Касяненко О. І. - Знезараження м’яса птиці за контамінації Campylobacter spp., Гусєв В. О. (2018)
Касяненко С. М. - Вплив мананолігосахаридів на колонізацію кишечнику качок (2018)
Кикіш І. - Мікроелементи тканин організму медоносних бджіл за дії аквананоцитратів "Аватар-Інсектицид" та "Аватар-Фунгіцид", Ковальчук І., Двилюк І. (2018)
Кистерна О. С. - Експериментальне вивчення змін на поверхні клітин крові собаки при їх взаємодії з "ВетОксом-1000" у різних концентраціях in vitro, Павучек О. М. (2018)
Кісіль Д. - Вплив кормової добавки "Кобацин" на продуктивні показники бджолиних сімей (2018)
Kladnytska L. - Functional activity of adipose-derived mesenchimal stem cells during in vitro cultivation conditions in early passages, Mazurkevych A., Khomych V., Mazurkevych T., Stegney Z., Maluk М. О., Garmanchuk L., Velychko S., Danilov V., Kharkevych Y. (2018)
Климець Г. В. - Вплив цитрату ванадію на активність ензимів вуглеводного обміну в еритроцитах самців і самок щурів, Іскра Р. Я., Сварчевська О. З. (2018)
Колещук О. І. - Антиоксидантно-ферментативна активність крові корів за згодовування різних доз цитрату нікелю (2018)
Котелевич В. А. - Якість і безпека харчових продуктів в постчорнобильський період у Житомирський області (2018)
Котик Б. - Біологічні особливості впливу етилтіосульфонілатуна показники протеїнового обміну в крові щурів за дії Хрому(VI) (2018)
Котлярова А. - Рідкісні іонні канали ядерної мембрани кардіоміоцитів, Котик О., Марченко С. (2018)
Лазоренко Л. - Поширення параскарозно-стронгілятозної інвазії коней у господарствах лісостепової зони України (2018)
Малиновська О. В. - Динаміка вагового росту телиць залежно від їх генотипу (2018)
Масюк М. Б. - Вплив вітамінно-мінеральної добавки на жирнокислотний склад гепатопанкреаса та скелетних м’язів коропа, Смолянінов К. Б., Матюха І. О. (2018)
Мельник О. О. - Біоморфологічний аналіз комп’ютерно-томографічних досліджень скелетних структур плечового суглоба птахів (2018)
Морозов Б. С. - Гельмінтофауна м’ясоїдних тварин в умовах присадибних господарств Сумського району (2018)
Нагорна Л. - Клінічний прояв сифункулятозів великої рогатої худоби, Проскуріна І. (2018)
Негреба Ю. - Паразитози свиней в умовах приватних господарств Сумської області (2018)
Новак Д. - Ефективність лікування пієлонефриту за ускладнення сечокам’яної хвороби у котів, Шульженко Н., Семьонов О. (2018)
Омельченко Н. - Масометричні показники внутрішніх органів щурів трьох поколінь при споживанні трансгенної сої у складі кормів, Кучерява В., Дроник Г. (2018)
Опанасенко Ю. - Визначення токсичності препарату "Енцин 10 %" (2018)
Рацький М. І. - Неспецифічна резистентність організму телят раннього віку за дії ліпосомального препарату, Мудрак Д. І., Матюха І. О. (2018)
Рик Т. М. - Генетичні особливості свиней різних порід за маркерами PERV-C та RYR1 (2018)
Романик Г. М. - Інкубаційні якості яєць курей кросів Ломан Браун та Ломан Сенді (2018)
Руденко О. П. - Кількість T- і B-лімфоцитів та їх функціональна активність у крові коропових риб за дії вітамінно-мінерального комплексу, Матюха І. О., Мудрак Д. І., Віщур О. І. (2018)
Сідашова С. - Комплексний пробіотичний захист гнізда свиноматки як структуроутворювальної ланки промислового свинарства (2018)
Скляренко Ю. І. - Селекційні та біотехнологічні підходи щодо збереження генофонду української бурої молочної породи, Павленко Ю. М., Щербак О. В., Троцький П. А. (2018)
Слівінська О. - Вплив цитратів хрому та цинку на вміст мікроелементів та вуглеводний обмін в організмі щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р., Приймич В. (2018)
Солопова Х. - Вплив препарату "Флюмек" і його комплексу з насінням розторопші плямистої на вміст загального білка та співвідношення окремих його фракцій у коропів, уражених аеромонозом, Віщур О. (2018)
Строкун І. В. - Активність системи глутатіону у слизовій оболонці тонкого кишечника, легенях та еритроцитах щурів за умов введення афлатоксину B1 та препарату "Вітакорм-БСР-форте", Антоняк Г. Л., Дзень Є. О., Досвядчинська М. Р. (2018)
Сушко О. - Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантний захист у крові щурів за експериментального діабету (2018)
Табак Л. Т. - Застосування пробіотиків для профілактики бактеріальних хвороб птиці (2018)
Типило Х. - Мінливість каріотипу в овець сокільської породи (2018)
Тисевич Є. - Антиоксидантна активність перги, отриманої різними технологіями, Адамчук Л. (2018)
Турченко О. - Вплив паразитоценозу на організм собаки: аналіз клінічного випадку (2018)
Улько Є. - Визначення параметрів гострої токсичності препарату "Сульфацеф" (2018)
Уткіна В. О. - Вплив кормової добавки "Гумілід" на ріст та розвиток кролів м’ясної породи, Степченко Л. М., Галузіна Л. І. (2018)
Федоришин С. І. - Вплив імунотропних препаратів на популяційний склад T- і B-лімфоцитів у крові поросят раннього віку, Брода Н. А., Мудрак Д. І., Матюха І. О. (2018)
Федорова С. - Цитоморфологічна діагностика мастоцитоми у собак, Гарасим П., Храбко М. (2018)
Фещенко Д. В. - Карантинні заходи у системі запобігання зоонозних інвазій в умовах контактних зоопарків, Бахур Т. І., Марценюк І. В., Громада Д. С., Дубова О. А., Згозінська О. А. (2018)
Филь С. І. - Закономірності вагового росту корів та їх нащадків різних генерацій (2018)
Халак В. - Ген рецептора мелакортина-4 (MC4R) та його асоціація з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи, Буслик Т., Грабовська О. (2018)
Храбко М. - Вплив лимонної кислоти на імунофізіологічні та біохімічні показники крові самців щурів F1, Тесарівська У., Цап М. М. (2018)
Цап М. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у крові корів за згодовування цитрату йоду (2018)
Чорна О. О. - Імуностимулювальна дія функціональної добавки "БК-П" на організм свиней, Жукорський О. М. (2018)
Яковенко В. - Розподіл фітопланктону річки Оріль, Довга Т. (2018)
Яковенко В. О. - Розподіл зоопланктону Запорізького водосховища в умовах антропогенного впливу, Кокоуліна В. А. (2018)
Вимоги до оформлення статей для наукового журналу "Біологія тварин" (2018)
Оголошення (2018)
Реклама (2018)
Крилюк В. О. - Вплив ішемії-реперфузії на морфологічні зміни великих суглобів нижніх кінцівок за умов поєднаної абдоміно-скелетної травми, Гаріян С. В. (2019)
Сорокіна О. Г. - Особливості перебігу хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції, Попов М. М., Лядова Т. І., Огнівенко О. В., Савво О. М. (2019)
Герасимук В. А. - Роль і місце стрес-долаючої поведінки в формуванні психологічної дезадаптації у дружин, чоловіки яких страждають на шизофренію, Агішева Н. К. (2019)
Косенко К. А. - Структурно-феноменологічна характеристика агресивності і ворожих реакцій у командного складу торговельного і пасажирського морського флотів (2019)
Кривицький В. О. - Стан психоемоційної сфери у хворих на хронічний простатит з різним станом подружньої задоволеності (2019)
Кривоніс Т. Г. - Аналіз особистісно-поведінкових профілів у онкологічних пацієнтів залежно від їх клінічних, сімейних та гендерних особливостей (2019)
Марута Н. О. - Програма психосоціальної реабілітації пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при деменціях різного генезу і стадії розвитку і оцінка її ефективності, Шевченко-Бітенський К. В. (2019)
Мисула Ю. І. - Сучасні підходи до лікування хворих з первинним епізодом біполярного афективного розладу (2019)
Букій С. М. - Гуморальна імунна відповідь дітей, хворих на шигельоз та інфікованих цитомегаловірусом (2019)
Варешнюк О. В. - Прогностичні критерії розвитку порушень моторних функцій у недоношених немовлят з перинатальним гіпоксично-ішемічним ураженням центральної нервової системи, В’юн В. В. (2019)
Черненко М. Є. - До питання про необхідність розробки комплексних реабілітаційних заходів у пацієнтів з нейродегенерацією (2019)
Пуляєва І. С. - Ризики повторних інсультів і реперфузійного синдрому у хворих з критичним стенозом сонних артерій, Прасол В. О. (2019)
Черкашенинов Е. Г. - Результаты применения малоинвазивных методов лечения варикозной болезни, Калмыкова А. С. (2019)
Астапенко О. О. - Досвід використання резорбтивних матеріалів у реконструктивно-відновній хірургії, Костюк Т. М., Литовченко Н. М., Тяжкороб Т. В. (2019)
Терехов С. С. - Система цифрового об’ємного сканування для підвищення якості ретракції ясенного краю, Хрол Н. С. (2019)
Ковач І. В. - Вплив PRP-терапії на стан судин мікроциркуляторного русла на тлі застосування незмінної ортодонтичної техніки, Гутарова Н. В., Алєксєєва В. В. (2020)
Красносельский Н. В. - Противооксидантное действие фотодинамической терапии при лечении инфицированных Staphylococcus aureus лучевых язв, Пушкарь Е. С. (2020)
Стрільчук Л. М. - Структурно-функціональні зміни серця залежно від стану жовчного міхура у хворих на гострий інфаркт міокарда (2020)
Ісаков Р. І. - Структурний аналіз соціально-психологічної дезадаптації у жінок з депресивними розладами різного генезу залежно від вираженості чинників мезо- і мікросоціального впливу (2020)
Косенко К. А. - Стан сімейного функціонування моряків далекого плавання різних соціальних груп та рівнів психосоціального стресу (2020)
Ярославцев С. О. - Характеристика когнітивних порушень у пацієнтів з депресивними розладами (2020)
Михневич К. Г. - Прогнозирование исхода недостаточности кровообращения, или о пользе аналогий в медицине, Волкова Ю. В., Луцик С. А. (2020)
Андон’єва Н. М. - Серцево-судинна патологія як важлива соціальна проблема у пацієнтів з ХХН, Гуц О. А., Дубовик М. Я., Олянич С. О., Михайлюк Л. В. (2020)
Проблеми становлення аграрного устрою в Україні (2020)
Кропивко М. Ф. - Позитиви і негативи аграрного устрою України (2020)
Скидан О. В. - Формування і реалізація державної політики продовольчої безпеки України, Литвинчук І. Л., Николюк О. М., Пивовар П. В., Іванюк О. В., Гринишин В. Є. (2020)
Сало І. А. - Поточний стан та прогноз кон’юнктури ринку яблук в Україні (2020)
Захарчук О. В. - Формування сортових рослинних ресурсів та їх роль для розвитку насінництва, Ткачик С. О., Завальнюк О. І. (2020)
Сичевський М. П. - Тенденції та перспективи розвитку хлібопекарського виробництва в європейських країнах, Шпичак О. М., Коваленко О. В., Куць О. І., Бокій О. В. (2020)
Кожушко Л. Ф. - Водний менеджмент в Україні: особливості та перспективи розвитку, Сташук В. А., Рокочинський А. М., Фроленкова Н. А. (2020)
Федотова І. В. - Методичні основи оцінки життєздатності підприємств (2020)
Русанюк В. В. - Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки (2020)
Стрельченко О. В. - Бюджетування як складова формування управлінських рішень для аграрного підприємства (2020)
Трутенко Г. О. - Стан розвитку обслуговуючої сільськогосподарської кооперації в Україні (2020)
Лопатинська Ю. В. - Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери (2020)
До 50-річчя науково-педагогічної діяльності академіка В. Г. Андрійчука (2020)
Сучасні тенденції зайнятості сільського населення (2020)
Шебанін В. С. - Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій, Кормишкін Ю. А. (2020)
Нечипоренко О. М. - Методичні аспекти визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва при вилученні земельних ділянок для інших цілей, Матвієнко А. П. (2020)
Ільчук М. М. - Розвиток торгівлі та проблеми в ланцюгах товаропостачання продовольства в Україні, Панкратова Л. Л. (2020)
Гладій М. В. - Кредитування в системі аграрних трансформацій України, Лузан Ю. Я. (2020)
Саблук П. Т. - Розвиток аграрного сектору України фінансовий аспект, Хомин І. П. (2020)
Bezus R. M. - Genesis and development of agricultural advisory services in Ukraine, Dubchak M. O. (2020)
Жарук Л. В. - Розвиток світового ринку продукції вівчарства, Коваль Т. С., Козак О. А. (2020)
Шпикуляк О. Г. - Формування інституційних складових кооперативного розвитку альтернативної енергетики в аграрному секторі економіки, Білокінна І. Д. (2020)
Термоса І. О. - Формування складових детермінант інституціонального середовища економіки України (2020)
Самєдова О. М. - Формування макроекономічних пропорцій в нових умовах господарювання, Набієв А. С. (2020)
Охота Ю. В. - Організаційно-структурні аспекти формування економічної результативності сільськогосподарських підприємств (2020)
Пам’яті Бориса Євгеновича Патона (14.11.1918-19.08.2020) (2020)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2020)
Могильний О. М. - Дерегуляція як вирішальний фактор масової інституціоналізації сімейних фермерських господарств (рецензія на методичні рекомендації "Організація сімейних фермерських господарств”, Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк та ін.) (2020)
Ювілей провідного реформатора аграрного сектору економіки України (2020)
Гуторов О. І. - Національний кооперативний рух в ринковій економіці: стан та стратегії розвитку, Соколова А. М. (2013)
Банєва І. О. - Регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств аграрної сфери регіону (2013)
Полтарыхин А. Л. - Оптимизация производственно-отраслевой структуры свеклосахарного подкомплекса АПК Алтайского края, Полтарыхина Г. Б. (2013)
Уланчук В. С. - Економічні проблеми розвитку плодоягідного виробництва Черкащини, Винник Г. В. (2013)
Пасемко Г. П. - Державне регулювання відносин власності на землю як складової аграрних відносин (2013)
Біліченко О. С. - Діяльність університетських центрів у вирішенні проблеми працевлаштування молоді (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Болотова Т. Н. - Производственные функции зерновых культур и севооборот, Лушникова Е. Н. (2013)
Верещагіна Г. В. - Визначення тенденцій на ринку науково-технічної (інноваційної) продукції окремого підприємства, Фефелов І. В. (2013)
Горкавий В. К. - Методологічні засади аналізу наявності і відтворення основних засобів, Карповець О. М. (2013)
Демчук О. В. - Роль и значение рыбной отрасли в национальной экономической системе АР Крыма на современном этапе (2013)
Дроботя Я. А. - Виникнення та становлення функцій центральних банків (2013)
Костенко О. М. - Матричний підхід до формування системоутворюючих чинників ефективного управління (2013)
Піюренко І. О. - Необхідність використання системи моніторингу для попередження кризових ситуацій на підприємстві (2013)
Ткачук С. П. - Удосконалення економічних взаємовідносин підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК (2013)
Шабінський О. В. - Удосконалення методики визначення потреби в оборотному капіталі як захід з підвищення економічної безпеки підприємств аграрного сектора (2013)
Антонець Т. В. - Сучасна специфіка інвестування в сільське господарство України (2013)
Баценко Л. М. - Професійний розвиток персоналу як фактор позитивних зрушень в діяльності сільськогосподарських підприємств, Галенін Р. В. (2013)
Башкова Д. О. - Система формування бухгалтерської звітності як інструмент корпоративного управління (2013)
Волошин Ю. Ю. - Системний підхід у формуванні організаційної культури підприємства (2013)
Жученко Д. Б. - Реалізація меду аграрними підприємствами Черкаської області (2013)
Кондратюк Н. В. - Сучасні тенденції виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Левковська Л. В. - Державне регулювання водогосподарського комплексу України в умовах ринкової економіки, Рижова К. І., Добрянська Т. І. (2013)
Парфентьєва О. Г. - Роль результатів економічної діагностики у використанні потенціалу розвитку підприємств автомобільного транспорту (2013)
Скосирська С. В. - Передумови розширення та ефективності банківського кредитування сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Цуркан Н. В. - Розвиток виробництва сіна багаторічних трав на півдні України (2013)
Чернега І. І. - Безробіття населення як невід’ємна складова ринкової економіки, Чернега Ю. С. (2013)
Ващик М. С. - Проблеми довгострокового кредитування сільськогосподарських виробників (2013)
Tursunov O. - Roles of investment and service system sector in agriculture, Ibragimov G. (2013)
Синиця Ю. С. - Оцінка впливу концентрації та спеціалізації на ефективність виробництва насіння ріпаку (2013)
Тредіт В. Є. - Управління матеріально-технічним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2013)
Олійник Т. І. - Собівартість сільськогосподарської продукції та методичні засади її визначення, Крот Ю. О. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасний стан та основні пріоритети державного регулювання соціально-економічного розвитку національної економіки, Лозова О. В. (2013)
Онегіна В. М. - Роль держави в становленні сільськогосподарських кооперативів (2013)
Гончаренко І. В. - Розвиток аграрних підприємств Миколаївської області та шляхи удосконалення організації їх зовнішньоторговельних операцій, Мосійчук М. В., Бугайов О. О. (2013)
Іртищева І. О. - Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти, Стройко Т. В., Гросицька О. Є., Стегней М. І. (2013)
Пасемко Г. П. - Проблема розподілу земельної ренти в сучасній економічній теорії (2013)
Романова Л. В. - Розвиток маркетингових кооперативів в овочівництві як напрям формування ділових партнерських сіток, Гуменюк А. В. (2013)
Данкевич В. Є. - Сучасний стан регулювання земельних відносин (2013)
Данкевич Є. М. - Сутність і особливості інтеграції в аграрному секторі економіки (2013)
Ксьонжик І. В. - Теоретичні основи моніторингу соціально-економічної діяльності суб’єктів аграрного господарювання (2013)
Полторак А. С. - Вплив обсягів дебіторської заборгованості на управління та підвищення ефективності використання оборотних активів (2013)
Світовий О. М. - Складові та структура доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2013)
Сєріков А. В. - Управління персоналом підприємства: синергетичні аспекти, Кабанець І. А. (2013)
Собчак А. П. - Специфика продвижения промышленного оборудования с помощью новейших информационных технологий, Коваленко С. В. (2013)
Тереняк Л. В. - Місце самоорганізації населення в управлінні сільськими територіями (2013)
Ульяненко О. В. - Місце категорії "персонал" у системі споріднених соціально-економічних категорій (2013)
Урусова З. П. - Роль держави у фінансуванні освіти в Україні (2013)
Шарий Г. І. - Концепція правового регулювання економічного обігу земель сільськогосподарського призначення та формування ринку земель в Україні (2013)
Антонець Т. В. - Особливості сучасної державної інвестиційної політики (2013)
Білоусова М. М. - Розробка моделі оцінки інвестиційної привабливості хлібопекарських підприємств (2013)
Ватанська Л. В. - Особливості формування структури товарної продукції рослинництва в підприємствах зони степу (2013)
Кузьменко І. В. - Напрями розвитку зернового господарства на основі розробленої економіко-математичної моделі (2013)
Лушникова Е. Н. - Конкурентоспособность и экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы на основе производственных функций (2013)
Абдалазиз М. М. - Стратегии сельскохозяйственных предприятий для условий экономических кризисов (2013)
Попова М. М. - Сучасний стан і тенденції розвитку виноградарсько-виноробної галузі в Україні (2013)
Семенда О. В. - Трансформація земельних відносин у напрямі роздержавлення та приватизації: основні етапи і шляхи її розвитку (2013)
Шишпанова Н. О. - Особливості зайнятості населення сільських територій Миколаївської області (2013)
Oliinyk О. - Internal and external financial resources of agricultural enterprises reorganization, Rudenko Ye. (2013)
Березіна Л. М. - Методологічні принципи розвитку організаційно-економічних відносин підприємств (2013)
Будзяк В. М. - Планування транспортногосподарського землекористування (2013)
Вишневська О. М. - Теоретичні аспекти і практичні особливості розвитку кластерних структур аграрного сектора економіки у контексті підвищення конкурентоспроможності, Наумова А. Ю. (2013)
Гончаренко І. В. - Стратегічні пріоритети у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Івкін Ю. В. (2013)
Гуторов О. І. - Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління, Гуторова О. О. (2013)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління інституціональними змінами, Крупіца І. В. (2013)
Красноруцький О. О. - Принципи побудови систем збуту та розподілу продукції сільськогосподарських підприємств (2013)
Лучик В. Є. - Прогнозування регіонального розвитку на основі оптимізаційної міжрегіональної міжгалузевої моделі (2013)
Пасемко Г. П. - Подолання корупції як засіб підвищення результативності державного регулювання аграрних відносин (2013)
Сіренко Н. М. - Стан дебіторської заборгованості сільськогосподарських підприємств Баштанського району Миколаївської області, Богата І. І. (2013)
Шебаніна О. В. - Формування ресурсного потенціалу аграрних підприємств в умовах сталого розвитку регіону, Возненко В. А. (2013)
Шиян В. Й. - Продуктивні сили як предмет економічної науки в контексті класичних теорій та результатів сучасних досліджень, Олійник Т. І., Шиян Д. В. (2013)
Байдала В. В. - Створення позитивного іміджу біотехнологічної продукції засобами некомерційного маркетингу, Бутенко В. М. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Використання матричних методів в обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства (2013)
Калашнікова Т. В. - Досвід державної підтримки сільського господарства в Республіці Білорусь (2013)
Белевят О. А. - Теоретичні основи і особливості фінансової безпеки підприємства, Спасенко О. В. (2013)
Євдокімова М. О. - Фінансове забезпечення природоохоронної діяльності (2013)
Павленко О. П. - Фінансові відносини концентрації основного капіталу у виробничому секторі економіки України в умовах глобалізації (2013)
Пономарьова М. С. - Екологічний менеджмент як інструмент сталого розвитку, Головань Л. В. (2013)
Сумець О. М. - Логістична система підприємства АПК: визначення, аналогова модель функціонування, основні завдання (2013)
Тимофієва Г. С. - Використання потенціалу системи дорадництва в контексті інформаційно-консультаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2013)
Шибаєва Н. В. - Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на відтворювальні пропорції економіки України, Батюк Л. А. (2013)
Ярова В. В. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Горбатова Л. В. - Комплексна рейтингова оцінка соціально-економічної та екологічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств (2013)
Дерев’янко Т. О. - Стратегічні пріоритети розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області (2013)
Ільясова С. С. - Особливості оцінки економічної ефективності виробництва плодів (2013)
Парфентьєва О. Г. - Методичні підходи до економічної діагностики потенціалу розвитку підприємств (2013)
Черненко Ю. Ю. - Сучасні тенденції у виробництві овочів відкритого ґрунту в Харківській області (2013)
Критика і бібліографія (2013)
Irtysheva І. - Formation of institutional changes management system under the conditions of socialization of national economy, Stroyko Т., Krupitsa I. (2013)
Березіна Л. М. - Природовідтворювальні функції у розвитку підприємств АПК (2013)
Вишневська О. М. - Особливості і складові стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, Парфьонова І. В. (2013)
Гончаренко І. В. - Підтримка держави у реалізації експортного потенціалу аграрних підприємств, Гах А. В., Ковалевська О. С. (2013)
Нагаєв В. М. - Формування кадрового потенціалу аграрної сфери: освітній аспект, Абраменко П. О. (2013)
Пасемко Г. П. - Теоретичні основи ефективного землекористування та відтворення родючості ґрунтів (2013)
Мамонов К. А. - Оцінка нерухомості: податкові аспекти, Анопрієнко Т. В. (2013)
Сіренко Н. М. - Ефективність виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами Березанського району Миколаївської області, Побережнюк Г. О. (2013)
Барабаш Л. О. - Формування стабільних джерел інвестицій у садівництві (2013)
Бойко Є. О. - Шляхи удосконалення державного управління регіональним розвитком, Гросицька О. Є. (2013)
Александрова А. І. - Стан розвитку і проблеми технічної забезпеченості фермерських господарств Харківської області, Прокопишин О. С. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Ефективність сільськогосподарського виробництва: досягнутий рівень та проблеми підвищення (2013)
Бойко В. В. - Пріоритетні напрями стимулювання розвитку місцевих ініціатив у сільських територіях, Оліщук П. О. (2013)
Будзяк О. С. - Екологічна безпека використання земель та її місце в системі національної безпеки України (2013)
Данкевич В. Є. - Економічна ефективність технологій точного землеробства (2013)
Дзюба М. О. - Планування агробізнесу в сучасних умовах (2013)
Добрянська Н. А. - Вплив економічного та інституційного середовища на діяльність диверсифікованих корпоративних об’єднань, Нікіфорчук А. А. (2013)
Загороднюк О. В. - Сутність і значення контролінгу в системі управління підприємством (2013)
Македонський А. В. - Аналіз ефективності використання аграрного ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах Харківської області, Македонська Ю. О. (2013)
Малюга Л. М. - Методи управління комерціалізацією інноваційних продуктів (2013)
Науменко А. О. - Оцінка сучасного стану забезпеченості сільськогосподарських підприємств Харківської області матеріально-технічними ресурсами, Науменко І. В. (2013)
Проценко Н. М. - Транспортна логістика у сільськогосподарських підприємствах: стан, проблеми (2013)
Ярова В. В. - Методологічні аспекти кількісної оцінки соціальної відповідальності аграрних підприємств (2013)
Антонець Т. В. - Специфіка формування прямих інвестицій в сільському господарстві України (2013)
Валетенко В. В. - Формування організаційно-економічного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарських товаровиробників (2013)
Куделя Л. В. - Автоматизовані інформаційні системи – інструмент гарантування економічної безпеки підприємства (2013)
Малюкіна Д. І. - Чинники екологічної і економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Рарок Л. А. - Факторний аналіз розвитку соціально-економічної інфраструктури сільських територій (2013)
Рябуха І. С. - Розробка комплексу маркетингу та поліпшення маркетингової діяльності на базі товариства з обмеженою відповідальністю "Новоалександрівське" Вовчанського району Харківскої області (2013)
Страпчук С. І. - Місце і роль витрат у формуванні ефективної маркетингової політики на тактичному рівні (2013)
Хайнус Д. Д. - Шляхи вдосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2013)
Чаплінський В. Р. - Методологія оцінки інтелектуального капіталу (2013)
Шевченко Е. В. - Оцінка рівня впливу природно-кліматичних умов на сталість виробництва соняшнику (2013)
Гуторов О. І. - Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій, Хвесик Ю. М. (2013)
Гончаренко І. В. - Активізація зовнішнього інвестування аграрних підприємств, Онофрійчук С. М., Шибко С. І. (2013)
Зоріна О. І. - Застосування маркетингових стратегій позиціонування на залізничному транспорті (2013)
Красноруцький О. О. - Передумови стабілізації розвитку сільськогосподарських підприємств на інноваційній основі, Валетенко В. В. (2013)
Копитко В. І. - Регіональні аспекти забезпечення продовольчої безпеки держави, Копитко О. В. (2013)
Соколы И. И. - Актуальные проблемы развития инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности, Аль-Мула А. К. (2013)
Шиян Д. В. - Вплив фактору очікування у формуванні цін на зернові культури (2013)
Горкавий В. К. - Державна підтримка формування аграрного ринку за умов глобалізації (2013)
Білоусько Т. Ю. - Зовнішній моніторинг організацій в конкурентному середовищі (2013)
Vasylishyn S. - Optimization of circulating assets structure of agricultural enterprises (2013)
Аніщенко Г. Ю. - Визнання та облік продукції квітникарства (2013)
Боровик П. М. - Перспективи використання в Україні програмно-цільового методу бюджетного планування, Мазур К. М. (2013)
Живко З. Б. - Удосконалення державного регулювання у сфері протидії рейдерству, Варналій З. С. (2013)
Кареба М. І. - Сутність і напрями технічного переозброєння аграрних підприємств на інноваційній основі, Тараненко С. В. (2013)
Квятко Т. М. - Конкурентоспроможність вітчизняної економіки у системі міжнародних економічних відносин: сучасний стан та перспективи (2013)
Коломієць Н. О. - Сутність і характер прояву інвестиційного ризику в галузі м’ясного птахівництва (2013)
Костаневич Н. І. - Оцінка ймовірності банкрутства сільськогосподарського підприємства, Журба Т. В. (2013)
Левкіна Р. В. - Проблемні аспекти участі підприємств-виробників овочів на органічному ринку (2013)
Лега О. В. - Податкова декларація з податку на прибуток: порядок складання (2013)
Литвинова О. М. - Аналіз факторів підвищення ефективності виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах Харківської області, Олійник В. В. (2013)
Лопушанська В. В. - Аналіз конкурентоспроможності галузей рослинництва у сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області (2013)
Малюк С. О. - Ресурсний потенціал в контексті сталого розвитку сільських територій (на прикладі Миколаївської області) (2013)
Неживенко А. П. - Методика обліку дебіторської заборгованості і основні напрямки її удосконалення (2013)
Ніценко В. С. - Методологічні підходи до класифікації вертикально-інтегрованих структур в АПК (2013)
Оляднічук Н. В. - Удосконалення системи бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки через оптимізовані інформаційні масиви (2013)
Пеняк Ю. С. - Тенденції ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств, Ментей О. С. (2013)
Чайка Т. О. - Шляхи удосконалення оцінки фінансового стану аграрних підприємств, Грицевська К. О. (2013)
Шабінський О. В. - Розвиток аграрного ринку України в контексті забезпечення економічної безпеки підприємств агросектора (2013)
Ганжуренко І. В. - Водна політика держави як базис екосистемного розвитку рибогосподарської галузі (2013)
Гуменюк В. В. - Окремі питання залежності ефективності використання землі від розмірів сільськогосподарських підприємств (2013)
Завадська Ю. С. - Моделювання динаміки змін ринку органічної агропродовольчої продукції (2013)
Матвєєв П. М. - Формування раціональної системи землеволодінь та землекористувань у сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2013)
Vereshchagina A. V. - Іmprovement of theoretical approaches To development and implementation in innovation process, Kuznetsov E. A. (2013)
Гуторов О. І. - Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища, Абраменко П. О. (2013)
Зоріна О. І. - Досвід реформування залізничного транспорту в провідних країнах світу, Мкртичьян О. М. (2013)
Іртищева І. О. - Концептуальні основи формування державної інвестиційної політики розвитку аграрної сфери, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Максимова Т. С. - Стратегічні підходи до пропозиції продуктів в холістичному маркетингу (2013)
Пасемко Г. П. - Соціальна відповідальність за раціональне використання земельних ресурсів, Шевченко С. В. (2013)
Червен І. І. - Розвиток та економічна ефективність молочного скотарства у підприємстві на основі інноваційної діяльності, Шишка І. Б. (2013)
Шебанін В. С. - Стратегічне завдання продовольчого підкомплексу АПК – збільшення обсягів виробництва продукції, Данильченко Р. В. (2013)
Білоусько Т. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств Харківської області в контексті конкурентоспроможності економіки України (2013)
Анічин Л. М. - Інтенсифікація як запорука підвищення економічної ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах, Гуторов О. І., Галкіна І. В. (2013)
Ткачук В. І. - Технології, як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур (2013)
Гоголь М. М. - Шляхи оптимізації управлінського обліку на вертикально-інтегрованих виноробних підприємствах (2013)
Данкевич Є. М. - Вплив державної підтримки на ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Захарченко О. В. - Наукові основи раціонального природокористування (2013)
Коломієць Н. О. - Інвестиційні ризики: сутність та методи оцінки (2013)
Морозова Г. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств Харківщини (2013)
Пономарьова М. С. - організація виробництва як основний елемент ефективного розвитку АПК (2013)
Роганіна В. Є. - Планування розвитку овочівництва на основі інновацій (2013)
Рябенко Г. М. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Маковєєнко І. Е. (2013)
Сєвідова І. О. - Розвиток зовнішньоторгівельних перспектив оптового ринку сільськогосподарської продукції в контексті євроінтеграції (2013)
Синявіна Ю. В. - Впровадження дистанційних форм навчання в університеті на основі системи Мoodle, Проценко Н. М. (2013)
Смирнова Н. В. - Концептуальні основи стратегічного управління активами організації (2013)
Харенко А. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва, Бобко В. В., Чернега І. І. (2013)
Бабан Т. О. - Внутрішні фактори, що визначають рівень експортного потенціалу ячменю (2013)
Бадалов Х. М. - Динаміка собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Валетенко В. В. - Критичні аспекти сучасних методичних підходів до оцінки інвестицій в інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств (2013)
Ведернікова С. В. - Формування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств на засадах маркетингу (2013)
Господаренко С. Г. - Особливості розвитку молочного скотарства в сучасних умовах (2013)
Гриб С. В. - Вплив розмірів виробництва на економічну ефективність вирощування окремих сільськогосподарських культур (2013)
Гунченко О. В. - Теоретичні та методичні підходи до оцінки процесу концентрації виробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Калашніков А. О. - Теоретичні підходи до трактування інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Конюхова Н. В. - Стан та перспективи розвитку птахівничих підприємств в Україні (2013)
Овсюкова Ю. В. - Особливості визначення якості продукції тваринництва (2013)
Петренко А. В. - Упровадження системи інформаційного забезпечення маркетингової діяльності на підприємствах овочепродуктового під комплексу (2013)
Проценко Н. М. - Професійно-кваліфікаційна складова людського капіталу сільського господарства (2013)
Рябуха І. С. - Трансформування земельних відносин в Україні та концептуальна модель їхнього розвитку (2013)
Термоса І. О. - Виокремлення економічної категорії "реструктуризація" серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві (2013)
Аль-Равашдех Х. М. - Управління конкурентними перевагами як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2013)
Чаговець О. В. - Особливості вертикальної диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Шевченко Е. В. - Ефективність використання ресурсів підприємства та його вплив на стале виробництво продукції рослинництва (2013)
Ширма В. В. - Проблеми наукового забезпечення інноваційних процесів у галузі рослинництва (2013)
Анічин Л. М. - Основні напрямки підвищення ефективності галузі картоплярства в сільськогосподарських підприємствах України, Гуторова О. О., Демидок Н. С. (2013)
Гуторов О. І. - Наукові засади та принципи формування моделі інноваційного розвитку економіки держави (управлінський аспект), Шарко І. О. (2013)
Гончаренко І. В. - Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Князєва В. О., Бедрега А. В. (2013)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в контексті національної антикризової політики, Смелянець Т. В., Обозна А. О. (2013)
Місюк М. В. - Моделювання тенденцій розвитку регіонального ринку продукції скотарства на перспективу, Лучик В. Є. (2013)
Пасемко Г. П. - Побудова статистичної моделі економічної діяльності сільськогосподарських підприємств на основі факторного аналізу, Шевченко С. В. (2013)
Плаксієнко В. Я. - Роль контролінгу в управлінні прибутком сільськогосподарських підприємств (2013)
Стецюк П. А. - Політика управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств: теоретико-методологічний аспект (2013)
Червен І. І. - Підвищення ролі інноваційних технологій у зерновому господарстві, Шевченко А. П. (2013)
Шебаніна О. В. - Продовольчий ринок України потребує удосконалення і ефективного розвитку, Кормишкін Ю. А. (2013)
Щурик М. В. - Посилення значущості інформації в зв’язку з відтворенням земельних ресурсів (2013)
Горкавий В. К. - Управління продуктивністю аграрної праці (2013)
Білоусько Т. Ю. - Формування організаційної культури як чинника конкурентних переваг (2013)
R'abukha I. S. - Marketing plan development and the stages of its construction under the effective land use (2013)
Андрющенко А. М. - Розвиток сільських територій України і кооперативний рух (2013)
Артімонова І. В. - Теоретичні аспекти розвитку продовольчого ринку (2013)
Бурляй О. Л. - Організаційно-правові форми підприємництва в галузі садівництва, Бурляй А. П. (2013)
Захарченко О. В. - Захист сільськогосподарських культур як складової управління біоресурсами та природокористуванням (2013)
Кириллова О. В. - Удосконалення методики проведення оцінки кредитоспроможності сільгосппідприємств (2013)
Колмакова О. М. - Оптимізація витрат на управління запасами сільськогосподарського підприємства, Білоножко М. М. (2013)
Копитко О. В. - Роль дорадництва у забезпеченні інноваційного розвитку в АПК (2013)
Кудинова М. М. - Инструменты корпоративной социальной ответственности в Украине (2013)
Москаленко А. М. - Економічна ефективність застосування соломи і сидератів для підвищення родючості ґрунту (2013)
Неживенко А. П. - Особливості організації обліку витрат на оплату праці автотранспортних підприємств (2013)
Проценко Н. М. - Людський капітал сільських територій в контексті інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2013)
Тарасова І. І. - Аналіз торговельно-економічного співробітництва України та ЄС: проблеми та напрямки оптимізації, Левченко А. Р. (2013)
Тимофієва Г. С. - Теоретичні засади формування конкурентоспроможності аграрних підприємств, Крюковська О. В. (2013)
Борисовський Д. В. - Раціональні форми організаційно-економічного об’єднання суб’єктів малого і великого агробізнесу (2013)
Ведернікова С. В. - Методичний підхід до вибору стратегії фінансово-кредитної взаємодії банків та підприємств (2013)
Ємець Ю. Г. - Аспекти підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства на інноваційній основі (2013)
Калашніков А. О. - Вплив інвестиційного забезпечення на показники діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Клєпчева О. В. - Оцінка стабільності зміни валової продукції сільськогосподарських підприємств (2013)
Овсюкова Ю. В. - Формування механізму окупності витрат на виробництві продукції тваринництва (2013)
Садовий І. І. - Економічна та екологічна ефективність використання сільськогосподарських угідь фермерськими господарствами (2013)
Семенда О. В. - Сучасний рівень економічної ефективності використання сільськогосподарських земель Черкащини (2013)
Ткаченко Т. А. - Удосконалення управління збутовою діяльністю сільськогосподарських кооперативів (2013)
Хайнус Д. Д. - Нормативно-методичне забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських угідь (2013)
Чаговець О. В. - Основні мотиви та цілі диверсифікації в сільському господарстві (2013)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2013)
Олійник Т. І. - Удосконалення структури посівних площ як складова підвищення інтенсифікації використання земельних ресурсів підприємства, Васильєва В. Ю., Винограденко С. О. (2013)
Nalyvaychenko K. V. - Value of modern information systems for investments (2014)
Гончаров В. М. - Діалектичний підхід до оцінки інвестицій і нагромадження капіталу у галузі сільського господарства, Вишняк Г. О. (2014)
Гуторов О. І. - Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку, Соколова А. М. (2014)
Іртищева І. О. - Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації: секторальний аспект, Стройко Т. В., Обозна А. О. (2014)
Кирильчук С. П. - Постфордистська тенденція розвитку у сучасній туристичній індустрії (2014)
Онегіна В. М. - Прибутки й оплата праці у сільськогосподарських підприємствах та соціальне партнерство, Петровський О. І. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Святова О. В. - Основы формирования сбалансированного управления стратегическим развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации, Дорогавцева И. Г. (2014)
Стецюк П. А. - Фінансові та інституціональні аспекти конкурентоспроможності підприємств (2014)
Череп А. В. - Фактори інноваційного розвитку підприємств України, Урусова З. П., Урусов А. А. (2014)
Бабенко В. О. - Формалізація задачі адаптивного управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Боровик П. М. - Реформований механізм оподаткування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Фрате Б. B. (2014)
Василець О. С. - Економічна ефективність вирощування бугайців на режимному підсисі (2014)
Гаврилюк Л. А. - Політика доходів та організація оплати праці в розвитку соціально-трудових відносин на засадах інституційного забезпечення, Пономарьова М. С., Чернега І. І. (2014)
Данкевич Є. М. - Cтратегічні імперативи розвитку аграрного сектора економіки у контексті міжгалузевої інтеграції (2014)
Єфіменко Т. І. - Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства (2014)
Запша Г. М. - Державна аграрна політика як передумова підвищення соціально-економічної результативності аграрних перетворень в Україні (2014)
Калюжна О. В. - Розвиток аграрних підприємств на інноваційній основі, Бунзяк Н. Я., Кустова А. А. (2014)
Квятко Т. М. - Співвідношення категорій "ефективність" та "конкурентоспроможність": теоретичні засади досліджень, загальні риси та особливості (2014)
Клочан В. Ф. - Сучасний стан, планування та управління інноваційною діяльністю в аграрному секторі Миколаївської області, Зайцева М. О., Кондратьєва І. О. (2014)
Копитко О. В. - Необхідність формування сучасної інфраструктури продовольчого ринку (2014)
Корецький А. В. - Економіко-правові основи управління в галузі формування категорій земель за їх цільовим призначенням (2014)
Малюк С. О. - Маркетингова товарна політика хлібопекарських підприємств України (2014)
Олійник В. В. - Сучасний стан та розвиток ринку пшениці в Україні та на світовому ринку, Оспіщева О. В. (2014)
Смирнова Н. В. - Формування завдань управління активами організації, Попович В. В. (2014)
Стегней М. І. - Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій, Паук М. І., Козик І. М. (2014)
Сумець О. М. - Евентуальні сценарії розвитку АПК України як основа формування концепції логістичної діяльності сільгосппідприємств (2014)
Тарасова І. І. - Аналіз сучасного стану і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Російською Федерацією, Усольцев А. В. (2014)
Ткаль Я. С. - Автоматизована система обліку: основні завдання та значення для підприємств (2014)
Ткаченко С. А. - Виділення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями самостійної підсистеми аналітичної обробки інформації (2014)
Шабінський О. В. - Система критеріїв оцінки та показників рівня забезпечення економічної безпеки агропідприємств (2014)
Шевченко С. В. - Еволюція теорій ціноутворення в економічній думці XVII–XIX ст. (2014)
Шибаєва Н. В. - Теоретичні засади регуляторної політики (2014)
Гончаренко М. О. - Економічний аналіз факторів впливу на ефективність інноваційної діяльності м’ясопереробних підприємств Луганської області (2014)
Олійник Т. І. - Економічна стійкість – основна складова сталої діяльності сільськогосподарського підприємства (2014)
Семенда О. В. - Сучасний стан землекористування й економічні наслідки оренди землі в підприємствах Черкаської області (2014)
Юхно А. С. - Зональний підхід оптимізації складу земельних угідь в контексті економіко-екологічного управління земельними ресурсами (2014)
Олійник І. О. - Перспективи виробництва елітного насіння зернових культур, Копитіна Т. В. (2014)
Іртищева І. О. - Державний сектор економіки як елемент інституціональних трансформацій: секторальний аспект, Обозна А. О. (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) відповідно до національних та міжнародних стандартів (2014)
Красноруцький О. О. - Підвищення ефективності системи управління сільськогосподарським підприємством (2014)
Майданевич П. Н. - Финансовые инструменты: виды и порядок отражения в учете (2014)
Пасемко Г. П. - Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації, Бага Л. Г. (2014)
Статівка Н. В. - Підвищення вартості робочої сили в сільському господарстві України (2014)
Стройко Т. В. - Стратегічні аспекти розвитку галузі мобільного зв’язку як пріоритетного елементу національної інфраструктури Україні (2014)
Ходаківський Є. І. - Теоретичні основи дослідження систем управління підприємством (2014)
Ponomar’ova М. S. - Stages of social and labor relations development in Ukraine and status of the world tendencies under modern conditions, Chernega I. I., Chernega Yu. S. (2014)
Бабенко В. О. - Формування узагальненої моделі управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (2014)
Бутрим О. В. - Економічні аспекти низьковуглецевого розвитку рослинництва як шлях збереження родючості ґрунтів (2014)
Герелиця Н. Є. - Прогнозування логістичних процесів у сільськогосподарському виробництві (2014)
Гоменюк М. О. - Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах з використанням маржинального аналізу (2014)
Горох О. В. - Організація кредитування сільськогосподарських підприємств у банківських установах України (2014)
Данкевич В. Є. - Вплив глобалізації на ринок земель сільськогосподарського призначення (2014)
Довжик О. О. - Управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: особливості побудови, Гаркуша С. А. (2014)
Єфімова Л. М. - Теоретичні аспекти управління сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2014)
Зюкин Д. А. - Повышение эффективности распределения средств государственной поддержки производства зерна (2014)
Мокляк М. В. - Тенденції формування попиту і пропозиції на ринку аграрної продукції у Полтавській області (2014)
Писаренко С. В. - Організаційно-економічні засади антикризового управління сільськогосподарським підприємством, Миколенко І. Г. (2014)
Прокопчук О. А. - Агрокорпорації: перспектива чи загроза розвитку аграрної економіки і сільських територій (2014)
Проценко Н. М. - Огляд методів інтеграції технологій управління інформаційними ресурсами (2014)
Руденко Є. М. - Порядок проведення санаційної реструктуризації сільськогосподарських підприємств (2014)
Скрипник Г. О. - Особливості фінансового планування в аграрних підприємствах (2014)
Смирнова Н. В. - Основна мета управління активами організації (2014)
Стегней М. І. - Особливості антикризового управління капіталом банків, Мороз І. Ф. (2014)
Шевченко С. В. - Загальнонаукові методи фундаментальної економічної науки: від діалектики до синергетики (2014)
Шовкун Л. В. - Особливості організації праці апарату управління сільськогосподарських підприємств, Савельєва О. М. (2014)
Зуб О. М. - Критеріальні ознаки і особливості економічної безпеки держави (2014)
Колесніков Д. В. - Аналіз чутливості виробничої моделі в системі гарантування економічної безпеки сільськогосподарського підприємства (2014)
Лещенко Л. О. - Аналіз прибутку підприємств, його види та функції (2014)
Македонська Ю. О. - Створення та функціонування агрохолдингів на Україні як один із напрямів підвищення ефективності використання землі (2014)
Попова М. М. - Сутність економічної ефективності підприємств АПК України – від класиків політекономії до реалій сучасності (2014)
Чайка Т. О. - Оцінка вартості інтелектуальної ренти аграрних підприємств (2014)
Скоромна О. Ю. - Витрати на оплату праці та їх вплив на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2014)
Слюсаренко А. В. - Зміцнення зовнішньоекономічних зв’язків країни: теоретичний та практичний аспекти (2014)
Фоменко Л. Г. - Теоретичні аспекти застосування маркетингу в управлінні виробництвом малих сільськогосподарських підприємств (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Обґрунтування проекту створення сільськогосподарського виробничого кооперативу з виробництва овочів господарствами населення (2014)
Цьона Н. Б. - Основні підходи до оцінки фінансової кризи на підприємстві (2014)
Наливайченко К. В. - Оптимізація діяльності компаній щодо створення електронного інформаційного продукту (2014)
Концеба С. М. - Шляхи підвищення ефективності виробництва насіння соняшнику в регіоні (2014)
Гончаренко І. В. - Активізація інвестиційного процесу в Україні, Шумська К. О. (2014)
Гончаров В. М. - Розвиток ринку м’ясної продукції як запорука продовольчої безпеки на регіональному рівні, Бондарська О. М. (2014)
Іртищева І. О. - Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства, Стегней М. І., Паук М. І. (2014)
Кошкалда І. В. - Інституційний вплив держави на розвиток земельних відносин в Україні, Статівка Н. В. (2014)
Олейник А. В. - Оценка влияния комплексности и системности на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий рыбного хозяйства, Мирошниченко П. И., Оникиенко Е. В., Рыбак М. А. (2014)
Пасемко Г. П. - Інтелектуальний капітал та інтелектуальний продукт: економічна природа та сутність, Бєсєдіна Г. Є. (2014)
Перебийніс В. І. - Стратегічні напрями удосконалення логістики і маркетингу насіння соняшнику (2014)
Пугачов Н. И. - Глобальная синхронизация данных в информационных системах – важный фактор в обеспечении эффективности логистической деятельности агрохолдингов (2014)
Солошенко Р. В. - Положения системно-синергетического подхода к совершенствованию механизма эффективного функционирования экономики (2014)
Shevchenko S. V. - Global problems of world civilization development at modern stage (2014)
Андріанова І. К. - Удосконалення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств, Бричка А. Ю. (2014)
Ажаман І. А. - Промислове та цивільне будівництво як пріоритетний напрям розвитку сільських територій (2014)
Ангеліна І. А. - Зовнішній державний фінансовий контроль незалежних органів-регулювальників: світовий досвід і Україна (2014)
Бездітко О. Є. - Формування системного управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2014)
Брік С. В. - Особливості проведення факторингових операцій для первісного кредитора, Мардус Н. Ю. (2014)
Дем’яненко Н. В. - Збереження сільських територій на основі стратегічного управління інноваціями в сільськогосподарських підприємствах Миргородського району Полтавської області (2014)
Зборовська Ю. Л. - Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України в контексті глобалізації (2014)
Коломієць Н. О. - Операції страхування та порядок їх оподаткування, Павліченко В. М. (2014)
Комісаренко Є. М. - Моніторинг системи сталості розвитку аграрних підприємств (2014)
Малюк С. О. - Генезис поняття стратегічного планування діяльності підприємств (2014)
Нестеренко Г. Б. - Оптимізація економічних відносин міста та приміської зони, Малахова С. О., Ступень Р. М. (2014)
Попова Ю. М. - Роль транснаціоналізації світової економіки в активізації інвестиційної діяльності України, Юренко К. Д. (2014)
Проданчук М. А. - Інституціональна економічна теорія у формуванні методології бухгалтерського обліку (2014)
Світовий О. М. - Особливості застосування методів нарахування амортизації у зернопродуктовому підкомплексі (2014)
Семенда Д. К. - Рівень інтенсифікації виробництва молока та оцінка його ефективності в аграрних формуваннях Черкащини, Семенда О. В. (2014)
Сухомлін Л. В. - Реформування економіко-правових положень нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарської нерухомості, Ганьшина А. О. (2014)
Тимофієва Г. С. - Стимулювання інвестиційної діяльності як фактор посилення конкурентних переваг аграрних підприємств на світових ринках, Жирок Н. В., Мітенко І. В. (2014)
Урусова З. П. - Особливості ревізії, що проводиться на вимогу правоохоронних органів, Пилип’юк О. М. (2014)
Чуб Ю. В. - Організація обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі (2014)
Шабінський О. В. - Проблеми розробки стратегії управління економічною безпекою підприємств агросектора (2014)
Шелудько Р. М. - Агропромисловий комплекс як основа продовольчої безпеки України, Шелудько Л. В. (2014)
Ломовських Л. О. - Управління маркетингом та економічна ефективність виробництва продукції, Фатуллаєва Я. О. (2014)
Пономарьова М. С. - Сутність оплати праці та матеріаьного стимулювання в умовах трансформаційних змін, Заворуєва А. С. (2014)
Білоусова М. М. - Застосування нечіткої логіки для оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2014)
Гуля Ю. В. - Використання брендингу в контексті підвищення конкурентоспроможності продукції птахівничих підприємств (2014)
Козеренко І. А. - Взаємозв’язок факторів та параметрів оптимізації складування контейнерних вантажів в рамках логістичного центру морського порту (2014)
Костіна Т. Ю. - Інвестиційна привабливість фермерських господарств в Україні (2014)
Онуфрій В. М. - Зовнішньоекономічні контракти й особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку, Бровдій В. В. (2014)
Поліщук Я. П. - Проблеми та перспективи соціально-економічного та екологічного розвитку сільських територій (2014)
Рябуха І. С. - Аналіз та оцінка маркетингових можливостей і ресурсів в ефективному управлінні маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства, Скринник М. О. (2014)
Шовкопляс О. О. - Ефективність системи управління трудовими ресурсами аграрних підприємств Луганської області (2014)
Гончаренко І. В. - Сучасний стан та необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки Миколаївської області, Ушакова І. М. (2014)
Добрянська Н. А. - Формування ефективної системи управління збутом в сільськогосподарських підприємствах, Козяр А. В. (2014)
Євчук Л. А. - Окремі аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах кризи (2014)
Копитко В. І. - Роль транспортно-логістичної концепції у забезпеченні ефективності перевезень в АПК (2014)
Лицур І. М. - Еколого-економічна ефективність сільськогоспо-дарського землекористування (2014)
Мамонов К. А. - Особливості здійснення нормативної грошової оцінки землі на основі просторового аналізу, Ачкасов А. Є., Анопрієнко Т. В. (2014)
Мудрак Р. П. - Фактори еластичності попиту на ринку хлібобулочних виробів (2014)
Олейник А. В. - Оценка системы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства, Мирошниченко П. И., Оникиенко Е. В., Себко А. В. (2014)
Пантелеймоненко А. О. - Сільськогосподарські виробничі кооперативи: використання зарубіжного досвіду для удосконалення української моделі (2014)
Пасемко Г. П. - Сучасні теорії інвестування в глобальній економічній системі, Бага Л. Г. (2014)
Сычева И. Н. - Налоговые механизмы перераспределения доходов, Тихомирова Ю. А., Глотко А. В. (2014)
Туниця Т. Ю. - Поглиблення змісту поняття "експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку, Юрків Н. М. (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Актуальні проблеми наукової класифікації кооперативних підприємств (2014)
Shpylyova U. B. - State regulation of retail trade in Ukraine under the market conditions (2014)
Антощенкова В. В. - Світовий досвід організації економічних відносин виробничих та молокопереробних підприємств (2014)
Бойко Є. О. - Регіональна характеристика іноземного інвестування агропродовольчої сфери (2014)
Захарченко О. В. - Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі (2014)
Ляліна Н. С. - Діагностика фінансового стану підприємства, Шелудько Р. М., Шелудько Л. В. (2014)
Малюк С. О. - Оптимізація управління асортиментом продукції (2014)
Ніценко В. С. - Механізми забезпечення сталого розвитку підприємницьких структур агропродовольчої сфери на основі інтеграції (2014)
Полятикіна Л. І. - Теоретико-методологічні засади функціонування підприємств малого бізнесу (2014)
Попова Ю. М. - Світові тенденції венчурного фінансування, Хавер А. К. (2014)
Скриль В. В. - Удосконалення економічного механізму стимулювання енергозбереження на підприємствах теплового господарства, Лапа Є. С. (2014)
Соловйов А. І. - Ефективне управління аровиробництвом на базі технологій точного землеробства (2014)
Стегней М. І. - Інноваційна діяльність, як фактор конкурентоспроможності підприємств та ризики пов’язані з нею, Білак Г. Г., Стець Д. О. (2014)
Сумець О. М. - Змістовий аналіз категорій "ефективність" і "результативність" логістичної діяльності (2014)
Сухомлін Л. В. - Системний підхід до нормативної грошової оцінки земельних ділянок водоресурсних об'єктів, Менвапова Е. В., Петренко А. Ю. (2014)
Урусова З. П. - Основні проблеми та напрями вдосконалення державного фінансового котролю, Дядюн О. О. (2014)
Ломовських Л. О. - Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного планування, Яропут С. С. (2014)
Пономарьова М. С. - Організація нормування та оплати праці в сільськогосподарському підприємстві, Кузіна М. Є. (2014)
Горогоцька Н. І. - Класифікація диверсифікаційних процесів діяльності аграрних підприємств (2014)
Гунченко О. В. - Теоретико-методичні аспекти оцінки економічної ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств (2014)
Кондратюк Н. В. - Концентрація як чинник формування ефективності виробництва соняшнику (2014)
Куріпченко О. В. - Маркетингове дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Паук М. І. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіону (2014)
Сирий В. М. - Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу (2014)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Концептуальний підхід до визначення організаційно-економічних засад розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів (2014)
Чаговець О. В. - Механізм визначення можливих варіантів диверсифікації сільськогосподарських підприємств (2014)
Черненко Ю. Ю. - Досягнутий рівень інтенсифікації виробництва овочів у Харківській області (2014)
Contents (2014)
Гончаренко І. В. - Підвищення рівня використання трудового потенціалу у містах (2014)
Гуторов О. І. - Керівництво та лідерство в організації: теоретико-методологічний аспект, Гуторова О. О., Шарко І. О. (2014)
Зоріна О. І. - Результати дослідження соціального ефекту техніко-організаційних заходів на залізничному транспорті, Калабухін Ю. Є., Ткаченко В. В. (2014)
Левковська Л. В. - Концептуальні засади економічної оцінки водних ресурсів у системі природного багатства України, Сундук А. М. (2014)
Скляр Г. П. - Партнерство в структурі відносин сталого розвитку сфери туризму (2014)
Соловйов І. О. - Маркетингово-логістичне забезпечення оптово-роздрібного ринку сільськогосподарської продукції, Шабля О. С. (2014)
Ульянченко О. В. - Стан та перспективи розвитку овочепереробної галузі України, Прозорова Н. В. (2014)
Червен І. І. - Оцінка ефективності використання земель сільськогосподарського призначення: потребує комплексного підходу, Шишпанов Ю. В. (2014)
Kalashnikova T. V. - Business activity of national joint-stock company "Ukragroleasing” in increasing investment ensure of agricultural enterprises, Kalashnikov A. O. (2014)
Баришевська І. В. - Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах, Чаюн Т. І. (2014)
Голубков Є. В. - Організаційно-економічний механізм підтримки розвитку виноградарства в Одеській області (2014)
Горкавий В. К. - Удосконалення методології наукових досліджень обліково-аналітичних процесів, Сафронська І. М., Ярова В. В. (2014)
Гронська М. В. - Маркетингова оцінка ринку туристичних послуг літнього відпочинку (2014)
Журавель М. Ю. - Ключові задачі економічної безпеки підприємства, Полозова Т. В., Стороженко О. В. (2014)
Захарченко О. В. - Економічна ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах (2014)
Копитко О. В. - Напрями розвитку ринку картоплі в Україні (2014)
Кучер Л. Ю. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Ніценко В. С. - Стратегічні напрями впливу розвитку вертикально-інтегрованих підприємств агропродовольчої сфери на економічний простір (2014)
Олійник І. О. - Теоретико-методологічні засади формування доходності сільськогосподарського підприємства (2014)
Полторак А. С. - Гармонізація державного регулювання щодо управління оборотними активами (2014)
Прохорова О. М. - Теория экстремумов функций многих переменных в учебнике О. Коши по дифференциальному исчислению (2014)
Урусова З. П. - Формування системи органів Держфінінспекції України та результати їх діяльності, Горбань Т. А. (2014)
Шевчук І. Б. - Концептуальні підходи до удосконалення територіальної організації національного та регіональних ринків медичних послуг (2014)
Шибаєва Н. В. - Теорії економічної політики (2014)
Борисовський Д. В. - Теоретичні аспекти сутності підприємництва у сільському господарстві (2014)
Буцик Р. М. - Ефективність вирощування органічної суниці в садівничих підприємствах України, Коваленко О. С. (2014)
Вітковський Ю. П. - Вплив технічного забезпечення на ефективність розвитку сільськогосподарських підприємств Харківської області (2014)
Галицька Л. Б. - Джерела фінансування основних виробничих засобів в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Горох О. В. - Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Кулинич Х. В. - Тенденції та проблеми реалізації податкової політики регіону в умовах інтеграційних процесів, Свірська Г. Г. (2014)
Лещенко Л. О. - Перспективи розвитку експорту овочевої продукції в Україні (2014)
Лушнікова О. М. - Сучасний стан, тенденції й економічна ефективність використання мінеральних добрив у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Матвєєв П. М. - Еколого-економічне формування землеволодінь і землекористувань на базі оптимізаційної моделі (2014)
Паук М. І. - Шляхи підвищення іноземного інвестування в туристично-рекреаційному секторі Закарпатської області (2014)
Петлюченко В. В. - Сировинна база підприємств харчової промисловості регіону: аналіз сучасного стану (2014)
Пришляк Н. В. - Біоетанол з цукрових буряків та ефективність його виробництва в Україні (2014)
Горох О. В. - Вплив соціального страхування на відтворення трудових ресурсів (2014)
Тимошенко Ю. О. - Фінансові ризики та індикатори стану фінансової безпеки України (2014)
Ярмак М. Р. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції в аграрних підприємствах (2014)
Gutorov A. O. - Сonceptual framework of strategies for vertical integration in agrarian sector of the economy (2014)
Іртищева І. О. - Концепція екологоорієнтованого розвитку інфраструктури сталого землекористування, Стройко Т. В. (2014)
Пасемко Г. П. - Еволюція концепцій державного регулювання аграрних відносин в економічній теорії, Бесєдіна Г. Є., Данилів Б. В. (2014)
Малюк С. А. - Реализация инновационной модели развития хлебопекарных предприятий (2014)
Морозова Г. С. - Сутність та методи управління кредитним ризиком банку (2014)
Огійчук М. Ф. - Оцінка оборотних активів за національними та міжнародними стандартами: проблеми та перспективи, Василішин С. І. (2014)
Стегней М. І. - Фінансова санація та комплексна оцінка фінансового стану суб’єктів господарювання, Білак Г. Г., Лінтур І. В. (2014)
Кіфоренко О. В. - Розвиток конкурентоспроможності: регіональний вимір (2014)
Полях В. М. - Розробка маркетингової стратегії для сільськогосподарських підприємств (2014)
Contents (2015)
Гудзь О. Є. - Стратегічне управління ризикозахищенністю інноваційної діяльності підприємств (2015)
Данкевич Є. М. - Cоціальна складова інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки (2015)
Євчук Л. А. - Основи забезпечення фінансової стійкості підприємства (2015)
Запша Г. М. - Перспективні напрямки створення інтеграційних об’єднань в аграрній сфері, Дідур Г. І. (2015)
Зоріна О. І. - Застосування логістичної концепції як напряму підвищення якості вантажних перевезень, Сиволовська О. В., Зорін А. В. (2015)
Писаренко В. В. - Удосконалення системи кадрового менеджменту на аграрних підприємствах (2015)
Потриваєва Н. В. - Облікове забезпечення ремонту і поліпшення основних засобів (2015)
Рожков А. О. - Економічна ефективність вирощування пшениці твердої ярої та тритикале ярого за впливу різних варіантів оптимізації елементів технології вирощування, Сєвідова І. О. (2015)
Савченко В. Ф. - Аналіз розвитку кластерів у національній економіці, Гривко С. Д. (2015)
Ульянченко О. В. - Пріоритетні напрями інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України, Прозорова Н. В. (2015)
Чебанова Н. В. - Стратегічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Ревуцька Л. Є. (2015)
Шиян Д. В. - Вплив рівня продуктивності корів на загальну ефективність виробництва, Антонова А. Е. (2015)
Кісіль М. І. - Пріоритетні напрями інвестицій у аграрну сферу України в умовах нестабільності (2015)
Антощенкова В. В. - Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України (2015)
Біліченко О. С. - Інвестиції в людський капітал (2015)
Бондаренко О. С. - Проблеми формування структури фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств (2015)
Герасименко Ю. С. - Еколого-економічна концепція розвитку аграрного сектора України (2015)
Гончар В. Г. - Міжнародні валютно-кредитні відносини суб’єктів господарювання як складова фінансової безпеки держави (2015)
Горкавий В. К. - Використання методів математичної статистики в управлінні соціально-економічними процесами, Ментей О. С. (2015)
Данилів Б. В. - Сучасні проблеми сільського господарства України: стан та виклики (2015)
Жарун О. В. - Теоретико-методологічні аспекти розвитку АПК на кластерних засадах (2015)
Кобилянська А. В. - Проблеми ефективності інфраструктури регулювання застосування санітарних та фітосанітарних норм до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Лозинська І. В. - Формування системи чинників концептуального розвитку галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Малюк С. О. - Використання матричних методів стратегічного аналізу при формуванні асортиментної стратегії підприємства (2015)
Сафронська І. М. - Інноваційна діяльність підприємств: сутність, передумови, аналіз ефективності, Пеняк Ю. С. (2015)
Халеп Ю. М. - Оцінка еколого-економічної ефективності моделі органічного виробництва із соєю в сівозміні полісся, орієнтованій на розвиток рослинництва, Ємець Ю. Г. (2015)
Чебанова О. П. - Інтеграція та управління економічним потенціалом підприємств (2015)
Чернега І. І. - Інтеграційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність агропромислових підприємств, Шевченко Н. О., Ревуцька А. О. (2015)
Бадалов Х. М. - Досягнутий рівень собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Бєлко І. А. - Теоретико-методичні засади оцінки розвитку підприємства (2015)
Кошкалда І. В. - Методологічні підходи формування фінансової звітності: теорія і практика, Ковальова О. В. (2015)
Пономарьова М. С. - Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу, Шовкун Л. В., Савельєва О. М. (2015)
Синиця О. С. - Комплексне вирішення енергетичних проблем сільськогосподарських підприємств (2015)
Торохтило Є. О. - Постановка завдання визначення оптимального сортового складу посівного фонду підприємства (2015)
Гуторов О. І. - Формування чинників концептуального розвитку галузі цукробурякового виробництва, Ковальова О. В. (2015)
Демчук Н. І. - Проблеми та перспективи розвитку процесу адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації (2015)
Копитко В. І. - Регіональні особливості вдосконалення розміщення і спеціалізації сільського господарства (2015)
Маліков В. В. - Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві (2015)
Пасемко Г. П. - Критерії оцінювання та показники результативності державного регулювання аграрних відносин, Лозинська Т. М. (2015)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та позакореневих підживлень на ефективність вирощування ячменю ярого сорту мономах, Чернобай С. В. (2015)
Солошенко Р. В. - Оценка роли и степени влияния синергии на повышение эффективности экономической деятельности, Святова О. В., Зюкин Д. А. (2015)
Ульянченко О. В. - Ключові аспекти формування та ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства, Вітковський Ю. П. (2015)
Чебанова Н. В. - Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств, Ревуцька Л. Є. (2015)
Шебаніна О. В. - Формування потенціалу інноваційної діяльності підприємств АПК (2015)
Бровкіна Ю. О. - Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств (2015)
Бухало О. В. - Регулювання інноваційного розвитку факторів виробництва в економіці (2015)
Галенко О. І. - Конкурентоспроможність зернової галузі: проблеми, перспективи (2015)
Данилів Б. В. - Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості (2015)
Ніценко В. С. - Теоретичні засади збутової політики аграрних підприємств (2015)
Семененко Б. А. - Управління ринковими даними земельних ділянок різного функціонального призначення на території міста, Гаража О. П., Глива Ю. І. (2015)
Улько Є. М. - Інституціональна складова економічного розвитку тваринництва на основі диференціації впливу інституцій та інститутів (2015)
Чебанова О. П. - Інвестиційний маркетинг як інноваційна послуга в економічному секторі (2015)
Алієв Ф. М. - Теоретичні засади організації логістичних процесів розподілу та закупівлі сільськогосподарської продукції (2015)
Лантух А. О. - Екологічні та соціальні складові сталого розвитку аграрних підприємств (2015)
Лисенко В. А. - Оцінка стану економічного механізму господарювання в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2015)
Полях В. М. - Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарських підприємств (2015)
Прозоров Р. Г. - Концептуальні засади формування логістичної системи молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Скарбовий С. С. - Напрямки зниження енергетичної залежності промислових підприємств (2015)
Богатырьова В. В. - Человеческий капитал как фактор страновой инвестиционной привлекательности (2015)
Будзяк В. М. - Економія земель промисловості, Будзяк О. С. (2015)
Олійник Т. І. - Стратегія "Європа 2020". Співробітництво – запорука сталого розвитку України та Європи, Горох О. В., Грубнік О. Ю. (2015)
Янчев А. В. - Електронний облік праці та її оплати – основа державної стратегії формування людського капіталу (2015)
Величко Є. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2015)
Костанецька Т. М. - Теоретичні засади визначення основних категорій механізму банкрутства (2015)
Москаленко А. М. - Еколого-економічний механізм підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель Полісся України: теорія та практика (2015)
Нестеренко Г. Б. - Особливості розроблення програм щодо створення і забезпечення функціонування служб містобудівного кадастру на регіональному та базовому рівнях (2015)
Прокопчук Л. М. - Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва (2015)
Ряснянська А. М. - Економічна, соціальна та екологічна складова розвитку земельних відносин в Україні (2015)
Сотников Ю. О. - Особливості використання електронних таблиць в агрономічних дослідженнях, Сирий В. М. (2015)
Gutorov A. I. - Аnalysis of the level of investment ensure and characteristics of its relationship with the results of agricultural enterprises in Кharkiv region, Kalashnikov A. O. (2015)
Святова О. В. - Научные основы формирования стратегического управления развитием свеклосахарного подкомплекса АПК Российской Федерации на основе синергетического подхода, Солошенко Р. В. (2015)
Супрун О. М. - Формування трансакційних витрат в процесі порушення господарських прав сільськогосподарських підприємств (2015)
Яворська Т. І. - Ефективність виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах регіону (2015)
Ніценко В. С. - Аналіз внутрішнього ринку, імпорту та експорту продукції сільського господарства України (2015)
Прозорова Н. В. - Управління витратами підприємств яєчного птахівництва як фактор підвищення їх конкурентоспроможності (2015)
Прокопчук Л. М. - Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва (2015)
Улько Є. М. - Формування прибуткового виробництва як важіль управління конкурентоспроможністю зернової галузі (2015)
Величко Є. І. - Сучасні підходи до розуміння сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2015)
Ільтьо Т. І. - Перспективи розвитку національного туризму в умовах кризових явищ (2015)
Скарбовий С. С. - Енергетичний потенціал розвитку підприємств промислової сфери (2015)
Мазуренко О. В. - Інноваційне забезпечення соціально-економічної ефективності галузі скотарства (2015)
Бойко Л. М. - Ефекти запровадження органічного виробництва (2015)
Данкевич Є. М. - Експортний потенціал виробників органічної продукції (2015)
Маренич Т. Г. - Інтенсифікація сільського господарства як головний напрям забезпечення його сталого розвитку (2015)
Канюра О. А. - Оцінка та тенденції розвитку закладів охорони здоров’я в Україні (2015)
Нестеренко С. А. - Соціальна безпека в контексті управління економічною безпекою країни, Бочарова Н. О. (2015)
Павлов О. І. - Тенденції просторового розвитку сільських територій України (2015)
Ломовських Л. О. - Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні (2015)
Олійник Т. І. - Місце персоналу в системі категорій працезабезпеченості підприємства (2015)
Перебийніс В. І. - Соціоекономіка як перспективна модель розвитку сільського господарства (2015)
Ульянченко О. В. - Механізми державної підтримки гідромеліорації: вітчизняний та зарубіжний досвід, Бухало О. В. (2015)
Баришевська І. В. - Державне стимулювання стратегічного розвитку аграрних підприємств (2015)
Баценко Л. М. - Практичні аспекти компетентності керівника (2015)
Бойко Л. М. - Активізація державного регулювання розвитку сільського господарства в умовах євроінтеграції (2015)
Бутенко Т. А. - Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств (2015)
Гаража О. П. - Правові засади нормативної грошової оцінки земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (2015)
Коваленко С. О. - Сучасні проблеми відповідності державних соціальних стандартів реальним потребам населення (2015)
Кондратюк Н. В. - Формування мотиваційного механізму праці у сільськогосподарському підприємстві (2015)
Мельничук О. І. - Економічна сутність системи маркетингу аграрних підприємств, її складові та функції (2015)
Миргород М. М. - Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність, Бідило М. І. (2015)
Нестеренко Г. Б. - Застосування ГІС-технологій при використанні земель Жовківського району Львівської області, Баран О. Р. (2015)
Сєвідова І. О. - Функціонування аграрних підприємств України в структурі оптового агропродовольчого ринку (2015)
Тищенко С. І. - Використання інформаційних технологій у діяльності аграрних підприємств (2015)
Шовкун Л. В. - Розробка цілей проекту та побудови "дерева цілей" (2015)
Вашечко Ю. В. - Методи оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2015)
Лещенко Л. О. - Сучасний стан та тенденції розвитку овочівництва в Україні, Сєвідов В. П. (2015)
Найда І. С. - Вплив соціоекономіки на ефективність виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств (2015)
Орлов В. В. - Проблеми і перспективи розвитку виробництва насіння зернових культур високих генерацій (2015)
Шульга М. О. - Особливості структури управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств харчової промисловості (2015)
Баєва В. В. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості (2015)
Бурдейна Н. М. - Регулювання цінового механізму – основа підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2015)
Пономарьова М. С. - Екологічні та соціально-економічні засади використання земель та перспективи управління земельними ресурсами, Вовк Н. В. (2015)
Сафронська І. М. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, Пеняк Ю. С. (2015)
Синявіна Ю. В. - Економіко-математичне моделювання оптимізації виробництва продукції (2015)
Вінниченко О. В. - Теоретичні основи рейтингової оцінки діяльності товарних бірж (2015)
Олійник Т. І. - Перспектива забезпеченості сільськогосподарських підприємств персоналом залежно від їх територіального розміщення (2015)
Абрамик М. І. - Споживання та забезпечення продукцією тваринного походження населення України в контексті підвищення ефективності галузі (2015)
Голубков Є. В. - Організаційно-економічні основи аграрної політики та напрями підвищення ефективності аграрних підприємств (2015)
Івашків І. М. - Напрями експорту агропродовольчої продукції АПК України в країни світу (2015)
Корольова Н. М. - Вибір методів фінансування підприємства на підставі оцінки його інвестиційної привабливості (2015)
Нестеренко С. А. - Формування результативної системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств (2015)
Ульянченко О. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу садівництва та перспективи розвитку галузі (2015)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти формування ефективності витрат при виробництві пшениці (2015)
Голік О. В. - Сучасні проблеми при формуванні реалізаційних цін на насіння пшениці ярої, Тимчук В. М., Єгорова Н. Ю., Полухіна А. В. (2015)
Миргород М. М. - Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі (2015)
Юрченко І. В. - Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві зарубіжних країн (2015)
Михайлова Л. І. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційної привабливості підприємств аграрної сфери, Майданевич П. М. (2015)
Потриваєва Н. В. - Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, Кіц Д. О. (2015)
Ткачук В. І. - Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств (2015)
Черевко І. В. - Застосування оцінки земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2015)
Павлюк С. І. - Оцінка дієвого законодавчого базису по соціально-економічному розвитку сільських територій (2015)
Черненко Ю. Ю. - Економічна ефективність застосовуваних технологій виробництва продукції основних овочевих культур відкритого ґрунту (2015)
Баришевська І. В. - Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Гуртовенко В. М. (2015)
Калюжна О. В. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, Гондель Т. В., Приймачук В. О. (2015)
Печка В. С. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності землекористування (2015)
Єранкін О. О. - Сучасні підходи до вирішення проблем оцінки кон’юнктури аграрних ринків в Україні (2015)
Баєва В. В. - Факторний аналіз конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості (2015)
Гуторов А. О. - Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань (2015)
Гуторова О. О. - Напрями удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Захарченко О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку галузі свинарства в умовах кризи (2015)
Kalashnikov A. O. - Methodological approach to assessing investment ensure of agricultural enterprises’ development (2015)
Сколотій І. В. - Єдиний податок за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, його облік та звітність (2015)
Клок О. П. - Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму (2015)
Сиваченко О. В. - Потенціал контекстної реклами як напрямку розвитку маркетингових комунікацій підприємства машинобудування (2015)
Чебанова В. П. - Передумови становлення сучасних світових економічних центрів (2015)
Ярмак М. Р. - Конкурентоспроможність підприємства та узагальнення наукових підходів до управління нею (2015)
Бузько І. Р. - Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство, Туленінова Д. М. (2015)
Вінниченко О. В. - Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні (2015)
Гаража О. П. - Інституціональні основи управління платою за землею (2015)
Пономарьова М. С. - Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу країни в умовах формування сучасного ринку праці (2015)
Кравчук І. І. - Формування парадигми економічного розвитку соціуму на засадах інтегрованого підходу (2015)
Пасемко Г. П. - Формування аграрного ринку України в умовах глобалізації, Бага Л. Г., Шевченко С. В. (2015)
Романенко Т. Б. - Світові тенденції розвитку органічного виробництва та землекористування (2015)
Міщенко В. С. - Вплив ефективності кормовиробництва на формування витрат сільськогосподарських підприємств у скотарстві (2015)
Шияну Віктору Йосиповичу – 80 (2015)
Пасемко Г. П. - Досвід формування трудових відносин в підприємствах розвинутих країн, Бєсєдіна Г. П., Бага Л. Г. (2015)
Ульянченко О. В. - Фінансові аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі (2015)
Кошкалда І. В. - Екологізація землекористування як основа компонента сталого розвитку (2015)
Мельник В. І. - Якість та екологічна безпека як пріоритети розвитку вітчизняного садівництва (2015)
Погріщук Б. В. - Біоресурсні передумови ефективного розвитку аграрного сектора економіки (2015)
Святова О. В. - Синергетическое взаимодействие участников российского свеклосахарного подкомплекса, Дороганцева И. Г. (2015)
Зайцев Ю. О. - Теоретичні основи формування конкурентних переваг аграрних підприємств (2015)
Лагодієнко Н. В. - Еволюція кризових концепцій фінансового розвитку підприємств аграрної сфери (2015)
Мороз Т. О. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області (2015)
Ніколюк О. В. - Формування систем антикризового управління підприємств агропромислового виробництва (2015)
Постоленко Л. В. - Економічна ефективність вирощування смородини при мульчуванні прикущових смуг та використанні зрошення (2015)
Юрченко І. В. - Орендні земельні відносини в сільському господарстві зарубіжних країн (2015)
Гришов В. В. - Теоретико-методичні підходи в дослідженнях фінансових потоків суб’єктів аграрної сфери (2015)
Назаренко І. М. - Економетричне моделювання складових капіталу в якості факторних систем (2015)
Нигматова О. С. - Содержание труда потребителей в процессе создания бренда органической агропродукции (2015)
Чебанова В. П. - Сучасний стан Європейського Союзу, як економічного центру світового господарства (2015)
Sabetova T. V. - Тhe problems of competition and competitiveness assessment in the labour market (2015)
Тарасова Т. О. - Фундаментальні положення обліково-аналітичного забезпечення ризик-менеджменту в умовах безперервності діяльності (2015)
Галаган Т. І. - Метод визначення окупності витрат на рекультивацію техногенних ландшафтів (2015)
Сєвідова І. О. - Продуктивність деревостанів як складова економічної ефективності, Назаренко В. В., Бабенко В. В. (2015)
Копитко В. І. - Регіональний аспект відтворювальних процесів в АПК (2015)
Бричко А. М. - Заходи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах глобалізації (2015)
Мовчанюк А. В. - Вплив концентрації виробництва у молочному скотарстві на ефективність виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами (2015)
Руденко С. В. - Архітектура організаційно-економічного механізму управління розвитком виробничого потенціалу аграрних підприємств (2015)
Гуторов О. І. - Стратегічні і тактичні цілі розвитку науково-технічних формувань як складової національної інноваційної системи, Гуторова О. О. (2015)
Лещенко Л. О. - Сучасний стан розвитку овочівництва відкритого ґрунту Харківської області (2015)
Гуторов А. О. - Теоретико-прикладні засади оптимізації розмірів молочнотоварних підприємств (2015)
Науменко І. В. - Інтегральна оцінка забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств, Науменко А. О., Мандич О. В. (2015)
Самойлик Ю. В. - Органічне виробництво овочів, плодів і ягід: тенденції і перспективи розвитку (2015)
Солодовнік О. О. - Інтегральна оцінка узгодженості інтересів сторін публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування систем менеджменту в підприємствах з виробництва м’яса курей, Прозорова Н. В. (2016)
Пасемко Г. П. - Вдосконалення управління розвитком підприємств за допомогою теорії життєвих циклів, Волошин Ю. Ю. (2016)
Святова О. В. - Синергетическая модель развития свеклосахарного кластерного формирования, Солошенко Р. В., Зюкин Д. А. (2016)
Ткачук В. І. - Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз (2016)
Бойко Л. М. - Сутність, структура та умови реалізації прав власності на землю сільськогосподарського призначення (2016)
Добряк Д. С. - Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Воловик І. А. - Сучасні тенденції виробництва та переробки молока в Україні (2016)
Горкавий В. К. - Обліково-аналітичні аспекти управління собівартістю продукції, Літвінова К. О. (2016)
Єфанов В. А. - Особливості логістики в сучасному сільському господарстві України (2016)
Коваленко С. О. - Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування (2016)
Ксенова Е. В. - Социально-экономические аспекты развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами: концептуальний підхід, Власов Є. С. (2016)
Мандич О. В. - Компоненти розробки стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Мисник Т. Г. - Кредитоспроможність як основа кредитних відносин та мінімізації кредитного ризику банку, Борисова І. С. (2016)
Плотнікова М. Ф. - Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій (2016)
Савіцький А. В. - Етапність здійснення моніторингу якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства (2016)
Бойко Я. Б. - Експортний потенціал: сутність поняття та зв'язок з економічним потенціалом країни (2016)
Душейко Д. М. - Ієрархія та роль формальних компонентів інституційного середовища (2016)
Лещинський В. П. - Вирішення проблем місцевого і регіонального розвитку та реформування житлово-комунального господарства України (2016)
Міщенко В. С. - Бюджетування витрат сільськогосподарських підприємствах у скотарстві (2016)
Печко В. С. - Диверсифікація виробництва як фактор підвищення економічної ефективності землекористування (2016)
Полях В. М. - Стан та тенденції розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2016)
Ус С. І. - Оптимізація розвитку галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств (2016)
Ярмоленко С. Г. - Економіко-математичне моделювання в інвестиційної діяльності страховика з урахуванням ризику (2016)
Могилова М. М. - Трансформації інституційного середовища відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в Україні (2016)
Гуторов А. О. - Дезінтегрованість як фактор системної неефективності господарств населення в аграрному секторі економіки України (2016)
Школьний О. О. - Управління результативним розвитком підприємств (2016)
Мещеряков В. Є. - Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2016)
Гуторов О. І. - Організаційно–правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, Грошев С. В. (2016)
Кошкалда І. В. - Врегулювання правових основ нерухомості (2016)
Пономарьова М. С. - Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку (2016)
Гончаренко Н. Г. - Матеріальне стимулювання праці як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Іртищева І. О. - Організація туристичних кластерів як ефективний засіб управління туристичним бізнесом, Войт Д. С., Левенець Ю. А. (2016)
Криленко В. І. - Методичний базис стратегічного управління енергозбереженням в регіональних господарських комплексах, Купчак В. Р. (2016)
Деркач Т. В. - Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії (2016)
Волошина В. В. - Організація управління витратами операційної діяльності харчових підприємств за центрами витрат та центрами відповідальності (2016)
Дубинська І. І. - "Трудові ресурси регіону": сутнісно-функціональний аналіз, Дубинський І. Ю. (2016)
Фрум О. Л. - Организационно-экономический механизм развития совокупного стратегического потенциала как объекта диагностики кризисного состояния предприятия, Трифонов Э. С. (2016)
Штучка Т. В. - Організація маркетингової діяльності на агропродовольчих підприємствах (2016)
Безп’ята І. В. - Концепція розвитку системи маркетингу як чинника формування інвестиційної привабливості аграрного сектора (2016)
Стройко Т. В. - Українське автомобілебудування: реалії часу та перспективи розвитку, Буркун В. В. (2016)
Трейтяк О. В. - Глобалізаційні прояви фінансіалізації та їх вплив на регіональний розвиток в Україні (2016)
Плаксієнко В. Я. - Методичні аспекти відображення в обліку і звітності продажу основних засобів (2016)
Святова О. В. - Стратегическое развитие сахаропроизводящих регионов, Дорогавцева И. Г. (2016)
Ульянченко О. В. - Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні, Безус Р. М. (2016)
Шабінський О. В. - Визначення потреби в інвестиційних ресурсах агропідприємств в процесі забезпечення економічної безпеки агросектора: практичний підхід (2016)
Гончаренко Н. Г. - Аналіз динаміки зайнятості населення України (2016)
Лещинський В. П. - Пошук оптимальної моделі територіальної організації влади в Україні з метою реалізації структурних реформ (2016)
Лисак Г. Г. - Сутність витрат операційної діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту, Кот О. В. (2016)
Божко М. В. - Трансформація категорії витрат в економічних дослідженнях (2016)
Дубинська І. І. - Стратегічні орієнтири трансформації системи управління трудовими ресурсами регіону на основі їх інвестиційної привабливості (2016)
Кондратьєва І. О. - Аутсорсинг в агрохімічному сервісі (2016)
Олійник А. С. - Діагностика розвитку фермерських господарств в аграрній сфері України (2016)
Kalashnikova T. V. - Strategic directions of development of Ukrainian agricultural sector and its financial support, Kalashnikov O. M. (2016)
Гуторов О. І. - Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин (2016)
Коренюк П. І. - Стратегія підвищення конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств та підприємств зв’язку, Шепель Н. Г., Кулик М. В. (2016)
Нагаєв В. М. - Управлінські основи запобігання організаційним конфліктам в умовах сільськогосподарського виробництва (2016)
Нестеренко С. А. - Новітні тенденції у методологічних підходах щодо оцінки продовольчої безпеки країни (2016)
Чебанова Н. В. - Стратегія управління економічним потенціалом підприємства, Корольова Н. М. (2016)
Герасименко Ю. С. - Підвищення ролі методологічних принципів в економічних дослідженнях АПК (2016)
Панчук А. С. - Стратегічний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств, Новицька Ю. І. (2016)
Пономарьова М. С. - Умови збереження конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні аспекти відтворення сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу (2016)
Бадзян В. В. - Регіональні еколого-економічні особливості лісогосподарського землекористування та господарювання (2016)
Романенко Т. Б. - Екологічна та економічна ефективність традиційних і органічних землекористувань (2016)
Судомир М. Р. - Конкурентостійкість як економічна категорія (2016)
Ефименко Т. И. - Приказ об учетной политике: представление бухгалтерских рисков, Орлова В. Н. (2016)
Самчик М. Ю. - Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів, що використовуються у спільній діяльності (2016)
Стройко Т. В. - Особливості управління трудовими ресурсами в глобалізованому світі, Романчук Ю. C. (2016)
Шебаніна О. В. - Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку: теоретичний аспект, Федосєєва Г. С. (2016)
Мерчанський В. В. - Напрями здійснення інвестиційної діяльності в сільському господарстві (2016)
Кошкалда І. В. - Економічне оздоровлення сільськогосподарських підприємств як складова санації, Костанецька Т. М. (2016)
Олійник О. В. - Зміни в системі оподаткування та їх вплив на тенденції економічного розвитку аграрного сектора економіки, Скоромна О. Ю. (2016)
Ульянченко О. В. - Особливості організації виробничих послуг у сільському господарстві, Прозорова Н. В. (2016)
Олійник Т. І. - Формування ефективної аграрної політики в умовах європейської інтеграції України, Ксьонова О. В. (2016)
Момот А. С. - Сутність та формування виробничого потенціалу аграрного сектора економіки України (2016)
Криленко В. І. - Концептуальні підходи до типологізації регіональних економічних систем, Деркач Т. В. (2016)
Левковська Л. - Фінансово-економічне забезпечення проектного управління територіальним водно-господарським комплексом, Мандзик В. (2016)
Скупський Р. М. - Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку, Меліх Т. Г. (2016)
Купчак В. Р. - Стратегічні пріоритети модернізації енергетичної системи регіонів України (2016)
Ларіна Т. Ф. - Формування інноваційної інфраструктури на засадах техніко-технологічного оновлення підприємств АПК (2016)
Войт Д. С. - Шляхи розвитку туристичного потенціалу Миколаївської області, Левенець Ю. А. (2016)
Лепьохіна О. В. - Сучасний стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування: сучасний аспект розвитку регіонів, Білоусова С. В. (2016)
Яроцька О. В. - Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в системі фіскального регулювання водокористування України (2016)
Бєлякова М. Ю. - Удосконалення просування продукції підприємств Миколаївської області на зовнішній ринок (2016)
Завгородній К. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності логістичного аутсорсингу (2016)
Пойманова А. С. - Удосконалення управління персоналом: узгодження кадрової політики, її економічний зміст та стратегії розвитку (2016)
Колективу Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (2016)
Бойко Л. М. - Державна інвестиційна політика в аграрному секторі України: джерела та механізми реалізації (2017)
Гуторов О. І. - Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку, Гончаренко В. В., Клименко В. І. (2017)
Фурдичко О. І. - Детермінанти фінансового забезпечення збалансованого рівня сільськогосподарського землекористування, Паляничко Н. І. (2017)
Шабінський О. В. - Структурні та функціональні характеристики економічної безпеки аграрних підприємств (2017)
Школьний О. О. - Формування стратегії диверсифікації логістичної інфраструктури в агропродовольчій сфері (2017)
Дроботя Я. А. - Особливості систематичних та несистематичних ризиків сільськогосподарських підприємств (2017)
Захарченко О. В. - Утилізація відходів природного походження аграрних формувань: проблемний аспект (2017)
Кушнір С. О. - Застосування акредитиву в обслуговуванні міжнародних розрахунків сільськогосподарських підприємств України, Моісеєва А. А. (2017)
Литвинов А. І. - Органічна продукція: проблеми ринку і перспективи для виробників (2017)
Паризький І. В. - Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України (2017)
Чернега І. І. - Аналіз сучасного стану ринку молока в Україні, Шевченко Н. О., Бленда Н. О. (2017)
Шаповалова Н. П. - Шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на ПАТ "Карлсберг Україна", Ніценко В. С., Фоменко А. О. (2017)
Гриценко В. Л. - Формування інституційного середовища як передумова зниження рівня трансакційних витрат ведення бізнесу на ринку меду (2017)
Чебанова Н. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Бундюк А. М. - Шляхи оцінювання якості вищої освіти, Цуканов О. Ю., Шумлянський Ю. В. (2017)
Колос З. В. - Ефективність використання матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2017)
Коротєєв М. А. - Методичні аспекти визначення рівня продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах, Харенко А. О., Непочатенко В. О. (2017)
Сафронська І. М. - Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Пеняк Ю. С. (2017)
Іртищева І. О. - Закономірності розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем, Завгородній К. В. (2017)
Більська О. В. - Особливості капіталізації людського потенціалу на підприємствах АПК (2017)
Гуторов А. О. - Вихідні методологічні передумови розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі (2017)
Ломовских Л. О. - Маркетингова концепція виробництва продукції рослинництва (2017)
Шиян Д. В. - Окремі аспекти оцінки енергоефективності галузі рослинництва (2017)
Гудзинський О. Д. - Управління синергетичною інституціональною трансформацією аграрного сектора економіки, Судомир С. М. (2017)
Бондар В. В. - Ефективність функціонування національної транспортної інфраструктури в умовах кризових явищ (2017)
Reshetniak O. - Мethodological approaches of formation of educational clusters as innovation strategy of region’s development, Zaika Yu. (2017)
Стройко Т. В. - Конкурентоспроможність будівельної галузі України в умовах глобальних викликів та загроз (2017)
Пономарьова М. С. - Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів (2017)
Петров В. М. - Відродження тракторного і сільськогосподарського машинобудування в Україні (2017)
Нестеренко С. А. - Теоретико-методологічні підходи щодо визначення сутності "стратегічний потенціал" в економічній літературі (2017)
Шелудько Р. М. - Розвиток маркетингових служб на всіх рівнях ринкового інформаційного простору, Шелудько Л. В. (2017)
Nitsenko V. - Аccounting and analytical information in the management system of a trading enterprise in Ukraine, Sharapa O., Burdeina N., Hanzhurenko I. (2017)
Svyatova O. V. - Тhe expansion of the internal market sugar consumption and increase sugar exports as a priority to improve the efficiency of Russia sugar beet subcomplex, Soloshienko R. V., Vydrina O. N. (2017)
Нестеренко С. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності будівельних підприємств (2017)
Горох О. В. - Шляхи удосконалення кредитування аграрних підприємств, Скоромна О. Ю., Міщенко В. С. (2017)
Горященко Ю. Г. - Стратегічні напрями розвитку інтелектуального капіталу сільськогосподарських підприємств, Дронова Т. С. (2017)
Греськів О. Б. - Теоретико-методологічні засади організаційним розвитком підприємств (2017)
Даниленко В. І. - Рекламна діяльність аграрних підприємств у контексті міжнародних економічних відносин, Калюжна Ю. П., Кошова Л. М. (2017)
Єфанов В. А. - Проблеми та перспективи логістики на українському ринку зерна (2017)
Макушок О. В. - Проблеми становлення та розвитку обслуговуючої кооперації в Україні, Приліпко С. М. (2017)
Мисник Т. Г. - Теоретико-методичні основи фінансової безпеки підприємств (2017)
Пономарьова М. С. - Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості, Фесенко А. С. (2017)
Торосов А. С. - Удосконалення фінансової системи лісової галузі, Зуєв Є. С., Харченко Ю. В. (2017)
Устік Т. В. - Порівняльна характеристика цілей розвитку тисячоліття (2000-2015) та порядку денного в сфері сталого розвитку на період до 2030 року (2016-2030) (2017)
Шелудько Р. М. - Цінова політика держави у аграрному секторі економіки, Шелудько Л. В. (2017)
Шовкун Л. В. - Вплив системи управління на ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Богачик П. П. - Шляхи підвищення ефективності збуту експортоорієнтованої продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємств (2017)
Нетяга С. І. - Сучасний підхід до планування у птахівництві. міжнародний досвід (2017)
Павлюк С. І. - Доходи та витрати населення сільських територій Миколаївської області (2017)
Карпенко В. В. - Потенційні можливості розвитку банківської системи України в аспекті удосконалення системи електронного адміністрування з податку на додану вартість (2017)
Кручиненко О. В. - Концептуальні основи маркетингового планування підприємства в галузі ветеринарної медицини (2017)
Назаренко О. В. - Стан та оцінка ефективності використання сільськогосподарських угідь в аграрному секторі економіки України (2017)
Терещенко І. О. - Методологія формування конкурентної стратегії молочного скотарства підприємства, Решетнікова О. В. (2017)
Гончаренко Н. Г. - Теоретико – методологічні питання визначення рівня продуктивності праці (2017)
Зайченко О. М. - Підходи до класифікації рекреаційних зон для процедури екологічного аудиту (2017)
Нікітченко Т. О. - Удосконалення методики оцінки результативності управління системними змінами сільськогосподарських підприємств (2017)
Михайлова Л. І. - Концепції реалізації організаційної культури в сучасних аграрних підприємствах України, Бага Л. Г. (2017)
Огієнко М. М. - Регіональні міграційні процеси у розвитку людського потенціалу (2017)
Ponomarova M. S. - Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic conditions (2017)
Рогатіна Л. П. - Теоретичні засади щодо формування продовольчої безпеки країни та її регіонів (2017)
Стройко Т. В. - Регуляторна політика держави в освітній сфері: світовий досвід та національний аспект (2017)
Кустріч Л. О. - Розвиток теорії управління як основа економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Стецюк М. П. - Організація землеустрою в процесі об’єднання територіальних громад (2017)
Якименко-Терещенко Н. В. - Принципи ресурсозбереження в металургійному комплексі, Токмакова І. В. (2017)
Ponomarova M. S. - Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises (2017)
Горкавий В. К. - Удосконалення методології статистико-економічного аналізу ефективності аграрної праці (2017)
Гудзинський О. Д. - Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект, Судомир С. М. (2017)
Гуторова О. О. - Особливості, проблеми та напрями удосконалення управління сільськими територіями, Гуторов О. І. (2017)
Крутова А. С. - Фінансове обґрунтування інноваційних проектів в обліку та звітності, Нестеренко О. О. (2017)
Лозинська Т. М. - Проблеми формування організаційної культури в сфері аграрного бізнесу (2017)
Михайлова Л. І. - Вимоги до компетенцій працівників аграрних підприємств, Глуходід Г. Ю. (2017)
Погріщук Б. В. - Виробничий потенціал розвитку рисівництва в Україні (2017)
Чебанова Н. В. - Роль інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в підвищенні ефективності управління підприємством, Ревуцька Л. Є., Корольова Н. М. (2017)
Литвинова О. М. - Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури, Литвинов А. І., Білоусько Т. Ю. (2017)
Плотнікова М. Ф. - Моделювання багатофункціонального розвитку сільських територій в умовах глобалізації та децентралізації владних повноважень (2017)
Поліщук Н. В. - Страхування ризиків іпотечного кредитування сільського господарства (2017)
Волошин Ю. Ю. - Формування та розвиток організаційної культури сільськогосподарських підприємств (2017)
Ярута М. Ю. - Права власності на землю в сучасному землекористуванні (2017)
Вітко Ю. Д. - Стратегічні підходи до розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (2017)
Ульянченко О. В. - Розробка методики оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг, Суска А. А. (2017)
Пасемко Г. П. - Використання аксіологічно-цільового підходу у процесі добору керівників сільськогосподарських підприємств, Бесєдіна Г. Є., Лактіонов П. В. (2017)
Пономарьова М. С. - Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику, Лавдир В. Є. (2017)
Шовкун Л. В. - Сутність товарного асортименту та основні принципи його формування, Салогуб В. О., Гарькун А. О. (2017)
Сколотій І. В. - Формування системи управлінського обліку в аграрних підприємствах (2017)
Олійник О. В. - Проблеми системи пенсійного забезпечення в умовах запровадження пенсійної реформи, Міщенко В. С., Нагаєва Г. О. (2017)
Лебединська О. І. - Особливості міжнародної логістики в умовах глобалізації (2017)
Пахуча Е. В. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародних економічних відносин (2017)
Гнатенко Є. Ю. - Економічна оцінка інноваційного потенціалу аграрного сектору регіонів України (2017)
Грошев С. В. - Орендні відносини як складова земельної реформи в Україні (2017)
Талавиря М. П. - Розвиток біоенергетичного потенціалу в Україні, Коваль О. М., Добрівська М. В. (2017)
Рекуш А. М. - Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств в їх стратегічному розвитку (2017)
Стройко Т. В. - Інформатизація національної економіки – вплив на економічні процеси через мережу Інтернет (2017)
Галасюк В. В. - Особливості державної політики щодо забезпечення сировиною підприємств деревообробної промисловості України (2017)
Коваль О. М. - Вдосконалення конкуренції в сучасній економічній системі, Сирит В. С. (2017)
Михайлов А. М. - Динаміка та структура прямих іноземних інвестицій в Україні, Ярошенко В. О., Прокопенко О. О. (2017)
Нестеренко С. А. - Раціональне формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Орлов В. В. - Організаційно-методичне забезпечення прав на користування сортами рослин та виробництва насіння високих генерацій (2017)
Чернега І. І. - Теоретична інтерпретація сутності підприємницької діяльності (2017)
Капущак В. В. - Механізм імплементації інновацій в банківський сектор національної економіки України (2017)
Шевченко В. М. - Теоретичні аспекти формування економічного механізму інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Кустріч Л. О. - Cратегічний аналіз в системі управління сільськогосподарських підприємств (2017)
Навроцький Я. Ф. - Державна підтримка, як чинник регулювання вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки в Україні (2017)
Огієнко М. М. - Сучасний стан людського потенціалу України: регіональний розріз, Гуріна О. В. (2017)
Рогатіна Л. П. - Теоретичні основи стратегії продовольчої безпеки регіону (2017)
Криленко Д. В. - Принципи формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання (2017)
Купчишина О. А. - Сучасний стан аграрного сектору Миколаївщини як базис для формування регуляторної політики в галузі (2017)
Яковлєва І. Г. - Стратегічний менеджмент як ключова складова ефективної реалізації портової реформи, Михайлов М. С., Барабанова Ю. Є. (2017)
Копитко В. І. - Особливості відтворення інвестицій в аграрному секторі регіональних АПК (2017)
Кравцов А. І. - Еволюція стратегії економічної освіти і науки у Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва, Шелудько Р. М., Петров В. М., Волошан М. М. (2017)
Захарчук О. В. - Ринок овочів в Україні (2017)
Нагаєв В. М. - Формування управлінської культури як необхідна умова попередження організаційних конфліктів (2017)
Ніценко В. С. - Соціально-економічні імперативи розвитку України, Мазіна К. С., Цуканов О. Ю., Остапенко Р. М. (2017)
Пасемко Г. П. - Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку, Бага Л. Г., Бєсєдіна Г. Є., Ірха О. О. (2017)
Погріщук Г. Б. - Формування еколого-економічного середовища інноваційного розвитку в аграрному секторі (2017)
Василішин С. І. - Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств, Бабицька О. О. (2017)
Дядик Т. В. - Oбсяги та ефективність виробництва основної продукції рослинництва в Україні, Писаренко С. В. (2017)
Лебединська О. І. - Роль агрологістичних компаній в торгівлі сільськогосподарською продукцією на міжнародних ринках (2017)
Литвинова О. М. - Маркетинг інновацій в аграрному секторі: специфіка сільськогосподарських підприємств (2017)
Михайлов А. М. - Моніторинг світових тенденцій формування інвестиційних ресурсів сільського господарства в контексті забезпечення сталого розвитку (2017)
Нестеренко Г. Б. - Історичні аспекти та особливості проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (2017)
Рогатіна Л. П. - Методичні засади сценарного прогнозування розвитку агропромислового комплексу регіону (2017)
Сердюков К. Г. - Розподіл та реалізація корпоративного контролю в акціонерному товаристві засобами збалансованої системи показників (2017)
Ткаченко Т. Г. - Кліматичні особливості організації сільського зеленого туризму на Харківщині, Гопцій Д. О., Красовська О. Ю. (2017)
Тимчук С. В. - Розвиток туризму в рамках співпраці "Україна-Вишеградська четвірка", Нещадим Л. М., Нагернюк Д. В. (2017)
Харенко А. О. - Напрями вдосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, Лементовська В. А. (2017)
Чичкалюк Т. О. - Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі, Волчецький Р. В. (2017)
Мельниченко В. В. - Рейтингова оцінка та стратегії забезпечення сільськогосподарських підприємств біоенергетичними ресурсами (2017)
Довгаль С. В. - Макроекономічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою, як чинника підвищення ефективності державного та регіонального управління, Пасемко Г. П., Бага Л. Г. (2017)
Гончарова К. І. - Окремі аспекти оцінки ефективності виробництва насіння соняшнику (2017)
Данько В. В. - Управління закладами охорони здоров’я в сучасних умовах: теоретичний аспект (2017)
Orlov O. V. - Сrowdfunding – modern form of cooperative funding the agricultural sector of the economy (2017)
Чебанова В. П. - Зовнішня трудова міграція: панацея для економіки чи хвороба? (2017)
Шевченко В. М. - Економічна сутність та критерії інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Добрунік Т. П. - Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: національні реалії та міжнародний досвід (2017)
Радова О. В. - Проблемні аспекти оподаткування доходів фізичних осіб та їх вплив на формування фінансових ресурсів, Ілюхіна Н. П. (2017)
Кузіна Р. В. - Розвиток системи корпоративної звітності (2017)
Рябченко К. Н. - Новые тенденции формирования рынка цельномолочной продукции в мегаполисах (2017)
Зоріна О. І. - Маркетингові комунікації комерційного банку (2017)
Ульянченко О. В. - Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України, Гришин І. Я., Василішин С. І. (2017)
Борисова І. С. - Переваги та недоліки джерел фінансування бюджетного дефіциту (2017)
Moroziuk N. - Аssessing the level of organizational and economic system of suburban countryside development, Sliusar S., Perchuk O. (2017)
Гопанок І. В. - Пріоритети удосконалення кадрової політики в агробізнесі (2017)
Нестеренко С. А. - Управління розвитком біологічно енергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Греськів О. Б. - Стратегічний потенціал соціально-економічних систем: методологічний аспект (2017)
Колос З. В. - Роль сільськогосподарського підприємництва в розвитку сільських територій (2017)
Буркун В. В. - Ретроспективний аналіз становлення національної автотранспортної системи України (2017)
Криленко Д. В. - Регіональний аспект реалізації сучасної фіскальної політики (2017)
Крамаренко І. С. - Аналіз ринку хлібобулочної продукції України (2017)
Михайлова Л. І. - Державне регулювання модернізації національної економіки в контексті стимулювання інноваційного розвитку України (2017)
Ульянченко О. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток обслуговуючих кооперативів на засадах проектного менеджменту, Бухало О. В. (2017)
Судомир C. М. - Ділова репутація як стратегічний чинник розвитку підприємства (2017)
Огієнко М. М. - Цілі, принципи та напрямки трансформації регіональних соціально-економічних систем, Гуріна О. В., Тимченко Н. М., Нікон Д. Є. (2017)
Купчишина О. А. - Вплив державної регуляторної політики на функціонування аграрного сектору (2017)
Іванченков В. С. - Оглядовий аналіз стану інноваційного розвитку підприємств плодоовочевої консервної промисловості (2017)
Скуспький Р. М. - Моніторинг регіональних проблем розвитку інвестиційно-інноваційних процесів, Зубков Р. С. (2017)
Погріщук Г. Б. - Стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічних систем (2018)
Бутенко Т. А. - Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-моделі, бізнес-планування, Сирий В. М., Сотников Ю. О. (2018)
Гопцій Д. О. - Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму, Ткаченко Т. Г. (2018)
Довгаль С. В. - Макро- та мікрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання в державному та регіональному управлінні, Пасемко Г. П., Бєсєдіна Г. Є. (2018)
Дроботя Я. А. - Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід (2018)
Петров В. М. - Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Чернега І. І. - Теоретичні засади підприємництва як сучасної форми господарювання (2018)
Чичкалюк Т. О. - Кластеризація як інноваційний спосіб розвитку туристичних регіонів, Волчецький Р. В. (2018)
Бленда Н. О. - Сучасний стан та розвиток продовольчого комплексу України (2018)
Погріщук О. Б. - Джерела та методи формування інвестиційного потенціалу у садівництві (2018)
Момот Т. В. - Стейкхолдеро-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки в сфері житлово-комунального господарства, Чудопал А. І., Панов В. В., Лелета А. В. (2018)
Гуторов О. І. - Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту, Гуторова О. О. (2018)
Копитко В. І. - Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону, Копитко О. В. (2018)
Василіщин С. І. - Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств (2018)
Баценко Л. М. - Модель формування інвестиційного прибутку підприємства, Галенін Р. В., Євченко В. О., Паливода В. І. (2018)
Чебанова Н. В. - Облікова політика – основний елемент системи бухгалтерського обліку, Яковенко С. Л. (2018)
Судомир C. М. - Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем (2018)
Шульга Н. В. - Економетричний аналіз розвитку рослинництва на Харківщині у 1995–2017 рр., Піддубна Л. В. (2018)
Бухало О. В. - Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України (2018)
Греськів О. Б. - Сталий розвиток соціально-економічних систем (2018)
Дяченко Т. А. - Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід (2018)
Єфанов В. А. - Сезонність, як фактор інтенсивності логістики зернових в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Лементовська В. А. - Маркетинг плодоягідної продукції: стан, тенденції, перспективи, Харенко А. О., Бортник Т. І. (2018)
Лук'янова М. М. - Кооперація як один із аспектів розвитку сільської економіки на інноваційних засадах, Гурська І. С. (2018)
Максименко Я. А. - Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2018)
Орлова В. М. - Становлення і розвиток підприємництва в Україні, Власенко Т. Ю. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського