Шигимага В. А. - Перспективные направления развития роботизации процессов животноводства (2020)
Швед И. М. - Снижение энергозатрат при перемешивании навоза (2020)
Aliiev E. B. - Numerical simulation of mechanic-technological processes of livestock, Dudin V. Yr., Gavrilchenko A. S. (2020)
Платонова Н. П. - Ефективність використання вітамінно-мінерального преміксу у нормуванні годівлі коней, Ткачова І. В., Гданська К. В. (2020)
Григорьев Д. А. - Порог окончания доения, Король К. В., Шахова О. Н. (2020)
Філіпенко І. Д. - Вплив лінійних ознак вимені на процес доїння корів у стійлі, Помітун І. А. (2020)
Войтов А. В. - Вибір інформативних параметрів акустичної емісії для визначення швидкості зношування трибосистеми (2020)
Скорб И. И. - Пленочные лагуны для хранения навоза (2020)
Церенюк О. М. - Перспективи та виклики у вітчизняному свинарстві (2020)
Ткачов А. В. - Перспективи використання нанотехнологій у тваринництві, Марченко В. А. (2020)
Щурский Д. С. - Упрочнение новых и восстановление изношенных деталей автотракторной и сельскохозяйственной техники, Афанасенко Д. Е., Миранович А. В. (2020)
Бугай Т. А. - Техніко-технологічні властивості дозатора комбікорму на доїльному роботі Monobox, Гноєвий В. І., Гноєвий І. В., Науменко О. А., Трішин О. К. (2020)
Шигимага В. А. - Оперативный мониторинг кислотности молока в молокопроводе доильного робота (2020)
Півторак Я. І. - Вміст ліпідів у тканинах райдужної форелі вирощуваної на кормах Allar aqua, Бобель І. Ю. (2020)
Кірович Н. О. - Деякі аспекти технології вирощування виноградних равликів (2020)
Павловський С. С. - Селекційна характеристика новоолександрійської ваговозної породи коней, Ткачова І. В. (2020)
Ачкевич О. М. - Залежність тиску сили інерції порції молока від інтенсивності молоковіддачі та діаметра молочного шланга, Ачкевич В. І. (2020)
Марченко В. А. - Оптимальний рівень продуктивності корів у визначених межах раціональних величин середніх і граничних витрат для молочних ферм, Ткачов А. В. (2020)
Шигимага В. А. - Автоматизированная оценка качества мяса свиней по скорости падения PH, Файзуллин Р. А., Михеев Ю. Р. (2020)
Аксьонов Є. О. - Вплив малокомпонентних комбікормів на приріст живої маси молодняка кролів різного напряму використання та на якість м'ясної продукції (2020)
Андрійчук А. В. - Резистентність еритроцитів коней, які використовуються у різних видах кінного спорту, Ткачова І. В. (2020)
Седіло Г. М. - Вікова повторюваність господарсько-корисних ознак у овець асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною в лісостеповій зоні Львівської області, Вовк С. О., Петришин М. А., Польовий І. В. (2020)
Щурский Д. С. - Сравнительная оценка триботехнических характеристик покрытий, полученных комбинированным способом упрочнения, Афанасенко Д. Е., Миранович А. В. (2020)
Самынина М. Г. - Автоматизированное устройство дистанционной диагностики репродуктивной функции коров, Шигимага В. А. (2020)
Болтянська Н. І. - Перспективні напрями облаштування гнойових проходів на молочно-товарних фермах, Болтянський О. В. (2020)
Болтянська Н. І. - Основні параметри, що впливають на продуктивність гранулятора, Комар А. С. (2020)
Дмитрів І. В. - Концептуальні засади реалізації адаптивної системи машинного доїння корів (2020)
Ткачова І. В. - Породний склад конярства в Україні (2020)
Шахова Ю. Ю. - Ефективність першого осіменіння телиць парувального віку, Ткачов А. В. (2020)
Церенюк О. М. - М'ясні породи голубів в Україні, Акімов О. В., Вінюков А. О. (2020)
Гончаренко Г. О. - Визначення кількості мікроорганізмів у нативному та замороженному молозиві корів (2020)
Тільний С. А. - Автоматизовані системи дистанційного моніторингу стану тварин на пасовищі, Шигимага В. А. (2020)
Савчук І. М. - Накопичення PB і CD у м'язовій тканині за використання комбікорму-концентрату в раціоні свиней, Степаненко В. М., Ящук І. В., Ковальова С. П. (2020)
Брагінець М. В. - Використання рапсу на корм в тваринництві та його очищення, Богомолов О. В., Богомолов О. О. (2020)
Кулик О. Г. - Дієвість системи державного регулювання галузі рослинництва Харківської області, Науменко А. О. (2020)
Кулик О. Г. - Підтримка розвитку тваринництва в Харківському регіоні, Науменко І. В. (2020)
Сиромятніков П. С. - Логістичний сервіс на підприємствах галузі тваринництва (2020)
Махненко О. В. - Прогнозування кінетики температурних полів і напружено-деформованого стану різнорідних виробів, отримуваних методом пошарового формування, Міленін О. С., Великоіваненко О. А., Розинка Г. П., Козлітіна С. С., Півторак Н. І., Дзюбак Л. І. (2021)
Книш В. В. - Вплив нерегулярного циклічного навантаження на опір втомі тонколистових зварних з'єднань термічнозміцнених алюмінієвих сплавів, Клочков І. М., Мотруніч С. І., Покляцький А. Г. (2021)
Kostenevych O. S. - Prediction of residual stresses after welding of duplex steel taking into account phase transformations, Ren J. (2021)
Semenov O. P. - Comparative analysis of the results of computer simulation of heat transfer and hydrodynamic processes in the metal being welded by means of different software tools, Krivtsun I. V., Lykhoshva A. V., Hluchenkyi O. I., Bondar O. I. (2021)
Максимов С. Ю. - Вплив зовнішнього електромагнітного поля на параметри та дефекти кристалічної гратки металу зварних з'днань при зварюванні під водою, Берднікова О. М., Прилипко О. О., Алексеєнко Т. О., Половецький Є. В. (2021)
Махненко О. В. - Чисельний аналіз особливостей граничного стану зварних трубопровідних елементів в умовах ультрамалоциклового навантаження, Міленін О. С., Великоіваненко О. А., Розинка Г. П., Півторак Н. І. (2021)
Ланкін Ю. М. - Дослідження зміни питомої електропровідності біологічних тканин в результаті локального стискання електродами при біполярному зварюванні, Соловйов В. Г., Романова І. Ю. (2021)
Губатюк Р. С. - Моделювання електромагнітних та теплових полів у процесі індукційного нагріву на малих зразках із наявністю зварного зєднання високоміцних залізничних рейок, Римар С. В., Прокоф'єв О. С., Костін В. А., Дідковський О. В., Мужиченко О. Ф. (2021)
Єгорова С. В. - Математичні моделі залежності механічних властивостей від хімічного складу сталей для ЕШЗ, Махненко О. В., Саприкіна Г. Ю., Синєок Д. П. (2021)
Роботизований зварювальний осередок для виробництва ковшів екскаваторів (2021)
Welding in the World № 1, 2021 (2021)
Аргонодугове TIG зварювання (2021)
Заходи Асоціації технологів-машинобудівників України (2021)
Вимоги до оформлення рукописів статей, що подаються до редакції журналу "Автоматичне зварювання" (2021)
Ангел А. А. - Свідоцтва як родинні цінності в динаміці демократичних реформ в Україні (2020)
Баштанник В. В. - Реформа децентралізації як сучасний концепт державотворення, Кудрявцева М. В. (2020)
Кіянка І. Б. - Громадянські цінності в контексті публічного управління, Ільницький С. В. (2020)
Лисачок А. В. - Механізми управління інвестиційною безпекою в умовах сталого розвитку: трактування сутності понять (2020)
Мазур О. Г. - Нормативно-правові засади електронного урядування для модернізації адміністративних процесів в органах публічного управління України (2020)
Панченко О. А. - Інформаційна безпека в контексті викликів і загроз національній безпеці (2020)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Реформування системи публічного управління як основа розвитку сучасного українського суспільства (2020)
Рагімов Ф. В. - Еволюція публічного управління в контексті сучасного процесу державотворення в Україні (2020)
Руденко О. М. - Лобіювання – політична корупція чи суспільний компроміс (2020)
Рудік О. М. - Нові методи роботи Європейської Комісії на 2019 – 2024 рр.: прагнення більшого в ЄС та поза його межами (2020)
Шумляєва І. Д. - Забезпечення дотримання принципів верховенства права та законності в діяльності публічної адміністрації: термінологічний аналіз (2020)
Клименко О. В. - Удосконалення державного регулювання ринку страхових послуг (2020)
Кандзюба С. П. - Організація дистанційного навчання в регіональній хмарі публічного управління (2020)
Мельнишин Л. В. - Регіональна політика стосовно сталого розвитку України в контексті європейської інтеграції (2020)
Пастух К. В. - Стратегічне управління регіональним економічним розвитком у сфері публічного управління в Україні (2020)
Рачинська О. А. - Комунікативне партнерство як механізм оптимізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління (2020)
Рєзніков В. В. - Державна промислова політика в умовах європейської інтеграції України (2020)
Сахарова К. О. - Механізми публічного управління ініціалізацією інтелектуального потенціалу регіону (2020)
Гуртова Ю. В. - Професійна діяльність суддів як публічна служба (2020)
Гусак І. В. - Тенденції становлення державної політики у сфері управління персоналом в органах влади України та органах місцевого самоврядування (2020)
Кириленко В. А. - Формування структури системи інформаційно-аналітичного забезпечення процесів охорони державного кордону, Мейко О. В. (2020)
Комарова К. В. - Моделі формування та розвитку професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (2020)
Маланчій М. О. - Розвиток системи кадрового менеджменту в Державній прикордонній службі України (2020)
Обушна Н. І. - Механізми розвитку кадрового потенціалу державної служби: теоретичний аспект, Селіванов С. В. (2020)
Устимчук О. В. - Сучасні тенденції реалізації та розвитку комунікації в українській моделі державного управління галуззю охорони здоров’я (2020)
Шапоренко О. І. - Публічна регіональна політика у сфері охорони здоров’я (2020)
Відомості про авторів (2020)
Жаховський В. О. - Планування на основі спроможностей: нова парадигма розвитку Медичних сил Збройних Сил України, Лівінський В. Г. (2020)
Било Я. М. - Особливості організації хірургічної допомоги та лікувально-евакуаційних заходів в умовах пандемії COVID-19, Попова О. М., Микита O. O. (2020)
Бандажевський Ю. І. - Гіпергомоцистеїнемія і цереброваскулярні захворювання у осіб допризовного віку в районах, постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Дубова Н. Ф., Устінова Л. А. (2020)
Куц Т. В. - Поширеність коморбідної патології у військовослужбовців, хворих на ішемічну хворобу серця, Мороз Г. З. (2020)
Волянський A. M. - Застосування міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я в індивідуальній реабілітації пацієнтів із спондилогенною шийною мієлопатією, Кіх А. Ю., Каліман А. П., Тарнавська T. A., Головатенко В. І., Шапран O. O. (2020)
Осьодло Г. В. - Організаційні та фармакоекономічні аспекти медикаментозного супроводу військовослужбовців із H.Pylori-асоційованою пептичною виразкою, Шматенко О. П., Прокопчук С. М., Осьодло В. В., Котик Ю. Я. (2020)
Бойчак М. П. - Гостра променева хвороба: внесок українських вчених (повідомлення перше) (2020)
Cieśleńska B. - Przemiany doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce (2020)
Яловик В. - Діяльність Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності в Україні, Яловик А., Шумік В. (2020)
Contiero D. - Fitness Programs Features According to the Body Types of High School Girls, Vashchuk L. (2020)
Shuba L. - Usage of the Method of Child Training for Improving Lessons of Physical Education for Children of 9–10 Years, Shuba V. (2020)
Щирба В. - Диференційована оцінка розвитку швидкісно-координаційних здібностей у школярів 5–11 класів за допомогою використання тесту "Подвійна стріла" (2020)
Пилипенко С. - Фізична терапія породіль після абдомінопластики на довготривалому періоді реабілітації, Копочинська Ю. (2020)
Степаненко Д. - Методика пропріоцептивної нейром'язової фасилітації після оперативного лікування геморагічного інсульту в післялікарняний період (2020)
Чаланова Р. - Розробка комплексу лікувально-реабілітаційних методів при короткозорості й вивчення його ефективності в дітей 10–11 років, Гаврилова Н., Онищук В., Мацейко І., Ломинога С. (2020)
Савчук С. - Спеціальна фізична підготовка спортсменок закладів вищої освіти з бігу на короткі дистанції, Захожа Н., Захожий В., Мацкевич Н., Добринський В. (2020)
До ювілею доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора Альошиної Алли Іванівни (2020)
Інформація для авторів (2020)
Алексєєв В. М. - Оптимістична трагедія державного управління (2020)
Корнієвський С. В. - Правові засади державного управління регіональним розвитком: етапи становлення та перспективи вдосконалення (2020)
Кулешов В. В. - Методи громадського контролю представницьких органів влади: зарубіжний та вітчизняний досвід (2020)
Рудік Н. М. - Політика ЄС у сфері запобігання та протидії корупції: ключові виклики та проблеми (2020)
Рудік О. М. - Порядок денний ЄС "Ефективне регулювання для досягнення кращих результатів": перші результати та висновки (2020)
Щербак Н. В. - Стратегічне планування в системі державного управління (2020)
Бондаренко Д. П. - Державно-приватне партнерство як інноваційний інструмент реалізації державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні (2020)
Гикало Ю. В. - Імплементація національного досвіду практичної спрямованості вищої військової освіти в Збройних силах України (2020)
Жиляєв І. Б. - Стратегія як інструмент державного планування: оцінка стану законодавчого забезпечення, Семенченко А. І. (2020)
Жорняк А. М. - Понятійний апарат у сфері державної політики щодо соціальної інтеграції дітей та молоді з інвалідністю (2020)
Застрожнікова І. В. - Електронний документообіг у сфері освіти (2020)
Крилошанська Л. І. - Реалізація концепції "Нова українська школа" в контексті реформування системи середньої освіти в Україні (2020)
Руденко О. М. - Механізми реалізації державної політики регулювання земельних відносин в Україні в умовах децентралізації, Халімон П. В. (2020)
Шестаковська Т. Л. - Напрями реалізації державної політики інформаційного забезпечення розвитку інноваційних кластерів в економіці, Гривко С. Д. (2020)
Кісільова Т. О. - Смарт-оцінювання результатів професійної діяльності публічних службовців в Україні (2020)
Маланчій М. О. - Мінімізація кадрових ризиків у системі управління персоналом Державної прикордонної служби України (2020)
Палагусинець Р. В. - Основні аспекти механізму формування інтелектуального капіталу дипломатичної служби (2020)
Липовська Н. А. - Система професійної ідентичності службовців місцевого самоврядування, Тарасенко Т. М. (2020)
Пашкова Г. Г. - Муніципальний брендинг як інноваційний інструмент підвищення конкурентоспроможності міста (2020)
Лащенко О. В. - Тайм-менеджмент як інструмент удосконалення часової організації професійної діяльності державних службовців, Серьогіна Н. К. (2020)
Бобровський О. І. - Технологічна компонента забезпечення ефективності публічного управління: концептуальні аспекти (2020)
Скрипник О. А. - Телемедична комунікація як складова частина управління медичними закладами на регіональному рівні, Хожило І. І., Мороз С. М. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Веденичова Н. П. - Цитокініни в онтогенезі й адаптації злаків, Косаківська І. В. (2020)
Кур'ята В. Г. - Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури, Шаталюк Г. С. (2020)
Стасик О. О. - Вплив позакореневої обробки рослин пшениці озимої комплексом мікроелементів, отриманим за допомогою нанотехнологій, на їх фотосинтетичну активність за різних умов вологозабезпечення, Прядкіна Г. О., Кірізій Д. А., Ситник С. К., Капітанська О. С., Міхно А. І., Махаринська Н. М. (2020)
Сергєєва Л. Є. - Сумісні осмоліти — пролін і сахароза — у комплексно стійких клітинних лініях пшениці озимої, Курчій В. М., Броннікова Л. І. (2020)
Косаківська І. В. - Вплив праймування абсцизовою кислотою на ріст і післястресове відновлення пшениці і спельти за дії модельованої помірної ґрунтової посухи, Васюк В. А., Войтенко Л. В. (2020)
Інформація для авторів (2020)
Information for authors (2020)
Засанський В. В. - "Автономна" тіньова влада як засіб тіньового псевдореформування, Предборський В. А. (2020)
Шостак Л. Б. Дікарєв О. І. - Воднева економіка як сучасна антикризова стратегія (2020)
Заревськака Л. М. - Перспективи та інструменти розвитку електронного бізнесу в Україні, Пенчук Г. С. (2020)
Русіна Ю. О. - Моніторинг та оцінка ризику депозитної діяльності КБ АТ "ПУМБ", Толочко В. М. (2020)
Климчук М. М. - Методологія формування стратегії управління підприємством: концептуально–інвайроментальні засади, Ільїна Т. А, Климчук С. А., Любченко О. С. (2020)
Колодійчук А. В. - Маркетографічні особливості Visual FoxPro–C#–програмування ризиків інвестиційних проектів ІКТ–профілю спрямування (2020)
Черкашина К. Ф. - Застосування інноваційних інструментів ефективного менеджменту при злитті чи поглинанні як перспективного напрямку у подоланні кризових явищ у банківському секторі (2020)
Puzyrova P.V. - Current state of Ukraine's hotel market under COVID–19 and prospects for its development, Dovbush V. I. (2020)
Малярчук І. І. - Бухгалтерська звітність в системі управління підприємством (2020)
Зажома В. М. - Оптимізація оцінювання підготовки груп і відділень гірничорятувальних та висотно–верхолазних рятувальних робіт, Бужин О. А. (2020)
Русина Ю. О. - Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції, Бащенко Н. О. (2020)
Бодюк А. В. - Вартісні аспекти виробництва надро–ресурсної продукції (2020)
Луцків О. М. - Фінансова інклюзія як драйвер економічного зростання регіонів України (2020)
Шедяков В. Є. - Стимулювання праці при зростанні елементів творчості (2020)
Лояк Л. М. - Маркетингові інстументи управління розвитком підприємств ресторанного господарства курорту "Буковель" (2020)
Нусінов В. Я. - Експрес-оцінка економічного ефекту від прискорення планування та контролю в режимі реального часу, Лобов С. П. (2014)
Шилепницький П. І. - Особливості використання державно-приватного партнерства в регіональному розвитку (2014)
Семак Б. Б. - Економічні та екологічні аспекти формування вітчизняного ринку екотекстилю (2014)
Гречко А. В. - Ocoбливocтi управлiння фiнанcoвoю cтратегiєю пiдприємcтва в умoвах кризи, Кондратьєва О. Ю. (2014)
Крейдич І. М. - Методичні підходи до формування та реалізації інноваційно-інвестиційної політики розвитку промислових підприємств (2014)
Романовський О. О. - Соціально-економічні засади державно-скерованого інноваційного розвитку сфери вищої освіти (2014)
Ткачук В. І. - Екологізація виробництва як пріоритет процесу диверсифікації агарних підприємств (2014)
Мартиненко В. П. - Кадрова політика, як інструмент управління кадровим потенціалом, Руденко Н. В. (2014)
Чернелевська О. Л. - Демонополізація економіки України, єдиний шлях до відновлення конкурентоздатності економіки (2014)
Лебеденко М. С. - Вебометричний ранг як показнік ефективності електронного ресурсу підприємства (2014)
Шаманська О. І. - Сучасні тенденції розвитку спиртової промисловості України, Паламаренко Я. В. (2014)
Адамовська В. С. - Аудит ефективності управлінської діяльності (2014)
Коваль О. А. - Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні, Ночвай О. І. (2014)
Чевганова В. Я. - Система оцінювання персоналу підприємства (2014)
Шашина М. В. - Етапи створення організаційно-правової форми механізму управління державним сектором економіки України (2014)
Метелиця В. М. - Діалектичні тенденції розвитку саморегулівного інституту бухгалтерів аграрної галузі (2014)
Костогриз В. Г. - Маркетингові концепції банків з іноземним капіталом (2014)
Ладонько Л. С. - Формування технології управління розвитком інноваційного потенціалу виробничо-економічних систем системно-універсального типу (2014)
Петров В. А. - Оценка состояния экономики, Волков Е. М., Мусинова А. Ю. (2014)
Поторочин С. О. - Соціально-трудові відносини в контексті безпечної трудової діяльності (2014)
Домбровський В. С. - Актуальні проблеми використання комп’ютерних технологій у діяльності туристичних агенцій України, Сорочинська І. А. (2014)
Погосова А. В. - Облікове забезпечення управління кредитними операціями банку (2014)
Кукліна Т. С. - Розробка системи комплексної оцінки персоналу готельного підприємства (2014)
Круш П. В. - Контрактні відносини інтегрованих корпоративних підприємств машинобудування, Теслюк Ю. М. (2014)
Черненко О. Л. - Визначення галузевих пріоритетів економіки України (2014)
Кирику М. В. - Стратегічні орієнтири забезпечення економічної безпеки та тенденції розвитку старопромислових регіонів України (2014)
Савушкін Д. І. - Розвиток курортно-рекреаційних систем як інструмент трансформаційних перетворень в економіці (2014)
Кошельник В. М. - Матеріально-технічне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Кірєєва Е. А. - Регіональна продовольча безпека: суть та інструменти управління (2014)
Дріга О. П. - Проблеми обліку виробничих запасів підприємств України (2014)
Гербич Л. А. - Моніторинг портфеля іпотечних кредитів банку (2014)
Кифак А. О. - Ціна одиниці праці як індикатор макроекономічних хвилювань для фінансових установ (2014)
Мастюк Д. О. - Метод орієнтації на попит у ціновій політиці підприємства, Кавтиш О. П. (2014)
Никифорук О. І. - Інфраструктурні облігації як інструмент залучення інвестицій для потреб модернізації в практиці зарубіжних країн, Чукаєва І. К. (2014)
Сініцин О. О. - Характеристика методів регулювання та оптимізації структури капіталу корпорації (2014)
Трофимчук О. А. - Фінансіалізація економіки: причини та наслідки (2014)
Герзанич В. М. - Основні недоліки та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні (2014)
Харчук Л. В. - Понятійний апарат проблематики формування біоенергетичного потенціалу (2014)
Гладчук О. М. - Фінансова безпека сучасного страхового ринку України (2014)
Білецька К. В. - Трудовий потенціал як чинник активізації інноваційних процесів (2014)
Крамченко Р. А. - Державне фінансування людського капіталу України: аналітичний аспект (2014)
Кочетков В. М. - Аналіз розвитку міжнародних банків в Центральній та Східній Європі, Кугуєнко Ж. С. (2014)
Коренєва О. Г. - Злиття та поглинання як напрям підвищення капіталізації банків України (2014)
Дейкало Л. Є. - Казначейське обслуговування міжбюджетних трансфертів, шляхи його вдосконалення, Чубак А. Ю. (2014)
Дубинецька П. П. - Теоретичне конструювання механізму податкового регулювання економіки (2014)
Денисенко Д. Є. - Податкове стимулювання формування капіталу товаровиробників (2014)
Аль Арабият Р. А. Р. - Инвестиционно-инновационные приоритеты развития малой открытой экономики иордании (2014)
Пархоменко Т. В. - Формування системи управління інноваціями на підприємстві, Красношапка В. В. (2014)
Орехівський Ю. Г. - Інтелектуальний агропотенціал як стратегічний об’єкт управління (2014)
Ревич М. Я. - Теоретико-методологічні аспекти визначення сутності поняття "прибуток" (2014)
Книшенко Т. М. - Виявлення зони атракції в економічній системі на основі оцінювання форм розподілу показників структурних елементів, Гізатулін А. М. (2014)
Губанова Л. І. - Інвестиційна привабливості: суть та фактори впливу (2014)
Ляхова О. О. - Напрями удосконалення фінансового забезпечення інвестиційних проектів паливно-енергетичного комплексу України (2014)
Савченко Р. О. - Внутрішній контроль в системі корпоративного управління (2014)
Ярмолюк О. Ф. - Удосконалення облікового забезпечення управління виплатами працівникам підприємства (2014)
Лисак М. А. - Методика удосконалення індикаторів продовольчої безпеки (2014)
Синиціна Ю. П. - Стратегічне управління закупівлями на промислових підприємствах масложирового підкомплексу України, Тищенко Т. В. (2014)
Стрелина Е. Н. - Современные проблемы развития угольной промышленности Украины в контексте энергетической независимости страны, Йоненко А. И. (2014)
Арабаджи Ю. І. - Психологічні особливості мотивації трудової діяльності, Дашко І. М. (2014)
Середa О. В. - Проблеми формування стратегічного набору в контексті забезпечення сталого розвитку міст України (2014)
Кузьменко О. С. - Моделювання динаміки збуту товарів у ринкових умовах, Железняк О. О. (2014)
Скоробогач О. І. - Аналіз доходів та витрат малих і середніх банків України (2014)
Колесников В. І. - Світовий досвід розвитку сільських територій (2014)
Севрук І. М. - Міжнародний досвід інституційно-правового регулювання діяльності торговельних мереж (2014)
Шинкаренко М. С. - Послуги сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як об'єкт обліку і контролю (2014)
Братушка Е. С. - Ґенеза податку на додану вартість в Україні та світі, Кононець Є. В. (2014)
Строкаченко О. І. - Формування механізму функціонування автоматизованої інформаційної системи статистики паливно-енергетичного комплексу (2014)
Дубицький Д. П. - Оцінка вартості підприємства за національними та міжнародними стандартами, Ступнікер Г. Л. (2014)
Нестеренко С. С. - Порівняльний аспект нормативного регулювання складових власного капіталу на підприємствах різних форм власності (2014)
Андрусь О. І. - Аналіз цілей, завдань, принципів та методів фінансового планування як інструменту управління результатами діяльності підприємства, Березова Н. В. (2014)
Тульчинська С. О. - Визначення доцільності фінансового оздоровлення підприємства на підставі оцінки фінансового потенціалу, Нікітіна М. В. (2014)
Лукашев С. В. - Аналіз інноваційної активності промислових підприємств Харківського регіону, Сенічкіна О. Е. (2014)
Галенко С. М. - Стратегічний аналіз розвитку мегаполісів у конкурентному середовищі (2014)
Павлов В. В. - Креативні технологіі - пріоритет ефективної стратегії розвитку підприємства (2014)
Сакун О. С. - Державне регулювання локальних інноваційних центрів в контексті національної стратегії (2014)
Єфіменко Т. І. - Подання показників соціальної відповідальності підприємництва в фінансовій звітності, Орлова В. М., Пєтухова Т. О. (2014)
Усик С. П. - Конкурентоспроможність продукції на ринку морозива України, Кравченко А. А. (2014)
Даценко І. М. - Формування маркетингової діяльності підприємства (2014)
Олійник Г. Ю. - Теоретико-методологічні основи реструктуризації залізничного транспорту України (2014)
Жадько К. С. - Напрями побудови системи фінансового контролю (2014)
Волошенко О. О. - Стратегічне управління еколого-орієнтованим розвитком підприємств легкої промисловості на засадах соціальної відповідальності (2014)
Клімович О. М. - Фактори впливу на формування міжрегіонального співробітництва (2014)
Черевко О. В. - Принципи управління фінансовою безпекою підприємства (2014)
Сагайдак М. П. - Маркетинговий аудит цінової політики підприємства (2014)
Колісніченко П. Т. - Податкові важелі державного регулювання підприємницької діяльності (2014)
Селіверстова Л. С. - Аналіз ефективності податкового механізму державного регулювання підприємств малого бізнесу (2014)
Никифорак О. Я. - Особливості впливу матеріальних запасів на нагромадження капіталу у системі національних рахунків (2014)
Маршавін Ю. М. - Методологічні та практичні засади визначення рівнів розвиненості регіональних ринків праці (2014)
Діденко О. М. - Теоретичні та методичні засади виявлення умов, які стимулюють та дестимулюють підвищення регуляторного тиску на банківський бізнес в контексті забезпечення фінансової стабільності (2014)
Осадча Т. С. - Реалізація принципу превалювання сутності над формою при відображенні земельної ренти (2014)
Безп’ята І. В. - Досвід залучення інвестицій в пострадянських державах (2014)
Сазонець І. Л. - Бізнес –моделі корпоративних стратегій управління страхових компаній, Білоус Н. М. (2014)
Левкович О. В. - Теоретичне обґрунтування впливу анонсів монетарної політики на доходність ринку акцій (2014)
Кислюк А. П. - Етапи регулювання податкових надходжень України (2014)
Вишневський Є. І. - Сучасна проблематика регулювання глобальної банківської діяльності (2014)
Алімпієв Є. В. - Методика передмодельного аналізу у var-моделях фінансово-монетарної трансмісії (2014)
Melnyk O. - Using of plant raw materials in the production of prophylactic yogurts, Kiiko V., Zolotoverkh K., Ianchyk M. (2020)
Pritulska N. - Plant-based milk analogues in the nutrition of people with nutrition-dependent non-infectious diseases, Motuzka I., Koshelnyk A., Jarossova M., Lackova A. (2020)
Polishchuk V. - Prospects of using glucose-fructose syrup in the riboflavin biotechnology, Dugan O. (2020)
Cherno N. - Investigation of the structure of water-soluble glucan yeast Saccharomyces cerevisiae, Naumenko K. (2020)
Garmatyk K. - Assessment of the quality of modern commercial pork products, Susol R., Broshkov M., Danchuk O., Panikar Ih., Susol L. (2020)
Dubinina A - Research of the bactericidal properties and toxicity of compositions for stone fruit preservation, Letuta T, Novikova V. (2020)
Slyva Yu. V. - Application of the impedance method for determination of monosodium glutamate in food products, Pokhodylo E. V. (2020)
Tkachenko O. - Specific features of nitrogen metabolism during fermentation of must from white grape varieties grown in the Odessa region, Kananykhina O., Suhachenko T., Turpurova T., Titlova O. (2020)
Bezusov А. - Developing a technology of local wines with the enhanced aromatic profile, Kalmykova I., Bilko M., Melikh Т., Shcherbyna V. (2020)
Biletska Yа. - Development of the technology of soya flour enriched with iodine, Plotnikova R., Bakirov M., Vereshchynskyi O. (2020)
Valevskaya L. - Nutritional properties of Сhia seeds and their sanitary safety, Iegorova A., Ovsiannykova L., Sokolovskaya O., Marchenkov F., Shulyanska A. (2020)
Verkhivker Ya. - Canning food in semi-rigid polymeric and composite containers, Miroshnychenko Ye. (2020)
Zaparenko A. - Investigation of the technological properties of emmer flour, Didenko S., Holyk O., Goloventsov Y. (2020)
Rybchynskyi R. - Features of the chemical composition of corn grits at the different degerminator modes in the dent corn processing, Sots S., Kustov I. (2020)
Stankevych G. - Improving the quality of export consignments of class 4 wheat intended to be used as food, Borta A., Penaki A. (2020)
Куцевич В. - Автостоянки, вбудовані в нижні надземні поверхи громадських будівель і споруд. Архітектурно-планувальні та функціонально-технологічні вимоги (2020)
Скорик Л. - Спадкоємний розвиток композиційно-просторових особливостей міського центру (2020)
Блудов А. - Особливості концептуального підходу сучасних українських художників у жанрі міського пейзажу (2020)
Мхітар’ян Л. - Особливості перекладу анотацій до мистецтвознавчих статей англійською мовою, Кресан Т. (2020)
Нестеренко П. - Зіркові долі київських майстрів книжкової графіки (2020)
Нікітін А. - Філософський контекст у творчості Сергія Зорука (2020)
Прищенко С. - Перспективи розвитку рекламної графіки в традиційних і цифрових медіа (2020)
Руденко О. - Роль "Інтердруку" в розвиткові української графіки (2020)
Андрес Г. - Особливості приватного колекціонування творів мистецтва в Україні 1990–2000-х років, Луцька М. (2020)
Сухенко В. - Академічний рисунок в умовах дистанційного навчання, Засипкін О. (2020)
Zhang B. - Research on Flower-and-bird Painting in Art Therapy of Depression (2020)
Вихідні відомості (2020)
Квасніков В. П. - Підвищення точності та швидкодії вимірювань Криволінійних поверхонь контактним способом, Фесюн Б. М. (2019)
Яновицький О. К. - Метод підвищення точності та завадостійкості ротаційних лічильників газу (2019)
Кучеренко О. К. - Визначення параметрів щілинної діафрагми в стенді для вимірювання оптичної передавальної функції об'єктивів, Киричук Б. В. (2019)
Галицький В. А. - Підвищення якості налаштування параметрів системи стабілізації кутової швидкості електронно-механічного датчика з вентильним двигуном (2019)
Яновицький О. К. - Метод підвищення точності та надійності роботи ротаційних лічильників газу (2019)
Передерко А. Л. - Математичні моделі п'єзоелектричних датчиків для вимірювання вібраційних параметрів (2019)
Мащенко В. А. - Аналогово-цифровий інтерфейс для вимірювання амплітуди та часу проходження ультразвукового сигналу (2019)
Клепач М. М. - Моделювання системи управління маніпулятором паралельної структури для координатно-вимірювальних машин (2019)
Паращанов В. Г. - Метрологічне забезпечення проведення випробування прецизійних деталей (2019)
Бобровнікова К. Ю. - Модель бот-мереж з врахуванням системи доменних імен, Денисюк Д. О., Бойко А. О. (2019)
Лисенко С. М. - Моделі кібератак мережного та хостового типу (2019)
Бельфер Р. Е. - Протокол консенсусу proof-of-activity на основі відслідковування показників участі активних вузлів мережі, Савенко О. С. (2019)
Передерко А. Л. - Видалення шумової складової з вібросигналу з використанням вейвлет-перетворення, Катаєва М. О. (2019)
Савенко О. С. - Моделі незадокументованих закладок програмного забезпечення в локальних комп'ютерних мережах, Паюк В. П., Савенко Б. О., Каштальян А. С. (2019)
Стецюк М. В. - Модель архітектури автоматизованих інформаційних систем супроводу фінансово-господарських процесів та підтримки управлінських рішень в закладах вищої освіти, Стецюк В. М., Савенко О. С. (2019)
Боровик Л. В. - Метод визначення швидкості руху колони техніки по неоднорідній мережі доріг, його програмно-алгоритмічне забезпечення та застосування в задачі розмічення відповідного графа, Трасковецька Л.М., Боровик О. В. (2019)
Квасніков В. П. - Комп'ютеризована система відеосупроводження на базі мобільного комплексу, Шелуха О. О. (2019)
Говорущенко Т. О. - Порівняння систем стабілізації тіла в просторі для побудови макету для демонстрації можливостей платформи ARDUINO, Явнюк А. А., Гнатчук Є. Г. (2019)
Yanenko O. - Automated testing system for implants to regulate intraocular pressure, Tkachuk A., Tkachuk R. (2020)
Половинко І. І. - Колірні перетворення космознімків Із врахуванням відбитогота розсіяного світла, Кашуба А. І. (2020)
Мащенко В. А. - Метод визначення динамічного коефіцієнта пуассона полімерного ауксетика за допомогою трьох типів акустичних хвиль (2020)
Латенко В. І. - Алгоритм та програма розрахунку температури за опором резистивного термодатчика, Миронов Р. Д., Орнатський І. А., Логвиненко Д. М. (2020)
Ковтун І. І. - Діагностування міцності компаундованих конструкцій електронної техніки при термоциклюванні, Бойко Ю. М., Батовський В. В. (2020)
Карпова Л. В. - Статистична обробка результатів вимірювань характеристик міцності керамічних резисторів з полімодальною щільністю розподілу, Горошко А. В., Пирожок В. В. (2020)
Корецька Л. О. - Дослідження метрологічних характеристик автоматизованого засобу вимірювального контролю вологості паперу, Форкун І. В., Медзатий Д. М. (2020)
Martynyuk V. V. - Architecture of solar panel intelligent monitoring system by means of industrial controller, Forkun Y. V., Forkun I. V., Novak T. O. (2020)
Бедратюк Л. П. - Аналiз якостi методiв масштабування зображення з допомогою моментних iнварiантiв, Бедратюк Г. І. (2020)
Гресь О. В. - Програмна реалізація системи потокового шифрування інформації на основі дискретних відображень, Розорінов Г. М., Пількевич Ю. Г., Костяк М. Ю., Пархуць Л. Т. (2020)
Пятін І. С. - Методика полярного кодування в 5g мобільних засобах телекомунікацій з багатопозиційною модуляцією, Бойко Ю. М. (2020)
Бармак О. В. - Аналіз моделей для розпізнавання мімічних проявів емоцій, Калита О. Д., Манзюк Е. А. (2020)
Прейзнер Є. Е. - Методи штучного інтелекту в сфері охорони здоров'я, Яшина О. М. (2020)
Онисько А. І. - Застосування нових програмних продуктів в управлінні проектами, Семенишина І. В., Крупський Я. В. (2020)
Стецюк М. В. - Модель забезпечення живучості та відмовостійкості спеціалізованих інформаційних технологій в умовах руйнуючого впливу зловмисного програмного забезпечення, Горошко А. В., Савенко Б. О. (2020)
Каштальян А. С. - Моделі приманок в корпоративних комп'ютерних мережах з врахуванням типів зловмисних атак, Савенко Б. О., Бельфер Р. Е. (2020)
Мартинюк В. В. - Системний аналіз та моделювання процесів електроживлення автоматизованої мобільної установки переробки пластикових пляшок у дизельне паливо, Радельчук Г. І., Каштальян А. С., Вержбицький Я. В. (2020)
Туровський О. Л. - Оцінка можливостей підвищення ефективності роботи системи синхронізації радіотехнічного пристрою в ході стеження за несучою частотою (2020)
Яновицький О. К. - Автоматизація процесу регулювання концентрації іонів водню, Байдич Л. Е., Форкун І. В. (2020)
Федула М. В. - Проектування сенсорних людино-машинних інтерфейсів з фільтрацією механічних коливань, Кльоц Ю. П., Форкун Ю. В. (2020)
Лужанський В. І. - Комп'ютерні технології автоматизації теплофізичного конструювання радіоелектроного модуля касетного типу з мікросхемами для забезпечення заданого теплового режиму, Каштальян А. С., Кльоц Ю. П. (2020)
Хвесик М. А. - Нові виміри безпеки у глобальну епоху (2020)
Obykhod H. - Impact of coronavirus on the state of food security and treatment of medical waste, Khvesyk Y., Malkov M. (2020)
Паресишвили О. И. - Мобилизация природно-рекреационных ресурсов Грузии в условиях распространения COVID-19: организационно-экономический аспект, Кварацхелиа Л. Д., Гамезардашвили Д. З., Мирзаева В. А. (2020)
Бистряков І. К. - Бізнес-екосистемний концепт забезпечення сталого господарювання, Клиновий Д. В. (2020)
Микитенко В. В. - Фізична економія в системі забезпечення сталого господарювання (2020)
Тітаренко Г. Б. - Природно-ресурсна рента і рентні платежі: диференціація понять, Тітаренко О. В. (2020)
Колмакова В. М. - Методологічні євроорієнтири оцінювання екосистемних активів територіальних громад, пов'язаних з водними ресурсами (2020)
Веклич О. О. - Формалізація вартісного виміру екосистемних активів соціально-територіальних спільнот (2020)
Arjjumend H. - Endangered nomadic pastoralism: a need for restructuring the policy paradigm of rangeland commons (2020)
Жовтоног О. І. - Індикатори ефективності водокористування для оцінки інституціональних трансформацій в управлінні зрошенням, Рижова К. І. (2020)
Патока І. В. - Екосистемні підходи до організації компенсаційних заходів щодо відшкодування збитків на місцевому рівні (2020)
Чумаченко О. М. - Відновлення забруднених боєприпасами земель: техніко-економічні та екологічні аспекти, Кривов'яз Є. В., Колганова І. Г. (2020)
Гамзина О. М. - Оновлення системи управління лісовими ресурсами в умовах їх інтеграції до ринкового середовища (2020)
Талаквадзе Г. М. - Приоритеты и ресурсы Грузии: мифы, история, перспективы, Ломсадзе З. Д., Арчвадзе И. С. (2020)
Куценко В. І. - Інноваційно-освітня парадигма формування соціальної безпеки – передумова сталого розвитку, Кінаш І. П., Євтушенко Г. І. (2020)
Contents (2020)
Orgiyan A. - Experimental research of console boring bars oscillations upon fine stepped holes boring, Oborskyi H., Balaniuk A., Prokopovych I. (2020)
Margulies M. - Experimental research of force wave precession gears with rolling element, Gordienko Y. (2020)
Usov A. - Investigation of the influence of structural inhomogeneities on the strength of welded joints of functionally gradient materials, Morozov Yu., Kunitsyn M., Tonkonozhenko A., Chernush I. (2020)
Filonov V. - Calculation of VVER-1000 core baffle temperature distribution for it's swelling assessment, Filonova Y., Dubyk Y., Bohdan A. (2020)
Gulik V. - Development of a three-dimensional model of the VVER-1000 reactor using SERPENT Monte Carlo code for neutron-physical modeling, Galchenko V., Shlapak I., Budik D. (2020)
Skalozubov V. - Modernized Loss of Coolant & Blackout Accident Management Strategy at Nuclear Power Plants with WWER, Spinov V., Spinov D., Gablaya Т., Kochnyeva V., Komarov Yu. (2020)
Gerliga V. - Experimental facility for determination of cavitational processes in the NPP pipelines, Zaporozhan V., Fylonych Y., Panchenko M., Sholudko A. (2020)
Gubarevitch O. - Study ways of modern diagnosis of inter-turn short circuits in stator windings of asynchronous engines with the use of modeling, Gulak S. (2020)
Maksymov M. - The method of finding the most natural structure of a biotank power plant, Beglov K., Maksymova O., Maksymov O. (2020)
Skalozubov V. - Alternative Method of Strength Analysis for Heat Power Equipment under Cyclic Loads, Pirkovsky D., Alali M., Algerby R. (2020)
Holiak M. - Possibility of a life-time extension for WWER-1000 reactor pressure vessels beyond the design period, Revka V., Chyrko L., Trygubenko O., Chaikovsky Yu. (2020)
Olech G. - Methodological aspects of the "environmental impact assessment” chapter making part of the project feasibility study, Kolesnikova K., Prokopovych I., Kozlov O. (2020)
Stanovska I. - Support for adoption of immediate anti-crisis solutions in the management of organization and technical systems, Kolesnikova K., Lukyanov D., Kostina M. (2020)
Matiko F. - Investigating the additional uncertainty of lowrate measurement caused by symmetrically disturbed flow, Kostyk I., Matiko H., Roman V. (2020)
Паньків І. В. - Звернення головного редактора (2020)
Bostani M. - Physical activity as a non-pharmacological and useful strategy in controlling of the apoptotic symptoms in diabetic model rats, Noaein S. A. (2020)
Алудван М. Б. - Оцінка клінічної ефективності замісної терапії препаратом Декап у пацієнтів із цукровим діабетом типу 2 і супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки за умови дефіциту вітаміну D, Кобиляк Н. М., Павленко Г. П., Комісаренко Ю. І. (2020)
Sokolova L. K. - The effect of metformin treatment on the level of GLP-1, NT-proBNP and endothelin-1 in patients with type 2 diabetes mellitus, Belchina Yu. B., Pushkarev V. V., Cherviakova S. A., Vatseba T. S., Kovzun O. I., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2020)
Хухліна О. С. - Вплив кверцетину на клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту та діабетичної хвороби нирок на тлі комплексного лікування хворих на цукровий діабет типу 2, Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. (2020)
Pasiechko N. V. - The relationship between serum thyroid-stimulating hormone, insulin resistance, and cardiovascular risk factors in obese patients with subclinical hypothyroidism, Yevstratieva Yu. V. (2020)
Оленович О. А. - Ренін-ангіотензинова система в регуляції екскреторної функції нирок за експериментального цукрового діабету (2020)
Sukholytka M. - Hypothyroidism and chronic obstructive pulmonary disease (2020)
Chandanvir S. - Autoimmune thyroiditis and multiple nutritional factors (2020)
Kobyliak N. M. - Gut microbiota composition changes associated with obesity: new lights from metagenomic analysis, Abenavoli Ludovico, Pavlenko G. P., Komisarenko Yu. I. (2020)
Микитюк М. Р. - Синдром гиперандрогении: диагностика и лечение с позиций клинической эндокринологии, Хижняк О. О. (2020)
Сергієнко О. О. - Діабетична кардіоміопатія: лікування, Сергієнко В. О. (2020)
Pankiv I. - The impact of vitamin D status and supplementation on thyroid autoimmunity (2020)
Романенко І. Ю. - Динаміка показників психоемоційного стану жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності на фоні комплексного лікування (2020)
Урманова Ю. М. - Распространенность различных форм несахарного диабета и его осложнений в Республике Узбекистан, Хамраева Д. И. (2020)
Єфіменко Т. І. - До питання розвитку артеріальної гіпертензії в міських мешканців з ожирінням, Місюра К. В. (2020)
Сорокман Т. В. - Стан йодного забезпечення дітей препубертатного віку, які проживають на території Північної Буковини, Бачу М. І., Гінгуляк М. Г. (2020)
Шкала Л. В. - Особенности клинических проявлений и лечения синдрома Шмидта (2020)
Contents (2020)
Shekhorkina S. - Experimental investigation of load-bearing capacity and deflections of full-scale glued laminated timber beams, Shliakhov К., Sopilniak А. (2020)
Hlushkova D. - Increasing of wear resistance of responsible parts of the hydraulic breaker by ion-plasma treatment, Voronkov O., Кirichenko I., Nikonov O. (2020)
Yasyukov V. - Composite castings with diffusion bonds between elements, Lysenko T., Prokopovych I., Voronova O., Tur M. (2020)
Chernov I. - Model for calculating the temperature in the fuel rods of the FA-X fuel assembly produced for subcritical instillation and reactor WWR-M, Кushtym А. (2020)
Smychok A. - Experimental facility for the study of the processes in mixing low-pressure heaters of K-1000-60/3000 turbines, Gerliga V., Zaporozhan V., Panchenko M., Fylonych Y. (2020)
Skalozubov V. - Prediction of operation life extension of heat power equipment, Pirkovsky D., Alali M., Algerby R. (2020)
Kovalchuk V. - Water resistance of solidified radioactive waste, Kozlov I., Dorozh O., Bogdanov N., Meletenko N. (2020)
Skalozubov V. - Substantiation of Substantiation of Modernized Blackout & Loss-of-Coolant Accident Management Strategy at Nuclear Power Plants with WWER, Spinov V., Spinov D., Gablaya Т., Kochnyeva V., Komarov Yu. (2020)
Kozbur G. - Methods of construction of the generalized hardening curve, Shkodzinsky O., Hlado O. (2020)
Stanovska І. - The project status morphological indicator and method of its express evaluation, Prokopovych I., Stanovskyi O., Kostina M. (2020)
Dobrynin Ye. - Simulation Model of the Information Technology for the Technical Diagnosis of the Impulse Heat Machine, Davydov V. (2020)
Volvach А. - Information modeling as means of the buildings and structures life cycle managing (2020)
Shvahirev P. - Method for assessing of reliability characteristics in designing of failure-resistant real-time operating systems, Lopakov O., Kosmachevskiy V., Salii V. (2020)
Kuzevanova I. - Effect of pH on the stability of coordination compounds of Co(III) with diaminoethanol ligands in non-aqueous solutions, Povalchyk S., Zulfigarov A., Andriiko A., Potaskalov V., Vlasenko N. (2020)
Бойко Ю. П. - Конфігурація композиційної схеми: "траєктор – орієнтир" у комунікативній організації речення (2020)
Nazarenko O. - Lexico-semantic analysis of anthroponyms in modern english prose, Chasovskykh А. (2020)
Калинюк Т. В. - Трансформація фразеологізмів у мові масмедіа (на прикладі німецьких астрологічних прогнозів), Коваль І. В. (2020)
Король С. В. - Німецький інфінітив у системі частин мови (2020)
Левицька Н. В. - Особливості розвитку норми літературної німецької мови. Фонетичні аспекти (2020)
Мартинюк О. В. - Лексико-стилістичні та фонетичні особливості австралійського варіанту англійської мови у контексті лінгвокраїнознавчих дисциплін (2020)
Nazarenko O. - Cognitive orientation of proper names in modern english cinematic discourse, Rudenko M. (2020)
Павлик О. Б. - Стилістичне значення мовних одиниць (2020)
Sadovets O. - Textuality standards as a basis for linguistic analysis of english language texts, Orlovska O. (2020)
Сєргєєва О. В. - Використання антонімічного перекладу при передачі фразеологічних одиниць з англійської мови на українську (2020)
Царалунга І. Б. - Особливості консонантизму староукраїнської мови у грамотах XV ст. (2020)
Бак Хади - Дидактический аспект использования лексической синонимии в процессе изучения русского языка как иностранного (2020)
Дмитрошкін Д. Е. - Координативна композита в американському спортивному медіадискурсі (2020)
Дубініна К. А. - Фемінізм в англійській літературі кінця XIX – початку XX ст. та особливості його прояву в українській (порівняльний аналіз на прикладі творчості Вірджинії Вулф та Лесі Українки) (2020)
Дуденко О. В. - Від Марусі Кайдашихи до Іветти Вербицької: трансформація вербалізаторів концептуальних рис жінки в українському художньому дискурсі (2020)
Олійник Л. В. - Януш-Леон Вишневський-романіст: особливості творчої манери (2020)
Ординська І. Я. - Квантитативна та структурна характеристика ойконімікону північної Хмельниччини (2020)
Приймак І. В. - Стильові домінанти роману Оксани Керч "Наречений" (2020)
Станіславова Л. Л. - Переклад авторських неологізмів роману А. Сапковського "Ostatnie życzenie" (2020)
Торчинська Н. М. - Лексикографічні джерела в період Нової Польщі (2020)
Ющишина О. М. - Лінгвістичний аналіз прізвищ села Божиківці Деражнянського району Хмельницької області: діахронічний аспект (2020)
Янчишин А. М. - Особливості лексико-семантичної характеристики товаронімії відапелятивного походження (2020)
Скиба М. Є. - Підвищення достовірності автоматизованого діагностування стану накопичувачів електроенергії, Мартинюк В. В., Радельчук Г. І., Тимощук Р. В. (2020)
Кучерук В. Ю. - Підхід до критеріального оцінювання ступеня відхилення від норми стану об'єкта, Кулаков П. І., Іванець О. Б., Кулакова А. П. (2020)
Горошко А. В. - Розрахунково-експерментальні методи оцінювання міцності металоскляних виробів РЕА, Ковтун І. І., Крушинський Д. О. (2020)
Іванець О. Б. - Модель прийняття рішень щодо функціонального стану складних об'єктів, Мельников О. В., Архирей М. В., Якимець І. В. (2020)
Пятін І. С. - Методи генерації перевірочних матриць LDPC коду, Мішан В. В., Резничук Р. В. (2020)
Лужанський В. І. - Вплив процесу автоматизації рівнем потужності сигналу передавачів базової та мобільних станцій мережі рухомого зв'язку стандарту CDMA, Форкун І. В., Форкун Ю. В., Кльоц Ю.П. (2020)
Андрощук О. С. - Модель нелегітимного абонента забезпечення безпеки IP-телефонії, Джулій В. М., Кльоц Ю. П., Муляр І. В. (2020)
Бельфер Р. Е. - Дослідження та експериментальні встановлення ефективності протоколу консенсусу PROOF-OF-ACTIVITY, Медзатий Д. М., Омельчук Р. В. (2020)
Бабчук C. М. - Математичні моделі вартості обчислення 1 гфлопс кластерною системою на базі RASPBERRY PI 3B+, Романів І. Т. (2020)
Бедратюк Г. І. - Аналiз якостi методiв повороту зображення зa допомогою моментних iнварiантiв (2020)
Радельчук Г. І. - Адаптивна мікропроцесорна система автоматичного керування безпілотним літальним апаратом, Макаришкін Д. А., Гребінчук А. Д., Бондар А. Ю. (2020)
Стецюк М. В. - Архітектура спеціалізованих інформаційних систем з врахуванням вимог живучості та відмовостійкості в умовах впливів зловмисного програмного забезпечення, Каштальян А. С., Грибинчук В. І. (2020)
Форкун Ю.В. - Сучасний стан проблем промислових багаторівневих систем керування на основі концепції SCADA-систем, Форкун І. В., Макаришкін Д. А., Фененко В. О. (2020)
Потеряйло Л. О. - Інтелектуалізація контролю та підтримка прийняття рішень в процесі буріння (2020)
Комар М. П. - Методи відновлення відсутніх даних у інтерфейсі великих даних (2020)
Орленко В. С. - Модель генератора криптоключів з джерелами ентропії для системи клієнт-банк, Чешун В. М., Андрощук О. С., Катаєва А. І. (2020)
Antala B. - International federation of Physical Education and its impact to monitoring of Quality Physical Education in the world, Ivashchenko S., Lopatenko G. (2020)
Імас Є. - Екологічна освіта в контексті формування сталого розвитку спорту, Ярмолюк О., Білько Б., Ши Шеньвень (2020)
Борисова О. - Характеристика змагальної діяльності збірних команд України зі спортивних ігор на міжнародній арені, Шутова С., Нагорна В., Шльонська О., Серебряков О., Митько А. (2020)
Кашуба В. - Взаємозв'язок між соматотипом та повздовжніми розмірами тіла практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків з порушенням слуху, Афанасьєв Д. (2020)
Коханська С. - Модернізація спортивного снаряду як чинник підвищення складності змагальних вправ в стрибках на батуті (2020)
Ляшенко В. - Порівняльна характеристика розвитку координаційних здібностей школярів 7-9 років та їхніх однолітків, які систематично займаються тхеквондо, Корж Є., Омельченко Т., Петрова Н. (2020)
Маслова О. - Структура наукового пізнання передумов концепції здоров`яформуючих технологій у процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушеннями слуху (2020)
Мітова О. - Формування системи тестів для контролю підготовленості гравців у командних спортивних іграх (2020)
Молдован А. - Інтеграція фізкультурно-оздоровчого, фізкультурно-спортивного та підприємницького видів діяльності (2020)
Ромолданова І. - Психологічне забезпечення підготовки тхеквондистів у чотирьохрічних олімпійських циклах (2020)
Ткач Ю. - Зміни технічної підготовленості старшокласників за результатами реалізації варіативного модуля "Cпортивна боротьба", Окопний А., Харченко-Баранецька Л., Степанюк С., Пітин М. (2020)
Федорчук С. - Оцінка ризику травматизму спортсменів за психофізіологічними показниками (лижні види спорту), Лисенко О., Колосова О., Хомик І., Іваскевич Д., Тукаєв С. (2020)
Мета журналу і редакційна політика (2020)
Віктор Корнійович Тащук (до 60-річчя від дня народження) (2020)
Позиція Всеукраїнської асоціації кардіологів України щодо серцево-судинних захворювань під час пандемії COVID-19 (2020)
Коваленко В. Н. - Пандемия COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания, Несукай Е. Г., Корниенко Т. М., Титова Н. С. (2020)
Назарова М. С. - Зв'язок окремих компонентів антифосфоліпідного синдрому з різними типами ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом та артеріальною гіпертензією, Станіславчук М. А., Бурдейна Л. В. (2020)
Ісаєва Г. С. - Зв'язок між тяжкістю порушень сну, показниками ліпідного обміну і антропометричними характеристиками у хворих на гіпертонічну хворобу з метаболічним синдромом, Буряковська О. О. (2020)
Коваль О. А. - Ефективність та переносимість ранньої комбінованої ліпідознижувальної терапії симвастатином і фенофібратом порівняно із симвастатином у пацієнтів з гострим коронарним синдромом у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу й іпертригліцеридемією, Романенко С. В., Каплан П. O., Пугач Т. В. (2020)
Пархоменко А. Н. - Тромбоз коронарных артерий у пациента с миокардитом, Лутай Я. М., Иркин О. И., Степура А. А., Соколов М. Ю., Ершова Е. Б., Кушнир С. П. (2020)
Маньковський Г. Б. - Перший досвід застосування в Україні системи NVT Allegra для транскатетерної імплантації протеза аортального клапана та перспективи рутинних інтервенційних втручань на клапані аорти, Марушко Є. Ю., Кузьменко С. О., Ємець Г. І., Ємець І. М. (2020)
Коваленко В. М. - Сучасні уявлення про патогенез міокардиту, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Поленова Н. С., Кириченко Р. М., Гіреш Й. Й., Тітов Є. Ю., Козлюк А. С. (2020)
Степаненко М. І. - Новітня перифрастична сфера: ономасіологічне тло, конотативний потенціал (2020)
Шитик Л. В. - Структурно-дериваційна характеристика оказіоналізмів (на матеріалі фентезійних творів для дітей і юнацтва), Юлдашева Л. П. (2020)
Бак Х. - Фразеологизмы как средство выражения ментального своеобразия Турции (2020)
Лонська Л. І. - Антропоніми-жіночі імена в складі українських паремій: квантитативне дослідження (2020)
Чайка О. І. - Українські правові мономіали в юридичних документах, Остапенко Я. Ю. (2020)
Мартинова Г. І. - Лексика на позначення рис характеру й поведінки людини в "Словнику Середньонаддніпрянських говірок", Щербина Т. В. (2020)
Osowski B. - Fanpage jako amatorski słownik gwarowy (2020)
Cemborowski B. - Wpływ czynników socjolingwistycznych na wzrastający prestiż gwar w zachodniej Wielkopolsce (2020)
Громко Т. В. - Розвиток та внормування моноговіркових дескрипцій в українському мовознавстві (друга половина ХХ ст.) (2020)
Чаган О. І. - Назви покрівельних матеріалів у бойківських говірках (2020)
Бобер Т. Б. - Принципи номінації чоловічих головних уборів у сучасних середньонаддніпрянських говірках (2020)
Дзира І. Я. - Морально-етичні уявлення запорозького козацтва у світлі прізвищевих назв Реєстру Війська Запорозького низового 1756 р. (2020)
Сокіл Б. М. - До питання про мову метрик у Східній Галичині за часів Австро-Угорщини (2020)
Бондаренко А. І. - Мовні знаки загрози в медійному дискурсі пандемійного періоду: інтегративний вимір (2020)
Овсієнко Л. О. - Конфліктогенна стратегія дискредитації та тактики її реалізації в сучасному політичному дискурсі, Обіденко А. В. (2020)
Руснак Ю. М. - Комунікативно-прагматичні домінанти мовостилю Ольги Кобилянської (на матеріалі гуморески "Він і Вона") (2020)
Головаш І. Ю. - Сучасний переклад і міжкультурна комунікація, Кобяков С. В., Погодіна М. Ю. (2020)
Виходні відомості (2020)
Борисенко М. В. - Формування образу українського військовослужбовця в контексті Україно-Російського збройного конфлікту. Від віктимності до героїзації (2020)
Брожик О. - Польські поховання на закритих цвинтарях Львова (2020)
Булгакова Н. В. - Дендропарки "Софіївка" та "Олександрія": історико-культурологічний аспект (2020)
Бурачок Л. В. - Зовнішня політика ФРН щодо держав Східної Європи (1949-1963 рр.) (2020)
Виздрик В. С. - Питання виборчої реформи напередодні першої світової війни за матеріалами газети "Діло", Курилишин К. М., Голик М. М. (2020)
Візер С. О. - Особливості формування промосковської орієнтації церковних православних діячів 20-х рр. XVII ст., Коростельова А. С. (2020)
Гай-Нижник П. П. - "Слово про закон і благодать" Митрополита Іларіона та його тлумачення теологічної доктрини хрещення Русі, Батрак О. П. (2020)
Григорук Н. А. - Церковна біографістика в працях Миколи Чубатого (2020)
Гуцало С. Є. - Кемп-Девідський процес – початок мирного врегулювання Арабо-Ізраїльського конфлікту (2020)
Жам О. М. - З досвіду створення етнографічних експозицій музею народної архітектури та побуту Середньодньої Наддніпрянщини (2020)
Kavik M. H. - Political situation and independence movements in smallest horde kazakh khanate (1790 – 1824) (2020)
Кмін А. О. - Розвиток навчального процесу: від Львівського воєнно-політичного училища - до академії сухопутних військ (1991-2014 рр.) (2020)
Kotliar D. O. - Social problems in regional printed media of the Soviet era (2020)
Крот В. О. - Проблеми українознавства у творчій спадщині Михайла Грушевського, Литвиненко Д. А. (2020)
Мамроцька О. А. - Доля українських жінок на тимчасово окупованій німецько-фашистськими загарбниками території: історіографічний аналіз (2020)
Мараєв В. Р. - Інформаційно-пропагандистське забезпечення в арміях Української народної республіки і Української держави (1917–1918 рр.) (2020)
Марченко О. М. - Фінансове становище Єлисаветградського міського громадського банку в 1884–1900 роках (2020)
Махорін Г. Л. - Вирішення сучасних проблем ветеринарної медицини науковцями Житомирського національного агроекологічного університету (1987–2019 рр.) (2020)
Набока С. В. - Особливості розвитку освіти в давній період, середні віки та в новий час (2020)
Печериця Т. В. - В Ім’я України – Сергій Шевченко (2020)
Позинич І. С. - Підходи до навчання сучасних дітей у музейному середовищі, Мазурін О. В. (2020)
Попко С. М. - Україна – НАТО: правові механізмиспівпраці та взаємодії (2020)
Сабат П. В. - Історія зародження ікони Преображення Господнього та її богословський вимір (2020)
Салата Г. В. - Історико-науковий аналіз життя і діяльності Л. Д. Проскурякова (1858–1926 рр.): історіографія, джерела та методологія (2020)
Soltanzade Aygun Nizami - Educational relations between Kazakhstan and Turkey (2020)
Бредун І. В. - Ідея долі в історичній ретроспективі (2020)
Велієв Ф. Т. О. - Ідейні засади світоглядних настанов Азербайджанського етносу (2020)
Волинець А. - Естетика відеоігор в освіті (2020)
Гура Я. - Вплив ортодоксальних і неортодоксальних шкіл на розвиток сучасної філософії (2020)
Добродум О. В. - Коронавирус в Украине и диалог между религиями (2020)
Захарчук О. Ф. - Ієрархічна концепція суспільства в поглядах Ф. Ніцше та О. Шпенглера (2020)
Зацепіна Н. О. - Паломництво як соціокультурний феномен на прикладі буддизму (філософський підхід) (2020)
Зейналов Шолат Аловсат оглы - Философия и религия как современные коммуникативные рефлексии (2020)
Ніколенко К. В. - Філософський аналіз понять "креативність" та "творчість" як специфічних рис освітнього процесу (2020)
Пастушенко Л. А. - Міжконфесійна полеміка XVI–XVII ст. На українських теренах: погляд київських духовно-академічних мислителів ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Рассудіна К. С. - Роль аргументу від потенціальності в дискусії навколо моральної допустимості аборту (2020)
Санакуев Н. Г. - Возрастающая роль правового субъективизма в эпоху суверенизма (2020)
Чекаль Л. А. - Філософські некласичні студії ХІХ-ХХ століть щодо підходів до проблеми самопізнання (2020)
Чорний О. В. - Можливості створення міждисциплінарних академічних курсів та гармонізація з європейським простором вищої освіти (2020)
Штефан І. П. - Теоретико-методологічні проблеми опрацювання документів і інформації крізь призму трансформаційних процесів у сучасній науці (2020)
Антоняк Г. Л. - Метали у водних екосистемах та їх вплив на гідробіонти, Багдай Т. В., Першин О. І., Бубис О. Є., Панас Н. Є., Олексюк Н. П. (2015)
Вдовиченко Ю. В. - Трансформація важких металів при виробництві яловичини з використанням генотипів південної м’ясної породи, Омельченко Л. О., Найдьонова В. О. (2015)
Вовк М. В. - Визначення залишкових кількостей Т-2 та НТ-2 токсинів у крові та органах курей, Федякова О. І., Паздерська О. М. (2015)
Грабовська О. С. - Неспецифічна резистентність та вміст окремих гормонів у крові бугайців за умов корекції передзабійного стресу, Грабовський С. С. (2015)
Dolaychuk O. P. - Physiological and biochemical processes in the organisms of rats that were fed with different amounts of germanium citrate, Fedoruk R. S., Kovalchuk I. I., Kropyvka S. Y. (2015)
Зінко Г. О. - Вплив препаратів Селену та Германію на окремі ланки патогенезу гастроентериту у телят, Слівінська Л. Г. (2015)
Карповський П. В. - Кортико-вегетативні взаємини в регуляції фізіологічних функцій організму свиней, Карповський В. В., Трокоз А. В., Ландсман А. О., Скрипкіна В. М., Постой Р. В., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І. (2015)
Kysterna O. S. - Correction of hygienic activity of bees (2015)
Кладницька Л. В. - Біологічні властивості клітин первинної пухлини мишей C57BL/6 з перещепленою карциномою легень Льюіс за впливу алогенних мезенхімальних стовбурових клітин, Мазуркевич А. Й., Гарманчук Л. В., Величко С. В., Нікуліна В. В., Ніколаєнко Т. В., Ковпак В. В., Дасюкевич О. І., Скачкова О. В., Павлюкова А. О. (2015)
Коляда С. Г. - Активність травних ензимів хімусу у страусенят за впливу гуміліду (2015)
Кузів М. І. - Вікова динаміка росту та інтер’єрних особливостей телиць української чорно-рябої молочної породи (2015)
Кушнір В. І. - Визначення DL50 біологічно активного засобу на основі пептидоглікану (2015)
Малик О. Г. - До 115-річчя від дня народження Степана Гжицького, Ратич І. Б., Салига Ю. Т. (2015)
Моравська О. В. - Вміст сумарних ліпідів та їх окремих класів у залишковому жовтку ембріонів залежно від додаткового введення окремо і комплексно вітамінів А, D3 і Е в раціон гусей у репродуктивний період (2015)
Півторак Я. І. - Ефективність використання нової вітамінно-мінеральної добавки у годівлі дійних корів в умовах зони Передкарпаття, Воробель М. І. (2015)
Саварін О. О. - Патологiï черепа їжаків (Erinaceidae, Lipotyphla), досліджених на території Бiлорусі та Азербайджану, Гасанов Н. А. (2015)
Сичов М. Ю. - Концепція ліпідного живлення перепелів батьківського стада (2015)
Хомич В. Т. - Особливості локалізації лімфоїдної тканини в імунних утвореннях стінки тонкої кишки і дивертикулі Меккеля качок, Мазуркевич Т. А. (2015)
Цівенко Т. М. - Визначення специфічності та валідація розроблених ПЛР-тест-систем для діагностики хламідіозів свійських м’ясоїдних, Ксьонз І. М. (2015)
Шеремета В. І. - Біохімічні показники крові самок великої рогатої худоби за використання біологічно активних препаратів, Грунтковський М. С., Каплуненко В. Г. (2015)
Щербак О. В. - Біотехнологічна модель одержання зародків кролів in vitro з використанням наноматеріалу, Ковтун С. І., Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2015)
Yuskiv L. L. - Vitamin D-status of calves at the first month of life after different routes of cholecalciferol input to cows, Vlizlo V. V. (2015)
Наші ювіляри (2015)
Оголошення (2015)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2015)
Реклама (2015)
Агаева Н. - Влияние социально-экономических реформ на формирование современной семьи (на примере Азербайджанской Республики) (2020)
Алієва Е. Е. - Українська дипломатія в умовах російської збройної агресії: висновки та уроки для Казахстану (2020)
Allahverdiyeva Farida Mahammadali gizi - The impact of Arab spring to political Islam (2020)
Байрамова Н. - Энергетический ресурс в структуре геополитических интересов (2020)
Внучко С. М. - Інформаційно-комунікативний аспект політичної взаємодії в глобальному вимірі (2020)
Гончарук-Чолач Т. В. - Інтенції дослідження соціальної нерівності та стратифікації: від античності до сьогодення (2020)
Завада Я. І. - Вплив міжнародних акторів на процес формування "Німецького економічного дива", Рослонь Д. Т., Настусенко А. В. (2020)
Корнат Л. Я. - Механізми управління етнонаціональною політикою інститутами державного управління і громадянського суспільства (2020)
Левченко А. В. - Козацька еліта як структуроутворюючий елемент українського державотворення (2020)
Лукач Н. М. - Теоретичні та міжнародно-політичні аспекти дослідження проблеми переселення, Штрайхер О. А. (2020)
Луцишин Г. І. - Становлення та розвиток Українсько - Словацької транскордонної співпраці: проблеми та перспективи, Лемко Ю. Р. (2020)
Макарук І. - Розвиток тваринництва у Галичині за часів Австро-Угорщини (2020)
Максимець В. Є. - Інституційна основа публічної дипломатії Словацької республіки, Фтоміна Л. О. (2020)
Мамедов Ю. - Права жінок в ісламі (2020)
Марусик Ю. В. - Особливості інтеграції українських молодіжних активістів у країнах ЄС (2020)
Мєшков А. В. - Особливості загроз інформаційній безпеці у зоні проведення АТО/ООС (2014-2020 рр.) (2020)
Мордовець М. В. - Досвід структурно-функціонального підходу до аналізу політичних партій (2020)
Непіпенко Л. П. - Детермінанти політичної культури України (2020)
Олійник Н. Ю. - Методологія дослідження громадсько-політичного активізму жінок: соціально-економічні, політичні та культурні змінні (2020)
Павлюх М. В. - Трудова українська міграція та діяльність українських громадсько-політичних організацій у Чехії: загальні характеристики сильних та слабких сторін, Пасічник Х. М. (2020)
Петракова Є. Р. - Роль бюрократії в політичних системах ХХІ ст. (2020)
Сунгурова С. Р. - Теоретико-методологічні засади дослідження політичного насилля: ключові підходи (2020)
Татай Е. - Cтатистична класифікація діяльності членських суспільно-політичних організацій: практика України та світу (2020)
Хміль Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики Словацької республіки у 2004-2019 роках (2020)
Наукові редактори (2020)
Вороненко Ю. В. - Актуальні питання реформи системи підготовки медичних кадрів в Україн, Шекера О. Г., Краснов В. В., Горачук В. В. (2020)
Burduniuc O. S. - In vitro evaluation of antimicrobial and biofilm inhibitory activity of Spirulina platensis extracts, Djur S. V., Chiriac T. V., Rudic V. F., Balan G. G. (2020)
Дмитренко І. А. - Організація стоматологічної допомоги населенню України: законодавчі підстави для удосконалення в умовах децентралізації влади (2020)
Кононенко О. А. - Стан серцево-судинної системи у пацієнтів різних вікових груп із дисфункцією щитоподібної залози, Кухарчук X. М. (2020)
Дуда О. К. - Визначення титру специфічних імуноглобулінів класу G на ранньому етапі після перенесеного COVID-19., Дубровський Є. І., Вега А. P., Мостепан Т. В., Аксютін Г. В. (2020)
Наукові редактори (2020)
Voronenko Yu. V. - Legal supply of primary health care reformation based on the family medicine in Ukraine, Shekera O. G., Tkachenko V. I. (2020)
Бэлан Г. Г. - Чувствительность к антибиотикам и некоторые факторы патогенности штаммов Klebsiella spp., выделенных из трофических язв (2020)
Довганюк І. Е. - "Епоха мікробіоти" для здоров'я суспільства, Гиренко К. В., Довганюк О. Я. (2020)
Яковенко І. В. - Реформування системи охорони здоров'я України: нагальні завдання сучасного етапу, Царенко А. В., Тихоненко С. В. (2020)
До 80-річчя з дня народження Озара Петровича Мінцера (2020)
Нагородження відзнакою Святого великомученика і цілителя Пантелеймон (2020)
Пам'ятник медичним працівникам усього світу (2020)
Проблеми і перспективи української медицини у боротьбі з коронавірусною інфекцією (2020)
Требования к оформлению статей (2020)
Медична книга (2020)
Макаров В. Л. - Експоненціально збіжний метод для розв’язування абстрактного інтегро-диференціального рівняння з дробовим інтегралом Харді—Тітчмарша, Гаврилюк І. П., Василик В. Б. (2021)
Качинський А. Б. - Операційна аналітика як інструмент моніторингу даних та управління подіями систем забезпечення кібербезпеки, Стремецька М. С. (2021)
Лебєдєва Т. Т. - Ядро стійкості векторної задачі оптимізації за умов збурень критеріальних функцій, Семенова Н. В., Сергієнко Т. І. (2021)
Багно О. М. - Про вплив скінченних початкових деформацій на поверхневу нестійкість нестисливого пружного шару, що взаємодіє з пів простором ідеальної рідини (2021)
Хорошун А. С. - Про побудову керування, що забезпечує бажану траєкторію руху одноланкового маніпулятора із пружним зчленуванням (2021)
Гайдар Г. П. - Ефекти впорядкування дефектної структури n-Si, індуковані великими флюенсами іонів МеВ-них енергій, Пінковська М. Б., Старчик М. І. (2021)
Синиця А. О. - Синтез і властивості магнетиту для створення біокомпозитів, Яценко А. П., Сич О. Є., Бабутіна Т. Є., Томила Т. В., Биков О. І., Перекос А. О., Бошицька Н. В. (2021)
Трипільський О. А. - Результати переінтерпретації матеріалів IV геотраверсу ГСЗ (ПК 295—400) у центральній частині Голованівської шовної зони, Тополюк О. В., Трипільська О. О., Гінтов О. Б. (2021)
Якимчук М. А. - Результати застосування прямопошукових геофізичних методів для виявлення і локалізації зон скупчення та міграції водню в розрізах Землі і Місяця, Корчагін І. М. (2021)
Тітов Ю. О. - Синтез гетеровалентно заміщених шаруватих перовськітів Sr2 xLnxBIV 1–xBx IIIO4 (BIV = Sn, Ti, BIII = Sc, In), Слободяник М. С., Чумак В. В., Тимошенко М. В. (2021)
Verovka О. S. - Koshland’s model as a method for the analysis of enzymatic dera ce mization reactions, Kolodiazhna А. О. (2021)
Гуніна Л. М. - Похідні бурштинової кислоти: вплив на метаболічні фактори розвитку втоми і працездатність за умов фізичних навантажень, Войтенко В. Л., Носач О. В. (2021)
Лихенко О. К. - Важливість параметра "стать” для широкомасштабного аналізу генної експресії, Оболенська М. Ю. (2021)
Bogdan T. V. - Lambl’s filaments as a cause for cardiogenic embolism of cerebral vessels and coronary arteries, Lizogub V. G., Savchenko O. V., Bogdan V. V., Vinokurova А. S., Orzheskovsky V. V. (2021)
Купчинська Л. - Віденська академія образотворчих мистецтв і українські художники кінця XVIII – початку XX століть (з австрійської архівної спадщини) (2017)
Молинь В. - Випускники НАОМА в історії Косівської мистецької школи (2017)
Попович К. - Літографська майстерня НАОМА: становлення та розвиток (2017)
Мітченко В. - Стильові особливості нової абетки Георгія Нарбута (2017)
Трубнікова Л. - Базова основа рисунка, Свінарьов В. (2017)
Нікітін А. - Науково-методична праця професора Олександра Кривоноса у контексті розвитку кафедри рисунка 1970–1980 рр. (2017)
Михайлицький О. - Самостійна робота як невід’ємна складова у формуванні професійних компетенцій бакалаврів образотворчого мистецтва (2017)
Тихонюк В. - Шрифтові композиції Володимира Юрчишина: джерела інспірації та самобутній розвиток, Тихонюк О. (2017)
Revenok N. - Expertise of porcelain and faience in museum practice (2017)
Храпачов О. - Одухотворення у мистецтві (2017)
Куцевич В. - Універсальний дизайн як основа організації архітектурного безбар’єрного середовища (2017)
Mazur V. - The Iconographic Features of Yov Kondzelevich’s Autohoship Iconostasis Ensemble (2017)
Єгоров Ю. - Стан історико-культурної та природної спадщини Черкащини (2017)
Міхеєнко К. - Домонгольські храми Чернігова (2017)
Осадча О. - Основні художні методи створення просторової складової ікони (2017)
Луковська О. - Відродження текстильного мистецтва в Європі: кінець ХІХ – перша половина ХХ століття (2017)
Комаров К. - Прийоми архітектурної композиції в контексті формування незорових орієнтирів (2017)
Ширяєв Т. - Тенденції формування системи класифікації київських готелів ХІХ – початку ХХ ст. за рівнем комфорту (2017)
Нестеренко П. - Суперобкладинка як важливий елемент зовнішнього оформлення книжки: функціональні особливості (2017)
Бердинських С. - Комбінаторика і деформація об’єкта рисованої графіки (на прикладі "живої" лінії) (2017)
Кисіль С. - Сучасні світові тенденції проектування та будівництва 194 багатоповерхових автостоянок у найкрупніших містах (2017)
Орлик М. - Портрет кавалереси ордена "Salus et gloria", Андріанова О., Біскулова С., Форманюк Т. (2017)
Джулай М. - Історія та реставрація кинджала з колекції НМІУ, Шевченко О. (2017)
Кудрявцева К. - Візуальний образ руху та часу в композиції картини "Біля жертовника" В. О. Котарбінського (2017)
Шамраєва А. - Київська духовна семінарія: до історії спорудження будівлі на Вознесенському узвозі (1894, 1899–1901 рр.) (2017)
Гомирева О. - Пейзажі Тараса Шевченка 1848–1851 рр.: зміни в художній мові (2017)
Дудник І. - Шрифтові форми антикви в українських кирилівських стародруках кінця XVI – початку XVIІ ст. (2017)
Хребтенко М. - Дослідження та реставрація ікони "Богородиця з немовлям" з НМНАПУ як приклад "віртуального" розкриття пам’ятки зі складною стратиграфією (2017)
Лукіна М. - До питання первинного вигляду церкви Миколи Притиска на Подолі в Києві (2017)
Григоров В. - Відновлення та робота майстерні монументального живопису Київського художнього інституту в 60–80-х роках XX ст. (2017)
Кузьміних М. - Взаємовплив методики реставрації та походження у східній лаковій мініатюрі (2017)
Гарькава О. - Історія формування збірки цинського фарфору з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків (2017)
Маркарова К. - Витоки скульптурних образів Івана Кавалерідзе (2017)
Reshetnova H. - Attribution of Porcelain Ware Bearing a Monogram and Motto "Labore et zelo" (2017)
Пузиркова А. - Мистецтвознавчі дослідження розвитку мистецтва сюрреалізму в українському авангарді 1910–1930 років (2017)
Дмитренко Н. - Портрети графів Браницьких герба Корчак XVIII–XIX ст. (живопис, графіка) (2017)
Чжан І. - Творчість Ву Вейшана у контексті національних класичних традицій та вільного експресіонізму (2017)
Сунь К. - История развития европейских традиций в высшем художественном образовании КНР ХХ–ХХI вв. (2017)
Кисельов М. - Наука, релігія, мистецтво: сфери перетину, Корж І. (2017)
Рубашов Ю. - Шлях до себе. Американський художник Вільям Бейлі (2017)
Вихідні відомості (2017)
Ненастіна Т. О. - Електродні матеріали для водневої енергетики, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Зюбанова С. І., Черепньов І. А. (2020)
Мельник В. І. - Аналіз теоретичних досліджень інтенсифікованого теплообміну в трубах, Цимбал Б. М. (2020)
Таценко О. В. - Дослідження та моделювання показників в різних видах обробітку ґрунту під сільськогосподарські культури для умов чорноземних ґрунтів України, Мартинюк А. В., Курской В. С. (2020)
Зубко В. М. - Обґрунтування та вибір агромашин за обраними робочими органами (2020)
Романюк Н. Н. - Технологии возделывания топинамбура, Сашко К. В., Горный А. В., Романюк К. Г. (2020)
Курлов В. І. - Підвищення ефективності технічних засобів локального внесення мінеральних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур, Фесенко Г. В., Поляков А. М. (2020)
Дмитрів І. В. - Моделювання деформації тонкостінного циліндра, як ізотропного тіла у вигляді дійкової гуми (2020)
Гудь В. З. - Синтез змішувачів з гвинтовими робочими органами (2020)
Пузік Л. М. - Статистичні методи оцінки природної втрати маси харчових продуктів, Пузік В. К. (2020)
Ольшанський В. П. - Вільні коливання осцилятора Дуффінгу з сухим тертям, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2020)
Фесенко Г. В. - Аналіз технологічних властивостей робочих органів культиватора передпосівного поверхневого обробітку ґрунту і удосконалення стрілчастої лапи, Жмуренко М. А. (2020)
Вамболь С. О. - Деструктивний вплив ракетно-космічної діяльності на навколишнє середовище, Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І., Черепньов І. А. (2020)
Дубінін Є. О. - Підвищення надійності елементів системи "водій-машина-дорожні умови" при експлуатації шарнірно-зчленованих машин, Клец Д. М., Полянський О. С. (2020)
Хоботова Е. Б. - Радіоактивність бетонів як багатокомпонентних будівельних матеріалів, Грайворонська І. В., Кірієнко М. М. (2020)
Дичко С. О. - Ліквідація наслідків радіоактивного зараження на нових фізичних принципах, Барбашин В. В. (2020)
Влізло В. В. - Інституту біології тварин НААН — 55 років!, Іскра Р. Я.,  Лесик Я. В. (2015)
Альохіна Т. А. - Оцінка імунотоксичного впливу дезлоратадину в умовах експерименту на лабораторних тваринах (2015)
Березовський А. В. - З’ясуванння фармако-токсикологічних властивостей та встановлення оптимальної терапевтичної дози препарату "ТімТіл", Улько Л. Г., Сенча В. В. (2015)
Гаврилін П. М. - Особливості зональної структури паренхіми і внутрішньовузлового лімфатичного русла лімфатичного вузла одногорбого верблюда, Лєщова М. О., Рахмун Д. Е. (2015)
Гавриляк В. В. - Вміст і склад розчинних протеїнів у тканині печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також натрію сульфату, Дружина О. С., Стапай П. В., Сидір Н. П. (2015)
Гопаненко О. О. - Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції, Рівіс Й. Ф. (2015)
Карташов М. І. - Показники стану біополімерів сполучної тканини у сироватці крові коней різних фізіологічних груп, Тимошенко О. П., Кібкало Д. В., Скрипова К. В. (2015)
Кривда М. І. - Дослідження мікрофлори статевої системи кобил, Галатюк О. Є., Солодка Л. О. (2015)
Лобачова І. В. - Фізичні параметри цервікального слизу та їх зв’язок із запліднюваністю стимульованих та нестимульованих вівцематок (2015)
Максимюк Г. В. - Іони лужних металів та показники якості нативної і деконсервованої сперми (2015)
Maryniuk M. O. - Effect of native and vitamincontaining liposomes on the formation of maternal immunity of newborn calves (2015)
Marounek M. - Effect of natural and synthetic carotenoids on yolk colour and oxidative stability of yolk lipids, Skřivan M., Englmaierová M., Kalachniuk M. S., Kalachnyuk L. G. (2015)
Мацюк О. І. - Адаптаційні аспекти організму поросят за дії технологічного стресу після згодовування добавки "В-глюкан" та "Біовір" (2015)
Мельничук С. Д. - Оцінка активності дихального ланцюга мітохондрій гепатоцитів та кардіоміоцитів щурів за штучного гіпобіозу методом спінового зонду, Хижняк С. В., Нардід О. А., Черкашина Я. О., Морозова В. С., Рєпіна С. В., Войціцький В. М. (2015)
Ostapiv R. D. - Effect of taurine administration on activity of superoxidedismutase in rat tissues, Manko V. V. (2015)
Смолянінов К. Б. - Обмін ліпідів та стан антиоксидантної системи у коропа в залежності від рівня вітаміну А у його раціоні (2015)
Степаненко Г. О. - Інформативність біохімічних показників сироватки крові рептилій за метаболічної остеопатії (2015)
Хопта Н. С. - Стан кісткової тканини щурів за умов надходження нітритів та корекція порушень екстрактом артишоку (2015)
Шапкіна О. О. - Вплив глюкози і часткового зневоднення на стійкість еритроцитів ссавців до гіпертонічного шоку, Семіонова К. А., Орлова Н. В., Синчикова О. П., Шпакова Н. М. (2015)
Юкало А. В. - Специфічність дії приклітинних протеїназ лактококів по відношенню до казеїнових фракцій, Цісарик О. Й. (2015)
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (Інститут біології тварин НААН, 2–3 жовтня 2015 р., м. Львів) (2015)
Андрушко О. Б. - Фізіолого-біохімічні показники сперми кнурів-плідників за введення біологічно активних речовин в середовище для заморожування (2015)
Бащенко М. І. - Морфофункціональні властивості вимені корів молочних та комбінованих порід, Федорович В. В. (2015)
Боднар О. О. - Клінічна ефективність та імуномодулюючий вплив "Енрофлоксацину 100" на організм корів за ендометриту при різних методах його введення, Керничний С. П., Захарова Т. В., Боднар О. О. (2015)
Боднар О. О. - Лікувальний та імунотропний ефект окситетрацикліну на організм корів за ендометриту при його регіонарному введенні, Керничний С. П., Захарова Т. В., Боднар О. О. (2015)
Боднар Ю. В. - Вміст загального білка у культурі клітин гранульози (2015)
Велика А. Я. - Зміна активності антиоксидантних ензимів нирок щурів при сулемовій нефропатії (2015)
Havrylyak V. V. - Keratins as a potential material for biomedical applications, Sedilo H. M. (2015)
Гевкан І. І. - Дослідження впливу ліпосомальних препаратів з різними наночастинками срібла на біохімічні показники крові при лікуванні ендометритів у корів, Сирватка В. Я., Сливчук Ю. І. (2015)
Höltershinken M. - Examination of rumen fluid — helpful or only hard work? (2015)
Грабовський С. С. - Гормональний профіль крові домашніх тварин за умов передзабійного стресу, Грабовська О. С. (2015)
Гудима В. Ю. - Вплив розміру частинок вапняку в раціоні курей-несучок на біохімічні показники плазми крові та яєчну продуктивність, Вудмаска І. В. (2015)
Гультяєва О. В. - Ензимна активність умісту рубця та гематологічні показники за умов введення до раціону корів кормових добавок, Невоструєва І. В., Голова Н. В. (2015)
Gural S. V. - Menadion effect in Phaffia cells: inducer or mutagen? (2015)
Данчук В. В. - Використання препарату "Наноцит" для стимуляції росту і розвитку кролів, Каплуненко В. Г., Юрловський В. П., Кузняк Г. М., Савчук Л. Б. (2015)
Данчук В. В. - Рухова активність поросят після відлучення їх від свиноматки, Токарчук Т. С., Клюцук М. Р., Добровольський В. А. (2015)
Данчук О. В. - Продуктивність свиней різних типів вищої нервової діяльності на відгодівлі (2015)
Двилюк І. І. - Якісні показники меду за умов згодовування наноаквацитратів срібла і міді, Ковальчук І. І. (2015)
Дерень О. В. - Вплив згодовування амаранту на рибопродуктивні показники товарного коропа та економічну складову вирощування, Паламарчук Р. А. (2015)
Долайчук О. П. - Імунобіологічна реактивність організму щурів у період випоювання "наноаквацитрату" марганцю, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Каплуненко В. Г. (2015)
Єлецька Т. О. - Фізіологічні параметри травлення молодняку молочної худоби під впливом фізичних показників повністю змішаного раціону, Василевський М. В. (2015)
Єфімов В. Г. - Вміст вітаміну E і рівень специфічної реактивності свиней за внутрішньом’язового введення препарату "E-селен" (2015)
Жукорський О. М. - Модель оцінювання стану агроекологічної системи ведення молочного скотарства, Болтик Н. П. (2015)
Зотько М. О. - Вплив стресреактивності кнурів на рівень умовно-рефлекторної діяльності та показники спермопродуктивності (2015)
Карповський П. В. - Динаміка показників фагоцитозу та вмісту циркулюючих імунних комплексів у свиней залежно від особливостей коркової і вегетативної нервової регуляції, Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Ландсман А. О., Постой Р. В. (2015)
Klymyshyn D. - Molecular engineering of nogalamycines, Senkiv Yu., Stefanyshyn O., Stoika R., Fedorenko V. (2015)
Ковальська Л. М. - Вміст важких металів у продукції бджіл за умов органічного та традиційного виробництва в зонах Поділля та Полісся, Ковальчук І. І. (2015)
Ковальчук І. І. - Ліпідні компоненти тканин організму медоносних бджіл у період згодовування біологічно активної кормової добавки, Федорук Р. С. (2015)
Когут М. І. - Оцінка корів чорно-рябої породи за типом, Федак В. Д., Братюк В. М. (2015)
Кориляк М. З. - Вплив розторопші плямистої на репродуктивні показники самок коропа, Пірус Р. І., Забитівський Ю. М. (2015)
Корнят С. Б. - Рівень білкових та ліпідних компонентів у крові корів при лікуванні різних форм ендометритів (2015)
Кропивка С. Й. - Вплив наноаквагідрату йоду на фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів, Хомин М. М., Цап М. М. (2015)
Кузів М. І. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока первісток української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2015)
Kushkevych M. V. - Localization and level of сellular prion and activity of Ca2+-ATP-ases in the rats’ liver depending on age, Vlizlo V. V. (2015)
Кушнірова Г. А. - Ендопаразитарні захворювання перепілок у господарстві Полісся України, Довгій Ю. Ю., Вітюк С. Д. (2015)
Левицька Л. Г. - Злаково-бобовий зерносінаж як альтернатива кукурудзяному силосу (2015)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі кроликів за тривалого випоювання сполук Хрому, Сульфуру та суспензії хлорели, Федорук Р. С., Каплуненко В. Г. (2015)
Лісна Б. Б. - Вплив препарату "Біло-Актів" на показники перекисного окиснення ліпідів перепелів, Сірко Я. М., Кисців В. О., Коретчук С. І., Бух М. Ю. (2015)
Lobachova I. V. - Development of early in vivo mouse embryos at different volume of cultural drop (2015)
Lobachova I. V. - Effect of vitamins on development of early in vivo mouse embryos cultured in vitro (2015)
Lobachova I. V. - Role of glucose in initiation of compaction and cavitation in early mouse embryos in culture in vitro (2015)
Луковська О. І. - Вплив пробіотиків на організм перепелів породи Фараон, Кирилів Я. І. (2015)
Марценюк Н. О. - Використання пастоподібних кормосумішей у годівлі цьоголіток осетрових риб (2015)
Matiukha I. O. - The impact of introduction organic microelements in liposomal form on oxidative stress biomarkers and antioxidant system in tissues of female rabbits, Shtapenko O. V., Gevkan I. I. (2015)
Мікуш Н. Ю. - Дослідження цитотоксичності та проникнення через ГЕБ носіїв олігонуклеотидів на основі поліДМАЕМ, Влізло В. В., Заїченко С. О. (2015)
Овчаров О. В. - Продуктивні якості індиків залежно від дози у раціоні цеолітовмісного базальтового туфу (2015)
Огородник Н. З. - Стан системи оксиду нітрогену у лімфоцитах крові поросят за дії препарату "Ковісцин" в умовах відлучення від свиноматок (2015)
Olijnyk Ch. M. - Aflatoxin B1 effect and therapeutic action of enterosorbents on nitric oxide system in animal cells, Antonyak H. L. (2015)
Паніна С. П. - Залежність молочної продуктивності корів від інтенсивності росту телиць (2015)
Панчук І. В. - Активність NO-синтазної системи клітин кишечнику щурів за умов введення афлатоксину В1 та ентеросорбентів, Антоняк Г. Л., Лучка І. В. (2015)
Петрух І. М. - Показники гемопоезу за лікування корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р., Влізло В. В. (2015)
Погорлюк А. Ю. - "Трифузол 1% розчин для ін’єкцій" — оригінальний вітчизняний ветеринарний лікарський засіб, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Пархоменко Л. І., Іздепський В. Й. (2015)
Приліпко Т. М. - Показники безпеки м’якого розсільного сиру різних виробників (2015)
Приліпко Т. М. - Вплив технологічного обладнання доїння корів на якісні показники молока, Косташ В. Б., Кадиш В. О. (2015)
Приліпко Т. М. - Стан водного та гідрохімічного режимів водойм при вирощуванні коропа, Якубаш Р. А. (2015)
Рацький М. І. - Стан клітинної ланки імунної системи поросят, хворих на коліентеротоксемію та за дії специфічних гамма-глобулінів, Віщур О. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І. (2015)
Rosalovsky V. P. - Dynamics of hematological parameters of rats during the first hour after chlorpyrifos exposure, Grabovska S. V., Salyha Y. T. (2015)
Руденко О. П. - Видові та сезонні особливості неспецифічної резистентності коропових риб, Віщур О. І. (2015)
Сачко Р. Г. - Моніторинг вмісту важких металів у грунті, кормах, організмі корів та їх продукції в біогеохімічній провінції Закарпаття, Лесик Я. В., Пилипець А. З. (2015)
Сидір Н. П. - Вміст і склад ліпідів печінки молодняку овець за умов використання у їх раціонах добавок амінокислот лізину, метіоніну, а також сульфату натрію, Стапай П. В., Параняк Н. М., Тютюнник О. С., Скорохід А. В. (2015)
Сірко Я. М. - Антиоксидантний статус організму курей у критичні періоди росту і розвитку, Гунчак А. В., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Коретчук С. І. (2015)
Смолянінов К. Б. - Вплив згодовування добавок мікроелементів до раціону самиць коропа у переднерестовий період на активність антиоксидантної системи у їх організмі, Віщур О. І., Фурманевич М. Б., Слипанюк О. В. (2015)
Соколова Г. О. - Дослідження стану прооксидантної системи в організмі корів та їх телят за дії ліпосомальних препаратів, Понкало Л. І., Попик І. М., Ковальчук Н. А. (2015)
Stefanyshyn O. - The effective method of destroying the cell wall of caroteneprodused yeast Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma), Starchevskyy V., Gural S., Kaminska M. (2015)
Супрович Т. М. - Алельний поліморфізм гена BoLa-DRB3.2 у стійких та сприйнятливих до маститів корів (2015)
Суховуха С. М. - Підвищення молочної продуктивності стада (2015)
Томчук В. А. - Холатоутворна функція печінки у перехворілих на ентеропатологію телят, її коригування, Грищенко В. А. (2015)
Трокоз В. О. - Реакція лейкоцитарної системи телиць на біологічне подразнення та її корекція гідрофільним екстрактом із лялечок дубового шовкопряда, Трокоз А. В. (2015)
Федорук Р. С. - Уміст загальних ліпідів і співвідношення їхніх класів у тканинах бджіл у період згодовування борошна сої, цукрового сиропу і цитратів CO та NI, Романів Л. І., Пащенко А. Г. (2015)
Федорук Р. С. - Динаміка маси тіла і репродуктивна функція самок щурів та життєздатність приплоду за випоювання різних кількостей цитрату германію, Храбко М. І. (2015)
Халак В. І. - Племінна цінність (BLUP) свиноматок універсального напрямку продуктивності та їх оцінка за ознаками відтворювальної здатності, Луник Ю. М., Приймич В. І. (2015)
Храбко М. І. - Вплив наноаквагідрату йоду на вміст фенолів і мікроелементів у крові та молоці корів, Федорук Р. С., Хомин М. М., Цап М. М. (2015)
Цап М. М. - Вплив випоювання наноаквацитрату марганцю на фагоцитарну активність та продукти перекисного окиснення ліпідів крові щурів, Кропивка С. Й. (2015)
Чокан Т. В. - Морфо-біохімічний спектр крові овець української гірськокарпатської породи за різних умов розведення, Федорович Є. І. (2015)
Шатинська О. А. - Вплив цитрату магнію на прооксидантно-антиоксидантну систему крові щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. Я., Слівінська О. М. (2015)
Шпакова Н. М. - Вплив гліцерину на збереженість еритроцитів ссавців за умов дії осмотичного стресу, Орлова Н. В., Ніпот О. Є., Сєміонова К. А. (2015)
Юрчак С. В. - Вплив Селену та вітаміну Е на кількість і функціональну активність імунокомпетентних клітин крові плідників коропа, Забитівський Ю. М., Борецька І. М. (2015)
Yuskiv L. L. - Content of lipids in blood of cows at postparturient periods by various ways of cholecalciferol injection (2015)
Якубенко В. Ю. - Вплив ферментного препарату "Целобактерин" на продуктивні якості та морфологічні і біохімічні показники крові курчат-бройлерів (2015)
Яремчук І. М. - Зміни динаміки руху сперми бугаїв-плідників протягом еквілібраційного періоду за додавання БАР до розріджувача, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Корнят С. Б. (2015)
Гуфрій Д. - Приклад вірного служіння науці та своєму народові. До 100-річчя від дня народження професора Зеновія Скородинського (1915–1985), Гунчак В., Стояновський В. (2015)
Оголошення (2015)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2015)
Реклама (2015)
Титул, зміст (2017)
Неспецифічний виразковий коліт Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах (вибрані положення) (2017)
Юдіна Л. В. - Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога (2017)
Беш Д. І. - Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах (2017)
Дягиль И. С. - К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией, Журавлёва Л. В., Гамов Д. С., Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Дмитренко И. В. (2017)
Бенца Т. М. - Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением: диагностика и лечение (2017)
Стаднік С. М. - Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсерд (2017)
Самойлова С. О. - Стан протизгортального потенціалу крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Єврокомісія намітила план дій проти антибіотикорезистентності (2017)
Співпраця щодо контролю у сфері охорони здоров’я посилюється (2017)
Всеукраїнський освітньо-інформаційний проект "День гіпертензії" (2017)
В Одесі пройшов фестиваль "Живи активно!" (2017)
Титул, зміст (2017)
Деменція (вибрані положення). Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги (2017)
Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Журавлева Л. В. - Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии, Куликова М. В., Кузнецов И. В. (2017)
Карпенко О. В. - Фіксована комбінація блокатора РАС та антагоніста кальцію: що обрати?, Бондарчук С. А. (2017)
Иванов Д. Д. - Маркетинговый ход: преимущества торасемида медленного высвобождения? (2017)
Осташевська Т. Г. - Корекція електролітних порушень – складова частина ефективної терапії артеріальної гіпертензії, Карпенко О. В. (2017)
Бутко Е. А. - Рестриктивная кардиомиопатия, Киношенко К. Ю. (2017)
Тестові запитання для самоконтролю (2017)
Артиш Б. І. - Підтвердження біоеквівалентності як доказ ефективності генеричного лікарського засобу Амоксил-К 1000, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, виробництва ПАТ "Київмедпрепарат", Полонюк C. М., Сабко В. Є., Сапсай І. В. (2017)
Фуштей И. М. - Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий, Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С. (2017)
Шуба Н. М. - Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця, Кир’яченко С. П., Воронова Т. Д., Метеньканич Г. І., Залуцька О. С., Лаврєнтьєва А. А. (2017)
Досягнення України у боротьбі з гепатитом (2017)
Міністерство охорони здоров’я визначило вимоги до інформаційних стендів у лікарнях (2017)
Як захищатися від ентеровірусних інфекцій? (2017)
Уряд України взявся за реформу міністерств, зокрема Міністерства охорони здоров’я (2017)
Титул, зміст (2017)
Гострі респіраторні інфекції (Вибрані положення). Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям (2017)
Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Охотнікова О. М. - Організація гіпоалергенного харчування дітей, Яковлева Н. Ю. (2017)
Барна О. М. - Рання терапія із застосуванням зофеноприлу та раміприлу в поєднанні з ацетилсаліциловою кислотою після гострого інфаркту міокарда: довгострокові переваги зофеноприлу, Логойда П. І., Мацюк Р. М., Одинець М. О. (2017)
Батушкін В. В. - Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти (2017)
Колоскова О. К. - ЕРs7630 – сучасна зброя проти "старого" захворювання, Білоус Т. М. (2017)
Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії (2017)
Киношенко К. Ю. - Диастолическая дисфункция левого желудочка, Мищук Н. Е. (2017)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2017)
Карпенко О. В. - Оцінка використання рослинно-цитратного комплексу при сечокам’яній хворобі, Красюк Е. К., Петрова А. С. (2017)
Барна О. М. - Оцінка стану кісткової тканини за показниками УЗ денситометрії у віковому аспекті (дослідження СКЕЛЕТ), Головач І. Ю.,  Погребняк О. О.,  Корост Я. В., Пехенько В. С.,  Аліфер О. О.,  Лотушко В. В. (2017)
Аптеки зобов’язані відпускати ліки за пільговими рецептами, що включені до нацпереліку (2017)
Проект бюджету на 2018 рік: нові зміни в орієнтирах (2017)
Закон автономізації медичних закладів прийнято: яких змін векторів фінансування очікувати? (2017)
Алексєєва А. В. - Удосконалення обліку витрат на виробництво та формування собівартості продукції, Васильєва В. Г. (2019)
Баторшина А. Ф. - Ісламський банкінг: глобальні тренди та конкурентні переваги, Кузнєцова І. І. (2019)
Бєлова Т. Г. - Сучасні тренди у маркетинговому середовищі підприємства, Войтович Н. Ю. (2019)
Борщ В. В. - Система охорони здоров’я як структурний елемент національної безпеки України (2019)
Босак А. О. - Міжнародна торгівля нафтою: характеристики мережі та моделі ринкової кон’юнктури, Михайлов В. О. (2019)
Брензович К. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародної торгівлі бізнес-послугами (2019)
Власенко Д. О. - Сучасні аспекти реструктуризації транспортних підприємств (2019)
Волохова І. С. - Вектори зростання надходжень до місцевих бюджетів України (2019)
Гаврилко Т. О. - Міжнародний банк реконструкції та розвитку: особливості діяльності в умовах світових глобалізаційних процесів, Гавриленко А. В. (2019)
Гаращук О. В. - Якісна освіта – інструмент сталого розвитку (зарубіжний досвід та українські реалії), Куценко В. І. (2019)
Гегедош К. В. - Логістичні інформаційні складники в контексті маркетингових інтерактивних відносин: транскордонний аспект (2019)
Гнатенко І. А. - Феномен інноваційного підприємництва в національній економіці (2019)
Гудзь О. Є. - Концептуальні основи формування інформаційної політики підприємств, Маковій В. В. (2019)
Демиденко М. А. - Економіко-математична модель науково обґрунтованого вибору системи ERP для управління підприємствами (2019)
Демченко К. В. - Оцінка ефективності екологічної модернізації виробництва цементу за методикою, заснованою на теорії конкурентних переваг (2019)
Добриніна Л. В. - Підприємство як учасник фінансового ринку, його інвестиційні стратегії (2019)
Загарій В. К. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в екологію України, Бружа А. А. (2019)
Захарчин Г. М. - Гендерна політика у стратегії управління персоналом, Миханцю О. О. (2019)
Ілляшенко С. М. - Управління вибором перспективних напрямів використання знань на підприємстві, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2019)
Калівошко О. М. - Оцінка діяльності кредитних спілок в Україні (2019)
Капінус Л. В. - Просування продукції підприємств харчової промисловості в онлайн-ритейлі, Семененко К. Ю., Грищенко Т. І. (2019)
Кацемир Я. В. - Формирование позитивного имиджа Украины как туристического государства (2019)
Кваша О. С. - Україна та ЄС: проблеми та перспективи інтеграції в сучасних умовах, Синякова А. В. (2019)
Кемарська Л. Г. - Особливості економічного аналізу діяльності суб’єктів державного сектору (2019)
Коваленко А. В. - Проблематика екологічного оподаткування промислових підприємств, Бабміндра Д. І. (2019)
Ковальчук Т. Г. - Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізації світового господарства (2019)
Колеватова А. В. - Проблеми розвитку наукової та інноваційної діяльності в Україні, основні шляхи їх подолання, Коваленко А. С. (2019)
Колодяжна І. В. - Економічна безпека в системі сталого функціонування підприємства, Букріна К. А. (2019)
Корецька О. В. - Моделювання рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств портової діяльності (2019)
Лазоренко Л. В. - Оцінка ефективності роботи персоналу ПрАТ "Київстар" (2019)
Лазоренко Т. В. - Концептуальні засади організації управління бізнес-процесами сучасних логістичних систем, До Тхі Мінь Тхао (2019)
Rodionova T. - Comparative analysis of financial-economic indicators and external sector dynamics of Poland and the Czech Republic, Kyfak A., Manchenko K. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Мардус Н. Ю. - Прогнозування розвитку внутрішнього ринку товарів (2019)
Marek K. - K zmluvám príkazného typu v Českej Republike príkazná zmluva, zmluva o sprostredkovaní, zmluva komisionárska, Cisko L. (2019)
Мельник О. М. - Ресурси підприємства: концептуальні аспекти системи управління в умовах стійкого розвитку (2019)
Мізюк С. Г. - Напрями управління ефективністю діяльності підприємств малого бізнесу транспортної галузі, Рак А. В. (2019)
Мостепан В. Л. - Фінансові інструменти розвитку міжнародного бізнесу малих та середніх підприємств (2019)
Мостепан С. Д. - "Зелене кредитування" як важливий інструмент на світовому ринку кредитних послуг (2019)
Огородник В. В. - Проблемні кредити банків з державною участю в Україні (сучасний стан та причини виникнення) (2019)
Ольховая І. О. - Оцінка інформаційного забезпечення підприємства (2019)
Пальчук О. І. - Ключові проблеми економічного розвитку України (2019)
Патика Н. І. - Напрями та перспективи інтеграції сільського господарства України у світовий аграрний ринок (2019)
Пелех О. Б. - Аналіз динаміки ВВП України в контексті європейського розвитку (2019)
Петрашевська А. Д. - Світовий досвід венчурного фінансування підприємств телекомунікаційної сфери в умовах розвитку цифрової економіки, Пєнкова К. І. (2019)
Пристемський О. С. - Концептуальні засади моделювання рівня фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Подаков Є. С. (2019)
Продан М. В. - Депозитні ресурси як основа успішної діяльності банків: теоретичний аспект, реалії і трансформації в Україні (2019)
Руденко О. А. - Особливості формування та регулювання інвестиційних заходів у Сполучених Штатах Америки (2019)
Рудь І. Ю. - Страховий ринок України: аналіз та перспективи розвитку (2019)
Сікєтіна Н. Г. - Виробничо-інноваційний потенціал як елемент адаптації підприємств України до мінливих умов (2019)
Спасів Н. Я. - Система місцевого самоврядування: науковий потенціал пізнання (2019)
Туль С. І. - Нові форми праці в умовах діджиталізації економіки та світового ринку праці (2019)
Усатенко О. В. - Аналіз грошових потоків в системі обов’язкового аудиту венчурних фондів, Пашкевич М. С. (2019)
Філіпішина Л. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегії сталого економічного розвитку промислових підприємств (2019)
Цимбал Л. І. - Глобальна конкуренція на ринку високотехнологічних товарів: сучасний стан та перспективи розвитку, Предко Ю. В. (2019)
Минцзюнь Ч. - Анализ реформирования финансовой системы Республики Беларусь (2019)
Чорний О. В. - Економічна наука і міжнародні відносини: міждисциплінарний характер проблематики (2019)
Шашина М. В. - Динаміка розвитку регіональних економічних систем (2019)
Шедяков В. Е. - Усиление социальной ответственности государственных топ-менеджеров как условие успеха межпарадигмального перехода (2019)
Юрчук Н. П. - CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку (2019)
Юхновська Ю. О. - Вплив глобалізації та євроінтеграції на туристичну галузь України (2019)
Вихідні відомості (2019)
Акименко О. Ю. - Формування механізму сучасного регулювання зовнішньоекономічної діяльності як важливої передумови розвитку експортно орієнтованого виробництва (2019)
Алексєєва Т. І. - Еволюція міграційних процесів крізь призму теорії міжнародних відносин (2019)
Алієв Ф. М. - Управління рухом матеріальних потоків на основі ланцюга Маркова (2019)
Антоненко К. В. - Вплив інформаційних технологій на світову торгівлю, Дмитрук В. С. (2019)
Арич М. І. - Оцінка ефективності управління конкурентоспроможністю страхового ринку на основі концепції Six Sigma (2019)
Багорка М. О. - Розроблення альтернативних маркетингових стратегій за видами органічної продукції (2019)
Баула О. В. - Оцінка впливу державного боргу на економіку країни: порівняльний аналіз державного боргу США та України, Лютак О. М., Хвищук П. В. (2019)
Бобирь О. І. - Розроблення соціального рейтингу підприємств як інструмент управління фінансово-економічною політикою на міжнародному та державному рівнях (2019)
Боровик М. В. - Методики оцінювання результативності діяльності українських закладів вищої освіти на державному рівні (2019)
Босак А. О. - Поточний стан та перспективи розвитку АПК України: пошук нових ринків збуту, Мустафаєва Л. А. (2019)
Бреус С. В. - Управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти: проблематика використання ієрархічно-фасетного методу (2019)
Бусарєва Т. Г. - Макрорегуляторне забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних ТНК (2019)
Власенко Ю. Г. - Міжнародні підходи до методики оцінки інклюзивності (2019)
Волошан І. Г. - Методичний підхід до оцінки ефективності експортної діяльності промислового підприємства (2019)
Гегедош К. В. - Інтерактивна маркетингово-логістична система в інформаційному механізмі Карпатського Єврорегіону (2019)
Глазова А. Б. - Особливості віртуалізації світового фондового ринку (2019)
Глущенко Я. І. - Компаративний аналіз експортно-імпортної діяльності України і європейських країн, Стефківський В. М. (2019)
Глущенко Ю. Є. - Особливості маркетингового управління асортиментом, Шумкова О. В. (2019)
Горбачова І. В. - Перспективи глобальної міграції та Україна, Прокопчук О. А. (2019)
Городняк І. В. - Споживання домогосподарств в країнах центральної та Східної Європи, Терендій А. Б. (2019)
Готліб І. Г. - Аналіз бюджетної політики України (2019)
Гречко А. В. - Світовий досвід фіскального стимулювання інноваційної діяльності для забезпечення сталого розвитку регіонів (2019)
Грицуленко С. И. - Патентная статистика как индикатор инновационного развития национальной экономики, Хаммаду И. (2019)
Гришина Л. О. - Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції, Карась П. М., Філіпішина Л. М. (2019)
Гуменюк В. В. - Систематизація та удосконалення вимірювання тіньової економіки, Cенів Л. А. (2019)
Данилюк М. О. - Сутність та критерії оцінювання інклюзивного розвитку підприємств, Потьомкіна Н. Ю. (2019)
Добуляк Л. П. - Використання трендових моделей для дослідження тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні, Костенко С. Б. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Дубинська О. С. - Проблеми і напрями вдосконалення обліку розрахунків із податку на додану вартість на підприємствах України, Костюченко О. О. (2019)
Ерфан Є. А. - Загальнодержавні податки і збори як основні джерела формування державних доходів, Гук Х. Я. (2019)
Єсіна О. Г. - Проблеми впровадження та використання інформаційних технологій на підприємстві, Лінгур Л. М. (2019)
Заяць О. І. - Прикордонне співробітництво як передумова розвитку міжнародної економічної конвергенції (2019)
Іванов Є. І. - Прикладна модель загальної рівноваги GTAP як інструмент аналізу міжнародної торгової політики (2019)
Іващенко М. В. - Причини уповільнення зростання світової економіки та світової торгівлі, Руда Д. К. (2019)
Ілляшенко С. М. - Новітні види маркетингу в умовах випереджаючого розвитку: еволюція, сутність, умови застосування, Рудь М. П. (2019)
Калівошко О. М. - Оцінка обсягу та структури фондового ринку України (2019)
Кальний С. В. - Забезпечення ефективності впровадження технологічних інновацій на підприємстві, Шелудько В. М. (2019)
Карабаза І. А. - Маркетингова стратегія у кінобізнесі: зарубіжний досвід просування кінопродукту на ринок, Поплавський О. В. (2019)
Ковальов А. І. - Інтелектуальний капітал як фактор виробничої функції підприємства, Літвінов О. С. (2019)
Колісник М. В. - Методологічні аспекти оцінювання фінансового стану малих підприємств, Балик У. О. (2019)
Колокольчикова І. В. - Результати економічного районування галузі промислового садівництва зони степу України: сучасні реалії (2019)
Коломієць В. М. - Фінансові механізми забезпечення інституціоналізації людського капіталу (2019)
Коляда О. В. - Зовнішня торгівля України як чинник розвитку міжнародних економічних відносин, Райчева А. О. (2019)
Король М. М. - Оцінка зовнішньоторговельної політики України, Шумнєгра О. Р. (2019)
Кріль Я. Я. - Облік та оподаткування операцій щодо забезпечення одягом працівників підприємства, Юрченко О. Б. (2019)
Крутько М. А. - Конкурентоспроможність агропромислової галузі в контексті розвитку інтеграційної взаємодії (2019)
Кузьменко О. В. - Тенденції розвитку сучасних банківських технологій, Овчаренко В. О. (2019)
Kutuzova M. - Zintegrowany wskaźnik bezpieczeństwa przestrzeni gospodarczej państwa i wartości progowe jego wskaźników w warunkach globalizacji, Kutuzov M. (2019)
Лещук Г. В. - Теоретико-прикладні аспекти планування та реалізації громадських проектів (2019)
Лісова Р. М. - Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації (2019)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Основні напрями розвитку логістики підприємств та її основні концепції, Ляліна Н. С., Котельникова Ю. М. (2019)
Мельничук В. С. - Утворення ціни нафтопродуктів в Україні, Мельничук А. В. (2019)
Мінакова С. М. - Принципи та перспективи участі морської транспортної галузі України у міжнародній системі морських перевезень, Познанська І. В. (2019)
Моргачов І. В. - Вплив на процеси регіональної концентрації організацій сфери інжинірингу соціальної, науково-технічної та інноваційної інфраструктури (2019)
Наконечна Т. В. - Особливості розвитку ринку логістичних послуг в Україні, Гринів Н. Т., Данилович Т. Б. (2019)
Вихідні відомостіі (2019)
Нікітко О. О. - Модель формування ресурсного потенціалу у функціонуванні будівельної галузі (2019)
Обиход К. О. - Організація внутрішнього контролю надання послуг науковими установами (2019)
Овчаренко О. В. - Теоретичні аспекти дослідження економічної безпеки регіону як складника національної економічної безпеки (2019)
Огінок С. В. - Місце міжнародного франчайзингу у системі бізнесу країн – членів ЄС (2019)
Осадчук І. В. - Підтримка аграрної сфери як чинник вирішення проблем продовольчої безпеки, Боліла С. Ю. (2019)
Павлова Г. Є. - Oблiкoвa пoлiтикa щoдo oбopoтних aктивiв пiдпpиємcтвa як зaciб вiдoбpaжeння узгoджeнoї тa дocтoвipнoї iнфopмaцiї, Приходько І. П., Волчанська Л. В. (2019)
Платонова І. О. - Експорт як чинник економічного зростання України в умовах міжнародної інтеграції (2019)
Поліщук О. А. - SWOT-аналіз вінницької області як передумова розроблення стратегічних рішень в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю регіону, Поліщук О. Т. (2019)
Приходько В. П. - Досвід ЄС у розвитку креативної економіки, Єгорова О. О., Джуган О. В. (2019)
Приходько В. П. - "Розумні міста" у процесах інноваційного розвитку європейського союзу: таргетування, ресурси та потенціал, Єгорова О. О., Кропова А. С. (2019)
Ратушна Ю. С. - Фактори розвитку іноземного фінансового інвестування (2019)
Резнікова Т. О. - Інноваційні міжнародні системи фінансових розрахунків – криптовалюти, Пестун А. П. (2019)
Світлична В. Ю. - Визначення сутності та організаційних засад реалізації грошово-кредитної політики (2019)
Сідак В. С. - Аналіз структури інвестиційного складника економічної безпеки в сучасних реаліях України, Москов В. А. (2019)
Соколюк С. Ю. - Кластерна парадигма інноваційного розвитку аграрного сектору (2019)
Степаненко О. І. - Документування операцій у процесі експлуатації основних засобів підприємства (2019)
Стрілець В. Ю. - Реалізація законодавчих ініціатив у сфері державного забезпечення розвитку малого бізнесу: досвід ЄС (2019)
Taraniuk L. - Theoretical aspects of logistics management of agricultural enterprises at the international level, Taraniuk K., Hongzhou Qiu (2019)
Тріпак М. М. - Формування інформаційної компетентності майбутніх економістів в умовах інклюзивного навчання, Шевчук О. В. (2019)
Українець Л. А. - Ініціатива "Пояс і Шлях" як основа нарощування економічної експансії Китаю (2019)
Чайкіна А. О. - Впровадження екологічного менеджменту на підприємствах машинобудівної галузі, Ревіна М. О. (2019)
Корж М. В. - Теоретико-методичні засади маркетингового забезпечення господарюючого суб’єкта, Чуніхіна Т. С. (2019)
Чупрін Є. С. - Аналіз та перспективи розвитку транспортної галузі України з позиції автотранспортних підприємств, Кондратенко Д. В., Гелеверя Є. М. (2019)
Shyriaieva N. - The concept of gamification and statistical analysis of existing mobile applications on international business, Rohozna V., Adamkevych A. (2019)
Щербініна С. А. - Публічно-приватне партнерство як механізм забезпечення енергоефективності житлового сектору України (2019)
Ярмолюк О. Ф. - Теоретичні аспекти відображення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в обліку, Шишка Р. С. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Аврамчук Л. А. - Основні засади розвитку фінансового ринку в Україні, Волков А. Ю. (2019)
Алескерова Ю. В. - Пільгове кредитування фермерських господарств Вінницької області (2019)
Балюнов О. О. - Статистичні оцінки результатів першого туру виборів президента України 2019 року (2019)
Безугла Л. С. - Концептуальні засади діяльності туристичних підприємств в Україні, Воловик Д. В. (2019)
Білик Р. С. - Фінансові методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду (2019)
Буздиган М. О. - Аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі України (2019)
Буй Ю. В. - Особливості поширення соціальних інновацій у соціально-економічних системах в умовах сталого (збалансованого) розвитку (2019)
Вацлавський О. І. - Критерії та показники оцінки ефективності контролю за використанням коштів місцевих бюджетів (2019)
Височан О. О. - Аудит ефективності як засіб підтвердження результативності, економності та продуктивності використання бюджетних коштів у державному секторі економіки України, Литвиненко Н. О. (2019)
Власенко Т. А. - Науково-методологічні засади концепції управління стратегічними змінами на підприємстві (2019)
Волинець О. О. - Сучасні аспекти оцінки корисності необоротних активів та їх відображення в обліку, Тичук Т. О. (2019)
Волков А. В. - Сучасна інтерпретація еволюції рівнів лояльності споживача (2019)
Волошко Н. О. - Становлення та розвиток національної економіки в умовах міжнародної інтеграції України, Курінна І. Г. (2019)
Воробйов Р. Б. - Концептуальні засади організації управління збалансованим інтенсифікованим інноваційним розвитком виробничо-економічних процесів залізорудного підприємства (2019)
Гинда О. М. - Стан адміністративно-правового та фінансового забезпечення управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки, Пісний Б. М., Гинда С. М. (2019)
Гобир І. Б. - Управління економічним розвитком Івано-Франківської області: проблеми та перспективи (2019)
Гритчук Г. В. - Сучасний стан світового туризму як рушійної сили зростання рівня котирування української туристичної індустрії, Філюк С. М. (2019)
Дергалюк Б. В. - Структурні зміни як вимога інтелектуально-орієнтованого розвитку національної економіки (2019)
Дудчик О. Ю. - Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі України, Костенко Т. А., Стоколюк В. В. (2019)
Зварич І. Я. - Імплементація плану дій ЄС у сфері циркулярної економіки (2019)
Карабаза І. А. - Бренд міста: аналіз позицій європейських міст у світових рейтингах (2019)
Кваша О. В. - Акціонерний капітал як економічна категорія (2019)
Кириченко О. С. - Світовий досвід державної політики регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення на різних етапах промислового розвитку (2019)
Клочко В. М. - Стратегічні напрями освіти в новому технологічному укладі (2019)
Коба О. В. - Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення, Шинкар Ю. Л. (2019)
Козуб В. О. - Вплив зарубіжного досвіду на формування вітчизняної моделі соціально-відповідального бізнесу, Чернишова Л. О. (2019)
Крамар І. Ю. - Організаційно-економічний механізм інтернаціоналізації промислових підприємств (2019)
Крутько М. А. - Генезис понятійно-категоріального апарату досліджень інтеграційних процесів в аграрному секторі (2019)
Кушнір С. О. - Переваги використання банківських платіжних карток у сфері агропромислового комплексу, Кікош В. В. (2019)
Лісовська Л. С. - Моделі формування та методи стимулювання організаційної творчості, Теребух А. А., Гацук М. М. (2019)
Ліхоносова Г. С. - Організаційні засади обліку та аудиту фінансових результатів підприємств, Лазебна І. Р. (2019)
Малишко Є. О. - Аналіз зв'язку посередників та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (2019)
Медвідь В. Ю. - Проблемні аспекти становлення моделі стратегічного менеджменту у громадах України, Коблянська І. І., Глазун В. В. (2019)
Мержинський Є. К. - Побудова інформаційної системи структурного моделювання бізнес-процесів, Комазов П. В. (2019)
Моцна І. В. - Проблеми розвитку соціального партнерства в Україні та шляхи їх вирішення (2019)
Мудрак Н. О. - Національні механізми боротьби з ухиленням від оподаткування через офшорні юрисдикції в країнах ОЕСР (2019)
Назарова Л. В. - Перспективи Причорноморського регіону на світових товарних ринках, Огієнко А. В. (2019)
Овчаренко О. В. - Безпека та стійкість регіональних економічних систем, Дубницький В. І. (2019)
Олефіренко О. М. - Системний підхід до розроблення збутової політики інноваційно активних промислових підприємств, Летуновська Н. Є., Шевлюга О. Г. (2019)
Онищенко Ю. І. - Криптовалюта як фінансовий актив для інвестування банками, Капсамун С. Ю. (2019)
Опалько В. В. - Економічний розвиток та соціально-економічна нерівність у глобальному вимірі (2019)
Остапенко Т. Г. - Розвиток глобального економічного середовища в сучасних умовах (2019)
Островський І. А. - Освітні аспекти міжнародної інтелектуальної міграції, Рибак Г. І. (2019)
Павліха Н. В. - Методичні підходи до оцінки розвитку транскордонного співробітництва міських поселень регіону, Корнелюк О. А. (2019)
Партика І. В. - Концептуальна модель управління розвитком персоналу підприємства (2019)
Перевозова І. В. - Алгоритміка управління інтелектуальним ресурсом працівника на основі теорії обмежень, Тимошенко Д. В. (2019)
Perepadya F. - The trends of migration processes in the labour market of the Donetsk region (2019)
Петровська О. М. - Оцінка людського потенціалу Одеського регіону (2019)
Потравка Л. О. - Умови розбудови земельних відносин у контексті сталого розвитку, Дудяк Н. В., Строганов О. О. (2019)
Приходько В. П. - Інвестиційний клімат України та напрями його вдосконалення, Єгорова О. О., Пишмінцева М. Д. (2019)
Продіус О. І. - Концептуальні основи управління персоналом у проектах, Звонарьова В. О. (2019)
Ревуцька А. О. - Сучасний стан і розвиток сільськогосподарської кооперації в контексті глобалізації: зарубіжний досвід для України, Смолій Л. В. (2019)
Різва Л. А. - Державне та недержавне фінансування житлового будівництва: проблеми, перспективи та нові продукти вітчизняного ринку нерухомості (2019)
Рудь О. О. - Підходи та інструментарій обґрунтування угод злиття та поглинання (2019)
Рябчук О. Г. - Особливості контролю достовірності показників балансу суб'єкта господарювання, Блищик Л. В. (2019)
Савіна Г. Г. - Управління клієнтською базою туристичного підприємства із застосуванням інтернет-ресурсів: економічний аспект, Яковенко О. В. (2019)
Савіцький А. В. - Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС за умов макроекономічної нестабільності (2019)
Селезньова О. О. - Ділова репутація як визначальний фактор формування бренду підприємства, Стренковська А. Ю., Євдокімова О. М. (2019)
Сiтнiк С. П. - Державна сімейна політика: міжнародний аспект (2019)
Скочиляс С. М. - Аналітичне забезпечення як джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2019)
Слободянюк Н. О. - Огляд сучасних тенденцій розвитку торгівлі в Україні та світі, Юнацький М. О., Сіраш С. С. (2019)
Sopko V. - Transfer pricing: a global context, Romashko O., Shapovalova A. (2019)
Спасів Н. Я. - Оцінювання структури бюджетів об'єднаних територіальних громад: вітчизняні реалії в умовах фінансової децентралізації (2019)
Тагиева Л. И. - Роль хлопководства в развитии национальной экономики (2019)
Томашук І. В. - Брендингові основи розвитку сільських територій Вінницького регіону (2019)
Хомуляк Т. І. - Організаційні аспекти аудиту лізингової діяльності, Демко І. І. (2019)
Цибуляк А. Г. - Фінансування екологізації зовнішньоторговельної співпраці України (2019)
Шоля Р. І. - Динаміка та структура розвитку підприємництва України (2019)
Яременко О. Ф. - Фінансові операції з іноземною валютою: математичний підхід, Матвієць О. В. (2019)
Баєва О. І. - Теоретичні засади формування та реалізації державної грошово-кредитної політики (2019)
Біла С. О. - Пріоритети забезпечення безпеки розвитку ядерної енергетики: світовий досвід, Івасик О. В. (2019)
Білик Р. С. - Механізми інноваційної модернізації економіки в умовах глобального розвитку (2019)
Боровік Л. В. - Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства, Танклевська Н. С. (2019)
Бутко Б. О. - Інструменти фінансування малого та середнього бізнесу у сфері високотехнологічної продукції (2019)
Василішин С. І. - Обліково-аналітичне забезпечення управління активами в системі економічної безпеки підприємств (2019)
Вязмикина И. А. - Cоотношение всеобщего и особенного в эволюции финансового капитала (2019)
Герцег В. А. - Фінансовий складник забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій (2019)
Дудяк Н. В. - Необхідність формування парадигми сталого землекористування (економічний аспект) (2019)
Жекало Г. І. - Цифрова економіка України: проблеми та перспективи розвитку (2019)
Зайченко В. В. - Методологічні аспекти дослідження технологічної конкурентоспроможності економіки країни (2019)
Злотенко О. Б. - Аналіз динаміки та структури інвестицій промислових підприємств в Україні, Рудніченко Є. М. (2019)
Кайдрович Х. І. - Шлях підприємництва із давнини до сьогодення (2019)
Кириченко О. С. - Дослідження стану інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України в умовах Четвертої промислової революції (2019)
Kodatska N. - Geopolitical tendencies of functioning and development of the youth labor market, Girman A. (2019)
Конакова К. М. - Оцінка та напрями покращення інвестиційної привабливості України: рейтинговий підхід (2019)
Кондратюк О. М. - Бізнес-планування в підприємницькому середовищі: теоретичний аспект, Пшеничний В. І. (2019)
Кондрацька Л. П. - Підхід до аналізу структури міжнародних туристичних потоків України (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського