Савелюк Н. - Психолінгвістичні універсалії розуміння молитви "Отче наш" (дискурсивний підхід) (2017)
Sharma S. K. - The Tower of Babble: Mother Tongue and Multilingualism in India (2017)
Starko V. - Categorization, Fast and Slow (2017)
Terekhova D. - The Structure of Associative Fields of Stimuli природа / природа / прырода / die Natur in East Slavic and German Languages (2017)
Tomakhiv M. - Prosodic Means of Speech Influence Realization: Auditory Analysis (2017)
Засєкін С. - Андрієнко Т. (2016). Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську). Монографія. (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Акімова Н. - Психологічні особливості впливу мовленнєвого етикету інтернет-новин на процес їх розуміння (2017)
Dobzhanska-Knight N. - Linguistic Manipulative Techniques in Advertising Slogans of Fast Food Restaurants, Voitko K. (2017)
Gotseva M. - A Neurocognitive Perspective on Language Acquisition in Ullman’s DP Model (2017)
Гаврилів О. - Вербальна агресія: між насильством і безсиллям (2017)
Kyuchukov H. - Turkish Children in Germany Learning Grammatical Categories in Turkish as a Mother Tongue, Giray B. (2017)
Taraban R. - Beyond Recursion: Critique of Hauser, Chomsky, and Fitch, Bandara A. (2017)
Taraban R. - Deep Learning and Competition in Psycholinguistic Research, Marshall P. H. (2017)
Todorova B. - Maternity and Time: The Perception of Time from Mothers During the First Year After Birth According to Titles in Bulgarian Internet Discussion Forum (2017)
Romanyuk L. - Interrelationships of Personal Values: A Moderated Mediation Analysis Based on Gender and Age (2017)
Shmiher T. - Review. How Poetry is Translated... James W. Underhill. Voice and Versification in Translating Poems. University of Ottawa Press, 2016. xiii, 333 p. (2017)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Cuitino M. M. - Predictors of Picture Naming and Picture Categorization in Spanish, Soriano F. G., Jaichenco V., Steeb B., Barreyro J. P. (2019)
Gordienko-Mytrofanova I. - Psycholinguistic Meanings of Playfulness, Kobzieva I., Sauta S. (2019)
Kyuchukov H. - Aquisition of Turkish Grammatical Categories in Bilingual Context (2019)
Kyuchukov H. - Language Use and Identity Among Migrant Roma, Samuilov S. (2019)
Ogneva A. - Revisiting Research on Grammatical Gender Acquisition by Russian-Speaking Children with Developmental Language Disorder (2019)
Taraban R. - Creating and Testing Specialized Dictionaries for Text Analysis, Pittman J., Nalabandian T., Yang W., Marcy W. M., Gunturu S. M. (2019)
Тарасюк І. - Тестування та оцінювання мовленнєвої компетенції: німецький досвід (2019)
Журавльова О. - Академічна прокрастинація в іноземних студентів бакалаврату в умовах лінгвокультурної інтеграції, Засєкіна Л., Журавльов О. (2019)
Березянко Т. В. - Стратегічне управління підприємством у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Новікова Є. А. (2019)
Краус Н. М. - Діагностика впливу r and d сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні, Голобородько О. П., Краус К. М. (2019)
Макаренко А. П. - Організація та методика аудиту готової продукції, Босенко Е. О. (2019)
Янковий О. Г. - Економіко-математична модель оптимальної організації системи бізнес-процесів інжинірингового підприємства, Траченко Л. А. (2019)
Romanovskyi O. O. - Peculiarities of human resources management in uae recruiting international corporations, Omar Khaled Hussein Al-Hawi (2019)
Ясинська Н. А. - Сучасні підходи до розуміння економічного сенсу існування фінансово-промислових груп, Сердюкова Г. Г. (2019)
Витвицька О. Д. - Моделювання впливу факторів на успішність інвестиційного проекту, Кліщук Ю. В. (2019)
Басюк Д. І. - Досвід країн європейського союзу щодо розвитку смарт - дестинацій, Срібна С. В., Примак Т. Ю. (2019)
Касич А. О. - Управління кадровою безпекою на українських підприємствах через призму макроекономічних процесів, Медвідь Г. С. (2019)
Ажаман І. А. - Сучасні підходи до визначення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку житлового будівництва, Сливка Д. О. (2019)
Одрехівський М. В. - Проблеми побудови системи аналітичного забезпечення інноваційних підприємств, Пшик-Ковальська О. О. (2019)
Мельникова М. В. - Екологічні аспекти розвитку альтернативної енергетики в промислово-розвинутому місті, Дегтяр Р. В. (2019)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з підзвітними особами для підвищення економічної безпеки підприємства, Лукашова М. А. (2019)
Мельник О. І. - Проблеми заробітної плати в Україні та шляхи їх вирішення, Болехівський О. Д., Лаврук І. Г. (2019)
Третяк К. В. - Агрострахування: зарубіжний досвід та ресурси щодо його імплементації в українську страхову практику (2019)
Раделицький Ю. О. - Особливості формування видатків місцевих бюджетів в напрямку забезпечення економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць (2019)
Свічкарь В. А. - Поліваріантність розвитку світової валютної системи у посткризовий період (2019)
Шейко Ю. О. - Пріоритети розвитку суб’єктів малого підприємництва в рамках реалізації політики імпортозаміщення в Україні (2019)
Лесь А. В. - Відповідальне споживання в умовах сталого розвитку, Ращенко А. В., Смаглій В. О. (2019)
Гамова О. В. - Шляхи вдосконалення обліку та аудиту нематеріальних активів на підприємстві, Козачок І. А., Данько Е. С. (2019)
Віблий П. І. - Інвестиції в сільськогосподарський сектор: стан та перспективи, Лащик І. І., Кремінь М. О. (2019)
Чичуліна К. В. - Формування оптимальної системи управління витратами підприємств (на прикладі прат "полтавський машинобудівний завод"), Чапча І. О. (2019)
Метошоп І. М. - Аналіз впливу податкового навантаження на діяльність нафтогазових підприємств (2019)
Івахненко І. С. - Будівельний девелопмент як інструмент реалізації державної інвестиційної політики (2019)
Amalyan N. - Commercialization of toloka, Ruiss M. (2019)
Пилипенко Н. М. - Основні засади формування системи забезпечення економічно-безпечного розвитку сільськогосподарського підприємства (2019)
Кривов’язюк І. В. - Логістика та інноваційна активність машинобудівного підприємства, Кухарук Н. В. (2019)
Цімошинська О. В. - Фактори впливу на розмір плати за користування концесеційними дорогами (2019)
Гречаник Б. В. - Компаративний аналіз готельних інновацій, Гуменюк В. В., Кісь С. Я. (2019)
Карамушка О. М. - Інформаційна складова інноваційної підтримки підприємств аграрного сектору економіки, Мороз С. І., Васильєва Н. К. (2019)
Білорус Т. В. - Обґрунтування вибору методів розвитку персоналу, Соковніна Ю. А. (2019)
Малюта І. А. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку інтернет-торгівлі в Україні, Оголь А. Є. (2019)
Скрильник А. С. - Оцінювання ємності споживчого ринку товарів і послуг в містах Україні, Мотієнко Я. П., Мирошніченко Т. В. (2019)
Карнаушенко А. С. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні (2019)
Діденко Є. О. - Процес інноваційного розвитку підприємства та його особливості, Моторна Ю. С. (2019)
Дученко М. М. - Стан та перспективи розвитку лізингової галузі в Україні, Павленко Т. В. (2019)
Соболєва Т. О. - Забезпечення конкурентоспроможності бренду як нематеріального активу, Стукало Д. О. (2019)
Гуляєва Н. М. - Операційний цикл підприємства: сутність та механізм формування, Камінський С. І. (2019)
Харченко Т. О. - Особливості стратегічного управління в банківській системі, Ковтун А. О. (2019)
Стоян К. С. - Теоретичні засади вдосконалення бізнес-моделі туристичного підприємства, Широка В. В. (2019)
Обозна А. О. - Напрями удосконалення системи ресторанного обслуговування, Шабельник Н. М., Плахотний В. С. (2019)
Іващенко О. А. - Сфера охорони здоров’я в фокусі міжнародної торгівлі і глобальних проблем розвитку: режими надання послуг в сучасних міжнародних економічних відносинах, Резнікова Н. В., Рубцова М. Ю. (2019)
Романуша Ю. В. - Дослідження проблем формування економіки знань в Україні (2019)
Ярмоленко Ю. О. - Програма створення цифрової платформи для кооперації та балансування аграрного виробництва (2019)
Чуприна Н. М. - Особливості проявів еколого-орієнтованого управління (2019)
Демидова М. М. - Напрями покращення мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах (2019)
Маринович О. О. - Основні стратегії фінансування оборотних активів підприємства, Шухманн В. А. (2019)
Легеза Н. В. - Теоретичні аспекти організаційного забезпечення розвитку підприємств (2019)
Фостяк В. І. - Формування механізму управління безпековою діяльністю промислових підприємств (2019)
Афузова Г. В. - Спрощена мова як засіб забезпечення доступності інформації для осіб з інвалідністю, Заплатинська А. Б. (2020)
Ачкевич С. А. - Народна педагогіка як ефективний засіб корекції комунікативних здібностей у дітей з церебральними порушеннями (2020)
Баранець І. В. - Особливості комунікативних вмінь у дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовлення, Пахомова Н. Г. (2020)
Бєсєда В. В. - Оонтогенетичний аспект формування постави у дітей із затримкою психомоторного розвитку (2020)
Бущак О. О. - Теоретичні та нормативні аспекти інклюзивної освіти у закладах дошкільної освіти України (2020)
Губар С. Ю. - Особливості розуміння геометричного матеріалу учнями з порушеннями слуху початкових класів (2020)
Козинець О. В. - Історія української логопедії в персоналіях: Марія Аврамівна Савченко, Грималюк Н. В. (2020)
Круглик О. П. - Діагностика слухових порушень в контексті особистісної соціальної взаємодії, Погребняк В. О. (2020)
Линдіна Є. Ю. - Логопедична допомога дітям у 60-70 рр. XX ст. в Україні: історіографічний аспект (2020)
Мартинюк Т. А. - Соціально-інтегративні ресурси засобів соціокультурної анімації в роботі з молоддю з інвалідністю (2020)
Миронова С. П. - Формування соціальних навичок у процесі підготовки фахівців спеціальності 016 Спеціальна освіта, Буйняк М. Г. (2020)
Нечипоренко В. В. - Підготовка фахівців для корекційної роботи з аутичними дітьми дошкільного віку (2020)
Сильченко В. В. - Дитячий аутизм – проблема сучасності (2020)
Позднякова О. Л. - Модель структури кадрового забезпечення виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу (2020)
Федоренко С. В. - Розвиток наочно-образної основи мовлення у дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором, Поліковські М. (2020)
Форостян О. І. - Оцінка компетентності студентів щодо викладання фізичної культури в інклюзивних класах (2020)
Супрун Д. М. - Мотиваційна складова в системі професійної підготовки спеціальних психологів, Григоренко Т. В. (2020)
Шевцов А. Г. - Компаративний аналіз спеціалізацій майбутніх вчителів спеціальної освіти у США та в Україні, Никоненко Н. В. (2020)
Дем’яненко Б. Т. - Основні принципи та техніки екзистенційно-когнітивно-аналітичної психотерапії (2020)
Дем`яненко Б. Т. - Синдром емоційного вигорання у підлітків з акцентуаціями , Павлєєв В. О. (2020)
Саламон О. Л. - Світовий досвід корекційної допомоги дорослим особам з інтелектуальними порушеннями в церковному середовищі (2020)
Сидорович О. І. - Особливості вияву компонентів ціннісної зорієнтованості у структурі професійної самосвідомості майбутніх спеціальних педагогів, Гапон Н. П. (2020)
Шульженко Д. І. - Особливості лексико-семантичної сторони мовлення у дітей із розладами аутистичного спектра, Товкес Ю. В. (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Гаврилів О. - Непряма вербальна агресія (2019)
Храбан Т. - Когнитивные и прагматические особенности украинского военного юмористического дискурса социальных сетей, Храбан І. (2019)
Kolomiyets L. - The Psycholinguistic Factors of Indirect Translation in Ukrainian Literary and Religious Contexts (2019)
Kyuchukov H. - Turkish, Bulgarian and German Language Mixing Among Bulgarian Muslim Roma in Germany (2019)
Malimon L. - Psychosemantic Analysis of the Concept of Manager’s Competence, Pashkina A. (2019)
Melo R. - Anaphoric Processing of the Null Pronoun in Monolingual Speakers of Brazilian Portuguese: An Online Study, Holanda K., Ferrari-Neto J., Barbosa M. (2019)
Онопченко І. - Психолінгвальні маркери ранніх дизфункційних схем у вчителів із високим ступенем трудоголізму, Орап М., Мудрак І. (2019)
Pastryk T. - Conscious Control in Speech Pathology and Speech Rehabilitation Following Stroke, Kotys O., Dyachuk N., Milinchuk V. (2019)
Savchenko O. - Psychosemantic Tools of Self-Assessing Individual Reflectivity (2019)
Taraban R. - Analyzing Topic Differences, Writing Quality, and Rhetorical Context in College Students’ Essays Using Linguistic Inquiry and Word Count "LIWC", Abusal K. (2019)
Zasiekina L. - Psycholinguistic Markers of Autobiographical and Traumatic Memory, Kennison S., Zasiekin S., Khvorost K. (2019)
Прокопів М. М. - Напрями і форми діяльності системи громадського здоров’я в боротьбі із цереброваскулярними хворобами у мегаполісі, Слабкий Г. О. (2020)
Паламар Б. І. - Проблема стресу в студентському середовищі, Грузєва Т. С. (2020)
Боярчук О. Р. - Неонатальний скринінг Т- і В-лімфопеній, Ярема Н. М., Кінаш М. І., Гаріян Т. В., Волянська Л. А., Шульгай О. М., Чорномидз І. Б., Мудрик У. М., Макух Г. В. (2020)
Лотоцька О. В. - Гігієнічні аспекти профілактики синдрому емоційного вигорання у середнього медичного персоналу різнопрофільних відділень лікарні, Литвинюк В. В., Сопель О. М., Крицька Г. А., Кучер С. В. (2020)
Костерева Н. В. - Використання засобів індивідуального захисту (масок) у закладах вищої освіти: від теорії до практики, Рудакова Н. Є. (2020)
Даниленко Г. М. - Якість життя, що пов’язана зі здоров’ям учнів базової школи за умов обмеженої фізичної та соціальної активності, Сотнікова-Мелешкіна Ж. В., Шкурапет Н. І., Міхановська Н. Г. (2020)
Антипкін Ю. Г. - Родина – вагомий чинник впливу на формування психоемоційного становлення підлітка, Шкіряк-Нижник З. А., Горбань Н. Є., Слободченко Л. М., Лапікура О. В., Слєпакурова І. В. (2020)
Децик О. З. - Соціально-економічна характеристика осіб з інвалідністю після травм опорно-рухового апарату, Юкіш Г. Я. (2020)
Ohniev V. A. - Definition of measures to reduce the obesity level in children based on research results of prevalence and risk factors, Pomohaibo K. G. (2020)
Венгер О. П. - Можливості адаптаційних ресурсів емігрантів та реемігрантів відповідно до їх особистісних особливостей, Сас Л. М., Мисула Ю. І., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О., Гусєва Т. П., Коваль М. Є., Пастушак В. О. (2020)
Слабкий Г. О. - Методологія впровадження системи громадського здоров’я на рівні об’єднаних територіальних громад, Миронюк І. С., Брич В. В., Білак-Лук’янчук В. Й. (2020)
Михальчук В. М. - Концептуальні засади логістики нового часу в сучасній українській медицині, Коломоєць А. В., Толста¬нов О. К., Гбур З. В. (2020)
Стовбан М. П. - Дослідження ефективності взаємодії медичних закладів у межах одного госпітального округу в різних регіонах України, Стовбан І. В., Васильєв А. Г., Гбур З. В. (2020)
Грузєва Т. С. - Інструментарій з вивчення думки фахівців дерматовенерологічного профілю з питань професійної діяльності за умов реформування охорони здоров’я, Короленко В. В. (2020)
Власик Л. Й. - Досвід пацієнта та його роль у медичній активності на прикладі економічно активного населення (2020)
Смірнова В. Л. - Місце та роль медичного забезпечення в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Репута В. В. (2020)
Смірнова В. Л. - Аналіз моделей медичного страхування, Климук Н. Я., Вакуленко Д. В. (2020)
Грузєва Т. С. - Наукове обґрунтування освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів громадського здоров’я, Гречишкіна Н. В., Пельо І. М., Дуфинець В. А. (2020)
Запорожан Л. П. - Формування інноваційної основи системи соціальних програм у громадському здоров’ї, Кравець Н. О., Вакуленко Д. В. (2020)
Kalenska S. M. - Formation the efficiency of winter wheat under influence the polyfunctional chelate fertilizers, Honchar L. M., Mazurenko B. O. (2020)
Гарбар Л. А. - Ефективність удобрення в технології вирощування соняшнику, Кнап Н. В. (2020)
Бурко Л. М. - Вплив елементів технології вирощування на процес синтезу хлорофілу у листках буряків кормових (2020)
Шатковський А. П. - Вплив способів зрошення на продуктивність кукурудзи, Журавльов О. В., Мельничук Ф. С., Овчатов І. М., Ярош А. В. (2020)
Цюк О. А. - Ефективність післясходових гербіцидів у посівах сої, Марченко Д. І. (2020)
Сичевський С. О. - Оцінка просторової мінливості фізико-хімічних показників чорнозему опідзоленого за впровадження технологій точного землеробства, Тонха О. Л., Піковська О. В. (2020)
Літвінова О. А. - Вплив систематичного удобрення на родючість сірого лісового грунту за вирощування пшениці озимої, Дегодюк С. Е. (2020)
Кудрявицька А. М. - Вплив добрив на вміст елементів мінерального живлення в рослинах пшениці озимої та ярої, Карабач К. С. (2020)
Хареба О. В. - Використання сорто підщепних комбінувань – перспективний прийом підвищення продуктивності та якості помідора за вирощування способом малооб’ємної гідропоніки, Цизь О. М., Хареба О. В., Хареба В. В. (2020)
Комар О. О. - Оцінка фотосинтетичної діяльності сортів пастернаку посівного в умовах Правобережного Лісостепу України, Шеметун О. В., Комар В. О. (2020)
Belinska Ya. V. - The Modern Development Vectors of Chinese Automotive Market, Fedorova T. Yu. (2020)
Борович О. В. - Аналіз сучасного стану обліку цільового фінансування у комунальних закладах охорони здоров'я (2020)
Воленко В. Г. - Оцінка ефективності державного фінансового контролю виконання місцевих бюджетів (2020)
Гурочкіна В. В. - Стратегування як інструмент розвитку промислових підприємств в емерджентній економіці (2020)
Західна О. Р. - Оцінка фінансової спроможності провідних об’єднаних територіальних громад Львівської області, Гузовата І. Р., Іщенко В. А. (2020)
Ізмайлов Я. О. - Досвід використання податку на додану вартість у країнах Європейського Союзу та перспективи його застосування в Україні, Єгорова І. Г. (2020)
Калач Г. М. - Оцінка складових індексу інклюзивного розвитку України, Винник Р. Ю. (2020)
Кравченко І. С. - Удосконалення оподаткування викидів метану в атмосферу дифузними джерелами, Тартачник Н. Г. (2020)
Мельничук Г. С. - До питання запровадження в Україні податку на виведений капітал (2020)
Ahmad M. - Application of Skewness in Passing of ARCH-GARCH Model Commence for Currency Portfolios, Khan Y. A., Ishtiaq I., Masood M. (2020)
Панасюк О. В. - Удосконалення аналізу та контролю за ринком алкогольних напоїв в Україні (2020)
Ружинська Н. О. - Система показників аналізу розвитку підприємств житлово-комунального господарства (2020)
Хачатрян В. В. - Світові тренди просторового науково-технічного розвитку бізнес-процесів, Ткачук О. М., Менчинська О. М. (2020)
Шушакова І. К. - Організація управлінського обліку на виробничих підприємствах Чернігівської області, Нікуліца Д. Р. (2020)
Щербина А. А. - Економіко-правовий аналіз прав і відносин власності у проєкції на управління та фінансування приватизованого житла (2020)
Яворська О. Г. - Інтелектуальний капітал: економічна сутність, формування та управління (2020)
Басараб Т. П. - Концентрація С-реактивного білка та гаптоглобіну у корів хворих на субклінічний ендометрит, Стефаник В. Ю., Івахів М. А., Ніжанський В. (2020)
Krasochko P. - Acellular probiotics and asparagic acid in the prevention of postpartum endometritis in cows, Snitko T. (2020)
Плахотнюк І. М. - Відновлення відтворної функції у корів за субклінічного кетозу, Ордін Ю. М., Івасенко Б. П. (2020)
Кучерук М. Д. - Потенційні ризики за органічного виробництва продукції птахівництва та способи їх запобіганню, Галабурда М. А. (2020)
Маковська І. Ф. - Геоінформаційний аналіз поширення сказу у Вінницькій області, Безименний М. В., Недосєков В. В., Корнієнко Л. Є., Царенко Т. М., Мельник В. В., Мартинюк О. Г., Жуковський М. О. (2020)
Савченюк М. О. - Використання озону для зменшення мікробного навантаження, Ярчук Б. М., Корнієнко Л. Є., Царенко Т. М., Охріменко Д. П., Янчевський І. В., Довгаль О. В., Білик С. А., Шульга П. Г., Новік О. В. (2020)
Subotina I. - Tick-born infections and invasions in the Republic of Belarus, Osmolovsky A., Fadeenkova E. (2020)
Артеменко Л. П. - Ектопаразитози домашніх і продуктивних тварин та засоби захисту, Гончаренко В. П., Букалова Н. В., Бахур Т. І., Антіпов А.А., Лясота В. П., Литвиненко О. П., Білан А.С. (2020)
Криворученко Д. О. - Гематологічні показники собак за дирофіляріозу, Приходько Ю. О., Вікуліна Г. В., Мазанний О. В. (2020)
Кручиненко О. В. - Порівняння ефективності методів Макмастера та Міні-Флотак за ураження поросят Ascaris suum, Антіпов А. А. (2020)
Вовкотруб Н. В. - Оцінка показників тиреоїдного профілю за порушення функціонального стану нирок у дійних корів, Мельник А. Ю., Безух В. М., Тишківський М. Я. (2020)
Гавриліна О. Г. - Морфогенез субодиниць лімфатичного вузла свині свійської, Колесник А. О. (2020)
Порошинська О. А. - Вплив стресових чинників на адаптивні та поведінкові реакції у свиноматок і поросят, Шмаюн С. С., Ніщеменко М. П., Стовбецька Л. С., Ємельяненко А. А., Козій В. І. (2020)
Хоменко З. В. - Патолого-анатомічна діагностика спонтанної загибелі страуса (клінічний випадок), Гуральська С. В., Заїка С. С., Кот Т. Ф., Сокульський І. М. (2020)
Andriichuk A. - Monitoring of changes in mineral and vitamin metabolism under the influence of feed additive in piglets with experimenta l associated mycotoxicosis, Melnyk A., Vovkotrub N. (2020)
Коренева Ю. М. - Токсикокінетика Брому в організмі курей-несучок за умов субхронічного надходження з кормом натрію броміду (2020)
Сенін С. А. - Порівняльний аналіз ефективності аналітичних методів визначення афлатоксинів у молоці та молочних продуктах (огляд літератури), Данчук В. В., Мідик С. В., Ушкалов В. О., Якубчак О. М. (2020)
Тишківська А. М. - Надходження та розподіл доксицикліну в організмі курчат-бройлерів, Духницький В. Б., Тишківський М. Я. (2020)
Білий Д. Д. - Перспективні напрями консервативного лікування собак із пухлинами молочної залози (огляд літератури). Частина 1 – Нестероїдні протизапальні препарати, Рубленко М. В., Самойлюк В. В., Спіцина Т. Л. (2020)
Ковальчук Ю. В. - Некогерентне поляризоване світло за лікування гнійних ран у свиней, Грищук Г. П., Євтух Л. Г. (2020)
Тодосюк Т. П. - Рентгено- та макроморфологічна оцінка репаративного остеогенезу за імплантації гідроксиапатитного композиту, легованого германієм (2020)
Шаганенко Р. В. - Озонотерапія як нова антимікробна стратегія, Ільніцький М. Г., Шаганенко В. С., Рубленко С. В. (2020)
Ємельянова Ю. - Українська освітня студентська міграція в контексті глобалізаційних викликів, Терещенко А. (2020)
Опейда Л. - Майбуття як філософсько-футурологічна проблема, Опейда А. (2020)
Panas N. - Museums in Building Social Capital (2020)
Юхименко Н. - Феномен булінгу в контексті соціалізації особистості (2020)
Ковальська Є. - Зв’язок між рівнем невідповідей в особистих інтерв’ю та типом помешкання респондента (на прикладі аналізу параданих ESS), Джевага М. (2020)
Сальнікова С. - Міжнародні макросоціальні показники як аналітичні інструменти в соціології, Мурадян О., Сидоров М. (2020)
Дейнеко О. - Міжгрупові розколи в об’єднаних територіальних громадах: ризики послаблення соціальної згуртованості в децентралізованій Україні (2020)
Клименко О. - Вербування та експлуатація дівчат під час збройних конфліктів (досвід Донбасу) (2020)
Muradyan O. - A Study of Solo-Livers in Eastern Asia: an Eye on Japan, China and South Korea, Yashkina D. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Акімова Н. - Залежність результату розуміння від специфіки Інтернет-тексту (2018)
Атаманчук Н. - Дослідження мотивів навчання студентів першого та четвертого курсів педагогічного ЗВО (2018)
Барінова Л. - Особливості проблемних ситуацій та дій з організації життя у психологів (2018)
Ізвекова О. - Особливості реактивної та особистісної тривожності у осіб з різним ступенем алекситимії (2018)
Коваленко-Кобилянська І. - Геронтоосвіта: специфіка та проблеми (2018)
Литвиненко О. - Взаємовплив окремих особистісних потенціалів та здоров’я особистості (2018)
Максименко Ю. - Порівняльний аналіз освітнього процесу в країнах Євросоюзу щодо застосування інформаційних технологій, Матохнюк Л. (2018)
Мельничук І. - Психологічні особливості та етапи становлення партнерських взаємостосунків (2018)
Мельничук С. - Соціально-психологічні особливості становлення впевненості у собі в умовах навчання у вищій школі (2018)
Найдьонова Г. - Особливості психосексуального розвитку дітей шкільного віку з розумовою відсталістю, Зацепіна Т. (2018)
Павлущенко Н. - Прогностичні перспективи професійно-педагогічної підготовки вчителя в умовах управління якістю освітніх послуг, Шаповалова О., Вертель А. (2018)
Проскурняк О. - Особливості набуття досвіду спілкування в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Соколова Г. - Соціальна компетентність особистості як провідна психологічна проблема (2018)
Фурман В. - Психологічні аспекти стресу у діяльності підприємця-початківця, Пантюхіна Ю. (2018)
Циганчук Т. - Феномен патріотизму в уявленнях українців, Черкасова А. (2018)
Черножук Ю. - Інтелект шахістів: диференційний аналіз (2018)
Шевцова О. - Професійна Я-концепція як метарезультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівціви (2018)
Щамбура Ю. - Дослідження особливостей булінгу серед підлітків з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу (2018)
Щербакова О. - Психологічні особливості учнів основної школи з різними проявами шкільної тривожності (2018)
Лукіна Н. - Дослідження процесу саморозвитку у структурі ціл ьової спрямованості перфекційної особистості (2018)
Руда Н. - Особливості булінгу у дітей молодшого шкільного віку, Саковська В. (2018)
Максимчук Н. П. - Цифровізація послуг вантажних підприємств (2020)
Рудь К. К. - Моніторинг вібрації у передбачувальному обслуговуванні, Поліщук І. А. (2020)
Согор А. Р. - Веб-картографування якості життя населення м. Львів за показником екологічного забруднення атмосферного повітря, Зазуляк П. М., Квока Р. І. (2020)
Тодеуш О. А. - Методи генерації завдань для оцінювання знань, Шерман М. І. (2020)
Федченко С. В. - Комерційна логістика торгового підприємства (2020)
Булава М. І. - Методичні підходи до оцінювання ефективності асортиментної політики сучасного підприємства (2020)
Дубик В. Я. - Фінансова політика держави у розвитку зовнішньоторговельних відносин України з країнами ЄС (2020)
Маркус О. В. - Організація обліку та оподаткування фермерських господарств, Колесник Ю. Ю. (2020)
Маркус О. В. - Особливості організації обліку у суб’єктів малого підприємництва, Сахарук М. О. (2020)
Момот Т. В. - Вплив на фінансово-економічну безпеку будівельних підприємств мікроекономічних і макроекономічних факторів, Луб А. І. (2020)
Навроцька Т. А. - Інвестиційна активність транспортної галузі під час пандемії COVID-19 (2020)
Уланчук В. С. - Кореляційно-регресійний аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства, Жарун О. В., Соколюк С. Ю. (2020)
Улибіна Л. Ю. - Дослідження класифікації асортименту коньяків та видів їх фальсифікації як етапу дослідження судової товарознавчої експертизи, Гарбуз М. В. (2020)
Красько А. Б. - Моніторинг ринку туристичних послуг на прикладі Сполучених Штатів Америки, Гузюк Т. О., Білоус С. В. (2020)
Мосор В.І . - Розробка та реалізація маркетингових стратегій як елементу управління розвитком регіону, Поручинський В. І. (2020)
Тілікіна Н. В. - Види насильство щодо дітей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2020)
Онопрієнко О. М. - Класифікація засобів народної фізичної культури, Онопрієнко О. В. (2020)
Очеретяна Г. В. - Нормативно-правове регулювання гігієнічних питань щодо розміщення вбудованих закладів охорони здоров'я в європейських країнах, Махнюк В. М., Чорна В. В., Горваль А. К., Mir Pedah (2020)
Немченко А. С. - Огляд розвитку виробництва антисептичних засобів в Україні, Міщенко В. І., Винник О. В., Данилюк Б. Я. (2020)
Музика О. О. - Адаптаційний тренінг як засіб розвитку самоефективності студентів (2020)
Харченко А. С. - Психологічні особливості особистості підлітків в умовах допрофільної підготовки (2020)
Шкраб'юк В. С. - Емоційне вигорання особистості: психологічний аналіз проблеми, Білик Д. І. (2020)
Авер'янова Н. М. - Інформаційна безпека України: соціально-філософські аспекти, Воропаєва Т. С. (2020)
Ярмоліцька Н. В. - Науково-технічна революція та соціальний аспект матеріального і духовного у розвитку особистості в наукових дослідженнях О. Лисенка в радянський період, Москальчук М. М. (2020)
Лук'яненко О. В. - Повсякдення освітян УРСР у контексті антропологічних студій (2020)
Бондаренко А. І. - Робота концертмейстера в навчальних закладах України: компетентнісний аспект (2020)
Папета С. П. - Живописна спадщина Сергія Дорошенка (2020)
Русанова М. О. - Зародження неокласицизму в Україні. Неокласицизм в хореографії, музичному мистецтві, літературі і драматургії (2020)
Слівінська А. Ф. - Фотокнига: до визначення поняття (2020)
Филиппова О. Н. - Русская провинция в творчестве Т. А. Мавриной (1900–1996) (2020)
Штрімайтіс О. В. - Сучасна дистанційна комунікація як необхідна компонента розвитку науковця, Мялюк О. П., Садовник О. В., Филипюк О. М., Нестерук Т. М. (2020)
Баїк О. І. - Адміністративна процесуальна правосуб'єктність адвоката: теоретико-правовий аналіз, Максимків О. С., Мартиник Л. М., Матківська І.-М. М. (2020)
Izotov D. - Ukrainian response to the active role of secretaries during arbitral proceedings (2020)
Лісовська Ю. П. - Тотально-цифровий контроль щодо дифузії державної політики в умовах надзвичайних ситуацій (2020)
Риженко Н. О. - Загальні положення про цивільну юрисдикцію, Корольова О. А. (2020)
Шитова Л. В. - Особливості класифікації сучасного верхнього одягу при проведенні судової товарознавчої експертизи, Собакарь Є. М. (2020)
Псьота Т. В. - Формування політичного іміджу України в умовах євроінтеграції (2020)
Sofiienko O. - The nature of imperialism in Russian foreign policy and its influence on Ukraine (2020)
Вовк Б. І. - Інноваційні педагогічні технології як засіб удосконалення професійної діяльності педагогів, Матвієнко Д. Є. (2020)
Грама Н. Г. - Система навчальних занять, спрямованих на розвиток у студентів пізнавальної діяльності в різних формах засвоєння математичних уявлень дітьми, Кіосак О. Ю. (2020)
Калита Н. І. - Розумове виховання особистості у педагогічній спадщині Костянтина Ушинського (2020)
Козир М. В. - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри, Шиденко І. В. (2020)
Крохмальна Г. І. - До питання історії розвитку методики навчання української мови в початкових класах, Нестерчук Я. С. (2020)
Матукова Г. І. - Лідерський потенціал майбутнього викладача: складова його індивідуального стилю (2020)
Мельник І. М. - Мистецтво спілкування – невід’ємна складова педагогічної майстерності вихователя ЗДО, Заремба Л. В. (2020)
Нос Л. С. - Педагогічні умови використання ігрової діяльності у розвитку усного англійського мовлення учнів початкової школи, Донгі С. В. (2020)
Нос Л. С. - Використання комунікативних вправ на уроках англійської мови у початковій школі, Павленко Н. М. (2020)
Нос Л. С. - Нестандартні уроки з англійської мови в Новій українській школі, Хома М. А. (2020)
Проц М. О. - Особливості виправлення та формування культури поведінки учнів початкових класів, Городечна Ю. І. (2020)
Романенко Л. В. - Застосування LEGО-технології на уроках математики в початковій школі: теоретичний вимір, Воловенко Н. П. (2020)
Руденко Н. М. - Застосування е-середовища на уроках математики в початковій школі, Коломієць Т. А., Широков Д. Л. (2020)
Барташук О. Ю. - Етнографічні аспекти романів братів Капранових "Кобзар 2000. Soft" та "Кобзар 2000. Hard", Маховська С. В. (2020)
Білас А. А. - Образність розмовних фразеологізмів та прийоми їх перекладу (на матеріалі роману К. Кюссе "Блискуче майбутнє"), Микитюк О. В. (2020)
Братусь І. В. - Значення історичної пам'яті в долі людини (на матеріалі романів "Старий" Юрія Трифонова та "Планета Містера Семмлера" Сола Беллоу), Свердлик З. М., Гунька А. М. (2020)
Василенко О. В. - Німецькі та українські фразеологізми глютонічної комунікації в аспекті мовної картини світу обох культур, Дзикович О. В. (2020)
Глінка Н. В. - Особливості відтворення метафори в текстах публіцистичного стилю, Городиловська О. В. (2020)
Існюк О. Ю. - Лексико-семантичні особливості ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі номінативного простору сфери мистецтва), Тараненко Л. І. (2020)
Каплінська Д. С. - Проблематика перекладу німецької спеціальної лексики галузей кораблебудування та судноплавства, Баклан І. М. (2020)
Моісєєва Н. О. - Лексичні труднощі перекладу юридичної термінології, Савостіна Д. Д. (2020)
Озимай І. В. - Семантичні та функціональні особливості перекладу англомовних військових термінів у художній літературі, Демиденко О. П. (2020)
Онопрієнко І. М. - Гендерованість мови vs. переклад, Туришева О. О. (2020)
Тараненко Л. І. - Мовні засоби реалізації прагматичної спрямованості англійських афоризмів політичної тематики, Марценюк В. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Avrunin O. - Model of semantic integration of information systems properties in relay database reengineering problems, Vlasov O., Filatov V. (2020)
Beskorovainyi V. - Combined method of ranking options in project decision support systems (2020)
Bondar A. - Experimental studies of a model for optimizing the portfolio of a project-oriented organization based on the entropy concept, Onyshchenko S. (2020)
Vereshchaka N. - Optimization of infrastructure project product parameters (2020)
Zachko I. - Hybrid management of programs of territorial systems development projects by means of convergence mechanisms, Ivanusa A., Kobylkin D. (2020)
Золотарьов Д. О. - Розподілена система автоматизованих обчислень на базі хмарної інфраструктури (2020)
Кійко С. Г. - Адаптивне управління портфелями проєктів енергозбереження на металургійному підприємстві (2020)
Mozhaiev M. - A method for improving the quality indicators of a distributed forensic information system, Buslov P. (2020)
Rusanova S. - Modeling the impact of the transport provision option on project risks (2020)
Chernova Lb. - Cognitive modeling of knowledge management mechanisms in the training of specialists, Chernova L. (2020)
Шейкус А. Р. - Розробка системи автоматичного рухливого керування процесом ректифікації (2020)
Adepoju A. A. - Determinants of capital structure in Nigerian oil and gas sector (2020)
Kovtun T. - A model of closed circuits forming in a logistics system with feedback (2020)
Momot T. - Modern approaches for integrated reporting preparing in Ukraine, Karpushenko M., Tang Linlin (2020)
Хрутьба Ю. С. - Сучасний стан та особливості розвитку ринку логістичних послуг в Україні, Параніч П. Г., Ідзієв Т. Б. (2020)
Sheremeta B. - Using the blue ocean strategy by Ukrainian cinema networks in uncertain environment, Chukhrai N. (2020)
Владов С. І. - Нейромережевий обчислювач задля відновлення втраченої інформації зі штатних датчиків бортової системи контролю і діагностики авіаційного двигуна ТВ3-117, Долударєва Я. С., Сіора А. С., Пономаренко А. В., Яніцький А. А. (2020)
Nevliudov I. - Development of a software module for operational dispatch control of production based on cyber-physical control systems, Yevsieiev V., Demska N., Novoselov S. (2020)
Черняк О. М. - Графоаналітичний метод визначення комплексного показника якості об’єктів кваліметрії, Сороколат Н. А., Каницька І. В. (2020)
Pashchenko A. - Energy states of particles in a quantum sized structure with a complex shaped band diagram, Gritsunov O., Babichenko O. (2020)
Алфавітний показчик (2020)
Лойко В. В. - Аналіз сучасного стану житлово-комунальної інфраструктури міста Києва, Маляр С. А., Лукашук А. І. (2020)
Колінець Л. Б. - Розвиток ринку альтернативних фінансів, Гомотюк А. О. (2020)
Фесенко В. В. - Аналіз фінансових результатів підприємств України, Воронцова Л. А. (2020)
Захарін С. В. - Розвиток сфери туризму, курортів та готельного господарства як організаційно-економічне підгрунтя збереження та популяризації національної культурної спадщини, Бебко С. В. (2020)
Дробязко С. І. - Організація обліку нематеріальних активів в умовах законодавчих змін (2020)
Краус Н. М. - Платформена економіка: наратив інновацийного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації, Краус К. М., Марченко О. В. (2020)
Oleksiv I. - Knowledge economy in Ukraine: current condition and problems of its development, Mirzoieva D. (2020)
Марченко В. М. - Оптимізація застосування гнучких методик менеджменту в іт-проектах, Мезенцева О. О. (2020)
Омельяненко Т. В. - Розвиток малого підприємництва та малого бізнесу в Україні: чинники впливу та актуальні тенденції, Короткова К. О. (2020)
Луцяк В. В. - Застосування сучасних методів дослідження в маркетинговій діяльності підприємства для визначення ринкових перспектив, Чорна Л. О., Пронько А. О. (2020)
Жилінська Л. О. - Еволюція економічних парадигм управління промисловими підприємствами (2020)
Шалімова Н. С. - Вплив елементів облікової політики на формування показників фінансової звітності бюджетних установ, Смірнова І. В., Смірнова Н. В. (2020)
Zablodska I. - Development of the residential real estate market: regional aspect, Demian А. (2020)
Безчасний О. У. - Наукові підходи до визначення поняття економічної безпеки регіону в умовах стійкого розвитку, Гончаренко М. Ф. (2020)
Перевозова І. В. - Основні постулати при формуванні корпоративної культури компанії (2020)
Кифяк В. І. - Імплементація сучасних підходів нормування робочого часу на підприємствах, Тодорюк С. І., Борис Р. Р. (2020)
Погуда Н. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку туристичного підприємства, Касторська С. К. (2020)
Стеблюк С. В. - Роль фінансового аналізу у визначенні бізнес-стратегії торговельних підприємств, Фізер Л. І. (2020)
Петряєва З. Ф. - Методичне забезпечення оцінки експортного потенціалу підприємства, Іващенко Г. А. (2020)
Миненко Л. М. - Трансформація підходів до оцінки ризику банківської ліквідності (2020)
Назарко С. О. - Ефективне управління медичним закладом в умовах реформування системи охорони здоров’я (2020)
Кондратюк О. М. - Короткий аналіз фінансового стану в оцінці бізнесу компанії (на прикладі пат "Криворізький залізорудний комбінат"), Руденко О. В., Обод Л. О. (2020)
Макарова В. В. - Ефект "декаплінгу" в контексті організації сталого сільськогосподарського землекористування (2020)
Ліфінцев Д. С. - Ставлення українського покоління z до крос-культурної взаємодії: ключові мотиваційні чинники та основні перешкоди (2020)
Шапуров А. А. - Экономический вектор развития мировой и локальной металлургии, Шапурова Е. А. (2020)
Влащенко Н. М. - Забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму на основі кластеризації туристсько-рекреаційних територій, Полчанінова І. Л., Абрамов В. В. (2020)
Гасій О. В. - Стан та перспективні вектори розвитку банківської кредитної діяльності в Україні, Клименко В. І. (2020)
Діденко Є. О. - Теоретико-методичні засади забезпечення ефективності функціонування підприємства, Чумак О. В. (2020)
Дмитрук В. І. - "Безпечний Чорнобиль" як новий напрям розвитку на міжнародному ринку туристичних послуг, Дяченко Л. А., Гриньох Н. В., Князевич А. О. (2020)
Красняк О. П. - Ринок цукру: проблеми та перспективи, Амонс С. Е. (2020)
Роман Л. П. - Соціально-економічні передумови репатріації українських трудових мігрантів у контексті формування стратегії реінтеграції (2020)
Чернишев В. Г. - Аналіз стану капітальних інвестицій в економіку регіонів України, Окара Д. В., Ковальова І. Л. (2020)
Білик О. І. - Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні, Корецька Т. М. (2020)
Редько В. Є. - Удосконалення системи управління персоналом АТ КБ "Приватбанк", Семичасна О. С. (2020)
Голіонко Н. Г. - Віртуальні технології як передумова розвитку конкурентоспроможності підприємства, Островська А. М. (2020)
Івченко Л. О. - Динаміка і перспективи розвитку туризму в чорнобильській зоні, Романова К. М. (2020)
Добрянська В. В. - Управління товарним асортиментом продукції лісогосподарських підприємств, Сіренко О. В. (2020)
Лиса О. В. - Оптимізація операційної діяльності підприємств через застосування систем business intelligence, Завгородня А. О. (2020)
Мішина С. В. - Науково-практичі засади соціального проектування, Мішин О. Ю. (2020)
Шира Т. Б. - Внутрішньокорпоративний контроль в системі управління корпоративною безпекою промислових підприємств (2020)
Білоткач О. В. - Оцінка стану та розвитку інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств України (2020)
Рибіна О. І. - Формування механізму екологічного маркетингу в контексті концепції сталого розвитку (2020)
Пильнова В. П. - Фінансова безпека суб’єктів підприємництва: вплив ризиків на фінансову стійкість (2020)
Полковниченко С. О. - Привабливість України на європейському ринку туристичних послуг, Красій А. В. (2020)
Сахненко О. І. - Управління людським капіталом в системі кадрового забезпечення підрозділів національної гвардії України (2020)
Тюха І. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України, Іванина В. О. (2020)
Циган Р. М. - Обґрунтування необхідності створення умов залучення екологічних інвестицій у діяльність підприємств України, Похитон І. П. (2020)
Безугла Л. С. - Формування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг, Онищенко А. І., Шадріна Д. В. (2020)
Іщенко Я. П. - Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві, Мельник О. С. (2020)
Мозгова Г. В. - Методика використання стратегічної сесії як інструменту маркетингового планування, Мозгова А. Д., Хащівська М. М. (2020)
Щербініна С. А. - Дослідження рівня розвитку економічного потенціалу підприємства, Михайленко А. С., Свириденко В. О. (2020)
Негода Ю. В. - Перспективи взаємодії форм господарювання в умовах багатоукладної аграрної економіки (2020)
Мазур К. В. - Розробка маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу, Мухіна О. В. (2020)
Хадарцев О. В. - Оцінювання системи управління проектами на підприємстві: методичний аспект, Моргун А. В. (2020)
Матусевич О. О. - Цільове призначення та моделі управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень (2020)
Ткач О. В. - Дослідження економічних процесів КП "Київпастранс" за допомогою моделей оцінки ймовірності банкрутства підприємства (2020)
Шпакова Г. В. - Формування економіко-управлінських предикторів девелопменту на інноваційній платформі рециклінгу будівельних відходів (2020)
Талавіра Є. В. - Аналіз рівня безробіття в контексті фінансової безпеки держави, Нагорнюк А. С. (2020)
Шупрудько Н. В. - Механізми зміцнення економічної безпеки держави з використанням інструментарію монетарної політики, Нароган В. В. (2020)
Мостенська Т. Г. - Теоретичні підходи до управління основними засобами підприємства, Ковтун О. А. (2020)
Вовк О. М. - Технології оптимізації залучення ресурсів на підприємствах електроенергетики (2020)
Бажеріна К. В. - Особливості управління лояльністю на ринку банківських послуг, Бібік І. Ю. (2020)
Юдіна О. І. - Обґрунтування механізму реалізації стратегії управління сталим економічним розвитком підприємства готельно-ресторанної сфери (2020)
Сисоєв А. В. - Оцінка ефективності контролінгу операційної діяльності підприємства (2020)
Василига С. М. - Особливості формування стратегій розвитку для малих підприємств (2020)
Осітнянко Д. О. - Впровадження принципів сталого розвитку в туристичній індустрії, Примак Т. Ю. (2020)
Томашук І. В. - Нові підходи розвитку сільських територій України в умовах децентралізації та змін у державній регіональній політиці (2020)
Коваль І. М. - Організаційно-економічні форми підприємництва у неприбуткових суб’єктів господарювання, віднесених до креативних індустрій (2020)
Ляш Д. О. - Стратегічне управління іміджем як чинником конкурентоспроможності у сфері fashion retail (2020)
Шевченко Л. В. - Методика обліку криптовалют в умовах нестабільності діючого законодавства (2020)
Гінчук Л. І. - Оцінювання якості процесів виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення (2020)
Бугера К. В. - Напрями удосконалення процесу управління потенціалом інноваційно-технологічного розвитку підприємств олійно-жирової галузі (2020)
Анатолій Михайлович Самойленко (02.01.1938–04.12.2020) (2020)
Balinsky A. A. - On the dynamics of matrix models for immune clonal networks, Gafiychuk V. V., Kyshakevych B. Yu., Prykarpatsky A. K. (2020)
Городецький В. В. - Про узагальнену задачу Коші для еволюційного рівняння з оператором дробового диференціювання, Мартинюк О. В., Петришин Р. І. (2020)
Кулик В. Л. - Функція Гріна – Самойленка лінійних розширень динамічних систем на торі, Степаненко Н. В. (2020)
Парасюк І. О. - Існування та асимптотичні властивості розв’язку однієї нелінійної крайової задачі на дійсній осі, Процак Л. В. (2020)
Пелюх Г. П. - Асимптотичні границі розв’язків лінійних систем диференціально-функціональних рівнянь із лінійними й постійними запізненнями, Бельський Д. В. (2020)
Працьовитий М. В. - Про один клас сингулярних ніде не монотонних функцій, Гончаренко Я. В., Лисенко І. М., Свинчук О. В. (2020)
Rontó A. - On periodic solutions of systems of linear differential equations with argument deviations, Rontó M., Shchobak N. (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Динаміка трьох тіл, розміщених на прямій, з урахуванням скінченності швидкості гравітації (2020)
Теплінський Ю. В. - Про інваріантні тори квазілінійних зліченних систем диференціальних рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах (2020)
Чуйко С. М. - Про розв’язки крайової задачі для матричного інтегрально-диференціального рівняння з виродженим ядром, Чуйко О. В., Кузьміна В. О. (2020)
Алфавітний покажчик 23-го тому журналу "Нелінійні коливання” (2020)
Водянніков Ю. Я. - Особливості випробувань контейнерів цистерн на відповідність вимог регістра судноплавства ООН, Хозя П. О., Речкалов В. С., Третяк Е. В. (2020)
Лупітько Н. В. - Дослідження сучасного стану інвентарного парку пасажирських вагонів АТ "Укрзалізниця", Гладких І. В. (2020)
Третяк Е. В. - Процедура отримання динамічних характеристик під час співударянь танк-контейнера для транспортуання рослинних олій, Речкалов В. С., Мурчков С. В. (2020)
Макеєва О. Г. - Вибір інтервалу розбиття часу гальмування для визначення гальмівного шляху вантажного поїзда, Жихарцев К. Л. (2020)
Семко Ж. О. - Безпека продукції. Показники екологічності відпрацьованих газів тепловозів, яким подовжено строк служби після капітально-відновлювального ремонту або після модернізації (2020)
Єжов Ю. В. - Питання модернізації магістральних тепловозів 2ТЕ116 в Україні, Павленко Ю. С., Полулях С. М. (2020)
Багров М. О. - Приватний тяговий рухомий склад на магістральних коліях. Особливості сертифікації приватних локомотиві, Гладких І. В. (2020)
Сафронов О. М. - Програмний комплекс для визначення гальмівної ефективності вантажних поїздів за правилами ГОСТ 34434-2018, Водянніков Ю. Я, Макеєва О. Г. (2020)
Кукін С. В. - Оцінка гальмівної ефективності вагона цистерни моделі 15-7140 на дотримання вимог ГОСТ 34434-2018, Водянніков Ю. Я., Можейко Є. Р., Можейко А. Є., Павлов С. А. (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Requirements for drawing-up of articles (2020)
Згурська О. М. - Фундаментальні тренди розвитку світової біржової торгівлі, Сьомкіна Т. В., Гужавіна І. В. (2020)
Поліщук Є. А. - Розвиток ринку страхування життя України та країн Європи, Маюрченко В. В. (2020)
Буднікевич І. M. - Адаптивні механізми регулювання фармацевтичного ринку національної економіки в умовах надзвичайних ситуацій, Гончар В. І. (2020)
Баліцька В. В. - Діагностика капіталізації економічних агентів України на базі активів і власного капіталу, Пискун Л. М. (2020)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку та аудиту операційних доходів на підприємствах оптової торгівлі, Оренчак А. А. (2020)
Cухомлин Л. В. - Застосування інформаційних технологій для удосконалення внутрішніх логістичних процесів компанії (2020)
Пильнова В. П. - Формування системи управління підприємницькими ризиками, Гавриш О. М., Капелюшна Т. В. (2020)
Пришляк Н. В. - Рекомендації з вибору оптимальної сировини для виробництва біогазу на основі експериментальних даних щодо енергетичної цінності відходів, Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. (2020)
Давиденко В. В. - Вдосконалення підрядних організацій авіаційної сфери на основі ощадного виробництва, Товмасян В. Р. (2020)
Козоріз Л. О. - Міжнародний досвід мінімізації фіскальних ризиків в умовах макроекономічних шоків (2020)
Смирнова С. М. - Оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Смирнов В. М., Юзик В. А. (2020)
Баторшина А. Ф. - Аналіз глобальних трендів розвитку ринку ісламських фінансових послуг, Рой С. Я. (2020)
Машталер О. В. - Стан інновацій в Україні та їх вплив на позиції конкурентоспроможності в глобальній економіці (2020)
Тітарчук М. І. - Теоретико-методологічні засади формування державного бюджету (2020)
Орлов І. В. - Механізм державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах впливу ризиків, Ксендзук В. В. (2020)
Васильєв І. О. - Проблеми організації пожежно-профілактичної роботи підрозділами місцевої та добровільної пожежної охорони, Тищенко В. О. (2020)
Мельник Л. А. - Фінансово-економічні аспекти формування спроможних територіальних громад (2020)
Лелеченко А. П. - Формування координаційного механізму досягнення цілей сталого розвитку на засадах інклюзивного зростання (2020)
Цаль-Цалко Ю. С. - Напрями підвищення ефективності антикорупційної політики в Україні, Якобчук В. П., Білецький В. М. (2020)
Грицишен Д. О. - Економічна злочинність як суспільне явище та загроза державній безпеці, Супрунова І. В., Лисак С. П. (2020)
Нечаєва І. А. - Сучасний стан інвестування в економіку запорізького регіону в контексті зміцнення його соціально-економічної безпеки, Лавріненко В. О. (2020)
Криничко Л. Р. - Зарубіжний досвід державного регулювання ринку приватних медичних закладів, Крикун О. Д., Малігон Ю. М. (2020)
Пугачова Н. С. - Економічні та інституційні передумови екологізації аграрного виробництва (2020)
Титул, зміст (2020)
Троцька В. М. - Винятки та обмеження майнового авторського права відповідно до законодавства Великобританії та України: порівняльний аналіз (2020)
Кашинцева О. Ю. - Дослідження "вічнозелених патентів" на фармацевтичному ринку України, Трофименко М. М. (2020)
Капіца Ю. М. - Охорона прав на корисні моделі – тенденції в Європейському Союзі та виклики для України (2020)
Зайківський О. Б. - Державне управління інтелектуальною власністю в сфері Національної безпеки і оборони, Оністрат О. А. (2020)
Штефан А. С. - Доказове право як елемент системи права (2020)
Постригань Т. Л. - Правові аспекти Індійської моделі науково-технологічних парків та спеціальних економічних зон як основних елементів інноваційної структури (2020)
Осипова Ю. В. - Майнові права інтелектуальної власності на ОПІВ, створені у закладах вищої освіти за договором на виконання НДДКТР (2020)
Ярмолюк А. О. - Впровадження моделі відкритих інновацій в умовах розвитку цифрової економіки (2020)
Коваленко І. І. - Формування суддівського корпусу як фактор впливу на генезу української державності у давньоруську добу (2020)
Коваленко Я. І. - Позасудові засоби захисту права на доменне ім’я (2020)
Стрижевська А. А. - Поняття таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку (стаття 163 Кримінального кодексу України) (2020)
Олег Григорович Спесівцев (до 100-річчя від дня народження) (2020)
Терлеєва Я. С. - Бар'єри лікування туберкульозу в Україні, Гончарова М. І., Кузін І. В., Середа Ю. В. (2020)
Литвиненко Н. А. - Перші результати квазіекспериментального дослідження щодо лікування резистентного до рифампіцину туберкульозу за допомогою скороченого повністю перорального режиму з використанням нових препаратів у Житомирській області, Україна, Сiомак О. В., Дідик В. С., Кім А., Дука М., Чон-Ю Чень, Ісаакідіс П., Дончук Д., Малакян Х., Погребна М. В. (2020)
Опанасенко М. С. - Відеоасистовані оперативні втручання при лікуванні хворих на туберкульоз легень і плеври, Терешкович О. В., Шамрай М. Ю., Конік Б. М., Леванда Л. І., Лисенко В. І. (2020)
Лискина И. В. - Морфологическая диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов с заболеваниями органов грудной полости, Загаба Л. М., Кузовкова С. Д., Мельник О. А. (2020)
Дужий І. Д. - Порівняльна характеристика протеолітичної системи (на прикладі еластази) у хворих на туберкульоз легень і туберкульоз плеври, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А., Олещенко В. О., Голубничий С. О. (2020)
Литвиненко Н. А. - Патоморфоз хіміорезистентного туберкульозу, Фещенко Ю. І., Погребна М. В., Сенько Ю. О., Процик Л. М., Гранкіна Н. В. (2020)
Попа А. Н. - Половые различия в функции легких при хронической обструктивной болезни легких, Капрош Н. А., Савка М. С. (2020)
Грищук Л. А. - Використання мультиспіральної комп'ютерної томографії у діагностиці бронхоектатичної хвороби, Господарський І. Я., Рега Н. І. (2020)
Krutko V. S. - Successful pregnancy in patient with Wegener’s granulomatosis, Poteyko P. I., Shevchenko O. S., Todoriko L. D., Shevchenko R. S., Semianiv I. O. (2020)
Петренко В. І. - Візуалізація органів грудної порожнини як частина діагностичного обстеження пацієнтів із підозрою на COVID-19, Норейко С. Б., Гречанюк Ю. О., Бондаренко Я. В. (2020)
П'ятночка І. Т. - Незнання історії туберкульозу — шлях до невиправданих помилок, Корнага С. І. (2020)
Процюк Р. Г. - Туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією (2020)
До уваги авторів (2020)
Титул, зміст (2020)
Довбиш О. С. - Застосування доктрини США "work made for hire" в сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Україні (2020)
Улітіна О. А. - Кулінарні вироби як нетипові об’єкти авторського права (2020)
Вербенський М. - Патентування секретних винаходів та корисних моделей як інструмент захисту національних інтересів України, Филь С. (2020)
Жихарев О. О. - Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства (2020)
Дорошенко О. Ф. - Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні – незареєстрований промисловий зразок, Работягова Л. І. (2020)
Зайківський О. Б. - Деякі питання щодо захисту національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі Євроатлантичної інтеграції, Оністрат О. А. (2020)
Шабалін А. В. - Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти (2020)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Економіко-правові перспективи активізації діяльності наукових парків на шляху до неоекономіки (1 ч.) (2020)
Постригань Т. Л. - Історія законодавчого регулювання інноваційного парку Швейцарії (2020)
Кашинцева О. Ю. - Інтелектуальна власність щодо даних терапії COVID-19 off-label та терапії незареєстрованими лікарськими засобами та доступ до лікування в умовах пандемії, Трофименко М. М. (2020)
Мицик Ю. А. - Відомості про Сіверщину в неопублікованих листах гетьмана Івана Самойловича до полковника Іллі Новицького (2020)
Шара Л. М. - Наповнення бюджету м. Чернігова (1871–1917 рр.) (2020)
Бугера І. С. - Західноєвропейські гравюри як зразок для настінних розписів ХІХ ст. чернігівського Троїцького собору (2020)
Ляшев О. В. - Листи гетьмана І. Мазепи та до нього (з польської переклав Олександр Ляшев) (2020)
Морозова А. В. - Посаг представниці козацької старшини Гетьманщини (на прикладі Є. В. Комаровської) (2020)
Шекун В. О. - С. Д. Ніс і Південно-західний відділ Російського географічного товариства (2020)
Батуріна С. С. - Образ поляків і Польщі в українських шкільних підручниках (2020)
Діптан І. І. - Іван Лисяк-Рудницький про українське націєтворення в європейському контексті (2020)
Боровик А. М. - Історія створення професійної освіти у Російській імперії та провідних державах світу на сторінках "Народной энциклопедии" (2020)
Федорук О. О. - Образ запорожця Кирила Тура і житійна література (із коментаря до роману Пантелеймона Куліша "Чорна рада") (2020)
Штейнбук Ф. М. - Грайливо-епатажне "простопророкування" у майже однойменному уривку Олеся Ульяненка (2020)
Максимчук О. В. - Присвячені Петру Могилі різдвяні вірші Лазаря Барановича в парадигмі барокової творчості (2020)
Гузь Б. О. - Родовід отамана Євгена Ангела (2020)
Студьонова Л. В. - Репресивна діяльність особових відділів НКВС військових частин Червоної Армії та Військових трибуналів у період від літа 1941 до осені 1943 року (2020)
Гордієнко Д. - Рецензія : 1) Горобець В. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва. Київ : Вид. дім. "Києво-Могилянська академія", 2017. 247 с. (Серія "Міжнародна історія України"); 2) Горобець В. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі. Київ: Парлам. вид., 2019. 440 с. (Серія "Політичні портрети"). Сіверянський літопис. 2020. №6. С. 136–140. (2020)
Демченко Т. - Рецензія : Горох М. Золото – державі! Торгсин у радянській Україні, 1931–1935. Київ : HREC HRESS, 2020. 320 с.: іл. (2020)
Каранда М. - Рецензія : Ну щоб, здавалося, слова… Збірка літературних творів викладачів і студентів Національного університету "Чернігівский колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Чернігів: SCRIPTORIUM, НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2018. 256 с. (2020)
Кравченко В. Г. - Координація інтегративних відносин дерматовенерологічної галузі з первинною ланкою на етапі реформування вітчизняної системи охорони здоров'я, Іщейкін К. Є., Степаненко В. І., Ємченко Я. О., Попова І. Б., Кравченко А. В. (2020)
Мурзіна Е. О. - Рівень вітаміну D у дітей із псоріазом (2020)
Федоренко О. Є. - Оцінка якості життя у пацієнтів з дерматологічною патологією, лікарів та студентів-медиків в умовах карантину, зумовленого пандемією COVID-19, Коляденко К. В. (2020)
Лаврушко С. І. - Оптимізація сучасного комплексного лікування мікроспорії у спортсменів з урахуванням клінічного перебігу дерматозу, Степаненко В. І. (2020)
Поліщук Д. С. - Хвороба Морбігана, Поліщук С. Й. (2020)
Лаврушко С. І. - Клінічний випадок та лікування мікроспорії волосистої частини голови і нігтя кисті (2020)
Анфілова М. Р. - Небажані явища системних ретиноїдів при лікуванні акне: чого бояться лікар і пацієнт? (2020)
Іванов С. В. - Вплив оніхомікозів на перебіг соматичних захворювань. Шляхи вирішення проблем, Коржова Т. П., Ткачишина К. С., Свирид-Дзядикевич О. С. (2020)
Розендаль К. - Алгоритмічний метод аналізу дерматоскопічного зображення "Прогнозування без пігменту" та його впровадження в клінічну практику, Волошинович М. С., Гірник Г. Є. (2020)
Макуріна Г. І. - Дерматоскопічні та морфологічні особливості деяких клінічних варіантів себорейного кератозу, Фень С. В., Чернеда Л. О. (2020)
Анфілова М. Р. - Топічна терапія оніхомікозів — що впливає на ефективність та результат? (2020)
Diehl C. - Dermo-cosmetic management of the periorbital complex (2020)
Кушнір В. О. - Перспективи скринінгу новоутворень шкіри у військовослужбовців ЗСУ (2020)
До уваги авторів (2020)
Батигін Ю. В. - Електромагнітні процеси в плоскій прямокутній системі з індуктором між тонкими котушками біфіляра, Шиндерук С. О., Єрьоміна О. Ф., Чаплигін Є. О. (2021)
Шидловська Н. А. - Особливості розподілів за діаметрами отриманих за субмілісекундній тривалості розрядних імпульсів іскроерозійних частинок алюмінію і лунок на поверхні його гранул, Захарченко С. М., Перекос А. О. (2021)
Васьковський Ю. М. - Еволюція електромагнітних рейкових прискорювачів, Райчев П. О. (2021)
Baliuta S. M. - Identification of mathematical model of turbine generator unit in presence of uncertainty, Chernenko P. O., Kuievda Iu. V., Kuevda V. P. (2021)
Карп І. М. - Відновлювані джерела в системах енергопостачання міст україни, Нікітін Є. Є., П’яних К. Є. (2021)
Agamalov O. - Grid-forming/following control for converters of renewable energy sources (2021)
Тугай Ю. І. - Застосування керованих пристроїв компенсації зарядної потужності леп нвн в електричних мережах, Кучанський В. В., Тугай І. Ю. (2021)
Гребченко М. В. - Швидкодіючий адаптивний захист від коротких замикань в електричних мережах microgrid з розподіленою генерацією, Єрьоменко Є. В. (2021)
Гудим В. І. - Техніко-економічне обгрунтування доцільності реконструкції трифазної дугової сталеварної електропечі, Косовська В. В., Яворська Н. П., Данько Т. І. (2021)
Андрійчук В. А. - Дослідження світлодіодних джерел світла у випадку імпульсного живлення, Наконечний М. С., Осадца Я. М., Філюк Я. О. (2021)
Melnyk V. G. - Increasing immunity to noise and industrial interference of highly sensitive measuring channels of the sensor systems, Borschov P. I., Beliaev V. K., Vasylenko O. D., Slitskiy O. V. (2021)
Латенко В. І. - Порівняння метрологічних властивостей схем цифрових перетворювачів для резистивних термосенсорів, Орнатський І. А., Філь С. О., Зайцев Є. О. (2021)
Голубович Л. Л - Сучасні стан, можливості та перспективи ідентифікації особи за спаленими кістковими останками, Зубко М. Д., Голубович А. Л, Голубович П. Л. (2020)
Гунас І. В. - Перспективи використання штучних нейронних мереж у розрізі судової медицини (огляд літератури), Бачинський В. Т., Попадинець О. Г., Кіндратів Е. О., Козовий Р. В. (2020)
Зеленчук Г. М. - Дерматогліфіка як один з методів прогнозування схильності до протиправних дій, Козань Н. М., Волошинович В. М., Чадюк В. О. (2020)
Зозуля В. М. - Особливості опису ушкоджень водія та пасажира легкового автомобіля у випадку ДТП в залежності від класу транспортного засобу та ракурсу зіткнення, Ванчуляк О. Я. (2020)
Іваськевич І. Б. - Актуальний стан проблеми встановлення давності настання смерті за умови отруєння алкоголем і чадним газом у практиці судово-медичного експерта, Ванчуляк О. Я. (2020)
Шевчук М. М. - Аналіз спонтанних розривів аорти в судово-медичній практиці, Григорійчук В. І. (2020)
Козань Н. М. - Кореляційний зв’язок антропометричних і дерматогліфічних параметрів у осіб жіночої статі різних етнотериторіальних груп населення Прикарпаття, Коцюбинська Ю. З., Зеленчук Г. М., Волошинович В. М., Ціхівський А. О., Чадюк В. О. (2020)
Саркісова Ю. В. - Спектрально-селективна лазерно-індукована автофлуоресцентна мікроскопія полікристалічної фракції склистого тіла людини в діагностиці давності настання смерті, Маланчук С. М. (2020)
Сивокоровська А-В. С. - Гістологічна картина деяких внутрішніх органів людини при гострій крововтраті, Бачинський В. Т., Литвиненко О. Ю. (2020)
Кишкан П. Я. - Використання методів 3D-моделювання при проведенні експертизи гострої травми серця, Савка І. Г., Марчук В. О. (2020)
Вondarchuk H. - Annual national conference of the Indian Academy of Forensic Medicine "41st Forensic Medicon 2020", Gunas V. (2020)
Вимоги для оформлення публікацій (2020)
Давиденко І. С. - Патофізіологічні та патоморфологічні аспекти геморагічного шоку як основного ускладнення гострої крововтрати, Герасименко О. І., Полянський І. Ю., Сулоєв К. М. (2020)
Гараздюк М. С. - Сучасні можливості діагностики та диференціації крововиливів у головному мозку травматичного та нетравматичного ґенезів (огляд літератури) (2020)
Зозуля В. М. - Аналіз сучасних можливостей ідентифікації водія та пасажирів всередині транспортного засобу при дорожньо-транспортній пригоді, Бачинський В. Т. (2020)
Кишкан П. Я. - Використання сучасних 3D-технологій у медицині та судово-медичній практиці (огляд літератури), Савка І. Г. (2020)
Іваськевич І. Б. - Судово-медичні критерії диференціальної діагностики отруєння алкоголем і чадним газом методами стокс-поляриметрії, Ванчуляк О. Я. (2020)
Козань Н. М. - Дерматогліфічні та цитологічні параметри в осіб різних статевих та етнотериторіальних груп Прикарпаття, Волошинович В. М., Чадюк В. О. (2020)
Гунас В. І. - Особливості формування тимчасової пульсуючої порожнини при пострілі впритул з пістолета "ФОРТ-12РМ" в одягнутий імітатор людського торса, Неприлюк Р. Г., Хомук Н. М., Товбух Л. П., Рижак Ю. В. (2020)
Ботнар В. А. - Летальна дія високого тиску в замкнутому приміщенні, Зозуля В. М. (2020)
Ванчуляк О. Я. - 99 конгрес товариства судових медиків Німеччини. Реалії проведення офлайн заходів, Гараздюк М. С., Павлюкович О. В. (2020)
Вимоги для оформлення публікацій (2020)
Zernetsky P. - Semantic structures of the american blog discourse, Kucherova O. (2020)
Pavliuk N. - Pronominal adverbs of English legal discourse translated into Ukrainian: semantic, morphological and syntactic dimensions (2020)
Кирилюк О. - Мова мережевого фольклору як засіб опору інформаційній агресії (2020)
Куранова С. - Прагматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості (2020)
Чадюк М. - Лінгвістичні прийоми легітимації у ЗМІ (2020)
Domitrak Y. - The self-identification and language awareness of poles in Eastern Podolia: survival or decline of "polishness”? (based on 20th-21st century materials from Grodek Podolski) (2020)
Немировська С. - Перейменування вулиць м. Чернігова у світлі соціолінгвістики (2020)
Онатій А. - Особливості периферійної зони займенниково-співвідносних несиметричних речень (2020)
Левчук П. - Багатомовні корпуси Інституту славістики Польської академії наук – CLARIN-PL. Польсько-литовський паралельний корпус "2" та Польсько-український паралельний корпус, Рошко Д., Рошко Р. (2020)
Замбжицька М. - Урахування культурознавчого напряму при укладенні підручників із української мови як іноземної, Романюк С., Якубовська-Кравчик К. (2020)
Кісс Н. - Чи можливе розв’язання мовного конфлікту в Україні? Рецензія на: Масенко, Л. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ : Кліо, 2020. 176 с. (2020)
Васильєва Л. - Рецензія на: Вісник Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Випуск III. Київ; Загреб, 2019. 115 с., Кочан І. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Цехмістренко О. С. - Біологічні методи синтезу наночастинок селену,їх характеристики та властивості (огляд) (2020)
Aamir I. - Еnhancing immunity level by using phytogenic feed additives in animal diets (review), Abdul Q., Ismail B., Tytariova O., Tsekhmistrenko O., Slomchynskyi M, Babenko S. (2020)
Qiao Y. - Effects of ambient temperature on body size and organ development in broilers, Kyselov O., Liu Ch. (2020)
Lastovska I. O. - Comparative assessment of fattening qualities of rabbits of different breeds under the conditions of the private farm, Pirova L. V., Kosior L. T., Borsсh O. O., Borshch O. V. (2020)
Михалко О. Г. - Річна динаміка параметрів мікроклімату цеху опоросу за різних систем вентиляції, Повод М. Г. (2020)
Войтенко С. Л. - Вплив природно-кліматичної зони на продуктивність худоби української чорно-рябої молочної породи, Сидоренко О. В. (2020)
Супрун І. О. - Стан і перспективи застосування генетичних ресурсів конярства в Україні (2020)
Кушнір І. І. - Вплив рН і різних концентрацій солі та жовчі на ріст ентерококів, виділених з природних еконіш (2020)
Плиска А. Ю. - Яєчна продуктивність перепілок за згодовування різних рівнів сухої післяспиртової барди у складі комбікормів, Ібатуллін І. І. (2020)
Ладика В. І. - Характеристика генетичної структури плідників лебединської породи за генами бета- (CSN2) та капа-казеїну (CSN3), Скляренко Ю. І., Павленко Ю. М. (2020)
Разанов С. Ф. - Вплив температурних параметрів і тривалості цвітіння ріпаку озимого на продуктивність бджолиних сімей, Недашківський В. М., Вергеліс В. І. (2020)
Луценко М. М. - Ресурсоощадна технологія вирощування ремонтного молодняку, Кудлай І. М. (2020)
Бондаренко Л. В. - Клітинний захист організму відлучених поросят за дії пробіотика (2020)
Чала О. С. - Математична модель прогнозування накопичення важких металів у продукції свинарства, Чалий О. І., Нагорний С. А. (2020)
Вовкогон А. Г. - Встановлення критичних контрольних точок за системою НАССР за виробництва вершкового масла методом збивання, Надточій В. М., Роль Н. В., Мерзлова Г. В., Слюсаренко А. О., Слюсаренко С.В., Чернюк С. В., Качан А.Д., Недашківський В.М. (2020)
Zakharov I. - Considering of the input quantities distributions in the procedure for measurement uncertainty evaluating on the example of resistance box calibration, Botsiura O., Semenikhin V., Fomenko V. (2020)
Petrishchev O. - Study of transmission characteristics of disk transducer in the radially propagated Rayleigh wave excitation mode, Nozdrachova K., Suchkov G., Mygushchenko R., Kropachek O., Slobodchuk A. (2020)
Neyezhmakov P. - Measures to ensure the necessary accuracy of accounting petroleum products in the tanks, Narodnytskyi G. (2020)
Біліщук В. Б. - Метрологічні дослідження вимірювання міжфазного натягу рідин методом обертової краплі (2020)
Шпак С. В. - Дослідження фотобіологічної безпечності світлодіодних ламп та світильників для загального освітлення, Кожушко Г. М., Кислиця С. Г., Сахно Т. В., Пітяков О. С. (2020)
Неєжмаков П. І. - Фотометр для контролю світлотехнічних параметрів світло діодів, Ляшенко О. М., Тимофеєв Є. П., Купко О. Д., Литвиненко А. С., Васильєва Ю. О. (2020)
Suchikova Ya. - Synthesized nanostructures formation time effect on their morphological quality indicators ‒ pore diameter increase in nanostructured coatings, Kosach N., Bolshakov V., Shishkin G. (2020)
Hasanov Yu. - The features of the CIPM MRA implementation by the Azerbaijan Republic, Velychko O. (2020)
Маmonov К. - Econometric modeling of investment attractiveness of enterprises, Velychko V., Grуtskov E., Haidenko S., Prasol V., Abolhacanzad Alireza (2020)
Рішення ХII Міжнародної науково-технічної конференції "Метрологія та вимірювальна техніка” ("Метрологія–2020”) (2020)
Перелік статей та інших матеріалів, опублікованих в "Українському метрологічному журналі” у 2020 році (2020)
Алфавітний покажчик авторів статей (2020)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Kremen V. - Transformation of the academic life in the 21st century, Kurbatov S. (2019)
Vynohradchyy V. - The present state and directions of local self-government and decentralisation of power reform in Ukraine, Martynenko S., Nekriach A. (2019)
Lokshyna O. - The Department of Comparative Education of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine: scientific attainments for the period of 25 years (2019)
Dzhurylo A. - Decentralization in education: European policies and practices (2019)
Kolodko I. - Active methods of environmental education of secondary school students in the system of informal education of the Kingdom of Sweden (2019)
Nikolska N. - Bilingualism as a pedagogical problem in the USA and Canada (2019)
Tymenko M. - Trends of secondary education development in the USA, Great Britain and Ukraine through reforms and innovations (2019)
Lugovyi V. - University rating and development: challenges and opportunities for Ukraine, Slyusarenko O., Talanova Zh. (2019)
Sysoieva S. - The EU experience of providing graduates with employment: conclusions for Ukraine, Mospan N. (2019)
Budak V. - Internal quality assurance (IQA) system at Mykolaiv V. O. Sukhomlynskyi National University, Zaskaleta S. (2019)
Ovcharenko N. - Current state of professional training of future musical art teachers for educational inclusion (2019)
Zagorodnia A. - Professional training of economic industry professionals in the Ukrainian and Polish educational space: basic concepts (2019)
Nychkalo N. - Continuing education as a global trend and modern Ukrainian reality, Lukianova L. (2019)
Borodiyenko O. - Theoretical foundations of managers' professional competence development within intra-firm training: the case of Ukrainian communication companies (2019)
Liashenko O. - Modernisation of the general secondary education content as the basis of reforming the Ukrainian school (2019)
Topuzov O. - Strengthening the competence orientation of the natural science school education content as condition of all-round development of a personality, Golovko M. (2019)
Kulbida S. - Features of bilingual approach application in special institutions for deaf in Ukraine (2019)
Trubacheva S. - Priority orientations of designing the educational environment of a gymnasium, Onyschuk L. (2019)
Trotsko A. - The use of modern information technologies in the educational process of Chinese students and postgraduates at Ukrainian universities, Tkachov A., Tkachova N., Shcheblykina T. (2019)
Osadchyi V. - Modern information and communication technologies for the professional training of future teachers (2019)
Yezhova O. - Express-method of the study of the sediment of prosocial behavior of adolescents, Kyrychenko V., Necherda V. (2019)
Lokshyna O. - "Comparative and international education" conference – ten years in the educational space (2019)
Заячківська О. - Синергія світового й українського досвіду, Лончина В. (2020)
Заячківська О. - Подяка редакційній колегії, виробничому колективу, рецензентам та авторам за роботу для "Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки" у 2020 р., Ковальська М. (2020)
Даниляк О. - Міжнародний симпозіум "SMART LION 2020" по-новому. COVID-19: реалії та перспективи, 29 вересня 2020 року, Стрийська І. (2020)
Телішевська У. - Здобутки в сфері наукового редагування та комунікацій (2020)
Souchelnytskyi S. - Application of nucleic acid amplifi cation tests in managing COVID-19 pandemic, Souchelnytskyi N. (2020)
Sanjeevkumar Gaur P. - Changing research paradigm in the face of a global pandemic: foreseeable impact and adaptive measures in academic research in the future, Gupta L. (2020)
Подолюк М. - Морфометрична характеристика ангіоархітектоніки слизової оболонки маткової труби в нормі та за умов впливу опіоїда в експерименті, Вільхова І., Матешук-Вацеба Л. (2020)
Кобільник Ю. - Динаміка показників захворюваності та смертності на рак простати в Україні: сучасний стан проблеми, Мицик Ю., Боржієвський А., Воробець Д., Мацькевич В. (2020)
Орищин Н. - Серцево-судинні ускладнення у пацієнтів із COVID-19: опис клінічного випадку та огляд літератури, Іванів Ю. (2020)
Чоп'як В. - Професор Юрій Гаврилюк: віхи життя та творчої долі, Чайковська Г. (2020)
Ясків Д. - Згасла яскрава зірка в сузір'ї видатних нейронауковців (спомин про Олега Горникевича) (2020)
Черкес М. - Протокол надання медичної допомоги критичним хворим на COVID-19: клінічний випадок, Дегґані-Мобаракі П., Грет Ю. (2020)
Kuzycz G. - Postgraduate Medical Education in Ukraine (2020)
Brigoni A. - Implementation of GYN Robotic surgery in our practice, Mudra O. (2020)
Бешлей Д. - Інноваційна кардіологія та кардіохірургія у Львові, Дудек Д., Войдила Р., Підвальна У., Аверчук В., Кулик Л. (2020)
Підвальна У. - Acta non verba* (знагоди ювілею проф. Оксани Заячківської) (2020)
Pituch-Noworolska A. - The Anatomical Museum of Danylo Halytsky Lviv National Medical University (2020)
Ivaniv Y. - Сlinical echocardiograph, Oryshchyn N. (2020)
Матолінець Н. - Посібник з профілактики та лікування COVID-19 (2020)
Sushelnytskyi S. - Under the Nobel sign: Leaders of the scientifi c progress or the refl ections of a biochemist and immunologist on the development and importance of life sciences Editor-in-Chief Acad., NAS of Ukraine, S. V. Komisarenko. Compiled by V. M. Danylova. – Kyiv (2020)
Konturek J. - Physiology of digestion. Handbook for practical classes and self-work for master’s students of the medical faculty/ edited by O. S. Zayachkivska. Danylo Halytsky Lviv National Medical University, LVIV, 2020. -102 p. (2020)
Кодекс етики науковця (2020)
Правила для авторів (2020)
Author guidelines (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Bondar V. - Problems of the essence and structure of analogy as a method and result of scientific and educational cognition, Bozhok O. (2020)
Bondarenko V. - Targets of strategic development of educational policy of Ukraine under integration into the European Educational Area: social and personal dimensions of cultural and historical integrity, Semenova A. (2020)
Kremen V. - General secondary education in Ukraine in the context of education in other European countries: duration and structure, Liashenko O., Lokshyna O. (2020)
Puhovska L. - EU and Ukrainian innovative experience in education: the orientation point for VET of Ukraine, Leu-Severynenko S. (2020)
Lytovchenko O. - Out-of school & non-formal education: Ukrainian and European dimensions (2020)
Lugovyi V. - Challenge of developing quality profile of higher education in Ukraine, Slyusarenko O., Talanova Zh. (2020)
Sysoieva S. - Academic staff development programme to enhance research competence: a case study, Sokolova I. (2020)
Saukh I. - Innovative discourse of higher and professional education in the exponentional technologies and the new business environment, Saukh P., Mospan N. (2020)
Osadcha K. - Model of future teachers' professional training for tutoring in the information and educational environment of an institution of higher education (2020)
Machynska N. - Diversification of the content of education in the vocational training of future specialists, Bilyk O. (2020)
Bogush A. - Preschool education in Ukraine: achievements, realities, prospects (2020)
Kamyshyn V. - Correlation of social parameters and individual indicators of intelligence, Milenina M. (2020)
Kulbida S. - Linguistic personality in Ukrainian language education of deaf education direction (2020)
Vasiutynskyi V. - Gender differences in experiencing and coping with a sense of guilt in interpersonal and intergroup relation (2020)
Lokshyna O. - "Trends of school education development in the EU countries, USA and China" (2018-2020): research results of the Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of NAES of Ukraine (2020)
Lokshyna O. - Oleksandra Savchenko. Researcher, advisor, personality. In memoriam (2020)
Бреславський Д. В. - Математичне та програмне забезпечення для аналізу руху приладів, встановлених на полімерних амортизаторах, Букрєєв М. В., Татарінова О. А. (2020)
Бреславський Д. В. - Моделювання процесів руйнування при повзучості у пластині з коловим вирізом, Сенько А. В., Татарінова О. А. (2020)
Кожушко А. П. - Основні принципи математичного моделювання динаміки транспортування рідкого вантажу та дослідження на параметричний резонанс в умовах перерозподілу мас в цистерні, Григор’єв О. Л. (2020)
Колядюк А. С. - Оценка ползучести корпуса регулирующего клапана турбины при повышенной температуре пара, Шульженко Н. Г. (2020)
Ольшанський В. П. - Коливання, які описує модифіковане рівняння Релея, Ольшанський С. В. (2020)
Погорелов С. Ю. - Определение допустимых амплитуд вибрации основания бесплатформенной инерциальной навигационной системы, Хавин В. Л., Хавина И. П. (2020)
Суханова О. І. - Аналіз динаміки ламінованих композитних панелей із різною кривизною скла при ударному навантаженні, Ларін О. О. (2020)
Успенський В. Б. - Раціональний вибір конфігурації гіроскопічних вимірювачів для бесп-латформних інерціальних навігаційних систем високодинамічних об'єктів, Некрасова М. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Морачковський О. К. - Дмитро Васильович Бреславський - видатний вчений - механік (до 60-річчя з дня народження) (2020)
Адашевський В. М. - Методика визначення сил, які діють на частини тіла людини, при різних спортивних рухах, Лавінський Д. В. (2020)
Андреев Ю. М. - Алгоритм компенсации возмущений ходьбы двуного робота решением обратной задачи кинематики (2020)
Андреев Ю. М. - Расчеты систем виброизоляции средствами ССКА КиДиМ в нелинейной постановке, Ларин А. А., Чистилина А. В., Иванченко К. В. (2020)
Богатир М. С. - Розрахунково-експериментальні дослідження механічних характеристик композитних матеріалів, Водка О. О., Задорожний І. В., Ломакін О. М., Львов Г. І. (2020)
Breslavsky D. V. - Physical and geometrical forced oscillations of beams, Palamarchuk P. I. (2020)
Грищенко В. М. - Ефективність елементарних неунітарних перетворень в поєднанні з віртуальними матрицями в організації обчислень матричної алгебри (2020)
Гурей В. І. - Моделювання амплітудно-частотної характеристики процесу фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин (2020)
Кожушко А. П. - Аналіз впливу параметричного резонансу на рух тракторної цистерни при транспортуванні рідкого вантажу, Григор’єв О. Л. (2020)
Mykhail O. - Pre-fracture zone modeling for an interface crack in an isotropic bimaterial, Loboda V. (2020)
Ольшанський В. П. - Аналітичний розв'язок задачі вільних коливань квадратично нелінійного осцилятора з сухим тертям, Сліпченко М. В., Спольнік О. І. (2020)
Райваховський М. Ю. - Дослідження НДС лопаті низьконапірної поворотно-лопатевої гідротурбіни, Андрєєв А. Г. (2020)
Третяк Т. Е. - Исследование качественных показателей зубчатых передач со сложным неэвольвентным профилем боковых поверхностей зубьев, Мироненко А. Л., Мироненко С. А. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Кушлакова Н. М. - Варфоломій Степанович Савчук. До 75-річчя від дня народження (2020)
Волков В. О. - Зарубіжний досвід громадянського та патріотичного виховання та особливості його регулювання, Вільцанюк І. І. (2020)
Григорук Н. А. - Білорусь у другій половині ХІХ ст.: соціально-економічне і політичне становище (2020)
Дмитренко В. І. - Історія впровадження анімаційних технологій в практику музеїв м. Полтава (2020)
Звєкова В. К. - Особливість розвитку логічного мислення молодших школярів як важлива передумова успішної організації навчального процесу (2020)
Казакова О. М. - Форми та методи державної пропаганди в Іспанії за часів режиму Ф. Франко, Бачинська Ю. В. (2020)
Конюхов С. В. - Діяльність єврейських книговидавництв у місті Жовква у ХVІІ-ХІХ століттях (2020)
Кучера І. В. - Вплив "галицько-російського благодійного товариства" на національно­культурне життя східної Галичини напередодні першої світової війни, Гайналь Т. О. (2020)
Ленартович О. Ю. - Постать Володимира Мороза в дисидентському русі України (2020)
Motuz V. - A look at the ukrainian women’s movement of western Ukraine of the "first wave" through the prism of its relations with the power and society: theoretical historical and comparative analysis (2020)
Плазова Т. І. - Організація розвідки та контррозвідки українського партизансько-повстанського штабу (2020)
Попко С. М. - Впровадження стандартів НАТО у збройних силах України: стан, тенденції (2020)
Проценко Є. О. - Мистецьке життя Донбасу на початку другої світової війни (2020)
Рудянин І. - Суспільна діяльність духовенства УГКЦ середини ХІХ – початку ХХ ст. У працях дорадянського періоду та радянської доби (2020)
Сабат П. В. - Історія зародження та використання іконографічних зображень преподобного Антонія і Теодосія печерського в ХІ-ХVIII ст. (2020)
Атмажов І. Д. - Філософія культури у дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2020)
Білобрам О. С. - Аналіз текстів старого завіту щодо проблеми тлумачення біблії (2020)
Гуменюк А. М. - Реконструкція універсальних іконічніх елементів масмедійних текстів, Коломієць E. Н. (2020)
Дерман Л. М. - Концепції універсального дизайну в моді ХХІ століття: філософсько-антропологічний аналіз (2020)
Зацепіна Н. О. - Особливості організації мусульманського релігійного туризму в світі та в Україні: філософський підхід (2020)
Лимар В. Б. - Аналіз чинників, які уможливлюють онтологічний розвиток свободи особистості й впливають на її талановитість (2020)
Марчак О. Ю. - Герменевтика життєтворчості: модерн Слобожанщини на європейському тлі (2020)
Ніколенко К. В. - Філософсько-антропрологічне розуміння феномену моди в контексті креативності як складової соціальної реальності (2020)
Орлова В. О. - Справедливість як моральна категорія, соціальна та правова цінність, Тодорова С. М. (2020)
Полянська Г. М. - До питання про традиційне та інноваційне в історії української музики ХХ століття (2020)
Сабадуха В. О. - Суспільні науки як духовне підгрунтя національної безпеки, Пуйда Р. Б. (2020)
Чорний О. В. - Розробка міждисциплінарних студій як навчального предмету для докторського рівня вищої освіти (2020)
Shavrina I. - Religious organizations’ reactions to the covid-19 pandemic (2020)
Леонтьєв І. О. - Критичний аналіз поняття "цивілізація" (2020)
Лисенко С. О. - Протистояння двох домінуючих концепцій безпеки, між якими існує Україна (2020)
Ostapiak V. I. - Positioning the crisis in the global spaces (2020)
Постельжук Я. - Інформаційно-аналітичні, освітні та медіа-технології підвищення ефективності політики профілактики неінфекційних захворювань в Україні (2020)
Римаренко С. - Український народ, народ України, українська політична нація… Спроба термінологічного аналізу (2020)
Хорішко Л. С. - Реалізація модернізаційного проєкту: технологічний аспект (2020)
Ломоносова О. Е. - Типологізація підходів до визначення зовнішнього середовища організації (2020)
Смєсова В. Л. - Діалектика та еволюційний підхід як методологічна основа дослідження системи відтворення економічних відносин (2020)
Busarieva T. - The correlation between the concepts of "knowledge" and "information" (2020)
Zhylenko K. - Mechanism of reconciliation of multinational enterprises' interests in the context of globalization (2020)
Карпюк К. І. - Економічне забезпечення діяльності глобальних фінансових інститутів (2020)
Колотило П. В. - Інвестиційна позиція України та особливості іноземного інвестування в Україну, Харчук О. Г. (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Розвиток та впровадження інноваційних технологій 3D-друку у будівництві, Згалат-Лозинський О. Б. (2020)
Желізко Ю. М. - Теоретичні засади здійснення контролю за товарами (технологіями) подвійного використання (2020)
Палант О. Ю. - Економічні аспекти підвищення пропускної здатності станцій метрополітену, Стаматін В. В., Тараруєв Ю. О. (2020)
Савченко О. Р. - Системно-функціональна модель публічного адміністрування реформування галузі охорони здоров'я (2020)
Тарасюк Г. М. - Розвиток wellness-індустрії в закладах гостинності на основі використання потенціалу інтелектуальних послуг, Чагайда А. О., Соколовська І. О. (2020)
Івашина Л. Л. - Кав’ярні: сучасні тенденції ресторанного бізнесу, Бишовець Л. Г., Куракін О. Б. (2020)
Міскевич І. О. - Теорія сталого розвитку агломерацій в контексті економічних теорій та урбаністики (2020)
Мажаров Д. В. - Проблемні аспекти використання коефіцієнта CIR як міри ефективності банківської діяльності (2020)
Артюх О. В. - Оцінювання ефектів впливу контрольних чинників на бізнес: податкова сфера, Кузіна Р. В., Яковенко О. І. (2020)
Ковальчук Т. М. - Система принципів організації економічного аналізу, Вергун А. І. (2020)
Азарова І. Б. - Вирішення проблем сталого просторового розвитку міст України на засадах краудсорсінгу, Балдук Г. П. (2020)
Климкович І. В. - Використання моделей катастроф збірки під час дослідження стійкості банківської системи України (2020)
Вихідні відомості (2020)
Смирнова Н. В. - Еволюційний аспект трансформації економічних інтересів людства як складова загальноцивілізаційного прогресу (2020)
Белан О. В. - Развитие приморского курортного города на основе использования маркетингового подхода (на примере города Варна, Болгария) (2020)
Гайнишова Э. - Банковский союз ЕС: детерминация системных пильеров в контексте обеспечения устойчивого, инклюзивного и интеллектуального роста, Сидак С., Сидак М. (2020)
Дернова І. А. - ВВП як індикатор рейтингової оцінки національної економіки, Боровик Т. М., Кравченко Л. В. (2020)
Білецька І. М. - Напрями імплементації досвіду Польщі в контексті підвищення ефективності державної політики децентралізації та забезпечення соціально-економічного розвитку України (2020)
Білоус І. І. - Сутнісна характеристика поняття фінансової безпеки домогосподарств (2020)
Гальцова О. Л. - Теоретико-методологічні основи розвитку внутрішнього споживчого ринку в національній економіці, Трохимець О. І. (2020)
Декалюк О. В. - Концепція електронного урядування в практиці зарубіжних країни (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Оптимізація функцій державного управління інноваційним розвитком в будівництві на основі реалізації концепції громадянського суспільства в Україні (2020)
Маркіна І. А. - Менеджмент ресурсозбереження в агропродовольчій сфері: інноваційність виробництва, екологізація землекористування, сталий розвиток сільських територій, Зось-Кіор М. В., Сьомич М. І. (2020)
Байгушев В. В. - Управління витратами диференційованого корпоративного об’єднання в умовах невизначеності (2020)
Бігунов-Новіков Л. Ю. - Конкурентні переваги сітьових бізнес-структур (2020)
Захаров Д. С. - Інвестиційна ефективність впровадження системи автоведення поїздів метрополітену, Стаматін В. В., Тараруєв Ю. О. (2020)
Кожушко С. П. - Маркетингові дослідження та методи збору маркетингової інформації в сучасному готельному підприємстві, Захарова С. Г. (2020)
Коптєва Г. М. - Інформаційне забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства торгівлі (2020)
Паньков О. Б. - Управління інвестиційною діяльністю як базовий складник економічної безпеки підприємства (2020)
Сатир Л. М. - Організація підприємницької діяльності торговельного підприємства на основі удосконалення стратегічної політики розвитку, Кепко В. М., Непочатенко А. В. (2020)
Літвак О. А. - Чинники виникнення лісових пожеж в Миколаївській області та їх еколого-економічні наслідки (2020)
Нікола С. О. - Екологічне оподаткування як інструмент державного впливу на економіку природокористування, Гусєв А. О. (2020)
Близнюк В. В. - Потенціал зміни трендів на ринку праці: регіональні аспекти, Гук Л. П. (2020)
Назаренко Н. А. - Поведінка молоді на ринку праці: типологізація економічної діяльності (2020)
Гарастовська А. В. - Оцінка ймовірності банкрутства вітчизняного підприємства (на прикладі ТОВ "Андрушівський маслосирзавод"), Слободян Н. Г. (2020)
Гуцалюк О. М. - Впровадження міжнародних стандартів в системи управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг, Носатов І. К., Козловцева В. А. (2020)
Маркіна І. А. - Теоретичні основи управління витратами підприємства, Вороніна В. Л., Рудич А. І. (2020)
Колобердянко І. І. - Україна у зовнішньоторговельних зв’язках, Фоменко С. С. (2020)
Marekha I. - European smart energy market, Makarenko T. (2020)
Бензарь А. С. - Оцінка показників стимулювання продуктивності та зростання економіки України в умовах глобалізації, Пєстова О. А. (2020)
Вараксіна О. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства: теоретичний аспект, Іщейкін Т. Є., Онупко О. М. (2020)
Чинчик А. А. - Теоретичне підґрунтя дослідження податкової політики (2020)
Яциковський Б. І. - Фактори державного регулювання економічного розвитку гірничодобувної галузі (2020)
Гриник О. І. - Соціалізація підприємства як важіль інноваційного розвитку, Сисоєва І. М. (2020)
Корчинський І. О. - Теоретичні основи холістичного управління економічною безпекою підприємства, Чура С.-Г. Т. (2020)
Кравчук Б. В. - Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Лазоренко Т. В. (2020)
Кубів С. І. - Метод вибору показників, які характеризують розвиток зовнішньоекономічної діяльності під час вирішення конкретних управлінських проблем, Федюк В. В. (2020)
Lytvynenko A. - Technologies developing critical thinking modern entrepreneur (2020)
Ліганенко І. В. - Алгоритм створення малих інноваційних виробничих підприємств в умовах прискореного технологічного розвитку, Боденчук Л. Б. (2020)
Македон В. В. - Чинники впливу на організаційні процеси забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства, Курінна І. Г. (2020)
Терещенко С. І. - Аналіз обсягів та структури товарообороту в товарному портфелі підприємства, Нагорна П. О. (2020)
Топалова І. А. - Методологія формування та планування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків (2020)
Ярова І. Є. - Стратегічні орієнтири державного регулювання ефективності екологічного оподаткування в системі національної безпеки просторового розвитку (2020)
Довбенюк Д. А. - Перспективи формування нових робочих місць у регіонах України у контексті розвитку цифрової економіки (2020)
Томчук О. В. - Діагностика освітньо-професійних компонентів людського потенціалу Вінниччини (2020)
Шевченко О. О. - Політика організації соціального захисту вразливих категорій населення та молоді в умовах територіальної громади, Хоруженко Н. І., Яртемик Т. І. (2020)
Вітер О. М. - Моніторинг стану управлінського обліку на підприємствах сфери послуг у контексті підвищення ефективності витрат операційної діяльності, Килин О. В., Свелеба Н. А. (2020)
Радзіховська Ю. М. - Реформування бухгалтерського обліку ЖКГ в умовах діджиталізації (2020)
Гарькава В. Ф. - Виклики захисту інформаційної безпеки держави, Мишелов М. В. (2020)
Фісун К. А. - Методика прийняття управлінських рішень щодо впровадження інформаційних систем у процеси менеджменту виробництва (2020)
Паша Л. Г. - Сучасні тренди оподаткування в системі управління національним господарством (2020)
Сімків Л. Є. - Стратегічні пріоритети нарощення ринкового потенціалу регіону, Гальцова О. Л. (2020)
Радченко Л. П. - Соціальна відповідальність в антикризовій стратегії розвитку національної економіки в умовах нових глобальних викликів (2020)
Бех А. А. - Фактори, які впливають на трансформацію світового ринку цифрових медіа (2020)
Лихін Д. А. - Вагомий вплив тіньового сектору на міжнародну економічну безпеку країни, Крамаренко І. В., Бондаренко А. В. (2020)
Мацука В. М. - Інвестиційна діяльність України в глобальному середовищі (2020)
Чалюк Ю. О. - Сценарії соціально-економічного розвитку ЄС після Brexit та Covid (2020)
Венгер Л. А. - Еволюція технології блокчейн: перспективи для промисловості України (2020)
Гончар Л. О. - Обґрунтування концептуальної моделі підготовки фахівців готельно-ресторанної справи в Україні: організаційно-аналітичний аспект (2020)
Жовтяк Г. А. - Стан та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України, Волохова І. В. (2020)
Кузьменко О. В. - Оцінка взаємозв’язку між електронним урядуванням та детінізацією економіки, Золковер А. О. (2020)
Маліновська О. Я. - Роль комунікацій у забезпеченні ефективного функціонування системи управління на місцевому та державному рівнях, Вовк В. В. (2020)
Романова А. А. - Дослідження туристичних потоків дестинації: теорія та практика (2020)
Фарат О. В. - Дослідження полівекторних проблем розвитку кластерів на основі огляду та аналізування літературних джерел вітчизняних та зарубіжних науковців (2020)
Харабовський Ю. І. - Теоретичні основи забезпечення продовольчої безпеки (2020)
Ягельська К. Ю. - Організаційно-економічні особливості трансформаційної моделі охорони здоров’я України (2020)
Брінь П. В. - Шляхи оцінювання конкурентоспроможності бізнес-процесу та її внесок у конкурентоспроможність підприємства, Звонко Є. О. (2020)
Верезомська І. Г. - Упровадження технологічних змін як перетворення загроз у можливості під час пандемії Covid-19, Губернюк А. (2020)
Гулик Т. В. - Методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів з урахуванням ризиків в умовах невизначеності, Горб Є. Ю. (2020)
Жарська І. О. - Digital-маркетинг закладів вищої освіти (2020)
Каличева Н. Є. - Вплив сучасного ринку на формування організаційно-економічних складників інноваційної діяльності підприємств, Політаєв Д. Б. (2020)
Ліснічук О. А. - Аналіз переваг та недоліків розвитку малого бізнесу в Україні, Ярощук Т. Ю. (2020)
Наконечна Т. В. - Логістичний консалтинг як інструмент підвищення ефективності бізнес-процесів, Прокопенко К. О., Семенова А. К. (2020)
Однорог М. А. - Економіка й організація агропромислових формувань у процесі збереження капіталу підприємства, Рибак Н. О., Житник Т. П. (2020)
Степаненко Т. О. - Теоретичні та методичні засади сталого розвитку підприємства (2020)
Тарасенко К. М. - Ринок як економічна форма розвитку в різних суспільних формаціях, Ващенко А. В. (2020)
Цимбалістова О. А. - Інформаційні технології в системі логістичного обслуговування бізнес-процесів, Харченко М. В., Юденко Є. В. (2020)
Глубоченко К. О. - Адаптація маркетингової стратегії Причорноморських регіонів України до зміни політико-географічних факторів (2020)
Лайкова К. М. - Суть і зміст розвитку промислового міста (2020)
Шаповал Г. М. - Перспективи залучення громади до управління бюджетуванням ОТГ, Чех Н. О. (2020)
Воронцова А. С. - Системно-структурний аналіз екологічного оподаткування країн Європи, Демків Ю. М., Мартишко М. С. (2020)
Качановський О. І. - Методичні засади визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок видобутку бурштину (2020)
Письменна Т. В. - Теоретико-прикладні основи управління соціальними ризиками (2020)
Горбачова О. М. - Теоретичні та методологічні основи оцінки ймовірності банкрутства підприємства, Сухопер Я. І. (2020)
Зінченко К. О. - Проблеми оподаткування страхових організацій та шляхи їх вирішення, Данік Н. В., Рудь І. Ю. (2020)
Стецько М. В. - Тенденції та суперечності у фінансовому забезпеченні корпоративного сектору вітчизняної економіки, Боднар Т. І., Савіцька Л. В. (2020)
Титарчук І. М. - Бюджетні програми центральних органів виконавчої влади в аграрному секторі (2020)
Вєлєва О. Д. - Проблемні питання в обліку оренди за МСФЗ 16 (2020)
Пилипенко С. М. - Організація бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу, Мороз В. П. (2020)
Вихідні дані (2020)
Zając G. - Economic crises in the twenty-first century and the impact on state security (2020)
Бандура Т. I. - Інституційне забезпечення інвестиційної діяльності Карпатського регіону (2020)
Баула Ο. В. - Концептуальні засади міжрегіональної інтеграції у розвитку інноваційних процесів (2020)
Вісина Т. М. - Теоретичні основи валютних криз, Вісин В. В., Полянська Т. О. (2020)
Волинчук Ю. В. - Електронна взаємодія в ключових секторах електронної комерції, Ковальчук Н. В., Кулик Ю. М. (2020)
Газуда Л. М. - До питання сутнісного і правового визначення аграрного підприємництва, Пінцак С. М., Сойма С. Ю. (2020)
Галазюк Н. М. - Трансформація світової фінансової системи: тенденції та перспективи розвитку сучасних фінансових ринків, Зелінська О. М. (2020)
Дзюбинський А. В. - Транзитний потенціал Волині при здійсненні митно-логістичних операцій, Пахолюк О. В., Кравчук П. Я. (2020)
Дзямулич М. І. - Оцінка ефективності управління персоналом підприємства в умовах сталого розвитку, Урбан О. А. (2020)
Ковальська Л. Л. - Економічна сутність поняття "фінансова спроможність підприємства" на регіональному рівні та методи її оцінки, Богач К. Б. (2020)
Ковальська Л. Л. - Підприємницький потенціал регіону: оцінка та напрями нарощення, Оксенюк К. І., Готько Н. М. (2020)
Корольчук Л. В. - Аналіз досвіду державного стратегічного планування в Україні (2020)
Кощій О. В. - Забезпеченість природними ресурсами та ефективність їх використання в Україні, Стрижеус Л. В. (2020)
Кривов’язюк І. В. - Cоціальна логістика і розвиток об’єднаних територіальних громад: точки дотику та особливості управління, Волинчук Ю. В. (2020)
Лісовська Л. С. - Кластерний аналіз показників співпраці з питань інновацій в Україні (2020)
Московчук А. Т. - Оцінка та перспективи використання сільськогосподарських угідь у Волинській області, Ліщук М. Є. (2020)
Павлюк Л. В. - Важливість бізнес-планування при прийнятті управлінських рішень (2020)
Палійчук Є. С. - Сучасний стан розвитку субיּєктів господарювання системи харчування, Павлик І. В. (2020)
Подзізей О. О. - Особливості реалізації стратегії підвищення конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад в Україні (2020)
Полянська Т. О. - Аналіз структури використання земельних ресурсів Волинської області, Полянський С. В., Свередюк Н. В. (2020)
Потьомкіна О. В. - Стимулювання виробництва біогазу в регіоні з відходів тваринництва, Косінський П. М. (2020)
Рудь Н. Т. - Маркетингова концепція формування інноваційної інфраструктури регіону (2020)
Талах Т. А. - Напрями удосконалення методики аналізу ефективності використання активів підприємства, Бондарук Х. В., Хилько О. В. (2020)
Таран С. Ф. - Форми інноваційного підприємства регіону: вектори національного та світового досвіду (2020)
Турицька М. М. - Еколого-економічна ефективність природоохоронних витрат лісової галузі (2020)
Фесіна Ю. Г. - Соціальне підприємництво у формуванні кругової моделі поводження з побутовими відходами регіону, Дзюбинська О. В. (2020)
Шубала І. В. - Суть, складові та фактори формування кадрового потенціалу підприємства (2020)
Шубалий О. М. - Оцінка впливу доходів населення на зміну основних економічних показників розвитку регіону, Гриник І. С. (2020)
Щьокіна Є. Ю. - Фінансова грамотність як запорука соціального та економічного розвитку держави, Черепанова Н. О., Гужва О. А. (2020)
Вавдіюк Н. С. - Регіональний аналіз міжнародної торгівлі товарами в Україні, Корецька Н. І. (2020)
Дащук Ю. Є. - Еногастрономічний маршрут як інструмент розвитку готельно-ресторанного бізнесу сільських територій (2020)
Дащук Ю. Є. - Промоція у сфері гостинності: технології, перспективи, рішення, Федорусь Ю. В. (2020)
Матвійчук Л. Ю. - Факторний аналіз розвитку готельно-ресторанного господарства на рівні регіону, Барський Ю. М. (2020)
Недопад Г. В. - Теоретичні аспекти дослідження бюджетної ефективності території (2020)
Полінкевич О. М. - Регіональний ринок підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2020)
Golikov A. - "The Order of the Social" as a Category: Operationalization Opportunities (2020)
Десенко Д. С. - Трансформация структур включения / исключения в глобализирующемся обществе (2020)
Максимович О. В. - Семіотичні моделі комунікації: можливості застосування в контексті студій прикордоння (2020)
Калашнікова Л. В. - Безпека життєдіяльності та віктимність у сучасному світі: досвід емпіричного вимірювання (2020)
Попова О. О. - Чинники неефективності соціальної комунікації вимушених мігрантів у приймаючому суспільстві (2020)
Дейнеко О. О. - Соціологічний аналіз законодавства: ревізія традиційних підходів та пропозиції щодо сучасних напрямів (2020)
Shchudlo S. - School Environment as a Factor of Actualization / Minimization of Adolescents’ Risky Behaviour (According to the Survey of Lviv Region Students), Mirchuk I. (2020)
Балакірєва О. М. - Концептуалізація нової суб’єктності та її прояви в освітній сфері України, Левін Р. Я. (2020)
Кононов І. Ф. - Математика як знаряддя маніпуляцій в сучасному суспільстві (рецензія на книгу Кейт О’Ніл. Big Data. Зброя математичного знищення. Як великі дані збільшують нерівність і загрожують демократії) (2020)
Судаков В. І. - Пізнаючи картину "незнайомого соціального" (рецензія на монографію Голікова О. С. "Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального") (2020)
Козирський В. В. - Підхід щодо розміщення реклоузерів в розподільних мережах, Гай О. В., Петров П. В. (2020)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на енергетичні характеристики вентиляційних установок, Савченко В. В., Пилипчук О. М., Мельник М. Н. (2020)
Ромасевич Ю. О. - Ідентифікація математичної моделі лабораторної установки ланки квадрокоптера, Ловейкін В. С., Шевчук О. Г. (2020)
Савчук О. В. - Розробка інтелектуальної системи управління молокозаводом для забезпечення енергоефективного використання технологічного обладнання, Заєць Н. А., Штепа В. М., Гриценко Н. Г. (2020)
Осипенко В. В. - Проектирование базы данных метеорологической информации для прогнозирования и кластеризации в microgrid-системе, Киктев Н. А., Лендел Т. И. (2020)
Омельчук А. О. - Вдосконалення захисту розподільних секціонованих ліній з джерелами розподіленої генерації (ДРГ), Волошин С. М., Мартинюк Л. В., Кайденко Ю. В. (2020)
Шеліманова О. В. - Розробка технологічної лінії отримання льнотрести, Ткаченко В. Р (2020)
Мрачковський А. М. - Вплив домішків металів на ерозійний знос композиційних контактів (2020)
Zablodskiy М. М. - Numerical investigation of energy losses in the environment for mesophilic mode of fermentation, Spodoba M. O. (2020)
Nesvidomin A. V. - Generalized method for forming plane isotropic curves (2020)
Кnyzhka Т. - Ultraviolet radiation treatment of the drug "KENO CID 210", Romanenko О., Tkachuk Т., Blyshchyk B. (2020)
Потапенко М. В. - Підвищення організаційно-технологічної надійності потокових ліній біогазових установок, Рамш В. Ю., Шаршонь В. Л. (2020)
Draganov B. - Exergy and economic optimization of complex power supply systems, Mishenko A. (2020)
Горобець В. Г. - Роторно-пульсаційні апарати для приготування рідких зернових кормів, Ободович О. М., Троханяк В. І., Сердюк А .О. (2020)
Sniezhkin Yu. - Technology of complex processing of peat, Petrova Zh., Novikova Yu., Petrov A. (2020)
Долінський А. А. - Перспективні напрямки використання геотермальних ресурсів в Україні, Чалаєв Д. М., Переяславцева О. О., Сильнягіна Н. Б. (2020)
Фіалко Н. М. - Створення низькотеплопровідних полімерних нанокомпозитів для внутрішніх газовідвідних стволів димових труб котелень, Дінжос Р. В., Прокопов В. Г., Шеренковський Ю. В., Меранова Н. О. (2020)
Супрун Т. Т. - Оптимізація теплообміну робочих поверхонь на основі локального контролю теплофізичних параметрів (2020)
Колієнко А. Г. - Підвищення ефективності регулювання відпуску теплоти в централізованих системах теплопостачання, Шеліманова О. В. (2020)
Возняк О. Т. - Теплопровідна вартість теплоізоляційних матеріалів, Сподинюк Н. А., Сухолова І. Є., Довбуш О. М. (2020)
Шапар Р .О. - Аналіз процесу сушіння енергетичних рослин під час виробництва твердого біопалива, Гусарова О. В. (2020)
Гузик Д. В. - Експериментальні дослідження процесів сушіння фруктів, Рибалка А. В. (2020)
Сподоба М. О. - Обґрунтування створення електротепломеханічної системи перемішування та підігріву біомаси, Заблодський М. М. (2020)
Владов С. І. - Відмовостійкий алгоритм ідентифікації бортової математичної моделі авіаційного двигуна ТВ3-117 в складі його системи автоматичного управління, Ковальський В. С., Дятловська В. Л., Яніцький А. А., Вакуленко Р. А. (2020)
Войтович О. А. - Модель впровадження додаткових зупинок міського пасажирського транспорту, Ткач В. О., Луб’яний П. В. (2020)
Луб’яний П. В. - Моделювання логістичного центру при перевезенні вантажів, Войтович О. А., Луб’яна Н. П. (2020)
Розов Ю. Г. - Раціональні схеми і енерго-силові показники обробки тиском зовнішніх профільованих поверхонь шляхом обкатування роликами, Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Чурсов С. О., Лещук Є. В. (2020)
Владов С. І. - Аналіз динаміки авіаційного двигуна ТВ3-117 із використанням нейронної мережі елмана, Москалик В. М., Сіора А. С., Дєрябіна І. О., Гвоздік С. Д. (2020)
Димова Г. О. - Дослідження моделі вибіркового простору параметрів нестаціонарного динамічного об’єкту (2020)
Завгородній В. В. - Аналіз проблем безпеки IoT пристроїв, Дроздова Є. А., Козел В. М. (2020)
Захарченко Р. М. - Дослідження методів визначення рівня підготовленості учнів, студентів з використанням тестових методик, Захарченко Л. М., Кірюшатова Т. Г., Штуца О. В. (2020)
Огнєва О. Є. - Підтримка прийняття рішення для визначення показників економічної ефективності вирощування гороху овочевого (2020)
Шерстюк В. Г. - Розробка програмних засобів пошуку безпечних траєкторій на основі некласичних топологій, Левківський Р. М., Гусєв В. М., Сокол І. В. (2020)
Асаулюк Т. С. - Дослідження полімерних плівок на основі суміші дисперсій стирол-акрилових сополімерів, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Скалозубова Н. С., Горохов І. В. (2020)
Боброва С. Ю. - Стійкість трикотажу з високоміцних поліетиленових ниток до дії роздираючого зусилля та проколу, Дмитрик О. М., Галавська Л. Є. (2020)
Литвиненко Н. М. - Розробка дизайну колекції жіночого одягу з використанням стилізації рентгенівських знімків, Пархоменко Д. В. (2020)
Артем’єв О. С. - Державне регулювання господарських відносин у діяльності морських портів (2020)
Бериславська О. М. - Еволюція становлення теорії управління персоналом в органах державної влади (2020)
Демченко В. М. - Офіційний науковий дискурс щодо мовної державної політики (на прикладі Білорусі) (2020)
Дурман М. О. - Інформаційний менеджмент як складова державної інформаційної політики (2020)
Дурман О. Л. - Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: нормативно-правовий аспект, Цилюрник Є. В. (2020)
Ковальська Н. М. - Формування державно-політичної активності студентів як чинник їх соціалізаці, Усова Я. О. (2020)
Мальцев У. В. - Ресурсний потенціал місцевого самоврядування, Сікорський М. М. (2020)
Половцев О. В. - Системи і підходи до оцінки якості рішень в державному управлінні (2020)
Гуменний В. С. - Дослідження рівня фізичної підготовленості курсантів льотних спеціальностей, Галата О. В., Ложченко О. В., Бондаренко Ю. А. (2020)
Малєєв В. О. - Інтернет-небезпеки: ризики, аналіз залежностей, першочергові заходи, Безпальченко В. М. (2020)
Морозов Р. В. - Теоретичні засади кластерної організації агропромислового виробництва (2020)
Морозова О. Г. - Методологічні засади оцінки виробничого потенціалу і ефективності аграрних підприємств, Морозов Р. В. (2020)
Ніколайчук О. А. - Щодо сутності дефініції "Стратегічний розвиток" (2020)
Сарапіна О. А. - Організація змішаного обліку витрат виробництва, управлінський аспект його провадження, Місюра О. Ю. (2020)
Чебан Т. М. - Методичні підходи до розробки моделі облікової політики страховиків, Чебан К. Е. (2020)
Джерелюк Ю. О. - Фінансово-інвестиційна стійкість як складова виміру антикризової стійкості туристичного підприємства (2020)
Зайцева О. І. - Використання інструментів електронного маркетингу в управлінні поведінкою споживачів в умовах пандемії та соціальної ізоляції, Троцюк В. О. (2020)
Astremskaya I. V. - Professional Breakfast in Women of Assistive Professions (2019)
Галицька М. О. - Аналіз соціально-психологічних детермінант психоемоційної сфери жінки у післяпологовому періоді (2019)
Галієва О. М. - Диференціація понять "тривога" та "тривожність" (2019)
Дуркалевич І. В. - Самооцінка студенток педагогічних спеціальностей польського та українського вузів: порівняльний аналіз (2019)
Ізвєкова О. Ю. - Психологічні особливості осіб з респіраторними психосоматичними розладами та їх психокорекція (2019)
Кетлер-Митницька Т. С. - Психодіагностичний інструментарій дослідження компoнентів готoвності майбутніх психолoгів до особистісно-професійного самoрозвитку (2019)
Кононенко О. І. - Адаптаційні особливості майбутніх військовослужбовців (2019)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Психологічні особливості мотивації професійного самовизначення учнів 9-х класів на допрофільному рівні навчання (2019)
Струкова О. В. - Проблема мотиваційної сфери в особистісно-діяльнісному вимірі (2019)
Шевченко Р. П. - Акмеологический подход в анализе нарушений адаптационного потенциала студентов специальности морского и речного транспорта (2019)
Широких А. О. - Роль самоактуалізації в життєвому проектуванні особистості (2019)
Баринова Л. Я. - Психологічні особливості організації життя сучасними моряками як основа їх психологічного здоров’я (2019)
Болотова О. М. - Види перспектив спогадів в автобіографічній пам’яті (2019)
Бондаревич С. М. - Психологические и временные аспекты ранней диагностики, прогнозирования, коррекции и профилактики психосоматических нарушений (2019)
Дарвішов Н. Р. огли - Адаптація російськомовної версії опитувальника "Шкала ризику розвитку залежності від психоактивних речовин" (2019)
Добровольська Н. А. - Соціально-психологічний супровід процесу становлення обдарованої особистості (2019)
Жилин М. В. - Социально-психологические факторы, определяющие концепт эмоционального интеллекта и роль эмоций в условиях постиндустриального общества (2019)
Жовтянська В. В. - Два види соціальних норм і психологічні засади їхнього формування (2019)
Коваленко В. С. - Исследование психологического благополучия в работах украинских авторов (2019)
Мирошниченко С. О. - Взаємозв’язок світосприйняття практичних психологів зі складними життєвими ситуаціями (2019)
Мойсеєнко В. В. - Структурно-функціональні складові асертивності як механізму вибору стратегії статусної поведінки (2019)
Рєпнова Т. П. - Етичні принципи у розрізі психологічної культури студента і викладача вищого навчального закладу (2019)
Суслова В. О. - Крос-культурна адаптація студентів-іноземців в україномовному середовищі (2019)
Адаменко Л. С. - Актуальні підходи до проблеми дослідження психічної резильєнтності (2020)
Бєлік Н. О. - Особливості формування психологічної готовності особистості до виконання ріелторської діяльності (2020)
Вихопень С. В. - Навчальне середовище закладу вищої освіти системи МВС як фактор професійної деформації майбутнього фахівця (2020)
Viktorenko S. O. - Model of psychological resources of mnemic function of students (2020)
Віннічук О. В. - Психологічні аспекти в політичній рекламі: український досвід, Білецька Т. В. (2020)
Головченко С. І. - Динаміка розвитку інтелектуально-когнітивного компоненту психологічної готовності курсантів закладів вищої освіти ДСНС України до майбутньої професійної діяльності, Школяр Є. В., Хряпак С. О. (2020)
Грилюк С. М. - Особливості обстеження психофізіологічних якостей за допомогою програмно-апаратного комплексу "ПФД-2" (2020)
Каменюк Ю. В. - Психологічні умови формування патріотизму у структурі особистості в контексті сучасних гібридних війн (2020)
Камшеко К. І. - Задоволеність життям як складова суб’єктивного благополуччя осіб із гомосексуальною орієнтацією, Траверсе Т. М. (2020)
Кириченко А. В. - Структура психологічної готовності військовослужбовців десантно-штурмових військ Збройних Сил України до ведення бойових дій (2020)
Кіщук Л. А. - Теоретичні засади оцінки та корекції функціональних станів молодих офіцерів на основі варіабельності серцевого ритму (2020)
Ковальчук О. П. - Мотиваційні аспекти розвитку управлінської культури військового керівника (2020)
Костю С. Й. - Психологічні особливості тренінгу як особливого різновиду групових форм підготовки молоді до сімейного життя (2020)
Крижанівська Ю. В. - Теоретико-методологічний аналіз психологічного підходу до феномену довіри, Свідерська О. І. (2020)
Кучерява Т. О. - Модель психологічної надійності танкового екіпажу (2020)
Loboda Y. О. - On the challenges for strategic intelligence: cognitive biases and information overload (2020)
Мгалоблішвілі А. Д. - Розвиток здорової самооцінки в осіб з високим рівнем невротичності як основа психологічного благополуччя (2020)
Остафійчук Р. Ю. - Емоційний інтелект як чинник конкурентоспроможності працівників банківської установи (2020)
Отенко С. А. - Салютогенетична спрямованість як чинник психологічного благополуччя особистості (2020)
Павлушенко С. М. - Аналіз підходів до визначення природи фрустрації в теорії і практиці психологічної думки (2020)
Романюк О. О. - Постравматичний стресовий розлад як наслідок впливу бойового стресу на військовослужбовців (2020)
Скрипкін О. Г. - Особливості застосування командиром підрозділу методів психологічного впливу у роботі з особовим складом (2020)
Сняданко І. І. - Теоретико-психологічний аналіз поняття "когнітивна установка", Грищенко О. В. (2020)
Солошенко Н. В. - Ліквідація наслідків чорнобильської катастрофи 1986 р. та внесок українських військовослужбовців (2020)
Туз О. С. - Проблема готовності в управлінській діяльності як предмет психологічного дослідження (2020)
Шерешкова І. І. - Поняття "психологічний самозахист" в системі загально-наукової універсалії "захист" (2020)
До відома авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Лісогорова К. М. - Від Ліги Націй до ООН: історія становлення універсальних міжнародних організацій колективної безпеки, Свистун Д. О. (2020)
Подковенко Т. О. - Моделі медіації та механізм її здійснення (2020)
Баран А. В. - "Право на приватне життя": генеза, сутність та застосування у рішеннях ЄСПЛ (2020)
Васильчишин О. Б. - Інформаційний базис роботи правоохоронних органів, Колесніков А. П., Баранецька О. В., Мельник І. М. (2020)
Герчаківський С. Д. - Фіскально-правовий моніторинг судового розгляду справ про митні правопорушення, Герчаківська О. Я. (2020)
Дніпров О. С. - Місце Кабінету Міністрів України в системі суб’єктів публічного адміністрування (2020)
Журавльова З. В. - Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань осіб з інвалідністю як учасника публічних відносин у сфері захисту їх прав (2020)
Зливко С. В. - Загальна характеристика та особливості заходів адміністративного примусу в установах виконання покарань, Сикал М. М. (2020)
Кузнєцов С. С. - Доктринотворення – стадія процесу державного (владно-вольового) управління соціальною поведінкою суб’єктів суспільних відносин (2020)
Олійничук О. І. - Міжнародний досвід використання економічної експертизи у фінансових розслідуваннях, Купер М. М. (2020)
Омельян О. П. - Публічно-сервісна діяльність як спосіб реалізації сутності сервісної держави (2020)
Переверзєв Д. М. - Форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю (2020)
Соболь Є. Ю. - Сучасний аналіз судових справ, пов’язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасниками освітнього процесу в Україні (2020)
Теремецький В. І. - Профілактика адміністративних деліктів у сфері використання й охорони лісового фонду України (2020)
Ткаченко І. М. - Функцїї держави: проблеми визначення (2020)
Францевич А. П. - Загальні напрями взаємодії державного бюро розслідувань з органами державної влади (2020)
Шевченко А. В. - До питання про правове регулювання кадрової роботи в судовій системі (2020)
Шевчук О. П. - Медіація як позасудовий метод врегулювання конфліктів (2020)
Гнатів О. М. - Процесуальні особливості розгляду цивільних справ з відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, Манвелішвілі І. К. (2020)
Зигрій О. В. - Поняття та структура екологічного обов’язку, Крамарчук С. Ю., Крамарчук Т. М. (2020)
Лукасевич-Крутник І. С. - Перевізник як суб’єкт договірних зобов’язань з надання транспортних послуг (2020)
Марценко Н. С. - Перспективи визнання нових суб’єктів цивільних прав (правовідносин), Кучарська Х. В. (2020)
Savanets L. M. - Digital consumer – how to protect one in big data economy, Stakhyra H. M. (2020)
Василенко Ю. В. - Кримінально-правова характеристика камкордингу, Феськов М. М. (2020)
Олійничук Р. П. - Особливості розслідування незаконної порубки лісу (2020)
Пілюков Ю. О. - Особливості завдань планових та позапланових ревізій і перевірок. використання їх результатів у кримінальних провадженнях (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Bugayko D. O. - Indicators of air transport sustainable development, Shevchenko O. R. (2020)
Kostiuchenko L. V. - The multisourcing model of safe supply chain management (2020)
Hryhorak M. Yu. - Development of the logistics system of the economic region "polissya” in the context of the green economy: ecological problems and perspectives, Trushkina N. V. (2020)
Karpun O. V. - Conceptual model of floriculture supply chain management (2020)
Gritsenko S. I. - Prospects and opportunities for using foreign experience for the development of intellectual transportation systems in Ukraine, Vinichenko I. A. (2020)
Риков С. О. - Прогресування початкової діабетичної ретинопатії: зв’язок зі станом вуглеводного обміну, Коробов К. В., Могілевський С. Ю. (2020)
Бездетко П. А. - К вопросу о преимуществах применения бесконсервантной формы простагландинов F2-альфа у больных первичной открытоугольной глаукомой, Бездетко Н. В., Мужичук Е. П. (2020)
Завгородня Н. Г. - Ефективність методів LASIK та LASЕK у досягненні прогнозованого результату при ексимерлазерній корекції міопії та міопічного астигматизму, Дорошенко Ю. Ю., Завгородня Т. С., Поплавська І. О., Костровська К. О., Кривобок Н. С. (2020)
Косуба С. І. - Спосіб візуалізації юкстаканалікулярної тканини при глибокій непроникаючій склеректомії, Новак Л. П., Сковрон М. В. (2020)
Чабан О. С. - Пацієнт офтальмолога: психологічні особливості роботи у випадку "катастрофічних" діагнозів (2020)
Риков С. О. - Лікування емболії гілки центральної артерії сітківки при комбінованому аортальному стенозі у віддаленому післяопераційному періоді, Ковальчук Н. Я., Дуфинець В. А. (2020)
Гуменюк Г. Л. - Щорічний конгрес європейського респіраторного товариства 2020: глобальний онлайн форум, Опімах С. Г. (2020)
Фещенко Ю. І. - Диференціювання патологічних та адаптаційних імунологічних механізмів при бронхіальній астмі та їх значення в прогнозуванні її неконтрольованого перебігу, Ільїнська І. Ф., Курик Л. М., Матвієнко Ю. О., Ареф’єва Л. В. (2020)
Мостовой Ю. М. - Kлініко-функціональна оцінка перебігу хозл у пацієнтів із різною зворотністю бронхіальної обструкції, Дмитрієв К. Д., Слепченко Н. С. (2020)
Речкіна О. О. - Поточний контроль бронхіальної астми у підлітків і виразність бронходилятаційної відповіді, Стриж В. О., Руденко С. М. (2020)
Baranova I. V. - Modern aspects of diagnostics and treatment of post-infectious cough hypersensitivity syndrome, Iliuk І . А., Leshchenko S. I., Solуeyko О. V., Postovitenko K. P., Kurilenko I. V., Prykhodko N. M. (2020)
Калюжна Л. Д. - Свербіж - це не тільки атопічний дерматит, Петренко А. В. (2020)
Курченко А. І. - Сучасні погляди на механізми розвитку атопічного маршу, Плахотна Д. В., Красько І. М., Карпів І. Я., Царик В. В., Удовенко Н. С., Гуменюк Н. О. (2020)
Лаворіні Ф. - Не бійтеся опору: зв’язок внутрішнього опору інгалятора з якістю доставки ліків (2020)
Перцева Т. О. - Сучасний погляд на бронхіальну астму. В фокусі рекомендації gina (2020) (2020)
Островський М. М. - Небулайзерна терапія - особливості застосування в період пандемії сovid-19 з точки зору глобальних ініціатив (2020)
Мостовой Ю. М. - Загострення бронхіальної астми: невідкладна допомога на догоспітальному етапі (2020)
Катілов О. В. - Принципи терапії бронхообструктивного синдрому у дітей (2020)
Гашинова К. Ю. - Контроль бронхіальної астми. Чи все залежить від діючої речовини? (2020)
Джамбекова Г. С. - Раціональні підходи в лікуванні дітей з ГРВІ на тлі обтяженого алергологічного анамнезу: реалії від алерголога (2020)
Речкіна О. О. - Актуальні питання небулайзерної терапії (2020)
Сінчук Н. І. - Лікування хворого з кашлем: чому педіатр обирає препарати, що полегшують стан? (2020)
Галффі Г. - Доказова світова практика переведення пацієнтів на лікування ізіхейлером (2020)
Вічна пам’ять… пішла з життя доктор медичних наук, професор Вікторія Павлівна Костроміна (1936-2020) (2020)
Аккурт В. - Особливості та проблеми перекладу англомовної пісні українськими відеоблогерами, Прокопенко О., Пастир Р. (2020)
Бялік В. - Відтворення тропів у перекладі з англійської мови китайською поетичного твору Е. А. По "Dreams”, Дерік І. (2020)
Гаврилюк Н. - Метеорологічна лексика в українській і китайській мовах:системний переклад (2020)
Глущенко О. - Конститутивні характеристики спортивного коментаря як жанру спортивного дискурсу (2020)
Гнатенко Д. - Особливості перекладу англомовних комп’ютерних мультимедійних відеоігор, Венгер Ю., Дружина Т. (2020)
Горошко В. - Особливості передачі англомовних промовистих та каламбурних імен у перекладі праць Т. Пратчетта, Корольова Т. (2020)
Hrushko S. - Sprachlicher Code der Wahrnehmung des Wissenschaftlichen Textes im Kommunikationsakt des Autors und Empfängers (2020)
Гуцол А. - Особливості відтворення фольклорних елементів при перекладі українських народних казок, Юмрукуз А. (2020)
Дерік І. - Засоби репрезентації невербальних елементів мовленнєвого етикету при перекладі ділового дискурсу, Чебаненко К. (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського