Кінаш М. І. - Деякі аспекти розвитку та корекції вторинної екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей (2020)
Сорокман Т. В. - Перспектива застосування антимікробних пептидів як антигелікобактерних засобів у педіатричній практиці (огляд літератури), Молдован П. М., Макарова О. В. (2020)
Мокия–Сербина С. А. - Мукоактивные препараты в лечении кашля при ОРВИ нижних дыхательных путей у детей раннего возраста: как сделать обоснованный выбор, Литвинова Т. В., Заболотняя Н. И., Гордеева А. А. (2020)
Мальська А. А. - Аномалія Ебштейна та критична коарктація аорти у новонародженого. Нетипове поєднання, Куриляк О. Б. (2020)
Позалікарняна пневмонія у дітей старше 1 місяця. Клінічна настанова, заснована на доказах (Початок. Закінчення в наступному номері) (2020)
Некролог (2020)
Зінченко О. А. - Маркетинговий менеджмент аграрних підприємств в контексті міжнародного бізнесу, Арутюнян А. Е. (2020)
Васильєва Т. А. - Регіональний контекст пандемії СOVID-19 в Україні, Сміянов В. А., Діденко І. В. (2020)
Казьмір В. А. - Сценарії стратегічного розвитку ринку зерна (2020)
Бердар М. М. - Антикризове управління ризиками на підприємстві, Кот Л. Л. (2020)
Боденчук Л. Б. - Управління та аналіз кредиторської заборгованості в умовах пандемії, Кулікова С. М. (2020)
Брінь П. В. - Визначення бізнес-процесу з точки зору корпоративної соціальної відповідальності, Вашкевич І. І. (2020)
Люльов О. В. - Макроекономічна стабільність: методика оцінювання, Боженко В. В., Золковер А. О. (2020)
Петруня Ю. Є. - Управлінський ситуаційний аналіз діяльності університетів в Україні, Петруня В. Ю., Єдинак В. Ю. (2020)
Піскун А. В. - Теоретичний аспект управління витратами підприємства (2020)
Бакуліч О. О. - Методичний інструментарій управління екологічними ризиками проєктів підприємств транспортної галузі, Кіс І. Р. (2020)
Ліпич Л. Г. - Окремі аспекти використання екологічного маркетингу для поліпшення природного середовища міста, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2020)
Нижеголенко К. С. - Теоретико-методичний підхід до розроблення та формування еколого-збалансованої моделі економічного розвитку аграрного сектору (2020)
Дудчик О. Ю. - Сучасний стан та особливості відтворення необоротних активів підприємств України, Сальникова Т. В. (2020)
Лисяк Л. В. - Зміцнення фінансового потенціалу об’єднаних територіальних громад в умовах бюджетної децентралізації, Биков Б. Д., Кушнір А. І. (2020)
Пухальська Н. О. - Фінансові корпорації та їх вплив на економіку України, Болдова А. А., Болдова Ю. А. (2020)
Кузьменко О. В. - Кластеризація країн за рівнем використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів, Лєонов С. В., Койбічук В. В. (2020)
Шевчук В. Р. - Застосування факторного аналізу для дослідження збалансованого розвитку туристичної дестинації (на прикладі України), Бордун О. Ю., Бабенко В. В. (2020)
Ющенко Н. Л. - Основні типи сітьових моделей у плануванні проєктів зі скорочення втрат енергоресурсів у мережах теплопостачання та управлінні ними задля зниження рівня енергетичної бідності домогосподарств в Україні (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бурцева В. В. - Удосконалення методу прогнозування обсягів замовлень на метрологічне забезпечення зразків озброєння та військової техніки (2020)
Daki O. - Digital correlation method for power measurement, Herasimov S., Zubrytskyi H. (2020)
Калашник Г. А. - Результати дослідження ефективності функціонування комплексу бортового обладнання літака DА-42 за показниками функціональної стійкості під впливом дестабілізуючих факторів, Калашник-Рибалко М. А. (2020)
Кізілова Н. М. - Інформаційне супроводження системи менеджменту водними ресурсами на урбанізованих територіях, Ричак Н. Л. (2020)
Kobylin О. - Filtration of parameters of the Heston model, Putyatina O., Gariachiy M. (2020)
Корнієнко І. В. - Визначення параметрів якості оцінок стохастичних характеристик випробуваного зразка озброєння та військової техніки, Корнієнко С. П., Дмитрієв В. А., Павленко А. Г., Камак Д. О. (2020)
Лещенко С. П. - Кореляційний алгоритм радіолокаційного розпізнавання повітряних об'єктів по їх дальнісним портретам з відмовами (2020)
Скорик А. Б. - Дата-центрична операція, принципи системо-системного мислення і концепція створення архітектурного фреймворку зенітних ракетних систем AFADS (2020)
Tymochko O. - Investigation of the mechanism for processing predicted frames in the technology of compression of transformed images in computer systems and special purpose networks, Larin V., Sheviakov I., Abdalla A. (2020)
Shaposhnikova O. - Application of the Agile methodology in the practice of project-based learning in the training of IT specialists, Kirvas V. (2020)
Вимоги щодо оформлення статей у збірнику наукових праць "Системи обробки інформації" (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Вихідні відомості (2020)
Карамишев Д. В. - Реалізація заходів щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань у системі публічного управління, Андрєєв А. В. (2020)
Родченко Л. М. - Участь інституцій громадянського суспільства в розвитку сфери культури, Червякова О. В. (2020)
Баландіна І. С. - Визначення основних теоретичних дефініцій ресторанної справи у системі державного управління (2020)
Лукін С. Ю. - Публічний простір: структура та складники, їхні ознаки та принципи (2020)
Мунько А. Ю. - Зміни ціннісних орієнтирів у політичній сфері в контексті постіндустріального суспільства (2020)
Родченко І. Ю. - Реформування системи органів, що реалізують державну митну політику (2020)
Терещенко Д. А. - Державно-приватне партнерство як механізм стимулювання розвитку людського капіталу (2020)
Шойко В. А. - Історія становлення та розвитку функцій держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (2020)
Корбецький М. Б. - Організаційна структура державного управління розвитком державно-приватного партнерства в Україні у сфері житлового будівництва: проблеми і перспективи (2020)
Круговий Д. С. - Особливості становлення політичної безпеки України в умовах сучасних викликів (2020)
Нестеренко Д. В. - Ковалентність зв’язків тріади "бізнес – влада – громада” (2020)
Жадан О. В. - Людський чинник реалізації державної політики розвитку інноваційної економіки (2020)
Венцель В. Т. - Підвищення ефективності управлінських рішень у процесі формування економічної та соціальної політики на основі економіко-математичного моделювання (2020)
Лєсная О. С. - Організаційна підтримка розвитку підприємництва на регіональному рівні (2020)
Усаченко О. О. - Реалізація сучасної державної політики у сфері культури та орієнтири розвитку в умовах проведення адміністративної реформи (2020)
Алімова І. Є. - Правове регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: проблеми та шляхи їх вирішення (2020)
Горбата Т. Г. - Аналіз законодавчої та нормативно-правової бази, що регламентує обіг препаратів крові в Україні (2020)
Форкуца О. А. - Забезпечення якості середньої освіти засобами інституційного аудиту: теоретичні аспекти (2020)
Мамонова В. В. - Проблеми унормування інституційних засад управління містом з районним поділом (2020)
Гончаренко М. В. - Механізми реалізації принципу публічності та прозорості бюджетної системи на місцевому рівні (2020)
Горбань А. І. - Методологічні основи стратегічного оцінювання системи управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації в Україні (2020)
Блажівська М. А. - Особливості упровадження публічно-управлінських механізмів розвитку територіальних громад (2020)
Єфімов Ю. В. - Нормативно-правова база державного фінансового контролю діяльності органів місцевого самоврядування щодо реалізації екологічної політики (2020)
Жиляєв І. Б. - Сучасна державна політика розвитку цифрової грамотності публічних службовців та громадян України, Семенченко А. І. (2020)
Панченко О. А. - Турбулентні соціально-психологічні виклики в системі державного управління інформаційною безпекою (2020)
Труніна І. М. - Адаптація інституту державної служби України до стандартів Європейського Союзу, Латишев К. О., Скребкова К. С. (2020)
Ковальова Т. В. - Правове регулювання та реалізація державної мовної політики Словацької Республіки щодо угорської та української національних меншин (2020)
Рєзніков В. В. - Результативність реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2020)
Савчук С. О. - Типологізація сучасного тероризму в умовах глобалізації (2020)
Теличкан Ю. В. - Механізми упровадження доброго врядування в країнах – членах Європейського Союзу (2020)
Фісенко Н. В. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів публічного управління країн, що розвиваються: досвід для України (2020)
Бармашина Л. М. - Провідні тенденції формування дитячого навчально-розважального простору, Замрій К. С. (2020)
Буравченко С. Г. - Принципи формування адаптивного житла відповідно до змін в потребах мешканців, Сплавська К. Д. (2020)
Буравченко С. Г. - Особливості архітектурно-планувальної організації доступного житла у малих населених пунктах, Спасіченко К. В., Сивак І. В. (2020)
Гнатюк Л. Р. - Доцільність використання органічної архітектури у закладах заміського відпочинку, Федорова Ю. В. (2020)
Гнатюк Л. Р. - Вплив дизайну інтер’єру закладів освіти на стан здоров’я учнів, Шепелюк Х. С. (2020)
Дорошенко Ю. О. - Передумови реновації застарілого житлового фонду в україні, Мережко А. В. (2020)
Косик О. І. - Тенденції використання берсо та пергол у ландшафтній архітектурі, Гуменюк М. О., Горупаха В. Г. (2020)
Косик О. І. - Озеленення зупинок громадського транспорту, Тарахта В. В. (2020)
Москальцов А. Ю. - Особливості розміщення реклами в історичному середовищі, Шталінберг О. М. (2020)
Олійник О. П. - Використання списаних літаків в умовах реконструкції туристичної частини міста, Розналевич Ю. О. (2020)
Сідорова О. І. - Соціальні арт-проєкти, присвячені проблемам екології, Огороднік С. О. (2020)
Буравченко С. Г. - Сучасні підходи до реновації промислових районів зі створенням міських громадських просторів, Горбунова А. І. (2020)
Буравченко С. Г. - Підходи до формування громадських просторів в містах з жарким кліматом на основі концепції сталого розвитку, Пивоваров О. Г., Сулайман Мохаммед Ахмед Алі (2020)
Гнатюк Л. Р. - Пристосування транспортних засобів під заклади харчування, Новік Г. В., Волошина Н. М. (2020)
Гнатюк Л. Р. - Проблематика збереження палацово-паркових комплексів України, Яременко О. Ю. (2020)
Косик О. І. - Особливості озеленення і благоустрою дитячих відкритих просторів, Андрієнко О. Р. (2020)
Косик О. І. - Використання контейнерного озеленення в міському середовищі, Горупаха В. Г., Гуменюк М. О. (2020)
Олійник О. П. - Творчий рух "Мистецтва і ремесла" та його вклад в розвиток дизайну, Климчук О. С. (2020)
Сідорова О. І. - Особливості вирішення інтер’єрів вестибюлів сучасних готелів, Роботницька Г. В., Огороднік С. О. (2020)
Трошкіна О. А. - Особливості організації ландшафтного середовища закладів вищої освіти в сучасних умовах, Вент О. В. (2020)
Чернявський В. Г. - Людино-орієнтоване освітлення в інтер’єрах закладів готельного господарства, Ярова Г. О. (2020)
Азарова І. Б. - Типологія проектної діяльності в публічній сфері, Вишневська В. М., Яценко О. В. (2020)
Бондар А. В. - Вплив енергоентропії проєкту на стан проєктно-орієнтованої організації (2020)
Бушуєв С. Д. - Методи кластеризації мережі учасників реалізації проєкту, Трач Р. В. (2020)
Грабіна К. В. - Огляд процесів управління ризиками в IT-проєктах у контексті стандартів проєктного менеджменту, Шендрик В. В. (2020)
Доненко В. І. - Основні ризики в реалізації розроблення інформаційної системи прийняття рішень в холдингу "ДТЕК", Бондаренко В. В., Циганок С. С. (2020)
Крамський С. О. - Циклічно-генетична методологія управління проєктами організації системи інтермодального хабу в умовах невизначеності, Нікольський В. В. (2020)
Лебідь І. Г. - Діагностика стейкхолдерів інноваційних освітніх проєктів, Ткаченко В. А., Хрутьба Ю. С. (2020)
Малаксіано М. О. - Управління термінами реалізації проєктів створення об'єктів інноваційної транспортної інфраструктури (2020)
Близнюкова І. О. - Огляд сучасних методологій управління командами ІТ-проєктів, Семко І. Б., Кійко С. Г. (2020)
Криворучко О. В. - Моделювання інформаційної системи проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки, Десятко А. М., Сунічук О. М. (2020)
Альперт С. І. - Новий підхід до застосування правила дисконтування при класифікуванні гіперспектральних космічних зображень (2020)
Гончаренко Т. А. - Інтеграційна модель життєвого циклу території будівлі на основі BIM (2020)
Ісаєнко Д. В. - Аналіз проблеми цифровізації сфери технічного регулювання в будівництві, Клочко А. А., Ященко О. Ф. (2020)
Київська К. І. - Аналіз застосування штучного інтелекту в BIM-технологіях, Цюцюра С. В., Кулеба М. Б. (2020)
Командиров О. В. - Дослідження моделей, методів і засобів оцінювання технічного стану об`єктів будівництва в умовах навантажень і впливів транспортних магістралей (2020)
Недін В. О. - Чисельне диференціювання складних форм вигину стрижнів значної довжини при обертанні (2020)
Пасько Р. М. - Аналіз причин погіршення технічного стану об`єктів, побудованих на просідаючих лесових ґрунтах, Теренчук С. А., Агхеззаф А. (2020)
Чернышев Д. О. - Разработка и исследование инструментальных средств для нейросетевого анализа голоса слушателей системы дистанционного обучения, Михайленко В. М., Терейковская Л. А. (2020)
Доманецька І. М. - Розв’язання задачі об’єктивізації оцінювання знань на основі бази даних WEB-LMS Moodle, Федусенко О. В., Кашапова Л. Р. (2020)
Цюцюра М. І. - Зрівноваження освітнього простору. Основні елементи комплексної моделі оцінки якості освіти, Єрукаєв А. В., Лященко Т. О. (2020)
Гришкевич О. М. - Оновлені інституційні важелі та методичні засади управління публічними інвестиціями в Україні (2020)
Дружиніна І. В. - Модернізація аналітичних індикаторів системи мотивації персоналу підприємств – учасників девелоперського будівельного проєкту, Михайлова Ю. В., Дикий О. В., Малихіна О. М. (2020)
Куліков О. П. - Аналітичні інструменти формування системи менеджменту якості будівельних підприємств на основі процесного управління (2020)
Петриченко А. І. - Методика Total Cost Management як інструмент підвищення ефективності операційної діяльності будівельних підприємств (2020)
Рижаков Д. А. - Визначення особливостей системоутворюючих факторів ціннісно-орієнтованого менеджменту в проєктах будівництва, Ваколюк А. С., Федорова Я. Ю., Ревунов О. М., Гижко А. П. (2020)
Яремко З. М. - Системний підхід до управління безпекою на пішохідних переходах, Писаревська С. В., Фірман В. М. (2020)
Канзюба А. І. - Результати тотальної артропластики з приводу прогресуючої дисплазії кульшового суглоба, Юрченко Д. А. (2020)
Синяченко О. В. - Клініко-патогенетичні особливості суглобового синдрому при ревматоїдному артриті з коморбідним пародонтитом, Єрмолаєва М. В., Гавілей Д. О., Лівенцова К. В., Верзілов С. М., Пилипенко В. В. (2020)
Игнатьев А. М. - Инструментальные и биохимические показатели состояния костной ткани при остеомаляции и остеопорозе, Турчин Н. И. (2020)
Синяченко О. В. - Рівень молекул середньої маси в синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит, Єрмолаєва М. В., Алієва Т. Ю., Лівенцова К. В., Верзілов С. М., Синяченко Т. Ю. (2020)
Канзюба А. І. - Дослідження саногенезу при переломовивихах у ділянці кульшового суглоба (2020)
Хмизов С. О. - Роль плантарного апоневрозу у формуванні кавусного компонента при рецидивах вродженої еквіно-поло-варусної клишоногості, Кикош Г. В., Карпінський М. Ю. (2020)
Рушай А. К. - Білокальний остеосинтез великогомілкової кістки кільцевими фіксаторами в лікуванні незрощень, Лісайчук Ю. С., Мартинчук О. О., Байда М. В. (2020)
Сулима В. С. - Місце ерготерапії в комплексній реабілітації учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил з урахуванням світового досвіду, Філяк Ю. О., Красновський В. М. (2020)
Синяченко О. В. - Вміст кремнію в крові та синовіальній рідині хворих на ревматоїдний артрит: клініко-патогенетична значущість мікроелементозу, Гейко І. А., Єрмолаєва М. В., Алієва Т. Ю. (2020)
Бублик Л. О. - Аналіз результатів мікрохірургічної поперекової дискектомії, характеристика ускладнень в ранньому та віддаленому періодах: сучасний стан питання (огляд літератури) (2020)
Кисіль С. - Зарубіжний досвід дизайн-проектування автостоянок для зберігання електромобілів (2018)
Комаров К. - Властивості опорядження транзитних просторів споруд з урахуванням потреб незрячих відвідувачів (2018)
Куцевич В. - Формування архітектурно-планувальної організації закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням (2018)
Кушнарьова К. - Регенерація в урбаністичному вимірі (2018)
Міхеєнко К. - Закомарний храм ХІІ ст. Регіональні традиції (2018)
Оляніна С. - Архітектурне обрамлення в іконостасі як інструмент коментаря сакрального образа (2018)
Прибєга Л. - Національний музей народної архітектури та побуту: історія створення та засади формування архітектурної експозиції (2018)
Скорик Л. - Традиції та новаторство в структурі центру історичного міста (2018)
Стасюк О. - Реставрація архітектурних деталей і творів мистецтва з натурального каменю: аспект доповнення втрачених частин (2018)
Чернявський В. - Архітектурно-художнє формування внутрішнього середовища закладів громадського обслуговування (2018)
Ширяєв Т. - Методика визначення та класифікації київських готелів підвищеного комфорту другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Вандаловський В. - Художньо-технічні особливості літографської манери мішана техніка (2018)
Григоров В. - Монументально-декоративне мистецтво другої половини ХХ ст. у фаховій літературі (2018)
Журавльова Н. - Начерк у навчальній програмі з рисунка НАОМА: методичні й технічні особливості (2018)
Каменецька Ю. - Комп’ютерні технології в сучасному українському екслібрисі (2018)
Кукіль Н. - Школа колористичного живопису Григорія Синиці (2018)
Луковська О. - Художній текстиль України: міжнародна співпраця (2018)
Mazur V. - Unknown memory of decorative art: iconography and artifical features (late XVIII – early XIX centuries) (2018)
Малинка П. - Тенденції розвитку українського авторського ситодруку у світовому контексті (2018)
Мельничук І. - Методика викладання живопису на пленері. Завдання "Пейзаж" для студентів майстерні пейзажного живопису НАОМА (2018)
Нестеренко П. - Львівська журнальна обкладинка між двома світовими війнами – збірний образ національного мистецького модернізму (2018)
Нікітін А. - Творчість та педагогічна діяльність професора В. П. Бистрякова (2018)
Новікова О. - Цінський монохромний фарфор з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (2018)
Осадча О. - Структурно-просторова схема Дерева життя у топографічній іконічності міста–храму–ікони–людини (2018)
Піскунов Є. - Практичні аспекти кольорознавства в навчальному процесі: використання обмеженої палітри (2018)
Пітеніна В. - Художні та стилістичні особливості графіки Петра Лапина – ілюстратора дитячої книги першої третини ХХ століття (2018)
Платонов Б. - Прибутковість творів мистецтва: моделі, розрахунки, український сегмент ринку (2018)
Пузиркова А. - Особливості авангардних напрямків європейського модернізму 1900–1910-х років в українському авангарді (2018)
Соловей О. - Мозаїчне панно "Україна скіфська – Еллада степова" Миколи Стороженка. Архітектоніка пластичного простору (2018)
Sun Ke - Figurative oil painting in China: from Mao to Nu (2018)
Тарасенко О. - Образ роду і народу у творчості Романа Петрука (2018)
Храпачов О. - Роль творчих симпозіумів у формуванні художника (2018)
Чейпеш А. - Образ жінки у побутових творах Е. Контратовича (2018)
Яковлєв М. - Композиційні засади організації площини аркуша, Яремчук О. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Гнілоскуренко М. - Інтерактивна рекреація в історичному середовищі міста (2019)
Коломієць А. - Місія і фах будівничих доби бароко (2019)
Komarov M. - Architectural and urban features of Odesa film studio as prerequisites for its modernization (2019)
Куцевич В. - Багатогранність творчості В. Г. Заболотного (до 120-річчя з дня народження) (2019)
Остапчук В. - Ніжинський магістрат: історія й засади відбудови (2019)
Пламеницька О. - Pons arcis vs columnae Trajani (2019)
Сейтасанов Е. - Особливості архітектури кримськотатарського житла (2019)
Скорик Л. - Взаємозалежність функціональної і планувальної характеристик міської структури (2019)
Трошкін А. - Сучасний стан мережі об’єктів харчування у м. Києві (2019)
Балтазюк І. - Розвиток креативності в умовах сучасного артринку (2019)
Григоров В. - Трансформації у стінописах та мозаїках Києва на зламі 1950–1960-х рр. і їхній вплив на розвиток монументального живопису (2019)
Дмитренко Н. - Джерела іконографії сюжету "Таємна вечеря” в пам’ятках ранньохристиянської доби (2019)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Математичні знання доби Відродження й утвердження рисунка як самостійного виду мистецтва (2019)
Нестеренко П. - Видавничий знак України другої половини XX — початку XXI ст.: трансформація в часі (2019)
Нікітін А. - Мистецькі пошуки Юрія Рубашова (2019)
Пітеніна В. - Британська серія дитячих книжок "Books for the Bairns” (1896–1912 рр.): історія створення та особливості оформлення (2019)
Pylypenko I. - The history of art workshop and temple culture of the National academy of fine arts and architecture (2019)
Соловей О. - Особливості книжкової графіки Миколи Стороженка 1958–1970-х років (2019)
Стрельцова М. - Специфіка парків ландшафтної скульптури України в різних симпозіумних моделях (2019)
Твердий А. - Графічне зображення руху та метод дзеркального відображення в дослідженнях М. Писанка (2019)
Трубнікова Л. - Еволюція мімічного виразу в образотворчому мистецтві (2019)
Шашкова А. - Живописна техніка ікон І. С. Їжакевича "Спас на престолі” та "Богоматір з немовлям” (Покровська церква на Пріорці). Проблема авторських та неавторських поновлень (2019)
Ковальчук О. - Про дискусії в академічному середовищі НАОМА щодо питань художньої освіти та мистецьких тенденцій другої половини ХХ століття (2019)
Biyun Zhang - Traditions and innovations in applied art: calligraphy as an essential part of Chinese artistic culture and its therapeutic effect on mental health (2019)
Вихідні відомості (2019)
Акименко А. М. - Оптимізація моменту поставок з урахуванням ймовірнісних факторів, Юрченко М. Є. (2017)
Бабіров Е. Х. - Аналіз конкурентоспроможності торговельних підприємств-рітейлерів України, Олійник А. М., Павленко О. П. (2017)
Білик В. В. - Оцінка інвестиційних можливостей підприємництва з позицій забезпечення його економічної безпеки (2017)
Благодир Л. М. - Концепція ефективності фірми в дослідженнях західних науковців, Петрик В. І., Принь І.-М. О. (2017)
Бобейко И. О. - Тимбилдинг как ключ к построению успешной команды, Черноморец А. С., Лободзинская Т. П. (2017)
Кушнір С. О. - Інформаційна база прийняття проектних рішень під час проведення фінансового аналізу: особливості аналізу та характеристика економічних наслідків проекту, Борисенко Д. С. (2017)
Булгакова О. В. - Бренд-імідж підприємства на споживчому ринку (2017)
Бунтова Н. В. - Міжнародний досвід розвитку ринку гостинності у форматі кемпінг-послуг та його значення для України (2017)
Василиця О. Б. - Аналіз українсько-американських відносин за критеріями стратегічного партнерства (2017)
Волошанюк Н. В. - Аграрний сектор України: тенденції, суб’єкти, перспективи реформування, Сьомка А. К. (2017)
Ворончак І. О. - Інфраструктурне забезпечення соціальної відповідальності бізнесу як фактор розвитку організаційної культури вітчизняних підприємств (2017)
Гакова М. В. - Управління підприємствами готельно-ресторанного господарства: сутність та специфіка (2017)
Говорко О. В. - Демографічні процеси в системі охорони здоров’я населення (2017)
Говорун С. В. - Нормативно-правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: державна система обліку і контролю (2017)
Грабчак В. І. - Ідентифікація рівня репутації підприємств роздрібної торгівлі України (2017)
Григор’єва О. В. - Кризові явища в економіці та їх прояви на підприємстві, Міщенко А. Ю. (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК (2017)
Даньків Й. Я. - Витоки облікової практики і облікової правової культури на українських землях у V ст. до н. е. – ХІ ст. н. е., Остап’юк М. Я., Яремко І. Й. (2017)
Демиденко С. Л. - Оперативний економічний аналіз: сутність, переваги та недоліки, Димитрова Д. О. (2017)
Добрунік Т. П. - Сучасна проблематика обліку фінансових результатів діяльності торговельних підприємств (2017)
Жуков В. В. - Методичні підходи до оцінки привабливості інвестиційних проектів (2017)
Жученко А. М. - Управлінські аспекти стимулювання стійкого розвитку регіону (2017)
Іжевський П. Г. - Міжфірмова інтеграція підприємств АПК України – відповідь на виклики глобальних трендів (2017)
Капцош В. Я. - Стан та особливості розвитку інтернет-торгівлі товарами в міжнародному вимірі (2017)
Коваленко Г. В. - Впровадження децентралізації публічної влади на основі досвіду європейських країн, Топольскова Д. Ю. (2017)
Козирєва О. В. - Дослідження підходів до визначення центр-периферійних відносин між регіонами країни, Козирєва А. К. (2017)
Колібан Д. В. - Механізм оцінки інвестиційно-інноваційної привабливості сучасного підприємства (2017)
Корпанюк Т. М. - Правила обліку нарахування доходів і витрат комерційних банків України, Марченко С. О. (2017)
Кравець В. І. - Використання інформаційних технологій для підвищення ефективності управління підприємством, Слісаренко Т. В. (2017)
Кретов Д. Ю. - Особливості макропруденційного регулювання банків України в умовах економічної циклічності (2017)
Ксьондз С. М. - Перспективи інтеграції України та українських підприємств за умов нестабільної економічної ситуації, Малащук І. І., Федорчук М. В. (2017)
Лизун М. В. - Валютна інтернаціоналізація крізь призму детермінуючих факторів та функцій (2017)
Макарова В. В. - Вплив суб’єктного фактора на формування усталеної структури системи сільськогосподарського землекористування (2017)
Марков Б. М. - Iмперативні напрями розвитку роздрібної торгівлі (2017)
Маршук Л. М. - Методичний інструментарій побудови організаційно-економічного механізму ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2017)
Миненко Л. М. - Діяльність іноземних банківських груп в Україні: ключові тенденції та ризики (2017)
Мирончук В. М. - Оцінка рівня фінансової безпеки в Україні, Паночишин Ю. М. (2017)
Олійник-Данн О. О. - Оцінка стану розвитку фінансово-кредитної системи України, Нестерова Н. О. (2017)
Новицький І. В. - Теоретичн основи економічних відносин суб’єктів зернопродуктового підкомплексу (2017)
Новік О. І. - Еволюція становлення нормативно-правового забезпечення адміністрування митних платежів в Україні (2017)
Носа А. М. - Економічна нерівність у країнах Європейського Союзу та її вплив на місце ЄС у світовому економічному середовищі (2017)
Носа А. М. - Особливості формування, розвитку та здійснення спільної екологічної політики Європейського Союзу як інструменту забезпечення екологічної безпеки світового співтовариства (2017)
Осадча Г. Г. - Теоретичні основи обліково-аналітичного забезпечення наявності та руху грошових коштів підприємства, Овсюк А. М. (2017)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності реалізації інноваційних проектів на прикладі машинобудівного підприємства (2017)
Палінчак М. М. - Співробітництво Вишеградської групи та України, Приходько В. П., Стеблак Д. М., Савка В. Я. (2017)
Паризький І. В. - Розвиток наукової думки щодо проблеми інноваційно-технологічного розвитку економіки (2017)
Повханич А. Ю. - Вітроенергетика як ключовий елемент енергетичної стратегії (2017)
Погореленко Н. П. - Регуляторна діяльність Національного банку України для забезпечення фінансової стабільності, Пилипчук Д. С. (2017)
Погоріла І. І. - Інтеграційне забезпечення функціонування елементів бюджетного механізму (нормативно-правового та організаційного), Баєтул Г. П. (2017)
Радіонова Н. Й. - Науково-методичні підходи до пошуку резервів зниження виробничих затрат на підприємстві (2017)
Решетнікова О. С. - Кредити міжнародних фінансових організацій як одне з джерел фінансування енергоефективних інвестиційних проектів у сфері централізованого теплопостачання (2017)
Рубан М. О. - Податкова політика як інструмент регулювання економічного розвитку (2017)
Селезньова О. О. - Маркетингове дослідження будівельних підприємств (2017)
Михайленко О. В. - Система управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, Орлова К. Г. (2017)
Сльозко О. О. - Механізми регулювання діяльності страхових компаній у туристичній сфері: Європейський досвід, Тимошенко Т. О. (2017)
Стеценко Б. С. - Транснаціоналізація як визначальна тенденція розвитку глобальної фінансової інфраструктури (2017)
Тєшева Л. В. - Пріоритетні вектори інтеграції фондового ринку України у світовий фондовий ринок (2017)
Трач Р. В. - Інформаційне моделювання як один із ключових факторів інноваційного розвитку будівельного підприємства (2017)
Турчіна С. Г. - Розвиток економіки знань в умовах інтеграції України до світового господарства (2017)
Цибуляк А. Г. - Регіональні вектори впливу екологізації на розвиток міжнародних торговельних відносин (2017)
Alrashdi A. - The real relationship between foreign direct investment and economic growth (2017)
Бабич М. М. - Забезпечення фізичної та економічної доступності продовольства через короткі ланцюги постачання (2017)
Бачало І. Б. - Методологічні підходи до аналізу виводу товарів та послуг на нові ринки (2017)
Белова І. М. - Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях, Спільник І. В. (2017)
Біль М. М. - Політика людського розвитку та її реалізація в умовах високомобільного суспільства (2017)
Божкова В. В. - Роль поліграфічної реклами у просуванні продукції машинобудівних підприємств, Носонова Л. В. (2017)
Бурбела А. Л. - Державні витрати на охорону здоров’я в Україні (2017)
Витвицький Я. С. - Моделювання економічних показників видобування сланцевого газу, Лебега О. В. (2017)
Войчак Д. А. - Модернізація інфраструктури експорту агропродовольчої продукції України (2017)
Галькевич М. В. - Обгрунтування методики "оцінка за вартісними критеріями розвитку потенціалу конкурентоспроможності" для транспортних підприємств (2017)
Гладких Д. М. - Актуальні проблеми реалізації грошово-кредитної політики в Україні та основні напрями їх вирішення (2017)
Голіков С. С. - Перспективи розвитку податкової безпеки як складника фінансової безпеки України (2017)
Голюк В. Я. - Вплив монетарних і немонетарних факторів на динаміку ВВП України (2017)
Гранатуров В. М. - Зовнішньоекономічні ризики: проблеми аналізу, Лаврів В. В. (2017)
Гук О. В. - Взаємозалежність моделі сталого розвитку і конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Давиденко І. В. - Сучасний стан реалізації круїзного потенціалу міста Одеси (2017)
Дейнега О. В. - Оцінювання впливу макросередовища на діяльність машинобудівних підприємств (2017)
Желуденко К. В. - Стратегічне управління в забезпеченні конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Жердецька Л. В. - Концептуальні засади системного ризику в банківській справі (2017)
Жукова Н. В. - Економічні інтереси сталого розвитку малих міст у системі економічної безпеки держави (2017)
Журило В. В. - Формування міжнародного туристичного бренду України на європейському ринку, Пригара О. Ю. (2017)
Засадний Б. А. - Ризики системи бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ (2017)
Ільїна А. О. - Роль держави в організації інституційних відносин на інвестиційному ринку (2017)
Кашлаков О. І. - Теоретико-методичні та прикладні аспекти дослідження стану розвитку малого підприємництва в Україні (2017)
Кишакевич Б. Ю. - Перспективи розвитку регіональних банків в Україні, Мажаров Д. В. (2017)
Климаш Н. І. - Науково-методичний інструментарій щодо оцінки ефективності податкової дерегуляції, Соловей К. В. (2017)
Ключник А. В. - Відмінні риси управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2017)
Комар Н. В. - Процес візової лібералізації між Україною та країнами ЄС (2017)
Кононова І. В. - Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем (2017)
Кононова І. В. - Методичні аспекти оцінки адаптивності соціально-економічної системи (2017)
Корецька О. В. - Особливості процесу управління бізнес-процесами підприємств портової діяльності (2017)
Корнєєва Ю. В. - Можливості ІРО для державних компаній (2017)
Кравченко М. В. - Складові управління процесом обліку основних засобів, Дроздова Ю. А. (2017)
Кузьмін О. Є. - Оцінювання рівня розвитку промислового потенціалу та формування стратегій його нарощування (галузевий аспект), Станасюк Н. С. (2017)
Курінєнко О. В. - Побудова трендів в трансформованих моделях діагностики банкрутства підприємства (2017)
Лаврук В. В. - Кормовиробництво як складник механізму економічної модернізації тваринництва (2017)
Ларікова Т. В. - Проблемні аспекти обліку фінансових результатів діяльності розпорядників бюджетних коштів (2017)
Лейбович А. В. - Модель управління людським потенціалом закладу освіти (на прикладі приватної школи), Череп А. В. (2017)
Литовченко И. Л. - Формирование системы управления маркетингом предприятия, основанной на принципах самоорганизации, Саенсус М. А. (2017)
Ліба Н. С. - Поліваріантність поняття "регіон", Ющик Л. В. (2017)
Лозінська Ж. П. - Діяльність міжнародних фінансових інститутів у сфері фінансування розвитку малих підприємств (2017)
Лукашова Л. В. - Способи спряння легалізації зайнятості населення в Україні (2017)
Максименко А. В. - Офшорні механізми в європейському оподаткуванні (2017)
Маргіта Н. О. - Оптимізація розміщення логістичного центру дистрибуційної компанії, Новодська Н. І. (2017)
Мархонос С. М. - Аналіз сучасного стану та фінансове забезпечення розвитку готельного господарства України, Турло Н. П. (2017)
Мендела І. Я. - Розвиток курортів Івано-Франківської області (2017)
Нестерова К. С. - Тенденції функціонування регіональних торговельних угод та їх вплив на баланс зовнішньої торгівлі між партнерами (2017)
Охріменко А. Г. - Мультисуб’єктність управління національною туристичною системою (2017)
Паризький І. В. - Стан організаційно-інфраструктурного забезпечення зміцнення інноваційно-технологічного потенціалу економіки (2017)
Перевозова І. В. - Логістична концепція виробничо-промислового підприємства, Сакун А. Ж. (2017)
Петренко І. П. - Фінансова підтримка проектів у сфері енергозбереження в Україні, Козловська О. Ю. (2017)
Петришин Л. П. - Міжрегіональні відмінності в економічній поведінці сільськогосподарських підприємств (2017)
Погореленко Н. П. - Діагностика макроекономічних показників фінансової стабільності банківської системи України, Погореленко В. В. (2017)
Пристемський О. С. - Аналіз індикаторів фінансової безпеки розвитку сільського господарства (2017)
Продіус О. І. - Інклюзивні інновації в контексті соціальної відповідальності підприємства (2017)
Рак Г. В. - Організаційно-методичне забезпечення процедури зовнішнього контролю використання фінансових ресурсів бюджетних установ в Україні (2017)
Рибакова Т. О. - Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт фінансового регулювання (2017)
Рибачок С. А. - Формування оптимального податкового навантаження як основи виплати гідної заробітної плати працівникам підприємства, Макаренко С. М. (2017)
Рубежанська В. О. - Оцінка економічної активності населення в умовах функціонування національного ринку праці (2017)
Семенець Ю. О. - Інтернаціоналізація вищої освіти: у пошуку перспектив вдосконалення стратегії провідних українських ВНЗ (2017)
Сенишин О. С. - Організаційно-інституційні засади державного цільового програмування охорони природного довкілля в Україні, Сенишин М. С. (2017)
Сердюк Г. В. - Країни Північної Америки в рамках транстихоокеанського партнерства (2017)
Сєріков Д. О. - Визначення напрямів розвитку управлінської компетентності керівників (2017)
Соковніна Д. М. - Застосування інноваційних форм маркетингового менеджменту в діяльності садівничих підприємств України за умов євроінтеграції (2017)
Соловйова Н. В. - Облік виконання кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів (2017)
Сороківська О. А. - Реформа децентралізації в Україні та розвиток місцевого самоврядування, Мосій О. Б., Кужда Т. І. (2017)
Стеценко Б. С. - Євроінтеграційні засади розвитку фінансової інфраструктури в Україні (2017)
Турський І. В. - Економетричний підхід до кластеризації регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку (2017)
Філяк М. С. - Огляд соціально-економічних визначників базового рівня, придатного для оцінки розвитку поселень (2017)
Халатур С. М. - Концепція побудови управлінських моделей на засадах стратегії економічного розвитку сільського господарства (2017)
Хоча Н. В. - Основні підходи до вибору форми організації обліку на малому підприємстві (2017)
Ціжма О. А. - Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу в контексті реалізації максими соціальної справедливості (2017)
Ціщик Р. В. - Логістичні аспекти функціонування сектору домашніх господарств: торетичне обґрунтування та статистичні оцінки, Котис Н. В. (2017)
Чебан І. В. - Ринок біоенергії в Україні, Діброва А. Д. (2017)
Чугрій Н. А. - Роялті як інструмент залучення інвестицій в інноваційний розвиток аграрного підприємства (2017)
Шолойко А. С. - Сутнісна характеристика інфраструктури страхового ринку (2017)
Якубовська Н. В. - Розвиток інструментів маркетингу на ринку продукції скотарства в регіоні, Лук’яник М. М. (2017)
Сердюков К. Г. - Науково-методичний підхід до оцінки ключових факторів вартості та ризику акціонерних товариств, Алєйнікова Н. М. (2017)
Бабаченко Л. В. - Стратегічний маркетинг у системі управління промисловим підприємством (2017)
Бабич М. М. - Взаємозв'язок між економічною доступністю до продуктів харчування та рівнем продуктивності праці в сільському господарстві, Крилова І. Г., Савенко О. С. (2017)
Баланчук Д. В. - Особливості послуг банку для корпоративних клієнтів (2017)
Зачосова Н. В. - Напрями забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарської діяльності, Бибик А. М. (2017)
Білоткач О. В. - Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, Павлова Г. Є. (2017)
Богатирьов І. І. - Особливості фінансової системи Європейського Союзу (2017)
Болдирєва Л. М. - Теоретичні аспекти ресурсного забезпечення агропродовольчого сектора економіки (2017)
Бондаренко С. М. - Конкурентні переваги – унікальні особливості сучасних підприємств, Лісовський М. Ю. (2017)
Боровік Л. В. - Особливості інвестиційної політики у сільському господарстві (2017)
Васюк Є. А. - Трансфертна політика ТНК: сутність та структура (2017)
Вісин В. В. - Основні тенденції розвитку міжнародного кооперативного руху на сучасному етапі, Вісина Т. М., Кравчук П. Я. (2017)
Владика Ю. П. - Особливості інвестування виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Владичин М. Б. - Основні напрями вдосконалення зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності торговельних підприємств України (2017)
Гавриловський О. С. - Регулювання аудиту в країнах ЄС та перспективи його розвитку, Гавриловська Л. М. (2017)
Ганцура А. В. - Особливості маркетингового дропшиппінгу в системі електронної комерції, Коваленко Н. В. (2017)
Гарбар Ж. В. - Саморегулівні організації в системі функціонування фінансового ринку, Гарбар В. А. (2017)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозно-аналітичні аспекти маркетингу інновацій, Глущенко Л. Д., Пілявоз Т. М. (2017)
Гринькевич О. С. - Інституційне середовище забезпечення якості системи вищої освіти: міжнародний і національний аспекти, Левицька О. О. (2017)
Грушина А. І. - Механізм стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств галузі культури (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Акмеологічний підхід у формуванні стратегії розвитку економічного потенціалу підприємства АПК (2017)
Дзюба П. В. - Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальна основа сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування (2017)
Євдокімова М. О. - Ринок платіжних карток в Україні, його розвиток (2017)
Загарій В. К. - Транснаціональні компанії і стратегічні альянси та їх вплив на світову економіку, Синільник В. В. (2017)
Зайцев О. В. - Закон вартості – можлива об'єднуюча основа економічних теорій (2017)
Залунина О. М. - Развитие понятийного аппарата строительной отрасли национального хозяйства страны (2017)
Зосімова А. В. - Виявлення ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Іванова Л. О. - Особливості маркетингового управління лояльністю клієнтів роздрібних торговельних підприємств, Вовчанська О. М. (2017)
Канцір І. А. - Пріоритети регуляторної політики в контексті забезпечення стійкості фінансового сектора в умовах трансформаційних перетворень, Козьмук Н. І. (2017)
Кармазінова В. Д. - Формування бренд-комунікацій маркетингових дослідних агентств (2017)
Карпова Т. О. - Життєвий цикл інформаційної системи та його вплив на розвиток підприємства (2017)
Касич А. О. - Перспективи активізації інноваційної діяльності на логістичних підприємствах, Сидоренко А. М. (2017)
Котикова О. І. - Рейтингова оцінка інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці районів Миколаївської області в умовах євроінтеграції, Куделя В. Л., Потапов І. С. (2017)
Кудирко О. В. - Інновації в логістиці: перспективи використання технології блокчейн у ланцюгах поставок (2017)
Кузьмук С. Г. - Оптимістичні упередження українських управлінців (2017)
Легомінова С. В. - Ідеогенез категорії стійкого інноваційного розвитку в аспекті формування конкурентних переваг підприємства (2017)
Ліхоносова Г. С. - Мотиваційні фактори стійкого розвитку туристичної галузі (2017)
Вихідні відомості (2017)
Лозинська І. В. - Динаміка та перспектива розвитку фермерських господарств, Павленко А. О. (2017)
Мартин О. М. - Пожежна безпека як складник національної безпеки: концептуальні підходи до її визначення (2017)
Мичак Н. О. - Сутність необоротних активів, утримуваних для продажу: облікова та економічна точки зору (2017)
Моїсеєнко А. С. - Модель впливу факторів на розвиток креативності новаторів сфери інформаційних технологій на мікрорівні (2017)
Мороз О. В. - Економічне оцінювання інституційних факторів у системі брендингу, Карачина Н. П., Семцов В. М. (2017)
Мусієнко В. О. - Статистичний інструментарій аналізу інноваційної діяльності, Іванова В. Б. (2017)
Крикавський Є. В. - Інтралогістика як засіб досягнення конкурентних переваг, Наконечна Т. В. (2017)
Недбалюк І. Р. - Механізм функціонування системи бюджетного контролю (2017)
Нестеренко О. О. - Індикатори оцінки рівня сталого розвитку та їх вплив на показники інтегрованої звітності (2017)
Овчиннікова В. О. - Ефективна організація інноваційного процесу на залізничному транспорті, Петровська В. В. (2017)
Овчиннікова В. О. - Адаптивне управління залізничним транспортом України, Харламова І. М. (2017)
Павлова Г. Є. - Ефективність виробництва продукції рослинництва як фактор забезпечення економічної безпеки сільськогосподарського підприємства, Приходько І. П., Своднін І. М. (2017)
Палагута С. С. - Формування і перспективи удосконалення системи електронних державних послуг для підприємств та організацій (2017)
Панченко В. Г. - Регіональні торговельні угоди як інструмент політики економічного патріотизму в контексті інтеграційного неопротекціонізму, Резнікова Н. В. (2017)
Пашаев Т. Г. - Структурные фонды ЕС в системе финансирования развития регионов (2017)
Петренко Н. О. - Соціально-економічний механізм інноваційного розвитку аграрного сектору України: практичний аспект (2017)
Поворозник М. Ю. - Критеріальна ідентифікація медичних послуг як глобальних суспільних благ (2017)
Поліщук Н. В. - Фінансово-кредитне забезпечення сільського господарства: стан та тенденції розвитку (2017)
Пономарьова Ю. I. - Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств молочної та м'ясної промисловості України в умовах нестійкого бізнес-середовища (2017)
Попівняк Ю. М. - Підходи до відображення витрат на придбання і використання програмного забезпечення у бухгалтерському обліку підприємства (2017)
Похилько С. В. - Шляхи зменшення витрат фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Новак К. С. (2017)
Примостка О. О. - Оптимізація структури капіталу ТНК в умовах глобалізації (2017)
Ріпа Т. В. - Формалізація аналізу конкурентоспроможності підприємств торгівлі (2017)
Савенко Г. Є. - Органічне сільське господарство як пріоритетний напрям реалізації спільної аграрної політики Європейського Союзу (2017)
Сиваш Ю. М. - Оцінка креативного потенціалу регіонів України (2017)
Скиба М. В. - Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності: сутність, мета та засоби (2017)
Кушнір Н. О. - Сучасні тенденції розвитку України на світовому ринку зерна, Славич М. М. (2017)
Солодухін С. В. - Сучасні підходи до аналізу впливу поведінкових факторів в управлінні економічними об'єктами, Шайтанова Є. С. (2017)
Сотниченко В. М. - Економічна безпека телекомунікаційного підприємства з позицій системного підходу (2017)
Tymchuk S. V. - Cluster analysis of the effectiveness of tourist companies in Ukraine, Neshchadym L. M. (2017)
Філяк М. С. - Загальні рамки інструментарію циклічних індикаторів у стратегії розвитку поселень (2017)
Харахурсах М. О. - Переорієнтація торговельних потоків з України в умовах вільної торгівлі з ЄС (2017)
Худик О. Б. - Стратегічний аналіз фінансової безпеки підприємств борошномельно-круп'яної промисловості (2017)
Циганова О. С. - Адаптивне управління підприємством: біономічний аспект (2017)
Чакалова К. О. - Зовнішні фактори розвитку внутрішнього ринку праці (2017)
Череп А. В. - Інноваційна активність як основа забезпечення життєдіяльності підприємств АПК, Чеберко Л. В. (2017)
Шум М. А. - Особливості обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах України в сучасних умовах, Гулько К. С. (2017)
Яценко О. М. - Отримання конкурентної переваги за рахунок створення глобальних продуктів (на прикладі меду натурального) (2017)
Вихідні відомості (2017)
Аванесова Н. Е. - Сучасні тенденції дослідження моделей стратегічного управління підприємством, Лубенська А. С. (2017)
Андрусів С. В. - Стратегічні пріоритети розвитку будівельної галузі держави (2017)
Багорка М. О. - Основні напрями та механізми екологізації аграрного виробництва (2017)
Бондаренко Н. М. - Особливості обліку запасів у бюджетних установах (2017)
Боровік Л. В. - Теоретичні аспекти удосконалення механізму управління інвестиційними ресурсами в аграрній галузі (2017)
Брензович К. С. - Аналіз міграційних потоків молоді України, Глодан М. П. (2017)
Будз О. О. - Чинники впливу на митне обслуговування підприємств в умовах європейської інтеграції України (2017)
Бучинська Т. В. - Універсальні компетентності людини в умовах інклюзивного розвитку світового господарства (2017)
Кміть В. М. - Напрями підвищення ефективності податку на прибуток підприємства як регулятора економічних процесів у державі, Бучма І. I. (2017)
Віхляєва Н. В. - Об’єктно-орієнтована модель інноваційного розвитку енергетичного комплексу України (2017)
Галапуп Л. О. - Теоретико-методологічні засади управління ризиками банківського капіталу (2017)
Галинська Ю. В. - Державне регулювання рентної політики в паливодобувній галузі України в умовах трансформації соціально-економічних відносин (2017)
Гаращук О. В. - Освіта – важливий драйвер формування інноваційного середовища в контексті вимог четвертої промислової революції, Куценко В. І. (2017)
Гегедош К. В. - Інноваційний механізм менеджменту в системі транскордонного економічного співробітництва (на прикладі міжрегіональної асоціації "Карпатський Єврорегіон"), Проскура В. Ф. (2017)
Гедз М. Й. - Оцінка ресурсного потенціалу регіону, Бакум І. В. (2017)
Гинда О. М. - Проблеми управління інтелектуальним капіталом осіб з обмеженими можливостями та способи їх вирішення, Гинда C. М. (2017)
Денисенко М. П. - Системні загрози як чинник погіршення економічної безпеки вищих навчальних закладів, Бреус С. В. (2017)
Денисенко В. Ю. - Визначення вимог до програмного забезпечення для моделі системи масового обслуговування торгового порту, Корнєєва І. С. (2017)
Дєліні М. М. - Соціально-економічна відповідальність підприємництва в системі соціальної відповідальності бізнесу (2017)
Дзюбановська Н. В. - Статистичні методи оцінювання міжнародної торгівлі Європейського Союзу (2017)
Дьяченко Ю. В. - Інноваційна діяльність м’ясопереробних підприємств України (2017)
Жарікова О. Б. - Ефективність застосування методу капіталізованого доходу для земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, Пащенко О. В. (2017)
Zhuravlova Yu. O. - Public service as a public good (2017)
Зайцев О. В. - Особливості банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки України, Нікітін Д. В. (2017)
Зварич Р. Є. - Історична нерівність доходів населення як економічна передумова альтерглобалізації (2017)
Іличок Б. І. - Економічна безпека України: проблеми реалізації та перспективи покращення її стану, Малиновський Ю. В. (2017)
Карпенко Н. Г. - Проблемні питання обліку запасів бюджетних установ, Нос Л. Д. (2017)
Карпіщенко О. О. - Експортоорієнтовна індустріалізація як стратегічна мета розвитку промисловості України, Ващенко Т. В. (2017)
Касич А. О. - Інноваційні підходи в практиці управління персоналом конкурентоспроможного підприємства, Бурба О. А. (2017)
Касич А. О. - Імплементація цілей стійкого розвитку в практику управління підприємствами у сучасних умовах, Бурківська В. А. (2017)
Кожухівська Р. Б. - Специфіка формування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг за умов глобалізації економіки, Парубок Н. В. (2017)
Кононова О. Є. - Сутність та зміст стратегічного управління будівельним підприємством, його особливості та переваги, Головченко Є. Ю. (2017)
Корбутяк А. Г. - Підходи до трактування поняття "фінансовий стан підприємства", Бута М. М. (2017)
Корбутяк А. Г. - Особливості планування рівня рентабельності вітчизняних підприємств у сучасних умовах, Сокровольська Н. Я. (2017)
Кустріч Л. О. - Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Кучмєєв О. О. - Економічна безпека підприємства оптової торгівлі: фактори та засоби її гарантування (2017)
Легомінова С. В. - Обґрунтування інтерелляції між конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств та стійким інноваційним розвитком бізнес-середовища (2017)
Лисенко С. М. - Бюджетна децентралізація як чинник місцевого розвитку, Табачкова Н. А., Омельченко М. М. (2017)
Михайленко О. В. - Розроблення операційної стратегії підприємства, Комарицька Н. І. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Майовець Я. М. - Роль і місце інноваційного аграрного підприємництва України на глобальному ринку продовольчих товарів (2017)
Маргіта Н. О. - Оцінка якості системи транспортного обслуговування пасажирів м. Львова, Ярема Н. О. (2017)
Марченко В. М. - Оцінювання інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування: прикладний аспект, Покровська Н. М. (2017)
Матвеев С. П. - Охрана окружающей природной среды в социально ориентированной рыночной системе и ее последствия (2017)
Мізік Ю. І. - Провідні методи та інструменти стратегічного моніторингу фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення, Конопліна О. О., Панов В. В., Ярошенко Н. А. (2017)
Носирєв О. О. - Світовий досвід реалізації моделей промислової політики (2017)
Оніпко Т. А. - Інноваційний розвиток кантонів Швейцарії на основі кластерного підходу (2017)
Опікунова Н. В. - Застосування системного підходу до формування економічного потенціалу підприємства, Швець Є. В. (2017)
Осадчий Є. С. - Напрями капіталізації банківських установ за участі держави (2017)
Охрименко І. Б. - Необхідність та напрями удосконалення регулювання споживчого кредиту в Україні (2017)
Палінчак М. М. - Принципи менеджменту в природно-заповідній сфері, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2017)
Палінчак М. М. - Класифікація природно-заповідних територій та об'єктів у контексті конвенції МСОП та законодавчих актів України, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2017)
Партола А. І. - Державна політика в галузі річкового водного транспорту України (2017)
Петришин Л. П. - Удосконалення процесів формування і використання персоналу сільськогосподарських підприємств як чинника їхньої економічної поведінки (2017)
Прокопенко І. В. - Комерціалізація та оцінювання ефективності інтелектуального капіталу машинобудівних підприємств (2017)
П'янкова О. В. - Криза як складник розвитку економічних систем, Ралко О. С. (2017)
Резнік Н. П. - Стан та тенденції біржової торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України, Назаренко М. А. (2017)
Романовська Ю. А. - Державне соціальне страхування як форма соціального захисту населення України, Солоненко Л. В. (2017)
Рубан Ю. В. - Удосконалення управління ціновими ризиками на товарних ринках, Степанченко О. В. (2017)
Седікова І. О. - Інноваційна діяльність як фактор економічного зростання підприємств виноробної галузі (2017)
Слободяник А. М. - Алгоритмічний трейдинг на біржовому ринку: сутність та класифікація, Крижній В. Б. (2017)
Слуцький Є. В. - Розроблення розпорядчого документу облікової політики для оборонної галузі в частині основних засобів (2017)
Сотниченко В. М. - Економічна безпека телекомунікаційних підприємств: стан та шляхи вирішення проблеми (2017)
Старинець О. Г. - Антикризова стратегія діяльності телекомунікаційних підприємств (2017)
Строкович Г. В. - Взаємозв’язок економічних категорій "фінанси", "фінансування", "фінансове забезпечення", "фінансові ресурси", Гончарук С. В. (2017)
Таратула Р. Б. - Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами територіальних громад, Ковтуняк І. П. (2017)
Тищенко В. В. - Впровадження фінансового планування на підприємстві (2017)
Трішкіна Н. І. - Критерії оцінки маркетинг-логістичного забезпечення виробничо-торговельного ланцюга (2017)
Федоряк Р. М. - Управління розвитком філіальної мережі компанії з роздрібної торгівлі, Лисенко Б. Р. (2017)
Халімон Т. М. - Напрями та інструменти підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств (2017)
Харун О. А. - Формування креативності персоналу за умов інноваційного розвитку підприємств (2017)
Цибульська Е. І. - Конкурентоспроможність національної економіки: дослідження сутності в епоху економіки знань (2017)
Черноіванова Г. С. - Теоретичні засади управління інноваційним складником підприємства (2017)
Чичуліна К. В. - Оцінка ризикостійкості підприємств цукрової галузі, Касмініна К. О. (2017)
Штулер І. Ю. - Державна політика залучення інвестицій у стратегії розвитку національних економік, Сержанов В. В. (2017)
Юдіна М. І. - Еволюція концепцій ринку праці, Мельник І. В. (2017)
Яворська Н. П. - Формування механізмів розвитку підприємств банківського сектору: аналіз зарубіжного досвіду, Баланюк М. В. (2017)
Якубовський С. О. - Сучасні тенденції міжнародної міграції та грошових переказів мігрантів в умовах глобалізації, Горивенко Х. С. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Аберніхіна І. Г. - Зниження собівартості виробництва послуг підприємства теплового господарства за рахунок інвестиційної програми, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2018)
Аверіхіна Т. В. - Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах, Пейчева Л. В. (2018)
Бабій І. В. - Місце контролінгу показників ЗЕД у прогнозуванні обсягів розширення сегментів зовнішнього ринку (2018)
Бєлобородова М. В. - Особливості впровадження екологічної відповідальності в стратегію розвитку промислових підприємств (2018)
Бугаєнко Н. М. - Тенденції змін стану національного конкурентного середовища (2018)
Буколова В. В. - Передумови оцінювання соціально-економічної безпеки регіону (2018)
Васюник Т. І. - Амортизаційний складник у системі відтворення основного капіталу в зарубіжних країнах (2018)
Вітько Д. О. - Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності українських аграрних підприємств (2018)
Гаєвський В. В. - Необхідність маркетингу в системі управління та впровадження бенчмаркінгу як ефективної маркетингової стратегії підприємств (2018)
Газуда Л. М. - Міжнародний досвід забезпечення розвитку сільських територій, Герцег В. А. (2018)
Дубовик Т. В. - Міжнародна електронна торгівля, Гамова І. В. (2018)
Гаращук О. В. - Нові підходи до забезпечення якості освіти в контексті формування європейського освітнього простору, Куценко В. І. (2018)
Гончар М. Ф. - Сутність та характеристика інструментів стрес-менеджменту на підприємствах (2018)
Горбачова О. М. - Шляхи розширення фінансування банків, Сухопер Я. І. (2018)
Горшкова Л. О. - Розвиток винного туризму як спеціалізованого виду туристичної діяльності (2018)
Гріненко А. Ю. - Визначення факторів та прогнозування показників економічної безпеки держави (2018)
Грущинська Н. М. - Тенденції геоекономічної конкуренції: міжнародна спеціалізація та геополітика (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Сучасні кризові явища в банківській системі України та шляхи їх подолання, Тузова К. О. (2018)
Гук О. В. - Інноваційні підходи до застосування інтернет-комунікацій у маркетинговій діяльності підприємства, Тищенко О. М. (2018)
Гуштан Т. В. - Матричний аналіз асортиментної політики спеціалізованих підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Денисов О. Є. - Основні методи механізму забезпечення економічної безпеки галузі (2018)
Духновська Л. М. - Прибутковість підприємства: сутність та ефективність управління, Павлов В. С. (2018)
Єлейко І. В. - Порівняльний аналіз ефективності використання моделей управління трудовими ресурсами, Остапів Х. П. (2018)
Жиленко К. М. - Систематизація та аналіз моделей поведінки ТНК у сучасних умовах глобалізації (2018)
Кайдаш О. В. - Особливості організації інвестиційного ринку в Україні (2018)
Петренко В. С. - Мотивація створення спільних підприємств в умовах глобалізації економіки, Карнаушенко А. С. (2018)
Касич А. О. - Теоретичні основи управління процесами модернізації (2018)
Колупаєва І. В. - Методологічний базис формування та капіталізації синтезованого капіталу (2018)
Кондукоцова Н. В. - Програмування розвитку реального сектору економіки в контексті результативності державної політики (2018)
Лазнева І. О. - Аналіз загальної концепції та структури ринку страхування експортних кредитів (2018)
Леоненко П. М. - Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції, Краус Н. М., Краус К. М. (2018)
Маказан Є. В. - Основи методології стратегічного управління (2018)
Мардус Н. Ю. - Процес товарно-грошових відносин у концепції дослідження внутрішнього ринку товарів (2018)
Мартин О. М. - Пожежна та економічна безпека Західного регіону: їх аналіз та взаємозв’язок (2018)
Мастюк Д. О. - Організаційне забезпечення процесу запровадження стратегій управління структурою капіталу акціонерних енергогенеруючих товариств (2018)
Меліхова Т. О. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" (2018)
Вихідні відомості (2018)
Міщенко Т. М. - Заходи внутрішнього контролю та їх моніторинг (2018)
Наконечна Т. В. - Впровадження маркетингових та логістичних методів у сферу поводження з побутовими відходами, Мастеляк Л. В. (2018)
Олієвська М. Г. - Фінансування освіти в контексті відтворення людського капіталу (2018)
Осадчук І. В. - Логістичні аспекти управління сімейними фермерськими господарствами в Україні, Боліла С. Ю. (2018)
Павлова І. О. - Маркетингова стратегія просування бренду сільських територій Південного регіону (2018)
Панасюк В. М. - Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу для стабілізації інфраструктурного забезпечення соціально-економічного розвитку регіону (2018)
Паустовська Т. І. - Регулювання ринку праці в умовах сучасної світової конкуренції (2018)
Петрик І. В. - Інвестування в аутсорсинг людських ресурсів: актуальність сьогодення (2018)
Плотнікова М. Ф. - Стратегічні засади розвитку сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень (2018)
Полятикін C. O. - Основні фактори розвитку інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів України (2018)
Петренко В. П. - Модель функціонально-орієнтованого управління і оцінки розвитку людських ресурсів підприємства, Псюк Р. М. (2018)
Редько К. Ю. - Специфіка планування регіонального розвитку зон Китаю та їх досвід для українських зон (2018)
Рубан Т. С. - Особливості маркетингової діяльності на глобальному ринку продовольства (2018)
Sáiensus M. A. - Rozwój systemów logistycznych w innowacyjną gospodarce (2018)
Сас Л. С. - Показники ефективності процесу технологічного оновлення виробництва сільськогосподарських підприємств як складова частина їх інноваційного розвитку (2018)
Сєрікова А. А. - Методичний інструментарій антикризового управління підприємствами машинобудівного комплексу (2018)
Скупейко В. В. - Інституційні особливості функціонування та забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Сотниченко В. М. - Організаційно-методологічні засади адаптивної системи захисту економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2018)
Старинець О. Г. - Методи фінансового аналізу діяльності підприємств у системі антикризового управління (2018)
Стоянець Н. В. - Інституційні пастки та їх вплив на сталий розвиток аграрного сектора економіки України (2018)
Стройко Т. В. - Туристичний досвід В’єтнаму: уроки для України (2018)
Сухоруков А. І. - Інституційні та комунікаційні механізми міжнародної економічної конвергенції України, Сухорукова О. А. (2018)
Трут О. О. - Структура вартості організації як концептуальна основа вимірювання її результативності (2018)
Халімон Т. М. - Прогнозування конкурентного розвитку телекомунікаційних підприємств: методологічний вимір (2018)
Хмарська І. А. - Бізнес-планування та необхідність його розроблення для агропромислового комплексу України, Гришина Л. О. (2018)
Хомюк Н. Л. - Особливості формування категорії "сільські території" (2018)
Cisko L. - Vplyv právnych noriem a ekonomických faktorov na procesy v národnom hospodárstve (2018)
Минцзюнь Ч. - Исследование понятия и развития Интернет-финансов (2018)
Швець Ю. О. - Ризики в діяльності промислових підприємств: види, методи оцінки та заходи подолання ризику (2018)
Шедяков В. Е. - Рефлексивный контроль производственной деятельности в переходный период (2018)
Штогринець Н. В. - Об’єктивні передумови та основні характеристики фінансового контролю, Кускова В. Г. (2018)
Ядранський Д. Н. - Трансформація патерналізму в державах пострадянського простору (2018)
Якубовський С. О. - Розвиток банківської системи Австрії в умовах глобалізації, Ломачинська І. А., Хаддад К. Б. (2018)
Ярема Л. В. - Економічний потенціал сільського господарства Тернопільської області та можливості його ефективного використання, Замора О. І. (2018)
Ясінецька І. А. - Створення муніципальної інформаційної системи міста за допомогою ГІС-технологій, Кушнірук Т. М., Лобанова О. П. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Азарова А. О. - Інформаційні засоби підвищення ефективності управління персоналом на вітчизняних підприємствах, Лозан Б. О., Ткачук А. П. (2018)
Акіліна О. В. - Конкурентоспроможність робочої сили IT-сфери через призму трансформацій ринку праці, Ільїч Л. М. (2018)
Антипцева О. Ю. - Латеральний маркетинг в контексті стратегії блакитного океану (2018)
Архіпов Н. М. - Види ефективності операційної діяльності підприємства торгівлі (2018)
Бабич М. М. - Організація та розвиток коротких ланцюгів постачання: досвід ЄС та перспективи України (2018)
Барановська Д. О. - Ґенеза теоретичних концепцій у дослідженні кіновиробництва як соціально-економічного феномена (2018)
Безверха І. А. - Типізація комерційної дипломатії (2018)
Бердар М. М. - Зовнішньоекономічний потенціал підприємств харчової промисловості та можливості його нарощування (2018)
Бірбіренко С. С. - Практичні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності оператора зв’язку, Жаданова Ю. О. (2018)
Близнюк Т. П. - Концептуальні засади крос-культурних досліджень в крос-культурному менеджменті (2018)
Богашко О. Л. - Модернізація освітньої системи як відповідь на нові запити світового ринку інтелектуальної праці (2018)
Бурляй А. П. - Роль сільських домогосподарств у сталому розвитку України, Бурляй О. Л., Рябченко О. О. (2018)
Бутусов О. Д. - Моніторинг та оцінка відкритості регіонів України як ключової компоненти їх конкурентоспроможності (2018)
Васюренко Л. В. - Інноваційні підходи до регулювання фонду оплати праці (2018)
Верхоглядова Н. І. - Підходи до розуміння інтелектуального потенціалу, Сидоров О. А. (2018)
Гаврилко Т. О. - Трансформаційні зміни світового ринку авіаційних послуг в умовах глобалізації, Гавриленко А. В. (2018)
Галайко А. М. - Державна підтримка страхування продукції сільськогосподарських підприємств (2018)
Галасюк В. В. - Експортно-кредитне агентство як механізм розвитку високотехнологічного експорту України (2018)
Глєбова Н. В. - Електронний цифровий підпис: обліковий та податковий аспекти (2018)
Глубіш Л. Я. - Перешкоди гармонійного розвитку сфери продовольчого забезпечення (2018)
Нусінов В. Я. - Логіка формування національної моделі корпоративного управління, Голівер В. П. (2018)
Гончарук І. В. - Конкуренція бізнес-платформ на ринках медичних товарів та послуг (2018)
Горбачук В. М. - Обчислення цільової досяжної структури товарного експорту Закарпаття, Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Грановська В. Г. - Формування інституційного механізму забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2018)
Григорчук Т. В. - Науково-педагогічний персонал як елемент комплексу маркетингу вищого навчального закладу (2018)
Гулик Т. В. - Аналіз наукової інформації та критичний аналіз наявних методичних положень про вплив ризику на ефективність інвестицій, Кербікова А. С., Дрофа Є. А. (2018)
Даньшина Ю. В. - Проблематика действенности электронных петиций как инструментария электронной демократии в украинских реалиях (2018)
Дейнега І. О. - Сучасні тренди в управлінні товарною політикою поліграфічних підприємств (2018)
Дем’яненко Т. І. - Удосконалення системи інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств (2018)
Денис О. Б. - Фінансова конвергенція як форма розвитку фінансових інститутів, Тустановський Ю. Г. (2018)
Дріга О. П. - Генезис податкової політики та системи оподаткування в Україні, Макурін А. А. (2018)
Дубовіч І. А. - Сучасні еколого-економічні проблеми транскордонного співробітництва України та Європейського Союзу у сфері сільського зеленого туризму, Сенета З. Я. (2018)
Дудяк Р. П. - Прогнозні тренди в розвитку туризму, Гошко О. Й. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Дяченко Б. І. - Роль країн "Великої сімки" у сучасних міжнародних економічних відносинах, Стець Д. І. (2018)
Ерфан Є. А. - Особливості міжнародної міграції висококваліфікованих працівників (2018)
Zhuravlova Yu. O. - Public goods as a factor of human development of the country (2018)
Завербний А. С. - Проблеми та потенційні можливості формування системи забезпечення відповідності автомобільного палива України технічним регламентам Європейського Союзу, Багнюк С. М. (2018)
Зеленко О. О. - Культура соціального діалогу у сфері економічних відносин регіону (2018)
Ільченко Т. В. - Актуальні аспекти формування ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємства (2018)
Касьяновський Є. В. - Формування методичного інструментарію індикативного оцінювання як основи для управління інвестиціями в реальний сектор (2018)
Касянок К. Г. - Міжнародний досвід залучення прямих іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів (2018)
Кібенко К. А. - Досвід зарубіжних країн у розвитку обслуговуючої кооперації селянських господарств (2018)
Коваленко В. В. - Науково-методичні підходи до оцінювання інноваційного ризику банків у світлі міжнародних стандартів базельського комітету з питань банківського нагляду, Піддубна В. Г. (2018)
Колінець Л. Б. - Наслідки глобальних кризових явищ для економіки України (2018)
Колодяжна І. В. - Розвиток інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції (2018)
Коніна М. О. - Податкові важелі антикризової політики держави (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості оцінки та управління логістичними ризиками торговельних підприємств (2018)
Лихоносова Г. С. - Маркетингові важелі стратегічного розвитку готельного бізнесу, Кривонос Н. Ю. (2018)
Мартинов А. А. - Дослідження сутності базових категорій інноваційної діяльності підприємства, Чернодубова Е. В. (2018)
Мартинова Л. В. - Комплексна оцінка ризиків господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу АПК (2018)
Мисюк В. О. - Планування аудиту витрат на маркетингові комунікації підприємства (2018)
Михайленко Н. О. - Особливості управління розвитком трудового потенціалу підприємства на основі багатовимірного оцінювання (2018)
Міщенко В. І. - Інституційні засади макропруденційного регулювання фінансового сектору Великобританії та нагляду за ним, Холодилова А. О. (2018)
Москалик Л. Р. - Вплив міжнародного поширення технологій на зростання продуктивності: тестування моделі для країн Центральної та Східної Європи і СНД, Москалик Р. Я. (2018)
Наберухін В. А. - Обліково-оціночне забезпечення капіталізації інтелектуальної власності в балансах сільськогосподарських підприємств (2018)
Ніконенко У. М. - Динаміка світових цін на сировинні ресурси: кризові цикли поведінки (2018)
Овчаренко А. С. - Маркетингові технології просування органічної агропродовольчої продукції на глобальному товарному ринку (2018)
Осадча Г. Г. - Збалансована система показників як ефективний інструмент управління підприємством на прикладі ПАТ "Яготинський маслозавод", Ополонець І. П. (2018)
Паламарчук Т. М. - Аналіз національного розвитку органічного виробництва в умовах євроінтеграції, Русак О. П. (2018)
Палінчак М. М. - Еволюція та особливості становлення природно-заповідних територій Закарпатської області, Дяченко І. Б., Рошко С. М. (2018)
Панасюк В. М. - Концептуальні основи стратегії соціального розвитку регіону (2018)
Панченко В. Г. - Інноваційний неопротекціонізм як новий інструмент регулювання міжнародних економічних відносин: нові проекції неомеркантилізму (2018)
Пахота Н. В. - Аналіз розвитку водогосподарського комплексу регіонів України (2018)
Петровська О. М. - Соціально-економічні показники рівня життя населення України, Голіченко М. С. (2018)
Пірникоза П. В. - Нестабільність законодавчого регулювання фіскального середовища як ендогенний фактор тінізації економіки України (2018)
Пішенін І. К. - Особливості управління трудовим потенціалом підприємств агробізнесу як складова інтеграційної взаємодії (2018)
Потійко С. В. - Страхування як економічна категорія та шляхи розвитку страхування майна сільськогосподарських підприємств в Україні (2018)
Вихідні відомості (2018)
Приймак Н. В. - Сутнісні характеристики кредиту як основного фінансового інструмента кредитування (2018)
Манаєнко І. М. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції, Просяник І. В. (2018)
Речка К. М. - Зміст понять і категорій економічного зростання та розвитку сільського господарства (2018)
Решетило В. П. - Неоіндустріалізація та її вплив на розвиток вітчизняної та міжнародної економіки, Островський І. А. (2018)
Рошило В. І. - Формування місцевих бюджетів України в контексті ґендерно-орієнтованого бюджетування, Данілова Т. В. (2018)
Рязанова Н. О. - Використання фіксованого тарифу як механізму підтримки відновлюваних джерел енергії (2018)
Савіцький А. В. - Стратегічні аспекти розвитку підприємства в управлінні його прибутковістю (2018)
Салоид С. В. - Методические аспекты формирования мер противодействия негативным факторам внешней среды и их влияния на экономическую безопасность предприятий точного машиностроения Украины (2018)
Самсонова Л. В. - Види міжнародних контрактних відносин та їх вплив на соціально-економічний розвиток країн (2018)
Сахарук Б. С. - Дослідження підходів до визначення економічної сутності поняття акціонерного капіталу підприємства (2018)
Седікова І. О. - Управління інноваційною діяльністю підприємств кондитерської галузі, Семко О. І. (2018)
Сидорчук О. Г. - Методичні підходи до виміру економічної незахищеності в умовах прояву соціальних небезпек (2018)
Скупейко В. В. - Імплементація європейських засад формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Лихолат С. М. (2018)
Старостенко Г. Г. - Державне управління трудовою міграцією населення та її вплив на економічне становище в країні, Мірко Н. В. (2018)
Степанюк Н. А. - Методики оцінки фінансової стійкості бюджетів (2018)
Тимошенко І. В. - Особливості медичного страхування на некомерційній основі: міжнародний аспект (2018)
Тимошенко М. М. - Еволюція науково-теоретичних поглядів на розвиток українського села (2018)
Тіщенко Є. О. - Управління валютними ризиками у проектному фінансуванні (2018)
Федорова Н. Є. - Синергетичний вплив науки на суспільний розвиток та його соціально-економічні ефекти (2018)
Хілуха О. А. - Принципи компетентно-орієнтованого корпоративного управління (2018)
Цап М. В. - Напрями та заходи економічного протекціонізму державної політики імпортозаміщення в Україні (2018)
Цап М. В. - Теоретичні аспекти імпортозаміщення та рівень імпортозаміщення національного господарства України, Калиняк Н. Ю. (2018)
Цап М. В. - Стратегічні пріорітети державної економічної політики імпортозаміщення, Палінчак М. М. (2018)
Цап М. В. - Сутнісні характеристики процесу імпортозаміщення та його ролі в соціально-економічному розвитку, Палінчак М. М., Стеблак Д. М. (2018)
Чайка Т. Ю. - Класичні концепції інновацій і сучасність: емпіричні підтвердження та коригування. Базові індикатори інноваційної активності, Авдєєва Л. В. (2018)
Черненко О. В. - Інформаційне забезпечення машинобудівних підприємств України в умовах переорієнтації експорту на європейський ринок (2018)
Шандрівська О. Є. - Перспективи логістичної трансформації річкових портів України, Якимишин Л. Я., Васильців Н. М. (2018)
Шевчук К. Д. - Активізація індивідуальних інвестицій на ринку фінансових послуг України: податковий інструментарій (2018)
Шедяков В. Е. - Социально-экономические возможности и угрозы реформирования (2018)
Шинкар В. А. - Реформування української економіки в період європейської трансформаційної політики, Рошко С. М. (2018)
Юдіна С. В. - Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток країни, Пирогов С. О. (2018)
Юрченко Н. І. - Стратегія маркетингу як фактор підвищення ефективності туристичної галузі (2018)
Яценко О. М. - Актуалітети торговельної політики України та країн Північної Америки: торговельно-економічні інтеграційні можливості та загрози, Тананайко Т. С. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Корінний С. О. - Роль eнeргeтичної безпеки у процeсі забeзпeчeння національної бeзпeки країни, Ахмeдзянова А. E. (2018)
Бездушна Ю. С. - Моделювання вартості об’єктів інтелектуальної власності як стимул до їх комерціалізації, Наберухін В. А. (2018)
Беренда Н. І. - Управління структурою капіталу підприємства, Редзюк Т. Ю., Ворона К. В. (2018)
Богаченко М. В. - Теоретичні аспекти формування тарифної політики міського пасажирського транспорту (2018)
Богданенко А. І. - Мeтoдoлoгiя упpaвлiння cпeцифiчними тa iнтeгpoвaними типaми pизикiв iнвecтицiйнoї дiяльнocтi в житлoвe будiвництвo (2018)
Аверкина М. Ф. - Моделювання соціально-економічного розвитку України порівняно з Польщею, Бомчук А. В. (2018)
Бондарчук Л. В. - Шляхи удосконалення зовнішньоторговельної політики України, Гусак К. Ю. (2018)
Васюренко Л. В. - Стан основних компонент механізму державного регулювання організацією оплати праці (2018)
Ведерніков М. Д. - Сучасні технології управління персоналом: компетенційний підхід, Чернушкіна О. О., Мантур-Чубата О. С. (2018)
Веремеєнко О. О. - Оцінка енергоефективності підприємств машинобудування та розроблення проектів з її підвищення (2018)
Весперіс С. З. - Децентралізація: проблеми новосформованих об’єднаних територіальних громад, Решетняк Я. В. (2018)
Вівчар О. І. - Концептуальні засади економічного управління ресурсами на підприємствах: безпекознавчий вимір, Гайда Н. В. (2018)
Гальчинський Л. Ю. - Економічна ефективність задання параметрів керування як функцій під час моделювання оцінки витрат на профілактичні стратегії для боротьби з епідеміями, Пушко А. В. (2018)
Ганський В. О. - Теоретико-методологічні основи механізму функціонування ринку продуктів історико-культурної спадщини (2018)
Гаращук О. В. - Імператив забезпечення якісної освіти – найефективніших інвестицій у майбутнє країни, Куценко В. І. (2018)
Гевчук А. В. - Еволюція та концепції обліку розрахунків на підприємстві (2018)
Герасимчук В. Г. - Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України, Липисієнко А. П. (2018)
Чуніхіна Т. С. - Відтворення основних засобів та терміну корисного використання в межах стратегії розвитку підприємств, Горлушко А. М. (2018)
Григоренко О. С. - Обмеженість облікового забезпечення на основі фінансових показників (2018)
Гришко О. П. - Теоретичні засади інформаційного забезпечення регулювання ринку праці (2018)
Грищук Н. В. - Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2018)
Гріненко А. Ю. - Формування ринку землі: теорія і практика усунення загроз на шляху європейської трансформації (2018)
Гронь О. В. - Проблеми захисту персональних даних у контексті сучасної комунікації, Погореленко А. К. (2018)
Губарєва І. О. - Стратегічне управління економічною безпекою країни, Ярошенко І. В. (2018)
Далгич К. В. - Оцінка рівня інституційного розвитку банківської системи України (2018)
Деркач Т. В. - Просторово-функціональний підхід у типологізації приморських регіонів (2018)
Чуніхіна Т. С. - Організаційно-методичні аспекти обліку дебіторської заборгованості за міжнародними та вітчизняними стандартами обліку в системі управління підприємством, Добривечір А. С. (2018)
Дрокіна Н. І. - SEO-оптимізація сайту підприємства як інструмент інтернет-маркетингу (2018)
Дудка М. О. - Оцінка впливу структури джерел фінансування підприємств АПК на ефективність їхньої діяльності (2018)
Думанська І. Ю. - Розроблення принципів фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК на засадах системності (2018)
Дяченко Ю. А. - Розвиток методів прогнозування динаміки біржових цін на сільськогосподарські товари (2018)
Жовковська Т. Т. - Методологія прийняття управлінських рішень за рефлексивного підходу (2018)
Замковий О. І. - Економіко-математичне обґрунтування вдосконалення фінансових важелів для забезпечення стійкості розвитку регіональних кластерів в Україні (2018)
Збарський В. К. - Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні, Алексєєва Ю. Ю. (2018)
Іванченко Н. О. - Впровадження корпоративних рішень на основі концепції "Інтернет речей", Лисенко І. О. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Ілляшенко О. В. - Економічна безпека в контексті розвитку інституціональної парадигми (2018)
Калачевська Л. І. - Роль інновацій у розвитку сільських територій: світові та національні тенденції (2018)
Калітенко Д. О. - Таксономія та аналітична інтерпретація фінансової звітності підприємств суспільного інтересу (2018)
Касьяновський Є. В. - Підхід до діагностування ситуацій та архітектоніка системи управління інвестиціями в реальний сектор (2018)
Катан Л. І. - Небанківське кредитування: особливості застосування у діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Коба О. В. - Калькулювання собівартості робіт у будівництві, Миронова Ю. Ю. (2018)
Коваленко М. О. - Методичний підхід до планування розвитку гірничодобувної галузі на основі міжгалузевої балансової моделі (2018)
Король М. М. - Інноваційний складник економічного розвитку Німеччини в умовах глобальної конкуренції, Шляхта К. В. (2018)
Кравченко Н. В. - Глобальні детермінанти трансформації конкурентних відносин (2018)
Чуніхіна Т. С. - Операції в іноземній валюті: національний та міжнародний підходи, Кравчук Я. С. (2018)
Красноперов П. В. - Государственное регулирование экономики Южной Кореи во время осуществления "экономического чуда" (2018)
Кузнєцова Н. В. - Ринок міжнародних синдикованих кредитів в Україні: аналіз структури та динаміки розвитку (2018)
Кузьмук І. Я. - Зарубіжний досвід формування регуляторного механізму Peer-to-Peer (P2P) кредитування, Губатюк І. В. (2018)
Кукош М. С. - Концепція формування інвестиційного потенціалу регіону (2018)
Кулікова Є. О. - Сучасний стан та перспективи солідарної системи пенсійного страхування в Україні (2018)
Марець О. Р. - Вплив грошових переказів на економіку України, Падовська С. В. (2018)
Марина А. С. - Державний фінансовий контроль закладів вищої освіти України: теоретичний аспект, Панасенко Ю. Ю. (2018)
Гончаренко О. М. - Визначення генотипу інноваційної технології управління підприємством, Мартинюк О. А. (2018)
Мацера С. М. - Управління контентом у маркетингових комунікаціях, Марчук О. О. (2018)
Маслов Д. С. - Перенагромадження позичкового капіталу як фактор зростання державного боргу (2018)
Мінкович В. Т. - Вплив сучасних кризових процесів в Україні на залучення міжнародних інвестицій, Харахурсах М. О. (2018)
Нагайчук Н. Г. - Можливості використання технології blockchain у страхуванні, Третяк Н. М. (2018)
Назаренко Ю. О. - Інвестиційний контекст формування і розвитку людського капіталу (2018)
Никифоренко В. Г. - Концептуальні засади управління інноваційною працею на сучасному підприємстві (2018)
Овчарук В. В. - Сутність адміністрування на підприємствах (2018)
Однорог М. А. - Розвиток аграрної сфери в інноваційний період: інституціональний аспект (2018)
Окара Д. В. - Дослідження рівня конкурентоспроможності України, Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М. (2018)
Онокало В. Г. - Оцінка ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства (2018)
Панченко В. А. - Нечіткі бази прийняття рішень в системі кадрової безпеки підприємства (2018)
Погорелова Т. В. - Статистическая характеристика кредитной деятельности банков Украины (2018)
Погорєлов В. C. - Вплив фіскальної децентралізації на місцеві бюджети в Україні (2018)
Потравка Л. О. - Напрями аграрної структурної політики в умовах трансформаційних перетворень аграрного сектору економіки України (2018)
Прохорчук С. В. - Впровадження системи контролю за безпечністю та якістю дитячого харчування: досвід та перспективи, Головіна Н. А. (2018)
Чуніхіна Т. С. - Розкриття інформації про фінансові результати у форматі міжнародних та національних стандартів, Проценко Л. А. (2018)
Прядко І. В. - Інноваційне забезпечення Миколаївської області (2018)
Родченко В. Б. - Реалізація, моніторинг і оцінювання стратегії розвитку підприємництва в об'єднаних територіальних громадах, Нечипоренко Я. Є. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Романенко О. О. - Формування комунікаційного простору підприємства (2018)
Романчук К. В. - Моделювання вартості імпортних пропозицій з урахуванням базисних умов поставки Incoterms 2010 як передумова встановлення ціни ЗЕД-контракту купівлі-продажу, Саакян А. Д. (2018)
Савіна С. С. - Науково-методичні підходи до розроблення маркетингової стратегії підприємства (2018)
Salun M. М. - The competitiveness of entrepreneurship in industry: the Ukrainian experience, Zaslavska K. А., Palyanychka Ye. М. (2018)
Семененко К. Ю. - Особливості застосування інструментів онлайн-просування в маркетинговій діяльності підприємства, Бакуліна С. А. (2018)
Семененко О. В. - Трансформація організаційної культури в контексті розвитку форм власності (2018)
Семенов В. Ф. - Стратегії регіонального розвитку підприємств ресторанного бізнесу, Жилович Ю. І. (2018)
Семенцов Р. В. - Діагностика фінансового стану банку: визначення ймовірності дефолту банку, Самородов Б. В. (2018)
Сімків Л. Є. - Особливості структурних зрушень в економіці України, Мелінишин Н. Т. (2018)
Смєсова В. Л. - Нейромережевий підхід до кластеризації країн за показниками, що характеризують процеси формування та реалізації економічних інтересів, М’ячин В. Г. (2018)
Соболева І. В. - Облік статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю в умовах трансформації економіки, Андронатій О. П., Волкова А. Г. (2018)
Совик М. І. - Необхідність упровадження обліку екологічних витрат в умовах здійснення економічної діяльності згідно з концепцією сталого розвитку (2018)
Сорока О. В. - Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, Кривцова М. С. (2018)
Стащук О. В. - Структуризація поняття "фінансова безпека акціонерних товариств" (2018)
Дяченко Б. І. - Роль країн "Великої сімки" у сучасних міжнародних економічних відносинах, Стець Д. І. (2018)
Суска А. А. - Особливості конкурентного середовища ринку соціально-екологічних послуг лісу (2018)
Сьомкіна Т. В. - Особливості моделей функціонування IT-компаній в Україні, Литвинова О. В., Лобань О. О. (2018)
Табенська Ю. В. - Рахункова палата України як вищий орган незалежного зовнішнього контролю (2018)
Тарасова Г. О. - Адаптаційна диверсифікація розвитку промислового підприємства в умовах кризи (2018)
Tyshchenko O. O. - Social marketing: the essence and developmental factors (2018)
Ткачук О. М. - Етичні та психологічні складники підприємницької діяльності (2018)
Трегуб О. М. - До питання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів як елемента економічного механізму управління земельними ресурсами (2018)
Турчак В. В. - Стимулювання розвитку підприємництва на регіональному рівні, Олійник Л. Г. (2018)
Филиппова І. Г. - Соціальний контроль як необхідний елемент інституту соціальної відповідальності в Україні, Ращупкіна Л. Л. (2018)
Frolina K. L. - Modern trends in the investment environment of the building sphere of Ukraine (2018)
Хромова Д. Д. - Сучасні світові тенденції розвитку стартапів на світовій арені, Антоненко К. В. (2018)
Цибульська Е. І. - Оцінка стратегічних конкурентних переваг компанії на основі корпоративної соціальної відповідальності, Кубарєва М. В. (2018)
Цимбал Л. І. - Розвиток інтелектуального потенціалу в інноваційних стратегіях країн, Дацько М. В. (2018)
Чепка В. В. - Антикризова політика як стратегічний метод управління фінансовою діяльністю підприємства, Ляхович І. В. (2018)
Швець Ю. О. - Особливості покращення конкурентоспроможності підприємств у сільському господарстві, Рудь Л. М. (2018)
Щеглова О. Ю. - Управління розвитком та функціонуванням виробничо-економічної системи промислових підприємств у сучасних економічних умовах, Судакова О. І., Каширнікова І. О. (2018)
Юрченко Н. І. - Концептуальні засади маркетингу туризму для формування ефективної стратегії розвитку галузі (2018)
Олешко Т. І. - Сучасний стан розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні, Янківський М. Р. (2018)
Яременко В. Г. - Сутність поняття та особливості класифікації фінансових ресурсів підприємств, Салманов Н. М. огли (2018)
Ярошевич Н. Б. - Оцінка впливу податкових наслідків кредитних відносин на масштаби застосування інструментів боргового фінансування в Україні, Побурко О. Я., Чубка О. М. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Аванесова Н. Е. - Стратегічна платформа економічного розвитку підприємств оборонно-промислового комплексу України, Колодяжна Т. В., Семенова Г. І. (2018)
Акіліна О. В. - Державно-приватне партнерство як інструмент управління змінами у сучасному місті, Павлюк В. В. (2018)
Андрійчук І. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості нафтогазових підприємств, Витвицька У. Я., Степанюк О. Р. (2018)
Ареф’єва О. В. - Крос-культурний менеджмент як детермінанта формування конкурентоспроможності підприємства (2018)
Артюх О. В. - Поняття "ризик" у сфері податкового аудиту, Бєлінська О. В. (2018)
Ахновська І. О. - Віртуальні комунікації у сімейній освіті України в контексті світових тенденцій (2018)
Багорка М. О. - Сутнісна характеристика маркетингових стратегій, особливості та принципи їх формування у діяльності аграрних підприємств, Челак В. В. (2018)
Белінська Я. В. - Кластерний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності банківського сектору (2018)
Березіна С. Б. - Ризики настання вікової непрацездатності (2018)
Бідак В. Я. - Соціально-захисні проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах підвищеної ризикогенності суспільства (2018)
Білобровенко Т. В. - Додана вартість як об’єкт оподаткування податком на додану вартість (2018)
Боровик М. В. - Інформація як основа інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти (2018)
Боровік Л. В. - Місце і роль господарств населення у розвитку сільськогосподарської галузі (2018)
Бурляй А. П. - Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств на навколишнє природне середовище, Бурляй О. Л., Непочатенко О. А. (2018)
Бучинська О. В. - Перспективні напрями розвитку рекламного ринку (2018)
Васечко Л. І. - Аспекти побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства (2018)
Васюренко Л. В. - Базові засади управління фондом оплати праці (2018)
Вдовенко Н. М. - Ризики й невизначеності у рибному господарстві та дії України у боротьбі з ННН-рибальством, Шарило Ю. Є. (2018)
Вірченко В. В. - Інституційні засади реалізації відносин інтелектуальної власності в Україні (2018)
Волошанська А. В. - Проблеми вимірювання явища деіндустріалізації в країнах світу (2018)
Газуда Л. М. - Державне забезпечення інноваційного розвитку регіону: досвід зарубіжних країн, Довба І. В. (2018)
Галайко А. М. - Державна фінансова підтримка фермерських господарств (2018)
Гаращук О. В. - Забезпечення якісної освіти в контексті імплементації світового досвіду в Україні, Куценко В. І. (2018)
Гевко В. Л. - Змістовно-типологічна характеристика чинників впливу на формування організаційної культури підприємств мережевих структур: сучасні реалії (2018)
Гірман А. П. - Регіональні студії у контексті дослідження молодіжного ринку праці, Кодацька Н. О. (2018)
Грецька-Миргородська В. В. - Концепції соціалізації економіки: що нового вносить поведінковий підхід? (2018)
Гринько П. О. - Формування системи показників діагностики ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства (2018)
Громова Т. М. - Суперечності та тенденції розвитку товарного ринку (2018)
Дергачова В. В. - Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні, Колешня Я. О. (2018)
Деркач Т. В. - Сучасна парадигма розвитку світової енергетики, Чебаненко Д. І. (2018)
Джерелюк Ю. О. - Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної галузі в Херсонській області, Фролова Н. Є. (2018)
Другова О. С. - Стратегічне управління як основа формування концепції контролінгу, Шевченко М. М. (2018)
Дума Л. В. - Вдосконалення соціально-економічного розвитку регіону на основі методів прогнозування (2018)
Думанська І. Ю. - Сучасний стан та тенденції фінансового забезпечення інноваційного процесу в АПК (2018)
Загреба І. І. - Реформування пенсійної системи та його вплив на інвестиційну привабливість України (2018)
Залюбінська Л. М. - Перспективи розвитку аграрного ринку України за умов євроінтеграції, Скорик М. Л. (2018)
Іванова А. М. - Боргова безпека як індикатор оцінки фіскальної консолідації (2018)
Іртищева І. О. - Можливості імплементації досвіду соціального розвитку країн ЄС у вітчизняну практик, Гуріна О. В., Работін Ю. А. (2018)
Каличева Н. Є. - Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання, Копачевська Ю. А. (2018)
Кальний С. В. - Засоби забезпечення системної організації інтегрованих інноваційних процесів (2018)
Качула С. В. - Формування інституту пенсійного страхування у системі соціального забезпечення України (2018)
Квасній О. Р. - Автономія територіальних громад – запорука вирішення "місцевих питань" стосовно забезпечення місцевого та суспільного розвитку (2018)
Кемарська Л. Г. - Проблеми методології бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору (2018)
Кияшко О. М. - Міжнародна міграція робочої сили та її вплив на українську економіку, Гузь В. О. (2018)
Корінний С. О. - Проблеми та перспективи України в нафтогазовому секторі, Коблюк К. М. (2018)
Ковтонюк К. В. - Полісистемна парадигма сучасної ролі золота, Молчанова Е. Ю. (2018)
Кожухівська Р. Б. - Ефективність використання інтернет-реклами санаторно-курортними закладами України, Саковська О. М. (2018)
Кондратюк О. І. - Умови адаптаційного розвитку підприємств молочної промисловості (2018)
Кораблінова І. А. - Структурні зміни у сфері діяльності міжнародних технологічних компаній у сучасних умовах (2018)
Косач І. А. - Сучасний стан прямого та непрямого оподаткування, Жаворонок А. В., Марусяк Н. В. (2018)
Кучмєєв О. О. - Особливості побудови стратегії управління логістичною системою торговельного підприємства (2018)
Лавейкіна Є. С. - Оцінка природно-ресурсного потенціалу та перспективи розвитку Карпатського регіону, Текинюк І. Р. (2018)
Лазнева І. О. - Комплексні аспекти розвитку світового ринку страхування експортних кредитів та інвестицій в сучасних умовах, Сєдова Д. О. (2018)
Лемещенко Н. М. - Моделювання сталого розвитку сільськогосподарських підприємств за допомогою таксономічного аналізу (2018)
Лисенко В. В. - Мотиваційний моніторинг як метод ефективного розвитку персоналу підприємства, Сироватко О. І. (2018)
Ліхоносова Г. С. - Доцільність регулювання гомеостазу соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2018)
Логутова Т. Г. - Морські порти як ключові логістичні центри у розвитку світової торгівлі, Полторацький М. М. (2018)
Лозова Г. М. - Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки, Шорубалко Б. В. (2018)
Лук’янова О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку мережі швидкісних залізничних магістралей в Україні в умовах євроінтеграції (2018)
Мардус Н. Ю. - Формування методичного апарату до оцінки розвитку внутрішнього ринку товарів (2018)
Мельник В. В. - Державна політика соціально-економічного розвитку в період євроінтеграції України (2018)
Мискін Ю. І. - Принципи формування фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики України, Мискіна О. О., Шевчук С. В. (2018)
Міца В. В. - Малий бізнес як суб'єкт економічної системи регіону (2018)
Носач Н. М. - Інновації як стимулюючий фактор зростання обсягу реалізації підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Овандер Н. Л. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств України та Житомирської області (2018)
Овчарук В. В. - Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів (2018)
Осадець О. М. - Методика вступу кредитних спілок на ринок фінансових послуг (2018)
Павлова Г. Є. - Облікове забезпечення операцій з надходження та використання оборотних активів, Приходько І. П., Тютюнник Я. В. (2018)
Панькова О. В. - Стан, проблеми та шляхи реалізації підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб в Україні в контексті соціальної справедливості, Касперович О. Ю. (2018)
Папп В. В. - Вплив туристичного бізнесу на місцеву економіку, Бошота Н. В. (2018)
Пасінович І. І. - Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні, Кучма М. І. (2018)
Петрушко Я. Р. - Кредитна діяльність банку та основні етапи її організації (2018)
Полятикіна Л. І. - Облік і аналіз фінансових результатів господарської діяльності підприємства, Новикова С. В. (2018)
Радкевич Л. А. - Розвиток digital brand’а: проблеми та перспективи (2018)
Радова О. В. - Оподаткування в Україні: нововведення, тенденції та проблеми розвитку (2018)
Савіна Н. Б. - Генерування ощадливості у сфері постачання на підприємствах будівельного комплексу України, Крикавський В. Є. (2018)
Саєнсус М. А. - Аналіз ринку "холодної логистики" в Україні: проблемі і перспективи розвитку (2018)
Салашенко T. І. - Поточний дизайн ринків електроенергії ЄС: виклики Україні (2018)
Свидрук І. І. - Креативний менеджмент як передумова ефективного розвитку економіки знань (2018)
Селюченко Н. Є. - Обґрунтування конкурентних стратегій виробників олії в процесі забезпечення їхнього сталого розвитку, Косар Н. С. (2018)
Семененко Т. М. - Дослідження та розробки як один з ключових напрямів діяльності глобальної автомобільної промисловості (2018)
Sydorchuk A. A. - Prerequisites for development of state social insurance in the context of european integration of Ukraine (2018)
Сімахова А. О. - Соціальність як детермінанта розвитку соціальної економіки у глобальних умовах (2018)
Скорупська О. П. - Економіко-екологічні засади використання земель волинської області у сучасних умовах, Жак І. Б. (2018)
Смирнова Н. В. - Сутність і значення логістичної діяльності в системі менеджменту організації (2018)
Стрєльніков Р. М. - Інституціональні фактори впливу на інвестиційну діяльність інтегрованих підприємств (2018)
Струк Н. Р. - Логістика у франчайзинговій системі управління, Карпій О. П. (2018)
Сунцова О. О. - Економічний розвиток авіапідприємств в умовах агресивного стану зовнішнього середовища, Командровська В. Є., Любезна І. І. (2018)
Суска А. А. - Методичні підходи до оцінювання ефективності екологічних інвестиційних проектів (2018)
Suschenko O. - Economics of aerospace tourism: peculiarities and prospects of marketing for potential space tourism companies, Ekouaghe M. (2018)
Тимошенко М. М. - Застосування інструментів стратегічного управління для визначення орієнтирів розвитку сільських територій (2018)
Томашевська А. В. - Рівень ВВП України: аналіз та динаміка розвитку, Смиковчук Т. В. (2018)
Урба С. І. - Управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі, Коковська С. І. (2018)
Федорова І. В. - Амортизація нематеріальних активів у контексті облікової політики: актуальна проблематика (2018)
Філіпчук В. Р. - Соціальний захист населення: зміст категорії та відповідність викликам глобалізації (2018)
Філяк М. С. - Маркери сталого розвитку у збалансуванні впливів різних типів поселень на соціально-економічний розвиток території (2018)
Фролова Н. Л. - Систематизація деструктивних факторів розвитку малого та середнього підприємництва в Україні (2018)
Marek K. - Zmeny zadávania verejných zákaziek v Českej republike a Slovenskej republike, Cisko L. (2018)
Черноіванова Г. С. - Формування механізму організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною складовою підприємства (2018)
Чиж Л. П. - Формування тарифу на перевезення вугілля морським транспортом, Хотєєва Н. В., Качура К. О. (2018)
Шахно А. Ю. - Закономірності розвитку людського капіталу в умовах глобалізації (2018)
Шевченко А. В. - Інформаційне середовище забезпечення міжнародної маркетингової діяльності компанії, Путінцева А. А. (2018)
Шевченко В. С. - Самоменеджент як основа ефективності управлінської праці (2018)
Шевчук Я. В. - Глобальний вимір розвитку ринку проектного фінансування (2018)
Шестерняк М. М. - Сучасний економічний аналіз та його основні види (2018)
Щур Р. І. - Фінанси територіальних громад: особливості формування в сучасних умовах (2018)
Юрківський О. Й. - Пряме оподаткування у формуванні інституційних основ бюджетно-податкової політики: політекономічний аспект (2018)
Яворская А. Ф. - Организационно-правовые аспекты развития морского транспорта (2018)
Ярославський А. О. - Економічна ефективність діяльності підприємства: теоретичний аспект (2018)
Дарушин О. В. - Розвиток інвестиційно-будівельної сфери регіону як фактор соціально-економічного росту територіальної системи (2018)
Андрієнко В. М. - Методика статистичного аналізу економічних часових рядів, Семенов А. С. (2018)
Артем’єва О. О. - Банківське кредитування АПК: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Біленко Ю. І. - Формування капіталу, прямі іноземні інвестиції та економічне зростання української економіки (2018)
Бодрецький М. В. - Пріоритетність методів управління в різних умовах (2018)
Бондар Ю. А. - Комерційна діяльність туристичних підприємств в умовах глобалізації, Чепляка К. О. (2018)
Бублик М. І. - Досвід формування стратегій розвитку закладів вищої освіти в умовах глобалізації, Жук Л. В., Дрималовська Х. В. (2018)
Вакуленко В. Л. - Особливості впливу державної політики на розвиток аграрного сектору економіки (2018)
Гайдаржийська О. М. - Порядок формування і використання прибутку підприємства в бухгалтерському обліку, Бондаренко О. М., Івченко М. Ю. (2018)
Гайдаржийська О. М. - Відображення інформації про виплати працівникам у звітності підприємства, Степанюк А. О. (2018)
Гегедош К. В. - Теорія маркетингу в транскордонному економічному співробітництві (2018)
Гірняк Л. І. - Формування культури та якості обслуговування у готельно-ресторанних підприємствах, Сопіга В. Б. (2018)
Головчак Г. В. - Облік трансакційних витрат на ринку житлово-комунальних послуг, Юрченко О. Б. (2018)
Гребеник К. В. - Аналіз виконання доходів зведеного бюджету України (2018)
Дем’яненко Т. І. - Напрями стратегії розвитку системи мотивації, Єршова А. В. (2018)
Державська А. В. - Сучасний стан галузі машинобудування та тенденції її розвитку, Круш П. В. (2018)
Драчук Ю. З. - Сучасні тренди підвищення якості кадрового потенціалу вугледобувної галузі, Сав’юк Л. О. (2018)
Ерфан Є. А. - АПК України в порівняльному вимірі країн з різними рівнями соціально-економічного розвитку в контексті дії ЗВТ, Сабов А. С. (2018)
Замроз М. В. - Державна підтримка підвищення міжнародної конкурентоспроможності харчової промисловості (2018)
Ільїна М. В. - Просторова диференціація об’єднаних територіальних громад на прикладі Житомирської області, Шпильова Ю. Б. (2018)
Кіріс С. П. - Становлення та розвиток конкурентного ринку житлово-комунальних послуг та маркетингу житлово-комунальних послуг в Україні (2018)
Кобилянська А. В. - Міжнародна економічна інтеграція Одеської області в контексті програм транскордонного співробітництва ЄС (2018)
Король М. М. - Аналіз діяльності транснаціональних банків в умовах глобалізації та транснаціоналізації світової економіки, Носа А. М. (2018)
Кривоконь О. Г. - Місце вітчизняного авіабудування в сегменті світового ринку транспортних літаків, Кривоконь М. О. (2018)
Кузьома В. В. - Особливості використання ресурсного потенціалу сільських територій: регіональний аспект, Павлюк С. І., Волинська О. Л. (2018)
Лабунська С. В. - Роль управлінського обліку в управлінні підприємством за слабкими сигналами, Собакар М. В. (2018)
Лаврук В. В. - Основні напрями підвищення продуктивності земель в агроформуваннях різних форм власності Чернівецької області (2018)
Король М. М. - Теоретичні основи формування та управління золотовалютними резервами, Лапа І. В. (2018)
Лапчук Б. Ю. - Міжнародні резерви і неофіційна доларизація в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Грицишин А. Т. (2018)
Лохман Н. В. - Аутентифікація понятійно-категоріального апарату системи інноваційного потенціалу (2018)
Манорик Г. О. - Аналіз зарубіжного досвіду управління логістичним забезпеченням електронної комерції підприємств (2018)
Вихідні відомості (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності, Гиренко В. О., Ільніцька А. І. (2018)
Мантур-Чубата О. С. - Особливості наукового дослідження у сучасному світі, Дубілей Ю. А., Міхалець А. В. (2018)
Маркіна І. А. - Аналіз стану та передумов розвитку підприємств зернопереробної галузі України, Аксюк Я. А. (2018)
Маркіна І. А. - Прийняття управлінських рішень на м’ясопереробних підприємствах із ризиковою стійкістю: концептуальний підхід, Большакова Є. Л. (2018)
Маркіна І. А. - Розвиток торгівлі в Україні: діагностика стану, тенденції та перспективи, Вороніна В. Л. (2018)
Міщук Є. В. - Сучасні підходи до визначення сутності економічної безпеки підприємства (2018)
М’ячин В. Г. - Сучасні методи та моделі функціонування страхового ринку, Яворська О. Б. (2018)
Назарова І. Я. - Етапи та алгоритм використання інформаційних технологій в обліку (2018)
Настевич О. П. - Формування маркетингу відносин як ключового елементу діяльності фермерських господарств України (2018)
Падій І. О. - Економічний зміст і функціональні завдання резервів та забезпечень на підприємстві (2018)
Панченко В. А. - Місце кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств (2018)
Пелех О. Б. - Структурні зрушення в економіці України (2000–2017 рр.) (2018)
Письменна У. Є. - Енергетична політика як управління глобальними енергетичними трансформаціями в Україні та світі (2018)
Ромат Є. В. - Моделювання репутації підприємства засобами маркетингу, Кашпур А. О., Романченко Т. В. (2018)
Рудаченко О. О. - Теоретичні основи дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства, Єсіна В. О. (2018)
Самусевич Я. В. - Зарубіжні практики оцінювання обсягів виведення капіталу: методологічний аспект, Височина А. В. (2018)
Сидор І. П. - Моніторинг планування видатків місцевих бюджетів: ключові аспекти вдосконалення (2018)
Сороківська З. К. - Вплив репутаційного ризику банку на роздрібний банківський бізнес (2018)
Тарасюк М. В. - Доходи бюджету в системі соціально-економічного розвитку України, Сироветник О. С. (2018)
Тесак О. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку (2018)
Ткачук О. В. - Ендаумент як форма фінансування вищої освіти (2018)
Томашук І. В. - Удосконалення інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Цалан М. І. - Оцінка розвитку лісових господарств Закарпатської області (2018)
Чучка І. М. - Єврорегіональне транскордонне співробітництво у Закарпатті: досвід та перспективи (2018)
Шевченко А. В. - Основні фази формування корпоративної культури підприємств авіаційного транспорту, Трухан А. А. (2018)
Шевченко А. В. - Маркетингове управління та інформаційне забезпечення збутової діяльності підприємств агропромислового комплексу, Кобізєв А. А., Левковська Т. А. (2018)
Шедяков В. Е. - Использование регионального своеобразия в комплексе конкурентных преимуществ (2018)
Шейко І. А. - Оцінка поточного стану та перспектив розвитку глобалізаційних процесів в Україні, Петрова Р. В. (2018)
Щербак А. М. - Використання інформаційних процесів в управлінні промисловим підприємством (2018)
Яковець Т. А. - Розробка моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих споруд з урахуванням факторів впливу (2018)
Вихідні відомості (2018)
Ареф'єва О. В. - Особливості формування економічного потенціалу підприємств із позицій економічної безпеки, Мізюк С. Г., Ращепкін М. Д. (2018)
Базалійська Н. П. - Управління трудовою поведінкою персоналу на засадах реалізації системи трудової мотивації, Батовський В. В. (2018)
Блажей І. О. - Екологічний брендинг як невід’ємна частина концепції сталого розвитку суспільства (2018)
Бодруг Т. М. - Сутність аналізу та управління фінансовим станом підприємств України, Гаватюк Л. С. (2018)
Cherlenyak I. I. - The sources of turbulence in the foreign business environment of the post-industrial economy, Bondarenko V. M., Fedurtsya V. P. (2018)
Бондаренко С. М. - Підходи до розроблення системи управління, націленої на якість продукції підприємства індустрії моди (2018)
Босак А. О. - Прямі іноземні інвестиції: вплив зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, проблеми і перспективи розвитку, Жигадло О. І. (2018)
Братута О. Г. - Дослідження поняття явища "холдингове об’єднання підприємств" (2018)
Ваврик А. Б. - Методи та інструменти Інтернет-маркетингу (2018)
Височан О. С. - Інвентаризація: сутність, класифікація, принципи, функції та завдання, Височан О. О. (2018)
Глєбова А. О. - Стратегія корпоративної соціальної відповідальності: формування та реалізація, Маховка В. М., Шулигін С. А. (2018)
Горбачова О. М. - Аналіз теорії заміщення та теорії ієрархії в дивідендній політиці підприємства, Сухопер Я. І. (2018)
Горбачук В. М. - Поквартальне оцінювання економічної ефективності та цільової структури експорту Закарпаття у 2017–2018 рр., Дунаєвський М. С., Сулейманов С.-Б. (2018)
Грищук С. В. - Порівняльний аналіз сутності понять "внутрішньогосподарський контроль" та "внутрішній контроль" (2018)
Гугул О. Я. - Роль в’їзного туризму в Україні та методи його стимулювання, Оливко О. А. (2018)
Гудзь Ю. Ф. - Проблеми наповнення Пенсійного фонду України та необхідність подальшого реформування системи, Демчук К. Ю. (2018)
Гуменна Ю. Г. - Державна політика протидії тінізації економіки: обґрунтування ключових аспектів формування та реалізації, Тютюник І. В. (2018)
Даценко Ю. М. - Теоретико-інституціональні аспекти формування конкурентної політики держави (2018)
Дорофеєв Д. А. - Сутність і класифікація фінансових інновацій у фінансовому секторі (2018)
Дробот С. А. - Сутність детермінантів розвитку та їх класифікація (2018)
Дроздова В. А. - Розвиток молокопереробної галузі: сьогодення та перспективи, Вєкшина А. П. (2018)
Дроздовський Я. П. - Проблеми формування і розвитку бренду України на міжнародній арені, Юрош В. В. (2018)
Жарікова О. Б. - Проблеми розвитку фінансово-економічної діяльності аграрного сектору економіки України, Пащенко О. В. (2018)
Журавка О. С. - Теоретичні підходи до визначення фінансової стійкості страхових компаній, Темченко А. Р., Федорченко В. Г. (2018)
Залунина О. М. - Систематизация теоретических подходов к решению задач по развитию строительного комплекса, Вовк В. С. (2018)
Зеліско Н. Б. - Формування моделі екологічно обґрунтованого розвитку економіки у співвідношенні з тенденціями глобалізації, Василина О. Р., Колач С. М. (2018)
Іршак О. С. - Антикризове податкове регулювання фінансового сектору та його структура, Головнюк Ю. І. (2018)
Кабаченко Д. В. - Формування механізму оцінювання інноваційного потенціалу підприємства (2018)
Калачевська Л. І. - Моделювання оптимізації управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні (2018)
Вихідні відомості (2018)
Калініченко З. Д. - Тіньова економіка як перепона до вступу в Євросоюз, Струц А. С. (2018)
Капцош В. Я. - Сучасний стан нелегальної торгівлі в Україні: проблеми та механізми протидії (2018)
Катан Л. І. - Оптимізація виробництва продукції свинарства для підвищення фінансової стабільності сільськогосподарських підприємств, Катан В. О., Бортнік Б. А. (2018)
Качур М. О. - Інтеграція України у спільний авіаційний простір ЄС та розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень (2018)
Килин О. В. - Формування персоналу підприємства готельного господарства: вітчизняний та зарубіжний досвід, Тимчишин Ю. В. (2018)
Кліпкова О. І. - Особливості інноваційного бізнес-плану підприємства, Габер А. М. (2018)
Колеснік Я. В. - Аналіз ліквідності банківського сектору України, Попов В. О. (2018)
Краснодєд Т. Л. - Аналіз експортно-імпортних операцій України на сучасному етапі (2018)
Кретов Д. Ю. - Аналіз довгострокової пам’яті ринку корпоративного кредиту в Україні (2018)
Крючко Л. С. - Методологія інтеграційної та коопераційної взаємодії в сільському господарстві (2018)
Кудлаєнко С. В. - Форми та напрями контролю процесів соціального розвитку населення в умовах реформування економіки (2018)
Кульбіда М. В. - Напрями вдосконалення співробітництва України з МВФ (2018)
Кучмєєв О. О. - Методи та засоби управління ризиками в логістичних системах торговельних підприємств (2018)
Кушнір Н. О. - Аналіз впливу угоди про асоціацію на окремі галузі економіки та товарні ринки України, Дідик Н. В. (2018)
Лазнева І. О. - Кіберспорт та його вплив на зміну структури світового ринку комп’ютерних ігор, Цараненко Д. І. (2018)
Лазоренко Т. В. - Міжнародний досвід мотивації праці та можливості його застосування в Україні, Місяйло О. В. (2018)
Лісняк А. Є. - Формування стратегії забезпечення фінансової безпеки банку (2018)
Ліщинський І. О. - Глокалізація, фрагмеграція та альтернативні візії внутрішніх геоекономічних суперечностей (2018)
Лозиченко О. М. - Формування та використання системи інформаційного забезпечення управління діяльністю на промислових підприємствах (2018)
Лукач К. Л. - Світовий ринок комп’ютерних технологій: тенденції та перспективи розвитку (2018)
Лукашова Л. В. - Методичні засади атрибутивного підходу до господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва (2018)
Максимов О. С. - Інструменти забезпечення споживчої лояльності в умовах трансформації поведінки роздрібних клієнтів електронних банківських послуг, Максимова Ю. О. (2018)
Marek K. - K rozhodcovskému konaniu pred rozhodcovským súdom pri hospodárskej komore Českej Republiky a agrárnej komore Českej Republikyy, Cisko L. (2018)
Мартинов А. А. - Комплексний підхід до оцінки ефективності інноваційних витрат, Розмислов О. М. (2018)
Мельник Т. В. - Інструменти монетарної політики та практика їх застосування Національним банком України (2018)
Мізік Ю. І. - Стратегічний моніторинг як інструмент управління діловою репутацією підприємств водопостачання та водовідведення, Конопліна О. О. (2018)
Міхель Р. В. - Роль малого та середнього підприємництва в економіках Польщі та України (2018)
Мошак О. В. - Аналіз впливу фінансової децентралізації на розвиток окремих областей України, Харахурсах М. О. (2018)
М’ячин В. Г. - Сучасні та перспективні методи оцінки конкурентоспроможності інноваційних підприємств та конкурентоспроможності інноваційної продукції, Алейнікова К. В. (2018)
Вихідні відомості (2018)
Нечипорук К. О. - Угода про асоціацію України та ЄС: процес укладення угоди та його наслідки для України, Щерба Р. І. (2018)
Носирєв О. О. - Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку у державній промисловій політиці (2018)
Оверчук В. А. - Міжнародний досвід у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю (2018)
Огородник В. В. - Оцінка соціально-економічної ефективності банків із державною участю в трансформаційних умовах (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського