Кошельок Г. В. - Оптимізація грошових потоків підприємства в сучасних умовах (2019)
Крикавський В. Є. - Імплементація маркетингу 3.0 в бізнес-стратегію сталого розвитку підприємств будівельної галузі, Савіна Н. Б. (2019)
Лєбєдєва Д. О. - Аналіз впливу деяких зовнішніх факторів на інклюзивну зайнятість (2019)
Лохман Н. В. - Парадигма розвитку інноваційного потенціалу (2019)
Ляшенко О. М. - Моделі і підходи до прогнозування оптимальної структури економіки регіону, Дума Л. В., Данилюк І. В. (2019)
Мамуненко М. С. - Переваги та недоліки застосування криптовалюти в умовах сучасної ринкової економіки в Україні, Жмай О. В. (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Моделювання та прогнозування розвитку туризму в Україні в умовах трансформації національної економіки (2019)
Вихідні відомості (2019)
Мостова А. Д. - Зарубіжний досвід державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки (2019)
Науменко Н. Ю. - Методологічні аспекти моделювання системи інформаційної безпеки у сфері забезпечення економічної безпеки регіону (2019)
Нікола С. О. - Управління вартістю капіталу ТНК як основа фінансового забезпечення її діяльності (2019)
Обельницька Х. В. - Застосування мультиплікативної моделі для оцінювання синергетичного ефекту соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами (2019)
Онищук Н. В. - Оцінка конкурентних переваг України на ринку медичного туризму (2019)
Піддубна В. Г. - Проблеми інноваційного циклу банківських продуктів (2019)
Подолян Ю. О. - Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання, Лазнева І. О. (2019)
Поплавська О. М. - Соціальний діалог в Україні: стан, ефективність, перспективи розвитку в цифровій економці (2019)
Ревко А. М. - Міжнародний досвід публічно-приватного партнерства в освітній сфері соціальної інфраструктури регіону, Холявко Н. І. (2019)
Рогач С. М. - Зарубіжний досвід регулювання сфери природокористування (2019)
Родченко С. С. - Сутність та класифікація фінансових стратегій банківських установ (2019)
Старинець О. Г. - Використання ІТ-інновацій у діяльності підприємств аграрної сфери (2019)
Темербек А. - Теоретичне підґрунтя інноваційного розвитку світової економіки (2019)
Тищенко В. В. - Монетарна політика в Україні (2019)
Тищенко Г. В. - Деякі аспекти ідентифікації джемів у контексті впровадження системи HACCP в Україні, Середа Д. Ю. (2019)
Точиліна Ю. Ю. - Роль людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки (2019)
Феленчак Ю. Б. - Формування теоретичного підґрунтя соціальної доктрини туризму у вітчизняній науці (2019)
Хандій О. О. - Оцінка резервів економічного зростання за рахунок соціального і трудового потенціалів (2019)
Хитра О. В. - Ефективний тайм-менеджмент як невід’ємний складник системи управління персоналом підприємства (2019)
Чепелюк М. І. - Роль освітніх центрів та їх інтеграція в міжнародний освітній простір (2019)
Чужиков А. В. - Глобальна креативізація руху медійних продуктів (2019)
Шоля Р. І. - Соціальне підприємництво в Україні як тренд економічного розвитку (2019)
Юдіна С. В. - Проблеми визначення та управління операційними ризиками комерційних банків, Нагорнюк Г. О. (2019)
Юхновська Ю. О. - Дослідження діяльності туристичної галузі Запорізького регіону (2019)
Вихідні відомості (2019)
Ekouaghe M. - Formation of a management system for a tourism enterprise based on the use of innovative marketing technologies (2019)
Алілуйко М. С. - Реалії та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільщини, Сопіга В. Б. (2019)
Бондаренко С. М. - Використання показника конкурентоспроможності фешн-виробу під час прийняття управлінських рішень на підприємствах індустрії моди (2019)
Буднік О. М. - Кооперативний маркетинг як базис сучасного розвитку сільськогосподарських підприємств (2019)
Геєнко М. М. - На шляху до самостійності регіонального розвитку: міжнародний досвід, загрози та можливості для України, Пугач Ю. В. (2019)
Голінач Л. І. - Еволюція корпоративної звітності підприємств (2019)
Гросул В. А. - Інноваційні технології оновлення бізнес-моделі підприємства ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2019)
Даценко Г. В. - Формування механізму фінансового контролю у підвищенні безпеки промислових підприємств (2019)
Добровольська О. В. - Особливості процентної політики комерційних банків в Україні у процесі здійснення депозитних операцій, Землякова І. С. (2019)
Завгородній А. В. - Показники інвестиційної активності підприємств АПК причорноморського регіону (2019)
Іванов В. В. - Інноваційні засади зміцнення митної безпеки України: теоретичний аспект, Залізко В. Д. (2019)
Когут Ю. М. - Особливості бюджетного процесу в Україні (2019)
Konstantinova M. - Methods of assessing the country’s investment attractiveness, Bychkova N. (2019)
Косов А. С. - До питання про методику прогнозування середньострокової ліквідності в банку (2019)
Коцеруба Н. В. - Інформаційне забезпечення аудиту фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (2019)
Крамаренко К. М. - Стратегічне управління розвитком підприємств харчової промисловості, Муратова О. С. (2019)
Крижанівська М. В. - Сучасні підходи до удосконалення перевезень, Малахова Ю. А. (2019)
Личковська М. Р. - Цифровізація економіки: нові можливості та проблеми підвищення інноваційної спрямованості праці і професійної мобільності, Меджидова В. О. (2019)
Лукашова Л. В. - Теорії та моделі фасилітації підприємницької діяльності (2019)
Любчик К. Л. - Медіа-платформи як новий тренд розвитку торгівлі (2019)
Майборода Ю. О. - Фактори глобального торговельного лідерства США (2019)
Мельник Л. В. - Інституційний та регуляторний потенціал іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Вихідні відомості (2019)
Науменко Н. Ю. - Теоретико-методологічні підходи до інформаційної ситуації та інформаційної асиметрії в умовах економічного простору (2019)
Оверчук В. А. - Трансформація системи реабілітації та працевлаштування осіб з інвалідністю в Україні як невід’ємна складова реформування соціальної політики держави (2019)
Окорський В. П. - Інституційна реформа водогосподарської галузі як основа децентралізації економіки республіки Таджикистан (2019)
Панасюк В. М. - Персонал фінансової установи як об’єкт аналізу і управління (2019)
Писаренко С. В. - Стратегічне управління розвитком потенціалу аграрного підприємства в умовах адаптаційних змін, Іванько М. В., Грицаєнко М. О. (2019)
Познякова О. О. - Аналіз зарубіжного досвіду стратегічного управління конкурентоспроможністю сфери послуг (2019)
Поліщук О. А. - Інвестиційна привабливість регіону в умовах фінансової децентралізації, Поліщук О. Т. (2019)
Приймакова Ю. А. - Структурно-функціональний та організаційно-управлінський аспекти визначення сутності поняття "конфлікт" (2019)
Пчелинська Г. В. - Понятійно-категоріальні засади управління витратами підприємства (2019)
Самойлик Ю. В. - Тенденції та місце агропродовольчого ринку України в глобальному середовищі, Малиш Я. О., Петрушко К. О. (2019)
Степанова Д. С. - Розроблення фінансової стратегії для стабілізації фінансового стану підприємства, Яременко А. М. (2019)
Степасюк Л. М. - Виробництво свинини в Україні: виклики сьогодення (2019)
Сухоруков А. І. - Еволюційні особливості національнoї економіки (2019)
Томчук О. Ф. - Методичні аспекти аналізу позикового капіталу сільськогосподарських підприємств (2019)
Чернобай Л. І. - Комплексний підхід до оцінювання ефективності проекту на прикладі Старосамбірського родовища НГВУ "Бориславнафтогаз", Дуляба Н. І., Лазарович О. І. (2019)
Чмерук Г. Г. - Цифрова економіка як окремий сектор національної економіки держави (2019)
Шаповал О. А. - Теоретичні аспекти управління кадровою політикою підприємства, Таранічев С. Л. (2019)
Шевченко А. В. - Сучасний стан ринку молочної продукції та забезпечення її якості в умовах євроінтеграції України, Табачук Н. О. (2019)
Шедяков В. Е. - Понимание трансформаций международных экономических отношений как фактор эффективного использования стратегических процессов (2019)
Шинкар В. А. - Європейська трансформація України до європейського союзу, Рошко С. М. (2019)
Юдіна О. І. - Методичні основи цільового управління сталим економічним розвитком підприємства готельно-ресторанного господарства (2019)
Юдіна С. В. - Теоретичні та методичні підходи до стратегічного планування на підприємстві, Злобіна К. С. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Алексєєва Т. І. - Детермінанти туристичної сфери України, Сліпченко Т. Є. (2019)
Антонюк Н. А. - Чутливість фінансової безпеки України до змін ринку глобального фінансового капіталу, Миронова А. М., Скляр І. Д. (2019)
Ареф'єва О. В. - Стратегічний аспект формування організаційної культури підприємства як інструмент забезпечення розвитку трудового потенціалу, Скрибантович А. Ю. (2019)
Базилевич В. Д. - Сутність та особливості відтворення інтелектуального капіталу в Україні, Лукашова О. П. (2019)
Бєлова Т. Г. - Упровадження концепції маркетингу взаємовідносин у діяльність підприємств, Бутрій А. І. (2019)
Бєляєва Н. С. - Поняття та елементи системи провадження кадрового аудиту: аналіз діяльності компаній в Україні (2019)
Бодак Ю. В. - Аналіз сучасного стану світового ринку побутової техніки, Ерфан Є. А. (2019)
Борисова Л. Є. - Чому банк сьогодні – це не те, куди ви ходите, а те, що ви робите, Колесник О. О. (2019)
Братусь Г. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні (2019)
Брензович К. С. - Зовнішня торгівля США в умовах загострення глобальної конкуренції, Єлієшвілі А. М. (2019)
Брінь П. В. - Динамічне оцінювання конкурентоспроможності підприємства, Прокоп М. В., Нехме М. Н. (2019)
Булатова О. В. - Оцінка рівня розвитку процесів інтернаціоналізації національних систем вищої освіти на основі використання багатовимірних показників, Зайковський О. С. (2019)
Булкот О. В. - Сталі фондові біржі – новий вектор розвитку світового фінансового ринку (2019)
Гірман А. П. - Проблеми і перспективи гуманітарної політики держави в контексті сучасних міжнародних відносин, Дячишина А. М., Конох С. Л. (2019)
Данилишин Б. М. - Фінансове забезпечення туристичної складової м. Києва, Богославець О. Г., Ілляшенко І. О. (2019)
Дзяд О. В. - Результати та перспективи модернізації на ФТА в контексті політики Д. Трампа, Гречин К. О. (2019)
Дудяк Н. В. - Еколого-економічні наслідки дефляційної деструкції степових ґрунтів України, Строганов О. О. (2019)
Еркес О. Є. - Потенціал цифрового розвитку банків України, Калита О. В., Гордієнко Т. М. (2019)
Ерфан Є. А. - Аналіз причин та наслідків української трудової міграції, Карпюк І. М. (2019)
Ерфан Є. А. - Конкурентна боротьба провідних ТНК на світовому ринку продуктів харчування, Тичак Д. І. (2019)
Євчук Х.-І. В. - Європейський досвід забезпечення управління відходами виробництва продукції сільського господарства (2019)
Золотых И. Б. - Развитие инновационного процесса в Украине в контексте формирования экономики знаний (2019)
Казакова Л. Ю. - Вплив цифрової економіки на країни азіатсько-тихоокеанського регіону, Баран Ю. О. (2019)
Кенідра О. О. - Екологічні аспекти глобального економічного розвитку, Дроздовський Я. П. (2019)
Ківа А. А. - Сучасний стан венчурного фінансування інноваційної діяльності підприємницького сектору України, Моісеєнко Т. Є. (2019)
Кміть В. М. - Оцінка ефективності ПДФО та його роль у бюджеті Львівщини, Руденко В. О. (2019)
Когут Ю. М. - Сучасні проблеми та шляхи вдосконалення фінансової системи України (2019)
Комаринець С. О. - Проблеми визначення, оцінювання та підвищення ефективності діяльності підприємства (2019)
Копич Р. І. - Зовнішні ефекти фіскальної політики найбільших країн Єврозони для країн Південної Європи (2019)
Король М. М. - Особливості обігу криптовалют як тенденція цифровізації глобальних фінансів, Дір І. Ю., Вароді В. М. (2019)
Kostiuchenko N. - Change in governance in non-profit board of directors as a key to effective performance (2019)
Вихідні відомості (2019)
Крот Ю. М. - Сучасна система нагляду та контролю над якістю аудиторських послуг в Україні, Бразілій Н. М. (2019)
Курило О. В. - Удосконалення фінансового регулювання дошкільної освіти в Україні, Шмуратова К. В. (2019)
Лисенко О. В. - Порівняння методів короткострокового прогнозування для спадного виробничого процесу (2019)
Ліганенко І. В. - Управління підприємствами фармацевтичної галузі на основі логістичних підходів, Надточій А. С. (2019)
Макаренко О. І. - Аналіз динаміки структурних змін економіки України та запорізького регіону, Землянський О. О. (2019)
Марченко О. Ю. - Специфічні риси інформації як економічної категорії в умовах інформаційної економіки (2019)
Мехович С. А. - Формування адаптаційних зв’язків діяльності підприємств у зовнішньому середовищі, Сікєтіна Н. Г. (2019)
Морозова О. С. - Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності в умовах змін клімату в південному регіоні України, Морозов О. В., Волочнюк Є. Г. (2019)
Мякушко Н. С. - Система пенсійного забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку з урахуванням досвіду зарубіжних країн, Фисун І. В. (2019)
Навроцький Я. Ф. - Забезпечення аграрного виробництва сільськогосподарською технікою: сучасний стан та перспективи (2019)
Педан М. Л. - Особливості побудови системи стратегічного маркетингу зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2019)
Петровська О. М. - Рівень заробітної плати в Україні як рушійний чинник зростання міграційних процесів, Недолужко С. С. (2019)
Погореленко Н. П. - Аналіз та особливості регулювання кредитної діяльності банків у сучасних умовах, Недождій В. В. (2019)
Ромащенко О. С. - Комплексна оцінка ефективності роботи з постачальниками (2019)
Рубанов П. М. - Аналіз розвитку світового ринку криптовалют (2019)
Рудик О. А. - Методичний інструментарій механізму регулювання соціально-трудових відносин у підвищенні якості життя населення (2019)
Семенов К. Л. - Формування маркетинг-логістичного забезпечення розвитку бізнесу підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу (2019)
Сергієнко О. А. - Розроблення оптимізованої моделі логістичних ланцюгів постачання-розподілу підприємства, Голофаєва І. П., Швець А. Д. (2019)
Скригун Н. П. - Аромамаркетинг: сутність, інструменти та механізм дії, Наумко Т. А. (2019)
Тополенко Н. М. - Особливості обліку запасів у бюджетних установах, Уланович Т. Ю. (2019)
Устік Т. В. - Управління маркетинговими стратегічними рішеннями аграрних підприємств за результатами проведеного матричного аналізу асортименту (2019)
Федишин М. П. - Механізм державного регулювання кризових явищ банківської галузі в умовах глобальних викликів, Жаворонок А. В., Ковальчук Н. О. (2019)
Chaikovska M. - Modern marketing tools and determinants in terms of globalization, Chushankova V. (2019)
Чміль А. С. - Динаміка виробництва та експорту меду в Україні (2019)
Chornyi O. - Convergence between Eastern Europe and Ukraine: the ways of improvement (2019)
Shagina S. - The role of value drivers in value-based management concept, Bychkova N. (2019)
Шапошнікова І. О. - До проблеми державного регулювання первинного ринку житла (2019)
Швець Ю. О. - Дослідження чинників впливу на ефективність управління операційною діяльністю підприємств машинобудування (2019)
Шишкіна О. В. - Концептуальні основи визначення схильності до ризику промислових підприємств (2019)
Шюкюров Н. А. - Организационные механизмы развития коммуникации в административно-территориальных районах страны (2019)
Юдіна С. В. - Підходи до аналізу та оцінки позикових фінансових ресурсів підприємства, Летучий В. В., Стіпанов А. О. (2019)
Юдіна М. І. - Значення обліку в підвищенні ефективності фінансово -господарської діяльності вітчизняних підприємств (2019)
Яценко О. М. - Сучасні детермінанти та форми міжнародних торговельних суперечок, Ускова Д. С. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Алексєєва Т. І. - Міжнародний туризм як чинник європейської інтеграції України: сьогодення та майбутнє (2020)
Волошанюк Н. В. - Фінансування розвитку "зеленої економіки" в Україні, Береславець О. А. (2020)
Гаврилко Т. О. - FinTech: зарубіжний досвід та особливості розвитку в Україні, Антонова Р. (2020)
Гомон М. В. - Оцінка рівня регулятивного потенціалу пільгового оподаткування інноваційної діяльності підприємства (2020)
Горбачова І. В. - Інституційна стабільність для забезпечення ефективного управління зовнішньою міграцією в Україні (2020)
Громенкова С. В. - Підвищення рівня економічної складності як фактор зростання української економіки (2020)
Давуд Г. Н. - Оценивание возможностей создания свободных экономических зон (2020)
Данилюк М. О. - Стратегічне партнерство суб’єктів господарювання з позицій поведінкової економіки, Крихівська Н. О., Данилюк-Черних І. М. (2020)
Данкеєва О. М. - Окремі концептуальні аспекти щодо формування інвестиційної стратегії підприємств (2020)
Esh S. - Theoretical and practical aspects of the activities of non-banking financial institutions and their role in the development of the modern financial services market in Ukraine, Hnatenko O. (2020)
Захарчин Г. М. - Емоційний інтелект у контексті адаптації молодих фахівців до професійної діяльності, Гладун С. О. (2020)
Зубков С. О. - Специфічні конкретно-методологічні підходи дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування (2020)
Ілляшенко К. В. - Проблеми складання статистичної звітності на вітчизняних підприємствах (2020)
Калініченко З. Д. - Вплив на економічну безпеку незбалансованості державних програм у реальному і фінансовому секторі, Сокол Р. В., Димитрієва О. Д. (2020)
Каут О. В. - Науково-практичні підходи до формування та оцінки ефективності системи розвитку персоналу, Пахлова О. В., Корсікова А. Д. (2020)
Kozytskyi V. - Price dynamics modeling: chaos model application (2020)
Крикунова В. М. - Пріоритети та особливості формування пропозиції на ринку продукції овочівництва в Україні, Аверчева Н. О. (2020)
Лещук Г. В. - Систематизація підходів до оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2020)
Мізюк С. Г. - Вплив діяльності транснаціональних корпорацій на економічний розвиток України, Білик А. В. (2020)
Ноняк М. В. - Механізм управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств (2020)
Передерко В. П. - Аналіз потоків внутрішнього туризму в Івано-Франківській області у 2018 р. за даними мобільного зв’язку. Частина 2 (2020)
Пестушко В. Ю. - Макроекономічна роль туризму: сучасні реалії країн світу (2020)
Петровська І. О. - Вплив шерингової економіки на індустрію гостинності, Мітал О. Г. (2020)
Петько С. М. - Роль південнокорейських урядових організацій у підтримці малого та середнього бізнесу (2020)
Піддубна Л. І. - Оцінювання міжнародної економічної діяльності підприємства, Горобинська М. В. (2020)
Полятикіна Л. І. - Діагностика сучасного стану та пріоритетні напрями розвитку малого бізнесу (2020)
Радіонова О. М. - Креативність і туризм: діалектика взаємозв'язку (міжнародний досвід), Оболенцева Л. В., Александрова С. А. (2020)
Сазонова Т. О. - Застосування психологічних методів управління персоналом підприємства в конкурентних умовах господарювання, Даниленко В. В. (2020)
Соломянова-Кирильчук К. О. - Методичний підхід до визначення економічної сутності поняття "санація" через вивчення її видів і функцій (2020)
Ткачук Г. О. - Теоретичні аспекти економічної безпеки сучасного підприємства: наукові підходи до тлумачення базової категорії (2020)
Хім М. К. - Значення впровадження сучасної гендерної політики для професійного та особистісного розвитку державних службовців, Савчук М. Ю. (2020)
Shaposhnykov K. - Corporate and general state approaches to national economy investment attractive ensuring (2020)
Швець Ю. О. - Аналіз ринку землі України за сучасних умов, Грінберг І. О. (2020)
Шмалій Л. В. - Формування та оцінка ланцюгів інформаційно-комунікаційного забезпечення економічної безпеки підприємств зв’язку (2020)
Янчук Т. В. - Ефективність упровадження маркетингових технологій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, Любінчак К. Р., Вовколуп А. Ю. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бегаль І. І. - Теоретичні основи управління земельними ресурсами та землекористуванням в умовах децентралізації влади (2020)
Брензович К. С. - Динаміка розвитку зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС в рамках дії зони вільної торгівлі, Машкара-Чокнадій В. В. (2020)
Бугріменко Р. М. - Тенденції розвитку мережевої роздрібної торгівлі на основі інфраструктурного маркетингу (2020)
Будько О. В. - Особливості організації аналізу грошових потоків бюджетної установ, Губський Ю. Г. (2020)
Вараксіна О. В. - Управління фінансовими ресурсами як ключовий чинник формування конкурентоспроможності підприємства, Перебийніс А. В. (2020)
Велієва В. О. - Комплексний економічний аналіз ефективності виробництва соняшника (2020)
Галущак В. В. - Особливості страхування екологічного ризику в Україні (2020)
Гаращук О. В. - Трансформація освіти в контексті забезпечення сталого розвитку та євроінтеграції, Куценко В. І. (2020)
Голюк В. Я. - Теоретичні засади реалізації фінансового факторингу та особливості його використання у міжнародних кредитно-розрахункових операціях, Дергачова Г. М. (2020)
Гончаренко Н. Г. - Прийняття обґрунтованих управлінських рішень на підставі економічного аналізу господарської діяльності підприємств (2020)
Грибіненко О. М. - Індикатори розвитку ринку праці в системі соціальної безпеки країн світу (2020)
Дем’янчук М. А. - Система показників збалансованого розвитку телекомунікаційного підприємства в умовах цифрових трансформацій (2020)
Зарбалиева А. М. - Теоретический аспект малого и среднего предпринимательства (2020)
Заяц О. В. - Моделювання доходів від використання сучасних цінових інструментів на пасажирському транспорті (2020)
Ілляшенко С. М. - Засади управління інформаційним забезпеченням комерціалізації інноваційної продукції підприємства, Шипуліна Ю. С. (2020)
Ковалевич Д. А. - Соціальний захист населення як важливий напрям соціальної політики держави (2020)
Ковбатюк М. В. - Академічна мобільність студентів в умовах розвитку освітніх інтеграційних процесів, Шевчук В. О. (2020)
Корецька О. В. - Інноваційний розвиток як основа фінансово-економічної безпеки підприємств портової діяльності (2020)
Кушнір Н. О. - Аналіз ефективності залучення інтелектуальних інвестицій в Україні (2020)
Лаврик В. В. - Методика оцінки рівня тарифного навантаження населення України шляхом побудови інтегрального індексу (2020)
Латишева О. В. - Проблеми оцінювання соціальних та еколого-орієнтованих бізнес-процесів на підприємстві, Смирнова І. І., Антонова В. І. (2020)
Максименко Ж. В. - Особливості впливу освіти на інноваційно-інтелектуальний розвиток України (2020)
М’ячин В. Г. - Огляд сучасних методів оцінки фінансового стану вітчизняних інноваційно активних промислових підприємств, Зибайло С. М., Тиха Л. С. (2020)
Просов В. М. - Передумови компаративної оцінки національного ринку іпотеки (2020)
Ремзіна Н. А. - Принципи формування організаційно-економічного забезпечення розвитку постійних пристроїв транспортних систем України на засадах мультимодальності (2020)
Рошило В. І. - Фінансова самодостатність об’єднаних територіальних громад: проблеми та перспективи (2020)
Рудаченко О. О. - Сучасні підходи до аналізу соціальної напруженості, Клебанова Т. С. (2020)
Саінчук Н. В. - Механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України, Гаврилюк О. В., Голик І. І. (2020)
Сенів Л. А. - Дослідження взаємодії приватних охоронних структур зі сферою публічного адміністрування в Україні, Гуменюк В. В. (2020)
Сидорчук О. Г. - Соціально-економічні аспекти креативізації системи охорони здоров’я України, Крук С. М. (2020)
Солідор Н. А. - Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного розвитку авіаційної галузі України (2020)
Степаненко О. І. - Обліковий аспект побудови класифікації виробничих запасів (2020)
Стовпова А. С. - Основні завдання і компоненти аудиту електронних грошей (2020)
Temchyshyna Y. - System–information modernization of sustainability management and development of food industry enterprises, Siderova A. (2020)
Ткачук Г. О. - Моделювання механізму створення стандартних заходів захисту від загроз пріоритетних трансформацій підприємства: науковий аспект (2020)
Турянський Ю. І. - Вплив податкового навантаження на макроекономічні показники розвитку України (2020)
Фролова З. В. - Управлінські аспекти розвитку підприємств металургійної галузі України в сучасних умовах (2020)
Ховрак І. В. - Інституціоналізація розвитку закладів вищої освіти на засадах соціальної відповідальності (2020)
Хома І. Б. - Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України, Гориславець П. А., Роскіна А. Ю. (2020)
Хомюк Н. Л. - Оцінка соціального розвитку сільських територій в Україні (2020)
Чечоткін В. В. - Страхування сільськогосподарських виробників як запорука успішного розвитку аграрного сектору економіки України, Пристемський О. С. (2020)
Шапран Є. М. - Прогнозування прибутковості підприємства ресторанного бізнесу та чинників впливу на його фінансові показники, Сергієнко О. А., Білоцерківський О. Б. (2020)
Шедяков В. Е. - Мягкое управление в разрешении экономических противоречий (2020)
Шумлянська І. А. - Трансформації структури зовнішньої торгівлі України в контексті дії зони вільної торгівлі з ЄС (2020)
Вихідні відомості (2020)
Бойченко К. С. - Розвиток підприємств легкої промисловості через призму інтегрованості (2020)
Гетманенко О. О. - Аналіз тенденцій і закономірностей фінансової безпеки світогосподарського розвитку (2020)
Дербаль Ю. Ю. - Потреба сучасної модернізації принципів екосистемного управління на засадах залучення України до міжнародних тенденцій включення послуг природних екосистем у механізм економічного розвитку (2020)
Журавльова Ю. О. - Теоретико-методологічні засади дослідження сфери освіти як складової частини економічної системи (2020)
Згалат-Лозинська Л. О. - Інноваційна спроможність та інституційна готовність економіки України у міжнародних порівняннях (2020)
Каїра Л. Г. - Основні підходи до забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, Кобилянська Л. М. (2020)
Карпюк К. І. - Залучення інвестицій від міжнародних фінансових інститутів (2020)
Ковбатюк М. В. - Порівняльний аналіз технологічної структури експорту різних країн світу, Ковбатюк Г. О. (2020)
Кордзая Н. Р. - Стан розвитку стандартизації в світі (2020)
Малишко Є. О. - Пріоритетні напрями розвитку загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення (2020)
Маньківський Ю. Р. - Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС, Томчук О. Ф. (2020)
Мовсесян А. С. - Розвиток співробітництва України та ЄС в торгівлі медичними інструментами (2020)
М’ячин В. Г. - Сучасні методи оцінювання фінансового стану інноваційно активних підприємств як складової їх економічної безпеки, Холод О. Г., Мирошниченко О. В. (2020)
Палінчак М. М. - Оцінка американської моделі банківських злиттів і поглинань, Король М. М., Карпюк І. М. (2020)
Путінцев А. В. - Фінансова стійкість страхового ринку України, Горлач А. С. (2020)
Piatkov A. - Impact of foreign investment returns on the foreign economic positions of Georgia, Moldova and Ukraine, Rodionova T. (2020)
Родченко С. С. - Фінансове шахрайство у банківській сфері: сутність, види та сучасний стан, Живко З. Б. (2020)
Смєсова В. Л. - Інновації як основа соціально-економічного розвитку країн світу, Федорова Н. Є., Побива В. О. (2020)
Софіщенко І. Я. - Ендогенні чинники диференціації експортної активності українських підприємств (2020)
Ставерська Т. О. - Франчайзинг у ресторанному бізнесі: проблеми міжнародної інтеграції України, Шталь Т. В., Козуб В. О. (2020)
Ступницький О. І. - Сучасна фірма: глобальні виклики Індустрії 4.0, Швед І. В. (2020)
Чалюк Ю. О. - Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки (2020)
Шаповал О. А. - Концепція управління персоналом підприємства в системі кадрового менеджменту (2020)
Шпонтак Ю. М. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку "зеленої" енергетики в Карпатському регіоні (2020)
Шульга М. О. - Економічне обґрунтування заходів з оптимізації витрат підприємства (2020)
Шумей А. О. - Постіндустріальна трансформація як передумова модифікації методів дослідження споживчої поведінки індивіда (2020)
Яровенко Г. М. - Канонічний аналіз взаємозв’язку інформаційної безпеки та соціо-економіко-політичного розвитку країни (2020)
Вихідні відомості (2020)
Гнатенко С. О. - Світова практика застосування інструментарію інтернет-маркетингу на ринках В2В, Лазнева І. О. (2020)
Гончарова Ю. Ю. - Технологія блокчейн як основа стратегії Індустрії 4.0 (2020)
Зара А. Є. - Розвиток автомобілебудівної індустрії в умовах пандемії: основні чинники та перспективи (2020)
Zeynalov A. - Role of scientific and technical innovations in modernzation environment of economy (2020)
Казакова Н. А. - Фактори формування та функціонування економіки країн напівпериферії Європи, Мірошник Н. О. (2020)
Кухарик В. В. - Статистичне дослідження ринку праці ЄС у 2007–2019 рр. (2020)
Левченко А. І. - Проблема диверсифікації джерел фінансового забезпечення інститутів громадянського суспільства країн Європи (2020)
Лойко В. В. - Моделирование влияния секторов экономики на ВВП национальной экономики Республики Конго (Браззавиль), Мбан Принси Ж. С., Лойко Е. Н. (2020)
Маслиган О. О. - Оцінка тенденцій розвитку сфери рекреації та туризму через призму кластерного підходу (2020)
Наконечна Т. В. - Маркетингові інструменти популяризації циркулярної економіки, Тимко А. Ю., Гапій М. П. (2020)
Побережна З. М. - Оцінювання тенденцій розвитку авіаційної галузі (2020)
Рикованова І. С. - Контрейлерні перевезення: європейський досвід та проблеми і перспективи розвитку в Україні (2020)
Семенча І. Є. - Фінансова стійкість та стабільність у банківській діяльності: розмежування понять та аналіз дефініцій, Горбунова Ю. Р. (2020)
Sisoian M. - Analysis of the current state of development of the external sector of the northern European economies, Rodiona T. (2020)
Солідор Н. А. - Шляхи інноваційного розвитку "зеленої" енергетики в Україні (2020)
Табачкова Н. А. - Державне регулювання як інструмент формування конкурентоспроможної національної економіки, Лисенко С. М. (2020)
Шедяков В. Е. - Потенциал государственного регулирования в переходный период (2020)
Шульга Н. П. - Оцінка ризику репутації банку: погляди клієнтів, Еркес О. Є., Женжеруха П. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Алєксєєва О. В. - Ефективність та мотиваційні пріоритети зайнятості населення у сільському господарстві (2020)
Бачо Р. Й. - Зарубіжний досвід становлення системи місцевого оподаткування, Потокі Г. Ф., Иллар Е. Й. (2020)
Бендик М. М. - Стратегії та особливості діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні, Рошко С. М. (2020)
Боронос В. Г. - Аналіз і візуалізація драйверів формування сприятливого інвестиційного клімату країн Європейського Союзу, Тютюник І. В., Пасько К. Є. (2020)
Брадулов П. О. - Оцінювання цифрових маркетингових комунікацій: кількісні та якісні показники, Ординський В. І., Романенко Л. Ф. (2020)
Булат В. И. - Основы управления запасами на складах (2020)
Гордей О. Д. - Динаміка зміни макроекономічних показників та їх вплив на фінансову систему України, Кос Н. В., Хлівняк І. В. (2020)
Даценко Г. В. - Концептуальні засади інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту промислових підприємств (2020)
Ерфан Є. А. - Дослідження ролі інформаційних технологій у сучасному міжнародному бізнесі, Кушнірчук А. А. (2020)
Загарій В. К. - Енергоефективність як складник стратегічного розвитку української економіки, Ковальчук Т. Г. (2020)
Казарновська Т. О. - Порівняльний аналіз структури та динаміки інвестиційних потоків країн Північної Америки, Кифак А. О., Якубовський С. О. (2020)
Казьмір В. А. - Економічна сутність та особливості функціонування ринку зерна (2020)
Клюс Ю. І. - Аналіз основних показників фінансового стану ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ", Іжболдіна А. В. (2020)
Компанець К. А. - Вплив маркетингових комунікацій на формування позитивного іміджу підприємства, Литвишко Л. О., Артемчук В. О. (2020)
Кузнєцова Н. В. - Спеціальні економічні зони як механізм залучення ПІІ в Китай, Бабич О. А. (2020)
Лещук Г. В. - Податкова система України в умовах пандемії COVID-19: сучасні реалії та прогнози, Івасюк Н. Б. (2020)
Ліснічук О. А. - Аналіз втрат податкового потенціалу від тіньової економіки в Україні, Кісіль Ю. В. (2020)
Лозовська Л. І. - Розроблення інформаційної системи для розв’язання деяких задач об’ємного пакування, Зелік В. О. (2020)
Майборода Ю. О. - Економізація дипломатії та трансформація зовнішньоторговельної політики США в контексті збереження глобального торговельного лідерства (2020)
Менчинська О. М. - Особливості бізнес-планування міжнародних інвестиційних проєктів у промислово розвинених країнах (порівняльний аналіз), Кліщук Ю. О. (2020)
Нагорний Є. І. - Методичні засади діагностики споживчого капіталу для оцінювання ринкових перспектив товарних інновацій, Березова С. М. (2020)
Носирєв О. О. - Нівелювання диспропорцій економічного та промислового розвитку регіонів України (2020)
Озеран А. В. - Визнання криптовалюти у фінансовій звітності: актив чи витрати, Коршикова Р. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Ломоносова О. Е. - Диверсифікація як економічна категорія і як поняття (2020)
Оляднічук Н. В. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної діяльності суб’єкта підприємництва, Підлубна О. Д. (2020)
Пархоменко Н. О. - Аутсорсинг як стратегія організаційного розвитку бізнес-систем у глобальному середовищі (2020)
Пишмінцева М. Д. - Інвестиційний клімат країн ЄС: загальна характеристика та риси коронавірусного періоду, Брензович К. С. (2020)
Полятикіна Л. І. - Формування та облік доходів і витрат підприємства, Бур’ян Н. Ю. (2020)
П’янкова О. В. - Матричний підхід до управління брендами, Федулова І. В., Слоква М. Г. (2020)
Рябець Н. М. - Компаративний аналіз сучасних моделей побудови національних інноваційних систем: країно-регіональний аспект, Власенко Ю. В. (2020)
Соломніков І. В. - Творче підприємництво в контексті формування креативної економіки, Островерх Г. Є., Нестеренко Д. С. (2020)
Стадник В. В. - Проблеми і можливості активізації в Україні інноваційного складника сталого розвитку, Соколюк Г. О., Каштальян О. В. (2020)
Товмасян В. Р. - Запобігання фінансовим ризикам на основі впровадження стандартів системи менеджменту якості на авіаційних підприємствах, Давиденко В. В. (2020)
Tomchuk O. - Accounting and analytical security assessment of economic security of agricultural enterprises, Mulyk T. (2020)
Трушкіна Н. В. - Тенденції розвитку глобальних ланцюгів постачань в умовах COVID-19, Кітріш К. Ю., Шкригун Ю. О. (2020)
Унінець І. М. - Smart-технології у глобальній екосистемі (2020)
Химинець В. В. - Використання фінансового потенціалу міжнародних трудових мігрантів для забезпечення сталого зростання громад, Цімболинець Г. І. (2020)
Химинець В. В. - Напрями розвитку сучасної глобальної економіки, Ількув В. В. (2020)
Химинець В. В. - Транскордонна та міжрегіональна співпраця (на прикладі єврорегіонів та європейських об’єднань територіального співробітництва), Кушнір Н. О., Головка А. А. (2020)
Хома І. Б. - Аналіз державного боргу України: сучасний стан та напрями оптимізації, Папірник С. Є. (2020)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Мультимодальні та інтермодальні вантажоперевезення в системі міжнародної транспортної логістики (2020)
Чинчик А. А. - Глобалізаційні виклики та специфіка формування податкової політики, Голубка С. М. (2020)
Чуріканова О. Ю. - Запровадження циркулярної економіки на державному та регіональному рівнях: реальність, проблеми та перспективи (2020)
Шевченко О. О. - Реалізація політики соціального захисту в умовах євроінтеграції та глобалізації, Страшко А. І., Діденко М. В. (2020)
Юдіна С. В. - Роль економічних прогнозів на підприємстві, Злобіна К. С., Нестеренко С. В. (2020)
Ющенко Н. К. - Об’єктивні основи і тенденції трудової еміграції сучасної України, Янкевич Р. А. (2020)
Яциковський Б. І. - Теоретичне обґрунтування державного регулювання гірничодобувної галузі (2020)
Вихідні відомості (2020)
Тимчук С. А. - Применение БПЛА и систем дистанционного контроля и поиска повреждений ЛЭП на основе клиент-серверного приложения, Левтеров А. А., Нечитайло Ю. А. (2020)
Бажинов О. В. - Інформаційна комплексна система діагностики гібридних і електромобілів, Заверуха Р. Р., Бажинова Т. О. (2020)
Пузік Л. М. - Вплив погодних умов вегетаційного періоду, строків посадки та особливостей сорту на ріст, розвиток рослин часнику озимого, Пузік В. К., Артьомов М. П., Гайова Л. О., Філімонова О. І. (2020)
Пастухов В. І. - Обґрунтування вирощування картоплі за технологією Streep-Till, Кириченко Р. В., Бакум М. В., Крекот М. М., Могильна О. М., Мельник О. В., Калашник В. В., Михайлін В. І. (2020)
Boltianska N. - Application of nanotechnology in technological processes of animal husbandry in Ukraine, Manita I., Podashevskaya H. (2020)
Тарельник В. Б. - Удосконалення способу подрібнення кормів молотковими дробарками, Коноплянченко Є. В., Гецович Є. М., Довжик М. Я. (2020)
Голуб Г. А. - Дослідження насипної щільності подрібненої рослинної сировини, Цивенкова Н. М., Чуба В. В., Голубенко А. А., Ачкевич В. І., Корнійчук В. В. (2020)
Лук’яненко В. М. - Експериментальні дослідження впливу взаємозіткнень насіння на їх рух по неперфорованим віброфрикційним площинам, Никифоров А. О., Никифорова А. П. (2020)
Булгаков В. М. - Експериментальні дослідження нерівномірності розподілу мінеральних добрив за напрямком їх розсіювання, Адамчук О. В., Кувачов В. П. (2020)
Козаченко О. В. - Фізико-математична модель взаємодії диска з ґрунтом, Сєдих К. В., Волковський О. М. (2020)
Пилипака С. Ф. - Врахування товщини листового матеріалу при виготовленні конічного диска згинанням плоского кільця, Кресан Т. А., Федорина Т. П., Хропост В. І. (2020)
Пришляк В. М. - Інтеграція освіти, науки та виробництва в системі підготовки агроінженерів до інноваційної проектної діяльності на засадах вчення акад. П.М. Василенка (2020)
Ольшанський В. П. - Наближений спосіб розрахунку розмахів вільних коливавнь квазілінійного дисипативного осцилятора, Спольнік О. І., Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2020)
Таценко О. В. - Аналітичне дослідження та обгрунтування показників роботи польового культиватора "FLORIN" для виробничих умов, Мартинюк А. В., Курской В. С. (2020)
Зубко В. М. - Обґрунтування та вибір енергетичних засобів для агрегатування агромашин (2020)
Шевчук В. В. - Обґрунтування систем технологій збирання біологічного врожаю конопель, Шейченко В. О., Проценко С. Ю., Гак В. М., Кордубан М. М. (2020)
Barsukova H. V. - Analysis of energy requirements for field cover (2020)
Ляшенко С. О. - Оптимізація екологічних та якісних показників роботи цукрових заводів шляхом удосконалення математичного забезпечення АСУТП цукрового виробництва, Фесенко А. М., Юрченко В. В., Кісь О. В. (2020)
Вовчук Т. С. - Альтернативні джерела живлення та іх деградаційна стійкість в умовах надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Дейнеко Н. В., Кірєєв О. О., Лєвтєров О. А., Шевченко Р. І. (2020)
Галич І. В. - Динаміка одинарних та здвоєних колісних систем трактора у вертикальному напрямку, Антощенков Р. В., Антощенков В. М., Дюндик С. М., Жарко Ю. Г. (2020)
Фролов Є. А. - Підвищення експлуатаційних параметрів деталей двигунів внутрішнього згорання, Попов С. В., Сидорчук О. В. (2020)
Мікуліна М. О. - Роль складської інфраструктури в транспортних технологіях для аграрного виробництва, Соларьов О. О., Таценко О. В. (2020)
Мардзявко В. А. - Аналіз організації керування обладнанням для забезпечення транспортування зернової продукції на елеваторах (2020)
Мельник В. І. - Застосування суміжних посівів для збалансування біологізації агроекосистеми України, Романашенко О. А., Циганенко М. О., Калюжний О. Д., Качанов В. В., Романашенко М. О. (2020)
Пузік Л. М. - Урожайність та фізичні властивості буряка столового за різних строків сівби, Бондаренко В. А. (2020)
Грайворонська І. В. - Гранульований доменний шлак як сорбент органічних барвників, Хоботова Е. Б., Даценко В. В., Черепньов І. А. (2020)
Єгорова Л. М. - Хімічне травлення сплаву БРБ2 в різних електролітах, Даценко В. В., Ларін В. І. (2020)
Дудніков А. А. - Підвищення ресурсу зернопосівних машин, Дудник В. В., Біловод О. І., Канівець О. В., Бурлака О. А. (2020)
Мартишко В. М. - Обгрунтування механізованого процесу збирання насіння соняшників (2020)
Чумаченко С. М. - Аналіз і групування дії адаптогенів рослинного походження для сприяння трудової діяльності операторів складних технічних систем, Дубницький В. Ю., Черепньов І. А., Коломієць Д. П., Карпенко М. І. (2020)
Скрипник О. С. - Підвищення безпеки експлуатації будівель в умовах ущільнення забудови, Найдьонова В. Є., Іващенко М. Ю., Шептур О. А. (2020)
Овчаров О. В. - Удосконалення правових основ державного нагляду за дотриманням орендарями України вимог екологоощадного землекористування та охорони земель, Власовець В. М. (2020)
Чумаченко С. М. - Застосування експертно-аналітичних методів для оцінювая загроз об'єктам критичної інфраструктури оборонно-промислового комплексу на сході України, Кутовий О. П., Михайлова А. В. (2020)
Жолуденко О. О. - Багаторічна динаміка змін клімату та водного режиму Південного Буга в зоні впливу південноукраїнського енергокомплексу, Бєлєвцев Р. Я., Чумаченко С. М., Дерман В. А., Лисиченко К. Г., Струнін І. В., Бугера М. А., Кірієнко М. М. (2020)
Безпалько В. В. - Екологічна безпека сучасних систем захисту рослин, Жукова Л. В. (2020)
Скибчик Я. В. - Стимуляція пучка Гіса – нове слово в технології кардіостимуляції і лікуванні серцевої недостатності, Житинський Є. В., Грицай О. М., Куць В. О., Жарінов О. Й. (2020)
Дарвіш Г. І. - Досвід протезування трикуспідального клапана: безпосередні та віддалені результати, Ротарь М. Ф., Гноянко Н. С. (2020)
Фуркало С. Н. - Хроническая коронарная окклюзия в стенте. Эффективность реваскуляризации и техника выполнения (2020)
Витовский Р. М. - Особенности течения, диагностики и хирургического лечения осложненной формы гигантской миксомы левого предсердия с поражением митрального клапана, Захарова В. П., Мартыщенко И. В., Трегубова М. А., Исаенко В. В., Купчинский А. В. (2020)
Kalarus Z. - Серцеві аритмії за невідкладних станів (гострий коронарний синдром, зокрема з реваскуляризацією): консенсусний документ Європейської асоціації серцево­го ритму (EHRA), ухвалений Європейським товариством перкутанних серцево-судинних утручань (EAPCI) та Європейським товариством з питань гострих серцево-судинних станів (АССА), Svendsen J. H., Capodanno D., Dan G.-A., De Maria E., Gorenek B., Jedrzejczyk-Patej E., Mazurek M., Podolecki T., Sticherling C. (2020)
Оніщук Л. - Гострі та хронічні коронарні синдроми: що нового в останніх європейських рекомендаціях? (2020)
Оніщук Л. - Досягнення та перспективи інтервенційної аритмології, Демецька О. (2020)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2020)
Ткаченко Л. О. - Потенційні впливи коронавірусів на серцево-судинну систему в умовах пандемії COVID-19, Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2020)
Копиця М. П. - Прогностична роль васкулоендотеліального фактора росту А в пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST протягом 6-місячного періоду спостереження, Кутя І. М., Родіонова Ю. В., Гільова Я. В. (2020)
Черняга-Ройко У. П. - Рецидиви аритмії тa пізні серцево-судинні ускладнення в пацієнтів із персистентною фібриляцією передсердь після відновлення синусового ритму, Павлик Н. С., Сороківський М. С., Акер А. В., Жарінов О. Й. (2020)
Грицай О. М. - Перший досвід застосування в Україні безелектродної системи кардіостимуляції, Скибчик Я. В., Житинський Є. В., Куць В. О., Жарінов О. Й. (2020)
Тодуров Б. М. - Асцендо-десцендоаортальне протезування з реімплантацією брахіоцефальних судин при аневризмі дуги та низхідної частини аорти на тлі гіпоплазії дуги та коарктації аорти, Зеленчук О. В., Судакевич С. М., Шкандала А. Ю., Гноянко Н. С. (2020)
Витовский Р. М. - К вопросу о сложности дифференциальной диагностики опухолей сердца и перикарда, Исаенко В. В., Аксёнов Е. В., Яковенко И. Г., Трегубова М. А., Мазур А.А. (2020)
Шклянка І. В. - Чи зберігається місце нітратів у лікуванні серцевої недостатності?, Єпанчінцева О. А., Жарінов О. Й. (2020)
Оніщук Л. - Амбулаторне моніторування ЕКГ (2020)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2020)
Бігус М. М. - Туристичний бізнес під впливом сучасних змін, зумовлених світовими викликами, Гальків Л. І., Добушовський П. А. (2020)
Заяць О. І. - Системна взаємодія інтеграційних союзів в умовах глобальної конкуренції (2020)
Бондар О. Г. - Державна підтримка органічного сільського господарства в Україні за досвідом ЄС, Полякова І. О., Лях В. О. (2020)
Васильєва Т. А. - COVID-19, SARS, H5N1, A/H1N1, EVD: порівняльний аналіз впливу пандемій на економічний та соціальний розвиток у національному, світовому та регіональному контекстах, Лєонов С. В. (2020)
Збарський В. К. - Сучасні особливості регіонального розвитку туристичної галузі в Україні, Грибова Д. В. (2020)
Максименко Ж. В. - Цифрова конкурентоспроможність у системі інноваційно-інтелектуального вектору розвитку України (2020)
Скрипник О. В. - Чинники зміни цін на будівельні матеріали та напрями їх державного регулювання в умовах циклічності (2020)
Бергер А. Д. - Розвиток соціального підприємництва: теоретико-практичні підходи (2020)
Клюс Ю. І. - Оцінка ефективності внутрішнього контролю промислових підприємств, Іжболдіна А. В. (2020)
Крамаренко К. М. - Особливості формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств (2020)
Ліпич Л. Г. - Навчання шляхом експорту як джерело інноваційності підприємства, Хілуха О. А., Кушнір М. А. (2020)
Мельник Л. С. - Колектив – головний ресурс підприємства (2020)
Побережна З. М. - Теоретичні засади інтегрального оцінювання конкурентоспроможності авіапідприємств на основі системи збалансованих показників (2020)
Рубцова О. С. - Будівництво як засіб рятування економіки в умовах форс-мажорних обставин (SARS-CoV-2) (2020)
Хаврук В. О. - Визначення економічної ефективності діагностування підвісок автотранспортних засобів на удосконаленому вібростенді (2020)
Купінець Л. Є. - Діджиталізація інформаційного забезпечення інвестиційно-інноваційної політики природокористування України, Шершун О. М. (2020)
Євдокімова М. О. - Особливості функціонування та проблемні питання розвитку платіжної системи України (2020)
Заруцька О. П. - Деякі питання розбудови фінансової екосистеми національним банком України, Губа М. О., Волошко К. В. (2020)
Качула С. В. - Бюджетний потенціал та фінансове забезпечення охорони здоров’я в Україні в умовах реалізації стратегії сталого розвитку, Стефанишин О. В., Абдін А. В. (2020)
Марчук В. Ю. - Діяльність мікрофінансових установ з погляду поведінкової економіки, Фесянов В. В. (2020)
Синюк А. О. - Методичні підходи до визначення бізнес-моделей банків в Україні (2020)
Височан О. С. - Передумови та проблеми цифрової трансформації обліково-комунікаційного процесу, Грицеляк У. І. (2020)
Краснікова Н. Г. - Теоретико-методичні засади обліково-аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (2020)
Лабунська С. В. - ЗВО як платформа для розроблення інноваційного продукту: на прикладі удосконалення методичних підходів до управління витратами інноваційної діяльності підприємства, Собакар М. В. (2020)
Позняк О. В. - Логістичні аспекти штучного інтелекту в управлінні товарами стратегічного призначення, Мельник К. О. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Паламар С. - Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі, Нежива Л. (2020)
Проворова Є. - Удосконалення методичної компетентності вчителів музики в закладі загальної середньої освіти (2020)
Машовець М. - Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів, Голота Н., Карнаухова А. (2020)
Куземко Л. - Навички ХХІ століття в контексті забезпечення якості професійної підготовки педагога (2020)
Vavříková H. - Axiologization as a tool of prevention Social pathological phenomena in Czech societyageism in czech society (2020)
Vavříková H. - Pedagogical facilitation from view of university students (2020)
Сухомлинська Л. - Просвітитель і педагог І.І. Горбунов-Посадов про формування у дітей ціннісного ставлення до світу живого (2020)
Леонтьєва І. - Генеза андрагогічного знання: історичний (2020)
Мієр Т. - Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання (2020)
Коваленко С. - Здійснення процедури нострифікації в країнах ЄС та Україні, Бовтрук Н. (2020)
Литвиненко О. - Технології психокорекційної роботи в контексті онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків (2020)
Чернуха Н. - Соціальна відповідальність як сучасна необхідність для батьків-усиновителів, Слабковська А. (2020)
Співак Я. - Сучасні проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної, Співак Л., Кузнецов О., Бєседіна Є., Дудник К. (2020)
Прядко А. - Психологічні особливості виникнення професійних стереотипів у вихователів та способи їх подолання (2020)
Волощук І. - Діагностика обдарованості: від утопії до дійсності, Рудик Я. (2020)
Ягодзінський В. - Мотиваційні пріоритети курсантів у процесі занять з фізичної підготовки та спорту, Кісілюк О., Радіонов В., Платонов І. (2020)
Демченко О. - Педагоги й батьки як партнери створення культурно-освітнього простору для розвитку обдарованості дітей, Голюк О. (2020)
Бажміна Е. - Постановка цілей занять навчального курсу за таксономією Б. Блума у закладах вищої освіти (2020)
Горбань Л. - Програмування освітньої діяльності обдарованих учнів в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти (2020)
Засєкіна Т. - Досвід упровадження інтегративного підходу в навчанні природничих предметів (2020)
Дубініна О. - Реалізація методу "Критерійний калейдоскоп" у діяльності з обдарованою молоддю як інноваційна практика освіти, Бурлаєнко Т. (2020)
Арсененко О. - Педагогічні засоби відновлення фізичної працездатності поліцейських, Кримець О., Чукреєв П., Гриньов І. (2020)
Левченко Ф. - Форми самоосвітньої підготовки вчителя до формування ключових компетентностей учнів (2020)
Ничкало Н. - Методологія задачного підходу в підготовці авіаційних інженерів, Муранова Н., Пазюра Н. (2020)
Бондаренко В. - Професійне самовдосконалення правоохоронців у контексті реформування освіти системи МВС України, Сягровець В., Русанівський С. (2020)
Мелешко В. - Проблеми трансформації окремих закладів загальної середньої освіти в наукові ліцеї (2020)
Остапчук О. - Класична і квантова моделі професійної самореалізації учителя (2020)
Коврігіна Л. - Реалізація особистісно орієнтованого підходу до дітей з особливими освітніми потребами за умов інклюзивного навчання (2020)
Садова М. - Особистісні та когнітивні чинники самовизначення щодо майбутньої професії учнів ліцею із різними видами обдарованості (академічна, творча, інтелектуальна) (2020)
Вагіна О. - Психологічний супровід курсантів у процесі навчання в закладі вищої освіти (2020)
Панок В. - Безпечне середовище у школі: результати психологічного дослідження, Лунченко Н., Сосновенко Н. (2020)
Якимова І. - Дослідження емоційно-вольової саморегуляції обдарованих першокласників у процесі адаптації до ЗЗСО, Баханська А. (2020)
Ковальова О. - Проблемні питання ідентифікації наукової освіти в українській педагогічній науці (2020)
Лантух І. - Питання про поняття особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності як психологічної дефініції, Лантух А. (2020)
Іванова Н. - New-знання в контексті методу кейсів (2020)
Наші автори (2020)
Вихідні відомості (2020)
Мета журналу і редакційна політика (2020)
Василь Михайлович Корнацький (до 70-річчя від дня народження) (2020)
Юрій Миколайович Сіренко (до 60-річчя від дня народження) (2020)
Лутай Я. М. - Прижиттєва діагностика інтраміокардіальної геморагії в пацієнтів з інфарктом міокарда зі стійким підйомом сегмента ST: поширеність, зв’язок із функцією ендотелію та значення для розвитку післяінфарктної дилатації лівого шлуночка, Пархоменко О. М., Єршова Є. Б., Іркін О. І., Кожухов С. М., Степура А. О., Бачинський О. В., Білий Д. О. (2020)
Коваль О. А. - Коагуляційні властивості cистеми зсідання крові при гострій тромбоемболії легеневої артерії та їх зміни на тлі проведеної системної тромболітичної терапії в пацієнтів з різним ризиком госпітальної летальності, Клигуненко О. М., Муризіна О. Ю. (2020)
Іванов Д. Д. - Едаравон у профілактиці контраст-індукованого гострого ураження нирок, Іванова М. Д., Бурлаченко І. І. (2020)
Радченко Г. Д. - Клінічний випадок легеневої гіпертензії, асоційованої з рідкісною хворобою легень, Кушнір С. М., Сіренко Ю. М. (2020)
Knuuti J. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів з діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами 2019 року: Робоча група Європейського товариства кардіологів з питань діагностики та ведення пацієнтів з хронічними коронарними синдромами, Wijns W., Saraste A., Capodanno D., Barbato E., Funck-Brentano C., Prescott E., Storey R. F., Deaton C., Cuisset T., та ін. (2020)
Пам’яті Миколи Кузьмича Фуркала (1923–2020) (2020)
До відома авторів (2020)
Власенко С. А. - Глюкокортикостероїдна активність наднирникових залоз у корів протягом вагітності та за ортопедичної, акушерської й гінекологічної патологій (2016)
Гончаров С. Л. - Експериментальне зараження лабораторних щурів метацеркаріями трематоди Paracoenogonimus ovatus (Trematoda, Cyathocotylidae), Сорока Н. М. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Порівняльний аналіз генетичної структури мікропопуляції сірої української породи великої рогатої худоби за ДНК-маркерами, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2016)
Дзіцюк В. В. - Поліморфізм мікросателітних послідовностей ДНК у собак порід російський той-тер’єр і німецький дог, Круглик С. Г., Спиридонов В. Г. (2016)
Ібатуллін І. І. - Ефективність застосування підкислювачів та пробіотика за вирощування молодняку перепелів, Нечай Н. М., Дейнеко Р. М., Отченашко В. В. (2016)
Ковальська Л. М. - Мінеральний і ліпідний склад продукції бджільництва та її якість за умов традиційного й органічного виробництва в зоні Полісся, Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2016)
Козій Р. В. - Порівняльна оцінка трьох наборів для серологічної діагностики сапу в реакції зв’язування комплементу (2016)
Коцюмбас Г. І. - Гістологічна, гістохімічна характеристика та морфометричні і мікробіологічні показники сліпих кишок курей-бройлерів за згодовування кормів з різним вмістом пробіотиків, Костинюк А. К. (2016)
Krupak V. I. - The PTTG1 is a novel inhibitor of osteogenic differentiation of mouse mesenchymal stem cells, Malysheva Kh. V., Pavlenko O. К., Shafranska G. I., de Rooij K., Löwik C. W. G. M., Stoika R. S., Korchynskyi O. G. (2016)
Kushkevych M. V. - Relationship between the cellular prion level and atpases activities in the liver and kidneys of different age Wistar line rats, Kuzmina N. V., Vlizlo V. V. (2016)
Лобачова І. В. - Морфологія яєчників овець у різні місяці року (2016)
Лобойко Ю. В. - Терапевтична ефективність протипаразитарних препаратів з групи макроциклічних лактонів та імуномодулятора за лернеозу коропа, Данко М. М., Стибель В. В. (2016)
Малетич М. Б. - Пероксидні процеси у тканинах та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі (2016)
Nevostruyeva I. V. - Content of amino acids in the rumen of cows under conditions of feeding high-protein extruded supplements (2016)
Ohorodnyk N. Z. - Lipid metabolism in the lymphocytes of weaned piglets after administration of liposomal drug "Vitarmin", Vischur O. I., Smolyaninov K. B., Holubets О. V., Holubets R. A. (2016)
Резнікова Ю. М. - Природна резистентність корів сірої української породи, Полупан Ю. П., Джус П. П. (2016)
Рубан С. Ю. - Світовий досвід та перспективи використання геномної селекції в молочному скотарстві, Даншин В. О., Федота О. М. (2016)
Світлична-Кулак Ю. С. - Профілактика оксидативного стресу і корекція антиоксидантного захисту птиці за отруєння Неовермом (2016)
Оголошення (2016)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2016)
Реклама (2016)
Боднарчук Н. О. - Стан системи антиоксидантного захисту зародків в’юна за впливу флуренізиду, Мандзинець С. М., Петрух Л. І., Санагурський Д. І. (2016)
Гудима В. Ю. - Вплив згодовування різних фракцій вапняку на концентрацію Кальцію, Фосфору, Магнію та 25-ОН D3 у сироватці крові курей-несучок, Вудмаска І. В. (2016)
Гунчак А. В. - Вплив рослинних екстрактів на процеси травлення в організмі птиці, продуктивність та якість продукції, Сірко Я. М., Кирилів Б. Я., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Коретчук С. І., Стефанишин О. С., Камінська М. В., Мартинюк У. А. (2016)
Денисенко Н. В. - Вплив агоніста 5-НТ4 рецепторів (мосаприду цитрату) на процеси ліпопероксидації, продукцію оксиду Нітрогену (ІІ) та морфологічний стан слизової оболонки товстої кишки на тлі виразкового коліту, Скляров О. Я. (2016)
Kornyat S. B. - Metabolic profile of cows blood after treatment the follicular cysts in different ways (2016)
Курбатова І. М. - Фракційний склад білків крові коропа за дії нандролону та альбендазолу, Захаренко М. О. (2016)
Кущ М. М. - Особливості мікроскопічної будови ентеросимпатичної нервової системи гусей (2016)
Payenok A. V. - Comparison of excitatory and inhibitory amino acids plasma spectrum in patients with primary cerebral ischemic stroke depending on the postapoplectic spasticity development in the recovery period, Bilobryn M. S., Kuzmina N. V., Mitelman I. M. (2016)
Пилипець А. З. - Ліпідний склад плазми крові поросят у період відлучення від свиноматок за дії різних сполук мікроелементів, Сварчевська О. З., Бучко О. М., Понкало Л. І. (2016)
Плисюк В. М. - Класифікація та етіологія кардіоміопатій у свійського кота: клінічний випадок проміжної форми кардіоміопатії, Цвіліховський М. І. (2016)
Романюк М. С. - Температурна залежність гідролізу АТФ Na+/K+-АТФазою ембріональних клітин в’юна Misgurnus fossilis L. за впливу He-Ne лазера, Мандзинець С. М., Бура М. В., Санагурський Д. І. (2016)
Рубан С. Ю. - Кросбридинг як елемент високопродуктивного молочного скотарства, ФедотаО. М., Даншин В. О., Мітіогло Л. В., Турчин В. Я. (2016)
Слівінська Л. Г. - Біохімічний профіль крові спортивних коней, Максимович І. А. (2016)
Федорович О. В. - Вплив "Бровермектин-грануляту™" і "Авесстиму™" на гематологічні показники однорічок білого амура, уражених ектопаразитами (2016)
Харів М. І. - Стан гуморальної ланки природної резистентності у щурів за умов оксидаційного стресу та дії ліпосомального препарату (2016)
Хижняк С. В. - Вміст жирних кислот ліпідів різних органів щурів за гіпокси-гіперкапнічного впливу, Мідик С. В., Сисолятін С. В., Войціцький В. М. (2016)
Хоменко С. - Африканська чума свиней в Україні та прогнозування її розповсюдження, Розстальний А., Поліщук В., Неволько О., Дробчак В. (2016)
Шеремета В. І. - Якість бджолиних маток за згодовування сім’ям-вихователькам біологічно активних підкормок, Ведмідь І. В., Каплуненко В. Г. (2016)
Шурко Н. О. - Створення технології отримання фактора VIII зсідання крові з використанням методу афінної хроматографії на кремнеземних сорбентах, Даниш Т. В. (2016)
Yanovych N. E. - Activity of antioxidant system and growth intensity in common carp after feeding diet with different contents of Copper and Zinc, Rivis Y. F. (2016)
Правила оформлення статей до журналу "Біологія тварин" (2016)
Оголошення (2016)
Реклама (2016)
Kaykan L. S. - Electric Properties of Mg-substituted Lithium Iron Spinel, Gasyuk I. M., Ugorchuk V. V., Kaykan J. S., Sichka M. Y. (2014)
Ostafiychuk B. K. - The Impact of the Surface Morphology on Energy Characteristics of Nanoporous Carbon Material, Budzulyak I. M., Rachiy B. I., Shyyko L. O., Lisovsky R. P., Ivanichok N. Ya., Vashchynsky V. M. (2014)
Kotsyubynsky V. O. - Rutile Nanorods: Synthesis, Structure and Electrochemical Properties, Myronyuk I. F., Chelyadyn V. L., Moklyak V. V. (2014)
Kotsyubynsky V. O. - Synthesis and Properties of Superparamagnetic γ-Fe_2 O_3, Moklyak V. V., Hrubiak A. B. (2014)
Ostafiychuk B. K. - The Effect of Thermal Modification on the Development of Carbon Material Microporous Structure, Budzulyak I. M., Ivanichok N. Ya., Rachiy B. I., Lisovsky R. P. (2014)
Freik D. M. - Crystal-Quasichemical Analysis of Defect Subsystem of Doped PbTe: Sb Crystals and Pb-Sb-Te Solid Solutions, Turovska L. V. (2014)
Freik D. M. - Quantum-Dimensional Effects in Thermoelectric Characteristics of Lead Chalcogenides Nanostructures, Yurchyshyn I. K., Potyak V. Yu. (2014)
Gasyuk I. M. - Temperature Frequency Characteristics of Charge Transition in the Li0.5Fe2.4Ti0.1O4 Non-stoichiometric System, Ugorchuk V. V., Kaykan L. S., Deputat B. J. (2014)
Kotsyubynsky V. O. - Mossbauer Study of Yttrium Iron Carnet Epitaxial Films Magnetic Microstructure, Moklyak V. V., Ostafiychuk B. K. (2014)
For author (2014)
Info (2014)
Bilavych H. - System of Continuous Agricultural Education in Precarpathia (Late XIX - early XX centuries) (2014)
Blyznyuk T. - Readiness of Senior Students from the Carpathian Terrain to Choose Teaching Profession: Pedagogical and Psychological Aspects (2014)
Budnyk O. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School (2014)
Chervinska I. - Mountain School of the Ukrainian Carpathians: Problems and Prospects of Development (2014)
Chervinskyi A. - Types of Open-Air Museum (Skansen) in Ukrainian Carpathians (2014)
Chorna M. - Cultorological Approach to Training of the Future Managers of Tourism in Precarpathia (2014)
Derkachova O. - The Trickster in Appalachian and Hutsulian Tales, Ushnevych S. (2014)
Didukh I. - Michael Gorbovy as an Organizer of the Scouting Movement in Gutsulschina (the Beginning of the XX Century) (2014)
Dovbenko S. - Mountains Unite (2014)
Drachuk M. - Interaction between the Traditional and Innovative Approaches in Training Pharmacists for their Professional Work in the Carpathian Region (2014)
Fedyk O. - Modern Teenager (Highlander) and Sex (2014)
Galushchak I. - The Completion to the Profession Active is Modeled of Future Economists in the Mountain Conditions of Environment (2014)
Horetska O. - Problems of Education of Mountain Children in Olena Tsehelska’s Literary Works (2014)
Ivasyshyn I. - The Organizational Peculiarities of Musical Performance of Primary School Pupils in the Carpathian Region (2014)
Karbashevska O. - English Folk Ballads Collected By Cecil James Sharp in The Southern Appalachians: Genesis, Transformation and Ukrainian Parallels (2014)
Khallo O. - Retaining Health Activities Elementary School Teacher in Working Conditions in the Mountainous Region (2014)
Khymynets V. - The Formation of Ecological and Economic Competences in the Context of the Stable Development of the Carpathian Region (2014)
Khrushch O. - The Psychology of Mountain People as a Subject of Special Research (2014)
Kiryk M. - Peculiarities of Grammar Study of Mountain First-Form Pupils (2014)
Klepar M. - Some Aspects of the Students’ Musical Leisure as the Way of Outlook Position Forming in the Conditions of the Eastern Carpathians, Chervinska I. (2014)
Kobal V. - Raising the Achievements of Schoolchildren in Mountain Regions by Means of Using Local History/Lore Materials, Kobal M. (2014)
Komar O. - Students’ Creative Work with Titles of Texts as the Component of Training for their Professional Activity Under Conditions of Mountain Environment (2014)
Kondur O. - Role of the Tourism Sector in Sustainable Development of the Carpathian Region: Social, Educational and Economic Aspects, Kopchak Y., Kopchak L. (2014)
Kotyk T. - Goal as a Form of Representing the Conceptual Approaches to the Process of Teaching Native Language to Primary School Pupils in the Mountain Areas (2014)
Lypa I. - Extracurricular Musical Creative Activity of Primary School Pupils Attending Mountain Schools in the Carpathian Region (2014)
Kozlovska I. - Pedagogical Support of Gifted Students from Carpathian Mountain Areas by Means of Folk Art Crafts, Bilyk O., Kozlovsky Y. (2014)
Lappo V. - Prerequisites for Calendar Ritualism Integration to the Process of Spiritual Development of Students of Modern School of Mountain Regions (2014)
Lebedieva A. - Media Environment as Factor of Realization of Creative Potential of Future Teachers` in the Mountain Schools of the Ukrainian Carpathians (2014)
Lemko G. - Value Orientation as Structural Component of Personality in Mountain Regions (2014)
Lutsan N. - Training of Primary School Teachers to Professional Mobility in Mountainous Region Conditions (2014)
Lysenko N. - Educational Ideal of Ukrainian Ethnopedagogies: Carpathian Vector (2014)
Lytvyn-Kindratiuk S. - Transformation of Structure of Mythological Representations of Mountaineers during a Modernist Style Era (2014)
Mokanyuk Y. - Socialization of a Personality in Rural and Mountainous Conditions in the Context of Professional Education (2014)
Moskalets V. - Economic-Utilitarian and Spiritual-Existential Bases of Fostering Environmental Awareness in Mountain Dwellers (2014)
Oliyar M. - Training of Future Elementary School Teachers to Usage of the Communicative Strategies in Multi Ethnic Environment in Mountain Region Schools (2014)
Paliy A. - Cognitive-Style Approach to Psychological Support of the Gifted Pupils Mountain Schools of the Ukrainian Carpathians (2014)
Pavliuk A. - The Influence of Landscape and Climatic Conditions in the Carpathians on the Formation of Linguistic Personality (2014)
Pesotskaya L. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School (2014)
Poyasyk O. - Preserving the Traditions of Easter Eggs in the Education of Children of the Highlands (2014)
Prokopiv L. - Modernization of the Rural School: Problems and Perspectives of Carpathian Region (2014)
Reho A. - Provision of Socialization of the Personality in the Preschool Childhood in the Multicultural Educational Environment of Transcarpathia (2014)
Romanyshyn R. - Elementary Mathematics Education of Preschool Children in the Ukrainian Highlands (2014)
Safyanyuk Z. - Peculiarities of Real Educational Institutions Functioning in the Subcarpathian Rus (Pidkarpatska Rus) (2014)
Sas N. - Comprehension as a Component of the Future Leader’s Professional Competence in the Field of Innovative Management of Educational Institution (as Far as the Leaders` Activity at Educational Institutions of the Carpathians) (2014)
Semenova N. - Formation of Responsible Attitude to Health of Pre-School Children in Mountainous Terrain, Semenov O. (2014)
Shykerynets V. - The Development of Ethnotourism in the Carpathian Region, Gumenyuk A. (2014)
Stakhiv M. - Developing Communicative Competence of Future Teachers on the Basis of Ethnic and Cultural Values Intrinsic to Highlanders of the Ukrainian Carpathians (2014)
Sydoriv S. - Educational Authentic Video Resources as an Essential Method of Studying English Pronunciation and Intonation in the Conditions of the Ukrainian Carpathians (2014)
Varetska O. - The Development of Teacher’s Social Competence in Rural Mountain Elementary School (2014)
Voroshchuk O. - Teachers’ Training for Social and Educational Activity in Conditions of Mountain Area Primary School, Ketsyk U. (2014)
Zavgorodnia T. - Training Teachers for the Organization of the Educational Work in the Mountainous Environment (2014)
Bida O. - Korczak Janusz, Makarenko Anton, Zaharenko Olexandr – Knights of Humane Pedagogy, Prokopenko L. (2014)
Koropetska O. - The Social Exclusion as a Problem of Self-Realization of the Elderly (2014)
Kuchai O. - Theoretical Training of Modern School Teacher in Poland and Ukraine (2014)
Kuchai T. - Comparative Characteristics of Teaching Children and Youth in Ukraine and Japan (2014)
Lyurina T. - Optimization Diadical Relations and Interactions in the System "Teacher-Student” (2014)
Nych O. - The Main Conditions of Forming Ukrainian Diaspora in the USA (2014)
Romaniuk K. - The Pedagogical Potential of Cultural-Educational Preschool Environment in the Inter-Ethnic Tolerance Upbringing Process (2014)
Romaniuk S. - Native Language Education in Ukraine and the Ukrainian Diaspora: Comparative Analysis at the Turn of the Century (2014)
Zdanevych L. - Analysis of the Forms of Work as for Overcoming Deadaptation Manifestations of the Future Educators in Higher Educational Establishment (2014)
Zhurba K. - Conceptual Approaches to the Education of Life-Meaningful Values of Teenagers and Early Adolescence in Ukraine (2014)
Zozulyak-Sluchyk R. - Peculiarities of Unsocial Behavior of Young People of Ukraine in the XXth Century: Historical Aspect, Ketsyk U. (2014)
Hurman T. - The Development and Formation of the Institution of a School Counselor in American High Schools in the Process of Career Development of Students (2014)
Khorob S. - The Poetic World of Taras Shevchenko: Principles of Artistic Thinking (to the 200th Anniversary of the Kobzar) (2014)
Tsependa I. - Ukraine and Poland: Facing the 21st Century Challenges (2014)
Kafarsky V. - The Philosophy of Morality: Ukrainian Perspective (2014)
Kononenko V. - Linguistic and Cultural Studies: The Quest for New Ideas (2014)
Kuhutiak M. - The 17th–18th Century Handwritten Legacy of the Great Skete: The Skete Patericon and Synodyk (2014)
Koval I. - Princely Halych: Intriguing Prospects for Archaeological Research (2014)
Zhernokleyev O. - The Third Order in the Underground: Lay Organizations of the Ukrainian Greek Catholic Church in Precarpathian Region in the 1970s-1980s (2014)
Maftyn N. - The Secret Code of the Galician Land Between the Two Rivers: Spacetime Organization of Yuri Andrukhovych’s Essays (2014)
Pylypiuk O. - Ukraine and the East: Culturological Aspect (2014)
Greshchuk V. - Lexicographical Studies on the Southwestern Dialects of the Ukrainian Language (2014)
Zahrai L. - An Individual’s Gender Experience: Socio-Cultural Context (2014)
Paliy A. - Principles of Intellectual Giftedness Identity Diagnosis (2014)
Kyiak S. - The Phenomenon of Religious Faith: Theological, Philosophical and Religious Studies Interpretations, Martsinovska D. (2014)
Bihusiak M. - Ukrainian Studies in the Publications of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Hutsuliak O. (2014)
Dzhochka I. - Review of the ‘Precarpathian University Bulletin. Philology’ (Issues 23– 35) (2014)
Vorobets O. - Young Precarpathian Scholars: a Review of Research Works (2014)
Lushchak V. I. - Intensity - and Time Course-Based Classifications of Oxidative Stresses (2015)
Gospodaryov D. V. - Underinvestigated Roles of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (2015)
Husak V. V. - Copper and Copper-Containing Pesticides: Metabolism, Toxicity and Oxidative Stress (2015)
Lushchak O. V. - Amino Acids: Sensing and Implication into Aging (2015)
Yurkevych I. C. - Oxidative Stress in Muscle Growth and Adaptation to Physical Exercise (2015)
Maksymiv I. V. - Pesticides: Benefits and Hazards (2015)
Strilbytska O. M. - Regulation of Drosophila Intestinal Stem Cell Maintenance and Proliferation (2015)
Semaniuk U. V. - Olfactory System in Drosophila (2015)
Bayliak M. M. - 2,4-Dichlorphenoxicacetic Acid at Low Concentrations Enhances Reproductive Ability and Oxidative Stress Resistance of Yeast Saccharomyces Cerevisiae, Burdylyuk N. I. (2015)
Abrat O. B. - Influence of Amylose Starch on Development and Lifespan of Fruit Fly Drosophila Melanogaster (2015)
Vasylkovska R. A. - Involvement of Catalase in Saccharomyces Cerevisiae Hormetic Response to Hydrogen Peroxide, Burdylyuk N. I., Semchyshyn H. M. (2015)
Shmihel H. B. - Alpha-Ketoglutarate Partially Protects Fruit Fly Drosophila Melanogaster from Ethanol Toxicity (2015)
Mosiichuk N. M. - Effects of Sodium Nitroprusside on Salt Stress Tolerance of Tocopherol-Deficient Arabidopsis Thaliana Plants (2015)
Ostapovych О. Y. - National State Variation of German Phraseology. Antropocentric, Cognitive and Corpus-based Approache (2015)
Ikalyuk L. M. - Middle English: English or Frenglish?, Tatsakovych U. T. (2015)
Mintsys E. Ye. - Theoretical Principles of Researching Diminutive, Mintsys Yu. B. (2015)
Mykhailyuk O. Yu. - The Languages We Speak Affect Our Perceptions of the World, Pohlod H. Ya. (2015)
Dumchak I. M. - Ukrainian Constituent of American Multiculturalism: Ethnic and Cultural Aspects (2015)
Mykhailiuk L. V. - Semantic Classification of the Verbs in the North American Area of the English Language (2015)
Tkachivska M. R. - Realias of the Soviet Union Period: Peculiarities of Their Reproduction in the German Translations of the Essays of Yu. Andrukhovych, Soliuk M. M. (2015)
Pavlyshynets O. O. - Structural-Semantic Characteristics of Modern German Phraseologisms with the Phraseologically Linked Formative (2015)
Velykoroda V. B. - Combinatory Ways of Coining Euphemisms (2015)
Tkachivska M. R. - Ukrainain Swearing in the Mirror of German Translation (2015)
Ikalyuk L. M. - Reality Show as a Type of Media Discourse (A Study of the Reality Show "Keeping Up With The Kardashians"), Doronyuk O. I. (2015)
Kulchytska O. O. - Seymour Glass: Contextual and Linguistic Identity, Baloh E. A. (2015)
Ikalyuk L. M. - Psycholinguistic Characteristics of Autists and Their Prototypes in American Cinema Discourse (Based on the Films "Rain Man" and "The Real Rain Man"), Kuzmyn O. V. (2015)
Smochin O. M. - The Feminine Tradition in English Fiction (2015)
Bogachevska L. O. - Poetical Peculiarities of Satirical Depiction of the Novel "Hard Times” by Ch. Dickens and the Short Story "Zabobon” by Les Martovych (Comparative-Typological Aspect) (2015)
Devdyuk I. V. - The Image of an Artist as a Literary-Aesthetic Phenomenon, Nisevych S. I. (2015)
Semak O. I. - Paradox as Means of Expression of Author’s Ideological Position in Dramas of V. Vynnychenko and B. Shaw (2015)
Tkachivsky V. V. - German Epistolary Heritage Of Ivan Franko And Its Dominant Features (2015)
Burtnyak I. V. - Structure of the Fundamental Solution of Cauchy Problem for Kolmogorov Systems of Second-Order, Malytska H. P. (2015)
Chernega I. V. - Symmetric Polynomials and Holomorphic Functions on Infinite Dimensional Spaces (2015)
Kopach M. I. - Convergence Investigation of Iterative Aggregation Methods for Linear Equations in a Banach Space, Obshta A. F., Shuvar B. A. (2015)
Kravtsiv V. V. - On Generalizations of the Hilbert Nullstellensatz for Infinity Dimensions (A Survey) (2015)
Mozhyrovska Z. H. - Hypercyclic Composition Operators (2015)
Semenchuk A. V. - The Fourth Order Mixed Periodic Recurrence Fractions, Zatorsky R. A. (2015)
Verkalets N. B. - Linear Subspaces in Zeros of Polynomials on Banach Spaces, Zagorodnyuk A. V. (2015)
Ahiska R. - The Thermoelectric Solar Panels, Nykyruy L. I., Omer G., Mateik G. D. (2016)
Parashchuk T. O. - Thermodynamic Parameters of Lead Sulfide Chrystals in the Cubic Phase, Zagorodnyuk A. V., Nykyruy L. I., Volochanska B. P., Mazur Т. М. (2016)
Khemiy O. M. - The Structure of the Electrode Material Based on Ni(OH)2/C Composite for Energy Storage Devices, Yablon L. S., Budzulyak I. M., Morushko O. V. (2016)
Kotsyubynsky V. O. - The Effect of SO42-Sulphate Anions on the Ultrafine Titania Nucleation, Myronyuk I. F., Ostafiychuk B. K., Chelyadyn V. L., Hrubiak A. B., Hryhoruk I. I. (2016)
Kotsyubynsky V. O. - The Effect of Precursors Concentration on the Structure and Micromagnetic Properties of Ultrafine Iron Oxides Obtained by Sol-Gel Route, Moklyak V. V., Hrubiak A. B., Mohnatska L. V., Gasyuk M. I. (2016)
Nagirna N. I. - Morphology, Conductivity and Electrochemical Properties of Hydrothermal Carbonized Porous Carbon Materials, Mandzyuk V. I. (2016)
Nykoliuk M. O. - Thermоchemical Transformation in the Process of Obtaining and Modification of Nanoporous Carbon, Rachiy B. I., Budzulyak I. M., Moroz L. O. (2016)
Gorichok I. V. - Thermodynamics of the Point Defects in the Metallic Phase of the Samarium Monosulphide, Shevchuk M. O., Boychuk V. M. (2016)
Sehin M. Ya. - Thermodynamic Parameters of the Intercalation Reaction in Thermal and Laser Modified Nanodispersed Anatase, Budzulyak I. M., Morushko O. V., Yablon L. S. (2016)
Yaremiy I. P. - Numerical Calculation of Extinction Coefficient for Dislocation Loops with a Certain Orientation, Tomyn U. O., Yaremiy S. I., Lukanyuk M. M., Hodovska H. M., Katrych Yu. I. (2016)
Rachiy B. I. - The Influence of Modification of the Surface of Nanoporous Carbon Material by the Oxides of Metals, Kuzyshyn M. M., Nykoliuk M. O., Merena R. I., Lisovsky R. P. (2016)
Budnyk O. - Educational Model of a Modern Student: European Scope (2016)
Machynska N. - Education as a Genuine Social and Personal Value, Derkach Yu. (2016)
Marynovska О. - Innovative Processes in Education: Scientific Approaches (2016)
Vasianovych H. - Multimedia as a Tool of Patriotic Education of Students (2016)
Wyrostkiewicz M. - Infoethics – a New Trend in the Science (2016)
Smolinska O. - "Crossroads" of Culture and Education as a Methodological Basis for Modern Pedagogy Content Formation, Dzyubynska K. (2016)
Lachytová L. - Burnout as a Selected Aspect Affecting the Work Performance of a Social Worker, Kalanin P. (2016)
Sokolova T. - Volunteer Activity in the Context of Formation of Social Intellect of Future Specialists in Social Work (2016)
Mazur P. - A Healthy Lifestyle in the Opinion of Junior High School Students From Myślenice District (Poland), Letocha M. (2016)
Slyvka L. - The Problem of Healthkeeping of Children and Youth in Polish Educational Thought at the XV- beginning of XX century (2016)
Blyznyuk T. - Formation of Students’ Socio-Cultural and Lingual Competence at Foreign Language Lessons in Primary School (2016)
Derkachova O. - The Mental Space of Game in "Our Mother is an Enchantress" by Joanna Papuzińska (2016)
Karpenko H. - Verbal Means of Persuasion in English Advertising (2016)
Lachytová L. - The Quality of Seniors' Life in Their Natural Environment, Kalanin P. (2016)
Dubkovetska I. - Implementing Inclusive Education in Ukraine: Problems and Perspectives, Budnyk O., Sydoriv S. (2016)
Pyechka L. - Continuity in the Kindergarten and Primary School in the Implementation of the Contents of Laying the Foundations of Individual Value Attitude to Their Own Health (2016)
Agiliar Tukler V. - Modern Scientific Research on the Development of Proactiveness of Preschool Children (2016)
Kovbaniuk M. I. - Ukrainian Participle and French Gerund as the Second Predicate of Non-Elementary Simple Sentence (2016)
Velykoroda V. B. - Abbreviation as a Way of Coining Neologisms in Mass Media, Liabyga N. T. (2016)
Tkachivska M. R. - Subcultures and Their Characteristic Linguistic Properties (2016)
Pyliachyk N. Ye. - "The EU” and "Brexit” Concepts in the British Political Discourse: Cognitive Approach, Vasylyk O. V. (2016)
Ostapovych О. Ya. - Typological Structure of German Phraseology Outside Germany. Quantitative Parameters (2016)
Ugryniuk R. V. - The Main Features of the Concept of Politeness in the German Linguistic World-Image (2016)
Lypka S. I. - The Lexical-Semantic Field of Impertinent Behaviour in Modern German (2016)
Mykhailiuk L. V. - Efficient Vocabulary Testing Techniques (2016)
Siredzhuk O. T. - The Lingual and Pragmatic Characteristics of Occasionalisms in the American Media Discourse (2016)
Tykha U. I. - Multimodal Diversity of Postmodernist Fiction Text (2016)
Velykoroda Yu. M. - Ludic Function of Precedent-Related Phenomena in Media Discourse (2016)
Bigun O. A. - The Psalms in French and Ukrainian Literatures: Versions by Clément Marot and Taras Shevchenko (2016)
Yatskiv N. Ya. - The Pluralism of the Artist’s Image as a Search of an Aesthetic Motto in the Goncourt Brothers’ Novel "Manette Salomon” (2016)
Telegina N. I. - The Peculiarities of Iris Murdoch’s artistic method (based on her novel "The Black Prince”), Butsyak T. O. (2016)
Mintsys E. Ye. - Metaphors and Similes in Contemporary American Prose: D. Tartt’s Novel "The Goldfinch”, Chik E. A. (2016)
Kulchytska O. O. - What Makes a Good Piece of Poetry: an Attempt at Subjective Analysis, Bodnarchuk M. P. (2016)
Karbashevska O. V. - Poetics of Domestic Relationships and Conflicts in the Folk Ballad: Ukrainian-British Context (2016)
Vasianovych H. - Methodological Problems of Modern Pedagogy, Mushketa R. (2017)
Semenog O. - Researcher’s Academic Culture in the Educational Space of the University: Linguo-Axiological Approach (2017)
Budnyk O. - Moral and Aesthetic Aspect of the Professional Training of Teachers, Kondur O. (2017)
Piletska L. - Professional Mobility of Student’s Youth, Wawak T. (2017)
Klymyshyn O. - Methodological and Methodical Principles of the Empirical Study of Spiritual Development of a Personality, Karpenko H. (2017)
Pantiuk T. - Communicative Competence as a Subjective Determinant: Globalization and Personal Aspects, Pantiuk M., Voloshanska I., Burkovska Z. (2017)
Zavatskyi V. - Research Gender Features of Formation of Student Life Scenarios, Zhyharenko I. (2017)
Marynovska O. - Authorial School as a Phenomenon of Innovative Educational Practice (2017)
Varetska О. - Criteria, Indicators and Development Levels of Personal and Professional Component of Primary School Teacher’s Social Competence in the System of Postgraduate Pedagogical Education: Theoretical Analysis (2017)
Zavatskyi Yu. - Psychological Foundations of Spiritual and Personal Development of Students in the Structure of Social Mobility, Toba M. (2017)
Chervinska I. - The Traditions and Beliefs of Highlanders as a Means of Self-Identity and Ethnos Preserving, Nykorak Ja., Chervinskyi A. (2017)
Stępnik A. - Regional and Multicultural Education in Poland and Ukraine, Budnyk O., Blyznyuk T., Mazur P. (2017)
Andriichuk N. - Historical Background of Inclusive Education Development in the Nordic Countries (2017)
Matveieva N. - Professional Training of Future Teachers in the System of Continuous Education (2017)
Stakhiv M. - Sociocultural Component of Teachers’ Professional Competence, Boiko H. (2017)
Zavatska N. - Adaptative Potential Students as Internal Resources Mastery Under Transformation of Society, Mykhaylyshyn U. (2017)
Smoliuk A. - The Substantial Characteristics of Organizational and Pedagogical Conditions of Future Primary School Teachers’ Professional Self-Development (2017)
Wyrostkiewicz M. - Educating to Forgive as an Expression of Concern for Order in a Person's Natural Environment. Part. 1: Evil and Harm in the Life of a Human Person and the Source of the Need to Forgive (2017)
Smyrnova I. - Theoretical Aspects of the Use of Electronic Educational Resources in Professional Activity of Future Teachers of Technology (2017)
Novitska L. - Psychosocial and Pedagogical Means of Reduction of Hyper Dynamic Manifestations Syndrome Within the Affective Personality Disorder (2017)
Blyznyuk T. - Using of Folk Art to Enhance Learning at English Lessons in Primary School, Nafalska K. (2017)
Zharkova R. - The Problem of Literary Education for Pupils of Elementary School (2017)
Derkachova O. - The LGBT-Heroes in Modern Foreign Fairy Tales (How to Read With Children) (2017)
Кlepar М. - The Value of Family Traditions in the Education of the Individual in Modern Society (2017)
Provorova Ie. - Readiness of Future Music Teachers on the Basis of the Praxeology Approach: Essence, Structure, Development Criteria (2017)
Zapolskykh S. - Translator’s and Interpreter’s Professional Competence (Case Study: Bachelor and Master Degree Programs) (2017)
Karpenko H. - Humor as a Part of Interpersonal Communication (2017)
Golod R. - Franko and Modernism: Compatibility or Confrontation? 160th Anniversary of Ivan Franko (2017)
Tsependa I. - Precarpathian National Universityin the European Educational Environment (2017)
Nagorniak M. - Forming a Crisis Resolution Mechanism in International Law (2017)
Zhernokleyev O. - The Roman Catholic Monastic Orders in Eastern Galicia in the Early 20th Century (2017)
Kuhutiak M. - A Word in Memory an Outstanding Ukrainian Historian, Academician Volodymyr Hrabovetsky (2017)
Kononenko V. - ‘Author/Reader’ Dichotomy: Linguistic and Cognitive Intentions (2017)
Maftyn N. - Psychoanalytic Discourse of the 1920s-1930s Ukrainian Novellas (2017)
Khorob S. - Volodymyr Derzhavyn and the Artistic Ukrainian Movement (2017)
Slonovska O. - Corporeality as the Hologram of Mythological Content (Based on the Prose of the Ukrainian Diaspora of the 1920s–1950s) (2017)
Moskalets V. - Faith in God as a Psychic Factor in the Individual’s Spiritual Well-Being (2017)
Ostashchuk I. - Signs and Symbols: Religios and National Dimensions (2017)
Zahrai L. - Social Psychological Mechanisms of Acquiring Sociocultural Experience: The Hermeneutic Aspect (2017)
Mykhaylyshyn G. - Current Methods of Professional Management of the Head of an Educational Institution, Yakymiv O. (2017)
Romankova L. - The Diagnostics of Professional Focus and Value-Oriented Sphere of Personality in the System of Higher Education (2017)
Dutchak V. - The Ukrainian Bandura as a Musical Instrument of the Chordophone Group (2017)
Kuhutiak M. - Halychyna. Journal of Regional Studies: Science, Culture, and Education. Twenty Years of Publishing Activity, Raikivskyi I., Yehreshii O. (2017)
Wysokińska Z. - Innovation Policy of the European Union – Overview of Theoretical Foundations and Empirical Aspects (2017)
Jasiński L. - The Generalization of the Comparative Advantage Theory (2017)
Chekalenko L. - Joining NATO is Declared a Strategic Aim of Ukraine, Vasylyeva M. (2017)
Yakubiv V. - Innovative Methods in Strategic Planning of Foreign Economic Activity of Enterprises, Hryhoruk I. (2017)
Kosárová D. - The Republic of Moldova as a Potential Failing State?, Ušiak J. (2017)
Vasyliev O. - Science is the Basis for a Country’s Modernization (2017)
Kluczkowski A. - The Use of Wood Biomass in the Regional System of Renewable Energy Sources as a Chance for the Region (2017)
Bodnarchuk T. - Trends of International Trade in Services: Integration Opportunities for Ukraine, Lysak V. (2017)
Zhuk O. - Reforming Taxation System under Conditions of European Integration (2017)
Malynovskyy J. - Approaches to the Development of Business Growth Strategy, Petryshyn N., Malynovska J., Oliinyk A. (2017)
Redko A. - Ukraine – EU: Historical and Legal Analysis of European Integration (2017)
Shaturma V. - Russia’s Attitude Towards European Integration: Changing Approaches from Perception to Tough Opposition (2017)
Hurmak N. - The Influence Integration Processes Exert on the Intermediary System of Agricultural Enterprises (2017)
Mykhailyshyn H. - Innovation of Education and Educational Innovations in Conditions of Modern Higher Education Institution, Kondur O., Serman L. (2018)
Vasianovych H. - The Personality of a Teacher in the Good Doing of Academician Ivan Zyazyun (to the 80th Birthday Anniversary) (2018)
Budnyk O. - Theoretical Principles of Using Steam-Technologies in the Preparation of the Teacher of the New Ukrainian School (2018)
Skvortsova S. - Teacher’s Methodical Activity as a Source of Educational and Methodical Tasks (2018)
Blyznyuk T. - Formation of Teachers’ Digital Competence: Domestic Challenges and Foreign Experience (2018)
Świgost M. - The Proprieties of Stigma and the Situation of Human Life in Danger of Stigma (2018)
Smolinska O. - The Concept of Cultural and Educational Space in Pedagogical Discourse, Dzyubynska K. (2018)
Smoliuk S. - Features of Formation Developing Educational Environment in the Conditions of Standardization of Primary Education of Ukraine (2018)
Smoter K. - Understanding Diversity: Antidiscrimination Education and Intercultural Education (2018)
Matveieva N. - Inclusive Education in Schools: Organizational-Pedagogical Aspects of the Problem (2018)
Kluczkowski A. - Circular Economy as an Important Subject of Environmental Education in the Era of Energy Demand, Wyrostkiewicz M. (2018)
Voitovych A. - Professional Preparation of the Teacher for the New Ukrainian Elementary School (2018)
Aftyka L. - Christian Caritas in Christian Pedagogy (2018)
Mykhailyshyn H. - Features of Social and Educational Support of Young Parents and their Children, Budnyk O. (2018)
Zavatskyi V. - Subjective Population of Personality: Socio-Psychological Aspects, Zavatskyi Y., Spicka L. (2018)
Chervinska I. - Sustainable Development of the Mountain Territory of the Ukrainian Carpathians: Foreign Experience and Domestic Realities, Chervinskyi A. (2018)
Kachak T. - Contemporary Ukrainian Literature for Children and Youth in the Context of Multiculturalism as an Educational Practice, Blyznyuk T. (2018)
Khomyshyn O. - Educational Potential of Fedir (Theodore) Dudko’s Historical Prose (Based on the Story "Strybozha Granddaughter") in the Formation of Person’s Value Intentions (2018)
Wyrostkiewicz M. - Educating to Forgive as an Expression of Concern for Order in a Person's Natural Environment. Part 2: The Need for Forgiveness and its Effects (2018)
Oleksiienko N. - The Notion of Personal Moral Culture and its Impact on Ukrainian Language Formation (2018)
Stynska V. - The Activity of Social and Psychological Rehabilitation Centres for Families in Ivano-Frankivsk Region (Ukraine), Tytun O. (2018)
Bajak M. - Selected Determinants of Children’s Helpfulness at the Early School Age on the Basis of Selected Schools in Myslenice County (Poland) (2018)
Getman A. - Ecologization of the Origin of the Ownership Right on the Objects of Fauna in the Aquaculture Area, Shekhovtsov V. (2018)
Malysheva N. - New Boundaries of the Environmental Law of Ukraine (2018)
Kostytsky V. - Ensuring Ecological Safety or Ensuring a Favorable Environment: Theoretical and Legal Justification of the Function of a Modern Ecological State (2018)
Kobetska N. - The Integrated Environmental Permit: Requirements of EU Legislation, Practice of its Implementation in Poland, Prospects for Ukraine (2018)
Matthews J. - Contributing to Nature’s Recovery through Urban Agriculture, Akhtar-Khavari A. (2018)
Tianbao Q. - China’s National Plan on Sustainable Implementation of the 2030 Development Goals: from the Perspective of National Performance of Multilateral Environmental Agreements, Hou F. (2018)
Arjjumend H. - Recognition of Customary Law and Institutions and Community Protocols of Indigenous People in Domestic ABS Legislation or Policies in Accordance with the Provisions of Nagoya Protocol (2018)
Bahai N. - Legislative Regulation of the Production of Organic Agricultural Products in Ukraine (2018)
Bevz O. - Legal Regulation of the Emerald Network: National and Global Aspects (2018)
Danyliuk L. - The River Basin Principle of Water Resources Management in the Legislation of the European Union and Ukraine (2018)
Hurova A. - Protection of Space Environment in the Light of Perspective Challenges of "Space Wars” (2018)
Kovalchuk T. - Concept and Features of Legal Regime of Land for Domestic Waste Landfills (2018)
Moroz G. - Legal Environmental Constraints: General Theoretical Aspect (2018)
Myronenko I. - The Legal Regulation of Neighbourly Water use in Ukraine: Development Prospects (2018)
Romanko S. - Carbon Tax Perspectives in Ukraine: Legal Regulation and Comparison of the National and European Experience of Implementation (2018)
Sharaievska T. - Climate Change as a Threat to Environmental Safety: International Legal Regulation (2018)
Shparyk N. - Legal Regulation of Environmental Impact Assessment in Ukraine: Current State (2018)
Slepchenko A. - International Legal Preconditions for Development of Student Forestries as a Form of Education for Sustainable Development of Forest Resources (2018)
Vashchyshyn M. - Carpathian Ecological Network: International Legal Basis and Ukrainian Experience (2018)
Venâncio M. D. - Solid Waste Management and the Practice Open Dumping in Brazil: Lessons Learnt from the State of Santa Catarina, Pope K. (2018)
Yaremak Z. - Environmental Conflict as a Socio-Legal Phenomenon (2018)
Fatima I. - Coping with Forest and Land Fire Regulatory Challenges in Indonesia: an Assessment to the Regulatory Enforcement (2018)
Kostyk S. - Environmental Requirements in the Field of Urban Development: Legal Land Aspects (2018)
Materniak D. - Prevention of Industrial Accidents in the EU Legislation (2018)
Hervé-Fournereau N. - European Sovereignty and Sustainable Development: Disenchanted Analysis of a Clear-Obscure Political Speech (2018)
Rudko S. - The Status of Northern Ireland after Brexit: Probable Models (2018)
Holubiak N. - External Factors of System Transformation in Poland (2018)
Mykhalskyi I. - The Violence Based on Religion as a Factor of the Distribution of the World Political Process (2018)
Yakubiv V. - Strategic Analysis of the Development of Renewable Energetics in the World and in Ukraine, Boryshkevych I. (2018)
Dymchenko O. - Theoretical Background of Competitiveness Index Determination in Regions, Beliavtseva V., Rudachenko O., Tararuev Y. (2018)
Pylypiv N. - Essential Strategic Management Accounting Tools Used for Making Investment Decisionsat Enterprises in EU, Pіatnychuk I. (2018)
Zhuk O. - Tax Control in the System of Taxes Administration (2018)
Redko A. - Western Ukraine in the Context of Disintegration and Integration Processes During the 1930s-1940s (historical and legal aspect) (2018)
Mykhailyshyn L. - On the Problem of Corporate Strategies of Development for Human Resources, Lelyuk Y., Korovchyk Y. (2018)
Vasianovych H. - The Philosophical Foundations of the Researches of the Inclusive Education, Budnyk O. (2019)
Varetska O. - Collective Mentalities in the System of Cultural Determinants of Social Competence (2019)
Zhelanova V. - Formation of Complete Reflex Constructions of Future Pedagogue in the Educational Environment of Higher Education (2019)
Jakubczak-Chodźko M. - Determinants of the Teacher's Perception of Students at the Primary and Secondary School Level (2019)
Blyznyuk T. - Defining and Conceptualizing Geocultural Scientific Literacy (2019)
Gribovycz A. - Actualization of Leadership as a Key Category of Neoeconomical Community: Socio-Cultural and Educational Aspects, Kondur O., Melnyk Y. (2019)
Matveieva N. - Formation of Students’ Tolerant Attitude to People with Special Needs (2019)
Fomin K. - Features of Projecting the Higher Educational Environment in the Context of Training Teachers to the Organization of Dialogue Education of Primary School Pupils (2019)
Budnyk O. - Innovative Competence of a Teacher: Best European Practices (2019)
Krupnik I. - Labour Migration Influence on the Future Family Life of Labour Migrants’ Children (2019)
Dzhus O. - Development of Ukrainian School and Educational Affair as a Basis of Professional Preparation of the Youth of Ukrainian Diaspora in the Second Half of the XX-th Century (2019)
Kołodziejczak K. - Integrated Education in Poland – Between the Explicit "Legal”/Legitimate and "Apparent” Dimension, Smoter K. (2019)
Myhovych I. - Qualitative Aspect of Internationalization in Ukrainian Higher Education (2019)
Piletska l. - Axiological Orientation as a Formation Factor of Gender Tolerance in Student-Age Population, Dobrovolska V. (2019)
Zhelanov D. - Higher Education of Sweden: European Standards and Scandinavian Style (2019)
Pyechka L. - Organization of Educational Work on the Formation of Valuable Attitude to own Health of Children Aged 6-7 Years of Life in Interaction of Pre-School Education Institution and Primary School (2019)
Podoliak M. - Pedagogical Psychology in the Research Activities of Stefan Baley (2019)
Aftyka L. - Philanthropy in Ancient Times: Social and Educational Aspects (2019)
Vasylyk M. - Formation of Ethnic Consciousness of the Future Pedagogue in the Conditions of the European Educational Space (2019)
Tsependa I. - Military-Political Confrontation between the Russian Federation and the NATO Member States in the Baltic Region (2019)
Velykochyy V. - Celebrating the 100th Anniversary of the West Ukrainian People’s Republic. The History of the ZUNR: Differences in Approaches at the Stage of Changing Paradigms in Ukrainian Historiography (2019)
Monolatii I. - Yakiv Orenstein: An Expatriated Ukrainophil from Galicia (2019)
Voloshchuk M. - The Ruthenian Courts of the Rurik Dynasty Princesses in the Lands of the Piast Dynasty in the 11th Century: The Attempt of the Searching and Reconstruction (2019)
Frańczuk M. - Codes of Banking Ethics and Banking Soft Law in Poland (2019)
Kononenko V. - Linguopoetics Today (2019)
Greshchuk V. - Word-Formation Means Textual Cohesion and Coherence (2019)
Slonovska O. - The Literary Myth of Ukraine in the Works of the Diaspora Authors, 1920s to 1950s (2019)
Golod R. - The Conception of the Fatherland Dishonored by Captivity in the Ukrainian Poetic History and Philosophy (2019)
Khorob S. - Literary History Conceptions of B. Lepky (2019)
Larionova V. - The Ethical and Mythological Core of Culture (2019)
Leshchynska O. - Facts and Artefacts of Religious Freedom in Ukraine (2019)
Melnyk Y. - Communicative Acts in the Texts of the New Testament Gospels: Mental and Axiological, Moral and Ethical Factors (2019)
Kononenko V. - A Sower in the Field of Education. Dedicated to the 70th Anniversary of Vasyl Hryhorovych Kremen, President of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2019)
Velykochyy V. - To the 80th Anniversary of Professor Kalakura Ya.S. and the 55th Anniversary of His Scientific and Pedagogical Activity, Derevjanko S., Vychivskyi P. (2019)
Hrytsan A. - Serving Ukrainian Culture and Art (2019)
Dragomir M. C. B. - Seasonal and Spatial Variation of PM10 in an Urban Area from Romania, Munteniță C., Simionescu A. G., Zeca D.E., Kramar I., Marynenko N. (2019)
Boryshkevych I. - Formulation of a Typical Development Strategy for Agricultural Enterprises (by the method of Hoshin Kanri) (2019)
Burtnyak I. - CEV Model with Stochastic Volatility, Malytska A. (2019)
Buryk Z. - The Introduction of Innovative Concepts in the Management System of the Sanatorium-Resort Enterprise in the Context of Ensuring Socio-Economic Security (2019)
Irtyshcheva I. - Organizational and Economic Mechanisms of Transport System Development Based on Logistics, Ishchenko O., Barabanova J. (2019)
Kloba T. - Substantiation of Effective Instruments of Regulation of Financial Imbalances of Endogenous-Oriented Development of the Regions of Ukraine, Kloba S. (2019)
Vivchar O. - Information-Analytical Provision of Financial Security of Industrial Enterprises:Determinants, Evaluation of Indicators and Mechanisms of Strength, Krzywkowska J., Mykhailyshyn L., Kohut-Ferens O. (2019)
Wysokińska Z. - Innovative Textiles Industry and its Future within the Concept of Circular Economy – from the Global to Regional Perspective (2019)
Yakubiv V. - Development of Renewable Energy Sources in the Context of Energy Management, Maksymiv Y., Hryhoruk I., Popadynets N., Piatnychuk I. (2019)
Yakubiv V. - System of Organizational and Economic Support of Human Resources Management at Enterprises, Yakubiv R. (2019)
Zhuk O. - Tax Planning in the Enterprise Management System, Tomashevska A. (2019)
Kondur O. - Formation of Competences of Future Educators for Requirements Education for Sustainable Development, Mykhailyshyn H., Ridei N., Katsero O. (2020)
Budnyk O. - Use of Information and Communication Technologies in the Inclusive Process of Educational Institutions, Kotyk M. (2020)
Polak K. - Twilight of Teacher’s Subjectivity? (2020)
Zhelanova V. - Paradigm Space of Modern Higher Education in Ukraine (2020)
Smolinska O. - Professional Self-Development of a Teacher of a Higher Education Institution: Interdisciplinary Aspect, Dzyubynska K. (2020)
Blyznyuk T. - Unsupervised use of Gadgets as a Cause of Cyberbullying Among Primary Schoolchildren (2020)
Rozlutska G. - The Paradigm of Zakarpatya Greek Catholic Church of Ukrainian National Consciousness Development (1771–1867), Sokol M. (2020)
Matveieva N. - Corrective and Development Work of Teachers with Young Children with Disorders of Speech in the Process of Forming their Communicative Skills (2020)
Dzhus O. - Issues of Inclusion and Special Education in the Creative Heritage of Sofia Rusova (2020)
Yermolenko S. - Gender Issue in the Ukrainian Language Teaching Techniques, Siroshtan T. (2020)
Ziętek A. - Role of Psychological and Pedagogical Support in the Life of People with Disabilities? (2020)
Derkachova O. - Innovative Approaches to Literary Texts (Children Literature on Inclusion), Tytun O. (2020)
Fomin K. - Criteria, Indicators and Levels of Research of Future Teachers' Readiness for Organization of Dialogic Teaching for Primary School Students (2020)
Sydoriv S. - Organizing and Sustaining Inclusive Learning Environment: International Practices (2020)
Aftyka L. - Charitable Work of the Church in the Polish Lands in the XIX Century and its Impact on Education, Mazur P. (2020)
Myhovych I. - Slovak System of Higher Education in its Connection to Society’s Transformations: Transition from Medieval Times to XXI Century European Integration (2020)
Wojciechowska M. - Family as a Source of Forming Axiological System of Youth. Coherence Between Value Systems of Parents and Children (2020)
Ersteniuk Y. - Methodology of Problems Creation and Selection for Astronomy Olympiads on Example of Tasks on the Topic of Kepler's Laws, Gasyuk I., Yakubovskyi P., Boryschak A. (2020)
Tsiuniak O. - Professional Training of Future Masters of Primary Education to Innovative Activities Through the Prism of a Competence Approach (2020)
Kopchuk-Kashetska M. - Theoretical Substantiation of Specifics of Formation of Ukrainian National Moral and Ethical Values of the Person at a Young School Age (2020)
Halytska-Didukh T. - Formation of the Competences "Initiative And Entrepreneurship” at the Lessons of History of Ukraine (10th Grade) (2020)
Iliichuk L. - Psychological and Pedagogical Features of Students' Adaptation to Studying at Higher Education Institutions, Vorobets O. (2020)
Duda A. - The Concept of Diploma Thesis Using Design Thinking, Mazur P. (2020)
Tytova N. - System Analysis of the Future Educators’ Psychological and Pedagogical Training Experience, Katsero O., Kondur O. (2020)
Vaňková I. - Adopting and Adapting Hermeneutic Method within Translation Studies (2020)
Pylypiv O. - Integrated Approach to Learning (On the Example of a Private Institution "School of the Free and Responsive”) (2020)
Левицкий А. П. - Экспериментальные методы воспроизведения гингивита, Деньга О. В., Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Ступак Е. П., Томилина Т. В., Кнава О. Э. (2013)
Николаева А. В. - Влияние препарата полифенолов травы achillea millefolium l. на состояние соединительнотканного матрикса пародонта в условиях воспроизведения экспериментального пародонтита у крыс, Ткаченко Е. К. (2013)
Новицкая И. К. - Моделирование снижения функциональной активности слюнных желез (2013)
Скиба А. В. - Биохимические показатели в слизистой оболочке полости рта при экспериментальном сахарном диабете 1 типа, Левицкий А. П., Скиба В. Я., Лепский В. В. (2013)
Глазунов О. А. - Состояние слюнных желез и слизистой оболочки полости рта при поражении щитовидной железы у лиц промышленного региона, Бойко Г. Г., Агтайт А. А. (2013)
Терешина Т. П. - Изменение микробного баланса ротовой полости под влиянием зубных паст, Лепский В. В., Мезинова Л. Г. (2013)
Лабунец В. А. - Оперативный контроль и оценка проведенных вмешательств на ряд ненормированных видов ортопедической помощи, Диева Т. В. (2013)
Мірчук Б. М. - Вплив зубо-щелепних аномалій на стан функціональних реакцій і неспецифічної резистентності дітей, Дєньга А. Е., Завойко О. Б. (2013)
Иванов В. С. - Интенсивность кариеса зубов, симптомов кровоточивости, зубного камня у детей 12, 15 лет города Севастополь в динамике за 25 летний период наблюдений, Деньга О. В., Скиба В. Я. (2013)
Терешина Т. П. - Анализ новейших технологий, использованных при разработке современных лечебно-профилактических зубных паст (2013)
Окушко В. Р. - Наследственный фактор кариеса в качестве эпигенетического феномена (2013)
Рейзвіх О. Е. - Рівень надання стоматологічної допомоги дитячому населенню України за період 2002-2012 роки, Косенко К. М. (2013)
Перелік документів що подаються до проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" (2013)
Николаева А. В. - Цитоморфологическое исследование влияния препарата полифенолов травы Hypericum perforatum L. на состояние слизистой оболочки щеки крыс в условиях моделирования пародонтита, Ткаченко Е. К., Бреус В. Е. (2013)
Левицкий А. П. - Эффективность лечения хронического катараль-ного гингивита у больных с гепато-билиарной патологией с использованием гепатопротектора и пребиотика, Демьяненко С. А., Скидан М. И., Пустовойт П. И. (2013)
Скиба А. В. - Биофизические изменения в тканях полости рта у больных страдающих са-харным диабетом при применения геля "Софлипин", Деньга Э. М., Скиба В. Я. (2013)
Центило В. Г. - Особенности оперативного лечения литической формы остеобластокластом у детей, Яценко И. И., Румянцев С. В., Дангаржи С. Б. (2013)
Фаренюк О. Л. - Диагностическое значение теста с внутри-кожным введением столбнячного анатоксина у больных острым одонтогенным остеомиелитом, Атанасов А. А., Бабов Е. Д., Крыкляс В. Г., Себов В. И. (2013)
Семенов Е. И. - Мультимодальный подход в дентальной имплантации при создании искусственной опоры под несъемную ортопедическую конструкцию при дефектах зубного ряда различной протя-женности, Сенников О. Н., Лабунец В. А. (2013)
Иванов В. С. - Показатели заболеваемости кариесом зубов у детей Украины, России и Беларуси за 1990 – 2010 годы, Деньга О. В., Рейзвих О. Э. (2013)
Новицкая И. К. - Роль слюны в обеспечении процессов минерализации зубов (обзор), Терешина Т. П. (2013)
Окушко В. Р. - Начальный и последующие этапы развития кариеса, Чепендюк Т. А. (2013)
Почтарь В. Н. - Лечение синдрома Мелькерссона-Розенталя, Скиба В. Я., Скиба А. В. (2013)
Курбанов О. Р. - Влияние маркетинга на повышение уровня качества стоматологических услуг, Курбанов З. О., Кучиев Г. Г., Пашаев А. Ч., Кулиев М. Э., Алиев Г. Х., Алиев Г. Х. (2013)
Деньга О. В. - Основные принципы работы школьного стоматологического кабинета в современных условиях, Рейзвих О. Э., Шварцнау Е. Г. (2013)
Макаренко О. А. - Мукозопротекторное действие антигиаулоронидазных препаратов при экспериментальном сахарном диабете 2 типа, Скиба А. В., Ступак Е. П. (2014)
Какабадзе З. Ш. - Возможность применения децелюляризированного, лиофилизированного и рецелюляризированного костного матрикса для замещения дефектов нижней челюсти в эксперименте у крыс, Менабде Г.Т., Какабадзе М. З., Амиранашвили И. Д., Мачавариани А. Н., Мазмишвили К. М., Грдзелидзе Т. М., Шанава К. С., Чуткерашвили К. Ш., Беришвили Е. Р. (2014)
Новицкая И. К - Распространенность и интенсивность стоматологической патологии у больных сахарным диабетом, Терешина Т. П., Димчева Т. И., Бабеня А. А., Мозговая Н. В. (2014)
Терешина Т. П. - Изучение эффективность применения реминерализующего комплекса после отбеливания зубов, Пивень О. В. (2014)
Гасымов О. Ф. - Исследование факторов локального иммунитета у пациентов в динамике ортодонтического лечения (2014)
Двуліт І. П. - Клінічна ефективність використання лікувально-профілактичних засобів рослинного походження при патології пародонту у курців, Фурдичко А. І., Ільчишин М. П. (2014)
Зяблицкая М. С. - Патогенетические основы развития генерализованного пародонтита на фоне нарушения метаболизма кальция и витамина D, Атрушкевич В.Г. (2014)
Воловар О. С. - Прояви патології органів сечової системи у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2014)
Сенников О. Н. - Клинико-рентгенологическое обоснование усовершенствования костной пластики альвеолярных отростков челюстей, Карый В. И., Прийма А. А., Новицвий В. Б., Сенникова А. М., Яричев У. Р. (2014)
Анисисимов М. В. - Обзор и анализ наиболее используемых в стоматологии аллергопроб к местным анестетикам, Анисимова Л. В. (2014)
Вакуленко В. І. - Використання конусно-променевої томографії при плануванні ендосальної дентальної імплантації, Гончаренко Є. В. Шнайдер С. А., Ковшар І. П. (2014)
Идиев О. Э. - Результаты электромиографических исследований жевательных мышц у детей с церебральным параличом, Махсудов С. Н., Рузиева Н. К. (2014)
Скиба А. В. - Диабет и заболевания пародонта, Терешина Т. П. (2014)
Деньга О. В. - Стоматологическая заболеваемость у детей Украины за период с 1985-2011 годы, Рейзвих О. Э., Иванов В. С. (2014)
Томилина Т. В. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние пародонта крыс с экспериментальным дисбиозом и иммунодефицитом, получавших высокожировой рацион, Хлыстун Н. Л., Макаренко О. А., Селиванская И. А. (2014)
Николаева А. В. - Изучение нарушений метаболизма межклеточного матрикса слизистой оболочки полости рта и пародонта крыс в условиях моделирования пародонтита, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Шнайдер С. А. - Влияние эпителиотропного генотоксиканта на состояние пародонта и слизистой оболочки полости рта крыс (2014)
Боднарук Ю. Б. - Розповсюдженість хронічного катарального гінгівіту у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Новицкая И. К. - Экспериментальное изучение противовоспалительного действия геля для полости рта "Золэх" (2014)
Савельева Н. Н. - Состояние местного иммунитета и характер иммунных расстройств у больных хроническим генерализованным пародонтитом на фоне паразитарных заболеваний (2014)
Cortese G. - A tripodal mandibular subperiosteal implant according to L. I. Linkow avoids in 2014 the problems due to a severe bone atrophy, Moglioni E., Diotallevi P. (2014)
Безруков С.Г - Рентгенографическая картина структурных изменений в альвеолярной кости у больных генерализованным пародонтитом I – II степени на фоне инъекционной остеопластической терапии, Саенко Т.С. (2014)
Гавриленко М. А. - Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів у дітей з особливими потребами в період тимчасового прикусу (2014)
Глазунов О. А. - Способ формирования окклюзионной плоскости верхнего прикусного валика и черчение прикуса усовершенствованным аппаратом Н. И. Ларина, Рабовил М. И., Глазунов А. О. (2014)
Ковач І. В. - Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей в динаміці лікування основних стоматологічних захворювань на тлі хронічної патології шлунково-кишкового тракту, Крупей В. Я. (2014)
Макаренко М. В. - Динаміка клінічних показників стану тканин пародонту після застосування озонотерапії у осіб молодого віку, Ковач І. В. (2014)
Глазунов О. А. - Некоторые аспекты лечения и профилактики пародонтита у пожилих людей (обзор литературы), Корнейчук А. Е. (2014)
Диев Е. В. - Актуальные проблемы дентальной имплантации в контексте концепции оказания комплексной имплантологической помощи в Украине, Лабунец В. А., Шнайдер С. А., Диева Т. В. (2014)
Савчук О. В. - Соціологічне дослідження проблем муніципальних стоматологічних закладів, Канюра О. А. (2014)
Лабунец В. А. - Заболеваемость, состояние и тенденции развития стоматологической ортопедической помощи у лиц молодого возраста гг. Ивано-Франковска и Тернополя, Деньга О. В., Лабунец О. В., Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Деньга О. В. - Распространенность и структура основных стоматологических заболеваний у рабочих химической промышленности, Ефремова О. В. (2014)
Деньга О. В. - Стоматологический статус рабочих металлургического производства, Гаврищук А.В. (2014)
Гасюк П. А. - Епімікроскопічні особливості будови емалево-дентинної межі та інтерглобулярного дентину великих та малих кутніх зубів у віковому аспекті, Воробець А. Б., Пудяк В. Є. (2014)
Деньга О. В. - Биохимическая оценка эффективности профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний у детей с спастической диплегией, Сергиенко О. П., Макаренко О. А. (2014)
Шнайдер С. А. - Защитные адаптационные эффекты кверцетина в условиях комбинированного действия патогенных факторов (2014)
Громов О. В. - Ранговая структура влияния стимуляторов остеогенеза на состояние костной ткани экспериментальных животных (2014)
Николаева А. В. - Коррекция нарушений метаболизма межклеточного матрикса пародонта крыс препаратом антраценпроизводных травы hypericum perforatum l при моделировании пародонтита, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Глазунов О. А. - Обоснование применения комплекса адаптогенов, витаминов и минералов для профилактики обострения пародонтита у лиц пожилого возраста, Корнейчук А. Е., Макаренко О. А. (2014)
Куцевляк В. Ф. - Направленная регенерация костных дефектов альвеолярного отростка с использованием стволових клеток жировой ткани на коллапановой подложке у экспериментальных животных, Куцевляк В. И., Омельченко Е. А., Забирник А. С., Цыганова И. В. (2014)
Куцевляк В. Ф. - Изменения лабораторных показателей в крови, моче, гомогенатах костной ткани нижней челюсти и зубах крыс в условиях повышенного содержания свинца, Бобровская Н. П. (2014)
Куцевляк В. И. - Морфометрические исследования костной ткани животных при применении углеродных алмазоподобных покрытий на субпериостальных имплантатах, Старикова С. Л. (2014)
Скиба А. В. - Биофизические исследования слизистой оболочки щеки и твердых тканей зубов при экспериментальном сахарном диабете 2 типа (2014)
Бабеня А. А. - Соматический и стоматологический статус у лиц с гиперчувствительностью дентина, Зубачик О. В. (2014)
Гасюк Н. В. - Гістофункціональна характеритстика епітелію ясеневої борозни (2014)
Назарян Р. С. - Вивчення нової комбінації фотосенсибілізатора та лазерного випромінювання для антимікробної фотодинамічної терапії, Філімонова Н. І., Спірідонова К. Ю. (2014)
Падалка А. І. - Обґрунтування доцільності призначення фторвмісних препаратів особам, які вживають питну воду з різним вмістом фтору, Шешукова О. В., Писаренко О. А., Тютюнник І. П. (2014)
Купчак О. И. - Влияние микрофлоры корневых каналов на микробный баланс ротовой полости, Нонева Н. О. (2014)
Комский М. П. - Регионарное внутриартериальное лекарственное насыщение органного лимфооттока в комплексном лечении тяжелых форм хронической стадии одонтогенного остеомиелита нижней челюсти (2014)
Швець А. І. - Використання біокераміки "Кергап" 3 "Магніколіном" у передпротезній хірургії порожнини рота, з метою закриття оро-назальних i оро-антральних сполучень (2014)
Анисимова Л. А. - Эффективность раннего энтерального питания у больных с травматическими повреждениями и воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (2014)
Анисимов М. В. - Клинико – анатомический анализ причин неудовлетворительных результатов проводниковой анестезии на нижней челюсти, Холодкова Е. Л., Дашкевич Г. Б. (2014)
Голік В. П. - Оцінка фізико-механічних властивостей вітчизняної беззольної акрилової пластмаси "Модепласт", Білобров Р. В. (2014)
Лабунец О. В. - Возрастно-половая характеристика распространенности малых включенных дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста и тенденция их развития, Деньга О. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Громов О. В. - Зависимость прочностных характеристик армированных и неармированных полных съемных протезов верхней челюсти от выраженности свода неба, Василенко Р. Э. (2014)
Мовчан О. В. - Порівняльний аналіз якості та кваліметрична оцінка адгезивного матеріалу для фіксації знімних зубних протезів (2014)
Семенов Е. И. - Расчет двухопорной однопролетной мостовидной конструкции на дентальных имплантатах в боковом участке нижней челюсти, Сенников О. Н., Потапенко А. И., Лазарева Д. В. (2014)
Дрогомирецька М. С. - Розповсюдженість бруксизму серед дорослого населення (частина 2), Мартиць Ю. М. (2014)
Гавриленко М. А. - Використання комбінованих анальгетиків в медикаментозній підготовці до стоматологічних втручань у дітей з особливими потребами від 15 до 18 років (2014)
Любченко А. В. - Протекция дыхательных путей при стоматологических манипуляциях под ингаляционным наркозом у детей в амбулаторных условиях, Любченко О. В., Егоров Р. В. (2014)
Світлична О. М. - Диференційована профілактика стоматологічних захворювань у дітей, що проживають в умовах несприятливої екологічної ситуації, Дєньга О. В., Анісімова Л. В. (2014)
Смоляр Н. І. - Алельний поліморфізм гена рецептора вітаміну D (VDR) у дітей з декомпенсованою формою карієсу, Сов’як О. О., Макух Г. В. (2014)
Смоляр Н. І. - Аналіз лікувальних заходів, проведених у дітей під час санації ротової порожнини в умовах загального знеболювання, Солонько Г. М. (2014)
Ярошенко Е. Г. - Особенности лечения и профилактики заболеваний твердых тканей зубов у детей раннего возраста с генетически обусловленной патологией соединительной ткани, Куцевляк В. И. (2014)
Дєньга О. В. - Клінічна оцінка ефективності профілактичного комплексу у сліпих дітей, Шпак С. В., Плотнікова В. Г. (2014)
Деньга О. В. - Профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний у детей с детским церебральным параличом, Сергиенко О. П. (2014)
Рейзвих О. Э. - Взаимосвязь частоты стоматологических заболеваний с уровнем соматического здоровья детей (обзор литературы), Шнайдер С. А., Нонева Н. О. (2014)
Шадлинская Р. В. - Проявления бета талассемии в черепно-лицевой области (2014)
Мащенко І. С. - Роль академічного навчально-клінічного центру в підви-щенні рівня якості медичної освіти, Гудар’ян О. О., Ідашкіна Н. Г. (2014)
Савчук О. В. - Концептуальні напрями формування економічно орієнтованих форм стоматологічних організацій в Україні (2014)
Авдєєв О. В. - Зміни гуморального імунітету в експериментальних тварин за зміненої реактивності організму, Бойків А. Б. (2014)
Анисимов М. В. - Анатомо-топографическое изучение области распространения анестезирующего раствора при проведении мандибулярной анестезии, Анисимова Л. В. (2014)
Бас А. О. - Місцеве застосування апігелю для лікування променевих ускладнень в ротовій порожнині після променевої терапії, Кравченко Л. С., Івченко Н. А. (2014)
Билищук Л. Н. - Минерализующий потенциал ротовой жидкости у детей с гипосаливацией (2014)
Вишневская А. А. - Влияние обогащенной тромбоцитами плазмы крови на процесс ремоделирования костной ткани челюстей при экспериментальном пародонтите у крыс (2014)
Герасимчук П. Г. - Виготовлення знімних протезів з термопластичних матеріалів, Коваленко М. О. (2014)
Гольденберг М. В. - Динамика биохимических показателей крови при экспериментальном пародонтите (2014)
Денисова Е. Г. - Особенности клинического течения системной гипоплазии и кариеса зубов у детей раннего возраста, Соколова И. И. (2014)
Диев Е. В. - Актуальные проблемы стандартизации стоматологической имплантологической помощи в Украине и пути их решения (2014)
Диева Т. В. - Сравнительная характеристика используемых в практическом здравоохранении Украины систем учета труда врачей стоматологов-ортопедов и графика назначения пациентов на клинический прием (2014)
Зубачик О. В. - Состояние минерализующего потенциала ротовой жидкости у лиц с генерализованной гиперестезией зубов (2014)
Иванов В. С. - Программа первичной профилактики кариеса зубов и болезней пародонта среди населения Украины, Деньга О. В. (2014)
Карампини Н. Г. - Результаты изучения лечебно-профилактического геля "эхипозол" на модели экспериментального гингивита, Косенко Д. К. (2014)
Коваль С. С. - Планирование ортодонтического лечения фронтального участка верхнего и нижнего зубных рядов (2014)
Ковач І. В. - Роль мікроекології у етіопатогенезі запальних захворювань пародонту, Макаренко М. В. (2014)
Ковач І. В. - Оцінка загальної мікробної колонізації зубних поверхонь до і після професійної гігієни, Шварцнау О. Г. (2014)
Кравченко Л. С. - Визначення дії нового засобу для догляду за порожниною рота на стан слизової оболонки порожнини рота при променевому стоматиті, Бас А. О., Заградська О. Л., Бас О. А. (2014)
Кравченко Л. С. - Вплив новоствореного апігелю на функційну активність слинних залоз у хворих з новоутворенями в ділянці голови і шиї після променевої терапії, Бас Н. О., Кушнір Е. М. (2014)
Купчак О. В. - Особенности лечения хронического периодонтита у лиц с воспалительніми заболеваниями пародонта (2014)
Куцевляк В. Ф. - Репаративный остеогенез де фектов нижней челюсти с использованием стволових клеток жировой ткани (СКЖТ) на коллапановой подложке у экспериментальных животных, Куцевляк В. И., Омельченко Е. А., Цыганова И. В. (2014)
Лабунец О. В. - Медико-социальное обоснование необходимости ортопедического лечения малых включенных дефектов зубных рядов в молодом возрасте, Деньга О. В., Лабунец В. А., Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В, Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Мартиць Ю. М. - Дослідження оклюзійних контактів з використанням воскових оклюдограм (2014)
Микулинская-Рудич Ю. Н. - Сравнительная характеристика эф-фективности применения жидкотекучих композитных материалов Filtek™ Bulk Fill 3M ESPE и SDR Dentsplay для пломбирования постоянных моляров верхней челюсти, Серегина И. С., Искоростенская О. В., Мысь В. А. (2014)
Реза М. Х. М. - Частота отломов керамических покрытий и технологическая характеристика металлокерамических облицовок из VITA-95 и NORITAKE, Керимова Г. Э. (2014)
Николаева А. В. - Моделирование экспериментальной патологии пародонта у крыс в условиях действия антагониста ви-тамина К (2014)
Николаева А. В. - Моделирование нарушений метаболизма межклеточного матрикса слизистой оболочки полости рта и пародонта крыс, Шнайдер С. А., Ткаченко Е. К. (2014)
Прудиус А. Г. - Состояние гуморального иммунитета на разных этапах дентальной имплантации (2014)
Романова Ю. Г. - Механізми імунної відповіді макроорганізму при кандидозі слизової оболонки порожнини рота, Заградська О. Л., Золотухіна О. Л. (2014)
Савчук О. В. - Пріоритетні напрями організації стоматологічних амбулаторно-поліклінічних закладів комунальної власності у нових економічних умовах (2014)
Самойленко А. В. - Ультраструктура кальцифікатів пульпи зубів, Салюк О. Д. (2014)
Сенников О. Н. - Способ дентальной им-плантации и костной пластики, Карый В. И., Прийма А. А., Новицкий В. Б., Сенникова А. М., Яричев У. Р. (2014)
Сенникова А. М. - Сравнительная характеристика информативности данных рентгенологического об-следования лиц с хроническим периодонтитом, Шнайдер С. А. (2014)
Ткаченко П. І. - Ембріологічні передумови виникнення кіст шиї, Старченко І. І., Білоконь С. О., Черніков О. М., Павлюков О. О. (2014)
Фастовець О. О. - Вплив анатомо-топографічних особливостей протезного ложа на успішність протезування хворих з повною адентією, Крижановський А. Є. (2014)
Фастовець О. О. - Клінічна оцінка успішності застосування капи-протеза в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у найближчий термін спостереження, Матвєєнко Р. Ю. (2014)
Цевух Л. Б. - Отдаленные результаты лечения периодонтита постоянных зубов с несформированными корнями у детей с применением комплекса остеотропных препаратов, Коновалов Н. Ф., Новикова Ж. А. (2014)
Цевух Л. Б. - Опыт клинического ведения пациентки с множественным поражением зубов на фоне комплексной сердечно-сосудистой патологии, Коновалов Н. Ф., Новикова Ж. А. (2014)
Челій О. І. - Підходи до ранньої діагностики синдрому шегрена, Мазепа М. А. (2014)
Чулак Ю. Л. - Амарантовая терапия в медицине и стоматологии, Чулак О. Л. (2014)
Чумакова Ю. Г. - Оценка противовоспалительного действия зубной пасты и бальзама "vivax dent" в эксперименте у крыс, Косоверова М. А. (2014)
Чумакова Ю. Г. - Влияние инъекционной формы полипептидов – препарата 40IN на структурно-функциональное состояние костной ткани при экспериментальном пародонтите у крыс, Косоверова М. А., Бороденко Д. И., Перова А. И. (2014)
Шнайдер С. А. - Применение физиотерапевтических методов лечения при десквамативном глоссите, Почтарь В. Н., Жук Д. Д. (2014)
Шнайдер С. А. - Особливості соматичної захворюваності у пацієнтів з герпесасоційованою багато формною еритемою, Денісова М. Т. (2014)
Шнайдер С. А. - Стан клітинного імунітету у хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота в осіб з початковим порушенням вуглеводного обміну, Кленовська С. В. (2014)
Шнайдер С. А. - Оцінка пародонтопротекторної дії гелю, що містить 0,2 % гіалуронову кислоту, в експерименті у щурів, Ніколаєнко Т. В. (2014)
Шнайдер С. А. - Показники гуморального імунітету у пацієнтів молодого віку з рецидивним простим герпесом СОПР, Саввова А. О. (2014)
Рожко О. П. - Влияние экспериментального гипотиреоза на зубо-челюстную систему крыс, Левицкий А. П. (2014)
Николаева А. В. - Защитные эффеты препаратов полифенолов растительного происхождения при экспериментальной патологи пародонта (2014)
Семенов К. А. - Экспериментальное моделирование окклюзионного артрита височно-нижнечелюстного сустава у лабораторных животных (2014)
Фік В. Б. - Мікробіологічна характеристика гнійно-запальних процесів ротової поржнини при довготривалій експериментальній опіатній інтоксикації (2014)
Цыбульская В. А. - Экспериментальная оценка эффективности комплексной профилактики вторичного кариеса зубов, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2014)
Демьяненко С. А. - Состояние пародонта у крыс с гепато-оральным синдромом (2014)
Скиба А. В. - Твердые ткани зубов и слизистая щеки животных при лечении экспериментального сахарного диабета 2 типа (2014)
Цисельская О. Ю. - Влияние антидисбиотического средства на профилактику диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа (2014)
Гаврищук А. В. - Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики стоматологических заболеваний рабочих металлургического производства, Деньга О. В., Деньга Э. М. (2014)
Мазур І. П. - Обґрунтування вибору методу обтурації кореневих каналів в залежності від методу активації іригаційного розчину на етапі очистки і дезінфекції, Чайковський І. Г. (2014)
Деньга О. В. - Дифференцированный подход к методу отбеливания зубов для пациентов с нормальным и сниженным уровнем неспецифической резистентности в полости рта, Непряхина О. В. Лепский В. В., Дацюк В. А. (2014)
Семенюк Г. Д. - Вплив комплексного лікування на показники окиснювальної модифікації білків і активності антиоксидантних ферментів у хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М., Остап’як І. З. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського