Кінзерська Н. В. - Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності для потреб бухгалтерського обліку (2020)
Литвиненко Н. О. - Імпортні операції з товарами: особливості оподаткування та його облікове відображення, Нашкерська М. М., Фаль Ю. Я. (2020)
Мельничук М. О. - Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами підприємства, Криштопець Ю. М. (2020)
Абрамова І. В. - Стан і пріоритети фінансової інклюзії в Україні (2020)
Моргачов І. В. - Принципи фінансової стійкості інвестиційних фондів, Овчаренко Є. І., Зось-Кіор М. В., Рудяшко А. І. (2020)
Захарова Н. Ю. - Підходи до формування й оцінки фінансової стійкості підприємства (2020)
Крилова О. В. - Розвиток мікрофінансових організацій в Україні в умовах FinTech трансформації фінансового ринку (2020)
Погореленко Н. П. - Оцінка процесів управління кредитним портфелем АТ КБ "Приватбанк", Юрченко А. Ю. (2020)
Гнатів В. А. - Аналіз ефективності місцевого оподаткування в Україні, Замасло О. Т. (2020)
Тюріна М. М. - Податкове навантаження в управлінні основними засобами транспортних підприємств в Україні (2020)
Nashchekina O. M. - Aligning the Interests of Business and Society: Shared Value, Integrated Value, And Corporate Social Responsibility, Nwafor F. N., Tymoshenkov I. V. (2020)
Титикало В. С. - Концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму процесно-орієнтованого управління (2020)
Буднік М. М. - Підходи та моделі управління змінами на підприємстві, Іванова Я. Ю. (2020)
Юхман Я. В. - Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами: теоретичні аспекти (2020)
Проскурніна Н. В. - Трансформація бізнес-моделей підприємств роздрібної торгівлі в умовах цифровізації (2020)
Залуцька Х. Я. - Формування комбінованих сценаріїв диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємства: вибір стратегічного напряму на альтернативній основі (2020)
Секірож Я. В. - Стратегічні позиції сталого розвитку машинобудівних підприємств: інноваційне забезпечення (2020)
Ван Д. - Світові тенденції в управлінні бізнес-процесами підприємства (2020)
Buchna Y. A. - Changes in the Advertising Industry in the Context of the Global Lockdown-2020: Economic and Social Issues, Davydov D. S. (2020)
Пасмор М. С. - Аналіз маркетингових інструментів у сфері інноваційного підприємництва та креативних індустрій міста Харків, Демченко С. В., Зайцева Д. В. (2020)
Шевченко Ю. І. - Маркетингова стратегія ТНК – баланс глобального та локального (2020)
Проскурніна Н. В. - Маркетингова діяльність як засіб підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства ТОВ "Грінпауер-Про", Єресько Д. О. (2020)
Юрченко Н. І. - Сучасні тенденції маркетингових досліджень у туристичній галузі (2020)
Ільченко Т. В. - Роль маркетингових інструментів в інноваційному розвитку аграрних підприємств (2020)
Вдовиченко Л. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти формування механізму стратегічного управління економічною безпекою підприємства, Волосюк М. В. (2020)
Птащенко О. В. - Глобальні проблеми людства: стан і перспективи вирішення, Архипова Д. Є. (2020)
Титул, зміст (2020)
Янків М. М. - Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону (2020)
Шталь Т. В. - Теоретико-методологічний аналіз поглядів учених на визначення поняття "конкурентоспроможність", Шульга Д. А., Торкут Д. А. (2020)
Крамчанінова М. Д. - Пандемії як загрози нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації, Вахлакова В. В. (2020)
Дубєй Ю. В. - Технологічна конкурентоспроможність національної економіки України в умовах глобалізації (2020)
Поляков М. В. - Особливості міжнародного науково-технічного обміну, Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. (2020)
Булкіна І. А. - Внесок України в розвиток міжнародного ринку ІТ-послуг (2020)
Шведа Н. М. - Механізми управління транспортно-логістичною системою Європейського Союзу в умовах пандемії: досвід для України, Шпилик С. В., Піняк І. Л. (2020)
Довгаль О. А. - Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики, Довгаль Г. В. (2020)
Prasad G. R. - Sectoral Social Entrepreneurship Innovation Opportunities in Nepal (2020)
Voznyak H. V. - Smart Specialization as an Innovative Strategy for the Regional Economic Growth: Experience of Central and Eastern European Countries for Ukraine, Kloba T. L. (2020)
Тютюнникова С. В. - Продовольча безпека в умовах пандемії, Скочко І. Ю. (2020)
Костяна О. В. - Митна безпека: її сутність і місце в системі національної безпеки держави (2020)
Герасименко Ю. С. - Основні тенденції розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в Україні та світі (2020)
Беккер М. Л. - Формування наукового підґрунтя для ідентифікації та структуризації проблем розвитку регіону (2020)
Ярошенко І. В. - Світові тенденції публічного управління розвитком територій у контексті децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2020)
Ярошенко І. В. - Нормативно-правове забезпечення публічного управління територіальним розвитком питань формування, функціонування та розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади, Семигулін П. К. (2020)
Несенюк Є. С. - Економічні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості в категоріях витрат і результатів (2020)
Собкевич О. В. - Завдання промислової політики для підвищення конкурентоспроможності регіонів і зміцнення економічної безпеки України (2020)
Костенко Д. М. - Обґрунтування основних техніко-економічних характеристик енергетичних плантацій і виробництва твердого палива з біомаси енергетичних культур (2020)
Вінниченко О. В. - Аналіз проблем розвитку атомної, теплової та відновлюваної енергетики в енергосистемі України (2020)
Личковська М. Р. - Оцінка впливу коронакризи на сутність і тенденції розвитку дистанційної зайнятості в Україні (2020)
Шликова В. О. - Роль соціальних стандартів у соціальній політиці країни, Леванда О. М. (2020)
Бєлашов Є. В. - Щодо перспектив використання безпілотних пасажирських літальних апаратів з електричними рушійними установками в Україні (2020)
Романчук С. В. - Річковий транспорт як інструмент розвитку системи логістики в Україні (2020)
Стегней М. І. - Мікроекономічні чинники розвитку підприємств сфери гостинності в регіоні, Хаустова К. М. (2020)
Балдик Д. О. - Альтернативні напрями підприємництва у бджільництві (2020)
Завадських Г. М. - Практичні аспекти становлення соціального підприємництва в Україні, Тебенко В. М. (2020)
Савченко А. М. - Дослідження ймовірності настання банкрутства виробничого підприємства, Фішер Н. В. (2020)
Благун І. С. - Оцінка ефективності комерційних банків за допомогою методу DEA (2020)
Котлярова В. Г. - Формування підходу до управління витратами промислового підприємства, Деренська Я. М., Гладкова О. В. (2020)
Рогов В. Г. - Оцінка ефективності економічного стимулювання розвитку суднобудівних підприємств (2020)
Адаменко М. В. - Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства, Короленко Р. В. (2020)
Ястремська О. М. - Поняття економічної стійкості підприємства та її кількісне оцінювання, Ястремська О. О. (2020)
Зиз Д. О. - Аналіз та оцінка ділової активності підприємств машинобудування як основа підвищення ефективності їх діяльності (2020)
Юхман Я. В. - Науково-практичні аспекти оцінювання адаптивного потенціалу промислових підприємств (2020)
Секірож Я. В. - Класифікація факторів впливу на рівень інноваційного забезпечення сталого розвитку підприємств (2020)
Ковальчук А. М. - Аналіз передумов мотиваційного управління економічною безпекою підприємств машинобудівної галузі (2020)
Тимошенко О. В. - Використання інформаційних технологій у боротьбі проти COVID-19, Коцюбівська К. І. (2020)
Клим Н. М. - Диджиталізація обліку в динамічному глобальному середовищі, Плекан М. В., Мужевич Н. В. (2020)
Гринь В. П. - Стратегічні облікові парадигми: критичний аналіз (2020)
Нагорна І. В. - Шляхи оптимізації витрат підприємства на прикладі ПАТ "Українська залізниця", Галкіна Ю. Ю. (2020)
Лавренюк В. В. - Управління валютним ризиком банку в умовах турбулентності на світових фінансових ринках, Лук’янчук Д. Ю. (2020)
Чмутова І. М. - Методичний інструментарій оцінювання комплаєнс-ризиків фінансового моніторингу банків, Безродна О. С., Нечипоренко Д. І. (2020)
Буртняк І. В. - Використання методів аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності комерційних банків (2020)
Мединська Т. В. - Податкове регулювання інвестиційної діяльності банків України, Рущишин Н. М., Ніконенко У. М. (2020)
Вядрова І. М. - Сутність конкурентоспроможності в банківському секторі: стан і проблеми, Морозов М. В. (2020)
Янковський В. А. - Доходи місцевих бюджетів в Україні: сутнісна складова та сучасний стан у рамках реформи бюджетної децентралізації, Шендригоренко М. Т. (2020)
Юрчишена Л. В. - Макроекономічний аналіз фінансування оборотних активів промислових підприємств України, Кречко О. С. (2020)
Житар М. О. - Елементи механізму підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємства, Ярова Л. С. (2020)
Оганесян М. М. - Монетарна політика держави в умовах рецесії, Дмитренко О. В. (2020)
Рудик Н. В. - Спрощена система оподаткування: зберегти малий бізнес в умовах локдауну в Україні (2020)
Татар М. С. - Забезпечення фінансової стійкості страхових компаній в умовах глобальних викликів, Гребенікова О. В., Ковальчук І. Г. (2020)
Полотняк І. Г. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку та збереження персоналу ПрАТ "Київстар" (2020)
Пархоменко Н. О. - Порівняльна характеристика стратегій організаційного розвитку бізнес-систем в умовах глобального середовища (2020)
Чепелюк М. І. - Стратегія сталого розвитку світового лідера вантажоперевезень у реаліях сучасного бізнесу, Помазан М. Є. (2020)
Ареф’єва О. В. - Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства, Пілецька С. Т., Заболотна Д. В. (2020)
Залуцька Х. Я. - Каузально-детермінований механізм управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення: інтегрована основа побудови (2020)
Заболотна А. М. - Побудова корпоративних комунікацій зі стейкхолдерами підприємства ІТ- галузі на зовнішньому ринку, Серпухов М. Ю. (2020)
Фещур Р. В. - Оцінювання розвитку суб’єктів господарської діяльності, Шишковський С. В., Скворцов Д. І. (2020)
Птащенко О. В. - Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання (2020)
Луценко І. С. - Удосконалення управління логістичними процесами як метод покращення діяльності підприємства, Коновалова І. В. (2020)
Зайченко Є. О. - Сучасний стан управління персоналом на підприємствах: виклики та перспективи (2020)
Остапенко Т. М. - Маркетинг як інструмент управління платоспроможністю підприємств торгівлі, Кубецька О. М., Антіпова В. П. (2020)
Пушкар О. І. - Роль маркетингових досліджень ринку в забезпеченні зростання національної економіки, Бондаренко Л. Ф., Хиль Л. П. (2020)
Зубко Д. О. - Науково-теоретичний зміст бренд-стратегії торгового підприємства (2020)
Коляденко В. А. - Прикладні засади розвитку маркетингової програми оператора комунікацій ПрАТ "ВФ Україна" з урахуванням впливу маркетингу взаємовідносин, Васильченко Ю. В. (2020)
Серпухов М. Ю. - Маркетингові технології як інструмент активізації розвитку вітчизняних підприємств, Нестеренко А. О. (2020)
Папп В. В. - Роль маркетингу в активізації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, Благун І. І., Бошота Н. В. (2020)
Харківська А. І. - Критеріальний апарат розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури (2020)
Головченко Г. О. - Розвиток медійних компетентностей учнів середньої школи США та Канади (2020)
Стойчик Т. І. - Теоретичні основи створення моделей у педагогічних дослідженнях (2020)
Vasylyshyna N. - Innovative strategies in higher education of Turkey (2020)
Солошич І. О. - Дидактична система формування науково-дослідницької компетентності студентів екологічних спеціа-льностей (2020)
Кочерга Є. В. - Поняття та структура здоров’язбережувальної компетентності вчителя хімії (2020)
Кірюхіна М. В. - Ефективність моделі гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі (2020)
Мельник Т. А. - Smart-освіта та її місце у системі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2020)
Ісаєнко В. М. - Застосування методу ліхеноіндикації для дослідження стану атмосферного повітря на території прилеглій до аеропорту, Маджд С. М., Процак Ю.О. (2020)
Пономаренко Р. В. - Прогнозування впливу техногенного забрудненняь на якісний стан водної екосистеми річки Дніпро, Пляцук Л. Д., Шерстюк М. М., Третьяков О. В., Штепа В. М. (2020)
Владов С. І. - Багатовимірна система автоматичного управління авіаційним двигуном ТВ3-117 на базі нейромережевого регулятора, Назаренко Н. П., Тутова Н. В., Москалик В. М., Пономаренко А. В. (2020)
Петрова О. О. - Розробка експертної системи "визначення профілів компетентностей працівників IT компанії", Бобрієхова К. М. (2020)
Владов С. І. - Підвищення надійності системи автоматичного управління авіаційним двигуном ТВ3-117 з використанням його бортової нейромережевої моделі, Шмельов Ю. М., Сіора А. С., Яніцький А. А., Пономаренко А. В. (2020)
Ложніков О. В. - Апробація комплексної методики оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ (2020)
Tverda O. - Improvement of the rental payment system for special using of water by mining enterprises, Hrebeniuk T., Tkachuk K., Repin M. (2020)
Грудкіна Н. С. - Особливості моделювання процесів радіально-поздовжнього видавлювання із використанням трикутних кінематичних модулів (2020)
Драгобецький В. В. - Евристичні прийоми пошуку технічних рішень відновлення деталей з наноструктурних матеріалів, Щетинін В. Т., Кузєв І. О., Молоштан Д. М., Наумова О. О. (2020)
Курпе О. Г. - Дослідження процесів рекристалізації в умовах термомеханічного процесу прокатки сталі марки Х65, Кухар В. В. (2020)
Марков О. Є. - Комп’ютерне моделювання нового процесу кування поковок відповідального призначення, Хващинський А. С., Житніков Р. Ю., Мусорін А. В., Рагузін Є. А. (2020)
Загорянский В. Г. - Снижение краевого эффекта при использовании водонаполненных взрывчатых веществ в процессах плакирования и упрочнения взрывом, Драгобецкий В. В., Щетинин В. Т., Чебенко В. Н. (2020)
Шапко В. Ф. - Екологічні багатопараметрові характеристики автомобіля, Атамась А. І., Єлістратов В. О. (2020)
Чермалих О. В. - Огляд радіаційної стійкості компонентів загальнопромислового частотно-регульованого електроприводу, Мугенов Д. Д. (2020)
Невлюдов І. Ш. - Забруднюючі домішки в монокристалічному кремнії, виготовленому за методом Чохральського, Палагін В. А. (2020)
Осадча К. П. - Застосування технологій змішаного навчання у формуванні управлінської компетентності майбутніх інженерів-програмістів, Осадчий В. В., Чорна А. В. (2020)
Прокопенко А. О. - Застосування web-ресурсів у процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2020)
Vasylyshyna N. - International factors in the training of tourism specialty students in Turkey (2020)
Хохич Д. Г. - Інфляція та її регулювання в Україні: політекономічний аспект (2020)
Бачкір І. Г. - Практичне застосування нечіткої регресійної процедури діагностики банкрутства машинобудівних підприємств (2020)
Черепанова В. О. - Порівняльний аналіз щодо використання об’єктів інтелектуальної власності в країнах світу та в Україні, Силка І. В. (2020)
Чугай А. В. - Кластерний аналіз техногенного навантаження на регіони північно-західного Причорномор’я, Пилип’юк В. В., Колісник А. В. (2020)
Бредун В. І. - Техніко-логістичне планування екологічно безпечних схем збору твердих побутових відходів (2020)
Котенко Н. О. - Ux-дизайн інформаційної системи підприємства торгівлі, Жирова Т. О., Десятко А. М., Хорольська К. В., Бебешко Б. Т., Тогжанова К. О. (2020)
Істоміна Н. М. - Оптимізація роботи вентильно-індукторного двигуна за допомогою мультіагентної моделі (2020)
Владов С. І. - Нейромережевий аналіз прийняття рішень екіпажом повітряного судна щодо можливості здійснення польоту за результатами контролю і діагностики технічного стану авіаційного двигуна ТВ3-117, Сіора А. С., Яніцький А. А., Дятловська В. Ю., Шмельова Т. Ф. (2020)
Перекрест А. Л. - Прогнозування ключових показників системи регулювання теплоспоживання будівлі на базі методів машинного навчання (2020)
Лукіянчук А. А. - Система виявлення сигналу на фоні мікросейсмічного шуму (2020)
Оксанич І. Г. - Архітектура системи моніторингу і диспетчеризації бізнес-процесів, Шевченко І. В., Калюжний О. В., Савушкін П. Д., Мізін В. А. (2020)
Акритова Т. О. - Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів, Андрущенко М. І., Бриков М. М., Капустян О. Є., Осіпов М. Ю. (2020)
Труш В. С. - Вплив термодифузійного насичення у вуглецевмісному газовому середовищі на втомну довговічність та твердість приповерхневого шару титанового сплаву ВТ1-0, Погрелюк І. М., Федірко В. М., Лук’яненко О. Г. (2020)
Бацала Я. В. - Застосування середовища Arduino для трекерних систем фотопанелей, Яремак І. І., Феденько В. Я. (2020)
Кухаренко Д. В. - Метод діагностики складних електронних схем з використанням сигнатурного аналізу, Фомовський Ф. В., Гладкий В. В., Саньков С. В. (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Piyabongkarn D. - The first report of direct skeletal attachment method applying for tibia prosthetic leg in a chicken by cortical screw (2019)
Burgaz M. I. - The current state of fish market in Ukraine, Matvienko T. I., Bezik K. I., Soborova O. M. (2019)
Sachuk R. M. - Selection of the optimal composition of vegetable oil and chlorophyllipt oil components, Stravsky Ya. S., Horyuk YU. V., Katsaraba O. A., Zhyhalyuk S. V. (2019)
Slobodian S. О. - The level of lipid peroxidation products in the rats blood under prolonged cadmium and lead loading, Gutyj B. V., Leskiv K. Y. (2019)
Romanovych L. - The intensity of the processes of oxidative modification of proteins and the activity of enzymes of the antioxidant protection system of broiler chickens under the action of vitamins E and C, Kurtyak B., Mudrak D. (2019)
Burgaz М. І. - The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the Black Sea region of Ukraine, Matviienko Т. І., Soborova О. M., Bezyk К. І., Kudelina О. Y. (2019)
Parfenyuk I. O. - Analysis of water quality of a reservoir on a small river and the status of ichthyofauna in anthropogenic conditions, Grokhovskaya Yu. R., Mandygra Yu. M. (2019)
Masiuk D. M. - Structural proteins of plasmolemma of the jejunum absorbing enterocytes of cattle fetus in early fetal period (2019)
Prijma O. B. - Sensitivity of life-long diagnostic methods for geese nematodes (2019)
Pepko V. O. - Environmental and sanitary and hygienic aspects of the prevention of wild helminthosis in the contemporary climate change, Zhigalyuk S. V., Sachuk R. M. (2019)
Богомолов О. В. - Від спокуси до розбрату: концепт FITNA в дискурсі "Арабської весни" (2019)
Голубовська І. О. - Маніпулятивний дискурс як інституціональний: сучасність vs античність, Левко О. В., Поліщук А. С. (2019)
Наєнко Г. М. - Когнітивна метафора в науковому тексті П. О. Лавровського (2019)
Коць Т. А. - Семантико-словотвірні тенденції віддієслівних іменників у літературній мові кінця ХІХ — початку ХХІ ст. (2019)
Вербич С. О. - Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності (2019)
Дядечко Л. П. - Даниленко Л. І. Чеська пареміологія в генетичному, лінгвокогнітивному і дискурсивному висвітленні. Київ. : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2019. — 440 с. (2019)
Левченко О. - Купріянов Є. В. Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису. Київ. : УМІФ НАНУ, 2018. — 254 с. (2019)
Тараненко О. - Пономаренко С. Сучасна українська мова : Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія. Миколаїв : Вид-во Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили, 2017. — 300 с. (2019)
Ажнюк Л. В. - Типологія об’єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження (2016)
Белей Л. Л. - Мовне очуднення як інструмент маніпулятивного творення "русинської" мови (2016)
Ніколаєнко Л. І. - Оцінка в мовній концептуалізації емоцій групи "Співчуття" (2016)
Пелипенко О. А. - Засоби номінації малих сукупностей в українській та іспанській мовах (2016)
Шестопал О. С. - Наголошення інфінітивів у "Енеїді" І. П. Котляревського (2016)
Дочу А. Р. - Тюркізми в англійській та інших індоєвропейських мовах (2016)
Ідзьо М. В. - Фразеологічні одиниці як засоби мовної експресивізації в текстах сучасних польських ЗМІ (2016)
Тараненко О. - Півторак Г. Історико-лінгвістична славістика: Вибрані праці (2016)
Іван Андрійович Стоянов (2016)
Title (2020)
Content (2020)
Parvizi O. - Evaluation the effect of using thyme and oregano powder in comparison to the antibiotic and probiotic supplementation on growth, some immune responses and intestinal morphology of broiler chicks, Taherkhani R., Abouzari M. (2020)
Shchebentovska O. - Pathoanatomical and pathogistological changes in organs and tissues of indian peafowl (Pavo cristatus) during histomonosis, Holubtsova M. (2020)
Zhyla M. - The effect of different doses of probiotic feed additives on hematologic indices and morphological structure of individual pig internal organs, Shkodyak N., Kotsyumbas G., Stronskyi Y., Sobodosh O., Shkil M. (2020)
Burhaz M. I. - Modern state of fish and fishery products export in Ukraine, Matviienko T. I., Soborova O. M., Bezyk K. I., Kudelina O. Y., Lichna A. I. (2020)
Xiaofei Wang - Effects of probiotic Clostridium Butyrate on Performance and Immunocompetence and Digestive Function of poultry, Xu Yanzhao, Fotina Hanna (2020)
Nedashkivskyi V. M. - The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees, Hutsol H. V. (2020)
Varkholiak I. S. - The influence of the preparation "Bendamin" on the morphological and biochemical indices of blood of rats in experimental modeling of heart failure, Gutyj B. V. (2020)
Ostapyuk A. Y. - Influence of milk thistle, methifene and sylimevit on the morphological parameters of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis, Gutyj B. V. (2020)
Falaye A. E. - Chemical composition of differently processed Cattle Hoof meal Waste as Feedstuff Ingredient, Sule S. O. (2020)
Masiuk D. M. - Expression of plasmolemma proteins of the absorptive enterocytes of the cattle in the late fetal period (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Vasetska A. - Emergency contraception using progestin drugs in domestic cats (2020)
Saidi A. - Some larval morphological characteristics of Camelostrongylus mentulatus and Nematodirus spathiger, Mimouni R., Hamadi F., Oubrou W. (2020)
Bahgaat A. K. - Removal of Cd2+ from aqueous solution by zeolite synthesized from Egyptian kaolin, El-Sayed Hassan H., Melegy A. A. A., Abd-El Kareem A. M., Mohamed M. H. (2020)
Banerjee A. - Molecular characterization of STEC isolated from Ducks and its relation to ESBL production, Acharyya S. (2020)
Usenko S. O. - Influence of vitamins on the prooxidant-antioxidant homeostasis in boars under the conditions of heat stress, Shostya А. М., Stoyanovskyy V. G., Tenditnyk V. S., Birta G. O., Kravchenko O. I., Kuzmenko L. M. (2020)
Zhelavskyi M. M. - The importance of metabolic processes and immune responses in the development of pathology of cows during pregnancy and postpartum periods, Kernychnyi S. P., Mizyk V. P., Dmytriv O. Ya., Betlinska T. V. (2020)
Stoyanovskyy V. G. - Dynamics of individual indicators of protein metabolism in the body of broiler chickens on the background of combined stress when included in the diet "Reasil Humic Vet" + "Laktin" and "Reasil Humic Health", Shevchuk M. O., Kolomiіets I. A., Kolotnytskyy V. A. (2020)
Lavryshyn Y. Y. - Influence of cadmium on the cellular part of the immune system of young cattle, Gutyj B. V., Leskiv K. Y., Hariv I. I., Yevtukh L. H., Shnaider V. L. (2020)
Leskiv K. Y. - Antioxidant status of piglets under nitrate-nitrite load and the action of corrective factors, Gutyj B. V., Gufriy D. F., Khalak V. I., Demchuk O. G. (2020)
Fares M. A. - Histological study of eyelid in Algerian locale bovine, Rahmoun D. E., Lieshchova M. A. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Gubarenko N. Yu. - Energy evaluation of cows using genetic markers (2020)
Yaremchuk V. Y. - Prevention of hepatosis in laying hens using hepatoprotectors Hep-A-Stress and Hepasan-VS, Slivinska L. G. (2020)
Kushnir I. I. - The ability of enterococci extracted from traditional Carpathian cheese bryndza to produce biologically active substances, Tsisaryk O. Y., Shalovylo S. H., Gutyj B. V., Kushnir G. V., Slyvka I. M., Musiy L. Y. (2020)
Said W. S. - The state of the immune system of dogs in experimental toxocariasis, Stybel V. V., Gutyj B. V., Pryima O. B., Sobolta A. G., Leskiv K. Y., Dytiuk M. P. (2020)
Falaye A. E. - Digestibility Coefficients of Cattle Hoof Meal Diet by African Catfish Clarias gariepinus Juvenile, Sule S. O. (2020)
Holubiev M. - Effect of supplemental Mn, Zn, Fe and Cu and their interactions on the performance of broiler chickens, Holubieva T., Sychov M. (2020)
Khalak V. I. - Physicochemical properties and chemical composition of muscle tissue of young pigs of large white breed and their correlation with some serum enzymes, Gutyj B. V. (2020)
Stoyanovskyy V. G. - Hormonal regulation of prooxidant-antioxidant homeostasis in gilts, Usenko S. O., Shostya A. M., Kuzmenko L. M., Slynko V. G., Tenditnyk V. S. (2020)
Vasetska A. - Non-surgical methods of regulation reproductive function and contraception males of domestic animals (2020)
Ibatullin I. I. - Influence of soy flour and its processed products on the essential amino acids content in the bees body, Razanov S. F., Nedashkivskyi V. M. (2020)
Баль-Прилипко Л. В. - Удосконалення технології паштетних консервів із білоквмісними наповнювачами, Паска М. З., Рябовол М. В. (2020)
Берник І. М. - Визначення терміну післязабійного зберігання м’яса свиней, Кулик М. Ф., Ткаченко Т. Ю. (2020)
Боднарчук О. В. - Аналіз інструментальних методів виявлення синтетичних харчових барвників, Петров П. І. (2020)
Булій Ю. В. - Перспективні напрямки енергозбереження в процесах масообміну між рідиною і парою, Ободович О. М., Сидоренко В. В., Шейко Т. В. (2020)
Верхивкер Я. Г. - Улучшение качества и конкурентоспособности консервированной продукции при использовании современных видов потребительской тары, Мирошниченко Е. М. (2020)
Войцехівська Л. І. - Розробка нових видів консервованих готових страв, Франко О. В., Гавриленко А. В. (2020)
Гончаров Д. С. - Використання оцтової кислоти як каталізатору процесу етерифікації стеролів, Ніколаєва В. Г. (2020)
Гордынец С. А. - Мясные продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, Чернявская Л. А., Напреенко В. М., Мадзиевская Т. А. (2020)
Гріненко І. Г. - Комбуча з нетрадиційною рослинною сировиною, Грушецький Р. І., Хомічак Л. М., Зайчук Л. П. (2020)
Данілова К. О. - Використання іммобілізованих мікроорганізмів в технології бродіння, Олійнічук С. Т., Грушецький Р. І. (2020)
Калугіна І. М. - Проектування граноли з фейхоа із підвищеним вмістом йоду для закладів ресторанного господарства, Тележенко Л. М., Дзюба Н. А. (2020)
Kopylova K. - Scientific bases of standardization of requirements for ecological packaging of food products, Verbytskyi S., Kos T., Verbova O., Kozachenko O., Patsera N. (2020)
Крижова Ю. П. - Використання амілопектинового крохмалю як альтернативи фосфатам, Дузенко Г. І. (2020)
Kryzhska T. - The characteristics of the properties of artichoke powder and its use in foods, Danylenko S., Huang X. (2020)
Мінорова А. В. - Оцінка якості сухих молочних багатокомпонентних сумішей на принципах кваліметрії, Крушельницька Н. Л., Рудакова Т. В., Моісеєва Л. О., Наріжний С. А. (2020)
Науменко О. В. - Шляхи покращення хлібопекарських властивостей борошна, Богдан Г. С., Бєла Н. І., Полонська Т. А., Гетьман І. А. (2020)
Орлюк Ю. Т. - Біохімічні характеристики сирної маси при виробництві твердих сирів (2020)
Піддубний В. А. - Фізико-хімічні методи підготовки до фасування споживчої тари, матеріалів і продукції, Стадник І. Я., Василів В. П., Кос Т. С. (2020)
Стадник І. Я. - Динаміка міжфазової взаємодії між компонентами при перемішуванні, Паньків Ю. Ю., Василів В. П., Кос Т. С. (2020)
Усатенко Н. Ф. - Обґрунтування раціональних умов холодильної обробки тушок в технології виробництва м'яса курчат-бройлерів, Калашник М. Г., Копилова К. В., Вербицький С. Б., Охріменко Ю. І., Крижська Т. А. (2020)
Хомічак Л. М. - Вивчення дисперсійного складу борошна пшеничного, Кузнєцова І. В., Висоцька С. І., Ткаченко С. В. (2020)
Черевашко Д. І. - Дослідження гідродинаміки клапанних тарілок, Сухенко В. Ю. (2020)
Сичевський М. П. - Стратегічні цілі розвитку соціально-економічних процесів і виробничих систем, Юзефович А. Е., Коваленко О. В. (2020)
Лупенко Ю. О. - Забезпечення фінансовими ресурсами аграрних підприємств, Коваленко О. В., Ященко Л. О. (2020)
Куць О. І. - Концептуальні засади формування економічної політики, прогнозування та наукового забезпечення розвитку харчової індустрії (2020)
Куць О. І. - Механізми регулювання розвитку харчової промисловості, Бокій О. В. (2020)
Коткова Н. С. - Оцінка взаємозв'язку зростання продуктивності праці та заробітної плати в харчовій промисловості (2020)
Савицький Е. Е. - Фінансові інструменти активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості (2020)
У пам'ять про видатного вченого. До 85-річчя з дня народження академіка Г. О. Єреська (2020)
Петров В. В. - Моделювання та дослідження параметрів концентраторів світлових променів, Антонов Є. Є., Зенін В. М., Манько Д. Ю., Шанойло С. М. (2020)
Костюкевич К. В. - Молекулярна діагностика на основі кутової спектроскопії поверхневих плазмонів, Христосенко Р. В., Загородня С. Д., Костюкевич С. О., Коптюх А. А., Крючин А. А., Олексенко П. Ф. (2020)
Косяк І. В. - Формування розподілення конусних поверхонь у структурі оптичних дифузорів-гомогенізаторів (2020)
Додонов О. Г. - Формування та реалізація сценаріїв аналітики в задачах просторового моделювання, Сенченко В. Р., Коваль О. В., Швайко В. Г. (2020)
Зубок В. Ю. - Аналіз захищеності інтернет-вузлів від кібератак типу "перехоплення маршруту" (2020)
Салієва О. В. - Симпліціальний аналіз структури когнітивної моделі для дослідження захищеності об’єкта критичної інфраструктури, Яремчук Ю. Є. (2020)
Федорченко Є. М. - Особливості побудови рішень генетичного алгоритму в задачі розпізнавання образів захворювання пневмонії, Олійник А. О., Корнієнко С. К., Харченко А. С., Гончаренко Д. А. (2020)
Дубок М. Ю. - Метод частиномовної розмітки на основі квазіфлексій, Циганок В. В. (2020)
Реферати (2020)
Титул, content (2020)
Shcherban' V. - Computer simulation of multiple measurements of logarithmic transformation function by two approaches, Korogod G., Kolysko O., Kolysko M., Shcherban Yu., Shchutska G. (2020)
Raskin L. - Development of methods for extension of the conceptual and analytical framework of the fuzzy set theory, Sira O. (2020)
Sova O. - Development of a complex method for finding a solution for neuro-fuzzy expert systems, Shyshatskyi A., Malitskyi D., Zhuk O., Gaman O., Hordiichuk V., Fedoriienko V., Kokoiko A., Shevchuk V., Sova M. (2020)
Solomko M. - Devising a method of figurative transformations for minimizing boolean functions in the implicative basis, Batyshkina Iu., Voitovych I., Zubyk L., Babych S., Muzychuk K. (2020)
Yesilevskyi V. - A method of air object recognition based on the normalized contour descriptors and a complex-valued neural network, Tevyashev A., Koliadin A. (2020)
Povkhan I. - Classification models of flood-related events based on algorithm trees (2020)
Abstract and References (2020)
Рогов В. Г. - Економічне стимулювання в системі управління розвитком підприємства суднобудування (2020)
Шемаєв В. В. - Наближення до моделі управління порт-лендлорд: український контекст, Шемаєва Л. М. (2020)
Ковтун Т. А. - Формирование материальных потоков в логистической системе с обратной связью (2020)
Прихно Ю. Є. - Інвестиційні проекти в логістичних системах (2020)
Кібік О. М. - Вплив інфраструктури ринку на реалізацію стратегії розвитку Причорноморського регіону, Мельник В. І., Хаймінова Ю. В. (2020)
Балобанов О. О. - Правове регулювання поводження з відходами в Україні та ЄС, Шпарло А. О. (2020)
Ismailzade F. - Strategic advantages of transport network in the Caspian sea region, Babayev B. (2020)
Гребенник Н. Г. - Цілі та методи оцінки бізнесу в морській галузі, Вoсканян Е. Г. (2020)
Завадяк Р. І. - Мотивація підприємницької діяльності в контексті проблемного підходу, Качур І. І., Попович К. В. (2020)
Іванов А. М. - Легалізація грального бізнесу та готельна індустрія: точки дотику (2020)
Назаренко О. В. - Особливості використання рекламних кампаній у туристичній сфері, Мартинова Н. С. (2020)
Правила подання наукових статей до опублікування (2020)
Титул, content (2020)
Gurin D. - Development of a method for modelling delay propagation in railway networks using epidemiological sir models, Prokhorchenko A., Kravchenko M., Shapoval G. (2020)
Mazaraki A. - Development of a multimodal (railroad-water) chain of grain supply by the agent-based simulation method, Matsiuk V., Ilchenko N., Kavun-Moshkovska O., Grigorenko T. (2020)
Savostin-Kosiak D. - Establishing the regularities of correlation between ambient temperature and fuel consumption by city diesel buses, Madziel M., Jaworski A., Ivanushko O., Tsiuman M., Loboda A. (2020)
Shibaev A. - Developing a strategy for modernizing passenger ships by the optimal distribution of funds, Borovyk S., Mykhailova Iu. (2020)
Kobylkin D. - Development of models for segregation of infrastructure project management elements using a monotemplate in safety-oriented management, Zachko O., Korogod N., Tymchenko D. (2020)
Haievskyi O. - Development of a method for optimizing a product quality inspection plan by the risk of non-conformity slippage, Kvasnytskyi V., Haievskyi V. (2020)
Sobchak А. - Building an ontological information-analytical system to manage quality of double-glazed windows in the production of solar panels, Mykhalkiv S., Babaiev M., Zinchenko Е., Ananіevа О., Kovshar N. (2020)
Abstract and References (2020)
Данильян О. Г. - Національна безпека в контексті євроатлантичної інтеграції України: філософська рефлексія, Дзьобань О. П. (2020)
Мануйлов Є. М. - Духовні імперативи вітчизняного державотворення: аксіологічний та безпековий контексти, Калиновський Ю. Ю. (2020)
Юркевич О. М. - Існування норм права як проблема в деонтичній логіці (2020)
Требін М. П. - Постмодернізм як методологія сучасних смислових війн, Панфілов О. Ю. (2020)
Мелкевик Б. - Віллей та проблема правової діалектики (2020)
Коваленко І. І. - Феномен тілесності в перформативній парадигмі: від зібрання до проблематизації політичного, Мелякова Ю. В., Кальницький Е. А. (2020)
Фінін Г. І. - Спеціфика становлення національної системи військової освіти: модернізація або реформування (2020)
Павленко Ж. О. - Межі можливого і допустимого в технологічному підході до правового знання (2020)
Трофименко В. А. - Профілактика як об’єкт наукових досліджень вітчизняних та іноземних вчених (на підставі компілятивного методу) (2020)
Коваленко І. І. - Феноменологія творчості в цифрову епоху, Мелякова Ю. В., Кальницький Е. А. (2020)
Чалапко В. В. - Загрози інформаційній безпеці українського суспільства в умовах "гібридної війни" (2020)
Наші автори (2020)
Іменний покажчик (2020)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, Філософія права, Політологія, Соціологія" (2020)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Гордиенко С. - Всемирный день здоровья: здоровая нация — сильная Украина (2015)
Моісеєнко Р. О. - Актуальні проблеми організації допомоги дітям з інвалідністю у світі та в Україні (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока Частина ІІІ. Діагностика алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Плахотна О. М., Романова Г. С., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Kalliomaki M. - Пробіотики в первинній профілактиці алергічних захворювань: рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, Salminen S., Arvilommi H., Kero P., Koskinen P., Isolauri E. (2015)
Гусейнова Р. Г. - Бета-лактамазная активность сыворотки крови и уровень эндогенной интоксикации у детей с острым эшерихиозом, вызванным энтеротоксигенными Escherichia coli (2015)
Косаковський А. Л. - Лікування болю — пріоритетне завдання в терапії неускладненого гострого середнього отиту в дітей (2015)
Коренєв М. М. - Основні індикатори якості медичного забезпечення юнаків до- та призовного віку, Пересипкіна Т. В., Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І. (2015)
Зубаренко А. В. - Иммунофлазид® в профилактике инфекционных болезней у детей первого года жизни, Десятская Ю. В., Шевченко И. М., Горностаева Н. Ю. (2015)
Зелінська Н. Б. - Особливості статевого розвитку дівчаток із синдромом Шерешевського—Тернера з різним каріотипом, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2015)
Рибальченко І. Г. - Клініко-діагностичні паралелі недуг, які супроводжуються синдромом збільшеної та набряклої калитки і пахово-калиткової ділянки у новонароджених дітей (2015)
Дудник В. М. - Діастолічна дисфункція міокарда у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції, Зборовська О. О. (2015)
Шадрін О. Г. - Сучасні підходи до лікування кишкових кольок у дітей з харчовою непереносимістю, Марушко Т. Л., Гайдучик Г. А., Дюкарева С. В., Марушко Р. В., Полковниченко Л. М. (2015)
Жданович О. І. - Перинатальні ускладнення та стан новонароджених після програми допоміжних репродуктивних технологій при функціональних порушеннях печінки, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г. (2015)
Горбатюк О. М. - Синдром короткої кишки у дітей: термінологія, сучасні аспекти патоґенезу, нові підходи до діагностики та лікування (огляд літератури та власний клінічний досвід), Талько М. О., Островерхова М. М., Самоваров Л. С. (2015)
Чоп'як В. В. - Дослідження регуляторних імунних механізмів та можливостей їх корекції у дітей, що часто хворіють, Потьомкіна Г. О., Кріль І. Й., Білянська Л. М., Мазурак М. В., Ліщук-Якимович Х. О. (2015)
Смульська Н.О. - Асоціація генетичного поліморфізму та клінічних симптомів при інсультах дитячого віку (2015)
Мартинюк В. Ю. - Міжнародна класифікація функціонування як дороговказ впровадження концепції соціальної педіатрії, Назар О. В. (2015)
Рыков С. А. - Эффективность реабилитации детей с наследственной слепотой и слабовидением в мегаполисе, Лаврик Н. С., Савина Е. М. (2015)
Добрик О. О. - Місце фітопрепаратів у лікуванні патології сечової системи (2015)
Руда В. І. - Раннє виявлення нефропатій у дітей (2015)
Дынник В. А. - Патоморфоз физического, полового развития и сопутствующей экстрагенитальной патологии у больных с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода за последние 30 лет (2015)
Материали науково-практичної конференції "Медико-соціальні аспекти діагностики, лікування та реабілітації захворювань у дітей" 19–20 березня 2015 року м. Київ (2015)
Титул, content (2020)
Teslia I. - Developing a systems engineering concept for digitalizing higher education institutions, Yehorchenkovа N., Khlevna I., Kataieva Y., Latysheva T., Yehorchenkov O., Khlevnyi A., Veretelnyk V. (2020)
Pushkar O. - Development of a method for optimizing the site loading speed, Hrabovskyi Y., Gordyeyev А. (2020)
Milov O. - Development of the space-time structure of the methodology for modeling the behavior of antagonistic agents of the security system, Hrebeniuk A., Nalyvaiko A., Nyemkova E., Opirskyy I., Pasko I., Rzayev Kh., Salii A., Synytsina U., Soloviova O. (2020)
Orazbayev B. - Development of a method for studying gas imbalance in the section of the main gas pipeline of Kazakhstan, Zinagabdenova D., Abilgazy N., Kurmangaziyeva L., Ievlanov M. (2020)
Brunetkin O. - Construction of a method for representing an approximation model of an object as a set of linear differential models, Beglov K., Brunetkin V., Maksymov О., Maksymova O., Havaliukh O., Demydenko V. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, content (2020)
Shevchenko I. - Improving the efficiency of the process of continuous flow mixing of bulk components, Aliiev E. (2020)
Vasiljeva О. - Devising a method for ensuring the reliability of fire centrifugal pumps while reducing their weight and dimension characteristics by optimizing their structural elements, Pasnak I., Renkas A. (2020)
Sulistyarini H. D. - Implementation of rapid prototyping polylactic acid using 3D printing technology for early education applications, Andriani P. D., Darmawan Z., Setyarini H. P. (2020)
Tryshyn P. - Development of technological restrictions when operating disc polymer-abrasive brushes, Honchar N., Kondratiuk E., Stepanov D. (2020)
Markov O. - Determining the deformed state in the process of rolling conical shells with a flange, Panov V., Karnaukh S., Khvashchynskyi А., Zhytnikov R., Kukhar V., Kosilov M., Rizak P. (2020)
Savchenko O. - Improving a procedure for estimating the suitability of raw material mixtures for molding articles by a semi-dry pressing method based on the analysis of compression curves, Krot O., Butskyi V., Krot O., Butska L. (2020)
Gorobets L. - Identification of factors to reduce the energy costs of dispersing in jets, Verhorobina I., Biletskyi V., Krivenko A., Grishchenko M., Bulakh O. (2020)
Serdyuk V. - The use of low clinker binders in the production of autoclaved aerated concrete by cutting technology, Rudchenko D., Dyuzhilova N. (2020)
Iordanov I. - Determining stability conditions for haulage drifts protected by coal pillars, Novikova Yu., Simonova Yu., Korol A., Podkopayev Ye., Kayun O., Dovgal V., Boychenko H., Hryhorets M. (2020)
Tretiakov P. - Revealing the patterns of change in the technical condition of refractory elements in thermal units during operation, Toporov A., Aleksieieva O., Kostina O., Borovlov V. (2020)
Zagirnyak M. - Estimation of damage development and the time of failure of cutting inserts made of hard alloys and superhard composites by chemography methods, Salenko А., Elizarov M., Chencheva O., Klimenko S., Tareq Al-Quraan, Shchetynin V. (2020)
Abstract and References (2020)
Шевченко Л. І. - Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі, Сизонов Д. Ю. (2020)
Макарець Ю. С. - До питання про мовну поведінку киян у соціолінгвістичних вимірах (2020)
Ковалевська А. В. - Аналіз політичного дискурсу: парадигма спіндокторингу (2020)
Nikiforova Ye. Yu. - Standards of textuality in perfume and cosmetic names, Galitska E. A. (2020)
Дядищева-Росовецька Ю. Б. - "Україна" П. Куліша та народні думи: лінгвістичний і поетикальний аналіз (2020)
Bulakh M. B. - Internet meme as a means of intertextuality (2020)
Плясун О. М. - Медіаімідж України в проєкції на COVID-19: погляд лінгвіста (2020)
Botsman A. V. - The development of Germanic analytical tenses, Dmytruk O. V., Kozlovska T. P. (2020)
Карпова К. С. - Збагачення словникового складу сучасної англійської мови шляхом словотворення (на матеріалі мови пандемії COVID-19), Чаюк Т. А. (2020)
Zlotnyk-Shagina O. O. - Text in modeling the language consciousness of foreign students (2020)
Антоненко С. О. - Посттравматичні механізми епілептогенезу, Стоянов О. М., Грищенко Г. В., Скоробреха В. З., Капталан А. О. (2020)
Жеребятьєв О. С. - Активація пуринергічних сигнальних шляхів під час розвитку запальних захворювань кишечника, Войтович О. В., Мотильонок Т. Ю., Егоров А. А. Бурега І. Ю. (2020)
Медвєдєва М. О. - Роль і місце інтранатальної ультрасонографії в сучасному акушерстві, Сафонова І. М., Лазуренко В. В., Тертишнік Д. Ю. (2020)
Ницзяти Н. - Аналитический обзор литературы. Распространенность острых инфекционно-воспалительных заболеваний челюстей у детей и общие принципы комплексного лечения, Терехова Т. Н., Походенько-Чудакова И. О. (2020)
Походенько-Чудакова И. О. - Распространенность патологии третьих моляров. Современное состояние вопроса, Али Тергам Абдуламир Али, Ядченко В. Н. (2020)
Сотнікова-Мелешкіна Ж. В. - Актуальні питання медичного супроводу інноваційних науково-педагогічних проєктів (2020)
Бамбуляк А. В. - Мікроскопічне дослідження біосумісності зразків з вмістом мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини в умовах експерименту, Кузняк Н. Б., Дмитренко Р. Р., Ткачик С. В., Гончаренко В. А. (2020)
Kozlova Yu. V. - Retrospective Analysis and Current State of Experimental Models of Blast-induced Trauma, Kosharnij A. V., Korzachenko M. A., Kytova I. V. (2020)
Максимова О. С. - Структурні особливості репаративної регенерації шкіри щурів зрілого віку за умов хронічної гіперглікемії, Муравський Д. В., Ткач Г. Ф. (2020)
Носівець Д. С. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу на рівень с-реактивного протеїну сироватки крові щурів при експериментальних еквівалентах гіпотиреозу та остеоартрозу (2020)
Сорокіна І. В. - Клініко-морфологічний аналіз патології надниркових залоз у Харківському регіоні (за даними архівного матеріалу у період 2015-2019 рр.), Марковський В. Д., Гойденко Н. І., Калужина О. В. (2020)
Абдуллаєва Н. А. - Клінічний випадок артеріовенозної мальформації у вагітної жінки, Черепова В. І., Товажнянська О. Л., Лазуренко В. В. (2020)
Александрова Т. М. - Ефективність адеметіоніну при лікуванні пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Бабак О. Я. (2020)
Волотко Л. О. - Математичний аналіз оцінки рівня гомоцистеїну в сироватці крові як предиктора розвитку менінгіту в новонароджених із гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи (2020)
Іващук Ю. В. - Структурно-функціональний стан лівого шлуночка у хворих з гіпертонічною хворобою та ревматоїдним артритом під впливом різних схем лікування (2020)
Козьолкін О. А. - Можливості клініко-нейровізуалізаційної верифікації прогнозу перебігу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на тлі консервативної терапії, Кузнєцов А. А. (2020)
Колупаєв С. М. - Гендерні та вікові особливості мінерального складу сечових каменів у пацієнтів з сечокам’яною хворобою, Березняк О. П. (2020)
Лазуренко В. В. - Роль ультразвукової еластографії зсувної хвилі в діагностиці аденоміоза та/або гіперпластичних процесів ендометрія, Мєліхова Т. В. (2020)
Луцик А. П. - Діагностична цінність клініко-лабораторних параметрів у діагностиці неспецифічного виразкового коліту, Шоріков Є. І. (2020)
Марута Н. О. - Взаємозв'язок когнітивних дисфункцій з провідними симптомокомплексами при біполярних афективних розладах, Ярославцев С. О. (2020)
Ніколаєва К. Л. - Динаміка маркерів запалення у пацієнтів з легеневою гіпертензією на фоні ХОЗЛ у поєднанні з гіпертонічною хворобою під впливом лікування (2020)
Сажин С. І. - Особливості призначення муколітичної терапії у дітей у постнападному періоді бронхіальної астми (2020)
Сірчак Є. С. - Оцінка ефективності замісної ферментної терапії зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих на цукровий діабет та хронічний панкреатит, Барані В. Є. (2020)
Сірчак Є. С. - Особливості перебігу діабетичної нейропатії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та хронічним гастритом, Пацкун С. В. (2020)
Сухіна О. М. - Рідкісні променеві ускладнення після лікування раку шийки матки, Немальцова К. В., Сухін В. С. (2020)
Тарасенко К. В. - Особливості перебігу вагітності та характеристика акушерської патології у жінок з ожирінням різного ступеня та фізіологічною масою тіла (2020)
Турчина Н. С. - Ефективність противірусної терапії у вторинній профілактиці ішемічного інсульту на тлі маніфестації вірусної інфекції, Черенько Т. М. (2020)
Фельдман Д. А. - Маркери ендотеліальної дисфункції як предиктори ускладненого перебігу гострого інфаркту міокарда у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, Риндіна Н. Г., Кравчун П. Г. (2020)
Шкорботун Я. В. - Порівняння частоти виявлення окремих рентгенологічних ознак при хронічному верхньощелепному синуситі грибкового та негрибкового ґенезу (2020)
Antonova О. V. - Biochemical Signs of Children's Microsaturnism, Zemlyakova T. D., Bezub O. V. (2020)
Горзов Л. Ф. - Мікробний склад повітря кабінетів стоматологічного профілю як фактор поширення внутрішньолікарняних інфекцій, Кривцова М. В., Костенко Є. Я., Калиняк М. М. (2020)
Онул Н. М. - Наслідки впливу кадмію на фертильність чоловіків, Білецька Є. М., Головкова Т. А. (2020)
Трефаненко І. В. - Розповсюдженість кліщів-переносників borrelia burgdorferi в ландшафтно-географічних зонах Чернівецької області, Тимофійчук Л. І., Гречко С. І., Рева Т. В., Шупер В. О. (2020)
Виноградова К. О. - Моніторинг розповсюдження антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів – збудників інфекційних процесів урогенітальної системи пацієнтів, Гаврилюк В. Г., Хлопова О. В., Погорєлова А. М., Скляр Т. В., Соколова І. Є. (2020)
Попов А. І. - Дослідження напружено-деформованого стану системи "хребет-імплантат" при різних варіантах пухлинного ураження, Петренко Д. Є., Яресько О. В. (2020)
Ільчишин М. П. - Особливості впливу систем нагрівання тютюну (GLO та IQOS) на стан тканин порожнини рота, Фурдичко А. І., Бариляк А. Я., Федун І. Р., Ган І. В. (2020)
Pohodenko-Chudakova I. O. - The Maxillary Artery Definition According to CBCT Data in Patients with Chronic Maxillary Sinusitis, Maksimovich E. V., Hosseinpour A. M. (2020)
Слинько Ю. О. - Особливості структури малих дефектів зубних рядів дорослого населення Харкова (2020)
Швець І. Є. - Реологічні властивості ротової рідини та її мінералізуючий потенціал у осіб з генералізованим пародонтитом на тлі уражень шлунково-кишкового тракту (2020)
Щербак В. В. - Проблема небезпеки вільного обігу зброї під патрон Флобера на прикладі випадку з експертної практики, Сапєлкін В. В., Мусієнко Д. В., Лавриненко О. В., Мельник С. В. (2020)
Вітомський В. В. - Порівняння показників терапевтичного альянсу за результатами анкетування кардіохірургічних пацієнтів та їх фізичних терапевтів, Аль-Хавамдех Х. М., Вітомська М. В., Гаврелюк С. В. (2020)
Коваль Н. П. - Ефективність корекції засобами фізичної терапії показників ризику падіння та фізичного статусу в осіб похилого віку зі старечою астенією та метаболічним синдромом, Аравіцька М. Г. (2020)
Омельченко Е. М. - Неонатальний скринінг моногенної патології в Україні, Полька О. О., Карамзіна Л. А. (2020)
Назарян Р. С. - Герпесвирусы. Часть 1, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В., Сухоставец Е. В. (2020)
Беспалова О. - Модель формування деонтологічної готовності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до здійснення професійної діяльності, Закаляк Н., Колесник Г., Сітовський А., Савчук І. (2020)
Єрьоменко Р. Ф. - Досвід застосування сучасних методів навчання при викладанні навчальної дисципліни "Лабораторна діагностика" в Національному фармацевтичному університеті, Остапець М. О., Литвиненко Г. Л., Козар В. В., Литвинова О. М. (2020)
Такташов Г. С. - Порівняльний аналіз впливу традиційного і дистанційного типів навчання за підсумками дисципліни "Внутрішня медицина" у студентів випускного курсу, Грона Н. В., Волошин Я. В., Гомозова О. А., Супрун О. О. (2020)
Ануфрієва Ю. С. - Роль TNF-рецептор-асоційованого фактору (TRAF3) у клітинах імунної системи (огляд), Гасюк О. М., Бесчасний С. П. (2020)
Білоусова А. А. - Санітарно-мікробіологічне дослідження рибних продуктів, що реалізуються в м. Дніпро, Черевач Н. В., Дрегваль О. А., Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2020)
Вовканич Л. С. - Точність визначення тривалості кардіоінтервалів при застосуванні програмно-апаратного комплексу "Ритм" в умовах виконання фізичних навантажень, Соколовський В. М., Борецький Ю. Р., Бергтраум Д. І., Крась С. І. (2020)
Латіна Г. О. - Стан поширення та основні напрями профілактики тютюнопаління у підлітків 11-17 років, Заікіна Г. Л. (2020)
Морозенко Д. В. - Порушення метаболізму протеогліканів і колагену у нирках за цукрового діабету: клініко-патогенетичні механізми та лабораторні маркери, Єрьоменко Р. Ф., Глєбова К. В., Тимошенко О. П., Захар’єв А. В. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Віддалені наслідки впливу фетоплацентарної недостатності на стан та функціонування різних систем організму в нащадків (огляд літератури та власні спостереження) (2020)
Stetska V. O. - The Role of TRPV4 Cation Channels in Smooth Muscle Contractile Activity in Rats, Moroz O. F., Dovbynchuk T. V., Tolstanova G. M., Zholos A. V. (2020)
Manolachi V. - Specifics of the Development of Strength Abilities in Modern Wrestling (2020)
Гузій О. В. - Кореляції клінічно значущих та інших суб’єктивних ознак стану організму у висококваліфікованих спортсменів (2020)
Кочина М. Л. - Особливості зміни показників варіабельності серцевого ритму студентів під впливом розумового та фізичного навантаження, Біла А. А., Бондаренко І. Г., Бондаренко О. В. (2020)
Розторгуй М. С. - Удосконалення фізичної підготовленості спортсменів у класичному пауерліфтингу на етапі підготовки до вищих досягнень на основі використання планування компонентів навантаження в групах вправ, Товстоног О. Ф., Смучок В. Є., Шандригось В. І., Селецький І. В. (2020)
Закалюжний Л. В. - Інтермедіальний експеримент у п'єсі Віталія Ченського "Улісс": допис, інтернет-щоденник, "моноепос" (2020)
Мельнійчук В. В. - Психоаналіз міжстатевих стосунків у романі С. Процюка "Інфекція" (2020)
Полторацька А. Я. - Екоцентрична парадигма твору О. Токарчук "Веди свій плуг понад кістками мертвих" (2020)
Франчук М. В. - Шевченківський інтертекст у романі Артема Чапая "Авантюра" (2020)
Yurchuk O. O. - Interactive book as a means of overcoming disrupted communication between "author and reader", Chaplinska O. V. (2020)
Дяченко Н. М. - Лінгвальна репрезентація образів чоловіка і жінки в повісті Валерія Шевчука "Жінка-змія" (2020)
Мойсієнко В. М. - Значення апокрифів та легенд, зібраних Іваном Франком, для вивчення історії української мови (2020)
Познанський Р. В. - Результативна валентність вербативів у структурі лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2020)
Шевчук З. С. - Прагматичний потенціал інвективних номінацій особи (на матеріалі прози Ірени Карпи) (2020)
Hyryn O. V. - Lexical and Grammatical Hedging as the Means of Author's Modality (2020)
Переверзєв К. В. - Технологія обслуговування контактної мережі за станом з марковською апроксимацією зносу контактних проводів, Васенко В. О., Доманська Г. А. (2020)
Soskov A. - Principles and methods of non-contact DC contactors calculation for alternative power systems, Forkun Ya., Iegorov O., Glebova M. (2020)
Kalustova D. - Space of visual and circadian parameters of RGBW lighting systems, Kornaga V., Rybalochka A., Valyukh S. (2020)
Lobanov Ye. - The technique of calculating the profile of a mirror reflector for discharge lamps of cylindrical shape and its testing on the example of design of an industrial lamp type ZhSP-250, Petchenko G. (2020)
Perepechenyi V. - Increasing the parameters of electrical distribution networks of town districts with low load density (2020)
Калюжний Д. М. - Ідентифікація параметрів схем заміщення приєднань електричних мереж в задачі розподілу їх фактичних внесків (2020)
Perekrest A. - Ranking of energy consumption objects using the principal components method, Vovna O., Ogar V., Kushch-Zhyrko M. (2020)
Сенченко М. - Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця (2020)
Солонська Н. - Ярослав Мудрий у "книгах многих": проблема бібліографічної реконструкції постаті києворуського законодавця (2020)
Левченко Ю. - Стиль Американської психологічної асоціації (APA Style): із практичного досвіду підготовки методичних рекомендацій, Стеблина Л. (2020)
Ейсмонт Ю. - Реферативна база даних "Україніка наукова": минуле, сьогодення й майбутнє (2020)
Сенченко М. - Прихований уряд, або Хто керує США? (2020)
Рухляда В. - О возможности создания единого закона движения материи, Рухляда О. (2020)
Дояр Л. - Музично-мовленнєвий контент журналу "Радіо" (1935) (2020)
Шульженко К. - Сільськогосподарські науки в Україні на початку XXI століття: пріоритетні напрями розвитку (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) (2020)
Чиж І. - До Слова і до Совісті торкнутися… (до 85-річчя від дня народження Бориса Олійника) (2020)
Галицька С. - Бібліотека Трініті-коледжу в Дублині: сучасний інформаційно-комунікативний центр Ірландії (2020)
Parfinenko A. - "War and Peace" of Ukrainian Tourism: the Impact of Geopolitical Factors on the Tourism Process in Ukraine (2019)
Zyla M. - Russian Ethnic Problem in Estonia (2019)
Антохів-Сколоздра О. - Відносини Канади з Європейським Союзом як предмет політичних досліджень (2019)
Кучик О. - Співвідношення державного інтересу та міжнародної легітимності в здійсненні операцій з примусу до миру під егідою міжнародних організацій (2019)
Gladysh M. - The Concept of Resilience in the European Neighbourhood Policy (2019)
Shalenna N. - Kirimli Community in Lviv: A New Home or a Temporal Shelter? (2019)
Shamborovska O. - Ethno-National Instrumentalization of the Ukrainian-Russian Conflict in the Light of Modification and Hybridization of Russian Foreign, Security and Military Policy, Izhnin I., Polishchuk K. (2019)
Кирчів А. - Становлення й еволюція міжнародно-політичної парадигми З. Бжезінського в контексті світового політичного розвитку другої половини ХХ ст. (2019)
Майдибура К. - Нейтралітет в контексті європейського комплексу безпеки (2019)
Паламарчук Г. - Інформаційно-комунікаційна діяльність спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в контексті конфлікту на Сході України (2019)
Сичов В. - Явище міграції у науковому дискурсі та джерела вивчення міграційної політики (2019)
Zongo H. - Traditional Chieftaincy as Political Institutions in West Africa (2019)
Hopej M. - Soft Power in the Priorities of Polish Diplomacy for 2019 (2019)
Гутник В. - Щодо доцільності використання терміну "гібридна війна" для кваліфікації збройної агресії Російської Федерації проти України (з позиції міжнародного права) (2019)
Галімурка П. - Правова природа консультативних висновків Міжнародного Суду ООН, Земан І. (2019)
Брацук І. - Практика Суду Європейського Союзу щодо принципів захисту персональних даних в Європейському Союзі, Яворська І. (2019)
Іличок Б. - Найбільші проблеми економічної безпеки України (2019)
Stancia J. - Demography and the Context of Health in Paliative Care, Didic R., Babela R., Samohyl M. (2019)
Степовик Д. - Московський акцент у паризьких подіях (2019)
Тарнавська О. - Чверть сторіччя української незалежності в оцінках польських дослідників (2019)
Інформація для авторів (2019)
Устименко В. А. - Публічні закупівлі як інструмент державної політики, спрямованої на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, зокрема епідемій, на прикладі коронавірусного захворювання (COVID-19), Сошников А. О. (2020)
Олюха В. Г. - Господарсько-правові засоби управління пандемічним ризиком (2020)
Деркач Е. М. - Правове забезпечення сталого розвитку транспортної системи України (2020)
Трегуб О. А. - Розвиток правового регулювання концесії у сфері поводження з відходами (2020)
Рогозян Ю. С. - Стратегічні домінанти формування організаційно-економічного потенціалу розвитку регіональної економіки: інноваційно-підприємницький аспект (2020)
Жилінська Л. О. - Застування концепції Smart-city до вирішення завдань відновлення та розвитку сфер життєдіяльності міст на постконфліктних територіях України, Кучерова Г. Ю., Тарасевич О. В. (2020)
Мельникова М. В. - Економічні методи та правові інструменти управління екологічною безпекою міста, Градобоєва Є. С. (2020)
Ховрак І. В. - Управління процесами створення публічних просторів: досягнення сталого міського розвитку шляхом подолання соціального виключення (2020)
Волкова А. О. - Практика забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених громадян на постконфліктних територіях (2020)
Ахромкін Є. М. - Проблематика енергозбереження в багатоквартирних будинках: економіко-правовий аспект, Заблодська І. В., Ахромкін А. О. (2020)
Татарченко О. М. - Концептуальний підхід до розбудови економіки Сходу України на інноваційній основі: до обговорення, Літвінова І. М. (2020)
Кіркілевський С. І. - Імуноскор і використання можливостей персоніфікації хіміотерапевтичного лікування у хворих на рак шлунка, Сулаєва О. М., Лук’янчук О. В., Лурін А. Г., Машуков А. О., Ткаченко О. І., Згура О. М., Біленко О. А., Максимовський В. Є., Раціборський Д. В. та ін. (2020)
Диннік В. О. - Ехографічні особливості органів малого таза у дівчаток з аномальними матковими кровотечами залежно від дебюту захворювання, Диннік О. О. (2020)
Чиж М. О. - Ультразвукова характеристика ремоделювання серця під впливом терапевтичної гіпотермії та МСК на моделі інфаркту міокарда, Манченко А. О., Трофімова А. В., Бєлочкіна І. В. (2020)
Луховицька Н. І. - Лікування тиреотоксикозу радіойодом (аналітичний огляд літератури та власні клінічні дані) (2020)
Кирилова О. О. - Роль клінічного психолога в системі медико-психологічного супроводу онкохворих на етапі променевої терапії (аналітичний огляд літератури та власні клінічні дані), Старенький В. П., Артюх С. В., Прохач Н. Е., Кіян Т. Г. (2020)
Підченко Н. С. - Тиреотоксикоз. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування. Частина ІІ, Васильєв Л. Я., Грушка Г. В., Астап’єва О. М., Cавченко А. С. (2020)
Астап’єва О. М. - Нові вимоги до вищої медичної освіти в умовах глобалізації та інтеграції навчання (2020)
Ткаченко М. М. - До 100-річчя кафедри радіології та радіаційної медицини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2020)
Красносельский М. В. - 100 років Інституту медичної радіології та онкології імені С. П. Григор’єва: історичні події, Артамонова Н. О. (2020)
Резолюція науково-практичної конференції Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участі міжнародних фахівців (2020)
Хворостенко Михайло Іванович (1940–2020) (2020)
Бабчук О. Г. - Особливості толерантності майбутніх психологів (2018)
Бігунов Д. О. - Комунікативна конфліктна взаємодія: етапи та стадії розвитку (2018)
Білозерська С. І. - Становлення суб’єктної позиції студента як умова формування та розвитку професійної самосвідомості, Мащак С. О. (2018)
Галян І. М. - Міжкультурні цінності в структурі особистості старшокласників та умови їх розвитку (2018)
Горошкевич Н. Є. - Вплив зовнішніх мотивів на мотивацію дітей середнього шкільного віку (2018)
Денисенко О. М. - Вчитель і прасоціальні стосунки підлітків: медіазагрози та медіаможливості (2018)
Дідух М. Л. - Феномен етнічної індивідуації – підсумки та перспективи дослідження (2018)
Єщенко Г. Р. - Дослідження емоційної близькості у подружній діаді (2018)
Желтова М. О. - Апробація програми розвитку творчого потенціалу техніків-технологів харчової галузі (2018)
Карпюк Ю. Я. - Співвідношення потреб, стимулів, мотивів та мотивування у поведінці людини: аксіологічний аспект (2018)
Кузнецова О. В. - Спрямованість інноваційності в системі рис особистості майбутнього психолога (2018)
Литвиненко І. С. - Професійна підготовка майбутніх психологів до роботи в пенітенціарії із засудженими (2018)
Лозова О. М. - Компаративний психологічний аналіз авторської та психотерапевтичної казки (2018)
Макаренко С. С. - Cоціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями в Україні, Легендзевич Г. Я. (2018)
Маляр О. І. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження розвитку довільності емоційної регуляції особистості молодшого школяра (2018)
Недвига О. В. - Психологічний тренінг "мінне поле" у процесі підготовки саперів (2018)
Недозим І. В. - Психологічні концепції "соціального інтелекту" (2018)
Підгорна О. М. - Особистісна тривожність як фонова ознака та предиктор невротизації акцентуанта: художньо-клінічні проекції (2018)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування інтелекту дитини з особливими потребами (2018)
Стогній О. А. - Комплекс андрофобии как механизм бессознательной защиты от Даймона темной феминности (2018)
Ткач Б. М. - Теоретико-методологічні підходи до нейропсиходіагностики особистості з девіантною поведінкою (2018)
Хазратова Н. В. - Етнонаціональна і громадянська ідентичність: пошук емпіричних індикаторів (2018)
Чхаідзе А. О. - Активізація ресурсів особистості у важких психологічних життєвих ситуаціях (2018)
Шебанова В. І. - Психологічна допомога студентській молоді у період трансформаційних змін суспільства засобами наративної психології (2018)
Щербакова І. М. - Дослідження мотивації досягнень як предиктора успішності навчання студентів, Пантюх М. Ю. (2018)
Білоус О. В. - Зв'язок тривожності з самооцінкою та особливості їх впливу на ефективність публічного виступу, Шевченко В.В., Мольченко Д. В. (2018)
Горова О. О. - Соціально-психологічна адаптація та подолання супротиву щодо впровадження освітніх та суспільних реформ (2018)
Сенченко М. - Видавнича та книготорговельна бібліографія в зарубіжних країнах (2020)
Очеретяна Л. - Книги України в дзеркалі державної бібліографії(за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2019 рік) (2020)
Погореловська І. - Електронні видання в координатах системи ISBN (2020)
Швецова-Водка Г. - Метабібліографічний посібник "Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" як наукове бібліографічне видання (2020)
Чала Н. - Педагогічна діяльність Дж. Дьюї в електронному інформаційно-бібліографічному ресурсі "Видатні педагоги України та світу" (2020)
Матвієнко О. - Цифровізація: освітній контекст, Цивін М. (2020)
Шевченко Ж. - Можливості використання відкритих джерел та інформаційних запитів у судовій журналістиці (2020)
Жимолостнова В. - Одеський період у творчій діяльності відомого українського бібліотекознавця Л. Хавкіної, Лаврусь В. (2020)
Купчик К. - Ніл Хасевич — творець бойової графіки УПА (2020)
Аврахова І. - "Кинути слово — моє ремесло!" (до 100-річчя від дня народження С. Караванського) (2020)
Дояр Л. - Педагогічні знахідки дитячої періодики УРСР (за матеріалами видань 1962 року) (2020)
Акімова Л. - Суб’єктивне економічне благополуччя студентської молоді, Кіршо С. (2020)
Власенко І. - Дослідження компонентів психологічного здоров’я студентської молоді в Україні, Рева О., Фурман В., Канюка І. (2020)
Довгань Н. - Дослідження соціокультурної та професійної взаємодії поколінь: стратегія узагальнення (2020)
Дубяга Я. - Аналіз рівня сформованості та особливостей емоційного інтелекту фахівців Державної служби зайнятості України (2020)
Журавльова О. - Особливості емоційної сфери прокрастинатора, Журавльов О. (2020)
Іщук О. - Актуальні страхи молоді, пов’язані з професійною діяльністю в умовах пандемії коронавірусу COVID-19: психологічний аналіз (2020)
Карамушка Л. - Фізичне та психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій: емпіричне дослідження проблеми в період пандемії COVID-19, Креденцер О., Терещенко К. (2020)
Ликова М. - Внутрішньоособистісний конфлікт як один із чинників розвитку лідерських якостей студентів (2020)
Паршак О. - Оцінка персоналом комерційних організацій ролі грошей у його життєдіяльності: зв’язок із психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організацій (2020)
Трофімов А. - Взаємозв’язок організаційної лояльності із задоволеністю працею та захопленістю роботою персоналу організацій, Стримецька А. (2020)
Орлик В. - Знахідки в басейні р. Тясмину мідних монет Ольвії з Деметрою та "істрійським”варіантом міської емблеми (2020)
Ніколаєв М. - Хронологія ольвійських "борисфенів" (2020)
Vladimirova-Aladzhova D. - Late antique seals from ancient Serdica (2020)
Ластовський В. - Дві візантійських монети з території Мотронинського монастиря та легенда про його заснування княгинею Мотроною (2020)
Лемберг Є. - Монетно-речовий скарб першої половини ІХ століття з Черкаської області, Шостопал А. (2020)
Кулешов С. - Нові знахідки скандинавських монет ІХ – ХІ століть на території України (2020)
Schulze W. - A copper coin of the Artuqid ruler Najm al-Din Alpi with six countermarks (2020)
Потильчак О. - Маловідомий тип наслідування дирхема з "князівським знаком" Володимира Ольгердовича (2020)
Зайцев В. - Про датування брянских імітацій дангів хана Узбека (2020)
Зайончковський Ю. - Хаджі-Тарханські срібні монети хана "Великої Орди" Махмуда б. Мухаммада б. Тимура, Тішкін В. (2020)
Dāboliņš V. - The fineness of Riga schillings under Polish rule (1581 – 1621) (2020)
Коцур В. - Нумізматичне зібрання Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2020)
Бойко-Гагарін А. - Підробки російських грошей кінця XIX – початку XX століття у зібранні Національного музею історії України (2020)
Filipow K. - Dwa albumy z Pierwszej Wojny Światowej – Czechosłowacja i Polska, Shustek Z. (2020)
Академіку Віктору Петровичу Коцуру – 60! (2020)
До 50-річчя доктора історичних наук, професора Василя Михайловича Орлика (2020)
Погорілець О. - Огляд міжнародного фахового семінару "Проблеми і перспективи нумізматики Античної та Римської доби на теренах Південно-Східної Європи”, присвяченого пам’яті Владлена Анохіна, 26 вересня 2019 р., м. Меджибіж (2020)
Крицук Р. - Огляд ІХ міжнародної наукової конференції "Білоруському рублю – 25!”, 14–16 жовтня 2019 року, п. Раубічі, Білорусь (2020)
Бойко-Гагарін А. - Огляд VІ Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки”, 17 – 18 вересня 2020 р., м. Кропивницький (2020)
Орлик В. М. - In memoriam Нечитайло Валерій Володимирович (1963 – 2020), Бойко-Гагарін А. С. (2020)
Чубата T. - Інтродукція рідкісних представників родини Alliaceae в Кременецькому ботанічному саду, Чубатий В., Савицька О. (2020)
Ковальчук І. - Біологічні властивості та інтродукція представників роду Allium L у Кременецькому ботанічному саду, Берідзе О., Гетьман Я. (2020)
Пеньковська Л. - Популяційна щільність Convallaria majalis у різних фітоценозах Шосткинського геоботанічного району Сумської області (Україна) (2020)
Фіщук О. - Морфологія, фенологія та плодоношення Clivia miniata (Lindl.) Verschaff. (Amaryllidaceae J.St.-Hil.) у культурі (2020)
Решетник К. - Вплив лазерного опромінення на накопичення біомаси та екзополісахаридів гриба Schizophyllum commune Fr., Приседський Ю. (2020)
Каплич В. - Типизация мест выплода мошек (Diptera: Simuliidae) подзоны дубово-темнохвойных лесов Беларуси, Довнар Д. (2020)
Титюк О. - Проблеми вирощування щуки звичайної Esox lucius у лабораторних умовах, Омельковець Я., Степанюк Я. (2020)
Омельковець Я. - Поширення, екологія та поведінка бобра річкового (Castor fiber L.) в околицях сіл Губин та Тумин Локачинського району Волинської області, Скакун О. (2020)
Рогинский А. - Поврежденность листовой поверхности конского каштана обыкновенного личинками каштановой минирующей моли в Беларуси по завершении экспансии инвайдера, Буга С. (2020)
Пацюк М - Населення голих амеб на межі зони "мох – ґрунт" у лісових екосистемах України (2020)
Музика Л. - Вплив трематодної інвазії на вміст деяких груп ліпідів в організмі ставковика звичайного, Киричук Г. (2020)
Mostovoy S. - Mandible Aseptic Osteonecrosis Caused by admission of the Narcotic Substances Containing Aminophosphonic Impurities: Levelling with Trilon B, Pikaluk V., Plekhanova K., Peshkov M. (2020)
Артеменко Б. - Зв’язок просторово-часової орієнтації з урівноваженістю нервових процесів у осіб різного віку (2020)
Качинська Т. - Вплив альфа-тренінгу на показники варіативності серцевого ритму в дівчат із високим рівнем агресії, Василюк Д. (2020)
Безкопильна С. - Вікові особливості реактивності автономної нервової системипід часпереробки інформації різної модальності та інтенсивності пред’явлення сигналів (2020)
Бранюк С. - Зміни Р3 при нейробіозворотному тренінгу в осіб літнього віку (2020)
Вайнагій Т. - Вплив культурних контекстів на формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в говорінні майбутніх лікарів у полінаціональних групах (2020)
Востоцька І. - Використання методу проєктів на заняттях з фізичного виховання як засіб підвищення інтересу до навчання студентів у ЗВО, Головченко О., Титович А. (2020)
Голопич І. - Застосування творчих методів навчання для формування професійної комунікативної компетентності майбутніх поліцейських (2020)
Дмітренко Н. - Шляхи підвищення ефективності реалізації автономного навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів математики (2020)
Григоренко Т. - Проєктування моделі освітньо-комунікативного середовища професійної підготовки учителів-філологів ЗВО (2020)
Гура О. - Підготовка майбутніх інженерів-програмістів до тестування програмного забезпечення в умовах неформальної освіти: проблеми та шляхи успішної реалізації (2020)
Dovhopolova H. - A new paradigm of adult education in the context of foreign language teachers’ advanced training at a higher education institution, Glyva Ya., Myshakova V. (2020)
Котелянець Ю. - Форми й методи професійної підготовки майбутніх вихователів до формування творчості дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції мовленнєвої та конструктивної діяльності (2020)
Маланюк Н. - Готовність майбутніх фахівців залізничного транспорту до професійної діяльності: структурний аналіз (2020)
Міхеєнко О. - Педагогічна концепція професійної підготовки майбутніх фахівців галузі охорони здоров’я, Лянной Ю., Литвиненко В. (2020)
Полякова О. - Потенціал театрально-педагогічних технологій щодо гендерної соціалізації студентів педагогічних закладів вищої освіти засобами позанавчальної діяльності (2020)
Шевченко Л. - Використання електронних освітніх ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів за змішаною формою навчання, Крижановський А., Кириленко Н., Кириленко В. (2020)
Бартош І. - Професійно орієнтоване німецькомовне усне мовлення соціальних працівників: лінгвістичний аспект (2020)
Бєлова О. - Теоретичний аналіз терміну "готовність" до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку (2020)
Kokhanova N. - The problem of teaching a foreign language in primary school in domestic scientific space (2020)
Максименко Л. - Організаційно-методичні умови фізкультурно-оздоровчих занять із флорболу для дітей 5-6 років в освітньому процесі, Мирна А. (2020)
Парфілова С. - Педагогічні стратегії розвитку критичного мислення молодших школярів в умовах нової української школи, Харькова Є., Шаповалова О., Кєрєзора К. (2020)
Подосиннікова Г. - Методична характеристика англомовних автентичних текстів періодичних он-лайн видань як матеріалу для формування компетентності у читанні учнів профільної школи, Огієнко Д. (2020)
Харькова Є. - Використання мультиплікаційних фільмів у формуванні комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку, Парфілова С., Бутенко В., Шаповалова О. (2020)
Борзенко О. - Заохочення як механізм впливу на професійне самовдосконалення викладачів іноземних мов країн Європейського Союзу (2020)
Глушко О. - Сучасна система освіти Республіки Польща: актуальні питання реформування (2020)
Kulichenko A. - Clinical research in the medical colleges of U.S. universities: innovation trends, Boichenko M. (2020)
Никоненко Н. - Еволюція стандартів підготовки кваліфікованого вчителя спеціальної освіти у США (2020)
Олійник Н. - Підготовка фахівців агарної галузі в Україні та США: порівняльний аспект (2020)
Сало Л. - Підготовка хореографів у США: цінності й переконання (2020)
Бондаренко Ю. - Мережева форма здобуття освіти як модель реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, Воротинцева О. (2020)
Демянчук М. - Статистична обробка результатів експериментального дослідження ефективності системи підготовки майбутнiх молодших спеціалістів сестринської справи (2020)
Лісова Л. - Особливості підготовки молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач на логопедичних заняттях (2020)
Будянська В. - Формування мовленнєвої культури майбутніх діячів мистецтв, Мариківська Г. (2020)
Крамська С. - Роль етнопедагогічного підходу у практиці підготовки вчителя-музиканта до мистецько-педагогічної діяльності у школі, Матвієнко Т. (2020)
Буряк І. В. - Моніторинг соціально-економічної діяльності домогосподарств за регіонами (2018)
Боковець В. В. - Антикризове стратегічне управління підприємствами харчової промисловості в сучасних умовах, Мазуренко Р. П., Свічкар Ю. І. (2018)
Зима О. Г. - Особливості трудового потенціалу, Птащенко О. В., Гончарова К. Ю. (2018)
Мілінчук О. В. - Сутнісні характеристики соціального туризму в умовах сталого розвитку (2018)
Боронос В. Г. - Методичне забезпечення оцінювання впливу тінізації економіки на фінансовий потенціал території, Тютюник І. В., Кобець Ж. О. (2018)
Птащенко О. В. - Особливості маркетингу високих технологій в умовах глобалізації (2018)
Родіонов С. О. - Сучасні маркетингові та інформаційні технології у діяльності сучасного підприємства, Чепела В. В., Морозова Є. С. (2018)
Назаров Н. К. - Аналіз основних показників забезпечення системи соціального захисту, Тімофеева М. І. (2018)
Shevchenko I. О. - Information security of Ukraine, Brusnitsyna D. Е. (2018)
Афанасьєва О. М. - Принципи використання сучасних інформаційно-комунакаційних технологій у навчальних закладах, Кошарна В. В., Гаража Г. А. (2018)
Зима О. Г. - Роль і значення психології реклами в практиці побудови сучасних маркетингових комунікацій, Кущ Я. М., Архипова Д. Є. (2018)
Зима О. Г. - Інноваційні бізнес-ідеї в системі управління підприємства в умовах глобалізації, Птащенко О. В., Кошарна В. В. (2018)
Салюк А. П. - Особливості створення бренду підприємства (2018)
Garafonova O. І. - The role of communication management in the strategic management system of higher education institutions, Yankovoi R. V. (2018)
Парубець О. М. - Дослідження напрямків державної інноваційної політики розвитку морського транспорту України (2018)
Петрик О. Л. - Методологічні основи узгодження економічних інтересів суб’єктів національного ринку праці: євроінтеграційний аспект (2018)
Дибчук Л. В. - Система бренд-маркетингових комунікацій у просуванні брендів торговельних підприємств, Добровольська К. А. (2018)
Воронець Д. О. - Економетричний аналіз діяльності підприємств тимчасового розміщування й організації харчування у 2013-2017 рр. (2018)
Білий Д. І. - Невизначеність і "чорні лебеді" інвестиційних перспектив (2018)
Андриенко В. А. - Интеллектуальный анализ фондовых рынков, Андриенко В. М., Тулякова А. Ш. (2012)
Романова Т. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття "регіон" (2012)
Колесник В. М. - Агрострахування як основний інструмент управління ризиками при вирощуванні сільськогосподарських культур, Тиха Р. О. (2012)
Стромило В. О. - Економічні ефекти інтеграції України до Митного союзу (Російська Федерація, Республіка Білорусія, Республіка Казахстан) (2012)
Захарова О. В. - Методи оцінки інвестування у людський капітал, Поторочин С. О. (2012)
Вініченко І. І. - До методики оцінки ефективності реалізації інвестиційних проектів в сільське господарство (2012)
Гаврилко П. П. - Комплексний розвиток та конкурентоспроможність регіонів (2012)
Гринаш Л. П. - Проблемні питання капіталізації нафтопереробних підприємств (2012)
Гавриш О. А. - Інституціональні аспекти забезпечення стійкого розвитку підприємств, Бичков О. О. (2012)
Галушко О. С. - Організаційні аспекти впровадження ціннісно-орієнтованого підходу в компанії (2012)
Дяченко О. Г. - Статистичне оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України (2012)
Жигірь А. А. - Різновиди підприємницьких ризиків та їх класифікація (2012)
Бавико О. Є. - Концептуальні підходи до визначення дефініції регіонального економічного простору (2012)
Єрмоленко О. А. - Публічне розміщення акцій українських компаній: проблеми підготовки та проведення (2012)
Свириденко Е. В. - Анализ доходности эксплуатации сельскохозяйственных угодий предприятиями различной формы собственности (2012)
Абдураманов Р. А. - Моделирование страховых нетто-премий по виду осаго, с применением классических методов и моделей (2012)
Комяков О. О. - Механізм вдосконалення системи розподілу вітчизняних підприємств, що працюють на промисловому ринку, Дорогань С. М. (2012)
Миронов О. А. - Аналіз сучасного стану кредитування сфери послуг в Україні (2012)
Перконос П. П. - Механізм формування та управління портфелем інститутів спільного інвестування (2012)
Пецкович М. Д. - Оцінювання впливу параметрів системи поточного контролювання на ефективність функціонування підприємства (2012)
Шелест О. В. - Правові та обліково-аналітичні особливості ідентифікації реального стану банкрутства вітчизняних підприємств (2012)
Сімченко Н. О. - Сучасні підходи до узгодження інтересів підприємства зі суб’єктами господарювання, Аблялімов Е. Р., Чачуа Ю. О. (2012)
Коваленко В. В. - Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання банківської діяльності, Дадашев Б. А. (2012)
Бауліна Т. В. - Формування і нарощення інтелектуального капіталу держави в умовах кризи (2012)
Шпикуляк О. Г. - Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських підприємств як інноваційна детермінанта їх ефективності (2012)
Боняр С. М. - Изучение внешней маркетинговой среды судоходной компании как фактор обеспечения конкурентоспособности на рынке (2012)
Бондаренко Л. А. - Методологічні основи управління банківським портфелем позик суб’єктів господарювання, Пучкова І. С. (2012)
Дідур К. М. - Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства (2012)
Сенюра А. Ю. - Формалізація сутності та структури інтелектуального капіталу персоналу (2012)
Білошкурська Н. В. - Вдосконалення економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств АПК (2012)
Олексіч Д. В. - Удосконалення методичного забезпечення процедури аудиту ефективності використання національних ресурсів, Олексіч Ж. А. (2012)
Загорудько В. Л. - Дослідження основних переваг організації служби контролінгу на вітчизняних підприємствах, Трофимова К. С. (2012)
Шиндирук І. П. - Організація системи фінансовго ризик-менеджменту підприємства (2012)
Пілявоз Т. М. - Методологічні підходи щодо оцінювання інноваційного розвитку підприємства (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Фінансове забезпечення реформування ЖКГ України, Попадюк О. І. (2012)
Дівенко Т. В. - Дослідження конкурентоспроможності продукції молокоперероних підприємств та розробка шляхів її підвищення (2012)
Сакало Н. І. - Оцінка розширення торгівельних відносин України з ЄС (2012)
Кравчук Л. С. - Антикризовий менеджмент як інструмент недопущення загрози банкрутства, Воєнна К. І. (2012)
Фалюта А. В. - Державні методики оцінювання фінансового стану банків (2012)
Гмиря В. П. - Державне регулювання інвестиційної активності банків на ринку агрокредитування черкаської області (2012)
Соколовська В. М. - Формування експортного потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання (2012)
Бачкір Л. В. - Розвиток інноваційних процесів підприємства транспортного машинобудування, Баличева А. І. (2012)
Какутіч П. Ю. - Організаційно-управлінський інструментарій макроекономічного регулювання екологічної безпеки (2012)
Фільштейн Л. М. - Пропозиції щодо покращення правового статусу національного банку України (2012)
Максимова А. В. - Методичні підходи до стрес-тестування кредитного ризику банків України (2012)
Хижняк В. М. - Ефективність виробництва продукції сільського господарства при раціональному поєднанні галузей (2012)
Клівіденко Л. М. - Роль та значення бюджетних інвестицій в соціально-економічному розвитку України, Прокопишин Ю. Б. (2012)
Касьяненко В. О. - Інноваційний потенціал: взаємозвязок з науковим та науково-технічним потенціалами (2012)
Коноваленко Ю. В. - Максимізація прибутку підприємства при здійсненні перевезень автомобільним транспортом (2012)
Петрук О. М. - Облікове відображення договірних зобов’язань при переробці давальницької сировини (2012)
Федоришина О. О. - Проблеми інтеграції України до Європейського союзу (2012)
Петренко Л. А. - Життєві цикли інновацій (2012)
Федун І. Л. - Особливості реалізації податкового контролю в системі управління державними фінансами (2012)
Бажеріна К. В. - Діагностика конкурентоспроможності торгової марки (2012)
Черкасова А. О. - Застосування сучасних методичних підходів до оцінки вартості капіталу акціонерного товариства (2012)
Луняков О. В. - Кредитная экспансия и эффективность банковской деятельности (2012)
Іванишин В. В. - Місце державної регуляторної політики в розвитку технічного забезпечення сільськогосподарського виробництва (2012)
Корнєєв В. В. - Особливості та етапи розвитку недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України (2012)
Бєлова А. І. - Визначення пріоритетних напрямів реструктуризації регіональних промислових комплексів держави (2012)
Коваленко О. М. - Ризик-менеджмент в системі управління інтегрованим об’єднанням харчової промисловості (2012)
Бигар Г. П. - Сформована професійна ідентичність − запорука високого рівня педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи, Піц І. І., Шевчук К. Д. (2020)
Болотна А. В. - Сімейне неблагополуччя як фактор злочинності неповнолітніх (2020)
Бондар Ю. В. - Розвиток творчих умінь молодших школярів з особливими освітніми потребами з використанням інтерактивних технологій (2020)
Вайнагій Т. М. - Принципи відбору та організації навчального матеріалу для формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у говорінні майбутніх лікарів в умовах полікультурного середовища (2020)
Гузинець О. В. - Толерантність як результат духовно-релігійного виховання студентської молоді (2020)
Гура А. М. - Дистанційна освіта як напрям інформатичної підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до застосування ікт у професійній діяльності (2020)
Зозуляк-Случик Р. В. - Cучасні реалії стану сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери (2020)
Іванченко О. О. - Потенціал використання досвіду земської емеритури в ході реалізації пенсійної реформи в Україні (2020)
Колесник Н. Є. - Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну, Поліщук О. П., Краснова Н. М. (2020)
Копняк К. В. - Структурно-функціональна модель формування управлінської компетентності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки (2020)
Кравченко Т. М. - Освітні пропозиції як забезпечення вимог ринку праці з підготовки маркетологів у Великобританії (2020)
Кузьма І. І. - Розвиток медіаосвіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1959–2018 рр.) (2020)
Кучеров Г. Г. - Соціальні аспекти діяльності сільських "просвіт" правобережної України у 1921-1922 рр.: благодійність, Палилюлько О. М., Гуменюк І. М. (2020)
Максимова О. О. - Формування екологічної компетентності у дітей старшої групи закладів дошкільної освіти (2020)
Михнюк С. В. - Педагогічна взаємодія в діяльності соціального працівника: характеристика провідних наукових підходів до проблеми, Кубіцький С. О. (2020)
Нелін Є. В. - Діяльність Августа Айхорна (1878–1949) як приклад поширення ідей психоаналітичної педагогіки (2020)
Оксенюк О. В. - Складові професійного розвитку соціальних працівників у пенітенціарній системі (2020)
Пасічна О. В. - Методичні аспекти вивчення пасивних дієприкметників у процесі вивчального читання в курсі "українська мова як іноземна" (2020)
Повідайчик М. М. - Конкурентоспроможність учителя математики: сутність і структура поняття (2020)
Повідайчик О. С. - Методологічні підходи до підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу у вищій школі, Попик М. М. (2020)
Помирча С. В. - Урок гендерної рівності як засіб удосконалення мовленнєвої діяльності учнів (2020)
Попадич О. О. - Концептуальні засади формування правової компетентності майбутніх учителів початкових класів (2020)
Розман І. І. - Становлення педагогічної бібліографії та біобібліографії в Україні (2020)
Теличко Т. В. - Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу (2020)
Товканець О. С. - Напрями інформатизації освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти, Матейко О. Ю. (2020)
Федорова М. А. - Особливості емоційного розвитку сучасних дітей в аспекті становлення міжособистісних взаємин (2020)
Чайковська Г. Б. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи на засадах сталого розвитку (2020)
Шепелєва Н. В. - Світовий досвід формування соціальної активності студентської молоді у дозвіллєвій діяльності (2020)
Янкович О. І. - Педагогічні технології в закладі дошкільної освіти: реальність чи вимисел учених?, Гичка В. П. (2020)
Грабовська Т. І. - Особливості дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття, Грабовський О. В. (2020)
Дем’янчук О. О. - Теоретичні засади використання інтерактивних технологій в навчальному процесі, Адамович І. В. (2020)
Качур Б. М. - Професійна діяльність менеджерів освіти в умовах полікультурного регіону, Качур М. М. (2020)
Кожем’якіна І. В. - Інноваційні технології як інструмент професійного розвитку вчителя в умовах післядипломної освіти (2020)
Кравчина О. Є. - Використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища для розвитку підприємницької компетентності учнів (європейський досвід) (2020)
Орос В. М. - Використання триалогічного навчання у системі післядипломної освіти педагогів, Петечук В. М. (2020)
Палько Т. В. - Інформаційно-психологічний супровід педагога в умовах неперервної освіти (2020)
Петрасова А - Критичне мислення та школа XXI століття, Химинець А. (2020)
Романовська Л. І. - Соціально-психологічний стан жінок, які стали жертвами насильства в сім’ї, Василенко О. (2020)
Смагіна Т. М. - Параметри та індикатори реалізації принципів педагогіки партнерства в освітньому процесі, Шуневич О. М. (2020)
Шостачук Т. В. - Життя і творчість Богдана Наврочиньського – одного З фундаторів польської педагогіки культури (2020)
Juhász E. - The main characteristics of cultural education in Hungary, Bordás I. (2020)
Антонюк Н. О. - Методологічні засади дослідження диференціації кримінальної відповідальності (2019)
Голіна В. В. - Слідчо-судова профілактика як складова частина стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів (de lege ferenda), Шрамко С. С. (2019)
Глушков В. О. - Щодо нових напрямів вивчення соціальних феноменів у кримінологічній науці (2019)
Шило О. Г. - Доктрина неминучого виявлення в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Свєтіна проти Словенії": генеза та практика застосування, Бабаєва О. В., Меркулов М. О. (2019)
Орловська Н. А. - До питання про "примусову хімічну кастрацію" (2019)
Глинська Н. В. - Доброякісність кримінального процесуального закону як основа забезпечення єдності його застосування (2019)
Радутний О. Е. - Вплив майбутнього на минуле (кримінально-правовий аспект) (2019)
Шаренко С. Л. - Окремі питання юридичної відповідальності за невиконання судових рішень слідчого судді (2019)
Курилюк Ю. Б. - Характеристика особи прикордонника, який вчиняє корупційний злочин (2019)
Олійник О. С. - Характеристика інституційних принципів кримінального права України (2019)
Єрмак О. В. - До проблеми кримінально-правового забезпечення спеціальної та квазіспеціальної конфіскації майна неповнолітніх (2019)
Зуєв В. В. - Оцінка та використання доказів, отриманих під час надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні (2019)
Березюк В. В. - Мета, завдання та призначення фіксування судового провадження (2019)
Бєсєда Г. В. - Поняття та форми судового контрольного провадження (2019)
Білоус К. С. - Досвід деяких країн із підготовки засуджених до звільнення з місць позбавлення волі. Частина 2 (2019)
Боднарчук Є. В. - Ревнощі як мотив вчинення злочину проти життя та здоров’я особи (2019)
Пономаренко В. В. - Окремі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації за групове хуліганство (2019)
Хлопов А. О. - Характеристика кількісних та якісних показників незаконного поводження зі спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (ст. 359 КК України) (2019)
Перелік платних послуг (2019)
Вітаємо Галину Михайлівну Тебенчук! (2020)
Марушко Р. В. - Стандарти доброчесності та незалежності в акредитованій безперервній освіті (2020)
Ортеменка Є. П. - Діагностична та предикторна роль окремих параклінічних маркерів у диференційній діагностиці гострих інфекційно-запальних процесів нижніх дихальних шляхів у дітей, Тарнавська С. І., Краснова Т. В. (2020)
Абдужабарова З. М. - Значение генетических факторов в развитии целиакии у детей узбекской популяции, Камилова А. Т. (2020)
Похилько В. І. - Визначення предикторів ризику затримки статокінетичного розвитку і поліморфізму генів GSTP1, GSTT1, GSTM1, ACE, AGT2R1 та ENOS у передчасно народжених дітей з дуже і надзвичайно малою масою тіла при народженні, Козакевич О. Б., Козакевич В. К., Зюзіна Л. С., Мелащенко О. І. (2020)
Оболонська О. Ю. - Перинатальні фактори ризику та клінічні особливості гемодинамічно значущої відкритої артеріальної протоки в недоношених новонароджених (2020)
Маменко М. Є. - Йодний дефіцит у світі та в Україні: поточний стан проблеми (2020)
Власов О. О. - Сучасне вирішення проблеми знеболювання в новонароджених із некротизуючим ентероколітом (2020)
Міщенко О. Я. - Мукоактивні фітопрепарати з екстрактом плюща в педіатрії: ефективність, безпечність та економічна доцільність (2020)
Мочульська О. М. - Особливості клінічного перебігу алергодерматозів у дітей (огляд літератури), Глушко К. Т. (2020)
Березенко В. С. - Синдром Жубера як причина холестазу в дітей, Михайлюк Х. З. (2020)
Цимбаліста О. Л. - Синдром внутрішньоальвеолярної кровотечі при окремих орфанних захворюваннях з ураженням легень у дітей (лекція) (2020)
Лісецька І. С. - Дистанційна форма навчання студентів-медиків як виклик сьогодення (2020)
Оцінка тяжкості стану в педіатрії. Клінічна настанова, заснована на доказах (2020)
Любченко О. В. - Мікробіологічне обґрунтування застосування Абігель-гелю при консервативному лікуванні запальних захворювань пародонта, Велігоря І. Є., Полякова С. В., Іванов О. Є., Циганова Н. Б., Пушкар Л. Ю., Циганова І. В. (2020)
Кільмухаметова Ю. Х. - Вільнорадикальна активність та показники антиоксидантного захисту крові на тлі та без використання комплексу антиоксидантних препаратів, Батіг В. М., Табачнюк Н. В., Дрозда І. І., Глущенко Т. А. (2020)
Furdychko A. - Development features of periodontal tissues inflammatory diseases of nicotine-dependent patients with chronic toxic hepatitis, Ilchyshyn M., Barylyak A., Fedun I., Khoroz l. (2020)
Різник С. С. - Цитокіновий статус хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету II типу, Різник Ю. Б. (2020)
Мащенко І. С. - Клінічні, імунологічні та метаболічні особливості загостреного і швидко прогресуючого варіантів генералізованого пародонтит, Гудар’ян О. О., Кучеренко Т. О. (2020)
Коленко Ю. Г. - Эффективность применения медикаментозной терапии у пациентов с поражениями слизистой оболочки полости рта при язвенном колите, Ткач О. Б., Тивоненко Л. И., Мялковский О. Р. (2020)
Акопян Г. - Оценка эффективности установки дентальных имплантатов с использованием программного обеспечения 3D-планирования, Ессаян Л., Хачатрян Г., Хачатрян А., Киямова Т., Гюламиряан Л., Газазян И. (2020)
Акопян Г. - Оценкa эффективности эстетических результатов современных методов определения цвета зубов в ортопедической стоматологии, Ессаян Л., Ванян Н., Акопян А., Хачатрян А., Худавердян М., Гюламиряан Л., Газазян И. (2020)
Симоненко Р. В. - Функциональный анализ результатов использования эластической подкладки "Ufi Gel P" компании "VOCO" (Германия) как средства для сокращения сроков адаптации к съемным пластиночным протезам в процессе ортопедической реабилитации пациентов с асимметричными дистально неограниченными дефектами зубных рядов на ранних этапах, Этнис Л. А. (2020)
Тимофеев А. А. - Осложнения, связанные с затрудненным прорезыванием зуба мудрости (перикоронит) (2020)
Тимофеев А. А. - Задержка прорезывания (ретенция) и смещение (дистопия) зуба (2020)
100 років стоматологічному факультету Національного медичного університетуімені О.О.Богомольця (2020)
Вихованець З. С. - Феномен соціальної дії в конструкціях філософії теїзму (2019)
Герасименко П. В. - Етичні аспекти розбору скарг у приватній медичній практиці, Герасименко О. В. (2019)
Герасимова Е. М. - Соціальний вимір гендерних стратегій освітнього простору, Крилова С. А. (2019)
Децюк Т. М. - Ресоціалізації колишніх засуджених до умов сучасного суспільства, Кедровська Г. О. (2019)
Доній Н. Є. - Стигма в’язницею як соціально-комунікативний бар’єр у міжособистісній взаємодії (2019)
Киселиця С. В. - Громадська думка як морально-політичний регулятив людського буття (2019)
Кривоконь Н. І. - Стандарти та регламенти супервізії в соціальній роботі (2019)
Носач Б. О. - Соціокультурні контексти військової діяльності (2019)
Ольховик М. В. - "Три онтологічні виміри тіла" Ж.-П. Сартра в контексті соматичної проблематики сучасного гуманітарного дискурсу (2019)
Пашинська А. В. - Роль соціокультурного простору у формуванні стійкості самоідентичності людини (2019)
Тополь О. В. - Когнітивний підхід до збільшення пізнавальних ресурсів та покращення розумової діяльності літньої людини (2019)
Черняков В. В. - Психолого-педагогічні аспекти ставлення здобувачів вищої освіти до занять з фізичного виховання, Колодяжна Т. П., Дерябкіна Т. В. (2019)
Шакун Н. В. - До питання концептуалізації поняття культурних та креативних індустрій (2019)
Лукашук М. А. - Соціальний досвід формування інноваційної конфігурації сучасних знань (2019)
Деньга Ю. М. - Особливості забруднення деякими стійкими органічними полютантами морського середовища північно-західної частини Чорного моря, Михайленко В. І., Олейнік Ю. В., Сафранов Т. А. (2020)
Боярин М. В. - Екологічний стан річки Сапалаївка в умовах урбосистеми м. Луцьк, Волошиин В. У., Цьось О. О. (2020)
Царик Л. П. - Геоекологічна оцінка структури землекористування Тернопільської міської об’єднаної територіальної громади, Кузик І. Р. (2020)
Буц Ю. В. - Рекомендації щодо забезпечення екологічної безпеки при відновленні екосистем після пожежі, Крайнюк О. В., Діденко Н. В., Барбашин В. В. (2020)
Крайнюков О. М. - Використання методу капсулювання діоксиду кремнію для відновлення нафтозабруднених ґрунтів, Кривицька І. А. (2020)
Сафранов Т. А. - Пластик твердих побутових відходів прибережної зони північно-західного Причорномор'я як складова морського сміття, Берлінський М. А., Змієнко Д. М. (2020)
Horoshkova L. A. - Econometric Analysis of Sustainable National Economy Development, Khlobystov Ie. V. (2020)
Снигирев С. М. - Результаты мониторинга ихтиофауны прибрежных вод острова Змеиный (Черное море) в 2016-2017 гг, Мединец В. И., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Снигирев П. М., Солтыс И. Е., Конарева О. П., Заморов В. В. (2020)
Федоряк М. М. - Противароозні ветеринарні препарати на ринку України в контексті аналізу факторів ризику для медоносних бджіл, Филипчук Т. В., Жук А. В., Тимчук К. Ю., Холівчук А. М. (2020)
Коваль І. З. - Вплив концентрації аеробних бактерій на процес їх життєздатності в присутності кисню (2020)
Федоряк М. М. - Результати стандартизованого опитування бджолярів щодо втрат колоній Apis mellifera L. в Україні після зимівлі 2018–2019 рр, Тимочко Л. І., Шкробанець О. О., Жук А. В., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Миколайчук В. Г., Калиниченко О. О., Легета У. В., Зароченцева О. Д. (2020)
Іллєнко В. В. - Надходження 137Cs у рослини зернових культур за впливу комплексних бактеріальних препаратів, Шаванова К. Є, Рубан Ю. В., Паренюк О. Ю. (2020)
Марута Н. О. - Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями, Мудренко І. Г., Каленська Г. Ю., Денисенко М. М. (2020)
Юр’єва Л. М. - Психотичні розлади при Covid-19: механізми розвитку, особливості клініки та терапії, Шорніков А. В. (2020)
Домрес Н. В. - Оцінка впливу антиспастичної терапії у хворих на розсіяний склероз за результатами клініко-нейрофункціонального, нейрофізіологічного та нейропсихологічного досліджень (2020)
Насалик Р. Б. - Апоптоз лейкоцитів крові при хронічній ішемії головного vозку, Шкробот С. І., Сохор Н. Р., Дуве Х. В., Насалик Б. Г. (2020)
Семчишин М. Г. - Концентрація заліза при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому, проміжному та віддаленому періодах у потерпілих мирної території та бійців операції об’єднаних сил’ (2020)
Кожина Г. М. - Комплексний підхід в терапії розладів адаптації, Зеленська К. О., Краськовська Т. Ю., Кожин М. І. (2020)
Салдень В. І. - Діагностика, психотерапія та психопрофілактика в комплексному лікуванні соматичних хворих з психічними і поведінковими порушеннями, які вживають алкоголь зі шкідливими наслідками (2020)
Федченко В. Ю. - Питання ранньої діагностики біполярного афективного розладу П типу (2020)
Ярославцев С. О. - Порушення емоційної сфери у пацієнтів з когнітивними порушеннями при депресивних розладах (2020)
Про науково-практичний симпозіум з міжнародною участю "Нові моделі та технології надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги" (2020)
Березуцький В. В. - Дослідження залежності утворення зварювального аерозолю під час електродугового зварювання з використанням електродів з основним, рутиловим та рутилово-целюлозним покриттям, Хондак І. І. (2020)
Бєліков А. С. - Безпечна організація робіт під час демонтажів підкранових балок в умовах діючих цехів з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, Матухно О. В., Сибір А. В. (2020)
Бєліков А. С. - Дослідження регламентованих радіаційних параметрів на житловому масиві перемога-6, м. Дніпро, Папірник Р. Б., Пилипенко О. В., Рибалка К. А. (2020)
Бєгічев С. В. - Обґрунтування супроводжу містобудівних проектів комплексом наукових досліджень екологічного стану земельних відводів під забудову, Ішутіна Г. С. (2020)
Біляєв М. М. - Оцінка ризику термічного ураження у випадку аварійного горіння, Берлов О. В., Біляєва В. В., Чередниченко Л. А. (2020)
Гармаш С. М. - Сучасний стан державної системи нормативного регулювання в галузі хімічної безпеки, Плис М. М., Герасименко В. О., Шаталін Д. Б. (2020)
Гуліда Е. М. - Забезпечення пожежної безпеки в резервуарних парках зберігання нафти та нафтопродуктів, Козак Я. Я. (2020)
Гунченко О. М. - Розробка процедури керування ризиками небезпек та можливостей під час виконання робіт на висоті у будівельній галузі (2020)
Данова К. В. - Аналіз надійності працівника з інвалідністю за критеріями обмежень життєдіяльності, Хворост М. В., Малишева В. В. (2020)
Діденко Л. М. - Аналіз професійних ризиків під час реконструкції інженерних мереж, Клименко Г. О., Богуш Є. В., Бабич О. С. (2020)
Ковальова А. В. - Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури, Кравченко М. В., Клімова І. В. (2020)
Колосюк В. П. - Роль та рівень надійності системи захисного вимкнення напруги у зниженні ризику електротравмування людей, Чебенко В. М., Колосюк А. В., Бредун Ю. М. (2020)
Кузьменко О. М. - Вибір раціонального варіанта влаштування зовнішнього контуру теплового насоса, Дікарев К. Б., Шехоркіна С. Є., Яблонська М. П. (2020)
Мітіна Н. Б. - Дослідження евакуаційних заходів у випадку пожежі, Малиновська Н. В., Воробйова Л. О., Шаталін Д. Б. (2020)
Самосієнко Я. Б. - Проблеми та шляхи поліпшення екологічної безпеки в Україні, Налисько М. М., Тимошенко О. А., Чернета В. М. (2020)
Сологубова С. В. - Вплив дистанційних занять із фітнесу в період карантину на фізичний стан студенток закладу вищої освіти технічного профілю, Шиян В. М., Лахно О. Г., Швець І. А., Гіркіна Д. Д. (2020)
Шаломов В. А. - До питання розроблення засобів контролю, випробування теплозахисних матеріалів для захисту працівників ДСНС України, Стрежекуров Е. Є., Рагімов С. Ю., Приходченко В. І. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Метод оцінювання напружено-деформованого стану деревозалізобетонної конструкції складеного перерізу (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Krasnopolsky Yu. М. - "Quality by design” in liposomal drugs creation, Pylypenko D. М. (2020)
Obodovych O. - Realities and prospects of future complex processing of plant raw materials into biothetanol and by-products, Sydorenko V. (2020)
Druzhyna N. - Gasomediator H2S in thrombosis and hemostasis (2020)
Fomina E. G. - Expression of nucleocapsid viral proteins in the bacterial system of Escherichia coli: the influence of the codon composition and the uniformity of its distribution within gene, Grigorieva E. E., Zverko V. V., Vladyko A. S. (2020)
Sokol A. A. - Prospects for application of bovine pericardial scaffold for cardial surgery, Grekov D. A., Yemets G. I., Shchotkina N. V., Dovghaliuk A. A., Rudenko N. M., Yemets I. M. (2020)
Yatsenko T. A. - Polyclonal antibodies against human plasminogen: purification, characterization and application, Kharchenko S. M. (2020)
Kit M. - Development of recombinant positive control for Аfrican swine fever virus PCR detection, Zlenko O., Solodiankin O., Bolotin V., Gerilovych A. (2020)
Бреус С. М. - Місце конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу в системі конституційних прав людини (2017)
Синицин П. М. - Окремі аспекти застосування Європейської конвенції з прав людини шляхом використання рішень Європейського суду з прав людини конституційними судами (2017)
Косілова О. І. - Сепаратизм в Україні: передумови, причини, способи протидії та нормативно-правове регулювання протидії (2017)
Матвійчук А. В. - До питання про соціальну сутність обов’язків держави (2017)
Бєлкін Л. М. - Співвідношення реформ і контрреформ у процесі законотворення в Україні: конституційно-правовий аспект (2017)
Дніпров О. С. - Принципи функціонування виконавчої влади (2017)
Костицький М. В. - Психологічні погляди Піфагора (2020)
Чорноус Ю. М. - Психологічні основи реалізації тактичних прийомів (2020)
Тищенко О. І. - Психолого-педагогічні умови (2020)
Лісовенко А. Ф. - Специфіка ворожості й агресивності осіб, схильних до переживання заздрощів за різним типом, Долінська Л. В. (2020)
Загорська О. І. - Психологічні особливості порушення обмежень щодо одержання подарунків (2020)
БИЧКОВА С. С. - Психологічні засади влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав (2020)
Цільмак О. М. - Дисциплінованість як інтегральна професійно-психологічна якість поліцейського, Лефтеров В. О. (2020)
Мілорадова Н. Е. - Застосування тренінгових технологій у професійній підготовці слідчих (на прикладі тренінгу "Психологія допиту") (2020)
Пасько О. М. - Структурні компоненти готовності слідчого до професійної діяльності (2020)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Тактика допиту малолітніх потерпілих від злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (2020)
Проценко О. О. - Роль і місце методу верифікації під час слідчого експерименту (2020)
Оверченко Д. Г. - Картка професійно важливих умінь поліцейських відділень превентивної комунікації (2020)
Bialynicki-Birula P. - Тhe city lab as an example of the interactive perspective on governance, Kopycinski P. (2019)
Таукешева Т. Д. - Доходи і видатки місцевих бюджетів як засіб розвитку територіальних громад, Даудова Г. В. (2019)
Андренко О. А. - Інтегральний індекс фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України, Мордовцев О. С., Мордовцев С. М. (2019)
Світлична В. Ю. - Сучасний стан та перспективи запровадження комплаєнс-контролю у діяльність банківських установ, Овчелупова О. М. (2019)
Світлична В. Ю. - Організаційні аспекти реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення безпекооріентованого управління будівельними підприємствами, Вершиніна Д. М. (2019)
Димченко О. В. - Регіональні центри підприємницької діяльності як складова сталого розвитку економіки України, Шкурупій К. В. (2019)
Наумов М. С. - Європейська практика вирішення проблеми нерівномірності розвитку територій, Федотова Ю. В. (2019)
Базецька Г. І. - Проблеми вдосконалення економічної системи підприємств міського господарства, Жовтяк Г. А., Серьогіна Д. О. (2019)
Димченко О. В. - Підвищення ефективності роботи житлово-комунального господарства шляхом попередження розвитку кризових процесів, Рудаченко О. О., Костильова О. С., Мартем'янова Т. Ю., Шкурупій К. В. (2019)
Бердіхін В. М. - Напрямки розвитку "зелених" інновацій та технологій в будівництві, Вербицька В. І. (2019)
Москвіна А. О. - Соціальна орієнтація ринкової економіки України як фактор підвищення національної конкурентоспроможності (2019)
Velychko V. - Directions for the development of a stakeholder-oriented strategy for managing construction enterprises: domestic and international experience, Grytskov E., Zubarev D. (2020)
Дибач І. Л. - Аналіз чинників інтенсифікації трудової діяльності науко-педагогічного персоналу закладу вищої освіти (2020)
Денисенко Н. О. - Сучасні методи аналізу розвитку міста, Тригуб О. О., Зав'ялова А. І., Вакульчик І. С. (2020)
Касенкова К. В. - Нейромаркетинг як інноваційний стратегічний інструментарій маркетингової діяльності підприємств в сфері обслуговування, Куценко К. І. (2020)
Конопліна О. О. - Особливості оцінки ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення, Мізік Ю. І., Чех Н. О., Савенко К. С. (2020)
Вербицька В. І. - Напрямки розвитку ринку кредитування в сучасних умовах України, Бредіхін В. М. (2020)
Косяк А. П. - Організація і обліково-аналітичне забезпечення розрахунків із заробітної плати у системі управління комунальними підприємствами (2020)
Хренова-Шимкіна Р. М. - Проєктна діяльність органів публічної влади як об’єкт наукового дослідження (2020)
Шашина М. В. - Формування європейської інституціональної моделі структурної модернізації регіональної економіки (2020)
Островський І. А. - Європейський досвід сучасної регіональної політики: мезоекономічний підхід та перспективи України, Можайкіна Н. В. (2020)
Хандогіна О. В. - Кластерний аналіз регіонів України за рівнем розвитку системи управління відходами (2020)
Решетило В. П. - Проблеми територіального вирівнювання в умовах інклюзивного розвитку (2020)
Федотова Ю. В. - Грошові перекази резидентів як альтернатива прямому іноземному інвестуванню, Наумов М. С. (2020)
Полянський О. С. - Оцінка економічної ефективності виготовлення паливних брикетів підвищеної якості, Дьяконов О. В., Скрипник О. С., Д'яконов В. І., Бузіна І. М. (2020)
Костюк В. О. - Методика розрахунку впливу кадрового потенціалу і ефективності його використання на прибуток підприємства, Юр'єва С. Ю., Славута О. І. (2020)
Głowacki J. - Using experimental economics tools to measure social added value: a case study, Mamica L. (2020)
Obolentseva L. - Global and Ukrainian hotel statistics analyze: Ukrainian campsites competitiveness research, Bogdan N., Devon V. (2020)
Світлична В. Ю. - Туристична сфера: пошук шляхів подолання кризи в умовах глобальних карантинних обмежень (2020)
Денисенко Н. О. - Визначення впливу розвитку туризму на економіку міста (2020)
Півень О. П. - Дослідження поведінки споживачів лікарських засобів, Малий В. В., Дорохова Л. П., Рогуля О. Ю., Хренов О. М. (2020)
Вербицька В. І. - Диверсифікація активів через застосування тезавраційних інвестицій, Бредіхін В. М. (2020)
Конопліна О. О. - Систематизація підходів до формату та показників інтегрованої звітності з метою застосування в аудиті, Мізік Ю. І., Чех Н. О. (2020)
Мущинська Н. Ю. - Управління людськими ресурсами ЗВО шляхом впровадження ефективної кадрової політики, Матвєєва Н. М. (2020)
Бервено О. В. - Особливості фахової підготовки майбутніх економістів-міжнародників, Стадник Г. В. (2020)
Москвіна А. О. - Світові тренди інтелектуалізації економіки в системі забезпечення підвищення міжнародної конкурентоспроможності, Вороніна О. О. (2020)
Островський І. А. - Міжнародний досвід фінансового забезпечення місцевих інвестиційних проектів, Юхнов Б. Ю. (2020)
Колесник Т. М. - Аналіз стану житлового будівництва у Харківському регіоні, Колонтаєвський О. П. (2020)
Бредіхін В. М. - Основні засоби та ефективність їх використання, Янченко Н. В., Мокрицька І. Ю. (2020)
Костюк В. О. - Методика аналітичного моделювання і факторного аналізу продуктивності виробничого устаткування (2020)
Herasymenko V. - Improvement of energy efficiency of the system of electric braking of rolling stock (2019)
Закурдай С. О. - Застосування широтно-імпульсної модуляції у регулюванні струму двигунів під час буксування трамваю, Кульбашна Н. І., Шавкун В. М., Бабічева О. Ф. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Технічний аналіз стійкості випадкових імпульсних та нейронних комутацій мереж, Закурдай С. О., Донець О. В., Коваленко А. В., Гарбуз А. О. (2019)
Івашина Ю. К. - Спосіб розрахунку вартості опалення квартири в багатоквартирному будинку, Заводяний В. В. (2019)
Нестеренко С. В. - Дослідження і вибір корозійностійких конструкційних матеріалів для середовищ апротонного характеру (2019)
Кривільова С. П. - Електронно-мікроскопічні дослідження кальційфосфатних матеріалів біомедичного призначення (2019)
Сідак В. С. - Дослідження стану внутрішніх газових мереж та пошкоджень від електрохімічної корозії, Нестеренко С. В. (2019)
Капцов І. І. - Конструктивно-технологічні рішення транспортування високов'язкої нафти трубопровідним транспортом, Наливайко О. І., Ромашко О. В., Ткаченко Р. Б. (2019)
Рашкевич Н. В. - Аналіз техногенної небезпеки технологій поводження з твердими побутовими відходами (2019)
Радовенчик В. М. - Захоронення твердих побутових відходів на території України у 2018 році, Побережний М. В., Радовенчик Я. В., Крисенко Т. В. (2019)
Полив'янчук А. П. - Дослідження ефективності системи екологічної діагностики теплових двигунів і котельних установок, Смирний М. Ф., Романенко С. В., Семененко Р. А., Плотнікова Р. В., Онацький Д. П., Єфімов О. С. (2019)
Наливайко Л. Г. - Шляхи формування математичних компетентностей студентів (2019)
Литвинов А. Л. - Інформаційна технологія регресійно-кореляційного аналізу для кореляційної решітки в Excel (2019)
Поморцева О. Є. - Проблеми управління земельними ресурсами та способи їх вирішення, Зеленська Ю. О. (2019)
Кобзан С. М. - Дослідження первинного ринку нерухомості (2019)
Чупринін О. О. - Оцінка довговічності залізобетонних тонкостінних конструкцій з урахуванням дисипативних деформацій, Середа Н. В., Гарбуз А. О. (2019)
Стоянов Є. Г. - Відновлення хладоефективності огороджувальних конструкцій промислових холодильників, Кулаков О. Ю., Корпич Д. О. (2019)
Шаповалов О. М. - Використання залишкового ресурсу сталезалізобетонного перекриття після пожежі, Жиляков В. Я., Пилипенко А. В. (2019)
Бобраков А. А. - "Озеленення" як інноваційний метод при проектуванні енергоефективних будівель та споруд, Куліш С. А., Вакулюк Я. Є. (2019)
Гончаренко Д. Ф. - Наукові основи оптимізації організаційно-технологічних рішень цивільного будівництва у прибережній зоні, Менейлюк І. О., Нікіфоров О. Л. (2019)
Іванов - Костецький С. О. - Реабілітація прибережних промислових територій як актуальний напрям розвитку великих міст (2019)
Жидкова Т. В. - Методи забезпечення доступності до квартир від входу при проектуванні нових житлових будинків, Чепурна С. М., Грибальський Я. В. (2019)
Дерябіна О. О. - Реалізація авангардистських концепцій формоутворення в архітектурі робочих клубів (2019)
Авербах М. Я. - Комплексна програма формування візуального образу міста (Харкова), Корнілова Л. В. (2019)
Косьмій М. М. - Методологічні аспекти впливу нематеріальних чинників на просторову структуру міста (2019)
Чернов В. О. - "Влаготрон" - проект освоювання пустель (2019)
Курніков С. І. - Методика оцінки ефективності використання виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту (2019)
Нагорний Є. В. - Формалізація задачі вибору технології транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міжміському сполученні, Шуліка О. О., Вітюк Д. О. (2019)
Гук В. І. - Динаміка транспортного потоку, Запорожцева О. В. (2019)
Понкратов Д. П. - Порівняльний аналіз показників рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів, Давідіч Н. В., Куж Є. І., Рославцев Д. М., Мозглякова В. Г. (2019)
Мельник О. М. - Питання забезпечення безпеки процесу морського перевезення негабаритних вантажів (2019)
Данова К. В. - Деякі аспекти побудови системи управління охороною праці на підприємстві із урахуванням потреб осіб із інвалідністю, Малишева В. В., Колибельнікова Л. С. (2019)
Абракітов В. Е. - Побудова тривимірних просторових карт шуму, Білим П. А., Нестеренко С. В., Рогозін А. С. (2019)
Білим П. А. - Розробка захисних полімерних покриттів трубопроводів з електропровідним наповнювачем, Заіченко В. І., Припростий В. О., Нікітченко О. Ю. (2019)
Лобойченко В. М. - Формування окремих задач математичної моделі інженерно-технічного метода попередження надзвичайних ситуацій унаслідок аварій на технологічному обладнанні потенційно небезпечних об’єктів (2019)
Лєвтєров О. А. - Розробка математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі з осередком виникнення зовні потенційно-небезпечного об’єкту (2019)
Стрілець В. В. - Закономірності виконання типових операцій попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з імпульсним характером викидання небезпечних хімічних речовин (2019)
Артьомова А. В. - Вплив пандемії covid-19 на міграційні потоки з України до країн Європейського Союзу, Кузнєцова Ю. В. (2020)
Бабайлов В. К. - Встановлення основного закону логістики, Приходько Д. О. (2020)
Блага В. В. - Розвиток інноваційного підприємництва в умовах кризи, Гелеверя Є. М., Хорошилова І. О. (2020)
Деділова Т. В. - Фінансові аспекти реконструкції, будівництва і експлуатації підприємств водопостачання та водовідведення України, Носирєв О. О., Юрченко О. В. (2020)
Дорохова Л. П. - Визначення прихильності споживачів до надавачів послуг на прикладі аптечних закладів, Малий В. В., Півень О. П., Дорохов О. В. (2020)
Калініченко Л. Л. - Місце українського бізнесу в європейському енергетичному просторі, Багмут Л. С. (2020)
Кирчата І. М. - Соціальна відповідальність як складова інноваційного освітнього процесу та забезпечення конкурентоспроможності закладу вищої освіти, Шершенюк О. М. (2020)
Ковальова Т. В. - Ескроу-рахунки: облікові аспекти (2020)
Левченко Я. С. - Теоретичний огляд моделей і форм фінансування мостобудування, Юрченко О. В. (2020)
Носирєв О. О. - Фінансові інструменти в системі забезпечення конкурентоспроможності регіональних промислових комплексів, Деділова Т. В., Осипова С. К. (2020)
Носирєв О. О. - Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності як інструмент стратегічного управління підприємством, Осипова С. К., Токар І. І. (2020)
Онісіфорова В. Ю. - Алгоритм реалізації та заходи антикризового управління підприємством, Болотова Т. М. (2020)
Онісіфорова В. Ю. - Бюджетування як ефективний інструмент поточного планування на підприємстві, Осьмірко І. В. (2020)
Онісіфорова В. Ю. - Актуальні аспекти антикризового управління підприємством, Сідельнікова В. К. (2020)
Сідельнікова І. В. - Інноваційне підприємництво як напрямок розвитку сучасного підприємства, Солопун Н. М. (2020)
Смагін В. Л. - Системний аналіз в сучасній теорії інтелектуального капіталу підприємства, Яворська О. Г. (2020)
Шевченко І. Ю. - Тесеракт конкурентоспроможності як генератор концепції сталого розвитку автомобільної індустрії (2020)
Юрченко О. В. - Розробка інтегрального показника впливу на довкілля дорожнім будівництвом, Деділова Т. В., Токар І. І. (2020)
Taraevskiy O. - Improvement of operation of gas pipelines passing through the territory of Ukraine (2020)
Жван В. Д. - Аналіз методів прокладання зовнішніх інженерних мереж, Доненко І. В., Куліш С. О., Таран А. П. (2020)
Шехоркіна С. Є. - Конструктивне рішення та методика розрахунку вузлів сполучення клеєної дерев’яної балки та колони, Савицький М. В., Ковтун-Горбачова Т. А. (2020)
Ромашко-Майструк О. В. - Дослідження рівневого утворення та розкриття нормальних тріщин в залізобетонних елементах (2020)
Шмуклер В. С. - Удосконалення перетину стиснутих елементів шляхом топологічної раціоналізації, Лугченко О. І., Нажем А. Х. (2020)
Волков В. А. - Сельбищна територія як провідна складова екологічного каркасу великого міста (2020)
Косьмій М. М. - Вплив нематеріального чинника на трансформаційний потенціал населених пунктів Карпатського регіону (на прикладі сільських територій (2020)
Вотінов М. А. - Проблеми формування транспортно-пішохідної інфраструктури крупнішого міста в XXI столітті (2020)
Бало Д. С. - Історія формування ігрових просторів для дітей у містах (2020)
Павленко Т. О. - Основні засоби безбар'єрного простору в міських агрорекреаційних екокомплексах, Івасенко В. В. (2020)
Смірнова О. В. - Принципи формування архітектурного середовища інноваційних науково-виробничих об’єктів (2020)
Діденко К. В. - Роль О.Л. Ейнгорна та Г.В. Шелейховського у створенні методології проектування і становленні інституту "Діпромісто" (2020)
В’яткін Р. С. - Теоретичні підходи щодо визначення моніторингу використання земель об’єктів природно-заповідного фонду, Вяткін К. І. (2020)
Кобзан С. М. - Дослідження ринку малогабаритного житла (2020)
Абракітов В. Е. - Критерії подібності при фізичному моделюванні акустичних процесів, Нестеренко С. В. (2020)
Андронов В. А. - Структурно-логічна модель управління надзвичайною ситуацією регіонального рівня в умовах обмежених оперативних можливостей аварійно-рятувальних підрозділів, Бурменко О. А., Сошинський О. І., Шевченко Р. І. (2020)
Вовчук Т. С. - Аналіз інформаційних умов формування структурно-логічної моделі управління надзвичайною ситуацією в умовах відсутності електропостачання внаслідок пошкодження електромережі, Дейнеко Н. В., Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. (2020)
Krivileva S. - Conceptual scheme of environmental safety of urban areas adjacent to the facilities of the construction industry, Vlasenko V. (2020)
Михайлова Є. О. - Пластикове забруднення – одна з головних екологічних проблем людства (2020)
Polyvianchuk A. - Complex assessment of the energy-saving measures effectiveness in the field of heat supply of educational institutions, Romanenko S., Semenenko R., Semenenko L., Yeskova K. (2020)
Пономаренко Є. Г. - Комплексна оцінка еколого-економічної ефективності режимів роботи газових котлів, Катков М. В., Семененко Р. А. (2020)
Варламов Є. М. - Теоретичні дослідження рецептури допоміжного матеріалу технологічного призначення для забезпечення екологічної безпеки виробів транспортних трубопровідних систем, Котух В. Г., Палєєва К. М. (2020)
Litvinov A. - Information system of the diagnostics of a functional reliability of pipeline systems, Gavrilenko I. (2020)
Капцов І. І. - Дослідження дії постійного магнітного поля магнітного антипарафінового пристрою на структуру асфальто-смоло-парафінові відкладення, Наливайко О. І., Ромашко О. В., Ткаченко Р. Б. (2020)
Бурлакова Г. Ю. - Обґрунтування ступеня необхідності показників якості в системі оцінювання пасажирських перевезень, Букіна М. Д. (2020)
Прасоленко О. В. - Закономірності зміни уваги та енергетичних витрат водія у вечірні сутінки при пересуванні по міським вулицям, Бурко Д. Л. (2020)
Єсаулов С. М. - Підвищення ефективності теплового діагностичного контролю справності електродвигунів, Бабічева О. Ф., Ковалик М. М. (2020)
Далека В. Х. - Інформаційні технології в підвищенні енергоефективності електричних машин, Кульбашна Н. І., Кузнецов А. І. (2020)
Романюк Л. А. - Механізм формування безпечного руху БПЛА в умовах радіо атак, Чихіра І. В. (2020)
Бойко В. Д. - "Розумне місто" в контексті кібербезпеки: інциденти, ризики, загрози, Василенко М. Д. (2020)
Манжай О. В. - Особливості географічного профілювання у правоохоронних органах, Потильчак А. О. (2020)
Малкаві Б. - Норми авторських прав, порушення авторських прав і засоби захисту в Україні та Йорданії: які цікаві труднощі існують у двох юрисдикціях?, Абламський С. Є. (2020)
Осипчук І. І. - Адміністративна діяльність Служби безпеки України як основа забезпечення критичної інфраструктури (2020)
Розумовський О. С. - Критерії прийнятності індивідуальних заяв до Європейського суду з прав людини (2020)
Бортник С. М. - Розвиток корпоративного менеджменту в системі управління персоналом (2020)
Жеребцов Д. Є. - Поняття та види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до поліцейських (2020)
Колісніченко В. В. - Адміністративно-правові засади ліцензування охоронної діяльності МВС України, Соколов О. А. (2020)
Самбор М. А. - Додаткова доплата до грошового забезпечення як соціальна гарантія прав поліцейських під час карантину в Україні (2020)
Сенчук І. І. - PR-аспект та основні фактори негативного впливу інформації на діяльність правоохоронних органів (2020)
Токарєва К. С. - Угода за результатами медіації в системі адміністративно-правового регулювання (2020)
Трофіменко О. В. - Охорона державного кордону як складова сектору безпеки і оборони та об’єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Яценко І. І. - Судова експертиза як об’єкт адміністративно-правового регулювання міжнародного співробітництва (2020)
Перлін С. І. - Перспективи використання сучасних засобів фото- та відеозйомки під час розслідування злочинів, Лозова С. М. (2020)
Савчук Т. І. - Проблеми та перспективи криміналістичного дослідження слідів дактилоскопічного походження, Костюкова Т. С., Грецьких І. А. (2020)
Головко О. М. - Правове регулювання боротьби проти пияцтва в 1920-ті роки в УСРР та в сучасній Україні: порівняльний аналіз, Греченко В. А., Марцеляк С. М. (2020)
Лисицька Т. Г. - Поняття і сутність переведень та переміщень державних службовців (2020)
Подолян Ю. О. - Правочини у сфері банківської діяльності: історико-правовий аналіз (на прикладі ХІХ–ХХ ст.) (2020)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2020)
Вихідні відомсті (2020)
Мілаш В. С. - Деякі аспекти правової природи віртуальних активів/криптовалюти в умовах глобальної цифровізації (2020)
Внукова Н. М. - Активізація розширення доступу до засобів фінансування реалізації інноваційних проєктів малого та середнього підприємництва (2020)
Кобильнік Д. А. - Криптовалюта як об’єкт податкового права: практичне застосування та правове регулювання, Бурчак А. Ю. (2020)
Георгієвський Ю. В. - Пропозиції з удосконалення господарської діяльності ДП "Інформаційні судові системи" щодо розроблення ЄСІТС в Україні (2020)
Семенова М. - Напрямки вдосконалення господарсько-правового регулювання діяльності туроператорів в зв’язку з COVID-19, Гунаре М. (2020)
Мороз О. В. - Акцепт як стадія укладення цивільно-правового договору (2020)
Попов В. А. - Особливості цивільно-правової природи договору про надання правової (правничої) допомоги, Сливна В. А. (2020)
Кутоманов Д. Є. - Проблема розмежування трудових та цивільних відносин на рівні доктрини і нормотворчої практики (2020)
Вапнярчук Н. М. - Світовий досвід професійного розвитку персоналу (2020)
Гнатенко К. В. - До питання змісту принципу адресності у праві соціального забезпечення (2020)
Сохань М. Ю. - Право осіб з сімейними обов’язками на соціальний захист: світовий досвід (2020)
Марочкін О. І. - Межі доказування у кримінальному провадженні, Сливна В. А. (2020)
Таволжанський О. В. - Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів, Приходько В. Ю. (2020)
Петришина М. О. - Теоретико-правові проблеми забезпечення надання публічних послуг суб’єктам господарювання органами місцевого самоврядування (2020)
Кобильнік Д. А. - Оподаткування ІТ галузі: питання реалізації та складнощі впровадження, Михайленко В. В. (2020)
Кирсанова М. Л. - Право на евтаназію в контексті права на життя, гарантованого Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (2020)
Живка Т. С. - Тлумачення понять "катування", "нелюдське поводження", "таке, що принижує гідність, поводження чи покарання" в розумінні Європейського суду з прав людини (2020)
Алієва А. Ю. - Концептуальні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери на засадах інклюзивного зростання (2020)
Antoniuk O. R. - Development of Methodology and Organization of Consulting and Auditing Services (2020)
Баланюк М. В. - Аналіз депозитної та кредитної політики комерційних банків України (2020)
Вашай Ю. В. - Структурування економічної безпеки держави в умовах військово-політичної нестабільності, Дорошенко О. О. (2020)
Дорошенко О. О. - Зовнішній державний аудит в Україні: значення та напрямки імплементації міжнародних стандартів (2020)
Dong Zh. - Formation and Development of Educational Clusters as an Important Competitive Advantage of National Economy, Zianko V. V. (2020)
Д’яченко Ю. Ю. - Інформаційно-комунікаційні технології як чинник сталого розвитку освітніх інституцій в економіці знань (2020)
Клімова А. В. - Вдосконалення організаційної структури закладів вищої освіти з метою підвищення ефективності ліцензійної та господарської діяльності (2020)
Ковшун Н. Е. - Рейтингування локальних соціальноекономічних систем як етап екологоекономічної діагностики, Стрільчук В. М. (2020)
Костриченко В. М. - Обґрунтування кількісного та якісного оцінювання антикризової стійкості підприємства, Ковальчук В. О. (2020)
Ляхович О. О. - Особливості застосування методів наукових досліджень у фінансово-економічній сфері (2020)
Нетепчук В. В. - Процесний підхід у побудові корпоративних систем управління проєктами (2020)
Нетепчук В. В. - Модель бізнес-процесу "Управляти якістю" у форматі IDF0 (2020)
Олійник О. О. - Протидія домашньому насильству на засадах корпоративної соціальної відповідальності (2020)
Павелко О. В. - Організація аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами основної діяльності будівельних підприємств, Гарапко Н. І. (2020)
Павлюк А. А. - Аналіз процесів транснаціоналізації компаній країн Східної Азії (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського