зв’язків (2015)
Набока О. В. - Джерела з історії політики США в Східній Азії в 30 – 70-х рр. ХІХ ст. (2015)
Михальський І. С. - Відображення в англомовній пресі антикріпосницького руху в Україні у середині ХІХ ст. (2015)
Радченко Н. М. - Кредитно-фінансові установи України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у працях радянських дослідників (2015)
Торопцева А. І. - Суспільно-політична проблематика України у німецьких та британських мемуарах 1914 - 1918 рр. (2015)
Нестеренко К. В. - Громадські організації української діаспори в Польщі та Чехословаччині у 1920 - 1938 рр.: історіографія та сучасні дослідження (2015)
Горнецькі В. В. - Освітянські реформи на Закарпатті під владою Австро-Угорщини (1867 - 1917 рр.) (2015)
Вереш С. І. - Діяльність Угорського Культурного Об’єднання Підкарпатської Русі в 1930-х. рр. (2015)
Міщанин В. В. - "Всенародні” свята Народної Ради Закарпатської України (1944 - 1945 рр.) як елемент радянізації Закарпаття (2015)
Борисова О. В. - Історіософські аспекти гуманістичної історіографії ХV ст. (2016)
Педан Н. А. - Держсекретар США В. Сьюард та французька інтервенція в Мексику (1861 - 1867 рр.) (2016)
Колеснікова К. А. - Річард Мілхауз Ніксон: шлях до президентського крісла (2016)
Кожушко А. М. - Діяльність Бутроса Бутроса-Галі в ООН: досягнення та недоліки (1992 - 1996 рр.) (2016)
Русанова М. І. - "Вікторіанський імперіализм" Джека Галлахера та Рональда Робінсона (2016)
Лавер О. Г. - Біженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти – одна з основних проблем XXI століття (2016)
Гарькавченко К. Г. - Політика США в Арктиці в першому-другому десятилітті ХХІ ст. (2016)
Алтухов О. А. - Становлення біржової справи та економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в ХІХ ст. (2016)
Бублик О. І. - Радянський тоталітарний режим і легальна діяльність православного духовенства в Україні в 20 - 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Куцов К. О. - Діяльність карпатоукраїнських студентських товариств міжвоєнної Чехословаччини у сфері музичного та театрального мистецтва (1922 - 1938 рр.) (2016)
Скиба І. І. - Головні етапи українсько-угорського міждержавного співробітництва у 1991 - 2016 рр. (2016)
Крюков В. Г. - Відомості вчених Арабського халіфату ІХ - Х століть про територію Апеннінського півострова та населення Італії (2016)
Радченко Н. М. - Основні види банківських операцій та їх відображення у звітній документації другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Торопцева А. І. - Відображення постатей П. Скоропадського та С. Петлюри у мемуарах Шарля Дюброй (2016)
Нестеренко К. В. - Діяльність громадських організацій української діаспори у Чехословаччині у 1920 - 1938 рр.: джерелознавчий аспект (2016)
Герасіна Л. М. - Наративи міжнародної конфліктності: глобальна турбулентність або деструкції світової системи? (2020)
Іваненко В. В. - Українська національна ідея в пошуках предметної визначеності, Кривошеїн В. В. (2020)
Кіндратець О. М. - Причини, методи і результати використання стратегії виснаження в асиметричних війнах (2020)
Клімова Г. П. - Феномен політичної культури: теоретико-методологічний дискурс (2020)
Смолянюк В. Ф. - Моделі державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності в Україні, Балан М. І. (2020)
Тихомирова Є. Б. - Європейська політика безпеки та оборони (2020)
Trebin M. P. - Biological terrorism: preparing the essence (2020)
Барабаш О. В. - Економічні цикли, політичні трансформації та окремі аспекти конституційного процесу в країнах Латинської Америки і Карибського басейну (2020)
Воднік В. Д. - Роль референдумів у здійсненні влади (2020)
Волянська О. В. - Довіра до публічної влади та чинники, що її зумовлюють у надзвичайних ситуаціях (2020)
Підкуркова І. В. - Феномен української діаспори: проблема збереження етнічної ідентичності та розвитку, Гой А. В. (2020)
Sakhan O. M. - Peculiarities of corruption combating in authorities of Ukraine in conditions of modern socio-political realities (2020)
Стасевська О. А. - Історична ідентичність як теоретичний конструкт соціально-гуманітарного знання (2020)
Яковлєв М. В. - Прикладне конструювання концептів у політичній науці за межами семантичного підходу (2020)
Наші автори (2020)
Іменний покажчик (2020)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2020)
Содержание (2020)
Горпинченко И. И. - Психотерапевтическое консультирование сексологических пациентов, Турчак Н. В. (2020)
Гурженко Ю. М. - Підсумкові матеріали 22-го Конгресу Європейського товариства сексуальної медицини, Спиридоненко В. В., Гурженко О. Ю. (2020)
Гурженко Ю. М. - Дослідження ПРОСПЕКТ IV (ПРОСтамол: ПЕрспективи Комбінованої Терапії) у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Спиридоненко В. В. (2020)
Головко С. В. - Наш досвід лапароскопічної парціальної нефректомії: техніка і результати, Балабаник В. Р. (2020)
Соснін М. Д. - Результати лапароскопічного лікування стриктури мисково-сечовідного сегмента у поєднанні із сечокам’яною хворобою, Слободянюк В. А., Грицаюк А. А. (2020)
Кваша О. М. - Віддалені результати органозберігальних операцій при видалені кістозних пухлин нирок категорії III–VI за Bosniak, Ухаль О. М., Ухаль М. І. (2020)
Горпинченко И. И. - Возможности терапии хронического простатита с помощью макромицета Flammulina velutipes, Спиридоненко В. В. (2020)
Возіанов С. О. - Ензимологічні індикатори ішемічного ушкодження паренхіми нирки у хворих на сечокам’яну хворобу, Черненко В. В., Нікуліна Г. Г., Мигаль Л. Я., Желтовська Н. І., Черненко Д. В., Клюс А. Л., Сербіна І. Є., Нікітаєв С. В., Савчук В. Й. (2020)
Корниенко А. М. - Оценка эффективности препарата Фармапрост в монотерапии у пациентов с комбинацией доброкачественной гиперплазии предстательной железы I степени и хронического абактериального простатита, Щербак М. А. (2020)
Кочарян Г. С. - Гиперсексуальность у женщины: случай из клинической практики (2020)
Kocharyan G. S. - Syndrome of anxious expectation of sexual failure (fear of sexual failure) in males: some aspects of its formation (2020)
Горпинченко І. І. - Застосування ацетилцистеїну в лікуванні пацієнтів із хронічним простатитом/синдромом хронічного тазового болю, Нуріманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Драннік Г. М. (2020)
Кочарян Г. С. - Диспареуния как клиническая проблема (2020)
Возіанов С. О. - Застосування гемостатичних препаратів для профілактики геморагічних ускладнень екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії каменів нирок та верхньої третини сечоводів, Юрах А. О., Мазурець В. О., Шевчук О. О. (2020)
Возіанов С. О. - Порівняльне оцінювання результатів контактної пневмоцистолітотрипсії та електрогідравлічної цистолітотрипсії, Черненко В. В., Савчук В. Й., Черненко Д. В., Соколенко С. Т., Бондаренко Ю. М. (2020)
Возіанов С. О. - Динаміка відновлення функціонального стану паренхіми нирки та нормалізація основних факторів ризику кальцій-оксалатного нефролітіазу в сечі на тлі застосування комплексної метафілактики, Черненко В. В., Нікуліна Г. Г., Мигаль Л. Я., Желтовська Н. І., Черненко Д. В., Сербіна І. Є., Савчук В. Й., Ладнюк Р. Є. (2020)
Мєдінцев В. О. - Психологічні взаємодії у синтетичних навчальних середовищах, Завгородня О. В. (2020)
Філіпчук Г. Г. - Потенціал українознавчих електронних ресурсів у педагогічній освіті: досвід України і Канади, Вовк М. П., Котун К. В., Ходацька О. М. (2020)
Горошкіна О. М. - Функції QR-кодів у структурі підручника української мови, Греб М. М., Горошкін І. О., Караман С. О. (2020)
Герганов Л. Д. - Досвід і перспективи застосування сучасного тренажерного обладнання у навчально-тренувальних центрах морського профілю, Ягупов В. В. (2020)
Корець М. С. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для організації дистанційного навчання документознавства бакалаврів професійної освіти, Чумаченко Д. В. (2020)
Нищак І. Д. - Використання електронного навчально-методичного комплексу з креслення в процесі графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2020)
Dobroskok I. - Game development software tools in higher educational institutions: experience of Ukraine, Turkey and Bulgaria, Rzhevska N., Ayyıldız H., Zaimova D., Zheliazkov G. (2020)
Dovhanets V. I. - Students’ cognitive autonomy formation in the process of English for specific purposes learning: a model of IT implementation into traditional teaching (2020)
Kononets N. V. - The implementation experience of students mobile training in the fundamentals of leadership as a resource-oriented form, Nestulya S. I. (2020)
Lazarenko I. S. - Necessity of implementation data science course in economics curricula, Saloid S. V., Tulchynska S. O., Kyrychenko S. O., Tulchinskiy R. V. (2020)
Манн Р. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як елемент інноваційного навчання фахівців економічного спрямування, Кравченко О. В., Ганжала І. В. (2020)
Tmienova N. P. - Technologies improving for knowledge and skills assessing of students of physical and mathematical specialties in e-learning, Sus B. B. (2020)
Тоцька О. Л. - Управління проєктом підготовки доктора філософії засобами Microsoft Office Project (2020)
Trotsenko O. - ICT as a tool for reducing anxiety in pre-service foreign language teachers’ practicum, Bilyk O., Pyliachyk N. (2020)
Хорошевська І. О. - Структура віртуального навчального середовища підтримки студентоцентрованого навчання зі спеціальності "Видавництво та поліграфія" (2020)
Яценко О. І. - Критерії добору середовища навчання програмування для формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Formica A. - Integrating semantic search in e-learning technologies: the ELSE system, Barbagallo A. (2020)
Berezivska L. D. - The webportal of V. O. Sukhomlynsky state scientific and pedagogical library of Ukraine as an information resource for implementation of research in education, pedagogy and psychology, Pinchuk O. P., Varaksina N. V. (2020)
Baturin A. I. - A uniform interaction model of educational process agents in the unified management system of a higher education institution, Lyfar V. O., Zakhozhay O. I., Ivanov V. H. (2020)
Скрипник А. В. - Рівень освіченості населення в галузі цифрових технологій та зростання економік країн, Клименко Н. А., Костенко І. С. (2020)
Хоружа Л. Л. - Компетентнісний розвиток викладачів вищої школи засобами цифрових технологій, Прошкін В. В., Глушак О. М. (2020)
Кірін Р. С. - Класифікаційні критерії масових відкритих онлайн-курсів з інтелектуальної власності, Хоменко В. Л., Пащенко О. А. (2020)
Титул, зміст (2020)
Лисенко О. А. - Геологічне вивчення і промислове освоєння родовищ Білозерського залізорудного району, Колотієвський Р. П., Станкін А. С. (2020)
Зінчук М. М. - Типоморфні особливості алмазів з давніх осадових товщ центральних частин платформ (2020)
Безвинний В. П. - Щодо уточнення хроностратиграфічної схеми Бузько-Росинського мегаблока Українського щита, Костенко М. М. (2020)
Хрущов Д. П. - Методологія інформаційного забезпечення досліджень і робіт з різномасштабного прогнозування нафтогазових родовищ, Гончаров В. Є., Макогон В. В., Локтєв А. А. (2020)
Войтенко Ю. І. - Синергетична природа поведінки нафтогазового пласта та її вплив на ефективність розкриття й інтенсифікації припливу (2020)
Рудько Г. І. - Постмайнінг гірничодобувних районів України як новий напрям екологічно безпечного використання мінерально-сировинних ресурсів, Яковлєв Є. О. (2020)
Антощенко М. І. - Дослідження вітринітового і фюзинітового вугілля для прогнозування небезпечних геологічних явищ у вугільних пластах, Тарасов В. Ю., Захарова O. І., Зубцов Є. І. (2020)
Світлої пам’яті Сергія Миколайовича Кулика (2020)
Алексєєва О. М. - Гендерний аспект в системі образів роману Г. Джеймса "Washington Square" (2019)
Бєлінська В. Є. - Вербальна репрезентація кінематографічності в поезії А. Кичинського (2019)
Голобородько Я. Ю. - Літератограф Патріка Модіано (2019)
Дьячок Н. В. - Типология механизмов квазиунивербации в русском языке (2019)
Карпина Е. С. - Авторские отступления пенталогии Вс. С. Соловьёва "Хроника четырёх поколений" как форма выражения историософской концепции беллетриста (2019)
Комаров С. А. - Интертекст русской поэзии в книге очерков А. В. Амфитеатрова "Горестные заметы" (2019)
Марченко Т. М. - Национальный характер как объект художественной рецепции в английской литературе ХІХ века (2019)
Муратова О. В. - Проблема відчуження в художній трансформації Григора Тютюнника (на матеріалі новел "В сутінки", "Дивак") (2019)
Потреба Н. А. - Кольорова палітра в оповіданнях І. О. Буніна (2019)
Румянцева-Лахтіна О. О. - Сімейний роман в літературознавстві: еволюція та диференціація жанру (2019)
Сидоренко О. М. - Специфіка іменувань готелів у західних регіонах України (2019)
Скляр І. О. - Програма психографічного дослідження феномену творчої природи особистості й творчого процесу (2019)
Чабанова І. В. - Uso de medios expresivos en la publicidad moderna de anuncios de medios audiovisuales espanoles (en el material de la lengua espanola) (2019)
Чурсінова О. О. - Переклад власних імен та географічних назв в контексті французької публіцистики (2019)
Юрченко І. Д. - Проблематика книги С. Рушді "East, West" (2019)
Наукове видання (2019)
Базарова І. В. - Комунікативні стратегії і тактики учасників світського спілкування (2020)
Бигунова Н. А. - Похвала, комплимент и лесть как тактики реализации стратегии интимизации общения (2020)
Бистров Я. В. - Ризома в англомовному постмодерністському тексті: когнітивно-синергетичний вимір (2020)
Богуславский С. С. - Структурно-семантические особенности немецкоязычной протестанской проповеди (2020)
Болдирева А. Є. - Реалії в оригіналі та перекладі (2020)
Бондар К. С. - Мелодичні особливості мовлення представників шотландського варіанта англійської мови (2020)
Бондаренко К. А. - Участь просодичних параметрів у реалізації спонукання в інституційному дискурсі (2020)
Букреева Л. Л. - Компаративный анализ русских переводов поэмы Генриха Гейне "Германия. Зимняя сказка", Никитинская И. О. (2020)
Весна Т. В. - Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії, Телецька Т. В. (2020)
Григораш В. С. - Темпоральні особливості просодії мовлення носіїв діалекту скауз (2020)
Гринько Л. В. - Взаимодействие категории вероятности с категорией отрицания в современном испанском языке, Григорович Е. В., Романовская Т. А. (2020)
Деде Ю. В. - Мітігація vs негативна ввічливість (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (2020)
Долусова Н. В. - Вербалізація концепту "ПОРУШЕННЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ" в феміністських есе, Красницька К. В. (2020)
Єрьоменко С. В. - Переклад українських фразеологізмів англійською мовою (2020)
Іваницька Ю. В. - Зародження, функціонування і шляхи розвитку граматичної категорії числа іменників у німецькій мові (2020)
Игина Е. В. - Об анимализме и антропоморфизме в художественной литературе, Гайошко Л. А., Сиротенко Т. В. (2020)
Карпенко М. Ю. - Використання гіпностилістичних шаблонів лексичного рівня для навіювання і поглиблення гіпнотичного трансу в китайському гіпнотичному дискурсі (2020)
Карпова Д. М. - Ознаки валлійської інтонації в мовленні австралійців, Костроміна О. В. (2020)
Качур І. В. - Дискурсивна реалізація метонімічної / метафтонімічної концептуалізації об’єктів кінокритики у британській кінорецензії (2020)
Козак Т. Б. - Особливості розвитку семантики прикметника braun ‘коричневий’ у німецькій мові, Тупiкова Т. В. (2020)
Кравченко Н. О. - Проповідницький дискурс крізь призму зіставної теолінгвістики, Матієнко-Сільницька А. В. (2020)
Набока О. М. - Варіативність мелодійних та темпоральних компонентів просодії в мовленні британських студентів, Григорян Н. Р. (2020)
Назаренко О. І. - Вербальні засоби та прийоми реалізації гумористичного та комічного ефектів у американському політичному дискурсі, Нестеренко О. Є. (2020)
Насакіна С. В. - Мова фармацевтичної реклами: онімний вимір (2020)
Онищук И. Ю. - Функционирование конституентов речевого варианта лексико-семантического поля FACE в романе Брэма Стокера "Дракула”, Матович О. О. (2020)
Приходько Г. І. - Типологія мовленнєвих актів оцінки (2020)
Приходченко О. О. - Емоційне сприйняття атмосфери таємничості у готичних романах та романах триллерах (2020)
Реконвальд Н. В. - Антропоцентр компьютерно-опосредованной коммуникации (на материале англоязычных чатлайновых сессий) (2020)
Розанова О. А. - Проспекція та ретроспекція як темпоральні маркери текстової організації роману Н. Спаркса "The Choice”, Кашуба М. В., Цинова М. В. (2020)
Рудік І. В. - Просодичні маркери соціального статусу мовця, Вихор О. Ф. (2020)
Смаглій В. М. - Маргінальна зона вербалізованого концепту SPEECH (2020)
Станко Д. В. - Стилістичні фігури як засіб вираження емоцій у газетно-публіцистичному тексті (2020)
Степанюк Н. В. - Особливості художнього твору полікодового характеру (на матеріалі творів А. К. Дойля), Терехова Л. В., Калінюк О. О., Драгомирецький О. О. (2020)
Томчаковский А. Г. - Теоретические основы изучения поликодовых словарных статей, Томчаковская Ю. О., Лесневская Е. В. (2020)
Усенко Р. Ю. - Іронія як іманентна складова художньої картини світу Дітера Нура (2020)
Черник О. О. - Перекладацькі трансформації як засіб перекладу англомовних назв кінофільмів українською мовою (2020)
Kovbasko Yu. - Origins of functional transposition within the category of time and space prepositions: lexicalization and grammaticalization (2020)
Nykyforenko I. V. - Diskurspartikeln und ihre Interaktionsstrategische funktion (2020)
Довганич М. В. - "Японський" контекст романів Кадзуо Ішіґуро (2020)
Дроздовський Д. І. - Метамодерністська модель фемінізму в романі "Ущелина" Доріс Лессінґ (2020)
Синявська Л. І. - Комунікативна стратегія ліризації драми (2020)
Romanetz V. M. - Depiction of the conflict between personality and state in the novel "1984" by G. Orwell (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
Гринзовський А. М. - Рубрика "Історія медичної науки" Розвиток і становлення системи контролю інфекційних захворювань до ХХ століття (2020)
Бондар Т. - Антибіотики в стоматології (Огляд літератури) (2020)
Джавадіасл А. - Застосування люксатора "Directa" для операції видалення зуба, Маланчук В., Топчій Д. (2020)
Левченко Л. - Застосування перкутанної хімічної абляції в лікуванні пацієнтів з гепатоцелюлярною карциномою, Козачук Є., Земсков С. (2020)
Моцак Т. - Рівень серотоніну у хворих на генералізований атеросклероз та його динаміка під впливом цилостазолу, Лизогуб В., Купчинська О., Бугайцев О. (2020)
Омельченко А. - Особливості діагностики та лікування спортивної грижі: огляд літератури (2020)
Федорченко Д. - Дослідження користувачів мобільних пристроїв методом анкетування та об’єктивної аудіометрії (отоакустична емісія), Дідковський В. (2020)
Брайко Б. В. - Удосконалення професійної підготовки магістрів з кібербезпеки в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Бузоверя А. Г. - Аналіз результатів етапного контролю оцінки рівня технічної підготовленості черлідирів-флаєрів після впровадження експериментальної методики (2019)
Гармата О. М. - Еколого-екскусрійна діяльність: методичний аспект, Лазебна О. М., Бондаренко Л. І. (2019)
Гільтай Л. С. - Вплив цифрових освітніх технологій на сучасний стан вищої освіти (2019)
Дуда І. Т. - Театралізація як інноваційна технологія виконавської інтерпретації у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Ленд’єл-Сяркевич А. А., Сербін М. І. (2019)
Думко Н. В. - Врахування особистісних запитів курсантів поліції на побудови власної траєкторії навчання (2019)
Іванова В. В. - Організація сучасної дошкільної освіти у системі неперервної освіти у країнах європейського союзу (2019)
Ігнатенко С. А. - Обґрунтування критеріїв та рівнів сформованості культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів молодших класів (2019)
Матвієнко О. В. - Актуальні проблеми формування педагогічної позиції вчителя в умовах реформування системи освіти (2019)
Михайлишин Г. Й. - Стан професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з молодими сім’ями: регіональний аспект та зарубіжний досвід, Довга М. М. (2019)
Мішак В. М. - Шляхи підвищення ефективності навчання німецької мови як другої іноземної на базі англійської мови у ВНЗ, Варга Л. І., Кравченко Т. М. (2019)
Монько Р. М. - Підготовка вчителів техніки та інформатики в умовах реформування системи освіти, польський досвід (2019)
Назаревич В. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури засобами інтерактивних технологій (2019)
Оршанський Л. В. - Педагогічні умови активізації професійно орієнтованої іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей, Овчаренко Л. Р. (2019)
Пасинчук К. А. - Експериментальне вимірювання рівнів сформованості стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2019)
Поліщук Г. В. - Комплексна методика діагностики конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2019)
Потапкін В. - Специфіка реалізації міжпредметних зв’язків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання (2019)
Ратушняк Н. О. - Індивідуалізація інклюзивного навчання учнів початкової школи в системі підготовки майбутніх вчителів (2019)
Резван О. О. - Проблема іміджевого сприйняття професії філолога у міжнародному дискурсі, Ільєнко О. Л. (2019)
Савенкова Л. В. - Приватна бібліотека вченого як додаткове джерело відтворення його творчої біографії, Торлін І. Г. (2019)
Слабко В. М. - Навчальні блоги як інструмент дистанційної форми навчання у формуванні професійної іншомовної компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей, Запольська Ю. А. (2019)
Філіппова Л. В. - Професійна рефлексія викладача у вищих навчальних закладах (2019)
Шевчук Л. Д. - Теоретичні та методологічні аспекти педагогічного контролю знань студентів на основі тестової технології, Яшанов С. М. (2019)
Małachowska Ewa - Аutyzm dziecięcy. Wczesna diagnoza i terapia całościowych zaburzeń rozwoju, Khyzhna Olga (2019)
Sikora J. - Еkonomiczne i społeczne aspekty tworzenia kapitału ludzkiego a wybory edukacyjne studentów (2019)
Оленєв Д. Г. - Вплив активного відпочинку на стан м’язового тонусу при малорухливій поставі (2019)
Відомості про авторів (2019)
Наливайко Л. Р. - Інститут конституційної скарги: зарубіжна практика, вітчизняний досвід та перспективи, Чепік-Трегубенко О. С. (2020)
Кириченко Ю. В. - Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на свободу світогляду і віросповідання в Україні та державах континентальної Європи, Давлєтова Г. В. (2020)
Марченко О. В. - Тоталітарні освітні практики 20-30 рр. ХХ ст.: від передумов до наслідків (2020)
Халапсис А. В. - Діоклетіан і Третя республіка (2020)
Rzayeva G. A. - Protection of human rights violated by cybercrimes in global information society (2020)
Талдикін О. В. - Криза держави: поняття та класифікація (2020)
Тіщенкова С. О. - Міграція населення в сучасному світі: наслідки, чинники впливу, правовий контекст, Тищенкова І. О. (2020)
Можечук Л. В. - Роль Європейського суду з прав людини у здійсненні права на соціальне забезпечення, Самотуга А. В. (2020)
Недря К. М. - Соціальний захист ветеранів війн та військових конфліктів у державах романо-германської правової сім'ї (на прикладі Франції та Німеччини) (2020)
Орєшкова А. Ф. - Нормативно-правові гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (2020)
Макушев П. В. - Проблеми визначення суб'єктивних ознак складів адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності, Хрідочкін А. В. (2020)
Тімашов В. О. - Адміністративно-правове забезпечення захисту людини і громадянина в Україні, Грицай А. В. (2020)
Золотоноша О. В. - Основні дефініції визначення децентралізації (2020)
Танько А. В. - Адміністративна діяльність Національної поліції у галузі захисту прав і свобод людини в Україні (2020)
Савчук Д. А. - Правове регулювання та підстави застосування заходів примусу правоохоронними органами України (2020)
Рижкова С. А. - Удосконалення правового забезпечення підготовки членів громадських формувань органами Національної поліції (2020)
Резворович К. Р. - Міжнародний досвід правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (2020)
Круглова О. О. - Правовий аналіз механізмів впливу на боржників (2020)
Саксонов В. Б. - Юридична конструкція "право довірчої власності" в цивільному законодавстві України, Ромащенко К. В. (2020)
Леоненко Т. Є. - Предмет злочину – нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, Шиян Д. С., Шиян О. Ю. (2020)
Стратонов В. М. - Комп’ютерні злочини": окремі особливості та характеристики (2020)
Шаблистий В. В. - Про викривачів корупції та кримінальне право (2020)
Шкута О. О. - Проблема безпеки засуджених в місцях несвободи Міністерства юстиції України (2020)
Ibrahimova A. - Cybercrimes and struggle against them (2020)
Коротюк О. В. - Повторність як кваліфікуюча ознака злочинів, що посягають на об’єкти права інтелектуальної власності (2020)
Медицький І. Б. - Кримінальне законотворення у структурі наслідків злочинності: "собівартість" як критерій ефективності (2020)
Черненко А. П. - Щодо права засуджених до довічного позбавлення волі на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш м’яким та його забезпечення в Україні, Шиян А. Г. (2020)
Савенко В. П. - Досвід окремих країн пострадянського простору у сфері правового регулювання відповідальності за торгівлю дітьми (2020)
Савицька В. М. - Стан дослідження поняття завідомості у кримінально-правовій літературі (2020)
Корнієнко М. В. - Деякі шляхи покращення законодавства України у протидії злочинам щодо дітей (2020)
Омаров Е. А. - Права потерпілого при застосуванні заходів примусу під час досудового розслідування в Республіці Казахстан, Инкарбеков А. У. (2020)
Пеньков С. В. - Генезис використання службових тварин та спеціальної техніки при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (2020)
Пиріг І. В - Сучасні вимоги та реалії протидії організованій злочинності, Прокопов С. О., Водоп’ян Д. В. (2020)
Meteňko J. - Digital trace and their attributes evaluate for criminalistic, Meteňkovo M. (2020)
Баранов П. М. - Особливості судово-гемологічної експертизи перлів і бурштину, Кірін Р. С. (2020)
Саінчин О. С. - Теорія та практика криміналістики за кордоном (2020)
Філіпенко Н. Є. - Експертна превенція: поняття, предмет та об’єкт, Снігерьов О. П. (2020)
Шинкаренко І. Р. - Безпека об'єктів інфраструктури авіаційного транспорту: теоретичні аспекти, Спіцина Г. О. (2020)
Гаркуша А. Г. - Безоплатна вторинна правова допомога, як спосіб реалізації конституційного права людини в рамках кримінального процесу, Солдатенко О. А. (2020)
Єфімов М. М. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти моральності (2020)
Косиченко О. О. - Особливості захисту та шляхи запобігання фальсифікації документів, що посвідчують особу, при перетині державного кордону України, Максимова М. К. (2020)
Крамаренко Ю. М. - Окремі питання підготовки фахівців у сфері правоохоронної діяльності (2020)
Міщанинець О. М. - Чинники впливу на державну політику у сфері оперативно-розшукової діяльності (2020)
Христов О. Л. - Проблеми визначення поняття "громадськість" у сучасній юриспруденції (2020)
Літун О. О. - Сучасні проблеми оперативно-розшукового забезпечення розшуку дітей, які зникли безвісти, в Україні (за результатами опитування працівників кримінальної поліції) (2020)
Паршина О. А. - Особливості та тенденції правопорушень у сфері економічної діяльності, Паршин Ю. І. (2020)
Єфімов В. В. - Сучасна діяльність Національної поліції щодо протидії окремим злочинам у базових галузях економіки України (агропромисловий комплекс) (2020)
Кубецька О. М. - Умови забезпечення національної безпеки держави, Остапенко Т. М., Палешко Я. С. (2020)
Мунько А. Ю. - Україна в світі: соціально-економічний вимір, Трещов М. М. (2020)
Наукові заходи (2020)
Персоналії (2020)
Нові видання (2020)
Довідка про авторів (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Pavlenko O. - Quantum Chemical modeling of the complexes of squaraine dyes with carbon nanoparticles: Graphene, nanotube, fullerene, Dmytrenko O., Kulish M., Gaponov A., Obernikhina N., Kachkovsky O., Ilchenko O., Bulavin L. (2020)
Safarik I. - Modification of diamagnetic materials using magnetic fluids, Prochazkova J., Baldikova E., Timko M., Kopcansky P., Rajnak M., Torma N., Pospiskova K. (2020)
Kyzyma O. A. - Liquid systems with fullerenes in organic solvents and aqueous media (2020)
Kozlovskii M. P. - Behavior of a binary asymmetric mixture of interacting particles in the super-critical region, Dobush O. A. (2020)
Bulavin L. A. - Influence of cholesterol concentration on bacteriorhodopsin photocycle, Mikhailov A. E., Kuzmichev P. K., Chupin V. V., Borshchevskiy V. I., Chizhov I. V., Soloviov D. V. (2020)
Artykulnyi O. P. - Complexes of surfactant micelles with polymers in aqueous liquid systems, Petrenko V. I., Avdeev M. V., Bulavin L. A. (2020)
Bulavin L. A. - Crucial role of water in the formation of basic properties of living matter, Gotsulskyi V. Ya., Malomuzh N. P., Fisenko A. I. (2020)
Bakai O. - On the singularity of the liquid-gas coexistence curve diameter, Bratchenko M., Dyuldya S. (2020)
Rudenko O. P. - Thermodynamic parameters of the viscous flow in the aqueous solutions of polyols, Saienko O. V., Saienko R. O., Svechnikova O. S. (2020)
Aleksandrovych M. - Effect of surface nano-texturing on wetting properties: Molecular dynamics study, Castanet G., Burian S., Lemoine F., Lacroix D., Isaiev M. (2020)
Chernenko O. S. - Evaluation of the porosity of a coke particle according to its com-bustion data, Kalinchak V. V., Baturina A. P. (2020)
Bysaga Yu. - Constitutionally legal mechanism for ensuring rights and freedoms of a person and a citizen: concepts and directions to act (2020)
Buletsa S. - Place of information technology in the performance of medical activities (2020)
Deshko L. - National institutions established in accordance with the Paris principles, engaged into the promotion and protection of human rights in the system of internal means of security (2020)
Zaborovskyy V. - Information security in lawyers’ professional activities (2020)
Mendzhul M. - Problems of the implementation of the principle of gender equality (comparative legal aspect) (2020)
Serohin V. - Information privacy: a conceptual approach (2020)
Bielov D. - The constitution of the state in the context of its functions, Hromovchuk M. (2020)
Machovenko J. - Constitutional foundations for the coordination of receipted and national Lithuanian law in 1918–1920, Valanciene D. (2020)
Batanov O. - The paradigm of contemporary unitarism in Ukraine: issues of formation and implementation (2020)
Ondrová D. - Public administration, ethical integration and globalization (2020)
Shatilo V. - Some issues of increasing the efficiency of the functioning of the constitutional mechanism of governmental authority (2020)
Кузнєцов Е. А. - Професійний менеджмент в системі базових принципів лібертаріанства, Кузнєцова З. В. (2020)
Деркач Т. В. - Узагальнена купівельна поведінка споживачів торгівельних послуг (2020)
Захарченко В. І. - Розробка механізму організаційно-економічного регулювання функціонування інноваційного машинобудівного підприємства (2020)
Масленніков Є. І. - Людський капітал країни та вплив на його розвиток державної податкової політики, Гусєв А. О. (2020)
Андрейченко А. В. - Конкурентоспроможність суб’єктів господарювання безвідходного агровиробництва України: аналіз та перспективи (2020)
Колодинський С. Б. - Сучасні підходи до реструктуризації підприємств регіонального господарського комплексу, Захарченко О. В., Євдокімова О. М. (2020)
Балахонова О. В. - Побудова бізнес-структури промислового підприємства на інноваційній основі (2020)
Меркулов М. М. - Створення науково обґрунтованої бази для розробки ефективного методичного забезпечення реформування промислового виробництва (2020)
Борщ В. І. - Дослідження функціональної системи управління фінансовими механізмами в сфері охорони здоров’я України (2020)
Орлова Н. В. - Оцінка корпоративної соціальної відповідальності в системі взаємовідносин зі стейкхоледрами, Жмай О. В. (2020)
Грінченко Ю. Л. - Оцінка стратегій галузевого розвитку методом матричного аналізу (2020)
Івашко Л. М. - Економіко-математичне моделювання вибору оптимальної стратегії розвитку підприємства з урахуванням факторів ризику (2020)
Козакевич А. С. - Особливості управління людськими ресурсами в закладах освіти (2020)
Крамський C. О. - Роль людського фактору в підвищенні економічної безпеки судноплавства, Кудлай І. В., Цуканов О. Ю. (2020)
Дашко І. М. - Оцінювання фінансової cтійкості гірничорудних підприємств Криворізького регіону (2020)
Іващенко А. Г. - Сучасні стратегії організаційного розвитку промислового підприємства (2020)
Yakovlev A. I. - Management of the production process of crop production in the open field (2020)
Лаптєва В. В. - Формування системи показників для оцінки ефективності організаційної структури виробничо-торгівельного підприємства (2020)
Церковна А. В. - Вплив цифровізації на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні, Карелова К. С. (2020)
Полотнянко О. І. - Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності (2020)
Шрамко О. О. - Венчурне інвестування як засіб стимулювання впровадження інновацій на підприємствах (2020)
Ситайло У. В. - Оцінювання чинників економічної безпеки енергоринку України на шляху до інтегрованого Європейського простору (2020)
Кметь О. С. - Лідерство як важливий чинник становлення конкурентоспроможної економічної системи країни (2020)
Стахів І. М. - Особливості та необхідність контролю і бухгалтерського обліку в спортивно-оздоровчих організаціях, Щуревич О. І. (2020)
Чеснокова Н. В. - Методологічні підходи до оцінки цифрової трансформації економіки (2020)
Рогачевський О. П. - Роль маркетингового підходу в ефективному управлінні медичним закладом вищої освіти (2020)
Рудінська О. В. - Міграційні процеси робочої сили україни та шляхи їх зниження, Паук О. В. (2020)
Правила для авторів (2020)
Безносюк О. - Історія більярдного спорту в закладах вищої освіти України (2020)
Ковальчук Н. - Еволюція масових гімнастичних виступів (кінець ХІХ ст. – початок ХХІ ст.), Санюк В., Гнітецька Т., Деделюк Н., Рода О., Калитка С., Ткачук І. (2020)
Копочинська Ю. - Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичної терапії у Великій Британії (2020)
Марчук C. - Методичні засади фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського (2020)
Наумчук В. - Гра як міждисциплінарний феномен науки (філософський аспект) (2020)
Цибанюк О. - Енциклопедія фізичного виховання й спорту в Румунії ‒ носій ідей фізичного виховання та спорту, Мосейчук Ю. (2020)
Tomoliyus F. - The Enjoyable Physical Education Learning to Improve Students’ Motivation and Learning Achievement, Sukoco P., Nopembri S. (2020)
Wójcik Z. - Italian Horse Riding School (2020)
Безверхня Г. - Теоретичні знання студенток факультету початкової освіти різних форм навчання в галузі фізичної культури, Цибульська В. (2020)
Круцевич Т. - Вплив занять спортом на формування маскулінних та фемінінних рис характеру в школярів різних вікових груп, Марченко О. (2020)
Ображей О. - Структура процесу початкового навчання плавання молодших школярів у літньому оздоровчому таборі, Маляренко І., Кольцова О., Кедровський Б. (2020)
Швай О. - Вплив розвитку координаційних здібностей учнів 15–16-річного віку на рівень засвоєння прямого нападаючого удару у волейболі, Цюпак Ю., Ковальчук А., Тарасюк В., Гнітецький Л. (2020)
Pastari M. - The Effect of Giving Cold Therapy to Decreased Pain Sprain Ankle Basket Ball Players, Syokumawena Syokumawena (2020)
Hossein Hosseini Ravesh S. M. - Analysis of the Role of Moderating Socio-Cultural Pressure for Weight Loss and Physical Changes in Obese and Normal Weight Adolescents (2020)
До 85-річчя від дня народження професора Едуарда Станіславовича Вільчковського (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Курка С. С. - Характеристика плодів і насіння рослин Styphnolobium japonicum (L.) Schott (Sophora japonica L.) та способи усунення їх твердонасінності в умовах Правобережного лісостепу і степу України, Шлапак В. П., Адаменко С. А., Іщук Г. П. (2020)
Горб В. К. - Вплив системи догляду за кроною на декоративність і довговічність рослин сортів Syringa vulgaris L., Клименко Ю. О., Довгалюк Н. І. (2020)
Бондар О. Б. - Сучасний стан дубових насаджень на притоках Ворскли у межах Сумської області та особливості їхнього природного відновлення, Румянцев М. Г., Кобець О. В., Сидоренко С. В., Ющик В. С. (2020)
Кратюк О. Л. - Зміна діелектричних показників cосни звичайної в умовах напіввільного утримання кабана дикого (2020)
Гоцик О. С. - Інформаційне забезпечення процесу моделювання біопродуктивності лісів Черемського природного заповідника, Сахарук Г. А., Блищик В. І., Лакида П. І. (2020)
Висоцька Н. Ю. - Особливості метаболізму сосни звичайної в осередках усихання у Київському Поліссі, Дишко В. А., Михайличенко О. М., Хромуляк О. І., Климко В. О. (2020)
Абоімова О. М. - Особливості репродуктивної здатності видів роду Juglans L. у колекційних насадженнях Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України (2020)
Лещенюк О. М. - Особливості адаптації окремих видів роду Oenothera L. до посушливо-спекотних умов правобережного степового Придніпров'я, Чипиляк Т. Ф., Лінкевич О. О. (2020)
Лакида П. І. - Просторова база даних урболандшафтів на прикладі зелених насаджень міста Бережани, Бідолах Д. І., Кузьович В. С. (2020)
Краснов В. П. - Радіальний приріст соснових насаджень, створених з різною густотою в Житомирському Поліссі, Жуковський О. В., Зборовська О. В., Мельник В. В. (2020)
Лялін О. І. - Сучасний стан насаджень дендропарку "Володимирівський" ДП "Гутянське лісове господарство" та перспективи його розвитку, Бондаренко В. В., Мусієнко С. І., Тарнопільська О. М., Ткач Л. І., Бабенко А. В. (2020)
Бойко Т. О. - Фітосанітарний стан зелених насаджень міста Херсон (2020)
Новак А. А. - Аналіз лісотаксаційної структури дубових лісостанів Західного лісостепу, Копій С. Л., Фізик І. В. (2020)
Гнатюк О. Р. - Вміст пластидних пігментів у сіянцях тиса ягідного і його вегетативних різновікових саджанцях, Гузь М. М., Заїка В. К. (2020)
Єрмішев О. В. - Функціонально-екологічна експертиза Шаргородського району Вінницької області, Марчак Т. В. (2020)
Мандро Ю. Н. - Перспективи застосування деревного вугілля (біочару) як ефективного контрзаходу для радіоактивно забруднених і деградованих лісових екосистем, Давидова І. В. (2020)
Башуцька У. Б. - Потенціал вирощування робінії звичайної (Robinia pseudoacacia L.) на порушених землях Східної Німеччини (2020)
Фіалко Н. М. - Аналіз екологічної ефективності димових труб котелень за умов застосування теплоутилізаційних технологій, Прокопов В. Г., Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О. (2020)
Шпарій М. В. - Вплив модифікатора на селективність реакції хлорування етилену до 1,2-дихлоретану в промислових умовах, Старчевський В. Л., Гринчук Ю. М. (2020)
Цмоць І. Г. - Удосконалення методу синтезу та розроблення імітаційної моделі завадостійкого кодування, Різник О. Я., Бударецький Ю. І., Львовський Ч. З., Цицик М. В. (2020)
Феній Н. С. - Автоматизація процесу класифікації текстових новин з інтернет-сайтів методами нейронної мережі, Грицюк Ю. І. (2020)
Цмоць І. Г. - Удосконалення паралельного сортування масивів чисел методом злиття, Антонів В. Я. (2020)
Гросул В. А. - Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії, Балацька Н. Ю. (2020)
Гурочкіна В. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку промислових підприємств в економіці емерджентного типу (2020)
Дубиніна С. М. - Вплив інноваційного розвитку на економічні показники промислового підприємства (2020)
Журило В. В. - Маркетинг впливу як комунікаційний інструмент просування товарів у соціальних інтернет-мережах (2020)
Кащена Н. Б. - Формування інноваційної стратегії управління економічною активністю підприємства торгівлі (2020)
Ушкаренко Ю. В. - Переваги кооперативної взаємодії під час виробництва та експорту органічної продукції, Чмут А. В., Соловйов А. І. (2020)
Фісун Ю. В. - Використання маркетингових інструментів у роздрібній торгівлі будівельними товарами, Арбора І. В. (2020)
Хитрова О. А. - TQM як соціально-орієнтована філософія управління підприємством: суть та умови впровадження (2020)
Ярмолюк О. Я. - Соціальні мережі як сучасний інструмент просування, Фісун Ю. В., Шаповалова А. А. (2020)
Підвальна О. Г. - Фактори розвитку сфери туризму: регіональний аспект (2020)
Безугла Л. С. - Аналіз екотуристичної інфраструктури та формування її складових елементів, Ільченко Т. В. (2020)
Samusevych Y. - Research of the impact of environmental taxation parameters on the indicators of socio-ecological-economic development, Solodukha M. (2020)
Доманчук А. І. - Страховий інтерес як детермінанта управління фінансами страхових компаній (2020)
Жмурко Н. В. - Аналіз ринку інформаційних технологій України (2020)
Колотуха С. М. - Сучасні умови розвитку земельних відносин та іпотечного кредитування аграрних підприємств, Гвоздєй Н. І. (2020)
Красностанова Н. Е. - Людський капітал як чинник розвитку управлінських бізнес-процесів, Стоян Р. Г. (2020)
Ливдар М. В. - Досвід процесу децентралізації у країнах Європи, Федевич Л. С., Корначук О. Ю. (2020)
Людвенко Д. В. - Облік галузі тваринництва крізь призму інституціональної теорії бухгалтерського обліку (2020)
Єсіна О. Г. - Інжинірінг бізнес-архітектури підприємства для прогнозування соціально-економічних процесів, Лінгур Л. М. (2020)
Солнцев С. О. - Моделювання конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств з урахуванням рівня їх інформаційної активності, Гавриш Ю. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Кузнєцов Е. А. - Смислова динаміка розвитку професійного менеджменту в контексті технологічної конкурентоспроможності економіки (2020)
Сафонов Ю. М. - Методологія застосування SWOT- та PEST-аналізу для оцінки конкурентоспроможності менеджменту на прикладі морегосподарського комплексу України (2020)
Садченко О. В. - Маркетингові підходи формування поведінки суб’єктів еколого-економічної діяльності в умовах інклюзивної економіки вражень, Хумарова Н. І. (2020)
Запша Г. М. - Ефективність регуляторних інструментів в сфері відносин між аеропортами та авіаційними перевізниками щодо розподілу слотів (2020)
Маркіна І. А. - Взаємодія макро- і мікрорівнів при формуванні ефективного менеджменту економічної безпеки, Шульженко І. В., Сьоміч А. А. (2020)
Захарченко В. І. - Особливості використання інструменту data mining у заходах з конкурентної розвідки, Мельниченко Д. О. (2020)
Побережець О. В. - Фінансовий аналіз як інструмент оптимізації податкового навантаження підприємства, Гусєв А. О. (2020)
Андрейченко А. В. - Вплив політичних рішень на реалізацію концепції сталого розвитку, Арутюнян Р. Р., Варданян Г. Г. (2020)
Балахонова О. В. - Удосконалення підходів в дослідженнях саморозвитку виробничо-господарських систем (2020)
Захарченко Н. В. - Проблеми та песпективи венчурного інвестування неоіндустріального розвитку та ІТ-підприємництва в Україні, Скляров Д. Ю., Михайлова Д. С. (2020)
Кусик Н. Л. - Дослідження понять "регіональний освітній кластер" та "регіональна освітня дестинація": теоретичний огляд, Гузь Д. О., Багдікян С. В. (2020)
Крамський С. О. - Економіко-математичне моделювання з формування іфункціонування однорідних команд, Захарченко О. В., Білега О. В. (2020)
Зеркіна О. І. - Підвищення організаційно-економічної стійкості промислового підприємства на основі системного аналізу прийняття рішень (2020)
Телічко Н. А. - Планування команд із менеджменту проєктів авіаційними компаніями, Кудлай І. В., Євдокімова О. М. (2020)
Савін С. Ю. - Порівняльний категоріальний аналіз теорії цілісності організації (2020)
Соколюк Г. О. - Методологічні особливості концепції сталого розвитку соціально-економічних систем (2020)
Жалдак Г. П. - Місце технологічної модернізації у розвитку підприємства (2020)
Рогачевський О. П. - Управління брендом закладу вищої медичної освіти (2020)
Полотнянко О. І. - "Нова нормальність" професійної системи менеджменту (2020)
Новікова М. В. - Теоретичний аспект структуризації національної економіки в трансформаційних умовах, Шмагіна В. В. (2020)
Мазур О. Є. - Управління ціновою політикою: організаційні аспекти, Гончар А. С. (2020)
Кулінський Я. В. - Теоретичний базіс та аналіз розвитку проєктно-орієнтованих бізнес компаній (2020)
Агапова В. В. - Деякі аспекти впливу інформаційної діяльності на поведінку підприємств: перформативна перспектива (2020)
Масленніков Є. І. - Концептуальна модель механізму забезпечення економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2020)
Горняк О. В. - Підходи до тарифного регулювання послуг аеропорту для авіаційних перевізників (2020)
Перевозова І. В. - Характеристика етапів формалізованої оцінки стану та рівня організаційної (корпоративної) культури підприємства, Дергачова В. В., Мінакова С. М. (2020)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Економічна безпека держави в умовах зміни системи технологічних укладів, Неустроєв Ю. Г., Караман І. В. (2020)
Рубрика: "Рух до духовної реформації в Україні "Vita nova" Презентація книги (2020)
Правила для авторів (2020)
НОС інформує - NSB informs (2020)
Черняга Л. - Організаційно-правові особливості Угоди про асоціацію (2020)
Ковалишин Н. - Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (2020)
Жаркін А.Ф. - Впровадження сучасних стандартів з вимірювання параметрів якості електричної енергії в умовах розвитку інтелектуальних мереж та відновлюваної енергетики, Палачов С.О., Блінов І. В. (2020)
Подойніцин В. М. - Стандартизація в контексті Асоціації України з європейським оборонним агентством (2020)
Сичікова Я. О. - Стандартизація у сфері нанотехнологій : ретроспективний огляд (2020)
Рицар Б. Є. - Експертування стандартів на терміни та визначення понять: нормативне підґрунтя та практична реалізація, Мисак Р. Т. (2020)
Павелко O. О. - Застосування методу SWOT-аналізування в умовах студентської організації НУБіП України, Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. (2020)
Мєдвєдєва Н.А. - Оцінювання результативності процесу "Внутрішній аудит" систем менеджменту (2020)
Лисенко О. І. - Управління безпекою на основі оцінювання ризику, Лебедев Д. Ю, Мірошниченко А. П. (2020)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2020)
Скорик М. О. - Сутність економічної безпеки підприємства як складника національної безпеки України, Горбань С. Ю., Скрицька О. Ю. (2020)
Сохецька А. В. - Визначальні напрями та особливості застосування маркетингу в електронній торгівлі розвинених країн світу (2020)
Бердичевська М. В. - Шляхи підвищення ефективності проведення інноваційної діяльності транснаціональними корпораціями, Петренко К. В. (2020)
Дергачова В. В. - Ризикологія: управління, проєкти, тренди та перспективи, Манаєнко І. М. (2020)
Полякова Ю. В. - Інноваційний компонент експортної діяльності (2020)
Юсова К. М. - Корупційні прояви у системі публічних закупівель та їх класифікація, Акімова О. В. (2020)
Братусь Г. А. - Організаційний механізм оцінки економічного стимулювання розвитку інтелектуальної власності (2020)
Вікулова А. О. - Концептуальні засади управління інтелектуальною власністю у системі трансферу технологій: досвід Південної Кореї (2020)
Вовчанська О. М. - Маркетингові дослідження ринку послуг: міжнародні та національні аспекти, Іванова Л. О. (2020)
Губарь О. В. - Аналіз розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні в умовах глобалізації бізнесу (2020)
Дмитренко В. І. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі: теоретичний та практичний аспекти (2020)
Дюк А. А. - Соціально-економічна результативність підприємницького господарювання у розвитку села: аспект зайнятості (2020)
Колокольчикова І. В. - Механізм реалізації НТП у бізнес-середовищі ринку плодово-ягідної продукції (2020)
Котковський В. С. - Оцінювання рівня фінансової безпеки України в умовах фінансової глобалізації, Дробчак А. Л., Лескова-Годлевська Ю. К. (2020)
Плисенко Г. П. - Підприємницька діяльність жінок в Україні та світі як елемент трансформації якості та структури робочої сили (2020)
Поперечний С. І. - Актуальні проблеми державного регулювання сільського господарства України, Саламін О. С. (2020)
Сергєєва О. Р. - Товарообіг в Україні – реалії сьогодення (2020)
Трофименко О. О. - Використання засад глобальних цілей сталого розвитку для забезпечення розвитку промисловості України, Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. (2020)
Bezgin K. - Characteristics of innovation-oriented organization: a behavioral paradigm, Martiyanova M., Ushkalyov V. (2020)
Вартанова О. В. - Ідентифікація ресурсів знань закладів вищої освіти на основі інформаційно-когнітивних технологій (2020)
Вихідні дані (2020)
Кагановська Т. Є. - Система зв’язків з громадськістю в державній службі: правовий аспект (2013)
Слинько Д. В. - Становлення вітчизняного процесуального права: теоретико-правововий аспект (2013)
Воронова И. В. - Актуализация роли взаимодействия норм права и нравственности в гражданском обществе, Шепелев В. И. (2013)
Хаустова М. Г. - Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації (2013)
Ємельяненко К. С. - Теоретичні аспекти визначення ефективності правового регулювання (2013)
Россіхін В. В. - Ґенеза та правове регулювання пенітенціарної політики в перші роки після встановлення радянської влади в Україні (2013)
Передерій О. С. - Історико-правові аспекти формування поліції європейських держав (загальнотеоретичний огляд на прикладі Франції, Німеччини, Польщі), Григоренко Є. І. (2013)
Абашнік В. О. - Питання демократії у філософії права Ганса Кельзена (2013)
Андреєв Д. В. - Правовий порядок як різновид соціального простору (2013)
Георгіца А. З. - Становлення та розвиток конституційно-правового статусу суддів у державах Східної Європи та Україні (до початку ХХ ст.), Чебан В. І. (2013)
Воронов М. М. - Двопалатний парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї запровадження в Україні, Зубенко Г. В. (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та право на справедливий суд: вирішення конфлікту в практиці Верховного Суду США (2013)
Ткаченко Є. В. - Контроль за владою в умовах демократичного суспільства (2013)
Новак О. М. - Конституційна політична культура в умовах становлення в Україні демократичної правової державності (2013)
Григоренко Я. О. - Деякі проблеми реалізації прав громадян України, що проживають в Автономній Республіці Крим (2013)
Гришина Н. В. - Особливості процедури реалізації адміністративної відповідальності (2013)
Россіхіна Г.В. - Щодо питання про особливості та класифікацію актів застосування фінансово-правових норм (2013)
Магда С. О. - До питання про поняття та ознаки адміністративного договору (2013)
Ростовська К. В. - Проблемні питання класифікації адміністративно-правових режимів (2013)
Соловйова О. М. - Принципи надання адміністративних послуг (2013)
Полякова О. С. - Особливості механізму правового регулювання поведінки військовослужбовців (2013)
Сьоміна В. А. - Окремі питання участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві (звернення суб’єкта владних повноважень шляхом внесення подання) (2013)
Федчишин С.А. - Розвиток наукових поглядів на теоретичні засади управління закордонними справами (2013)
Коваленко Л. П. - Рішення місцевих рад у системі джерел інформаційного права (2013)
Пушай В. І. - Теоретико-прикладні проблеми сингулярного та процесуального правонаступництва (2013)
Розгон О. В. - Актуальні питання встановлення сервітуту в заповіті (2013)
Отраднова О. О. - Виконання як підстава припинення деліктного зобов’язання (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського