Попко О. В. - Ідентифікація особливостей функціонування вітчизняних операторів молочного ринку (2020)
Сазонець І. Л. - Соціальний потенціал та перспективи функціонування санаторно-курортних підприємств, Джинджоян В. В. (2020)
Сазонець О. М - Методологія дослідження процесів інтелектуалізації в сучасній економіці, Никончук В. М. (2020)
Срібна Є. В. - Тенденції та перспективи розвитку вітчизняного автомобілебудування в контексті глобальної міжнародної політики, Ступницький В. В. (2020)
Стеценко С. П. - Аналітична оцінка і контроль дебіторської заборгованості будівельних підприємств за допомогою контрольних карт, Боліла Н. В., Іванченко А. М. (2020)
Торба І. В. - Підвищення енергоефективності підприємств на основі реклеймінгу водних ресурсів: перспективи для України (2020)
Швець Ф. Д - Інструментарій методології ощадливого виробництва як невід’ємна складова оптимізації діяльності підприємства, Пахаренко О. В., Андрійцьо-Рузаєва А. Ю. (2020)
Якимчук А. Ю. - Оцінювання стану екологічної безпеки України на основі таксономічного аналізу, Кардаш О. Л., Якимчук О. Ф. (2020)
Егоров Г. В. - Особенности проектирования многофункционального одолазного судна-катамарана проекта SDS18 типа "Игорь Ильин", Черников Д. В. (2020)
Егоров А. Г. - Влияние работ по переоборудованию круизных пассажирских судов на формирование помещений для пассажиров и экипажа (2020)
Присташ С. Ф. - Аналіз стану та проблем розрахунку напружено-деформованого стану тороїдального міцного корпусу для підводних апаратів (2020)
Кочанов В. Ю. - Критерии выбора конструктивного типа и материала глубоководных иллюминаторов для черноморского бассейна (2020)
Сиряченко В. Ф. - Прочность люковых закрытий, Власенко Е. А. (2020)
Сагін С. В. - Зниження механічних втрат у суднових середньообертових дизелях за рахунок оптимізації роботи циркуляційних систем мащення (2020)
Карьянский С. А. - Обеспечение эксплуатационных характеристик высокоплотных технических жидкостей при их транспортировке морскими судами, Марьянов Д. Н. (2020)
Куропятник А. А. - Комплексная оценка режимов эксплуатации системы рециркуляции выпускных газов судовых дизелей (2020)
Мацкевич Д. В. - Регенерація експлуатаційних властивостей моторних мастил суднових дизелів (2020)
Усов А. В. - Оптимальное управление судовым дизелем при нестационарных режимах, Половинка Э. М., Слободянюк Н. В. (2020)
Оробей В. Ф. - Визначення напружень і деформацій несучої системи причального контейнерного перевантажувача портального типу числовими методами, Немчук О. О., Лимаренко О. М., Романов О. А. (2020)
Рубцова Ю. О - Щодо розробки комплексної моделі "категорія дефекту – склад модифікованого бетону" для ремонтно-відновлювальних робіт морських портових гідротехнічних споруд пальового типу (2020)
Рогачко С. И. - Способ возведения универсального морского гидротехнического сооружения, Слободяник А. В. (2020)
Мартинов Л. В. - Суднопідйомні споруди України. Методика визначення їх кількості для судноремонту (2020)
Бушуєв С. Д. - Гібридизація методологій управління інфраструктурними проектами та програмами, Козир Б. Ю. (2020)
Пітерська В. М. - Механізм управління освітніми проектами закладів вищої освіти, Логінов О. В., Логінова Л. В. (2020)
Правила подання наукових статей до опублікування (2020)
Title (2020)
Анісімов А. В. - Застосування мульти-роздiльникових кодiв до архiвування природномовних текстiв, Завадський І. О., Чудаков Т. С. (2020)
Surovtsev I. V. - Ionometric Method for Determination of Concentrations of Microelements in Research of Digital Medicine, Velykyi P. Yu., Galimova V. M., Sarkisova M. V. (2020)
Odarchenko R. S. - Technology of Intelligent Control of Unmanned Aerial Vehicles Monitoring in the Airspace Using 5G Cellular Networks, Volkov O. Ye., Simakhin V. M., Gospodarchuk O. Yu. (2020)
Antomonov M. Y. - Imitation of Compensator and Adaptive Processes in Biosystems (2020)
Лябах К. Г. - Iнформацiйна технологiя вивчення кисневого режиму м'язової клiтини, Духновська К. К. (2020)
System Index of Articles Published in 2020 (2020)
До уваги авторiв (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Бененсон О. - Особенности использования цикла президентских выборов для прогнозирования преобладающей тенденции на фондовом рынке США (2020)
Grynko T. - Problems of the strategic planning systems implementation at industrial enterprises, Yehorova O. (2020)
Kesy M. - Social isolation impact on the patients' treatment in Poland medical institutions, Pawliszczy D. (2020)
Kolosov A. - Government's management concept in economy stabilization during the crisis, Kucherenko S. (2020)
Man F. - Age discrimination at work and some reflections from job ads: The case of Turkey (2020)
Гуревич Р. С. - Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх магістрів педагогічної освіти (2012)
Шестопалюк О. В. - Моніторинг якості освіти у ВНЗ (2012)
Бобраков С. В. - Діяльнісне дослідження (aktionsforschung) як засіб реалізації принципу практико-орієнтованого навчання у процесі підготовки вчителів гімназії (lehramt an gymnasien) в університеті Кассель, Німеччина (2012)
Василенко О. В. - Дистанційне навчання в системі освіти дорослих: досвід Російської Федерації (2012)
Гуцол В. В. - Застосування Веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві (2012)
Дрозд Т. М. - Мистецтво педагогічної комунікації (2012)
Капелюшна Т. В. - Професійна підготовка вчителів трудового навчання у США (2012)
Каплунович И. Я. - Зависимость зффективности обучения от гендерных различий учащихся, Каплунович С. М., Степанова О. С. (2012)
Карпенко Н. М. - Інтеграція педагогічної практики та академічного навчання: досвід професійної підготовки педагогів-вихователів Швеції (2012)
Клочко Н. Л. - Основні тенденції організації елементарної освіти в США (2012)
Колесник О. О. - Досвід країн далекого зарубіжжя з формування в підлітків умінь безпечної та етичної поведінки в Інтернеті (2012)
Креденець Н. Я. - Особливості організації та функціонування соціального партнерства в професійній підготовці фахівців сфери послуг у Німеччині (2012)
Орєхова Л. І. - Просвітницько-педагогічний досвід Х. Д. Алчевської у сучасному освітньому просторі (2012)
Пазюра Н. В. - Дистанційне навчання в системі внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу південної Кореї (2012)
Постригач Н. О. - Розвиток європейського виміру в педагогічній освіті Грецької Республіки (2012)
Саковська О. М. - Болонський процес в Україні: передумови виникнення та шляхи впровадження (2012)
Феліксов Ю. Л. - Навчальні заклади в умовах інформатизації освіти, Лозовий А. В. (2012)
Вознюк Л. П. - Педагогічний потенціал дзвонарського мистецтва в морально-духовному розвитку школярів (2012)
Годлевська К. В. - Використання мультимедіа технологій з метою розвитку обдарованих дітей молодшого шкільного віку (2012)
Головська І. В. - Реалізація виховного потенціалу позашкільних навчальних закладів у моральному вихованні молодших школярів (2012)
Гуслякова С. В. - Метод проектів - ефективна технологія навчання (2012)
Коваленко О. Е. - Проектно-технологічна діяльність як форма здійснення інновацій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Коровець І. Є. - Експериментальна перевірка педагогічних умов застосування засобів мультимедіа в трудовому навчанні (2012)
Котун К. В. - Зміст курікулуму підготовки вчителів середньої школи Фінляндії (2012)
Мачача Ю. М. - Проблема роздільного навчання у загальноосвітній школі другої половини ХІХ - початку ХХ століття (2012)
Назарчук А. А. - Шляхи мотивації навчання на середньому етапі в процесі вивчення англійської мови, Бредік А. В. (2012)
Саблук А. Г. - З досвіду застосування інноваційних технологій під час викладання предметів загальноосвітнього циклу, Топольнюк А. Б. (2012)
Чарченко П. С. - Педагогічні умови розвитку комунікативних здібностей (2012)
Шинкаренко В. В. - Використання відео матеріалів на уроках музики як засіб формування етно-художньої культури молодших школярів (2012)
Кадемія М. Ю. - Навчання учнів із вадами слуху в професійно-технічних закладах (2012)
Кобися А. П. - Педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ засобами телекомунікацій (2012)
Лавров А. І. - Концептуальні засади та модель формування фахових знань майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Литвин В. А. - Теоретичні основи формування професійної культури майбутніх архітекторів (2012)
Собко Р. М. - Проблеми та перспективи вивчення інформатики: змістовий аспект (2012)
Сушенцев А. О. - Законодавче та нормативне забезпечення професійного вдосконалення виробничого персоналу в США (2012)
Сушенцев О. Є. - Особливості соціального партнерства в системі "професійно-технічний навчальний заклад - підприємство" (2012)
Шмалюх Л. Б. - Упровадження інтерактивних технологій на заняттях літератури (2012)
Білоус В. І. - Роль інноваційно-комунікативних процесів у підготовці молодших спеціалістів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у процесі навчання іноземної мови(англійської) (2012)
Вітюк О. І. - Інтеграція знань у формуванні професійної компетентності молодших спеціалістів радіотехнічного профілю (2012)
Вернигора В. В. - Змістовий аспект вивчення графічних редакторів на заняттях інформатики в процесі підготовки молодших спеціалістів технічного профілю (2012)
Врублевський-Ткаченко В. А. - Застосування інформаційних технологій у процесі підготовки занять з математики (2012)
Заліська С. С. - Інформатизація освіти - шлях до впровадження інформаційних технологій, Кривобока Г. І., Палій Л. О. (2012)
Зоріна Ю. В. - Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі проектної діяльності) (2012)
Костюк М. О. - Проблеми вивчення безпеки життєдіяльності у ВНЗ І-ІІ рівнів Акредитації, Костюк Ю. М. (2012)
Кучинська О. Г. - Самостійна діяльність як стратегія розвитку майбутнього спеціаліста в контексті світових традицій і вітчизняного досвіду, Прис М. В. (2012)
Рихлюк В. П. - Шляхи покращення фахової підготовки студентів ВНЗ рівнів акредитації, Ситніков О. О. (2012)
Стаднійчук І. П. - Значення електротехніки в підготовці студентів-аграріїв (2012)
Стецюра Н. В. - Формування мовленнєвої культури студентів - основа виховання сучасної комунікативно компетентної особистості (2012)
Сторожук С. К. - Використання навчально-рольових ігор професійного спрямування у навчанні іноземної мови майбутніх молодших спеціалістів, Харченко О. А. (2012)
Форманчук М. І. - Форми електрорадіовимірювальної практики: досвід і проблеми, Волков П. П. (2012)
Цирульник С. М. - Організація лабораторних робіт з дисципліни "схемотехніка радіотехнічних пристроїв", Кошовий В. А., Гранатов Л. М. (2012)
Акімова О. В. - Педагогічні умови формування творчого мислення майбутнього вчителя (2012)
Артеменко І. Е. - Особливості використання інформаційного середовища в умовах дистанційної освіти (2012)
Бабенко Т. П. - Умови формування дослідницьких умінь і навичок студентів ВНЗ (2012)
Байло М. Ю. - Використання освітньо-наукових порталів для організації навчально-виховного процесу ВНЗ, Архіпова Т. В. (2012)
Бардашевська Ю. О. - Основні підходи до обгрунтування теоретичних і методичних засад підготовки майбутніх учителів технологічних дисциплін до педагогічної взаємодії (2012)
Білюнас А. В. - Категоріальний апарат доведення математичних тверджень (2012)
Бобаль Н. Р. - Дослідно-експерементальна перевірка ефективності моделі формування соціокультурної компетентності майбутніх журналістів (2012)
Бобришева Н. М. - Створення ситуацій міжкультурного спілкування на заняттях з іноземної мови у морських ВНЗ (2012)
Богатырева И. Н. - Подготовка будущих учителей математики к использованию диалоговой технологи (2012)
Богачков Ю. М. - Дистанційні освітні студії. функції та можливості, Пінчук О. П., Царенко В. О. (2012)
Богданов Р. І. - Педагогічні умови формування еколого-економічних цінностей у майбутніх викладачів економіки (2012)
Бойчук В. М. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя технологій (2012)
Бондар Н. Д. - Ключові компетентності майбутніх менеджерів сфери туризму: визначення та структура (2012)
Ганчук О. В. - Організація групової пізнавальної діяльності студентів під час навчальних екскурсій з географії у вищій школ (2012)
Глузман Н. А. - Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Глуханюк В. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування екоцентричного світогляду особистості в навчально-виховному процесі (2012)
Гончарук Т. О. - Психологічні чинники становлення інформаційної культури майбутнього вчителя (2012)
Гудаев О. А. - Интеллектуальная система дистанционного обучения студентов-знергетиков на базе программно-педагогического средства Creative Studio PPS 1.0, Джура С. Г. (2012)
Денькович І. В. - Проблеми якості підготовки бакалаврів безпеки життєдіяльності у ВНЗ МНС України (2012)
Добровольська Н. В. - Роль ігрових методів навчання у формуванні креативності майбутніх менеджерів (2012)
Євтєєв В. В. - Застосування комп'ютерно орієнтованих навчально-методичних комплексів циклу дисциплін професійної та практичної підготовки в навчальному процесі (2012)
Калініченко А. І. - Організація самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів, Сікорська Л. О. (2012)
Кізім С. С. - Підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "технології" засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Коваленко О. А. - Шляхи формування культури спілкування у процесі практичної підготовки майбутніх фахівців (2012)
Козловський Ю. М. - Аналіз результатів наукової діяльності вищого навчального закладу: метод характеристичних функцій (2012)
Коломієць Д. І. - Організація виховної системи сучасного педагогічного вищого навчального закладу, Кириленко В. О. (2012)
Корнута О. В. - Деякі аспекти впровадження методів дистанційного навчання у підготовці бакалаврів технічного спрямування, Бекіш І. О., Пригоровська Т. О. (2012)
Краснопольський В. Е. - Інтеграція WEB і нових педагогічних технологій у системі іншомовної підготовки студентів немовних ВНЗ (2012)
Куцак Л. В. - Перспективні напрями формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій в умовах реалізації болонського процесу (2012)
Лозицька Т. Ю. - Формування медіакомпетентності майбутніх учителів – філологів (2012)
Луп'як Д. М. - Формування фахових компетентностей майбутнього вчителя технологій у педагогічних ВНЗ (2012)
Лутковська С. М. - Підготовка студентів аграрних коледжів до розв'язання питань екології довкілля (2012)
Максимчук Б. А. - Компоненти валеологічної культури майбутніх учителів (2012)
Мельник Л. В. - Упровадження дидактичних ігор у навчальний процес вищої школи (2012)
Мехед Д. Б. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у мотивації навчальної діяльності студентів, Мехед О. Б., Швидкий А. Л. (2012)
Михайличенко В. Є. - Самоконтроль як важлива умова саморозвитку особистості студента, Канівець М. В. (2012)
Мільто Л. О. - Педагогічна майстерність і технологія як чинники ефективного розв 'язання комунікативних задач (2012)
Огієнко О. В. - Ключові компетентності менеджера з управління проектами (2012)
Примакова В. В. - Специфіка професійної підготовки вчителів початкової школи в післядипломній освіті (2012)
Пудова С. С. - Мотиваційні чинники вивчення дисциплін природничого циклу майбутніми лікарями (2012)
Рибачук А. В. - Експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов застосування сучасних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх юристів (2012)
Романюк О. М. - Розвиток здібностей і нахилів студентів шляхом використання інтерактивних методів у навчальному процесі (2012)
Рябовол Л. Т. - Правове знання як компонент змісту шкільної правової освіти (до питання теоретико-методичної підготовки сучасного вчителя правознавства) (2012)
Сальникова С. В. - Формування професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів з аквафітнесу як педагогічна проблема (2012)
Сладких І. А. - Структурно-функціональна модель формування готовності студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у технічних університетах (2012)
Тютюн Л. А. - Роль самостійної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів математики (2012)
Тютюнник О. І. - Методичні аспекти проведення лабораторних робіт у майбутніх менеджерів-економістів засобами системи MAPLE (2012)
Фотинюк В. Г. - Психофізичні особливості структури психофізичного потенціалу професійного розвитку студентів авіаційної галузі (2012)
Хоменко В. Г. - Інтерактивні методи навчання комп'ютерних технологій управління проектами як основа активізації пізнавальної діяльності студентів (2012)
Хоменко Т. В. - Використання ігрових технологій у процесі формування пізнавальної активності студентів під час вивчення іноземної мови (2012)
Чуба О. Є. - Шляхи формування в майбутніх учителів емоційної культури (2012)
Швець Н. А. - Актуальні проблеми викладання спецкурсу "формування здорового способу життя молоді" (2012)
Шевчук І. В. - Фактори освітньо-виховного процесу студентів у вищій школі економічного профілю на заняттях іноземної мови (2012)
Шролик Г. П. - Методи, прийоми та засоби формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до педагогічної взаємодії з учнями в навчальній діяльності в співвідношенні із професійно- кваліфікаційними вимогами (2012)
Ярая Т. А. - Аналіз навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін підготовки майбутніх практичних психологів (2012)
Яцишен С. О. - Роль демонстраційного експерименту в процесі вивчення теми "електростатика", Поліщук Л. І., Поліщук М. І. (2012)
Содержание (2020)
Горб С. И. - Повышение точности численного моделирования рабочих процессов дизелей (2020)
Левінський М. В. - Вибір параметрів системи стабілізації курсу судна при дії водно-хвильових збурень, Левінський В. М. (2020)
Михайленко В. С. - Нейромережева система моніторингу показників шкідливих викидів суднового парового котла, Лещенко В. В., Сакали С. М., Харченко Р. Ю. (2020)
Проценко В. О. - Удосконалення приводу механічного наддуву суднових дизелів застосуванням обгінно-запобіжної муфти, Малащенко В. О. (2020)
Рябцов А. В. - Применение коммутаторов оптических сигналов в судовых системах передачи информации (2020)
Сандлер А. К. - Волоконно-оптический расходомер для судовых информационно-измерительных систем, Карпилов А. Ю. (2020)
Суворов П. С. - Ограничительные факторы в оценке энергоэффективности судов-толкачей большегрузных составов во внутреннем плавании, Тарасенко Т. В., Залож В. И. (2020)
Шпилевский В. В. - Прогнозирование динамики морского дна и ее отображение на электронных навигационных картах, Крупов И. В. (2020)
Рефераты (2020)
Небогаткін І. В. - Геморагічна гарячка з нирковим синдромом в Україні, Новохатній Ю. О., Демчишина І. В., Андрущенко Н. С., Глузд О. А., Куцева В. В., Родина Р. А., Сенюк Н. В., Лозинський І. М. (2020)
Сорокман Т. В. - Інфекція Helicobacter pylori та вітамін D, Попелюк Н. О., Остапчук В. Г. (2020)
Пинский Л. Л. - Лабораторная диагностика патологии печени у беременных (2020)
Крамарьов С. О. - Застосування пробіотичного штаму Streptococcus salivarius K12 у лікуванні гострих тонзилофарингітів у дітей, Євтушенко В. В., Серякова І. Ю., Камінська Т. М. (2020)
Трихліб В. І. - Сезонна госпіталізація військовослужбовців із "дитячими" інфекційними хворобами, Боханова Н. А., Тараповська А. С., Пасюк О. П., Грушкевич В. В. (2020)
Пахольчук Т. М. - Вікові особливості ускладненого перебігу вітряної віспи у дітей Запорізької області, Усачова О. В., Сіліна Є. А., Конакова О. В., Дралова О. А., Фірюліна О. М. (2020)
Ющенко Л. О. - Оцінка обізнаності стосовно вакцинації проти кору, Тихолаз О. В., Олійник В. С. (2020)
Люльчук М. Г. - Аналіз частоти формування мутацій резистентності ВІЛ, асоційованих зі стійкістю до антиретровірусних препаратів, Щербінська А. М., Кирпичова В. В. (2020)
Пронько Н. В. - Тяжелый случай токсоплазмоза у ребенка (клиническое наблюдение), Красько Ю. П. (2020)
Никитюк С. О. - Випадок ВІЛ-інфікування дитини, пов’язаний з етикою пацієнтів у медицині (випадок із клінічної практики), Левенець С. С., Євтушенко С. В. (2020)
Андрєєва О. Г. - Сучасні проблеми, діагностика та лікування герпесвірусних інфекцій, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Гетьман Л. І., Руденко А. О. (2020)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "COVID-19 та інші інфекційні захворювання у дітей і дорослих. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики" (14–15 травня 2020 р., Україна) (2020)
Крамарьов С. О. - Азитроміцин в сучасній педіатричній практиці, Євтушенко В. В. (2020)
Анастасій І. А. - Сучасні перспективи лабораторної діагностики гострих респіраторних захворювань і грипу, Ісаєв В. М. (2020)
Боброва О. В. - Організація профілактичних заходів щодо запобігання нервово-психічним ускладненням токсоплазмозу та токсокарозу в Україні, Нартов П. В., Міхановська Н. Г., Кривонос К. А. (2020)
Коваленко Н. І. - Вивчення поширеності й резистентності до антимікотиків грибів роду Candida при інфекційних захворюваннях верхніх і нижніх дихальних шляхів, Замазій Т. М., Новікова І. В. (2020)
Слюсарева О. А. - Особливості цитоморфологічних змін популяції нейтрофілів у розробці диференціально-діагностичних критеріїв атипової пневмонії, Трихліб В. І., Слюсарев О. А., Тарасова І. А., Боєва С. С. (2020)
Трихліб В. І. - Ускладнений перебіг кору у військовослужбовців, Пасюк О. П., Тараповська А. С., Боханова Н. А. (2020)
Небогаткін І. В. - Епідеміологічні й епізоотичні особливості хвороби Лайма у 2019 році в Україні, Шульган А. М. (2020)
Трихліб В. І. - Структура інфекційних хворих в інфекційному відділенні, що працює як сортувальне в медичному закладі, під час епідемії COVID-19, Ралець Н. В., Дудар Д. М., Голуб А. П., Бєляєва К. П., Цюрак Н. Р. (2020)
Бєлоусова О. Ю. - Проблемні питання автоімунного гепатиту в дітей, Бабаджанян О. М. (2020)
Nykytyuk S. - A case report and literature review of the pathogenetic aspects of the combined infection of Epstein-Barr virus and oral candidiasis, Levenets S., Kosovska T., Nedoshytko T. (2020)
Синяченко О. В. - Історія інфектології України в дзеркалі нумізматики, Єрмолаєва М. В., Лівенцова К. В., Верзілов С. М., Потапов Ю. О. (2020)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та профілактики" (26–27 листопада 2020 року) (2020)
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним читанням пам’яті академіка Л.В. Громашевського (15-16 жовтня, 2020 р., м. Київ) (2020)
Бунтова Н. В. - Інноваційний вектор розвитку індустрії гостинності: міжнародний досвід та перспективи впровадження (2020)
Заяць О. І. - Мегарегіональні торговельні угоди як інструмент глобальної конкуренції (2020)
Yakubovskiy S. - Impact of foreign investment income on public and external debt of the Nordic countries, Lomachynska I., Ivaniv-Dubna M. (2020)
Зеліско Н. Б. - Формування ринку земельних ресурсів у контексті економічної безпеки, Булик О. Б., Василина О. Р. (2020)
Муленко В. М. - Україна в глобальному поділі праці: в пошуках національної стратегії (2020)
Балан В. Г. - Гібридний підхід до оцінювання конкурентоспроможності підприємств на основі COPRAS-G та Fuzzy COPRAS (2020)
Грицьков Є. В. - Економіко-математичне моделювання інтегрального показника розвитку будівельних підприємств (2020)
Клюс Ю. І. - Визначення мети управління інноваціями на промислових підприємствах в умовах постконфліктної транформації, Івченко Є. А., Івченко Ю. А. (2020)
Скляр Є. В. - Особливості забезпечення фінансової безпеки підприємства в довгостроковій перспективі, Раду В. В. (2020)
Полусмяк Ю. І. - Маркетингова стратегія просування бренду територій (на прикладі міста Запоріжжя), Павлюк Т. С., Лисенко М. О. (2020)
Шашина М. В. - Структурна модернізація регіонів на засадах індустрії 4.0 (2020)
Макарова В. В. - Функціональна роль системних обмежень у проєктуванні структури сталого сільськогосподарського землекористування (2020)
Назаренко Н. А. - Зайнятість молоді з професійно-технічною освітою на ринку праці (2020)
Корнєва Н. О. - Моделювання впливу податкової політики на ділову активність ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат", Павлюк Є. Д. (2020)
Міщенко А. С. - Стратегічні напрями розвитку інфраструктури фондового ринку (2020)
Погріщук Г. Б. - Концептуальні засади формування позикового капіталу підприємства, Волощук Р. Є. (2020)
Семеног А. Ю. - Вплив платіжних фінансових технологій на рівень тіньової економіки країни1, Бухтіарова А. Г. (2020)
Сидоренко О. О. - Класифікація господарських операцій банку для цілей обліку, Тонкоглас І. В. (2020)
Лисенко О. В. - Моделювання процесу забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств (2020)
Вихідні відомості (2020)
Войтенко Ю. І. - Про розповсюдження тріщин в конструкційних матеріалах і гірських породах з позицій синергетики, Вапнічна В.В. (2020)
Зуєвська Н. В. - Перспективи застосування струменево – цементаційного закріплення ґрунтових основ, Шайдецька Л. В., Губашова В. Є. (2020)
Данілін О. В. - Визначення впливу зміни проектного положення профілю стрічкового конвеєра на навантаження роликоопор, Зайченко С. В., Шевчук С. П., Жукова Н. І., Пасічнюк І. М. (2020)
Романюк В. П. - Структурно-функціональна модель механізму регулювання екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій воєнно-техногенного походження, Андріюк О. П., Володченкова Н. В. (2020)
Abstract (2020)
Відомість про авторів (2020)
Гайко Г. І. - Морфологічна модель розвитку підземної інфраструктури великих міст для мінімізації екологічних і техногенних ризиків урбаністичного простору, Савченко І. О., Вапнічна В. В. (2020)
Крючков А. І. - Порівняльний аналіз локальної та системної оптимізації режиму роботи кар’єрних екскаваторів, Євтєєва Л. І. (2020)
Кравець В. Г. - Енергетичні втрати вибуху свердловинних зарядів в умовах гірських схилів, Шукюров А. М., Марчук А. Л. (2020)
Бойко В. В. - Технологічні напрямки та екологічні аспекти утилізації боєприпасів в умовах гірничих підприємств України, Желтоножко А. А., Кравець В. Г., Пилипишин П. Б., Демещук В. Л. (2020)
Abstract (2020)
Відомість про авторів (2020)
Квєтний Р. Н. - Дослідження атрибутів людини для задачі повторної ідентифікації, Маслій Р. В., Кириленко О. М. (2020)
Семенова О. О. - Застосування нейронної мережі у процедурі вертикального хендоверу, Семенов А. О., Войцеховська О. О. (2020)
Співак І. Я. - Оцінювання рівня впливу мотивації праці на ефективність діяльності, Крепич С. Я. (2020)
Ткаченко О. М. - Система розпізнавання звукових сигналів немовленнєвого походження, Тютюнник Я. О., Чирва П. В., Комаров В. Л. (2020)
Азаров О. Д. - АЦП порозрядно-слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю, Черняк О. І., Стахов О. Я. (2020)
Мартинюк Т. Б. - Реалізаційна модель адаптивного суматора для нейроподібних елементів, Васюра А. С., Очкуров М. А., Шепотайло А. В. (2020)
Романюк О. Н. - Модифікація методу А-буфера для згладжування тривимірних зображень, Курінний М. С., Дудник О. О., Снігур А. В., Романюк С. О. (2020)
Дивак М. П. - Математичне та програмне забезпечення інтелектуального модуля прикладних програмних систем для надання адміністративних послуг щодо проведення екологічної експертизи, Мельник А. М., Папа О. А. (2020)
Василик Л. - Україна сontra Росія: інформаційна війна за Крим, Полянська А. (2018)
Галаджун З. - Журнал "Пізнайко": становлення видання та жанрова палітра матеріалів, Юзефович Д. (2018)
Гарматій О. - Тема культури в українських ЗМІ: основні тенденції подання, Кісіль С. (2018)
Дворянин П. - Журналістика на межі: особливості телевізійних новин на території Донецької та Луганської областей (2018)
Дзьомба Н. - Проблеми журналістської моралі щодо прав дитини (2018)
Дмитерко О. - Компоненти іміджевої привабливості України в умовах ведення гібридної війни (за матеріалами загальнонаціонального телеканалу "1+1" та обласного телеканалу "Запоріжжя"), Кузнецова О. (2018)
Зінчук В. - Оновлені мас-медіа в модерних соціумах: особливості політичної взаємозалежності (2018)
Іваницька Б. - Основні методи пропаганди в російському Інтернет-ЗМІ Pravda.ru, Гусєва С. (2018)
Казімова Ю. - До поняття формату жанру інтерв’ю у журналістиці (2018)
Кузнецова О. - Технології рефлексивного управління людьми в російських ЗМІ та протидія їм (2018)
Максимович М. - Базові елементи й особливості підготовки журналіста-оператора (2018)
Семен Н. - Провокативний контент про анексію Криму на російському веб-медіа "Правда.Ру" (2018)
Білограць Х. - Структура українських студентських інтернет-ЗМІ (2018)
Кіца М. - Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці (2018)
Лавриш Ю. - Суспільно-культурні концепти громадянсько-професійних нових медій Польщі та України (на прикладі електронного зразка польського часопису "Нова Польща" та веб-проекту газети "День" – "Україна Incognita") (2018)
Мудра І. - Веб-аналітика як важлива складова успішного функціонування ЗМІ в Інтернеті (2018)
Пуцята І. - Естетика слова і зображення у соціальних ток-шоу: український досвід (2018)
Холод О. - Соціально-комунікаційні технології паблік рилейшнз як "пропоновані обставини" (2018)
Дацишин Х. - Можливості прямої мови у відтворенні усного мовлення в друкованому медіа тексті (2018)
Dunayevska Y. - The dichotomy of the manipulative versus counter-manipulative impact’: does it exist in the English-written mass media texts on climate change?, Sushko S. (2018)
Фаріон І. - Москвофільство Галичини: до історії проблеми (2018)
Білаш І. - Соціологічна інформація як складова телевізійних новин (за матеріалами загальноукраїнського телеканалу "1+1”), Гарматій О. (2020)
Гоцур О. - Медіа і міжконфесійні конфлікти: проблематика, концепти і візії (2020)
Дащенко Н. - Термінологія журналістики: питоме й запозичене (2020)
Дзьомба Н. - Дитина як суб’єкт права: українська журналістика у формуванні правосвідомості суспільства щодо дітей (2020)
Зятюк С. - Суспільне мовлення в Україні: проблеми функціонування регіональних дирекцій, Іваницька Б. (2020)
Іваницька М. - Специфіка висвітлення науково-популярної тематики на прикладі "Наука і технології” (ВВС Україна) та "Техно” (новое время) (2020)
Кондрашов О. - ЗМІ Вінніпега у розрізі українських діаспорних медіа Канади, Галаджун З. (2020)
Кузнецова О. - Чинники психологічного впливу заголовків львівських газет "Високий замок”, "Експрес”, "Ратуша”, Король Т. (2020)
Лебедь І. - Заголовки публікацій у ЗМІ на прикладі газети "День” і журналу "Країна”, Білограць Х. (2020)
Максимович М. - Фоторепортаж у царині сучасної зображальної журналістики (2020)
Мудра І. - Публікації про людей з обмеженими можливостями в інтернет-ЗМІ, Янусь А. (2020)
Семен Н. - Особливості ведення інтерв’ю у програмах "РАНДЕВУ” з Яніною Соколовою на "5 каналі” і "LARRY KING NOW” на каналі "CNN”, Шкальова А. (2020)
Степанов Ж. - Высшее журналистское образование в МССР: концептуальные подходы (2020)
Kazimova Y. - Features of information coverage in the materials of internet-media (2020)
Kitsa М. - Peculiarities of creating a popular internet media (2020)
Zaliznyak Y. - American print press about ukrainian president’s inauguration: in-depth analysis of story coverage sufficiency (2020)
Галаджун З. - YOUTUBE як нова форма медіакомунікації, Бакай Р. (2020)
Галаджун З. - Видове різноманіття рекламного контенту каналів "1+1”, "СТБ” та "Новий канал” у 2016–2019 рр., Заяць М. (2020)
Іваницька Б. - Вплив та значення фейків у світовій історії, Данилів О. (2020)
Павлюк І. - Національна самоідентифікація як егрегор реалізації творчої особистості: медійний контекст (2020)
Kuczyńska-Zonik A. - Propaganda, disinformation, strategic communication – how to improve cooperation in CEE region? (2020)
Mudra І. - Cechy rozpoznawania wojowników informacyjnych (botów, trolli i lomów) w sieciach społecznościowych (2020)
Putsiata І. - Fake as a method of manipulation in the media: Ukrainian experience (2020)
Tsaruk А. - Coordinates of Ihor Pavlyuk artistic world (2020)
Дацишин Х. - Засоби масової інформації і динаміка мовної норми: новітні фемінітиви як відображення суспільних викликів сьогодення (2020)
Кузнецова О. - Синкретизм медіалінгвістичних досліджень професора Олександри Сербенської (2020)
Ріпей М. - Аспекти ненормативного вживання дієслів у журналістських текстах (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети "День”) (2020)
Семен Н. - Інноваційна лексика в мові сучасних веб-медіа (на прикладі інтернет-варіанта газети "День”), Тополюк К. О. (2020)
Kitsa М. - Typical language mistakes on the ukrainian TV channels, Nechypir А. (2020)
Титул, зміст (2020)
Точка зору редактора (2020)
Колесник М. - Профілактика, діагностика та лікування грипу у хворих на ХХН: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки, Степанова Н., Снісар Л., Ліксунова Л., Лебідь Л., Величко М. (2020)
Колесник М. О. - Аналіз стану надання спеціалізованої медичної допомоги в Україні хворим нефрологічного профілю у 2019 році, Козлюк Н. І., Разважаєва О. О. (2020)
Kemeç Z. - Acute kidney injury and sinus bradycardia associated with near-drowning, Gürel A. (2020)
Parmaksız E. - Reassessment of renal prognosis in patients with membranoproliferative glomerulonephritis according to the new pathologic classification, Meşe M. (2020)
Bulduk T. - Does erythropoietin therapy affect circulating endothelial cells in hemodialysis patients?, Yalcin A. U., Akay O. M., Ozkurt S. G., Teke H. U., Sahin G., Temiz G., Demirel G. (2020)
Новиченко С. Д. - Взаємозв'язок між морфо-функціональним станом еритроцитів та доплерографічними показниками ниркового кровообігу у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією, Зуб Л. О. (2020)
Hassan A. I. M. - A comparative study of the identification frequency and composition of bacteria isolated from catheter and urine in urologic patients: A single-center descriptive study, Al-Hammodi B. M., Ramzi R. M. (2020)
Гогаєва О. К. - Периопераційна оцінка функції нирок у пацієнтів високого ризику з ускладненими формами ІХС, Лазоришинець В. В., Руденко А. В., Дзахоєва Л. С., Ювчик О. В. (2020)
Дудар І. О. - Резюме основних положень рекомендацій "KDIGO 2020 clinical practice guideline for diabetes management in chronic kidney disease", Лобода О. М., Савчук В. М. (2020)
Михалойко І. С. - Чи потрібні нові шкали оцінки ризику тромбоемболічних подій та кровотеч для хворих на хронічну хворобу нирок?, Дудар І. О. (2020)
Синяченко О. В. - Історія вивчення патології нирок у дзеркалі нумізматики. Повідомлення 1. Античність та середньовіччя, Колесник М. О., Степанова Н. М., Єрмолаєва М. В. (2020)
Вимоги до робіт, що подаються до публікації в "Український журнал нефрології та діалізу” (2020)
Повідомлення (2020)
Тучинський Б. Г. - Невідворотність переходу України до відновлюваної енергетики, Кудря С. О., Іванченко І. В., Іванчук В. Ю. (2020)
Кузнєцов М. П. - Моделювання процесу акумулювання електроенергії в комбінованій енергосистемі, Мельник О. А., Смертюк В. М. (2020)
Єршова О. Г. - Вплив Fe та Y на воденьсорбційні властивості, термічну стійкість та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву Mg + 10%ваг.Fe + 5%ваг.Y, Добровольський В. Д., Солонін Ю. М., Коваль О. Ю. (2020)
Решетняк І. Л. - Застосування математичної моделі для аналізу теплової роботи бетонного сонячного колектора, Сухий М. П. (2020)
Головко В. М. - Математичне моделювання автономної вітроустановки з синхронним генератором магнітоелектричного типу, Коваленко М. А., Коваленко І. Я., Галасун І. Р. (2020)
Воскобійник В. А. - Взаємодія гравітаційних хвиль з припливною електростанцією, Яковлєв В. В., Хомицький В. В., Воскобійник А. В., Терещенко Л. М., Воскобойник О. А. (2020)
Васько П. Ф. - Енергетична ефективність вітрогідронасосної станції значної потужності, Пазич С. Т., Бриль А. О. (2020)
Морозов Ю. П. - Оцінка ефективності використання теплового потенціалу довкілля та верхніх шарів землі України, Чалаєв Д. М., Ніколаєвська Н. В., Добровольський М. П. (2020)
Кухарець С. М. - Оцінка потенціалу та шляхів виробництва водню із аграрної біомаси, Сукманюк О. М., Ярош Я. Д., Кухарець М. М. (2020)
22 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2020)
Zelenskyi M. - Blended learning technologies for a foreign language teaching the students of non-philological majors, Nesterenko I., Volovik N., Mytsenko D. (2020)
Коблянська І. І. - Визначення оптимального місця розміщення регіональних полігонів видалення відходів з використанням метода центра ваги: приклад Сумської області (2020)
Розіна І. В. - Використання позитивної психотерапії в роботі з акцентуйованими рисами характеру людей зрілого віку (2020)
Гончаров В. В. - Ефективність балансування відцентрової сокодавки кульовим автобалансиром при здійсненні технологічного процесу (2020)
Shashkova O. V. - Key factors of choosing a profession: psychological aspect, Lanovenko Yu. I. (2020)
Roganova A. I. - Transformation of interests and motivation to learn of Generation Z, Lanovenko Yu. I. (2020)
Кушнір О. Я. - Пандемія та дистанційна освіта: на шляху до підприємницького університету, Пилипенко В. С., Яковлева О. В. (2020)
Литвинчук Л. М. - Невротичність як предиктор формування психічних порушень осіб з соматичною патологією (2020)
Мостовая Т. Д. - Определение личностных особенностей наркозависимых, детерминирующих динамику процесса ресоциализации (2020)
Vitvitskaya E. V. - Changes in lighting standards and their influence on the architecture and energy efficiency of modern residential buildings, Tarasevich D. V. (2020)
Кисельов В. М. - Історичні парки України. Від історії до сучасності, Кисельова Г. В. (2020)
Praslova V. О. - Techniques for implementing form and color in the artistic design of architectural and urban environment (2020)
Романова О. В. - Формоутворення народного декору в традиційній житловій архітектурі слов'янських та романських народів (2020)
Smadych I. P. - Housing policy of a big city: socio-psychological conditions and requirements (research on the example of Ivano-Frankivsk) (2020)
Kvasha V. H. - Assessment of technical state and design of reconstruction of the small bridge of the Slovinsky system, Muryn A. Ya., Salyichuk L. V. (2020)
Крутий Ю. С. - Численный анализ круглых пластин на упругом основании с переменным коэффициентом постели, Сурьянинов Н. Г., Сорока Н. Н., Карнаухова А. С. (2020)
Lavrinenko L. І. - Optimal height of steel plate girders with corrugated webs, Oleynik D. Y. (2020)
Пашинський В. А. - Статистичний аналіз результатів геодезичних зйомок колій мостових кранів у виробничих будівлях, Тихий А. А., Пашинський М. В., Пічугін С. Ф. (2020)
Soroka М. М. - Limit state of arches of variable stiffness (2020)
Surianinov M. G. - Laboratory testing of steel fiber concrete prism for tension in bending, Neutov S. P., Korneeva I. B., Kalchev I. K. (2020)
Barabash I. V. - Hydrophobization of basalt fiber and its influence on the mechanical characteristics of sand concrete, Vorokhaiev A. I., Ksonshkevуch L. M. (2020)
Dudar I. N. - Perspectivity of using structural insulated 3d panels in the construction on energy efficient buildings and structures, Yavorovska О. V. (2020)
Москаленко О. А. - Вивчення фізико-механічних характеристик високонаповнених шлаковміщуючих цементів, модифікованих органо-мінеральними добавками виробництва ТОВ "МЦ БАУХЕМІ" (2020)
Storozhuk M. A. - Regularities of forming the structural strength of vacuum concrete when compacting concrete mixes, Pavlenko T. M., Abbasova A. R. (2020)
Progulny V. - Porous constructions of water intake structures, Hurinchyk N., Grachov I., Borysenko K. (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Kivalov S. - Seafarers’ certification in Ukraine: towards an effective model (2020)
Plachkova T. - Public administration of safety of navigation: multi-level challenges and answers, Avdieiev O. (2020)
До уваги авторів (2020)
Blazhynska M. M. - Recent advances in theoretical investigation of titanium dioxide nanomaterials. A review, Kyrychenko A. V., Stepaniuk D. S., Korsun O. M., Kovalenko S. M., Ivanov V. V., Miannay F.-A., Idrissi A., Kalugin O. N. (2020)
Farafonov V. S. - Nitroxyl spin probe in ionic micelles: a molecular dynamics study, Lebed A. V. (2020)
Chuyko Yu. I. - Synthesis of diethyl 2-(|3-(triethoxysilyl)propyl|amino)ethylphosphonate, Kholin Yu. V., Коlosov М. А. (2020)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами ХІV. N-арилметиле И N-гетарилметиленпроизводные поли(3-аминопропена), Зимина А. А. (2020)
Юрченко О. І. - Атомно-абсорбційне та атомно-емісійне з індуктивно-зв'язаною плазмою визначення Плюмбуму та Феруму в пластових водах з використанням нових середовищ та стандартних зразків складу, Черножук Т. В., Кравченко О. А. (2020)
Правила для авторів (2020)
Національна академія наук України має нового президента (2020)
Шкарлет С. М. - Трансформація уявлень про стале господарювання: можливості науковотехнологічного розвитку, Микитенко В. В. (2020)
Андрощук Г. О. - Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки (2020)
Shevchenko G. Ya. - Identification and mechanisms for bridging the divide in different types of scientific communications, Bilozubenko V. S., Marchenko О. А. (2020)
Сомова О. П. - Еволюція економічного контексту положень окремих законів України у сфері науки та науковотехнічної діяльності (2020)
Соловйов В. П. - Інституціональні умови привласнення інтелектуальних благ, Лі А. К. (2020)
Живага О. В. - Сучасні соціальні медіа як інструмент популяризації науки в умовах інформаційного суспільства, Вовченко О. В., Петренко Н. С. (2020)
Войтюк О. С. - Популяризація науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С. М. Конюхова через сучасні музейні експозиції України (2020)
Дячук І. Д. - До історії створення та розвитку Національного музею космонавтики ім. С. П. Корольова (2020)
Оборонна тематика в роботі інститутів АНУРСР в 1975 р. (закінчення) (2020)
Попович О. С. - Книга Д. Гребера про примарну роботу, яка викликає дискусії й будить думку. (рец. на кн.: Гребер Д. "Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда". Пер. с англ. М: Ад Маргинем Пресс, 2020. 243 с.) (2020)
Tolstov A. L. - Formation and characterization of silver-containing composites based on ionomeric poly(urethane-acrylate)s prepared via diffusion/sorption approach, Matyushov V. F., Lebedev E. V., Klimchuk D. A. (2020)
Малышева Т. Л. - Влияние диоксида кремния на когезионно-адгезионные свойства наноструктурированных полимер-полимерных систем, Толстов А. Л., Гресь Е. В. (2020)
Шанталій Т. А. - Cтруктура та властивості поліімідних органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану та метилтриетоксисилану, Несін С. Д., Карпова І. Л., Міненко М. М., Рухайло М. В., Нестеренко Г. М. (2020)
Сисюк В. Г. - Модифіковані нанокомпозиційні матеріали для УФ - технологій оздоблення поліграфічної продукції методом ламінації, Гранчак В. М., Давискиба П. М., Зель Л. І., Угро Н. Г., Маїк В. З., Агеєва В. В. (2020)
Рокицький М. О. - Термомеханічні та релаксаційні властивості полімерних композитів пентапласт – AgI та пентапласт – ВНТ, Демченко В. Л., Рокицька Г. В., Шут А. М., Шут М. І. (2020)
Кузьменко С. Н. - Производные трис|три(бутокси)титанокси|-борана и полифторсодержащего спирта в качестве пластификаторов триацетатцеллюлозных композиций, Шапка В. Х., Ласковенко Н. Н., Сухой К. М., Шаповал Д. С., Бублик О. В. (2020)
Штомпель В. І. - Структура та термомеханічні властивості нанокомпозитів типу полімер-метал на основі поліелектролітного комплекса (хітозан–карбокcильований β-циклодектрин) та наночастинок Cu/Cu2O і Аg0, Демченко В. Л., Синельников С. І., Радченко О. А., Рябов С. В. (2020)
Boreiko M. H. - Studying impact of pain to heart rate variability, Budnyk M. M., Chaikovskyy I. A. (2020)
Сиропятов І. О. - Дослідження впливу параметрів ТПД на ЕКГ сигнали у стандартних відведеннях, Будник М. М., Чайковський І. А. (2020)
Олійник О. Ю. - Система безперервного вібромоніторингу стану технологічного обладнання з машинним навчанням класифікатору, Тараненко Ю. К. (2020)
Азарова А. О. - Розроблення захищеного консолідованого інформаційного ресурсу аналізу ді-яльності морських портів України, Шиян А. А., Нікіфорова Л. О. (2020)
Васілевський О. М. - Концепція метрологічного забезпечення в індустрії 4.0 (2020)
Азаров О. Д. - Багатоканальний АЦП порозрядно-слідкувального врівноваження з ваговою надлишковістю, Черняк О. І. (2020)
Фісун М. Т. - Побудова моделей для оптимізації структури бази даних вузла у корпоративних інформаційних системах, Дворецький М. Л., Дворецька С. В. (2020)
Файнлейб О. М. - Термостійкі полімерні композиційні матеріали на основі гетероциклічних матриць (2020)
Карабанова Л. В. - Нанокомпозити на основі поліуретанової матриці, що містять 1,2-пропандіолізобутил-ПОСС: структура та морфологічні особливості, Гончарова Л. А., Штомпель В. І. (2020)
Гончарук В. В. - Модифікування керамічних мембран карбонізованими органо-неорганічними композитами, Огенко В. М., Дубровіна Л. В., Вишневський О. А., Дубровін І. В. (2020)
Безродна Т. В. - Влияние растворителя на фотофизические свойства органических красителей в полимерной матрице, Безродный В. И., Негрийко А. М., Косянчук Л. Ф., Антоненко О. И., Бровко О. О. (2020)
Місюра А. І. - Вплив фазової інверсії в наповненій полімерній суміші на поверхневі та термічні характеристики композиту, Мамуня Є. П., Паращенко І. М., Куліш М. П. (2020)
Гладир І. І. - Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів медичного призначення з іфосфамідом на основі поліуретанів з ізоціануратними фрагментами, Козлова Г. А., Наражайко Л. Ф., Галатенко Н. А. (2020)
Сташенко К. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі поліуретансечовин з фрагментами кополімеру полі(вінілбутиралю, вінілацетату та вінілового спирту) та лізоцимом, Віслогузова Т. В., Галатенко Н. А., Рожнова Р. А. (2020)
Бойко В. П. - Комплексообразование в полимеризациионной системе с пероксидом водорода как инициатором, Грищенко В. К. (2020)
Бусько Н. А. - Природно-синтетичні блоккополімери, отримані з використанням олігомерних фотоініціаторів, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Кочетова Я. В., Гудзенко Н. В., Остапюк С. М., Давискиба П. М. (2020)
Гудзенко Н. В. - Дослідження властивостей полімерних покриттів, оотримання на основі меламіноалкідної смоли та олігомерних уретанмалеїнатів, Сисюк В. Г., Грищенко В. К., Угро Н. Г., Зель Л. І. (2020)
Козак Н. В. - Вплив пластифікатора на динамічні характеристики і характер ближнього впорядкування зшитих глікополімерів на основі водорозчинних полісахаридів, Діденко К. С., Несін С. Д. (2020)
Вортман М. Я. - Гуанидинийсодержащие олигомерные протонные катионные ионные жидкости, Лемешко В. Н., Шевченко В. В. (2020)
Вортман М. Я. - Гуанидинийсодержащие олигомерные катионные протонные ионные жидкости с биоцидной активностью, Фуртат И. М., Вакулюк П. В., Лемешко В. Н., Шевченко В. В. (2020)
Алексєєва Т. Т. - Дослідження утворення Tі3+-центрів під дією УФ-випромінювання Tі-вмісних взаємопроникних полімерних сіток методом ЕПР, Козак Н. В., Ярова Н. В. (2020)
Бойко В. В. - Дослідження комплексів включення карбоксиметильованого похідного β-циклодекстрину з лікарськими препаратами біфоназолом і клотримазолом методом піролітичної мас-спектрометрії, Кобріна Л. В., Бортницький В. І., Бандуріна Д. Ю., Рябов С. В. (2020)
Захарченко П. П. - Словник 1926 р.: маніфестація відродження української правничої термінології (2020)
Тартасюк В. Ю. - Свобода, рівність, справедливість як основні екзистенції гуманістичного потенціалу права (2020)
Обривкіна О. М. - Особливості складання, оформлення та посвідчення довіреностей на представництво інтересів у суді (2020)
Донков С. В. - Доцільність запровадження спрощених процедур неплатоспроможності у законодавстві про банкрутство (2020)
Драган О. В. - Процедура виконання судових рішень та фраудаторні правочини (2020)
Онишко О. В. - Системно-структурний підхід у системі правового регламентування відповідальності як базисна умова утвердження господарського правопорядку (2020)
Касьяненко Л. М. - Акцизне оподаткування шкідливих продуктів харчування на напоїв в країнах Європейського Союзу: досвід для України, Атаманчук Н. І. (2020)
Литвин Н. А. - Діджиталізація як засіб підвищення відкритості, прозорості та ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо надання електронних послуг, Крупнова Л. В. (2020)
Мацелик М. О. - Антикризове оподаткування під час карантину: правовий аналіз, Стріяшко Г. М. (2020)
Мацелик Т. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання фінансового моніторингу, основні передумови та пріорітети його запозичення для України, Сіряк Ю. В. (2020)
Новицький А. М. - Організація та правове регулювання контролю якості нафтопродуктів під час їх зберігання у державному резерві, Дем'янчук Є. В. (2020)
Субіна Т. В. - Інформаційна безпека як один з видів національної безпеки України (2020)
Ярош А. О. - Адміністративно-правові засади надання якісних адміністративних послуг в контексті децентралізації (2020)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти кримінально-правової кваліфікації корупційних злочинів (2020)
Сіренко о. В. - Історія становлення інституту перегляду кримінальних проваджень за нововиявленими та виключними обставинами, Загоровський Р. О. (2020)
Гмирін А. А. - Реформування податкової системи в Україні: загальносоціальний ріень запобігання злочинності у сфері оподаткування (2020)
Дідківська Г. В. - Окремі аспекти становлення міжнародної співпраці у запобіганні злочинності (2020)
Забарний М. М. - Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій економічної злочинності в Україні (2020)
Топчій В. В. - Окремі аспекти поняття "кримінальний проступок" у кримінальному процесі України (2020)
Історія держави і права України: сучасне бачення (рецензія на навчальний посібник Шевченко А. Є., Кудін С. В. (2020)
Титул, content (2020)
Fedorenko O. - Subsolidus structure of the ZnO–SrO–Al2O3–SiO2 system as a base for designing radio-transparent ceramics, Lisachuk G., Prytkina M., Kryvobok R., Zakharov A. (2020)
Zaichuk O. - Patternsin the synthesis processes, the microstructure and properties of strontium-anorthite ceramics modified by glass of spodumene composition, Amelina A., Hordieiev Yu., Kalishenko Y., Sribniak N., Halushka S., Borodai D., Borodai A. (2020)
Kryvenko P. - Design of slag cement, activated by Na(K) salts of strong acids, for concrete reinforced with steel fittings, Rudenko I., Konstantynovskyi O. (2020)
Gevorkyan E. - Examination of patterns in obtaining porous structures from submicron aluminum oxide powder and its mixtures, Nerubatskyi V., Gutsalenko Yu., Melnik O., Voloshyna L. (2020)
Ivanenko O. - The kinetic parameters of the smoke gases purification process from carbon monoxide on a zeolite-based manganese oxide catalyst, Trypolskyi A., Khokhotva О., Strizhak P., Leleka S., Mikulionok I. (2020)
Zaitsev S. - Development of methods of gas chromatographic analysis of technological media of the main circulation pumps of a nuclear power plant, Kуshnevsky V., Chichеnin V., Tykhomyrov A. (2020)
Si Putu Gede Gunawan Tista - Development of voltage generation using bamboo-based activated carbon with water electrolyte in three types of electrodes, Siswanto E., Sasongko M. N., Wardana I. N. G. (2020)
Sofi'i Y. K. - Development of bamboo charcoal and fragaria vesca powder photocatalysts in hydrogen production via water splitting, Siswanto E., Winarto Winarto, Wardana I. N. G. (2020)
Musabekov K. - A research of colloidal silver immobilization in bionanocomposites of natural polymers and montmorillonite, Zhakyp B., Tazhibayeva S., Musabekov N., Yergaliyeva A. (2020)
Petukhov A. - Design of a composition based on polyethylene and marble microparticles that decomposes under the effect of ultraviolet radiation, Shnyruk O., Mikulionok I., Gavva O., Kryvoplias-Volodina L. (2020)
Pasichnyk M. - Assessment of physicomechanical properties of composite films based on a styrene-acrylic polymer, glycidyl ether, and a 3-aminopropyltriethoxysilane compatibilizer, Semeshko O., Kucher O., Asaulyuk T., Vasylenko V., Hyrlya L. (2020)
Kudriavtsev S. - Determining the influence of cavitation treatment on the octane number of gas-condensate gasoline modified with isopropanol, Tselishchev O., Leonenko S., Boichenko S., Loriia M. (2020)
Shendrik T. - Experimental development of approaches to reduce the slagging and corrosive activity of salty coal, Dunayevska N., Tsaryuk A., Yelahin V., Fateyev A. (2020)
Abstract and References (2020)
Fainleib A. M. - Copolymers and interpenetrating polymer networks of thermoreactive nitrogen-containing resins. Mini review (2020)
Ковалінська Т. В. - Функціональні випробування полімерних плівок щільними електронними пучками, Сахно В. І., Іванов Ю. В., Шлапацька В. В., Мельниченко О. В., Файнлейб О. М., Григор’єва О. П., Grande D. (2020)
Кобрина Л. В. - Дослідження структури і термічних властивостей комплексу включення карбоксиметил-β-циклодекстрину з біфоназолом, Синельников С. І., Штомпель В. І., Бандуріна Д. Ю., Рябов С. В. (2020)
Давиденко В. В. - Термофізичні особливості наноструктурованих полімерних систем на основі поліуретану, Сировець Г. П. (2020)
Штомпель В. І. - Структура та властивості поліелектролітних комплексів різного типу(хітозан хлорид – поліакрилова кислота) та поліектроліт-металічного комплексу із катіонами Сu(ІІ), Демченко В. Л., Овсянкіна В. О., Ніщименко А. В., Рябов С. В. (2020)
Марковська Л. А. - Дослідження структури та властивостей модифікованих металвмісними сполуками поліуретанових композицій, Пархоменко Н. Й., Савельєва О. А., Руденко А. В., Остапюк С. М., Савельєв Ю. В. (2020)
Пермякова Н. М. - Композиція α-токоферилацетату з міцелярними наноносіями та можливості її використання як біологічноактивної добавки, Желтоножська Т. Б., Карповський В. І., Постой Р. В., Максін В. І., Парцевська С. В., Гріщенко Л. М., Климчук Д. О., Клепко В. В. (2020)
Shpachuk V. - Principles of state regulation financial services market of Ukraine, Bezverkhniuk T., Vyshnevska V., Sencha I., Zalizniuk V. (2020)
Pohorelenko N. - Macroeconomic determinants of ensuring financial stability of the banking system of Ukraine, Strokovych H. (2020)
Chi-Ming Ho - Impact of cryptocurrency exchange rate on financial stock exposure: comparison between two emerging markets (2020)
Савченко Т. Г. - Оцінка ризиків використання банківських груп у тіньових операціях, Койбічук В. В., Бойко А. О., Мінченко М. Г. (2020)
Filipenko А. - Dynamics and structure of main indicators of the american banking system, Bazhenova O., Korol M., Stehnei M. (2020)
Dr. Wolfgang Muller - Accounting and auditing according to international standards as a managment function, Kuznetsova A., Karpachova О., Khrystoforova O., Sulima M. (2020)
Farynovych I. - Factoring management on the basis of formation of optimizing factoring portfolio of trade enterprises, Danylkiv Kh., Lapishko M., Havran V., Zhyhalo I. (2020)
Коленда Н. В. - Стратегічний підхід до управління фінансовою безпекою підприємства, Матвійчук Н. М., Черчик Л. М., Наконечна Г. Я., Amit Kumar (2020)
Kraievskyi V. - Accounting and analytical support for assessing the level of economic security of the enterprise, Tytenko L., Paianok T., Bohdan S., Hmyrya V. (2020)
Nazarova K. - Forensic-auditas an imperative of economic security and development of the company in the conditions of global transformations, Nezhyva M., Lositska T., Miniailo V., Novikova N. (2020)
Тельнова Г. В. - Прямі іноземні інвестиції у країни єврозони: стохастичність фінансових факторів впливу, Колодізєв О. М., Кужелєв М. О., Крупка І. М., Бойко Н. О. (2020)
Marhasova V. - Financial instruments of stimulation of investment activity: foreign aspect, Garafonova O., Sakun O., Fedorenko A., Yankovoi R. (2020)
Azarenkova G. - Attracting overseas investment in enterprises economic activity, Golovko O., Oriekhova K., Hnyp N., Klepikova S. (2020)
Мельничук Г. С. - Аналіз результативності реформи ЄСВ 2016 року в Україні, Райнова Л. Б., Кощук Т. В. (2020)
Орлова Н. С. - Репутація соціально відповідальних корпорацій на світовому фінансовому ринку, Ладонько Л. С., Філіпова Н. В., Мітал О. Г. (2020)
Halytskyi O. - Risk assessment for biofuel projects: problems of methodology, Koliadenko S., Leshchuk H., Polenkova M., Herasymenko Yu. (2020)
Ambarchian V. - Assessing the quality of ipsas-based financial reports of the supranational organizations, Ambarchian M. (2020)
Варналій З. С. - Стратегічні пріоритети бюджетної політики України в умовах пандемії COVID-19, Чеберяко О. В., Баженова О. В., Нікитенко Д. В., Білик Р. Р. (2020)
Akimova L. - Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state, Akimov O., Mihus I., Koval Ya., Dmitrenko V. (2020)
Lyeonov S. - Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries, Kuzmenko O., Bozhenko V., Mursalov M., Zeynalov Z., Huseynova A. (2020)
Osadcha O. - Methodology of financial and economic analysis of innovative activities of enterprises in the conditions of the digital economy, Liashenko O., Pavelko O., Markov R., Yurkiv N. (2020)
Kropyvko M. - Estimation of digitalization investment projects in agricultural enterprises, Rudenko M., Kravchenko O. (2020)
Ishchenko M. - Enterprise digitalization security level diagnostics according to its life cycle phase, Astafieva K., Adamovska V., Bondarenko O., Mishchuk I. (2020)
Kichurchak M. - Evaluation of the cultural sphere budgetary financing at the subnational level in the context of sustainable development in Ukraine (2020)
Rakhmetulina Z. - Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market, Pokataieva O., Trokhymets O., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2020)
Martynenko M. - Assessment of economic activity of enterprise based on the balanced scorecard, Lysytsia N., Polyakova Y., Bolotova O. (2020)
Shevchuk O. - Methodological approaches to establishing a life assurance guarantee scheme in Ukraine, Lezgovko A. (2020)
Kravchenko O. - Methods and models of determining compatibility management team IT-projects, Stepanov M., Besedina S., Mezentseva O., Telichko N. (2020)
Kramskyі S. - Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project, Danchuk V., Alkema V., Sevostianova A., Bakulich O. (2020)
Серебреников В. М. - Економіко-математичний аналіз впливу інвестицій на результативність діяльності підприємства, Берідзе Т. М., Череп А. В., Бараник З. П., Лохман Н. В., Швець Ю. О. (2020)
Vasylieva T. - Financial, socio-economic, environmental and public health patterns of creating regional roadmaps to prevent the spread of the COVID-19 epidemic, Lyulyov O., Pimonenko T., Vojtovic S., Bilan Yu. (2020)
Kuhareva O. - Problems of management of economic security in Ukraine, Lysa O., Shapoval V. (2020)
Makarenko Yu. - Improvement of pension insurance principles, Kuryacha N. (2020)
Chugunov I. - Institutional transformations of the financial support of the pension framework functioning, Makogon V. (2020)
Синютка Н. Г. - Дивергенція фіскального простору України: ризики боргового виснаження, Побурко О. Я., Познякова О. І. (2020)
Cус Т. Й. - Фінансова політика стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектору і механізм її реалізації: зарубіжний досвід, Ємець О. І., Цюпа О. П. (2020)
Mykhailichenko H. - Employer branding in formation of the intellectual capitalof the tour operator: the case study of Ukraine, Kravtsov S., Melnychenko S., Vedmid N., Zabaldina Yu. (2020)
Вовчак О. Д. - Формування фінансово стабільної пенсійної системи в Україні: виклики, передумови, критерії, заходи, Гальків Л. І., Кулініч Т. В., Жайворонок І. Р. (2020)
Ільницький О. В. - Нормативно-правове забезпечення збалансованості у бюджетній системі України, Ільків Н. В., Решота В. В. (2020)
Козьмук Н. І. - Основні тенденції розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, Кліпкова О. І., Стецевич А. І. (2020)
Mamonov K. - Staikholder-oriented enterprise management model enterprises, Grytskov E., Prunenko D., Velychko V., Achckasov A. (2020)
Fayvishenko D. - Strategic impact of innovations on enterprises financial state, Dubovyk T., Savchuk A., Romanchenko T. (2020)
Korytko T. - Formation of organizational and economic mechanism of motivation of increase of investment activity of the enterprise, Pіletska S., Arefieva О., Pidhora Ye., Pryimakova Yu. (2020)
Лойко В. В. - Економіко-правові засади забезпечення захисту критичної інфраструктури, Храпкіна В. В., Маляр С. А., Руденко М. В. (2020)
Yatsenko О. - Global agri-food market: consumer trends and trade problems, Tsygankova T., Zavadska Yu., Horbachova I., Khoroshun O. (2020)
Лук’яненко Д. Г. - Цифровий імператив трансформації діяльності університетів, Мозгаллі О. П., Лук’яненко О. Д., Дворник І. В., Орєхов М. О. (2020)
Пудичева Г. О. - Фінансування проєктів із відновлюваної енергетики в Україні (2020)
Клокар О. О. - Напрями фінансового відтворення соціального капіталу в гірничодобувній промисловості, Перевозова І. В., Роздобудько Е. В., Опаленко А. М. (2020)
Baula O. - Financial levers and consequencesimplementation of world experience of business activity in domestic tourism market, Liutak О., Chepurda L., Chepurda Н., Zelinska О. (2020)
Борисов В. І. - Способи кримінально протиправних посягань на фінансову систему України при ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), Нетеса Н. В., Олійниченко В. В. (2020)
Semenets А. - An analysis of the european integration processes in Ukraine, Tiurina D., Kuzkin Yе., Yarmak O. (2020)
Ivanechko N. - Research of customer buying behavior on the ukrainian electromobile market, Borysova T., Monastyrskyi G. (2020)
Zachosova N. - Human risks of project management involving remote teams in the context of the enterprise economic and financial security, Zhyvko Z., Zanora V. (2020)
Shkoda Т. - Motivational climate as the realization mechanism of young scientists’ potential in business environment, Tepliuk M., Riepina I., Semenets-Orlova I., Domina O. (2020)
Мороз С. А. - Мотивація трудової діяльності: крос-культурні особливості та їхній прояв у системі соціально-економічних відносин, Мороз В. М., Грень Л. М., Помаза-Пономаренко А. Л. (2020)
Левицька В. А. - Порівняльна ефективність окремих акарицидів (2020)
Богатко Н. М. - Санітарно-гігієнічний стан холодильних камер та об’єктів за зберігання м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва та обігу (2020)
Кушнір І. М. - Визначення активності фунгіцидних засобів до збудників дерматомікозів домашніх тварин, Кушнір В. І., Гутий Б. В., Семен І. С., Мурська С. Д., Колодій Г. В., Бербека У. З. (2020)
Калюжна Т. М. - Вивчення токсичної дії препарату "Інкомбівіт”, Фотіна Г. А. (2020)
Рубленко М. В. - Клініко-рентгенологічна і гематологічна оцінка застосування кераміки, легованої кремнієм, за осколкових переломів кісток у собак, Чемеровський В. О., Андрієць В. Г., Ульянчич Н. В., Коломієць В. В., Коряк О. С. (2020)
Дубова О. А. - Плазмозамінні розчини у інтенсивній терапії шоку за гострого спонтанного бабезіозу собак, Фещенко Д. В., Горальська І. Ю., Дубовий А. А., Згозінська О. А., Чала І. В. (2020)
Хомин Н. М. - Окремі аспекти виникнення і розвитку хронічного асептичного пододерматиту у високотільних корів, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Пріцак В. В., Назарук Н. В., Леньо Ю. М. (2020)
Головач П. І. - Особливості морфологічного складу крові і показників клінічного статусу у бугайців на завершальному етапі відгодівлі за корекції раціону комплексом вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12), Змія М. М., Покотило С. О. (2020)
Корчан Л. М. - Ефективність методів лабораторної діагностики отодектозу собак, Замазій А. А. (2020)
Щебентовська O. М. - Гістологічні та ультраструктурні зміни печінки індиків за умов інтенсивного вирощування та впливу ксенобіотиків, Kостинюк A. K. (2020)
Стронський І. Ю. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у м’ясі свиней за промислового та домашнього забою, Сімонов М. Р., Стронський Ю. С. (2020)
Радзиховський М. Л. - Патоморфологія деяких органів імуногенезу за експериментального відтворення коронавірусної інфекції у собак, Сокульський І. М., Дишкант О. В. (2020)
Локес-Крупка Т. П. - Клінічні ознаки гіпотиреозу у свійських собак, Цвіліховський М. І., Зарицький С. М. (2020)
Шевченко С. М. - Гістологічна характеристика згустків фібрину, збагачених тромбоцитами і одержаних за різних режимів центрифугування крові, Рубленко М. В. (2020)
Хомин Н. М. - Особливості лікування корів, хворих на гнійний пододерматит, ускладнений кератоміцетами, Мисак А. Р., Цісінська С. В., Прицак В. В., Назарук Н. В., Леньо Ю. М. (2020)
Галатюк О. Є. - Застосування біохімічного типування у ветеринарній медицині при ентеробактеріозах бджіл для визначення Klebsiella Рneumoniae, Романишина Т. О., Лахман А. Р., Бегас В. Л., Андрійчук А. М., Солодка Л. О. (2020)
Духницький В. Б. - Дослідження протианемічної дії клатрохелату Феруму (IV) на поросятах, Деркач І. М., Деркач С. С., Фрицький І. О., Плутенко М. О., Лозовий В. М., Коструб В. В., Лоза Ю. В. (2020)
Березовський А. В. - Фармако-токсикологічні властивості препарату "Цифлур” як профілактичного засобу за нодулярного дерматиту, Фотіна Т. І., Рогатова А. Ж., Бондаренко П. Г., Нагорна Л. В., Назаренко С. М. (2020)
Науменко С. В. - Клініко-економічний аналіз ефективності способів терапії і превенції андрологічних патологій за використання препаратів на основі озонованих і нанобіоматеріалів (2020)
Макух Є. М. - Альдозоредуктаза: будова, механізм дії, біологічна роль та функціонування за нормо- і гіперглікемії, Гривул Т. М., Красневич А. Я., Вигнан Д. С. (2020)
Лівощенко Л. П. - Можливість використання антигенів еритроцитів і генів забарвлення оперення птиці для визначення стійкість до непластичних захворювань, Лівощенко Є. М. (2020)
Заїка С. С. - Патоморфологічна характеристика вірусної геморагічної хвороби кролів, Бездітко Л. В., Гуральська С. В., Кот Т. Ф., Хоменко З. В. (2020)
Данкевич Н. І. - Вплив білково-мінеральної кормової добавки з морських гідробіонтів на інтенсивність росту і неспецифічну резистентність курчат-бройлерів за різних умов мікроклімату, Салата В. З. (2020)
Зон І. Г. - Клінічні ознаки у собак, що позитивно реагують на антиген Yersinia enterocolitica 0:9, Зон Г. А., Івановська Л. Б. (2020)
Солтис М. П. - Динаміка морфологічних і біохімічних показників у крові білих мишей за дії препарату "Вітосепт”, Гунчак В. М., Рудик Г. В., Васів Р. О. (2020)
Ревунець А. С. - Цитологія мазків відбитків за симптоматичної форми неплідності корів, Заремблюк С. Б. (2020)
Кісіль Д. О. - Особливості ураження бджолиного розплоду при змішаній формі інфекційних хвороб з варроатозом в умовах тепличного утримання бджолиних сімей, Фотіна Т. І., Березовський А. В., Назаренко С. М., Кліщова Ж. Є. (2020)
Яценко І. В. - Порядок судово-ветеринарного встановлення ступеня тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю тварини, Париловський О. І., Жиліна В. М. (2020)
Сачук Р. М. - Ефективність застосування "Йодозолу” у комплексній терапії при лікуванні післяродового вульвіту у кіз, Стравський Я. С., Кацараба О. А., Пономарьова C. А., Остапів Н. В., Калиновська Л. В., Костишин Є. Є. (2020)
Стравський Я. С. - Вміст загального протеїну і протеїнових фракцій у корів у період тільності та їх діагностична значимість, Болтик Н. П., Сачук Р. М., Сергеєв В. І., Рущинська Т. М. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Вовк М. В. - Інформаційні системи та технології в управлінні бізнес-процесами, Кіндрат О. В., Гримак О. Я. (2020)
Музика П. М. - Концепція мультифункціонального розвитку сільських територій регіону, Гончаренко Л. В., Соломонко Д. О. (2020)
Чемерис В. - Економічні передумови зростання виробництва молока в Україні, Душка В., Максим В., Дорош-Кізим М. (2020)
Музичка Ю. М. - Зарубіжний досвід аграрного страхування та перспективи його адаптації в Україні, Дадак О. О. (2020)
Небоженко Т. Т. - Особливості економічної поведінки сільськогосподарських виробників в Україні (2020)
Шульський М. Г. - Аналіз співвідношення поголів’я сільськогосподарських тварин і виробництва тваринницької продукції господарствами Львівщини на стику епох (2020)
Куліш І. М. - Державна політика розвитку сільських територій в умовах обмежених природних ресурсів (на прикладі Японії), Гримак О. Я., Чемерис В. А., Вороний І. В. (2020)
Хомюк Н. Л. - Напрями диверсифікації сільськогосподарського виробництва в Україні на засадах сталого розвитку, Павліха Н. В. (2020)
Радух Н. Б. - Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства (2020)
Грібов М. Л. - Візуальне спостереження за особою, річчю або місцем як засіб протидії торгівлі людьми, Ємець О. М., Руснак Д. І. (2020)
Хоменко В. П. - Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в системі злочинів у фіскальній сфері (2020)
Малоголова О. О. - Досвід і сучасний стан протидії наркозлочинності в Україні (2020)
Греченко В. А. - Зміни в організації та основні аспекти діяльності міліції Української РСР у 1940 році, Шевченко А. Є., Шевченко Д. А. (2020)
Моргун В. В. - Територіальна громада як юридична особа публічного права: розвиток доктрини й законодавства в Україні та за кордоном (2020)
Спінчевська О. М. - Юридичні позиції Конституційного Суду України як джерело правового регулювання конституційного юрисдикційного процесу (2020)
Габуда А. С. - "Корупційна пастка" криміналізації незаконного збагачення: ретроспективний аналіз (2020)
Галкін В. Л. - Конституційно-правові засади пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб (2020)
Атаманов О. М. - Набуття статусу підозрюваного особою, місцезнаходження якої не встановлено (2020)
Перепічка Н. Г. - Аспекти реалізації пробаційних програм у межах здійснення наглядової пробації (2020)
Максименко О. В. - Аспекти вдосконалення діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України з протидії наркоманії (2020)
Шпакович О. М. - Правотворча діяльність міжнародних організацій, Шаламберідзе М. В. (2020)
Калінніков О. В. - Міжнародний та міждержавний розшук як обов’язкова умова здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) (2020)
Буткова О. Я. - Міжнародні стандарти громадської експертизи (2020)
Колодій А. М. - Охорона культурної спадщини в Україні: правові аспекти (2020)
Шемшученко Ю. С. - Сучасний погляд на теорію судового правозастосування (2020)
Стояновський В. Г. - Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників залежно від типів вищої нервової діяльності, Усенко С. О., Шостя А. М., Соколенко В. М., Юдіна К. Є., Бірта Г. О. (2020)
Недашківський В. М. - Ефективність використання глюкозо-фруктозного сиропу в годівлі бджіл в умовах закритого грунту (2020)
Крамаренко О. С. - Аналіз впливу генетичних та не-генетичних факторів на живу масу ягнят при народженні та відлученні, Крамаренко С. С., Луговий С. І., Юлевич О. І. (2020)
Підпала Т. В. - Оцінка високопродуктивних корів за селекційно-генетичними параметрами, Маташнюк Ю. С. (2020)
Темех Н. Ю. - Вплив сезонних змін на стабільність каріотипу корів української чорно-рябої молочної породи, Стародуб Л. Ф. (2020)
Пукало П. Я. - Умови вирощування коропа у нагульних ставах рибного господарства "Янів”, Божик Л. Я., Думич О. Я., Тонконоженко С. М. (2020)
Вачко Ю. Р. - Результати вирощування та зміни рибницько-біологічних показників цьоголіток коропа при використанні кормових добавок NuPro® та Bio-Mos, Барило Є. О., Чмир К. І. (2020)
Кравець С. І. - Моніторинг гідрохімічного режиму вирощувальних ставів, Крушельницька О. В., Полюхович Н. (2020)
Сенечин В. В. - Технологія вирощування об’єктів аквакультури в умовах ПП "Куніцкий” Млинівського району Рівненської області (2020)
Яровий Г. Я. - Вплив кореневих підживлень на урожайність гібриду помідора у весняних плівкових теплицях, Сєвідов І. В., Сєвідов В. П. (2020)
Шаран О. М. - Сучасні досягнення розвитку наукових досліджень з отримання in vitro ембріонів овець, Стефаник В. Ю., Шаловило С. Г. (2020)
Фіялович Л. М. - Ефективність застосування комбікормів при вирощуванні курчат-бройлерів, Кирилів Я. І., Паскевич Г. А. (2020)
Ковальський Ю. В. - Метаболізм мангану в організмі медоносної бджоли (Apis mellifera L.) на різних періодах онтогенезу, Ковальська Л. М., Головач П. І., Федак В. В., Дружбяк А. Й. (2020)
Параняк Р. П. - Передумови та особливості розвитку сільського зеленого туризму Львівщини, Руденко О. П., Марокишка А. М., Петрунів В. В. (2020)
Халак В. І. - Полігенноспадкові ознаки молодняку свиней та їх асоціація з геном рецептора меланокортина – 4 (МС4R), Гутий Б. В. (2020)
Цибульська С. - Науково-практичні аспекти оптимізації землекористування в агросфері, Градович Н., Параняк Р. (2020)
Калин Б. М. - Оцінка потенціалу та використання рекреаційних ресурсів Стрийського району Львівської області, Станішевська М. В. (2020)
Гримак Х. М. - Кріоконсервування сперми баранів-плідників та її якісні зміни за дії низьких температур (2020)
Серховець С. В. - Робочі якості розшукових собак порід німецька та бельгійська вівчарка, Мазур Н. П., Димчук А. В. (2020)
Кушнір І. І. - Властивості сформованих композицій пробіотичних штамів, виділених із карпатської бринзи, Цісарик О. Й., Кушнір І. М., Семен І. С., Сливка І. М., Мусій Л. Я. (2020)
Коритко О. О. - Перспективи застосування торфу у біотехнології та для одержання продуктів його переробки (2020)
Кропивка Ю. Г. - Вплив змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту в годівлі високопродуктивних корів у ранній сухостійний період на їх молочну продуктивність в перші 100 днів лактації та відтворні функції, Бомко В. С. (2020)
Боднарук В. Є. - Особливості генетичної структури симентальської породи великої рогатої худоби, Музика Л. І., Кропивка Ю. Г., Боднар П. В., Жмур А. Й., Оріхівський Т. В. (2020)
Божик В. Й. - Особливості технології вирощування райдужної форелі у ПП Західна рибна компанія, за годівлі комбікормами Aguafeed Fischfutteer, Божик О. В. (2020)
Бакатанова В. Б. - Алгоритм формування навчальної мотивації здобувачів професійної освіти, Потьомкіна К. Г. (2020)
Починкова М. М. - Формування критичного мислення майбутніх учителів початкової школи як процес (2020)
Kharkivska A. A. - The competency-based approach as methodology of professional training of future teachers in the conditions of education informatization (2020)
Андреєв М. В. - Інформаційно-технологічна компетенція як складова професійної компетентності викладача, Маркова В. М., Мефанік М. С. (2020)
Черненко Ю. Ю. - Сучасний стан підвищення кваліфікації викладачів ЗВО у сфері інтелектуальної власності (2020)
Бруєва В. А. - Контекстно-концентричний підхід до професійної підготовки магістрів з управління інтелектуальною власністю (2020)
Варич О. П. - Теоретико-правові аспекти проектування силабусу, Савохіна М. В. (2020)
Zelenin G. I. - Pedagogical conditions of communicative competence development of future teachers of engineering disciplines (2020)
Кузнецова О. А. - Програма формування готовності до реалізації просвітницької роботи майбутніх учителів музичного мистецтва зі школярами (2020)
Sarkisova A. - Ways of intensification of English teaching for future graduates of non-language specialties, Luchentsova I. (2020)
Брославська Г. М. - Smart-технології – об’єктивний фактор формування інструментальних компетентностей (2020)
Лунячек В. Е. - Оцінювання сформованості компетентності в сфері охорони і захисту прав інтелектуальної власності у працівників закладів загальної середньої освіти засобами кваліметрії, Рубан Н. П., Кравчук Н. Л. (2020)
Покроєва Л. Д. - Форми роботи з розвитку методичної компетентності вчителів технологій у системі післядипломної освіти, Остапенко А. С. (2020)
Харківський В. С. - Діджиталізація освітнього процесу в закладах післядипломної медичної освіти (2020)
Козловський Ю. М. - Експериментальний аналіз практики інтеграційних процесів у професійній освіті, Козловська І. М., Дольнікова Л. В. (2020)
Куруч А. В. - Формування національної ідентичності як основа національної безпеки України (2020)
Шарлай Н. М. - Життєвий шлях, основні періоди та напрями наукової діяльності О. О. Богомольця (2020)
Лю Яньші - Підготовка перекладачів-бакалаврів у закладах вищої освіти Китаю, Кравченко Г. Ю. (2020)
Щербак І. В. - Аналіз стратегічних досліджень позиціонування провідних університетів країн Європи в міжнародному інформаційному просторі (2020)
Інформація (2020)
Большак Ю. В. - Дослідження закономірностей формування оздоровчих антиоксидантних електронодонорних властивостей функціональної питної води, модифікованої аскорбіновою та лимонною кислотою, Каленик О. С., Маринін А. І., Святненко Р. С. (2020)
Гайдей О. С. - Моніторинг глютену в молочній продукції, Шуляк С. В., Олексієнко І. С., Київська Г. В., Крушельницька О. В. (2020)
Бородай А. Б. - Використання батату в технології виробів з кексового тіст, Горобець О. М., Левченко Ю. В., Чоні І. В. (2020)
Ладика В. І. - Молоко А2 як альтернатива козиному у виробництві йогуртів, Самілик М. М., Ладика Л. М., Геліх А. О., Болгова Н. В. (2020)
Болгова Н. В. - Розширення асортименту плавлених сирів з використанням соняшникового ізоляту, Самілик М. М., Коган В. Р., Лісова Н. М. (2020)
Голембовська Н. В. - Удосконалення технології пресервів з прісноводних видів риб (2020)
Крижова Ю. П. - Дослідження впливу амілопектинового крохмалю на властивості м’ясних систем, Антонюк М. М., Антонів А. Д., Сидоренко М. А. (2020)
Галух Б. І. - Удосконалення технології ковбасних виробів спеціального призначення, Драчук У. Р., Сімонова І. І., Басараб І. М., Ромашко І. С. (2020)
Олянишен Т. В. - Приклад оцінювання ефективності системи управління охороною праці підприємства із застосуванням методу багатокритеріального вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваги, Сторожук В. М., Яцюк Р. А., Чайковський Б. П., Ярошович І. Г., Ратушняк Ю. В., Мельников О. В. (2020)
Менчинська А. - Застосування біотехнологічного способу видалення жиру в технології рибних снеків, Іванюта А., Манолі Т., Нікітчіна Т. (2020)
Мусій Л. Я. - Використання стевії у технології йогурту, Цісарик О. Й., Сливка І. М., Єреміца Н. (2020)
Красуля О. О. - Розробка технології напою для спортсменів з додаванням сироваткових білків молока (2020)
Лиховід Д. С. - Удосконалення технології топленого масла з куркумою, Сливка Н. Б., Білик О. Я., Скульська І. В. (2020)
Сливка І. М. - Технологія м’якого сиру типу Камамбер з різними бактеріальними препаратами, Цісарик О. Й., Мусій Л. Я. (2020)
Коркач Г. В. - Дослідження процесу піноутворення зефірної маси з синбіотиком, Котузакі О. М., Толстих В. Ю., Шунько Г. С. (2020)
Бойчук Т. М. - Гельмінтози як біологічна та медична проблема, Бодня К. І., Захарчук О. І., Бодня І. П. (2020)
Андрущак Л. А. - Топографо-анатомічні ообливості чешечко-мискової системи нирки в плодовому періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В. (2020)
Ezhned M. A. - Pharmacoeconomic aspects of helminthiasis treatment in pediatrics, Zakharchuk O. I., Horoshko O. M., Matushchak M. R., Kostyshyn L. V., Sakhatska I. M., Fediuk N. A., Mykhailiuk N. V., Voloshyn V. L. (2020)
Horoshko O. M. - Marketing analysis of the range of antiparasitic drugs represented on the pharmaceutical market of Ukraine, Matushchak M. R., Zakharchuk O. I., Drachuk V. M., Kostyshyn L. V., Ezhned M. A., Stepanchuk V. V., Sakhatska I. M., Mykhailiuk N. V. (2020)
Гудар’ян О. О. - Зміни функціональної активності системи мононуклеарних фагоцитів у хворих із швидкопрогресуючим генералізованим пародонтитом з чутливими та резистентними до медикаментів пародонтальними мікроорганізмамиЇ, Дорогіна О. С. (2020)
Денисенко О. І. - Сучасні особливості клінічного перебігу корости, Гаєвська М. Ю., Денисенко О. В. (2020)
Захарчук О. І. - Токсокароз у немовлят (клініко-лабораторні та серологічні аспекти), Бодня К. І., Грицюк М. І., Кривчанська М. І., Миронюк М. Б., Гуз Л. О. (2020)
Луцик А. П. - Біохімічні маркери неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона: C-реактивний протеїн, фекальний калпротектин та їх асоціація з тяжкістю захворюванння, Шорікова Д. В. (2020)
Matkovska N. R. - Changes in indicators of endogenous intoxication, immune-inflammatory reaction and endothelial dysfunction under the influence of treatment of patients with alcoholic liver cirrhosis in combination with obesity using ademethionine and arginine glutamate (2020)
Матущак М. Р. - Основні аспекти лікування та профілактики інвазивних захворювань підліткового віку, Горошко О. М., Захарчук О. І., Федюк В. І., Костишин Л. В., Ежнед М. А., Сахацька І. М., Михайлюк Н. В. (2020)
Морар І. К. - Вплив тривалості внутрішньочеревної гіпертензії на виникнення післяопераційної евентрації (2020)
Перебийніс П. П. - Особливості морфогенезу надпід’язикової ділянки у перед­плодовому періоді онтогенезу людини, Цигикало О. В. (2020)
Пішак В. П. - Гельмінтози у дітей Чернівецької області, Ризничук М. О., Ігнатюк Т. В. (2020)
Приймак Х. В. - Профілактика карієсу зубів у дітей з дитячим церебральним паралічем, Зорій І. А., Біденко Н. В. (2020)
Попова І. С. - Особливості морфогенезу окремих структур передньої шийної ділянки у зародків людини (2020)
Сахацька І. М. - Перспективи використання фіто засобів при паразитарних захворюваннях, Горошко О. М., Захарчук О. І., Ежнед М. А., Матущак М. Р., Костишин Л. В., Михайлюк Н.В., Караван Ю.В. (2020)
Тащук В. К. - Дигіталізація в кардіології в епоху COVID-19: об’єктивізація кардіо­цитопротекції, Полянська О. С., Маліневська-Білійчук О. В., Іванчук П. Р., Тащук М. В. (2020)
Федонюк Л. Я. - Поширення кліщів виду Dermacentor reticulatus в Україні, Подобівський С. С. (2020)
Чернецька Н. В. - Особливості поєднаного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та цукрового діабету типу 2 (2020)
Булик Р. Є. - Переваги та недоліки викладання медичної паразитології в умовах дистанційного навчання, Власова К. В., Кривчанська М. І., Власова О. В., Волошин В. Л., Йосипенко В. Р. (2020)
Булик Р. Є. - Викладання медичної паразитології студентам медичних коледжів, які навчаються за спеціальністю "Медсестринство" під час традиційного та онлайн навчання, Караван Ю. В., Тимчук К. Ю., Волошин В. Л. (2020)
Bulyk R. Ye. - Use of visualization tools in the educational process, Kushniryk O. V. (2020)
Захарчук О. І. - З досвіду формування практичних навичок у студентів фармацевтичного факультету при вивченні ними тем із медичної гельмінтології на заняттях із біології з основами генетики, Степанчук В. В. (2020)
Hulei L. O. - Advanced noninvasive diagnostic methods of parasitic skin diseases (2020)
Дубінін С. І. - Антигельмінтні властивості лікарських рослин, Клепець О. В., Рябушко О. Б., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О. (2020)
Bulyk R. Ye. - Teaching of medical parasitology at Bukovinian state medical university, Kryvchanska M. I., Vlasova К. V., Yosypenko V. R., Smetaniuk О. V. (2020)
Lomakina Yu. V. - Distance technologies as a component of the educational process in higher medical education establishments (literature review), Bulyk R. Ye., Chernovska N. V., Muzyka N. Ya., Garvasiuk O. V., Rovinskyi O. O. (2020)
Sydorchuk A. S. - Current therapeutic evidence-based approaches to patients with falciparum and non-falciparum malaria, Moskaliuk V. D. (2020)
Гнатюк М. Г. - Випадок лікування абсцесу передньої черевної стінки, який спричинений товстокишковою норицею, Шевченко С. Ю., Криворучко Д. Ю., Бодяка В. Ю., Петрук Ю. П., Райчук С. І., Лянскорунський М. В., Чупровська Ю. Я., Унгурян В. П., Говорнян С. Л. (2020)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LХVIII.За редакцією С.Є. Дейнеки, К.І. Яковець, В.Й. Свіжак , В.Д. Сорохана (2020)
Содержание (1989)
Близниченко В. Б. - Совершенствование продуктивних и технологических качеств красного степного скота путем использования красно-пестрых голштинов, Баранчук А. Т., Сыч Н. П., Чирик И. И., Полупан Ю. П. (1989)
Бобрушко Т. Я. - Создание новой заводской линии Атлета 4098 ЛВЧП-379 львовской группы черно-пестрого скота, Якимчук Л. Л. (1989)
Буркат В. П. - Синтетические популяции (1989)
Белошицкий В. М. - Оценка быков-производителей черно-пестрой породи по воспроизводительной способности на специализированном комплексе, Яцун А. С. (1989)
Власов В. И. - Развитие АСУ племенного животноводства (1989)
Гавриленко Н. С. - Сравнительная оценка методов определения постоянства лактационной кривой у коров (1989)
Гузев И. В. - Сопряженность некоторых показателей естественной резистентности с удоем, живой массой и продолжительностью внутриутробного развития молочного скота, Герасимчук А. В. (1989)
Гавриленко Г. Н. - Белковомолочность коров и методы ее контроля за лактацию (1989)
Гуменюк Г. А. - Оценка качества мяса бычков разных генотипов, Марченко Н. И. (1989)
Зверева Г. В. - Воспроизводительная способность быков новосозданных генотипов, Чухрий Б. Н., Морозов В. Ф. (1989)
Козырь В. С. - К вопросу организации оценки быков мясных пород, Горин А. В. (1989)
Крапивницкий Ф. И. - Применение стимулирующих препаратов на фермах промышленного типа (1989)
Лукаш В. П. - Развитие отрасли скотоводства в Монголии (1989)
Леонтьева 3. А. - Продуктивность и тип стрессоустойчивости у голштинизированного черно-пестрого и симментальского скота (1989)
Пелехатий Н. С. - Результаты скрещивания белоголового украинского и черно-пестрого скота, Шипота Н. Н. (1989)
Романенко А. А. - Возможности ранней оценки быков по генотипу (1989)
Тимченко А. Г. - Проблема оценки быков мясных пород по собственной продуктивности и качеству потомства (1989)
Трофименко А. Л. - Фенотипическая вариация дерматоглифов носогубного зеркала крупного рогатого скота, Винничук Д. Т. (1989)
Угнивенко А. Н. - Рост массы мясного молодняка, полученного в различные сезоны года (1989)
Savkin S. - About the features of computer modeling for pipe production processes, Kryvoruchko O. (2020)
Рашевський М. О. - Асимптотичне розв'язування задачі оптимального керування нестаціонарними системами (2020)
Божуха Л. М. - Про методи знаходження власних значень SVD-розкладання матриці, Косухіна О. С., Косухін О. В., Божуха Д. І. (2020)
Panchenko О. - Substantiation of the algorithm for modeling of the jaw crusher mechanism with a simple movement of the jaw (2020)
Tsotsko V. - Non-stationary surface temperature field layer of metal with periodic energy action on surface, Dedoborez A., Kletskov A. (2020)
Korotka L. - The use of fuzzy clustering in solving problem in predicting the durability of corrosive structures (2020)
Sereda D. - Modeling production of corrosion resistant diffusion layers under non-stationary temperature conditions (2020)
Dedoborez A. - Determination of optimal parameters to receipt the semiconductor tapes of CdSe/ZnTe on basis of mathematical model, Kletskov A., Tsotsko V. (2020)
Тищенко С. С. - Моделювання руху ґрунту по поверхні долота (2020)
Гасило Ю. А. - Інноваційні методи неруйнівного контролю якості металоконструкцій та технологічного устаткування, Романюк Р. Я. (2020)
Sereda B. - Mathematical modeling of diffusion layers formation using compositional saturating batches charges, Hina B., Kruglyak I., Sereda D. (2020)
Панченко О. В. - Розробка математичної моделі напружено-деформованого стану барабанів шахтних підіймальних машин, Боднар Д. О. (2020)
Sereda B. - Research of the work of dump trucks in the transport and technological system of recycling of technological waste of metallurgical motherland, Mukovska D., Sereda D. (2020)
Dedoborez A. - Heterogeneity of tapes got by method of thermal evaporation and methods of their removal, Kletskov A., Tsotsko V. (2020)
Григоренко В. У. - Математичне моделювання в проекті управління системою оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб, Кадильникова Т. М. (2020)
Адамович І. В. - Концептуальні підходи до проектування соціально-педагогічного аспекту розвивально-виховного процесу освітнього закладу (2020)
Атрощенко Т. О. - Моделювання системи формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки в магістратурі: методологічні аспекти (2020)
Балухтіна О. М. - Благодійницька діяльність православних монастирів півдня України в другій половині xix ст. – 1917 р. (2020)
Бойко О. М. - Соціальна робота у сфері психічного здоров'я в Україні: сучасні виклики, Кабаченко Н. В. (2020)
Бондарчук Н. Я. - Організація фізичного виховання молоді в західній Україні, Чернов В. Д., Тимочко О. І. (2020)
Варга Н. І. - Форми і методи формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи США в магістратурі (2020)
Войтович О. П. - Зміст і структура навчальної дисципліни "основи технологій виробництва" для підготовки майбутніх вчителів географії (2020)
Harapko V. - Developing english language competence in an academic environment for phd-students (2020)
Дроздова В. В. - Використання навчального тексту на заняттях з іноземної мови у ЗВО (на прикладі майбутніх економістів), Рудніцька К. В. (2020)
Козяр М. М. - Теоретичні основи формування толерантності у майбутніх офіцерів, Дзюба П. М., Романишина Л. М. (2020)
Кокнова Т. А. - Ефективність деталізації змісту фахової підготовки у процесі формування лінгвометодичної компетентності в майбутніх викладачів іноземних мов (2020)
Коляда Н. М. - Підготовка фахівців до роботи з молоддю: історичний аспект, Левченко Н. В., Ісаченко В. П. (2020)
Косик В.М. - Формування творчої особистості учня в умовах функціонування інформаційно-освітнього середовища НЦ ману, Лакоза Н. В. (2020)
Кравченко О. О. - Природотерапія як інноваційна технологія реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного туризму (2020)
Кузьміна М. О. - Феномен розвитку професійної компетентності соціальних працівників у дослідженнях вітчизняних науковців (2020)
Лапшина О.О. - Моніторинг якості професійної підготовки фахівців з лінгвістики у Великій Британії, Дорофєєва О. М. (2020)
Lema O. - Pedagogical aspects of principal's role as a manager and leader in greece school unit, Sokol M., Rozlutska G. (2020)
Лещук Г.В. - Соціокультурна діяльність та інклюзивна освіта: точки дотику, Сорока О. В. (2020)
Мешко Г. М. - Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти, Мешко О. І. (2020)
Мошковський О. М. - Оцінка стану здоров'я та фізичної підготовленості студентів факультету підготовки лікарів для збройних сил України (2020)
Олійник Н. А. - Професійна підготовка студентів агарних закладів освіти на засадах праксеологічного підходу (2020)
Опачко М. В. - Психодидактичний підхід у підготовці магістрів-фізиків − майбутніх педагогів (2020)
Pentsak P. - Approaches to the formation of civil-patriotic position of future officers (2020)
Повідайчик О. С. - Технології професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності, Жиленко Р. В. (2020)
Потьомкіна Н. З. - Залежність старшокласників від віртуальних соціальних мереж: поняття та показники (2020)
Рабійчук С. О. - Роль соціально-культурних центрів у професійному визначенні молоді з особливими потребами, Яремчук С. В. (2020)
Рантюк І. І. - Класифікація компетентностей з управління проєктами співробітників іт компаній (2020)
Рашевська Н. В. - Використання засобів доповненої реальності у процесі вивчення планіметрії в закладах середньої освіти (2020)
Рюль В. О. - Вивчення потреб населення Закарпаття в екологічній освіті (на прикладі лісової педагогіки) (2020)
Савельчук І. Б. - Ресурсність професійного зростання викладачів дисциплін соціальної роботи, Сейко Н. А. (2020)
Savka I. - Prospects of using audiovisual teaching materials, Yakymovych T. (2020)
Салата К. О. - Аналіз чинників домашнього насильства щодо дітей із особливими освітніми потребами, Кондратюк К. Д. (2020)
Смагін І. І. - Якість освітніх послуг з підвищення кваліфікації: визначення поняття з позицій діяльнісно-функціонального підходу (2020)
Сороко Н. В. - Модель steam-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя закладу загальної освіти (2020)
Станчіене Д. М. - Підготовка полікультурного вчителя до навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США, Козубовська І. В., Мигалина З. І. (2020)
Товканець Г. В. - Критерії і рівні готовності майбутнього вчителя до роботи з батьками учнів початкової школи, Паук І. В. (2020)
Трубачева С. Е. - Проєктування освітнього середовища гімназії з урахуванням особливостей дистанційного навчання, Замаскіна П. І. (2020)
Фенцик О. М. - Роль інформаційно-комунікативної компетентності в організації науково-дослідницької діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи (2020)
Хоминець С. І. - Методи формування професійної мобільності майбутнього педагога у вищій школі (2020)
Чусова О. М. - Особливості надання соціальних послуг в Україні, Котломанітова Г. О., Олексієнко Л. А. (2020)
Шишенко І. В. - Зміщення акцентів у математичній підготовці сучасних фахівців аграрної галузі у площину формування їх дослідницької компетентності, Борозенець Н. С. (2020)
Якоб Е. Б. - Переваги навчання з використанням методу генерації (пригадування) матерiалу (2020)
Волков А. Ф. - Аналіз застосування БПЛА у вірмено- азербайджанському воєнному конфлікті та можливі шляхи боротьби з ними, Лезік О. В., Корсунов С. І., Левагін Г. А., Яновський О. В., Івахненко К. В. (2020)
Климченко В. Й. - Аналіз нормативно-правової бази щодо паспортизації підрозділів радіотехнічних військ, Бєлавін О. В., Тютюнник В. О., Лук’янчиков А. А. (2020)
Пічугін М. Ф. - Визначення важливості об’єктів спостереження космічними засобами в інтересах інформаційного забезпечення груп космічної підтримки, Кожушко Я. М., Іщенко Д. А., Кирилюк В. А., Іщенко C. Д. (2020)
Тимків О. А. - Метод встановлення взаємозв’язку між бойовим потенціалом і заданим рівнем бойових можливостей військового формування та кількістю його модернізованих зразків ОВТ (2020)
Фтемов Ю. О. - Рекомендації з прикриття міжпозиційного простору із урахуванням заходів завчасної підготовки території до оборони (2020)
Voitov V. - Contactless diagnostics of the technical state of the valve mechanism of the internal combustion engine, Chepurnyi Yu., Statygin A. (2020)
Журавльов О. О. - Метод розрахунків значень геодезичної дальності, азимута і висоти точки в задачах зовнішньої балістики, Орлов С. В., Шигімага Н. В. (2020)
Карлов Д. В. - Рекомендації щодо розробки захищеного від завад приймача глобальних навігаційних супутникових систем для вирішення завдань Збройних Сил України, Коробецький О. В., Рєзніков Ю. В. (2020)
Касаткін М. В. - Стохастичне моделювання сумісного прийняття рішень "екіпаж – керівник польотів” в особливому випадку в польоті (2020)
Кійко С. Г. - Управління ризиками при реалізації енергетичної програми підприємства (2020)
Корнієнко І. В. - Алгоритм скорочення кількості дослідів при використанні інтервальних оцінок якості випробуваного зразка озброєння та військової техніки, Корнієнко С. П., Дмитрієв В. А., Павленко А. Г., Камак Д. О. (2020)
Литвяк О. М. - Особливості статичних характеристик регулятора обертів вільної турбіни насоса-регулятора типу НР-3, Комар С. В. (2020)
Мусієнко О. П. - Розробка імітаційної моделі оцінки методу захисту каналів командно-телеметричної інформації від інформаційної протидії противника, Тупиця І. М., Пархоменко М. В., Коломієць В. Д., Бойко Б. І. (2020)
Скорик А. Б. - Вплив руйнівних технологій на розвиток архітектури С4ISR систем. Концептуальні основи побудови архітектури дата-центричної системи-систем, Ярош С. П., Меленті Д. О. (2020)
Стасєв Ю. В. - Методика оцінки ефективності функціонування пристроїв формування керуючих послідовностей, Бабіч Г. Г., Заруденська Ю. І., Болбас І. О. (2020)
Sheviakov I. - The video processing features research in computer systems and special purpose networks, Larin V., Kazakov E., Abdalla A. (2020)
Шатров А. М. - Методичний підхід до прогнозування строків служби керованим засобам ураження із заданою достовірністю, Печура Д. С., Березанський В. Г., Хижняк А. С. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Титул, зміст (2016)
Скибчик В. А. - Діастолічна дисфункція у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та ефективність реваскуляризації міокарда, Мелень Ю. П. (2016)
Стаднік С. М. - Роль системного запалення у морфогенезі ураження артеріальної системи, Лафаренко В. А., Пилипюк В. А. (2016)
Соломенчук Т. М. - Місце статинотерапії в загальній лікарській практиці (2016)
Колесник Т. В. - Блокаторы ?-адренорецепторов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: современные позиции карведилола (2016)
Ткаченко В. І. - Роль калію та магнію при лікуванні серцево-судинних захворювань, Багро Т. О. (2016)
Журавлева Л. В. - Перспективы использования гликлазида в современной терапии сахарного диабета 2-го типа, Филоненко М. В. (2016)
Петлеві діуретики: вибір препарату з найкращою ефективністю (2016)
Ливенцева М. М. - Характеристика свойств сосудистой стенки при артериальной гипертензии и коррекция выявленных нарушений с помощью препарата Экватор, Черняк С. В., Нечесова Т. А. (2016)
Снігир Н. В. - Корекція ендотеліальної дисфункції при ішемічній хворобі серця у поєднанні з цукровим діабетом, Громович А. В., Мацюк Р. М., Мацюк О. О. (2016)
Новицька А. В. - Сучасні підходи до профілактики та лікування пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу на рівні первинної ланки надання медичної допомоги, особливості медикаментозної терапії (2016)
Тестові запитання для самоконтролю (2016)
Гребеник М. В. - Особливості корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з гіперурикемією, Коцюба О. І. (2016)
Ткаченко В. І. - Особливості призначення препаратів сульфонілсечовини у практиці сімейного лікаря: системний огляд застосування глімепіриду, Садовнік Я. А. (2016)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих на грип (Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування: експрес-курс професійного вдосконалення" в м. Києві) (2016)
Парламентські слухання: обговорено нагальні проблеми охорони здоров’я (2016)
У поточному році планується розширити кількість закладів із психіатричної допомоги населенню (2016)
Хворим на цукровий діабет держава компенсує вартість інсуліну (2016)
Глибовець М. М. - Передмова (2020)
Гороховський С. С. - Машинне навчання та доповнена реальність на пристроях на базі iOS із фреймворком MLARKit, Франків О. О. (2020)
Дученчук В. Б. - Моделі узгодженості розподілених систем віртуальної реальності, Бублик В. В. (2020)
Hlybovets A. - Investigation of the Relationship Between Software Metrics Measurements and its Maintainability Degree, Shapoval O. (2020)
Ющенко Ю. О. - Окремі аспекти декларативності "мінус штрих-операції" (2020)
Бабич Т. А. - Побудова та збереження у графовій базі Neo4j абстрактного семантичного графа вихідних кодів PHP-додатків, Гороховський С. С. (2020)
Василенко А. М. - Система управління клієнтською базою моделі SааS на прикладі компанії страхового брокера, Глибовець А. М. (2020)
Morenets I. - Serverless Event-driven Applications Development Tools and Techniques, Shabinskiy A. (2020)
Глибовець А. М. - Розподілена система навантажувального тестування у безперервній інтеграції, Карпович А. В., Ковш М. В. (2020)
Sosnytskyi S. - Statical and Dynamical Software Analysis, Glybovets M., Pechkurova O. (2020)
Торба Т. В. - Віртуальна кімната даних як сховище конфіденційних корпоративних документів, Вовк Н. Є. (2020)
Бенюх Л. І. - Поведінковий підхід (BDD) як ефективний метод для організації автоматизованого тестування у безперевному доставленні продукту, Глибовець А. М., Афонін А. О. (2020)
Gorokhovskyi K. - Distributed System Technical Audit, Zhylenko O., Franchuk О. (2020)
Andronik V. - Image Shadow Removal Based on Generative Adversarial Networks, Buchko O. (2020)
Крещенко Т. О. - Метод кластеризації з використанням багатовимірного адресного сортування, Ющенко Ю. О. (2020)
Жук М. А. - Сучасні підходи у проектуванні високонавантажених мап для пошуку об’єктів, Проценко В. С. (2020)
Фарина О. М. - Методи роботи з 3D-моделями у вебзастосунках, Корнійчук М. А. (2020)
Гамаюн Д. В. - Методи роботи з текстурами за допомогою засобів оброблення зображень на мові Python, Корнійчук М. А. (2020)
Стецюк П. І. - Метод BFGS для задачі побудови s-подібної кривої, Ляшко В. І., Супрун А. А. (2020)
Жежерун О. П. - Використання алгоритму LSA для кластеризації задач із геометрії, Борозенний С. О., Ніверовський М. М. (2020)
Малашонок Г. І. - Статичний блочно-рекурсивний алгоритм Холецького для кластера з розподіленою пам’яттю, Іваськевич A. Я. (2020)
Гребенович С. О. - Прогнозування рівнів майбутніх продажів для систем планування ресурсів підприємств, Сініцина Р. Б. (2020)
Олецький О. В. - Про застосування методу аналізу ієрархій для автоматизованого оцінювання студентських робіт, Тригуб О. С. (2020)
Андрощук М. В. - Порівняння сервісів для створення питально-відповідальних систем, Кирієнко О. В. (2020)
Куценко М. В. - Віртуальна клавіатура розпізнавання жестів, Ющенко Ю. О. (2020)
Nikulin D. - Automated Approach for the Importing the New Photo Set to Private Photo Album to Make it More Searchable, Buchko O. (2020)
Василенко Д. Т. - Впровадження системи управління контактами випускників факультету інформатики, Козопас В. О., Корнійчук М. А. (2020)
Про авторів (2020)
Кудрявець Є. В. - Системоутворюючі ядра міжнародних інноваційних кластерів (2020)
Федорова Н. Є. - Іноземне інвестування в економіку України: масштаби, структура, перспективи, Огородник Р. П., Русал В. С. (2020)
Yatsenko V. - Data management as a tool for economic sustainability: application to currency risks of technology enterprise (2020)
Злидник М. І. - Методика оцінки експортного потенціалу вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції (2020)
Мірзоєва Т. В. - Методологічні засади розвитку лікарського рослинництва в контексті концепції сталого розвитку та регенеративного землеробства, Гераймович В. Л. (2020)
Олійник Н. М. - Бізнес-аналітика сучасного стану сільського господарства в Херсонській області, Шашкова Н. І., Макаренко С. М. (2020)
Просов В. М. - Інтегральне оцінювання ризиків українського ринку іпотечного кредитування (2020)
Литовченко І. Л. - Аналіз ефективності в холодних ланцюгах поставок підприємства, Саєнсус М. А. (2020)
Plyaskina A. - Components of business strategy of enterprise development in the conditions of globalization (2020)
Побережна З. М. - Методичний інструментарій оцінки впливу макроекономічних факторів на діяльність авіапідприємств (2020)
Почтовюк А. Б. - Аналіз соціально-психологічних аспектів мотивації персоналу металургійного підприємства, Заїка К. О. (2020)
Червона О. Ю. - Тенденції розвитку електронної комерції (2020)
Алексенко Т. М. - Підвищення якості людського капіталу шляхом вдосконалення освіти та наукової діяльності – стратегічний чинник розвитку держави, Максименко О. П. (2020)
Наумова М. А. - Демографічна ситуація в Україні як фактор розвитку ринку праці, Гончарук Н. С. (2020)
Бардаш С. В. - Економічні та правові передумови облікового відображення ренти, Осадча Т. С. (2020)
Бурдонос Л. І. - Стан розвитку фінансування системи вищої освіти України в сучасних умовах глобалізації світової економіки, Виноградня В. М. (2020)
Семенча І. Є. - Інфляційні процеси в Україні: проблеми сьогодення та причини виникнення, Калашнікова Ю. М. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Герасимчук В. Г. - Програмний підхід до вирішення завдань інноваційного розвитку економіки (2020)
Охріменко А. Г. - Розвиток функціонально-галузевої компоненти національної туристичної системи України, Опанасюк Н. А., Приймаченко Н. В. (2020)
Федоренко А. Є. - Сучасний стан функціонування інформаційної сфери економіки України (2020)
Гамова О. В. - Принципи оцінки конкурентоспроможності та напрямки успішного функціонування промислових підприємств в умовах мінливості ринкового середовища (2020)
Фасолько Т. М. - Підвищення ефективности матеріяльно-технічного забезпечення підприємства, Сем’янчук П. М. (2020)
Гевко В. Л. - Специфіка прагматизму оцінки міжфірмових взаємозв’язків підприємств мережевих структур в умовах макротрендів бізнесу (2020)
Крушинська А. В. - Економічне обґрунтування сценаріїв підвищення прибутковості та інвестиційної привабливості підприємства на основі використання операційного важеля (2020)
Чан Сі Цо - Формування інноваційного потенціалу компаній: результат систематизації та узагальнення фундаментальних досліджень (2020)
Синчак В. П. - Фінансові аспекти дуальної форми здобуття освіти, Грехова О. В. (2020)
Пастух К. В. - Прогнозування, програмування, планування у публічному управлінні (2020)
Сіренко Р. Р. - Механізми державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України (2020)
Грицко Р. Ю. - Актуальні проблеми державного регулювання надходження іноземних інвестицій в Україну: економічний та правовий аспект, Гринишин Г. М. (2020)
Терещенко Т. В. - Адаптація зарубіжного досвіду управління розвитком інтелектуального капіталу України, Лалуєва Н. М. (2020)
Деміхов О. І. - Інституціональний механізм забезпечення публічної політики громадського здоров’я в умовах подолання бідності (2020)
Тарабан С. В. - Капітальні інвестиції як складова державної інвестиційної політики на регіональному рівні (2020)
Talyshinsky E. B. - Information Policy in the Field of Public Administration (2020)
Інформація про Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова (2020)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Кравчук Я. - Кафедра геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету: етапи розвитку, здобутки та виклики, Ковальчук І., Дубіс Л. (2020)
Богуцький А. - Палеогеографія антропогену у Львівському університеті: основні здобутки у XXI столітті та перспективи, Томенюк О., Яцишин А., Дмитрук Р. (2020)
Бортник С. - Кафедра землезнавства та геоморфології Київського університету: погляд з ХХІ століття, Стецюк В., Комлєв О., Герасименко Н., Лаврук Т., Ковтонюк О., Погорільчук Н., Підкова О. (2020)
Адаменко О. - Геологічна будова перспективної для рекреаційно-туристичного освоєння ділянки басейну Чорної Тиси (Українські Карпати), Адаменко Я., Кравчук Я. (2020)
Trzaskowska E. - Wpływ ukształtowania terenu na funkcjonowanie i rozwój systemu przyrodniczego miasta na przykładzie Lublina, Lubiarz M. (2020)
Яцишин А. - Вивченість голоценового етапу формування Передкарпатської частини долини Дністра, Gębica P. (2020)
Mkrtchian A. - Features of ecological geomorphometry as a prospective field of study, its main concepts and methods (2020)
Кирильчук А. - Морфогенез урборендзин старого замку Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, Кривульченко А., Малик Р. (2020)
Ямелинець Т. - Теоретичні основи наукового напряму інформаційного ґрунтознавства (2020)
Кравчук Я. - Геолого-геоморфологічний аналіз національних природних парків північно-західної частини Українських Карпат, Брусак В. (2020)
Байрак Г. - Сучасний белігеративний рельєф (на прикладі Яворівського військового полігона Львівщини) (2020)
Альтгайм Л. - Використання геолого-геоморфологічних об’єктів Подільського Приднiстер’я в екскурсійній діяльності, Бордун О. (2020)
Шевцова А. - Морфометричний аналіз рельєфу району Буглівських палеолітичних стоянок на Поділлі та перспективи їхньої охорони, Томенюк О. (2020)
Rybak N. - Morphodynamic classification of channel of Sukil river (2020)
Вітвіцький Я. - Вплив рельєфу на ерозійну деградацію чорноземів Придністерської височини (2020)
Брусак В. - Індикатори стану природних комплексів в умовах рекреаційного навантаження (на прикладі національних парків Карпатський та "Сколівські Бескиди”), Леневич О. (2020)
Леневич О. - Вплив рекреаційного навантаження на фізичні та водно-фізичні властивості бурих гірсько-лісових ґрунтів (2020)
Македон В. В. - Визначальна роль міжнародного брендингу в стратегічному розвитку маркетингу сучасних транснаціональних корпорацій, Волошко Н. О. (2020)
Бiлявськa Ю. В. - Вендинг в умовах пандемії COVID-19: зарубіжний та вітчизняний досвід, Микитенко Н. В. (2020)
Казакова Т. С. - Інноваційна спрямованість розвитку професійної кар’єри в умовах процесів глобалізації, Осадчий О. Д., Гурова В. О. (2020)
Кубів С. І. - Аналізування та оцінювання факторів, які впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Федюк В. В. (2020)
Ситник Н. І. - Держава як суб'єкт формування екосистеми стартапів України (2020)
Соловйов І. О. - Креативний менеджмент як домінантна складова економіки творчості, Шашкова Н. І. (2020)
Чиркова Ю. Л. - Проблеми формування систем менеджменту якості на підприємствах-суб'єктах ЗЕД, Петришин Н. Я., Бортнікова М. Г. (2020)
Завгородній А. В. - Розвиток агропродовольчої сфери південного регіону (2020)
Давиденко Н. М. - Оцінювання фінансової безпеки банківської системи України, Колодяжна В. О. (2020)
Забаштанський М. М. - Проблеми формування фінансового потенціалу аграрного сектору економіки, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2020)
Моісеєв В. В. - Переваги та недоліки вартісно-орієнтованого підходу до управління підприємством, Домбровська С. О. (2020)
Фурсова В. А. - Актуалізація питання оцінювання ризику банкрутства торгових підприємств в умовах пандемії коронавірусу, Гавриш Г. О., Тимохова Г. Б. (2020)
Кучер П. В. - Моделювання динаміки ринку лікарських засобів на прикладі препарату від варикозу, Юнькова О. О. (2020)
Fomishyna V. - Macroeconomic aspects of consumption and savings management in national global development strategies, Rybchuk A., Zazulia L., Honcharenko N. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Борщевський І. В. - Правовий досвід в юридичній діяльності: загальнотеоретичний аспект, Гринь О. Д. (2020)
Плавич В. П. - Нове розуміння сутності і моделей сучасного права: особливості та тенденції розвитку (2020)
Тароєва В. В. - Центральна виборча комісія як інститут виборчої влади в Україні (2020)
Ільєва Н. В. - Сутнісний аналіз поняття та змісту нотаріальної таємниці в Україні, Крістєва Е. А. (2020)
Ольшанецький І. В. - Ювенальна юстиція – проблеми законодавчого врегулювання її органів в Україні (ювенальний суддя, прокурор, слідчий, адвокат) (2020)
Саєнко О. С. - Гендерна дискримінація жінок: доктринальні та конституційно-правові аспекти (2020)
Кравченко К. В. - Сучасний погляд на правову природу апеляційного провадження по адміністративним справам (2020)
Кузнєцов С. С. - Морська доктрина України: вимір загальнотеоретичної юриспруденції (2020)
Радишевська О. Р. - Адміністративне та цивільне право в умовах європеїзації: на стику доктрин (2020)
Смітюх А. В. - Підстави та порядок виключення учасника з товариств з обмеженою відповідальністю: порівняльно-правовий аспект (2020)
Данченко К. М. - Забезпечення права осіб з розладами психіки, поведінки та психологічного розвитку на трансплантацію, Таран О. С. (2020)
Канзафарова І. С. - Право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язання у цивільному праві України, Федорко М. С. (2020)
Труба В. І. - Місце норм сімейного права в системі соціальних норм (2020)
Козич І. В. - Становлення вчень про кримінально-правову політику в державах Cтародавнього Cходу (2020)
Маланчук П. М. - Кібергрумінг та відповідальність за нього, Березовська В. О. (2020)
Павлова Т. О. - Обмежувальні заходи, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство: вітчизняний та іноземний досвід, Кривошликова А. С. (2020)
Мельнікова О. О. - Методика аналізу інформації та взаємодія суб’єктів під час виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, Форос Г. В. (2020)
Нарожна О. В. - Планування незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної або культурної спадщини за етапами розслідування (2020)
Саракуца М. О. - Створення системи моніторингу та контролю за державною допомогою в Україні у зв’язку з підписанням угоди про асоціацію між Україною та єC, Ячменська М. М. (2020)
Чайковський Ю. В. - Міжнародне м’яке право у регулюванні міграційних процесів: допомога чи альтернатива? (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Holobiuc A. M. - Real Convergence In The European Union: "New" Versus "Old" Member States (2020)
Shuquan H. - The Impact of China-US Trade Conflict on Korean Economy, Ju S. (2020)
Tovmasyan G. - Agritourism Development Issues In Rural Places: Evidence From Armenia, Avetisyan S., Galustyan I., Tatosyan K., Mirijanyan L., Rushanyan A. (2020)
Aljaloudi J. - Increase The State Of Poverty In Jordan During The Period 2010-2017 (2020)
Dove M. - Transparency As A Way Of Attaining Quality, Safety And Optimal Food Purchases, Balasubramanian A., Narayanan B. G. (2020)
Kasztelnik K. - The Observational Socio-Economic Study and Impact on the International Innovative Leadership in the United States, Brown D. (2020)
Zwerenz D. - Performance Incentives To Increase Motivation; Potentials Of Meaningful Activities In Project Management (2020)
Biewendt M. - Sustainable Development: A Quantitative Analysis Regarding the Impact of Resource Rents on State Welfare from 2002 to 2017 (2020)
Mujtaba B. G. - Ethical Analysis of Office Romance and Sexual Favoritism Policies in the #MeToo Workplace and "Cancel Culture" Era, Cavico F. J. (2020)
Đonlagić A. - The Impact Of FDI Inflow On The Environment: A Case Of The Baltic-Black Sea Region Countries, Moskalenko B. A. (2020)
Ziabina Ye. - Energy Efficiency Of National Economy: Social, Economic And Ecological Indicators, Pimonenko T., Starchenko L. (2020)
Zolkover A. - Assessing The Level Of Macroeconomic Stability Of EU Countries, Renkas J. (2020)
Грама М. П. - Аналіз системи автоматизації випарної установки з нейромережевим регулятором, Сідлецький В. М., Ельперін І. В. (2020)
Кучеренко В. М. - Щодо кількісного вмісту метанолу у винах ізабельних сортів винограду та його вплив на здоров'я споживачів, Білько М. В. (2020)
Жерносеков Д. Д. - Оценка эффективности практического использования дезинфектантов, полученных химическим и электрохимическим способами, Сакович В. В., Штепа В. Н., Заец Н. А. (2020)
Шевченко О. Ю. - Оздоровче харчування в контексті продовольчої безпеки в Україні, Сімахіна Г. О., Шевченко А. О. (2020)
Ярош М. Б. - Біологічна активність мікробних полісахаридів, Пирог Т. П., Скроцька О. І. (2020)
Видасов Н. В. - Вплив гіперінсулінемії на біологічні властивості клітин раку молочної залози людини нової клітинної лінії ВСС/Р, Лихова О. О., Козак Т. П., Бездєнєжних Н. М., Тетеріна С. М. (2020)
Арич М. І. - Інфляція та страхування як фактори впливу на безпеку продовольчого ринку: двофакторний регресійний аналіз, Корнієнко М. В., Кріпак Я. В., Діденко Т. С. (2020)
Заїнчковський А. О. - Формування системи стимулювання праці з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Алюшкіна Т. В. (2020)
Скопенко Н. С. - Сучасні підходи до формування ефективної інноваційної політики підприємства, Євсєєва-Северина І. В., Бойко І. А., Капля Д. В. (2020)
Петренко В. П. - Теплообмін у кільцевих низхідних слаботурбулентних парорідинних потоках під час пароутворення, Рябчук О. М., Масліков М. О., Францiшко А. П. (2020)
Топал О. І. - Вибір технологій термічної утилізації твердих побутових відходів та альтернативних палив для енергетичного сектору України, Голенко І. Л., Гапонич Л. С. (2020)
Слюсенко А. М. - Дослідження впливу конструктивних елементів приймальної камери на експлуатаційні характеристики рідинно-газового ежектора, Пономаренко В. В., Лементар С. Ю., Пушанко М. М. (2020)
Cоколенко А. І. - Динаміка перехідних процесів у лініях пакування харчової продукції, Бут С. А., Ступак Ю. О. (2020)
Стадник І. Я. - Визначення питомої потужності при змішуванні компонентів, Паньків Ю. Ю., Піддубний В. A. (2020)
Валентюк Н. О. - Особливості післязбиральної обробки зерна амаранту, Станкевич Г. М. (2020)
Шило И. Н. - Исследование производительности вибропнев-матического оборудования, Поздняков В. М., Зеленко С. А. (2020)
Кузьмик У. Г. - Дослідження показника активності води паст кисломолочних, Ющенко Н. М., Басс О. О., Миколів І. М. (2020)
Лисенко О. Л. - Збагаченння желейного мармеладу кальцієм завдяки використанню молока з метою надання статусу функціонального харчового продукту, Гирич С. В., Бондаренко Ю. В., Білик О. А. (2020)
Гаврюшенко К. О. - Експериментальна оцінка можливої токсичності етилстеарату за умов використання його як харчового продукту, Гладкий Ф. Ф., Горбач Т. В. (2020)
Матко С. В. - Удосконалення технології виробництва соковмісних напоїв з використанням дикорослої сировини, Левківська Т. М., Ткачук Н. А. (2020)
Дричик М. Ю. - Споживні властивості макаронних виробів з додаванням порошку лушпиння цибулі, Чорна А. І. (2020)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2020 рік (2020)
До відома авторів (2020)
Содержание (2020)
Абрамов Ю. О. - Визначення часу гасіння пожежі мобільною пожежною установкою, Тищенко Є. О., Кальченко Я. Ю. (2020)
Антошкін О. А. - Експериментальне дослідження характеристик установки по осадженню вогнегасного аерозолю, Литвяк О. М., Маляров М. В. (2020)
Бондаренко С. Н. - Минимизация стоимости распределительного трубопровода системы водяного пожаротушения, Мурин М. Н., Христич В. В. (2020)
Васильченко А. В. - Оценка безопасного количества взрывчатого вещества, обеспечивающего сохранение огнестойкости металлического каркаса при взрыве, Рубан А. В., Луценко Т. А., Анацкая А. В. (2020)
Григоренко О. М. - Дослідження залежності кратності спучення епоксиполімеру від вмісту поліфосфату амонію, пентаеритриту та інтеркальованого графіту, Золкіна Є. С. (2020)
Дорошенко Д. О. - Аналіз наслідків вибухів та умов утворення газоповітряних сумішей у житлових будівлях, Ключка Ю. П., Михайлюк О. П. (2020)
Дубінін Д. П. - Експериментальне дослідження подавання водяного аерозолю через трубопровід, Коритченко К. В., Лісняк А. А., Криворучко Є. М., Бєлоусов І. О. (2020)
Зімін С. І. - Аналіз пожежовибухонебезпеки факельних систем виробничих об’єктів, Афанасенко К. А., Семків О. М., Липовий В. О. (2020)
Ковальов А. І. - Залежність точності визначення теплофізичних характеристик вогнезахисних покриттів від параметрів моделі, Отрош Ю. А., Коссе А. Г., Черненко О. М. (2020)
Коровникова Н. І. - Аналіз вознезахисту матеріалів на основі деревини, Олійник В. В. (2020)
Кулаков О. В. - Особливості захисту від вторинних дій блискавки низьковольтних приймачів електричної енергії, Катунін А. М., Дєнєв Є. В. (2020)
Кустов М. В. - Оцінка рівня пожежної небезпеки локальної території, Тютюник В. В., Федоряка О. І. (2020)
Куценко Л. М. - Новий спосіб дискретної доставки вогнегасних речовин, Калиновський А. Я., Ковальов О. О., Поліванов О. Г., Полтавський Е. М. (2020)
Литвяк О. М. - Математичне моделювання нелінійних особливостей пропорційних регуляторів адаптивних систем безпеки, Дурєєв В. О., Дерев’янко О. А. (2020)
Макаренко В. С. - Дослідження ізолюючих властивостей шарів легких пористих матеріалів, Кірєєв О. О., Чиркіна М. А., Дадашов І. Ф. (2020)
Михайлюк А. А. - Математическая модель уровня пожарной опасности систем хранения и подачи водорода, Абрамов Ю. А., Кривцова В. И. (2020)
Назаренко С. Ю. - Визначення поздовжньої жорсткості напірного пожежного рукава діаметром 150 мм, Чернобай Г. О., Асоцький В. В., Васильєв С. В., Буряк П. Д. (2020)
Петухова О. А. - Визначення характеристик складових пожежних кран-комплектів виробничої будівлі, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2020)
Поспелов Б. Б. - Методы вычисления мер текущей рекуррентности флуктуаций состояния газовой среды для раннего выявления пожара в помещениях, Рыбка Е. А., Мелещенко Р. Г., Самойлов М. А., Безуглая Ю. С. (2020)
Роянов О. М. - Оцінка впливу параметрів навколишнього середовища на вибухопожежонебезпеку під час проведення примусової вентиляції резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів, Гарбуз С. В. (2020)
Рудаков С. В. - Вплив хвилі прориву горючої рідини при руйнуванні резервуарів з нафтою на людей, будівлі та споруди, Миргород О. В. (2020)
Савельєв Д. І. - Вивчення експлуатаційних властивостей гелеутворюючої композиції для гасіння низових лісових пожеж (2020)
Сенчихін Ю. М. - Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж на рухомому складі залізничного транспорту, Сировий В. В., Остапов К. М., Аветісян В. Г. (2020)
Скородумова О. Б. - Одержання еластичних вогнестійких покриттів по текстильних матеріалах на основі розчинів рідкого скла, Тарахно О. В., Чеботарьова О. М., Атаманенко М. О., Переверзєва О. М., Волощук А. Д. (2020)
Тичков Д. В. - Розрахунки та дослідження причин електростатичного пробою, що призводить до виникнення пожеже- та вибухонебезпечної ситуації, Бондаренко М. О., Отрош Ю. А., Пирогов О. В. (2020)
Чернуха А. А. - Вогнезахист деревини вільхи за допомогою просочувального засобу ДСА, Ковальов П. А., Безуглов О. Є. (2020)
Шахов С. М. - Підвищення ефективності використання систем подачі компресійної піни, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Виноградов С. А., Черненко П. В. (2020)
Список авторов (2020)
Ульянов О. М. - Визначення знаку міри обертання при реєстрації однієї лінійної поляризації радіовипромінювання пульсарів, Шевцова А. І., Єрін С. М. (2020)
Gorbunov A. A. - Periodic and Sporadic Variations in the Spectral Flux Density of the Cas A Supernova Remnant, Ryabov M. I., Sukharev A. L., Bezrukovs V. V. (2020)
Luo Y. - Геомагнітний ефект турецького землетрусу 24 січня 2020 р., Чорногор Л. Ф., Гармаш К. П. (2020)
Luo Y. - Електромагнітні ефекти акустико-гравітаційних хвиль у приземній атмосфері, Чорногор Л. Ф. (2020)
Комендант В. Г. - Щодо характеру гальмування штучних супутників землі за різних станів сонячної й геомагнітної активності (2020)
Sobitnyak L. I. - Analysis of the Magnetic Storms Catalog for Monitoring Radio Source Fluxe Data with the URAN-4 Radio Telescope in the Odesa Magnetic Anomaly Zone, Ryabov M. I., Orlyuk M. I., Sukharev A. L., Romenets A. O., Sumaruk Yu. P., Pilipenko A. A. (2020)
Яцків Ярослав Степановіч (до 80-річча від дня народження) (2020)
Зміст тому 25 за 2020 р. (2020)
Абетковий покажчик тому 25 за 2020 р. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бахмутова Л. - Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій (2020)
Гнускіна Г. - Аналіз ефективності тренінгової програми "Профілактика та подолання професійного вигорання у підприємців" (2020)
Журавльова О. - Особливості взаємозв'язку прокрастинації та ірраціональних переконань особистості (2020)
Карамушка Л. - Аналіз основних психологічних чинників розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій, Креденцер О. (2020)
Карамушка Л. - Копінг-стратегії керівників закладів загальної середньої освіти: зв'язок із задоволеністю роботою та організацією, Снігур Ю. (2020)
Карамушка М. - Типи молоді за рівнем розвитку психологічних якостей, необхідних для здійснення соціальної активності (2020)
Клибанівська Т. - Особливості ставлення дітей підліткового віку до соціальної реклами, Попова О. (2020)
Клочко А. - Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв'язок із традиційними та інноваційними стилями управління (2020)
Кудринська Г. - Особливості сприймання власної професійної діяльності працівниками служб управління персоналом державних органів (2020)
Трофімов А. - Теоретична модель психологічних чинників організаційної лояльності персоналуй (2020)
Титул, зміст (2020)
Імас Є. - Університетська освіта і студентський спорт: тренди та синергія (2020)
Борисова О. - Сучасні підходи удосконалення змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів у спортивних іграх, Шутова С., нагорна В., Шльонська О. (2020)
Болобан В. - Технологии управления процессом обучения спортивным упражнениям, сложным по координации (2020)
Гамалій В. - Біомеханічні аспекти раціоналізації процесу навчання рухів у процесі технічної підготовки спортсменів (2020)
Дяченко А. - Специфічні характеристики функціонального забезпечення спеціальнoї роботоздатності веслувальників на байдарках і каное, Шкребтій Ю., Цзя Г. (2020)
Шинкарук О. - Пошук та розвиток спортивного таланту: ретроспективний та сучасний аналіз (2020)
Андрєєва О. - Здоров’я людини, фітнес і рекреація. Фізичне виховання різних груп населення. Фізична терапія, ерготерапія, Дутчак М., Благій О. (2020)
Кашуба В. - Біомеханіка просторової організації тіла людини: теоретичні та практичні аспекти, Гончарова Н., Носова Н. (2020)
Круцевич Т. - Концептуальні підходи в дослідженнях гендерної диференціації у фізичному вихованні, Марченко О. (2020)
Шахлина Л. - Медико-биологические основы спортивной подготовки женщин в современном спорте высших достижений (2020)
Булатова М. - Історія, психологія, право, соціологія і філософія у сфері фізичного виховання і спорту, Радченко Л., Єрмолова В. (2020)
Воронова В. - Психологічне дослідження особистості як суб’єкта спортивної діяльності, Петровська Т., Ковальчук В., Смоляр І. (2020)
Дутчак М. - Сучасна концепція кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту в Україні (2020)
Когут І. - Концептуальні положення реалізації соціально-гуманістичних засад адаптивної фізичної культури в українському освітньому просторі, Матвєєв С., Маринич В., Гончаренко Є. (2020)
Шемшученко Ю. С. - Декларація про державний суверенітет України: історичне значення і завдання для сучасності (до 30-річчя прийняття Декларації), Скрипнюк О. В. (2020)
Горбатенко В. П. - Переможці війни і стражі миру (До 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні) (2020)
Усенко І. Б. - До історії заснування Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України: нові факти і документи (2020)
Оніщенко Н. М. - Правове регулювання, правовий вплив та правове забезпечення: індекс взаємовизначеності (2020)
Пархоменко Н. М. - Правова доктрина як результат правозастосовної діяльності суду (2020)
Тарахонич Т. І. - Громадська думка: поняття, особливості та місце в правотворчому процесі (2020)
Богініч О. Л. - Метафізичний сенс права сили (2020)
Макаренко Л. О. - Актуальні проблеми формування правової культури в Україні на сучасному етапі (2020)
Львова О. Л. - Правова доктрина як матриця якісного права (2020)
Сунєгін С. О. - Юридична відповідальність: соціонормативний контекст забезпечення ефективності (2020)
Софінська І. Д. - Нордична сага про громадянство (правові зауваги) (2020)
Непийвода В. П. - Прецедент як стрижневий складник англо-американського права та його входження в правову систему України, Непийвода І. В. (2020)
Музика І. В. - Політична ідеологія в законодавстві УРСР 1950–1960 рр.: антропологічний ракурс (2020)
Бондарук Т. І. - Право і правознавці в історико-культурному процесі (2020)
Іванова А. Ю. - Закон УНР "Про національно-персональну автономію" як частина Конституції УНР: до історії створення (2020)
Самойленко О. О. - Олена Гальперіна-Гінзбург – доля жінки-юриста в контексті епохи (2020)
Худояр Л. В. - Принцип рівності в програмних документах трьох Інтернаціоналів ХХ ст (2020)
Малишев О. О. - Культурна спадщина в юридичному світі речей (2020)
Ромінський Є. В. - Деякі риси приватноправових договорів Давньої Русі княжої доби як джерел права (2020)
Батанов О. В. - Конституційно-правові засади контрольної діяльності омбудсманів у сучасному світі: аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти (2020)
Пухтинський М. О. - Територіальне врядування в Україні: конституційно-правові основи (2020)
Батанова Н. М. - Функції конституційно-правової відповідальності: методологічні проблеми дослідження (2020)
Малишева Н. Р. - Розвиток екологічного законодавства України після набуття чинності Угоди про асоціацію (2020)
Кулинич П. Ф. - Завершення земельної реформи в Україні: правові проблеми (2020)
Красіліч Н. Д. - Деякі еколого-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні (2020)
Поліводський О. А. - Договір оренди землі. Динаміка недійсності (2020)
Гурова А. М. - Новий підхід до доступу до інформації про навколишнє середовище та захист екологічних прав (2020)
Бабаскін А. Ю. - Правова природа субординованого боргу фінансових установ в Україні (2020)
Тимченко Г. П. - Система принципів цивільного судочинства в Україні: проблемні питання генезису, структури і форм законодавчого закріплення (2020)
Сімутіна Я. В. - Декодифікація VS рекодифікація трудового законодавства України (2020)
Венецька М. В. - Розширення конструкцій заміни сторони у зобов'язанні у цивільному законодавстві України (2020)
Трунова Г. А. - Принцип паритетності управління фондами соціального страхування як гарантія реалізації прав застрахованих осіб (2020)
Тимощук В. П. - Виклики "перезавантаження" державної служби (2020)
Ісаєва Н. К. - Розвиток правових засад фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні (2020)
Дерець В. А. - Удосконалення правових засад системи центральних органів виконавчої влади України (2020)
Воротіна Н. В. - Актуальні питання правового регулювання формування бюджетів об’єднаних територіальних громад в Україні (2020)
Банчук О. А. - Адміністративно-правові засади діяльності місцевих формувань із забезпечення правопорядку в умовах децентралізації виконавчої влади (2020)
Кваша О. О. - Політична воля − необхідна умова ефективної протидії корупції (2020)
Кубальський В. Н. - Кримінально-правова протидія сепаратизму: доктринальні підходи (2020)
Козлюк Л. Г. - Про необхідність вивчення особистості злочинця з позиції соціально-натуралістичної кримінології (2020)
Ландіна А. В. - Міжнародні стандарти призначення покарання спеціальному суб'єкту злочину, Лисенко О. М. (2020)
Дроздович Н. Л. - Умови допустимості процесуальної аналогії у кримінальному процесі України (2020)
Кресін О. В. - Інституційний механізм миротворчої діяльності ЄС (2020)
Савчук К. О. - Маловідомі сторінки історії розвитку міжнародно-правової думки: Людвиг Кондратович Якоб (1759-1827) (2020)
Фалалєєва Л. Г. - Повага до прав людини як складова формування європейської ідентичності та Конституція України (2020)
Проценко І. М. - Право дитини бути заслуханою в суді (на прикладі застосування в Україні Гаазької конвенції 1980 р.) (2020)
Кресіна І. О. - До питання про предметне поле і методологічні засади правової політології (2020)
Стойко О. М. - Інституціоналізація референдумів в країнах Євросоюзу (2020)
Горбатенко В. П. - Принципи політико-правових досліджень (2020)
Явір В. А. - Правова політологія як постнекласична дослідницька парадигма (2020)
Кукуруз О. В. - Політика і право в працях українських вчених кінця XIX – початку ХХ століть (2020)
Тарасюк В. М. - Інститут військового омбудсмана як невід'ємний елемент системи національної безпеки (2020)
Хоменко О. В. - Функції правових дефініцій: поняття та класифікація (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського