Кривцова Н. В. - Постнеклассическая модель самореализации ученого-медика (2017)
Лапа В. М. - Особливості міжособистісної комунікації старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2017)
Мамічева О. - Дослідження особливостей пізнавальної і мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників, Кордонець В., Габелко А., Пестуненко А., Стрілецька Г. (2017)
Марчук Л. М. - Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів (2017)
Омельченко М. С. - Історичний огляд проблеми свідомості у психології (2017)
Ташматов В. А. - Роль індивідуально-психологічних чинників у формуванні персистентності (2017)
Скориніна-Погребна О. В. - Нaуково-методичний аналіз аутоагресії в сучасній психології, Бутко О. О. (2017)
Новік Г. М. - Інформаційне насильство, Чайка В. О. (2017)
Форманюк Ю. В. - Місце особистісних компетенцій в структурі інфантильності (2017)
Чернявська Т. П. - Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку (2017)
Шевчук Т. О. - Виховання культури почуттів студентів-аграріїв (2017)
Шусть В. В. - Концептуальні підходи до формування політичних цінностей молоді (2017)
Юрченко З. В. - Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка (2017)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність в структурі особистості сучасного психолога (2017)
Больман С. Ю. - Вплив хронічного сорому на самоставлення особистості (2017)
Дідух М. Л. - Перспективи кроскультурного дослідження процесу етнічної індивідуації (2017)
Донченко О. С. - Арт-терапія як засіб розвитку емоційної креативної спрямованості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Коваленко В. С. - Психологическое благополучие как составляющая психологического здоровья человека: теоретические подходы и эмпирические исследования в зарубежной психологии (2017)
Кузьменко М. Д. - Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки, Алєксєєв О. О. (2017)
Прохоренко Л. І. - Експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2017)
Пустовойт М. В. - Механізми формування психологічної безпеки особистості (2017)
Хоменко К. В. - Теоретичне обґрунтування програми психокорекційного впливу з підвищення позитивного узгодженого самоставлення в юнацькому віці (2017)
Бондаревич С. М. - Методологические аспекты при разработке теории и практики управления здоровьем в его модели (2017)
Кудінова М. С. - Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз (2017)
Курова А. В. - Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів (2017)
Мотков С. О. - Особливості прояву дезадаптивної поведінки підлітків з різним ступенем травматизації (2017)
Семенюк Н. С. - Психологічні особливості конфліктів "робота — сім'я" та "сім'я — робота" у медиків офтальмологічного профілю (2017)
Сергєєва І. В. - Дослідження проявів жіттєстійкості у сучасних підлітків, Солодка О. В. (2017)
Середняк Ж. М. - К вопросу об особенностях организации учебно-воспитательного процесса и педагогического труда (2017)
Соколова Г. Б. - Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях (2017)
Черних Л. А. - Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації (2017)
Шмелев Ю. Н. - Влияние личностных факторов пилота на безопасность полета, Хебда А. С. (2017)
Августюк М. М. - Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів (2018)
Агапченко І. В. - Дослідження категорії довіри у міждисциплінарному підході (2018)
Богач О. В. - Психологічний аналіз третього етапу процесу прийняття рішень у ситуаціях морального вибору, Висоцька З. І. (2018)
Григор’єва С. В. - Дослідження динаміки прив’язаності в родинах, які мають дитину з церебральними проблемами (2018)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості авторського життєвого вибору в юнацькому віці (2018)
Дробот О. В. - Професійна свідомість філолога в термінах сучасної психосемантики, Пустовий С. А. (2018)
Клочек Л. В. - Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2018)
Лисенкова І. П. - Діяльнісний підхід у дослідженні емоційної сфери (2018)
Новікова Ж. М. - Автобіографічний наратив як спосіб підвищення стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів (2018)
Руденко І. М. - Психологічне здоров’я педагогічного працівника у сфері освітнього простору (2018)
Сергєєва І. В. - Особливості часової перспективи сучасних старшокласників, Іваненко А. С. (2018)
Швець О. М. - Соціально-психологічні умови розвитку гідності особистості (2018)
Аблов А. Ф. - Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства (2018)
Бедан В. Б. - Життєстійкість як один із чинників схильності особистості до переживання самотності (2018)
Бігунов Д. О. - Психологічні механізми виходу із конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Дубініна Я. П. - Маркетинговий ресурс інноваційних змін сучасної соціальної роботи (2018)
Кас'янова С. Б. - Особливості впливу емоційного інтелекту на особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій (2018)
Коброслі А. Х. - Взаємозв'язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків (2018)
Попов О. Г. - Соціальне та духовне служіння В. Ф. Войно-Ясенецького (свт. Луки), Коваленко О. П., Дунаєва Л. М., Гладченко С. В. (2018)
Кравець Г. В. - Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні (2018)
Лантух І. В. - Дослідження індивідуальних поведінкових моделей подолання стресових ситуацій суб'єктів підприємницької діяльності з різним рівнем особистісної надійності (2018)
Литвиненко О. Д. - Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу (2018)
Недозим І. В. - Методики дослідження соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (2018)
Проніна В. О. - Використання наративного аналізу у дослідженні мотиваційно-смислової сфери особистості жінки у реалізації материнської поведінки (2018)
Соколова Г. Б. - Дослідження проблеми психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (2018)
Суслова В. О. - Соціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація (2018)
Чернецька Ю. І. - Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині, Дунаєва Л. М., Гладченко С. В. (2018)
Мойсеєнко В. І. - Аналіз методів прогнозування технічного стану інформаційно-керуючих систем, Мікієва Г. Х., Бабкін С. К. (2020)
Крашенінін О. С. - Обґрунтування критерію ефективності експлуатації локомотивів, Яковлев С. С., Задесенець В. І. (2020)
Барибін М. А. - Інформаційно-розрахунковий комплекс "Тягові розрахунки" та математичні методи пошуку основних параметрів руху поїзда як основи оптимізації витрат ресурсів на тягу, Фалендиш А. П., Гатченко В. О., Клецька О. В., Кіріцева О. В. (2020)
Мойсеєнко В. І. - Оперативна ідентифікація та локалізація небезпек у процесі технічної експлуатації цифрових систем керування рухом поїздів на основі концепції ризик-менеджменту, Гаєвський В. В. (2020)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі і комплексні числа (2020)
Contents (2020)
Abeysekera R. - Trainer expertise in business training: evidence from the Sri Lankan Microfinance Institutions (2020)
Karpenko A. - Development and implementation of a strategic personnel management system according to goals based on key performance indicators, Karpenko N., Shudrik O. (2020)
Syawaluddin Syawaluddin - The effect of expertise on employee performance with work motivation as intervening variable, Erwin Erwin, Joni Joni (2020)
Antoniuk K. - Poly-scientific essence of the "consumption" category through the prism of its safety (2020)
Arifah U. - Contributing factors: implementation of poor population data collection, Suwitri S., Larasati E., Yuwanto Yuwanto (2020)
But T. - Public debt of Ukraine: dynamics, structure, management methods, Mamotenko D., Zaytseva V. (2020)
Pavliuk T. - Analysis of competitiveness and competitive advantages in today's market conditions, Noda V. (2020)
Shyshkin V. - Modern approaches to warehouse logistics management, Onyshchenko O., Cherniak K. (2020)
Contents (2020)
Lestari A. W. - Actor network in tourism management based on sustainable development (Case study of tourism development in Batu City, Indonesia), Suwitri S., Larasati E., Warsono H. (2020)
Jostan M. N. - The role of accounting studies in student lifestyle and financial behavior, Alimbudiono R. S. (2020)
Purba D. - Capturing cadets' self-efficacy to promote safe future of seafarer, Hasugian S., Harini N. V., Zuhri Z. (2020)
Suprayitno G. - Integration management system design, Stendel A. P. (2020)
Ferlita A. - Implementation of the Public Relations Program of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) in publishing information through Instagram, Sefanya R. U., Winowatan D. A. N. (2020)
Shyshkin V. O. - Present state and prospects of agricultural development of Ukraine, Onyshchenko O. A. (2020)
Handayani J. S. - Implementation of Kanagoods marketing public relations program in creation of brand image of Batik Indigo Company, Lestari P. D., Agave A. (2020)
Roopchund R. - Analysing the different Entrepreneurship Education initiatives for the development of a conducive and motivating entrepreneurial ecosystem in Mauritius (2020)
Title, content (2020)
Kotok V. - Effect of variable temperature loads on characteristics of electrochrome composite Ni (OH)2-PVA films, Kovalenko V., Anataichuk I., Mochalov A., Makarchenko N., Nafeev R., Verbitskiy V. (2020)
Susanto I. - Development of cobalt-free oxide (Sm0.5Sr0.5Fe0.8Cr0.2O3-δ) cathode for intermediate-temperature solid oxide fuel cells (IT-SOFCs), Kamal D. M., Ruswanto S., Subarkah R., Zainuri F., Permana S., Soedarsono J. W., Subardi A., Fu Y.-P. (2020)
Deyneko N. - Devising a technique to improve the efficiency of CdS/CdTe/Cu/Au solar cells intended for use as a backup power source for the systems of safety and control of objects, Zhuravel A., Mikhailova L., Naden O., Onyshchenko A., Savchenko A., Strelets V., Yurevich Ye. (2020)
Makarenko V. - Analysis of the influence of inductor saturation on the level of electromagnetic interference of DC/DC-converters, Lukashev O. (2020)
Goolak S. - Improvement of the model of power losses in the pulsed current traction motor in an electric locomotive, Sapronova S., Tkachenko V., Riabov I., Batrak Y. (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Pasko O. - The relationship between corporate governance and financial performance in Сhinese logistics-related listed companies, Chen F., Yao X. (2020)
Pujiyono M. - Employee performance enhancement through innovative behavior at PT KAI, Harsono M. (2020)
Soekardi A. - The influence of communication skill toward employee performance in radiology installation unit of hospital, Indrawati R., Erni N. (2020)
Octaleny E. - Mediation of land disputes between PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis and Rengas Village Farmers, Ogan Ilir Regency Sumatera Selatan Province, Larasati E., Suwitri S., Kismartini Kismartini (2020)
Tkachuk O. Yu. - Justification of the use of critical technologies in the agriculture on the basis of foresight design methodology (2020)
Rai S. K. - The implementation of public relation Program Nasional Senyum Indonesia as management strategy in upholding autoimmune awareness (2020)
Adhari I. Z. - Strategic policies & business models for artificial intelligence-based digital printing startup in Indonesia (2020)
Kristina T. - The role of trust mediates in the influence of social media marketing and Electronic Word-of-Mouth on purchase intention, Sugiarto C. (2020)
Shevchenko T. S. - Features of marketing research in the mass media business (2020)
Title, content (2020)
Rakhmatulina A. - Kinematic and kinetostatic analysis of the six-link straight-line generating converting mechanism of the unbalanced sucker rod pumper drive, Ibrayev S., Imanbayeva N., Ibrayeva A., Tolebayev N. (2020)
Carlos de la C. A. - Clamped edge stress analysis in H-13 steel, Torres-San Miguel C. R. , Paredes-Rojas Juan C., Ortiz-Hernández Fernando E. (2020)
Fomin O. - Establishing patterns in determining the dynamics and strength of a covered freight car, which exhausted its resource, Lovska A. (2020)
Shchedrolosiev O. - Optimizing the pontoon of a composite dock when changing a ratio of the sides’ length in a reinforcedconcrete slab, Korostylov L., Klymenkov S., Kyrychenko K. (2020)
Salo V. - Calculation of the spherical elements of non-uniform thickness for structures with holes based on the variational RVR-method, Nechiporenko V., Rakivnenko V., Horielyshev S., Gleizer N., Kebko A. (2020)
Filimonikhin G. - Synthesizing a resonance anti-phase two-mass vibratory machine whose operation is based on the Sommerfeld effect, Yatsun V., Kyrychenko A., Hrechka A., Shcherbyna K. (2020)
Liubarskyi B. - Building a mathematical model of the oscillations in subway cars equipped with electromechanical shock absorbers, Lukashova N., Petrenko O., Iakunin D., Nikonov O., Matsyi O. (2020)
Golub G. - Determining of the influence of reactor parameters on the uniformity of mixing substrate components, Tregub M., Holubenko A., Tsyvenkova N., Chuba V., Tereshchuk M. (2020)
Nazarenko I. - Determining the regions of stability in the motion regimes and parameters of vibratory machines for different technological purposes, Dedov O., Bernyk I., Rogovskii I., Bondarenko A., Zapryvoda A., Slipetskyi V., Titova L. (2020)
Abstract and References (2020)
Басінская І. - Ситуаційні й інтеракціоністські теорії лідерства, Радюк О., Нехвядовіч І. (2020)
Bessonova D. - Psychotherapy Treatment of Negative Emotional Experiences of Adults with the Technique "Interiorization and Exteriorization of the Focus of Attention", Stavytska S. (2020)
Бушуєва Т. - Когнітивний стиль та властивості уваги особистості, Авер’янова А. (2020)
Гречуха В. - Вплив нейропластичності нервової системи на розвиток особистості у підлітковому віці, Отич Д. (2020)
Зайчикова Т. - Чинники прояву та передумови формування синдрому "професійного вигорання" у вчителів (2020)
Ihnatovych О. - Psychological Predictors of Innovativeness of Teaching Staff, Polishchuk S. (2020)
Некрасов А. - Тренінгова модель розвитку складових "корпоративної культури" майбутнього керівника, Ставицький Г. (2020)
Отич Д. - Екологічна самосвідомість особистості як психологічний феномен (2020)
Смоліна О. - Особливості впливу мотивації на процес адаптації до навчання студентів другої вищої освіти (2020)
Улько Н. - Розвиток внутрішньої ресурсності особистості як умова подолання кризових станів в дорослому віці (2020)
Швецова Ю. - Особливості гендерної ідентичності у сучасних студентів-психологів (2020)
Газуда Л. М. - Факторний аналіз умов розвитку малого підприємництва прикордонного регіону, Волощук Н. Ю. (2015)
Яковенко В. Г. - Підходи до формування мотиваційного впливу в сучасних умовах, Гриценко Н. В., Тимофєєва Т. О. (2015)
Grushchynska N. - Evolution of Ukraine’s economy international specialization: from neolithic age to present time (2015)
Гулай Е. С. - Влияние экзогенных факторов на стрессоустойчивость трудоспособности коллективов железнодорожного транспорта Украины (2015)
Гулей А. І. - Шляхи імплементації рекомендацій fatf щодо протидії легалізації доходів злочинного походження на ринку векселів, Дмитренко Т. Л. (2015)
Захарченко Н. В. - Ефективність високих технологій в умовах конкурентної економіки (2015)
Мельников І. Ю. - Державне регулювання ринків фінансових послуг україни в умовах макроекономічної нестабільності (2015)
Краснікова О. М. - Муніципальні облігації як альтернативне джерело поповнення дохідної частини місцевих бюджетів, Мисник Т. Г. (2015)
Васюта В. Б. - Удосконалення організації праці на підприємстві, Васюта В. В., Тронь А. Ю. (2015)
Вдовенко Н. М. - Методологізація галузевого державного управління на шляху адаптації економіки до умов та вимог Європейського Союзу (2015)
Глинська А. Є. - Умови забезпечення ефективної інноваційної діяльності підприємства (2015)
Kolumbet О. - Role and place of integrated accounting in formation of institutional environment: problems of theory and practice (2015)
Корбутяк А. Г. - Передумови формування ефективного фінансово-економічного механізму підприємства в сучасних умовах (2015)
Лігоненко Л. О. - Розвиток підприємства: відмітні характеристики та типологія (2015)
Попова І. А. - Теоретичні підходи до визначення сутності "інфраструктурне забезпечення міжрегіонального співробітництва", Васильчук Н. О., Бурбело С. О. (2015)
Чепеленко Д. С. - Стан ринків праці країн-лідерів міжнародного міграційного руху (2015)
Title, content (2020)
Ghanim A. Sh. - Modelling and simulation of self-excited induction generator driven by a wind turbine, Alsammak Ahmed N. B. (2020)
Kuznetsov V. - Justification of efficiency of plain shaped heat exchange surfaces to increase the compactness of power plants (2020)
Mytrofanov O. - Determining a change in the compressed air temperature during the operation of a rotary piston engine, Proskurin A. (2020)
Zahorulko A. - Increasing the efficiency of heat and mass exchange in an improved rotary film evaporator for concentration of fruit-and-berry puree, Zagorulko A., Yancheva M., Ponomarenko N., Tesliuk H., Silchenko E., Paska M., Dudnyk S. (2020)
Sharapov S. - Analysis of the possibility of using R718 for a heat pump of a heating system based on a liquid-vapor ejector, Husiev D., Panchenko V., Kozin V., Baha V. (2020)
Vanin V. - Assesment of group regulation feasibility in thermal power plant auxiliaries capacity control, Lasurenko O., Kruhol M. (2020)
Turkovskyi V. - Using the constant current - constant voltage converters to effectively reduce voltage fluctuations in the power supply systems for electric arc furnaces, Malinovskyi A., Muzychak A., Turkovskyi O. (2020)
Abstract and References (2020)
Bulakh I. - Relationship between Cultural Value Orientations and National Affiliation of Ukrainian Students Youth, Spіvak L. (2020)
Гречуха І. - Психологічні особливості регуляції емоцій літературно обдарованих старшокласників (2020)
Журавльова Л. - Особливості ціннісно-смислової сфери військовослужбовців з різним досвідом участі в бойових діях, Кротюк К. (2020)
Котлова Л. - Психологічна характеристика моральної самосвідомості в періоди дитинства і дорослішання (2020)
Литвинчук А. - Особливості переживання почуття щастя молоддю і дорослими в умовах заходів протидії COVID-19, Можаровська Т. (2020)
Мірошниченко О. - Готовність українських зимівників до життєдіяльності на антарктичній станції, Пасічник І. (2020)
Мужанова Н. - Особливості соціально-психологічної адаптації особистості юнацького і дорослого віку в неформальній субкультурі (2020)
Pietrulewicz B. - Structural Comparison of Intelligence of Polish and American Childrens of Midchildhood, Zhuravlova L. (2020)
Пирог Г. - Особливості емпатії на різних етапах професійного становлення практичних психологів системи освіти, Шикирава Н. (2020)
Санжаровець В. - Психологічні особливості розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у майбутніх соціальних працівників, Шатило Ю. (2020)
Ходикіна Ю. - Особливості розвитку моторної пам’яті у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2020)
Шпак М. - Психологічна концепція розвитку емоційного інтелекту особистості в онтогенезі (2020)
Шмиглюк О. - Ціннісні орієнтації сучасних старшокласників з різним типом етнічної ідентичності (2020)
Title, content (2020)
Ruban I. - Assessing the detection zones of radar stations with the additional use of radiation from external sources, Khudov H., Lishchenko V., Pukhovyi O., Popov S., Kolos R., Kravets T., Shamrai N., Solomonenko Yu., Yuzova I. (2020)
Mykhalevskiy D. - Devising a technique to evaluate fluctuations in the main parameters of a wireless channel of the 802.11 standard (2020)
Borysenko O. - Estimating the indivisible error detecting сodes based on an average probability method, Matsenko S., Novhorodtsev A., Kobyakov O., Spolitis S., Bobrovs V. (2020)
Shtompel M. - Performance analysis of the bioinspired method for optimizing irregular codes with a low density of parity checks, Prykhodko S., Shefer O., Halai V., Zakharchenko R., Topikha B. (2020)
Drozdov S. - Development of a method for assessing cybernetic security in special-purpose information systems, Zhuravskyi Yu., Salnikova O., Zhyvotovskyi R., Odarushchenko E., Shcheptsov O., Alekseienko O., Lazuta R., Nalapko O., Pikul O. (2020)
Yakushenko O. - Development of a method for optimizing the structure of static neural networks intended for categorizing technical state of gas-turbine engines, Popov O., Mirzoyev A., Chumak О., Okhmakevych V. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, content (2020)
Vasenko O. - GIS-assisted revealing of spatio-temporal dynamics in phycological indices of the danube river delta, Brook V., Svyrydov Yu., Milanich H. (2020)
Sadkovyi V. - Construction of a method for detecting arbitrary hazard pollutants in the atmospheric air based on the structural function of the current pollutant concentrations, Pospelov B., Andronov V., Rybka E., Krainiukov O., Rud А., Karpets K., Bezuhla Yu. (2020)
Kravchuk A. - Improving the calculation of collecting perforated pipelines for water treatment structures, Kochetov G., Kravchuk O. (2020)
Sytnik N. - Rational parameters of waxes obtaining from oil winterization waste, Kunitsia E., Mazaeva V., Chernukha A., Kovalov P., Grigorenko N., Gornostal S., Yermakova O., Pavlunko M., Kravtsov M. (2020)
Bondarenko I. - Improving the efficiency of equipment and technology of waste briquetting, Kutnyashenko A., Toporov A., Anischenko L., Zyuz O., Dunaev I., Krakhmalev A., Yavorovska O., Kostina О., Aleksieieva O. (2020)
Klymenko O. - Requirements for a unified system of road vehicles environmental labelling and low emission zones, Gorytski V., Gutarevych U., Shchelkunov A., Kyrychenko R. (2020)
Tsapko Yu. - Establishing patterns of heat transfer to timber through a protective structure, Rogovskii I., Titova L., Shatrov R., Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, content (2020)
Ibraimova S. - Development of recipe composition of bread with the inclusion of juniper using mathematical modeling and assessment of its quality, Uazhanova R., Mardar М., Serikbaeva A., Tkachenko N., Zhygunov D. (2020)
Osokina N. - Effect of electromagnetic irradiation of emmer wheat grain on the yield of flattened wholegrain cereal, Liubych V., Novikov V., Leshchenko I., Petrenko V., Khomenko S., Zorunko V., Balabak O., Moskalets V., Moskalets T. (2020)
Pavlyuk R. - Development of nanotechnology for processing chickpeas into protein plant supplements and their use to obtain a new generation of confectionery, Pogarska V., Kotyuk Т., Pogarskiy А., Balabai K. (2020)
Yushchenko N. - Determining the expediency of using protein-polysaccharide complexes based on dairy and vegetable proteins in the technology of butter pastes, Kuzmyk U., Kochubei-Lytvynenko O., Yatsenko О. (2020)
Mykhaylov V. - Devising manufacturing techniques for making culinary meals using vegetable concentrates, Mayak О., Shevchenko А., Prasol S. (2020)
Pusik L. - Studying the preservation of brussels sprout depending on its treatment with antimicrobial preparations before storage, Pusik V., Bondarenko V., Gaevaya L., Kyruchina N., Slobodyanyk Н., Shchetyna S., Shchetyna М., Kononenko L. (2020)
Abstract and References (2020)
Передмова (2015)
Працьовитий М. В. - Критерій відсутності періоду в Q2 зображенні раціональних чисел інтервалу (0; 1), Скрипник С. В., Макарчук О. П. (2015)
Працьовитий М. В. - Про одну сім'ю неперервних немонотонних сингулярних функцій канторівського типу з фрактальними властивостями, Свинчук О. В. (2015)
Требенко О. О. - Локально-ступінчасті p-групи із скінченою NCS-підгрупою (2015)
Маркітан В. П. - Q∗∞-зображення дійсних чисел визначені двічі схоластичними матрицями і множини з ними пов'язані, Працьовитий М. В. (2015)
Мартиненко М. А. - Вплив параболоїдального включення на осесиметричне гармонійне поле (2015)
Осауленко Р. Ю. - Циліндрична похідна і сингулярність неперервних функцій (2015)
Требенко О. О. - Функція Ойлера на множині Z|√d| та її застосування, Цибульська Н. М. (2015)
Шут М. І. - Рентгенографічні дослідження матрично-дисперсної системи на основі пентапласту та йодиду срібла, Рокицька Г. В., Рокицький М. О., Левандовський В. В., Оранська О. І. (2015)
Шевченко А. В. - Розподіл значень однієї функції аргумент якої є випадковою величиною з незалежними цифрами Qs-зображення (2015)
Працьовитий М. В. - Нега-двійкове представлення дійсних чисел і його застосування, Гончаренко Я. В., Лисенко І. М. (2015)
Title, content (2020)
Kvasnytskyi V. - Designing brazing filler metal for heat-resistant alloys based on Ni3Al intermetallide, Korzhyk V., Kvasnytskyi V., Mialnitsa H., Chunlin D., Pryadko T., Matviienko М., Buturlia Y. (2020)
Sagalovych A. - Comparative analysis of the fatigue contact strength of surfaces hardened by cementation and the ionplasma nitriding Аvinit N, Popov V., Sagalovych V., Dudnik S., Bogoslavtsev V., Stadnichenko M., Edinovych A. (2020)
Prysyazhnyuk P. - Analysis of the effects of alloying with Si and Cr on the properties of manganese austenite based on ab initio modelling, Shlapak L., Semyanyk I., Kotsyubynsky V., Troshchuk L., Korniy S., Artym V. (2020)
Purwanto H. - An analysis of coil dimensions on induction heating machine against microstructure and hardness distribution as new candidate of projectile-resistant steel plates materials, Tauviqirrahman M., Dzulfikar M., Ismail R., Purnomo Purnomo, Syifauddin A. (2020)
Subbotina V. - Identification of regularities of formation of the phase-structural state and properties of coatings obtained by micro-arc oxidation of high-strength V95 alloy, Sobol’ O., Belozerov V. (2020)
Kovalenko V. - Investigation of the anodic behavior of W-based superalloy for electrochemical selective treatment, Kotok V. (2020)
Vasyliv B. - Estimation of the effect of redox treatment on microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system, Kulyk V., Duriagina Z., Mierzwinski D., Kovbasiuk T., Tepla T. (2020)
Prabowo H. - Failure analysis of geothermal perforated casing tubing in H2S and O2 containing environment, Pratesa Yu., Tohari A., Mudakir A. , Munir B., Soedarsono J. W. (2020)
Abstract and References (2020)
Title (2019)
Колонка головного редактора (2019)
Информация для авторов (2019)
Шаповал Л. А. - Симетричність атріовентрикулярного з’єднання у дітей з різними анатомічними варіантами атріовентрикулярної комунікації: ехокардіографічні показники (2019)
Ковтун Н. В. - Прогнозування виду оперативного втручання у хворих на рак грудної залози, Мотузюк І. М., Ганжа Р. О., Сидорчук О. І., Крахмалева А. С., Крахмалева Л. П., Костюченко Є. В. (2019)
Ternovoy N. K. - Polymorbidity and heterogeneity of intact bone tissue in patients with malignant and metastatic bone tumors, Drobotun O. V., Kolotilov N. N. (2019)
Дикан І. М. - Сучасні можливості вивчення ехографічних проявів хвороби Вільсона у дітей, Тарасюк Б. А., Лук’янова І. С., Коробко В. Ф., Солодущенко В. В., Андрущенко І. В. (2019)
Король П. О. - Радіонуклідна візуалізація артеріального запалення у ВІЛ-інфікованих пацієнтів з атеросклерозoм судин, Щербіна О. В. (2019)
Грязов А. Б. - Диагностическое сопровождение радиохирургии метастазов в головной мозг, Дыкан И. Н., Бабий Я. С., Колотилов Н. Н. (2019)
Kolotilov N. N. - Repurposing of drugs: radiological aspect, Alekseyenko A., Andrushchenko I. V., Anton S. (2019)
Шадлун Д. Р. - Своевременная ультразвуковая диагностика, тактика ведения и родоразрешения беременной с центральным предлежанием плаценты и ее одновременным прорастанием в послеоперационный рубец, Зукин В. Д., Мухомор А. И. (2019)
Title (2019)
Информация для авторов (2019)
Гордієнко І. Ю. - Варіанти пренатальної ультразвукової картини при омфалоцелє у плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Величко А. В. (2019)
Отрощенко Н. П. - Проблеми депресії та аутоагресивних проявів у онкохворих, Отрощенко І. П., Отрощенко П. О. (2019)
Zavizion V. F. - Multicentric and multifocal breast cancer diagnostics (review and portfolio), Kulikova F. I., Davlietova N. A. (2019)
Джужа Д. А. - Радионуклидная терапия альфа-излучателями, Мясоедов С. Д. (2019)
Король П. О. - FAPI-ПЕТ/КТ: нове направлення діагностичної візуалізації в ядерній медицині, Самохін А. В., Щербіна О. В., Пономаренко Н. М. (2019)
Бабій Я. С. - Радіологічні аспекти нової "Міжнародної мультидисциплінарної класифікації аденокарциноми легені": методологічні засади та власний досвід, Сичова Т. В., Дикан І. М. (2019)
Kolotilov N. N. - Re-profiling of drugs in radiological pharmacology: N-acetylcysteine, Vojtko B. A. (2019)
Титул, зміст (2020)
Нікішина О. В. - Теоретико-методичні засади логістичних "розривів" у ланцюгах товарних ринків, Тараканов М. Л. (2020)
Бігунов-Новіков Л. Ю. - Контрактні форми управління сітьовими бізнес-структурами (2020)
Козак К. Б. - Подолання конфліктних ситуацій при адмініструванні транспортних перевезень у логістичних системах, Дроздова В. А., Дроздова Є. А. (2020)
Поліщук А. С. - Напрями реалізації інноваційних проектів на підприємствах (2020)
Голодонюк О. М. - Маркетингові аспекти інноваційного розвитку виноробних підприємств, Мільчева В. В., Бондарчук Д. О. (2020)
Ніколюк О. В. - Стратегічні імперативи управління змінами інвестиційних процесів у харчовій промисловості, Ступницька М. І. (2020)
Савенко І. І. - Місце інновацій в системі заходів антикризового управління підприємством, Корсікова Н. М. (2020)
Купріна Н. М. - Оборотні активи підприємства: аспекти бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами та їх класифікація, Васьковська К. О., Пчелянська Г. Б., Величко О. М. (2020)
Нікішина О. В. - Методичні рекомендації до комплексної оцінки трудових ресурсів сфери природокористування України на засадах сталого розвитку (2020)
Ринкова А. А. - Органічний сектор економіки в Україні та світі (2020)
Дьяченко Ю. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств тимчасового розміщування в сучасних умовах господарювання, Полоус Д. Т. (2020)
Литвин Г. М. - Актуальність узгодження нормативних вимог під час побудови полігонометрії згущення з можливостями сучасних електронних приладів, Бондар С. А. (2019)
Исаев А. П. - Оценка мониторинга процесса деформации и осадки прямолинейного вертикального стержня, Гуляев Ю. Ф., Стрилец В. С., Чуланов П. О. (2019)
Чибіряков В. К. - Моделювання точності геодезичних спостережень при проведені моніторингу стану магістральних газопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2019)
Віват А. Й. - Дослідження методики застосування скануючого тахеометра TOPCON IS301 для побудови просторових моделей архітектурних форм, Назарчук Н. О. (2019)
Бачишин Б. Д. - Побудова емпіричної формули граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану (2019)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Методика зведення цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 для створення основної державної топографічної карти, Кінь Д. О. (2019)
Карпінський Ю. О. - Архітектура та функціональна модель бази топографічних даних, Лященко А. А., Лазоренко-Гевель Н. Ю., Черін А. Г. (2019)
Король П. П. - Модифіковані циліндричні проекції у сучасних стандартах пристроїв відображення, Волошин В. У., Мельник О. В., Бліндер Ю. С. (2019)
Катушков В. О. - Дослідження деформації одиночного аналітичного аерознімка з дрона, Сосса Б. Р. (2019)
Білоус В. В. - Муаровий метод реєстрації перетинів поверхні локальних об'єктів, Боднар С. П. (2019)
Медведский Ю. В. - Радиолокационная интерферометрия с синтезированной аппертурой в геодезии (2019)
До відома авторів (2019)
Birca A. P. - Job polarization and wage inequality in the Republic of Moldova, Mamaliga A. I. (2020)
Шевченко Л. С. - HR 4.0: революція у сфері людських ресурсів (2020)
Левковець О. М. - Організаційний розвиток в епоху VUCA: концепція, технології, потенціал (2020)
Губін К. Г. - Системні перешкоди розвитку маркетингу персоналу в Україні та шляхи їх подолання (2020)
Петряєв О. О. - Методичні підходи щодо вдосконалення статистичного аналізу діяльності транспортної галузі Харківського регіону (2020)
Карнаух Б. П. - Апорія "якби не" (2020)
Економіка вступної кампанії: круглий стіл у редакції збірника наукових праць "Економічна теорія та право", 6 жовтня 2020 р. (2020)
Шевченко Л. С. - Економічна доступність вищої освіти в умовах запровадження індикативної собівартості навчання (2020)
Левковець О. М. - Економіка корупції у вищій школі. Що включає "антикорупційний контракт" кафедри економічної теорії НЮУ? (2020)
Борисенко І. В. - Економіка якості освітньої діяльності (2020)
Гриценко О. А. - Економіка та право. Чому саме в юридичному університеті краще отримати професію економіста? (2020)
Іващенко М. В. - Економіст з поглибленими юридичними знаннями – мегатренд глобального ринку праці (2020)
Можайкіна Н. В. - Вища освіта – перший крок у формуванні особистості та професіонала високого рівня (2020)
Марченко О. С. - Стажування здобувачів вищої економічної освіти у міжнародних фірмах: можливості та проблеми (2020)
Губін К. Г. - Випускник університету на ринку праці, або чи потрібен студенту персональний кар'єрний тренер? (2020)
Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць "Економічна теорія та право" (2020)
Кардаш О. - "Ex paganis christianos esse patravit”: кого відправився християнізувати нітранський єпископ Віхінг? (2020)
Нагірний В. - Чи галицький воєвода Коснятин Сірославич був причетний до появи назви міста Снятин? (2020)
Волощук М. - Князь Данило Романович та угорські королі 1205–1235 рр. (у відповідь Володимирові Александровичу). Частина 1, Домбровський Д. (2020)
Стасюк А. - Богослужбові книги XVII–XX століть з колекції національного заповідника "Давній Галич” (2020)
Райківський І. - Перші контакти Пантелеймона Куліша з Галичиною (1858–1865 рр.) (2020)
Королько А. - Діяльність філії товариства "Просвіта” у м. Коломия наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2020)
Федоришин І. - Діяльність філій і кружків "Союзу Українок” на Товмаччині (1925–1939 рр.) (2020)
Малярчук О. - Comprehensive development and architectural and artistic design of Ivano-Frankivsk during "developed socia-lism” (2020)
Кобута С. - "Мужицький” адвокат з Гуцульщини Іван Семанюк (Марко Черемшина) (1874–1927), Кобута С. (2020)
Паска Б. - Дисидентська діяльність Опанаса Заливахи (2020)
Єгрешій О. - The determination of the legal status of the Greek-Catholic Church in the polish state (1919–1925), Дрогомирецька Л. (2020)
Тугай М. - Church history in scientific researches of p. Mykhailo Zubritskyi (2020)
Сірецька (Заторська) О. - Підпільна церква у вимірі локальної історії. Арешт родини священика Антіна Сірецького, Єгрешій О. (2020)
Волощук М. - "|…| и половець множество”, або як не варто досліджувати історію номадів (рец.: Пилипчук Я. В. Соціальна історія кипчаків у IX–XIII ст. Київ; Вінниця: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, ТОВ "Твори”, 2018. 340 с.), Ґолембьовська-Тобіаш А. (2020)
Великочий В. - Приреченість сконструйованих парадигм, або нове прочитання національного наративу (рефлексії щодо циклу наукових статей професора І. Монолатія "Чорні лебеді Української Революції. (Не)ймовірні випадки західноукраїнської державности”) (2020)
Вітенко М. - Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Енциклопедія. Т. 2: основні концепції (2020)
Райківський І. - Пам’яті краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента Василя Бурдуланюка (2020)
Королько А. - Пам’яті краєзнавця, педагога, заслуженого працівника культури України Богдана Гавриліва, Сигидин М. (2020)
Наші автори (2020)
Антонов О. І. - Організаційно-економічний механізм розвитку малих підприємств сільського зеленого туризму на засадах конкурентоспроможності (2020)
Butko M. - State support for the development of rural green tourism at the regional level (2020)
Ігнатенко М. М. - Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств України як чинник прискорення модернізації виробництва та здійснення інноваційно-інвестиційних процесів їх розвитку (2020)
Мармуль Л. О. - Протиріччя відтворення ресурсного потенціалу підприємств агропромислового виробництва та умови його подолання, Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю. (2020)
Плевако Я. А. - Використання європейського досвіду підтримки розвитку малих підприємств сільського зеленого туризму в Україні (2020)
Романюк І. А. - Напрями впровадження інноваційно-інвестиційних й маркетингових стратегій ефективного розвитку підприємств сільського зеленого туризму (2020)
Студінський В. А. - Soft Skills педагога професійної школи як чинник його конкурентоспроможності (2020)
Гарага А. В. - Формування "Soft Skills" студентів університету – перспективний напрямок підвищення якості вищої освіти (2020)
Zlenko A. - Team building as a management tool for building a professional team, Isaikina E. (2020)
Макарчук І. М. - Застосування новітніх освітніх технологій та методів для впровадження компетентнісного підходу при підготовці майбутніх фахівців, Малишко В. В., Горда О. О. (2020)
Городніченко Ю. В. - Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні (2020)
Коцупатрий М. М. - Організаційні та методичні засади здійснення й удосконалення внутрішньогосподарського контролю розрахунків з дебіторами за нетоварними операціями, Пилипенко К. А., Кучеренко М. А. (2020)
Слюсар С. Т. - Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів України (2020)
Чабан Г. В. - Визнання міжнародних стандартів аудиторської діяльності в Україні, Тірбах Л. В. (2020)
Пузирьова П. В. - Характеристика загального сучасного стану галузі легкої промисловості в Україні (2020)
Субота М. В. - Моделювання процесів надання якісних санаторно-курортних послуг як передумова сталого розвитку підприємств, Демидова М. М. (2020)
Герасенко В. П. - Особенности реализации инвестиционной политики Республики Беларусь, Зыкова А. А. (2020)
Орлик М. В. - Еволюція економічної думки в контексті проблеми кредитування у другій половині XVII – середині XIX ст. (2020)
Rybakova T. - The instruments of currency regulation of foreign economic activity (2020)
Стадник В. В. - Домінанти інституційного середовища і особливості структурної динаміки економіки України, Соколюк Г. О., Хомич Л. В. (2020)
Коровій В. В. - Податкове регулювання соціально-економічного розвитку (2020)
Загірняк Д. М. - Результативність державного фінансування вищої освіти, Кратт О. А., Загірняк М. В. (2020)
Герасенко В. П. - Оценка денежно-кредитной политики Республики Беларусь, Ходоренко О. А. (2020)
Макогон В. Д. - Напрями адаптації бюджетної політики до соціально-економічних процесів в умовах трансформаційних перетворень, Адаменко І. П. (2020)
Титул, зміст (2020)
Honcharenko I. V. - Competitive advantages of the implementation of the academic virtual mobility projects, Bohoslavsка A. V., Moroz T. O. (2020)
Федулова Л. І. - Особливості розвитку національної інноваційної системи республіки Корея: досвід для України в умовах трансформації інноваційних процесів, Совершенна І. О. (2020)
Крюкова І. О. - Соціальні інновації як стратегічний напрям розвитку інноваційної діяльності в Україні та фінансовий механізм їх реалізації (2020)
Иму Л. - Перспективы привлечения инвестиций Китая в развитие индустрии 4.0 в Украине, Войтко С. В. (2020)
Глубіш Л. Я. - Переосмислення підходів до побудови гармонійного ринку продовольства та моделювання його розвитку (2020)
Сушарник Я. А. - Розвиток та становлення конкуренції, Місько А. М. (2020)
Леськова С. В. - Залучення персоналу в роздрібних торговельних мережах та його розвиток (2020)
Гонак І. М. - Реформування ринку землі в Україні: фінансово-економічні та суспільно-політичні аспекти (2020)
Danylkiv Kh. Р. - Application of ABC and xyz-analysis to optimize receivables (on the example of "Komunpostach" LLC), Gorbovа Kh. V., Paida Yu. Yu. (2020)
Свиноус І. В. - Теоретико-методичні засади створення та функціонування фермерських господарств, Гаврик О. Ю., Биба В. А. (2020)
Волощук Ю. О. - Засади забезпечення інноваційного розвитку підприємств, Богачик С. В., Іванишин О. В. (2020)
Сарай Н. І. - Оптимізація управління бізнес-процесами на підприємстві (2020)
Ковальчук Н. В. - Scrum-команди як інструмент використання гнучких підходів в управлінні організаціями, Комарова К. В. (2020)
Соловей Н. В. - Антикризова програма авіакомпанії в умовах нестабільного фінансово-інформаційного середовища, Рибак О. М., Петрусенко Л. О. (2020)
Воронка О. З. - Формування тактики та стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства (2020)
Білянський Ю. О. - Результативність інституційного забезпечення інтеграційних процесів у зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств України (2020)
Сабадаш Л. О. - Оцінювання факторів впливу на економічну стійкість підприємства в кризових умовах (2020)
Брич В. Я. - Ресурсний підхід до стратегічного управління туристичними підприємствами, Галиш Н. А. (2020)
Михайліченко Г. І. - Управління потенціалом туристичних дестинацій (2020)
Дзядикевич Ю. В. - Складові процесу покращення землеустрою в Україні, Любезна І. В. (2020)
Волощук К. Б. - Інвестиційна привабливість та можливості розвитку агропромислових підприємств, Волощук В. Р., Кацан А. М. (2020)
Мельничук Н. Ю. - Науковий підхід до оцінки ефективності управління бюджетними коштами (2020)
Баланюк І. Ф. - Організація обліку і контролю готової продукції підприємства, Григорів О. О., Іванюк Т. Л. (2020)
Бражнікова Л. М. - Сучасний стан організації розрахунків з оплати праці в умовах розвитку інформаційних технологій, Гарна С. О., Шнурко А. М. (2020)
Царук В. Ю. - Шляхи мінімізації застосування креативних облікових практик в корпоративних структурах (2020)
Міщук Є. В. - Оцінка стану економічної безпеки гірничодобувних підприємств (на прикладі безпеки майнового стану) (2020)
Балджи М. Д. - Еколого-економічні засади оцінювання трансформації сільськогосподарських земель (2020)
Гоблик В. В. - Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону (2020)
Осадець С. С. - Розвиток сучасних інноваційних технологій на ринку страхових послуг (2020)
Реферати (2020)
Автори номера (2020)
Brągiel E. - The reasons for the collapse of enterprises in Poland, Górka V. (2020)
Ślusarczyk B. - Analysis of integration and disintegration in the digital age, Dykiel M. Gribincea C., Kessei S.Kh. (2020)
Задоя А. О. - Міжнародна інвестиційна позиція країни та рівень її розвитку: взаємозв'язок показників (2020)
Копил О. В. - Методика оцінки інвестиційної привабливості країни для розвитку сфери культури (2020)
Кузьмінов С. В. - Використання цінової еластичності попиту для визначення обсягу ринку в антимонопольному законодавстві, Лимонова Е. М. (2020)
Павлова В. А. - Інноваційно орієнтоване туристичне підприємство: концептуальна модель та місце в інноваційному просторі, Лохман Н. В. (2020)
Pudło P. - The role of raw materials for geopolitical competition, Skuza W. (2020)
Пушкар О. І. - Ризики у логістичній діяльності та проблеми їх зменшення в сучасних умовах господарювання, Ковальський В. С., Кравченко Н. В. (2020)
Швець В. Я. - Фінансова стійкість пенсійного забезпечення під час пандемії Ковід-19 (2020)
Яременко С. С. - Стратегічні пріоритети мобільного оператора "Vodafone" на телекомунікаційному ринку України, Тараненко І. С., Язикова О. М. (2020)
Волков С. Л. - Організаційно-інформаційний дизайн технічних закладів вищої освіти, Коломієць Л. В., Кисельова О. І., Прокопенко А. М. (2020)
Гордієнко Т. Б. - Альтернативне оцінювання результатів ключових звірень національних еталонів, Величко О. М. (2020)
Боряк К. Ф. - Особливості випробування на міцність авторегуляторів гальмівного обладнання пасажирських вагонів, Лимаренко О. М., Перетяка Н. О. (2020)
Боряк К. Ф. - Особливості стендових випробувань гідравлічного гасника коливань залізничного пасажирського вагона, Манзарук М. О. (2020)
Velychko О. M. - Features of testing of the built-in software of measuring instruments, Gaman V. V., Hrabovskii O. V., Gordiyenko T. B. (2020)
Щербина Ю. В. - Mоделювання несиметрично розподілених процесів, Асабашвілі С. Д., Прокопенко А. М. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Титул, зміст (2020)
Федоришина Л. М. - Митна інформація: класифікація та джерела її формування (2020)
Зінченко О. А. - Теоретико-методичні основи удосконалення управління системою підвищення якості діяльності закладів вищої освіти, Горська С. М., Зінченко Д. С. (2020)
Жуковська А. Ю. - Інноваційні технології інклюзивної медицини (2020)
Небога Т. В. - Стратегічне управління інноваційним розвитком інфокомунікаційної сфери як фактор модернізації інноваційної інфраструктури національної економіки (2020)
Alghadhywi Mohammed Younus Hasan. - Current state and prospects of innovative industry development of Ukraine (2020)
Варченко О. М. - Теоретичні засади формування системи управління виробничими витратами на сільськогосподарських підприємствах, Свиноус І. В., Биба В. А. (2020)
Голомша Н. Є. - Дослідження факторів конкурентоспроможності української кукурудзи на світових ринках, Голомша О. Я. (2020)
Зубков С. О. - Концептуальна модель організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства торгівлі (2020)
Рибак О. М. - Реструктуризація проблемних кредитів банків в умовах кризових явищ, Пуськов Д. О. (2020)
Барна С. С. - Концепція управління інноваційним розвитком енергосервісних підприємств (2020)
П’ята Л. В. - Базовий підхід до стратегічного планування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання аграрного сектору (2020)
Іванишин В. В. - Інституційні засади сільського підприємницького розвитку, Печенюк А. П., Печенюк А. В. (2020)
Дюк А. А. - Концептуальні аспекти формування селозберігаючої моделі господарювання на засадах соціалізації підприємництва (2020)
Коркуна О. І. - Інноваційний розвиток як напрям функціонування регіональних туристичних систем, Никига О. В., Підвальна О. Г. (2020)
Петрук І. П. - Концептуальні підходи до антикризового управління регіональним розвитком (2020)
Бакун Ю. О. - Управлінські та дорадчі механізми нівелювання зміни клімату (2020)
Руда Т. В. - Теоретичні аспекти формування соціального капіталу в Україні, Нагорічна О. С. (2020)
Охота В. І. - Зарубіжний досвід управління персоналом в готельно-ресторанному бізнесі (2020)
Пенькова О. Г. - Маркетингові дослідження ставлення студентства до органічних продуктів харчування, Харенко А. О., Лементовська В. А. (2020)
Заячковська Г. А. - Продуктова стратегія органів державної влади на ринку в’їзного туризму в Україні (2020)
Дем’янишин В. Г. - Діалектичний підхід до дослідження фінансового механізму забезпечення суспільного добробуту, Горин В. П. (2020)
Волощук В. Р. - Інвестування інноваційного розвитку підприємств, Волощук Ю. О., Іванишин О. В. (2020)
Ткачук І. Я. - Фінанси громадянського суспільства: суть та місце у фінансовій системі держави (2020)
Третяк К. В. - Розвиток ринку страхування життя в Україні, Демченко В. О. (2020)
Бачинський В. І. - Актуальні аспекти обліку ПДВ при придбанні товарів, Помулєва В. М. (2020)
Шмигель О. Є. - Управлінський облік та критерії його ефективності на підприємстві) (2020)
Демчишак Н. Б. - Розвиток цифрової інфраструктури та блокчейн-технологій в Україні, Радик В. В. (2020)
Шульський М. Г. - Розвиток технології кооперативного руху у спадщині Григорія Галагана, Шульський А. М. (2020)
Бречко О. В. - Інституційні та організаційно-економічні детермінанти використання блокчейн-технологій у фінансовому секторі, Воробець В. Є. (2020)
Реферати (2020)
Автори номера (2020)
Вітаємо улюблений Університет з 90-річчям! (2020)
Підкорювач штормів (2020)
Власним прикладом плідної роботи націлює на успіх (2020)
Сучасні тенденції та інноваційні технології у галузі легкої промисловості (2020)
Кафедрі конструювання та технології виробів зі шкіри-90 років (2020)
IV Міжнародна Науково-практична конференція текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion (2020)
Молодь обирає майбутнє (2020)
Івасенко М.В. - Адаптація fashion-індустрії до глобальних світових процесів, Гврітішвілі А.В., Савіна М. І., Гаркава Т. С., Коллє С.М. (2020)
Viziteu D.-R. - 3D printing technology in textile and fashion industry, Curteza A. (2020)
Слізков А.М. - Аналіз застосування плазмових технологій в текстильній та легкій промисловості, Приходько А.М. (2020)
Іванов Д. Д. - Звернення головного редактора (2020)
Пиріг Л. А. - Шлях медика до та у п’ятдесятирічній самореалізації в нефрології (2020)
Пиріг Л. А. - Облік, забезпечення лікування хворих на хронічну хворобу нирок III–V стадій і гостру ниркову недостатність: аналіз та оцінка (2020)
Фломін Ю. В. - Частота, ступінь та предиктори ренальної дисфункції в пацієнтів із мозковим інсультом, Іванов Д. Д., Червонописька О. М., Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2020)
Ivanov D. D. - Laсtiale Uro in the prevention of postmenopausal urinary infection: LACMUS study results, Korzh O. M. (2020)
KDIGO 2020 Керівництво з клінічної практики для лікування діабету при хронічній хворобі нирок (2020)
Возіанов С. О. - Рецидивуючі інфекції сечової системи: доказова база й дискутабельні питання заходів неантибактеріальної профілактики, Іванов Д. Д., Кушніренко С. В., Шевчук О. О., Мазурець В. О., Кушніренко О. В. (2020)
Вороняк О. С. - Можливість використання стовбурових клітин при трансплантації нирки: експериментальні дослідження (огляд літератури), Зограб’ян Р. О. (2020)
Добрик О. О. - Ідіопатична гіперкальціємія у дитини: клінічний випадок гіпервітамінозу D та гіперкальціємії у дитини раннього віку, Лук’яненко Н. С., Душар М. І. (2020)
Горбик О. О. - Перехрестя і маргіналії стильового поступу: мануеліно та платереско (2013)
Диба Ю. Р. - Джерела архітектури квадрифолія з с. Побережжя (2013)
Зиміна С. Б. - Естетична якість інтер’єрного простору як основа його типології (2013)
Ивашко Ю. В. - Модерн в архитектуре Японии (2013)
Карбан А. А. - Народний стиль в архітектурній творчості Сластіона О. Г., Русевич Т. В. (2013)
Коблик М. В. - Сейсмостійке будівництво та сейсмічнийзахист шкіл на Закарпатті, Слєпцов О. С. (2013)
Коваль А. П. - Ідея поширення "еко-шкіл" в Україні, Ніканоров С. О. (2013)
Кравченко І. Л. - Загальна структурно-функціональна модель центрів медично-соціальної реабілітації дітей з фізичними вадами (2013)
Ладан Т. М. - Концепція: "поезоархіграфічна" структура в архітектурі будівель та споруд (2013)
Лінда С. М. - Темпоральність художнього образу в архітектурі історизму (2013)
Ляшенко О. К. - Досвід підготовки конкурсного проекту енергоефективного будинку (2013)
Меженна Н. Ю. - Психологічний аспект формотворення та сприйняття будинків-новацій (2013)
Нгуен Д. Д. - Факторы влияющие на формирование объемно-планировочной структуры экомузеев Вьетнама, Зимина С. Б. (2013)
Пивоваренко О. В. - Екопсихологія і система "Школяр –виховне середовище" (2013)
Проскуряков В. І. - Творчість і мистецький доробок Є. М. Лисика як об’єкт і предмет архітектурної науки, Климко З. (2013)
Рижик В. М. - Передумови виникнення, формування та розвитку автовокзалів, Семикіна О. В. (2013)
Розумний С. В. - Дослідно-експериментальна робота у галузі середньої освіти та її вплив на архітектуру ЗНЗ (на прикладі м. Києва), Слєпцов О. С. (2013)
Русевич Т. В. - Мова архітектури – символи або стереотипи (2013)
Тахмасби С. - Система образования в Иране, Семка С. В. (2013)
Семерун Ю. А. - Відповідність архітектурного простору психо-соматичним особливостям дітей-аутистів, Русевич Т. В. (2013)
Сьомка С. В. - Перманентність основних положень теорії пропорціонування в сучасних умовах проектування (2013)
Трофимчук С. М. - Медіа-синтез в інформаційному полі сучасного міста, Костенко О. Я. (2013)
Успенська Т. О. - Основні тенденції розвитку дитячих розважальних зон та центрів дозвілля в торгово-розважальних комплексах великих мегаполісів України (2013)
Черевко Н. В. - Аналіз прообразів багатоквартирного житла в українському селі (2013)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "корисного" архітектурного середовища (2013)
Шевцова Г. В. - Сучасна японська "дивакувата архітектура" – творчий задум і реальне життя (2013)
Ященко О. Ф. - Особливості функціональної организації храмів Чернігівського регіону (2013)
Штолько В. Г. - "Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем" (2013)
Сисак В. О. - Проблеми розвитку паркової системи в Україні, Бармашина Л. М. (2013)
Горіна А. О. - Екологічні аспекти проектування іподромного комплексу в структурі великого міста (2013)
Каземи Л. Г. - Особенности формирования генерального плана научных центров, Куцевич В. В. (2013)
Копійка С. В. - Досвід проектування житлових будинків терасованого типу на рельєфі, Слєпцов О. С. (2013)
Сіверс М. В. - Історіографія питання організації об’єктів сакральної архітектури у міській структурі (2013)
Таратинская Е. А. - Возможности увеличения парковочных мест в городах, Безродный П. П. (2013)
Ященко О. Ф. - Містобудівні ситуації розміщення православних храмів в структурі поселень та зонування церковної садиби Чернігівщини ( ХІХ – поч. ХХ ст.) (2013)
Антощук Т. І. - Народні доми Буковини на прикладі міста Чернівці, Слєпцов О. С. (2013)
Білецький В. В. - Досвід проектування льодових арен Північної Італії та Швейцарії, Слєпцов О. С. (2013)
Гейко І. П. - Закордонний досвід проектування та реконструкції районних будинків суду та вплив на них судових систем країн світу, Слєпцов О. С. (2013)
Горова Ю. О. - Принципи організації виставково-музейних комплексів авіаційних технологій, Слєпцов О. С. (2013)
Давидкова І. В. - Особливості формування храмового мурованого будівництва південно-східної України (XIX-поч. XX ст.) (2013)
Данилюк Н. В. - Огляд об’єктів спортивного спрямування м. Рівне та рівненської області, Слєпцов О. С. (2013)
Дикун Ж. Є. - Прийоми реконструкції морських пасажирських терміналів (на прикладі трьох основних морвокзалів україни), Зиміна С. Б. (2013)
Задорожний Б. В. - Сучасний вітраж як особливий елемент декору в церковній архітектурі (2013)
Зіміна О. C. - Нові технології в дизайні індустріальних фасадів (2013)
Кіщенко А. О. - Архітектура вищого учбового закладу як інтегрального простору, Костенко О. Я. (2013)
Козак Ю. В. - Исследование естественной акустики залов с помощью отражающих экранов в виде поверхностей высших порядков (2013)
Костенко А. Я. - Медіа-архітектура – нові технології та нові можливості (2013)
Костенко А. Я. - Медіа домінанти в архітектурі громадських центрів (2013)
Ніканоров С. О. - Проектування сміттєпереробних комплексів (2013)
Новосад І. Г. - Характеристика сучасного житлового фонду з точки зору можливостей влаштування гнучкого планування квартир (2013)
Разумова О. В. - Об’ємно-просторові блоки в сучасному формоутворенні багатоповерхових і висотних будівель (2013)
Северіна О. С. - Зупинка громадського транспорту, Олійник Т. А., Сіверс М. В. (2013)
Сисков В. Є. - Формування об’ємно-просторової структури сучасних музичних театрів, Шевцова Г. В. (2013)
Слєпцов О. С. - Архітектура сучасної школи. Гімназія новітніх біотехнологій (2013)
Ушаков Г. Н. - Нова єдність елементів композиції в сучасній архітектурі (2013)
Інформація (2013)
Саша Плеханов (2014)
Горбик О. О. - Будинок як парасоля:альтернативні шляхи ґенези архітектури (2014)
Івашко Ю. В. - Вплив модерну-ар-нуво на стилістику печей і каменів кінця ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Климко З. В. - Вплив і розвиток архітектурно-сценографічних ідей всесвітньо відомого сценографа Є. М. Лисика (2014)
Козакова О. М. - До питання еволюції функціональної програми готельних будівель Західної України (2014)
Колесник О. В. - Опыт проектирования строительства банковских зданий (2014)
Ладан Т. М. - Художній герменевтико-семіотичний метод формоутворення (конструктивізм) (2014)
Меженна Н. Ю. - Особливості дивергентного мислення щодо створення нових ідей та форм (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Сучасний розвиток готелів категорії 4-5 зірокв існуючому містобудівному середовищі (2014)
Федорук О. К. - "CASTRUM CAMENECENSIS" Ольги Пламеницької (2014)
Пламеницька О. А. - Автентичність і достовірність:концепт і проблема архітектурної реставрації (2014)
Ремизова Е. И. - Эволюционный взгляд на проблему языка архитектуры (2014)
Русевич Т. В. - Ханс Арп - далекий и близький (2014)
Сьомка С. В. - Шляхи гармонізації архітектури фасадів за допомогою пропорційного методу (2014)
Трофимчук С. М. - Нова естетика медіа-архітектурного синтезу (2014)
Ушаков Г. Н. - Методика схематичного зображення структури внутрішнього простору будівель при проектуванні (2014)
Шахаб З. - Влияние исторических периодов развития Ирана на строительство мечетей (2014)
Шевцова Г. В. - Традиційна культова архітектура Японії: Ключові моменти розвитку (2014)
Яблонская Д. - Идеология социальной инженерии и многоквартирное жилье (2014)
Ященко О. Ф. - Особливості куполів і бань православних храмів Чернігівщини ( ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Вотинов М. А. - Формирование в городской среде ландшафтных объектов на искусственных основаниях (2014)
Горова Ю. О. - Особливості планувальних рішень квартир для формування терасної забудови (2014)
Жук М. Й. - Сучасні технології і особливості облаштування плоских озеленених покрівель (2014)
Кельба С. С. - В’їзні комплекси крупних та крупніших міст (2014)
Копійка С. В. - Особливості планувальних рішень квартир для формування терасної забудови (2014)
Мазур Т. М. - Вплив містобудівних та соціально-економічних умов на процеси реструктуризації промислової зони значнішого міста (2014)
Антощук Т. І. - Осередки розвитку українського архітектурного модерну (2014)
Гейко І. П. - Структура матеріальної бази системи судоустрою України (2014)
Нгуен Дак Дат - Приемы архитектурно-образного решения зданий экомузеев (2014)
Зиміна С. Б. - Засоби функціонального зонування громадського і житлового простору (2014)
Зимина O. C. - Эркер как деталь фасада и интерьера коттеджа (2014)
Кисіль С. С. - Фактори, що впливають на формування архітектури багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах (2014)
Костенко О. Я. - Медіа-архітектура – нові функції громадських комплексів (2014)
Кравченко І. Л. - Організаційно-функціональна модель відділення медично-соціальної реабілітації у закладах для дітей з вадами розвитку (2014)
Ніканоров С. О. - Досвід проектування водно-туристичних комплексів (2014)
Пивоваренко О. В. - Семантична сутність формування архітектурних просторів шкільних комплексів ХХІ ст. (2014)
Проневич О. В. - Орнаметика в дизайні элементов благоустрою історичного міського середовища (2014)
Розумний С. В. - Індустріальний період шкільного будівництва в м. Києві (2014)
Саман Т. - Многоуровневая система образования в Великобритании (2014)
Семерун Ю. А. - Функціональна структура центрів реабілітації для дітей з психофізичними відхиленнями (2014)
Слєпцов О. С. - Архітектурно-будівельна концепція розвитку КНУБА (2014)
Степанова І. В. - Особливості принципів формування багатофункціональних духовно-просвітницьких центрів (2014)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель вищих навчальних закладів (2014)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури комплексу Українського католицького університету в м. Львові (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "зручного" архітектурного середовища (2014)
Щербаков О. В. - Специфіка організації простору малих вищих навчальних закладів (2014)
Юнаков С. Ф. - Київ-пасажирський за 130 років (2014)
Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн - Образная специфика архитектурного наследия Вавилона (2014)
Антощук Т. І. - Творці теоретичної спадщини українського архітектурного модерну (2014)
Івашко Ю. В. - Досвід теоретичного дослідження архітектури стилю модерн (2014)
Кравченко І. Л. - Навчально-лікувальні заклади блочного та павільйонного композиційних типів для дітей з вадами розвитку (2014)
Шуань Л. - Стилевые особенности модерна в архитектуре Циндао (2014)
Лінда С. М. - Об’єкт архітектури історизму як інтертекст культури (2014)
Лукомська З. В. - Особливості пристосування цінних історичних палацових комплексів (на прикладі палацу Потоцьких XVII – XVIII ст. у Івано-Франківську), Лукомська Г. В. (2014)
Марковський А. І. - Іван Фомін: реалізовані та нереалізовані проекти у Києві 1930-х років (2014)
Нгуен Дак Дат - Основополагающие аспекты, характеризующие экомузей как тип здания, Зіміна С. Б. (2014)
Розумний С. В. - Досвід реконструкції шкільних будівель І–II періодів індустріалізації (1955 – початок 70-х рр.) на прикладі м. Києва (2014)
Русевич Т. В. - Игорь Лошаков – пророк в своём отечестве (2014)
Семироз Н. Г. - Дослідження історичного розвитку вертольотного транспорту та ретроспектива розвитку вертодромобудування (2014)
Sleptsov O. - Ukrainian Orthodox Cathedral from Design Concept to Implementation (2014)
Соченко В. І. - Історичні особливості становлення та розвитку пам’яткоохоронної культури (2014)
Ушаков Г. Н. - Складна та розгалужена форма будівлі як шлях до потужних якостей структури простору (2014)
Ушакова О. Б. - Источники формирования балтийского модерна как регионального явления (2014)
Шахаб З. - Композиционно-планировочная схема мечетей Ирана в основные периоды (2014)
Shevtsova G. - Ukrainian and Japanese Wooden Architecture: Convergent Evolution (early periods, rural houses) (2014)
Глазырин В. Л. - Структура приморской зоны и методика оценки условий ее развития, Беликова М.В. (2014)
Запоточный Е. Н. - Роль утопий в формировании актуальных парадигм градостроительства: к проблематике города, как общественного пространства (2014)
Михайлик О. О. - Екологічні принципи містобудування в традиціях українців та японців (2014)
Панченко Т. Ф - "Функціонально-планувальна організація ландшафтно-рекреаційних об’єктів" матеріали 75-0ї науково-практичної конференції 15-18 квітня 2014 року КНУБА, Рубан Л. І., Голуб А. А., Омшанська А. Г., Звягінцева А. В., Баяндін П. С., Зеленський В. О., Гудзенко А. (2014)
Плешкановська А. М. - Урбаністика. Нове видання, Маляр В. А., Міщенко О. Д., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2014)
Сидорчук А. О. - Шляхи зниження рівня енергоспоживання в міській забудові, Плешкановська А. М. (2014)
Безродний П. П. - Особливості бакалаврського архітектурного проектування (2014)
Вотинов М. А. - Приемы гуманизации промышленных территорий с сохранением производственной функции (2014)
Гомон О. О. - Функціонально-планувальна організація території навчально-виховного комплексу "дитячий садок – початкова школа" (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Вплив особливостей історичних готелів на архітектурно –планувальну структуру готелю категорії 4-5 зірок (2014)
Новикова О. Н. - Экоархитектура как новое направление формирования среды жизнедеятельности (2014)
Разумова О. В. - Сучасне формотворення багатоповерхових та висотних будівель при будівництві та реконструкції (2014)
Seregin I. - Winter Sports Resort Complexes of the "Kurin" Edition, Kovalchuk K. (2014)
Смолінська О. Е. - Вініловий сайдинг у реновації дерев’яних церков: технологія руйнації (2014)
Саман Т. - История развития средних учебных заведений в Иране (2014)
Тимошенко М. М. - Перспективні концепти підготовки у ВНЗ дизайнерів архітектурного середовища, Симоненко В. М. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "зручного" архітектурного середовища (2014)
Інформація (2014)
Sleptsov O. - My Oxford Diary (fragment) (2014)
Антощук Т. І. - Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професора В. В. Чепелика (2014)
Дубинский В. П. - Бифуркации, неустойчивость, архитектура (2014)
Дубинский В. П. - Парадигма сложности в архитектуре (2014)
Івашко Ю. В. - Проблеми недотримання протипожежних і евакуаційних норм в дореволюційних спорудах (на прикладі тимчасових цирків) (2014)
Коблик М. В. - Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті (2014)
Ладан Т. М. - Символічне "дерево-птах" теорії "інформативної архітектури" (2014)
Шуань Л. - Градостроительный фактор в формировании застройки Циндао и особенности стилистики модерна (2014)
Майстренко К. С. - Вплив соціальних аспектів на формування організації житла (2014)
Павлова А. В. - Семантика архітектурного ордеру (2014)
Соченко В. І. - Деякі питання охорони та збереження унікальних пам’яток архітектурної археології (2014)
Стецюк І. І. - Утворення і категоризація цілісного фрагменту міського середовища (принципова модель взаємодії складових-частин цілого) (2014)
Сисков В. Є. - Харківська філармонія: історія та етапи формування, реноваційна концепція подальшого розвитку (2014)
Трофимчук С. М. - Теоретичні основи медіа-архітектурного проектування (2014)
Філіппова Д. І. - Особливості психофізіологічного впливу архітектури спортивних споруд, Меженна Н. Ю. (2014)
Shevtsova G. - Ukrainian аnd Japanese Wooden Architecture: Convergent Evolution (Sacral Architecture) (2014)
Шубович С. А. - Функция "интересного" в генерировании смыслообразов архитектурной среды, Жмурко Ю. В. (2014)
Алидад Р. - Особенности высотного строительства в сейсмических зонах (2014)
Зенькович Н. Г. - Особливості формування дизайну міського середовища (2014)
Кліщ О. А. - Підходи до формування методів планування світлового середовища міста (2014)
Лисюк І. А. - Зарубіжний досвід влаштування зон для відпочинку в аеропортах: сучасність та тенденції, Ільченко Д. М. (2014)
Михайлик О. О. - Сучасний стан річки Либідь та шляхи її відродження в ландшафтній архітектурі Києва (2014)
Русакова Т. И. - Оценка ветрового режима при обтекании зданий, Беляев Н. Н. (2014)
Серёгин Ю. И. - Вспомнить давно забытое, или назад в будущее (2014)
Венедиктова Г. О. - Експлуатована покрівля як додатковий рекреаційний простір у м. Києві (2014)
Гейко І. П. - Аналіз функціонально-планувальної структури районних будинків суду (2014)
Каземи Л. Г. - Проблемы архитектурного формирования технопарка "Фарс" в Иране (2014)
Копійка С. В. - Покрівля терасного житла. Особливості оздоблення та організації (2014)
Ляшенко О. К. - Типологічна класифікація енергоефективних висотних офісних будівель (2014)
Малашенкова В. А. - Принципы формирования коррекционно-развивающей среды многопрофильных реабилитационных центров для детей с различными нарушениями (2014)
Ніканоров С. О. - Закордонний досвід формування будівель та споруд сміттєпереробних комплексів (2014)
Новосад І. Г. - Застосування кольору в реконструкції фасадів типової житлової забудови 1955 - 1990-тих років XX ст. м. Києва (2014)
Пивоваренко О. В. - Пропозиції по реконструкції середньої загальноосвітньої школи №40 по вул. Львівська, 6/3 у м. Києві (2014)
Репкіна К. В. - Сучасні тенденції формування інтер’єрів центрів художньо-естетичної творчості (2014)
Русевич Т. В. - Круглий дім – краса чи оптимальність (2014)
Рижкова К. Г. - Досвід формування науково-дослідних підрозділів у вищих навчальних закладах (2014)
Семироз Н. Г. - Вплив факторів на формування гелікортів (2014)
Семикіна Т. І. - Характеристика структури інтерактивного середовища постіндустріального міста (2014)
Уренёв В. П. - Принципиальные типологические особенности формирования инновационных высших учебных заведений на примерах отечественной и зарубежной практики, Казакова М. В. (2014)
Вітання Кулікова П. М. (2017)
Вітання Бачинської Л. Г. (2017)
Вітання Михайленка В. Є. (2017)
Конкурс на кращупроектну пропозицію щодо спорудження Меморіалу Захисникам України в Чернігові (2017)
Акопова А. А. - Одеський модерн. Залишки минулої роскоші (2017)
Бибик В. І. - Дизайн архітектурно-ландшафтного простору велосипедних комунікацій, Шевченко Л. С. (2017)
Вітченко Д. М. - Український традиційний контекст в архітектурному доробку Є. Н. Сердюка харківського періоду творчості (2017)
Лінда С. М. - Принцип біоморфізму у лендформній архітектурі, Волинець І. М. (2017)
Зиміна С. Б. - Стильові різновиди кітчу в інтер’єрі (2017)
Кедровська І. П. - Гармонійність композиції (2017)
Криворучко Н. І. - Інноваційні архітектурно-конструктивні заходи енергозбереження урбанізованого середовища, Шмуклер В. С. (2017)
Кузнєцова Я. Ю. - Особливості використання природних компонентів ландшафту в проектуванні сучасних виставкових центрів, Ковальова Д. Є. (2017)
Лукомська З. В. - Методика ознакування втраченої історико-архітектурної спадщини (на прикладі Станіславівської фортеці) (2017)
Любимова Е. Д. - Рисунок и его роль в комплексном предпроектном анализе прибрежных территорий (2017)
Любимова Е. Д. - Архитектура Одессы в живописи А. С. Гавдзинского (2017)
Оленина Е. Ю. - Дизайн витрины в формировании визуального образа бренда города (2017)
Павлова А. В. - Ордер в архітектурних трактатах від античності до початку ХІХ століття (2017)
Понкало С. І. - Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова 1890-х рр. (періоду історизму) (2017)
Сазонова Ю. Ф. - Візуальне архітектурне середовище, як джерело інформації, Демченко А. В. (2017)
Соченко В. І. - Храмовий ансамбль Акрополя в Афінах: минуле і сьогодення, Соченко Д. В. (2017)
Сторожук С. С. - Аналіз наукових досліджень проблеми раціонального використання приморських територій (2017)
Стрілець В. Ф. - Вимоги до проектування сучасних меблів (2017)
Сухаревський К. В. - Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури (2017)
Топорков В. Г. - Медіафасади як засіб підвищення естетичних якостей міського середовища, Безуглий Т. Ю. (2017)
Федячко К. І. - Геронтологічний фактор як архітектурно-урбаністична проблема (2017)
Шкляр С. П. - Принципи архітектурного формування освітньо-наукових інноваційних комплексів, Шмуклер В. С. (2017)
Охрім Х. А. - Інтерпретація категорії часу в архітектурі (2017)
Орленко М. - Методи дослiдження стану реставраційної науки в Україні (2017)
Шевцова Г. В. - Творчі стратегії ревіталізації історичного міста Канадзава, Японія (2017)
Дубинський В. П. - Скоробогатько О. В. Еволюція формування архітектурного партеру (2017)
Романова В. О. - Особливості впровадження інтерактивних технологій як засобу функціонального зонування громадських приміщень, Третяк Ю. В. (2017)
Попович С. Р. - Функціональна різноманітність реновації верхніх поверхів (2017)
Книш В. І. - Сучасні тенденції і спрямування розвитку східно-азійського регіону до світового лідерства у створенні багатоквартирного житла і задоволення попиту на архітектуру, Кайтанюк А. А. (2017)
Авербах М. Я. - Щодо питань про співіснування реклами та архітектури (2017)
Данилов С. М. - Методи аналізу регіону як складної системи (2017)
Дячок О. М. - Вплив монастиря Отців Василіан на архітектуру міста Бучача (2017)
Черевко І. А. - Комплексні дослідження церкви Спаса на Берестові з метою визначення чинників впливу на стан її збереження, Котляренко І. В. (2017)
Горіна А. О. - Історія та особливості архітектури великої лаврської дзвіниці, Рехліцький О. О. (2017)
Опара А. - Проблеми екології. Виникнення сміттєпереробної промисловості. Сміттєпереробні підприємства як архітектурні об’єкти (2017)
Новак Н. В. - Інтерпретація ордерної системи в роботах Р. Бофілла (2017)
Mykhaylyshyn O. - Francishek Kokesh’s architectural heritage in interwar Volyn (2017)
Гришина В. С. - Щодо питання вивчення проблеми формування cистем озеленення міст (2017)
Kysil S. - The issue of transport infrastructure organization for storage of electric vehicles in the urban environment of the largest cities (2017)
Клюшниченко Є. Є. - Регулювання землекористуванням в Україні (2017)
Коптєва Г. Л. - Прийоми формування просторових меж композиційної структури архітектурно-містобудівних комплексів (2017)
Огоньок Ю. В. - Генеральний план населеного пункту в розвитку нової територіальної громади (приклад смт Гусятин, Тернопільської області) (2017)
Халин В. В. - Концепция совмещенного моста в мультимодальном коридоре Одесса-Рени (2017)
Шушлякова О. С. - Прийоми удосконалення ландшафтної організації центральних районів історичних міст, Ткач В. П. (2017)
Бірілло І. В. - Інтегроване 3D моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів, Костюченко О. А. (2017)
Гнесь Л. - Практика просторової організації сільської садиби на основі пріоритету господарської діяльності домогосподарств, Пясецька О. (2017)
Гайко Ю. І. - Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва, Шишкін Е. А. (2017)
Ладнюк М. І. - Архітектурно-ландшафтна організація малих просторів міста. На прикладі просторів малоповерхової забудови (2017)
Акопова А. А. - Проблемы искуственного освещения ночного города (2017)
Баб’як В. І. - Особливості основних тенденцій локалізації житлових одиниць для мігрантів (2017)
Голубчак К. Т. - Духовні реколекції в системі освіти молоді та визначення їх місця в архітектурному просторі (2017)
Новосельчук Н. Є. - Напрями архітектурно-художнього вирішення інтер’єрів закладів громадського харчування (2017)
Пекарчук О. П. - Архітектура балконів історичних багатоквартирних будинків Львова (2017)
Романенко И. И. - Эстетизация архитектурных форм, образованных из типовых строительных изделий путем их "нестандартного" применения, Мороз Н. В., Чепурная С. Н. (2017)
Соловій Л. С. - Житлово-виробничі комплекси для безхатченків в Україні (2017)
Стуконог Н. О. - Основні тенденції сучасного стану архітектурного середовища лікувальних закладів (2017)
Мельник Е. В. - Отельно-гостиничный комплекс в ОАЭ "Emerald Palace Kempinski". Построение перспективного изображения (2017)
Топорков В. Г. - Озеленені тераси в житловій багатоповерховій архітектурі, Плічко А. А. (2017)
Черняк А. С. - Рекреаційний потенціал Закарпатського регіону в організації нових санаторно-курортних закладів на базі термальних джерел (2017)
Яровая Л. И. - Британский музей естественной истории - симбиоз традиций и новаций (2017)
Костюченко О. А. - Принципи архітектурно-планувальної організації арт-центрів (2017)
Поцелуєва Н. В. - Закордонний досвід проектування наркологічних реабілітаційних центрів (2017)
Назарук А. А. - Ергономічні особливості формування і організації архітектурного середовища хоспісів (2017)
Басим К. М. - Формирование архитектуры пассажирских терминалов современных аэропортов (2017)
Шаталюк Ю. В. - Методичні рекомендації щодо проектування адаптивних архітектурних об’єктів (2017)
Шушлякова О. С. - Перспективні тенденції формування архітектурного середовища центрів творчого розвитку дітей, Кондращенко О. В. (2017)
Мещеряков В. М. - Участь студентів у проекті відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору (2017)
Карбан А. А. - Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом в Україні: зарубіжний досвід проектування і будівництва (2017)
Чобітько О. М. - Церква над економічною брамою (всіх святих) Києво-Печерської лаври. Характеристика сучасного стану збереження, Зайцева В. О. (2017)
Моради Пур Омид - Анализ опыта энергосбережения в архитектуре жилья средней этажности (2017)
Бродюк Ю. М. - Мотив кохання в творчості Овідія (2020)
Гаврилюк Н. В. - Історія вивчення постаті Олександра Дорошкевича як методиста (2020)
Дига Н. В. - Спроба порівняльного аналізу життя та творчості Івана Нечуя-Левицького і Володимира Леонтовича (2020)
Кавера Н. В. - Освоєння англійських абревіатур у сучасній українській мові (2020)
Козубенко Л. М. - Проблема екзистенції дітей і батьків у новелістиці В. Стефаника (2020)
Костенко Г. М. - Життя та пам’ять як моральні домінанти роману Дж. Барнса "Відчуття закінчення" (2020)
Мазоха Г. С. - Художньо-філософське осягнення буття людини в листах українських письменників 1970-1980-х рр. з неволі (2020)
Овдійчук Л. М. - Інтеграційне вивчення історико-літературних монографічних тем у процесі підготовки майбутніх учителів української мови та літератури (2020)
Овсієнко А. С. - Метафора у виборчій тематиці українських засобів масової інформації (2020)
Пангелова М. Б. - Мотиви жертовності та еротичності в художньому світі Ф. Гарсіа Лорки (2020)
Токмань Г. Л. - Екзистенціальні смисли мотиву творчості в "Камерних мотивах" Івана Світличного (2020)
Чубань Т. В. - Семантика та роль дієслів у сучасній українській мові (на матеріалі роману "Діва млинища" Володимира Лиса), Карадаш Л. В. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Зелінська О. З. - Концептуальні підходи до вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва (2020)
Прушківська Е. В. - Четверта промислова революція та модифікація зайнятості в Україні, Ткачук А. М. (2020)
Смоляр Л. Г. - Бенчмаркери забезпечення "Економічного прориву" України у технологічному та інноваційному напрямах, Іляш О. І., Колішенко Р. О., Литвак Т. М. (2020)
Желюк Т. Л. - Концептуальні засади використання публічного менеджменту в системі публічного управління, Онофрійчук Д. М. (2020)
Войтко С. В. - Трансформації національної економіки України в площині розвитку головних кластерів на засадах Індустрії 4.0 в пост-covid’ний період, Фролова А. А. (2020)
Демчишак Н. Б. - Розвиток цифрової економіки в Україні: концептуальні основи, пріоритети та роль інновацій, Глутковський М. О. (2020)
Ягодзінська А. С. - Волатильність цін на продукти харчування в Україні (2020)
Жадько К. С. - Функціональна модель інформаційного забезпечення маркетингової діяльності торговельного підприємства, Самойленко Д. М. (2020)
Вишневецька О. В. - Споживання паливно-енергетичних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах (2020)
Гурман О. М. - Інвестування в розвиток особистості як найцінніший актив довгострокової конкурентоспроможності підприємства, Церклевич В. С. (2020)
Фединець Н. І. - Cучасна модель менеджменту в україні та її вплив на механізм управління персоналом туристичного підприємства (2020)
Вавілова В. В. - Побудова імітаційної моделі управління внутрішніми товарними потоками аптечних мереж (2020)
Мацик О. В. - Модернізація інформаційно-комунікативного забезпечення діяльності медичних установ (2020)
Бачкір І. Г. - Банкрутство підприємства: підходи, процедури проведення, оцінка перспектив та пріоритетів управління в умовах кризи платоспроможності (2020)
Карпенко В. Л. - Аналіз стану розвитку молокопереробних підприємств Хмельницької області (2020)
Пархомець М. К. - Активізація використання відновлюваних джерел енергії – об’єктивна необхідність поліпшення ресурсозбереження та підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції аграрного сектору України, Пуцентейло П. Р., Уніят Л. М. (2020)
Мацьків В. В. - Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення розвитку аграрної сфери в умовах трансформації економіки (2020)
Бурденюк С. В. - Перспективи розвитку накопичувального пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Пантелеєв В. П. - Інноваційні драйвери самоконтролю в управлінні підприємством (2020)
Якимова Л. П. - Аналіз основних засобів підприємства: проблемно-прогностичний підхід, Смольнікова К. А. (2020)
Довбуш А. В. - Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні, Давидовська Г. І. (2020)
Фрадинський О. А. - Зарубіжний досвід застосування митних інформаційних технологій, Брендак А. І. (2020)
Свиноус І. В. - Організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика (2020)
Реферати (2020)
Автори номера (2020)
Звернення проф. С. К. Євтушенка (2020)
Мартинюк В. Ю. - Особливості механізмів патогенезу і ранні діагностичні критерії гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку в новонароджених дітей (частина 1), Швейкіна В. Б., Знаменська Т. К., Нікуліна Л. І. (2020)
Боженко М. І. - Характеристики якості життя хворих на розсіяний склероз залежно від типу больового синдрому (2020)
Тріщинська М. А. - Патогенетично обґрунтована профілактика цереброваскулярних захворювань у хворих із коронавірусною інфекцією, Кононов О. Є., Бельська І. В. (2020)
Палагута Г. В. - Випадок гострого мієліту як неврологічне ускладнення COVID-19, Євтушенко С. К. (2020)
Боярчук О. Р. - Проблемні питання ранньої діагностики атаксії-телеангіектазії, Волоха А. П., Бондаренко А. В., Костюченко Л. В., Гільфанова А. М. (2020)
Свистільник В. О. - Сучасні діагностичні аспекти спінальних м’язових атрофій і стратегії лікування в дітей (2020)
Слободін Т. М. - Комплексна корекція метаболізму при когнітивних порушеннях: теоретичні передумови використання цитиколіну та Bacopa monnieri (2020)
Марута Н. О. - Ефективність препарату Лафаксин XR (венлафаксин) у терапії рекурентних депресивних розладів, Федченко В. Ю. (2020)
Свістільнік Р. В. - Сучасні концепції виникнення болю та можливості його подолання в загальній лікарській практиці (2020)
Поливода М. В. - Разагилин: ингибитор МАО-В второго поколения для лечения болезни Паркинсона (2020)
Ширалиева Р. К. - Kлинико-нейровизуализационные корреляции при рассеянном склерозе, Мирзоев A. Х. (2020)
Матяш І. - Діяльність консульства Греції у Києві та Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Греції у 1917–1920 рр.: роль у започаткуванні українсько-грецьких відносин (2020)
Білоусова Л. - Еміграція євреїв з Одеси в Аргентину наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2020)
Вялова Ю. - Спроби налагодження польсько-українського діалогу міжвоєнного періоду: сподівання та реалії (2020)
Постоловський Р. - Українська тематика в документах чеських громадянських ініціатив (друга половина 1980-х рр.), Слесаренко А. (2020)
Hrachov А. - Greek Issue in British Foreign Policy (1914-1917) (2020)
Мартинов А. - "М'яка сила" як політичний інструмент Європейського Союзу (1990-ті – 2020-ті рр.) (2020)
Soloviova A. - Le rôle du facteur russe dans l'attitude des pays du Benelux envers l'Ukraine (2014-2019) (2020)
Цвєтков О. - Загрози та виклики гонки ядерних озброєнь на сучасному етапі (2020)
Ліхтей І. - Вторгнення чеського володаря Пршемисла Отакара ІІ у Баварію влітку 1257 року (2020)
Bevzyuk E. - The Supranational Idea of the Peoples of Central Europe (First Half of the 19th Century), Tabanyukhova О. (2020)
Vehesh M. - Some Aspects of State-Building Processes in Carpathian Ukraine on the Eve of the Second World War, Vidnyanskyj S. (2020)
Алмашій В. - Суспільно-політична та громадсько-культурна діяльність Союзу русинів-українців Словацької Республіки (1989–1993) (2020)
Горенко О. - Людина в історії vs історія в людині – ч.2: Рецепти єдності історії та життя від Бенедетто Кроче (2020)
Іваненко О. - Історіографія проблеми освітньої діяльності євреїв у Наддніпрянській Україні (впродовж ХІХ – початку ХХ ст.) (2020)
Віднянський С. - Щодо т. зв. "дискримінації підкарпатських русинів за національною ознакою": аналітична довідка. (2020)
Боровець І. - Україна – складова європейського цивілізаційного простору (рецензія на монографію: Україна в історії Європи ХІХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси. За ред. чл.-кор. НАН України С.В. Віднянського. Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. 814 с.), Копилов С. (2020)
Міщанин В. - Нова праця відомого дослідника історії Карпатської України (рецензія на монографію: М. Вегеш. Державотворчі процеси в Карпатській Україні (1938-1939). Ужгород: Видавництво ПП "АУТДОР-ШАРК", 2020. 552 с.) (2020)
Bakhtiyarova Kh. - Augustin Voloshyn as a forerunner of philosophic and pedagogical thought at the edge of epochs (2019)
Demyanenko N. - Implementation of author concept of I. O. Sikorsky in the activities of the kiev froebel pedagogical institute (1907–1920) (2019)
Holovko N. - M. P. Drahomanov's doctrine about the improvement of higher school education, Balashova S. (2019)
Holos H. - Value education contents in Ukraine comprehensive schools: theory and practice (2019)
Koshechko N. - Practical preparation of future teachers with the help of educational training in pedagogical conflictology (2019)
Kuzmenko N. - Problem of teacher's self-education in the pedagogical heritage of Ya. Chepiha (2019)
Levytska L. - Upbringing students' value attitude to future professional activity in scientific-pedagogical heritage of Ukrainian scholars-pedagogues (2019)
Mariuts I. - Educational sphere specialists preparation on the exampleof multidimensional e ducational and enlightenment activities of Sidor Vorobkevich (2019)
Marushkevych А. - The ideas of practical training of future educators in analysis of Ukrainian scholars-pedagogues (2019)
Plakhotnik О. - The formation of the methodological competence of future teachers by means of pedagogical practice, Kondratiuk A. (2019)
Poliak О. - Features of practical students' training in Olexiy Hryhorovych Moroz's scientific and pedagogical research (2019)
Postoiuk N. - Peculiarities of practical training of biology teachers in D. Sergienko's pedagogical heritage (2019)
Spitsyn Y. - Theoretical and methodological basis of the practical and pedagogical education of the future and current teachers developed by A. D. Bondar (2019)
Terletska L. - Features of teaching foreign languages in pedagogical schools of Ukraine in the second half of the XXth century (2019)
Travar M. - Key differences in approaching education in kindergarten and primary school (2019)
Zhylenko M. - Practical training of professionals in the higher education system of independent Ukraine (2019)
Zvarych I. - The teacher's conscience is one of his/her personality value (2019)
Bakhmach L. - The conception and significance of facilitation in the studies of foreign scientists (2019)
Bakhtiyarova Kh. - Methodological approaches on interpretation concept "quality" and "quality of education" (2019)
Holovko N. - Formation of future teacher's readiness to research activity as a pedagogical problem, Balashova S. (2019)
Koschechko N. - Emotional intelligence of future teachers for prevention of pedagogical conflicts (2019)
Kravchenko O. - Ukrainian question in the proletkult activity (2019)
Kudina V. - The content of the practical teachers' training in higher educational establishments in Ukraine and the USA: comparative analysis (2019)
Kuzmenko N. - V. O. Sukhomlinskiy concepts in the context of educational development specialists in the pedagogical branch (2019)
Levytskа L. - Formation and development of valuable orientations of students in the educational process of higher education in Ukraine, Postoiuk N. (2019)
Mariuts I. - Quality assurance of university education in EU countries: Romanian and Polish experience, Derkach О. (2019)
Marushkevych A. - Formation of professional motivation of students of institutions of higher education to self-realization in life (2019)
Ostapenko A. - Organizational-pedagogical activity of I. P. Lvov (2019)
Plakhotnik O. - Professionally-pedagogical preparation of teachers of public schools in teaching seminaries of Ukraine (2019)
Poliak O. - Modern information mobile tools of training in higher education institutions (2019)
Spitsyn Y. - Academic integrity of students: pedagogical conditions of its control, Zaitseva V. (2019)
Shvets T. - Implementation of tutoring practices in a high school based on the example of the private school "Athens", Kyiv (2019)
Zhylenko M. - Organization of personal activity of the manager, as a condition of efficient administration of the educational institution (2019)
Zvarych I. - The future teacher of technology is a moral and cultural personality in the educational and upbringing approaches of education, Prymachenko N., Romashchenko I. (2019)
Radchenko O. V. - The impact of the integration of cooperation with the EU on the leading positions of the economy, Shestakovska T. L., Chernov S. V., Radchenko O. A. (2020)
Андрієнко М. В. - Особливості формування об'єктно-предметної сфери державного управління медіацією в Україні, Жукова І. В., Каршиєва А. І. (2020)
Бобровський О. І. - Територіальні громади як суб’єкти публічного управління первісних територіальних ланок суспільства (2020)
Богданенко А. І. - Основні поняття та визначення державного регулювання інвестиційними процесами у сфері будівництва соціального житла (2020)
Борисов А. В. - Дискурсне поле проблематики формування механізмів державного регулювання пожежної безпеки (2020)
Василенко Н. В. - Алгоритмічна компетентності фахівця з публічного управління: алгоритмічні знання, алгоритмічне мислення, алгоритмічна культура (2020)
Височанський М. Р. - Взаємодія правоохоронних та інших органів як фактор ефективності впливу на економічну безпеку України (2020)
Головач Н. В. - Iнноваційна змістовна складова модернізації освіти в Україні, Дмитренко Г. А. (2020)
Демченко В. М. - Етносоціальний чинник регіонального управління (2020)
Денисенко М. П. - Державне управління економікою регіонів на інвестиційній основі, Будякова О. Ю. (2020)
Джафаров Р. Ф. - Визначення правового статусу депутата місцевої ради в державах-членах європейського союзу: національні особливості європейських країн та проблемні питання реалізації досвіду в Україні (2020)
Дурман М. О. - Cпіввідношення понять "державний" та "публічний" у сфері регуляторної політики: актуалізація понятійно-термінологічного апарату (2020)
Заблоцька А. В. - Децентралізаційні ризики у питанні фінансування закладів освіти України (2020)
Застрожнікова І. В. - Зарубіжний досвід електронного урядування сфери освіти в Україні (2020)
Кальниш Ю. Г. - Концептуальні засади формування культури участі громадян в процесі модернізації системи публічного управління (2020)
Косиця О. О. - Концептуальний зміст стандартизації професійної освіти в Україні: правовий та управлінський аспекти, Ковальчук А. Ю. (2020)
Костенюк Н. І. - Розробка моделі діяльності органу місцевого самоврядування на основі реінжинірингового підходу (2020)
Лахижа М. І. - Диджиталізація в Україні:поняття, проблеми, перспективи та завдання публічного управління (2020)
Лисачок А. В. - Cучасний стан нормативно-правового регулювання інвестиційної безпеки держави (2020)
Лях Ю. І. - Зарубіжний досвід модернізації публічного управління та перспективи його застосування в Україні (2020)
Мосора Л. С. - Статистика та динаміка захистів дисертацій за науковою спеціальністю "державна служба" в Україні (2020)
Мудренко Н. В. - Цифрові інструменти координації діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин (2020)
Мурашко В. С. - Ключові напрями трансформації місії України у формуванні архітектури сучасної системи забезпечення європейської безпеки (2020)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Державне управління у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення України: теоретичні аспекти (2020)
Прав Ю. Г. - Принципи функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2020)
Рєзніков В. В. - Напрями удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України (2020)
Романенко Є. О. - В Україні з’явиться нове пенсійне відомство (2020)
Сенишин Н. В. - Форми територіальної організації публічної влади часів козацької держави (2020)
Ситник Г. П. - Інформаційна компонента критичних (надзвичайних) ситуацій у контексті забезпечення державної безпеки (2020)
Терент`єва А. В. - Дослідженість проблеми стандартизації прийняття управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій (2020)
Терещенко Д. А. - Напрями вдосконалення комунікативного забезпечення державного регулювання формування людського капіталу в Україні (2020)
Шкурат І. В. - Транснаціональні корпорації як ключова домінанта збільшення ступеня залученості України в глобалізаційний процес (2020)
Шойко В. А. - Нормативно-правове регулювання цивільного захисту щодо формування механізмів державного управління у даній сфері (2020)
Юсеф Н. Н. - Eфективність державного управління в період глобалізації, Артеменко А. І. (2020)
Карсканова С. В. - Розвиток соціального інтелекту майбутнього дефектолога, Білюк О. Г. (2020)
Корнева Ю. П. - Пізня вагітність як фактор підвищення рівня тривожності у жінок, Ляшко А. В., Коростильова І. В. (2020)
Литвиненко І. С. - Психологічна діагностика безпеки освітнього середовища навчального закладу, Богдан Л. С. (2020)
Литвиненко І. С. - Деякі питання щодо переживання дитиною молодшого шкільного віку кризи втрати (смерть одного з батьків – матері), Макушева С. П. (2020)
Руда Н. Л. - Зв’язок вольової саморегуляції з психологічною готовністю вчителів до змішаної форми навчання, Ніколіна О. Т. (2020)
Руда Н. Л. - Вплив кібербулінгу на задоволеність професійною діяльністю у вчителів, Кузьміна М. О. (2020)
Savenkova I. I. - Creative Ways of Personalityfrom the Chronopsychological Perspective (2020)
Савенкова І. І. - Психологічні особливості професійного стресу у вчителів, Косенчук В. Г. (2020)
Садова М. А. - Самовизначення щодо майбутньої професії дітей юнацького віку із різними видами обдарованості (2020)
Чугуєва І. Є. - Психологічна підготовка майбутніх психологів до роботи з проблемою булінгу в закладах освіти, Саковська В. В. (2020)
Чугуєва І. Є. - Формування гендерної ідентичості спортсменок представниць "чоловічих" видів спорту, Тесля А. О. (2020)
Шевченко В. В. - Психологічні особливості булінгу серед учнів підліткового віку професійного училища, Яремчук В. В. (2020)
Шпачинський І. Л. - "Чому" і "як" потрібна філософія сьогодні: методологічний та психологічний аспекти (2020)
Гончаренко І. М. - Природні умови як фактор впливу на повсякденне життя православного населення українських земель другої половини XVI – XVII ст (2020)
Шарпатий В. Г. - Формування системи місцевих органів соціального забезпечення в УСРР (перша половина 1920-х рр.) (2020)
Бондарчук М. О. - Дитяча безпритульність на Житомирщині в 1921-1928 роках та шляхи її подолання (2020)
Пінчук Л. В. - Протистояння ОУН та УПА з радянською адміністрацією на Волині в 1944 – 1945 рр. (на матеріалах Камінь-Каширського району) (2020)
Савченко А. В. - Підприємницькі ініціативи українського селянства доби "відлиги" у сфері задоволення побутових потреб (2020)
Білобровець О. М. - Толеризація релігійних відносин як фактор розвитку суспільно-політичного життя громад (на прикладі Житомирської області), Венгерська В. О., Жуковський О. І. (2020)
Годлевська В. Ю. - Галісійський націоналізм: історія та сучасність (2020)
Коляструк О. А. - Радянські політичні ритуали і практики повсякдення, Коляструк О. П. (2020)
Жмуд Н. В. - Образи "радянського" та "радянськості" у культурному ландшафті Вінниччини (за польовими етнографічними матеріалами) (2020)
Тельвак В. М. - Культурно-громадська діяльність Михайла Грушевського кінця ХІХ – початку ХХ століття у висвітленні польської публіцистики (2020)
Кравчук О. М. - Т. Ґ. Масарик і українське питання у документах представництва Західноукраїнської Народної Республіки у Празі (2020)
Ворон Н. П. - Історія та культура України на сторінках видань Українського історико-філологічного товариства у Празі (1939-1945) (2020)
Зінько Ю. А. - Валерій Рекрут. Нариси життя Гайсинщини. Українська революція (1917?1921 рр.):Події. Особи. Роздуми. Книга 2.: Боротьба за державність України в роки Гетьманату та становлення Директорії УНР. Вінниця:ТОВ "Меркьюрі-Поділля". 843 с., Тучинський В. А. (2020)
Дровозюк С. І. - Між суспільством і владою: радянська школа в УРСР (2020)
Для авторів (2020)
Бродюк Ю.. - Особливості художньо-мовленнєвої організації поеми "Енеїда" І. Котляревського (2020)
Величковська Ю. - Антиколоніальні ідеї на сторінках основоположника нової української літератури (2020)
Довбня Л. - Ідіоспецифіка мовного етнопростору Івана Котляревського, Товкайло Т. (2020)
Заболотна Т. - Художні засоби створення образу сильної жінки (на матеріалі роману Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром") (2020)
Козубенко Л. - Національні складові поеми І. Котляревського "Енеїда" (2020)
Левченко Т. - Діалектизми як пейоративи у мові засобів масової інформації (2020)
Мазоха Г. - За рядками листів Івана Котляревського (2020)
Пангелова М. - Епістолярні традиції І. Котляревського в листах У. Самчука (2020)
Потапенко Г. - Вплив драматургії І.Котляревського на розвиток Українського театру ХІХ століття (2020)
Савчук О. - Особливості функціонування лексико-граматичних і стилістичних засобів інтенсифікації англомовних політичних промов жінок-політиків (2020)
Savchuk V. - Intonation and Its Components as a Persuasive Means for Rendering Communicative Moves in U.S. Presidents’ Speechess (2020)
Свириденко О. - "Котляревщина" як бурлескна практика та її елементи в епістолярній романтичній манері (2020)
Сердюк Н. - Англійські малапропізми в оригінальних творах В. Шекспіра та Ч. Діккенса: роль і специфіка вживання (2020)
Skliarenko O. - Modern German-Speaking Story and its Structure (Peculiarities Analyses on the Example of Ingeborg Bachmann’s Stories) (2020)
Токмань Г. - Художня роль поетичного тексту в п’єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка" (2020)
Христич Н. - Проблеми синонімічної класифікації в англійській мові (2020)
Хома К. - Творчість Івана Котляревського в українському літературному контексті (2020)
Черниш Н. - Застосування принципу націоцентризму у процесі шкільного вивчення творчості І. Котляревського (2020)
Чубань Т. - Синтаксичні одиниці в українській мові (на матеріалі поеми "Енеїда" Івана Котляревського), Кардаш Л. (2020)
Шабінський М. - Семантико-когнітивні особливості прізвищ мешканців Луганщини (2020)
Рарицький О. - Епістолярна панорама епохи романтизму. Свириденко Оксана "Епістолярій у творчій спадщині українських письменників-романтиків: монографія. Київ: Міленіум, 2019. 450 с. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
К юбилею ученого, учителя, человека 70 лет доктору технических наук, профессору Львову Геннадию Ивановичу (2013)
Львов Г. И. - Основные работы члена-корреспондента академии наук Украины В. М. Майзеля, Назаренко С. А., Хавин В. Л. (2013)
Аніщенко Г. О. - Повзучість та руйнування пластин з надрізами в умовах циклічного навантаження (2013)
Бреславский Д. В. - Расчеты динамической ползучести и повреждаемости элементов конструкций из анизотропных материалов, Метелев В. А., Морачковский О. К., Татаринова О. А. (2013)
Бреславський Д. В. - Розв’язання трьохвимірної задачі нестаціонарної теплопровідності для корпуса супутника типу "Січ-2", Пащенко С. О., Гудзенко О. В. (2013)
Верещака С. М. - Один вариант теории колебания многослойных оболочек с межслойными дефектами структуры, Жигилий Д. А. (2013)
Данилов Д. В. - Исследование НДС колесной пары под влиянием температурных нагрузок возникающих при различных режимах торможения, Андреев А. Г. (2013)
Данилов Д. В. - Исследование НДС колесной пары при прохождении криволинейных участков пути, Андреев А. Г. (2013)
Дарiя Заде С. - Численная методика определения эффективных характеристик однонаправленно армированных композитов (2013)
Деев В. М. - О некоторых комплексных числовых системах (2013)
Каиров А. С. - Вынужденные колебания венца рабочих лопаток турбомашин с учетом демпфирования, Моргун С. А. (2013)
Красніков С. В. - Моделювання власних коливань фундаменту турбогенератору потужністю 200 МВт (2013)
Лавинский Д. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния систем для обработки материалов силами импульсных электромагнитных полей (2013)
Львов Г. И. - Устойчивость многослойных оболочек вращения с ослабленным контактом между жесткими слоями, Верещака С. М. (2013)
Львов Г. И. - Усталостная прочность рабочих колес центробежных компрессоров, Левашов В. А., Костромицкая О. А. (2013)
Львов Г. И. - Исследование вязкоупругого деформирования составного цилиндра, Сукиасов В. Г. (2013)
Мартыненко Г. Ю. - Методика экспериментальных исследований динамики модельного ротора в комбинированном магнитном подвесе (2013)
Мисайлов В. Л. - Возможности повышения коэффициента использования энергии ветра в ветроэнергетических установках с горизонтальной осью вращения ветроколеса, Ульянов Ю. Н. (2013)
Ольшанский В. П. - Решение задачи квазивертикального падения сферического тела переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Ольшанский В. П. - Резонансные колебания осциллятора линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2013)
Остерник Э. С. - Исследование декремента колебаний в магнитопроводе для оценки надежности турбогенератора (2013)
Плаксій Ю. А. - Степеневі алгоритми визначення кватерніонів орієнтації та їх інтерполяційні модифікації (2013)
Фауст И. В. - Применение метода Карунена-Лоэва для извлечения мод колебаний арочных конструкций при их геометрически нелинейном деформировании, Аврамов К. В. (2013)
Хавин В. Л. - Моделирование накопления износа при высокоскоростном резании на основе МКЭ, Гриненко А. М., Автономова Л. В., Степук А. В. (2013)
Андреев А. Г. - Основные работы ученых ХПИ в области анализа термонапряженных конструкций, Назаренко С. А. (2013)
Автономова Л. В. - Деформирование П-образной стальной конструкции при ударе шаром, Бондарь С. В., Степук А. В., Ивкин В. В. (2013)
Бабаджанова В. Г. - Определение параметров уравнения состояния теории термовязкоупругости при неопределенной реологии, Сулейманова В. А. (2013)
Божко А. Е. - Определение устойчивости колебательных механических систем, Иванов Е. М., Иванова З. А. (2013)
Воропай А. В. - Обратная задача для шарнирно-опертой пластины с дополнительной упругой опорой при нестационарном нагружении, Шупиков А. Н. (2013)
Дария Заде С. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния стеклопластика с одним и двумя одинаковыми круговыми отверстиями (2013)
Деев В. М. - Некоторые вопросы элементарной теории простых чисел (2013)
Дружинін Є. І. - Дослідження динаміки гідромеханічних силових передач на базі системи комп'ютерної алгебри, Бєломитцев А. С. (2013)
Исаков С. Н. - Построение трибологической системы ультразвуковой сварки (2013)
Красніков С. В. - Моделювання вимушених коливань фундаменту турбогенератору Луганської ТЕС (2013)
Лавинский Д. В. - Один из подходов к оценке конструкционной прочности устройств для обработки материалов силами импульсных электромагнитных полей (2013)
Ларин А. А. - Вынужденные нелинейные колебания турбинных лопаток c динамическим контактом в разъемном бандаже при синфазном нагружении, Степченко А. С. (2013)
Львов Г. I. - Особливості моделювання та аналізу ділянок трубопроводів з експлуатаційними дефектами та в'язкопружними ремонтними накладками, Мартиненко В. Г. (2013)
Мартыненко Г. Ю. - Результаты экспериментальных исследований и анализ динамики модельного ротора в магнитных подшипниках разных типов (2013)
Назаренко С. А. - Некоторые задачи высокоскоростного нагружения элементов конструкций (2013)
Ольшанский В. П. - ВБК-метод в расчетах нестационарных колебаний осцилляторов, Ольшанский С. В. (2013)
Степченко О. С. - Аналіз напружено-деформованого стану шпильок кріплення диску підп’ятника гідроагрегату, Трубаєв О. І., Водка О. О. (2013)
Свет Е. В. - Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных пластин сложной формы (2013)
Чернобрывко М. В. - Аэроупругие колебания обтекателей ракет-носителей в сверхзвуковом газовом потоке, Аврамов К. В., Батутина Т. Я., Меша Ю. В. (2013)
Шупиков А. Н. - Расчет напряжений циклически-симметричных пространственных конструкций, Мисюра C. Ю. (2013)
Taharzadeh H. - On vibration of clamped-free cylindrical shell, Avramov K. V. (2013)
Андреев А. Г. - Основные работы ученых ХПИ в области управления механическими системами, Назаренко С. А. (2014)
Божко А. Е. - Исследование мощности электромагнитных модуляторов вибраций, Иванов Е. М., Иванова З. А., Мягкохлеб К. Б. (2014)
Верещака С. М. - Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы с защитным слоем из дюралюминия и углепластика, Дейнека А. В. (2014)
Лавинский Д. В. - Анализ электромагнитных и механических полей в составных конструкциях (2014)
Ларін О. О. - Визначення циклів напружень елементів пневматичної шини з використанням процедури субмоделювання, Петрова Ю. А. (2014)
Львов Г. I. - Аналітичне дослідження контактної поведінки ділянки трубопроводу з в’язкопружною ремонтною накладкою, Мартиненко В. Г. (2014)
Мартыненко Г. Ю. - Идентификация расчетной модели ротора газотурбинной установки в магнитных подшипниках по геометрическим и динамическим параметрам, Олейник А. В. (2014)
Ольшанский В. П. - Свободные колебания осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением, Ольшанский С. В. (2014)
Павлюк Я. В. - До розрахунку релаксації напружень нелінійно-в’язкопружних матеріалів при нестаціонарному одновісному деформуванні (2014)
Погребицкая А. М. - Нахождение плотности потока тепла в пластине теплового радиатора с помощью асимптотического гибридного ВКБ-Галеркин подхода (2014)
Успенский Б. В. - Анализ свободных крутильных колебаний силовых передач методом нелинейных нормальных форм Шоу-Пьера, Аврамов К. В. (2014)
Шевченко Р. А. - Компьютерное моделирование некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках, Андреев А. Г. (2014)
Шупиков А. Н. - Теоретическое и экспериментальное исследование процесса распространения волн в сапфировых стержнях, Литвинов Л. А., Угримов С. В., Сотрихин С. Ю., Ярещенко В. Г. (2014)
Ярещенко В. Г. - Экспериментальное исследование реакции жесткой плиты на удар птицей (2014)
Красніков С. В. - Методика дослідження та прогнозування працездатності фундаментів парових турбін (2014)
Бесчетников Д. А. - Экспериментальное исследование деформаций в области поверхностного дефекта стальной цилиндрической оболочки под давлением (2014)
Водка А. А. - Исследование динамических характеристик трубопровода в условиях лабораторного эксперимента, Тихий Д. К., Трубаев А. И., Ульянов Ю. Н. (2014)
Грищенко В. М. - Динамічні скінченно-елементні моделі валів трансмісійних машин в ANSYS, Томін О. С., Ломов С. Г. (2014)
Калиновський А. Я. - Експериментальні дослідження вертикальних коливань спеціалізованого транспортного засобу з нелінійним підресоренням при переїзді одиночної нерівності, Ларін О. О., Водка О. О., Баштовий В. М., Кайдалов Р. О. (2014)
Красніков С. В. - Модель прогнозування працездатності фундаменту парової турбіни (2014)
Ларін О. О. - Коливання двовісної автоцистерни з урахуванням ефекту запізнення випадкового збурення, Грінченко К. Є. (2014)
Лелека С. В. - Облачная компьютерная система для автоматизации инженерных расчетов с использованием САПР SolidWorks, Водка А. А. (2014)
Львов Г. I. - Чисельно-аналітичне дослідження ортотропної в’язкопружності склопластику на прикладі ремонтної накладки магістрального трубопроводу, Мартиненко В. Г. (2014)
Мартыненко Г. Ю. - История, актуальные проблемы, методы и средства анализа явлений роторной динамики с учетом традиционных и магнитных подшипников (2014)
Мисюра С. Ю. - Влияние конструкционных параметров и эксплуатационных факторов на частоты колебаний крышек гидротурбин (2014)
Окороков В. О. - Експериментальне визначення ефекту Баушингера і пошкоджуваності матеріалу (2014)
Шуклинов С. Н. - Имитационное исследование динамических процессов механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю. (2014)
Шупиков А. Н. - Нестационарная задача теплопроводности в трехмерной постановке для многослойных цилиндрических оболочек сложной формы: теория и эксперимент, Свет Е. В. (2014)
Zadeh S. D. - A new numerical method for determination of effective elastic constants in a composite with cross-ply fibers, Lvov G. I., Kiahosseini S. R. (2014)
Бреславський Д. В. - Олег Костянтинович Морачковський – видатний вчений – механік (до 70-річчя з дня народження) (2015)
Аврамов К. В. - Свободные колебания оребренных тонкостенных цилиндрических обтекателей ракетоносителей, Жолос О. В. (2015)
Айнабеков А. И. - Численный анализ напряженно-деформируемого состояния цилиндрических резервуаров с вмятинами в стенке короткие аннотации, Аврамов К. В., Сулейменов У. С. (2015)
Божко А. Е. - Функционирование электромагнитных вибровозбудителей на низких частотах, Иванова З. А., Иванов Е. М. (2015)
Бреславский Д. В. - Ползучесть железобетонных элементов конструкций, Чупрынин А. А., Середа Н. В. (2015)
Аніщенко Г. О. - Розповсюдження фронту руйнування при повзучості в пластинах з надрізами (2015)
Вакуленко К. В. - Влияние структурного состояния металла на его деформационные характеристики, Казак И. Б., Сотрихин С. Ю., Ярещенко В. Г. (2015)
Верещака С. М. - Прочность бандажного и муфтового соединений стеклопластиковых труб, Данильцев В. В. (2015)
Воропай А. В. - Нестационарные колебания пластины с дополнительной вязкоупругой опорой (2015)
Красніков С. В. - Моделювання та дослідження міцності продольно армованого елементу фундаменту (2015)
Мєтєльов В. О. - Пружнопластичне деформування при виготовленні трубчатих заготівок (2015)
Филипковский С. B. - Нелинейные колебания ротора на радиально-упорных шарикоподшипниках при совместном действии дисбаланса и вибрации опор (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Андреев А. Г. - Основные направления исследований ученых НТУ "ХПИ" в области механики, Назаренко С. А. (2015)
Автономова Л. В. - Особенности высокоскоростного деформирования тонкой пластины с высокопрочным покрытием, Бондарь C. В., Степук А. В., Хавин В. Л. (2015)
Breslavsky D. V. - Web-application for archiving of creep and long term strength data, Breslavska O. O., Khoroshun A. S. (2015)
Бреславський Д. В. - Пластичність та повзучість сталі 3 при кімнатній температурі, Конкін В. М., Мєтєльов В. О. (2015)
Бреславський Д. В. - Розрахунки повзучості при неперервному зростанні температури, Пащенко С. О., Татарінова О. А. (2015)
Воропай А. В. - Обратная задача при нестационарном деформировании прямоугольной пластины с дополнительной вязкоупругой опорой (2015)
Грищенко В. М. - Комп’ютерний підхід врівноваження швидкообертових валів трансмісійних машин, Бойков Р. В. (2015)
Данілов Д. В. - Напружено-деформований стан профільних з'єднань з натягом при технологічних і експлуатаційних навантаженнях, Андрєєв А. Г., Щепкін О. В. (2015)
Дария Заде С. - Исследование напряженного состояния в упругой пластинке из композиционных материалов с бесконечным рядом одинаковых круговых отверстий (2015)
Івасів В. М. - Використання пружних елементів для реалізації параметрів проектного профілю свердловини, Рачкевич Р. В., Юрич А. Р., Юрич Л. Р. (2015)
Каиров В. А. - Влияние отверстий на собственные колебания конструктивно неоднородных цилиндрических оболочек, Моргун С. А. (2015)
Ларін О. О. - Дослідження ресурсу напівпричепу автоцистерни при русі по дорогам із покриттям різної якості, Потопальська К. Є. (2015)
Лызько В. С. - Напряженно-деформированное состояние некоторых типов профильных соединений с натягом при осевых нагрузках в ПК ANSYS, Андреев А. Г. (2015)
Красніков С. В. - Моделювання та дослідження власних коливань продольно армованого елементу фундаменту (2015)
Мартиненко Г. Ю. - Особливості автоматизації параметричного моделювання динаміки роторів відцентрових компресорів за допомогою різних моделей, Марусенко О. М. (2015)
Мартиненко В. Г. - Методика експериментального дослідження в’язкопружних властивостей ортотропного матеріалу (2015)
Назаренко С. А. - Задачи оптимизации многокомпонентных тел неоднородной структуры (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Вихідні вихідні (2015)
Шейко Т. И. - К 90-летию со дня рождения Академика НАН Украины Владимира Логвиновича Рвачева, Курпа Л. B., Бездетко Е. О., Осетров А. А. (2016)
Андреев Ю. М. - Вековой юбилей профессора Льва Израилевича Штейнвольфа, Дружинин Е. И., Ларин А. А. (2016)
Автономова Л. В. - Ударное деформирование тонкостенной конструкции, Бондарь C. В., Степук А. В., Хавин В. Л., Шергин С. Ю. (2016)
Васильченко В. Ф. - Оптимизация круглых пластин при нестационарном нагружении, Ломакин А. Н. (2016)
Виноградский Д. Г. - Взаимное влияние соединений с натягом, Андреев А. Г. (2016)
Воропай А. В. - Нестационарные колебания струн и их систем, контактирующих с различными сосредоточенными нагрузками, Малахов Е. С. (2016)
Грозенок Е. Д. - Численное моделирование температурного поля заготовок при индукционном нагреве для изготовления подшипниковых колец, Симсон Э. А., Степук А. В., Шергин С. Ю. (2016)
Ісаков C. М. - Трибологічна система ультразвукового зварювання. підсистема ультразвукового інструменту, Ісаков О. С., Марусенко С. І. (2016)
Красников С. В. - Моделирование корпуса паровой турбины и анализ основных вибрационных характеристик (2016)
Лавинский Д. В. - Анализ деформирования составных конструкций при электромагнитном прессовании (2016)
Ларін О. О. - Експериментальна оцінка характеристик опору втомі гумо-кордних композитів при деформуванні в напряму ортогональному армуванню до та після штучного старіння (2016)
Симсон Э. А. - Исследование НДС диска бороны на индивидуальной пружинной стойке, Ягудин Д. С. (2016)
Симсон Э. А. - Анализ прочности и динамики поворотно-симметричных многокомпонентных конструкций (подшипниковых узлов качения), Назаренко С. А. (2016)
Сукиасов В. Г. - Анализ релаксации контактного давления между вязкоупругим композитным бандажом и трубопроводом (2016)
Склепус С. Н. - О прогнозировании времени до разрушения при ползучести осесимметрично нагруженных полых цилиндров и цилиндрических оболочек, Галишин А. З. (2016)
Склепус С. Н. - Ползучесть и повреждаемость пологих оболочек сложной формы из материалов с характеристиками, зависящими от вида нагружения (2016)
Шевченко С. А. - Исследование динамической устойчивости регулятора давления с пневматическим управлением при учете колебаний столбов газа в трубопроводах, Григорьев А. Л., Степанов М. С. (2016)
Bazhenov V. A. - Dangerous Bifurcations in 2-DOF Vibroimpact System, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2016)
Grigorenko Y. - Some Stationary Deformation Problems for Compound Shells of Revolution, Bespalova E., Yaremchenko N. (2016)
Krot P. V. - Vibration diagnostics of rolling mills based on nonlinear effects in dynamics, Korennoy V. V. (2016)
Реферати (2016)
Вихідні відомості (2016)
Виноградский Д. Г. - Влияние геометрических параметров на НДС соединений с натягом, Андреев А. Г. (2017)
Грозенок Е. Д. - Численное определение усилий при двухпроходной формовке заготовки подшипникового кольца (2017)
Дон Є. Ю. - Теоретичні дослідження впливу зміни тиску в електропневматичному гальмівному приводі на динаміку руху коліс КТЗ (2017)
Исаков С. Н. - Динамическая нелинейность ультразвуковой обработки неоднородных и биологических материалов, Марусенко С. И. (2017)
Красников С. В. - Моделирование и анализ вибрационных характеристик корпуса паровой турбины большой мощности (2017)
Кузьменко Д. И. - Динамические процессы в буровом долоте-расширителе для бурения компенсационных скважин (2017)
Мартиненко В. Г. - Огляд методів розв’язання контактних задач в’язкопружних композиційних оболонок, Львов Г. І. (2017)
Назаренко С. А. - Обзор некоторых ключевых направлений исследований ученых НТУ "ХПИ" в области динамики конструкций, Ткачук Н. А. (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання осцилятора з кубічно-нелінійною жорсткістю, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Ольшанський В.П. - Коливання квадратично-нелінійного осцилятора, спричинені імпульсним навантаженням, Ольшанський С. В. (2017)
Степук А. В. - Напряженно-деформированное состояние тонкой пластины с покрытим при ударе пробойником, Автономова Л. В., Бондарь С. В., Хавин В. Л., Марусенко С. И. (2017)
Степук А. В. - Численное моделирование процесса деформированния двухслойной пластины при ударном воздействии пробойником, Автономова Л. В., Бондарь С. В., Хавин В. Л. (2017)
Фомін О. В. - Термічна правка технологічно-деформованих верхніх обв’язувань піввагонів, Бурлуцький О. В., Горбунов М. І., Логвіненко О.А., Фоміна А. М. (2017)
Хавин В. Л. - Экспериментальное исследование прочности многокомпонентного элемента защитной конструкции при растяжении и ударе, Киркач Б. Н., Киркач А. Б., Степук А. В. (2017)
Ягудин Д. С. - Динамическое воздействие инструмента на разрушаемую гранулированную среду (2017)
Bakhmutska Ju. O. - Rotor heating conditions influence on the thermostructural state and lifetime of the 325 MW steam turbineduring start-ups, Goloshchapov V. M., Kochurov R. (2017)
Lavinsky D. V. - The nonlinear deformation of the compound structures under electromagnetic forming (2017)
Taherzadeh H. - Linear vibrations of cylindrical cantilever shells without imperfections, Avramov K. V. (2017)
Альтенбах Х. - Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля, Лавінський Д. В., Науменко К. В. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського