Contents (2020)
Frederick D. T. - An Analytical Study of Impact of International Merger and Acquisitions on the Financial Performance for Higher Education Institution in the United States, Kasztelnik K. (2020)
El Amri A. - Carbon financial markets underlying climate risk management, pricing and forecasting: Fundamental analysis, Boutti R., Oulfarsi S., Rodhain F., Bouzahir B. (2020)
Bouchetara M. - Macroprudential policy and financial stability, role and tools, Nassour A., Eyih S. (2020)
Njegovanović A. - Financial Decision Making in the Framework of Neuroscience / Anthropology with Review to the Pandemic and Climate Change (2020)
Shuquan H. - Economic factors affecting Thailand’s frozen shrimp export volume to the United States and Japan, Bu-iad M. (2020)
Bello H. S. - Grameen Model and its ethical inclinations to Islamic Microfinance System: A Narrative-Textual Case Study, Isah M., Lame D. M. (2020)
Zolkover A. - Shadow Investment Activity as a Factor of Macroeconomic Instability, Georgiev M. (2020)
Tommaso F. D. - The New Italian Legislation on Corporate Governance and Business Crisis. The Impact of COVID – 19 on SMEs and the Recent Rules to Mitigate the Effects (2020)
Kaya H. D. - The Depth of the Financial System: A Comparison of Developed and Less Developed Countries (2020)
Yelnikova Y. - Social Bonds as an Instrument of Responsible Investment, Golochalova I. (2020)
Зеленський Р. - Структура і зміст електронного фізкультурно-спортивного портфоліо студента, Зеленська Л. (2020)
Зубарєва О. - Застосування дистанційної форми навчання інтегрованого курсу "мистецтво" в загальноосвітній школі (2020)
Лазоренко С. - Організаційна модель формування інформаційно-цифрової культури майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах змішаного навчання (2020)
Ляшова Н. - Візуалізація як ефективний метод із методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2020)
Короткова Ю. - Інтерактивні методи і форми вдосконалення культури мовлення майбутніх юристів (2020)
Барильник-Куракова О. - Міждисциплінарні зв'язки як провідний принцип підготовки фахівців у морській галузі, Коробова І. (2020)
Lobachova I. - Methodological aspects of implementing the shadowing technique in teaching english (2020)
Лихолат О. - Підготовка педагога закладів професійної (професійно-технічної) освіти в інноваційних умовах (2020)
Пермяков О. - Сучасна система фізичного виховання в умовах зво, Оніщук Л., Йопа Т., Остапов А. (2020)
Ishutina O. - Implementing media literacy into the education curriculum of preservice primary school teachers (2020)
Рукасова С. - Розвиток умінь критичного мислення майбутніх фахівців у сфері професійної освіти (2020)
Кучерган Є. - Вирішення організаційних проблем узгодженням єдиного підходу до фізичного виховання студентів – майбутніх учителів – у спеціальних медичних групах, Марчик В., Переверзєва С., Андріанов Т. (2020)
Syladii І. - New trends in the development of education in ukraine (2020)
Чугай С. - Формування критичного мислення в процесі соціалізації молодших школярів, Хващевська О. (2020)
Сиротенко В. - Це слід пам'ятати. це слід знати! Ознайомлення з творами про Чорнобильську трагедію на уроках позакласного читання в різних класах загальноосвітньої школи, Акритова А. (2020)
Григор'єва В. - Особливості професійної підготовки Фахівців із будівництва в німеччині (на прикладі технічного університету берліна), Лисак Л. (2020)
Мельник І. - Соціально-комунікативна компетентність фахівця із фізичного виховання в умовах нової української школи (2020)
Головко О. - Компаративний аналіз понять: "демократична культура" та "культура демократії" в контексті підготовки майбутніх менеджерів освіти (2020)
Черниш Н. - Правова освіта офіцерів у закладах вищої військової освіти срср та незалежної україни: понятійно-термінологічний аспект (2020)
Вей Лімін - Рівні сформованості творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва (2020)
Пен Сіює - Стан сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментального навчання (2020)
Ван Хайлун - Організаційно-когнітивний етап формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами (2020)
Чжан Чун - Спонукально-пізнавальний напрям формування акмеологічної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Віслогузова Т. В. - Композиційні матеріали на основі епоксидних смол як імплантанти для кісткової тканини (огляд літератури), Рожнова Р. А., Галатенко Н. А. (2020)
Авдєєнко А. П. - Синтез N-|4-гідрокси-3-(2,3-диметил-1H- індол-1-іл)феніл|арилсульфоніл(ароїл)амідів, Коновалова С. О., Якименко І. Ю. (2020)
Волошина Ю. Г. - Особливості паладієвмісних цеолітів типу MFI як каталізаторів ізомеризації лінійних алканів, Пертко О. П., Патриляк Л. К., Яковенко А. В. (2020)
Голеус В. І. - Захисні та декоративні властивості титанових склоемалей, Нагорна Т. І., Кислична Р. І., Науменко С. Ю. (2020)
Гусак Ю. В. - Синтез і стійкість у водних розчинах кластерних сполук диренію(ІІІ) з ізолейцином, серином і проліном, Овчаренко А. О., Голіченко О. А., Штеменко О. В. (2020)
Дикун О. М. - Бензоїлювання госиполу з використанням бензоїлхлориду і бензойного ангідриду як ацилюючих агентів, Аніщенко В. М., Редько А. М., Рибаченко В. І. (2020)
Zazharskyi V. - Physicochemical properties of new S-derivatives of 5-(5-bromofuran-2-yl)-4-methyl- 1,2,4-triazol-3-thiols, Parchenko M., Parchenko V., Davydenko P., Kulishenko O., Zazharska N. (2020)
Калафат К. В. - Вплив співвідношення поліфосфат амонію:меламін:пентаеритрит на вогнезахисну ефективність покриттів реактивного типу, Таран Н. А., Плаван В. П., Редько А. М., Єфімова І. В., Вахітова Л. М. (2020)
Karasik E. V. - Calculation of thermal expansion, glass transition temperature and glass density in the system RO–Al2O3–B2O3–SiO2 (where RO=BaO, SrO, CaO, MgO, ZnO), Hordieiev Yu. S. (2020)
Керносенко Л. О. - Сорбент на основі полівінілформалю та поліакрилової кислоти для видалення важких металів із водних розчинів, Самченко Ю. М., Пасмурцева Н. О., Легенчук О. В., Полторацька Т. П. (2020)
Косянчук Л. Ф. - Кінетика утворення, в’язкопружні та механічні властивості оптично прозорих взаємопроникних сіток поліметилметакрилат/поліуретан, Антоненко О. І., Ігнатова Т. Д., Бабкіна Н. В., Бабіч О. В., Горбатенко О. М., Бровко О. О. (2020)
Макідо О. Ю. - Дослідження адсорбції метиленового синього на поверхні каталізатора типу "ядро-оболонка" для системи Фентона, Медведевських Ю. Г., Хованець Г. І. (2020)
Мельник Ю. Р. - Порівняння активності оксидів металів у реакції трансестерифікації тригліцеридів спиртами C1–С4, Тєрін А. А., Мельник С. Р. (2020)
Minaev B. F. - The low-lying triplet excited state of N-sulfinylanilines explains their reactivity and inclination to cycloaddition across N–S=O group, Minaeva V. A., Panchenko O. O., Bondarchuk S. V. (2020)
Москвін П. П. - Мультифрактальний аналіз геометричних параметрів наноформ, що формуються на поверхні надтонких шарів ZnO та ZnO–CdO, синтезованих золь-гель методом, Садовскі В., Крижанівський В. Б., Скиба Г. В., Полонський Л. Г. (2020)
Ніколенко М. В. - Синтез ортофосфатів кальцію методом хімічного осадження: переоцінка добутків розчинності гідроксиапатитів, Василенко К. В., Миргородська В. Д., Рищенко І. М. (2020)
Ніколенко М. В. - Одержання харчових барвників класу антоціанів з виноградних вичавок: механізм процесу екстракції, Єльчанінова К. О., Карабут В. О., Вашкевич О. Ю. (2020)
Petlovanyi M. V. - Physicochemical mechanism of structure formation and strengthening in the backfill massif when filling underground cavities, Zubko S. A., Popovych V. V., Sai K. S. (2020)
Пісчанська В. В. - Електропровідний композиційний матеріал на основі силіцій карбіду, Губинський М. В., Усенко А. Ю., Сибір А. В., Сухий К. М., Федоров С. С. (2020)
Сейфулліна І. Й. - Синтез, молекулярна та кристалічна структура гетерометалічного Cu(II)–Ge(IV) комплексу з 1,3-діаміно-2-гідроксіпропан-N,N,N’,N’-тетраоцтовою кислотою та 2,2'-біпіридином, Марцинко О. Е., Чебаненко О. А., Дьяконенко В. В., Шишкіна С. В., Пєсарогло О. Г. (2020)
Smetanin N. V. - Functionalization of N-arylmaleimides by sp3 C–H bonds of hydroacridines(qinolines), Varenichenko S. A., Zaliznaya E. V., Mazepa A. V., Farat O. K., Markov V. I. (2020)
Целіщев О. Б. - Модифікація автомобільних газоконденсатних бензинів біоетанолом у кавітаційному полі, Кудрявцев С. О., Лорія М. Г., Бойченко С. В., Ланецький В. Г., Матвєєва І. В., Леоненко С. В., Целіщева М. О. (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Писаренко П. В. - Потенціал використання біопаливної рослини другої генерації міскантусу гігантського для фіторемедіації нафтозабруднених земель, Безсонова В. О. (2020)
Kunakh O. M. - Environmental impact assessment: possible application of the ecomorphic approach, Yorkina N. V., Zhukova Y. O., Malasay A. S. (2020)
Бондарєв Д. Л. - Часова динаміка угруповань молоді риб у водоймах природного заповідника "Дніпровсько-Орільський”, Федюшко М. П., Губанова Н. Л., Жуков О. В. (2020)
Гументик М. Я. - Морфометричні показники рослин як основа визначення врожайності біомаси проса прутоподібного, Квак В. М., Гончарук Г. С. (2020)
Онопрієнко О. В. - Вплив умов вирощування і різноякісності насіння на врожайність та вміст білка в зерні пшениці озимої, Кулик М. І., Тараненко А. О., Тараненко С. В. (2020)
Телюк П. - Оцінка рівня рекреаційної трансформації зелених насаджень загального користування за показниками твердості ґрунту, Йоркіна Н. В., Умерова А., Будакова В. С., Найдьон Н. М. (2020)
Ушкаренко В. О. - Агротехнологічна ефективність вирощування суцвіть шавлії мускатної в умоваХ Південного Степу України, Чабан В. О., Лавренко С. О. (2020)
Output data (2020)
Брюховецька Н. Ю. - Інтелектуалізовані виробництва України: основні гравці та тренди фармацевтичної галузі, Іваненко Л. В. (2020)
Вишневський О. С. - Цілепокладання як базис австрійської школи економічної теорії (2020)
Сытник Е. А. - Гипотеза о возможности использования комплексных чисел для анализа континуума организационных изменений (2020)
Ляшенко В. І. - Світові тенденції розвитку атомно-енергетичного комплексу та їх вплив на атомно-промисловий комплекс України, Осадча Н. В., Шевченко В. Г. (2020)
Шевцова Г. З. - Cучасні тренди та пріоритети розвитку європейської хімічної індустрії: аналітичний огляд (2020)
Бойченко М. В. - Переваги галузевих кластерів для старопромислових регіонів (2020)
Безугла Л. С. - Регіональні особливості розвитку екотуристичної діяльності в Україні: порівняльний аналіз (2020)
Шматько Н. М. - Закономірності процесу здійснення організаційних змін у структурі управління підприємством (2020)
Підоричева І. Ю. - Інституційне забезпечення розширення функціоналу регіональних наукових центрів НАН України та МОН України у контексті смарт-спеціалізації (на прикладі Придніпровського економічного району) (2020)
Лях І. І. - Можливості венчурного фінансування в умовах інтеграції України до європейського інноваційного простору (2020)
Новікова О. Ф. - Проблеми та перспективи розвитку системи соціального забезпечення в умовах цифрової економіки, Логачова Л. М., Красуліна Я. Є. (2020)
Хандій О. О. - Досвід роботи вітчизняних підприємств в умовах карантинних обмежень: соціально-трудові аспекти, Шамілева Л. Л. (2020)
Латишева О. В. - Соціальний захист держави: суть, моделі та особливості забезпечення, Євтушенко М. О., Пронін С. В., Будовій М. Ю. (2020)
Смирнова І. І. - Дослідження проблем соціального захисту людей з інвалідністю в Україні, Медведєва Т. А., Серьогіна О. В. (2020)
Гітіс Т. П. - Дослідження державної політики України щодо формування прожиткового мінімуму як основи забезпечення соціальних гарантій, Міляновська О. В., Риндін Г. Г., Лущик Л. С., Агулов О. В. (2020)
Болотіна Є. В. - Дослідження соціальних проблем військовослужбовців та їх сімей в умовах проведення антитерористичної операції, Кваша О. П., Степанова А. Е. (2020)
Бурцева О. Є. - Трансформація системи охорони здоров’я як складової національної безпеки України (2020)
Уманець Т. В. - Формування та планування ланцюгів ресурсного забезпечення на регіональних товарних ринках на основі SCOR-моделі, Топалова І. А. (2020)
Бєлікова О. Ю. - Тенденції розвитку цифрового маркетингу як інноваційного інструменту управління підприємствами, Фоміченко І. П., Шашко В. О., Ніколаєва Ю. В. (2020)
Савченко Л. В. - Аналіз та класифікація можливих схем консолідованої доставки LTL вантажів, Гриценко С. І. (2020)
Полторак А. С. - Моніторинг стану фінансової безпеки домогосподарств та його впливу на рівень фінансової безпеки України, Паламарчук В. Ю. (2020)
Сімаков К. І. - Банківська процентна та облікова політика як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності, Федоренко К. А. (2020)
Мисник К. П. - Інституційні умови розвитку системи економічних розслідувань на підприємствах (2020)
Гуцалюк О. М. - Вплив маркетингових, фінансових та цифрових технологій на розвиток інфокомунікаційної сфери як складової інноваційної інфраструктури, Гаврилова Н. В. (2020)
Бриль І. В. - Сучасні напрями і рівні дослідження інтелектуалізації економіки та підприємств, Брюховецький Я. С. (2020)
Сердюк О. С. - Теоретичні витоки проблеми зовнішніх ефектів, Петрова І. П. (2020)
Беззубко Ю. І. - Міжнародна допомога відновленню Донецької області (2020)
Мартиненко Д. - Визначення та оцінювання однорідних регіональних зон за станом інноваційного розвитку (2020)
Ткаченко Н. М. - Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (2020)
Антонюк В. П. - Пропозиції щодо можливих змін до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Ляшенко В. І., Новікова О. Ф., Підоричева І. Ю., Солдак М. О., Череватський Д. Ю. (2020)
Вишневський В. П. - Зауваження та пропозиції Інституту економіки промисловості НАН України до проєкту Порядку присудження наукових ступенів, Залознова Ю. С., Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П., Новікова О. Ф., Землянкін А. І., Лях О. В. (2020)
Андрушків Б. М. - Особливості організації інформаційного забезпечення учасників ринку землі в умовах добровільного об'єднання територіальних громад, Кирич Н. Б., Тарасюк Г. М. (2020)
Міночкіна О. М. - Приведення відносин власності та господарювання у відповідність до Конституції України в умовах децентралізації (2020)
Кривун М. В. - Система забезпечення населення продуктами харчування за відсутності ринку продуктів харчування (2020)
Олександру Микитовичу Буту – 80! (2020)
Ткаченка Володимира Андрійовича вітаємо з 85-річчям! (2020)
Науковий розум і щедра душа. Ювілей Шпанковської Ніни Григорівни! (2020)
Памяти выдающегося учёного-организатора Казимежа Пайонка (2020)
Анотації (2020)
Аліменко О. С. - Засоби графічного відтворення складноструктурованих фонем у корейській письмовій системі XV – XXI ст. (2018)
Антюхова Н. І. - Структури вторинної предикації у філологічній науці (2018)
Артемова Ю. І. - Поняття про лінгвокультурему в контексті міжкультурної комунікації (2018)
Афанасьєва О. М. - Теорія агентивності та перспективи її застосування до дослідження ритуалізованих комунікативних практик (2018)
Бабій І. М. - Індивідуально-авторська номінація осіб у романі "Рай" Василя Барки (2018)
Бабчук Ю. Й. - Залежність тембральних характеристик вигуків від соціального статусу мовців (2018)
Балабан О. О. - Методи та прийоми дослідження когнітивно-семантичних універсалій у споріднених мовах (2018)
Бачун Л. І. - Дещо про псевдоніми періоду 1942 – 1954 років (за матеріалами українських прозових творів) (2018)
Бегека Д. А. - Підготовка майбутнього викладача іноземної філології до формування англомовної лексичної компетентності у студентів іноземної філології (2018)
Белявська О. О. - Особистість конструктивного викладача і його роль в процесі вивчення іноземних мов, Кратюк Ю. К. (2018)
Бесараб Т. П. - Связующие приемы юридического дискурса, Лутай Н. В. (2018)
Bielykh O. - Die syntaktischen funktionen der partizipien perfekt in den Berthold von Regensburg mittelhochdeutschen predigten, Rys L. (2018)
Бігдай М. О. - Лексико-семантична група дієслів буття (2018)
Bihunova S. - English phraseological units of Latin and French origin: component "domestic animal” (2018)
Білик Я. С. - Особливості вживання синонімічних просторових конструкцій з прийменниками коло – біля (2018)
Білоножко Л. В. - Взаємодія літератури й музики в романі Т. Уайлдера "Кабала" (2018)
Богачик М. С. - Комп’ютерна метафора як один з провідних механізмів семантичної деривації в сучасній англійській мові (2018)
Борковська І. П. - Термінологічна лексика як характерна особливість ділового мовлення (2018)
Борщевський С. В. - Кавказькі паралелі германської лексики невідомого походження (2018)
Бубнов Д. В. - Является ли темп и сегментация речи ирландцев дифференциальным просодическом маркером? (2018)
Бурка Н. А. - Зміни синтагматики приголосних фонем на початку слова у давньоанглійський період (2018)
Verovkina O. - The comparative analysis of the stylistic functions of paradox in the works of E. Waugh and R. Dahl, Hontar V. (2018)
Винник О. Ю. - Стратегія залучення читача до співпраці з автором у сучасному англомовному дискурсі програмування, Рубель Н. В. (2018)
Войналович Л. П. - Вживання складнопідрядних речень у сучасній англійській мові (2018)
Волкова Л. В. - Розв’язання іншомовних лінгвістичних завдань у процесі ділової гри (2018)
Гагіна Н. В. - Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дорослих іноземної мови, Лось О. В. (2018)
Гаращенко Л. Б. - Структурно-семантичні та функціонально-стильові властивості складнонульсуфіксальних ад’єктивів на означення зовнішньої та внутрішньої характеристики тварин, Мізіна О. І. (2018)
Гармаш О. Л. - Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур (2018)
Гаценко І. О. - Своєрідність загадки як жанру фольклорного дискурсу (2018)
Глюдзик Ю. В. - Поетономастичний простір фентезійної повісті "The Magician’s Nephew" К. С. Льюїса (2018)
Гонта І. А. - Метафорично-асоціативні паралелі у формуванні субстандартної лексики та фразеології англійської, української та російської мов (2018)
Гордій О. М. - Прецедентний характер функціонування експресивно-комунікативної фразеології німецької мови у веб-сервісах запитань і відповідей (2018)
Грінченко Н. О. - Стратегії адекватного перекладу назв англомовних кінофільмів, що містять культурно-специфічні компоненти (2018)
Губарєва О. С. - Теоретичні основи дослідження формування комунікативної компетентності перекладачів (2018)
Дерба С. М. - Текст як основний засіб у процесі навчання української мови як іноземної (2018)
Дерев’янко В. І. - Автоматизація та актуалізація фразем у чеськомовній публіцистиці (2018)
Дружбяк С. В. - Стилістичніфункції різних типів речень в німецьких рекламних слоганах (на матеріалі журналу Brigitte) (2018)
Дяків Х. Ю. - Телеінтерв’ю і труднощі для журналістів (2018)
Жабко К. О. - Особливості репрезентації концепту φιλια у фразеологічних одиницях новогрецької мови (2018)
Жарікова Ю. В. - Концепт "освіта" у світосприйнятті греків надазов’я, відображений у румейських пареміях (2018)
Заболотна О. Р. - Концепт страждання як художньо-мовна версія гендерного суспільного дисбалансу у романі Сильвії Плат "The Bell Jar” (2018)
Zavgorodnia A. - Die stilistischen Parameter der verbalen innovationen in der Deutschen Publizistik (2018)
Зелінська Л. В. - Феміністична критика новели про психею та амура (за романом Луція Апулея "Метаморфози, або золотий осел") (2018)
Івашкевич Л. С. - Анімалістична символіка україномовного та німецькомовного лінгвокультурного просторів, Ніколаєнко К. В. (2018)
Іщук А. А. - Використання сучасної американської літератури як засобу вивчення англійської мови (2018)
Каленюк С. О. - Специфіка лексико-семантичних груп чоконімів української мови, Воронюк К. Р. (2018)
Каленюк С. О. - Семантична динаміка парфумонімів та ароматонімів у сучасній українській мові, Швець І. О. (2018)
Каніболоцька О. А. - Методика формування компенсаторної компетенції студентів-філологів у вищій школі (2018)
Капуш А. В. - Роль іншомовної комунікативної компетенції у попередженні невдач у міжкультурному діловому спілкуванні (2018)
Карачун Ю. Г. - Семантичне навантаження запозичених афіксів греко-латинського походження у структурі складних термінів-іменників з електричної інженерії у сучасній англійській мові (2018)
Каширіна І. В. - Експресивний зсув у перекладах С. Караванського (2018)
Кізіль М. А. - Роль словоскладання у творенні англомовних інноваційних одиниць сфери комп’ютерних технологій (2018)
Коваль Р. С. - Найменування професій у реабілітації, Тиравська О. І. (2018)
Колган О. В. - Терміни військової справи як елементи художніх засобів історичного роману у віршах Ліни Костенко "Маруся Чурай", Данилейченко І. С. (2018)
Комаха О. І. - Засади сюрреалістичної поетики Нісівакі Дзюндзабуро, Літінська О. Ю. (2018)
Комірна Є. В. - Фоностилістичні особливості роману Ж. Годбу "Привіт, галарно!" (2018)
Копчак М. М. - Функційно-синергетичний потенціал мовленнєвого етикету звертання у художньому постколоніальному текстопросторі (2018)
Корнєва З. М. - Сучасні підходи до вивчення семантичних характеристик англійських когнітивних дієслів, Протащук А. А. (2018)
Коротка Н. В. - Потенціал самостійної роботи при навчанні англійській мові студентів вищих навчальних закладів (2018)
Костевич Н. С. - Нерозривність вербальних та невербалних засобів комуніації в японській культурі у контексті міжкультурної комунікації (2018)
Костенко В. Г. - Актуалізація інтердискурсивності в документній комунікації в галузі стоматології (2018)
Кочукова Н. І. - Практична спрямованість курсу "Мова засобів масової комунікації: історія і сучасність" у системі професійної підготовки філологів – фахівців інфокомунікацій (2018)
Kramar N. - Humor in "The feynman lectures on physics”: typology and pragmatic functions (2018)
Крижанівська Г. Т. - Гороскоп у сучасних англомовних жіночих журналах: жанровий підхід (2018)
Кузенко Г. М. - Інформативно-семіотичний процес перекладу (2018)
Курченко Л. М. - Ґендерний вимір у невербальній міжкультурній комунікації (2018)
Куценко М. А. - Теоретичне підґрунтя когнітивно-фонетичного дослідження специфіки просодичного вираження співчуття в англійськомудіалогічному мовленні (2018)
Кушнір І. Б. - Символічне навантаження анімалістичних образів у новелах Т. Гунціга та Т. Малярчук (2018)
Левко О. В. - Аксіологема "смирення" у грецькій ранньохристиянській та українській лінгвокультурах: діахронічний вимір (2018)
Левчук П. Г. - Лексичний мінімум європейських мов як іноземних та умі. Аналіз та приклади вдалих практик (2018)
Lysanets Y. - Professional medical discourse in British and American English: spelling differences, Bieliaieva O., Pisotska O. (2018)
Лисенко Н. О. - Створення системи тестів "модульний контроль" для дистанційної підтримки самостійної роботи студентів з курсу"Українська мова як іноземна" (2018)
Литвин А. А. - Лінгвальна характеристика інновацій англійської мови соціальної мережі Facebook, Юрко Н. А., Стифанишин І. М. (2018)
Литвиненко О. О. - Практичний підхід до формування базових мовних компетентностей в іноземних студентів (кличний відмінок) (2018)
Власенко К. - Особливості використання електронних ресурсів на прикладі курсу "Лінійна алгебра та аналітична геометрія", Лов’янова І., Армаш Т., Сітак І., Чумак О. (2020)
Труба В. - Використання програмних платформ у процесі дистанційного навчання магістрів фінансів,банківської справи та страхування, Савастєєва О., Журавльова Т. (2020)
Рибалко А. - Особливості викладання вищої математики англійською мовою студентам комп’ютерних спеціальностей, Стєпанова К. (2020)
Росновський М. - Роль педагога професійного навчання у формуванні знань про інноваційні технології в галузі сільськогосподарського виробництва в майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю, Вовк Б. (2020)
Ткачук В - Методичні аспекти підготовки майбутніх магістрів із професійної освіти в галузі комп'ютерних технологій, Хоцкіна С., Сулима Т. (2020)
Шаров С. - Можливості інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку соціальної компетентності студентів педагогічних університетів (2020)
Войтович О. - Підготовка майбутніх учителів географії до впровадження технологій інтегрованого навчання (2020)
Ягупов В. - Педагогічні умови військово-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти з військовим профілем, Єргідзей К. (2020)
Beskorsa O. - Student Self-Governance as a Way of Empowerment in the System of Higher Education, Maksymiuk A. (2020)
Бурова Е. - Джерельна база дослідження проблеми взаємодії "вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа" в освітньому просторі України, Яровий К. (2020)
Віцько С. - Інноваційний підхід до ролі методичних об'єднань учителів у формуванні основ здоров'я учнів загальноосвітніх шкіл, Холодний О. (2020)
Zhelezniakova Е. - Comparative Characteristics of Teaching Mathematics in Colleges and Gymnasiums in Germany and Ukraine, Silichova Т. (2020)
Левченко Я. - Оцінка потенціалу впровадження дуальної системи навчання в Україні, Шершенюк О. (2020)
Пащенко З - Структура та зміст підсумкового контролю в тестовій формі з дисципліни "Лінійна алгебра", Турка Т. (2020)
Помирча С - Методичні аспекти розвитку зв'язного мовлення студентів під час написання творів-роздумів, Громова Н. (2020)
Дербак О. - Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх бакалаврів з туризму (2020)
Зінченко С. - Індивідуальна траєкторія професійної адаптації студентів-військовослужбовців (учасників бойових дій) до продуктивної діяльності у сфері послуг (2020)
Пісна Т. - Комунікація як феномен педагогічної взаємодії (2020)
Хміль І. - Інтерактивні форми і методи формування предметних компетентностей майбутніх лікарів у процесі вивчення медичного правознавства (2020)
Гончар Л. - Особливості формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності університету (2020)
Віцько С. - Сутність, зміст і завдання духовно-морального виховання особистості майбутнього вчителя, Макаренко А. (2020)
Кулішов В. - Сучасні підходи до професійно-особистісного розвитку педагога закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2020)
Iaburova О. - Teaching Communication at the Lesson of English Through Building SEL (Social And Emotional Learning) Skills (2020)
Шульга Т. - Емоційна культура як cкладова професійно-педагогічної культури майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти (2020)
Бондарчук О. П. - Інтродукція та використання рослин видів роду Physalis L. в Україні, Вергун О. М., Фіщенко В. В., Рахметов Д. Б. (2020)
Bandura I. I. - Analysis of the biological efficiency and quality factors of mushrooms of the genus Pleurotus (Fr.) P.Kumm as a model of effective cultivation of lignicolous fungi with high functional value, Kulik A. S., Bisko N. A., Khareba O. V., Tsyz O. M., Khareba V. V. (2020)
Вечерська Л. А. - Розроблення способу експрес-оцінки кольору борошна й макаронів, вироблених із пшениці різних видів, Голік О. В., Реліна Л. І., Буряк Л. І., Шелякіна Т. А. (2020)
Вільчинська Л. А. - Господарсько-біологічна оцінка сорту гречки татарської ‘Калина’, Хоменко Т. М., Ночвіна О. В. (2020)
Полякова А. С. - Особливості морфологічної будови рослин та біохімічні властивості інтродукованих і вітчизняних сортів Cannabis sativa L., Горшкова Л. М., Рахметов Д. Б. (2020)
Kholod S. M. - Characteristics of productivity of soft winter wheat samples from Common Bunt-Resistant Nursery (CBUNT-RES) in the southern Forest-Steppe zone of Ukraine, Kirian M. V., Vyskub R. S. (2020)
Черчель В. Ю. - Результати дивергенції скоростиглого вихідного матеріалу кукурудзи звичайної в гетерозисній селекції , Купар Ю. Ю., Таганцова М. М., Стасів О. Ф. (2020)
Dydiv O. Y. - Influence of nanofertilizers on the yield and quality of broccoli hybrids in the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine, Dydiv I. V., Leshchuk N. V., Kuzko V. H., Dydiv A. I. (2020)
Байда М. П. - Ефективність вирощування різних сортів сої залежно від впливу мікродобрив та регуляторів росту (2020)
Риженко А. С. - Пластичність урожайності гібридів соняшнику в умовах Лівобережного Лісостепу України, Каленська С. М., Присяжнюк О. І., Мокрієнко В. А. (2020)
Боков О. В. - Глобалізація та її вплив на трансформацію ринку праці України (2020)
Бобрицький Л. В. - Стратегічні пріоритети національної безпеки в умовах загострення військово-політичної обстановки, Мейко О. В. (2020)
Ворона П. В. - Проблематика положень виборчого кодексу у ракурсі проведення місцевих виборів 2020 року, Ропан А. С. (2020)
Гикало Ю. В. - Генезис формування військових компетентностей на прикладі козацької січі: особливості управління (2020)
Дейнеко С. В. - Поточні та прогнозовані загрози національній безпеці України у сфері безпеки українсько-російського державного кордону (2020)
Дубич К. В. - Публічне управління системою надання адміністративних соціальних послуг у сфері соціального захисту населення України (2020)
Куцевол А. А. - Концептуальні засади формування державної політики у сфері міжнародної технічної допомоги (2020)
Сидоренко Н. О. - Впровадження принципу тендерної паритетності в сучасних ЦНАП (2020)
Білокінь М. І. - Забезпечення дієвості реалізації управлінських рішень при сучасному розвитку системи виконавчої влади (2020)
Качан Я. В. - Напрями удосконалення механізмів запобігання та протидії корупції в Україні (2020)
Кодіс Є. І. - Напрямки удосконалення механізмів реалізації євроінтеграційної політикиУкраїни (2020)
Костенко А. М. - Державно-конфесійні відносини в Україні: еврестичні можливості застосування соціології управління (2020)
Мочков О. Б. - Особливості формування управління системою територіальної оборони у забезпеченні національної безпеки України (2020)
Осипов Д. М. - Нормативно-правове регулювання процесів формування та оцінювання професійних інтересів публічних службовців в Україні (2020)
Писаренко В. П. - Організація роботи із протидії корупції в Україні та практика впровадження зарубіжного досвіду (2020)
Янсонс Я. В. - Організаційно-правовий механізм публічного управління формуванням та реалізацією електронних звернень (петицій): стан та напрямки удосконалення (2020)
Грицяк Н. В. - Модернізація публічного управління в контексті глобалізації: проблеми та перспективи (2020)
Лисенко О. О. - Використання навчально-методичних основ стажування як виду (методу) активізації діяльності, професійного навчання та самоосвіти посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад України (2020)
Михайловська О. В. - Формування сучасної системи управління якістю надання адміністративних послуг в Україні (2020)
Паламарчук Т. П. - Сутність децентралізації та її роль у процесі реформування системи органів державної влади (2020)
Черчатий О. І. - Правова допомога учасникам АТО/ООС та членам їх сімей: завдання та механізми діяльності системи безоплатної правової допомоги, Лахижа М. І. (2020)
Чмир Я. І. - Складові системи забезпечення інформаційної безпеки держави в глобальному інформаційному просторі (2020)
Шостак І. В. - Державне реагування на загрози економічній безпеці України в умовах кризи, Сухомлин В. Б. (2020)
Крапівіна Г. О. - Логіко-семантична модель наочної області механізмів державного управління зайнятістю в сучасних умовах (2020)
Крижевський В.В. - Сервісний потік як інструмент реалізації публічного управління та його основні функції (2020)
Кульчій О. І. - Еволюція українського законодавства у сфері корупції, Боцва М.О. (2020)
Левчук І. О. - Особливості реалізації людського потенціалу в умовах глобалізації як об’єкт наукового аналізу (2020)
Приходченко Л. Л. - Концепція реінжинірингу в органах публічної влади: переваги та ризики, Лесик О. В. (2020)
Страшко Л. В. - Чинники впливу на формування державної політики зайнятості в Україні (2020)
Іоффе О. Ю. - Особливості хірургічного лікування спортивної грижі у футболістів, Омельченко А. В., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2020)
Галей М. М. - Аналіз періопераційного стресу в пацієнтів після симультанних лапароскопічних операцій, Гудима А. А., Дзюбановський І. Я., Дзюбановський О. І. (2020)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови венозного русла товстої кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки, Татарчук Л. В., Процайло О. М., Монастирська Н. Я. (2020)
Морар І. К. - Морфологічні особливості грануляційної тканини лапаротомної рани при внутрішньочеревній гіпертензії в експерименті (2020)
Костюк О. А. - Порушення регуляторних механізмів серцевої діяльності при етаноловому пошкодженні печінки у щурів із різною емоційністю, Денефіль О. В., Пелих В. Є. (2020)
Польовий В. П. - Індивідуалізована хірургічна тактика при синдромі діабетичної стопи, Кхоршані Б., Ротар О. В., Плегуца О. М., Волянюк П. М., Хомко О. Й., Кифяк П. В., Плегуца І. М., Сидорчук Р. І. (2020)
Trofimov M. V. - Optimization of treatment of patients with acute bleeding syndrome in the lumen of the digestive ductу, Barannik S. I., Kryshen V. P., Muntyan S. O., Lyashchenko P. V., Gaponov I. V., Chukhriienko A. V. (2020)
Солтані Р. Е. - Патофізіологічні особливості системної гемодинаміки та кисневого забезпечення тканин у хворих на синдром обструктивного апное-гіпопное сну вдень (2020)
Гощинський В. Б. - Про деякі тактичні аспекти застосування радіочастотної абляції в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок в амбулаторних умовах, Свідерський Ю. Ю., Герасимець Ю. М. (2020)
Вергун А. Р. - Деструктивний поліоніхомікоз із вторинною інкарнацією нігтів: аналіз клінічних спостережень, авторські погляди на комплексне лікування, Красний М. Р., Кіт З. М., Вергун О. М. (2020)
Бенедикт В. В. - Ендометріоз як хірургічна проблема: діагностично-лікувальна тактика, невирішені питання, Геряк С. М., Гусак О. М., Петренко Н. В., Корда І. В. (2020)
Валовіна Ю. Д. - Характеристика структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих похилого та старечого віку з переломами вертлюгової ділянки стегнової кістки, Витвицький З. Я., Валовіна Н. Ю. (2020)
Бойко В. В. - Пролонгована місцева анестезія при інгвінальній герніопластиці, Пархоменко К. Ю. (2020)
Футуйма Ю. М. - Клінічний випадок складності діагностики та хірургічного лікування позакишкових ускладнень при неспецифічному виразковому коліті, асоційованому з цукровим діабетом типу 2, Беденюк А. Д., Грабчак С. О., Бурак А. Є. (2020)
Запорожан С. Й. - Абдомінальна травма (огляд літератури), Хоменко В. С. (2020)
Романюк Т. В. - Діагностика та лікування клінічно значущої портальної гіпертензії. Огляд проблеми, Венгер І. К., Дзюбановський І. Я. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Дистанційне навчання у вищій медичній школі: за і проти, Гощинський В. Б., П’ятночка В. І. (2020)
Artomova Y. - Lexical and semantic nature of nicknames (based on the Italian language) (2018)
Karanevych M. - Use of lexical transformations for pragmatic adaptation of fiction translation, Kutsa O. (2018)
Kravets O. - Integration of online study techniques in the process of teaching foreign languages to non-philological university students, Sviridenko I. (2018)
Mykhaylenko V. - Old English ‘hwжt’ revisited: a cognitive approach (2018)
Samoylenko N. - What do you need in 21 century to develop in order to improve? (2018)
Shleneva M. - The language image of the florolexeme "maple" and "apple-tree" in Vasyl Holoborodko’s poetry (2018)
Андрушенко О. Ю. - Ексклюзивні адверби у пізньосередньоанглійській: інформаційна-структура та синтаксичні особливості (2018)
Бабій Ю. Б. - Словотвірна специфікація прізвищевих ад’єктивів (2018)
Бесараб Т. П. - Взаимодействие в классах по изучению второго языка, Лутай Н. В. (2018)
Билінська О. С. - Сугестивний потенціал синкретичних жанрів агітаційного політичного дискурсу (на матеріалі політичних листівок) (2018)
Білик Я. С. - Організація конструкцій з часовим значенням із знахідним безприйменниковим у прозі М. Миценка (2018)
Бойчук М. В. - Динамічні процеси в суспільно-політичній лексиці (на матеріалі заголовків сучасних інтернет-видань), Бойчук В. М. (2018)
Бондарчук Н. І. - Лексико-асоціативні групи номінативної сфери "погода" у семантичному просторі онлайн-наративу (на матеріалі текстів британських інтернет-газет) (2018)
Борковська І. П. - Діловий текст як жанровий і текстовий феномен (2018)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Вербалізація емоційного стану відрази в англомовному художньому тексті, Коляда Е. К. (2018)
Громова Н. В. - Стилетвірна функція приказкок і прислів’їв у філософських трактатах Г. Сковороди (2018)
Дем’яненко О. Є. - Формування професійної мобільності студентів: психологічний аспект (2018)
Дерев’янко Л. І. - Cпіввідносні прийменниково-субстантивні структури із семантикою неозначеної часової наступності як репрезентанти зовнішньої семантико-синтаксичної кореляції, Гаращенко Л. Б. (2018)
Желязкова В. В. - Стилістичні фігури та тропи в романі "Кров кажана" В. Шкляра крізь призму семіотичного підходу (2018)
Заболотна О. Р. - Лексико-семантичні прийоми показу самореалізації жінки в романі "The Bell Jar" (2018)
Зевако В. І. - Фонетичні зміни, пов’язані з випадінням звуків, у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини (2018)
Каленюк С. О. - Стилістичні функції звертань в інтернет-комунікації (2018)
Кобута С. С. - Прагматичні функції стилістичних засобів в авторській характеристиці головного персонажа (на матеріалі роману "Смерть героя" Річарда Олдінгтона) (2018)
Костик Є. В. - Проблема продукування іншомовного мовлення студентами нефілологічних факультетів (2018)
Коч Н. В. - Концептуальная метафора как способ сакрального познания (2018)
Мисик О. А. - Етнокультурний код першоелементів буття у тропах осі псевдототожності (в поезії І. Калинця) (2018)
Нісаноглу Н. Г. - Градуальність реалізації феномена "консенсус" у англомовному публіцистичному дискурсі (2018)
Павельева А. К. - Пространственно-временная структура повести Н. В. Гоголя "Пропавшая грамота" (2018)
Палій В. П. - Репрезентація концепту "дружба" у французькій, англійській та українській фразеосистемах (на матеріалі французької, англійської та української мов), Федоришин О. П. (2018)
Семегин Т. С. - Шляхи формування професійної лінгвістичної компетенції студентів філологічних спеціальностей при вивченні курсу вступ до мовознавства (2018)
Сивак О. Б. - Формування міжкультурної компетенції майбутніх фахівців з обліку та оподаткування на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням (2018)
Стахмич Ю. С. - Перекладацькі деформації у художньому перекладі (на матеріалі українського перекладу роману С. Кінга "11/22/63"), Цвеловська В. С. (2018)
Химинець М. Д. - Метафоризація концепту Америка в сучасних українськомовних газетних текстах (2018)
Шайнер І. І. - Поліфункціональність пейзажу в художніх текстах на військову тематику (2018)
Гаценко І. О. - Загадка як текст і знак (2019)
Zhyhadlo O. - Pragmatic features of lawyer­witness interaction in English courtroom discourse (2019)
Карачун Ю. Г. - Лексичне значення складних термінів­іменників з електричної інженерії (2019)
Падалка Р. М. - Безобразні фразеологічні одиниці у творах Ф. Кафки та специфіка їх відтворення українською мовою, Ратушна О. І., Аголаян С. Ю. (2019)
Filonik O. - Metaphors in brand names and advertising: pragmatic effect, Winters S. (2019)
Блинова І. А. - Категорія інформативності комічного дискурсу (2019)
Борковська І. П. - Загальна характеристика композиційних та лексичних особливостей мовленнєвого жанру "тендерна документація" (2019)
Бхіндер Н. В. - Лінгвістичний аспект навчально­педагогічного дискурсу викладача англійської мови у закладі вищої педагогічної освіти (2019)
Моторний А. В. - Сорабістична спадщина професора Володимира Андрійовича Моторного, Моторний О. А. (2019)
Лисенко Г. Л. - Ідіома як основний носій інформації у німецькомовних заголовках, Чепурна З. В. (2019)
Семенюк Т. П. - Інтертекстуальний характер полікодових текстів: невербальний аспект, Близнюк Л. М. (2019)
Старова О. О. - Актуалізація концепту українсько­російський конфлікт у дискурсі служби новин ВВС, Промська А. С., Мостицька А. А. (2019)
Шашкіна Н. І. - Деякі положення теорії валентності (на матеріалі термінології найменувань будівельних матеріалів), Соколова К. В., Дружиніна Л. В., Щетинникова О. О., Сонник Н. С. (2019)
Бишук Г. В. - Пpocoдiя як засiб пiдтримки комунiкативного процесу в англомовному дискурсi (2019)
Гармаш О. Л. - Англомовна інноваційнна лексика соціально­побутової сфери та особливості її перекладу українською мовою, Барановська А. М., Гармаш А. Б. (2019)
Деркевич Н. А. - Характеристика похідних дієслів з невідокремлюваним префіксом ent- у дослідженнях відомих лінгвістів (2019)
Mykhaylenko V. - Correlation of linguistic and cultural in the gender shift of the noun (2019)
Моісєєва Н. О. - Семантичні особливості прогресивних конструкцій в сучасній німецькій мові (2019)
Пічахчи О. В. - Роль мовної економії в словотворенні новогрецької мови (2019)
Ткачик О. В. - Мовно­жанрова специфіка кіносценаріїв фільмів медичної тематики: корпусний підхід, Нагорна Х. О. (2019)
Маслова Г. М. - Вплив мовленнєвих жанрів на формування мовної особистості у романі Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара" (2019)
Сікорська В. Ю. - Просторова візія в художньо­документальній прозі (на прикладі тексту "Між часом і морем. Колекція невигаданих історій" Григорія Гусейнова) (2019)
Сухова А. В. - Стилістичні прийоми синтаксису англомовної новели (2019)
Ласка І. В. - Філософія і естетика перекладу Ж.­Б. Дюбо (2019)
Діденко М. О. - Критичне мислення як важлива складова вивчення англійської мови студентами морських спеціальностей, Сибірко О. С. (2019)
Зарівна О. Т. - Теоретичні засади професії медіааналітика: від аналізу інформаційних потоків до англомовної компетентності, Марків О. Т. (2019)
Крушинська Н. І. - Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (2019)
Лисенко Н. О. - Практична стилістика перекладеного тексту як елемент підготовки майбутніх науковців, Сінна Л. Ю. (2019)
Матюха Г. В. - Розвиток умінь англомовного писемного мовлення майбутніх учителів­філологів засобами інтернет–ресурсів, Харченко Т. І. (2019)
Мороз О. Л. - До питання про методологічні особливості формування професійно­орієнтованої комунікативної компетенції (2019)
Шарова Т. М. - Аналіз навчального плану бакалавра спеціальності 014.01 середня освіта. Українська мова і література, Землянська А. В., Шаров С. В. (2019)
Afanasjewa L. - Die anwendung der errungenschaften moderner informationstechnologien in der ausbildung, Smyrnowa M. (2019)
Зарубіна З. В. - Традиційні проти сучасних методів ефективного навчання іноземній мові, Герасимчук Т. В. (2019)
Ivantsova O. - The use of intensive technologies in english language learning process (2019)
Колмикова О. О. - Мовленнєва толерантність як необхідна вимога для успішної праці в інтернаціональних екіпажах торгівельного флоту (2019)
Samoylenko N. - Foreigh language educational platforms for foreing language professional communication teaching (2019)
Гордиенко Е. В. - Периодизация и тенденции развития переводной англоязычной терминографии области медицины (2019)
Авдєєнко А. П. - Взаємодія 4-(|(толіл(метан)сульфоніл)окси|іміно)циклогекса-2,5-дієн-1-онів з N-нуклеофілами, Коновалова С. О., Якименко І. Ю., Баумер В. М., Шишкіна С. В., Піроженко В. В. (2021)
Borysenko O. M. - Thermodynamics of phase transitions in the subsolidus domain of the FeO–MgO–TiO2 system, Logvinkov S. M., Shabanova G. M., Ostapenko I. A. (2021)
Галиш В. В. - Хімічний склад і сорбційні властивості лігноцелюлозних комплексів шкаралуп плодових кісточок і волоських горіхів, Скиба М. І. (2021)
Karshiev B. - Purification of wet process phosphoric acid by desulfurization and ammonization, Seytnazarov А., Alimov U., Namazov S., Reymov A., Rasulov A. (2021)
Костів О. І. - Спектрофотометричне визначення цефтазидиму у ліках із застосуванням резорцину та 2-метилфенолу, Коркуна О. Я., Шередько М. В. (2021)
Maikovych O. V. - Composite materials based on polyacrylamide and gelatin reinforced with polypropylene microfiber, Nosova N. G., Yakoviv M. V., Dron І. А., Stasiuk A. V., Samaryk V. Ya., Varvarenko S. M., Voronov S. A. (2021)
Патриляк Л. К. - Алкілування ізобутану бутенами у мікрокаталітичних умовах в імпульсному режимі, Яковенко А. В. (2021)
Пшеничний Р. М. - Синтез, структура та властивості твердих розчинів Ва1–хSn1+хF4 і (KyВа1–y)(1–х)Sn1+хF4–y(1–х), Павленко Т. В., Погоренко Ю. В., Омельчук А. О. (2021)
Резанова Н. М. - Формування мікрофібрилярної структури суміші поліпропілен/співполіамід у присутності наночастинок оксидів металів, Будаш Ю. О., Плаван В. П., Бессарабов В. І. (2021)
Роїк Н. В. - Перспективи використання змішаних міцелярних структур як темплату у синтезі кремнеземів типу МСМ-41, Бєлякова Л. О., Дзязько М. О. (2021)
Руднєва Л. Л. - Рослинні воски як модифікатори властивостей еластомерних і полімерних матеріалів, Бухкало С. І., Лакіза О. В., Черваков О. В. (2021)
Farat O. K. - Rearrangement of substituted pyrimidin-4-ones under the Vilsmeier-Haack reaction, Zaliznaya E. V., Varenichenko S. A., Markov V. I. (2021)
Харченко О. В. - До 85-річчя від дня народження доктора хімічних наук, професора Віктора Івановича Маркова, Фарат О. К., Варениченко С. А., Залізна Є. В., Сухий К. М. (2021)
Барташевська Ю. М. - Використання семантичних технологій у діяльності ЗВО: прикладний аспект (2020)
Косарєв В. М. - Застосування методу перевірки статистичних гіпотез для оцінювання реалізації варіантів вкладення інвестицій в сферу виробництва (2020)
Косолап А. И. - Оптимизация в конечномерном евклидовом пространстве (2020)
Олевская Ю. Б. - Метод нечеткого определения концентрации тяжелых металлов при атомно-абсорбционном спектральном анализе донных отложений, Олевский В. И., Тымчий Е. И., Олевский А. В. (2020)
Палагин А. В. - К вопросу компьютерной обработки естественно-языковых текстов, Петренко Н. Г., Зеленцов Д. Г. (2020)
Підгородецький О. В. - Ефективність застосування сонячних трекінгових систем з двома ступенями свободи, Тітова О. В., Кравець В. І. (2020)
Рахманов С. Р. - Динамика механизма удержания оправки прошивного стана трубопрокатного агрегата, Гуляев Ю. Г., Зданевич С. В. (2020)
Trubnikov S. V. - Implementation of a helper program for comics creation using text processing methods, Denysiuk O. R. (2020)
Шульгін О. Л. - Застосування двопівперіодного підсилюючого випрямляча напруги без діодів на операційних підсилювачах у автоматизованій системі випробувань на розривній машині, Лосіхін Д. А. (2020)
Андрианов И. - Памяти Леонида Исааковича Маневича (02.04.1938–20.08.2020) (2020)
Магас Н. М. - Метафоризація розуміння в українській та англійській мовах (2018)
Манжос С. В. - Поняття "концепт" у парадигмі наукових знань (2018)
Мартинюк А. П. - Структурування змісту навчального матеріалу студентами технічного вузу, Губіна А. М. (2018)
Матушевська Н. В. - Тактика пропозиції у комунікативній ситуації спокуса (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2018)
Миронова Т. Ю. - Текстові знаки відносно авторського смислу одного із британських текстів (оповідання Г. В. Мортона "Жінки та чай / Women and Tea") (2018)
Mykhaylenko V. - Internationalisms in cross-cultural communication (2018)
Мицько О. С. - Лінгвокраїнознавчий аспект навчання української мови як іноземної дітей дошкільного віку (на матеріалі курсу "Святкуємо разом!") (2018)
Mikhnenko G. - Realization of blended learning ideas in teaching English for specific purposes (2018)
Могельницька Л. Ф. - Реалізація концепту загроза в мові та мовленні (2018)
Могилко Ю. О. - Система образів-символів в сучасній корейській дитячій поезії ХХ століття (2018)
Мокрівська М. Т. - Прикметники на позначення рис характеру в давньогрецькому романі (2018)
Моторний А. В. - Метафізична складова поетичного світу Мілана Дєжінського, Моторний О. А. (2018)
Накашидзе І. С. - Сімейні орієнтири жінки кінця ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалі збірки новел Євгенії Кононенко "Повії теж виходять заміж") (2018)
Николюк Т. В. - Комп’ютерна термінологія: особливості перекладу та зміни семантики, Шкляєва Н. В. (2018)
Ніколаєва І. В. - Американський вимовний стандарт та регіональні типи американської вимови (2018)
Новіцька О. І. - Лексико-семантичні особливості назв страв з рослинних продуктів (на матеріалі говірок Підгаєччини, Тернопільської області), Шеремета Л. П. (2018)
Олександрова Г. М. - Особливості засвоєння лексичних дефініцій студентами-міжнародниками (2018)
Ольхович-Новосадюк М. М. - Концептосфера "радість" в українській та англійській лінгвокультурах (2018)
Павловська Л. О. - Прагматична характеристика вербальних формул побажань у різноструктурних мовах (2018)
Падалка Р. М. - Прозоніми у творах Оскара Уайльда, Листопад К. В. (2018)
Палій В. П. - Лінгвістичні засоби вираження структурно-семантичних особливостей рекламних повідомлень /на матеріалі французької та української мов/, Голуб Т. В. (2018)
Пелехата О. М. - Інтерв’ювання як один з методів формування іншомовної комунікативної культури у студентів-полоністів м. Івано-Франківська (2018)
Пивоваров В. М. - Формування мовних компетентностей у гуманітарній складовій підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (2018)
Пилипюк Л. А. - Читацьке сприйняття як невід’ємна частина художнього світу літературних творів Оноре Бальзака, Коваленко В. Г. (2018)
Pinich I. - Positive moral emotions in cultivating ideology of Victorian morality (a corpus-based study) (2018)
Пожар А. Б. - Номінативні одиниці позначення поняття "дитинство"/"childhood" в англомовному художньому дискурсі (2018)
Поздняков О. В. - Вікові та суспільні чинники використання сленгового вокабуляру (2018)
Покровська І. Л. - Алевітсько-бекташитська фразеологія як елемент унікальності турецької мовної картини світу (2018)
Попойлик Ю. Д. - Лексико-семантичні особливості лексеми Бог у поетичному дискурсі ХХ століття (2018)
Приходько В. Б. - Сміхова культура "Вечеров на хуторе близ Диканьки" М. Гоголя крізь призму іншомовного дискурсу (2018)
Путівцева Н. К. - Карибський острів у світогляді Едуара Ґліссана як символ єднання свідомостей та культур (2018)
Руденко С. М. - Глютоніми-символи темпоративного циклу "Українська весняна обрядовість" (2018)
Рядська Р. І. - Асертивні дієслова як засіб вираження епістемічного модусу висловлення в англійській мові (2018)
Сабан О. В. - Функційно-прагматичні особливості відепонімних оказіоналізмів та неологізмів у сучасній англійській мові (2018)
Савчук А. Я. - Функції повтору у науково-критичному дискурсі (2018)
Salata I. - Some ideas on listening practice in the foreign language teaching (2018)
Samoylenko N. - Language assessment: impact on teaching and learning cycle (2018)
Свистун Н. О. - Складносурядні речення у синтаксисі польської мови (2018)
Semen H. - The role of the сourse "Foreign languages in educational environment” in philology majors background, Hladkoskok L. (2018)
Серняк О. М. - Реалізація функціонально-комунікативного підходу в процесі впровадження колективних технологій навчання іноземних мов (2018)
Ситник О. В. - Перцептивні параметри психопоетики малої прози М. Хвильового (2018)
Сіваченко І. В. - Частотні особливості мовлення британських спортивних коментаторів кінних перегонів (2018)
Слюніна О. В. - Конфлікт людини й оточення: еволюція героя у творах Германа Гессе (на матеріалі творів "Степовий вовк", "Гра в бісер" та "Сіддхартха") (2018)
Солтис М. О. - Лексико-граматичні та фонетико-графічні особливості скорочень (2018)
Сошко О. Г. - Семантичні характеристики компаративних фразеологічних одиниць на позначення емоційних рис людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2018)
Ставцева В. Ф. - Біблійні алюзії англомовного медіадискурсу США та способи їх перекладу українською мовою (2018)
Старова О. О. - Жаргон учасників антитерористичної операції на сході України: особливості перекладу англійською мовою, Мостицька А. А. (2018)
Стернічук В. Б. - Співвідношення понять "мемуаристика" та "епістолярій" в автентистичній літературі (2018)
Стефанова Н. О. - Структурні особливості сучасних англійських комп’ютерних термінів (2018)
Сторчак М. О. - Конкретні та узагальнені смисли загальних імен у висловлюваннях сучасної англійської мови (2018)
Ткачик О. В. - Використання корпусних методів у гендерних дослідженнях (2018)
Трумко О. М. - Інформативні мовленнєві жанри на заняттях з української мови як іноземної (2018)
Урядова В. Д. - Характер семантичної сполучуваності словотвірних афіксів у корейській, російській та англійській мовах (2018)
Фецко І. М. - Терміни-грецизми як невід’ємний компонент української фахової мови музейної справи (2018)
Хаботнякова П. С. - Методика дослідження когнітивно-прагматичного аспекту біблійних образів-символів у жанрі містичного трилеру (на матеріалі творів Френка Перетті) (2018)
Kharlay O. - Representation of female positive inner attributes in Polish and Chinese proverbs from an ethnolinguistic perspective (2018)
Хірочинська О. І. - Особливості фонетичної норми сучасної французької мови (2018)
Худолій А. О. - Метафорична концептуалізація в сучасних американських публіцистичних текстах (2018)
Чепіль О. Я. - Психолігвістичні особливості моделювання ефективної ділової англомовної презентації у площині теорії мовленнєвої діяльності (2018)
Chernysh L. - Feste redewendungen als besonderheit der werken von Gunter Grass (2018)
Чистяк Д. О. - Космогонічна концептосистема у художній мові Богдана-Ігоря Антонича (2018)
Чмель В. В. - Мотивація студентів технічних спеціальностей до вивчення англійської мови, Ахмад І. М. (2018)
Чорній А. Л. - Комунікативна складова медіабельності конфліктів (2018)
Шарова Т. М. - Самобутність та оригінальність української прози 20-30–х рр. ХХ ст., Посадна Т. В. (2018)
Шум О. В. - Особливості відтворення авторського стилю у перекладі (на матеріалі німецькомовних перекладів малої прози А. Куркова) (2018)
Шумейко О. А. - Художньо-стилістичне використання нетрансформованих сталих висловів в українській поезії к. ХХ – поч. ХХІ століть (2018)
Юзвяк І. П. - Вивчення просторічної лексики на заняттях з української мови як іноземної на основі твору Юрія Андруховича "Лексикон інтимних міст", Качала О. А. (2018)
Яремко М. В. - Засоби стилістичного синтаксису в романі Р. Вальзера "Родина Таннер" (2018)
Заграновська О. І. - Bживання ідіоматичних виразів на позначення почуття любові в сучасному англійському мовленні (2019)
Кірілкова Н. В. - Германізми та інші запозичення в діалектній фразеології (2019)
Ніколаєва І. В. - Сприйняття та оцінка територіальних діалектів у міжкультурній комунікації регіональних груп США (2019)
Яновець А. І. - Лінгво-когнітивні засоби реалізації сугестивного впливу у політичній комунікації (на матеріалі американського політичного дискурсу онлайн-платформ соціальних мереж), Смаль О. В., Літкович Ю. В. (2019)
Verovkina О. - The idea of "New woman” in the novels of Еnglish Victorian Age writers, Hontar V. (2019)
Губа Л. В. - Художній концепт смерть у новелах Германа Гессе (2019)
Заболотна О. Р. - Сюжетно-семантична інтерпретація концептосфери Сильвії Плат у романі "The Bell Jar" (2019)
Зозуля М. О. - Роль несвідомого у створенні ідіостилю митця (на прикладі творчості У. Голдінга) (2019)
Karanevych M. - Reproduction of the pragmatic potential in fiction translation, Kutsa O. (2019)
Киселюк Н. П. - Екологічні та емоційні аспекти етичних норм комунікації в англомовному дискурсі (2019)
Ковалюк Ю. В. - Теорія англійської ідіоматики: дефініції, ідеї, підходи (2019)
Лащук О. М. - Образні характеристики бінарного концепту "NAHE" у німецькій лінгвокультурі (2019)
Martyniuk O. - Les moyens d’expression du refus en francais moderne (2019)
Мірошниченко І. Г. - Стислий текст у мас-медійному дискурсі україномовного сегменту Інтернет-мережі (2019)
Мороз Л. В. - Класифікація типів героїв рольової лірики (2019)
Мялковська Л. М. - Від варіантів писемної мови до літературного стандарту: І. С. Нечуй-Левицький про розвиток української мови (2019)
Найт Н. Ф. - Параметри частиномовного переходу дієслова в іменникв англійській мові, Бляшевська А. В. (2019)
Николюк Т. В. - Психолінгвістичні особливості сучасної політичної реклами, Шкляєва Н. В. (2019)
Овсієнко Л. О. - Оцінність та інтенсивність її вираження як семантичні категорії (на прикладі німецькомовного діалогічного дискурсу) (2019)
Падалка Р. М. - Художній образ-персонаж як фундаментальна категорія літературознавства (за романом Анатолія Федя "В дорозі"), Колган О. В. (2019)
Панькова Т. В. - Синтаксична структура поліпредикативного складнопідрядного речення у сучасній англійській мові (2019)
Піскозуб З. Ф. - Абстрактність/конкретність як константа іменникової лексики, Кость Г. М. (2019)
Приходько В. Б. - Художній переклад як національно-культурний діалог (2019)
Рибачок С. М. - Семантичний зміст лексеми "fake" (2019)
Руденко С. М. - Діахронічний та сихронічний аспекти дослідження комерційних ергонімів Харковa (2019)
Сошко О. Г. - Метафоричне переосмислення просторових ознак у фразеологізмах на позначення внутрішніх характеристик людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2019)
Стернічук В. Б. - Реконструкція образу автора в епітекстах Пауля Целана – Макса Фріша (2019)
Суховецька Л. В. - Прецедентна історична ситуація як інструмент актуалізації спонукальної інтенції англійськомовного електорату (2019)
Черниш Л. З. - Структурно-функціональна роль підрядних означальних речень в оповіданні Йозефа Рота "Легенда про святого пияка", Кошлань М. В. (2019)
Черняк О. П. - Оцінна лексика негативно-етичної конотації на позначення змісту осуду в сучасній англійській мові, Круглій О. Р. (2019)
Bihunova S. - Developing problem-solving skills, Vorobiova I., Fridrikh A. (2019)
Богачик М. С. - Особливості застосування сучасних методів навчання англійської мови в початковій школі (2019)
Венгринюк М. І. - Текстотвірний потенціал лінгвокультурного концепту (на матеріалі бестселера Лоли А. Екерстрьом "Лаґом") (2019)
Галицька О. Б. - Специфіка конотативного значення меркель-епонімів (до "Теоретичного курсу другої іноземної мови (німецької)") (2019)
Гураль О. Ю. - Стиль мислення маргіналізованого персонажа постмодерністського роману: когнітивно-стилістичний вимір (2019)
Ільєнко О. Л. - Питальні і окличні речення як засоби експресивного синтаксису в сучасній жіночій подорожній прозі, Моштаг Є. С. (2019)
Касаткіна-Кубишкіна О. В. - Загальні особливості функціонування дескрипторів одягу в англомовному публіцистичному дискурсі, Курята Ю. В. (2019)
Козлова В. В. - Мовні реалії як засіб реалізації мовленнєвого впливу в американському президентському дискурсі, Багацька О. В. (2019)
Кульчицька О. О. - Дискурс персонажів А. А. Мілна: прагматичний аспект, Бабій М. М. (2019)
Кіщенко Н. Д. - Вербалізація концепту мудрість у контексті англомовної авторської казки (2019)
Лисанець Ю. В. - Проблеми комунікації між лікарем і пацієнтом у літературно-медичному дискурсі прози США (2019)
Мельник О. М. - Виражальні засоби сучасного науково-популярного тексту (на матеріалі українського перекладу книги Мічіо Кайку "Майбутнє розуму. Наукові спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект") (2019)
Миронова Т. Ю. - Мовленнєва/текстотворча особистість у текстових смислах та життєва цілісність особистості (2019)
Нестерук С. М. - Віктимізація в п’єсі братів Преснякових "Тероризм" (2019)
Пилипюк Л. А. - Експлікація авторської свідомості у творах Оноре Бальзака (2019)
Romanyshyn N. - Lingual and poetic actualization of political and social concepts іn George Gordon Byron’s poetic discourse (2019)
Romanyuk S. - Students’ self-study in the process of studying foreign language, Trofimchuk V. (2019)
Стоянова Т. В. - Лінгвальні особливості документів ЮНЕСКО з захисту прав на освіту (2019)
Шульжук Н. В. - Складноприєднувальні конструкції в діалогічному дискурсі: комунікативнопрагматичний аспект (2019)
Hawrysch M. - Konverse ausdrucke im deutschen (am beispiel von verben der gemutsbewegung) (2019)
Губіна А. М. - Можливості сервісу Google classroom у навчанні іноземної мови у ЗВО, Мартинюк А. П. (2019)
Деменчук О. В. - Семантична деривація лексики світлових коливань (на матеріалі англійської та німецької мов) (2019)
Деркевич Н. А. - Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою (2019)
Литвиненко О. О. - Спостереження над особливостями системи приголосних в українській мові наприкінці 18 ст. На прикладі почаївського стародруку "Книжиця для господарства” (1788) (2019)
Смаль О. В. - Використання новітніх технологій у процесі навчання майбутніх філологів, Яновець А. І., Літкович Ю. В. (2019)
Юзвяк І. П. - Граматичне функціонування та особливості викладання спрямувального відмінка в турецькій мові (2019)
Білоус Н. П. - Відонімні неологізми з основами Оbama і Trump в інтимізованих заголовках, Новохатська Н. В. (2019)
Моторний О. А. - Містичний світ поезії Роберта Файкуса (2019)
Muntian A. - The fountainhead: specifics of male characters’ verbalization in the novel by Ayn Rand, Shpak I. (2019)
Фель Е. Л. - Модус комического в произведениях Жана Дютура (2019)
Філонік О. Ю. - Блендинг як засіб перекладу гри слів в англомовному ситкомі, Уінтерз С. Ю. (2019)
Штогрин М. В. - Шляхи досягнення адекватності при перекладі науково-технічних текстів нафтогазової промисловості (2019)
Воробйова І. А. - Людина та її почуття й емоції в англійській фразеології, Пилипчук С. А. (2019)
Кравець К. П. - Культурно-марковані морфологічні засоби констуювання рекламного повідомлення в українській і японській мовах (2019)
Пилипчук Т. В. - Композиційні особливості комедійних шоу про міжкультурну комунікацію (2019)
Плотнікова Н. В. - Святочний обрядовий обхід колядування як приядерний концепт мікроконцептосфери святки (2019)
Савчук І. І. - Лінгвокультурні й семантико-когнітивні особливості англомовної ціннісної картини світу: на матеріалі фразеологічних одиниць на позначення суперництва (2019)
Шумейко Л. В. - Імплементація англійської мови у різних країнах світу: соціально-історичний і прагматичний аспект, Максименко Ю. С. (2019)
Юрса Л. В. - Еволюція поглядів Євменія Сабова (2019)
Білецька К. А. - Створення електронного ресурсу для засвоєння англомовної термінологічної лексики у галузі освіти, Рижкова В. В. (2019)
Герасимчук Т. В. - Використання соціальних мереж у викладанні іноземних мов в технічному ВНЗ (2019)
Голуб І. Ю. - Кооперативні методи навчання і формування міжособистісної компетентності підлітків на заняттях з іноземної мови, Перестюк Т. М., Мороз Н. І. (2019)
Заваруєва І. І. - Мовний гурток як форма результативного вивчення іноземної мови (2019)
Маковєй Р. Г. - Квазіпрофесійна комунікативна діяльність у системі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму (2019)
Наумова І. П. - Забезпечення наукової комунікативної компетентності при вивченні російської та української мов як іноземних. Традиції та новаторство, Лисенко Н. О. (2019)
Шевченко О. В. - Гуманістичний та особистісно-діяльнісний підхід процесу формування комунікативної компетентності студентів-гуманітаріїв (2019)
Березова Л. В. - Методологічні основи навчання наукового діалогічного мовлення (2019)
Байло Ю. В. - Методологічні основи дослідження термінів військової справи (2019)
Bartosik D. - The process of developing language exam and its influence over the state сertification examinations in Polish as a foreign language (2019)
Карцева М. Д. - Формування культури невербального спілкування іноземного студента, Білик Н. О. (2019)
Коротка Н. В. - Етико- лiнгвiстичнi особливостi дiлового телефонного спiлкування англійською мовою (2019)
Kostiuk O. - Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language, Eicher K. (2019)
Мілько Н. Є. - Технологія підготовки майбутніх учителів англійської мови до організації міжкультурного діалогу (2019)
Судук І. І. - Інтерактивні методи навчання у викладанні української мови як іноземної студентам нафтогазового профілю (2019)
Cherepovska T. - Morphological peculiarities of veterinary terminology in the context of teaching English for specific purposes, Binkevych O. (2019)
Якібчук М. В. - Лінгвістичні аспекти міжкультурної комунікації як елемент активізації навчальної діяльності студентів-іноземців (2019)
Вісич О. А. - Жанрово-стильова диспозиція метадрами (2019)
Назарець В. М. - Тезаурус метадрами: український погляд. Рецензія на монографію Олександри Вісич "Метадрама: теорія та репрезентація в українській літературі" (Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 340 с.) (2019)
Mozhova Y. - Functions of German words in English political and economic text, Sheverun N. (2018)
Горбач О. В. - Функціональний аспект складних іменників (на матеріалі лексики маркетингу сучасної німецької мови) (2018)
Гармаш О. Л. - Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах (2018)
Каленюк С. О. - Функціонування власних назв у творах Уласа Самчука, Кривошея В. О. (2018)
Коцюк Л. М. - Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних, Коцюк Ю. А. (2018)
Малик Г. Д. - Термінологічні особливості міжнародного нафтогазового стандарту, Осадчук В. В. (2018)
Поздняков О. В. - Англо-американізми у німецькому молодіжному слензі: структурно-семантична характеристика (2018)
Ріба-Гринишин О. М. - Сільськогосподарська лексика у творі Дж. Орвелла "Animal farm": перекладацькі трансформації, Бойко К. (2018)
Романенко Н. В. - Лінгвокомунікативний потенціал граматичних перекладацьких трансформацій (на прикладі української інтерпретації роману С. Кінга "Під куполом"), Головатюк Т. М. (2018)
Стахмич Ю. С. - Термінологічна лексика у книзі Д. Аджемоглу та Дж. А. Робінсона "Чому нації занепадають": структурно-семантичний аспект, Іордан І. В. (2018)
Стефанова Н. О. - Методологічний стан лінгвокультурної концептології та передумови розробки нової аксіоепістемології (2018)
Сторчак О. Г. - Системні зв’язки мовних форм і когнітивних структур концептів heavy/ важкий І light/ легкий англомовного дискурсу в синергетичній перспективі (2018)
Чистяк Д. О. - Концептосистема першостихії "ВІТЕР" у збірці "Сяйва" Альбера Мокеля, Курганська А. Р. (2018)
Чугу С. Д. - Дослідження сучасного англомовного газетного тексту в категоріях медіалінгвістики (2018)
Шабайкович І. В. - Контраст як засіб вираження когерентності у новітніх німецькомовних драматичних текстах (2018)
Янишин О. К. - Детективний роман Т. Кленсі та М. Ґрені "Право остаточного рішення": модернізація жанру в українському вимірі, Горюк Д. В. (2018)
Belyaeva A. - Corpora creation in contrastive linguistics (2018)
Mykhaylenko V. - Semantic metamerism: ethno-cultural aspect (2018)
Буць Ж. В. - Особливості гендерної диференціації у сучасній французькій жіночій прозі (на матеріалі роману Т. Де Росне "Le diner des ex") (2018)
Демиденко О. П. - Деякі особливості відтворення мовної гри в українських перекладах англомовних ситкомів, Козиряцька О. В. (2018)
Джочка І. Ф. - Особливості функціонування граматичних омонімів де і куди в українській мові (2018)
Капранов Я. В. - Архетип та етимон як когнітивно-прамовні протоструктури (2018)
Карамишева І. Д. - Зіставний аналіз загальнонаукової лексики в сучасній англійській та українській мовах (на матеріалі статей з лінгвістики) (2018)
Козелко І. Р. - Становлення терміносистем прикметника і прислівника та нормалізація фахових назв (за матеріалами українських граматик кінця ХІХ– початку ХХ ст.) (2018)
Олійник Л. В. - Тематичний розподіл лексики німецькомовного молодіжного сленгу (діахронічний аспект) (2018)
Рись Л. Ф. - Семантичні типи контамінованих лексичних одиниць сучасної німецької мови, Пасик Л. А. (2018)
Ivantsova O. - Foreign language training intensification, Tarasenko S. (2018)
Каліберда О. О. - Нечітка межа між енциклопедичними та лінгвістичними словниками (2018)
Кондрук А. Ю. - Поняття "нещирість" та "лицемірство" у контексті міжособистісної комунікації (2018)
Коротка Н. В. - Роль автентичних матерiалiв в вивченнi дiлової англійської мови (2018)
Криницька Н. І. - Резонанс із культурою просвітництва в науковій фантастиці та фентезі Урсули ле Гуїн (2018)
Павлишинець О. О. - Топоніми-істризми як фразеологічно пов’язаний форматив. лінгвокультурологічний вимір семантики (2018)
Шкварчук С. С. - Лінгвокультурологічний феномен "goethe-zitat" у діахронічному вимірі (2018)
Бомко Л. О. - Проповіді на стрітення господнє Кирила Транквіліона Ставровецького та Йоаникія Ґалятовського: порівняльний аналіз (2018)
Захарчук І. В. - Зузанна Ґінчанка й полікультурність волинського тексту (2018)
Крупка М. А. - Традиційний світ Волині у художній рецепції Галини Журби (2018)
Моклиця М. В. - "Лісова пісня" Лесі Українки й "Олеся" Олександра Купріна: до міфології волинсько-поліського тексту (2018)
Подвишенний О. А. - Рецепція повоєнної Німеччини у творі Уласа Самчука "Плянета Ді-Пі: нотатки й листи" (2018)
Романишина Н. В. - Методика застосування архівних матеріалів у навчанні української літератури (на прикладі газети "Волинь") (2018)
Тхорук Р. Л. - Риторика оповідання Пантелеймона Куліша про Северина Наливайка (2018)
Бестюк І. А. - Сезаннізм й українська література 1920–1930-х років (В. Поліщук / В. Єрмілов, Ю. Яновський / О. Довженко) (2018)
Вісич О. А. - Лицедійство та ілюзорність в драматургії Юрія Косача (2018)
Кирильчук О. М. - Художнє осмислення досвіду війни в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Василя Шкляра та Юрія Андруховича) (2018)
Кочерга С. О. - Епістолярний травелог Валер’яна Поліщука (2018)
Поліщук Я. О. - Візуалізація художнього образу в малій прозі Михайла Коцюбинського (2018)
Пухонська О. Я. - Література і пам’ять: версії взаємовпливу (2018)
Семерин Х. Д. - Феміністичні проекції в поезії Зузанни Ґінчанки (2018)
Троян Т. О. - Світ інструментальної музики в мемуаристиці Богдана Лепкого (2018)
Федорів У. М. - "Пантеон радянських героїв": образ героя-селянина в українській соцреалістичній літературі (2018)
Гуляк О. Б. - Розвиток компетенції особистісного вдосконалення у процесі навчання іноземної мови майбутніх фахівців туристичної галузі (2020)
Денисова С. П. - Міжкультурна комунікація як важливий напрямок дослідження в сучасному суспільстві, Кузьмич О. В., Ніколаєва І. А. (2020)
Дерба С. М. - Фахово-виробнича (педагогічна) практика у студентів-іноземців ІІ курсу магістратури (2020)
Барановська О. Д. - Предикатно-арґументна структура емотивних дієслів англійської мови (2020)
Boichuk V. M. - The communicative situation of realization of the speaker's pessimism (a study of the 20th-21st century English prose) (2020)
Лутай Н. В. - Исследование метафор в когнитивной лингвистике, Бесараб Т. П. (2020)
Матвєєва С. А. - Когнітивна терміноструктура як одиниця професійної картини світу (2020)
Махоніна Н. Г. - Метаморфози концепту "arbeit" на тлі первинних і вторинних фразотворчих процесів, Соколов Д. П., Соколова А. Д. (2020)
Оздемір О. В. - Вітчизняна жіноча література початку ХХІ ст. автофiкшн – теоретичні положення (2020)
Ріба-Гринишин О. М. - Лексико-семантичне поле "erdölkrise" в німецькій мові (2020)
Cахнюк О. С. - Репрезентація больових відчуттів в українській мові (2020)
Сошко О. Г. - Семантика фразеологізмів з термічним компонентом на позначення емоційних рис людини (2020)
Татаровська О. В. - Явище антономазії в мові та мовленні (на матеріалі англомовної преси) (2020)
Бляшевська А. В - Формування іншомовної компетенції засобами проектної технології на заняттях курсу "Іноземна мова за професійним спрямуванням" у педагогічному коледжі, Лук'янчук М. В., Федорець М. А. (2020)
Годісь Ю. Я. - Заголовок текстів жанру "мистецтво успіху": прагматика, синтактика, семантика, Сологуб Л. В. (2020)
Гринько О. С. - Іншомовні вкраплення: до проблеми функціонування та перекладу (2020)
Гудзь Н. О. - Архітектура веб-сайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій (2020)
Кожемякіна Г. І. - Концептосистема сучасного англомовного гумористичного дискурсу (2020)
Козлова В. В. - Лексико-семантичні особливості репрезентації етнічної толерантності у сучасному американському президентському дискурсі, Тарасенко Г. С. (2020)
Мороз Л. В. - Типи суб'єктного вияву свідомості рольового героя: громадсько-політичний ракурс (2020)
Орловська О. В. - Аналіз функціонально-семантичних особливостей постпозитивів фразових дієслів у художньому англомовному тексті (2020)
Рибачок С. М. - Екстралінгвальні чинники дискурсивної практики псевдоновин (2020)
Шум О. В. - Стилістика німецькомовних перекладів української жіночої прози кінця ХХ століття (2020)
Шумейко Л. В. - Функціонування запозичених з англійської мови слів у сучасному молодіжному дискурсі, Максименко Ю. С. (2020)
Баланаєва О. В. - Німецькі юридичні терміни: відновлення смислових основ (2020)
Білик Я. С. - Безприйменникові конструкції з часовим значенням у творчому доробку М. Миценка (морфологічний аспект) (2020)
Ділай І. П. - Гіпонімія когнітивних дієслів англійської мови (2020)
Коваль Н. О. - Просодичне виділення британських та американських лекцій (2020)
Ковальчук О. С. - Імплементація технологій змішаного навчання при викладанні іноземних мов у вищій школі, Смаль О. В., Максимчук Т. В. (2020)
Козелко І. Р. - Термінологічна діяльність В. Сімовича на початку ХХ ст. (2020)
Король С. В. - Складні іменники в німецькій мові (2020)
Мусієнко Ю. А. - Емоційно-прагматичний потенціал акцентуації у притчовому дискурсі (2020)
Пічахчи О. В. - Тенденції неологізації новогрецької мови (2020)
Присяжнюк О. Я. - Просодія гендеру на британських островах (2020)
Bernar G. B. - Linguistic stylistic peculiarities of the play "Betrayal" by Harold Pinter (2020)
Гарбар І. О. - Різнорівневі вербальні маркери сугестії у вступних промовах адвокатів обвинувачення (на матеріалі сучасних американських юридичних трилерів) (2020)
Голоцукова Ю. О. - Використання контамінованих конструкцій в публіцистичних текстах, Маслова Г. М. (2020)
Девос А. О. - Стилістичні засоби французької соціальної реклами (2020)
Думчак І. М. - Мовні трансформації при перекладі англомовної прози українською мовою (на матеріалі роману Колма Тойбіна "Будинок імен"), Шемерлюк С. В. (2020)
Колесник А. В. - Елементи натуралізму в оповіданні Івана Франка "Чиста раса" як засіб висвітлення проблем міжнаціональних відносин (2020)
Paroviak I. I. - Metasymbolisierung und funktionalaspekt von syntaktisch-stillistischen mitteln im deutschen postmodernen text (2020)
Росстальна О. А. - Особливості репрезентації моделі художнього часу та простору в збірці Т. Гарді "Вессекські оповідання" (2020)
Череповська Т. В. - Лексико-стилістичні засоби зображення психологічної кризи (на основі роману Сесілії Ахерн "Час мого життя") (2020)
Губіна А. М. - Особливості європейського освітнього процесу і системи оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у вищій школі (на прикладі Польщі), Мартинюк А. П. (2020)
Жарікова Ю. В. - Паремії румейської мови на позначення родинних стосунків (2020)
Богачик М. С. - Формування навичок читання у процесі дистанційного навчання англійської мови (2020)
Губарєва О. С. - Теоретично-практичні питання формування комунікативної компетентності (2020)
Колісник В. Ю. - Структура особистості у формуванні іншомовної готовності, Литвиненко В. Ю. (2020)
Chumak N. A. - Edutainment in teaching foreign language to Generation Z students, Andrienko T. P. (2020)
Sokyska O. S. - Prosodic organisation of refusal utterances: their correct coding, decoding and actualisation in English dialogue speech (2020)
Василенко О. П. - Оcобливості розвитку критичного мислення у іноземних студентів при вивченні української мови за професійним спрямуванням (2020)
Гармаш О. Л. - Розвиток лексичного складу сучасної англійської мови у афіксальному форматі (лінгвокогнітивний аспект) (2020)
Макаришин Н. О. - Особливості вживання ірландизмів в ірландській англійській періоду ірландського літературного відродження (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2020)
Сацюк О. В. - Використання префіксів та суфіксів латинського походження в румунській мові (2020)
Терещенко Е. О. - Теоретичні основи оцінювання ефективності впровадження іноваційних бізнес-технологій у торгівлі, Шуляр Н. М. (2020)
Pavlenko I. - Quantitative evaluation of the possibility of European integration of post-soviet countries, Salli V. (2020)
Решетнікова О. В. - Аналіз та перспективи розвитку ринку логістичних послуг в Україні, Боровик Т. В., Терещенко І. О. (2020)
Череп А. В. - Хеджування екологічних ризиків підприємницької діяльності: міжнародна практика, Каткова Н. В. (2020)
Титикало В. С. - Процесно-орінтоване управління розвитком економічного потенціалу пілприємства під час змін (2020)
Нагорна І. І. - Інтегроване управління підприємством: визначення та етапи його реалізації (2020)
Бурджанадзе І. В. - Соціальний капітал організації: поняття і методи оцінки (2020)
Каліна І. І. - Методологічні підходи до формування детермінантів розвитку цифровізації України (2020)
Гуменюк М. Д. - Особливості формування проектів: функції, етапи, складові (2020)
Прокопенко Н. С. - Корпоративна культура та метаморфози управління корпоративною етикою, Коваленко Н. В. (2020)
Захарін С. В. - Державне регулювання фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності у агропромисловому комплексі, Парубець О. М., Смирнов Є. В. (2020)
Плукар Л. А. - Регулювання діяльності банківського сектора у котексті забеспечення його економіної безпеки (2020)
Луценко А. С. - Прогнозування Ефективності фінансової політики в умовах загострення кризових явиз в економіці внаслідок пандемії COVID-19 (2020)
Свистун А. О. - Модель бізнесу німецького банку розвитку KFW (2020)
Корольов Д. В. - Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти (2020)
Романовський О. О. - <Академічний капіталізм> і комерціалізація нових знань, Романовська Ю. Ю., Романовська О. О., Ель Махаді М. (2020)
Гром О. І. - Лінгвофілософські дослідження концептів "розумова діяльність” (2020)
Дерба С. М. - Навчання читання науково-популярних текстів на практичних заняттях з української мови як іноземної (високий рівень) (2020)
Melnyk S. M. - Complex educational e-dictionary: compilation methods, expedience and usage specificity, Sikorska V. V., Luhova T. A. (2020)
Ніколаєва І. В. - Національно-культурні особливості фонетичної системи англійської мови на території США (2020)
Шеремета Л. П. - Реалізація комунікативного методу навчання на заняттях з української мови як іноземної (на матеріалі заняття "Наша родина") (2020)
Ясногурська Л. М. - Концепт "безпека" та його репрезентація в англійській мові (2020)
Bihunov D. O. - English phraseological units of latin and french origin: component "wildlife”, Bihunova S. A., Tretiakova K. V. (2020)
Гут Н. В. - Авторські ремарки як засіб відображення навколишнього середовища в україномовному та англомовному художньому тексті (2020)
Добош О. С. - Концептологія природніх стихій у порівнянні з концептом "брекзит", Альбота С. М., Сабан О. В. (2020)
Качмар О. Ю. - Мова і мовлення в міждисциплінарних студіях (2020)
Kuptsova T. A. - Structural peculiarities of railway term formation in the English language, Koliieva I. A. (2020)
Kuriata Y. - Euphemisms as reflection of English mentality, Kasatkina-Kubyshkina O. (2020)
Lysetska N. H. - Konzept "Europa" an der schwelle zweier jahrtausende (2020)
Мялковська Л. М. - Метафорична модель внутрішнього світу людини в художніх текстах І. С. Нечуя-Левицького (2020)
Полюжин І. М. - Порівняльно-зіставний підхід до аналізу міжмовних фразеологічних кореляцій (2020)
Приходько В. Б. - Роль перекладача в міжкультурному діалозі, Киселюк Н. П., Найдюк О. В. (2020)
Руденко С. М. - Лінгвокультурна семантика органолептивів у глютонічному фреймі (2020)
Cахнюк О. С. - Структурний та лінгвопрагматичний аспекти інтернет повідомлень англійською мовою (2020)
Сторчак О. Г. - Специфіка ситуативних моделей дискурсу (аналіз досліджень Т. А. ван Дейка) (2020)
Tomenchuk M. V. - Binary concepts as an object of linguistic research (2020)
Filonik O. Yu. - Semantic priming effect on survey results, Winters S. Yu. (2020)
Черниш Л. З. - Антитеза, як семантична особливість стилю Йозефа Рота у трансформації понятійних одиниць трагізму та краси, Кошлань М. В. (2020)
Архангельська А. М. - Трансформації стійких висловів з компонентами-власними іменами в сучасному українському медійному дискурсі (2020)
Дячук Н. В. - Психолінгвістичне розуміння мовних інтенцій політика (2020)
Журавель М. М. - Інтертекстеми англійськомовного походження в українських мережевих текстах (2020)
Колісниченко Т. В. - Часові маркери рекламного туристичного дискурсу (2020)
Коцюк Л. М. - Класифікаційна парадигма корпусу текстів за особливостями його дизайну, структури та способами використання, а також способом фіксації та індексації текстових даних, Коцюк Ю. А. (2020)
Кушнір І. Б. - Моделювання світу дитинства у романі С. Бенні "Маргарита Дольчевіта" (2020)
Perishko I. V. - Formative assessment as an essential component of successful language teaching (2020)
Романюк С. К. - Ефективність змішаного навчання у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням на немовних спеціальностях, Трофімчук В. М. (2020)
Рибачок С. М. - Лексичні засоби впливу мовної одиниці "фейк" (2020)
Солтис М. О. - Особливості та труднощі перекладу з німецької мови на українську фахової мови психотерапії (2020)
Суховецька Л. В. - Мовні засоби репрезентації прецедентних феноменів в оповіданні А. Крісті "The ABC Murders" (2020)
Tereshchenko T. V. - Die rolle des tutors beim deutschunterricht im prozess der weltweiten globalisierung in der hochschulbildung (2020)
Шульжук Н. В. - Діалогічний дискурс у контексті еколінгвістичної проблематики (2020)
Яновець А. І. - Контент-аналіз політичного дискурсу: критичний огляд програмного забезпечення Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC), Смаль О. В. (2020)
Довбня Л. Е. - Концепція генетичної єдности українських говірок у лінгвістичній спадщині В. М. Ганцова, Товкайло Т. І. (2020)
Дужа-Задорожна М. П. - Особливості функціонування німецької фахової соціально-педагогічної лексики у науковій та практичній сфері, Задорожний В. В. (2020)
Крижанівська Г. Т. - Лист редактора у сучасних англомовних жіночих та чоловічих журналах: гендерний аспект (2020)
Літкович Ю. В. - Лексична, граматична та стилістична редундантність англомовного тексту, Стернічук В. Б. (2020)
Миколенко Т. М. - Семантика тиску в пондусних прикметниках (2020)
Mykhaylenko V. V. - Ordering of modifiers in the multi-noun phrase of sl and tl (2020)
Штогрин М. В. - Лексико-семантичні особливості англійської термінології нафтогазової сфери, Мучка М. З. (2020)
Юрса Л. В. - Вплив глобалізації на еколінгвальний стан онімної лексики Львова посттоталітарної доби (2020)
Burtnyk A. B. - Lexico-semantic stylistic devices in political speeches by Bill Clinton, Karp M. A. (2020)
Дячук Л. С. - Особливості перекладів романів "Щасливі люди читають книжки і п’ють каву" та "Закохані в книжки не сплять на самоті" французької письменниці Аньєс Мартен-Люган українською мовою, Довженко І. В. (2020)
Кобута С. С. - Прагматичні функції стилістичних засобів у авторських відступах у романі Річарда Олдінгтона "Смерть героя" (2020)
Muntian A. O. - Verbalization of female artistic images in "a Thousand Splendid Suns” by Khaled Hosseini: gender aspect, Shpak I. V. (2020)
Нестерук С. М. - Жанрово-стильові особливості роману-полар Елізабет Джордж "Гіркі плоди смерті" (2020)
Ніконенко О. І. - Кулінарна тематика у детективах (на прикладі німецькомовної літератури), Ріггер О. П. (2020)
Фока М. В. - Філософський підтекст повісті-казки А. де Сент-Екзюпері "Маленький принц" (2020)
Башук Н. П. - Фразеологізми із зоонімічним компонентом в німецькій та українській мовних картинах світу (2020)
Ласка І. В. - Творча складова концепту переклад у французькому перекладознавстві XVII ст. (2020)
Plotnikova N. V. - Holy ritual bypass "Pocivannya” as a front concept of the microconseptosphere "Sviatki” (2020)
Пожидаєва Н. П. - До проблеми перекладу рекламних слоганів з погляду на особливості кроскультурної комунікації (2020)
Ivashkevych E. E. - The problem of using fairy-tailes to teach pupils English at primary school, Antyukhova N. I. (2020)
Камінська С. В. - Шляхи появи запозичень в сучасній англійській мові. Їх асиміляція та вживання, Момот А. В. (2020)
Лутай Н. В. - Обучение префразированию на занятиях ESL, Бесараб Т. П. (2020)
Тернова О. І. - Використання мультимедійних технологій для розвитку міжкультурної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів (2020)
Штохман Л. М. - Зворотний зв’язок у практиці викладання іноземної мови (2020)
Янісів М. П. - Психологічні засади формування іншомовної дискусійної компетенції на основі художніх творів: вчинок і дія, Ділай М. П., Іщук М. М. (2020)
Verovkina O. Ye. - Correcting mistakes in teaching English as a second language, Vietrova I. M. (2020)
Гудкова Н. М. - Формування навичок письмового перекладу як складової перекладацької компетентності студентів у немовних вишах (2020)
Коротка Н. В. - Формування мотивацiї навчальної дiяльності в процесi вивчення англiйської мови при навчанні аспiрантiв (2020)
Ступенко М. Ю. - Функціональний аспект лексичного корпусу "rogue lawyer” (на матеріалі книги Дж. Ґрішема "Адвокат негідників"), Дунаєвська О. В. (2020)
Чепіль О. Я. - Фактор ситуативного контексту трансакційної моделі у практиці міжкультурної бізнес-комунікації (2020)
Chorniy V. Ya. - The problems of raising students awareness (motivation) in the process of foreign languages training (2020)
Волкова Л. В. - Огляд змін курікулуму середньої школи Великої Британії з позицій мультикультуралізму (2020)
Кірієнко М. М. - Мовленнєва реалізація локальної стратегії соціальної (міжособистісної) інтеграції у ток-шоу Ларрі Кінга (2020)
Коропатніцька Т. П. - Моделювання семантичних зв’язків у порівняльних структурах (2020)
Николюк Т. В. - Мовна толерантність та мовна гра в сучасній політичній рекламі, Шкляєва Н. В. (2020)
Pavlovych A. V. - Australian English and Canadian English as two examples of language development (2020)
Патен І. М. - Компонент гроші в українській, польській та англійській фразеологічних картинах: лінгвокультурологічний аспект, Жигало І. І. (2020)
Rybinska Yu. A. - Cultural heritage of the beatles and the influence of their love songs on students’ empathy, Pechenizka S. S., Stebaieva O. V. (2020)
Ботвіна Р. - Комунікативний підхід на практиці (на прикладі кафедри україністики Варшавського університету (Польща)), Борис О. (2020)
Павлюк Н. П. - Психолінгвістичні основи навчання пунктуації (2020)
Samadowa A. - Funkcjonowanie polskich i ukraińskich frazeologizmów z komponentem nazywającym jedzenie w tekstach publicystycznych (ujęcie kontrastywne) (2020)
Сіранчук Н. М. - До проблеми створення методичної системи формування лексичної компетентності учнів (2020)
Степанова О. І. - Динаміка педагогічної термінології в сучасному освітньому процесі: структурно-семантичний аспект (2020)
Столяр З. В. - Особливості фахової підготовки майбутніх педагогів до реалізації мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі (2020)
Суржук Т. Б. - Застосування мовних і мовленнєвих завдань у початковому курсі навчання української мови (на матеріалі краєзнавчого характеру), Ткачук О. С. (2020)
Čelić Ž. - Ukrajinski pisci i književna djela kao faktor komunikacijske dimenzije ukrajinskoga jezika u hrvatskome kontekstu – transliteracija i adaptacija (2020)
Федотова І. В. - Життєздатність підприємства: поняття й специфічні риси, Бал С. К. (2020)
Дмитрієва О. І. - Еволюція інституту концесії як основи розвитку транспортної інфраструктури (2020)
Водолажська Т. О. - Систематизація видів стратегій управління персоналом за типом трудового колективу підприємства (2020)
Бочарова Н. А. - Дослідження КСВ як основи концепції сталого розвитку підприємства, Федотова І. В. (2020)
Догадайло Я. В. - Дослідження еволюції підходів до аналізу змісту результативності діяльності, Суконна Н. Г. (2020)
Шинкаренко В. Г. - Концепція вдосконалення управління конкурентоспроможністю автотранспортних підприємств (2020)
Волинець Л. М. - Удосконалення логістичних процесів в аграрному секторі України (2020)
Криворучко О. М. - Модель аналізу результативності логістичної діяльності (2020)
Ачкасова Л. М. - Механізм управління фінансовими потоками в логістичних системах, Удоденко А. В. (2020)
Ковальова О. П. - Використання тесту Хогана для вдосконалення процесу кадрового забезпечення суб'єктів корпоративного управління (2020)
Буркинський Б. В. - Деякі аспекти державного управління природними активами в Україні, Хумарова Н. І., Шевченко Г. М. (2020)
Butenko A. I. - The theoretical approach to the formation of the mechanism of implementation of the state policy for the development of the internal market of innovative goods in Ukraine, Shtoka Y. T., Shlafman A. V. (2020)
Буюклі-Таран Т. П. - Пошук шляхів ідвищення якості молочної продукції в Україні (2020)
Hutsaliuk O. M. - Research on the economic interaction of the labor market and human resources in the healthcare sector in Ukraine, Navolokina A. S. (2020)
Yemelianenko L. M. - Innovative design of social transfer programs in Ukraine through the light of world experience, Moskvina V. I. (2020)
Єрмакова О. А. - Організаційно-економічні механізми підтримки інноваційного розвитку на регіональному рівні (2020)
Zhdanova L. L. - Institutions for development in socio-economic system of modern Ukraine (2020)
Zablodska I. V. - Economic costs on the change of organizational and legal forms of economic decrease by recording of the civil code of Ukraine and cancellation of the economic code of Ukraine: to discussion, Podtserkivniy O. P., Zablodska D. V. (2020)
Карпінська Г. В. - Комплементарні аспекти методології збалансованого розвитку промислового підприємства (2020)
Красноносова О. М. - Визначення умов формування інноваційного потенціалу адміністративних територій в Україні (2020)
Krupina S. V. - Market of the innovative products, Yablonskaya N. V., Kopaihorodska T. G. (2020)
Laiko O. I. - The problem of mesoeconomic synthesis of clusters development and international integrating formation concepts, Kovalenko S. I. (2020)
Lisyuk V. M. - Logistics development: evolution and prosp, Topalova I. A. (2020)
Sadchenko O. V. - Economic and environmental marketing space of the economics of experience, Robul I. V. (2020)
Трушкіна Н. В. - Матеріальні потоки в логістичній діяльності підприємства: теоретичний аспект (2020)
Cherchyk L. М. - Mechanism of ensuring environmental security of the management enterprise (2020)
Shlafman N. L. - Modern theoretical foundations of formation of the market of innovative technologies in the context of the concept of neoindustrialization, Bondarenko O. V., Zakcharov O. V. (2020)
Кониський О. - Подорож в рідні села Шевченка (2020)
Якубський Б. - Форма поезій Шевченка (2020)
Боронь О. - Мемуарна публікація Георгія Дем’янова як джерело відомостей про Шевченкове перебування в Нижньому Новгороді: ступінь достовірності (2020)
Харчук Р. - Шевченківські річниці як фактор національної свідомості на Наддніпрянщині й у Петербурзі у др. пол. ХІХ ст. – на межі ХІХ і ХХ століть (2020)
Калинчук А. - Тарас Шевченко та польські історико-літературні зв’язки в рецепції Василя Щурата (2020)
Карпінчук Г. - З нових коментарів до Шевченкового епістолярію (2020)
Боронь О. - Грузинські персоналії на сторінках "Шевченківської енциклопедії" (пам’яті Отара Баканідзе,1929–2020) (2020)
Погосян Н. - Хронотоп у художньо-біографічній прозі та в романній шевченкіані зокрема (2020)
Лебідь-Гребенюк Є. - Аксіологічна проблематика поезії Тараса Шевченка: аспект "людина і влада" (2020)
Боронь О. - Шевченків "Видубицький монастир у Києві" і "Вид на собор у Солсбері з єпископського саду" Констебля: перегуки і контрасти (2020)
Калинчук А. - Шевченкознавчі розвідки Василя Щурата в часописі "Діло" (1910–1914) (2020)
Радько А. - Творчість Т. Г. Шевченка в дослідженнях Б. В. Якубського (2020)
Наєнко М. - Шевченків Тікич і Катеринопільщина (2020)
Поліщук В. - Щедрий ужинок із шевченкового поля (Смілянська В. З поля шевченкознавства. Збірник наукових праць. – Київ: ФОП "Маслаков", 2019. – 400 с.) (2020)
Види могили в Каневі. Уривок з каталогу "Поштові картки у фондовому зібранні Шевченківського національного заповідника" (2020)
Burkinskyi B. V. - Tax Instruments for ensuring economic development and cooperation of territorial communities, Laiko O. I., Talpa V. P. (2020)
Vardiashvili A. V. - Urgency of introduction оf innovations into the transport system of Ukraine (2020)
Горячук В. Ф. - Валова додана вартість як головний показник продуктивності діяльності підприємств, Назаренко Ю. А. (2020)
Yezhov M. B. - Network models of regional economic systems, Kolodinskyi S. B. (2020)
Kotenko S. V. - Implementation of the institutional anti-crisis policy in the transport area, Kasianova V. A., Dondych L. V. (2020)
Лозова Т. П. - Інституційні механізми регулювання розвитку логістики плодово-ягідного ринку України (2020)
Маслій Н. Д. - Ефективність управління змішаними перевезеннями на засадах формування логістичного центру та застосування інноваційно-інформаційних технологій, Котенко С. В., Жаданова Ю. О. (2020)
Михайлюк О. Л. - Перспективи розвитку гастрономічного туризму в Україні, Хумаров О. А. (2020)
Петрушенко М. М. - "Інклюзивна економіка досвіду" – оздоровча рекреація: від виробничого до споглядального природокористування (2020)
Робул Ю. В. - Предмет та завдання макромаркетингу пов'язані з розвитком цифрових маркетингових систем (2020)
Sadchenko O. V. - Basic directions of experience economy marketing development in conditions of sustainable development (2020)
Філіппов В. Ю. - Вплив моделі розвитку національної соціально-економічної системи на моделей управління розвитком підприємництва: ключові функціональні та структурні зміни (2020)
Khumarova N. I. - Development of inclusivity in the field of recreational nature management on the example of beach territories, Tiutiunnyk H. O., Vernihorova N. V. (2020)
Shevchenko H. M. - Behavioral aspects of the relationship between inclusive experience economy and welfare economy (on the example of eco-recreational sphere) (2020)
Єгоров І. Ю. - Рецензія на монографію "інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики України в контексті глобальних викликів" (автор - Єрмакова О. А.) (2020)
Буркинський Б. В. - Чинники забезпечення економічної безпеки в процесі інноваційного розвитку підприємництва, Грищенко В. Ф. (2020)
Goryachuk V. F. - Semantical analysis of the concept of "mechanism of public governance" in the context of the system approach, Dukov D. F. (2020)
Gryshchenko I. V. - Destabilizing effects of erroneous and untimely managerial decisions on entrepreneurship development in Ukraine, Prokopenko O. V. (2020)
Laiko O. I. - The role of local taxes in stimulating economic cooperation of territorial communities, Talpa V. P., Chechovich Z. V. (2020)
Лисюк В. М. - Розвиток вітчизняної ринкової логістики в контексті теорії ланцюгів вартості, Буюклі-Таран Т. П. (2020)
Mesaad Ibrahim Al-Sulaim - Estimation of trade and economic relations between the Kingdom of Saudi Arabia and Azerbaijan (2020)
Nikolaychuk Т. - Vouching activities in the field of nature reserve fund: main the oretical aspects (2020)
Патицька Х. О. - Досвід впровадження смарт-спеціалізації як підходу до стимулювання економіки регіонів у країнах ЄС: уроки для України (2020)
Stepanov V. M. - Searching new paradigms of ecologizationof social development (methodological aspect of the problem), Stepanova K. V. (2020)
Уманець Т. В. - Архітектура процесу побудови ланцюга ресурсного забезпечення саморозвитку регіону: методичний аспект, Топалова І. А. (2020)
Фомішина В. М. - Міжнародний бізнес Українського Причорномор'я: макросередовище та вплив на регіональний розвиток, Федорова Н. Є., Огородник Р. П., Малига А. В. (2020)
Хумарова Н. І. - Інноваційне моделювання антропоекосистеми в умовах industry 4.0 на прикладі причорноморського економічного району, Петрушенко М. М., Прокопюк А. (2020)
Шульц С. Л. - Інноваційна складова інклюзивної моделі економічного зростання країн-членів ЄС, Луцків О. М. (2020)
Hutsaliuk O. M. - Info-communications in the system of innovative infrastructure of the national economy of the state, Havrylova N. V., Krasnozhon N. S. (2020)
Буркинський Б. В. - Стратегічні напрямки підвищення продуктивності підприємницької діяльності в Україні, Лайко О. І., Шлафман Н. Л. (2020)
Андрущенко О. С. - Природоохоронний потенціал сучасної енергетичної стратегії України, Губанова О. Р. (2020)
Boiko O. V. - Methodical approach to ensuring cluster and logistics development of the market of transport systems of Ukraine, Tomareva-Patlahova V. V., Bondar Iu. A., Karpunina M. S. (2020)
Hetman O. L. - Methodological basis of diagnostics of the energy sector environmentalization management (2020)
Gryshchenko I. - The innovative potential of human resources:the theoretical aspect, Gryshchenko V. (2020)
Iermakova O. A. - Metodology of realization of the innovation vector of economic development and cooperation among territorial and economic systems of Ukraine (2020)
Ilchenko S. V. - Theoretical-applied principles of formation of information and analytical support of protection of the marine environment from vessel pollution, Kotenko S. V., Kasianova V. A. (2020)
Карпінська Г. В. - Методологія забезпечення збалансованого розвитку підприємства промисловості на принципах компліментарності (2020)
Купінець Л. Є. - Стимулювання процесів охорони довкілля у військово-промисловому комплексі України, Обнявко Т. С. (2020)
Міхно І. С. - Управління адаптацією логістичних ланцюгів підприємств, Коваль В. В., Коваленко-Марченкова Є. В. (2020)
Нікішина О. В. - Механізми формування відтворювальної логістики ринку молока та молочних продуктів в Україні, Тараканов М. Л. (2020)
Rubel O. E. - Theoretical grounds for activation environmental innovation diffusion in implementation of european research area, Aghayev А., Zhikhareva A. A. (2020)
Sadchenko O. V. - Neuromarketing is a tool for increasing the efficiency of experience economy, Zalubinska L. M., Kirilina M. A. (2020)
Топалова І. А. - Організаційні механізми формування ефективної логістики овочевого ринку України (2020)
Черчик Л. М. - Імперативи інклюзивного розвитку в рекреаційному природокористуванні (2020)
Belawska H. - Uklad slownika polskiej gwary Podola, Kratiuk J. (2018)
Bernar G. - Elizabethan theatre (2018)
Dzera O. - Intertextuality and translation theory: strategies of research (2018)
Gordyeyeva A. - How should students grammatical errors be treated in teaching English as a foreign language (2018)
Habelko O. - Formation of readiness of future philologists to professional self-realization (2018)
Ibragimova S. - Reproduction des particularites syntaxiques des notices de medicament francaises dans la traduction ukrainienne (2018)
Mykhaylenko V. - Internationalisms: contrastive semantics (2018)
Storchak M. - The ing-form specifics in complements in contemporary English (2018)
Боровко В. Ю. - Эстетический идеал писателя в белорусской металитературной прозе XX–начала XXI века (2018)
Бойко Г. І. - Види мовної компетенції щодо тестування рівня С1 з української мови як іноземної (2018)
Ванденко О. А. - Проблема "горизонту сподівання читача" у творі П. Гертлінґа "Гельдерлін" (2018)
Вільховченко Н. П. - Особливості функціонального підходу до дослідження науково-фантастичного тексту, Колесник Г. О. (2018)
Володарська М. В. - Образ дитини як засіб створення суспільного міфу: специфіка моделювання "свого" у концептуальному просторі збірки оповідань Н. Готорна "Книга див" (2018)
Галицька О. Б. - Національно-культурні особливості реалізації стратегічної програми дискурсу "співбесіда при прийомі на роботу", Біднюк А. В. (2018)
Гаман І. А. - Критерії опису тварин у німецькомовних путівниках по зоопарку (кількісний аналіз) (2018)
Гречок Л. М. - Методические рекомендации по повышению эффективности аудирования (2018)
Гумовська І. М. - Судова психолінгвістика та обробка лінгвістичної інформації (2018)
Гурмак Ю. М. - Вираження та функціонування вторинної номінації на різних рівнях мови у полікультурному просторі (2018)
Гурская Я. А. - Образ белоруса в романе Ивана Лажечникова "Внучка панцирного боярина" (2018)
Дячук Н. В. - Особливості політичного мовлення в інавгураційній промові (2018)
Зорницька І. В. - Особливості використання лексико-семантичних засобів для моделювання альтернативної реальності (на матеріалі роману Майкла Шейбона "The Yiddish policemen’s union”), Зорницький А. В. (2018)
Іщенко О. В. - Діалогічне мовлення як засіб розвитку емоційного інтелекту при вивченні іноземних мов у вищих навчальних закладах (2018)
Карцева М. Д. - Резерви активізації мовної підготовки іноземних студентів, Білик Н. О. (2018)
Козловская А. Б. - Типологические характеристики факторов коммуникативной ситуации в информационных газетных текстах (2018)
Колесник А. В. - Соціальні аспекти українсько-єврейської комунікації у прозових творах Івана Франка (2018)
Корж О. Ю. - Труднощі аудіювання у студентів факультету фізичного виховання (на матеріалі англомовних новин телеканалу "Еuronews”) (2018)
Костовська А. В. - Переселенці в українських Інтернет-ЗМІ: проблема мовно-толерантного висвітлення (2018)
Котлярова В. Ю. - Навчання професійно спрямованого аудіювання на заняттях з англійської мови, Ткач М. В. (2018)
Кравець О. П. - Про походження та розвиток мови як найунікальнішого засобу людського спілкування (2018)
Купіна І. О. - Особливості фразеологічних одиниць зі значенням "граничність біологічного iснування людини" (2018)
Курагіна Л. П. - Політична коректність і вербальні табу (на матеріалі німецької мови) (2018)
Лесько Х. С. - Інтерфікс: роль і місце у морфемній структурі суфіксальної похідної (на матеріалі іспанського масмедійного дискурсу) (2018)
Литвин О. Л. - Формування навичок написання бізнес-листів англійською мовою у студентів-магістрів, Міщук І. М. (2018)
Лонська І. О. - Особливості зображення образу коханої в інтимній ліриці Григорія Чупринки (2018)
Майстренко С. В. - Використання вербального сугестивного впливу в юридичній практиці (2018)
Матковська Г. О. - Синтаксично-стильові особливості композиційних макроформ у романах Вірджинії Вулф (2018)
Матушевська Н. В. - Тактика пропозиції у комунікативній ситуації спокуса (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2018)
Миколенко Т. М. - Моделі візуального сприйняття ваги обєктів (2018)
Мороз Л. В. - Інноваційні методи організації навчання іноземних мов у США, Василькевич С. С. (2018)
Музаннар Л. М. - Арабомовний політичний дискурс: характерні риси та специфіка (2018)
Мялковська Л. М. - Сучасні аспекти дослідження англомовних запозичень, Тиха Л. Ю. (2018)
Навасельцава Г. В. - Лірызацыя змястоўнай формы рамана ў беларускай літаратуры (2018)
Назаренко М. М. - Структурно-семантичні особливості евфемізмів та способи їх перекладуз мови оригіналу (2018)
Наливайко М. Я. - Матеріали до словника прізвиськ жителів Львівщини 2 (2018)
Налётова Н. Н. - Художественное изображение белорусских живописцев в прозе Виктора Карамазова (2018)
Науменко Н. В. - Особливості навчання діалогічного мовлення студентів-першокурсників нефілологічних вишів (2018)
Олійник Е. В. - З’ясувальні висловлення репрезентативного типу в сучасній газетній комунікації (2018)
Підгорна А. Б. - Специфіка авторської концептосфери роману Дж. Орвелла "1984", Кононенко Д. І. (2018)
Пільгуй Н. М. - До проблеми визначення англомовної притчі як тексту та дискурсу (2018)
Романюк С. К. - Застосування когнітивних технологій у процесі викладання іноземної мови на немовних факультетах, Трофімчук В. М. (2018)
Сoбецька Н. В. - Худoжня презентація привабливoсті жінoчих персoнажів у твoрчoсті Д. Лoуренса та А. Любченка (2018)
Смаль О. В. - Тематична структура лекції (2018)
Совтис Н. М. - Вербалізація концепту "небо" в поетичній творчості Л. Венглінського (2018)
Соколовська С. Ф. - Засоби актуалізації імпліцитной текстової інформації (2018)
Сунько Н. О. - Лексико-семантичний аспект перекладу англомовних рекламних слоганів на українську мову, Сологуб К. О. (2018)
Телегіна Н. І. - Специфіка реалізації драматичного конфлікту в п’єсі Артура Міллера "Вид з мосту", Гриновецька Н. П. (2018)
Терещенко Т. В. - Культурологічна інформація як основний фактор декодування фразеологізмів (2018)
Тучкова О. О. - Синтаксичні засоби наративної тактики в автобіографічному романі (2018)
Ус Г. Г. - З історії становлення української термінології сімейного права: терміноодиниці Кодексу законів про родину, опіку та подружжя і про акти громадянського стану 1926 року (2018)
Федак С. А. - Українськомовна фізична термінологія в науково-популярній книжці Івана Пулюя "Нові і перемінні зьвізди" (2018)
Черхава О. О. - Вивчення іноземних мов як складова частина формування культурологічних цілей у студентів напряму підготовки "Туризм", Базиляк Н. О., Матвіяс О. В. (2018)
Чуєшкова О. В. - Термін гендер і його похідні як ядро терміносистеми гендерної лінгвістики (2018)
Штохман Л. М. - Навчальна дискусія як метод розвитку мовленнєвих навичок студентів ВНЗ (2018)
Щербій Н. О. - Аугментативний рід дії у слов’янських мовах: фінально-пейоративна і фінально-меліоративна група (2018)
Яновець А. І. - Лінгвокогнітивні засоби реалізації тактик стратегії аргументації в політичному дискурсі американських політиків (2018)
Баула Ο. В. - Вплив οфшοрних зοн на участь України у міжнарοднοму русі капіталу, Кравчук О. Я., Шафета Д. О. (2018)
Баула Ο. В. - Стратегічні напрями підвищення інноваційності екoнoміки України за умов євроінтеграції, Зомбик С. Т., Аханова К. С. (2018)
Баула О. В. - Глобалізований тероризм як унікальне явище системи сучасних міжнародних політичних та економічних відносин, Саржан Ю. О. (2018)
Вісин В. В. - Соціально-економічні процеси зовнішньої міграції в Україні, Вісина Т. М., Плотнікова К. А. (2018)
Вісина Т. М - Глобальна продовольча проблема: еволюція теоретичних підходів, Кравчук П. Я., Олійничук Д. С. (2018)
Галазюк Н. М. - Регулювання міжнародного ринку інформаційних технологій: досвід для України (2018)
Галазюк Н. М. - Необхідність вдосконалення управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах, Середа О. П. (2018)
Жданова Л. Л. - Інституційні основи індустріалізації і нової індустріалізації (2018)
Зеленко С. В. - Місце бухгалтерського обліку в стратегії розвитку лісової галузі, Бродська І. І., Гаврилюк В. Ю. (2018)
Зелінська О. М. - Сучасний механізм залучення інвестицій в економіку України для її включення до системи світогосподарських зв'язків (2018)
Зелінська О. М. - Особливості формування та реалізації стратегії міжнародної конкурентоспроможності підприємства що здійснює ЗЕД, Метельська М. В. (2018)
Корольчук Л. В. - Декаплінг – пріорітет країни на шляху до столого розвитку економіки (2018)
Кощій О. В. - Методичні основи визначення розвитку національної економіки (2018)
Кравчук П. Я. - Забезпечення корпоративної безпеки підприємства в умовах глобалізації світової економіки шляхом реалізації його інтересів, Кравчук О. Я., Шегинський О. В. (2018)
Лютак О. М. - Інституційне регулювання ризиків, що впливають на розвиток міжнародного туризму (2018)
Лютак О. М. - Моделювання впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток туризму в умовах глобалізації, Кармазин В. І., Кутєпова Р. В. (2018)
Полінкевич О. М. - Еволюція понять "адаптація" та "адаптивність" в економічній науці (2018)
Рудь Н. Т. - Генеза концепції людського розвитку (2018)
Савош Л. В. - Діагностика інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій (2018)
Савош Л. В. - Оцінка стану міжнародної торгівлі товарати України та перспективи її розвитку, Корецька В. І., Насірова Н. А. (2018)
Ткачук І. М. - Основні аспекти валютного нагляду, Бродська І. І. (2018)
Урбан Ο. А. - Теоретичні аспекти формування стратегії конкурентоспроможності міжнародного банківського бізнесу, Нужна О. А., Пущак М. З. (2018)
Урбан Ο. А. - Вдосконалення національного механізму венчурного фінансування інноваційних підприємств України в контексті безпеки, Чиж Н. М., Міскевич Б. О. (2018)
Філатова Л. С. - Державне регулювання ринку, Панкова В. Д. (2018)
Шубала І. В. - Зміст та підходи до формування кадрового потенціалу підприємства, Потьомкіна О. В. (2018)
Шубалий О. М. - Оцінка тенденцій руху персоналу у сфері промисловості прикордонного регіону (2018)
Ягелюк С. В. - Особливості функціонування ринку питного водопостачання та водовідведення, Войтович С. Я., Загоруйко В. Л. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Sharabura O. M. - Electromagnetic field of the circular magnetic source in biconical section, Kuryliak D. B. (2020)
Pochapskyy Y. P. - Informative properties of the envelope of the magnetoelastic acoustic emission signal, Klym B. P., Melnyk N. P., Velykyi P. P. (2020)
Javorskyj I. M. - Model of multicomponent narrow-band periodically non-stationary random signal, Yuzefovych R. M., Kurapov P. R. (2020)
Ivasiv I. B. - Estimation of errors in determining corrosion grain sizes by analysis of diffuse light reflection signal (2020)
Dzhala R. M. - Determination of corrosion rate in places of insulation damage of underground pipelines, Verbenets' B. Ya., Dzhala V. R., Lozovan V. P., Senyuk O. I. (2020)
Вороняк Т. І. - Алгоритм відтворення рельєфу поверхні за довільного зсуву фази між інтерферограмами, Кметь А. Б., Муравський Л. І., Назарчук З. Т., Стасишин І. В. (2020)
Альохіна О. В. - Аналіз даних теплового дистанційного зондування природних об’єктів, Івченко Д. В., Піць Н. А. (2020)
Rusyn B. P. - Image segmentation of clouds based on deep learning, Lutsyk O. A., Kosarevych R. Ya., Korniy V. V. (2020)
Berehulyak O. R. - 3D visualization of the fracture surface by the series of multilevel images, Vorobel R. A., Ivasenko I. B., Krechkovska H. V., Student O. Z., Nykyforchyn H. M. (2020)
Mandziy T. S. - Use of object shape priors for fractographic image segmentation (2020)
Filatov V. O. - Methods of intellectual analysis of processes in medical information systems, Yerokhin A. L., Zolotukhin O. V., Kudryavtseva M. S. (2020)
Патон Борис Євгенович (2020)
Войтович Микола Миколайович (2020)
Маслова Л. А. - Актуальні проблеми забезпечення міжнародних гарантій релігійної свободи та конституційного права на свободу віросповідання в Україні, Ребкало М. М., Захарченко К. О. (2020)
Самофалов Л. П. - Правореалізація та правовідносини: лінії взаємозв’язку, Самофалов О. Л. (2020)
Сташків Б. І. - Правовий статус дитини з інвалідністю як категорія права соціального забезпечення (частина I), Денисенко К. В., Зінчук Ю. О. (2020)
Ніщимна С. О. - Бюджетне право як провідна підгалузь фінансового права, Крупко Я. М. (2020)
Шамрук Н. Б. - Елементи адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби України, Макієнко А. А. (2020)
Боднар І. В. - Характеристика насильницьких злочинів, які вчиняються в установах виконання покарань, Красковський Є. М., Кисельова М. С. (2020)
Єрмак О. В. - Порівняльно-правовий аналіз застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх в Україні та деяких зарубіжних країнах, Супрун Г. Г. (2020)
Гарига М. М. - Деякі аспекти криміналістичної характеристики кіберзлочинів, Вергун Л. О., Кузнєцов О. О. (2020)
Хань О. О. - Ситуаційна зумовленість побудови та реалізації програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Напрями удосконалення державного регулювання процесу управління інноваційними проєктами в науковій сфері (2020)
Слюсаренко А. В. - Необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної безпеки підприємств аграрного сектору (2020)
Волощук В. Р. - Формування ланцюгів постачань ресурсів в інноваційній системі агрологістики, Богачик С. В., Іванишин О. В. (2020)
Гордієнко Н. І. - Організація та обліково-аналітичне забезпечення управління результативністю діяльності підприємства, Ілляшенко О. В., Литовченко О. Ю. (2020)
Гречан П. Ю. - Інноваційна активність у системі розвитку підприємства (2020)
Єпіфанова І. Ю. - Формування інноваційних стратегій промислових підприємств у сучасних умовах (2020)
Заячковська Г. А. - Маркетингові інструменти стимулювання імпульсних покупок: група "продовольчі товари", Бухта С. В. (2020)
Комліченко О. О. - Інтелектуальний капітал як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства, Ротань Н. В. (2020)
Нагорний Є. І. - Методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей товарних інновацій, Березова С. М. (2020)
Пащенко О. П. - Особливості рекламної діяльності ФОП "Лугина Ігор Васильович" та шляхи підвищення її ефективності, Камінська С. М. (2020)
Пудичева Г. О. - Розроблення концептуальних засад енергетичної логістики (2020)
Решетник Н. І. - Життєстійкість підприємства через призму фінансового управління бізнес-процесами, Шульпіна Н. В., Решетник О. А. (2020)
Шацька З. Я. - Вплив інтеграційних чинників макросередовища в контексті формування підприємницьких структур (2020)
Осипов В. М. - Методичний підхід до оцінки сталого розвитку територіально-виробничих утворень в умовах реформування місцевого самоврядування, Некрасова Л. А., Граматік Г. П. (2020)
Федулова С. О. - Активізація стимулювання водоефективної діяльності регіону в умовах наростаючої інфраструктурної кризи (2020)
Наумова М. А. - Формування доходів населення України як один з чинників функціонування ринку праці, Гончарук Н. С. (2020)
Новіков Д. В. - Концепція соціальної відповідальності бізнесу в аграрному секторі України (2020)
Давиденко Н. М. - Вплив тіньової економіки на податкову систему країни, Жовніренко О. В., Оліфер І. О. (2020)
Ливдар М. В. - Україна і міжнародний валютний фонд: особливості співпраці, Ярошевич Н. Б., Антощук І. А. (2020)
Марина А. С. - Фінанси домогосподарств в структурі інвестиційних ресурсів країни, Волкова Ю. В. (2020)
Кизилов Г. І. - Аудит виробничої діяльності підприємств, Спіцина Н. В. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Жихарева-Толстік Г. О. - Принципи побудови успішної маркетингової політики торгово-розважальних центрів України та світу, Даценко В. В. (2020)
Абрамович І. А. - Моделювання логістичних бізнес-процесів у сільському господарстві, Воловик Д. В. (2020)
Бондарчук Н. В. - Управління економічною безпекою з урахуванням потреб власників, Міхієнко Д. В. (2020)
Бояринова К. О. - Проблеми та перспективи впровадження екологічних інновацій на підприємствах, Бичковська А. А. (2020)
Докієнко Л. М. - Концептуальні підходи до комплексної діагностики фінансової стійкості підприємства (2020)
Жигалкевич Ж. М. - Законодавчі умови розвитку вітчизняних машинобудівних квазіінтеграційних структур (2020)
Коваленко Г. В. - Основні тренди розвитку сфери ресторанних послуг Миколаївської області, Поточилова І. С. (2020)
Корольов Д. С. - Компетенційна синергія як критерій ефективності функціонування управлінських команд (2020)
Крейдич І. М. - Систематизація критеріїв оцінювання фінансової політики авіаційних підприємств, Товмасян В. Р. (2020)
Melnyk A. - Features of technology transfer in the conditions of integration, Budiakova O., Kisilov V. (2020)
Plyaskina А. - Formation of business development strategy on the basis of the enterprise integration mechanisms (2020)
Постова В. В. - Особливості формування та підтримка іміджу підприємств готельно-ресторанного бізнесу, Лук’янець А. В. (2020)
Tashcheiev Yu. - Development of a methodology for modeling energy supply of enterprises based on renewable energy sources (2020)
Харченко М. В. - Формування поняттєво-категорійного апарату геологістики в умовах інформаційної економіки, Цимбалістова О. А., Юденко Є. В. (2020)
Письменна У. Є. - Уразливість сектору відновлювальної енергетики під дією загроз енергобезпеці, посилених пандемією COVID-19, Трипольська Г. С., Сотник І. М. (2020)
Артюх О. В. - Система оподаткування в Україні: ретроспективний аналіз розвитку, Яковенко О. І. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бреславець Н. О. - Мовна картина світу як національно­лінгвістична концептуальна система (2019)
Жулінська М. О. - Сучасні тенденції створення англійських неологізмів (2019)
Бехта І. А. - Текст художній: психолінгвістична рефлексія концепту, Бехта Т. О. (2019)
Грущак О. М. - Акціональний фрейм англомовного концепту LIFE (2019)
Дунаєвська О. В. - Різнорівневі зв’язки номінативного простору (2019)
Косенко А. В. - Фреймова репрезентація концепту beauty (2019)
Литвин О. О. - Флорономени у складі порівнянь як засіб вербалізації краси природи та людини в мові творів Ольги Кобилянської (2019)
Cахнюк О. С. - Теорії метафори (2019)
Стасюк Л. С. - Позитивний та негативний емоційний вплив на адресата в інтимному спілкуванні: специфіка питань­експресивів як експресивних висловлень (2019)
Чепіль О. Я. - Лінгвопрагматичний аспект оцінних та емоційно­впливових комунікативних стратегій англомовної промови (2019)
Чернишова І. В. - Негативна оцінка в реченнях з локальними маркерами "свого" простору в англійському тексті Біблії: лексико­сематичний, синтаксичний та комунікативно­прагматичний аспекти (2019)
Гумовська І. М. - Правничі терміни­абревіатури в економічному дискурсі (2019)
Девдюк І. В. - Хронотоп війни у повісті "Карпатська ніч" Мирослава Ірчана та романі "Смерть героя" Річарда Олдінґтона (2019)
Dzhava N. - Einsatz von kurzen videos im daf­unterricht (2019)
Дячук О. В. - Лінгвоаксіологічні особливості дискурсу соціальної реклами США (2019)
Ibraguimova S. - Caracteristiques linguistiques generales de la communication scientifique dans les textes des brevets d’invention (2019)
Каліщук Д. М. - Психолінгвальні маркери концептуальних стилів: гендерний аспект (на матеріалі американського політичного дискурсу), Бондар Т. Г. (2019)
Костенко В. Г. - Жанрові параметри англомовного документа інформованої згоди на виконання стоматологічного втручання, Сологор І. М., Бєляєва О. М. (2019)
Літкович Ю. В. - Семантично затемнені плеоназми, Смаль О. В., Яновець А. І. (2019)
Мельник Н. І. - Особливості інтерпретації англомовних лексико­стилістичних засобів вираження драми у творі О. Увайлда "Портрет Доріана Грея" (2019)
Mykhaylenko V. - Delta of personal pronouns in political discourse (2019)
Мірончук Т. А. - Маркери модальності у семантиці тексту анотації до наукової статті, Одарчук Н. А. (2019)
Олексюк О. М. - Ключові слова рекламних текстів як іманентний складник сугестивного рекламного дискурсу (2019)
Сивак О. Б. - Бухгалтерський дискурс у професійній діяльності майбутнього фахівця з обліку і оподаткування (2019)
Харченко О. В. - Інтерференція французьких лексичних одиниць як засіб комічного в американському комедійному дискурсі (2019)
Tsaryk H. - Pecularities of linguistic’s development and imposition of slang ("Pygmalion" by Bernard Shaw) (2019)
Четова Н. Й. - Реалізація художнього концепту уявний час в англомовних творах жанру фентезі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі творів Дж. Р. Р. Толкіна, К. С. Льюїса, У. К. Ле Гуїн та Дж. К. Ролінґ) (2019)
Шум О. В. - Особливості відтворення авторського стилю А. Куркова (на матеріалі перекладів роману "Пикник на льду") (2019)
Воробйова О. С. - Семантика постпозитива і префікса з первинним просторовим значенням "всередину" в структурі англійських фразових та українських префіксальних дієслів (2019)
Довбня Л. Е. - Семантична трансформація українських лексем на позначення матеріальних першооснов бутя (2019)
Новіцька О. І. - Назви чоловічих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області (2019)
Петрів О. І. - Асиметрія відображення значеннєвої структури багатозначних твірних вербативів внутрішнього стану у семантиці похідних іменників (2019)
Байтеряков Є. О. - Лінґвостилістичні засоби вербалізації лексико­семантичного поля "смерть" (на матеріалі оповідань зі збірки "The king in yellow" Р. Чемберса) (2019)
Борисова А. О. - Структурні та мотиваційні типи номінації кондитерських виробів у ретроспективі, Сапожнікова Л. Я. (2019)
Ванденко О. А. - Поетика сюжету твору Г. де Бройна "Життя Жан­Поля Фрідріха Ріхтера" (2019)
Литвин Н. Б. - Особливості переклалу повісті "Ирій" В. Дрозда російською мовою (2019)
Моторний А. В. - Біографічний рукопис родини Давида Бурлюка (2019)
Мучка М. З. - "Розбитий глек" Гайнріха фон Кляйста: історико­літературний контекст (2019)
Ahibalova T. - Fossilization in adult second language acquisition (2019)
Апалат Г. П. - Ефективність використання відеоматеріалів на уроці англійської мови в старшій школі, Максимова О. П. (2019)
Afanasjewa L. - Die anwendung von innovativen multimedia – technologien beim fremdspra chenunterricht an der technischen universitat, Smyrnowa M. (2019)
Вялих І. Ю. - Опрацювання наукового тексту на початковому етапі вивчення мови в технічному закладі вищої освіти, Наумова І. П. (2019)
Галапчук-Тарнавська О. М. - Формування навичок читання автентичних текстів на уроках англійської мови в основній школі, Міщук І. М. (2019)
Зарівна О. Т. - Медіаграмотність і культура здоров’я як необхідність освітнього простору (на прикладі студій іноземної мови і журналістики), Марків О. Т. (2019)
Klymenova O. - Formation of intercultural competence in course of teaching foreign language at higher schools for future lawyers, Kondrasheva О. (2019)
Krapchatova Y. - English listening competence as the object of self­assessment, Petrenko S. (2019)
Матюха Г. В. - Сучасний стан навчання студентів вищої школи англомовного спілкування, Заноздра Н. С. (2019)
Стеценко Н. М. - Використання англомовної преси з метою формування навичок самостійного читання у студентів технічних університетів, Якушенко І. О. (2019)
Штохман Л. М. - Деякі аспекти викладання іноземної мови в умовах комунікативного підходу (2019)
Afanasieva L. - On the formation of general scientific lexical language competence of the students of a technical university, Smyrnova M. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського