Шиндерук С. А. - Универсальный инструмент магнитно-импульсной рихтовки в низкочастотном режиме действующих полей (2013)
Тырловой С. И. - К моделированию эксплуатационных режимов высокооборотных дизелей (2013)
Сторчеус Ю. В. - Використання принципів каскадного енергообміну у автотракторному дисковому двигуні (2013)
Кравченко А. П. - Исследования нарушений работоспособности автомобилей-тягачей в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, Верительник Е. А. (2013)
Смирнов О. П. - Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах, Богаєвський О. Б., Смирнова А. О. (2013)
Кашканов А. А. - Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод (2013)
Потапенко В. В. - Аналіз моделі технологічних станів кар'єрних самоскидів БелАЗ (2013)
Торлин В. Н. - Тестовая вибродиагностика эксплуатационных свойств несущих систем транспортных средств, Ветрогон А. А., Мешков В. В., Булявец С. В. (2013)
Волков В. П. - Організація технічної експлуатації автомобілів в умовах формування інтелектуальних транспортних систем, Матейчик В. П., Комов П. Б., Комов О. Б., Грицук І. В. (2013)
Серикова И. А. - Вопросы измерения динамических характеристик корпуса автомобиля для задач поддержания курсовой устойчивости (2013)
Клец Д. М. - Оценка влияния моментов, действующих на направляющие колеса, на показатели устойчивости и управляемости автомобиля (2013)
Пабат А. І. - Корисна модель системи протипожежної безпеки транспортного засобу, Крирєєв В. П., Дмитрієв В. В. (2013)
Сахно В. П. - Вплив поздовжньої сили у плямі контакту ведучих коліс на курсову стійкість автомобіля, Вербицький В. Г., Кондратьєв В. В. (2013)
Сітовський О. П. - Обґрунтування та вибір критеріїв оцінки процесу електродинамічного гальмування під час руху гібридного транспортного засобу на затяжних спусках, Дембіцький В. М. (2013)
Никонов О. Я. - Перспективы использования электрического привода в автомобиле, Середина А. И. (2013)
Самородов В. Б - Анализ технологического режима работы бесступенчатой гидрообъемно-механической трансмиссии с использованием отечественных гидроагрегатов автомобиля для ремонта нефтегазовых скважин, Островерх А. О., Кожушко А. П. (2013)
Нечитайло Ю. А. - Оцінка режимів роботи гібридних силових установок, Бажинова Т. О. (2013)
Куликов Ю. А. - Выбор рациональных параметров оребрения труб теплообменных аппаратов для вязких жидкостей, Ажиппо А. Г., Оробцов Т. А. (2013)
Дячук М. В. - Розробка імітаційно-фізичної моделі модулятору ABS пневматичної гальмівної системи вантажних автомобілів (2013)
Лиходій О. С. - Визначення оптимальних параметрів кермових трапецій керованих осей напівпричепа (2013)
Клец Д. М. - Оценка устойчивости автомобиля против заноса при движении по неровной дороге (2013)
Селевич С. Г. - Взвешенная медианная фильтрация для краткосрочного прогнозирования скоростей транспортных потоков (2013)
Банников В. А. - Влияние однонаправленного развала колес одноосного прицепа на степень его бокового смещения (2013)
Самородов В. Б. - Результаты полевых испытаний и сравнение их с расчетом для основных технико-экономических показателей тракторов, Бурлыга М. Б., Шуба С. А. (2013)
Ребров А. Ю. - Исследование тягово-сцепных свойств тракторных шин с использованием их универсальных характеристик, Кучков В. В., Краснояружский И. С. (2013)
Захарчук В. І. - Оцінка доцільності переведення транспортних засобів на альтернативні палива з технічної та екологічної позицій (2013)
Сахно В. П. - Експериментальне дослідження повороткості легкового автомобіля малого класу, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І., Костюк П. П. (2013)
Гарачук О. В. - Формування обсягів виробництва послуг автосервісу, Кузьмін В. С., Акімова В. П. (2013)
Монастирський Ю. А. - Статистичний аналіз причин виходів з ладу гідромеханічних трансмісій кар’єрних самоскидів вантажопідйомністю 30-45 т, Гальченко А. В. (2013)
Аргун Щ. В. - Магнітно-імпульсні установки – джерела потужності у технологіях з використанням енергії електромагнітних полів (2013)
Коструб В. А. - Анализ термокинетических параметров плетельно-пултрузионного процесса формования композитних стержней для силовых автомобильных конструкций, Кравченко А. П. (2013)
Смирнова А. О. - Методика оцінки паливної економічності гібридних автомобілів (2013)
Сакно О. П. - Проблема нормування ресурсу шин вантажних автомобілів та особливості прогнозування їх терміну служби (2013)
Кужель В. П. - Методика налаштування моделі визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби (2013)
Прилепский Ю. В. - Использование физической модели для исследования процессов рекуперации в транспортных средствах с электрической передачей, Грицук И. В. (2013)
Скворчевський О. Є. - Обґрунтування можливості роботи елемента сопло-заслінка із послідовно включеним зворотним клапаном (2013)
Куць Н. Г. - Тепловые насосы на транспорте (2013)
Ткаченко В. Н. - Анализ методик определения коэффициента полезного действия волновой зубчатой передачи (2013)
Самородов В. Б. - Теоретичне визначення основних показників гідрооб'ємно-механічної трансмісії вантажного автомобіля при варіації робочого об’єма гідромашин, Гармаш Д. О. (2020)
Ребров О. Ю. - Аналіз основних параметрів сучасних сільськогосподарських тракторів провідних світових виробників, Кальченко Б. І., Шевцов В. М., Якунін М. Є., Чепкий К. С. (2020)
Кожушко А. П. - Аналіз впливу агрегату змінної маси на показники плавності ходу колісного трактора (2020)
Бондаренко А. І. - Сучасні гідрооб'ємно-механічні трансмісії в тракторобудуванні (2020)
Островерх О. О. - Статичне дослідження трьохвальної коробки передач легкового автомобіля з поперечним розташуванням двигуна (2020)
Сергієнко М. Є. - Визначення витрат потужності двз автомобіля на привід навісного обладнання, Пастущина М. І. (2020)
Сергієнко М. Є - Оцінка енергетичних витрат на управління зчепленнями трансмісії, Свідло В. С., Перевозник А. С. (2020)
Самородов В. Б. - Розрахунково-теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів гідрооб'ємного механізму повороту, Пелипенко Є. С. (2020)
Самородов В. Б. - Аналіз універсальних характеристик гідрооб'ємних передач, які працюють у складі безступінчастих гідрооб'ємно-механічних трансмісій для різних робочих об'ємів гідравлічних машин аксіальнопоршневого типу, Аврунін Г. А., Гармаш Д. О. (2020)
Самородов В. Б. - Розвиток електротракторів в Україні, Краснокутський В. М., Ткачов В. Ю. (2020)
Мандрика В. Р. - Розрахунок об'ємного гідроприводу робочих органів навісного та причіпного обладнання в складі машинно-тракторного агрегату, Краснокутський В. М., Вільний Д. В. (2020)
Мандрика В. Р. - Моделювання об'ємного гідропривода в трансмісіях тракторів і самохідних машин, Краснокутський В. М., Островерх О. О., Ковалевський С. Г. (2020)
Борисенко А. Н. - Дослідження способів корекції швидкісних характеристик паливних насосів за рахунок дроселювання на всмоктуванні, Сергиенко Н. Е., Агапов О. Н., Медведев Н. Г. (2020)
Кожушко А. П. - Методика прогнозування потреб в матеріальних запасах на базі автомобільно-транспортного підприємства, Крюкова Т. О. (2020)
Волинець Л. М. - Формування системи логістичного обслуговування та пріоритетні напрями управління процесами товаропотоків транспортних підприємств, Гурнак В. М. (2019)
Гривківська О. В. - Теоретичний базис формування сутності поняття економічної безпеки, Обиденко Г. О. (2019)
Могилевська О. Ю. - Зовнішнє середовище як об’єкт ефективної діяльності адміністративного управління підприємством, Головенко К. В., Григор О. В. (2019)
Ревенко Х. А. - Антикризове управління в сучасних умовах (2019)
Ремига Ю. С. - Електронне співробітництво в управлінні інтеграційними процесами логістичного ланцюга (2019)
Романова Л. В. - Управління кадровим потенціалом підприємства як важливий складник внутрішнього маркетингу (2019)
Слободяник А. М. - Оптимізація виробничої структури підприємств агробізнеcу, Судик С. В., Сандлер Е. (2019)
Гончаров Ю. В. - Джерела ресурного забезпечення розвитку інноваційної економіки: характеристика, особливості, взаємозв’язок, Павлов В. В. (2019)
Горенко Л. І. - Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки (2019)
Градобоєва Є. С. - Використання "Зеленого" тарифу в сфері життєзабезпечення міста: економіко-правові аспекти (2019)
Жуйков Г. Є. - Потенціал та економіко-технологічні можливості розвитку поновлювальної енергетики України, Орленко О. В., Імшеницька І. Г. (2019)
Кучер О. П. - Економічна сутність фондових індексів на біржовому ринку, Слободяник А. М. (2019)
Мельникова М. В. - Екологічний складник розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста (2019)
Могилевська О. Ю. - Сучасні методи управління банківською діяльністю, Бобровицький Є. О., Оборотов Р. І. (2019)
Новаковська І. О. - Сучасний стан нормування відведення земельних ділянок для потреб автомобільного транспорту, Стецюк М. П., Іщенко Н. Ф. (2019)
Новаковська І. О. - Удосконалення нормативного забезпечення регулювання земельних відносин у сфері авіаційного землекористування, Ямковий О. Є., Скрипник Л. Р. (2019)
Резнік Н. П. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні, Костко О. В. (2019)
Резнік Н. П. - Економічний вплив на функціонування підприємницьких структур агробізнесу сьогодення, Ткачук С. М. (2019)
Середа Ю. М. - Організаційно-економічні засоби адміністративного управління розвитком сучасного міста, Рубан А. Ю. (2019)
Слободяник А. М. - Інфраструктура ринку цінних паперів, Волошин В. В., Бондар А. С. (2019)
Тарасович Л. В. - Актуальність біржового ринку України, Слободяник А. М. (2019)
Яремчук Т. Р. - Тенденції розвитку ринку похідних фінансових інструментів на біржовому ринку України, Резнік Н. П. (2019)
Виноградчий В. І. - Залучення зарубіжних інвестицій для розвитку економіки України, Котляр Р. П., Котляр Т. І. (2019)
Вяткіна Т. Г. - Вплив глобалізаційних аспектів на розвиток галузі міжнародного туризму, Клик Б. О. (2019)
Трусова Н. В. - Державне регулювання іпотечного кредитування аграрної сфери в Україні та країнах євросоюзу, Гривківська С. М. (2019)
Гривківська О. В. - Фінансово-кредитні інструменти формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери, Мельник Л. В. (2019)
Хоменко І. О. - Оцінювання інфляції в Україні та заходи щодо її подолання, Горобінська І. В., Куімова А. В. (2019)
Ващук М. М. - Інститут капеланства як невід’ємний складник культурно-історичної традиції духовної опіки військовослужбовців в Україні (2019)
Олійник А. П. - Математичне моделювання процесу виносу осадової субстанції імпульсним та передрезонансним методами, Дудич І. Ф., Фешанич Л. І. (2020)
Шевченко С. С. - Математическое моделирование уплотнений роторов центробежных машин как динамических систем, Шевченко М. С. (2020)
Ащепкова Н. С. - Моделювання динаміки автономного мобільного робота з маніпулятором, Збруцький О. В. (2020)
Гончаренко Т. А. - Структура методології CIM для інформаційного моделювання міського середовища на основі інтеграції BIM та GIS технологій (2020)
Дмитрієнко В. Д. - Комп'ютерні компоненти для оцінки близькості і розпізнавання двійкових об'єктів в умовах невизначеності, Леонов С. Ю., Заковоротний О. Ю. (2020)
Беспала О. М. - Метод пошуку та оцінки впливу причинно-наслідкових зв’язків в системах прийняття рішень (2020)
Деркач М. В. - Альтернативний метод для роботи з датчиком MPU-6050 по шині даних I2C, Матюк Д. С. (2020)
Алтухова Т. В. - Дослідження технічного стану електродвигунів на основі мереж Петрі, Дмитрієва О. А. (2020)
Самигулина Г. А. - Разработка интеллектуальной технологии управления сложными объектами на основе унифицированной искусственной иммунной системы, Самигулина З. И. (2020)
Дашкевич А. О. - Метод зіставлення ключових точок на послідовностях цифрових зображень, Охотська О. В. (2020)
Velychko О. N. - The approach of P wave definition in ECG signals without pre-processing (2020)
Андрусенко О. М. - Оптимізація траєкторій криволінійних свердловин методами лінійного та нелінійного програмування (2020)
Базилюк А. В. - Розвиток цифрових платформ та пріоритети національної економічної політики (2020)
Білоног О. Є. - Механізм реалізації портфельно-орієнтованого управління збалансованим розвитком організацій перевізників автомобільного транспорту, Третиниченко Ю. О., Срібна Н. В., Параніч П. Г. (2020)
Бойко В. В. - Методи та підходи оцінки стійкості автотранспортних підприємств, Куімова А. С. (2020)
Бондар Н. М. - Теоретичні передумови обґрунтування державно-приватного партнерства як інструменту реалізації державної політики розвитку транспортної інфраструктури, Сукманюк В. М., Юрченко А. С. (2020)
Воркут Т. А. - Управління ефективністю систем ланцюгів постачань швидкопсувних продуктів харчування із урахуванням мінливості логістичного циклу, Грищук А. О., Сопоцько О. Ю., Халацька І. І. (2020)
Галак І. І. - Перспективи використання реверсивної логістики в агропромисловому комплексі: екологічний аспект, Бабина Д. А. (2020)
Горячко К. К. - Моделі управління екологічним туризмом в Україні (2020)
Гречан А. П. - Особливості оцінки конкурентоспроможності національної економіки, Бабич Л. М., Парфентьева Е. Г., Наконечна С. А. (2020)
Гурнак В. М. - Актуальні проблеми перспектив логістичного забезпечення транспортування продукції, Волинець Л. М., Лісняк О. Л. (2020)
Дзюба О. М. - Розвиток соціального підприємництва в Україні, Берідзе К. Т., Ярова Р. В. (2020)
Дудка Т. В. - Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні, Гайдай Г. Г., Рябоштан Л. Г., Сервірог Т. Ю. (2020)
Жулин О. В. - Формування моделі інклюзивного зростання і розвитку України, Порицька А. О. (2020)
Козак Л. С. - Проблеми фінансової децентралізації в Україні, Чкалова Т. О. (2020)
Корольова О. І. - Контролінг як інструмент управління виробництвом, Турпак Т. Г., Гошовська В. В. (2020)
Левковець Н. П. - Дефініції понять "безпека" та "економічна безпека держави" (2020)
Масалітіна В. В. - Управління фінансовою стійкістю підприємства, Горобінська І. В., Микітко В. А. (2020)
Мельниченко О. І. - Економічні засади управління доставкою швидкопсувних вантажів, Богомолова Н. І. (2020)
Свірін Д. О. - Вибір методів організації міжнародних автомобільних перевезень партіонних вантажів у логістичних ланцюгах (2020)
Хаврук В. О. - Математична модель прогнозування та визначення обсягу запасних частин для станцій технічного обслуговування автомобілів з урахуванням втрачених продажів (2020)
Червякова В. В. - Виведення капіталу з України: причини, масштаби та наслідки (2020)
Шатіло О. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління вітчизняних підприємств (2020)
Шевченко О. Є. - Інноваційне підприємство та підприємства з інноваціями: порівняльний аналіз, Лаврик Г. І., Дмитриченко-Кулеба Г. М. (2020)
Андрусенко С. І. - Обґрунтування доцільності використання накопичувачів енергії в електромережах міського транспорту та домогосподарств, Бугайчук О. С., Будниченко В. Б., Подпіснов В. С. (2020)
Ануфрієва Т. Г. - Формування ланцюгів постачань при перевезенні швидкопсувних вантажів (2020)
Баранов Г. Л. - Інфологічне моделювання технологічних процесів створення перспективних складених матеріалів, Комісаренко О. С., Прохоренко О. М. (2020)
Борець І. В. - Організація мультимодальних перевезень вантажів за участю авіаційного транспорту, Соколова О. Є., Соловйова О. О., Висоцька І. І. (2020)
Бубела А. В. - Дослідження ефективності функціонування дренажів мілкого закладання в дорожніх конструкціях (2020)
Будя О. П. - Моделювання та конфігурування ІР-телефонії при емуляції мереж засобами системи Cisco Packet Tracer, Скопень М. М., Гавриленко О. В. (2020)
Гамеляк І. П. - Ефективність застосування антиожеледних хімреагентів при зимовому утриманні автомобільних доріг та аеродромів, Дмитрієв М. М., Попелиш І. І., Корітчук С. О., Семенченко О. В. (2020)
Гололобов Ю. П. - Особливості змін параметрів структури напівпровідника Ag3AsS3, Боровий М. О., Ніколаєнко А. В. (2020)
Горбенко С. С. - Вибір способу відновлення деталей за критеріями якості (2020)
Горбунович І. В. - Дослідження обертового й поздовжнього рухів наддовгого стрижня в похилих порожнинах, Левківська Л. В. (2020)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив температури навколишнього середовища на властивості моторних олив, Міланенко О. А., Білякович О. М., Cавчук А. М., Туриця Ю. О. (2020)
Дулеба А. Д. - До питання теорії процесу борування залізо-вуглецевих сплавів в магнітному полі, Мельник О. В. (2020)
Захарченко М. М. - Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду роботи транспортних вузлів (2020)
Іщенко Р. М. - Аналіз рівня підготовки з загальноосвітнього курсу фізики студентів першого курсу за результатами вхідного контролю, Ісаєнко Г. Л. (2020)
Кірічок О. Г. - Основні історично-правові аспекти регулювання міжнародних автомобільних перевезень, Антонюк В. П., Шевченко О. В. (2020)
Корпач А. О. - Сучасні напрямки використання альтернативних палив в автомобільних дизелях, Левківський О. О. (2020)
Kryzhanivskyi Ye. І. - Еxperimental studies of diesel engine indicators working on the mixtures of biodiesel fuels received from blue-green algae, Kryshtopa S. І., Kryshtopa L. І., Hnyp M. M., Mykytii І. І. (2020)
Лановий О. Т. - Удосконалення функціонування мережі автомобільних доріг загального користування України, Виговська І. А. (2020)
Лебідь І. Г. - Вибір методу управління комунікаціями в проектах, Ткаченко В. А., Лисак Р. С., Хрутьба А. С. (2020)
Лісовал А. А. - Дослідження можливостей приводного нагнітача Rotrex для застосування системах наддуву (2020)
Малиш М. І. - Кутова залежність двофотонного поглинання в CdP2, Куліш М. Р. (2020)
Марков О. Д. - Деякі аспекти розвитку соціально-економічної організації (2020)
Марунич С. В. - Масштабування процесу зменшення негативного впливу авіаційного шуму (2020)
Мейш Ю. А. - Постановка та побудова чисельного алгоритму розв’язування задач динаміки теорії конічних оболонок в неортогональній системі координат, Мейш В. Ф. (2020)
Мельник Н. І. - Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстрації кобальту, Власенко Н. Є., Коваленко І. В., Шпак А. Є., Зульфігаров А. О. (2020)
Мельниченко О. І. - Аспекти метрологічного забезпечення технологічних процесів інформаційно-вимірювальних систем в проектах інфраструктури транспорту, Кульбовський І. І., Голуб Г. М., Харута В. Л. (2020)
Онищенко А. М. - Числове моделювання впливу розташування транспортного навантаження на цеметобетонне покриття автомобільних доріг, Худолій С. М., Чиженко Н. П. (2020)
Осипов В. О. - Питання підвищення безпеки руху за рахунок використання нових світлоповертальних елементів (2020)
Поліщук В. П. - Oрганізація перехоплюючих автостоянок (система паркування "park&ride") в м., Янішевський С. В., Гуменюк О. В. (2020)
Прокудін Г. С. - Особливості формування та перспективи розвитку транспортно-логістичних кластерів, Чупайленко О. А., Гілевська К. Ю., Майданик К. О. (2020)
Savostin-Kosiak D. O. - Analysis of the impact of road safety barriers on reducing the risk of dangerous road accidents and their consequences, Michalski Jacek. (2020)
Сахно В. П. - Метод аналізу функціонального резонансу для моделювання контролю безпеки руху автомобіля, Поляков В. М., Сакно О. П., Колеснікова Т. М. (2020)
Свєтазаров О. М. - Теоретичне обґрунтування обчислювального алгоритму витрати палива автомобілями-самоскидами, Ковальов М. Ф. (2020)
Січко О. Є. - Підвищення технічної готовності рухомого складу сервісних підприємств, Субочев О. І., Погорєлов М. Г., Курніков С. І., Горбань Р. А. (2020)
Стьожка В. В. - Підвищення довговічності цементобетону для покриття автомобільних доріг, Борковський П. П. (2020)
Тарандушка Л. А. - Побудова функціональної моделі автосервісного підприємства (2020)
Тімков О. М. - Розробка фізичної моделі автомобіля з дистанційним керуванням для експериментальних досліджень властивостей автомобілів, Ященко Д. М. (2020)
Топольськов Є. О. - Удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів з використанням інерціальних датчиків та імовірнісно-геометричних методів обробки інформації, Бєляєвський Л. С., Сердюк А. А. (2020)
Хабутдінов Р. А. - Системна концепція енергоресурсної синергії та методологія технологічно-інноваційного управління на автотранспорті (2020)
Хаврук В. О. - Модель управління запасами в умовах невизначеності з використанням традиційних критеріїв (2020)
Харитонова Л. В. - Концепція довідників дефектів в обладнанні та трубопроводах енергетичних та транспортних систем, Куценко О. Г., Каденко І. М. (2020)
Хрутьба В. О. - Формування системи критеріїв оцінки впливу на довкілля в Барабаш проектах будівництва та реконструкції об’єктів критичної інфраструктури, Зюзюн І. В., Барабаш О. В., Нєвєдров С. Д. (2020)
Хрулєв О. Е. - Розрахункова модель процесу стиснення повітря з рідиною в циліндрі ДВЗ, Дмитрієв С. О. (2020)
Червякова Т. І. - Інформаційна безпека технології хмарних обчислень (2020)
Шевчук Л. В. - Концентрація напружень в околі тріщини в дорожньому покритті при дії транспортних навантажень (2020)
Ширяєва С. В. - Фактори, що впливають на формування і розвиток мультимодальної транспортної системи України в сучасних умовах (2020)
Шлюнь Н. В. - Сингулярно збурені задачі термомеханіки шаруватих дорожніх покриттів, Білобрицька О. І. (2020)
Антощук Р. Я. - Ангіосонографічні паралелі діагностики ураження артеріальної системи у пацієнтів із гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи, Дзюбановський І. Я., Продан А. М. (2020)
Венгер І. К. - Реконструкція каротидного басейну в умовах розвитку пізніх ускладнень після реваскуляризації аорто-клубово-стегнового сегмента, Костів С. Я., Вайда А. Р., Сельський Б. П. (2020)
Вересюк Т. О. - Морфологічні зміни у скелетних м’язах задніх кінцівок щурів при гострій ішемії–реперфузії, спричиненій накладанням артеріального турнікета, та її корекції карбацетамом, Сельський П. Р., Телев’як А. Т., Сельський Б. П. (2020)
Волотовська Н. В. - Значення маркерів ендогенної інтоксикації в прогностичній оцінці ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівки, Гудима А. А. (2020)
Гнатюк М. С. - Кількісний морфологічний аналіз структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла спільної жовчної протоки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки, Монастирська Н. Я., Татарчук Л. В. (2020)
Грищук Л. А. - Туберкульоз легень у пацієнтів похилого та старечого віку в Тернопільській області України (2020)
Гусак М. О. - Причини тромбозу віддаленого післяопераційного періоду реконструкції аорто-клубово-стегнового артеріального басейну, Венгер І. К. (2020)
Діденко В. І. - Діагностичні маркери прогресування фіброзних змін печінки у пацієнтів із хронічними дифузними захворюваннями печінки алкогольного генезу, Кленіна І. А., Татарчук О. М., Коненко І. С., Петішко О. П. (2020)
Дживак В. Г. - Особливості цитокінового профілю у сироватці крові щурів за умови корекції травми м’язів плазмою крові, збагаченою тромбоцитами, Кліщ І. М. (2020)
Коробко Л. Р. - Клінічна характеристика періопераційного та післяопераційного періодів на тлі COVID-19, Маркович О. В., Чижишин Б. З. (2020)
Кошак Ю. Ф. - Морфологічний аналіз у хірургічному лікуванні туберкульозної емпієми плеври (2020)
Кузів О. Є. - Вплив аутофагії на субмікроскопічну перебудову печінки в динаміці харчової депривації, Кузів П. П., Сельський П. Р., Телев’як А. Т., Слива А. Ф. (2020)
Маланчин І. М. - Реабілітація породіль, які перенесли прееклампсію, Мартинюк В. М., Лимар Л. Є. (2020)
Маланчук Л. М. - Оптимізація тактики ведення жінок із синдромом втрати плода на тлі ендотеліальної дисфункції, Мартинюк В. М., Маланчук С. Л. (2020)
Манащук Н. В. - Рівень стоматологічної гігієнічної грамотності населення, Чорній Н. В., Бойцанюк С. І. (2020)
Мосійчук Л. М. - Стан слизової оболонки шлунка за даними ендоскопії із високою роздільною здатністю та режимом вузькосмугової візуалізації у хворих на атрофічний гастрит, поєднаний з патологією щитоподібної залози, Сімонова О. В., Коненко І. С., Петішко О. П. (2020)
Пилипчук Т. П. - Зміни макро- і мікроелементного складу печінки щурів у динаміці розвитку синдрому тривалого стиснення (2020)
Рубас Л. В. - Динаміка змін мінерального складу мікро- та макроелементів кісткової тканини скронево-нижньощелепних суглобів при цукровому діабеті (2020)
Сокол В. К. - Причини невстановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у постраждалих з автотравмою за результатами первинних судово-медичних експертиз (2020)
Стахів О. В. - Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на активність процесів ліпідної пероксидації у легенях та їх корекція карбацетамом, Максимів Р. В. (2020)
Толокова Т. І. - Соціальний захист медичних працівників, Білан О. Ю. (2020)
Черкашина Л. В. - Непсихотичні розлади психічної сфери та кардіоваскулярний ризик у комбатантів, Кириченко І. І., Сябренко Г. П., Руденко Т. М., Деміхов А. О. (2020)
Якимчук О. М. - Реакція редокс-системи на дію окремих засобів для наркозу за умов експериментального гіпертиреозу, Кліщ І. М. (2020)
Ярославцев С. О. - Анамнестичні клініко-психопатологічні особливості депресивних проявів у пацієнтів із когнітивними порушеннями при депресивних розладах (2020)
Бакалюк Т. Г. - Ефективність методів тренування м`язів тазового дна у жінок зі стресовим нетриманням сечі, Стельмах Г. О., Волкова Л. М. (2020)
Батюх О. В. - Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу, Новак–Мазепа Х. О., Харковська Т. В., Пак А. І. (2020)
Добровольська Л. І. - Світовий досвід боротьби з вейпінгом та його наслідками серед дітей та молоді, Боярчук О. Р., Гаріян Т. В., Глушко К. Т. (2020)
Кліщ І. М. - Вплив хронічної етанолової інтоксикації на репродуктивну систему, Нестерук С. О. (2020)
Салій З. В. - Хронічна посттравматична енцефалопатія. Погляд на проблему (2020)
Шідловський В. О. - Дієтичне харчування в комплексному лікуванні хворих на тиреоїдит Хашимото, Шідловський О. В., Шеремет М. І., Шевченко С. І., Скочило О. В. (2020)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет минимального времени регулирования котла по переходной функции как объекта регулирования уровня воды, Панов С. Л., Чередник В. Н., Макаров А. М. (2021)
Тимощук О. М. - Аналіз можливостей електронної картографічної навігаційної інформаційної системи для оптимального керування рухом судна, Єлєазаров О. П., Гладкий А. Р. (2021)
Зазірний А. А. - Узгодження технічного та біологічного сегментів ергатичної системи "судноводій - судно" з використанням нечіткого нейромережевого підходу, Аросланкін О. О. (2021)
Бажак О. В. - Синтез моделі та алгоритмів процесу керування рухом судна, Трофименко І. В., Бойко А. Д. (2021)
Пліта Л. Л. - Аналіз систем керування судном та особливостей Їх експлуатації, Богом’я В. І., Писанко А. Г. (2021)
Дубинець О. В. - Дослідження методів підвищення надійності і функціональних характеристик двигунів засобів колективного порятунку екіпажів морських судів, Гаценко Л. В., Байрамова О. В. (2021)
Дакі О. А. - Дослідження процесів вібрації в машинних відділеннях теплоходів, Ткаченко В. В., Левченко О. В., Кущ О. В. (2021)
Мельник О. В. - Методи зниження вмісту токсичних компонентів відпрацьованих газів суднових дизелів, Сорока В. В., Гаталяк М. Я. (2021)
Урум Н. С. - Дослідження моделі процесу згоряння альтернативних видів палива в суднових дизелях, Шапіро Г. В, Максименко Л. А., Маларьова Н. О. (2021)
Найденов І. В. - Методи підвищення паливної економічності та поліпшення екологічних показників засобів річкового транспорту в умовах експлуатації, Смирнова І. М., Бліндарук О. М., Кравчук Ю. О. (2021)
Мельник О. В. - Дослідження системи підтримки прийняття рішення безпеки судноводіння, Шапран Ю. Є., Матюхов А. Т., Бойко О. А. (2021)
Горбань А. В. - Інформаційне забезпечення для моніторингу та управління рухом суден з використанням даних супутникової навігації, Маранов О. В., Клочков Ю. П., Дорофєєва З. Я. (2021)
Федотов В. Г. - Вплив електрично активних дефектів на термостимульовані струми в кристалах дифосфіду цинку, Міхеєв О. І. (2021)
Скляренко І. Ю. - Розробка і впровадження алгоритму безпечного маневрування суден внутрішнього плавання, Смирнова І. М., Герчиков О. О., Сидорчук О. Р. (2021)
Автори випуску (2021)
Правила оформлення (2021)
Передмова (2013)
Петутина Е. - Остров культуры в НТУ "ХПИ" (2013)
Красіков М. - 15 років Етнографічному музею "Слобожанські скарби" ім. Г. Хоткевича НТУ "ХПІ" (2013)
Аврамова О .Є. - Правовий режим комерційної таємниці на підприємстві, Марченко Т. М. (2013)
Аврамова О. Е. - Правовые взаимоотношения автора и издательства, Зайцева А. А. (2013)
Аврамова О. Е. - Особенности учета объектов интеллектуальной собственности, как нематериальных активов, Пономарева Е. Е. (2013)
Аврамова О. Є. - Проблеми захисту авторських прав в інтернеті, Разіна О. І. (2013)
Аврамова О. Є. - Система суб’єктів інтелектуальної власності, Ревелюк І. С. (2013)
Аврамова О. Є. - До проблеми правової охорони прав іноземців на об'єкти інтелектуальної власності, Козакова С. В. (2013)
Аврамова О. Є. - Порядок проходження атестації патентних повірених, Курінна Д. М. (2013)
Аврамова О. Є. - Умови сценарного договору, Михайлова К. О. (2013)
Гаряєва Г. М. - Інтернет-сайт як об’єкт авторського права, Тимців М. М., Білоконь І. А. (2013)
Гаряева А. М. - Электронная коммерция в Украине: проблемы правового регулирования, Примшиц Ю. И., Мелешкова Ю. С. (2013)
Гаряева А. М. - Сложности защиты прав интеллектуальной собственности в глобальной сети интернет, Цебро О. К., Сачок П. В. (2013)
Гаряєва Г. М. - Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп’ютерних мереж, Шевердін Д. О. (2013)
Гаряєва Г. М. - Плагіат, як порушення авторського права, Селегей Р. С. (2013)
Блошко В. В. - Особливості здійснення права власності на квартиру (2013)
Аврамова О. Є. - Система договорів у житловому праві (2013)
Гаряева А. М. - "Гражданское общество" на примере Норвегии и его теоретическое наложение на украинские реалии, Муренко Е. Л. (2013)
Рогоза О. М. - До питання буденної правової свідомості українського селянина на межі ХІХ-ХХ ст. (За матеріалами земств України) (2013)
Маліков В. В. - Наймана праця у процесі соціалізації в українській культурі другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Фрадкіна Н. В. - Культуротворча діяльність недільної школи Х.Д. Алчевської (2013)
Кузьменко О. В. - Підготовка студентів до навчального спілкування на семінарському занятті, Решетняк Н. Б. (2013)
Штанько В. И. - Антропологическое измерение социокультурной реальности общества знаний (2013)
Соколенко В. А. - Концепція "хмарних" обчислень та її застосування в електронній торгівлі, Поляк А. В. (2013)
Єршова Н. Ю. - Особливості обліку доходів автоматизованою системою державного казначейства України, Олійник Н. М. (2013)
Соколенко В. А. - Роль малого бізнесу в регіональній економіці, Струкова А. Г. (2013)
Максименко Н. Д. - Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2013)
Шестак О. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку кондитерської галузі (2013)
Поляцьковий М. М. - Ринок торгівельного обладнання в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку та особливості конкуренції (2013)
Пам’ятка авторам (2013)
Передмова (2013)
Мищенко В. - Философия и религия в поисках духовных приоритетов современного мира (2013)
Киян М. Ш. - Перевалова Л. В. Деякі історичні аспекти формування виборчих технологій в українських землях, Окладна М. Г. (2013)
Перевалова Л. В. - Проблеми правової охорони торговельної марки в Україні, Марченко Т. М. (2013)
Окладна М. Г. - Про деякі проблеми використання деклараційних патентів як способу охорони прав на об’єкти промислової власності, Перевалова Л. В., Зайцева А. О. (2013)
Перевалова Л. В. - Проблеми вдосконалення правового статусу державних службовців, Киян М. Ш., Разіна О. І. (2013)
Гаряева А. М. - Принцип презумпции невиновности в украинском законодательстве, Муренко Е. Л. (2013)
Маліков В. В. - Вплив обрядової практики на звичаєво-правовий інститут наймитування українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Фрадкина Н. В. - Харківське історико-філологічне товариство: історія і сучасність (2013)
Кузьменко О. В. - Інтерактивна педагогічна технологія організації і проведення практичного заняття, Решетняк Н. Б. (2013)
Коновалова В. Б - Крос-культурний підхід у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі, Мирошниченко В. М. (2013)
Цибізова Ю. С. - Лексикографічний аспект прикладної лінгвістики: словниковий опис лексичних паралелей, Шаронова Н. В. (2013)
Калюжная А. Б. - Реалізация концепта-сценария ТАЙНА (2013)
Погорєлов М. І. - Договірне регулювання заробітної плати (2013)
Брінь П. В. - Теоретичні засади оцінювання конкурентоспроможності, Черна В. В. (2013)
Соколенко В. А. - Механізм впливу мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці, Клиженко А. С. (2013)
Горбунов М. П. - Покращення автомобільних доріг завдяки інвестиціям у майбутньому, Дятлова В. О. (2013)
Брінь П. В. - Управління антикризовою діяльністю підприємства, Черпак А. Ю. (2013)
Горбунов М. П. - Рівень розвитку автомобільної інфраструктури України, Дятлова В. О. (2013)
Максименко Н. Д. - Взаємодія держави та малого бізнесу в Україні (2013)
Горбунов М. П. - Про державно-приватне партнерство вугледобувних підприємств в Україні, Сидоренко І. Г. (2013)
Брінь П. В. - Проблеми інвестиційного клімату, Акулова М. В. (2013)
Соколенко В. А. - Підвищення соціально-економічного розвитку будівельних підприємств через впровадження процесного менеджменту, Комарєвцева Д. І. (2013)
Лінькова О. Ю. - Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів, Шаповалов І. І. (2013)
Лінькова О. Ю. - Сучасні проблеми харчової промисловості України, Огоновський В. Й. (2013)
Лінькова О. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств по утилізації промислових відходів, Шаповалов І. І. (2013)
Замула О. О. - Поняття "інформація" в маркетингових дослідженнях, Пархоменко Е. А. (2013)
Лінькова О. Ю. - Аналіз та шляхи вирішення проблем харчової промисловості, Огоновський В. Й. (2013)
Чайкова О. І. - Аналіз ринка канцтоварів України, Полякова Т. А. (2013)
Міщенко В. А. - Вплив зовнішніх факторів на розробку міжнародної маркетингової стратегії підприємств кондитерської галузі України, Гарбуз Н. П. (2013)
Брінь П. В. - Аналіз сучасного стану інституту банкрутства України, Бондаренко А. Ю. (2013)
Соколенко В. А. - Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку, Усачов М. І. (2013)
Брінь П. В. - Управління логістикою на підприємстві, Нікітенко О. В. (2013)
Брінь П. В. - Диверсифікація господарської діяльності підприємства, Переходова Л. О. (2013)
Памятка авторам (2013)
Передмова (2014)
Орлова А. В. - Проблеми захисту авторського права в Україні, Перевалова Л. В. (2014)
Пономаренко В. В. - Розробка заходів по підвищенню ефективності використання об’єктів промислової власності, Перевалова Л. В. (2014)
Гармаш І. Є. - Основні способи підвищення конкурентоздатності товару на прикладі розвитку стратегії торговельної марки, Перевалова Л. В. (2014)
Голозубов А. В. - Культура contra цивилизация: вечный конфликт? (2014)
Міщенко М. М. - Сучасне фотомистецтво України: соціальний досвід та нові художні рішення (2014)
Маліков В. В. - Наймитування як явище соціально-економічного життя й духовної культури українців другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2014)
Петутина Е. А. - Роль архитектуры в подготовке будущих инженеров (из педагогического опыта ХТИ конца ХIХ – начала ХХ вв.) (2014)
Кузьменко О. В. - Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі, Решетняк Н. Б. (2014)
Владленова И. В. - Техногенная цивилизация: философские подходы к проблеме техники (2014)
Смоляга М. В. - Стратегии концептуализации действительности и проблема объективности научного знания, Старикова Г. Г. (2014)
Евсеєв С. Л. - 72 переводчика: древняя легенда в компьютерную эпоху (2014)
Акоп’янц Н. М. - Особливості перекладу суспільно-політичної лексики з англійської мови на українську, Полтавський В. І. (2014)
Бабаев Р. Г. - Тенденции развития розничной торговли в Украине (2014)
Мищенко В. А. - Влияние соотношения собственных и заёмных средств в структуре капитала на прибыль предприятия (на примере ОАО "Турбоатом"), Мозенков О. В., Чурсина Т. Г. (2014)
Погорєлов І. М. - Основні складові BSC, її переваги та недоліки, Сиром’ятникова О. В., Бондаренко Я. В. (2014)
Богомазова Л. В. - Аналіз чисельності та структури кадрів на підприємстві (2014)
Погорєлов І. М. - Основні системи та методи визначення ефективності діяльності, Сиром’ятникова О. В., Демченко М. Є. (2014)
Стригуль Л. С. - Актуальні проблеми системного підходу до організації обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємств, Остапенко В. П. (2014)
Брінь П. В. - Управління міжнародними проектами у ВНЗ України, Мушинська Г.В. (2014)
Дубовик К. С. - Інвестиції – основне джерело економічного розвитку молочної галузі в Україні (2014)
Єршова Н. Ю. - Розвиток підприємництва в рамках антикризового менеджменту, Гусєва А .І. (2014)
Пухова А. А. - Аналіз методів оцінювання ефективності управління діяльністю підприємства (2014)
Реферати (2014)
Передмова (2014)
Академия военно-исторических наук: цели и задачи (2014)
Вченій раді факультету інтегральної підготовки - п'ять років (2014)
70 лет освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков (2014)
Незабутнє (2014)
Философия в современном мире (2014)
Кузьменко О. В. - Зарубіжна методика формування громадянських вмінь, Решетняк Н. Б. (2014)
Гаевая А. В. - О ресурсе развития в Украине, Дегтярёва И. Г. (2014)
Гаряєва Г. М. - Франчайзинг, Хільченко А. М., Поліщук О. Я. (2014)
Гаряєва Г. М. - Торгові бар'єри, Хільченко А. М. (2014)
Гаряева А. М. - Правовые отношения Германии и Украины в свете событий 2014 года, Полищук О. Я., Хильченко А. М. (2014)
Перевалова Л. В. - Проблеми реалізації принципів правової держави та громадянського суспільства в Україні (2014)
Киян М. Ш. - Проблеми взаємної відповідальності держави та особистості в історії політичних вчень Нового часу, Окладна М. Г. (2014)
Муренко Е. Л. - Сущность типологии государства (2014)
Фрадкіна Н. В. - Концепція "українського православ’я" М. Сумцова як ціннісний фактор української ідентичності (2014)
Маліков В. В. - Значення Інтернет-технологій для мистецтва вишивки в сучасному Харкові (2014)
Міщенко М. М. - На шляху національного відродження: релігійна складова духовного світу України кінця ХХ – початку ХХІ століть (2014)
Владленова І. В. - Сучасні технології: виклики та ризики (2014)
Смоляга М. В. - Проблемы современной эпистемологии в свете кантовской этической концепции, Старикова Г. Г. (2014)
Годзь Н. Б. - Проблемы научной формулировки в восприятии экологии как целостного системного образования с позиции философии науки (2014)
Стричинець О. В. - Категоричний силогізм (2014)
Шкумат А. В. - Правові аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2014)
Горбунов М. П. - Шляхи інвестування підприємств ОПК та підприємств з капітального ремонту МО, Ренкас О. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Наші вітання (2014)
Пам'ятка авторам (2014)
Передмова (2015)
По местам боевой славы Харьковшины (2015)
1941-945: Фотоісторія у родинному альбомі (2015)
Интерес к семейной истории не исчезнет (2015)
Гаевая А. В. - Некоторые аспекты проблем третейских судов (2015)
Семко М. А. - Правовой нигилизм в современной Украине (2015)
Морозова Д. Ю. - Зв’язок мовознавства з природничими та технічними науками, Сергієва А. В. (2015)
Левченко Е. В. - До питання розвитку української культури, Махоніна О. Г. (2015)
Фрадкіна Н. В. - Становлення нових інтелектуальних еліт: інтелігенція, культуральність чи культуртрегерство (2015)
Маліков В. В. - Взаємодія між музеєм і відвідувачем: британський досвід для розвитку музейної справи в Україні (2015)
Кузьменко О. В. - Ділова гра "Модель ООН" як ефективна форма громадянського виховання молоді, Решетняк Н. Б. (2015)
Шанідзе Н. О. - Теоретико-методологічні засади пенітенціарної філософії (2015)
Тарароев Я. В. - Физика как элемент культуры (2015)
Бірюк М. О. - Інноваційний менеджмент, його розвиток та вплив на економіку України (2015)
Гаєвська Я. К. - Методи прогнозування в інноваційній діяльності, Друца К. М., Поврозіна Л. В. (2015)
Гаєвська Я. К. - Сучасні підходи в управлінні позиціонуванням інноваційної продукції, Друца К. М., Поврозіна Л. В. (2015)
Матросова О. А. - Контролінг збутової діяльності підприємства, Міщенко В. А. (2015)
Матросова О. А. - Контролінг, його сутність та економічне значення, Міщенко В. А. (2015)
Тютюнник І. В. - Інвестиційна привабливість машинобудівних підприємств для іноземних інвесторів, Міщенко В. А. (2015)
Тютюнник І. В. - Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України, Міщенко В. А. (2015)
Слюсаренко О. Ю. - Чинники формування конкурентоспроможності підприємств-виробників будівельних матеріалів (2015)
Слюсаренко О. Ю. - Проблеми розвитку промисловості будівельних матеріалів і шляхи їх подолання (2015)
Власов М. О. - Використання інтернет-маркетингу з метою просування товарів та послуг (2015)
Канівець Я. А. - Визначення основних підходів до формування стратегії патентування інноваційних об’єктів на підприємстві, Задорожна Ю. О., Хопшаносова Д. А. (2015)
Горбунов Н. П. - Теоретические аспекты конкурентных преимуществ в стратегическом менеджменте, Колонтаевская К. Ю. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Пам'яті ученого (2015)
Пам'ятка авторам (2015)
Вихідні відомості (2015)
Передмова (2016)
Красиков М. М. - "Історія одного трикутничка" (2016)
Колесниченко А. - Первые военно-спортивные игры "Зарево" (2016)
Кузьменко О. В. - Вік кримінальної відповідальності як проблема юридичної науки і практики (2016)
Перевалова Л. В. - Суспільно-політична активність української молоді в умовах формування громадянського суспільства (2016)
Гаєвая О. В. - Становлення і розвиток міжнародного трудового права (2016)
Сємко М. О. - Поняття джерел моралі та права, Шаблевська І. Ю. (2016)
Муренко О. Л. - Тримання в дисциплінарному батальйоні як один з правових засобів виправлення військовослужбовців, Гаряєва Г. М. (2016)
Ляшенко Н. А. - Проблемы формирования социальной ответственности у граждан Украины (2016)
Бірюкова М. В. - Цілепокладання як основа соціального проектування: праксеологічний підхід (2016)
Клименко О. Ю. - Особливості процесів соціальної стратифікації на тимчасово окупованій території Донбасу (2016)
Болотова В. О. - Этническая ксенофобия харьковчан: результаты социологического исследования, Байдак Т. М. (2016)
Доля І. М. - Формування мотиваційної складової у виборі стратегії соціальної дії мешканцями Донбасу (2016)
Семке Н. М. - Особливості політичної культури сучасної України (2016)
Петутина Е. А. - Визуальная культура: у истоков формирования в инженерно-педагогической деятельности (2016)
Маліков В. В. - Мультикультуралізм як потенційна складова культурної політики України (2016)
Годзь Н. Б. - Перспективы исследования экологической футурологии: про иллюзию и предвидение как человеческие способности (2016)
Городыская О. Н. - "Человек-машина": тождество и/или различие (2016)
Владленова І. В. - Проблема интенсификации научно-исследовательского процесса фундаментальных и прикладных исследований в космологии (2016)
Бардін А. Н. - Опосредованность интуитивного синтетического суждения (2016)
Смоляга М. В. - Имплицитные формы предпосылок научного знания, Старикова Г. Г. (2016)
Дольска О. О. - Соціокультурна обумовленість викладання філософії (2016)
Літопис: дати, події особитості (2017)
Кузьменко О. В. - Система покарання для неповнолітніх злочинців як проблема науки і правозастосовної практики (2017)
Муренко Е. Л. - Философы древности и средневековья о демократии (2017)
Лисенко І. В. - Правова культура студентської молоді в умовах становлення громадянського суспільства, Лисенко А. М. (2017)
Перевалова Л. В. - Україна у геополітичних проектах першої третини ХХ століття, Окладна М. Г. (2017)
Голованов Б. Д. - Идеология и её альтернативы в пространстве политической коммуникации (2017)
Бурега В. В. - Професійне самовизначення у вимірі соціально-адекватного управління, Скок Н. С. (2017)
Бірюкова М. В. - Особливості функціонування сучасного студентського самоврядування в Україні та країнах Європи (2017)
Маліков В. В. - Креативний простір молодих учених у сучасній культурній політиці України (2017)
Зуб А. В. - Концепція стратегії розвитку інформаційної безпеки учнівської молоді в Україні (2017)
Горлов А. С. - Физическая подготовка военнослужащих Украины и перспективы ее развития в контексте евроинтеграции (2017)
Борейко Н. Ю. - Дослідницька компетентність студентів спеціальності фізична культура і спорт, Азаренкова Л. Л. (2017)
Aleksandrova O. S. - Sufism influence on Western culture and philosophy (2017)
Владленова І. В. - Досвід Польщі з популяризації науки: Науковий центр Коперника у Варшаві (2017)
Городыская О. Н. - Свобода как форма бытия в современном мире (2017)
Бардин А. Н. - Синтетическое суждение в позитивисткой традиции (2017)
Borakovska M. O. - Superwoman as a transitional link in the understanding of corporality (Reflections on the discourse of modernity and postmodernity) (2017)
Шанідзе Н. О. - Витоки та історичний розвиток пенітенціарної ідеї в системі філософського знання (2017)
Бабкова Н. В. - Автоматизоване вилучення рекламних текстів з контенту, Колодна Л. М. (2017)
Угольнікова Н. С. - Особливості класифікації творів масової літератури, Чухненко М. В. (2017)
Краснокутська Н. С. - Корпоративна соціальна відповідальність як принцип свідомого капіталізму (2017)
Прохоренко О. B. - Морфологічний аналіз поняття "аутсорсинг" (2017)
Міщенко В. А. - Вдосконалення механізму антикризового управління на машинобудівних підприємствах, Шапран Є. М., Кубрак М. О., Миндра К. Г. (2017)
Другова О. С. - Тенденції формування системи контролінгу на підприємствах машинобудування України (2017)
Кубрак М. О. - Особливості формування системи контролінгу на промисловому підприємстві (2017)
Наші вітання (2017)
1917 – революція: 100 років потому (2017)
Досточтимое семейство Квиток (2017)
"Art Way-2017". Хроніка подій (2017)
Кіпенський А. В. - Якою має бути українська національна ідея?, Перевалова Л. В., Яценко О. М. (2017)
Окладна М. Г. - Сепаратизм в Європейському Союзі: закономірність чи виняток з правила? (2017)
Гаєвая О. В. - Щодо виникнення трудового права Європейського Союзу (2017)
Лисенко І. В. - Непорушність права приватної власності: співвідношення досвіду окремих країн, Лисенко А. М. (2017)
Кузьменко О. В. - Вікова неосудність як об’єкт наукового дослідження (2017)
Гаряева А. М. - Особенности интеллектуальных технологий в политической жизни общества, Муренко Е. Л. (2017)
Бурега В. В. - Першокурсник НТУ "ХПІ": хто він? (2017)
Садовська А. О. - Теоретична модель ринку праці молодих інженерів на основі теорії соціального поля П. Бурдьє (2017)
Маліков В. В. - Випікання домашнього хліба у сучасному українському місті: традиції, технології, споживацтво (2017)
Підбуцька Н. В. - Толерантність особистості, критерії її розвитку (2017)
Мовчан Я. А. - Особенности развития лидерского потенциала у будущих инженеров (2017)
Ібрагімова К. О. - Процес соціалізації особистості та його вплив на професійно-спрямований розвиток (2017)
Юшко О. В. - Формування духовно-моральних цінностей студентів на заняттях фізичного виховання, Борейко Н. Ю., Азаренкова Л. Л. (2017)
Зінченко Л. В. - Пріоритети спортсмена при плануванні особистого часу (2017)
Штанько В. І. - Віртуалізація і мережева реальність: проблеми і соціальні наслідки (2017)
Добровольська О. В. - Еволюційна біологія: на шляху до постнекласичної науки (2017)
Фидровская М. Г. - Философский концепт "души" как устремленность к благу (2017)
Мурадян В. Г. - Плюралізм концепцій міграції в умовах глобалізації (2017)
Бадан А. А. - Мультимедійні засоби у навчанні фаховому перекладу, Недайнова І. В. (2017)
Петрасова С. B. - Особливості морфологічної розмітки корпусів української мови на прикладі технічної документації, Кузьміна М. О., Мануйлов І. О. (2017)
Бабкова Н. В. - Лінгвістичні методи в судовій експертизі, Санжаровська О. Г. (2017)
Линник І. Е. - Ергономічні вимоги до формування візуальних комунікацій для маломобільних груп населення, Шкляр С. П. (2017)
Гавва В. М. - Маркетингові дослідження як засіб планування виробництва і збуту продукції підприємства, Губська Г. В. (2017)
Перемога в серцях поколінь (2018)
Військово-спортивні ігри "Заграва" (2018)
Кузьменко О. В. - Примусові заходи виховного характеру як інститут кримінального права України (2018)
Сємко М. О. - Проблематика визначення співучасті у злочині, Шаблевська І. Ю. (2018)
Агаларова К. А. - Реформування освіти як чинник подолання її кризи, Сутула О. А. (2018)
Скляр В. М. - Харків: етномовний склад населення на початку ХХІ ст. (2018)
Григор’єва С. В. - Мотиви вибору ВНЗ та спеціальності абітурієнтами України (на прикладі студентів НТУ "ХПІ"), Козлова О. А. (2018)
Головешко Б. Р. - Психологічне здоров’я менеджера, як невід’ємна складова його лідерства: педагогічний аспект (2018)
Телуха С. С. - Мультимедія як модернізаційний напрямок навчання в процесі викладання курсу "Історія України" (2018)
Калякін А. С. - Суддівство в українському бадмінтоні, Білоус О. В. (2018)
Сіверчук А. В. - Дослідження впливу тренувального процесу бійців різних шкіл на їх результат в ММА, Білоус О. В., Бабкін О. А. (2018)
Клименко Р. В. - Сциентизм и антисциентизм как культурные явления (2018)
Романив М. М. - Компьютерные игры: философский взгляд, Дмитренко В. Ю., Сомов М. А., Карпенко В. Е. (2018)
Петрасова С. B. - Автоматичне видобування колокацій з корпусу текстів, Кузьміна М. О. (2018)
Каніщева О. B. - Автоматичний пошук ключових слів у корпусі масової літератури, Чухненко М. В. (2018)
Попова О. І. - Електронний словник англійської дієслівної дієвідміни: його будова, зміст і параметризація, Купріянов Є. В. (2018)
Братусь Т. В. - Проблеми автоматизованого породження англомовних резюме, Голуб А. І. (2018)
Базалій А. Г. - Основні особливості перекладу технічних текстів комп’ютерної тематики, Ковальова Є. І. (2018)
Бєлих Д. І. - Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць у політичному дискурсі, Ковальова Є. І. (2018)
Кипенский А. B. - Рентгеновское излучение для диагностики и лечения (2018)
Шишкіна Є. К. - Становлення друкарства у Центральній та Східній Європі (ХV–XVI століття), Мотенко Я. В. (2018)
Журило Д. Ю. - Доля інженера Деречинського, Ларін А. О. (2018)
Назарова Т. Ю. - Формування фінансової стратегії: теоретичний аспект, Мілентьєва Ю. В. (2018)
Пам’яті ученого (2018)
Ільїна А. - Дерида як об’єкт історії філософії: концепт апорії в ракурсі проблеми універсальності (2019)
Якубович М. - Авіценна й авіценізм у мусульманській філософській думці на українських землях: посткласичний період (XVII – XVIII ст.) (2019)
Симчич М. - Критичне порівняльне видання текстів Теофана Прокоповича і Ґеорґія Кониського про нескінченність і їхніх наявних українських перекладів (2019)
Симчич М. - Порівняльний аналіз філософських курсів Теофана Прокоповича і Ґеорґія Кониського на прикладі розділу "про нескінченність" (2019)
Gumbrecht H. U. - Meaning of Presence, Ivashchenko I. (2019)
Сігов К. - Народження "Європейського Словника філософій" і відкриття Барбари Касен, Кхелуфі А., Коломієць Д., Сімороз О., Хома В. (2019)
Пролеєв С. - Філософія як школа життя за часів тоталітаризму. Частина ІІ. Міст у сьогодення, Зборовська К., Мироненко Р., Костенко О. (2019)
Щербина О. - Джон Лок про мовчання як аргумент і прояв поваги в аргументації, Щербина Н. (2019)
Ткачук М. - Філософська проблематика в рукописних кандидатських творах студентів Київської духовної академії (1819‒1924) (2019)
Вахтель А. - Сучасна українська феноменологічна термінологія і підходи до перекладу "Картезіанських медитацій" Едмунда Гусерля (2019)
Böhme J. - Zum Abschluss. Auszüge aus einem Gespräch zwischen der himmlischen Jungfrau Sophia und der Seele (2019)
Піч Р. - Божественна премудрість як цвіт світла з божого серця. Огляд загальних рис софіології Якоба Бьоме (2019)
Йосипенко С. - "Більше ніж інтерв’ю". Огляд тематичного блоку "Усна історія філософії" часопису "Філософська думка" (2019)
Ратніков В. - Історія філософії науки як галузь філософських досліджень. Stadler, F. (Ed.). (2017). Integrated History and Philosophy of Science: Problems, Perspectives, and Case Studies. (Vienna Circle Institute Yearbook, vol. 20). Vienna: Springer (2019)
Скопов Є. - Історія "маленької людини". (Немчинов, І. (2019). Малининъ/ Малінін: Реконструкція "втраченої біографії" київського професора. Вінниця: ФОП Барановська Т.П.) (2019)
Хома О. - Сучасне глобальне декартознавство. Nadler, S. et al (2019). The Oxford Handbook of Descartes and Cartesianism. Oxford: Oxford UP (2019)
Артюшенко В. - Ричард Бет. Як бути Пірроністом?Bett, R. (2019). How to Be a Pyrrhonist: The Practice and Significance of Pyrrhonian Skepticism. Cambridge: Cambridge UP (2019)
Коржикова П. - Неперекладність: міждисциплінарні перспективи. Large, D., Akashi, M., Józwikowska, W., & Rose, E. (2019). Untranslatability: In-terdisciplinary Perspectives. Routledge: New York (2019)
Чухрай Е. - Cенс життя і великі філософи. Leach, S., & Tartaglia, J. (2018). The Meaning of Life and the Great Philosophers. Routledge: London, & New York (2019)
Brandom R. B. - The Commitment to Inference, Ivashchenko I. (2019)
Cassin B. - "…You have to bear to be measure”, Khoma V., Khelufi A., Kolomiets D., Simoroz O. (2019)
Секундант С. - Історія філософії як покликання, Орехов І., Устименко К., Шевчук М. (2019)
Ахутін А. - Життя думки: акт мислення за часів тоталітаризму, Зборовська К., Хома В., Мироненко Р., Якименко К. (2019)
Кхелуфі А. - Науковий семінар Студентського товариства усної історії філософії (2019)
Піч Р. - Вчення Садр ад-Діна Шіразі про буття (2017)
Tkachenko R. - Peter Lombard on God's Knowledge: Sententiae, Book I, Distinctions 35-38, as the Basis for Later Theological Discussions (2017)
Секундант С. - Концилиаторика и эклектика: философия на пути к понятию открытой системы (2017)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Русское доклассическое Просвещение: Киреевский (2017)
Lyuty T. - Ideological Interpretations of Nietzsche's Philosophical Views in the Ukrainian Cultural Context (the end of the 19th – beginning of the 20th centuries) (2017)
Немчинов І. - Радянський "міф заснування": зміна віх у 1930-х роках (2017)
Абу Наср аль-Фарабі - Послання, що вказує шлях до щастя (2017)
Якубович М. - Коментарі до українського перекладу трактату аль-Фарабі "Послання, що вказує шлях до щастя" (2017)
Віко Дж. Б. - Принципи Нової науки про спільну природу націй… Ідея Твору. Пояснення розташованої на фронтиспісі картини, що слугує Вступом до Твору (2017)
Іващенко І. - Нова наука про цивільний світ. Аналітично-історичний коментар до "Ідеї твору" Джованні Баттисти Віко. Частина перша (2017)
Менжулін В. - Про нередукційну біографію та вічне самоперевершення (Лютий, Т. Ніцше. Самоперевершення. Київ: Темпора, 2016) (2017)
Головаха Є. - Суб'єктивний погляд на українську філософію (Розмова із Ксенією Зборовською, Аміною Кхелуфі та Всеволодом Хомою) (2017)
Симчич М. - Вчення про нескінченність у могилянських філософських курсах (XVII–XVIIІ ст.): до постановки проблеми (2018)
Стратій Я. - Порівняльний аналіз вчень Теофана Прокоповича й Ґеорґія Кониського про душу (2018)
Терлецький В. - Дискусійні питання в історії виникнення третьої "Критики" Імануеля Канта (2018)
Секундант С. - Вильгельм Виндельбанд: История как органон и составная часть философии (2018)
Йосипенко О. - "Прояснення" vs "пояснення": методологічні рефлексії Вітґенштайна щодо людської природи (французька перспектива) (2018)
Платон Платон - "Кратил" (уривок 427d-435е) (2018)
Prokopovicz T. - Physicae scientiae (fragmenta) (2018)
Содомора П. - Мова як шлях до пізнання (Платонів "Кратил” в українському озвученні) (2018)
Кауфман И. - Мозес Мендельсон и формирование еврейской культуры в эпоху Просвещения: политические и языковые аспекты. Обзор: Breuer, E., & Sorkin, D. (Eds.). (2018). Moses Mendelssohn's Hebrew Writings. Yale: Yale UP; Sacks, E. (2017). Moses Mendelssohn's Living Script: Philosophy, Practice, History, Judaism. Bloomington, & Indianapolis: Indiana UP (2018)
Сирцова О. - Григорій Сковорода: поетична біографія філософа в духовних просторах України і Європи. Рецензія на книгу Ушкалов, Л. (2017). Ловитва невловного птаха: життя Григорiя Сковороди. К.: Дух і літера (2018)
Пролеєв С. - Філософія як школа життя за часів тоталітаризму. Частина І. Мис-лення в просторі радянських міфів. (Розмова з Ксенією Зборовською, Русланом Мироненком та Оленою Костенко) (2018)
Contents (2018)
Onyshchenko V. - Improving proposals for design standards of vertical cylindrical steel tanks for oil and oil products storage, Zotsenko M., Vynnykov Yu., Kharchenko M., Lartseva І. (2018)
Barchukova T. - Work piles - columns with soil under constant influence of vertical and cyclically approximated horizontal loads (2018)
Dmytriiev D. - Experience of geosentetic materials use in drainage system device, Vasylchuk S., Yaremchuk M., Petrоvanchuk Y. (2018)
Grishin A. - Flexible oneanchor retaining building models calculation results comparing with experimental data, Siplivets O. (2018)
Iegupov K. - Dynamic Calculation of the Pile Supported Wharf, Meltsov G., Iegupov V., Bezushko D. (2018)
Iegupov K. - Marine transportation-technological systems safety and development, Rudenko S., Nemchuk O. (2018)
Karpushyn S. - Soil cement as a constructive material of anaerobic bioreactor corps (2018)
Kovalskyy R. - The high-rise building foundation with developed stylobate part design features using piles tests data (2018)
Krysan V. - Jet and jet-mixing grouting, Krysan V. (2018)
Kuzlo M. - Mathematical modelling of soil massifs strained-deformed state under soil water level decreasing (2018)
Mitinskiy V. - Overall stabilization of underground workings in limestone-shells, Chepelev V., Vynnykov Y., Lartseva І., Aniskin A. (2018)
Mitinskiy V. - Experience of using Odessa region limestones as foundation base, Novskiy O., Novskiy V. (2018)
Moskalina I. - Peculiarities of residential buildings deformation with connected block-sections collision as a result of uneven settlement on collapsible soils, Laschenko Y., Klimenko A., Moskalina V. (2018)
Novytskyi O. - Economic efficiency of vibroreinforced soil-cement piles implemented in construction, Nesterenko T. (2018)
Samorodov O. - New design of a tapered bored pile for installation in structurally unstable soils, Ubyivovk A., Kupreichyk A., Naydenova V. (2018)
Samorodov О. - Review of design solutions for nominally strip (continuous) foundations, Khrapatova I., Krotov O., Tabachnikov S. (2018)
Shuminskiy V. - Influence of residential complex construction on the condition of the sewage collector and the underground water supply system in Kyiv on A. Barbyusa st., Stepanchuk S., Dombrovskyi Ya., Kostetzkay S., Kostochka Ye. (2018)
Slyusarenko Yu. - Designing of buildings and structures at land sliding and slide hazardous segments of slopes, Tytarenko V., Shuminskiy V., Vynnykov Yu. (2018)
Syvko I. - Peculiarities of structures inspection by the example of a three-chamber navigation lock in Zaporizhzhia city, Syvko R., Selimov A., Tytarenko V., Zharko L., Fesenko O. (2018)
Timchenko R. - Experimental research of retaining walls with structural surface, Krishko D., Savenko V. (2018)
Timchenko R. - Mathematical modeling of the folded foundation interactionwith the base by varying the structure stiffness, Krishko D., Khoruzhenko I. (2018)
Tugaenko I. - Resistance of tubular piles shear silk along surfaces, Tkalich A., Shekhovtsov I., Petrash S. (2018)
Zotsenko M. - Reinforcement of the foundation base of the building with horizontal elements of increased rigidity, Vynnykov Yu., Shokarev Ye., Shokarev А. (2018)
Mykhailovska O. - Research of microelements content in the stratal waters (2018)
Emeljanova I. - Concrete pump working capacity determination in the composition of small-sized technological set equipment for the wet method gunite work, Chayka D., Bondar V., Virchenko V. (2018)
Korobko B. - Determination of the pressure in the cylinder of the automotive internal combustion engine by the installation of tensommetric sensors, Vasyliev O., Rohozin I., Vasyliev Ie. (2018)
Vasyliev O. - The definition of the direction of forces arising during the interworking of a car’s steer wheel with chassis dynamometer, Rohozin I., Shapoval M., Orysenko O. (2018)
Virchenko V. - Hydroulic stand for testing automatic seats model development, Shapoval М., Skoryk M., Ladur V. (2018)
Virchenko V. - Streamlining influence on the long-haul trucks with an installed movable roof fairing performance properties teoretical studies, Skoryk M., Kryvorot A., Meshko O. (2018)
Bidakov A. - Specificity of strength calculation for glued-in steel rods in LVL with unidirectional veneer, Raspopov E., Pustovoitova O. (2018)
Балушка Л. М. - Ефективність застосування засобів боротьби ігрового та змагального характеру у фізичному вихованні учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Хіменес Х. Р., Окопний А. М., Флуд О. В., Мороз Т. І. (2021)
Бугаевский К. А. - Тхэквондо в отражении средств коллекционирования (2021)
Годлевський П. М. - Техніка самозахисту у структурі підготовки фахівців морського транспорту, Саратовський О. В. (2021)
Задорожна О. Р. - Тактика участі провідних спортсменок світу у системі змагань з жіночої боротьби упродовж олімпійського циклу 2013-2016 рр. (2021)
Коробейнікова Л. Г. - Особливості психофізіологічних характеристик у кваліфікованих боксерів, Го Шенпен, Коробейніков Г. В., Ву Чуанжонг (2021)
Романенко В. В. - Дослідження прояву реакції вибору єдиноборців після виконання вправ з тенісними м'ячами, Тропін Ю. М., Веретельникова Н. А., Панов П. П. (2021)
Старіков В. С. - Вдосконалення технічної підготовленості спортсменів при переході у панкратіон з іншого виду спорту, Головач І. І., Рибак Л. О., Бугайов М. Л. (2021)
Тропін Ю. М. - Взаємозв'язок рівня прояву сенсомоторних реакцій з показниками фізичною підготовленістю у юних таеквондистів, Романенко В. В., Латишев М. В. (2021)
Чоботько М. А. - Аналіз критеріїв оцінки суддів дзюдо за показниками роботи на змаганнях, Чоботько І. І., Бойченко Н. В. (2021)
Товмасян В. Р. - Сучасний стан та персрективи розвитку авіаційної галузі України (2019)
Дьяков О. В. - Теоретико-практичні аспекти оцінювання економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності сільськогозподарських підприємств (2019)
Обиденко Г. О. - Методологія прогнозування рівня фінансової складової економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2019)
Сахно А. А. - Економічна безпека підприємств в умовах впливу гіперконкуренції, Поліщук Н. В., Ковальова Н. А. (2019)
Калетнік Г. М. - Ідентифікація фінансово-економічного стану та кризових процесів агроформувань, Шиньокович А. В. (2019)
Харчук Т. В - Моделювання конкурентного статусу підприємств машинобудування у системі економічного управління (2019)
Hrozny I. - Model of energy saving management in enterprises (2019)
Каліна І. І. - Концептуальні засади цифрової компетентності персоналу в нових конкурентних умовах (2019)
Ноняк М. В. - Організаційний розвиток підприємства : сутнісні аспекти (2019)
Кришталь Г. О. - Синергетичний ефект у поєднанні діяльності банківського сектору та соціально-економічного розвитку країни (2019)
Мельник Л. В. - Регіональні особливості формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Усикова О. М. - Адаптивна система управління інкформаційними ресурсами підприємств, Корнієцька М. О. (2019)
Amalyan A. - Non-profit crowdfunding risk of fraund, Eaton H., Protsun N. (2019)
Кургузенкова Л. А. - Ретроспектива формування та розвитку цифрової економіки, Семененко П. В. (2019)
Дмитришин О. С. - Роль інформаційних технологій в управлінні підприємствами аграрного сектору, Кочетков В. М. (2019)
Романовський О. О. - Визначення підприємницького університету та його інтегруюча роль о iнновацйно-спрямованому регіональному розвитку, Романовська Ю. Ю., Романовська О. О., Ель Махді М. (2019)
Романовський О. О. - Міжнародна конференція "Сталий розвиток як платформа для євроінтеграції України", Романовська Ю. Ю. (2019)
Романовський О. О. - Всеукраїнська конференція з питань забезпечення якості вищої освіти, Романовська Ю. Ю. (2019)
Васюткіна Н. В. - Концептуальний підхід до формування інноваційної активності підприкмств з використанням особливостей цифрової економіки, Антонов Т. А. (2020)
Гривківська О. В. - Податкова політика України, Крюкова І. О., Поліщук Н. В. (2020)
Захарін С. В. - Удосконалення організвційно-укономічних та фізичних механізмів реалізації державної соціальної та молодіжної політики в контексті підтримки сталого розвитку, Кичко І. І., Савченко В. Ф. (2020)
Гонта О. І. - Проблеми та перспективи розвитку мисливсього туризму в Україні, Музика В. В. (2020)
Захарін І. С. - Інформатизація державного управління та національного господарства як чинник інноваційного розвитку економіки (2020)
Луценко А. С. - Моделювання ефективного фіксального регулювання економіки України в умовах євроінтеграції (2020)
Олешко Т. І. - Стратегія управління ризиками транспортної компанії, Бойко Ю. П., Рудик М. Ю. (2020)
Черноморченко О. К. - Узгодження інтересів аграрних підприємств і держави (2020)
Кочетко В. М. - Іноваційні управлінські технології в системі електронного уряду, Кемка О. О. (2020)
Щебель А. І. - Моніторинг і регулювання управлінських рішень щодо реалізації потенціалу підприємства (2020)
Прокіпчук Л. І. - Удосконалення митного оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку (2020)
Галамай Р. Я. - інституційний вимір розвитку податкової системи Україні в умовах децентралізації (2020)
Виклюк М. І. - Фінансові ризики: економічна природа та класифікація різновидів, Мірошник Р. О., Майор О. В. (2020)
Сперчун О. В. - Оцінка стану криптовалютного ринку та його перспектив під впливом коронавірусу, Кудрицька Ж. В. (2020)
Домрачев В. М. - Моделювання впливу економічного середовища на показники діяльності українського банку, Третиник В. В. (2020)
Кургузенкова Л. А. - Цифрові платформи як рушійна сила цифрової трансформації економіки, Федоренко А. І. (2020)
Onishchnko I. - Do we need social sciences and humanities in the 21st century (Optimization of social sciences and humanities in the European and American higher school) (2020)
Наші автори (2020)
Костакова Л. Д. - Антикризове управління – основа забезпечення економічної безпеки підприємства, Тесленко О. С. (2021)
Ковтуненко К. В. - Роль туристичної галузі у формуванні іноземної валюти, Влаєва А. Ю., Коваленко А. Б. (2021)
Бутко Б. О. - Багатокритеріальна модель підвищення ефективності інструментів комерціалізації високотехнологічної продукції (2021)
Головач В. В. - Роль аудиторів у протидії шахрайству й корупції, Головач Т. А. (2021)
Заліська Л. В. - Налагодження взаємозв'язків з іноземним партнером-кооперантом у контексті застосування методу міжнародного кооперування, Ганас Л. М. (2021)
Пліс Г. В. - Держаудитслужба – це як імунна система нашої держави (2021)
Чайківська Е. Ф. - Вплив печінкового метаболізму в дівчаток пубертатного віку з неалкогольною жировою хворобою печінки й ожирінням на базальний андрогенний профіль (2020)
Гнатюк М. С. - Зміни антиоксидантної системи та пероксидного окиснення ліпідів у камерах серця за умов пострезекційної портальної гіпертензії, Татарчук Л. В., Гданська Н. М., Монастирська Н. Я. (2020)
Стравський Я. С. - Доклінічне дослідження наночастинок феруму, Федонюк Л. Я., Ярема О. М., Скиба О. І., Резніченко Л. С. (2020)
Чуловська З. І. - Синтез та протизапальні властивості деяких С5 заміщених 3-метил-4-тіоксо-тіазолідин-2-онів, Драпак І. В., Чабан Т. І., Нєктєгаєв І. О. (2020)
Данилюк М. Б. - Морфологічні зміни еквівалента строми рогівки, отриманої методом децелюляризації, Кліщ І. М., Кузьмак І. П., Крамар С. Б. (2020)
Крищишин-Дилевич А. П. - QSAR-аналіз бібліотек 4-тіазолідинон-споріднених гетероциклів для прогнозування протитрипаносомних властивостей нових похідних (2020)
Бучко П. І. - Особливості окиснювальної модифікації протеїнів при комбінованій дії харчових добавок, Марущак М. І. (2020)
Костюк О. А. - Роль біохімічних порушень у розвитку етанолових фіброзу і цирозу печінки у високо- та низькоемоційних щурів, Денефіль О. В. (2020)
Волотовська Н. В. - Особливості динаміки молекул середньої маси на тлі модифікацій експериментального ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівки (2020)
Денефіль О. В. - Значення М-холінорецепторів у змінах оксидативних процесів при розвитку адреналінового ушкодження міокарда у високо- та низькостійких до гострої гіпоксичної гіпоксії щурів, Ярошенко Т. Я. (2020)
Костишин Л. В. - Дослідження органічних кислот у траві та підземних органах Saponaria officinalis L., Слободянюк Л. В., Марчишин С. М., Демидяк О. Л., Ляшенко Л. Ю. (2020)
Вронська Л. В. - Вивчення агліконів флавоноїдів сухого екстракту листя шовковиці білої методом високоефективної рідинної хроматографії (2020)
Скринчук О. Я. - Дослідження гідроксикоричних кислот підземних органів катрану серцелистого та катрану Коктебельського, Марчишин С. М., Слободянюк Л. В., Когут М. М. (2020)
Савич А. О. - Вивчення амінокислотного складу збору лікарських рослин з антидіабетичною активністю, Марчишин С. М., Лемішка Т. І. (2020)
Гевко У. П. - Генетика цукрового діабету 2 типу та його поєднання з ожирінням і хронічним панкреатитом, Марущак М. І. (2020)
Кузьмак І. П. - Отруєння блідою поганкою: механізм токсичності та патогенез ураження (огляд літератури) (2020)
Алтухов В. М. - Вплив температури процесу різання на амплітуду сигналів акустичної емісії (2020)
Алтухов В. М. - Вплив швидкості різання на параметри сигналів акустичної емісії, які генеруються (2020)
Горбунов М. І. - Аналіз методу термоенергетичного газорозділення для керування охолодженням фрикційного контакту залізничних гальм, Просвірова О. В., Ковтанець М. В., Ковтанець Т. М. (2020)
Горбунов Н. И. - Модернизация метода повышения тягово-тормозных качеств локомотива при прохождении стрелочных переводов, Ковтанец М .В., Ковтанец Т. Н., Просвирова О. В. (2020)
Заверкін А. В. - Методика інтенсифікації перевізного процесу на залізничному транспорті, Сергієнко О. В., Марченко Д. М., Кузьменко С. В. (2020)
Модестов В. Б. - Гранулювання вуглеамонійних солей методом пресування, Созонтов В. Г., Шевченко О. В. (2020)
Алтухов В. М. - Послідовність визначення реакцій для груп Ассура з поступальними кінематичними парами при силовому розрахунку, Руднєв Є. С. (2020)
Фомін О. В. - Вдосконалення литих деталей візків вантажних вагонів на основі результатів визначення ймовірних місць виникнення втомних руйнувань, Горбунов М. І., Кара С. В., Прокопенко П. М., Гриндей П. О. (2020)
Фомін О. В. - Оцінка міцності несівних конструкцій вантажного вагона з врахуванням їх деградаційних змін, Прокопенко П. М. Горбунов М. І., Кара С. В., Фомін В. В. (2020)
Потапенко О. О. - Аналіз сучасного стану залізничної галузі України та напрямків її реформування, Фомін О. В. (2020)
Шабрацький С. В. - Використання об’ємних апаратів для проведення газорідинних реакцій і їх розрахунок, Шабрацький В. І. (2020)
Шевченко О. В. - Математична модель процесу синтезу інтерметалідів при плазмовому напилюванні конгломератних нікель-алюмінієвих порошків, Сергієнко О. В. (2020)
Городецька Т. Б. - Механізм реалізації інноваційних проєктів підприємствами за умов турбулентності, Івасюк І. О., Бородін В. А. (2021)
Ганас Л. М. - Особливості сертифікування світлодіодної продукції українського походження у впровадженні експортного напряму до країн Європейського Союзу, Хомік О. В. (2021)
Роженко О. В. - Тенденції розвитку суб'єктів господарювання в Україні як фактори їх державно-правового регулювання, Хайлова Т. В. (2021)
Шендригоренко М. Т. - Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки, Лядська В. В. (2021)
Шевченко І. Ю. - Конкуренція закладів вищої освіти на регіональних ринках освітніх послуг в Україні, Цема В. Є. (2021)
Штик Ю. В. - Особливості формування еколого-економічного аналізу: сутність, значення, складові, Дорошук Р. І. (2021)
Агапова В. В. - Потенціал регулювання товарних бенчмарків в Україні: досвід ЄС, Івашина О. Ф., Івашина С. Ю. (2021)
Семерунь Л. В. - Економічний стан підприємства та показники його оцінювання, Порхун А. Т., Шмиріна А. І. (2021)
Бацамут В. М. - Підхід до визначення розмірів горизонту прогнозування для трендових моделей (2020)
Богданова О. В. - Формування критичного мислення курсантів під час навчання (2020)
Ткач П. Б. - Розвиток лідерського потенціалу та гендерної обізнаності як напрям стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України, Бойчук Х. І. (2020)
Афанасьєв В. В. - Дослідження ефекту застосування лазерних тренажерів у навчальному процесі, Шаповалов О. І., Шаповал О. М. (2020)
Тітаренко О. В. - Визначення параметрів магнітно-абразивного полірування оптичних полімерних матеріалів для чутливих елементів дозиметріва, Зубкова Н. В., Новак С. О. (2020)
Шаша І. К. - Метод визначення втрат енергії в трансмісії автомобілів (2020)
Баранік О. М. - Використання принципу співвіднесення для вибору програми технічної експлуатації керованих авіаційних засобів ураження при переході на експлуатацію за технічним станом, Березанський В. Г., Даценко А. В., Тесніков О. М. (2020)
Сакович Л. М. - Оцінювання впливу конструкції на надійність радіоелектронних засобів, Мирошниченко Ю. В., Яковлев М. Ю., Борисенко М. В. (2020)
Хаустов Д. Є. - Математична модель виконання вогневих задач екіпажем танка на полі бою, Хаустов Я. Є., Соколовський В. В. (2020)
Наші автори (2020)
Вихідні відомості (2020)
Contents (2020)
Kljucnikov A. - Innovations in Tourism Marketing: Sharing Economy Platform, Civelek M., Krajcík V., Kmeco L. (2020)
Hvolkova L. - Management of Innovation Development in the Slovak Republic: Critical Evaluation of the Investment Aid System, Klement L. (2020)
Ahmed S. K. - The Relationship Between Social Capital and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Internet Marketing, Khan M. M., Khan R. A., Mujtaba B. G. (2020)
Molotok I. - Does Fiscal Decentralization Influence on Management Efficiency of Country Innovative Development? (2020)
Florea D. L. - The Impact of Product Category Lifecycle and Marketing Capabilities on New Product Performance: the Mediating Role of Marketing Program Planning and Launch Proficiency, Munteanu C. C., Capatina G. (2020)
Kondratenko V. - Innovation Development of Public Administration: Management and Legislation Features, Okopnyk O., Ziganto L., Kwilinski A. (2020)
Sotnyk I. - Investment Management of Business Digital Innovations, Zavrazhnyi K., Kasianenko V., Roubík H., Sidorov O. (2020)
Sajjad M. - Innovations in Human Resources Management: Mediating Role of Intrinsic Motivation, Riaz A., Orangzab Orangzab, Chani M., Hussain R. (2020)
Hammou I. - Social Media and Intangible Cultural Heritage for Digital Marketing Communication: Case of Marrakech Crafts, Aboudou S., Makloul Y. (2020)
Dzwigol H. - Innovation in Marketing Research: Quantitative and Qualitative Analysis (2020)
Sedliacikova M. - Product Sampling as a Sales Promotion Tool, Kocianova A., Dzian M., Drabek J. (2020)
Sadiq W. - Engagement Marketing: The Innovative Perspective to Enhance the Viewer’s Loyalty in Social Media and Blogging E-Commerce Websites, Abdullah I., Kashif A., Zulfiqar S. (2020)
Tovmasyan G. - Raising the Effectiveness of Tourism Marketing and Branding: Evidence from Armenia (2020)
Elmortada A. - Innovations in HR Management: a Content Analysis Approach, Mokhlis C.-E., Mokhlis A., Elfezazi S. (2020)
Soudi N. - IT Knowledge Management: Extending Principals of CSR (2020)
Krivosikova A. - Consumer Behaviour of Seniors on the Cow’s Milk Market in Slovakia: Silver Persuading Techniques, Rybanska J., Nagyova L., Geci A. (2020)
Petrushenko Y. - Innovations in Management of Fiscal Equalisation: Decentralization Reform, Ventsel V., Garbuz V., Kolomiiets U., Duranowski W. (2020)
Rehman A. - Innovation and Management by Regional Rural Banks in Achieving the Dream of Financial Inclusion in India: Challenges and Prospects (2020)
Mihalcova B. - Management of Innovations in Finance Education: Cluster Analysis for OECD Countries, Gallo P., Lukac J. (2020)
Rachida A. - Digitalization for Human Resource Management (2020)
Panchenko V. - Energy-Efficient Innovations: Marketing, Management and Law Supporting, Harust Y., Us Y., Korobets O., Pavlyk V. (2020)
Prause G. - Innovative Management of Common-Pool Resources by Smart Contracts, Hoffmann T. (2020)
Yalçıntekin T. - Brand Loyalty at Smartphones Market: Linking Between Brand Passion, Hedonic and Utilitarian Values, Saygili M. (2020)
Mikhnevych L. - Conceptual Relationships Between Country Image and Economic Security, Marchenko V., Hristov P., Kuzior A. (2020)
Bejtkovsky J. - Social Media Platforms as HR Marketing Tool in Selected Healthcare Service Providers (2020)
Shymon S. - The role of country brand in providing economic resilience, Kolomiets-Ludwig E., Osiejewicz J., Krawczyk D., Kaminska B. (2020)
The official requirements for publications submitted to scientific journal "Marketing and management of innovations" (2020)
Вихідні відомості (2020)
Базильчук Л. - Дидактичні методи навчання образотворчому мистецтву в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Батюк Н. - Художня образність уроку музичного мистецтва як специфічна ознака викладання мистецьких дисциплін (2015)
Вернигора О. - Специфіка вивчення усної народної творчості учнями основної школи (2015)
Зайцева В. - Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника-дизайнера (2015)
Коробейнікова Т. - Підсистема вправи для навчання англійського діалогічного мовлення (2015)
Кулічова С. - Музична інформація – джерело педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики (2015)
Медведєва М. - Дискретна математика як складова системи підготовки студентів вищих навчальних закладів (2015)
Недосєкова Н. - Фахова підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю (2015)
Паладьєва А. - Форми контролю мовної компетентності студентів на заняттях з іноземної мови за фаховим спрямуванням (2015)
Савченко Н. - Методологічні підходи формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Соколова А. - Навчально-методичне забезпечення диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва (2015)
Шара С. - Етапи технології навчання у "школі молодого викладача" для забезпечення професійно-педагогічної адаптації (2015)
Кузьменко Г. - Технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи (2015)
Смірнова О. - Зміст та сутність медіапрезентацій у підготовці сучасного фахівця образотворчого мистецтва (2015)
Безлюдна Н. - Самоосвіта в процесі професійної діяльності майбутнього педагога, Дудник Н. (2015)
Бикова О. - Творча індивідуальність як основа розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хореографії (2015)
Браславська О. - Розвивальний аспект підготовки вчителя: сформованість професійного мислення (2015)
Гарбузенко Л. - Система навчальних завдань для формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2015)
Горожанкіна О. - Діагностика сформованості музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музики (2015)
Казанцева Л. - Професійно-мовленнєва компетентність як здатність майбутніх вихователів до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (2015)
Косинський Г. - Формування здатності студентів до художньої інтерпретації в процесі занять у навчальному хоровому колективі (2015)
Куценко С. - Народно-сценічний танець як засіб формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2015)
Лисакова І. - Технології соціокультурної діяльності в професійній підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2015)
Ночовка О. - Про додаткові функції майбутнього вчителя мистецьких дисциплін (на прикладі роботи з музично обдарованими дітьми в початковій школі), Дермельова Н. (2015)
Сідаш Н. - Формування педагогічної свідомості у майбутніх викладачів вищих шкіл (2015)
Хе Сюефей - Акмеологічний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів хореографії (2015)
Чжоу Лянлян - Проблема формування творчої індивідуальності студента в умовах музично-педагогічної освіти (2015)
Батюк З. - Особливості сучасного хореографічного мистецтва та його роль у збагаченні художньо-естетичного досвіду студентів-хореографів (2015)
Божок Т. - Феноменологія духовно-творчого потенціалу підлітків (2015)
Семенов А. - Виховання лідерів: практика інформаційно-збагачувальної роботи з педагогами та батьками молодших школярів (2015)
Терещенко Т. - Педагогічне партнерство школи та сім’ї як чинник оптимізації музичного виховання дітей (2015)
Давидченко І. - Суть дефініції "лінгвокультурологія", "лінгвокультурологічна компетентність" у науково-педагогічних дослідженнях (2015)
Касьян Т. - Организация обучения декоративно-прикладному искусству в различных учебных заведениях Екатеринославской губернии во второй половине ХIX – начале ХХ века (2015)
Кузнєцова О. - Хорове виховання в контексті розвитку музичної освіти в Україні (2015)
Озерна Н. - Проблема змісту дитячої книги у 20 – 30-і рр. ХХ століття (2015)
Глотова І. - Культурно-педагогічна платформа сучасного викладача (2015)
Жигірь В. - Прийняття управлінських рішень у професійній діяльності менеджера освіти (2015)
Сотська Г. - Естетичний досвід – основа художньо-творчої діяльності викладача образотворчого мистецтва вищого педагогічного навчального закладу (2015)
Чень Чень - Теоретичні аспекти сутності поняття емоційно-ціннісного ставлення до творів мистецтва (2015)
Чжао Лі - Гуманістичні основи підготовки майбутніх співаків з КНР в системі української музичної освіти (2015)
Падалка Г. М. - Культурологічні виміри проективного моделювання мистецької освіти, Зайцева А. В. (2020)
Василенко Д. П. - Культурологічні студії з історії української культури ХІХ століття у творчій спадщині Михайла Грушевського, Крот В. О., Маслак В. І. (2020)
Бедріна Н. С. - Форми трансляції народних художніх текстильних промислів на Харківщині як фактор розвитку культурного туризму (2020)
Дичковський С. І. - Туристична діяльність скансенів в системі актуалізації ресурсів нематеріальної культурної спадщини (2020)
Костюк О. П. - Семіотичні домінанти ініціаційної тілесності (2020)
Пашкова Н. І. - Еволюція співвідношення термінів знак і символ у загальній семіотиці, лінгвістиці та культурології (2020)
Совгира Т. І. - Принципи використання цифрових технологій в культурно-мистецькій практиці (2020)
Чумаченко М. О. - Дистанційне навчання як відповідь на виклики сучасності: культурно-мистецький аспект (2020)
Братіцел М. Л. - Традиційна екологічна культура українців в контексті стійкого розвитку сучасного суспільства (2020)
Гайдук О. М. - Образ сучасного українського супергероя в засобах масової комунікації (2020)
Крупа Ю. О. - Жанр авторської пісні як засіб культурного самовиявлення 50-60-х років ХХ ст. (2020)
Кобюк С. В. - Інтеграційні чинники формування культури пострадянського простору в добу глобалізації (2020)
Кущик І. В. - Мода в контексті символічного простору культури (2020)
Матоліч І. Я. - Особливості типології сучасної мистецтвознавчої періодики Києва: основні проблеми та тенденції розвитку (частина 1) (2020)
Оборська С. В. - Художньо-естетичні та філософські засади арт-нуво (2020)
Соколова А. В. - Феномен придворної маски у творчості англійського поета і драматурга Бенджаміна Джонсона (2020)
Прищенко С. В. - Візуальна семантика і художня образність плаката (2020)
Акімов Д. І. - Маркетингові технології колекціонування в образотворчому мистецтві (2020)
Карпов В. В. - Мистецтво та антропологія у дискурсі європейських студій, Лимар Г. М., Наумов О. Г. (2020)
Косів Р. Р. - Творчість Стефана, маляра Пашецького (1730-ті роки): атрибуція й стилістична характеристика в контексті тогочасного українського іконопису (2020)
Патик Р. С. - Теоретична та творча спадщина Володимира Січинського (львівський період 1920–1923 рр.) (2020)
Прокопович Т. А. - Живопис Тетяни Галькун як етнокультурний феномен: проблема колористики та пластики (2020)
Мазур Б. М. - Християнські образи у творах сучасного образотворчого мистецтва (2020)
Недошовенко Т. Ф. - Час і простір як інструменти пізнання навколишнього світу в образотворчому мистецтві (2020)
Широка О. Б. - "Христос – Добрий Пастир" в українській іконографії Акафістів Богородиці та Ісуса Христа XVII – XVIII ст. (2020)
Басиста І. В. - Кваліфікація дій особи під час постановлення вироку за кваліфікуючою ознакою "повторно": взаємозв’язок кримінальних процесуальних та кримінально-правових аспектів (2020)
Бурий В. О. - Конституційні засади нормативного регулювання судового збору в Україні (2020)
Буроменський М. В. - Правова оцінка "провокації хабаря" як різновиду "провокації злочину" в практиці Європейського суду з прав людини, Гутник В. В. (2020)
Галаган В. І. - Становлення і розвиток дізнання як форми досудового розслідування в Україні (ХVІІІ–ХІХ століття), Яковенко М. О. (2020)
Коваль Д. О. - Критерії ідентифікації національних, етнічних, расових та релігійних груп під час кваліфікації злочину геноциду (2020)
Нікітін А. О. - Щодо визначення поняття "злочинний вплив" у Кримінальному кодексі України (2020)
Яцкевич І. І. - Реформування законодавства у сфері колективних трудових відносин за участю профспілки (2020)
Pushkar P. - Cases of the European Court of Human Rights Significant for European Integration of Ukraine: Levchuk v. Ukraine, Judgment of 3 September 2020 (Final on 3 December 2020): Case Commentary (2020)
Відомості про авторів (2020)
Сєрікова О. І. - Структура ремісій при шизоафективному розладі, Скринник О. В., Серикова О. С. (2020)
Штриголь Д. В. - Енурез: сучасні аспекти етіології, патогенезу, психо-, фармако-, фізичної та фітотерапії (частина 1), Штриголь С. Ю. (2020)
Юрценюк О. С. - Модель мультиноміальної логістичної регресії та побудова дерева рішень для визначення факторів ризику розвитку непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (2020)
Злобін О. О. - Психопатологічні особливості судинних деменцій при різній локалізації патологічних осередків (2020)
Говбах І. О. - Клініко-неврологічна характеристика спадкової сенсо-моторної нейропатії 1а типу, Гречаніна О. Я., Молодан Л. В. (2020)
Назарчук І. А. - Вплив психічних якостей коституції людии на клінічну картину рефлекторних вертеброневрологічих розладів у шийому відділу хребта (2020)
Ассонов Д. О. - Резилієнс у ветеранів війни з травматичним ураженням головного мозку: огляд та клінічний випадок, Хаустова О. О. (2020)
Хрол Н. В. - Лікування психіатричних розладів в епоху середньовіччя (2020)
Гуревич Р. С. - Використання інтерактивної дошки на заняттях з фізики в педагогічних університетах, Сільвейстр А. М., Моклюк М. О. (2020)
Богачков Ю. М. - Персональне середовище самоспрямованного навчання учнів, Ухань П. С., Пінчук О. П. (2020)
Семеріков С. О. - Автоматизація експорту даних з open journal systems до російського індексу наукового цитування (2020)
Яськова Н. В. - Сучасний стан використання електронних соціальних мереж у загальноосвітніх навчальних закладах та для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників (2020)
Гриб'юк О. О. - Методичні особливості організації дослідницького навчання учнів предметів математичного циклу з педагогічно виваженим використанням комп’ютерно орієнтованої методичної системи: працюємо в умовах експерименту (2020)
Кузьмінський А. І. - Інформаційне забезпечення педагогічних працівників, Біда О. А., Чичук А. П., Кучай О. В., Кучай Т. П. (2020)
Василевська-Скупа Л. П. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до соціокультурної діяльності засобами інноваційних технологій, Слободиська О. А. (2020)
Воронецька В. В. - Шляхи формування в учнів гуманітарної гімназії досвіду творчої діяльності (2020)
Давидюк М. О. - Булінг проти вчителя: формування відповідальності суб’єктів освітнього процесу, Подуфалова К. Ю. (2020)
Марущак О. В. - Експериментальна перевірка ефективностіорганізаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів технологій до організації творчо-конструкторської діяльності учнів, Зузяк Т. П., Шинін О. С. (2020)
Мар'єнко М. В. - Використання хмаро орієнтованих методичних систем у процесі підготовки вчителів природничо-математичних предметів до роботи в науковому ліцеї, Шишкіна М. П. (2020)
Носенко Ю. Г. - Тренінг "здоров"язбережувальне використання інформаційно-комунікаційних технологій": рекомендації для вчителів, Сухіх А. С. (2020)
Олексюк В. П. - Можливості використання курсів мережевої академії cisco у процесі навчання майбутніх учителів інформатики (2020)
Постригач Н. О. - Організація професійної підготовки вчителів в університетах туреччини (2020)
Шевченко Л. С. - Визначення педагогічних умов підготовки майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності методом "морфологічний аналіз" (2020)
Шимкова І. В. - Steam-підхід як засіб розвитку творчих здібностей у підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій, Цвілик С. Д., Гаркушевський В. С. (2020)
Баніт О. В. - Інформаційна компетентність як складова професіоналізації андрагога (2020)
Bondar N. D. - Pedagogical conditions of professional competence's formation of experts in t ourism in the process of studying english (2020)
Волкова Н. В. - Методологічні підходи дослідження формування професіоналізму майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (2020)
Гаргаун Н. М. - Експериментальна перевірка ефективності сконструйованої моделі та комплексу педагогічних умов формування економічної культури молодших спеціалістів техніків-електриків у процесі фахової підготовки (2020)
Дембіцька С. В. - Реалізація міжпредметної інтеграції безпекових і фахових дисциплін у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей, Кобилянська І. М., Пугач С. С. (2020)
Добровольський Ю. Б. - Акмеологічні аспекти управління професійною кар'єрою молодого викладача вищого військового навчального закладу, Добровольський В. Б. (2020)
Зарічанський O. А. - Змістові характеристики соціально-професійної зрілості у формуванні правової культури майбутніх фахівців органів державної безпеки і оборони, Зарічанська Н. В. (2020)
Крохмаль А. М. - Інформаційні технології на заняттях з фонетики як засіб стимулювання студентів до професійного самовдосконалення (2020)
Марцева Л. А. - Педагогічна інноватика в підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей, Моторна Л. В. (2020)
Хорошев К. Г. - Технологія організації facebook-спільноти в позааудиторній роботі зі студентами технічних закладів вищої освіти, Кикоть С. В., Ніколаєнко В. А. (2020)
Черчик Н. Л. - Експериментальна перевірка ефективності моделі та педагогічних умов формування у майбутніх фельдшерів біоетичної культури (2020)
Орлов Ю. В. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації домашнього насильства (2020)
Марков В. В. - Питання юридичної природи Мінських домовленостей (міжнародно-правовий аналіз), Войціховський А. В. (2020)
Гармаш В. В. - Адміністративно-правовий статус кінологічних підрозділів Національної поліції України: сутність і зміст (2020)
Казанчук І. Д. - Особливості правового регулювання діяльності Національної поліції України у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні, Яценко В. П. (2020)
Комзюк А. В. - Зарубіжний досвід організації співробітництва поліції з громадськістю, Комзюк М. А. (2020)
Пабат О. В. - Особливості правового регулювання місцевих податків і зборів (2020)
Сорочан Д. А. - Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії булінгу (2020)
Зозуля Є. В. - Зміст слідчих ситуацій початкового етапу розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, учиненого організованою злочинною групою (2020)
Конюшенко Я. Ю. - Визначення підстав для проведення освідування крізь призму слідчої практики (2020)
Манжай О. В. - Особливості картографування злочинних проявів, Потильчак А. О. (2020)
Матюшкова Т. П. - Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства: криміналістичні аспекти (2020)
Піддубна А. В. - Проблемні процесуальні питання запобігання кримінальним правопорушенням на пасажирському автотранспорті (2020)
Рось А. В. - Запобігання кримінальним правопорушенням як одне із завдань кримінального судочинства, Балац Р. М. (2020)
Стороженко І. О. - Система органів та установ із попередження і протидії злочинності неповнолітніх осіб (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії) (2020)
Шабельніков С. К. - Властивості кримінологічного законодавства України (2020)
Воловик С. В. - Юрисдикція ІР-суду: питання теорії та практики (2020)
Гончаренко Л. Л. - Нормативно-правова складова українсько-європейської співпраці в галузі охорони та збереження історико-культурної спадщини України, Балан К. В. (2020)
Лазарєв В. В. - Тлумачення юридичної термінології Конституційним Судом України (2020)
Лисенко А. М. - Здійснення права приватної власності на окремі види нерухомого майна за законодавством України, Лисенко І. В., Гаряєва Г. М. (2020)
Парфентій Л. А. - Правоохоронні органи у сфері економічної безпеки: українські реалії та перспективи (2020)
Юшкевич О. Г. - Відповідність професіограми адвоката чинному законодавству (2020)
Греченко В. А. - 40 століть державно-правової думки (рецензія на першу частину підручника О. М. Головка і Т. Є. Кагановської "Історія вчень про право і державу") (2020)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2020)
Редакційна колегія (2020)
Від редакційної колегії (2020)
Журавель В. А. - Загальна теорія криміналістики: підходи до формування та розуміння (2020)
Шевчук В. М. - Сучасні проблеми дослідження криміналістичних інновацій: поняття, властивості та суттєві ознаки (2020)
Гришко І. К. - Проблеми тактичних засобів розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2020)
Шаповал К. А. - Використання поліграфа під час розслідування вбивств, вчинених із застосуванням домашнього насильства (2020)
Вуйма А. Г. - Особливості підготовки до призначення молекулярно-генетичних експертиз у кримінальних провадженнях, розпочатих у зв'язку зі вчиненням убивств (2020)
Пучко Д. В. - До питання оцінювання результатів судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні (2020)
Перцев Р. В. - Исследование современных технико-криминалистических методов обнаружения, фиксации, изъятия следов обуви и дальнейшего их учёта для раскрытия преступлений (2020)
Васильєв В. М. - Судова експертиза у цивільному та господарському провадженні як окрема форма застосування спеціальних знань (2020)
Щербаковський М. Г. - Співвідношення та структура криміналістичної техніки й судової експертології (2020)
Кірін Р. С. - Зміст і система джерел судово-експертного права: загальна частина (2020)
Петрова І. А. - Особливості формування професійних компетентностей судового експерта-товарознавця, Донцова О. С. (2020)
Пиріг І. В. - Інформаційне забезпечення експертної діяльності (2020)
Снігерьов О. П. - Окремі питання взаємодії та координування роботи судово-експертних установ України з іншими суб’єктами під час здійснення превентивної діяльності, Філіпенко Н. Є. (2020)
Фесюнін В. М. - Поняття спеціальних знань і межі їх застосування у цивільному та господарському процесі, Курдес Е. П., Свиридова Л. В. (2020)
Гаспарян С. Г. - Місце адміністративно-правових норм у правовому регулюванні кадрового забезпечення судово-експертних установ (2020)
Онопрієнко С. А. - Щодо питання управління та оцінювання ризиків у діяльності судово-експертних установ України, Шарапова О. В., Наранович О. В., Спасенко І. О., Шевцова О. М. (2020)
Овсянникова І. М. - Судово-експертна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання (2020)
Варлахов В. О. - Процесуальний статус спеціаліста у кримінальному процесі під час розслідування дорожньо-транспортних пригод (2020)
Гайдамакіна Д. І. - Дослідження коротких рукописних записів, виконаних особами похилого та старечого віку, Дробишева О. С., Гріненко Л. О., Мацюк О. В. (2020)
Куцкір Г. М. - Сучасні способи технічного підроблення підписів з використанням технічних засобів (2020)
Зубова Н. О. - Особливості утворення та відображення часових ознак у відбитках кліше печаток і штампів, Лошманова Г. В., Сомов В. В. (2020)
Гиверц П. В. - Проблема подклассовых признаков при исследовании переделанных сигнальных пистолетов (2020)
Чекан А. І. - Проблеми розв'язання питання щодо визначення зросту особи за слідами взуття, виявленими на місці злочину, Хомяк Т. Г. (2020)
Брендель О. І. - Деякі аспекти зорово-слухового сприйняття усного мовлення в експертизі відео-, звукозапису (2020)
Луценко Х. В. - Аналіз соціально-біологічних особливостей диктора за усним мовленням в експертизі відео-, звукозапису, Роман А. І., Бударіна А. Е. (2020)
Матіюк О. О. - Дослідження зовнішніх (візуальних) ознак наявності легкозаймистих і горючих рідин, виявлених на місці пожежі, Рябінін І. М., Гусейнов Р. Н., Шебалков І. Л. (2020)
Пашкова О. М. - Характеристика сучасних полімерних матеріалів та їх застосування в автомобілебудуванні, Нардід Л. В., Руднєва К. Є., Зарубіна М. В. (2020)
Лубенцов А. В. - Технічний аналіз дій водіїв транспортних засобів на нерегульованих перехрестях під час виконання лівого повороту, Варлахов В. О. (2020)
Кошкаров А. Д. - Розслідування дорожньо-транспортної пригоди та визначення причиново-наслідкових зв'язків між несправностями транспортного засобу (2020)
Ольхов В. С. - Визначення причиново-наслідкового зв'язку між неналежним облаштуванням технічними засобами організації дорожнього руху та настанням ДТП (2020)
Фролов А. А. - Дослідження шин вантажного транспортного засобу щодо визначення пошкоджень, які утворилися в результаті експлуатаційного зношення або в результаті заводського дефекту, Шабратко О. С. (2020)
Мацак Н. А. - Дослідження з визначення якості виконаних будівельних робіт оздоблювального покриття, Кириленко С. А., Посашков О. О. (2020)
Мєшков О. О. - До питання визначення об'єкта і вихідних даних судової експертизи нещасних випадків електротравмування (2020)
Гудзікевич Г. С. - Окремі аспекти формування судової експертизи визначення вартості машин та обладнання металургійних підприємств (2020)
Горлачук О. А. - Судова економічна експертиза: актуальні проблеми та перспективи розвитку (2020)
Вітер Д. В. - Висновок експерта та особливості його використання слідчим під час розслідування злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм (2020)
Anishchenko O. - Application of existing insolvency assessment methods of debtor enterprise in modern conditions, Kuzenko T. (2020)
Донцова О. С. - Щодо компетенції судових експертів-товарознавців стосовно оцінки послуг, Петрова І. А., Желавська О. О. (2020)
Арутюнян А. А. - Некоторые особенности проведения экспертных исследований объектов интеллектуальной собственности, Саргсян О. Т., Восканян П. С. (2020)
Михальський О. О. - Проблема захисту прав на об'єкти авторського права, виражені в цифровій формі, Заніна Т. А., Копитько А. П., Мануленко О. В. (2020)
Герасименко О. А. - Ідентичність як структурна складова особистості жінок, засуджених до позбавлення волі (2020)
Гаврілова Л. Г. - Поняття порнографії у вітчизняному та зарубіжному науковому дискурсі, Долуда А. О., Манжелій Т. С., Пукліч О. С. (2020)
Богданюк І. В. - Комплексні судово-експертні дослідження порядку використання автомобільної та бронетанкової техніки військових формувань, Чупрун В. Т., Устименко В. А., Шипілов М. Ю., Чернюк В. Ф. (2020)
Яценко І. В. - Особливості структури висновку судово-ветеринарного експерта за результатами дослідження трупа тварини з ознаками насильницької смерті, Дереча Л. М., Париловський О. І. (2020)
Куслій Ю. Ю. - Можливості проведення одорологічних досліджень із застосуванням "Універсального безконтактного векторного комплексу" — новітнього й унікального технічного засобу, Наняк Ю. М. (2020)
Новини наукового життя (2020)
Наші ювіляри (2020)
Наші автори (2020)
Актуальна інформація для авторів і читачів (2020)
Вимоги до статті (2020)
Андренко П. М. - Математична модель удосконаленого регулятора витрати рідини, Гречка І. П., Клітной В. В., Хованський С. О. (2020)
Панченко А. І. - Проектування мехатронних систем з заданими вихідними характеристиками, Волошина А. А., Панченко І. А., Волошин А. А. (2020)
Кюрчев С. В. - Аналіз економічної ефективності використання діелектричного сепаратора насіння, Шокарев О. М., Шокарев О. О. (2020)
Самойчук К. О. - Визначення коефіціенту витрат струминних гомогенізаторів молока (2020)
Панченко А. І. - Дослідження динамічних характеристик мехатронних систем з гідравлічним приводом, Волошина А. А., Панченко І. А., Волошин А. А. (2020)
Михайлов Є. В. - Розрахунок технологічних параметрів процесу сепарування зернової суміші, Задосна Н.О., Ковальов О.В., Задосний Д.О. (2020)
Журавель Д. П. - Перспективний спосіб підвищення керованості колісних машин, Бондар А. М. (2020)
Панченко А. І. - Прогнозування зміни вихідних характеристик при проектуванні планетарного гідромотора, Волошина А. А., Панченко І. А., Засядько А. І. (2020)
Яковлєв В. Ф. - Обгрунтування параметрів подільно-множувального блоку пристрою оцінки якості біологічних структур фіксованої геометричної форми (2020)
Вовк О. Ю. - Періодичний контроль функционального стану асинхронних електродвигунів за енергетичними показниками, Квітка С. О. (2020)
Курашкін С. Ф. - Пристрій захисту трифазних асинхронних електродвигунів, Попова І. О. (2020)
Данченко М. М. - Експериментальні дослідження взаємодії зрізаних стеблин з обертаючою циліндричною поверхнею валкоутворювача, Шокарев О. М., Шегеда К. О. (2020)
Болтянська Н. І. - Тенденції розвитку технологій і технічних засобів на тваринницьких фермах, Болтянський О. В. (2020)
Стефановский А. Б. - Соотношения между основными размерами шестерён масляных насосов отечественных автотракторных двигателей (2020)
Гулевський В. Б. - Поліпшення системи підготовки води для зрошення рослин за допомогою магнітного поля, Постол Ю. О., Кушлик Р. В., Кушлик Р. Р. (2020)
Болтянська Н. І. - Проблеми і перспективи розвитку інформаційних технологій в сільському господарстві, Маніта І. Ю., Подашевська О. І. (2020)
Дьоміна Н. А. - Оптичні методи вимірювання шорсткості поверхні, Морозов М. В., Назарова О. П., Халанчук Л. В., Солодов В. В. (2020)
Кушлик Р. Р. - Вимірювання в’язкості біопального обробленого в електротехнологічному комплексі, Кушлик Р. В., Постол Ю. О., Гулевський В. Б. (2020)
Стефановский А. Б. - Свойства регрессионных зависимостей отношения основных размеров шестерён масляных насосов автотракторных двигателей от разности этих размеров, Болтянский О. В. (2020)
Мирненко Ю. П. - Технология сборки многоместной пресс-формы колец круглого сечения, Пенев О. В., Бакарджиев Р. А. (2020)
Скляр Р. В. - До питання удосконалення технології переробки пташиного посліду (2020)
Мілаєва І. І. - Історія розвитку, перспективи застосування електромобільної техніки, Мілаєв О. І. (2020)
Савойський О. Ю. - Дослідження електроплазмолізу яблучної сировини в процесі комбінованого сушіння (2020)
Мілаєва І. І. - Особливості модельного ряда тракторів JOHN DEERE, Мілаєв О. І. (2020)
Ковальов О. О. - Аналіз конструкцій гомогенізаторів молока (2020)
Шепітько В. Ю. - Формування криміналістики та криміналістичної дидактики в Україні (2020)
Шевчук В. М. - Криміналістична інноватика: поняття, функції, завдання та перспективи досліджень (2020)
Булулуков О. Ю. - Предмет тактичного рішення в криміналістиці (2020)
Синчук О. В. - Психологічні аспекти досудового розслідування злочинів (2020)
Чорний Г. О. - Мікросліди в системі криміналістичної характеристики злочинів терористичної спрямованості (2020)
Нечепоренко О. П. - Проблемні аспекти вилучення слідів взуття з місця події (оглядова стаття) (2020)
Тальянчук Л. С. - Види огляду документів, що посвідчують особу під час перетину державного кордону України (оглядова стаття) (2020)
Григоренко А. О. - Проблеми використання методу реконструкції під час здійснення юридичної діяльності (2020)
Клюєв О. М. - Досягнення та перспективи розвитку Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" (2020)
Федоренко В. Л. - Передісторія становлення судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності в контексті генезису судово-експертної діяльності в Україні (від Київського князівства до Першої світової війни) (оглядова стаття), Коваленко В. В., Гайдай О. Д. (2020)
Петрова І. А. - Процесуальні та непроцесуальні форми застосування спеціальних знань у цивільному та господарському процесах, Чекін Д. О., Силенок К. П. (2020)
Філіпенко Н. Є. - Застосування спеціальних знань під час виявлення, профілактики й розслідування злочинів у сфері комп'ютерної інформації та високих технологій (оглядова стаття), Снігерьов О. П., Бубліков А. В. (2020)
Полянський А. О. - Щодо класифікації завдань загальної теорії судової експертизи і практичної судово-експертної діяльності (оглядова стаття), Юодкайте­Гранскіенє Г. (2020)
Недосека О. М. - Актуальні питання становлення поняття "професійна етика судового експерта" (2020)
Недашківська О. А. - Феномен поняття "експертна ініціатива" та сучасні проблеми її реалізації в цифровому суспільстві (2020)
Науменко С. М. - Система правоохоронних органів, які взаємодіють з експертними установами (2020)
Пучко Д. В. - Належність і допустимість висновку експерта як критерії оцінювання судової експертизи (2020)
Можаєв М. О. - Особливості функціонування комп’ютерної мережі для забезпечення інформаційної системи судово-експертної діяльності, Гомон В. О., Нікулін К. В. (2020)
Давиденко Д. О. - Перспективи розвитку медіації в адміністративному процесі України та її вплив на судово-експертну діяльність (2020)
Казаров А. О. - Принципи адміністративно-правового регулювання судово-експертної діяльності у справах про адміністративні правопорушення, пов'язані з дорожньо-транспортними пригодами (2020)
Ольховський В. О. - Підходи до визначення давності настання смерті, Григорян Е. К., Мирошниченко М. С. (2020)
Ковкіна Є. В. - Семантико-текстуальні дослідження закликів, Свиридова Л. В., Дідушок Н. Я. (2020)
Сиротенко Н. В. - Експертне дослідження коротких підписів, Тамошюнайте Р., Абросимова В. Г. (2020)
Коломійцев О. В. - Особливості походження слідів свинцю в каналі ствола гладкоствольної вогнепальної зброї, Нікітюк В. Г., Герман О. М., Пашкова О. М. (2020)
Крикуненко О. Ю. - Пропозиції щодо внесення змін до Методики встановлення належності об'єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби, Согор Т. Є. (2020)
Грошева О. Ю. - Експериментальні дослідження як основа для розроблення методики встановлення механізму слідоутворення (2020)
Канюка О. Ю. - Методичні особливості дослідження перехідного волосся Пса свійського (2020)
Коротков І. М. - Проблеми визначення концентрації неорганічних кислот у сумішах під час дослідження об'єктів експертизи (2020)
Руднєв В. А. - Визначення кількісного вмісту вихідних нафтопродуктів у бінарній суміші бензину й дизельного палива, Клімчук А. Ф., Буй О. Д., Нардід Л. В., Коваль В. В. (2020)
Зелена М. С. - Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів у розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (2020)
Федорченко В. І. - Експертне дослідження з визначення причин несправності системи активної стабілізації Active curve system автомобіля Mercedes­Benz GLS500 4Matic, Калашніков Є. В. (2020)
Рудзевич Р. В. - Особливості призначення комплексних будівельно-технічних та економічних експертиз (2020)
Петришина Ю. Ю. - Проблемні питання дослідження пандусів, призначених для доступу маломобільних груп населення до будівель, та визначення їх відповідності будівельним нормам і правилам, Радченко С. В., Сила Н. В. (2020)
Шебалков І. Л. - Актуальні проблеми комплексних судово-експертних досліджень під час визначення порядку дій пожежних підрозділів ДСНС України, Панчук Ю. В., Гусейнов Р. Н., Супрун В. С. (2020)
Петренко Я. А. - Інженерно-екологічні експертні дослідження істотності шкоди довкіллю внаслідок незаконного рибного добувного промислу, Зарченко М. В., Тарарака І. А., Цимбал М. Л. (2020)
Богданюк І. В. - Дослідження роботи крокового двигуна приладів обліку електричної енергії під впливом дії зовнішнього постійного магнітного поля, утвореного з метою безоблікового споживання електричної енергії, Рогалін С. В., Супрун В. С. (2020)
Говорова К. І. - Місце судово-економічної експертизи у протидії шахрайствам з надання послуг у банківській сфері через інтернет (2020)
Фесенко О. С. - Проблемні питання та шляхи їх вирішення під час дослідження податкового кредиту з податку на додану вартість (оглядова стаття) (2020)
Сабадаш І. В. - До питання оподаткування певних операцій зі справляння рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини, Козуб С. О., Марченко Т. В. (2020)
Панченко Н. І. - Особливості проведення судових економічних експертиз з питань обліку військового майна, Гордієнко І. М. (2020)
Холодова О. Ю. - Методологія визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів з урахуванням ретроспективності оцінки під час проведення судово-товарознавчих експертиз, Губарева В. М., Сич Г. А. (2020)
Бордакова І. І. - Використання товарних знаків (торгових марок) та їх значення (2020)
Савченко І. О. - Деякі питання судової психологічної експертизи потерпілих від домашнього насильства (оглядова стаття), Бабич С. Л., Ускіла Р. (2020)
Баранов П. М. - Юридична природа терміна "дорогоцінне каміння" у судовій експертизі: проблеми та шляхи їх вирішення, Кірін Р. С., Шевченко С. В. (2020)
Новини наукового життя (2020)
Наші ювіляри (2020)
Наші автори (2020)
Актуальна інформація для авторів і читачів (2020)
Вимоги до статті (2020)
Титул, зміст (2020)
Куклін О. В. - Економічна примітивізація як інституціональний виклик євроінтеграційних процесів, Пустовійт Р. Ф., Криворучко М. Ю. (2020)
Поляков М. В. - Стратегічні засади інтеграції України в інноваційну систему ЄС, Білозубенко В. С. (2020)
Ярошенко І. В. - Світовий досвід державної підтримки в системі публічного управління розвитком територіальних громад, Семигуліна І. Б. (2020)
Гусаковська Т. О. - Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи, Кужель Н. Л. (2020)
Данкевич В. Є. - Партисипативне управління локальною безпекою територіальних громад: досвід і практика ЄС, Прокопчук О. А., Усюк Т. В. (2020)
Красноносова О. М. - Інструментарій державної політики у сфері підтримки та стимулювання розвитку малого бізнесу, Харченко Р. В. (2020)
Кубах Т. Г. - Політика України в розбудові вітчизняного інвестиційного клімату, Журавка О. С. (2020)
Оболенцева Л. В. - Розробка концепції стратегії розвитку соціального туризму в Україні: європейський досвід та національні реалії (2020)
Омельяненко В. А. - Практичні аспекти використання методології інституційно-інноваційного проєктування в контексті узгодженості інноваційної політики для сталого розвитку (2020)
Павлов О. І. - Інклюзивний розвиток України як система, Дідух С. М. (2020)
Раєвнєва О. В. - Інноваційно-активний університет: підґрунтя виникнення та особливості функціонування, Азізова К. М., Остапенко В. М. (2020)
Бєлікова Н. В. - Проблеми удосконалення науково-методичного забезпечення визначення системи цілей розвитку регіону, Беккер М. Л., Крячко Є. М. (2020)
Любаров Ю. Й. - Розвиток туристичної сфери регіону на засадах формування територіально-виробничих інтеграційних структур (2020)
Романюк Р. В. - Зарубіжний досвід процесів реформування регіональних ринків електроенергетики (2020)
Адаменко М. В. - Організаційно-економічний механізм фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства, Кашубіна Ю. Б. (2020)
Ареф’єва О. В. - Забезпечення економічної безпеки підприємства через мотивацію персоналу до стратегічних змін, Ковальчук А. М. (2020)
Вітюк А. В. - Економічний взаємозв’язок розвитку сільського господарства та сільськогосподарського машинобудування, Сметанюк О. А. (2020)
Гринько Т. В. - Підходи до впровадження стратегічного планування на торговельних підприємствах, Андросова І. О. (2020)
Жежуха В. Й. - Сутність і значення реінжинірингу на підприємствах (2020)
Залуцька Х. Я. - Концептуальні аспекти управління диверсифікаційно-інтеграційним розвитком підприємств в умовах неотехнологічного відтворення (2020)
Козак К. Б. - Інтеграція управління конкурентною та інноваційно-інвестиційною поведінкою аграрних підприємств у парадигму сталого розвитку, Орел А. М. (2020)
Лебединець В. О. - Запровадження системи управління якістю на промисловому підприємстві: проблеми та ризики, Прохоренко О. В. (2020)
Писаревський І. М. - Моделі управління процесами взаємодії стейкхолдерів ТНК сектора туризму та гостинності, Крайнюк Л. М., Полчанінова І. Л., Поколодна М. М. (2020)
Поленкова М. В. - Формування соціальної відповідальності аграрних підприємств в умовах сталого розвитку (2020)
Проскурніна Н. В. - Формування партнерських відносин інструментами маркетингу в соціальних мережах (2020)
Прохорова В. В. - Реінжиніринг як інноваційна основа реконструкції системи управління підприємством, Божанова О. В., Юхман Я. В. (2020)
Сагачко Ю. М. - Інноваційна діяльність підприємств аграрного сектора як критерій ефективності його виробничо-господарського потенціалу, Тєшева Л. В. (2020)
Секірож Я. В. - Науково-методичні аспекти оцінки стійкого розвитку машинобудівних підприємств як інструмент корегування управлінської діяльності в стратегічному ракурсі (2020)
Трушкіна Н. В. - Концептуальні підходи до визначення поняття "електронна комерція", Сергєєва О. Р., Шкригун Ю. О. (2020)
Хлевицька Т. Б. - Науково-методичний підхід до вибору фінансової стратегії підприємства, Плевако Н. О. (2020)
Шатілова О. В. - Цифрові інструменти інноваційного розвитку бізнес-організації, Шишук Н. О. (2020)
Шкребень Р. П. - Формування стратегічного потенціалу безпеко-орієнтованого розвитку підприємства, Харнам М. В., Отенко І. П. (2020)
Андріїшин Н. М. - Виробничий потенціал газовидобувного комплексу: поняття, структура, фактори формування та використання (2020)
Дубєй Ю. В. - Знання та технології як суспільні блага (2020)
Полякова Г. А. - Розвиток освітнього середовища інноваційно-активного університету: особливості та критерії, Білоконенко Г. В. (2020)
Гребенікова О. В. - Конфігурації взаємодії банків і страхових компаній для забезпечення їх сталого розвитку в умовах глобальних викликів, Татар М. С., Коваль М. І. (2020)
Дерлиця А. Ю. - Метод теорії суспільних фінансів та його альтернативи (2020)
Житар М. О. - Напрями забезпечення сталого розвитку підприємств за рахунок підвищення ефективності використання кредитних ресурсів, Ярощук Т. Ю. (2020)
Іщенко Н. А. - Сучасний стан та фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні (2020)
Лупенко А. Ю. - Кредитно-дефолтні свопи у системі управління зовнішнім державним боргом (2020)
Примостка Л. О. - Вплив форм консолідації на зростання вартості банків, Краснова І. В., Литвиненко О. К. (2020)
Рудик Н. В. - Превентивні заходи запобігання податковому боргу у сфері малого та середнього бізнесу (2020)
Бервено О. В. - Основні напрями політики сприяння зайнятості населення в умовах цифровізації економіки, Юрченко Л. С. (2020)
Михайленко Д. Г. - Проблеми трансформації соціальної політики як основи соціальної безпеки держави, Грипіч О. В. (2020)
Герасименко Ю. С. - Стратегічні напрями формування механізму державного стимулювання розвитку екологічно орієнтованого агробізнесу, Велієва В. О., Остапенко Р. М. (2020)
Бегош Н. Б. - Особистісні характеристики людини та нейрофізіологічні особливості, Криницька І. Я., Бакалець О. В., Дзига С. В., Максів Х. Я. (2020)
Белов О. О. - Особливості психопатологічної симптоматики у хворих із депресивними розладами (2020)
Бучко П. І. - Влив комбінованої дії карагінану та натрію глутамату на показники гемопоезу, Марущак М. І. (2020)
Валько О. О. - Порівняльна характеристика субмікроскопічних змін паренхіми тимусу та клубових лімфатичних вузлів при довготривалому опіоїдному впливі, Гарапко Т. В., Головацький А. С., Кочмарь М. Ю. (2020)
Гончарук Ю. В. - Скринінг фібриляції передсердь, її причинні механізми, аналіз етіологічних чинників і тригерів у хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу (огляд літератури та власні спостереження), Гребеник М. В. (2020)
Гребеник М. В. - Mедикаментозна профілактика хронічної серцевої недостатності після інфаркту міокарда в умовах коморбідності, Бідованець Л. Ю. (2020)
Коляник І. О. - Вплив мелатоніну на антиоксидантну систему печінки щурів при експериментальній нефропатії, Геруш І. В. (2020)
Костюк О. А. - Значення молекул середньої маси в прогностичній оцінці етанолового ушкодження печінки в щурів із різною емоційністю, Денефіль О. В. (2020)
Наумова Л. В. - Комбінована терапія при лікуванні пацієнтів з ожирінням ІІ ступеня, Мілевська-Вовчук Л. С., Бойко Ю. В., Наумова У. О., Груба С. О. (2020)
Оленович О. А. - Патофізіологія протеїнурії у динаміці розвитку алоксаніндукованого експериментального цукрового діабету (2020)
Регеда-Фурдичко М. М. - Вплив тіотриазоліну на первинну і вторинну імунну відповідь за умов формування контактного дерматиту та пневмонії, Регеда М. С., Регеда С. М., Фурдичко Л. О. (2020)
Солтані Р. Е. - Особливості емоційно-поведінкових реакцій у щурів при моделюванні в них синдрому апное сну (2020)
Галей М. М. - Техніка встановлення лапароскопічних портів для виконання симультанних лапароскопічних операцій (2020)
Гула Г. В. - Реалізація фізичної терапії при комплексному лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини в умовах загальнохірургічного відділення, Бас О. А. (2020)
Фещенко Ю. І. - Персоніфікований підхід до лікування саркоїдозу легень, Гаврисюк В. К., Гуменюк Г. Л., Меренкова Є. О., Дзюблик Я. О., Зайков С. В., Власова Н. А. (2020)
Хміль С. В. - Ефективність склеротерапії та прегравідарної підготовки у жінок із безпліддям на тлі ендометріозу, Кулик І. І. (2020)
Чередніченко Н. А. - Медичне та економічне обґрунтування пропозиції щодо лікування бронхіальної астми залежно від поліморфізму гена LTC4S, Приступа Л. Н. (2020)
Черкашина Л. В. - Клінічні варіанти соматогенного астенічного симптомокомплексу та кар­діо­васкулярний ризик у комбатантів, Кириченко І. І., Сябренко Г. П. (2020)
Ястремська С. О. - Дослідження змін гематологічних індексів на тлі гематосупресії, викликаної дією циклофосфоаміду, Петрик Н. М. (2020)
Пархоменко К. Ю. - Лапароскопічна корекція гінекологічної патології під час герніопластики (2020)
Bagmut I. Yu. - Activity of the microsomal oxidation system in rat liver under the influence of sodium fluoride, Kolisnyk I. L. (2020)
Габор Г. Г. - Ремоделювання печінки при синдромі поліорганної недостатності, Боднар Я. Я., Габор В. С. (2020)
Гевко У. П. - Цукровий діабет 2 типу та його коморбідність, Дікова І. Г. , Максів Х. Я., Дзиґа С. В., Бакалець О. В., Бегош Н. Б. (2020)
Грошовий Т. А. - Перспектива використання слизу різних видів равликів у медицині, Павлюк Б. В., Чубка М. Б., Добринчук М. М. (2020)
Зикова Н. П. - Вплив екзо- та ендогенних чинників на морфологію підшлункової залози (огляд літератури), Небесна З. М., Крамар С. Б., Литвинюк С. О. (2020)
Druziuk R. B. - Etiology and pathogenesis of hypogonadism in men in modern conditions, Denefil O. V. (2020)
Марущак М. І. - Нове у дослідженні розладів сну, Мазур Л. М. (2020)
Denysiuk Zh. - Hi-hume technology in the paradigm of value transformations of society (2020)
Григорчак І. М. - Охорона нематеріальної культурної спадщини в умовах глобалізації: міжнародна практика та українські реалії (2020)
Дичковський С. І. - Культурний туризм індустріальної епохи: глобальні та локальні перспективи (2020)
Костюк О. П. - Традиційна зачіска українців у контексті ініціації (2020)
Савченко А. А. - Правова культура як атрибут культури суспільства (2020)
Уварова Т. І. - Дослідження культури в парадигмі багатовимірності (2020)
Філіна Т. В. - Забезпечення культурних потреб національних меншин у Словацькій Республіці (частина 2: діяльність органів влади (2020)
Tsoi T. - The role of environmental and ethnic experience in the culture of natural use as a factor of the national self-identification of the Ukrainian people (2020)
Чумаченко М. О. - Академічна доброчесність як фактор формування професійної самосвідомості здобувачів вищої освіти гуманітарних та культурно-мистецьких галузей знань (2020)
Гайдук О. М. - Особливості технологій віртуальної та доповненої реальності як нового інструменту в популяризації українських супергероїв (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського