Воловець Я. В. - Використання системи "Moodle" в управлінні навчальним процесом (на прикладі Національного університету "Львівська політехніка"), Загорецька О. Я., Козик В. В. (2012)
Габріелова Т. Ю. - Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів, Василенко І. В. (2012)
Дубовик Т. В. - Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах (2012)
Захарчин Г. М. - Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи, Андрійчук Ю. А. (2012)
Карюк В. І. - Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств (2012)
Лактіонова О. А. - Інтегральне оцінювання експансійної фінансової гнучкості суб'єктів господарювання, Чишко І. С. (2012)
Литвиненко С. Л. - Механізм реалізації спільних проектів авіаперевізників негабаритних вантажів (2012)
Логутова Т. Г. - Антикризисное управление персоналом промышленного предприятия, Сафарова Р. В. (2012)
Зубко К. Ю. - Методологія аналізу екологічних ситуацій та їх вплив на стан об'єктів і ресурсів (2012)
Вачевський М. В. - Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього" (2012)
Звонар Й. П. - Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення (2012)
Янковська Л. А. - Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи, Захарчин Р. М. (2012)
Герасименко О. В. - Економічна стійкість як чинник впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави (2012)
Колісніченко К. В. - Ризики адміністрування ПДВ (2012)
Колодий С. Ю. - Институциональные изменения и институциональное регулирование сбалансированности финансовых ресурсов государства, Корчинский В. Е. (2012)
Лук'янов В. С. - Сутність і проблеми наукових трактовок фінансового ринку на сучасному етапі (2012)
Малецька О. О. - Оцінка впливу ризиків на фінансову стійкість пенсійного фонду України (2012)
Савченко Т. Г. - Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні (2012)
Сало І. В. - Система управління конкурентоспроможністю банку, Мірошниченко О. В. (2012)
Школьник І. О. - Визначення впливу операцій ІРО на капіталізацію економіки України як одне з пріоритетних джерел її економічного зростання, Червякова С. В. (2012)
Щирська О. В. - Відтворення і новий підхід до амортизації основних засобів (2012)
Татар М. С. - Економіко-математичне моделювання системної діагностики конкурентоспроможності підприємств (2012)
Akram M. - Consequences of performance-contingent reward on perceived self-determination and intrinsic motivation of employees in Pakistan, Hussain I., Raza A. (2012)
Asif Khan M. - Impact of emotional labour on emotional exhaustion, and moderating role of social support: an empirical study on hospitality industry in Pakistan (2012)
Wong Sek Khin E. - Epistemological taxonomy in management & accounting research philosophy, Heng T. N. (2012)
Vujicic M. - Rural poverty reduction in the Republic of Serbia: a new approach of the Jagodina's local self-government, Ristic L., Obradovic S. (2012)
Dobardzic E. - Interdependence between stock market index S&P 500 and gold during the financial crisis as the base for macroeconomic policy decisions, Rakic B. (2012)
Jeremic V. - Measuring human capital: a statistical approach, Slovic D., Radojicic Z. (2012)
Rui L. - The history of ecological economics thought in Сhina (2012)
Закирова Д. И. - Человеческий потенциал Республики Казахстан (2012)
Yilanci V. - Mean reversion in stock prices of G7 countries: evidence from panel SURADF and panel SURKSS tests (2012)
Kranjac M. - Do European funds generate countries' sustainable development?, Henny C., Sikimic U. (2012)
Low P. C. - Fiscal expansions of China, Korea, and Malaysia: comparing theory to practice, Quah C. H., Ismail M. N. (2012)
Mir I. A. - Impact of different levels of instant price discounts on consumer perceptions and purchase intentions (2012)
Орумбаева Ш. Р. - Оценка экономического и экологического эффекта при замене морально устаревших водогрейных котлов в Республике Казахстан, Орумбаев Р. К. (2012)
Попов Е. В. - Зависимости научной результативности от трансакционных издержек, Власов М. В. (2012)
Stasienko J. - New generation of analytical tools, Werynska R. (2012)
Тусибаева Г. С. - Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг (2012)
Huang S.-P. - Correlations between customer relation management, marketing strategy and management performance (2012)
Hunjra A. I. - Cause related marketing and its impact on sales: mediating by brand loyalty and customer purchase intention, Rauf-I-Azam Rauf-I-Azam, Humayoun A. A. (2012)
Chani M. I. - Some socio-economic determinants of fertility in Pakistan: an empirical analysis, Shahid M., Ul Hassan M. (2012)
Shin H.-D. - Learning from repeated alliances and its effect on performance: an empirical extension, Joshi M., Inkpen A. (2012)
Юсупов У. Б. - Совершенствование организации налогового учета в Республике Казахстан (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Жалдак М. І. - Система підготовки вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі (2011)
Рамський Ю. С. - Складові інформаційної культури майбутнього вчителя математики, Умрик М.А. (2011)
Алексєєв О. М. - Використання електронних навчальних видань у самостійній роботі студентів інженерних спеціальностей (2011)
Підгорна Т. В. - Етапи формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів хімії (2011)
Сейдаметова З. С. - Алгоритми та структури даних в підготовці інженерів-програмістів, Сєйтвелієва С. Н. (2011)
Клочко В. І. - Професійна зорієнтованість слухачів з особливими потребами при вивченні інформатики, Косовець О. П. (2011)
Шерман М. І. - Правова інформаційно-пошукова система "ЛІГА:ЗАКОН.Юрист" як засіб комп’ютерної підтримки навчання правових дисциплін (2011)
Меджитова Л. М. - Підхід до будування вступного курсу програмування для студентів комп’ютерних спеціальностей (2011)
Кобильник Т. П. - Використання методу проектів при навчанні математичної інформатики (2011)
Листопад В. В. - Реалізація двоїстого симплекс-методу для розв’язування екстремальних задач лінійного програмування з допомогою Microsoft Excel. (2011)
Куделіна О. В. - Розвиток технологічних та професійних компетентностей студентів в процесі навчання математики (2011)
Ганжела С. І. - Навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Шевчук Л. Д. - Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій (2011)
Зеленська Т. С. - Використання пакету Mathcad при розв’язуванні диференціальних рівнянь в частинних похідних (2011)
Красножон О. Б. - Відшукання наближених розв’язків диференціальних рівнянь за методом Адамса і Рунге-Кутта з використанням програмного засобу Mathcad (2011)
Крєпкий Ю. О. - Використання інформаційної системи "Рейтинг" для первинної реєстрації успішності навчальних досягнень студентів, Дрозд О. П., Покришень Д. А., Сподаренко І. Й. (2011)
Соловей Л. Я. - Теоретичні засади використання методів інфологічного моделювання в підготовці майбутніх учителів (2011)
Косова К. О. - Особливості розробки прикладних програмних засобів навчального призначення для початкової школи (2011)
Твердохліб І. А. - Вивчення дисципліни "логічні основи інформатики" студентами спеціальності "інформатика" в педагогічному вищому навчальному закладі (2011)
Дяченко О. Ф. - Організація тестового контролю знань студентів з курсу "Компютерні мережі" (2011)
Бойко А.М. - Передумови створення дистанційного курсу "Інформатика” у ВНЗ фізичної культури (2011)
Шолом Г. І. - Роль задач у формуванні критичного мислення (2011)
Семещук І. Л. - Оцінювання навчальних досягнень учнів на основі модальної логіки в середовищі Matlab, Семещук Т. І. (2011)
Сейдаметова С. М. - Компетентнісний підхід до підготовки вчителів інформатики для національних шкіл України (на прикладі Кримськотатарських шкіл АРК) (2011)
Почтовюк С. І. - Модель формування критичного мислення студентів технічних коледжів в процесі навчання інформатики (2011)
Павлова Н. С. - Підготовка майбутніх вчителів інформатики до використання електронних ресурсів (2011)
Мельник Ю. І. - Задача як засіб формування дослідницьких умінь учнів (2011)
Довгопол Є. М. - Основні принципи побудови російських електронних підручників з математики (2011)
Бойчук В. В. - Методичні основи використання ресурсів Інтернету на уроках інформатики (2011)
Напримерова О. - Використання комп’ютерно-орієнтованих завдань у системі дистанційної освіти (2011)
Пшонка В. - Роль прокуратури в забезпеченні національної безпеки України (2011)
Войцишен В. - Прокуратура у системі кримінальної юстиції України в період її реформування (2011)
Середа Г. - Оптимізація процесуального статусу прокурора на досудовому слідстві (2011)
Скулиш Є. - Антикорупційна політика держави та її вплив на розвиток суспільства (2011)
Косюта М. - Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому Законі України "Про прокуратуру" (2011)
Копиленко О. - Міжнародні стандарти та вітчизняний досвід правового регулювання статусу прокуратури (на основі аналізу проектів законодавчих актів, внесених на розгляд Верховної Ради України шостого скликання) (2011)
Долежан В. - Перспективи трансформації функцій прокуратури України (2011)
Сухонос В. - Взаємодія органів прокуратури і банківських установ України з метою запобігання злочинності (2011)
Присяжнюк І. - Особливості відповідальності за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи за кримінальним законодавством окремих зарубіжних держав (2011)
Лісова Н. - Склад діяння, вчиненого в стані крайньої необхідності (2011)
Хім’як Ю. - Оціночні кримінально-правові поняття та вимога визначеності закону у рішеннях Європейського суду з прав людини (2011)
Давиденко В. - Тактична операція "викриття хабароодержувача" в системі початкових слідчих дій (2011)
Макуха Р. - Заяви та повідомлення про злочини: неоднозначність у застосуванні закону, Осецький Й. (2011)
Подкопаєв С. - Проблеми законодавчого регулювання дисциплінарної відповідальності суддів, Сирай М. (2011)
Шутак І. - Юридична техніка міжнародного права (загальнотеоретичний аспект) (2011)
Грицаєнко Л. - Становлення простору свободи, безпеки та правопорядку в Європейському Союзі (2011)
Присяжнюк В. - Захист права громадян на своєчасне одержання заробітної плати (2011)
Плотнікова В. - Фактори латентизації злочинів у сфері медичної діяльності (2011)
Сапін О. - Прокурор у кримінальному провадженні з перегляду судових рішень: досвід зарубіжних держав (2011)
Боднарук О. - Правова регламентація необхідної оборони за кримінальним законодавством США (2011)
Тищенко М. - Корисне видання з питань участі прокурора в адміністративному судочинстві (2011)
Олександру Копиленку – 50! (2011)
Хроніка міжнародних зв’язків (2011)
Набір до аспірантури Національної академії прокуратури України. Міжнародна науково-практична конференція "Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи розвитку" (2011)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2011)
Герчанівська П. - Суб’єктивація людини в умовах українських реалій (2014)
Бойко А. - Проблема збереження освітньої національної ідентичності в умовах європейської інтеграції (2014)
Вишинський С. - За вуаллю реальності. Гностичні аспекти постмодерну (2014)
Radzik R. - Religious aspects of polish and Belarusian identity (2014)
Якимова О. - Образи святих української церкви у храмових стінописах Східної Галичини першої третини ХХ ст. (2014)
Jakimowicz M. - Przestrzen opuszonych kosciołow jako nosnik pamięci wspolnoty lokalnej (2014)
Гук О. - Барокова українська людина у пошуках культурної ідентичності: реалії сьогодення (2014)
Нестерчук В. - Феномен соціокультурної тривкості орнаментальних мотивів у декоративно-прикладному мистецтві: український акцент (2014)
Pietrewicz M. - Tozsamosc zapisana w przedmiotach… Z badan wykorzystujacych antropologie rzeczy prowadzonych wsrod społecznosci łemkowskiej (2014)
Сипко Б. - Від "гетто" до "екстериторіальності": "складні" передмістя Франції очима її мешканців (2014)
Szczepanik P. - Tozsamosc wypędzonego a powojenne losy wysiedlonych niemcow (2014)
Месхидзе Дж. - О морской мифологии и морских поверьях басков (2014)
Бурий А. - Кінематографічні метафори історії як дзеркало європейської ідентичності (2014)
Колос Д. - Генерація молодих українських режисерів ХХІ століття: формування авторської манери кінописьма (2014)
Demkowicz-Dobrzanska K. - Stroszek, Bruno – piekło wygnania (2014)
Рашидов С. - Релігійні ідентичності і віротерпимість (2014)
Зирак А. К. - Проблемы культурной идентичности и культурных противоречий: по материалам включенного наблюдения в Иракском Курдистане, Крупенина Н. (2014)
Співак В. - "Ісіхазм" та "активне служіння" дві ідентичності Антонія Радивиловського (2014)
Білогур В. - Спорт як субстанційна основа розвитку особистості в контексті європейської парадигми (2014)
Злотин В. - Городская идентичность современного Баку, Иманов Р. М. (2014)
Moscicka D. M. - Polska mozaika narodowosciowa (2014)
Мельник Я. - Феномен етнокультурного маргінесу та євро інтеграційні процеси: український контекст, Свищ О. (2014)
Дуда Н. - Криза ідентичності в побутовій культурі сучасних українців (2014)
Курись Л. - Семантика лемківського костюму в контексті діалогу культур (2014)
Bien D. - Inspiracje i wizja przyszłego ustroju Polski na podstawie wywiadow z liderami ruchu społeczenstwa alternatywnego w latach 1983-1990 (2014)
Kazmierczak A. - Ruch społeczenstwa alternatywnego (RSA) jako wyraz dązenia do "wolnego" człowieka (2014)
М’якота І. - Театральні мотиви в творчості Михайла Казаса (2014)
Костельна М. - Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму останньої третини ХХ ст. (2014)
Szyc S. - Koreanska strefa zdemilitaryzowana – wspołczesny symbol podziału narodu (2014)
Барандій А. - Шляхи збереження національної ідентичності в епоху становлення модерну в Європі, на прикладі мистецького процесу на Галичині кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Костюк Л. - Геокультурні умови як один із аспектів філогенетичних закономірностей становлення ментальності українців (2014)
Салій А. - "Чужий" та "відчужений" у контексті постмодерну (2014)
Сарапіна Є. - Артикуляція колективної ідентичності в Україні (2014)
Филипьева Ю. - Материальность как фактор создания идентичности: номадичность предметов текущей современности (2014)
Чижова Н. - Проблема культурної ідентичності у філософії освіти (2014)
Шевчук Д. - Політика ідентичності як проблема сучасної політичної філософії (2014)
Самчук Р. - Постмодерні виміри гендерної ідентичності (2014)
Сердюк К. - Некомпетентність учасників політичних процесів у світі як причина виникнення терористичного руху (2014)
Мельников А. - Концепция экзистенциального противоречия в социологии Э. Гидденса (2014)
Довжик О. - Ідентичність художника та функція дослідника: конструювання "Обрі Бердслея" в рецепції ХХ ст. (2014)
Магазинщикова І. - Творчо-пошукова спрямованість особистості як вимога часу, Шлемкевич С. (2014)
Мочкодан М. - Мотивы религиозного возрождения в литературе жанра фэнтези (2014)
Глодзь Г. - Образ "чужого" в антиутопіях (2014)
Гнидка К. - Регіональна ідентичність в умовах сучасного соціокультурного розвитку регіону (2014)
Дмитренко В. - Ідентифікація населення Гетьманщини за метричними книгами ХVІІІ століття (2014)
Ярош О. - Християнська сакральна музика: український контекст розвитку (2014)
Мельник Д. - Qoscqo’s channeled Cusco Turbulence (A city walk), Кахат-Вікарі Ф. Я. (2014)
Мисько Я. - Образно-пластична візуалізація національної традиції у творчості Еммануїла Миська на прикладі серій скульптурних портретів (2014)
Хорунжа Г. - Релігійні ідентичності Східної Галичини ранньомодерного часу ти їхня візуалізація в орнаментиці сакральної архітектури Бережан та Львова (2014)
Олійников В. - Роль Четвертого хрестового походу (1202-1204) у розколі християнської церкви (2014)
Шевчук О. - Процес формування ідентичності в умовах постмодерної реальності (2014)
Бєглий О. В. - Всесвітні конференції ООН з космосу і прогресивний розвиток міжнародного космічного права (2008)
Філіппов А. В. - Проблема безпеки цивільної авіації: порівняльний аналіз чинного ПКУ та проекту ПКУ (2008)
Єряшов Є. К. - Використання повітряного простору цивільною авіацією як об’єкт правового регулювання (2008)
Костицький В. В. - Мораль і підприємництво: соціально-політичні та правові проблеми (2008)
Жук Л. А. - Теоретичні аспекти зайнятості засуджених в пенітенціарних установах України (2008)
Тернавська В. М. - Форми народовладдя у сфері правосуддя (2008)
Козирєва В. П. - Принципи правового регулювання неплатоспроможності та банкрутства (2008)
Чехович С. Б. - Подвійне (множинне) громадянство: стан і проблеми нормативно-правового регулювання (2008)
Прокопов Д. Є. - Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній теоретико-правовій думці (2008)
Боярська З. І. - Міжнародно-правові ініціативи країн азійсько-тихоокеанського регіону у вирішенні питання глобального потепління (2008)
Вишновецький В. М. - До питання про місце митного права в системі права України (2008)
Верченко В. П. - Окремі проблемні питання, що виникають в процесі розслідування злочинів, скоєних з використанням комп’ютерних технологій (2008)
Головко С. Г. - Магдебурзьке право як система міського самоврядування (на прикладі міста Камянця-Подільського), Чайка Я. В. (2008)
Корчак Н. М. - Форми захисту прав і законних інтересів учасників економічної конкуренції за законодавством України (2008)
Задорожня Г. В. - Основи конституційного ладу в Україні (2008)
Цимбалюк В. С. - Забезпечення безпеки інформаційних систем у цивільній авіації (2008)
Корнєєв Ю. В. - Розмежування інститутів транспортного і повітряного права (2008)
Дарагонова Н. В. - Законодавче регулювання відповідальності екіпажу повітряного судна України (2008)
Боричевський В. М. - Особливості охорони об’єктів інтелектуальної власності, створених на міжнародній космічній станції (2008)
Безклубий І. А. - Теоретичні засади формування правочину (2008)
Гусарєв С. Д. - Актуальні питання сучасного розвитку юридичної науки в Україні, Потапов Г. Г. (2008)
Колодій А. М. - Розуміння "демократії" та забезпечення прав людини на шляху до європейської інтеграції України (2008)
Мотлях О. І. - Безпека комп’ютерних інформаційних даних: реалії сьогодення та перспективи (2008)
Корчак Н. М. - Особливості правового становища приватних підприємств у світлі Господарського кодексу України, Вертузаєва І. М. (2008)
Задорожня Г. В. - Забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне довкілля (2008)
Задорожний Ю. А. - Витоки формування норми права, як базового елемента системи права романо-германської правової сім’ї (2008)
Сопілко І. М. - Теоретико-правові підходи до розуміння суб’єктів права окремими галузевими науками (2008)
Логвиненко О. І. - Щодо забезпечення прав людини на сприятливе навколишнє середовище (2008)
Рибікова Г. В. - Види правової експертизи нормативно-правових актів України (2008)
Гелич А. О. - Цінні папери як реквізит фондового ринку (науково-практичний семінар щодо розвитку та удосконалення функціонування фондового ринку в Україні) (2008)
Козирєва В. П. - Круглий стіл з проблем відновлення платоспроможності боржника за участю державних органів у процедурах банкрутства (2008)
На навчальний посібник (у таблицях) "Господарське право України" (2008)
Матвійчук А. О. - Припинення діяльності, що завдає шкоди довкіллю, як спосіб захисту особистого немайнового права на безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище (2014)
Сацький П. В. - Основні форми реалізації права власності у тюрків VI–VIII ст. за даними меморіальних рунічних написів (2014)
Самбор М. А. - Врахування досвіду Російської Федерації та Республіки Білорусії щодо модернізації законодавства України про адміністративні правопорушення (2014)
Прилуцький Р. Б. - Щодо проблеми визнання господарських договорів недійсними, Зерниченко А. А. (2014)
Радзівілл О. А. - Загальноправові принципи як джерела міжнародного економічного права (2014)
Омельчук В. В. - Церква як інструмент правового захисту та соціального забезпечення у Візантійській імперії (2014)
Климюк О. Ф. - Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Матвійчук В. К. - Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в перших шести формах його прояву) (2014)
Салій П. І. - Питання недоторканності житла та іншого володіння особи в контексті Конституції та чинного законодавства України, Європейської конвенції про захист прав людини й основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини (2014)
Карпенко М. І. - Окрема методика розслідування злочинів, передбачених ст. ст. 411-413 КК України (2014)
Шевчук В. М. - Значення теоретичних завдань для формування тактичних операцій (2014)
Дзейко Ж. О. - Особливості становлення вітчизняної законодавчої техніки в радянський період у контексті кодифікації законодавства 1956-1980-х рр. (2014)
Матвійчук А. О. - Самозахист особистого немайнового права на безпечне навколишнє природне середовище (2014)
Александренко О. В. - Прояви вандалізму на об’єктах культурної спадщини, Веселовська Н. О. (2014)
Дорохіна Ю. А. - Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві (2014)
Зубець Ю. Г. - Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для житті стані: порівнялно-правове дослідження за кримінальним законодавством України та деяких зарубіжних держав (2014)
Карпенко М. І. - До питання щодо кримінальної відповідальності військовослужбовців (2014)
Матвійчук В. К. - Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 109 КК України (в других шести формах його прояву) (2014)
Нікітін Ю. В. - Кримінологія внутрішньої безпеки суспільства: невід’ємна складова національної безпеки України (2014)
Харь І. О. - Необхідна сучасна концепція суб’єкта злочину за кримінальним законодавством України (2014)
Шамрай Б. М. - Міжнародно-правові гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні (2014)
Бескоровайний С. Я. - Види збройних конфліктів та їх правове регулювання (2014)
Резенція на навчальний посібник "Правова статистика" за редакцією доктора юридичних наук, професора В.М. Стратонова (2014)
Слово президента Українського мінералогічного товариства (до 100-річчя від дня народження Євгена Лазаренка) (2012)
Кривдік С. Г. - Мінерали лужних порід України, Возняк Д. К., Шаригін В. В., Дубина О. В. (2012)
Степанюк Л. М. - Циркон Українського щита. Мінералогія і радіогеохронологія, Пономаренко О. М. (2012)
Бондаренко С. М. - Нові дані з мінералогії уранового зруденіння калій-уранової формації Українського щита, Сьомка В. О., Степанюк Л. М., Грінченко О. В. (2012)
Семененко В. П. - Особливості мінералогії мікрохондр у метеориті Кримка (LL3.1), Шкуренко К. О. (2012)
Брик О. Б. - Фазовий склад і синтетичні аналоги мінеральної компоненти кісткової тканини, Франк-Каменецька О. В., Дудченко Н. О., Заболотний Д. І., Дубок В. А., Калініченко О. А. (2012)
Квасниця І. В. - Молібденіт із метасоматитів рудопрояву Товстий Верх (Вигорлат-Гутинське пасмо, Закарпаття), Шем’якіна Т. І. (2012)
Павлюк О. В. - Самородне золото з кори вивітрювання кристалічних порід Чемерпільської структури (2012)
Яцина Д. В. - Особливості речовинного складу хромових руд Олися-Мусюрського масиву, Вишневський О. А. (2012)
Матковський О. І. - Внесок Є. К. Лазаренка у вивчення мінералогії і металогенії Карпатського регіону, Білоніжка П. М. (2012)
Возняк Д. К. - Академік Євген Костянтинович Лазаренко і відділ регіональної та генетичної мінералогії (2012)
Павлишин В. І. - Спогади про Вчителя (2012)
VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства (2012)
Сьомі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Розвиток ідей Є. К. Лазаренка в сучасній мінералогії" (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Міжнародна наукова конференція з проблем алмазоносності (2012)
Ювілеї А. А. Ясинської, В. М. Квасниці, І. Є. Палкіна, О. В. Чепіжка (2012)
Ювілей Бориса Івановича Пирогова (2012)
До 110-річчя від дня народження академіка АН України Л. Г. Ткачука, почесного члена УМТ (2012)
Привітання (2012)
Пам’яті Панова Бориса Семеновича (2012)
Доповнення до списку дійсних членів УМТ (2012)
Андрейчак В. О. - Мінералогія соколиного, котячого й тигрового ока Криворізького басейну, Євтєхова А. В., Євтєхов В. Д. (2012)
Правила публікації матеріалів у журналі "Записки Українського мінералогічного товариства" (2012)
Непран А. В. - Інституційна структура сучасного ринку позичкових капіталів, Тимченко І. Є., Чорна Т. І. (2013)
Мазурок П. П. - Аналіз сучасних проблем зайнятості молоді на ринку праці україни та заходи, спрямовані на їх вирішення, Шевченко О. М. (2013)
Шахно А. Ю. - Зростання продуктивності праці як індикатор розвитку людського капіталу (2013)
Гузенко О. П. - Окреслення перспектив вирішення проблем працевлаштування молоді в україні (2013)
Радованов С. В. - Про необхідність внесення змін до чинних положень з геолого–економічної оцінки родовищ корисних копалин (2013)
Гуреєв М. М. - Особливості вартісної оцінки залізорудних родовищ в сучасних умовах (2013)
Матукова Д. Г. - Оптимізація еколого–економічного управління на засадах процесного підходу (2013)
Довгань Ж. М. - Економічні фактори порушення фінансової стійкості банківських установ (2013)
Гушко С. В. - Побудова цільової організаційної структури функціонування підрозділів промислового холдинга (2013)
Залунін В. Ф. - Діагностика ефективності діяльності будівельних підприємств, Герасимова О.Л., Попова В.В. (2013)
Шевчук Н. В. - Економічне оцінювання національних машинобудівних підприємств як джерела формування їх вартості (2013)
Полищук Е. А. - Специфические черты рынка труда молодежи автономной республики крым (2013)
Проволоцька О. М. - Використання акціонерного капіталу підприємств: теоретико–методичні проблеми дослідження та умови підвищення ефективності, Ясиненко Д.В. (2013)
Іщейкін Т. Є. - Підходи до формування системи управління інноваційним розвитком роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України, Шимановська–Діанич Л.М. (2013)
Шендріков А. А. - Функції підприємств розміщення з точки зору перспективності їх винесення на аутсорсинг (2013)
Сагайдак М. П. - Директ-маркетинг як інструмент внутрішнього маркетингу та сучасний засіб впливу на споживача (2013)
Криворучкіна О. В. - Бенчмаркінг в управлінні продуктивністю підприємства (2013)
Гребешкова О. М. - Реляційна парадигма сучасного університету як знаннєвої організації (2013)
Павленко І. Г. - Розвиток методологічних засад дослідження комунікацій в сфері бізнесу (2013)
Рогатенюк Е. В. - Пропорційність і збалансованість функціонування як передумови фінансової безпеки підприємства (2013)
Котковський В. С. - Інноваційні процеси в сфері банківського кредитування, Гетманенко А.А. (2013)
Сідельникова Л. П. - Науково–теоретичне підгрунтя концепції формування доходів державного бюджету (2013)
Панасенко Г. О. - Концепція підвищення ефективності формування ресурсного потенціалу банків україни за допомогою фінансового супервайзера (2013)
Волков Д. П. - Роль аналітичного інструментарію в оцінці ринку освітніх послуг (2013)
Myroshnychenko N. - On teaching tolerance, Tkachenko T. (2013)
Анотації (2013)
До відома авторів (2013)
Кирчів Р. - "Запорожская старина" – явище романтичної фольклористики (2013)
Балушок В. - Про автора слів стрілецької пісні "Повіяв вітер степовий" (2013)
Вертій О. - Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунської провінції Банат (2013)
Качмар М. - Українські колядки дівчині: роль і місце метаморфози у процесі ініціації героїні (2013)
Магас Г. - Кореляція релігійних та повстанських мотивів у колядках і щедрівках Стрийщини (2013)
Карпенко С. - Проблематика досліджень української народної казки у вимірі слов’янських культур (2013)
Коваль-Фучило І. - Сороміцькі голосіння як жанровий різновид української голосильної традиції (2013)
Крохмальний Р. - Постлетальна когерентність у поетичних візіях Тараса Шевченка: етнокультурний аспект (2013)
Задорожний В. - Символіка українського народного обряду сватання (2013)
Гілевич І. - Іван Дік та дослідження традиційної весільної обрядовості Радехівщини (2013)
Дік І. - Весілля в селі Оглядові Радехівського району Львівської області (2013)
Сапеляк О. - "Якби ти знав, як много важить слово…" (2013)
Фрис І. - Огляди наукових видань. Журнали, збірники. "Literatura Ludowa: Dwumiesięcznik naukowo-literacki", Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze; Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010, № 1, 2, 3, 4–5, 6 (54) (2013)
Гунчик І. - Огляди наукових видань. Журнали, збірники. "Вісник Львівського університету. Серія історична", Львів, 2012, Вип. 47, 421 с. (2013)
Автореферати (2013)
Нові книги (2013)
Скляр В. - Особливості етнічної самоідентифікації українців та росіян у сучасній Україні (2008)
Кухаренко С. - Худоба в повір'ях і магії селян сучасної України (2008)
Козакевич О. - Трансформаційні процеси в українському традиційному мистецтві ХХ ст. (на прикладі бойківських в'язаних виробів та мережива) (2008)
Бойко І. - Деякі аспекти етнографічного районування українців південних схилів Карпат (2008)
Ігнатенко І. - "Народна релігія" та теорія "двовір'я" у світлі сучасних етнографічних досліджень (2008)
Лєснікова Г. - Ліричний фольклор – структури і варіативність: до методики дослідження (2008)
Юрченко В. - Народні розваги на українському ярмарку (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Івацький В. - Дискусійність процесів формування національної ідентичності греків українського Північного Приазов'я (2008)
Ханас І. - Історія поширення імен у м. Стрию на Львівщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2008)
Кітов Д. - Дніпро у сакральному бутті українців (2008)
Литвинчук Н. - Розвиток прядіння та ткацтва в селах Конотопщини (2008)
Гончаревський В. - Україна в процесі європейської інтеграції: цивілізаційний вимір в сучасній вітчизняній історіографії (2008)
Фіцак І. - Поховальні традиції жителів міст Прикарпаття в ХХ столітті (2008)
Рябчикова Ф. - Діяльність етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (2008)
Гуменюк О. - Українські студенти-емігранти в країнах Центрально-Східної Європи в 1920–1930-х роках (2008)
Коровіна К. - "Родильний обряд" як етап соціалізації жінки: перехід до материнської субкультури (2008)
Моїсеєнко Є. - Проблеми етнології в сучасній науковій періодиці (2008)
Аксьонова Н. - Дослідження сучасних дитячих ігор: опис чи наратив (2008)
Воропай М. - Динаміка змін в родильній обрядовості українців Північно-Східної Слобожанщини у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2008)
Бабак І. - Історичне значення тризуба як символу України (2008)
Копцюх Б. - Середовище прикарпатських етнонімних топонімів (2008)
Мячикова И. - Графические мотивы архаической языческой символики восточнославянских племен (2008)
Орлик М. - Фортеця cвятої Єлизавети та іноземна колонізація Південної України (третя чверть ХVIII ст.) (2008)
Севастьянова І. - Роль України у забезпеченні російської армії під час російсько-турецької війни 1735–1739 років (2008)
Гаук А. - Святилища сучасних неоязичників в Україні (2008)
Наші автори (2008)
Адамовська В. С. - Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу організації (2013)
Андрусів У. Я. - Концептуальні засади формування ефективного механізму управління підприємствами (2013)
Брайловський І. А. - Державно-приватне партнерство як угода про взаємні вигоди (2013)
Двойних К. С. - Теоретичні засади економічної моделі етнокультурного простору (2013)
Дунська А. Р. - Інфраструктурні параметри функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств (2013)
Нусінова О. В. - Особливості функціонування наглядової ради акціонерного товариства, Лебідь І. О. (2013)
Парфентьєва О. Г. - Основні методи, які використовуються при проведенні економічної діагностики потенціалу розвитку підприємства (2013)
Пашечко О. А. - Особливості реформування енергетики в контексті соціально-економічного стимулювання енергозбереження та міжнародного досвіду (2013)
Почтовюк А. Б. - Професійно-кваліфікаційна відповідність як вектор розвитку вищої школи в інтересах національної економіки (2013)
Родіонов П. Ю. - Аналіз діяльності цивільної авіації України за методом М. Портера (2013)
Салькова І. Ю. - Теоретичні основи оцінки конкурентоспроможності підприємств АПК (2013)
Свідерська А. В. - Дослідження ризиків у правовому регулюванні зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2013)
Солодовников С. Ю. - Общее и особенное в развитии занятости в Республике Беларусь и в Украине, Кузьмицкая Т. В., Кривицкая О. Р. (2013)
Стадницький Ю. І. - Місце сегментів "budget" та "ekonomy" у готельному бізнесі України, Дзяна О. С. (2013)
Транченко Л. В. - Забезпеченість на основні шляхи покращення матеріально-технічних ресурсів сільського господарства, Транченко О. М. (2013)
Хімченко А. М. - Щодо сутності поняття "корпорація" та її класифікації як економічної категорії (2013)
Чалюк Ю. О. - Інноваційні механізми міжнародного соціального інвестування (2013)
Щурик М. В. - Метафізичні засади оцінювання використання природних ресурсів і земель аграрного сектора (2013)
Борейко В. І. - Напрями інноваційного оновлення національної економіки (2013)
Гораль Л. Т. - Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки, Спасів Н. Я. (2013)
Далєвська Т. А. - Шляхи удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2013)
Дем’янчук О. І. - Плата за землю як важливе джерело доходів місцевих бюджетів України та недоліки його застосування, Струмінська Б. М. (2013)
Угрин В. В. - Економічна природа та причини виникнення податкового боргу (2013)
Сидор І. П. - Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування, Булавинець В. М. (2013)
Сидоренко Р. В. - Вимори до фінансової звітності в сучасних умовах господарювання (2013)
Ткачик Ф. П. - Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності, Гуцул І. А. (2013)
Фененко П. О. - Податкова складова детінізації економіки України, Дворянінов А. В. (2013)
Абрамова А. С. - Стан фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу комерційними банками в Україні (2013)
Залізко В. Д. - Фінансове забезпечення функціонування сільської соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи (2013)
Іванчук Н. В. - Формування механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств України (2013)
Квасниця О. В. - Моніторинг та оцінка результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні (2013)
Кнейслер О. В. - Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання, Налукова Н. І. (2013)
Конєва Т. А. - Джерела фінансування підприємництва в умовах індустріальної економіки (2013)
Константюк Н. І. - Фінансове забезпечення охорони здоров’я як важливий компонент інвестицій у людський капітал (2013)
Ляшок Я. А. - Анализ собственных источников формирования инвестиционных ресурсов системы обеспечения жизнедеятельности населения Украины (2013)
Магас Н. В. - Діагностика потенціалу конкурентоспроможності підприємств торгівлі (2013)
Фостаковська Г. В. - Елементи фінансового механізму митного регулювання як спосіб реалізації фінансової політики (2013)
Гонта О. І. - Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний стан та перспективи розвитку, Жаворонок А. В. (2013)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні важелі розвитку агропромислового комплексу України (2013)
Пічкурова З. В. - Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності (2013)
Корнєєв М. В. - Оптимізація динамічних фінансових потоків у контексті сучасного розвитку фінансового сектора (2013)
Ксьондз С. М. - Роль фінансового посередництва на ринку фінансових послуг України (2013)
Мальчик М. В. - Банківський маркетинг у конкурентному середовищі, Коваль С. І. (2013)
Ткаченко С. О. - Сучасний рівень конкурентоспроможності України у світовому господарстві, Тарасов Р. Ю. (2013)
Шаварина М. П. - Проблемні питання руху фінансових ресурсів у системі державного пенсійного страхування (2013)
Шаперенков А. В. - Участь банків у розвитку трудоресурсної складової інноваційного потенціалу (2013)
Ambarchyan V. S. - The linear model of dependence of the amount of bank financial investments on the cost of resources accomodated and the revenues on their allocation building (2013)
Ambarchyan M. S. - Analysis of interaction of equity ownership and control over equity (2013)
Бондарчук В. Б. - Підходи до аналізу стану та ефективності використання об’єктів нерухомого майна (2013)
Єфіменко Т. І. - Методологічні питання визнання в обліку і фінансовій звітності виробничої собівартості (2013)
Касич А. О. - Облік єдиного соціального внеску в Україні та єдиного соціального податку в Російській федерації, Онищенко О. В., Чубка О. Ю. (2013)
Ковтун І. Ю. - Облікова оцінка прибутку до розподілу (2013)
Маліновська К. О. - Механізм обчислення податку на прибуток в контексті врахування податкових різниць (2013)
Пунько Б. М. - Аналітична оцінка вартісних обсягів експорту та імпорту послуг України у динаміці, Кошарська Н. М. (2013)
Цимбалюк А. Ф. - Напрями вдосконалення системи управлінського обліку у банках України (2013)
Кибич Г. П. - Моделювання ціни сільськогосподарської продукції з урахуванням лізингових платежів (2013)
Цікановська Н. А. - Методичний підхід до оцінювання інтегрального ризику недержавного пенсійного фонду (2013)
Казакевич Г. - Кельтський компонент в етнічних процесах на території України у другій половині І тис. до н.е. (2009)
Кононенко Н. - Народне православ'я: уявлення про релігію в сучасній Україні (2009)
Рябченко О. - Студентство у символічному просторі міста Радянської України (1920-ті рр.) (2009)
Борисенко М. - Архітектура українських міст 20–30-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії (2009)
Гончарова Н. - Татары в Москве (опыт историко-этнологического исследования) (2009)
Гримич М. - Ідентичність, етнічність, етнічна ідентичність: терміни та поняття (на матеріалах сучасної північноамериканської науки) (2009)
Орлова Т. - Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз (2009)
Кравчук О. - Національна політика Чехословаччини на Закарпатті в оцінках Томаша Масарика (2009)
Казьмирчук М. - Рівень життя селян Київської губернії другої половини ХІХ століття (2009)
Байлема Т. - Соціальний захист населення Поділля у 1918–1920 роках (2009)
Гонтар Н. - Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського (2009)
Гребеньова В. - Формування вірувань у дітей Вінниччини другої половини XX – початку XXI століття (2009)
Жмуд Н. - Дитячі ініціації на Вінниччині другої половини XX – початку XXI століття (2009)
Котлярова Л. - Релікти звичаю "колодка" на Переяславщині (2009)
Соболєва О. - Змагання, ігри та бешкети в структурі кримськотатарської традиційної весільної обрядовості (2009)
Фіткаленко А. - Трансформація етнічних груп в умовах глобалізації (на прикладі спільноти бурят) (2009)
Шевченко М. - Національне питання в українсько-румунських відносинах новітнього періоду (2009)
Розовик О. - Колективізація на Переяславщині у 1929–1931 рр. (за спогадами жителів с. Дениси) (2009)
Роговий В. - Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ століття (2009)
Соболєв В. - Справи про селянські заворушення в практиці Київського військово-окружного суду (2009)
Пількевич А. - Армія в соціально-економічній політиці ІІ тріумвірату (2009)
Герман З. - Побут та звичаї українських матросів у дослідженнях Дмитра Яворницького (2009)
Борисенко В. - Четвертий Міжнародний конкурс старшокласників з Українознавства (2009)
Якиминська Л. - Смислове навантаження карегорії "удача" (на матеріалах Степового Побужжя) (2009)
Даниленко В. - Історико-етнологічне дослідження про культуру повсякдення міст України. (Рецензія на монографію Мирослава Борисенка "Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Монографія." – К.: Стилос, 2009. – 356 с. іл.) (2009)
Наші автори (2009)
Гримич М. - Святково-обрядова практика Пласту як предмет фольклорно-етнографічного дослідження (2009)
Боряк О. - Традиційна культура та новації за радянської доби: особливості співіснування повитухи та акушерки у 20–70-х роках ХХ століття (2009)
Буйських Ю. - Вихор в сучасній демонології українців (2009)
Соґу Гонґ. - Українські весілля в Канаді (2009)
Небесна З. - Трансформація сучасного весільного обряду українців на Бойківщині (2009)
Коросташ А. - Діяльність Івана Гончара у сфері збереження традиційної культури (2009)
Герман З. - Дослідження українського кобзарства Дмитром Яворницьким (2009)
Гоцалюк А. - Світоглядні уявлення українців у традиційній весняній обрядовості (ХХ–ХХІ ст.) (2009)
Чибирак С. - Етнографічна діяльність Степана Носа (2009)
Безущак С. - Динаміка етнічного складу населення Луганщини в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2009)
Ховайба Н. - Ідеологічна складова українського радянського кінематографу середини 1960-х – середини 1980-х років (2009)
Троцька В. - З історії вивчення асортименту глиняного посуду доби Русі (2009)
Метка Л. - Конструкція з глиняних виробів як один із способів приготування ліків у народній медицині (2009)
Орлик В. - До питання введення Російської подушної системи оподаткування у Слобожанщині та Лівобережній Україні (2009)
Савченко Г. - Створення та діяльність Будинку Народів Сходу в місті Києві (1920–1930-ті рр.), Чорна Л. (2009)
Дячук Л. - Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі (2009)
Левицький В. - Студентська молодь в етнодемографічній структурі населення України на початку ХХІ століття (2009)
Обушний М. - Населення сучасної України в етномовному вимірі. (Рецензія на монографію Володимира Скляра "Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 рр.". – Харків: Ексклюзив, 2009. – 544 с.) (2009)
Казакевич Г. - Дослідження мовного та культурного простору стародавньої Британії. (Рецензія на книгу "Мовно-культурний простір стародавньої Британії і субстратна передісторія англійської мови" / М.А.Болобан, Ю.Л.Мосенкіс, Д.І.Переверзєв, Р.І.Синишин. – К.; Умань, СПД Жовтий, 2009. – 68 с.) (2009)
Наші автори (2009)
Содержание (2013)
Сорокин В. Ф. - Метод прямой стабилизации контурной скорости для сплайнового интерполятора системы ЧПУ, Комбаров В. В., Тернюк И. А. (2013)
Задонцев В. А. - Герой Социалистического Труда Иван Иванович Иванов (1918-1999) – первый Главный конструктор двигательного КБ-4 ОКБ-586/КБ "Южное" (2013)
Дегтярев А. В. - Результаты анализа динамики старта РКН "Зенит-3SL" с находящейся на плаву морской стартовой платформы, Дегтярева Е. А., Новиков А. В., Татаревский К. Э. (2013)
Дронь Н. М. - Прогнозирование характеристик специализированного космического аппарата для сбора мелкого космического мусора, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2013)
Кушниренко C. И. - Анализ возможности использования различных типов двигательных установок для борьбы с засорением космического пространства, Шевцов В. Е. (2013)
Николаев А. Д. - Взаимодействие кавитационных колебаний в жидкостной ракетной двигательной установке и продольных колебаний корпуса ракеты-носителя, Белецкий А. С. (2013)
Карачун В. В. - Взаимодействие выпуклой оболочки с сильной ударной волной, Мельник В. Н., Шибецкий В. Ю. (2013)
Шульженко Н. Г. - Реакция оболочечных элементов космических аппаратов на импульсное воздействие, Гонтаровский П. П. (2013)
Конох В. И. - Создание источников гидравлической мощности с поршневым пневматическим приводом для систем управления вектором тяги ракеты-носителя, Калиниченко И. И., Гордиец И. Н., Кукса И. Ю., Шпак А. В. (2013)
Коваленко А. Н. - Методические особенности подготовки и проведения испытаний по проверке работоспособности высотных ЖРД с вытеснительной системой подачи топлива при вдуве свободного газа, Блишун Ю. В. (2013)
Воскобойник Д. В. - Анализ энергетических характеристик топливной пары "жидкий кислород и спирто-аммиачный раствор" в самовытеснительных системах подачи ЖРДМТ, Грушенко А. М. (2013)
Кривсун Р. Ю. - Усовершенствование конструкции специального оборудования для испытаний РДТТ, Бескровный И. Б., Королев В. Г. (2013)
Рыжков С. С. - Направления повышения эффективности тригенерационных установок автономного энергообеспечения, Радченко А. Н., Фордуй С. Г. (2013)
Радченко Н. И. - Трехконтурная теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Бохдаль Т., Радченко Р. Н., Коновалов Д. В., Андреев А. А. (2013)
Богуслаев В. А. - Электрохимическое управление медленными реакциями в гексано-кислородном пламени, Долматов А. И., Долматов Д. А., Кукурудза А. В., Хадживанд М. (2013)
Михалкин А. А. - Рабочие лопатки вентилятора перспективных ТРДД (2013)
Сальников А. В. - Конструктивно-прочностная многокритериальная оптимизация узлов рабочих колес ГТД (2013)
Паровай Е. Ф. - Свободная турбина ГТД на подшипниках скольжения (2013)
Шатохин В. Ф. - Влияние быстродействия системы защиты турбоагрегата на развитие обката ротора по статору, Циммерман С. Д. (2013)
Назин В. И. - Математическая модель сдвоенного радиально-упорного гидростатического подшипника (2013)
Ананьев В. М. - Совершенствование методов проектирования зубчатых передач редукторов привода вентилятора ТРДД, Калинин Д. В., Кожаринов Е. В. (2013)
Кравченко И. Ф. - Развитие методики управления доводкой двигателей для УБС, Шереметьев А. В., Яковенко А. В. (2013)
Великанова Н. П. - Влияние атмосферных условий эксплуатации на долговечность дисков турбин авиационных ГТД, Великанов П. Г., Киселев А. С. (2013)
Смыслов А. М. - Исследование остаточных объёмных напряжений в лопатках компрессора ГТД, Смыслова М. К., Дубин А. И. (2013)
Голуб В. П. - Метод расчета усталостной долговечности элементов конструкций при двухосном комбинированном нагружении (2013)
Симбирский Д. Ф. - Модельные исследования влияния выдержек в цикле на сопротивление материала малоцикловой усталости с использованием закономерностей повторно-статического нагружения, Брунак А. А. (2013)
Епифанов С. В. - Модернизация метода "дождя" для мониторинга выработки ресурса основных деталей ГТД, Ринг Н. А., Гликсон И. Л., Шанькин С. И. (2013)
Пылев В. А. - Прогнозирование ресурсной прочности поршня легкомоторного авиационного двигателя, Белогуб А. В., Ободец Д. К. (2013)
Библик И. В. - Оценка показателей надежности на основе вероятностного суммирования усталостных повреждений (2013)
Уманский А. П. - Влияние дисперсных добавок диборида титана на структуру и свойства HVAF-покрытий системы (Ni-Cr-Si-B) – TiB2, Терентьев А. Е., Стороженко М. С., Кисель В. М., Евдокименко Ю. И., Варченко В. Т. (2013)
Снежной Г. В. - Магнитометрическая оценка коррозионной стойкости аустенитных хромоникелевых сталей в зависимости от фазового состава (2013)
Вакуленко К. В. - Коррозионная стойкость стали 20х13 с вакуумно-плазменными покрытиями, Казак И. Б., Севидова Е. К. (2013)
Каиров А. С. - Колебания и напряженно-деформированное состояние венцов рабочих лопаток турбомашин при нарушении циклической симметрии, Моргун С. А. (2013)
Назаренко Ю. Б. - Новый подход к решению проблемы устранения проскальзывания слабонагруженных межвальных подшипников, Потапов А. Ю. (2013)
Медведовская Т. Ф. - Прочность крышки и силовой шпильки гидроагрегата ГАЭС, Ржевская И. Е., Медведева Е. Л., Ефименко В. Н., Зеленская О. Н. (2013)
Панін В. В. - Реалізація "вологого стиснення" в газотурбінних двигунах , Дикий М. О., Соломаха А. С., Петренко В. Г. (2013)
Григорьев В. В. - Перспективные схемы авиационных двигателей с высокой топливной эффективностью, Еланский А. В., Попуга А. И. (2013)
Данилкин С. Ю. - Бесконтактная диагностика резонансных колебаний рабочих лопаток турбомашин, Редькин Д. А., Хориков А. А., Шанькин С. И. (2013)
Ткач М. Р. - Автоматизация определения собственных частот и форм колебаний элементов турбин малой мощности, Довгань Д. В., Золотой Ю. Г., Жук И. Ю. (2013)
Огиенко С. A. - СВЧ излучение стационарного плазменного двигателя как результат трансформации волн в плазме разрядного промежутка (2013)
Максименко Т. А. - Исследование интегральных характеристик малого СПД с разрядной камерой из боронитридных композиций, Лоян А. В., Рыбалов О. П. (2013)
Цаглов А. И. - Минимизация температурной неравномерности поверхности исследуемого образца при испытаниях эмиттеров катодов ЭРД, Лоян А. В., Солонинко E. П. (2013)
Нестеренко С. Ю. - Особенности отражения электронов от потенциального барьера и потоки их газодинамических характеристик на границах плазмы электроракетных двигателей, Рошанпур Ш. (2013)
Безручко К. В. - Методика оценки эффективности космодромов и их систем на этапе проектирования, Бурым И. Г., Давидов А. О., Фролов В. П., Ширинский С. В. (2013)
Дзензерский В. А. - Усовершенствование технологий изготовления токоотводов для свинцовых аккумуляторов, Казача Ю. И., Шнуровой С. В., Бурылов С. В., Скосарь В. Ю. (2013)
Данов А. С. - Векторная природа единого поля взаимодействия (2013)
Кучук Г. А. - Синтез топології гібридного хмарного сховища даних у гетерогенному середовищі (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Колесник В. - Розвиток етнологічної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2009)
Борисенко М. - Архітектурний ландшафт міст Радянської України (1920–1939 рр.) (2009)
Гримич М. - Піонерське землеробство українців Бразилії на початкових імміграційних етапах (2009)
Капелюшний В. - Національна еліта в українській революції 1917–1921 років: інтерпретації вітчизняних та зарубіжних дослідників, Коваль О. (2009)
Завальнюк О. - Від ідеї до спроби заснування Кам'янець-Подільського державного університету в добу Української Центральної Ради (січень–квітень 1918 р.) (2009)
Казакевич Г. - Кость Штеппа – дослідник релігійно-міфологічних уявлень доби античності та середньовіччя (2009)
Ігнатенко І. - "Фігури” та оброчні хрести у духовній культурі українців Полісся (2009)
Конта Р. - Внесок Володимира Гнатюка у розвиток української етнології: історіографія проблеми (2009)
Орлик В. - Військові формування з іноземців в Україні у другій половині XVIII століття (2009)
Небесна З. - Поховальні традиції українців на Бойківщині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2009)
Казьмирчук М. - Розвиток винокуріння та шинкування у Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2009)
Магуза Г. - Україна і українці в суспільно-політичних поглядах О.Довженка (2009)
Копцюх Б. - Рання етнічність з позицій архаїчних уявлень про автохтонність (2009)
Толочко О. - Діяльність Французького культурного центру в Україні (1994–2006 рр.) (2009)
Онищук С. - Молодіжна субкультура стрейт-едж в Україні (2009)
Латиш Ю. - Новий погляд на історичний шлях Чорногорії. (2009)
Зміст 1–29 випусків "Етнічної історії народів Європи (2009)
Наші автори (2009)
Вісті з підводних полів (2014)
Грабовецкий С. В. - Комплекс артефактов с пароходо-фрегата ”Tiger” (2014)
Терещенко О. И. - Находки с затонувшего судна II пол. XIX в. возле о. Змеиный, Кобалия Д. Р. (2014)
Додонов Р. О. - Кам’яні завали Козачої бухти (2014)
Кокоулин А. Г. - Локализация затонувших в 1854 году у Евпатории судов и случайные находки с них (2014)
Ластенко О. В. - Три затонулих судна англо-французької ескадри часів Кримської війни в районі Євпаторії, Нефьодов В. В. (2014)
Вахонеев В. В. - Гибель союзнического флота Крымской кампании возле берегов Евпатории (по результатам подводных исследований 2013 года) (2014)
Резнік І. О. - Панорамний план французького корвету "Плутон" (2014)
Воронов С. О. - Кінець легенди про "Чорного принца" (2014)
Лютенков А. В. - "Агнесс Блейки" (2014)
Білий Д. Д. - Канонерський човен "Джаспер" (2014)
Сотніков В. - Музей пароплаву "Great Britain” в Бристолі (2014)
Павловский Е. С. - Очистка Севастопольской бухты (Репринт статей "Морского сборника" 1860 г.) (2014)
Штоквиш О. А. - Суднопідйомні операції радянських спецслужб: роль SS "Prince” у створенні ЕПРОПу (2014)
Нємєц В. - Волинсько-подільські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2010)
Буйських Ю. - Міфологічні уявлення українців у працях дослідників кінця XVIII – другої половини XIX ст. (2010)
Хлюр Ю. - Голод 1932–1933 років на Роменщині за свідченнями очевидців (2010)
Тупчієнко М. - Аспекти міфо-ритуального символічного зіставлення заліза з компонентами неживої природи (мінералами) в народній уяві (2010)
Латиш Ю. - Впровадження безалкогольної обрядовості на Донеччині в роки перебудови (2010)
Міщенко А. - Уявлення українців про Світове дерево у порівняльному контексті (2010)
Троцька В. - З історії вивчення використання глиняних виробів у звичаях та обрядах на Русі в Х–ХІІІ століттях (2010)
Джупіна К. - Субкультура байкерів в Україні на початку ХХI століття (на матеріалах м. Києва) (2010)
Гавадзин В. - Міфологічний аспект гуцульської ранньовесняної календарної обрядовості як елемент відображення локальної ідентичності (2010)
Казьмирчук М. - "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. (2010)
Ігнатенко І. - Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у народній культурі українців (2010)
Скляр В. - Українці в етнічному складі сільського населення України (2010)
Лагунова О. - Етнологічна спадщина Агатангела Кримського в українській історіографії (2010)
Кучменко Н. - Легальні та нелегальні канали трудової міграції українців: правові та етнологічні аспекти (2010)
Юшкевич В. - Діяльність отця Івана Волянського серед американських українців (1884–1890 рр.) (2010)
Гаврилюк О. - Політика другої Речі Посполитої щодо української сакральної спадщини: правові засади, зміст, наслідки (2010)
Єрмілов В. - Громадська фабрично-заводська медицина на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Орлик В. - Поземельні відносини в західних регіонах Російської імперії. Рецензія на книгу: Борисевич С. О. Законодавче регулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1793–1886 роки): Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 424 с. (2010)
Казакевич Г. - Міждисциплінарне дослідження історії церкви в Україні. Рецензія на книгу: В.В.Ластовський. Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці XVII – у XVIII ст. в історії та історіографії. – К.: НКПІКЗ, 2008. – 496 с. (2010)
Пивоваров С. - Нова праця присвячена дослідженню традиційної культури румунів і молдаван Буковини. Рецензія на книгу: Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Антоній Мойсей. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт", 2010. – 304 с.: 36 іл. (2010)
Наші автори (2010)
Гримич М. - Ізоморфність українського кулінарного фольклору в українсько-канадському та українсько-бразильському діаспорних середовищах (2010)
Коцур Н. - Наукові медичні товариства та їх роль в поширенні гігієнічних знань в Україні (друга половина XIX – початок XX століття) (2010)
Пак Жчон Хо. - Порівняльна характеристика українського та корейського регіоналізму (2010)
Визір Н. - Іван Зарецький – дослідник і збирач традиційної опішнянської кераміки (2010)
Купченко-Гринчук О. - Етнічний склад англійських найманців в роки Столітньої війни (1337–1453 років) (2010)
Утениязов С. - Казахско-украинские этнические связи (после VI века) (2010)
Козлов М. - Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: дореволюційна історіографія (2010)
Левицький В. - Етнічна ідентичність в системі цінностей сучасного українського студентства (2010)
Копцюх Б. - Посмужна місцинність племен антів (2010)
Ликова О. - Атрибутування глиняних виробів: суть проблеми (2010)
Автушенко І. - Українська інтелігенція у повоєнні роки (до проблеми історіографії) (2010)
Бондаренко О. - Дорадянська історіографія фінансової діяльності міського самоврядування Новоросії (1785–1917 рр.) (2010)
Пащенко В. - Політична діяльність Олександра Шліхтера в 30-х роках ХХ століття (2010)
Кравчук О. - Спогади Віктора Приходька як джерело з історії Подільського регіону початку ХХ століття, Калитко С. (2010)
Полюхович Ю. - Легенди про прабатьківщину в текстах Паленке (2010)
Данилевич А. - Різдвяна обрядовість українців в етнографічній спадщині Степана Носа (2010)
Круглова Л. - Творча спадщина М.О.Максимовича в дослідженнях членів Історичного товариства Нестора-літописця (2010)
Троцан Д. - Символіка дороги в традиційних українських обрядах народження та хрестин (2010)
Коцур Ю. - Деформація весільної обрядовості селян Роменщини в 30-ті роки ХХ століття (2010)
Громова Н. - Радянська історіографія календарної обрядовості українців (2010)
Візер С. - Оформлення етносвітоглядних основ ідеологічної концепції українського уніатства в першій половині XVII століття (2010)
Савченко Г. - Матеріальне забезпечення 34-го армійського корпусу в період його українізації (липень – листопад 1917 р.) (2010)
Ніколаєва А. - Давно очікувана книга. Сумцов М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України: вибрані праці / М.Ф.Сумцов; упорядкування, підготовка тексту, передмова, післямова та примітки М. М. Красикова. – Харків: Вид-во "АТОС", 2008. – 558 с.; 30 с. іл. (2010)
Наші автори (2010)
Колесник В. - Вітання кафедрі етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 15-річчям! (2010)
Капелюшний В. - Радіти життю, любити Україну, мріяти і творити, розвиваючи найкращу в світі науку – етнологію (до 65-річчя з дня народження професора Валентини Борисенко) (2010)
Борисенко В. - Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття (2010)
Гримич М. - Народний календар українців Бразилії (2010)
Борисенко М. - Побутові комуни в містах України в 1920-х роках (2010)
Метка Л. - Гончарство Слобідської України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття: асортимент та збут виробів (2010)
Умебаясі М. - Спільні і відмінні риси в календарних святах українців та японців (2010)
Батирєва І. - Етнографічні дослідження на Східному Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2010)
Родінова Н. - Нові погляди на наукову і громадську діяльність Бориса Грінченка (2010)
Мандебура О. - Становлення української семіотики у працях Миколи Сумцова (2010)
Дмитренко А. - Збиральництво на Західному Поліссі та збереження архаїчних уявлень українців у ХХ столітті (2010)
Кузіна Н. - Відображення української національної ідеї на сторінках "Літературно-наукового вісника" (київський період 1907–1919 рр.) (2010)
Буйських Ю. - Нижча міфологія українців у світлі проблем "двовір'я" та "народного християнства" (2010)
Стасюк О. - Громадські новоутворення в кінці 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. та їхній вплив на звичаєве право українського селянства (2010)
Галько О. - Бойківщина у дослідженнях Володимира Охрімовича та Івана Максимчука (2010)
Якиминська Л. - Еволюція обряду Купала протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у с. Кумарі Первомайського району Миколаївської області (2010)
Леньо Т. - Весільна обрядовість бойків Закарпаття у ХХ столітті (2010)
Сморжевська О. - Героїзація історії в працях ідеологів та засновників українського рідновірського руху (2010)
Шиженський Р. - К вопросу о терминологии славянских вариаций "Indignous Religions" (на примере термина "неоязычество") (2010)
Машкевич С. - Громадський транспорт Києва за часів німецької окупації (1941–1943) (2010)
Соґу Гонґ. - Етнографічне вивчення весілля українців Канади (2010)
Савченко Г. - Зародження українського руху в харківському гарнізоні (березень – квітень 1917 р.) (2010)
Пилипенко В. - Етнографічні експедиції кафедри етнології та краєзнавства в АР Крим в 2008–2010 роках (2010)
Курочкін О. - Нові горизонти урбаністичної етнології. (2010)
Наші автори (2010)
Сорока Ю. - Західноукраїнські землі на початковому етапі Другої світової війни: біженці, військовополонені, обмін населенням (2011)
Скляр В. - Зміни чисельності україномовного населення в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2011)
Доморослий В. - Зародження парламентської діяльності в Наддніпрянській Україні, Капелюшна М. (2011)
Коцур Н. - Діяльність Комісії народних медичних читань при наукових медичних товариствах (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2011)
Рудь М. - Етнокультурні процеси на території Західного Помор’я у V–Х ст. (2011)
Кудінов Д. - Приговорний рух українського селянства в роки першої російської революції: історіографія проблеми (2011)
Метка Л. - Глина та вироби з неї у народній ветеринарії українців у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття (2011)
Коцур Ю. - Харчування населення Роменщини на початку 30-х років ХХ століття (2011)
Образцова Н. - Міграційний капітал українських заробітчан у Португалії: проблеми встановлення шляхів надходження, реальних обсягів та визначення внеску в економіку України (2011)
Коваль А. - Державна політика щодо української кооперації в 1920-х роках (2011)
Капелюшний В. - Соціальна політика національних урядів України у 1917–1920 роках (на матеріалах Подільської губернії): історіографічні аспекти сучасного дослідження проблеми, Байлема Т. (2011)
Гавриш Л. - Способи збуту гончарних виробів майстрами м. Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії наприкінці ХІХ століття (2011)
Рахно К. - Купівля молочного посуду як вияв жіночої господарчої магії (2011)
Крупка О. - Вижі та возні у структурі і процедурах місцевого суду Волині у 1560–1570-х роках (2011)
Терес Н. - Етнополітичний простір сучасної України: нові виклики і проблеми (2005–2010 рр.) (2011)
Троцан Д. - Семантика дороги в традиційній весільній обрядовості українців (2011)
Ніколаєва А. - Придорожній хрест: функції та семантика (2011)
Троцька В. - Горно 1920-х років з околиць Опішного для випалювання іграшок, Щербань А. (2011)
Круглова Л. - Оповідні джерела релігійного змісту на сторінках наукового часопису Історичного товариства Нестора-літописця (2011)
Наші автори (2011)
Содержание (2013)
Комбаров В. В. - Обеспечение стабильности контурной подачи в системе ЧПУ высокоскоростным оборудованием на примере круговой интерполяции, Сорокин В. Ф. (2013)
Невешкин Ю. А. - Оптимизация технологии изготовления детали типа полумуфта с использованием программного пакета DEFORM, Чехресаз М., Третьяк В. В., Онопченко А. В. (2013)
Уманский А. П. - Исследование структуры и свойств композиционных материалов и покрытий из них на основе системы NiAl-TiB2, Полярус Е. Н., Украинец М. С., Довгаль А. Г., Капитанчук Л. М., Субботин В. И. (2013)
Николаев В. Н. - Термоконвективный преобразователь расхода и температуры жидкости в трубопроводах двигателя летательного аппарата, Кабанов Ю. Н. (2013)
Игуменцев Е. А. - Электромагнитные составляющие частоты вращения заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2013)
Киричков М. А. - Создание семейства малоразмерных газотурбинных двигателей на базе единого газогенератора, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2013)
Лоян А. В. - Исследование распределения тепловых потоков в конструкции безнакального полого катода ЭРД при рабочих токах до 50 А, Кошелев Н. Н., Цаглов А. И., Титов М. Ю. (2013)
Виноградов А. С. - Разработка методики проектирования уплотнения опоры авиационного двигателя с учетом параметров масляной системы, Бадыков Р. Р., Миронов А. В. (2013)
Новиков Д. К. - Моделирование гидродинамического демпфера в пакете Fluent, Ермолаев Г. М. (2013)
Воробьев Ю. С. - Анализ колебаний лопаточного аппарата компрессора ГТД, Романенко В. Н., Тыртышников К. Д., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2013)
Назаренко Ю. Б. - Уcтранение резонанса на критической частоте вращения роторов при эллиптической траектории вращения оси вала на опоре (2013)
Федорченко Д. Г. - Применение голографической интерферометрии для исследования колебаний вращающихся объектов, Гладков А. В., Солянников В. А., Жужукин А. И. (2013)
Куликов Г. Г. - Учет малых параметров модели системы управления винтовентилятора ТВВД, Абдулнагимов А. И., Бадамшин Б. И., Чепайкин А. С. (2013)
Епифанов С. В. - Синтез и анализ перспективной САУ ГТД, Кононыхин Е. А. (2013)
Панін В. В. - Алгоритмічне забезпечення функціонування системи ідентифікації передпомпажних (помпажних) явищ у компресорах авіаційних ГТД, Єнчев С. В., Савчин О. В. (2013)
Bradac M. - Model based design applied for development of fuel metering pump control algorithm, Zouhar F., Krizan J., Bliznak M., Vargovcik L., Kononikhyn O., Pavlyuk Y., Kravchenko Y. (2013)
Павлюк Е. В. - Применение шагового электропривода в системах дозирования топлива разработки ГП "ХАКБ", Кравченко Ю. И., Епифанов С. В., Суховей С. И. (2013)
Меняйлов Е. С. - Метод определения закона регулирования поворотными направляющими аппаратами многоступенчатого осевого компрессора в условиях неопределенности входных данных, Трончук А. А., Угрюмова Е. М., Басов Ю. Ф., Меняйлов А. В. (2013)
Тарасенко А. И. - Особенности цифрового регулирования ГТД для электростанции на пусковых и рабочих режимах, Тарасенко А. А. (2013)
Kasianov V. A. - Subjectively preferred optimally controlled modes of operation for an aircraft maximal duration horizontal flight, Goncharenko A. V. (2013)
Миргород В. Ф. - Оценка точности кусочно-линейных динамических моделей ГТД, Гогунский В. Д., Буряченко А. Г., Грудинкин В. М. (2013)
Хоряк Н. В. - Параметрическая идентификация математической модели низкочастотной динамики шнекоцентробежных насосов жидкостных ракетных двигателей, Николаев А. Д., Долгополов С. И. (2013)
Епифанов С. В. - Анализ методик синтеза математических моделей газотурбинных двигателей на этапе запуска, Сиренко Ф. Ф., Головин И. И. (2013)
Бахмет Я. Г. - Построение расходной характеристики регулятора расхода ЖРД (2013)
Антонов А. О. - Современные методы контроля и диагностики газотурбинных авиационных двигателей, Трофименко Р. А., Яцко Л. Л., Сутковой А. О. (2013)
Епифанов С. В. - Наземный автоматизированный комплекс диагностики турбореактивного двухконтурного двигателя, Щербань Б. А., Товстик А. В., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2013)
Марценюк Е. В. - Выбор модели для определения температуры за компрессором при мониторинге выработки ресурса основных деталей трехвального ТРДД, Епифанов С. В., Кулик Т. В. (2013)
Варбанец Р. А. - Влияние системы VIT на характер рабочего процесса малооборотных дизелей MAN B&W серии MC, Кучеренко Ю. Н., Головань А. И., Александровская Н. И. (2013)
Заремба Э. В. - Исследование вибрационных характеристик двигателя Д-436ТП на самолете-амфибии БЕ-200ЧС во время обледенения, Ковалев И. П. (2013)
Бурау Н. И. - Разработка и исследование цифровых следящих фильтров для системы контроля вибрации авиационного двигателя на нестационарных режимах, Павловский А. М., Яцко Л. Л., Иванченко А. В. (2013)
Юр Т. В. - Модель оцінки технічного стану вузлів ГТД за параметрами вібрації з використанням вейвлет-перетворення, Харитонов В. М., Дубровін В. І. (2013)
Шульженко Н. Г. - Применение методов и средств вибродиагностики для оценки надежности работы турбоагрегатов, Ефремов Ю. Г., Цыбулько В. И., Депарма А. В. (2013)
Резник С. Б. - Расчётно-экспериментальная оценка эффективности различных типов лабиринтных уплотнений, Бандурко Е. А. (2013)
Данов А. С. - Информационно-энергетический подход к проблеме проектирования (2013)
Лещенко Ю. П. - Інтелектуальна система управління вимірювальним роботом (2013)
Тамаргазін О. А. - Кореляційні функції кількості заявок на усунення пошкоджень силових установок у процесі оперативного технічного обслуговування, Ліннік І. І., Богайська К. В., Крамаренко Т. Ю. (2013)
Якушенко О. С. - Автоматизований моніторинг надійності на рівні авіакомпанії, Мільцов В. Є., Йовенко С. І., Ратинський В. В., Чумак О. І. (2013)
Рева О. М. - Нечітка модель ставлення авіадиспетчера до ризику настання потенційно-конфліктної ситуації, Борсук С. П. (2013)
Хомяк О. В. - Оцінка втрат радіосигналу при поширенні в моделі point-to-point за рахунок відбиття від місцевих предметів (2013)
Бутенко Ю. И. - Методика машинной обработки лингвистических единиц класса "язык стандартов программного обеспечения" (2013)
Шульгін В. А. - Нечітка ентропія як міра розпізнавання пілотами оцінок точності пілотування (2013)
Кучук Г. А. - Управління трафіком ланки мультисервісної мережі (2013)
Рева В. С. - Определение нештатных ситуаций и методов их парирования на этапах эксплуатации систем электроснабжения наземного комплекса, Фролов В. П., Земляной К. Н. (2013)
Волков Д. И. - Вызовы рынка. Стратегия развития предприятия-разработчика авиационной электроники, Волошина Н. П., Ранченко Г. С. (2013)
Давиденко В. О. - Информационная технология поддержки принятия решений по эвакуации населения из зоны чрезвычайных ситуаций техногенного характера (2013)
Потапова М. В. - Информационная технология календарного планирования при управлении портфелем заказов IT-компании в условиях неопределенности (2013)
Алфавитный указатель (2013)
Ковалев А. М. - Диагонализация линейных автономных динамических систем (2007)
Лавренюк С. П. - Мішана задача для нелінійного гіперболічного рівняння в необмеженій області, Панат О. Т. (2007)
Мельник С. А. - Расслоение решений нелинейных уравнений Ито параболического типа с источником (2007)
Немчанінова Т. М. - Групи з нескінченним центральним циклічним комутантом (2007)
Пелюх Г. П. - О структуре общего непрерывного решения систем линейных разностных уравнений с непрерывным аргументом (2007)
Потороча В. В. - Про залежність розв'язку від параметра виродженої системи диференціальних рівнянь, Самойленко В. Г., Самойленко Ю. І. (2007)
Тушев А. В. - О неприводимых представлениях разрешимых групп конечного ранга над локально конечным полем (2007)
Божко А. Е. - О некоторых особенностях в реализации дискретных оптимальных управлений колебательными системами (2007)
Чапля Є. Я. - Конвективна дифузія у двошаровому фільтрі, Чернуха О. Ю., Сівак В. М. (2007)
Чикрий А. А. - Об аналоге формулы Коши для линейных систем произвольного дробного порядка, Матичин И. И. (2007)
Божко А. Е. - Об уменьшении динамического действия испытуемого объекта на виброиспытательный стенд, Иванова З. А. (2007)
Горр Г. В. - Об интегрирующем множителе уравнений динамики твердого тела на инвариантных многообразиях, Щетинина Е. К. (2007)
Каминский А. А. - О боковой зоне предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных упругих сред, Кипнис Л. А., Дудик М. В. (2007)
Мельник В. М. - Хвильові процеси в підвісі гіроскопа з довільним окресленням лінії меридіана поплавця (2007)
Меньшиков А. В. - Учет трения при гармоническом нагружении круговой трещины, Гузь И. А. (2007)
Забулонов Ю. Л. - Детектор b-частинок на основі фулериту C60, Лисиченко Г. В., Макарець М. В. (2007)
Яковенко В. М. - Форма линии магнитного резонанса в порошках La0,7Ba0,3MnO3 при низких температурах, Белозоров Д. П., Тарапов С. И. (2007)
Слесаренко А. П. - R-функции, вариационно-структурный и итерационные методы в идентификации и математическом моделировании нелинейных процессов теплопроводности в областях с источниками энергии, Сафонов Н. А. (2007)
Плющай І. В. - Про роль атомів бору в формуванні електронної структури аморфних сплавів на основі заліза, Захаренко М. І., Макара В. А. (2007)
Бойченко С. Г. - Стохастическая полуэмпирическая модель пространственно-временной трансформации современного климата Украины, Волощук В. М. (2007)
Еремеев В. Н. - О волновых свойствах пространственной изменчивости полей температуры воздуха в Северной Евразии на межгодовых масштабах, Баянкина Т. М., Жуков А. Н., Лебедев Н. Е., Пустовойтенко В. В., Сизов А. А., Сухих Л. И. (2007)
Левашов С. П. - Экспресс-технология "прямых" поисков и разведки месторождений углеводородов геоэлектрическими методами и перспективы ее применения, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2007)
Лукин А. Е. - О включениях природного соединения кальция и углерода в минеральных образованиях, связанных с внедрением суперглубинных флюидов (2007)
Михайлов В. А. - Генетичні типи докембрійських зеленокам'яних поясів (2007)
Фомин Ю. А. - Изотопы углерода и кислорода в карбонатах амфиболовых метасоматитов Сергеевского месторождения золота (Украинский щит), Демихов Ю. Н. (2007)
Горбик П. П. - Розподіл оксиду титану в нанокомпозитах системи SiO2–TiO2, Гунько В. М., Зарко В. І., Міщук О. О., Співак О. А., Чуйко О. О. (2007)
Огородник І. В. - Кристалізація складних фосфатів у розплавах системи K2O–P2O5–TiO2–ZnO, Затовський І. В., Слободяник М. С. (2007)
Романкевич О. В. - Уравнение абсорбции паров низкомолекулярных веществ их растворами (2007)
Руденко Л. И. - Очистка жидких радиоактивных отходов от урана методом комплексообразования и ультрафильтрации, Хан В. Е., Джужа О. В., Вортман М. Я., Шевчук А. В., Клименко Н. С., Шевченко В. В. (2007)
Рильський О. Ф. - Вплив іонів важких металів на пігментсинтезуючу здатність бактерій, Гвоздяк П. І. (2007)
Черватюк Н. В. - Особенности трансформации клеток Erwinia carotovora плазмидой pECL18, Товкач Ф. И., Горб Т. Е. (2007)
Ковальова В. А. - Активність протеїнкіназ у цитозолі клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки, Гавриш Л. І., Остапченко Л. І. (2007)
Варус В. І. - Зміни ліпідних показників у поті осіб, діяльність яких пов'язана з військовою службою, Брюзгіна Т. С., Белов О. А., Соловська С. С., Депутат Ю. М. (2007)
Соботович Э. В. - Феномен изотопного осмоса при использовании бентонитовых мембран, Пушкарев А. В., Литовченко А. С., Пушкарева Р. А., Долин В. В. (2007)
Сорока Ю. - Демаркація українсько-польського кордону у 1946–1948 роках (2011)
Левчук К. - Діяльність українських національно-культурних товариств в перші роки незалежності (90-і рр. ХХ ст.) (2011)
Коваль О. - Висвітлення істориками державотворчої ролі національної науково-освітянської, культурно-мистецької та духовної еліти доби Української революції 1917–1921 років: досягнення та наукові перспективи (2011)
Казакевич О. - Переклади Євангелія у контексті формування української ідентичності (2011)
Коцур Г. - Петро Калнишевський в історичних дослідженнях кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: сентенціальні узагальнення (2011)
Макаренко С. - Динаміка змін традиційних обрядів вечорниць на Тернопільщині (2011)
Рахно К. - Знахар Грицько Пайдун: слідами однієї слобожанської легенди (2011)
Григор’єва Л. - Роль В. Б. Антоновича (1834–1908) у формуванні української археології (2011)
Белько О. - Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Красніцька Н. - Григорій Павлуцький – дослідник українського та світового народного мистецтва (2011)
Розовик О. - Залучення циган до осілості, громадської і культурно-освітньої роботи у 1920-х роках в УСРР (2011)
Лободаєв В. - Енергетичний фактор в історії України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.), Магда Є. (2011)
Круглова Л. - Літературні пам’ятки на сторінках часопису Історичного товариства Нестора-літописця (2011)
Дороніна Н. - До історії розвитку іноземної філології в Київському університеті у ХІХ–ХХ ст. (2011)
Гаук А. - Етнологічна типологія сакрального простору ранніх слов’ян (за матеріалами культових об’єктів Східної Європи VIII–X ст.) (2011)
Ігнатенко І. - "Любострасні" хвороби: погляди на етіологію та лікування методами народної медицини (2011)
Козій В. - Федір Мерінг – Заслужений професор Київського університету Святого Володимира, Кузіна Н. (2011)
Громова Н. - Обряд колядування на Бойківщині на початку ХХІ ст. (2011)
Наші автори (2011)
Борисенко М. - Методи етноекології при вивченні етнографії міста (2011)
Циганенко Л. - Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) (2011)
Савченко Г. - Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з’єднання (2011)
Левчук К. - Створення та діяльність громадських організацій України (1985–1996 рр.): історіографія проблеми (2011)
Конта Р. - Етнологічна діяльність Федора Вовка: радянська історіографія (2011)
Соґу Гонґ. - Погляди М. Костомарова на зв’язок фольклору з іншими науками (2011)
Кузіна Н. - Реставратор, художник, мистецтвознавець (до 70-ти річчя від дня народження Раїси Кузіної) (2011)
Троцька В. - До історії вивчення випалювальних споруд доби Русі (2011)
Берат Й. - Розселення черкесів в турецькому районі Узуняйла (2011)
Терес Н. - Міжнародна охорона нематеріальної культурної спадщини: світовий та український досвід (2011)
Матвієнко Н. - Новітня історіографія книговидавництва в Україні революційної доби (1917–1920 рр.), Савченко І. (2011)
Родінова Н. - Наукова діяльність Матвія Номиса: історіографія проблеми (2011)
Дороніна Н. - Сергій Дложевський – український вчений, філолог і археолог (1889–1930) (2011)
Лагунова О. - Тема "тясьми" і "трьох кіпок" в архівній спадщині Аг. Кримського (2011)
Галагуз І. - Етнічний вимір демографічних процесів у Центральному Поліссі (2011)
Ломака О. - Розвиток етносоціальних процесів в Кіровоградській області у 1959–1989 роках (2011)
Стасюк О. - Перша колективізація у Прикарпатті (1939–1941 рр.) (2011)
Красніцька Н. - Внесок М.С.Грушевського в інтеграцію української етнології у європейський науковий простір 20-х років ХХ століття (2011)
Купрієнко С. - Різновиди торгівлі та ринків в імперії інків Тавантінсуйу (2011)
Капелюшний В. - І все ж ми нездоланні… Рецензія на книгу Валентини Борисенко "Така житка…: Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матеріалами етнографічної експедиції 1994 р.)". – К.: ВД "Стилос", 2011. – 224 с. (2011)
Хмарський В. - Науково про "Дворянські гнізда" та "Вишневий сад" у степах України. Рецензія на книгу Л.Ф.Циганенко "Дворянство Півдня України (друга половина XVIII ст. – 1917 р.)": Монографія. – Ізмаїл: СМІЛ, 2010. – 384 с. (2011)
Наші автори (2011)
Борисенко М. - Утопічні уявлення про життя людини в комуністичному суспільстві в ідеології раннього більшовизму (2012)
Левчук К. - Основні напрями діяльності Федерації профспілок України в умовах запровадження ринкових відносин (1992–1996 рр.) (2012)
Терес Н. - Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу (2012)
Соґу Гонґ. - Українські народні жарти у Канаді (2012)
Берат Й. - Міграція черкесів з Північного Кавказу: історіографія проблеми (2012)
Рудь М. - Руянські корсари на Балтиці у другій половині XI – середині XII століття (2012)
Рубель К. - Етнорелігійний фактор у партійно-політичній еволюції сучасної Мелільї (2012)
Коцур Г. - Три святині, даровані кошовим отаманом Петром Калнишевським (2012)
Конта Р. - Наукові здобутки Зенона Кузелі як етнолога – члена Наукового товариства ім. Шевченка: діаспорна історіографія (2012)
Ігнатенко І. - Роль та функції жінок похилого віку в традиційній культурі українців: соціобіологічний підхід (2012)
Савченко Г. - З історії діяльності міжнаціональних військових органів у Російській армії в 1917 році (2012)
Кузіна Н. - Проблеми розвитку освіти в Україні на початку ХХ століття у висвітленні "Літературно-наукового вісника" (2012)
Воробєй О. - Місце дитини-аутиста в сучасному українському суспільстві, Бобир Р. (2012)
Вербовий О. - Повстання декабристів на Київщині у спадщині В.М.Базилевича (2012)
Овчаренко В. - Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні (1991–2010 рр.) (2012)
Круглова Л. - Товариство "Знання" Київського університету та його внесок у розвиток інтелектуального потенціалу України (2012)
Онищук С. - Субкультура київських панків (2012)
Синиця Є. - Ще раз про склавинів та антів (2012)
Кошовий С. - Життєпис Шан Цзюня у книзі Сима Цяня "Ши цзі, Історичні записи" (2012)
Буравченков А. - Рецензія на книгу Сегеди С.П. Створення та розвиток української військової преси (ХХ – початок ХХІ століття): монографія. – Рівне: Овід, 2012. – 504 с. (2012)
Коцур А. - Один в полі не воїн… Рецензія на монографію Могильного Леоніда Сергій Єфремов у суспільно-політичному житті України. – К.: ТОВ ПанТот, 2011. – 296 с. (2012)
Наші автори (2012)
Тугушев А. С. - Стволовые клетки и цирроз печени, Петренко А. Ю., Избицкий В. В. (2010)
Чекалова А. А. - Гистологические и иммуногистохимические параллели в прогнозе рака предстательной железы, Григоренко В. Н., Сакало В. С., Черемуха С. В., Романенко A. M. (2010)
Антонюк С. В. - Морфофункціональний стан респіраторного відділу легенів при трипсин-індукованій пневмопатії в експерименті (2010)
Атаман Ю. О. - Активність прокальциногенних і антикальциногенних ектоферментів у стінках артерій і вен кролів з алоксановим діабетом (2010)
Горбачов С. В. - Механізми панкреатогенного стресу (2010)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні зміни, частота їх виявлення та кореляційні залежності в біоптатах довгих кісток у хворих на недосконалий остеогенез, Гук Ю. М., Стельмах В. В., Зима A. M., Мороз Д. М. (2010)
Туманский В. А. - Медикаментозный патоморфоз щитовидной железы у больных с клиническим гипертиреозом, обусловленным изолированной аутоиммунной тиреопатией и декомпенсированной функциональной тиреоидной автономной гиперфункцией, Мартовицкая Ю. В., Сорока Ю. Н., Доля О. С. (2010)
Колесник М. Ю. - Новий підхід до оцінки морфології тромбоцитів та експресії їх рецепторів у хворих на хронічну серцеву недостатність із супутнім цукровим діабетом 2 типу, Абрамов А. В., Сиволап В. В. (2010)
Ельманов А. С. - Изучение возможного ульцерогенного и местнораздражающего действия теобензамина, Голдовский Б. М. (2010)
Егоров А. А. - Состояние энергетического обмена при остром нарушении мозгового кровообращения и его модуляция производными L-лизина, Беленичев И. Ф., Мазур И. А., Абрамов А. В., Кучеренко Л. И. (2010)
Жернова Г. О. - Вплив цереброкурину на енергетичний метаболізм нейронів головного мозку щурів при модельованому інтрацеребральному крововиливі, Бєлєнічев І. Ф. (2010)
Жилюк В. И. - Значение эндотелиотропных и антиагрегантных свойств в нейропротективном действии прамирацетама при аллоксановом диабете, Мамчур В. И., Левых A. Э. (2010)
Зайцев С. Е. - Действие препаратов общей анестезии на антиоксидантную систему при внутримозговой гематоме (2010)
Клименко В. І. - Проблеми лікарсько-трудової експертизи та медичної реабілітації хворих на паркінсонізм, Томах Н. В., Грицай Г. В., Прокопчик Г. Л. (2010)
Лебединец Д. В. - Коррекция криоконсервированными фетальными нервными клетками иммунологических нарушений при ишемическом инсульте в зависимости от тяжести течения и возраста, Гольцев А. Н., Лебединец В. В., Останков М. В., Сироус М. А. (2010)
Кулинич Р. Л. - Изменение функционального состояния почек при гипертонической болезни 68-71, Сычев Р. А. (2010)
Литвиненко Н. В. - Особливості клінічного перебігу та функціональних наслідків ішемічних кардіоемболічних інсультів у осіб з ожирінням, Дельва М. Ю., Дельва І. І., Саник О. В. (2010)
Михайловська Н. С. - Взаємозв'язок складових метаболічного синдрому та показників варіабельності серцевого ритму, добового профілю артеріального тиску у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда (2010)
Моногарова Н. Е. - Роль эпителиально-мезенхимальной трансформации (ЭМТ) в патогенезе идиопатического фиброзирующего альвеолита (обычной интерстициальной пневмонии), Василенко И. В. (2010)
Потапенко М. С. - Фактори ризику ішемічного пошкодження міокарда у хворих на ІХС під час анестезіологічного забезпечення некардіальних оперативних втручань з приводу пухлин голови та шиї (2010)
Пухальская Н. С. - Частота и характер патологии слизистой бронхиального дерева у подростков, больных туберкулезом органов дыхания, Шальмин А. С., Хлыстун В. Н., Чернышова Л. И., Сыроватка Ю. А., Субботина Н. И., Прелова М. А. (2010)
Рябоконь Е. В. - Современные особенности течения ветряной оспы у взрослых, Гостищева О. И., Ушенина Н. С., Мензелеев Я. Х., Глактионов А. Г., Рябоконь Ю. Ю., Фирюлина О. М., Машко О. П., Ушенина Л. А. (2010)
Сырбу И. Ф. - Математическое моделирование прогноза исхода острого панкреатита, Новохатний П. В. (2010)
Трубка І. О. - Лікування катарального гінгівіту з використанням антигомотоксичної терапії, Дементьєва О. В., Кокарь О. О. (2010)
Фесенко У. А. - Нейрональний апоптоз у гіпокампі щурів під впливом пропофолу та оцінка захисної дії пірацетаму та сульфату магнію, Губіна-Вакулік Г. І. (2010)
Черкез А. Н. - Структура клинико-когнитивных дисфункций у больных с дисциркуляторной энцефалопатией II степени в аспекте особенностей церебральной гемодинамики по данным ультразвуковой допплерографии (2010)
Шевченко A. I. - Результати хронохіміотерапії у хворих на місцеворозповсюджений рак молочної залози, Шмикова О. В., Воробйов О. М., Воробйов М. О. (2010)
Капшитарь А. В. - Спонтанный наружный свищ желчного пузыря, Смирнов А. С., Капшитарь А. А., Альбов А. А. (2010)
Пам’яті професора К. О. Галахіна (2010)
Вимоги до робіт, надісланих для публікації в журналі "Патологія" (2010)
Титул, зміст (2009)
Смагін В. - Інституціональні чинники формування фінансового ринку (2009)
Хоружий С. - Аналіз теоретичних основ торгівлі цінними паперами на біржовому ринку (2009)
Савчук Н. - Ринок золота: сучасний стан і перспективи розвитку (2009)
Мельніков С. - Методологічні основи дослідження системи пенсійного страхування (2009)
Глухов В. - Характеристика ефективності використанні різних джерел фінансування капітальних інвестицій в Україні (2009)
Нєізвєстна О. - Оцінка та шляхи покращення фінансового стану банків України, Шишов В. (2009)
Фещенко О. - Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України (2009)
Ільченко В. - Ринок державних цінних паперів у сегментарному поділі фінансового ринку (2009)
Телятников В. - Проблемні питання рейтингування муніципальних цінних паперів в Україні (2009)
Суркова Ю. - Будівельно-ощадні каси – евективний механізм системи фінансування будівництва житла (2009)
Галасюк В. - Як управляти частками, що належать акціонерам у капіталі акціонерного товариства (2009)
Отченаш К. - Інтеграція національних ринків фінансових послуг: дослідження європейського досвіду (2009)
Титул, зміст (2014)
Тхелидзе Н. Н. - Воздухопроницаемость текстильных тканей и факторы влияющие на нее, Гинтибидзе Н. Г. (2014)
Датуашвили М. В. - О проблеме конструктивного проектирования одежды с учётом динамических приростов размерных признаков, Чарквиани И. Д., Угрехелидзе И. И. (2014)
Петренко О. К. - Вплив звукового тиску шуму на час простих сенсомоторних реакцій водіїв при водінні автотранспортних засобів в складних умовах руху (2014)
Харитонова М. А. - Особенности использования тестов в учебном процессе, Попова Л. С. (2014)
Sivova A. K. - Specialized development program for computer aided design of a spherical cutout disc, Pyhteeva I. V. (2014)
Чарквиани И. Д. - Исследование национального костюма горных регионов Грузии, Долидзе Н. А., Шаламберидзе М. М. (2014)
Бондаренко С. М. - Особливості використання соціально-орієнтованої концепції загального управління якістю TQM в Україні, Строкач І. А. (2014)
Гращенко І. С. - Аналіз ринку освітніх послуг в Україні, Сидоренко Т. А. (2014)
Годована І. П. - Стан та напрямки вдосконалення системи управління відходами в Україні, Костюк Г. В. (2014)
Діденко Є. О. - Особливості прийняття управлінських рішень залежно від рівня стабільності діяльності підприємства, Вітюк Д. К. (2014)
Дяченко І. А. - Удосконалення інноваційної діяльності підприємства галузі електрозв’язку (2014)
Кудирко Н. В. - Особливості сучасного стану ринку електронної комерції в Україні, Федоряк Р. М. (2014)
Кузьміна С. А. - Шляхи вдосконалення сфери послуг в Україні на прикладі економічно розвинених країн, Касперович Ю. В. (2014)
Паливода О. М. - Вплив чинників зовнішнього середовища на розвиток ринку побутових послуг в Україні, Козлітіна О. А. (2014)
Паливода О. М. - Тенденції розвитку інноваційних послуг у ринковій економіці, Островська О. В. (2014)
Паливода О. М. - Організація набору та відбору персоналу на малих підприємствах, Сухина Д. В. (2014)
Цимбаліст І. М. - Проблемні питання аналізу ефективності виставкової діяльності підприємства-експонента (2014)
Авраменко А. И. - Сравнительный анализ эфирных масел плодов разных сортов PETROSELINUM, Пряхин О. Р., Денисенко О. Н., Портная Е. А. (2010)
Александрова К. В. - Синтез та фізико-хімічні властивості естерів ксантиніл-7-оцтової кислоти, Юрченко Д. М., Романенко M. I., Мартинюк О. О. (2010)
Баранова І. І. - Вивчення основних технологічних параметрів порошку бодяги звичайної (Spongilla lacustris L.), Гладух Є. В., Целюба Ю. С. (2010)
Бисага Є. І. - Вибір реакцій для якісного контролю прокаїну гідрохлориду в лікарських формах аптечного виготовлення, Євтіфєєва О. А., Георгіянц В. А. (2010)
Бондарчук О. П. - Синтез, будова та біологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону, Курка М. С., Кричковська A. M., Марінцова Н. Г., Новіков В. П. (2010)
Владимирова І. М. - Визначення технологічних та мікробіологічних показників субстанцій та готової лікарської форми добавки дієтичної "Тиреофіт" (2010)
Вельчинська О. В. - Нові антиметаболіти пуринового обміну, Шарикіна Н. І., Ніженковська І. В., Коваленко Е. О. (2010)
Гладышева С. А. - Изучение консистентных свойств геля для профилактики и терапии алопеции, Гладух Е. В., Пухальская И. А., Нагорный В. В. (2010)
Гоцуля Т. С. - Синтез та фізико-хімічні властивості бензиліденпохідних бромідів 4-аміно-1-(2-оксо-2-фенілетил)-4H-1,2,4-тріазолію та 3,5-диметил-4-аміно-1-(2-оксо-2-фенілетил)-4H-1,2,4-тріазолію, Книш Є. Г., Панасенко О. І. (2010)
Євтіфєєва О. А. - Оцінка якості виготовлення дозованих складних порошків в аптечних умовах, Савченко Л. П., Георгіянц В. А., Косяченко К. Л. (2010)
Косяченко Н. М. - Маркетингові дослідження асортименту лікарських препаратів протизапальної та аналгезуючої місцевої дії, репрезентованих на фармацевтичному ринку України, Вишневська Л. І., Яковенко В. К., Хохлова К. О. (2010)
Кошелєв О. С. - Визначення капілярноелектрофоретичних характеристик настоянки валеріани (2010)
Кошовий О. М. - Оптимізація процесу екстракції біологічно активних речовин листя евкаліпту: кратність екстракції, Кухтенко О. С., Ковальова A. M., Комісаренко A. M., Винник О. В., Шолом Ю. Г. (2010)
Литвиненко М. О. - Синтез та фізико-хімічні властивості 2-(2-R-, Волошина В. О., Берест Г. Г., Коваленко С. І., Синяк Р. С. (2010)
Лебединец О. В. - Изучение ряда реопараметров гелевой основы с гидроксиэтилцеллюлозой, Баранова И. И., Грубник И. М. (2010)
Малиновська С. А. - Розробка складу та технології препарату загальнозміцнюючої дії у формі капсул, Рубан О. А., Маслій Ю. С., Сліпченко Г. Д. (2010)
Мельникова Н. В. - Пошук нових лікарських засобів для сучасної гінекології, Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Жадан І. С., Лобода О. С., Литвиненко Т. М. (2010)
Малий В. В. - Визначення кількісного вмісту ряду груп БАР в субстанціях клену ясенолистого, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2010)
Панасенко О. І. - Спектри вбирання лікарських засобів похідних 5-нітрофурану, Буряк В. П., Юрченко І. О., Винокурова Т. С., Мельник І. B., Волошина А. А., Карбань С. Є., Барков В., Коротіна О. В. (2010)
Погорєлова О. О. - Обгрунтування схеми системно-поведінкового підходу щодо дослідження поведінки споживачів на місці продажу фармацевтичного товару, Бушуєва І. В. (2010)
Половко Н. П. - Дослідження мікробіологічної чистоти гелю з клотримазолом, Башура О. Г., Стрілець О. П. (2010)
Самура Б. А. - Дослідження анальгетичної активності амідів 2-метилхінолін-4-ілоксиоцтових кислот, Ніколаєв В. О., Зубков В. О., Подольський І. М., Гриценко І. С. (2010)
Ткаченко Н. О. - Вивчення особливостей менеджменту підприємств індустрії краси, Кравченко Т. О., Демченко В. О. (2010)
Чернов A. M. - Напрямки вдосконалення багатофункціональних апаратів для гнучких хіміко-технологічних систем технологій лікарських речовин (2010)
Щербина P. O. - Синтез та фізико-хімічні властивості в ряду іліден-гідразидів 2-(5-R-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетальдегіду, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2010)
Григорьева З. Е. - Хоспис в Запорожье. 5 лет спустя, Сыволап В. В., Олейник А. И., Авраменко Н. Ф., Лихасенко И. В., Поливода С. В. (2010)
Михалюк Е. Л. - Функциональные пробы в медицине спорта: положительные и отрицательные стороны их проведения, Сыволап В. В., Ткалич И. В., Атаманюк С. И. (2010)
Білай І. М. - Проведення передатестаційних циклів на факультеті післядипломної освіти Запорізького державного медичного університету, Дарій B. I., Рижов О. А., Райкова Т. С., Бушуєва І. В., Зарічна Т. П., Демченко В. О., Білоус М. В., Кандибей Н. В., Пругло Є. С. (2010)
Галиця В. В. - Організація самостійної роботи студентів у системі сучасної вищої освіти, Роман О. Б., Самко А. В. (2010)
Пряхин О. Р. - Пути интенсификации обучения латинскому языку студентов фармацевтического факультета заочной формы обучения, Волкова Г. К., Титиевская Т. В., Денисенко О. Н., Портная Е. А. (2010)
Щекин О. В. - Причины возникновения и диагностика болезни Легг-Кальве-Пертеса, Коломийчук Н. В. (2010)
Жадько В. А. - Емпатія: соціально-філософський підхід до проблеми, Бідзіля П. О. (2010)
Титул, зміст (2012)
Від редакції (2012)
Сайкевич М. І. - Дуалізм сучасної економічної системи (2012)
Соскін О. І. - Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) (2012)
Братюк В. П. - Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення (2012)
Жарінова А. Г. - Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств (2012)
Козлянченко О. М. - Шляхи розвитку господарської діяльності машинобудування (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Кушнерук А. С. - Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах (2012)
Лук'янчук І. Ю. - Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об'єднання підприємств як підгалуззю (2012)
Сорокіна Л. В. - Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України (2012)
Сунцова О. О. - Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства (2012)
Тарасюк О. Б. - Сутність державного матеріального резервування, Кас'янова О. О. (2012)
Умєров Р. Е. - Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку (2012)
Білоног Т. В. - Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу (2012)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Концептуальні підходи до обґрунтування інтеграційних процесів суб'єктів господарювання, Скоморохов М. О. (2012)
Даниленко О. А. - Урахування стадії "життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом (2012)
Жуков С. А. - Формування конкурентоспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад, Воронич К. М. (2012)
Іванова З. О. - Особливості формування системи контролінгу на підприємствах (2012)
Коломійцева О. В. - Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств (2012)
Литвиненко С. Л. - Економіко-організаційні засади використання навантажувально-розвантажувального обладнання при авіаперевезенні надважких і негабаритних вантажів (2012)
Павленко І. М. - Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка (2012)
Шаманська О. І. - Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства (2012)
Ярмолка В. М. - Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм (2012)
Калашникова Х. І. - Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України (2012)
Кужель Е. В. - Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах, Матюшенко В. І. (2012)
Мельник О. М. - Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові (2012)
Грішнова О. А. - Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву, Брінцева О. Г. (2012)
Колот А. М. - Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання (2012)
Крикуненко Д. О. - Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві (2012)
Сокова М. А. - Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України (2012)
Стрехова С. В. - Взаємозв'язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом (2012)
Третяк В. П. - Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села (2012)
Яровий І. М. - Бідність серед працюючого населення (2012)
Василенко В. В. - Характеристика сегментації ринку банківських металів України (2012)
Мулякова-Бочі А. К. - Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ (2012)
Патюта І. М. - Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України (2012)
Печенюк Н. М. - Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду (2012)
Степаненко О. П. - Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України (2012)
Худокормова М. І. - Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів (2012)
Козловська М. В. - Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму (2012)
Косарев О. Й. - "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіакомпанії, Парій В. М. (2012)
Кузьмін О. Є. - Асинхронна дискретна модель бізнес-системи, Базилевич П. Р. (2012)
Маслій В. В. - Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування (2012)
Приходченко О. Ю. - Прогнозування розміру індивідуальної пенсії в умовах невизначеності (2012)
Asif Khan M. - An empirical study of students' perception of ethical behaviour in higher education institutions in Pakistan (2012)
Ahmad S. - Organizational citizenship behavior on schoolteachers' career development, Khan M. A., Alam H. M. (2012)
Badurowicz M. - Two-dimensional barcodes in mobile applications (2012)
Vujicic M. - Development strategy for festival-based food tourism in the republic of Serbia, Ristic L., Vujicic M. (2012)
Dent M. - Marketing action research approach: career of a professional marketeer, Wong Sek Khin E. (2012)
Koziel G. - Increasing steganographic capacity of the MF method (2012)
Krupa K. - Chosen aspects of era of new economy and human capital management solutions (2012)
Laskowski M. - Using Google search engine to get unauthorized access to private data (2012)
Lau E. - An Asian monetary union?, Hamzah S. N. Z., Choong X.-Y. (2012)
Masood O. - Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis, Turen S., Aktan B. (2012)
Milosz E. - Corporate social responsibility: Polish telecom company case study (2012)
Milosz M. - ERP implementation at Polish enterprises – from business and end-users perspectives (2012)
Plechawska-Wojcik M. - Integration mechanism of chosen biological databases, Borys M. (2012)
Sanginabadi B. - The effects of exchange rate volatility on economic growth of Iran, Heidari H. (2012)
Serban C. - Exploring the importance of cause-related marketing campaigns: empirical evidence on Romanian society, Grigore G.F., Stancu A. (2012)
Serban M. - Audit of non-refundable projects: challenges and differences in task performance, Albert V. M. (2012)
Socol C. - Management reform of state companies: the case of Romania, Socol A. G., Marinas M. (2012)
Talha Naseem Uppal M. - The influence of stock attributes on individual equity investor's behavior, Ali I., Waheed M. S. (2012)
Huang S.-P. - A study on the effect of innovative management on managerial performance (2012)
Chani M.I. - Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis, ul Hassan M., Shahid M. (2012)
Juszczyk M. - Digital identity acceptance at Polish large enterprises: the survey results (2012)
"Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання! (2012)
Відомості про авторів (2012)
У наступному номері журналу (2012)
Зуев А. Л. - Об относительной компактности траекторий дифференциальных уравнений в банаховом пространстве (2007)
Карнаух Є. В. - Розподіли перестрибків для майже напівнеперервних процесів, заданих на ланцюгу Маркова (2007)
Коба О. В. - Аналітична модель функціонування call-центру, Пустова С. В. (2007)
Чуйко С. М. - Нетерова краевая задача в особом критическом случае (2007)
Шеремета З. М. - Про обмеженість l-індексу цілих розв'язків одного диференціального рівняння, Шеремета М. М. (2007)
Стоян Ю. Г. - Размещение кругов и невыпуклых многоугольников с поворотами в прямоугольнике минимальной длины, Злотник М. В. (2007)
Подлипенко Ю. К. - Об оценивании функционалов от решения линеаризованной задачи Навье-Стокса по неполным данным, Головач В. Н. (2007)
Божко А. Е. - О построении математических моделей объемного напряженно-деформированного состояния конических колес с круговой формой зубьев, Иванов Е. М., Иванова З. А. (2007)
Жук Я. О. - Динамічні процеси в тонкому циліндрі при тепловому опроміненні торця, Сенченков І. К., Бойчук О. В. (2007)
Кожевников А. А. - Тепловое поле алмазной коронки при бурении с нестационарным режимом промывки скважины, Гошовский С. В., Дреус А. Ю., Мартыненко И. И. (2007)
Коханенко Ю. В. - Влияние модулей Юнга на краевые эффекты в трехслойном цилиндре, Цирук С. А., Величко Л. Г. (2007)
Хома І. Ю. - Деякі співвідношення узагальненої теорії нетонких пластин з початковими напруженнями, Кондратенко О. А. (2007)
Фоя А. А. - Сужение ультрамягких рентгеновских спектров и изменение зонной энергии электронов вследствие диспергирования порошков рутилоподобного TiO2 до наноразмеров, Зауличный Я. В., Зарко В. И., Бекенев В. Л. (2007)
Мацевитый Ю. М. - Идентификация и моделирование теплофизических процессов в строительных конструкциях при экстремальных тепловых воздействиях, Слесаренко А. П., Сафонов Н. А. (2007)
Божко А. Е. - Об условных сопротивлениях электроцепей при полигармонических входных сигналах (2007)
Бошицкая Н. В. - Взаимодействие железоуглеродных нанотрубок с модельным раствором желудочного сока, Иващенко Е. А., Прилуцкий Э. В., Прилуцкий О. В., Уварова И. В. (2007)
Матвеевская Н. А. - Получение, структура и свойства гетеронаночастиц SiO2/Au, Семиноженко В. П., Мчедлов-Петросян Н. О., Толмачев А. В., Шевцов Н. И. (2007)
Булах Е. Г. - О методе сеток при решении обратных задач гравиметрии (2007)
Козлов З. В. - Прогноз залежей углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине на основе комплексной оценки космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений, Лукин А. Е., Федоровский А. Д. (2007)
Кравченко С. Н. - Возраст заключительной фазы магматизма в позднем докембрии на Волыни по новым геохронологическим и палеомагнитным данным (2007)
Левашов С. П. - О возможности комплексирования космогеофизических и геоэлектрических методов при исследованиях на нефть и газ, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Жулдаспаев М. Д., Якубовский В. И., Божежа Д. Н. (2007)
Миронцов М. Л. - Метод розв'язання прямої та зворотної задач електричного каротажу (2007)
Фомин Ю. А. - Изотопный состав кислорода воды рудообразующего флюида в зоне амфиболовых метасоматитов Сергеевского месторождения золота (Украинский щит), Демихов Ю. Н. (2007)
Козлов Г. В. - Влияние структуры на диффузию газов в полиэтилене, Буря А. И., Заиков Г. Е. (2007)
Руденко Л. И. - Окислительная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов перманганатом калия, Джужа О. В., Хан В. Е. (2007)
Самченко Ю. М. - Гидрогелевые нанореакторы медицинского назначения, Пасмурцева Н. А., Ульберг З. Р. (2007)
Семко Л. С. - Модифікування магнетиту діоксидом титану та властивості одержаних нанокомпозитів, Горбик П. П., Чуйко О. О., Сторожук Л. П., Дубровін І. В., Оранська О. І., Рево С. Л. (2007)
Ковалева О. А. - Генетическая нестабильность и предрасположенность к развитию опухолей у лабораторных линий мышей, Вагина И. Н., Морозова Л. М., Глазко Т. Т., Глазко В. И. (2007)
Якименко І. Л. - Регуляторна дія низькоінтенсивного видимого світла на сомітогенез птиці, Цибулін О. С. (2007)
Дворщенко К. О. - Характеристика білково-ліпідного складу клітин слизової оболонки шлунка, гепатоцитів, підшлункової залози, тимоцитів і плазми крові при стресовій моделі виразки, Ковальова В. А., Дворщенко О. С., Остапченко Л. І. (2007)
Марченко М. М. - Функціональний стан мітохондріальних мембран печінки попередньо опромінених щурів з трансплантованою карциномою Герена, Копильчук Г. П., Волощук О. М. (2007)
Бардахівська К. І. - Біохімічні показники крові щурів у динаміці опікової хвороби, Гуріна Н. М., Ніколаєв В. Г. (2007)
Яценко О. В. - Аналіз патохімічних змін в оці при віковій катаракті методом газорідинної хроматографії, Брюзгіна Т. С., Вретік Г. М. (2007)
Титул, содержание (2014)
Колесниченко Н. В. - О путях снижения потребления природного газа в коммунальном хозяйстве Украины, Бурлакова Д. Е., Магера Ю. М. (2014)
Немировский И. А. - О результатах обследования предприятий теплоснабжения (часть 1) (2014)
Малявіна О. М. - Класифікація, аналіз і вибір показників надійності теплових мереж (2014)
Галущак И. В. - Теплоотдача поперечно-обтекаемых шахматных пучков труб с просечным спирально-ленточным оребрением (2014)
Кузнецова Л. Н. - Конструирование регулируемых электроприводов дымососов сталеплавильного производства, Лимонов Л. Г. (2014)
Григоров А. Б. - Адсорбционная очистка дизельных топлив от серосодержащих соединений, Мордупенко А. А., Шевченко К. В. (2014)
Курской Ю. С. - Фрактальный анализ результатов электрических измерений (2014)
Кунденко Н. П. - Влияние низкоинтенсивных акустических колебаний в процессе криоконсервации, Михайлова Л. Н. (2014)
Кутовой В. А. - Особенности механизмов термовакуумного процесса сушки и измельчения дисперсного материала, Луценко А. С. (2014)
Немировская Е. Д. - Проблемы использования экологически безопасных энергоносителей (2014)
Продан Н. М. - Формування екологічної культури з дитячого віку – основa державної політики в сфері енергозбереження та відновлюваної енергетики (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2013 р (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов и подписчиков (2014)
Al-rahawi K. M. - Synthesis, antimalarial and antimicrobial activities of arensulphohydrazidooxalyl- and arensulphonyloxamoylamino acids salts with 2-ethoxy-6,9-diaminoacridine and chloroquine, Al-haj M., Petyunina V. N., Al-daidamoni G., Al-madhagi W., Al-robaidi R. (2010)
Алмакаєв М. С. - Визначення оптимального рівня рН комбінованого ін’єкційного розчину місцевого анестетика (2010)
Бензель І. Л. - Стандартизація листя скумпії звичайної (2010)
Березняков А. В. - Вивчення впливу сорбентів на пробіотичні мікроорганізми, Стрілець О. П., Калюжная О. С., Стрельников Л. С. (2010)
Бойко А. І. - Використання комп’ютерних інформаційно-пошукових систем і баз даних для моніторингу споживання і вивчення потреби в лікарських засобах, Парамош О. В., Прилипко Н. А., Гриньків Я. О. (2010)
Бурлака Ю. В. - Спектрофотометричне визначення деяких цефалоспоринів за реакцією з крезоловим червоним, Портна К. П., Тарханова О. О., Васюк С. О. (2010)
Демченко В. О. - Дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку гомеопатичних лікарських засобів, Ткаченко Н. О., Майборода О. О. (2010)
Єрещенко О. А. - Дослідження гострої токсичності піни медичної з комплексом бактеріофагів, Стрельников Л. С., Ткачова О. В., Ткач М. М. (2010)
Загородній С. Л. - Порівняння органічних розчинників для кількісного визначення метамфетаміну методом газової хроматографії, Васюк С. О. (2010)
Зубченко Т. М. - Дослідження з мікробіологічної чистоти лікарських препаратів на основі розторопші плямистої, Тихонов О. І. (2010)
Калитовська М. Б. - Вивчення впливу мікроелементів крові на процеси сорбції йонів кадмію та плюмбуму модифікованим клиноптилолітом, Галькевич І. Й. (2010)
Ковальчук І. В. - Стан противірусної резистентності у інтактних і вірусінфікованих тварин на фоні попереднього введення фітоадаптогенів (2010)
Костишин Л. П. - Очищення витяжок кломіпраміну та меліпраміну з біологічного матеріалу методом гель-хроматографії, Галькевич І. Й. (2010)
Леутенко К. В. - Видове різноманіття пліснявих грибів у приміщеннях університету (2010)
Лисянская А. П. - Биофармацевтические исследования интраназальной мягкой лекарственной формы эналаприла малеатом, Гладышев В. В., Кечин И. Л. (2010)
Мельникова Н. В. - Дослідження реологічних властивостей вагінального крему з ефірною олією чебрецю, Фуклева Л. А., Пучкан Л. О., Жадан І. С., Литвиненко Т. М., Бурлака Б. С. (2010)
Мострянська Н. М. - Зміст і напрямки розвитку екологічних технологій у медичній промисловості, Чернов А. М. (2010)
Нікітіна М. В. - Обґрунтування вибору емульгаторів з метою розробки емульсії 1 роду з молочною кислотою, Баранова І. І., Ніколайчук Н. О. (2010)
Половко Н. П. - Обґрунтування технології антимікотичних гелів, Башура О. Г., Яремчук А. О. (2010)
Сердюк Є. В. - Обґрунтування технології виробництва мазі з густим екстрактом кори ясеня, Ляпунова О. О., Чуєшов В. І. (2010)
Смойловська Г. П. - Фітохімічне вивчення кислоти аскорбінової у рослинній сировині, Гречана О. В., Фуклева Л. А. (2010)
Стрилец О. П. - Новый комбинированный антигипертензивный препарат. Исследование острой токсичности, Трутаев И. В., Стрельников Л. С. (2010)
Тетерич Н. В. - Дослідження особливостей комунікативної сфери провізорів шляхом вимірювання рівня соціального інтелекту, Котвіцька А. А., Демянік К. О. (2010)
Ткаченко Н. О. - Особливості кадрового менеджменту підприємств індустрії краси, Горохова О. В., Левченко А. М. (2010)
Трунова Т. В. - Обґрунтування технології виробництва супозиторіїв з дибамком, Крутських Т. В., Кухтенко О. С. (2010)
Черчесова О. Ю. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінозаміщених 7-β-гідрокси-γ-(4'-хлорофенокси)пропілксантинів, Романенко М. І., Білай І. М., Остапенко А. О. (2010)
Ярних Т. Г. - Засоби механізації, що застосовуються у виробництві супозиторіїв, Левачкова Ю. В., Гриценко С. В. (2010)
Ярних Т. Г. - Супозиторні основи: вивчення асортименту, Толочко К. В., Чушенко В. М. (2010)
Буряк В. В. - Липидный спектр и содержание гомоцистеина у пациентов с артериальной гипертензией (2010)
Волошина И. Н. - Состояние автономной нервной системы у больных с цереброваскулярной патологией (2010)
Гончарук Л. М. - Характеристика деяких показників оксидантно-протиоксидантної системи і роль Helicobacter pylori при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами у хворих на остеоартроз (2010)
Кишинец Н. В. - Изучение влияния препарата "Бронхофит, настойка сложная" на функциональную активность мерцательного эпителия пищевода лягушек, Маслова Н. Ф. (2010)
Михалюк Е. Л. - Образ жизни и состояние здоровья студентов 1-го курса Запорожского государственного медицинского университета, Черепок А. А., Пухликов А. А., Дикаленко Т. Н. (2010)
Новиков Е. В. - Проба Руфье у школьников: первые результаты, Ткалич Я. И. (2010)
Павлюченко М. И. - Подходы к дифференциальной диагностике объемных образований яичников, Слинько О. М., Барковский Д. Е., Кабаченко О. В., Шалимов В. И. (2010)
Пухальская Н. С. - Особенности клинического течения лекарственно-устойчивого туберкулеза у подростков, Шальмин А. С., Шевченко Р. М., Солодовник Ю. С., Хлыстун В. Н. (2010)
Сачок В. В. - Вплив антагоністів кальцію третього покоління на вміст глюкози й глікогену в серцевому м’язі за умов експериментальної адреналінової міокардіодистрофії (2010)
Сиволап В. В. - Вплив симвастатину на показники центральної гемодинаміки, функції зовнішнього дихання, агрегацію тромбоцитів та імунологічний статус у хворих на негоспітальну пневмонію третьої групи, Курілець Л. О. (2010)
Соломенник А. О. - Влияние препарата глутаргин на клинико-биохимические показатели у больных острым вирусным гепатитом A, Юрко Е. В., Могиленец Е. И., Никитина К. И. (2010)
Трифонов В. Ю. - Застосування препарату кордової крові в профілактиці ускладнень антифосфоліпідного синдрому при вагітності, Прокопюк В. Ю. (2010)
Фурса О. В. - Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, що перенесли інфаркт міокарда (2010)
Клименко В. Н. - Модульно-рейтинговая система в оценке эффективности преподавания курса факультетской хирургии, Захарчук А. В., Избицкий В. В., Тугушев А. С., Черковская О. С. (2010)
Разнатовська О. М. - Хіміорезистентний туберкульоз легень - актуальна проблема фтизіатрії (2010)
Светлой памяти товарища (2010)
Правила подачі статей в редакцію (2010)
Титул, зміст (2009)
Тимченко О. - Податковий борг: сутність та явище (2009)
Федоренко А. - Додаткові вимоги щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів як об’єктів розміщення коштів з накопичувальної пенсійної системи (2009)
Хоружий С. - Аналіз теоретичних засад формування інструментів біржової торгівлі цінними паперами (2009)
Ріппа М. - Напрями підвищення ефективності реформування державного пенсійного забезпечення України на страхових засадах (2009)
Макаренко Є. - Світова фінансова криза та її вплив на фінансово-кредитку сферу держави (2009)
Славкова А. - Нейтральні доходи в особистому прибутковому оподаткуванні: практичні аспекти методології (2009)
Бірюк О. - Ефективність інструментів реалізації стратегії експортоорієнтованих підприємств: головні суперечності та загрози (2009)
Кубліков В. - Індексовані облігації – альтернатива банківського депозиту (2009)
Ганчо М. - Формування ефективного механізму корпоративного управління: сучасний стан та перспективи (2009)
Лібіх К. - Шляхи вдосконалення тарифної політики та андерайтингу у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2009)
Леонов Д. - Оцінка інвестиційних ресурсів Накопичувального пенсійного фонду в контексті розвитку діяльності недержавних пенсійних фондів, Ковальова Н. (2009)
Гаманкова О. - Проблеми визнечення змісту та об’єкта державного регуляторного впливу стосовно ринку страхових послуг України (2009)
Голомб В. - Місце показників фондового ринку в системі циклічних індикаторів (2009)
Мосьондз С. О. - Світоглядне бачення державної політики у сфері науки (2013)
Курило М. П. - Судове процесуальне право як складова частина судового права (2013)
Ляшенко Р. Д. - Презумпція законності судового рішення, Власюк М. В. (2013)
Сердюк В. О. - Судово-правова реформа в Україні та глобалізаційні процеси (2013)
Udovika L. G. - Transformation of lawprinciples in the system of law of Ukraine under conditions of globalization (2013)
Войтанович О. Й. - Ідеологія глобалізації у сучасному світі та її вплив на державу і право:аспекти теорії (2013)
Новоселова В. В. - Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст (2013)
Изотова Е. Н. - Институт гражданства как основополагающий элемент правового статуса личности и взаимоотношений между гражданином и государством (2013)
Голяк Л. В. - Міжнародна регламентація муніципальних прав та свобод особистості (2013)
Батракова-Кучер Д. С. - Порівняльний аналіз історичного розвитку місцевого самоврядування у Франції та Україні (2013)
Натуркач Р. П. - Специфічні риси норм виборчого права України, як підгалузі конституційного права України (2013)
Калакура В. Я. - Проблеми міжнародно-правового регулювання міждержавного усиновлення (2013)
Бедь В. В. - Право змінювати свої релігійні чи інші переконання:порівняльно-правове дослідження (2013)
Шишка Р. Б. - Кодифікація законодавства у сфері інтелектуальної власності:за та проти (2013)
Позова Д. Д. - Контрафакція та недобросовісна конкуренція (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського