Єрещенко О. А. - Дослідження гострої токсичності піни медичної з комплексом бактеріофагів, Стрельников Л. С., Ткачова О. В., Ткач М. М. (2010)
Загородній С. Л. - Порівняння органічних розчинників для кількісного визначення метамфетаміну методом газової хроматографії, Васюк С. О. (2010)
Зубченко Т. М. - Дослідження з мікробіологічної чистоти лікарських препаратів на основі розторопші плямистої, Тихонов О. І. (2010)
Калитовська М. Б. - Вивчення впливу мікроелементів крові на процеси сорбції йонів кадмію та плюмбуму модифікованим клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2010)
Ковальчук І. В. - Стан противірусної резистентності у інтактних і вірусінфікованих тварин на фоні попереднього введення фітоадаптогенів (2010)
Костишин Л. П. - Очищення витяжок кломіпраміну та меліпраміну з біологічного матеріалу методом гель-хроматографії, Галькевич І. Й. (2010)
Леутенко К. В. - Видове різноманіття пліснявих грибів у приміщеннях університету (2010)
Лисянская А. П. - Биофармацевтические исследования интраназальной мягкой лекарственной формы эналаприла малеатом, Гладышев В. В., Кечин И. Л. (2010)
Мельникова Н. В. - Дослідження реологічних властивостей вагінального крему з ефірною олією чебрецю, Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Жадан І. С., Литвиненко Т. М., Бурлака Б. С. (2010)
Мострянська Н. М. - Зміст і напрямки розвитку екологічних технологій у медичній промисловості, Чернов А. М. (2010)
Нікітіна М. В. - Обґрунтування вибору емульгаторів з метою розробки емульсії 1 роду з молочною кислотою, Баранова І. І., Ніколайчук Н. О. (2010)
Половко Н. П. - Обґрунтування технології антимікотичних гелів, Башура О. Г., Яремчук А. О. (2010)
Сердюк Є. В. - Обґрунтування технології виробництва мазі з густим екстрактом кори ясеня, Ляпунова О. О., Чуєшов В. І. (2010)
Смойловська Г. П. - Фітохімічне вивчення кислоти аскорбінової у рослинній сировині, Гречана О. В., Фуклева Л. А. (2010)
Стрилец О. П. - Новый комбинированный антигипертензивный препарат. Исследование острой токсичности, Трутаев И. В., Стрельников Л. С. (2010)
Тетерич Н. В. - Дослідження особливостей комунікативної сфери провізорів шляхом вимірювання рівня соціального інтелекту, Котвіцька А. А., Демянік К. О. (2010)
Ткаченко Н. О. - Особливості кадрового менеджменту підприємств індустрії краси, Горохова О. В., Левченко А. М. (2010)
Трунова Т. В. - Обґрунтування технології виробництва супозиторіїв з дибамком, Крутських Т. В., Кухтенко О. С. (2010)
Черчесова О. Ю. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінозаміщених 7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів, Романенко М. І., Білай І. М., Остапенко А. О. (2010)
Ярних Т. Г. - Засоби механізації, що застосовуються у виробництві супозиторіїв, Левачкова Ю. В., Гриценко С. В. (2010)
Ярних Т. Г. - Супозиторні основи: вивчення асортименту, Толочко К. В., Чушенко В. М. (2010)
Буряк В. В. - Липидный спектр и содержание гомоцистеина у пациентов с артериальной гипертензией (2010)
Волошина И. Н. - Состояние автономной нервной системы у больных с цереброваскулярной патологией (2010)
Гончарук Л. М. - Характеристика деяких показників оксидантно-протиоксидантної системи і роль Helicobacter pylori при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами у хворих на остеоартроз (2010)
Кишинец Н. В. - Изучение влияния препарата "Бронхофит, настойка сложная" на функциональную активность мерцательного эпителия пищевода лягушек, Маслова Н. Ф. (2010)
Михалюк Е. Л. - Образ жизни и состояние здоровья студентов 1-го курса Запорожского государственного медицинского университета, Черепок А. А., Пухликов А. А., Дикаленко Т. Н. (2010)
Новиков Е. В. - Проба Руфье у школьников: первые результаты, Ткалич Я. И. (2010)
Павлюченко М. И. - Подходы к дифференциальной диагностике объемных образований яичников, Слинько О. М., Барковский Д. Е., Кабаченко О. В., Шалимов В. И. (2010)
Пухальская Н. С. - Особенности клинического течения лекарственно-устойчивого туберкулеза у подростков, Шальмин А. С., Шевченко Р. М., Солодовник Ю. С., Хлыстун В. Н. (2010)
Сачок В. В. - Вплив антагоністів кальцію третього покоління на вміст глюкози й глікогену в серцевому м’язі за умов експериментальної адреналінової міокардіодистрофії (2010)
Сиволап В. В. - Вплив симвастатину на показники центральної гемодинаміки, функції зовнішнього дихання, агрегацію тромбоцитів та імунологічний статус у хворих на негоспітальну пневмонію третьої групи, Курілець Л. О. (2010)
Соломенник А. О. - Влияние препарата глутаргин на клинико-биохимические показатели у больных острым вирусным гепатитом A, Юрко Е. В., Могиленец Е. И., Никитина К. И. (2010)
Трифонов В. Ю. - Застосування препарату кордової крові в профілактиці ускладнень антифосфоліпідного синдрому при вагітності, Прокопюк В. Ю. (2010)
Фурса О. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, що перенесли інфаркт міокарда (2010)
Клименко В. Н. - Модульно-рейтинговая система в оценке эффективности преподавания курса факультетской хирургии, Захарчук А. В., Избицкий В. В., Тугушев А. С., Черковская О. С. (2010)
Разнатовська О. М. - Хіміорезистентний туберкульоз легень - актуальна проблема фтизіатрії (2010)
Светлой памяти товарища (2010)
Правила подачі статей в редакцію (2010)
Титул, зміст (2009)
Тимченко О. - Податковий борг: сутність та явище (2009)
Федоренко А. - Додаткові вимоги щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів як об’єктів розміщення коштів з накопичувальної пенсійної системи (2009)
Хоружий С. - Аналіз теоретичних засад формування інструментів біржової торгівлі цінними паперами (2009)
Ріппа М. - Напрями підвищення ефективності реформування державного пенсійного забезпечення України на страхових засадах (2009)
Макаренко Є. - Світова фінансова криза та її вплив на фінансово-кредитку сферу держави (2009)
Славкова А. - Нейтральні доходи в особистому прибутковому оподаткуванні: практичні аспекти методології (2009)
Бірюк О. - Ефективність інструментів реалізації стратегії експортоорієнтованих підприємств: головні суперечності та загрози (2009)
Кубліков В. - Індексовані облігації – альтернатива банківського депозиту (2009)
Ганчо М. - Формування ефективного механізму корпоративного управління: сучасний стан та перспективи (2009)
Лібіх К. - Шляхи вдосконалення тарифної політики та андерайтингу у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2009)
Леонов Д. - Оцінка інвестиційних ресурсів Накопичувального пенсійного фонду в контексті розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів, Ковальова Н. (2009)
Гаманкова О. - Проблеми визнечення змісту та об’єкта державного регуляторного впливу стосовно ринку страхових послуг України (2009)
Голомб В. - Місце показників фондового ринку в системі циклічних індикаторів (2009)
Мосьондз С. О. - Світоглядне бачення державної політики у сфері науки (2013)
Курило М. П. - Судове процесуальне право як складова частина судового права (2013)
Ляшенко Р. Д. - Презумпція законності судового рішення, Власюк М. В. (2013)
Сердюк В. О. - Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси (2013)
Udovika L. G. - Transformation of lawprinciples in the system of law of Ukraine under conditions of globalization (2013)
Войтанович О. Й. - Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії (2013)
Новоселова В. В. - Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст (2013)
Изотова Е. Н. - Институт гражданства как основополагающий элемент правового статуса личности и взаимоотношений между гражданином и государством (2013)
Голяк Л. В. - Міжнародна регламентація муніципальних прав та свобод особистості (2013)
Батракова-Кучер Д. С. - Порівняльний аналіз історичного розвитку місцевого самоврядування у Франції та Україні (2013)
Натуркач Р. П. - Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України (2013)
Калакура В. Я. - Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення (2013)
Бедь В. В. - Право змінювати свої релігійні чи інші переконання:порівняльно-правове дослідження (2013)
Шишка Р. Б. - Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності:за та проти (2013)
Позова Д. Д. - Контрафакція та недобросовісна конкуренція (2013)
Волкова А. В. - Генеза міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом (2013)
Луц Д. М. - Історичні аспекти формування права власності на об'єкти флори і фауни на теренах України у ХІ-ХХ століттях (2013)
Кампі О. Ю. - Правові проблеми припинення суб'єктів господарської діяльності зі спільного інвестування (2013)
Бондарчук Н. В. - Проблеми правового регулювання емфітевзису і суперфіцію за законодавством України, Ковальська Я. В. (2013)
Окрепка А. І. - Щодо правової природи договору на проведення експертної грошової оцінки земель (2013)
Лаврик Г. В. - Антропологічний вимір банківського права України (2013)
Лісний Д. В. - До питання про адміністративну відповідальність студентів в Україні (2013)
Риженко І. М. - Співвідношення понять "адміністративно-правовий захист і охорона прав суб'єктів господарювання" (2013)
Шматова Ю. О. - Центральні органи виконавчої влади в умовах надзвичайних ситуацій:проблемні питання реалізації їх повноважень (2013)
Щербина Є. М. - Особливості провадження у справах про адміністративні порушення державних стандартів,норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів (2013)
Астанін Г. В. - Про суб'єктів виявлення та фіксації адміністративних правопорушень арбітражних керуючих (2013)
Буличев А. О. - Юридична конструкція адміністративно-правового статусу військовослужбовця внутрішніх військ МВС України (2013)
Воротний Д .В. - Заходи адміністративного заохочення в державній службі:поняття,види (2013)
Джарти В. В. - Про поняття та склад об'єктів державної власності (2013)
Меєрович Н. А. - До питання відповідальності адвоката (2013)
Міловідова С. В. - Історія виникнення та розвитку інституту запобігання адміністративним правопорушенням (2013)
Недодатко О. С. - Громадські антикорупційні розслідування:правове забезпечення та порядок проведення (2013)
Оскірко А. О. - Законодавче регулювання адміністративної відповідальності у сфері поводження з відходами (2013)
Солнцева Х. В. - Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти (2013)
Ящук К. В. - Прогалини та колізії закону України "Про тваринний світ України" (2013)
Чмут С. В. - Щодо вікової ознаки суб'єкта статевих зносин з особою,яка не досягла статевої зрілості (2013)
Шиян Д. С. - Проблема змісту позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2013)
Ризак Я. В. - Суб'єкт підкупу службової особи юридичної особи приватного права,незалежно від організаційно-правової форми (2013)
Таволжанський О. В. - Цілі соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення волі (2013)
Шекк Е. А. - Организация и содержание наркопритонов-непосредственная угроза здоровью населения России и Украины (2013)
Молодик В. В. - Основні критерії визначення функціональної ролі прокуратури у системі кримінального правосуддя (2013)
Овчаренко О. М. - Органи,що здійснюють притягнення суддів до відповідальності:міжнародні стандарти та їх реалізація в Україні (2013)
Скрябін О. М. - Проблемні питання підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні України (2013)
Саінчин С. О. - Деякі слідчі ситуації та алгоритми слідчих дій при розслідуванні дітовбивств (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки" (2013)
Дегтярев С. П. - О компактности носителя решения одной эволюционной системы, возникающей из модели Бина в теории сверхпроводимости, Саникидзе Т. А., Тедеев А. Ф. (2007)
Конет І. М. - Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових циліндричних тіл (2007)
Лавренюк Я. В. - Нормальное строение группы локальных изометрий границы сферически однородного дерева, Сущанский В. И. (2007)
Степанець О. І. - Екстремальні задачі для інтегралів від невід'ємних функцій, Шидліч А. Л. (2007)
Чехов В. М. - Про граничні вирази лімітант Кояловича, Пан А. В. (2007)
Божко А. Е. - Минимизация мощности управления электромагнитных механизмов (2007)
Пынько А. П. - Процедуры вывода в секвенциальных исчислениях для конечнозначных логик с определителем равенства (2007)
Семенов В. В. - Лінійний варіаційний принцип в опуклій максимізації, Кацев М. В. (2007)
Бурак Я. Й. - Математичне моделювання механотермодифузійних процесів у твердих розчинах при врахуванні локального зміщення маси, Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. (2007)
Гуляєв В. І. - Вільні коливання бурильних колон, що обертаються, Луговий П. З., Горбунович І. В. (2007)
Савченко Ю. Н. - Гидродинамическое сопротивление поверхности со смешанными граничными условиями, Семенов Ю. А. (2007)
Шевченко В. П. - Использование итерационной теории изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных температурных воздействиях, Гольцев А. С., Филимонова Т. О. (2007)
Булгаков А. А. - Дисперсионные свойства геликонов в периодической полупроводниковой структуре, Ольховский Е. А., Шрамкова О. В. (2007)
Божко А. Е. - Распространение гипотезы о переходных процессах в электроцепях на полигармонические входные воздействия (2007)
Півняк Г. Г. - Розвиток методу активної послідовної корекції з використанням нечіткого керування в системах регулювання електроприводами складних електромеханічних установок, Бешта О. С., Хілов В. С. (2007)
Ковзун И. Г. - Влияние термической обработки в окислительной атмосфере на состав дисперсных железосодержащих шламов, Косоруков П. А., Коваленко И. М., Проценко И. Т., Ульберг З. Р. (2007)
Лавренко В. А. - Сравнительное исследование коррозии стоматологического (900°) и ювелирного (585°) золота в среде полости рта, Лось В. В., Малышевская А. И., Швец В. А., Талаш В. Н., Кузнецова Л. И. (2007)
Иванов В. А. - Исследование влияния течений, вызванных западным ветром, на эволюцию областей загрязнения в Азовском море, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2007)
Кулік С. М. - Геоелектричні критерії алмазоносності кори та верхньої мантії Землі, Бурахович Т. К. (2007)
Лялько В. І. - Контроль площ та стану озимих культур за допомогою знімків MODIS/TERRA та SPOT XI (на прикладі Київської області), Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Греков Л. Д. (2007)
Тяпкин К. Ф. - Новая ротационная гипотеза структурообразования и металлогения (2007)
Чебаненко І. І. - Пошук вуглеводнів у Східному нафтогазоносному регіоні України, Дем'яненко І. І., Євдощук М. І., Гладун В. В., Клочко В. П., Карпенко І. В., Полівцев А. В., Галко Т. М., Дем'яненко Ів. Ів. (2007)
Шнюков Е. Ф. - Ванадий и никель в природных нефтях Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки, Гожик П. Ф., Краюшкин В. А., Клочко В. П., Гусева Э. Е., Морозова Р. М. (2007)
Галатенко Н. А. - Поліуретан-епоксидні композиції з підвищеними механічними властивостями для реконструктивних операцій у щелепно-лицьовій хірургії, Куксін А. М., Рожнова Р. А., Астапенко О. О. (2007)
Кулик Т. В. - Адсорбційна іммобілізація хітозану на поверхні кремнезему, Паляниця Б. Б., Бородавка Т. В., Чуйко О. О. (2007)
Семко Л. С. - Синтез та властивості нанокомпозитів на основі магнетиту, модифікованого оксидом кремнію, Горбик П. П., Сторожук Л. П., Дубровін І. В., Чуйко О. О., Оранська О. І., Скрипка О. І. (2007)
Суберляк О. В. - Морфологія сумішей поліамід — полівінілпіролідон, Левицький В. Є., Собчак Р., Кошкуль Ю., Гнатовскі А., Тарнавський А. Б. (2007)
Джуренко Н. І. - Скринінг рослин з антиоксидантною та геномопротекторною активністю, Паламарчук О. П., Гуніна Л. М., Бабенко Л. П., Олійник С. А. (2007)
Загороднюк І. В. - Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus ''arvalis'' (Mammalia) (2007)
Янєва О. Д. - Індукція стійкості до іонів міді і кадмію мультирезистентних штамів роду Pseudomonas, Смирнова Г. Ф., Підгорський В. С. (2007)
Гулий М. Ф. - Про можливість зворотного формілування амінокислот в тканинах щурів у дослідах in vivo та in vitro, Сілонова Н. В., Печенова Т. М., Шевцова Н. Ф. (2007)
Чижикова О. А. - Активність ключових ферментів синтезу та розкладу проліну в проростках кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту, Палладіна Т. О. (2007)
Жураківський Р. О. - Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки у всіх можливих конформерах 2′-дезокситимідину: неемпіричний квантово-хімічний аналіз топології електронної густини, Говорун Д. М. (2007)
Бахтин А. К. - Разделяющее преобразование и неравенства для открытых множеств, Вьюн В. Е. (2007)
Жеребко Т. М. - Рівномірна оцінка наближення аналітичних функцій алгебраїчними многочленами в областях з кутами (2007)
Конет І. М. - Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для двоскладових циліндричних просторів (2007)
Лавренюк Я. В. - Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп (2007)
Леонов Ю. Г. - Критерий промежуточного роста самоподобных групп (2007)
Мурач А. А. - Эллиптические краевые задачи в многосвязной области в уточненной шкале пространств (2007)
Божко А. Е. - Структурно-аналитическая интерпретация сигналов в системах фазового управления вентильных преобразователей (2007)
Скопецький В. В. - Про ідентифікаційну модель динаміки дискретного спостережуваного неоднорідно-розподіленого просторово-часового процесу, Стоян В. А. (2007)
Алтухов Е. В. - Однородные решения трехмерных задач о распространении гармонических волн в транстропных термоупругих пластинах, Шевченко В. П. (2007)
Жук Я. О. - Уточнена модель структурних перетворень в тонкому сталевому циліндрі при тепловому опроміненні торця, Червінко О. П., Васильєва Л. Я. (2007)
Кубенко В. Д. - Нестационарное вдавливание затупленного жесткого тела в поверхность упругого слоя (2007)
Ковальчук П. С. - Анализ нелинейного взаимодействия изгибных форм композитных цилиндрических оболочек, заполненных жидкостью, Крук Л. А. (2007)
Ревенко В. П. - Застосування нового аналітично-числового методу Остроградського до розв'язування плоскої задачі теорії пружності (2007)
Животова Е. Н. - Исследование физических состояний бинарных систем вода—оксиэтилированный глицерин со степенью полимеризации n = 5 и 25 при температурах ниже 273 К методом криомикроскопии, Кулешова Л. Г., Зинченко А. В., Чеканова В. В. (2007)
Синельниченко О. К. - Зміна електронної структури та зарядового стану атомів кубічного ТаС0,75 і ромбоедричного Та4С3 карбідів при заміщенні атомів вуглецю азотом, Ізвєков А. В., Хижун О. Ю. (2007)
Авраменко А. А. - Центробежная неустойчивость течения в пористом криволинейном канале, Сорокина Т. В., Басок Т. Б. (2007)
Півняк Г. Г. - Обгрунтування рівня компенсації реактивної потужності для систем підземного електропостачання шахт, Заїка В. Т., Самойленко В. В. (2007)
Карпець М. В. - Вивчення структурних особливостей сплавів системи Ti–Zr–Ni після їх термообробки та гідрування, Солонін Ю. М., Веліканова Т. А., Фомічов О. С., Карпець Ф. М., Хомко Т. В. (2007)
Фирстов С. А. - Теоретическая (предельная) твердость, Рогуль Т. Г. (2007)
Волощук В. М. - Механізм формування крупномасштабної ''плямовидної'' структури забруднення підстеляючої поверхні потужним газо-аерозольним викидом у нижній частині атмосфери, Скриник О. Я., Грицюк Ю. Я. (2007)
Гожик П. Ф. - О перспективах нефтегазового поиска на глубине 8000–12500 м в Днепровско-Донецкой впадине, Краюшкин В. А., Клочко В. П. (2007)
Кулік С. М. - Геоелектричні аномалії та алмазоносність Українського щита, Бурахович Т. К. (2007)
Лялько В. І. - Оцінка впливу природно-антропогенних змін потоків CO2 у системі рослинність — атмосфера на формування парникового ефекту Землі (2007)
Миненко П. А. - Экстремальные итерационные методы решения обратной задачи магнитометрии при исследованиях на кристаллическом фундаменте (2007)
Соломко Н. Ю. - Макроініціатори на основі хітозану, Будішевська О. Г., Долинська Л. В., Кудіна О. О., Воронов С. А. (2007)
Харламов А. И. - Новый способ получения нового типа нанотрубок оксида ванадия, Ушкалов Л. Н., Кириллова Н. В., Фоменко В. В. (2007)
Яновська Е. С. - Іонообмінні та адсорбційні властивості шунгіту та сапоніту в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини, Затовський І. В., Марценюк О. Б., Пліш Б. А. (2007)
Анистратенко В. В. - Состав фауны моллюсков Азовского моря как функция его соленостного режима, Анистратенко О. Ю., Халиман И. А. (2007)
Гільчук Ю. М. - Експресія гена аполіпопротеїну А-1 людини під контролем різних регуляторних послідовностей стабільними трансформантами СНО-К1, Сухорада О. М., Рубан Т. А., Іродов Д. М., Топорова О. К., Кордюм В. А. (2007)
Копильчук Г. П. - Окиснювальна модифікація білків ядра та постнуклеарної фракції лімфоцитів селезінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена, Марченко М. М., Яковишин Г. В. (2007)
Кузьменко Л. І. - Дослідження тирозинпротеїнкіназної активності в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку виразки та на ранніх етапах її загоєння, Богданова О. В., Кравченко О. О., Остапченко Л. І., Прокопова К. В. (2007)
Жирнов В. В. - Физические свойства мембран эритроцитов в поле ионизирующей радиации малой мощности, Войцицкий В. М., Хижняк С. В., Лапоша Е. А., Казимиров А. С. (2007)
Жураківський Р. О. - Повний конформаційний аналіз молекули 2'-дезоксигуанозину квантово-механічним методом функціонала густини, Говорун Д. М. (2007)
Вінічук М. М. - Міцелій Сantharellus cibarius, Аmanita muscaria, Leccinum aurantiacum та Sarcodon imbricatus як геобіонт та інкорпоратор 137Cs, Долгілевич М. Й. (2007)
Ведернікова К. В. - Вивчення амінокислотного складу трави Artemisia balchanorum Krasch. i Artemisia taurica Willd, Єренко О. К., Мазулін О. В., Полевик І. В. (2014)
Гречана О. В. - Фармакогностичне дослідження L. luteus L. (2014)
Ковалевська І. В. - Визначення фізико-хімічних характеристик кверцетину (2014)
Романова С. В. - Морфолого-анатомічне дослідження генеративних органів сочевиці харчової, Дученко М. А., Гамуля О. В., Ковальов В. М. (2014)
Тржецинский С. Д. - Фармакогностическое изучение видов рода Achillea L., Мозуль В. И., Жернова Г. А., Фурса Н. С. (2014)
Єзерська О. І. - Вивчення гепатопротекторної активності екстракту цикорію (Cichorium intybus L.), Гаврилюк І. М., Гаврилюк О. М., Нєктєгаєв І. О., Калинюк Т. Г. (2014)
Кучерявий Ю. М. - Синтез і дослідження властивостей 3-тіосульфонілпохідних 4-(2-метоксифеніл)-5-алкіл(арил)-1,2,4-тріазолу, Гоцуля А. С., Міколасюк О. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Ачкасова О. М. (2014)
Денис А. І. - Дослідження впливу тиску пресування і режимів роботи установки псевдозрідженого шару на властивості таблеток екстракту листя тополі китайської, Грошовий Т. А. (2014)
Куценко С. А. - Визначення оптимальних розмірів частинок при сумісному екстрагуванні різних видів рослинної сировини, що входить до складу настойки Венотон, Кутова О. В., Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2014)
Литвиненко Т. М. - Сучасний стан асортименту супозиторних основ і фактори їх вибору (2014)
Нагорная Н. А. - Изучение структурно-механических свойств cуппозиториев с винпоцетином, Бурлака Б. С., Гладышева С. А. (2014)
Пуляєв Д. С. - Визначення стабільності гелю Альгозан у процесі зберігання (2014)
Рухмакова О. А. - Перспективи використання солодки голої як імуномодулюючого засобу у педіатрії, Ярних Т. Г. (2014)
Сыволап В. В. - Новые возможности коррекции дислипидемии у больных сахарным диабетом и метаболическими факторами кардиоваскулярного риска, Герасько М. П. (2014)
Коробко Д. Б. - Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках, Поляк О. Б., Логойда Л. С., Зарівна Н. О., Сем’янів О. В. (2014)
Монайкіна Ю. В. - Застосування УФ-спектрофотометрії для кількісного визначення каптоприлу в лікарських формах, Васюк С. О., Алмохамад Жумаа Абдуллах, Гладишев В. В. (2014)
Монайкіна Ю. В. - Кількісне визначення празиквантелу в лікарській формі спектрофотометричним методом, Васюк С. О., Романіна Д. М., Пухальська І. О. (2014)
Гавриленко М. А. - Результаты комплексной оценки качества стоматологической помощи детям с патологией свертываемости крови (2014)
Кочін І. В. - Проблеми і потреби інформування населення територій, що забруднені радіоактивними речовинами, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Василенко В. М., Гайволя О. О., Ільїна В. М., Гут Т. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2014)
Ткаченко А. С. - Особливості білкового спектра і цитокінового складу сироватки крові щурів при хронічному карагенан-індукованому інтестинальному запаленні, Горбач Т. В., Пономаренко О. М. (2014)
Нікіфоров О. А. - Особливості викладання основ репродуктивної медицини на додипломному етапі навчання магістрів за спеціальністю "Лабораторна діагностика" (2014)
Самура І. Б. - Методичні аспекти викладання фармакології іноземним студентам (2014)
Ткаченко Н. О. - Вивчення факторів, що впливають на вибір професії провізора (2014)
Боярська Л. М. - Технології дистанційного навчання лікарів-педіатрів, Рижов О. А., Котлова Ю. В. (2014)
Вельма С. В. - Інноваційний підхід до реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних студентів із дисципліни "Інформаційні технології у фармації" (2014)
Визир В. А. - Тестирование как элемент формализации оценочных средств обучения студентов, Демиденко А. В., Садомов А. С., Приходько И. Б. (2014)
Гончарова Н. Г. - Реалізація моделей дистанційного навчання у вищих медичних навчальних закладах, Кірсанова О. В., Свєтлицький А. О. (2014)
Жук В. А. - Использование технологий радиочастотной идентификации (RFID) в фармацевтических информационных системах, Пенкин Ю. М. (2014)
Каблуков А. О. - Правова підготовка студентів у медичних ВНЗ, Страхова О. П. (2014)
Нессонова М. Н. - Метод построения классификаторов на основании геометрической интерпретации структуры данных (2014)
Пахольчук Т. М. - Деякі елементи когнітивної технології навчання у викладанні дитячих інфекційних хвороб на V курсі, Усачова О. В. (2014)
Пєнкін Ю. М. - Особливості організації навчального процесу студентів дистанційної форми навчання в системі Moodle, Яценко Н. М. (2014)
Пінькас В. Г. - Імітаційний підхід до медичного навчання, Топоркова О. А., Кувічка І. М. (2014)
Ткаченко Н. О. - Когнітивні методи навчання у процесі вивчення фармацевтичного менеджменту і маркетингу, Демченко В. О., Книш Є. Г. (2014)
Федосеева А. А. - Использование Safety-Case документа для оценки и гарантирования безопасности программных средств и информационных технологий на фармацевтическом предприятии (2014)
Фурик О. О. - Дистанційно-освітні технології в організації самостійної роботи студентів, Оніщенко Т. Є., Рябоконь О. В., Тютюнщиков Б. Г., Савельєв В. Г., Глактіонов А. Г. (2014)
Толочко В. М. - Організаційні аспекти дистанційного навчання в післядипломній освіті спеціалістів фармації, Зарічкова М. В., Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. (2014)
Титул, зміст (2009)
Дзюбенко Л. - Альтернативні стратегії підвищення прибутовості корпорації (2009)
Стефанюк І. - Система внутрішнього контролю: склад та підходи до модифікації, Бардаш С. (2009)
Тимченко О. - Держава як суб’єкт податкового боргу (2009)
Жибер Т. - Використання результативних показників у бюджетуванні (2009)
Буряченко А. - Стан і перспективи фінансової взаємодії бюджетів (2009)
Іванова Л. - Правова природа відносин у сфері управління акціонерним товариством (2009)
Іщенко О. - Особливості фінансової санації банків в умовах кризи (2009)
Котенко Т. - Лізинг повітряних суден в Україні (2009)
Гаманкова О. - Методи державного регулювання ринку страхових послуг (2009)
Хоружий С. - Складові системи регулювання ринків цінних паперів в ЄС (2009)
Голомб В. - Періодичні кризи на фондових біржах з погляду гіпотез ефективного і фрактального ринків (2009)
Титул, зміст (2009)
Каменська Т. - Внутрішній аудит системи корпоративного управління (2009)
Степура М. - Фіскальна психологія платника у взаємодії з податковими органами (2009)
Рудой В. - Методика оцінки ефективності управління активами інституційних інвесторів (2009)
Котіна Г. - Прогнозування податкових надходжень: підходи до визначення (2009)
Гапонюк М. - Особливості розвитку депозитного ринку України на сучасному етапі (2009)
Підгородецька Л. - Оцінювання ефективності запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (2009)
Мертенс О. - Фонд прямих інвестицій в українському інституційному середовищі: проблеми та можливі шляхи вирішення (2009)
Леонов Д. - Тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні: наслідки фінансової кризи (2009)
Борисенко М. - Урбаністичні процеси в українській літературі 20-х років (1999)
Бочан О. В. - Гнатюк про етнокультурні паралелі українців і словаків у Закарпатті (1999)
Вербич С. - Географічні назви Карпатського регіону й проблема їх етнолінгвістичної інтерпретації (1999)
Гоман Ю. - Етнічні процеси в степах Північного Причорномор'я в ІХ–ХІІІ століттях (1999)
Гримич М. - Типологія етнічних процесів (комунікативна методика) (1999)
Дячук Л. - Проблема національної ідентичності українців в міфоісторичних концепціях XVII та початку ХІХ століть (1999)
Зан П. - Боснійці: етноконфесійна, етнополітична чи етнічна спільнота? (1999)
Кожолянко А. - Освітні програми українсько-буковинської спільноти у Канаді (1999)
Кожолянко Г. - Українці Сибіру: стан, проблеми та перспективи (1999)
Кожолянко Я. - Стан і перспективи української освіти в степових провінціях Канади 70–90-х років XX століття (1999)
Колодюк І. - Найголовніші свята зимового циклу в Іспанії (1999)
Конєва Я. - Символічний простір "своєї землі" у фольклорі пограниччя (1999)
Костюченко В. - Особливості етносоціального складу міського населення Проскурівського повіту Подільської губернії (перша половина XIX ст.), Крочак Е. (1999)
Машенко С. - Українці в Криму: етнодемографічні аспекти (VII–XX століття) (1999)
Медвідь Ф. - Консолідація української модерної нації: проблема збереження етнічної ідентичності (1999)
Мирончук А. - Роль козацько-старшинської самосвідомості у збереженні та відстоювання національних прав та особливостей України другої половини XVIII століття (1999)
Непомнящий А. - П.А.Фалев – исследователь этнографии народов Крыма (1999)
Павлишин А. - Этнокультурные процессы в среде русских и украинцев Нижнего Подунавья в XVIII–XIX веках. (1999)
Hakamies P. - The Role of Folklore in Maintaining Identity Among a Karelian Group in Eastern Finland (1999)
Попик С - До питання про збереження української етнічності на Балканах, Небельський В. (1999)
Пригарин А. - Субэтнические группы русских Юго-Восточной Европы (1999)
Рейтерович I. - Етнографічні дані про слов'ян в творах ранньовізантійських істориків VI–VII століть (1999)
Ситник С. - Соціальні процеси та етнічна самосвідомість українського суспільства 60–70-х років ХХ століття (1999)
Терешко Ю. - Словацьке питання у політичному житті Чехословаччини другої половини 40–60-х років ХХ століття (1999)
Тимчик Н. - Етнографічні надбання членів Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (1999)
Хоменко М. - "Етнос" чи "етнічність"? (До питання пошуку базової категорії сучасної етнології) (1999)
Ціпко А. - Семантична структура образу "світового дерева" в давньоукраїнському світогляді (1999)
Чеканов В. - Питання ранньосередньовічної етнічної історії Південнх слов'ян у науковому доробку Т.Д.Флоринського (1854–1919) (1999)
Шевченко Н. - Національно-релігійні підвалини Ольстерського конфлікту (1999)
Титул, зміст (2009)
Кальченко Т. - Глобальна корпоратизація економічного розвитку, Юрченко В. (2009)
Стецюк Т. - Суб’єктна складова медичного страхування (2009)
Тимченко О. - Ризики бюджетних втрат на ринку цінних паперів (2009)
Жупаненко В. - Світові фінансові ринки: посткризові виклики та загрози для України (2009)
Коломієць Г. - Податкові ризики: сутність та класифікація (2009)
Дзебих І. - АВС-метод у корпоративних системах реалізації продукції (2009)
Антонов С. - Організація обігу валютних деривативів в Україні: Питання теорії та практики, Шишков С. (2009)
Ільченко В. - Сучасний стан вітчизняного ринку державних цінних паперів (2009)
Телятников В. - Окремі питання управління ризиками під час випуску муніципальних облігацій (2009)
Гаманкова О. - Інформаційні вади дослідження ступеня монополізації ринку страхових послуг України (2009)
Коваленко Я. - Інститути спільного інвестування як фактор розвитку будівельної галузі України (2009)
Островська О. - Антикризове фінансове управління в умовах економічної нестабільності (2009)
Титул, зміст (2011)
Красножон С. - Вплив факторів інвестиційного клімату на індивідуальне інвестування (2011)
Комадовська В. - Необхідність здійснення перестрахувальних операцій та управління ними при страхуванні життя (2011)
Гладчук К. - Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки (2011)
Уманців Ю. - Холдингові механізми інтеграції підприємств (2011)
Гладченко Л. - Прозорість державних фінансів як передумова ефективності державного управління (2011)
Корнацька Р. - Аналітична оцінка фінансування спеціалізованої медичної допомоги, що надається установами НАМН України з Державного бюджету (2011)
Диба О. - Інвестиційне кредитування середнього і малого підприємництва у зарубіжних країнах, Домерат О. (2011)
Онікієнко С. - Інвестиційна діяльність: від емпіричного сприйняття до категоріального відображення (2011)
Гончаренко В. - Визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку (2011)
Лавріненко О. - Гармонізація валютного законодавства країн ЦСЄ в умовах європейської інтеграції (2011)
Коваленко Ю. - Трансакційні витрати у фінансовому секторі економіки (2011)
Мозговий О. - Аналіз умов виникнення та розвитку ринку деривативів Польщі, Возіанов К. (2011)
Баранник Н. Г. - Лечение больных с переломами нижней челюсти в пределах зубного ряда с помощью назубного компрессионно-дистракционного аппарата и остеотропных препаратов, Рябоконь Е. Н., Мосейко А. А., Мищенко О. Н., Манухина Л. Н., Смирнов И. В. (2010)
Ганжий В. В. - Клиническое значение внутрибрюшной гипертензии у больных с острым некротическим панкреатитом, Колесник И. П. (2010)
Горбачов С. В. - Антиноцицептивне анестезіологічне забезпечення при гострому панкреатиті (2010)
Зяблицев С. В. - Состояние Ca-P-Mg-метаболизма у женщин в пре-и постменопаузальном периодах, Рыбалко Л. М., Синяченко О. В., Варфоломеева Е. В. (2010)
Красуля О. І. - Дослідження сучасного стану надання лікарської допомоги хворим на інфаркт міокарда в країнах світу та в Україні, Котвіцька А. А., Суріков О. О. (2010)
Курілець Л. О. - Особливості центральної гемодинаміки та функції зовнішнього дихання у хворих на негоспітальну пневмонію з та 4 групи із супутньою ІХС (2010)
Луценко Н. С. - Эффективность комплексной терапии нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока, Кудыльчак Е. Х., Островский К. В., Потебня В. Ю. (2010)
Пастухова В. А. - Вплив інозину на морфометричну характеристику гранул секреторних клітин передміхурової залози щурів в умовах експериментальної гіпертермії (2010)
Пацера М. В. - Использование пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus R0052 и Lactobacillus rhamnosus R0011 при легочном туберкулезе у детей, осложненном антибиотико-ассоциированной Clostridium difficile кишечной инфекцией, Иванько О. Г., Шальмин А. С., Чернышова Л. И. (2010)
Познанська К. О. - Зв'язок структурно-геометричних змін лівого шлуночка та функціональних властивостей тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію низького та помірного додаткового ризику під впливом терапії епросартана мезилатом (2010)
Разнатовська О. М. - Особливості патології бронхіального дерева у хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень, Шальмін О. С., Хлистун В. М., Скороходова Н. О., Федорец А. В. (2010)
Ревенько І. Л. - Епідеміологія інсульту в Україні (2010)
Сергеева И. Е. - Исследование функциональных особенностей клеток иммунной системы у больных генерализованным пародонтитом (2010)
Сюсюка В. Г. - Оценка эффективности специализированной акушерско-гинекологической помощи и поиск путей снижения акушерских осложнений, Нерянов К. Ю., Комарова Е. В., Пейчева Е. В., Аверченко Е. Г., Островский А. И., Маменко И. А. (2010)
Сыволап В. Д. - Клинические особенности течения и результаты нагрузочной пробы в раннем периоде после стентирования коронарных артерий у больных острым коронарным синдромом, Баранов К. А. (2010)
Твердохліб І. B. - Динаміка стану шкіри після проведення різних видів фронтліфтингу у пацієнток з інволютивними змінами шкіри і ступеня, Макарчук О. І. (2010)
Тугушев А. С. - Использование клеточной терапии в лечении длительно незаживающих ран, Белай А. И., Белай И. М. (2010)
Чернов Є. О. - Вплив кверцетину на знеболювальну активність кеторолаку у щурів та можливість використання цієї комбінації за умов кардіомюпатії, спричиненої доксорубіцином (в експерименті) (2010)
Щекин О. В. - Особенности лечения повреждений локтевого сустава у детей при сочетанной травме, Артамонова М. В. (2010)
Авраменко Н. В. - Аспекты репродуктивного здоровья населения Украины, Барковский Д. Е. (2010)
Кричковська А. М. - Аналіз перспектив залучення посередників у систему обов'язкового медичного страхування в Україні, Громовик Б. П., Джула Т. З., Стасевич М. В., Хоменко О. І., Новіков В. П. (2010)
Тугушев А. С. - Цирроз печени и тромбоз (2010)
Фуштей И. М. - Течение ишемической болезни сердца у лиц пожилого возраста, Андреева О. А. (2010)
Аверіна Т. В. - Простатопротекторна активність супозиторіїв "Ліпропрост" на моделі скипидарного простатиту, Березнякова М. Є. (2010)
Гарна С. В. - Оптимізація технології екстракції ліпофільних комплексів з лікарської рослинної сировини. 1. Вибір екстрагенту, Ветров П. П., Русинов О. І., Георгіянц В. А. (2010)
Гогунская И. В. - Содержание иммуноглобулинов различных классов в сыворотке крови больных аллергическим ринитом при проведении специфической иммунотерапии инъекционными или пероральными аллергенами (2010)
Горохова О. В. - Кадровий менеджмент салонів краси, Ткаченко Н. О. (2010)
Вельчинська О. В. - Пошук нових антиметаболітів піримідинового обміну серед біс-похідних 5(6)-заміщених урацилів, Шарикіна Н. І., Вільчинський В. В. (2010)
Казунин М. С. - Синтез, физико-химические свойства 3 (3-метилксантинил-8) пропановой кислоты и некоторых ее производных, Прийменко А. О., Васильев Д. А., Прийменко Б. A. (2010)
Крайдашенко О. В. - Роль виробника в здійсненні фармакологічного нагляду, Сиволап В. В., Стець Р. В. (2010)
Луценко Ю. О. - Дослідження амінокислотного складу листя плюща звичайного, Дармограй Р. Є., Сімонов М. Р. (2010)
Прокопенко Ю. С. - Ідентифікація флавоноїдів череди трироздільної в мазі методом ТШХ, Георгіянц В. А., Губарь С. М., Ковпак Л. А. (2010)
Одинцова В. М. - Дослідження анатомічної будови надземної частини гірчака монпелійського (г. різнолистого) - Polygonum monspeliaense Thieb. eх Pers (P. heterophyllum Lindm.), Руденко В. П., Мазулін О. В., Денисенко О. М. (2010)
Салий Е. А. - Разработка состава и технологии производства капсул, содержащих урсодезоксихолевую кислоту, Лось А. В. (2010)
Філімонова Н. І. - Дослідження алергенних біополімерів, одержаних шляхом поєднання ультразвукової та хімічної обробки біомаси грибів роду Candida albicans, Дикий І. Л., Рибалкін М. В. (2010)
Чмихало Н. В. - Формування ефективної збутової політики фармацевтичного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища, Оккерт І. Л., Ольховська А. Б., Сотнікова Н. В. (2010)
Шкроботько П. Ю. - Изучение состава и содержания заменимых и незаменимых аминокислот в листьях трех видов валерианы (2010)
Юрченко І. О. - УФ-спектрофотометрія німесуліду (2010)
Візір В. А. - Організація самостійної роботи студентів в клініці внутрішніх хвороб, Деміденко О. В., Березін О. Є., Приходько І. Б. (2010)
Доля B. C. - Использование химической терминологии в учебном процессе фармакогнозии для англоязычных студентов, Мозуль В. И., Фурса Н. С., Бородин Л. И. (2010)
Перцов В. І. - Перша ланка підготовки фахівців із надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, Івахненко Д. С., Мірєнков К. В., Муляр В. Ф. (2010)
Горенштейн М. Л. - Эрозивный синдром, вызванный стрессом: патогенез, профилактика и лечение, Шифрин Г. А., Баштан Л. П., Бойко К. А., Мангуренко О. И., Горбачев С. В. (2010)
Гоцуля Т. С. - Полімерні матеріали у фармації, Самко А. В. (2010)
Пухальская Н. С. - Современные аспекты туберкулинодиагностики, Шальмин А. И., Шевченко Р. Н., Растворов А. А., Чернышева Л. И. (2010)
Кочін І. В. - Організація сучасної системи оповіщення населення України при надзвичайних ситуаціях, Гелдаш С. В., Ільїна В. М., Сидоренко П. І., Акулова О. М., Гайволя О. О., Гут Т. М., Шило І. Ф., Трошин Д. О. (2010)
Титул, содержание (2014)
Гальчинский А. С. - Конвергентный рынок – методология перспективы (2014)
Кистерский Л. Л. - В поисках выхода из кризиса: Библия глазами экономиста (2014)
Боголиб Т. М. - Коммерциализация научных разработок университетов (2014)
Набока Т. С. - Оптимизация структуры расходной части бюджета (2014)
Шубравская Е. В. - Интеграционные перспективы Украины: преимущества и риски для аграрного сектора, Прокопенко Е. А. (2014)
Хвесик М. А. - Экологический кризис в Украине: социально-экономические последствия и пути их преодоления, Степаненко А. В. (2014)
Торжевский М. В. - Проблемы безработицы молодежи и направления их решения (2014)
Бенько Н. - До питання походження української народної релігійної пісні (1999)
Виноградська Г. - Семантико-функціональні особливості основних елементів українських зажинків (1999)
Вовчак А. - Фольклор як репрезентація українців у колі європейських народів (1999)
Воропай І. - Духовні аспекти в сучасній архітектурі Черкащини (1999)
Ганчев А. - Традиции взаимопомощи в болгарских селах Южной Бессарабии (первая половина XX века) (1999)
Грябан В. - Вогонь у лікувальній магії українців (1999)
Данильчук М. - Традиційне сукняне і хутряне вбрання Волині і Полісся, Дмитренко А. (1999)
Дмитренко А. - Продукти бджільництва в обрядовому житті Волині і Полісся: воскова свічка (1999)
Захарченко Г. - Уявлення про душу, смерть та потойбічний світ в світогляді слов'ян (за матеріалами експедицій на Одещині) (1999)
Зимина Т. - Троица в Псковской области (по материалам экспедиций 1995–1996 гг.) (1999)
Кісь О. - Особливості соціалізації дівчаток в українській сім'ї XIX – початку XX ст. (1999)
Колесник Н. - Фольклорні антропоніми як джерело реконструкції найдавніших форм протоукраїнського міфологічного світогляду (1999)
Комаринська З. - Соціальна та етнокультурна адаптація некорінного населення Винник у громаду міста у другій половині XX ст. (1999)
Коваль-Фучило І. - Традиція голосіння в похоронному ритуалі слов'ян (1999)
Кухаронак Т. - Сучасны стан і тэндэнцьіі развіцця традыцыйнай каляндарнай абраднасці у беларусау (1999)
Левчук О. - Прогностичне начало в українському дитячому фольклорі "Чи йтиме дощик над нашою пашницею?" (1999)
Мандебура-Нога О. - До питання про культ рослин у весільній обрядовості українців (1999)
Марусенко В. - Своєрідність орнаментики іконостасу доби українського бароко (1999)
Маховская И. - Семантика ритуалов, связанных с рождением ребенка (1999)
Мисько Ю. - Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини в церковних документах XVIII–ХІХ ст., Чучко М. (1999)
Набок Л. - Колекція скринь Переяслав-Хмельницького державного історико-культурного заповідника (1999)
Пастух Н. - Зоологічний код у похоронних голосіннях слов'ян (зозуля) (1999)
Петрова Н. - Традиційні ігри та розваги в дошлюбному спілкуванні українців і росіян Одещини (1999)
Пригаріна Т. - Функціонування традиції у святковій обрядодії (1999)
Прокопьева Н. - Символическое выражение жизненной энергии в традиционной одежде восточных славян (русских) (1999)
Романова О. - Порівняльні аспекти демонічних уявлень в народних замовленнях (1999)
Стефанович С. - Символіка українського рушника (1999)
Титовец А. - Контексты фольклорной традиции (1999)
Ткаченко В. - До питання про дослідження та історичний розвиток писанки (1999)
Фісун В. - Репліки коронаційних медалей у вигляді жіночих прикрас на території України XVIII–XIX ст. (1999)
Шарая О. - Почитание предков в архаической обрядности славян (на примере Пинского Полесья) (1999)
Холодная В. - Пространственно-временной аспект в ритуальном "формировании" мужского статуса на первом этапе социализации в традиции украинцев Карпат конца XIX – начала XX вв. (1999)
Юсова Н. - Мотив "хміль" у вишивці західної буковинської Наддністрянщини кінця XIX ст. (1999)
Юсов С. - Нарочиті кам'яні хрести (до проблеми типологічних груп української хрестології) (1999)
Крук І. - Хранатоп "Трыдзевятага царства" ў структуры беларускіх рытуальна-абрадовых комплексаў (1999)
Агафонова Т. - Традиционные элементы в костюме липован Южного Подунавья первой половины XX века (1999)
Бондарчук Г. - Поляки в системі адміністративного управління Подільської губернії на рубежі ХVІІІ–ХІХ століть (1999)
Бурнусус К. - Национально-этнические особенности материальной культуры причерноморских немцев (на материалах Буго-Днестровского междуречья), Василенко В. (1999)
Головчак Н. - Прояв національної ідентичності в іменах (на прикладі власних імен німецького населення Закарпаття) (1999)
Гончаров В. - Правовое положение еврейского меньшинства в Украине (конец XIX – начало XX века) (1999)
Горбань Т. - Російська національна спільнота в системі міжетнічних відносин в Україні, Устименко В. (1999)
Гошовська К. - Зміни в етнічному складі населення Закарпаття у першій половині XX століття (1999)
Ішуніна Н. - Румуни в Україні: київське товариство румунської культури "Петру Мовіле" (1999)
Куля Ф. - Сім'я, церква і школа – триєдина домінанта збереження своєї самобутності німцями Закарпаття, Петрище П. (1999)
Макаренко Н. - Деякі особливості міжетнічних стосунків у закарпатському регіоні України (1999)
Мордвінцев В. - Поява та поширення старообрядництва в Україні (1999)
Мотреску О. - Обряди з плугом у новорічній обрядовості молдаван та румун Буковини (1999)
Мусаева У. - Деятельность Крымского научно-исследовательского института языка и литературы по изучению крымских татар (1925–1940) (1999)
Олійник З. - Еволюція свідомості росіян щодо кордонів своєї держави (1999)
Погребинська І. - Українсько-єврейські взаємини у Галичині у кінці XIX – на початку XX сторіччя (1999)
Подольський А. - Місце єврейської освіти в полікультурному просторі України (1999)
Пронь Т. - Збереження етнічної ідентичності національних меншин Півдня України: досвід 20-х років і сучасність (1999)
Червінський С. - Етнічно-злочинна суть націонал-соціалістичної системи пропаганди нацистської Німеччини щодо України в роки Другої світової війни (1999)
Чугріна О. - Міжетнічні відносини в Україні: проблеми і шляхи їх розв'язання (1999)
Аладжов А. - Культурные контакты праболгаров на Кавказе и Северном Причерноморье (1999)
Гаскевич Д. - До питання про рівень етновизначальної інформативності археологічного інвентаря пам'яток кам'яного віку (1999)
Damyanov M. - Greek settlements in barbarian lands (towards the problem of ethnic interpretation) (1999)
Індиченко Г. - Етнокультурна диференціація первісного населення (за матеріалами території України) (1999)
Калаjджиеска Ж. - Комани круjа – материална култура, етногенеза (1999)
Лысенко С. - Ареалы типов артефактов и динамика культурно-исторических процессов эпохи поздней бронзы в северной Украине (1999)
Павлов Б. - История болгар VII века (1999)
Петрова В. - Българските традиции в производството на глазирана керамика (1999)
Піоро В. - До питання про походження населення степової України доби енеоліту та раннього бронзового віку в світлі минулих та сучасних етнологічних досліджень (1999)
Славчев В. - Контакты между культурами северо-востока Балканского полуострова в среднеэнеолитическую эпоху (по археологическим данным) (1999)
Сминтина О. - Етнічні процеси в ранньослов'янському культурному середовищі у V–VІІ століттях: археологічний аспект проблеми, Прігаріна П. (1999)
Узунова Р. - Паметници от късната античност, свързани с присьствието на евреи по българските земи (1999)
Шидловський П. - Вплив оточуючого середовища на формування матеріальної та духовної культури пізньопалеолітичних общин мисливців на мамонтів Східної Європи (1999)
Титул, содержание (2014)
Мацевитый Ю. М. - Об использовании тепловых насосов в мире и что тормозит их широкомасштабное внедрение в Украине, Чиркин Н. Б., Клепанда А. С. (2014)
Немировский И. А. - О результатах обследования предприятий теплоснабжения (Часть 2) (2014)
Білецький Е. В. - Застосування високомолекулярних теплоносіїв у галузі реодинамики (2014)
Ерошенко В. А. - Транспортная и метрологическая задачи в динамике течения различных флюидов, Суздальская Е. И., Гросу Я. Г. (2014)
Ярымбаш Д. С. - Особенности обработки данных регистрации электрических параметров электротехнических комплексов графитации переменного тока (2014)
Тріщ Г. М. - Аналіз динамічних характеристик процесів систем управління якістю на підприємствах (2014)
Калабухин Ю. Е. - Экономическая эффективность повышения ресурса режущих элементов землеройно-транспортных машин ионно-плазменным напылением, Венцель Е. С., Щукин А. В. (2014)
Придубков П. Я. - Про застосування рівнянь релятивістської електродинаміки, Хоменко І. В. (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-грудень 2013 р (2014)
Abstracts (2014)
Сведения о журнале (2014)
Скрипник Г. - Етнографічні аспекти творчості Тараса Шевченка (2000)
Федас Й. - Вертеп і "Козак Мамай" (2000)
Смоляр Л. - Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2000)
Литвин С. - Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша проблема петлюріани в українській історіографії (2000)
Балюн О. - Сучасні міжнаціональні україно-єврейські відносини (2000)
Донік О. - Просвітницька діяльність родини Терещенків в Україні (2000)
Бондарчук П. - Профспілки УСРР й українізація освіти (1920-ті рр.) (2000)
Мирончук А. - Традиції козацько-старшинського автономізму другої половини ХVІІІ століття: стан історіографічної розробки (2000)
Борисенко М. - Ідеологічна криза більшовизму в українській літературі 1920-х років (2000)
Назар'єв Є. - Про питання протогенезу греків України (2000)
Гримич М. - З історії української системи спорідненості (2000)
Швидкий В. - Діяльність О.Г.Лотоцького у вирішенні проблеми української церкви (1917–1919 рр.) (2000)
Швидкий С. - Традиційні раціональні засоби лікування рослинного походження українців Південної Слобожанщини (2000)
Проскурова С. - Етнографічна Комісія ВУАН та її роль у вивченні чумацтва (1921–1931) (2000)
Ішуніна Н. - Етнокультурне відродження греків: Київське грецьке товариство "Еллада" (2000)
Копаниця Л. - Популярна або "третя література" в рукописних співаниках XVII–XVIII століття (2000)
Галушко К. - Уявлення В.Липинського про природу нації в контексті європейської правої політичної думки (1920-ті рр.) (2000)
Вергунов В. - Дослідні установи Полтавщини початку ХХ ст. при сільськогосподарських школах, Сайко О., Михайлюк О. (2000)
Остапенко О. - Наукова спадщина Павла Чубинського: вивчення і збереження (2000)
Помпео Л. - Гуманістична етнографія в Посланні щодо релігії і жертвопринесень давніх прусів Яна Сандекія Малекія (Мелетіуса) (2000)
Калакура О. - Правовий статус етнічних меншин України (2000)
Босий О. - Знакові функції тканини в звичаєво-обрядовій сфері українців (семантичні паралелі "крижмо" – "саван") (2000)
Пономар Л. - Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв (2000)
Михайло Пазяк (Некролог) (2000)
Залізняк Л. - Заселення Півночі Східної Європи за даними археології (2000)
Михайлова Р. - Шийні гривни в прибалтійсько-фінській та волинській середньовічній традиції (2000)
Тищенко К. - Ранні фінські запозичення з індоєвропейських мов (2000)
Непокупний А. - Фінське слово в українській мові: лайба на воді та на суходолі (2000)
Mari Mäki-Petäys. - Border heroism in the Life of Aleksander Nevskiy (2000)
Мирончук А. - Фінляндське дворянство в законодавчій Комісії зі створення нового Уложення 1767–1774 рр. (2000)
Johannes Remy. - The National Development of Finns and Ukrainians under Russian Empire. Some Comparative Aspects (2000)
Коник О. - Фінське питання в депутатських запитах в III Державній думі (2000)
Слюсаренко А. - До проблеми зародження національної державності в Україні та Фінляндії (спроба історико-порівняльного аналізу), Пивовар С. (2000)
Савченко Г. - Українська військова рада Гельсінгфорсу в 1917 році (2000)
Папакін Г. - Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм (2000)
Пилипенко В. - Відносини між Україною та Фінляндією (1918–1921 рр.) (2000)
Володченко Ж. - Типові тенденції у розвитку музичної культури України і Фінляндії (включно з ХХ століттям) (2000)
Пекка Хакаміес. - Фактор порубіжжя в етнічних взаєминах населення Східної Фінляндії (2000)
Прігаріна-Тхоржевська Т. - "Передсвято" в структурі календарної обрядовості слов'янських та фінно-угорських народів (2000)
Борисенко В. - Етнокультурна ситуація на Підляшші (за матеріалами експедиції 1997 року), Войцехівський О. (2000)
Гримич М. - Міжетнічні контакти в Галичині у сфері звичаєвого права (ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2000)
Сисин О. - Зміни етнічного складу Львівщини в другій половині XX ст. (2000)
Тупик О. - Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин (2000)
Проскурова С. - Чумаки як виразні носії ментальності та етнічного архетипу українця (2000)
Мотричук Р. - Використання когнітивного підходу при дослідженні національного характеру (2000)
Третяк К. - Західні та східні впливи на архітектуру України (2000)
Рубльова Н. - Національний чинник у взаєминах світської влади і Римо-католицької церкви в Україні (перша третина ХХ ст.) 107–109 (2000)
Олiйник З. - Брест-Литовські переговори як зовнішній чинник національної політики РКП(б) щодо України (2000)
Божко О. - Українці на фронтах громадянської війни. 1917–1921 рр. (2000)
Автушенко І. - Вплив комуністичного тоталітарного режиму на культурний розвиток України (1920 – перша половина 30-х рр.) (2000)
Красножон Н. - Русифікація національних меншин України (1944–1953) (2000)
Петровський В. - Етнополітична складова як суттєвий фактор сучасних українсько-російських взаємин (західні інтерпретації), Терес Н. (2000)
Ішуніна Н. - Товариство "Україна – Фінляндія": історія створення, діяльність, перспективи (2000)
Сергійчук О. - Мовна ситуація у вищих навчальних закладах України (1955–1965) (2000)
Макар О. - Українці в Канаді та етнічна термінологія в 1890-х – 1930-х роках (2000)
Соґу Гонґ. - Порівняльний аналіз українських та корейських весільних обрядів (2000)
Федас Й. - Композиція вистав лялькового вертепу (2000)
Борисенко В. - Осінні традиційні свята українців Північного Підляшшя, Стишова Н. (2000)
Гримич М. - Методологічні засади вивчення систем спорідненості (2000)
Дмитрієва В. - Традиційна родильна обрядовість Півдня України (на прикладі греків Приазов'я) (2000)
Ситник С. - Про роль міграційних процесів у трансформації етнічної самосвідомості українців другої половини ХХ ст. (2000)
Орлик В. - Дослідження проблем суверенiтету молдаван в Україні у 20–30-х роках ХХ ст. в зарубіжній історіографії (2000)
Грибоєдов C. - Міжетнічні процеси в Україні доби гетьманату (2000)
Литвин С. - Архівні джерела про допомогу С.Петлюри Галичині у 1919 році (2000)
Назар'єв Є. - Ісламізація візантійського населення Малої Азії в епоху Сельджукидів (2000)
Розовик Д. - Позашкільна культурно-освітня робота в Україні у 1917–1920 роках (2000)
Завальнюк О. - З історії Кам'янець-Подільського державного українського університету (2000)
Мельник Е. - Видавнича справа в Україні в період Директорії (2000)
Дмитрієв В. - Діяльність Севастопольського Градоначальства (1873–1900 рр.) (2000)
Ляшенко О. - Співробітництво України із структурами ОБСЄ та Ради Європи (2000)
Пилипенко В. - Українці у Фінляндії на початку ХХ століття (2000)
Вергунов В. - З історії створення Інституту землеробства Української академії аграрних наук (2000)
Перерва В. - Російське самодержавство і церковне життя Київської та Фінської єпархій ХІХ ст. (порівняльний аналіз) (2000)
Добролюбська Ю. А. - Принцип холізму в постнеокласичній філософії історії (2014)
Кадиевская И. А. - Безусловность или относительность морали (2014)
Попов В. Ю. - Realitas vs wirklichkeit: ґенеза двох концептів західної метафізики (2014)
Дорожко І. І. - Евристичний потенціал української традиції в ресурсній моделі модернізації практик родинного виховання (2014)
Литвиненко Т. А. - Філософсько-освітня рецепція вітчизняного культурно-історич­ного досвіду розвитку приватної вищої освіти (2014)
Кубко В. П. - Символічний блок корпоративної культури організацій (2014)
Брило Ю. М. - Причини дискретності цивілогенезу (2014)
Меженська О. В. - Зміст і співвідношення понять "державний переворот", "війсь­ковий переворот" та "політичний переворот" (2014)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг територій у сучасних політичних практиках (2014)
Селина К. А. - Парламентский дискурс как контекст парламентского конфликта (2014)
Тупиця О. Л. - Профспілки та ліберальні цінності: боротьба чи взаємодоповнення у демократичному суспільстві? (2014)
Чальцева Е. М. - Концепт "публичная политика": трудности определения (2014)
Майор О. А. - Основні напрями та етапи реформування федералізму в об’єднаній Німеччині (2014)
Пашковский П. И. - Особенности циклов модернизации России в контексте мир-сис­тем­ного анализа (2014)
Баштанник О. В. - Особливості наукового дослідження в рамках класичного інституціоналізму політико-інституційної парадигми (2014)
Островий В. М. - Науково-педагогічна та громадсько-політична діяльність В.О.Ґери­новича (1900-ті – 1940-і рр.): джерелознавчий аспект (2014)
Двірна К. П. - Рейхскомісаріати "Україна" та "Остланд" в період німецької окупації: особливості територіально-управлінської системи та політики, Левченко Ю. І. (2014)
Сокирська В. В. - Періодичні видання 1920-х рр. як джерело до вивчення стану економічних взаємовідносин між РСФРР і УСРР (2014)
Тележняк К. О. - Катеринославська вчена архівна комісія та колекції писемних пам’яток (2014)
Главацький М. В. - Діяльність благодійних організацій на території генеральної області "Київ" (1941- 1943 рр.): соціальний аспект (2014)
Дробот М. В. - Трансформація нацистської політики третього Рейху в сфері релігійного життя Німеччини в 20-ті – 40-і роки ХХ ст. (2014)
Пивоварова Н. П. - Неоднозначність операціоналізації поняття "релігійність" як одна з проблем соціології релігії (2014)
Хомяк М. Я. - Бідність в Україні: сучасні виміри (2014)
Власюк В. Є. - Структурна перебудова промисловості регіону як передумова сталого розвитку національної економіки (на прикладі Дніпропетровської області), Бик Л. І. (2014)
Меліш О. О. - Зовнішня політика Болгарії щодо "македонського питання" напередодні та в період роботи Паризької мирної конференції (2014)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку" (2014)
Від редколегії (2011)
Кириленко О. В. - Методологія об'єктно орієнтованого моделювання для опису функціонування конкурентного оптово го ринку електричної енергії, Блінов І. В., Попович В. І., Олефір Д. О. (2011)
Дремин И. В. - Исследование режимов работы автоматической системы регу лирования частоты и мощности с регулирующими генераторами (2011)
Соколовська І. С. - Актуальні завдання оновлення нормативної бази електро енергетики України у сучасних умовах (2011)
Дубовской С. В. - Границы экономической целесообразности централизации и децентрализации теплоснабжения, Бабин М. Е., Левчук А. П., Рейсиг В. А. (2011)
Білодід В. Д. - Енергетичний потенціал окремих видів альтернативного палива та оцінка енерговитрат на їх підготовку для прямого спалювання в котлоагрегатах, Куц Г. О. (2011)
Дубровский В. В. - Возможности повышения эффективности работы пленочных градирен при использовании оросителей с профили рованной поверхностью, Подвысоцкий А. М. (2011)
Туз В. О. - Утилізація теплоти відпрацьованих газів котлів у комбінованих тепло- і масообмінних апаратах, Трокоз Я. Є., Лебедь Н. Л. (2011)
Шрайбер О. А. - Інформаційні засоби для прогнозування розвитку енергетичних технологій (2011)
Грициняк І. І. - Наукове забезпечення розвитку аквакультури та підвищення ефективності використання водних біоресурсів внутрішніх водойм України (2010)
Гринжевський М. В. - Поглиблення міжнародного співробітництва з проблем аквакультури (2010)
Олексієнко О. О. - Робота вченої ради Інституту рибного господарства НААН України (2010)
Кражан С. А. - Підготовка наукового кадрового потенціалу вищої кваліфікації в Інституті рибного господарства НААН України (2010)
Думік О. М. - Роль наукової бібліотеки ІРГ НААНУ в інформаційному забезпеченні рибогосподарської науки (2010)
Христенко Д. С. - Біологічний стан нерестового стада та особливості нересту синця (Ballerus Ballerus linneus, 1758) Кременчуцького водосховища (2010)
Котовська Г. О. - Вплив екологічних умов на нерест основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища (2010)
Захарченко І. Л. - Особливості живлення окуня Дністровського водосховища, Беседінська Н. І. (2010)
Фріштак О. М. - Планктонні і бентосні організми рибницьких ставів та їх вплив на жирнокислотний склад скелетних м’язів і ріст коропів, Рівіс Й. Ф. (2010)
Коваленко В. О. - Визначення екологічного стану ставів комплексного використання при їх експлуатації в режимі багаторічного водокористування, Кражан С. А., Базаєва А. М., Григоренко Т. В., Коваленко О. В. (2010)
Трохимець В. М. - Просторова структура пелагічного зоопланктону середньої частини Олександрівського водосховища (2010)
Кражан С. А. - Накопичення важких металів в органах і тканинах річкових раків з різних місць їх мешкання, Мельник А. П., Безусий О. Л. (2010)
Щербак В. І. - Водоростеві угруповання р. Іршава як автотрофні компоненти кормової бази безхребетних і риб, Устич В. І., Семенюк Н. Є. (2010)
Янінович Й. Є. - Інтенсифікація ставового рибництва шляхом впровадження полікультури (2010)
Куркубет Г. Х. - Изменение морфотипа карпов молдавских пород в результате селекции на повышение устойчивости к инфекционным заболеваниям (2010)
Ариков П. - Опыт выращивания товарных трехлетков белого амура при уплотненных посадках, Ангелова А., Ульянов В. (2010)
Бех В. В. - Генетична структура нового малолускатого внутрішньопорідного типу коропа на основі мітохондріальних ДНК-маркерів (2010)
Нагорнюк Т. А. - Порівняльний аналіз генетичної структури окремих внутрішньопорідних груп коропів української селекції, Особа І. А., Тарасюк С. І. (2010)
Желтов Ю. А. - Эффективность использования кожевенно-мездрового препарата в составе стартового комбикорма при подращивании личинок карпа, Борбат Н. А., Стецюк З. А. (2010)
Козій М. С. - Гістоморфологічна адаптація зябрового апарату риб різних екологічних угруповань, Шерман І. М. (2010)
Рабірох Н. А. - Властивості бактерій роду Aeromonas, виділених від коропа (2010)
Третяк О. М. - Економічна ефективність ставового рибництва з використанням у полікультурі американського веслоноса (2010)
Зайцев Р. А. - З історії акліматизації далекосхідної кефалі — піленгаса (Mugil Soiuy) в Україні (2010)
Від редколегії (2011)
Дрёмин И. В. - Моделирование режимов работы системы АРЧМ с потребителями-регуляторами (2011)
Стогній О. В. - Потенціал видобутку вугілля в Україні, Макаров В. М., Каплін М. І. (2011)
Лещенко І. Ч. - Перспективи газотранспортної системи України в контексті змін у світовому газовому секторі (2011)
Нечаєва Т. П. - Дослідження можливих стратегій розвитку структури електроенергетичного комплексу України з урахуванням впливу екологічних обмежень та вимог (2011)
Білодід В. Д. - Енергетичний потенціал горючих вторинних енергоресурсів і водню, а також витрати на їх підготовку до прямого спалювання, Куц Г. О. (2011)
Маляренко О. Є. - Пропозиції до методики нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у бюджетних установах, Симборський А. І. (2011)
Блінов І. В. - Зональне ціноутворення як спосіб врахування мережевих обмежень на біржі електроенергії (2011)
Іваненко Н. П. - Оцінка вразливості та можливі шляхи адаптації енергетичного сектора України до зміни клімату, Сас Д. П. (2011)
Лещенко М. П. - Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених, Яцишин А. В. (2014)
Воронкін О. С. - Розвиток комп’ютерних технологій підтримки навчання студентів вищих навчальних закладів України (друга половина 50-х – початок 90-х років ХХ ст.) (2014)
Гончарова О. А. - Методичні умови реалізації ціннісно-діяльнісного підходу при вивченні нової історії в школі при використанні ІКТ (2014)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності сучасних фахівців у процесі проведення електронних конференцій (2014)
Камишин В. В. - Системно-інформаційна технологія встановлення основних домінант у мотивації студентів для закритої задачі прийняття рішень щодо пропусків занять (2014)
Коляда М. Г. - Використання закону Бредфорда для визначення кількості засвоєних на занятті навчальних понять (2014)
Покришень Д. А. - Методико-технологічні вимоги до інформаційного ресурсу закладу післядипломної педагогічної освіти (2014)
Співаковська Є. О. - Суб’єктно-інтерактивний, когнітивний та компетентнісно-діяльнісний компоненти готовності майбутнього вчителя-гуманітарія до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (2014)
Співаковський О. В. - Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2014)
Бабенко М. І. - Використання алгоритму Ейлера-Кромера для аналізу фізичних процесів (2014)
Ленчук І. Г. - Типізація і комп’ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл, Франовський А. Ц. (2014)
Науменко О. М. - Методика пошуку Інтернет-ресурсів для демонстрації технологічних процесів під час вивчення хімії (2014)
Кришмарел В. Ю. - Використання мультимедійних презентацій на уроках з предметів духовно-морального спрямування (2014)
Іваницька Н. А. - Особливості онтології як засобу організації самостійної роботи старшокласників, здібних до дослідницької діяльності, Стрижак О. Є. (2014)
Семенець А. В. - Проблема підтримки версій системи дистанційної освіти Moodle в медичному ВНЗ (2014)
Зоріна Н. Є. - База даних авторитетного файлу "Предметні заголовки” – важливий елемент інтеграції освітянських бібліотек (2014)
Кропочева Н. М. - Електронні фахові видання з педагогіки в системі наукової періодики: стан і перспективи (2014)
Новицька Т. Л. - Модель управління інформаційними ресурсами електронної бібліотеки наукової установи, Левченко Я. С. (2014)
Єфименко В. В. - Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання комп’ютерної математики у педагогічному університеті (2014)
Марціал Д. І. - Навчання з розвитку навичок з ІКТ в сфері педагогічної освіти: Центральна Вісая, Філіппіни , Фортіч М. С., Рендал Д. Б. (2014)
Горелик С. Г. - Використання оригінальної комп'ютерної програми скринінгу синдрому старечої астенії в до- та післядипломній медичній освіті, Ільницький А. М., Прощаєв К. І., Богат С. В., Бессарабов В. І. (2014)
Гриценко В. Г. - Використання системи управління версіями GIT для організації командної роботи над ІТ проектом, Подолян О. М. (2014)
Мелешко М. А. - Особливості технології створення інтерактивного електронного документа для супроводу лабораторного практикуму з фізики, Сліпухіна І. А., Чернецький І. С., Кубай Ю. В. (2014)
Задорожна Н. Т. - Проектування моделі типового сайту наукової установи, Кузнецова Т. В., Лупаренко Л. А. (2014)
Від редколегії (2011)
Блінов І. В. - Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії, Попович В. І. (2011)
Лебідь М. В. - Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії (2011)
Макаров В. М. - Аналіз та перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрійського регіону, Перов М. О., Новицький І. Ю. (2011)
Никитин Е. Е. - Оптимизация выбора энергоэффективных проектов модернизации систем теплоснабжения в условиях финансовых ограничений (2011)
Каплін М. І. - Врахування балансово-енергетичних закономірностей в техніко-економічній моделі складнозамкненої гідравлічної мережі системи водопостачання, Костюк В. О., Сидоренко В. П. (2011)
Бітюков С. Д. - Оптимізація споживання електроенергії на електричному транспорті з використанням інформації автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, Кузнецов В. Г., Сиченко В. Г. (2011)
Дубровський В. В. - До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями, Підвисоцький О. М., Шрайбер О. А. (2011)
Третяк О. М. - Система науково об´рунтованого розвитку аквакультури веслоноса в Україні (2010)
Гриб Й. В. - Формування сторонніх запахів товарного коропа, походження, виникнення, ліквідація, попередження, Гринжевський М. В., Шандрук О. М. (2010)
Христенко Д. С. - Кількісний та якісний розподіл молоді риб на різних ділянках Кременчуцького водосховища (2010)
Котовська Г. О. - Особливості проходження нересту щуки Кременчуцького водосховища (2010)
Діденко О. В. - Ефективність використання деяких знарядь лову для проведення іхтіологічної зйомки в річках Закарпаття, Великопольський І. Й., Устич В. І. (2010)
Спесивий Т. В. - Аналіз росту самиць плоскирки популяції Дніпродзержинського водосховища, Кузьменко Ю. Г. (2010)
Свєчкова Н .В. - Гідрохімічний режим Придніпровського тепловодного рибного господарства (2010)
Ляшенко А. В. - Структурно-функциональная характеристика макрозообентоса и рыбопродуктивность Сасыкского водохранилища, Зорина-Сахарова Е. Е., Маковский В. В., Санжак Ю. О., Процепова В. Н. (2010)
Потрохов О. С. - Вплив сполук мінерального азоту на життєздатність коропових риб на різних стадіях онтогенезу, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2010)
Потрохов О. С. - Сезонні зміни загальних біохімічних показників коропів під впливом сполук алохтонного азоту, Зіньковський О. Г., Могилевич Н. О. (2010)
Гриб Й. В. - Гідроекологія р. Нивка: сучасний стан та виходи із екологічних ризиків, Ситник Ю. М., Борбат М. О. (2010)
Яковенко В. О. - Зообентос Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу, Дворецький А. І. (2010)
Пустовгар В. П. - Особливості дії підвищеної солоності води на життєздатність і деякі біохімічні показники бичків пісочників, Красюк Ю. М., Худіяш Ю. М. (2010)
Сондак В. В. - Збереження видового різноманіття, природних умов відтворення та охорона рибних ресурсів у річковій мережі Західного Полісся України (2010)
Грициняк І. І. - Голозерний овес у складі рибних кормів при вирощуванні товарного коропа, Желтов Ю. О., Тучапська А. Я. (2010)
Грициняк І. І. - Зоопланктон вирощувальних ставів при експериментальному згодовуванні цьоголіткам коропа комбікорму з бардою в умовах лісостепової зони України, Цьонь Н. І. (2010)
Хижняк М. І. - Спиртова барда як цінна кормова добавка й органічне добриво у сільському господарстві, Цьонь Н. І. (2010)
Смирнюк Н. І. - Ефективність організаційно-економічного механізму господарювання у ВАТ "Львівський рибокомбінат”, Буряк І. В., Чернік В. В. (2010)
Миколі Олексійовичу Борбату — 60 років (2010)
Від редколегії (2011)
Білодід В. Д. - Оцінка обсягів виробництва та споживання теплової енергії в Україні з використанням електроенергії теплонасосними системами (2011)
Блінов І. В. - Зниження маржинальних цін на біржі електроенергії за рахунок оптимізаційного розподілу цінонезалежних пропозицій виробників, Парус Є. В. (2011)
Костюковський Б. А. - Оцінка необхідних витрат та дослідження проблем фінансового забезпечення зняття з експлуатації енергоблоків АЕС України, Шульженко С. В., Хмара Д. О. (2011)
Туз В. В. - Повышение эффективности промышленных газомазутных котлов, Трокоз Я. Е., Леонтьев Г. Г., Лебедь Н. Л. (2011)
Перов М. О. - Проблеми утилізації метану на шахтах України, Макаров В. М., Новицький І. Ю. (2011)
Денисов В. А. - Ієрархічна модель оптимізації екологічних параметрів житлово-комунального господарства (2011)
Маляренко О. Є. - Енерго-еклогічні аспекти оцінки ефективності енергоспоживання регіону (на прикладі Чернігівської області), Майстренко Н. Ю. (2011)
Станиціна В. В. - Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції (2011)
Маліновський А. А. - Децентралізоване теплопостачання - альтернатива чи хибний шлях, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2011)
Від редколегії (2012)
Кулик М. М. - Стан реалізації та інвестиційного забезпечення Енергетичної стратегії України (2012)
Дубовський С. В. - Методичні особливості оптимізації складу регулюючих енергоблоків ТЕС з обмеженими динамічними властивостями з урахуванням їх взаємодії із системними споживачами-регуляторами, Григор’єв Р. В., Бабін М. Є. (2012)
Богославська О. Ю. - Прогнозування оптимальних стратегій теплових електростанцій в умовах невизначеності добового графіка навантаження ОЕС України (2012)
Стогній О. В. - Економіко-математична модель імпортування вугілля в Україну, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2012)
Мартынюк А. В. - Повышение точности моделирования трендовой и сезонной составляющих при среднесрочном прогнозировании потребляемой электроэнергии энергообъединения, Черненко П. А. (2012)
Шрайбер О. А. - Вплив нерівномірності розподілу щільності зрошування на охолодження циркуляційної води у краплинній градирні, Дубровський В. В., Підвисоцький О. М., Редькін В. Б. (2012)
Яценко В. П. - Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів (2012)
Костюковський Б. А. - Оцінка обсягів витоків метану в газорозподільних мережах України, Лещенко І. Ч., Шульженко С. В., Рубан-Максимець О. О. (2012)
Станиціна В. В. - Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах (2012)
Content (2013)
Chyr I. - Numerical modelling of temperature fields during impulse frictional hardeningй, Shynkarenko H. (2013)
Garasym Y. - On practical attainment of preassigned accuracy of results in the process of numerical analysis of some two-dimensional integral equations, Ostudin B. (2013)
Koroliouk D. - The dynamics of recurrent statistical experiments with persistent non-linear regression and equilibrium (2013)
Makarov V. - Stability preserving structural transformations of systems of linear second-order ordinary differential equations, Dragunov D. (2013)
Makarov V. - Exponentially convergent numerical-analytical method for solving eigenvalue problems for singular differential operators, Dragunov D., Bohdan D. (2013)
Mayko N. - The boundary effect in the error estimate of the finite-difference scheme for the two-dimensional heat equation (2013)
Shynkarenko H. - A posteriori error estimations for finite element approximations on quadrilateral meshes, Vovk O. (2013)
Vasylyk V. - Exponentially convergent method for integral nonlocal problem for the elliptic equation in Banach space (2013)
Бичков О. С. - До теорії можливостей та її застосування (2007)
Вьюн В. Е. - Разделяющее преобразование в экстремальных задачах о неналегающих областях и для открытых множеств (2007)
Конет І. М. - Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності для багатошарових циліндричних півпросторів (2007)
Малютин К. Г. - Обобщенные представления субгаpмонических функций в полуплоскости, Герасименко В. А. (2007)
Мурач А. А. - Эллиптические по Петровскому системы дифференциальных уравнений в уточненной шкале пространств на замкнутом многообразии (2007)
Савчук В. В. - Найкращі наближення деяких класів голоморфних функцій (2007)
Скопецький В. В. - Про задачу ідентифікації динаміки дискретно керованого розподіленого просторово-часового процесу, Стоян В. А. (2007)
Пигнастый О. М. - О построении целевой функции производственной системы (2007)
Божко А. Е. - Особенности динамики подвижной системы электромагнитного вибростенда, Пушня В. А. (2007)
Карачун В. В. - Коливання і хвилі в імпедансних системах інерціальної навігації, Мельник В. М. (2007)
Карнаухов В. Г. - Уточнена термомеханічна модель вимушених гармонічних коливань фізично нелінійної оболонки з розподіленими трансверсально-ізотропними сенсорами, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2007)
Недорезов С. С. - Гідродинамічна модель технологічного процесу безперервного лиття заготовок з кольорових металів та сплавів, Хорошилов О. М. (2007)
Малюта Ю. М. - AdS/CFT-cоответствие и микроскопические черные дыры, Обиход Т. В. (2007)
Божко А. Е. - О динамике электромагнитных вибровозбудителей с подмагничиванием и полигармоническим управлением, Белых В. И., Мягкохлеб К. Б. (2007)
Мазанко В. Ф. - Особенности дефектообразования при импульсном ударном сжатии, Михаленков В. С., Цапко Е. А., Богданов Е. И., Бевз В. П., Ворона С. П. (2007)
Найдич Ю. В. - Нанопленки металлов в процессах соединения (пайки) керамических материалов, Габ И. И., Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Куркова Д. И., Дукаров С. В. (2007)
Ніколюк П. К. - Явище дегібридизації в купратах, Ніколайчук В. Я., Дзісь В. Г., Чубатюк В. М., Ющенко А. В. (2007)
Артемов Ю. Г. - Эмиссия метана в гидро- и атмосферу струйными газовыделениями в районе палеодельты р. Днепр в Черном море, Егоров В. Н., Поликарпов Г. Г., Гулин С. Б. (2007)
Дерябин Н. И. - О гидросиликатных и лиственитовых метасоматитах (2007)
Коваленко В. А. - Понтические остракоды разреза Яныш-Такыльской мульды Керченского полуострова (2007)
Миненко П. А. - Экстремальные итерационные методы в обратной задаче магнитометрии при косом намагничении (2007)
Безнищенко А. А. - Электрические и электрооптические свойства пленочных композитов, содержащих органический полимер и гетерополиядерные оксалатные Cu(II)/Mn(II) комплексы, Давиденко Н. А., Кокозей В. Н., Маханькова В. Г. (2007)
Мазур Л. М. - Вивчення динаміки вивільнення протизапального препарату амізону з полімерної лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю. (2007)
Харламов А. И. - Новое состояние углерода: прозрачные нитевидные анизотропные кристаллы, Кириллова Н. В., Зайцева З. А., Смирнов В. П., Головкова М. Е., Алварез-Пуэбла Р. (2007)
Діденко Л. Ф. - Новий рабдовірус плямистості листя аїру, Варбанец Л. Д., Мандріка Т. Ю., Серденко О. Б., Броварська О. С., Васильєв В. М., Співак М. Я. (2007)
Колесніченко О. В. - Біотехнологічні аспекти введення в культуру in vitro каштана їстівного (Castanea sativa Mill.), Клюваденко А. А., Мельничук М. Д., Григорюк І. П., Яворовський П. П., Сонг Ф. (2007)
Мельничук Д. О. - Структурно-динамічні властивості апікальної мембрани ентероцитів кишечнику телят за ентеропатології та комплексної терапії із застосуванням фосфоліпідовмісної БАД, Грищенко В. А., Хижняк С. В., Кисіль О. О., Войціцький В. М. (2007)
Тронько М. Д. - Стимуляція протипухлинним препаратом таксолом клітинного циклу (G1/S перехід) в клітинах анапластичного раку щитовидної залози, Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М. (2007)
Філяк Є. З. - Протеоміка активації Т-лімфоцитів мишей, позбавлених гена pttg, Філяк О. С., Сушельницький С. І., Стойка Р. С. (2007)
Жураківський Р. О. - Внутрішньомолекулярні водневі зв'язки, що стабілізують конформери дезоксигуанозину: результати квантово-механічного аналізу топології електронної густини, Говорун Д. М. (2007)
Шалімов С. О. - Ефективність внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії хворих на нерезектабельний місцевопоширений рак шлунка, Чорний В. О., Югрінов О. Г., Коробко В. Б., Розумій Д. О., Осинський Д. С., Супруненко О. О., Гуніна Л. М. (2007)
Малахов І. М. - Результати досліджень розподілу питомої щільності техногенних донних відкладів р. Інгулець, Бобко А. О. (2007)
Никольский В. Н. - О современном состоянии обеспеченности пищей черноморского шпрота, Шульман Г. Е., Юнева Т. В., Щепкина А. М., Ивлева Е. В., Бат Л., Кидейш A. (2007)
Руденко С. С. - Методика виявлення фенів-маркерів елементарних популяцій Drosophila melanogaster Mg на техногенно трансформованих територіях, Легета У. В. (2007)
Від редколегії (2012)
Никитин Е. Е. - Концептуальные вопросы модернизации теплообеспечения населенных пунктов Украины (2012)
Маляренко О. Є. - Урахування цінового фактора при прогнозуванні споживання вуглеводнів на короткострокову перспективу в умовах глобалізації, Євтухова Т. О. (2012)
Дремин И. В. - Учет нелинейных технологических ограничений при моделировании переходных процессов в энергосистеме с АРЧМ (2012)
Стогній О. В. - Математична модель оптимізації впровадження передової техніки у вуглевидобувній галузі України, Макортецький М. М. (2012)
Підвисоцький О. М. - Узагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів, Дубровський В. В., Шрайбер О. А. (2012)
Денисов В. А. - Визначення доцільних обсягів використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві (2012)
Нечаєва Т. П. - Оцінка можливості та обсягів впровадження заходів для забезпечення виконання гармонізованих нормативів викидів забруднювачів у повітря в ОЕС України, Спітковський А. І. (2012)
Перов М. О. - Перспективи підземної газифікації вугілля при відпрацюванні залишкових запасів на шахтах України, Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. (2012)
Котляров О. Л. - Засоби інформаційного забезпечення прогнозування розвитку нафтової промисловості (2012)
Гриб Й. В. - Формування гідроекологічного режиму малих рибоводних водойм в умовах присадибних ділянок, Гринжевський М. В., Климнюк О. М. (2010)
Котовська Г. О. - Особливості біології та промислове значення чехоні Кременчуцького водосховища, Рудик-Леуська Н. Я., Христенко Д. С. (2010)
Кружиліна С. В. - Багаторічна динаміка кількісного розвитку фітопланктону Кременчуцького водосховища та його структурні показники (2010)
Мрук А. І. - Характеристика райдужної форелі породи "Адлерська янтарна” в умовах індустріального господарства "Ішхан”, Тертерян Л. А., Тертерян Л. Л. (2010)
Третяк О. М. - Сезонна мінливість цитогенетичних характеристик у веслоноса, Глушко Ю. М., Тарасюк С. І. (2010)
Нагорнюк Т. А. - Особливості поліморфізму генетико-біохімічних систем коропа різного генезису, Тарасюк С. І. (2010)
Крась С. І. - Генетична характеристика стада амурського сазана рибцеху "Конотоп” (ВАТ "Сумирибгосп”), Городна О. В., Оничко Л. М. (2010)
Рекрут С. В. - Перспективний метод порівняльної оцінки екстер’єру плідників канального сома, Дуда Т. О. (2010)
Осіпенко М. І. - Оцінка плідників нивківського лускатого коропа за якістю нащадків (2010)
Желтов Ю. О. - Ефективність використання шкіряно-міздрового препарату у складі стартового комбікорму при підрощуванні личинок коропа, Олексієнко О. О. (2010)
Венгляжі К. - Вплив живлення коропа на вміст вищих жирних кислот, Лігашевськи М., Кражан С., Стекла Ю., Пеллар А. (2010)
Храбко М. І. - Вміст різних форм жирних кислоту тканинах печінки та ріст коропів за згодовування різних кількостей цинку, Рівіс Й. Ф., Грициняк І. І. (2010)
Особа І. А. - Активність неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту у печінці однорічок лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу, Грициняк І. І. (2010)
Колесник Н. Л. - Вплив інтенсифікаційних заходів на гідрохімічний режим ставів та концентрацій важких металів у воді та м’язах коропових риб (2010)
Козий М. С. - Особенности гистологического строения и функциональной организации структур среднего мозга пёстрого толстолобика, Шерман И. М. (2010)
Козій М. С. - Гістоморфологічна адаптація зябрового апарату риб різних екологічних угруповань, Шерман І. М. (2010)
Подопригора В. Н. - Взаимосвязь параметров "жизненного пространства” и роста радужной форели (2010)
Борбат М. О. - Застосування електролову з метою заготівлі молоді цінних видів риб у фермерському риборозпліднику Республіки Польща (2010)
Євтушенко М. Ю. - Відновна іхтіоекологія як науковий напрям розвитку рибництва внутрішніх водойм України (2010)
Доктору біологічних наук Грибу Йосипу Васильовичу — 70 років (2010)
Правила для авторів (2010)
Від редколегії (2012)
Дубовський С. В. - Підвищення робочого ресурсу ТЕС з використанням системних електротеплових споживачів-регуляторів (2012)
Білодід В. Д. - Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат (2012)
Сас Д. П. - Детерміновано-стохастична модель прогнозування потреби в енергоресурсах дорожнього транспорту України та рівнів викидів парникових газів в атмосферу (2012)
Дубровський В. В. - Вплив відносної швидкості води та повітря на їх теплообмін при течії плівки по профільованій поверхні, Підвисоцький О. М. (2012)
Стогній О. В. - Особливості моделі виробничого типу системи паливозабезпечення для розрахунку перспективних обсягів заміщення видів палива в економіці країни, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2012)
Перов М. О. - Перспективи розширення паливної бази при використанні водовугільного палива в енергетичному секторі України, Макаров В. М., Новицький І. Ю., Жуков О. П. (2012)
Денисов В. А. - Оцінки собівартості та можливих обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями в Україні, Іваненко Н. П., Чуприна Л. В. (2012)
Від редколегії (2012)
Дрёмин И. В. - Моделирование межсистемных перетоков мощности при автоматическом регулировании частоты (2012)
Дубовський С. В. - Розроблення нової комплексної системи автоматичного управління електричним навантаженням ОЕС України на основі електротермічних споживачів-регуляторів, Ленчевський Є. А. (2012)
Костюковський Б. А. - Теоретичні засади аналізу ефективності моделей регулювання діяльності в електроенергетиці та оцінка наслідків впровадження ринкових моделей в Україні, Лещенко І. Ч., Спітковський А. І., Іваненко Н. П. (2012)
Білодід В. Д. - Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007–2010 роки, Куц Г. О. (2012)
Стогній О. В. - Методи та засоби врахування факторів енергетичної безпеки в економіко-математичній моделі паливозабезпечення країни, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2012)
Макаров В. М. - Потенціал енергозбереження при видобутку і переробці вугілля, Перов М. О. (2012)
Яценко В. П. - Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення (2012)
Даниленко Н. Від - Галшки Гулевичівни до "Інформаційного центру" Українських Жіночих Організацій в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" (2000)
Мацько Л. - Роль жінки в мовному вихованні, Мацько О. (2000)
Смоляр Л. - Жіночі долі в контексті історії української державності (2000)
Гримич М. - До питання про статус жінки в традиційному українському суспільстві (2000)
Кривоший О. - Участь жінок у формуванні державотворчих традицій українського народу за козацької доби (XVI – перша пол. XVII ст.) (2000)
Марусик Я. - Шлях України до європейської інтеграції (2000)
Тарнашинська Л. - Жінці не досить слів, або Роксолана... в Українському Парламенті? (2000)
Миронець Н. - Проблеми боротьби за Українську державу в творчій спадщині Олени Теліги (2000)
Стаднюк Т. - Олександр Якович Шульгин і українське державотворення (2000)
Гонюкова Л. - Софія Русова і український жіночий рух (2000)
Пивовар С. - Проблема зародження давньоруської державності в історичних працях О.Я.Єфименко (2000)
Тупик О. - Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі (2000)
Козьмик О. - Ветерани сучасного жіночого руху на Буковині (2000)
Майданович Т. - Святоотцівська практика духовної брані в сучасному православ’ї (2000)
Конончук Т. - 1932–1933 роки у творчих долях жінок України (2000)
Максимюк С. - Призабутий голос – сопрано Олександра Гвоздецька (2000)
Сухенко Т. - Інститути шляхетних дівчат в Україні в ХІХ столітті (2000)
Вороніна О. - Три жіночі портрети (2000)
Мельничук Л. - Жінки-гончарі Поділля (2000)
Лакіза-Сачук Н. - Pепродуктивне здоров'я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави (2000)
Кобець О. - Жіночий рух в Україні: питання теорії і сучасна практика (2000)
Третяк О. М. - Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні, Ганкевич Б. О., Колос О. М., Яковлєва Т. В. (2010)
Олексієнко О. О. - Організаційна структура Інституту рибного господарства (2010)
Шкарупа О. В. - Современное состояние рыбной отрасли в Украине, Пличко В. Ф., Кожушко А. В. (2010)
Изергин Л. В. - Проблемы Молочного лимана и пути их решения (2010)
Бузевич І. Ю. - Стабільність іхтіокомплексу як показник раціональності використання природних ресурсів, Кузьменко Ю. Г., Спесівий Т. В. (2010)
Захарченко І. Л. - Оптимізація якісних характеристик рибопромислового навантаження на Каховському водосховищі (2010)
Великопольський І. Й. - Сучасний стан запасів марени карпатської у річках Закарпаття з огляду її природоохоронного статусу, Діденко О. В. (2010)
Курганський С. В. - Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року, Бузевич О. А. (2010)
Дудник С. В. - Оцінка впливу різних способів рибальства на стан іхтіофауни внутрішніх водойм України, Глєбова Ю. А. (2010)
Мельник А. П. - Застосування вапна у ємкостях для очищення води вирощувальних ставів від органічних та мінеральних забруднювачів, Стецюк З. О., Михайленко Н. Г. (2010)
Базаєва А. В. - Сумісне застосування бактеріальних та органічних добрив у ставовому рибництві, Вовк Н. І. (2010)
Янінович Й. Є. - Полікультура — шлях до інтенсифікації ставового рибництва, Грициняк І. І., Гринжевський М. В., Швець Т. М. (2010)
Янінович Й. Є. - Чинники зниження собівартості вирощування риби в ставах і підвищення її якості в умовах ВАТ "Львівський облрибкомбінат” (2010)
Подопригора В. Н. - Взаимосвязь параметров жизненного пространства и роста толстолобика (2010)
Маріуца А. Е. - Cпецифіка генетичної структури амурського сазана ВАТ "Донрибкомбінат” (2010)
Безусий О. Л. - Вивчення впливу кріоконсервування сперми на розвиток молоді українських порід коропа, Черепнін В. О., Бех В. В., Копєйка Є. Ф., Дрокін С. І. (2010)
Желтов Ю. О. - Ефективність підрощування личинок коропових риб з використанням комбікормів з різним вмістом протеїну, Олексієнко О. О. (2010)
Особа І. А. - Динаміка активності неферментативної ланки системи антиоксидантного захисту крові коропів несвицького зонального типу в процесі онтогенезу, Грициняк І. І. (2010)
Черепнін В. О. - Використання ембріонів Danio rerio у токсикологічних дослідженнях (2010)
Титечко О. В. - Сучасний стан іхтіофауни Берекського водосховища, яке експлуатується в режимі СТРГ (2010)
Пам’яті Петриченка Івана Уляновича (2010)
Правила для авторів (2010)
Оголошення (2010)
Борисенко А. А. - Связь между объемом и площадью для шаров в многообразиях Финслера–Адамара, Олин Е. А. (2007)
Каленюк П. І. - Про дію диференціального виразу нескінченного порядку в класах цілих функцій багатьох комплексних змінних, Нитребич З. М. (2007)
Леонов Ю. Г. - Об оценке снизу роста одной смешанной группы автоморфизмов деревьев (2007)
Литвин О. М. - Інтерполювання звичайних диференціальних операторів (2007)
Мурач О. О. - Крайова задача для еліптичної за Петровським системи диференціальних рівнянь в уточненій шкалі просторів (2007)
Дідковська М. В. - Y-подібна модель життєвого циклу програмного забезпечення (2007)
Каграманян А. Г. - Метрические свойства разбиений множеств произвольной природы, Машталир В. П., Скляр Е. В., Шляхов В. В. (2007)
Божко А. Е. - Коррекция системы электромагнитного вибростенда с учетом гибких связей (2007)
Бурак Я. Й. - Математичне моделювання термомеханічних процесів у пружних тілах із врахуванням локального зміщення маси, Чапля Є. Я., Кондрат В. Ф., Грицина О. Р. (2007)
Карнаухов В. Г. - Уточнена термомеханічна модель вимушених гармонічних коливань фізично нелінійної оболонки з розподіленими трансверсально-ізотропними актуаторами, Жук Я. О., Карнаухова Т. В. (2007)
Селиванов Ю. М. - Применение комбинированных голографических интерферограмм к исследованию неустановившихся деформаций (2007)
Андреев В. В. - Исследование физико-химических параметров неактивных зон пористой гранулы катализатора, Грицай В. И., Прилуцкий Ю. И. (2007)
Халатов А. А. - Аналогия переноса теплоты и количества движения в каналах с поверхностными генераторами вихрей, Онищенко В. Н., Борисов И. И. (2007)
Афонин А. А. - Способ повышения магнитной индукции в зазоре электромеханических преобразователей энергии с постоянными магнитами (2007)
Божко А. Е. - Аргументированная детализация новой концепции о переходных процессах в электрических цепях (2007)
Бошицкая Н. В. - Взаимодействие железных порошков различной дисперсности с плазмой крови человека, Иващенко Е. А., Уварова И. В., Проценко Л. С., Будилина О. В. (2007)
Буланова М. В. - Фазовый состав, структура и механические свойства богатых титаном сплавов системы Ti–Dy–Sn, Подрезов Ю. Н., Фартушная Ю. В., Рафал А. Н., Фирстов С. А. (2007)
Бойченко С. Г. - Квазипериодические колебания приземной температуры Северного полушария в последнем тысячелетии (2007)
Верховцев В. Г. - Нафтогазоносність Приазовської частини південного схилу Українського щита: напрями пошуків, перспективи приросту запасів та відкриття нових родовищ, Євдощук М. І., Клочко В. П., Максимчук П. Я., Чебаненко І. І., Задорожна Н. В. (2007)
Пивняк Г. Г. - Развитие, иерархия и взаимодействие геоинформационных моделей в структуре наук о Земле, Бусыгин Б. С., Коротенко Г. М. (2007)
Шнюков Е. Ф. - Накануне мировой субмаринной метаногидратодобычи, Гожик П. Ф., Краюшкин В. А., Клочко В. П. (2007)
Бойченко С. В. - Дослідження властивостей кремнієрганічного адсорбенту ''КРЕОСОРБ'', Швець О. В., Черненко Ж. В., Черняк Л. М. (2007)
Руденко Л. И. - Свойства динамических мембран при ультрафильтрационной очистке воды от урана, Джужа О. В., Хан В. Е., Ковальчук С. И. (2007)
Самченко Ю. М. - Диффузия лекарственных препаратов из гидрогелевых нанореакторов, Пасмурцева Н. А., Ульберг З. Р. (2007)
Тітов Ю. О. - Взаємозв'язок особливостей будови та меж існування п'ятишарових сполук і фаз типу A5B5O17, Слободяник М. С., Чумак В. В. (2007)
Колупаєв Ю. Є. - Участь активних форм кисню в індукуванні солестійкості проростків пшениці саліциловою кислотою, Карпець Ю. В., Мусатенко Л. І. (2007)
Мельничук М. Д. - Генетический анализ энтомофага вида Trichogramma pintoi Voeg., Спиридонов В. Г., Ясинская Н. П., Облап Р. В. (2007)
Негрецкий В. А. - Инициация флорального морфогенеза у растений различной фотопериодической чувствительности и особенности экспрессии Са2+-зависимой протеинкиназы С, Ковзун Е. И. (2007)
Кучеренко М. Є. - Ліпідний та білковий склад плазми крові щурів за умов експериментальної виразки шлунка, Дворщенко К. О., Ковальова В. А., Дворщенко О. С., Моргаєнко О. О., Остапченко Л. І. (2007)
Марченко М. М. - Білковий склад мікросомної фракції печінки попередньо опромінених щурів з карциномою Герена, Копильчук Г. П., Кеца О. В. (2007)
Гуніна Л. М. - Мембранний механізм як нова складова розвитку анемії при злоякісних новоутвореннях травного каналу, Сорокін Б. В., Коробко В. Б., Олійник С. А., Войціцький В. М., Гуменюк Р. С., Савоста А. В. (2007)
Загородний М. І. - Квантово-фармакологічні властивості корвазану (карведілолу) (2007)
Цыцугина В. Г. - Критерии оценки экологического риска для ''критических'' популяций гидробионтов, Поликарпов Г. Г. (2007)
Мусаєва А. К. - Європейський досвід оцінки законодавства: традиції та новації (2014)
Губань Р. В. - Розвиток законотворчого процесу правового регулювання адміністративно-територіального устрою України (2014)
Мищак І. М. - Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні (2014)
Утвенко В. В. - Правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування України у сфері охорони навколишнього природного середовища (2014)
Блажівська О. Є. - Новели речового, зобов’язального та спадкового права в Правах, за якими судиться малоросійський народ (2014)
Бровкова А. Л. - Еволюція фінансово-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні (2014)
Михайлюк Г. О. - Правові механізми інтеграції України до європейського правового простору шляхом реформування вітчизняного законодавства про право комерційних позначень: Частина І – доктринальний підхід (2014)
Проскуров М. В. - Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права (2014)
Гладун З. С. - Адміністративний примус у сфері охорони здоров’я (2014)
Муза О. В. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2014)
Олійник О. В. - Організаційно-правова система забезпечення інформаційної безпеки в Російській Федерації (2014)
Самбор М. А. - Особливості організації провадження за фактами вчинення адміністративних правопорушень з метою виключення подій, що тягнуть відповідно до закону кримінальну відповідальність (2014)
Стефанчук М. М. - Перегляд постанови по справі про адміністративне правопорушення з підстав її оскарження або внесення на неї подання прокурора (2014)
Єськов С. В. - Підстави для втручання у приватне спілкування (2014)
Кухар В. В. - До питання доцільності запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні (2014)
Сингаївська І. В. - Посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору та голографічних захисних елементів: вплив законодавчих змін на правозастосовну діяльність (2014)
Коптєва О. О. - Міжнародно-правова відповідальність за порушення зобов’язань erga omnes (2014)
Алямкін Р. В. - Суть та значення категорії "капітал" у процесі формування економічної безпеки банківського сектору (2014)
Палагнюк Ю. В. - Трансформація фінансових інструментів співробітництва Європейського Союзу з Україною (2014)
Глух М. В. - Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Долгий О. О. - Державно-владні аспекти податкового менеджменту (2014)
Мороз В. М. - Академічна мобільність професорсько-викладацького складу як об’єкт державно-управлінського впливу на якість вищої освіти в Україні (2014)
Твердохліб О. С. - Розвиток концепції свободи доступу до інформації, що становить суспільний інтерес (2014)
Філіппова В. Д. - Державна політика в галузі педагогічної освіти: формування і реалізація (2014)
Щегельська Ю. П. - Правове забезпечення та інформаційне супроводження промоційної політики українських міст – господарів Євро-2012 на міжнародній арені (2014)
Слободян О. А. - Рецензія на монографію C. О. Слободянюка "Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" (2014)
Від редколегії (2010)
Кулик М. М. - Основи організації автоматичної системи регулю вання частоти і потужності на базі споживачів- регуляторів, Дрьомін І. В. (2010)
Костюковський Б. А. - Оцінка доцільності та можливих наслідків запроваджен ня на законодавчому рівні спеціального "зеленого” тарифу на електроенер гію в Україні (2010)
Дубовський С. В. - Оптимізація напрямів та термінів впро вадження прогресивних стандартів щодо енергоефективності у теплопоста чанні, Соколовська І. С. (2010)
Лещенко І. Ч. - Застосування системи "Піраміда- V" для роз в’язання задач прогнозування розвитку газової галузі України, Спітковський А. І. (2010)
Никитин Е. Е. - Моделирование показателей технико -экономической эффектив ности централизованных систем теплоснабжения с водогрейными котлами (2010)
Маляренко О. Є. - Показники енергоекономічного аналізу для визначення ефек тивності використання паливно- енергетичних ресурсів у багатопродуктових виробництвах промислової продукції (2010)
Куц Г. О. - Використання теплових вторинних енергоресурсів у системах теп лопостачання міст (2010)
Костюк В. О. - Структурна будо ва та розрахункові основи економіко- математичної моделі двомережної сис теми транспортування й розподілу енергетичних продуктів підприємства водо постачання і водовідведення, Каплін М. І., Загурський В. Г., Сидоренко В. П. (2010)
Гримич М. - Дискусійні аспекти трактування терміна "звичаєве право" (2001)
Третяк К. - Національні традиції в культовій архітектурі України (2001)
Федас Й. - Фольклорний театр і обряд (2001)
Ремі Й. - Імперська освітня політика і польське питання в Київському учбовому окрузі. Суперечка між Сергієм Уваровим та Дмитром Бібіковим наприкінці 1830-х рр. (2001)
Борисенко М. - Топоніміка України 1920–1930-х років (історичний аналіз) (2001)
Дмитренко А. - Символіка меду в родинній обрядовості українців (2001)
Смоляр Л. - Питання жіночої ініціативи в суспільному русі Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2001)
Перерва В. - Стосунки приходського духовенства з єврейськими шинкарями у Київській єпархії в кінці ХVІІІ–ХІХ столітті (2001)
Мельничук Л. - Династія подільських гончарів Якима та Якова Герасименків (2001)
Баздирев Е. - Діяльність літніх ясел-притулків в Катеринославській губернії на початку ХХ століття (2001)
Кругла Н. - Соціально-економічні та історичні особливості становлення українського льонарства (2001)
Розовик Д. - Становлення національної вищої освіти і науково-дослідної праці в Україні (1917–1920 рр.) (2001)
Мельник Е. - Діяльність П.Г.Клепатського в Кам'янець-Подільському державному українському університеті (2001)
Завальнюк О. - Софія Русова: кам'янецькі сторінки біографії (1919–1922 рр.) (2001)
Трухманова С. - Динаміка кількості та складу міського населення Поділля за родом занять у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття (2001)
Михайлюк О. - Розвиток вищої сільськогосподарської освіти на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2001)
Самарський В. - Гончарне виробництво в німецьких колоніях Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2001)
Міщанин В. - Лазьківські гончарі (2001)
Козерод О. - Допомога голодучому єврейському населенню України в період Непу (1921–1922 рр.) (2001)
Савченко Г. - Польські військові формування як чинник розгортання українського руху в російській армії (березень – травень 1917 р.) (2001)
Вергунов В. - Професор П.В.Будрін – видатний діяч сільськогосподарської дослідної справи (2001)
Пилипенко В. - З історії стосунків між Україною та Фінляндією (публікація брошури Г.Ґуммеруса "Самостійна Фінляндія" у Києві в 1918 р.) (2001)
Макаренко Н. - Задоволення культурних запитів національних меншин Закарпаття: концепція, практика, тенденції (2001)
Масненко В. - Проблема національної свідомості в українській зарубіжній історико-політичній науці 1920-х років (2001)
Диханов В. - Свята Різдвяного посту в традиційному календарі болгар і гагаузів України (2001)
Сергійчук В. - Для увічнення українського єства. Публікація архівних матеріалів з Закерзоння 40-х років ХХ століття (2001)
Литвин О. М. - Інтерполювання диференціальних операторів з частинними похідними (2007)
Лопушанська Г. П. - Характер особливостей розв'язку узагальненої крайової задачі для квазілінійної параболічної системи, Чмир О. Ю. (2007)
Сейфуллин Т. Р. - Корневые функционалы на 1-мерном многообразии (2007)
Шевченко А. И. - Приближенный анализ одной пространственной, конвективной задачи теплопроводности, Миненко А. С. (2007)
Шиян О. В. - О динамике бегущих волн в системе уравнений Ван-дер-Поля с малой диффузией (2007)
Божко А. Е. - Передаточные функции электрических колебательных систем, Попов С. Г. (2007)
Вінтоняк Н. І. - Гібридний метод розв'язування обернених граничних задач теорії потенціалу в частково необмежених областях з тріщиною, Хапко Р. С. (2007)
Чапля Є. Я. - Нелокальне рівняння теплопровідності для багатофазних стохастично неоднорідних тіл, Чернуха О. Ю., Пелех П. Р. (2007)
Жук О. П. - Рух сферичної краплі рідини під дією радіаційної сили акустичного поля (2007)
Мартынюк А. А. - К теории параметрической устойчивости, Хорошун А. С. (2007)
Мерзляков В. А. - Упругопластическое состояние цилиндрических оболочек некругового сечения (2007)
Венгер Є. Ф. - Вплив внутрішніх механічних напружень і квантово-розмірного ефекту на ефективність сульфідної електронної пасивації GaAs, Матвеєва Л. О., Колядіна О. Ю., Клименко А. П. (2007)
Басок Б. И. - Численное моделирование процесса перемешивания взаиморастворимых жидкостей в роторно-пульсационном аппарате, Давыденко Б. В., Ободович А. Н., Пироженко И. А. (2007)
Божко А. Е. - О новых решениях задач по переходным процессам разряда конденсаторов (2007)
Півняк Г. Г. - Комплектний синхронний електропривід з програмним керуванням, Кириченко В. І., Кириченко В. В., Боровик Р. О. (2007)
Лавренко В. А. - Катодное выделение водорода на дисилицидах титана, вольфрама и молибдена и соответствующих металлах, Чиркин А. Д., Швец В. А. (2007)
Лакиза С. М. - Поверхня ліквідусу діаграми стану системи Al2O3–HfO2–Gd2O3 в області, що багата на Al2O3, Лопато Л. М., Тищенко Я. С., Ткач В. В. (2007)
Вахненко В. О. - Релаксаційна модель механічної поведінки пісковика при квазістатичному навантаженні, Вахненко О. О., Даниленко В. А. (2007)
Иванов В. А. - Исследование эволюции поля примеси в Азовском море при наличии стационарных течений, Фомин В. В., Черкесов Л. В., Шульга Т. Я. (2007)
Пивняк Г. Г. - Гис-технология интегрированного анализа разнородных и разноуровневых геоданных, Бусыгин Б. С., Никулин С. Л. (2007)
Глієва Г. Є. - Порівняльне дослідження впливу складу та фізичних полів на структуру і теплофізичні властивості уретановмісних полімерних композитів, Віленський В. О., Керча Ю. Ю., Гончаренко Л. А. (2007)
Присяжний В. Д. - Розчини бензолсульфонату літію в диметилсульфоксиді як електроліти для літієвих хімічних джерел струму, Сіренко В. І., Потапенко О. В., Змієвська Т. А. (2007)
Суйков С. Ю. - Похідні (1,2,4)триазоло(4,3-b)пiридазин-6-iл-гiдразинiв - новий тренувальний ряд для прогнозних моделей розподiлу октанол - вода, Кальницький М. Ю., Луцик О. І., Плющакова Л. А., Бондаренко А. В., Богза С. Л., Попов А. Ф. (2007)
Труш В. О. - Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (I) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом, Домасевич К. В., Амірханов В. М. (2007)
Глазко В. И. - IRAP маркеры в оценках дифференциации сортов риса, Цветков И. А., Иванов А. Н. (2007)
Зайцев Ю. П. - Средоточие останков оксибионтов и банк живых спор высших грибов и диатомовых в донных отложениях сероводородной батиали Черного моря, Поликарпов Г. Г., Егоров В. Н., Александров Б. Г., Гаркуша О. П., Копытина Н. И., Курилов А. В., Нестерова Д. А., Нидзвецкая Л. М., Никонова С. Е., Поликарпов И. Г., Поповичев В. Н., Руснак Е. М., Стокозов Н. А., Теплинская Н. Г., Теренько Л. М. (2007)
Мамедли С. А. - Роль типа опыления в проявлении радиационно-индуцированной нестабильности генома у растений, Гродзинский Д. М. (2007)
Межжерин С. В. - Щиповки комплекса Cobitis elongatoides-taenia (Cypriniformes, Cobitidae) Северо-Западного Причерноморья как модель филогеографических построений, Павленко Л. И., Роженко Н. В., Верлатый Д. Б. (2007)
Мірошниченко Д. О. - Аналіз первинної і вторинної структури РН домену білка Bcr, Малюта О. В., Ложко Д. М., Телегеєв Г. Д., Малюта С. С. (2007)
Богданова О. В. - Активність тирозинових протеїнфосфатаз у клітинах слизової оболонки шлунка за умов стрес-індукованих виразкових уражень, Кузьменко Л. І., Остапченко Л. І., Кучеренко М. Є. (2007)
Ковзун О. І. - Участь протеїнкіназ, що активуються мітогенами, і фактора транскрипції АР-1 в перенесенні регуляторного сигналу кортикотропіну в адренокортикоцитах щурів (2007)
Ноздренко Д. М. - Динаміка змін генерації сили та довжини м'язових волокон під впливом рутину, Прилуцький Ю. І. (2007)
Небесна Т. Ю. - Квантово-фармакологічні властивості адреналіну, Чекман І. С. (2007)
Лихолат Ю. В. - Акумуляція важких металів в органах квітково-декоративних рослин за різних екологічних умов, Григорюк І. П., Балалаєв О. К., Пелипенко О. О., Яворовський П. П. (2007)
Від редколегії (2010)
Костюковський Б. А. - Критерії та методичні засади формування варіантів розвитку паливно-енергетичного комплексу в умовах ринку (2010)
Рубан-Максимець О. О. - Оптимізаційні моделі прогнозування потреби в енергоресурсах на основі синтезу методів формування перспективного міжгалузевого та паливно-енергетичного балансів з урахуванням екологічних обмежень (2010)
Денисов В. А. - Розвиток ЖКГ України як послідовність станів оптимальної рівноваги під дією інвестицій як управлінь, Чуприна Л. В. (2010)
Макаров В. М. - Методика ранжування шахт України за перспективністю, Перов М. О., Макортецький М. М., Новицький І. Ю. (2010)
Куц Г. О. - Аналіз стану розвитку теплогенеруючих джерел систем теплопостачання в Україні за 2000–2007 роки (2010)
Євтухова Т. О. - Структурно-функціональні особливості побудови системи управління енергозбереженням у ЖКГ України (2010)
Сизоненко В. П. - Прогнозування впливу підприємств ядерно-паливного циклу на поверхневі водоймища на прикладі скидів шахти "Нова”, Шевченко О. Л., Лисюк О. Г. (2010)
Гринів О. - Українська національна ідея як проблема науки (2001)
Павленко В. - Ідея української національної державності в радянській історіографії, Пивовар С. (2001)
Залізняк Л. - Давньоруська народність: нова версія старого міфу (2001)
Масненко В. - Вплив вітчизняних історико-етнологічних досліджень на еволюцію національної свідомості українців (середина ХІХ – перша третина ХХ ст.): загальнотеоретичні аспекти (2001)
Гримич М. - Звичаєве право у дослідженнях Олександра Кістяківського (2001)
Бевз Т. - До питання про формування нації (за творчим спадком Н.Я.Григоріїва) (2001)
Третяк К. - Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі (2001)
Скиба М. - Філософсько-аксіологічний вимір національної ідеї в контексті еволюційної динаміки буття (2001)
Гринів О. - Національний ідеал людини в дослідженнях української еміграції: зміст, типологія, ґенеза (2001)
Хакамиэс П. - Понятие "народ" и история предмета фольклористики в Финляндии (2001)
Реми Й. - Отношения Украины с Россией в трудах Михаила Максимовича 1850-х – 1860-х годов (2001)
Svynarenko A. - The problem of generations in Ukraine: new lines of division in Ukrainian society? (2001)
Сиволап М. - Про можливий внесок археологічних та індоєвропейських студій у формування українського національного міфу (2001)
Тищенко К. - Мовні свідчення протофінської присутності у Західній Європі (2001)
Конева Я. - "Національне" та "етнічне" у польській термінології (2001)
Чирикало Н. - Спогади діячів українського національно-визвольного руху 60–90-х років ХІХ століття, Беззубець О. (2001)
Сорока Ю. - Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944–1946 роки) (2001)
Heikkinen K. - The ethnic movements of the finno-ugrian people in Russia – their reflections on the ethno-national situation in Finland (2001)
Laitila T. - Struggle over the Karelian language(s) and identity (2001)
Vuorinen P. - Family stories and their importance in the process of constructing the past and shaping identities (2001)
Мащенко С. - Українська етнокультурна традиція в Криму (2001)
Ішуніна Н. - Етнічні процеси у сучасній Фінляндії. Українці на фінляндських теренах (2001)
Заремба О. - Від мемуарів до етнічної історії: інгерманландська проблема і наукова думка Фінляндії (1989–1992 рр.) (2001)
Мельничук Л. - Академічне українознавство та вивчення гончарних промислів Поділля у 20-х рр. ХХ століття (2001)
Пилипенко В. - Повернення українців з Фінляндії на Батьківщину 1918 р. (2001)
Савченко Г. - Початки українського військового руху в 1917 році в контексті ідеї національної державності (2001)
Від редколегії (2010)
Кириленко О. В. - Визначення результатів аукціону з купівлі- продажу електричної енергії, Блінов І. В., Парус Є. В. (2010)
Костюковський Б. А. - Вплив на стан та розвиток електроенергетики впровадження "зеленого тарифу” та нової моделі ринку електроенергії в Україні, Нечаєва Т. П., Парасюк М. В., Шульженко С. В. (2010)
Маляренко Е. Е. - Применение метода полной энергоемкости продукции для анализа энергетической эффективности производства, Тесленко А. И. (2010)
Симборський А. І. - Потенціал енергозбереження у цементній промисловості, Станиціна В. В. (2010)
Макаров В. М. - Прогноз обсягів упровадження сучасних енерго зберігаючих технологій очисних робіт у вугільних шахтах, Перов М. О. (2010)
Бабін М. Є. - Річна ефективність використання палива індивідуальними газовими котлами, Григор'єв Р. В., Дубовський С. В., Левчук А. П. (2010)
Лещенко І. Ч. - Впровадження сучасних технологій у газотранспортній системі країни для зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу (2010)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областей, Вьюн В. Е., Трохимчук Ю. Ю. (2007)
Городецький В. В. - Еволюційні рівняння з псевдобесселевими операторами, Ленюк О. М. (2007)
Литвин О. М. - Апроксимація звичайних диференціальних операторів (2007)
Макаров В. Л. - Функціональні поліноми Ерміта в просторі Q (0, 1), Хлобистов В. В., Демків І. І. (2007)
Сейфуллин Т. Р. - Операция порождения корневых функционалов и корневые полиномы (2007)
Степанець О. І. - Про один критерій для опуклих функцій, Шидліч А. Л. (2007)
Бомба А. Я. - Просторові нелінійні сингулярно збурені крайові задачі типу конвекція — дифузія, Климюк Ю. Є., Скопецький В. В. (2007)
Григор'єва Л. В. - Maple-моделювання динаміки тіла з нерухомою точкою в полі магнітних та електричних сил, Козоріз В. В., Ляшко С. І. (2007)
Божко А. Е. - Об уменьшении влияния колебаний испытуемых объектов на колебания платформы вибростенда, Белых В. И., Мягкохлеб К. Б. (2007)
Бурак Я. Й. - Визначення параметрів термомеханічного стану термочутливих магнітотвердих феромагнітних тіл за умов дії квазіусталених електромагнітних полів, Гачкевич О. Р., Дробенко Б. Д. (2007)
Меньшиков В. А. - Уравнения метода граничных элементов в динамической пространственной задаче о трещине на поверхности раздела упругих сред (2007)
Поляков В. Л. - Кризис сопротивления в несвязных средах при внутренней суффозии, обусловленной действием линейных источников (дрен-увлажнителей) (2007)
Шульга М. О. - Про тривимірну задачу лінеаризованої магнітострикції феритів з феромагнітним резонансом, Левченко В. В. (2007)
Булавін Л. А. - Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту, Бойко Ю. П., Карпенко О. Б., Лебовка М. І., Храпатий С. В. (2007)
Гриньов Б. В. - Властивості халькогенідних сцинтиляторів на основі сполук А2В6, легованих ізовалентними домішками, Рижиков В. Д., Семиноженко В. П., Старжинський М. Г. (2007)
Божко А. Е. - О подтверждении новой концепции о переходных процессах в электроцепях экспериментальными исследованиями (2007)
Мазанко В. Ф. - Влияние температуры подложки на прочностные характеристики покрытий, полученных методом электроискрового легирования, Храновская Е. Н., Иващенко Е. В., Ворона С. П. (2007)
Хаскин В. Ю. - Комбинированное лазерно-микроплазменное нанесение керамических покрытий на стали (2007)
Алексеев Д. В. - Моделирование распространения примеси от придонных источников в северо-западной части Черного моря, Иванча Е. В., Фомин В. В., Черкесов Л. В. (2007)
Арясова О. В. - Крупномасштабное фракционирование редкоземельных элементов в мантии кратонов, Хазан Я. М. (2007)
Бицань Є. М. - Поширення плоских теплових і термопружних сейсмічних хвиль в узагальненому квазіпружному чотириелементному реологічному тілі типу Максвелла (2007)
Орлов О. О. - Прогноз землетрусів у рухомих поясах Землі за даними досліджень пластових тисків у природних резервуарах, Євдощук М. І. (2007)
Босак В. З. - Отримання заряджених полісульфонієвих ультрафільтраційних мембран та вивчення їх властивостей, Вакулюк П. В., Бурбан А. Ф., Антонюк Н. Г., Ісаєв С. Д., Лаврик В. І. (2007)
Куліченко С. А. - Міжфазовий розподіл аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційній системі при температурі помутніння, Дорощук В. О., Лелюшок С. О. (2007)
Новикова Н. С. - Синтез кислородсодержащих гетероциклических бананоподобных соединений, Кондратьева Р. В., Максименко С. И., Ковальчук Б. А. (2007)
Штомпель В. І. - Особливості структури сумішей карбоксиметилцелюлози та карбоніл- або гідроксилвмісного полімеру, Овсянкіна В. О., Керча Ю. Ю. (2007)
Межжерин С. В. - Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea) и проблема изменчивости мелких и крупных организмов, Власенко Р. П., Гарбар А. В. (2007)
Нечаєва О. В. - Розвиток органів сечостатевої системи в ранньому ембріогенезі Balaenoptera acutorostratа (2007)
Севериновська О. В. - Функціональний стан ЦНС та ВНД за умов комбінованого радіаційно-хімічного впливу, Зайченко О. Ю., Рибальченко В. К., Пахомов О. Є. (2007)
Поліщук О. В. - Вплив іонів цинку на перенесення протонів в ізольованих хлоропластах шпинату, Подорванов В. В., Ситник С. К. (2007)
Щечкин И. Е. - Метод конформационного поиска для длинных полипептидных цепей, основанный на анализе энергетической функции, Гуща Т. О. (2007)
Амосова К. М. - Стан NO-системи в тромбоцитах крові хворих на ідіопатичну легеневу гіпертензію та його зміни в умовах лікування блокатором кальцієвих каналів дилтіаземом, Коцюруба А. В., Задорін Є. М., Губський Ю. І., Конопльова Л. Ф. (2007)
Исакова Л. М. - Биологическая характеристика опухолевых клеток больных острой миелоидной лейкемией, Дранник Г. Н., Гордиенко А. И., Третяк Н. Н. (2007)
Булавін Л. А. - Залежність вмісту 137Cs у рослині від параметрів грунтового розчину, Пророк В. В., Агєєв В. А., Мельниченко Л. Ю., Осташко В. В. (2007)
Муквич М. Г. - Сучасний стан, проблеми та завдання розвитку рибництва в Україні (2009)
Коханова Г. Д. - Рибогосподарська характеристика Канівського водосховища за період його промислової експлуатації, Гурбик О. Б., Діденко О. В. (2009)
Мрук А. І. - Склад іхтіофауни річки Іршава, Устич В. І., Маслянка І. І. (2009)
Алексієнко М. В. - Просторова структура молоді риб різних частин Кременчуцького та Канівського водосховищ (2009)
Широка З. О. - Деякі аспекти радіонуклідного забруднення 90Sr і 137Cs водних рослин верхньої частини правобережжя Київського водосховища, Кленус В. Г., Гудков Д. І., Каглян О. Є., Кражан С. А. (2009)
Ситник Ю. М. - Концентрації радіонуклідів і дози опромінення гідробіонтів, а також людей Кілійської дельти Дунаю до та після аварії на ЧАЄС, Дробот П. І., Курганський С. В. (2009)
Гринжевський М. В. - Полікультура з шістьох видів риб, Янінович Й. Є., Швець Т. М. (2009)
Бех В. В. - Оцінка продуктивних якостей закарпатської заводської лінії малолускатого коропа (2009)
Ковальова О. А. - Цитогенетичні дослідження риб, Грициняк І. І. (2009)
Фалей В. Г. - Вирощування любінських і нивківських коропів в умовах півдня України, Волянський Л. С., Олексієнко О. О., Сидоров М. А. (2009)
Сидоров Н. А. - Влияние препарата "Торфовит” на рост и выживаемость личинок канального сома, Сазанова Н. Н., Невеселая О. А. (2009)
Гарайда В. М. - Вплив фенарону на підвищення резистентності цьоголіток коропа та рибопродуктивність вирощувальних ставів (2009)
Цьонь Н. І. - Використання барди для культивування дафній, Хижняк М. І., Добрянська Г. М. (2009)
Тарасова О. М. - Роль зоопланктону у живленні цьоголіток пеляді, Захаренко Г. А. (2009)
Лобанов І. А. - Особливості живлення ляща у переднерестовий період у пониззі Південного Бугу і Бузькому лимані, Пилипенко Ю. В., Корнієнко В. О. (2009)
Грициняк І. І. - Біологічна роль поліненасичених жирних кислот ω-3 і особливості їх метаболізму у прісноводних риб, Смолянінов К. Б., Янович Д. О., Вудмаска І. В., Янович В. Г. (2009)
Крась С. І. - Вплив мікродобавок з вмістом кобальту і цинку на стан системи антиоксидантного захисту та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах коропів, Грициняк І. І., Тарасюк С. І., Крась М. В. (2009)
Мельник А. П. - Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища, Курганський С. В., Власова Н. М., Михайленко Н. Г. (2009)
Козій М. С. - Удосконалення карміну Майєра як перспективний підхід щодо гістологічного фарбування тканин риб, Шерман І. М., Пелих В. Г. (2009)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування коропа іридовірусом комара, Бучацький Л. П. (2009)
Смирнюк Н. І. - Механізми забезпечення прибутковості рибних господарств України, Буряк І. В., Онученко О. В., Мазур П. В. (2009)
Борбат М. О. - Перспективи рибогосподарського використання водних ресурсів Кіровоградщини, Рекрут С. В., Павліщенко В. М. (2009)
Шкарупа О. В. - Особенности вылова рыбы из нагульных прудов (2009)
Дерень О. В. - Біологічна цінність та використання ехінацеї пурпурової в тваринництві (2009)
Особа І. А. - Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму (2009)
Кражан Сталіна Анатоліївна (2009)
Правила для авторів (2009)
Титул, зміст (2012)
Голубка С. М. - Типологія досліджень національних фінансів (2012)
Карапейчик И. Н. - Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований (2012)
Кокодей Т. А. - Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford” методом обратной идентификации (1992–1996 гг.) (2012)
Ситник Г. В. - Генезис і сучасна парадигма фінансового планування (2012)
Тищенко О. П. - Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду (2012)
Fedulova L. I. - Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine-Russia cooperation in the protection of intellectual property, Khaustov V. K. (2012)
Яхно Т. П. - Доцільність зміцнення економічних інтеграційних зв'язків України і Республіки Польща, Килин О. В. (2012)
Григор'єва Я. В. - Кластери як чинник активізації туристичної діяльності (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку (2012)
Остапенко Н. В. - Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва (2012)
Сунцова О. О. - Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства (2012)
Дунська А. Р. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського