Bernar G. - Allusion in S. Beckett’s plays "Waiting for Godot" and "Endgame" (2019)
Кауза І. Б. - Думка у думці як спосіб фіксації процесу мислення в прозових текстах романів Маргарет Дреббл (2019)
Крупка Л. О. - Дороги Донбасу в художній концепції Сергія Жадана (за романом "Інтернат") (2019)
Мисик О. А - Кольористичний етнокультурний код у поетиці І. Калинця (2019)
Чорна О. Ю. - Господар як головний комунікант різдвяно­новорічних свят (на матеріалі українських колядкових текстів) (2019)
Khorsun I. - Specificity of Belarusian literary translation (2019)
Галицька О. Б. - Політичні відонімні утворення у сучасному різномовному медійному дискурсі (до курсів "Основна іноземна мова" і "Міжкультурна комунікація"), Хайчевська Т. М. (2019)
Koulykova V. - Representation de la culture spirituelle et historique du peuple dans les noms geographiques francais (2019)
Підкуймуха Л. М. - Мовне життя Львова в художніх текстах Юрія Винничука (2019)
Помирча С. В. - Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови (2019)
Afanasjewa L. - Uber die bildung der fahigkeit zur berufskommunikation im multikulturellen raum von studenten der technischen hochschule, Smyrnowa M. (2019)
Vereshchahina T. - Experience of the University of Aveiro in innovative teaching applications, Mohylnyi L.d, Liashchenko O. (2019)
Дацків О. П. - Комплекс вправ для формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації (2019)
Sobolevich V. - Formation of professional foreign language competence of students studying at non­linguistic specialties in a higher education institution (2019)
Afanasieva L. - The role of a foreign language in the process of forming a politically correct worldview among technical university students, Smyrnova M. (2019)
Гавриленко В. М. - Деякі віхи розвитку зарубіжних термінознавчих досліджень (2019)
Гордєєва А. Й - Контроль навчальних досягнень студентів у процесі вивчення дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" (2019)
Коротка Н. В. - Дискусiя на заняттях з англiйськоi мови як метод формування комунiкативних навичок у вищому навчальному закладі (2019)
Мосієвич Л. В. - Труднощі перекладу англомовних будівельних термінів українською мовою (2019)
Таборовець Л. М. - Відображення національно­культурних особливостей української мови при вивченні словацької мови (2019)
Черненко В. О. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у читанні студентів вищих навчальних закладів (2019)
Лисенко О. А. - Іншомовні слова як різновид лексичної інтерференції (2019)
Сенченко М. - Книготорговельна бібліографія Великої Британії (2020)
Мильченко Л. - Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман, Татарінова Л. (2020)
Глазунова Л. - Дисертації, захищені у спеціалізованих вчених радах Харківської державної академії культури (2020)
Сенченко М. - "Глибинна держава" Туреччини від Ататюрка до наших днів (2020)
Сенченко О. - Політика та інструментарій "м'якої сили" Туреччини (2020)
Діденко А. - Огляд найновіших змін та доповнень до УДК (2014—2015), Набхан Ю. (2020)
Дояр Л. - Зовнішньополітичні орієнтири повоєнної УРСР (1945—1947) (2020)
Рогальова І. - Журнальні видання України 1962 року в контексті бібліографічних досліджень: аналітичний огляд (2020)
Сокур О. - Бібліотека наукової установи: підсумки, завдання та пріоритети діяльності (2020)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2020 рік (2020)
Богінська І. - "Українське питання" у політиці російсько ідентичності (2020)
Васильців С. - Універсально-регіональний дискурс щодо функціонування Ліги Арабських Держав, Кучик О. (2020)
Грубінко А. - Роль Великої Британії у процесі формування відносин ЄС–НАТО: історія і сучасність (2020)
Зінько І. - Сучасна позиція Португальської Республіки в міжнародних організаціях (2020)
Kozbial K. - The Greek-Macedonian Conflict and Its Impact on the European Integration Process in the Balkans (2020)
Mroz M. - Od partnerstwa strategicznego do ograniczonej kooperacji. relacje Polsko-Ukrainskie 2015–2019 (2020)
Пик С. - BREXIT і концепція "Глобальної Британії" (2020)
Поведа О. - Євроскептичний та автономістський дискурси стосовно європейської інтеграції Чехії (2020)
Польовий Т. - Проблеми інтеграції Білорусі і Росії: передумови, тенденції, наслідки (2020)
Скачко Л. - Україна–НАТО: стан та перспективи розвитку співробітництва (2020)
Феденко О. - Незаконні збройні формування як інструмент гібридної війни, Панасюк В. (2020)
Федунь О. - Дефініції сепаратизму у науковому дискурсі, Шаран О. (2020)
Вей Л. - Порівняльний аналіз заснування китайських та американських аналітичних центрів (2020)
Боярська С. - Нормативне регулювання захисту прав інтелектуальної власності на цифровому ринку ЄС, Яворська І. (2020)
Гринчак В. - Ситуація в Азові як передумова міжнародного спору (2020)
Долінська Ю. - Критерії ідентифікації норм JUS COGENS у міжнародному праві (2020)
Дрозд Я. - Сприйняття польських виступів щодо воєнних репарацій з боку ФРН у онлайн-медіа Російської Федерації (липень 2017 р. – серпень 2018 р.) (2020)
Кузьма В. - Явище фрагментації у правовідносинах між Радою Європи та Європейським Союзом (2020)
Павко Я. - Арктична рада – форум міжнародного співробітництва у Північному полярному регіоні (2020)
Горін Н. - Окремі показники продовольчої безпеки України в глобальному вимірі (2020)
Москалик Р. - Порівняльний аналіз показників податкової політики країн ЄС, країн Центральної Європи та України, Москалик Л. (2020)
Бернецька Г. - Соціальні діалекти у сучасній французькій мові (2020)
Рабош Г. - Фразеологічні одиниці та їхні трансформації (2020)
Інформація для авторів (2020)
Кічук А. В. - Деякі особливості змін у психоемоційному здоровʼї студентів та факторів, які їх обумовлюють при карантинних обмеженнях (2020)
Візнюк І. М. - Соціально-психологічні особливості адаптації особистості в аспекті збереження здоров’я (2020)
Фомич М. В. - Психологічний аналіз робочого місця психолога ДСНС України в осередку надзвичайної ситуації, Головченко С. І., Скоробогатов Ю. А. (2020)
Саннікова О. П. - Факторна структура особистості асертивних і неасертивних осіб, Ласкава Г. В. (2020)
Шамич О. М. - Вікові психологічні особливості самореалізації паралімпійців (2020)
Санніков О. І. - До проблеми когнітивної регуляції вибору особистості, Шаблій Д. М. (2020)
Андріяш М. О. - Особливості волі та вольових якостей в юнацькому віці (2020)
Бочелюк В. Й. - Особливості зв’язку проявів опановуючої поведінки з показниками психологічного благополуччя у студентському віці, Віхляєва Я. Є. (2020)
Комар Т. В. - Проблема життєвого самоздійснення особистості у світлі наукових рефлексій, Лунков О. М. (2020)
Леонова І. М. - Особливості переживання почуття самотності жінками – мешканками тимчасово окупованої території і жінками – внутрішньо переміщеними особами (2020)
Чернишов В. О. - Гендерні та вікові особливості вивчення правил дорожнього руху (2020)
Михайлишин У. Б. - Вплив темпераменту на міжособистісні стосунки підлітків, Щур О. Я. (2020)
Блискун О. О. - Система соціально-психологічного забезпечення процесу реінтеграції молоді в умовах сучасного соціуму (2020)
Вовк Н. П. - Сутність та структура професійно важливих якостей: аналітичний огляд проблеми, Мохнар Л. І., Чередниченко Т. В. (2020)
Побокіна Г. М. - Оптимізація процесу життєвого вибору особистості у віці ранньої дорослості (2020)
Спицька Л. В. - Методологічні платформи психічного здоровʼя особистості у координатах сучасних парадигм (2020)
Жигаренко І. Є. - Соціально-психологічні ефекти особистісно-професійної адаптації фахівців соціономічного профілю (2020)
Лич О. М. - Тренінг як найбільш екологічна форма роботи з людьми похилого віку (2020)
Вихідні відомості (2020)
Хлапук М. М. - Дослідження розподілу загальної турбулентної кінематичної в’язкості в трубопроводах при турбулентному режимі, Мошинський В. С., Безусяк О. В., Волк Л. Р. (2019)
Козішкурт С. М. - Агрогідрологічні властивості ґрунтів рисових зрошувальних систем та експресметод їх визначення, Турченюк В. О. (2019)
Клімов С. В. - Протипаводкові заходи на річці Тиса в селищі Великий Бичків Закарпатської області, Іванчук Г. С. (2019)
Волк П. П. - Системний підхід як методологічна основа управління агромеліоративними ландшафтами зони Полісся України, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2019)
Герасімов Є. Г. - Основи безмашинного водозабезпечення ефективного землеробства (2019)
Гопчак І. В. - Оцінка антропогенного навантаження на басейн малої річки Вижівка, Басюк Т. О. (2019)
Іванів В. В. - Застосування та методи гідравлічного розрахунку напірних трубопроводів-збирачів, Бігун І. В. (2019)
Куницький С. О. - Особливості проектування станції водопідготовки (2019)
Кізєєв М. Д. - Оцінка енергоефективності використання теплової енергії стічних вод, Куницький М. О. (2019)
Шадура В. О. - Створення еквівалентної моделі водозабору із свердловин шляхом ідентифікації розрахункових параметрів (2019)
Жуковська Н. А. - Математичне і комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану багатошарового ґрунтового масиву з рухомою вільною поверхнею у двовимірному випадку, Жуковський В .В. (2019)
Зубик Л. В. - Організаційні методи захисту інформації сучасних приватних медичних установ, Зубик Я. Я., Іваницька А. Ю., Батечко О. Я. (2019)
Азізов Т. Н. - До розрахунку залізобетонних плит за допомогою стрижневої апроксимації, Кочкарьов Д. В. (2019)
Мішутін А. В. - Обстеження моста через річку Чичиклія по вул. Центральна в смт Миколаївка, Твардовський І. О., Заволока М. В., Кінтя Л. (2019)
Толмачов С. М. - Стираність дорожніх бетонів як критерій прогнозування їх довговічності (2019)
Гевко І. Б. - Структурний синтез пружно-запобіжних муфт гвинтових конвеєрів, Комар Р. В., Гудь В. З., Марчук Н. М. (2019)
Хлапук М. М. - Дослідження профілю осередненої швидкості потоку в трубопроводах при турбулентному режимі в області гідравлічно гладкого опору, Мошинський В. С., Безусяк О. В., Волк Л. Р. (2020)
Волк П. П. - Зміна умов формування модулів дренажного стоку та їх параметрів у множинних природно-агромеліоративних умовах при реконструкції дренажних систем (2020)
Клімов С. В. - Формування спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології", Білецький А. А., Клімова А. В. (2020)
Волкова Л. А. - Графоаналітичний метод побудови моделі забруднення поверхневих вод за басейновим принципом, Козішкурт С. М. (2020)
Романюк І. В. - Технічний стан меліоративних систем, що знаходяться в зоні обслуговування РОВР у Рівненській області, Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г., Лескова Н. І. (2020)
Трач Ю. П. - Сорбція іонів Mn2+ природними немодифікованими матеріалами: ізотерми сорбції, нелінійний метод (2020)
Сталінська І. В. - Зниження екологічного ризику при поводженні з побутовими медичними відходами (на прикладі м. Харків), Абазін О. (2020)
Шульган Р. Б. - Методичні аспекти нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Янчук О. Є. (2020)
Турбал Ю. В. - Локалізовані хвилі у соціокомунікативних середовищах, Бомба А. Я., Дріві Абд Алькалегт Хсен, Сумая Аль Дхаві Аль Шукрі, Турбал М. Ю. (2020)
Бомба А. Я. - Вплив просторово розподілених збурень на стабілізацію характеристик одного класу динамічних процесів, Барановський С. В. (2020)
Караван В. В. - Робота попередньо напружених залізобетонних шпал в якості перемичок віконних прорізів у будівлі, Борисюк О. П., Філіпчук С. В. (2020)
Трач Р. В. - Інформаційне забезпечення інтеграції знань при реалізації проєкту в будівництві, Якимчук А. Ю. (2020)
Зданевич В. А. - Умови видимості в лекційній аудиторії № 673, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2020)
Стрілець О. Р. - Кінематичні, силові і енергетичні залежності у замкнутій гідросистемі механічного приводу (2020)
Ніколайчук В. В. - Метод розрахунку на міцність деталей нової конструкції з’єднання змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю. (2020)
Кравець С. В. - Вплив конструктивних параметрів двоярусного критичноглибинного розпушувача на зусилля опору різання ґрунту, Лук’янчук О. П., Хомич А. В. (2020)
Гладка О. М. - Вебпортал для онлайн обміну декораціями комп’ютерної гри, Карпович І. М., Остапчук В. В. (2020)
Варваров В. В. - Про фізичний сенс коефіцієнта тертя в умовах аномально низького тертя і зношування (2020)
Кривенко П. В. - Регулювання власних деформацій шлаколужних дрібнозернистих бетонів комплексними багатофункціональними добавками для попередження корозії сталевої арматури, Петропавловський О. М., Руденко І. І., Констатиновський О. П. (2020)
Менейлюк О. І. - Oптимізація тривалості реконструкції громадської будівлі за фінансових і організаційних обмежень, Менейлюк І. О., Нікіфоров О. Л., Свердленко О. Л. (2020)
Воскобійник О. П. - Iмовірнісне оцінювання надійності пасивних анкерів, Мозговий А. О. (2020)
Шмуклер В. С. - Чисельна верифікація одного підходу біонічної раціоналізації конструкцій, Лугченко О. І., Нажем А. Х. (2020)
Саяпін О. С. - Геодезичний контроль планового положення залізничних кривих, Орел Є. Ф., Камчатна С. М., Ужвієва О. М. (2020)
Бантюкова Н. С. - Удосконалення технології перевезень вагонних і групових відправок на основі бронювання місць у вантажних поїздах, Прохорченко А. В., Білокудря В. В., Журба О. О., Дідусенко В. В. (2020)
Огар О. М. - Розроблення процедури розрахунку витрат дизельного палива і часу на виконання маневрового напіврейсу на безгіркових cортувальних пристроях, Куценко М. Ю., Верховод М. М., Старинцева Ю. С., Топчій А. В. (2020)
Шедяков В. Є. - Стратегічна конкуренція та якість інформаційного діалогу (2013)
Дышлевой И. А. - Свобода как среда обитания социального субъекта в модернизирующемся обществе (2013)
Лычковская О. Р. - Блоги как медиа-практики участия и элементы социальных медиа в современной Украине (2013)
Автенюк Д. А. - Этнонациональные конфликты в Украине: причины и возможности их предупреждения (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Cоціальна історична пам’ять про Велику Вітчизняну війну в емпіричному вимірі (2013)
Зубарєв О. С. - Східні духовні практики як феномен полікультурного суспільства: між релігією та системами оздоровлення (2013)
Соловьева Н. А. - Динамика представлений о классической музыке (2013)
Немченко Ю. А. - Загальнонаціональний характер парламенту України в контексті конституціоналізму (2013)
Савельєв С. Г. - Проблеми і тенденції розвитку бюрократії в сучасному суспільстві (2013)
Сіменіхіна М. Г. - Сучасний дискурс українських дослідників щодо категорії "національний інтерес" (2013)
Кучик О. - Погляди реалістів та неореалістів на функції та роль міжнародних організацій, Червінка І. (2013)
Игошина Ж. Б. - Риски "арабской весны" и их значение для ближневосточного курса Украины (2013)
Удовік В. В. - Українсько-японські відносини (у контексті візиту Президента України В. Януковича до Японії) (2013)
Белова О. В. - Территориальная принадлежность островов Сенкаку/Дяоюйдао: исторические предпосылки и периодизация конфликта (2013)
Крук Н. І. - Сучасні українсько-польські відносини: фактори впливу та перспективи розвитку (2013)
Klos J. - Faith — Reason — Identity: the Fundamental Triangle (2013)
Wormser G. - Business models for the digital publishing: an unachieved hybrid (2013)
Chantraine O. - Scribal work in the context of institutional social working: towards a pragmatic approach, Delabroise P., Matuszak C. (2013)
Сергеева О. В. - Социология новых медиа: опыт зарубежных исследователей, Парамонова В. А. (2013)
Нестерова С. Л. - Адаптационные практики населения Молдовы в условиях трансформирующегося общества (2013)
Щудло С. А. - Життєві цілі молоді українсько-польського пограниччя: погляд по обидва боки кордону, Длугош П. (2013)
Яковенко А. В. - Современный кризис глобализирующегося общества: традиционность и уникальность (2013)
Победа Н. А. - Между прошлым и будущим: структурные сопряжения ценностно-нормативных изменений в социуме (2013)
Лисиця Н. М. - Цінності як основа диференціації поведінки споживачів (2013)
Сірий Є. В. - "Ціннісна" мапа України в системі аксіологічних досліджень (2013)
Полторак В. А. - Політична стратифікація сучасного демократичного суспільства та соціально-політичні групи (2013)
Лисеенко Е. В. - Динамика социально-политических настроений населения Украины (по результатам исследований в г. Одессе) (2013)
Гансова Е. А. - Соціологія соціальної політики як галузь соціологічної науки (2013)
Отрешко Н. Б. - Социальная политика объединенной Европы: ответы на вызов глобализации (2013)
Онищук В. М. - Контури етнічності як суспільного ідеалу (2013)
Кононов И. Ф. - Идентичности крымских татар в контексте крымского сообщества, Певная В. В. (2013)
Аблаев М. Ф. - Глобальные социальные сети в локальном (сельском) социуме (2013)
Бєлікова Ю. В. - Управління емоціями як соціальна технологія зниження комунікативних ризиків (2013)
Бродецкая Ю. Ю. - От культуры как объективного знания о порядке к цивилизации: кризис современного социального развития (2013)
Ганчев О. І. - Між Україною та Болгарією: навчальні настрої та студентські міграції болгарської молоді Південної Бессарабії (2013)
Горячева Е. А. - Трансформация национальных идентичностей под воздействием распространения технически опосредованных практик: перспективы технографического подхода (2013)
Гуменюк Л. Й. - Інтернет-адикція молоді у соціальному вимірі (2013)
Довейко А. Б. - Проблема интеграции науки и образования в современном вузе (2013)
Довгаль І. В. - Споживач та виробник: соціальні та регіональні протиріччя інтересів у рамках українських реалій соціального діалогу (2013)
Дышлевой И. А. - Социальная проблематизация личного выбора актора в контексте изменяющихся социальных взаимодействий (2013)
Зінюк А. В. - Роль сучасних мас-медіа в популяризації масового спорту та здорового способу життя (2013)
Злотин В. Я. - Ментальная карта Луганска: образ города в сознании студентов (2013)
Іванкова-Стецюк О. Б. - Соціально-економічні практики українських трудових мігрантів у вимірах соціокультурних орієнтацій: самоорганізація vs патерналізм, Селещук Г. П. (2013)
Іванов О. В. - Соціологічний аналіз політичної репрезентації: основні підходи та шляхи вдосконалення (2013)
Иконникова Н. К. - Репрезентации социальных отношений в предметной среде города: власть и сопротивление (2013)
Ильдарханова Ч. И. - Социально-демографический потенциал сельского населения Республики Татарстан: локальное измерение (2013)
Князева Е. В. - Детство в контексте трансформации социокультурной системы: постановка проблемы (2013)
Крупенина Н. А. - Социокультурная идентичность и проблемы обучения арабских студентов в высших учебных заведениях Украины (2013)
Лебідь Л. І. - Особливості аналізу механізмів відтворення соціальної нерівності в сучасному українському суспільстві (2013)
Лычковская О. Р. - Дискурс коммуникативных практик социальных медиа (на примере анализа Twitter) (2013)
Мачуліна І. І. - Інноваційні тенденції у сфері дозвілля сучасної української молоді (2013)
Мельников А. С. - Аутентичность как категория экзистенциальной социологии (2013)
Набруско І. Ю. - Особливості споживання як соціальної дії в умовах постмодерноепохи (2013)
Нечитайло И. С. - Социально-педагогические технологии как движущая сила трансформации образования (2013)
Пелін О. В. - Міжетнічна толерантність у контексті регулювання міжетнічних відносин в Україні, Новосад К. Я. (2013)
Петренко-Лисак А. О. - Мобільна телефонія як фактор соціальних трансформацій в глокальному просторово-часовому вимірі (2013)
Прохоренко Є. Я. - Особливості соціальної інтеграції дітей з обмежиними можливостями (2013)
Сапаева Л. С. - Глобальные прогнозы и кризисное общество (2013)
Сарна А. Я. - Методология исследований новых медиа: теория и практика (2013)
Середа В. В. - Роль шкільної історичної освіти та вчителів історії у формуванні міжгрупової толерантності в Україні (2013)
Скок Н. С. - Якість соціального часу як чинник формування соціальних зв’язків молоді (2013)
Соболевська М. О. - Сучасна соціологічна теорія як дискурсивна формація в контексті прагматичного повороту в гуманітарному знанні (2013)
Сусак В. І. - "Традиційний" регіоналізм vs "новий" регіоналізм: соціологічне моделювання для реалій сьогочасного українського суспільства (2013)
Терещенко О. В. - Человеческий фактор информатизации высшего образования (2013)
Уколова А. А. - Ринок праці в умовах периферійного капіталізму (на прикладі України) (2013)
Хижняк А. В. - Коллективные действия, созидающие территориальную идентичность (2013)
Хобта С. В. - Внешнеполитические ориентации жителей Донбасса (2013)
Хуткий Д. О. - Мотивації вибору професії, кар’єрні орієнтації і працевлаштування студентів-соціологів НАУКМА (2013)
Шевченко Н. В. - Модернизация образования как центральная задача образовательной политики в Украине (2013)
Шеремет И. И. - Воспитание как резерв обновления образования (2013)
Широкова Є. О. - Політична модернізація: теоретичні моделі та досвід України, Широкова М. С. (2013)
Ятвецкая А. В. - Адюльтер как социальный феномен, Кривошея Т. И. (2013)
Авраменко К. Ю. - История и память как формы репрезентации прошлого (2013)
Автенюк Д. А. - Методология детерминантов этносоциальных конфликтов в глобализирующемся мире (2013)
Арестова Д. В. - Модели устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения: сравнительный анализ (2013)
Білич І. О. - Мімікрія волонтерського руху в Україні (2013)
Бліхар М. П. - Духовні цінності сучасної студентської молоді (за результатами експертного опитування) (2013)
Буш К. А. - Роль молоді в політичних змінах України (2013)
Громоклицька К. І. - Проблеми євроінтеграції вищої освіти в Україні (2013)
Дёмина Д. О. - Религиозность моряков в контексте профессиональной субкультуры (2013)
Дячук Л. В. - Культура вільного часу: умови та перспективи розвитку в сучасному українському суспільстві (2013)
Заріцька Н. Ю. - Передумови та причини виникнення cучасних стилежиттєвих практик, заснованих на альтернативній мобільності (2013)
Калашнікова А. О. - Життєвий цикл твору мистецтва на ринку (2013)
Коваль Н. І. - Стан наукового опрацювання дефініції та проблеми дослідження політичного маркетингу (2013)
Кошовец М. К. - Мораль в глобализованном обществе: перспективы существования (2013)
Кравченко А. С. - Актуализация концепции предпринимательского университета в украинском обществе (2013)
Krupnov S. P. - Search of definitions of the civil society phenomenon: highlighting of the "shadow discourse" (2013)
Кухаренко О. В. - Соціальна справедливість у соціальних науках: аналіз ідей та концепцій (2013)
Ліштован Г. В. - Проблема визначення ідентичності русинів Закарпаття (2013)
Макарова Л. С. - Обзор зарубежных социологических подходов к изучению онлайновых социальных сетей (2013)
Міхно Н. К. - Регіональна ідентичність сучасних українців: особливості конструювання (2013)
Мосьондз М. В. - Практики соціальної інтеграції сучасної молоді в українських реаліях (2013)
Передерій М. О. - Соціально-демографічні складові соціального портрету посадових осіб місцевого самоврядування (2013)
Петренко О. С. - Інтернет як соціальний простір: характеристики та фактори стратифікації (2013)
Рапопорт А. В. - До історії автономії університетів (2013)
Тарасова Н. С. - Візуальний образ: спроба соціологічної концептуалізації поняття (2013)
Тупикова С. В. - Проблематика телесности в отечественном социологическом дискурсе: специфика социокультурной детерминации теоретизирования (2013)
Фролова В. М. - Соціальна стандартизація в соціальній політиці як вид соціальної технології (2013)
Фудорова О. М. - "Життєвий успіх" очима осіб з обмеженими можливостями: експертні оцінки (2013)
Шаповалов А. С. - Дигитализация обучения как путь к образованию 2.0 (2013)
Широканова А. А. - Научная коммуникация в эпоху новых медиа: от личных сетей к глобальному сотрудничеству (2013)
Шпіц-Чечота І. А. - Освітні трансформації в сучасному суспільстві: нововведення, проблеми та шляхи вирішення (2013)
Юрасов В. С. - Благодійність: приклад внеску в якості обмежуючої характеристики соціальної солідарності (2013)
Власенко Е. Г. - Экологическое сознание населения г. Одессы: подходы к изучению и современное состояние (2013)
Кондратьева Н. А. - Межпоколенческий анализ жизненных стратегий и ценностей в структуре идентификационных процессов (2013)
Подольская Е. А. - Современный студент: портрет на фоне постмодернизационных изменений, Назаркин П. А. (2013)
Шинкаренко О. Є. - Динаміка електорального ринку в Україні: проблеми трансформації (2013)
Попков В. В. - Методология Аристотеля для демократических практик ХХI века (2013)
Бортніков В. І. - Політичні аспекти регіональної ідентифікації населення України, Майко Т. С. (2013)
Баранов А. В. - Электоральные ориентации украинского общества в отношении партий накануне выборов 2012 г. (2013)
Шахин Ю. В. - Численность пролетариата Украины после двадцатилетия реформ (2011 г.) (2013)
Шумілов А. В. - Маніпуляції підсумками виборів у країнах "молодої демократії" (2013)
Узун Ю. В. - Сучасні трансформації стратегій міжкультурної взаємодії: щодо проблеми ефективності політичного втілення концепції мультикультуралізму (2013)
Щерба Г. І. - Транскордонне співробітництво в контексті євроінтеграційного курсу України в умовах кризи (2013)
Кушнір М. М. - Категорія "меншина" як об’єкт наукового аналізу в ліберальній думці ХIХ ст. (2013)
Світайло Н. Д. - Порівняльний аналіз міграційних орієнтацій населення Сумської області, Іванова Т. В., Костенко А. М. (2013)
Рак О. Ю. - Культурний феномен етичної соціалізації та інтроформаційної взаємодії у політичному середовищі (2013)
Прошин Д. В. - Террорист-одиночка: трансформация политической субъектности (2013)
Kakulia N. - Mistakes of Economic Reforms in Georgia and its Results during Global Economic Crisis (2013)
Mazylis L. - Europeanization of Asylum Policy, Jankauskaite A. (2013)
Брусиловська О. І. - Динаміка політичних трансформацій на пострадянському просторі: цілі та моделі транзиту (2013)
Кравченко В. В. - Франція та Організація Північноатлантичного договору: майбутнє крізь призму минулого (2013)
Исаев Л. М. - Исламисты в политическом процессе Тунисской Республики после "Арабской весны" (2013)
Шишкина А. Р. - Инструменты контроля в виртуальном пространстве и социально-политические трансформации в Арабских странах (2013)
Артюх Ю. І. - Процес європейської інтеграції країн Західних Балкан: проблеми і перспективи (2013)
Багацький Є. В. - Невідворотність конституційних змін в Боснії та Герцеговині (2013)
Козловська Ю. І. - Відносини США з країнами Західних Балкан в умовах глобальної кризи (2008–2013 роки) (2013)
Рытченко Е. С. - Региональная политика Турции в рамках НАТО в постбиполярный период: балканский вектор (2013)
Цирфа Ю. А. - Природа зовнішньополітичної ідентичності держави як політико-соціального конструкту (2013)
Червінка І. М. - Самовизначення націй та його роль у врегулюванні етнополітичних конфліктів (2013)
Чирков С. Ю. - Трансформация энергетической политики НАТО в Арктическом регионе в условиях глобального кризиса (2013)
Прибегин И. С. - Трансформация политики "ишува" в отношении "внутренних" арабов после создания Государства Израиль (2013)
Коваль І. М. - Контекстність вищої освіти як чинник гуманітарної та міжнародної безпеки: до постановки проблеми, Подшивалкіна В. І., Мосійчук Т. Є. (2013)
Гансова Е. А. - Соціологічна методологія дослідження національної безпеки (2013)
Каменская Т. Г. - Современное образование в дилемме знания и плюрализма (2013)
Бойко В. А. - Паттерни покоління сучасного ринку праці: культурні детермінанти і структурна диференціація (2013)
Ганчев О. І. - Учбові міграції із України в Болгарію: "криза" ідентичності у студентів-болгар Бессарабії (2013)
Голиков А. С. - Укорененность социального в знании: пределы прозрачности и угрозы опосредования (2013)
Крапива І. В. - Освітні технології в системі вищої освіти України: соціологічний аналіз (2013)
Кудринська Г. І. - Феномен економічної поведінки та її типологія в соціоекономічному дискурсі (2013)
Стрельнікова О. О. - Доброчинна діяльність у вимірі теорії соціальної дії (2013)
Fostachuk O. O. - On alienation in contemporary culture: the microtrends (2013)
Василевская H. С. - Визуальное в культурсоциологических концепциях современного общества (2013)
Максимова А. С. - Структура частной сферы услуг в современном украинском обществе (2013)
Павлега Е. С. - Социальная политика в контексте прав человека (2013)
Проценко Л. Г. - Наукова школа у "польовій логіці" П. Бурдьє (2013)
Скляренко К. О. - Повсякденність як концептуальний модус соціологічної рефлексії (2013)
Тарасова Н. С. - Маніпулятивний потенціал візуальних образів у ЗМІ (2013)
Сорока Ю. Г. - Культурні механізми влади: поняття та види (2013)
Шпакова В. Г. - Туристические практики в контексте информационно-культурного потребления современного общества (2013)
Прибегин И. С. - Стратегии и возможности развития национальной идентичности в Израиле (2013)
Якубенко Е. В. - Синергетический механизм функционирования системы местного самоуправления Украины (2013)
Романова О. В. - Финляндия в процессе формирования общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) ЕС (2013)
Белова О. В. - Конфликт между Японией и Китаем вокруг островов Сенкаку/Дяоюйдао: причины обострения после 2004 г. (2013)
Чумак К. O. - Війна з міжнародним тероризмом у зовнішній політиці США у 2001-2009 рр (2013)
Дышлевой И. А. - Обретение свободы и функционирование свободы (2014)
Автенюк Д. А. - Межэтнические конфликты на рубеже XX–XXI столетий (к методологии подхода) (2014)
Кондратьева Н. А. - Соотношение персоналистской и групповой идентичности (2014)
Шпакова В. Г. - Модель туристического поведения: социологический дискурс (2014)
Білецька Т. В. - Теоретичні аспекти аналізу соціальних конфліктів в умовах глобалізаційних перетворень (2014)
Хорошилов О. Ю. - Політична естетика в системі ресурсів та засобів соціонормативної адаптації індивідів (2014)
Міхнєва С. І. - Мовна політика України і Канади: порівняльний аналіз (2014)
Якубенко Е. В. - Синергетический механизм функционирования системы регионального управления Украины (2014)
Багацький Є. В. - Теорія європеїзації: основні положення та особливості застосування (2014)
Баканова А. О. - Захід чи Схід: ЄС та РФ у сприйнятті українського та білоруського суспільств (2014)
Дунєв В. В. - Ядерна енергетика: справжнє благо чи прихована загроза? (2014)
Козловська Ю. І. - Політика адміністрації Б. Клінтона щодо регіону Західні Балкани (2014)
Паюк К. А. - Україна і Туреччина: на шляху до реалізації стратегічного партнерства (2014)
Прибегин И. С. - Статус иврита и арабского языка в современном Израиле: сравнительный анализ (2014)
Чебан О. Я. - Cтратегічна культура як фактор впливу на ядерну політику Ірану (2014)
Чумак К. O. - Іран у зовнішній політиці адміністрації Дж. Буша-мол. (2014)
Олiшевська В. Д. - Есенція м’якої сили неліберальної демократії (2014)
Багацький В. В. - Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні. — Одеса: Фенікс, 2013. — 168 с., Мацкевич Р. М. (2014)
Хуткий Д. А. - Причины формирования мнений населения Украины о региональных геополитических союзах (2014)
Олійник О. В. - Принцип "єдність через розмаїття": переваги і вади, Ятченко В. Ф. (2014)
Яценко М. А. - Активність територіальної спільноти як умова функціонування місцевого самоврядування (2014)
Шпакова В. Г. - Туристические практики: изменение картины обыденности и трансформации социального пространства (2014)
Лычковская О. Р. - Социальные медиа как факторы кооперации и дезинтеграции социально-культурного пространства Украины (2014)
Shvydkaya V. - Indigenous peoples of Ukraine, Marchuk I. (2014)
Синовец П. А. - Роль России в украинском кризисе 2014 года: анализ и перспективы сдерживания (2014)
Бритенкова Т. Д. - Политика Европейского Союза в области нераспространения ядерного оружия (2014)
Максименко І. В. - Український чинник зовнішньої політики Європейського Союзу відносно держав Східного партнерства: виклики 2014 року (2014)
Косолапова Н. В. - Присоединение Индии и Пакистана к ДНЯО: укрепление или нарушение сложившегося режима нераспространения? (2014)
Чумак Д. - Міжнародні інструменти у покращенні ядерної захищеності (2014)
Чебан О. Я. - Причини підписання Женевської ядерної угоди з Іраном у листопаді 2013 р.: теоретичний аспект (2014)
Лозова В. В. - Ядерные программы Индии и Пакистана: "эффект домино" или трансформация режима нераспространения? (2014)
Серая О. В. - Концепции воссоединения Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики: реальность или утопия? (2014)
Браїло А. В. - Роль глобальних та регіональних гравців у визначенні переможця у лівійському конфлікті (2014)
Макарова Е. С. - Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики с приходом к власти Партии справедливости и развития (с 2002 г.) (2014)
Колесник Я. А. - Роль Турецкой Республики в политической жизни Болгарии на современном этапе: партийно-политический контекст (2014)
Чумак К. O. - Відносини США з країнами Латинської Америки у 2001–2013 рр. (2014)
Мельник Т. А. - Основные характеристики и тенденции международного терроризма (2014)
Наукове життя (2014)
Дышлевой И. А. - Генеалогия социальной стигматизации (2015)
Алексенцева-Тимченко Е. С. - Карьерные ориентации студентов выпускных курсов (2015)
Лычковская О. Р. - Феномен "поделиться информацией" как современная коммуникативная практика соцальных медиа: социальные, психологические и риторические функции (2015)
Мосійчук Т. Є. - Особливості потенційних соціально-ексклюзійних процесів у середовищі майбутніх фахівців (2015)
Решина Н. Г. - Конфликтогенность глобализации: структурно-динамическая теория и миросистемный анализ (2015)
Шпакова В. Г. - Туристические практики как элемент стиля жизни в современном мобильном обществе (прикладной аспект) (2015)
Хорошилов О. Ю. - Політична еліта в процесах соціонормативної адаптації (2015)
Грабіна Г. В. - Теоретичні засади вивчення субкультури влади (2015)
Боєва С. С. - "Помаранчева революція" та "Євромайдан": крок назад чи вперед до демократизації? (2015)
Баканова А. О. - Україна у зовнішньополітичній стратегії Росії на початку XXI століття (2015)
Козловська Ю. І. - Теорія неореалізму та її місце в дослідженні міжнародних відносин та зовнішньої політики держав (2015)
Паюк К. А. - Україна і Туреччина: нові кроки на шляху реалізації стратегічного партнерства (2015)
Чумак К. О. - Теорія ліберального інтернаціоналізму та її місце в дослідженні міжнародних відносин (2015)
Шевченко А. Н. - Становление польско-белорусских отношений в 1990-е годы (2015)
Тан В. - Причины распада СССР: анализ концепций китайской политологии (2015)
Лисица Н. М. - Социально-психологический контекст высшего экономического образования (2015)
Подольська Є. А. - Новий сенс й інноваційні способи забезпечення соціальної безпеки, Назаркін П. О. (2015)
Ляпіна Л. А. - Мультикультуралізм як визнання: соціологічна концепція Чарльза Тейлора (2015)
Сенюра О. В. - Сучасний стан та перспективи дослідження проблем соціальної мобільності (2015)
Кривошея Т. И. - Мода как фактор формирования идентичности современных городских жителей (2015)
Ятвецька Г. В. - Громадський транспорт в просторі соціокультурних взаємодій (2015)
Brusylovska I. I. - Russian-Ukrainian conflict. First stage: propaganda war (2015)
Bakanova A. A. - Foreign policy orientations of Ukraine compared with Belarus and Russia (2015)
Sira I. V. - Relations between the Republic of Korea and the People’s Republic of China: contemporary realities and trends (2015)
Chumak K. I. - Development of the US foreign policy under Obama’s first administration: main impact factors (2015)
Шевченко О. М. - Вплив Євромайдану та подальших подій в Україні на польсько-українські відносини (2015)
Lozova V. V. - The CTBT: Possible Subsequent Domino Effect of the U. S. Ratification in the Context of the Global Nuclear Nonproliferation Regime (2015)
Лук’янова I. O. - Конфлікт в Ємені як арена протистояння між Саудівською Аравією та Іраном (2015)
Романова O. В. - Франция в процессе подготовки и ратификации Лиссабонского договора (2015)
Paiuk K. A. - Changing Turkey: political paradigm (2015)
Русова O. C. - Європейські інтеграційні процеси в умовах сучасних викликів системи міжнародних відносин (2015)
Віцько О. В. - Соціальні технології в контексті ґендерної паритетності: історичний вимір (2016)
Здрагат С. Г. - Громадська відповідальність і професіоналізм як умови адекватного оцінювання системи інклюзивної освіти (2016)
Калашнікова Л. В. - Світові соціологічні дослідницькі центри та служби: інформаційна довідка, Черноус Л. С. (2016)
Коваліско Н. В. - Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр, Бубняк С. М. (2016)
Мокану В. И. - Система здравоохранения в переходном обществе: состояние и тенденции, Мокану А. А. (2016)
Нечитайло И. С. - Рефрейминг как социально-педагогическая технология: социологический подход к рассмотрению (2016)
Прядко О. В. - Взаємовідносини правлячої еліти та мас: сутність основних підходів та концепцій (2016)
Ровенчак О. А. - Соціокультурні характеристики сучасної української еміграції до Німеччини (2016)
Чорнописька X. В. - Сучасні концептуальні підходи до вивчення міграційних процесів у соціологічному дискурсі (2016)
Швидка В. А. - Чужі серед своїх — нові реалії (2016)
Шинкаренко О. Є. - Демократичні вибори та соціально-політична і соціально-психологічна безпека особистості в умовах трансформації соціальних відносин (2016)
Борисов Р. И. - Аскриптивный статус как фактор формирования досуговых практик студентов (2016)
Роштекова М. - Отношения между Словакией и арабскими странами в исторической перспективе (2016)
Амирханов Я. Н. - Исламский вектор геополитики Украины: формирование и современность (2016)
Волкова Я. А. - Турецкое меньшинство в Болгарии: основные этапы социальной интеграции (2016)
Паюк К. А. - Україна і Туреччина: співпраця у розвитку стратегічного союзництва (2016)
Пуйо Г. І. - Вплив зовнішніх міграцій на суспільно-політичні процеси в країнах ЄС (2016)
Сіра О. В. - Особливості та проблеми взаємного сприйняття в Південній Кореї та Японії (1998-2015 pp.) (2016)
Соколова В. А. - Секьюритизація Великої Британії: Національна Безпекова стратегія — 2015 та безпекові перспективи Девіда Кемерона (2016)
Ворчакова І. Є. - Лобіювання сепаратистських інтересів як один з деструктивних механізмів суспільно-політичних процесів, Лісовський В. М. (2016)
Глебова Н. І. - "Людина моря" в українських контекстах як предмет соціологічного дискурсу (2016)
Жовноватая В. А. - Особенности применения индекса социальной справедливости в украинских реалиях (2016)
Зінюк А. В. - Особливості забезпечення інформаційної безпеки в електронному навчанні, Змій Л. М. (2016)
Ляпіна Л. А. - Передумови формування теорії мультикультуралізму: проект "справедливості" Д. Ролза (2016)
Сірий Є. В. - Теоретичні та методологічні засади системного аналізу та побудови концептуальної моделі соціальної напруженості (2016)
Струченков О. В. - Особливості андеркласу в Україні (2016)
Мунтян И. В. - Субкультура беспризорников в современном социокультурном пространстве (2016)
Василюха О. В. - Етнічна толерантність: концептуалізація поняття (2016)
Брусиловська О. І. - Концепт національних інтересів та зовнішня політика сучасної України (2016)
Роштекова М. - Роль словацких СМИ в поддержке культурного разнообразия, Молнарова Е. (2016)
Левитська Є. О. - Американська політична думка щодо проблеми американо- китайського глобального суперництва (2016)
Петкова О. В. - Безпека України в сучасному євроінтеграційному процесі. Постмодерністський підхід (2016)
Сіра О. В. - Південнокорейські розробки в сфері об'єднання країн півострова: теорії та практика їх реалізації (2016)
Соколова В. А. - Британо-російські відносини і стратегія Девіда Кемерона щодо політики Російської Федерації відносно України та Сирії (2014¬2016 рр.) (2016)
Тарасюк Ю. М. - Поняття про лінгвістичну безпеку та мовну політику Туреччини в контексті процесу модернізації (2016)
Круглий стіл, присвячений 450-й річниці Нідерландської революції та 240-й річниці Американської революції (2016)
Войтович А. И. - М. Тэтчер и Р. Рейган в воспоминаниях современников: политические портреты (2016)
Титул, зміст (2016)
Тези доповідачів і учасників конгресу (2016)
Сірик В. О. - Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення (2016)
Сметанина Е. И. - Особенности применения фитопрепаратов при лечении пациентов пожилого возраста, Цаль О. Я. (2016)
Журавлёва Л. В. - Анализ показателей атеросклеротического поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца в зависимости от наличия сахарного диабета 2-го типа, Лопина Н. А. (2016)
Дуфинець В. А. - Доступність медичних послуг пацієнтам з хворобами ока в закладі приватної форми власності, Грузєва Т. С. (2016)
Пивоваров О. В. - Місце інсуліноподібного фактора росту-1 серед критеріїв прогнозування розвитку цукрового діабету 2-го типу у хворих на артеріальну гіпертензію (2016)
Хаустова О. О. - Нейропротекція як основний метод лікування невротичних порушень при цереброваскулярних захворюваннях (2016)
Боженко Н. Л. - Мігрень: деякі аспекти патогенезу, діагностики та лікування (2016)
Радченко О. М. - Плейотропні ефекти антигістамінних препаратів, Сорокопуд О. О. (2016)
Панін А. В. - Остеохондроз: можливості сучасного патогенетичного лікування, Шимон М. М. (2016)
Ткаченко В. І. - Міалгії в практиці сімейного лікаря, Багро Т. О. (2016)
Тестові запитання для самоконтролю (2016)
Колегія МОЗ України: підсумки, реалії та перспективи (2016)
Поєднання традицій та інновацій в успішному лікуванні пацієнта (2016)
Доступ українців до ліків може поліпшитися внаслідок створення централізованої закупівельної організації (2016)
Подкур Р. - Політвідділи МТС як інструмент державного терору під час Голодомору (на прикладі Вінницької області) (2020)
Бажан О. - Куркульська операція НКВС СРСР 1937–1938 рр. на Київщині: цільові групи та масштаби репресій (2020)
Лисенко О. - Репресії проти представників китайської громади Чернігівської області у період Великого терору (2020)
Левченко Л. - Репресії литовців на Миколаївщині за доби Великого терору (2020)
Давидюк Р. - Отамани-наддніпрянці у Волинському воєводстві: повстанські рейди, розвідка, політика, громадське життя (2020)
Золотарьов В. - "Незаплямований боєць партії": сторінки біографії капітана державної безпеки Матвія Михайловича Герзона (2020)
Шептицька Т. - Фелікс Якубовський – представник репресованого українського літературознавства (2020)
Харченко О. В. - Концепція підтримання справності та розвитку авіаційних засобів ураження Збройних Сил України на період до 2025 року, Пащенко С. В., Тараненко В.В. (2018)
Коцуренко Ю. В. - Підхід до врахування впливу тактики родів авіації на технічні вимоги до безпілотних авіаційних комплексів, що діють в їх інтересах, Богославець С. О. (2018)
Дудкін І. П. - Аналіз застосування методик багатокритеріального вибору стосовно визначення варіантів модернізації бортового обладнання літаків типу Су-24, Єрко В. Б., Бабкіна Т. В. (2018)
Захарін Ф. М. - Спосіб автономної початкової виставки безплатформних інерціальних навігаційних систем із попереднім автокалібруванням інерціальних датчиків, Пономаренко С. О, Карнаух Т. І. (2018)
Коритько О. І. - Щодо визначення аеродинамічних характеристик літальних апаратів з урахуванням впливу поряд розташованих поверхонь розділу середовищ (2018)
Логвиненко М. М. - Оцінка впливу розсіяного випромінювання на завадостійкість інфрачервоних головок самоноведення з імпульсною модуляцією, Сторожук С. М., Вабіщевич О. В. (2018)
Мавренков О. Є. - Методичні аспекти формування раціональних варіантів модернізації літальних апаратів з урахуванням їх техніко-технологічної реалізованості, Карпенко О. В. (2018)
Мавренков О. Є. - Оцінювання ефективності бойового застосування протичовневих вертольотів методами математичного моделювання, Улізько В. І., Раєв К. М. (2018)
Медведєв Г. А. - Проблемні питання модернізації літаків-розвідників, Пономаренко С. О., Сорокіна О. М. (2018)
Підчибій Л. В. - Щодо проблеми створення перспективного тактичного винищувача Повітряних Сил України (2018)
Самойленко О. В. - Обґрунтування технічного обрису комплексу бортового обладнання сучасного безпілотного літального апарата на основі мультиплексної системи управління та контролю інформаційним обміном, Волинець В. Л., Ладик М. О. (2018)
Сорокін Д. М. - Шляхи модернізації бойового авіаційного комплексу тактичних літаків-бомбардувальників, Ковальов В. О. (2018)
Стешенко П. М. - Методичний підхід до оцінювання ефективності бойового застосування розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів класу І, Богославець С. О., Пащенко О. В. (2018)
Тараненко В. В. - Щодо перспективних напрямків розвитку керованих авіаційних бомб, Башинський Д. В. (2018)
Терещенко Ю. М. - Комплексне газодинамічне управління течією в ступені осьового компресора газотурбінного двигуна, Терещенко Ю. Ю., Дорошенко К. В., Усенко В. Ю. (2018)
Федотов Б. М. - Оцінка впливу турбулентності атмосфери на ширину смуги огляду радарів з синтезуванням апертури, Ковтун В. І. (2018)
Харченко О. В. - Багатокритеріальна оцінка якості процесу посадки літака на етапі спуску по глісаді, Зіатдінов Ю. К., Воронін А. М. (2018)
Хатунцева З. В. - Результати протиборства сучасних винищувачів на основі математичної моделі дальнього повітряного бою, Маракулін О. Ю. (2018)
Бологін А. С. - Діагностування втомних руйнувань лонжерону лопатей несучого гвинта вертольоту за допомогою акустико-емісійного методу, Ковель П. П., Карпенко О. В. (2018)
Вознюк М. М. - Щодо методики оцінювання можливості продовження експлуатації авіаційних балонів, Карпінос Б. С., Нагорний Л. В., Храмченко В. А. (2018)
Гришин В. М. - Визначення доцільності та техніко-економічної ефективності проведення заходів щодо збільшення ресурсу компонентів виробів авіаційної техніки, Шульгін А. А., Агамова Р. Г. (2018)
Гурба О. В. - Щодо визначення зон небезпеки при проведенні випробувань керованих авіаційних засобів ураження, Печура Д. С., Ільїна О. В. (2018)
Лобунько О. П. - Удосконалення математичної моделі теплового стану основних деталей двигунів літаків-винищувачів, Шульгін А. А. (2018)
Скляр О. І. - Аналіз економічної складової експлуатації літальних апаратів авіації Збройних Сил України з продовженими призначеними календарними показниками, Устінов С. В., Чусь Д. І. (2018)
Шумілін Г. О. - Методичний підхід щодо прогнозування стану конструктивних елементів коробок літакових агрегатів КСА-2(3) та газотурбінних двигунів-енерговузлів ГТДЕ-117, яким збільшується призначений ресурс під час виконання капітального ремонту, Карнаушенко В. М., Гончаренко М. Ф. (2018)
Агамов Л. Г. - Щодо визначення раціональних методів технічної експлуатації та стратегій технічного обслуговування виробів бортового обладнання військової авіаційної техніки, Вознюк М. М., Кубарь С. В., Зварич В. І. (2018)
Грень В. М. - Дослідження умов виникнення і розвитку ушкоджень передніх корпусів вентилятора двигунів РД-33 та розроблення заходів щодо їх запобігання, Ляшенко В. О., Самулєєв В. В. (2018)
Добриденко О. М. - Методичні аспекти інформаційної підтримки рішень прогнозування експлуатаційної міцності планерів повітряних суден, Бологін А. С., Горохов Г. Т. (2018)
Добриденко О. М. - Програмний блок еквівалентного навантаження шасі літака типу Су-27 для різних режимів експлуатації, Стрєла М. С., Бєлінська Р. Б. (2018)
Добриденко О. М. - Побудова моделі та розрахунок на міцність стулки повітрозабірника літака типу МіГ-29, Стрєла М. С., Манулін Ю. О. (2018)
Довжук Д. В. - Методичні основи відновлення працездатності керованих авіаційних засобів ураження під час ремонту з модернізацією окремих їх складових частин, Шатров А. М., Крижанівський Є. С. (2018)
Харченко О. В. - Система підтримання справності та забезпечення розвитку авіації Збройних Сил України, Пащенко С. В., Мавренков О. Є. (2019)
Дудкін І. П. - Щодо визначення економічного ефекту від підвищення надійності військової авіаційної техніки, Вабіщевич О. В., Бабкіна Т. В. (2019)
Коритько О. І. - Проблеми забезпечення ефективної підготовки військових льотчиків Повітряних Сил Збройних Сил України, Підчибій Л. В. (2019)
Коцуренко Ю. В. - Світові тенденції розвитку дозвукових оперативно-тактичних авіаційних керованих ракет класу "повітря-корабель", Скляров О. Г., Діденко Ю. Л. (2019)
Лобунько О. П. - Погляди на перспективи відновлення та підтримання справності авіаційних двигунів, Чемерис Є. І. (2019)
Пащенко С. В. - Методичне забезпечення вибору раціональних шляхів оснащення Збройних Сил України перспективними літальними апаратами, Кубарь С. В., Мавренков О. Є. (2019)
Храмченко В. А. - Щодо методики розрахунку норм утримання особового складу інженерно-авіаційної служби авіаційної військової частини (2019)
Артюшин Л. М. - Можливості багатокритеріального вибору складу бортового обладнання бойових літальних апаратів для їх модернізації, Кононов О. А., Єрко В. Б. (2019)
Богославець С. О. - Тенденції розвитку високошвидкісних безпілотних літаків у світі та в Україні, Стешенко П. М. (2019)
Волченков О. В Лужбіна О. Б. - Підхід до вибору складу та параметрів системи електропостачання багатоцільових безпілотних літальних апаратів (2019)
Довжук Д. В. - Математична модель процесу функціонування оптико, Логвиненко М. М., Сторожук С. М. (2019)
Захарін Ф. М. - Принципи комплексування інерціальних та курсо-доплерівських датчиків первинної інформації з бортовим наваційним коректором літального апарату, Карнаух Т. І. (2019)
Мавренков О. Є. - Методичні підходи до оцінювання ступеня відповідності літального апарата прийнятим оперативно-тактичним вимогам, Улізько В. І. (2019)
Маракулін О. Ю. - Аналіз проблемних питань розроблення, освоєння та випуску, постачання (закупівлі) для Збройних Сил України тренажерних комплексів, шляхи їх подолання, Раєв К. М., Хатунцева З. В. (2019)
Медведєв Г. А. - Напрямки глибокої модернізації парку літальних апаратів Збройних Сил України (2019)
Самойленко О. В. - Обґрунтування шляхів інтеграції безпілотних авіаційних комплексів в автоматизовані системи управління військами за стандартами НАТО, Богославець С. О., Самойленко Н. М. (2019)
Семененко О. М. - Обґрунтування раціональної архітектури групових та індивідуальних засобів радіоелектронного захисту літальних апаратів для потреб авіації Збройних Сил України, Водчиць О. Г., Каблуков О. А., Сорокіна О. М. (2019)
Агамов Л. Г. - Щодо питань підтримання справності захисного спорядження льотчика, Вознюк М. М., Єрко В. Б. (2019)
Добриденко О. М. - Оцінка втомної довговічності авіаційних конструкцій за даними експлуатації та ремонту та їх класифікація, Бологін А. С., Горохов Г. Т. (2019)
Карпінос Б. С. - Аналіз напружено-деформованого стану силової конструкції фітингового з’єднання крила літака типу Су-25 при наявності втомних пошкоджень, Ковель П. П., Нагорний Л. В. (2019)
Любарець А. А. - Методичні основи досліджень бойових частин авіаційних засобів ураження, Шатров А. М., Ільїна О. В. (2019)
Манулін Ю. О. - Дослідження можливості експлуатації літаків типу Су-25 за межами встановлених показників, Жикол П. О. (2019)
Скляр О. І. - Особливості проведення неруйнівного контролю фітингового зєднання літаків, Чусь Д. І., Бєлінська Р. Б. (2019)
Устінов С. В. - Аналіз критичних місць на літаках типу МиГ-29, які визначають можливість експлуатації за межами призначених показників, Стрєла М. С., Чистяков М. Л. (2019)
Гришин В. М. - Економічні аспекти обгрунтування експлуатаційних витрат на підтримання справності авіаційної техніки впродовж строку її служби, Шульгін А. А. (2019)
Заріцький І. В. - Графоаналітичний метод розрахунку оптимальних режимів частотного управління асинхронним стартером літаків військово-транспортної авіації, Зіатдінов Ю. К., Діденко Ю. Л. (2019)
Лобунько О. П. - Сучасні науково-технологічні аспекти ремонту деталей авіаційних двигунів, Яровіцин О. В. (2019)
Ляшенко В. О. - Аналіз несправностей двигунів Р-95Ш, які експлуатуються за технічним станом, Грень В. М. (2019)
Маврєнков О. Є. - Аналіз кількісно-якісного стану авіаційних тренажерів авіації Збройних Сил України, Карпенко О. В. (2019)
Печура Д. С. - Методичні основи досліджень ракетних двигунів твердого палива авіаційних ракет з тривалими строками служби, Гурба О. В., Крижанівський Є. С. (2019)
Печура Д. С. - Аналіз технічного стану керованих авіаційних засобів ураження, Сєрик С. В., Дроль О. Ю., Сюлєв К. В. (2019)
Самулєєв В. В. - Аналіз результатів застосування методу спектрального аналізу масла для визначення технічного стану двигунів АИ-25ТЛ, Шумілін Г. О., Агамова Р. Г. (2019)
Семененко О. М. - Рекомендації щодо вибору математичної моделі оцінювання ефективності контррадіоелектронної протидії бортовій станції перешкод противника в повітряному бою, Сорокін Д. М., Добровольський Ю. Б., Каблуков О. А. (2019)
Харченко О. В. - Багатокритеріальна задача розподілу обмежених ресурсів, Зіатдінов Ю. К., Воронін А. М. (2019)
Челобітченко О. О. - Ймовірнісна модель динаміки зміни стану парку авіаційної техніки повітряних сил у ході ведення бойових дій, Внуков А. В., Паутинка В. М., Фокін С. О. (2019)
Шатров А. М. - Методичні основи визначення напрямків модернізації керованих авіаційних засобів ураження при проведенні робіт по відновленню їх справності (2019)
Векленко Ю. А. - Аналіз тенденцій розвитку мобільних мінометних систем сучасних армій світу в порівнянні їх з мобільними мінометними системами вітчизняного виробництва, Рудник М. В., Корзун К. І. (2020)
Ветошкін О. Г. - Огляд сучасних підходів до вирішення завдання розпізнавання протяжних радіолокаційних цілей, Артикула А. Г., Бритов Д. М. (2020)
Гордєєв С. М. - Особливості досліджень підривних пристроїв бойових частин безпілотних літальних апаратів, Телевний І. В., Нікітченко В. І., Клюфас С. І., Скляр В. Г. (2020)
Живець Ю. М. - Обґрунтування доцільних варіантів застосування засобів зниження помітності військової техніки Збройних Сил України, захисту персоналу та спорядження від технічних засобів радіолокаційної та оптико-електронної розвідки, Єрмоленко О. В., Коваль В. В. (2020)
Корнієнко І. В. - Функціональна схема модулю управління вхідним потоком вимог на випробування ОВТ, Корнієнко С. П., Троцик С. М., Казначей С. М., Жирна О. В. (2020)
Кузьміч О. Є. - Аналіз застосування екіпажами вертольотів сучасних окулярів нічного бачення на основі електронно-оптичного перетворювача. Перспективні оптоелектронні системи спостереження та повітряної розвідки для вертольотів, Кузнецов В. О., Андрушко М. В. (2020)
Москалець С. В. - Ефективне застосування та перспективи удосконалення систем управління протитанковими ракетними комплексами, Жирний В. А., Мокринський О. В., Рудик А. В. (2020)
Саприкін А. Б. - Обґрунтування напрямків проектування сучасного реактивного піхотного вогнемету. Реактивний піхотний вогнемет РПВ-16, Іцелєв Д. О., Камак Ю. О., Калетнік С. А. (2020)
Скиба О. В. - Застосування техніки поділу вхідних даних на класи еквівалентності для оптимізації перевірки спеціального програмного забезпечення, Камак Д. О., Руденко О. В., Кравченко В. С. (2020)
Хайлов В. Б. - Аналіз можливостей застосування малих кумулятивних зарядів для знешкодження боєприпасів, Чеботар В. І., Борщ В. В. (2020)
Хайлов В. Б. - Багатоцільові реактивні піхотні гранатомети з різними типами бойових частин, Чеботар В. І., Кузьменко В. О. (2020)
Чуприна В. М. - Моделювання міцності капсули спеціалізованого броньованого автомобіля "Новатор” при випробуваннях, Башинський В. Г. (2020)
Шапоренко В. Г. - Узагальнення рекомендацій щодо удосконалення методики обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації озброєння та військової техніки, Дмитрієв В. А. (2020)
Шумигай О. В. - Сучасний стан багатофункціональних засобів та комплексів радіоелектронної боротьби. Тенденції та перспективні напрями їх розвитку, Єрмоленко О. В. (2020)
Бондаренко О. - Сутність та структура змістової складової моделі формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до професійної діяльності у військових ліцеях (2020)
Борейчук Д. - Критерії, показники та рівні сформованості організаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2020)
Вінтюк Ю. - Дослідницький підхід у підготовці майбутніх психологів (2020)
Георгієв В. - Формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів під час вивчення дисципліни повітрянодесантної підготовки (2020)
Громов Є. - Використання методики blended learning в іншомовній підготовці майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей (досвід Польщі та Чехії) (2020)
Завроцький О. - Виклики сучасності щодо необхідності реформування змісту підготовки керівних кадрів системи охорони здоров’я України (2020)
Іваненко С. - Аналіз тестування рівня іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей, Тищенко В. (2020)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування професійно-педагогічної компетентності викладачів професійно-художніх дисциплін: результати експерименту (2020)
Кравченко О. - Нормативно-правові засади впровадження інклюзивного туризму як засобу реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами (2020)
Лазоренко О. - Деякі аспекти методики навчання майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону розробці плану проведення спеціальних дій з пошуку правопорушників, Баратюк В. (2020)
Лялюк Г. - Особистісно-орієнтована парадигма виховання дітей-сиріт: соціокультурний вимір (2020)
Мельничук І. - Поняттєво-термінологічна основа формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців у вищій школі (2020)
Нітенко О. - Професійна підготовка співробітників поліції в країнах Європейського союзу: роль міжнародних організацій (2020)
Райко С. - Критерії, показники та рівні розвитку в офіцерів-прикордонників правової компетентності (2020)
Ринденко Н. - Тенденції професійної підготовки персоналу прикордонних служб у країнах європейського союзу (2020)
Хіміч В. - Перевірка ефективності методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва (2020)
Артюшин Г. - Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців сектору безпеки та оборони у країнах, що розвиваються, Тушко К. (2020)
Гапонова В. - Оптимізація навчання курсантів-прикордонників професійної термінології, Лемешко О. (2020)
Дарманська І. - Система забезпечення якості вищої освіти у підготовці майбутніх керівників дошкільних, загальних середніх і позашкільних закладів (2020)
Калинюк Н. - Теоретичні аспекти використання інтерактивних технологій в процесі навчання майбутніх офіцерів-прикордонників, Райко В. (2020)
Кошельник І. - Сучасні тенденції загальновійськової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2020)
Кузьменко Р. - Альтернативний підхід до проведення практичної складової навчальної дисципліни "Автомобільна техніка в тому числі автомобільна підготовка", Дуфанець І., Зеленюх О., Ковба М. (2020)
Левчук Н. - Методичні засади практичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з тилового забезпечення (2020)
Максимовська Н. - Формування культури батьківства учнівської молоді: гендерний підхід (2020)
Олицька О. - М.М.Дарманський – освітянин, науковець, управлінець: штрихи до професійного портрета (2020)
Омок Г. - Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту готовності до професійно-педагогічної діяльності в професійно-технічній освіті (2020)
Онипченко О. - Стабільність інституту сім’ї як пріоритетний напрям статеворольової соціалізації дітей та підлітків (2020)
Петрик Д. - Умови використання заходів фізичного впливу в різних нештатних ситуаціях співробітниками Державної кримінально-виконавчої служби України, Пліско В. (2020)
Пономаренко О. - Педагогічні умови фахової підготовки майбутніх магістрів психології в контексті формування їх готовності до професійної діяльності в неформальній освіті (2020)
Розман І. - Автобіографічні матеріали: ретроспективна характеристика (2020)
Руденко Л. - Проблеми професійної підготовки психологів у вищій школі, Бідюк Н. (2020)
Руснак І. - Інноваційні процеси в українській дошкільній освіті Канади та США, Василик М. (2020)
Вінтюк Ю. - Дослідження уяви у навчальній роботі зі студентами-психологами (2020)
Головня С. - Особливості організації дистанційного проведення екзамену з курсантами напряму автомобільний транспорт шляхом застосування ресурсів Google та Zoom, Псьол С, Машталер А. (2020)
Горохівська Т. - Критерії та показники розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів фахових дисциплін технічних закладів вищої освіти (2020)
Донець В. - Організація інноваційної діяльності в закладах загальної середньої освіти в умовах інклюзивного навчання (2020)
Дутчак Ю. - Принципи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, Дмитришин Н. (2020)
Заболотна О. - Метод кейсів в підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон, Березюк В. (2020)
Задорожна М. - Основні характеристики сформованості професійної компетентності майбутніх дільничних офіцерів поліції (2020)
Кошельник І. - Значення блоку військово-прикордонних навчальних дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, Гаврилюк В., Суслов Т. (2020)
Лопаткін І. - Методика проведення комплексних практичних занять з курсантами четвертого курсу на кафедрі вогневої та тактико-спеціальної підготовки, Кіцай Я. (2020)
Матеюк О. - Використання дискусійних методів навчання у процесі вивчення дисципліни "Загальна екологія" (2020)
Мотрук Н. - Інтегроване початкове навчання в контексті освітніх трансформацій у Польщі (2020)
Осипенко В. - Інноваційні системи оцінки результатів освітньої діяльності вищого військового навчального закладу, Зайцев І., Суслов В. (2020)
Пазюра Н. - Особливості військово-професійної підготовки фахівців сектору безпеки і оборони у провідних країнах Азії, Новікова Т., Діденко О., Гнидюк О., Ісламова О. (2020)
Суховірський О. - Підготовка майбутніх учителів інформатики до економічного виховання учнів (2020)
Тогочинський О. - Соціально-економічна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України в системі безперервної освіти (2020)
Федоренко О. - Формування досвіду практичної діяльності у майбутніх військових юристів на засадах компетентнісного підходу, Радченко К. (2020)
Харжевська О. - Дослідження пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови в умовах змішаного навчання, Рудоман О. (2020)
Субботіна В. В - Фазовий склад і властивості мдо-покриттів на силуміні ак7 (ал9) (2020)
Круковський П. Г. - Аналіз ефективності методів осушення тунельного повітря метрополітену при розташуванні обладнання в обвідних ходках, Дейнеко А. І., Дядюшко Є. В. (2020)
Гончаренко Д. Ф. - Теоретичне обґрунтування вибору способу відновлення каналізаційних колекторів, Старкова О. В., Алейнікова А. І., Дегтяр Є. Г. (2020)
Ромашко-Майструк О. В - Моделювання зчеплення арматури з бетоном в залізобетонних елементах (2020)
Качановський О. І. - Економічні передумови відшкодування збитків, спричинених непроведенням рекультивації земель (2020)
Мартинов І. Е. - До питання забезпечення безпеки руху у пасажирському господарстві, Труфанова А. В., Бабенко А. О., Шовкун В. О. (2020)
Субботіна В. В. - Cтруктура і властивості гетерогенного каталізатора на оксидному носії на основі алюмінію, Білозеров В. В., Соболь О. В (2020)
Deshko V. - Joint influence of intermittent heating mode and outdoor factors on apartment heat load, Sukhodub I., Yatsenko O. (2020)
Ромашко В. М. - Загальні основи механіки деформування залізобетонних елементів і конструкцій (2020)
Резнік П. А. - Про одну можливість оцінювання прогресуючого обвалення конструкцій при пожежі, Шмуклер В. С., Альмохамад M. (2020)
Ромашко-Майструк О. В. - Oснови моделювання енергетичного ресурсу залізобетонних елементів і конструкцій (2020)
Барибін М. А. - Cистеми глобального позиціонування в тягових розрахунках з розрахуванням зносу колісних пар рухомого складу, Фалендиш А. П., Гатченко В. О., Клецька О. В., Кіріцева О. В. (2020)
Химинець В. В. - Науково-методичні підходи до розробки механізмів забезпечення переходу на модель сталого розвитку, Шумлянська І. А., Цімболинець Г. І. (2015)
Shaposhnykov K. S. - Convergent development infocommunication operators in the national economy, Osadchiy O. D. (2015)
Мазур О. А. - Вплив тінізації економіки на інвестиційний процес країни, Сержанов В. В. (2015)
Мікловда В. П. - Редукціоністський підхід до конкурентоспроможності регіону та його експортно-імпортного потенціалу, Кубіній В. В., Мошак С. М. (2015)
Мікловда В. П. - Законодавче регулювання розвитку гірських територій України, Пітюлич М. М. (2015)
Дяченко Б. І. - Необхідність реформування еколого-економічної політики регіонів України в сучасних умовах євроінтеграційного процесу, Рошко С. М. (2015)
Bujdova N. - Manazment socialnych sluzieb, Manya Z., Holonic J. (2015)
Bujda S. - Rodina a manzelstvo, Juristy J., Michel R. (2015)
Гаращук О. В. - Інноваційна освітня політика – шлях до ефективної економіки (2015)
Пойда-Носик Н. Н. - Чинники забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств (2015)
Югас Е. Ф. - Економічний зміст факторингу: сутність та місце в ринковій економіці, Попович М. С. (2015)
Червак-Смерічко О. Ю. - Математичне моделювання в економіці: моделювання і системний аналіз (2015)
Зайдман Г. Б. - Причины долгового кризиса в странах ЕС: уроки для Украины, Якубовский С. А. (2015)
Ломачинська І. А. - Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку, Грищук А. С. (2015)
Шапошников К. С. - Екологічні пріоритети природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектора (2015)
Горняк О. В. - Стратегічні альянси як форма розвитку корпоративних структур у глобалізованій економіці (2015)
Іртищева І. О. - Формування державної інвестиційної політики України в умовах неоліберальної моделі глобалізації, Стройко Т. В. (2015)
Стройко Т. В. - Стратегічні напрями функціонування фінансових інструментів регіональної політики ЄС (2015)
Мікловда В. П. - Взаємозв’язок ринку праці з базовими сегментами ринкової економіки, Пітюлич М. І. (2015)
Станкевич Ю. Ю. - Методологічні особливості дослідження економічної природи домогосподарства в сучасних умовах (2015)
Данік Н. В. - Бізнес-планування як інструмент здійснення фінансового менеджменту в сучасних умовах розвитку України (2015)
Палінчак М. М. - Державне фінансування церкви (на прикладі Словацької Республіки), Дроздовський Я. П. (2015)
Аслонова С. К. - Методичні особливості оцінки стану реалізації національних інтересів (2015)
Багацька К. В. - Капіталізація підприємства як ключова категорія вартісно-орієнтованого управління (2015)
Банера Н. П. - Необхідність державної підтримки малого підприємництва в кризових умовах (2015)
Бардаш С. В. - Державні пріоритети розвитку незалежного аудиту в Україні, Боговик Д. С. (2015)
Безп’ята І. В. - Оцінка макроекономічного та мікроекономічного середовищ у контексті розвитку інвестиційної політики аграрного сектора України (2015)
Богашко О. Л. - Управління регіональним інноваційним розвитком: питання теорії та практики (2015)
Бойченко В. С. - Сутність процесу реформування управління розвитком регіону (2015)
Бохонко І. В. - Особливості формування ринку електроенергії України на конкурентних засадах (2015)
Бочарова Ю. Г. - Моделі споживання та конкуренції на світовому ринку продовольства (2015)
Букріна К. А. - Європейський вектор міжнародної економічної діяльності України (2015)
Булатова О. В. - Трансформація світового ринку в умовах глобальних зрушень: базові передумови для розвитку хімічної промисловості (2015)
Бурковська А. В. - Особливості виникнення і розвитку бірж у країнах світу, Бурковський І. Д., Лункіна Т. І. (2015)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Уніфікація параметрів розмежування машинобудівних підприємств за галузевою ознакою (2015)
Гакова М. В. - Корпоративна культура як інструмент управління поведінкою персоналу підприємств готельно-ресторанного господарства (2015)
Гаража О. П. - Науково-методичні підходи до нормативної грошової оцінки земель сільскогосподарського призначення (2015)
Геращенко І. М. - Оцінювання рівня конкурентоспроможності людських ресурсів на ринку праці на основі компетентнісного підходу (2015)
Головко О. Г. - Фінансова стабільність банку: інструментарій аналізу, Пугачова К. І., Литвин О. М. (2015)
Голод А. П. - Трансформація структури ресторанного господарства Львівської області, Феленчак Ю. Б. (2015)
Голубка С. М. - Теоретичні засади природи та сутності податку в українській економічній думці (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), Чинчик А. А. (2015)
Гхаит С. - Теоретические подходы к пониманию сущности глобализации (2015)
Павленко І. І. - Поняття та суть маркетингу в діяльності підприємств, Дашевська Т. Ш. (2015)
Демчук Н. І. - Сучасний стан банківської системи України, Пархоменко Ю. В. (2015)
Дєліні М. М. - Соціальна відповідальність підприємництва в контексті соціальних моделей країн Європи (2015)
Джусов А. А. - Проблемы использования моделей фундаментального анализа при прогнозировании направления движения цен на фондовых рынках (2015)
Діденко І. В. - Оцінка рівня конкуренції на депозитному ринку України (2015)
Ларіна Я. С. - Методи аналізу та формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств, Діченко А. Л. (2015)
Довгань Д. А. - Диверсифікація українського експорту чорних металів та економічне зростання (2015)
Євтушенко В. А. - Аналіз соціально-економічних індикаторів дотримання принципів соціальної відповідальності на глобальному рівні (2015)
Євтушенко Г. В. - Особливості маркетинг-менеджменту організації в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності, Васильєва М. С. (2015)
Запотічна Р. А. - Детермінанти формування кредитної стратегії транснаціональних банків на зовнішніх ринках (2015)
Запухляк І. Б. - Модель McKinsey 7S як інструмент оцінювання готовності газотранспортних підприємств до змін (2015)
Заяць М. Я. - Сучасні проблеми бухгалтерського обліку торговельних марок (2015)
Золотарьов С. В. - Маркетингове обґрунтування підготовки нової продукції машинобудівного підприємства (2015)
Бабек И. - Масштабы неакционерных операций международных предприятий (2015)
Іваннікова Н. А. - Дослідження ресурсного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства (2015)
Ігнатишин М. В. - Аналітика готівкових обмежень в Україні та міжнародна практика регулювання грошового обігу, Ігнатишин М. І. (2015)
Ієрусалимов В. І. - Цілі та завдання фінансової системи України на сучасному етапі євроінтеграції, Шаповал С. Л. (2015)
Кавтиш О. П. - Управління ризиками комерційних банків України в умовах зміни базельських угод, Ширяєва Б. О. (2015)
Каленюк І. С. - Соціальні аспекти розвитку рекреації і туризму як значущого сегменту світового господарства: теоретико-методологічні засади, Котенко Т. М. (2015)
Остапчук С. М. - Теоретичні засади визначення вартості прав користування земельними ділянками для цілей бухгалтерського обліку, Коріненко А. І. (2015)
Вихідні відомості (2015)
Зінгаєва Н. Є. - Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку соняшникової олії (2015)
Кузнєцова Л. В. - Проблеми активізації процесів розвитку банківських інновацій в Україні (2015)
Кузьмак О. І. - Концептуальні основи забезпечення інноваційного розвитку підприємств у сервісно-виробничих контекстах сфери послуг (2015)
Лановська Г. І. - Ресурсний потенціал банківських установ як основа стабільного функціонування банківської системи України, Мельниченко А. І. (2015)
Левко М. М. - Індикативний підхід до оцінки зовнішньоекономічної безпеки держави у парадигмі сталого розвитку (2015)
Левчинський Д. Л. - Механізм удосконалення організаційної структури управління будівельним підприємством (2015)
Лисенко Ю. В. - Управління інноваційним розвитком будівельного підприємства (2015)
Лисюк О. С. - Демографічні основи формування сільського ринку праці (2015)
Ляхович Г. І. - Форми ведення та організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій: точки взаємодії (2015)
Маловичко А. С. - Конкурентоспроможність електронної логістики підприємств (2015)
Маловичко С. В. - Товарний менеджмент: функціональні особливості та проблематика на сучасному етапі, Бондарчук М. Є. (2015)
Машкова Т. В. - До оцінки якості сільськогосподарських угідь з використанням ГІС-технологій у бухгалтерському обліку (2015)
М’ячин В. Г. - Прогнозування інноваційного потенціалу промислових підприємств за допомогою гібридних інтелектуальних систем (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств України, Орєхова А. І. (2015)
Никитюк Ю. А. - Розвиток зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною: еколого-економічні аспекти (2015)
Нігматова О. С. - Концептуальні підходи визначення вартості бренду в контексті органічного агробізнесу (2015)
Ніконова Д. О. - Рееміграція внутрішньо переміщених осіб як складова механізму відтворення соціально-економічного потенціалу (2015)
Обиход Г. О. - Екологічні небезпеки транскордонного походження у Західних регіонах України: еколого-економічний аналіз (2015)
Огданський К. М. - Дефініція економічного зростання: національний аспект (2015)
Омельяненко Т. Л. - Реформування організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні в контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Пантелєєв В. П. - Організація обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємств в умовах проведення реструктуризації, Предко І. Ю. (2015)
Пасічник Ю. В. - Стратегія боргової політики держави: сучасні тенденції та перспективи (2015)
Петько С. М. - Організаційний розвиток корпорацій у сучасній економіці (2015)
Пєнцова Н. В. - Модель економічного розвитку післядипломної педагогічної освіти: від концепції до ефективного результату (2015)
Пирець Н. М. - Сучасні тенденції розвитку процесу злиття та поглинання на світовому ринку хімічної продукції в умовах глобальної кризи (2015)
Плотнікова М. Ф. - Соціально-економічний розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади (2015)
Потравка Л. О. - Сучасний стан структурних трансформацій сільського господарства України (2015)
Прокудін Г. С. - Інтеграція транспортної системи України у світову транспортну систему, Дудник О. С., Чупайленко О. А. (2015)
Радамовська І. В. - Особливості формування бізнес-культури будівельних підприємств (2015)
Ракицька С. О. - Передумови формування об’єднання підприємств будівельного комплексу на регіональному рівні, Жусь О. М. (2015)
Рекова Н. Ю. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних депозитарних систем, Козлова В. О. (2015)
Ремига Ю. С. - Проблеми забезпечення безпеки доставки вантажів в умовах зростаючих ризиків (2015)
Рубіш М. А. - Регіональні особливості іноземного інвестування на прикладі Закарпатської області (2015)
Руденко В. В. - Корпорації в Україні та за кордоном: сутність і характерні ознаки (2015)
Русінова О. С. - Організаційне забезпечення розвитку промислових підприємств (2015)
Савченко Т. Г. - Індекс транспарентності монетарної політики: методика розрахунку та напрями застосування, Закутняя А. О. (2015)
Самородов Б. В. - Сучасний стан і напрям розвитку діагностики фінансового стану банку, Семенцов Р. В. (2015)
Сандул М. С. - Конкурентні переваги системи вищої освіти США на міжнародній арені (2015)
Сенищ П. М. - Проблеми відновлення процесів стимулювання банками розвитку економіки України (2015)
Сердюков К. Г. - Формування механізму управління фінансово-економічною безпекою власників корпоративних прав (2015)
Ситник І. П. - Системи електронного документообігу в електронному бізнесі, Мельниченко А. І. (2015)
Вихідні відомості (2015)
Камаран А. Х. - Экономическая среда как предпосылка формирования политики привлечения прямых иностранных инвестиций (2015)
Карпець О. С. - Оцінка і аналіз сучасного стану ринку банківських кредитів в Україні, Чуйко І. М. (2015)
Касілов І. І. - Обґрунтування господарських рішень щодо управління ресурсозбереженням на підприємствах гірничодобувної промисловості (2015)
Кирилюк А. О. - Державна підтримка розвитку антимонопольних саморегулюючих організацій, Каркальова П. І. (2015)
Кіндзерський В. В. - Державне регулювання аграрного сектора економіки: імплементація зарубіжного досвіду (2015)
Кісь С. Я. - Формування системи забезпечення інтелектуалізації персоналу підприємства (2015)
Князєва О. А. - Планування розвитку підприємства на ринку фінансових послуг, Сергєєва О. С., Літітанскас І. Ю. (2015)
Кожухова Т. В. - Еволюція фінансової політики оон у сфері розвитку (2015)
Козін О. Є. - Економічна безпека автотранспортного комплексу в регіональному розрізі (2015)
Колесник М. В. - Методологічні аспекти забезпечення сталого розвитку ринкових інституцій на засадах корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Колодяжна І. В. - Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності торговельних підприємств України (2015)
Коломіна О. Б. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом (2015)
Командровська В. Є. - Проблеми залучення іноземних інвестицій у транспортну інфраструктуру України, Любезна І. І. (2015)
Коркоц О. М. - Позитивні та негативні процеси в умовах реформування податкового законодавства України (2015)
Корнєва І. О. - Критерії оцінки діяльності менеджерів державних підприємств (2015)
Корчева В. І. - Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії, Крючкова Н. М. (2015)
Кравчук Н. О. - Особливості використання індикаторних методів оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2015)
Крепак А. С. - Еволюція ринку зовнішньої реклами в Україні (2015)
Кухта К. О. - Ефективність виробництва та функціонування ринку зерна Полтавської області, Дорогань-Писаренко Л. О. (2015)
Луцій К. М. - Еволюція концепцій маркетингу як відображення тенденцій розвитку ринкової економіки (2015)
Malakhovskyi Y. V. - Maximizing the value of entities of the region in the implementation of public-private partnerships, Nabulsi H. N. (2015)
Малаховський Ю. В. - Моніторинг та методи ефективного управління природними ресурсами води (2015)
Матвієнко О. О. - Управління економічною безпекою авіатранспортного підприємства (2015)
Михайленко О. Г. - Вплив змін правил міжнародної торгівлі в умовах сталості на розвиток сільського господарства (2015)
Михайлишин Л. І. - Теорії транснаціоналізації: основи формування і критичні аспекти (2015)
Некрасова Л. А. - Стратегічні підходи до формування сучасного виробничо-технологічного потенціалу газової промисловості України, Хрістова А. В. (2015)
Тюленєва Ю. В. - Оцінка ефективності управління виробничим потенціалом підприємства, Сичков О. Л. (2015)
Солов’янчик А. В. - Аналіз чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємств ринку туристичних послуг (2015)
Сорочка С. І. - Монетарна політика у системі стимулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Срібна Є. В. - Матричний комплекс вітчизняної енергетики та його ефективність у сучасних динамічних змінах (2015)
Стаднік В. Г. - Проблеми комплексного управління якістю продукції транспортних підприємств, Шевченко Я. І. (2015)
Стеблюк Н. Ф. - Розробка оптимальної стратегії розвитку вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг, Волосова Є. Р. (2015)
Степаненко О. І. - Альтернативні підходи в документуванні облікової інформації про об’єкти основних засобів підприємства, Чернишенко Я. Г. (2015)
Сушко Н. І. - Інформаційне забезпечення казначейського обслуговування державного бюджету в умовах євроінтеграції (2015)
Тарасенко А. В. - Державне регулювання та саморегулювання інфраструктурного забезпечення продовольчого ринку (2015)
Тарасова Г. О. - Методи управління підприємством в умовах економічної нестабільності (2015)
Терон І. В. - Соціальний капітал як детермінанта трансформації ринку праці України (2015)
Ужва А. М. - Формування сталого розвитку сільського господарства: зарубіжний досвід (2015)
Фраєр О. В. - Удосконалення земельних відносин для забезпечення сільського розвитку: досвід країн ЄС (2015)
Хитра О. В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі моніторингу енергоентропійного балансу (синергетичний аспект) (2015)
Хом’як М. С. - Формування інфраструктури у регіональному фінансовому просторі (2015)
Ценклер Н. І. - Нормативно-правове поле України як основа розвитку економіки регіону при врахуванні євроінтеграційних процесів (2015)
Чепка В. В. - Іпотечне кредитування в сільському господарстві (2015)
Шамрін Р. В. - Методологічний підхід до прогнозування фінансових часових рядів на основі розпізнавання образів у структурі цінових кривих (2015)
Шашина М. В. - Інструменти оцінки економічної безпеки підприємств молокопереробної галузі на основі побудови багатофакторних моделей, Седун Р. С. (2015)
Шевчук К. В. - Облікова політика підприємства: значення, особливості формування та впровадження (2015)
Шмуратко Я. А. - Наукові підходи до формування методики управління операційними ризиками банків на ринку похідних фінансових інструментів (2015)
Штулер І. Ю. - Позиції України у світових рейтингах конкурентоспроможності та економічної свободи протягом 2005–2015 років (2015)
Адамовська В. С. - Удосконалення обліку довгострокової дебіторської заборгованості, зумовлене сучасною економічною ситуацією, Сидорова О. І. (2016)
Алексеєнко Л. М. - Оподаткування капіталу та нерухомості в системі пріоритетів нової політики державного управління, Карпа І. С. (2016)
Алiєв Р. А. - Передумови і механізм формування ринку будівельних послуг у країнах ЄС (2016)
Андрущенко Н. О. - Сукупний економічний потенціал корпорації як запорука її стабільного функціонування (2016)
Артюх О. В. - Принципи контролю: проблематика визначення (2016)
Бабенко В. О. - Проблемні аспекти інноваційної діяльності України на світовому ринку сільськогосподарської продукції (2016)
Бадзим О. С. - Мотивація професійної діяльності банківського персоналу, Береснев С. М. (2016)
Бардаш С. В. - Поняття і склад публічних фінансів як об’єкта державного фінансового аудита, Баранюк Ю. Р. (2016)
Ткаченко І. В. - Аналітичний огляд стану ринку праці в Україні: регіональний аспект, Бейгул Т. О. (2016)
Бондарева Т. И. - Оценка конкурентоспособности предприятия на основе метода таксономии, Сариева А. Б. (2016)
Борзова А. В. - Удосконалення ведення обліку формування і змін власного капіталу тов "Електровік – Сталь", Іваницька Т. Є. (2016)
Брадул О. М. - Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності щодо корпоративних прав акціонерів підприємства, Шепелюк В. А. (2016)
Гавловська Н. І. - Особливості ідентифікації механізмів управління в процесі забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств (2016)
Гадзало А. Я. - Концептуальний підхід до економічних основ збалансованого природокористування (2016)
Глубіш Л. Я. - Еволюція наукових поглядів на зміст теорії добробуту та її специфіка на сучасному етапі соціально-економічних відносин (2016)
Голіков А. П. - Політика Китаю в науково-технічній сфері в контексті його конвергенції до світової економіки знань, Златкіна О. Д. (2016)
Гужва І. Ю. - Механізми обмеження експорту брухту чорних металів у рамках СОТ (2016)
Гурова Ю. С. - Інтелектуальні центри як основна форма прояву сучасного етапу інтелектуальної глобалізації (2016)
Данкеєва О. М. - Роздрібна торговельна мережа в Україні: класифікація типів та особливості розвитку в умовах кризи (2016)
Денис О. Б. - Зарубіжний досвід роботи кредитних бюро (2016)
Боронос В. Г. - Теоретичні основи економічного змісту екологічної безпеки в сучасних умовах ефективного природокористування, Довга Л. В. (2016)
Дюгованець О. М. - Комплексний аналіз управління ризиками в галузі міжнародного бізнесу (2016)
Євтушенко В. А. - Визначення рівня соціальної відповідальності країн світу методом кластеризації (2016)
Єгорова Г. А. - Злиття та поглинання в Україні: проблеми визначення дефініцій та основні мотиви укладання угод (2016)
Єгорова О. О. - Організовані індустріальні зони Туреччини: фіскальне стимулювання, Манав Е. (2016)
Дупляк О. М. - Аналіз підходів до моделювання та прогнозування заробітної плати, Єдлічко А. О. (2016)
Ємельянова Л. О. - Складові інституційних реформ у контексті формування акціонерного капіталу в країнах із перехідною економікою (2016)
Жукова Л. М. - Вплив інформаційних технологій на соціально-економічні процеси держави як чинник інституціональних перетворень (2016)
Партин Г. О. - Застосування зовнішнього залучення коштів для зростання фінансово-економічного потенціалу підприємства, Задерецька Р. І. (2016)
Залунина О. М. - Приоритеты информационного поля, используемые в управлении предприятием (2016)
Іванченко Г. В. - Оцінка очікуваної ефективності кластера як основа для прийняття рішень щодо кластероутворення (2016)
Калініченко Л. Л. - Інноваційна модель розвитку України в умовах евроінтеграційних процесів (2016)
Карасьова Н. А. - Тарифне регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчими товарами (2016)
Касьян Л. Е. - Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України (2016)
Кваша О. С. - Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України (2016)
Кицюк І. В. - Розвиток фондового ринку України в контексті євроінтеграційних процесів, Шудрук Т. М. (2016)
Кітц Р. Р. - Системний ризик і фінансова стабільність макроекономічних систем (2016)
Климчук А. О. - Еволюція наукових концепцій учених щодо дослідження сутності управління персоналом (2016)
Ковтун Е. О. - Особливості використання логістичних рішень в управлінні збутовою діяльністю підприємств, Козоріз С. О., Собчук В. П. (2016)
Ковтун Е. О. - Особливості розробки маркетингової стратегії для здійснення оптимізації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Бондар І. О., Гуменюк А. А. (2016)
Ковтун Е. О. - Шляхи оптимізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, Поліщук І. В., Турець Ю. М. (2016)
Когут М. В. - Роль ТНК на міжнародному ринку трансферу технологій (2016)
Кожухівська Р. Б. - Economic security SME in the tourism sector, Удовенко І. О. (2016)
Козій Н. С. - Світовий досвід стабілізації грошового обігу (2016)
Кононенко Г. І. - Особливість інституційної концепції конкурентних переваг підприємства (2016)
Кононова І. В. - Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами, Бакум А. О. (2016)
Кононова О. Є. - Удосконалення організації обліку витрат будівельного підприємства, Просенко К. І. (2016)
Костецький Я. І. - Вплив глобалізації на трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України (2016)
Кульбіда М. В. - Основні напрями підвищення ролі міжнародних фінансових організацій у регулюванні міжнародних економічних відносин (2016)
Лантух І. В. - Державний дворянський земельний банк як інструмент капіталістичного господарства наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Лепетюха Н. В. - Рейтингова оцінка ефективності туристичної діяльності регіонів України з використанням методу DEA (2016)
Лещук Г. В. - Теоретично-методологічні засади інвестиційного контролінгу, Жила В. С. (2016)
Лишенко М. О. - Значення вітчизняного ринку в забезпеченні населення овочами, Устік Т. В. (2016)
Ліба Н. С. - Закордонний досвід реалізації регіональної політики (2016)
Ліпич Л. Г. - Особливості розвитку ринку лісового господарства в Україні, Волинець І. Г. (2016)
Македон В. В. - Оценка рисков корпоративных сделок слияния и поглощения методом нечётких множеств, М'ячин В. Г. (2016)
Максименко Д. В. - Аналіз організаційного потенціалу підприємства (2016)
Маловичко С. В. - Аналіз теоретико-дослідницьких підходів до вивчення електронної торгівлі (2016)
Мамонов К. А. - Визначення рейдерства: теоретичні підходи, Величко В. А. (2016)
Мартинович Д. Є. - Моделювання впливу податкових пільг та видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу та сільського господарства в Україні (2016)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Систематизація аналітичних задач за основними видами логістичної діяльності підприємства (2016)
Мельник Д. О. - Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності та її роль у прикордонному регіоні (2016)
Мельник С. С. - Сутність фінансового шахрайства в комерційному банку (2016)
Мельничук Л. С. - Бренд та його роль у процесі організації ефективних маркетингових комунікацій (2016)
Михайлишин Л. І. - Зарубіжний досвід активізації інноваційної діяльності (2016)
Михалків А. А. - Роль аудиту в забезпеченні достовірності фінансової звітності (2016)
Могилова А. Ю. - Маркетингова діяльність: особливості виходу підприємства на міжнародний рівень, Дмитрієв В. І. (2016)
Музиченко А. С. - Сучасний стан державної підтримки розвитку аграрного сектора України, Голуб Т. І. (2016)
Назарук О. М. - Зміст категорії "виробничі ресурси підприємства" в економічних дослідженнях (2016)
Налбандян Н. А. - Використання базису в міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами (2016)
Нечипоренко А. В. - Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні (2016)
Носик О. М. - Транснаціоналізація людського капіталу: напрями та загрози (2016)
Овсянюк-Бердадіна О. Ф. - Соціальне підприємництво як інноваційний інструмент вирішення суспільних проблем: передумови становлення та активізації, Крисько Ж. Л. (2016)
Оганесян В. С. - Економічна сутність ринку продукції тваринництва (2016)
Огданський К. М. - Основи системного підходу в процесі побудови якісної регіональної економічної політики (2016)
Огінок С. В. - Еволюція поглядів на проблеми економічної інтеграції та формування єдиного ринку ЄС (2016)
Однорог М. А. - Математичне моделювання в управлінні інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств АПК (2016)
Одношевна О. О. - Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів (2016)
Петухова В. О. - Аналіз зовнішньоторговельних зв’язків національних економік та України в глобальній системі міжнародної торгівлі (2016)
Пєтухова О. М. - Особливості та перспективи розвитку кондитерської галузі України, Чорноштан Г. Г. (2016)
Письменна М. С. - Нормативно-правове середовище державних закупівель як передумова забезпечення ефективного контролю (2016)
Піцик М. А. - Використання теорій інвестиційного розвитку для досягнення економічної безпеки регіонів (2016)
Полякова Ю. В. - Інноваційний потенціал регіонів України (2016)
Потравка Л. О. - Напрями покращання структурної політики сільського господарства України (2016)
Примостка О. О. - Ідентифікація та оптимізація ризиків соціального банкінгу (2016)
Приходько В. П. - Світова кон’юнктура та інвестиційна безпека національної економіки: актуальні зовнішньоекономічні та управлінські аспекти (2016)
Прохорчук С. В. - Функціонування інноваційного кластеру в регіоні (2016)
Рад Н. С. - Глобалізація як сучасний контекст розвитку пенсійної системи (2016)
Світовий О. М. - Управління експортом продукції зернопродуктового підкомплексу та формування доданої вартості (2016)
Селезньова О. О. - Розвиток організаційно-економічного механізму управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Семібратова Я. Г. - Методи оцінки тіньової економіки України, Іванченко Г. Ф. (2016)
Серватинська І. М. - Механізм імплементування зарубіжних моделей фондів соціального страхування в реалії України (2016)
Syshchuk A. А. - The monetary policy of the national bank of Ukraine in the context of the European economic integration (2016)
Скорук О. В. - Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення (2016)
Собко О. М. - Перспективи входження вітчизняної молочної індустрії на ринок ЄС шляхом посилення конкурентоспроможності бренду, Бойчик І. М. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичний підхід до формування стратегії управління малими підприємствами, Колісник О. В. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств газопостачання, Кирій В. В., Чеченець Д. О. (2016)
Гострик О. М. - Визначення допустимого кредитного ризику комерційного банка з використанням методу системної динаміки, Степаненко О. А. (2016)
Стригуль Л. С. - Теоретико-методичне забезпечення визначення фінансової стійкості підприємств різних організаційно-правових форм в умовах мінливого середовища (2016)
Ступнікер Г. Л. - Оцінка ключових аспектів розвитку будівельних підприємств на ринку нерухомості, Спірідонова К. О. (2016)
Табачкова Н. А. - Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки (2016)
Табачкова Н. А. - Моделювання процесів міжнародної агломерації, Крачковський В. В. (2016)
Тараєвська Л. С. - Реструктуризація промислових підприємств як одна з передумов використання засад екологічного менеджменту (2016)
Татар М. С. - Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств україни в умовах активізації факторів зовнішнього середовища (2016)
Тєшева Л. В. - Реорганізація підприємств, спрямована на укрупнення, як одна із форм реструктуризації, Канащенко А. М., Пужко А. О. (2016)
Ткаченко В. В. - Актуальні питання консолідованої та зведеної звітності (2016)
Трегуб О. М. - Імітаційне моделювання виробництва продукції тваринництва як інструмент гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств (2016)
Трішкіна Н. І. - Стратегічні напрями реформування посередницької діяльності торговельних підприємств України (2016)
Тюлєнєв С. А. - Механізм регулювання ринку праці в умовах системної кризи (2016)
Федосєєва Г. С. - Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи розвитку (2016)
Фицик Л. А. - Основні напрями економічних реформ м. Бунге у 80–90-х роках XIX ст. (2016)
Фоміна О. В. - Розвиток функцій управлінського обліку (2016)
Халатур С. М. - Розвиток зовнішньої торгівлі України як вектор вирішення глобальної продовольчої проблеми (2016)
Хоменко О. А. - Фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу та організаційне забезпечення її управління (2016)
Чижишин О. І. - Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки (2016)
Шапуров О. О. - Інноваційні механізми екологічного вектора сталого розвитку металургійних підприємств Запорізького регіону (2016)
Шевченко Л. Я. - Сутність інтегрованого обліку та його складові (2016)
Шевчук К. В. - Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства та особливості її формування (2016)
Шевчук Ж. А. - Проблеми розвитку інституціонального середовища в Україні, Федорчук Н. В. (2016)
Шереметинська О. В. - Особливості митного контролю та регулювання переміщення культурних цінностей, Баталова О. А., Шереметинський М. А. (2016)
Шинкар В. А. - Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну макроекономічну політику, Яцко Л. Б., Яцко Г. В. (2016)
Штогрин Г. С. - Шляхи вдосконалення еколого-економічного розвитку житлово-комунального господарства України (2016)
Щербай Г. О. - Шляхи покращання умов розвитку інтелектуальної власності в Україні: нормативно-правовий та обліковий аспекти (2016)
Юнацький М. О. - Концептуальна основа формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку (2016)
Юшкалюк А. А. - Інтегральний фінансовий ризик банку та загальна методологія його оцінки, Швець Н. Р. (2016)
Ярема О. Р. - Неформальні інституційні чинники цивілізаційного розвитку України (2016)
Яремчук Н. Т. - Аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України, Грінько І. М. (2016)
Пінчук В. О. - Безробіття та соціальний захист населення, Кец Д. О. (2016)
Пішенін І. К. - Особливості антикризового управління транспортним комплексом (2016)
Плаксиенко В. Я. - Перспективы развития аудиторской деятельности в Украине в сравнении со странами ЕС, Черненко К. В. (2016)
Поклонська Л. С. - Методичний підхід до оцінки рівня сприйняття споживачем якості продукції виробничо-технічного призначення (2016)
Shmatkovska T. O. - Some aspects of the legal and regulatory framework of accounting and analytical process of the current assets of the enterprise, Polishchuk K. O. (2016)
Поліщук С. П. - Особливості іноземного інвестування в Україні в умовах економічної кризи (2016)
Поченчук Г. М. - Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни, Бабух І. Б. (2016)
Примостка О. О. - Методичні засади визначення рівня розвитку банківських систем світу (2016)
Прудніков Ю. В. - Регіональні відмінності у формуванні та функціонуванні локальних ринків на прикладі ринку худоби та птиці (2016)
Резник А. А. - Совершенствование форм взаимодействия органов местного самоуправления с населением (2016)
Рибакова Т. О. - Стан та перспективи трудової міграції між Україною та Європейським Союзом в умовах євроінтеграції (2016)
Ченаш В. С. - Роль аудиту у виявленні шахрайських дій із фінансовою звітністю, Русин О. І. (2016)
Савчин І. З. - Аналіз та оцінка економічної стійкості підприємств нафтогазової галузі (2016)
Сазонова Т. О. - Стратегічне значення проектування інноваційної поведінки персоналу сучасної організації, Федірець О. В. (2016)
Сало Я. В. - Середній клас як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2016)
Сацький П. В. - Економічна система тюркських держав раннього середньовіччя як база державного устрою (2016)
Семенов В. Ф. - Регулювання інвестиційними процесами в будівельній сфері національного господарства, Фроліна К. Л. (2016)
Семенчук Л. І. - Управлінський облік у комерційних банках, Беніна М. О. (2016)
Сенишин О. С. - Напрями покращання виробництва вітчизняної продовольчої продукції в контексті забезпечення продовольчої безпеки України, Сенишин М. С. (2016)
Сибирка Л. А. - Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності, Корівчак А. М. (2016)
Ситник І. П. - Актуальні питання й перспективи розвитку інтернет-трейдингу та його платіжних систем в Україні, Кеба А. А. (2016)
Syshchuk A. A. - The inflation-targeting policy of the national bank of Ukraine in the context of international experience (2016)
Січко С. М. - Інноваційний розвиток країн світу (2016)
Скорук О. В. - Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва (2016)
Соколов М. О. - Аграрний бізнес та його вплив на сталий розвиток сільських територій, Славкова О. П. (2016)
Євтушенко Г. В. - Особливості позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Сорговицька Я. Г. - Теорія і практика функціонування фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Степаненко К. Р. - Особливості формування кредитного портфеля банку (2016)
Sterina E. V. - The features of cluster analysis for market segmentation (2016)
Стрельбіцька Н. Є. - Мале та середнє підприємництво як фактор соціально-економічного зростання ЄС, Редько Т. В. (2016)
Танклевська Н. С. - Основи формування стратегії фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, Ковальова А. О. (2016)
Тарасюк Г. М. - Розвиток вітчизняного туризму в контексті світових туристичних тенденцій, Мілінчук О. В. (2016)
Трачова Д. М. - Обліковий складник процесу формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Тронь С. П. - Аналіз інформаційного забезпечення торговельних підприємств (2016)
Ульянов К. Е. - Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии, Малиновская Д. К. (2016)
Хохуляк О. О. - Ринок юридичних послуг сполучених штатів Америки: особливості становлення та тенденції розвитку (2016)
Артюх Т. М. - Сертифікація горілчаних виробів у системі технічного регулювання в Україні, Чевпотенко Ю. В. (2016)
Чейпеш А. О. - Міграційна криза європейського союзу: реальність та перспективи (2016)
Shpetna V. A. - Strategy management of financial results for the company and its output to international level, Kapіtula S. V. (2016)
Шульга К. Д. - Консолідація банків України: сутність, причини та перспективи розвитку (2016)
Якимчук Ю. М. - Сільськогосподарська продукція Київської області на ринку України (2016)
Аляб’єва О. М. - Теоретичні основи формування сутності поняття "логістика" та "логістичне управління" (2016)
Артюх О. В. - Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації, Топольницька Н. Д. (2016)
Богма О. С. - Аналіз рівня економічної безпеки України за основними складовими (2016)
Бортнік Н. В. - Зарубіжна практика місцевого оподаткування (2016)
Брензович К. С. - Сучасні тенденції світової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Дубляк О. І. (2016)
Буряк І. В. - Моніторинг якості життя домогосподарств (2016)
Венгер В. В. - Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України (2016)
Вітренко А. О. - Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг (2016)
Войнова Є. І. - Страхові ринки світових лідерів за часткою експорту страхових послуг (Ботсвани, Мексики, Тринідад і Тобаго) (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка у дослідженні економічної освіти і науки на західноукраїнських землях в 1848–1918 роках як фактор соціалізації особистості під впливом історико-економічних подій (2016)
Горпинченко О. В. - Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні (2016)
Грабовецький Б. Є. - Використання виробничих функцій як засобу вдосконалення управління бурякоцукровими підприємствами (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Визначення репрезентативної вибірки для дослідження потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Данілкова А. Ю. - Механізм впровадження системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах (2016)
Деркач Т. В. - Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні еколого-економічні й правові засади розв’язання глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. Г. (2016)
Філяк М. С. - Порівняльний аналіз стану соціально-економічної адаптації переселенців у приймаючих громадах, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Zavadska D. V. - Background of interaction mechanism formation between a bank and customers (2016)
Завальнюк В. В. - Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Запроводюк А. В. - Ретроспективний аналіз циклічності розвитку корпоративного венчурного інвестування у світі (2016)
Зачосова Н. В. - Інформаційна прозорість та забезпечення інтерфейсної безпеки як елементи попередження та протидії злочинам у економічній сфері на міжнародному рівні, Горячківська І. В. (2016)
Коваль О. В. - Вплив макроекономічних факторів на динаміку обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Козьмук Н. І. - Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу (2016)
Колінець Л. Б. - Трансформація світового фінансового порядку: роль кейнсіанства та неолібералізму (2016)
Колісник Г. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання витратами підприємництва та його адаптація в Україні (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Оцінка впливу обсягів енергоспоживання на ефективність господарювання підприємств промисловості в Україні (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Кучер Г. В. - Державне фінансування соціального захисту в умовах трансформаційної економіки (2016)
Кушнір Н. О. - Нерівномірність економічного розвитку країн ЄС, Стеблак Д. М. (2016)
Лаврів І. М. - Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу (2016)
Латкіна С. А. - Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства, Тябус А. А. (2016)
Литвинов А. І. - Людський капітал в системі вiдтворення сільськогосподарських підприємств (2016)
Манаєнко І. М. - Динамізм розвитку країн бенілюксу в умовах європейських трансформацій (2016)
Марина А. С. - Міжнародний валютний фонд і Україна: історія співробітництва та сучасний стан відносин (2016)
Мариненко Н. Ю. - Характеристика та особливості функціонування виробничо-господарських структур в сучасних умовах (2016)
Мартинов А. А. - Нормативно-правові аспекти пільгового оподаткування підприємств, що застосовують енергозберігаючі технології в Україні, Мартинова Л. В. (2016)
Микитюк О. Л. - Шляхи розвитку та підвищення ефективності організаційної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Мірясов Ю. А. - Клановий капіталізм: типологія відношень між державою та бізнесом (2016)
Обнявко Т. С. - Методика підтримки прийняття рішень при закупівлях і проектуванні спеціальних засобів та обладнання (2016)
Параниця Н. В. - Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії фінансового і промислового секторів економіки України (2016)
Партола А. І. - Логістичні кластери як інструмент розвитку транспортно-логістичної системи (2016)
Пахуча Е. В. - Проблеми формування соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Петришин Л. П. - Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур (2016)
Пєхота А. В. - Біржовий ринок цінних паперів в Україні: проблеми розвитку (2016)
Пігош В. А. - Комп’ютерні програми бюджетних установ як об’єкти нематеріальних активів: особливості обліку (2016)
Полях В. М. - Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Ряснянська А. М. - Оцінка ефективності використання земельсіль ськогосподарських підприємств (2016)
Савенко І. І. - Шляхи розвитку вітчизняного машинобудування сільськогосподарської техніки, Неустроев Ю. Г. (2016)
Савіцька І. М. - Відтворення людського капіталу сільської місцевості: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Савко О. Я. - Класифікація фінансових стратегій промислових підприємств (2016)
Сандул М. С. - Методики оцінювання міжнародної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2016)
Соловйов А. І. - Прогнозування та нейромережеве моделювання в управлінні аграрними виробничими структурами (2016)
Стахів О. Я. - Організація аудиту кредитних операцій окремих країн СНД, Скаско О. І. (2016)
Сухорукова М. О. - Прояви глобальної інституціоналізації фіскальної політики у світовій системі господарства, Педь І. В. (2016)
Ткаченко О. С. - Механізм економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Толстая Н. В. - Інноваційний потенціал як важливий елемент стратегічного потенціалу харчових підприємств (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю кооперативних підприємств (2016)
Христін А. І. - Сутність та чинники виникнення репутаційного ризику банків (2016)
Швець І. Б. - Макроекономічні тенденції ресурсоефективності національної економіки, Хадарцев О. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти реалізації інформаційних потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Яковенко Т. І. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі (2016)
Ясінецька І. А. - Особливості раціонального управління земельними ресурсами (2016)
Бараннік І. О. - Концептуальні засади моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств (2016)
Бобрик В. О. - Зовнішньоекономічні аспекти міжнароднoї співпраці регіонів у контексті асоціації України та Європейського Співтовариства (2016)
Вітренко А. О. - Гносеологічні засади дослідження сутності економічної категорії "послуга" (2016)
Гарбар Ж. В. - Діяльність міжнародних фінансових конгломератів на банківському та страховому сегментах фінансового ринку України, Гарбар В. А. (2016)
Горбань А. В. - Формування мережі вдосконалених автомобільних шляхів в УРСР (1960–1980 рр.) (2016)
Грущинська Н. М. - Геоекономічна стратегія в умовах міжнародної конкуренції (2016)
Данилюк М. М. - Формалізація портфеля державних цінних паперів із метою оптимізації фінансових боргових зобов’язань (2016)
Дашко І. М. - Розвиток інноваційних технологій управління персоналом на підприємствах у сучасних умовах господарювання (2016)
Демченко Г. В. - Розробка моделі оцінки та системи показників організаційного забезпечення активізації інноваційної діяльності (2016)
Дербеньова Я. В. - Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах (2016)
Довгань Д. А. - Тенденції розвитку світового ринку безшовних труб та його вплив на Україну (2016)
Дуда Г. Б. - Матеріальний складник як один із головних чинників формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2016)
Журба О. М. - Теоретичні підходи до визначення сутності валютно-курсової політики (2016)
Жученко А. М. - Концепція сталого розвитку регіону: передумови формування та фактори впливу (2016)
Загірняк Д. М. - Якісні параметри діяльності іноземних вищих навчальних закладів (2016)
Золотых И. Б. - Экономическая природа высшего образования и его роль в становлении экономики знаний (2016)
Зубенко В. О. - Ключові аспекти концепції "ощадливе виробництво" для підприємств залізничного транспорту, Чесноков С. М. (2016)
Кіріченко О. В. - Сутність, структура та формування мотивів трудової діяльності (2016)
Косовська В. В. - Вплив трансферу сировинних ресурсів на собівартість продукції підприємства (2016)
Кравець І. М. - Управління персоналом малого підприємства: особливості та шляхи вдосконалення, Рушанян С. С. (2016)
Левицька І. В. - Розвиток туристсько-рекреаційного потенціалу регіону як основа формування туристичного кластера (2016)
Лизунова Е. Н. - Стратегічне управління потенціалом підприємства на основі підвищення його конкурентоспроможності, Ганцура А. В. (2016)
Ляховець В. О. - Європейський ринок яловичини: місце та роль України (2016)
Ляхович Г. І. - Бухгалтерський аутсорсинг: підходи до трактування та класифікації (2016)
Марченко В. В. - Сутність та місце бізнес-моделі в стратегічному управлінні машинобудівними підприємствами України (2016)
Обруч Г. В. - Удосконалення системи управління якістю продукції вітчизняних вагонобудівних підприємств (2016)
Оксак А. О. - Аналіз процесів злиттів та поглинаннь у банківській сфері економіки України (2016)
Осадчий Є. С. - Світовий досвід управління капіталом кредитних спілок (2016)
Партола А. І. - Аналіз транспортно-логістичного комплексу України (2016)
Повержук У.-Ю. М. - Оцінка розвитку хлібопекарської промисловості в контексті формування валової доданої вартості областей України (2016)
Разживін В. М. - Інституціоналізація інноваційно-інвестиційного процесу в регіонах (2016)
Смолярчук М. В. - Еколого-економічна оцінка техногенних родовищ (2016)
Співак І. В. - Brexit: поточна ситуація та очікування (2016)
Суровцев О. О. - Соціальний медіа-маркетинг як маркетингова комунікація підприємств під час виходу на зовнішні ринки (2016)
Теслюк С. А. - Порівняльна характеристика суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Траханов І. П. - Проблеми інвестиційного забезпечення підприємств АПК України та перспективи його розвитку (2016)
Франів І. А. - Продуктивні сили Західного регіону України та чинники їх розміщення (2016)
Tsoklan А. - Effectiveness of economic sanctions and threat of solution by force in the world diplomacy (2016)
Чередник В. А. - Кошторисне фінансування загальноосвітніх навчальних закладів: недоліки та напрями вдосконалення (2016)
Шамборовський Г. О. - Розвиток інтеграційних процесів та аналіз зовнішньоекономічної діяльності країн – членів Євразійського економічного союзу (2016)
Аверчева Н. О. - Економічні проблеми і перспективи європейської інтеграції м’ясного птахівництва України (2016)
Алексич К. О. - Стратегічний конкурентний аналіз як інструмент формування конкурентних переваг у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Апопій В. В. - Тенденції розвитку спеціалізації у роздрібній торгівлі України, Шалева О. І., Гуштан Т. В. (2016)
Бабух І. Б. - Теоретичні підходи до аналізу комерційної діяльності та управління нею (2016)
Багорка М. О. - Система екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Біла С. О. - Роль енергетичного сектору у зростанні конкурентоспроможності національної економіки: світовий досвід та реалії України, Шваюк Ю. Е. (2016)
Білик В. В. - Характеристика інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємств України (2016)
Божанова О. В. - Організаційно-економічне забезпечення управління змінами на промисловому підприємстві (2016)
Бондар В. А. - Екологічні інновації в організації та розвитку круп’яного виробництва (2016)
Бородін М. Ю. - Напрями модернізації та інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України в контексті євроінтеграції (2016)
Братута О. Г. - Передпосилкове знання конкретно-наукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки (2016)
Брензович К. C. - Роль великобританії у політичній та економічній інтеграції Європейського Союзу, Лапа І. В. (2016)
Бреус С. В. - Інвестування сфери вищої освіти в контексті забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів (2016)
Бритченко И. Г. - Бизнес в Украине: социально-экономические процессы ориентирования на внешнеэкономические связи, Саенко В. Г. (2016)
Бріцина Ю. В. - Тенденції розвитку середньої та професійно-технічної освіти в Україні (2016)
Бучинська Т. В. - Конкурентоспроможність персоналу як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства (2016)
Вацлавський О. І. - Роль громадського фінансового контролю в процесі формування та виконання місцевих бюджетів (2016)
Вітренко А. О. - Трансформація економічної системи в умовах постіндустріалізму та необхідність зміни парадигми теорії сервісної економіки (2016)
Власюк Т. О. - Особливості зовнішньоторговельних відносин України з ЄС: ризики та потенційні стимули (2016)
Волкова Л. О. - Мультиагентний підхід до дослідження інноваційної поведінки працівників промислового підприємства (2016)
Грановська В. Г. - Теоретична конструкція формування конкурентних переваг аграрних підприємств (2016)
Грицина Л. А. - Корпоративна соціальна відповідальність підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід (2016)
Даньків Й. Я. - Вклад українських вчених у відновлення класичного ведення обліку в умовах НЕП і їх роль у цьому, Остап’юк М. Я., Сливка Я. В. (2016)
Дзюбановська Н. В. - Економетричний підхід до дослідження конвергенції рівня міжнародної торгівлі країн Європейського Союзу (2016)
Діброва О. В. - Інноваційний аспект забезпечення інформаційної безпеки наукоємного сектору економіки України (2016)
Жученко А. М. - Формування пріоритетності соціально-економічної політики регіону як чинник стійкого розвитку (2016)
Ізюмська В. А. - Аналіз стандартів накопичувальних та комерційних систем пенсійного забезпечення, Куряча Н. В. (2016)
Ільченко Т. В. - Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи (2016)
Катана А. В. - Тенденції тa особливості формування плaтocпpoмoжнoгo попиту нa пpoдoвoльчoму pинку (2016)
Ковтун О. А. - Обґрунтування механізму впливу на рівень довіри домогосподарств до інституцій фінансового ринку (2016)
Копилова О. В. - Залучення капіталу для невеликих компаній за допомогою біржової інфраструктури фондового ринку (2016)
Костюченко Н. П. - Вплив грошово-кредитної політики на зайнятість у країнах Європейського Союзу (2016)
Лановська Г. І. - Кредитні відносини банківських установ з підприємствами як необхідна умова розширеного відтворення, Стегній Ю. І. (2016)
Литовченко И. Л. - Субконтрактация как современная форма промышленной кооперации, Хмелярова Я. А. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Антикризове управління як сфера бізнес-адміністрування, Заїка С. О., Грідін О. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського