Бомба М. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від площі живлення, Дудар І., Литвин О., Тучапський О., Апостол М. (2013)
Карпук Л. - Динаміка формування листкового апарату і маси коренеплодів цукрових буряків залежно від густоти насадження (2013)
Дорошенко О. - Вплив мікроелементів на продуктивність і резистентність гречки в умовах Західного Лісостепу (2013)
Кифорук І. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність насіння гірчиці білої в умовах Прикарпаття, Бойчук О., Мойсей С. (2013)
Лис Н. - Вплив бактеріальних препаратів на продуктивність гірчиці білої, Боднар О., Мойсей С., Іванюк Р. (2013)
Ярошенко С. - Продуктивність і морозозимостійкість пшениці озимої залежно від строку сівби (2013)
Стельмах О. - Продуктивність ріпаку ярого за різних технологій вирощування, Мойсей С., Максимів Т. (2013)
Вихованець В. - Ботанічна та агробіологічна структура агрофітоценозу пшениці озимої в умовах Прикарпаття, Костюк Б. (2013)
Орловський Р. - Продуктивність гречки залежно від норм висіву і рівня мінерального живлення (2013)
Семенченко О. - Продуктивність картоплі у двоврожайній культурі та повторних овочевих рослин літніх строків сівби на зрошенні дощуванням в умовах Північного Степу України (2013)
Потопляк О. - Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від умов мінерального живлення (2013)
Шеремет Ю. - Технологічні показники якості льону олійного залежно від сортового складу, норми висіву та удобрення в умовах Полісся, Дідора В. (2013)
Гулько В. - Господарсько-біологічна оцінка клонових підщеп груші в умовах Західного Лісостепу України, Гулько Б. (2013)
Рожко І. - Хіміко-технологічна характеристика сорту суниці ананасної Лючінська (2013)
Рожко І. - Технологічна оцінка сорту суниці ананасної Thuriga (2013)
Куц О. - Вплив добрив на урожайність та якість продукції баклажана, Парамонова Т., Помаз Н. (2013)
Костюк О. - Формування урожаю зелених бобів залежно від чеканки рослин бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України (2013)
Стефанюк Г. - Вплив строку сівби на якість коренеплодів моркви столової, Демкевич Л., Колодій А., Стефанюк С. (2013)
Дидів І. - Продуктивність пастернаку залежно від сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, Дидів О. (2013)
Хареба В. - Вплив густоти рослин на врожайність буряку столового сорту Багряний, Стефанюк С. (2013)
Тодосюк Є. - Вплив суми активних температур на проходження фенофаз гібридами смородини чорної в умовах Західного Лісостепу України, Ярещенко О. (2013)
Оратівський С. - Удосконалення технології розмноження карликової підщепи для черешні ВСЛ-2 в маточнику в умовах Львівщини, Гулько Б. (2013)
Марченко А. - Видовий склад однорічних квітково-декоративних рослин у структурі квіткових композицій та їх фітопатологічний стан, Гаврилюк В. (2013)
Марченко С. - Біометричні параметри кущів буяхів в умовах Лісостепу України (2013)
Снітинський В. - Новий сорт салату листкового Дублянський, Дидів О., Дидів І., Лещук Н., Позняк О. (2013)
Тищенко В. - Рівень формування селекційних індексів у сортів і селекційних ліній пшениці озимої залежно від часу відновлення весняної вегетації, Дриженко Л. (2013)
Лещук Н. - Методичні аспекти ідентифікації сортів часнику, Майстер Н., Дидів О., Дидів І. (2013)
Січкар В. - Підвищення адаптивності сої в посушливих умовах як основний напрям сучасної селекції на півдні України, Ганжело О., Лаврова Г. (2013)
Подгаєцький А. - Продуктивність сортів картоплі селекції Інституту картоплярства НААН України, Коваленко В. (2013)
Влох В. - Виділення нових господарсько цінних сіянців картоплі, створених у генеалогічній сукупності з участю сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О. (2013)
Завірюха П. - Хворобостійкі сорти як основа екологічного картоплярства, Коханець О., Андрушко О., Косилович Г., Голячук Ю., Дудар О., Неживий З. (2013)
Кулик М. - Насіннєва продуктивність проса лозоподібного (panicum virgatum L.) другого року вегетації, Рій О., Крайсвітній П. (2013)
Завірюха П. - Вивчення вихідного матеріалу для селекції картоплі на комплекс цінних господарських ознак, Ліщинська Н. (2013)
Філіпова Л. - Утворення регенерантами фенолподібних речовин під час перших субкультивувань залежно від умов та виду рослини, Мацкевич В. (2013)
Завірюха П. - Порівняльне вивчення нових сортів пшениці озимої української селекції за господарсько цінними ознаками в умовах Західного Лісостепу, Юхно О., Костюк Б. (2013)
Голячук Ю. - Оцінка перспективних гібридів картоплі селекції Львівського НАУ за комплексом господарсько цінних ознак, Піган Ю. (2013)
Мазур Б. - Зимостійкість та біохімічні властивості ягід сортів ожини (rubus) селекції НУБіП України в умовах північної частини Лісостепу України, Шеренговий П. (2013)
Кормош С. - Характеристика вихідного матеріалу кропиви собачої п’ятилопатевої (LEONURUS GUINGUELOBATUS GILIB.) в умовах Закарпаття та створення нових перспективних сортів із високим адаптивним потенціалом (2013)
Кочмарський В. - Дослідження групової резистентності патогенів у гібридних поколіннях пшениці м’якої озимої, Кириленко В., Харченко А. (2013)
Завірюха П. - Результати вивчення та відбору клонів цибридного походження для практичної селекції картоплі, Кульба А., Костюк Б. (2013)
Гагін А. - Мінливість елементів продуктивності у вики ярої за різних умов вегетації, Синьогуб С. (2013)
Коновалюк М. - Біолого-господарська оцінка перспективних гібридних популяцій картоплі, Борисюк В., Багай Т., Панасюк О. (2013)
Гуменюк О. - Особливості прояву мінливості та успадкування елементів продуктивності рослин пшениці м’якої озимої у новому селекційному матеріалі (2013)
Чусовітіна Н. - Стійкість пшениці до збудника жовтої іржі в Україні (2013)
Кожемякіна Л. - Визначення промоторних і термінаторних ділянок генетичних конструкцій в трансгенних рослинах цукрових буряків (2013)
Колтунов В. - Збереженість і продуктивність картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Західного Полісся залежно від обробки хімічними і біологічними препаратами, Данилкова Т., Бородай В. (2013)
Бабаянц О. - Phyrenophora tritici – repentis (Died.) Drechsler як небезпечний збудник плямистості листя пшениці м’якої у степовій зоні України, Одностальченко К. (2013)
Chodorska M. - The detection and identification of garlic viruses in polish garlic plants, Nowak P., Szyndel M., Paduch-Cichal E., Sala-Rejczak K. (2013)
Коханець О. - Ефективність інсектицидів з класу неонікотиноїдів для захисту картоплі від колорадського жука, Війтишин Н. (2013)
Гель І. - Динаміка розвитку сірої гнилі залежно від зовнішніх умов і засобів біологічного захисту суниці ананасної (2013)
Бабич А. - Ефективність передпосівної обробки насіннєвого матеріалу протруйниками від фітопаразитичних нематод, Бабич О., Статкевич А., Радченко В. (2013)
Коханець О. - Ефективність захисту цукрових буряків від звичайного бурякового довгоносика, Шевчук В., Протасевич О. (2013)
Косилович Г. - Ефективність використання нових пестицидів для захисту пшениці озимої від хвороб і шкідників, Ващишин Р. (2013)
Кравець С. - Звуження міжрядь як важливий резерв підвищення врожайності кукурудзи (2013)
Бушулян О. - Сортова реакція нуту на обробку сучасними протруйниками, Бушулян М. (2013)
Бушулян М. - Гриби як збудники плямистостей листя пшениці в Степу України (2013)
Дудар О. - Ефективність фунгіцидів у боротьбі з церкоспо-розом цукрових буряків, Ільницький О. (2013)
Костючко С. - Урожайність та цукристість цукрового буряку залежно від застосованих фунгіцидів, Лихочвор В. (2013)
Шолонкевич І. - Ефективність застосування гербіциду "Oберіг” проти злакових бур’янів на посівах розторопші плямистої, Соловка В. (2013)
Демидась Г. - Оптимальна норма висіву й урожайність люцерни посівної, Коваленко В. (2013)
Мащак Я. - Продуктивність злаково-бобового травостою залежно від удобрення та біопрепаратів росту, Пукало Д. (2013)
Гноєвий І. - Ефективність застосування різних видів зернофуражу в годівлі великої рогатої худоби і свиней (2013)
Демидась Г. - Формування листкової поверхні еспарцету посівного залежно від норм висіву, способів сівби та удобрення, Аврамчук Б. (2013)
Стоцька С. - Біоенергетична оцінка технології вирощування конюшини лучної на листостеблову масу в умовах Полісся (2013)
Колтун Є. - Поживність і мінеральний склад кормів раціону відгодівельного молодняку худоби у ВАТ "Дубнохміль” Дубнівського району Рівненської області, Русин В. (2013)
Кружель Б. - Гомеопатія у птахівництві, Грицишин П., Павкович С., Вовк С., Лисак Г., Кректун Б. (2013)
Багдай Т. - Вплив кадмію на процес пероксидного окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи в клітинах крові коропа, Снітинський В., Антоняк Г. (2013)
Хомич Н. - Зміни активності ферментів антиоксидантної системи лімфоцитів білих щурів за дії сполук хрому, Антоняк Г., Панас Н., Скаб О. (2013)
Віщур В. - Рівень аніонних і неетерифікованих жирних кислот у тканинах грудей бджіл за різного рівня техногенного навантаження на довкілля, Віщур О., Рівіс Й. (2013)
Лисанчук Ю. - Шляхи надходження важких металів у навколишнє середовище та їх вплив на організм птиці (2013)
Матюх Н. - Обмінні процеси, ріст і розвиток курей за використання в їхньому раціоні Вітатону, Вовк С. (2013)
Кравченко І. - Вплив різних рівнів і джерел селену на динаміку інтенсивності росту каченят-бройлерів, Дяченко Л. (2013)
Скаб О. - Вплив тривалого перорального введення калію біхромату на гематологічні показники крові кролів, Антоняк Г., Хомич Н., Панас Н. (2013)
Володимиру Володимировичу Лихочвору – 60 (2013)
Снітинський В. - Екологічний моніторинг антропогенно порушених земель львівського полігону твердих побутових відходів, Зеліско О. (2014)
Гамкало З. - Особливості емісії со2 з поверхні ґрунтів зеленої зони м. Львова залежно від стадії рекреаційної дигресії лісових біогеоценозів, Дерех О. (2014)
Василова О. - Дослідження тенденції атмосферного забруднення у Львові за допомогою лишайників, Романишин Н. (2014)
Гуцуляк Г. - Заходи щодо охорони природних екосистем в проектах землеустрою, Гуцуляк Ю. (2014)
Лисак Г. - Стан ценопопуляції epipactis helleborine (l.) Crantz в урочищі "пісочок" , Любинець І. (2014)
Гринчишин Н. - Вертикальна міграція дизельного палива в ґрунтах різного типу, Бабаджанова О., Лагуш Н. (2014)
Дидів А. - Екотоксикологічна оцінка якості капусти білоголової, вирощеної на забрудненому важкими металами ґрунті, залежно від системи удобрення (2014)
Бикін А. - Фізичні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту та динаміка росту рослин кукурудзи за прямої сівби (без обробітку ґрунту), Тарасенко О. (2014)
Скрильник Є. - Динаміка органічного вуглецю у ґрунтах різного гранулометричного складу після внесення осадів стічних вод, Гетманенко В. (2014)
Лопушняк В. - Вплив систем удобрення топінамбура на вологість сірого лісового ґрунту, Слобода П. (2014)
Господаренко Г. - Вплив мінерального удобрення та інокуляції на продуктивність нуту, Прокопчук С. (2014)
Господаренко Г. - Якість пшениці спельти залежно від особливостей удобрення азотними добривами, Ткаченко І. (2014)
Лядська І. - Динаміка фізичних властивостей дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах за профілем, Андрусевич К. (2014)
Проневич В. - Трансформація органічної речовини осушених торфових ґрунтів у кормових сівозмінах (2014)
Мазур В. - Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини, Цицюра Я., Дідур І., Пелех Л. (2014)
Вавринович О. - Вплив систем удобрення і вапнування на потенційну забур’яненість ґрунту, Качмар О., Шинкарук Г. (2014)
Лопушняк В. - Ефективність застосування мінеральних добрив і препаратів органічного походження за вирощування ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому ґрунті західного лісостепу України, Вега Н. (2014)
Пархуць Б. - Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність ріпаку озимого на дерново-підзолистих оглеєних ґрунтах Передкарпаття (2014)
Пархуць Б. - Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність пшениці озимої на темно-сірих опідзолених ґрунтах Пустомитівського району Львівської області (2014)
Пархуць І. - Вплив рівня мінерального удобрення на урожайність та якість картоплі на темно-сірих опідзолених ґрунтах Володимир-Волинського району волинської області (2014)
Прохорова І. - Результати міжлабораторного експерименту з метрологічної атестації стандартних зразків складу ґрунтів (2014)
Кочмарський В. - Вихідний матеріал для селекції пшениці м’якої ярої на якість зерна, Хоменко С., Федоренко І. (2014)
Завірюха П. - Формування селекційно цінних ознак гібридними сіянцями картоплі F1, Панасюк О., Коновалюк М., Неживий З. (2014)
Голячук Ю. - Оцінка сортів пшениці озимої на стійкість до найпоширеніших хвороб, Тістечок М. (2014)
Кочмарський В. - Прояв трансгресивних форм за стійкістю проти основних збудників листових хвороб та елементами продуктивності у гібридів пшениці м’якої озимої, Кириленко В., Харченко А. (2014)
Юрченко Т. - Трансгресивна мінливість за ознаками продуктивності колосу, індукована мутагенними чинниками в гібридних популяціях пшениці м’якої озимої, Волощук С., Кириленко В., Кочмарський В. (2014)
Терьохіна Л. - Вплив агроекологічних чинників на прогнозування виробництва насіння буряку столового ерфуртського сортотипу (2014)
Томашівський З. - Ефективність застосування способів обробітку ґрунту за умов вирощування ячменю ярого, Томашівський О. (2014)
Цилюрик О. - Ефективність безполицевого обробітку ґрунту під соняшник у північному степу України, Судак В. (2014)
Лихочвор В. - Вплив азотного живлення на ріст і розвиток кормових бобів в умовах західного лісостепу України, Борисюк В., Багай Т., Іванюк В. (2014)
Бомба М. - Густота посіву як вирішальний чинник формування врожаю зерна кукурудзи, Дудар І., Литвин О., Тучапський О., Костюк С. (2014)
Данилюк В. - Продуктивність картоплі залежно від удобрення, Вислободська М., Сало Г. (2014)
Лихочвор В. - Урожайність цукрових буряків залежно від системи застосування гербіцидів, Костючко С. (2014)
Іванюк В. - Вирощування кукурудзи в монокультурі (2014)
Кириленко В. - Варіювання дати припинення та відновлення вегетації рослин пшениці м’якої озимої (2014)
Свиридов А. - Вплив стимуляторів росту на продуктивність сорго та кукурудзи на зерно в східному лісостепу України, Кохан К. (2014)
Стельмах О. - Продуктивність озимого ріпаку залежно від сорту та технологічних прийомів вирощування на дерново-опідзолених ґрунтах, Григорів Я., Максимів Т. (2014)
Судденко В. - Посівні якості насіння та врожайність пшениці ярої залежно від передпосівної обробки насіння протруйниками та добривами (2014)
Носов С. - Особливості водоспоживання гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби в північній підзоні степу України (2014)
Кузнєцова І. - Обґрунтування системи контролю якості листя стевії (stevia rebaudiana bertonі) (2014)
Гулько Б. - Архітектоніка кореневої системи яблуні на клонових підщепах у саду, Гулько В. (2014)
Рожко І. - Реакція сортів суниці ананасної на вітчизняні мікробіологічні препарати в умовах західного лісостепу України (2014)
Гулько Б. - Ріст і розвиток саджанців імунних до парші сортів яблуні в розсаднику на різних клонових підщепах, Вуйцик Н. (2014)
Стефанюк Г. - Сорти і їх якість, Стефанюк С., Демкевич Л., Колодій А. Огірки. (2014)
Дидів О. - Біолого-виробнича оцінка сортів салату посівного в умовах Західного Лісостепу України, Дидів І., Дидів А., Лещук Н., Позняк О. (2014)
Коник Г. - Насіннєва продуктивність конюшини гібридної залежно від мінерального і бактеріального живлення в умовах Передкарпаття, Байструк-Глодан Л., Маменько Г. (2014)
Мельник М. - Динаміка ботанічного складу середньостиглих травостоїв (2014)
Лисанчук Ю. - Вплив важких металів на гематологічні показники тварин (2014)
Лихочвор В. - Урожайність сої залежно від фунгіцидів, Щербачук В. (2014)
Коханець О. - Ефективність інсектицидів різного походження для захисту озимої пшениці від шкідників, Остапюк В. (2014)
Косилович Г. - Застосування нових фунгіцидів у системі захисту пшениці озимої від хвороб, Ліщинський І. (2014)
Кружель Б. - Порівняльна характеристика продуктивності мускатної та мулардної качок за умов примусової відгодівлі на жирну печінку, Вовк С., Павкович С., Пілярчик Б., Пілярчик Р. (2014)
Павкович С. - Продуктивна дія захищених тваринних жирів у раціонах лактуючих корів, Вовк С., Кружель Б. (2014)
Снітинський В. - Екологічна оцінка гідрогеологічних параметрів території стебницького родовища калійних солей Дрогобицького району Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Бучко А., Корінець Ю. (2015)
Стаднічук О. - Вплив дегазуючих систем на довкілля, Платонов М., Мартинюк І., Кропивницька Л. (2015)
Іукурідзе Е. - Ампелоекологічний потенціал території ТОВ "Агрофірма Шабо" для виробництва вин із зазначенням походження, Булаєва Ю., Власова О. (2015)
Снітинський В. - Вплив кадмію та свинцю на біохімічний склад буряку столового за використання різних систем удобрення, Дидів А. (2015)
Багдай Т. - Біомоніторинг для оцінки екологічного стану природних водойм (2015)
Іванків М. - Відновлення ґрунту, забрудненого хлорорганічними пестицидами (2015)
Томашівський З. - Ефективність застосування передсадивного обробітку ґрунту у вирощуванні картоплі, Томашівський О. (2015)
Стельмах О. - Роль короткоротаційної сівозміни в ланці сучасного землеробства, Григорів Я., Максимів Т. (2015)
Лихочвор В. - Урожайність та біоенергетична оцінка вирощування ячменю ярого залежно від удобрення та захисту рослин від хвороб, Потопляк О., Бомба М., Дудар І., Литвин О., Дудар О. (2015)
Улянич О. - Урожайність картоплі ранньої залежно від сорту та застосування абсорбентів, Воробйова Н., Наумчук В. (2015)
Шпек М. - Вплив комплексного мінерального добрива "Еколіст" на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України, Стахів В., Павлишак Я., Литвин О. (2015)
Кифорук І. - Вплив строків сівби і норм висіву на урожайність насіння гірчиці сизої в умовах Прикарпаття, Харук І., Назарук О., Соловка В., Щербань Г., Король М. (2015)
Шпек М. - Вплив на продуктивність насіння ріпаку ярого біологічних препаратів (гаупсину і триходермину) й термінів їх внесення, Коссак Г., Литвин О. (2015)
Костючко С. - Вплив строків сівби на врожайність гібридів цукрових буряків (2015)
Хахула В. - Вплив сорту на урожайність пшениці озимої в умовах Правобережного Лісостепу України (2015)
Улянич О. - Урожайність шпинату городнього залежно від сорту в Лісостепу України, Яновський Ю., Алексейчук О., Прудкий Р. (2015)
Дидів О. - Продуктивність і якість капусти цвітної залежно від рівня мінерального удобрення на темно-сірому ґрунті Західного Лісостепу України, Дидів І., Дидів А. (2015)
Рожко І. - Порівняльний аналіз результатів дворічних досліджень використання вітчизняних мікробіологічних препаратів на суниці ананасній (2015)
Стефанюк Г. - Урожайність і товарна якість буряку столового залежно від строку сівби, Стефанюк С., Колодій А. (2015)
Івануса В. - Самоплідність і висока антиоксидантна активність черешні у практичному використанні, Гулько І. (2015)
Шахнович Н. - Інноваційні складові сталого розвитку галузі садівництва у Закарпатті (2015)
Дидів І. - Вплив органічного добрива нового покоління "Біоактив" на продуктивність селери коренеплідної в умовах Західного Лісостепу України (2015)
Рожков А. - Формування біометричних показників тритикале ярого залежно від способу сівби та норми висіву (2015)
Лихочвор В. - Вплив гідротермічних умов Західного Лісостепу України на ріст і розвиток кормових бобів за різних норм мінеральних удобрень, Борисюк В., Багай Т., Іванюк В., Панасюк О. (2015)
Сеник І. - Формування кормової продуктивності люцерново-злакової травосумішки залежно від технологічних прийомів вирощування (2015)
Влох В. - Історичні аспекти селекції картоплі за участі в генеалогічній сукупності сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О. (2015)
Влох В. - Формування трансгресивних форм у вегетативних нащадків картоплі залежно від фону мінерального живлення генеративних гібридів, Дудар І., Литвин О., Бомба М. (2015)
Кириленко В. - Використання потенціалу пшениці м’якої ярої у селекції м’якої озимої (2015)
Завірюха П. - Ефективний захід у боротьбі з хворобами пшениці озимої, Дудар О., Бомба М. (2015)
Косилович Г. - Використання пестицидів у системі захисту ріпаку озимого від шкідників і хвороб, Венгер І. (2015)
Коханець О. - Ефективність захисних заходів проти шкідників-фітофагів на посівах цукрового буряку, Ломадзе І. (2015)
Голячук Ю. - Розвиток основних грибних хвороб пшениці озимої в умовах Навчально-науково-дослідного центру Львівського національного аграрного університету (2015)
Коханець О. - Випробування сучасних інсектицидів для захисту озимої пшениці від шкідників, Мусько А. (2015)
Пархуць Б. - Продуктивність ріпаку озимого залежно від удобрення на чорноземах типових Ізяславського району Хмельницької області (2015)
Вега Н. - Якісна характеристика ячменю ярого за вмістом азоту в зерні залежно від внесення мінеральних добрив і застосування препаратів органічного походження (2015)
Павкович С. - Молочна продуктивність і якість молока за використання у раціонах корів жирових добавок, Вовк С., Кружель Б. (2015)
Снітинський В. - Біохімічний склад капусти білоголової залежно від рівня забруднення ґрунту кадмієм і свинцем за використання меліорантів та різних систем удобрення, Дидів А. (2016)
Лисак Г. - Фітоценотична харак-теристика стану популяцій Oxycoccus palustris Pers. на території Яворівщини, Любинець І., Стельмах С., Кружель Б. (2016)
Іванків М. - Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних забруднень у ґрунті, Бальковський В., Кружель Б., Павкович С., Вовк С. (2016)
Мазурак О. - Екологічні підходи у використанні соломи зернових культур, Качмар Н., Зеліcко О., Бучко А. (2016)
Лопотич Н. - Екологічні аспекти питного водопостачання у Сколівському районі Львівщини (2016)
Григорів Я. - Вирощування гречки в короткоротаційній сівозміні на дерново-опідзолених ґрунтах в умовах Прикарпаття, Стельмах О., Бахталовська М., Туць Л. (2016)
Тирусь М. - Економічна ефективність вирощування буряку цукрового залежно від способів обробітку ґрунту (2016)
Лихочвор В. - Продуктивність цукрового буряку залежно від системи гербіцидного захисту в умовах Західного Лісостепу України, Костючко С. (2016)
Іванюк В. - Беззмінне вирощування буряку цукрового, Панасюк О., Пацкан І. (2016)
Завірюха П. - Продуктивність картоплі залежно від застосування регуляторів росту для обробки садивних бульб, Неживий З. (2016)
Пархуць Б. - Потенційний врожай пшениці озимої сорту Золотоколоса залежно віднадходження фотосинтетичної активної радіації на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу України (2016)
Лупак О. - Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування, Антоняк Г., Шпек М. (2016)
Вдовенко С. - Ефективність використання біопрепарату під час вирощування помідора у відкритому ґрунті розсадним способом (2016)
Стефанюк С. - Урожайність і якість пучкової продукції буряку столового залежно від виду накриття та строку сівби (2016)
Бровко О. - Вплив синтетичних регуляторів росту 1-НОК та 6-БАП на морфогенез і продуктивність перцю солодкого, Кур’ята В., Рогач В. (2016)
Сєвідов В. - Інноваційні складові сталого розвитку галузі овочівництва у Харківській області (2016)
Слободяник Л. - Ріст і урожайність дерев інтродукованих сортів яблуні в інтенсивному насадженні (2016)
Рожко І. - Елементи технологічного сортовивчення суниці ананасної, Тарнавська Н. (2016)
Гулько Б. - Господарсько-біологічна оцінка осінніх сортів яблуні залежно від підщеп, Гулько В. (2016)
Дидів О. - Урожайність і якість гібридів капусти броколі в Західному Лісостепу України (2016)
Дидів І. - Вплив позакореневого підживлення добривами Омекс на продуктивність селери коренеплідної в умовах Прикарпаття України (2016)
Влох В. - Польова стійкість гібридів картоплі проти фітофторозу залежно від поєднання батьківських компонентів, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2016)
Завірюха П. - Результати оцінки перспективних гібридів картоплі у конкурсно-динамічному сортовипробуванні, Костюк Б., Коновалюк М. (2016)
Андрушко О. - Урожайність сортів картоплі різних груп стиглості в динамічному випробуванні, Демкович Я. (2016)
Влох В. - Критерії продуктивності сіянців картоплі, створених за участі в генеалогічній сукупності сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О. (2016)
Косилович Г. - Захист ріпаку озимого від хвороб, Король О. (2016)
Голячук Ю. - Вплив сортових особливостей і фунгіцидів на розвиток основних грибних хвороб картоплі, Калащук Д. (2016)
Костюк Б. - Вплив допосівної обробки насіння регуляторами росту на стійкість ярого ячменю до грибних хвороб в умовах Західного Лісостепу (2016)
Сеник І. - Динаміка щільності пагонів бобово-злакового агрофітоценозу залежно від удобрення, Сидорук Г., Ворожбит Н., Болтик Н. (2016)
Лопушняк В. - Вплив екологічно безпечних технологій на баланс поживних речовин у сірому лісовому ґрунті Західного Лісостепу України, Бортнік Т., Августинович М. (2016)
Лопушняк В. - Зміна азотного фонду темно-сірого опідзоленого ґрунту за різних систем удобрення в польовій сівозміні (2016)
Лопушняк В. - Вплив післядії ферментованих органічних добрив на агрохімічні показники дерново-підзолистого ґрунту та кормову продуктивність конюшини лучної, Засєкін Н., Лагуш Н. (2016)
Лопушняк В. - Біоенергетична ефективність вирощування верби енергетичної за внесення осаду стічних вод на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття, Грицуляк Г. (2016)
Волощук М. - Агрофізичні властивості ґрунту за різних способів обробітку та удобрення при вирощуванні льону-довгунцю в умовах Прикарпаття, Кнігніцька Л. (2016)
Хомич Н. - Вплив Хрому (VI) на процес пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантну систему в клітинах внутрішніх органів кроликів, Антоняк Г., Скаб О. (2016)
Павкович C. - Інтенсивність росту бичків та зміни жирнокислотного складу ліпідів крові за дії рослинно-жирових добавок у раціоні, Вовк С., Бальковський В., Кружель Б. (2016)
Багдай Т. - Короп звичайний (Cyprinus carpio L.) у водних екосистемах та аквакультурі, Панас Н., Антоняк Г. (2016)
Вихідні відомості (2016)
Снітинський В. - Екологічна оцінка стану поверхневих вод території видобування сірки Яворівським ДГХП "Сірка" Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Мазурак О., Бучко А., Корінець Ю. (2017)
Гнатів П. - Наукометрія в екології: значення, об’єктивність і комерційний аспект, Зинюк О., Бальковський В., Лихочвор В., Липчук В., Шувар І., Качмар Н., Кректун Б. (2017)
Войтович Н. - Забруднення нітратами вод сільськогосподарського використання, Хархаліс О. (2017)
Снітинський В. - Природоохоронні заходи зі збереження багатовікових дерев парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Дублянський", Хірівський П., Лисак Г. (2017)
Іванків М. - Особливості трансформації стійких органічних забруднювачів у ґрунті, Бальковський В., Павкович С., Вовк С. (2017)
Примак І. - Активність ферментів чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту й удобрення культур спеціалізованої зернопросапної сівозміни, Панченко О., Панченко І. (2017)
Лихочвор В. - Урожайність ріпаку озимого залежно від листкового підживлення, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2017)
Іванюк В. - Особливості забур’янення пшениці озимої за вирощування її беззмінно та в сівозміні (2017)
Бомба М. - Урожайність гібридів кукурудзи залежно від площі живлення в умовах Західного Лісостепу, Дудар І., Литвин О., Тучапський О., Кацюба А., Гринда Ю. (2017)
Кононенко Л. - Вплив норм висіву насіння на продуктивність посівів льону олійного в умовах південної частини Правобережного Лісостепу (2017)
Сеник І. - Урожайність люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від технологічних прийомів вирощування, Ворожбит Н., Болтик Н. (2017)
Шевченко Л. - Дія мікробного препарату Поліміксобактерину – стимулятора росту рослин на фотосинтетичну діяльність рослин кукурудзи (2017)
Лихочвор А. - Показники якості олії рижію ярого залежно від елементів технології вирощування (2017)
Гудковська Н. - Жирнокислотний склад зерна амаранту, вирощеного в умовах Лівобережного Лісостепу України (2017)
Кисельов Д. - Біохімічний склад плодів літніх сортів яблуні в умовах Львівської області (2017)
Рожко І. - Збереженість аскорбінової кислоти у суничному варенні (2017)
Стефанюк С. - Вміст заліза у ранній пучковій продукції буряку столового (2017)
Прокопенко Н. - Вплив режиму зрошення та субстрату для підгортання на діаметр кореневої шийки клонових підщеп яблуні та вихід стандартних відсадків (2017)
Лещук Н. - Особливості видової діагностики фенотипу Lactuca sativa L. за морфометричними дистанціями параметрів листка, Попова О., Шкапенко Є., Снітинський В., Дидів О. (2017)
Дидів А. - Вплив кадмію та свинцю на фітопродуктивність буряку столового за використання меліорантів та різних систем удобрення (2017)
Дидів І. - Урожайність і якість селери коренеплідної залежно від норм застосування органічного добрива "Біоактив" в умовах Прикарпаття України (2017)
Дидів О. - Господарсько-біологічна оцінка гібридів капусти брюссельської в умовах Західного Лісостепу України (2017)
Господаренко Г. - Формування хлібопекарських властивостей зерна пшениці спельти залежно від сорту та лінії, Полторецький С., Любич В., Воробйова Н., Улянич І. (2017)
Завирюха П. - Результати відбору клонів картоплі міжвидового соматичного походження та мінливість у них селекційно цінних ознак, Коновалюк М., Павлечко М., Наумов В., Ковач О. (2017)
Дрозд І. - Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України, Шпек М., Лупак О., Литвин О. (2017)
Влох В. - Нові досягнення в селекції картоплі за ефективного використання генеалогічної сукупності з участю сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О., Бомба М., Кузько В. (2017)
Лихочвор В. - Фунгіцидний захист рослин озимої пшениці від фузаріозу колосу, Косилович Г., Голячук Ю., Борисюк В., Багай Т. (2017)
Косилович Г. - Інтегрована система захисту озимої пшениці від шкідливих організмів, Голячук Ю. (2017)
Гавриш С. - Ефективність біологічного захисту і стимуляції обрушеного насіння еспарцету (2017)
Лопушняк В. - Система удобрення як чинник біотоксичного забруднення ґрунту (2017)
Вислободська М. - Ефективність застосування добрив при вирощуванні ярого ячменю, Вега Н. (2017)
Пархуць Б. - Вплив удобрення на урожайність та якість картоплі на темно-сірих опідзолених ґрунтах (2017)
Лагуш Н. - Вплив удобрення на гумусний стан темно-сірого опідзоленого ґрунту Пасмового Побужжя, Гаськевич О. (2017)
Лопушняк В. - Біотоксичний стан дерново-підзолистого ґрунту під впливом унесення добрив на основі осаду стічних вод, Грицуляк Г. (2017)
Кутова А. - Вплив агрохімічного фону чорнозему опідзоленого на мікроелементний склад зерна пшениці озимої (2017)
Павкович C. - Молочна продуктивність і жирнокислотний склад молока корів за збагачення раціонів захищеними рослинними полієновими кислотами, Вовк С., Бальковський В., Іванків М. (2017)
Онисковець М. - Вплив Плюмбуму на активність ензимів антиоксидантної системи в клітинах крові коропа лускатого, Лопотич Н. (2017)
Скаб О. - Коригувальна дія препарату "Е-селен" на продуктивність молодняку кроликів за токсичного впливу Хрому (VI), Хомич Н. (2017)
Жиліщич Ю. - Вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів в еритроцитах та клітинах кісткового мозку щурів на тлі токсикації катіонами кадмію, Панас Н., Антоняк Г., Качмар Н., Кректун Б., Ментух О. (2017)
Снітинський В. - Академік М. І. Вавилов – геній і совість народу, Завірюха П., Сич З., Сич І. (2018)
Мамалига В. - Ідеї М. І. Вавилова у викладанні курсу "Спеціальна генетика сільськогосподарських культур" в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 "Агрономія", Мазур О. (2018)
Рябовол Л. - Стан біотехнологічних досліджень рижію ярого, Любченко А., Любченко І. (2018)
Леонов О. - Вміст каротиноїдів у борошні пшениці м'якої, Аліпов В., Усова З., Суворова К., Шелякіна Т., Ярош А., Падалка О. (2018)
Минець Т. - Різноманіття ліній-відновників фертильності пилку соняшнику за життєздатністю й теплостійкістю, Кириченко В., Брагін О. (2018)
Тищенко О. - Характеристика вихідного матеріалу люцерни, Тищенко А., Куц Г. (2018)
Рожкова Т. - Перспективність пошуку джерел стійкості пшениці озимої до чорного зародка, Бурдуланюк А., Власенко В., Немерицька Л. (2018)
Скрипченко Н. - Мінливість морфологічних характеристик плодів і насіння сортів Actinidia аrguta, Книш В., Безпалько О. (2018)
Кормош С. - Характеристика вихідного матеріалу LOPHANTHUS ANISATUS BENTH, Базелюк М. (2018)
Лисишин А. - Збір, вивчення та добір вихідного матеріалу як запорука успішної селекції суниці ананасної (2018)
Завірюха П. - Селекція картоплі у Львівському національному аграрному університеті: історія і результати (2018)
Подгаєцький А. - Використання показників для визначення впливу метеорологічних чинників на врожайність та інші ознаки картоплі, Кравченко Н., Гнітецький М., Бутенко Є., Подгаєцький А. (2018)
Сень О. - Оцінка нового інбредного матеріалу кукурудзи за господарсько цінними показниками та комбінаційною здатністю, Жемойда В., Куцак Б., Кожемякіна Н. (2018)
Гораш О. - Ефективність добору в селекції гречки, Климишена Р. (2018)
Влох В. - Продуктивність селекційного матеріалу картоплі, створеного за участі в генеалогічній сукупності сорту Карпатський, Дудар І., Литвин О., Бомба М. (2018)
Кравченко Н. - Кількість бульб у гнізді другого бульбового покоління міжвидових гібридів картоплі після гамма-опромінення насіння, Подгаєцький А., Падалка Ю. (2018)
Кравченко Н. - Вплив метеорологічних умов та місця вирощування на продуктивність міжвидових гібридів картоплі, Подгаєцькийй А., Гордієнко В., Крючко Л., Коваленко В. (2018)
Кравченко Н. - Оцінка потомства від беккросування складних міжвидових гібридів картоплі за продуктивністю у першому бульбовому поколінні, Подгаєцький А., Собран І., Собран В. (2018)
Кравченко Н. - Розварюваність бульб міжвидових гібридів картоплі, їхніх беккросів, Подгаєцький А., Ставицький А. (2018)
Завірюха П. - Результати селекції картоплі на комплекс цінних господарських і біологічних ознак, Неживий З., Костюк Б., Вихованець В. (2018)
Городиська О. - Оцінка перспективних селекційних номерів гречки у конкурсному сортовипробовуванні, Сухар С. (2018)
Вільчинська Л. - Селекція гречки для умов Лісостепу України, Камінна О., Диянчук М. (2018)
Троценко В. - Оцінка міжсортових гібридів гречки за ознаками короткоденності, Кліценко А. (2018)
Перебойчук О. - Перспективні напрями селекції високодекоративних вітчизняних сортів первоцвіту в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2018)
Щербакова Т. - Створення перспективних сортів лілійника гібридного (Hemerocallis hybrida hort.) в Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України (2018)
Коник Г. - Порівняльна оцінка продуктивності селекційних номерів багаторічних злакових трав, Іванців Р., Гармич Д. (2018)
Перегрим О. - Ріст, розвиток і продуктивність селекційних номерів конюшини повзучої в Передкарпатті (2018)
Василенко Т. - Селекція озимої пшениці в умовах Південно-Східного Степу України, Бондарева О., Коробова О. (2018)
Рябовол Я. - Оцінка якості зерна селекційних зразків пшениці м'якої озимої, Рябовол Л. (2018)
Панасюк О. - Селекція сортів картоплі з формуванням врожаю у ранні періоди за динамічних змін клімату Західного регіону країни, Коновалюк М. (2018)
Волошина В. - Селекція яблуні дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка ІС НААН України, Гоменюк В., Волошин А. (2018)
Вус Н. - Рівень ураженості зразків нуту залежно від фази розвитку рослин в умовах східної частини Лісостепу України, Кобизєва Л. (2018)
Голячук Ю. - Генетична структура популяцій збудника фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, Косилович Г. (2018)
Завірюха П. - Стійкість перспективних гібридів картоплі до фітофторозу, Дудар О., Дудар І. (2018)
Гибало В. - Сорти калини звичайної (UIBURNUM OPULUS) селекції Дослідної станції помології ім. Л. П. Симиренка, Тихий Т. (2018)
Косенко Н. - Насінництво буряку столового безвисадковим способом закраплинного зрошення півдня України (2018)
Сіроштан А. - Використання показника теплостійкості насіння пшениці м'якої озимої для оцінки врожайних властивостей, Кавунець В., Судденко В. (2018)
Кожушко Н. - Норма реакції сумських сортів картоплі за лежкоздатністю в умовах зрошення Північно-Східного Лісостепу України, Завора Я. (2018)
Вожегова Р. - Економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України, Влащук А., Дробіт О. (2018)
Кобиліна Н. - Сорти томата селекції Інституту зрошуваного землеробства, Люта Ю., Погорєлова В. (2018)
Солоненко С. - Сафлор красильний як перспективна олійна культура в умовах Лісостепу Західного (2018)
Постоленко Є. - Визначення об'єктивних факторів для встановлення споживчої стиглості плодів кизилу (2018)
Вожегова Р. - Вплив строків сівби та норм висіву на урожайність і вихід кондиційного насіння сортів ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Лавриненко Ю., Влащук А., Шапарь Л., Дзюба М. (2018)
Лихочвор В. - Урожайність сортів озимої пшениці залежно від норм висіву на різних фонах удобрення (2018)
Паламарчук В. - Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості (2018)
Пархуць Б. - Вплив основних елементів сортової агротехніки на врожайність гречки в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Вожегова Р. - Вплив густоти стояння рослин та удобрення на формування насіннєвої продуктивності сої, Боровик В., Рубцов Д. (2018)
Тищенко В. - Рівень формування та генетичні кореляції структурних елементів урожайності сортів і селекційних ліній пшениці озимої залежно від року вирощування та строків сівби, Гусенкова О., Дубенець М., Баташова М. (2018)
Берднікова О. - Формування продуктивності гібрида томата СХД-277 залежно від фону мінерального живлення в умовах краплинного зрошення на півдні України, Герасимчук К. (2018)
Базалій В. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці м'якої озимої за різних умов вирощування, Бойчук І. Домарацький Є., Ларченко О., Базалій Г. (2018)
Падалко Т. - Індивідуальна продуктивність рослин ромашки лікарської залежно від технологічних заходів в умовах Придністров'я (2018)
Панфілова А. - Формування надземної маси сортів пшениці озимої залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Гамаюнова В. (2018)
М’ялковський Р. - Вплив комплексної дії агрозаходів на формування врожаю сортів картоплі різних груп стиглості (2018)
Бабій Я. - Порівняльна оцінка сортів пшениці озимої за продуктивністю залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу Західного, Хоміна В. (2018)
Тригуба І. - Фотосинтетична продуктивність злаково-бобових травостоїв залежно від складу травосумішок та удобрення (2018)
Професору Івану Івановичу Тимошенку – 80 років! (2018)
Вихідні відомості (2018)
Снітинський В. - Моніторинг антропогенно порушених земель львівського полігону твердих побутових відходів, Зеліско О., Хірівський П., Бучко А., Корінець Ю. (2018)
Захарів О. - Вплив добавок післяспиртової барди на щільність солом’яних пелет та інтенсивність утворення біогазу (2018)
Снітинський В. - Найпоширеніші види деревно-чагарникової рослинності парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва"Дублянський", Лисак Г., Хірівський П., Мазурак О. (2018)
Іванків М. - Видовий склад фітоценозу територій, прилеглих до складів агрохімікатів, Огородник Н., Бальковський В., Павкович С., Вовк С., Городиська І. (2018)
Качмар О. - Формування поживного режиму ґрунту в короткоротаційних сівозмінах, Вавринович О., Дубицький О., Дубицька А., Щерба М. (2018)
Ткачук В. - Вплив строків сівби і норм висіву на забур’яненість і продуктивність агрофітоценозу ячменю озимого, Тимощук Т., Грицюк Н., Котельницька Г. (2018)
Іванюк В. - Вплив гербіцидів на продуктивність рижію посівного, Смалько А. (2018)
Панюра Я. - Впровадження принципів органічного землеробства на навчально-виробничому полігоні Екологічного коледжу Львівського національного аграрного університету, Боруцька Ю., Рибак С., Чучко Т. (2018)
Лихочвор В. - Урожайність сортів нуту залежно від норм висіву, Пущак В. (2018)
Лихочвор В. - Вплив листкового підживлення на урожайність цукрового буряку, Дудар І., Бомба М., Литвин О., Дудар О. (2018)
Григорів Я. - Рижій ярий як перспективна олійна культура на ринку хрестоцвітих олійних рослин України (2018)
Литвин О. - Формування врожайності картоплі залежно від розміру садивних бульб в умовах західного лісостепу України, Влох В., Дудар І., Бомба М., Яромій Р. (2018)
Панасюк О. - Вплив удобрення на показники життєздатності насіння сої, Панасюк Р. (2018)
Форемна І. - Вплив мінеральних добрив на врожайність та якість зерна вівса голозерного сорту Авгол у західному лісостепу України, Лихочвор В. (2018)
Багай Т. - Способи усунення апікального домінування у бобів кормових в умовах західного лісостепу України (2018)
Сеник І. - Ботанічний склад люцерново-злакового агрофітоценозу залежно від передпосівної обробки насіння, удобрення та позакореневих підживлень (2018)
Яровий Г. - Вплив схеми розміщення рослин на врожайність капусти кольрабі, Щербина Є. (2018)
Паламарчук І. - Вплив мульчування ґрунту на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України (2018)
Слободяник Л. - Ріст дерев інтродукованих сортів яблуні на підщепі М 9 в умовах лісостепу України (2018)
Гулько В. - Розмноження клонових підщеп груші в умовах Західного Лісостепу України, Гулько Б. (2018)
Рожко І. - Назви господарсько цінних видів роду FRAGARIA L, Гель І. (2018)
Маргітай В. - Якісні показники плодів стійких до парші старих сортів яблуні Закарпатської області (2018)
Бондаренко П. - Вплив сорто-підщепних комбінувань та умов року на якість плодів черешні в умовах Південного Степу України (2018)
Голячук Ю. - Ефективність фунгіцидів для захисту середньопізніх сортів картоплі в умовах навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету, Косилович Г. (2018)
Сахненко В. - Обґрунтування моніторингу шкідників пшениці озимої в лісостепу України, Сахненко Д. (2018)
Дереча О. - Ефективність сумісного застосування фунгіцидів і азотних добрив для захисту пшениці озимої від хвороб в умовах Північного Лісостепу, Грицюк Н., Бакалова А. (2018)
Лопушняк В. - Продуктивність топінамбура залежно від норми застосування осаду стічних вод на дерново-підзолистих ґрунтах Передкарпаття, Якубовський Т., Грицуляк Г. (2018)
Фатєєв А. - Зміна структурного стану чорнозему звичайного за різних типів використання, Рябченко В. (2018)
Скрильник Е. - Енергетична оцінка ефективності застосування рідких органо-мінеральних добрив за вирощування ячменю ярого, Артем’ва К. (2018)
Оліфір Ю. - Динаміка окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під пшеницею озимою, Гавришко О., Партика Т. (2018)
Вега Н. - Вплив норм мінеральних добрив на зміну площі асиміляційної поверхні ячменю ярого на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу, Полюхович М. (2018)
Пархуць Б. - Вплив рівня мінерального удобрення на продуктивність гречки в умовах Західного Лісостепу України (2018)
Павкович С. - Молочна продуктивність і жирнокислотний склад ліпідів молока за використання у раціоні корів "Байпас" олійних добавок, Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М., Сірко Я. (2018)
Онисковець М. - Активність ензимів системи глутатіону в еритроцитах коропа лускатого за дії плюмбуму, Лопотич Н., Скаб О. (2018)
Багдай Т. - Біологічні та екологічні особливості коропа лускатого (СYPRINUS CARPIO L.) у водних екосистемах та аквакультурі, Панас Н., Качмар Н. (2018)
Федяєва А. - Особливості росту й розвитку чистопородних і помісних тварин (2018)
Снітинський В. - Екологічна оцінка вмісту Плюмбуму та Кадмію в рослинному опаді та ґрунтах Яворівського національного природного парку, Хірівський П., Корінець Ю. (2019)
Зубов А. - Оцінка можливості використання породних відвалів вугільних шахт у регіональних екологічних мережах (2019)
Снітинський В. - Екологічний моніторинг гідрологічних умов Язівського сірчаного рудника Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Корінець Ю., Кректун Б. (2019)
Гілета Л. - Вплив туристичної діяльності на екологічний стан міста Львова (2019)
Лисак Г. - Екотуристична рекреаційна діяльність Яворівського національного природного парку, Біляк М., Годованець О., Любинець І., Хірівський П., Панас Н. (2019)
Снітинський В. - Системний підхід в агроекології: дослідницький і навчальний аспекти, Гнатів П., Зинюк О., Корінець Ю, Дацко Т. (2019)
Григорів Я. - Зміна поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту за вирощування ріпаку озимого в короткоротаційній сівозміні, Стельмах О. (2019)
Бінерт Б. - Врожайність і якість бульб картоплі залежно від способу передсадивного обробітку ґрунту в умовах Західного Лісостепу, Шувар І., Корпіта Г. (2019)
Лихочвор В. - Урожайність і якість зерна озимої пшениці сорту Кубус залежно від норм добрив (2019)
Дудар І. - Кореляційний зв’язок урожайності з елементами її структури у гібридів картоплі залежно від рівня мінерального живлення, Влох В., Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2019)
Дмитрик П. - Продуктивність фенхеля звичайного сорту Чернівецький 3 за різних строків сівби (2019)
Гаврилюк Ю. - Шкодочинність бур’янів у посівах соняшника в умовах Лівобережного Степу України, Мацай Н. (2019)
Андрушко М. - Урожайність зерна гороху залежно від елементів системи удобрення, Лихочвор В., Андрушко О. (2019)
Карбівська У. - Симбіотична азотфіксація бобово-злакових травосумішок (2019)
Шувар А. - Продуктивність льону-довгунцю в насіннєвих посівах залежно від біологічних особливостей сорту й строків збирання (2019)
Мельничук Т. - Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на продуктивність розторопші плямистоїв умовах Прикарпаття, Сендецький В., Кифорук І., Стельмах О., Жирун Г., Харук І. (2019)
Панасюк Р. - Особливості формування продуктивності сої залежно від удобрення, Панасюк О., Дацко Т., Борисюк В. (2019)
Бомба М. - Структура врожаю сортів ячменю ярого залежно від норми мінерального удобрення, Дудар І., Литвин О., Потопляк О., Тучапський О. (2019)
Шувар І. - Формування гербологічного стану агроценозу короткої ротації Західного Лісостепу України, Корпіта Г., Бінерт Б., Бойко І. (2019)
Панцирева Г. - Ріст, розвиток і продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Гамаюнова В. - Вплив оптимізації живлення на продуктивність ярих олійних культур на чорноземі південному в зоні Степу України під впливом біопрепаратів, Хоненко Л., Москва І., Кудріна В., Глушко Т. (2019)
Лещук Н. - Особливості ідентифікації сортів Lactuca sativa L.var. angustana jrish, Коховська І., Башкатова О., Дидів О., Дидів І. (2019)
Рожко І. - Основоположні засади ягідництва (2019)
Гулько В. - Вивчення клонових підщеп груші у розсаднику в умовах Західного Лісостепу України, Гулько Б. (2019)
Стефанюк С. - Помідори: гібриди та їхня урожайність (2019)
Завірюха П. - Результати створення фітофторостійких форм картоплі з іншими цінними господарськими ознаками, Неживий З., Коновалюк М. (2019)
Михайличенко В. - Оцінка вихідних ліній перцю солодкого для створення гетерозисних гібридів в умовах плівкових теплиць, Горкуценко В., Куліков Ю., Василенко І. (2019)
Перегрим О. - Формування ознакової колекції конюшини повзучої як джерела вихідного матеріалу для селекції (2019)
Буряк С. - Особливості впливу регуляторів росту рослин на насіннєву продуктивність ліній батьківських компонентів гібридів кукурудзи (2019)
Косилович Г. - Захист пшениці озимої від хвороб і шкідників, Голячук Ю. (2019)
Карась І. - Ідентифікація та вивчення антагоністичних особливостей грибів – деструктантів целюлози щодо збудника фузаріозної гнилі коренеплодів цукрових буряків, Невмержицька О., Плотницька Н., Павлюк І. (2019)
Голячук Ю. - Грибні хвороби сої в умовах Навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету, Косилович Г. (2019)
Fedak G. - Multiple disease resistance in intergeneric hybrids, Chi D., Hiebert C., Fetch T., McCallum B., Xue A., Cao W. (2019)
Гнатів П. - Ґрунтознавство й агрохімія у Львівському національному аграрному університеті крізь призму століть, Снітинський В. (2019)
Господаренко Г. - Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни, Черно О., Чередник А. (2019)
Позняк С. - Роль і значення ґрунтознавчої науки у розвитку соціальної сфери суспільства (2019)
Гамаюнова В. - Оптимізація живлення картоплі за вирощування в умовах Південного Степу України, Хоненко Л., Іскакова О., Гирля Л., Пилипенко О. (2019)
Дмитрук Ю. - Предикативні ґрунтові картографічні матеріали як елемент сучасних великомасштабних обстежень, Черлінка В., Демид І. (2019)
Гаськевич В. - Особливо цінні ґрунти Сокальського пасма, Пшевлоцький М., Михальченко Г. (2019)
Погромська Я. - Вплив систем удобрення на забезпеченість чорнозему звичайного рухомими формами NPK залежно від способів його обробітку (2019)
Indoitu D. M. - Dynanics of plant-available phosphorus in the long-term field experiment with fertilizers on calcareous chernozem of Moldova, Indoitu D. D. (2019)
Дубицька А. - Біологічна оцінка ефективності використання екологічно безпечних систем удобрення за вирощування пшениці озимої, Качмар О., Дубицький О., Вавринович О. (2019)
Панфілова А. - Вплив біодеструктора стерні на поживний режим грунту, Гамаюнова В. (2019)
Качмар О. - Вплив систем удобрення на динаміку нестабільних гумусових речовин у короткоротаційних сівозмінах, Вавринович О., Дубицька А., Дубицький О., Щерба М. (2019)
Трофименко П. - Методологія визначення інтенсивності дихання ґрунтів та емісійні втрати вуглецю агроландшафтами Лівобережного Полісся наприкінці періоду вегетації рослин, Трофименко Н., Веремеєнко С., Борисов Ф. (2019)
Гнатів П. - Генетична типологія грунтів Східних Картпат у зв’язку з антропогенними процесами (2019)
Вега Н. - Закономірності зміни висоти рослин та формування урожайності ячменю ярого під впливом мінеральних добрив і позакореневих підживлень у Західному Лісостепу (2019)
Оліфір Ю. - Вплив тривалого удобрення і періодичного вапнування на динаміку окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під кукурудзою, Гавришко О., Партика Т. (2019)
Пархуць Б. - Продуктивність сої залежно від рівня мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах (2019)
Полюхович М. - Порівняльна ефективність різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного регіону (2019)
Павкович С. - Вплив структури раціону на жирнокислотний склад молочного жиру корів, Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М., Сірко Я. (2019)
Скаб О. - Біологічні і токсикологічні ефекти хрому (VI) в організмі тварин і людини (2019)
Онисковець М. - Вплив Плюмбуму на експресію протеїнів теплового шоку (HSP70 і HSC70) у зябрах та печінці коропа, Лопотич Н. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Снітинський В. - Фенологічна динаміка активності пероксидази у листках Brassica oleracea var. capitata L. за дії йонів свинцю залежно від застосування добрив і меліорантів, Дидів О., Дидів А., Качмар Н., Дацко Т. (2020)
Снітинський В. - Екологічна оцінка стану антропогенно порушених земель Подорожненського сірчаного родовища Жидачівського району Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Корінець Ю., Кректун Б. (2020)
Снітинський В. - Вплив урбанізованої території м. Стрия на якість річкової води, Хірівський П., Гнатів І. (2020)
Іванків М. - Просторова міграція хлорорганічних пестицидів 23, Качмар Н., Павкович С., Вовк С., Бальковський В., Городиська І. (2020)
Панас Н. - Сучасний стан забезпеченості мікроелементами орних земель Львівської області, Лисак Г., Ментух О., Уйгелій Г., Лопотич Н. (2020)
Іванюк В. - Вплив неоднорідності ґрунтового покриву і сільськогосподарських культур на твердість ґрунту, Іванюк Г. (2020)
Качмар О. - Науково обґрунтовані короткоротаційні сівозміни в системах землеробства Карпатського регіону, Вавринович О., Дубицький О., Дубицька А., Щерба М., Вовк А. (2020)
Партика Т. - Динаміка мінеральних форм Нітрогену ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого антропогенного впливу, Оліфір Ю., Гавришко О., Турчак І. (2020)
Лихочвор В. - Продуктивність зерна сортів озимої пшениці залежно від удобрення та норм висіву, Бомба М. (2020)
Литвин О. - Технологічна придатність нового сорту картоплі Княжа для переробки на чіпси, Дудар І., Влох В., Бомба М., Шпек М. (2020)
Пущак В. - Стійкість сортів нуту до фузаріозної кореневої гнилі в умовах Західного Лісостепу України, Лихочвор В., Біловус Г. (2020)
Бомба М. - Формування врожаю сортів ячменю ярого залежно від норми висіву, Дудар І., Литвин О., Потопляк О. (2020)
Панцирева Г. - Особливості водоспоживання рослин люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу (2020)
Тирусь М. - Формування продуктивності буряку цукрового залежно від способів основного обробітку ґрунту та рівнів удобрення (2020)
Андрушко М. - Урожайність сортів гороху залежно від елементів системи удобрення та норм висіву насіння (2020)
Панасюк Р. - Вирощування нових скоростиглих сортів сої української селекції в умовах Західного Лісостепу (2020)
Дидів І. - Вплив нового комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М на урожайність і якість пастернаку, Дидів О., Дидів А., Юзьків М., Гайко Л. (2020)
Гулько Б. - Порівняльна характеристика сортів ожини в умовах Львівщини (2020)
Рожко І. - Вплив мікродобрив та фунгіцидів ТОВ"Фабрика агрохімікатів" на продуктивність Fragaria ananassa Duch (2020)
Зимароєва А. - Оцінка впливу кліматичних чинників на просторове варіювання середньої врожайності овочів у відкритому ґрунті в Поліській та Лісостеповій зонах України (2020)
Франчук Ж. - Урожайність, харчова цінність і маса післяжнивних решток сортів бобу великонасiнного, Роса Р., Мислінська М., Слонецька Д., Хайко Л., Дидів O. (2020)
Хоменко С. - Показники структури продуктивності колекційних зразків пшениці м’якої і твердої ярої та їхній зв’язок з урожайністю, Чугункова Т., Федоренко І., Федоренко М., Кузьменко Є. (2020)
Завірюха П. - Динаміка формування врожаю бульб і нагромадження крохмалю міжсортовими гібридами картоплі різної стиглості, Коновалюк М. (2020)
Перегрим О. - Попередні результати вивчення селекційного матеріалу конюшини повзучої в Передкарпатті (2020)
Юрченко Т. - Оцінка посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої миронівської селекції у Центральному Лісостепу України, Пикало С., Гуменюк О., Пірич А. (2020)
Чугрій Г. - Визначення найбільш адаптивних сортів пшениці озимої різних селекційних центрів в умовах Північного Степу України, Вінюков О., Бондарева О. (2020)
Демидов О. - Результативність застосовування методу гібридизації у селекції Triticum аestivum L. в умовах Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла НААН України, Кириленко В., Гуменюк О., Кочмарський В., Близнюк Б. (2020)
Корпіта Г. - Захист посівів картоплі від бур’янів в умовах Західного Лісостепу України, Шувар І., Дудар О. (2020)
Косилович Г. - Захист сої від хвороб, Голячук Ю. (2020)
Голячук Ю. - Структура й динаміка розвитку хвороб сої в умовах Навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету, Косилович Г. (2020)
Дудар О. - Ефективність інсектицидів у боротьбі з колорадським жуком, Дудар І., Корпіта Г. (2020)
Лісковський С. - Врожайність та посівні якості насіння пшениці ярої залежно від обробки посівів фунгіцидами, Демидов О., Сіроштан А., Заїма О., Кавунець В. (2020)
Трускавецький Р. - Інноваційні моделі управління елементами родючості ґрунтів, Зубковська В., Хижняк І. (2020)
Пархуць Б. - Продуктивність ріпаку озимого на темно-сірих опідзолених ґрунтах ахідного Лісостепу залежно від рівня мінерального удобрення (2020)
Вега Н. - Ефективність проведення позакореневого підживлення ячменю ярого новим видом добрива за різних рівнів мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу (2020)
Погромська Я. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на урожайність польових культур в умовах Північного Степу України (2020)
Павкович С. - Вплив згодовування ріпакового насіння і кальцієвих солей на продуктивність і жирнокислотний склад молочного жиру корів, Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М. (2020)
Хом'як В. А. - Дослідження та аналіз елементів інформаційних систем автоматизації комунікацій суб'єктів навчального процесу, Павленко В. І. (2018)
Дехтярук М. В. - Сучасний стан технологій систем супутникової навігації, Василенко А. О. (2018)
Гіоргізова-Гай В. Ш. - Обчислювальні функції шлюзів інтернету речей та їх роль в периферічних і туманних обчисленнях (2018)
Машковський С. С. - Побудова мережі семантично пов'язаних даних в соцмережах (2018)
Тимошенко А. Г. - Використання від'ємного опору в схемах мереженого аналізу, Павленко В. І., Бузовський О. В. (2018)
Андрієвський А. І. - Проблема пошуку оптимального маршруту в мережі з мінливою топологією, Павленко В. І., Діброва М. О. (2018)
Прищепа Є. А. - Швидкість розповсюдження вірусу в локальних і корпоративних мережах (2018)
Колумба І. В. - Характеристика багатошляхових протоколів в бездротових самоорганізованих мережах зв'язку (2018)
Ізварін І. В. - Семантичний пошук інформації у багатомовних неструктурованих даних (2018)
Завгородній В. В. - Аналіз методів виробки рішень при виникненні техногенних аварій у системах управління реального часу, Завгородня Г. А. (2018)
Бундак О. А. - Програма підтримки прийняття рішень, Захаров П. О. (2018)
Таланчук П. М. - Автоматизація управління перевезеннями вантажів різними видами транспорту, Дехтярук М. Т. (2018)
Beskrovnyi O. I. - Methodological bases for the creation of mathematical models and algorithms for making technical decisions, Pavlenko V. I., Fortuna V. A. (2018)
Таланчук П. М. - Аналіз електроенцефалограм із застосуванням вейвлет-перетворень, Зеленський К. Х., Кіт Г. В., Сердаковський В. С. (2018)
Філімонова Н. Б. - Метод аналізу мозкової синхронізації на основі дискретного вейвлет-перетворення ЕЕГ, Забара С. С. (2018)
Томашов В. М. - Стратегія керованого розвитку та інформатизації України (2018)
Зубко Р. А. - Варіанти підвищення швидкодії стиснення зображень фрактальним методом (2018)
Таланчук П. М. - Результати комп'ютерного моделювання по зниженню викидів в атмосферне повітря золи з димовими газами вугільного парового котла "тп-13" дарницької ТЕЦ, Рижов В. І., Тимошенко А. Г. (2018)
Федоров А. В. - Застосування AR-технологій для збільшення ефективності процесів професійної діяльності, Шикула О. М. (2018)
Безкровний О. І. - Концепція автоматизованого моделювання візуального простору дорожньо-транспортних ситуацій, Павленко В. І., Тернов С. О. (2018)
Гаврилов Т. М. - Алгоритмізація побудови годографа вектор-функції щільного розподілу (2018)
Рижов В. І. - Комп'ютерні та аналітичні розрахунки циклонного уловлювання золи з газів смаження кави (2018)
Зеленський К. Х. - Моделювання процесів плавлення полімерів у гвинтовому каналі шнека (2018)
Болховітін В. М. - Математичне моделювання процесу охолодження розплавів полімерів (2018)
Гагарін О. О. - Онтологічне проектування інтелектуальної системи дослідження гідроакустичних процесів, Гайдаржи В. І. (2018)
Кіт Г. В. - Моделювання електричної активності серця, Федишин Д. А. (2018)
Ansarin A. A. - Masked Semantic/Associative and Translation Priming Across Languages, Javadi S. (2018)
Чорній А. - Комунікативний аспект критерію "нейтральність" під час переговорів (на матеріалі сучасного англомовного конфліктного дискурсу) (2018)
Чорноус О. - Сучасні підходи до тлумачення мотиву номінації (2018)
Postolova I. - Perception of the Lexeme Europe by Students: A Psycholinguistic Analysis, Tomarieva N. (2018)
Sharma S. K. - Indo-Anglian: Connotations and Denotations (2018)
Судус Ю. - Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в дискурсі дипломатів США (2018)
Taraban R. - Finding a Common Ground in Human and Machine-Based Text Processing, Koduru L., LaCour M., Marshall P. (2018)
Terekhova D. - An Experimental Study of the Lingual Consciousness of Ukrainians and Russians (Dynamic Aspect) (2018)
Засєкін С. - Психолінгвальні аспекти перекладу словника LIWC, Безуглова Н., Гапон А., Матюшенко В., Подольська О., Зубчук Д. (2018)
Жуйкова М. - Лінгво-психологічна характеристика прикметників та проблема їх лексикографічного опису (2018)
Шмігер Т. - Twardzisz P. Defining "Eastern Europe": A Semantic Inquiry into Political Terminology (2018)
Arenas E. S. - Cognitive Exploration of "Traveling" in the Poetry of Widad Benmoussa, Essam B. (2018)
Kyuchukov H. - Language Complexity, Narratives and Theory of Mind of Romani Speaking Children, de Villiers J. (2018)
Mir F. A. - Kashmiri: A Phonological Sketch, Hasnain I., Khan A. (2018)
Newman J. - The Linguistics of Imaginary Narrative Spaces in Daphne du Maurier’s Rebecca (2018)
Повх В. - Психолігнвістичні аспекти лексико-семантичних трансформацій під час перекладу статей інтернет-видання "Тиждень", Засєкін С. (2018)
Sharma B. D. - Vowel Phonemes in Hindi (2018)
Sharma S. K. - Why Desist Hyphenated Identities? Reading Syed Amanuddin's Don’t Call Me Indo-Anglian (2018)
Zasiekina L. - Expressed Emotion Towards Individuals with Mental and Physical Health Conditions: A Structured Literature Review (2018)
Shmiher T. - Ukrainian Translation Workshop in Priashiv. Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore: Zbornik príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Inštitutu ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Jarmila Kredátusová, Ed. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018. 216 s. (2018)
Засєкін С. - Шмігер Т. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами. Монографія (2018)
Зелінська О. - Психолінгвістичні особливості педагогічного спілкування в сучасній українській школі (2018)
Баркалов А. А. - Совместное использование методов структурной декомпозиции для оптимизации схемы микропрограммного автомата Мура, Титаренко Л. А., Баев А. В., Матвиенко А. В. (2021)
Хиленко В. В. - Оптимизация выбора элементов математического обеспечения в системах управления с существенно разноскоростными процессами, Степанов А. В., Котуляк И., Райиc М. (2021)
Алексейчук А. Н. - Достижимая верхняя граница sup-нормы произведения элементов кольца усеченных многочленов и ее применение к анализу NTRU-подобных криптосистем, Матийко А. А. (2021)
Семенюта М. Ф. - Комбінаторні конфігурації у визначенніантимагічних розміток графів (2021)
Елфимова Л. Д. - Быстрый рекурсивный алгоритм умножения матриц порядка n=3q (q>1) (2021)
Сергієнко І. В. - Оптимізація похибки в операторах інтерлінації функції на M паралельних прямих, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Білобородов А. А. (2021)
Вагис А. А. - Определение групп рисков при заболеваниях, сопутствующих СOVID-19, Гупал А. М., Сергиенко И. В. (2021)
Згуровський М. З. - Лінгвістичний аналіз даних інтернет-медіа та соціальних мереж у задачах оцінювання суспільних перетворень, Ланде Д. В., Болдак А. О., Єфремов К. В., Перестюк М. М. (2021)
Задірака В. К. - Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення бесселя для деяких класів підінтегральних функцій, Луц Л. В. (2021)
Губарев В. Ф. - Оценка решений переопределенных СЛАУ с неточно заданной правой частью, Шарапов Е. А. (2021)
Стойкова Л. С. - Точные оценки вероятности попадания неотрицательной унимодальной случайной величины в специальные интервалы при неполной информации (2021)
Kovalchuk L. - Security of Poseidon hash function against non-binary differential and linear attacks, Oliynykov R., Rodinko M. (2021)
Коба О. В. - Cистема обслуговування GI/G/1 типу Лакатоша з T-поверненням, Серебрякова С. В. (2021)
Пашко С. В. - Оптимальные быстродействия в управляемой системе Лотки–Вольтерры (2021)
Раппопорт И. С. - Метод разрешающих функций для игровых задач сближения управляемых объектов с различной инерционностью (2021)
Хазанович О. І. - Логістичне диференціальне рівняння у частинних похідних для визначення раціонального розміщення та зміни обсягів запасів матеріальних засобів, Кудрицький М. О. (2021)
Петрик М. Р. - Високопродуктивні суперкомп'ютерні технології моделювання та ідентифікації складних нанопористих кіберсистем зі зворотними зв'язками для n-компонентної компетитивної адсорбції, Бойко І. В., Хіміч О. М., Петрик М. М. (2021)
Касянчук М. М. - Симетричні криптоалгоритми у системі залишкових класів, Якименко І. З., Николайчук Я. М. (2021)
Geeraert K. - Variation Within Idiomatic Variation: Exploring the Differences Between Speakers and Idioms, Newman J., Harald Baayen R. (2020)
Hamdan J. M. - Emergence and Development of Wh-questions in Jordanian Arabic-speaking Children: A Longitudinal Study, Hamdan H. J. (2020)
Haziri S. - Foreign Languages’ Influence on Albanian Police Lexicon (2020)
Jarbou S. O. - An Inherent Bond: External Visual Aid Has a Minor Effect on the Rate of Co-Speech Gestures (2020)
Karpenko Z. - Psychometrics, Rhetoric, Narrative in Media Psycholinguistics (2020)
Khraban T. - A Psychosemantic Study of Compensation Psychological Defense Mechanism in the Novice Military Leaders, Khraban I. (2020)
Kiyko S. - Strategies for Determining German Nouns' Gender by College Students, Kiyko Y., Drebet V. (2020)
Kyuchukov H. - The Tatar-Russian Bilingualism in Early Childhood, Ushakova O. S., Gazizova F. S. (2020)
Kolomiyets L. - A Psycholinguistic Analysis of the First Ukrainian Syllabi on General and Special Methodology of Translation by Mykhailo Kalynovych and Mykola Zerov (2020)
Labinska B. - A Methodological Framework for the Interdisciplinary Literary Text Analysis, Osovska I., Matiychuk O., Vyspinska N. (2020)
Manuti A. - Managing Knowledge at the Time of Artificial Intelligence: An Explorative Study with Knowledge Workers, Monachino D. (2020)
Mahdysiuk L. - Verbal Expression of Preparedness in Retirement Planning Interviews, Tryhub H., Duchiminska T., Kulchytska A., Zasiekina L. (2020)
Makaruk L. - Font and Colour Attributes as Manipulated in Mass Media Texts: Psycholinguistic Implications (2020)
Melnyk I. - Verbal Markers of the Concept of Peace: Psycholinguistic and Lexical Analyses, Holoiukh L., Kalishchuk D., Levchuk I. (2020)
Rebrii O. - Adaptation, Association, and Analogy: Triple A of the Translator’s Decision-Making, Demetska V. (2020)
Zhuykova M. - The Structure of Basic Level Categories in the Ukrainians’ Consciousness According to the Results of Psycholinguistic Experiments: parkan and mur, Lavrynovych L., Svidzynska O. (2020)
Andrienko T. - Invaluable Contribution to the Treasury of Translation Science (2020)
Zhong D. - Hyperbolically Lipschitz continuity, area distortion and coefficient estimates for (K, K′)-quasiconformal harmonic mappings of unit disk, Yuan W. (2021)
Іксанов О. - Функціональна гранична теорема без центрування для загальних процесів дробового ефекту, Рашитов Б. (2021)
Кузнєцова І. B. - Перші числа Бетті орбіт функцій Морса на поверхнях, Сорока Ю. Ю. (2021)
Majumder S. - On certain nonlinear differential monomial sharing non-zero polynomial, Dam A. (2021)
Mnif M. - Local spectral theory and surjective spectrum of linear relations, Ouled-Hmed A.-A. (2021)
Стєганцева П. Г. - Топології на n-елементній множині, узгоджені з топологіями близькими до дискретних на (n − 1)-елементній множині, Скрябіна А. В. (2021)
Ha Huong Giang - Uniqueness theorem for holomorphic mappings on annuli sharing few hyperplanes (2021)
Щедрик В. П. - Лівий найбільший спільний дільник і ліве найменше спільне кратне всіх розв'язків матричного рівняння BX = A над комутативною областю елементарних дільників (2021)
Azami J. - Local cohomology modules and their properties, Hasanzad M. (2021)
Herscovich E. - A simple note on the Yoneda (co)algebra of a monomial algebra (2021)
Khani R. - The n-valent convexity of Frasin integral operators, Najafzadeh Sh., Ebadian A., Nikoufar I. (2021)
Yalçin S. - A proof of a conjecture on convolution of harmonic mappings and some related problems, Ebadian A., Azizi S. (2021)
Preface (2021)
Olshanetsky E. B. - Thermo emf in a two-dimensional electron-hole system in HgTe quantum wells in the presence of magnetic field. The role of the diffusive and the phonon-drag contributions, Kvon Z. D., Gusev G. M., Entin M. V., Magarill L. I., Mikhailov N. N. (2021)
Gudina S. V. - Quasiclassical calculations of Landau level spectrum for 20.5-nm-wide HgTe quantum well: "extremum loop” model and effects of cubic symmetry, Bogolubskiy A. S., Neverov V. N., Turutkin K. V., Shelushinina N. G., Yakunin M. V. (2021)
Savelyev A. P. - Localization and interference induced quantum effects at low magnetic fields in InGaAs/GaAs structures, Arapov Yu. G., Gudina S. V., Neverov V. N., Podgornykh S. M., Shelushinina N. G., Yakunin M. V. (2021)
Moiseev K. D. - Quantum insulator in a semimetal channel on a single type II broken-gap heterointerface in high magnetic fields, Golenitskii K. Yu., Averkiev N. S. (2021)
Skipetrov E. P. - Resonant impurity level of Ni in the valence band of Pb1–xSnxTe alloys, Konstantinov N. S., Bogdanov E. V., Knotko A. V., Slynko V. E. (2021)
Sokolov V. I. - Deep state in the bandgap and photoluminescence of Zn1–xMnxO, Gruzdev N. B., Churmanov V. N., Menshenin V. V., Emelchenko G. A. (2021)
Kulbachinskii V. A. - Synthesis and superconductivity of organometallic fullerides M(3–n)(NR4)(n)C60, where M = K, Rb; R = H, D, Me, Et, Bu; n = 1, 2, 3, Ezhikov N. S., Lunin R. A., Bulychev B. M. (2021)
Ezhikov N. S. - Superconductivity of potassium and rubidium heterofullerides modified with low-melting alloys, Bulychev B. M., Lunin R. A., Kulbachinskii V. A. (2021)
Marchenkov V. V. - Low-temperature Hall effect and martensitic transition temperatures in magnetocaloric Ni50Mn35Sb15–xGex (x = 0, 1, 3) alloys, Emelyanova S. M. (2021)
Marchenkov V. V. - Features of the electroresistivity, magnetic and galvanomagnetic characteristics in Co2MeSi Heusler alloys, Perevozchikova Yu. A., Semiannikova A. A., Korenistov P. S., Marchenkova E. B., Domozhirova A. N. (2021)
Semiannikova A. A. - Magnetic and thermal properties of alloys close in composition to the spin gapless semiconductor Mn2CoAl, Kourov N. I., Korolev A. V., Perevozchikova Yu. A., Marchenkova E. B., Korenistov P. S., Domozhirova A. N., Marchenkov V. V. (2021)
Altukhov I. V. - Electric field ionization of boron acceptors in single-crystalline diamond, Kagan M. S., Paprotskiy S. K., Khvalkovskiy N. A., Rodionov N. B., Bol'shakov A. P., Ral'chenko V. G., Khmel'nitskiy R. A. (2021)
Bogolubskiy A. S. - Dielectric and magnetic properties of holmium and ytterbium titanates, Klepikova A. S., Rinkevich A. B., Neverov V. N., Nemytova O. V., Koroleva M. S., Piir I. V., Perov D. V. (2021)
Lyapilin I. - Spin relaxation in spiral magnetic structures (2021)
Zloshchastiev K. G. - Superfluid stars and Q-balls in curved spacetime (2021)
Druzhinin A. - Critical fields and features of electromagnetic transport of Bi2Se3 whiskers at low temperatures, Ostrovskii I., Khoverko Y., Liakh-Kaguy N., Mazur V. (2021)
Tarenkov V. - Two-band superconductivityin a Mo–Re alloy with an equal concentration of the components, Shapovalov A., Boliasova O., Belogolovskii M., Korduyk A. (2021)
Ragimov S. S. - Effect of Zn on thermoelectric power in superconducting Bi2Sr2CaxZn1–xCu2O8+y compounds, Askerzade I. N., Agaeva G. I. (2021)
Terekhov A. V. - Superconducting properties of GdxPb1–xMo6S8 (x = 0.5, 0.7, 0.9) compounds, Bashlakov D. L., Zolochevskii I. V., Khristenko E. V., Zaleski A., Khlybov E. P., Lachenkov S. A. (2021)
Bugrij A. I. - On the theory of ideal Bose-gas, Loktev V. M. (2021)
Murtazaev A. K. - Calculation of relative dispersions of magnetization, susceptibility, and heat capacity in a two-dimensional weakly diluted Potts model based on computer simulation methods, Babaev A. B., Ataeva G. Ya., Murtazaeva A. A. (2021)
Zvyagin A. A. - Piezoelectric and magneto-elastic effects in a quantum paramagnet, Zvyagina G. A. (2021)
Korol A. M. - Supertunneling effect in graphene (2021)
Menshikova S. I. - Effect of deviation from stoichiometry on transport and mechanicalproperties of Bi2Se3 polycrystals, Rogacheva E. I. (2021)
Boyko I. V. - Theory of the shear acoustic phonons spectrum and their interactionwith electrons due to the piezoelectric potential in AlN/GaN nanostructures of plane symmetry, Petryk M. R., Fraissard J. (2021)
Bogdan M. M. - Generation of wave packets and breathers by oscillating kinksin the sine-Gordon system, Charkina O. V. (2021)
Khadzhai G. - Effect of hydrostatic pressure up to 12 kbar on the electricalresistance of Y0.77Pr0.23Ba2Cu3O7–δ single crystals, Matsepulin A., Vovk R. (2021)
Khadzhai G. Ya. - Structure and transport properties of the Fe0.5Ni0.5 composite, Vovk S. R., Vovk R. V., Gevorkyan E. S., Kislitsa M. V., Feher A., Kollar P., Fuzer J. (2021)
Zinoviev P. V. - Low-temperature photoluminescence of C60 single crystals intercaledwith nitrogen molecules in the wide range of temperatures, Zoryansky V. N. (2021)
Рибалка О. І. - Кольорове зерно пшениці і ячменю — нова стратегія селекції зернових культур із високою біологічною цінністю зерна, Моргун В. В., Моргун Б. В. (2020)
Yaroshko O. M. - PCR analyses of first-generation plants of Amaranthus caudatus L. after ""loral-dip" genetic transformation, Morgun B. V. , Velykozhon L. G., Gajdosova A., Andrushenko O. L., Kuchuk M. V. (2020)
Якимчук Р. А. - Якість зерна продуктивних мутантів Triticum aestivum L., індукованих техногенним забрудненням навколишнього середовища (2020)
Рогач В. В. - Морфогенез, фотосинтез і продуктивність баклажанів за впливу регуляторів росту з різними механізмами дії, Кірізій Д. А., Стасик О. О., Рогач Т. І. (2020)
Іващенко І. В. - Біохімічні особливості інтродукованої популяції Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) в Центральному Поліссі України, Рахметов Д. Б., Вергун О. М. (2020)
Моргун В. В. - До відкриття меморіальної дошки академіку Національної академії наук України Д.М. Гродзинському, Швартау В. В. (2020)
Гудков І. М. - До 50-річчя проведення в Інституті фізіології рослин АН УРСР I Всесоюзного симпозіуму з радіобіології рослинного організму (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Shepitko V. Yu. - Forensic tactic topic: formation history, contents and trend (2019)
Zhuravel V. A. - Methods in criminalistics (2019)
Shevchuk V. M. - Criminal situation and its effects on forcing the concept of tactical operations (2019)
Shepitko M. V. - Problems of detection and investigation of crimes against justice affected by professional litigants (2019)
Terehovich V. N. - Criminalistic technique in the system of forensic theory, Nimande E. V (2019)
Bululukov O. Yu. - Background to tactical decisions in criminalistics (2019)
Parfylo I. V. - Falsification and circulation of falsified medicinal products: disclosure of crimes and beginning of criminal proceedings (2019)
Kliuiev O. M. - Improvement of forensic support for justice: theoretical, legal and organizational aspects (2019)
Simakova-Yefremian E. B. - About the need for improvement of legislation regarding implementation of forensic science activities in Ukrain (2019)
Petrova I. A. - Regarding the issue of objective necessity and importance of business evaluation of employees of forensic science institutions (2019)
Shcherbakovskiy M. G. - Expert witnesses in ukrainian legal proceedings, Kurylenko D. V. (2019)
Popovich Ye. M. - Unity of science and practice in forensic science activities (2019)
Khosha V. V. - Definition of administrative procedures regarding accreditation of forensic science institutions of Ukraine (2019)
Sezonov V. S. - Features of preparation and assignment of forensic examination of vehicles and registration the documents (2019)
Agapova O. V. - Legal examination place in cases military administrative offenses involved by military services national guard of Ukraine (2019)
Rohalin. S. V. - Application of modeling methods in research practice of court examinations (2019)
Gaydamakina D. I. - About influence of unusual way of holding writing device on handwriting, Drobysheva O. S. (2019)
Lutsenko Kh. V. - Voice identification of announcer as one of the modern personal biometric identification methods, Nikulin K. V. (2019)
Rudniev V. A. - Role of the thin-layer chromatography method in the criminalistics research on ignition mixtures on the basis of petroleum products, Bui O. D., Klimchuk A. F. (2019)
Kosmyna N. N. - Research on steroids, Sydorenko O. V. (2019)
Rudnieva K. E. - Influence of polymer container material on the results of expert research on phthalate detection, Zarubina M. V., Nardid L. V., Karnozhitsky P. V., Pashkova O. M. (2019)
Slovinskyi V. K. - Comparison of potentialally dangerous factors while using of rare motor fuel gas, Yelagin G. I., Alexeieva O. S., Nakonetcnyi V. V. (2019)
Varlakhov V. O. - Peculiarities of performing expert research of srs car passive security system for establishing the reason not cause the front brake lock, Lubentsov A. V. (2019)
Ваtig A. V. - Human reliability as main reason for railway accidents, Kuzyshyn A. Ya. (2019)
Ripenko A. I. - Peculiarities of forensic examination of land registration documents regarding establishment of administrative area, Yaremko Yu. I., Pieskov I. V. (2019)
Urets E. I. - Peculiarities of forensic examination of land projects for allocating land plots with the change of their purpose, Fenenko V. I. (2019)
Krupka А. А. - Risk of loss of people or any other serious consequences of production: pre-case investigation, forensic science, Kraliuk M. O., Kostenko V. К. (2019)
Mieshkov О. O. - The object, subject and task of legal engineering examination of accidents in case (2019)
Gubanova I. V. - Performing forensic examinations related to bank bankruptcy (2019)
Kozub S. O. - Performing of forensic economic examinations on taxation of operations asset management, which manages assets of mutual funds — mutual venture investment fund and corporate investment funds (2019)
Mykhalskyi O. O. - Issues of determining characteristics of wheels with hybrid engines according to ukrainian classifier of goods of foreign economic activity, Fokin D. I., Kiriakov S. O. (2019)
Dontsova O. S. - Role of forensic merchandising in consumer protection cases, Sych A. A. (2019)
Sabadash I. V. - Problems regarding cost estimate for forensic commodity research, Hubareva V. N. (2019)
Yehorov V. V. - Issues of current state of forensic psychiatry and forensic psychology, Yehorova T. M. (2019)
Herasimenko O. A. - Forensic forensic psychological evaluation regarding crimes committed by a group of persons, Kharina T. H., Savkina T. V. (2019)
Mikhieieva O. I. - Problem of forensic psychological examination of domestic violence in modern scientific psychological discourse, Mikheieva M. L. (2019)
Olkhovskyi V. O. - Importance of trial-medical mechanism for development of bodial damages in the examination of detentioned persons, Kaplunovskyi P. A., Hubin M. V., Balanovskyi V. V. (2019)
Ovsepyan A. N. - Comparative assessment of the frequency of medical defects defects with regard to the likelihood of development of emotional healing syndrome, Hovhannesyan R. A., Mkhitaryan K. G. (2019)
Ziubrii O. S. - Comparative characteristics of effectiveness of some decontamination facilities used for carrying out forensic molecular genetic examination (2019)
Danshina K. M. - Peculiarities of multidisciplinary forensic research on hydrolysis ligin, Filonenko T. A. (2019)
Syrotenko N. V. - Peculiarities of resolving issues of multidisciplinary research on signatures, Abrosymova V. G., Svyrydova L. V. (2019)
Bohdaniuk I. V. - Some issues of cause-consequency research in the performance of multidisciplinary researches in the field of labor safety, forensic engineering and electrical examinations, Bublyk O. V., Chernyuk V. F., Suprun V. S. (2019)
Huseinov R. N. - Some determination issues of anthropogenic hazardous objects of economic activity while performing multidisciplinary forensic of fire-technical and technical environmental examination, Panchuk Yu. V., Ryabinin I. M. (2019)
Yatsenko I. V. - Possibilities of forensic veterinary examination as a new type of forensic science, Derecha L. M. (2019)
Rombovsky M. Yu. - Automation of recognition of a research area at weakly contrast borders on the image of transparent objects, Radchenko R. V. (2019)
Shebalkov I. L. - Some issues of the expert research of the administration of the management decision by the commander while military forensic examinations (2019)
Interdepartmental Scientific Practical Workshop Problematic Issues in Appointing and Conducting Forensic examinations (Kharkiv, 16.01.2019) (2019)
Round table Session: Forensic Science: Present and Future (2019)
Meeting of the Ukrainian Working Group on the Study of Psychoactive Substances in the framework of the EU-EU Action: EU Drugs and Organized Crime Action (2019)
All-Ukrainian scientific-practical conference: Psychological and pedagogical problems of the professional world and patriotic education of the personnel of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2019)
3 International Scientific and Practical Conference: Public Administration in the Conditions of Change and Transformation: Problems of Organization and Legal Support (2019)
International Scientific and Practical Conference: Topical Issues of Forensic Science and Criminalistics dedicated to the 150th anniversary of Mykola Serhiyovych Bokarius, Honored Professor (2019)
Authors (2019)
Requirements for research paper submitted for publication in the theory and practice of forensic science and criminalistics scientific journal (2019)
Morgun V. V. - Physiological peculiarities of sunflower boron nutrition, Cakmak І., Schwartau V. V., Mykhalska L. M. (2020)
Dubrovna O. V. - Detection of dna polymorphism of transgenic wheat plants with proline metabolism heterologous genes, Velikozhon L. G., Slivka L. V., Kondratskaya I. P., Reshetnikov V. N., Makai S. (2020)
Priadkina G. O. - Radiation use efficiency of winter wheat canopy during pre-anthesis growth, Stasik O. O., Poliovyi A. M., Yarmolska O. E., Kuzmova K. (2020)
Morderer Ye. Yu. - The efficiency of adjuvant AGNS 1056-X joint application with herbicides aryloxyphenoxy propionic acid derivatives, Guralchuk Zh. Z., Rodzevych O. P., Novak L. (2020)
Рибалка О. І. - Мутація у локусі sex6, яка радикально поліпшує харчову цінність зерна ячменю, Катрій В. Б., Моргун Б. В., Поліщук С. С. (2020)
Радченко О. М. - Дослiдження алельного рiзноманiття локусiв високомолекулярних та низькомолекулярних глютенiнiв сортiв м'якої пшеницi, Сандецька Н. В. (2020)
Fedak G. - Unique sources of resistance to Fusaruim head blight for durum wheat, Wolfe D., Chi D., Cloutier S., Xue A., Zhang L. (2020)
Інноваційні здобутки Інституту фізіології рослин і генетики НАН України як вагома складова хлібного достатку нашої країни (2020)
Rohach V. V. - The effect of growth promotors and retardants on the morphogenesis, photosynthesis and productivity of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.), Kiriziy D. A., Stasik O. O., Mickevicius S., Rohach T. I. (2020)
Polishchuk A. V. - Electron and proton transport in chloroplasts of pea plants after night exposures to chilling temperatures, Podorvanov V. V., Zolotareva E. K. (2020)
Буздуга І. М. - Втрата активності каталази 2 впливає на обмін аскорбату в арабідопсису за дії важких металів, Волков Р. А., Панчук І. І. (2020)
Волощук О. П. - Сортові особливості продуктивності й втрат урожайності пшениці озимої залежно від впливу погодних чинників у Західному Лісостепу, Гаврилюк М. М., Волощук І. С., Глива В. В. (2020)
Макаренко Н. В. - Вплив силіцієвмісних сумішей на динаміку росту і розвитку та вміст елементів живлення у декоративних рослин при ураженні представниками порядку Erysiphales, Заіменко Н. В. (2020)
Косаківська І. В. - Досягнення науковців секції "Ріст і розвиток рослин, фізіологічно активні речовини" Українського товариства фізіологів рослин (2018—2019), Золотарьова О. К., Войтенко Л. В. (2020)
Кур'ята В. Г. - Дія тебуконазолу на формування листкового апарату, накопичення та перерозподіл елементів живлення у зв'язку з продуктивністю культури перцю солодкого (Capsicum annuum L.), Кушнір О. В., Попроцька І. В., Кравець О. О. (2020)
Додаток. Список узвичаєних скорочень та позначень (2020)
Олешко А. А. - Удосконалення підходів до створення системи управління якістю в органах місцевого самоврядування, Бондаренко С. М., Діденко Є. О. (2020)
Гаєвська Л. А. - Зарубіжний досвід підготовки керівних кадрів-лідерів – виклики для публічної політики у сфері охорони здоров’я в Україні, Васюк Н. О., Ушакова О. І. (2020)
Коваленко В. В. - Регулювання ліквідності банків України: проблеми та перспективи (2020)
Касич А. О. - Досвід та орієнтири удосконалення освітнього процесу за спеціальністю публічне управління та адміністрування, Підкуйко O. O., Кулак Н. В., Бугас Н. В. (2020)
Скорик О. О. - Цифрова трансформація моделі публічного управління: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії, Рябоконь Н. П. (2020)
Моргачов І. В. - Використання інноваційних освітніх інформаційних технологій для підготовки магістрів за спеціальністю "публічне управління та адміністрування", Овчаренко Є. І., Івченко Є. А., Бучнєв М. М. (2020)
Клименко Н. Г. - Підходи, принципи та методи дослідження державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки (2020)
Ткачук Д. Г. - Національні меншини як об’єкти-суб’єкти державної етнополітики (2020)
Махінчук Н. В. - Теоретичні аспекти стратегічного управління в системі стоматологічної допомоги населенню в Україні, Обушна Н. І. (2020)
Теплов С. О. - Hr-менеджмент на державній службі: теоретичний аспект (2020)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Військово-біологічні виклики для безпеки у сучасному геополітичному стані світу як наслідки пандемії Сovid-19 (2020)
Stasik O. O. - Influence of drought on the photosynthetic apparatus activity, senescence rate, and productivity in wheat plants, Kiriziy D. A., Sokolovska-Sergiienko O. G., Bondarenko O. Yu. (2020)
Morderer Ye. Yu. - Selectivity and efficacy of herbicide GF-3488, containing synthetic auxins halauxifen-methyl and clopyralid, in winter oilseed rape crops in Ukraine, Radchenko M. P., Kyforuk I. M., Pavlenko V. V. (2020)
Горєлова О. І. - Вміст вторинних метаболітів у проростках тритикале різних генотипів за умов холодового загартування, Шкляревський М. А., Колупаєв Ю. Є. (2020)
Фецюх A. Б. - Вплив зaсолення нa склaд білків і вміст проліну в оргaнaх рослин Salix viminalis L., Буньо Л. В., Пацула О. І., Терек О. І. (2020)
Кур'ята В. Г. - Про роботу Вінницького регіонального відділення Українського товариства фізіологів рослин, Попроцька І. В. (2020)
Комісаренко А. Г. - Осмотолерантність Т4 покоління однодольних і дводольних рослин із пригніченою експресією гена катаболізму проліну, Михальська С. І., Курчій В. М. (2020)
Ковалишин І. Б. - Особливості водного режиму рослин роду Clematis L. (2020)
Lukyanov S. V. - Influence of surface effects on neutron skin in atomic nuclei, Sanzhur A. I. (2020)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 14C(11B, 10В)15С за енергії 45 МеВ для основних і збуджених станів ядер 10В i 5С, Рудчик А. Т., Русек К., Кемпер К. В., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Сакута С. Б. (2020)
Mukhachev A. P. - Radiation tests of products made of calcium-thermal zirconium grade СTZ-110 under operation of the VVER-440 reactor, Kharytonova O. A., Evdokimova T. A. (2020)
Чирко Л. І. - До питання точності визначення коефіцієнта радіаційного окрихчування, Ревка В. М., Чайковський Ю. В., Голяк М. Г., Тригубенко О. В., Шкапяк О. В. (2020)
Kylivnik Yu. M. - The titanium silicate influence on the Zn(II) and Sr(II) migration in the aquatic environment, Tryshyn V. V., Strilchuk M. V., Gaidar O. V., Vasylyeva H. V., Vuchkan S. I., Sych O. Ya., Syika I. Yu. (2020)
Голяка Д. М. - Вміст 90Sr та 137Cs в депо і біогенних потоках типових насаджень Чорнобильської зони відчуження, Левчук С. Є., Йощенко В. І., Кашпаров В. О., Йощенко Л. В., Голяка М. А., Павлюченко В. В., Дячук П. П., Задорожнюк Р. М., Морозова В. С. (2020)
Хомутінін Ю. В. - Картографування радіоактивного забруднення із заданим рівнем довіри, Левчук С. Є., Процак В. П., Кашпаров В. О. (2020)
Bencheikh M. - Monte Carlo-based analysis of the photon beam fluence with air gap thickness between Linac head exit window and patient’s skin in radiotherapy treatments, Maghnouj A., Tajmouati J. (2020)
Traore I. - PADC response to 0.3 - 3 MeV protons, Ba A., Nourreddine A. (2020)
До 80-річчя Ігоря Миколайовича Гудкова (2020)
До 75-річчя Леоніда Анатолійовича Булавіна (2020)
Третяк А. М. - Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні, Третяк В. М. (2021)
Качула С. В. - Аналіз формування доходу і розподілу прибутку страхових компаній (на прикладі акціонерної компанії "страхова група" тас "), Лисяк Л. В., Ляшевський Я. О. (2021)
Макаренко А. П. - Удосконалення оподаткування, обліку та податкової звітності нарахування заробітної плати в ломбардах, Зарубєжнова О. І. (2021)
Пришляк Н. В. - Потенційні можливості вирощування біоенергетичної сировини на виробництво твердого біопалива (2021)
Галат Л. М. - Експортний потенціал та проблеми розвитку галузі ягідництва України (2021)
Семенда Д. К. - Маркетингові дослідження кон'юнктури ринку зерна, Семенда О. Вс., Семенда О. В. (2021)
Коваленко Г. О. - Логістичні стратегії сільськогосподарських підприємств, Чукіна І. В. (2021)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення обліку та аудит доходів від реалізації готової продукції в умовах використання інформаційних систем та технологій, Прокопенко А. Ю. (2021)
Смирнова С. М. - Стратегічне планування використання земель, Смирнов В. М., Мась А. Ю., Шаповаленко Д. Р. (2021)
Кириченко С. О. - Принципи формування асортиментної політики, Половинка К. І. (2021)
Ходаківський В. М. - Планування альтернатив капіталовкладень в сільськогосподарські підприємства житомирської області на умовах їх сталого розвитку, Місевич М. А., Куликівська О. П., Полозун Л. В. (2021)
Гайдар А. А. - Оцінка мотиваційних аспектів споживачів біотехнологічної продукції (2021)
Жибак М. М. - Сільський зелений туризм як інноваційна форма підприємництва, Христенко Г. М. (2021)
Кальченко С. В. - Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері, Попова Т. В., Свиноус Н. І. (2021)
Божкова В. В. - Вплив глобалізації на визначення цін на продукцію промислових підприємств, Божков Д. С. (2021)
Дорошкевич Д. В. - Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на підприємстві ТОВ "Конте", Захарова Г. Ю. (2021)
Волківська А. М. - Управління зовнішньоекономічною збутовою діяльністю підприємства, Осовська Г. В., Аксьонова О. В. (2021)
Неустроєв Ю. Г. - Принципи безпеки фінансових установ в Україні, Згадова Н. С., Работін Ю. А. (2021)
Савенко О. А. - Теоретичні основи виробничо-збутової діяльності підприємств, Пальчик І. М., Вороніна В. Р., Назарець А. В. (2021)
Салоїд С. В. - Аналіз розвитку підприємств авіаційної галузі і визначення економічних проблем, Редько К. Ю. (2021)
Слободяник А. М. - Маркетингові аспекти ключових проблем промислових підприємств України, Семижон Є. М. (2021)
Криган Ю. М. - Оцінка стану безпеки фіскального простору України (2021)
Гейко О. Л. - Аутсорсинг у сільському господарстві провідних країн світу — досвід для України (2021)
Від редакції (2020)
Довгалюк І. С. - Сторінки життєпису (2020)
Вовчак А. С. - Наукова праця Ірини Довгалюк у царині історії української етномузикології (2020)
Луканюк Б. С. - Причинки до біографії Климента Квітки: Так коли Климент Квітка побував у Кукавці? (2020)
Супрун-Яремко Н. О. - Музично-фольклористична діяльність Григорія Концевича (2020)
Поточняк А. Ю. - Еволюція весілля на Вороняках: слідами Оскара Кольберґа й Осипа Роздольського (2020)
Лукін М. - "Тіш-ніґун № 3" із збірки "Єврейські народні мелодії без слів" Мойсея Береговського: вступ до вивчення хасидської музики в українському контексті, Мазор Я., Серуссі Е., Коломиєць О. І. (2020)
Коваль В. М. - Три невідомі листи Філарета Колесси (2020)
Якіменка Т. С. - Ландшафты беларускай этнамузычнай архаікі: ракурсы вывучэння (па старонках выданняў этнамузыкалагічных прац маладых музыказнаўцаў БДК/БДАМ 1991–2013 гг.) (2020)
Гапон Л. Д. - Традиційний спів та сучасне фольклорне виконавство: програма, Дзвінка Р. І. (2020)
Пшенічкіна Г. М. - 25-ліття львівської Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик" (2020)
Пеліна Г. О. - Віра Мадяр-Новак "Антологія наукової думки про народну музику Закарпаття" (2020)
Лукашенко Л. В. - Проєкт "Folk_ME": майбутнє народномузичної освіти (2020)
Лукашенко Л. В. - 49-та Міжнародна Баладна Конференція у Вільнюсі "Human Relationships in and through Songs: Meanings and Contexts", Серко О. І. (2020)
Довгалюк І. С. - Міжнародний етномузикознавчий симпозіум у Відні, Лукашенко Л. В. (2020)
Попович Х. Я. - Сьомі Колессівські читання (2020)
Ханіс Н. М. - Друга конференція молодих дослідників народної музики (2020)
Хроніка '19–20 (2020)
Список праць Ірини Довгалюк (2020)
Andreieva V. - Generalization of Cross-Entropy Loss Function for Image Classification, Shvai N. (2020)
Бойко Д. А. - Обчислення дивiзорiв на гiперелiптичнiй кривiй та їхнє прикладне застосування на мовi Python (2020)
Boluh K. - Simulating Stochastic Diffusion Processes and Processes with "Market" Time, Shchestyuk N. (2020)
Жук Т. Ю. - Математичнi моделi перестрахування (2020)
Козачок О. Я. - Рандомiзованi алгоритми перевiрки чисел на простоту (2020)
Петрук В. О. - Число форсування в нуль деяких родин графiв (2020)
Відомості про авторів (2020)
Диченко О. Ю. - Моделювання просторового варіювання різноманіття рослинного покриву за допомогою даних дистанційного зондування землі, Ласло О. О. (2020)
Бараболя О. В. - Вплив сортових особливостей зерна пшениці озимої на якість хлібопекарських властивостей, Татарко Ю. В., Антоновський О. В. (2020)
Астахова Я. В. - Якість зерна пшениці озимої залежно від строків сівби та удобрення (2020)
Бараболя О. В. - Вплив мінерального живлення на продуктивність сої, Найдьон М. Ю., Кононеко С. М., Коровніченко С. Г. (2020)
Білявська Л. Г. - Сучасний стан та перспективи насінництва сої в Лісостепу України, Білявський Ю. В., Шаповал О. С., Панченко С. С. (2020)
Маслійов С. В. - Ріст, розвиток і врожайність цукрової кукурудзи залежно від видів основного обробітку ґрунту, Маслійов Є. С., Циганкова Н. А., Рудаков В. С. (2020)
Польовий А. М. - Агроекологічні умови формування продуктивності сорго в південних областях України в умовах змін клімату, Божко Л. Ю., Вольвач О. В., Барсукова О. А. (2020)
Поспєлов С. В. - Продуктивність культур у короткоротаційних сівозмінах залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Лісостепу України, Левченко Л. М., Чайка Т. О., Перепелиця А. А., Шандиба В. О., Попова К. М. (2020)
Поспєлова Г. Д. - Ефективність фунгіцидного контролю домінуючих хвороб томатів, Коваленко Н. П., Нечипоренко Н. І., Поспєлов С. В., Поляков І. А., Тур В. Ю. (2020)
Міленко О. Г. - Ефективність застосування післясходових гербіцидів у посівах кукурудзи на зерно, Солод І. С., Могилат П. Г., Гринь М. Е., Вегеренко В. С. (2020)
Єременко О. А. - Динаміка змін біометричних показників рослин соняшнику залежно від основного обробітку ґрунту та регулятора росту в умовах Південного Степу України, Онищенко О. В. (2020)
Писаренко В. М. - Сучасна стратегія інтегрованого захисту рослин, Коваленко Н. П., Поспєлова Г. Д., Піщаленко М. А., Нечипоренко Н. І., Шерстюк О. Л. (2020)
Писаренко П. В. - Дефляційні ризики ґрунтового покриву Волинської області, Матвійчук Б. В., Матвійчук Н. Г. (2020)
Писаренко П. В. - Екологічні аспекти міжрегіональної взаємодії у сфері поводження з твердими відходами (на прикладі програми реабілітації забруднених земель), Тараненко А. О., Чальцев Д. В., Кахикало О. О., Гришина К. Є., Корчагін О. П. (2020)
Колосовська В. В. - Вплив змін клімату на продуктивність вики на території Полісся України (2020)
Писаренко П. В. - Методичні засади впровадження еко-інновацій у контексті сталого розвитку сільських територій, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Ноженко Ю. М., Рубан Ю. В. (2020)
Горобець М. В. - Наукові підходи щодо екологізації технології вирощування ячменю ярого в умовах Лівобережного Лісостепу, Писаренко П. В., Чайка Т. О., Міщенко О. В. (2020)
Матіюк В. В. - Поліморфізм генів RYRI, ESR, MC4R та LEP у мікропопуляції свиней великої білої породи Українскої селекції, Саєнко А. М., Усенко С. О., Халак В. І. (2020)
Недашківський В. М. - Вплив весняного поповнення кормових запасів бджолиних сімей на виробництво ними квіткового пилку, перги та гомогенату трутневих личинок, Разанов С. Ф. (2020)
Євстаф’єва В. О. - Особливості поширення паразитозів овець у осінньо-пасовищний період, Кручиненко О. В., Мельничук В. В., Михайлютенко С. М., Корчан Л. М. (2020)
Левицька В. А. - Визначення параметрів залишків дипропінату в молоці корів після застосування терапевтичних доз препарату Імкар-120, Березовський А. В., Мушинський А. Б. (2020)
Горб К. О. - Особливості локалізації бліх роду Ctenocephalides на тілі собак (2020)
Кравченко С. О. - Епізоотологічні особливості перебігу демодекозу собак у місті Полтаві, Мельничук В. В., Канівець Н. С., Бурда Т. Л. (2020)
Михайлютенко С. М. - Асоціативний перебіг триходектозу та гельмінтозів травного тракту в собак, Замазій А. А., Корчан Л. М. (2020)
Жулінська О. С. - Корекція відтворної функції вівцематок у ранньому післяродовому періоді, Лобачова І. В. (2020)
Кулинич С. М. - Дослідження стану дистального відділу кінцівок коней в умовах кінного клубу "Верхова їзда в Полтаві", Oмельченко Г. О., Aвраменко Н. O., Зезекало M. A., Карпенко І. O. (2020)
Кручиненко О. В. - Гематологічні та біохімічні показники в котів і собак за наявності ктеноцефальозу, Бридихіна А. Ю. (2020)
Стародуб Є. С. - Епізоотологічні особливості перебігу трихостронгільозу гусей у господарствах Полтавської області, Мельничук В. В. (2020)
Рудік О. В. - Вплив дієтичної кормової добавки "Апса аміновіту" на показники крові за наявності еймеріозу в перепілок (2020)
Антіпов А. А. - Клінічний прояв отодектозної інвазії в собак, Мельничук В. В., Коваленко О. В., Долгін О. С. (2020)
Омельяненко О. Є. - Обґрунтування використання дексмедетомідину у кішок під час проведення оваріогістероектомії, Кулинич С. М. (2020)
Дудніков А. А. - Відновлення деталей поверхневим пластичним деформуванням, Дудник В. В., Бурлака О. А., Канівець О. В., Кривонос С. М. (2020)
Ляшенко С. В. - Обґрунтування експлуатаційних режимів роботи побутового подрібнювача відходів деревини, Сівцов О. В. Запорожець Ю. В., Кошкалда С. І., Шевченко В. В. (2020)
Лапенко Г. О. - Оптимізація параметрів шліфування алмазними кругами, виготовленими з алмазних порошків із нікелевим покриттям, Горбенко О. В., Лапенко Т. Г., Ковтун В. А. (2020)
Арендаренко В. М. - Розрахункова модель гравітаційного руху зернового матеріалу в похилому каналі з дискретно змінним кутом нахилу, Антонець А. В., Савченко Н. К., Самойленко Т. В., Іванов О. М. (2020)
Іванкова О. В. - Дослідження методів відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки, Гаращук О. В., Куценко В. І., Щербина В. В., Чижевський Д. В., Бабич Я. В., Тіхонов М. О. (2020)
Прасолов Є. Я. - Експериментальне дослідження роботи гідро-пневматичного висівного апарату, Рижкова Т. Ю., Величко К. С. (2020)
Титул, зміст (2020)
Господаренко Г. М. - Ріст і розвиток пшениці озимої у веснянолітній період вегетації залежно від умов мінерального живлення в Правобережному лісостепу України, Рябовол Я. С., Черно О. Д., Любич В. В., Крижанівський В. Г. (2020)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення за різних систем удобрення та якості води на екологічні функції ґрунтів, Діденко Н. О., Новачок О. М. (2020)
Карпенко В. П. - Вміст пігментів у листках сорго зернового за дії гербіциду Цитадель 25 D, регулятора росту рослин Eндофіт L1 і біопрепарату Біоарсенал, Красноштан В. І. (2020)
Данильченко О. М. - Продуктивність сочевиці залежно від інокуляції насіння та мінерального живлення в умовах Північно-східного лісостепу України, Бутенко А. О., Радченко М. В. (2020)
Глупак З. І. - Оптимізація густоти стояння рослин сої залежно від групи стиглості сорту для умов Північно-східної частини лісостепу України (2020)
Шевчук О. А. - Вплив антигіберелінових препаратів на анатомо-морфологічні показники рослин сої, Ходаніцька О. О., Ткачук О. О., Шевчук В. В., Федорук І. В. (2020)
Любич В. В. - Технологічне оцінювання якості насіння сої залежно від сорту, Войтовська В. І., Третьякова С. О., Климович Н. М. (2020)
М’ялковський Р. О. - Адаптивні властивості різних сортів картоплі в умовах лісостепу західного, Безвіконний П. В., Кравченко В. С., Яценко А. О. (2020)
Господаренко Г. М. - Баланс калію у ґрунті та ефективність калійдефіцитної системи удобрення, Прокопчук І. В., Невлад В. І., Бойко В. П. (2020)
Карпенко В. П. - Селекція багаторічних злаків – проблеми і можливості, Любич В. В., Адаменко Д. М., Кравець І. С., Притуляк Р. М., Шутко С. С. (2020)
Карпенко В. П. - Активність ризосферної мікробіоти гороху озимого за комбінованої дії гербіциду і біологічних препаратів, Бойко Я. О., Шутко С. С., Притуляк Р. М. (2020)
Господаренко Г. М. - Засвоєння і винесення основних елементів живлення ячменем ярим за різного удобрення, Мартинюк А. Т., Бойко В. П. (2020)
Blahopoluchna A. H. - Efficiency of pretreatment of strawberries with Сhitosan solutions during cold storage in a modified gas atmosphere, Liakhovska N. O. (2020)
Осокіна Н. М. - Удосконалення технології виробництва желе чорносмородинового, Герасимчук О. П., Костецька К. В. (2020)
Василишина О. В. - Встановлення взаємозв’язку між фізико-хімічними показниками плодів вишні протягом зберігання методом кореляційних плеяд (2020)
Господаренко Г. М. - Вміст амінокислот у зерні пшениці озимої залежно від сорту, Любич В. В., Желєзна В. В. (2020)
Мельник О. В. - Товарна оцінка яблук, оброблених після збирання 1-метилциклопропеном, Худік Л. М. (2020)
Ткаченко О. Б. - Комплексна оцінка винограду для виробництва теруарних вин, Каменева Н. В., Іукурідзе Е. Ж., Сугаченко Т. С., Тітлова О. О. (2020)
Яковенко Р. В. - Реагування яблуні в різні вікові періоди повторного вирощування на зміни поживного режиму грунту за довготривалого удобрення, Копитко П. Г., Садовський І. С. (2020)
Заморський В. В. - Продуктивність маточних насаджень клонової підщепи Пуміселект за вирощування вертикальними і горизонтальними відсадками, Бушилов В. Д. (2020)
Мельник О. В. - Мікроклімат насаджень яблуні під протиградовою сіткою за різних систем утримання ґрунту, Терещенко М. М., Шарапанюк О. С. (2020)
Матусяк М. В. - Оцінка продуктивності та ефективності використання кормової бази мисливських угідь в умовах ДП "Віницьке лісове господарство" (2020)
Шлапак В. П. - Лісівнича оцінка рекреаційно-оздоровчих природних насаджень Білогрудівського лісу, Пушка І. М., Адаменко С. А., Парубок М. І., Коджебаш А. В. (2020)
Скок С. В. - Вплив зливових та каналізаційних стічних вод на якість річки Дніпро в зоні дії Херсонської урбосистеми (2020)
Рудий Р. М. - До аналізу зсувних процесів на території Національного дендрологічного парку "Софіївка" з використанням ГІС-технологій, Кисельов Ю. О., Кравець О. Я. (2020)
Mukan N. - Studying pedagogical disciplines in the context of vocational education (Computer Technologies) Educational programme: the formation of students' motivation, Dolnikova L., Kravets S. (2020)
Білавич Г. - Просвітницька діяльність як наріжна організаційно-методична засада філологічної підготовки студентів Львівського університету (ХІХ – початок ХХ ст.) (2020)
Бойчук Ю. - Методики оцінки критеріїв сформованості структурних компонентів готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, Таймасов Ю., Зуб О., Турчинов А. (2020)
Галів М. - Ідеологічна критика в українському радянському історико-педагогічному наративі (1920–1980) (2020)
Ольховська А. - Вплив використання нейронної системи машинного перекладу на якість перекладу текстів у галузі економіки, Хоменко А. (2020)
Бялик О. - Особливості статевого виховання молоді в закладах освіти країн-засновників європейського макрорегіону (2020)
Cавчук Б. - Формування емоційного інтелекту як компетентності майбутнього фахівця: постановка проблеми, Ковальчук В. (2020)
Карпенко О. - Гра як засіб розвитку соціальних компетентностей дитини дошкільного віку у педагогічній теорії Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Alyeksyeyeva H. - The using of modern internet messengers in the process of teaching the students of engineering and pedagogical direction, Antonenko O., Ovsyannikov O., Matviychuk-Yudina O. (2020)
Сова О. - Навчання студентів-художників техніки сухої пастелі в процесі пленерної практики, Волошенко А. (2020)
Бабкова О. - Проєктування уроку біології за сценарієм дослідницького навчання в умовах очної, дистанційної і змішаної освіти (2020)
Григоренко Т. - Використання технології контекстного навчання у формуванні комунікативно-педагогічної компетентності майбутніх учителів-філологів (2020)
Довгий О. - Формування інтересу до математики в учнів у закладах позашкільної освіти (2020)
Мельничук Ю. - Створення та використання віртуального кабінету інформатики в освітньому середовищі НУШ, Фурман О., Бабій Н., Саланда І., Галаган І. (2020)
Кобрин Н. - Методологічні засади вивчення "Біографічних тем" на уроках українського музичного мистецтва (2020)
Щербак І. - Аналіз стратегій позиціонування провідних університетів Великобританії в міжнародному інформаційному просторі за глобальним індикатором "комфорт" (2020)
Долінська Н. - Професійний капітал у вищій школі: поняття і роль (2020)
Новосядла І. - Використання творів сучасних українських композиторів для дітей і юнацтва у фортепіанній підготовці майбутніх музикантів-педагогів (2020)
Піддячий В. - Методологічні засади розвитку андрагогічної компетентності педагогів у закладах вищої освіти (2020)
Цюра С. - Нормативне закріплення понять "освітнє середовище", "освітній простір", "освітній процес" у контексті педагогічної термінології, Терзалова А. (2020)
Терлецька Л. - Шляхи реалізації принципів формування пізнавальної активності учнів у навчальній діяльності загальноосвітніх шкіл України (кінець XX поч. XXI ст.) (2020)
Кузьміна І. - Органічність функціонування музичного аспекту в поетичній творчості Павла Тичини, Коляда Ю. (2020)
Мастеркова Т. - Аспекти інституціоналізації культурного капіталу учнів-переможців інтелектуальних змагань (2020)
Козуля В. - Інклюзивне освітнє середовище: сутність та особливості (2020)
Павлинська-Клеймьонова Н. - Основи інтонаційної природи музики: сутність, науково-теоретичні зв'язки (2020)
Берчук Ю. - Виховний потенціал волонтерської діяльності (2020)
Сендер А. - Когнітивні стилі як засіб інтенсифікації навчання майбутніх інженерів-програмістів (2020)
Хуйфан Л. - Розвиток музикальності особистості як проблема науково-педагогічного знання (2020)
Карамишев Д. В. - Стратегічні пріоритети позиціонування та розвитку Національної академії державного управління при Президентові України (2020)
Князєва О. В. - Довіра в дискурсі державного управління (2020)
Токар М. Ю. - Змістовна увага до феномену громадської організації в історії українських Конституцій (2020)
Кісільова Т. О. - Феномен довіри громадян до професійної діяльності публічних службовців (2020)
Крутій О. М. - Діалог влади і народу як умова ефективного врегулювання земельних відносин в Україні, Лопатченко І. М. (2020)
Попов М. П. - Конвенціональність як принцип формування єдиного соціально-управлінського простору поліетнічних територіальних громад, Мустафаєва Е. Т. (2020)
Торічний В. О. - Система інформаційного забезпечення державної безпеки України (2020)
Фердман Г. П. - Забезпечення безпеки на повітряному транспорті: державно-управлінський аспект (2020)
Куспляк Г. І. - Сталий розвиток: етапи становлення, сутність поняття, основні вектори та інтерфейси, Куспляк І. С. (2020)
Амосов С. О. - Тенденції та закономірності реформування механізмів впливу держави на трудові відносини в Україні (2020)
Лахижа М. І. - Посткомуністична трансформація в Республіці Польща: досягнення, проблеми, інтерпретація (2020)
Mykhailovska O. V. - Reforming the Medical Sector: Experience for Ukraine, Ladonko L. S., Mykhailovska A. I., Zapata-Buide А. (2020)
Мороз В. М. - Система вищої освіти України: результати державного управління в контексті експертної оцінки британської агенції Quacquarelli Symonds, Мороз С. А. (2020)
Бєляєва О. П. - Державно-громадське управління діяльністю закладів фахової передвищої освіти (2020)
Лукін С. Ю. - Здійснення е-урядування у публічному просторі (2020)
Бірюков В. В. - Природно-ресурсний потенціал України та особливості публічного регулювання його збереження та розвитку (2020)
Єфімов Ю. В. - Формування екологічної політики в сучасних умовах (2020)
Біжко Є. В. - Міська акупунктура Мануеля де Сола-Моралєса та Жайме Лернера: огляд підходів (2020)
Вигдорович О. В. - Історико-еволюційні зміни у розвитку архітектурно-містобудівних комплексів масової забудови та перспективи їх подальшого використання (2020)
Данилов С. М. - Соціокультурний фактор функціонування міста як системи, Аксьонов К. О., Літовко С. І., Світличний Е. І. (2020)
Качемцева Л. В. - Регламентація містобудівної діяльності в Російській імперії в другій половині XIX – початку XX ст. на прикладі Харкова, Гелла О. І. (2020)
Ладигіна І. В. - Особливості відновлення деградованих виробничих територій за допомогою сельбищної функції, Руденко А. О. (2020)
Петровська Ю. Р. - Вшанування пам'яті видатного професора політехнічної школи Івана Левинського: зародження та розвиток традицій (2020)
Пянида Ю. Б. - Композиційні особливості архітектури неоготики в Харкові, Дзюбенко П. О. (2020)
Чабанюк О. Я. - Ідеологічні впливи соціалістичної епохи на формування житла 1917-1991 рр. Радянської доби (2020)
Ізбаш А. М. - Принципи впливу чинника цілепокладання в архітектурному проектуванні на розвиток інноваційних архітектурних компетенцій (2020)
Алейнікова А. І. - Організаційно-технологічні рішення відновлення каналізаційного колектору біля заводу ХТЗ (2020)
Григоровський П. Є. - Геодезичний моніторинг та розрахунки схилу при будівництві мостового переходу в Києві, Басанський В. О., Лялько В. В., Фурсов Ю. В. (2020)
Гриньов В. Б. - Вибір оптимальної точки кріплення вантового вузла щоглових систем, Виноградов В. В. (2020)
Гуділін Р. І. - Визначення несучої здатності конструкції каналізаційного колектора, що відновлюється з використанням клінкерної цегли (2020)
Джалалов М. Н. - Особливості підсилення і модернізації будівельних конструкцій громадських будівель, Вяткін В. А., Бутнік С. В., Говоруха І. В. (2020)
Каржинерова Т. І. - Реконструкція університетського скверу, розташованого на площі свободи міста Харків, Гриневич Є. О., Ганжа В. С. (2020)
Перетятько Ю. Г. - Покращення алгоритму з призначення висоти зварної балки, Ляшенко І. Ю. (2020)
Яровий С. М. - Надійність металевої вежі і щогли на будівлі головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Яровий Ю. М. (2020)
Хаммуд М. Т. - Сучасні конструктивні рішення сталезалізобетонних колон із непрямим армуванням (2020)
Кабусь О. В. - Впровадження технології ВІМ на рівні інженерної мережі водовідведення з метою створення інформаційної моделі м. Харкова, Лихограй В. В., Алейнікова А. І., Виноградов В. В., Купчинський Ю. О. (2020)
Кондращенко О. В. - Компресійний метод визначення дисперсних властивостей порошкоподібних матеріалів, Ніколаєв О. П., Кондратьєв А. В. (2020)
Мольський М. М. - Дослідження зчеплення композитної полімерної арматури з бетоном, Якименко М. В., Спіранде К. В., Ізбаш Ю. М. (2020)
Солодовник Ю. Ю. - Визначення жорсткості вузлових з'єднань у рамках актуального підходу проектування сталевих конструкцій, Рюмін В. В., Рюміна Є. О., Нікічанов В. В. (2020)
Римар Т. Е. - Іноваційна НВЧ технологія композиційних теплоізоляційних матеріалів на основі рідкого скла (2020)
Болотських М. С. - Нано-тени для нагріва рідин, Болотських М. М. (2020)
Болотських О. М. - Інфрачервоні електричні плівкові підлогові системи обігріву житлових і громадських приміщень, Болотських М. М. (2020)
Фідровська Н. М. - Дослідження вібраційних ознак у вертикальному напрямі на штатних ходових колесах вантажного візка мостового крана, Слепужніков Є. Д. (2020)
Назаренко І. І. - Вібромайданчик для формування об'ємних бетонних виробів, Нестеренко М. М., Нестеренко Т. М., Аніщенко А. І. (2020)
Черненко К. В. - Сучасні методи розбирання (демонтажу) крупнопанельних будівель в щільній міській забудові (2020)
Яковлєв В. В. - Проблема забруднення води Свято-Пантелеймонівського джерела у м. Харків і спосіб її вирішення, Дмитренко Т. В., Дядін Д. В., Вергелес Ю. І. (2020)
Пономарьов К. С. - Дослідження дисперсного складу пилу підприємств з виробництва сухих будівельних сумішей, Пономарьова С. Д., Юрченко В. О., Строгіна Т. С. (2020)
Нестеренко О. В. - Актуальність визначення ступеню забруднення повітря приміщень, Багмут Л. Л., Самохвалова А. І., Онищенко Н. Г. (2020)
Буц Ю. В. - Вплив антропогенних чинників на виникнення надзвичайних ситуацій пірогенного характеру в екосистемах (2020)
Адаменко М. І. - Техніко-економічні аспекти планування оптимального розташування станцій проведення екологічного моніторингу, Водовозов Є. Н., Палант О. Ю. (2020)
Шатохін В. М. - Розв'язання задачі при зустрічному ударі двох автомобілів, Дерев'янко М. І., Яковлєв Е. А., Бочаров Б. П. (2020)
Бутенко О. П. - Використання принципів гуманізації процесу управління на інноваційних підприємствах, Чупир О. М., Опікунова Н. В. (2020)
Михеєв Ю. М. - Аналіз зовнішніх впливів на вспарушені вантові системи покриттів, Янтовська Е. Л., Демент'єв В. В. (2020)
Биркович О. І. - Принципи організації системи судоустрою в умовах національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (2020)
Вовк В. М. - Право бути забутим як "нове право" людини у діджиталізованому суспільстві, Олійник У. М. (2020)
Зварич Р. В. - Регулятивний потенціал правової культури та правосвідомості сучасного українського суспільства, Поліщук Т. С. (2020)
Іваничук Р. А. - Здійснення функцій права в процесі його реалізації (2020)
Ілин Л. М. - Правові погляди Є. Олесницького (2020)
Луцький М. І. - Ідея соборності у державницьких концепціях українців ХХ ст. (2020)
Lutskyi R. P. - Historical and legal aspect of the formation and development of positive law (2020)
Ляшук А. В. - Мова як засіб вираження права: теоретичні засади (2020)
Онищук І. І. - Правове регулювання статусу української національної меншини в Pеспубліці Польща (2020)
Росовська І. Ю. - Вплив релігії на формування та розвиток правових сімей сучасності (2020)
Савчук О. І. - Еволюція церковного нотаріату у канонічному праві католицької церкви, Луцька Г. В. (2020)
Федик Л. Б. - Форми протидії молодіжному субкультурному руху в СРСР у 1940-1960-х рр.: історико-правовий аспект (2020)
Харченко Н. П. - Правова політика держави: до визначення поняття і змісту (2020)
Маковій В. П. - Співвідношення публічного та приватного інтересу у сфері надання медичних послуг за програмою медичних гарантій (2020)
Острогляд О. В. - Взаємодія громадськості з судовими та правоохоронними органами: аспект юридичної освіти (2020)
Бабецька І. Я. - Правові аспекти охорони бренду в Україні та світі (2020)
Гуменюк Т. І. - Дивергенція романо-германської та англо-американської правових сімей на прикладі брекзиту (2020)
Криховецький І. З. - Правове забезпечення організації виробництва продукції оздоровчого та лікувально-профілактичного призначення, Косьмій М. М., Луцький Р. П., Боцюрко В. І., Касіянчук В. Д. (2020)
Шевчук Л. В. - Представник, як третя особа у шлюбному договорі (2020)
Черниш Н. Й. - Соціологічні аспекти вивчення взаємозв’язків між глобалізацією та пандемією COVID-19 (2020)
Касянчук М. Г. - Жінки у партнерстві з бісексуальними чоловіками: характеристики групи (2020)
Шаповал Ю. І. - Використання фінансових послуг населенням у світі та Україні (2020)
Саліхова О. Б. - Державна політика розбудови інноваційних стартапів в інтересах ендогенного розвитку економіки: кращі зарубіжні практики та рекомендації для України, Курченко О. О. (2020)
Попова О. Л. - Просторова несправедливість у формуванні територій землекористувань об'єднаних громад (2020)
Шестакова А. В. - Управління персоналом як поняття міждисциплінарного значення в контексті соціально орієнтованої економіки (2020)
Dikova-Favorska O. M. - Inclusion in Ukraine: first implementation experience in expert’s assessments (2020)
Саранча І. Г. - Організація соціально-педагогічної діяльності студентської молоді в межах реалізації соціальних проєктів, Хіля А. В. (2020)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні настрої населення України наприкінці 2020 року, Дмитрук Д. А. (2020)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІV квартал 2020 р. (кар’єрний розвиток молоді, креативний потенціал молоді, здоровий спосіб життя), Людоговська К. В. (2020)
12 Львівський соціологічний форум (2020)
15 Міжнародна науково-практична конференція "Якубинська наукова сесія” (2020)
4 Конгрес Соціологічної асоціації України "Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві” (2020)
Автори номера (2020)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Український соціум" 2020 року (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Aras D. - Four-week of local electromyostimulaiton training on fingerboard increases the isokinetic wrist strength and endurance, Gül S., Akça F., Gülü M., Güler Ö., Bıldırcın C., Arslan E., Çetinkaya G. (2020)
Cholewa C. - Declared and actual students’ physical activity, Witkowski M., Wąsik J., Góra T. (2020)
Erdağı K. - A study on the determination of handgrip strength of Olympic style weightlifting athletes, Tüfekçi O., Yeşeri M., Yüksel M., Turgut N., Eroğlu B. (2020)
Fedyakin A. - Effect of different training modes of strength exercises on a student’s body, Kortava Z., Fedyakina L., Zaplatina N. (2020)
Romanenko V. - The study of functional asymmetry in students and schoolchildren practicing martial arts, Podrihalo O., Podrigalo L., Iermakov S., Sotnikova-Meleshkina Z., Bobrova O. (2020)
Sawczyn M. - Effects of a periodized functional strength training program (FST) on Functional Movement Screen (FMS) in physical education students (2020)
Soyal M. - The effect of resistance training without balance exercises on static balance skill, Gülfirat Ö., Pekel A. (2020)
Szwarc A. - Efficiency of one-on-one play situations of Polish football players and their opponents during European Championships in relation to the playing area, current result and match, Kromke C., Stuła A., Dolański B., Sitek M. (2020)
Information for Authors (2020)
Боярська-Хоменко А. В. - Історіографічний аспект дослідження проблеми професійної освіти дорослих у країнах Європи (2020)
Голиш Г. М. - Із досвіду реконструкції історії сільського шкільництва (2020)
Durdas A. P. - Secondary Education in Ukraine and France: Current Trends (2020)
Міхно О. П. - Олександр Григорович Дзеверін (1908–1978): штрихи до наукового портрета (2020)
Павленко Ю. Г. - Феномен педагогічної казки Василя Сухомлинського (2020)
Сухомлинська О. В. - Листи В. Сухомлинського про ціннісне ставлення до світу живого як джерело біографістики (2020)
Сухомлинська Л. В. - Педагогічний досвід крізь призму ідей і практики Василя Сухомлинського в ретроперспективі (2020)
Хопта С. М. - Постать Марії Монтессорі в інформаційно-бібліографічному ресурсі "Видатні педагоги України та світу" ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського (До 150-річчя від дня народження) (2020)
Веремчук О. В. - Персональні бібліографічні покажчики як достовірне джерело історико-біографічних досліджень, Матвійчук О. Є. (2020)
Гуралюк А. Г. - Уніфікація побудови каталогів електронних ресурсів бібліотеки на основі онтологічного підходу (2020)
Добко Т. В. - Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи, Пономаренко Л. О. (2020)
Тарнавська С. В. - Науково-інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання в Україні (2020)
Ассанович М. В. - Психометрические свойства и диагностические критерии Шкалы оценки психотических симптомов (PSYRATS – The Psychotic Symptom Rating Scales) у пациентов с шизофренией (2021)
Сайков А. Д. - Анозогнозия у лиц с алкогольной зависимостью как фактор, модулирующий проявление агрессии на фоне интоксикации алкоголем, Скугаревский О. А. (2021)
Курмышев М. В. - Психодрама в качестве метода медикопсихологического сопровождения лиц с мягким когнитивным снижением, Захарова Н. В., Бравве Л. В. (2021)
Зубатюк О. В. - Социальное функционирование у пациентов с депрессивно-параноидной симптоматикой и факторы его прогнозирования, Пилягина Г. Я. (2021)
Певнева А. Н. - Смысложизненные ориентации и качество жизни матери ребенка с церебральным параличом (2021)
Tabachnikov S. - Early Diagnostics of Mental and Behavioral Disorders of Children and Adolescents who use Psychoactive Substances, Mishyiev V., Kharchenko E., Osukhovskaya E., Mykhalchuk N., Zdoryk I., Komplienko I., Salden V. (2021)
Кудлач А. И. - Влияние противоэпилептических лекарственных средств на речевую функцию у детей с эпилептическими нарушениями и расстройствами аутистического спектра, Шалькевич Л. В., Кирилюк В. С., Литвинова О. С. (2021)
Хаустова Е. А. - Фармакотерапия психических расстройств, ассоциированных с COVID-19, Чабан О. С. (2021)
Смирнов О. Р. - Тревога и тревожные состояния при деменциях разного типа (2021)
Айзберг О. Р. - Диагностика и лечение послеродовой депрессии (2021)
Overchuk V. - Social and Psychological Dimension of Disability: the Strategy of Creation of Equal Opportunities, Kushnir Yu. (2021)
Старков Д. Ю. - Интегративная модель мотивационной работы с аддиктивными клиентами (2021)
Chaban O. - Resilience Infl uence to Healthcare Professionals’ Emotional State During COVID-19 Quarantine, Khaustova O., Mishyiev V., Grinevich E., Assonov D. (2021)
Плоткин Ф. Б. - К проблеме узкой специализации в медицине: казус наркологии. Сообщение 2 (2021)
Третье заседание научного дискуссионного клуба экспертов психиатрии "ШизофренияLife" (2021)
Поляков М. В. - Роль інжинірингових шкіл у формуванні інноваційної системи в умовах глобальних технологічних змін, Рябоконь М. В. (2021)
Лозова Т. І. - Корпоративна культура у системі реалізації маркетингової стратегії компанії, Олійник Г. Ю., Кадацька Т. О. (2021)
Денисенко М. П. - Управління готельним бізнесом як складовою туристичної системи (2021)
Макаренко Ю. П. - Аналіз управління кредитним портфелем комерційного банку на прикладі АТ "ОТП банк", Шевченко А. В. (2021)
Халатур С. М. - Удосконалення управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства як основа забезпечення фінансово-економічної безпеки, Кравченко М. В., Павлік І. Д. (2021)
Semenova L. - Increasing personnel competitiveness at the enterprise in modern conditions: foreign experience, Sarychev V., Dacenko V. (2021)
Пухальський В. В. - Методичне забезпечення оцінки результативності та ефективності податкового контролю в Україні та напрями його вдосконалення (2021)
Файвішенко Д. С. - Експортний потенціал ринку мінеральної води в Україні (2021)
Власенко Ю. Г. - Розвиток економіки України в умовах четвертої промислової революції, Букіна Т. В., Литвин Л. М. (2021)
Бугров О. В. - Свопи на фінансовому ринку: прийняття рішень в умовах невизначеності, Бугрова О. О., Лук'янчук І. О. (2021)
Бричко М. М. - Взаємозв'язок фінансового та реального сектору економіки під час відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни, Літовцева В. Є., Діденко К. В. (2021)
Смирнова С. М. - Європейський досвід землекористування природно-заповідного фонду, Мась А. Ю., Коваль А. О. (2021)
Пришляк Н. В. - Особливості нормативно-правового регулювання виробництва біопалива в Україні (2021)
Герасименко Ю. С. - Окремі аспекти формування економічного механізму державної підтримки органічного виробництва технічних культур (2021)
Косар Н. С. - Підвищення іміджу виробників пива в системі управління їх маркетинговою діяльністю, Савченко Ю. Т., Кузьо Н. Є. (2021)
Сисоєва І. М. - Контроль якості надання аудиторських послуг (2021)
Мокринська З. В. - Основи організації бухгалтерського обліку для промислових підприємств у генеральному губернаторстві в період другої світової війни (2021)
Мордань Є. Ю. - Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління, Бондаренко Є. К., Кальченко Я. І., Давиденко Ю. С. (2021)
Півторак М. В. - Методи прогнозування чистого прибутку підприємства, Музиченко О. М. (2021)
Балан В. Г. - Нечітка модель п'яти сил портера в оцінюванні рівня конкуренції у вітчизняній молокопереробній галузі, Снитюк В. В. (2021)
Таран С. Ф. - Методика аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку інноваційного підприємництва (2021)
Мельниченко Д. О. - Інформаційне забезпечення управлінням розвитком у системі охорони здоров'я (2021)
Мангул О. А. - Імітаційне моделювання детермінантних факторів економічної безпеки України (2021)
Приступа В. І. - Теоретико-методичний підхід до формування механізму управління ресурсним потенціалом підприємства (2021)
Бабенко Д. М. - Формування стратегій посилення конкурентоспроможності дослідницького університету (2021)
Кузнецова М. О. - Декарбонізація як пріоритет сталого розвитку енергетичного підприємства (2021)
Тимченко О. М. - Передумови сегментації податкових боржників за критерієм вартості в Україні, Сибірянська Ю. В. (2019)
Старинець О. Г. - Антикризове управління вітчизняними телекомунікаційними підприємствами: сучасний стан, тенденції та перспективи (2019)
Березянко Т. В. - Євроінтеграційні орієнтири освітніх процесів розвитку людського капіталу України (2019)
Антоненко В. С. - Сталий розвиток туристичної галузі туреччини в умовах економічної рецесії: виклики та можливості, Григорчак І. М., Хуткий В. О. (2019)
Катан Л. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення прибутковість комерційного банку, як основоположний показник ефективності його діяльності, Мішенський В. В. (2019)
Гуцаленко Л. В. - Інвентаризація розрахункових операцій в господарській діяльності підприємств, Гаврилова Н. О. (2019)
Богомолова Н. І. - Особливості фінансово-економічного механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу, Лисенкова М. А. (2019)
Ченцов В. В. - Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи, Дегтярьова І. О., Григораш О. В. (2019)
Касич А. О. - Стратегічні орієнтири державної політики щодо розвитку сектора неринкових послуг: якість, продуктивність, інвестиційна привабливість (2019)
Резнікова Н. В. - Перспективи розвитку стратегій міжнародного маркетингу в умовах глобальної конвергенції, Рубцова М. Ю., Іващенко О. А. (2019)
Поважний О. С. - Засади системи державного регулювання міжнародної торгівлі та місце митної політики в ньому, Мойсеєнко К. Є. (2019)
Резнік Н. П. - Запровадження ф’ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні, Ярмолюк А. В. (2019)
Кавтиш О. П. - Вибір моделі ринку електричної енергії як аналітична основа процесу управління ресурсним потенціалом підприємства, Бойко В. А. (2019)
Фатюха Н. Г. - Основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи, Гришунова Т. А. (2019)
Кудин С. І. - Макропруденційна політика як засіб підтримання фінансової безпеки держави, Гурська М. О. (2019)
Овандер Н. Л. - Структурні індикатори інноваційної моделі розвитку національної економіки, Орлова К. Є. (2019)
Талавіра Є. В. - Розробка стратегії управління прибутком торгівельних підприємств, Золотарьова А. В. (2019)
Ковбас Г. І. - Методика оцінки мотивації персоналу в умовах кризи (2019)
Баран Р. Я. - Оцінка ефективності рекламної діяльності в інтернет, Романчукевич М. Й. (2019)
Пелехатий А. О. - Обґрунтування нової парадигми бюджетної політики розвитку територій в умовах реформування публічних фінансів в Україні (2019)
Стефанків О. М. - До проблеми пошуку ефективних механізмів планування та здійснення соціальних видатків у реалізації соціальної політики держави, Данилишин В. І. (2019)
Яременко С. С. - Визначення особливостей поведінки споживачів туристичного підприємства за результатами стратегічного аналізу, Задоя М. В., Каппес Ю. П. (2019)
Грецька-Миргородська В. В. - Динаміка соціального забезпечення в Україні за період від початку ринкової трансформації (2019)
Гайда Т. Ю. - Використання теорії нечіткої логіки для підвищення точності методу дерева рішень у міжнародному бізнес-аналізі (2019)
Козин Л. В. - Формування hr-бренду на засадах принципів корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Березницька М. В. - Тариф на захоронення твердих побутових відходів в контексті вуглецевого ціноутворення для сектору управління відходами (2019)
Максімова М. В. - Концептуальні положення фінансового планування на підприємстві, Щербина А. І. (2019)
Аль-Тмейзі А. Ю. - Тенденції розвитку сучасного маркетингу (2019)
Дума О. І. - Аналіз тенденції та проблем розвитку українського експорту у постреволюційний період, Якимець М. М. (2019)
Маркович Т. Г. - Аналіз кредитоспроможності суб’єкта господарювання-експортера із застосуванням теорії нечітких множин (2019)
Біляк Ю. В. - Моделі фінансової поведінки суб’єктів господарювання в аграрному секторі в умовах конфліктів інтересів (2020)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади узгодження економічних інтересів держави та сільскогосподарських підприємств: інвестиційний аспект (2020)
Могилевська О. Ю. - Стратегічні аспекти маркетингу в ІТ-індустрії, Сідак І.В. (2020)
Момот О. М. - Сучасні проблеми формування інноваційного потенціалу банків і шляхи їх розв’язання, Мотник О. Р. (2020)
Станасюк Н. С. - Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти її оцінювання, Пасінович І. І., Мурза В. М. (2020)
Ткачук М. П. - Основні аспекти організаційно-управлінського процесу забезпечення стабільного розвитку підприємства (2020)
Виноградчий В. І. - Перспективи розвитку електронної торгівлі в Україні, Базака Л. В., Грязнова Д. О., Шостак Ю. В. (2020)
Вольська А. О. - Туристична сфера в умовах пандемії COVID–19: соціально-філософський аспект, Дудченко В. С. (2020)
Горенко Л. І. - Основи менджементу і звукорежисури творчих проєктів: актуальні проблеми науки і практики (2020)
Касабова І. А. - Огляд деяких трендів української економіки в ракурсі глобальної кризи, Хамайдула Д. О. (2020)
Романова Л. В. - Роль інноваційних технологій у розвитку економики та підвищенні конкурентоспроможності бізнесу, Корольов Д. В. (2020)
Mohylevska O. - Investment technologies in tourism and hospitality, Filipovski A., Matus N. (2020)
Опанасюк В. В. - Місце та перспективна роль України в глобальній науково-технічній революції, Зеленько В. В. (2020)
Слободяник А. М. - Здійснення спекулятивних операцій та їх роль у формуванні ринку капіталів (2020)
Клик Б. О. - Визначення ролі галузі туризму в загальноекономічному розвитку країн азійсько-тихоокеанського туристичного регіону, Білда А. В. (2020)
Хоменко І. О. - Транзитний потенціал України та розвиток міжнародних перевезень, Волинець Л. М., Колоток М. О. (2020)
Вітюк А. В. - Соціальне регулювання: прожитковий мінімум та його спроможність забезпечувати базові потреби людини, Несен Л. М. (2020)
Мягкова О. В. - Визначення місця та ролі бюджетної політики в системі державного регулювання, Мєднікова С. В. (2020)
Яструбський М. Я. - Вплив оподаткування на підприємницьку активність суб’єктів малого підприємництва: реалії та перспективи, Тимчук Є. С. (2020)
Гривківська О. В. - Оцінювання ефективності управління ризиками платіжних систем банківських установ: практичний аспект, Герасимова О. В. (2020)
Якушик І. Д. - Напрями підвищення конкурентоспроможності кондитерських підприємств, Романова Л. В., Шакеров А. І. (2020)
Поліщук Н. В. - Шляхи зниження кредитних ризиків платіжних систем комерційних банків України (2020)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського