Бойченко С. Г. - О влиянии условий окружающей среды на распространение вируса SARS-CoV-2 в Украине, Голубка О. С., Карамушка В. И. (2020)
Хазан Я. М. - Коронавирусное благоуханье (2020)
Шаталов H. H. - Профессор Павел Стефанович Воронов (к 100-летию со дня рождения) (2020)
Светлой памяти Полины Яковлевны Куприенко (2020)
Богданенко А. І. - Аналіз державного управління інвестиційними процесами на сучасному етапі реформування системи соціального житлового будівництва (2019)
Грищенко І. М. - Аналіз державної політики у сфері розвитку сільських територій (2019)
Андрієнко М. В. - Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту: реорганізація центрального органу виконавчої влади України, Борисов А. В., Черкасов О. О. (2019)
Левченко Н. М. - Сервісний супровід організації навчання в ПТНЗ за принципами дуальності в умовах децентралізації освіти, Антонова Л. В., Антонов А. В. (2019)
Вилгін Є. А. - Інструменти підвищення результативності функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (2019)
Миколаєць А. П. - Механізм міжсекторного соціального партнерства в системі публічного управління (2019)
Орел М. Г. - Місія суб’єктів публічного управління у сфері політичної безпеки щодо забезпечення стійкості соціального порядку (2019)
Самойлова І. І. - Аналіз державної політики щодо реалізації бюджетної децентралізації та ефективність реформування бюджетної системи в Україні (2019)
Мохова Ю. Л. - Система управління персоналом в органах джержавної влади, Сабадаш Р. В. (2019)
Гриджук І. А. - Удосконалення регуляторного механізму державного контролю у фінансово-економічній сфері (2019)
Антипенко І. В. - Онтологічна основа феномену ризику в сучасних методологічних підходах зарубіжної ризикології (2019)
Рейтерович І. В. - Особливості предметного поля government relations (2019)
Близнюк А. С. - Інституційно-організаційні засади формування механізму державного управління розвитком рекреаційної галузі в Україні (2019)
Залізнюк В. П. - Імпортозаміщення в системі забезпечення продовольчої безпеки України (2019)
Горбик В. М. - Напрями розвитку механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів: міжгалузеві аспекти (2019)
Акімов О. О. - Дослідження ролі та перспектив професійного навчання державних службовців у формуванні парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності (2019)
Карпюк С. В. - Специфіка загальносвітових та національних трансформаційних процесів в системі державного управління в умовах його політичної модернізації та демократизації (2019)
Дацій Н. В. - Партисипативність як принцип наукового управління в якості підвищення рівня освіти (2019)
Божкова В. В. - Проблеми та перспективи реформування сфери ритуальних послуг, Білан А. О. (2019)
Андрієнко М. В. - Інформаційна система державного оповіщення при виникненні надзвичайних ситуацій в Україні, Дячкова О. М., Борисов А. В., Соколенко О. І. (2019)
Шапоренко О. І. - Маркетинговий підхід в організації управління діяльністю підприємства (2019)
Запорожець Т. В. - Концептуальні джерела запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів державної влади: еволюція наукової думки (2019)
Бондаренко О. Г. - Удосконалення нормативно-правового регулювання державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації (2019)
Биховченко В. П. - Перспективи гендерно-орієнтованих бюджетів об’єднань територіальних громад (2019)
Розсказов А. Г. - Особливості використання поняття "соціальний заклад": публічно-управлінський аспект (2019)
Гамалюк Б. М. - Державне управління у сфері забезпечення пожежної безпеки: особливості розслідування справ по пожежах, що спричинені порушенням вимог пожежної безпеки суб’єктами господарювання передбачених ст. 270 кримінального кодексу України, Говорун С. В. (2019)
Маслова Л. А. - Державне регулювання процесу забезпечення духовної безпеки: загрози релігійної сфери (2019)
Плецан Х. В. - Формування і удосконалення кадрової політики в середовищі публічного управління: зарубіжний досвід (2019)
Адамовська В. С. - Теоретичні засади та методичні підходи до оцінки лідерських якостей державного службовця, Романенко Ю. І. (2019)
Усаченко О. О. - Державне регулювання процесів структурного реформування оборонної промисловості (2019)
Родченко І. Ю. - Визначення об'єктивних та суб’єктивних причин реформування системи державного управління (2019)
Сергієнко Л. В. - Кадрова політика в органах державної влади: оцінка сучасного стану, Крикун О. Д., Петрик С. М. (2019)
Мельник Л. А. - Механізми державного регулювання курортно-рекреаційної сфери (2019)
Дерев’янко С. П. - Форми участі громадян в забезпеченні громадського порядку (2019)
Щербак В. О. - Практики багаторівневого територіального управління в умовах децентралізації влади в Україні (2019)
Теличкан Ю. В. - Аналіз наукових досліджень в галузі науки "державне управління" за напрямом впровадження доброго врядування в систему публічного управління та адміністрування в Україні (2019)
Щербина В. С. - Управління майном: поняття та зміст, Боднар Т. В. (2020)
Батанов О. В. - Унітаристика у системі наукових знань про унітаризм: проблеми концептуалізації та інституціоналізації (2020)
Журавська О. В. - Джерела формування права: окремі методологічні аспекти (2020)
Андриц М. Р. - Принцип рівності в рішеннях Конституційного Суду України (2020)
Рябченко Ю. Ю. - Об’єктивна істина як мета судового доказування у цивільному процесі (2020)
Сіщук Л. В. - Корпоративні права як об’єкт цивільного обороту (2020)
Білоусов Ю. В. - Інституційне забезпечення захисту майнових інтересів суб’єктів приватного права під час виконання судових рішень (2020)
Нагнибіда В. І. - Вплив права країни місця виконання арбітражного рішення на вирішення спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2020)
Бориславська М. В. - Нове бачення суб’єктів сімейних правовідносин (2020)
Король О. Д. - Недопущення зловживання процесуальними правами та стимулювання сторін до добросовісної поведінки (2020)
Popovych T. - Standards Requirements as a Means of Prevention Infringement of Intellectual Property (2020)
Чудик-Білоусова Н. І. - Поняття та система договорів соціального сприяння (2020)
Місінкевич А. Л. - Порівняльно-правовий аналіз здійснення правової охорони лісів в Україні, Польщі та в Німеччині (2020)
Кравчук О. Л. - Суспільна небезпечність, винність та караність як ознаки порушення присяги (2020)
Виговський Д. Л. - Окремі питання кримінологічного визначення поняття "жертва злочину", Нікіфорова Т. І. (2020)
Позняк Ю. В. - Аналіз практики призначення покарання за розбій (ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України) (2020)
Волкотруб С. Г. - Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (2020)
Самарин В. И. - Обеспечение прав человека в ходе международного розыска обвиняемых и осужденных в рамках Интерпола (2020)
Пилипишин П. Б. - Проблема індивідуалізації у розкритті питання гуманістичного антропоцентризму ренесансу (2020)
Король В. І. - Новели податкового законодавства України та acquis ЄС у контексті реалізації плану заходів BEPS, Небильцова О. В. (2020)
Кісіль З. Р. - Юридико-психологічні засади дослідження професійної деформації працівників національної поліції України, Кісіль Р.-В. В. (2020)
Місінкевич Л. Л. - Видатний вчитель та блискучий педагог (до 110-ї річниці з дня народження Петра Щербини) (2020)
Інформація про Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2020)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Khmeleva I. - Protection of Human Rights in the territories of unrecognized geopolitical entities: international law analysis (2019)
Бориченко К. - Поняття та види міжнародних стандартів права на соціальний захист (2019)
Reminska Y. - Rule of law in global law-making: the case of intelligent design (2019)
Vnuchko S. - European integration policy of the Eastern Partnership countries during the period from 2014 till early 2018: Georgia, Moldova and Ukraine case studies, Teremko V. (2019)
Даниленко Д. - Склад цивільного правопорушення в міжнародному морському перевезенні (2019)
Deviatkina M. - Development and impact of on-line system on international commercial arbitration (2019)
Klymovych N. - Legal mind transformation on a view on regional economic integration (EU background) (2019)
Акуленко Т. - Основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового співробітництва щодо антидопінгової діяльності (2019)
Буроменська Н. - Конституційні засади принципу заборони зловживання правом: науково-теоретичний аспект (2019)
Mykhailova I. - Communitarianism and liberalism: discussions on the universality of Human Rights (2019)
Бородін І. - Соціальна, правова держава – її ознаки, атрибути та символи, Желяк А. (2019)
Тукаленко І. - Вплив фемінізму на розвиток демократії: теоретичний аспект (2019)
Філінюк І. - Організаційно-правові засади діяльності дитячих судів на українських землях в складі в Російській імперії (2019)
Саган О. - Волонтерській рух в Україні у протидії гібридній агресії Російської Федерації (2019)
Корнієвський О. - Праворадикальні об’єднання в суспільно-політичному житті сучасної України (2019)
Краснопольська Т. - Європейські наднаціональні партії: чинники трансформації та роль у Європарламенті (2019)
Ахмеров О. - Політико-правові засади реалізації муніципальної політики в Республіці Польща (2019)
Токарева В. - Проблемні питання творчості в умовах цифрової доби (2019)
Василенко В. - Технологія формування ефективного іміджу підприємства (2019)
Чубенко В. - Надання податкових пільг як засіб державного регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції (2019)
Драган О. - Сплата прокурором авансового внеску у виконавчому провадженні: аналіз законодавства та судової практики (2019)
Бєлінгіо В. - Право на адміністративне оскарження: проблемні питання в контексті Закону України "Про звернення громадян” (2019)
Matiashovska R. - Guarantees of protection of preschool children in non-traditional families (2019)
Hedziuk O. - Legal instruments of the Ukrainian tax law aimed to protect taxpayers (2019)
Юлдашев О. - Про проблеми корупційних ризиків в управлінні геологією і використанням надр, Сєров С. (2019)
Трощенко І. - Механізм колізійного регулювання недоговірних зобов’язань у Законі України "Про міжнародне приватне право” та регламенті ЄС Рим ІІ: порівняльний аналіз (2019)
Kononov V. - Legal status of the data exclusivity for original medicinal products and protection of intellectual property rights to preclinical and clinical trials, Shcherbyna M. (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Zavorotko I. - Accountability for conflict-related sexual and gender-based violence as international crime: research methodology (2019)
Близняк О. - Роль Німеччини в дискусіях щодо посилення східної політики ЄС за участі країн "Нової Європи" (2019)
Попко В. - Видача особи (екстрадиція) у транснаціональному кримінальному праві (2019)
Кофман Б. - Характеристика поняття "особистість" з позицій конституційного права (2019)
Reminska Yu. - Revisiting modern approaches to the rule of law understanding: why the content of the rule of law matters? (2019)
Похил О. - Еволюція права на захист своїх прав: від перших згадок до перших конституцій (2019)
Войчук А. - Заснування та становлення інституту президента в Україні (2019)
Марфобудінова Л. - Втілення принципу гендерного паритету в законодавчій владі України (2019)
Bevz S. - General characteristics of regulatory framework for state management of economic activities (2019)
Тіт О. - Еволюція форм політичного активізму в Україні (2019)
Гиренко Л. - Вимірювання готовності українського суспільства до трансформації соціального статусу молоді: вплив на діяльність органів місцевого самоврядування (2019)
Nekriach A. - Municipal reforms in eu countries in the context of realization of the principles of decentralization and deconcentrations of the authorities, Lopushynskyi I., Vinogradchii V. (2019)
Славна Є. - Використання досвіду чехії у процесі децентралізації в Україні (2019)
Ключкович А. - Плюралізація партійно-політичного простору Словаччини в контексті демократичної трансформації (1990 - 1992 рр.) (2019)
Яворська К. - Руйнація цінності громадянських і політичних прав людини та громадянина в умовах неоавторитаризму в Білорусі (2019)
Шустенко С. - Реакція акторів міжнародних відносин на посилення тенденції до дезінформації та деструктивного інформаційного впливу з боку Росії на політичні процеси в Європі (2019)
Kochubei L. - Destructive digitalized modern elective technologies: the content, features, means of prevention and counteraction (2019)
Калюжна Ю. - Впровадження політики цифрової гігієни: порівняльний досвід Канади та Росії (2019)
Мельничук Т. - Інституційна та правова база для професійної державної служби на принципах програми sigma в Україні (2019)
Гусєв О. - Дотримання порядку одержання електронних доказів як умова їх допустимості у цивільному процесі України (2019)
Панасюк А. - Правові засади використання мережі інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів (2019)
Ягунов Д. - Пенітенціарна політика в Україні (2015 - 2019): результати, виклики та порядок денний нової реформи (2019)
Гнатів О. - Проблеми правозастосовної практики у рішеннях суду касаційної інстанції у господарських справах, Юркевич Ю. (2019)
Старченко О. - До питання про підстави використання спеціальних знань у цивільному судочинстві України (2019)
Tykhomyrova Ye. - Review of the monograph: V. I. Tereshchuk "Political problems of the development of the global media system in the post-bipolar period" (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Demchyshyna V. - Legal aspects for regular migration in the European Union (2019)
Korshun A. - The role of national and international institutions in guaranteeing rights and freedoms of internally displaced persons (2019)
Yarymovych U. - Harmonization of provisions on contract conclusion in law of Ukraine with law of the EU (2019)
Plachkova T. - Ensuring maritime safety: psc, duties of the flag state and practice of Ukraine (2019)
Литвиненко Є. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення кодифікації адміністративного законодавства (2019)
Гапоненко В. - Неоінституціоналізм як метод дослідження демократизації політичної системи України (2019)
Тімашова В. - Взаємодія та взаємомовплив політичної й етноісторичної сфер: проблемні питання та їх вирішення (2019)
Саєнко І. - Військова еліта: історичні традиції впливу на процеси державотворення (2019)
Ivanchenko K. - Political network as an environment for interaction between the public and the authorities (2019)
Brovko O. - Polskie doświadczenie w modernizacji samorządu terytorialnego na Ukrainie (2019)
Yaroshenko V. - Efficiency of the student self-governance in promoting the institute of democratic citizenship in Ukraine (2019)
Алмугхід І. М. М. - Агенти змін у процесах демократизації та політичної модернізації (2019)
Matviіenkiv S. - Social networks and public media organizations in 2019 presidential election campaign, Kobets Yu. (2019)
Suparno B. - Hoax in democracy state and its prevention way in Indonesian 2019 presidential election (2019)
Kysil V. - Les possibilités de vulgarisation des sciences dans les médias Ukrainiens selon la meilleure expérience mondiale (2019)
Chornous A. - Legal regulation of institutional components of national information infrastructure of Ukraine (2019)
Левченко А. - Адміністративні інформаційні правопорушення в галузі реклами, пов’язані з негативним інформаційним впливом на дітей: поняття та особливості складів (2019)
Драган І. - Проблемні питання реформування механізму реалізації кримінальної відповідальності в Україні в контексті політики європейської інтеграції (2019)
Міщенко І. - Консультування з питань державної митної справи: проблемні аспекти правового регулювання (2019)
Тертична А. - Проблема визначення змісту істотної шкоди в частині третій статті 382 Кримінального кодексу України "невиконання судового рішення” (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Khevtsuriani A. - Complex analysis of Russian - Armenian strategic partnership (part 1) (2019)
Korenkov O. - Terrorism as a ‘hybrid method’ in Russia's toolkit of waging war against Ukraine (2019)
Cавчук C. - Антитерористична діяльність країн Європейського Союзу в світлі сучасних викликів (2019)
Коптев А. - Міжнародний досвід реєстрації транспортних засобів (2019)
Борисов Є. - Дерогація у механізмах міжнародного пакту оон про громадянські та політичні права (2019)
Дакал А. - Права дитини в системі прав людини та обізнаність дітей в своїх правах (2019)
Струс Л. - Гендерна ідентичність особи (2019)
Шумейко О. - Класичні та некласичні концепції сім’ї в контексті філософсько-правового аналізу (2019)
Nykolyna K. - Law as a text: anthropological-communicative aspect (2019)
Huk M. - Interpretation of the "women's issue" in the First World War by the contemporary ukrainian historiography (2019)
Мартинюк В. - Природні об´єкти як об´єкти нерухомості (2019)
Коломієць П. - Терміни Податкового кодексу України: спадщина минулого та реалії сучасності (2019)
Bezugliy P. - Migration as a result of socio-economic state policy (2019)
Зіскін О. - Кpaїни ЄС як апробаційний майданчик концепції безумовного базового доходу: аналіз пілотних проєктів та оцінка перспектив (2019)
Кондратенко М. - Проблема забезпечення якості і доступності публічних послуг в об’єднаних територіальних громадах в Україні (2019)
Hzhybovska T. - Social perception of corruption in Ukraine: the experience of empirical study (2019)
Бойко О. - Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: становлення та розвиток (2019)
Максимович О. - Політико-ідеологічні орієнтації підліткової молоді Прикарпаття (за результатами опитування учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти) (2019)
Смокова Г. - Державна молодіжна політика в Україні: поняття та сутність (2019)
Babina V. - Political advertising as a powerful technology of the realization of power (2019)
Kopiika M. - Strategy and practice of information security of the USA: comparative analysis (2019)
Сидоренко О. - Правове забезпечення інформаційної діяльності інститутів публічної влади: особливості розвитку в сучасній Україні у контексті процесів євроінтеграції (2019)
Овсяник В. - Комунікації органів місцевого самоврядування з громадськістю в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру (2019)
Титко А. - Подання завідомо недостовірної інформації через призму порушення вимог фінансового контролю (2019)
Kucherova M. - Settling land disputes trough mediation: in search of legislative consensus (2019)
Деменко С. - Підстави виникнення зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (2019)
Maliuha L. - Directions for emulating the experience of EU member states in the optimization of domestic social legislation (2019)
Титул, зміст (2020)
Яворовська В. І. - Вміст клітин крові в лейкоцитвмісній та збідненій лейкоцитами плазмі з концентратом тромбоцитів у пацієнтів із патологією опорно-рухового апарату, Голюк Є. Л., Магомедов О. М., Салманова К. М., Сауленко К. О. (2020)
Yavorovska V. - The blood cells count in leukocyte and leukocyte-poor platelet-concentrated plasma in patients with musculoskeletal disorders, Goliuk Ye., Magomedov O., Salmanova K., Saulenko K. (2020)
Пантелейчук А. Б. - Композитна хітозан/поліетиленоксидна плівка для пластики твердої мозкової оболони на моделі черепно-мозкової травми у щурів, Каджая М. В., Білошицький В. В., Шмельова А. А., Петрів Т. І., Гнатюк О. П., Довбешко Г. І., Козакевич Р. Б., Тьортих В. А. (2020)
Panteleichuk A. - Composite chitosan/polyethylene oxide film for duraplasty in traumatic brain injury model in rats, Kadzhaya M., Biloschytsky V., Shmeleva A., Petriv T., Gnatyuk O., Dovbeshko G., Kozakevych R., Tyortyh V. (2020)
Лабунец И. Ф. - Влияние мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток пуповины человека на показатели поведения и оксидативного стресса в головном мозге мышей разного возраста с токсической купризоновой моделью демиелинизации, Утко Н. А., Топорова Е. К., Пантелеймонова Т. Н., Родниченко А. Е., Бутенко Г. М. (2020)
Labunets I. - The effects of human umbilical cord multipotent mesenchymal stromal cells on the behavior and oxidative stress in the brain of mice of different ages with a cuprizone-induced model of demyelination, Utko N., Toporova O., Panteleimonova T., Rodnichenko A., Butenko G. (2020)
Цимбалюк В. І. - Метод кріоконсервації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з Вартонових драглів пуповини людини із зниженою концентрацією ДМСО, Дерябіна О. Г., Шувалова Н. С., Вербовська С. А., Пічкур Л. Д., Олексенко Н. П., Кордюм В. А. (2020)
Tsymbaliuk V. - Cryopreservation of human Wharton's jelly multipotent mesenchymal stromal cells with reduced concentration of dimethyl sulfoxide, Deryabina O., Shuvalova N., Verbovska S., Pichkur L., Oleksenko N., Kordium V. (2020)
Іваніщев В. М. - Порівняльний аналіз морфометричних показників жирової тканини у оваріоектомованих мишей різного віку, Устименко А. М., Кирик В. М., Бутенко Г. М. (2020)
Ivanishchev V. - Comparative morphometric study of adipose tissue in ovariectomized mice of different ages, Ustymenko A., Kyryk V., Butenko G. (2020)
Петрів T. І. - Трансплантація стовбурових клітин при лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч, Taтарчук M. М., Цимбалюк Я. В., Цимбалюк Ю. В., Цимбалюк В. І. (2020)
Petriv T. - Stem cells transplantation in the treatment of patients with cerebral palsy, Tatarchuk M., Tsymbaliuk Ya., Tsymbaliuk Yu., Tsymbaliuk V. (2020)
Правила для авторів (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Antia L. - Russia-Iran political tandem in the south caucasus (2019)
Єделєв Р. - "Гуманітарна допомога" Російської Федерації окремим районам Донецької і Луганської областей і міжнародне право (2019)
Zavada Ya. - Turkey's position to Iran's nuclear program (2019)
Жигайло В. - Український вектор зовнішньої політики США за каденції Д. Трампа (2019)
Мирoнюк A. - Мiжнaрoднi зaхoди oхoрoни мoрcькoгo cередoвищa: iмплементaцiя в зaкoнoдaвcтвo Укрaїни (2019)
Зулгарин В. - До питання стандартизації у міжнародній торгівлі як засобу нетарифного регулювання у міжнародних торгових договорах (2019)
Коруц У. - Структура та зміст феномену пропаганди війни в системі соціальних та міжнародних відносин (2019)
Клячин А. - Практична реалізація принципів ґендерної рівності у Європарламенті та у парламентах країн-членів Європейського Союзу (із концептуальною аргументацією), Марфобудінова Л. (2019)
Коломієць П. - Історико-правовий аспект становлення і розвитку законодавства у сфері правового регулювання податкової безпеки в Україні (2019)
Калашлінська М. - Політико-історичні етапи формування паліативної та хоспісної допомоги в світі (2019)
Цирфа Ю. - Зовнішньополітична ідентичність держави в контексті етнонаціональної стабілізації соціуму (2019)
Osmolovska A. - Tendencies of Ukraine's image formation in Polish information space (2019)
Куц Ю. - Сучасна державна мовна політика України: європейський вимір, Сергєєва О. (2019)
Довбиш М. - Міграційна криза в країнах Європейського Союзу в контексті сучасних міграційних процесів (на прикладі французької міграційної моделі) (2019)
Orlatyy M. - Particular qualities of economic growth in the regions of Ukraine and in the leading countries of the world, Shlapak I. (2019)
Bilynska M. - Liquid democracy and liquid administration as the new key principles for the resilient public administration development in Ukraine, Korolchuk O., Kondratenko O., Mokretsov S. (2019)
Бобро Н. - Прояви політичної девіації як технологія роботи з електоратом (2019)
Федорко О. - Закріплення в Конституції України права президента сторювати набу та призначати директора набу: узурпація влади чи нагальна необхідність (2019)
Резнічук М. - Правові засади та інституційний механізм моніторингу пвзвт в контексті Угоди про асоціацію (2019)
Rohatynska N. - Ways to improve customs in crime prevention: international experience (2019)
Hutchenko K. - Harmonization of customs legislation in the field of transit operations (2019)
Нестерчук Л. - Процедура обрання (призначення) складу органів, відповідальних за формування суддівського корпусу (2019)
Плекан Е. - Цивільно-правове регулювання інституту сурогатного материнства у зарубіжних державах та в Україні: компаративний аналіз (2019)
Махно Н. - Поняття та ознаки водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних (2019)
Крупник Р. - Вилучення земельної ділянки з постійного користування для суспільних потреб: цивільно-правовий аспект (2019)
Ковальчук О. - Початок досудового розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки (2019)
Гальченко С. І. - Проблеми у практичному функціонуванні політичного ринку суспільного вибору: погляд західних політологічних шкіл, Ратніков М. І. (2020)
Губицький Л. В. - До питання нової концепції місця України в міжнародній системі безпеки, Мельник Г. М. (2020)
Лікарчук Д. С. - Політичний тероризм: форми прояву (2020)
Міщенко А. Б. - Новий світовий порядок: міжнародний дискурс (2020)
Семчинський К. В. - Хорватські уроки для України: деокупація, реінтеграція та розбудова миру (2020)
Hopej M. - Soft Power in the Priorities of Polish Diplomacy for 2019 (2020)
Шевель І. П. - Дипломатія під час пандемії Covid-19: її роль та наслідки у сфері дипломатії та міжнародних відносин (2020)
Ревенко А. Д. - Індетермінізм й сповільнення зростання світової економіки та їхні наслідки для глобального розвитку на сучасному етапі (2020)
Сірий Є. В. - Рольова участь держави у сприянні розвитку молодіжного підприємництва та самозайнятості у європейському контексті: стан, оцінка, перспективи (2020)
Слюсаренко І. Ю. - Класифікації загроз безпеці на регіональному та субрегіональному рівнях (на основі резолюцій Першого комітету Генеральної Асамблеї ООН) (2020)
Adamus A. - The Role of a Woman Voting in the 1919 Legislative Sejm Elections, Studnicka-Mariańczyk K. (2020)
Земзюліна Н. І. - Особливості виборчої кампанії у США: теорія і практика кампанії 2014 року (2020)
Lastovskyi V. - Eastern-European Chronicle and Ukrainian Historiography: Influence and Adoption in the Process of Designing Historical Past (2020)
Наконечний В. М. - Лемківська еміграція у міжвоєнний час: причини, осередки, культурна діяльність (2020)
Білецька О. О. - Лінгвістичний супровід міжнародної діяльності (2020)
Діброва В. А. - Коректне використання категорії заперечення у міжкультурній комунікації (2020)
Лікарчук Д. С. - Викривлення інформації як технологія впливу на систему управління (2020)
Ратников М. И. - Теоретический контекст формирования идей и взглядов Н. Макиавелли (2020)
Арутюнян І. А. - Екологічно-економічна доцільність комплексного управління потоками відходів в будівельній галузі, Шуваєв А. А. (2020)
Васильчук Л. А. - Диагностика подмывов опор мостов по динамическим параметрам, Яшнов А. Н. (2020)
Винников Ю. Л. - Удосконалення геотехнічного моніторингу підсилення деформованої будівлі на пальовому фундаменті, Манжалій С. М. (2020)
Гуслиста Г. Е. - Динамічний ефект від локального структурного пошкодження будівельної конструкції, Ярошенко Д. С. (2020)
Данкевич Н. О. - Формування системи вибору оптимального варіанту організаційно-технологічних рішень в умовах невизначеності та динамічності з дотриманням принципів саморегуляції (2020)
Демченко С. М. - Удосконалення технології укладання безбаластного мостового полотна на залізничних мостах, Курган А. М., Линник Г. О. (2020)
Жунев К. О. - Методика оценки усталостного ресурса сварных соединений железнодорожных пролетных строений (2020)
Кулябко В. В. - О моделях взаимодействия высокоскоростного транспортного средства с несущими конструкциями и окружающими средами (обзор) (2020)
Лучко Й. Й. - Експериментально-теоретична методика визначення коефіцієнта тертя під час руху ґрунту в циліндричній трубі при безтраншейній прокладці (2020)
Мясников І. В. - Армування бетону спеціальним волокнистим матеріалом при торкретуванні гірничих виробок (2020)
Петренко В. Д. - Залежності напружено-деформованого стану фундаментів та основ при їх відновленні на основі буроін’єкційних свердловин, Харченко В. В., Терещук Р. М., Петров О. М. (2020)
Тютькін О. Л. - Підсилення фундаментів автомобільних мостів в контексті проблемного стану транспортно-дорожнього комплексу, Остапенко І. С. (2020)
Юхименко А. І. - Засади методу відновлення деформованого стану будівельних об’єктів, Самченко Р. В. (2020)
Smerdov D. N. - Laboratory studies of prestress loss when reinforcing reinforced concrete beams with composite materials, Yashchuk M. O. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Petrik N. - Correlation between lymphocyte-monocyte ratio and cytokines in chronic inflammation in rats treated with allogenic mesenchymal stem cells, Shevchenko O. (2020)
Lukyanova Y. - Bahavioral reactions and cognitive functions in rats with vascular model of Alzheimer's type dementia at different stages of disease before and after stem cell correction, Nikolaeva O., Pavlova O., Vasyleva I., Naglov O., Shchegelskaya E., Omelchenko E. (2020)
Alekseeva V. - Anatomical predictions of development of rhinosinusitis and its complications (2020)
Rozhdestvenska A. - Non-alcoholic fatty liver disease and hypertension: clinical variability of comorbidity, Babak O., Zhelezniakova N. (2020)
Senatorova G. - Changes in cardiovascular and respiratory systems in long athlets, Onikiienko O. (2020)
Guz O. - The value of the microbial flora of the nasal and oropharyngeal mucosa in formation of clinical and immunological features of infectious mononucleosis in children, Kuznetsov S. (2020)
Yaroslavtsev S. - Syndromal characteristics of depressive manifestations in patients with cognitive impairments at depressive disorders, Kalenska G. (2020)
Бондаренко М. О. - Вплив легування на структуру і властивості композита алмаз–(WC–Co). Огляд, Давиденко С. А. (2020)
Дуб С. М. - Повзучість та в’язкопружність МАХ-фази Ti3AlC2 при кімнатній температурі, Тюрін А. І., Пріхна Т. О. (2020)
Прокопів М. М. - Структура і властивості інструментального матеріалу з екзотермічної суміші мікропорошків Cr2O3–AlN, одержаного гарячим пресуванням, Харченко О. В. (2020)
Козак А. О. - Структура та властивості пок-риттів із системи Al–B–Si–C, отриманих магнетронним розпиленням, Іващенко В. І., Скринський П. Л., Муратов В. Б., Тетьоркін В. В., Сукач А., Синельниченко О. К., Оліфан О. І. (2020)
Горбань В. Ф. - Високоентропійні надтверді покриття на основі сплаву AlTiCrVNbMo, Андреєв А. О., Крапівка М. О., Столбовой В. А., Карпець М. В., Фірстов С. О., Чикрижов А. М. (2020)
Дутка В. А. - Використання моделювання для гомогенізації температурного поля в Al2O3-заготовці в процесі гарячого вакуумного пресування, Геворкян Е. С., Вовк С. Р. (2020)
Deng Fuming - Вплив карбонізації філаментів на CVD-алмазні товсті плівки, виготовлені методом HFCVD, Hao Cen, Guo Zhenhai, Wang Sh., Bo Xiang, Zhao Zhiyan. (2020)
Лавріненко В. І. - Процес абразивної обробки як фрикційна взаємодія: фактор наявності шламу на ріжучій поверхні алмазних кругів (2020)
Девін Л. М. - Аналіз термобаричниих контактних явищ і розрахунок температурних полів при чистовому обточуванні титанового сплаву ВТ1-0 різцем з алмазно-твердосплавною пластиною, Стахнів М. Е., Мазур М. П. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Pylov D. - Exocrine and endocrine pancreatic insufficiency in development of atherosclerosis, Zhuravlyova L. (2020)
Kovalyova O. - Activity of mitochondrial antioxidant defense system in young patients with gastroesophageal reflux disease, Pasiieshvili T. (2020)
Koteliukh M. - The changes of markers of energy homeostasis, adipokines, carbohydrate metabolism in patients with acute myocardial infarction accompanied by obesity (2020)
Ashcheulova T. - COVID-19 interstitial pneumonia (case report), Volik M. (2020)
Kadykova O. - Manifistation of COVID-19 in the form of acute myocardial infarction (case report), Koshkina M. (2020)
Shvets O. - Vitamines B1 and B12 deficiency as a predictor of tuberculosis severity and peripheral nervous system damage, Shevchenko O., Piskur Z., Stepanenko H., Pohorielova O. (2020)
Chapek V. - Physical therapy of patients after autoplasty of the anterior circuit ligament at the follow-up stage, Khudetskyy I. (2020)
Khudetskyy I. - The use of 3-plane Schroth gymnastics in the treatment of grade 2 scoliosis, Antonova-Rafi Y., Pshenichna V. (2020)
Lytvynenko M. - Features of endometrial restructuring in HIV infection (2020)
Квасниця В. М. - Рідкісні мікрокристали алмазу (2020)
Стратійчук Д. А. - Спікання надтвердих матеріалів на основі cBN з Ti4WC5, Сліпченко К. В., Туркевич В. З., Білявина Н. М., Бушля В. М., Штоль Я.-Е. (2020)
Муханов В. А. - Вплив допування на параметр ґратки і властивості кубічного нітриду бору, Куракевич О. О., Соложенко В. Л. (2020)
Космінська Ю. О. - Отримання та фізичні властивості покриттів багатокомпонентних систем на основі W, Ta, Нf, Ti, Mo, Сr, Al та С, Корнющенко Г. С., Ганніч Ю. В., Перекрестов В. І. (2020)
Wang L. - Твердотільний синтез і характеристика наночастинок дибориду гафнію, Cheng Q., Zhao D., Liu W., Yang T., Lu J., Liu W., Zhang K., Gong H., Qin H. (2020)
Gao Guangjin - Формування паразитних кристалів у процесі вирощування сплощених крупних синтетичних моно-кристалів алмазу типу Ib, Li Shangsheng, Hu Meihua, Zhou Xiaolin, Luo Xiangyi, Su Taichao, Guo Mingming, Wang Junzhuo, You Yue (2020)
Девін Л. М. - Осьова сила при свердлінні вуглепластика свердлами з алмазно-твердосплавних пластин (АТП), Стахнів М. Є. (2020)
Лавріненко В. І. - Визначення оксидів, призначених для модифікування поверхні алмазних зерен, за їх функціональними характеристиками, Солод В. Ю., Кашинський І. С., Доброскок В. Л. (2020)
Манохін А. С. - Інтенсивність зношування різальних інструментів, оснащених PcBN із наношаровими захисними покриттями, Клименко С. А., Берєснев В. М., Столбовой В. А., Клименко С. Ан., Мельнійчук Ю. О., Найденко А. Г., Рижов Ю. Е., Depu Li, Hongshun Wang. (2020)
Сохань С. В. - Зношування алмазного круга при шліфуванні керамічних куль з карбіду кремнію, Возний В. В., Редькін А. С., Сороченко В. Г., Зубанєв Є. М., Гаманюк М. П. (2020)
Савченко Д. О. - Механізм синтезу та формування структури гібридних олігомерів на основі комплексних сполук олігофеніленів з металами, Пащенко Є. О., Кайдаш О. М., Кухаренко С. А., Бурячек О. В., Рум’янцева Ю. Ю., Скороход С. В., Романенко Я. М. (2020)
Горбань О. В. - Феномен живого в релігійно-філософських ідеях східної патристики, Мартич Р. В. (2020)
Морозова Д. С. - Чи був свт. Іоан Золотоуст комуністом? (2020)
Чорноморець Ю. П. - Криза теорій постсекулярного стану суспільства в українській теології (2020)
Керстюк З. В. - Солідарність церков в ініціативах захисту християн у країнах Близького Сходу (2020)
Ян Ці - Роль мови в етноконфесійній самоідентифікації (2020)
Шкіль С. О. - Криза богословської освіти в Україні (2020)
Шевчук П. В. - Постліберальний проєкт Джона Мілбанка та Андріана Пабста (2020)
Рязанцева Т. О. - Теоретичні принципи освітньої діяльності закладів вищої освіти у складі Євро-Азійської Акредитаційної асоціації (2020)
Степанченко С. В. - Дві спільноти Павла в Солунах: Спроба історичної реконструкції (2020)
Шелест В. В. - Антинаталізм: філософія "відмови від існування", Додонова В. І. (2020)
Бібік О. М. - Історія становлення віри багаї в Японії: до постановки питання (2020)
Ковалів П. М. - Богословські проблеми при використанні біблійних метафор (2020)
Кислий А. О. - Людина в контексті осмислення соціального ідеалу в сучасній християнській думці (2020)
Поліщук А. М. - Особливості протестного релігійного руху як основи вираження релігійного дисидентства в СРСР (2020)
Гулямов Б. С. - Основні етапи розвитку соціального вчення християнських церков (2020)
Христокін Г. В. - Предметне поле теології: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2020)
Осадча Л. В. - Програма економічної модернізації та її наслідки для культури (2020)
Холоша Т. О. - Інтерпретація трагічного в ілюстраціях М.Микешина до творів Т. Шевченка (2020)
Безпрозванна Т. А. - Особливості генезису грошової культури сучасності (2020)
Мозгова Н. Г. - Постнекласичні трансформації в освіті:зміст та значення (2020)
Немчинов І. Г. - Радянський "міф заснування": "Євразійська" альтернатива (2020)
Березінець І. В. - Філософські аспекти соціокультурних досліджень П.Чубинського (2020)
Адаменко Н. Б. - Філософія для дітей: що є креативність і як це "думати поза коробкою"? (2020)
Колінько М. - Феномен футурології сепаратизму як проблема детермінації буття з уламків VS розпорошення, Хрипко С., Яценко Г. (2020)
Овсянкіна Л. А. - Глобальні виклики і духовні проблеми сучасної цивілізації: діалектика взаємозв’язку (2020)
Мозговий А. А. - Конфлікти в геосистемах: від спостереження до управління (2020)
Бондар Т. І. - Влада в системі комунікації та її трансформації в інформаційному суспільстві (2020)
Гончаренко К. С. - Бутафорність трендів та відсутність глобальних перспектив розгубленої сучасності (2020)
Глушко Т. П. - Економічний націоналізм як стратегія соціального добробуту (2020)
Шушкевич Є. М. - До питання про вплив "Логіко-філософського трактату” Л.Вітгенштайна на представників Віденського гуртка (2020)
Пономаренко В. В. - Наскільки сучасною є сучасна наука про мислення? (2020)
Облова Л. А. - Конъюнктура принужденного добра. Ценностный ориентир современника (2020)
Левик Б. - Аналітика цінності суспільно-політичних процесів на прикладі міжнародної військової співпраці збройних сил України у безпековому і оборонному просторі, Кривизюк Л. (2020)
Іщук А. А. - Філософська трансформація поняття героїчного: роль освіти та мистецтва у формуванні "героїчної особистості" (2020)
Anokhina T. O. - Etymological Stratigraphy of the Lexemes Lacuna / Лакуна in English and Ukrainian (2019)
Balaban O. O. - Concept Modern Woman as Cognitive and Semantic Universal in Related Languages (2019)
Bober N. M. - Methodological Corpora Toolkit and its Possibilities for Modelling Cognitive and Semantic Matrices (2019)
Izyumtseva G. V. - Сonceptual Metaphors in the Pentateuch Texts of English Bible (New King James Version) (2019)
Kapranov Y. V. - Diachronic Interpretation of Phonomorphological and Semantic Regularities of Nostratic (Based on *HuḲa "Eye”) (2019)
Liubchenko T. V. - Predicate and Objective Syntaxeme in the Semantic and Syntactic Structure of a Sentence in Modern Greek (2019)
Mashkina O. M. - The Internet-Aphorisms as Simulacrum and a Precedent Genre (2019)
Voronina-Pryhodii D. A. - Nomination as a Cognitive Process in the Sphere of Professional Activity (2019)
Романенко В. Д. - Особливості адаптації Gammaridae літоральної зони водосховищ до підвищення температури води, Крот Ю. Г., Леконцева Т. І., Подругіна А. Б. (2020)
Клоченко П. Д. - Фітопланктон водойм із різним ступенем антропогенного забруднення, Шевченко Т. Ф., Ліліцька Г. Г., Білоус О. П., Незбрицька І. М., Горбунова З. Н. (2020)
Семенюк Н. Є. - Різноманіття і структура автотрофної ланки Кардашинського лиману і піщаного кар’єра Дніпровсько-Бузької естуарної системи, Щербак В. І., Шерман І. М., Кутіщев П. С. (2020)
Зоріна-Сахарова К. Є. - Макробезхребетні-вселенці в Кілійській дельті Дунаю, Ляшенко А. В. (2020)
Шарапова Т. О. - Інвазивний тропічний рачок Stenocypris sp. (Ostracoda) у перифітоні водойми-охолоджувача (Західний Сибір), Герасимов О. Г., Герасимова А. А. (2020)
Протасов О. О. - Оцінка екологічного потенціалу водних техноекосистем на основі компаративного підходу, Силаєва А. А., Новосьолова Т. М., Узунов Й. І. (2020)
Домбровський К. О. - Структурна організація перифітону волокнистого носія "Вія" при очищенні зливових вод від нафтопродуктів, Рильський О. Ф., Гвоздяк П. І. (2020)
Медведь В. О. - Особливості накопичення біл- ків, вуглеводів і ліпідів у клітинах зелених водоростей за різної освітленості і тривалості фотоперіоду, Горбунова З. Н., Вітовецька Т. В. (2020)
Плігін Ю. В. - Перша знахідка олігохети Branchiura sowerbyi Beddard, 1892 (род. Tubificidae) у Канівському водосховищі (р. Дніпро), Железняк Н. І. (2020)
Блінов О. А. - Вплив страху на час людини в умовах ризику (2012)
Васильєв В. В. - Професійний потенціал державних службовців як чинник розвитку системи соціального захисту населення (2012)
Вознюк А. А. - Система знань, вмінь, особистісних характеристик — основні складові управлінського потенціалу керівників освітніх організацій (2012)
Гапоненко Л. О. - Суб’єктно-рефлексивна модель професійної взаємодії практичного психолога з вчителем (2012)
Губская В. В. - Теоретико-методологические основы понятия "профессиональноe самоопределение личности" (2012)
Гура Т. Є. - Методологічні засади дослідження професійного мислення психолога (2012)
Дементьева К. Г. - Cоциально-психологический потенциал артистов цирка в условиях трансформационных изменений в обществе (2012)
Дробот О. В. - Організація і методи психосемантичного дослідження управлінської свідомості (2012)
Зелінська C. Ф. - Співвідношення показників суб’єктивного благополуччя особистості з типами її самовідношення (2012)
Кириченко Р. В. - Комунікативний потенціал особистості студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Кононенко А. О. - Інтегративна психологія як підґрунтя створення моделі самопрезентації особистості (2012)
Левит Л. З. - Личностно-ориентированная концепция счастья (2012)
Моисеенко К. А. - Теоретико-методологические основания проблемы личностно-профессионального потенциала (2012)
Молчанова О. Н. - Оптимальная самооценка как личностный ресурс (2012)
Мушкевич М. І. - Психодіагностика особливостей сімейного виховання проблемних дітей (2012)
Проскурняк О. І. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток розумово відсталих дітей та підлітків: психологічний аспект (2012)
Прохоров А. О. - Образ психического состояния субъекта: теоретические и экспериментальные результаты (2012)
Ревенко С. П. - Особливості набуття зрілої ідентичності особистості як необхідної умови психологічного здоров’я (2012)
Ситнік C. В. - Особистісний потенціал як умова професійної взаємодії (2012)
Худолий О. В. - Аксиологический потенциал аддиктивной личности (2012)
Цильмак А. Н. - Теоретические основы социальных установок (2012)
Черноиваненко В. Д. - Эпистемологические и психологические аспекты проблемы картины мира личности и её конструирования: к вопросу построения типологии (2012)
Королюк Т. И. - Этические переживания как психотехнический предмет (2012)
Mардоса Й. - Символы в становлении идентичности поляков Юго-восточной Литвы в конце ХХ — начале ХХI века (2012)
Сагайдак А. Н. - Палеопсихологические детерминанты формирования архетипа ужасного младенца (2012)
Яремчук О. В. - Перспективи застосування діалогічного опитувальника з елементами психологічної герменевтики в творчому саморозвитку студентів-гуманітаріїв, Лінецька О. О. (2012)
Бистрова Ю. О. - Практичні рекомендації щодо розвитку та корекції схильностей розумово відсталих молодших школярів у процесі навчальнопрактично ї діяльності (2012)
Гусакова М. П. - Факторы роста парадоксальных выборов при установлении соответствия между вербальными и невербальными стимулами (2012)
Єросова С. А. - Психологічні передумови усвідомлення та застосування дисциплінарних норм розумово відсталими молодшими школярами (2012)
Кириченко О. М. - Особливості проявів креативності студентів-психологів у освітньому середовищі (2012)
Коваленко В. Є. - Гармонійний емоційний розвиток як чинник психічного здоров’я дитини (2012)
Куценко О. К. - Изучение психологических аспектов школьной дезадаптации младших школьников (2012)
Литвиненко О. О. - Психотерапевтичний потенціал літературного тексту (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості на рівні нормативних ідеалів зі ставленням до власного вибору (2012)
Сабол Д. М. - Прикладна творчість як засіб гармонізації особистості (2012)
Шкарлатюк К. І. - Особливості корекції проявів тривожності щодо майбутнього у юнацькому віці (2012)
Аталиева А. А. - Био-психо-социо-духовный подход к проблеме наркомании и алкоголизма и его значение для программы реабилитации "12 шагов" (2012)
Бефани А. А. - Эмоциональный компонент психологического благополучия личности: эвдемонистический подход (2012)
Білик Т. М. - Розкриття структури мовленнєвого іміджу (2012)
Большакова А. М. - Інноваційний потенціал та система самосприйняття і самоставлення студентів у професійній сфері (2012)
Будіянський М. Ф. - Гендерні та вікові прояви агресії неповнолітніх (2012)
Гаркавенко Н. В. - Вплив трансформаційних змін суспільства на професійну орієнтацію підростаючої молоді (2012)
Гавронова Ю. Д. - Ценности культуры и их взаимосвязь с профессиональной мотивацией русских и немецких студентов, Гриценко В. В. (2012)
Гуляс І. А. - Потенціал як передумова аксіопсихологічного проектування особистості (2012)
Карковська Р. І. - Позиції сторін міжособистісного спілкування як чинник ефективності психологічного впливу (2012)
Коваль А. Ш. - Темпоральный подход в системе профилактики противоправного поведения подростков (2012)
Колот С. А. - Эффективное лидерство в структуре эмоционального менеджмента (2012)
Мельничук С. К. - Асертивність як детермінанта розвитку психологічного потенціалу студентів (2012)
Пащенко С. Ю. - Академічна мобільність як чинник розвитку особистісно-професійного потенціалу педагога ВНЗ (2012)
Параскевова К. Г. - Особенности личности помогающих специалистов с разным уровнем эмоционального интеллекта (2012)
Федоренко Р. П. - Вплив сексуального профілю партнерів на благополуччя шлюбно-сімейних взаємин (2012)
Хлівна О. М. - Психологічні тенденції використання проективних методів в сучасній практичній психології (2012)
Яцина О. Ф. - Соціальні стереотипи у контексті шлюбно-сімейних стосунків (2012)
Болотова А. К. - Готовность к самораскрытию как психологический потенциал личности (2012)
Бондаревич C. M. - Теоретические предпосылки разработки модели здоровья в условиях постнеклассики в рамках синергетического подхода. Модель метафизического здоровья (2012)
Волошок О. В. - Особистісні чинники тривожності студентської молоді (2012)
Галичанська А. - Соціально-психологічний потенціал процесів групової інтеграції у міжпоколінній взаємодії в сімейній групі, Радчук В. (2012)
Жидко Т. - Половые различия в личностном симптомокомплексе ответственности спортсменов с ограниченными физическими возможностями, Досужая А. (2012)
Кліманська М. Б. - Стильові особливості гумору представників соціономічних професій (2012)
Коробицына М. Б. - Психология преодоления душевной боли у детей и взрослых (2012)
Кривоногова О. В. - Основні психотерапевтичні підходи, що використовуються при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей дошкільного віку (2012)
Крупська О. І. - Особливості локусу контролю віруючих осіб (2012)
Кузьмина В. В. - Взаимосвязь авторитарного стиля воспитания и психологических проблем подростков (2012)
Мельник А. П. - Особливості прояву тривожності та самооцінки у дітей з мовленнєвими порушеннями (2012)
Мілушина М. О. - Психологічні механізми формування комунікативних диспозицій у осіб з обмеженими фізичними можливостями (на матеріалах соціально-психологічного тренінгу) (2012)
Мілютіна К. Л. - Вчинок самоперетворення як механізм подолання складних життєвих ситуацій (2012)
Мишина И. В. - Эстетическое преодоление жизненных кризисов как проявление творческого потенциала личности (2012)
Радчук В. М. - Етіологія несвідомих механізмів вибору шлюбного партнера з дисфункціональним потенціалом "гнівомана", Сімак А. А. (2012)
Розанова О. В. - Исследование личностных детерминант жизнестойкости у пожилых людей в связи с пережитым жизненным стрессом, Кабатова Н. Н. (2012)
Сєромаха Н. Є. - Дослідження результатів корекції поведінки розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку в ситуаціях фрустрації (2012)
Сімак А. А. - Актуалізація аксіопсихологічного потенціалу особистості в період життєвої кризи (2012)
Сторож В. В. - Обґрунтування можливостей використання соціонічних типологій особистості в системі підготовки соціальних педагогів (2012)
Турецька Х. І. - Сенсожиттєві орієнтації схильних до Інтернет-залежності осіб (2012)
Филатова Д. Ф. - Межпоколенное взаимодействие как фактор сохранения семейных ценностей и профилактики социальной дезадаптации пожилых людей, Кондрашова В. О. (2012)
Філенко І. О. - Ціннісні складові психологічного потенціалу долаючої поведінки студентської молоді (2012)
Хачатурова М. Р. - Совладающий потенциал личности и его проявление в преодолении жизненных кризисов (2012)
Цумарєва Н. В. - Особливості емоційної сфери прийомних дітей молодшого шкільного віку, виявлені за допомогою проективної методики "Неіснуюча тварина" (2012)
Чеховская А. В. - Современные методы коррекции расстройств аутистического спектра (2012)
Шамлян К. М. - Вольовий потенціал особистості в умовах соціальних трансформацій (2012)
Щербакова І. М. - Використання психологічного потенціалу особистості у запобіганні деструктивних виходів з духовної кризи в умовах соціальних трансформацій (2012)
Юрченко З. В. - Потенціал особистісного становлення у психологічній профілактиці підліткової адикції (2012)
Гурская Т. В. - Личностные детерминанты проявления гендерных стереотипов мужчин и женщин (2012)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты разработки и апробации методики диагностики предстартовых эмоциональных состояний у спортсменов-единоборцев (2012)
Макаренко О. Н. - Основные подходы в изучении маргинальной личности в западной психологии (2012)
Митина Л. М. - Интегративная психологическая технология профилактики и коррекции профессиональных деформаций как средство развития и использования психологического потенциала личности, Галина З. Н., Акованцева Л. И. (2012)
Тепляков Н. Н. - Психосемантический анализ трансформационных тенденций ценностных ориентаций молодежи в переходный период общества, Азаркина Е. В. (2012)
Шебанова В. І. - Корекція порушень харчової поведінки по екстернальному типу (2012)
Афанасьєва Т. О. - Технологія психологічного супроводу як засіб професійного розвитку особистості у ВНЗ (2012)
Яремчук О. В. - Історична психологія як проект комплексного людинознавства (2012)
Акимова Л. Н. - Инициационная психотерапия в поисках женской идентичности (2012)
Артюхина Н. В. - Здоровьесберегающий и развивающий потенциал арт-терапевтических методов при сопровождении образовательного процесса (2012)
Беккер К. В. - Професійне самовизначення у юнацькому віці (2012)
Бистрова Ю. О. - Організація та зміст психолого-педагогічного забезпечення професійно-трудової соціалізації осіб з психофізичними порушеннями (2012)
Боделан М. И. - Исследование системности индивидуально-типологических особенностей личности у правшей и левшей (2012)
Буланов В. А. - Соціальний статус особистості як чинник становлення її салютогенетичної спрямованості (2012)
Горбань Г. О. - Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень у соціальних системах (2012)
Доценко А. Ю. - Анализ структуры симптомокомплекса "эмоционального холода" у девушек (2012)
Загревская В. В. - Формирование идеалов у студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений обучения (2012)
Застело А. О. - Екологізація освітньої взаємодії (2012)
Зозуля К. Г. - Проблема багатоаспектності вивчення часу в психології (2012)
Кинелёва О. В. - Возрастные и гендерные особенности временной компетентности личности (2012)
Кочарян А. С. - Особенности отношений в сферах жизни у беременных женщин с разными типами гендерных отношений, Кожина М. Ю. (2012)
Кононенко А. О. - Психологічний аспект створення концепції структурнофункціональної моделі самопрезентації (2012)
Кононенко О. И. - Особенности самосознания и восприятия собственной внешности в подростковом и юношеском возрасте (2012)
Макух О. І. - Психологічний аспект дослідження межових станів людини (2012)
Мидько А. А. - Факторы опыта и личностной предиспозиции как условия развития суицидального процесса (2012)
Мостова Т. Д. - Динаміка особистісних змін опіатних наркозалежних у процесі ресоціалізації (2012)
Навоєва Н. І. - Сутність програми розвитку системного мислення при підготовці менеджерів (2012)
Рахубовська Х. Г. - Основні діагностичні моделі розладів прийому їжі (2012)
Соколова Г. Б. - Історічний шлях розвитку проблеми сім’ї, яка виховує дитину з відхиленнями у розвитку (2012)
Тринчук Е. Б. - Обучение по компетенциям как основной фактор формирования готовности к профессиональной деятельности студентов экономического вуза (2012)
Черных К. А. - Влияние дельфинотерапии на эмоциональное состояние детей с диагнозами ДЦП, РДА И ЗПР (2012)
Чернявская Т. П. - Психологическое обеспечение эффективной коммуникации в бизнесе (2012)
Вітання з ювілеєм! (2013)
Александров Д. О. - Психологічний аналіз діяльності як основа вивчення особистості працівника ОВС (2013)
Баринова Л. Я. - Особливості психологічної компетентності особистості (2013)
Белоножко А. В. - Культура игры в тренинговой ситуации (2013)
Бідюк І. А. - Особливості творчих здібностей менеджерів з продажу (2013)
Бочелюк В. В. - Соціально-психологічний тренінг як напрям корекції віктимної поведінки дівчат-підлітків (2013)
Великодна М. С. - Особливості становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопця з неповної сім’ї (2013)
Висковатова Т. П. - Современные подходы к проблеме регуляции психических состояний личности (2013)
Волошина В. В. - Методологічні засади професійної підготовки майбутнього психолога у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Доцевич Т. І. - Абнотивність у характеристиці метакогнітивної компетентності особистості викладача вищої школи (2013)
Доценко О. Ю. - Особливості стилів виховання дівчат із синдромом "емоційного холоду" (2013)
Душка А. Л. - Генезис и виды проявления эмоций (2013)
Егорченко С. П. - Личностные характеристики матерей наркозависимых, потребляющих каннабиноиды (2013)
Зарицька В. В. - Розвиток емоційного інтелекту студентів у системі фахової підготовки (2013)
Інжиєвська Л. А. - Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів (2013)
Калайтан Н. Л. - Особливості сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у юнаків, які займаються екстремальними видами діяльності (2013)
Кириллов Д. В. - Виды психологических форм социальной реабилитации у подростков с детским церебральным параличом и пути их усовершенствования (2013)
Кіян Л. В. - Дослідження проблеми когнітивних здібностей як складової комунікативної компетентності особистості (2013)
Ковалева Т. Є. - Універсумний чинник самоактуалізації дорослого (2013)
Кононенко А. О. - Психометричний аналіз опитувальника самопрезентації викладача соціогуманітарного профілю (2013)
Кононенко О. И. - Категория адаптивности в понимании феномена перфекционизма личности (2013)
Кордонець В. В. - Щодо розвитку психологічних особливостей сенсомоторної сфери психіки (2013)
Корнієнко І. О. - Тілесна саморепрезентація як детермінанта становлення копінг-стратегій особистості (2013)
Кратинов В. А. - Роль правової компетентності та правової регламентації в особистісно-професійному становленні майбутніх працівників ОВС (2013)
Ляшенко О. А. - Чинники становлення рівності психологічних позицій у міжособистісній взаємодії викладача та студента (2013)
Малигіна Г. С. - Відповідальність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Мамічева О. В. - Ретроспективний аналіз проблеми розвитку мовленнєвої діяльності, Кащєєва Ю. В. (2013)
Мірошник З. М. - Рольова структура особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій особистості (2013)
Михайленко О. Ю. - Рольова структура особистості: філософський аспект (2013)
Могилева Н. М. - Потреба у спілкуванні та розвиток особистості (2013)
Мул С. А. - Експериментальне дослідження стратегій поведінкової активності в стресових умовах (2013)
Осьодло В. І. - Вплив бойових дій на психіку та поведінку військовослужбовців (2013)
Павлова В. С. - Генетичний підхід до проблеми перфекціонізму (2013)
Перепелиця А. В. - Негативні переживання в процесі навчально-практичної діяльності та їх вплив на професійне самовизначення у студентів медичних коледжів (2013)
Поповский Б. П. - Аналіз збереження часової тривалості звукового інтервалу у пам’яті індивіда методом констант (2013)
Сафіулліна Ю. В. - Соціально-психологічні особливості зв’язку професійних установок з відповідальністю особистості (2013)
Сітцева М. В. - Мультиплікаційний сюжет як засіб морального розвитку дитини (2013)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні чинники формування мотивації навчання учнів спеціальних шкіл (2013)
Фоменко К. І. - Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів (2013)
Херсонський Б. Г. - Спільна робота психолога і священика при наданні психологічної допомоги віруючим, що страждають психічними розладами, Яворський І., Донець О. Ю. (2013)
Шевченко Е. И. - Концептуальное понимание категории"психологическое здоровье" (2013)
Інформація для авторів (2013)
Акимова Л. Н. - Категории и понятия психологии времени (2013)
Баринова Л. Я. - Теоретичні підходи до вивчення психологічної компетентності (2013)
Бетина А. О. - Возможности развития социальной компетентности дошкольника в детской игровой комнате и детском дошкольном учреждении (2013)
Блинова О. Є. - Криза ідентичності особистості у нестабільні періоди розвитку суспільства (2013)
Большакова А. М. - Часові перспективи та життєтворчий потенціал особистості (2013)
Брага Є. О. - Уявлення про батьківство: аналіз поняття та дослідження (2013)
Броцило О. Ю. - Аналіз проблеми посадових змін у професійній діяльності фахівця ДСНС (2013)
Бугерко Я. М. - Рефлексивні механізми формування суб’єктного простору особистості (2013)
Будиянский Н. Ф. - Возрастные различия в проявлении психологического здоровья личности, Данчева Т. Д. (2013)
Буланов В. А. - Роль соціальної ситуації у становленні салютогенетичної спрямованості особистості (2013)
Булгакова О. Ю. - Психологічні фактори безпеки життєдіяльності підлітків (2013)
Варіна Г. Б. - Особливості формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога як компонента його позитивної Я-концепції у просторі сучасного культурно-освітнього простору (2013)
Васюк К. М. - Методологічні проблеми досліджень темпоральності в сучасній психологічній науці (2013)
Васютинська О. Г. - Особистісна пасіонарність як психологічна проблема (2013)
Векличева К. Ю. - Темпорально-процессуальное описание страха познания нового в учебном процессе (2013)
Венгер Г. С. - Порівняльна характеристика структури і функцій традиційної та дистантної сім’ї (2013)
Войтович Н. О. - Специфіка образу майбутнього в дискурсі життєвої перспективи у старшокласників (2013)
Воронов О. І. - Психологічні аспекти працевлаштування майбутнього менеджера (2013)
Галабурда Л. О. - Імідж як психологічний феномен (2013)
Главінська О. Д. - Проблема самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Емпіричне дослідження внутрішньої структури емпатії (2013)
Горбаль І. С. - Психологічні кореляти суб’єктивного благополуччя (2013)
Горбач Г. М. - Життєвий шлях особистості як психологічна проблема (2013)
Гордеева А. В. - Особенности видео-общения личности в виртуальном пространстве (2013)
Гуз Н. В. - Методологічні основи дослідження особистості, схильної до перебування у деструктивних культах (2013)
Гусєв І. М. - Суб’єктивне переживання бідності молоддю: проблема вимірювання та психологічний зміст (2013)
Густодымова В. С. - Возрастные особенности формирования психологической зависимости в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга (2013)
Данилова Е. С. - Социальная перцепция иконы — индикатор духовного потенциала человека (2013)
Дворник М. С. - Майбутнє особистості крізь призму відтермінування (2013)
Демчук О. О. - Аналіз основних наукових підходів до феномена життєвої компетентності як складової життєтворчості особистості (2013)
Джабраілова Г. В. - Особливості зв’язку індивідуальних характеристик жінок із переживанням ними ситуації розлучення (2013)
Джелилов А. А. - Фразеосемантическое микрополе воображение в крымскотатарском, английском и украинском языках (2013)
Дзюба Т. М. - Духовна криза в життєвому просторі особистості (2013)
Дмитрук О. Є. - Життєва перспектива як особистісний конструкт: мотиваційний, ситуативний та ціннісний підходи (2013)
Єрьоменко С. - Характеристика психологічної складової здоров’я (2013)
Журавель А. В. - Інтервізія як засіб формування уміння майбутніх психологів системи освіти проявляти емпатію у консультативній взаємодії з клієнтами (2013)
Журавльова Л. П. - Структурно-динамічна модель міжособистісної взаємодії, Коломієць Т. В. (2013)
Журавльова Л. П. - Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку, Романова М. К. (2013)
Застело А. О. - Психологічні особливості міжособистісної та міжсуб’єктної взаємодії в сучасному освітньому просторі (2013)
Карсканова С. В. - Організація і реалізація програми забезпечення психологічного благополуччя фахівця освіти (2013)
Карпінська О. М. - Акмеологічні ресурси особистості похилого віку (теоретичний огляд) (2013)
Кінаш І. П. - Аналіз теоретичних підходів до вивчення проблеми атракції як соціально-психологічного феномену (2013)
Киреева З. А. - Развитие личности в рамках пространственно-временной организации жизненного пути (2013)
Кириллов Д. В. - Пангеометрия развития личности (2013)
Коваленко О. Г. - Дослідження комунікативних і організаторських схильностей осіб похилого віку (2013)
Ковтун Р. А. - Психологические особенности семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии (2013)
Кокорина Ю. Е. - Феноменологический анализ экзистенциальных означающих личности (2013)
Колесникова В. И. - Теоретико-методологический анализ нарциссических нарушений личности в парадигме глубинной психологии, Волков Н. А. (2013)
Колесникова В. И. - Типологические особенности проявления категорий феномена "синхронистичности" в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга, Волкова Л. Л. (2013)
Колот С. А. - Особенности проявления трансформационного лидерства в эмоциональной работе (2013)
Кондратенко И. В. - Жизненная навигация личности в системе непрерывного образования (2013)
Кононенко А. О. - Основні компоненти структурно-функціональної моделі самопрезентації (2013)
Кононенко О. І. - Гендерні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе (2013)
Король Л. Д. - Феномен толерантності: аналіз концептуальних підходів у площині зарубіжної психології (2013)
Котляр О. О. - Факторна модель ціннісно-смислової актуалізації політичних уподобань (2013)
Коць М. О. - Концептуальні засади побудови моделі активності суб’єктів педагогічної взаємодії (2013)
Кривоногова О. В. - Значимость фактора семейного воспитания в процессе развития произвольного внимания у старших дошкольников, Шустова Т. М. (2013)
Крутько С. В. - Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних життєвих цінностей (2013)
Курова А. В. - Проблема суб’єктивного благополуччя в психологічній науці (2013)
Кучеренко С. В. - Варіанти екзистенційного вибору особистості в індивідуальному психологічному консультуванні (2013)
Лаврова М. Г. - Особенности взаимосвязи психических состояний и эмоциональных диспозиций личности студента в ситуации экзаменационной сессии (2013)
Лиска С. I. - Ефективність коректувальної програми професійної компетентності (2013)
Лох К. В. - Границы и стены в психологической науке и практике (2013)
Максимова Е. В. - Феноменологический взгляд на проблему суицидального поведения посредством анализа художественных произведений (2013)
Малигіна Г. - Структура відповідальності як інтегральної якості особистості (2013)
Малій Н. Ю. - Ефективність програми розвитку креативної складової професійного мислення у майбутніх педагогів (2013)
Малхазов О. Р. - До питання про психофізіологічні особливості функціонування хронотопу (2013)
Мамічева О. В. - Спеціальна психологічна допомога в комплексному супроводі розвитку дитини з соціально-особистісними проблемами в системі освіти (2013)
Мельник О. А. - Шляхи удосконалення особистості в руслі християнської антропологічної традиції кінця XIX — початку XX століття (2013)
Мороз О. І. - Особливості впливу сімейних взаємин на якість психічного, емоційного та морального розвитку дитини, Мороз Ю. В. (2013)
Ніколаєва І. В. - Корекція ригідної поведінки держслужбовців (2013)
Павлова В. С. - Проблема перфекціонізму особистості та чинників, які впливають на його формування й розвиток (2013)
Панга М. В. - Методика виокремлення представників середнього класу в умовах українських реалій (2013)
Панов М. С. - Психологічний супровід формування правової культури підлітків з вадами зору (2013)
Пирлик М. А. - Організація психологічного тренінгу з формування адекватної самооцінки як умови зниження агресії у підлітків (2013)
Прокопчук И. В. - Особенности проявления дезадаптации у больных кожными заболеваниями, Захарова А. И. (2013)
Прудка Л. М. - Професійна стійкість як складова частина психічної стійкості особистості (2013)
Пудич С. А. - Скрытая политическая реклама в новостных сюжетах как средство манипуляции электоральным поведением в современной Украине (2013)
Пузь I. В. - Індивідуально-психологічні особливості вагітних жінок з медичним абортом в анамнезі (2013)
Радчук В. М. - Види психологічної готовності до і у шлюбно-сімейних взаєминах (2013)
Рибалка В. В. - Визначення особистості, особистісно визначене опосередкування просторово-часової основи буття та персонологічний інтелект психолога (2013)
Руда Н. Л. - Становлення соціального інтелекту: онтогенетичний аспект (2013)
Рудюк О. В. - Феномен професійної ідентичності у детермінації переживання безробітними професійних криз (2013)
Сагайдак А. П. - Коррекция архетипических жизненных сценариев "преследователь — жертва" в аналитическом процессе (2013)
Самсонова Е. В. - Управление жизненными кризисами личности на основе теории ролей (2013)
Свинаренко Р. М. - Проблема виокремлення наукових парадигм в психології часу (2013)
Сейдаметова С. И. - Личностные особенности женщин с ортопедическим дефектом травматического генеза (2013)
Сеник О. М. - Роль часової орієнтації на позитивне минуле у реалізації конструктивних поведінкових стратегій (2013)
Сердюк Н. М. - Психологічні особливості асертивної особистості (2013)
Сологуб Д. С. - Особливості стилів батьківського виховання та емоційних характеристик у матерів з різним рівнем соціального благополуччя (2013)
Сокиржинская О. О. - Современные исследования в психологии времени и особенности восприятия времени у спортсменов (2013)
Стасько О. Г. - Можливості застосування казки у пізнанні життєвого сценарію суб’єкта, Франчук О. Ю. (2013)
Таций В. М. - Основні емпіричні гаранти психологічної захищеності особистості (2013)
Усатенко О. М. - Особливості глибиннопсихологічного пізнання на матеріалі невербальної методики "Дорога власного життя" (2013)
Фалько Н. М. - Психологічні детермінанти збереження психічного здоров’я студентів як чинника гармонізації освітнього простору (2013)
Хан О. О. - Методологія дослідження розвитку в особистості когнітивної сфери громадської свідомості (2013)
Хомик В. С. - Біографічна ідентичність: психологічна травма та конструювання смислу картини життєвого шляху (2013)
Цілинно І. О. - Дослідження моральної сфери студентів ВНЗ (2013)
Цешнатій О. Б. - Тендерна ідентичність як проблема комунікативної практики (2013)
Чеховская А. В. - Влияние применения психокоррекционной программы на развитие социальных навыков у детей 3-5 лет с расстройствами аутистического спектра (2013)
Шахова Н. Є. - Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в психологічній науці (2013)
Шебанова В. І. - Харчові деформації в дзеркалі ритуалу (2013)
Яновський М. І. - Принцип "золотого перетину" як основа моделі гармонійних взаємостосунків між суб’єктами (2013)
Яремчук О. В. - Історична психологія та акмеологія: досвід застосування теорії етнокультурної міфотворчості особистості (2013)
Акімова Л. Н. - Динаміка синдрому вигорання у зв’язку з проявами міжособистісної поведінки тренера спортивної команди (2014)
Артюхіна Н. В. - Арт-терапевтична психодіагностика стресостійкості підлітків в умовах соціальних змін (2014)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність особистості (2014)
Блінов О. А. - Розвиток і формування особистості в професійній діяльності, Іванова Є. О. (2014)
Бочелюк В. В. - Структура фахової підготовки майбутніх психологів до роботи з віктимними дівчатами-підлітками (2014)
Васютинська О. Г. - Індивідуально-психологічні особливості самоактуалізації як одного із структурних компонентів пасіонарності (2014)
Дніпрова О. А. - Взаємозв’язок самооцінки та надмірної ваги у людини, Єрмолаева Т. В. (2014)
Єгорченко С. П. - Социально-психологические характеристики жен пациентов с алкогольной зависимостью (2014)
Калюжна Л. Б. - Особливості символічної репрезентації життєвого та творчого шляху особистості в авторській казці (2014)
Капустянський М. В. - Концепція емпіричного вивчення мотиваційних складових професійного зростання керівників (2014)
Kirillov D. V. - Research of Motor Defect on ICP Effect on the Intellectualsphere in Adolescents (2014)
Колісник Л. О. - Особливості переживання самотності у старшому юнацькому віці (2014)
Кондратенко И. В. - Эмоциональное выгорание студентов на разных этапах профессионального обучения (2014)
Кононенко А. О. - Структурний аналіз особистісного конструкту самопрезентації викладача (2014)
Кононенко О. І. - Психологічна структура перфекціонізму особистості (2014)
Корнієнко О. - Пілотажне дослідження сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних розладів особистості (2014)
Кочарян О. С. - Психометричне обґрунтування застосування методики "Досвід близьких стосунків" для дослідження типу прихильності на українській вибірці, Фролова Є. В., Такмакова М. Ю. (2014)
Крюкова М. А. - Персистентність як центральна проблема психології особистості, Ташматов В. А. (2014)
Кузнецова С. В. - Вплив батьківських установок на професійне самовизначення старшокласників (2014)
Курицина М. О. - Динаміка розвитку професійних настановлень у ранньому юнацькому віці (2014)
Курова А. В. - Деякі аспекти суб’єктивного благополуччя особистості (2014)
Ліпінська Н. Ф. - Самоефективність особистості як джерело її активності (2014)
Литвиненко І. С. - Особистісний аспект — проблематика професійного становлення студентів-психологів (2014)
Літвінова В. Я. - Викривлений розвиток особистості по типу формування міжособистісної залежної (2014)
Малигіна Г. С. - Психологічні аспекти відповідальності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Матяш І. М. - Особливості розвитку емоційного компонента чуйності майбутнього вчителя (2014)
Мельник О. А. - Історія розвитку класифікаційних схем і психологія (2014)
Псядло Э. М. - Становление личности в процессе профессионализации на примере инженеров одесского РСП"Украэрорух", Нежданова Н. В. (2014)
Панов М. С. - Діагностування агресивної поведінки підлітків спеціалізованих навчальних закладів (2014)
Подгорная И. С. - Становление индивидуальных стилей медиакоммуникации: основные факторы и особенности (2014)
Поспелова С. В. - Особливості тендерної соціалізації дівчат з різними типами статеворольових моделей (2014)
Ревякіна О. Г. - Особливості розвитку особистості в юнацькому віці в процесі навчання у вищій школі (2014)
Родіна Н. В. - Розвиток копінгу протягом життєвого шляху особистості (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Життєвий вибір особистості як основа її активності (2014)
Сорока И. А. - Сравнение степени сформированности конфликтологической компетентности преподавателей высших учебных заведений Украины и Венгрии (2014)
Ставицька С. О. - Теоретичний аналіз проблеми розвитку самосвідомості особистості в контексті розвитку її духовності (2014)
Ставицька С. О. - Індивідуальні форми організації особистістю життєвого шляху, Пилипенко Н. Г. (2014)
Фаворова К. М. - Статеворольові чинники психологічного захисту у дівчат (2014)
Шахова Н. Є. - Динамічні характеристики ціннісно-смислової сфери особистості (2014)
Шевякова І. П. - Значення ідеалу у внутрішньому світі перфекціоніста (2014)
Шелег Т. В. - Роль дитячого емоційного досвіду у життєтворчості Т. Г. Шевченка (2014)
Шрагина Л. И. - Выявление факторов, влияющих на развитие взрослого человека (2014)
Ямницький О. В. - Особливості професійної я-концепції майбутнього практичного психолога (2014)
Яремчук О. В. - Акме-орієнтовані технології етнокультурної міфотворчості (2014)
Інформація для авторів (2014)
Артюхина Н. В. - Ресурсный потенциал этнического танца для коррекции психоэмоциональных состояний девочек-подростков (2014)
Аталиева А. А. - Програма "12 шагов" как метод социально-психологической помощи лицам с аддиктивным поведением (2014)
Белова М. Э. - Активные методы обучения основам организации социально-психологического тренинга (2014)
Белоножко А. В. - Факторы, влияющие на восприятие времени в пожилом возрасте (2014)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Проблема професійно-особистісного становлення керівника Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Бунас А. А. - Прогностична компетентність як соціально значуща властивість особистості при прояві схильності до ризикованої поведінки (2014)
Варнава У. В. - Особливості підбору методів корекції неконструктивних копінг-стратегій дошкільників (2014)
Genkova P. - Social Perception and Cross-Cultural Communication —Psychological Aspects (2014)
Гріньова О. М. - Проблема становлення життєвого самовизначення в юнацькому віці (2014)
Губская В. В. - Применение методов арт-терапии при оказании социально-психологической помощи лицам с аддиктивным поведением (2014)
Данілова О. С. - Релігійно-моральне виховання військовослужбовців: спадщина минулого, Гердева Г. М. (2014)
Добровольська О. О. - Особистісні властивості працівників ОВС, які впливають на професійну адаптацію (2014)
Егорченко С. П. - Алкогольная зависимость: проблема биогенетическая или психосоциальная? Современные аспекты (2014)
Замша А. В. - Особливості регуляційного компоненту інтелектуального потенціалу підлітків з порушеннями слуху (2014)
Kanning U. P. - Social Competence — an Overview of Contemporary Research and Practice, Horenburg M. (2014)
Kaune K. - Open-Mindedness and Flexibility in the Context of a Successful International Assignment, Genkova P. (2014)
Кононенко А. О. - Структурний аналіз особистісно-мультисуб’єктного конструкту моделі самопрезентації викладача (2014)
Кононенко О. І. - Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях (2014)
Коробицына М. Б. - Медико-социальная и психологическая адаптация участников боевых действий и лиц, перенесших психотравмирующее воздействие факторов боевой обстановки (2014)
Petrova K. - Modern Trends in Providing Social and Psychological Support for Elderly People (2014)
Лаврова М. Г. - Теоретичний аналіз сучасних поглядів на поняття "емоційне вигорання" (2014)
Макарчук Н. О. - Тривога як фактор реалізації психічних функцій особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку (2014)
Меркулова Ю. В. - Прояви девіантної поведінки у працівників міліції як проблема, Козак І. Г. (2014)
Охромій Г. В. - Психофізіологічні особливості особистості у початківців спортсменів і їх мотивації до занять спортом, Кесь О. О. (2014)
Ohromy G. - Alternative to Genetic, Psychophysiological Methodology of Determination Predisposition to Physical Activity and Sports, Kasiuha O. (2014)
Politova G. - The Sense of Adventure as a Motivation for a Prosocial Behavior (2014)
Пономаренко Л. П. - Когнитивно-поведенческая терапия в современной психологической практике (2014)
Псядло Э. М. - Применение кабинета психологической разгрузки в комплексной реабилитации лиц экстремальных профессий (2014)
Родіна Н. В. - Роль Его-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій та забезпеченні суб’єктивного відчуття безпеки (2014)
Engels-Kritidis R. - Some Policies and Practices Aimed at Children with a Background of Migration in Early-Years Settings in Munich (2014)
Сербін-Жердецька I. A. - Психологічні особливості життєвого вибору особистості (2014)
Смірнова О. М. - Організаційно-правове та психологічне забезпечення тендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України та правоохоронних органів зарубіжних країн (2014)
Смокова Л. С. - Детерминирующая роль системы ценностных ориентаций и социокультурной дистанции в межкультурном взаимодействии (2014)
Соколова Г. Б. - Теоретичні підходи до вивчення проблеми страхів у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Ташматов В. A. - Персистентність як складова частина особистісного потенціалу (2014)
Уханова A. И. - Отношение к смыслу жизни у украинских подростков с суицидальными тенденциями (2014)
Ушанова A. М. - Особливості життєстійкості осіб з різною антиципацією задоволеності особистісним вибором (2014)
Чабан Г. В. - Моделювання ефективних навчальних пар викладач — студент у вишах на основі методів прикладної соціальної психології (2014)
Schuster D. - Diversity-Sensitive Personnel Managemet — a Quantiative Analysis from the Perspektive of HR Managers, Genkova P. (2014)
Яремчук О. В. - Мультикультуралізм як принцип консолідації етнічних груп та особистостей в соціальній роботі, Фокина В. I. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні основи інтегративності студентської групи (2014)
Сыропятов О. Г. - Предикторы эмоциональных расстройств, Гончаренко Н. В. (2014)
Гуртовенко Н. В. - Формування ознак та оцінка ступеню розвитку готовності до професійної діяльності (2014)
Денисенко О. В. - Субъектный подход к анализу феномена группового субъекта активности в рамках методологии теории саморазвивающихся систем (2014)
Колот С. А. - Механизмы функционирования эмоциональной работы в организациях (2014)
Кононенко О. І. - Особливості ставлення до себе особистості, яка прагне до досконалості (2014)
Кушнир Е. А. - Особенности восприятия времени и временной перспективы беременных женщин (2014)
Нежданова Н. В. - Стрессоустойчивость как неотъемлемый компонент профессионально важных качеств операторов ОМТП, Пузанова А. Г., Псядло Э. М., Гарюшкин Д. С., Горячева Ю. В. (2014)
Пахомова В. Г. - Структурно-аналитические представления о психологической специфике детской компьютерной игры (2014)
Ружицька М. С. - Індивідуально-типологічні та особистісні властивості, що впливають на почуття когерентності суб’єкта діяльності (2014)
Сербін-Жердецька І. А. - Життєвий вибір особистості та його складові компоненти (2014)
Smokova L. S. - Relationship between the values and conflict resolution strategies in cross-cultural perspective (2014)
Ушакова В. Р. - Психологічні особливості подружніх відносин і взаємодії в системі "мати — дитина" у ранньому післяпологовому періоді (2014)
Форманюк Ю. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження інфантильності (2014)
Шрагина Л. И. - Функция вербального воображения при конструировании поэтического образа (2014)
Яровая Н. А. - Особенности гендерных установок лиц с разным уровнем психологического благополучия (2014)
Васютинська О. Г. - Пасіонарні риси працівників ОВС (2014)
Горячева Ю. В. - Особенности проявления психоэмоционального напряжения в структуре ПВК специалистов операторского профиля, Пузанова А. Г., Нежданова Н. В. (2014)
Кононенко О. І. - Психологічні особливості особистості періоду пізньої зрілості (2014)
Кривоногова О. В. - Організація медико-психологічного супроводу дошкільників з гіперкінетичним розладом в умовах родини (2014)
Крюкова М. А. - Психологические особенности изучения личности предполагаемого преступника (на примере серийного сексуального убийцы) (2014)
Кузьмина В. В. - Исследование влияния стиля семейного воспитания на формирование психоэмоциональных и личностных проблем подростка (2014)
Ліпінська Н. Ф. - Самоефективність особистості як психологічна проблема (2014)
Отчич С. В. - Гендерні аспекти переконаннь щодо кохання (2014)
Родіна Н. В. - Вплив копінгу на відчуття суб’єктивної безпеки особистості (2014)
Філоненко М. М. - Динаміка критеріїв особистісного становлення майбутнього лікаря (2014)
Ямницький О. В. - Роль суб’єктної активності в процесі становлення професійно-ціннісних орієнтацій майбутнього практичного психолога (2014)
Інформація для авторів (2014)
Варнава У. В. - Особливості організації дозвілля дітей дошкільного віку, Смокова Л. С. (2015)
Данилова Е. С. - Психолого-историческая реконструкция через литературные тексты "одесской кухни" как фактор влияния на формирование национальной ментальности, Гердева А. Н. (2015)
Данилова Е. С. - Психотерапевтический эффект молитвы перед иконой через призму богословских и литературных текстов в культурно-историческом и христианском пространстве (2015)
Заграй Л. Д. - Пошук ідентичності у період суспільних трансформацій (2015)
Зарицька В. В. - Усвідомлення власних емоцій як чинник розумної поведінки (2015)
Исаева Т. П. - Уровень тревожности студентов первого курса (2015)
Кантарьова Н. В. - Образ-Я як психологічна категорія (2015)
Кононенко О. І. - Психологічні аспекти впливу сімейного фактору на формування перфекціонізму особистості (2015)
Тіунова А. О. - Дестабілізація образу тіла як перехідний стан у розвитку особистості підлітка (2015)
Тригуб Г. В. - Нейролінгвістичні особливості мовленнєвих афазій (2015)
Турубарова А. В. - Структура ставлення підлітків із порушеннями опорно-рухового апарату до іншого суб’єкта спілкування (2015)
Шевченко Р. П. - Снижение уровня социального функционирования у военнослужащих с невротическими и психосоматическими расстройствами (2015)
Юрченко З. В. - Психологічні фактори актуалізації наукового потенціалу особистості на засадах культуротворення (2015)
Інформація для авторів (2015)
Борисова А. О. - Трансформація картини світу іноземних студентів у процесі розвитку особистісних ресурсів міжкультурної адаптації (2015)
Варіна Г. Б. - Особливості дослідження когнітивного компонента рофесійної стійкості майбутнього практичного психолога процесі навчання у ВНЗ, Гузь Н. В. (2015)
Волошин В. Н. - Влияние морали и нравственности на развитиие психики в трудах И. А. Сикорского (2015)
Голубенко О. І. - Аварія на ЧАЕС як умова трансформації способу життя ліквідаторів (2015)
Григорьева С. В. - Исследование динамики привязанности в семьях, имеющих ребенка с церебральными проблемами (2015)
Джеджера О. В. - Поняття "ефективність" та його психологічний зміст (2015)
Дишкант О. В. - Індивідуально-психологічні особливості рятувальників з різними рівнями схильності до ризику (2015)
Каменська Н. Л. - Гендерні особливості інтелекту: від юності до зрілості, Кременчуцька М. К. (2015)
Карпінська О. М. - Пріоритетні цінності людей похилого віку, що навчаються (2015)
Корчакова Н. В. - Справедливість ресурсного обміну як лінія вікового генезу просоціальної поведінки (2015)
Курова А. В. - Задоволеність життям та суб’єктивне благополуччя особистості (2015)
Кушнир О. А. - Эмоциональная устойчивость в структуре профессиональной надёжности лётного состава и пути её совершенствования средствами теоретической подготовки (2015)
Либ И. И. - Сравнительное исследование субъектов, начинающих предпринимательскую деятельность, и успешных предпринимателей (2015)
Мосол Н. О. - Перинатальний період як особливий етап становлення особистості (2015)
Норчук Ю. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження особистісного та професійного становлення майбутніх військовослужбовців (2015)
Савченко О. В. - Стиль розв’язання проблемно-конфліктної ситуації як аспект аналізу життєвого шляху особистості (2015)
Ткаченко О. А. - Просторово-часова організація тексту навчальної ситуації як умова актуалізації діалогічної спрямованості учителя (2015)
Туркова Д. М. - Рефлексія модальних наративів майбутніми практичними психологами (2015)
Ушакова В. Р. - Стан материнської сфери в період очікування та народження дитини у жінок (2015)
Інформація для авторів (2015)
Васюк К. М. - Гендерні особливості мотиваційної складової брехні (2015)
Великодна М. С. - Вплив вагітності психолога на подієвість психологічного консультування (2015)
Воропаєв Є. П. - Кольорова індексація ціннісних орієнтацій особистості: результати експериментального дослідження (2015)
Гаврилюк Р. И. - Концептуальное представление о моральном сознании личности (2015)
Железнякова Ю. В. - Необхідність корекції впливу негативного прояву почуття самотності на формування адиктивної поведінки підлітків (2015)
Жигалкіна Н. В. - Психологічні аспекти ставлення до здоров’я (2015)
Залановська Л. І. - Методологія дослідження компонентів міжетнічної толерантності (2015)
Зарицька В. В. - Особливості ставлення старшокласників до себе як особистості (2015)
Кобець О. В. - Моделювання процесу розвитку еколого-правової свідомості суб’єктів природоохоронної діяльності (2015)
Колот С. А. - Формирование рабочих страхов в организациях (2015)
Кононенко О. І. - Гендерні особливості проявів перфекціонізму особистості (2015)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості самоефективності працівників ОВС (2015)
Міщенко М. С. - Синдром емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів: результати емпіричного дослідження (2015)
Охромій Г. В. - Критерії підбору оптимальних індивідуальних навантажень до навчального процесу у школярів, Ноздрін С. В., Макарова Н. Ю., Аніскевич С. В. (2015)
Павлюк П. А. - Особливості зміненого стану свідомості в християнстві та окультно-містичних традиціях, Кириленко Е. А. (2015)
Попович І. С. - Соціальні очікування в людських взаєминах (2015)
Сагайдак А. Н. - Архетип внутреннего Оракула и Понтифекс-Я как ресурсы психологии глубинных трансформаций (2015)
Самара О. Є. - Адиктивна поведінка в умовах широкої доступності так званих "легальних наркотиків" (2015)
Сербін-Жердецька І. А. - Особливості ціннісної сфери працівників правоохоронних органів в структурі їх життєвих виборів (2015)
Ташматов В. А. - Психологічні аспекти персистентності як властивості особистості (2015)
Тесленко М. М. - Професійна компетентність як показник якості фахової підготовки майбутнього психолога (2015)
Ткалич М. Г. - Дослідження феноменів міжгрупової диференціації гендерних груп, Пятник О. Ю. (2015)
Тринчук О. Б. - Особливості мотиваційно-ціннісної структури особистості (2015)
Ткаченко Н. В. - Специфіка прояву мотиваційної сфери у студентів-психологів (2015)
Царькова О. В. - Етіологія неврозів у матерів, які виховують дітей з нейрофізіологічними вадами (2015)
Шаповалова В. С. - Дослідження взаємозв’язку страхів з особливостями самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності у студентів (2015)
Інформація для авторів (2015)
Будиянский Н. Ф. - Особенности безопасности личности подростка в современной образовательной среде (2015)
Буланов В. А. - Феномен якості життя та його зв’язок з салютогенетичною парадигмою особистості (2015)
Васютинський В. О. - Опрацювання колективної травми: уявлення одеситів через рік після трагедії (2015)
Казанжи М. Й. - Фасилітація в підготовці фахівців соціономічного профілю (2015)
Комашко Л. Г. - Громадська активність як засіб побудови соціально-безпечного середовіща (2015)
Лінецька О. О. - Ментальна структура етнічної картини світу українців (на прикладі студентів Півдня України) (2015)
Малєєва Н. С. - Залежність від соціальних мереж як соціально-психологічний феномен (2015)
Нежданова Н. В. - Емпіричний аналіз динаміки мотивації майбутніх фахівців як важливої складової структури їх професійних якостей (2015)
Прахова С. А. - Порівняльний аналіз етапів становлення теорії фрустрації: історична ретроспектива (2015)
Сагайдак А. Н. - Психологический вампиризм и либидофагия в контексте психологии глубинных трансформаций (2015)
Садовая М. А. - Теоретический анализ психологических рисков в процессе становления профессиональной ответственности студентов вуза (2015)
Хоменко К. В. - Теоретичний аналіз розвитку наукових уявлень проблеми цінностей особистості (2015)
Інформація для авторів (2015)
Алещенко В. І. - Психологічний потенціал особистості у військовій сфері: структура і зміст (2015)
Боднар О. В. - Літературний огляд досліджень психологічного статусу жінок при нормальному і патологічному перебігу вагітності. Частина перша (2015)
Волков Д. С. - Дослідження індивідуально-психологічних детермінант когнітивної продуктивності, Ноздрін С. В. (2015)
Дробот О. В. - Психосемантичний зміст мотивів управлінської діяльності в свідомості керівників (2015)
Заграй Л. Д. - Механізми засвоєння гендерних схем у підлітковому віці: соціально-конструктивістський погляд на проблему (2015)
Казанжи М. Й. - Індивідуально-психологічні передумови успішності фасилітації (2015)
Каргіна Н. В. - Феномен психологічного благополуччя: особливості діагностики (2015)
Киреева З. А. - Проявление рефлексии как компонента структуры самосознания в темпоральных репрезентациях (2015)
Кононенко О. І. - Співвідношення різних форм прояву перфекціонізму та когнітивних характеристик особистості (2015)
Кочарян О. С. - Особистісні особливості часто хворіючих дітей, Макаренко А. О., Пєхарєва А. С. (2015)
Кравченко Н. М. - Невротические явления в контексте личностного развития (2015)
Никоненко І. О. - Порівняльний аналіз копінг-стратегій лікарів-хірургів та інтернів хірургічного відділення (2015)
Сергеєва А. В. - Трансформаційне становлення інтегральної ідентичності особистості майбутнього психолога (2015)
Скориніна-Погребна О. В. - Життєві цінності в уявленнях абітурієнтів та їх батьків в сучасному українському суспільстві (2015)
Співак Л. М. - Динаміка розвитку національної самосвідомості юнацтва в умовах психологічного супроводу (2015)
Чаріті Д. Т. - Психологічні аспекти вивчення атопічного дерматиту у підлітків (2015)
Тирон О. М. - Психолого-педагогічні особливості процесу формування іншомовної компетентності майбутнього моряка (2015)
Тіунова А. О. - Основні види дестабілізації образу тіла в підлітків (2015)
Уварова С. Г. - Погляд на травму в контексті питання про передумови появи психічних наслідків суспільних криз (2015)
Ушакова Т. Ю. - Теоретичний аналіз мотиваційного компонента відповідальності (2015)
Чжао Синь - Индивидуально-психологические особенности родителей лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости (2015)
Інформація для авторів (2015)
Бочелюк В. Й. - Психологія особистості у спільній трудовій діяльності (2016)
Булатова Я. В. - Особливості взаємозв’язку між основними складовими загального конструкту "психологічна схильність до азартних ігор" (2016)
Булгакова О. Ю. - Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії (2016)
Герасименко Н. О. - Ціннісно-цільовий аспект мотиваційної спрямованості менеджера в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Гільман А. Ю. - Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді (2016)
Гончар Ю. О. - Особливості емоційного реагування матерів, що мають дітей з психофізичними порушеннями (2016)
Жигалкіна Н. В. - Проблема здоров’я в психологічній науці (2016)
Иванченко А. А. - Сущность проявления жизнесозидающей креативности (обобщающий анализ люнгитюдного исследования) (2016)
Іванова О. А. - Стильові особливості механізмів регуляції поведінки жінок-військовослужбовців (2016)
Каськов А. В. - Понятие самопрезентации: теоретический анализ (2016)
Колот С. А. - Формирование установки на лесть в деловых межличностных отношениях (2016)
Кононенко О. І. - Обґрунтування та зміст програми корекції негативних аспектів перфекціонізму (2016)
Кордонець В. В. - Психологічні особливості комунікативно-мовленнєвого розвитку (2016)
Коробанова О. Л. - Міфи і реальність у політичній свідомості молоді (2016)
Красильников И. А. - Психофизиологические механизмы внутренних конфликтов личности (2016)
Кушнир Е. А. - Взаимосвязь единицы собственного времени с депрессивным показателем психологического компонента гестационной доминанты (2016)
Ламаш І. А. - Особистісні риси жінок, які реалізують патерналістські установки в економічній поведінці, Штриголь Д. В. (2016)
Лобасюк Б. А. - Сетевой семантико-топологический метод в психологии, Боделан М. И. (2016)
Литвиненко О. Д. - Проблема психотравми у психологічній науці: основні погляди та підходи (2016)
Мадинова Ю. И. - Анализ дезадаптации личности на примере студентов-медиков (2016)
Мельничук О. Б. - До питання пізнавальної культури як умови становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Посвістак О. А. - Вплив Другої світової війни на шлюбно-сімейні стосунки та розвиток психологічних знань про сім’ю (2016)
Руденко І. М. - Безумовне прийняття дитини як основа гармонійних батьківсько-дитячих стосунків (2016)
Середняк Ж. М. - До питання про чинники девіантної поведінки за матеріалами шкільного психолога (2016)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах допрофільного навчання як психолого-педагогічна проблема (2016)
Тирон О. М. - Психолого-педагогічні аспекти викладання "морської англійської мови" (2016)
Тринчук О. Б. - Особливості аксіологічної сфери майбутніх економістів (2016)
Уварова С. Г. - Особливості підготовки волонтерів з надання екстреної телефонної психологічної допомоги (2016)
Інформація для авторів (2016)
Білова М. Е. - Вплив стереотипізованих статеворольових уявлень на рівень тривожності особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Бугайцова А. С. - Самодостатність та самодетермінація особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Галицька М. О. - Психоемоційна безпека жінки на ранньому етапі материнства (2016)
Гога Н. П. - Место психологической безопасности личности в структуре базисных убеждений школьников и студентов (2016)
Гусакова М. П. - Симбиотические отношения в семье как предпосылка формирования и нарушения психологической безопасности ее членов (2016)
Данильченко Т. В. - Моделі суб’єктивного соціального благополуччя (2016)
Дементьєва К. Г. - Соціально-психологічні чинники ризику в художній діяльності артистів цирку (2016)
Емельянова А. И. - Управление конфликтом как фактор развития организации (2016)
Зуєва А. О. - Особливості соціально-психологічної безпеки особистості старої людини в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Каменская Н. Л. - Трудовая мотивация сотрудников таможенных органов в контексте трансграничной безопасности, Иванова М. Д. (2016)
Кабанцева А. В. - Проблема определения психологических критериев надежности профессиональной деятельности водителей автотранспорта (2016)
Каменська Н. Л. - Рівень соціального інтелекту як прогностична компонента професійної успішності студентів, Кременчуцька М. К. (2016)
Кириченко О. М. - Розвиток професійної компетенції студентів-психологів (2016)
Коваль А. Ш. - Психологічні особливості соціально-політичних конфліктів в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Колот С. А. - Эмоциональное обусловливание психологической безопасности личности (2016)
Лазорко О. В. - Професійна безпека у вимірі працездатності особистості в період активної професійної реалізації (2016)
Панченко О. А. - Информационная безопасность личности в условиях изменяющихся социокультурных ценностей, Антонов В. Г., Гуменюк В. В. (2016)
Панченко О. А. - Безопасность дорожного движения: человеческий фактор, Кабанцева А. В., Зайцева Н. А., Харламова О. П., Гуменюк В. В. (2016)
Пундев В. В. - Проблемы и основные закономерности билингвального речевого развития человека (2016)
Равлюк Г. І. - Кореляційний аналіз соціальних уявлень молоді про шлюбні стосунки (2016)
Чернявська Т. П. - Психологічні чинники управління ризиками у бізнесі (2016)
Шинкаренко О. Є. - Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бабій О. І. - Психологічні особливості осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки (2016)
Бабатіна С. І. - Психологічні технології розвитку темпоральних характеристик особистості в студентському віці (2016)
Безверхий О. С. - Розвиток самоактуалізації жінки в професійній діяльності, Грабіщук С. В. (2016)
Боднар О. В. - Деякі індивідуальні ознаки особистості у жінок з патологією вагітності (2016)
Буйван Э. В. - Исследование эмоциональных переживаний студенческой молодежи (2016)
Булатова Я. В. - Особливості суб’єктів, психологічно схильних до азартних ігор (2016)
Булгакова О. Ю. - Теоретико-емпіричні передумови підготовки студентів до соціальної взаємодії (2016)
Варе І. С. - Психологічний аналіз взаємозв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями і емоційною спрямованістю майбутніх психологів (2016)
Вихрущ-Олексюк О. А. - Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище (2016)
Возович А. А. - Деформації правосвідомості студентів коледжів (2016)
Дєліні М. М. - Теоретичні аспекти дослідження впливу психологічних чинників професійної "Я-концепції" на формування успішної кар’єри (2016)
Каменская Н. Л. - Трудовая мотивация и профессиональное развитие сотрудников таможенных органов, Иванова М. Д. (2016)
Кондратенко И. В. - Функциональная модель социальной ситуации развития студента, Могилевская В. Ю. (2016)
Кононенко А. О. - Соціально-психологічні аспекти самопрезентації особистості (2016)
Кретчак О. М. - Особливості психологічного забезпечення слідчої діяльності та його значення в реалізації професійної діяльності слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України (2016)
Кривцова Н. В. - Психологический резерв самореализации ученого-медика (2016)
Литвиненко О. Д. - Використання казкотерапії у програмі групової психокорекційної роботи (2016)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості впливу часової перспективи на основні конструкти самоефективності (2016)
Мадинова Ю. И. - Рассмотрение композиционного проективного метода в рамках целостно-личностного подхода (2016)
Мандзик Т. М. - Прив’язаність до місця проживання молоді у зв’язку з їхніми часовими орієнтаціями (2016)
Мельник Н. М. - Психологічний аспект формування стресостійкості педагога (2016)
Мельничук О. Б. - Загальні розумові здібності в структурі професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Санько К. О. - Роль емоційного інтелекту в формуванні психологічної адаптації сучасної молоді (2016)
Сосніхіна С. Є. - Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді: міждисциплінарний підхід (2016)
Стельмащук Х. Р. - Фактори, які впливають на особистісне становлення різних категорій дітей-сиріт (2016)
Сумарєва К. В. - Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку (2016)
Тринчук О. Б. - Особливості особистісної сфери майбутніх економістів (2016)
Троїцька М. Є. - Аналіз сутності побутового насильства як соціально-психологічного явища (2016)
Урусова О. Г. - Психологічний аналіз професійної діяльності у життєвому просторі особистості медіатора (2016)
Чачко С. Л. - Особливості впливу батьківських образів на образ майбутнього партнера по шлюбу у вихованих в неповній сім’ї жінок, Чебан А. С. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бабій О. І. - Психологічні особливості локусу контролю та суб’єктивного благополуччя осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки (2016)
Варіна Г. Б. - Особливості впливу академічної групи на процес формування професійної стійкості майбутнього практичного психолога в контексті сучасного освітнього простору, Харитонова О. А. (2016)
Васютинська О. Г. - Соціально-демографічні та особистісні характеристики пасіонаріїв (2016)
Воронов О. І. - Рефлексія як інструмент прийняття рішень в сфері публічного управління (2016)
Гарькавец С. А. - Проблема конкурентной виктимности и вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины (2016)
Добровольська Л. П. - Екологічна відповідальність як інтегральна якість особистості майбутнього педагога, Третякова І. С. (2016)
Жигалкіна Н. В. - Проблема здоров’я в психологічній науці (2016)
Ісаєва Т. П. - Особливості прояву тривожності у студентів ВНЗ з ліво- та правопівкульною асиметрією та особливості їх адаптації у соціумі (2016)
Каткова Т. А. - Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї, Ілляшенко О. М. (2016)
Кобросли А. Х. - Сопоставление психологических профилей отлично и посредственно успевающих студентов, Простомолотов В. Ф. (2016)
Компанович М. С. - Стигматизованість сімейного середовища підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (2016)
Красильников І. О. - Емоційно-особистісні характеристики жінок з внутрішніми конфліктами (2016)
Кушнерова Я. Г. - Поняття життєвого шляху: теоретичний аналіз (2016)
Ліпінська Н. Ф. - Особливості життєвих прагнень особистості як характеристики її самоефективності (2016)
Литвиненко О. Д. - Адаптаційний потенціал як предиктор запобігання любовної аддикції (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компонента рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Макарова И. В. - Теоретический анализ категории "нравственная устойчивость личности" в науке (2016)
Панов М. С. - Психологічні особливості реадаптації культурно-особистісного фактора в управлінні сучасною організацією (2016)
Потоцька І. С. - Вивчення сформованості професійного самовизначення старшокласників (2016)
Радзівіл К. П. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів (2016)
Сорока О. М. - Шляхи та умови формування психологічної готовності майбутніх фахівців морського транспорту до екстремальних ситуацій професійної діяльності (2016)
Тиньков А. М. - Метод и устройство для контроля психофизиологического состояния оператора по его речевому сигналу, Федосеев В. А. (2016)
Форманюк Ю. В. - Місце інфантильних рис в структурі особистості (2016)
Шевченко С. В. - Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів, Міхайленко Л. М., Добровольська Л. П., Каткова Т. А. (2016)
Щербак Т. І. - Особливості тактичного мислення футболістів в залежності від спортивного амплуа (2016)
Бірон Б. В. - Навчена ресурсність та психічне здоров’я: психометричний аналіз української версії шкали самоконтролю (2017)
Ткаченко Н. В. - Мотивація як фактор успішності в учбовій діяльності старшокласників, Каракаш Ю. В. (2017)
Мамічева О. В. - Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю, Крюкова М. А. (2017)
Жигалкіна Н. В. - Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді (2017)
Сербін-Жердецька І. А. - Чинники професійного вибору в структурі стратегій життєвих виборів працівників Національної поліції України (2017)
Васютинська О. Г. - Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України (2017)
Бабій О. І. - Факторні моделі особистості із відчуттям особистісної безпеки/небезпеки (2017)
Форманюк Ю. В. - Факторні моделі інфантильних проявів особистості (2017)
Данилюк І. В. - Менталітет як провідна етнопсихологічна характеристика, Гресько В. В. (2017)
Санников А. И. - Соотношение рациональности и эмоциональности: регуляция жизненного выбора личности (2017)
Цибуркова В. Ю. - Проблема толерантності у сучасній психологічній науці (2017)
Уханова А. И. - Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников (2017)
Богач О. В. - Особливості та чинники активності суб’єкта в ситуаціях морального вибору (2017)
Литвиненко О. Д. - Місце фізичного потенціалу в загальному конструкті адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Волженцева И. В. - Иерархизация уровней эмоционального реагирования на полифункциональную регуляцию эмоциогенными способами (2017)
Мартынюк Ю. А. - Проблема эмоциональных состояний личности в психологической науке (2017)
Данилюк І. В. - Становлення психологічної думки вітчизняної української психології XX століття в структурі: інтеріоризація — катарсис — екстаз, Ларін Д. І. (2017)
Кашпур Ю. М. - Еволюційно-історичні аспекти вірності особистості (2017)
Богрова Х. Б. - Порівняльний аналіз особливостей прояву просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку: результати емпіричного дослідження (2017)
Борисенко В. М. - Структура емоційної компетентності: аналітичний огляд наукових підходів (2017)
Гафіатуліна А. В. - Регіональні особливості колективної самооцінки студентами своєї національної спільноти (2017)
Грибок А. О. - Психологічна підтримка студентів у конкурентному навчальному середовищі (проблема адаптації) (2017)
Златова Л. С. - Використання одеських анекдотів як транскультуральне явище для розвитку адаптаційного потенціалу особистості (2017)
Жигалкіна Н. В. - Визначення детермінант психологічного здоров’я (2017)
Карпюк Ю. Я. - Ціннісні орієнтації як основа професійної діяльності практичного психолога (2017)
Кононенко А. О. - Соціопсихологічні підходи до вивчення самопрезентації особистості (2017)
Кривцова Н. В. - Постнеклассическая модель самореализации ученого-медика (2017)
Лапа В. М. - Особливості міжособистісної комунікації старшокласників в умовах інклюзивного навчання (2017)
Мамічева О. - Дослідження особливостей пізнавальної і мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дошкільників, Кордонець В., Габелко А., Пестуненко А., Стрілецька Г. (2017)
Марчук Л. М. - Соціально-психологічні чинники формування асертивної поведінки студентів-психологів (2017)
Омельченко М. С. - Історичний огляд проблеми свідомості у психології (2017)
Ташматов В. А. - Роль індивідуально-психологічних чинників у формуванні персистентності (2017)
Скориніна-Погребна О. В. - Нaуково-методичний аналіз аутоагресії в сучасній психології, Бутко О. О. (2017)
Новік Г. М. - Інформаційне насильство, Чайка В. О. (2017)
Форманюк Ю. В. - Місце особистісних компетенцій в структурі інфантильності (2017)
Чернявська Т. П. - Механізм мотиваційної спрямованості особистості менеджера у процесі професійного розвитку (2017)
Шевчук Т. О. - Виховання культури почуттів студентів-аграріїв (2017)
Шусть В. В. - Концептуальні підходи до формування політичних цінностей молоді (2017)
Юрченко З. В. - Соціально-психологічний профіль інтернет-залежного підлітка (2017)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність в структурі особистості сучасного психолога (2017)
Больман С. Ю. - Вплив хронічного сорому на самоставлення особистості (2017)
Дідух М. Л. - Перспективи кроскультурного дослідження процесу етнічної індивідуації (2017)
Донченко О. С. - Арт-терапія як засіб розвитку емоційної креативної спрямованості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Коваленко В. С. - Психологическое благополучие как составляющая психологического здоровья человека: теоретические подходы и эмпирические исследования в зарубежной психологии (2017)
Кузьменко М. Д. - Напрямки застосування поліграфа в силових структурах США: психолого-прикладні та нормативно-правові аспекти кадрової безпеки, Алєксєєв О. О. (2017)
Прохоренко Л. І. - Експериментальна модель формування саморегуляції навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку (2017)
Пустовойт М. В. - Механізми формування психологічної безпеки особистості (2017)
Хоменко К. В. - Теоретичне обґрунтування програми психокорекційного впливу з підвищення позитивного узгодженого самоставлення в юнацькому віці (2017)
Бондаревич С. М. - Методологические аспекты при разработке теории и практики управления здоровьем в его модели (2017)
Кудінова М. С. - Екзогенні та ендогенні фактори стресу в учнів: психологічний аналіз (2017)
Курова А. В. - Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів (2017)
Мотков С. О. - Особливості прояву дезадаптивної поведінки підлітків з різним ступенем травматизації (2017)
Семенюк Н. С. - Психологічні особливості конфліктів "робота — сім'я" та "сім'я — робота" у медиків офтальмологічного профілю (2017)
Сергєєва І. В. - Дослідження проявів жіттєстійкості у сучасних підлітків, Солодка О. В. (2017)
Середняк Ж. М. - К вопросу об особенностях организации учебно-воспитательного процесса и педагогического труда (2017)
Соколова Г. Б. - Проблема психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в наукових дослідженнях (2017)
Черних Л. А. - Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації (2017)
Шмелев Ю. Н. - Влияние личностных факторов пилота на безопасность полета, Хебда А. С. (2017)
Августюк М. М. - Формування навичок ефективного метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів (2018)
Агапченко І. В. - Дослідження категорії довіри у міждисциплінарному підході (2018)
Богач О. В. - Психологічний аналіз третього етапу процесу прийняття рішень у ситуаціях морального вибору, Висоцька З. І. (2018)
Григор’єва С. В. - Дослідження динаміки прив’язаності в родинах, які мають дитину з церебральними проблемами (2018)
Гріньова О. М. - Психологічні особливості авторського життєвого вибору в юнацькому віці (2018)
Дробот О. В. - Професійна свідомість філолога в термінах сучасної психосемантики, Пустовий С. А. (2018)
Клочек Л. В. - Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії (2018)
Лисенкова І. П. - Діяльнісний підхід у дослідженні емоційної сфери (2018)
Новікова Ж. М. - Автобіографічний наратив як спосіб підвищення стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів (2018)
Руденко І. М. - Психологічне здоров’я педагогічного працівника у сфері освітнього простору (2018)
Сергєєва І. В. - Особливості часової перспективи сучасних старшокласників, Іваненко А. С. (2018)
Швець О. М. - Соціально-психологічні умови розвитку гідності особистості (2018)
Аблов А. Ф. - Деякі проблеми теорії і практики трансформації сучасного українського суспільства (2018)
Бедан В. Б. - Життєстійкість як один із чинників схильності особистості до переживання самотності (2018)
Бігунов Д. О. - Психологічні механізми виходу із конфліктних комунікативних ситуацій (2018)
Дубініна Я. П. - Маркетинговий ресурс інноваційних змін сучасної соціальної роботи (2018)
Кас'янова С. Б. - Особливості впливу емоційного інтелекту на особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій (2018)
Коброслі А. Х. - Взаємозв'язок використання соціальних мереж з психологічним благополуччям підлітків (2018)
Попов О. Г. - Соціальне та духовне служіння В. Ф. Войно-Ясенецького (свт. Луки), Коваленко О. П., Дунаєва Л. М., Гладченко С. В. (2018)
Кравець Г. В. - Соціально-економічне значення адресної соціальної допомоги в Україні (2018)
Лантух І. В. - Дослідження індивідуальних поведінкових моделей подолання стресових ситуацій суб'єктів підприємницької діяльності з різним рівнем особистісної надійності (2018)
Литвиненко О. Д. - Вплив індивідно-психологічних властивостей та окремих потенціалів на систему адаптивностей як цілісний конструкт адаптаційного потенціалу (2018)
Недозим І. В. - Методики дослідження соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (2018)
Проніна В. О. - Використання наративного аналізу у дослідженні мотиваційно-смислової сфери особистості жінки у реалізації материнської поведінки (2018)
Соколова Г. Б. - Дослідження проблеми психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами (2018)
Суслова В. О. - Соціально-психологічна адаптація молоді до іншокультурного середовища і навчальна мотивація (2018)
Чернецька Ю. І. - Принципи ненасильницького спілкування як основа взаємодії у співзалежній родині, Дунаєва Л. М., Гладченко С. В. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського