Нефьодов Д. В. - Рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.) в радянській історіографії другої половини 50-х - 60-х рр. (2012)
Крайнік Р. М. - Матеріально-фінансове становище освітян України в роки хрущовської "Відлиги": сучасна вітчизняна історіографія (2012)
Шкварець В. П. - Про краєзнавство і морське знамено запорозьких козаків (2012)
Демидова І. В. - Розвиток культурно-спортивних осередків Миколаївщини в ХІХ - на початку ХХ століття (2012)
Єрмілов В. С. - Лікарняний збір у Миколаєві (1894-1917 рр.) (2012)
Дем'яненко Ю. М. - Біографії директорів Миколаївської чоловічої гімназії (2012)
Горбуров Є. Г. - Видатний суднобудівник (До 100-річчя з дня народження В.М. Андріанова), Горбуров К. Є. (2012)
Бабійчук Г. В. - Історіографічна спадщина краєзнавства Миколаївщини: погляд ХХІ ст. (2012)
Рецензії (2012)
Наші автори (2012)
Вітаємо з ювілеєм! (2013)
Горбенко К. В. - Археологічні дослідження на території городища Дикий Сад в 2011-2012 рр. (2013)
Смирнов А. И. - "Александровский" - античный некрополь в городе Николаеве (2013)
Зеркаль М. М. - Дискурс трансформації політики міністерства освіти, науки, молоді і спорту України щодо проблеми освіти етносів (1990-2000-і роки) (2013)
Хрящевська Л. М. - Аналіз конституційних засад забезпечення прав етнонаціональних спільностей в період становлення незалежності України (2013)
Козлов М. М. - Кудесники на Русі (2013)
Морозан О. О. - Трансформація влади в Київській Русі за нащадків Ярослава Володимировича (2013)
Мартинів Ю. І. - Почаївський монастир у XVII — початку XVIII століття (2013)
Баковецька О. О. - Католицька освіта в Україні в кінці XVII - перша чверть ХІХ ст. (2013)
Вдовиченко Є. В. - Зміни та новації у суднобудуванні та судноремонті в адміралтействах України (20 - 40-ві рр. ХІХ ст.) (2013)
Шкварець В. П. - Микола Міхновський як речник самостійницької течії Українського національно- визвольного руху, Шитюк М.М., Гузенко Ю. І. (2013)
Тинченко Я. Ю. - Українські державні нагороди, 1918-1919 роки: проекти, спроби виготовлення, практика нагородження (2013)
Будяков О. В. - Діяльність РСДРП на Півдні України в контексті ліквідаційної політики більшовицької партії проти політичної опозиції (перша половина 20-х років ХХ століття) (2013)
Тимченко В. В. - Участь органів ВНК-ДПУ в антирелігійній кампанії на Півдні УСРР в 20-х роках ХХ століття (2013)
Ніколаєв І. Є. - Організаційно-правові аспекти взаємовідносин Української комуністичної партії з більшовицькою владою в період її утворення та становлення (1920-1922 рр.) (2013)
Шитюк М. М. - Римо-католицька церква в Україні в першій половині ХХ століття (2013)
Тригуб О. П. - Міжнародна організація "Джойнт" в економічній розбудові Південної України (20-30-ті роки ХХ ст.) (2013)
Кокошко Ф. І. - Відмінність характеру ведення війни на південному театрі воєнних дій в червні- липні 1941 року (2013)
Захарченко О. О. - Альфред Розенберг - головний ідеолог націонал-соціалізму в расовому та єврейському питаннях (2013)
Вишневський С. А. - Розвиток спорту в Трансністрії в роки німецько-румунської окупації Південної України (1941 - 1944рр.) (2013)
Герус-Бахтіна Н. А. - До питання евакуації фольксдойче Півдня України на територію Рейху (кінець 1943-початок 1944рр.) (2013)
Маринченко Г. М. - Виявлення та ліквідація порушення законодавства про культи у Південній Україні в перші повоєнні роки (2013)
Кириленко А. О. - Реорганізація МТС в період хрущовської "відлиги" та зміни в південному регіоні УРСР (2013)
Бондарчук П. М. - Особливості релігійної ситуації в УРСР (середина 1950-х - перша половина 1960-х років), Даниленко В. М. (2013)
Киричевський П. І. - Побут ченців православних монастирів в УРСР у період повоєнної відбудови країни та хрущовської "відлиги" (2013)
Кузовков В. В. - Хозарський каганат та мусульманський світ у ІХ ст. (2013)
Сбродов О. О. - Ал-Мас'уді та його твори у сходознавчих дослідженнях В.М.Бейліса (2013)
Сухушин М. П. - Военная реформа Петра І: взгляд на реформу (2013)
Ашурков Т. Т. - Російсько-іранська війна 1804-1813 рр. у світлі дипломатичної діяльності Наполеона Бонапарта (2013)
Вовчук Л. А. - Становлення дипломатичних установ у портових містах Чорноморського-азовського басейну Російської імперії (1785-1919 рр.) (2013)
Іванова Т. Ю. - Українське питання у зовнішньополітичній концепції Т. Масарика (2013)
Буглай Н. М. - Вступ Республіки Польща до НАТО в контексті приходу до влади О. Квасьнєвського (2013)
Драганенко В. П. - Трагічний бій Івана Сірка. (реконструкція за джерелами середини XVII - початку XVIII ст.) (2013)
Акунін О. С. - До питання визначення кола джерел та літератури з проблеми скасування работоргівлі в Англії (XVIII - перша третина ХІХ ст.) (2013)
Радченко Н. М. - "Повне Зібрання Законів Російської імперії" як джерело з вивчення історії розвитку кредитних установ України (1850 - 1881 рр.) (2013)
Назарова К. В. - Ідея "нації" та "націоналізму" в українському політичному дискурсі кінця ХІХ - початку ХХ ст.: на шляху до створення політичної ідеології (2013)
Пархоменко В. А. - Передумови здобуття незалежності Східної Галичини у 1918 році в історико- мемуарній літературі (2013)
Білоконь А. О. - Радянська преса як джерело з дослідження німецько-японських відносин напередодні Другої світової війни (на матеріалах газети "Известия") (2013)
Погромський В. О. - Сучасні дослідження з історії діяльності "Джойнт" в Україні у вітчизняній та діаспорній історіографії (2013)
Вербицький В. А. - Російська православна церква у радянській історіографії міжвоєнного періоду (1920-1939 рр.) (2013)
Крайнік Р. М. - Радянська ідеологізація системи освіти України в 1945 році: історіографія проблеми (2013)
Русін Р. М. - Проблема масових політичних репресій в Україні в працях радянських та вітчизняних дослідників (1920-1970рр.) (2013)
Побережець Г. С. - Джерела та історіографія життя та творчості В'ячеслава Максимовича Чорновола (2013)
Горбуров Е. Г. - Николаевцы - кавалеры первых украинских наград, Горбуров К. Е. (2013)
Радіонова Ю. А. - Літературна творчість і фольклорно-етнографічні вправи М.М. Аркаса (2013)
Рецензії (2013)
Наші автори (2013)
Вітаємо ювіляра! (2013)
Горбенко К. В. - Фортификационные сооружения городища Дикий Сад (2013)
Бондаренко Д. В. - Полуземлянка архаического времени на поселении Викторовка-І (историческое моделирование), Смирнов А. И. (2013)
Хрящевська Л. М. - Діяльність національно-культурних товариств України в 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Гамза І. В. - Ткацтво та вишивка тернівських болгар (2013)
Копринаров Б. - Болгарско-украинские ретроспективные и проспективные связи: исторические, экономические, культурные и туристические аспекты, Радойнова Д. (2013)
Козлов М. М. - Жертвоприношення дітей у східних слов'ян домонгольської епохи (2013)
Мартинів Ю. І. - Діяльність Почаївської Лаври по збереженню пам'яток історико-культурної спадщини (2013)
Березняк Я. В. - Участь земств Таврійської губернії у становленні та діяльності сільськогосподарських навчальних закладів (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) (2013)
Тригуб О. П. - Дворянське землеволодіння Кривоозерщини (кінець ХV - початок ХХ ст.) (2013)
Баковецька О. О. - Історія виникнення та розбудови римо-католицьких церков в місті Одеса (ХІХ століття) (2013)
Єрмакова І. О. - Особливості запровадження єдиновірства у 40 - 60 рр. ХІХ століття (на матеріалах Херсонської губернії) (2013)
Крижановська Н. Є. - Феномен "Театру корифеїв" в культурному житті Південноукраїнського регіону (2013)
Савченко С. А. - Ар'єргардні бої революції: анархістська герилья в Одесі (грудень 1906 - грудень 1907) (2013)
Кириленко В. П. - Особливості організації допомоги голодуючим Поволжя в 1920-х роках у Південній Україні(за матеріалами Миколаївської губернії) (2013)
Третякова О. А. - Становище римо-католицької церкви Півдня УСРР в міжвоєнні роки (2013)
Сліпущенко С. М. - Репресивно-каральна політика радянської влади проти науково-педагогічної інтелігенції Півдня України в 1930-х роках (2013)
Вишневський С. А. - Діяльність Одеського університету в роки румунської окупації Південної України (1941-1944 роки) (2013)
Михайлуца М. І. - Християнізація як складова зовнішньої політики Румунії на Півдні України в роки Другої світової війни (2013)
Шитюк М. М. - Діяльність Єврейського антифашистського комітету (1942-1948 роки) (2013)
Маринченко Г. М. - Антирелігійна пропаганда засобами кіно та радіо за часів хрущовської "відлиги" (за матеріалами Південних областей УРСР) (2013)
Дзюбан О. В. - Особливості та роль корпоративного меценатства в розвитку сучасного Олімпійського спорту в Україні (2013)
Кузовков В. В. - Хозарський каганат та мусульманський світ у Х ст. (2013)
Мацюта П. А. - Становлення та сутність "системи Петра Великого" - зовнішньополітичної доктрини Російської імперії середини XVIII ст. (2013)
Ашурков Т. Т. - Перша дипломатична місія О. С. Грибоєдова в Ірані (2013)
Акунин А. С. - Влияние работорговли на становление капитализма в Западной Европе и Северной Америки: человеческий фактор (2013)
Сухушин М. П. - Регулярная армия в контексте реформ Петра I: социальный аспект (2013)
Погромський В. О. - Медична допомога американських міжнародних організацій Радянській Росії за часів гуманітарної катастрофи 1921-1923 рр. (2013)
Сейдаметов Э. Х. - Репрессии крымских татар Румынии в коммунистический период (2013)
Іванова Т. Ю. - Білоруські колабораціоністські організації та їх діяльність у 1941-1944 рр. (2013)
Кіш Є. Б. - Інноваційний потенціал транскордонного співробітництва регіонів України та Угорщини (2013)
Буглай Н. М. - Президентські вибори 2000 року в Польщі та вступ країни до Європейського Союзу (2013)
Тригуб О. П. - Становлення зовнішньополітичної концепції РПЦ в умовах глобалізації (2013)
Гузенко Ю. І. - Висвітлення військово-морського мистецтва козацтва у першому томі "Історії запорозьких козаків" Д. І. Яворницького (1892) (2013)
Пархоменко В. А. - Щоденники Д. Донцова та Є. Чикаленка - як джерело з історії Гетьманату 1918 року в Україні (2013)
Кондратюк Г. Н. - Проблемы этнополитики межвоенного периода Крымской АССР в историографии 1920-1930-х годов (2013)
Вербицький В. А. - "Обновленський" розкол Російської православної церкви у роботах радянського історика О. Шишкіна (2013)
Ніколаєв І. Є. - Висвітлення в радянській історіографії проблематики утвердження комуністичного єдиновладдя в УСРР у 1920-хроках (2013)
Михайловський Т. О. - Міжнародні організації на Півдні України у 20-х роках ХХ ст. : історіографія питання (2013)
Кокошко Ф. І. - Об'єктивні труднощі при висвітленні ходу воєнних дій у 1941 році (2013)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр. ) в дисертаційних дослідженнях 2000-х рр. (2013)
Русін Р. М. - Масові політичні репресії в Україні міжвоєнного періоду: сучасна історіографія (2000-2010 рр.) (2013)
Чернявська К. В. - Сучасні історіографічні дослідження проблеми голодомору 1932-1933 рр. в Україні: тенденції та напрямки (2013)
Крайнік Р. М. - Компартійні організації у повоєнному відновленні освітніх закладів західної України: радянська історіографія другої половини 1940-х-1950-хрр. (2013)
Грибеник М. В. - Атеїстична пропаганда в періодичній пресі Півдня України (1954-64-х рр.) (2013)
Зеркаль М. М. - Історіографічний аналіз висвітлення історії освіти національних меншин в Україні (1991-2012 рр.) (2013)
Мітковська Т. С. - Становлення та розвиток гідрографічної служби на Чорному морі у ХІХ ст. (2013)
Караульна О. М. - Революційно-селянські виступи 1905р. на Півдні України (на матеріалах Миколаївського градоначальства і Херсонської губернії) (2013)
Фесенко А. А. - Практика присвоения звания "Почетный гражданин города Севастополя" на примере Николая Николаевича Романова (2013)
Вдовиченко Є. В. - Суднобудування та Чорноморський флот на початку ХІХ ст. (2013)
Дем'яненко Ю. М. - Учні, випускники і викладачі Миколаївської чоловічої гімназії - учасники Першої світової війни (2013)
Горбуров Е. Г. - И. П. Максименко - ударник постройки С-128 (историко-краеведческое исследование), Горбуров К. Е. (2013)
Рецензії (2013)
Наші автори (2013)
Горбенко К. В. - Городище дикий сад як контактна територія Чорноморського регіону рубежу ІІ–І тис. до н. е. (2014)
Ніколаєв І. Є. - Порядок функціонування та етапи припинення діяльностіпольських національних організацій УСРР в 1920-х роках (2014)
Зеркаль М. М. - Політика вищих органів державної влади України стосовно освітиетносів: історичний нарис (1990–2000-і роки) (2014)
Івацький В. І. - Трансформації грецької ідентичності в Українському Північному Приазов'ї (2014)
Гузенко Ю. І. - Легка козацька кіннота (кінець XVI – перша половина XVII-ст.):підготовка і тактика (2014)
Делібалтова Ю. В. - Мовне питання в школах Підкарпатської Русів другій половині ХIХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Дегтярьов С. І. - Державна служба по відомству народної освіти на українських землях у першій половині ХІХ ст. (2014)
Кириленко В. П. - Діяльність "Джойнт" на Півдні України в період 1920-х років (2014)
Шитюк М. М. - Голод 1928–1929 років у південному регіоні УРСР (2014)
Сліпущенко С. М. - Каральні заходи радянської влади проти інженерно-технічних працівників Півдня України в 1930-х роках (2014)
Калкутіна Н. В. - Міжнародно-правове регулювання військового полону та правовий статус іноземних військовополонених в СРСР на початку ХХ ст. (2014)
Захарченко О. О. - Бойові дії кавалерійських частин і з'єднань Червоної Армії у роки Великої вітчизняної війни (2014)
Бахтін А. М. - Оборонні бої у серпні 1941 р. та визволення Миколаївської області від німецько-румунських загарбників у березні 1944 р. (2014)
Кириленко А. О. - Кукурудзяна епопея на Півдні України в період хрущовських реформ (2014)
Кислинська С. А. - Відбудова промисловості Півдня України в період першої повоєнної п’ятирічки (2014)
Король В. М. - Стан мережі навчальних закладів системи трудових резервів у період відбудови економіки України (1943–1950 рр.) (2014)
Маринченко Г. М. - Загальний аналіз стану лютеранських церков Південної України в повоєнний період (2014)
Пекарчук В. М. - Еволюція договірної основи міждержавних культурних зв'язків, як чинник відродження і розвитку культури етноменшин: тенденції (1990–2000-х років) (2014)
Усенко Н. М. - Дозвілля та відпочинок у вимірі повсякденного життя сільської трудящої молоді: зміни 1990–2000-х років (2014)
Кузовков В. В. - Свідоцтва візантійських історичних творів про відносини Східної Римської імперії з кочовиками Північного Причорномор'я у IV–VII ст. (2014)
Сухушин М. П. - Церковь и армия России в конце XVII –начале XVIII века (2014)
Коваль М. В. - Створення укріплених районів країнами Західної Європи в 20–30 роках ХХ ст. (2014)
Кіш Є. Б. - Особливості історичного розвитку Березького комітату (2014)
Мельніченко В. В. - Тайбей та Пекін в далекосхідних планах Вашингтону (1960–1970-ті рр.) (2014)
Буглай Н. М. - Зовнішньополітичні пріоритети Польщі та їх вплив на внутрішньополітичний стан країни (1995–2005) (2014)
Пронь Т. М. - Євразійська Росія та європейська Україна: сучасна битва за велику Європу (2014)
Пархоменко В. А. - Мемуарні свідчення про події 1917–1921 рр. в радянській Україні: до загальної характеристики (2014)
Крайнік Р. М. - Комсомольське виховання в українських закладах освіти повоєнного часу: радянська історіографія (2014)
Нефьодов Д. В. - Рух Опору в Південній Україні (1941–1944 рр.) в радянській історіографії другої половини 50-х – 60-х рр. (2014)
Шостак А. В. - Періодична преса про стан та розвиток православних конфесій Миколаївської області у 90-х роках ХХ століття (2014)
Ласінська М. Ю. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції євреїв за працею Волтера Ф. Вілкокса "Інтернаціональні міграції" (2014)
Авраменко О. І. - Про монографічні, дисертаційні дослідження та навчальні посібники з Аркасіани, Шкварець В. П. (2014)
Губська Т. М. - Родові усипальниці Миколаївського християнського цвинтаря: проблеми вивчення та збереження (2014)
Gorburov Ye. - The History Of The Shock Working Day Badge, Gorburov K. (2014)
Прокоп Ю. В. - Факторы значительного увеличения количества евреев-иностранцев в Новороссийском крае во второй половине XIX в. (2014)
Павлюк А. Н. - Социально-экономическая активность евреев Берислава (Херсонской губернии) (2014)
Єрмілов В. С. - Наукові відрядження і професійне удосконалення медиків Херсонської і Таврійської губерній у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Погорєлов А. А. - Репресії проти ветеринарних лікарів Миколаївщини на початку 30-х років ХХ ст., Губанов О. О. (2014)
Чорноіваненко І. В. - Жити в місті: доля будинку родини Скадовських (2014)
Рецензії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Горбенко К. В. - Символи лінійної писемності Б з колекції матеріальних предметів городища Дикий Сад, Козленко Р. О. (2014)
Ласінська М. Ю. - Основні проблеми та історія досліджень археологічних пам’яток гунської доби регіону північного причорномор’я (2014)
Ивацкий В. И. - Ромейская идентичность в Крыму в ХVІІ–ХVІІІ ст. (2014)
Пекарчук В. М. - Роль традицій у розвитку самобутності етноменшин України: тенденції 1990–2000-х років (2014)
Козлов М. М. - За часів Віщого Всеслава (2014)
Зеркаль М. М. - Пам’ять про початок трагедії Першої світової війни та сьогодення (2014)
Шитюк H. H. - Немцы Юга Украины в Первой мировой войне (2014)
Делібалтова Ю. В. - Освіта на Підкарпатській Русі в 20-ті роки ХХ століття (2014)
Караульна О. М. - Теоретичні концепції націогенезу І. Лисяка-Рудницького в контексті специфіки розвитку України (2014)
Будяков О. В. - Діяльність УПЛСР (борбистів) на Півдні УСРР в контексті ліквідаційної політики більшовиків (1919–1920-ті роки) (2014)
Сліпущенко С. М. - Політика більшовицької влади щодо інженерно-технічних працівників Півдня України в другій половині 1920-х років (2014)
Кириленко В. П. - Вживання сурогатів жителями Півдня України за часів голоду 1921–1923 рр. (2014)
Маринченко А. Н. - Подготовка к ликвидация УГКЦ в 1946 г. и роль в этом процессе РПЦ (2014)
Кириленко А. О. - Соціальні зміни часів хрущовської "відлиги" (на прикладі Херсонської області) (2014)
Усенко Н. М. - Сільський життєвий простір як умова повсякдення трудящої молоді: тенденції 1990–2000-х років (2014)
Гузенко Ю. І. - Галера як основний корабель військового флоту Османської імперії кінця XVI – першої половини XVII ст.: до проблеми реконструкції (2014)
Кіш Є. Б. - Вишеградське співробітництво: історичні аспекти середньовіччя Центральної Європи (2014)
Пронь С. В. - Історія християнства в Японії (1549–1873 рр.): per impossible (2014)
Іванова Т. Ю. - Національна політика 1920-х рр. в СРСР (2014)
Пронь Т. М. - Ірак у близькосхідній політиці та дипломатії Великої Британії. Ретроспективний аналіз 1921–1956 років (2014)
Сосюкіна О. О. - Дипломатичне, наукове і культурне співробітництво Китайської Народної Республіки та України наприкінці 1940-х – 1950-ті роки (2014)
Буглай Н. М. - Основні тенденції зовнішньої політики Польщі під час перебування при владі президента О. Кваснєвського (2014)
Селіванова-Зеркаль І. О. - Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-х років у вимірі європейської інтеграції (2014)
Мельніченко В. В. - Ядерні випробування Китаю після 1996 року (2014)
Жиряков О. Ю. - Проблема причин радянсько-німецької війни у імперському напрямі російської історіографії (2014)
Ломака О. А. - Етнічні процеси на Кіровоградщині в ІІ половині ХХ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Крайник Р. Н. - Интернациональное воспитание в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография (2014)
Чернявська К. В. - Питання аграрної історії України кінця 1920-х – початку 1930-х років в сучасній зарубіжній історіографії (2014)
Нефьодов Д. В. - Національна течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Йончева Г. - Научный архив Болгарской Академии наук – старейшее архивное учреждение Болгарии, Ілієва Д. (2014)
Єрмілов В. С. - Губернські лікарні в земській медицині Півдня України (2014)
Гуменюк А. Ю. - Історія створення та значення першої залізниці у Криму (2014)
Пархоменко В. А. - Надання допомоги біженцям у Миколаєві в роки Першої світової війни (2014)
Вишневський С. А. - Розвиток культурного життя у Миколаєві та Генеральній окрузі в роки німецької окупації України (1941–1944 рр.) (2014)
Будзанівська Н. В. - В. І. Вернадський у колі сім’ї (Кримький період) (2014)
Рецензії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Горбенко К. В. - Археологічні дослідження на території городища Дикий Сад у 2013-2014 роках (2015)
Ласінська М. Ю. - Нижнє Побужжя,як етнокультурна контактова зона між слов’янами та кочовиками (VІ – VІІ ст.) (2015)
Смирнов О. І. - Політеїзм культу Аполлона та його нова посвята з поселення Вікторівка, Волкова К. Л. (2015)
Третякова О. А. - Історичні місця розселення польського населення Півдня України (2015)
Шеін С. С. - Ольвія та Македонія. Спірні питання скіфського походу Зопіріона у Північне Причорномор'я (2015)
Вдовиченко Є. В. - Значення діяльності іноземних спеціалістів у формуванні військово-морського флоту на Півдні України у ІІ половині XVIII ст. (2015)
Захарченко О. О. - "Грейговський прорив" Південного фронту і народження української гвардії (2015)
Калкутіна Н. В. - Результати трудового використання військовополонених на Півдні УРСР (1944-1949 рр.) (2015)
Ніколаєв І. Є. - Свідки Єгови в Україні: від становлення до переслідування у повоєнний період, Маринченко Г. М. (2015)
Пронь С. В. - Таємниця історії України (можливі пророцтва Геродота): Іntra vires (2015)
Акунин А. С. - Социально-правовое положение рабов в английских колониях нового времени и крестьянства Украины в период массовых политических репрессий: попытка сравнительного анализа (2015)
Буглай Н. М. - Польща у системі співробітництва Вишеграду (2015)
Бургаз Ю. В. - Особистість П. Г. Заічнєвського як радикала революціонера (2015)
Кузовков В. В. - Константинополь і варвари: візантійська дипломатія в правління імператора Аркадія (395 – 408) (2015)
Грицай С. Я. - Стан наукової розробки проблеми дослідження трансформації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Кириленко А. О. - Сучасна історіографія Півдня України в 1953-1964 рр. (2015)
Крайник Р. Н. - Пропаганда в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография (2015)
Нефьодов Д. В. - Радянська течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2015)
Пархоменко В. А. - 1914-1916 рр. у мемуарній спрадщині Дмитра Дорошенка (2015)
Бундюченко Т. В. - Місце Миколи Аркаса в історичному процесі на Миколаївщині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Демяненко Ю. Н. - Настоятель Свято-Николаевской греческой церкви города Николаева Иванов Евдоким Феодорович (2015)
Єрмілов В. С. - Протиепідемічна діяльність земської медицини Таврійської губернії (2015)
Мітковська Т. С. - Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. (2015)
Прокоп Ю. В. - К истории создания Бродской синагоги в Одессе (2015)
Ніколаєв І. Є. - Рец.: Баковецька О. О. Римо-католицька церква в Україні в кінці XVIII–XІX ст. / О. О. Баковецька. — Миколаїв: Іліон, 2015. — 360 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Герус-Бахтіна Н. А. - Ставлення радянської влади до етнічних німців на початку ІІ cвітової війни (2015)
Третякова О. А. - Соціально-економічний розвиток польського населення Півдня України в 20-30-х рр. ХХ ст. (2015)
Алексєєв С. В. - Безробіття й неформальна зайнятість в Україні в перехідний до ринку період (1991-2004 рр.): історичний аспект (2015)
Горнецкі В. В. - Розбудова міської інфраструктури Закарпаття в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Даниленко С. В. - Податкова система Наркомату продовольства в УСРР: ілюзія НЕПу (початок 1920-х рр.) (2015)
Кулчар Т. Ф. - Специфіка перетину українсько-угорського кордону (2015)
Лютий О. П. - Внесок металургів України у створення морської нафтодобувної техніки (2015)
Мартинюк Я. М. - Участь органів самоврядування у розбудові міст Волинського воєводства (2015)
Міщанин В. В. - Перші радянські вибори на Закарпатті в республіканський парламент (9 лютого 1947 р.): аналіз, хід та результати (2015)
Ніколаєв І. Є. - Таємно-оперативна та агентурна робота НК-ДПУ, як елемент боротьби з альтернативними політичними силами УСРР в 1920-х рр. (2015)
Стеценко В. І. - Роль мирного населення України у відсічі ворожої навали в Вітчизняній війні (2015)
Хомутовська І. І. - Економіко-господарський механізм УРСР в роки "перебудови", Шитюк М. М. (2015)
Буглай Н. М. - Проблемні питання польсько-білоруського співробітництва (1995-2005 рр.) (2015)
Коваленко Л. В. - Участь США та Великої Британії в дипломатичному врегулюванні об’єднання Німеччини у форматі переговорів "2+4" (2015)
Пронь С. В. - Становлення російсько-китайського кордону та територіальні врегулювання між двома країнами протягом XIX-XX століть (2015)
Селіванова–Зеркаль І. О. - Просторові координати аграрної політики та її соціально-економічні репрезентації у сільському господарстві Польщі в 1990 – 2000 – і роки (2015)
Григоращенко О. М. - Спогади В. Ф. Снігового в якості джерела з історії Висунської республіки (1919 р.) (2015)
Горбуров Є. Г. - Бона Воронівської економії пана Ернста, Горбуров К. Є. (2015)
Замуруйцев О. В. - Виникнення кризи при вивченні проблеми кваліфікаційного рівня кадрів рсча та шляхи її подолання у російській історіографії, Жиряков О. Ю. (2015)
Майброда О. Л. - Джерельна база дослідження соціально-культурного розвитку Волинського села у період так званого розвинутого соціалізму (2015)
Маринченко Г. М. - Сучасний стан геральдичної науки в Україні (2015)
Нефьодов Д. В. - Новітня історіографія руху опору в Південній Україні (2001-2014 рр.) (2015)
Пархоменко В. А. - Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників (2015)
Русанова М. І. - Імперіалістичний дискурс у британській історіографії: апологетичний напрямок (2015)
Торопцева А. І. - Проблеми формування української нації та становлення державності України за мемуарами Шарля Дюброя (2015)
Шульга В. П. - Аграрні студії Григора Менделя (2015)
Бабенко Л. Л. - Професор В. О. Щепотьєв у духовно-релігійному і культурно-освітньому житті Полтави (2015)
Губська Т. М. - Дослідження та охорона пам’яток миколаївського некрополя (на прикладі поховання родини Аркасів) (2015)
Демьяненко Ю. Н. - Формирование коллекции Николаевского городского естественноисторического музея за счет пожертвований Николаевцев и гостей города в конце 1913–І-й половине 1914 гг. (2015)
Захарченко О. О. - Десант у безсмертя: героїчний подвиг морських піхотинців в боях за визволення Миколаєва (до 100-річчя з дня народження К. Ф. Ольшанського) (2015)
Зеркаль М. М. - Перехідні періоди в історії: регіональний аспект (за матеріалами сіл Воскресенське та Богоявленське) 1914-1920 рр. (2015)
Ласінська М. Ю. - До проблеми вивчення некрополів кінця ХVІІІ – першої половини ХХ ст. в регіоні Нижнього Побужжя (2015)
Шитюк М. М. - На книгу Турченко Галини, Турченко Федіра "Проект Новоросія" 1764–2014 рр. Ювілей на крові". Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 140 с. (2015)
Горбуров Є. Г. - Миколаївським вогнеборцям присвячується (2015)
Відомості про авторів (2015)
Алексєєв С. - Іноземний капітал у банківській системі України у 1991–2005 рр.: історичний контекст (2016)
Галан О. - Педагогічна освіта на Волині в 1939-1941 роках: заснування середніх спеціальних навчальних закладів (2016)
Леснича П. - Організація та форми проведення дозвілля міськими жителями Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Ломака О. - Мовна ситуація в системі засобів масової інформації на Кіровоградщині у другій половині ХХ століття (2016)
Лютий О. - Внесок України в будівництво броньових кораблів післявоєнного покоління (2016)
Міщанин В. - Військово-політична ситуація на Закарпатті восени 1944 р. (2016)
Ревенко В. - Відбудова закладів освіти на Півдні України в повоєнний період (1944–1955 рр.) (2016)
Шарін О. - Спроби реформування сільського господарства Півдня України у 50-ті середині 60-х рр. ХХ ст. (2016)
Шостак А. - Процес реєстрації статутів православних громад на Півдні України у 1991-1999 рр. (2016)
Буглай Н. - Польсько-українські економічні взаємини (1995-2005 рр.) (2016)
Вапцарова Ґ. - Значення архіву академіка Пенчо Райкова для історії хімічної науки, Ілієва Д. (2016)
Демяненко Ю. - Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-японской войны 1904-1905 гг.(часть І: А-К) (2016)
Іванов О. - Мао Цзедун: політичні проблеми культурного розвитку Китаю (до "революції" 1966-1976 рр.) (2016)
Кирилова А. - Російська політика щодо болгарської освіти після Кримської війни (2016)
Седляр Ю. - Формування спільної європейської політики у галузі безпеки та оборони (1945-2014 рр.) (2016)
Хомутовська І. - "Перебудовний" етап СРСР (1985-1991 рр.) - складові не реалізації, Шитюк М. (2016)
Гамза В. - Спогади Пєтара Абрашева як джерело з історії освіти та культури на Миколаївщині у другій половині XIX століття (2016)
Григоращенко О. - Початковий етап української національно-демократичної революції 1917-1921 років у спогадах В. Ф. Снігового (2016)
Пархоменко В. - Формування образу ворога у 1915 р. (на матеріалах російської періодики) (2016)
Захарченко О. - Штурм "Бузького валу" і бої за Ковалівський плацдарм: забута трагедія (2016)
Зеркаль М. - Драма в Богданівці: незагоєна рана народної пам’яті (1941-1942 рр.) (2016)
Павленко Ю. - Промисловий розвиток Миколаївщини в період перебудови (1985-1991 рр.) (2016)
Шкварець В. - Рецензія на книгу П. І. Гайдуцького "Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні". – К. : ТОВ "Інформаційні системи", 2015. – 448 С., Маринченко Г. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бабенко О. О. - Доля пам’ятників радянським воїнам та кладовищ, щопотрапляли у зону затоплення водосховищем Кременчуцької ГЕС (за матеріалами державного архіву Кіровоградської області) (2016)
Бугрій В. С. - Становлення історичної науки і освіти у Cумському інституті соціального виховання (початок 30-х рр. ХХ ст.) (2016)
Гевко А. А. - Селянський повстанський рух на Півдні України (1917–1921 рр.) у мемуарній спадщині (2016)
Грищенко Т. Р. - Внесок сільськогосподарського наукового комітету України у становлення й перші роки діяльності Всеукраїнського сільськогосподарського музею (2016)
Захарченко О. О. - Нацистський проект "Готенланд" в Криму і на Півдні України (2016)
Калкутіна Н. В. - Іноземні військовополонені на Півдні України: проблема взаємовідносин з місцевим населенням (1944–1950 рр.) (2016)
Кузнець Т. В. - Церковний спів в системі початкової освіти Київської єпархії початку ХХ століття (2016)
Кулчар Т. Ф. - Культурнo-гуманітарний аспект транскордонного співробітництва України та Угорщини (2016)
Міщанин В. В. - Перший з’їзд народних комітетів Закарпатської України: нові підходи (2016)
Ревенко В. В. - Соціальне становище селян Південної України в 1945–1951 рр. (2016)
Рубан М. В. - Визначення поняття волонтерства (2016)
Третякова О. А. - Особливості створення та діяльності польських національних сільських рад Херсонського округу в міжвоєнний період (2016)
Янчук М. М. - Активність духовенства Київської єпархії щодо відкриття церковних шкіл у 1860-х роках (2016)
Мельников Є. О. - Історико-біографічні портрети батьків російської анархії: М. Бакуніна і П. Кропоткіна (2016)
Єрмілов В. С. - Чорноморський флот у період російсько-турецькоївійни 1828–1829 років: епідемічні загрози (2016)
Буглай Н. М. - Формування позитивного іміджу Польщі на міжнародній арені (2016)
Іллар К. Я. - Передумови формування концептуальних засад трьох зовнішньополітичних пріоритетів Угорщини у 1990–1994 роках (2016)
Лютий О. П. - До історії створення унікального підводного крейсера (2016)
Лютий О. П. - Способи якісної металургії заліза з глибини століть (2016)
Седляр Ю. О. - Формування інституційного механізму ЄС з реалізаціїполітики санкцій (1945–2009 рр.) (2016)
Баковецька О. О. - Римо-католицькацерква України кінця ХVІІІ–ХІХстоліть: дореволюційна історіографія (2016)
Гамза В. І. - Південнослов'янський пансіон та болгарські колонії на Півдні України (2016)
Nefyodov D. V. - Relevance of thehistoriographic research of Ukrainian SSR workers of postwar twenty years (1946–1965) (2016)
Горбуров Є. Г. - Выходцы из Франции – Белен-де-Баллю. Николаевская ветвь, Горбуров К. Є. (2016)
Зеркаль М. М. - Репресії радянської системи до селян під час голодомору 1932–1933 рр. на Миколаївщині:долі людей (2016)
Пархоменко В. А. - Суспільно-політичне життя Миколаєва: рік 1916-й (2016)
Штаба М. І. - Єврейське населенняв політичному житті м. Миколаєва в кінці ХІХ на початку ХХ ст. (2016)
Ломака О. А. - Історичні передумови етнічних процесів в Україні (2017)
Третякова О. А. - Розселення польського населення на території Південної України (2017)
Алексєєв С. В. - Формування тіньової економіки в пострадянській Україні (1991–2004 рр.): історичні особливості та наслідки (2017)
Даниленко С. В. - Опір селян податковому тиску в УРСР 1923–1929 рр. (2017)
Докашенко В. М. - Первинні профспілкові організації в контексті політичних завдань "відлиги" (2017)
Мартинюк Я. М. - Вплив польської державної адміністрації на формування та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині(20–30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Ралко Р. С. - Нормативно-правові засади діяльності студентських будівельних загонів УРСР (1960–1970-ті рр.) (2017)
Ревенко В. В. - Організація роботи в дошкільних установах в селах Південної України в повоєнний період (2017)
Фесенко А. А. - "Почесне громадянство міста" як форма суспільного визнання особистого внеску Е. Тотлебена у розвиток м. Севастополя (2017)
Царюк В. В. - Реституція історико-культурних цінностей та її правова регламентація (2017)
Шимко О. В. - Житлове будівництво у Донбасі у 1965–1985-х роках: проблеми та шляхи вирішення (2017)
Буглай Н. М. - Єврорегіони у зовнішній політиці Польщі (1995–2005 рр.) (2017)
Іванова Т. Ю. - Чеський фашизм: становлення та еволюція у 1939–1945 рр. (2017)
Ляшенко М. Л. - Тенденції розвитку культурної дипломатії України в Німеччині (1991–2017 роки) (2017)
Мілютін С. Ю. - Діяльність Константинопольського патріархату підчас правління Ісаврійськоїдинастії (2017)
Пронь С. В. - Мартін Лютер і Томас Мюнцер: Реформація в Німеччині, яка змінила Європу та світ (до500-річчя Віттенберзьких тез) (2017)
Бабенко О. О. - Будівництво Кременчуцької ГЕС у радянській науковій і науково-популярній літературі 1960–1980-х рр. (2017)
Баковецька О. О. - Римо-католицькацерква України кінця ХVІІІ–ХІХ століть у сучасній історіографії (2017)
Гевко А. А. - Збройне протистояння між військами Центральноїради та більшовиками в Одесі (1917–1918 рр.) у спогадах сучасників (2017)
Зеркаль М. М. - Міжнаціональні стосунки в Україні: досвід діяльності Центральної комісії національних меншин при ВУЦВК в 1924–1934 рр. (2017)
Нефьодов Д. В. - Відображення руху раціоналізаторів і винахідників в повоєнне двадцятиріччя (1946–1965 рр.) у радянській історіографії другої половини 60-х – першої половини 80-х рр. (2017)
Пархоменко В. А. - Спогади генерала В. Зелінського як джерело з історії дивізії Синьожупанників (2017)
Шитюк М. М. - Дослідження голоду 1946–1947 років у працях миколаївських науковців. Історіографія проблеми (2017)
Шитюк М. М. - "Завжди убойовому строю" (2017)
Федоренко Є. В. - Динаміка рівня зайнятості та соціально-економічного потенціалу етнічних українців у Чеській Республіці (2017)
Докашенко В. М. - Профспілковий актив у політичній інтерпретації"відлиги" (2017)
Седляр Ю. О. - Українсько-турецькі відносини у контексті підтримкибезпеки у Чорноморському регіоні (1991–2016 рр.) (2017)
Хомутовська І. І. - Сучасники про період перебудови (1985–1991 рр.) (2017)
Чорномаз Б. Д. - Сутність "боїв" за історію (2017)
Шимко О. В. - Соціальна політика:теорія та практика в Україні (2017)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика республіки Польща: теоретико-методологічні засади дослідження (2017)
Ганский В. А. - Основные направления развития туризма в Западной Беларуси (1921–1939 гг.) (2017)
Демьяненко Ю. Н. - Офицеры 58-го пехотного Прагского полка – участники Русско-Японской войны 1904–1905 гг. (часть ІІ: Л – Я) (2017)
Олійник О. В. - Діяльність Польського Червоного Хреста на території Станіславівського воєводства уміжвоєнний період (1921–1939 рр.) (2017)
Біловус Л. І. - Питання помісної української церкви у матеріалах періодики української діаспори США як один із чинників національної самоідентифікації (2017)
Мельников Є. О. - Роздуми В. І. Вернадського про революцію і науку (2017)
Науменко В. В. - Державне та місцеве адміністративне управління розвитком Києва ХVІІІ – поч. ХХ ст.: основні нормативні акти та виконавчі органи влади (історіографічний аспект) (2017)
Нефьодов Д. В. - Перегляд радянських оцінок історії повоєнного робітництва УРСР (1946–1965 рр.) сучасною українською історіографією (2017)
Ревенко В. В. - Історіографія повсякденного життя сільського населення УРСР в повоєнне десятиріччя: дослідження проблеми в період хрущовської "відлиги" 1953–1964 рр. (2017)
Демьяненко Ю. Н. - Прихожане Свято-Николаевской (греческой) церкви города Николаева – участники войны 1853–1856 гг., Гаврилов И. В. (2017)
Єрмілов В. С. - Профспілковий рух медиків Миколаївщини: витокита початок (2017)
Зеркаль М. М. - Репресивний тиск на населення з боку радянської системи під час Голодомору 1932–1933 рр. в регіональному вимірі (м. Миколаїв) (2017)
Кірчев В. Г. - Обласна рада профспілок – організатор кіноаматорства на Миколаївщині (2017)
Ласінська М. Ю. - Геноцид проти єврейського населення півдня України в роки німецько-румунської окупації на прикладі с. Зарічне та с. Новосафронівка Новоодеського району Миколаївської області (2017)
Пархоменко В. А. - Миколаїв революційний: березень 1917-го (2017)
Рябчикова Н. І. - Краєзнавство на Миколаївщинів 60-х – першій половині 80-х років ХХ століття (2017)
Усиков О. О. - Початок відбудови промисловості Миколаївщини (1944–1945 рр.) (2017)
Шитюк М. М. - Лисогірська трагедія 14 вересня 1941 року (2017)
Босак Е. - Ритуально-обрядова складова релігійних уявлень вікінгів та її роль у повсякденному житті (2018)
Баковецька О. - Політика самодержавства в сфері освіти в другій половині ХІХ століття: остаточна ліквідація мережі римо-католицьких навчальних закладів в Україні (2018)
Біловус Л. - Релігійний аспект як маркер збереження національної ідентичності в україномовній періодиці діаспори США (від 1947 р.) (2018)
Гамза В. - Громадська діяльність Спиро Гулабчева в Україні в кінці XIX століття (2018)
Докашенко В. - Реформа управління та організаційні трансформації політичної системи "відлиги" (2018)
Зеркаль М. - Складні переплетіння долі: шлях звичайних героїв в усній історії повсякдення (на прикладі життя Софійчука Олександра Олександровича) (2018)
Мороз Н. - Формування багатопартійності як чинник розвитку громадянського суспільства України (1989–2004 рр.) (2018)
Mudryi M. - The problem of dual citizenship in Ukraine (2018)
Босак Е. - Військово-морська практичність та адаптаційність стародавніх римлян (на прикладі Пунічних війн) (2018)
Каштанов К. - Ирак в ближневосточной политике СССР (1958–1961 гг.) (2018)
Kozak I. - Die geschichte der entwicklung des rechtes in Deutschland (2018)
Соловйов В. - Румунський фронт у політиці держав Антанти в умовах мирних перемовин Радянської Росії з країнами Четверного союзу (листопад 1917 р. – березень 1918 р.) (2018)
Алтухов О. - Звіти Київського та Одеського біржових комітетів як джерело з історії біржової справи в Україні у останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Кириченко М. - Славянский племенной союз Северян в античных источниках (2018)
Торопцева А. - Вивчення особистості автора як один з етапів критики мемуарних джерел в історичному дослідженні (2018)
Філас В. - Візуальні джерела з історії Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини XIX ст. у зібраннях Російського музею та Державного Ермітажу (2018)
Єрмілов В. - Утворення і діяльність організації Червоного Хреста у дорадянському Миколаєві (до 100-річчя з дня заснування Товариства Червоного Хреста України) (2018)
Кожуленко І. - Текстильна творчість тернівських болгар (2018)
Ласінська М. - До історії співпраці Миколаївського юридичного ліцею та МНУ імені В. О. Сухомлинського в галузі історико-краєзнавчих та археологічних досліджень Миколаївщини, Варшавська М. (2018)
Мартинюк Я. - Діяльність органів міського самоврядування на Волині (1919–1939 рр.) (2018)
Мудрий М. - Зміївка в етнокультурному коді Півдня України (2018)
Пархоменко В. - Березневе повстання 1918 р. у Миколаєві у спогадах сучасників (2018)
Щебетюк Н. - У витоків Національної академії аграрних наук України. Рецензія на книгу: Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927): монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2017. – 360 с. (2018)
Ласінська М. Ю. - Про проведену VІІ міжнародну науково-практичну конференцію "Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Україно-єврейські відносини: історичні наративи та проблеми пам’яті" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Мудрий М. - Зміна етнонаціонального складу села Старошведське (Зміївка) у ХХ столітті (2018)
Баковецька О. - Зміни інституційних основ РКЦ доби реформ і контрреформ другої половини ХІХ століття (2018)
Ніколаєв І. - Діяльність та ліквідація національних партійних утворень УСРР періоду становлення тоталітарної системи першої половини 1920-х років (2018)
Докашенко В. - Профспілки "відлиги" в політичній ретроспективі реформи управління (2018)
Шарін О. - Стан освіти на Півдні України у 60-Х роках ХХ ст. (2018)
Чорна Н. - Європейський вибір України: проблеми реалізації крізь призму взаємин з Європейським Союзом (2018)
Царюк В. - Історичний процес формування та становлення системи охорони історико-культурних цінностей в Україні (2018)
Буглай Н. - Методологія дослідження зовнішньої політики Польщі (1995-2005) (2018)
Зубанич Л. - Порядок надання дворянських титулів та гербів в Угорському королівстві та Трансільванському князівстві у XVI-XVII ст. (2018)
Кіш Є. - Системний аналіз нового східного кордону Європейського Союзу: від історії лімесу до сучасного фронтіру (2018)
Седляр Ю. - Безпекова політика Туреччини у Чорноморському регіоні у постбіполярну добу (2018)
Радченко І. - Діяльність благодійних організацій з порятунку євреїв Угорщини у роки Другої світової війни: основні етапи та їх особливості (2018)
Морозов С. - Межнациональная организация "Конфедерация Великого княжества Литовского" (1915-1916 гг.): создание, деятельность, крах (2018)
Торопцева А. - Проблема психологізму та суб’єктивності его-документів як джерел з історії у поглядах зарубіжних науковців (2018)
Філас В. - Художньо-графічна візуалізація Північного Причорномор’я в останній чверті XVIII ст.: особливості та персоналії (2018)
Ласінська М. - Міжнародні та міжконтинентальні міграції єврейського населення (наприкінці ХІХ – початку ХХ століття): до історіографії питання (2018)
Ревенко В. - Історіографія повсякденного життя сільського населення УРСР в повоєнне десятиріччя: дослідження проблеми в період незалежності України (2018)
Гамза В. - Мемуари Кости Панайодова як історіографічне джерело для дослідження особливостей підготовки балканських еліт в Україні у другій половині XIX ст. (2018)
Кучер В. - Економічні реалії Миколаївської області наприкінці ХХ ст. (2018)
Горбуров Е. - История 209-го пехотного резервного Николаевского полка, полкового жетона и его владельца, Горбуров К. (2018)
Чорномаз Б. - Умань: міжнаціональні відносини (2018)
Зеркаль М. - Миттєвості новітньої історії в обличчях та долях сучасників (усна історія) (2018)
Пархоменко В. - 456-а піша Херсонська ополченська дружина в Миколаєві в роки Першої світової війни (2018)
Коваль Г. - Деятельность продовольственной комиссии Николаевской управы в июле – декабре 1916 года (2018)
Морозан О. О. - Державна політика щодо студентської молоді у 20–30-ті роки ХХ століття: сутність та основні тенденції (2019)
Зеркаль М. В. - Пожежна охорона УСРР в роки непу: регіональний аспект (2019)
Ревенко В. В. - Форми дозвілля та відпочинку сільських дітей в повоєнний період (2019)
Долинай Ж. Ф. - Співробітництво між Україною та радою Європи у питаннях національних меншин (2019)
Богуненко В. О. - Реформа управління та організаційні трансформації політичної системи "відлиги" (2019)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Республіки Польща в зарубіжній історіографії (2019)
Кіш Є. Б. - Європейські принципи та функції євро-регіонального та транскордонного співробітництва (2019)
Кіш Є. Б. - Перспективи майбутнього розвитку Європейського Союзу, Доргай Ж. Б. (2019)
Кузовков В. В. - Вiзантійська дипломатія у творах Константина VII Багрянородного (2019)
Йовжа О. Г. - Новизна в оцінці історичної постаті Д’єрдя Дожі до 500-річчя селянської війни (2019)
Шкабура Я. І. - Крестю Раковський: анархіст-революціонер чи добропорядний громадянин (1891–1918 рр.)? (за матеріалами архіва французької поліції) (2019)
Зубанич Л. Л. - Дворянство північно-східної Угорщини XVI–XVII ст. соціально-економічний аспект розвитку (2019)
Ковач Е. Г. - Аналіз преси про облогу фортеці Пшемисль (2019)
Ласінська М. Ю. - Джерела з вивчення міжнародних та міжконтинентальних міграцій єврейського населення кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Пархоменко В. А. - Історико-мемуарна спадщина Л. Чикаленка про події 1919 р. в Україні (2019)
Кучер В. В. - Розвиток сільського господарства Миколаївської області наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Кіш Є. Б. - Особливості функціонування культурних закладів Закарпаття за період 1950–1953 років на основі матеріалів преси, Марошан К. Ф. (2019)
Коваль Г. П. - Планирование строительства Николаевской городской управой канализации в 1909 и 1912 годах (2019)
Буглай Н. М. - Співробітництво Польщі та України в рамках транскордонних проектів в період 1995 - 2005 рр. (2019)
Вітряк М. М. - Складнощі і перспективи Євро-Атлантичної політики Л. Д. Кучми (2019)
Кондатюк О. В. - Історія суднобудування на Півдні УРСР у 1945 – 1991 рр.: теоретико-методологічні засади дослідження (2019)
Лободовська І. О. - Творчі здобутки Григорія Довженка як український мистецький спадок ХХ століття (2019)
Плевако К. В. - Відображення у часописі "єпархіальні відомості" протестантського руху в Україні (1907 - 1914 рр.) (2019)
Софьяк Н. В. - Два брати, дві долі: Олександр та Андрій Потебні (2019)
Туряниця І. А. - Лондонський саміт лідерів країн НАТО 2019 року і очікування для України (2019)
Чернявська К. В. - Поняття та ідея "нації" в українському суспільно-політичному русі наприкінці ХІХ – початку ХХ СТ. (2019)
Ласінська М. Ю. - Постійні та тимчасові міграції європейського єврейства наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2019)
Науменко М. І. - Новизна в оцінці історичної постаті Д’єрдя Дожі до 500-річчя селянської війни (2019)
Бугрій В. С. - Умови науково-дослідницької роботи викладачів кафедр історії педагогічних інститутів України у перші повоєнні роки (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2019)
Іваненко А. О. - Нормативний та організаційно-правовий супровід роботи місцевих цивільних та кримінальних судів в Райхскомісаріат "Україна" (1941 – 1943 рр.) (2019)
Рижева Н. О. - Проблеми історичного пізнання цивілізаційної спадщини за духовною парадигмою (2019)
Ганчев О. І. - Особливості змін в інституті сім’ї болгар Південної Бессарабії у період соціалізму (2019)
Зубанич Л. Л. - Жігмонд (ІІ) Другет (? – 1684) – нариси з невідомого життєвого шляху, Оттила Й. (2019)
Кулчар Т. Ф. - Угорський досвід розвитку євро-регіонального транскордонного співробітництва (2019)
Поспелов А. С. - Перший період подвійного міждержавного воєнного конфлікту на Африканському розі (1960 - 1977 рр.) (2019)
Седляр Ю. О. - Американська політика економічних санкцій щодо Куби у 1990-х рр. (2019)
Пархоменко В. А. - Спогади П. Білона про революційні події 1918 - 1919 рр. в Україні (2019)
Гевко А. А. - Видання миколаївського Істпарту 1920-х рр. як джерело з історії революційних подій на Півдні України (2019)
Кучер В. В. - Медикодемографічна ситуація в Миколаївській області кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні відомості (2019)
Шигаль Д. А. - Систематизація результатів порівняльного історико-правового дослідження (2020)
Берченко Г. В. - Конституційне право на опір (2020)
Карнаух Б. П. - Дублювання шкоди в деліктному праві (2020)
Хмєляж К. С. - Біткойн у польському правовому порядку (2020)
Шимко А. Р. - Особливості судового розгляду господарських справ з іноземним елементом (2020)
Суєтнов Є. П. - Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля в аспекті збереження та відновлення природних екосистем (2020)
Битяк Ю. П. - Адміністративна відповідальність та адміністративне правопорушення (2020)
Капліна О. В. - Проблеми безпосереднього дослідження судом результатів невербальних та змішаних слідчих (розшукових) дій (2020)
Дудоров О. О. - Скасування мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення – чи готовий до цього кримінальний закон України?, Мовчан Р. О. (2020)
Шаренко С. Л. - Слідчий суддя у кримінальному провадженні: розвиток ідеї та наукове осмислення правового інституту (2020)
Григоренко А. О. - Філософські і психологічні підходи до розуміння реконструктивної діяльності (2020)
Kudas I. B. - Modern architecture of the international financial system (2020)
Polych V. P. - Environmental security in the international security system: definition problems (2020)
Тіщенко Ю. В. - Культурологічний підхід у вивченні правового міфу, Бєлік Л. С. (2020)
Ткаченко О. І. - Онтологічне моделювання процесів навчання, Ткаченко К. О., Боняр М. В. (2020)
Волинець В. О. - Новий зміст і потенціал віртуального музею (2020)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти візуалізації статистичних та наукових даних, Гуменюк М. Д. (2020)
Трач Ю. В. - Український досвід VR-реконструкції об’єктів історико-культурної спадщини (2020)
Булига К. Б. - Використання інформаційних технологій для аналізу епідеміологічного стану, Булига О. А. (2020)
Овчарук І. В. - Інформаційні системи на залізничному транспорті: розвиток та перспективи, Боклаг Є. В. (2020)
Tkachenko O. I. - Some Aspects of Ontological Modelling of Investment Activity, Tkachenko K. O., Kovbatiuk H. O. (2020)
Tkachenko O. І. - Actual Trends of Cloud Computing and Technologies in Optimization of Data Storage, Tkachenko O. А., Tkachenko K. О. (2020)
Komirna V. - Dear authors and readers of the journal "Economic Herald of SHEI USUCT" (2020)
Dubnitsky V. I. - Justification of the choice of indicators in models for assessing the level of economic security of innovative and active enterprises in conditions of uncertainty of the internal and external environment, Myachin V. G., Zybaylo S. M., Myroshnichenko O. V. (2020)
Vasyliuk O. - Transport infrastructure as the main link in economic relations (2020)
Dubnytskyi V. I. - The digital economy of the region in the context of conditions to increase its competitiveness, Pysarkova V. R. (2020)
Logutova T. G. - Tariffs setting state of affairs at the Ukrainian maritime companies, Poltoratskiy M. M. (2020)
Starostina A. O. - Development of the mechanism of international strategic economic partnership for Ukrainian automotive industry, Nagachevska T. V., Soroka M. M. (2020)
Vinichenko E. N. - Responsibility of an individual entrepreneur for obligations arising from entrepreneurial activity, Bidnenko N. P. (2020)
Pazilov G. A. - Factors affecting innovative activity of textile enterprises in Kazakhstan, Seidakhmetov M. K., Bimendiyeva L. A. (2020)
Ryabik A. E. - Improvement of system management by competitiveness of enterprise (on example of joint-stock company "DNIPROAZOT"), Ishchenko I. O., Bіlobrova О. V. (2020)
Riabtseva O. E. - Innovative approaches to assessing the level of internal customer satisfaction, Masiuk N. O. (2020)
Sierhieiev S. S. - Economic statistics in solving environmental problems of the enterprise, Dudka A. S., Ivanova M. V. (2020)
Tkachenko A. M. - Reputation audit as a tool for management of competitiveness of enterprise, Levchenko N. М. (2020)
Tkachenko A. M. - Diagnosis as a tool for developing a business development strategy, Pozhuieva T. O. (2020)
Kanishchenko O. - Aspects of electronic processes in a pandemic condition, Chupryna N., Sazonova V., Kovalova M., Chernysheva O. (2020)
Karpenko N. V. - The influence of the consumer's type – physical or digital – on their behavioral characteristics, Ivannikova M. M. (2020)
Кесси М. - Рассмотрение оптимальной модели отношений врач-пациент, Павлище Д., Морозовская Л. Ф., Навольська Н., Апостолюк А. (2020)
Savchenko M. - World experience of branding in different territories: opportunities for Ukraine (2020)
Мохор В. В. - Створення мультиагентної імітаційної моделі процесів ціноутворення на ринку електроенергії, Євдокімов В. А. (2020)
Саух С. Є. - Ретроспективні моделі вітрових і сонячних електростанцій в задачах планування режимів електроенергетичних систем, Джигун О. М. (2020)
Чернозьомов Є. С. - Моделі енергетичного розподілу на межі розділу середовищ в щільних енергетичних полях системи сонячного концентратора (2020)
Долиненко В. В. - Адаптивна робототехнічна система електродугового наплавлення для відновлення деталей складних просторових форм, Шаповалов Є. В., Коляда В. О., Скуба Т. Г. (2020)
Кобзар С. Г. - Моделювання процесу сумісного спалювання природного газу з паливами із твердих побутових відходів, Топал О. І., Гапонич Л. С., Голенко І. Л. (2020)
Шевченко С. С. - Моделі процесів функціонування сальникових ущільнень для вдосконалення механізмів герметизації (2020)
Зубок В. Ю. - Побудова та візуалізація нової ризикорієнтованої моделі глобальної маршрутизації в комп’ютерній мережі Інтернет (2020)
Акимов О. О. - Про визначення стійкості руху бронеавтомобілів по криволійній траєкторії, Бояров В. Т. (2020)
Бурсала О. Л. - Щодо розробки моделей надійності авіаційної техніки (на прикладі вертольотів), Чередніков О. М., Голуб В. М., Трігуб Ю. І. (2020)
Голуб В. М. - Визначення тренду змін показників надійності вертольотів Державної авіації України, Башинський В. Г., Жданюк М. М. (2020)
Добришкін Ю. М. - Розробка методу управління потоком даних в стаціонарній компоненті системи зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України, Сенькович М. О., Марчук Д. І., Симоненко Т. В. (2020)
Журавльов О. О. - Метод оцінювання значень координат точки старту параметрично невизначеного балістичного об'єкту на основі поліноміальної апроксимації ділянки траєкторії за результатами зовнішньо траєкторних вимірювань, Акулінін Г. В., Коломійцев О. В., Олійник Р. М., Живець Ю. М. (2020)
Корнієнко С. П. - Планування кількості випробувань при інтервальних оцінках зразків ОВТ, Корнієнко І. В., Камак Д. О., Казначей С. М., Жирна О. В. (2020)
Лаппо І. М. - Деякі аспекти впровадження стандартів НАТО у систему випробувань озброєння та військової техніки України, Геращенко М. О., Червотока О. В. (2020)
Ляшенко В. А. - Обґрунтування складу та тактико-технічних характеристик перспективного мобільного оптико-електронного комплексу траєкторних вимірювань, Зозуля В. М., Юла О. В., Мазур В. Ю., Стрельбіцкий М. А. (2020)
Москалець С. В. - Оцінювання надійності військової техніки при обмеженій кількості зразків, Жирний В. А., Кузін С. Є., Рудик А. В. (2020)
Москалець С. В. - Методика визначення ефективності дії осколково-фугасної бойової частини ракети розрахунково-експериментальним методом, Жирний В. А., Рудик А. В., Артикула А. Г. (2020)
Пилипенко О. І. - Пошкоджуваність і руйнування зубчастих передач редукторів вертольотів Ми-8 та його модифікацій, Колесник Д. М., Березняк А. М., Шоха В. М. (2020)
Руденко О. В. - Методичний підхід при оцінці характеристик багатожильних симетричних кабелів парної скрутки для систем цифрового зв’язку, Доманов І. О., Кравченко В. С. (2020)
Скиба О. В. - Застосування техніки негативного тестування спеціального програмного забезпечення при випробуванні зразків озброєння та військової техніки, Троцик С. М. (2020)
Тертишнік Є. М. - Аналіз сучасного стану тренажеробудування та можливі шляхи розвитку авіаційних тренажерів Державної авіації України, Кузьміч О. Є., Дмитрієв В. А., Сокоринська Н. В. (2020)
Шапоренко В. Г. - Удосконалення рекомендацій щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації (2020)
Максименко О. П. - Історія розвитку кафедри ОМТ ДДТУ (до 90 річчя утворення), Нікулін О. В. (2020)
Стасевский С. Л. - Проблемы свободной раскатки пильгерголовки и пути их решения, Балакин В. Ф., Угрюмов Ю. Д. (2020)
Yershov S. - Stress state study during rolling in a box caliber with a chilled surface, Kaiming Wu. (2020)
Биба Н. В. - Влияние переднего натяжения на деформированного состояния при прокатке круглого раскаты в овальном калибра, Штода М. Н. (2020)
Соловйова І. А. - Аналіз та прогнозування точності труб при безоправочному волочінні, Николаєнко Ю. М. (2020)
Максименко О. П. - Контактно-гидродинамическая модель трения при холодной прокатке стали, Никулин А. В., Лобойко Д. И. (2020)
Максименко О. П. - Исследование продольной устойчивости процесса при прокатке с натяжением полосы, Никулин А. В., Лобойко Д. И., Хаенко Д. А. (2020)
Максименко О. П. - Графічне планування дослідження впливу факторів на поздовжню стійкість прокатки, Нікулін О. В., Головняк В. В. (2020)
Огинский И. К. - Экспериментальное определение положения раската в валках при прокатке в несимметричном калибре, Ремез О. А. (2020)
Самохвал В. М. - Визначення коефіцієнту тертя в процесі високошвидкісного прокатування (2020)
Кулік Т. О. - Математичне моделювання температурного поля валків станів теплої прокатки з внутрішнім джерелом нагріву (2020)
Кинденко Н. И. - Анализ методов магнитной обработки обсечных матриц для холодной и объемной штамповки болтов и гаек (2020)
Боровік П. В. - Уточнення моделі механічних властивостей матеріалу при різанні металу на ножицях в холодному стані (2020)
Максименко О. П. - Використання інноваційних освітніх технологій у магістерській підготовці металургів, Нікулін О. В., Наконечна Т. В. (2020)
Кухарь В. В. - Анализ геометрических характеристик очага деформации при асимметричной осадке цилиндрической заготовки радиусным инструментом, Присяжный А. Г., Коренко М. Г., Анищенко А. С., Николенко Р. С. (2020)
Балакин В. Ф. - Исследование коррозионной стойкости горячекатаных труб, подвергнутых поверхностному пластическому деформированию с использованием ингибиторов коррозии, Бейгельзимер Я. Е., Гальченко Г. Ю., Богдан Д. А. (2020)
Раздобрєєв В. Г. - Оцінка впливу вмісту марганцю на корозію термічно зміцненого металу, Паламр Д. Г. (2020)
Бельмас І. В. - Алгоритм розрахунку на міцність конвеєрної стрічки з отворами, Колосов Д. Л., Білоус О. І., Танцура Г. І., Бобильова І. Т. (2020)
Бельмас І. В. - Вимоги до механічних властивосей складових стрічки підвісного конвеєра, Колосов Д. Л., Білоус О. І., Танцура Г. І., Сай О. В. (2020)
Бельмас І. В. - Вплив дефекту приєднання вантового канату на його напружений стан, Колосов Д. Л., Білоус О. І., Танцура Г. І., Гупало Ю. Ю. (2020)
Бейгул О. О. - Експериментальне дослідження масштабної моделі зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою, Грищенко Д. І., Бейгул В. О, Лепетова Г. Л. (2020)
Титул, зміст (2020)
Колонка головного редактора (2020)
Калашник Г. А. - Результати геолого-геофізичних досліджень на Суботській структурі Інгульського мегаблока Українського щита (2020)
Науменко У. З. - Карта викопних смол України, Мацуй В. М. (2020)
Леськів І. В. - Найближча перспектива видобутку йоду в Україні (2020)
Малькова Я. О. - Експериментальне моделювання конвекційно-дифузійного масоперенесення в розсолах Домбровського кар’єру (м. Калуш Івано-Франківської області), Долін В. В., Бобков В. М. (2020)
Лукін О. Ю. - Вуглеводневий потенціал надр України та головні напрями його освоєння, Гафич І. П., Гончаров Г. Г., Макогон В. В., Пригаріна Т. М. (2020)
Матківський С. В. - Теоретико-методологічні особливості побудови постійно діючих геолого-технологічних моделей родовищ вуглеводнів (2020)
Шаталов М. М. - Основоположник металогенічної науки. До 125-річчя академіка С. С. Смирнова (2020)
Світлої пам’яті Василя Леонтійовича Приходька (2020)
Ромащенко М. І. - Захист селища Нова Маячка Олешківського району Херсонської області від шкідливої дії вод, Савчук Д. П., Шевченко А. М., Бабіцька О. А., Рябцев М. П., Харламов О. І., Котикович І. В. (2020)
Вишневський В. І. - "Цвітіння" води в Кам'янському водосховищі, Москвіна І. М. (2020)
Мєдвєдєва О. О. - Оцінка ефективності роботи дренажних систем у межах Десантненської сільської ради Кілійського району Одещини (2020)
Ромащенко М. І. - Стан і перспективи застосування мікрозрошення в умовах змін клімату, Шатковський А. П., Васюта В. В., Журавльов О. В., Усатий С. В., Усата Л. Г., Овчатов І. М. (2020)
Жовтоног О. І. - Дослідження прояву посухи та її впливу на тепловий режим вегетаційної поверхні сільськогосподарських культур при зрошенні, Поліщук В. В., Філіпенко Л. А., Салюк А. Ф., Бутенко Я. О., Чорна К. І. (2020)
Дудченко К. В. - Моделювання та прогнозування режиму ґрунтових вод для рисових систем, як одного з головних показників меліоративного стану території, Петренко Т. М., Флінта О. І., Дацюк М. М. (2020)
Тараріко Ю. О. - Кліматичні зміни та економічна ефективність аграрного виробництва в степовій зоні, Сорока Ю. В., Сайдак Р. В. (2020)
Кудря С. І. - Вплив гідротермічних умов на агрофізичні властивості чорнозему типового та продуктивність сівозмін у системі органічного землеробства (2020)
Люсак А. В. - Проблеми та напрями вдосконалення системи моніторингу земель в Україні, Ніколайчук К. М. (2020)
Воропай Г. В. - Основні технологічні параметри вирощування високопродуктивних кормових культур на осушуваних землях гумідної зони України, Молеща Н. Б., Мозоль Н. В., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2020)
Козицький О. М. - Причини пониження рівня озера Синє та заходи щодо покращення його екологічного стану, Шевчук С. А., Шевченко І. А., Логунова Н. В. (2020)
Вишневський В. І. - Гідроекологічні особливості водойм Жукового острова в Києві, Шевчук С. А., Козицький О. М. (2020)
Попов В. М. - Ефективність модернізації внутрішньогосподарської зрошувальної мережі за принципами саморегулювання, Таргоній М. М., Сорока Н. В. (2020)
Левчук А. П. - Використання адаптивного підходу до розробки системи очищення води, Максін В. І. (2020)
Клімов С. В. - Особливості формування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", Білецький А. А., Клімова А. В. (2020)
Мосійчук Я. Б. - Удосконалення технологій замкнутого водопостачання на підприємствах агропромислового комплексу, Хоружий П. Д., Недашковський І. П. (2020)
Чарний Д. В. - Результати апробації напівемпіричної моделі з вибору оптимальних конструктивних та технологічних параметрів фільтра із зернистим завантаженням, Мацелюк Є. М., Онанко Ю. А. (2020)
Абашкевич Ю. Д. - Вплив кліматичних факторів на експлуатаційні показники будівельного обладнання (на прикладі абразивних армованих кругів), Мачишин Г. М., Жукова О. Г., Гончаренко А. В. (2020)
Бабаченко О. І. - Аналіз впливу деформаційного пророблення безперервнолитих заготовок на макро- і мікроструктуру конструкційних сталей (огляд), Дьоміна К. Г., Кононенко Г. А., Подольський Р. В. (2020)
Бабаченко А. И. - Обоснование выбора термокинетических параметров охлаждения стали К76Ф для повышения твердости по сечению головки рельса, Кононенко А. А., Подольский Р. В. (2020)
Волчук В. М. - Аналіз балової мартенситної структури (2020)
Глушкова Д. Б. - Корозійна стійкість зміцнених шарів лопаток парових турбін зі сталі 15Х11МФ, Грiнченко О. Д. (2020)
Губенко С. И. - Трансформация неметаллических включений в стали при импульсном нагружении и нагреве (2020)
Козлов С. В. - Досвід обстеження несних конструкцій каркаса котла БКЗ 210-140 із визначенням їх технічного стану та розробленням рекомендацій щодо подальшої експлуатації, Козлова О. М. (2020)
Субботіна В. В. - Можливості фазово-структурної інженерії і властивості мікродугових оксидних покриттів на сплаві АМг3, Соболь О. В., Білозеров В. В. (2020)
Благодаренко Л. Ю. - Вивчення екзотичних ядер та їх властивостей в курсі загальної фізики при підготовці майбутніх учителів і науковців, Мазуркевич О. Я. (2019)
Василенко С. Л. - Ознайомлення майбутніх учителів і викладачів фізики з методами одержання полімерів з новими властивостями (2019)
Грудинін Б. О. - Низькотехнологічні високоефективні рішення відстеження вторгнень метеорів у атмосферу землі (2019)
Демкова В. О. - Застосування цифрових лабораторій в курсі загальної фізики закладів вищої освіти, Колесникова О. А. (2019)
Петруньок Т. Б. - Розподіл змісту дисципліни "фізика" за видами навчальних занять з метою оптимізації освітнього процесу (2019)
Терещук С. І. - Технологія розвитку критичного мислення: основні поняття та генетичні витоки (2019)
Шут М. І. - Особливості навчання фізики в закладах середньої освіти ІІ ступеня, Банак Р. Д. (2019)
Соколенко Л. О. - Застосування теорії прямої та площини до розв'язування стереометричних задач, Швець В. О. (2019)
Томащук О. П. - Методика викладання теми "Розв'язування показникових рівнянь", Репета В. К., Лещинський О. Л. (2019)
Shkolnyi O. - Modern thematic preparation for eia in mathematics in Ukraine: equations and inequalities, Zakhariichenko Y. (2019)
Наші автори (2019)
Contents (2020)
Babets Ye. K. - Determining conditions of using draglines in single-tier internal dump formation, Adamchuk A. A., Shustov O. O., Anisimov O. O., Dmytruk O. O. (2020)
Beztsennyi I. V. - Obtaining kinetic characteristics of combustion of the coke from solid biofuels, Bondzyk D. L., Shchudlo T. S., Dunayevska N. I. (2020)
Nadutyi V. P. - Influence of particle geometry on the efficiency of operation of quasistatic and inertial disintegrators, Tytov O. O., Kolosov D. L., Sukhariev V. V. (2020)
Fadi Alfaqs - Dynamic analysis of thin laminated viscoelastic structures under elevated temperature using finite element modeling (2020)
Solonenko L. I. - Sodium silicate solute foaming in a flat slot-type capillary under microwave radiation influence, Usenko R. V., Dziubina A. V., Uzlov K. I., Repiakh S. I. (2020)
Boguslaiev V. O. - Effect of alloying heat-resistant packing coatings on their tribotechnical, physical and mechanical properties, Greshta V. L., Kubich V. I., Tkach D. V., Fasol Ye. O., Lekhovitser V. O. (2020)
Ravlyuk V. H. - Forecasting of wear of pads of modernized brake system devices of bogies of freight cars using ARIMA models, Mykhalkiv S. V., Rybin A. V., Derevianchuk Ya. V., Plakhtii O. A. (2020)
Fellouh N. - Assessment of geotechnical properties of Draa El Mizane highway tunnel (Algeria), Boukellouh M., Aissi A., Fredj M. (2020)
Diachenko G. G. - Energy-efficient predictive control for field-orientation induction machine drives, Schullerus G., Dominic A., Aziukovskyi O. O. (2020)
Shchur I. Z. - Integrated system of modular power supply and multilevel control of brushless dc motor for electric vehicles, Turkovskyi V. P. (2020)
Shevchenko A. A. - Adaptation of the high-pressure electrolyzer in the conditions of joint operation with TPP and NPP power-generating units, Zipunnikov M. M., Kotenko A. L. (2020)
Fedoreiko V. S. - Optimization of heat production processes in the biofuel vortex combustion systems, Rutylo M. I., Iskerskyi I. S., Zahorodnii R. I. (2020)
Dreval Yu. D. - Fundamental principles of activity of international labour organization in occupational safety and hygiene, Zaika S. O., Sharovatova O. P., Bryhada O. V., Tsymbal B. M. (2020)
Gridina E. B. - Development of fire safety measures aimed at preventing and responding to spontaneous combustion in brown coal mines, Kovshov S. V., Antonenko T. I., Miroshnichenko A. K. (2020)
Volianskyi P. B. - Knowledge management as a tool to ensure public safety in emergencies, Mykhailov V. M., Shykhnenko K. I., Mykhailova A. V. (2020)
Ivanets H. V. - System approach to forecasting and preparedness of response to emergency situations, Horielyshev S. A., Baulin D. S., Ivanets M. H., Novykova O. O. (2020)
Nester A. A. - Achieving environmental security with economic impact, Nikitin O. O., Romanishina O. V., Mitiuk L. O., Polukarov Yu. O. (2020)
Zelenskyi O. - Modeling of the earth’s surface subsidence during its undermining by stoping in coal mines, Lysenko V., Alekseyev M., Vlasov V. (2020)
Kuzmin O. Ye. - Industrial potential: assessment, modeling and administration under the condition of sustainable development, Stanasiuk N. S., Yastrubskyi M. Ya., Mohylevska O. Yu., Artiushok V. S. (2020)
Mazaraki N. - Defining the standard of market analysis in sectors of strong SOE presence, Gerasymenko A. (2020)
Bogma O. - Automated control system as a tool for ensuring financial and economic security of the enterprise, Vialets O., Dukhnovska L., Klymash N., Silakova H. (2020)
Dubiei Yu. V. - Interrelation between human capital and innovation in the context of technical and technological development of a country (2020)
Sazonets O. - Labor and assets optimization in the context of increasing the international information company efficiency, Los Z., Perevozova I., Samoilov P., Zhadanova Yu. (2020)
Sahaidak M. - Comprehensive assessment of influence of the innovative development asymmetry on functioning of the industrial enterprise, Tepliuk M., Dykan V., Popova N., Bortnik A. (2020)
Simak S. - Comprehensive assessment of the economic consequences of the COVID-19 pandemic, Davydiuk Yu., Burdeina N., Budiaiev M., Taran O., Ingram K. (2020)
Shliakhtun P. - Risk management: approaches and fields of application, Taran Ya., Oleshchuk P., Kolyukh V., Petrenko I. (2020)
Zamula I. - Indicators of ecological condition of natural resources in integrated reporting of the enterprise, Prodanchuk M., Kovalchuk T., Kolesnikova O., Myhalkiv A. (2020)
Borodin A. - Evaluating the effectiveness of companies using the DEA method, Mityushina I. (2020)
Агеєв М. П. - Критерії оцінювання фізичної підготовленості юних борців вільного стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки, Запольський Д. П. (2020)
Баламутова Н. М. - Реакции кардиореспираторной системы юных пловцов на физические нагрузки, применяемые для развития силы, быстроты и выносливости, Блошенко Е. И., Борейко Н. Ю., Шейко Л. В. (2020)
Бондар О. М. - Аналитичне узагальнення проблеми формування та удосконалення координаційних здібностей школярів із депривацією сенсорних систем у процесі фізичного виховання, Литвиненко Ю. В., Іваніцький Р. Б., Босакевич М. В. (2020)
Браніцька Т. Р. - Професійні чинники підготовки вчителяпочаткової школи до організації спортивно-масової роботи, Максимчук Б. А., Демченко І. І., Височан Л. М., Маляр О. І., Жаровська О. П., Семко М. І. Максимчук І. А. (2020)
Гакман А. В. - Вплив біологічних добавок на рівень фізичних якостей спортсменів (на прикладі волейболу), Васкан І. Г., Горюк П. І., Нігда А. В. (2020)
Дакаленко О. В. - Специфіка психолого-педагогічної складової навчання іноземній мові студентів вишів спортивного спрямування, Коваленко Н. Л. (2020)
Демченко І. І. - Шляхи розвитку здоров'язбережувальної компетентності майбутнього вчителя, Максимчук Б. А., Ніфака Я. М., Височан Л. М., Зленко Н. М., Литвиненко В. А., Максимченко В. І., Райтаровська I. В. (2020)
Демченко І. І. - Структурне різноманіття педагогічних здібностей учителя початкової школи, Максимчук Б. А., Протас О. Л., Предик А. А., Височан Л. М., Плетеницька Л. С. Литвиненко В. А., Максимчук І. А. (2020)
Денисова Л. В. - Особливості підготовки магістрів фізичної культури і спорту в закладах вищої освіти Австрії, Усиченко В. В. (2020)
Денисовець Т. М. - Значення фізичної культури у формуванні здорового способу життя студентів у закладах вищої освіти, Квак О. В. (2020)
Єременко Н. П. (Спичак) - Підходи фітнес-тренера до формування мотивації клієнтів, Ковальова Н. В., Ковальов В. О. (2020)
Єфременко В. М. - Особливості формування основ техніки гри в баскетбол на етапі початкової підготовки (2020)
Жамардій В. О. - Реалізація і впровадження технологічного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів (2020)
Копочинська Ю. В. - Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії на основі синергетичного підходу, Дмітрієва Н. С. (2020)
Корюкаєв М. М. - Особливості навчання техніко-тактичних дій на секційних заняттях з дзюдо, Соболенко А. І., Мартинов Ю. О. (2020)
Крайник Я. Б. - Використання легкоатлетичних вправ у спеціальній руховій підготовці крайніх півзахисників-футболістів 13-14 років, Мулик В. В., Коваль С. С., Федорина Т. Є. (2020)
Кузнєцова О. Т. - Тренінги в позанавчальній фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів: методика застосування (2020)
Максимчук І. А. - Саморозвиток у контексті формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя, Сагач О. М., Демченко І. І., Фурдуй С. Б., Максимчук Б. А., Протас О. Л., Межиловська Л. Й. Кузько Е. О. (2020)
Малинський І. Й. - Рекреація в способі життя студентської молоді, Сергієнко Ю. П., Чаплигін В. П., Тарангул Д. О., Лаврентьєв О. М. (2020)
Малинський І. Й. - Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів, Діхтяренко З. М., Чаплигін В. П., Хоменко В. О., Коцюба С. Ю. (2020)
Маляр Н. С. - Реалізація експериментальної методики превентивного фізичного виховання у закладах вищої освіти, Маляр Е. І., Огнистий А. В., Огниста К. М. (2020)
Мартинов Ю. О. - Особливості навчально-тренувального процесу борців 11-12 років на етапі початкової підготовки, Соболенко А. І., Корюкаєв М. М. (2020)
Мітова О. О. - Контроль ефективності використання півсфери "BOSU" в процесі допоміжної фізичної підготовки баскетболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Грюкова В. В., Терентьєв С. Л., Раковська І. А., Шкода М. (2020)
Нестерчук Н. Є. - Клінічний симптомокомплекс ВСД у студентів ЗВО, Ніколенко О. І., Зарічанська Л. О., Захарченко І. В., Крук І. М. (2020)
Нестерчук Н. Є. - Теоретичні аспекти формування ігрової діяльності дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку, Подолянчук І. С., Сидорук І. О., Ніколенко О. І., Небова Н. А. (2020)
Оленєв Д. Г. - Дослідження здоров՚язбережувальних компетенцій в системі фізичного виховання студентів (2020)
Петренко О. П. - Теоретико-методичні основи програмування занять у професійно орієнтованому фізичному вихованні студентів, Петренко Н. В., Лоза Т. О. (2020)
Пилипенко В. М. - Формування вольових якостей курсантсько-студентської молоді засобами футболу, Тимчик М. В., Педорич А. В., Ткаченко І. В., Гончар В. В., Лойченко М. В. (2020)
Рожков В. О. - Взаємозв'язок техніки другого попереднього обертання молоту з технікою першого обертання з молотом у кваліфікованих метальниць (2020)
Самоленко Т. В. - Порівняльний аналіз оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів факультету міжнародної торгівлі та права, Янченко І. М., Хапсаліс Г. Л., Ковальова А. О., Дембицька Е. О., Бражник В. М. (2020)
Соболенко А. И. - Технологія індивідуального оздоровлення студентів засобами атлетичної гімнастики, Мартынов Ю. А. Корюкаев Н. Н. (2020)
Стасюк Р. М. - Модельні характеристики основ змагальної діяльності та контролю гандболістів, Клименченко Т. Г., Гриб Т. О. (2020)
Стасюк Р. М. - Особливості навчально-тренувального процесу юніорів-єдиноборців з позиції індивідуалізації, Куриленко О. В., Лисенко О. В. (2020)
Степанова І. В. - Характеристика рухової активності студентів музичного мистецтва, Алфьоров О. А., Коряка Є. О., Жорова О. Ю., Куслій В. М. (2020)
Ткачук О. Г. - Формування готовності майбутніх фахівців фізичної культури до професійної діяльності в закладах освіти, Димуцький А. О., Зосина М. А. (2020)
Томчук И. С. - Роль режима питания в распорядке дня высококвалифицированных спортсменов, Томчук Л. А. (2020)
Федоренко С. M. - Динаміка якості життя у пацієнтів ортопедичного профілю впродовж амбулаторної програми фізичної терапії, Лазарєва О. Б., Вітомський В. В., Вітомська М. В. (2020)
Чеверда А. О. - Вплив фітнес-занять з елементами спортивних танців на розвиток координаційних здібностей дітей 6-8 років (2020)
Череповська О. А. - Використання напрямків фітнесу, як профілактика та один із засобів боротьби зі стресом у студентської молоді, Сербо Є. В. (2020)
Чеховська А. Ю. - Морфофункціональні характеристики як критерії спортивного відбору в аеробіці (2020)
Шостак Є. Ю. - Визначення педагогічних передумов фізичного виховання та підготовки підлітків до професійної діяльності, Мушегов М. А., Дука С. М., Скорікова О. О. (2020)
Ягодзінський В. П. - Розвиток силових якостей у курсантів у процесі занять за системою "Кросфіт", Русанівський С. В., Безпалий С. М., Запорожанов О. В., Юр’єв С. О., Штома В. Д. (2020)
Балушка Л. М. - Ефективність використання засобів боротьби у фізичному вихованні учнів віком 15-16 років, Ткач Ю. А., Хіменес Х. Р., Окопний А. М., Пітин М. П. (2020)
Бєлікова Н. О. - Особливості підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури в умовах карантинних заходів (2020)
Бойко Г. - Психофізична реабілітації дітей із церебральними паралічами в умовах занять адаптивною верховою їздою, Волошко Л. (2020)
Вербовий В. П. - Структура та зміст програми підготовки спортсменів у класичному пауерліфтингу на етапі підготовки до вищих досягнень, Розторгуй М. С. (2020)
Висоцький В. А. - Формування цілеспрямованості в студентської молоді засобами фізичного виховання, Калугін І. Г., Коваленко О. В., Линник А. М. (2020)
Гребінка Г. Я. - Фoрмувaння інформаційного простору фізичного виховання студентів технологіями дистанційного навчання, Куспиш О. В., Кубрак Я. Д., Рожко О. І. (2020)
Демченко В. М. - Деякі особливості розвитку і тактики ведення бою у жіночому боксі, Жадан А. Б., Худякова В. Б. (2020)
Дзензелюк Д. О. - Ставлення студентів закладів вищої освіти до здоров’яформуючих складових, Пантус О. О., Плотіцин К. В. (2020)
Єрьоменко Е. А. - Наукове обґрунтування психолого-педагогічних умов виховання фізичної культури та основ здоров'я студентів у процесі занять бойовим хортингом (2020)
Жуковський Є. І. - Науково-методичні засади вдосконалення координаційних здібностей студентів засобами настільного тенісу, Крук М. З., Шоханов О. С. (2020)
Захарків С. Й. - Психолого-педагогічний аналіз проблеми виховання дисциплінованості старших підлітків у процесі занять єдиноборствами (2020)
Зубрицький Б. Д. - Особливості формування здорового способу життя в студентської молоді засобами фізичної культури і спорту, Бірук І. Д., Сініцина О. В., Петрук Л. А. (2020)
Зюзь В. М. - Навчання студентів основам надання першої медичної допомоги, Бабич Т. М., Балухтіна В. В. (2020)
Кабацька О. В. - Підходи до формування підприємницької компетентності студентів в процесі вивчення основ здоров'я людини (2020)
Карпа І. - Модельні характеристики техніко-тактичних дій кваліфікованих захисників у футболі, Ріпак І., Колобич О., Гандзин Р., Шанта І. (2020)
Кенсицька І. Л. - Зміни у системі термінальних та інструментальних цінностей студентів під впливом занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю, Олефіренко І. О., Хрипко І. В. (2020)
Кольцова Н. І. - Впровадження здоров'язбережувальних методів фізичної культури в систему виховання дошкільників в умовах сім’ї, Ужеліна О. М., Полюхович Л. І., Красушина Т. М. (2020)
Крук М. З. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи організму студентів, що займаються фізичною культурою і спортом, Ляшевич А. М., Чернуха І. С., Крук А. З., Левчук Л. І. (2020)
Кузнєцова О. Т. - Стан та структура захворюваності студентів університету, Королевич А. М., Філіпський О. Ю. (2020)
Оленєв Д. Г. - Формування здоров'язбережувальної компететності майбутніх спеціалістів інформаційно-комунікаційних спеціальностей засобами фізичного виховання (2020)
Паска М. З. - Характеристика сучасного стану розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки, Демченко І. І., Максимчук Б. А., Зубаль М. В., Шапаренко І. Є., Мироненко С. Г., Звонар В. В., Максимчук І. А. (2020)
Полищук Д. С. - Вплив селекційної роботи у футболі на ефективність змагальної діяльності команд, Сушко Р. О. (2020)
Присяжнюк С. І. - Використання малих форм активного відпочинку для підвищення розумової працездатності учнів других-третіх класів початкової школи (2020)
Сагач О. М - Мотивація та умови розвитку педагогічної майстерності в процесі професійної підготовки, Корнят В. С., Прокопчук В. І., Дідух І. Я., Плетеницька Л. С., Демченко І. І., Максимчук І. А., Максимчук Б. А. (2020)
Семенів Б. С. - Вплив різновидів аеробіки на психофізіологічний стан жінок професорсько-викладацького складу, Приставський Т. Г., Стахів М. М., Голубева О. Т., Сопіла Ю. М. (2020)
Согор О. Ю. - Динаміка психофізіологічних показників спортсменів у панкратіоні на етапі спеціалізованої базової підготовки в річному циклі, Семеряк З. С., Пітин М. П., Окопний А. М., Блажейко А. І. (2020)
Турчик І. Х. - Зміст та особливості інтрамурального (внутрішньошкільного) спорту у США, Чопик Р. В., Кізло Н. Б. (2020)
Філоненко Л. В. - Теоретичні основи дослідження проблеми формування ціннісного ставлення в спецалізованих закладах, Демченко І. І., Прокопчук В. І., Замашкіна О. Д., Зленко Н. М., Шевчук К. Д., Фурдуй С. Б., Максимчук Б. А. (2020)
Форостян О. - Використння наочних засобів при навчанні дітей з порушеннями слуху грі у футбол, Терзі П. (2020)
Чеверда А. О. - Ефективність програми занять з використанням засобів спортивних танців для дітей старшого дошкільного віку, Андрєєва О. В., Мартин П. М. (2020)
Чехівська Ю. С. - Особливості етапів тренувального процесу в багаторічній підготовці тенісистів, Гуренко О. А. (2020)
Юшко А. В. - Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы юных пловцов на дозированную физическую нагрузку, Баламутова Н. М., Блошенко Е. И., Шейко Л. В. (2020)
Балушка Л. М. - Ставлення учнів віком 15-16 років до використання засобів боротьби у фізичному вихованні, Ткач Ю. А., Окопний А. М., Пістун А. І., Вовк І. В. (2020)
Воронцов А. І. - Засоби білатерального навчанняв тренуванні дівчат та юніорок у боксі (2020)
Загородній В. В. - Дослідження функціонального стану м'язової та дихальної систем студентів технологічного вишу, Ярославська Л. П. (2020)
Захарків С. Й. - Стан вихованості дисциплінованості старших підлітків у процесі занять єдиноборствами (2020)
Кабацька О. В. - Дослідження духовно-моральних життєвих цінностей студентів класичного та педагогічного вишів, як реалізація змісту системи здоров’язбережувального освітнього середовища, Шуба Л. В., Шуба В. В. (2020)
Каплінський В. В. - Особливості зарубіжного досвіду підготовки майбутніх учителів в контексті їх професійного становлення, Белінська Т. В., Міненок А. О. (2020)
Колосовська В. В. - Валеологічна складова процесу формування професійної компетентності у студентів вищих навчальних закладів (2020)
Лебедєв С. І. - Особливості контролю змагальної діяльності нападників у футболі віком 14-15 років, Журід С. М., Булгаков О. І., Мичка І. В. (2020)
Лукіянчук В. Л. - Сучасні підходи до розвитку рухової функції молодших школярів з порушеннями постави (2020)
Ляшенко В. М. - Визначення психологічного клімату та його складових у спортивній команді з волейболу, Корж Є. М., Подлесная Н. М., Розпутній О. П. (2020)
Маленко О. Б. - Проблеми професійно-орієнтованого викладання іноземної мови при підготовці фахівців сфери фізичного виховання і спорту (2020)
Маслова О. В. - Сучасні засоби формування здоров'я у процесі адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху (2020)
Медведєва І. М. - Формування усвідомленої мотивації до занять з фізичного виховання студентів педагогічного профілю з ослабленим здоров'ям, Нестерова Т. І., Радзіэвський В. П. (2020)
Оніщук І. І. - Науково-педагогічні передумови розвитку іншомовної освіти в контексті підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Галайдюк М. А., Маріонда І. І., Демченко І. І., Шемчук В. А., Литвиненко В. А., Кевпанич В. В., Максимчук Б. А. (2020)
Путро Л. М. - Специфика питания представителей художественных видов спорта (проблемы и недостатки), Котко Д. Н., Гончарук Н. Л., Шевцов С. Н. (2020)
Руденко А. М. - Особливості програми фізичної реабілітації дітей дошкільного віку із наслідками дисплазії кульшових суглобів (2020)
Стрикаленко Є. А. - Особливості техніко-тактичних дій волейболісток різного ігрового амплуа ВК "Murov", Шалар О. Г., Андрєєва Р. І., Жосан І. А. (2020)
Червоношапка М. О. - Вплив занять з bellydance-фітнесу на функціональні можливості м'язів тулуба у жінок першого періоду зрілого віку, Шутка Г. І., Гнип І. Я. (2020)
Бабкіна О. В. - Фундаментальний piвень знань пpo пoлітику (2020)
Гуменюк Б. И. - Політологія міжнародних відносин: стан і тенденції розвитку в Укpaїні (2020)
Hoвaкoвa O. B. - Чинники вдocкoнaлeння нaвчaльнo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння пiдгoтoвки cучacниx пoлітолoгiв в гaлузi вищої ocвiти (2020)
Балацька O. Б. - Конфлікти зa учacтi нeдepжaвниx cуб'єктів як фактор кризи державності (2020)
Tiмашовa B. M. - Пoлітолoгo-пpaвові poздуми у змістовному трикутнику "дepжaвний службовець – управлінець – адміністративний працівник" (2020)
Oпaнасюк B. B. - Tpaнсформація функцій дepжaви під впливом політикі відкритих даних: на прикладі України (2020)
Павлова Л. I. - Функціонування держави в умовах глобалізації: ocнoвні ризики та шляхи їх подолання (2020)
Рудик A. O. - Eтaпи пoлітичної трансформації монархій (2020)
Бушанський B. B. - Інформаційний фактор суспільно-політичних процесів в Україні (2020)
Калініченко Б. М. - Формування громадської думки як чинник забезпечення успіху в інформаційній війні (2020)
Крилова Ю. І. - Інформаційне (цифрове) суспільство політико-правовий аспект упровадження (2020)
Cухраков А. С. - Cучасні виклики російсько-української інформаційної війни (2020)
Перегуда Є. В. - Науковій прорив на міждисциплінарному перетині права і політології (2020)
Наші автори (2020)
Kaplinskyi V. - Influence on emotional sphere of future teacher’s personality in the process of it’s general pedagogical teacher training (practical aspect, Svyshch N., Grytsyk N. (2020)
Балан Б. А. - Аналіз змагальної діяльності кваліфікованих футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень (2020)
Безгребельна О. П. - Активізація інноваційних засобів фізичного виховання студентів закладів вищої освіти, Павлось Р. М., Булатов О. М., Незгода С. П. (2020)
Бобровник В. І. - Система організації і підготовки кваліфікованих спортсменів в марафонському бігу на етапах максимальної реалізації індивідуальних можливостей і збереження вищої спортивної майстерності, Ткаченко М. Л., Крушинська Н. М. (2020)
Бондаренко В. В. - Практичні аспекти формування професійної компетентності працівників патрульної поліції, Худякова Н. Ю., Давигора Ю. І. (2020)
Бучківська Г. В. - Проблеми валеологічної освіти в рамках системного підходу, Демченко І. І., Бабій І. В., Нікітенко А. С., Балух М. М., Наливайко Н. В. Максимчук І. А., Максимчук Б. А. (2020)
Гончарук В. А. - Програма педагогічної практики у контексті оволодіння основами педагогічного спілкування, Гомотюк О. Є., Плетеницька Л. С., Звоздецька В. Г., Ланчуковська Н. В., Хапіна О. В., Чиж А. Г., Максимчук І. А. (2020)
Горбенко О. В. - Методика суддівства танцювальних пар на різних етапах технічного вдосконалення, Лисенко А. О. (2020)
Горчанюк Ю. А. - Зміни показників фізичної підготовленості волейболістів 9 – 11 років під впливом спеціально підібраних комплексів вправ складнокоодинаційної спрямованісті (2020)
Данилевич М. В. - Розвиток кінезітерапії у Франції (1914–1969 рр.), Романчук О. В., Коваль Р. С., Стефанишин М. В. (2020)
Дейнеко А. Х. - Вдосконалення фізичної підготовки юних акробатів засобами основної гімнастики, Біленька І. Г. (2020)
Дудіцька С. П. - Впровадження аеробіки у заняттях з фізичного виховання студенської молоді, Зорій Я. Б., Гакман А. В. (2020)
Єрьоменко Е. А. - Бойовий хортинг як засіб виховання патріотичних якостей, фізичної культури та основ здоров’я школярів і студентів, Кукушкін К. М. (2020)
Зюзь В. М. - Флешмоб як ефективний засіб формування рухової культури студентів на заняттях фізичним вихованням, Бабич Т. М., Балухтіна В. В. (2020)
Кабацька О. В. - Здоров’язбережувальне освітнє середовище у закладі вищої освіти, Шуба Л. В., Шуба В. В. (2020)
Канунова Л. В. - Ефективність розробленої методики побудови тренувального процесу юних гирьовичьок 12-15 років в базовому мезоциклі річного макроциклу з урахуванням специфічного біологічного циклу, Півень О. Б. (2020)
Костюк Ю. С. - Ефективність упровадження методики диференційованого навчання фізичних вправ дівчат 5-9 класів на заняттях з баскетболу, Єловець О. І., Іщенко С. М., Лимаренко Н. П. (2020)
Мазур І. М. - Динаміка розумових процесів у курсантів під впливом занять фізичною підготовкою та спортом, Бикова Г. В., Козенко С. М., Корнійчук Ю. М., Хробуст О. В., Бобрик К. Ю., Мичка І. В. (2020)
Маслова О. В. - Методологічні рівні пізнання здоров`яформуючої діяльності в процесі адаптивного фізичного виховання дітей з вадами слуху (2020)
Масол В. В. - Особливості виховання рішучості старшокласників у процесі занять фізичною культурою (2020)
Мунтян В. С. - Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до навчання, фізичного виховання і здорового способу життя: компаративний аналіз, Попрошаєв О. В. (2020)
Нестеренко Н. А. - Експериментальна методика розвитку швидкісно-силових якостей юних футболістів 13-14 років з урахуванням раціонального співвідношення вправ з м’ячем і без м’яча (2020)
Обелевскій О. А. - Спорт і фізична культура як інструменти рішення державних завдань у соціокультурної сфері, Обелевскій А. Г. (2020)
Пальчук М. Б. - Гендерні особливості мотивації до занять фізичним вихованням студентів ЗВО, Кенсицька І. Л. (2020)
Руденко А. М. - Оцінка динаміки показників фізичного розвитку та рухових якостей у процесі реалізації програми фізичної реабілітації дошкільників із наслідками дисплазії кульшових суглобів (2020)
Русанівський С. В. - Характеристика психоемоційного стану майбутніх поліцейських у процесі занять боротьбою самбо, Федченко О. С., Крук О. М., Олексійчук С. А., Лисик Р. В., Штома В. Д., Безпалий С. М. (2020)
Седляр Ю. В. - Расчет интенсивности аэробных оздоровительных нагрузок (2020)
Сергієнко Ю. П. - Сучасні технології рухової активності студентів: спортивно-оздоровчий туризм і рекреація, Гулай В. С., Чаплигін В. П., Гаврилюк В. О., Гаєвий В. Ю. (2020)
Ткач Ю. А. - Зміни спеціальної підготовленості учнів старшого шкільного віку за підсумками застосування варіативного модуля "Спортивна боротьба", Окопний А. М., Пітин М. П., Левчук В. О. (2020)
Улан А. М. - Вікові особливості спортивної кар’єри футболістів різних ігрових амплуа, Кос Р. С., Іваненко О. М. (2020)
Циганенко О. І. - Громадське здоров’я як нова спеціальність у закладах вищої освіти фізичної культури і спорту України. особливості викладання, Хоменко І. М., Першегуба Я. В., Склярова Н. А. (2020)
Череповська О. А. - Способи формування мотивації у студентів зво до занять з фізичного виховання (2020)
Ячнюк М. Ю. - Формування безперервної освіти тренерів, Ячнюк І. О., Ячнюк Ю. Б., Ібрагімов Е. Ю. (2020)
Ажиппо О. Ю. - Інноваційні підходи та оздоровчі технології як складова професійної підготовки здобувачів ІІ магістерського рівня вищої освіти (2020)
Артем’єва Г. П. - Сучасні підходи до удосконалення системи оцінювання складності вправ в акробатичному рок-н-ролі (2020)
Балан Б. А. - Особливості змагальної діяльності кваліфікованих футболістів на етапі підготовки до вищих досягнень з урахуванням ігрового амплуа (2020)
Бондар А. А. - Особливості просторової організації тіла у спортсменів різної кваліфікації при ударі по мячу в футболі (2020)
Борисова Ю. Ю. - Аналіз стану соматичного здоров’я капоейристів 22-35 років, Шкарупіло П. О. (2020)
Васькевич С. С. - Використання інноваційних технологій в баскетболі, Шкондя В. В. (2020)
Васькевич С. С. - Розвиток витривалості у волейболістів за допомогою елементів фітнесу у ЗВО (2020)
Волков В. Л. - Структура фізичної підготовленості юних спортсменів 14–15 років, які спеціалізуються у боротьбі самбо (2020)
Волков В. Л. - Диференційована оцінка фізичної підготовленості юних спортсменів 11–14 років, які навчаються рукопашному бою на базових етапах (2020)
Дудіцька С. П. - Сучасні методологічні та організаційні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності у похилому віці, Гакман А. В., Медвідь А. М. (2020)
Дьоміна А. А. - Роль Міжнародного олімпійського комітету в розвитку жіночого спорту в мусульманських країнах (2020)
Єрьоменко Е. А. - Бойовий хортинг у системі виховання фізичної культури та основ здоров’я учнівської і студентської молоді, Карасевич С. А. (2020)
Кувшинов О. В. - Теоретичні основи проектування освітніх програм підготовки військових фахівців з фізичної підготовки і спорту, Пронтенко К. В., Пронтенко В. В., Журавльов Ю. Г., Костюшко І. А., Діденко О. В. (2020)
Марченко О. Ю. - Гендерний підхід у фізичному вихованні. від витоків до сьогодення, Цикало Л. С. (2020)
Мітова О. О. - Елементи ієрархічної структури знань про контроль у командних спортивних іграх з позиції системного підходу (2020)
Рогаль І. - Розвиток фізичних якостей у студенток непрофільних ЗВО засобами ігрових видів спорту, Бурбела О. (2020)
Рогаль І. В. - Вплив занять волейболом на загальну та спеціальну фізичну підготовленість студентів непрофільних ЗВО, Юшина О. В. (2020)
Руденко А. М. - Оцінка стану опорно-рухового апарату у дітей із наслідками дисплазії кульшових суглобів, Лянной Ю. О., Звіряка О. М. (2020)
Рябченко В. Г. - Впровадження інноваційних технологій в фізичному вихавані студентської молоді, Донець І. О., Ткаченко І. В., Скоропуд В. Б. (2020)
Світлик В. В. - Розвиток рухової активності студентів у позааудиторних формах занять із фізичного виховання, Оліярник В. І., Мельничук М. П., Смірнова Л. М., Фестрига С. В. (2020)
Тихорський О. А. - Аналіз конкуренції на чемпіонаті світу з важкої атлетики 2019 р. в залежності від вагової категорії, Худякокова В. Б., Володченко О. А. (2020)
Худякова Н. Ю. - Фізичний стан майбутніх правоохоронців на етапі професійного становлення (2020)
Циганенко О. І. - Епідеміологічна проблема пандемії коронавірусу COVID – 19 та її небезпека для здоров’я та спортивної діяльності спортсменів: шляхи вирішення, Першегуба Я. В., Склярова Н. А. (2020)
Шалар О. Г. - Ментальне тренування в психологічній підготовці стрільців, Стрикаленко Є. А., Гузар В. М. (2020)
Ягодзінський В. П. - Порівняльна характеристика силових можливостей курсантів різних спортивних секцій (армспорт, кросфіт, гирьовий спорт, пауерліфтинг), Кісілюк О. М., Полозенко Д. П., Десятка О. А., Новицький В. О., Биков Р. Г., Краснопольський М. М. (2020)
Семигіна Т. В. - Європейська політика щодо визнання професійних кваліфікацій: уроки для України (2020)
Бровко О. В. - Карпатський єврорегіон як форма транскордонної співпраці в Європі (2020)
Руденко Ю. Ю. - Інтеграційні засади національної ідеї в Україні (2020)
Лапін O. І. - Концепт євроскептицизму в теорії міжнародних відносин (2020)
Шайгородський Ю. Ж. - Медіапсихологічні чинники електорального вибору–2019 (2020)
Гапоненко В. А. - Інститут політичного лідерства як передумова демократизації політичної системи України (2020)
Дмитренко О. А. - Інституційна спроможність неурядових організацій України: фінансовий аспект (2020)
Іванова Н. Ю. - Інституціоналізація політичної відповідальності як передумова народовладдя в Україні (2020)
Карнаух А. А. - Осмислення понять "Довіра" та "Політична довіра" у політичній науці, Зайченко Л. М. (2020)
Гаврилюк В. В. - Відповідальність: політико-філософські, юридичні, моральні аспекти (2020)
Печерський П. М. - Соціальні чинники як критерії формування уявлення про політичну відповідальність (2020)
Рудик А. О. - Формування інститут політичної відповідальності глави держави в аравійських монархіях (2020)
Наші автори (2020)
Чернобай Ю. М. - Музейне відображення коеволюційних метаморфоз середовища і поведінки (2020)
Дзюбенко Н. В. - Природничі музеї: показники ефективності та критерії оцінювання, Климишин О. С., Бокотей А. А. (2020)
Климишин О. С. - Розробка і реалізація спеціальних природничомузейних освітніх програм та проектів, Позинич І. С. (2020)
Загороднюк І. В. - Мишівки (Sicista) у фауні України: аналіз колекцій Національного науково-природничого музею НАН України, Черемних Н. М. (2020)
Гураль Р. І. - Прісноводна малакофауна (Gastropoda, Bivalvia) заходу України та її представленість у музейних колекціях Львова (2020)
Glotov S. V. - Rove beetles (Coleoptera, Staphylinidae) from the Carpathian Biosphere Reserve in collections of State Museum of Natural History (Lviv, Ukraine), Hushtan K. V., Kanarsky Yu. V., Hushtan H. H., Rizun V. B. (2020)
Леневич О. І. - Оцінка впливу лінійної форми рекреації на властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів, Марискевич О. Г., Шпаківська І. М. (2020)
Гураль-Сверлова Н. В. - Просторова диференціація наземної малакофауни на рівнинних територіях України (2020)
Орлов О. Л. - Вплив фрагментації НА мікрокліматичні параметри букових лісів Стільського горбогір’я, Рагуліна М. Є. (2020)
Гуштан Г. Г. - Зміни екологічної структури угруповань панцирних кліщів (Oribatida) під впливом антропогенних факторів Закарпатської низовини (2020)
Бокотей А. А. - Динаміка гніздової орнітофауни селітебної частини Львова за період між 2006 і 2018 роками (2020)
Кагало О. О. - Оселищне різноманіття та його созологічна оцінка території Львівського Музею народної архітектури як приклад попереднього аналізу демутації антропогенного ландшафту, Омельчук О. С., Орлов О. Л., Рагуліна М. Є., Сичак Н. М. (2020)
Кияк В. Г. - Аспекти методології досліджень популяцій рослин (на прикладі рідкісних видів), Малиновський А. К. (2020)
Dovhaniuk I. Ya. - The longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of National Park "Kremenetski Hory", Zamoroka A. M. (2020)
Khrapov D. - Addenda to the knowledge of the weevil fauna (Сoleoptera: Сurculionidae) of Ukraine and bionomy, Yunakov N. (2020)
Середюк Г. В. - Висотний і біотопічний розподіли видів ряду Neuroptera фауни Українських Карпат та Закарпатської низовини (2020)
Дєдусь В. І. - Різноманіття трутовикових жуків (Сoleoptera: Сiidae) пралісового та господарського букових лісів Карпатського біосферного заповідника (2020)
Різун В. Б. - Угруповання жуків-турунів (Сoleoptera: Сarabidae) лісів національного природного парку "Прип'ять-Стохід" (2020)
Кузярін О. Т. - Спонтанні судинні рослини на території регіонального ландшафтного парку "Знесіння" (м. Львів), Сичак Н. М., Кагало О. О. (2020)
Войчишин В. К. - Фауногенез вертебрат середньопалеозойського подільського палеобасейну (2020)
Позинич І. С. - Використання інноваційних технологій VR, AR, 3D в музейній педагогіці (2020)
Гураль-Сверлова Н. В. - Нові знахідки антропохорних видів наземних молюсків на заході України, Савчук С. П. (2020)
Середюк Г. В. - Знахідки мурашиного лева Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae) на Закарпатті, Мателешко О. Ю. (2020)
Правила для авторів (2020)
Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року (проєкт) (2020)
Levchenko L. - A Sample of Periodization of the Universal History of Archives in the Light of Civilization Approach and Evolution of Data Medium (2020)
Левчук О. - Архівні електронні інформаційні ресурси як джерело історичної інформації (2020)
Білущак Т. - Використання digital-маркетингових комунікацій в стратегії популяризації архівної інформації (2020)
Балишев М. - Введення в науковий обіг іншомовних документів із фондів ЦДНТА України: проблеми і пошуки, Голубкіна Г. (2020)
Коломієць М. - Документальна спадщина члена-кореспондента НАН України В. С. Пазенка в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2020)
Монич О. - Діяльність православної єпархії в комітаті Мараморош у першій половині XVIII століття (2020)
Резнік І. - Особовий фонд українського поета, перекладача і літературознавця М. К. Зерова у ЦДАМЛМ України (до 130-річчя від дня народження) (2020)
Сорока Ю. - Відображення в архівних джерелах суспільно-політичних процесів у західних областях УРСР у 1939–1950-х роках (2020)
Гирич І. - Листи Володимира Левинського до Володимира Дорошенка за 1950–1953 рр. з архіву Української вільної академії наук у США (2020)
Лоштин Н. - Посвята хоругви Корпорації пекарів Львова у 1893 році (2020)
Коваленко Р. - Максим Рильський: життя на терезах. 1930–1950-ті роки у долі поета (за документами Державного архіву Київської області) (2020)
Любарська Л. - "Писати, як живеш, а жити, як пишеш" (до 85-річчя українського поета Бориса Олійника). Фотодобірка документів (2020)
Палієнко М. - Архівна практика у цифрову епоху: інноваційний досвід (2020)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2020)
Музичко О. Є. - Одеська друкарня Ю. І. Фесенка як осередок видання книг на історичну тематику (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Соколов В. Ю. - Становлення та розвиток діяльності хат‑читалень і сельбудів нацменшин в Україні у 1920–1930-х рр. (2020)
Кропочева Н. М. - Тематичний спектр публікацій з проблеми патріотичного виховання у закладах вищої освіти (за матеріалами бібліографічного покажчика "Національно-патріотичне виховання в Україні" (2014–2018 рр.) (2020)
Левченко В. В. - Историографический источник С. И.-Я. Борового к столетней истории Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова (2020)
Великодна Г. В. - Прижиттєві видання Івана Карпенка-Карого у фондах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова (2020)
Полевщикова Е. В. - "Письма об Одессе" Шарля Сикара: к истории распространения и бытования книги (2020)
Murashko Е. - The development of science at the Odessa I. I. Mechnikov National University through the lens of biography, Samodurova V. (2020)
Польовик С. М. - Гендерна складова бібліотечної професії: контент-аналіз фахових видань (2020)
Скаченко О. О. - Проект "12+ книг року" як інтерактивна форма візуальної презентації результатів наукових досліджень університету (2020)
Бондар Н. П. - Рецензія на видання "Книжкові пам’ятки Наукової бібліотеки Одеського національного університету: путівник" (2020)
Качур В. О. - Категорія "цінність" у теорії правової культури: до визначення поняття (2020)
Протосавіцька Л. С. - Цінність ідеї гендерної рівності в політико-правових поглядах членів Кирило-Мефодіївського братства (2020)
Єрмоленко В. М. - Взаємозв’язки містобудівного і земельного права (2020)
Гафурова О. В. - Законодавство про органічну аквакультуру: деякі проблеми реалізації (2020)
Дейнега М. А. - Право користування природними ресурсами як правовий інститут у системі природоресурсного права (2020)
Новак Т. С. - Конвенція Міжнародної організації праці № 184 "Про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві" та законодавство України (2020)
Новак Т. С. - До питання маркування кормів за законодавством України, Мельник В. О. (2020)
Слаута Г. А. - Предмет правового регулювання карантину тварин (2020)
Артеменко О. В. - Особливості правової природи договорів про надання медичних послуг (медичного обслуговування) в Україні, Князька Л. А. (2020)
Горіславська І. В. - Окремі питання договору про надання медичних послуг (2020)
Світличний О. П. - Набуття права власності на земельні ділянки за рішенням місцевих органів влади, Коротун О. М. (2020)
Ковальова C. С. - Історико-правові аспекти становлення та розвитку системи державних органів управління племінною справою у тваринництві України (2020)
Калішенко Є. О. - Інституційне забезпечення розвитку електронного урядування в Україні (2020)
Кідалова Н. О. - Адміністративно-правове регулювання захисту стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням міжнародного досвіду (2020)
Khomyachenko S. I. - Legal principles of regulation the acts of unlawful interference in civil aviation activities (2020)
Кідалов С. О. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на доступ осіб до системи безоплатної правової допомоги в Україні (2020)
Попова О. В. - Відновлення природних екосистем в біосферному заповіднику "Асканія – Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна як напрям реалізації міжнародно-правових засад збереження біорізноманіття в Україні (2020)
Краснова М. В. - Сучасні тенденції у дослідженні проблем формування і розвитку природоресурсного права (2020)
Єрмоленко І. М. - Наукова спадщина О.С. Доброва у царині науки земельного права (2020)
Єрмоленко В. М. - Агропромисловий комплекс як категорія сучасного аграрного права (2020)
Гафурова О. В. - Продовольче та сільськогосподарське (аграрне) право ЄС: проблеми співвідношення (2020)
Гафурова О. В. - Правові засади діяльності саморегулівних організацій в сфері агрострахування, Марченко С. І. (2020)
Дейнега М. А. - Проблеми правового забезпечення принципу ландшафтного підходу у природокористуванні (2020)
Новак Т. С. - До питання правового забезпечення органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, Мельник В. О. (2020)
Сюйва І. С. - Правовий режим земель житлової та громадської забудови: тенденції розвитку наукових досліджень (2020)
Буцмак А. Ю. - Конвенційні обмеження у реалізації права на доступ до екологічної інформації (2020)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання окремих категорій системи управління якості у сфері побутового обслуговування (2020)
Гулик А. Г. - Концентрація доказового матеріалу у цивільній справі – шлях до оптимізації цивільного судочинства (2020)
Пушкар М. В. - Договір про надання правових послуг (2020)
Коверзнев В. О. - Напрями удосконалення господарського процесуального законодавства України (2020)
Новак Т. С. - Розвиток законодавства України про охорону праці: окремі аспекти (2020)
Кондратюк Т. М. - Правові засади функціонування системи пенсійного забезпечення (2020)
Світличний О. П. - Діяльність публічної адміністрації у сфері протидії коронавірусу COVID-19 (2020)
Артеменко О. В. - Окремі аспекти адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин, Литвин Н. А. (2020)
Улютіна О. А. - Проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (2020)
Головій Л. В. - Правове регулювання інформаційних відносин у сфері електронної комерції, Янчук Ю. В. (2020)
Ковальова C. С. - Відповідальність за порушення карантину та санітарних правил і норм щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19) в Україні (2020)
Кідалова Н. О. - Правові аспекти приватизації об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (2020)
Хом’яченко С. І. - Використання електронних доказів у кримінальному процесі, Часова Т. О. (2020)
Гбур Л. В. - Перспективи запровадження санкції позбавлення виборчого права за порушення виборчого законодавства України (2020)
Запара С. І. - Рецензія на монографію Л.В. Міхневич "Юридична освіта та наука в Україні поза класичними університетами (ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.)" (2020)
Єрмоленко І. М. - Позитивні та дискусійні аспекти земельно-правової творчості О.С. Доброва (2020)
Романів Х. Б. - ІКТ як педагогічна умова у процесі пізнання права (2020)
Верлос Н. В. - Доктринальні підходи до визначення поняття "рецепція" у конституційному праві (2020)
Єрмоленко В. М. - Конструктивність застосування принципу цільового призначення земель (2020)
Гафурова О. В. - Проблеми вдосконалення законодавства України у сфері якості питної води (на прикладі імплементації "нітратної" директиви) (2020)
Гафурова О. В. - Окремі аспекти реалізації прав селян на землю, Марченко С. І. (2020)
Radchenko A. M. - The problems of legal adjusting of questions of waste management in Ukraine (2020)
Мазій В. С. - Деякі проблемні питання правового режиму земель під сміттєзвалищами (2020)
Новак Т. С. - Сучасний стан правового регулювання забезпечення працівників сільського господарства засобами індивідуального захисту (2020)
Новак Т. С. - До питання правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських кооперативах, Мельник В. О. (2020)
Шовкун Ю. В. - Правове регулювання дистанційної (надомної) роботи під час карантину (2020)
Світличний О. П. - Адміністративно-правовий статус Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Шпак О. В. (2020)
Artemenko O. V. - Problematic aspects of administrative liability for violation of rules of road traffic (2020)
Улютіна О. А. - До питання забезпечення якості судових рішень у справах про екологічні адміністративні правопорушення, Денисюк І. І. (2020)
Кідалов С. О. - Сучасний стан нормативного забезпечення у сфері поводження з відходами в Україні (2020)
Макаренко Ю. С. - Прогалини адміністративно-правового регулювання (правові колізії) оцінки земельних ділянок (2020)
Олексюк В. П. - Об’єдана територіальна громада як суб’єкт адміністративно-правових відносин (2020)
Korniakova T. - Prevention of a destructive attitude towards the environment as a condition of life safety in the ecosystem: criminological aspects, Yuzikova N., Khomiachenko S. (2020)
Kovalova S. S. - Specifics of criminal liability for a brutal and premeditated murder under the criminal legislation of some foreign countries (2020)
Гбур Л. В. - Шляхи подолання корупції та корупційних проявів в Україні: кримінально-правовий аналіз (2020)
Стaсюк Н. A. - Фiзичнe нaсильствo в сiм'ї: сутнiсть тa зaсoби пpoтидiї (2020)
Yanchuk Yu. V. - International aspects of legal regulation of relations in the global internet, Holoviy L. V. (2020)
Вітальне слово ректора (2020)
Єпринцев П. С. - Центральне бюро розслідувань Індії: історія, правова основа професійної діяльності, завдання, структура, Носевич Н. Р. (2020)
Комарницький О. Л. - Зарубіжний досвід застосування судового штрафу як іншого заходу кримінально-правового характеру (2020)
Куракін О. М. - Формально невизначені терміни як засіб правового впливу (2020)
Захарченко А. М. - Захист прав і законних інтересів держави від порушень, що вчиняються суб'єктами господарювання державного сектора економіки (2020)
Князькова Л. М. - Деякі питання пенсійного забезпечення поліцейських, Іванов І. В. (2020)
Колєснік Т. В. - Сучасні підходи до забезпечення ґендерного балансу під час реалізації права на працю (2020)
Ніколенко Л. М. - Деякі питання застосування механізму концесії в портовій галузі: сучасний погляд, Аягут Н. Г. (2020)
Шульженко І. В. - Особливості звільнення державних службовців за корупційні правопорушення (2020)
Бурий В. Є. - Щодо питання про реформу адміністративного законодавства в Республіці Білорусь 2020 року (Частина 2) (2020)
Іваненко Д. Д. - Адміністративно-правові засади діяльності центрів безоплатної правової допомоги в Україні (Частина ІІ) (2020)
Кадала В. В. - Актуалізація проблем і новели теоретико-правових сегментів окремих процедур банкрутства, Гузенко О. П. (2020)
Данилевський А. О. - Щодо відповідності законодавства України про кримінальну відповідальність у сфері незаконного обігу наркотиків міжнародним нормативно-правовим актам, Данилевська Ю. О. (2020)
Слухаєнко Ю. М. - Домашнє насильство як об'єкт кримінально-правового дослідження (2020)
Бажанюк В. В. - Проведення експертизи в кримінальному провадженні: історичний аспект (2020)
Ковальова О. В. - Розшукова робота слідчого як окрема форма пізнавальної діяльності (2020)
Кубарєв І. В. - Згода потерпілого на укладення угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні, Барган С. С. (2020)
Лучко О. А. - Напрями підвищення ефективності огляду в кримінальному досудовому провадженні (2020)
Одерій О. В. - Отримання криміналістично значущої інформації шляхом аналізу відкритих інтернет-джерел, Кожевніков О. А. (2020)
Самко А. В. - Тримання під вартою в кримінальному процесі Республіки Білорусь: удосконалення регламентації та питання доказування (порівняльно-правовий аналіз), Пилипенко Д. О. (2020)
Скрябін О. М. - Проблемні аспекти визначення преюдиції в сучасному кримінальному процесі (2020)
Шульга А. О. - Про неузгодженість деяких норм кримінального процесуального законодавства і конкуренцію щодо прийняття процесуальних рішень стосовно проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2020)
Сабельникова Т. М. - Культура як основа демократії: міжнародний та вітчизняний досвід (2020)
Салащенко Г. М. - Визначення особливостей сприйняття часу з метою підвищення ефективності процесу міжкультурної комунікації (2020)
Атаманенко Ю. Ю. - Опрацювання аерознімків місця скоєння аварій на вебпорталі "Інформаційно-аналітичний центр моніторингу ДТП" (2020)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Передмова (2020)
Avhustiuk M. M. - Metacognitive monitoring accuracy and learning achievement success of university students (2020)
Баева К. О. - Экологическая позиция как источник субъективных убеждений об эффективности действия (2020)
Бегеза Л. Є. - Психологічні особливості емоційного вигорання лікарів (2020)
Бондарук Ю. C. - Особливості групової психологічної роботи з дітьми, які отримали травматичний досвід (2020)
Вірна Ж. П. - Толерантна компетентність педагога: концепція й емпірична верифікація, Гайдук Г. A. (2020)
Журавльова О. В. - Типологічні особливості прояву прокрастинації в студентів, Журавльов О. А. (2020)
Іванашко О. Є. - Функціональні межі інфантильності в ситуації життєвої кризи (2020)
Коструба Н. С. - Психологічні маркери релігійних новин як форми масової комунікації (2020)
Коширець В. В. - Особливості організації особистісного простору військовослужбовців з ознаками ПТСР, Шкарлатюк К. І. (2020)
Ксьондзик О. І. - Опитувальник сценічної тривоги музикантів Д. Кенні (K-MPAI-R): конфірматорний факторний аналіз української версії (2020)
Лазорко О. В. - Емпіричні референти емоційної безпеки професіонала, Шевцова Т. Є. (2020)
Могиляста С. М. - До питання розвитку емоційного інтелекту старшокласників психолого-педагогічними засобами (2020)
Скаковська А. В. - Вивчення домінантних страхів у дітей з онкологічними захворюваннями на різних стадіях лікування (2020)
Федотова Т. В. - Особливості вияву когнітивно-стильових характеристик та креативності в публічних службовців, Кульчицька А. В. (2020)
Чижик К. O. - Психологічне реконструювання жіночої самоідентичності в діапазоні вікової кризи пізньої зрілості (2020)
Вступне слово головного редактора (2020)
Бабій М. - Генеза ідеї свободи релігійної совісті в добу Середньовіччя (2020)
Єленський В. - Між релігійною свободою і національною безпекою. Документ ОБСЄ "Свобода релігії або переконань та безпека" в західному, російському та українському контекстах (2020)
Попович В. - Православна церква і державна ідеологія в сучасних українських реаліях, Таран В. (2020)
Філь Ю. - Міжнародне товариство свідомості Кришни (ISKCON) в період війни на Донбасі (2014 – 2019) (2020)
Елбакян К. - Релігійне багатоманіття як фактор суспільної безпеки (2020)
Бережко К. - Свідки Єгови в сучасному світі та Україні, Кіреєв Ю. (2020)
Огляд конференції "Свідки Єгови та їхні опоненти: Росія, Захід і не тільки" (2020)
Звернення УАР (2020)
Баркер А. - Свобода для мене і, можливо, для вас - але, звичайно, не для них? Ставлення до нових релігій у сучасних демократіях (2020)
Анонси видань (2020)
Автори журналу (2020)
Дорофеев Ю. И. - Стабилизирующее управление запасами в сетях поставок с ограничениями в условиях неопределенного стохастического спроса, Куценко А. С. (2013)
Никульченко А. А. - Применение генетических алгоритмов при расчете оптимального плана дистрибуции товаров (2013)
Кротов К. B. - Модель многоуровневого программирования построения расписаний обработки требований комплектов различных типов (при формировании групп партий), Шишкевич В. Е. (2013)
Зройчикова Е. B. - Сравнительный анализ разложений аффинных преобразований в задаче нормализации изображений, Путятин Е. П. (2013)
Шипулина Л. B. - Управление переориентацией космического аппарата с ограничением на ориентацию, Татаринова О. А., Корытко Ю. Н. (2013)
Маркарян Г. О. - Система управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Евсеев С. П. - Портативные средства криптографической защиты конфиденциальных данных, Король О. Г. (2013)
Гамаюн И. П. - Некоторые методы решения задач классификации объектов и группировки параметров, Безменова О. Н. (2013)
Минухин С. В. - Алгоритмы, программная архитектура и информационная технология моделирования методов масштабирования скоростей параллельных процессоров вычислительного кластера, Сухонос М. И. (2013)
Каткова Т. И. - Экономико-математическая модель задачи выбора стратегических направлений деятельности предприятия (2013)
Годлевский М. Д. - Результаты исследования информационной технологии управления качеством процесса разработки программного обеспечения на основе полноразмерной исходной информации, Брагинский И. Л., Бабина А. С., Рычко Г. Г. (2013)
Селякова С. М. - Двухуровневая модель принятия решений в случае зависимости весов критериев от состояний внешней среды (2013)
Петрасова С. В. - Метод автоматической экстракции парадигматических отношений между понятиями толкового словаря, Кочуева З. А., Хайрова Н. Ф. (2013)
Міненко О. С. - Дослідження видів перестрахування та розробка системи оптимального перестрахового захисту портфеля страхової компанії, Хазієва А. Т. (2013)
Шевчук О. А. - Формализация процесса планирования деятельности строительно-монтажной организации (2013)
Сидоренко А. Ю. - Применение воксельной модели при моделировании электронного облака, Потапенко А. И. (2013)
Александрова Т. Е. - Цифровой стабилизатор лазерного луча танкового прицела-дальномера (2013)
Александрова Т. Е. - К вопросу синтеза линейных инвариантных систем стабилизации (2013)
Мазур В. А. - Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного, Браніцький Ю. Ю., Мазур О. В. (2020)
Цицюра Я. Г. - Оцінка ґрунтового покриву Вінниччини на придатність до органічного виробництва (2020)
Паламарчук В. Д. - Математичні моделі висококрохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Алєксєєв О. О. (2020)
Дідур І. М. - Підвищення родючості ґрунту в результаті накопичення біологічного азоту бобовими культурами, Шевчук В. В. (2020)
Циганський В. І. - Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослинно-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної, Циганська О. І. (2020)
Телекало Н. В. - Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної, Мельник М. В. (2020)
Колісник О. М. - Вплив технологічних прийомів вирощування на ріст і розвиток ячменю ярого в умовах Лісостепу Правобережного (2020)
Matsera O. O. - Comparative evaluation of quality properties of winter rapeseed depending on the level of fertilizers and sowing date (2020)
Мазур О. В. - Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами (2020)
Мамалига В. С. - Вивчення вихідного матеріалу для едафічної селекції люцерни, Бугайов В. Д., Горенський В. М. (2020)
Пінчук Н. В. - Дослідження динаміки поширення золотистої картопляної нематоди в Україні та окремих чинників її регулювання, Вергелес П. М., Коваленко Т. М. (2020)
Matusiak M. V. - Features of growth and development of the genus forsythia vahl. in conditions of the Vinnytsia National Agrarian University biostationary (2020)
Прокопчук В.М. - Особливості інтродукції малопоширених декоративних видів в умовах дендропарку "Ладижинський гай", Матусяк М. В., Панкратьєв Ю. О., Єлісавенко Ю. А. (2020)
Portuhay O. I. - Zooecological approaches in the implementation of the sustainable development strategy for rural territorial communities of the West Polissya, Lyko D. V., Mudrak O. V., Mudrak H. V. (2020)
Ткачук О. П. - Забруднення ґрунту важкими металами за вирощування бобових багаторічних трав (2020)
Яковець Л. А. - Екотоксикологічна оцінка зернової продукції агроценозів за вмістом залишків пестицидів в умовах Лісостепу Правобережного (2020)
Мордванюк М. О. - Вплив елементів технології вирощування нуту на врожайні показники (2020)
Кафедра АСУ: 50 лет на службе образования Украины (2014)
Годлевский М. Д. - Улучшение качества процесса разработки программного обеспечения на основе методов последовательного анализа вариантов и локальной оптимизации, Рубин Э. Е., Голоскокова А. А. (2014)
Ткачук М. В. - Розробка прототипу та дослідження продуктивності маркерної мобільної системи доповненої реальності, Векшин О. В., Пантелеєв М. О. (2014)
Северин В. П. - Аналіз електронних фільтрів баттерворта чисельними методами, Нікуліна О. М., Буряковський В. С. (2014)
Гужва В. А. - К вопросу о применении методики скоринга к задаче формирования портфеля ценных бумаг, Соколова А. Г. (2014)
Орловський Д. Л. - Про один підхід до формування рекомендацій щодо удосконалення бізнес-процесів, пов’язаних з постачанням продукції, Копп А. М. (2014)
Бочарніков І. О. - Розпізнавання стану футбольного клубу за допомогою збалансованої системи показників, Орловський Д. Л. (2014)
Ямен Хазим - Рекуррентный метод наименьших квадратов обработки нечетких измерений, Головко В. А., Старова М. Н. (2014)
Ляшенко С. А. - Построение линейной регрессионной модели диффузионного отделения сахарного производства (2014)
Цыбульник С. А. - Декомпозиционная оптимизация комплекса технических средств автоматизированной системы управления водоотведением на очистные сооружения (2014)
Чередніченко О. Ю. - Формальна архітектура агентної системи моніторингу результатів наукової діяльності вищого навчального закладу, Янголенко О. В., Баранова Ю. М. (2014)
Гамаюн І. П. - Формування показників схожості між об’єктами, що характеризуються параметрами, вимірюваними в різних шкалах виміру, Безменова О. М. (2014)
Орловський Д. Л. - Аналіз діяльності торгівельного підприємства за допомогою BI-засобів, Пилипець М. С. (2014)
Реферати (2014)
Реферати (2014)
Abstracts (2014)
Годлевский М. Д. - Обобщенная модель стратегического управления предприятием на основе системной оптимизации, Романович Н. Ю. (2014)
Годлевский И. М. - Модели транспортных задач и структурно-топологического синтеза при стратегическом управлении логистикой дистрибьюции, Пинаева А. А. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Использование дискретного аналога производной вектора состояний в законе управления при синтезе стабилизирующего управления запасами (2014)
Северин В. П. - Проблема маневренности энергоблока АЭС и развитие моделей его систем управления, Никулина Е. Н., Лютенко Д. А., Бобух E. Ю. (2014)
Ляшенко С. А. - Синтез нейросетевых подходов управления сложными динамическими процессами в сахарном производстве (2014)
Чикунов П. О. - Метод побудови інформаційної технології системи підтримки прийняття рішень для багаторівневих підприємств з сезонною діяльністю, Криводубський О. О. (2014)
Косилов С. О. - Розробка функціональних схем та алгоритмів системи прийняття рішень при плануванні виконання замовлень листопрокатного виробництва (2014)
Цыбульник С. А. - Алгоритм оптимизации однородного потока на взвешенном графе с ограничениями на пропускную способность вершин (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського