Коньков Д. Г. - Сучасні клінічні аспекти ефективної профілактики гестаційної та фетальної патології, Кливак В. В., Таран О. А., Ластовецька О. Б. (2020)
Чайківська Е. Ф. - Статевий розвиток та менструальна функція у дівчат-підлітків, які перенесли вірусний гепатит, Татарчук Т. Ф., Занько О. В., Захаренко Н. Ф., Сіліна Н. К. (2020)
Горбунова О. В. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до корекції гіперпролактинемії у дівчат-підлітків із порушеннями менструальної функції, Юрченко І. О. (2020)
Artyomenko V. V. - The retrospective analysis results of the endometrial tissue pathological conditions development, Chumak Z. V., Shapoval M. V. (2020)
Голяновський О. В. - Перспективи використання низькодозованого налтрексону в терапії аутоімунної патології й ендометріозу, Андрієнко О. О., Фурман О. В., Бойл Ф. (2020)
Романенко Т. Г. - Раціональна терапія бактеріального вагінозу, Жалоба Г. М., Суліменко О. М. (2020)
Щербінська О. С. - До питання надання сімейними лікарями послуг з планування сім’ї та попередження небажаної вагітності, Слабкий Г. О. (2020)
Пахомов О. В. - Використання поліетиленоксиду і гідроксиетилкрохмалю як замінників сироватки крові при кріоконсервуванні клітин інтерстицію сім’яників мишей, Грабовецька Є. Р., Філімонова Н. І., Дубініна Н. В., Гейдеріх О. Г. (2020)
Помінчук Д. В. - Профілактична бімастектомія як спосіб профілактики контралатерального раку молочної залози, Шевчук Т. С. (2020)
Грищенко О. В. - Фитоселективная терапия – метод выбора лечения мастопатии в сочетании с предменструальным синдромом, Бобрицкая В. В. (2020)
Свінціцький В. С. - Лімфодисекція при розповсюдженому раку яєчників, Ціп Н. П., Неспрядько С. В., Копецький В. І., Єгоров М. Ю., Мовчан О. М., Ренкас О. П., Бублієва О. І. (2020)
Розефф С. - Лікування СПКЯ інозитолом має бути науково обґрунтованим і не випадковим, Монтенегро М. (2020)
Гурьева В. М. - Возможности профилактики преэклампсии: сегодня и завтра, Травкина А. А., Матвеев М. О., Морохотова Л. С., Котов Ю. Б., Семенова Т. А. (2020)
Макацария А. Д. - О доказательной базе микронизированного прогестерона, Ди Ренцо Д. К., Риццо Д. (2020)
Ласачко С. А. - Опыт ведения пациенток репродуктивного возраста с дисгормональными заболеваниями молочных желез, Шакало И. Н. (2020)
Марушко Р. В. - Впровадження акредитації провайдерів в Україні: роль та обов'язки провайдерів безперервного професійного розвитку (2020)
Макух Г. В. - Реєстр пацієнтів із муковісцидозом як запорука ефективного менеджменту захворювання, Бобер Л. Й., Роговик Н. В., Лига О. В., Ващук О. І. (2020)
Починок Т. В. - Вплив реабілітаційно-профілактичного комплексу на стан імунної системи в дітей з рекурентною респіраторною патологією на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Стамболі Л. В., П'янкова О. В., Журавель О. В., Сліпачук Л. В., Вороніна C. С., Гур'єва O. B. (2020)
Егяна Айдын кызы Гасымова - Современные нейрохимические и молекулярно-генетические аспекты патогенеза неонатальных судорог (2020)
Лісецька І. С. - Паління, як чинник ризику виникнення захворювань тканин пародонту, Рожко М. М. (2020)
Міщенко О. Я. - Раціональний вибір мукоактивних фітопрепаратів у педіатрії: комплексна фармакологічна дія, ефективність, безпечність (2020)
Цимбаліста О. Л. - Синдром Пруне–Беллі: випадки з клінічної практики, Зіняк Б. М., Курташ О. О., Вальчишин В. П., Шелест М. Р. (2020)
Хапченкова Д. С. - РFАРА-синдром: літературний огляд та власне клінічне спостереження, Дубина С. А. (2020)
Высочина И. Л. - Доказательная база эффективности и безопасности флавоноидов и мнение врачей амбулаторной практики в фокусе выбора подходов лечения ОРВИ, Крамарчук В. В. (2020)
Банадига Н. В. - Нова концепція функціонального харчування дітей раннього віку (2020)
Геморагічний васкуліт (2020)
Світлій пам'яті Віталія Григоровича Майданника (2020)
Каленська С. М. - Ефективність нанопрепаратів у технології вирощування сої, Новицька Н. В. (2020)
Асанішвілі Н. М. - Оптимізація мінерального живлення гібридів кукурудзи на основі рослинної діагностики (2020)
Бахмат М. І. - Формування симбіотичного апарату гороху посівного залежно від удобрення мінеральними добривами та регуляторів росту в умовах Лісостепу Західного, Плахтій Д. П., Небаба К. С. (2020)
Сеник І. І. - Вплив норми висіву та ширини міжрядь на урожайність сої в умовах Лісостепу Західного (2020)
Бахмат М. І. - Фотосинтетична продуктивність рослин ріпака озимого залежно від норм висіву та застосування регулятора росту "Вермийодіс", Сендецький І.В. (2020)
Танчик С. П. - Колообіг біомаси й елементів живлення у посівах сої залежно від попередника й основного обробітку ґрунту, Літвінов Д. В., Сінченко В. В. (2020)
Кондратенко С. І. - Стабільність прояву біохімічних ознак плодів кабачка за різних умов вирощування лінійного матеріалу, Шевченко Т. В., Сергієнко О. В., Самовол О. П., Ланкастер Ю. М. (2020)
Куліш О. Ю. - Генетичний аналіз ліній цукрової кукурудзи на основі гену структури ендосперму SH2, Парій М. Ф. (2020)
Буряк Є. О. - Зміна родючості техноземів за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованого залізорудного шламосховища в умовах Степу України, Забалуєв В. О. (2020)
Літвінова О. А. - Вплив систематичного удобрення на біологічну активність сірого лісового грунту, Літвінов Д. В., Дегодюк С. Е., Дмиторенко О. В. (2020)
Василенко О. С. - Ступінь визрівання лози винограду в сортів селекції ННЦ "ІВІВ ім. В.Є. Таїрова" в умовах північної частини Лісостепу України, Кондратенко Т. Є. (2020)
Мазур Б. М. - Урожайність суниці за використання тимчасового накриття рослин (2020)
Khuda L. - Probiotic correction of Daphnia magna microbial profile using Lactobacillus casei UCM 7280, Spivak M., Demchenko О., Karucheru О., Frunza O., Khudyi О. (2020)
Коваль І. З. - Життєздатність спорогенних бактерій в атмосфері інертних газів (2020)
Voloshchuk О. М. - Activity of enzymes of tyrosine metabolism in the rat liver under the conditions of acetaminophen-induced hepatitis on the background of protein deficiency, Kopylchuk G. P. (2020)
Рошка Н. М. - 5S рибосомної ДНК совковидки рожевої Thyatira batis L., Череватов О. В., Волков Р. А. (2020)
Cheban L. M. - The use of Chlorella vulgaris Beijer. In bioremediation activities (2020)
Kopylchuk H. P. - Basic components of glutathion system in rat erythrocytes under conditions of toxic damage on the background of an alimental protein lack, Nykolaichuk I. M. (2020)
Волощук Н. М. - Динаміка видового складу мікобіоти філоплани та ризосфери Fragaria ananassa Duch. під дією розчинів хітозану, Ліханов А. Ф., Субін О. В. (2020)
Glibovytska N. I. - The drilling solution components’ impact on the environment and directions of its reduction, Plaksiy L. V. (2020)
Токарюк А. І. - Рослинний покрив ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Цецино" (м. Чернівці), Чорней І. І., Буджак В. В., Якушенко Д. М. (2020)
Соломаха І. В. - Фітосозологічне значення об’єктів Смарагдової Мережі Дніпровського екологічного коридору в межах Лісостепу України, Шевчик В. Л. (2020)
Гнатюк А. М. - Ріст і розвиток рослин Asphodeline lutea Rchb. в культурі (2020)
Маковський В. В. - Комплексна оцінка зимостійкості та потенційної морозостійкості деревних ліан родини Vitaceae Juss. в умовах інтродукції в Правобережному Лісостепу України (2020)
Райда О. В. - Нова знахідка Vaucheria aversa Hass. (Ochrophyta, Xanthophyceae) в Україні, Бурова О. В., Ольшанський І. Г. (2020)
Волуца О. Д. - Salvia austriaca Jacq. (Lamiaceae) у Чернівецькій області, Токарюк А. І. (2020)
Лукашанец А. А. - Нацыянальная мова і годнасць асобы і нацыі (беларускія рэаліі) (2015)
Лукінова Т. Б. - О. О. Потебня як компаративіст і етимолог (2015)
Храковский В. С. - Идеи А. А. Потебни в современном языкознании (вербоцентрическая концепция предложения) (2015)
Маслава В. А. - Тэарэтычная паэтыка А. А. Патабні: філіяцьія ідэй (2015)
Скоробогатова О. О. - Теорія граматичної атракції О. О. Потебні в дослідженні граматики віршового тексту (2015)
Денисюк В. В. - Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення (2015)
Назаров Н. А. - Індоєвропейське походження формул українського фольклору: сучасна інтерпретація спостережень О. О. Потебні (2015)
Радчук О. В. - Актуалізація ідей О. О. Потебні про апперцепцію у когнітивній лінгвістиці (2015)
Охріменко Т. В. - Взаємодія понять "першообразність", "алегоричність" і "міфопоетичність" у лінгвістичній теорії О. О. Потебні (2015)
Тараненко О. - Характеристика деяких лексикографічних параметрів одного з томів "Словника української мови" у 20-ти томах (2015)
Жайворонок В. - Рецензія на матеріали 5-ого тому "Словника української мови" у 20-ти томах (2015)
Зміст журналу "Мовознавство" за 2015 рік (2015)
Title (2020)
Contents (2020)
Mylostyvyi R. - Features of the formation and monitoring of themicroclimate in non-insulated barns: unresolved issues, Vysokos M., Timoshenko V., Muzyka А., Vtoryi V., Vtoryi S., Chernenko О., Izhboldina O., Khmeleva O., Hoffmann G. (2020)
Шевчик Р. С. - Особливості діагностики лімфоми собак (огляд), Самойлюк Г. В. (2020)
Novitskyi R. O. - Zooplankton products on certain sectionsof the "Dnipro-Donbas" canal, Khristov O. O., Hubanova N. L., Horchanok A. V., Prysiazhniuk N. M., Porotikova I. I. (2020)
Кущ М. М. - Особливості мікроскопічної будови тонкого відділу кишечника качоку постнатальному періоді онтогенезу, Махотіна Д. С., Фесенко І. А. (2020)
Піщан І. С. - Адаптація голштинських та швіцьких корів до промислової технології виробництва молока (2020)
Чумак С. В. - Сечовина та інші показники молока в ранній період лактації кіз в умовах господарства степової зони України, Горчанок А. В., Чумак В. О. (2020)
Похил В. І. - Особливості овчинної продуктивності овець різного походження, Миколайчук Л. П., Іжболдіна О. О. (2020)
Rahmoun D. E. - Anatomical and histological characteristicsof the dromedary eye (Camelus dromedarius), Lieshchova M. A., Gherissi D. E., Hadjeris T. (2020)
Черненко О. М. - Господарсько-корисні ознаки корів різних типів конституції, Черненко О. І., Милостивий Р. В., Дутка В. Р. (2020)
Капшук Н. О. - Відтворна здатність голштинських різновікових корів в умовах промислового комплексу (2020)
Rahmoun D. E. - Study of anatomical, histological and cytologicalcharacteristics of the thymus of lambs, Lieshchova M. A., Chaanbi S., Chergui S. (2020)
Степченко Л. М. - Вплив нової кормової добавки гумінової природи на процеси метаболізмув лабораторних щурів залежно від дози, Гаращук М. І., Спіцина Т. Л., Платонова Т. С., Смирнов Д. О. (2020)
Губаренко Н. Ю. - Оцінювання молочної продуктивності корів із використанням генетичних маркерів (2020)
Рибалка М. А. - Особливості мінерального обміну у кролів за умови корекції біологічно активними кормовими добавками на тлі імплантування PLA імплантатів, Степченко Л. М. (2020)
Мирошниченко І. І. - Постнатальний морфогенез компартментів паренхіми лімфатичних вузлів кролів м’ясного напряму використання (2020)
Вихідні відомості (2020)
Burkinskiy B. - Global crisis and shipping policy, Simonenko V., Kotlubay A. (2012)
Bilorus O. - Development of European transport complex: scenarios and visions, Yarmolovich D., Debel S. (2012)
Ilchenko S. - Entropy methods of Ukrainian transport-technological systems optimization (2012)
Kukharchyk V. - Ensuring ecological and technogenic safety of Ukrainian transport complex (2012)
Lipinskaya A. - Fare construction rules for container terminal: theoretical aspect (2012)
Primachev N. - Principles of development of the transport- transit potential of the primorskiy region, Baryshnikova V. (2012)
Poznanskaya I. - Conforming to mobile composition transport enterprises of Ukraine international standards, Redina I. (2012)
Ilchenko S. - The main principles and objectives of the national transport system, Minakov V. (2012)
Frasynyuk T. - Modern features of formation of the parameters in the market of maritime trade (2012)
Parkhomenko I. - Methodological bases of estimation of investment and innovation projects of a marine transport industry (2012)
Kolegayev I. - System peculiarities of development of national maritime transportation industry (2012)
Lysenco N. - Sea transport in geostrategic transformations (2012)
Kartyshev D. - Threats and benefits of Ukraine's accession to the customs union of the Eurasian economic community (2012)
Mezina L. - Structural parameters and intensity of competition in point-of-sale navigation (2012)
Mashkantseva S. - Post-crisis restoration of maritime trade (2012)
Primacheva N. - Building up strategy of stable operation of shipping companies (2012)
Kotlubay V. - Economic and legal aspects of transfer of vessels in bareboat charter by the enterprises of marine economy, Khaiminova J. (2012)
Vorkunova O. - Legal aspects of ensuring the competitivenss of the shipping companies in Ukraine, Hoteeva N. (2012)
Romanenko K. - Crisis state of forwarding companies as a result of violation of external and internal stability, Suvorova O. (2012)
Sotnichenko L. - The system basis of key performance indicators of transport companies, Sotnichenko A. (2012)
Bazhan O. - Advanced features of the formation of factors and normalization of carrying capacity of the fleet and its structuring (2012)
Kuzmenko Y. - Shipping company's competitive advantages for globalization: theoretical basis (2012)
Kibik O. - The strategy of development of the enterprise of port activity, Kravchenko A. (2012)
Zhikhareva V. - Qualitative risk assessment in port activity (2012)
Dubovyk N. - Identification costs of quality products transport companies (2012)
Nikolayev Y. - Development strategy and restructuring of Illichivsk commercial sea port as an intergral part of Odessa transport cluster (2012)
Yemelyanova K. - Geographic segmentation of global cruise market (2012)
Moskvichenko I. - Price formation of liquefied natural gas market, Kobzaruk V. (2012)
Peresypkina N. - Innovations in cruise tourism , Golubkova I. (2012)
Khalinovskaya N. - Modern transformation of transport-technological systems of Ukraine (2012)
Naumenko J. - Regional disproportions of development: identification of disparities and measures of the overcoming them (2012)
Eytutis G. - Forms of social products and their connection with the social provision by citizens of the country (2012)
Mishchenko M. - Investigation of the evolution of transport law European Community (2012)
Zavadskiy V. - Effect of the interaction information on development in occupational safety and medical services in transport, Malgota A., Prokhorov V. (2012)
Minakova S. - Criteria of a choice of the carrier (2012)
Layko A. - Regional dimension of investment system of the country transformation (2012)
Grebennik N. - Increasing the competitiveness of not large enterprises of marine transport owing to cooperation, Ozarinska V. (2012)
Vladymyrska N. - Particularities of project finance security (example of an industrial enterpise in the Odessa region) (2012)
Soroka A. - Трудовий потенціал персоналу: формування та розвиток, Butenko I. (2012)
Содержание (2020)
Ткаченко В. І. - Ожиріння та вагітність: ведення пацієнток та профілактика факторів ризику (Лекція дистанційного навчання) (2020)
Дуда О. К. - Сучасні принципи ад’ювантної терапії COVID-19, Манжелєєва І. В., Вега А. Р., Коцюбайло Л. П. (2020)
Егудина Е. Д. - Менеджмент пациентов с псориатическим артритом – анализ и обсуждение основных положений рекомендаций EULAR 2019 года, Триполка С. А. (2020)
Головач І. Ю. - Сучасні стратегії профілактики та лікування остеопорозу: роль кальцію і вітаміну D (2020)
Oyejide S. - Relevance of mango use in patients with 2 type diabetes mellitus, Potaskalova V. S., Khaitovych M. V. (2020)
Бабінець Л. С. - Ефективність східницьких мінеральних вод щодо покращення якості життя пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Сасик Г. М. (2020)
Ждан В. М. - Пацієнт із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу в загальнолікарській практиці: сучасні аспекти терапії, Кітура Є. М., Бабаніна М. Ю., Кітура О. Є., Ткаченко М. В. (2020)
Черенько Т. М. - Ризик незадовільних функціональних наслідків інсульту у пацієнтів з клінічною маніфестацією персистуючої вірусної інфекції, Турчина Н. С., Рибалко С. Л., Старосила Д. І. (2020)
Джуряк В. С. - Прогнози розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням алельного стану гена CYP11B2 (rs1799998), Сидорчук Л. П., Іфтода О. М. (2020)
Нетяженко В. З. - Вплив ожиріння на стан тромбоцитарно-плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Баженова Н. М. (2020)
Заремба Є. Х. - Вплив метаболічної терапії на динаміку добового моніторингу артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Прокоса М. І. (2020)
Коваль С. М. - Пролапс мітрального клапана у хворих на артеріальну гіпертензію молодого та середнього віку, Пенькова М. Ю., Циганков О. І., Литвинова О. М. (2020)
Черская М. С. - Возрастные и половые различия мозгового кровообращения у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом, Гурьянов В. Г., Комиссарова О. С. (2020)
Речкіна О. О. - Застосування опитувальника АСТ та спірометрії для оцінювання контролю бронхіальної астми у підлітків, Стриж В. О., Руденко С. М. (2020)
Марушко Ю. В. - Досвід використання комбінованого відхаркувального препарату при позалікарняній пневмонії у дітей дошкільного віку, Гищак Т. В. (2020)
Tkachenko V. I. - The impact of stress on pathogenetic mechanisms of obesity (Systematic review), Bagro T. O. (2020)
Ковалишин О. А. - Стан оваріального резерву в жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатному періоді (2020)
Burak O. - Class transition: a life in between (2020)
Бондар Я. - Степан Бандера як теоретик української національно-визвольної бороть­би (2020)
Гугнін Е. - Політичні, соціо-демографічні та економічні аспекти нестійкості держа­ви як чинника зовнішнього впливу в Україні: соціологічний ракурс (2020)
Кацьора О. - Соціологічна інтерпретація соціальних проблем (2020)
Лісіна С. - Інформаційні ресурси забезпечення комунікації священнос­лужителів із парафіянами, Керенович Л. (2020)
Harb M. - Theoretical Framework of Democratic Transition: Mechanisms of Democratization (2020)
Ягунов Д. - Тотальні інституції в політиці соціального контролю (2020)
Прушковська А. - Концепція людини в "антропології шансу" Ж. Батая (2020)
Ільїна А. - Ідея квазі-трансцендентального у філософії деконструкції (2020)
Кулик О. - Думки студентів щодо навчання предмету "Філософія" (2020)
Benchak O. - Transborder Cooperation in the Carpathian and Barents Regions: Optimization of Management through Comparative Sociological Analysis (2020)
Верховод Л. - Війна та економіка: легальні та нелегальні практики отримання доходів (2020)
Ніколенко В. - "Левіафан", або нарис учення про державу Т. Гоббса (2020)
Кучабський О. - "Остання" хвиля декомунізації урбаноніміки в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Копець К. (2020)
Гугнін Е. - Корупція, іллегітимність та зовнішній вплив: політич­ні чинники державної нестабільності (2020)
Гурій Б. - Стан розвитку та зміни культурної політики в об’єднаних територіальних громадах України (2020)
Kravtsov Yu. - Features of informatization of sociological knowledge, Bogomaz K., Sorokina L. (2020)
Fedoryshyna K. - Comparative analysis of efficiency of democracy in Ukraine according to the indices of democracy The Economist Democracy Index, Freedom In the World and Polity IV (2020)
Березовська-Чміль О. - Політичний конфлікт гібридного типу: глобаль­ний та регіональний виміри, Кобець Ю. (2020)
Baindurashvili Kh. - Political, Social and Religious Aspects of Georgian-Persian Diplomac (2020)
Берназюк І. М. - Інституалізація державного контролю за додержанням законодавства України про захист персональних даних (2020)
Бутирін Є. О. - Компетенція органів місцевого самоврядування на території Галичини в другій половині ХІХ століття (2020)
Любчик О. А. - Правовий прецедент – джерело права в Україні: так чі ні? (2020)
Самбор М. А. - Право на свободу мирних зібрань: компаративне дослідження в межах національних правових систем країн пострадянського простору (2020)
Веселов М. Ю. - Якою бути юридичній відповідальності за керування транспортними засобами в стані сп’яніння, Шелудяков Р. С. (2020)
Камінська Н. В. - Відповідальність держави за знищення цивільних повітряних суден: особливості міжнародно-правового та національного регулювання, Акімов М. О. (2020)
Крайник Г. С. - Якість кримінального процесуального законодавства України, яке регулює підстави та порядок застосування застави, Дунаєва Т. Є. (2020)
Мовчан Р. О. - Проблеми застосування ст. 48 КК України щодо осіб, які вчинили самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (2020)
Навроцька В. В. - Право на свободу від самовикриття, викриття членів сім’ї чи близьких родичів як одна із процесуальних гарантій (2020)
Покальчук М. Ю. - Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств та прогалини в правовому регулюванні їх діяльності, Дорошенко Р. В., Шанталій К. С. (2020)
Хмелевська Н. В. - Міжнародні стандарти забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, Гарматюк В. О. (2020)
Шульженко І. В. - Соціально-трудові гарантії щодо працевлаштування та зайнятості працівників підприємств, переміщених із непідконтрольних територій (2020)
Нестерович В. Ф. - Обрання суддів на загальних виборах: аргументи "за" та "проти" (2020)
Муляр Г. В. - Окремі аспекти забезпечення права на охорону здоров’я адміністративно-правовими засобами (2020)
Ховпун О. С. - Адміністративно-правові засади здійснення медичної та фармацевтичної діяльності в Україні (2020)
Федоренко В. Л. - Cистеми управління державною службою в Україні та Польщі:порівняльно-правовий аспект, Федоренко М. В. (2020)
Книш З. І. - Право власності внутрішньо переміщених осіб як категоріальне визначення (2020)
Комарницький В. М. - Правові питання взаємодії правоохоронних органів iз громадськістю щодо забезпечення охорони довкілля, Єрофеєв М. І. (2020)
Утєхін І. Б. - Договір на проведення клінічних випробувань лікарських засобів: питання належної кваліфікації (2020)
Бондарь В. С. - Cитуаційний аналіз як інструмент постановки та вирішення слідчим (дізнавачем) завдань досудового розслідування кримінальних правопорушень (2020)
Лащук О. В. - Tипові слідчі ситуації під час збуту наркотичних засобів та психотропних речовин iз використанням інтернет-мережі (2020)
Плетенець В. М. - Деякі аспекти забезпечення безпеки осіб в умовах протидії досудовому розслідуванню (2020)
Романенко Т. В. - Стан наукових досліджень проблем розслідування шахрайств, учинених із використанням електронно-обчислювальної техніки (2020)
Слухаєнко Ю. М. - Криміналістична характеристика домашнього насильства (2020)
Степанюк Р. Л. - Призначення судової молекулярно-генетичної експертизи на стадії досудового розслідування: проблеми та шляхи їх вирішення, Іонова В. В. (2020)
Чумак В. В. - Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді (2020)
Розовский Б. Г. - Искусственный прообраз неандертальца в современном человеке (с позиции автора) (2020)
Лук’янчиков О. М. - Базовий державний соціальний симулякр (2020)
Недоступ М. Ф. - Домедична підготовка курсантів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка в умовах карантину (2020)
Іваницький С. О. - Нова концепція конституційних основ правового статусу суддів в Україні(Рецензія на кн.: Кравчук В. М. Конституційні основи правового статусу суддів в Україні. Київ, 2019. 830 с.) (2020)
Андерсон Н. В. - Методика оцінки конкурентоспроможності прикордонного регіону на основі кластерного підходу (на прикладі Одеської області) (2012)
Бойко А. С. - Роль стратегического планирования в развитии институциональной среды региона (2012)
Брошкова С. Л. - Научные подходы к диагностике социо-эколого-экономической устойчивости приморских регионов (2012)
Зінченко А. І. - Посткризові промислові пріоритети розвитку Українського Причорномор’я (2012)
Ільченко С. В. - Визначення підходів до формування категорії економічний простір (2012)
Курносова А. В. - Аналіз програм підтримки малого підприємництва в аспекті інноваційного розвитку регіонів Українського Причорномор’я, Лазарева Є. В. (2012)
Кухарчик В. Г. - Стратегічні пріоритети розвитку транспортного комплексу Миколаївської області (2012)
Науменко Ж. Г. - Становлення регіональної економіки: диспропорції економічного розвитку (2012)
Баранова В. Г. - Страховий капітал: проблеми формування (2012)
Бутенко А. І. - Напрямки розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва на регіональному рівні, Сараєва І. М., Носова Н. І. (2012)
Волохова М. П. - Фіскальний потенціал оподаткування прибутку підприємств України, Шлафман Н. Л. (2012)
Грінченко Ю. Л. - Можливості участі інноваційного офісу в процесі технологічного аудиту - європейський досвід (2012)
Дубовик О. Ю. - Розвиток механізму бюджетного відшкодування податку на додану вартість в Україні (2012)
Жихарева В. В. - Реформирование портовой деятельности в Украине (2012)
Коваль В. В. - Мережева форма організації міжфірмових відносин(соціально-економічна сутність та перспективи розвитку (2012)
Лазарєва Є. В. - Систематизація заходів податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки, Ясенова І. Б. (2012)
Ліпанова О. В. - Споживча політика: оцінка законодавчих регламентів та напрямів розвитку (2012)
Липинська О. А. - Прискорений розвиток IT у судноплавстві – критерії доступу на фрахтовий ринок ЄС, Гуцу Г. І., Зарембо І. М. (2012)
Нікішина О. В. - Стратегічний вектор розвитку українського ринку борошномельної продукції (2012)
Олійник Г. Ю. - Науково-методичні підходи у формуванні підготовчого процесу в контексті трансформації залізничного транспорту (2012)
Орлов В. М. - Економічна характеристика продукції та послуг підприємств залізничного транспорту (2012)
Познанская И. В. - Международные тенденции развития транспортной отрасли (2012)
Сааджан В. А. - К вопросу экономической безопасности предприятия, Мишина Ю. В. (2012)
Сафонов О. В. - Macro-regional and sub-regional energy security (analytical aspect), Яковлєв О. К. (2012)
Симоненко В. К. - Инноватизация как составляющая стратегии модернизации национальной экономики (2012)
Тараканов Н. Л. - Фактор потребительского спроса в развитии сырьевого сектора молочного рынка, Лысюк В. М., Лайко А. И. (2012)
Тельнов А. С. - Аналіз факторів формування конкурентних переваг промислових підприємств (2012)
Шкорупо Д. А. - Оптимизация морской транспортной сети в линейном судоходстве, Волощук М. В. (2012)
Автори збірника (2012)
Козюк В. - Інституціональні бар’єри антиінфляційної ефективності незалежних центробанків: політико-економічний аналіз (2020)
Абедін Т. - Соціально-економічні фактори формування фондового ринку: роль вищої освіти, Сен К. К., Рахман М. Р., Актер Ш. (2020)
Пасічник Ю. - Концепт перспектив експорту сільськогосподарської та харчової продукції України (2020)
Шмітка С. - Ідея франшизи як сучасна концепція управління підприємством: досвід Польщі (2020)
Богданова М. - Гнучке управління проектами у державному секторі: методологічні аспекти, Парашкевова Е., Стоянова М. (2020)
Бабець І. - Прямі іноземні інвестиції: структурні зміни та вплив на економічну безпеку України, Миценко І., Миценко В. (2020)
Чимшит С. - Концептуальні засади розробки стратегії бюджетної децентралізації в Україні, Головкова Л., Грабовський І., Якимова А. (2020)
Саркісян Л. - Формування потенціалу зростання глобальних міст в умовах цифровізації (2020)
Юєн Ч. - Десять років після етнічного конфлікту в Південному Киргизстані: соціально-економічні причини та наслідки (2020)
Панькова О. - Соціальновідповідальне партнерство як інноваційна платформа забезпечення розвитку сфери зайнятості в умовах глобальних цифрових трансформацій, Касперович О., Іщенко О. (2020)
Фліссак К. - Економічна дипломатія у протистоянні викликам національним інтересам України (2020)
Наші автори (2020)
Шаров О. - Геоекономічні аспекти грошової глобалізації (2020)
Стабуліс М. - Вплив Covid-19 на економіку, зайнятість та нові навички, Лазаріду І. (2020)
Фрайєр Е. - ЄС - Brexit - CEE - Україна в контексті створення "здорової Європи та світового економічного лідерства" (2020)
Манцуров І. - Оцінювання процесів інтеграції України у глобалізовану економічну систему ЄС, Храпунова Я., Махонін В. (2020)
Ляшенко В. - Європейський дослідницький простір: компаративний аналіз інституційних передумов та шляхи інтеграції України, Підоричева І., Антонюк В. (2020)
Цонков Н. - Регулювання економічної діяльності в регіонах як інструмент підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості муніципалітетів (2020)
Саркісян Л. - Тенденції розвитку глобальних міст у контексті екологічного напряму, Варламова М. (2020)
Дубровіна Н. - Аналіз стратегічних позицій центру педіатрії: проблема вдосконалення управління людськими ресурсами, Сівець А., Дубровіна В., Тулай О. (2020)
Поздняков Ю. - Динаміка зміни вартості нерухомості у міжексплуатаційні періоди як джерело виникнення від’ємного поперіодного зносу майна, Лапішко М. (2020)
Кузьминчук Н. - Конкурентостійкість підприємства в аспекті організаційного та управлінського теоретико-методичного інструментарію, Євтушенко В., Куценко Т., Терованесова О. (2020)
Наші автори (2020)
Зосімова О. В. - Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів, Очнєва Т. О. (2020)
Моштаг Є. С. - Різновиди та специфіка вираження часткових оцінок у тревелозі Ірен Роздобудько "Мандрівки без сенсу і моралі", Риженко М. В. (2020)
Піддубна Н. В. - Інтерпретація внутрішньої форми біблійних фразеологізмів — актуальна проблема теолінгвістики (2020)
Процик І. Р. - "Як кожен футболіст, мав своє прізвисько". Неофіційні найменування українських гравців, які виступали у футбольних чемпіонатах після відновлення незалежності України (2020)
Юхно Є. В. - Коронавірус як прецедентна одиниця в сучасному інформаційному просторі (2020)
Бойван О. С. - Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі комплементарної єдності мовних явищ компресії і декомпресії, Ковтун О. В. (2020)
Карпенко Н. А. - Відтворення національно маркованої лексики в перекладі українських казок англійською мовою, Клавкіна М. О. (2020)
Старух В. О. - Комунікативні стратегії формування позитивного іміджу НАТО в англо-українському перекладі (2020)
Олійник Е. В. - З’ясувальні складнопідрядні речення як засіб уведення чужого мовлення в науковому дискурсі (2020)
Романова Н. В. - Еліптичні речення як засіб вираження емоцій (на матеріалі оповідання Б. Рейман "Die Geschwister”) (2020)
Сандига Л. О. - Англійські неологізми коронавірусної кризи, Свиридюк Т. В., Романчук С. В. (2020)
Стишов О. А. - Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові (2020)
Умрихіна Л. В. - Функційно-семантична диференціація конструкцій з партикулою (не)хай (2020)
Халіман О. В. - Функціювання морфологічних одиниць як евфемізмів / дисфемізмів в аспекті граматики оцінки (2020)
Zalipska I. Ya. - The functioning problems of modern ukrainian medical terminology (2020)
Крехно Т. І. - Словникова стаття як метамовний когнітивно-комунікативний конструкт, Демченко Н. Д., Чала А. Г. (2020)
Кримець О. М. - Міжгалузеві терміни в українській науково-технічній термінології (2020)
Лучик А. А. - До проблеми лексикографічного опису сталих сполучень російської, української і польської мов (2020)
Петрова Т. О. - Термінографічні традиції і новаторство в українській термінологічній лексикографії (2020)
Удовіченко Л. Г. - Особливості формування української право­охоронної термінології в період Київської Русі (2020)
Калашник О. В. - Морфологічно акцентовані повтори як стилістичний прийом у поетиці, Олексенко О. А. (2020)
Павлова І. А. - Прагматика числівника в поетичних текстах постмодерністів, Гриненко І. А. (2020)
Плахотнікова О. Ю. - Дидактичний потенціал корпусу транскрибованого українського усного мовлення (2020)
Космеда Т. А. - Авторитетне навчальне видання в галузі теорії мовознавства (2020)
Маленко О. О. - Секрети поетичного тексту й поетичної мови в наукових рефлексіях професора Анатолія Мойсієнка (2020)
Степанченко I. I. - Когнітино-дискурсивне дослідження російського складного речення (2020)
Близняк М. - Заходи протипожежної безпеки у містах Волині у XVIII ст. (на прикладі міста Дубна) (2020)
Марчук В. - Нелегальний товарообіг на "волинській" ділянці польсько-радянського кордону в 1920–1924 роках (2020)
Омельчак Т. - Населення Рівного у міжвоєнний період (1921-1939 рр.): етно- та соціально-економічна характеристика (2020)
Антонюк Я. - Органи безпеки ОУН(М) у період Другої світової війни (1940–1944), Трофимович В., Трофимович Л. (2020)
Доброчинська В. - Радянська практика професійної підготовки вчителя в Острозькому педагогічному училищі (1939–1941, 1944–1956 рр.) (2020)
Тершак А. - Адвентистські громади закарпаття середини 1950-х – середини 1960-х років (2020)
Ленартович О. - Валентин Мороз: історик, письменник і дисидент (2020)
Проховник П. - Історичні аспекти військово-технічного співробітництва Україна – НАТО на сучасному етапі (2020)
Бенчук В. - Cуспільно-політичні події в Україні у дискурсі донецьких мас-медіа грецьких національних меншин (2014–2015 рр.) (2020)
Атаманенко В. - Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини XVI ст.) (2020)
Новак Б. - Василь Іванис та його погляди на минуле і майбутнє Кавказу (2020)
Słowiński Р. - Polish women who dared to be first – particular examples (2020)
Смирнов А. - Становлення Краківсько-Лемківської Православної єпархії в період Другої світової війни (2020)
Фініковський Ю. - Участь Данила Шумука у Норильському повстанні 1953 року (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Koziuk V. - Institutional barriers to the anti-inflation efficiency of independent central banks: a political-economic analysis (2020)
Abedin Md. Th. - Socioeconomic factors of stock market development: role of tertiary education, Sen K. K., Rahman M. R., Akter Sh. (2020)
Pasichnyk Y. - Export of agricultural and food products of Ukraine: concept of prospects (2020)
Szmitka S. - The idea of franchise as a modern concept of enterprise management: the experience of Poland (2020)
Bogdanova M. - Agile project management in public sector – methodological aspects, Parashkevova E., Stoyanova M. (2020)
Babets I. - Foreign direct investment: structural changes and impact on Ukraine’s economic security, Mytsenko I., Mytsenko V. (2020)
Chimshit S. - Conceptual principles of budget decentralization strategy development in Ukraine, Golovkova L., Grabovskii I., Yakymova A. (2020)
Sarkisian I. - Creating the growth potential of global cities in the context of digitalization (2020)
Yuyan Zh. - Ten years after ethnic conflict in southern Kyrgyzstan: socio-economic causes and effects (2020)
Pankova O. - Socially responsible partnership as an innovative platform for employment development in the context of global digital transformation, Kasperovich O., Ishchenko O. (2020)
Flissak K. - Economic diplomacy in confronting challenges to the national interests of Ukraine (2020)
Our Authors (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Sharov O. - Geoeconomic aspects of the monetary globalization (2020)
Staboulis M. - The impact of Covid-19 on economy, employment and new skills, Lazaridou I. (2020)
Freyer E. - EU-Brexit-CEE-Ukraine: Europe’s healthier future and socio-economic leadership (2020)
Mantsurov I. - Evaluation of Ukraine’s integration processes in the globalized economic system of the EU, Khrapunova Y., Makhonin V. (2020)
Liashenko V. - European research area: comparative analysis of institutional prerequisites and integration approaches for Ukraine, Pidorycheva I., Antoniuk V. (2020)
Tsonkov N. - Regulation of economic activity in the regions as a tool for increasing regional competitiveness and investment attractiveness of municipalities (2020)
Sarkisian L. - Trends in the development of global cities: environmental aspects, Varlamova M. (2020)
Dubrovina N. - Analysis of the strategic positions of center of pediatrics: the problem of improvement of human resources management, Siwiec A., Dubrovina V., Tulai O. (2020)
Pozdnyakov Y. - Changes in real estate value dynamics during service cycles as a source of negative periodic property depreciation, Lapishko M. (2020)
Kuzmynchuk N. - Sustainable enterprise competitiveness in the context of organizational, theoretical and methodological management tools, Yevtushenko V., Kutsenko T., Terovanesova O. (2020)
Our Authors (2020)
Титул, зміст (2020)
Петренко О. М. - Регіональне мистецтво як компетентнісно-діяльнісна складова роботи вчителя НУШ (на прикладі Миколаївщини) (2020)
Никифоров А. М. - З історії розвитку кролевецького ткацтваl (2020)
Гумінська О. О. - Моделювання уроку музичного мистецтва у вербальній формі (2020)
Мартинова В. П. - Навчання гри на дерев’яних ложках у ансамблях ложкарів у закладах загальної середньої освіти (2020)
Ноти (2020)
Волошенко А. В. - Навчання учнів 5-6-х класів прийомів роботи м’якими графічними матеріалами (2020)
Пічкур М. О. - Натюрморт цифрового формату: художня постановка, композиція, імітація та стилізація (2020)
Марковський О. І. - Народне бондарство у закладах освіти, Марковська О. В. (2020)
Tverdokhlib S. S. - Shadow Theater in extracurricular activity with first graders (2020)
Чмир-Козяр Н. Я. - "Жайвір" скликає друзів (2020)
Безручко В. М. - Економічно обґрунтована густина струму для кабелів напругою 10−35 кВ, що з’єднують потужні вітроенергетичні установки, Буйний Р. О., Зорін В. В., Квицинський А. О. (2020)
Щерба А. А. - Система дистанційного моніторингу стану високовольтної кабельної лінії, Подольцев О. Д., Кучерява І. М. (2020)
Кучанський В. В. - Оцінювання впливу несиметрії лінії електропередавання надвисокої напруги на визначення параметрів компенсаційного реактора, Малахатка Д. О. (2020)
Блінов І. В. - Оцінка вартості похибки прогнозу обсягів відпуску електричної енергії балансувальної групи виробників за "зеленим" тарифом, Парус Є. В., Мірошник В. О. (2020)
Клен К. С. - Вплив похибки прогнозування швидкості вітру на величину зони керованої роботи накопичувача в системі з вітрогенератором, Яременко М. К., Жуйков В. Я. (2020)
Волков І. В. - Способи підвищення ККД і покращення основних характеристик DC/DC перетворювачів із поздовжнім ключем, Голубєв В. В., Зозульов В. І. (2020)
Руденко Ю. В. - Використання методу усереднення для аналізу перетворювачів постійної напруги за умови переривчастих струмів в індуктивних елементах (2020)
Кучинський К. А. - Дослідження фізичних процесів у торцевій зоні турбогенератора при механічних ушкодженнях кріплення осердя статора, Крамарський В. А., Хвалін Д. І., Мистецький В. А. (2020)
Akinin K. P. - Frequency characteristics of brushless magnetoelectric motors of return-rotary motion, Kireyev V. G., Petukhov I. S., Filomenko A. A., Mihailik E. M. (2020)
Березниченко В. О. - Безконтактний ємнісний сенсор системи контролю параметрів биття валів потужних електричних машин, Зайцев Є. О. (2020)
Кагановська Т. Є. - Нові правові стандарти юридичної освіти в Україні (2018)
Руденко М. В. - Новий судоустрій України: проблеми правового регулювання, Шайтуро О. П. (2018)
Швець Д. В. - Особливості професійної підготовки поліцейських: порівняльний аналіз (2018)
Кушніренко О. Г. - Вища освіта та система професійної орієнтації: проблеми нормативно-правового регулювання (2018)
Смульська А. В. - До питання інституційного конфлікту у системі вищої освіти України, Кім К. В. (2018)
Шульга А. М. - Знання права (правоінформованість) як складова правосвідомості особи (2018)
Воронова І. В. - Правовий ідеал як критерій оцінки системи права (2018)
Жук Н. А. - Симулятивность как сущностная характеристика неолиберальных политико-правовых систем: к постановке теоретико-практических проблем постсовременного государствоведения (2018)
Головко О. М. - Погляди ф. К. Фон Савіньї на історію держави права (2018)
Гришина Н. В. - Вплив поліцейського права на формування адміністративного права (2018)
Устименко О. А. - Історико-правовий аналіз основних засад права власності на тварин у законодавстві, що діяло на території українських земель до ХХ сторіччя (2018)
Скуратович И. Н. - К вопросу становления суда присяжных по судебной реформе 1864 г. (2018)
Серьогін В. О. - До нової парадигми захисту інформаційного прайвесі (2018)
Марчук М. І. - Республіка Польща як демократична держава (2018)
Гудзь Л. В. - Правоохоронна діяльність поліції у сфері забезпечення виборчих прав громадян України, Градова Ю. В. (2018)
Гудзь Т. І. - Самоврядні підвалини української державності (2018)
Варунц Л. Д. - Конституційно-правове становище корінних народів Канади: проблемні питання (2018)
Кузьменко О. В. - Сучасний парламентаризм у контексті формування конституціоналізму на демократичних засадах, Григоренко Я. О. (2018)
Евсеев А. П. - Конституционные основы гражданского общества в зеркале социологических опросов, Шестопал К. Е. (2018)
Стешенко Т. В. - Проблеми правового регулювання процесу делегування повноважень органів публічної влади в Україні, Бондаревич М. П. (2018)
Солошкіна І. В. - Особливості оподаткування кріптовалютних операцій залежно від типу податкової системи (2018)
Ростовська К. В. - Міжнародний досвід створення та функціонування антикорупційних судів у світі (2018)
Магда С. О. - До питання про форми адміністративного судочинства (2018)
Закриницька В. О. - Міністерство соціальної політики України як суб’єкт управління у сфері соціального захисту сім’ї, дітей та молоді (2018)
Пахомова І. А. - Правові рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (2018)
Яковлєв П. О. - Адміністративно-правові форми участі громадських об’єднань в інформаційних відносинах (2018)
Венедіктова І. В. - Арбітражі спеціальної компетенції (2018)
Мічурін Є. О. - Про судове рішення у цивільній справі (2018)
Чуйкова В. Ю. - Садиба як об’єкт відносин приватної власності і спосіб реалізації права на житло в Україні, Зінченко В. В. (2018)
Кулачок-Тітова Л. В. - Реформування трудового законодавства України у світлі відповідності міжнародним трудовим стандартам (2018)
Білоус О. О. - Реалізація захисної функції профспілок у трудовому праві в Україні (2018)
Даньшин М. В. - Процесуальні і тактичні особливості відкриття кримінального провадження про зґвалтування, Нуджейдат В. (2018)
Слінько Д. С. - Оскарження процесуальних рішень щодо звільнення від кримінальної відповідальності, Семененко Д. В. (2018)
Ейбатов З. М. - Змагальність сторін у кримінальному процесі під час розгляду скарги на процесуальні порушення (2018)
Обаль О. О. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при виявленні ознак економічних злочинів (2018)
Евсеев А. П. - Возможные пути осуществления международного правосудия для Сирии (2018)
Зубенко Г. В. - Заходи загального характеру як складова виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини: деякі питання застосування (2018)
Толстенко Ю. О. - Міжнародно-правовий захист прав осіб, засуджених до кримінальних покарань у межах Ради Європи (2018)
Кулешов Д. В. - Судовий захист прав людини як гарантія конституційного ладу України (2018)
Шульга А. М. - Особливості нормативно-правового забезпечення трансформації правової системи України в умовах асоціативного партнерства з Європейським Союзом, Передерій О. С. (2018)
Стародубцев А. А. - Нормативне закріплення питань адвокатської етики в українському законодавстві (2018)
Давиденко М. Л. - Кримінологія і постмодернізм (2018)
Лукаш С. Ю. - Стан культури корпоративної соціальної відповідальності підприємців України на сучасному етапі та участь політичних партій у її розвитку (за результатами кількісного дослідження). Стаття перша, Воробйов Д. С., Михальська Ю. С., Владимирець А. Ю., Волос Б. О., Григоренко Є.І., Іванченко А. М., Лукаш О. М., Матат А. В., Ніколенко М. О. (2018)
Горбатова Д. І. - Адміністративно-правові засади державного управління в сфері охорони здоров’я (2018)
Навроцька Ю. О. - "Публічний порядок" як юридична категорія в національній і зарубіжних правових системах (2018)
Навроцький О. О. - Реалізація посадової адміністративної деліктоздатності у сфері прав дитини у чинному законодавстві про адміністративну відповідальність (2018)
Рожнова О. В. - Поновлення строку на оскарження в адміністративному судочинстві в аспекті рішень ЄСПЛ (2018)
Форостянко Д. В. - Фіскальні органи Канади: правові засади організації та діяльності (2018)
Россіхіна Г. В. - Щодо питання конституційно-правової регламентації фінансових відносин, Россіхін В. В. (2018)
Кагановська Т. Є. - Застосування практики Європейського суду з прав людини, Пахомова І. А. (2018)
Гавриленко О. А. - Кафедра міжнародного і європейського права Харківського університету: класична традиція та сучасність, Сироїд Т. Л. (2018)
Головко О. М. - Погляди Г. Ф. Пухти на історію держави і права (2018)
Слинько Д. В. - Виникнення і розвиток юридичних процедур в країнах Стародавнього Сходу (2018)
Воронов М. М. - Право і норми суспільної поведінки в умовах розбудови громадянського суспільства і правової держави, Воронова І. В. (2018)
Жук Н. А. - Глобальный капитализм как феномен реальности и пространство формирования и реализации концепций современных государств: к постановке проблемы (2018)
Передерій О. С. - Право Європейського Союзу як чинник трансформації правових систем європейських держав: теоретико-правові аспекти (2018)
Григоренко Є. І. - Взаємозв’язок та взаємовплив юридичної відповідальності військовослужбовців з іншими видами ретроспективної соціальної відповідальності (2018)
Серьогін В. О. - Африканські субрегіональні механізми забезпечення інформаційного прайвесі: загальна характеристика (2018)
Кушніренко О. Г. - Конституційний Суд України в механізмі забезпечення права громадян України на достатній рівень життя (2018)
Градова Ю. В. - Конституційно-правові аспекти людської гідності, Гудзь Л. В. (2018)
Солошкіна І. В. - Financial services in Ukraine: concept, essence and classification (2018)
Ростовська К. В. - Адміністративна процедура формування державної антикорупційної політики: проблеми змісту та правового регулювання (2018)
Лаврухін О. В. - Сутність поняття "юридичний конфлікт”, Кім К. В. (2018)
Мельник С. М. - Основні підходи до розуміння категорії "військове управління” у межах сучасної правової доктрини (2018)
Закриницька В. О. - Історико-правовий аналіз розвитку органів управління у сфері ЗМІ (2018)
Пилаєва В. М. - Місце транспарентності в системі загальних принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні (2018)
Хабарова Т. В. - Щодо порядку проведення спеціальних перевірок кандидатів на зайняття посад в органах публічної влади (2018)
Плотнікова К. О. - Правовий аспект державних та місцевих запозичень (2018)
Борякіна В. В. - Принцип оперативності в аспекті ефективності здійснення адміністративного судочинства (2018)
Бахтіна Ю. С. - Поняття та класифікація функцій державного управління (2018)
Бервено С. М. - Категорії духовності в цивільному праві України (2018)
Чуйкова В. Ю. - Житлова кімната у гуртожитку як об’єкт права власності (2018)
Селіванов М. В. - Неявка позивача як підстава для залишення позову без розгляду (2018)
Погрібний Д. І. - Перспективи визначення правового статусу криптовалют в Україні (господарсько-правовий аспект) (2018)
Храмцов О. М. - Насильство як ознака дій співучасників (кримінально-правовий аспект) (2018)
Марушев А. Д. - Організаційно тактичні питання проведення тимчасового доступу до речей і документів в процесі розслідування кримінального банкрутства (2018)
Чорний Г. О. - Особливості дотримання прав громадян у криміналістичній тактиці: аналіз міжнародного законодавства (2018)
Гетьман Г. М. - Використання методу моделювання в умовах змагального кримінального процесу при розслідуванні серійних злочинів (2018)
Поліванова І. О. - Особливості підготовки одночасного допиту кількох раніше допитаних осіб (2018)
Попович І. М. - Сторона обвинувачення у досудовому розслідуванні потребує кардинального оновлення (2018)
Гришко Л. М. - Діяльність робочої групи з насильницьких чи недобровільних зникнень Ради ООН з прав людини (2018)
Шевченко А. Л. - Міжнародна цивільна служба: від витоків до сучасності (2018)
Коваленко Є. В. - Діяльність контррозвідувальних органів в державній системі забезпечення інформаційної безпеки: досвід країн НАТО та українські реалії, Плетньов О. В. (2018)
Кузьменко О. В. - Забезпечення національних інтересів і міжнародної безпеки як функціональне спрямування дипломатичної служби, Григоренко Я. О. (2018)
Шкуропацький О. І. - Проблемні питання здійснення військового правосуддя в Україні, Андрієць М. О. (2018)
Яковлєв П. О. - Форми участі інститутів громадянського суспільства у забезпеченні інформаційної безпеки України (2018)
Фівкін П. М. - Місце юридичної служби Міністерства оборони України в системі забезпечення законності та правопорядку в Збройних Силах України (2018)
Шульга А. М. - Співвідношення поведінки робота і людини: первинні правничі термінопоняття (2018)
Гаєвая О. В. - Особливості інтелектуальних технологій у політичному житті суспільства, Гаряєва Г. М., Муренко О. Л. (2018)
Божко Д. В. - Соціальні права як природні права людини та їх нормативне забезпечення (2018)
Горбатова Д. І. - Діяльність органів виконавчої влади у сфері медичного реформування (2018)
Коваль Т. О. - Міжнародно-правові акти регулювання праці засуджених (2018)
Рудень Д. С. - Реалізація конституційних цінностей правосуддя в аспекті становлення правової державності в Україні (2018)
Шевченко О. В. - Формування політики московської держави щодо українських земель та її нормативно-правове закріплення у середині 50-х – кінці 60-х рр. ХVІІ ст. (2018)
Головко О. М. - Рецензія на монографію Мельничук С. М. "Правові форми реалізації функцій сучасної держави Україна: загальнотеоретична характеристика" м. Івано-Франківськ, 2018. 436 с. (2018)
Кагановська Т. Є. - Адміністративно-правові заходи запобігання неформальній зайнятості в Україні (2019)
Гавриленко О. А. - Статут генуезьких колоній на чорному морі 1449 р. – пам'ятка середньовічного італійського права на українських теренах (2019)
Головко О. М. - Погляди професора В. Г. Демченка (1831-1914) щодо показів свідків як доказу у судочинстві в добу Київської Русі, Греченко В. А. (2019)
Передерій О. С. - Аспекти взаємного впливу процесів розширення правового простору Європейського Союзу і реформування правової системи України, Кулачок-Тітова Л. В. (2019)
Воронов М. М. - Вплив цінностей права на подолання правового нігілізму, Воронова І. В. (2019)
Зубенко Г. В. - Форми парламентської відповідальності члена уряду: порівняльно правовий аспект (2019)
Серьогін В. О. - Секторальний захист інформаційного прайвесі в Сполучених Штатах Америки (2019)
Божко Д. В. - Житлова субсидія як безповоротна адресна державна соціальна допомога громадянам (2019)
Хабарова Т. В. - Зарубіжний досвід запобігання корупції (2019)
Житний О. О. - Міра покарання: деякі проблеми визначення й встановлення в кримінальному праві України, Гусаров С. М. (2019)
Храмцов О. М. - Насильство як категорія загальної частини вчення про обставини, що виключають злочинність діяння (2019)
Сироїд Т. Л. - Міжнародна універсальна організаційно-правова основа в галузі роззброєння і обмеження озброєнь (2019)
Кагановська Т. Є. - Вплив бюрократії на організацію управлінської діяльності: історико-правовий аналіз (2019)
Гавриленко О. А. - Правова політика російської імперії щодо римо-католицької церкви в українських губерніях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (2019)
Головко О. М. - Філософія права Імануїла Канта про закономірності історико-правового процесу (2019)
Градова Ю. В. - Нормативно-правове регулювання булінгу: національний та зарубіжний досвід, Артамонова М. (2019)
Шульга А. М. - Юридична природа автономного робота при визначенні суб’єкта майнової юридичної відповідальності: теорія і практика (2019)
Гужва А. М. - Негативні зобов’язання у цивільному праві: постановка проблеми (2019)
Мічурін Є. О. - Методологія науки цивільного права (2019)
Остапенко Ю. І. - Правове регулювання державної підтримки малого підприємництва: досвід України та Польщі, Бондаревич М. П. (2019)
Бредіхіна В. Л. - Деякі питання інтеграції водного законодавства України до законодавства ЄС, Карпенко Д. Р. (2019)
Пилаєва В. М. - Правові засади реалізації електронного врядування в країнах Європейського Союзу (2019)
Стародубцев А. А. - Теоретико-правовий аналіз етичних засад адвокатської діяльності, Стебелєв А. М. (2019)
Шкуропацький О. - Термінологічне визначення поняття "особливого періоду" та його застосування, Мехеда В., Пащенко Є. (2019)
Пахомова І. А. - Правові аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх правознавців: практика створення Web-портфоліо (2019)
Житний О. О. - Дискусійні питання кваліфікації посткримінальної поведінки, Терещук С. С. (2019)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика насильства при необхідній обороні (національний та міжнародний аспект) (2019)
Янович Ю. П. - Целевое назначение неделегированных процессуальных прав подозреваемого и обвиняемого (подсудимого) в уголовном производстве (2019)
Григоренко Є. І. - Процесуальний статус слідчого за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року та Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року в аспекті ефективності вирішення питань щодо притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовців, Передерій О. С. (2019)
Слінько Д. С. - Секундарні положення консенсуального провадження (2019)
Третьяков Г. М. - Уголовно-правовые и криминалистические меры противодействия криминальным банкротствам в Республике Беларусь (2019)
Сироїд Т. Л. - Міжнародний організаційно-правовий механізм захисту національних меншин: від витоків до сьогодення (2019)
Смульська А. В. - Організаційний вплив саморозвитку особистості на формування компетентностей випускника першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право") (2019)
Сироїд Т. Л. - Рецензія на монографічне дослідження Пядишева Володимира Георгійовича "Актуальні проблеми міжнародно–правового забезпечення діяльності поліції ООН у складі міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки" за редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України М. О. Баймуратова / "Одеський державний університет внутрішніх справ". – Одеса: Фенікс, 2018. – 455 с. (2019)
Кулеба Д. - Криза – це привід стати сильнішими (2020)
Kuleba D. - Crisis: A Case for Getting Stronger (2020)
Гай-Нижник П. - Дипломатія омани й тактика терору: гібридна політика в стратегії та практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень – грудень 1918 р.) (2020)
Матяш І. - Німецьке консульство в Києві (1924–1938): між дипломатією і політикою (2020)
Матвієнко В. - Українсько-польська союзницька угода 1920 року та її наслідки, Дорошко М. (2020)
Рендюк Т. - Особливості діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Румунії 1920 року (2020)
Потєхін О. - Союзницька співпраця в Європі напередодні Першої світової війни (2020)
Кірпенко П. - Міжнародна ситуація в Європі та зовнішня політика СРСР до й після початку Другої світової війни (2020)
Лазуто Д. - Дещо з практики роботи в держпротоколі МЗС України (2020)
Lazuto Yu. - Some Aspects of Working Practices at the Department of State Protocol of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2020)
Гомановська С. - ...і чорнобривці на клумбах Ашґабата (2020)
Homanovska S. - ...And May Marigolds Bloom in Flowerbeds of Ashgabat (2020)
Костенко Ю. - Радіологічна зброя (з історії переговорів про її заборону) (2020)
Купчишин О. - 25 років членства у Раді Європи: як все починалося (2020)
Kupchyshyn O. - 25 Years of Membership in the Council of Europe: How It All Started (2020)
Кулініч М. - Українська діаспора Австралії як чинник поглиблення двосторонніх відносин (2020)
Kulinich M. - Ukrainian Diaspora in Australia as a Factor of Deepening Bilateral Relations (2020)
Надоленко Г. - Праця посла – це передусім любов до своєї Батьківщини (2020)
Nadolenko H. - Ambassador’s Work: Love for Homeland Comes First (2020)
Щерба А. - Зростання інтересу до української культури в країні Сервантеса (2020)
Scherba A. - Motherland of Cervantes Takes More Interest in Ukrainian Culture (2020)
Кузьменко А. - Україна та Катар: перспективи зміцнення взаємовигідного партнерства (2020)
Kuzmenko A. - Ukraine and Qatar: Prospects for Strengthening Mutually Beneficial Partnership (2020)
Балануца О. - Публічна дипломатія України в Кувейті: потенціал нестандартних рішень, Сегеда О. (2020)
Balanutsa O. - Public Diplomacy of Ukraine in Kuwait: Thinking out of the Box, Seheda O. (2020)
Осташ І. - "Бейрутські оповідання" Агатангела Кримського: до 150-ї річниці народження видатного українського сходознавця (2020)
Ostash I. - ‘Beirut Stories’ by Ahatanhel Krymsky: For the 150th Anniversary of the Birth of the Prominent Ukrainian Orientalist (2020)
Кислиця С. - 75 років після війни. Статут ООН: жодних ілюзій (2020)
Kyslytsya S. - 75 Years after the War. The UN Charter: No Illusions (2020)
До 75-ї річниці створення Організації Об’єднаних Націй (2020)
Клименко Ю. - Женева – найстаріша столиця мультилатералізму, де відстоюються інтереси України (2020)
Klymenko Yu. - Geneva: Oldest Capital of Multilateralism where Ukraine’s Interests are Defended (2020)
Мікусінскі Е. Л. - Альянс крізь віхи історії (2020)
Mikusinski E. L. - Alliance through the Milestones of History (2020)
Шаріпов Ж. - Туристичні можливості Киргизької Республіки (2020)
Sharipov Zh. - Tourism in the Kyrgyz Republic (2020)
Квон К.-ч. - Корейська хвиля успіху (2020)
Kwon K.-ch. - Korea: Riding a Wave of Success (2020)
Ель Ашшабі Ф. - Міцна дружба попри велику відстань: Україна та Марокко (2020)
El Achchabi F. - Strong Friendship Despite Great Distance: Ukraine and Morocco (2020)
Фельдгузен А. - Відносини між Німеччиною та Україною у 2019 році (2020)
Feldhusen A. - German-Ukrainian Relations in 2019 (2020)
Квін К. - США та Україна: партнерство для миру й розквіту (2020)
Kvien K. - US-Ukraine: Partnershipped to Peace and Prosperity (2020)
де Понсен Е. - Наші відносини – симфонія глибокого порозуміння (2020)
de Poncins E. - A Symphony of Deep Understanding (2020)
Вільд К. - Швейцарія – Україна: актуальний погляд на старі зв’язки (2020)
Wild C. - Switzerland – Ukraine: Relations Revisited (2020)
Надзвичайні та Повноважні Посли України в іноземних державах (2020)
Надзвичайні та Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2020)
Представники України при міжнародних організаціях (2020)
Представники міжнародних організацій в Україні (2020)
Гуменюк Б. - Трансформація міжнародного ладу в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Пирожков С. - Сучасна й майбутня Україна: суб’єктна взаємодія зі світом, Хамітов Н. (2020)
Віднянський С. - Ставлення міжнародних партнерів до суб’єктності України, Мартинов А. (2020)
Лазебник С. - "Українська Канада" (сьогодення української громади та її суголосне життя з Україною) (2020)
Тодоров І. - Українсько-угорські відносини у вимірі євроатлантичних прагнень України (2020)
Кравченко О. - Політика США щодо України за адміністрації Дональда Трампа: проблемні питання та перспективи (2020)
Кошовий С. - Модель співпраці між Тайванем і країнами Вишеградської групи: досвід для України (2020)
Чекаленко Л. - Вчора й сьогодні феномену державного суверенітету (2020)
Кудряченко А. - Проблеми політичної трансформації ФРН на сучасному етапі, Солошенко В. (2020)
Огризко В. - Чому Росія ніколи не відбудеться? (2020)
Ohryzko V. - Why Russia Will Never Make It (2020)
Моцик О. - Міжнародні санкції проти Російської Федерації як інструмент тиску та покарання за агресію проти України й інші міжнародні злочини (2020)
Перепелиця Г. - Політичний статус неконтрольованих територій у зовнішньополітичній стратегії Росії як виклик українській атиповій дипломатії (2020)
Ткаченко В. - Ідеологема "ворога": невротична криза ідентичності (2020)
Мартинюк В. - Євроатлантична інтеграція в регіоні Західних Балкан: висновки для України (2020)
Грубінко А. - Конфліктогенний потенціал Брекзіту: національний, регіональний і глобальний виміри (2020)
Зубченко С. - Коронавіруси глобальної безвідповідальності: нові-старі загрози національній стійкості на тлі хронічних міжнародних проблем (2020)
Удовік В. - Культурна дипломатія як "комунікаційний міст" між Україною та Японією (2020)
Богаєвський Ю. - Він до останнього подиху вболівав за Україну (2020)
Bohayevskyi Yu. - He Was Anxious about Ukraine till His Last Breath (2020)
Гудзь В. - Рецензія на книгу "Україна в історії Європи ХІХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси: монографія", Ситник О. (2020)
Ціватий В. - Рецензія на книгу "Консульська служба України: становлення та розвиток" (2020)
Гуменюк Б. - Рецензія на книгу "Університети мого життя" (2020)
Пономаренко С. С. - Взаемодія стрічкового електроного потоку з коливаннями здвоєних та багатоступеневих ситем, що сповільнюють рух електромагнітної хвилі, у ЛЗХ-клинотронах міліметрового діапазону, Кулешов О. М., Єфімов Б. П. (2013)
Кишко С. О. - Збудження коливань конфокального резонатора низьковольтним стрічковим гвинтовим електронним пучком в міліметровому діапазоні, Кулешов О. М., Єфімов Б. П. (2013)
Кишко С. О. - Експериментальне дослідження планарної магнетронно-інжекторної гармати для мазера на циклотронному резонансі, Кулешов О. М., Пономаренко С. С., Єфімов Б. П., Власенко С. О. (2013)
Андросов В. П. - Дослідження механізмів складання періодичної послідовності лазерних імпульсів в оптичному резонаторі, Базаров С. В., Гвоздь А. М., Черкашин О. В. (2013)
Андросов В. П. - Порівняння енергетичних характеристик різних оптичних резонаторів, Базаров С. В., Гвоздь А. М., Черкашин О. В. (2013)
Атрошенко Л. М. - Теорія та практика полігонного забезпечення космічного радіолокаційного землеогляду, Горобець М. М., Горобець О. М., Красногорьский М. Г., Лебедєв А. С., Малюков В. М. (2013)
Горобец М. М. - Характеристики спрямованості багатодіапазонних комплексованних конічних рупорних антен з однаковою шириною головного пелюстка діаграми спрямованості, Єлізаренко А. О. (2013)
Горобець М. М. - Вплив розмірів і форми випромінюючого розкриву на характер просторового розподілу поля поблизу антени, Овсяннікова О. Є. (2013)
Батраков Д. О. - Метод Т-матриць і розрахунок поляризаційних характеристик полів, що розсіяні двовимірним вкрапленням у плоскошаруватому середовищі, Головін Д. В., Батракова А. Г., Урдзік С. М. (2013)
Яцук Л. П. - Простий метод оцінки діелектричної проникності і тангенса кута втрат, Чухов В. В., Дерипаска С. В. (2013)
В`юник В. І. - Вплив функції-джерела на характеристики розсіювання при численному розрахунку плаща невидимості, Звягінцев А. О. (2013)
Ковшов Ю. С. - Стабілізація частоти електромагнітних коливань в ЛЗХ-генераторах субміліметрового діапазону, Іванов О. І., Кишко С. О., Пономаренко С. С., Кулешов О. М., Єфімов Б. П. (2013)
Батраков Д. О. - Некоторые особенности толщинометрии плоскослоистых сред (2014)
Шульга С. М. - Решение двумерной задачи рассеяния на теле в однородной среде методом нелокального граничного условия, Багацька О. В., Стрижаченко О. В. (2014)
Масловський О. А. - Об оценке заметности радиолокационных целей, расположенных на подстилающей поверхности, Легенький М. М. (2014)
Dumin O. M. - Evolutionary approach for the problem of electromagnetic field propagation through nonlinear medium, Tretyakov O. A., Akhmedov R. D., Dumina O. O. (2014)
Думін О. М - Ближнее нестационарное поле диполя Герца, Плахтій В. А., Вольвач Я. С., Думіна О. О. (2014)
Бердник С. Л. - Щелевая сферическая антенна с многоэлементной резонансной диафрагмой в волноводе, Васильковський В. С., Катрич В. О., Нестеренко М. В., Пєнкін Ю. М. (2014)
Резуненко В. О. - Расчёт поля витка электрического тока, рассеянного спирально проводящим сферическим диском (2014)
Блинова Н. К. - Управление поляризационными и энергетическими характеристиками х-образных щелей в волноводе с помощью диэлектрических вставок, Яцук Л. П., Сєлютин А. В. (2014)
Яцук Л. П. - Модификация решения задачи возбуждения волновода продольным магнитным током (2014)
Одаренко Є. М. - Двухчастотный генератор-умножитель О-типа субтерагерцового диапазона с неоднородным магнитным полем, Шматько О. О. (2014)
Шматько О. О. - Ферритовый резонатор в прямоугольном волноводе с поперечным магнитным полем, Мізерник В. М., Одаренко Є. М. (2014)
Титар В. П. - Основные положения голографической модели зрительной системы человека, Богданова Т. В. (2014)
Титар В. П. - О возможности формирования голограмм на сетчатке в белом свете, Богданова Т. В. (2014)
Думін О. М. - Расчет экспериментальной установки для облучения биологических объектов сверхширокополосным электромагнитным полем, Шкорбатов Ю. Г., Чернов А. І., Катрич В. О. (2014)
Боцула О. В. - Статичні характеристики діодів з гетеропереходом GaAs-AlGaAs для генерації НВЧ – шуму (2014)
Шульга С. М. - Решение задачи дифракции LM-волн на включении в Т-образном сочленении прямоугольных волноводов методом теоремы Грина, Багацька О. В., Хе Ши (2014)
Атрошенко Л. М. - Отечественные подспутниковые полигоны для наземного обеспечения валидации и верификации космических систем дистанционного зондирования Земли, Борщова Г. А., Горобець М. М., Костріков О. Л., Пивовар Є. А., Сафронова Л. П., Ярмольчук Є. Д. (2014)
Горобець М. М. - Электромагнитные поля и волны вблизи апертурных антенн больших электрических размеров, Овсяннікова О. Є. (2014)
Вихідні відомості (2014)
Горобець М. М. - Электромагнитные поля в ближней зоне линейных антенных решеток, Лебедєв А. С. (2016)
Шматько О. О. - Дисперсионное уравнение одномерного магнитофотонного кристалла с ферритовым слоем, Мізерник В. М., Одаренко Є. М., Галенко О. Ю. (2016)
Ібадуллін М. М. - Влияние структурных и электрофизических параметров РТД на коэффициент ДБКС (2016)
Батраков Д. О. - Спектральный анализ импульсных электромагнитных полей в дистанционном зондировании и биомедицине, Антюфєєва М. С., Антюфєєв О. В. (2016)
Рибін О. М. - Эффективные магнитные свч отклики частично намагниченного двухкомпонентного метаферрита со сферическими включениями, Шульга С. М., Багацька О. В. (2016)
Батракова А. Г. - Экспериментальная проверка алгоритмов обработки данных при георадиолокации дорожных одежд (2016)
Титар В. П. - Лазерные системы связи с открытым резонатором (2016)
Батраков Д. О. - Обработка импульсных сигналов при толщинометрии биологических тканей и в неразрушающем контроле (2016)
Батраков Д. О. - Оптимизация параметров сигналов антенного блока георадара "одяг", Почанін Г. П., Холод П. В., Рубан В. П., Орленко О. А., Кундіус О. С. (2016)
Резуненко В. О. - Сфера, составленная из мягкого и жёсткого круговых сегментов, в поле плоской акустической волны (2016)
Боцула О. В. - Вольтамперные характеристики диодов с катодным статическим доменом, варизонным слоем и гетеропереходом, Приходько К. Г. (2016)
Чорногор Л. Ф. - Параметры инфразвуковых эффектов, сгенерированных челябинским метеороидом 15 февраля 2013 г., Шевелев М. Б. (2016)
Масловський О. А. - Оцінка кроку для розрахунку (вимірювання) діаграми зворотного розсіяння об’єктів складної форми, Легенький М. М., Антюфєєва М. С. (2016)
Батраков Д. О. - Обратная задача для слоисто-неоднородного кругового цилиндра в частотной области (2017)
Батраков Д. О. - Использование поляризационных параметров георадара для контроля плоскослоистых сред, Білошенко К. С., Батракова А. Г., Антюфєєва М. С. (2017)
Батраков Д. О. - Применение георадаров для идентификации подповерхностных дефектов в дорожных покрытиях, Антюфєєва М. С., Батракова А. Г., Антюфєєв O. В., Фан Хаоцзе (2017)
Горобець М. М. - Волновые процессы в ближней зоне апертурных антенн с раскрывом круглой формы, Овсяннікова О. Є. (2017)
Думин А. Н. - Зоны излучения импульсного излучателя малых электрических размеров, Плахтий В. А., Вольвач Я. С., Думина О. А. (2017)
Думін О. М. - Міжмодове перетворення нестаціонарного електромагнітного поля в нелінійному необмеженному середовищі, Ахмедов Р. Д. (2017)
Дегтярев А. В. - Фокусировка мод металлического резонатора терагерцевого лазера, Дубинин Н. Н., Маслов В. А. (2017)
Ткачев А. І. - Двочастотний лазер на барвнику для спектроскопії атомів цинку в триплетних рідбергівських станах n3P012, Погребняк М. Л., Кисленко В. І. (2017)
Купченко Л. Ф. - Экспериментальные исследования динамической спектральной фильтрации оптических изображений с использованием акустооптического процессора, Карлов В. Д., Гурин О. А., Рибьяк А. С., Слабунова Н. В. (2017)
Слабый К. Г. - Элемент энергонезависимой памяти на основе квантовых точек, Пащенко А. Г. (2017)
Боцула О. В. - Влияние ударной ионизации на генерацию диодов на основе нитридов, Приходько К. Г. (2017)
Милованов Ю. Б. - Регуляризация алгоритма расчета высотно - временных характеристик, описывающих динамику падения Челябинского метеороида, Чорногор Л. Ф. (2017)
Чорногор Л. Ф. - Статистические характеристики метеороидов метрового размера в атмосфере земли, Шевелев Н. Б. (2017)
Chernogor L. F. - Geomagnetic variations caused by rocket launches from the Plesetsk and the Baikonur cosmodromes, Garmash K. P., Rozumenko V. T., Smirnova K. O. (2017)
Масловский А. А. - Частичная маскировка объектов сложной формы с помощью радиопоглощающих материалов, Легенький М. Н., Демченко А. А., Колчигин Н. Н. (2017)
Батраков Д. О. - Дифракционная томография цилиндрической импедансной поверхности в частотной области (2017)
Батраков Д. О. - Обнаружение цилиндрических неоднородностей в плоскослоистых средах, Антюфеева М. С., Хе Илунь, Батракова А. Г., Чень Дунбо (2017)
Батраков Д. О. - Об одном алгоритме восстановления структуры плоскослоистых сред для технических и биомедицинских приложений, Антюфеева М. С., Чень Дунбо, Антюфеев А. В., Хе Илунь, Аркуша Ю. В. (2017)
Думін О. М. - Нестаціонарне випромінювання імпульсного струму складного просторового розподілу, Плахтій В. А., Прищенко О. А. (2017)
Думін О. М. - Випромінювання та розповсюдження електромагнітного снаряду в нелінійному середовищі, Ахмедов Р. Д. (2017)
Гурин О. В. - Определение оптических констант окисной пленки на поверхности металлических лазерных зеркал ИК диапазона, Дегтярев А. В., Маслов В. А., Мунтян К. И., Рябых В. Н. (2017)
Калиберда М. Е. - Дифракция волны на плоской графеновой решетке, расположенной над идеально проводящей плоскостью, Погарский С. А., Роюк М. П., Ільина Т. А. (2017)
Черногор Л. Ф. - Взаимодействие сверхмощных радиоимпульсов наносекундной длительности с атмосферой и плазмой, Милованов Ю. Б., Розуменко В. Т. (2017)
Черногор Л. Ф. - Зависимость амплитуды инфразвукового сигнала, сгенерированного взрывом мощного вулкана, от расстояния, Шевелев Н. Б. (2017)
Смирнова Е. О. - Вариации уровня геомагнитных пульсаций, сопровождавших старты ракет на фоне солнечного терминатора, Черногор Л. Ф. (2017)
Захаров И. Г. - Влияние глобальной сейсмической активности на ионосферу, Цымбал А. М. (2017)
Горобец Н. Н. - Вибраторные антенны с согласующими неоднородностями в ближней зоне, Горобец А. Н., Махов Е. С. (2017)
Кудряшов В. Є. - Варіанти правил виявлення радіометричного сигналу при одноканальному прийомі, Тамаш С. М., Шмаков Д. С. (2017)
Дорохов В. Л. - Параметры перемещающихся ионосферных возмущений, зарегистрированные при помощи цифрового ионозонда, Милованов Ю. Б., Федоренко Ю. П. (2017)
Боцула О. В. - Частотні можливості варизонних структур з ударною іонізацією на основі GaInAs, Приходько К. Г., Шевченко О. Р. (2017)
Атрошенко Л. М. - Алгоритм послестартовой радиометрической калибровки оптической полезной нагрузки космических аппаратов, Борщева Г. О., Горобець М. М., Костриков О. Л., Луць О. В., Ярмольчук Е. Д. (2018)
Батраков Д. О. - Радиофизические методы решения задач неразрушающего контроля и дистанционного зондирования в частотной области (2018)
Батраков Д. О. - Сравнительный анализ двух алгоритмов толщинометрии плоскослоистых сред с помощью импульсных георадаров, У Діюн, Білошенко К. С., Антюфєєва М. С., Батракова А. Г. (2018)
Думін О. М. - Розпізнавання об'єктів під поверхнею землі при надширокосмуговій радіоінтроскопії за допомогою штучних нейронних мереж, Плахтій В. А., Прищенко О. А., Широкорад Д. В. (2018)
Думин О. М. - Імпульсне випромінювання антени з круговою апертурою в ближній зоні, Ахмедов Р. Д., Черкаcов Д. В. (2018)
Вольвач Я. С. - Генератор коливань на нелінйній магнітній наноструктурі, Думін О. М., Плахтій В. А., Прищенко О. А. (2018)
Хричов В. С. - Фацетна модель об’єкту складної форми для розрахунку електромагнітного розсіяння, Легенький М. М. (2018)
Блинова Н. К. - Тонкодротяний елемент зв’язку електродинамічних об’ємів, Яцук Л. П., Сєлютин А. В., Вусик А. О. (2018)
Титар В. П. - Бортовой лазерный газоанализатор для обнаружения утечек метана из газопроводов, Шпаченко О. В. (2018)
Стороженко I. П. - Варизонные InGaP-InPAs диоды Ганна, Аркуша Ю. В. (2018)
Осіновий Г. Г. - Распознавание малоразмерных наземных объектов матричной радиометрической системой миллиметрового диапазона (2018)
Захаров I. Г. - Проявление глобальной сейсмической активности в вариациях интенсивности ОНЧ-излучения в сейсмически спокойном регионе, Тирнов О. Ф. (2018)
Чорногор Л. Ф. - Когерентный многочастотный многотрассовый комплекс для радиофизического мониторинга динамических процессов в ионосфере, Гармаш К. П., Qiang Guo, Yu Zheng, Поднос В. А., Розуменко В. Т., Тирнов О. Ф., Цимбал А. М. (2018)
Батраков Д. О. - Нелинейная спектральная коррекция сигналов импульсных георадаров (2018)
Думін О. М. - Поширення імпульсної електромагнітної хвилі в керівському середовищі, Ахмедов Р. Д., Черкасов Д. В. (2018)
Думін О. М. - Метод дискретної томографії при обробці даних надширокосмугової підповерхневої радіолокації штучною нейронною мережею, Плахтій В. А., Прищенко О. А., Широкорад Д. В. (2018)
Персанов І. Д. - Розпізнавання об'єктів під поверхнею ґрунта за допомогою імпульсного опромінювання антеною типу "метелик" та штучної нейронної мережі, Думін О. М., Плахтій В. А., Широкорад Д. В. (2018)
Мунтян К. І. - Похибка калібрування лазерного калориметра, обумовлена нерівномірним розподілом тепла в його приймальному елементі (2018)
Кокодій М. Г. - Математическая модель локального нагрева подкожных слоев биологической ткани лазерным излучением, Коробов А. М., Шейкіна Н. В. (2018)
Хричов В. С. - Щодо моделювання розсіяння хвиль на об’єкті складної форми, Легенький М. М. (2018)
Майборода Д. В. - Излучающая структура на основе инвертированного диэлектрического волновода с дополнительными элементами, Погарський С. О., Смірнова К. О. (2018)
Погарський С. О. - Квази-фрактальная аксиально-симметричная структура, возбуждаемая с помощью отрезка неэкранированной копланарной линии, Позняков А. В. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Qiang Guo - Ionospheric processes observed with the passive oblique-incidence hf doppler radar, Yu Zheng, Чорногор Л. Ф., Гармаш К. П., Розуменко В. Т. (2019)
Luo Y. - Вариации характеристик радиоволн вч диапазона над китаем, сопровождавшие умеренное землетрясение в японии 5 сентября 2018 г., Guo Q., Zheng Y., Гармаш К. П., Чорногор Л. Ф., Шульга С. Н. (2019)
Батраков Д. О. - Обнаружение нарушения контакта между плоскими слоями с помощью импульсных георадаров, Іян Ло, Антюфєєва М. С., Шульга С. М., Батракова А. Г. (2019)
Захаров І. Г. - Долготные вариации полного электронного содержания среднеширотной ионосферы, Цимбал А. М. (2019)
Горобець М. М. - Поля в ближней зоне многокольцевых антенных решеток с произвольным расстоянием между излучателями, Лебедєв А. С. (2019)
Титар В. П. - СКР-лідар для екологічного моніторингу приземного шару атмосфери, Шпаченко О. В. (2019)
Майборода Д. В. - Оптимизация способа возбуждения инвертированного полоскового диэлектрического волновода с металлической плоскостью, Погарський С. О. (2019)
Вихідні відомсті (2019)
Шматько О. О. - Аналитическая теория волн флоке-блоха в гиротропных магнитофотонных кристаллах, Мізерник В. М., Одаренко Є. М. (2019)
Батраков Д. О. - Алгоритмы поиска дефектов в инженерных сооружениях с помощью георадаров (обзор. Часть I) (2019)
Думін О. М. - Вплив зменшення шуму вхідного сигналу на класифікацію місцезнаходження об’екту штучною нейронною мережею при надширокосмуговій радіоінтроскопії, Плахтій В. А., Прищенко О. А., Широкорад Д. В., Вольвач Я. С. (2019)
Думін О. М. - Система позиціонування на імпульсних надширокосмугових полях, Плахтій В. А., Персанов І. Д., Као Ш. (2019)
Огурцова Т. М. - Неспотворений прийом імпульсного сигналу без несущої частоти феритовою антеною, Блинова Н. К., Почанін Г. П., Масалов С. О., Усова В. В. (2019)
Легенький М. М. - Імпульсна антена на основі неоднорідної конічної лінії, Хричов В. С. (2019)
Стороженко І. П. - Про підвищення потужності коротких діодів ганна на основі варізонного InGaPAs, Аркуша Ю. В. (2019)
Мунтян К. І. - Оцінка методів розрахунку фазового зсуву хвильових фронтів власних мод конфокального резонатора (2019)
Luo Y. - Флуктуации геомагнитного поля, сопровождавшие чуйские землетрясения в сентябре – октябре 2003 г., Гармаш К. П., Чорногор Л. Ф., Шульга С. М. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Титул, зміст (2013)
Шановні колеги (2013)
Керролл Д. - Застосування стовбурових клітин при гіпоксично-ішемічному пошкодженні головного мозку новонароджених (2013)
Carroll J. - Stem cells for neonatal hypoxic-ischemic injury (2013)
Шім Д. - Клінічний випадок алогенної трансплантації пуповинної крові дитині із затримкою розвитку та хромосомною аномалією, Мін К., Кім М-Ю. (2013)
Shim J. S. - Allogenic umbilical cord blood transplantation for a child with chromosomal abnormality: a case report, Min K., Kim M. Y. (2013)
Лі Д. - Застосування аутологічних клітин кордової крові у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (2013)
Lee J. - Autologous umbilical cord blood cells for newborn infants with hypoxic-ischemic encephalopathy (2013)
Гладиш Д. - Досвід групи компанії "Famicord Group" в трансплантації стовбурових клітин, Павелек К., Баран Є., Боручковскі Д. (2013)
Gladysz D. - Stem cell transplantations – Famicord Group own experience, Pawelec K., Baran J., Boruczkowski D. (2013)
Поляченко Ю. В. - Клітинна трансплантація: нормативно-правові аспекти, перспективи та напрямки клінічного використання, Ніконенко О. С., Салютін Р. В., Комаров М. П., Паляниця С. С., Борис Р. М. (2013)
Polyachenko Y. B. - Cell transplantation: regulatory aspects, prospects and trends in the clinical use, Nikonenko O. S., Salyutin R. V., Komarov M. P., Palyanitsya S. S., Boris R. M. (2013)
Попандопуло А. Г. - Бесклеточный экстрацеллюлярный матрикс как основа тканеинженерного трансплантата сердечного клапана, Петрова М. В. (2013)
Popandopulo A. G. - Acellular matrix as a substrate for tissue-engineered graft of heart valve, Petrova M. V. (2013)
Насадюк К. М. - Клеточные технологии в репродуктологии, акушерстве и гинекологии (2013)
Nasadyuk C. M. - Cell technologies in reproductology, obstetrics and gynecology (2013)
Кучма М. Д. - Фенотипическая гетерогенность популяции гемопоэтических прогениторных клеток ткани плаценты: сравнительный анализ с пуповинной кровью и фетальной печенью, Шаблий В. А., Кирик В. М., Онищенко А. Н., Шаблий Ю. Н., Лукаш Л. Л., Лобынцева Г. С. (2013)
Kuchma M. - Phenotypic heterogenecity of hematopoietic progenitor cells from placental tissue: comarative analysis with umbilical cord blood and fetal liver, Shablii V., Kyryk V., Onishchenko A., Shablii Yu., Lukash L., Lobintseva G. (2013)
Цимбалюк В. І. - Вплив тканинної нейротрансплантації на відновлення тонусу скелетних м’язів при механічній травмі мозочка в експерименті, Медведєв В.В., Сенчик Ю.Ю. (2013)
Tsymbalyuk V.I. - Effects of tissue neurotransplantation on sceletal muscle tone restoration after experimental mechanical injury of the cerebellum, Medvedev V.V., Senchyk Yu.Yu. (2013)
Цупиков О. М. - Вплив трансплантації нейральних стовбурових клітин на когнітивні функції мишей після церебральної ішемії-реперфузії, Кирик В. М., Рибачук О. А., Побережний П. А., Мамчур А. А., Бутенко Г. М., Півнева Т. А., Скибо Г. Г. (2013)
Tsupykov O. M. - Effect of neural stem cell transplantation on cognitive functions of mice after cerebral ischemia-reperfusion, Kyryk V. M., Rybachuk O. A., Poberezhnyi P. A., Mamchur A. A., Butenko H. M., Pivneva T. A., Skibo G. G. (2013)
Рыбачук О. А. - Влияние водорастворимого производного фуллерена С60 на свойства нейральных прогениторов in vitro, Левин Р. Е., Кирик В. М., Сусарова Д. К., Цупиков О. М., Сможаник Е. Г., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г., Трошин П. А., Пивнева Т. (2013)
Rybachuk О. А. - Effect of a water soluble derivative of fullerene C60 on the features neural progenitor cells in vitro, Levin R. E., Кyryk V. М., Susarova D. K., Tsupykov О. M., Smozhanik E. G., Butenko G. M., Skibo G. G., Troshin P. A., Pivneva Т. А. (2013)
Титул, зміст (2014)
Шановні колеги (2014)
Салютін Р. В. - Застосування клітин фетальної печінки людини в лікуванні хворих з ураженням периферичного артеріального судинного русла нижніх кінцівок, Домбровський Д. Б., Комаров М. П., Соколов М. Ф., Паляниця С. С., Шаблій В. А. (2014)
Salyutin R. V. - Use of human fetal liver cells for treatment of patients with lower limb peripheral artery disease, Dombrowski D. B., Komarov M. P., Sokolov N. F., Palyanitsya S. S., Shabliy V. A. (2014)
Клунник М. О. - Застосування стовбурових клітин фетального походження в комплексному лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю та оцінка їх впливу на стан морфофункціональних показників міокарду лівого шлуночка, Сич Н. С., Матіящук І. Г., Іванкова О. В., Скалозуб М. В., Демчук М. П., Сінельник А. А. (2014)
Klunnyk M. O. - Fetal stem cells in combined treatment of chronic heart failure and their effect on morphofunctional parameters of the left ventricle myocardium, Sych N. S., Matiyaschuk I. G., Ivankova O. V., Demchuk M. P., Skalozub M. V., Sinelnyk A. A. (2014)
Иволгин Д. А. - Выделение фракции ядросодержащих клеток из пуповинной крови – выбор метода, Смолянинов А. Б. (2014)
Ivolgin D. A. - Isolation of nucleated cells fraction from umbilical cord blood – the choice of method, Smolyaninov A. B. (2014)
Пирожков И. А. - Научно-организационные аспекты создания регистра доноров пуповинной крови с генотипом CCR5 delta32/delta32 для лечения ВИЧ-инфекции, Смолянинов А. Б., Чечеткин А. В., Иволгин Д. А. (2014)
Pirozhkov I. A. - Scientific-organizational aspects for developing an inventory of the donors of umbilical cord blood with CCR5 delta32/delta32 genotype for HIV infection treatment, Smolyaninov A. B., Chechetkin A. V., Ivolgin D. A. (2014)
Ніконенко О. С. - Трансплантаційна служба України: проблеми розвитку та шляхи їх подолання, Салютін Р. В., Комаров М. П., Паляниця С. С. (2014)
Nikonenko O. S. - Organ transplantation service in Ukraine – development problems and ways of overcoming, Salyutin R. V., Komarov M. P., Palyanitsa S. S. (2014)
Салютін Р. В. - Зміна парадигми ведення пацієнтів після трансплантації нирки у хворих з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності (2014)
Salutin R. V. - Change of the pattern of management of the renal transplant patients with terminal stage of chronic renal failure (2014)
Волкова Н. О. - Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини в терапії експериментальної тендопатії, Юхта М. С., Блонський Р. І., Коструб О. О., Гольцев А. М. (2014)
Volkovа N. A. - Cryopreserved autologous multipotent mesenchymal stromal cells in experimental tendopathy therapy, Yukhta M. S., Вlonskiy R. I., Kostrub A. A., Goltsev A. N. (2014)
Рибачук О. А. - Вплив мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку на стан нервової тканини після моделювання ішемічного пошкодження in vitro, Кирик В. М., Побережний П. А., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г., Півнева Т. А. (2014)
Rybachuk O. A. - Effects of bone marrow multipotent mesenchymal stromal cells on the neural tissue after ischemic injury in vitro, Kyryk V. M., Poberezhnyi P. A., Butenko G. M., Skibo G. G., Pivneva T. А. (2014)
Цупиков О. М. - Трансплантація нейральних прогеніторних клітин стимулює ендогенний нейрогенез у мишей після ішемічного ушкодження головного мозку, Кирик В. М., Мамчур А. А., Побережний П. А., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2014)
Tsupykov O. M. - Transplantation of neural progenitor cells stimulates endogenous neurogenesis in mice after ischemic stroke, Kyryk V. M., Mamchur A. A., Poberezhnyi P. A., Butenko G. M., Skybo G. G. (2014)
Обзор докладов, представленных на Всемирном конгрессе по пуповинной крови и инновационным подходам к лечению серповидноклеточной анемии (Монако, 24–27 октября 2013 года) (2014)
Overview of the World congress on cord blood and innovative approaches to the treatment of sickle-cell anemia in Monaco on 24-27th october 2013 (2014)
Інтерв’ю з проф. Алехандро Мадригалем — президентом Європейської асоціації з трансплантації кісткового мозку (2014)
Interview with Prof. Alejandro Madrigal, the President of the European Group for Blood and Marrow Transplantation (2014)
Інтерв’ю з Сусаною Гомез — директором публічного банку пуповинної крові ім. Антоні Нолана (Ноттінгам, Великобританія) (2014)
Interview with Dr. Susana Gomez, the director of the Anthony Nolan cord blood bank (Nottingham, UK) (2014)
Титул, зміст (2014)
Шановні колеги! (2014)
Руммо О. О. - Коррекция ранних послеоперационных осложнений после трансплантации печени (2014)
Rummo O. O. - Treatment of the early postoperative complications following liver transplantation (2014)
Мамчур А. А. - Можливість участі трансформованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин в саркомогенезі в якості пухлино-ініціюючих клітин (2014)
Mamchur A. A. - Possibilities for involvement of transformed multipotent mesenchymal stem cell in sarcomogenesis as tumor-initiating cells (2014)
Насадюк Х. М. - Стовбурові клітини плаценти: біологічна характеристика та підходи до клінічного застосування (2014)
Nasadyuk C. M. - Placental stem cells: biological characteristics and approaches to clinical application (2014)
Кирик В. М. - Міграція трансплантованих Lin-Sca-1+c-kit+ гемопоетичних стовбурових клітин в ранні строки після ішемічного пошкодження гіпокампа у мишей (2014)
Kyryk V. M. - Short-term migration of transplanted Lin-Sca-1+c-kit+ hematopoietic stem cells after hippocampal ischemic injury of mice (2014)
Цупиков О. М. - Метод отримання культури фетальних нейральних прогеніторних клітин з гіпокампа мишей (2014)
Tsupykov O. M. - A protocol for isolation of fetal neural progenitor cells from mouse hippocampus (2014)
Лобынцева Г. С. - Обзор докладов 3-го Международного симпозиума, посвященного клиническому применению плацентарных и эндометриальных стволовых клеток (2014)
Lobyntseva G. S. - Review of the 3rd IPLASS Meeting: toward clinical applications of placental and endometrial stem cells (2014)
Денисов В. К. - Новое в клинической трансплантологии по итогам Всемирного конгресса трансплантологов (26-31.07.2014, Сан-Франциско, США), Захаров В. В. (2014)
Denisov V. К. - The latest trends in clinical transplantation on the results of the World Congress of Transplantation (26-31.07.2014, San Francisco, USA), Zakharov V. V. (2014)
Conference Abstracts "Transplantation – present, past and future", 7 November, 2014, Kyiv, Ukraine (2014)
Титул, зміст (2015)
Траілін А. В. - Клінічне значення бета 2-мікроглобуліну, ензимів, цитокінів при хронічній дисфункції ренального алотрансплантата, Плетень М. В., Никоненко О. С., Остапенко Т. І., Єфіменко Н. Ф. (2015)
Trailin A. V. - Clinical significance of beta-2-microglobulin, enzymes, cytokines in serum and urine in patients with chronic renal allograft dysfunction, Pleten M. V., Nikonenko A. S., Ostapenko T. I., Yefimenko N. F. (2015)
Габрієлян А. В. - Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки у пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда при трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові, Якушев А. В., Матящук А. С., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В., Шимова А. Ю. (2015)
Gabrielyan A. V. - Changes of intracardiac hemodynamics in patients with decreased myocardial contractility at transplantation of cord blood stem cells, Yakushev A. B., Matyashchuk A. S., Domanskiy T. M., Kudlay I. V., Romanova S. V., Shymova A. Yu. (2015)
Прокопюк В. Ю. - Оценка сохранности эксплантов плаценты, пуповины и плодных оболочек после криоконсервирования, Прокопюк О. С., Мусатова И. Б., Шевченко Н. А., Роенко А. А., Терехова Е. А., Волина В. В. (2015)
Prokopyuk V. Yu. - Safety of placental, umbilical cord and fetal membrane explants after cryopreservation, Prokopyuk O. S., Musatova I. B., Shevchenko N. А., Roenko A. А., Terehova E. A., Volina V. V. (2015)
Цимбалюк В. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин вартонового студня пуповини людини та інтерлейкіна-10 на поведінкові реакції щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Величко О. М., Пічкур О. Л., Вербовська С. А., Пічкур Л. Д., Шувалова Н. С. (2015)
Tsimbalyuk V. I. - Effects of human Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells and interleukin-10 on behavioural responses of rats with experimental allergic encephalomyelitis, Velychko O. M., Pichkur O. L., Verbovska S. A., Pichkur L. D., Shuvalova N. S. (2015)
Любич Л. Д. - Дослідження впливу супернатанту нейрогенних клітин на пухлиноіндукуючу здатність клітин гліоми 101.8 у щурів, Лісяний М. І. (2015)
Lyubich L. D. - Effects of the neurogenic cells supernatant on the tumor-inducing ability of glioma 101.8 in rats, Lisyany M. I. (2015)
Цупиков О. М. - Вплив трансплантації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової клітковини на стан нервової тканини та поведінкові реакції мишей при моделюванні перивентрикулярної лейкомаляції, Кирик В. М., Устименко А. М., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2015)
Tsupykov O. M. - Effect of transplantation of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells on the nervous tissue and behavioral responses in a mouse model of periventricular leukomalacia, Kyryk V. M., Ustymenko A. M., Yatsenko K. V., Butenko G. M., Skybo G. G. (2015)
Насадюк Х. М. - Клітинна терапія в гастроентерології (2015)
Nasadyuk C. M. - Cell therapy in gastroenterology (2015)
Плачинта М. С. - CD4+ Т-хелпери в ТСR-залежному імунологічному нагляді пухлин та імунотерапія, основана на Т-клітинному адоптивному переносі: питання ефективності (2015)
Plachynta M. S. - CD4+ T-helpers in TCR-dependent tumor immunosurveillance and T-cell based adoptive transfer immunotherapy: are they really that helpful? (2015)
Воронцов П. М. - Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. Михайла Івановича Ситенка Національної Академії медичних наук України: історія становлення, Сербін М. Є., Тимченко Д. С., Кур’ята О. П., Максименко О. М., Тимченко Ю. Л. (2015)
Vorontsov P. M. - The M. I. Sytenko Institute of bone pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine: scientific background, Serbin M. E., Timchenko D. S., Kuriata O. P., Maksimenko O. M., Timchenko Yu. L. (2015)
Интервью с директором криобанка Института клеточной терапии, лауреатом Государственной Премии Украины, к.б.н. Г. С. Лобынцевой (2015)
Interview with director of cryobank of Institute of Cell Therapy, laureate of the State Prize of Ukraine, Dr. G. S. Lobyntseva (2015)
Титул, зміст (2015)
Ярмолюк Є. С. - Вплив трансплантації суспензії клітин ембріональної нервової тканини та кісткового мозку на постішемічний церебральний ангіогенез і відновлення моторних функцій кінцівок у щурів з експериментальним ішемічним інсультом, Цимбалюк В. І., Стайно Л. П., Савчук О. В., Дятел М. В. (2015)
Iarmoliuk Ie. S. - Effect of transplantation of cell suspension from embryonic nervous tissue and bone marrow on postischemic cerebral angiogenesis and restoration of limb motor function in rats with experimental ischemic stroke, Tsymbaliuk V. І., Staino L. P., Savchuk О. V., Diatel М. V. (2015)
Цимбалюк В. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин вартонового студня пуповини людини, трансфікованих плазмідним вектором, що містить ген IL-10, на поведінкові реакції щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Величко О. М., Пічкур О. Л., Вербовська С. А., Шувалова Н. С., Топорова О. К., Дерябіна О. Г., Пічкур Л. Д. (2015)
Tsymbaliuk V. I. - Effects of Warton’s jelly humans mesenchymal stem cells transfected with plasmid containing IL-10 gene to the behavioral response in rats with experimental allergic encephalomyelitis, Velychko O. M., Pichkur O. L., Verbovska S. A., Shuvalova N. S., Toporova О. К., Deryabina О. G., Pichkur L. D. (2015)
Любич Л. Д. - Динаміка вмісту CD133+ клітин у культурах гліоми С6 та фетального мозку щура за умов впливу супернатанту нейрогенних клітин, Лісяний М. І., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2015)
Liubich L. D. - Dynamics of CD133+ cells in cultures of glioma С6 and fetal rat brain under the neurogenic cells supernatant influence, Lisyany N. I., Semenova V. M., Stayno L. P. (2015)
Семенова В. М. - Биологические свойства опухолевых стволовых клеток злокачественных глиом в культуре ткани (обзор литературы), Лисяный Н. И., Розуменко В. Д., Егорова Д. М., Стайно Л. П. (2015)
Semenova V. M. - The biological properties of cancer stem cells in malignant gliomas in tissue culture: a review, Lisyany N. I., Rosumenko V. D., Egorova D. M., Staino L. P. (2015)
Бєльська Л. М. - Стовбурові клітини пухлин головного мозку: фенотипічна характеристика та методи направленого терапевтичного впливу, Лісяний М. І. (2015)
Belska L. M. - Brain tumor stem cells: phenotypic characterization and directed therapeutic approaches, Lisyany M. I. (2015)
Цупиков О. М. - Ніші нейральних стовбурових клітин у головному мозку дорослих ссавців (2015)
Tsupykov O. M. - Neural stem cell niches in the adult mammalian brain (2015)
Устименко А. М. - Перспективи застосування клітинних технологій в лікуванні гриж міжхребцевого дискa (2015)
Ustymenko A. M. - Cell technologies in treatment of human intervertebral disk hernia: perspectives (2015)
Насадюк Х. М. - Сучасний стан і перспективи кріозберігання та клінічного застосування пуповинної крові в Україні та світі, Махіня А. В., Зак С. О., Белянина Т. В., Ломоносова А. Ю., Лобинцева О. В., Шаверський О. В., Мартиненко С. І. (2015)
Nasadyuk C. M. - Current status and perspectives of cryostorage and clinical application of the umbilical cord blood in Ukraine and in the world, Makhinya A. V., Zak S. O., Belyanina T. V., Lomonosova A. Y., Lobintseva O. V., Shaversky O. V., Martynenko S. I. (2015)
Обзор докладов, представленных на 13-й встрече международного общества по исследованию стволовых клеток ISSCR (24-27 июня 2015 г., Стокгольм, Швеция) (2015)
Review of reports of the 13th meeting of the International Society for Stem Cell Research – ISSCR (24-27 June 2015, Stockholm, Sweden) (2015)
Андрєєва Н. М. - Екологічне чисте виробництво в системі екологічного підприємництва(систематика наукового бачення та взаємозв’язку, Козловцева В. А. (2012)
Андрєєва Н. М. - Державно-приватне партнерство як механізм розвитку інфраструктури у природно-заповідній сфері, Поляничко О. В. (2012)
Беляєва С. С. - "Зелена" економіка в контексті впровадження енергоощадних та ресурсозбережних технологій" (2012)
Butenko V. - The formation a system of the economic-organizing mechanisms transfer ecologically oriented technologies, Voloshin D. (2012)
Vartanian A. V. - Management system formation by recreational resources in the tourist activity in Ukraine (2012)
Воробйова О. А. - Природно-заповідні території в складі екологічної інфраструктури: роль, функції, вектори розвитку (2012)
Галушкіна Т. П. - "Зелена" економіка в секторальній моделі розвитку в Україні, Костецька К. О. (2012)
Гетьман Е. Л. - Проблемы информационного обеспечения отношений землепользования и пути их решения в морской береговой зоне (2012)
Горячук В. Ф. - Природний капітал як економічна категорія (2012)
Громова Е. Н. - Теоретико-концептуальные основы экономико-экологического учета в ходе разработки и реализации природопреобразующих проектов, Гетьман Е. Л. (2012)
Громова Е. Н. - Антикризисное управление морской рекреацией в Украине, Малькова Е. В. (2012)
Громова О. М. - Теоретико-концептуальні підходи до забезпечення механізму ефективності теплонасосної енергетики, Маркова Т. Д. (2012)
Дем’яненко С. Г. - Формування національної "берегової" політики в контексті стратегії сталого розвитку (2012)
Золотов В. І. - Методологічні принципи платного землекористування в прибережній зоні моря (2012)
Карпенко О. - Оцінка еколого-економічних наслідків від нераціонального використання пестицидів на регіональному рівні, Муравкіна М. О. (2012)
Кравцова Л. А. - Сталий розвиток як ключова домінанта регіонального екологічного управління (2012)
Лукаржевська К. Ю. - Економічна оцінка впливу екологічного попуску на стан водних біоресурсів у пониззі Дністра (2012)
Мартиенко А. И. - Отношения присвоения природного капитала как основа накопления в природопользовании (2012)
Мартинюк І. В. - Основні важелі еко-податкової реформи та стимули її застосування (2012)
Полякова І. В. - Теоретико-методологічні основи екологізації управління територіями обмеженого статусу використання (на прикладі курортно-рекреаційної зони Куяльник) (2012)
Рассадникова С. І. - Пріоритетні напрями державно-приватного партнерства у розбудові екологічної інфраструктури (2012)
Rubel О. - Promoting payments for ecosystem services in the danube region: theoretical-methodological bases and practical measures (2012)
Сааджан В. А. - Неэффективное землепользование и пути его преодоления (2012)
Садченко Е. В. - Кайдзен подход в управлении качеством окружающей природной среды, Ничитайлова Н. С. (2012)
Симоненко В. К. - Актуальные задачи совершенствования государственного менеджмента в развитии Украины (2012)
Stepanov V. - Problems of nonlinearity of socio-economic-ecological ystems (2012)
Stepanova K. - Scientific and applied aspects of "best practices" of informatization of resources management (the Black Sea region case study) (2012)
Фесенко О. О. - Аналіз стану рибного господарства в контексті стратегування розвитку рибопромислового комплексу Одеської області (2012)
Фоменко В. А. - Функціональне зонування як організаційно-економічний важель вдосконалення використання земель в межах прибержної смуги морів України, Булишева Д. В. (2012)
Shurda К. Е. - Weather climatic conditions and factors as resource of economic development (2012)
Яцков А. В. - Стратегічні вектори забезпечення "зеленої" політики регіону (2012)
Автори збірника (2012)
Адвокатова Н. О. - Дослідження сучасного стану підприємств легкої промисловості України (2012)
Ажнакін С. Г. - Шляхи модернізації оптового ринку електроенергетики України (2012)
Басюркіна Н. Й. - Організаційно-економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки Одеського регіону (2012)
Буркинський Б. В. - Шляхи модернізаційного забезпечення розвитку ринку молока в Україні, Лайко О. І., Агінська І. В., Островар О. В. (2012)
Жихарева В. В. - Глобальный рынок труда моряков: проблемы и решения (2012)
Ильченко С. В. - Комплексные модели оценки влияния транспорта на развитие регионов (2012)
Крупін В. Є. - Аспекти формування продовольчої безпеки України, Пушак Я. Я. (2012)
Куприна Н. М. - Подходы к структурированию категории "конкурентоспособность деятельности" (2012)
Лазарєва Є. В. - Потенціал наукових установ південного регіону України в реалізації концепції инновационного розвитку економіки, Лабунська О. Б., Хуторна Л. В. (2012)
Липинська О. А. - Торговельне судноплавство України: перспективи розвитку, Крисюк Л. М. (2012)
Ляшенко В. І. - Підхід до класифікації форм інтеграції основних учасників інноваційного процесу, Підоричева І. Ю. (2012)
Монастирська E. Ф. - Моніторинг стану забруднення довкілля суб’єктом господарювання (2012)
Нездоймінов С. Г. - "Зелений" імператив розвитку рекреації та туризму в Причорноморських регіонах України (2012)
Никулин С. Г. - Закон о портах: экономический аспект в терминах и определениях (2012)
Носова Н. І. - Стратегічні напрямки державної підтримки легкої промисловості України в умовах лібералізації міжнародної торгівлі, Сараєва І. М. (2012)
Осадча Н. В. - Вплив Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану на зовнішньоекономічну діяльність України (2012)
Осипов В. М. - Роль форсайта в управлінні субрегіоном, Парасюк І. Л., Ворожейкін О. О. (2012)
Осипов В. М. - Характеристика якості життя населення Придунав’я в соціологічному опитуванні та статистичному вимірі, Півоварчук І. Д. (2012)
Павлова О. С. - Інтелектуальний капітал як фактор підвищення інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі підприємств виноробної продукції) (2012)
Панченко Ю. В. - Формування стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств, Куклін В. М. (2012)
Поленчук В. М. - Фінансовий механізм підприємства в умовах ринкових трансформацій, Наумов О. Б. (2012)
Плющик І. А. - Підходи до оцінки цінового ризику на підприємствах харчової промисловості, Огородник Р. П. (2012)
Рассадникова С. І. - Потенціал становлення державно-приватного партнерства у формуванні екологічної інфраструкструктури в Україні (2012)
Рогальская Н. Г. - Инвестиционные экологические проекты (на примере переработки твердых бытовых отходов) (2012)
Рогальский А. Ф. - Анализ инвестиций в проекты свиноводства (2012)
Рубель О. Е. - Экономико-институциональный анализ потенциала внедрения механизмов платы за экосистемные услуги в Украинском Придунавье (2012)
Сааджан И. А. - Ответственность в ресурсопользовании как инструмент устойчивого социально-экономического развития (2012)
Софієнко А. В. - Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та сучасні тенденції (2012)
Черепанова Н. А. - Проблемы и перспективы развития Украинского рынка растительного масла (2012)
Шарко А. В. - Оптимизация принятия решений по управлению инновационной деятельностью предприятия в условиях неопределенности, Крючковский В. В., Погребняк И. Ф. (2012)
Шарко М. В. - Структуризация управленческих процедур ситуационного управления, Слободенюк А. А. (2012)
Огляд дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2010 році (2012)
Title (2019)
Content (2019)
Pasculescu D. - Economic criteria for optimizing the number and load factor of mining transformers, Pana L., Pasculescu V. M., Deliu F. (2019)
Sakhno I. - Laboratory studies of a high-strength roof bolting by means of self-extending mixtures, Sakhno S., Isaienkov O., Kurdiumow D. (2019)
Bondarenko V. - The influence of rigidity of the collapsed roof rocks in the mined-out space on the state of the preparatory mine workings, Symanovych H., Kicki J., Barabash M., Salieiev I. (2019)
Vynnykov Yu. - Use of thermal and magnetic devices for prevention of asphaltene, resin, and wax deposits on oil equipment surfaces, Manhura A., Zimin O., Маtviienko А. (2019)
Yun Z. - Study of numerical simulation method modelling gas injection into fractured reservoirs, Jianfang S., Zhongchun L. (2019)
Riazantsev А. - Resonance in rock mass as the key reason of geodynamic phenomena, Riazantsev M., Nosach O. (2019)
Kirin R. - Statutory and regulatory requirements in the process of mineral mining in Ukraine. Review and analysis (2019)
Churin V. - Distribution of mineral extraction revenue: overview of international practice, Vysotskaya N., Sizova Yu., Danilina E., Gorelov D. (2019)
Ali M. A. M. - Engineering characteristics of Egyptian limestone, Ahmed H. M. (2019)
Shendrik O. - Energy-saving intensification of gas-condensate field production in the east of Ukraine using foaming reagents, Fyk M., Biletskyi V., Kryvulia S., Donskyi D., Alajmeen A., Pokhylko A. A. (2019)
Zarubin M. - Digital system of quarry management as a SaaS solution: mineral deposit module, Zarubina V., Fionin E., Salykov B., Salykova O. (2019)
Polishchuk S. - Assurance of guaranteed atmosphere air quality for a point emission source, Falko V., Polishchuk A., Demydenko A. (2019)
Golik V. - Transportation of concentration and leaching tailings in underground mining of metal deposits, Mitsik M., Morkun V., Morkun N., Tron V. (2019)
Oniyide G. O. - Numerical modelling of the effect of temperature variation on stope stability in Bushveld igneous complex, Idris M. A. (2019)
Андрєєва Н. М. - Форми та моделі екологічного підприємництва у рекреаційно-туристичній сфері господарювання в умовах сталого розвитку України, Поляничко О. В. (2012)
Басюркіна Н. Й. - Система державного регулювання процесів укрупнення в агропромисловому секторі України (2012)
Белостоцкий А. А. - Устойчивое развитие государственных бюджетов России и Украины в условиях функционирования зоны свободной торговли (2012)
Брошкова С. Л. - Методические положения оценки ресурсного потенциала региона в контексте его устойчивого развития (2012)
Бутенко А. І. - Методологічні аспекти визначення підприємницького потенціалу регіону, Лазарєва Є. В., Сараєва І. М. (2012)
Бутенко А. І. - Оцінка використання потенціалу малого підприємництва Одеської області для забезпечення сталого розвитку регіону, Сараєва І. М., Носова Н. І. (2012)
Валуєв Б. І. - Загрози і ризики зовнішньоекономічної діяльності у світовій економіці: класифікаційній аспект, Валуєв Ю. Б. (2012)
Ворожейкін О. О. - Краудсорсингова платформа як елемент системи інноваційного розвитку субрегіону (2012)
Гамма Т. М. - Алгоритм оцінки складових конкурентоспроможності молокопереробних підприємств, Молла М. Г. (2012)
Гладченко Л. І. - Складові сталої динаміки формування фінансових результатів українського сільськогосподарського виробника, Ясинюк Т. І. (2012)
Гришина Н. В. - Особливості інфраструктурного забезпечення підприємницької діяльності: регіональний аспект (2012)
Демьяненко С. Г. - Экологическая компонента системы устойчивого управления предпринимательством, Золотов В. И. (2012)
Дубницький В. І. - Регіональна соціально-економічна система: теоретичні аспекти державного управління та процесу розвитку, Фокіна-Мезенцева К. В. (2012)
Єрмакова О. А. - Партнерство розвитку території як інструмент підвищення ефективності використання соціального капіталу в регіоні (2012)
Зеркіна О. О. - Інноваційні кадри: сутність, значення та особливості формування в умовах інноваційного розвитку економіки регіону (2012)
Иванов С. В. - Особенности метода стратегического управления "портфолио" в рамках деятельности промышленной корпорации (2012)
Караван С. І. - Алгоритм визначення рівня інвестиційної привабливості, формування інтегрального показника (2012)
Карпенко О. О. - Міжнародні регламенти екологобезпечного поводження з НП та шляхи нівелювання їх негативного впливу на довкілля (2012)
Карпінська Г. В. - Стан, рівень та шляхи покращення використання потенціалу малого підприємництва Херсонської області для забезпечення її сталого розвитку, Бутенко І. А., Пашкова Н. С. (2012)
Карпінська Г. В. - Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств плодоовочеконсервної галузі, Коренман Є. М., Валуєв Б. І. (2012)
Коваль В. В. - Мережеві ефекти на телекомунікаційному ринку України (2012)
Колєснікова Г. В. - Гарантійні cхеми підтримки малого бізнесу в Україні, Ляшенко В. І. (2012)
Купинец Л. Е. - Оценка институциальной готовности рыбохозяйственного комплекса одесского региона к предпринимательским инициативам, Фесенко О. А. (2012)
Куприна Н. М. - Методологические подходы к управлению реструктуризацией предприятий пищевой промышленности Украины (2012)
Курносова А. В. - Фінансування програм підтримки малого підприємництва в аспекті інноваційного розвитку регіонів Українського Причорномор’я (2012)
Кухарская Н. А. - Идеология стратегирования социо-эколого-экономического развития региона (2012)
Лайко О. І. - Формування сучасної концепції дослідження і регулювання інвестиційного процесу (2012)
Логутова Т. Г. - Оценка влияния кризисных явлений на показатели деятельности металлургических предприятий, Захаренко Н. С. (2012)
Лисюк В. М. - Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності шляхом залучення фондових інструментів, Тепляшин А. Ю. (2012)
Маркова Т. Д. - Державна політика у сфері теплозабезпечення на базі НВДЕ (2012)
Молина Е. В. - Региональная политика накопления человеческого капитала (2012)
Нікішина О. В. - Узгодження економічних інтересів суб’єктів інтегрованого зернового ринку України (2012)
Павлинчук А. А. - Специфические формы государственно-частного партнерства (2012)
Рассадникова С. І. - Теоретичні та організаційно-методічні засади формування регіональної програми розбудові екологічної інфрастрктури (2012)
Сааджан І. А. - Модернизація виробництва та "зелена" економіка (2012)
Савенко І. І. - Стан продовольчої безпеки населення України (2012)
Сафарова Р. В. - Проблемы управления персоналом на промышленных предприятиях (2012)
Седікова І. О. - Проблеми управління ризиками на підприємствах зернопродуктового підкомплексу, Савенко І. І. (2012)
Уманець Т. В. - Інтегральна оцінка стійкості функціонування малого підприємництва, Дарієнко О. В. (2012)
Шлафман Н. Л. - Функціонування податку на прибуток підприємств в Україні, Волохова М. П., Стоянова М. М. (2012)
Шлафман Н. Л. - Світовий досвід податкового регулювання розвитку малого підприємництва, Кір’язова Т. О. (2012)
Титул, зміст (2016)
Привітання (2016)
Усенко О. Ю. - Вплив трансплантації ядровмісних клітин пуповинної крові на прояви та прогноз рефрактерної хронічної серцевої недостатності, Якушев А. В., Костилєв М. В., Оніщенко В. Ф. (2016)
Usenko O. Yu. - Effect of transplantation of cord blood total nucleated cells on the manifestation and prognosis of refractory congestive heart failure, Yakushev A. V., Kostylyev M. V., Onischenko V. F. (2016)
Сукач А. Н. - Трансплантация криоконсервированных нейральных клеток плодов крыс в составе суспензии и многоклеточных агрегатов крысам с повреждением спинного мозга, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко А. Ю. (2016)
Sukach A. N. - Transplantation of cryopreserved rat fetal neural cells in suspension and in multicellular aggregates into rats with spinal cord injury, Lebedinsky A. S., Ochenashko O. V., Petrenko A. Yu. (2016)
Манченко А. А. - Морфология тканевой реакции у крыс при подкожной имплантации ксеноперикарда и створок аортального клапана свиньи, девитализированных криорадиационным способом, Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2016)
Manchenko A. A. - Morphology of tissue reaction in rats after subcutaneous implantation of porcine pericardium and aortic valve leaflets devitalized by cryo-radiation, Mikhailova I. P., Sandomirsky B. P. (2016)
Світіна Г. М. - Клітинна імунна відповідь у щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим раком товстої кишки після трансплантації мультипотентних клітин плаценти, Калмикова O. О., Шелест Д. В., Скачкова О. В., Гарманчук Л. В., Шаблій В. А. (2016)
Svitina H. - Cellular immune response in rats with 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer after transplantation of placenta-derived multipotent cells, Kalmukova O., Shelest D., Skachkova O., Garmanchuk L., Shablii V. (2016)
Ковпак В. В. - Цитогенетичний аналіз культури клітин підшлункової залози щурів на ранніх пасажах, Ковпак О. С. (2016)
Ковпак В. В. - Cytogenetic analysis of rat pancreatic cell cultures at early passages, Ковпак О. С. (2016)
Насадюк Х. М. - Правове регулювання банкінгу стовбурових клітин пуповинної крові, інших клітин і тканин людини та клінічних досліджень з їх застосуванням у різних країнах світу, Махіня А. В., Шаблій В. А., В’ялих Ж. Е., Задорожна В. І., Мартиненко С. І. (2016)
Nasadyuk C. M. - Legislative regulation of the banking of umbilical cord blood stem cells, other human cells and tissues and clinical trials with their use in the different countries of the world, Makhinya A. V., Shabliy V. A., Vyalykh Z. E., Zadorozhna V. I., Martynenko S. I. (2016)
Никольская Е. И. - Структурно-функциональная организация костномозговых ниш гемопоэтических стволовых клеток, Бутенко Г. М. (2016)
Nikolskaya E. I. - Structural-functional organisation of the bone marrow hematopoietic stem cells niches, Butenko G. M. (2016)
Луценко Т. М. - Фетальний мікрохимеризм та пренатальна діагностика спадкових захворювань (2016)
Lutsenko T. M. - Fetal microchimerism and prenatal diagnostic of genetic disorders (2016)
Калмикова О. О. - Стовбурові клітини нігтьового органу ссавців (2016)
Kalmukova O. O. - Stem cells in nail unit of mammalians (2016)
Правила для авторів (2016)
Бенца Т. М. - Дисплазія сполучної тканини та артеріальна гіпертензія: сучасний погляд на проблему (огляд літератури) (2020)
Боровик І. О. - Менеджмент функціональної диспепсії згідно з сучасними настановами і рекомендаціями (2020)
Чуклін С. М. - Патофізіологічні механізми синдрому стійкого запалення, імуносупресії і катаболізму (огляд літератури), Чуклін С. С., Шершень Г. В. (2020)
Філенко Я. М. - Адипокіни та гіпертонічна хвороба: клінічне та терапевтичне значення (2020)
Denefil O. V. - Dynamics of free radical oxidation indices and antioxidant protection in male rats’ heart undergone various types of stress, Riabokon S. S., Mits I. R. (2020)
Zaremba Ye. H. - Diagnostic criteria for undifferentiated connective tissue dysplasia in patients with arterial hypertension, Rak N. O., Zaremba O. V., Zaremba-Fedchyshyn O. V., Virna M. M., Odnorih L. O. (2020)
Бабінець Л. С. - Вплив пробіотично-вітамінно-мінерального комплексу на імунологічні параметри при остеоартрозі на тлі екскреторної гіпофункції підшлункової залози, Галабіцька І. М. (2020)
Бабінець Л. С. - Актуальні аспекти діагностики і ведення амбулаторного пацієнта з цукровим діабетом (за досвідом Хорватії та Словенії), Коцаба Ю. Я. (2020)
Бідованець Б. Ю. - Аналіз морфологічних змін слизової оболонки сечового міхура жінок раннього та пізнього менопаузального періодів залежно від гормонального статусу, Боднар Я. Я., Головата Т. К., Пришляк А. М. (2020)
Волошин О. С. - Особливості функціонального стану організму осіб юнацького віку з різним резервом працездатності серця, Гуменюк Г. Б., Волошин М. В., Сморщок Ю. С., Зіньковська Н. Г. (2020)
Гапоненко Я. Ю. - Наночастинки оксиду цинку посилюють викликаний гербіцидом гліфосатом оксидативний та нітрооксидативний стрес, Летняк Н. Я., Корда М. М. (2020)
Герасимюк Н. І. - Профілактика реперфузійно-реоксигенаційного синдрому у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок шляхом корекції кислотно-основного стану крові, Лойко І. І. (2020)
Гнатюк М. С. - Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання гемомікроциркуляторного русла сім’яників при дії на організм кадмію хлориду, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2020)
Горбань І. І. - Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на антиоксидантно-прооксидантний баланс печінки та його корекція карбацетамом (2020)
Діденко О. З. - Артеріальна гіпертензія у хворих з атеросклеротичним ураженням та патологічною звивистістю каротидних артерій до та після хірургічної корекції каротидних стенозів, Кобза І. І., Яворський О. Г. (2020)
Жованик Н. В. - Ефективність застосування вітамінотерапії й амінокислотного препарату в комплексі лікування хронічного обструктивного захворювання легень із супутньою анемією хронічних захворювань у пацієнтів, що перенесли туберкульоз легень, Товт-Коршинська М. І., Ростока-Резнікова М. В. (2020)
Кошак Ю. Ф. - Ефективність ультразвукової діагностики туберкульозної емпієми плеври (2020)
Кощинець О. Б. - Комплаєнс хворих на глаукому як медико-соціальна проблема, Панько О. М. (2020)
Молодцов В. Є. - Ефективність застосування аторвастатину при поєднанні алкогольної хвороби печінки та артеріальної гіпертензії, Федів О. І., Ступницька Г. Я. (2020)
Пасієшвілі Т. М. - Роль цитокінової ланки у реалізації запальної реакції в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою й автоімунним тиреоїдитом (2020)
Пелих В. Є. - Ремоделювання серця в щурів в умовах розвитку метаболічної кардіоміопатії та можливості його корекції, Сатурська Г. С., Усинський Р. С. (2020)
Расулова М. Р. - Судебно-медицинская характеристика повреждений органов слуха, Индиаминов С. И. (2020)
Родинський О. Г. - Моносинаптичні відповіді вентральних корінців спинного мозку в умовах експериментальної гіпоандрогенемії, Ткаченко С. С., Маража І. О. (2020)
Рустамян С. Т. - Особливості перебігу вегетативних порушень у хворих, які перебувають на програмному гемодіалізі, з урахуванням наявності у них цукрового діабету 2-го типу, Катеренчук І. П. (2020)
Сірчак Є. С. - Зміни трофологічного статусу у хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет, Барані В. Є., Коваль В. Ю., Фабрі З. Й., Сірчак С. С. (2020)
Сірчак Є. С. - Зміни рівня р-селектину у сироватці крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Грига В. І., Стегура А. В., Гольча А. І. (2020)
Сидорчук Л. П. - Апроксимація ураження нирок за артеріальної гіпертензії з урахуванням поліморфізму гена CYP11B2 (RS1799998), Джуряк В. С., Іфтода О. М., Коровенкова О. М. (2020)
Строй О. А. - Показники ліпідного обміну у дітей та їх взаємозв’язок із забезпеченістю вітаміном D, Сліпачук Л. В. (2020)
Хубетова І. В. - Хронічний біль при хворобі Паркінсона: результати аналізу регіонального реєстру (2020)
Черкун М. П. - Вплив психосоматичних факторів на клінічні особливості коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби та прихильність до антигіпертензивної терапії у міських і сільських жителів, Катеренчук І. П. (2020)
Швед М. І. - Особливості перебігу гострого інфаркту міокарда у хворих з метаболічним синдромом, Ястремська І. О. (2020)
Шушман І. В. - Інтернет-програма "Радник доказової профілактики та скринінгу" як інструмент підвищення обізнаності та прихильності пацієнтів до доказового скринінгу. Проект пілотного дослідження, Колесник П. О. (2020)
Авраменко И. В. - Патологический рецидивирующий пневмоторакс как симптом буллезной болезни легких: случай из практики (2020)
Kuodza G. E. - An antibiotic drug-induced allergic reaction in a patient with multiple comorbidities. Clinical case, Kolesnyk P. O. (2020)
Кононов О. Є. - Особливості перебігу зовнішнього дифузного отиту при атопічному дерматиті, Пугач І. Я. (2020)
Мороз В. С. - Переваги операційного доступу "clamshell" в хірургії грудної аорти, Лекан Р. Й., Романюк Т. В. (2020)
Бельтюков Е. А. - Методики оценки налоговых рисков, Иващенко А. Г., Леус Э. В. (2010)
Бєляєва О. Л. - Перспективні інноваційні напрямки використання еколого-економічного потенціалу промислового підприємства, Бєляєва Г. Є. (2010)
Воробйова О. А. - Специфіка формування та функціонування ринку товарів та послуг в рекреаційно-туристичній сфері (2010)
Востров Г. М. - Стратегії використання кардинальних інноваційних розробок з метою розвитку економічних саморозвиваючих динамічних систем, Тимощук М. П. (2010)
Гладченко Л. І. - Щодо механізму формування рентабельності у сфері товарообороту (на прикладі ТОВ ОТД "Сонячна Долина") (2010)
Горячук В. Ф. - Поняття людського капіталу, його сутність та місце в системі економічних відносин (2010)
Гришова І. Ю. - Методичні аспекти формування фінансової політики переробних підприємств АПК (2010)
Даниліна Н. В. - Оцінка ймовірності банкрутства машинобудівного підприємства в умовах підвищення впливу кризових явищ (2010)
Дишловий І. Н. - Програмно-цільовий метод як інструмент управління розвитком рекреційно-туристичних регіонів (2010)
Єгоричева С. Б. - Екологічна складова банківських інноваційних стратегій (2010)
Єфімова Г. В. - Передумови та концепція реструктуризації промислових підприємств (2010)
Заїнчковський Б. Б. - Межі наукового розуміння природи економічних інновацій у зв’язку з трактуванням поняття основний капітал (2010)
Звягінцева О. Б. - Розвиток маркетингу продовольчих товарів в Україні через еволюцію маркетингових концепцій (2010)
Зеркіна О. О. - Формування франчайзингової бызнес-модеді в сучасних ринкових умовах України (2010)
Карась П. М. - Проблеми управління продуктивністю праці в промисловості, Гришина Л. О., Буга Н. Ю. (2010)
Кобельська Г. О. - Аналіз розвитку конкурентних відносин УДППЗ "УКРПОШТА" на ринку фінансових послуг України (2010)
Козинський С. М. - Інноваційний контекст формування внутрішнього ринку в Європейському Союзі (2010)
Король Ю. А. - Конкурентоспроможність трудових ресурсів (2010)
Ломоносов Д. А. - Організаційно-правові аспекти інформаційного забезпечення управління розвитком міста (2010)
Маркова Т. Д. - Державна підтримка як фактор сприяння розвитку теплонасосної енергетики (2010)
Опанчук Б. А. - Трансшипмент как перспективное направление развития контейнерных перевозок (2010)
Парсяк В. Н. - Організаційний дизайн вищих навчальних закладів: напрями реформування, Драгомирова І. М. (2010)
Петруня Н. В. - Концептуальні підходи до визначення сутності активів підприємств (2010)
Покинтелиця В. М. - Функціонально-вартісний аналіз процесів адміністрування податків (2010)
Полуяктова О. В. - Напрями поліпшення використання інтелектуального капіталу в економіці України (2010)
Прокопенко О. В. - Наукові підходи до трактування поняття і визначення етапів життєвого циклу інновації, Школа В. Ю. (2010)
Сафонов Ю. М. - Організація маркетингових досліджень на вітчизняному ринку текстильної сировини, Семак Б. Б. (2010)
Сахно А. А. - К вопросу классификации мультимодальных перевозок (2010)
Степанова Е. В. - Систематизация нормативно-правового инструментария в контексте совершенствования морского природопользования в Азовском регионе (2010)
Степанова Е. В. - О формировании кластерной модели развития подъемно-транспортного машиностроения в Украине (2010)
Стулова І. М. - Економічна безпека як об’єкт наукового аналізу (2010)
Ткач К. І. - Двополюсна промислова політика і завдання розвитку галузевої інфраструктури (2010)
Хумарова Н. І. - Інституційний механізм реалізації екологоорієнтованих стратегічних планів розвитку територіальних економіко-екологічних систем (2010)
Шуличенко Н. В. - Оценка состояния и тенденций развития города как социально-економической системы (2010)
Юдін М. А. - Інновації в енергозбереженні як засіб підтримання енергетичної безпеки держави (2010)
Інноваційні рішення трасформацій та антикризового управління в хімічній промисловості України (рецензія на монографію Шубіна О.О. "Хімічна промисловість України: економічні трансформації та перспективи") (2010)
Новікова А. О. - Розробка пульсометра на базі контролера ATMEGA328P, Єрмоленко Я. В., Маломуж Т. В., Довгань О. О. (2020)
Роді А. М. - Вивчення впливу звукових хвиль на фізичний стан людини, Новікова А.О., Єрмоленко Я. В. (2020)
Ніколенко А. С. - Розробка ланцетного пристрою для глюкометра низької собівартості, Новіков В. О., Новікова А. О. (2020)
Фадій О. С. - Удосконалення пристрою фітнес - браслета (2020)
Сивець А. Ю. - Особливості застосування solidworks при моделюванні зварки живих тканин, Лебедєв О. В. (2020)
Поліщук О. С. - Дослідження пружніх властивостей гаптики інтраокулярних лінз (2020)
Берестюк К. Р. - Модель міцності зварного анастомозу тонкого кишечника при радіальному навантаження у середовищі solidworks, Лебедєв О. В. (2020)
Чепелева Н. В. - Интерпретация как механизм конструирования опыта личности (2020)
Рудницкая С. Ю. - Продуктивные и стагнирующие стратегии дискурсивного конструирования опыта личности (2020)
Смульсон М. Л. - Задачний підхід до конструювання особистісного досвіду (2020)
Лебединська І. В. - Конструктивізм у контексті зміни статусу знання (2020)
Зарецька О. О. - Особливості дискурсивної практики при наданні дистанційної психологічної підтримки (2020)
Зазимко О. В. - Конструювання досвіду в процесі розвитку особистості юнаків: вікові особливості (2020)
Шиловська О. М. - Теоретичне підґрунтя діагностики розвитку здатності молодшого школяра до дискурсивного конструювання досвіду (2020)
Чепелєва Н. В. - Теоретико-методичні основи та структурно-змістові складові програми тренінгу наративної компетентності особистості, Рудницька С. Ю., Гуцол К. В. (2020)
Гудінова І. Л. - Дискурсивне конструювання професійного досвіду працівниками освіти (2020)
Title,contents (2019)
Ryazanova N. - Energy-information concept of value (2019)
Boniak V. - Origins of the institution of corruption in post-socialist states: economic, legal and institutional aspects, Minka T., Mysliva O. (2019)
Lehka O. - Terrorism with a "woman’s appearance": economic background and legal tools for forming a counteracting strategy, Myroniuk R., Myroniuk S., Lukács E. (2019)
Tikhonova A. - Evaluation of the optimal ratio for consumption and income taxes with the use of econometric methods, Telegina Zh., Babanskaya A., Grudneva A. (2019)
Anh T. C. - The effects of world crude oil price on the real effective exchange rate: empirical evidences from Vietnam, Thu T. N., Thi T. T., Thanh N. C., Hanh H. T. (2019)
Steshenko Ju. - Assessment of the impact of socio-economic factors on productivity increase, Artemyev A., Myktybaev T., Khavanova I., Masterov A., Ponomareva M. (2019)
Kovalenko V. - Cluster approach to banking supervision with reference to bank risk profile, Kuznetsova L., Sergeeva E., Todorova N., Mylashko O., Tej Ju. (2019)
Taubayev A. - Innovative entrepreneurship development: main problems and educational limitations in Kazakhstan, Kamenova A., Legostayeva A., Srailova G., Ayazhanov K. (2019)
Sikhimbayev M. - Readiness for changes among managers of mining and metallurgy industry: a case of Kazakhstan, Shugаiроvа Zh., Orynbassarova Ye., Dzhazykbaeva B. (2019)
Grebennyk N. - Methodical approaches to the management of the crewing company efficiency, Navrozova Yu., Danchenko O., Jakubek P. (2019)
Medvid V. - Factors of rural development in the context of decentralisation: empirical research, Pylypenko V., Pylypenko N., Ustik T., Volchenko N., Vashchenko M. (2019)
Буйницька О. - Mодернізація системи електронного навчання університету до потреб сьогодення, Варченко-Троценко Л., Терлецька Т., Настас Д. (2020)
Дущенко О. - Навчальний курс "Програмування інтернет-орієнтованих додатків": особливості викладання (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського