Hroncová D. - Computer simulation and analytical solution of four bar mechanism (2020)
Tuleja P. - Analysis of existing drive unit solutions for the pneumobile project (2020)
Marcinko Р. - Automobile powered by compressed AIR, pneumatic car 2020, Hajduk M. (2020)
Повхан І. - Питання складності процедури побудови схеми алгоритмічного дерева класифікації (2020)
Точилін С. - Прикладне програмне забезпечення для оптоволоконного цифрового спектрометра BTC-110S (2020)
Зацерковний В. - Оцінка переваг мережецентризму та мережецентричних технологій для розбудови Збройних Сил України, Савков П., Пампуха І., Синявська І. (2020)
Корнієнко С. - Застосування методів кореляційного аналізу до проблеми прогнозування реального часу випробувань озброєння та військової техніки, Корнієнко І., Дмитрієв В., Павленко А., Скиба О. (2020)
Grytsiv M. - Simulation of the trajectory of a mobile robot in Flowcode, Sukop M., Ferenčík P. (2020)
Vagaš M. - Selected aspects and specifics of the robotic arm programming at automated workplaces, Šeminský Ja. (2020)
Гордєєв О. - Модель сценарію оцінювання якості програмного забезпечення, Леонтієв К. (2020)
Prada E. - Possibilities of convert cad models for real time rendering software, Kolář A. (2020)
Томашевський Ю. - Інформаційна система розподільної електричної мережі на базі концепції Smart Metering із застосуванням типових графіків навантаження, Бурикін О., Кулик В., Малогулко Ю., Гриник В. (2020)
Сінчук О. - Метод оптимізації режимів роботи енергетичного обладнання гірничорудних підприємств, Бойко С., Городній О., Долударєва Я. (2020)
Šarga P. - Possibilities of stress measurement in structures using modern technologies, Studený M. (2020)
Kelemenová T. - Identification of condition of linear displacement sensor, Koláriková I., Benedik O. (2020)
Rákay R. - Testing properties of smart conditon monitoring system, Galajdová A. (2020)
Kelemen M. - Programmable logic controller training stands for educational purposes, Sinčák P. J. (2020)
Челябієва В. - Отримання та оцінка якості харчових жирів підвищеної біологічної цінності, Ольшевська С. (2020)
Замай Ж. - Дослідження можливості доочищення стічних вод молокопереробних заводів за допомогою біопрепаратів, Дзюба В., Буяльська Н. (2020)
Джуман Б. - Застосування квадратурних формул при моделюванні гравітаційного поля STHA-функціями, Заблоцький Ф. (2020)
Крячок С. - Врахування вимог ІКАО стосовно місцевості та перешкод у районах аеропорту для їх картографування та використання в геоінформаційних системах, Бойко О., Мамонтова Л. (2020)
Віват А. - Дослідження впливу температури на зміну розміру контрольних лінійок із використанням індикатора годинникового типу, Кордуба Ю., Петров С. (2020)
Yuldashev S. О. - Theoretical-legal aspects of the formation knowledge society, Khomyachenko S. I. (2019)
Гафурова О. В. - Вплив євроінтеграційних та міжнародних зобов'язань на розвиток аграрного законодавства України (2019)
Новак Т. С. - Основні принципи аграрно-правового інституту охорони праці у сільському господарстві (2019)
Сюйва І. С. - Законодавче забезпечення використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції в Україні (2019)
Ковальова С. С. - Визначення правових підстав щодо присвоєння тваринам статусу племінних за законодавством України (2019)
Настіна О. І. - Передача земель державної власності у власність територіальних громад як підстава виникнення права комунальної власності на землю в Україні (2019)
Нежевело В. В. - Реалізація прав учасників орендних земельних відносин як предмет теоретичних досліджень (2019)
Ващишин М. Я. - Буферні території як структурні елементи національної екомережі (2019)
Дейнега М. А. - Інтеграція природоресурсного законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері зміни клімату (2019)
Грищенко К. Г. - "Водні біоресурси" як термін у природоресурсному законодавстві (2019)
Кондратюк Т. М. - Економіко-правові заходи щодо підтримки розвитку екологічної мережі (2019)
Горіславська І. В. - Елементи деліктної відповідальності у процесі конвергенції правових систем (2019)
Башкатова В. В. - Національне агентство з питань запобігання корупції: адміністративно-правовий статус, Світличний О. П. (2019)
Світличний О. П. - Конфіскація як захід захисту прав інтелектуальної власності (2019)
Васюк М. М. - Публічні послуги: юридичні ознаки та класифікація (2019)
Кідалова Н. О. - Правові проблеми захисту критичних об'єктів інфраструктури стратегічного значення в України (2019)
Муляр Г. В. - Особливості доказування кіберзлочинів, Ховпун О. С. (2019)
Гбур Л. В. - Кримінальна відповідальність за злочинні порушення порядку трансплантації органів або тканин людини: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Чесак В. В. - До питання розвитку організаційно-правового забезпечення діяльності присяжних в Україні (2019)
Попко В. В. - Криміналізація транснаціональних діянь згідно з Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (2019)
Грицак О. С. - Організація бухгалтерського обліку витрат стартап-компаній (2020)
Євдокимов В. В. - Аналітичні процедури щодо методів управління персоналом аудиторських фірм, Грицишен Д. О., Савіцький В. В. (2020)
Жиглей І. В. - Раціоналізація документообігу під час організації бухгалтерського обліку, Лайчук С. М. (2020)
Кочин Т. М. - Інституційні аспекти регулювання та забезпечення якості аудиторської діяльності в Україні як складової розвитку аудиту якості фінансової звітності (2020)
Ksendzuk V. V. - Natural capital of an enterprise: accounting and analytical dimension, Melnyk I. M. (2020)
Легенчук С. Ф. - Управління ризиками публічно-приватного партнерства в межах виконання спільних соціальних програм: обліковий аспект, Вигівська І. М., Хоменко Г. Ю. (2020)
Лопін А. О. - Удосконалення методики формування звітності про природний капітал (2020)
Мельник І. М. - Розвиток складових системи економічного аналізу діяльності підприємств лісового господарства (2020)
Мохняк В. С. - Проблеми методики бухгалтерського обліку у кредитних спілках як у небанківських кредитних установах та шляхи їхнього вирішення, Пилипенко Л. М. (2020)
Нестеренко О. О. - Облік соціально-репутаційного капіталу як засіб оцінки ефективності корпоративного управління (2020)
Пиріжок С. Є. - Особливості бухгалтерської звітності інноваційного підприємства, Мельник Е. Г. (2020)
Сокіл О. Г. - Інтегрована звітність як головний інструмент створення цінності (2020)
Сьомак О. М. - Аналіз сучасного стану видобувної галузі (2020)
Федорова І. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку нематеріальних активів (2020)
Царук В. Ю. - Розвиток приміток до річної фінансової звітності в системі інформаційного забезпечення корпоративного управління (2020)
Широкопояс О. Ю. - Облікова політика як інструмент моделювання механізму застосування елементів методу бухгалтерського обліку послуги в сфері безпеки бізнесу (2020)
Яремчук І. М. - Генезис Рахункової палати України (2020)
Ясишена В. В. - Удосконалення окремих питань щодо методології бухгалтерського обліку (2020)
Вихідні відомості (2020)
Шефер О. В. - 90 років діяльності Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Борщ В. В., Борщ О. Б. (2020)
Аркушенко П. Л. - Аналіз можливостей та досвіду застосування систем бортових вимірювань для проведення випробувань безпілотних літальних апаратів, Шефер О. В., Шейн І. В., Андрушко М. В., Флорін О. П. (2020)
Верховський В. В. - Методологія проектування тренажерів з імерсивним середовищем для підготовки пілотів цивільної авіації, Самокіш А. В., Ушань В. М., Павленко М. А. (2020)
Торба А. А. - Радіочастотні комплекси виявлення малорозмірних безпілотних літальних апаратів, Торба М. О., Торба О. О. (2020)
Єрмілова Н. В. - Системи автоматичного регулювання параметрів в теплообмінниках темперуючіх машин, Кислиця С. Г. (2020)
Кольвах С. С. - Визначення оптимальної швидкості обертання центрифуги для забезпечення якісного ущільнення бетону, Захарченко Р. В. (2020)
Пуйденко В. О. - Автоматні моделі та синтез засобів контролю апаратної реалізації алгоритмів заміщення кеш-пам’яті, Харченко В. С. (2020)
Ічанська Н. В. - Освітні інтернет ресурси та он-лайн середовища в навчально-виховній діяльності викладача закладу вищої освіти, Дем’яненко В. О. (2020)
Лада С. В. - Дослідження множин несиметричних двооперандних дворозрядних операцій з подвійним циклом криптоперетворенн (2020)
Ліберг І. Г. - Короткострокове прогнозування трафіка при статистичному мультиплексу ванні, Можаєв О. О., Кучук Г. А. (2020)
Ліпчанський М. В. - Порівняння підходів Code First та Design First в розробці API, Ільяшенко О. О. (2020)
Поддубний В. О. - Менеджмент вразливостей як складова частина політики безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, Сєвєрінов О. В., Пустомельник О. С. (2020)
Ruban I. - Researching priority directions in the area of data mining, Ilina I., Mozhaiev M. (2020)
Саланда І. П. - Методика синтезу гетерогенних інформаційних мереж на основі введення коригувальних циклів, Бабій Н. В., Фурман О. А., Мельничук Ю. Є. (2020)
Tymochko O. - Method of coding predictable frames with the account of management mechanisms for improving the quality of video information's service, Larin V., Liuti A., Abdalla A. (2020)
Філімончук Т. В. - Транзакції і блокування, рівні ізольованості транзакцій, Мартовицький В. О., Гонтарєва Д. В.. (2020)
Cherednik О. S. - Intelligent model development for recognizing emotions in tex, Dmytrenko Т. А., Derkach T. M. (2020)
Шаповалова С. І. - Визначення ефективності механізмів логічного виведення, Мажара О. О.. (2020)
Подорожняк А. О. - Нейромережева система розпізнавання автономера, Любченко Н. Ю., Гейко Г. В. (2020)
Іванець Г. В. - Формалізована математична модель прогнозування надзвичайних ситуацій та можливих завданих збитків внаслідок них, Іванець М. Г., Матухно В. В., Толкунов І. О., Стецюк Є. І., Попов І. І. (2020)
Касаткіна Н. В. - Проектування електромагнітних екранів композиційної структури для забезпечення стабільності функціонування об’єктів критичної інфраструктури, Левченко Л. О., Тихенко О. М. (2020)
Толкачов А. М. - Теоретичне обґрунтування способу швидкої ліквідації льодяних заторів на ріках, Третьяков О. В., Гарбуз С. В., Роянов О. М. (2020)
Havryk I. - Methods of cyber security assessment in the special purpose information and telecommunications system, Shyshatskyi A., Sova O., Lyashenko A., Palamarchuk S., Neroznak Ye., Velychko V.. (2020)
Дяченко В. - Інтелектуальні підходи енергозбереження у безпровідних сенсорних комп’ютерних мережах (2020)
Indyk S. - The formation method of complex signals ensembles with increased volume based on the use of frequency bands, Lysechko V. (2020)
Makogon O. - Simulation an unreliable wireless sensor network mot by a heterogeneous queuing network, Dychko O., Isakov O., Lazuta R., Osmak H., Trotsko L. (2020)
Sokol G. - Prospects for the use of MIMO based on IEEE 802.11ac in IoT technologies, Podhornyi P., Mishenko A., Piskovyi R., Herasymov D. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Гурочкіна В. В. - Реалізація соціального капіталу як ключовий драйвер становлення поведінкової економіки, Рябініна Н. О. (2020)
Онищенко С. В. - Концептуальні засади інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації, Глушко А. Д. (2020)
Шмагельська М. О. - Прогнозно-аналітичні дослідження розвитку світової економіки міжнародними інституціями: тенденції та загальний огляд (2020)
Даниленко В. В. - Ідентифікація характеристик конкурентного середовища цільових ринків збуту продукції підприємств-виробників зерна (2020)
Рожко В. І. - Сучасні маркетингові методи просування продукції вітчизняних підприємств-виробників (2020)
Жаббаров К. Й. - Антикризисная функция: инновационное развитие и конкурентоспособность (2020)
Astafieva K. - Strategy for ensuring economic security of micro- and small-sized enterprises, Temchenko H., Bondarchuk O. (2020)
Дядін А. С. - Канали розподілу товарів як фактор розвитку сфери обігу, Ткаченко С. О. (2020)
Кур'янов В. В. - Уніфікація системи державного фінансового контролю в умовах глобалізації (2020)
Погореленко Н. П. - Інструментарій забезпечення фінансової стабільності банківської системи України (2020)
Бондаренко Н. М. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств в умовах глобалізації економіки, Червонченко К. Е. (2020)
Мангушев Д. В. - Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств на прикладі АТ "ПУМБ", Мамедов М. Х. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Качур В. О. - Правова позиція як суб'єктивна частина правової культури: до постановки питання (2019)
Протосавіцька Л. С. - Місце та роль держави і права у науковій спадщині С. Дністрянського (2019)
Гафурова О. В. - Правове регулювання послуг у сфері сільського зеленого туризму (на прикладі особистих селянських господарств) (2019)
Гафурова О. В. - Правове регулювання державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва за законодавством України та ЄС, Марченко С. І. (2019)
Новак Т. С. - Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання аграрно-трудових відносин (2019)
Новак Т. С. - Галузеві нормативні акти з охорони праці у сільському господарстві: новели правового забезпечення, Михайленко Т. В. (2019)
Кулинич О. П. - Поняття та зміст правового режиму земель індустріальних парків в Україні (2019)
Дейнега М. А. - Використання і збереження водних ресурсів в Україні: сучасний стан імплементації норм права Європейського Союзу (2019)
Попова О. В. - Збереження біорізноманіття та відновлення природних екосистем на території Херсонської області: правові проблеми і шляхи їх вирішення (2019)
Єрмоленко В. М. - Містобудівне право в системі права України (2019)
Єрмоленко В. М. - Нетрадиційні формальні джерела містобудівного права, Єрмоленко І. М. (2019)
Горіславська І. В. - До питання деліктної відповідальності медичних працівників у системі безпеки пацієнтів в Україні та світі (2019)
Пушкар М. В. - Електронні докази як один із способів доказування в цивільному судочинстві (2019)
Улютіна О. А. - Тенденції реформування системи судоустрою України з часів незалежності і до сьогодення (2019)
Ковальова С. С. - Адміністративна відповідальність як дієвий механізм правового регулювання племінної справи у тваринництві (2019)
Кідалова Н. О. - Формування понятійного апарату у сфері публічного контролю за стратегічними об'єктами державної власності (2019)
Піляй А. М. - Стан розвитку публічно-сервісної держави в країнах ЄС у розрізі адміністративної реформи в Україні та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2019)
Гбур Л. В. - Переваги та недоліки скасування Конституційним Судом України статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення (ст. 368-2 КК України) (2019)
Chesak V. - Guarantees and legal responsibilities as the main structural elements of jury status in Ukraine (2019)
Шульга Є. В. - Особливості правового забезпечення енергетичної безпеки в Європейському Союзі (2019)
Кідалов С. О. - Стан адаптації національного законодавства до норм права Європейського Союзу у сфері поводження з відходами (2019)
Zicha J. - Legislation of the European Union Related to Municipal Waste and its Reflection in the Association Agreement with Ukraine, Golovko L. (2019)
Качур В. О. - Державно-правова історія формує юриста-фахівця (2019)
Danylkiv K. - Economic and mathematical modeling of the estimation of efficiency of use of current assets by means of correlation and regression approach, Hembarska N., Havran V., Hrybyk I. (2020)
Kondrat I. - Evaluating crypto portfolio performance, Yaroshevych N., Lyvdar M., Drala R. (2020)
Кулиняк І. Я. - Статистико-соціологічний аналіз ставлення туристів до розвитку містичного туризму на Львівщині, Бондаренко Ю. Г., Гвоздь М. Я. (2020)
Кундицький О. О. - Особливості державного регулювання IT-сфери у вітчизняній економіці, Сенишин О. С. (2020)
Літорович О. В. - Аналіз ринку фрілансу в Україні (2020)
Лихолат С. М. - Характеристика інноваційної діяльності як передумови технологічної модернізації економіки України, Рудковський О. В., Шушкова Ю. В., Люльчак З. С. (2020)
Мірошник Р. О. - Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи, Прокоп'єва У. О. (2020)
Прокопишин-Рашкевич Л. М. - Індустрія туризму в Україні: перспективні напрями та виклики сучасності, Шадурська Б. О., Петрович Й. М. (2020)
Рожко Н. Я. - Формування експортно-імпортних відносин на ринку овочів та фруктів (2020)
Садура О. Б. - Bancassurance як цінний інструмент розвитку фінансового ринку, Агрес О. Г. (2020)
Шевчук О. О. - Фінансовий еквівалент вартості життя: сучасні підходи до оцінювання в Україні, Моторя К. В. (2020)
Шкварчук Л. О. - Заощадження домогосподарств: схильність, пріоритети та фактори, Слав’юк Р. А., Сова О. О. (2020)
Уголькова О. З. - Аналіз особливостей та сучасного стану тіньової економіки в Україні, Удимович М. М. (2020)
Балик У. О. - Соціальний медіа маркетинг: сучасні тренди та перспективи розвитку, Колісник М. В. (2020)
Biesok G. - Customer satisfaction and retailer image as drivers of customer loyalty: evidences from polish supermarkets (2020)
Гальків Л. І. - Медичний туризм в Польщі: статистичний та управлінський ракурс, Щука Г. П., Мазурек Е. (2020)
Havran V. Y. - Improving receivables management of the enterprise in the context of new challenging market conditions, Danylkiv K. P., Havran M. I. (2020)
Horbal N. I. - Adaptation of circular economy principles to waste management in Ukraine, Adamiv M. Y., Chumak A. S. (2020)
Залуцька Х. Я. - Особливості вибору напрямку стратегічного розвитку диверсифікованого підприємства, Козик В. В, Сизон М. І. (2020)
Lisovska L. - Changing the paradigm of the innovation process on the basis of interaction, Yurynets O., Sheremeta B. (2020)
Петрович Й. М. - Сучасні аспекти управління виробничим потенціалом промислових підприємств, Прокопишин-Рашкевич Л. М. (2020)
Хорошун Г. М. - Методи підтримки прийняття рішень при проведенні оптичних досліджен (2020)
Андрєєв С. М. - Методика побудови гіпсометричних картографічних моделей рельєфу за даними дистанційного зондування Землі, Жилін В. А. (2020)
Bayramov A. A. - Computer modelling of a very heat resistant Hf6C3N2 for cover of hypersonic flight vehicles, Gasanov A. G. (2020)
Mozhaiev M. - Modeling nonlinear elements of critical computer network (2020)
Aleksandrov E. - To the question of constructing the region of allowable values of variable parameters of a digital stabilizer of a movable object, Aleksandrova T., Kostianyk I., Morgun Ya. (2020)
Gamzayev R. - Knowledge-oriented information technology to variability management at the domain analysis stage in software development, Tkachuk M., Shevkoplias D. (2020)
Левашенко В. Г. - Построение системы поддержки принятия решений на основе нечетких данных, Ляшенко А. С., Кучук Г. А. (2020)
Пуйденко В. О. - Алгоритм заміщення MRU: автоматна модель, синтез та оцінка апаратної реалізації (2020)
Barsov V. - Research of the methods efficiency for determining the distance and geometric objects parameters of technical vision systems, Kosterna O., Plakhotnyi O. (2020)
Prystavka P. - Comparative analysis of differential invariants based on the spline model for various image distortion, Cholyshkina O. (2020)
Ручков Є. В. - Оцінювання безвідмовності резервованих структур "2-з-3" і "1-з-2" з урахуванням засобів оброблення інформації та комунікацій, Харченко В. С., Коваленко А. А., Бабешко Є. В., Порошенко А. І. (2020)
Sydorenko Ye. - The technical support process dynamic analysis of the state defense forces group using of the queuing model, Makogon H., Isakov O., Korda M., Mosiychuk M., Klimov A. (2020)
Yakovleva O. - Research of descriptor based image normalization and comparative analysis of SURF, SIFT, BRISK, ORB, KAZE, AKAZE descriptors, Nikolaieva K. (2020)
Krepych S. - Forecasting system of utilities service costs based on neural network, Spivak I. (2020)
Povoroznyuk A. - Application of fractal processing of digital mammograms in designing decision support systems in medicine, Povoroznyuk O., Shekhna Kh. (2020)
Chalyi S. - A dynamic explanation model for human-computer interface, Leshchynskyi V., Leshchynska I. (2020)
Chernysh V. - Model of functional hazard assessment in air traffic management system regarding information security threat (2020)
Davydov V. - Development the resources load variation forecasting method within cloud computing systems, Hrebeniuk D. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Gavrylenko S. - The ensemble method development of classification of the computer system state based on decisions trees, Sheverdin I., Kazarinov M. (2020)
Trysnyuk V. - A method for user authenticating to critical infrastructure objects based on voice message identification, Nagornyi Ye., Smetanin K., Humeniuk I., Uvarova T. (2020)
Хорошун Г. М. - Метод опису явища дифракції за сукупністю топологічних об’єктів та алгоритм розрізняння мінімуму від нуля інтенсивності (2020)
Андрєєв С. М. - Методика побудови гідрологічних картографічних моделей за даними дистанційного зондування Землі, Жилін В. А. (2020)
Каргін А. О. - Модель ситуаційного планування й керування переміщеннями автономного роботу, Іванюк О. І. (2020)
Meleshko Ye. - The improved model of user similarity coefficients computation for recommendation systems, Drieiev O., Al-Oraiqat A. M. (2020)
Pliushch O. - Robust telecommunication channel with parameters changing on a frame-by-frame basis, Vyshnivskyi V., Berezovska Yu. (2020)
Pustovarov V. - Construction of information technology for development of knowledge base on identification of urban structures on digital space and aerial photographs in the urban environment monitoring (2020)
Turovsky O. - Clarification of the algorithm for estimating the frequency of the signal received by the satellite communication system in a continuous mode under the influence of "neighboring channels" (2020)
Vasylyshyn V. - DOA estimation based on proximity of the roots of several polynomials of superresolution methods (2020)
Indyk S. - The study of ensemble properties of complex signals obtained by time interval permutation, Lysechko V. (2020)
Крючков Д. М. - Удосконалення підготовки персоналу для обслуговування радіотехнічних засобів контролю повітряного простору шляхом урахування питань технічної експлуатації в тренажних імітаційних комплексах, Рощупкін Є. С., Джус В. В., Титаренко Р. В. (2020)
Olizarenko S. - Research on the specific features of determining the semantic similarity of arbitrary-length text content using multilingual Transformer-based models, Argunov V. (2020)
Orlovskyi O. - Analysis of the text preprocessing methods influence on the destructive messages classifier, Ostapov S. (2020)
Protsenko A. - Comparative analysis of RRT-based methods for path finding in underground environment, Ivanov V. (2020)
Chalyi S. - Temporal representation of causality in the construction of explanations in intelligent systems, Leshchynskyi V. (2020)
Киричок Р. В. - Моделювання механізму валідації вразливостей при активному аналізі захищеності корпоративних мереж за допомогою поліномів Бернштейна, Шуклін Г. В., Барабаш О. В., Гайдур Г. І. (2020)
Mozhaiev M. - Analysis and comparative researches of methods for improving the software security, Davydov V., Liqiang Z. (2020)
Semenov S. - Testing process for penetration into computer systems mathematical model modification, Cao Weilin (2020)
Biesova O. - Signal relay time measurer reflected from a small purpose at its location over the sea, Karlov V, Lukashuk O., Petrushenko V. (2020)
Hryhorenko I. - Substantiation of the choice of methods of non-destructive testing of elements of energy equipment using a fuzzy logic apparatus, Hryhorenko S., Ovcharenko M. (2020)
Kozlov V. - Multifunctional antenna device for protection of radio communication channels of units of law enforcement forces, Kozlov Yu., Shcherbina O., Novykova O., Iokhov O. (2020)
Sydorenko Ye. - Application probabilistic economic mathematical models for optimization planning of an irreducible stock and improving the efficiency of logistics supply management of the state defence forces without redusing the level of reliability, Makogon H., Korda M., Isakov O., Babkin Yu., Kalinin I. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Бондаренко С. М. - Мінералого-геохімічні особливості бісмуту в протерозойських рудоносних структурах західної частини Інгульського мегаблоку (Український щит), Сьомка В. О., Степанюк Л. М., Грінченко О. В., Іванов Б. Н., Бельський В. М. (2019)
Кривдік С. Г. - Геохімія Nb і Та в магматичних породах Українського щита, Дубина О. В. (2019)
Курило С. І. - Ta-Nb мінералізація в рідкіснометалевому пегматиті з північно-західного обрамлення Липнязької граніт-мігматитової структури, Лижаченко Н. М., Бондаренко С. М., Сьомка В. О., Грінченко О. В. (2019)
Гаценко В. О. - Керсутитові лампрофіри Покрово-Киріївського масиву (Приазов'я, Україна): петрографічні особливості, мінеральний склад, геохімія, Кушнір С. В. (2019)
Лижаченко Н. М. - Рідкісноземельні акцесорні та вторинні мінерали в плагіогнейсах Станкуватського родовища літію, Курило С. І., Бондаренко С. М. (2019)
Крюченко Н. О. - Свинцево-цинкове зруденіння флюоритоносних площ Середнього Придністров’я, Жовинський Е. Я., Жук О. А., Папарига П. С., Кухар М. В., Дмитренко К. Е., Попенко Т. А. (2019)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік гранітів Чигиринського масиву, Коновал Н. М., Висоцький О. Б., Довбуш Т. І., Білан О. В. (2019)
Висоцький О. Б. - U-Pb геохронологія за цирконом дрібнозернистих гранітів Осницього комплексу (Волинський мегаблок УЩ), Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Коваленко Н. О. (2019)
Наші автори (2019)
Лизогуб В. А. - Доктрина Конфуція як провідний феномен китайської цивілізації (теорія та історія) (2020)
Оболенцев В. Ф. - Досвід цифрового моделювання системи Конституції України у нотації IDEF0, Гуца О. М., Єрьоменко В. В. (2020)
Червякова О. В. - Принцип народного суверенітету і його роль у формуванні законодавства про публічну службу в Україні (2020)
Сурженко О. А. - Судові механізми подолання складнощів при вирішенні спорів за відсутності норми права або суперечливості її застосування (2020)
Чванкін С. А. - Аудіо- та відеозаписи як різновид електронних доказів у цивільному процесі (2020)
Яркіна Н. Є. - До проблем застосування "оновленої" компенсації за порушення авторських і (або) суміжних прав (на основі аналізу судової практики) (2020)
Анісімов К. Г. - Клік-обгортковий ліцензійний договір як вид обгорткового ліцензійного договору (2020)
Піляк Н. І. - Цивільна процесуальна правосуб’єктність малолітніх і неповнолітніх осіб як учасників цивільної справи (2020)
Донець А. Г. - Впровадження категорії "адміністративний (публічний) секвестр" в систему приватного права України (2020)
Погрібний Д. І. - Тенденції правового забезпечення використання технології блокчейн та віртуальних активів (2020)
Таран Л. В. - Напрямки та завдання інвестиційної політики України в контексті національно-орієнтованої економіки (2020)
Шепітько М. В. - Формування кримінальної політики як науки кримінально-правового циклу (2020)
Павлюк Н. В. - Тактико-психологічні особливості нейтралізації свідомої неправди в показаннях (2020)
Каланча І. Г. - Тенденції та динаміка застосування практики Європейського суду з прав людини під час кримінального провадження: статистичне та соціологічне дослідження (2020)
Байдалінова А. Ю. - Детермінація професійної віктимізації в Україні: поняття та рівні (2020)
Войцеховський Б. О. - Латентність злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї (2020)
Розсоха К. О. - Чи незалежні антикорупційні органи України: погляд зсередини (2020)
Чевичалова Ж. В. - Свобода думки, совісті і релігії в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (окремі аспекти) (2020)
Тагієв А. С. - Джерела шиїтського ісламського права (відповідно до джафаритського мазхабу) (2020)
Пушняк О. В. - Деклараторна теорія загального права: минуле та сучасність (2020)
Буняк О. І. - Адаптивність голозерних сортів вівса носівської селекції за основними цінними господарськими ознаками (2019)
Вологдіна Г. Б. - Гібридизація як джерело генетичної мінливості в селекції пшениці озимої, Демидов О. А., Гуменюк О. В., Замліла Н. П., Дергачов О. Л. (2019)
Демидов О. А. - Посівні якості насіння та врожайність пшениці ярої залежно від обробки протруйниками різної дії і мікродобривом, Сіроштан А. А., Заїма О. А., Кавунець В. П., Лісковський С. Ф. (2019)
Дубовик Н. С. - Характер успадкування висоти рослин у F1 Triticum аestivum L. за використання пшенично-житніх транслокацій в умовах Центрального Лісостепу України, Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Вологдіна Г. Б. (2019)
Замліла Н. П. - Урожайність та адаптивна здатність селекційних ліній пшениці м'якої озимої в умовах Лісостепу України, Демидов О. А., Вологдіна Г. Б., Волощук С. І., Гуменюк О. В. (2019)
Кузьменко Є. А. - Урожайність колекційних зразків пшениці твердої ярої та ефективність використання селекційних індексів, Хоменко С. О., Федоренко М. В. (2019)
Муха Т. І. - Стійкість сортозразків колекційного розсадника пшениці м'якої озимої проти фузаріозу колосу та групи хвороб, Мурашко Л. А. (2019)
Пірич А. В. - Яровизаційна потреба, фотоперіодична чутливість та врожайність сортів пшениці м'якої озимої миронівської селекції, Юрченко Т. В., Гуменюк О. В. (2019)
Сіроштан А. А. - Вплив протруйників із стимулятором росту і мікродобривом на посівні якості та врожайність пшениці озимої, Заїма О. А., Кавунець В. П., Дубовик Д. Ю., Заболотній В. І., Олефіренко Б. А. (2019)
Сіроштан А. А. - Теплостійкість насіння пшениці озимої залежно від попередників, Кавунець В. П., Ільченко Л. І. (2019)
Іванова Т. В. - Цукролітичні функції та молекулярно-біологічна діагностика патогенних бактерій печериці двоспорової, Ваніна О. Ю. (2019)
Пикало С. В. - Селекція in vitro тритикале на стійкість до абіотичних стресових чинників (огляд) (2019)
Василенко Н. В. - Урожайність і якість пшениці м'якої ярої миронівської селекції залежно від гідротермічних умов року, Правдзіва І. В., Близнюк Р. М., Хоменко С. О. (2019)
Дубовий В. І. - Вплив норм поливу на продуктивність рослин і якість зерна пшениці ярої в умовах штучного клімату, Дубовий О. В. (2019)
Заверталюк В. Ф. - Вплив ущільнення посіву на врожайність томату та економічну ефективність його вирощування, Богданов В. О. (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Kaczorek T. - Angles Between Matrices and Between Polynomials in Fractional Linear Systems and Electrical Circuits (2020)
Lozynskyi О. - Application of Frequency Stability Criterion for Analysis of Dynamic Systems with Characteristic Polynomials Formed in j1/3 Basis, Marushchak Y., Lozynskyi A., Kopchak B., Kasha L. (2020)
Myslovych M. - Some Issues of Information Support for Multilevel Diagnostic Systems of Electrotechnical Equipment, Zvarych V., Ostapchuk L., Hyzhko Y., Hutorova M. (2020)
Shapovalov Y. - On the Adequacy of the Frequency-Symbolic Method for Linear Parametric Circuits Analysis (2020)
Vasetsky Y. - Parameters for Calculation of Three-Dimensional Electromagnetic Field by Asymptotic Expansion Method, Mazurenko I. (2020)
Yaskiv V. - Unregulated Transistor Inverter for High-Frequency Magamp Power Converters, Yurchenko O. (2020)
Preparation of Papers for CPEE (2020)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2020)
CALL FOR PAPERS ENERGYCON-2020 (2020)
CALL FOR PAPERS CIYCEE-2020 (2020)
CALL FOR PAPERS RTUCON-2020 (2020)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що входять до Переліку наукових фахових видань України (2020)
Предборський В. А. - Методологічні підходи до структуризації системи тіньової влади (2020)
Вергун А. М. - Оцінка фінансової стійкості провідних банків України, Стефашина Ю. С. (2020)
Шевчук В. І. - Концептуальні підходи до формування економічної стратегії та реалізації міжнародної торговельно-економічної політики держави (2020)
Миляник Р. В. - Трансформація управлінських компетентностей в різних економічних моделях розвитку України (2020)
Щелкунов В. І. - Засади та застосування інструментів державного маркетингу в публічному адмініструванні, Залізнюк В. П., Сіволап С. А. (2020)
Шабранська Н. І. - Діючий механізм державного управління науково-інноваційною сферою в Україні, Щукін Б. М. (2020)
Гарбар Ж. В. - Індустріальні парки як інструмент регіонального розвитку, Гарбар В. А. (2020)
Колодійчук А. В. - Програмування фінансово-кредитних та інноваційно-інвестиційних загроз національної економічної безпеки на мовах Fortran та C++ (2020)
Попрозман Н. В. - Методологічні основи оцінки продовольчого забезпечення (2020)
Чернявська Ю. Б. - Вибір амортизаційної політики як засіб впливу на фінансову стійкість підприємств будівельної галузі, Боліла Н. В. (2020)
Kotseruba N. V. - Organization and planning of audit of the enterprise of profitability (2020)
Молнар О. С. - Класифікація факторів впливу на збут продукції, Булеца Н. В., Гіцій Н. Ш., Осика Д. І. (2020)
Предун К. М. - Еколого-економічні аспекти реновації змісту функціонально-технологічного інструментарію житлово-комунального господарства України (2020)
Цимбалюк С. О. - Оцінювання якості життя людини праці в умовах нової соціоекономічної реальності, Поплавська О. М. (2020)
Моисейчик Э. А. - Отношение студенческой молодежи к здоровому образу жизни на современном этапе жизнедеятельности, Зинкевич Г. Н., Сидоревич П. Ф. (2020)
Рудь А. С. - Організаційно-методичний супровід застосування технологій буктрейлеру на уроках літературного читання у 2 класі, Порядченко Л. А. (2020)
Петрук Л. А. - Зміцнення здоров'я молоді засобами активного відпочинку, Підгурська О. П., Пасевич А. М. (2020)
Підгурська О. П. - Особливості організації занять у спортивних секціях та групах спортивного вдосконалення з волейболу, Пасевич А. М., Кособуцький Ю. Ф. (2020)
Грицкова Ю. В. - Ізотерапія як засіб розвитку дитини дошкільного віку (2020)
Кучин С. П. - Вивчення матеріалу навчальної дисципліни "Наукометричні інформаційні системи" як обов’язкова складова підготовки докторів філософії (2020)
Щур А. С. - Особенности психологической адаптации спасателей к экстремальным условиям деятельности (2020)
Sheina L. O. - Cross-cultural socialization under conditions of distant learning, Grashchenkova V. V. (2020)
Каркин Ю. В. - Формы и методы активного обучения населения безопасности жизнедеятельности (2020)
Фастовець О. О. - Розвиток внутрішнього туризму в умовах нової реальноті (2020)
Вечерок О. М. - Виховна бесіда як складова процесу адаптації іноземних студентів, Скальська С. А., Трусова Л. В. (2020)
Богданович А. Б. - Психологическая готовность к выполнению профессиональных задач курсантами Университета гражданськой защиты МЧС Беларуси (2020)
Бородіна Р. В. - Профілактика девіантної поведінки як вид діяльності соціального педагога: виклики діджиталізації (2020)
Сасовська О. В. - Психологічні особливості Інтернет-адиктивних підлітків (2020)
Ренн О. М. - Українська видавнича справа на каран тині: виклики та можливості для розвитку (2020)
Ясюк О. І. - Розвиток мистецької освіти країни (2020)
Яценко К. В. - Історія становлення визначення "білінгвізм" (2020)
Ядловська О. С. - Соціологічні аспекти прояву білінгвізму (2020)
Дячкова В. Б. - Проблеми низького рівня математичної освіти в Україні (2020)
Іваничко І. І. - Особливості виховання французьких школярів толерантності (2020)
Старикова Г. Г. - Первичные неявные знания (2020)
Маскалевич Ю. А. - Особенности разработки и использования ЭУМК, ИЭУМК в образовательном процессе, Петкевич Е. Ю. (2020)
Стратюк В. Р. - Тренди в комунікації компанії з аудиторією за допомогою соціальних мереж (2020)
Гришкевич Е. В. - Взаимодействие с семьей в структуре социально-педагогической компетентности классного руководытеля (2020)
Піменова К. Д. - Педагогічні умови застосування мультимедійних технолгій у процесі професійної підготовки викладачів вищої освіти (2020)
Васильєва М. П. - Підготовка викладачів іноземнох мов до професійної діяльності в сфері освіти дорослих в Варшавському університеті Республіки Польша (2020)
Богатирьова Г. А. - Шляхи формування комунікаціного потенціалу сучасного музею, Коваленко Д. О. (2020)
Павельчак Г. І. - Неординарність форми авангардної літери (2020)
Алмугхид А. М. М. - Вербализация: суть и способы (2020)
Чигилейчик В. М. - Художественные особенности балетных спектаклей Беларуси начала ХХІ века (2020)
Підпала В. В. - Сучасні напрями дослідження аргументативної проблематики (2020)
Кудринецька В. В. - Мурал-арт в сучасному мистецтві Вінниччини (2020)
Савко А. А. - Концепт "Murder" в произведениях Агаты Кристи, Панкевич Е. Ю. (2020)
Сафонова Н. А. - Антропоморфна метафора у сучасних англомовних медіатекстах (2020)
Коваленя А. В. - Фразеологизмы как отражение элементов национального характера в английском, белоруссом и русском языках (2020)
Мороз Е. Л. - Семантика вторично-предикативных элементов в высказываниях с самокаузацией в английском и белорусском языках (2020)
Бегаль Т. О. - Цифрові технології у експозиційному середовищі музею: значення та особливості застосування (2020)
Шевчук Х. І. - Деконструктивізм в індустрії моди: теоретико-філософський аспект (2020)
Стрижак А. Л. - Формирование оценочного потенциала специальной лексики в современной публицистике (2020)
Гонюк О. В. - Жанрово-стильові особливості оповідань О. Жовни "Наталочка", "Чого-то Сашко не приходить" (2020)
Мірошніченко Л. В. - Підвищення рівня смідомого дотримання вимог академічної доброчесності (2020)
Угринович Н. В. - Комбинаторные возможности присоединенного элемента в белорусском разделенном вопросе (2020)
Кирпита Т. В. - Особливості втілення літературної традиції нонсенсу в романі "Глечик золота" Джеймса Стівенса (2020)
Hevlych L. L. - Pandemic lessons for distance learning in universities, Hevlych I. G. (2020)
Демченко В. М. - Явище тиранії як предмет вивчення історії державного управління (на прикладі правління халіфа Аль-Хакіма) (2020)
Franovska V. O. - Management of intellectual property at enterprises, Porfirenko V. I., Khobta M. O. (2020)
Isaichikova N. I. - Digitalization of marketing activities of organizations, Yatsukhna M. V. (2020)
Ємельянова Л. В. - Розвиток системи забезпечення зобов’язань у римському праві від законів ХІІ таблиць (2020)
Карачун И. П. - Отдельные правовые аспекты изменения и расторжения договора поставки по законодательству Республики Беларусь и некоторых стран СНГ (2020)
Брасс А. А. - Стратегии и ситуации в неопределенном мире (2020)
Шапор Ю. А. - Возможность и необходимость примененя механизма государственночастного партнества в социальной сфере в Республике Беларусь (2020)
Мацукевич Н. А. - Экономическое содержание инвестиционной активности как свойства региональной экономической системы (2020)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність у новітніх системах безпеки (2020)
Васильцова С. О. - Економічні аспекти організаційних змін діяльноті підприємства, Лоюк А. М. (2020)
Прищепа Д. Н. - Свободное время как один из интсрументов оценки индивидуального человеческого капитала (2020)
Даукш И. А. - Методика формирования стратегии инновационного развития промышленных организаций (2020)
Гордєєва О. І. - Шлюбний договір, як гарантія майнового права при розлученні подружжя (2020)
Здебська О. І. - Сільське господарство в умовах НЕПу (2020)
Мезяк А. И. - Инновационный проект как основа повышения эффективности агропромышленного предприятия, Дерман А. Д. (2020)
Вакар А. С. - Внедрение инноваций для повышения конкурентоспособности в Республике Беларусь, Нарейко П. Ю. (2020)
Горанин М. И. - Авиакомпания "Белавиа" конкуренция на международном рынке. Монополия внутри страны, Островская А. К. (2020)
Лайша Е. А. - Конкурентоспособность Брестского региона: факторы роста эффективности, инновации, опыт и навыки ведения бизнеса, Карлюк Я. В. (2020)
Котик Л. І. - Виклики туризму Львівської облаті в умовах "коронавірусного холоду (2020)
Живко З. Б. - Управління ризиками та загрозами податковій безпеці держави, Родченко С. С. (2020)
Гончаренко Т. І. - Сучасні перспективи розвитку маркетингу (2020)
Іщенко О. О. - Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК і таксономічний статус avenella flexuosa (L.) Drejer (Poaceae), Мельник В. М., Парнікоза І. Ю., Буджак В. В., Панчук І. І., Кунах В. А., Волков Р. А. (2020)
Коломієць Ю. В. - Індукція стійкості пшениці проти збудника базального бактеріозу рістстимулювальними бактеріями, Григорюк І. П., Ліханов А. Ф., Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Блюм Я. Б. (2020)
Шкляревский М. А. - Кальций-зависимые изменения клеточного редокс-гомеостаза и теплоустойчивости проростков пшеницы под действием гемина – донора монооксида углерода, Карпец Ю. В., Колупаев Ю. Е., Луговая А. А. , Дмитриев А. П. (2020)
Варченко О. І. - Порівняння рівнів експресії гена GFP при Agrobacterium-опосередкованій транзієнтній трансформації махорки Nicotiana rustica L. конструкціями з різними промоторними послідовностями, Кучук М. В., Парій М. Ф., Симоненко Ю. В. (2020)
Юет А. С. - Експресія генів Tlr2 та Tjp1 під час відновлення цілісності шкіри, Дворщенко К. О., Гребіник Д. М., Табурець О. В., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2020)
Ержебаева Р. С. - Изучение коллекции яровой тритикале по устойчивости к бурой и стеблевой ржавчинам с использованием аллель-специфических маркеров, Базылова Т. А., Бабисекова Д. И., Амангелдиева А. А., Таджибаев Д. Г., Ыдырыс А. (2020)
Chen X. - Identification and differential expression of microRNA in response to elevated phospholipase Cγ expression in liver RH 35 carcinoma cells, Zhu X., Wei Zh., Lv Q. (2020)
Sarvmeili J. - Genetic diversity and population structure analysis of landrace and wild relatives of lentil germplasm using CBDP marker, Saidi A., Farrokhi N., Pouresmael M., Talebi R. (2020)
Polat F. - Association of MYNN, TERT and TERC gene polymorphisms with prostate cancer in Turkish population, Diler S. B., Bingil G. (2020)
Liu Y. - Complete chloroplast genome of Psammochloa villosa (Poaceae), a pioneer grass endemic to sand dunes in northwest China, Lv T., Su X., Ren Zh. (2020)
El­Shehawi A. M. - Genomic study of Covid­19 corona virus excludes its origin from recombination or characterized biological sources and suggests a role for hervs in its wide range symptoms, Alotaibi S. S., Elseehy M. M. (2020)
Зміст журналів "Цитологія і генетика" № 1–6 за 2020 рік (2020)
Алфавітний показчик авторів журналу за 2020 рік (2020)
Товажнянський Л. Л - Удосконалювання методів навчання й оцінки знань студентів вищих навчальних закладів, Бухкало С. І., Кошелева М. К. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-анализ блока атмосферной перегонки нефти на установке типа АВТ, Ильченко М. В. (2013)
Трошенькин В. Б. - Технико-экономическое обоснование производства и применения сплавов ферросиликоалюминия для получения водорода из воды, Зипунников Н. Н., Трошенькин Б. А. (2013)
Моргунов В. В. - Численное моделирование процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов. Система N2-O2-NO-SO2-NH3-H2OCO2 (2013)
Тонюк М. Л. - Дослідження впливу концентраціїї початкового сусла на огранолептичні показники напою в технології високогустинного пивоваріння, Варанкіна О. О. (2013)
Клещев М. Ф. - Дослідження умов спектрофотометричного визначення триптофану, Костиркіна Т. Д., Гришковська А. В. (2013)
Бухкало С. І. - Комплексні інноваційні проекти як нова форма навчання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Хавин Г. Л. - Модель роста загрязнения на поверхности пластинчатых теплообменников (2013)
Ведь В. Е. - Обработка кинетических зависимостей методами статистического анализа, Пономаренко А. В. (2013)
Ульєв Л. М. - Пінч-аналіз процессу ректифікації суміші фурфурол-вода, Гарєв А. О., Миронов А. М. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процесса стабилизации нефти, Кержакова М. А. (2013)
Любавина О. О. - Дослідження можливості скорочення витрати замочної води у солодорощенні, Півень О. М., Михайленко В. Г., Добровольська О. В. (2013)
Шляпников В. А. - Скорость свободной декантации эфирных масел, Шляпников М. О., Демидов И. Н. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процесса ректификации смеси этанол–вода, Грицай С. В. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция интеграция блока каталитического риформинга на установке Л-35-11/600, Нечипоренко Д. Д., Валенова О. Ю. (2013)
Капустенко П. А. - Экстракция данных для установки кристаллизации гидролизной серной кислоты, Арсеньева О. П., Гарев А. О., Захаров Д. С. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для интеграции процесса атмосферного деления нефти на установке типа АВТ, Каратеева Е. В. (2013)
Бухкало С. И. - Плавание как способ активизации технического творчества студентов, Ширяева С. В. (2013)
Губаренко И. И. - Специфические функции заработной платы как экономической категории в условиях рыночных отношений, Смоловик Р. Ф. (2013)
Криворучко Ю. В. - Некоторые аспекты практического использования средств автоматизированного учета в современных условиях рыночных отношений (2013)
Бухкало С. И. - Перспективы развития производства в Украине экологически чистого биотоплива, Дьякова Н. Н. (2013)
Будник Л. П. - Некоторые аспекты условий эффективного использования инноваций сельскохозяйственной отрасли производства, Смоловик Р. Ф. (2013)
Бухкало С. И. - Основные методы определения эффективности инвестиций в комплексные проекты, Смоловик Р. Ф., Ольховская О. И., Климашко А. И., Заднепровская Д. Ю., Севостьянова Д. В., Позднякова О. К., Рева Д. С. (2013)
Янко С. В. - Результаты исследования процесса фильтрации воды через слой гранулированного материала, Трошенькин Б. А., Зипунников Н. Н. (2013)
Матюхов Д. В. - Кінетика екстрагування етанолрозчинних речовин макухової крупки соняшнику (2013)
Нетреба А. О. - Використання нових волокнисто-фільтруючих матеріалів в технології вінтеризації соняшникової олії, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для процесса ректификации смеси ацетон-метанол, Лунёв А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Тепловая интеграция процесса ректификации смеси ацетон-метанол, Лунёв А. А. (2013)
Ульев Л. М. - Определение энергосберегающего потенциала вакуумного блока на установке типа АВТ с помощью пинч-анализа, Яковский К. А. (2013)
Ульев Л. М. - Экономическое обоснование теплоэнергетической интеграции на установке первичной переработки нефти, Рахманиан М. А. (2013)
Добрицкая Н. Ф. - Результаты измерения удельной поверхности дисперсных сплавов, используемых для получения водорода из воды, Трошенькин В. Б. (2013)
Ульєв Л. М. - Оптимізація технологічної схеми автоматизованої установки ректифікації частково розчинної азеотропної суміші за допомогою пінч-технологій, Гарєв А. О., Миронов А. Н. (2013)
Бухкало С. І. - Комплексні інноваційні проекти студентів у якості учасників енергетичної неділі ЕС, Ольховська О. І., Серіков А. В., Зіпунніков М. М., Іглін С. П., Гардер С. Є., Климашко А. І., Заднепровська Д. Ю., Рева Д. С., Борхович А. А. (2013)
Мольченко С. М. - Використання водно-спиртового розчину кальцинованої соди для нейтралізації соняшникової олії, Бродюк І. С., Демидов І. М. (2013)
Ульев Л. М. - Определение энергетического потенциала процесса стабилизации нефти с помощью пинч-анализа, Кержакова М. О. (2013)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция процесса ректификации смеси этанол-вода, Грицай С. В. (2013)
Ульев Л. М. - Моделювання теплообміну нафти в насосно-компресорній трубі з навколишнім середовищем, Самойленко М. Г. (2013)
Арутюнян Т. В. - Зміни ліпідного складу пшениці та супутних речовин при пророщуванні, Гладкий Ф. Ф., Данилова Л. А. (2013)
Добрунов Д. Є. - Удосконалення технології отримання харчового білку та олії з насіння соняшнику, Перевалов Л. І, Пивень О. М. (2013)
Мельник А. П. - Емульгуючі властивості монодіацилгліцеринів і азотпохідних жирних кислот лляної олії, Малік С. Г. (2013)
Клещев М. Ф. - Дослідження оптимальних умов спектрофотометричного визначення амінокислот, Костиркіна Т. Д., Варанкіна О. О., Масалітіна Н. Ю., Гришковська А. В. (2013)
Капустенко П. А. - Тепловая интеграция установки кристаллизации гидролизной серной кислоты, Арсеньева О. П., Гарев А. О., Захаров Д. С. (2013)
Невмивака Д. В. - Одержання моноацилглицеролів гліцеролізом етилових ефірів жирних кислот, Демидов І. М. (2013)
Северин О. А. - Розробка нагрівача для інтенсифікації припливу сланцевого газу (2013)
Данилов Ю. Б. - Выпаривание при гравитационном течении пленки раствора, Гавриличенко И. Г. (2013)
Корнюш Г. В. - Співзвучність ідей М. М. Ланге із сучасними постулатами про універсальність у вищій освіті (2013)
Агейчева А. О. - Деякі особливості розвитку дистанційної освіти Швеції, Бухкало С. І. (2013)
Зеленський Р. М. - Роль і місце навчальної дисципліни "Фізичне виховання" у формуванні цінністного ставлення студентської молоді до свого здоров'я (2013)
Керімі А. В. - Визначення процедури антикризового управління спрямованого на зниження ризику кредитних операцій, Смоловик Р. Ф. (2013)
Абдулаева Г. З. - Анализ некоторых направлений повышения финансовой устойчивости предприятия, Смоловик Р. Ф. (2013)
Кін О. М. - Зміст громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (2013)
Каракулов М. Б. - До питань забезпечення економічної безпеки кредитних операцій, Смоловик Р. Ф. (2013)
Каракулов А. Б. - Основні напрямки зниження ризику кредитних операцій з точки зору запобігання нелегальної фінансової діяльності, Смоловик Р. Ф. (2013)
Бухкало С. І. - Удосконалювання методів оцінки знань студентів вищих навчальних закладів (2014)
Гавриличенко И. Г. - Экспериментальные исследования теплогидродинамических процессов выпаривания при плёночном течении жидкости, Данилов Ю. Б. (2014)
Малеваный М. С. - Кінетичні особливості екологічної безпеки технології утилізації токсичних компонентів окиснювача ракетного палива, Аблеев А. Г. (2014)
Ільїна К. О. - Перспективи використання геотермальних ресурсів України, Денисова А. Є. (2014)
Боднарь И. А. - Анализ энергетической эффективности теплонасосных установок с использованием тепла грунтовых вод, Денисова А. Е., Бухкало С. И. (2014)
Ульєв Л. М. - Застосування методу табличного алгоритму "Каскад" i робота з сітковою діаграмою, Гарев А. О, Миронов А. Н. (2014)
Ульев Л. М. - Пинч-интеграция блока атмосферной перегонки нефти на установке типа АВТ, Ильченко М. В. (2014)
Козуля Т. В. - Оцінка екологічного стану регіонів України за методом компараторної ідентифікації, Білова М. О. (2014)
Шаронова Н. В. - Моделювання природно-техногенних систем та комплексна екологічна оцінка якості довкілля, Козуля М. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Побудова імітаційної моделі інтегрованої схеми ХТС із застосуванням ПЗ UniSim Design, Болдирев С. О., Гарев А. О., Миронов А. М. (2014)
Ємельянова Д. І. - Методично-інформаційне забезпечення комплексної еколого-економічної оцінки стану природно-техногенних об’єктів (2014)
Ульєв Л. М. - Проект пинч-реконструкции действующей установки стабилизации нефти, Кержакова М. О. (2014)
Руднева Л. Л. - Деякі можливості комплексної переробки рослинної сировини, Бухкало С. І. (2014)
Білоус О. В. - Вплив рослинних екстрактів на стабілізацію соняшникової олії до процесів окиснення, Демидов І. М. (2014)
Ольховская О. И. - Опыт организации производства, развития и эксплуатации объектов альтернативной энергетики в Швеции (2014)
Невмивака Д. В. - Определение адсорбции моноацилглицеролов на границе раздела фаз масло – вода, Демидов И. Н. (2014)
Любавіна О. О. - Дослідження факторів, що впливають на стійкість негазованої мінеральної води "Березівська", Михайленко В. Г., Півень О. М., Аксьонова О. Ф. (2014)
Добрунов Д. Є. - Вплив попередньої обробки безлушпинного ядра соняшника на ступінь вилучення олії, Перевалов Л. І., Півень О. Н. (2014)
Брагина Л. Л. - Особенности синтеза стеклопокрытий с легко- и самочищающейся поверхностью, Курякин Н. А, Соболь Ю. О., Капинос М. Н., Редина А. А. (2014)
Брагина Л. Л. - Композиционные покрытия для защиты деталей теплообменников мусоросжигательных установок, Ровенский О. И., Воронов Г. К., Губаренко А. М., Боровая В. В. (2014)
Брагина Л. Л. - Архитектурно-строительные стекла с низкоэмиссонными энергосберегающими покрытиями, Яицкий С. Н., Машкин В. В. (2014)
Миронова Г. И. - Определение водостойкости стеклофритт и защитных стеклоэмалевых покрытий для баков водонагревателей (2014)
Нетреба А. А. - Использование электромагнитного поля в процессе вымораживания подсолнечного масла, Гладкий Ф. Ф., Садовничий Г. В., Шкаляр Т. Г. (2014)
Петік П. Ф. - Науково-технологічні основи використання вторинних сировинних ресурсів олієжирової промисловості, Федякіна З. П. (2014)
Бухкало С. І. - Енергетичний тиждень ЄС 2014 В НТУ "ХПІ", Ольховська О. І., Серіков А. В. (2014)
Михайлов В. М. - Визначення якості харчової продукції на основі рослинної сировини за умов її обробки в НВЧ-полі з вакуумуванням, Бабкіна І. В., Михайлова С. В., Шевченко А. О. (2014)
Бухкало С. И. - Екологічна безпека як складова концепції утилізації відходів для комплексних підприємств енергетичного міксу (2014)
Білоус О. В. - Дослідження явища синергізму між токоферолами соняшникової олії та інгібіторами окиснення екстракту із листя горіху волоського, Демидов І. М., Бухкало С. І. (2014)
Михайлов В. М. - Компьютерное моделирование распределения теплового потока в ИК-сушилке, Киптелая Л. В., Саенко С. Ю., Загорулько А. Н. (2014)
Козуля Т. В. - Розробка комплексної методики ідентифікації екологічної відповідності за станом системних об’єктів, Білова М. О. (2014)
Ємельянова Д. І. - Аналіз методичного забезпечення комплексної оцінки стану природно-техногенних комплексів (2014)
Ведь В. Є. - Сучасні проблеми вуглевипалювання і піролізу деревини, Миронов А. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для пінч-аналізу процесу атмосферної перегонки з блоком ЕЛЗУ на АВТ-А12/6 Саратовського НПЗ, Хіміч О. І., Каніщев М. В. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для теплоенергетичної інтеграції процесу стабілізації нафти на нафтовому промислі, Кержакова М. О. (2014)
Ульєв Л. М. - Енергозберігаючий потенціал процесів виділення бензол-толуол-ксилольної фракції та гідродеалкілата в процесі виробництва бензолу, Яценко О. О., Ільченко М. В. (2014)
Хавин Г. Л. - Определение величины дефектов при сверлении слоистых композитов, Касьян Е. С. (2014)
Саввова О. В. - Оцінка рівня резорбції та біологічної дії кальційсилікофосфатних склокристалічних матеріалів in vitro (2014)
Бабіч Е. В. - Перспективні напрямки синтезу біоактивних склокристалічних матеріалів для кісткового ендопротезування (2014)
Воронов Г. К. - Особенности получения стеклокристаллических материалов с низким ТКЛР в системе PbO-ZrO2-R2O3-SiO2 (2014)
Шадріна Г. М. - Сучасні рішення при створенні біоактивних склокристалічних покриттів по титану медичного призначення (2014)
Одинцова О. П. - Молибденсодержащие безгрунтовые стеклоэмалевые покрытия, Шалыгина О. В., Гаврилина Л. А. (2014)
Шалыгина О. В. - Некоторые вопросы энергосбережения и экологии производства стеклоэмалей (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Вихідні відомості (2014)
Боднарь И. А. - Использование грунтовых вод для систем теплоснабжения на базе теплонасосных установок, Денисова А. Е., Бухкало С. І. (2015)
Петік П. Ф. - Розробка технологічної схеми виробництва нейтралізованих жирів в системі полярних розчинників та переробки соапстoків, Петік І. П., Федякіна З. П., Філенко Л. М. (2015)
Демидова А. О. - Визначення строку зберігання олій прискореним методом (2015)
Бахмач В. О. - Удосконалення технології низькокалорійних майонезів, Носенко Т. Т., Березка Т. О. (2015)
Кричковська Л. В. - Жирова основа для крем-мила з лікувально-профілактичними властивостями, Марченко В. С. (2015)
Краснокутский Е. В. - Перспективы внедрения свободных операционных систем в образовательный процесс в условиях снижения уровня финансирования системы высшего образования Украины (2015)
Матвєєва Т. В. - Способи одержання індивідуальних поліненасичених жирних кислот (2015)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для пінч-аналізу процесів стабілізації та поділу гідродеалкілату на установці виробництва бензолу, Ільченко М. В. (2015)
Мольченко С. М. - Застосування карбонатів лужних металів як нейтралізуючого агента при нейтралізації жирів (2015)
Краснокутский Е. В. - Внедрение свободного программного обеспечения в учебный процесс как внутренний ресурс высших учебных заведений для обновления парка вычислительной техники студенческих компьютерных лабораторий (2015)
Ведь В. Є. - Дослідження зв’язку між структурою деревини та кінетикою процесу її сушки, Миронов А. М. (2015)
Омельченко Ю. Е. - Использование метода перколяционной экстракции для извлечения липидов из вторичных продуктов масложировой промышленности, Демидов И. Н. (2015)
Папакина Е. А. - Разработка технологии получения хлорофилла и продуктов на его основе, Петров С. А., Кричковская Л. В. (2015)
Фалалєєва Т. В. - Технологія отримання деяких формазанів, похідних нафталевої кислоти, Дістанов В. Б. (2015)
Папченко В. Ю. - Узагальнення наукових основ одержання харчових барвників, Кузнецова Л. М. (2015)
Bukhkalo S. I. - Selection evidence-based methods for effective use of alternative energy, Olkhovska O. I. (2015)
Бухкало С. И. - Экспериментальные методы моделирования процесса коагуляции в статическом коагуляторе, Соловей В. Н. (2015)
Євлаш В. B. - Визначення вмісту аскорбінової кислоти методом гальваностатичної кулонометриї в водних розчинах гидроколоїдів, Железняк З. В., Губський С. М., Аксьонова О. Ф. (2015)
Саввова О. В. - Розробка захисних склокристалічних матеріалів на основі літійалюмосилікатних стекол, Воронов Г. К., Бабіч О. В., Гривцова А. О. (2015)
Саввова О. В. - Аналіз напрямків розробки біоактивних композиційних покриттів по титану для дентальної імплантології, Фесенко О. І., Бабіч О. В. (2015)
Шалигіна О. В. - Розробка складових склоемалевих покриттів для безґрунтового емалювання, Воронов Г. К., Одинцова О. П. (2015)
Агейчева А. О. - Технологічні та методичні аспекти реформування дистанційного навчання в системі вищої освіти (2015)
Янаков В. П. - Определение условий комплексного подхода в анализе качества хлебопекарной продукции, Антропова Л. Н., Lange О. (2015)
Никольский В. Е. - Комплексные исследования рециркуляции с помощью эрлифтного эффекта в аппаратах погружного горения, Лободенко А. В., Решетняк И. Л. (2015)
Бухкало С. І. - Енергетичний тиждень 2016 в НТУ "ХПІ", Ольховська О. І., Зіпунніков М. М., Іглін С. П., Соловей В. М., Колобродова Д. В., Мамонтова М. С. (2016)
Бухкало С. І. - Особливості моделей утилізації різновидів полімерних відходів (2016)
Матюхов Д. В. - Совершенствование методики изучения экстракции компонентов масличного сырья, Кривонос Н. А. (2016)
Аксьонова О. Ф. - Визначення вмісту аскорбінової кислоти методом гальваностатичної кулонометриї в водних розчинах гидроколоїдів, Пілюгіна І. С., Артамонова М. В., Шматченко Н. В. (2016)
Шеманьська Є. І. - Використання купажованих жирових основ в технології спредів, Шевченко І. О., Литвиненко О. А. (2016)
Козуля М. М. - Знання-орієнтована комплексна методика оцінки стану складних систем (2016)
Ємельянова Д. І. - Розробка комплексної методики оцінки екологічності природно-техногенних систем (2016)
Білова М. О. - Науково-теоретичні положення з формування системи оцінки рівня екологічної безпеки для системних утворень (2016)
Омельченко Ю. Е. - Извлечение липидов из отработанного фильтрующего порошка методом контактной экстракции, Демидов И. Н. (2016)
Романова З. М. - Препарати танінів для підвищення стйкості пива, Березка Т. О., Негрей О. В., Короткий А. А., Плахотна Ю. М. (2016)
Шульга Є. І. - Дослідження характеристик та окиснювальної стабільності рижієвої олії з наступним купажуванням, Шеманська Є. І., Демидова А. О. (2016)
Анан'єва Е. А. - Підвищення антиоксидантної стійкості олійної основи емульсійних продуктів харчування оздоровчого призначення, Кричковська Л. В., Белинська А. П., Петров С. О. (2016)
Фалалєєва Т. В. - Дослідження та розробка технології отримання формазанонафтиламидів, Дістанов В. Б. (2016)
Кричковская Л. В. - Защита каротина микробиологического и масложировых продуктов от окислительной порчи, Мироненко Л. С. (2016)
Дистанов В. Б. - Физическая модель интенсивной пропитки стеклобетона, Токарев М. Н., Наливайко Т. Т. (2016)
Голубкина О. А. - Некоторые аспекты повышения эффективности работы студентов с помощью интегрированных программ обучения, Пономаренко Е. Д., Соловей Л. В. (2016)
Уткіна К. Б. - Якісті підземних та поверхневих вод Дергачівського району Харківської області, Тирінова М. Р. (2016)
Смоловик Р. Ф. - Галузеві особливості управління процесами відтворення основних засобів машинобудівних підприємств (2016)
Смоловик Р. Ф. - Основні напрямки підвищення використання основних засобів підприємства в сучасних умовах (2016)
Ведь В. Є. - Стендовые испытания каталитического нейтрализатора ДВС новой конструкции, Зeбешев Т. З., Краснокутский Е. В., Гаевой М. А. (2016)
Данилов Ю. Б. - Требования к выбору конструкционных материалов при проектиро-вании и изготовлении оборудования для химической промышленности, Перцев Л. П. (2016)
Немец Н. Н. - О превращении йодид-ионов попутно-пластовых вод газоконденсатных месторождений в йод под воздействием озона (2016)
Кустурова E. В. - Дослідження корозійної активності мінералізованих технологічних рідин, Шевченко Р. О., Жуган О. А., Печенeжская А. В., Подольян О. А. (2016)
Бухкало С. І. - Екологічнобезпечні моделі комплексної утилізації-модифікації полімерних відходів як частини твердих побутових відходів (2016)
Бабак Т. Г. - Модернизация процесса ректификации частично растворимой азеотропной смеси фурфурол-вода, Голубкина О. А., Малышко Ю. В., Пономаренко Е. Д. (2016)
Бабак Т. Г. - Оптимизация энергопотребления ректификационной установки на основе интеграции тепловых потоков, Валюк С. В., Голубкина О. А., Пономаренко Е. Д. (2016)
Сабадош Г. О. - Вплив факторів на піноутворення в технології молочних десертів з використанням карагінану (2016)
Анан’єва В. В. - Особливості технології харчових олієжирових емульсій оздоровчого призначення, Кричковська Л. В., Бєлінська А. П., Варанкіна О. О. (2016)
Мироненко Л. С. - Перспективи використання олії насіння сафлору у харчових та косметичних продуктах, Тимченко В. К., Криштоп Е. А. (2016)
Данилова Л. А. - Антиоксидант з кори дуба як джерело поліфенолів у пивоварінні, Березка Т. О., Демидова А. О., Бойко М. І., Арутюнян Т. В. (2016)
Северин О. А. - Дослідження енергозберігаючої обробки харчових продуктів, Колісниченко Т. О., Новік Г. В., Дятченко К. А. (2016)
Дістанов В. Б. - Дневные флуоресцентные пигменты на основе меламинотолуолсульфамидформальдегидного олигомера для эмалевых красок, Фалалєєва Т. В., Мироненко Л. С. (2016)
Левчук І. В. - Технологічні аспекти запровадження системи безпечності харчових продуктів у схеми технохімконтролю сировини і готової продукції олієжирових виробництв, Демидов І. М., Тимченко В. К. (2016)
Омельченко Ю. Е. - Извлечение воскоподобных веществ из отходов вымораживания подсолнечного масла с использованием реакции алкоголиза, Демидов И. Н. (2016)
Агейчева А. О. - Аналіз граматичних можливостей науково-технічного перекладу, Комарова О. І. (2016)
Білоус О. В. - Деякі аспекти раціонального харчування при підготовці спортсменів високої кваліфікації (2016)
Бухкало С. І. - Гармонізація як парадигма ефективного менеджменту проектів переробки-утилізації полімерних відходів, Ольховська О. І., Іглін С. Р. (2016)
Бухкало С. І. - Можливості розвитку компетентностей комплексних екологічнобезпечних проектів утилізації-модифікації, Ольховська О. І., Іглін С. П., Зіпунніков М. М. (2018)
Мазуренко А. С. - Парогазовая установка повышенной экономичности за счет снижения необратимости процессов теплообмена в котле утилизаторе, Денисова А. Е., Кандеева В. В., Губарь Л. Б. (2018)
Ageicheva A. - Distance learning reforming swedish experience implementation into ukrainian higher education system, Komarova O., Babash L. (2018)
Иванова Л. В. - Низкотемпературные испарительные водоохладители. анализ возможностей и эколого-энергетических характеристик (2018)
Василенко А. А. - Математическая модель пластинчатого теплообменника для утилизации тепла конденсируемых газовых потоков, Кусаков С. К., Бочарников И. А., Зоренко В. В., Арсеньева О. П. (2018)
Бухкало С. І. - Синергетичні моделі для екологічнобезпечних процесів ідентифікації-класифікації вторинних полімерів (2018)
Кондратюк Н. В. - Оптимізація базової рецептури желе плодово-ягідного на основі уронатного полісахариду та сухих концентратів соків, Степанова Т. М., Бурак В. Г., Малецький М. В. (2018)
Григоров А. Б. - Дослідження кореляційного зв’язку між показниками якості рециклінгових пластичних мастил (2018)
Мельник С. И. - Термодинамический анализ систем производства сахара, Никульшин В. Р., Денисова А. Е., Белоусов А. В. (2018)
Поливанов Є. А. - Квантово-хімічне моделювання системи "глутатіон-пектин" та оцінка можливості її використання у складі харчових продуктів (2018)
Шеманська Є. І. - Дослідження технологічних режимів пресування насіння рижію, Литвиненко О. А. Довбенко А. Р. (2018)
Белых И. А. - Влияние некоторых экзогенных веществ на пролиферативную активность продуцентов в биотехнологии, Самойленко С. И., Варанкина А. А., Ларинцева Н. В., Высеканцев И. П. (2018)
Сахненко М. Д. - Властивості композиційних електрохімічних покриттів, модифікованих диоксидом цирконію, Ведь М. В., Овчаренко О. О., Проскуріна В. О., Ненастіна Т. О. (2018)
Сачанова Ю. І. - Дослідження впливу густини струму на розсіювальну здатність комплексного електроліту, вихід за струмом та склад покривів сплавами Fe-Co-Mo, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю. (2018)
Галак О. В. - Методи очищення газових викидів від хімічно-небезпечних речовин для підвищення ефективності фільтрувальних систем, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Матикін О. В., Косарев О. В., Белоусов І. О. (2018)
Інформаційний лист (2018)
АТ "Укргазвидобування" – драйвер основних положень Закону про оцінку впливу на довкілля в Україні (2018)
Kondratjuk N. V. - Study of organoleptic and technological properties of fish maffins with addition of pearly powder, Stepanova T. M., Viyenko A. Yu., Yunjian Shen. (2019)
Nikulshin V. R. - Exergy analysis in modern investigaions (review), Denysova A. E., Melnik S. I., Bukhkalo S. I. (2019)
Чумак О. П. - Щодо отримання лецитину з фосфатидів соняшникової олії, Березка Т. О., Мольченко С. М. (2019)
Polyvanov Y. A. - Development of a fatty filler recipe for a new type of wafer products (2019)
Кравченюк Х. Ю. - Аналітична модель деградації бактеріальної плівки на поверхні трубопроводу із нержавіючої сталі, Стадник І. Я., Мольченко С. М., Демидов І. М. (2019)
Сабадош Г. О. - Закономірності структуроутворення в технології десертів, Гаврилко П. П. (2019)
Prishchenko O. P. - Using of methods of cross-correlation and regressive analysis for determination of functional dependence between sizes, Chernogor T. T. (2019)
Німець Н. М. - Підвищення екологічної безпеки видобування вуглеводнів шляхом вивчення сумісності супутньо-пластових вод при поверненні в надра, Брусенцева Т. В., Німець О. Д. (2019)
Касьяненко Л. М. - Можливість одержання біомастильних матеріалів шляхом хімічної модифікації олій, Демидов І. М., Мольченко С. М. (2019)
Лабейко М. А. - Дослідження ефективності ряду розчинників щодо можливості екстрагування хлорогенової кислоти зі соняшникового шроту, Литвиненко О. А., Любченко Н. М., Гладкий Ф. Ф. (2019)
Мироненко Л. С. - Дослідження та аналіз технологічних властивостей насіння сафлору вітчизняних сортів, Криштоп Є. А., Григорова Л. І., Тимченко В. К. (2019)
Бухкало С. І. - Дослідження та аналіз інноваційних заходів з технологіі комплексної утилізації післяспиртової барди, Ольховська О. І., Ольховська В. О., Зіпунніков М. М. (2019)
Zotyeva G. - Distance learning peculiarities at colleges in ukraine, Vyrsta Y. (2019)
Bukhkalo S. І. - Innovative complex projects'2018/2019 realization in the examples and tasks, Ageicheva A. O., Iglin S. P., Hlavcheva Yu. N., Miroshnichenko N. N., Olkhovska O. I., Zipunnikov M. M., Olkhovska V. O. (2019)
Бухкало С. І. - Методичні аспекти реформування дистанційного навчання в системі вищої освіти, Агейчева А. О., Агейчева О. О., Бабаш Л. В., Пшичкіна Н. Г. (2020)
Морозюк Л. І. - Принцип створення системи тригенерації з сонячною енергоустановкою, Денисова А. Є., Саад Алдін Алхемірі Дауд Ліла, Хуссейн Джамал Таліб (2020)
Говоров П. П. - Енергоефективна система знезараження води на основі світлодіодних джерел світла, Бухкало С. І., Кіндінова А. К., Говорова К. В. (2020)
Кустурова О. В. - Дослідження впливу калію хлористого на реологічну активність бентоніту, Жуган О. А., Печеніжська А. В., Моцарь Д. В., Сугробов М. О. (2020)
Височин В. В. - Узгоджені параметри сезонних акумуляторів теплоти для геліосистеми, Нікульшин В. Р., Денисова А. Є., Бударін В. О. (2020)
Бухкало С. І. - Приклад експериментальних розрахунків дії реакторів як системи, Іглін С. П., Ольховська О. І., Ольховська В. О. (2020)
Бабак Т. Г. - Підвищення енергоефективності процесу ректифікації суміші ацетон-бензол, Демірський О. В., Пономаренко Є. Д., Селіванов І. Ю. (2020)
Перевалов Л. І. - Технологічні аспекти одержання високоякісного ядра соняшнику для кондитерської промисловості, Фадєєв Л. В, Тимченко В. К., Д′яченко М. В. (2020)
Гаврюшенко К. О. - Технологія поверхнево-активних похідних рицинової кислоти, Гладкий Ф. Ф. (2020)
Бухкало С. І. - Аналіз реологічних властивостей різновидів майонезу, Іглін С. П., Ольховська В. О. (2020)
Лаврова І. О. - Аналіз можливостей використання фосфоліпідів для підвищення адгезійної здатності дорожніх бітумів, Бухкало С. І., Валуйкін С. В. (2020)
Prishchenko O. P. - Analysis of opportunities of analytical method of optimization in chemical technology, Chernogor T. T. (2020)
Polyvanov Y. A. - Theoretical aspects of the creation of food hydrogels with glucuronic acid, Kondratiuk N. V., Vienko O. Yu., Honcharenko I. P. (2020)
Інформація (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Boulgheb A. - Analysis of Self-heating of a SiGe HBT Designed for RF Applications According to the Percentage of Germanium, Lakhdara M., Kherief N., Latreche S. (2020)
Kehili Mohamed Souhail - Effects of Confining the Electron in a Double Quantum Well on the Excitonic Properties of the GaSb Quantum Ring, Sellami Rihab, Mansour Afef Ben, Melliti Adnen (2020)
Leiko O. - Possibilities of Controlling the Dynamic Properties of a Cylindrical Piezoceramic Acoustoelectronic Device with Two-frequency Resonance Excitation, Bogdanova N., Bogdanov O., Drozdenko O., Drozdenko K. (2020)
Houri N. - Performance Comparison of Low Cost TiO2 and ZnO Solar Cells Sensitized with Coumarin C343, Djelloul A., Adnane M. (2020)
Mezouar R. - Effect of Vacuum Annealing Temperature on the Binary System Ni/Si(100), Merabet A., Bahloul A. (2020)
Sampson Jenyfal - Simulation and Performance Analysis of a Triple-material Gate GAA SNSTFT, Sivakumar P., Velmurugan S. P. (2020)
Bandyopadhyay Alakananda - Enhanced Performance of an Integrated Pyroelectric Infrared Detector on a Flexible Substrate: Modeling and Simulation, Arun K. J., Batra Ashok, Aggarwal Mohan (2020)
Daoud S. - Theoretical Prediction of Some Physical Properties of BxAl1 – xSb Ternary Alloys, Saini P. K., Rekab-Djabri H. (2020)
Kadari A. - Influence of Mn2+ Substitution on the Optical Properties of Novel CaLi2O2 Nanoparticles Synthesized by Sol-gel Method, Azaiz A., Mokhtari N., Horri D. (2020)
Chaabane Abdelhalim - A Novel Wideband Partially Reflective Surface for Antenna Gain Enhancement (2020)
Vasiljev A. G. - Hydrogen Treatment of a Plasmon Resonance Sensor, Vasyliev T. A., Doroshenko T. P. (2020)
Buryk І. P. - Numerical Simulation of Field-effect Transistor GAA SiNWFET Parameters Based on Nanowires, Ivashchenko M. M., Holovnia A. O., Odnodvorets L. V. (2020)
Benkrima Y. - Theoretical Study of the Electronic Properties of Nickel Clusters (2020)
Tarkas Hemant S. - A New Approach for One-step Synthesis of Perovskite:fullerene Bulk Heterojunction Using Surfactant Free Microemulsion in Slot Die Method, Tak Swapnil R., Deo Vinita V., More Sagar A., Upasani Devashri P., Ghosh Sanjay S., Sali Jaydeep V. (2020)
Zaitsev R. V. - Improving the Physical Model of GaAs Solar Cells, Kirichenko M. V. (2020)
Bashev V. F. - Metastable States and Physical Properties of Boron-rich W-B films, Ryabtsev S. I., Kruzina T. V., Popov S. A., Skorbyaschensky E. S., Potapovich Yu. N., Antropov S. N. (2020)
Teslenko V. I. - Three-stage Kinetic Model for Self-decaying of Defects in Brittle Solids, Kapitanchuk O. L. (2020)
Mygal V. P. - Convergent Approach to Identification of Transient States of a Dynamic System, Mygal G. V. (2020)
Vadets D. I. - Taking into Account the Corrections in the Study of the Properties of Substances by the X-ray Method, Garashchenko O. V., Garashchenko V. I., Romaniv O. Y., Fedyshyn Y. I., Forsyuk S. L. (2020)
Volchenko D. A. - Electrothermomechanical Friction of Wet Elements of Automotive Disc-shoe Brakes, Kindrachuk M. V., Volchenko N. A., Nikipchuk S. V., Nasirova M. M., Klochko N. B., Yurchuk A. O. (2020)
Frolov A. N. - Operational Calculation of Puncture Voltage of Drift n-p-n Transistors in Inverse Mode, Filipchuk A. N., Nadtochii V. A., Nadtoshyi A. V. (2020)
Bokotey O. V. - Determination of the Refractive Parameters in Tl3TaS4, Bokotey O. O., Slyvka V. A., Slivka A. G. (2020)
Ovsiienko I. V. - The Structure and Transport Properties of Single-walled Carbon Nano-tubes Modified by Cobalt-containing Complexes, Len T. A., Matzui L. Yu., Golub O. A., Prylutskyy Yu. I., Tsaregradskaya T. L., Saenko G. V. (2020)
Mironyuk I. F. - Structure, Morphology and Conductive Properties of Sn-doped TiO2, Tatarchuk T. R., Kotsyubynsky V. O., Mandzyuk V. I., Savka Kh. O., Mykytyn I. M. (2020)
Bryukhovetsky V. V. - Effect of Homogenization on the Superplasticity and Microsuperplasticity of the Al-Zn-Mg-Cu Aluminum Alloy, Myla D. E., Poyda V. P., Poyda A. V. (2020)
Bulashenko A. V. - Wave Matrix Technique for Waveguide Iris Polarizers Simulation. Theory, Piltyay S. I., Demchenko I. V. (2020)
Gabdrakhmanova L. A. - Evolution of a Nanocrystalline Structure of the Cobalt Metal in Annealing, Mukashev K. M., Umarov F. F., Muradov A. D., Yar-Mukhamedova G. Sh. (2020)
Denisov S. I. - Dynamics of Suspended Nanoparticles in a Time-varying Gradient Magnetic Field: Analytical Results, Lyutyy T. V., Liutyi A. T. (2020)
Abdrakhmanov V. L. - Analytical and Numerical Study of the Energy Spectrum of a Superlattice Consisting of Strips of Single-layer and Bilayer Graphene, Badikova P. V., Zav'yalov D. V., Konchenkov V. I., Kryuchkov S. V. (2020)
Boyko I. V. - Electron-acoustic Phonon Interaction in AlAs/GaAlAs Resonance Tunneling Nanostructures, Petryk M. R. (2020)
Meddour Belkacem - Simulation of the Behavior of a Cracked Head of Shoulder Prosthesis (2020)
Andrushchak G. O. - Optical Properties of Hg1 – xMnxS, Hg1 – x – уMnxFеуS, Hg1 – x – уMnxFеуSe1 – zSz, Maryanchuk P. D. (2020)
Hebali M. - Characteristics and Electrical Parameters of Silicon Nanowires (SiNWs) Solar Nanocells, Bennaoum M., Azzeddine H.A., Ibari B., Benzohra M., Chalabi D. (2020)
Volkogon V. M. - Optimization of the Composition and Process of Preparation of Hot-pressed Ceramics with Increased Characteristics Based on Boron Carbide, Avramchuk S. K., Kovalchuk V. V., Kravchuk A. V., Stepanenko A. V., Kotliar D. A., Pavlychuk T. V., Kutran T. M., Antonyuk V. S., Avramchuk K. І. (2020)
Brik F. - Optimization of a Tunable Photonic Crystal Filter for Coarse Wavelength Division Multiplexing, Labbani A. (2020)
Barman B. - Theoretical Investigation on Performance Enhancement of CIGS Based Solar Cells, Kalita P. K. (2020)
Botsula O. V. - Generation of THz Oscillations by Diodes with Resonant Tunneling Boundaries, Zozulia V. O. (2020)
Kyrylenko S. - A New Solution for an Electrochemical Modification of Titanium Surface, Oleshko O., Warchoł F., Husak Ye., Basiaga M., Kazek-Kesik A., Dercz G., Pogorielov M., Simka W. (2020)
Artyukhov A. E. - The Investigation of Nanoporous Structure Morphology and Elemental Composition of Organo-mineral Fertilizer Granules, Vakal S. V., Yanovska A. O., Shkola V. Y., Vakal V. S., Yarova T. Y. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Aravitska M. G. - Changes in the mobility of obese people under the influence of a physical therapy program (2019)
Fedorenko S. M. - The results of the analysis of the criteria of therapeutic alliance of patients orthopedic profile of outpatient physical therapy program, Vitomskyi V. V., Lazarіeva О. B., Vitomska M. B. (2019)
Hоrlоv A. S. - Influence of kinematics parameters of individual technique of motions for youths - jumpers in length on a sporting result, Gаrdеr S. E., Hоrlоv О. А., Blеschunоvа Е. N. (2019)
Hrubar I. Ya. - A complex approach in rehabilitation of the patients after the anterior cruciate ligament reconstruction, Hrubar Yu. O., Grabyk N. M. (2019)
Kiani M. S. - Sustainable tourism in sport with emphasis on spectators' contribution in environmental preservation (2019)
Kovalova L. A. - Justification of the effectiveness of the technique of myofascial self-massage using tennis balls in fitness, Kovalev V. V. (2019)
Ogar G. O. - Psychophysiological features of fighters of different tactical styles of conducting competitive duels, Lewandowski E. I. (2019)
Tymruk-Skoropad K. A. - System of control in the organization of pulmonary rehabilitation of persons with chronic obstructive pulmonary disease, Pavlova Iu. O., Mazepa M. A. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Bismak O. V. - Neuropathic pain in patients with compression-ischemic neuropathy of the upper limb: diagnosis and assessment of the effectiveness of rehabilitation measures, Kalmykova Ju. S., Kalmykov S. A. (2019)
Danyschuk A. T. - The effectiveness of the technology of physical therapy of flat feet in young athletes of all ages by means of taekwondo (2019)
Yevtyfiieva I. I. - The influence of training loads of technical and tactical training on the cardiovascular system of tennis players 10-12 years, Korobeinik V. A., Kolisnychenko A. O. (2019)
Kostiukevych V. M. - Model indicators of collective interactions of highly qualified football players during the game (2019)
Kraynik Ya. B. - Relationship between quantitative indicators of motor actions and technical and tactical indicators in young football players 13-14 years of different playing roles, Mulyk V. V., Okun D. A. (2019)
Kyrpenko Y. V. - The influence of Kyokushinkai Karate classes on the adaptive capabilities of adolescents, Budur M. I., Palevych S. V., Poddubny О. G. (2019)
Sasko I. A. - Physical therapy for young men having vertebrogenic lumbosacral pain, Beziazychna O. V., Manucharian S. V. (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Beziazychna О. V. - Sequence of application and assessment of the means of physical rehabilitation of surgical patient after arthroscopic-controlled restoration of the anterior cruciate ligament, Litovchenko V. О., Pustovoit B. A., Litovchenko A. V. (2020)
Korytko Z. I. - The health status of the visual analyzer in university students and its correction by means of physical rehabilitation, Kopytko S. Yu., Sobolev M. Ya. (2020)
Korobeynikov G. V. - Factor structure of manifestation of success in the formation of choreographic skills in young dancers, Mishko V. V., Korobeinikova L. G. (2020)
Lakhno O. G. - Use of elements of basketball as a means of psychomotor development of students, Shyyan O. V., Shyyan V. M., Solohubova S. V., Sherman O. A. (2020)
Musiyenko O. V. - Determination of the functional state of the body using nontraditional research methods when performing the static exercise: "Prone press ups, static top position" (Cobra), Mykhats L. V., Budynkevych S. N., Popovych S. I. (2020)
Tymruk-Skoropad K. A. - The dynamics of the functional state of the cardio-respiratory system of patients hospitalized with pneumonia, exacerbation of COPD, and bronchial asthma, Pavlova I. O., Sydoryk N. Y., Kulitka Y., Romaniuk V. (2020)
Fedorenko S. M. - Economic components of the morbidity and rehabilitation of the musculoskeletal system as factors of the organization of the system of physical therapy at the ambulatory stage, Balazh M. S., Vitomskyi V. V., Lazarіeva О. B., Vitomska M. V. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Prasetya B. A. - Differences influence of drill, small sided games, and combination methods of two method skills on football players on beginners, Doewes M., Riyadi S. (2020)
Mytskan B. M. - Non-drug treatments and rehabilitation of patients with bronchial asthma, Ostapiak Z. M., Mytskan T. S. (2020)
Martyniuk O. V. - Assessment of the adaptive potential of students of the first course of a technical university, Vilyanskiy V. M., Shamardina G. M. (2020)
Musiyenko O. V. - Influence of adaptive physical education on motor possibilities, behavior and quality of life of children with autism, Chopyk R. V., Kizlo N. B. (2020)
Horbata R. M. - Efficacy of therapeutic physical culture and hypoxic respiratory techniques in patients with chronic obstructive pulmonary disease (2020)
Sari F. - Influence of teaching style and achievement motivation towards the results of learning services to volleyball, Kristiyanto A., Utomo T. A. (2020)
Pіrogova K. I. - Features of the physical condition of women of the first period of adulthood, Mykytchyk O. S., Martyniuk O. V. (2020)
Rykalov Iu. V. - Approaches to assessing the effectiveness of the team's performance in international athletics competitions (on the example of endurance), Goncharova N. M. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Syahputri A. M. - Application of developmental games based on kinesthetic perception to improve proprioceptive sensitivity, intelligence and cooperation in primary school children, Sukoco P. (2020)
Sitepu A. - Students motivation for admission to study on the educational program "Physical Education and Recreation", Cahyadi A., Tarigan H. (2020)
Liskustyawati H. - Level of physical fitness of elderly people from 60 to 80 years old during a pandemic COVID-19, Riyadi S., Sabarini S. S., Waluyo A., Shidiq A. A. (2020)
Qian X. X. - Features of individual cognitive style of qualified badminton players, Korobeynikov G. V., Mishchuk D. M., Korobeynikova L. G. (2020)
Borysenko I. V. - Influence of body length on orthostatic test parameters of student-athletes, Cretu M., Kozina Zh. L. (2020)
Tamozhanska G. V. - Effectiveness of the using moveable games, metered running, breathing exercises in the physical therapy of orphans born to HIV-infected mothers, Myatyga E. M., Sobko I. M., Ulaeva L. O., Honcharuk N. V. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Balyshev M. - To the personalities of the Ukrainian astronomy: scientific work of Kostyantyn Savchenko, Vavilova I. (2020)
Khokhlov D. L. - The hot dark matter model: further investigation (2020)
Tsivilev A. P. - On the question of the helium abundance in Orion a measured by radio recombination lines. And the primordial helium abundance (2020)
Tugay A. V. - Discrete X-ray sources in Galaxy clusters, Zadorozhna L. V., Shevchenko S. Yu. (2020)
Butkovskaya V. V. - Probe of the magnetic field in the hot supergiant ζ Per, Plachinda S. I. (2020)
Doikov D. N. - Inducing intrinsic γ-ray emission of the interstellar medium by intense fluxes of protons and α-particles in active galactic nuclei (2020)
Kudashkina L. S. - Multi-component variability of pulsating variable stars of RV Tauri type (2020)
Mishenina T. - HD 121135: features of its chemical composition, Usenko I., Kniazev A., Kovtyukh V. (2020)
Nazarenko V. V. - The on- and off-state generations in classical microquasars. 3-D numerical hydrodynamical simulations on high resolution grid in the case of intermediate mass transfer rate in accretion disk of microquasar Cyg X-1 (2020)
Plachinda S. I. - Detection of emergence of magnetic flux tubes in the photospheres of dwarf 61 Cyg A, subgiant β Aql and giant β Gem, Butkovskaya V. V. (2020)
Udovichenko S. N. - Photometry and the Blazhko effect in the RR Lyr variable star Y Vul, Keir L. E. (2020)
Usenko I. A. - Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. IV. COLLINDER 220 and UW Car, Kniazev A. Yu., Katkov I. Yu., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V., Miroshnichenko A. S., Turner D. G. (2020)
Usenko I. A. - Spectroscopic investigations of the POLARIS (α UMi) system: radial velocity measurements, new orbit, and companion influence for the cepheid POLARIS Aa pulsation activity, Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V., Turner D. G. (2020)
Lytvynenko O. A. - Distribution of the occurrence of the intensive ionosphere scintillations on the observations of the cosmic radio sources at the decameter wave range, Panishko S. K. (2020)
Chornogor S. N. - Features of the development of a circular solar flare, Kondrashova N. N. (2020)
Isaeva E. A. - Relationship of SCR, CME and coronal shock waves with the parameters of type iv and ii solar radio bursts (2020)
Krivodubskij V. N. - The role of macroscopic turbulent diamagnetism in ensuring long-term stability of sunspots (2020)
Lozitsky V. G. - Anomalous widening of 5434.5 line in sunspots: super-strong magnetic fields?, Osipov S. М., Stodilka М. І. (2020)
Yakovkin I. I. - On the possible existence of superstrong magnetic fields in a limb solar flare, Lozitsky V. G. (2020)
Fashchevsky N. N. - A new wide-field telescope with a mirror diameter of 600 mm for the telescope network of the Odessa observatory, Podlesnyak S. V., Bondarenko Yu. N., Andrievsky S. M., Romanyuk Ya. O. (2020)
Gorbanev Yu. M. - Groups of meteorite-producing meteoroids and meteorites in asteroidal orbits and their sources, Konovalova N. A., Davruqov N. Kh. (2020)
Kleshchonok V. V. - Specific features of structures in the inner coma of comet C/2017 T2 (PANSTARRS) as observed with the OMT-800 telescope of the Odessa observatory telescope network, Kashuba S. G., Andrievsky S. M., Gorbanev Yu. M. (2020)
Kolomiyets S. V. - Centenary of the birth of the famous ukrainian researcher of radiometeors prof. B.L.Kashcheyev (1920-2004), his heritage and trajectory measurements today, Kolomiiets K. A., Kyrychenko I. Yu., Pryimachov Yu. D. (2020)
Kosaka N. - Imaging polarimetry of geostationary satellite express-AM5, Itoh Y., Saito T., Tozuka M., Endo T., Ando T. (2020)
Koshkin N. - Simultaneous multi-site photometry of LEO satellites to characterise their rotation states, Shakun L., Melikyants S., Korobeynikova E., Strakhova S., Bilinsky A., Vovchyk Ye., Kudak V., Motrunich І., Neubauer I., та ін. (2020)
Kulichenko M. O. - Ukrainian radio meteor network — development and first results, Kaliuzhnyi M. P., Bushuev F. I., Shulga O. V., Malynovskyi Ye. V., Savchuk S. G., Yankiv-Vitkovska L. M., Hrudynin B. O. (2020)
Kulichenko M. O. - Investigation of the photometric system of the meteor TV CCD cameras, Maigurova N. V., Shulga O. V. (2020)
Kuznyetsova Y. - Signatures of exocomet activity around stars at different evolutionary stages, Pavlenko Ya., Kulyk I., Zakhozhay O., Korsun P., Borysenko S., Krushevska V., Shubina O., Andreev M. (2020)
Sukhov P. P. - Degradation of the reflectance properties of some GSS in space, preliminary results, Sukhov K. P. (2020)
Khokhlov S. A. - The emission-line dusty object IRAS 07080+0605, a less-evolved example of the red rectangle, Miroshnichenko A. S., Zharikov S. V., Manset N., Zakhozhay O. V., Bilinskyi I. O., Grankin K. N., Kusakin A. V., Omarov C. T., Kokumbaeva R. I., та ін. (2020)
Protsyuk Yu. I. - Re-reduction of the old photographic observations of Interamnia (704) based on Gaia DR2 reference catalogue, Maigurova N. V. (2020)
Protsyuk Yu. I. - Software for search and measuring of WDS catalog double and multiple stars from database of results of CCD observation, Maigurova N. V. (2020)
Shatokhina S. V. - Asteroid positions based on the Dushanbe part of the FON project observations, Relke H., Mullo-Abdolov A. Sh., Yizhakevych O. M., Yuldoshev Q. X., Protsyuk Yu. I., Andruk V. M. (2020)
Zolotukhina A. V. - UKRVO spectral photographic archive of variable stars, Pakuliak L. K., Vavilova I. B., Kaminsky B. M. (2020)
Даниленко Г. М. - Психофізіологічні особливості самовизначення підлітків, що опановують різні професії, Меркулова Т. В., Межибецька І. В. (2020)
Івахно О. П. - Особливості лабораторного контролю за умовами функціонування закладів для дітей, Козярін І. П. (2020)
Харченко Л. Б. - Контрастна чутливість як метод раннього виявлення порушень рефракції в дітей різного віку, Плиска О. І., Груша М. М., Кондраток І. С., Шкробанець І. Д. (2020)
Капустинська О. А. - Захворюваність на непухлинні хвороби органів травлення в осіб віком 18 років і старше, евакуйованих з 30-кілометрової зони ЧАЕС, у післяаварійний період (1992–2016), Прикащикова К. Є., Ярошенко Ж. С., Костюк Г. В., Лук’янюк В. О., Олепір О. В., Сировенко В. І., Литвинюк І. В., Полянська В. М. (2020)
Дубова Н. Ф. - Динаміка вмісту радіонуклідів 137Cs в організмі дітей, які проживають в районах Київської області, що межують з чорнобильською зоною відчуження, Бандажевський Ю. І. (2020)
Єрмішев О. В. - Функціонально-екологічна експертиза як метод екологічного контролю регіону (2020)
Чорна В. В. - Детермінація психічного здоров’я населення в Україні та країнах ЄС (2020)
Makhniuk V. M. - Hygienic assessment of planning decisions for the cities with different city-forming base by the state of the environmental pollution and risk to the health of the population, Harkavyi S. I., Nazarenko V. I., Makhniuk V. V., Shevchenko О. А., Ryzhenko N. O. (2020)
Станкевич В. В. - Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами в Рівненській області у 2012-2018 рр., Брезицька Д. М., Гущук І. В., Гільман А. Ю., Кулеша Н. П., Сафонов Р. В., Хоронжевська І. С. (2020)
Piatnytsia-Gorpynchenko N. K. - Personalized medicine as a basis for occupational diseases prevention (2020)
Черниченко І. О. - Захворюваність на рак яєчників і вплив на її формування хімічного забруднення навколишнього середовища (аналіз даних літератури), Баленко Н. В, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Главачек Д. О., Кондратенко О. Є. (2020)
Гущук І. В. - Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров`я України, Анчишкін А. І., Волощук О. В. (2020)
Яворовський О. П. - Гігієна та охорона праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19 (перше повідомлення), Шкурба А. В., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Харчук Л. В., Бугрo В. І., Риган М. М. (2020)
Турос О. І. - Оцінка збитків здоров’ю населення від короткочасного впливу високих концентрацій озону, Петросян А. А., Маремуха Т. П. (2020)
Кузнецова О. М. - Вивчення та аналіз ситуації щодо споживання дієтичних добавок населенням України, Останіна Н. В. (2020)
Депутат Ю. М. - Дослідження добових енерговитрат військовослужбовців Cил спеціальних операцій Збройних Сил України, Гуліч М. П. (2020)
Озерова Ю. Ю. - Соціальні ризики проживання поблизу діючих АЕС за результатами соціологічного дослідження, Прилипко В. А. (2020)
Buzynny M. G. - About radiocarbon in environmental researches in Ukraine (2020)
Павленко Н. П. - Вплив прямих та опосередкованих індикаторних показників архітектурно-планувальних рішень закладів загальної середньої освіти на психоемоційний стан та здоров’я учнів молодшого шкільного віку, Махнюк В. М., Волощук О. В. (2020)
Соломаха К. В. - Проблеми та перспективи дистанційної освіти в Україні, Гаркавий С. І. (2020)
Прокопов В. О. - Проблема хлорорганічних сполук у питній воді у працях українських науковців (огляд літератури та власних досліджень), Липовецька О. Б., Зоріна О. В., Куліш Т. В., Соболь В. А. (2020)
Кузьмінов Б. П. - Творчий шлях Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького: досвід, досягнення, перспективи, Сенюк Н. В., Лозинський І. М. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Tsapko E. A. - Positron spectroscopy study of structural defects and electronic properties of carbon nanotubes, Galstian I. Ye. (2020)
Koval Yu. M. - Features of structure formation, kinetics of phase transformations, mechanical and tribological properties of the Fe-based Cr–Mn–Ni alloys, Kutsova V. Z., Kovzel M. A., Shvets P. Yu. (2020)
Kurin M. O. - Determination of the boundaries of plastic zone of metal deformation during the cutting (2020)
Ropyak L. Ya. - Analysis of materials and modern technologies for PDC drill bit manufacturing, Pryhorovska T. O., Levchuk K. H. (2020)
Яворовський О. П. - Гігієна і безпека праці медичного персоналу в умовах подолання пандемії COVID-19. Друге повідомлення: зміни і проблеми, Шкурба А. В., Скалецький Ю. М., Брухно Р. П., Харчук Л. В., Бугро В. І., Понятовський В. А., Риган М. М. (2020)
Єлізарова О. Т. - Характеристика поведінкових факторів дітей та підлітків україни в умовах впровадження карантинних заходів під час пандемії COVID-19, Полька Н. С., Гозак С. В., Парац А. М., Линчак О. В., Станкевич Т. В. (2020)
Bandazhevsky Yu. I. - Hyperhomocysteinemia in children and forest fires in the Chоrnobyl exclusion zone, Dubova N. F. (2020)
Михайлова Л. Л. - Практичне використання радіаційних параметрів якості питної води: настанови міжнародних організацій та український досвід, Бузинний М. Г. (2020)
Очеретяна Г. В. - Нормативно-правове регулювання гігієнічних питань щодо розміщення вбудованих закладів охорони здоров’я та житлової частини будинку, Махнюк В. М., Чорна В. В., Горваль А. К., Клименко Г. В. (2020)
Стирта З. В. - Санітарно-епідеміологічне обґрунтування умов розміщення сучасних підприємств малої потужності з виготовлення асфальтобетону з урахуванням змін у технології, Махнюк В. М. (2020)
Чорна В. В. - Мотивація і працездатність медичних працівників сфери охорони психічного здоров’я як предиктор їхнього психологічного благополуччя (2020)
Рябовол В. М. - Особливості будови, фізико-хімічних і токсикологічних властивостей наночастинок діоксиду титану, одержаного за технологією термічного розкладу (літературний огляд і власні дослідження) (2020)
Андрусишина І. М. - Порівняльна оцінка вмісту важких металів у грунтах різних міських агломерацій: методологічні підходи до моніторингу довкілля, Голуб І. О., Демченко В. Ф., Лампека О. Г. (2020)
Денисова А. Є. - Вдосконалення систем теплолокалізаціі на засадах енергозбереження, Лужанська Г. В., Іванова Л. В., Жайворон О. С., Бодюл О. С. (2020)
Lisachuk G. V. - Development technology of electrical conductance ceramics, Ved M. V., Kryvobok R. V., Zakharov A. V., Voloshchuk V. V., Maistat M. S. (2020)
Солодовнікова Л. М. - Методичні аспекти оцінки і зниження рівня радононебезпеки сховищ РАВ, Тарасов В. О., Зубер В. М., Сорока Ю. М., Сізова Н. Д. (2020)
Бухкало С. І. - Загальні можливості підвищення енергоефективності комплексних систем переробки плодоовочевої сировини, Ольховськa В. О. (2020)
Німець Н. М. - Комплексний аналіз деяких моделей екологічної безпеки супутньо-пластових вод нафтоконденсатних родовищ, Брусенцева Т. В., Цапко Н. С. (2020)
Пріщенко О. П. - Використання тензорів при аналізі особливостей фізичних властивостей твердих тіл , Черногор Т. Т. (2020)
Єфімов О. В. - Аналіз сучасних методів і підходів до математичного моделювання та оптимізіції параметрів технологічних процесів в енергетичному устаткуванні енергоблоків ТЕС і АЕС, Тютюник Л. І., Каверцев В. Л., Гаркуша Т. А., Мотовільнік А. В., Ліфшиць П. В. (2020)
Черемська Н. В. - Застосування кореляційної теорії неоднорідних випадкових полів до поширення хвиль в статистично неоднорідних середовищахі (2020)
Касьяненко Л. М. - Використання епоксидованої соняшникової олії для одержання біомастильних матеріалів, Демидов І. М., Мольченко С. М., Демидова А.О. (2020)
Kondratiuk N. V. - Scientific aspects of development and enrichment of dry mixtures for the production of gluten-free culinary products, Polyvanov Ye. A., Vienko O. Yu., Honcharenko I. P. (2020)
Півень О. М. - Оптимізація рецептурного складу та деяких споживчих властивостей гречаних цукерок, Демидов I. М., Мольченко С. М., Березка Т. О. (2020)
Kondratiuk N. V. - Innovative approaches in the creation of technologies of dry concentrates cocktails with increased content biologically active substances, Petukchov N. O., Suprunenko K. Ye., Polyvanov Ye. A., Karpenko S. A. (2020)
Ageicheva А. О. - Ict usage peculiarities in startup projects translation, Bukhkalo S. I., Vypovska A. Y., Pshychkina N. G. (2020)
Зезекало І. Г. - Основні принципи відновлення продуктивності свердловин закольматованих у процесі їх буріння та експлуатації методом кислотних обробок, Іваницька І. О., Агейчева О. О. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Vasylyev M. O. - Nanocrystallization of amorphous Fe-based alloys under severe plastic deformation, Nosenko V. K., Zagorulko I. V., Voloshko S. M. (2020)
Ivanov Yu. F. - Prospects for the application of surface treatment of alloys by electron beams in state-of-the-art technologies, Gromov V. Е., Zaguliaev D. V., Konovalov S. V., Rubannikova Yu. A., Semin A. P. (2020)
Чейлях О. П. - Реалізація фізичних ефектів при експлуатації інтелектуальних матеріалів задля формування їхніх властивостей, Чейлях Я. О. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Пам’яті Президента Національної Академії Наук України академіка Бориса Євгеновича Патона (2020)
Баркалов О. О. - Синтез суміщеного автомата зі зменшенням площі нано-ПЛМ, Тітаренко Л. О., Візор Я. Є., Матвієнко О. В. (2020)
Палагін О. В. - Новий підхід до визначення якості комунальних послуг, Багацький В. О., Багацький О. В. (2020)
Мейтус В. Ю. - "Розумне" підприємство – основні властивості та напрямки розвитку, Морозова Г. П., Таран Л. Ю., Козлова В. П., Музальова В. О. (2020)
Волков О. Є. - Технологія акустичного моніторингу, виявлення та локалізації об’єктів у контрольованому просторі, Тарануха В. Ю., Ліндер Я. М., Волошенюк Д. О., Сєрєбряков А. К. (2020)
Pidnebesna H. A. - Ontology Application to Construct Inductive Modeling Tools with Intelligent Interface, Pavlov A. V., Stepashko V. S. (2020)
Doroshenko V. S. - The Digital Twin and Optimization of Cast Metal Structures in Additive Manufacturing, Tokova O. V. (2020)
Lazurik V. T. - Information Processing System for Psychophysical Research with Two- and Three-dimensional Presentation of Test Signals, Styervoyedov M. G., Varlamova N. V. (2020)
Наші автори (2020)
Instruction for the Authors (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Stovpchenko G. P. - Mass transfer in electroslag processes with consumable electrode and liquid metal, Sybir A. V., Polishko G. O., Medovar L. B., Gusiev Ya. V. (2020)
Byakova O. V. - The role of technological process in structural performances of quasi-crystalline Al–Fe–Cr alloy, Vlasov A. O., Scheretskiy O. A., Yurkova O. I. (2020)
Gromov V. E. - Change in structural-phase states and properties of lengthy rails during extremely long-term operation, Ivanov Yu. F., Kormyshev V. E., Yuriev A. A., Semin A. P., Rubannikova Yu. A. (2020)
Milman Yu. V. - New opportunities to determine the rate of wear of materials at friction by the indentation data, Mordyuk B. M., Grinkevych K. E., Chugunova S. I., Goncharova I. V., Lukyanov A. I., Lesyk D. A. (2020)
Radchenko T. M. - Martensitic αʺ-Fe16N2-type phase of non-stoichiometric composition: current status of research and microscopic statistical-thermodynamic model, Gatsenko O. S., Lizunov V. V., Tatarenko V. A. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Novikova N. - Global trends of digitalization: potential of Ukraine, Diachenko O., Holovnia Yu. (2020)
Purdenko O. - Innovative ecosystem in the conditions of the COVID-19 pandemic (2020)
Kondratiuk O. - Digitalization of business under global challenges, Stoianenko I. (2020)
Busarieva T. - The universal model of knowledge management of corporations (2020)
Barabash N. - Taxation of trade enterprises, Ripa T. (2020)
Chugunov I. - Budget policy under the COVID-19 pandemic, Makohon V. (2020)
Zhyber T. - Genesis of budgeting at the macro-level (2020)
Deysan I. - Specialized development banks: economic viability for Ukraine (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Kravchuk T. M. - Methods of teaching gymnastic exercises to students engaged in sports aerobics, Bybel S. A., Slastina O. O., Kovalenko A. I. (2020)
Kravchuk T. M. - Influence of means of parterre gymnastics on physical fitness of young athletes in acrobatic rock and roll, Golenkova Yu. V., Sanzharova N. M., Katrechko I. B. (2020)
Reza P. M. - On determining factors affecting injury and recovery in athletes (2020)
Muhammad B. U. - The ability to punch in the front for students of pencak silat uns achievement (Correlational Study Viewed from Eye-Hand Coordination, Arm Length and Arm Power), Kristiyanto A., Riyadi S. (2020)
Wibowo A. T. - Physical condition and heart rate rest of yogyakarta rugby pon team players during the COVID-19 pandemic (2020)
Atiq A. - Physical activities for moral forming football athletes, Yunitaningrum W. (2020)
Musiyenko O. V. - Influence of swimming on sensory functioning, quality of life and behavior of children with autism, Chopyk R. V., Kizlo N. B. (2020)
Gridnieva S. - Irritable bowel syndrome with constipation: issues of pathogenesis, diagnostics and treatment, Reznichenko O., Martynenko M. (2020)
Liadova T. - Clinical efficiency of clarithromycin-MB in complex therapy of patients with non-hospital pneumonia, Volobuieva O., Nartov P., Malanchuk S., Hololobova O., Kozlov O., Kasian N., Gamilovska A., Shander T. (2020)
Nikolenko E. - Phenomenon of Text neck in higher education students, Adamovych I., Vovk K. (2020)
Панько Н. О. - Клінічні особливості реактивних артритів у дітей, Лебець І. С., Шевченко Н. С., Цюра О. М., Шлєєнкова Г. О., Бутенко А. І. (2020)
Попов М. М. - Хімічна характеристика біомембран гранулоцитів периферичної крові у часто хворих дітей із синдромом вегетативних дисфункцій, Оленич В. Б., Лядова Т. І., Соловйова А. Г., Огнівенко О. В. (2020)
Сокол В. К. - Стосовно питання про встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень при відкритих переломах нижніх кінцівок, Ольховський В. О., Колесніченко В. А. (2020)
Стрільчук Л. М. - Відношення нейтрофілів до лімфоцитів у діагностиці вісцеро-вісцеральної кардіонейропатії у пацієнтів з ураженнями жовчного міхура (2020)
Чернишова І. М. - Систематизація заходів фізичної реабілітації дітей зі спадковими нервово-м’язовими захворюваннями, Луценко О. В., Данильчук А. В., Логвін Г. Б. (2020)
Sherstyuk S. - Inconstant bones of the human skulls from scythians grave field near Kolomak village, Polstyanoi A., Prokhorchuk R. (2020)
Березуцкий В. И. - "Переигранная рука" или синдромы перенапряжения у музыкантов. Часть II: профилактика и лечение, Березуцкая М. С. (2020)
Кирилова О. О. - Особливості соматопсихічних проявів в онкології на різних етапах протипухлинного лікування (оглядова стаття), Кирилова Є. І., Вострокнутов І. Л. (2020)
Проценко О. С. - Розвиток та будова структур серцево-судинної системи: теоретичні та практичні аспекти вивчення. (Частина 1), Шаповал О. В., Тесленко А. А., Ворона Д. А. (2020)
Content (2020)
Rak V. - Optoelectronic quartz sensor of force and pressure, Yatsyshyn S., Baitsar R. (2020)
Midyk A. - Studies of temperature-humidity characteristics of the greenhouse cyber-physical system, Lysa O. (2020)
Ishchenko L. - Emulator for adjusting and improving the management program of multitasks of AFC/PFC analyzer Clarke Hess 250, Baran M. (2020)
Manske E. - Nanopositioning and nanomeasuring machine for multi-sensor applications, Jäger G., Mastylo R., Dontsov D. (2020)
Yatsyshyn S. - Metrological support of gamma-ray measurements in Ukraine, Lazarenko S., Lazarenko N. (2020)
Sydorko I. - Risk management in the clinic – diagnostic laboratories, Baitsar R. (2020)
Tchaban V. - Dynamics of motion of electron in electrical field (2020)
Content (2020)
Havryliv D. - Virtual measuring instruments as means of uncertainty evaluation, Velgan R. (2020)
Pohrebennyk V. - Computer simulation of the influence of wind power plants on the compartments of the complex landscape system by the method of life cycle assessment, Ruda M., Bojko T., Petrov O. (2020)
Maslov A. - Blood coagulation monitoring system, Mashevska M. (2020)
Stadnyk B. - Thermometry: from sensitive material to thermoelectric thermotransducer, Skoropad P., Yatsyshyn S. (2020)
Pokhodylo Y. - Means of measurement of relative quality indicators by immittance parameters, Yatsuk V., Bubela T. (2020)
Tchaban V. - On some joint laws of the field of gravity and electrometry (2020)
Kostiukov I. - Electrical capacitance measurement by scattering ellipse approximation (2020)
Nazarenko I. L. - Value based management in small family business affected by quarantine, Shepel V. M. (2020)
Казакова Н. А. - Інноваційні інструменти фінансування малого та середнього бізнесу у глобальній економічній системі, Степаненко В. Д. (2020)
Компанієць В. В. - Світові тренди сучасного транспортно-логістичного сервісу, Полякова О. М., Шраменко О. В. (2020)
Корінь М. В. - Стратегічні напрями розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва, Кондратюк М. В., Войтов І. М., Король К. В. (2020)
Овчиннікова В. О. - Інструментарій забезпечення збалансованого розвитку АТ "Укрзалізниця" в умовах реалізації цифрових змін у галузі, Обруч Г. В., Веселов А. М., Гавриш К. В. (2020)
Каличева Н. Є. - Удосконалення організації виробництва за умов формування креативного середовища на підприємстві, Маслова В. О. (2020)
Бутенко О. П. - Синхромаркетинг: сутність, методи та компенсаторні інструменти, Опікунова Н. В., Гончарова А. С. (2020)
Стешенко О. Д. - Антикризове управління в умовах пандемії, Масалигіна В. В. (2020)
Зайцева А. С. - Проблема зовнішньої заборгованості у країнах ЄС, Стародубова А. М. (2020)
Маковоз Е. В. - Реиндустриализация промышленного сектора экономики стран-членов Евросоюза: опыт для Украины, Казаков А. Ю. (2020)
Мороз О. Ю. - Етнічний, культурний та політичний чинники формування української національної ідентичності на сучасному етапі: особливості та взаємовпливи (2020)
Серьогіна Н. О. - Інституціональні процеси державного управління у сфері зайнятості: проблеми реалізації (2020)
Хаварівська Г. С. - Правове виховання в управлінській діяльності (2020)
Фесовець О. Р. - Історико-правові аспекти формування державного управління залізничним транспортом у країнах Європи XIX ст. (2020)
Ангел А. А. - Електронне урядування у сфері державної реєстрації народження в Україні (2020)
Бородін Є. І. - Модернізація організаційно-комунікаційних основ державного управління галуззю охорони здоров’я, Устимчук О. В. (2020)
Бурик З. М. - Зміцнення кадрової безпеки в органах влади в Україні (2020)
Demikhov O. I. - Eurointegration aspects of public housing policy in forming public health strategies in Ukraine, Dehtyarova І. O. (2020)
Зюзь О. С. - Стратегічні напрями вдосконалення стимулюючого механізму публічного управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами (2020)
Іголкін С. М. - Участь громадськості у прийнятті державних рішень, захист навколишнього природного середовища та демократія, Нестеренко Г. П. (2020)
Токар М. Ю. - Практика ефективної взаємодії публічної влади і громадських організацій: європейський досвід для України (2020)
Панченко О. А. - Епоха турбулентності і суспільні метаморфози як фактори ризиків державного управління (2020)
Сорокіна Н. Г. - Особливості етикету публічного службовця в сучасних умовах реформування публічної служби (2020)
Бліщук К. М. - Ефективність управління публічними фінансами в нових економічних умовах, Козак І. І. (2020)
Дребот О. І. - Оподаткування лісогосподарських підприємств України у контексті збалансованого землекористування, Паляничко Н. І., Данькевич С. М. (2020)
Матвіїшин Є. Г. - Вплив функціонування агломерацій на діяльність суб’єктів господарювання, Горпинюк З. С. (2020)
Крушельницька Т. А. - Соціально-економічний вплив пандемії COVID-19 у контексті державної політики реалізації Глобальної цілі сталого розвитку № 5 "Гендерна рівність”, Матвеєва О. Ю., Наумов В. М. (2020)
Рецензія на монографію Маріана Токаря "Громадські організації України в системі розвитку публічно-управлінських відносин” (2020)
Heidor A. - IT enterprise knowledge management system in the conditions of remote workflow, Kashpruk A. (2020)
Makoiedova V. - Information technologies in decision support systems (2020)
Мазаракі А. - Світовий туризм у період пандемії COVID-19, Ткаченко Т., Гладкий О. (2020)
Караваєв Т. - Митна справа в умовах COVID-19, Калуга Н. (2020)
Бовш Л. - Комплаєнс бізнес-процесів готелю в умовах пандемії, Кулик М. (2020)
Ilchenko N. - Holistic marketing in the fashion industry of Ukraine, Voynilovych V. (2020)
Ганечко І. - Бізнес-моделі ритейлу: адаптація до нових викликів, Трубей О. (2020)
Гербич Л. - Кредитоспроможність сільськогосподарських підприємств, Нетребчук Л. (2020)
Шульга Н. - Транспарентність ризику репутації банків, Женжеруха П. (2020)
Загорський В. - "Країну модернізують професійні управлінці, лідери для реформ – чесні, відповідальні, свідомі свого патріотичного обов’язку” (2020)
Каляєв А. О. - Інституціональні проблеми безпеки та оборони ЄС у контексті розширення співробітництва з Україною, Шаповал О. М. (2020)
Боровська Г. С. - Лібертаріанство у політико-правовому просторі національної та громадянської ідентичності (2020)
Войтик О. Є. - Публічні послуги у сфері публічного управління: теоретичні аспекти, Іщенко Г. О. (2020)
Кіянка І. Б. - Люмпенізована демократія та її вплив на сучасне публічне управління, Левицька Н. О. (2020)
Ундір В. О. - Принципи взаємодії органів державної влади і громадських структур як основа гармонізації суспільства (2020)
Азарова І. Б. - Аналіз суб’єктів просторового розвитку в Україні, Вишневська В. М., Яценко О. В. (2020)
Блажівська М. А. - Проблемні аспекти процесу впровадження публічних механізмів розвитку територіальних громад (2020)
Мороз С. А. - Якість вищої освіти в контексті експертних оцінок роботодавців Східної України: аналіз результатів опитування та напрями вдосконалення механізмів державного управління (2020)
Твердохліб О. С. - Практичні аспекти застосування технологій аналізу даних великих масивів (Big Data) в публічному управлінні, Грицяк Н. В. (2020)
Польська Л. О. - Механізми державного управління сталим розвитком аграрного сектора та сільських територій (2020)
Щербак Н. В. - Упровадження аналізу політики у діяльність органів державної влади (в умовах модернізації державного управління та реалізації парламентської реформи) (2020)
Юкало В. В. - Правові засади управління процесами надання медичних послуг із допоміжних репродуктивних технологій в Україні (2020)
Янсонс Я. В. - Правовий механізм публічного управління розвитком електронної демократії в Україні, Семенченко А. І. (2020)
Загорський В. С. - Цивілізаційна парадигма сталого розвитку, Борщук Є. М. (2020)
Горпинюк З. С. - Зарубіжний досвід формування та реалізації податкової політики та його імплементація в Україні (2020)
Федорчак О. В. - Податкові інструменти стимулювання інвестиційної діяльності: державно-управлінський аспект (2020)
Дружинець М. Л. - Екологія українського усного мовлення: вимова приголосних звуків (2020)
Романченко А. П. - Лексичні фразеоваріанти як складники узуальної фразеології (2020)
Форманова С. В. - Ідеографічні словники як крок до становлення поняття "картина світу" (2020)
Поліщук С. С. - Лексика птахівництва в говорах Середньонадбузького ареалу (2020)
Русавська О. О. - Фонетичні особливості мовленнєвої поведінки канадійців українського походження (2020)
Філіппова Н. М. - Українськомовна прикладна термінографія (2020)
Вільчинська Т. П. - Теонім бог як репрезентант язичницького сценарію (на матеріалі прозових текстів української письменниці ХХ ст. Євдокії Гуменної) (2020)
Кулібаба М. О. - Власні назви циклонів й антициклонів: синтаксичні моделі та функціювання (2020)
Сеник Г. В. - Зоофорні неофіційні іменування: мотиваційний аспект (2020)
Чорноус О. В. - Захисні особові імена як антропонімна універсалія (2020)
Новосілець О. В. - Семантика іменникових атрибутивів у препозиції в англійській мові (2020)
Тесліцька Г. І. - Особливості функціювання напівпредикативних ад’єктивних компонентів у структурі простого речення (2020)
Хрустик Н. М. - Сучасні тенденції розвитку українського словотворення: дериваціґя відабревіатурних похідних (2020)
Деркач Л. М. - Прецедентні біблійні одиниці в поезії Ліни Костенко: прагматично-комунікативний аспект (2020)
Руснак Ю. М. - Порівняння та засоби його вираження у малій прозі Ольги Кобилянської: когнітивний та стилістичний аспекти (2020)
Садова Г. Ю. - Спорідненість у поетичному дискурсі (на матеріалі творів миколаївських авторів) (2020)
Строкаль О. М. - Лінгвальний образ сонця як символ початку життя у мові поезії Олексія Довгого (2020)
Штонь О. П. - Порівняння у мовних портретах Володимира Даниленка (2020)
Матузкова О. П. - Лінгвокультура як синергія мови, культури та свідомості (2020)
Фаріон І. Д. - Соціальний контекст англоварваризації в українській освіті та науці (2020)
Брага І. І. - Метакомунікативна рефлексія в "наївному” епістолярії (2020)
Гайдук Н. А. - Бібліометрія як засіб інформаційного забезпечення управління науковою діяльністю, Кудлай В. О. (2020)
Шевчук-Клюжева О. В. - Соціолінгвістичні особливості формування дитячого мовлення в Україні (2020)
Kaleniuk S. O. - The Concept of "Time" in Ukrainian and German Linguistic Worldviews, Savchuk L. O. (2020)
Ковалевська Т. Ю. - Моделі лінгвістичної конгруєнтності бренд-ергоніма і рекламного слогану, Ковалевська А. В. (2020)
Кравченко Н. О. - Лінгвальні засоби спонукання в англомовних лекційному та проповідницькому дискурсах, Бондаренко К. А. (2020)
Бабій Ю. Б. - Формування лексико-стилістичної конотації рекламного тексту (2020)
Лакомська І. В. - Візуальні предикати в структурі медійних фразеологізмів: сугестійний аспект (2020)
Локота І. М. - Особливості асоціювання у хворих на параноїдну шизофренію (2020)
Матієнко-Сільницька А. В. - Сприймані інтонаційні особливості англомовних публічних промов (на матеріалі проповідницького та судового дискурсів) (2020)
Першин Є. В. - Містичний художній дискурс: жанрові особливості й мовна специфіка (2020)
Щербак О. В. - Кінослоган як рекламний інструмент: амплітуда впливу лінгвосеміотичних різновидів (2020)
Dergach D. V. - Research variations of blog analysis: genre or format? (2020)
Ковалевська Т. Ю. - Рецензія на видання: Краснобаєва-Чорна Ж. Вторинна знакова система ціннісної картини світу у фраземіці: монографія / |за ред. А. Загнітка|. Вінниця: ТОВ "Твори", 2020. 172 с. (2020)
Кузнєцов М. - Закон співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень над простором неперервних функцій (2020)
Довгий Б. - Чисельний розв'язок крайової задачі для параболічного рівняння з несамоспряженим оператором і зв'язаними крайовими умовами, Вакал Л., Вакал Є. (2020)
Горбань Ю. - Узагальнений розв'язок задачі Діріхле для модельного анізотропного вагового рівняння, Соловйова А. (2020)
Макарчук О. - Лебегівська структура розподілу узагальнених згорток Бернуллі спеціального виду, Сальник К. (2020)
Bezushchak O. - Ordinality of isometry groups of Hamming spaces of periodic sequences, Oliynyk B. (2020)
Петравчук А. - Нільпотентні модулі над поліноміальними кільцями, Чаповський Є., Клименко І., Сидоров М. (2020)
Волков Ю. - Випадкові гравітаційні хвилі у двошаровій гідродинамічній системі, Нарадовий В. (2020)
Гуртовий Ю. - Швидкості та траєкторії хвильового руху у двошаровій гідродинамічній системі, Кухаренко О. (2020)
Жук Я. - Вплив початкових напружень на термомеханічну поведінку в'язкопружної кругової циліндричної оболонки, Остос О. (2020)
Жук Я. - Компенсація осесиметричних резонансних коливань і вібророзігріву податливої на зсув жорстко закріпленої непружної циліндричної оболонки з п'єзоактуаторами, Тарасов А. (2020)
Лимарченко О. - Характер прояву нелінійностей при вібраційному збудженні руху еліпсоїдального резервуару із рідиною з вільною поверхнею, Кліменков О., Нефьодов О., Константінов О. (2020)
Лимарченко О. - Верифікація алгоритму керування резервуарами з рідиною на основі компенсації силового відгуку в різних діапазонах прояву нелінійностей, Нефьодов О., Сіренко О. (2020)
Elgondiyev K. - Total energy of harmonic oscillator with impulse action, Matmuratova S., Borodin V., Vovk L. (2020)
Дмитро Юрійович Садовий (16.07.1988 – 30.08.2020) (2020)
Міжнародна математична конференція з алгебри, присвячена 60-річчю кафедри "Алгебра та математична логіка" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020)
Правила оформлення статей для авторів "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Honcharuk S. - Regional Radio Stations as Means of Audio Information Transmitting, Tsaruk N. (2020)
Гавран І. - Новинний контент у сучасному прямоетерному мовленні, Дубина М. (2020)
Barnych M. - The Act of Impersonation in the Cinema and the Theatre, Rozhko H. (2020)
Butko O. - Video Interview in Contemporary Media Space, Semenova K. (2020)
Hrubych K. - YouTube as a New Form of Mediatization, Burkhan Ye. (2020)
Bezruchko O. - Victor Kisin’s Pedagogical Concept as a Component of Media Education in Ukraine, Fedorovych O. (2020)
Алфьорова З. - "Нове" українське кіно в контексті сучасного аудіовізуального мистецтва (2020)
Kotliar S. - Author’s Programs on Contemporary Television and their Peculiarities, Butko O., Krochak N. (2020)
Венідіктов С. - Медіасистема Китаю: внутрішній контроль та зовнішня автономія (2020)
Harmash Yu. - Research of Historical and Cultural Factors of S. Paradzhanov's Creative Work, Priadko O. (2020)
Гармаш Ю. - Бакалаврський фотопроєкт "Візуалізація", Пасинок А., Кушнарьова О. (2020)
Гончаренко М. - Бакалаврський фотопроєкт "Не пов'язані з життям", Гармаш Ю., Полякова Д. (2020)
Кукоренчук В. - Магістерский фотомистецький проєкт "Сюрреальне сучасної дійсності: людиномірний контекст", Гутевич А. (2020)
Горевалов С. - Магістерский фотомистецький проєкт "Чорнобиль: жахи реальності", Кострикова О. (2020)
Горпенко В. - Рецензія на навчальний посібник О. В. Безручка, І. А. Гавран, С. В. Желєзняка, С. В. Котляр, Г. П. Чміль "Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" в Київському національному університеті культури і мистецтв" 1 і 2 тт. (2020)
Поліщук О. - Рецензія на навчальний посібник О. В. Безручка, І. А. Гавран, А. О. Медведєвої, Г. П. Чміль "Магістерські проєкти зі спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво і виробництво" в Київському університеті культури" 1 і 2 тт. (2020)
Пересецький Р. - Рецензія на монографію Володимира Наумовича Миславського "Історія українського кіно 1896–1930: факти і документи" 1 і 2 тт. (2020)
Коменда О. - Екстенсивні та інтенсивні прояви діяльнісного універсалізму творчої особистості: Ренесанс, Бароко, Класицизм (2020)
Humbatov V. - Scientific Work of Ilham Nazarov, a Prominent Representative of the Modern Vocal Performance School of Azerbaijan (2020)
Воронова Т. - Практичне значення словесної складової опери в контексті розвитку режисерського театру XX–XXI cтоліть (2020)
Kengerli-Najafova N. - Mastery of Articulation in the Piano Performance (2020)
Bakirova G. - The History of Ornamentation Development in Music, Principles of its Formation and Performance Style (2020)
Ткач А. - Колискові пісні та їх роль у контексті традиційної культури (2020)
Цяньцю Ч. - Стилистические особенности жанра обработки в фортепианном творчестве Чжан Чжао (2020)
Nazarov I. - Interpretation Peculiarities of Opera Arias of Azerbaijani and Western European Composers Performed by Muslim Magomayev (2020)
Морзе Н. В. - Інноваційне навчання та найкращі практики: українські університети, Василенко С. В. (2020)
Морзе Н. В. - 3D-картографування системи освіти в Україні, Бойко М. А., Вембер В. П., Буйницька О. П., Василенко С. В. (2020)
Морзе Н. В. - Методологічне та технічне проєктування інноваційного класу, Бойко М. А., Вембер В. П., Дзябенко О. (2020)
Морзе Н. В. - Профіль викладача з напрямку цифрової компетентності з використанням інноваційних інструментів навчання, Бойко М. А., Вембер В. П., Буйницька О. П. (2020)
Бойко Т. - Жанрово-стилістична поліфонія режисерської творчості Романа Віктюка, Ланчак Я. (2020)
Донченко Н. - Формування та розвиток головних принципів театральної системи М. Чехова в контексті зміни світосприйняття актора, Соколенко Н. (2020)
Безклубенко С. - Проблеми театрального мистецтва як суспільного художнього виробництва, або "Мануфактура" в епоху домінування індустрій (2020)
Абрамович О. - Теоретико-методологічні аспекти пластичної виразності в майстерності актора, Кудренко А. (2020)
Нечаєнко Т. - Специфіка режисерської творчості Володимира Московченка в динаміці розвитку театральної культури Луганщини, Плуталов С., Дорофєєва А. (2020)
Юдова-Романова К. - Сучасні системи сценічного звукового забезпечення (2020)
Сорока І. - Специфіка техніки сценічного мовлення в акторському мистецтві початку ХХІ століття, Голуб К. (2020)
Давиташвили Н. - Эксперименты биомеханических тренингов Всеволода Мейерхольда в процессе повышения психофизической техники будущего актера, Юдов Н. (2020)
Бєліков А. С. - Наукова школа кафедри безпеки життєдіяльності, Сафонов В. В., Чередниченко Л. А., Шаломов В. А. (2020)
Захаров Ю. І. - Історія кафедри архітектури, Маковецький Б. І., Саньков П. М., Палагіна Л. П. (2020)
Кравчуновська Т. С. - Формування і розвиток наукової школи організації та планування будівництва і реконструкції, Дадіверіна Л. М. (2020)
Красовський В. Л. - Наукові школи кафедри будівельної механіки та опору матеріалів, Данішевський В. В., Зеленський А. Г., Панченко С. П. (2020)
Орловська Ю. В. - Формування та розвиток наукової школи кафедри міжнародної економіки та публічного управління і адміністрування, Варламова О. А., Вертелецька О. М. (2020)
Поповиченко І. В. - Історія кафедри економіки та підприємництва, Коваленко-Марченкова Є. В., Бородін М. О., Спірідонова К. О. (2020)
Савицький М. В. - Наукова школа М. Савицького "Архітектурно-конструктивно-технологічні системи для створення гармонійного антропогенно-природного середовища на основі збалансованого інноваційного розвитку та національних традицій", Нікіфорова Т. Д. (2020)
Сєдін В. Л. - Розвиток наукової школи кафедри інженерної геології та геотехніки, Бікус К. М. (2020)
Хмара Л. А. - Історія кафедри "Будівельні і дорожні машини" (2020)
Шпаковська Т. А. - Сенс життя – пошук і результат, Волчук В. М. (2020)
Гришко Г. М. - Механізм гідратації та властивості дисперсно-армованих розчинів (2020)
Куліченко Н. В. - Наскрізна класифікація зонінгово-ландшафтних об’єктно-просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів (2020)
Менейлюк О. І. - Управління зрілістю знань у будівництві за допомогою конструктивно-технологічних шаблонів, Нікіфоров О. Л. (2020)
Shekhorkina S. Yev. - Investigation of the stress-strain state of hybrid timber-reinforced concrete multi-storey buildings, Adil Jabbar Abbas, Nikiforova T. D. (2020)
Удріс-Бородавко Н. - Етнодизайн в Україні: точка біфуркації відбулася (2020)
Бондар І. - Етнодизайн як форма збереження образів народного мистецтва в умовах глобалізації (2020)
Обуховська Л. - Сучасний український етнодизайн інтер’єру: стрімка динаміка і світове визнання (2020)
Прищенко С. - Екологія культури: візуальні стереотипи в рекламі vs. креативні технології (2020)
Папета О. - Етнічні мотиви в дизайнерських колекціях одягу Людмили Семикіної (2020)
Варивончик А. - Новітні технології у вишивальному мистецтві як новий етап розвитку традиційного українського промислу (2020)
Антонович Є. - Дослідження національної орнаментики науковцями кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2020)
Удріс І. - Українська архітектура як предмет дослідження у працях вітчизняних науковців 1900-х років (2020)
Тимошенко М. - Творча діяльність Миколи Ейсмонта: архітектура, дизайн, мистецтво (2020)
Студенець Н. - Мальовані рушники в музейних та архівних збірках україни: регіональні художні особливості (2020)
Якимчук Н. А. - Прямопоисковая технология частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимком: результаты ее использования для определения участков миграции газа и водорода на поверхность и в атмосферу, Корчагин И. Н. (2020)
Якимчук Н. А. - Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть IV, Корчагин И. Н. (2020)
Азімов О. Т. - Геохімія важких металів у грунтах сміттєзвалищ за результатами екологічних досліджень з використанням даних дистанційних знімань, Трофимчук О. М., Злобіна К. С., Кураєва І. В., Кармазиненко С. П. (2020)
Свистун В. К. - Підсумки формування бази гравіметричних даних в Україні, Антонов В. О., Пігулевський П. Г. (2020)
Горбенко К. В. - Кам'яні предмети з колекції артефактів городища Дикий Сад (2012)
Лазаренко В. Г. - Архаический Аполлон и ранние восточноевропейские миграции (2012)
Островерхов А. С. - Використання природничих та технічних методів при вивченні археологічних пам'яток: петрографія, Смирнов О. І. (2012)
Зеркаль М. М. - Місце і роль недільних шкіл та факультативного навчання в системі освіти етноменшин України (1991 - 2011 рр.) (2012)
Хрящевська Л. М. - Взаємовідносини між релігійними конфесіями України на початку ХХІ століття та їх вплив на стабільність українського суспільства (2012)
Черкесова І. Г. - Етнічні мотиви у художньому текстилі Миколаївщини (2012)
Дегтярьов С. І. - Використання давніх форм чиновиробництва у державних цивільних установах на українських землях в останній чверті XVIII ст. (2012)
Баковецька О. О. - Римо-католицька церква України в умовах загострення революційної ситуації в Російській імперії в 60-х роках ХІХ століття (2012)
Кравченко О. В. - Доброчинність і створення училищ для глухонімих дітей в Україні (ХІХ- початок XX ст.) (2012)
Мартинів Ю. І. - Видавнича діяльність Почаївської Лаври (2012)
Шитюк М. М. - Справа Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації "Весна" (2012)
Ніколаєв І. Є. - Правова політика більшовиків у боротьбі з опозиційними партійними угрупованнями Радянської України періоду становлення тоталітарної системи (перша половина 1920-х років) (2012)
Шкварець В. П. - Осмислимо велич постаті І.Багряного - майстра українського слова, політичного діяча, патріота України (2012)
Шкварець В. П. - Неповторність та самобутність таланту О.Теліги,її готовність до самопожертви в ім'я ідеї свого народу (2012)
Будяков О. В. - Занепад та ліквідація есерівських партій Півдня України в першій половині 1920-х років (2012)
Кириленко В. П. - Допомога голодуючим у 1921-1923 рр. на Півдні України (2012)
Іванова Т. Ю. - Переслідування єврейського населення в 1920-1930-ті роки (за матеріалами південних областей УРСР) (2012)
Кондратюк Г. М. - Етноконфесійна політика щодо мусульман Криму в міжвоєнну добу (20-30-ті роки XX століття) (2012)
Калкутіна Н. В. - Становлення системи трудового використання іноземних військовополонених на території УРСР та нормативно-правове регулювання відносин радянської держави з даним контингентом (1939-1948 рр.) (2012)
Білоус О. П. - Умови формування перших партизанських груп і загонів на території північно-східної України (серпень 1941 - червень 1942 р.) (2012)
Кириленко А. О. - Промисловість Півдня України в період "хрущовської відлиги" (2012)
Бондарчук П. М. - Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 1950-х - перша половина 1960-х років), Даниленко В. М. (2012)
Сафонова Н. М. - Організаційно-ідеологічні засади вищої школи УРСР часів "стабілізації" (2012)
Звонкова Г. Л. - "Мирний атом" Чорнобиля і наука (2012)
Томаченко О. В. - Трансформація змісту шкільних програм з історії (1989 - 2010 рр.) (2012)
Кузовков В. В. - Політика Хозарського каганату у Східній Європі у VII - X ст. (2012)
Смирнов И. А. - Социальные традиции Речи Посполитой и Руси в XV- XVI вв. (2012)
Набока А. В. - Политика США относительно Тайваня в конце 60-х годов ХІХ века (2012)
Акунін О. С. - Велика Британія часів Георгів крізь призму історичних праць ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Ладига О. І. - Військово-стратегічні плани СРСР на Чорному морі у 1940-42 рр. та італійський королівський флот (2012)
Юрченко В. В. - Історія Росії в офіційному баченні партійних ідеологів середини 1940-х - середини 1950-х років (2012)
Підберезних І. Є. - США та наслідки Другої світової війни на Тихому океані в історичній ретроспективі (2012)
Ковальков О. Л. - Військово-технічне співробітництво між СРСР і ДРА у квітні 1978 - грудні 1979 років (2012)
Кіш Є. Б. - "Європейська карта" країн Вишеградської четвірки: історія розвитку і формат співробітництва (2012)
Дібас О. А. - Проблема втрати інтелектуального потенціалу у російсько-американських відносинах кінець ХХ - початок ХХІ ст. (2012)
Ласінська М. Ю. - Вивчення археологічних пам'яток Нижнього Побужжя: історіографія проблеми (2012)
Пархоменко В. А. - Внутрішня політика Директорії УНР у грудні 1918 - січні 1919 рр. (за матеріалами мемуаристики) (2012)
Ругаль В. П. - Життя та діяльність двічі Героя Радянського Союзу В.С. Петрова: історіографічний аспект (2012)
Сліпущенко С. М. - Сучасна вітчизняна історіографія про репресії проти інтелігенції в радянській Україні в 20-30-х роках ХХ століття (2012)
Жиряков О. Ю. - Проблема періодизації Другої світової війни в сучасній російській історіографії (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського