Іванюк О. - Інфраструктурні проєкти київської міської думи у 1906–1910 рр. : за матеріалами періодики, Мартьянова Я. (2020 )
Мусіяченко О. - Ділова документація як джерело дослідження музичного середовища Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2020 )
Драч О. - "У житті поки "щастить": освітня траєкторія пересічної киянки модерної доби за автобіографією (2020 )
Яненко А. - "Віддалення й невигоди трамвайного руху дуже перешкоджають одвідуванню наукових закладів…": пожильці Києво-Печерської ларви 1920-х — початку 1930-х рр. (2020 )
Перещ В. - Роль басілевсів в організації ремісничого виробництва за даними табличок серії Jn. (2020 )
Срібняк І. - Часопис "Просвітній листок" як джерело для реконструкції історії розвитку української громади у таборі Вецляр, Німеччина (1916 р.), Шнайдер В. (2020 )
Саган Г. - Успіхи шкільної освіти в Республіці Корея: історичні чинники сучасного реформування, Трофимченко А. (2020 )
Ковалевська О. - Місця пам’яті полеглих воїнів війська польського в сучасних меморіальних практиках українців і поляків (2020 )
Калакура Я. - Антропоцентризм і соціокультурний підхід як складники цивілізаційного осмислення історії України (2020 )
Гошко Т. - Нові знахідки мідних виробів трипільської культури з басейнів дністра та південного бугу, Рудь В., Хофманн Р. (2020 )
Мотуз М. - Позиція послів белзького воєводства на торунському сеймі 1576 року (2020 )
Шиманський Є. - Вищі земські урядники чернігівського воєводства в 1696–1733 рр. (2020 )
Клименко Н. - Співпраця О. Лотоцького й Б. Грінченка щодо створення та поширення україномовної книжкової продукції у 1894–1900 рр. (2020 )
Бонь О. - Табірне повсякдення київських професорів-гуманітаріїв: БАМЛАГ (2020 )
Салата О. - Періодичні видання в системі нацистської пропаганди на окупованих територіях України у 1941–1943 роках (2020 )
Мицик Ю. - Миргородські документи "книги-архіву" Спасо-Преображенського мгарського монастиря ХVІІ–ХVІІІ ст. (2020 )
Ковальов Є. - "Народ хотів свободи": відображення київської козаччини 1855 року в листуванні та щоденникових нотатках Г. Ґалаґана (2020 )
Щербак В. - До джерел української держави ранньомодерної епохи. Рецензія на: Сіверщина гетьманських часів. ТТ. 1–2: XVII–XVIII ст. Збірники архівних документів / упоряд.: О. Ю. Мицик, і. Тарасенко. К., 2019–2020. (2020 )
Ковальов Є. - Рецензія на: Імперські ідентичності в українській історії XVIII — першої половини ХІХ ст. / колективна монографія за ред. В. Ададурова і В. Склокіна. Львів: УКУ, 2020. 304 с. (2020 )
Гулак Г. М. - Криптовірологія: загрози безпеки гарантоздатним інформаційним системам і заходи протидії шифрувальним вірусам, Бурячок В. Л., Складанний П. М., Кузьменко Л. В. (2020)
Гальченко А. В. - Використання методу "розділяй та володарюй" в алгоритмах заперечуваного шифрування, Чопоров С. В. (2020)
Андрейченко А. В. - Особливості управління проєктами у сфері кіберзахисту, Горбаченко С. А., Дикий О. В. (2020)
Карпенко А. О. - Забезпечення інформаційної безпеки в бездротових сенсорних мережах, Бондаренко Т. В., Овсянніков В. В., Мартинюк В. В. (2020)
Рой Я. В. - Модель зрілості можливостей системи кібербезпеки на об’єктах критичної інфраструктури енергетичного сектору ES-C2M2, Рябчун О. П., Єрмошин В. В. (2020)
Ільєнко А. В. - Метод захисту трафіку від втручання DPI систем на базі використання DOH та DOT протоколів, Ільєнко С. С., Вертиполох О. О. (2020)
Опірський І. Р. - Аналіз використання програмних приманок як засобу забезпечення інформаційної безпеки, Василишин С. І., Піскозуб А. З. (2020)
Літвінчук І. С. - Підхід до оцінювання ризиків інформаційної безпеки для автоматизованої системи класу "1", Корчомний Р. О., Коршун Н. В., Ворохоб М. В. (2020)
Лахно В. А. - Модель показника поточного ризику реалізації загроз інформаційно-комунікаційним системам, Блозва А. І., Місюра М. Д., Касаткін Д. Ю., Гусєв Б. С. (2020)
Ilyenko А. V. - The improvement of ntruencrypt public key cryptosystem: design and performance evaluation, Ilyenko S. S., Prokopenko О. V. (2020)
Літвінчук І. С. - Спосіб оцінювання інтегрованих систем безпеки на об’єкті інформаційної діяльності, Коршун Н. В., Ворохоб М. В. (2020)
Гарасимчук О. І. - Організація захисту результатів контролю знань в системах дистанційного навчання, Опірський І. Р., Совин Я. Р., Тишик І. Я., Штефанюк Є. Ф. (2020)
Шевченко С. М. - Проведення SWOT-аналізу оцінювання інформаційних ризиків як засіб формування практичних навичок студентів спеціальності 125 кібербезпека, Жданова Ю. Д., Спасітєлєва С. О., Складанний П. М. (2020)
Толюпа С. В. - Побудова систем виявлення атак в інформаційних мережах на нейромережевих структурах, Плющ О. Г., Пархоменко І. І. (2020)
Гнатюк С. О. - Аналіз кращих світових практик щодо захисту критичної інформаційної інфраструктури, Поліщук Ю. Я., Сотніченко Ю. О., Жаксигулова Д. Д. (2020)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Шульга М. - "Новий світовий порядок”: невідомий Герберт Уеллс (2020)
Lozova V. - 1540 impact: substantive normative changes after 2004? (2020)
Круговий Д. - Вплив європейської і євроатлантичної інтеграції на забезпечення політичної безпеки України (2020)
Середюк Н. - Програма "Східне партнерство” – поглиблення міжнародної співпраці з ЄС (2020)
Kveselava I. - Russia’s strategic interests in the South Caucasus, Khevtsuriani A. (2020)
Khevtsuriani A. - Complex analysis of Russia – Armenia strategic partnership (part 2), Ostashchuk V. (2020)
Trofymenko A. - Lobbying in the European Union: supranational level of legal regulation and functioning, Lubinets D. (2020)
Прощук Е. - Основні етапи формування політики та права ЄС щодо спорту (2020)
Чекаленко Л. - Моделі асиміляції національних меншин (2020)
Tyriansky Yu. - Euthanasia: international experience (2020)
Кабрера Ю. - Генезис "lex voluntatis” у виборі матеріального права (2020)
Мороз Г. - Правова сутність публічних природоресурсних сервітутів, Стусяк В. (2020)
Фляжнікова Я. - Про гонорар успіху адвоката (2020)
Аксютіна А. - Використання зарубіжного досвіду як умова вдосконалення адміністративно-правового забезпечення населення культурними послугами (2020)
Богуцький П. - Об’єкти правових стратегічних комунікацій національної безпеки (2020)
Гунін В. - Проблеми забезпечення безпеки розвідувальної діяльності в умовах загострення інформаційно-психологічного протистояння (2020)
Harkavyi Ye. - Conceptual bases of strategic communications: how to provide Ukraine’s military security (2020)
Сусська О. - Медіаконцепції vs актуальна реальність: як світ змінює уявлення про сучасну журналістику (2020)
Шлемкевич Т. - Функціональний потенціал комунікаційного компонента політичної культури в Україні (2020)
Mykhalska V. - Management of post-conflict territory as a form of governance (2020)
Манчуленко Г. - Процес децентралізації влади та адміністративно-територіальна реформа в перцепції українців упродовж першого етапу реформи (2014 - 2018 рр.) (2020)
Кузьменко В. - Цифрова трансформація публічного управління: досвід Європейського Союзу (2020)
Сімонян А. - Форми та інструменти роботи громадських рад (2020)
Матвійчук А. - Роль самоврядних громадських організацій у процесі формування громадської думки (2020)
Станіславенко Л. - Українська національна ідея: перспективи сучасної інтерпретації (2020)
Неборський Є. - Правові засади діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2020)
Ніронка Ю. - Сутність та актуальні аспекти адміністративно-правового забезпечення консультування органів публічної влади з громадськістю (2020)
Лещинський В. - Дозвільна діяльність у сфері містобудування: наукові підходи до визначення сутності (2020)
Sivodin O. - The essence of public procurement in Ukraine (2020)
Кошелюк Т. - Особливості правового режиму земель національних природних парків в Україні (2020)
Валецька О. В. - Окремі аспекти дослідження судової практики у справах про звільнення за статтею 41 Кодексу законів про працю (2017)
Кондратенко В. М. - Конституційні права і свободи осіб з інвалідністю: поняття, зміст і форми захисту з боку органів публічної влади (2017)
Федіна Н. В. - Межі здійснення прав і свобод людини і громадянина в цивілізованому суспільстві (2017)
Галус О. О. - Поняття та види муніципально-правових актів (2017)
Бєлкін Л. М. - Конституційна судова реформа 2016 року: прогрес чи міна сповільненої дії? (2017)
Дорофеєва В. І. - Принципи регулювання взаємовідносин органів державної влади та громадських об’єднань (2017)
Жолтані М. І. - Способи отримання інформації для оцінки оперативної обстановки в кримінально-виконавчій установі (2017)
Кладченко А. О. - Розуміння корупції в Україні: категоріально-понятійний апарат (2017)
Лісна І. С. - Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (2017)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Khar O. - The role of international non-governmental organizations in the promotion of peace and security: intermediary and preventive functions (2020)
Размєтаєв А. - Поняття "окупаційний режим" у сучасному міжнародно-політичному дискурсі (2020)
Mirzoiev R. - The comparative study of the concepts "transfrontier” and "cross-border” cooperation in the documents of the council of Europe and the European Union (2020)
Григоров О. - Правове забезпечення функціонування міжнародних повітряних трас (2020)
Нуруллаєв І. - Основні загрози транснаціональної організованої злочинності для національної безпеки України: міжнародно-правові питання дефініції та співробітництва щодо протидії (2020)
Нагнибіда В. - Встановлення підстав арбітражного розгляду як елемент механізму правозастосування при вирішенні міжнародних комерційних спорів (2020)
Kaliuzhna Yu. - Triggers of geopolitical destabilization in the conditions of climate-ecological transformations of the xxi century (2020)
Ніколаєва Д. - Зростання напруги у турецько-єгипетських відносинах як перешкода стабілізації на близькому сході (2020)
Даниленко С. - Імідж Китаю в зовнішньополітичній стратегії КПК, Лу Б. (2020)
Батичко Д. - Європейська освітня міграційна політика: виклики для України (2020)
Onishchenko I. - Hybrid war: western and Ukrainian approaches to definition of the concept, Shadrin S. (2020)
Bohutsky P. - Human subjectivity in national security law (2020)
Бадер А. - Революція як вид збройного насилля: сутнісно-термінологічний аналіз (2020)
Комарова Т. - Тоталітаризм як соціокультурний феномен в інформаційну епоху (2020)
Хван Р. - Правова політика держави: методологічні та онтологічні підходи до розуміння і визначення (2020)
Лавренюк Ю. - Категорія "адміністративно-правове забезпечення”: філософські та методологічні підходи у контексті забезпечення економічних інтересів України (2020)
Ларін Є. - Питання права на інформацію в актах Конституційного Суду України (2020)
Кофман Б. - Конституційне право в умовах правової глобалізації: параметральні засади розвитку і вдосконалення (2020)
Саєнко О. - Поняття "гендеру” як конституційно-правової категорії (2020)
Перунова О. - Гендерно обумовлене насильство: сутність та співвідношення із суміжними поняттями (2020)
Нагорняк Т. - Громадянська освіта як інструмент формування культури участі в контексті реалізації реального народовладдя в Україні, Пачос Ю., Полторак В. (2020)
Бобровник Д. - Територіальна спільнота (громада) як первинний концепт локально-глобального виміру місцевого самоврядування (2020)
Боярський О. - До питання щодо визначення критеріїв людинорозмірності місцевого самоврядування (2020)
Пономаренко О. - Історичні аспекти становлення та розвитку кримінальної відповідальності за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (2020)
Басс В. - Адміністративно-правове забезпечення діяльності суб’єктів публічної адміністрації в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою у період із початку хх ст. по теперішній час (2020)
Гайду Г. - Трансформація форм реалізації права на спротив в сучасних умовах (2020)
Кокорєв О. - Стагнація антикорупційної політики у Литві: причини, прояви, наслідки (2020)
Томашевська Т. - Організаційне забезпечення формування компетентної політико-управлінської еліти (2020)
Клячин А. - Прогнозовані особливості кампанії до місцевих рад в містах України "більше 90 тисяч виборців" в умовах нового виборчого кодексу: партійний вимір (2020)
Бобровський О. - Запровадження управлінських смарт-технологій як шлях підвищення ефективності публічного управління (2020)
Mozhaikina O. - Self-organization structure of academic activities of future lawyers in higher education institutions (2020)
Yaroshenko V. - Peculiarities of the student self-government in Ukraine and in Poland: prospects for cooperation (2020)
Юлдашев О. - Інноваційне навчання в умовах університетської автономії, Міхатуліна О., Юлдашева П. (2020)
Steblyna N. - Political discourse and news values perception in Donald Trump’s era: how Ukrainian students create news about us president speech (2020)
Zhytko A. - "Modern populism" as a problem field of modern political discourse (2020)
Новосельський І. - Нові медіа як модерний інструментарій української політики (2020)
Нікитенко В. - Ділові медіа в сучасному науковому дискурсі соціальних комунікацій: передумови виникнення та становлення (2020)
Мисловський І. - Детермінанти стереотипізації феномену тероризму в журналістському середовищі (2020)
Приступенко Т. - Професійні стандарти журналістів як категорія соціальної відповідальності медій в громадянському суспільстві (2020)
Крет Г. - Нормативне закріплення міжнародних стандартів формування достовірних доказів у Кримінальному Процесуальному Кодексі України (2020)
Alsubaie M. F. A. - Review of the saudi anti-sexual harassment law: evolution and challenges (2020)
Nazarenko D. - Local rulemaking as a tool for the formation of the advocacy system (2020)
Якимчук О. - Особа представника юридичної особи у кримінальному провадженні України (2020)
Turianskyi Yu. - Problems of legal regulation of surrogacy (2020)
Шапенко Л. - Реалізація та дотримання міжнародних і європейських стандартів у галузях національного публічного права, Хомченко О. (2020)
Lupu A. - Urgent cases in the context of separate categories of administrative cases (2020)
Городецька М. - Щодо предмету відання антикорупційних органів кримінального судочинства (2020)
Чугаєвська А. - Питання процесуального порядку заміни невідбутої частини покарання більш м'яким (2020)
Земскова О. - Щодо нормативно визначених умов договору перевезення небезпечних вантажів в контексті принципу свободи договору (2020)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Khevtsuriani A. - Iran’s regional policy in the Middle East, Lagiashvili G. (2020)
Майніна М. - ЄС після пандемії: загрози та перспективи (2020)
Боярський В. - Транскордонне співробітництво: філософські та організаційні підходи до визначення ролі в системі міжнародного співробітництва (2020)
Дубовик В. - Особливості екологічного виміру діяльності ОБСЄ (2020)
Григоров О. - Міжнародні та регіональні стандарти із запобігання "шумового забруднення" в авіаційній сфері (2020)
Silantyeva-Papp K. - The fourth-generation warfare origin (2020)
Капустін А. - Правове регулювання використання та захисту в Україні емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала (2020)
Ягунов Д. - Реформа пенітенціарної системи України (2015 – 2020): quidquid agis, prudenter agas et respice finem (2020)
Bohutskyi P. - The national security law in the system of national law: the problem of conceptualization and its solution (2020)
Балобанова Д. - Кримінально-правова політика як рівень динаміки кримінального права: внутрішній та зовнішній аспекти (2020)
Савич Є. - Звернення людини (громадянина) як конституційно-правова категорія: дискусійні питання (2020)
Журавель О. - Інститут реалізації права громадян на самозахист в міжгалузевій парадигмі зарубіжних країн (2020)
Кофман Б. - Правова політика держави у забезпеченні конституційно-правового статусу людини (особистості) і громадянина: методологічний та технологічний аспекти (2020)
Мартишко А. - Історичний розвиток адміністративної відповідальності за посягання на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення (2020)
Лоневський Л. - Етапи розвитку нормативно-правової регламентації використання результатів оперативно-розшукової діяльності в українському законодавстві (2020)
Bortnik O. - Application of iso 10000 standards series for quality management system improvement in municapalities (2020)
Сахарова К. - Напрями діяльності суб’єктів управління ініціалізацією інтелектуального потенціалу регіону в контексті забезпечення сталого розвитку (2020)
Польовий М. - Локальна демократія як важлива детермінанта муніципальної реформи в Україні: проблемні аспекти, Полухіна А. (2020)
Cherkas O. - Organizational framework for interaction of Verkhovna Rada of Ukraine with local councils (2020)
Chernopyshchuk Ya. - Myśl samorządowa w Polsce w latach 80ch, jako wskazówka i możliwa inspiracja dla reformy decentralizacji na Ukrainie (2020)
Горбайчук Л. - Економіко-правові аспекти фінансової децентралізації в Україні (2020)
Кройтор А. - Принципи реформування муніципального управління та місцевого самоврядування в Україні в контексті євроінтеграції (2020)
Ninawati A. - The effect of excessive work loads and work environment on performance of employees mediated by work stress in employees of pt. pln regional distribution (apd) area of central java & diy semarang (2020)
Кокорєв О. - Проблеми якості демократії литви: вплив популізму та мінливості партійного ландшафту (2020)
Nathanailidis S. M. - The airstrikes in Kashmir between India and Pakistan and the impact in the Indian elections (2020)
Калюжна Ю. - Інформаційно-ідеологічні чинники "підривної діяльності" та дестабілізації соціально-політичних систем (на прикладі країн південно-східної азії) (2020)
Жорницький В. - Правове регулювання поводження з генетичними даними людини у законодавстві європейських держав (2020)
Пєструєв Д. - Розуміння категорії "без доручення" у судовій практиці польщі і україни при розгляді справ negotiorum gestio (2020)
Ковальчук І. - Земельний податок як складова дохідної частини місцевих бюджетів, Сокиринська О. (2020)
Katynska S. - The legal issues of surrogacy in Ukraine (2020)
Тищук Н. - Недійсність правочинів, укладених малолітніми особами в умовах розвитку інформаційного суспільства (2020)
Григорова Є. - Взаємодія з громадськими організаціями та змі під час розслідування злочинів проти виборчих прав (2020)
Михайлов В. - Громадський контроль як спосіб забезпечення законності та дисципліни в діяльності підрозділів патрульної поліції (2020)
Клейман М. - Ознаки приватної детективної (розшукової) діяльності (2020)
Ковальська М. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування бандитизму (2020)
Слінько Т. М. - Проблеми визначення статусу корінного народу в Україні, Бойко О. О. (2018)
Голяк Л. В. - Особливості організації та функціонування приватноправових спеціалізованих омбудсманів як альтернативних способів вирішення спорів (2018)
Кириченко Ю. В. - Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та європейських державах, Міхеєва Г. М. (2018)
Пирога І. С. - Особливості формування соціальних стандартів України (2018)
Антонова О. Р. - Удосконалення конституційно-правового регулювання суб’єктів сімейних відносин із метою забезпечення соціального діалогу і достатнього життєвого рівня (2018)
Ломжець Ю. В. - Народовладдя, представницька демократія та парламентаризм: проблеми співвідношення (2018)
Матвійчук А. В. - "Конституційні обов’язки держави": проблеми визначення поняття (2018)
Топольницька М. І. - Конституції СФРЮ 1974 р.: політико-правовий аналіз (2018)
Артемчук Д. О. - Інституалізація поділу влади: конституційно-правовий аспект (2018)
Бєлкін Л. М. - Процесуальні судові кодекси України 2017 року як ілюстрація помилок конституційної судової "реформи" 2016 року (2018)
Бігняк О. В. - Повні товариства відповідно до законодавства України та деяких європейських країн: порівняльний аналіз (2018)
Зозуля О. І. - Підготовка законопроектів до першого, другого і третього читань у комітетах Верховної Ради України (2018)
Кириченко В. М. - Функції політичних партій та проблеми їх виконання в Україні, Соколенко Ю. М. (2018)
Крушніцька О. В. - Реалізація конституційного права на професійну правничу допомогу при здійсненні правосуддя (2018)
Шаповал Н. В. - Публічна самоврядна (муніципальна) влада в Україні (2018)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Khevtsuriani A. - Conceptual foundations of Turkish foreign policy at the modern stage (part 1), Kharchilava L. (2020)
Ablazov I. - Role of international organizations in providing national security to individual states: Ukraine's perspective, Karpenko O. (2020)
Mohylnytska K. - Cooperation between Ukraine and the Baltic States in the field of security and defense after 2014 (2020)
Brayilo A. - Fundamentalism and extremism as a mirror of socio-economic problems in the Arab World (2020)
Кабрера Ю. - Особливості застосування торгових звичаїв у міжнародних комерційних арбітражних спорах (2020)
Свириденко Н. - Особливості виникнення та розвитку законодавства щодо правового та соціального захисту тюремного персоналу у ІХ - ХІХ ст. (2020)
Шелевер Н. - Справедливість як основоположний принцип конституційного права України (2020)
Нагорняк Т. - Криза легітимності влади в дзеркалі ставлення українців до державних і суспільних інститутів, Станіславенко Л. (2020)
Голішевська А. - Довіра як фундаментальна цінність формування політичної репутації (2020)
Волянюк О. - Прикладні політичні дослідження: назустріч реальності (2020)
Ягунов Д. - Пенітенціарна політика в добу глобалізації: "приватне" versus "публічне" (сучасний стан в’язничної приватизації) (2020)
Цирфа Ю. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності України: роль соціальної динаміки (2020)
Чекаленко Л. - Нова ідентичність в умовах війни (2020)
Osypov D. - Phenomenology of professional interests in professional development of public officers (2020)
Гижко А. - Бюджетна децентралізація регіонів (2020)
Steblyna N. - Official discourses of Post-Soviet countries transformations in the digital reality (2005-2019) (2020)
Котов Е. - Деякі зауваження щодо алгоритму автоматичного аналізу політичного дискурсу (2020)
Даценко А. - Показники ефективності системи захисту інформаційного простору України в умовах інформаційної агресії рф (2020)
Вежель Л. - Рекламний бойкот facebook: проблеми з безпеки брендів (2020)
Іщенко І. - Соціальні мережі як виклик для соціальної безпеки: особистісний та державний вимір (2020)
Кокарча Ю. - Твітерні революції як форма політичного протесту в умовах розвитку інформаційно-комунікативних технологій (2020)
Мошак Д. - Політичні маніпуляції у сучасній політичній комунікації: специфіка розгляду у міждисциплінарному науковому дискурсі (2020)
Дрозд А. - Кваліфікаційні вимоги та статус органів конституційної юстиції в країнах романо-германської правової системи (2020)
Боровицький О. - Дискреційний характер повноважень Вищої ради правосуддя з формування суддівського корпусу (2020)
Непомяща І. - Особливості статусу персональних даних, що містяться в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (2020)
Коцюруба А. - Заперечення відповідача в цивільному судочинстві: правова природа (2020)
Оніщук О. - Позбавлення батьківських прав як міра сімейно-правової відповідальності (2020)
Стасюк Н. - Окремі аспекти правового забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству в Україні (2020)
Пастух А. - Проблемні питання, які виникають під час розглядусудом угод про примирення та про визнання винуватості, які надйшли до суду з обвинувальними актами (2020)
Толстолуцька М. - Касаційне провадження у справах з митних спорів в адміністративному судочинстві (2020)
Pasichnyk V. - Regulatory support for the protection of economic competition in Ukraine (2020)
Андрела А.-М. В. - Національне законодавство у сфері забезпечення прав біженців: окремі питання систематизації (2018)
Валецька О. В. - Реалізація конституційних прав особи у сфері праці в умовах трудового договору (2018)
Домбровська О. В. - Конституційне право людини на життя та евтаназія (2018)
Заборовський В. В. - Надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам, Чепис О. І., Ленгер Я. І. (2018)
Кириченко В. М. - Імплементація положень загальної декларації прав людини до Конституції України, Соколенко Ю. М. (2018)
Орос М. М. - Поняття й основні ознаки права на спротив: теоретико-правовий аспект (2018)
Пайда Ю. Ю. - Морально-ціннісна зумовленість правового регулювання свободи світогляду та віросповідання в сучасних умовах глобалізації (2018)
Попович Т. П. - Конституційний рівень закріплення прав і свобод людини (досвід Чехії та Словаччини) (2018)
Рішко М. І. - Ефективне і якісне забезпечення прав людини на безоплатну правову допомогу через реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту "Я маю право!" в Україні (2018)
Філіпська Н. О. - Реалізація конституційного права на працю особами з обмеженими можливостями (2018)
Швець Ю. Ю. - Право особи на охорону здоров’я: гносеологічні підходи (2018)
Якимович Я. В. - Антропоцентризм у державному механізмі: аналіз сучасних доктринальних підходів у праві (2018)
Байрачна Л. К. - Конституційна аксіологія як соціокультурний феномен (2018)
Бочарова Н. В. - Конституційні реформи в Латинській Америці крізь призму неоконституціоналізму (2018)
Галус О. О. - Поняття та ознаки муніципально-правового договору (2018)
Задорожний Б. Ю. - Гарантії конституційних обов’язків держави: проблеми визначення поняття (2018)
Матвійчук А. В. - Суб’єкти конституційних обов’язків української держави (2018)
Безсонова М. В. - Поняття і зміст конституційного права на звернення до міжнародних правозахисних інституцій (2018)
Булик-Верхола С. З. - Проблеми використання української мови в освіті: зміни 2017 року, Верхола А. О. (2018)
Бурбій А. В. - Ґендерний аналіз кадрової політики в системі Міністерства внутрішніх справ України, Бочек О. І. (2018)
Єрмакова Г. С. - Міжконфесійні відносини як об’єкт конституційно-правового регулювання в Україні (2018)
Кащишин М. А. - Конституційно-правове закріплення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні на основі зарубіжного досвіду (2018)
Кушнір І. П. - Інформаційно-правова діяльність Державної прикордонної служби України: нормативно-правовий аспект (2018)
Остапенко О. Г. - Дієвість інституту конституційної скарги як інструменту захисту прав громадян (2018)
Панчишин Р. І. - Підстави та порядок застосування юридичної відповідальності до суб’єктів муніципальних правовідносин (2018)
Тарасова І. В. - Особливості правового механізму захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності у сфері освіти, Коваль А. М. (2018)
Трачук П. А. - Проблеми реалізації положень адміністративної реформи в Україні в частині організації регіонального управління (2018)
Алмаші М. М. - Конституційно-правовий статус корінного малочисельного народу Саамі за законодавством Норвегії (2019)
Менджул М. В. - Принцип рівності та право на шлюб (2019)
Новак Я. В. - Звернення громадян як форма зв’язку влади з населенням, Добренька Н. В. (2019)
Новиков О. В. - Правове регулювання виборчого права військослужбовців через призму національного та зарубіжного законодавства, Трішина С. О., Шевченко Ю. А. (2019)
Падун Р. В. - Нормативно-правовий аспект державного управління захистом прав споживачів (2019)
Прощаєв В. В. - Опитування з використанням поліграфа в органах державної безпеки Білорусі та Росії: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Сметана В. В. - Муніципальні права і свободи людини як специфічна правова категорія та нормативно-правовий інститут локальної демократії (2019)
Устінова-Бойченко Г. М. - Україно-європейський аспект примусової госпіталізації фізичної особи до психіатричного закладу, Войчук Т. В. (2019)
Черевко М. О. - Доктринальні дослідження конституційного права людини на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та його забезпечення в Україні (2019)
Городницький П. С. - Конституційні засади впровадження форм електронної демократії в Україні (2019)
Кравцова З. С. - Класифікація гарантій здійснення державної влади в Україні (2019)
Мельник В. М. - Федеративные отношения между римлянами и варварами эпохи домината (284–480 гг.): историко-конституционный и международно-правовой анализ (2019)
Сердюк Н. А. - Економічна доктрина ідеології правової держави соціального спрямування (2019)
Сопілко І. М. - Реалізація права людини на доступ до екологічної інформації шляхом інформаційного запиту, Проскура Г. М. (2019)
Швець Ю. Ю. - Керівні принципи права особи на охорону здоров’я в конституціях зарубіжних країн (2019)
Vitkova V. S. - Changes to the constitution of Ukraine – 2019: comparative legal analysis with the constitutions of the European union countries (2019)
Дорофеєва Л. М. - Конституційні основи модернізації митного законодавства України (2019)
Зозуля О. І. - Підстави та порядок припинення повноважень комітетів Верховної Ради України (2019)
Левківська В. М. - Конституційний Суд України як елемент демократизації суспільних відносин (2019)
Переш І. Є. - Конституювання монархії Габсбургів 1848–1867 рр.: від реакції до компромісу, Мойш В. Ю. (2019)
Пильгун Н. В. - Соціальна держава: порівняльно-правовий аспект України та США, Усата Ю. Г. (2019)
Піфко О. О. - Обмеження права на об’єднання у професійні спілки в Україні та окремих країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз (2019)
Станік С. Р. - Конституційно-правова відповідальність парламентаріїв України перед виборцями: ціннісний та історичний підходи (2019)
Осіпов М. Ю. - Топінг як явище в українських реаліях: очевидні помилки під час його виконання та їх шкідливі наслідки для зелених насаджень, Величко Ю. А., Масловата С. А., Паливода Н. Л. (2020)
Левон В. Ф. - Сезонна динаміка вмісту антоціанів у деревних плодових ліанах, Скрипченко Н. В., Горбенко Н. Є. (2020)
Галевич О. Є. - Аналіз спонтанної флори плоских зелених дахів екстенсивного типу у місті Львові, Сорока М. І. (2020)
Колєнкіна М. С. - Стан липи дрібнолистої (Tilia cordata Mill.) у зелених насадженнях міста Харків (за даними весняного обстеження) (2020)
Мусієнко С. І. - Типологічне різноманіття рекреаційно-оздоровчих лісів Лівобережної України, Лук'янець В. А., Бондаренко В. В., Румянцев М. Г., Кобець О. В. (2020)
Мурадян Л. В. - Типологічна структура й таксаційні показники робінієвих деревостанів у захисних лісах лісогосподарської області байрачного степу України, Ситник С. А. (2020)
Bashutska U. B. - Determination of the environmental effect of the water pulverizing aerator in the conditions of Yavoriv artificial lake, Konieczny Ryszard (2020)
Radomska M. M. - Multinominal bioindication for the evaluation of urban environment condition – case study of the city of Kherson, Husieva A. V., Horobtsov I. V. (2020)
Босак П. В. - Температура займання та самозаймання найпоширеніших деревних порід териконів, Попович В. В., Піндер В. Ф., Стокалюк О. В. (2020)
Паньків Н. Є. - Перспективи використання туристично-рекреаційних ресурсів для розвиту зеленого (сільського) та екологічного туризму в Івано-Франківській області (2020)
Гринчишин Н. М. - Ефективність методик для розрахунку збитків від забруднення земель в Україні (2020)
Кучер Г. Я. - Модель максимізації доданої вартості енергосервісних компаній (2020)
Шаховська Н. Б. - Нові методи та рішення щодо побудови моделі поведінки користувачів, Мельникова Н. І. (2020)
Ковальчук Р. Т. - Адаптація версії алгоритму Intellisense до профілю поточного проекту, Коротєєва Т. О. (2020)
Теслюк В. М. - Вибір оптимального типу штучної нейронної мережі для автоматизованих систем "розумного" будинку, Казарян А. Г. (2020)
Вовк О. Б. - Види та особливості формування соціально-економічних результатів розміщення велотренажерів з функцією підзарядки зовнішніх пристроїв на території вищих навчальних закладів, Ємельянов О. Ю., Симак А. В., Лесик Л. І. (2020)
Жуковський В. В. - Нейронна мережа для розпізнавання та класифікації картографічних зображень ґрунтових масивів, Шатний С. В., Жуковська Н. А. (2020)
Придатко О. В. - Адаптивна інформаційно-довідкова система "Unibell" як складова частина проєкту "Smart-університет", Бурак Н. Є., Дзень В. Є., Кунинець М. С. (2020)
Гордєєв О. О. - Якість програмного забезпечення: моделі оцінювання доцільності засіву та життєвий цикл профілю дефектів, Ізраель Марк, Харченко В. С. (2020)
Левус Є. В. - Алгоритм вироблення комплексних рекомендацій клієнтам туристичної галузі, Полянська А. О. (2020)
Гавриш В. І. - Математичні моделі визначення температурних режимів у елементах літій-іонних акумуляторних батарей, Лоїк В. Б., Овчар І. Є., Король О. С., Козак І. Г., Куспиш О. В., Шкраб Р. Р. (2020)
Хомицька І. Ю. - Статистичні моделі та програмні засоби розмежування авторських стилів англійської прози, Теслюк В. М., Базилевич І. Б., Береговський В. В. (2020)
Салапак Л. В. - Формування професіоналізму у майбутніх фахівців-технологів деревообробки під час вивчення графічних дисциплін, Салапак В. М., Гасій О. Б. (2020)
Слово головного редактор (2019)
Гогохія Н. Т. - "Соціально чужі елементи" в українському суспільстві 1929–1939 рр. та засоби їх адаптації до механізмів соціальної інженерії тоталітаризму (2019)
Асанішвілі М. І. - Витворення "нової людини" в контексті реформи середньої освіти в СРСР 1958 року (2019)
Шліхта Н. В. - Джерела до історії Церкви в повоєнній Україні: досвід історико-антропо- логічного дослідження (2019)
Рожкова Л. І. - Дисидентський рух на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр.: особистості, ідеї, напрями діяльності (2019)
Kisly M. O. - Crimean Tatars in exile: community belonging and being the Others (2019)
Оберенко О. С. - Повсякдення, пам’ять і практики пристосування радянської людини: дослідницькі й етичні виклики в радянських студіях (огляд Міжнародного наукового семінару "Радянське "я" і радянське "ми": історіографія, джерела, дослідницькі підходи") (2019)
Мотуз М. П. - Спільна історія та віра Русі й Московії у чолобитних київських ієрархівдо московських царів і московських патріархів (1620–1680-ті роки) (2019)
Гаврилюк І. В. - Військове мистецтво Богдана Хмельницького та інших козацьких командувачів протягом 1648–1651 рр.: досягнення, недоліки і невтішний фінал (2019)
Диса К. Л. - Поради про репродукцію у медичних текстах у ранньомодерній Україні (2019)
Ковшун Л. І. - Основні поняття синтези "Dzieje Polski w zarysie" (1879) Міхала Бобжинського (2019)
Папа І. Ю. - Санґушки в історії Підгорецького замку (1865–1939): джерела до вивчення (за краківськими і тарновськими архівними матеріалами) (2019)
Бетлій О. В. - Біженці у Києві у роки Першої світової війни: ідентичність, досвід, особисті історії (за матеріалами київського перепису біженців 1916 р.) (2019)
Мицик Ю. А. (о) - Два документи з історії Києво-Могилянської академії ХVІІІ ст. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Verezubova T. A. - Evolution of insurance on the territory of the Republic of Belarus, Yunxiao Cai, Trashchenko O. L., Chirich M. W. (2019)
Маслак М. В. - Оцінювання ефективності трансферу технологій на підприємствах туризму та гостинності, Ілляшенко С. М., Долина І. В., Кобєлєва Т. О., Глізнуца М. Ю. (2019)
Trashchenko O. L. - Insurance as a method of risk management of a commercial banks (2019)
Попова О. Ю. - Мотивація розвитку приватного медичного сектору в системі державно-приватного партнерства на засадах сталості, Кравченко С. І., Подлужна Н. О. (2019)
Макаренко М. В. - Визначення складових конкурентоспроможності морських портів, Барський І. М. (2019)
Боєнко О. Ю. - Використання еко-брендингу вітчизняними товаровиробниками (2019)
Жуков С. А. - Дистрибуція та координація каналів розподілу з елементами маркетинг-міксу (2019)
Попова О. Ю. - Вертикально-інтегровані структури в аграрному секторі та причини їх створення, Ляшок Н. Ю., Ласкавець К. С. (2019)
Kravchenko A. - Organizational measures concerning the implementation of innovative administration by sea commercial ports, Ryabchuk V., Gusakov S. (2019)
Сагер Л. Ю. - Практичні аспекти застосування інноваційних методів просування роздрібної мережі, Лазоренко В. Є. (2019)
Кобєлєва Т. O. - Дослідження взаємозв'язку комплаєнс-контролю з внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем на промисловому підприємстві (2019)
Кравченко С. І. - Інноваційний розвиток економічних систем в умовах сучасних мейнстримів світової економіки (2019)
Мирошниченко Г. Б. - Науково-методичний підхід до оцінки впливу результатів роботи енергетичного господарства на ефективність підприємства (2019)
Лизунова О. М. - Економічні фактори формування середнього класу в Україні (на прикладі Донецької області), Цвєтнова О. В. (2019)
Катранжи Л. Л. - Розвиток теорії фінансового левериджу та вимірювання його банківських ефектів у фінансуванні інноваційної конкурентоспроможності підприємств, Ляшок О. Я. (2019)
Василишина Л. М. - Методичний підхід до формування територіальної структури регіонального господарювання (2019)
Бутенко Т. О. - Диференціація територіальної структури доходів населення України (2019)
Попова О. Ю. - Розвиток методів оцінки економічної ефективності екологічних інвестицій (2019)
Петрушенко М. М. - Аспекти підтримки сімейного фермерства в контексті протиріч сталого та інклюзивного розвитку в системі національної економіки, Шевченко Г. М. (2019)
Байрак А. О. - Структурні складові механізму активізації приватного медичного сектору (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Ustenko S. V. - Ai at Banking Infrastructure, Ostapovych T. V. (2020)
Рамазанов С. К. - Штучний інтелект і проблеми інтелектуалізації: стратегія розвитку, структура, методологія, принципи і проблеми, Шевченко А. І., Купцова Є. О. (2020)
Panaseiko H. N. - Path Planning Strategy for Mobile Robots Navigation with Obstacle Avoidance based on Octrees, Rud V. V. (2020)
Bouza M. K. - Analysis and Modification of Graphic data Compression Algorithms (2020)
Синєглазов В. М. - Структурно-параметричний синтез нейронних мереж глибокого навчання, Чумаченко О. І. (2020)
Shkuropat O. - Intelligent System of Artificial Vision for Unmanned Aerial Vehicle, Shelehov I., Myronenko M. (2020)
Хіміч О. М. - Інтелектуальна система комп'ютерної математики inparsolver, Чистякова Т. В., Сидорук В. А., Єршов П. С. (2020)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Roianova I. - The concept of demilitarized territories as a means of the United Nations preventive diplomacy measures (2020)
Gergiieva V. - North Korea’s nuclear program: from nonproliferation issue to deterrence (2020)
Ватаманюк А. - Процедурні аспекти визначення статусу біженця в Іспанському королівстві (2020)
Пашаєва К. - Економічний фактор політичної трансформації країн Південного Кавказу (2020)
Tsehovalova A. - Results of the international military operation in Libya in 2011 (2020)
Pron D. - Territorial dispute over the Kuril islands in the context of constitutional law of Japan and Russia (2020)
Shukurov T. - External competence of the EU for international agreements (2020)
Шевчук М. - Податкова інформація як об’єкт інформаційних відносин (2020)
Ostrovska B. - Outside of the right to life: bioethical problem of embryos destruction in the assisted reproductive technologies application (2020)
Кушнерук Д. - Реприватизація як підстава виникнення права державної власності (2020)
Matselyk T. - Taxation of agricultural land as a means of administrating the tax burden for agricultural enterprises, Livak A. (2020)
Романенко Є. - Аналіз розвитку правового регулювання програмного бюджетування в Україні (2020)
Шило Є. - Функція планування національної поліції України: проблеми правового забезпечення та шляхи удосконалення (2020)
Kuzmenko N. - Probleme der organisation und der rechtlichen unterstützung des prozesses der bildung von nationalen bereichen und dorfsowjets in der Ukrainischen ssr (1920 – anfang 1930) (2020)
Ягунов Д. - Українська пенітенціарна політика (1991 – 2020): узагальнення модуляцій та оцінка основних показників (2020)
Harb M. - Political parties development in Arab countries (2020)
Лещинський В. - Адміністративний акт та сучасні механізми адміністративно-правового забезпечення і захисту прав та свобод людини: проблематика співвідношення (2020)
Макаренко А. - Сучасний стан адміністрування наданням домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу в Україні (2020)
Сащук Г. - Реалізація стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України (2020)
Мисловський І. - Медійне висвітлення захоплення заручників у Луцьку 21 липня 2020 року (на прикладі українських інформаційних телеканалів "Прямий” і "ZIK”) (частина 1) (2020)
Вежель Л. - Стан синтетичних реальностей: безпекові аспекти бренду (2020)
Katerynych P. - Distinction between the concepts of "educational journalism" and "pedagogical journalism" in media discourse (2020)
Місяць О. - Критерій "інтерес сім’ї" в договірних правовідносинах (2020)
Палій Л. - Превентивні методи адміністративної діяльності щодо забезпечення митної безпеки: актуальні проблеми визначення та застосування (2020)
Котелевский Р. - Гарантії реалізації прав потерпілих (фізичної та юридичної особи) у кримінальному провадженні (2020)
Сугоняко Н. - Види інформаційної діяльності судів в Україні (2020)
Барбул П. - Щодо окремих питаннь правового забезпечення організаційно-функціональної структури Міністерства оборони України (2020)
Zveme vás k účasti v časopise! (2020)
Become a Contributor for the Journal (2020)
Title (2020)
Table of contents (2020)
Koch O. - Non-arbitrability: national, international and transnational approaches to define the matters (2020)
Khevtsuriani A. - Separatist factors in modern Europe, Chkhikvishvili G. (2020)
Зулгарін В. - Деякі питання укладення міжнародних договорів про вільну торгівлю (2020)
Кабрера Ю. - Застосування матеріального права у міжнародних комерційних арбітражних спорах: amiable compositeur та ex aequo et bono (2020)
Грабович Т. - Порушення міжнародно-правового зобов’язання держави (крізь призму принципу інтертемпорального права) (2020)
Mushak N. - The development of common constitutional traditions by the European Court of justice and the Union`s acquis (2020)
Охендовський М. - Нетипові джерела міжнародних виборчих стандартів та проблеми їх обов’язковості для держав-членів міжнародної та регіональних спільнот (2020)
Naumenko N. - A general characteristic of international readmission agreements between Ukraine and EU member states (2020)
Heba H. - Russian factor in the desintegration processes in South Europe (2020)
Штурма М. - Трансатлантичний вимір у політиці безпеки Данії на початку ХХІ ст. (2020)
Lisovyi A. - International experience in the prevention of copyrights crimes on the Internet, Dmytruk O. (2020)
Andrushchenko S. - Regime for ships in the maritime ports of Ukraine: current state of legal regulation, tendencies and innovations (2020)
Фещенко І. - "Нові війни” в плинному світі (2020)
Popkov V. - Counter-systemic trends in modern political history, Azaiev J. (2020)
Яценко Н. - Політична ідентичність: концептуалізація поняття (2020)
Татай Е. - Громадянська активність як політичне явище: уточнення визначення (2020)
Коновал В. - Філософське розуміння мережевих технологій: політичний аспект (2020)
Дмитрук А. - Творчість та інтелектуальна діяльність як прояв людської особистості та їх втілення в об’єкті права інтелектуальної власності (2020)
Моргун В. - Статус юридичної особи публічного права в сфері місцевого самоврядування (2020)
Карпінська Н. - Аграрно-правова природа відносин застосування санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) (2020)
Матвійчук М. - Погляди І. Малиновського на зародження та становлення кримінально-виконавчого права (2020)
Грищенко О. - Історична генеза використання балістичного обліку експертної служби МВС України у розслідуванні кримінальних правопорушень (2020)
Buslenko V. - Interaction between the parliamentary opposition and the government in Slovakia in the 90s of the twentieth century: the potential and efficiency (2020)
Полянська Я. - Аналіз стану і процесів формування економічних відносин місцевої влади та територіальних громад (2020)
Рингач Н. - Насильство над дітьми в Україні: безповоротні втрати і завдання для публічного управління з їх мінімізації, Дакал А. (2020)
Гіоане І. - Формування параметрів політичного вибору в контексті розвитку соціально-гуманітарної освіти (2020)
Макеєнко Ж. - Професійна підготовленість переговірників в державному управлінні (2020)
Стець О. - Подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування як обов’язок державного службовця (2020)
Солодка О. - Інформаційний суверенітет та інформаційна безпека України: діалектика понять (2020)
Бугар А. - Деякі аспекти формування іміджу країни в інформаційному просторі (2020)
Щурко О. - Міф як інструмент трансформації суспільної свідомості у сучасному світі (2020)
Мисловський І. - Медійне висвітлення захоплення заручників у Луцьку 21 липня 2020 року (на прикладі українських інформаційних телеканалів "Прямий” і "ZIK”) (частина 2) (2020)
Спінчевська О. - Практичні аспекти реалізації юрисдикційних повноважень Конституційним Судом України (2020)
Ромась М. - Цивільна правосуб’єктність держави Україна як учасника договірних цивільних правовідносин (2020)
Фортуна Т. - Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні з врахуванням практики Європейського суду з прав людини (2020)
Savchuk E. - Modern scientific approaches to defining the providers of educational services in business law of Ukraine (2020)
Ясельська Н. - Забезпечення реалізації права на справедливий судовий розгляд в Україні та Польщі в умовах пандемії (2020)
Baklan O. - The ways to bring ukraine's tax legislation to European standards, Zaveriukha Yu. (2020)
Тарасов А. - Конституційно-правові гарантії захисту прав учасників об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (2020)
Омельян О. - Загальна характеристика окремих адміністративних процедур у сфері містобудування (2020)
Граніна І. - Нотаріальне посвідчення заповіту як гарантія забезпечення додержання прав заповідача (2020)
Сєрая А. - Особливості нотаріального посвідчення безвідкличних довіреностей з корпоративних прав (2020)
Гобечія І. - Поняття та ознаки цивільної правосуб’єктності юридичних осіб у сфері надання правничих послуг за законодавством України (2020)
Небесна М. - Процедура прийняття адміністративних актів контролюючих органів у сфері оподаткування (2020)
Бобкова А. - Види суб’єктів оренди військового майна в Україні, Панасюк В. (2020)
Залуговська Г. - Правовий статус осіб рядового і начальницького складу державної Кримінально-виконавчої служби України в системі реформування пенітенціарної системи України (2020)
Борусовський М. - Тактика допиту свідків під час розслідування зловживання владою або службовим становищем суддею під час здіснення правосуддя (2020)
Коцюруба А. - Загальні та спеціальні цивільні процесуальні права відповідача в цивільному судочинстві України (2020)
Калько М. І. - Дієслова-активітиви в ракурсі акціонального партнерства (2017)
Шитик Л. В. - Синкретизм способів передавання чужої мови в ідіостилі Степана Процюка (2017)
Мельник І. А. - Дієслівна морфологізація прислівників у сучасній українській літературній мові (2017)
Лонська Л. В. - Мовні засоби вираження квалітативності у двоскладному буттєвому реченні української мови (2017)
Руденко Н. П. - Взаємозв’язок модальності з іншими рівнями синтаксичної конструкції (2017)
Грозян Н. Ф. - Змістове наповнення терміна "член речення" (2017)
Кочан І. М. - Терміни з новими міжнародними компонентами (кібер-, нео-, євро-) у сучасній українській мові (2017)
Таран А. А. - Вторинна номінація в суспільно-політичному лексиконі (2017)
Мартинова Г. І. - Волинські та подільські фонетичні риси в середньонаддніпрянському ареалі (у світлі діалектного тексту) (2017)
Гриценко С. П. - Динаміка українського лексикону XVI – XVII ст. (2017)
Руснак Н. О. - Обрядотерміни післявесільного етапу в Буковинських говірках, Руснак Ю. М. (2017)
Щербина Т. В. - Назви деталей і частин гужового транспорту в говірках Черкащини, Халупінський С. Є. (2017)
Пустовіт І. В. - Народні назви негативного рельєфу (на матеріалі говірок лівобережної Черкащини) (2017)
Жуган Н. А. - Лексико-семантичні групи назв прядильних рослин і процесів їхньої підготовки до прядіння (2017)
Калько В. В. - Метафорична інтеграція доменів дика тварина → людина в українських прислів’ях (2017)
Харченко С. В. - Функційно-комунікативний аспект вивчення мовної норми (2017)
Шило С. Б. - Жанрова диференціація політичного дискурсу (2017)
Бибик С. П. - Лінгвокультурологічні складники комунікатів у розмовниках (2017)
Бондаренко А. І. - Логоепістемна модальність словообразів часу в поетичних текстах ХХ століття (2017)
Цюра С. В. - Особенности исторического развития и использования единиц речевого этикета извинения в эпистолярном жанре (2017)
Кулешова Л. Н. - Средства реализации модальности истинности в научном тексте (2017)
Прилипко Ф. Є. - Комунікеми-сленгізми в українськомовній мультиплікації (2017)
Дядюра Г. М. - Засоби експресивності в наукових текстах, Колесник Д. М. (2017)
Contents (2020)
Holovko N. - Modeling method for preparing future educators in higher education institutions, Balashova S. (2020)
Derkach O. - The influence of student self-government on the development of university autonomy in Poland (2020)
Koschechko N. - Art-therapy resources in the management of pedagogical conflicts in universities of Ukraine (2020)
Kuzmenko N. - Pedagogic ideas for students of independent work with the book, Ostapenko A. (2020)
Levytskа L. - Valuable orientations in culture formation of pedagogical interaction teachers Р students (2020)
Marushkevych A. - Professional pedagogical training of scientific substantiation of the ukrainian scholars 27, Mariuts I. (2020)
Milieva I. - Methods of reading texts in the field in ukrainian as a foreign language, Khodakivska M. (2020)
Poliak O. - Current requirements for the competitiveness of the higher education teacher (2020)
Postoiuk N. - Speech of a university teacher as an important component of pedagogical skills (2020)
Spitsyn Ye. - Development of theory and practice of laborator lessons in higher school by A.D. Bondar (2020)
Seredina I. - The current state of entrepreneurial competence formation of bachelors in the enterprise economics (2020)
Tulin K. - Modern system of pedagogical education of Romania (2020)
Zhylenko M. - The subject area of the training of managers for higher education system (2020)
Zvarych I. - Parables as a method of preventing bullying at learning institutions in Ukraine and the USA 60-63 (2020)
Содержание (2020)
Онищенко О. - Розвиток інформаційної грамотності - неодмінне завдання бібліотек (Вступ (2020)
Onyshchenko О. - Development of digital literacy − the essential task for libraries (Introduction) (2020)
Горєва В. - Аналіз ефективності діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як наукової установи: нормативно-правовий та науково-організаційний аспекти, Кулаковська Т. (2020)
Костенко Л. - Наукометрия 2.0: концептуальные положения, апробация, Симоненко Т. (2020)
Сикорская О. - Белорусские публикации в Scopus: рецессия, устойчивое состояние или положительная динамика?, Бовкунович М. (2020)
Березкина Н. - Трансформация библиотечного пространства в обществе знаний: опыт библиотек Беларуси (2020)
Клименко О. - Основные направления взаимодействия Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского с библиотеками сети Национальной академии наук Украины, Сокур Е. (2020)
Мудроха В. - Научно-методическая деятельность Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника: основные направления и перспективы модернизации (2020)
Лобузина Е. - Семантические веб-технологии и библиотечные поисковые системы (2020)
Свекла В. - Технологические аспекты процесса оцифровки в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси, Пинчук Т. (2020)
Ціборовська-Римарович І. - Стародруки як об'єкт і джерело наукових досліджень: методологічні засади і практичні студії (2020)
Титовец Е. - Из опыта издания каталогов книг кириллического шрифта в ЦНБ НАН Беларуси (2020)
Стефанович А. - Итоги и перспективы научно-исследовательской работы "Книжная коллекция Радзивиллов Несвижской ординации (по материалам фонда Центральной научной библиотеки НАН Беларуси)" (2020)
Груша А. - Крах и второе рождение Библиотеки Академии наук БССР (1941 - 1948) (2020)
Królikowski K. - Polska biblioteka medyczna w Kijowie – zarys historii (2020)
Исходные данные (2020)
Кюрчев В. М. - Промислові випробування приладу електромагнітної водопідготовки в системі оборотного тепловодопостачання, Мовчан С. І., Бережецький О. В., Андріанов О. А., Шелкунов В. І. (2020)
Пастушенко С. І. - Дослідження тягового опору експериментального варіанту борони з гвинтовими робочими органами , Клендій М. Б., Клендій М. I. (2020)
Журавель Д. П. - Забезпечення надійності гідросистем сільськогосподарської техніки шляхом очищення робочих рідин (2020)
Субочев О. І. - Обґрунтування спеціалізації і розташування підприємств технічного сервісу, Січко О. Є., Ковтун І. О. (2020)
Болтянська Н. І. - Інноваційний розвиток техніки для молочного скотарства, Маніта І. Ю. (2020)
Скляр О. Г. - Порівняльна характеристика термічних методів переробки пташиного посліду, Скляр Р. В. (2020)
Парієв А. О. - Удосконалений генератор з регульованою електричною напругою імпульсу на лінії електроогорожі для пасовищного утримання овець, Коротченко Т. М., Болтянський Б. В. (2020)
Субочев О. И. - Oбґрунтування конструктивно-технологічних параметрів просапного культиватора у складі машиннотракторного агрегату, Деркач О. Д., Каракай А. О. (2020)
Журавель Д. П. - Оцінка надійності паливного насоса високого тиску дизельного двигуна при експлуатації на різних видах пальних (2020)
Болтянська Н. І. - Вплив селекційно-генетичної роботи на ефективність галузі свинарства, Шокарев О. М., Заболотько О. О. (2020)
В’юник О. В. - Програма та методика експериментальних досліджень впливу епіламних покриттів на зносостійкість деталей насоса, Сірий І. С., Смєлов А. О. (2020)
Мовчан С. І - Моделювання елементів і складових одиниць в системах оборотного водопостачання, Дереза О. О., Дереза С. В. (2020)
Паніна В. В. - Зміцнення деталей за допомогою поверхнево-пластичної деформації, Дідур В. В., Сірий І. С., Чорна Т. С. (2020)
Скляр О. Г. - Технічні рішення щодо сушіння пташиного посліду, Скляр Р. В., Григоренко С. М. (2020)
Шегеда К. О. - Концептуальні дослідження організації технологічного процесу збирання зернових культур, Шокарев О. М. (2020)
В’юник О. В. - Результати експериментальних досліджень впливу епіламних покриттів на знос деталей шестеренного насосу, Дідур В. В., Сірий І. С. (2020)
Колодий О. С. - Влияние среды, нанесенной на обрабатываемую поверхность, на процесс резания, Сушко О. В. (2020)
Болтянський Б. В. - Вибір раціонального енергетичного засобу для агрегатування мобільного змішувача-кормороздавача, Парієв А. О., Дереза О. О., Дереза С. В., Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2020)
Комар А. С. - Методика експериментальних досліджень установки для виготовлення пелет з перепелиного посліду (2020)
Паніна В. В. - Зміцнення деталей за допомогою поверхнево-пластичної деформації, Дашивець Г. І., Новік О. Ю. (2020)
Кошeль О. Ю. - Деривотографічні дослідження компонентів розроблених молоковмісних термостабільних начинок, Перцевой Ф. В., Марченко О. С., Чуйко О. В. (2020)
Боярчук В. М. - Експериментальні дослідження конвективного сушіння фруктів у геліосушарці, Коробка С. В., Бабич М. І., Кригуль Р. Є. (2020)
Боковець С. П. - Вивчення міцності гелів при додаванні гліцерину, Перцевой Ф. В., Мельник О. Ю. Гурський П. В. (2020)
Сілі І. І. - Розробка моделі домашнього стаціонарного вертикального вітрогенератора, Азархов О. Ю., Бухлал Н. А., Петров В. О. (2020)
Постнікова М. В. - Енергоєфективність технологічного процесу подрібнення зерна для комбікормів (2020)
Попрядухін В. С. - Визначення параметрів системи випромінювання для лікування хвороб великої рогатої худоби, Попова І. О. (2020)
Вовк О. Ю. - Енергозберігаюче керування асинхронними електродвигунами прикладеною напругою, Квітка С. О. (2020)
Лубко Д. В. - Розробка інформаційно-довідкової системи агронома для ефективного вирощування соняшника в Україні, Зінов’єва О. Г., Шаров С. В. (2020)
Нестеренко Є. В. - Формування звітності з успішності та відвідуваності електронних навчальних курсів студентами закладу освіти на базі платформи moodle (2020)
Матієга О. О. - Виділення аборигенних та цінних сортів винограду в Закарпатській області, Савіна О. І., Куртяк О. Ю., Чалбаш М. (2020)
Канайло В. В. - Фактор підвищення родючості грунту – сівозміна, Канайло Т. В. (2020)
Фандалюк А. В. - Історичний шлях розвитку агрохімічної служби Закарпаття (2020)
Бандурович Ю. Ю. - Динаміка вмісту поживних речовин у ґрунтах Мукачівського району, Комар І. В., Фандалюк А. В. (2020)
Бандурович Ю. Ю. - Стан родючості сільськогосподарських угідь Іршавського району Закарпатської області, Товт Т. Е. (2020)
Паламарчук С. О. - Результати моніторингу ґрунтів Закарпаття у мережі спостережень на моніторингових ділянках, Полічко В. С., Матвієнко З. М. (2020)
Полічко В. С. - Родючість ґрунтів Ужгородського району Закарпатської області, Паламарчук С. О., Матвієнко З. М. (2020)
Полічко В. С. - Формування бази даних та картографічного супроводу згідно моніторингу ґрунтів у Свалявському районі Закарпатської області, Паламарчук С. О., Матвієнко З. М. (2020)
Фандалюк А. В. - Вміст мікроелементів у ґрунтах Ужгородського району, Дідренцел Т. М., Чопак А. І. (2020)
Яночко Ю. М. - Динаміка вмісту гумусу у грунтах Мукачівського району Закарпатської області, Фандалюк А. В., Сабелко О. В. (2020)
Агій В. М. - Сичужні сири: технологія, пряно-ароматичні добавки і їх вплив на якісні та органолептичні властивості продукту (2020)
Агій В. М. - Кролівництво: нова репродуктивна технологія, турові окроли та селекційно-господарські аспекти галузі, Гончаренко І. В. (2020)
Агій В. М. - Закономірності росту і розвитку помісного молодняку овець та вплив генотипу баранів-плідників на прояв ознак гетерозису основних селекційних ознак (2020)
Агій В. М. - Бажана конституція кролів для відтворення та деякі технологічні елементи стимуляції охоти кролематок (2020)
Liashok Ia. - The impact of labour migration on society, Lyzunova O., Lyzunova A. (2019)
Ліпич Л. Г. - Структурування моделей компетентностей в контексті розвитку персоналу, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2019)
Біловодська О. А. - Аналіз міжнародного досвіду застосування інноваційних технологій у продуктовому ритейлі, Матвеєва А. Д. (2019)
Кулаков О. О. - Компаративний аналіз тенденцій інвестування в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу, Трубіна Л. О., Патрикєєва А. А., Попова С. О. (2019)
Антоненко В. М. - Стереотипи в фінансовому аналізі: ідентифікація, наслідки, можливості усунення (2019)
Рубан Т. Е. - Действующая практика инвестиционной деятельности страховых компаний в Республике Беларусь (2019)
Следь О. М. - Вимушена міграція: ознаки поведінки та фактори впливу (2019)
Шакіна Н. А. - Механізм формування стратегії науково-технічного розвитку України (2019)
Сойма С. Ю. - Сучасні інноваційні технологій в управлінні персоналом, Балко О. Ю. (2019)
Волочко Н. К. - Совершенствование организации аудиторской деятельности в Республике Беларусь, Шелег Е. М. (2019)
Зайцева М. А. - Эволюция страхования в Республике Беларусь и его современная практика (2019)
Фіщенко О. М. - Особливості реалізації антикризових інноваційних заходів підприємства (2019)
Ананенко Н. С. - Формирование и развитие перестраховочного рынка в Республике Беларусь (2019)
Каліна І. І. - Трансформаційні тенденції розвитку інтеграції цифрових технологій (2019)
Перерва П. Г. - Структурні елементи інноваційного потенціалу туристичного підприємства, Матросова В. О., Косенко А. В., Проскурня О. М., Кармінська-Бєлоброва М. В. (2019)
Касьянюк С. В. - Оцінка та управління експортним потенціалом товарної продукції металургійних підприємств України, Бурцева О. Є., Підгора Є. О. (2019)
Попова О. Ю. - Організаційно-економічне забезпечення розвитку територіальної структури регіонального господарювання, Василишина Л. М. (2019)
Байрак А. О. - Міжнародний досвід партнерских відносин між приватним сектором та державою у сфері охорони здоров’я (2019)
Ляшок Я. О. - Соціалізація поведінки споживачів приватного медичного сектору в системі охорони здоров’я країни на засадах державно-приватного партнерства, Попова О. Ю., Кравченко С. І., Антоненко В. М. (2019)
Петрушенко М. М. - Протиріччя сталого та інклюзивного розвитку сімейного фермерства, як складової аграрного господарства в системі національної економіки, Шевченко Г. М. (2019)
Сминтина В. А. - Вступне слово (2007)
Подрезова М. О. - Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки: історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети (2007)
Полевщикова Е. В. - Библиотека Ришельевского лицея в 1817-1828 гг. (По материалам Государственного архива Одесской области) (2007)
Ноткина О. Ю. - Аббат Николь — первый директор Ришельевского лицея: Библиографический указатель (2007)
Самодурова В. В. - Научные династии в Новороссийском университете (2007)
Полевщикова Е. В. - О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова в 1920-е гг. (2007)
Савельева С. В. - Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня (2007)
Фельдман В. С. - Фонд А. Г. Строганова в Научной библиотеке Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (2007)
Великодная А. В. - Редкие издания в книжном собрании А. Кухарского, Полевщикова Е. В. (2007)
Алексеенко М. В. - Испанские издания ХVI-ХVII вв. из коллекции Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (2007)
Полевщикова Е. В. - Роман Илларионович Воронцов — основатель семейной библиотеки (2007)
Пигулевская И. В. - Книги из коллекции В. Н. Габбе (2007)
Подрезова М. О. - Місце бібліотек вищих навчальних закладів півдня України в інформаційній підтримці учбового і наукового процесів, Суровцева О. В. (2007)
Пружина В. П. - Модель інформаційно-бібліографічного обслуговування в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2007)
Зайченко А. В. - Модернізація процесів роботи в новому інформаційно-технологічному середовищі (2007)
Бахчиванжи Г. П. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова науки та освіти (2007)
Пясецька М. П. - Новітні технології у роботі відділу комплектування документів НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова (2007)
Мусієнко Н. В. - Сучасний стан і можливості вдосконалювання наукової обробки документів у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2007)
Гребцова И. С. - Одно из ярких изданий коллектива Научной библиотеки Одесского национального университета (2007)
Кузнецов П. В. - Каталог изданий XVI века. Из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова. / Сост. Е. В. Полевщикова. - Одесса. Астропринт, 2005. - 296 с., 16 лл. илл. (2007)
Малютіна Н. П. - Україністика в іменних фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. I. Мечникова (2007)
Чешельский Т. - Гартман Шедель. Об европейской области Сарматии / Сост., автор вступ. ст., пер. и коммент. О. В. Белецкая. - В печати (2007)
Непомнящий А. - Нове науково-довідкове видання з етнічної історії Півдня України. Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона. 1803 - 2003: Библиографический указатель / Сост. В. Самодурова, А. Айсфельд, Н. Шевчук; Научн. ред. и вступ. ст. А. Айсфельд, Н. Шевчук. - Одесса: Астропринт, 2003. - 312 с. (2007)
Губарь О. - Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / Упоряд. Савельєва Є. В.; Відп. ред. Сминтина В. А.; Наук. ред., авт. вступ. ст., пер. лат. та італ. текстів Радзиховська О. О.; Ред. - бібліограф Подрєзова М. О.; ОНУ ім. І. І. Мечникова; Наук. б-ка. - Одеса: Астропринт, 2001. - 88 с.: 16 л. іл. (2007)
Подрезова М. А. - Библиотекари Одесского (Новороссийского) университета - мировой науке, Самодурова В. В. (2008)
Гребцова И. С. - Направления и формы сотрудничества исторического факультета с Научной библиотекой ОНУ (2008)
Ткаченко Т. П. - Наукова робота бібліотеки — важлива передумова її інноваційного розвитку (2008)
Шевчук Н. А. - Проблемы развития историографии и библиографии по истории причерноморских немцев юга Украины: современное состояние (2008)
Березюк Н. М. - Исторические параллели в судьбах двух университетских библиотек: фрагменты истории (2008)
Музичко О. Є. - Діяльність професора І. А. Линниченка (1857–1926) у сфері бібліофільства, бібліографії та бібліотекознавства (2008)
Назарчук Т. Б. - Библиографические исследования в Крыму в 20-30-е гг. ХХ в. (2008)
Севастьянов А. В. - Из истории библиографических исследований в Российском обществе по изучению Крыма (1922-1932 гг.) (2008)
Костирко Т. М. - Соціологічні дослідження як метод моделювання перспективної діяльності бібліотеки (2008)
Гарина Н. В. - Библиотека и издательство ОГМУ. 10 лет сотрудничества (2008)
Ржевцева Н. Л. - Анализ комплектования фонда университетской библиотеки (2008)
Шпукал Л. І. - Створення корпоративних проектів бібліотеками україни як складова вільного доступу до наукової інформації (2008)
Савенкова Л. В. - Електронна каталогізація рідкісних видань з фондів Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2008)
Кукатова Г. И. - Универсальная научная библиотека как инициатор корпоративного взаимодействия библиотек региона (2008)
Самохвалова О. Ю. - Новое в автоматизированном обслуживании читателей ЦНБ Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (2008)
Богданович О. В. - Опыт компьютеризации Научной библиотеки Одесской национальной юридической академии (2008)
Березная Т. И. - Lib Navigator – профессиональный инструмент поиска и заимствования записей (2008)
Березная Т. И. - Создание и распространение электронной картотеки статей подписным библиографическим агентством (2008)
Фонкич Б. Л. - Греческие рукописи Oдессы (2008)
Рамазанова Д. Н. - Греческие списки сочинений основателей славяно-греко-латинской академии братьев Лихудов в рукописных собраниях Одессы и Харькова (2008)
Лифщиц А. Л. - Рукописный роман в книжном собрании XVIII века: роман "Азиатская Баниза" в библиотеках Воронцовых и Юсуповых (2008)
Кобяк Н. А. - Рукопись в поисках владельца (2008)
Бачинська О. А. - Колекція церковної періодики у фондах Наукової бібліотеки ОНУ як історичне джерело для вивчення повсякденної історії, освіти, господарства населення України у другій половині XIX ст. (2008)
Раскина Е. Ю. - Значение историко-литературного архива П. Н. Лукницкого для изучения творчества Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой (2008)
Алексеенко М. В. - Произведения испанских просветителей XVIII в. в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2008)
Сорокина Л. В. - Культуроним Москвы в романе М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (2008)
Пигулевская И. В. - Труды итальянского эрудита Л. А. Муратори в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2008)
Непомнящий А. А. - Судьба личной библиотеки Арсения Маркевича: версии, домыслы, документы (2008)
Великодная И. Л. - "Рассеянные книжные собрания" в фондах университетской библиотеки: закономерности и случайности (2008)
Ленчиненко М. В. - Семейная дворянская библиотека Муравьевых в университетском собрании (2008)
Полевщикова Е. В. - О книжных приобретениях М. С. Воронцова во Франции (2008)
Аристова Л. Ю. - Концепция учебной библиотеки на примере "славянской" библиотеки О. М. Бодянского (2008)
Калмыкова М. М. - Терентий Иванович Вяземский и его библиотека (из истории формирования фондов библиотеки ТНУ) (2008)
Музичко О. Є. - Наукова, публіцистична та літературна спадщина професора І. А. Линниченка (1857–1926): проблема бібліографування (2008)
Великодная А. В. - Материалы для изучения истории и культуры лужицких сербов в библиотеке Анджея Кухарского (2008)
Кульчицький С. В. - Видання, присвячені 140-річчю Одеського університету, Бачинська О. А. (2008)
Павленко Г. В. - Нове довідкове видання, Таран Л. В. (2008)
Гребцова И. С. - Материалы об участии преподавателей Новороссийского университета в деятельности благотворительных организаций Одессы в фондах Научной библиотеки ОНУ, Гребцов В. В. (2009)
Мерзлякова С. А. - К истории византологии в Новороссийском университете: по фондам Научной библиотеки ОНУ (2009)
Мурашко О. С. - Сторінками рідкісних видань: розвиток психологічної науки в Одеському (Новоросійському) університеті, Кочмар В. С. (2009)
Полевщикова Е. В. - От "Комнаты редких книг" до университетского Музея книги, Савельева Е. В. (2009)
Непомнящий А. А. - Крымоведение в корпусе ориенталистической библиографии (XIX — первая треть XX века) (2009)
Самодурова В. В. - Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. XX ст (2009)
Музичко О. Є. - Одеські бібліографічні товариства в науковому та громадському житті першої третини XX ст. (2009)
Шахин Ю. В. - К биобиблиографии российских революционеров кон. XIX — нач. XX века (2009)
Назарчук Т. Б. - З історії розвитку краєзнавчих бібліографічних студій у Кримській АСРР (2009)
Калінку В. В. - Первинний погляд на бібліографію творів Антонія Флоровського: "одеський" період (2009)
Макміллан О. Д. - До питання про кількісний вимір праць М. Г. Попруженка (1866-1944) (2009)
Хобта О. І. - Типологічне "обличчя" театральної періодики Одеси кінця XIX — початку XX століття (2009)
Кушнір О. Ю. - Тематика газетно-журнальної публіцистики Юрія Липи 1929-1943 рр. (варшавський період творчості) (2009)
Алексеенко М. В. - Литература об экваториальной экспедиции Французской академии наук в Южную Америку (1735-1744) (2009)
Бережок Е. В. - Французские периодические издания XVIII в. в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова (2009)
Великодная А. В. - Польские старопечатные издания в книжной коллекции А. Кухарского (2009)
Пигулевская И. В. - Беневенто в "Исторических записках" Стефано Борджа (2009)
Ляшенко О. Л. - "Московсько-українська фразеольоґія" В. Г. Дубровського у світлі сучасного розуміння проблем перекладознавства (2009)
Егоренков И. С. - Книга М. Э. Поснова "Гностицизм II века и победа христианской церкви над ним" (Киев, 1917) в фондах Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова (2009)
Ковальчук Г. І. - Інформаційне забезпечення комплексних наукових досліджень острова Зміїний в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (2009)
Самойлов Ф. О. - Про роль Новоросійського університету в розвитку благодійності та меценатства (2009)
Подрезова М. А. - Летопись Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова в событиях и фактах. Ч. 1. Первоначальные годы, Самодурова В. В. (2010)
Барвінська П. І. - Німецькомовні видання кінця ХІХ — початку XX ст. про історію Східної Європи у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2010)
Кочмар В. С. - Епархиальные ведомости как источник изучения православия юга Украины (2010)
Музичко О. Є. - Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С. Я. Борового, Ф. Є. Петруня, І. Я. Фааса з киянами Ю. О. Меженко та Б. І. Зданевичем (2010)
Назарчук Т. Б. - Розвиток бібліографічних досліджень громадськими науковими організаціями Криму в 20-ті роки ХХ століття (2010)
Пружина В. П. - Освіта — сьогодні. Кар'єра — завтра. Успіх — завжди (2010)
Бахчиванжи А. П. - Книги с автографами П. М. Бицилли в университетской библиотеке (2010)
Мерзлякова С. О. - Наукова спадщина М. Є. Слабченка (2010)
Мурашко О. С. - "Степова столиця України" та династія Симиренків (2010)
Савельева Е. В. - Незабываемый образ: из воспоминаний о В. С. Фельдмане (2010)
Алєксеенко М. В. - Португальские издания из коллекции Ромуальда Губе (2010)
Бережок Е. В. - Военно-топографические описания побережья Черного моря в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова (2010)
Ляшенко О. Л. - Польські стародруки з "розпорошених" колекцій університетської бібліотеки (2010)
Пигулевская И. В. - Итальянские издания XV – XVII вв. из книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко (2010)
Полевщикова Е. В. - Книги из библиотеки С. А. Соболевского в книжном собрании Одесского национального университета (2010)
Зайченко А. В. - Репозитарій відкритого доступу — архів наукової інформації ОНУ імені І. І. Мечникова (2010)
Сербин О. О. - Тенденции развития классификационных информационно-поисковых языков в Украине (конец ХХ – начало ХХІ ст.) (2010)
Новікова Л. В. - Етнічна та конфесійна історія південноукраїнських міст кінця XVIII — першої половини ХІХ ст. у виданнях одеських науковців: новий етап історичного синтезу (2010)
Ваксман Ю. Ф. - Из истории развития физической науки в Одесском университете (2010)
Шинкарук А. І. - М. М. Ланге: історія та сучасність (2010)
Яковенко С. І. - Наукова спадщина М. М. Ланге (2010)
Кочмар В. С. - Міжнародні зв'язки Новоросійського університету в бібліотечній сфері, Мурашко О. С. (2011)
Мерзлякова С. О. - Організація роботи Наукової бібліотеки Одеського державного університету за часи керування Миколи Володимировича Павлюка (1951-1960 рр.) (2011)
Бахчиванжи Г. П. - До історії вивчення філософії в Одеському (Новоросійському) університеті (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені I. I. Мечникова), Єлпатьївська В. С. (2011)
Полевщикова Е. В. - Французы в книжной торговле Одессы в первой половине XIX в. (по материалам книготорговых каталогов) (2011)
Полякова Ю. Ю. - Театральная периодика Харькова (1917-1933): типология, тематика, проблематика (2011)
Самодурова В. В. - Журнал "Вестник опытной физики и элементарной математики" в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2011)
Ляшенко О. Л. - Польська релігійна література ХVІІ-ХVІІІ ст. в університетській бібліотеці (2011)
Усатенко І. М. - Книги з Української державної бібліотеки ім. Т. Шевченка в книгосховищі Одеського національного університету імені I. I. Мечникова (2011)
Алексеенко М. В. - Книги из коллекции Яна Снядецкого в библиотеке Ришельевского лицея: к истории формирования лицейского собрания (2011)
Бережок Е. В. - Картографические материалы в библиотеке графа Александра Григорьевича Строганова (2011)
Великодная А. В. - Польские периодические издания конца XVIII - первой половины XIX вв. из библиотеки Анджея Кухарского (2011)
Пигулевская И. В. - Прижизненные издания трактатов итальянских гуманистов ХV-ХVI вв. в книжной коллекции математика И. Ю. Тимченко (2011)
Березин С. Е. - Антиковед, библиотекарь, публицист: новые материалы к биографии И. И. Дусинского (1879-1919) (2011)
Музичко О. Є. - Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. (2011)
Подрезова М. А. - Информационно-аналитическая деятельность современной библиотеки (2011)
Костирко Т. М. - Університети України: приєднання до руху відкритого доступу (2011)
Ларенкова С. В. - Збереження фондів: загальні тенденції діяльності (з досвіду роботи бібліотек) (2011)
Мигунова Т. С. - Сохранность достояния человечества: миф или реальность? (из опыта работы библиотек) (2011)
Білоусова Л. Г. - Святині православної духовності, Желясков С. А. (2011)
Гребцова И. С. - Ценное издание комплекса источников по современной истории Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2011)
Кухаренко В. А. - И мы не лыком шиты! (2011)
Алексеенко М. В. - Пожертвования и дары частных лиц как важные источники пополнения книжного фонда библиотеки Ришельевского лицея (2012)
Єлпатьївська В. С. - Вивчення юдаїки та ізраілезнавство в Одесі, Петріківська О. С. (2012)
Кочмар В. С. - Рукописна та книжкова спадщина України (2012)
Мерзлякова С. О. - Дивосвіт українського рушника (2012)
Мурашко О. С. - Рослини-символи Старого та Нового світу в бібліографічних джерелах, Немерцалов В. В. (2012)
Полевщикова О. В. - "Путешествия Джона Мандевиля" в книжном собрании М. С. Воронцова (2012)
Полякова Ю. Ю. - Разговор книгопродавца с поэтом: "Театральный альманах" А. Плюшара в контексте театральной публицистики первой трети XIX века (2012)
Бережок Є. В. - Военная книга конца XVIII – начала XIX вв. в?библиотеке графа А. Г. Строганова (2012)
Бахчиванжи Г. П. - Вчений Я. Я. Вальц як популяризатор і організатор науки (2012)
Музичко О. Є. - Професор Новоросійського університету та Одеських вищих жіночих курсів О. П. Доброклонський: біобібліографічний нарис (2012)
Подрезова М. О. - Информационное обеспечение науки и образования в Научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова (2012)
Малютіна Н. П. - Горизонти української видавничої справи (1917-1930) в контексті національного відродження (2012)
Мисечко А. І. - Українська видавнича спадщина в Одесі: ще один крок у науковому дослідженні (2012)
Музичко О. Є. - "БІбліотека студентів-грузинів міста Одеси" у складі бібліотеки Новоросійського університету: обставини заснування та існування (2012)
Боєва А. Р. - Із джерел про історію швейцарських колоністів на півдні України (2012)
Гребцова И. С. - Отдел иностранных известий в прессе Новороссийского края и Бессарабской области в первой половине XIX ст (2012)
Самодурова В. В. - Листая старые страницы: о строителях главного здания Новороссийского университета (2012)
Ляшенко О. Л. - Рідкісні видання граматик української мови в зібранні університетської бібліотеки (2012)
Великодная А. В. - Польские старопечатные издания в университетской библиотеке: из истории формирования коллекции (2012)
Левченко В. В. - Сергей Леонидович Рубинштейн: грани интеллектуальной биографии одесского периода (1910-1920-е гг.) (2012)
Галаган Л. Н. - Фонд президентов Украины как содержательная особенность структури национальной библиотеки (2012)
Сербин О. О. - Развитие классификационных систем как объект исследования в аспекте эволюции и оптимизации систематизации информации (2012)
Бачинська О. А. - "Один только безсовестньій отказывается от призыва в совестный суд" , Гребцова І. С. (2012)
Дзиговський О. М. - Ґрунтовне дослідження з історії кримознавства та бібліотечної справи на півдні України (2012)
Алексеенко М. В. - Дар профессора П. В. Беккера библиотеке Ришельевского лицея (2013)
Левченко В. В. - Судьбы сотрудников Научной библиотеки Одесского университета на фоне социально-политических трансформаций первой трети XX века (2013)
Гребцова И. С. - Материалы личного происхождения как источник изучения деятельности педагога и публициста М. П. Розберга в Одессе (2013)
Мурашко Е. С. - Одесский политехнический институт: предыстория открытия в публикациях одесской периодической печати второй половины XIX -начала XX вв, Самодурова В. В. (2013)
Полевщикова Е. В. - Отечественная война 1812 года в книжном собрании Н. К. Шильдера: книги с автографами (2013)
Подрезова М. О. - Бібліографічна культура періодичного видання як напрямок інформаційно-аналітичної діяльності бібліотеки (2013)
Великодная И. Л. - Новый каталог: Польские старопечатные издания в научной библиотеке Одесского Национального университета имени И. И. Мечникова (2013)
Самодурова В. В. - Геополитический изгой: жизнь и смерть И. И. Дусинского (1879-1919) (2013)
Сербин О. О. - Первая документная классификация на украинском языке: исторический обзор и анализ структуры (2013)
Заболотна Д. В. - Одеські художники-нонконформісти 1960-70-х рр., Савченко В. В. (2013)
Музичко О. Є. - Три маловідомі рецензії на ювілейні видання з історії Одеського державного університету імені І. І. Мечникова: автори, тексти, контексти (2013)
Бережок Е. В. - Туристические путеводители конца XVIII-XIX вв. (по материалам строгановского фонда Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) (2013)
Ляшенко О. Л. - Маєток Грабовських Луково – Великопольський культурний осередок (2013)
Боєва А. Р. - Наукова бібліотека університету: погляд крізь призму світового рейтингу Webometrics (2013)
Бачинська О. А. - Образ України та українців в середньовічній та ранньомодерній Європі (2013)
Інформація для авторів (2013)
Подрезова М. О. - Стратегія розвитку Наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства (2014)
Якуніна Н. В. - Про деякі аспекти роботи бібліотек ВНЗ в 2013 році (2014)
Давидова А. О. - Бібліографія шевченкознавства в Харківському університеті, Полякова Ю. Ю. (2014)
Алексеенко М. В. - "Рассеянные" книжные коллекции в вузовской библиотеке: из опыта исследования и реконструкции (2014)
Журавлева И. К. - Электронные ресурсы отдела книжных памятников и ценных изданий ЦНБ ХНУ имени В. Н. Каразина: открытый доступ для исследований, Самохвалова О. Ю. (2014)
Бабічева О. Г. - Інноваційні методи обслуговування читачів у бібліотеках вищих навчальних закладів Харківського зонального методичного об’єднання, Журавльова І. К. (2014)
Бахчиванжи Г. П. - Інформаційно-аналітичний сектор університетської бібліотеки (2014)
Жменько О. В. - Нові форми участі бібліотеки університету у процесі виховання майбутнього фахівця (2014)
Костирко Т. М. - Наукометричний аналіз дисертаційного фонду Наукової бібліотеки НУК на допомогу поліпшенню публікаційної активності науковців університету, Бондар І. В. (2014)
Красікова О. Ю. - Наукова бібліотека та інтернет: взаємодія інформаційних джерел, актуальні проблеми сьогодення (2014)
Мороз Н. В. - Механізм розповсюдження наукових публікацій у глобальній науковій мережі (на прикладі наукових журналів ЧДІЕУ) (2014)
Петрухно Ю. Є. - Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика (2014)
Поліщук М. О. - Модернізація вищої освіти та роль бібліотечно-інформаційних технологій у формуванні інформаційної культури студента (2014)
Пружина В. П. - Трансформація вузівської бібліотеки: нові можливості у видавничій діяльності (2014)
Ржевцева Н. Л. - О возможностях применения библиометрических методов в историко-научных исследованиях (2014)
Савенкова Л. В. - Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки (2014)
Цокало О. О. - Місце бібліотеки МНАУ у системі наукових комунікацій, Ткаченко Д. В. (2014)
Гребцова И. С. - Восточная Европа глазами западноевропейских исследователей (2014)
Інформація для авторів (2014)
Полякова Ю. Ю. - Издательская деятельность Харьковского государственного театра русской драмы (1933-1941) (2014)
Самодурова В. В. - Человек двух страстей. Гербарная коллекция библиотекаря П. С. Шестерикова (2014)
Сербин О. О. - Содержательная эволюция библиотечно-библиографических классификационных систем на украинском языке (1919-1961 гг.) (2014)
Бахчиванжи Г. П. - Представники духовної освіти в структурі Новоросійського університету (2014)
Заболотна Д. В. - Шевченкознавчі студії в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова: витоки та сучасність (2014)
Бережок Е. В. - Туристические путеводители конца XVIII-XIX вв. (по материалам Строгановского фонда Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) (2014)
Великодная А. В. - Шевченкиниана в книжных коллекциях Научной библиотеки ОНУ: именные фонды М. В. Терещенко, Б. А. Лупанова, Ф. Е. Петруня (2014)
Ляшенко О. Л. - Від берегів Неви до Чорноморського узбережжя: мандрівка петербурзького "Варнака" одеськими книгозбірнями (2014)
Зайченко А. В. - "Biblio-Колегіум": нові інформаційні можливості для наукового середовища бібліотекарів (2014)
Кара Т. С. - Шляхами Кобзаревого світу (2014)
Інформація для авторів (2014)
Мусієнко Н. В. - Рекаталогізація серійних та продовжуваних видань: технологія і організація проведення в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова (2015)
Самодурова В. В. - "Всем, трудящимся на благо Новороссийского университета..." (2015)
Ложешник А. С. - З фронтових доріг до книжкових полиць (2015)
Великодна Г. В. - Владельческие записи на книгах из собрания Анджея Кухарского (2015)
Полевщикова О. В. - Книжные знаки, владельческие и дарственные надписи на книгах из собрания математика И. Ю. Тимченко (2015)
Соколов В. Ю. - "Феатрон или позор исторический" В. Стратемана – книжкова пам’ятка кириличного друку: історико-книгознавчий аналіз (2015)
Бикова Т. М. - Забезпечення якісного тематичного пошуку в електронному каталозі (з досвіду роботи НБ ОНУ імені І. І. Мечникова) (2015)
Kolesnykova T. O. - The role of the ukrainian university libraries in increasing representation of ukrainian science into global environment of scientific communications (2015)
Костирко Т. М. - Моніторинг інформаційного забезпечення користувачів Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Бєлодєд О. В. (2015)
Скаченко О. О. - Трансформація інноваційно-методичної діяльності бібліотеки університету (2015)
Тимошик М. С. - Добрі діла – оновляться… (2015)
Інформація для авторів (2015)
Соколов В. Ю. - Значення Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (1926) у розвитку бібліотечної справи України другої половини 20-х рр. ХХ ст (2015)
Гребцова И. С. - Материалы о деятельности братьев Виктора и Адама Арцимовичей в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета (2015)
Кара Т. С. - Українська історична повість першої половини ХХ століття: проблеми дослідження (2015)
Ложешник А. С. - "Солдати невидимого фронту": партизани та підпільники Одеського університету у роки Другої світової війни (2015)
Алексеенко М. В. - Одесские южнославянские знакомые В. И. Григоровича: по материалам именного книжного фонда Научной библиотеки Одесского университета (2015)
Бережок Е. В. - Владельческие записи и экслибрисы представителей рода Cтрогановых в книжном собрании графа Александра Григорьевича Строганова (2015)
Павлюк Н. В. - Отдел по славянской филологии профессора В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского государственного университета (публикация из архива В. С. Фельдмана и О. Ю. Ноткиной) (2015)
Бикова Т. М. - Методичне забезпечення електронної предметизації документів: особливості редагування предметних рубрик в АБІС Aбсотек Юнікод (2015)
Гавриленко А. Н. - Справочный электронный ресурс "Летопись ОНУ: даты, факты, события": история университета в информационном пространстве (2015)
Самодурова В. В. - Библиографы в контексте научного облика библиотеки ОНУ имени и. И. Мечникова: цели, задачи, новации (2015)
Сауленко Л. Л. - Рецензія на видання "Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра ХV-ХІХ cтоліть: каталог-альбом" (2015)
Інформація для авторів (2015)
Костицина А. В. - Дары ученых и сотрудников Одесского (Новороссийского) университета в фонде библиотеки ПГГПУ (2016)
Бургеля Д. И. - От неизвестного студента до известного выпускника Новороссийского университета (2016)
Великодна Г. В. - Складний життєвий шлях Артемія Григоровича Готалова-Готліба: до 150-річчя з дня народження (2016)
Ложешник А. С. - Діалог з історією дослідника античності Новоросійського університету – Струве Федора Аристовича (2016)
Польовик С. М. - Контент-аналіз польського видання "Річ Посполита"(Rzeczpospolita) як джерела формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня "Україна у відгуках зарубіжної преси" (2016)
Панченко И. В. - История создания сектора редкой книги Научной библиотеки Одесского Южноукраинского Национального Педагогического университета имени К. Д. Ушинского (2016)
Полевщикова О. В. - "Бібліотека для маленьких": англійська дитяча книга в книжковому зібранні Воронцових (2016)
Соколов В. Ю.. - Видання з астрономії, надруковані в Україні у XVIII ст.: історико-книгознавчий аналіз (2016)
Бикова Т. М. - Специфіка редагування бібліографічних записів в електронному каталозі: з досвіду НБ ОНУ імені І. І. Мечникова (2016)
Пружина В. П. - Вчимося впродовж життя: система розвитку персоналу в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2016)
Скаченко О. О. - Інноваційно-освітній проект "Скарби нації" та його реалізація у Науковій бібліотеці КНУКІМ (2016)
Руденко С. Б. - Про інноваційність видання Наукової бібліотеки КНУКІМ "Петриківка: мальовничий дивосвіт" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Данилюк Н. Е. - Описательная каталогизация в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова: вопросы теории, истории, методики (2016)
Соколов В. Ю. - Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з’їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з’їзду) (2016)
Кобельський Д. В. - Історична проза на тему "козацтва" у зібраннях університетської бібліотеки та її роль у подіях Української революції 1917 - 1921 рр. (2016)
Мельниченко Е. А. - Румынские издания в именном фонде В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2016)
Ревенко Д. В. - Видання Українського наукового інституту книгознавства у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2016)
Бірюкова Т. Л. - Інтегративні властивості бібліотечних функцій: імплементація в освітньому електронному середовищі, Якубовська М. Г. (2016)
Костирко Т. М. - Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації (2016)
Грєбцова І. С. - Науковці Одеського національного університету: до 200-річча В. І. Григоровича (2016)
Подрезова М. О. - Погляд крізь століття: Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2017)
Алексеенко М. В. - Развитие библиотечного дела на юге Украины в 30-40-е гг. XIX века: деятельность библиотечных комитетов в Одесском Ришельевском лицее (2017)
Бикова Т. М. - Відділ наукової обробки документів та організації каталогів НБ ОНУ імені І. І. Мечникова: історія та досягнення (2017)
Мерзлякова С. А. - Становление каталогов библиотеки Новороссийского университета (2017)
Соколов В. Ю. - Культурно-просвітницька та бібліотечна діяльність народних домів комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Гребцова И. С. - Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова (2017)
Левченко В. В. - Європейський вектор Одеси у розвитку бібліотечної справи СРСР у першій половині ХХ ст.: біоісторіографічний ракурс (2017)
Бачинська О. А. - Інформаційний потенціал періодичного видання "Amsterdam" для створення "образу" України початку ХVІІІ ст. (із фондів наукової бібліотеки ОНУ) (2017)
Великодная А. В. - Дарственные надписи в книжном фонде А. Г. Готалова-Готлиба (на материале одесских изданий) (2017)
Шершун Т. М. - Особові архівні фонди в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2017)
Назаровець С. А. - Небезпека поширення псевдонаукових видань для розвитку науки в Україні, Назаровець М. А. (2017)
Швецова-Водка Г. М. - Українська метабібліографія (2017)
Власова О. І. - Роздуми про великого попередника (2017)
Інформація для авторів (2017)
Соколов В. Ю. - Діяльність одеського бібліотечного об’єднання у 1920-х рр. (2018)
Грєбцова І. С. - Співробітництво факультету історії та філософії і Наукової бібліотеки ОНУ у руслі підготовки студентів-істориків: напрямки і перспективи (2018)
Левченко В. В. - Новые штрихи к просопографическому портрету одесского ученого-историка А. Г. ГОталова-Готлиба (2018)
Музичко О. Є. - Внесок південноукраїнських істориків у розвиток енциклопедичної справи (друга половина XIX – початок XX ст.) (2018)
Польовик С. М. - Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ (2018)
Самодурова В. В. - Маловідомий Михайло Григорович: бібліотекар, редактор, український військовий публіцист (2018)
Шершун Т. М. - Педагогічні студії М. М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду): до 160-річчя від дня народження вченого (2018)
Великодная А. В. - Архивариус и библиофил Антоний Мучковский (2018)
Полевщикова Е. В. - Книжные знаки в собрании Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки ОНУ (2018)
Самчук Л. І. - Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2018)
Швецова-Водка Г. Н. - Ноосфера как объект библиотечно-библиографических исследований (2018)
Гребцова И. С. - Биоисториография: традиции и новации в изучении высшего исторического образования в Украине (2018)
Прокопенко Л. І. - Рецензія на бібліографічний посібник "З Україною в серці відкриваємо світ" (до 20-річчя кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв) (2018)
Соколов В. Ю. - Культурно-просвітницька діяльність музеїв історії бібліотек: на шляху до збереження регіональної культурної спадщини (2018)
Левченко В. В. - Эпистолии О. Л. Вайнштейна к С. Я. Боровому: исторический источник истории жизни советских ученых 1940-х – 1970-х гг. (2018)
Ложешник А. С. - Історіографічний аспект вивчення історії Гетьманщини одеськими дослідниками ХІХ – першої третини ХХ ст. (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова) (2018)
Лучка Л. М. - Одеська книжкова спадщина ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Наукової бібліотеки ДНУ імені Олеся Гончара (2018)
Музичко О. Є. - Медальні роботи на історичну тематику у системі вищої освіти Одеси (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Шершун Т. М. - Науковий архів Бориса Олександровича Лупанова (1887–1959) у фондах Наукової бібліотеки імені І. І. Мечникова (2018)
Ревенко Д. В. - Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) (2018)
Фульмес В. С. - Покрайні записи на книгах приватної бібліотеки митрополита Анатолія (Дублянського) (2018)
Кропочева Н. М. - Дисертаційні дослідження з історії розвитку педагогічної науки і практики доби Української Революції на сучасному етапі: бібліометричний аналіз (2018)
Левченко В. В. - Життєдайне джерело спадщини української бібліотечної справи в персоналіях, Левченко Г. С. (2018)
Соколов В. Ю. - Передплатники публічних бібліотек та вартість бібліотечних послуг в Україні в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Бондарчук О. Б. - Педагогічна періодика 1917–1945 рр. у контексті сучасних історіографічних досліджень (2019)
Грєбцова І. С. - Літературні збірники у діяльності Одеського "товариства допомоги літераторам і ученим" (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Іващенко В. М. - Часопис "Новими стежками" в регіональній педагогічній періодиці україни 1922 року (освітній і соціокультурний вимір) (2019)
Левченко В. В. - "Очень тронули меня ваши теплые строки...": эпистолии Л. П. Гроссмана С. И.-Я. Боровому (2019)
Самодурова В. В. - Ювілей книги з продовженням: до 20-річчя від дня виходу в світ видання "Новороссийский университет в воспоминаниях современников", Купріянова Н. М. (2019)
Шульга Г. І. - Формування кінематографічної освіти в Одесі: сторінками журналу "Силуэты" (1922–1925) (2019)
Бережок Є. В. - "Gogoliana" у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : до 210-річчя з дня народження Миколи Васильовича Гоголя (1809–1852) (2019)
Polevshchykova E. V. - Voltaire’s oeuvres in the lyceum library (2019)
Опришко Т. С. - Інтернаціоналізація як стратегія розвитку академічних бібліотек, Тимофєєва Г. В. (2019)
Рубан А. І. - Видавнича діяльність університетських книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2019)
Діанова Н. М. - Українська інтелігенція в контексті становлення модерної нації (2019)
Мартинюк Е. І. - Рецензія на бібліографічний покажчик "Юдаїка в науковій бібліотеці ОНУ імені І. І. Мечникова", Никитченко О. Е. (2019)
Титул, зміст (2020)
Павлюк К. В. - Методичні підходи до розроблення нормативів і оцінки науково-дослідної праці на основі багатофaкторного кореляційно-регресійного аналізу (2020)
Клименко К. В. - Методичні підходи до оцінки результативності та ефективності науково-дослідної діяльності: світова практика, Савостьяненко М. В. (2020)
Любіч О. О. - Інноваційні боргові фінансові інструменти державних банків розвитку, Свистун А. О. (2020)
Olievska M. - The sustainable human capital development and financing of education in Europe and Ukraine, Romanov A., Bondarenko D. (2020)
Олейнікова Л. Г. - Удосконалення податкового контролю в Україні на основі реалізації інструментів плану beps та автоматичного обміну інформацією, Долженко І. І. (2020)
Рогозний С. А. - Міжнародна практика регулювання обліку орендних операцій: порівняльний аспект (2020)
Кулик В. В. - Аналіз галузевої структури економік Японії та України в рамках агрегованих моделей "витрати – випуск" (2020)
Корнєєва Ю. В. - Оцінка системи факторів впливу на прийняття інвестиційного рішення в умовах постіндустріальних трансформацій (2020)
Kushneruk O. - Performance assessment of reform in the field of ensuring Ukraine’s tax security, Alekseienko N. (2020)
Єфименко Т. І. - Академік Борис Патон – фундатор національного інноваційного розвитку (2020)
Błasiak W. - Największe zagadki natury — wszechświat i mózg (2020)
Charchuła J. - Koncepcja edukacji społecznej w ujęciu josé ortegi y gasseta i jej współczesne odniesienia (2020)
Ракітянська Л. - Історія світового музичного мистецтва в контексті взаємозв’язку емоційного та раціонального (2020)
Батечко Н. - Еволюція освітніх парадигм у сучасному науковому дискурсі, Михайліченко М. (2020)
Сисоєв О. - Професійна підготовка фахівців економічної галузі в контексті глобального сталого розвитку (2020)
Дічек Н. - Стратегія і тактика державної політики незалежної україни у галузі загальної середньої освіти (2020)
Скрипник Т. - Розвиток емоційного інтелекту учнів інклюзивних класів: ресурси технології "класний менеджмент", Аль-Хамісі Д., Мартинчук О., Бірюкова К. (2020)
Złociak M. - Wpływ postaw rodzicielskich na kształtowanie osobowości dziecka (2020)
Kowalska S. - Edukacyjne aspekty kształcenia w bezdomności (2020)
Слуцький Я. - Соціально-педагогічний супровід іноземних студентів: системний підхід (2020)
Jędrzejak L. - Aspiracje zawodowe uczniów liceum na przykładzie klasy z maturą polską i klasy z maturą międzynarodową (2020)
Lewandowska D. - Technologia informacyjna w pracy płockich przedszkoli na przykładzie publicznego przedszkola nr 33 im. Jean’a vanier i akademii przedszkolaka max w płocku, Korzan D. (2020)
Грищук О. - Доброчесність судді через призму сучасних соціальних трансформацій (2020)
Базов Є. - Доктрина action popularis у міжнародному судовому процесі: генезисний і ціннісний вимір (2020)
Фулей Т. - Свобода пересування в світлі практики ЄСПЛ: питання застосовності та ідентифікація обмеження, Кучів О. (2020)
Даценко В. - Концептуальні засади забезпечення найкращих інтересів дитини в міжнародному праві (2020)
Антонюк Н. - Роль приміток до статей Кримінального кодексу України для диференціації кримінальної відповідальності (2020)
Катеринчук К. - Особливості кваліфікації окремих злочинів проти здоров’я особи, Беспаль О. (2020)
Усатий Г. - Державно-правовий механізм протидії сучасній злочинності: шляхи удосконалення (2020)
Місечко М. - Щодо окремих проблемних положень інституту повідомлення про підозру за Кримінальним процесуальним законодавством України (2020)
Захист прав людини через суддівську освіту: кращі практики та вдосконалення стандартів: матеріали міжнародної регіональної конференції високого рівня (2020)
Програма міжнародної регіональної конференції високого рівня "Захист прав людини через суддівську освіту: кращі практики та вдосконалення стандартів" (2020)
Оніщук М. - Вітальне слово (2020)
Данішевська В. - Вітальне слово (2020)
Овсієнко А. - Вітальне слово (2020)
Городовенко В. - Вітальне слово (2020)
Брія Р. - Вітальне слово (2020)
Кент А. - Вітальне слово (2020)
Сундберг Ф. - Визначальне значення суддівської освіти в імплементації європейської конвенції з прав людини про захист прав людини і основоположних свобод на національному рівні (2020)
Оніщук М. - Стандарти суддівської освіти та їх вплив на здійснення правосуддя (2020)
Калніна-Кауне С. - Первинна підготовка в країнах ЄС. Короткий огляд. Методологія і зміст: підхід Латвійського суддівського тренінгового центру (2020)
Жоао Мануель да Сілва Мігель - Первинна підготовка кандидатів на посаду судді: місія Португальської суддівської школи (2020)
Хопма А. - Підготовка кандидатів на посаду судді: від професійного правника до відмінного судді (2020)
Халафов Е. А. - Стан первинної підготовки та підвищення кваліфікації суддів в Азербайджані (2020)
Жоао Мануель да Сілва Мігель - Періодичне навчання суддів за стандартами Європейської Конвенції та практики Європейського суду з прав людини: реалізація Центром судових досліджень Португалії (2020)
Клучиньська-Цикоцка А. - Підвищення обізнаності та зміна поглядів: польський досвід підвищення кваліфікації суддів в світлі Європейської конвенції з прав людини та практики ЄСПЛ (2020)
Фулей Т. І. - Впровадження практики ЄСПЛ у процес підготовки суддів в Україні: досягнення та виклики (2020)
Манасян А. - Підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів у контексті питань захисту прав людини: досвід Академії юстиції Республіки Вірменія (2020)
Періллі Л. - Підвищення кваліфікації суддів для ефективного захисту прав людини. мережа Gaius в Італії (2020)
Азнаурашвілі З. - Застосування практики ЄСПЛ в тренінгах: досвід Грузії (2020)
Пастрана Є. - Презентація курсів Ради Європи HELP з прав людини та їх національних версій (2020)
Янчарек Ш. - Навчання виконанню та виконання в навчанні: новий онлайн курс HELP з Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і виконання рішень Європейського суду з прав людини (2020)
Новини (2020)
Жорнокуй Ю. М. - Публічно-правові засоби інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в Європейському Союзі (2020)
Розгон О. В. - Фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових (2020)
Любчич А. М. - Стимулювання інновацій в державному секторі: зарубіжний досвід (2020)
Панфілова Д. А. - Криптовалютна детінізація: новели законодавства Європейського Союзу та значення для вітчизняного ринку (2020)
Подрез-Ряполова І. В. - Використання інноваційного підходу смарт-спеціалізації щодо забезпечення регіонального розвитку в Україні (2020)
Мороз О. В. - Предмет цивільно-правового договору (2020)
Ніколенко М. О. - Предмет корпоративних договорів: актуальні господарсько-правові підходи до визначення (2020)
Свічкарьова Я. В. - Робота за викликом: чи є "час очікування" роботи – часом відпочинку (2020)
Райко М. С. - Оплата праці як один із важливих факторів матеріального стимулювання (2020)
Гоцуляк С. Л. - Правове регулювання санітарної справи на теренах Європи у ХІХ ст (2020)
Рижкова Ю. А. - Пакт Молотова – Ріббентропа як роковий вирок Європейського континенту (2020)
Гришина Н. В. - Принципи доброчесності та належного врядування у публічному управлінні (2020)
Маринів І. І. - Безпекова політика Європейського Союзу (2020)
Щеглаков І. Е. - Спортивні змагання як нетиповий спосіб визнання ad hoc в міжнародному праві (2020)
Оніщук М. - Пряма дія Конституції та імплементація її положень в адміністративному судочинстві, Савчин М. (2020)
Фулей Т. - Дискримінація як наслідок впливу ґендерних стереотипів на вмотиво-ваність судового рішення (2020)
Коваленко І. - Місце СОС-дитячих містечок у системі форм влаштування дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, в Україні, Римаренко І. (2020)
Киренко С. - Проблеми кримінально-правової охорони особи в Україні (2020)
Сингаївська І. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за примушування до шлюбу (2020)
Іщенко О. - У пошуках балансу між забезпеченням доступу до судових рішень та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування (2020)
Черненко А. - Чинний КПК України про затримання, Шиян А. (2020)
Коверзнев В. - Актуальні проблеми господарської діяльності комунальних комерційних підприємств в Україні (2020)
Міловська Н. - Роль судової практики у правовому регулюванні договірних відносин зі страхування (2020)
Матеріали міжнародної регіональної конференції високого рівня "Захист прав людини через суддііську освіту: кращі практики та вдосконалення стандартів (2020)
Смуш-Кулеша М. - Судовий захист соціальних та економічних прав, гарантованих Європейською соціальною хартією, у Польщі (2020)
Пушкар П. - Структурні та системні проблеми, визначені Європейським судом (конкретні елементи) (2020)
Анцупова Т. - Розширення консультативної компетенції Європейського суду з прав людини: значення та наслідки для національної судової практики (2020)
Камбреа І. - Роль Національного інституту магістратури Румунії в імплементації рішень Європейського суду з прав людини (2020)
Гудима Д. - Перегляд рішень національних судів на підставі рішень Європейського суду з прав людини: практика Великої Палати Верховного Суду (2020)
Калніна-Кауне С. - Що називають ефективним тренінгом? Як тренінгові інституції визначають навчальні потреби? Чи відповідає результат тренінгу Вашим очікуванням? (2020)
Періллі Л. - Зміна підходів у підготовці суддів. Методи та оцінка (2020)
Мустеата О. - Нові підходи у формуванні навчальних програм для підготовки суддів та кандидатів на посаду судді в Національному інституті юстиції Республіки Молдова (2020)
Камбреа І. - Особливі методи підготовки суддів у контексті дотримання прав людини (2020)
Савченко Г. - Психологічна підготовка в системі суддівської освіти: досвід Національної школи суддів України (2020)
Сімон М. - Інноваційні методи навчання при підготовці суддів в Угорщині (2020)
Азнаурашвілі З. - Як підвищити залученість, інтерес та кількість учасників (2020)
Шаповалова О. - Підготовка тренерів (тьюторів) як компонент формування ефективних спроможностей суддівських шкіл: досвід України (2020)
Бабко В. - Підготовка тренерів (тьюторів) як компонент формування ефективних спроможностей суддівських шкіл: досвід України (2020)
Клучиньська-Цикоцка А. - Розробка навчальних курсів, орієнтованих на потреби суддів: досвід Національної школи судівництвата прокуратури Польщі (2020)
Сіладдь Е. - Цільові групи для суддівської освіти в Угорщині (2020)
Кент А. - Ефективне залучення представників громадянського суспільства до навчання, що проводиться Національним суддівським інститутом (2020)
Керемедчієв С. - Огляд видів електронного навчання у діяльності Національного інституту юстиції Болгарії (2020)
Оніщук М. - Шановні пані та панове! (2020)
Сундберг Ф. - Узагальнення пропозицій до Київських рекомендацій міжнародної конференції (2020)
Оніщук М. - Кометарі щодо пропозицій до проекту Київських рекомендацій (2020)
Пушкар П. - Підсумкові коментарі (2020)
Оніщук М. - Заключна промова (2020)
Сундберг Ф. - Заключна промова (2020)
Київські рекомендації про зміст та методологію суддівської освіти з питань застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практики Європейського суду з прав людини та виконання рішень Європейського суду з прав людини (2020)
Новини (2020)
Дзюбата З. - Дистанційне викладання англійської мови як іноземної у синхронно-асинхронному освітньому середовищі (2020)
Pits I. - Pedagogical Conditions of Young Learners’ Social Competence Formation in the Educational Process of Modern Ukrainian Primary School, Byhar H., Shevchuk K., Makoviichuk O. (2020)
Білецька Г. - Порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів біології в університетах України і Польщі, Матеюк О. (2020)
Степанов О. - Використання соціальних мереж студентами-ветеринарами, що вивчають оперативну хірургію (2020)
Козьменко О. - Реформа вищої освіти – шлях до успіху американських студентів (2020)
Хамазюк О. - Структура, завдання та підготовка прикордонної поліції Словацької Республіки (2020)
Микитейчук Х. - Діагностичні методики для вивчення дітей на етапі підготовки до школи в Республіці Польща, Звоздецька В. (2020)
Олійник Н. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі на засадах праксеологічного підходу (2020)
Hupka-Makohin N. - Methodological Backgrounds of the English Language Professionally Oriented Listening Competence Formation of Economic Specialty Students (2020)
Барнич К. І. - Поняття та структура конституційно-правового механізму реалізації права на свободу думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (2019)
Бєлкін Л. М. - Проблема конституційності Закону України "Про очищення влади" у контексті позиції Венеціанської комісії (2019)
Левченко А. В. - До проблеми визначення поняття конституційного права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2019)
Міщенко А. В. - Теоретико-правові аспекти конституційно- правового обмеження соціально-економічних прав людини в країнах Європейського Союзу (2019)
Чечерський В. І. - Право вибору статі дитини: проблеми конституційно-правового регулювання (2019)
Баймуратов М. О. - Унікальне дослідження сучасного європейського конституціоналізму, Бочарова Н. В. (2019)
Кононенко Ю. С. - Чи справді народ є джерелом влади?, Джолос С. В. (2019)
Байрачна Л. К. - Due process of law: актуальні проблеми притягнення до відповідальності голови Конституційного Суду України, Федоровська М. А. (2019)
Каплін С. М. - Класифікація функції профспілок як суб’єктів конституційних правовідносин: основні доктринальні підходи (2019)
Курилюк Ю. Б. - Конституційні засади кримінологічного забезпечення прикордонної безпеки України (2019)
Кушнір І. П. - Актуальні питання забезпечення інформаційної приватності в діяльності Державної прикордонної служби України (2020)
Лукаш Т. В. - Конституційне право на справедливий суд у механізмі правової держави (2020)
Орєшкова А. Ф. - Організаційно-правові (інституційні) гарантії прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: теоретико-правовий аспект (2020)
Попович Т. П. - Права людини, пов’язані з розвитком цифрових технологій: окремі аспекти, Шаварин А. Т. (2020)
Пряміцин В. Ю. - Право українців на отримання безоплатної правової допомоги, Левіцька Н.О., Шамрай А.О. (2020)
Савченко А. М. - Особливості конституційно-правового регулювання обмежень права на приватну власність в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз (2020)
Чечерський В. І. - Право на застосування клітинної біоінженерії під час репродукції людини (2020)
Руснак Л. В. - Предмет доказування в конституційному судовому процесі, Щербанюк О. В. (2020)
Турянський Ю. І. - Становлення доктрини конституціоналізму (2020)
Харута В. Ф. - Доктринальні засади інституту народного вето (2020)
Бєлов Д. М. - Конституційно-правoвий статус особи: базові підходи, Громовчук М. В. (2020)
Білак О. П. - Транскордонне співробітництво як категорія конституційного права України (2020)
Гончаренко Г. А. - Розвиток правового підґрунтя забезпечення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки в Україні (2020)
Піддубний О. Ю. - Конституційно-правові засади адміністративного договору (2020)
Сітар Д. М. - Конституційні принципи розмежування та інтеграції в основі побудови системи публічної адміністрації (2020)
Туряниця О. О. - "Фізична культура" і "спорт" як базові категорії професійного спорту: конституційно-правовий аспект (2020)
Чепульченко Т.О. - Проблеми формування правової системи України, Гребенчук А. І. (2020)
Cherniak I. V. - Book review constitutional stability as an important prerequisite for stable democracy (2020)
Березовська В. - Інформаційні ресурси ізмаїльського архіву періоду російської імперії (2020)
Бойко-Гагарін А. - Російська фінансова політика та грошовий обіг Наддніпрянської України на шпальтах дорадянської періодичної преси: джерелознавчий аспект, Кулешов С. (2020)
Бондаренко О. - Жалувана грамота містам та міські положення 1870 та 1892 рр. у сучасній вітчизняній історіографії (2020)
Систематизація законодавства Російської імперії та розвиток фінансово-правової освіти наддніпрянщини в 30-40 рр. ХІХ століття (2020)
Сустрєтов А. - Фальшиві асигнації доби наполеонівських війн: сучасна історіографія (2020)
Тимченко Р. - Стандартизація: історичні етапи становлення в Україні, Овсієнко А. (2020)
Файзулін Я. - Заходи радянських органів держбезпеки із дискредитації очільника ДЦ УНР Симона Петлюри, Яблонський В. (2020)
Холоденко В. - Діяльність археологічних експедицій наукових установ на сторінках видання Переяславщини (1945-1991) (2020)
Барабаш В. - Науково-дослідницька діяльність у процесі формування професійної компетентності студентів-інформаційників, Глєбова Л., Мехеда А. (2020)
Довбня Л. - Постать Івана Франка в історії Української мовознавчої науки, Товкайло Т. (2020)
Жам О. - Характеристика джерел вивчення історії становлення музею народної архітектури та побуту середньої Наддніпрянщини (2020)
Isaikina О. - Socio-communicative and information aspects of training of documentaries in the conditions of distance learning, Zlenko A. (2020)
Коломієць О. - Формування інформаційної культури майбутнього фахівця у контексті сучасних освітніх завдань, Головата О. (2020)
Литвинська С. - Професійна підготовка документознавців у закладах вищої освіти України, Сібрук А (2020)
Магомедов А. - Становлення відносин Україна-НАТО в умовах зовнішньополітичних викликів безпеці України: 1990 –і рр. (2020)
Орлик В. - Інформаційний потенціал офіційних сайтів музеїв у нумізматичних дослідженнях та популяризації діяльності музейних установ, Орлик С., Лузанова А. (2020)
Шевчук О. - Сайти новин як джерело до вивчення фальшивомонетництва в Україні, Бойко-Гагарін А. (2020)
Шимченко Л. - Громадянський контекст консолідації українського соціуму (2020)
Bysaga Yu. - Medicines: constitutional and legal regulation on restriction of the property right concerning technology transfer subjects and the right to conduct entrepreneurship on import of medicinal products in conditions of conflict and temporary occupation (2020)
Buletsa S. - Life and the right to life as the basic constitutional right of a person (2020)
Harahonych O. - Constitutional right to entrepreneurial activity: theoretical and legal aspect (2020)
Deshko L. - Constitutional right to own, use and dispose the results of intellectual and creative activity: "justified expectation" for obtaining property subject to legal protection (2020)
Zaborovskyy V. - "Success fee" as an important component of ensuring the constitutional right of a person to professional legal assistance (2020)
Popovych T. - The right to gender identity: the basic principles for understanding and legal enforcement (2020)
Strieltsova O. - Constitutionalization of the association process between Ukraine and European union: meaningful and implementating aspects, Prylutskyi S. (2020)
Shcherbanyuk O. - Constitutional identity in the argumentation of decisions of constitutional courts (2020)
Mishyna N. - Ukrainian municipal reform: constitutional basis (2020)
Shatilo V. - General scientific approaches to defining the functions of the constitutional mechanism of state power (2020)
Титул, зміст (2020)
Цирульник О. Т. - Розроблення методу оцінювання роботоздатності та залишкової довговічності магістральних трубопроводів з експлуатаційним макророзшаруванням, Крет Н. В., Звірко О. І., Никифорчин Г. М. (2020)
Юзефович Р. М. - Пристрої для виявлення дефектів на ранніх стадіях їх зародження при визначенні технічного стану механізмів, Яворський І. М., Мацько І. Й., Личак О. В., Трохим Г. Р., Дзерин О. Ю., Стецько І. Г. (2020)
Гижко Ю. І. - Підвищення надійності та подовження ресурсу вітроустановок за рахунок регулюючих засобів та систем діагностики, гармонізованих з європейськими стандартами, Головко В. М., Гуторова М. С., Зварич В. М., Коханєвич В. П., Кудря С. О., Мислович М. В., Остапчук Л. Б. (2020)
Чекурін В. Ф. - Підхід до автоматизації управління газотранспортною системою України, Пономарьов Ю. В., Притула М. Г., Химко О. М. (2020)
Бабак В. П. - Розроблення методу, методики та засобів контролю елементів будівельних машин та металевих конструкцій з використанням магнітострикційного ефекту, Куц Ю. В., Богачев І. В., Хайдуров В. В., Зварич В. М., Мислович М. В., Щербак Л. М., Гижко Ю. І., Гуторова М. С., Остапчук Л. Б. (2020)
Мінаков С. М. - Моніторинг напруженого стану мостової пролітної споруди під час монтажу методом насування, Учанін В. М. (2020)
Почапський Є. П. - Портативні засоби діагностування виробів та елементів конструкцій за параметрами пружних хвиль різної природи, Клим Б. П., Мельник Н. П., Толопко Я. Д., Долішній П. М., Великий П. П. (2020)
Баглай А. В. - Використання особливостей технології та режимів роботи прокатних клітей з діагностичною метою (2020)
15 Міжнародна конференція "Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів" (Корозія-2020) (2020)
Неруйнівний контроль при спорудженні трансаляскінського трубопроводу (2020)
Атестаційний центр з неруйнівного контролю при ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Програми професійної підготовки на 2021 р. (2020)
Contents (2020)
Kovalenko Y. - Effect of sulfate ion environment on physical and mechanical durability of cement products modified by cellulose ethers, Klymenko A., Tokarchuk V., Sviderskyi V. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського