Гриценко М. В. - Податковий контроль як вид державного фінансового контролю (2020)
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку (2020)
Reikin V. - Research methodology in economics (2020)
Антипенко Н. В. - Шляхи підвищення рентабельності перевезень шляхом модернізації, Рибак О. М., Пироженко Ю. В. (2020)
Ганущак Т. В. - Ситуаційне управління кадровим потенціалом як основа забезпечення економічної безпеки підприємства, Майстренко Ю. В. (2020)
Гданський Н. М. - Теоретичні засади зміцнення авторитету судової влади в Україні (2020)
Овєчкіна О. А. - Відносини експлуатації у постіндустріальній і транзитивній економіці (2020)
Продіус Ю. І. - Проблеми і перспективи "нової економіки" як інституційної бази міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, Лихащенко К. О., Шаркова Г. І. (2020)
Григор’єв О. Ю. - Методичні рекомендації з цифрового рейтингування підприємств, Петришин Н. Я., Тодощук А. В. (2020)
Ковтуненко К. В. - Організаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах виходу на зовнішні ринки, Ковальчук О. В., Живодер Д. П. (2020)
Кравченко О. М. - Тренд аналіз чутливості міжнародного бізнесу сфери інформаційних технологій до глобальних обмежень, Сапожнікова Є. В. (2020)
Продіус Ю. І. - Процеси глобалізації та їх вплив на розвиток міжнародного бізнесу, Ковтуненко К. В., Бондаренко К. О. (2020)
Смоляк В. А. - Розвиток менеджменту конкурентоспроможності страхових компаній у контексті їх маркетингової політики (2020)
Мухіна М. М. - Концептуалізація механізму управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі (2020)
Карташов М. С. - Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення (2020)
Mehdiyeva Z. - The use of actıve work forms ın the inculcating the lıfe skılls аmong younger students (2020)
Тодорова В. - Розвитку силових якостей у танцюристів засобами хореографічної підготовки, Сосіна В., Вартовник В., Пугач Н., Погорелова О. (2020)
Михайло А. - Соціальне становище та соціально-побутовий досвід молодших школярів приватних шкіл (за результатами експериментального дослідження) (2020)
Острянська О. - Фасилітативний супровід професійного розвитку науково-педагогічних працівників у процесі підготовки і проведення Міжнародних освітніх виставок, Зернова Н. (2020)
Чустрак А. - Що ліпше: фізична культура чи спорт?, Кізірян А., Кізірян Е. (2020)
Круглий Д. - Використання методології DIKW до освітніх пропозицій в рамках впровадження інноваційного навчання (2020)
Денис О. - Саморегуляція особистості як психолого-педагогічна проблема (2020)
Сейїдова А. - Шляхи впровадження міжпредметних зв’язків (інтеграція) в процесі навчання курсу з математики для V-VI класів (2020)
Ковальова О. - Стимуляція пізнавальних процесів психіки засобами онлайн-ігор (2020)
Бойко В. В. - Хірургічна тактика та лікування хворих на рак шлунку, що ускладнений гострою шлунковою кровотечею, Лазирський В. О., Фарзуллаєв Н. Н. (2020)
Войтів Я. Ю. - Аналіз поліморфізму генів матриксної металопротеїнази-2 (C-1306→T) та тканинного інгібітора матриксної металопротеїнази-2 (G303→A) у хворих з евентраціями, Усенко О. Ю., Досенко В. Є. (2020)
Бондарєв Р. В. - Характер післяопераційних ускладнень після холецистектомії у хворих на деструктивний холецистит у старшій віковій групі із супутньою ішемічною хворобою серця, Маркулан Л. Ю., Іванцок В. М., Бондарєва О. О., Левон М. М. (2020)
Польовий В. П. - Цитокінова регуляція імунної відповіді у хворих на гострий некротичний панкреатит, що ускладнений поліорганною недостатністю, Ротар О. В., Паляниця А. С., Чепега І. Г. (2020)
Галей М. М. - Симультанні лапароскопічні холецистектомія та крурорафія із фундоплікацією за Тупе, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П. (2020)
Набойченко Я. В. - Мініінвазивне черезшкірне УЗД-контрольоване дренування псевдокіст підшлункової залози, доповнене лазерною вапоризацією, Шевченко Р. С. (2020)
Лихман В. М. - Санація черевної порожнини при поширеному перитоніті, Шевченеко О. М., Меркулов А. О., Мирошниченко Д. О., Ткач С. В., Білодід Є. О., Бітяк С. Ю., Токарев А. В. (2020)
Гольцев К. А. - Вплив тучних клітин на патогенетичні ланки механизмів запалення у хворих із гнійними ранами, що тривало не загоюються, Криворучко І. А., Гольцев А. М., Пархоменко К. Ю., Чеверда В. М. (2020)
Бойко В. В. - Визначення лікувально-діагностичної тактики при проникаючих вогнепальних та колото-різаних пораненнях грудей за допомогою спіральної комп’ютерної томографії, Замятін П. М., Береснєв С. О., Замятін Д. П., Бунін Ю. В., Провар Л. В., Крицак В. В. (2020)
Tymchenko M. - Experimental research of the possibilities of influence on healing small intestinal anastomosis, Ivanova Yu., Klimova O. (2020)
Бойко О. В. - Діагностика післятравматичних зсувів гомеостазу у хворих із торакальною травмою при політравмі на сучасному етапі (огляд літератури) (2020)
Барчій І. Є. - Взаємна система Cs3Sb2Br9+Cs2TeI6  Cs3Sb2I9+Cs2TeBr6: фазові рівноваги, електронна структура та оптичні властивості проміжних фаз, Зубака О. В., Стерчо І. П., Кохан О.П., Погодін А. І., Переш Е. Ю., Федорчук А. О., Шпеник О. О., Молнар О. Б. (2020)
Ван Мінь Нгуєн - Кінетика процесу отримання мікронного порошку нікелю водневим відновленням оксидного з'єднання в неізотермічних умовах, Тієн Хіеп Нгуєн (2020)
Мункачі О. Й. - Тріангуляція системи Cu-Sb-Se, Філеп М. Й., Погодін А. І., Малаховська Т. О., Сабов М. Ю. (2020)
Семрад О. О. - Метавалентні хімічні сполуки типу AIBVCVI2 (AI – Li, Na, K, Rb, Cs; BV – As, Sb, Bi; CVI – Se, Te), Сідей В. І., Переш Є. Ю. (2020)
Березнюк О. П. - Склоутворення в квазіпотрійних системах AІ2S–ВIVS2–P2S5 (АI – Cu, Ag; ВIV – Ge, Sn), Петрусь І. І. (2020)
Зубеня Н. В. - Вивчення аналітичної хімії в сучасних умовах, Садовник О. В. (2020)
Кут Д. Ж. - Синтез та бромування біс-гетерилдителуридів, Кут М. М., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2020)
Повідайчик М. В. - Синтез та бромування пропаргільного аміду трифтороцтової кислоти, Онисько М. Ю., Михайличенко С. С., Шермолович Ю. Г., Лендєл В. Г. (2020)
Сабо Т. Ш. - Синтез 2,3-функціоналізованих хінолінів, Запотоцький М. А., Кут Д. Ж., Кут М. М., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2020)
Сливка Мар. В. - Регіоселективність алкілування 2-оксо(тіо)-3-феніл-тієно, Сливка Мих. В., Онисько М. Ю., Король Н. І., Фізер М. М., Лендєл В. Г. (2020)
Головко-Комошенкова О. М. - Особливості взаємодії 5-трифлуорометил-вмісних похідних 1,2,4-триазол-3-тіону з пропаргіл бромідом, Король Н. І., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2020)
Голуб Н. П. - Диференційно-термічний аналіз складної каталітичної системи типу xFePO4•yNi3(PO4)2, Голуб Є. О., Козьма А. А., Кузнєцова А. О., Гомонай В. І. (2020)
Голуб Н. П. - Рентгенівський фазовий аналіз складної каталітичної системи типу xFePO4•yNi3(PO4)2, Голуб Є. О., Козьма А. А., Кузнєцова А. О., Соломон А. М., Гомонай В. І. (2020)
Глух О. С. - Сорбція сульфур (IV) оксиду деякими видами сухої рослинності, Симканич О. І. (2020)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості води річки Іршавка, Чундак С. Ю. (2020)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ (2020)
Єзловецька І. С. - Сучасний екологічний стан поверхневих вод р. Трубіж, Ладика М. М., Дорошенко А. В. (2020)
Пастушенко Я. О. - Визначення впливу кип`ятіння на біологічні властивості водопровідної води засобами фітотестування, Кундельчук О. П., Семенюк С. К., Сидорович М. М. (2020)
Кашпарова О. В. - Виведення 137Cs з організму карася сріблястого (Carassius gibelio) за різної температурі води у природних умовах Чорнобильської зони відчуження, Павленко П. М., Левчук С. Є., Гудков І. М. (2020)
Кузнецова О. В. - Вплив гібереліну на культуральні та ростові ознаки вегетативного міцелію штамів грибів роду Pleurotus за культивування на агаризованих живильних середовищах (2020)
Єрмішев О. В. - Людський потенціал регіону: проблеми відтворення, збереження та використання в контексті сталого розвитку, Бацилєва О. В., Шумігай І. В., Кученко Т. А. (2020)
Веренікін О. М. - Вдосконалення системи контролю за якістю мийних засобів з покращеними екологічними характеристиками, Слива Ю. В. (2020)
Komarchuk D. S. - Algorithms and software for UAV flight planning for monitoring the stress conditions of plantations, Pasichnyk N. A., Lysenko V. P., Opryshko O. O. (2020)
Бахмат М. І. - Урожайність насіння ріпака озимого за оптимізації окремих елементів технології вирощування, Сендецький І. В. (2020)
Голик Л. М. - Урожайність і рівень зимостійкості сортів та ліній пшениці м’якої озимої за різних умов вирощування (2020)
Кривенко А. І. - Фітосанітарний стан агроценозу пшениці озимої у Південному Степу України, Шушківська Н. І. (2020)
Орловський М. Й. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність кукурудзи, Косюк А. П., Іщук А. Ю., Войцехівський В. І., Свистунова І. В., Полторецький С. П., Васьківська С. В., Мулярчук О. І. (2020)
Kondratiuk V. M. - Rearing larvae and juveniles of rainbow trout with different amino acid nutrition (2020)
Бучковська В. І. - Аналіз ефективності технології заготівлі сінажу в полімерних рукавах, Євстафієва Ю. М. (2020)
Буренко А. В. - Ефективність використання та вплив кобил і маточних родин на продуктивність Орловських рисаків класу 2.05 (2020)
Карповський В. І. - Вплив прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу на функціональну активність сперміїв кнурів за корекції мінерального живлення, Усенко С. О., Шостя А. М. (2020)
Маковська І. Ф. - Економічні аспекти превенції сказу тварин, Жуковський М. О., Недосєков В. В. (2020)
Журенко О. В. - Взаємозв’язок основних характеристик нервових процесів із вмістом натрію у крові корів залежно від пори року, Карповський В. І., Журенко В. В., Постой Р. В. (2020)
Кощавка М. М. - Результати морфологічного дослідження крові корів за теплового стресу залежно від стадій температурно-вологісного індексу, Бойко Н. І., Цвіліховський М. І. (2020)
Лясота В. П. - Порівняльне оцінювання оптимальних показників якості яловичини NOR, PSE і DFD, Богатко Н. М., Букалова Н. В., Богатко Л. М., Ткачук С. А., Приліпко Т. М., Савчук Л. Б. (2020)
Текдемір І. О. - Протеїнограма крові тварин в стані штучного гіпобіозу за ешерихіозу, Цвіліховський В. І. (2020)
Ткачук С. А. - Якість меду натурального після обробки бджолиних сімей нітрофураном (AOZ), Мягка К. С., Лясота В. П., Савчук Л. Б. (2020)
Yuldashev N. E. - New molluscicides in control of freshwater snails – intermediate hosts for causative agents of fascioliasis, paramphistomatosis and orientobilharziasis (2020)
Романець О. М. - Особливості визначення естетичної цінності соснових насаджень в лісах зеленої зони міста Києва (2020)
Міндер В. В. - Деревні рослини у формуванні обрису ландшафту ландшафтного парку по вулиці Солом’янській у м. Києві, Сидоренко І. О. (2020)
Arnauta N. V. - Forced vibrations of multilayered cylindrical shells taking into account the discresibility of the ribs with non-steady loads (2020)
Дворжак В. М. - Застосування механізму четвертого класу для приводу вушкових голок основов’язальної машини (2020)
Залюбовський М. Г. - Дослідження кінематичних параметрів машини для обробки деталей з двома ємкостями, що виконують складний просторовий рух, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2020)
Здоренко В. Г. - Дослідження метрологічних характеристик термоанемометра на основі вимірювального контролю параметрів теплового потоку микрохвильової камери, Себко К. В. (2020)
Березін Л. М. - Експрес-аналіз впливу інноваційних рішень механізмів на надійність шкарпеткових автоматів (2020)
Лаженко А. С. - Оцінка енергоефективності використання систем керування мотор-компресором побутового холодильника, Біла Т. Я. (2020)
Грудкіна Н. С. - Моделювання процесів комбінованого радіально-прямого видавлювання складнопрофільованих порожнистих деталей із використанням методу кінематичних модулів (2020)
Асаулюк Т. С. - Дослідження впливу стирол-акрилових полімерів на фізико-механічні і гігієнічні властивості бавовняної тканини, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Мясников С. А., Куліш І. М., Горохов І. В., Скалозубова Н. С. (2020)
Семешко О. Я. - Застосування методу експертних оцінок для встановлення основних показників якості трикотажних полотен із натуральних волокон з метою визначення їх зносостійкості (2020)
Здоренко В. Г. - Дослідження згасання ультразвукових хвиль при їх проходженні та відбитті від одношарових матеріалів з порами різного розміру, Барилко С. В., Лісовець С. М., Шипко Д. О. (2020)
Сумська О. П. - Поліпшення технологічних характеристик трикотажного полотна шляхом застосування нанорозмірних органосиліконових пом’якшувачів, Фещук Ю. А., Гібелінда О. А., Панченко Н. В. (2020)
Бусько А. П. - Дослідження процесу дублювання деталей одягу із штучного хутра, Арабулі А. Т. (2020)
Салій О. О. - Дослідження валідаційних характеристик методики кількісного визначення парацетамолу та його основної домішки в ректальних супозиторіях, Кузьміна Г. І., Фуклева Л. А., Манацюк В. В. (2020)
Бутенко О. О. - Особливості впливу наноматеріалів на екранування електромагнітного випромінювання композитами, Черниш О.В., Хоменко В. Г., Твердохліб В. С., Барсуков В. З. (2020)
Салій О. О. - Порівняльні дослідження профілів вивільнення доксицикліну хіклату з твердих желатинових капсул при зміні виробників діючої речовини, Куришко Г. Г., Огеренко З. О., Гетало О. В. (2020)
Ниркова Л. І. - Вплив режиму термооброблення на особливості локальної корозії нержавіючої сталі 08Х18Н10 у водному середовищі, Осадчук С. О., Борисенко Ю. В., Рудницька-Боцман М. О. (2020)
Назаренко О. В. - Дослідження процесу нітратнокислотної переробки фосфогіпсу з одержанням концентрату рідкісноземельних елементів, Іванченко А. В., Колєснікова О. Ю. (2020)
Тягло А. В. - О понимании доказательства в англо-американском праве (2020)
Фінін Г. І. - Історічна свідомість в практиках національної освіти (2020)
Мелкевік Б. - Перетворення права: погляд з позиції комунікативної теорії (2020)
Кохан Я. О. - Символічна логіка: повернення до витоків. Стаття ІІ. Базові категорії (2020)
Кротюк В. А. - Феномен героїзму в контексті патріотичного виховання (2020)
Герасіна Л. М. - "Злами світосистеми”: глобальні зрушення та гібридні виклики, Требін М. П. (2020)
Kozlovets M. A. - Privatized violence: the essence and types of its implementation in modern world, Slyusar V. M. (2020)
Панфілов О. Ю. - Фактор воєнної сили в сучасних міжнародних відносинах, Петрова Л. О. (2020)
Болотова В. О. - Комунікативні "soft skills” та шляхи їх розвитку в уявленнях сучасних студентів, Байдак Т. М. (2020)
Volianskа O. V. - Peculiarities of interaction of courts and media in the conditions of democracy, Pidkurkova I. V. (2020)
Полтораков О. Ю. - Праксеологічна типологізація насильства: cоціологічно-правознавчі виміри (2020)
Наші автори (2020)
Іменний покажчик (2020)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, Філософія права, Політологія, Соціологія" (2020)
Бойко В. В. - Хірургічна тактика та лікування хворих на рак шлунку, що ускладнений перфорацією, Лазирський В. О., Фарзуллаєв Н. Н. (2020)
Русин А. В. - Спеціальні методи діагностики функціонального стану печінки у хворих на цироз, Балаж О. П. (2020)
Клімова О. М. - Індивідуальна корекція лікування пацієнтів із синдромом гепатоспленомегалії з урахуванням показників ліпідного та білкового обміну, Калашникова Ю. В., Мережко О. С., Кордон Т. І. (2020)
Yevtushenko D. O. - Current questions of diagnosis and treatment of patients with peritoneal adhesive disease, Taraban I. A., Minukhin D. V., Shevchenko O. M. (2020)
Прасол В. О. - Аналіз ефективності різних методів лікування хворих з гострим тромбозом у системі нижньої порожнистої вени, Оклей Д. В., Тарабан І. А. (2020)
Бабинкіна І. Б. - Вибір тактики хірургічного лікування варикозної хвороби в залежності від варіантів анатомічної будови сафено-поплітеального анастомозу при доплерометрії вен нижніх кінцівок, Новікова Г. А., Бабинкіна Г. П. (2020)
Замятін П. М. - Діагностика та оперативне лікування вогнепальних ран верхніх і ніжніх кінцівок із наявністю сторонніх тіл, Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н., Бєрєснев С. О., Провар Л. В., Замятін Д. П. (2020)
Кравцов О. В. - Визначення клінічних показників внутрішньотканинного тиску при глибоких та межових опіках в залежності від часу термічної травми, Курбанов Т. А., Козін Ю. І., Цогоєв А. А., Гопко А. О. (2020)
Щербина М. О. - Діагностичні критерії та хірургічні підходи до лікування пухлиноподібних новоутворень яєчників, Щербина І. М., Салтовський О. В. (2020)
Бойко О. В. - Діагностика післятравматичних порушень за даними лабораторних та інструментальних досліджень у хворих із поєднаною торакальною травмою (огляд літератури), Волкова Ю. В., Замятін П. М., Литвишко В. О., Ткачук О. Ю., Замятін Д. П. (2020)
Гольцев К. А. - Сучасні підходи до комплексного хірургічного лікування гнійних ран,що тривало не загоюються, Криворучко І. А., Гольцев А. М., Сивожелезов А. В., Сикал Н. О., Тонкоглас О. А. (2020)
Дужий І. Д. - Хронічна емпієма плеври – наслідок внутрішнього дирофіляріозу, Голубничий С. О., Мисловський І. А. (2020)
Бойко В. В. - Науковій медичній бібліотеці ДУ "Інституту загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України" — 90 років, Фастова С. В. (2020)
Ракитская Т. Л. - Концептуальные основы разработки низкотемпературных катализаторов окисления монооксида углерода кислородом воздуха, Киосе Т. А., Эннан А. А.-А. (2020)
Марцинко О. Е. - Синтез і структура біядерного КОМПЛЕКСУ германію(IV)-тулію(III) з 1,3-діаміно-2-гідроксипропан-N,N,N’,N’-тетраоцтовою кислотою, Чебаненко О. А., Сейфулліна І. Й., Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В. (2020)
Березнюк О. П. - Система Ag2S – SnS2 – P2S5, Олексеюк І. Д., Петрусь І. І., Смітюх О. В. (2020)
Егорова А. В. - Определение остаточных количеств фавипиравира на поверхностях фармацевтического оборудования методами ВЭЖХ, люминесценции и спектрофотометрии, Скрипинец Ю. В., Леоненко И. И., Умецкая И. В., Войтюк О. Д. (2020)
Эннан А. А. - Влияние модифицирующих добавок на хемосорбцию оксида серы(IV) волокнистым материалом, импрегнированным полиэтиленполиамином, Хома Р. Е., Длубовский Р. М., Захаренко Ю. С., Абрамова Н. Н., Михайлова Т. В., Барбалат Д. А. (2020)
Кіосе О. О. - Вивчення кінетики кополімеризації модифікованих поліглікольмалеїнатфталатів в присутності диацетилацетонату кобальта, Савін С. М. (2020)
Коновалова С. О. - Ациламінування N-арилсульфоніл-1,4-бензохінонмоноімінів, Авдєєнко А. П., Якименко І. Ю. (2020)
Бліненко О. М. - Синтез, аналіз і розділення ізомерних індено- та індолохіноксалінів, Косюк М. І., Карпенко О. С., Нестеркіна М. В., Кравченко І. А. (2020)
Bevziuk K. V. - Solvatochromism of some food azo dyes, Bazel Ya. R., Chebotarev A. N., Snigur D. V. (2020)
Титул, зміст (2020)
Зінчук Т. О. - Конвергенція агро-бізнес-структур в новій моделі глобалізаційної економіки, Левківський Є. В. (2020)
Войтко С. В. - Дослідження розвитку міжнародних логістичних систем в Україні та світі в умовах Індустрії 4.0, Максимчук А. І. (2020)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Фінансування потреб оборонної сфери в Україні, Беднарчук В. В., Млінцова А. О. (2020)
Шулюк Б. С. - Законодавчі колізії розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні (2020)
Зубар І. В. - Геліцекультура як перспективний напрям агровиробництва, Онищук Ю. В. (2020)
Бенько Н. М. - Змістова характеристика та аспектизація компонентів структури людського капіталу (2020)
Іванів С. І. - Методологія управління земельно-орендними відносинами фермерських господарств як елемент ефективного використання ресурсного потенціалу (2020)
Бриндзя З. Ф. - Прагматика удосконалення планування та управління в готельно-ресторанному бізнесі, Кулик А. М. (2020)
Костецька Н. І. - Стратегічне планування діяльності підприємств: теоретичні аспекти (2020)
Волощук В. Р. - Методологічні підходи визначення ефективності інноваційного розвитку підприємств (2020)
Іванишин О. В. - Інноваційні бізнес-моделі логістичного забезпечення розвитку підприємства (2020)
Пуцентейло П. Р. - Використання методів кластерного аналізу для прогнозування інвестиційного розвитку підприємств аграрного сектору, Костецький Я. І. (2020)
Руда Т. В. - Основні підходи до розвитку резистентного соціального капіталу державної митної служби (2020)
Школьний О. О. - Удосконалення управління маркетингом в аграрній сфері (2020)
Коноваленко А. С. - Маркетинговий аспект споживчої соціалізації дітей шкільного віку (2020)
Довгань Ж. М. - Виклики банків в умовах пандемії COVID-19 (2020)
Ліснічук О. А. - Програмно-цільовий метод у плануванні державного бюджету, Медвідчук Л. О. (2020)
Дерлиця А. Ю. - Інституційне середовище суспільних фінансів (2020)
Козяр Н. О. - Організаційного-економічні засади функціонування інфраструктури інвестиційної діяльності в аграрному секторі України (2020)
Горлачук О. А. - Особливості проведення судової економічної експертизи при документальному підтвердженні нестачі товарно-матеріальних цінностей (2020)
Дулеба Н. В. - Методичні основи визначення рівня економічної безпеки автотранспортного підприємства (2020)
Кравченко М. В. - Механізми впровадження інноваційних технологій у виробництво аграрного сектору (2020)
Реферати (2020)
Автори номера (2020)
Busarieva T. - Knowledge resource of the development of the national economy of Ukraine (2020)
Заяць О. І. - Підходи до оцінки ефективності впливу вступу країни в інтеграційне об’єднання на його конкурентну силу (2020)
Бойко Н. В. - Особливості кредитування транспортних підприємств у сучасних умовах, Заяц О. В. (2020)
Бунтова Н. В. - Основні напрями і технологіїї сталого розвитку в індустрії гостинності та туризму (2020)
Злидник М. І. - Міжнародна оцінка конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції (2020)
Колодійчук В. А. - Організаційні та економічні умови забезпечення ефективного менеджменту логістичних функцій, Крупка З. М. (2020)
Куценко М. М. - Когнітивні підходи до управління проєктами розвитку територій (2020)
Македон Г. М. - Макроекономічна роль заощаджень домашніх господарств (2020)
Мисик В. М. - Чинники побудови і розвитку івент-менеджменту (2020)
Міщенко А. С. - Трансформації в інфраструктурі фондового ринку України, Дегтярьова Н. В. (2020)
Нагорічна О. С. - Дослідження передумов формування соціального капіталу державної митної служби України, Руда Т. В. (2020)
Наумова М. А. - Система освіти як детермінанта ефективного функціонування ринку праці в Україні, Гончарук Н. С. (2020)
Новойтенко І. В. - Захист персональних даних як бізнес-тренд, Малиновський В. В. (2020)
Павленко О. П. - Динамічний розвиток українського аграрного страхового ринку (2020)
Перит І. О. - Дослідження структури та динаміки показників діяльності вітчизняних приватних підприємств в умовах сучасної економіки (2020)
Побережна З. М. - Діагностика макроекономічних чинників впливу на авіаційну галузь за методикою pest-аналізу (2020)
Рудая М. І. - Підходи до методики дисконтування вартості фінансових інструментів (2020)
Рудевська В. І. - Сутність понять "бізнес-моделі" і "стратегії банку" та їх місце в бізнес-архітектурі банківського сектору (2020)
Сахно І. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства: стратегічний аспект (2020)
Стахурська С. А. - Менеджмент змін у розвитку організації: підходи та моделі, Ткачук С. В., Стахурський В. О. (2020)
Термоса І. О. - Диверсифікація як один з аспектів сталого розвитку аграрного сектору економіки України (2020)
Томілін О. О. - Банківське кредитування аграрного сектору економіки в ринкових умовах господарювання, Дорогань-Писаренко Л. О. (2020)
Sheludko E. - Problems of industry development in Ukraine under coronacrisis, Zavgorodnia M. (2020)
Бойко В. В. - Організаційно-економічні засади інноваційного менеджменту розвитку АПК України, Гнатишин Л. Б. (2020)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Економетрична оцінка результативності інноваційно-інвестиційного потенціалу в харчовій промисловості України, Коткова Н. С. (2020)
Андрейченко А. В. - Ідентифікація особистих якостей проєктних менеджерів IT-сфери, Горбаченко С. А. (2020)
Драган О. І. - Управління талантами як складник інтелектуального капіталу підприємства в умовах інтелектуалізації економіки (2020)
Решетнікова І. Л. - Перспективи і проблеми розвитку логістики на основі принципів сталого розвитку (2020)
Інформація (2020)
Bilenko Y. - Export and economic growth in central and eastern European countries with applying to Ukrainian economy (2020)
Алієв Р. А. - Механізм забезпечення зростання рівня реалізації потенціалу підприємництва у туристичній сфері національної економіки (2020)
Боденчук Л. Б. - Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні в умовах кризи, Мурашко І. С. (2020)
Карпенко Н. М. - Розвиток туризму у Полтавській області: сучасні тенденції та їх актуалізація, Логвин М. М., Шуканова А. А. (2020)
Кацемір Я. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку агроекотуризму в Україні (2020)
Куцик П. О. - Застосування методики таксономічного аналізу під час оцінки ефективності використання сільськогосподарських угідь в Україні, Шпарик Я. Я., Куцик В. І. (2020)
Макаренко С. М. - Дослідження особливостей розвитку промислових підприємств (2020)
Сатир Л. М. - Товарознавча експертиза під час організації торгівлі борошняними кондитерськими виробами: аналіз і перспективи, Кепко В. М., Стаднік Л. І. (2020)
Стахович А. C. - Економічний зміст та особливості відтворювальних процесів у сільському господарстві (2020)
Харченко М. В. - Розвиток мультимодальних та інтермодальних технологій у системі логістичної інфраструктури України, Юденко Є. В., Черніхова О. С. (2020)
Budіakova O. - Innovative approaches in hotel and restaurant business entrepreneurship, Shaposhnikova O. (2020)
Лавриненко С. О. - Інноваційні підходи до управління логістичною діяльністю – "технологія блокчейн" (2020)
Пригара О. Ю. - Формування інноваційної стратегії підприємства шляхом реалізації мережевої моделі розвитку (2020)
Рудой В. М. - Сутність інституціалізації портфельного інвестування (2020)
Скопова О. С. - "Зелені" облігації як інструмент забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: світовий досвід та можливості застосування в Україні (2020)
Соколовська І. П. - Вплив державних запозичень на динаміку кредитування у національній економіці (2020)
Лисенко О. Л. - Стан атмосферного повітря у Вінниці та Вінницькій області, Гирич С. В., Семко Т. В. (2020)
Лисенко О. Л. - Стан поверхневих вод м. Вінниці та Вінницької області та системи очистки води на виробничих підприємствах (2020)
Інформація (2020)
Дяченко М. В. - Образ буття-ріки в роздумах Марка Аврелія (2019)
Шейко В. М. - Українізація та інтелігенція в часи Української революції 1917—1921 рр.: історіографічний аспект (2019)
Кухаренко О. О. - Феномен родючості в циклах національних весільних та родильних обрядів: порівняння структур і функцій (2019)
Дичковський С. І. - Вплив практик гостинності на формування територіального бренду (2019)
Кучина Н. І. - Фестиваль як феномен культури (2019)
Большакова Т. В. - Творча постать А. П. Гайденка в музичній культурі сучасної України (2019)
Мусієнко О. В. - Визначення поняття "інтернет-відеохостинг" у сучасній аудіовізуальній культурі (2019)
Донцова-Пушенко К. Ю. - Композиторська інтерпретація філософських текстів Г. Сковороди в хоровій симфонії О. Щетинського "Узнай себе" (2019)
Мостова І. С. - Особливості формування танцювального канону народних танців населення Слобожанщини (2019)
Кеменчеджи Є. П. - Художні колективи Запорізької обласної філармонії в контексті професійного музичного мистецтва краю (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) (2019)
Чень Менмен - Інструментальний спадок Хуан Цзи: у витоків формування національної музичної культури ХХ століття (2019)
Алфьоров А. М. - Зображальний стиль фільму М. Іллєнка "Тойхтопройшовкрізьвогонь" (2019)
Kushniruk O. P. - Symphony № 7 "Mаjdаn” by A. Jacobchuk: parameters of an artistic integrity (2019)
Степанова О. Ю. - Сонатна творчість Й. Н. Гуммеля як простір інтерпретації (2019)
Гуріна А. В. - Три кроки до пізнання виконавського стилю Гізели Циполи (2019)
Горєлова В. С. - Вплив методики Леся Курбаса на манеру виконання акторів харківської школи (2019)
Заверуха О. Л. - Складові хорового письма: система взаємодії рівнів музичного твору (2019)
Зимогляд Н. Ю. - Музичне мислення як основа фортепіанного виконавського мистецтва (2019)
Алфьорова З. І. - Дисипативність як принцип морфологічних трансформацій аудіовізуального мистецва (2019)
Хендрик О. Ю. - Педагогічні підходи до створення contemporary dance під час навчання балетмейстерському мистецтву студентів українських ЗВО (2019)
Moutazakki N. - The Ksars and Kasbas of Morocco: examples from the Draa-Tafilalet region in the South East of Morocco (2019)
Шейко В. М. - Інтелігенція і влада в часи Української революції 1917–1921 рр.: узагальнена історіографія (2019)
Трегубов Д. Г. - Ретроспектива відображення розлуки з батьківщиною в пісенній творчості українців, Трегубова І. М. (2019)
Тортіка М. В. - Музей: його роль і значення в культурно-освітньому просторі українського школяра (за матеріалами соцопитування учнів середнього шкільного віку Харківської гімназії № 14) (2019)
Chastnyk O. S. - Cultural Studies in Degree Programmes at Irish Universities (2019)
Шолухо Н. Є. - Культурологічна рецепція об’єктно-орієнтованої онтології в інтерпретаційному полі урбаністики (2019)
Мащенко І. О. - Репрезентація образу влади в спортивно-художніх дійствах ХХІ ст. (2019)
Дзундза Р. М. - Вищі музичні навчальні заклади сучасної України як чинник формування культурно-національної ідентичності диригента (2019)
Болюх Д. В. - Проблеми гнозису та позиції дослідника у вивченні езотеризму (2019)
Богичевич К. - Місце акордеонного мистецтва в системі музичного виховання (2019)
Бондарчук Я. В. - Вплив культів Сонця та Землі на об’ємно-просторове рішення земляних та кам’яних сакральних структур V–ІІІ тисячоліття до н.е. (2019)
Виноградова А. В. - Творча постать М. Г. Стецюна в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України (2019)
Доколова А. С. - Інноваційні практики віртуального втілення в постановках сценічної хореографії ХХІ ст. (2019)
Зінків І. Я. - Українська дума: до інтерпретації терміну і назви жанру (2019)
Каплієнко-Ілюк Ю. - Творчий процес та проблеми формування композиторського мислення (2019)
Манелюк Е. В. - Організаційні особливості проведення багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв "Артцентр талантів" (м. Рівне) (2019)
Мащенко О. І. - Особливості створення та втілення сценарію дійства на документальній основі (2019)
Ніколенко Р. В. - Інтерпретація чужого тематичного матеріалу в композиторській творчості М.-А. Амлена (2019)
Обух Л. В. - Українське радіо як соціокультурний бренд: крізь призму менеджменту академічної музики (2019)
Осипенко В. В. - Герменевтичний підхід у роботі над створенням сучасної виконавської версії української народної пісні "На вгороді явори" (2019)
Польська І. І. - Життєвий шлях та творча діяльність І. С. Польського (до 95-річчя з дня народження митця) (2019)
Поспєлов О. О. - Циркове мистецтво у Львові 1880-х рр. (від Августа Крембсера до Альберта Шумана) (2019)
Савченко В. Г. - Ретроспектива наукового осмислення декоративно-ужиткового мистецтва (2019)
Цивата Ю. В. - Хронотоп акторської імпровізації в контексті театральної практики Я. Морено (2019)
Цугорка О. П. - Реалістичні тенденції українського барокового іконопису (2019)
Чебан В. О. - Стилізовані жіночі образи у вітражах, панно і гобеленах у мистецтві модерну (2019)
Дяченко М. В. - Настанова "Будь подібним до скелі" в етичній парадигмі римських стоїків (2020)
Мащенко І. О. - Культурологічна репрезентація національно-культурної ідентичності в спортивно-художніх дійствах (Україна, ХХІ ст.) (2020)
Шейко В. М. - Еволюція поглядів інтелігенції щодо влади та робітничо-селянських мас на початку 20-х років ХХ століття (2020)
Гончаренко М. С. - Фізичні начала соціальної культури здоров’я XXI століття (новий предмет інформаційного поля суспільства), Кушнаренко Н. М., Прасол С. Д. (2020)
Межирова С. О. - Засоби виразності телевізійно-комунікаційних форм: трансформація під впливом морфологічних змін (2020)
Romanyuk O. I. - Transitology as a Promising Field of Cultural Studies (2020)
Єрошенко О. В. - Вокальна складова дійових осіб комедії Лопе Де Вега "Учитель Танців" у виконавській інтерпретації акторів драми (2020)
Борис І. О. - Головні елементи в опануванні професією актора театру та кіно (2020)
А Гудаму - Академічне вокальне мистецтво Китаю в контексті сучасної музикології (2020)
Карандєєва О. І. - Сценічні здобутки Т. Попеску (1935–2008) у процесах еволюції чоловічого танцю на українській балетній сцені (2020)
Лю Веньшу - Композиторська творчість Володимира Рунчака: історіографічний аналіз (2020)
Мізяк В. Д. - Педагогічна спадщина П. К. Саксаганського (2020)
Рум’янцева А. Ю. - Специфіка творчої індивідуальності В. І. Лозової (2020)
Семенова Н. М. - Національна виконавська культура та педагогіка в українському балетному мистецтві (2020)
Скляров О. Д. - Особливості викладання курсу "Фортепіано" у вищих навчальних закладах культури (2020)
Сластіна Є. Ю. - Особливості іспанської хореографії ХV–XVIII ст. (2020)
Трянов М. А. - Колористичні засоби музичної виразності у творах сучасних композиторів для квартету гітар (2020)
Фуїнь Ян - Про витоки canzone napoletana: до проблеми вивчення жанру (2020)
Юаньмей Лянь - Венеціанська сторінка музичної спадщини Ф. Мендельсона-Бартольді (2020)
Рафальський О. О. - Міждисциплінарні перехрестя етнополітології (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (5 січня 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (20 січня 2021 р.) (2021)
Гриценко П. Ю. - Українська мова як чинник державотворення: наукові засади і моделі втілення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 р.) (2021)
Ферштей В. В. - Про відзначення 150-річчя від дня народження Василя Стефаника (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 20 січня 2021 р.) (2021)
Чайковський І. А. - Розроблення та впровадження в медичну практику нових інформаційних технологій і метрик для аналізу малих змін в електромагнітному полі серця людини, Прімін М. А., Казмірчук А. П. (2021)
Кремень В. Г. - Україна як цивілізаційний суб’єкт: нова методологія розвитку людини та суспільства (рецензія на монографію С.І. Пирожкова, Н.В. Хамітова "Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини") (2021)
Загороднюк І. В. - Феномен Феодосія Добржанського: до 100-річчя зачину його наукових досліджень у Києві (1921–1924) (2021)
Матвєєв В. В. - Складний напружений стан матеріалів і елементів конструкцій та критерії міцності — наукова візитівка академіка А.О. Лебедєва, Зіньковський А. П. (2021)
Бакай О. С. - Шлях до наукових висот (до 90-річчя академіка НАН України С.В. Пелетминського), Слюсаренко Ю. В., Шульга М. Ф. (2021)
Скрипнюк О. В. - Видатний організатор академічної правової науки і вищої юридичної освіти в Україні — наш сучасник (до 85-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка) (2021)
Хранитель найбільшого у світі радіотелескопа (інтерв’ю до 70-річчя академіка НАН України О. О. Коноваленка) (2021)
Титул, зміст (2020)
Шовковий В. М. - Зміст латинськомовної лінгвістичної компетентності майбутніх філологів – фахівців з іноземних мов, Лазер-Паньків О. В., Шовкова Т. А. (2020)
Филипська В. І. - Забезпечення ефективного коригувального зворотного зв’язку між викладачем та студентом у процесі вивчення іноземної мови (2020)
Король Т. Г. - Переклад промов ted talks як автентичний груповий проєкт: із досвіду реалізації та оцінювання (2020)
Конотоп О. С. - Масові відкриті онлайн-курси для формування і розвитку критичного мислення студентів як основи формування іншомовної навчально-стратегічної компетентності (2020)
Бігич О. Б. - Самостійна робота студентів з вибіркової дисципліни "Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладі середньої освіти" в умовах дистанційного навчання (2020)
Подосиннікова Г. І. - Формування англомовної лексичної компетентності на матеріалі ідіом в учнів 9 класу закладів загальної середньої освіти, Ковтун Т. В. (2020)
Fedorenko L. - Digitale Testübungen für autonomes Lernen und die Kontrolle der Lernleistungen von Germanistikstudierenden zum Thema "Deutsche Romantik" (2020)
Melnyk Ye. - Une scénario du travail avec une vidéo authentique "Déboulonner des statues: points de vue" (2020)
Коломієць Л. П. - Розробка бінарного уроку з іноземної мови (англійська та німецька) для учнів 8 класу (2020)
Карабан В. І. - Уперше всесвітньовідома перекладознавча енциклопедія – українською мовою. Рецензія (2020)
Височанська М. В. - Оцінка впливу донора моноксиду карбону (CORM-2) на швидкість згортання крові в умовах імунної відповіді, Бесчасний С. П., Гасюк О. М. (2020)
Давидов Д. А. - Нові знахідки чужоридних рослин-ергазіофітів у лівопережному лісостепу України (2020)
Дзеркаль В. М. - До вивченння вищих судинних рослин і лишкайників Кардашинського болота в межах НПП "Нижньодніпровський", Наумович Г. О., Пономарьова А. А. (2020)
Мазур Т. П. - Біоморфологічна характеристика родини Haloragaceae R. Br. та видів представленних в колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2020)
Причепа М. В. - Зміна маркерних показників (активність лужної фосфатази та вмісту малонового діальдегіду) у краснопірки звичайної scardinius erythrophtalmus(l.), як і ндикатор забруднення водойм, Коваленко Ю. О. (2020)
Селюкова Н. Ю. - Статева поведінка нащадків самиць щурів народжених від матерів різного віку з фетоплацентарною недостатністю (2020)
Селюніна З. В. - Динаміка чисельності степової гадюки Vipera renardi на півдні лівобережної України, Маркауцан О. Є., Дубов С. В. (2020)
Шевченко І. В. - Фауна chironomidae (insecta, diptera) пониззя Дніпра.частина 1: підродина tanypodinae (2020)
Тимофеєнко А. В. - Образ японської жінки у європейському ігровому кіно (1945–2015) (2020)
Кобзар М. В. - Шляхи семантизації їжі повсякденного вжитку в культурі східних слов’ян (2020)
Лисенко Л. В. - Аналіз впливу лінгвокультурного концепту Pünktlichkeit на формування ментальної ідентичності німців (2020)
Мараховська Е. В. - Комунікативна теологія Хорхе Маріо Бергольйо (Папи Римського Франциска) (2020)
Олейнікова Т. П. - Семантика протестантського хоралу в українській музиці пізнього бароко: діалог культур (2020)
Панков Г. Д. - Православний храм як модальність сакрального (2020)
Шейко В. М. - Культурація і дигіталізація – ключові тренди вищої культурологічно-мистецької та інформаційно-бібліотечної освіти, Кушнаренко Н. М. (2020)
Соколова А. В. - Придворна маска як частина політичної культури Англії періоду правління Стюартів (2020)
Сторонська Н. З. - Діяльність представника дрогобицької музично-педагогічної школи Володимира Салія в контексті сучасного академічного мистецтва: науковий та композиторський аспекти (2020)
Барнич М. М. - Естетичні аспекти акторських переживань у сценічній ролі (2020)
Василюк Т. А. - Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича на зламі XX та XXI ст. (1989-2007 рр.). Програмові засади та творчі принципи (2020)
Васютяк Ю. В. - Бальний танець у контексті партнерської взаємодії: проблематика мистецтва ведення, Васютяк Я. О. (2020)
Волкомор В. В. - Просторові інтерпретації записаного музичного звука (2020)
Гріньє Т. Б. - Українські фольклорні традиції як джерело музично-ексцентричного тематичного номера (2020)
Зимогляд Н. Ю. - Принцип програмності в циклах фортепіанних мініатюр українських композиторів другої половини ХХ століття (2020)
Кеба М. Є. - Створення художнього образу в спортивному бальному танці (2020)
Куценко С. В. - Дослідження хореографічного фольклору України: проблематика та методологія, Опацький І. Ю., Пиж’янова Н. В. (2020)
Майборода Н. В. - Історія розвитку каскадерства як виду кіномистецтва (20-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Мiненко О. А. - Соціальні та інтерпретаційні коди жіночої зачіски в егейському мистецтві (2020)
Оборська С. В. - Діяльність Самюеля Зігфріда Бінга та естетика ар-нуво в науковому дискурсі (2020)
Підгорбунський М. А. - Демественний і путній співи — генезис та місце в церковному богослужінні (2020)
Стахевич Г. О. - Витоки романтичного фортепіанного концерту (на матеріалі творчості Даніеля Штейбельта) (2020)
Степанова О. Ю. - Фортепіанна культура: досвід концептуалізації (2020)
Кислюк К. В. - Теоретико-методологічні особливості культурологічного підходу до феномену візуального (2020)
Мараховська Е. В. - Традиційні й сучасні пневматологічні дослідження (2020)
Набоков Р. Г. - Політична акція як особливий вид режисури масових видовищних форм (2020)
Трегубов Д. Г. - Сюжетний аналіз народних пісень із загальною формулою "Зводитель Дівчини", Трегубова І. М. (2020)
Фрейдліна В. В. - Міські парки як симбіоз культури й природи (на прикладі парків сполучених штатів америки) (2020)
Шостак В. М. - Культура України Неолітичного Часу та її особливості на Волині (2020)
Шейко В. М. - Роль Всеукраїнського комітету сприяння вченим в збереженні наукової інтелігенції в першій половині 20-х років ХХ століття (2020)
Бреславець Г. М. - Реконструкція фольклорного тексту у творчості Мар’яни Садовської (2020)
Крепак К. В. - Світосприйняття нових тенденцій історичної подієвості та їхня реалізація в музиці сучасних українських композиторів (2020)
Фесенко І. А. - Правдиве зображення життєвого і творчого шляху І. П. Котляревського в драмі-дилогії "Степовий Орел" О. Чугуя (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Barabanova V. V. - Marketing mechanisms of tourism industry development under instable environment, Bohatyryova G. A., Gorina G. O. (2020)
Beydik O. O. - World mineral deposits in the periodic chemical elementstable, Syrovets S. Yu., Koroma N. S., Molochko M. A. (2020)
Boyko Z. V. - Analysis of the market of international tourist services of Ukraine (for the period 2007-2017), Horozhankina N. A., Hrushka V. V., Korneyev M. V., Nebaba N. A. (2020)
Derevska K. I. - Іlyinets Meteorite Crater – unique geological structure in Europa and a promising destination for international tourism, Sukach V. V., Rudenko K. V., Spytsia R. O. (2020)
Fedoniuk V. V. - Shallowing of the Svityaz Lake in the context of regional climate change, Khrystetska M. V., Fedoniuk M. A., Merlenko I. M., Bondarchuk S. P. (2020)
Gorina G. O. - Clustering of regional tourism service markets according to indicators of the functioning of subjects of tourism activity, Barabanova V. V., Bohatyryova G. A., Nikolaichuk O. A., Romanukha A. M. (2020)
Gorobei M. S. - Man-caused pollution of the environment with coal dust as a result of operation and closure of coal mines, Yermakov V. M., Lunova О. V. (2020)
Kaluha V. F. - Chornobyl Phenomenon:Catastrophe, Experimental Area vs Curiousity Object, Uliganets S. I., Dmytruk O. Y., Melnyk L. V., Kupach T. G. (2020)
Kornus O. H. - Geographical peculiarities of the mortality risk of the population of Sumy region from cardiovascular diseases, Kornus A. O., Shyshchuk V. D., Korol O. M. (2020)
Kozar M. А. - New data about the distribution of nickel, lead and chromium in the coal seams of Donetsk-Makiivka geological and industrial area of Donbas, Ishkov V. V., Kozii Y. S., Pashchenko P. S. (2020)
Kupach Т. G. - The aesthetic value of landscapes of the upland right bank area of the Dnieper River of the Kaniv Nature Reserve, Ukraine, Demianenko S. O., Arion O. V. (2020)
Levcheniuk E. V. - Ecologism as a Modern Strategy of Human Survival (Regional and Global Dimensions), Vlasenko F. P., Tovmash D. A., Rykhlitska O. D. (2020)
Nazarova K. O. - Audit in ensuring the effectiveness of tourism management, Hordopolov V. Yu., Sakhno S. V., Nezhyva M. O., Furman T. Yu. (2020)
Petlovanyi М. V. - The new approach to creating progressive and low-waste mining technology for thin coal seams, Malashkevych D. S., Sai K. S. (2020)
Rudakov L. M. - Problems of technical exploitation and ecological safety of hydrotechnical facilities of irrigation systems, Hapich H. V., Orlinska O. V., Pikarenia D. S., Kovalenko V. V., Chushkina I. V., Zaporozhchenko V. Y. (2020)
Rudyi R. M. - Mountain Relief Analysis for the Causes of the Snow Avalanche, Kyselov Y. O., Domashenko H. T., Kravets O. Y., Husar K. D. (2020)
Shevchuk S. M. - Areal communities’ centres of Poltava Region associal-economic growth poles (2020)
Trigub V. I. - Agroecological assessment of fluorine in soils and agricultural plants of steppe landscapes of Odessa region, Yavorska V. V., Hevko I. V., Kyrylchuk A. A. (2020)
Vorovka V. Р. - The maritime para-dynamic as a phenomenon of the formation of the landscape space, Yatsentyuk Y. V. (2020)
Pyvovar O. V. - Features of creating information technologies focused on the research of diffusion processes, Polozhaenko S. A. (2020)
Shapovalov G. V. - Mathematical modeling of criticall phenomena in solid solution of semiconductors based on A2B6 compounds, Kazakov A. I., Moskvin P. P., Khomutenko D. O., Petriv V. M. (2020)
Kerpel O. I. - Development of software for the creation of the corpus of the ukrainian language and its use, Penko V. G. (2020)
Кобозєва А. А. - Дослідження властивостей нормованої відокремленості максимального сингулярного числа блоку матриці цифрового зображення, Бобок І. І. (2020)
Хорошко В. О. - Оптимізація інформаційних структур локальних мереж, Хохлачова Ю. Є., Аясрах А., Аль-Далваш А. (2020)
Зоріло В.В. - Модифікація методу хеш-стеганографії, заснованого на передачі послідовності цифрових зображень, Лебедєва О. Ю., Бохонько М. В. (2020)
Лебедєва О. Ю. - Виявлення "розумного розмиття" як порушення цілісності цифрового зображення, Зоріло В. В., Карпова О. А. (2020)
Ткач Ю. М. - Метод вибору функціонального профілю захищеності (2020)
Чіклікчі І. С. - Розробка методу контролю цілісності зображення на основі цифрового водяного знаку, Смагін А. А., Нечитайлова Л. В., Кушніренко Н. І. (2020)
Хорошко В. А. - Живучесть системы кибербезопасности государства, Хохлачева Ю.Е., Аясрах А., Аль-Далваш А. (2020)
Верлань А.Ф. - Математическая модель первичного преобразователя сигналов акустической эмиссии и ее параметрическая идентификация, Положаенко С.А. (2020)
Соколов А. В. - Исследование режимов шифрования с пропуском блоков, Корж А. О. (2020)
Стопакевич Ан.А. - Разработка концепции создания интерфейса оператора компьютерно-интегрированных систем управления технологическими установками в соответствии с принципом ситуационной осведомленности, Стопакевич А.А. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Contents (2020)
Pylypchuk O. - Preface, Strelko О., Berdnychenko Y. (2020)
Bakshi S. - A petrochemical study of Mughal plasters of Quila-I-Ark, Aurangabad with respect to technology and repair, Singh M. R. (2020)
Calvo A. - Liberalisation of telecommunications and broadening of the value chain in Southern Europe. Telefónica, 1982–2000 (2020)
Khoroshylov O. - Stages of technological improvement of the process of continuous casting of iron-carbon and copper billets, Kuryliak V., Podoliak O. (2020)
Luparenko H. - Motorcycle MT10-36 as a landmark of science and technology (2020)
Dvorkin I. - The establishment of the Kharkiv Practical Technological Institute in the context of modernization, Kharchenko A., Telukha S. (2020)
Eramo S. - The forgotten contribution of J. E. Purkyně to dentistry, Barraco G., Zampetti P. (2020)
Grechenko V. - The contribution of Kharkiv University scientists to the development of historical and legal science (first half of the XIX century) (2020)
Khramova-Baranova O. - Formation of the architecture of Ukraine based on longstanding measurement standards (2020)
Nasution M. - The birth of a science (2020)
Okorokova V. - Formation components of technical science in Ukraine in the 60-70s of the XIX century, Likhachova O. (2020)
Seyidbeyli M. - Life and activity of Nasir al-Din al-Tusi (2020)
Soloviova L. - Professor V. Ye. Timonov – the formation of the scientific worldview, Hurinchuk S., Berdnychenko Y., Strelko O. (2020)
Tverytnykova E. - Professors of the Kharkiv Technological Institute: unknown pages of biography, Gutnyk M., Salata H. (2020)
Титул, зміст (2020)
Вступне слово (2020)
Батушкін В. В. - Можливості кардіопротекторної терапії в лікуванні та профілактиці серцевої недостатності в післяінфарктному періоді (2020)
Лызиков А. А. - Клинико-демографический анализ потребности в реконструктивных хирургических вмешательствах с применением кондуитов биологического происхождения при острой артериальной недостаточности, Каплан М. Л., Тихманович В. Е., Стрельцов В. Н., Гороховский С. Ю. (2020)
Лизогуб В. Г. - Особливості лікування хворих з артеріальною гіпертензією із супутнім ожирінням: невідоме про відоме, Cоболь В. О., Мошковська Ю. О., Луценко А. О. (2020)
Чабан Т. І. - Аналіз ризиків інсульту, розвитку кровотеч та смерті у пацієнтів похилого віку з фібриляцією передсердь неклапанного генезу, які отримували різні пероральні антикоагулянти за програмою Medicare CША, Солонинка Г. Я. (2020)
Батушкін В. В. - Фактори смертності хворих на серцево-судинну патологiю з коронавірусною інфекцією, Дакалов Д. С. (2020)
Рудіченко В. М. - Синдром Леріша як тривалий часовий континуум судинного ураження: від початкових клінічних проявів до можливого фатального завершення (актуальність міждисциплінарної співпраці за власними клінічними спостереженнями), Кушнерик А. В., Рейзін В. І. (2020)
Чайковський І. А. - Маленькі зміни мають значення: оцінювання результативності медичної та психосоматичної реабілітації на основі нового методу шкалювання і максимальної кількості параметрів ЕКГ та варіабельності ритму серця (2020)
Авторам (2020)
Волосовець А. О. - Особливості дистанційного навчання в рамках післядипломної підготовки лікарів з медицини невідкладних станів, Слонецький Б. І., Зозуля І. С., Боброва В. І., Іващенко О. В., Вербицький І. В., Крамарева О. Г., Савченко Д. С. (2020)
Волосовець О. П. - Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів, Виговська О. В., Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О., Черній О. Ф., Мозирська О. В., Хоменко В. Є., Ковальчук О. Л., Дзюба О. Л., Грищенко Н. В., Острополець М. С., Скварська О. О., Салтанова С. Д., Ковтун О. В. (2020)
Павленко О. В. - Застосування дистанційної освіти у післядипломній підготовці лікарів-стоматологів в умовах карантинних заходів, Волосовець Т. М., Дорошенко О. М., Дорошенко М. В., Бакшутова Н. О. (2020)
Андрющенко В. П. - Досвід впровадження практично орієнтованої методики викладання дисципліни "Перша медична допомога з ознайомчою медичною практикою" для студентів фармацевтичного факультету, Ващук В. В., Кирик Т. П., Кушнірчук М. І. (2020)
Беденюк А. Д. - Досвід проведення дистанційних онлайн-семінарів під час карантину на кафедрі хірургії № 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л. Я. Ковальчука, Гриценко С. Й., Доброродній В. Б., Бурак А. Є. (2020)
Горлачук Н. В. - Методичні аспекти викладання токсико¬логічної та судової хімії вітчизняним студентам, Зарівна Н. О., Мосула Л. М. (2020)
Зарівна Н. О. - Методичні аспекти викладання спеціалізації "Контроль якості лікарських засобів" для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання, Логойда Л. С., Поляк О. Б. (2020)
Іванькова Н. А. - Модель педагогічної системи електронного дистанційного навчання на базі хмарних сервісів, Рижов О. А. (2020)
Коваленко Н. П. - Мотивація студентів як запорука успішного професійного розвитку, Боброва Н. О., Ганчо О. В., Зачепило С. В. (2020)
Першко І. О. - Міждисциплінарна інтеграція при викладанні біохімії у фармацевтичному коледжі на прикладі теми "Вступ до обміну речовин та енергії", Тодосійчук Н. А. (2020)
Шульгай А. Г. - Якісна медична (фармацевтична) освіта: їхати навчатися за кордон чи змінювати систему підготовки в Україні? Частина 1. Якість освіти через зміни у процедурі вступної кампанії, Загричук Г. Я., Михалків М. М., Івануса І. Б. (2020)
Pakholchuk O. P. - Psychological impact of quarantine on the medical education and how to reduce it, Nedelska S. M., Pavlov S. V. (2020)
Savchuk B. P. - Content and thematic orientation of ukrainian scientific studies on the development of foreign language education abroad, Haraрко L. I., Fedchyshyn N. O. (2020)
Voloshchuk N. І. - Simulation training as a methodological approach to training students in pharmacology studying, Denysiuk O. M., Pashynska O. S., Marynych L. I. (2020)
Калинюк Н. М. - Концептуальні засади інтеграції правової та професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі, Рогальський І. О. (2020)
Кінаш І. О. - Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки (2020)
Кондратюк В. Є. - Використовування обʼєктивних підходів оцінювання практичних вмінь на молодших курсах, Шевчук С. Г., Бичков О. А., Палієнко І. А. (2020)
Мудрик У. М. - Використання активних форм навчання та сучасних інформативних технологій як засобу інтенсифікації навчального процесу, Боярчук О. Р., Волянська Л. А., Бурбела Е. І. (2020)
Тріщ В. І. - Використання інтерактивних методів викладання з їх імплементацією в умовах клініки при формуванні професійних компетентностей у майбутніх медичних працівників (2020)
Гребеник М. В. - Ретроспективний аналіз навчання лікарів-інтернів фаху "Внутрішні хвороби" та шляхи оптимізації практичної підготовки, Криськів О. І., Лазарчук Т. Б., Коцюба О. І. (2020)
Посохова К. А. - Актуальність навчальної інформації про ризик алергічних реакцій при використанні лікарських засобів, Олещук О. М., Шевчук О. О., Матюк Л. М. (2020)
Скрипников П. М. - Перспективи вдосконалення навчального плану для лікарів-інтернів-стоматологів у розділі "Карієс", Шинкевич В. І., Удальцова-Гродзинська К. О., Писаренко О. А. (2020)
Kulbashna Ya. А. - Professional training of masters in dentistry in medical universities of ukraine and countries of the european union in terms of educational curricula and syllabi harmonization, Nahirnyj Ya. Р., Skrypnyk I. L., Skibitska О. O., Zakharova V. O. (2020)
Bilovus L. I. - Cognitive features of pedagogical communication, Homotiyk O. Ye., Fedchyshyn N. O. (2020)
Kim L. A. - Learning french by teachers of the Dnipropetrovsk Medical Academy: a challenge and prospects, Nefodov O. O. (2020)
Заяць Р. Я. - Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із визначенням вартості об'єктів тваринного походження (2020)
Ганзюк А. Л. - Обґрунтування параметрів конструкції пристрою для магнітно-порошкової дефектоскопії номерів вузлів транспортних засобів, Гордєєв А. І., Сич Є. В. (2020)
Надіжко М. М. - Використання спеціальних знань у судово-експертній діяльності: теоретико-правові аспекти (2020)
Гуцалюк М. В. - Щодо сутності електронної (цифрової) інформації як джерела доказів у кримінальному провадженні, Антонюк П. Є. (2020)
Крашановський В. В. - Порівняльна характеристика РПГ-22 та РПГ-26 з метою ідентифікації виявлених залишків на місці події (2020)
Шрамко О. М. - Особливості судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (2020)
Хахановський В. Г. - Ідентифікація особи за ходою, зафіксованою в матеріалах відеозапису, Чашницька Т. Г. (2020)
Сидорова Л. П. - Одночасне визначення вмісту синтетичних барвників Е110 і Е124 у суміші, Бохан Ю. В., Кормош Ж. О., Пльонсак П. П., Павленко Ю. Л. (2020)
Качурін С. Г. - Подолання протидії під час проведення судової почеркознавчої експертизи: системи тактичних прийомів, Семеніхін М. В. (2020)
Рылова Т. Б. - Возможности спорово-пыльцевого анализа при проведении судебно-почвоведческих экспертиз, Хох А. Н. (2020)
Чисніков В. М. - Маленькі огріхи Великої української юридичної енциклопедії (том 20) (2020)
Височина І. Л. - Дистанційне навчання на кафедрі сімейної медицини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" очима студентів-медиків другого курсу (аналіз результатів анонімного анкетування), Авраменко І. В., Башкірова Н. С. (2020)
Вихрущ А. В. - Діти з особливими потребами в умовах реформування системи місцевого самоврядування, Яблонь Т. В., Драч І. Д. (2020)
Гетмaнюк І. Б. - Перевaги і недoліки дистaнційнoгo нaвчaння в цілoму тa при вивченні дисципліни "Гістoлoгія, цитoлoгія тa ембріoлoгія", Крамар С. Б., Небеснa З. М., Шутурмa O. Я. (2020)
Іванченко О. З. - Використання міждисциплінарних зв’язків як умова якісної підготовки студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Загальна лікарська підготовка", Мельнікова О. З., Сергєєва Л. Н. (2020)
Кавецька Н. А. - Професійне вигорання серед медичних працівників: психологічні аспекти, Андрейчин С. М., Ярема Н. З. (2020)
Корда М. М. - Особливості функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, Чорномидз А. В., Шульгай А. Г., Машталір А. І. (2020)
Лиха Л. М. - Аналіз професійної етики та ролі роботи середнього медичного персоналу, Господарський І. Я. (2020)
Мельничук І. М. - Використання інтерактивних методів навчання у підготовці майбутніх педіатрів до роботи в команді (2020)
Михалків М. М. - Аналітична хімія у фармацевтичній освіті України та Польщі, Івануса І. Б., Загричук Г. Я. (2020)
Платонова О. М. - Дистанційне навчання при викладанні педіатричних дисциплін: виклики часу, Стоєва Т. В., Тіткова О. В. (2020)
Теренда Н. О. - Особливості дистанційного навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 (за результатами анкетування), Теренда О. А., Горішний М. І., Панчишин Н. Я. (2020)
Baibakov V. M. - Implementation of ecological education to the teaching process on discipline "Hygiene and Ecology” for english-speaking six year students, Hryhorenko L. V. (2020)
Кирик Х. А. - Практика викладання базової дисципліни "Анатомія людини" іноземним студентам, Борис Р. Я., Михалевич М. М. (2020)
Кононенко А. Г. - Деякі аспекти формування предметної компетентності з анатомії людини у майбутнього провізора, Шаталова О. М., Щербак О. А. (2020)
Мисула І. Р. - Досвід проведення клінічної практики для фізичних терапевтів на базі геріатричного пансіонату, Бакалюк Т. Г., Стельмах Г. О. (2020)
Посоленик Л. Я. - Використання інтерактивних методів викладання та розвиток дистанційної освіти лікарів у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України в умовах карантину, Видойник О. Я. (2020)
Kitura H. Ya. - Communicative exercises as a component of foreign language professional competence of future doctors, Vorona I. I. (2020)
Марченкова Н. О. - Актуальні проблеми підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю "Ортопедія і травматологія", Цвях А. І., Рябоконь С. С., Копитчак І. Р. (2020)
Солодовникова Ю. О. - Використання нейрокінематографа в післядипломній освіті в умовах дистанційного навчання, Добровольський В. В., Сон А. C. (2020)
Танцюра Л. Д. - Аудит оцінки лікарями дистанційної форми навчання на етапі післядипломної освіти, Кисельова І. В., Біляєв А. В. (2020)
Ястремська С. О. - Досвід організації атестації випускників для студентів спеціальності 223 "Медсестринство" у Тернопільському національному медичному університеті під час пандемії COVID-19, Рега Н. І. (2020)
Василюк В. М. - Hауково-методичне забезпечення навчального процесу в Кременецькій гімназії (ліцеї) протягом 1805–1833 років в урочний та позаурочний час (2020)
Вергун А. Р. - Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: ключові засади і методологія, Ягело С. П., Стечак Г. М. (2020)
Руденко М. І. - Вивчення урбаністичної лексики та поняття локусу на заняттях із дисципліни "Українська мова як іноземна" (на прикладі теми "У місті. урок 1") (2020)
Шуйский Ю. Д. - Состав наносов в русле приустьевого района Днестра в конце весенне-летнего паводка, Стоян А. А. (2011)
Рябкова О. И. - Морфодинамика береговой зоны Куршской косы и северного побережья Самбийского полуострова (юго-восточная часть Балтийского моря) (2011)
Муркалов А. Б. - Наносы морских пляжей как индикатор современного состояния пересыпи Днестровского лимана, побережье Черного моря, Неведюк В. В. (2011)
Выхованец Г. В. - Условия формирования эолового рельефа в Финском заливе (Балтийское море) (2011)
Гыжко Л. В. - Распределение температуры воды в лиманах Алибей и Шаганы летом 2008 года (2011)
Гопченко Е. Д. - Расчетные характеристики максимального стока паводков на реках северной территории Алжира, Овчарук В. А., Ладжель М. (2011)
Мельник С. В. - Динаміка стоку наносів верхньої частини Дністра, Лобода Н. С. (2011)
Тригуб В. І. - Фтор у природних та стічних водах південного заходу України, Ігнат Я. І. (2011)
Шуйский Ю. Д. - Физико-географические черты Будакского лимана на северо-западном побережье Черного моря, Выхованец Г. В., Гыжко Л. В., Муркалов А. Б. (2011)
Будзика Г. А. - Стислий історичний огляд державних програм досліджень України в Антарктиці (2011)
Біланчин Я. М. - Іригація та чорноземи масивів зрошення Півдня України й Одещини на вході у III тисячоліття (2011)
Топчієв О. Г. - Передумови та особливості формування регіональної екологічної мережі Одеської області, Шашеро А. М., Платонова Л. П., Харіна Л. О. (2011)
Драгомирецкий А. В. - Геолого-генетические модели гипергенных золоторудных систем как основа формирования промежуточных коллекторов золота в докембрии (на примере Украинского щита) (2011)
Половка С. Г. - Наукова спадщина Миколи Івановича Андрусова в галузі геології океанів і морів (до 150-річчя з дня народження) (2011)
Чепіжко О. В. - Розвиток медичної геології в сучасній геології, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2011)
Біланчин Я. М. - Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету — 45 (2012)
Красєха Є. Н. - Грунтово-географічні дослідження в Одеському університеті (до 45-річчя заснування кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів) (2012)
Позняк С. П. - Історичні аспекти вивчення ґенези, властивостей і використання чорноземів України (2012)
Михайлюк В. І. - Злитоморфні ґрунтові часові катени і сольовий режим ґрунтів заплав річок південного заходу України (2012)
Біланчин Я. М. - Оролітологія поверхні о. Зміїний, її роль у формуванні та диференціації ґрунтово-рослинного покриву, Буяновський А. О., Леонідова І. В., Орлик І. А. (2012)
Жанталай П. І. - Проблема гумусу у зрошуваних грунтах південного заходу України (2012)
Тортик М. Й. - Характер засоленості лучно-чорноземних ґрунтів басейну нижнього Дністра, Біланчин Я. М., Жанталай П. І. (2012)
Тортик М. Й. - Роль і місце Трапівського стаціонару в науково-дослідній роботі кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів (2012)
Тригуб В. І. - Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюванність населення карієсом і флюорозом зубів (2012)
Цуркан О. І. - Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи (2012)
Сыч В. А. - Основные угрозы степным экосистемам Украины (2012)
Мороз Г. Б. - Середньо-сухостеповий педоекотон північно-західного Причорномор’я (2012)
Чорний С. Г. - Біологічна активність та азотний режим чорнозему південного при запровадженні технології Nо-till, Видинівська О. В. (2012)
Кирильчук А. А. - Дослідження рендзин Малого Полісся (2012)
Яворська В. В. - Депресивні території Українського Причорномор'я (2012)
Яворська В. В. - Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення населення, Калетинська А. Є. (2012)
Черкез Е. А. - Ротационная динамика и уровень четвертичного водоносного горизонта на территории Одессы, Шмуратко В. И. (2012)
Чуйко Е. Э. - Общие закономерности формирования и развития современных деформационных процессов склонов Одесского побережья и лимана Малый Аджалык (2012)
Красєха Є. Н. - Новий підручник з грунтознавства і географіі грунтів для вищої школи, Біланчин Я. М. (2012)
Шуйский Ю. Д. - Закономерности развития естественных прислоненных односклонных пляжей на абразионных берегах Черного моря, Муркалов А. Б. (2012)
Выхованец Г. В. - Природные и антропогенные факторы формирования и развития береговых природных систем на Черном и Азовском морях в пределах Украины, Стоян А. А. (2012)
Андрианова О. Р. - Сравнительный анализ тенденций изменений уровня на побережьях Атлантического океана, Средиземного и Черного морей (2012)
Холопцев О. В. - Особливості теплообміну між Північною і Південною Атлантикою у період завершення пізньо-вюрмського зледеніння (2012)
Моспан Т. П. - Взаимодействие человека и природы на разных этапах его исторического развития (2012)
Борщева Е. В. - Балльная оценка береговой зоны Северо-западной части Черного моря (2012)
Біланчин Я. М. - Примітивні ґрунти острова Зміїний, Буяновський А. О., Леонідова І. В., Орлик І. А. (2012)
Тригуб Я. М. - Історичні аспекти становлення та розвитку ґрунтознавства в Україні, Попельницька Н. (2012)
Тортик М. Й. - Морфогенетичні особливості зрошуваних алювіальних заплавних ґрунтів Нижнього Дністра (2012)
Дудник І. М. - Особливості суспільно-географічного прогнозування регіональних авіатранспортних систем, Борисюк О. А. (2012)
Яворська В. В. - Методологічні аспекти історико-географічного вивчення розселення, Яковлєва Ю. К. (2012)
Чепіжко О. В. - Геохімічні анамалії: вплив аномальних вмістів мікроелементів на здоров’я, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2012)
Кудря С. П. - Накопичення важких металів у донних відкладах авандельти Дунаю (2012)
Дупан В. В. - Влияние изменений режима уровня грунтовых вод на экзогенные геологические процессы на территории Заднестровья (Одесская оласть), Жилавская Р. П., Коников Е. Г., Педан Г. С., Черкасов В. А. (2012)
Драгомирецкий О. В. - Геолого-генетическая модель Сергеевского проявления золота в среднеднепровском районе украинского Кристаллического щита (2012)
Мокрицкая Т. П. - Некоторые результаты оценивания свойств просадочных грунтов в зоне влияния множества источников (2012)
Половка С. Г. - Олексій Юрійович Митропольський — вчений, педагог, громадський діяч (до 70-річчя від дня народження) (2012)
Памяти известного ученого (2012)
Шуйський Ю. Д. - Память о профессоре В. И. Лымареве, Бровко П. Ф., Зонов Ю. Б., Рябкова О. И. (2012)
Черкез Е. А. - Профессор И. П. Зелинский - ученый, организатор, политик и романтик, Кадурин В. Н. (2013)
Черкез Е. А. - Инжинерная геодинамика оползневых склонов Одесского побережья после осуществления противооползневых мероприятий, Козлова Т. В., Шмуратко В. И. (2013)
Кофф Г. Л. - Методы оценки состояния и инвентаризации берегозащитных сооружений, Котлов В. Ф., Федорова С. И., Шахин В. М., Гуслева Л. А., Борсукова О. В. (2013)
Балабанов И. П. - Палеографический аспект проблемы создания искусственных пляжей как метода защиты аккумулятивных берегов (2013)
Шмуратко В. И. - О причине продолжающихся деформаций здания Одесского театра оперы и балета, Черкез Е. А., Козлова Т. В., Тюремина В. Г., Караван А. И., Тюремин П. Н., Митинский В. М., Бараник С. В. (2013)
Козлова Т. В. - Инжинерно-геодинамические условия оползневого склона территории Приморского бульвара в Одессе, Черкез Е. А., Шмуратко В. И. (2013)
Кендзера А. В. - Мониторинг Сейсмичности юго-западных областей Украины и сопредельных территорий, Егунов В. К., Егунов К. В. (2013)
Lisnyi G. B. - Modeling worklow for distribution of seismic waves velocities in the central part of Dniper-Donets basen, Ustenko I. V., Petruniak V. D., Vyzhva S. A. (2013)
Кошлаков О. Є. - Досвід організації системи моніторингу рівнів грунтових вод території м. Києва на основі геоінформаційного підходу (2013)
Диняк О. В. - Використання геоінформаційних баз даних для оптимізації інженерно-геологічних досліджень на урбанізованих територіях, Кошлакова І. Є. (2013)
Чепіжко О. В. - Становлення техно-геологічних систем в управлінні геодинамічними процесами, Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2013)
Свистун В. К. - Деякі результати геофізичних та гідрогеологічних досліджень о. Зміїний ДГЕ "Дніпрогеофізика", Пігулевський П. Г. (2013)
Біланчин Я. М. - Атмосферні опади і відкладення та води підгрунтового стоку острова Зміїний, Медінець В. І., Гошуренко Л. М., Піцик В. З. (2013)
Леонідова І. В. - Біологічний чинник грунтотворення острова Зміїнний (2013)
Садовенко И. А. - Дифференциация факторов устойчивости техногенно нагруженных лессовых склонов методом математического моделирования фильтрационных процессов, Подвигина Е. О., Загриценко А. Н. (2013)
Вовк В. М. - Пространственная база данных "Лессовая толща Кировоградщины" как основа прогноза просадочных процессов (2013)
Шешеня Н. Л. - Современные методы изменения свойств слабых дисперсных грунтов оснований зданий и сооружений (2013)
Кофф Г. Л. - Анализ протекания и последствий наводнения, землетрясения и цунами на восточном побережье о.Хонсю (Япония) и отзвуки этих процессов на Курильских островах (Россия), Борсукова О. В., Чеснокова И. В., Попова О.В. (2013)
Кофф Г. Л. - Оценка риска цунами на побережьях Охотского и Японского моря в России, Борсукова О. В., Чеснокова И. В., Павленко О. В. (2013)
Мелконян Д. В. - Прогноз устойчивости оползневого склона в районе с. Лески (Одесская область), Рудой О. В. (2013)
Егупов К. В. - Динамический анализ склонов Одесского региона, Устинов П. А. (2013)
Шаталин С. Н. - Региональные факторы формирования оползней Cеверного Причерноморья (2013)
Педан Г. С. - Особенности развития лиманных берегов абразионно-оползневого типа (Северо-Западное Причерноморье) (2013)
Медведєв О. Ю. - Загальна характеристика і сучасні геологічні процеси на лиманах в межах Татарбунарського району (2013)
Струцинська О. Є. - Історія досліджень та стан вивченості грунтів і грунтового покриву прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор'я (2013)
Пронин К. К. - Суффозионные полости Северо-Западного Причерноморья и техногенного происхождения, Вержбицкий П. С. (2013)
Сухорученко С. К. - Влияние экзогенных геологических процессов на эколого-геологическое состояние нижнемеловых глин Крымского предгорья (2013)
Чабан В. В. - Влияние балочной эрозионной системы на перераспределение техногенных загрязнителей в геологической среде (2013)
Кошлякова Т. О. - Динаміка змін хімічного складу питних підземних вод Сеноман-Келовейського водоносного комплексу на території м. Києва в умовах тривалої експлуатації (2013)
Щербак О. В. - Зміна природної захищеності підземних вод в умовах підтоплення на території Херсонської області (2013)
Яворська В. В. - Формування геодемографії як сучасного напряму географії населення (2013)
Шуйский Ю. Д. - Состояние современной географии и ее структура (2013)
Полевой А. Н. - Географическая детерминация природопользования - биоклиматический потенциал природной среды: проблемы, тенденции развития, Хохленко Т. Н. (2013)
Выхованец Г. В. - Оценка природных ресурсов береговой зоны морей для целей рекреации (2013)
Горячкин Ю. Н. - Динамика наносов в Евпаторийской бухте, Черное море, Фомин В.В. (2013)
Андрианова О. Р. - Максимумы в межгодовом ходе уровня Мирового океана и характеристик Черного моря, их связь с Эль-ниньо (2013)
Холопцев А. В. - Связи пространственно-временной изменчивости поверхностных температур океанических акваторий, а также температур воздуха и модуля скорости ветра в приземном слое атмосферы, над зонами их влияния, Шиловская Ю. Е. (2013)
Леонова С. В. - Методичні підходи до критерії оцінки рекреаційних територій (2013)
П'яткова А. В. - Урахування структури схилового стікання при просторовому моделювання зливового змиву грунту (2013)
Стоян А. А. - О распределении солености воды берега Черного моря летом 2013 года (2013)
Тригуб В. І. - Фізіологічна роль фтору: медико-географічні аспекти (огляд літератури) (2013)
Топчієв О. Г. - Проблеми раціонального природокористування та екологічної організації території приморських регіонів України, Тітенко З. В., Шашеро А. М. (2013)
Буц Ю. В. - Динаміка ландшафтних пожеж в Україні та еколого-економічні наслідки їх виникнення (2013)
Некос А. Н. - Естетика урбогеосистем (огляд досліджень), Мірошниченко В. В. (2013)
Буняк О. А. - Ротационная динамика как фактор формирования гидродинамического режима понтического водоносного горизонта на территории Одессы (2013)
Чепижко А. В. - Осадконакопление в пределах Северо-Западного Причерноморья и Северо-Западного шельфа Черного моря в плиоцене (Киммерий-Куяльнике), Ищенко Л. В. (2013)
Шуйский Ю. Д. - Физико-географические условия существования крупного порта в Одесском заливе Черного моря в период Средневековья (2013)
Пилипенко Г. П. - Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів території Одеського Задністров'я, Тодорова С. П. (2013)
Выхованец Г. В. - Концепция создания базы данных по Причерноморским лиманам, Гыжко Л. В. (2013)
Светличный А. А. - Проблема верификации пространственно-распределенных математических моделей водной эрозии почв, Пяткова А. В., Плотницкий С. В., Голосов В. Н., Жилкин А. В. (2013)
Черой А. И. - Возможные климатические изменения в дельте Дуная, Юго-Западная часть Украины (2013)
Давидов О. В. - Загальні особливості поширення рослинності на березі затоки Сиваш, Азовське море, Розкос Н. О., Розкос О. М. (2013)
Шуйский Ю. Д. - Закономерности сезонной динамики тенденций межгодовых изменений уровня Черного моря между устьями Дуная и Днестра в период с 1979 по 2006 гг., Холопцев А. В., Никифорова М. П. (2013)
Муха Б. Б. - К проблеме добычи и использования каменного угля в Новороссийском крае и роль князя М. С. Воронцова (период 1823-1856 гг.) (2013)
Захарченко Є. А. - ГІС-технології в дослідження природних лікувальних ресурсів Херсонської області, Нікіпєлова О. М., Лєонова Є. В. (2013)
Ігнатенко Є. В. - Поняття "транзитно-транспортний потенціал": його суть та основні підходи щодо визначення його складових, Хомич Л. В. (2013)
Тортик М. Й. - Специфічність деяких фізичних властивостей грунтів острова Зміїний, Буяновський А. О. (2013)
Молодецкий А. Э. - Ресурсы развития и современная структура спортивного туризма в украинском Причерноморье, Салютин В. В. (2013)
Чепіжко О. В. - Рецензія на книгу "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського" (Київ: Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 2012. - 832 с.), Кадурін В. М., Шатохіна Л. М. (2013)
Чуйко Е. Э. - О причине неприятного запаха воздуха в Одессе, Штенгелов Е. С. (2013)
Шуйский Ю. Д. - Берега и подводный склон Черного моря в районе Кинбурнского пролива (2014)
Берлинский Н. А. - Некоторые закономерностия формирования полей взвешенных наносов в устьевой области Дуная (2014)
Иноземцев Ю. И. - Палеогеография Северо-Западного шельфа Черного моря в голоцене, Ступина С. В., Тюленева Н. В., Парышев А. А., Маслаков Н. А., Сидоренко В. Б., Рыбак Е. Н., Мельниченко Т. А., Паславская О. В. (2014)
Выхованец Г. В. - Динамическая устойчивость размеров песчаных пляжей в береговой зоне Черного моря, Муркалов А. Б., Стоян А. А. (2014)
Бахтіарова Л. І. - Історія досліджень причин та наслідків меліорацій в регіоні Причорномор'я (2014)
Леонова Н. Б. - Проблемы использования локальных элементов рельефа на стоянках открытого типа (микрофациальный уровень исследований), Несмеянов С. А., Виноградова Е. А., Воейкова О. А., Хайкунова Н. А. (2014)
Шуйский Ю. Д. - Изменения средней глубины Мирового океана как возможная причина завершения Вюрмского оледенения, Холопцев А. В. (2014)
Совга Е. Е. - Многолетняя динамика биогенных элементов в экосистеме Северо-Западного шельфа Черного моря, Кириленко Н. Ф. (2014)
Воробьева Л. В. - Современное состояние пелагический и донных сообществ Северо-Западной части Черного моря, Нестерова Д. А., Полищук Л. Н., Кулакова И. И., Синегуб И. А. (2014)
Шурова Н. М. - Изменчивость структурной организации последней мидии Северо-Западного шельфа Черного моря (2014)
Биланчин Я. М. - Эколого-геохимические и географо-генетические особенности почвообразования на побережье Северо-Запада Черного Моря и на острове Змеиный, Буяновский А. А., Леонидова И. В., Струцинская Е. Е. (2014)
Тригуб В. І. - Оцінка екологічного нормування гранично допустимих концентрацій фтору в системі "природне середовище - людина" (2014)
Топчієв О. Г. - Проблеми раціонального природокористування та організації території приморських регіонів України, Тітенко З. В., Шашеро А. М. (2014)
Пересунчак О. С. - Памятки археології в районі середньої течії р. Південний Буг (2014)
Федорончук Н. А. - Дельта Дунаю: сучасні літодинамічні процеси, Сучков І. О. (2014)
Половка С. Г. - Морська геологія - одна з рушійних сил наукових ідей академіка АН України В. І. Вернадського та їх реалізація в галузі геології океанів і морів в Україні (2014)
Сучков И. А. - Геохимия осодконакопления в голоцене в пределах Северо-Западного шельфа Черного моря, Тюленева Н. В. (2014)
Тригуб В. І. - Ярослав Михайлович Біланчин (до 75-річчя від дня народження), Попельницька Н. О. (2014)
Краткие правила для авторов (2014)
Яворська В. В. - Проблеми становлення державної та регіональної демографічної політики в Україні (2014)
Шуйский Ю. Д. - О влиянии строительства на состояние берегов Одесского залива, пос. Крыжановка (Черное море) (2014)
Берлинский Н. А. - Влияние изменчивости условий морской среды на динамику филлофорного поля Зернова, Деньга Ю. М., Матвеев А. В., Подуст О. С., Попов Ю. И., Третьяк И. П. (2014)
Светличный А. А. - Геоинформационная база данных оценки потенциала нитратного загрязнения поверхностных и грунтовых вод, Плотницкий С. В. (2014)
Гыжко Л. В. - Физико-географические черты "Тузловской группы" лиманов на северо-западном побережье Черного моря (2014)
Бахтіарова Л. І. - Причини та наслідки меліорацій в Північному Причорномор’ї: дренажні системи (2014)
Шуйский Ю. Д. - Межгодовая изменчивость поверхностных температур водной толщи и вариации солнечной активности (на примере Тихого океана), Холопцев А. В. (2014)
П’яткова А. В. - До питання про верифікацію просторово-розподілених моделей змиву ґрунту, Кордис А. В. (2014)
Газетов Е. И. - Особенности вертикального распределения гидролого-гидрохимических параметров вод Черного моря вокруг о. Змеиный в 2003-2013 гг. (2014)
Хохленко Т. Н. - Геоэквивалентный обмен как ведущий принцип природопользования (по разработкам кафедры физической географии и природопользования) (2014)
Medinets S. V. - Changes in soil carbon and nitrogen dynamics during a three year crop rotation on a chernozem soil in the southern UKRAINE, Skiba U. M., Medinets V. I., Bilanchin Ya. M., Pitsyk V. Z., Goshurenko L. M., Kotogura S. S. (2014)
Тригуб В. І. - Грунтово-географічні дослідженння в Імператорському Новоросійському університеті, Попельницька Н. О. (2014)
Buynevich I. V. - Morphodynamics and geological legacy of berm scarps along non-tidal (Ukraine) and microtidal (the Bahamas) coasts, Savarese M., Kadurin S. V., Larchenkov E. P., Park Boush L. E., Curran N. A., Beal I. A. (2014)
Янина Т. А. - Моллюски рода Didacna — биостратиграфическая основа корреляции событий неоплейстоцена Понто-Каспия, Хомченко Д. С. (2014)
Педан Г. С. - Память о профессоре Е. Г. Коникове (2014)
Правила для авторов (2014)
Светличный А. А. - Математическое моделирование водной эрозии почв: результаты и перспективы (2014)
Чертко Н. К. - Исследование и картографирование техногенной нагрузки на современные ландшафты белорусского полесья, Карпиченко А. А. (2014)
Гопченко Є. Д. - Нормування розрахункових характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Сіверський Донець на основі формул об'ємного типу, Гарькавенко Є. О. (2014)
Медвідь Л. І. - Природно-орієнтований туризм та умови його розвитку в Закарпатській області (2014)
Kovalova N. - Results of phitoplankton pigments studies in the Zmiinyi island coastal waters in the Black Sea, 2004-2012, Medinets V. (2014)
Цуркан О. І. - Вплив зрошення на показники стану родючості чорноземів південних Нижньодністровської зрошувальної системи, Біланчин Я. М., Сухорукова Г. С., Тортик М. Й. (2014)
Оверченко А. В. - Рендзины лесостепи северной Молдовы, Урсу А. Ф., Марков И. В. (2014)
Мединец С. В. - Результаты атмосферно-химических исследований парниковых газов N2O и CH4 (2014)
Яворська В. В. - Сучасні новітні тенденції у регіональних геодемографічних процесах в Україні, Дімова Н. В., Тюрін О. М. (2014)
Нефедова Н. Є. - Суспільно-географічні дослідження транспортно-логістичних мереж та систем (2014)
Гукалова І. В. - Імідж території як фактор формування якості життя населення (2014)
Лисецкий Ф. Н. - Геопланирование сельских территорий: опыт реализации концепции бассейнового природопользования на региональном уровне, Землякова А. В., Нарожняя А. Г., Терехин Э. А., Пичура В. И., Буряк Ж. А., Самофалова О. М., Григорьева О. И. (2014)
Шуйский Ю. Д. - К вопросу о формировании учебной программы по географии в высших учебных заведениях (2014)
Курач Т. М. - Наочність і метричність геозображень у навчанні (2014)
Рябоконь О. В. - Вплив історичних чинників на формування та розвиток сучасного освітнього комплексу Чернігівської області (2014)
Тригуб В. І. - До питання періодизації грунтово-географічних досліджень півдня України, Попельницька Н. О. (2014)
Пилипенко Г. П. - Комплексні фізико-географічні ландшафтні дослідження кафедри фізичної географії геолого-географічного факультету, Тодорова С. П. (2014)
Міхелі С. В. - Одеський ландшафтнознавчий центр: історія ровитку, напрями досліджень, результати (2014)
Драгомирецкий А. В. - Система прогнозирования золотого оруденения в докембрийских комплексах украинского щита (2014)
Чепіжко О. В. - Перспективи видобутку вуглеводнів у південно-західній частині Одеського регіону Північного Причорномор'я України, Кадурін В. М., Самсонов А. І., Шатохіна Л. М. (2014)
Melkonyan D. V. - Characteristics of trace metals spatial distribution in sea bed sediments of the north-western Black Sea shelf, Velikova V. N., Berezovska A. L. (2014)
Курило М. М. - Значення економічної геології та геолого-економічних досліджень у ровитку та відтворенні вітчизняної мінерально-сировинної бази, Плотніков О. В. (2014)
Черкез Е. А. - Инженерно-геодинамическая типизация оползнеопасной территории участка правобережья М. Аджалыкского лимана, Шмуратко В. И., Козлова Т. В., Чуйко Е. Э. (2014)
Ємельянов В. О. - Глибоководні пелоїди Чорного моря - речовинний склад, властивості та перспективні ресурси, Нікітіна А. О. (2014)
Кошляков О. Є. - До питання вразливості питних підземних вод в межах Київської міської агломерації з врахуванням природної захищеності, Диняк О. В., Кошлякова І. Є. (2014)
Лущик А. В. - Гидрогеологические проблемы, возникающие в интенсивно хозяйственно освоенных сейсмоактивных регионах, Швырло Н. И. (2014)
Щербак О. В. - Еволюція макрокомпонентного складу питних підземних вод в умовах техногенезу на території Херсонської області, Лобасов О. П., Калініченко Л. О. (2014)
Сучков І. О. - Роль полевых учебных практик в обучении студентов направления подготовки "Геология", Кадурин В. Н., Федорончук Н. А. (2014)
Янко В. В. - История развития морской геологии в Одесском университете, Кравчук А. О., Кравчук О. П. (2014)
Черкез Е. А. - Одесская школа инжинерной геологии, Козлова Т. В. (2014)
Кравчук А. О. - К вопросу об установлении мэотического яруса, Кравчук О. П., Подоплелова Н. Г. (2014)
Школьный Е. П. - Оценка влияния явления Эль-Ниньо-Ла-Ниньа на формирование метеорологических полей в южном полушарии, Серга Э. Н., Сущенко А. И. (2014)
П’яткова А. В. - Проблеми кількісної оцінки ерозійних втрат ґрунту (2014)
Загульская О. Б. - Главные направления тематической обработки данных ДЗЗ в России: ландшафтоведческий аспект (2014)
Ляшенко Г. В. - Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и Ланка весенними заморозками, Маринин Е. И. (2014)
Андрианова О. Р. - Современные проблемы исследования уровня Мирового океана (2014)
Біланчин Я. М. - Ґрунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку, Усачова К. М., Газєтов Є. І., Медінець В. І. (2014)
Тригуб В. І. - Фтор у системі "грунт-рослини": екологічні аспекти (2014)
Толмачова А. В. - Оценка динамики приростов агроэкологических категорий урожайности сои (2014)
Прикуп Л. О. - Диференціація земель півдня Одеської області за оцінкою якості ґрунтів (2014)
Леонідова І. В. - Тенденції і направленість сучасного ґрунтотворення та еволюції ґрунтів острова Зміїний (2014)
Тортик М. Й. - Гранулометричний склад ґрунтів острова Зміїний, Буяновський А. О. (2014)
Струцинська О. Є. - Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор’я та їх ґрунтотворний потенціал (2014)
Топчієв О. Г. - Вітчизняна географія у контексті становлення української державності, Нефедова Н. Є., Яворська В. В. (2014)
Паньків З. П. - Лісогосподарське землекористування в Карпатському регіоні України (2014)
Петришина О. В. - Структура землекористування в Чернігівській області (2014)
Молодецкий А. Е. - Бальнеологические, бальнеогрязевые и климатические рекреационные ресурсы Северо-Западного Причерноморья в курортной функции региона, Пышная А. А. (2014)
Коломієць К. В. - Модель "центр - периферія" в регіональному вимірі (2014)
Мирош М. В. - Методика суспільно-географічного дослідження політичної активності населення регіону (2014)
Покляцький С. А. - Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України (2014)
Марущинець А. В. - Суспільно-політичні чинники трансформації аграрної сфери України (2014)
Шнюков Е. Ф. - Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение, Янко В. В. (2014)
Федорончук Н. О. - Морфологія та генезис тонкого золота сучасних відкладів Чорного моря (2014)
Андрєєва О. О. - Застосування порівняльних методів оцінки при визначенні промислової цінності родовищ корисних копалин, Лижаченко Н. М. (2014)
Сучков И. А. - Трансформационные преобразования гидроокислов марганца из железо-марганцевых образований Мирового океана при температурном воздействии (2014)
Тюленева Н. В. - Позднепелейстоцен-голоценовое осадконакопление на северо–западном шельфе Черного моря (2014)
Шевчук В. В. - Новая схема геодинамического контроля неогенового магматизма Закарпатья, Василенко А. Ю. (2014)
Бровко А. С. - Роль гідрогеохімічних факторів у процесі карстоутворення на території впливу Рівненської АЕС, Харченко О. О. (2014)
Драгомирецкая Е. В. - Динамические и равновесные свойства неоднородных геологических сред, Кузьмина Л. М., Скипа М. И. (2014)
Кошлякова Т. О. - Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м. Києва (на прикладі сеноман-келовейського водоносного комплексу), Кошляков О. Є., Коржнев М. М. (2014)
Медведев О. Ю. - Изучение процессов подтопления сельских населенных пунктов при отсутствии стационарных режимно-наблюдательных скважин (на примере юго-запада Одесской области) (2014)
Черкез Е. А. - Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный, Мединец В. И., Свистун В. К., Пигулевский П. И., Буняк О. А., Быченко А. А. (2014)
Передмова (2015)
Светличный А. А. - Исследования, моделирование и расчет водной эрозии почв, Пяткова А. В. (2015)
Біланчин Я. М. - Природні чинники, умови і процеси грунтоутворення та ґрунти території Нижньодністровського національного парку, Усачова К. М. (2015)
Берлинский Н. А. - Устьевые области, как особый географический объект (2015)
Пилипенко Г. П. - Криничанському фізико-географічному науково-навчальному стаціонару — 35 років, Плотницький С. В., Жанталай П. І. (2015)
Холопцев А. В. - Природные факторы "глобального затемнения" земной атмосферы и облачность (2015)
Исакян Э. И. - Зарождение медицинской географии на кафедре физической географии Одесского университета (2015)
Шуйский Ю. Д. - Особенности природных комплексов в береговой зоне морей (2015)
Выхованец Г. В. - Экспедиционные исследования береговой зоны Черного и Азовского морей сотрудниками кафедры физической географии и природопользования ОдНУ, Стоян А. А. (2015)
Королесова Д. Д. - Биоценоз харовых водорослей как важный элемент прибрежных экосистем (на примере Тендровского и Ягорлыцкого заливов Черного моря) (2015)
Стоян А. А. - К вопросу о влиянии антропогенного фактора на природу береговой зоны Черного моря (2015)
Светличный А. А. - Геоинформационные системы и технологии в научных исследованиях кафедры физической географии и природопользования Одесского национального университета (2015)
Половка О. А. - Наукове підґрунтя виникнення географічної науки та її осередки на теренах України в XIX столітті (2015)
Светлой памяти известного ученого Валерия Шмуратко (2015)
Жук В. М. - Раціональне використання водних ресурсів в контексті освоєння прогнозних ресурсів нафти і газу в межах Харківської області, Карпенко І. О., Серединський Д. Ю. (2015)
Кичук Н. С. - Методика расчета характеристик максимального стока дождевых паводков на территории юга Украины (2015)
Прокофьев О. М. - Сезонный ход количества крупномасштабных и конвективных осадков (2015)
Шуйский Ю. Д. - Опыт численной оценки аллювиальных и абразионных источников питания осадочным материалом береговой зоны Мирового океана (2015)
Гарбар В. В. - Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр (2015)
Паньків З. П. - Ґрунтові ресурси: значення та функції (2015)
Гукалова І. В. - Категорія "урбанізація" у понятійній площині соціальної географії та інших наук, Омельченко Н. В. (2015)
Мручковський П. В. - Етнічна структура населення української частини українсько – польського прикордоння (територіальні відмінності) (2015)
Сич В. А. - Рекреаційні складові у плануванні території регіону Українського Причорномор'я, Коломієць К. В. (2015)
Попельницька Н. О. - Розвиток грунтово-географічних досліджень в Одеському університеті (1933-2015 рр.), Тригуб В. І. (2015)
Драгомирецький О. В. - Методика розшифрування процесів формування докембрійських золоторудних систем Українського щита, Кадурін В. М. (2015)
Дятлов С. Е. - Изменчивость содержания нефтепродуктов в воде и донных отложениях Одесского региона северо-западной части Черного моря, Подплетная Н. Ф., Запорожец С. А. (2015)
Педан Г. С. - Гідрогеологічні умови та особливості формування підземних вод сарматського водоносного горизонту в південно-західній частині Одеської області, Сенькович А. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Еремеев В. Н. - Глобальные климатические изменения в Мировом океане и их отклик в Черном море, Андрианова О. Р., Скипа М. И. (2015)
Шуйский Ю. Д - Основные закономерности формирования берегов в вогнутых дугах неприливного моря (2015)
Баранник А. В. - Фізичні властивості ґрунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат (2015)
Гаськевич В. Г. - Роль сірих лісових ґрунтів у формуванні ґрунтових комбінацій Пасмового Побужжя, Гаськевич О. В. (2015)
Ляшенко Д. А. - Географические образы стран мира: опыт картографирования (2015)
Молодецький А. Е. - Провідні риси мережі бальнеологічних і бальнеогрязьових курортів країн Причорномор’я, Пишна Г. О. (2015)
Тюрин А. Н. - Основные тенденции и результаты этнодемографических и миграционных процессов Оренбургской области (2015)
Анфимова Г. В. - Размещение эталонных разрезов мезозоя Горного Крыма (2015)
Бойко Е. Е. - Комплексная оценка оползневой опасности на примере Южного берега Крыма, Кошляков А. Е. (2015)
Гаврилюк О. В. - Палеогидрогеохимические особенности накопления брома в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (2015)
Андрианова О. Р. - Оценка возможности расчета вертикального распределения температуры воды в Черном море по спутниковым данным, Скипа М. И., Сриберко А. В., Степанова Ю. В. (2015)
Газетов Е. И. - Оценка влияния стока реки Дунай на отдельные гидрологические характеристики северо-западной части Черного моря в 2004-2013 гг., Андрианова О. Р., Мединец В. И., Белевич Р. Р., Морозов В. Н. (2015)
Kovalova N. - Investigations of interconnections of physical-chemical and phytoplankton characteristics in the north-western part of the Black Sea (Zmiinyi Island area), Medinets V., Derezyuk N., Medinets S., Morozov V., Kovalova Ye. (2015)
Medinets V. - Toxic metals in fish and molluscs of coastal waters of Zmiinyi Island, Denga Yu., Snigirov S., Gruzova I. (2015)
Мкртчян О. С. - Дослідження змін наземного покриву басейну Чорної Тиси та його факторів на основі аналізу космознімків, Свідзінська Д. В. (2015)
П’яткова А. В. - Просторова ГІС-реалізація моделі раціонального використання ерозійно-небезпечних земель (2015)
Шуйский Ю. Д. - Соленость воды в Тилигульском лимане осенью 2015 года (побережье Черного моря), Синюк А. Н. (2015)
Гаськевич В. Г. - Особливості ґенези та географії ґрунтів Надсянської рівнини, Луцишин О. З., Батюк Н. М. (2015)
Попельницька Н. О. - З історії дослідження ґрунтів північно-західного Причорномор’я (1957-1961 рр.) (2015)
Тодоров В. І. - Еволюція предметної області етнічної географії (2015)
Яворська В. В. - Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор'я, Сич В. А., Коломієць К. В. (2015)
Правила для авторів (2015)
Выхованец Г. В. - Природные комплексы морского побережья классического лиманного типа, Гыжко Л. В. (2016)
Светличный А. А. - К вопросу о современных изменениях климата Северо-Западного Причерноморья, Ибрагимова М. С. (2016)
Чир Н. В. - Актуальні питання дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області (2016)
Біланчин Я. М. - Ґрунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману, Буяновський А. О., Тортик М. Й., Жанталай П. І., Адобовська М. В., Кірюшкіна Г. М., Шихалєєва Г. М. (2016)
Іванюк Г. С. - Світова реферативна база ґрунтових ресурсів (wrb): від створення до сьогодення (2016)
Папіш І. Я. - Лучно-степові чорноземи (типові) Львівської області: географія і регіональні особливості будови профілю (2016)
Тригуб В. І. - Грунтово-екологічні особливості міських грунтів (на прикладі м. Одеси), Бочевар С. В., Купчик А. М. (2016)
Хохрякова А. І. - Ґрунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики (2016)
Коломієць К. В. - Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор'я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації (2016)
Світлична Д. О. - Регіон – цілісна природно-соціально-економічна система (2016)
Сеньків М. І. - Геологістична оптимізація розміщення розподільчих центрів сільськогосподарської продукції у Західному регіоні України (2016)
Правила для авторів (2016)
Берлинский Н. А. - Актульные проблемы украинского участка Черного моря (2016)
Газетов Е. И. - Исследование изменчивости основных физико-химических характеристик морских вод вблизи острова Змеиный в 2004-2013 гг., Мединец В. И. (2016)
Панкратенкова Д. О. - Аналіз історії дослідження акумулятивних берегів північно-західної частини Чорного моря (від мису Великий Фонтан до Жебріянської бухти) (2016)
Попова О. М. - Морфометрія та топонімія гідрологічних об’єктів національного природного парку "Тузловські лимани" (2016)
П’яткова А. В. - Оцінка можливостей ГІС-реалізованої моделі раціонального використання земельних ресурсів (2016)
Moto T. M. N. - Soil cover and agricultural landuse in the Fako-Meme Forest Region, Cameroon (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території лівобережної України: теорія, методика, практика (2016)
Шуйский Ю. Д. - Соленость вод Тилигульского лимана в течение отдельных сезонов 2015-2016 года (северное побережье Черного моря), Синюк А. Н. (2016)
Баранник А. В. - Роль високогірних фітоценозів у формуванні фізико-хімічних властивостей гірсько-лучно-буроземних ґрунтів Українських Карпат (2016)
Бонішко О. С. - Депонування та розподіл катіонів у темно-сірих опідзолених грунтах Малехівського пасма в умовах їх постпірогенної деградації (2016)
Мельничук А. Л. - Територіальне управління ризиками: використання ГІС-інструментів, Філозоф Р. С., Денисенко О. О. (2016)
Топчієв О. Г. - Географічні складові предметної області рекреаційно–туристичної діяльності, Яворська В. В., Ніколаєва О. І. (2016)
Федорончук Н. А. - Связь накопления тонкого золота с литологическими особенностями современных донных отложений северо-западного шельфа Черного моря (2016)
Світлій пам’яті Павла Івановича Жанталая (2016)
Правила для авторів (2016)
Гончарова Л. Д. - Вплив основних телеконекцій північної півкулі на режим опадів по території України, Косолапова Н. І. (2017)
Недострелова Л. В. - Дослідження статистичних характеристик розподілу снігового покриву для Причорномор’я (2017)
Серга Э. Н. - Особенности температурно-влажностного режима над северной частью Тихого океана в холодный период года. Поверхность 700 Гпа, Серга И. Н., Сущенко А. И. (2017)
Стоян А. А. - Морфометрия и динамика дна верховий Сухого лимана, Муркалов А. Б., Скаленчук Е. В. (2017)
Moto T. M. N. - Modern threats to forest landscapes: the case of oil palm cultivation in the South West Region of Cameroon (2017)
Біланчин Я. М. - Кафедрі ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського національного університету – 50! (2017)
Гаськевич В. Г. - Агрофізичний стан дернових ґрунтів Закарпатської низовини, Семащук Р. Б. (2017)
Леонідова І. В. - Особливості процесу чорноземоутворення на острові Зміїний (2017)
Паньків З. П. - Рудякові новоутворення заліза у грунтах Малого Полісся, Ілясевич О. Р. (2017)
Позняк С. П. - Актуальні та дискусійні проблеми сучасного ґрунтознавства і географії ґрунтів (2017)
Гавришок Б. Б. - Геопросторові особливості сільськогосподарського землекористування Гусятинського району Тернопільської області (2017)
Гнатюк О. М. - Просторові трансформації території житлового мікрорайону постсоціалістичного міста (на прикладі Вінниці), Орещенко А. В. (2017)
Кузишин А. В. - Прояви електоральної культури на виборчому полі областей Карпатьско-Подільського регіону (2017)
Лейберюк О. М. - Дослідження демографічного розвитку Чернівецької області у другій половині XX – на початку ХХI ст. (2017)
Петруняк Г. М. - Просторова локалізація і генезис алохтонних карбонатних стяжінь у відкладах олігоцену Карпат (2017)
Черкез Е. А. - Минеральные парагенезисы рапы и донных отложений Куяльницкого лимана и их генетическая систематика, Кадурин В. Н., Светличный С. В. (2017)
Світлої пам’яті Олександра Валентиновича Драгомирецького (2017)
Правила для авторів (2017)
Еремеев В. Н. - Особенности колебаний уровня внутренних морей Атлантического океана, Андрианова О. Р., Скипа М. И. (2017)
Попова О. М. - Природно-заповідний фонд Одеської області в системі фізико-географічного районування України і шляхи його оптимізації (2017)
Светличный А. А. - Оценка адекватности пространственного моделирования интенсивности смыва-аккумуляции почвы на основе физико-статистической модели, Пяткова А. В. (2017)
Серга Э. Н. - Зоны интенсивных взаимодействий над Северной Атлантикой: поверхность 850 гПа. ноябрь (2017)
Красєха Є. Н. - Степознавство як міждисциплінарний напрямок в науці (2017)
Коломієць К. В. - Методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону, Яворська В. В., Сич В. А. (2017)
Король О. Д. - Міжнародні туристичні прибуття та доходи від іноземного туризму: загальносвітова динаміка та аналіз за країнами (2017)
Сивий М. Я. - Ресурсна база нерудної сировини для металургії в Україні: сучасний стан, перспективи (2017)
Тодоров В. І. - Теоретичні підходи до типізації етногеографічних систем (2017)
Шулевський С. О. - Роль великих міст у регіоналізації України (2017)
Козлова Т. В. - Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря, Черкез Е. А., Ботнарь М. Г., Газєтов Є. І., Снігірьов С. М. (2017)
Мелконян Д. В. - Факторы и динамика изменчивости фильтрационных свойств пород острова Змеиный, Черкез Е. А., Смирнова Е. О. (2017)
Половка С. Г. - Шлях у морі та на суші (до 75-ої річниці з дня народження О. Ю. Митропольського), Довбиш С. М. (2017)
Правила для авторів (2017)
Выхованец Г. В. - Влияние антропогенного фактора на современное состояние аккумулятивных форм рельефа северо-западной части Черного моря, Панкратенкова Д. О. (2018)
Муркалов А. Б. - Характеристика гидрологических элементов средней части Сухого лимана в летний период, Стоян А. А., Скаленчук Е. В. (2018)
П’яткова А. В. - Фіторізноманіття сучасних ландшафтів лісостепової зони України (на прикладі окремих ділянок території Гайсинського району Вінницької області), Ніколіна О. Ю. (2018)
Светличный А. А. - Оценка изменений гидрометеорологических условий ливневой эрозии почвы в степи и лесостепи Украины в связи с изменениями климата (2018)
Гараева И. Р. - Влияние почвенного покрова и гидрологических условий на динамику экологического состояния Ширванской степи (2018)
Гарбар В. В. - Енергетичні та термодинамічні характеристики ґрунтотворних порід та рендзин Подільських Товтр (2018)
Гаськевич В. Г. - Біогенна турбація лучних ґрунтів мурахами виду Lasius flavus (2018)
Безуглий В. В. - Геопросторові особливості готельних ланцюгів Європи та України, Дорошенко М. В. (2018)
Михалюк М. М. - Формування єврейських громад у малих містечках столичного суспільно – географічного району України: історико-географічний аспект (2018)
Тодоров В. І. - Етногеографічне середовище: суспільно-географічні аспекти (2018)
Педан Г. С. - Оцінка даних моніторингу режиму грунтових вод на території одеської області, Ліходідова О. Г., Дячук О. А. (2018)
Світлої пам’яті Сергія Васильовича Плотницького (2018)
Правила для авторів (2018)
Газетов Е. И. - Влияние ветрового режима на гидрологические характеристики вод Одесского залива в 2016-2017 гг., Мединец В. И. (2018)
Серга Э. Н. - Особенности температурно-влажностного режима над Северной Атлантикой: поверхность 850 гПа, холодный период, Серга И. Н. (2018)
Пазинич Н. В. - Характеристика стану вологості ґрунтів з використанням картогрфічних методів та даних супутникової зйомки, Романчук И. Ф. (2018)
Цуркан О. І. - Cольовий та карбонатний режими чорноземів південних в умовах краплинного зрошення, Біланчин Я. М. (2018)
Dobysh M. P. - Territorial patterns of turnout and representation in parliamentary elections 2002-2014 in Ukraine (2018)
Король О. Д. - Класифікація країн походження туристів за валовими та питомими показниками зарубіжного (виїзного) туризму (2018)
Тодоров В. І. - Етногеографічні системи Болгарії: загальні особливості формування (2018)
Левонюк С. М. - Комплексна геоекологічна оцінка захищеності питних підземних вод, Удалов І. В. (2018)
Кондарюк Т. О. - Морфологические деформации раковин бентосных фораминифер как индикатор стресса морской среды под воздействием пресноводного стока (2018)
Ожован О. О. - Професор Віктор Іванович Михайлюк (до 60-річчя від дня народження), Леонідова І. В. (2018)
Правила для авторів (2018)
Муркалов А. Б. - Возникновение и употребление топонима большой Аджалыкский лиман (Черное море), Стоян А. А. (2019)
П’яткова А. В. - Фіторізноманіття території Балтського навчально-наукового стаціонару Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Магденко Р. С. (2019)
Moto T. M. N. - Modern threats to natural forest landscapes in the South West region of Cameroon: the case of the Cameroon mountain (2019)
Шуйский Ю. Д. - Портовые сооружения и их влияние на береговую зону Черного моря (2019)
Біланчин Я. М. - Чорноземні ґрунти острова Зміїний – географо-генетичні особливості та тенденції еволюції, Леонідова І. В., Буяновський А. О., Тортик М. Й. (2019)
Домусчи С. В. - Оцінка впливу господарської діяльності населення села Розівка на екологічний стан ґрунтів, Тригуб В. І. (2019)
Паньків З. П. - Ґрунтові новоутворення – як діагностичні критерії ґрунтотворних процесів у буроземно-підзолистих глейових ґрунтах Пригорганського Передкарпаття, Малик С. З. (2019)
Цуркан О. І. - Ретроспективний та сучасний стан чорноземів Нижньодністровської зрошувальної системи (2019)
Сич В. А. - Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор’я, Шашеро А. М., Коломієць К. В. (2019)
Козлова Т. В. - Микроблоковое строение геологической среды как фактор геологических рисков урбанизированных территорий, Черкез Е. А., Пронин К. К. (2019)
Половка С. Г. - Борис Федорович Зернецький (до 90-ої річниці з дня народження), Довбиш С. М. (2019)
Біланчин Я. М. - Професор Іван Миколайович Гоголєв (до 100-річчя від народження) (2019)
Правила для авторів (2019)
Андріанова О. Р. - Методика розрахунків вертикального розподілу полів термохалінних характеристик для глибоководної акваторії Чорного моря за даними дистанційних вимірів, Сриберко А. В. (2019)
Гаврилюк Р. В. - Опасные морские гидрологические явления в северо-западной части Черного моря, Берлинский Н. А. (2019)
Давидов О. В. - Природні умови виникнення штормових нагонів у районі Генічеської дельти, Роскос Н. О., Роскос О. М. (2019)
П’яткова А. В. - Вплив методу створення цифрової моделі рельєфу на результати розрахунків змиву грунту, Муркалов О. Б., Логвина Ю. В. (2019)
Паньків З. П. - Валовий хімічний склад ініціальних ґрунтів Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат, Яворська А. М. (2019)
Джаман Я. В. - Сучасні тенденції розвитку туризму в місті Чернівці (2019)
Топчієв О. Г. - Екологічний імператив у концепціях соціально-економічного розвитку і його географічні складові, Сич В. А., Яворська В. В., Долинська О. О. (2019)
Черкез Є. А. - Вплив просторової мінливості властивостей ґрунтів на стійкість схилу, Мелконян Д. В., Скальський В. І. (2019)
Кондарюк Т. О. - Трансформация Новоэвксинского озера в Черное море на границе неоплейстоцена и голоцена по палеонтологическим данным (2019)
Тригуб В. І. - Всеукраїнська конференція до 100-річчя засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора Івана Гоголєва, Біланчин Я. М. (2019)
Правила для авторів (2019)
Зразок оформлення статті (2019)
Відомості про авторів (2021)
Андрощук І. М. - Теоретико-методологічні основи організації змішаного навчання у закладі загальної середньої освіти, Віролайнен О. В. (2021)
Близнюк В. В. - Проблеми теорії і методики професійної підготовки майбутніх офіцерів правоохоронної діяльності збройних сил України в умовах бакалаврату (2021)
Богданов Є. П. - Підготовка керівного складу у сфері цивільного захисту у 1980–2020 роках (2021)
Борзик О. Б. - Критеріальний апарат дослідження сформованості гармонійних міжособистісних відносин майбутніх учителів початкових класів (2021)
Воскобойнікова Г. Л. - Проектування вдосконалення змісту формування компетентності фармакоекономічного обґрунтування раціональної фармакотерапії у процесі професійної підготовки магістрів фармації, Довжук В. В., Коновалова Л. В., Косяченко К. Л. (2021)
Докторович В. М. - Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти як педагогічна проблема (2021)
Дубініна О. В. - Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів, Бурлаєнко Т. І., Добровольський В. Б. (2021)
Зубко В. С. - Результати діагностики готовності майбутніх психологів до професійної мобільності (2021)
Колодько І. М. - Імплементація досвіду Швеції з формування у підлітків готовності до екологічної діяльності в позашкільну освіту України (2021)
Любива В. В. - До проблеми формування іншомовної фонетичної компетентності у дітей дошкільного віку (2021)
Молчанюк О. В. - Взаємодія сім’ї та школи як важлива умова ефективності виховного процесу (2021)
Молчанюк О. В. - Проєктна діяльність – перспективна складова освітнього процесу, Пальчик О. О. (2021)
Олійник В. В. - Концептуальні підходи щодо розвитку Університету менеджменту освіти в умовах освітніх змін (2021)
Базилюк Ж. І. - Еволюція методів секвенування ДНК та перспективи їх використання в судовій молекулярно-генетичній експертизі (2020)
Чернобривко М. В. - Імітаційне моделювання руйнування типових елементів кріплення під час детонації, Світлична С. Д. (2020)
Юрків М. І. - Картометричний аналіз точності плану Львова 1878 року, Голубінка Ю. І., Гоба А. І. (2020)
Біла В. С. - Вплив міжнародних рейтингів на інвестиційну привабливість України, Шнирков О. О. (2020)
Бондаревська К. В. - Проблеми молодіжної зайнятості та шляхи їх вирішення: вітчизняний та зарубіжний досвід, Калініна М. А., Септа М. В. (2020)
Ганін В. І. - Оцінка системи управління фінансовою стійкістю підприємства в сучасних умовах господарювання, Алєкпєров Р. М. (2020)
Довга Н. І. - Використання методу послідовного введення обмежень для розв'язування двокритеріальної задачі планування виробництва, Цегелик Г. Г. (2020)
Західна О. Р. - Проблеми незбалансованості державного бюджету України, Ігнатишина В. М., Скидан У. І. (2020)
Західна О. Р. - Аналіз доходів та видатків державного бюджету України, Себестянович І. С. (2020)
Катранжи Л. Л. - Управління фінансово-економічною безпекою підприємства (на прикладі ТОВ "Альтаїр+") , Новік К. П. (2020)
Майборода Д. Ю. - Транснаціональні корпорації в міжнародному бізнесі (2020)
Носач Л. Л. - Сучасний стан і розвиток світової транспортної системи та ринку телекомунікацій, Коломієць В. В. (2020)
Оксенюк К. І. - Фондовий ринок України: стан та перспективи розвитку (2020)
Парсенюк В. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку шерінгової економіки, Пащенко О. В. (2020)
Петик Л. О. - Cучасний стан та проблеми формування державного бюджету в Україні, Ігнатишина В. М., Скидан У. І. (2020)
Пчелянська Г. О. - Ціноутворення логістичних послуг, Стефаненко К. І. (2020)
Рoмашкo O. М. - Оцінка та oблiк готової прoдукцiї за МCФЗ, Знамeрoвcька А. O. (2020)
Феофанова І. В. - Проблеми обліку основних засобів на підприємстві, Антонова О. Д. (2020)
Циган Р. М. - Аналіз підходів та методів оцінки вартості підприємства, Лижова Є. М. (2020)
Швець М. А. - Малий бізнес України в умовах економічної глобалізації (2020)
Шмагина В. В. - Анализ развития авиационной отрасли сквозь призму современных тенденций и проблем в период коронавируса, Гончар А. С. (2020)
Шнирков О. О. - Місце та роль малого бізнесу у міжнародній економічній діяльності, Руденко І. В. (2020)
Кожокар М. В. - Засоби оздоровчого фітнесу під час проведення онлайн-занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти в період карантинних обмежень, Слобожанінов П. А. (2020)
Чорна В. В. - До питання оцінки якості умов перебування психічно хворих у лікувальних закладах в умовах стаціонару за опитуванням їхніх родичів, Махнюк В. М. (2020)
Сидоренко Т. С. - Роль взаємовідносин з матір'ю в дитинстві у формуванні ставлення жінки до власного материнства, Грисенко Н. В. (2020)
Бобко Л. О. - Проблеми спілкування студентів історичного факультету, Терук В. Б. (2020)
Григорук Н. А. - Основні напрями зовнішньополітичної діяльності Людовіка XIV (2020)
Клименко К. О. - Боротьба українського народу за свободу в період Хмельниччини, Казани А. Ю. (2020)
Перепелюк О. М. - Особливості методики навчання церковному співу у Київській єпархії (ХІХ – початок ХХ століття) (2020)
Кутержинська К. М. - Інтегрований філософсько-методологічний підхід у формуванні професійного світогляду асистента вчителя інклюзивного класу, Шпачинський І. Л. (2020)
Демичева А. В. - Безпекові міста: український та світовий виміри (2020)
Бузина С. О. - Теоретичні та методологічні аспекти судової товарознавчої експертизи, Кравченко Р. В. (2020)
Варава К. І. - До деяких питань визначення меж обов'язку з розкриття інформації у корпоративному праві (2020)
Вовк С. О. - Проблема "дефіциту демократії" та її подолання у Європейському Союзі (2020)
Глущенко Н. В. - Адміністративна відповідальність в інформаційній сфері, Головач А. І. (2020)
Горіславська І. В. - До питання реалізації особистих немайнових прав в умовах карантинних заходів щодо запобігання поширенню на території України COVID-19, Андрощук А. Р. (2020)
Золотухіна Л. О. - Інститут медіації: зарубіжний досвід та особливості впровадження в Україні, Сойка Ю. Ю. (2020)
Ільченко О. В. - Правові аспекти щодо застосування домашнього арешту у кримінальному провадженні, Безвін О. С. (2020)
Качалова Т. Є. - Правові основи міжнародного співробітництва МВС та ENFSI (2020)
Риженко Н. О. - Специфіка встановлення юрисдикції у спадкових справах з іноземним елементом, Корольова О. А. (2020)
Русова О. Л. - Про зміну почерку осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, Самойлова О. Ф. (2020)
Стеблянко А. В. - Перспективи деофшоризації в Україні, Верещака Я. В. (2020)
Торгашова К. О. - Практичні проблеми розмежування адміністративної та господарської юрисдикцій на основі критеріїв належності публічно-правових спорів (2020)
Зацерківна М. О. - Розробка рекламної кампанії закладів вищої освіти та оцінювання її ефективності (2020)
Антошко М. О. - Театральне життя Китаю (2020)
Пиж’янова Н. В. - Еволюція пісенного та музичного мистецтва Центральної України доби палеоліту (2020)
Филиппова О. Н. - Природа Русского Севера в творчестве Е. Е. Волкова (1844–1920) (2020)
Кархут Ю. В. - Народне хореографічне мистецтво як засіб пізнання та збереження традицій народу, патріотичного виховання молодого покоління, Кузик О. Є. (2020)
Кархут Ю. В. - Роль танцю в гуцульських обрядах та звичаях, Кузик О. Є. (2020)
Лук'яненко О. В. - Поезія Наташі Третевей у сучасному культурологічному дискурсі (2020)
Русанова М. О. - Казка як літературна основа хореографічних творів (2020)
Babenko O. - Use of podcasting for teaching English on the example of CBC Edmonton resources (2020)
Васильєва М. А. - Квест-екскурсія як інтерактивна форма навчання школярів (на прикладі Археологічного музею ІА НАН України) (2020)
Віндюк А. В. - Спортивно-оздоровча анімація: види, функції, особливості організації (2020)
В’яла А. А. - Формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку в закладах загальної середньої освіти, Денисюк О. М. (2020)
Кравченко Т. В. - Громадянська освіта як необхідна передумова існування людини в правовому суспільстві (на прикладі досвіду Великобританії) (2020)
Романенко Л. В. - Організаційно-методичний супровід застосування інтернет-сервісу Н5Р на уроках математики у 2 класі, Васюк А. О. (2020)
Романенко Л. В. - Організаційно-методичні основи застосування інтернет-сервісу Icograms 3D Map Designer на уроках "Я досліджую світ" у 2 класі, Васюк Я. О. (2020)
Романенко Л. В. - Дидактичні можливості інтернет-сервісу GEOBOARD на уроках математики в початковій школі, Романенко К. А., Венцеславська А. О. (2020)
Ушакова Л. І. - Культурологічне спрямування професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2020)
Штохман Л. М. - Методика TBL та PBL у практиці викладання іноземних мов у немовному ВНЗ (2020)
Волощук І. П. - Лексико-семантичні та структурні особливості утворення неологізмів у медіатекстах, Наливайко В. Г. (2020)
Гедерим М. О. - Функціонування еліптичних конструкцій у англомовних науково-технічних текстах, Глінка Н. В. (2020)
Глінка Н. В. - Відтворення засобів виразності в українському перекладі політичних текстів різних жанрів, Зикова Т. В. (2020)
Горбач Н. В. - Специфіка жанрової природи книги Є. Гуцала "Співуча колиска з верболозу", Приходна Г. С. (2020)
Гук О.-М. І. - Поняття наративного аналізу і основні підходи, Бехта І. А. (2020)
Задачіна О. В. - Переклад суб'єктно-оціночної модальності у фаховому медичному тексті, Волощук І. П. (2020)
Ігнатова А. О. - Особливості відтворення іронічних висловлювань сучасного англомовного кінодискурсу українською мовою, Марченко В. В. (2020)
Карп М. А. - Функції вербального складника у мультимодальному художньому прозовому тексті роману Джоната Сафрана Фоера "Страшенно голосно і неймовірно близько", Яремчук Т. В. (2020)
Колодій О. Ю. - Лексико-семантичні особливості роману Дж. Мартіна "Гра престолів" та їх переклад українською мовою (2020)
Коломієць С. С. - Відтворення комунікативно-прагматичних особливостеи? англомовного рекламного дискурсу засобами украі?нськоі? мови, Дейнека А. В. (2020)
Левченко О. П. - Особливості застосування сентимент-аналізу (інтерпретація сарказму, багатозначності, заперечення та мультиполярності), Поворознік Н. М. (2020)
Логвиненко М. Ю. - Соціокультурні особливості комунікативної поведінки мовців при реалізації різних соціальних ролей та їхнє відтворення в українському перекладі (2020)
Марченко В. В. - Прагматичний ефект використання гумору у публічних політичних виступах, Старкіна А. А. (2020)
Очеретян Т. А. - Особливості функціонування лексичних інновацій у сучасному англомовному інтернет-дискурсі, Марченко В. В. (2020)
Пйонтик Л. Ю. - Конкорданс як інструмент для вивчення концептуальної структури політичних текстів, Романишин Н. І. (2020)
Ребенчак С. І. - Гендерні особливості політичного дискурсу (2020)
Соловей Л. О. - Лінгвостатистичні характеристики ідіостилю Петра Карманського (2020)
Стахів Ю. В. - Методологія вивчення сучасного англійського тексту про туризм (мультимодальний аспект), Бехта І. А. (2020)
Тікан Я. Г. - Прагмалінгвістичні особливості відтворення мовних засобів експресії у сучасних англомовних медіатекстах українською мовою, Потапенко К. В. (2020)
Федоренко С. В. - Соціолінгвістичні особливості мовної особистості англійських монархів у перекладацькому аспекті (на матеріалі англомовних художніх фільмів), Перепнихатка А. Ю. (2020)
Цап Н. М. - Теоретичне представлення думки як ендофазної форми мовлення у сучасному англомовному воєнному романі, Бехта І. А. (2020)
Чернявська І. В. - Особливості неологізації англійськомовного медійного політичного дискурсу (2020)
Швайбер Д. І. - Використання конкордансів та корпусних технологій для дослідження концепту ЗДОРОВ’Я/HEALTH, Романишин Н. І. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Відомості про авторів (2021)
Балахтар К. С. - Програма тренінгу "розвиток креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти як чинника їх суб’єктивного благополуччя" (2021)
Bondarchuk O. І. - Adult personality: specifics and psychological mechanisms of development (2021)
Брюховецька О. В. - Особливості прояву ставлення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти до інших людей у процесі комунікації зі споживачами освітніх послуг, Казакова С. В., Пінчук Н. І. (2021)
Ковальчук А. С. - Теоретичні основи поняття "ставлення особистості до дійсності" (2021)
Красильников І. О. - Екзистенційно-конфліктні стани особистості в аспекті ціннісної орієнтації підлітків, Мац О. В. (2021)
Лушин П. В. - "Інноватика збереження": приховані ресурси традиційної освітньої системи при підготовці психолога (2021)
Санніков О. І. - Мотивація та воля в регуляції прийняття рішень особистістю, Срібна С. В. (2021)
Ануфрієва О. Л. - Використання Eduscrum у викладанні економічних дисциплін (2021)
Ситник О. Ю. - Необхідність розвитку емоційного інтелекту менеджера за умов конкурентної економіки (2021)
Смутчак З. В. - Соціальне підприємництво в Україні: ґендерний аспект (2021)
Дунаєв І. В. - Формування публічної політики вибіркової міграції та подальшої інтеграції іноземних кваліфікованих працівників в Україні, Костєнніков Д. М. (2021)
Дурман М. О. - Деякі аспекти формування та реалізації державної регуляторної політики (на прикладі Сполучених Штатів Америки) (2021)
Кириченко М. О. - Боротьба з уразливістю цифровізації як державне завдання кожної країни (2021)
Кудь А. А. - Децентралізовані інформаційні платформи як інструмент модернізації публічного управління (2021)
Гай-Нижник П. П. - Україна – Туреччина:становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.) (2020)
Гулиева З. К. - Особенности позднеэнеолитической культуры Нахчывана (2020)
Гуменюк О. В. - Радянська сімейна політика: українська версія (2020)
Єгоров В. В. - Український та російський народи в творчій спадщині П. О. Куліша (2020)
Ігнатенко М. М. - Особливості розвитку архівної справи Чернігівського регіону (20-40-і роки XX ст.) (2020)
Ількович В. М. - Культурно-просвітницькі заходи як вектор діяльності федерації Польських організацій в Україні (2020)
Каріков С. А. - До проблеми аналізу джерел з історії лютеранської конфесіоналізації в Німеччині (2020)
Козубенко Ю. Л. - Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини Полтавщини та Харківщини в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2020)
Кравченко Н. Б. - Участь України у міжнародній миротворчій діяльності в роки незалежності (2020)
Крот В. О. - Історія Української церкви у творчій спадщині Михайла Грушевського (2020)
Кучера І. В. - Національно-культурна та освітня діяльність російської адміністрації в Східній Галичині (1914-1915 рр.) (2020)
Firidun K. P. - Information support and other problems of modern remote education, Seyfaddin A. A. (2020)
Lukashenko A. - Історико-культурна спадщина Норвегії у контексті розвитку туризму (2020)
Luchakivska I. - History and developmentof the Union of Ukrainian Lawyers in Lviv (1923-33), Bereskyi J. (2020)
Любич О. А. - Історіографічний аналіз походження земельної власності Наддніпрянського козацтва (2020)
Мосюкова Н. Г. - Катеринославська Римо-Католицька парафія в часи революційних подій та визвольних змагань 1917 — 1920 років (2020)
Мотуз В. К. - Причини долучення соціально активного жіноцтва наддніпрянщини до національно-демократичних перетворень періоду української революції 1917 – 1921 рр. (2020)
Нестайко М. - Рекламний плакат (1847-1939) у фондах інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2020)
Нукало Н. М. - Земельна власність Борисоглібського монастиря Чернігова в купчих та уступних записах, Горькова А. О. (2020)
Отрошко Л. Г. - Історіографічний огляд праць, присвячених життю і діяльності Ярослави Стецько в контексті етнокультурних, державотворчих та націєтворчих процесів в Україні (2020)
Попко С. М. - Воєнно-політичне співробітництво України з НАТО: особливості, перспективи (1994 – 2004 рр.) (2020)
Сайко М. М. - Землеволодіння в південній Італії на початку ІІ ст. за даними Бебіанської таблиці (2020)
Солошенко О. М. - Дослідження інтимного життя селян в російській імперії в другій половини ХІХ століття крізь призму матеріалів судових розглядів (2020)
Стасюк О. - Партійні документи як доказ організації злочину геноциду українців 1932-1933 рр. (2020)
Asmankina A. A. - Research-and-development of the hit-pump step setting with hydrodynamic kavitation device in complex of systems, Loriia M. G., Tselishchev O. B., Kupina O. A. (2020)
Барбарук Л. В. - Система моделювання руху стріли за параболічною траєкторією, Виноградов В. В., Ломакін С. О. (2020)
Довгополий А. С. - Особливості дослідження квазіконсервативних систем під дією стохастичних збурень, Збруцький О. В., Білобородов О. О. (2020)
Дьомін Ю. В. - Оцінка засобами комп'ютерного моделювання динамічних показників безпеки руху вагонів-платформ, Дьомін Р. Ю., Черняк Г. Ю. (2020)
Karpyuk L. V. - Computer practice in engineering graphics, Davydenko N. A. (2020)
Кроль О. С. - Дослідження конструкції та побудова параметричних і 3D-моделей зуборізальної фрези з фланком (2020)
Кроль О. С. - Оцінка піддатливості пружної ланки шпиндель-розточна оправка в середовищі АРМ winmachine, Замковець Д. М. (2020)
Логунов О. М. - Використання сучасних інформаційних технологій при вивченні курсу програмування верстатів з ЧПК (2020)
Мелконов Г. Л. - Особливості моделюваннямеханічних процесів за допомогою методу скінченних елементів в програмному середовищі comsol multiphysics, Мелконова І. В. (2020)
Міцик А. В. - Розвиток процесів обробки вільним абразивним середовищем в коливних резервуарах і формування їх фізико-технологічних можливостей (2020)
Ніколаєнко А. П. - Дослідження міцнісних характеристик вузлів металорізального обладнання в системі ANSYS, Шумакова Т. О. (2020)
Соколов В. І. - Корекція автоматичного електрогідравлічного приводу технологічного обладнання, Степанова О. Г., Батурін Є. О. (2020)
Степанова О. Г. - Математична модель динамічних характеристик силової частини електрогідравлічного приводу обертального руху (2020)
Cулим А. О. - Застосування бортових ємнісних накопичувачів незначної потужності та енергоємності на рухомому складі метрополітену, Хозя П. О., Мельник О. О. (2020)
Ткаченко В. А. - Морфологічна модель управління комунікаціями в освітніх проектах (2020)
Третяк Е. В. - Аналіз досліджень з впровадження накопичувачів енергії на рухомому складі метрополітену (2020)
Харламов Ю. О. - Про можливість використання горіння металевих частинок при газотермічному напиленні, Романченко О. В., Міцик А. В. (2020)
Харламов Ю. О. - Дослідження механічних властивостей детонаційно-газових покриттів методом мікроіндентування, Міцик А. В., Романченко О. В. (2020)
Харламов Ю. О. - Особливості отримання оксидних покриттів детонаційно-газовим напиленням, Романченко О. В., Міцик А. В. (2020)
Чернікова І. Д. - Маніпулятор для сверхвисоковакуумних фотоелектронних та електрон-електронних спектрометрів, Черніков М. Г., Беседа Т. А. (2020)
Черніков М. Г. - Високовакуумний нанометричний комплексний спектрометр, Чернікова І. Д. (2020)
Шумакова Т. О. - Використання системи ANSYS у розрахунках на міцність круглих протяжок, Ніколаєнко А. П. (2020)
Гаврюшенко Г.В. - Конкуренті переваги україни на світових ринках (2020)
Відомості про авторів (2020)
Аверіна К. С. - Гармонізація відносин університет-студент засобами позанавчальної соціальної активності фахівців соціономічних професій (2020)
Базелюк В. Г. - Авторитет керівника школи та його вплив на педагогічний колектив, Артюшенко А. С. (2020)
Верітов О. І. - Дизайн та аналіз результатів експерименту з впровадження методичної системи формування підприємницької культури (2020)
Мінтій І. С. - Проєктування електронних навчальних курсів на основі типового moodle-курсу університету, Шокалюк С. В., Литвинова С. Г., Пінчук О. П. (2020)
Михнюк С. В. - Структура готовності майбутніх соціальних працівників до педагогічної взаємодії (2020)
Оксенюк О. В. - Інноваційні практики вдосконалення розвитку управлінської компетентності керівника закладу освіти, Шевчук О. А. (2020)
Алексюк І. А. - Філософія мови: аспекти концептуальної географії (2020)
Бредун І. В. - Компанієць Л. В. Повернення до джерел, або у вимірах духовної історії (2020)
Hamidov H. - "Educational policy in the heritage of the historical phenomenon personality Heydar Aliyev: political-historical-theoretical view of the problem” (2020)
Гарбар Г. А. - Формування ринкової вартості гостинності в сучасній Україні (2020)
Garibov A. V. - The connection between morality and law in the philosophical teachings of G. Hegel and J. Fichte (2020)
Дерман Л. М. - Глобалізація і діджиталізація та їх вплив на світові fashion-ринки у ХХІ ст. (2020)
Єфіменко Л. - Соціальна когезія як основа формування молодіжної політики України, Ортіна Г. (2020)
Заєць О. М. - Відповідальність викладача "соціальної відповідальності” - проблематизувати предмет (2020)
Ибрагимова Дж. Т. - Континуум народности как критерий сатиры Мирзы Алекпера Сабира (2020)
Коляда В. И. - Методологические аспекты понимания природы человеческого мышления и практико-ориентированной деятельности с целью повышения эффективности обучения школьников, Гребинь С. Н. (2020)
Москальчук М. М. - Толерантність як сутність релігійної свідомості в гуманістичній творчості Пола Куртца (2020)
Орлова В. О. - Філософське підґрунтя політичної та юридичної антропології, Тодорова С. М. (2020)
Позніхіренко Ю. - Мотиваційна основа номінацій закладів харчування соціокультурного простору України й англомовних країн (2020)
Сапак Н. В. - Художня освіта в Миколаєві. Етапи розвитку та регіональні особливості формування (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського