Krivulya S. - Approval of the technology of carbon dioxide injection into the V-16 water driven reservoir of the Hadiach field (Ukraine) under the conditions of the water pressure mode, Matkivskyi S., Kondrat O., Bikman Y. (2020)
Trofimov I. - Analysis of rocket fuels and problems of their application on the example of Ukraine, Boichenko S., Shamanskyi S. (2020)
Chaikovskaya E. - Complex mathematical modeling of heat pump power supply based on wind-solar network electrical system (2020)
Mytrofanov O. - Improvement of the control process of the heat treatment of iron ore pellets in the preheating area of the conveyor-type roasting machine (2020)
Prikhna T. - Investigation of mechanical characteristics of materials based on refractory borides, Lokatkina A., Moshchil V., Barvitskyi P., Borimsky O., Ponomaryov S., Haber R., Talako T. (2020)
Shcherban V. - Study of the dynamics of stress formation in glass during a thermal hardening, Zhdanyuk N., Plemyannikov M. (2020)
Abd El-Maksood A. M. - Design and analysis the operation of Schmitt trigger circuit in radiation environment (2020)
Pyrohov T. - Determining the distribution of temperature fields in construction elements of shell-and-tube heat exchangers using analytical and numerical heat and hydraulic calculations, Korolev A. (2020)
Liashenko A. - Investigation of hydrocarbon solvents for the control of paraphyn-hydrate deposits in oil wells (2020)
Abstract and References (2020)
Киричок П. - Шановні науковці! (2020)
Гавенко С. Ф. - Дослідження впливу способів нанесення зображень на якість паковань, виготовлених з кашированого мікрогофрокартону, Бернацек В. В., Лабецька М. Т. (2020)
Палюх О. О. - Удосконалення технології скріплення книжкових блоків зшитих нитками, Дзядик Є. А. (2020)
Іванко А. І. - Моделювання процесу витрат повітря у камері пневмомарзана ротаційного висікального модуля, Пасічник В. П. (2020)
Зенкін М. А. - Забезпечення збору, обробки та зберігання інформації в системі управління якістю продукції (2020)
Андрійчук М. Т. - Українське питання на шпальтах тижневика "Московскіє новості" за 1989 рік (2020)
Тріщук О. В. - Електронне навчальне видання в системі соціальних комунікацій, Фіголь Н. М., Кір’як В. С. (2020)
Akdenizli F. - Historical Roots of Contemporary Turkish Graphic Design (2020)
Осипова Т. Г. - Використання ефекту зорових ілюзій в ілюстрації, Цах В. В., Шаповаленко М. В. (2020)
Шевченко В. Е. - Організація онлайн-навчання під час карантину через COVID-19 (2020)
Velychko O. - Department of the Reprography in the Context of Modern Requests of Society (2020)
Покажчик навчальних закладів, наукових установ, організацій, де працюють автори (2020)
Іменний покажчик авторів (2020)
Реферати (2020)
Гребініченко Г. О. - Пренатальне визначення вісцеро-абдомінальної диспропорції при гастрошизисі у плода та її клінічне значення , Гордієнко І. Ю., Гребініченко Г. О., Гордієнко І. Ю., Слєпов О. К., Тарапурова О. М., Сорока В. П., Величко А. В., Мигур М. Ю., Пономаренко О. П. (2020)
Сафонов Н. К. - Идентификация метастазирования в кости скелета у больных раком молочной железы и предстательной железы: маркеры костного метаболизма и МРТ диагностика, Дроботун О. В., Туз Е. В., Вовк В. В., Колотилов Н. Н. (2020)
Король П. О. - 99mТс-ПСМА-радіонуклідна візуалізація раку передміхурової залози: інноваційне діагностичне направлення в ядерній медицині l diagnostic images, Ткаченко М. М., Волошин А. Ю. (2020)
Джужа Д. А. - Лучевая визуализация в радиационной онкологии (2020)
Kolotilov N. N. - Eschatology in oncology: life expectancy of untreated patients with malignant tumors (2020)
Kolotilov N. N. - Drugs of Radiological Pharmacology. Reprofiling: Caffeine (2020)
Інформація для авторів (2020)
Contents (2020)
Solodovnik G. - Development of an automated industrial dynamics system, Kovalenko K. (2020)
Mulesa O. - Development of elements of the concept of determining the future demand for medical services based on the results of analysis of data of different nature, Snytyuk V., Melnyk O., Nazarov V. (2020)
Rusanova S. - Modeling the costs of project transportation maintenance (2020)
Kovtun T. - Development of a cash flow model for the eco-logistics system project, Smrkovska V. (2020)
Akanova A. - Impact of the compilation method on determining the accuracy of the error loss in neural network learning, Kaldarova M. (2020)
Poloziuk K. - Neural networks and Monte-Carlo method usage in multi-agent systems for sudoku problem solving, Yaremenko V. (2020)
Bedrii D. - Application of models and methods of integrated risk management of stakeholders of scientific projects in conditions of uncertainty and behavioral economics, Danchenko O., Semko I. (2020)
Melnyk R. - Preliminary data classification by multilevel segmentation of histograms for clustering of hypercubes, Tushnytskyy R., Kvit R., Salo T. (2020)
Skytsiouk V. - Justification of the principles of coordinate theory based on the D’alembert’s principle and small movements, Ivanenko R. (2020)
Ashhepkova N. - Analysis of separate channels in a multi-connected control system (2020)
Onyshchenko S. - Modelling of changes in ship’s operational condition during transportation of oversized and heavy cargo, Melnyk O. (2020)
Abstract and References (2020)
Бахтіярова Х. - Дидактичне проєктування як умова професійного розвитку маийбутнього інженера-педагога, Романова Г. (2020)
Головко Н. - Інноваціийні педагогічні технологіії як метод активізаціії пізнавальноії діяльності студентів у фаховіий підготовці, Заруцька В., Черепаха А. (2020)
Деркач О. - Якість вищоії освіти Польщі у процесі трансформації освітньоії політики (2020)
Жиленко М. - Умови ефективного делегування повноважень менеджером закладу вищоії освіти (2020)
Кошечко Н. - Основні напрями психологічного консультування в розв'язанні внутрішньоособистісних конфліктів студентів і викладачів: зарубіжниий і вітчизняниий досвід (2020)
Кузьменко Н. - Імідж-образ викладача закладу вищоії освіти як складова професіийно-педагогічноії культури, Варварецька Г. (2020)
Марушкевич А. - Забезпечення якості освіти в сучасному ЗВО: актуальні ідеі? (2020)
Мієр Т. - Дидактична сутність поняття "підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація (2020)
Остапенко А. - Управлінська діяльність І. П. Львова на посаді завідувача кафедри педагогіки Чернігівського педагогічного інституту (1952?1958) (2020)
Поляк О. - Розвиток соціологічноії освіти в Украіїні (2020)
Постоюк Н. - Використання інформаційно-комунікаціийних технологіий у процесі дистанціийного навчання студентів закладів вищої освіти (2020)
Садовенко С. - Ключові умови розвитку психолого-педагогічноії компетентності викладача спеціальних дисциплін технічного коледжу (2020)
Спіцин Є. - Особливості професійноії підготовки вчителів початкових класів у зарубіжних країнах, Хміль Т. (2020)
Тулін К. - Законодавчий вимір функціонування системи освіти Румунії (2020)
Усатова І. - Побудова змісту підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров'язбережувальних технологій, Ткаченко В., Ведмедюк А. (2020)
Левицька Л. - Генеза формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки (ХХ – початок ХХІ століття (2020)
Contents (2020)
Dzyuba N. - Mathematical design of blangange recipes for horeca sphere and determination of their quality indicators, Bunyak O., Telezhenko L., Oliinyk M. (2020)
Demchuk I. - Improvement of the process of improving the quality of urea granules (2020)
Kontsevoy A. - Calculations of two-flow regeneration of activated methyldiethanolamine solution, Kontsevoi S. (2020)
Pavlychenko A. - Justification of dump parameters in conditions of high water saturation of soils, Adamchuk A., Shustov O., Anisimov O. (2020)
Odarchenko D. - Conducting commodity assessment of lactose free and ordinary (lactose) yoghurts on the example of Ukrainian producers, Spodar K., Karbivnycha T., Sokolova E. (2020)
Popova I. - The analisis of interaction of monosaccharides with aminoacids in food raw by quantum-chemical methods, Mayboroda O., Simurova N., Karmashov O. (2020)
Havriushenko K. - Analysis of the ethyl stearate properties as a new alternative to cocoa butter, Gladkiy F. (2020)
Serikbaeva A. - Quality and safety ensuring in the development of flavored spices based on greated cereals using the HACCP principles, Tnymbaeva B., Ibraimova S., Mardar M. (2020)
Samokhvalova O. - Manufacturing approaches to making muffins of high nutritional value, Kucheruk Z., Kasabova K., Oliinyk S., Shmatchenko N. (2020)
Abstract and References (2020)
Тарандушка Л. А. - Розробка функціональної моделі виконання технологічних процесів на автосервісних підприємствах (2020)
Волошин В. Н. - Комплексне технологічне оснащення адаптивного типу для токарної обробки кільцевих деталей, Луців І. В., Буховець В. М., Мельничук П. П. (2020)
Литвиненко О. А. - CAD-CAM технології проєктування та виготовлення деталей на верстатах з ЧПК, Бойко Ю. І., Яновський В. А. (2020)
Степчин Я. А. - Аналіз та вдосконалення алгоритмів модульного принципу створення металорізальних верстатів з ЧПК, Отаманський В. В. (2020)
Танович Л. - Исследования в области развития нового поколения металлообрабатывающих станков и процессов (2020)
Топільницький В. Г. - Дослідження впливу параметрів машини очищення коренеплодів від забруднень сухим способом на інтенсивність її функціонування, Ребот Д. П., Бойко М. В. (2020)
Гаращенко Я. М. - Раціональне розташування за методом Монте-Карло 3D-моделей виробів у робочому просторі установки пошарової побудови, Зубкова Н. В. (2020)
Коваленко Ю. І. - Дослідження вольт-амперних характеристик дротяної електронної гармати Пірса для електронно-променевої мікрообробки діелектриків, Бондаренко М. О., Антонюк В. С. (2020)
Майборода В. С. - Магнитно-абразивная обработка плоских поверхностей головками на постоянных магнитах, Слободянюк И. В., Джулий Д. Ю., Зелинко А. И. (2020)
Молчанов В. Ф. - Постановка нестаціонарної задачі фільтрування рідини у деформованому пористому середовищі (2020)
Sladkowski A. - Підвищення ефективності використання ріжучих елементів спеціальних фасонних фрез до верстатів КЖ20, Рубан В. М. (2020)
Шевченко О. В. - Забезпечення вібростійкості процесу розточування однолезовим інструментом на токарному верстаті, Ліщінер-Іващенко О. В. (2020)
Коренівська О. Л. - Технологія екстракорпоральної мембранної оксигенації як основа життєзабезпечення пацієнтів при гострих реанімаційних синдромах, Бенедицький В. Б., Нікітчук Т. М. (2020)
Базіло К. В. - Розрахунок електричного імпедансу п’єзокерамічного диска в області високих частот, Антонюк В. С., Полонський Л. Г., Головня В. Д. (2020)
Євсеєнко О. М. - Розробка апаратно-програмної системи керування мікрокліматом теплиці (2020)
Грабар О. I. - Аналіз та моделювання методів вимірювання зміни швидкості психологічної реакції людини на рухомі об’єкти для використання в розробці arcade-подібної гри, Морозов А. В. (2020)
Грабовський П. П. - Інфологічна модель бази даних інформаційної системи моніторингу процесу підвищення кваліфікації педагогів (2020)
Ісаєв А. М. - Дослідження та реалізація системи моніторингу стану автошляхів, Кузьменко О. В., Сугоняк І. І. (2020)
Колос К. Р. - Аналіз побудови клієнтських частин вебдодатків на основі Microfrontend підходу, Баранов А. І., Петросян Р. В. (2020)
Коротун О. В. - Система розпізнавання рукописних цифр з оцінкою якості, Марчук Г. В., Марчук Д. К., Талавер О. В. (2020)
Marusenkova T. A. - An algorithm for detecting the minimum allowable accelerometer sample rate for tracing translational motion along a Bezier curve (2020)
Yaremchuk S. I. - Modification of the random search method, Shupikov О. А. (2020)
Безвесільна О. М. - Використання методу двоканальності для підвищення точності нового п’єзоелектричного чутливого елемента системи стабілізації озброєння, Ткачук А. Г., Гуменюк А. А., Янчук В. М., Добржанський О. О. (2020)
Лактіонов І. С. - Результати розробки та дослідження комп’ютеризованої системи моніторингу кліматичних параметрів для сільськогосподарських об’єктів, Вовна О. В., Лебедєв В. А., Лактіонова Г. А. (2020)
Бойченко О. С. - Метод блокування доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на основі біометричної ідентифікації/аутентифікації користувачів, Гуменюк І. В., Сметанін К. В., Некрилов О. В. (2020)
Каращук Н. М. - Рупорна антена на основі заграничного прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та петлею зв’язку, Манойлов В. П., Нікітчук Т. М., Чухов В. В., Мартинчук П. П. (2020)
Ципоренко В. В. - Оцінка часової ефективності радіопеленгатора, що працює на основі безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгування, Ципоренко В. Г., Андреєв О. В. (2020)
Башинський С. І. - Удосконалення методики оцінки придатності використання будівельного піску як сировини для інших галузей промисловості, Котенко В. В., Скиба Г. В., Колодій М. А., Остафійчук Н. М. (2020)
Maksymova Е. О. - On the issue of creating a laboratory setup to study the gas hydrate dissociation processes, Saik P. B., Lozynskyi V. H. (2020)
Мамрай В. В. - Вплив режимних параметрів дискової машини на зношення алмазного інструмента, Коробійчук В. В., Криворучко А. О., Ковалевич Л. А., Заруцький С. О. (2020)
Міщенко О. С. - Особливості захисту підземних конструкцій проти спливання, Вапнічна В. В. (2020)
Соболевський Р. В. - Врахування анізотропії структурних показників покладів декоративного каменю при виборі раціонального напрямку розвитку гірничих робіт, Іськов С. С., Камських О. В., Шустов О. О., Леонець І. В. (2020)
Тверда О. Я. - Підвищення рівня екологічної безпеки під час вибухового руйнування скельних порід у кар’єрах, Ткачук К. К. (2020)
Фролов О. О. - Удосконалення методу визначення раціональних параметрів екскаваторно-автомобільних комплексів потужних кар’єрів, Косенко Т. В. (2020)
Чоботько И. И. - Рентгенофлуоресцентное исследование химического состава образцов породного отвала, Тынына С. В. (2020)
Шомко О. М. - Перспективи використання відходів деревини лісових господарств як біологічних енергетичних ресурсів, Іванська М. Ю., Бачинська О. М., Давидова І. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Contents (2020)
Zolkover А. - Evolution of theories of shadow economy formation, Kovalenko D. (2020)
Pletsan Н. - Theoretical and practical modeling innovation and trends developement in the competitiveness of the market of tourist services: regional aspect (2020)
Ivanchenko V. - Development of a model of sustainable development of entrepreneurship in agriculture (2020)
Mishchuk Ie. - Development of modern directions of estimatology in the economic security of the enterprise (2020)
Nusinov V. - Development of strategic guidelines for mining enterprises in the management of their business activities, Ishchenko M., Polishchuk I. (2020)
Muhammad A. I. - Mediating Influence of Islamic Microfinance on agricultural Antecedents and Agribusiness Performance in Jigawa state, Nigeria, Abubakar A. M., Fatima M. A., Salisu Y. (2020)
Inayati F. N. - The effect of locally-generated revenue, capital expenditure, and investment on economic growth in Lamongan (Indonesia), 2010–2019, Soesatyo Y., Witjaksono A. D. (2020)
Palekhova V. - The impact of technological innovations on employment in the financial sector, Kramarenko O. (2020)
Pidlisna O. - Analysis of the prospects for the formaion of a neo-industrial economy on the example of Ukraine (2020)
Pozniakova O. - Development of digitalization mechanism of institute of financial ombudsman on example of Ukraine, Dobosh N. (2020)
Abstract and References (2020)
Білорус О. Г. - Кінець ери глобалізації, деглобалізація, "нова” глобалізація чи перехід до ноосферного співрозвитку?, Власов В. І., Гасанов С. С., Ханін І. Г. (2020)
Кічурчак М. В. - Ринок банківських депозитів домогосподарств в Україні: структурні та регіональні особливості (2020)
Фролова Н. Б. - Оцінка впливу амортизаційної політики на міжнародну податкову конкурентоспроможність країн ОЕСР та України (2020)
Левицька С. О. - Оцінка економічної вигоди активів соціально відповідального бізнесу, Осадча О. О. (2020)
Колосова В. П. - Тенденції трансформації Бреттон-Вудських організацій у глобальному просторі (2020)
Паєнтко Т. В. - Діджиталізація урядової бюрократії в європейських країнах: корупційні ризики та антикорупційні ефекти, Федосов В. М. (2020)
Дробязко А. О. - Субординація рівнів фінансової інфраструктури та інструментарій банківського сегмента (2020)
Єфименко Т. І. - Академік Борис Патон – фундатор національного інноваційного розвитку (2020)
Жаліло Я. А. - Реалізація Цілей сталого розвитку як підґрунтя інтеграції просторового та регіонального розвитку, Ковалівська С. В. (2020)
Двігун А. О. - Адміністративно-територіальна реформа в Україні: інституціональні та організаційні заходи завершення (2020)
Іванова О. Ю. - Децентралізація влади: виклики для новообраних органів місцевого самоврядування, Іванов Ю. Б. (2020)
Єфименко Т. І. - Фіскальна безпека і децентралізація в умовах глобальних викликів і загроз, Гасанов С. С., Бартош С. В. (2020)
Диба М. І. - Альтернативні фінансові інструменти в умовах розвитку людиноцентричного бізнесу, Гернего Ю. О. (2020)
Дмитренко Т. Л. - Упровадження міжнародних стандартів регулювання ринку віртуальних активів в Україні, Любіч О. О. (2020)
Швець С. М. - Сценарна оцінка фіскальної про-інвестиційної експансії в Україні (2020)
Ловінська Л. Г. - Імплементація міжнародних рекомендацій щодо запровадження трирівневої моделі документації з трансфертного ціноутворення в Україні, Олійник Я. В., Кучерява М. В. (2020)
Хомин П. Я. - Функціональні трансформації і понятійно-термінологічні проблеми облікової політики (2020)
Ларин А. А. - Профессор Жовдак Валерий Алексеевич – к 70-летию со дня рождения, Морачковский О. К., Трубаев А. И. (2016)
Андреев А. Г. - Взаимное влияние соединений с натягами сопряженных с ними конструктивных элементов, Виноградский Д. Г. (2016)
Бреславський Д. В. - Препроцесорні програми для підготовки скінченноелементних сіток у випадку великих деформацій, Коновалов М. В., Татарінова О. А. (2016)
Грищенко В. М. - Варіант алгоритму одночасного приведення пучка двох матриць до ланцюгової форми (2016)
Костромицька О. А. - Комп’ютерне моделювання процесів пробиття металевих та металокерамічних пластин (2016)
Лавінський Д. В. - Магнітопружне деформування тіла із порожниною (2016)
Ловська А. О. - Удосконалення заходів щодо надійності закріплення несучих конструкцій кузовів вагонів на залізничних поромах (2016)
Мартиненко В. Г. - Чисельна методика визначення анізотропних в’язкопружних властивостей ортогонально армованого композиційного матеріалу, Львов Г. І. (2016)
Мартыненко Г. Ю. - Способы учета и моделирования сил сопротивления различной физической природы в механических динамических, колебательных и роторных системах, Марусенко А. Н. (2016)
Потопальська K. Є. - Огляд сучасних моделей розвитку корозійних пошкоджень та напрямів дослідження їх впливу на міцність і надійність елементів трубопровідних систем (2016)
Фомін О. В. - Аналіз існуючих та перспективних профілів складових елементів несучих систем одиниць рухомого складу залізниць, Логвіненко О. А., Бурлуцький О. В., Фоміна А. М. (2016)
Breslavsky D. V. - Web tools for long term strength data processing, Breslavska O. O., Kozlyuk A. V. (2016)
Breslavsky D. V. - Consideration the influence of residual stresses and creep strains on rolling the steel sheets, Mietielov V. О. (2016)
Gulyayev V. I. - Incipient Regimes of Drill Bit Whirlings on Uneven Bottoms of Deep Bore-Holes, Vashchilina O. V., Glazunov S. M. (2016)
Kurpa L. - Research of Nonlinear Vibrations of Laminated Shallow Shells with Cutouts by R-functions Method, Timchenko G., Osetrov A. (2016)
Morachkovska I. - Research of elasto-plastic bending of thin shells and plates by the R-functions method, Timchenko G., Lyubitskaya E. (2016)
Мороз А. В. - Разработка программы для автоматической генерации микроструктуры металлов на основе фотографий микрошлифов, Водка А. А. (2016)
Вихідні відомості (2016)
Вступне слово головного редактора до першого випуску Вісника "Юридичні науки” (2014)
Ортинський В. - Новітні методи дослідження адміністративно-правових явищ (2014)
Дитюк В. - Особливості організації управління органами внутрішніх справ на транспорті (2014)
Лесько Н. - Причини та умови виникнення адміністративних правопорушень серед дітей (2014)
Остапенко О. - Деякі питання класифікації учасників адміністративного провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчинені у галузі використання природних ресурсів України (2014)
Скочиляс-Павлів О. - Адміністративно-правова характеристика видів корупційних діянь у сфері освіти (2014)
Дембіцька С. - Кадрове забезпечення органів державної влади в Україні (2014)
Сірант М. - Вплив глобалізаційних процесів на формування потоків трудової міграції (2014)
Єсімов С. - Особливості предмета правової інформатики (2014)
Захаров В. - Інформаційне забезпечення підрозділів ДСБЕЗ щодо протидії злочинам у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2014)
Кость С. - Правовий газетний дискурс: ознаки, функції, підвиди (2014)
Токарська А. - Герменевтико-комунікативні концепти тлумачення правових текстів у ЗМІ і ЗМК, Кость С. (2014)
Гарасимів О. - Відповідальність та безвідповідальність: соціально-правова парадигма (2014)
Гарасимів Т. - Девіантна правосвідомість: синергетичний вимір (2014)
Настасяк І. - Соціальні детермінанти правового впливу (2014)
Романова А. - Ціннісно-правові властивості особи (2014)
Сливка С. - Філософські принципи у праві (2014)
Чорнобай О. - Феноменологічний зміст функцій фольклорного права (2014)
Шевців М. - Філософсько-правове розуміння категорії інтуїції філософами ХVІІ століття (2014)
Ярмол Л. - Захист свободи вираження поглядів Європейським Судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти) (2014)
Жаровська І. - Субстанція національного у правовій природі державної влади (2014)
Ряшко В. - Нігілізм як антипод правової культури та деформації правосвідомості, Ряшко О. (2014)
Попадинець Г. - Правова культура як важливий елемент правової системи України (2014)
Ковальчук О. - Питання вибору виборчої системи в Україні (2014)
Макарчук В. - Процеси радянізації Південної Бессарабії (1940–1946 рр. ) у документах державного архіву Одеської області у м. Ізмаїл: наукова розвідка, Шибко Є. (2014)
Терлюк І. - Формування і розвиток у вітчизняній політико-правовій думці концепції України як Малоросії (до витоків російських імперських ідеологем) (2014)
Цебенко С. - Сучасні православні уявлення про право людини на шлюб та сім’ю у світлі міжнародних стандартів (2014)
Гавриленко О. - Організаційно-правові засади функціонування фінансового апарату генуезьких колоній у Криму (за матеріалами Статуту 1449 р. ) (2014)
Дутко А. - Функціональна характеристика юридичних конструкцій (2014)
Литвинов О. - Функціональний аналіз запобігання злочинам (2014)
Богатирьов І. - Вплив історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні, Журова І. (2014)
Гривняк Л. - Вплив міжнародного чинника на скасування смертної кари в Україні (2014)
Гумін О. - Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину (2014)
Когутич І. - "Елітарність” у характеристиці злочинів (2014)
Паньонко І. - Суб’єкт злочину в законодавстві Київської Русі (2014)
Якимова С. - Детермінація злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2014)
Кравчук В. - Відкликання Голови виконавчого органу товариства (2014)
Бліхар М. - Правова природа договорів, які опосередковують здійснення іноземних інвестицій (2014)
Долинська М. - Порівняльний аналіз інституту спадкування за законодавством Київської Русі та незалежної України (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2014)
Капрельянц Л. В. - Функціональні продукти: генезис,сучасний стан і тенденції, Пожіткова Л. Г., Жук О. В., Білик О. А. (2020)
Соц С. М. - Виробництво круп і плющених продуктів при переробці зерна голозерного вівса та голозерного ячменю, Кустов І. О., Кузьменко Ю. Я. (2020)
Рудюк В. П. - Розроблення альтернативних рецептур сирних продуктів для використання у м’ясній промисловості, Пасічний В. М., Толюпа Т. І. (2020)
Власенко І. Г. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі, Семко Т. В., Поліщук Г. Є., Борова М. П. (2020)
Гетьман І. А. - Дослідження вуглеводно-амілазного комплексу борошна круп’яних культур і його сумішей з пшеничним, Михонік Л. А., Кухаренко І. О. (2020)
Махинько В. М. - Обгрунтування удосконаленої схеми виробництва спеціально випечених панірувальних сухарів, Махинько Л. В., Мельник І. А. (2020)
Страшинський І. М. - Вплив технології забою на формування функціональних показників м’яса, Пасічний В. М., Фурсік О. П. (2020)
Соломон А. М. - Обґрунтування складу і розроблення технологій десертних ферментованих продуктів функціонального призначення з використанням рослинних наповнювачів, Семко Т. В., Ножечкіна-Єрошенко Г. М. (2020)
Сімахіна Г. О. - Удосконалений спосіб отримання заморожених ягідних напівфабрикатів, Науменко Н. В. (2020)
Олішевський В. В. - Передова технологія використання гідрооксиду алюмінію на цукрових заводах України, Бабко Є. М., Пушанко Н. М., Українець А. І., Бабко Д. Є. (2020)
Васильківський К. В. - Створення і підтримання енерго- і масообмінних процесів у газорідинних середовищах, Максименко І. Ф., Чагайда А. О., Піддубний В. А., Ступак Ю. О. (2020)
Деренівська А. В. - Визначення раціональних параметрів забезпечення стійкості транспортних пакетів методами підвищення сил тертя між шарами тарних вантажів, Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В. (2020)
Якимчук М. В. - Дослідження впливу конструкцій захоплювальних пристроїв на динаміку роботи лінійних двигунів у мехатронних модулях переміщення упаковок, Кривопляс-Володіна Л. О., Мироненко С. М., Якимчук В. М. (2020)
Грибков С. В. - Розробка модифікованих ітераційних алгоритмів для розв’язання задачі формування оптимальних варіантів розкладу виконання замовлень, Сєдих О. Л. (2020)
Сінат-Радченко Д. Є. - Тепловіддача води за поперечного обтікання труб і трубних пучків, Іващенко Н. В., Василенко С. М. (2020)
Ортинський В. Л. - Удосконалення державної політики у сфері інформаційних технологій у контексті діяльності органів виконавчої влади (2014)
Ковальчук О. Б. - Проблемні питання, які можуть бути вирішені лише за допомогою внесення змін до Конституції України (2014)
Лесько Н. В. - Правова природа адміністративної відповідальності неповнолітніх (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Поняття суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві України (2014)
Єсімов С. С. - Деякі аспекти контролю віртуального простору в Україні (2014)
Єсімов С. С. - Окремі аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері, Висоцька Х. А. (2014)
Ковалів М. В. - Роль та місце керівника в управлінні органами виконавчої влади (2014)
Гулак Л. С. - Сутнісні характеристики місцевого самоврядування (2014)
Барабаш О. О. - Принцип фіскальної достатності у податковому законодавстві України (2014)
Дутко А. О. - Розірвання шлюбу за законодавством України (2014)
Сливка С. С. - Проблеми реалізації онтологічно-правових догматів (2014)
Жаровська І. М. - Оновлення методологічного підходу до державно-владних явищ у межах теоретичного правознавства (2014)
Кельман М. С. - Гносеологія юридичної методології (2014)
Ярмол Л. В. - Теоретико-правові аспекти юридичного механізму забезпечення свободи вираження поглядів журналістами (2014)
Радейко Р. І. - Особливості формалізації права як стадії правотворчого процесу (2014)
Юськів Н. В. - Правові проблеми державотворення у сучасних українських трансформаційних реаліях (2014)
Чорнобай О. Л. - Методологія вивчення та освоєння комунікативної культури (2014)
Ряшко О. В. - Проблеми війни і миру у "філософії права” Г. В. Ф. Геґеля, Ряшко В. І. (2014)
Шпак Ю. А. - Стадії нормотворчого процесу в органах місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2014)
Терлюк І. Я. - Політико-правові проекти козацького середовища XVIII ст. щодо недопущення свавілля у політичному житті (до витоків українського конституціоналізму) (2014)
Шай Р. Я. - Правопорядок і законність як ознаки правової держави (2014)
Долинська М. С. - До питання рецепції візантійських норм як передумови зародження нотаріального законодавства України (2014)
Жукровська Н. Б. - Право особи на відшкодування майнової шкоди в Українській РСР: історико-правовий аспект (2014)
Назарія С. - Румунська інтервенція в Бессарабії (1918 р.) та інтерпретація цих подій в історіографії та мемуарах румунських діячів (2014)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг із залученням громадських об’єднань та наукових інституцій (2014)
Папікян А. Л. - Формування системи соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних сил України (2014)
Поліковський М. Ф. - До витоків формування теорії поліцейської держави, Петречко З. І. (2014)
Шаган В. О. - Принципи нормотворчості органів місцевого самоврядування (2014)
Ситар І. М. - Акультурація у праві (теоретичні, культурологічні та антропологічні аспекти) (2014)
Марисюк К. Б. - Найзнаніші пенітенціарії світу: Халден Фенгсель (Норвегія) (2014)
Канцір В. С. - Наукознавча інтерпретація тероризму як деструктивного системно-соціального явища (2014)
Захаров В. П. - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект (2014)
Гумін О. М. - Історико-правовий аспект дослідження проблеми кримінальної насильницької поведінки особи (2014)
Паньонко І. М. - Причини та заходи щодо реформування правоохоронних органів України (2014)
Кушпіт В. П. - Кримінально-правова характеристика підкупу особи, яка надає публічні послуги (2014)
Сорока С. О. - Особливості виявлення та проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування контрабанди наркотичних засобів (2014)
Якимова С. В. - Типологія особистості злочинця, який вчиняє викрадення у пасажирів на об’єктах залізничного транспорту (2014)
Баїк О. І. - Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз (2014)
Бараняк В. М. - Проблеми підготовки судових експертів у вищих навчальних закладах України (2014)
Ортинський В. Л. - Проблеми забезпечення інформаційної безпеки у Збройних силах України в правовому та соціологічному аспектах (2014)
Баїк О. І.. - Про формування наукової термінології податкового права України (2014)
Бліхар М. М. - Методи адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Ковалів М. В. - Особливості адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади, Стахура І. Б. (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Правові аспекти удосконалення державної антикорупційної політики (2014)
Сорочкін О. В. - Учасники неюрисдикційних адміністративних проваджень: питання термінологічного позначення (2014)
Яновицька Г. Б. - Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів (2014)
Гарасимів Т. З. - Правова філософема становлення особистості (2014)
Сливка С. С. - Деонтологічні проблеми входження людини у правове поле (2014)
Сірант М. М. - Теоретико-правовий аналіз інноваційних проявів феноменів держави і права в умовах інформаційного суспільства (2014)
Коваль І. М. І - сторія становлення поняття "правового менталітету” (2014)
Радейко Р. І. - Раціональна формалізація права: теоретичний аналіз та практичний вимір (2014)
Ярмол Л. В. - "Погляд” у структурі свідомості людини: філософсько-правові аспекти (2014)
Романова А. С. - Морально-феноменологічна сутність права (2014)
Чорнобай О. Л. - Поняття і суть комунікативної культури правника (2014)
Шай Р. Я. - Суб’єкти реалізації правоохоронних функцій держави (2014)
Макарчук В. С. - Міжнародно-правова аргументація позиції польських емігрантських урядів у територіальному спорі з СРСР (1939–1945 рр.) (2014)
Гулак Л. С. - Особливості муніципального управління в зарубіжних країнах (2014)
Ряшко О. В. - Т. Г. Шевченко – полум’яний борець за права і свободи людини (до 200-річчя з дня народження), Ряшко В. І. (2014)
Ситар І. М. - Комунікація у праві: до проблеми міжкультурної комунікації (2014)
Терлюк І. Я. - Правові підстави української державності у творчій спадщині Пилипа Орлика (2014)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове виявлення протидії законній господарській діяльності (2014)
Марисюк К. Б. - Ще один взірець для реформування вітчизняних пенітенціарних установ (2014)
Кушпіт В. П. - Генезис поняття насильства у теорії кримінального права (2014)
Гумін О. М. - Поняття кримінальної насильницької поведінки та її види (2014)
Наконечна Л. А. - Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство (2014)
Сорока С. О. - Окремі аспекти кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2014)
Якимова С. В. - Поняття та кримінологічна характеристика "сексуальних злочинів” (2014)
Кравчук В. М. - Право інтелектуальної власності як виклад до статутного капіталу юридичної особи (2014)
Марчук В. І. - Особливості документального оформлення повноважень адвоката і вдосконалення в рамках діючого законодавства (2014)
Несімко О. Д. - Особливості договору морського чартеру (2014)
Бортник Н. П. - Договір перевезення пасажира та багажу в міжнародному приватному праві, Єсімов С. С. (2014)
Жаровська І. М. - Становлення державної політики у сфері військо-правових відносин (2014)
Андрусяк І. П. - Правові механізми забезпечення гендерної рівності в Україні (2014)
Юськів Н. В. - Громадянство у системі правового статусу неповнолітніх (2014)
Богів Я. І. - Народний суверенітет та права людини як два основоположних, взаємопов’язаних принципи конституціоналізму (2014)
Грищук В. К. - Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні (2014)
Єсімов С. С. - Правові аспекти процесу інтеграції національних засобів масової інформації в інформаційний простір Європейського Союзу (2014)
Ковальчук О. Б. - Право на громадський протест як основоположне право людини та конституційні механізми його реалізації (2014)
Лесько Н. В. - Проблеми правового регулювання профілактики правопорушень в Україні (2014)
Колич О. І. - Філософсько-правові концепти полемістів Острозької Академії (2014)
Яценко М. М. - Детермінанти правової поведінки (2014)
Баїк О. І. - Профілактика деліктних посягань на публічні атрибути і символи Української держави (2014)
Бортник Н. П. - Адміністративний договір як форма публічного управління в сфері організації послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, Єсімов С. С. (2014)
Дорош М. М. - Україна – Республіка Польща: співпраця та митні відносини (2014)
Єсімов С. С. - Інформаційно-правові засади регулювання обігу електронних грошей у контексті розширення застосування (2014)
Ковалів М. В. - Основні завдання адміністративного судочинства України (2014)
Лесько Н. В. - Правове виховання дітей – важливий напрям профілактики правопорушень (2014)
Ортинський В. Л. - Реформування правоохоронної системи у контексті соціально-правового механізму забезпечення прав особистості (2014)
Остапенко О. І. - Протидія терористичним загрозам в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Римарчук Г. С. - Детермінація адміністративних правопорушень в сфері інтелектуальної власності (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Особливості правового регулювання розгляду спорів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації (2014)
Бойко І. Н. - Витоки та атмосфера формування філософсько-правових доглядів Дмитра Чижевського (2014)
Гарасимів Т . З. - Правова антропологія особистості: дилема індивідуального та соціального (2014)
Дутко А. О. - Класифікація юридичних конструкцій як засобів законотворчої техніки (2014)
Жаровська І. М. - Наукознавчі концепти у сфері державної влади (2014)
Радейко Р. І. - Формалізація як метод дослідження правових явищ (2014)
Сливка С.С. - Предмет проблем філософії права (2014)
Хомишин І. Ю. - Роль правової культури у забезпеченні порядку у суспільстві (2014)
Чорнобай О. Л. - Роль комунікативної культури у професійній діяльності правника (2014)
Шай Р. Я. - Принципи та форми реалізації функцій держави (2014)
Юськів Н. В. - Проблеми правового регулювання статусу неповнолітніх в умовах модернізації суспільства (2014)
Жбадинська Ю. Р. - Органи конституційної юрисдикції у правових системах західної традиції права (2014)
Колич О. І. - Особливості господарсько-правових відносин у період Київської Русі (2014)
Макарчук В. С. - Кримська авантюра Путіна (2014 р.): аспекти міжнародного права та суспільної моралі (2014)
Ряшко О. В. - Насильство як політико-правова програма у теоретичних концепціях марксизму та його соціальні наслідки, Ряшко В. І. (2014)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів за допомогою друкованих засобів масової інформації: теоретико-правові аспекти (2014)
Бараняк В. М. - Щодо участі спеціаліста в освідуванні підозрюваного у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями (2014)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове запобігання злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупoваннями (2014)
Гумін О. М. - Характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (2014)
Зубач І. М. - Функція захисту у сучасному кримінальному провадженні України (2014)
Канцір В. С. - Транснаціональний тероризм – корозія архітектури міжнародних відносин (2014)
Кушпіт В. П. - Сексуальні девіації як об’єкт кримінологічного аналізу (2014)
Марисюк К. Б. - Зміни у системі кримінальних покарань та їх вплив на забезпечення державної безпеки України (2014)
Наконечна Л. А. - Регламентація відповідальності за злочини, ознакою складу яких є насильство, в історії кримінального законодавства (2014)
Остапенко О. І. - Т. Г. Шевченко та репресивно-каральний апарат царської Росії, Ряшко В. І. (2014)
Сорока С. О. - Щодо забезпечення прав і свобод людини під час проведення обшуку (2014)
Якимова С. В. - Кримінологічний портрет особистості насильницького злочинця, який учиняє злочини з мотивів задоволення статевої пристрасті (2014)
Бачинський Т. В. - До питання про договір комерційної концесії (франчайзингу) та деякі новели його реєстрації (2014)
Гірник О. О. - Щодо проблеми удосконалення законодавства України про соціальне обслуговування (2014)
Люблін В. Д. - Деякі проблеми питання цивільного захисту (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Ковальчук В. Б. - Володимир Старосольський як вчений юрист і один із основоположників науки державного права в Україні, Бучин А. В. (2014)
Бортник Н. П. - Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері автомобільних доріг загального користування, Єсімов С. С. (2015)
Бльок Н. В. - Захист трудових прав українських мігрантів (2015)
Василів С. С. - Про розвиток інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (2015)
Дорош М. М. - Розвиток співпраці митних органів України з митними органами держав-учасниць Європейського Союзу (2015)
Заросило В. О. - Організаційно-правові засади впровадження системи медичного страхування в Україні (2015)
Захарчук О. З. - Нормативне закріплення корупційних злочинів за законодавством України та їх класифікація (2015)
Зільник Н. М. - Правовий статус органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації (2015)
Єсімов С. С. - Формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних органів України (2015)
Когут В. М. - Про використання електронних засобів інформації у вітчизняному та зарубіжному законодавстві (2015)
Лесько Н. В. - Центри медико-соціальної реабілітації дітей як суб’єкти профілактики наркоманії (2015)
Ортинський В. Л. - Правові питання організації проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (2015)
Остапенко Л. О. - Процесуальні аспекти виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян у галузі праці в Україні, Харахаліль Е. (2015)
Скочиляс-Павлів О. В. - Способи здійснення права на доступ до публічної інформації (2015)
Чабан В. П. - Адміністративно-правовий феномен декретів Кабінету Міністрів України (2015)
Гарасимів Т. З. - Розбудова громадянського суспільства в Україні: державно-владний підхід (2015)
Гарасимів Т. З. - Основні інститути громадянського суспільства та правової держави: засади взаємодії, Дашо Т. Ю. (2015)
Дашо Т. Ю. - Захист прав і свобод людини та громадянина на етапі формування громадянського суспільства (2015)
Коваль І. М. - Правовий зміст менталітету (2015)
Колич О. І. - Аналіз філософсько-правових ідей в Україні у XVI–XVII ст. (2015)
Малетич М. М. - Канонічно-правове обґрунтування Церкви (2015)
Муринець Н. Я. - Забезпечення умов для самовдосконалення як профілактика девіантної поведінки неповнолітніх (2015)
Онищук І. І. - Методологія й техніка дослідження правового моніторингу (2015)
Сливка С. С. - Проблеми поведінки людини у ноосфері (2015)
Цебенко С. Б. - Право людини померти у природний спосіб як складова змісту права на життя (сучасні православні уявлення у світлі міжнародних стандартів) (2015)
Чорнобай О. Л. - Комунікативна лінгвістика (мовна комунікація) як основа опанування засобів юридичної комунікації (2015)
Шай Р. Я. - Питання типології держави і права з позиції формаційного підходу (2015)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів як суб’єктивне юридичне право (загальнотеоретична характеристика) (2015)
Баїк О. І. - Становлення податків у Стародавньому Римі (2015)
Макарчук В. С. - Еволюція зовнішньополітичної доктрини Росії (поч. ХХ – поч. ХХІ ст.): аспекти ідеологічного та правового обгрунтування (2015)
Маланій О. Я. - Становлення органів соціального захисту населення Східної Галичини у міжвоєнний період (1918–1939 рр.), Макарчук В. С. (2015)
Остапенко О. І. - Кант: війна і мир. Важкий шлях до вічного миру, Ряшко В. І. (2015)
Бараняк В. М. - Нормативно-правове регулювання, організація і тактика взаємодії слідчого з експертом (2015)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове запобігання злочинам, що вчиняються організованими злочинними группами (2015)
Гумін О. М. - Характеристика деяких причин та умов вчинення насильницьких злочинів у сім’ї у стані агресивної поведінки (2015)
Зубач І. М. - Соціально-правовий феномен тероризму як об’єкт криміналістичного вивчення (2015)
Канцір В. С. - Політичний тероризм як крайній захід насильств (2015)
Ковалів М. В. - Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану, Іваха В. О. (2015)
Коваль М. М. - Розвиток катування на українських землях (2015)
Курта Є. О. - Можливості укладання компромісу під час проведення слідчих (розшукових) дій, Римарчук Г. С. (2015)
Кушпіт В. П. - Активний і пасивний підкуп службової особи юридичної особи публічного права за кримінальним законодавством України (2015)
Лесько Н. В. - Проблеми реформування органів внутрішніх справ України, Шабелько Н. (2015)
Марисюк К. Б. - Ще раз про найзнаніші пенітенціарії світу: "Полярна Сова” (2015)
Наконечна Л. А. - Роль насильства у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України (2015)
Ромців О. І. - Проблеми виявлення злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії (2015)
Сорока С. О. - Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних засобів (2015)
Якимова С. В. - Про систематизацію ознак неправомірної вигоди як предмета підкупу за Кримінальним кодексом України (2015)
Остапенко О. І. - Принципи правового регулювання протидії тероризму в Україні (2015)
Бек У. П. - Поняття юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці (2015)
Голенко І. П. - Підстави щодо виникнення відносин з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2015)
Дутко А. О. - Опіка (піклування) над дітьми як вид соціального піклування (2015)
Марич Х. М. - Поняття, особливості та види договорів в агропромисловому комплексі (2015)
Пастернак В. М. - Відображення біблійних норм у цивільному законодавстві України (2015)
Паньонко І. М. - Спільні та відмінні ознаки трудових договорів та суміжних цивільних договорів, Коваль В. А. (2015)
Тарнавська М. І. - Спори про поширення відомостей у мережі Інтернет: суперечності судової практики (2015)
Жаровська І. М. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів у сферу прав військовополонених (2015)
Ковальчук В. Б. - Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст., Богів Я. С. (2015)
Ковальчук О. Б. - Правовий аналіз внесених на розгляд Верховної Ради України змін до Конституції України (2015)
Ортинський В. Л. - Правозастосовна політика у сфері захисту прав людини в контексті асоціації України до ЄС (2015)
Баїк О. І. - Поняття і категорії як основа науки податкового права України (2015)
Бортник Н. П. - Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики, Єсімов С. С. (2015)
Волоско Я. О. - Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки (2015)
Дніпров О. С. - Неформальні практики у функціонуванні інститутів виконавчої влади та щляхи їх подолання (2015)
Єсімов С. С. - Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності фіскальної служби в контексті європейської інтеграції (2015)
Кантор Н. Ю. - Адміністративно-правовий механізм запобігання правопорушенням у сфері економіки як основа забезпечення економічної стабільності держави (2015)
Ковалів М. В. - Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні, Іваха В. О. (2015)
Личенко І. О. - Теоретико-правові основи реалізації органами публічного управління адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2015)
Мариняк Н. М. - Адміністративна послуга та її співвідношення з суміжними поняттями (2015)
Марушій О. А. - Сутність законності у сфері державного управління та гарантії її дотримання (2015)
Мороз Н. С. - Законодавче регулювання інформаційної сфери як основа забезпечення інформаційної безпеки держави (2015)
Остапенко Л. О. - Стан адміністративної відповідальності за порушення законодавства в галузі охорони праці в Україні (2015)
Остапенко О. І. - Про терміни та їх вплив на розуміння військових адміністративних правопорушень (2015)
Сковронська І. Ю. - Правничий медіа-дискурс у двомовному медіа-просторі (2015)
Сопільник Р. Л. - Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції (2015)
Строцький Р. Є. - Публічне управління у сфері економіки (2015)
Хомишин І. Ю. - Корупційні діяння як форма зловживання владою у сфері державної служби (2015)
Чорномаз О. Б. - Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні (2015)
Ясько І. В. - Принципи оподаткування (2015)
Гарасимів О. Ю. - Можливості вдосконалення національних гарантій правозахисту (за матеріалами практики європейського суду з прав людини у справах протии України) (2015)
Кобрин В. С. - Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках (2015)
Коблан Л. Б. - Загальний аналіз правового регулювання воєнних дій: міжнародне та національне законодавство (2015)
Ковальчук В. Б. - Представницька демократія: поняття, ознаки, критерії, Забокрицький І. І. (2015)
Сірант М. М. - Механізми міжнародного права щодо захисту прав дитини (2015)
Бачинський Т. В. - Положення про неконкуренцію у ІТ-сфері та чинність цих положень загалом за законодавством України (2015)
Лесько Н. В. - Земельний фонд України: сутність поняття та структура (2015)
Несімко О. Д. - Особливості договору чартеру повітряного судна (2015)
Німак М. О. - Провадження у справах про надання права на шлюб (2015)
Слабан М. М. - Зміни методологічних підходів до розуміння понять "сім’я” та "шлюб” у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Баран А. В. - Ментальні критерії класифікації позитивного права (2015)
Богуцька Н. М. - Методологія осмислення соціальної відповідальності (2015)
Вовкович У. В. - Зародження філософсько-правової думки у Стародавній Русі (2015)
Гарасимів Т. З. - Основні фактори підвищення рівня професіоналізму працівників органів внутрішніх справ, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Поняття "поведінка” та "діяльність” як основа філософеми девіантної поведінки (2015)
Грень Н. М. - Справедливість як основа права на справедливий суд (2015)
Жаровська І. М. - Первинні світоглядні ідеї функціонування публічно-владної сфери (2015)
Зарічний О. А. - Участь громадськості у здійсності публічної влади: гуманістичний підхід (2015)
Кельман М. С. - Методологічна розвідка змісту об’єкта і предмета юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Детермінанти формування правового менталітету особи (2015)
Колич О. І. - Філософсько-правові ідеї соціальної рівності у полемічній літературі (2015)
Маськовіта М. М. - Інститут присяги працівника органів внутрішніх справ: історико-правовий аспект (2015)
Моісеєнкова С. О. - Антропологічно-правові детермінанти правоутворення (2015)
Муж В. В. - Правова свідомість як мотив правомірної поведінки (2015)
Муж В. В. - Юридичне моделювання правової свідомості у контексті юридичної доктрини, Гарасимів Т. З. (2015)
Муринець Н. Я. - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – передумови девіантної поведінки дітей (2015)
Ортинська Н. В. - Правова політика держави щодо подолання причин злочинної поведінки неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Доктринальний аналіз феномену поведінки особи (2015)
Романова А. С. - Сутнісні властивості людини: природно-правовий підхід (2015)
Саміло А. В. - Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми, Шишко В. В., Повстин О. В., Яковчук Р. С. (2015)
Сковронський Д. М. - Характеристика соціальної держави з позиції системно-функціонального підходу (2015)
Сливка Б. С. - Канонічно-правові форми і методи пастирського богослов’я (2015)
Сливка С. С. - Метаантропологія права: абсолютний вимір (2015)
Токарська А. С. - Інформаційно-психологічна агресія та її руйнівні наслідки у порушенні прав людини (2015)
Чорнобай О. Л. - Природа, структура і типологія спілкування (комунікації) у професійній діяльності юриста (2015)
Шай Р. Я. - Окремі аспекти дослідження генезису правоохоронної функції держави (2015)
Шевців М. Б. - Вплив моралі на ментальні причини злочинності (2015)
Ярмол Л. В. - Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти), Тучапець І. Б. (2015)
Біленкова Ю. С. - Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) (2015)
Галамай О. З. - Природно-правові аспекти угляду у використанні звичаю в праві (2015)
Гирила І. М. - Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право (2015)
Макарчук В. С. - Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в Україні у роки Визвольних Змагань (1917–1921 рр. ) (2015)
Поліковський М. Ф. - В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму, Граб С. О. (2015)
Ряшко О. В. - Формування національної свідомості як важливого чинника патріотизму у майбутніх працівників правоохоронних органів України, Ряшко В. І. (2015)
Стецюк Б. Р. - Функціонування судового процесу в Київській Русі (2015)
Терлюк І. Я. - Витоки конституційної ідеології українського державотворення як національного (2015)
Гула Л. Ф. - Заходи виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного забезпечення (2015)
Гумін О. М. - Поняття летентної злочинності та напрями її профілактики, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) (2015)
Коваль М. М. - Характеристика катування з криміналістичного погляду (2015)
Кушпіт В. П. - Кримінальна процесуальна складова політики держави у галузі протидії злочинам в Україні (2015)
Марисюк К. Б. - Типи жертв злочинів (2015)
Римарчук Г. С. - Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, Сорока С. О. (2015)
Сибірна Р. І. - Судова експертиза споживчих товарів під час розслідування кримінальних справ, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2015)
Якимова С. В. - Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України (2015)
Ортинський В. Л. - Антидержавний екстремізм: кримінально-правові аспекти (2015)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, Єсімов С. С. (2015)
Бліхар М. М. - Публічно-правова діяльність держави у фінансово-інвестиційній сфері (2015)
Дніпров О. С. - Діалог органів державної виконавчої влади та громадянського суспільства (2015)
Єсімов С. С. - Інформаційний простір у контексті інформаційного права (2015)
Марушій О. А. - Адміністративно-правове забезпечення принципу законності у сфері державного управління (2015)
Мороз Н. С. - Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади (2015)
Мота А. Ф. - Організаційно-правові основи участі громадян в охороні державного кордону України (2015)
Остапенко О. І. - Адміністративно-правовий статус громадян як учасників протидії тероризму в Україні (2015)
Павлів-Самоїл Н. П. - Проблеми міграції у контексті вступу України в ЄС (2015)
Дутко А. С. - Особливості юридичних конструкцій приватного права (2015)
Забокрицький І. І. - Проблеми правового статусу міжнародних договорів України у системі джерел конституційного права України (2015)
Ковальчук В. Б. - Адвокатська та громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського із захисту мовних прав українців у Другій Речі Посполитій, Бучин А. В. (2015)
Ковальчук О. Б. - Засади виборчого процесу в Україні: конституційно-правовий аспект (2015)
Кобрин В. С. - Загальні принципи діяльності Прем’єр-міністра України (2015)
Мальський М. М. - Міжнародні договори як правова підстава для визнання і виконання рішень українських судів у країнах СНД (2015)
Баран А. В. - Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз (2015)
Вовкович У. В. - Предметне поле засвоєння філософсько-правових ідей для працівників Галичини (2015)
Гарасимів Т. З. - Правові засади взаємодії органів внутрішніх справ та інститутів громадянського суспільства, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Аналіз основних концепцій есенції поведінки людини (2015)
Грень Н. М. - Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності (2015)
Жаровська І. М. - Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин (2015)
Зарічний О. А. - Добре врядування" як новітня форма участі громадськості у здійсненні публічної влади (2015)
Кельман М. С. - Наука і методологія як визначний самостійний напрям юридичної науки (2015)
Коваль І. М. - Правосвідомість особи як критерій визначення її правового менталітету (2015)
Колич О. І. - Ідеї національного визволення у філософсько-правових поглядах полемістів (2015)
Маськовіта М. М. - Теоретико-правовий аналіз поняття "присяга” (2015)
Муж В. В. - Юридичні методи формування правової свідомості, Гарасимів Т. З. (2015)
Муж В. В. - Соціальні умови формування колективної правосвідомості (2015)
Муринець Н. Я. - Злочинність як форма девіантної поведінки дитини (аналіз злочинів, скоєних неповнолітніми чи за їх участю, на території України за період 2005–2014 років та 9 місяців 2015 року) (2015)
Ортинська Н. В. - Спеціальні принципи правової політики щодо неповнолітніх (2015)
Петрончак Ю. О. - Правосвідомість як рефлексія соціальних норм поведінки (2015)
Радейко Р. І. - Деструктивні процеси формалізацї права (2015)
Романова А. С. - Державне суспільство в природно-правовому просторі (2015)
Сковронський Д. М. - Ідея та визначення соціальної держави у історіографічному аспекті (2015)
Сливка Б. С. - Духовні реколекції дошкільникам: канонічно-правові вимоги (2015)
Сливка С. С. - Зреалізоване право: філософсько-математичне обґрунутування (2015)
Токарська А. С. - Філософсько-правовий підхід до формування майбутнього спеціаліста (2015)
Чорнобай О. Л. - Розвиток комунікативної компетентності юриста на епохах його професійного становлення (2015)
Шай Р. Я. - Проблеми віднесення функції охорони правопорядку до функцій держави (2015)
Ярмол Л. В. - Поняття, значення свободи та її взаємозв’язок із правом, Вандьо С. (2015)
Макарчук В. С. - Велика хартія вільностей (1215 р. ): ідеї, придатні для сучасності (2015)
Панкевич І. М. - Традиція виборності влади в Україні: категоріально-поняттєвий аппарат дослідження (2015)
Ряшко В. І. - Насильство в політиці і практиці сталінського тоталітарного режиму (історико-правовий аспект), Ряшко О. В. (2015)
Словська І. Є. - Методологія наукового аналізу системи парламентаризму (2015)
Стецюк Б. Р. - Судові реформи П. Полуботка і Д. Апостола (2015)
Терлюк І. Я. - Український конституціоналізм як державно-правова практика: доба Першої "УНР” (2015)
Чорнописька В. З. - Останній період життя архимандрита Климентія Шептицького (на основі аналізу особової кримінальної справи) (2015)
Гула Л. Ф. - Міжнародне співробітництво у протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними группами (2015)
Гула Н. Л. - Заходи оперативних підрозділів ОВС щодо попередження злочинів у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2015)
Гумін О. М. - Жертва кримінальної насильницької поведінки: віктимологічна характеристика особи, Зубач І. М. (2015)
Канцір В. С. - Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві (2015)
Кушпіт В. П. - Оперативно-розшукова профілактика у системі протидії злочинам в Україні (2015)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика статусу суб’єктів профілактики правопорушень серед дітей (2015)
Марисюк К. Б. - Роль жертви у генезі злочину (2015)
Ромців О. І. - Використання поліграфа в процесі подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності: реалії сьогодення, Зубач І. М. (2015)
Сорока С. О. - Взаємодія слідчого із співробітниками інших підрозділів під час досудового розслідування, Римарчук Г. С. (2015)
Якимова С. В. - Вимагання, у зв’язку з підкупом, за кримінальним законодавством України (2015)
Ортинський В. Л. - Нестандартні засоби отримання криміналістично значущої інформації в рамках проведення досудового розслідування: слідчий гіпноз (2015)
Бортник Н. П. - Адміністративно-правові відносини при здійсненні державного фінансового адміністрування Національним банком України, Єсімов С. С. (2015)
Дитюк В. З. - Особливості нормативно-правового регулювання забезпечення публічної безпеки в країнах Європейського Союзу, Єсімов С. С. (2015)
Єсімов С. С. - Використання інформаційних технологій як предмет адміністративно-правового регулювання (2015)
Янюк Н. В. - Реформування місцевих державних адміністрацій у контексті децентралізації влади в Україні (2015)
Білостоцький С. М. - Питання реформування судової влади в програмах парламентських політичних партій України та європейські стандарти правосуддя (2015)
Богів Я. С. - Поняття та принципи місцевого самоврядування (2015)
Забокрицький І. І. - Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму (2015)
Ковальчук В. Б. - Правова доктрина народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття, Богів Я. С. (2015)
Ковальчук О. Б. - Законодавче забезпечення виборчого процесу в Україні (2015)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика правового статусу уповноваженого Президента України з прав дитини (2015)
Мальський М. М. - Публічний порядок у транснаціональному виконавчому процесі (2015)
Федорів О. І. - Правові засади надання фінансової допомоги Україні Європейським Союзом (2015)
Гамалюк Б. М. - Особливості здійснення праці за сумісництвом: правовий аспект (2015)
Дутко А. О. - Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей (2015)
Мелех Л. В. - Проблеми визначення поняття "неприбуткова організація” у термінологічній базі норм різних галузей права, Візняк О. В. (2015)
Мелех Л. В. - Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство, Круць К. І. (2015)
Остапенко Л. О. - Про договір як основу виникнення трудових відносин в античний період (2015)
Баран А. В. - Праворозуміння: гносеологічний аналіз (2015)
Гарасимів Т. З. - Шляхи формування професійно компетентного працівника ОВС у контексті розвитку громадянського суспільства, Дашо Т. Ю. (2015)
Гарасимів Т. З. - Особливості використання субстанційного дослідницького підходу у науковій розвідці девіантної поведінки (2015)
Жаровська І. М. - Щодо проблем методології теорії держави і права (2015)
Забзалюк Д. Є. - Особливості впливу доктрини католицизму на державотворчі процеси в Київській Русі та Галицько-Волинській державі (2015)
Кельман М. С. - Сучасні методологічні уявлення про розмаїття правової проблематики (2015)
Косцова І. П. - Герменевтичний метод тлумачення норм права: історична та юридична дивергенція (2015)
Крижова О. Г. - Дискреційні повноваження суду в контексті дотримання принципу верховенства права (2015)
Маськовіта М. М. - Присяга працівника органів внутрішніх справ як складовий елемент його правового статусу (2015)
Муж В. В. - Громадянське суспільство як форма вираження колективної правосвідомості (2015)
Муринець Н. Я. - Право на захист неповнолітніх, затриманих за вчинення злочину, як профілактика девіантної поведінки (на прикладі Львівської області) (2015)
Ортинська Н. В. - Співвідношення гуманності та дієвості заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх (2015)
Радейко Р. І. - Теоретичні аспекти деформалізованих констукцій у праві (2015)
Романова А. С. - Духовно-естетичний аспект професійного буття юриста: інтелігібельне та сенсибельне осмислення (2015)
Савайда О. І. - Природно-правові аспекти естетичної культури юриста, Гринь Л. М., Скрипець Р. І. (2015)
Словська І. Є. - Ціннісні орієнтації та правосвідомість у механізмі злочинної поведінки посадових осіб (2015)
Чорнобай О. Л. - Мистецтво суперечки, або еристика: предмет та історія (2015)
Шай Р. Я. - Теоретичні підходи до використання поняття дільності у сфері реалізації правоохоронних функцій (2015)
Ярмол Л. В. - Право людини на релігійну освіту як складник свободи віросповідання (2015)
Личенко І. О. - Формування екологічної культури, любові до рідної природи у майбутніх працівників правоохоронних органів України, Ряшко В. І. (2015)
Остапенко О. І. - Військова служба Тараса Шевченка: до 201-ї річниці від дня народження, Ряшко В. І. (2015)
Терлюк І. Я. - Український органічний конституціоналізм: доба "Другої” УНР (2015)
Токарська А. С. - Комунікативна сфера права в метаантропологічному зрізі (2015)
Торош С. О. - Нормативно-правовий механізм врегулювання злочинів проти людства: історико-правовий аспект (2015)
Бараняк В. М. - Проблеми використання поліграфа у кримінальному судочинстві України (2015)
Гула Л. Ф. - Припинення правопорушень, пов’язаних з незаконним використанням знаків для товарів і послуг (2015)
Канцір В. С. - Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій (2015)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правове регулювання покарання у виді штрафу потребує вдосконалення (2015)
Палюх А. І. - Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні (2015)
Якимова С. В. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів неповнолітніх (2015)
Ортинський В. Л. - Теоретико-правовий аналіз державної кадрової політики Воєнної організації України (2016)
Баїк О. І. - Податкове право: фінансово-правовий інститут, наука та навчальна дисципліна (2016)
Білоус В. Т. - Деякі питання становлення інституту адміністративних послуг в Україні на підзаконному рівні, Буханевич О. М. (2016)
Бортник Н. П. - Проблеми нормативно-правового регулювання діяльності Національної поліції у сфері безпеки дорожнього руху, Єсімов С. С. (2016)
Бригінець О. О. - Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України (2016)
Гула Н. Л. - Інформаційне забезпечення протидії правопорушенням у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2016)
Єсімов С. С. - Банківська таємниця у країнах ЄС та адаптація національного законодавства у контексті інформаційного права (2016)
Заросило В. В. - Досвід підготовки і проведення масових заходів у зарубіжних країнах, адміністративного забезпечення порядку під час їх підготовки і проведення та можливість його застосування в Україні (2016)
Зільник Н. М. - Поняття та особливості адміністративно-правових відносин у галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації (2016)
Ковалів М. В. - Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану, Іваха В. О. (2016)
Когут В. М. - Різновиди засобів інформації та їх застосування у провадженні в справах про адміністративні правопорушення (2016)
Лазор Я. О. - Поняття та види інформаційних систем (2016)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика статусу суб’єктів попередження насильства в сім’ї (2016)
Остапенко О. І. - Про юридичну кваліфікацію військових адміністративних правопорушень (2016)
Радейко Р. І. - Регуляторна політика в Україні: особливості формування і тенденції розвитку (2016)
Тернущак М. М. - Про публічно-правову охорону прав людини в Україні в контексті кримінального та адміністративно-деліктного проваджень (2016)
Богів Я. С. - Теоретико-правові засади розгляду функцій та повноважень місцевого самоврядування (2016)
Бучин А. В. - Історіографія державно-правової концепції Володимира Старосольського: прижиттєвий період (2016)
Забокрицький І. І. - Поділ влади як елемент сучасного конституціоналізму: український та зарубіжний досвід у контексті моделей організації влади (2016)
Кобрин В. С. - Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України (2016)
Ковальчук В. Б. - До питання про роль та місце Конституційного суду України в системі вищих органів державної влади: в контексті європейського досвіду (2016)
Ковальчук О. Б. - Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки (2016)
Крижова О. Г. - Структура принципу верховенства права: аналіз крізь призму його правозастосування (2016)
Мальський М. М. - Генезис транснаціонального виконавчого процесу крізь призму розвитку міжнародного права (2016)
Онищук І. І. - Теоретичні та прикладні засади моніторингу правозастосування (2016)
Бек У. П. - Особливості вирішення трудових спорів про поновлення на роботі працівника (2016)
Бльок Н. В. - Про деякі питання трудової міграції в Україні (2016)
Василів С. С. - Правові колізії підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (2016)
Дутко А. С. - Поняття та правова природа шлюбного договору (2016)
Заболотна Н. Я. - Вимоги до техніки творення нормативно-правових договорів: загальна характеристика (2016)
Остапенко Л. О. - Про специфіку трудових відносин та діяльності в Європі у Середні віки (2016)
Паньонко І. М. - Становлення та розвиток договору зберігання на українських землях від X до ХІХ ст., Коваль В. А. (2016)
Афончанка Т. П. - Заканадаучыя вытокі узаемадзеяння дзяржауных і грамадскіх устаноу пры ажыццяуленні мерапрыемствау па сацыяльнай рэабілітацыі асоб, вызваленых ад пакарання (2016)
Барабаш О. О. - Четверте покоління прав людини: загальнотеоретична характеристика (2016)
Гарасимів Т. З. - Самореалізація як соціальний розвиток особистості, Базарник Б. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Становлення особистості: соціоприродні аспекти, Базарник М. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Соціалізація особистості: до проблем методологічних підходів, Іванишин Т. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Індивідуальне в соціалізації: філософсько-правовий вимір, Мартинюк Н. В. (2016)
Гараасимів Т. З. - Формування особистості: кореляція "соціальне-індивідуальне” (2016)
Грень Н. М. - Право на справедливий суд: проблеми незалежності та безсторонності (2016)
Жаровська І. М. - Сучасна теорія держави і права: традиційність та новаторство підходів (2016)
Кельман М. С. - Переосмислення методології сучасного правознавства (2016)
Коваль І. М. - Філософсько-правові детермінанти антропології менталітету (2016)
Колич О. І. - Генезис української полемічної течії та її значення для формування філософсько-правових концепцій (2016)
Купчак М. Я. - Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування, Саміло А. В., Шишко В. В. (2016)
Маськовіта М. М. - Деонтологічні кодекси як морально-правова основа підвищення ефективності реалізації присяти (2016)
Медвідь А. Б. - Історичні передумови конституційного закріплення прав людини у ХІІІ–ХVIII століттях: європейська та вітчизняна теорія і практика (2016)
Муж В. В. - Правосвідомість: теоретичні аспекти поняття (2016)
Ортинська Н. В. - Співвідношення принципів гуманності та ефективності при притягненні неповнолітнього до кримінальної відповідальності (2016)
Пунько Т. М. - Рэалізацыя рэпрадукцыйных праў грамадзян пры ўжыванні дапаможных рэпрадукцыйных тэхналогій (2016)
Рожко В. В. - Опора судового розсуду (2016)
Романова А. С. - Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі (2016)
Сковронська І. Ю. - Лексико-граматичні варіації правової концептосфери, Юськів Б. М. (2016)
Сковронський Д. М. - Теоретичне підґрунтя концепту "соціальна держава” (2016)
Сливка С. С. - Дорожна мапа правової методології науковця (2016)
Саракавік І. А. - Некаторыя асаблівасці развіцця юрыдычнай навукі і адукацыі Беларусі ў міжваенны перыяд (2016)
Фігель Ю. О. - Теоретичні аспекти обмеження прав людини (2016)
Чорнобай О. Л. - Теорія аргументації: основні філософсько-правові аспекти (2016)
Шай Р. Я. - Теоретико-правовий підхід щодо розуміння сутності держави в історії політико-правової думки (2016)
Щирба М. Ю. - Ознаки трансформації прав людини в умовах глобалізації суспільства (2016)
Ярмол Л. В. - Співвідношення понять світогляду та поглядів людини: теоретико-правові аспекти (2016)
Гарасимів Т. З. - Християнська релігія в житті та творчості Т. Г. Шевченка, Ряшко В. І. (2016)
Макарчук В. С. - Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії (2016)
Остапенко О. І. - Соціальні цінності та орієнтації у професійній діяльності молодих спеціалістів, випускників вищих навчальних закладів України, Ряшко В. І. (2016)
Пулим О. В. - Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий аспект) (2016)
Ряшко В. І. - Теоретико-методологічний аналіз національно-патріотичного виховання студентської молоді (2016)
Терлюк І. Я. - Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР – ЗО УНР (2016)
Токарська А. С. - Стратег-керманич і правник: проекції на сучасність (до 75-річчя від дня смерті Костя Левицького) (2016)
Бараняк В. П. - Допустимість збирання експертом об’єктів експертизи (2016)
Гнот Х. Я. - Принципи забезпечення виконання судових рішень установами виконання покарань в Україні (2016)
Гула Л. Ф. - Дослідження проблеми виникнення організованих злочинних груп: історико-правовий аспект (2016)
Канцір В. С. - Деформація міжнародних відносин опосередком транснаціонального тероризму (2016)
Коміссарчук Ю. А. - Проблеми порядку виконання органами внутрішніх справ України ухвал слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, Ратнова А. В. (2016)
Кушпіт В. П. - Типологізація у методології оперативно-розшукової діяльності (2016)
Марисюк К. Б. - Питання протидії торгівлі людьми та боротьби з незаконною еміграцією у Дохійській декларації 2015 р. (2016)
Палюх А. І. - Участь прокурора в доказуванні при повідомленні про підозру під час досудового розслідування (2016)
Ромців О. І. - Кримінально-правові та кримінально-процесуальні заходи подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Ряшко О. В. - Проблеми реформування кримінального провадження на підставі угод, Гулей О. В. (2016)
Сибірна Р. І. - Проблеми боротьби із загрозою біотероризму в Україні, Сибірний А. В. (2016)
Сорока С. О. - Підстави та процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів, Марко С. І. (2016)
Сосніна О. В. - Питання відповідальності юридичних осіб за порушення недоторканності приватного життя (2016)
Цилюрик І. І. - Про процесуальні гарантії захисту прав і свобод учасників кримінального судочинства (2016)
Шульган І. І. - Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як окрема функція органів прокуратури (2016)
Якимова С. В. - Особистість економічного злочинця, Боровікова В. С. (2016)
Ортинський В. Л. - Право інтеграції – перспективний напрям розвитку юридичної науки (2016)
Баїк О. І. - Про системність принципів у податковому праві України (2016)
Бльок Н. В. - Про міграційну політику в Україні (2016)
Бортник Н. П. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, Білінська Л. В. (2016)
Бортник Н. П. - Роль правового регулювання в розвитку транспортної інфраструктури України щодо асоціації з Європейським Союзом на прикладі західного регіону, Єсімов С. С. (2016)
Василів С. С. - Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення: поняття та види (2016)
Демчик Н. П. - Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства:історія становлення та сучасний стан (2016)
Дніпров О. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади (2016)
Єсімов С. С. - Адміністративно-правове регулювання стандартизації – важливий напрям підвищення обороноздатності України, Дитюк В. З. (2016)
Єсімов С. С. - Електронні документи як докази у справах про адміністративні правопорушення (2016)
Коваленко Н. В. - Окремі складові адміністративно-правового режиму конфіденційної інформації (2016)
Ковалів М. В. - Методи діяльності громадських об’єднань в Україні, Хомишин І. Ю. (2016)
Ковалів М. В. - Форми діяльності громадських об’єднань в Україні (2016)
Козюренко Р. С. - Заходи адміністративної відповідальності за вчинені правопорушення: поняття та класифікація (2016)
Крижановська В. А. - Правові засади дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України, Крижановський А. С. (2016)
Лесько Н. В. - Система органів державної влади, що здійснюють профілактику правопорушень серед дітей: досвід зарубіжних країн (2016)
Магновський І. Й. - Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення (2016)
Мандюк О. О. - Чинність та дія індивідуальних адміністративних актів: розмежування понять (2016)
Марич Х. М. - Органи державного управління рекреаційними територіями та їх компетенція (2016)
Марушій О. А. - Поняття законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади (2016)
Мороз Н. С. - Сутність інформації в контексті загальних принципів інформаційної безпеки (2016)
Остапенко О. І. - Право захисту на стадії порушення справи про військові адміністративні правопорушення (2016)
Скочиляс-Павлів О. В. - Право на доступ до публічної інформації: механізм захисту в Україні (2016)
Собакарь А. О. - Адміністративно-правові засади діяльності державних органів у сфері забезпечення національної безпеки, Ковалів М. В. (2016)
Тильчик В. В. - Нормативно-правове регулювання процедури досудового вирішення публічно-правових спорів у сфері реалізації податкової та митної політики: проблеми уніфікації (2016)
Хомишин І. Ю. - Мета сучасної правової політики у сфері вищої освіти (2016)
Чижов Д. А. - Нормативно-правове забезпечення права на соціальний захист учасників АТО та членів їх сімей (2016)
Чорненький В. В. - Адміністративно-правове регулювання та державне управління туристичною сферою України (2016)
Чорномаз О. Б. - Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2016)
Забокрицький І. І. - До питання правової природи соціально-економічних прав у контексті сучасної доктрини конституціоналізму (2016)
Кобрин В. С. - Проблеми практичного функціонування інституту контрасигнування актів глави держави в Україні (2016)
Ковальчук В. Б. - Конституційне реформування в Україні: перспективи підготовки проекту нової Конституції України, Павлова Д. Д. (2016)
Кравчук С. М. - Індивідуальна конституційна скарга в Україні (елементи праволюдинної методології інституту) (2016)
Мальський М. М. - Визнання та виконання рішень українських судів у країнах ЄС (2016)
Сірант М. М. - Досвід імплементації норм про воєнні злочини в кримінальному законодавстві країн ЄС (2016)
Андрияшко М. В. - Обязательные страховые взносы по пенсионному и социальному страхованию для работающих пенсионеров (2016)
Апопій І. В. - Заходи відповідальності у сімейному праві України (2016)
Волинець Т. В. - Набуття права власності на безхазяйну річ як підстава виникнення права комунальної власності територіальної громади (2016)
Дембіцька С. Л. - Державний та адміністративний примус: загальнотеоретичні поняття та ознаки (2016)
Дутко А. О. - Закріплення репродуктивних прав особи у сімейному законодавстві, Заболотна М. Р. (2016)
Зільник Н. М. - До питання про екологічну сертифікацію як функцію державного управління (2016)
Личенко І. О. - Використання досвіду органів влади іноземних держав щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності, Комарницька І. І. (2016)
Личенко І. О. - Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення (2016)
Несімко О. Д. - Тінізація господарської діяльності як економічна небезпека України (2016)
Німак М. О. - Порушення в суді справ за заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (2016)
Павлів-Самоїл Н. П. - Аналіз відповідності національного законодавства ратифікованим статтям Європейської соціальної Хартії (переглянутої) (2016)
Римарчук Р. М. - Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами (2016)
Тарнавська М. І. - Правові дослідження управління в сфері охорони довкілля: деякі методологічні зауваження (2016)
Агафонова Н. В. - Питання методології дослідження феномену конституційної реформи (2016)
Барабаш О. О. - Маргінальна поведінка: загально-теоретична характеристика (2016)
Богуцька Н. М. - Методологія оцінних понять закону (2016)
Гарасимів Т. З. - Поведінка як діяльність: соціально-правовий вимір особитості, Базарник М. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Становлення особистості: історико-філософський огляд, Іванишин Т. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Цінність права: антропологічний вимір, Матринюк Н. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Філософська концепція права, Матвійчук І. Л. (2016)
Гарасимів Т. З. - Філософсько-правова категорія "Особистість": деякі дефінітивні підходи (2016)
Гарасимів Т. З. - Антропологія феномену особистості, Базарник Б. І. (2016)
Гоменюк З. П. - Філософський зміст функціонування правової держави у державознавчій теорії Б. Кістяківського (2016)
Жаровська І. М. - Міжнародні трибунали AD HOC: історико-правова ретроспектива (2016)
Кельман М. С. - Юридичні конструкції як елемент юридичної діяльності (2016)
Левицька О. В. - Пізнання правової істини: філософсько-догматичний вимір (2016)
Проскурняк О. Г. - Проблеми реформування змісту сучасної зарубіжної юридичної освіти (на прикладі США, Великобританії і ФРН) (2016)
Романова А. С. - Свобідна воля людини в умовах глобалізації суспільства (природно-правовий аспект) (2016)
Сковронський Д. М. - Поняття конструкції "Соціальна держава" в історичному аспекті (2016)
Сливка С. С. - Метаантропологічний закон любові: почуття ближнього (ближньості) (2016)
Токарська А. С. - Метаантропологічна узгодженість "трансцедентального обміну" у правовій комунікації (2016)
Фігель Ю. О. - Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання (2016)
Хольвінська О. Я. - Місце і роль поліції у механізмі забезпечення права людини і громадянина в Україні (2016)
Чорнобай О. Л. - Софістика як дискурсивна практика правової аргументації за часів античності (2016)
Щадило О. І. - Філософсько-правове розуміння свободи людини (2016)
Ярмол Л. В. - Право на освіту та свободу віросповідання: практика Європейського суду з прав людини, Тучапець І. Б. (2016)
Гарасимів Т. З. - Невтомний борець за права і свободи українського народу (до 160-річчя від дня народження І. Я. Франка), Ряшко О. В. (2016)
Макарчук В. С. - Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії (2016)
Марковський В. Я. - Перспективи застосування правових позицій Конституційного суду України у розробці мовного законодавства (2016)
Ряшко О. В. - Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте, Остапенко Л. О. (2016)
Терлюк І. Я. - Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми (2016)
Турчак О. В. - Державна політика другої Речі Посполитої щодо національних меншин у другій половині 20-х – першій половині 30-х років ХХ ст. (2016)
Гнот Х. Я. - Про нормативно-правове регулювання діяльності установ з виконання покарань щодо забезпечення виконання судових рішень (2016)
Гула Л. Ф. - Використання тактичних прийомів у розслідуванні злочинів,вчинених організованими злочинними угрупованнями (2016)
Гула Н. Л. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються у сфері цільових спеціалізованих державних фондів (2016)
Гумін О. М. - Особливості правової регламентації насильницької поведінки відповідно до законодавства держав міжнародної спільноти, Римарчук Г. С. (2016)
Любчинський О. В. - Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті (2016)
Марисюк К. Б. - До питання про правові обмеження засуджених як елемент їх правового статусу (2016)
Писарчук І. В. - Причини і умови, які сприяють вчиненню нецільового використання бюджетних коштів службовими особами (2016)
Якимова С. В. - Окремі сутнісні характеристики корупційної злочинної діяльності (2016)
Барабаш О. О. - Поведінка людини: підходи до розуміння (2016)
Бортник Н. П. - Міграціологія як наука про кількісно-якісні показники міграції населення, Мороз Н. С. (2016)
Єсімов С. С. - Вплив інформаційного права на процес реформування суспільних відносин в Україні (2016)
Ковалів М. В. - Форми діяльності громадських об’єднань в Україні (2016)
Ковалів М. В. - Методи діяльності громадських об’єднань в Україні, Хомишин І. Ю. (2016)
Кравчук В. М. - Підстави відшкодування моральної шкоди, завданої суб’єктом владних повноважень (2016)
Кропивницький М. О. - Про поняття джерел фінансування соціального забезпечення (2016)
Лесько Н. В. - Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу інтернету (2016)
Личенко І. О. - Шляхи підвищення ефективності профілактики адміністративних правопорушень у сфері власності, Комарницька І. І. (2016)
Магновський І. Й. - Правове осмислення регіонального підходу в реформуванні територіального устрою України (2016)
Марушій О. А. - Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління (2016)
Мороз Н. С. - Поняття та сутність контролю у сфері інформатизації (2016)
Ортинська Н. В. - Особливості реалізації права на освіту неповнолітніх підліткового віку (2016)
Остапенко О. І. - Адміністративно-правовий статус громадян учасників протидії тероризму в Україні (2016)
Парпан У. М. - Право людини на освіту в умовах асоціації України і Європейського Союзу: сутність та принципи (2016)
Репецька М. О. - Організаційно-правові аспекти функціонування системи електронних адмністративних послуг в Україні (2016)
Сірант О. Р. - Фактичні дані як складова частина доказів, утворених із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2016)
Тацишин І. Б. - Публічно-правові аспекти застосування контракної форми трудового договору з найманими працівниками театральних закладів культури (2016)
Хомишин І. Ю. - Принцип інформатизації освіти в умовах глобалізації суспільства (2016)
Байда Б. Ф. - Правовий господарський порядок в Україні: оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів (2016)
Галамай О. З. - Природно-правовий аналіз права та звичаю (2016)
Гарасимів Т. З. - Проблема методологічної демаркації права, Базарник Б. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Інтерпретація цінностей права: праксеологічний аспект, Базарник М. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Правове пізнання: антропологічний дискурс, Іванишин Т. І. (2016)
Гарасимів Т. З. - Концепт права: філософський світогляд, Мартинюк Н. В. (2016)
Гарасимів Т. З. - Субстанційний підхід до проблеми формування людини, Матвійчук І. Л. (2016)
Гарасимів Т. З. - Історіографічні дослідження проблеми девіантної поведінки: тенденції та напрямки (2016)
Гирила І. М. - Наукова спадщина прихильників творчого доробку Бориса Миколайовича Чичеріна (2016)
Держко І. З. - Історико-філософські аспекти формування правової свідомості, Швед О. П. (2016)
Забзалюк Д. Є. - До питань правового статусу Ордену тамплієрів та ролі у Хрестоносному Русі (2016)
Кельман М. С. - Співвідношення методу і методологічного підходу у правовій науці (2016)
Коваль І. М. - Ментальні властивості правосвідомості (2016)
Колич О. І. - Історичні та філософські дослідження філософсько-правових концепцій в українській полемічній літературі (2016)
Левицька О. В. - Правова природа істини (2016)
Мальський М. М. - Виконання рішень іноземних судів в рамках ЄС (2016)
Марко Я. Р. - Право на сурогатне материнство: проблеми розширеного розуміння (2016)
Мисюк Ю. І. - Рівність права на освіту: міжнародні стандарти та наукові підходи (2016)
Романова А. С. - Соціальна поведінка людини у природно-правовому просторі (2016)
Савайда О. І. - Проблема правового знання та розуміння у філософії ХХ століття (2016)
Сковронський Д. М. - Сучасні моделі соціальної держави (2016)
Сливка С. С. - Метаантропологічна методологія права (2016)
Станько І. Я. - Методологічні засади дослідження філософсько-правової моделі синегрії правових систем України та ЄС (2016)
Татаровський Р. О. - Сучасна експлікація аналітичної філософії права Г. Харта (2016)
Токарська А. С. - Джерела правової комунікації (2016)
Чорнобай О. Л. - Аргументативна практика у судовому процесі: до постановки проблеми (2016)
Чорнописька В. З. - Специфіка канонічно-правового статусу "нової унії" в східних воєводствах Польщі (1923 – 1937 рр.) (2016)
Шай Р. Я. - Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві (2016)
Jakuszewicz А. - Some reflections on the judge’s right to conscientious objection (2016)
Ярмол Л. В. - Право на мирні зібрання: до уточнення загальнотеоретичної характеристики (2016)
Богів Я. С. - Функції та повноваження місцевого самоврядування в контексті процесу децентралізації влади в Україні (2016)
Ковальчук В. Б. - Установча влада та конституційна реформа в Україні (2016)
Сірант М. М. - Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу – правовий аспект (2016)
Сковронська І. Ю. - Українська еміграційна преса США і Канади як чинник утвердження Української державності (2016)
Баїк О. І. - Окремі питання у формуванні джерел Податкового права України (2016)
Василів С. С. - Адміністративні комісії у системі органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення (2016)
Волинець Т. В. - Способи захисту права комунальної власності (2016)
Долинська М. С. - Сільськогосподарські кооперативи в нотаріальному процесі України (2016)
Зільник Н. М. - Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації (2016)
Маркович Х. М. - Поділ спільного майна у фактичних шлюбних відносинах: теоретичний та практичний аспект (2016)
Німак М. О. - Придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство в нотаріальній практиці (2016)
Паньонко І. М. - Працівники-іноземці як особливі суб’єкти трудових правовідносин, Коваль В. А. (2016)
Попадинець Г. О. - Правосвідомість і правова культура як чинники становлення громадського суспільства (2016)
Ряшко О. В. - Захист свободи, незалежності і сувернітету держави в політико-правових концепціях Гегеля, Остапенко Л. О. (2016)
Тарнавська М. І. - Правове регулювання охорони рослинного та тваринного світу України крізь призму адаптації вітчизняного законодавства до права ЄС (2016)
Граб С. О. - Основні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В’ячеслава Липинського про державу і право (2016)
Макарчук В. С. - Обмін населенням при врегулюванні післявоєнних кордонів Української РСР (за підсумками Другої світової війни 1939–1945 рр.) (2016)
Терлюк І. Я. - Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 – 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства (2016)
Бараняк В. М. - Принцип незалежності судового експерта: аналіз законодавства України у сфері судового-експертної діяльності (2016)
Гнот Х. Я. - Контроль та нагляд за виконанням судових рішень установами виконання покарань в Україні (2016)
Гузела М. В. - Міжнародні стандарти забезпечення прав підозрюваного в кримінальному провадженні (2016)
Гула Л. Ф. - Характерні ознаки об’єднання засуджених у групи негативного спрямування у виправних колоніях (2016)
Гумін О. М. - Кримінологічна характеристика насильства у сім’ї щодо неповнолітніх (2016)
Доліновський Ю. С. - Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я (2016)
Канцір В. С. - Прояви сучасного теророзму: мінливі, багатогранні (2016)
Кушпіт В. П. - Про слідчого суддю як суб’єкта здійснення судового контролю, Цилюрик І. І. (2016)
Марисюк К. Б. - Питання режиму особливих умов в установах виконання покарань (зарубіжний досвід) (2016)
Несімко О. Д. - Правопорушення в сфері економіки – конфлікт економічних інтересів (2016)
Ортинський В. Л. - Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти (2016)
Рудницький І. Л. - Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами (2016)
Сибірна Р. І. - Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертиз, Сибірний А. В., Хомів О. В. (2016)
Сорока С. О. - Кримінальний процес в Україні: історія і сучасність, Римарчук Г. С. (2016)
Якимова С. В. - Кримінологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності (2016)
Романова А. С. - Буття людини: природно-правовий зміст (2016)
Ортинський В. - Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки (2016)
Барабаш О. - Поняття, межі та види посткримінальної поведінки (2016)
Березенко В. - Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України (2016)
Березовська І. - Актуальні питання доступу громадян до публічної інформації та проблеми застосування Закону України "Про доступ до публічної інформації” (2016)
Бондаренко В. - Умови ефективності застосування адміністративно-правових норм (2016)
Бортник Н. - Зміст адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Єсімов С. (2016)
Дитюк В. - Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної гвардії України (2016)
Дніпров О. - Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади (2016)
Єсімов С. - Право на доступ до інформації – ключовий елемент громадського контролю (2016)
Камінська Н. - Бізнес-обмеження для законодавців як люстраційний захід, Хлабистова К. (2016)
Магновський І. - Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України (2016)
Мороз Н. - Адміністративно-правове регулювання здійснення контролю у сфері інформатизації (2016)
Остапенко О. - Деякі питання розгляду справ про військові адміністративні правопорушення (2016)
Решота В. - Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права” (2016)
Радейко Р. - Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі (2016)
Хомишин І. - Механізм реалізації державної політики в сфері вищої освіти (2016)
Байда Б. - Конкуренція у сфері господарювання (2016)
Бліхар В. - Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену (2016)
Габаковська Х. - Характерні особливості впливу римського права на правові системи Західної Європи (2016)
Гарасимів Б. - Генеза особистості: фундаментальна проблема буття індивіда (2016)
Гарасимів Т. - Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія "діяльність” та "активність” (2016)
Гарасимів Т. - Антропологічна пролематика у філософсько-правовій традиції, Базарник Б. (2016)
Гарасимів Т. - Методологічна дилема дефініції "соціалізація” у філософсько-правових концепціях, Базарник М. (2016)
Гарасимів Т. - Феномен особистості у філософії неотомізму, Ватаманюк Л. (2016)
Гарасимів Т. - Концепція людської особистості у філософсько-правових школах, Вологіна А. (2016)
Гарасимів Т. - Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму, Іванишин Т. (2016)
Гарасимів Т. - Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу, Мартинюк Н. (2016)
Гарасимів Т. - Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм, Матвійчук І. (2016)
Гасанзаде С. - Социальные и биологические основы правового статуса женщин (2016)
Жаровська І. - Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки (2016)
Кельман М. - Методологія дослідження як наукове пізнання, Коваль І. (2016)
Козак О. - Інтеграційний вплив права Європейського Союзу на правові системи держав-членів (2016)
Колич О. - Аналіз окремих напрямів наукових досліджень філософсько-правових ідей в українській полемічній літературі (2016)
Кузиляк В. - Підходи до розроблення та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику, Яковчук Р., Саміло А., Повстин О., Шишко В. (2016)
Лепех Ю. - Питання про співвідношення понять "правотворчість” та "нормотворчість” (2016)
Романова А. - Природно-правова гармонія існування людини у просторі, Козак О. (2016)
Сковронський Д. - Глобалізаційні процеси та розвиток соціальної держави (2016)
Сливка С. - Природне прагнення набуття чеснот: метаантропологічний вимір (2016)
Смірнова І. - Ідея "індивідуальності”: філософсько-правовий концепт (2016)
Токарська А. - Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) (2016)
Чорнобай О. - Доведення (доказ) і спростування як види аргументації (2016)
Чорнописька В. - Відродження монастирів студійського уставу в контексті релігійно-культурного життя Східної Галичини (1912–1939 рр.) (2016)
Шай Р. - Проблеми функціонування політичних партій в Україні та шляхи удосконалення їхньої діяльності (2016)
Юрійчук О. - Аксіологічний вимір правової культури (2016)
Ярмол Л. - Загальнотеоретична характеристика співвідношення свободи вираження поглядів та свободи вираження думки (2016)
Бедрій М. - Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права (2016)
Stetsyuk B. - Тhe transformation of judicial system on Ukrainian territories being a part of the Grand Duchy Lithuanian (2016)
Терлюк І. - Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917–1921 рр.): законодавчий аспект (2016)
Бліхар М. - Правова характеристика стадій бюджетного процесу (2016)
Богів Я. - Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування (2016)
Гуменний О. - Нові суб’єкти судової влади та їхні функції (2016)
Ковальчук В. - Конституція та легітимація державної влади (2016)
Ковальчук О. - Проблеми визначення стадій виборчого процесу в Україні (2016)
Мельниченко Б. - Інтеграція у європейські та світові структури східноєвропейських держав: перспективи для України (2016)
Ременяк О. - Між централізмом і федералізацією. Австрійська модель децентралізації публічної влади (2016)
Баїк О. - Сутність та ознаки податкових правовідносин в Україні (2016)
Буряк Я. - Визнання недійсним іпотечного договору, предметом якого є пам’ятка архітектури місцевого значення: проблемні питання (2016)
Волинець Т. - Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності (2016)
Воробель У. - Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві України (2016)
Добош З. - Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу (2016)
Дутко А. - Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи (2016)
Заболотна Н. - Колективний договір: деякі проблеми юридичної техніки творення та тлумачення (2016)
Личенко І. - Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2016)
Маркович Х. - Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства (2016)
Медведик Л. - Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України (2016)
Навроцька Ю. - Особливості процесу доказування в наказному провадженні (2016)
Остапенко Л. - Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій та компенсацій суб’єктів трудових відносин в України (2016)
Павлів-Самоїл Н. - Методологія синергетики у дослідженні міграції (2016)
Паньонко І. - Г. В. Лейбніц – геніальний мислитель західно-європейської науки і культури (до 300-річчя від дня смерті), Ряшко О. (2016)
Попадинець Г. - Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності (2016)
Римарчук Р. - Основні положення класифікації цивільних правовідносин (2016)
Романівка З. - Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину (2016)
Ряшко О. - Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте, Остапенко Л. (2016)
Бойсан М. - Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх, що зловживають наркотичними засобами (2016)
Гузела М. - Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження: деякі аспекти міжнародного співробітництва (2016)
Гула Л. - Особливості виявлення груп негативного спрямування та їх лідерів у кримінально-виконавчих установах (2016)
Гумін О. - Зарубіжний досвід запобігання сімейно-побутовим насильницьким злочинам щодо жінок правоохоронними органами, Римарчук Г. (2016)
Марисюк К. - Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) (2016)
Навроцька В. - Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою, яка не є її учасником (2016)
Несімко О. - Суб’єкти експертизи заявок на об’єкти промислової власності (2016)
Писарчук І. - Виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів, вчинених службовими особами (2016)
Якимова С. - Окремі аспекти методики індивідуальної профілактики з неповнолітніми правопорушниками (2016)
Ортинський В. - Особливості планування розслідування злочинів у сфері економіки (2017)
Гарасимів Т. - Теорія та практика громадянського суспільства: історико-правовий досвід України, Дашо Т. (2017)
Івашків Т. - Правові погляди С. Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства, Федик Л. (2017)
Купчак М. - Права і свободи людини у філософії права українських народників: зародження і формування, Саміло А., Шишко В. (2017)
Макарчук В. - Львівська політехніка: ґенеза у контексті змін державної освітньої політики та юридичного статусу (1816–2016 рр.), Терлюк І. (2017)
Терлюк І. - Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть XVI – перша половина XVIІ ст.) (2017)
Шиян Д. - Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях (2017)
Базарник Б. - Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл (2017)
Базарник М. - проблема девіантної особистості: історико-філософський та соціально-правовий аналіз (2017)
Барабаш О. - Правосвідомість та її вплив на поведінку людини (2017)
Брездень В. - Методологічні підходи до розкриття екстремумів у професійній діяльності юриста (2017)
Ватаманюк Л. - Проблема пізнання права: гносеологічні межі та можливості, Гарасимів Т. (2017)
Габаковська Х. - Проблема буття людини: цивілізаційно-правовий підхід, Гарасимів Т. (2017)
Гарасимів Б. - Моделі громадянського суспільства: проблема взаємовідносин людини та держави (2017)
Гарасимів Т. - Дефініція "громадянське суспільство": філософсько-правова парадигма (2017)
Дашо Т. - Держава та громадянське суспільство: правова взаємодія (2017)
Іванишин Т. - Філософська концепція девіантності (кінець XIX – середина XX століття) (2017)
Кельман М. - Методологія дослідження правотворчості у правовій державі (2017)
Коваль І. - Менталітет у позитивно-правовому полі (2017)
Козак О. - Девіантна поведінка в умовах постмодерну: філософсько-правові детермінанти, Гарасимів Т. (2017)
Кучеренко Н. - Генеза особистостості через призму філософсько-правових детермінант, Гарасимів Т. (2017)
Мартинюк Н. - Проблема девіацій у правовій системі соціокультурних змін (2017)
Матвійчук І. - Методологічні домінанти правової антропології (2017)
Савайда О. - Проблема правового знання та розуміння у філософії XX століття (2017)
Сковронський Д. - Взаємовплив та взаємозв’язок громадянського суспільства і держави як єдиної цілісності (2017)
Сливка С. - Першість каноністики у природно-правовому полі та просторі (2017)
Смірнова І. - Розвиток особистості в системі соціальних спільнот: загальне в індивідуальному (2017)
Токарська А. - Еквіполентність метатексту правової комунікації юриста (2017)
Чорнобай О. - Рer argumentum від саллюстія (2017)
Шай Р. - Перспективи модернізації правоохоронних органів в умовах глобалізації (2017)
Баїк О. - Про видову характеристику суб’єктів податкових правовідносин в Україні (2017)
Бортник Н. - Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції, Єсімов С. (2017)
Волоско Я. - Відповідальність за незаконну трудову міграцію: міжнародно-правові підстави (2017)
Гулак Л. - Юридична природа та специфіка реалізації функцій органів місцевого самоврядування (2017)
Демчик Н. - Правове регулювання застосування примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства (2017)
Дніпров О. - Компетенція як елемент правового статусу органів виконавчої влади (2017)
Єсімов С. - Hозвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правовий аспект (2017)
Когут В. - Контроль як функція громадськості у забезпеченні національного судочинства (2017)
Лесько Н. - Детермінанти, що обумовлюють насильство над дітьми (2017)
Литвин О. - Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин (2017)
Магновський І. - Європейський суд з прав людини як міжнародно-правова гарантія захисту прав і свобод громадян України (2017)
Мариняк Н. - Удосконалення нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг (2017)
Мота А. - Прикордонний контроль та його значення в протидії нелегальній міграції (2017)
Павлюк Н. - Історіографічне дослідження основ адміністративно-правового захисту права власності національною поліцією України (2017)
Парпан У. - Реформування юридичної освіти: зарубіжний досвід та українські реалії (2017)
Перун Т. - Загальна характеристика правовідносин у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2017)
Сірант О. - Цифрові докази утворені із застосуванням інформаційних технологій у провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Khomyshyn I. - The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine (2017)
Цьвок М. - Адміністративно-правовий статус недержавних громадських організацій в Україні (2017)
Чопко Г. - Застосування договору фінансового кредиту при наданні послуг населенню ломбардами України (2017)
Апопій І. - Відповідальність, що випливає зі шлюбу (2017)
Бек У. - Щодо питання дотримання роботодавцем законодавчих вимог під час працевлаштування громадян (2017)
Волинець Т. - Відумерла спадщина як підстава виникнення права комунальної власності (2017)
Дмитренко Е. - Виконання іпотечного зобов’язання: становлення та розвиток, Дмитренко В. (2017)
Несімко О. - Відповідальність за екологічні правопорушення, зокрема за ст. 246 – незаконна порубка лісу (2017)
Попадинець Г. - Проблемні питання правового статусу органів управління акціонерними товариствами (2017)
Римарчук Р. - Поняття субсидіарної відповідальності: історично-правовий аспект (2017)
Бараняк В. - Методи експертного дослідження мікрочастинок платини (2017)
Бойсан М. - Пріоритетні напрями профілактики наркотизму неповнолітніх (2017)
Болібрух Н. - Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів (2017)
Бондюк А. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "судовий розсуд" (2017)
Гузела М. - До питання про суд присяжних за кримінальним процесуальним законодавством України (2017)
Гула Л. - Характеристика організації будівельно-ремонтних робіт як об’єктів будівельно-технічної експертизи з визначення характеру їх виконання (2017)
Доліновський Ю. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров’я (2017)
Канцір В. - Детермінанти виникнення та діяльності організованих терористичних об’єднань, Серкевич І. (2017)
Коваль М. - Початковий етап розслідування катувань, що їх вчиняють працівники національної поліції (2017)
Кушпіт В. - Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості, Цилюрик І. (2017)
Ланцедова Ю. - Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними, Шличек О. (2017)
Леоненко Т. - Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному грунті як соціально-правового явища (2017)
Марисюк К. - Ознаки транснаціональних злочинних організацій (2017)
Остапенко О. - Про безпеку при затриманні правопорушника (2017)
Палюх А. - Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів (2017)
Ромців О. - Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання (2017)
Рудницький І. - Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи (2017)
Сподарик Н. - Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи (2017)
Шиян О. - Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками (2017)
Якимова С. - Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект (2017)
Богів Я. - Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету (2017)
Кириченко А. - Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина верховного суда Украины (2017)
Личенко І. - Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання Європейського досвіду (2017)
Медведик Л. - Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин (2017)
Яремчук С. - Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина (2017)
Ортинський В. - Методологічні підходи до створення криміналістичного забезпечення судової діяльності в адміністративному процесі (2017)
Макарчук В. - Церковне право Греко-католицької церкви в контексті державно-правового устрою Австро-Угорщини: партнерська співпраця чи конфлікт інтересів (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2017)
Паньонко І. - Критика Іваном Франком політико-правової системи Австро-Угорської імперії, Ряшко О. (2017)
Саракавік І. - Вялікае Княства Літоўскае: на шляху да феадальнай прававой дзяржавы (2017)
Stetsyuk B. - Judicial system in times of national liberation movements in Ukraine (1917–1921) (2017)
Терлюк І. - Український європоцентризм: перші спроби політичної реалізації ідеї (1917–1921 рр.) (2017)
Тетерук А. - Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння (2017)
Цюбченко А. - Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід (2017)
Барабаш О. - Поняття та види делінквентної поведінки людини (2017)
Габаковська Х. - Аксіологічна природа права: теоретико-пізнавальний підхід (2017)
Гарасимів Б. - Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект (2017)
Гарасимів Т. - Філософсько-правова проблема смислозмістовного виміру девіантної свідомості (2017)
Ковальчук В. - Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України, Панчук І. (2017)
Ковальчук С. - Про правові основи громадянського суспільства та його взаємодію з органами публічної влади (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського