Чорна О. Г. - Особливості організації виробничої технологічної практики в процесі підготовки фахівців технологічного профілю (2020)
Швай Р. І. - Сучасні тенденції освітньої діяльності (2020)
Шут М. І. - Реалізація принципу науковості в освітньому процесі з фізики в педагогічних університетах, Благодаренко Л. Ю. (2020)
Atamanchuk P. S. - Dialectics of objective control over predicted outcomes of teaching the individual, Bilyk R. M., Menderetskyi V. V., Panchuk O. P. (2020)
Величко С. П. - Освітній ресурс "Фізика. Легко" для розвитку дослідницької діяльності школярів у процесі формування природничо-математичної освіти (2020)
Зикова К. М. - Формування предметної компетентності при вивченні газових законів з використанням ІКТ, Шишкін Г. О. (2020)
Килимник С. М. - Компетентнісні завдання з фізики в професійно орієнтованій діяльності студентів коледжів, Кух А. М., Кух О. М. (2020)
Мендерецький В. В. - Опанування основами географічних знань під час вивчення природознавства у 5 класі сучасної школи (2020)
Мисліцька Н. А. - Психолого-соціальні характеристики сучасних учнів як суттєвий чинник реалізації STEM-освіти, Заболотний В. Ф., Колесникова О. А., Семенюк Д. С. (2020)
Фоменко В. В. - Викладання теоретичних питань курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей вищих закладів освіти (2020)
Чінчой О. О. - Формування уявлень учнів загальноосвітньої школи про фізичні основи екстремальних видів спорту (2020)
Щирба В. С. - Формування природничо-наукової компетентності майбутніх фахівців фізико-математичного профілю в умовах STEM-орієнтованого навчального середовища, Мястковська М. О., Фуртель О. В. (2020)
Атаманчук П. С. - Особливості формування фізико-технологічних компетентностей майбутнього вчителя, Панчук О. П. (2020)
Грітченко А. Г. - Сучасні технології візуалізації навчальної інформації у професійній підготовці майбутніх учителів, Мартинюк М. Т., Шут М. І. (2020)
Мартинюк О. С. - Формування цифрової грамотності учнів у процесі конструктивно-технічної діяльності, Мартинюк О. О. (2020)
Панкевич С. С. - Особливості проведення тестування з фізики засобами хмаро орієнтованих технологій в закладах медичного профілю (2020)
Поведа Р. А. - Використання протоколу "LоRа" у геофізичному експерименті, Оптасюк С. В. (2020)
Смірнов О. Е. - Збільшення об'ємної концентрації радону в центрі спостереження перед сейсмічними подіями в Карпатському регіоні, Мунтян М. С., Губанова А. О., Дмитрук С. І., Оптасюк С. В. (2020)
Ткаченко А. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізики та інформатики до реалізації принципу інтеграції знань засобами ІКТ у сучасній школі, Кулик Л. О. (2020)
Точиліна Т. М. - Методичні засади підвищення ефективності лекцій з біологічної та медичної фізики у вищих медичних навчальних закладах, Філіпенко І. І. (2020)
Шатковська Г. І. - Упровадження інноваційних технологій навчання та методів викладання із врахуванням передового національного та європейського досвіду, Літвинчук С. І. (2020)
Арсенюк І. О. - Методика вивчення задачі двох тіл в курсі "Класична механіка" при дистанційному навчанні (2020)
Васаженко Н. О. - Компетентність як об'єкт оцінювання навчальних досягнень студентів технічних спеціальностей, Дембіцька С. В., Кобилянська І. М., Мельничук Л. В. (2020)
Губанова А. О. - Підготовка школярів до олімпіад з фізики в умовах дистанційного навчання (2020)
Кремінський Б. Г. - Переваги та недоліки дистанційного навчання з точки зору створення умов розвитку інтелектуальних здібностей, Колебошин С. В. (2020)
Nikorich V. Z. - Work with students in on-line training conditions, Kuznetsova S. V., Gubanova A. O. (2020)
Стучинська Н. В. - Природничі дисципліни в контексті особливостей розвитку національної фармацевтичної освіти на сучасному етапі, Філіппова Л. В. (2020)
Філіппова Л. В. - Діяльність фармацевтів в країнах ЄС та вимоги до їх підготовки з природничих дисциплін (2020)
Дані про авторів (2020)
Слово редактора-засновника (2020)
Baluk W. - Ukraina w polityce Kanady w kontekście rosyjskiej agresji (2020)
Близняк О. - Позиції країн Вишеградської групи в політиці ЄС щодо України в умовах російсько-української війни (2020)
Бойчук О. - Проблема політики пам’яті у польсько-німецьких відносинах (2020)
Коврик-Токар Л. - Особливості зовнішньополітичної стратегії Турецької Республіки у регіоні Південного Кавказу на сучасному етапі у контексті взаємовідносин з Азербайджаном і Вірменією (2020)
Мартинюк В. - Роль політичної складової у процесі євроатлантичної інтеграції України (2020)
Novoskoltseva L. - Ukraine in Modern Globalization Processes: Challenges to the National State (2020)
Сегеда О. - Сучасні процеси цифровізації в дипломатичній службі України та Кувейту, Смолянюк В. (2020)
Середюк Н. - Українсько-японські відносини та їхній вплив на розвиток Української держави (2020)
Khoma N. - Neo-Ottomanism as the Basis of Turkey’s Middle East Policy (2020)
Штурма М. - Еволюція політики Данії у НАТО в другій половині ХХ ст. (2020)
Бевза Б. - Методика оцінювання та порівняння сили президентів із позиції сфер повноважень: теоретизація й апробація на прикладі країн Африки, Пилипів І., Литвин В. (2020)
Бурдяк В. - Тенденції авторитаризму і популізму в діяльності політичних лідерів та партій Болгарії (2020)
Дигал Я. - Інституційні механізми забезпечення ґендерної рівності у політичній сфері: європейський контекст (2020)
Звоздецька О. - Протидія дезінформаційним впливам у національному просторі Республіки Польща (2020)
Мозер М. - Аспект функції впливу мовної гри у політичному дискурсі (2020)
Orłowska B. A. - Mniejszość rosyjska na Ukrainie – współczesne wyzwania (2020)
Єлова Т. - Концепції зовнішньої політики Польщі щодо України на шпальтах паризької "Культури" (2020)
Кошель О. - Духовенство українських єпархій Російської Православної Церкви в духовно-національному відродженні (1907-1914 рр.) (2020)
Моцок В. - Задля поширення демократії чи подолання кризи: політичний й ідеологічний вплив Польщі на Україну в умовах Української кризи (2020)
Макар В. - Події 1914-1922 років в Україні: їх сенс та історичне значення (Частина 4), Макар Ю., Семенко В., Стецюк А. (2020)
Lupul Т. - Delacourt S. Shopping for Votes: How Politicians Choose Us and We Choose Them (2020)
Фісанов В. - Інтелектуальна еліта України у першій Чехо-Словацькій республіці. Zavorotna N. Scholars in Exile: The Ukrainian Intellectual World in Interwar Czechoslovakia, Макар В. (2020)
Грибова Т. Л. - Запобігання тортурам: національний превентивний механізм в Україні та окремих державах-членах ради Європи, Кармазіна К. Ю. (2020)
Короткий Т. Р. - Напрями діяльності міжнародного валютного фонду щодо боротьби з наслідками пандемії covid-19, Хендель Н. В. (2020)
Андрущенко С. В. - Концепція юрисдикції держави порту та правовий режим суден у морських портах України (2020)
Чайковська В. В. - Організаційно-правові проблеми здійснення зовнішньо-економічної діяльності суб’єктами господарювання державного сектору економіки (2020)
Ахмедов В. А. - Система санкцій за злочини проти правосуддя в Україні та Азербайджанській республіці (2020)
Володіна О. О. - Питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності в контексті "мінських домовленостей", Рогозін Д. А., Пацюра І. В. (2020)
Богустов А. А. - К вопросу о возможности признания искусственного интеллекта субъектом деликтных обязательств (2020)
Валах В. В. - Співвідношення понять "давнісні строки примусового виконання рішень добровільно невиконаного обов’язку" та "виконавча давність", Петренко К. Р. (2020)
Канзафарова І. С. - Інститут переддоговірної відповідальності в світлі рекодифікації цивільного законодавства України, Федорко М. С. (2020)
Лесько А. О. - Проблема невизначеності правового зв’язку земельної ділянки та розташованої на ній будівлі та споруди (2020)
Байло О. В. - Забезпечення права працівника на повагу своєї гідності в умовах розповсюдження covid-19 (2020)
Божко В. М. - Порівняльно-правовий аналіз директиви 2019/1152 Європейського парламенту та ради із директивою 91/533/єес та чинним законодавством про працю всіх його країн-учасниць (2020)
Пoтoпaхінa O. М. - Прaвoве регулювaння уклaдaння трудoвoгo дoгoвoру з мoлoдими прaцівникaми (2020)
Світайло П. Ю. - Актуальні питання відповідальності роботодавця за незаконне звільнення працівника в умовах пандемії коронавірусу sars-cov-2 (2020)
Шульженко І. В. - Юридичні гарантії для науково-педагогічних працівників, що мають статус внутрішньо переміщеної особи (2020)
Чоловський М. О. - Морфологічний стан слизової оболонки ясен у період фізіологічної зміни іклів верхньої щелепи (2020)
Возна І. В. - Вивчення вмісту біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини в ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит, Самойленко А. В., Павлов С. В. (2020)
Кирманов О. С. - Сучасні погляди на вибілювання зубів, Лемешко А. В. (2020)
Крутікова А. Д. - Особливості стоматологічного лікування пацієнток із бактеріальним вагінозом і їхніх статевих партнерів (2020)
Мазур І. П. - Вплив вікового фактора на поширеність рецесій ясен у пацієнтів із генералізованим пародонтитом, Супрунович І. М. (2020)
Силенко Г. М. - Клінічний випадок використання імуномодулюючого препарату в комплексній терапії генералізованого пародонтиту тяжкого ступеня (2020)
Ярова С. П. - Сучасні концепції лікування гіперестезії твердих тканин зуба (огляд літератури), Гензицька О. С., Яров Ю. Ю., Комлев А. А. (2020)
Іваницька О. С. - Сучасні підходи до діагностики й лікування дентальної травми (2020)
Стебловський Д. В. - Структурні особливості гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки в жителів Полтавської області, Скікевич М. Г., Бондаренко В. В. (2020)
Новіков В. М. - Взаємозв'язок дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба в пацієнток із гінекологічними змінами в анамнезі за даними анкетування, Резвіна К. Ю., Швець А. И., Коросташова М. А. (2020)
Олійник М. Ю. - Визначення якості життя хворих із вродженими незрощеннями верхньої губи й піднебіння до і після їх ортопедичної реабілітації (2020)
Рябушко Н. О. - Зміни кількісних і якісних властивостей ротової рідини при заміщенні дефектів зубних рядів у хворих на ішемічну хворобу серця (2020)
Ступницький І. Р. - Ортопедичне відновлення часткової втрати зубів і шляхи його вдосконалення, Ступницький Р. М. (2020)
Ярова С. П. - Поширеність і структура зубощелепних аномалій серед студентів Донецької області, Кобцева О. А., Яров Ю. Ю., Новікова К. В., Кобцева Д. Д. (2020)
Каськова Л. Ф. - Оцінка обізнаності громадян щодо гігієни ротової порожнини і профілактики стоматологічних хвороб, Павленкова О. С., Садовські М. О., Амосова Л. І. (2020)
Каськова Л. Ф. - Оцінка ефективності лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на цукровий діабет, у віддалені терміни спостереження, Гончаренко В. А. (2020)
Шешукова О. В. - Аналіз індексів гігієни і пародонтальних індексів у дітей із цукровим діабетом 1 типу, Кузь І. О. (2020)
Стрільчук Л. М. - Вплив холецистектомії на стан серця, ліпідний метаболізм та активність запалення (2020)
Зіменковський А. Б. - Метод покращення якості та економічної доступності фармакотерапії негоспітальної пневмонії для використання у закладах охорони здоров'я України , Сех М. Я. (2020)
Гайдучок І. Г. - Тактика ведення хворих на системні автоімунні хвороби в активній фазі хронічної інфекції, викликаної вірусами простого герпесу, Ліщук-Якимович Х. О. (2020)
Мигаль І. І. - Параметри вентиляції при корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss, Фесенко У. А., Дворакевич А. О., Альбокрінов А. А. (2020)
Філик О. В. - Зміни рівня пулу вісцеральних білків у дітей з різними формами дихальної недостатності (2020)
Коломійцев В. І. - Особливості діаґностики і лікування малосимптомного холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом, Лукавецький О. В., Терлецький О. М. (2020)
Вірстюк Н. Г. - Вплив альбуміну на показники системного запалення та ендотеліальної дисфункції у хворих на алкогольний цироз печінки у поєднанні з ожирінням, Матковська Н. Р. (2020)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Медично-гіґієнічна оцінка впливу нітратів джерел децентралізованого водопостачання на захворюваність систем серцево-судинної та кровообігу, Лотоцька Л. Б., Станько О. М. (2020)
Рудень В. В. - Гіпертонічна хвороба та її причетність до хвороб класу системи кровообігу: епідеміолоґічна ситуація в Україні, Дячишин В. І. (2020)
Medvedovska N.V. - Awareness of teachers at preschool educational institutions about the issues concerning visual impairments prevention in childhood, Malyshevska Y.M., Denysiuk L.I. (2020)
Чемодурова Н. Є. - Дисбаланс мікро- та макроелементів волосся як діаґностичний критерій алопецій:досягнення, проблеми та перспективи, Туркіна В. А. (2020)
Громовик Б. П. - Дослідження задоволеності фармацевтичних фахівців матеріальною та моральною стороною роботи, Кремінь Ю. І. (2020)
Костик О. П. - Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легень: сучасний стан актуальної проблеми, Вольницька Х. І., Витриховський О. Я., Рудницька Н. Д. (2020)
Коломійцев В. І. - Рецензія на книгу "Атипова онкологія. Посібник для лікарів". Борис Білинський; під редакцією Ярослава Шпарика. - Львів : ТзОВ "Афіша" 2020. 376 с. (2020)
До відома наших авторів (2020)
Журавський О. - Дослідження плоскої залізобетонної плити підсиленої зовнішньою напруженою арматурою, Тимощук В. (2020)
Руднєва І. - Особливості та перспективи використання технологій підсилення будівельних конструкцій композиційними матеріалами при реконструкції споруд, Прядко Ю., Прядко М., Тонкачеєв Г. (2020)
Азізов Т. - Визначення нагельних сил в поздовжній арматурі і жорсткості при крученні залізобетонних елементів з нормальними тріщинами, Кочкарьов Д., Нагайчук О. (2020)
Головко Р. - Комплексна оцінка технічного стану перекриття будівлі лікувальнодіагностичного комплексу лікарні "ОХМАТДИТ", Слюсаренко Ю., Фесенко О. (2020)
Лавриненко Л. - Області оптимальних параметрів сталевих гофрованих балок, Олійник Д. (2020)
Білик С. - Удосконалення методики розрахунку зварних швів фланцевих вузлових з’єднань із врізаними ребрами жорсткості просторових сталевих ферм з труб, Білик А., Цюпин Є., Нужний В., Клюшниченко Т. (2020)
Шпакова Г. - Концептуальні особливості атрибуції стратегічних планів стейкхолдерів будівельної галузі, Шпаков А. (2020)
Шевченко О. - Теоретично-експериментальне дослідження сталезалізобетонних балок, підсилених сталевими плитами (2020)
Білик А. - Особливості аналітичного розв’язку задачі про переміщення консольних сталевих балок зі змінною шириною полиць, Нужний В., Джанов Л., Перестюк В. (2020)
Михайловський Д. - Інженерна методика розрахунку елементів з клеєної деревини, армованої композитною арматурою, Комар М. (2020)
Максим’юк Ю. - Алгоритм розв’язання системи лінійних та нелінійних рівнянь напіваналітичним методом скінчених елементів для криволінійних неоднорідних призматичних тіл, Гончаренко М., Мартинюк І., Максим’юк О. (2020)
Сінякін А. - Досвід ремонту та хімзахисту залізобетонного стовбура технологічної башти гранулювання аміачної селітри №1 цеху М-9 ПрАТ "Азот" у м. Черкаси, Панченко О., Гладишев Д., Собко Ю., Гладишев Р. (2020)
Скорук О. - Дослідження динамічного впливу від технологічного обладнання на роботу сталефібробетонних плит перекриття (2020)
Вихідні відомості (2020)
Содержание (2020)
Предисловие главного редактора (2020)
Губергриц Н. Б. - Новости европейской панкреатологии (по материалам 52-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Ярошенко Л. А., Клочков А. Е., Юрьева А. В., Бородий К. Н. (2020)
Губергриц Н. Б. - Стеатоз поджелудочной железы: гигантский шаг вперед или признание своего невежества, Беляева Н. В., Можина Т. Л., Моногарова Н. Е., Бородий К. Н., Юрьева А. В. (2020)
Губергриц Н. Б. - Желчные кислоты, неалкогольная жировая болезнь печени и поджелудочной железы: связанные урсодезоксихолевой кислотой?, Беляева Н. В., Можина Т. Л. (2020)
Усенко О. Ю. - Дуоденум-зберігаючі резекції підшлункової залози в хірургічному лікуванні парадуоденального панкреатиту, Копчак В. М., Хомяк І. В., Хомяк А. І., Малик А. В. (2020)
Ротар О. В. - Синдром надлишкового бактеріального росту верхніх відділів травного тракту при гострому некротичному панкреатиті, Хомяк І. В., Польовий В. П., Ротар В. І. (2020)
Шевченко Н. О. - Ефективність протизапальної та метаболічної біорегуляції у комплексній терапії хронічного панкреатиту на тлі запальних змін органів гастродуоденальної зони, Бабінець Л. С. (2020)
Христич Т. Н. - Хронический панкреатит: что важно учитывать в диагностическом моменте, лечении и прогнозе (2020)
Пасієшвілі Т. М. - Білок Клото як медіатор антиоксидантного захисту при коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку (2020)
Ломотько Д. В. - Логістичні підходи щодо оптимізації складу маршрутних поїздів в системі "вантажовласник – залізниця", Балака Є. І., Резуненко М. Є. (2020)
Муха А. М. - Досвід експлуатації контактної вставки полозу струмоприймача з матеріалу "Романіт-УВЛШ", Устименко Д. В., Малишко І. В. (2020)
Тищишин О. І. - Оцінка технічного стану несучих конструкцій електровозів ВЛ60 та доцільності їх експлуатації у подальшому, Гупалов М. В. (2020)
Зонов В. Д. - Математичне моделювання безвідмовної роботи паливної апаратури дизелів магістральних і маневрових тепловозів, Зайцев В. О., Матяш В. О., Білоус Ю. А. (2020)
Шт'ястніак П. - Підвищення безпеки експлуатації залізничних цистерн в аварійних ситуаціях за рахунок вдосконалення конструкції надбуферних захисних елементів, Герліці Ю., Кравченко К., Горушенец Ю., Суханек А. (2020)
Татур О. К. - Новини стандартизації (2020)
Носач В. М. - Удосконалення технології відновлення металевих деталей рухомого складу (2020)
Реферати (2020)
Покажчик публікацій за 2020 рік (2020)
Альами Д. А. М. - Определение ХПК сточных вод, содержащих совместно формальдегид и пероксид водорода, Булавин В. И. (2013)
Антонов А. В. - Технология покрытия металлической основы диоксидом свинца из щелочного электролита (2013)
Головко Д. А. - Особенности электрохимического получения растворов феррата (VI) натрия из вторичного сырья (2013)
Шабанова Г. М. - Термодинаміка мінералоутворення портландцементного клінкеру у присутності вуглецю, Лісачук Г. В., Корогодська А. М., Лісійчук А. В. (2013)
Дайнеко Е. Б. - Прогнозные термодинамические расчеты вероятности твердофазовых реакций при термообработке масс электрофарфора (2013)
Зайчук А. В. - Синтез и исследование керамических пигментов в системе CoO – RO (MgO, ZnO) – CaO – Al2O3 – TiO2 с применением шлака алюминотермического производства ферротитана, Иовлева Ю. В. (2013)
Иващенко М. Ю. - Оценка температур и составов эвтектик бинарных и тройных сечений системы ВаО – Аl2О3 – Fе2О3, Шабанова Г. Н., Ворожбиян М. И., Костыркин О. В. (2013)
Качура А. А. - Качественные характеристики армоцемента, полученного по ротационной технологии, Кондращенко Е. В., Науменко Ю. А., Кондращенко В. И. (2013)
Концевой А. Л. - Методологія термодинамічного розрахунку газифікації рідких вуглеводнів, Концевой С. А., Весельська Л. Л. (2013)
Левицька О. Г. - Екологічні збитки від забруднення земель внаслідок впливу на них мулових карт із осадами стічних вод (2013)
Лонин А. Ю. - Определение количественного содержания цезия в пробах водных растворов, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Шевченко И. В. (2013)
Михайлова Е. А. - Применение химически осажденного карбоната кальция и перспективные методы его получения, Маркова Н. Б., Авина С. И., Багрова И. В. (2013)
Ожередова М. А. - Осадження йонів нікелю (ІІ) з відпрацьованих нікельвмісних розчинів (2013)
Плугин А. А. - Электропроводящие покрытия для защиты от электрокоррозии: обоснование конструкции защиты и требований к покрытию (2013)
Плугін Д. А. - Дослідження й розвиток кількісних уявлень про мікроструктуру сталі: механічні властивості сталі залізничних рейок (2013)
Самойленко Н. М. - Інтегральний екологічний критерій для вибору прогресивних проектних рішень при розробці обладнання для збагачення та очистки мінеральної сировини, Аверченко В. І., Самойленко Д. Є. (2013)
Смирнова О. Л. - Анодное поведение металлов подгруппы меди в кислых тиокарбамидно-цитратных растворах, Кутенко Ю. Л., Лазаренко Е. С. (2013)
Штефан В. В. - Одержання церійвмісних каталітичних систем, Смирнова О. Ю., Стеценко Г. В. (2013)
Тошинский В. И. - Математическое моделирование выходных сигналов чувствительных элементов средств контроля и регулирования как метод их совершенствования, Дубовец А. Н., Литвиненко И. И., Подустов М. А., Качоманова Т. П. (2013)
Трикоз Л. В. - Исследования электроповерхностных свойств глиносодержащих грунтовых систем (2013)
Байрачний Б. І. - Перенапруга виділення кисню з лужних розчинів при високих густинах струму, Тульська А. Г., Михно А. А. (2013)
Діаб Х. - Удосконалення електрохімічної технології концентрованих розчинів NaClO, Оверченко А. І., Тульський Г. Г. (2013)
Фалалєєва Т. В. - Cинтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів, Дістанов В. Б. (2013)
Федоренко О. Ю. - Методологія підбору флюсуючої складової керамічних мас з позицій енергоощадження (2013)
Башта А. В. - Характеристики міцності молібдену при дії високотемпературного газового середовища (2013)
Бражник Д. А. - Модифікування периклазохромитовых неформованних безвипалювальних матеріалів, Повшук В. В. (2013)
Грищенко B. В. - Информационные технологии и радиотехнические средства в автоматизации процессов, Завадский В. А. (2013)
Ивахненко И. А. - Варианты состояния технических устройств и их отношение, Ивахненко Т. Н. (2013)
Кийк A. А. - Внедрение полимерных связующих в производство металлургических брикетов, Маркова С. В., Кормина И. В. (2013)
Салих Ф. - Моделирование свойств самоуплотняющегося бетона при поэтапном введении добавок, Коваль С. (2013)
Кравченко B. П. - Поверхностная активность и прочностные (вяжущие) свойства активированных доменных шлаков, Ганкевич В. Ф. (2013)
Мамонтова C. Г. - Влияние способа подготовки шихты на фазовый портрет синтеза бериллиевого индиалита в субсолидусной области, Михайлов М. А., Богданова Л. А. (2013)
Лысенко А. А. - Определение характеристик точности технологических процессов (2013)
Рассоха A. Н. - Процессы, происходящие при структурировании гибридных полимеркерамических композитов на основе фосфатов кальция, Кривелева С. П. (2013)
Страйчук Д. А. - Получение мелкодисперсных композитов в системе Салм. _ Ті - Si, Туркевич В. З., Колабылина Т. В., Осипов А. С, Смирнова Т. И. (2013)
Миршавка О. А. - Клинкерные керамические изделия для облицовки зданий и дорожных покрытий на основе глинистого сырья Пологовского регионa, Хоменко Е. С., Коледа В. В., Скакун В. Ю. (2013)
Мостырка Ю. С. - Совершенствование рудоподготовки при обогащении нефелиновых сиенитов для повышения извлечения пирохлора, Шпилевой К. Л., Шпилевой Л. В. (2013)
Надутый B. П. - Модернизация вибрационного валкового классификатора на основе использования виброударного режима, Егурнов А. И., Ягнюкова И. В. (2013)
Орлова Н. Д. - Использование элементов фрактальной геометрии для расчета дисперсных характеристик измельченного материала (2013)
Песчанская В. В. - Влияние длительности помола электрокорунда на свойства низкоцементного бетона, Маркова А. С. (2013)
Руссу И. В. - Композиционный кладочный материал (2013)
Сокур М. Л. - Інноваційна технологія дроблення магнетитових кварцитів в полі відцентрових сил та її вплив на ефективність рудопідготовки, Сокур Л. М., Сокур I. M. (2013)
Стороженко Д. О. - Хімічна взаємодія й фазоутворення у сульфатних, нітратних, хлоридних водно-сольових системах неодиму і лужних металів, Дрючко О. Г., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2013)
Товтоног Г. Б. - Дослідження процесу ущільнення гідроксиапатитної кераміки при мікрохвильовому спіканні, Сич О. Є., Скороход В. В. (2013)
Трофимова Л. Е. - Применение топологического моделирования в физико-химической динамике и в технологии дисперсных систем и материалов, Урьев Н. Б. (2013)
Франчук В. П. - Определение траектории движения материала с учётом поперечных колебаний виброгрохота, Надутый В. П., Левченко П. В. (2013)
Прокопів М. М. - Вплив величини вакууму при охолодженні на структуру та властивості сплаву ВК10ОМ після компресійного спікання під тиском газу, Харченко O. B. (2013)
Баглюк Г. А. - Новые конструкции высокоэнергетических устройств для тонкого измельчения порошковых материалов, Хоменко А. А., Гончарук Д. А. (2013)
Литовченко С. В. - Анализ перераспределения фаз в диффузионных силицидных покрытиях при их эксплуатации в воздушной среде, Чишкала В. А. (2013)
Федоров В. Е. - Диспергирование слоистых дихалькогенидов молибдена и вольфрама и получение тонких пленок из их коллоидных дисперсий, Миронов Ю. В., Артемкина С. Б., Грайфер Е. Д. (2013)
Юр'єва М. С. - Збагачення молочних продуктів риб'ячим жиром (2013)
Бабинцев А. В. - Экспериментальные исследования сушилки-грохота (2013)
Байрачний Б. И. - Проводимость анодных оксидных пленок на титане, Ковалева А. А., Воронина Е. В., Коваленко Ю. И. (2013)
Кузнецова М. М. - Расчет энергоэффективного режима работы шаровой мельницы, Ведь В. Е. (2013)
Рязанов А. Н. - Исследование цемента из доломитового отсева, Винниченко В. И., Щеблыкин С. В., Телятникова Н. И. (2013)
Дементий А. В. - Зависимость толщины и пористости слоя титана (IV) оксида, получаемого методом толстослойного анодирования, от состава активатора, Бутенко А. Н., Лобойко А. Я. (2013)
Голеус В. І. - Вплив лужних оксидів на властивості емалей для алюмінію, Салєй А. А., Шульга Т. Ф. (2013)
Дубовець О. М. - Модернізація щільноміра, Литвиненко І. І., Литвиненко Є. І., Качоманова В. П. (2013)
Дубовец А. Н. - Модернизация вискозиметров с использованием базовых законов измерения, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Хомяков Ю. Ю., Зеленцов С. З. (2013)
Зац А. В. - Моделирование процессов радиационного повреждения покрытий на основе TiN И MoN , Глазунов Л. С., Кузьменко В. В., Левенец В. В, Лысан Д. В., Пистряк В. М., Сердюк И. В., Столбовой В. А. (2013)
Крамаренко В. Ю. - Неизотермическая кинетика в термическом анализе полимеров. 1. Простые реакции (2013)
Крамаренко В. Ю. - Температурная зависимость внутренних напряжений полимерных покрытий, Анацкий А. А., Касьяненко И. Н. (2013)
Литовченко С. В. - Влияние условий консолидирования на теплофизические свойства силицидов тугоплавких металлов, Чишкала В. А., Бурковская В. В., Шабанова Г. М. (2013)
Ненастина Т. А. - Электродные процессы с участием пирофосфатных комплексов, Сахненко Н. Д., Ведь М. В. (2013)
Нетреба А. О. - Інтенсивне охолодження соняшникової олії в технології виведення воскоподібних речовин, Гладкий Ф. Ф. (2013)
Пилипенко О. І. - Дослідження впливу іонів літію на електричні характеристики оксидно-нікелевого електрода лужного акумулятора, Байрачний Б. І., Лагдан І. В. (2013)
Себко В. В. - Вариант автоматизации процесса контроля предела прочности цилиндрических изделий при реализации акустического метода, Бабенко В. Н., Левенец В. А., Иванов Л. С. (2013)
Плугин А. А. - Электропроводящие покрытия для защиты от электрокоррозии: разработка составов (2013)
Плугін Д. А. - Дослідження й розвиток кількісних уявлень про мікроструктуру сталі: механізм зношування й тріщиноутворення залізничних рейок (2013)
Суворин В. А. - Хемосорбционная емкость отработанных никель-содержащих катализаторов по оксидам азота (II, IV), Казаков В. В., Доценко А. Д., Суворин А. В. (2013)
Сукачёв В. В. - Изучение процесса гидролитической соконденсации органоацетоксисиланов. Синтез ацетоксиметилсилоксанов, Чигвинцева О. П. (2013)
Токарєва І. А. - Кінетичні характеристики анодного окиснення ніобію, Байрачний Б. І., Ляшок Л. В., Мирошниченко Ю. В., Терещенко А. А. (2013)
Тульская А. Г. - Механизм деполяризации анодного процесса в сульфатнокислотном цикле производства водорода (2013)
Федоренко А. А. - Актуальные вопросы электрохимического восстановления ионов металлов в растворах серной кислоты (2013)
Юрьева М. С. - Структурированные липиды в современном питании (2013)
Анциферов А. В. - Уточненный расчет виброударного режима работы вертикальной вибрационной мельницы (2013)
Федоскина Е. В. - Особенности движения материала в наклонной камере вибрационной щековой дробилки (2013)
Посторонко А. И. - Интенсификация процесса обжига карбоната кальция с помощью минерализаторов (2013)
Байрачний В. Б. - Розробка конструкції апарату для одержання центрованих розчинів активного хлору, Ткаченко А. Г., Тульський Г. Г., Диаб Х. М. (2014)
Білоус О. В. - Дослідження ефективності антиоксиданту з листя горіху волоського при окисненні соняшникової олії, Демидов І. М. (2014)
Быканова В. В. - Синтез и фотокаталитические свойства покрытий Ti/TinOm – ZrO2, Сахненко Н. Д., Ведь М. В. (2014)
Дейнека К. Ю. - Визначення інерційних параметрів завантаження барабанного млина (2014)
Дубовец А. Н. - Модернизация устройств для распределения жидких сред по измерительным системам и малообъемным технологическим объектам, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Литвиненко Е. И., Аршиников С. В. (2014)
Ивашура М. Н. - Оценка температур службы композиционных материалов с кобальтовой или никелевой матрицей и корундовым волокном (2014)
Литвиненко Е. И. - Технология получения сахарного сиропа при производстве Кваса 40-45, Быканов С. Н., Литвиненко А. А., Данильчук Б. Д. (2014)
Науменко Ю. В. - Моделювання трифазного режиму руху внутрішньокамерного завантаження барабанного млина (2014)
Овчаренко О. А. - Физико-механическе свойства электролитических фольг, армированных нанорозмерным оксидом, Сахненко Н. Д., Ведь М. В. (2014)
Пилипенко О. І. - Вплив іонів SeO32− на зарядно-розрядні характеристики та електричну ємність оксидно-нікелевої активної маси, Байрачний Б. І., Лагдан І. В. (2014)
Проценко О. Л. - Впровадження технічних та природоохоронних рішень зі зниження викидів оксидів вуглецю та пилу в атмосферне повітря на свд тов фірма "Екіна”, Жуковський Т. Ф., Борисенко С. Л. (2014)
Прядко Н. С. - Принципы акустической оптимизации тонкого измельчения, Горобец Л. Ж., Левченко К. А., Верхоробина И. В. (2014)
Рябовол Е. Н. - Исследование процесса теплопередачи в роторно-пленочном аппарате при концентрировании томатного сока, Юдина А. А., Зинченко М. Г., Анохин Г. А. (2014)
Суворин А. В. - Экологическая и экономическая эффективность совмещенных процессов в технологии катализаторов (2014)
Байрачный Б. И. - Выбор материала анода при электролизе растворов сульфатов с деполяризацией SO2, Тульская А. Г., Сенкевич И. В., Желавский С. Г. (2014)
Хитрова И. В. - Исследование процесса очистки жирсодержащих сточных вод молокозаводов с применением пенополиуретановых фильтров, Гунбина Ю. В. (2014)
Шапорев В. П. - Технологические закономерности процессов, которые лежат в основе массового производства вискеров неорганических тугоплавких соединений. 1. синтез нитевидных кристаллов при проведении твердофазных реакций., Себко В. В., Шестопалов А. В. (2014)
Щукина Л. П. - Структура и свойства теплоизоляционной керамики, получаемой методом введения удаляемых и газообразующих добавок, Галушка Я. О., Михеенко Л. А., Цовма В. В. (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях энтальпий образования у некоторых материалов, содержащих элементы IV группы, и других характеристик (2014)
Алтухова О. В. - Принципы формирования топологий схем тока сред в пластинчатых теплообменных аппаратах химических и других производств (2014)
Апостолова Р. Д. - Анализ температурной зависимости электрохимической активности композиций шпинели LiMn2O4 с углеродными нанотрубками в модельном литиевом аккумуляторе, Песков Р. П., Шембель Е. М. (2014)
Бекназарян Д. В. - Компьютерная диагностика температурного состояния и прогнозирование ресурса огнеупорной кладки варочной зоны стекловаренной печи с воздушным охлаждением, Кошельник В. М., Ларин A. А. (2014)
Бутенко А. М. - Вплив тривалості обробки малополярних рідин на ступень їх зневоднення, Лобойко В. О., Блінков М. А., Сінческул О. Л. (2014)
Єрмоленко І. Ю. - Кінетика електрохімічного розчинення сплаву ВК8 у лужному дифосфатному електроліті (2014)
Кисельова С. O. - Дослідження механізму гідратації вапна під впливом розчинів електролітів (2014)
Королюк Т. А. - Стійкість горіхової олії при різних режимах окиснення, Радзієвська І. Г., Усатюк С. І., Заєць Є. Р. (2014)
Королянчук Д. Г. - Электролитическое получение оксибутилалкоголята титана, Нефедов В. Г., Середюк О. Г., Кузьменко Н. Я., Бугрым В. В. (2014)
Кричковська Л. В. - Дослідження протиопікової дії емульсійного косметичного засобу, Марченко В. С., Бєлінська А. П., Анан’єва В. В. (2014)
Лисачук Г. В. - Перспективные радиопрозрачные керамические материалы для ракетной и космической техники, Кривобок Р. В., Захаров А. В., Федоренко Е. Ю., Трусова Ю. Д. (2014)
Любимова Н. А. - Активный контроль технологических нарушений при биохимической водоочистке коксохимзавода (2014)
Мороз М. О. - Удосконалення абсорбційних процесів в технології нітратної кислоти за рахунок ефекту кавітації та перерозподілу газорідинних потоків (2014)
Кричковская Л. В. - Поиски сорбентов для утилизации загрязнений воды нефтепродуктами, Алалии М. (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях характеристик распределения примесей в некоторых системах, содержащих элементы IV – VI групп (2014)
Петік П. Ф. - Розділення фаз при лужній нейтралізації жирів в системі полярних розчинників, Петік І. П. (2014)
Рыжова О. П. - Исследование процессов, происходящих при обжиге эмалевых покрытий с селенокадмиевым красным пигментом, Носенко А. В., Хохлов М. А. (2014)
Саенко С. Ю. - Получение фторапатита осаждением из водных растворов, Шкуропатенко В. А. , Тарасов Р. В. , Савина С. А. , Улыбкина Е. А. , Белкин Ф. В. , Колесников Д. А. , Ковалева М. Г. (2014)
Санин Э. В. - Производные 2-(3-кумароил)бензопирилия как перспективные флуоресцентные зонды для детектирования протеинов в водных растворах, Новиков А. И., Рошаль А. Д. (2014)
Смирнова О. Л. - Электродные процессы на медном электроде в кислых тиокарбамидно-цитратных растворах, Кутенко Ю. Л., Ковальчук А. С., Матрунчик О. Л. (2014)
Токарева И. А. - Электродные равновесия в системе ниобий – оксид – электролит, Байрачный Б. И., Ляшок Л. В. (2014)
Уберман В. И. - Показатели арбитражного эффекта экологического контроля, Васьковец Л. А. (2014)
Федоренко А. О. - Ніобієвий катод для електрохімічного синтезу титану(ІІІ) сульфату в технології титану (ІV) оксиду, Кублановський В. С., Першина Е. Д., Федоренко О. М. (2014)
Сидоренко Д. С. - Коррозионно-электрохимическое растворение в водно-неводных растворах сплавов алюминия в гидродинамическом режиме, Тульский Г. Г., Опалева Н. С., Калугин В. Д. (2014)
Білецький Е. В. - Експериментальний стенд для вимірювання реологічних характеристик не ньютонівських рідин (2014)
Бобух А. А. - Оценка некоторых параметров объектов производства соды рекурсивными методами, Ковалёв Д. А., Подустов М. А., Переверзева А. Н. (2014)
Ведь М. В.  - Електрохімічне відновлення заліза з електролітів на основі Fе (III), Єрмоленко І. Ю. , Каракуркчі Г. В. , Ільяшенко Т. О.  (2014)
Гиренко Д. В. - Электрохимический реактор для получения низкоконцентрированных растворов гипохлорита натрия высокой чистоты, Величенко А. Б. (2014)
Добриян М. А. - Ресурсосберегающая экологически чистая технология травления печатных плат кислыми и щелочными меднохлоридными растворами, Ларин В. И., Хоботова Э. Б., Юрченко О. И., Егорова Л. М., Правда А. А., Ляшенко В. В. (2014)
Дорогань Н. О. - Портландцементний клінкер з різновидами каоліну, Свідерський В. А., Черняк Л. П. (2014)
Дубовец А. Н. - Уровнемер для жидкости, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Литвиненко Е. И. (2014)
Захаров Р. И. - Влияние давления в плазмохимическом реакторе на процесс плазменной обработки растворов хлорида натрия, Калашникова А. Н., Пивоваров А. А., Николенко Н. В. (2014)
Иващенко М. Ю. - Исследование процессов минералообразования барийсодержащих цементов на основе моноалюмината и гексаферрита бария, Шабанова Г. Н., Ворожбиян М. И., Костыркин О. В., Цапко Н. С. (2014)
Кисельова С. А.  - Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно – кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 1. Розробка енергозберігаючих технологічних параметрів автоклавування силікатної цегли з добавкою алюміній (ІІІ) хлориду (2014)
Кривилева С. П. - Гибридный полимеркерамический композиционный материал на основе фосфатов кальция для пластики дефектов суставного хряща, Рассоха А. Н. (2014)
Міхедькіна О. Й. - Технологічні аспекти дослідження рістрегулюючої активності заміщених піролкарбонових кислот на житі сорту "Діхар", Запорожець А. О., Кричковська Л. В., Буряк Ю. І., Клименко І. І., Пелипець О. С., Перетятько І. В. (2014)
Суворин А. В. - Влияние азотной кислоты на состав продуктов взаимодействия с отработанными кобальтсодержащими катализаторами, Лобойко В. А., Савенков А. С., Шутинский А. Г., Суворин В. А. (2014)
Суворин А. В. - Математическая модель совмещенного процесса хемосорбции оксидов азота (II, IV) и экстракции металлов из отработанных катализаторов (2014)
Ульянов В. П. - Технологическая схема переработки некондиционных железосодержащих пылей и шламов основных металлургических переделов с получением металлизованного продукта, Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В., Пермяков Ю. В. (2014)
Цапко Н. С. - Исследование свойств рентгеноконтрастного кальцийбарийалюмосиликатного цемента (2014)
Гапон Ю. К. - Закономерности образования комлексов кобальта (ІІ), Сахненко Н.Д., Ведь М. В., Ненастина Т. А. (2014)
Ляшок Л. В. - Формирование наноструктур на основе пористого оксида ниобия, Терещенко А. А. (2014)
Ляшок Л. В. - Импедансная спектроскопия в исследовании свойств анодного оксида ниобия, Мирошниченко Ю. В. (2014)
Винниченко В. И. - Исследования возможности получения клинкера из отходов доломита, Рязанов А. Н. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Блинков Н. А. - О температурных особенностях извлечения воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Бутенко А. Н., Булавин В. И., Резниченко В. В. (2014)
Горобец Л. Ж. - Возможности акустического прогнозирования гранулометрии частиц при струйном измельчении, Прядко Н. С., Левченко К. А., Машкова Т. Ю., Верхоробина И. В. (2014)
Дайнеко Е. Б. - Разработка масс низкотемпературного электротехнического фарфора (2014)
Дейнека К. Ю. - Автоколивальні процеси подрібнення в барабанних млинах (2014)
Дрючко О. Г. - Хімічна взаємодія і фазоутворення у нітратних водно-сольових системах рідкісноземельних елементів і літію, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2014)
Завадский В. А. - Телемедицина для охраны труда и профилактики профессиональных заболеваний (2014)
Калинина М. В. - Способы получения пористой керамики на основе стабилизированного диоксида циркония, Морозова Л. В., Егорова Т. Л., Ковалько Н. Ю., Шилова О. А. (2014)
Коц Л. С. - Новые методы тестирования биоустойчивости строительных элементов, Лесных Н. Ф., Клинкенберг Г., Федоренко Е. Ю. (2014)
Миршавка О. О. - Особливості впливу глинистих матеріалів різних родовищ України на властивості клінкерної кераміки, Хоменко О. С., Колєда В. В., Таран В. С. (2014)
Надутый В. П. - Анализ зависимости виброускорений рабочих органов грохота от последовательности разнонаправленных механических импульсов, Ягнюков В. Ф., Ягнюкова И. В. (2014)
Науменко Ю. В. - Концепція раціональної організації процесів тонкого подрібнення в барабанних млинах (2014)
Орлова Н. Д. - Расчёт оптимальных параметров вибрационного измельчения и смешения при изготовлении смесей (2014)
Пісчанська В. В. - Вплив механоактивації матричного компоненту на властивості периклазового бетону, Алексєєнко І. А. (2014)
Рудь В. Д. - Eкспериментальне дослідження технології вібраційного подрібнення, Гальчук Т. Н., Божко Т. Є. (2014)
Рыщенко М. И. - Термодинамические расчеты взаимодействия кристаллических фаз керамических материалов с агрессивными средами, Федоренко Е. Ю., Лисюткина М. Ю. (2014)
Семченко Г. Д. - Виявлення співіснування Ni та NiO з компонентами системи Ni – Mg – O – C, Бражник Д. А., Повшук В. В., Євдокимова Н. В., Старолат О. Є., Литовченко А. О. (2014)
Семченко Г. Д. - Физико-химические процессы в композициях Al2O3 – SiC – C – волокно – пластификаторы при нагревании до 1000 °С, Анголенко Л. А., Катюха А. С., Ростовская С. В., Кобец Н. Ю. (2014)
Серьогін О. О. - Фізико-хімічні основи проектування обладнання для термохімічної конверсії сумішей біотехнічних відходів, Осьмак О. О., Башта А. В. (2014)
Сокур М. І. - Розробка і дослідження відцентрово-ударної дробарки з демпфуючою гідростатичною опорою розгінного ротора, Сокур Л. М., Сокур І. М. (2014)
Стратийчук Д. А. - Влияние высокого давления на получение мелкодисперсных композитов в системе CАЛМ. – Ti4WC5, Туркевич В. З., Колабылина Т. В., Осипов А. С., Смирнова Т. И. (2014)
Трофимова Л. Е. - Исследование закономерностей структурообразования в дисперсных материалах с использованием топологического подхода, Урьев Н. Б. (2014)
Цовма В. В. - Ресурсозаощаджуюча технологія фасадної кераміки із застосуванням тонких відходів вуглезбагачення, Щукіна Л. П., Лісачук Г. В. (2014)
Швець В. П. - Дослідження однорідності структури керамічних матеріалів (2014)
Шевелёва А. М. - Исследование скорости энергоносителя и твердых частиц, истекающих в плоский канал модели газоструйного измельчителя (2014)
Штефан Є. В. - Гранулювання дисперсних матеріалів в умовах контактного тертя з робочими органами машин, Риндюк Д. В. (2014)
Кисельова С. O. - Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду (2014)
Башта Е. В. - Повышение износостойкости малоресурсных деталей машин путем упрочнения их рабочих поверхностей, Серегин А. А., Ляшенко Б. А. (2014)
Бражник Д. А. - Использование никелевых антиоксидантов в составе периклазоуглеродистых огнеупоров, Семченко Г. Д., Рожко И. Н., Повшук В. В., Старолат Е. Е. (2014)
Ворожбиян Р. М. - Влияние температуры обжига на процесы формирования клинкера глиноземистого цемента, Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Рыщенко Т. Д., Пермяков Ю. В., Красюк К. А. (2014)
Дістанов В. Б. - Синтез та дослідження похідних карбонових кислот – потенційних біологічно активних речовин. 2. Дослідження біологічної активності деяких похідних 4-мор-фолінонафталіміду в якості флуоресцентних зондів, Рошаль О. Д., Дюбко Т. С., Фалалєєва Т. В. (2014)
Дистанов В. Б. - Повышение прочности и плотности стеклобетона, Токарев М. Н., Наливайко Т. Т. (2014)
Дрючко О. Г. - Використання особливостей поведінки структурних компонентів рзе-вмісних водно-сольових систем у підготовчих процесах формування багатокомпонентних оксидних функціональних матеріалів (2014)
Ивахненко И. А. - Об автоматизации проектирования технических устройств, Ивахненко Т. Н. (2014)
Кравченко В. П. - Измельчение горных пород в аспекте тайн технологий сооружения египетских пирамид, Ганкевич В. Ф. (2014)
Кричковская Л. В. - Антиоксидантная активность некоторых природных антиоксидантов, Мироненко Л. С., Бондакова М. В., Марченко В. С., Шумакова А. С., Федоренко К. Ю.  (2014)
Крыжановский А. В. - Специфика перевозки никелевой руды навалом (2014)
Надутый В. П. - Теоретическая оценка механизма классификации тонких магнитовосприимчивых материалов, Челышкина В. В., Сухарев В. В. (2014)
Перевислов С. Н. - Жидкофазно-спеченные керамические материалы на основе карбида бора (2014)
Прядко Н. С. - Имитационная модель кинетики тонкого измельчения материалов, Саксонов Г. М., Терновая Е. В. (2014)
Рассоха А. Н. - Современная технология обучения специалистов по производству цементно-сырьевых смесей, Сендеров А. А., Дмитренко И. В. (2014)
Сафаралиев Г. К. - Высокоплотные керамические материалы на основе карбида кремния с добавками нитрида алюминия, Шабанов Ш. Ш., Кардашова Г. Д., Ахмедов Р. Р. (2014)
Семченко Г. Д. - Вплив комплексного модифікатора на властивості периклазовуглецевих матеріалів із вмістом 15 – 20 % графіту, Повшук В. В., Борисенко О. М., Старолат О. Є. (2014)
Фон Лаар К. - Новые полифункциональные анти-граффити-системы, Лесных Н. Ф., Шоманн М., Федоренко Е. Ю. (2014)
Франчук В. П. - Особенности расчетов технологического оборудования, работающего в виброударном режиме нагружения, Анциферов А.В. (2014)
Хоменко О. С. - Вивчення процесів ущільнення прес-порошків з високою вологістю, Миршавка О. О., Васьковский Р. К., Михальска Л. В., Палагут В. В. (2014)
Штефан Е. В. - Определение структурно-механических и реологических свойств дисперсных материалов, Рындюк Д. В., Блаженко С. И. (2014)
Христич Е. В. - Разработка технологии и оснастки для изготовления сегнетомагнитных композитных структур на основе титанатов стронция и бария, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М., Резинкин О. Л., Ревуцкий В. И., Понуждаева Е. Г., Сосина Е. В., Леденев В. В., Кобзин В. Г. (2014)
Шабанова Г. Н. - Оптимизация вида и количества комплексной добавки, повышающей прочностные характеристики портландцементного камня, Шумейко В. Н., Рыщенко И. М., Миргород О. В., Лигезин С. Л. (2014)
Шапорев П. В. - Эффективный способ очистки сульфомагниевых и хлормагниевых растворов от ионов железа и марганца в производстве оксида магния, Питак И.В., Шапорев В. П. , Шестопалов А. В.  (2014)
Черняк Л. П. - Питання використання червоного шламу в технології будівельної кераміки (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях характеристик поверхностной энергии у некоторых материалов, содержащих элементы IV – VI групп (2014)
Осипов А. Д. - О зависимостях температур изменения напряжений течения у некоторых элементов IV группы и других характеристик (2014)
Билько М. В. - Оценка защитного действия антиоксидантов на антоцианы розовых столовых виноматериалов (2015)
Бобух А. А. - Двухшаговый адаптивный алгоритм идентификации нестационарных объектов, Дзевочко А. М., Подустов М. А., Кравченко А. С. (2015)
Волобуев М. Н. - Kомпьютерный расчет равновесного состава многокомпонентного раствора, Мигущенко Р. П., Синческул A. Л., Крамаренко А. В. (2015)
Хитрова І. В. - Удосконалення технології очистки стічних вод заводів з виробництва сиру, Пашкіна І. В., Глядя К. С. (2015)
Дубовец А. Н. - Способы модернизации щелевых регуляторов расхода жидких сред, Литвиненко И. И., Подустов М. А., Литвиненко Е. И. (2015)
Іванченко А. В. - Інтенсифікація технології одержання біогазу та комплексних добрив з осадів міських стічних вод, Бєлянська О. Р. (2015)
Казаков В. В. - Механизм образования наноактивных комплексов Rh-Pd катализатора очистки СО2 в производстве карбамида (2015)
Королянчук Д. Г. - Композиционные электролитические покрытия на основе меди с углеродными наноматериалами, Нефёдов В. Г., Букатина М. Р., Щебельская М. П., Захаров В. Д., Ваганов В. Е. (2015)
Крючкова Е. Ю. - Исследование свойств гранулированного теплоизоляционного материала на основе жидкого стекла и различных наполнителей, Рымар Т. Э. (2015)
Литвиненко Е. И. - Управление процессом приготовления сахарного сиропа при производстве кваса, Быканов С. Н., Литвиненко А. А., Бабкина И. В. (2015)
Носенко Т. Т. - Косметична олія для очищення шкіри, Волощенко Т. О., Сідоренко Т. В. (2015)
Саенко С. Ю. - Получение ультрадисперсных алюмооксидных порошков, модифицированных добавками нанодисперсного диоксида циркония (2015)
Салей А. А. - Термодинамический анализ реакций в системе Si – Cа(OH)2 – H2O, Снежко Л. А., Сигунов А. А., Кравченко Т. В., Хмарская Л. А., Кононович М. М. (2015)
Самойленко Н. М. - Громадська активність населення міст та роль в ній екологічної інформації, Рассоха О. М., Аверченко В. І., Мамедова О. О. (2015)
Себко В. В. - Контроль температуры масличного сырья в процессе тепловой обработки, Бабенко В. Н., Тихомирова Т. С., Петухова К. А., Минкова А. К. (2015)
Семченко Г. Д. - Оптимізація складу комплексного антиоксиданту, Бражник Д. А., Повшук В. В., Рожко І. М., Старолат О. Є. (2015)
Унковская В. В. - Изучение свойств теплоизоляционных материалов холодной поризации на основе жидкостекольного гранулята, Рымар Т. Э. (2015)
Шкуропатенко В. А. - Получение керамических матриц на основе пирохлора Gd2Zr2O7, Тарасов Р. В., Лобач К. В., Степина В. В., Миронова А. Г., Одейчук М. А. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Винниченко В. И. - Энергосберегающая технология производства силикатных изделий, Крот А. Ю., Виценко Н. Ю. (2016)
Винниченко В. И. - Термодинамическая оценка возможности протекания реакций силикатообразования в системах Аl2O3•2SiO2•2H2O – CaCO3 – MgCO3 и Аl2O3•2SiO2•2H2O – CaCO3 – MgCO3 – С, Виценко Н. Ю., Рязанов А. Н. (2016)
Шумейко В. Н. - Электрокинетические и микроструктурные особенности гидратации портландцемента в присутствии добавок в воде затворения, Шабанова Г. Н., Логвинков С. М., Корогодская А. Н., Нагорный А. О. (2016)
Доценко О. О. - Екологічно безпечна технологія очистки шахтних вод шахти "Любельська" № 1 - 2, Бабаєв М. В. (2016)
Бобух А. О. - Синтез адаптивних методів керування технологічними об'єктами хімічної промисловості, Дзевочко О. М., Подустов М.О., Переверзєва А. М. (2016)
Винниченко В. И. - Переработка фосфогипса в полугидрат сульфата кальция, Супряга Н. Н. (2016)
Гринь Г. И. - Энергетические методы фиксации атмосферного азот, Кузнецов П. В., Филенко О. Н., Гринь С. А. (2016)
Волошина Л. І. - Параметри пористості SІO2-матриць, отриманих золь-гель методом, Беспалова І. І., Вягін О. Г., Малюкін Ю. В. (2016)
Гриднева Т. В. - Получение аморфного диоксида кремния повышенной чистоты из рисовой шелухи, Кравченко А. В., Барский В. Д., Рябик П. В. (2016)
Байрачний Б. І. - Дослідження впливу природи електродного матеріалу на параметри електросинтезу водню, Желавська Ю. А., Вороніна О. В., Ковальова А. А. , Руденко Н. А. (2016)
Герман Е. Є. - Використання нечіткого регулятору в системі управління карбонізації у содовому виробництві, Шутинський О. Г., Маковоз О. М. (2016)
Ивашура М. Н. - Геометро-топологический анализ базовых физико-химических систем для получения композиционных материалов с кобальтовой или никелевой матрицей и корундовым волокном (2016)
Самойленко С. О. - Дослідження морфології оксидних плівок сформованих двохстадійним анодуванням алюмінію в оксалатному та цитратному електролітах, Шмигарьов Ю. М., Бровін О. Ю., Тичина В. Й. (2016)
Смірнова О. Л. - Кінетика катодного відновлення міді в кислих тіокарбамидно-цитратних електролітах, Рутковська К. С. (2016)
Смирнова О. Л. - Анодные процессы на серебряном электроде в кислых тиокарбамидно цитратных растворах, Беляк М. А. (2016)
Тесленко А. А. - Горючие газы, пары горючих жидкостей в химической технологии и безопасность людей, Калашников А. А. (2016)
Тульский Г. Г. - Влияние каталитически активных покрытий на свойства газодиффузионного электрода, Терещенко А. А., Тульская А. Г., Березовский И. С. (2016)
Хитрова І. В. - Дослідження можливості використання природного мезопористого вугілля Львівсько-Волинського родовища в якості дешевого адсорбенту, Криворучко О. С. (2016)
Шкуропатенко В. А. - Получение нанопорошка состава 85 вес. % Al2O3 + 15 вес. % ZrO2 (Y2O3) методом совместного осаждения (2016)
Башта А. В. - Вплив фізичних полів на характеристики міцності конструкційних матеріалів (2017)
Січевий О. В. - Порівняльна оцінка активованих вугіль в процесах сорбції нафтопродуктів легкої та середньої фракцій, Левицька О. Г., Долженкова О. В., Золотько О. В. (2017)
Автомонова В. О. - Рециклінг відходів виробництва та брухту бетонних конструкцій як центральна ланка концепції екологізації заводів ЗБК, Власенко В. В., Зайцева К. О., Кривільова С. П. (2017)
Білоус Т. А. - Обґрунтування вибору робочих концентрацій оцтової кислоти для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти, Тульський Г. Г., Корогодська А. М., Подустов М. О. (2017)
Ginkul A. P. - Decreasing of threats to the condition of environment of Turkmenistan at the hydrocarbon and mineral raw materials mining, Krivileva S. P. (2017)
Дрючко О. Г. - Хімічні перетворення і властивості проміжних фаз у багатокомпонентних РЗЕ-вмісних системах нітратних прекурсорів у ході оброблення з тепловою активацією, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2017)
Кривільова С. П. - Композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і ZrO2, призначені для використання в напружених частинах скелету (2017)
Зінченко М. Г. - Оптимізація екструзійного процесу отримання сухих харчових продуктів з крахмалевмісної сировини, Пономаренко Е. Д., Манжай М. А. (2017)
Логвинков С. М. - Сравнительный анализ экологических рисков от эмиссии аммиака при производстве и эксплуатации бетонных изделий, Попенко Г. С., Шабанова Г. Н., Шумейко В. Н. (2017)
Рымар Т. Э. - Изучение влияния поверхностно-активных веществ на свойства жидкостекольных теплоизоляционных материалов (2017)
Михайлова Є. О. - Хімічне осадження карбонату кальцію різних кристалічних модифікацій, Мороз М. О., Сінческул О. Л. (2017)
Мартыненко В. В. - Влияние температуры термообработки на фазовый состав и структуру образцов из набивной массы на основе ZrO2, стабилизированного комбинированной добавкой СаО и MgO, на фосфатной связке, Примаченко В. В., Шулик И. Г., Шишковский Д. А., Варганов В. В., Карякина Э. Л., Тишина Т. Г., Терлецкая Н. К. (2017)
Рищенко М. І. - Об’ємне забарвлення клінкерної цегли з використанням техногенної сировини, Федоренко О. Ю., Білостоцька Л. О., Дайнеко К. Б., Полухіна К. С. (2017)
Шабанова Г. Н. - Термодинамическая оценка реакций антиоксидантнов Al, SіC, Nі, протекающих в периклазоуглеродистых огнеупорах до температур 1000 К, Повшук В. В., Бражник Д. А. (2017)
Корогодская А. Н. - Термодинамические константы некоторых соединений системы CaO – CoO – Al2O3, Шабанова Г. Н., Левадная С. В., Школьникова Т. В. (2017)
Єрмоленко І. Ю. - Електроосадження тернарних покриттів Fe-Co-W з цитратного електроліту, Ведь М. В., Сахненко М. Д. (2017)
Байрачний Б. І. - Використання відновлюваних джерел енергії в електросинтезі водню без виділення кисню, Желавська Ю. А., Бондаренко Л. М., Руденко Н. О., Желавський C. Г. (2017)
Білоус Т. А. - Обґрунтування складу електроліту для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти, Тульський Г. Г., Матрунчик О. Л. (2017)
Буц Ю. В. - Моделювання ризику ураження пожежами лісових екогеосистем у Харківському регіоні (2017)
Ведь М. В. - Використання змішаних оксидів кобальту і алюмінію для внутрішньо циліндрового каталізу, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Горохівський А. С., Галак О. В. (2017)
Дерібо С. Г. - Особливості анодної поведінки срібла і його ювелірних сплавів у розчинах на основі роданіда калію, Артеменко В. М., Лещенко С. А., Корогодська А. М. (2017)
Диаб Х. М. - Выбор электродных материалов для электрохимической стабилизации воды, Тульский Г. Г., Муратова Е. Н., Тульская А. Г. (2017)
Логвинков С. М. - Муллит и соединения группы силлиманита в технологии керамики и огнеупоров, Остапенко И. А., Шабанова Г. Н., Корогодская А. Н., Цапко Н. С., Борисенко О. Н. (2017)
Майзеліс А. О. - Властивості покриттів сплавом цинк-нікель, осаджених при надграничних густинах струму, Артеменко В. М., Любімов А. І. (2017)
Кравченко О. В. - Термохімічна поведінка саморозігріваючих систем на основі піролізного заліза в присутності багатоатомних спиртів, Пантелеймонов Р. А., Першина К. Д. (2017)
Подустов М. О. - Аналіз процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі методом математичного моделювання, Дзевочко А. І., Лисаченко І. Г., Дзевочко О. М. (2017)
Самойленко С. О. - Вплив механічної обробки поверхні сплаву АМГ на поведінку анодних оксидних плівок, Гомозов В. П., Дерібо С. Г., Білоус Т. А. (2017)
Смірнова О. Л. - Електролітичне осадження срібних і золотих покрить із комплексних електролітів на основі органічних лігандів, Юсов В. І., Шитов В. С. (2017)
Хитрова І. В. - Утилізація гідролізного лігніну в якості структуруючої добавки при виготовленні вуглець-металевих композиційних систем, Новожилова Т. Б. (2017)
Шульга И. В. - Исследование получения синтез-газа для производства аммиака и метанола, Гринь Г. И., Кутовой Д. С., Эйхман В. А., Зеленский О. И. (2017)
Щукіна Л. П. - Технологічна якість пегматитів ДП "Шпат" як флюсуючої сировини для виробництва керамограніту, Богданова К. Б., Пилипчатін О. В., Колесник Є. В., Тихомирова М. В. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Дрючко О. Г. - Фізико-хімічне охарактеризування координаційних нітратів рзе і лужних металів – прекурсорів оксидних поліфункціональних матеріалів, Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Коробко Б. О. (2018)
Білоус Т. А. - Обґрунтування вибору промоторів утворення пероксо−груп для електрохімічного синтезу пероксиоцтової кислоти, Тульська А. Г., Шахін І. Х., Самойленко С. О. (2018)
Майзеліс А. О. - Умови формування цинк-нікелевого сплаву з аміакатно-гліцинатного електроліту низької концентрації, Артеменко В. М. (2018)
Рутковська К. С. - Застосування газодифузійного катоду в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію, Тульский Г. Г., Сінкевич І. В., Артеменко В. М. (2018)
Авіна С. І. - Дослідження впливу складу вихідної газової суміші на утворення ціаністого водню, Гринь Г. І., Школьнікова Т. В. (2018)
Григоров А. Б. - Вплив в'язкості базової оливи на показники якості рециклінгових пластичних мастил (2018)
Селіхов Ю. А. - Інтеграція теплообміну світлопрозорих покриттів в сонячній енергетиці, Коцаренко В. О., Рябова І. Б., Гапонова О. О. (2018)
Шабанова Г. Н. - Уточнение строения системы CaO – Al2O3 – CoO, Корогодская А. Н., Левадная С. В. (2018)
Лещенко С. А. - Шляхи скорочення водоспоживання у гальванічному виробництві, Артеменко В. М., Дерібо С. Г., Смірнова О. Л., Лучник Г. С., Загородніх Н. В. (2018)
Матрунчик О. Л. - Анодні процеси в водних розчинах диметилсульфоксиду, Дерібо С. Г., Байрачний В. Б., Подушка Т. О. (2018)
Карандашов О. Г. - Розробка хімічно-стійких епоксидних клеїв для монтажу склопластикових труб, Авраменко В. Л., Підгорна Л. П., Дегтярь В. В. (2018)
Орешкин Д. А. - Технология изготовления композитной арматуры периодического профиля, Чемуранов В. А., Близнюк А. В. (2018)
Ненастина Т. А. - Электрокаталитическое окисление метанола на тернарных сплавах кобальта, Ведь М. В., Сахненко Н. Д., Проскурина В. О., Ермоленко И. Ю. (2018)
Сачанова Ю. І. - Базові характеристики комплексних цитратних електролітів на основі заліза (ІІІ) для отримання тонкошарових гальванічних покривів, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Єрмоленко І. Ю. (2018)
Савенков А. С. - Дослідження азотно-фосфорних розчинів, Рищенко І. М., Соловей Л. В., Семенцова Т. Ю. (2018)
Штефан В. В. - Вольтамперометрія осадження сплаву Со–Мо, Єпіфанова А. С., Кобзєв О. В., Метеньканич М. М. (2018)
Шабанова Г. Н. - Обоснование возможности использования отходов в технологии тампонажных цементов, Корогодская А. Н., Девятова Н. Б. (2018)
Некрасов П. О. - Математичне моделювання властивостей жирових систем з нульовим вмістом транс-ізомерів, Гудзь О. М., Созоник В. В. (2018)
Беляновская Е. А. - Адсорбционные холодильные установки на основе композитных адсорбентов "силикагель – сульфат натрия", Пустовой Г. Н., Сухой К. М., Коломиец Е. В., Сухой М. П. (2018)
Білоус Т. А. - Адсорбція оцтової кислоти та промоторів утворення пероксо-груп на платині при високих анодних потенціалах, Тульський Г. Г., Шахін І. Х., Кротінова К. М. (2019)
Водолажченко С. А. - Электрохимический синтез пористого кристаллического оксида тантала, Ляшок Л. В., Дерибо С. Г., Гомозов В. П. (2019)
Попенко Г. С. - Датчик рН з частотним виходом для екологічного контролю води, Белікова Т. Б., Шумейко В. М. (2019)
Авіна С. І. - Одержання та властивості керамічних пігментів на основі відпрацьованих каталізаторів, Привалова Г. С., Кобзєв О. В., Штепа В. Д. (2019)
Махлай К. А. - Очистка сточных вод убойного цеха птицефабрики коагуляцией, Цейтлин М. А., Райко В. Ф. (2019)
Гумницький Я. М. - Термодинаміка, статика і кінетика сорбції на природних сорбентах, Сабадаш В. В. (2019)
Андрущенко О. О. - Електрохімічне формування тонких інтерференційно-забарвлених оксидних плівок на сплаві Ti6Al4V в сульфатному електроліті, Пилипенко О. І. (2019)
Дрючко О. Г. - Умови утворення і фізико-хімічна характеристика літієвих координаційних нітратів лантаноїдів Li3L|N2(NO3)9|∙3H2O (LN – LA–ND), Стороженко Д. О., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О., Ханюков В. О., Китайгора К. О. (2019)
Рутковська К. С. - Методологія активації пористих графітових електродів, Тульська А. Г., Сінкевич І. В., Бровін О. Ю., Білозьоров О. Ю. (2019)
Масалітіна Н. Ю. - Розробка нових форм каталітичних елементів в реакторах окиснення амоніаку з нерухомим зернистим шаром, Савенков А. С., Близнюк О. М., Огурцов О. М., Клещев М. Ф. (2019)
Артеменко В. М. - Застосування сплаву цинк-нікель в технології цинкування, Майзеліс А. О. (2019)
Гармаш Б. К. - Вдосконалення технологічної схеми виробництва стабілізованого та промотованого каталізатора середньотемпературної конверсії оксида вуглицю, Білецька Є. С. (2019)
Махлай К. А. - Закономерности коагуляции сточных вод птицефабрик с различным составом стоков, Цейтлин М. А., Райко В. Ф. (2019)
Сахненко М. Д. - Керування складом і властивостями бінарних і тернарних електролітичних вольфрамвмісних покривів, Ведь М. В., Єрмоленко I. Ю., Каракуркчі Г. В., Яр-Мухамедова Г. Ш. (2019)
Каракуркчі Г. В. - Вплив тривалості пео на морфологію та міцнісні характеристики покриттів, Богданова К. Б., Сахненко М. Д., Ведь М. В. (2019)
Логвинков С. М. - Гидроизоляционно-декоративная штукатурка для бетонных резервуаров, Шабанова Г. Н., Кобзин В. Г., Корогодская А. Н., Шумейко В. Н., Фишер Х.-Б. (2019)
Дістанов В. Б. - Гідразони і формазани – дослідження і технологія, Мироненко Л. С., Фалалєєва Т. В., Породнов А. А., Голубенко Є. А. (2019)
Авраменко В. Л. - Дослідження процесів рециклінгу змішаних відходів споживання термопластів та впровадження виробів на їх основі в промисловість, Близнюк О. В., Підгорна Л. П., Черкашина Г. М., Рассоха О. М., Коломеєць Т. В. (2019)
Кричковська Л. В. - Пошуки сорбентів для елюації нафтопродуктів з води, Єлнаггар Є. А., Дубоносов В. Л. (2019)
Шабанова Г. М. - Мікроскопія клінкеру модифікованого глиноземного цементу, КорогодсЬка А. М., Гапонова О. О., Ворожбіян Р. М. (2019)
Міхедькіна О. Й. - Cинтез та дослідження похідних піролу в якості стимуляторів росту на насінні зернових культур, Перетятько І. В., Мельник І. І., Анан’єва В. В., Циганков О. В. (2019)
Булавин В. И. - Ближняя сольватация ионов тетраалкиламмония в этиленгликолеи в воде, Вьюнник И. Н., Крамаренко А. В., Русинов А. И., Минаков В. А. (2019)
Сміян О. Д. - Фрактографічні ознаки гігациклової втоми та наводнювання тривалоексплуатованих теплотривких сталей, Студент О. З. (2020)
Винар В. А. - Вплив температури і тиску вуглекислого газу на корозію та корозійно-механічне руйнування трубних сталей у модельній пластовій воді, Василів Х. Б., Рацька Н. Б., Івашків В. Р., Чучман М. Р., Дацко Б. М. (2020)
Звірко О. І. - Вплив особливостей структури сталей обсадних труб на їх механічні властивості та водневу крихкість, Цирульник О. Т., Дзіоба І., Крет Н. В., Ліпєц С. (2020)
Герцик О. М. - Корозійна тривкість модифікованих аморфних сплавів на основі заліза у сульфатній кислоті, Ковбуз М. О., Гула Т. Г., Корній С. А., Єзерська О. А., Пандяк Н. Л. (2020)
Zhigang Liu - Математичне моделювання нагромадження пошкоджень в умовах повзучості та корозійного розтріскування конструкційних матеріалів, Чепіль О. Я., Сапужак Я. І. (2020)
Скобло Т. С. - Ознаки деградації карбідних фаз у хромонікелевому чавуні за температур експлуатації прокатних валків, Клочко О. Ю., Сідашенко О. І., Белкін Й. Л., Автухов А. К., Мальцев Т. В., Дерябкіна Є. С., Колпаченко Н. М. (2020)
Коноваленко І. В. - Класифікація поверхневих технологічних дефектів у металопрокаті за допомогою глибокої нейронної мережі, Марущак П. О. (2020)
Бліхарський Я. З. - Оцінювання міцності і деформативності термозміцненої арматури, Максименко О. П. (2020)
Усов В. В. - Вплив виду деформації й текстури на пошкоджуваність та механічні властивості магнієвого сплаву ZE10, Шкатуляк Н. М., Савчук О. С., Рибак Н. І. (2020)
Ghazvinloo H. R. - The numerical modeling of heat-affected zone in GMAW process, Honarbakhsh-Raouf A. (2020)
Бабаченко О. І. - Сталь для залізничних рейок з поліпшеними експлуатаційними властивостями, Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Сафронова О. А. (2020)
Студент М. М. - Підвищення функціональних характеристик покриттів, отриманих методом твердого анодування алюмінієвих сплавів, Погрелюк І. М., Чумало Г. В., Гвоздецький В. М. (2020)
Нестеренков В. М. - Підвищення опору втомі з'єднань алюмінієвого сплаву 7056-Т351, отриманих електронно-променевим зварюванням, Мотруніч С. І., Берднікова О. М., Клочков І. М., Половецький Є. В. (2020)
Стечишин М. С. - Фізико-хімічні властивості карбоазотованої сталі ХВГ, Скиба М. Є., Стечишина Н. М., Соларьов О. О., Калнагуз О. М. (2020)
Подгурська В. Я. - Вплив відновлювального середовища на структуру і фізико-механічні властивості кераміки системи ZrO2–Y2O3–Al2O3–NiO–CuO, Василів Б. Д., Осташ О. П., Даніленко І. А., Шило А. В., Бурховецький В. В. (2020)
Мечник В. А. - Вплив порошку СrB2 на фізико-механічні властивості композитів Fe–Cu–Ni–Sn, спечених вакуумним гарячим пресуванням, Колодніцький В. М., Закієв І. М., Закієв В. І., Ігнатович С. Р., Ісонкін О. М. (2020)
Кублій В. З. - Властивості фаз та сплавів системи Mo–Ni–B в області Ni–MoNi–Mo2NiB2–Ni2B, Уткін С. В., Бондар А. А., Ремез М. В. (2020)
Масюк А. С. - Вплив фосфатів кальцію на морфологію та властивості полілактидних композитів, Левицький В. Є., Кисіль Х. В., Катрук Д. С., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2020)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2020 (2020)
Authors' index (2020)
Крищишин-Дилевич А. П. - Синтез та вивчення біологічної активності поліциклічних 1-тіоксо-9,10a-дигідропіроло|3,4-b|карбазол-3,10-діонів (2020)
Чуловська З. І. - Синтез і дослідження протизапальної активності деяких тіазоло|4,3-b|хіназолінів , Драпак І. В., Чабан І. Г., Нєктєгаєв І. О. (2020)
Цикало Т. О. - Дослідження фенольних сполук рижію посівного (camelina sativa (l.) Crantz) та рижію дрібноплодого (camelina microcarpa andrz.), Тржецинський С. Д. (2020)
Мельник Г. М. - Удосконалення складу екстемпоральної суспензії з вісмуту нітратом основним для застосування в гастроентерології – теоретичне обґрунтування, Ярних Т. Г., Юр'єва Г. Б. (2020)
Вронська Л. В. - Дослідження щодо стандартизації чорниці пагонів за вмістом гідроксикоричних кислот (2020)
Грошовий Т. А. - Порівняльний аналіз асортименту м'яких лікарських засобів на фармацевтичному ринку України, Блажко І. В., Ширко А. Ю., Павлюк Б. В., Чубка М. Б. (2020)
Паламар А. О. - Огляд фармацевтичного ринку антианемічних препаратів в Україні, Клюйко А. А., Паліброда Н. М., Богдан Н. С., Ткачук О. Ю., Шпичак О. С. (2020)
Лебедь С. О. - Оцінка ефективності боротьби з фальсифікацією лікарських засобів в україні: погляд фахівців аптечних закладів, Немченко А. С., Пасічник М. Ф. (2020)
Малюванчук С. В. - Дослідження антимікробної активності водно-етанольних витягів із трави горлянки повзучої (Ajuga reptans L.), Куцик Р. В., Грицик А. Р. (2020)
Ханик Н. Л. - Тенденції фармакоепідеміології ревматоїдного артриту, Левицька О. Р., Білущак Г. І., Городецька І. Я., Ханик Т. Я. (2020)
Левицька О. Р. - Описове проєктування управління якістю медичної допомоги хворим із гострими порушеннями мозкового кровообігу в частині фармакотерапії (2020)
Котвіцька А. А. - Визначення місця фармацевтичного права в сучасній системі права України, Кубарєва І. В., Волкова А. В., Болдарь Г. Є., Черкашина А. В. (2020)
Світлій пам'яті Новікова Володимира Павловича (2020)
Фещенко Ю. І. - Aдаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень, Гаврисюк В. К., Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О. (2020)
Мостовой Ю. М. - Tромбоемболія легеневої артерії (тела) та захворювання органів дихання. ключові положення рекомендацій 2019 року щодо ведення пацієнтів з тела (ERS/ESC), Данілевич Т. Д., Слепченко Н. С., Цимбалюк Н. В. (2020)
Iрина Aнатоліївна Kозачук (1957–2020) (2020)
Порівняльний аналіз профілю ефективності та безпеки ердостеїну, карбоцистеїну та n-ацетилцистеїну при хронічному обструктивному захворюванні легень (за матеріалами статті Rogliani P, Matera MG, Page C, et al. Efficacy and safety profile of mucolytic/ antioxidant agents in chronic obstructive pulmonary disease: a comparative analysis across erdosteine, carbocysteine, and n-acetylcysteine. Respiratory research. 2019;20:104) (2020)
Професору Сергію Вікторовичу Зайкову — 60 років (2020)
Гаврисюк В. К. - Kлиническая модель фенотипа пациента с рецидивирующим саркоидозом легких, Меренкова Е. А., Власова Н. А., Быченко О. В. (2020)
Журило О. А. - Cпосіб видової ідентифікації нетуберкульозних мікобактерій при наявності кислотостійких мікобактерій в мокротинні хворого, Барбова А. І., Трофімова П. С., Миронченко С. В., Сладкова Л. М. (2020)
Опанасенко М. С. - Kлінічний випадок хвороби Kастлемана, Конік Б. М., Ліскіна І. В., Терешкович О. В., Леванда Л. І., Загаба Л. М., Шамрай М. Ю. (2020)
Опанасенко М. С. - Bипадок запальної міофібробластичної пухлини легені у дитини, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Леванда Л. І., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Шамрай М. Ю. (2020)
Титул, contents (2020)
Denysenko V. - Donetsk financial industrial groups consolidation at the turn of the XXI century (2020)
Klapchuk V. - Exploration of ozokerite deposits on the territory of Austrian Galicia: short historical survey, Makaruk I., Novosiolov O., Polyova L. (2020)
Papats A. - Institutions of secondary education in Katerinoslav Province in the early XXth century and learning features (Cases of Katerinoslav male gymnasium and Mariupol Mariinsky female gymnasium) (2020)
Salata O. - Anti-semitic propaganda of Nazi Germany in the occupied territories of Ukraine during 1941-1944 (2020)
Zelinska M. - Historical-theoretical and practical principles of application of discretional powers of the President of Ukraine, Chechel A., Zorina A. (2020)
Hedo A. - Greeks in Odessa (end of the 18th - beginning of the 20th century): historiographical dimension, Sarajeva O. (2020)
Klynina T. - Institutional history of the US State Department: some historiographical orientations (2020)
Hladchenko S. - Mоunira Maya Сharrad (new trends in historical science through the prism of personality) (2020)
Okorokova V. - Development of utopian thought in Ancient China (Eastern Zhou Era): historical and typological analysis (2020)
Занетті Ф. - Вплив сигаретного диму та аерозолю від нагрівання тютюну на стійкість кольору зубної емалі, дентину та композиційних пломбувальних матеріалів, Чжао С., Пен Ц., Пейч М. К., Хенг Д., Рен Я. (2020)
Ступницький Р. М. - Віддалені результати фотополімерної реставрації молярів, Моложанов І. О., Ткачук Н. М., Зволинська А. М., Божик А. А. (2020)
Борисенко А. В. - Дослідження ефективності протизапальної композиції та препарату "Тантум ВердеR" в комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит, Куваєв О. С., Столяр В. Г., Мялківський К. О. (2020)
Furdychko A. - Development features of periodontal tissues inflammatory diseases of nicotine-dependent patients with chronic toxic hepatitis, Ilchyshyn M., Barylyak A., Fedun I., Khoroz L. (2020)
Гончаренко А. В. - Проблеми ідентифікації пародонтопатогенної мікрофлори та можливість їх вирішення за допомогою математичного моделювання ефективного діелектричного відгуку на прикладі S. aureus (референсного штаму), Бургонський В. Г., Миколайчук С. І. (2020)
Леоненко П. В. - Профілактика запалення, болю та втрати висоти маргінальної кісткової тканини на етапі дентальної імплантації та безпосереднього протезування, Кокоєва Ю. В. (2020)
Симоненко Р. В. - Оцінка ефективності застосування еластичної підкладки як засобу для скорочення термінів адаптації до знімних пластинчастих протезів в процесі ранньої ортопедичної реабілітації пацієнтів, Етніс Л. О., Костюк Т. М. (2020)
Ramage G. - Вплив частоти чищення протезів на мікробні та клінічні параметри. Підхід від розробки до впровадження, O’Donnell L., Sherry L., Culshaw S., Bagg J., Czesnikiewicz-Guzik M., Brown C., McKenzie D., Cross L., MacInnes A. (2020)
Дорошенко С. І. - Поширеність зубощелепних аномалій у дітей віком 4–17-ти років, Савонік С. М. (2020)
Ославский А. М. - Опыт использования аппарата "М.S.E." при трансверзальном дефиците верхнечелюстного комплекса, Ославская Т. М. (2020)
Martynenko A. - Statistical analysis of medical time series, Raimondi G., Sotnikova-Meleshkina Zh., Danylenko H., Budreiko N. (2020)
Боброва О. В. - Основні клінічні прояви нервово-психічних ускладнень при токсоплазмозній інфекції та їх неспецифічна профілактика, Міхановська Н. Г., Кривонос К. А. (2020)
Горбаль Н. М. - Особливості фенотипового розподілу лімфоцитів та їх активізаційних маркерів у пацієнтів із інфекцією спричиненою вірусом простого герпесу та системними захворюваннями сполучної тканини, Чопяк В. В., Синенький О. В., Гайдучок І. Г. (2020)
Карпушенко Ю. В. - Клінічні особливості гастроінтестинальних симптомів у дітей з харчовою алергією, Павленко Н. В., Волошин К. В. (2020)
Личко В. С. - Можливості таргетної нейротрофічної терапії при інфаркті головного мозку (2020)
Матвєєнко М. С. - Показники транспорту кисню у гострому та ранньому періодах травматичної хвороби при багатоетапній оперативній корекціїї при політравмі (2020)
Меркулова Т. В. - Особливості зрушень у стані здоров’я та його суб’єктивного сприйняття підлітками при профільному і професійному навчанні (2020)
Пасієшвілі Т. М. - Антиоксидантна система в реалізації синдрому ендотоксикозу в осіб молодого віку при коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби і автоімунного тиреоїдиту (2020)
Побєлєнський К. О. - Порівняльні результати кріодеструкції щитовидної залози у щурів лінії SHR та вістар, Олефіренко О. О., Побєлєнський О. М., Легач Є. І. Побєлєнська Л. А. (2020)
Целік Н. Є - Залежність тривалості інтервалу QT(QTc), від рівня артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Мартиненко О. В., Більченко О. В. (2020)
Цюра О. М. - Рівень комплаєнтності у дітей з хронічною патологією, Шевченко Н. С., Хаджинова Ю. В., Емедже О. Г., Іджех Н. І. Лугова К. О., Левчук Л. П. (2020)
Вереснюк Н. С. - Профілактика репродуктивних порушень у жінок з аномаліями розвитку статевих органів, Пирогова В. І. (2020)
Vovk K. V. - Changes in thyroid hormones in patients with chronic acalculous cholecystitis in the practice of a family doctor, Reznichenko O. G., Vlasenko O. O., Gridnieva S. V., Kratenko G. S. (2020)
Zolotarova T. V. - Clinical course of chronic heart failure with preserved ejection fraction after radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation, Brynza M. S. (2020)
Главатских Т. С. - Особливості клінічного перебігу синдрому фредеріка на тлі коморбідної патології за відсутності адекватної терапії, Шоп І. В., Дериєнко Т. A., Картвелішвілі Г. Ю. (2020)
Kharina K. - Features of the diagnosis of meniere's disease on the example of a clinical case, Shepel V., Sazonova T. (2020)
Hryhorenko L. V. - Influence of drinking water quality on the population health in the hulyaipilskyi rural district (2020)
Булкот Г. В. - Особливості обліку та контролю дебіторської заборгованості на підприємствах, установах, організаціях України, Хукаленко М. В. (2020)
Дробязко С. І. - Криптовалюта як об’єкт бухгалтерського обліку (2020)
Македон Г. М. - Витрати домогосподарств регіонів України: факторний аналіз (2020)
Шостак Ю. П. - Удосконалення методики обліку витрат на виробничому підприємстві (2020)
Табенська О. І. - Туристичний бренд Вінниччини: реалії та перспективи (2020)
Ткаченко С. А. - Формирование многофункциональных теоретических и методологических воззрений подсистемы (функции) интегрированного экономического анализа и оценки, Ткаченко В. А., Ткаченко С. В. (2020)
Зубко Т. Л. - Фінансові інструменти інвестування, Дідківський А. О., Терещенко А. М. (2020)
Гусєв А. О. - Економічний потенціал України та шляхи його реалізації (2020)
Ямненко Т. М. - Правові питання посмертного донорства в Україні, Мельник А. С. (2020)
Ткаченко С. А. - Описание критерия эффективности фунциклирования подсистемы целого хозяйственного анализа (оценки) в функционально развитых методах стратегического менеджмента особенного назначения предприятиями, Ткаченко В. А., Ткаченко С. В. (2020)
Сухонос Ю. С. - Можливості та загрози від прямих іноземних інвестицій Китаю в економіку України (2020)
Селіщев С. В. - Аудиторський ризик та суттєвість у перевірці дотримання принципу безперервності діяльності підприємств (2020)
Піх М. З. - Оцінка розвитку харчових технологій внутрішнього споживчого ринку на основі використання методу нечітких множин, Кайдрович Х. І., Пинда Ю. В. (2020)
Вінник І. Ю. - Правові аспекти становлення та розвитку виборчих систем в Україні (2020)
Ткаченко С. А. - Акцентирование в функционально развитых системах стратегического управления отдельного назначения предприятиями и объединениями особенной функции интегрированного экономического анализа и оценки, Ткаченко В. А., Ткаченко С. В. (2020)
Соловей Н. В. - Проблеми якісної оцінки кредитного портфелю комерційного банку, Скрипниченко І. О. (2020)
Головач В. В. - Товар і власність як предмет та об’єкти бухгалтерського обліку: економічний, правовий і філософський аспекти, Головач Т. А. (2020)
Семенюк О. А. - Класифікація тактичних прийомів проведення допиту (2020)
Крамар О. М. - Тенденції розвитку та структурних змін у кадровому забезпеченні функціонування будівельних підприємств (2020)
Дмитрієва О. І. - Факторні та прогнозні оцінки інноваційного розвитку транспортної інфраструктури (2020)
Гайдаржийська О. М. - Поведінкові фінанси та їх вплив на фінансовий результат діяльності підприємства, Щепіна Т. Г., Масюк І. І. (2020)
Шевченко І. Ю. - Прогнозування економічного ефекту від державного стимулювання внутрішнього попиту на автомобілі (2020)
Ворона А. В. - Глобальні чинники впливу на інноваційний розвиток національної економіки (2020)
Ямненко Т. М. - Аспекти правового регулювання криптовалюти України та країн ЄС (2020)
Завербний А. С. - Особливості програмно-цільового управління гармонійним розвитком підприємств за євроінтеграційних умов, Завербний С. А. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Sacco Ginevri A. - Editorial: New research perspectives in the field of governance and regulation (2020)
Firmansyah A. - Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: Does corporate governance have a role?, Estutik R. S. (2020)
Ali M. M. - Digitization of the emerging economy: An exploratory and explanatory case study (2020)
Aljaloudi J. - Fiscal decentralization in Jordan (2020)
Al-hawatmah Z. - The effect of lending policy on the profitability of commercial banks: Evidence from Jordan, Shaban O. S. (2020)
Grove H. - Stakeholder capitalism strategies and opportunities for corporate governance, Clouse M., Xu T. (2020)
Alqaraleh M. H. - The factors affecting the adherence of Islamic accounting standards AAOIFI in Jordan, Thuneibat N. S. M., Nour A. I. (2020)
Rainero C. - The concept of emotional labour within the boundaries of social responsibility, Modarelli G. (2020)
Ntimba D. I. - Post-1994 labour legislations: An overview of influence on employment relations in emerging markets, Lessing K. F., Swarts I. (2020)
Fauzi F. - Women entrepreneurship in the developing country: The effects of financial and digital literacy on SMEs' growth, Antoni D., Suwarni E. (2020)
Abdel-Azim M. H. - Board of directors' characteristics and bank performance: Evidence from the Egyptian banking sector, Soliman S. (2020)
Berbou H. - The impact of internal governance mechanisms on financial and stock market performance of listed companies: Evidence from an emerging market, Sadqi O. (2020)
Raja K. P. - Rethinking the role of business school in creating corporate managers, Zahid M. A. (2020)
Alhusban A. A. A. - The regulatory structure and governance of forensic accountancy in the emerging market: Challenges and opportunities, Haloush H. A., Alshurafat H., Al-Msiedeen J. M., Massadeh A. A. M., Alhmoud R. J. (2020)
Eltweri A. - The role of culture on the adoption of International Standards on Auditing in the developing countries: An institutional perspective, Faccia A., Cavaliere L. P. L. (2020)
Городецька Т. Б. - Інноваційне оновлення транспортно-експедиторської діяльності підприємства, Іващенко А. Г. (2020)
Лук’янчук О. М. - Особливості використання методів ефективної оцінки конкурентоспроможності підприємства, Волкова Д. В. (2020)
Тур І. Ю. - Вартість здобуття вищої освіти в економіці освіти (2020)
Завражний К. Ю. - Удосконалення класифікації комунікаційних бізнес-процесів промислових підприємств (2020)
Бондаренко О. М. - Шляхи вдосконалення мінімізації дебіторської і кредиторської заборгованості та управління ними, Масюк І. І. (2020)
Булкот Г. В. - Особливості обліку та аналізу кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками на підприємствах, установах, організаціях України, Іванова Л. С. (2020)
Фаізова С. О. - Позитивний імідж, як ключовий фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства, Фаізова О. Л., Гуцалова В. І. (2020)
Adamenko N. - Trust: the creating of the communicative existential space, Oblova L. (2020)
Гарбар Г. А. - Філософія туризму як філософія творчості і креативності у контексті формування конкурентоспроможних орієнтацій гостинності в сучасній Україні (2020)
Корсак К. В. - Популізм і ноопопулізм: мультидисциплінарний аналіз існування і застосування, Пилипенко С. П. (2020)
Kryvega L. - Coronavirus world: attributes of sociality, Zubov V. (2020)
Пунченко О. П. - Вплив COVID-19 на розкол глобалізаційної практики соціосистем, Лазаревич А. А., Лазаревич Н. А. (2020)
Sajtarly I. - Why the poststructuralist refutation of psychoanalysis should not be trusted?, Utiuzh I. (2020)
Бєлоконь К. В. - Аналіз процесу інтеграції екологічної і технічної освіти як запоруки формування екологічного світогляду у фахівців інженерно-технічних спеціальностей, Троїцька О. О., Манідіна Є. А. Матухно О. В. (2020)
Бех В. П. - Система освіти цифрової доби у дискурсі парадигмального прогнозу (2020)
Білобровець Б. В. - Еволюція ідеї культури в історично-часовому контексті (2020)
Bilohur V. - Theoretical methodological sports reflection as a human dimension area of sports activity and possibilities of its humanization in the society, Andriukaitiene R. (2020)
Lekavičius T. - Management of human resources in a sports organisation from the point of view of employees (2020)
Skirmantas S. - Sustainability evaluation of sports events organized in Lithuania, Svagzdiene B. (2020)
Воронкова В. Г. - Філософія державного управління: синергетична методологія дослідження, Олексенко Р. І. (2020)
Ortina G. - Human capital concept in the digitalization environment (2020)
Череп А. В. - The concept of creative digital technologies in the tourism business in the conditions of digitalization, Воронкова В. Г., Андрюкайтене Р., Нікітенко В. О. (2020)
Наші автори (2020)
Вимоги до оформлення наукових статей (2020)
Гусєв А. О. - Проблема структурного безробіття на сучасному етапі розвитку ринку праці в Україні (2020)
Борщ В. І. - Управління брендом сучасної організації як чинник її конкурентоспроможності, Кліменко В. (2020)
Бондаренко О. М. - Аудит необоротних активів на авіаційному підприємстві, Чайковська Т. С. (2020)
Коваленко А. Б. - Особливості управління ризиками посередницького підприємства, Коваленко О. М., Станіславик О. В. (2020)
Ляховська О. В. - Виробництво молока та молочних продуктів в Україні: тенденції та перспективи (2020)
Луценко І. В. - Страхування підприємницьких ризиків, Яковенко С. Л. (2020)
Поліщук О. В. - Поняття витрат, їх економічний зміст, фактори впливу на витрати (2020)
Белікова Т. В. - Методи аналізу якості кредитного портфеля банку, Пушкіна М. С. (2020)
Матківська Т. Я. - Аудит грошових коштів: організація проведення, проблеми та вдосконалення, Бондаренко О. М. (2020)
Будякова А. В. - Особливості застосування аутсорсингу в системі управління персоналом (2020)
Фатєєва А. В. - Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою (2020)
Головач В. В. - Теорія подвійного запису в бухгалтерському обліку, Головач Т. А. (2020)
Маковець О. П. - Ризики інвестування у галузі інформаційних технологій (2020)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2019 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Федірко П. А., Талько В. В., Янович Л. А. (2020)
Афанасьєв Д. Є. - Одонтологічні ефекти іонізуючого випромінювання (огляд), Любарець С. Ф. (2020)
Кожухов С. М. - Серцево-судинні ускладнення, асоційовані з променевою терапією (огляд літератури), Базика О. Є., Довганич Н. В., Яринкіна О. А., Тхор Н. В. (2020)
Косякова Г. В. - Радіаційне ураження нервової системи і ендоканабіноїди, Чумак С. А., Бердишев А. Г., Пінчук І. Я., Гула Н. М., Чумак А. А. (2020)
Логановський К. М. - Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання. Частина I. Цереброофтальмологічні ефекти опромінення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Федірко П. А., Куц К. В., Мараззіті Д., Антипчук К. Ю., Перчук І. В., Бабенко Т. Ф., Логановська Т. К., Колосинська O. O., Крейніс Г. Ю. (2020)
Сухіна О. М. - Пізня променева токсичність після радикальної радіотерапії раку геніталій, Немальцова К. В., Панов О. В. (2020)
Чумак В. В. - Використання антропоморфних гетерогенних фізичних фантомів для валідації розрахункової дозиметрії персоналу та пацієнтів, Петренко Н. П., Баханова О. В., Волоський В. М., Трескунова Т. В. (2020)
Базика Д. А. - Результати ЛВЛ-моніторингу пожежних, що були задіяні у гасінні лісової пожежі в зоні відчуження ЧАЕС у квітні-травні 2020 року, Федірко П. А., Василенко В. В., Колосинська О. О., Ярошенко Ж. С., Курята М. С., Крамаренко М. С., Задорожна Г. М., Берковський В. Б., Ратія Г. Г. (2020)
Василенко В. В. - Комплексний радіаційно-гігієнічний моніторинг окремих населених пунктів Київської області у 2019 році, Задорожна Г. М., Курята М. С., Литвинець Л. О., Новак Д. В., Іскра Н. І., Міщенко Л. П. (2020)
Гунько Н. В. - Інтегральне оцінювання демографічного стану радіоактивно забруднених територій України, Короткова Н. В. (2020)
Павленко Т. О. - Рівні опромінення населення України в контексті плану дій щодо зменшення рівнів радону в повітрі приміщень, Сердюк А. М., Оперчук А. П., Аксьонов M. В., Фризюк M. А., Тарасюк О. Є., Федоренко О. В., Михайленко О. В. (2020)
Пінчук І. Я. - Дослідження cуїцидальної поведінки у ветеранів Операції об’єднаних сил на Сході України і ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Болтоносов С. В., Атаманчук Н. В., Степанова Н. М., Ячник Ю. В., Вітренко A. О., Гунько Н. В., Логановський К. М. (2020)
Прилипко В. А. - Екологічні детермінанти у формуванні ставлення населення до розвитку атомної енергетики, Морозова М. М., Бондаренко І. В., Пелюх О. О., Озерова Ю. Ю. (2020)
Присяжнюк А. Є. - Захворюваність на злоякісні новоутворення мешканців малих забруднених радіонуклідами територіальних одиниць Чорнобильського регіону у віддаленому післяаварійному періоді, Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Базика Д. А., Федоренко З. П., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Троцюк Н. К., Хухрянська О. М., Даневич С. А. (2020)
Талерко М. М. - Реконструкція радіоактивного забруднення території України йодом-131 в початковий період Чорнобильської аварії з використанням чисельної моделі WRF, Лев Т. Д., Дроздович В. В., Масюк С. В. (2020)
Бойко Р. В. - Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених з однаковою потужністю у летальній і нелетальній дозах, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2020)
Войтенко Г. М. - Перспективи створення засобів радіозахисної дії на основі композицій природних поліфенольних сполук і полісахаридів, Калашніков А. А., Курділь Н. В., Савицький В. Л., Устінова Л. А., Луценко О. Г. (2020)
Коркушко О. В. - Застосування кверцетину для корекції порушень функціонального стану ендотелію судин (клініко-експериментальне дослідження), Горбань Є. М., Бондаренко О. В., Антонюк-Щеглова І. А., Наскалова С. С., Паршиков О. В., Утко Н. О., Гавалко А. В., Шатило В. Б., Дужак Г. В. (2020)
Красносельський М. В. - Вплив фотодинамічної терапії та збагаченої тромбоцитами плазми на процеси загоєння променевих виразок шкіри, інфікованих Staphylococcus aureus, Пушкар О. С., Сімонова Л. І., Мирошниченко М. С. (2020)
Пілінська М. А. - Дослідження впливу іонізуючої радіації на рівень хромосомної нестабільності в соматичних клітинах людини при розвитку пухлино-індукованого ефекту свідка, Шеметун О. В., Талан О. О., Дибська О. Б., Кравченко С. М., Шолойко В. В. (2020)
Полубень Л. А. - Молекулярно-генетичні аномалії у геномі хворих на Рh-негативні мієлопроліферативні неоплазії, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на ЧАЕС, Неумержицька Л. В., Клименко С. В., Френкель П., Балк С., Шумейко О. О. (2020)
Бебешко В. Г. - Ендокринна регуляція еритроцитарної ланки гемопоезу в дітей, які живуть на радіоактивно забруднених територіях після аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Боярська О. Я., Ляшенко Л. О., Цвєткова Н. М., Гончар Л. О., Черниш Т. О., Трихліб І. В., Письменний В. Д., Ярошенко Ж. С. (2020)
Бебешко В. Г. - Прогноз перебігу гострих лейкемій у дітей після аварії на ЧАЕС залежно від обміну заліза, Бруслова К. М., Ляшенко Л. О., Цвєткова Н. М., Гончар Л. О., Галкіна С. Г., Зайцева А. Л., Резнікова Л. С., Яцемирський С. М., Цвєт Л. О. (2020)
Білий Д. О. - Оцінка коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з захворюваннями серцево-судинної системи, Настіна О. М., Сидоренко Г. В., Габулавічене Ж. М., Курсіна Н. В., Базика О. Д., Білая В. В., Ковальов О. С. (2020)
Білоус Н. I. - Експресія гена ліпопротеїнліпази і онкогена c-MYC у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Абраменко I. В., Чумак A. A., Дягіль I. С., Мартіна З. В. (2020)
Голярник Н. А. - Порушення циклін D1-залежної регуляції клітинного циклу лімфоцитів периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення, Ільєнко І. М., Зварич Л. М., Базика Д. А. (2020)
Дягіль І. С. - Перебіг хронічної мієлоїдної лейкемії у осіб, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської аварії, Дмитренко І. В., Шолойко В. В., Федоренко В. Г., Шляхтиченко Т. Ю., Петруша О. О., Мартіна З. В., Товстоган А. О., Сілаєв Ю. О., Ступакова З. В. (2020)
Ільєнко І. М. - Зміни генної експресії, асоційовані з непухлинними ефектами віддаленого періоду після опромінення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАEС, Базика Д. А., Голярник Н. А., Зварич Л. М., Швайко Л. І., Базика К. Д. (2020)
Любарець С. Ф. - Стан гігієни порожнини рота у дітей з порушеннями формування зубів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, Камінський О. В., Любарець Т. Ф., Афанасьєв Д. Є., Шаповалова Г. І., Савичук О. В. (2020)
Мінченко Ж. М. - Ефективність колонієутворення клітин-попередників кісткового мозку, як прогностичний фактор перебігу плазмоклітинної мієломи у осіб з радіаційним анамнезом, Любарець Т. Ф., Балан В. В., Дмитренко О. О., Шляхтиченко Т. Ю., Мойсеєнко В. О., Сілаєв Ю. О., Бебешко В. Г. (2020)
Міщенюк О. Ю. - Внесок носійства алельного варіанта G1691A гена V фактору коагуляції в розвиток тромботичних ускладнень в осіб з реактивними змінами у периферійній крові, що зазнали радіаційного опромінення, Костюкевич О. М., Беньковська Л. А., Кравченко О. М., Клименко С. В. (2020)
Позниш В. А. - Психологічний стан та типологічні риси особистості дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період Чорнобильської катастрофи, Степанова Є. І., Колпаков І. Є., Шепелюк Т. В., Шевелева В. І., Вдовенко В. Ю. (2020)
Степанова Є. І. - Молекулярно-генетичні аспекти бронхіальної гіперреактивності у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю., Зигало В. М., Кондрашова В. Г., Леонович О. С. (2020)
Сушко В. О. - Експертиза зв'язку розвитку артеріальної гіпертензії з участю в роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді, Татаренко О. М., Колосинська О. О., Гапєєнко Д. Д. (2020)
Дикан І. М. - Дифузійно-тензорна МРТ у ранній діагностиці структурних змін білої речовини головного мозку при асоційованій з артеріальною гіпертензією та іонізуючим випромінюванням хворобі малих судин, Головченко Ю. І., Логановський К. М., Семьонова О. В., Мироняк Л. А., Бабкіна Т. М., Куц К. В., Кобзар І. О., Гресько М. В., Логановська Т. К. (2020)
Іванкова В. С. - Переваги іонізуючого випромінювання іридію-192 у променевому лікуванні онкогінекологічних захворювань, Дьоміна Е. А., Хруленко Т. В., Барановська Л. М., Грінченко О. О. (2020)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідний діагностичний алгоритм для виявлення рецидивів і метастазів у хворих з йод-негативними формами диференційованого раку щитоподібної залози, Кметюк Я. В., Даниленко В. В., Сукач Г. Г. (2020)
Трегубова М. О. - Місце серцевої комп'ютерної томографії в передопераційному плануванні розширеної септальної міектомії у пацієнтів з обструктивною формою гіпертрофічної кардіоміопатії, Лазоришинець В. В., Руденко К. В., Федьків С. В., Трембовецька О. М., Данченко П. А., Вітковський Ю. І., Іщенко М. С., Гаврилишин А. Ю., Парфент'єва В. В. (2020)
Пам'яті Миколи Олександровича Дружини (2020)
Правила для авторів (2020)
Свидло Г. І. - Дослідження динаміки та структури кількості безробітного населення в Україні (2020)
Вінник І. Ю. - Організаційно-правові аспекти діяльності з відсічі збройної агресії проти України: вітчизняний досвід та проблематика правового регулювання (2020)
Роженко О. В. - Формування стратегії фокусування підприємства як спосіб досягнення його конкурентних переваг (2020)
Ковтуненко К. В. - Організаційно-економічне забезпечення управління міжнародними ланцюгами поставок в умовах глобалізаційних перетворень, Кравченко О. М., Манічева А. В. (2020)
Чернишова Л. І. - Формування механізму управління інтелектуальним капіталом банку, Олейнікова О. О., Бойко А. Е. (2020)
Акулюшина М. О. - Особливості антикризового управління на виробничих підприємствах, Гижиця М. В. (2020)
Коваленко А. Б. - Тенденції інноваційного розвитку посередницької діяльності консалтингових послуг, Ковтуненко К. В., Продіус Ю. І. (2020)
Білявська Л. Г. - Класифікація сортів сої за господарськими ознаками з допомогою кластерного аналізу, Рибальченко А. М. (2020)
Борис Н. Є. - Поживний режим сірого лісового ґрунту за різного антропогенного навантаження, Красюк Л. М. (2020)
Василишина О. В. - Оцінювання якості плодів вишні за попередньої обробки полісахаридними композиціями впродовж зберігання методом Харрінгтона (2020)
Голик Л. М. - Мінливість урожайності та стійкості до ураження хворобами сортів пшениці м’якої озимої залежно від року випробування, Кузьменко Л. А. (2020)
Дубчак О. В. - Створення самофертильних ЗС і ЧС ліній цукрових буряків та добір кращих за селекційно і господарсько цінними ознаками (2020)
Дубчак О. В. - Оцінка нових ліній багатонасінних запилювачів цукрових буряків верхняцької селекції та їх гібридів, Андреєва Л. С., Паламарчук Л. Ю. (2020)
Куманська Ю. О. - Оцінка мінливості господарсько цінних ознак у ліній мутантного походження ріпаку ярого, Шубенко Л. А. (2020)
Лозінський М. В. - Успадкування в F1 і трансгресивна мінливість в F2 довжини головного колосу за схрещування різних за скоростиглістю сортів пшениці м’якої озимої, Устинова Г. Л. (2020)
Любич В. В. - Вихід і якість подрібненої крупи із зерна пшениці полби, Лещенко І. А., Сторожик Л. І., Войтовська В. І. (2020)
Малинка Л. В. - Стан та виробництво органічної продукції в Україні. Вирощування гречки за застосування біопрепаратів, Шишкіна К. І., Дідур І. М., Єзерковська Л. В., Караульна В. М., Карпук Л. М., Павліченко А. А., Козак Л. А. (2020)
Марченко А. Б. - Біоекологічні особливості формування патогенної мікобіоти квітниководекоративних рослин (на прикладі Callistephus chinensis (L.) Neеs) у структурі озеленення урбоекосистем, Крупа Н. М., Масальський В. П., Олешко О. Г., Роговський С. В., Жихарева К. В. (2020)
Минкін М. В. - Ефективність технологічних прийомів контролю присутності осоту рожевого та сивого серед промислових насаджень винограду, Минкіна Г. О. (2020)
Піньковський Г. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування соняшнику залежно від строків сівби та густоти стояння рослин у Правобережному Степу України, Танчик С. П. (2020)
Пірич А. В. - Морозостійкість пшениці м’якої озимої та її зв’язок з морфологічними особливостями, Юрченко Т. В., Коляденко С. С. (2020)
Поляков В. І. - Особливості формування якісних показників зерна кукурудзи залежно від комплексу елементів технології вирощування (2020)
Правдива Л. А. - Особливості росту і розвитку рослин сорго зернового в умовах Правобережного Лісостепу України (2020)
Примак І. Д. - Вплив систем удобрення на зміну агрохімічних властивостей чорнозему типового за використання побічної продукції просапних культур сівозміни упродовж ротації як органічного добрива, Войтовик М. В., Панченко О. Б., Присяжнюк Н. М., Ображій С. В., Панченко І. А., Філіпова Л. М. (2020)
Разанов С. Ф. - Інтенсивність накопичення важких металів листковою масою розторопші плямистої за її удобрення новітніми добривами, Ткачук О. П., Разанова А. М. (2020)
Третьякова С. О. - Порівняльна оцінка хімічного складу цільнозернового борошна сорго зернового (Sorghum bicolor) і чіа (Salvia hispanica), Войтовська В. І., Євчук Я. В., Кононенко Л. М. (2020)
Федорук І. В. - Вплив мікроелементів та інокуляції посівного матеріалу в технології вирощування сої (2020)
Шох С. С. - Визначення ефективного способу стерилізації рослинних експлантів лайма Citrus aurantifolia та сортів лимона Citrus lemon для введення в культуру in vitro, Сич З. Д., Карпук Л. М. (2020)
Аверіхіна Т. В. - Аналіз ринку туристичних послуг України. Проблеми і перспективи розвитку, Влаєва А. Ю. (2020)
Гавриленко Н. В. - Oснoвні прoблeми функціoнувaння систeми збaлaнсoвaниx пoкaзників у стрaтeгічнoму кoнтрoлінгу, Грищенко О. В., Козіцька Н. О. (2020)
Гусєв А. О. - Управління державним боргом у контексті економічного розвитку України (2020)
Харін С. А. - Інноваційний менеджмент проектів розвитку електромобільності: зарубіжний досвід і Україна, Пурій Г. В. (2020)
Лісогор В. Г. - Використання інновацій під час огляду місця події (2020)
Пізняк Т. І. - Методичні підходи до оцінки економічної ефективності підприємницької діяльності, Ковальова О. М., Пономаренко Я. Ю. (2020)
Степаненко В. О. - Євроінтеграційні детермінанти управління конкурентоспроможністю морської транспортної інфраструктури (2020)
Аверіхіна Т. В. - Аналіз передумов виходу вітчизняних підприємств харчової промисловості на міжнародні ринки, Влаєва А. Ю., Аверіхін М. М. (2020)
Горин В. П. - Теоретичні засади бюджетних трансфертів як інструмента фінансового регулювання суспільного добробуту, Булавинець В. М. (2020)
Кузнік А. Ю. - Управління інвестиціями в умовах законодавчого регламентування України (на прикладі ІТ підприємств) (2020)
Петришин Н. Я. - Удосконалення взаємодії митних органів з підприємствами шляхом впровадження інноваційних технологій, Медвідь Р. В. (2020)
Рубан Л. О. - Удосконалення методики факторного аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів (2020)
Сєрєбряк К. І. - Дослідження особливостей та переваг стратегічного планування розвитку регіону, Бєлоусов Я. І. (2020)
Панченко М. О. - Стратегічні підходи до управління доходами підприємства, Трубаєва А. О. (2020)
Жам О. Ю. - Інтернет-банкінг – економія часу у ХХІ столітті, Пироженко Ю. В. (2020)
Медведєв В. В. - Теоретичні і прикладні аспекти прогнозування стану ґрунтового покриву, Пліско І. В. (2021)
Ткаченко М. А. - Оптимізація живлення сільськогосподарських культур за фізико-хімічної деградації кислих ґрунтів, Борис Н. Є. (2021)
Бортнік Т. П. - Оцінка придатності місцевих сировинних ресурсів для виготовлення субстратів за вирощування малопоширених ягідних культур, Гаврилюк В. А., Бортнік А. М. (2021)
Приведенюк Н. В. - Удосконалення елементів технології вирощування чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) в умовах зрошення, Глущенко Л. А. (2021)
Кривошия П. Ю. - Визначення цитотоксичності антимікробних препаратів і дезінфектантів на культурі клітин нирки теляти, Рудь О. Г., Лисиця А. В. (2021)
Булгаков В. М. - Диференціальне рівняння руху коренеплоду при його вібраційному викопуванні з ґрунту, Адамчук В. В., Головач І. В., Ружило З. В., Ігнатьєв Є. І. (2021)
Заришняк А. С. - Хімічна меліорація кислих ґрунтів з відтворенням і регулюванням їх родючості за біологізації систем удобрення в умовах Лісостепу України, Іваніна В. В., Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М. (2021)
Малярчук М. П. - Продуктивність просапної сівозміни за мінімізованого і нульового обробітків ґрунту в умовах зрошення півдня України, Резніченко Н. Д., Малярчук А. С., Котельников Д. І. (2021)
Воропай Г. В. - Технологічні параметри водорегулювання при вирощуванні високопродуктивних кормових культур на осушуваних землях гумідної зони України (2021)
Уваренко К. Ю. - Вплив щільності будови та вологості ґрунту на продуктивність інтенсивного та напівінтенсивного сортів ячменю ярого (2021)
Вергунов В. А. - А. Г. Загородньому — 70 (2021)
М. М. Мусієнку — 80 (2021)
Аверіхіна Т. В. - Моніторинг туристичної галузі як засіб підвищення ефективності державного регулювання економіки, Влаєва А. Ю. (2020)
Біляк Т. О. - Система управління комерційними процесами торговельного підприємства (2020)
Чернишова Л. І. - Сучасний погляд на прелімінаринг як ефективну технологію підбору персоналу, Яковенко О. І. (2020)
Ковтуненко К. В. - Організаційні інновації інтегрованої системи менеджменту підприємств сфери гостинності та туризму, Байлюк Ю. О. (2020)
Літвінова І. Ф. - Міжнародний досвід та пріоритетні напрямки боротьби з ухиленням від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів в Україні, Солом’яний Ю. В. (2020)
Лисько Т. Д. - Кримінально-правовий захист трудових прав, свобод та соціальних інтересів: досвід зарубіжних країн (2020)
Олейникова О. О. - Сучасний інструментарій управління стратегічним розвитком підприємства, Ковальова Г. О. (2020)
Іваненко С. В. - Комунікативно-орієнтований підхід до навчання іноземним мовам у закладах вищої освіти (2019)
Ісаєв М. А. - Понятійні засади управління якістю підготовки майбутніх фахівців у сучасній педагогічній науці (2019)
Нагорна Г. О. - Особливості рефлексивного управління в контексті формування професійного мислення особистості (2019)
Носко Ю. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів з фізичної культури з впровадження технології креативно-оздоровчої освіти (2019)
Олефіренко Т. О. - Принципи підготовки майбутніх учителів до побудови професійної кар’єри (2019)
Пискун О. М. - Функції та елементи корпоративного стилю закладу вищої освіти (2019)
Ребенок В. М. - Психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій викладачами професійної підготовки у закладах вищої освіти, Торубара О. М. (2019)
Стрілець С. І. - Інноваційні форми підвищення кваліфікації: реалії та перспективи (2019)
Tokuieva A. O. - Higher marine education organization of the modern paradigm (2019)
Шехавцов М. О. - Специфіка організації навчально-виховного процесу в умовах інформаційно-гібридної війни (2019)
Давиденко А. А. - STEM та STEAM в освітньому процесі з фізики: історія та сучасність (2019)
Дрижак В. В. - Індивідуалізація освітнього процесу як фактор підвищення якості освітньої діяльності, Єрмак С. М. (2019)
Дятлов Ю. В. - Демонстраційно-вимірювальний комплекс з фізики на базі Arduino, Боярченко В. О. (2019)
Куцин Е. К. - Формування основи розвитку особистості засобами творчої музичної діяльності (2019)
Мазуренко С. Г. - Виконання проекту з дизайну сучасного одягу в українському стилі у старшій школі, Давиденко А. В. (2019)
Мехед О. Б. - Формування здорового способу життя як важлива частина виховання та соціалізації підростаючого покоління (2019)
Міненок А. О. - Роль спостережень та екскурсій в реалізації компетентнісного підходу організації освітнього процесу в початковій школі, Скорик Т. В., Ананьєва А. В. (2019)
Носко М. О. - Здоров'язбережувальна організація освітнього процесу школярів різних вікових груп, Гаркуша С. В., Воєділова О. М. (2019)
Нурмухомедова Л. Н. - Особливості використання непредметного малювання у зображувальній діяльності дошкільників, Силко Є. М., Силко Р. М. (2019)
Тарасюк Л. В. - Моніторинг рівня професійної майстерності вчителя сучасної школи (2019)
Ховрич М. О. - Комп'ютерна залежність серед старшокласників: аналіз результатів експериментального дослідження, Міткевич М. О. (2019)
Бивалькевич Л. М. - Особливості інтеграції технології "перевернене навчання" в професійну підготовку майбутніх учителів, Лілік О. О. (2019)
Белан Т. Г. - Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів технологій, Носовець Н. М. (2019)
Борисенко В. В. - Технологія розвитку спеціальних рухових якостей у процесі навчання волейболу, Козерук Ю. В., Нестеров О. С. (2019)
Газука Т. А. - Особливості курсового проектування студентів на прикладі дисципліни "Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства" (2019)
Ганчар О. І. - Тенденції належної сформованості рухових навичок плавання та оцінка статевої відмінності досягнень плавців-призерів на престижних змаганнях, Чернявський О. А., Мединський С. В., Ганчар І. Л. (2019)
Городнича Л. В. - Теоретичні передумови використання інтернет-комунікації для формування іншомовної професійної компетентності майбутніх редакторів, Ольховик М. В. (2019)
Дорошенко Т. В. - Формування хореографічних умінь у майбутніх учителів початкової школи, Лисенко Л. Л. (2019)
Дяченко А. В. - Стратегічні напрямки та основні завдання мистецтва та дизайну (2019)
Лугова А. О. - Дослідницька компетентність та сутність її впливу на майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки (2019)
Огієнко Д. П. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів (2019)
Павленко В. О. - Значення зростання професійної свідомості освітнього рівня працівників галузі фізичної культури, Павленко Є. Є. (2019)
Перинський Ю. Є. - Зміст і методика формування професійної готовності майбутніх учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2019)
Полетай О. М. - Національно-патріотична ідентичність майбутніх учителів технологій, Неговський І. В. (2019)
Рекун О. О. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці інженера-педагога (2019)
Сагач О. М. - Організаційно-педагогічні умови неперервного професійного зростання майбутнього вчителя (2019)
Шевченко Р. І. - Особливості профільної та професійної підготовки майбутніх офіцерів ВМС ЗСУ (2019)
Шмир М. Ф. - Професійна компетентність вчителя іноземної мови в контексті діяльнісного підходу (2019)
Шумейко З. Є. - Формування мовнокомунікативної компетентності працівників державної кримінально-виконавчої служби: методичні аспекти (2019)
Юрійчук Н. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога (2019)
Ярощук К. І. - Ціннісне ставлення до обраної професії як одна з педагогічних умов формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів (2019)
Аніщенко В. О. - Особливості професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв у країнах Європейського Союзу (2019)
Винарчик М. П. - Бакалаврат у французькій білінгвальній освіті (2019)
Никоненко Н. В. - Особливості організації інклюзивного навчання в системі спеціальної освіти США (2019)
Сушко В. В. - Роль Г. Ф. Гринька у процесі українізації загальноосвітньої школи в 1920–1922 роках (2019)
Шаркова Г. І. - Управління ризиками сільськогосподарського підприємства в умовах опанування зовнішніх ринків, Ковтуненко К. В., Продіус Ю. І. (2020)
Кравченко О. М. - Фактори впливу на розвиток консалтингових послуг, Коваленко А. Б. (2020)
Жам О. Ю. - Порівняльний аналіз податку на прибуток та податку на виведений капітал: сучасний стан та перспективи, Сухопер Я. І. (2020)
Дулгерова Н. В. - Правові основи для використання електронної комерції в умовах виходу на міжнародні ринки збуту, Швагірева В. С. (2020)
Кравченко О. М. - Логістика морського транспорту, Лихащенко К. О., Бєлобров О. Д. (2020)
Матюк Т. В. - Взаємозв’язок рівня освіти та зайнятості населення, Бессарабова Н.-К. А. (2020)
Кравченко О. М. - Інноваційний потенціал торгівельних підприємств, Машошина Н. В. (2020)
Маковець О. П. - Кібербезпека як фактор фінансової безпеки підприємства, Дрозд І. К. (2020)
Кравченко О. М. - Підвищення ефективності управління ресурсами у сфері освіти за допомогою застосування логістичного методу управління, Яценко М. С., Подпалова Ю. К. (2020)
Дорошук Г. А. - Методи та інструменти управління змінами, Коробчук Д. М. (2020)
Булкот Г. В. - Особливості внутрішнього аудиту ефективності грошових потоків на підприємствах, установах, організаціях України, Коваленко С. М. (2020)
Данилюк М. М. - Особливості управління муніципальним майном, Дмитришин М. В. (2020)
Головач Т. А. - Про питання надання аудиторських послуг із зовнішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємств і акціонерних товариств державної форми власності: підготовка та планування (2020)
Ковальчук О. В. - Поняття "стратегія" у контексті стратегічного управління розвитком підприємства в умовах інтелектуалізації економіки, Ковтуненко К. В., Станіславик О. В. (2020)
Ковалик О. А. - Характеристика транспортно-логістичного забезпечення діяльності підприємств України, Велєва О. А. (2020)
Шептуха О. М. - Оцінка кредитоспроможності позичальника за допомогою дискримінантного аналізу, Лаптєва А. Ю. (2020)
Задорожна А. В. - Актуальні аспекти державної політики цифрового розвитку в Україні на сучасному етапі (2020)
Кравченко О. М. - Морські торгові порти та морське агентування в Україні в умовах глобалізації світової економіки, Федосєєва І. С. (2020)
Гомон М. В. - Обґрунтування компонентів оцінки реалізації потенціалу державного регулювання інноваційної діяльності підприємств (2020)
Фатєєва А. В. - Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства (2020)
Ковтуненко К. В. - Використання блокчейн-технологій у договірних відносинах міжнародної торгівлі, Бут-Гусаім О. Г. (2020)
Кудар А. А. - Адаптація персоналу виробничого підприємства до умов ЗЕД, Ковтуненко К. В. (2020)
Микитюк В. П. - Мінімізація кроскультурних та міжособистісних конфліктів між туристами та представниками туристичного оператора, Ковтуненко К. В., Ковалик О. А. (2020)
Шпильова В. О. - Світовий досвід інноваційної кластерної моделі розвитку регіонів: пріоритети адаптації в Україні (2020)
Витрикуш Н. М. - Аналіз розподілу та впливу природних надзвичайних ситуацій за регіонами, Параняк Н. М., Дацько О. С., Романів А. С., Чайка О. Г. (2020)
Власенко Т. О. - Особливості інвестування центрів розвитку, Андрійчук Л. Р. (2020)
Власенко Т. О. - Діджиталізація в креативній індустрії для розвитку особистості, Позняк М. В. (2020)
Гостіщева Л. О. - Сучасний стан та перспективи антикризового менеджменту підприємств хімічної галузі України (2020)
Гриценко О. С. - Конструктивна та економічна ефективність зовнішнього утеплення стін будинків, Бурменська І. В., Бучко В. В. (2020)
Довга Н. І. - Використання методу послідовних поступок для розв'язування задачі підвищення собівартості продукції, Цегелик Г. Г. (2020)
Жалдак Г. П. - Визначення еластичності попиту на товари споживчого кошика, Косенко М. Ю. (2020)
Кравчук В. О. - Особливості процесу злиття та поглинання у міжнародному бізнесі (2020)
Мітров Г. О. - Розвиток ринку інтернет-телебачення в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Момот Т. В. - Фінансова стійкість підприємства: проблеми та їх вирішення на прикладі будівельної компанії, Луб А. І. (2020)
Лущик М. В. - Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму Хмельниччини (2020)
Климчук І. І. - Складова міграційної політики ЄС щодо іммігрантів з третіх країн, Хім’як О. М. (2020)
Климчук І. І. - Політика ЄС щодо протидії торгівлі людьми (2020)
Бабійчук В. С. - Міжнародний захист прав людини у сфері інформаційно- телекомунікаційних технологій (2020)
Габорак О. М. - Досудове розслідування крізь призму зарубіжного досвіду (2020)
Лебєдєва Н. А. - 15 Міжнародний кінофестиваль аматорського кіно "Кінокімерія 2020" в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Митник А. А. - Основні проблеми здійснення діяльності закладами культури в умовах децентралізації, Бутко Л. В., Данийленко В. Є. (2020)
Найденко Т. О. - Порівняльний аналіз образу вчителя на радянському плакаті 1940-х – 1980-х років (2020)
Демченко Є.-А. Я. - Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору енергетики чакр людини, Лань О. Б., Луньо П. Є. (2020)
Демченко Є.-А. Я. - Особливості феномену "роздвоєня оcобиcтоcтi": мистецька інтерпретація, Луньо П. Є. (2020)
Слівінська А. Ф. - Дизайн реклами настінно-стельових світильників: традиції та інновації, Боровик А. О. (2020)
Антипін Є. Б. - Підтримка сім'ї у психофізичному розвитку дітей переддошкільного віку як теоретична проблема дошкільної освіти, Чермошенцева Н. С. (2020)
Вишневська Л. В. - Дистанційне навчання хімії у закладах загальної середньої освіти: переваги та порівняльний аспект з іншими видами навчання, Кляуз Л. І. (2020)
Возняк Л. Т. - Організація уроків у початковій школі з використанням методу вивчення ситуацій (2020)
Двіжона В. М. - Модель психолого-педагогічного супроводу учнів початкових класів із мовленнєвими порушеннями в загальноосвітній школі міста Києва з інклюзивною формою навчання (2020)
Денисюк В. О. - Теоретико-методичні аспекти превентивного виховання студентської молоді (2020)
Ковальчук Л. О. - Моніторинг якості результатів навчання студентів у закладах вищої освіти як проблема дослідження, Кравчук Т. Я. (2020)
Кравченко О. Л. - Огляд світового досвіду з проблем дуальної форми здобуття освіти (2020)
Maliy N. - The peculiarities and the ways of forming of professional motivation of future defectologists in educational area, Dyachenko L. (2020)
Новик І. М. - Змістово-методичні особливості ознайомлення молодших школярів із правилами поведінки у громадських місцях, Рибитва І. А. (2020)
Новосельська Н. Т. - Використання LEGO-технології в освітньому просторі НУШ, Тимечко О. П. (2020)
Новосельська Н. Т. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до виховної діяльності на основі компетентнісного підходу, Харечко І. А. (2020)
Руденко Н. М. - Застосування веб-квест-технології у підготовці майбутніх учителів початкової школи, Широков Д. Л. (2020)
Семенов Ю. М. - Інноваційний зміст навчання та культура вивчення іноземної мови, Старцева Т. А. (2020)
Война М. О. - Інтернет-меми як ретлянслятори культури у китайськомовному медіапросторі, Шершун Д. А. (2020)
Олійник Л. В. - Фразеологізми німецькомовного молодіжного сленгу: їх морфологічно-структурна та тематична характеристика (2020)
Ткачик О. В. - Особливості та складнощі перекладу квазіреалій у серії фентезі-романів Дж. Р. Р. Мартіна "Пісня льоду і полум'я", Петрук Є. Б. (2020)
Tolochko O. - Functional paradigm of semantic and stylistic inversion in the original and translated text of J. Barnes novel "A History of the World in 10 ? Chapters" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Дащенко Н. М. - Інноваційна активність як детермінанта конкурентоспроможності промислового підприємства (2020)
Бондаренко О. М. - Методика проведення аудиту. Формування та списання дебіторської та кредиторської заборгованості, Масюк І. І. (2020)
Дегтярьова О. О. - Розробка збалансованої системи показників для стратегії використання енергії з відновлюваних джерел на промисловому підприємстві (2020)
Дяченко О. В. - Перспективи вдосконалення конкурентоспроможності птахівничих підприємств яєчного напрямку (2020)
Гільорме Т. В. - Обґрунтування управлінських рішень стосовно розвитку підприємств на основі енергозбереження (2020)
Громовий Я. С. - Власність як економічна категорія (2020)
Ковтуненко К. В. - Впровадження в діяльність торгівельних підприємств інструментів конкурентної розвідки, Ковалик О. А., Родіонов Д. А. (2020)
Купіна Л. Ф. - Економічний показник ефективності реалізації норм трудового права (2020)
Матківська Т. Я. - Проблеми та шляхи вдосконалення обліку операцій з грошовими коштами, Попович О. В. (2020)
Шевченко І. Ю. - Інтегральна оцінка інноваційно-інвестиційного потенціалу автомобільної промисловості України, Плахтій А. О. (2020)
Предбоський В. А. - Фактори зовнішнього тіньового "двоєвладдя" як глобальна загроза національній безпеці (2020)
Гарбар В. А. - Методи державного регулювання діяльності агрохолдингів (2020)
Сірко А. В. - Глобальні дисбаланси та дилеми для макроекономічної політики України (2020)
Тормосов Р. Ю. - Методологічні підходи до процесу розробки та формування змісту комплексної трирівневої національної стратегії сталого енергетичного розвитку (2020)
Залізнюк В. П. - Механізми інтернет маркетингу для супроводження публічного управління, Сіволап С. А. (2020)
Овєчкіна О. А. - Основні риси сучасної транзитивної системи відносин власності в Україні (2020)
Пузирьова П. В. - Основні фактори впливу на процес формування та розвитку інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу (2020)
Студінський В. А. - Економічне краєзнавство в системі формування сучасного ринкового світогляду педагогів професійної школи в Україні (2020)
Рибакова Л. П. - Справедлива оцінка об’єктів ринкової вартості підприємства (2020)
Герзанич В. М. - Стратегічне маркетингове управління збутом торговельних підприємств, Ігнатюк К. О., Ігнатюк Д. А. (2020)
Іванюта Т. М. - Вплив процесів злиття та поглинання на конкурентоспроможність підприємств, Луценко В. О. (2020)
Чумаченко О. М. - Проблеми глобалізації та формування європейського земельно–ресурсного простору (2020)
Молнар О. С. - Стратегічне управління збутом у торговельних підприємствах в умовах ринкової економіки, Роль С. І., Іванина В. Ю. (2020)
Шабранська Н. І. - Деякі аспекти державного впливу на продуктивність праці в сфері неринкових послуг (2020)
Костишина Т. А. - Гідна праця та її оплата як детермінанти якості життя сільського населення (2020)
Кравченко М. В. - Прогнозування інвестиційно-інноваційного забезпечення та конкурентноспроможності економічної безпеки аграрного сектора в Україні (2020)
Субота М. В. - Складові ціннісних переваг при формуванні бізнес-моделі надання оздоровчих послуг та зміцнення соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів, Демидова М. М. (2020)
Дорошук Г. А. - Методологічні основи оцінювання організаційного розвитку за критерієм росту інтелектуального капіталу (2020)
Карпишин Н. І. - Фінансування медичних послуг: досвід зарубіжних країн і України, Сидор І. П. (2020)
Чміль Г. Л. - Стратегічний аналіз діяльності підприємства індустрії гостинності: виклики Covid-19 (2020)
Артюх-Пасюта О. В. - Судово-економічна експертиза в Україні: теоретико-методичний аспект, Кравченко А. П., Товста С. П. (2020)
Оновлена інструкція про порядок нарахування і сплати ЄСВ: юридичний аналіз (2020)
Зміни до положення про реєстрацію платників ПДВ: юридичний аналіз (2020)
Брунеткін О. І. - Розробка математичної моделі компресорної установки для зрідження природного газу, Васильєв М. В. (2020)
Дяченко А. В. - Принципи розробки модельного ряду безпілотних апаратів для обслуговування підприємств агропромислового сектору, Богомаз К. О. (2020)
Серант О. В. - Особливості побудови геодезичної мережі для розробки відкритих родовищ рудних копалин, Кубрак О. Д., Ярема Н. П., Батура М. В., Рачок В. І. (2020)
Бондарчук Л. В. - Консалтингові послуги як інструмент в управлінні бізнесом, Бурдейний В. В. (2020)
Громова О. Є. - Особливості комунікаційної політики в системі маркетингу, Новак І. Г., Гендега А. А. (2020)
Балобанов О. О. - Договір круїзу як договір туристичних послуг у порівнянні із договором морського перевезення пасажирів, Гонсеровська Т. С. (2020)
Драган М. В. - Імунітет держави у міжнародному приватному праві: останні тенденції законодавства та судової практики (2020)
Гаврилюк К. І. - Реклама у видавництвах залежно від обсягів їх фінансування, Рудьківська М. О. (2020)
Галій В. Р. - Відеохостинг як інформаційно-комунікаційний канал: теоретичне підгрунтя (2020)
Іванська О. В. - Ефективність комплексного використання засобів аквааеробіки та оздоровчого плавання у підвищення фізичного стану студенток 18-19 років (2020)
Вішталенко О. Д. - Індивідуально-типологічні властивості особистості кандидатів у батьки у заміщаючих сім'ях, Андреасян Е. К. (2020)
Гладка К. А. - Особливості емоційного інтелекту танцівників партнерського та сольного видів хореографії, Четверик-Бурчак А. Г. (2020)
Єрмакова Н. О. - Психологічні особливості проявів стресостійкості у сучасної молоді, Сауленко О. О. (2020)
Найденко Т. О. - Жіноче питання в естетиці радянського плакату 1930-х – 1950-х років (2020)
Денисюк О. Ю. - Особливості живописної манери Михайла Дейнеги, Постранська А. В. (2020)
Попович А. Б. - Взаємозв'язок балетмейстера з художником та композитором під час створення хореографічного твору, Кундис Р. Ю., Тарасюк О. В. (2020)
Решетник Д. С. - Тембр в музиці: проблеми визначення поняття (2020)
Безсонова О. К. - Компонентно-структурний аналіз лідерського потенціалу дошкільників (2020)
Harashchenko L. - How to form value relation to health in future pedagogues, Kondratiuk S., Kondratiuk A. (2020)
Новосельська Н. Т. - Професійно-естетична готовність майбутніх учителів початкової школи до педагогічної діяльності, Павлючик О. С. (2020)
Федун О. В. - Сутнісна характеристика освітнього середовища в контексті дошкільної освіти, Мельник І. М. (2020)
Karp M. - Lexical and semantic features of meiosis and litotes in Jerome David Salinger's "The Catcher in the Rye", Kucher Y. (2020)
Мізінкіна О. О. - Фольклорний наратив у контексті роману "Щоденник Мавки" Дари Корній: до проблеми текст у тексті, Кара А. І. (2020)
Нагорняк І. Є. - Особливості відтворення реалій у перекладах сучасної англомовної прози (на прикладах романів "Білі зуби" З. Сміт та "Запроданець" П. Бейті), Федоренко С. В. (2020)
Пак А. - Художественное воплощение урбанизации в современной корейской "женской прозе" (на примере рассказа Ким Эран "Я иду в мини-маркет") (2020)
Сивак А. О. - Мовленнєвий жанр на медичну тематику: статусні параметри та розробка анкети (2020)
Вихідні відомості (2020)
Пошивалова О. В. - Формування моделі оцінювання мотивації персоналу підприємства (2020)
Войтович Л. М. - Функціональний аналіз страхової системи (2020)
Перит І. О. - Аналіз структури та динаміки доходів домогосподарств від підприємницької діяльності, Брич В. Я. (2020)
Мінакова С. М. - Особливості державної політики для розвитку авіаційної галузі в умовах міжнародної конкуренції (2020)
Македон Г. М. - Особливості дослідження і формування споживання та заощаджень сільського населення (2020)
Чубань В. С. - Problems and further development of functioning of specialized anti-corruption agencies, Пасинчук К. М., Крічкер О. Ю. (2020)
Вавілова В. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності логістичної системи аптечної мережі (2020)
Яківченко А. М. - Визначення особливостей ринку платних послуг, які можуть надаватися закладами вищої освіти, Петровська С. В. (2020)
Ярмак О. В. - Оцінка ведення бізнесу у різних країнах: відносні і загальні показники, Черняєва А. О. (2020)
Ткачук І. Я. - Методологічні засади державного регулювання фінансів громадянського суспільства (2020)
Моргунова Т. І. - Особливості та підстави юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку (2020)
Мартинова Л. В. - Механізм відводу судового експерта у кримінальному процесі: проблемні питання, Сташевська І. В., Кузьменко Л. А. (2020)
Стосовно процедури поновлення договорів оренди (2020)
Антошкіна Л. І. - Інвестиції в освіту: світогляди та головні особливості реалізації (2020)
Антошкін В. К. - Соціальна відповідальність суб’єктів агробізнесу: фінансове забезпечення та світовий досвід (2020)
Біляєв С. С. - Сутність та особливості проектного підходу на підприємстві (2020)
Горяча О. Л. - Етапи розробки інвестиційної стратегії підприємства, Федоренко Ю. І. (2020)
Гурбик Ю. Ю. - Аналіз сучасних класифікацій закладів ресторанного господарства (2020)
Кірова Л. Л. - Формування та роль бізнесових мереж в агропродовольчому секторі, Міхов Л. І. (2020)
Марченко О. А. - Пріоритетні тенденції розвитку туристичної індустрії Запорізької області, Постол А. А. (2020)
Романюк І. А. - Організація маркетингу туристичних дестинацій: особливості, методологія, принципи й інструменти здійснення (2020)
Сільченко І. А. - Формування інноваційної платформи розвитку машинобудівних підприємств: зарубіжний досвід (2020)
Трикоз І. В. - Удосконалення управління господарською діяльністю підприємства, Білий А. С., Білозеров О. О. (2020)
Столяров В. Ф. - Державний менеджмент стратегічного планування і управління соціально­економічним розвитком регіонів, Фролова. Г. І., Столярова В. В. (2020)
Верховод І. С. - Визначення впливу органів місцевого самоврядування на реалізацію медичної реформи, Леушина О. А. (2020)
Воровська Л. А. - Публічні закупівлі як система ефективного використання бюджетних коштів в органах місцевого самоврядування, Колесник Н. В. (2020)
Пономаренко О. Г. - Можливості удосконалення обліку та аудиту справляння податку на доходи фізичних осіб (2020)
Прус Л. Р. - Особливості адміністрування оподаткування операцій з реалізації майна, що переходить у власність держави за порушення митного законодавства (2020)
Мац Т. П. - Організація та особливості проведення судово­бухгалтерської експертизи розрахункових операцій (2020)
Мац Т. П. - Організація та особливості проведення судово­бухгалтерської експертизи при розслідуванні злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів, Пилипенко К. А. (2020)
Пилипенко К. А. - Складові облікової політики щодо паливно­мастильних матеріалів, Бегмат С. О. (2020)
Рунчева Н. В. - Національні та міжнародні стандарти обліку: імплементація і практики, Бритвєнко А. С. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гацька Л. П. - Дослідження поведінки споживачів в екологічному маркетингу (2020)
Вавілова В. В. - Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на формування та розвиток логістичних систем аптечних підприємств (2020)
Пошивалова О. В. - Моделювання бізнес-процесів торговельного підприємства (2020)
Петрушка О. В. - Іноземний досвід фінансового забезпечення громадян на випадок безробіття (2020)
Коваленко О. М. - Технологічні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємств, Станіславик О. В. (2020)
Денисюк О. Г. - Особливості політики ціноутворення на стоматологічному ринку України, Власюк О. В. (2020)
Поленкова М. В. - Стратегічні орієнтири сільськогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку (2020)
Тарлопов І. О. - Організація міжнародної економічної статистики в умовах глобалізації (2020)
Мартинюк Н. М. - Адміністративна процедура надання публічних послуг із державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: стадії та зміст (2020)
Михайлов А. М. - Mechanism of implementation of investment and innovation technologies in the agricultural sphere of Ukraine, Пізняк Д. Ю. (2020)
Смоквіна Г. А. - Статистичний аналіз стану та розвитку ринку праці України у контексті професійно-кваліфікаційних тенденцій, Чан Т. (2020)
Ярмак О. В. - Вплив кризових ситуацій на безпеку ведення бізнесу (2020)
Іващенко А. В. - Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами туристичних підприємств та методичні підходи до аналізу ефективності їх діяльності, Бабієць В. О., Блоріна А. Ю. (2020)
Contents (2020)
Karachevtseva L. A. - Exciton-polaritons in 2D macroporous silicon structures with nano-coatings, Lytvynenko O. O., Onyshchenko V. F., Strelchuk V. V., Boyko V. A. (2020)
Turov V. V. - Thixotropic system based on mixture of hydrophilic and hydrophobic silica, Gun’ko V. M., Krupskaia T. V., Andriyko L. S., Marynin A. I., Pasichnyi V. N. (2020)
Tsintskaladze G. P. - Investigation of some volcanic glasses of Georgian deposits, Eprikashvili L. G., Kordzakhia T. N., Sharashenidze T. V., Zautashvili M. G., Gabunia V. M. (2020)
Fesenko T. V. - Synthesis of cerium oxide nanoparticles using Vitex extract, Laguta I. V., Stavynska O. M., Oranska O. I. (2020)
Kuzema P. O. - Reinforcement of epoxy polymers with hydride-silylated fumed silica, Starokadomsky D. L., Tkachenko O. O., Tertykh V. A. (2020)
Bondarenko M. E. - Influence of the phase composition of the TiO2 matrix on the optical properties and morphology of deposited C3N4Ox nanoparticles, Silenko P. M., Solonin Yu. M., Ragulya A. V., Zahornyi M. M., Shvalagin V. V., Gubareni N. I., Khyzhun O. Yu. (2020)
Lavrynenko O. M. - UV irradiation effect on paramagnetic properties of nanomagnetite doped with Ag(I) and Au(III) cations, Zahornyi M. N., Bataiev M. M., Bataiev Yu. M., Pavlenko O. Yu., Kornienko O. A. (2020)
Ushakova L. M. - Analysis of the interaction between N-acetylneuraminic acid and disaccharides on silica surface, Demianenko E. M., Terets M. I., Lobanov V. V., Kartel N. T. (2020)
Korniichuk N. M. - Magnetically sensitive nanocomposites for targeted antitumor therapy with application of gemcitabine, Turanska S. P., Petranovska A. L., Abramov M. V., Gorbyk P. P., Luk’yanova N. Yu., Kusyak N. V., Chekhun V. F. (2020)
Smirnova O. V. - A quantum chemical study on the effect of titanium dioxide modification with non-metals on its spectral characteristics, Grebenyuk A. G., Lobanov V. V. (2020)
Korduban O. M. - XPS studies of the surface of TiO2:Ag nanopowders, Kryshchuk T. V., Kandyba V. O., Trachevskii V. V. (2020)
Вітання ректора КНУБА Кулікова Петра Мусійовича з обранням Почесним академіком Національної Академії педагогічних наук! (2020)
Головному редактору збірника, кандидату технічних наук, професору Осетріну Миколі Миколайовичу – 80! (2020)
Шпилевський І. І. - Пам'яті Юрія Миколайовича Білоконя (2020)
Бало Д. С. - Психологические и эргономические факторы формирования детских игровых пространств (2020)
Білошицька Н. І. - Формування агломерації як фактор сталого розвитку регіону, Татарченко Г. О., Білошицький М. В., Уваров П. Є. (2020)
Божинський Б. І. - Проблема традиції в сучасній архітектурі, Божинський Н. І. (2020)
Білик А. С. - Стійкість сталевих стрижнів сталевої ферми з жорсткими зварними вузлами, Цюпин Є. І. (2020)
Вітченко Д. М. - Ревалоризація садиби Мечникових у селі Мечнікове Харківської області як складової резервної рекреаційної території (2020)
Вяткін К. І. - Розробка методу інтегральної оцінки рівня формування та використання земель об'єктів природно-заповідного фонду регіонів, В'яткін Р. С. (2020)
Габрель М. М. - Передумови формування гнучкості архітектури, П'яста Ю. М. (2020)
Габрель М. М. - Переосвоєння постпромислових територій на прикладі м. Івано-Франківська, Скрипин Д.-Т. В, Скрипин Т. В. (2020)
Гіжа О. О. - Моделювання й візуалізація розрахункового експерименту визначення довжини кривої вільної поверхні у відкритому руслі в CAS MAXIMA, Копаниця Ю. Д., Нечипор О. М. (2020)
Голик Й. М. - Тенденції набору студентів на інженерні спеціальності в ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Федорянич Т. В. (2020)
Дьомін М. М. - Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження, Михайлик О. О. (2020)
Дюжев С. А. - Композиційні монтажні схеми здійснення міського ландшафту (духовна регламентація уречевлення і означення феноменів дійсності розселення) (2020)
Кайнц Д. І. - Роль естетичних показників у формуванні пішохідних просторів міст. Світлові тунелі, Куцина І. А., Fridman D. (2020)
Линник І. Е. - Забруднення атмосферного повітря уздовж проспекту Ювілейного в місті Харкові, Вакуленко К. Є. (2020)
Лященко А. А. - Аналіз методів унікальної ідентифікації об’єктів в наборах геопросторових даних, Гаврилюк Є. Ю., Смілка В. А. (2020)
Мазур Т. М. - Напрямки розвитку курортних містечок в зоні впливу великого міста (на прикладі стм. Великий Любінь Львівської області), Король Є. І. (2020)
Марковський А. І. - Три етапи переходу від "сталінського ампіру" до модернізму на прикладі Києва (2020)
Моркляник О. І. - Багатофункційний комплекс іподрому з функцією іпотерапії, Гаврюшин У.–М. Р. (2020)
Негай Г.А. - Візуальна комфортність міського середовища, Дорофєєв О.А., Машовець Н.С. (2020)
Олійник О. П. - Конотативна семантика міського простору (2020)
Панкеєва А. М. - Створення та функціонування індустріальних парків, Черноносова Т. О., Мороз Н. В. (2020)
Петрова Т. І. - Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту, Паніна О. В. (2020)
Пилипчук О. Д. - Використання сучасних напрямків образотворчого мистецтва у проектно-дизайнерській практиці як засобів организації естетичного предметно-просторового середовища, Кривенко О. В. (2020)
Полубок А. П. - Закономірності узагальнення силуету монументально-декоративної скульптури (2020)
Попова О. А. - Сучасні тенденції розвитку типологічних характеристик мобільного житла, Дудка О. М. (2020)
Сторожук С. С. - Геологические проблемы побережья Северо-Западного Причерноморья. Оползни (2020)
Татарченко Г. О. - Формування зеленого каркаса – важлива умова містобудування, Білошицька Н. І. (2020)
Човнюк Ю. В. - Використання методу розділення змінних (Фур'є) для розв'язування граничних задач нестаціонарної теплопровідності у багатошарових середовищах, Чередніченко П. П., Москвітіна А. С. (2020)
Човнюк Ю. В. - Моделювання нестаціонарних взаємозв'язаних процесів переносу теплоти й вологи у рослинних матеріалах в умовах імпульсного впливу електромагнітних полів міліметрового діапазону, Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2020)
Шулик В. В. - Про визначення типу регіональної рекреаційної системи в умовах Хмельницької області, Машовець Н. С. (2020)
Якименко О. В. - Ремонт і відновлення гідроізоляції будівель і споруд (2020)
Якименко О. В. - Ремонт та посилення перекриттів по металевих балках (2020)
До відома авторів статей! (2020)
Єрьоміна М. О. - Особливості виділення й узгодження інтересів стейкхолдерів у рамках розвитку потенціалу регіону, Машошина Т. В. (2020)
Мушин І. М. - Методичні аспекти дослідження експортного потенціалу аграрних підприємств України, Тарлопов І. О. (2020)
Петришин Н. Я. - Особливості використання методу SPACE для здійснення оптимального вибору стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності, Чиркова Ю. Л., Бортнікова М. Г. (2020)
Покальчук М. Ю. - Особливості оподаткування в агропромисловому комплексі України, Біньковська Ю. І. (2020)
Поленкова М. В. - Особливості впливу витрат на результати функціонування сільськогосподарських підприємств (2020)
Ярмак О. В. - Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями підприємства, Прокудін К. О. (2020)
Колотуха К. А. - Реалізація внутрішньо переміщеними особами права на пенсію: дискримінаційні витоки (2020)
Терьошкіна А. Д. - Правове становище аграрної біржі України (2020)
Строга Є. О. - Особливості правового регулювання поводження з відходами засобів індивідуального захисту в умовах пандемії, Кракова В. В. (2020)
Омельченко Ю. В. - Моделювання впливу фінансового сектору на реальний сектор економіки України (2020)
Нікончук М. М. - Правовий статус лізингової компанії на ринку фінансових послуг (2020)
Стороженко О. С. - Окремі аспекти регламентації поведінки адвокатів у соціальних мережах, Прогорова О. Ю. (2020)
Мирощенко Н. Ю. - Комерціалізація інноваційної продукції: світовий та вітчизняний досвід, Симак А. В., Зарицька О. Л. (2020)
Вінницька О. А. - Теоретична сутність і значення фінансової стійкості підприємства, Чвертко Л. А., Корнієнко Т. О. (2020)
Магомедова А. М. - Цифровізація праці: правові та економічні засади розвитку, Сахарук І. С. (2020)
Пшінько О. М. - Концесія вокзалів як шлях підвищення конкурентоспроможності пасажирського комплексу залізничного транспорту, Чаркіна Т. Ю., Божок Н. О. (2020)
Ганас Л. М. - Особливості формування та використання правил Інкотермс у різних редакціях, Тодощук А. В. (2020)
Zarubinska I. - Providing the aviation industry with highly qualified personnel (2020)
Kyrylenko O. - Aviation transport development trends in Ukraine, Novak V., Razumova K., Mostenska T. (2020)
Головач Т. А. - Поняття корупційних ризиків (2020)
Чернишова Л. І. - Управління розвитком депозитних ресурсів банку для зміцнення його кредитного потенціалу, Мунтян К. П. (2020)
Західна О. Р. - Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України, Беднарчук В. В., Млінцова А. О. (2020)
Пліс Г. В. - Знайдіть справу власного життя і вам ніколи не доведеться працювати! (2020)
Кужель О. В. - Аудит держави – фундамент, на якому має будуватись країна (2020)
Гуральська В. В. - Конкурентоспроможність економіки України: які фактори заважають розвитку, Шаркова Г. І., Ковтуненко К. В. (2020)
Хіндяк Р. В. - Актуальні проблеми та перспективи розвитку транспортної логістики в умовах пандемії коронавірусу COVID-19, Завербний А. С. (2020)
Ковтуненко К. В. - Валютні послуги передових банків України для моряків, Лихащенко К. О., Бєлобров О. Д. (2020)
Олейникова О. О. - Методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємства, Панченко М. О., Гінда Т. О. (2020)
Поленкова М. В. - Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств, що спеціалізуються на рослинництві в Україні (2020)
Свидло Г. І. - Використання статистичного інструментарію в обліку запасів підприємства (2020)
Романчук С. В. - Розвиток річкових портів України (2020)
Бортнікова М. Г. - Особливості захисту прав інтелектуальної власності в умовах перетину товарами митного кордону України, Стасюк Н. Р., Крохмальна Я. О. (2020)
Ковтуненко К. В. - Сучасний фінансовий контроль операцій на підприємстві: його сутність та особливості, Бондаренко К. О. (2020)
Машошина Н. В. - Роль міжнародних маркетингових досліджень у сучасності, Пуріхов В. М., Швагірева В. С. (2020)
Матвієнко В. В. - До питання правового режиму віртуальних активів в Україні та світі, Котенко А. М. (2020)
Петик Л. О. - Податкова децентралізація в Україні: проблеми й перспективи, Петрович А. З., Педченко І. І. (2020)
Поленкова М. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку аграрних підприємств, що спеціалізуються на тваринництві в Україні (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського