Korolyov D. - Ukrainian national legal system in the conditions of globalization processes (2020)
Семенко А. І. - Інфокомунікаціїї: сьогодення та майбутнє (2019)
Лунтовський А. О. - Сучасні додатки та платформи для роботів (2019)
Асаёнок М. А. - Амплитудные характеристики фотоотклика кремниевых фотоэлектронных умножителей, Зеневич А. О., Новиков Е. В. (2019)
Попов В. І. - Антени мобільних терміналів у сучасних мережах мобільного зв’язку (огляд), Скуднов В. О., Васильев О. С. (2019)
Климаш М. М. - Алгоритм реалізації стратегії керованих соціальних впливів у інформаційному просторі, Нажм Ахмад Байдун, Демидов І. В. (2019)
Скулиш М. А. - Організація обслуговування потоків у гібридному телекомунікаційному середовищі (2019)
Торошанко Я. І. - Використання функцій чутливості для контролю заторів в телекомунікаційних мережах, Якимчук Н. М. (2019)
Чернов А. С. - Метод розрахунку характеристик ТЕ типів коливань смужкових ліній, Волошин А. О., Казміренко В. А., Прокопенко Ю. В. (2019)
Осадчук О. В. - Радіовимірювальний перетворювач концентрації газу на основі транзисторної структури з ndr для діагностики штамів бактерії helicobacter pylori9, Осадчук Н. І., Осадчук Я. О. (2019)
Лісовий І. П. - Нечітка система керування ресурсами телекомунікаційної мережі, Пилипенко Г. В. (2019)
Гладких В. М. - Дослідження продуктивності сенсорної мережі: основні та додаткові показники ефективності, Торошанко О. С. (2019)
Віноградов М. А. - Ефективність системи управління стохастичною корпоративною мережею, Савченко А. С. (2019)
Кушнір М. Я. - Інформаційна безпека хаотичних систем зв’язку, Семенко А. І., Косован Г. В., Бокла Н. І., Шестопал Є. О. (2019)
Матвієнко М. В. - Забезпечення підвищених вимог до якості синхронізації часу в умовах вразливості gnss, Гайдаманчук В. А. (2019)
Семенко А. І. - Радіорелейна лінія зв’язку з покращеними характеристиками, Бокла Н. І., Домрачева К. О., Шестопал Є. О. (2019)
Коваль В. В. - Інформаційна система передавання еталонних значень шкали часу інтегрованих електроенергетичних мереж smart-технологій, Самков А. В., Пискун О. Н., Медина Н. С., Головня М. В., Шкляревський І. Ю. (2019)
Наритник Т. М. - Інноваційний спосіб супутникового зв’язку, Сайко В. Г. (2019)
Діброва М. О. - Модифікований ієрархічний метод планування задач в grid-системах (2019)
Давиденко Г. В. - Навчання студентів з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти інклюзивного типу (2019)
Наконечний О. Г. - Оцінки нестаціонарних параметрів нелінійних рівнянь в умовах невизначеності, Зінько П. М., Шевчук Ю. М. (2019)
Стрелковська І. В. - Прогнозування характеристик самоподібного трафіку за допомогою сплайн-екстраполяції, Соловська І. М., Макогонюк А. О., Северин М. В. (2019)
Князєва Н. О. - Оцінювання якості сервісів в ims, Шестопалов С. В. (2019)
Кривий С. Л. - Чисельні методи розв’язання задачі про математичний сейф (2019)
Гребенюк О. В. - Архітектура портів та адаптерів в ітеративній розробці з обмеженнями по часу, Павленко В. І. (2019)
Патлаєнко М. О. - Коефіцієнт стиснення при фрактальному кодуванні нерухомих зображень, Ошаровська О. В. (2019)
Булах Б. В. - Динамічне оркестрування rest-сервісів з використанням бази знань, Харченко К. В. (2019)
Слободян Я. О. - Новітні комп’ютерні технології моделювання життєвого циклу складних об’єктів будівництва на основі паралельних обчислень (2019)
Lishchytovych A. L. - Computable metrics of personal performance in software development teams, Pavlenko V. I. (2019)
Зубко Р. А. - Дослідження можливості покращення часової ефективності фрактального стиснення зображень (2019)
Ponomarenko O. V. - Control queue length with non-stationary orders flow, Skripnichenko A. A. (2019)
Копей В. Б. - Простий генератор інтерактивних документів jupyter notebook з розміченого програмного коду python (2019)
Bulakovska A. O. - Comparative analysis of radon transform weighting functions for detecting acoustic signals (2019)
Гринчишин Т. М. - Методи безнадлишкового сигнального кодування на основі кодів галуа, Саган Н. 3. (2019)
Шадура О. В. - Метод головних компонент і оптимізація пакетів фізичного моделювання за допомогою генетичних алгоритмів (2019)
Бундак О. А. - Програма прогнозування і управління коінтегрованими динамічними економічними процесами на підставі кібернетичного підходу, Зубовецька Н. Т. (2019)
Васюк І. В. - Новітні технології менеджменту як рушійна сила управління підприємством, Поліха В. В. (2019)
Браславська О. В. - Функціональний і факторний склад рекреаційної географії (2019)
Зараховський О. Є. - Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні: об’єкти та претенденти включення до списку, Неіленко С. М. (2019)
Тищенко С. В. - Державно-приватне партнерства в контексті системного розвитку гастрономічного туризму України (2019)
Соколовський В. А. - Суспільно-історичний потенціал формування рекреаційного комплексу середнього Придніпров'я (2019)
Автенюк М. В. - Рекреаційний потенціал миколаївської області як передумова розвитку туристичного бізнесу на Миколаївщині, Мельничук А. Л. (2019)
Гаврилова О. В. - Туристичний продукт Миколаївської області: можливості та інновації (2019)
Бєлоусова Н. В. - Науково-теоретичне обґрунтування розвитку інклюзивного туризму в Черкаській області (2019)
Мальська М. П. - Потенціал ресторанного гастро-туру у розвитку гастрономічного туризму Львова, Філь М. І., Зінько Ю. В. (2019)
Панков С. В. - Регіональний досвід реалізації туристично-рекреаційної діяльності в сільській місцевості (2019)
Плешкановська А. М. - Метод диференціації території історичного міста за історико-архітектурним потенціалом (2019)
Гукалова І. В. - Феномен "розумності" міського розвитку Дубаї: інший світ чи приклад для наслідування? (2019)
Сивак О. О. - Відображення перспектив розвитку рекреації в схемах планування територій громад на прикладі проекту "схема планування території Лиманської об'єднаної територіальної громади, Донецької області" (2019)
Павловська Т. С. - Рекреаційно-оздоровчі ліси ДП "Любомльське ЛГ", Білецький Ю. В., Рудик О. В., Самолюк І. В. (2019)
Еникова В. Ф. - Исследование динамики метеорологических элементов февраля в городе Слуцке (2019)
Інформація про авторів (2019)
Сторонянська І. З. - Проблеми функціонування пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні, Дуб А. Р. (2019)
Демчук Н. І. - Сучасний стан і тенденції розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні, Крилова О. В., Остапчук Ю. Ю. (2019)
Гуцаленко Л. В. - Прикладні програми для обліку розрахунків з оплати праці, Білодон Д. Д. (2019)
Подольчак Н. Ю. - Сучасний стан цифровізації в Україні, Білик О. І., Левицька Я. В. (2019)
Самойлик Ю. В. - Світовий потенціал розвитку аграрного сектору економіки, Демиденко Л. М., Щербань А. М., Непийвода С. О. (2019)
Kuzmenko O. V. - Data mining-based assessement of the risk of using financial intermediaries for money laundering, Boiko A. O., Yarovenko H. M., Dotsenko T. V. (2019)
Макаренко М. І. - Сучасні детермінанти трансформації імпортної політики в Україні, Зеленська К. В. (2019)
Зибарева О. В. - Особливості керування якістю продукції кав’ярень у контексті підвищення їх конкурентоспроможності, Воронюк Т. А., Лучик О. І. (2019)
Кравченко О. О. - Поведінкові аспекти управління корпоративними фінансами, Приймук В. В. (2019)
Dvulit Z. - The project estimation techniques’ approaches, Ilnytska K. (2019)
Лойко В. В. - Організаційно-економічні аспекти розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах циркулярної економіки, Маляр С. А. (2019)
Луцяк В. В. - Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств вінницької області щодо виробництва та використання біопалива, Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Семчук І. А. (2019)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Перспективи та інструменти впровадження "зелених" технологій у зарубіжних країнах, Лекунович А. Ю., Легка Я. В. (2019)
Мельник М. І. - Розвиток інституційної інфраструктури підтримки бізнесу в регіоні: тенденції і перспективи, Лещух І. В. (2019)
Резнікова Н. В. - Особливості міжнародної маркетингової стратегії високотехнологічних компаній в умовах глобального інноваційного суперництва, Рубцова М. Ю., Іващенко О. А. (2019)
Кучерова Г. Ю. - Стратегічні засади розвитку соціального капіталу паркових структур України в умовах інформаційної прозорості (2019)
Zablodska I. V. - Economic and financial elements, features and functions regional real estate market, Kasyanova V. O. (2019)
Приходько В. П. - Транскордонне економічне співробітництво в карпатському єврорегіоні в контексті сталого просторового розвитку, Голоніч Я., Бобрик В. О. (2019)
Філиппова С. В. - Формування моделі інклюзивного розвитку економіки, Єрмак С. О. (2019)
Разумова Г. В. - Зарубіжний досвід розробки та реалізації регуляторної політики (2019)
Хаєцька О. П. - Особливості економічного зростання в Україні та світі (2019)
Мішина С. В. - Науково-практичні засади впровадження контролінгу персоналу на підприємствах, Мішин О. Ю. (2019)
Масюк Ю. В. - Економічна сутність ділової активності підприємств та підходи до її оцінки, Качур В. С. (2019)
Махначова Н. М. - Стратегічне планування розвитку територій з урахуванням цілей сталого розвитку, Семенюк І. Ю. (2019)
Шацька З. Я. - Інтеграційні форми підприємницьких структур в світовій економічній системі (2019)
Лебеденко С. О. - Використання технологій доповненої реальності в торгівлі та маркетингу, Корчага М. О. (2019)
Лесько О. Й. - Проблеми та перспективи розвитку туристичної складової економіки України, Руда Л. П., Причепа І. В., Адлер О. О. (2019)
Федуняк І. О. - Нормативно-правове забезпечення державної підтримки сталого розвитку сільських територій та туризму, Підлужна О. Б. (2019)
Панченко О. В. - Аналіз та умови забезпечення ефективності діяльності банків в Україні (2019)
Наконечна К. В. - Експортний потенціал аграрної продукції України: перспективи розвитку (2019)
Шушкова Ю. В. - Засоби державної політики формування інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій (2019)
Гупаловська М. Б. - Шляхи підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів України (2019)
Круп’як І. Й. - Особливості розвитку фандрайзингу в Україні, Круп’як Л. Б. (2019)
Іващенко Г. А. - Забезпечення податкової безпеки (2019)
Волошина-Сідей В. В. - Формування механізмів взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку витрат операційної діяльності з використанням методики бюджетування (2019)
Томчук О. Ф. - Удосконалення аналізу розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств, Бельдій А. М. (2019)
Пархоменко O. C. - Стратегічний аналіз середовища функціонування охоронного підприємства, Лисак Н. М., Живодьор М. М. (2019)
Пустовгар С. А. - Підхід до удосконалення ефективності оцінювання фінансової безпеки підприємства, Передун К. Є. (2019)
Коненко В. В. - Розробка алгоритму проведення реінжинірингу бізнес-процесів (2019)
Герасимів З. М. - Проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі в тернопільській області, Замора О. І. (2019)
Кравцов С. С. - Корпоративна соціальна відповідальність туристичного підприємства: сутність та напрями впровадження, Клімова А. М. (2019)
Буряк А. В. - Модернізація функціонального механізму аграрного сектору в умовах децентралізації, Дем’яненко І. В. (2019)
Валявський С. М. - Система управління якістю на підприємствах цукрової промисловості: структура, зміст та опис процедури впровадження, Третяк В. В. (2019)
Зоря О. П. - Удосконалення обліку касових операцій з клієнтами банківської установи, Макаренко А. А. (2019)
Фатюха Н. Г. - Аналіз руху прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні, Маркін Є. Є. (2019)
Коломийчук Н. М. - Система державного фінансового контролю як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства (2019)
Кільніцька О. С. - Оцінка взаємовпливу продуктивності та оплати праці в сільськогосподарських підприємствах України, Верлюк М. М. (2019)
Островський І. А. - Світові тренди розвитку системи професійної освіти: міжнародні порівняння і реалії України, Юхнов Б. Ю. (2019)
Шаманська О. І. - Мотиваційні чинники ефективного управління персоналом на підприємстві (2019)
Кульганік О. М. - Сучасні процеси міжнародної торгівлі України в умовах глобалізації (2019)
Бондаренко С. М. - Удосконалення кадрової політики підприємства модної індустрії, Марченко Д. В. (2019)
Власенко Т. А. - Методологічний базис управління стратегічними змінами підприємства (2019)
Павловська Л. Д. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні, Мрачковська Н. К. (2019)
Риндзак О. Т. - Концептуальні основи дослідження міграційної активності населення (2019)
Saloid S. - Management economic security of machine-building enterprises in Ukraine, Labzina A. (2019)
Когут І. В. - Стилі лідерства проектного менеджера в управлінні командою проекту, Лучко Г. Й. (2019)
Горшков М. А. - Методи та механізми управління ресурсами територіальної громади (2019)
Корчинський І. О. - Основні загрози економічній безпеці держави в сучасних умовах розвитку, Мельник С. І. (2019)
Кащена Н. Б. - Організація обліку витрат авіакомпаній в умовах законодавчих змін (2019)
Каліна І. І. - Концептуальні засади побудови цифровізації аграрного сектору (2019)
Лазаренко В. І. - Роль екологічного маркетингу у формуванні конкурентоспроможності органічного сектору сільського господарства (2019)
Малахова Ю. А. - Планування впливу податкового навантаження на інвестиційну активність вантажних автотранспортних підприємств (2019)
Шірінян А. А. - Показники ефективності страхового ринку України з позицій власників страхових компаній, Шірінян Л. В. (2019)
Низова Л. Ю. - Організаційно-технологічні особливості виробництва органічної продукції рослинництва та їх вплив на побудову обліку, Золотарьова Н. С. (2019)
Приданникова Ю. Є. - Статистичний аналіз динаміки і структури основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення (2019)
Смалій Ю. О. - Удосконалення обліку та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємстві, Бенчак В. І., Польова Т. В. (2019)
Барінов Д. Ю. - Цільова орієнтованість та характер управління розвитком суб’єктів малого підприємництва у будівництві: методичні аспекти (2019)
Даценко Г. В. - Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві (2021)
Школьний О. О. - Розвиток інноваційних процесів в контексті управління інтелектуальною власністю (2021)
Приходько В. П. - Міжрегіональне економічне співробітництво у середовищі транскордонних асиметрій в контексті сталого просторового розвитку, Бобрик В. О. (2021)
Лисяк Л. В. - Зміни доходів та видатків місцевих бюджетів в процесі фінансової децентралізації: досвід ЄС в українських реаліях, Качула С. В., Біневич Ю. О. (2021)
Макаренко А. П. - Удосконалення обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами на торгівельних підприємствах, Левитська Д. Ю. (2021)
Макаренко Ю. П. - Оцінка управління депозитним портфелем комерційного банку на прикладі АТ "ОТП банк", Хацько В. В. (2021)
Васильчук І. П. - Інвестиції бізнесу у сталий розвиток: кращі практики вітчизняних компаній, Соколов А. О. (2021)
Смирнова С. М. - Стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування на основі swot-аналізу, Бірюкова О. О. (2021)
Короленко Н. В. - Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальної кризи covid-19, Ларіна Т. І. (2021)
Мадяр Р. О. - Управління витратами в ланцюгах постачання як інструмент досягнення конкурентних переваг бізнесу в глобальному економічному просторі, Гадьмаші В. Р., Далекорей С. М. (2021)
Ідобаєва А. Л. - Сутність та ризики в діяльності промислових підприємств (2021)
Онащенко Д. В. - Сутність та зміст архітектури торговельних підприємств та підходів до її формування (2021)
Бурик З. М. - Взаємодія влади і приватного сектору для розвитку інфраструктури: контекст державно-приватного партнерства (2021)
Мороз В. М. - Система сучасної фахової передвищої освіти як складова механізму забезпечення якості вищої освіти: державно-управлінський аспект, Мороз С. А. (2021)
Карпенко О. О. - Запобігання та протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, Кудлінська К. О., Кузнецова К. Є. (2021)
Козловський Є. В. - Проблеми розвитку стартап проєктів у сфері туризму: управлінський аспект (2021)
Каламан О. Б. - Трансформаційне лідерство: оптимальний стиль роботи команди в публічній сфері, Пурцхванідзе О. В. (2021)
Бізонич Д. В. - Місто як просторове середовище організації та функціонування житлово-комунального господарства (2021)
Осипова С. К. - Cоціальне підприємництво в управлінні регіональним економічним розвитком, Носирєв О. О. (2021)
Клочко А. А. - Модернізація публічного управління в Україні крізь призму характеристики морально-етичних і професійних якостей політико-управлінської еліти (2021)
Мазур В. Г. - Інноваційні технології як напрям підвищення інформаційної відкритості органів влади та налагодження зв'язків влади із громадськістю (2021)
Бортнік О. В. - Управління ризиками в органах місцевого самоврядування на основі міжнародних стандартів (2021)
Гомоляко О. В. - Концептуальне розуміння взаємодії громадянського суспільства і влади при формуванні публічної політики (2021)
Ангельський О. В. - Третє тисячоліття – світ світла, Ушенко О. Г., Григоращук І. М. (2000)
Сахновський М. Ю. - Особливості формування поляризаційної структури поля у когерентних пучках, Тимочко Б. М., Стринадко М. Т. (2000)
Венгренович Р. Д. - До теорії коалесценції за Оствальдом, Гудима Ю. В., Ярема С. В. (2000)
Зенкова К. Ю. - Взаємодія екситонів вищих рівнів збудження з фононами, Ніцович Б. М., Дерев’янчук О. В. (2000)
Ушенко О. Г. - Поляризаційна корелометрія та вейвлет-аналіз когерентних зображень структурованих біотканин, Бурковець Д. М., Ушенко Ю. О. (2000)
Підкамінь Л. Й. - Поляризаційні характеристики періодично структурованої поверхні, Макушинський А. М., Гайка О. Р. (2000)
Козаков О. М. - Дослідження впливу коефіцієнта відбивання підкладки на оптичні характеристики лакофарбного покриття, Лазурка І. І. (2000)
Стринадко М. Т. - Перспективи схемного відновлення стану поляризації у голографії, Тимочко Б. М. (2000)
Домініков М. М. - Запис і відтворення поляризаційної структури об’єктного поля голографічним методом, Стринадко М. Т., Тимочко Б. М. (2000)
Рудейчук В. - Фазовий перехід в ядрі зрілих волових кришталиків, Гжегожевський Б. (2000)
Кірш М. Л. - Діагностика захворювань з проявами жовтяниці за зміною коефіцієнта дифузного відбивання шкіри людини, Ломанець В. С., Сокол А. М., Гайка О. Р. (2000)
Гумінецький C. Г. - Оптичний метод дослідження динаміки згортання крові, Котик Г. М., Кухарчук О. Л. (2000)
Венгренович Р. Д. - Фотоіндукований фазовий перехід на поверхні напівпровідника з модульованим енергетичним спектром носіїв заряду, Гудима Ю. В., Никирса Д. Д. (2000)
Венгренович Р. Д. - Особливості α-β перетворень у сплавах системи Ge-Te, Лопатнюк І. О., Стасик М. О., Давидович В. О., Цалий В. З. (2000)
Венгренович Р. Д. - Склування потрійних сплавів Si–Bi–Te, Лопатнюк І. О., Подолянчук В. С., Стасик М .О. (2000)
Цалий В. З. - Термічне розширення та характеристики сітки ковалентних зв’язків у аморфних сплавах Ga-Te, Венгренович Р. Д., Юречко Р. Я. (2000)
Шайко-Шайковський О. Г. - Методика оцінки міцності та жорсткості біотехнічної системи для субфасціального остеосинтезу при лікуванні переломів вертлюгової ділянки стегна (2000)
Шайко-Шайковський О. Г. - Розробка конструкції та технології виготовлення механічного вузла установки для роликового електрозварювання, Замідра В. М., Ткачук С. Є. (2000)
Чашков Ю. А. - Побудова інтелектуальних програмних систем керування обчислювальними мережами (2000)
Мельничук С. В. - Програма автоматизованого розрахунку частот коливань багатоатомних молекул, Крамар А. В. (2000)
Давидович В. О. - Українознавчий підхід у формуванні національної самосвідомості студентів майбутніх викладачів технічних дисциплін (2000)
Махній О. В. - Локальна деформація кристалічної гратки II-VI сполук ізовалентними домішками на прикладі селеніду цинку, Сльотов О. М., Фодчук І. М. (2000)
Горбулик В. І. - Технологічні і конструктивні особливості створення модулів сонячних фотоперетворювачів на основі кремнію, Романюк Б. М., Політанський Л. Ф., Попов В. Г., Клюй М. І., Волков С. Г. (2000)
Бахматюк Б. П. - Імпеданс шаруватого монокристалічного дисульфіду титану, інтеркальованого літієм, Григорчак І. І., Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Нетяга В. В. (2000)
Заслонкін А. В. - Електричні властивості шаруватих дефектних кристалів In2Se3, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2000)
Гімчинський О. Г. - Структурна досконалість кристалів кремнію після високоенергетичного електронного опромінення , Гуцуляк Т. Г., Караушу В. Р., Мармус П. Є., Раранський М. Д., Фодчук І. М. (2000)
Заслонкін А. В. - Катодні матеріали для літієвих джерел струму на основі шаруватого селеніду вісмуту, Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Савицький П. І. (2000)
Лепіх Я. І. - Дослідження газосенсорних властивостей елементів на поверхневих акустичних хвилях з плівковими структурами (2000)
Венгер Є. Ф. - Дослідження поверхневих плазмон-фононних граничних поляритонів у ZnO/SiC 6Н, Давиденко С. М., Мельничук Л. Ю., Мельничук О. В., Пасічник Ю. А. (2000)
Семізоров О. Ф. - Сегрегація у твердому розчині p-Bi0,5Sb1,5Te2,91Se0,09 з надлишком Te, Кушнерик Л. Я., Черкез Р. Г., Шкіль Л. П., Розвер Д. Ю., Летюченко С. Д. (2000)
Івченко В. В. - Динамічні характеристики носіїв та їх залежність від локальної геометрії поверхонь фермі для сполук типу А3IIB2V, Славінська Я. В. (2000)
Черепачинський В. І. - Про помилковість останнього з ейнштейнівських методів одержання перетворень Лоренца (2000)
Форостяна Н. П. - Історичні аспекти розвитку вчення про атоми, як основи молекулярної фізики, Шендеровський В. А. (2000)
Завербний А. С. - Пандемія як каталізатор цифровізації банківської системи в Україні, Сокульський Н. Р. (2021)
Качан О. І. - Прояви інформаційного бізнесу в умовах геоекономічних трансформацій (2021)
Бровко Л. І. - Оптимізація оборотних активів та їх вплив на діяльність підприємства, Юрченко А. А., Королькова Т. В. (2021)
Kramarenko A. - Inclusive format of creative industries for social business (2021)
Кулаженко В. В. - Дослідження алгоритму формування фондового портфеля інвестора за допомогою теорії нечітких множин, Лазоренко В. В., Кузнецов О. Ф. (2021)
Арістов Ю. Ю. - Формування видатків бюджету як складова державної фінансової політики економічного розвитку (2021)
Безпалий Р. В. - Фінтех-інновації: передумови становлення та сучасні тенденції (2021)
Проскокова А. Ю. - Організаційно-методичний механізм управління інноваціями для рітейлерів (2021)
Рапута К. О. - Напрями вдосконалення механізму венчурного фінансування стартапів в Україні (2021)
Васильєва О. І. - Шляхи захисту виборчих прав громадян у період місцевих виборів 2020 року, Дейдей Д. М. (2021)
Бердар М. М. - Напрями реалізації економічної політики держави, Євтушевська О. В. (2021)
Білик О. І. - Формування системи публічного управління соціальними ризиками у світовій практиці (2021)
Якобчук В. П. - Ефективне лідерство як кадровий ресурс публічного управління, Войтенко А. Б., Мороз Д. П. (2021)
Каламан О. Б. - Лідерство у сфері державних послуг: теоретичний аспект, Пурцхванідзе О. В. (2021)
Кушнір В. О. - Огляд формування та розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій в міністерстві оборони України та збройних силах України (2021)
Макаренко М. В. - Публічне управління в умовах епідемічних загроз у світі та Україні: огляд наукової літератури (2021)
Дурман М. О. - Економічне стимулювання як інструмент державної регуляторної політики (2021)
Малонога С. О. - Формування концептуальної архітектурної моделі екстреної медичної допомоги України (2021)
Content (2021)
Pasiieshvili T. - Gastroesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis: features of pathomorphological manifestation in young people, Bocharova T., Zhelezniakova N., Pasiyeshvili L. (2021)
Tkachyshyn O. - Сoagulation hemostasis indices after hemorrhagic stroke, developed as a complication of essential hypertension (2021)
Kuzenko O. - Enterosgel role in neurodegenerative changes in the retina rats under the influence of Cr (VI) - induced retinopathy by study morphological changes in dynamic, Kuzenko Ye., Demin Yu. (2021)
Zabolotnyi D. - Method of surgical treatment of chronic dacryocystitis and its effectiveness in monitoring patients in the early postoperative period, Minaiev O. (2021)
Nedzvetskaya O. - Cell-molecular mechanisms of progression of ophthalmological pathology on the background of influence of environmental factors. Literature review, Bagmut I., Soboleva I., Pastukh I., Goncharova N. (2021)
Bielykh O. - Stress response and state of cognitive functions in the perioperative period in elderly patients during laparoscopic cholecystectomy, Georgiyants M., Vysotska O., Strashnenko G. (2021)
Tinglan Zuo - The influence of solution choice on fluid resuscitation in patients with septic shock, Solyarik S. (2021)
Vlasov A. - Peculiarities of the state of peripheral oxygenation of tissues in different kinds of combined anesthesia in children with congenital surgical pathology (2021)
Koreniuk O. - Respiratory microbiota disorders in children with neurological disabilities at repeated respiratory diseases (2021)
Abstract and References (2021)
Content (2021)
Firstia Mayesthi - Interference factors of teacher development in the Magelang district, Indonesia, Udik Budi Wibowo, Sugeng Widarso (2021)
Bondar T. - Aims setting process of pre-service primary school teachers’ foreign language communicative competence development (2021)
Tymoshenko V. - Communicative competencies of managers in HEI on components of methodological contents of administrative management, Slabetskyi O., Ridei N., Tytova N. (2021)
Svyshch L. - Requirements for the value component in professional training of foreign language linguists in the age of changing axiological guidelines (2021)
Skrypnyk I. - The model of praxeological competence formation in future masters of dentistry, Kulbashna Ya. (2021)
Bielova O. - Modern view of speech readiness for school of children of older preschool age with typical psychophysical development and speech disorders (2021)
Bambang Irawan - Reinforcement of Maja Labo Dahu (shame and fear) attitude in practicing pancasila value through the learning of pancasila and civic education in State Madrasah Tsanawiyah (MTSN) 1 Bima city, Eny Kusdarini (2021)
Hubar O. - The influence of the lexical and grammatical component of speech on the formation of speech competence of younger adolescents in primary school (2021)
Abstract and References (2021)
Березівський П. - Організаційно-економічні трансформації розвитку сільськогосподарського виробництва у різних організаційно-правових формах господарювання Львівської області (2013)
Костирко І. - Інтерпретація поняття потенціалу сільського розвитку, Гром’як Т. (2013)
Липчук В. - Бар’єри розвитку індивідуального підприємництва на селі, Липчук Н. (2013)
Черевко І. - Концепція зрівноваженого розвитку як детермінанта господарської діяльності в регіоні (2013)
Міколяш Ф. - Сучасний стан та ефективність залучення інвестицій в аграрний сектор економіки, Романів О., Бондарчук В. (2013)
Михалюк Н. - Розвиток приватних підприємств в умовах структурних перебудов АПК (2013)
Вагнер І. - Економічний аналіз як сучасний інструмент прийняття стратегічних управлінських рішень (2013)
Бурак А. - Організаційно-економічна характеристика розвитку сільськогосподарських кооперативів (2013)
Більський І. - Питання адаптації дорадчих служб району до вимог європейського союзу, Дудяк Р., Іваницька Г. (2013)
Брух О. - Вдосконалення консалтингових послуг у Львівській області (2013)
Хірівський Р. - Діяльність агрохолдингів в Україні та напрями їх розвитку, Дудяк Р., Гачек Т. (2013)
Черевко Д. - Удосконалення методики визначення конкурентоспроможності підприємства в системі її чинників (2013)
Ясіновська І. - Особливості та проблеми інтенсифікації виробництва продукції сільського господарства (2013)
Пинда О. - Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності аграрного підприємства (2013)
Клєпчева О. - Системний підхід у забезпеченні економічної стійкості сільськогосподарських підприємств (2013)
Підгребельна М. - Агрохолдинги як великотоварні підприємства у аграрному бізнесі (2013)
Гавука І. - Тенденції динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Іваницький І. - Теоретичні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації, Рубай О. (2013)
Волинець У. - Моделі соціальної відповідальності (2013)
Лопушняк Г. - Рахункова палата та її роль у здійсненні державного фінансового контролю в Україні, Малецька О., Рибчанська Х. (2013)
Васьківська К. - Фінансово-економічний механізм розвитку малого підприємництва, Петрик І., Ярмольський С. (2013)
Шолудько О. - Оцінка світового досвіду фінансової підтримки аграрної сфери, Онисько С. (2013)
Сиротюк Г. - Аналіз та облік фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, Сиротюк К. (2013)
Онисько С. - Управління дебіторською заборгованістю у сучасних умовах господарювання, Рубай О. (2013)
Гнатишин Л. - Механізми відтворення власного капіталу фермерських господарств (2013)
Синявська Л. - Державний борг України: динаміка та основні проблеми управління (2013)
Шурпенкова Р. - Баланс як основне джерело інформації для прийняття управлінських рішень, Демко І. (2013)
Верзун А. - Необхідність впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, Ковалів В. (2013)
Петришин Л. - Удосконалення методики складання фінансової звітності підприємства, Сиротюк Г. (2013)
Агрес О. - Джерела фінансування для забезпечення формування раціонального складу основних засобів сільськогосподарських підприємств, Кирилейза В. (2013)
Хомка В. - Облікова політика в умовах корпоратизації аграрного сектору України (2013)
Лиса О. - Обліково-правові аспекти франчайзингу, Андрушко Р. (2013)
Стеблецька Ю. - Прогнозування прибутку за допомогою середніх величин (2013)
Сарахман О. - Аналіз фінансових результатів банків України у посткризовий період, Скаско О. (2013)
Кундря-Висоцька О. - Концепція розвитку облікової системи на основі об’єднувального підходу, Клюс М. (2013)
Прокопишин О. - Передумови становлення і розвитку управлінського обліку в Україні (2013)
Хомка В. - Методологічні засади бухгалтерського обліку зобов’язань (2013)
Прокопишак В. - Напрями зміцнення інвестиційної діяльності підприємств, Чопик О., Сущенко О. (2013)
Осьмьоркіна Н. - Актуальні проблеми страхування сільськогосподарського виробництва в Україні (2013)
Грубінка І. - Складові кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств (2013)
Тарабан О. - Суть фінансових інновацій і тенденції їх розвитку (2013)
Височанська М. - Фіскальна ефективність непрямого оподаткування в Україні (2013)
Смолінський В. - Використання новітніх інформаційних технологій на інноваційному шляху розвитку аграрних підприємств (2013)
Галанець В. - Розвиток ринку біопалива в Україні (2013)
Булик О. - Налагодження інтеграційних зв’язків у птахопродуктовому підкомплексі, Андрушко М., Зеліско Н. (2013)
Колодійчук В. - Проблеми та перспективи розвитку електронних торговельних систем на зерновому ринку України (2013)
Андрушко М. - Розвиток агротуристичного бізнесу, Балаш Л. (2013)
Cвиридова В. - Оцінка конкурентних позицій аутсайдерів і лідерів на ринку молока (2013)
Брик Г. - Оптимізація галузевої структури виробництва сільськогосподарських підприємств, Ціцька Н. (2013)
Сєвідова І. - Вплив якості овочевої продукції на конкурентоспроможність овочівництва (2013)
Мазуренко О. - Організаційно-економічні особливості міжнародних перевезень сільськогосподарських тварин (2013)
Дубневич Ю. - Динаміка площ вирощування ріпаку у Львівській області (2013)
Костирко І. - Перспективи та проблеми формування ринку картоплі у Карпатському регіоні, Ільчук В. (2013)
Макар І. - Формування структури поголів’я великої рогатої худоби у господарствах Львівщини (2013)
Гаврилюк І. - Формування ринку продукції скотарства, Сторонський М., Періг Г. (2013)
Михалюк Л. - Динаміка виробництва зернових у районах Львівської області (2013)
Гаврилюк І. - Ефективність реалізації продукції скотарства у Львівській області (2013)
Янишин Я. - Маркетинг як система управління виробничо-збутовою діяльністю підприємства ЗАТ "Галичина" (2013)
Zwolak J. - Rola zasobow wiedzy w przedsiebiorstwach najnowoczesniejszych w Polsce (2013)
Дудяк Р. - Сучасна маркетингова цінова політика та проблеми ціноутворення у діяльності підприємств України, Бугіль С., Карпова Я. (2013)
Янишин Я. - Маркетингове та фінансове забезпечення інвестиційної привабливості переробних підприємств АПК (на прикладі ПРАТ "Галичина" Радехiвського району Львівської області), Бохонська В. (2013)
Струк Н. - Парадигма логістики як методологічна основа управління логістичною діяльністю (2013)
Янишин Я. - Проблеми якості молочної продукції в Україні, Тимофіїв Т. (2013)
Фоменко Л. - Становлення теорії маркетингу як науки та особливості його використання малими сільськогосподарськими підприємствами (2013)
Стільник В. - Маркетингове середовище сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: особливості та складові (2013)
Дудяк Р. - Розвиток молочної галузі виробництва на Львівщині, Більський І., Грабовський Р. (2013)
Дудяк Р. - Маркетингові засади функціонування сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах, Грабовський Р., Дадак О. (2013)
Балаш Л. - Cтратегічні орієнтири перетворення особистих селянських господарств у нові організаційні структури як запорука їх ефективного функціонування (2013)
Шпік Н. - Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури в регіонах, Ступень Н. (2013)
Щербата І. - Диверсифікація як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій, Прокопишин О, Іваницька Г. (2013)
Гошко Т. - Міграційна політика в аграрному секторі економіки, Гошко М., Дробот І., Білек І. (2013)
Крачковський Б. - Джерела поповнення робітничих кадрів у сільському господарстві України (друга половина XX ст.), Копитко А., Іванов А. (2013)
Попівняк Р. - Напрями реформування пенсійної системи в Україні (2013)
Ковалів І. - Особливості призначення спеціальних пенсій в Україні (2013)
Стефанюк У. - Диверсифікація діяльності фермерських господарств як напрям поліпшення використання ресурсів (2013)
Міга В. - Регіональні особливості використання трудового потенціалу села, Ціцька Н. (2013)
Черевко Г. - Економічна доцільність використання теплових насосів абсорбційного типу зі сонячними колекторами для холодопостачання в АПК, Савченко Є. (2013)
Руліцька К. - Нормативно-правові аспекти земельних відносин, Поплавський В. (2013)
Черевко Г. - Сучасні тенденції у формуванні матеріально-технічної бази сільського господарства України, Крупич О., Крупич Р. (2013)
Таратула Р. - Зменшення впливу аграрного сектору на довкілля за допомогою фінансових інститутів (2013)
Ступень Р. - Методичні основи використання земель у муніципальних утвореннях, Ступень О. (2013)
Піняга Н. - Підвищення ефективності використання потенціалу ресурсів підприємств у сучасних умовах господарювання (2013)
Ступень М. - Вплив ефективності функціонування агроформувань на розвиток соціальної сфери сільських територій, Гулько Р., Ступень Р., Гулько О. (2013)
Сохнич А. - Застосування ГІС в управлінні земельними ресурсами, Сохнич С. (2013)
Тібілова Л. - Підходи до оцінки екологічної стабільності території, Костишин О. (2013)
Кузін Н. - Особливості регулювання використання земель населених пунктів у сучасних умовах, Дмитренко Л. (2013)
Таратула Р. - Сучасний стан агросектору України, Ступень О. (2013)
Шпік Н. - Основні показники розвитку соціальної інфраструктури сільських територій, Микула О. (2013)
Солтис О. - Механізм соціально-економічного розвитку сільських територій в умовах сьогодення, Кришеник Н. (2013)
Бутенко Є. - Еколого-економічна оптимізація сільськогосподарського землекористування на місцевому рівні, Линь В. (2013)
Дорош О. - Екологічні відносини у контексті прав власності та прав користування землею, Третяк Н., Свиридова Л. (2013)
Бавровська Н. - Соціально-економічна сутність орендних земельних відносин в Україні, Боришкевич О. (2013)
Бутенко Є. - Оцінка економічних втрат, спричинених розвитком ерозійних процесів, на основі даних моніторингу земель, Харитоненко Р. (2013)
Бочко О. - Електронний маркетинг сучасності (2013)
Бочко О. - Економічні заходи оптимізації раціонального землекористування Карпатського регіону, Жак І. (2013)
Лобанова О. - Концептуальні особливості правового регулювання використання земель населених пунктів (2013)
Гнаткович С. - Правове визначення земель оздоровчого призначення (2013)
Смолярчук М. - Особливості використання рекреаційних ресурсів Львівської області (2013)
Ступень М. - Економіко-екологічне стимулювання ефективного використання та охорони земель, Гулько Р., Ступень Н., Бахур О. (2013)
Мішенін Є. - Організаційно-економічний механізм аграрного природогосподарювання: теоретико-методологічні орієнтири формування, Ярова І., Мішеніна Н. (2013)
Тимошевський В. - Забезпечення ефективної організації використання земель на основі застосування методу аналізу ієрархій, Бідило М., Мокєрова Н. (2013)
Ковалишин О. - Особливості узаконення прав власності на земельну ділянку, Грещук Г. (2013)
Паламарчук Л. - Ефективність використання сільськогосподарських земель у нових умовах господарювання, Корнієнко В. (2013)
Музика Н. - Вплив еволюції інституту власності на формування земельного ринку України (2013)
Радомський С. - Основні чинники впливу на вартість земельних ділянок та їх використання в Закарпатті (2013)
Лоїк Г. - Оцінка земельно-ресурсного потенціалу Придністровського Покуття (на прикладі Городенківського району Івано-Франківської області), Заячківська Б. (2013)
Ісаченко Н. - Особливості містобудівного зонування (2013)
Черечон О. - Особливості експертної оцінки приміських земель, Солтис О. (2013)
Микула О. - Врахування рентоутворювального впливу населених пунктів у проведенні нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, Сусак Т. (2013)
Нестеренко Г. - Інвентаризація земель як основний компонент у земельному кадастрі та системі управління земельними ресурсами (на прикладі Ківерцівського району Волинської області), Бідун І. (2013)
Лоїк Б. - Про невідкладність інвентаризації земель малих міст (літописних) як передумову забезпечення їх цільового використання з урахуванням історичних цінностей (2013)
Гулько О. - Оцінка земель як механізм регулювання земельних відносин (2013)
Красовська Г. - Функціональні особливості рекреаційних територій (2013)
Пендзей Л. - Проблеми охорони земель в Україні (2013)
Здобицька Н. - Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель (2013)
Кок З. - Вдосконалення земельно-кадастрової системи для ефективного використання земель населених пунктів (2013)
Біда О. - Аналіз деградації ґрунтів у світі (2013)
Третяк А. - Напрями розвитку землевпорядного проектування в умовах нових земельних відносин та ринкової економіки (2013)
Колодій П. - Проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Шворак А. - Необхідність проведення консолідації земель в Україні, Ткачук Л. (2013)
Дудич Г. - Розвиток процесу консолідації сільськогосподарських земель в Україні, Стойко Н. (2013)
Ващик С. - Вдосконалення використання земель із внутрішньогосподарськими меліоративними системами в умовах Волинського Полісся, Ткачук Л. (2013)
Бурченя А. - Актуальні проблеми землеустрою, Сивулька Г. (2013)
Харачко М. - Природно-заповідний фонд як основа формування екологічної мережі (2013)
Перун Н. - Застосування кластерного підходу у формуванні економіко-ландшафтних територіальних систем (2013)
Євсюков Т. - Моніторинг особливо цінних земель із застосуванням технологій ДЗЗ та ГІС, Опенько І. (2013)
Смірнов Є. - Фотограмметричний моніторинг земель (2013)
Воловенко Б. - Дистанційне зондування Землі для забезпечення раціонального використання земель (2013)
До сторіччя від дня народження засновника львівської землевпорядної школи доктора економічних наук, професора Шулейкіна Олександра Дмитровича (2013)
Онисько С. - Боргова безпека держави як складова її фінансової стійкості, Синявська Л. (2014)
Дерманська Л. - Організація обліку основних засобів в аспекті зміни положень законодавчих актів (2014)
Костишин Н. - Екологічний аудит як інструмент системи інтегрованого інформаційного забезпечення (2014)
Чижишин О. - Фінансово-інвестиційна стратегія збільшення прибутковості вітчизняних підприємств: податковий аспект (2014)
Железняк Н. - Земельний капітал сільськогосподарських підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку (2014)
Рубай О. - Теоретичні аспекти управління капіталом сільськогосподарського підприємства (2014)
Буратинський В. - Внутрішній аудит облікової політики підприємства як дієвий контроль її достовірності (2014)
Галанець В. - Сучасний стан кредитування сільськогосподарських підприємств України, Назар М. (2014)
Марків Г. - Банківський стратегічний менеджмент: особливості та напрями розвитку (2014)
Трусова Н. - Ресурсозабезпечення відтворювального рівня фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, Шустерук З. (2014)
Васьківська К. - Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні, Данилюк О. (2014)
Трусова Н. - Тактичні й стратегічні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств за формування фінансового потенціалу (2014)
Східницька Г. - Вдосконалення процесу управління витратами в діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Артеменко О. - Залежність результатів діяльності підприємств від розміщення оборотних засобів (2014)
Колодій А. - Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Брик Г. - Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність аграрних формувань (2014)
Гнатишин Л. - Організація системи первинного обліку в зерновиробництві, Прокопишин О. , Чумак М. (2014)
Петришин Л. - Похідні фінансові інструменти: сутність та облікові аспекти, Сиротюк Г. (2014)
Лиса О. - Актуальні аспекти контрольно-аудиторських процедур безпечності та якості продукції, Андрушко Р. (2014)
Бурак А. - Організація обліку власного капіталу в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2014)
Садура О. - Поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування біржової ф’ючерсної торгівлі (2014)
Ступень Н. - Особливості фінансового забезпечення сільськогосподарського землекористування (2014)
Кізима Т. - Напрями вдосконалення фінансової політики держави в галузі культури і мистецтва, Крупка А. (2014)
Содома Р. - Запровадження іпотеки землі у системі іпотечного кредитування (2014)
Сторонський М. - Цінова політика переробних підприємств АПК, Гаврилюк І. (2014)
Тарабан О. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств сфери фінансових послуг (2014)
Ковалів І. - Аналіз джерел формування коштів пенсійного фонду України (2014)
Вознюк А. - Фінансова стійкість сільськогосподарських підприємств як гарантія економічної безпеки регіону (2014)
Онисько С. - Роль держави в здійсненні кредитного забезпечення аграрних підприємств, Грубінка І. (2014)
Рибчанська Х. - Удосконалення системи державного фінансового контролю в умовах євроінтеграційних процесів (2014)
Марчин М. - Вдосконалення організації аналітичного обліку витрат у цукровій промисловості (2014)
Яців І. - Вплив господарств населення на формування конкурентного середовища в сільському господарстві України (2014)
Андріїв В. - Виробництво і реалізація окремих видів сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами Львівщини, Коверко Ю. (2014)
Янишин Я. - Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Василенька Н. - Нові складові спільної аграрної політики Європейського союзу (2014)
Більський І. - Інвестиційна привабливість іноземного капіталу в аграрному секторі виробництва Львівської області, Дудяк Р., Іванов А., Магійович І. (2014)
Хірівський Р. - Інтегровані холдингові структури у посткризовий період функціонування АПК України (2014)
Гринишин Г. - Шляхи вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрної сфери (2014)
Біляк Н. - Оцінка інвестиційної привабливості сільських територій Львівської області (2014)
Іваницький І. - Формування та розвиток ринку продовольства, Сибаль Я. (2014)
Василина О. - Забезпечення продовольчої безпеки держави на базі доробку фізіократичної економіко-філософської думки, Магійович Р. (2014)
Гончаренко Л. - Валова додана вартість та її динаміка в агропромисловому комплексі Львівської області (2014)
Гавука І. - Тенденції динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції та їх вплив на спрямованість та інтенсивність його розвитку (2014)
Міколяш Ф. - Ресурсний аспект управління економічною безпекою підприємств АПК, Романів О., Бондарчук В. (2014)
Андрушко М. - Методика ціноутворення на продукцію сільського господарства для зовнішніх ринків, Булик О. (2014)
Блажкевич Т. - Вплив чинника часу на інвестиційні проекти у водному господарстві аграрного сектору (2014)
Шолудько О. - Теоретичні основи оцінки впливу соціально-економічної інфраструктури на розвиток сільських територій, Гриник О. (2014)
Костецький Я. - Проблеми та перспективи інвестиційного розвитку регіонального АПК, Лизуник М. (2014)
Ступень О. - Оцінка інноваційного потенціалу в контексті капіталізації земельногосподарських систем (2014)
Періг Г. - Теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності (2014)
Дяків Л. - Державне регулювання розвитку особистих селянських господарств (2014)
Гачек С. - Стан зовнішньоекономічної діяльності Львівської області та поліпшення її регулювання, Гачек Т., Гачек Т. (2014)
Павленчик Н. - Відносини на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Гошко Т. - Перешкоди розвитку електронної комерції в Україні (2014)
Дудяк Р. - Маркетингові стратегії в діяльності підприємств, Голембйовська Ю., Грабовський Р. (2014)
Дудяк Р. - Розвиток товарних бірж та їх цінова політика в Україні, Більський І., Квас В., Бугіль С. (2014)
Дудяк Р. - Маркетингова сегментація світового ринку молокопродуктів, Телюк А., Карпова-Лаурсен Я., Грабовський Р. (2014)
Козлова Г. - Маркетингові потреби та можливості фермерських господарств (2014)
Сибаль Я. - Сіткові методи планування та управління в оптимізації виробництва продукції, Іваницький І., Кадюк З. (2014)
Костецький О. - Автоматизація обліку та аналізу масових платежів внесків, податків і зборів (2014)
Смолінський В. - Моделювання інноваційного розвитку аграрних підприємств (2014)
Бойко В. - Організація інформаційного забезпечення розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях (2014)
Черевко Г. - Методика дослідження ефективності функціонування молокопереробних підприємств, Кобрин Л. (2014)
Маркович Н. - Зерновиробницво Львівщини: стан, тенденції та перспективи розвитку (2014)
Шавалюк О. - Свинарство як ефективна галузь продовольчого комплексу України, Попівняк Р. (2014)
Дидів І. - Кластерна форма організації агротуристичного підприємництва (2014)
Альохіна Н. - Сучасний стан ринку продукції свинарства у Львівській області (2014)
Корчинський І. - Соціоекономічна трансформація аграрної сфери (2014)
Ковалів В. - Організаційно-економічне обґрунтування використання робочої сили у сільськогосподарських підприємствах, Більський І., Кіц О. (2014)
Щербата І. - Стратегія розвитку самостійної зайнятості, Іваницька Г., Клєпчева О. (2014)
Ступень М. - Основні механізми розвитку соціальної сфери сільської місцевості, Шпік Н. (2014)
Ступень М. - Економічні аспекти раціонального землекористування сільськогосподарського призначення, Скорупська О. (2014)
Третяк А. - Проблеми просторової та змістовної бази планування розвитку сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин, Другак В., Ковалишин О. (2014)
Зінченко Т. - Інституціоналізація земельних відносин у контексті принципів сталого розвитку (2014)
Ступень М. - Концептуальні положення інформаційно-інноваційних форм у процесі використання природних ресурсів, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2014)
Ступень М. - Інвестиційно-інноваційні аспекти підприємницької діяльності у сфері аграрного природокористування, Гулько Р., Ступень Р., Гулько О. (2014)
Сохнич А. - Засади створення геоінформаційних систем на регіональному рівні, Сохнич С., Харачко М. (2014)
Зінченко Т. - Соціально-економічні та екологічні засади землекористування урбанізованих територій, Арзуманян Т. (2014)
Стойко Н. - Перспективи використання малопродуктивних земель Львівщини, Перун Н. (2014)
Кришеник Н. - Оцінка інституціонального забезпечення системи організації використання та охорони земель сільських територій в Україні, Солтис О., Ковалишин О. (2014)
Пересоляк В. - Зони округу санітарної охорони на територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів (2014)
Микула О. - Вплив кластерів на розвиток туристично-рекреаційного регіону в Закарпатті, Радомський С., Малахова С., Кок З. (2014)
Смолярчук М. - Еколого-економічні проблеми використання та охорони земель у ринкових умовах (2014)
Тібілова Л. - Введення поправкового коефіцієнта за рельєф на орних землях, Костишин О. (2014)
Смочук О. - Система управління землекористуванням та її подальше вдосконалення, Гостинська О. (2014)
Харачко М. - Маркетинг природно-заповідних територій (2014)
Грушкевич Г. - Природно-заповідні території Українських Карпат (2014)
Ступень М. - Особливості інвестиційної привабливості типів землекористування, Черевко З. (2014)
Шпік Н. - Земля у продажу – питання сьогодення (2014)
Кузін Н. - Особливості використання земельно-територіального ресурсу Сумської області, Бойченко Р. (2014)
Ступень Н. - Аналіз ринкових трансформацій земельних відносин (2014)
Ступень Р. - Інституційні умови землеволодіння та землекористування у розвитку іпотечного кредитування (2014)
Микула О. - Роль економічної оцінки земель у сучасних умовах, Шпік Н. (2014)
Бутенко Є. - Наукові засади раціонального використання земель сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах, Негрій Ю. (2014)
Таратула Р. - Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (2014)
Жак І. - Економічна оцінка природних ресурсів у системі раціонального природокористування (2014)
Скорупська О. - Інституціоналізація раціонального використання земельних ресурсів (2014)
Дума Ю. - Необхідність запровадження 3Д-кадастру в Україні (2014)
Воловенко Б. - Економічна оцінка використання земель на регіональному рівні (на прикладі Вінницької області) (2014)
Пендзей Л. - Аналіз орендних відносин щодо земель сільськогосподарського призначення (на прикладі Тернопільської області) (2014)
Гуцуляк Ю. - Принципи біопозитивності та напрями охорони і збереження агроекосистем (2014)
Харченко О. - До проблеми еколого-економічного обґрунтування рівнів урожайності в сівозмінах при впорядкуванні сільськогосподарських угідь, Прасол В., Кузін Н., Мартиненко В., Кривошта Г. (2014)
Хвесик М. - Фінансове забезпечення модернізації меліоративних систем у зоні осушення: інституціональні передумови та організаційно-економічні трансформації, Голян В. (2014)
Колодій П. - Роль землеустрою у розвитку рекреації та рекреаційного потенціалу територій (2014)
Стойко Н. - Зарубіжний досвід консервації земель (2014)
Черечон О. - Економіко-правові механізми стимулювання раціонального використання та охорони земель, Дудич Г. (2014)
Бурченя А. - Організаційні проблеми, які виникають під час розроблення проектів землеустрою, Сивулька Г. (2014)
Чорнобай І. - Проектні рішення у технічній документації із землеустрою (2014)
Рій І. - Аналіз програмного забезпечення для опрацювання результатів вимірювань електронних тахеометрів, Бочко О. (2014)
Солярчук Ю. - Роль геоінформаційних систем і технологій у прогнозуванні використання та охорони земель (2014)
Хлян Я. - Використання методів дистанційного зондування в дослідженні об’єктів гідрографії на території Закарпатської області, Здобицька Н. (2014)
Біда О. - Технологія супутникового позиціонування Z-Blade, Андрушенко В. (2014)
Вітаємо ювіляра! Зіновію Павловичу Флекею – 80 (2014)
Пам’яті Дроздяка Мирона Володимировича (12 травня 1939 р. – 28 серпня 2004 р.) (2014)
Яців І. - Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств як результат конкурентних відносин (2015)
Черевко Г. - Функціонування малих підприємств в аграрному секторі економіки: українські реалії та досвід Японії, Черевко І., Черевко Д. (2015)
Костирко І. - Сталість сільського розвитку і його інфраструктура, Гром’як Т. (2015)
Гавука І. - Універсальний спосіб реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції (2015)
Батюк Г. - Роль і теоретична сутність малих форм господарювання у виробництві сільськогосподарської продукції, Ціцька Н. (2015)
Демедюк Л. - Оцінка внутрішніх стимулів розвитку особистих селянських господарств у рамках процесу суспільного відтворення (2015)
Маркович Н. - Проблеми та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку аграрних формувань Львівщини (2015)
Коверко Ю. - Сучасні підходи до класифікації особистих селянських господарств (2015)
Янишин Я. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарського підприємства та шляхи її вдосконалення (на прикладі ТзОВ "Агро ЛВ Лімітед"), Булик О. (2015)
Дідич З. - Ризик-менеджмент як складова державної політики у галузі сільського господарства: приклад ЄС (2015)
Макаруха С. - Становлення та розвиток сільськогосподарських кооперативів в Україні (2015)
Шолудько О. - Удосконалення фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності, Грицина О. (2015)
Томашевський Ю. - Гідротермічний індекс у страхуванні врожаю сільськогосподарських культур (2015)
Брик Г. - Особливості бухгалтерського обліку активів з ГМО (2015)
Грицина О. - Аграрне страхування: проблеми та перспективи розвитку, Шолудько О., Тофан І. (2015)
Сиротюк Г. - Методичні особливості аудиту виробничих запасів, Сиротюк К. (2015)
Ковалів І. - Вплив пенсійної реформи на розмір пенсій у майбутньому (2015)
Лиса О. - Облік витрат на якість продукції, Андрушко Р., Мирончук З. (2015)
Прокопишин О. - Бюджетування як інструмент стратегії розвитку підприємств аграрного сектору (2015)
Грубінка І. - Можливі напрями вдосконалення державної підтримки кредитного забезпечення аграрних підприємств (2015)
Назар М. - Нетрадиційні форми кредитування сільськогосподарських підприємств (2015)
Солонка О. - Особливості сільськогосподарського виробництва та пов’язані з цим ризики фінансової безпеки (2015)
Нестеренко Г. - Аналіз чинного фінансового механізму розвитку рекреаційних територій, Красовська Г. (2015)
Дудяк Р. - Теоретичні основи ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств, Більський І., Бугіль С. (2015)
Брух О. - Маркетингові засади вдосконалення збутової діяльності сільськогосподарських підприємств, Бернацька І., Мітюшкіна Х. (2015)
Кузнєцова І. - Економічна сутність та особливості маркетингових комунікацій, Дудяк Р., Бугіль С., Грабовський Р. (2015)
Яців С. - Варіанти розвитку м’ясного скотарства України (2015)
Іваницький І. - Формування ринку цукру, Сибаль Я. (2015)
Сибаль Я. - Розвиток виробництва цукрового буряку, Іваницький І. (2015)
Галанець В. - Відродження тваринництва в Україні, Галанець В. (2015)
Альохіна Н. - Перспективи інтеграції української галузі свинарства до європейського простору (2015)
Вислободська Г. - Послуги в сільському господарстві: суть, роль та значення (2015)
Мерцало А. - Виробництво тютюнової сировини в країнах ЄС (2015)
Яремко Ю. - Теоретико-методичне обґрунтування інтегральної оцінки стану меліорованих земель внаслідок нераціонального землекористування, Дудяк Н. (2015)
Савчак В. - Обставини, що унеможливлюють поділ земельної ділянки (2015)
Карпенко А. - Обмеження (обтяження) у використанні сільськогосподарських земель і механізм відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених ними, Недашківська Т. (2015)
Колодій П. - Визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення в Україні, Дума Ю., Кок З. (2015)
Солярчук Ю. - Логістика у сфері землекористування (2015)
Гуцуляк Ю. - Аналіз продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, Таратула Р. (2015)
Ступень Н. - Інструментарій механізму рентного регулювання в процесі використання й відтворення земельних ресурсів агросфери (2015)
Босіока В. - Розвиток орендних земельних відносин сільськогосподарських підприємств Львівщини (2015)
Тибінка Г. - Сучасний інструментарій зміни соціальної політики (2015)
Савіцька Н. - Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні (2015)
Сохнич А. - Ринок екологічно чистої продукції аграрних підприємств, Сохнич С. (2015)
Янкава А. - Ход и результаты земельной реформы в сельской местности Латвии (2015)
Сохнич А. - Удосконалення ринкового механізму екологізації вироб-ництва підприємств, Мельник В. (2015)
Колодій П. - Теоретико-методологічні основи раціонального використання земельних ресурсів, Дуб Л. (2015)
Бренько І. - Еколого-правові чинники функціонування природно-заповідного фонду, Таратула Р. (2015)
Кульбака В. - Роль земельних ресурсів у розвитку регіональної економіки (2015)
Солярчук Ю. - Роль управління земельних органів в удосконаленні земельних відносин (2015)
Смолінська С. - Інвестиційний потенціал земель аграрних підприємств як основа їх інноваційного розвитку, Смолінський В. (2015)
Курильців Р. - Формування державної земельної політики в контексті сталого розвитку України (2015)
Перун Н. - Економічні важелі стимулювання охорони земель (2015)
Смочук O. - Екологічні та економічні проблеми використання земельних ресурсів (2015)
Стойко Н. - Захист сільськогосподарських земель від ерозії ґрунтів як важлива складова землеустрою, Кришеник Н. (2015)
Черечон О. - Вирішення проблем охорони земельних ресурсів, Солтис О. (2015)
Дудич Г. - Розробка проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств як важлива умова раціонального використання земель, Дудич Л. (2015)
Гулик Г. - Теоретико-методологічні засади синергетичного застосування економіко-правових інструментів у формуванні процесу сталого лісокористування (2015)
Воловенко Б. - Вплив науково-технічного прогресу на ринкову економіку та важливість переходу аграрного сектору на інноваційну модель розвитку (2015)
Бурченя А. - Підвищення ефективності використання земель у сільськогосподарських підприємствах, Сивулька Г. (2015)
Стадницька О. - Проблемні аспекти консервації земель в Україні (2015)
Андрушенко В. - Особливості природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини (2015)
Лобанова О. - Використання та охорона земель рекреаційного призначення на Хмельниччині (2015)
Кушнірук Т. - Стан використання земельного фонду і охорона земель Хмельниччини (2015)
Ступень М. - Формування механізмів використання відновлюваних природних ресурсів у сільському господарстві, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2015)
Микула О. - Раціональне використання земельних ресурсів у сільському зеленому туризмі Волинської області, Радомський С., Дума Ю. (2015)
Ступень М. - Оцінка інвестиційної привабливості лісового сектору, Шумлянський Б. (2015)
Шпік Н. - Грошова оцінка земель населених пунктів: стан і розвиток (2015)
Смолярчук М. - Формування ринку земель сільськогосподарського призначення (2015)
Малахова С. - Вплив природної ознаки на оцінку та якість земель, Музика Н. (2015)
Рій І. - Оцінка інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення районів Львівської області (2015)
Нестеренко Г. - Земельно-кадастрові дані і використання земель Жовківського району Львівської області, Баран О. (2015)
Лень П. - Використання програми Quantum GIS під час аналізу просторової структури села Ольшаниця, Джядош Д., Ковалишин О. (2015)
Грещук Г. - Використання геоінформаційних систем у земле-впорядкуванні, Ступень Р. (2015)
Лапчук М. - Перспективи використання комплексу Autodesk як засобу ГІС у створенні геолого-геодезичних баз даних, Колодій П. (2015)
Біда О. - Основні джерела похибок визначення координат пунктів супутниковими технологіями GNSS у режимі реального часу (2015)
Пендзей Л. - Аналіз тенденцій розвитку землекористування сільських територій в умовах нових земельних відносин (на прикладі Тернопільської області) (2015)
Рижок З. - Економічний потенціал земельних ресурсів в умовах ринкових трансформацій (2015)
Cherevko G. - Globalization as the factor of transborder cooperation (2016)
Губені Ю. - Вдосконалення бізнес-планування та підвищення його ефективності в сільськогосподарських підприємствах, Костецька І., Оліщук П., Коверко Ю. (2016)
Сєвідова І. - Сучасні трансформаційні процеси на сільськогосподарському ринку України (2016)
Дроздяк І. - Державне регулювання аграрної економіки як основа аграрної політики (2016)
Гнатишин Л. - Тенденції розвитку українського фермерства (2016)
Костирко І. - Оцінка енергетичного потенціалу рослинних відходів у сільському господарстві Львівської області, Сиротюк К. (2016)
Райтер Н. - Рівень спеціалізації сільськогосподарських підприємств Львівської області (2016)
Брух О. - Особливості дорадництва в Україні, Бернацька І., Мітюшкіна Х. (2016)
Ковалів В. - Сучасний стан і функціонування фермерських господарств Львівщини, Дудар Я. (2016)
Михалюк Н. - Економічний механізм розвитку приватних підприємств, Балаш Л., Войнича Л. (2016)
Більський І. - Використання елементів контролінгу в стратегії розвитку аграрного виробництва, Дудяк Р. (2016)
Василина О. - Прогностичні виміри фізичної економії і глобальні стратегії України, Нестерович А. (2016)
Пархуць М. - Сутність та місце креативного менеджменту в управлінні підприємством (2016)
Погорецький М. - Вплив інфраструктурного забезпечення на функціонування аграрного ринку (2016)
Батюк О. - Проблема прийняття управлінських рішень під час конфлікту (2016)
Вислободська Г. - Державне регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку виробничих сільськогосподарських послуг (2016)
Мілян Я. - Суть формування та чинники впливу на інвестиційну привабливість підприємств (2016)
Соловей Ю. - Малі сільськогосподарські підприємства Івано-Франківської області: стан і перспективи розвитку (2016)
Гавука І. - Оцінка окупності витрат, спрямованих на розвиток зерно-виробництва в аграрних підприємствах (2016)
Желєзняк А. - Розвиток вітчизняного ринку молочної продукції в умовах євроінтеграції, Зарішняк І. (2016)
Іваницький І. - Оптимізація розвитку овочівництва, Пасічник Т. (2016)
Лещенко Л. - Напрями підвищення прибутковості виробництва овочевої продукції у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Колодій П. - Особливості розвитку сільського зеленого туризму в туристичній інфраструктурі регіону, Дума Ю., Кок З. (2016)
Корчинська О. - Формування інституційних чинників розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму (2016)
Дидів І. - Діяльність та розвиток агротуризму у Львівській та Івано-Франківській областях (2016)
СиротюкГ. СиротюкГ. - Становлення і розвиток соціально орієнтованого бухгалтерського обліку (2016)
Петришин Л. - Оптимізація обліку поточних біологічних активів у навчально-наукових дослідних господарствах, Андрушко Р., Хомка В., Лиса О. (2016)
Прокопишин О. - Формування інтегрованої звітності підприємства в умовах інституційних перетворень, Жидовська Н. (2016)
Агрес О. - Сучасний стан грошово-кредитної політики Національного банку України (2016)
Богач М. - Санаційна реструктуризація сільськогосподарських підприємств, Садура О. (2016)
Синявська Л. - Реформа спрощеної системи оподаткування, Вознюк А. (2016)
Колодій А. - Необхідність здійснення актуарних розрахунків у системі пенсійного страхування (2016)
Тибінка Г. - Державні заходи детінізації оплати праці в Україні (2016)
Дудяк Р. - Функціонування товарних бірж в Україні, Бугіль С. (2016)
Янишин Я. - Проблеми та перспективи розвитку ринку аграрної продукції в Україні (2016)
Липчук В. - Особливості формування персоналу оптових ринків сільськогосподарської продукції, Крупа О. (2016)
Янишин Я. - Маркетингові засоби підвищення конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції, Тимофіїв Т. (2016)
Дудяк Р. - Розвиток гуртових ринків сільськогосподарської продукції в Україні, Шпак Л. (2016)
Босіока В. - Становлення земельних орендних відносин у процесі реформування аграрного виробництва (2016)
Ковалів В. - Сучасні тенденції в управлінні людським капіталом, Ковалів І., Магійович І. (2016)
Нестерович А. - Стратегічні напрями мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Назаркевич М. - Підтримання рівня життя сільського населення в умовах системної кризи (2016)
Федорович О. - Працевлаштування під час кризи, Отчич Н. (2016)
Вихідні відомості (2016)
Сохнич А. - Методологічні засади екологічного і економічного управління, Багач К., Сохнич С. (2016)
Дудич Л. - Динаміка земельно-орендних відносин за формами оплати, Тібілова Л. (2016)
Курильців Р. - Формування інформаційно-знаннєвої моделі системи адміністрування землекористування (2016)
Кришеник Н. - Концептуальні засади формування меж адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Богіра М. - Особливості організації використання та охорони земель у сучасних умовахтериторіальних одиниць (2016)
Стойко Н. - Землеустрій як інструмент формування та організації території екологічної мережі (2016)
Ващик С. - Система еколого-меліоративного моніторингу осушуваних та прилеглих до них земель (2016)
Дудич Г. - Екологічні аспекти сільськогосподарського землекористування Львівської області (2016)
Шкурченко Ю. - До питання організації територій новостворених сільськогосподарських підприємств, Котик З. (2016)
Міка М. - Стан просторової структури сільських районів у центральній і південно-східній Польщі, Ковалишин О. (2016)
Бурченя А. - Шляхи виходу сільськогосподарських земель на новий рівень розвитку, Сивулька Г. (2016)
Баран О. - Проблеми організації використання землекористувань аграрних підприємств на засадах землеустрою (2016)
Ступень М. - Підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2016)
Зінченко Т. - Особливості використання відновлюваних стратегічних природних ресурсів у контексті принципів сталого розвитку, Константінова О., Арзуманян Т. (2016)
Черечон О. - Актуальні проблеми запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Нестеренко Г. - Удосконалення методики експертної оцінки земель з урахуванням зарубіжного досвіду, Бобров Д. (2016)
Микула О. - Вдосконалення методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2016)
Стадницька О. - Оцінка агроекологічного стану сільськогосподарських земель Львівської області (2016)
Бережницька Г. - Сучасний стан і проблеми використання земель лісогосподарського призначення у Львівській області (2016)
Дуб Л. - Інвестиції як одна з головних умов раціонального використання земель (2016)
Гуцуляк Ю. - Несумісність ринкових перетворень та оцінювання земельної власності (2016)
Шпік Н. - Перспективи розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення (2016)
Ступень Р. - Еколого-економічні особливості розвитку земельної іпотеки в кредитуванні сільського господарства, Ступень О. (2016)
Зубко Е. - Экономические методы регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве Молдовы, Костышин А. (2016)
Рижок З. - Фіскальне регулювання сільськогосподарського землекористування (2016)
Кушнірук Т. - Геоінформаційні системи і технології в управлінні муніципальних утворень, Лобанова О. (2016)
Малахова С. - Практичне застосування "Digitals" у землевпорядкуванні (2016)
Вихідні відомості (2016)
Черевко Г. - Фермерство в Україні: міф чи реальність (2017)
Губені Ю. - Мережева економіка: теоретичні аспекти, Корчинська О., Оліщук П. (2017)
Щербата І. - Диверсифікація сільськогосподарських підприємств: прийняття рішення (2017)
Брик Г. - Інноваційні процеси в сільському господарстві, Шийка О. (2017)
Зеліско Н. - Напрями удосконалення організації інвестиційного процесу в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Федик О. - Інтеграційний механізм розвитку системи збуту сільськогосподарської продукції господарств населення (2017)
Анісімова О. - Стан, тенденції та ефективність меліорації ґрунтів в Україні (2017)
Федів Р. - Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торговельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузі АПК (2017)
Смалюх Я. - Проблема залучення інвестицій в аграрний сектор економіки (2017)
Брик Г. - Організаційні аспекти обліку фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємства, Ціцька Н. (2017)
Сиротюк Г. - Екологічні витрати сільськогосподарських підприємств: облік і внутрішній аудит (2017)
Верзун А. - Еволюція та перспективи розвитку механізму пільгового кредитування аграрних підприємств (2017)
Салука І. - Переоцінка основних засобів: облік і документування, Малецька О. (2017)
Рубай О. - Сутність, роль та об’єктивна необхідність удосконалення управління грошовими потоками підприємств, Марків Г. (2017)
Грицина О. - Стан, проблеми та шляхи вдосконалення пенсійної системи в Україні, Шолудько О. (2017)
Жидовська Н. - Практичні аспекти формування проміжної фінансової звітності банку відповідно до міжнародних стандартів, Гром’як Т. (2017)
Андрушко Р. - Актуальні питання обліку та контролю реалізації продукції у сільськогосподарських підприємствах, Лиса О., Мирончук З. (2017)
Хомка В. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах (2017)
Янишин Я. - Особливості розвитку зеленого сільського туризму в околицях міста Львова (2017)
Погорецький М. - Стан і перспективи розвитку інфраструктури органічного ринку України, Брух О., Бернацька І. (2017)
Іваницький І. - Формування ринку комбікормів, Пасічник Т. (2017)
Гавука І. - Оцінка ефективності витрат, спрямованих на розвиток молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах (2017)
Прокопишин О. - Технічне забезпечення як складова підвищення ресурсного потенціалу фермерських господарств (2017)
Стадницька О. - Зарубіжний досвід забезпечення охорони земель приватної власності (2017)
Лисюк О. - Аналіз системи землекористування у сільськогосподарському виробництві Львівщини, Балаш Л., Войнича Л. (2017)
Дудяк Р. - Становлення і розвиток біржового ринку України, Курило Р., Дадак О., Грабовський Р. (2017)
Дудяк Р. - Міжнародний маркетинг та особливості його застосування, Метьолкіна Д., Бугіль С. (2017)
Магійович Р. - Рівень життя українців в умовах сьогодення (2017)
Вихідні відомості (2017)
Землевпорядному факультету Львівського національного аграрного університету – 70 років (2017)
Ступень М. - Сучасні геоінформаційні технології як інструмент актуалізації земельного кадастру (2017)
Рій І. - Роль геоінформаційних систем в управлінні землями лісового фонду, Бережницька Г. (2017)
Ступень Р. - Методи підвищення ефективності геодезичних вишукувань у системі забезпечення збалансованого землекористування, Ступень О. (2017)
Солярчук Ю. - Інформаційні системи і технології у використанні та охороні земель (2017)
Маліна І. - Дослідження методів фільтрації шумів на космічних знімках у видимому діапазоні спектра (2017)
Малахова С. - Мораторій – найпроблемніше питання земельної реформи в Україні (2017)
Шпік Н. - Продаж земель: аналіз і перспективи (2017)
Радомський С. - Поліпшення оцінки придатності земель для сільськогосподарського виробництва в ринкових умовах, Дума Ю. (2017)
Микула О. - Особливості оцінки земель сільськогосподарського призначення та водного фонду в межах населених пунктів, Сусак Т. (2017)
Нестеренко Г. - Застосування даних державного земельного кадастру для раціональної організації використання земель на території Снятинського району Івано-Франківської області, Сеник М. (2017)
Гриник О. - Сучасний стан родючості ґрунтів Львівщини (2017)
Сусак Т. - Становлення та перспективи розвитку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (2017)
Стойко Н. - Ландшафтне планування як основа збалансованого розвитку сільських територій (2017)
Колодій П. - Сучасний землеустрій та напрями його вдосконалення (2017)
Черечон О. - Основні заходи оптимізації структури землекористування (2017)
Шкурченко Ю. - Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств, які розташовані поблизу річок і водоймищ, Котик З. (2017)
Смолярчук М. - Деякі проблеми містобудівного планування, Костишин О. (2017)
Дудич Г. - Використання та впорядкування кормових угідь в Україні, Дудич Л. (2017)
Текинюк І. - Державне регулювання та перспективи розвитку господарського використання полонин (2017)
Сохнич А. - Вибір базової валюти в системі управління земельними ресурсами, Сохнич С., Чередник К. (2017)
Богіра M. - Шляхи збереження українського села в умовах "холдинизації" сільськогосподарського виробництва (2017)
Солтис О. - Системний аналіз та оцінка економічної ситуації виробників сільськогосподарської продукції (2017)
Ковалишин О. - Аналіз достовірності економічної оцінки земель у сучасних умовах господарювання, Рижок З. (2017)
Касюхнич В. - Удосконалення рентних відносин у лісогосподарському землекористуванні (2017)
Калина Т. - Теоретичні аспекти стратегії розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях, Константінова О., Корнійчук О. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Яців І. - Особливості концентрації виробництва та її вплив на ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств (2018)
Гавука І. - Універсальний спосіб оцінювання ефекту, отриманого від реалізації інвестиційних проектів на будь-який рік їхнього життєвого циклу (2018)
Руліцька К. - Форсайт-дослідження в економічній політиці держави (2018)
Ільчук В. - Виробничі сільськогосподарські кооперативи Львівщини: сучасний стан, проблеми та шляхи їхнього подолання (2018)
Шиян Н. - Теоретичні і практичні аспекти формування раціональних розмірів концентрації виробництва продукції скотарства (2018)
Корчинський І. - Фермерство як новий елемент соціогосподарської системи в архітектоні ці аграрної сфери (2018)
Федик О. - Напрями державної підтримки господарств населення (2018)
Зеліско Н. - Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки України, Мельник В. (2018)
Станько Т. - Конкурентний ринок у теплопостачанні (2018)
Іваницький І. - Розвиток інформаційного суспільства і освіта (2018)
Янишин Я. - Проблеми та перспективи експорту продукції сільського господарства України на ринки Європейського Союзу (2018)
Андрушко Р. - Актуальні аспекти вдосконалення кооперації українських агровиробників відповідно до міжнародного досвіду, Мирончук З. (2018)
Шолудько О. - Важливість використання фінансового моніторингу в ході здійснення фінансового контролінгу, Онисько C., Грицина О. (2018)
Східницька Г. - Оптимізація процесу управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, Содома Р. (2018)
Брик Г. - Витрати, доходи і фінансові результати як об’єкти облікової політики підприємства, Ціцька Н., Поверляк Т. (2018)
Колодій А. - Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Черевко І. - Нішеві культури: досвід зарубіжних країн у часниківництві (2018)
Милованов Є. - Значення органічного сільського господарства у системі розвитку сільських територій (2018)
Щербата І. - Стан, тенденції та ефективність рослинництва у Буському районі Львівської області (2018)
Хомич Н. - Сільський туризм як один із напрямів розвитку сільських територій (2018)
Дудяк Р. - Розвиток туризму на міжнародному рівні, Піскун О., Бугіль С. (2018)
Дудяк P. - Становлення та розвиток ресторанного бізнесу в Україні, Польнюк X., Більський І. (2018)
Ліщинська І. - Стратегічні аспекти менеджменту логістичних систем у бурякоцукровому підкомплексі АПК (2018)
Антонюк Г. - Створення доданої вартості для традиційних локальних високоякісних продуктів: на прикладі квасолі Ясь (2018)
Грещук Г. - Інституціональні засади планування сталого використання земель сільськогосподарського призначення, Бочко О. (2018)
Дудяк Р. - Маркетинг туризму та його особливості, Березівська О., Бугіль С., Грабовський Р. (2018)
Дудяк Р. - Маркетингові комунікації в інноваційному розвитку туризму, Гошко О., Дадак О. (2018)
Оліщук П. - Взаємозв’язок і вплив елементів інфраструктури аграрного ринку на процес реалізації сільськогосподарської продукції (2018)
Дудяк Р. - Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг, Березівська О ., Бугіль С. (2018)
Булик О. - Напрями розвитку ТЗОВ"РСП"ШУВАР" в умовах кооперації (2018)
Сиротюк Г. - Соціальна звітність компаній як інструмент соціально відповідального бізнесу, Янковська К. (2018)
Кохана Т. - Мотиваційні процеси в аграрних підприємствах, Пархуць М. (2018)
Грицина О. - Реформування пенсійної системи України, Шолудько О. (2018)
Васьківська К. - Активізація підприємницької діяльності об’єднаних територіальних громад в умовах різноукладності, Науменко В., Довбенко А., Шуєва Д. (2019)
Маланчук М. - Просторовий сталий розвиток суспільства як основа соціально-економічних відносин, Музика Н., Хавар Ю., Гулько О. (2019)
Сиротюк Г. - Розвиток аграрного сектору на засадах біоекономіки, Янковська К., Келеберда Т. (2019)
Руденко М. - Особливості формування механізму цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Утенкова К. - Теоретичні засади формування системи економічної безпеки аграрного сектору (2019)
Янишин Я. - Особливості антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах, Батюк Г., Колодій І. (2019)
Брух О. - Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності у Львівській області (2019)
Більський І. - Особливості активізації інвестиційної діяльності аграрного сектору Львівщини, Попівняк Р. (2019)
Смулка О. - Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств Львівської області: результати обстеження (2019)
Колач С. - Приватна та державна форми власності, їхня взаємодія і вплив на економічну систему, Василина О. (2019)
Маркович Н. - Діяльність Львівської торгово-промислової палати у системі чинників розвитку підприємництва в регіоні (2019)
Лаврів І. - Сертифікація сільськогосподарської продукції у Львівській області: організаційні аспекти та основні проблеми, Федів Р. (2019)
Гавука І. - Прикладна апробація універсального способу оцінювання ефекту, отриманого внаслідок реалізації інвестиційних проектів, на будь-який рік їхнього життєвого циклу (2019)
Зеліско Н. - Продовольча безпека як економічний пріоритет аграрної політики України (2019)
Гнатишин Л. - Специфіка побудови системи обліку у тваринництві, Прокопишин О., Малецька О. (2019)
Шолудько О. - Особливості фінансової поведінки домогосподарств та їхня адаптація до сучасних економічних реалій, Грицина О. (2019)
Мацьків Г. - Інтернет-страхування в Україні: проблеми і перспективи (2019)
Содома Р. - Інноваційний проект з електронного банкінгу, Східницька Г., Марків Г., Шматковська Т. (2019)
Садура О. - Роль лізингової діяльності в аграрній сфері економіки, Агрес О. (2019)
Богач М. - Вдосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України, Верзун А., Ковалів В. (2019)
Ціцька Н. - Національна та міжнародна практика обліку витрат на виробництво продукції рослинництва та методика її калькулювання, Мацьків Г., Малецька О. (2019)
Андрушко Р. - Доцільність інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та оптимізації обліку і контролю, Мирончук З. (2019)
Томашевський Ю. - Основні методи проведення страхування урожаю сільськогосподарських культур та їхні переваги і недоліки (2019)
Щербата І. - Використання інструментарію теорії ігор при визначенні спеціалізації сільськогосподарського підприємства, Яців С. (2019)
Іваницький І. - Оптимізація галузевої структури та спеціалізації аграрних підприємств, Смолінський В. (2019)
Янишин Я. - Залучення іноземних інвестицій у вигляді ревіталізації туристичних об’єктів (2019)
Шувар Б. - Органічне сільське господарство як інструмент для зміцнення продовольчої безпеки (2019)
Дидів І. - Підприємницькі засади розвитку агротуризму (2019)
Buhil S. - Perspective directions of greentourism development in Ukraine, Riabets V., Dudiak R. (2019)
Dudiak R. - Monitoring the state and problems of active tourism development in Ukraine, Buhil S., Shkvarka Y. (2019)
Бугіль С. - Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні, Дудяк Р., Польнюк Х. (2019)
Тибінка Г. - Порівняльний аналіз механізму регулювання мінімальної заробітної плати у зарубіжних країнах та в Україні, Кохана Т. (2019)
Адамень Ф. Ф. - Особливості водоспоживання сафлору красильного при різних строках посіву і нормах висіву в умовах півдня України, Рудік О. Л., Прошина І. А. (2012)
Пузік Л. М. - Технологічні властивості ферментованих плодів патисона (2012)
Рожков А. О. - Зв'язок між факторами рослинництва: нормою висіву, способами сівби та дружністю розвитку посівів пшениці ярої твердої (2012)
Бобро М. А. - Продуктивність сортів сої різних груп стиглості залежно від норм висіву в східній частині Лісостепу України, Огурцов Є. М., Міхєєв В. Г. (2012)
Усова З. В. - Успадкування ознаки маси 1000 зерен та спектра гліадинів при міжвидовій гібридизації за участю пшенично-елімусних гібридів (2012)
Бухало В. Я. - Вплив гумату амонію на урожайність ярого ячменю, Алексеєнко А. О. (2012)
Радченко Л. О. - Ознака скоростиглості у гібридів огірка F1 партенокарпічного типу (2012)
Сизых Л. М. - Применение экологощадящих средств защиты против наиболее опасных вредителей яблони в садах Крымского полуострова, Шестопалов М. В., Славгородская-Куприева Л. Е. (2012)
Свиридов А. А. - Урожайність гібридів зернового сорго залежно від способів та строків посіву в східній частині Лісостепу України (2012)
Кохан К. М. - Формування врожаю зернового сорго Кейрас залежно від стимуляторів росту в Північному Степу України (2012)
Мітрохіна Н. В. - Урожайність та якість коренеплодів моркви залежно від обробітку насіння мікробними препаратами, Яровий Г. І. (2012)
Кабацюра А. А. - Успадкування крупності зерна і вмісту білка та їх взаємозв'язки з макаронними якостями у вихідного матеріалу пшениці твердої ярої (2012)
Біленька О. М. - Адаптивний потенціал вихідного матеріалу цибулі-шалоту (2012)
Лєбєдєв С. М. - Агроекологічне обгрунтування моделей прогнозу розвитку та розмноження шкідливих поколінь Lobesia botrana Den.et Schiff. в умовах рівнинно-степового Криму (2012)
Єгоров Д. К. - Прибутковість інноваційної технології отримання гібридного насіння жита озимого (2012)
Поташова Л. М. - Роль інокуляції та біостимуляції в підвищенні продуктивності квасолі, Поташов Ю. М. (2012)
Сухова Г. І. - Формування елементів продуктивності сочевиці залежно від особливостей сорту (2012)
Арсланова Л. Е. - Урожайність льону олійного сорту Південна ніч залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Степу Криму (2012)
Сташкина А. Ф. - Почвы Восточного региона Крымских гор и их пригодность к ведению аграрного и садово-паркового производства (2012)
Адамень Ф. Ф. - Лісотипологічна класифікація лісів України, Плугатар Ю. В. (2012)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка селекційного матеріалу конюшини повзучої в умовах Передкарпаття, Жапалеу Г. З., Коваль Г. Л. (2012)
Коник Г. С. - Удосконалення технології вирощування тимофіївки лучної в умовах Західного регіону, Добрянська Н. А. (2012)
Кушнірук Т. М. - Ріст і розвиток рослин та врожайність плодів гібридів огірка залежно від строку сівби і норми добрив (2012)
Сухова Г. І. - Фотосинтетична діяльність сортів сочевиці в умовах Східного Лісостепу України (2012)
Дідух Н. О. - Мінливість морфологічних ознак сортів і гібридів кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Гордієнко І. М. - Зміни вмісту ефірної олії цибулі ріпчастої під час зберігання, Ткаленко Г. М., Колтунов В. А. (2012)
Терьохіна Л. А. - Трансфер наукових розробок овочівництва в агропромислове виробництво (2012)
Бухало В. Я. - Вплив густоти рослин на формування урожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України, Сухова Г. І. (2012)
Демчук О. В. - Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність озимого ячменю в умовах степового Криму (2012)
Яковченко А. В. - Строки і способи дозарювання баклажана східно-азіатського підвиду в умовах Степу України (2012)
Духін Є. О. - Зміна лабораторної та польової схожості насіння буряка столового сорту Дій залежно від інкрустації (2012)
Колтунов В. А. - Зміни структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Передгір'я Карпат Львівської області при використанні біопрепаратів, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2012)
Тимчук С. М. - Генетичний аналіз основних ознак якості гранулярного крохмалю у мутантів кукурудзи sh1 та sh2, Мартинюк М. М., Поздняков В. В., Тимчук В. М., Анциферова О. В., Харченко Л. Я., Харченко Ю. В. (2012)
Івакін О. В. - Вплив систем обробітку грунту та гербіцидів на забур'яненість і врожайність культур сівозміни (2012)
Томашов С. В. - Вивчення окремих елементів технології вирощування гірчиці білої в суходольних умовах степового Криму, Журавель В. М. (2012)
Кулик М. І. - Допосівна підготовка насіння томату як один з елементів технології вирощування якісної розсади (2012)
Деревянко І. О. - Визначення жаростійкості та летальних температур для рослин ячменю ярого, Турчинова Н. П. (2012)
Кодацький Д. В. - Стан та перспективи вирощування гречки в Харківській області, Чернобай С. В., Бобров О. Ю. (2012)
Панкова О. В. - Життєздатність міжродових гібридів T. aestivum / S. cereale, залежно від дії різних доз гамма-опромінення, Пузік В. К. (2012)
Каленська С. М. - Вплив елементів технології вирощування на польову схожість і врожайність пшениці твердої ярої та м'якої в умовах північної та північно-західної частин Лісостепу України, Каленський В. П., Антал Т. В., Гарбар Л. А., Малеончук О. В. (2012)
Шокало Н. С. - Формування врожайності рицини за її інтродукції в перехідну південну частину Полтавської області (2012)
Солонечний В. М. - Оцінка екологічної адаптивності сортів ячменю ярого (2012)
Лазебний Д. В. - Стійкість рослин озимої пшениці до полягання залежно від норм висіву насіння (2012)
Хареба В. В. - Науковий супровід виробництва овочів і баштанних культур (2012)
Пузік Л. М. - Інтенсивність дихання капусти броколі під час зберігання, Бондаренко В. А. (2012)
Гребенюк І. В. - Наукове обгрунтування Б. М. Рожественським впливу органічних добрив на врожайність зернових культур, Петренкова В. П. (2012)
Тимчук В. М. - Аналіз складових трансферу в галузі рослинництва (2012)
Непран І. В. - Вплив норм висіву на продуктивність нуту в умовах Східного Лісостепу України, Ніколаєнко А. М., Стець С. І. (2012)
Куцегуб Г. О. - Ефективність застосування інсектициду Бі 58 новий на посівах ріпака ярого у Лісостепу України (2012)
Белінський Ю. В. - Продуктивність сої залежно від способів основного обробітку грунту в умовах Лівобережного Лісостепу України (2012)
Світлої пам'яті Будьонного Юрія Васильовича (2012)
Адамень Ф. Ф. - Вплив системи удобрення на якісні показники насіння льону олійного, Арсланова Л. Е. (2013)
Кирпа М. Я. - Якість зерна пшениці і її основні чинники (2013)
Пузік Л. М. - Вибір кращих сортів та гібридів кукурудзи цукрової методом багатокритеріальної оптимізації, Дідух Н. О. (2013)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та способів сівби на ефективність вирощування посівів пшениці твердої ярої (2013)
Гаврилюк М. М. - Інноваційне та господарське значення пшениці, Каленич П. Є. (2013)
Подгаєцький А. А. - Вплив умов вирощування на прояв продуктивності сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. М. Засухіна, Коваленко В. М., Подгаєцький А. А. (2013)
Важеніна О. Є. - Продуктивність, комбінаційна здатність і ефективність використання сортів у селекції ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Шевніков Д. М. - Вплив умов зовнішнього середовища Лівобережного Лісостепу України на ріст і розвиток пшениці твердої ярої (2013)
Колтунов В. А. - Вплив строку садіння й обробки біологічними та хімічними препаратами на збереженість картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2013)
Мартыненко В. И. - Влияние фитофтороза на количество макро- и микроэлементов в листьях картофеля, Романова Т. А., Романов А. В. (2013)
Кирпа М. Я. - Крупність насіння та передпосівна підготовка пшениці озимої (2013)
Непран І. В. - Екологічно безпечна технологія вирощування нуту, Ніколаєнко А. М. (2013)
Бачкала О. В. - Агрономія Європи і світу епох Середньовіччя - Індустріалізації, Шелепов В. В. (2013)
Хареба В. В. - Ринок овочів і баштанних культур та баланси (2013)
Мельник А. В. - Насіннєва продуктивність соняшнику залежно від попередників та мінеральних добрив в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Говорун С. О. (2013)
Лаврик И. Н. - Симбиотическая активность и урожайность люпина белого в зависимости от биопрепарата и микроудобрений, Жатова Г. А. (2013)
Чернецький В. М. - Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О., Власюк О. О. (2013)
Чернецький В. М. - Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів та гібридів бобу овочевого в умовах Правобережного Лісостепу України, Костюк О. О. (2013)
Вдовенко С. А. - Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному грунті (2013)
Балагура О. В. - Особливості формування продуктивності цукрових буряків залежно від передпосівної підготовки насіння (2013)
Аврамчук Б. І. - Утворення бульбочок на кореневій системі еспарцету посівного залежно від впливу елементів технології в Правобережному Лісостепу України, Демидась Г. І. (2013)
Корнєєва М. О. - Реакція ЧС-ліній і О-типів цукрових буряків на розширену площу живлення як фактор середовища, Ненька М. М., Андрєєва Л. С., Кротюк Л. А. (2013)
Кулібаба М. Ю. - Динаміка розвитку рослин сої і структурні показники врожаю залежно від елементів технології (2013)
Карпук Л. М. - Вплив позакореневого підживлення цукрових буряків на фотосинтетичну продуктивність (2013)
Полторецький С. П. - Порівняльне вивчення строків і способів сівби проса посівного на насінницькі цілі в Правобережному Лісостепу (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку грунту на формування бур'янового компонента агроценозу (2013)
Голодна А. В. - Урожайність квасолі звичайної залежно від технології вирощування в Північному Лісостепу, Акуленко В. В., Столяр О. О. (2013)
Дударев Д. П. - Урожайность озимой пшеницы при некорневой подкормке микроудобрениями и карбамидом (2013)
Сташкина А. Ф. - Геоэкологическая угроза опустынивания ландшафтов зоны Присивашья Крымского полуострова (2013)
Тітова А. Є. - Перспективи вирощування та використання нуту під час глобальних змін клімату, Пузік В. К. (2013)
Панкова О. В. - Мітотичний цикл кореневої меристеми пшениць ярих залежно від дії гамма-опромінення (2013)
Полякова К. М. - Досягнення та перспективи селекції сочевиці (2013)
Лебединський І. В. - Господарська і фітопатологічна оцінка використання вітчизняних біопрепаратів на рослинах огірка у Східному Лісостепу України, Марютін Ф. М., Марютін О. Ф. (2013)
Пузік Л. М. - Ураженість хворобами капусти броколі під час її зберігання залежно від обробки препаратом Байкал ЕМ-1, Бондаренко В. А. (2013)
Дідух Н. О. - Вирощування кукурудзи цукрової в ущільнених посівах у Лівобережному Лісостепу України (2013)
Яровий Г. І. - Вирощування капусти кольрабі в зоні Лівобережного Лісостепу України, Щербина Є. В. (2013)
Огурцов Є. М. - Забур'яненість посівів сої залежно від способів основного обробітку грунту в східній частині Лівобережного Лісостепу, Белінський Ю. В. (2013)
Поташова Л. М. - Продуктивність сортів квасолі залежно від інокуляції насіння в Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2013)
Ніколаєнко А. М. - Урожайність і якість озимої пшениці залежно від застосування рістстимуляторів в умовах ФГ "Грищенко" Краснокутського району Харківської області, Грищенко В. М. (2013)
Сухова Г. І. - Якість зерна сочевиці залежно від елементів технології вирощування в умовах Східного Лісостепу України (2013)
Сухова Г. І. - Прогнозування врожайності сочевиці, Бухало В. Я. (2013)
Петренко О. Я. - Еколого-економічні аспекти використання і охорони земель, Бідило М. І. (2013)
Чернишенко П. В. - Удобрення насінницьких посівів сої - запорука одержання посівного матеріалу з високими урожайними властивостями і посівними якостями в насіннєвому потомстві (2013)
Колтунов В. А. - Інтенсивність зниження і підвищення температури цибулин залежно від їх розміру, Гордієнко І. М. (2013)
Гризодуб С. М. - Оцінка придатності сортів та гібридних форм жимолості їстівної для механізованого збирання врожаю (2013)
Бородай В. В. - Розвиток хвороб картоплі під час зберігання залежно від строку садіння та обробки препаратами біологічної і хімічної природи в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Колтунов В. А. (2013)
Кикоть С. М. - Урожайність та якість продукції конопель залежно від способів сівби і доз мінеральних добрив в умовах Центрального Лісостепу України, Орлов М. М. (2013)
Вітанов О. Д. - Економічна ефективність вирощування огірка на насіннєві цілі за краплинного зрошення та локального внесення добрив у Східному Лісостепу України, Солдатенко О. В., Урюпіна Л. М. (2013)
Гладун Г. Б. - Захист багаторічних насаджень лісомеліоративними методами (2013)
Чигрин О. В. - Посівні якості і врожайність гірчиці білої (Sinapis alba L.) залежно від строків передпосівної стимуляції насіння, Плахута А. С. (2013)
Янішевський Л. І. - Екологічна стабільність і пластичність сортів льону олійного (2013)
Бобро М. А. - Урожайність і якість зерна пшениці озимої і ярої залежно від позакореневих підживлень з використанням карбаміду і сірчано-кислого магнію в східній частині Лісостепу України, Ольховський Г. Ф., Кошляк Л. В. (2013)
Корхова М. М. - Вплив тривалості зимового спокою та ЧВВВ на врожайність пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби в Південному Степу України (2013)
Nenka M. - Reaction of CMS-lines and O-types of sugar beet to extended nutrition area at increased preceding fertilization as an environmental factor, Kornieieva M., Andrieieva L., Krotiuk L. (2013)
Рожков А. О. - Формування якості зерна пшениці твердої ярої залежно від впливу позакореневих підживлень (2015)
Пузік Л. М. - Екологічна стабільність гібридів капусти броколі, Бондаренко В. А. (2015)
Босак В. Н. - Аминокислотный состав и биологическая ценность белка бобовых овощных культур (2015)
Сачивко Т. В. - Оценка различных видов базилика по основным хозяйственно ценным признакам (2015)
Соломонов Р. В. - Особенности формирования урожая у соротообразцов яровой мягкой пшеницы различных генетических пулов (2015)
Кирилюк В. П. - Продуктивність сої залежно від від способів застосування біофунгіциду АГАТ-25К (2015)
Троценко В. І. - Особливості формування врожаю ріпака ярого залежно від норми висіву та доз мінеральних добрив в умовах Північно-східного Лісостепу України, Мльник А. В., Тютюник В. А. (2015)
Бухало В. Я. - Особливості формування програмованого врожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України, Сухова Г. І. (2015)
Солонечний П. М. - Оцінка взаємодії генотип х середовище сортів ячменю ярого за допомогою GGE BIPLOT аналізу, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Бондарева О. Б., Логвиненко Ю. В. (2015)
Гудим О. В. - Ефективність використання експериментального мутагенезу в селекції рослин, Васько В. О. (2015)
Несміян О. В. - Адаптивний потенціал зернового амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2015)
Shotik N. V. - Susceptibility alternaria solani (Ell. ET MART) neerg. ph infestans on tomatoes in kiev region (2015)
Поспєлов С. В. - Посівні якості насіння ехінацеї залежно від його травмування, Поспєлова Г. Д. (2015)
Дідух Н. О. - Вплив метеорологічних факторів на швидкість проростання насіння кукурудзи цукрової в умовах Лівобережного Лісостепу України, Кирюхін С. О. (2015)
Нестеренко Є. Л. - Екологічна мінливість господарсько цінних ознак буряка столового сортотипу ерфуртський (2015)
Носко В. Л. - Дослідження втрат під час зберігання коренеплодів буряка столового різних сортів вирощених за органічного виробництва (2015)
Дмитрик П. М. - Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність насіння Foeniculum vulgare (2015)
Муравйов В. О. - Урожайність картоплі залежно від агрометеорологічних умов вирощування, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2015)
Колеснік Л. І. - Бурякова листкова попелиця Aphis fabae Scop (Homoptera: Aphididae) в посівах буряка столового і заходи з обмеження її шкідливості (2015)
Заморська І. Л. - Вміст і склад летких компонентів суничних компотів (2015)
Романова Т. А. - Насіннєва продуктивність квасолі овочевої у процесі застосування добрив, Романов О. В. (2015)
Поташова Л. М. - Використання біопрепаратів при вирощуванні квасолі у Східному Лісостепу України (2015)
Для авторів (2015)
Калитка В. В. - Вплив регуляторів росту і активних штамів ризобій на пігментний комплекс та продуктивність гороху посівного (Pisum sativum L.), Капінос М. В. (2015)
Огурцов Є. М. - Продуктивність різностиглих сортів сої залежно від способів основного обробітку грунту і сівби в умовах Східного Лісостепу України, Бєлінський Ю. В. (2015)
Голік О. В. - Деякі проблеми формування регіонального ринку насіння пшениці ярої, Капустян М. В. (2015)
Вдовенко С. А. - Формування врожайності ріпи залежно від застосування біопрепаратів, Кожухар Є. В. (2015)
Шевніков М. Я. - Вплив сорту, норм висіву і способів догляду за посівами на індивідуальну продуктивність рослин сої та взаємозв'язок її елементів, Міленко о. Г. (2015)
Васько В. О. - Вплив хімічного та фізичного мутагентів на господарсько цінні ознаки М1 соняшнику (2015)
Гудим О. В. - Індукована мінливість морфологічних ознак у рослин амаранта при використанні гамма-опромінення, Гопцій Т. І. (2015)
Kolesnik L. I. - The control of the number of beet weevils (Bothynoderes punctiventris germ., tanymecus palliates fabr., coleoptera: curculionidae) in the sowings of red beet in the Forest Steppe of Ukraine (2015)
Чайка Н. И. - Характеристика видового состава растений породных отвалов угольных шахт Донбасса, Иванова Н. А. (2015)
Рожков А. О. - Урожайність зерна пшениці твердої ярої залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень біопрепаратами, Чигрин О. В. (2015)
Пузік Л. М. - Вплив способів пакування на збереженість овочевої продукції, Бондаренко В. А. (2015)
Маматов М. В. - Господарсько-біологічна оцінка нових клонових підщеп яблуні в маточнику в умовах Східного Лісостепу України, Івакін О. В. (2015)
Яровий Г. І. - Урожайність гібридів капусти пекінської, придатних до вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України, Негреба М. С. (2015)
Пузік В. К. - Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Лісостепу, і перспективи його використання, Криштоп Є. А., Волошенко В. В. (2015)
Сергієнко О. В. - Характеристика гібридних комбінацій F1 кавуна за комплексом господарсько цінних ознак (2015)
Семибратська Т. В. - Передсадивна підготовка бульб картоплі для одержання раннього врожаю в умовах Східного Лісостепу України (2015)
Коваленко В. П. - Урожайність люцерно-злакового травостою залежно від частки люцерни та удобрення в умовах Правобережного Ліостепу України, Ковбасюк П. У. (2015)
Любимова Н. О. - Покращення якості технологічного процесу роботи обприскувача, Гусаренко М. П. (2015)
Рожков А. О. - Зниження травмування зерна при збиранні обчісувальною жаткою, Дьяконов С. О., Пахучий А. М. (2015)
Гордієнко І. М. - Застосування фазору для зменшення втрат цибулі ріпчастої при зберіганні, Щербина С. О., Даценко С. М. (2015)
Даценко С. М. - Вплив обробки біопрепаратами на врожайність і збереженість коренеплодів буряку столового (2015)
Коваленко О. М. - Вплив системи удобрення на врожайність та якість бджолозапильних гібридів огірка (2015)
Корнієнко С. І. - Агрономічна стабільність господарсько цінних ознак зразків буряку столового багатонасінного, Нестеренко Є. Л. (2015)
Булах О. О. - Потенційна продуктивність пшениці ярої при сумісному використанні діазофіту і різних доз мінерального живлення (2015)
Шкурода С. В. - Селекція конопель для створення сортів з підвищеним вмістом канабідіолу, Пасічник В. В., Орлов М. М., Пісковий М. Б. (2015)
Для авторів (2015)
Пузік Л. М. - Збереженість капусти брюссельської залежно від способу пакування, Бондаренко В. А. (2016)
Євдокименко С. Н. - Особливості технології вирощування малини ремонтантного типу (2016)
Сазонова І. Д. - Хімічно-технологічна оцінка свіжих та заморожених плодів червоної смородини (2016)
Сазонов Ф. Ф. - Селекція смородини чорної на широкій генетичній основі (2016)
Пузік Л. М. - Наукові основи формування товарної якості капусти цвітної (2016)
Ткаченко Т. Г. - Мікрокліматичні особливості температурного режиму Харківської області, Решетченко С. І., Масленніков Д. І. (2016)
Постоленко Л. В. - Оцінка якісних показників ягід смородини чорної (Ribes nigrum L.) при використанні мульчування прикущових смуг і зрошення (2016)
Мулярчук О. І. - Вплив фону живлення сорго цукрового на вихід біоетанолу (2016)
Рижик Т. В. - Показники фотосинтетичного потенціалу пшениці м'якої озимої зажено від строків сівби та попередника (2016)
Рожков А. О. - Урожайність рослин тритикале ярого залежно від впливу комплексних позакореневих підживлень (2016)
Каленська С. М. - Забур'яненість посівів проса за умов біологізації технології вирощування, Черній В. П. (2016)
Онищенко О. І. - Оцінка сортів баклажана на придатність до вирощування в умовах захищеного ґрунту, Коноваленко К. М. (2016)
Корнієнко С. І. - Варіабельність прояву господарсько цінних ознак інбредних ліній салату листкового залежно від кліматичних умов вирощування, Кондратенко С. І., Крутько Р. В., Ткалич Ю. В. (2016)
Івченко Т. В. - Клітинна селекція томата на стійкість до ранньої сухої плямистості (Alternaria solani Ell), Баштан Н. О., Черненко К. М. (2016)
Паламарчук І. І. - Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу (2016)
Васько В. О. - Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів, Гудим О. В., Кириченко В. В., Гопцій Т. І. (2016)
Івакін О. В. - Вирощування напівкарликових клонових підщеп яблуні способом вертикальних відсадків в умовах Східного Лісостепу України, Маматов М. В. (2016)
Маматов М. В. - Зимостійкі клонові підщепи для Східного Лісостепу України (2016)
Яровий Г. І. - Вплив площі живлення на врожайність капусти пекінської Супрін F1 в умовах Лівобережного Лісостепу України, Негреба М. С. (2016)
Деревянко І. О. - Класифікація генотипів ячменю ярого різного еколого-географічног походження за рівнем польової посухостійкості, Криворученко Р. В. (2016)
Любимова Н. О. - Особливості контролю ґрунту в задачах економічної та екологічної оцінки його якості (2016)
Яровий Г. І. - Особливості вирощування огірків у захищеному ґрунті, Сєвідов В. П. (2016)
Поташова Л. М. - Вплив норм висіву на урожайність квасолі звичайної у Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2016)
Семибратська Т. В. - Економічна та енергетична оцінка вирощування картоплі ранньої, Муравйов В. О., Мельник О. В., Урюпіна Л. М. (2016)
Гудковська Н. Б. - Вплив строків сівби на схожість насіння амаранту в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2016)
Для авторів (2016)
Віктору Васильовичу Кириченнку - 70 років! (2016)
Пузік Л. М. - Тепловологовиділення коренеплодів пастернаку під час зберігання (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив погодних умов періоду росту і розвитку плодів яблуні (Malus domestica bork) на їх лежкість (2016)
Ганиев Ф. К. - Возделывание безрассадных томатовпод пленкой в условиях Узбекистана, Азимов Б. Д., Низомов Р. А. (2016)
Лебединський І. В. - Підбір столових сортів картоплі для вирощування в умовах Східного Лісостепу України (2016)
Бабарика Д. І. - Механічний пристрій нахилу рослин для підвищення ефективності дії пестицидів, Гусаренко М. П. (2016)
Яровий Г. І. - Вплив строку висадки розсади на урожайність огірка в плівкових теплицях без обігріву, Сєвідо В. П. (2016)
Herman L. V. - English vegetables growing terminology, Shulga I. V. (2016)
Маматов М. В. - Підбір нових і перспективних сортопідщепних комбінувань яблуні для Східного Лісостепу України (2016)
Шкурда С. В. - Потенційні можливості переробки технічних конопель з низьким вмістом ТГК для отримання біологічно активних ненаркотичних компонентів, Пасічник В. В., Томіленко І. О., Орлов М. М., Пилипченко А. В., Замошець О. П. (2016)
Гудковська Н. Б. - Врожайність зерна амаранта (Amaranthus L.) залежно від площі листкової поверхні в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2016)
Кохан А. В. - Водоспоживання соняшнику залежно від елементів технології (2016)
Зуза В. С. - Порівняльна оцінка оранки та чизельного обробітку грунту під ячмінь ярий, Щекекра С. Ю., Гутянський Р. А., Попова К. М. (2016)
Міхєєва О. О. - Продуктивність різних сортів сої залежно від норм висіву і способів сівби, Рожков А. О. (2016)
Булах О. О. - Динаміка накопичення сухої маси рослин пшениці ярої та її продуктивність при сумісному використанні інокуляції Діазофітом і різних доз мінерального азотного живлення (2016)
Шпирка Н. Ф. - Розробка нового методу визначення охратоксину на основі фотолюмінісценції наночастинок оксиду цинку, Таран М. В., Рубан Ю. В., Паренюк О. Ю., Вітер Р. В., Шаванова К. Є. (2016)
Нестерова Н. Г. - Особливості введення експлантів рослин Hydrangea macrophylla L. в умовах in vitro, Чорнобров О. Ю. (2016)
Кисельов Д. О. - Динаміка накопичення сухих речовин та пектинів у яблучній сировині в умовах Західної України, Демчишак Н. Р. (2016)
Пузік Л. М. - Формування компонентів хімічного складу ранньостиглих гібридів капусти цвітної, Гайова Л. О., Сєвідов І. В. (2016)
Любимова Н. О. - Вірогіднісний метод виміру узагальнюючого показника якості грунту під час його економічної та екологічної оцінки (2016)
Шевченко М. В. - Просторовий розподіл факторів ерозії грунтів на території Харківької області, Коляда В. П., Круглов О. В., Дьомкін О. О. (2016)
Кобец О. В. - Влияние обработки маточных растений крыжовника ретардантами на эффективность размножения in vitro, Аладина О. Н. (2016)
Для авторів (2016)
Калайда К. В. - Проблема виробництва конкурентоспроможних і лежкоздатних плодів перцю, Колтунов В. А. (2017)
Сухова Г. І. - Формування програмованого врожаю сочевиці на зерно залежно від сортових особливостей в умовах Східного Лісостепу України, Бухало В. Я. (2017)
Литвиненко М. А. - Хлібопекарські властивості ліній пшениці м'якої озимої, отриманих з яро-озимих гібридів, Соломонов Р. В., Щербина З. В. (2017)
Куліджанов Г. В. - Виноградний кадастр Одеської області. ІІ. Основні параметри виноградних насаджень (2017)
Гамаюнова В. В. - Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України, Литовченко А. О. (2017)
Пузік Л. М. - Комплексний експертний показник оцінки якості зерна (2017)
Рижик Т. В. - Варіабельність площі листя рослин пшениці м'якої озимої залежно від строку сівби та норми висіву (2017)
Пузік Л. М. - Удосконалення методики визначення ефірного числа в ефірній олії часнику, Чечуй О. Ф. (2017)
Кравцова Я. О. - Механізоване (контурне) обрізування плодових дерев (огляд літератури), Мельник О. В. (2017)
Полуніна О. В. - Потовщення штамба і апікальний ріст двопровідникових саджанців яблуні сорту Флоріна залежно від висоти щеплення (2017)
Пузік Л. М. - Збереженість ранньостиглих гібридів капусти цвітної залежно від способу пакування, Гайова Л. О. (2017)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння і виживання рослин сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби, Свиридова Л. А. (2017)
Для авторів (2017)
Ткаченко Т. Г. - Сучасні агрометеорологічні умови на території Харківської області, Решетченко С. І. (2017)
Куц О. В. - Використання мікробних препаратів для оптимізації живлення рослин буряку столового (2017)
Колесніков М. О. - Стійкість до засолення сортів пшениці м'якої озимої української селекції, Євстафієва К. С. (2017)
Берднікова О. Г. - Дослідження впливу мінеральних добрив та підживлень на показники якості зерна пшениці озимої в умовах зрошення, Коржевський В. В. (2017)
Троценко В. І. - Оцінка вихідного матеріалу та розробка моделі сорту гречки для повторних посівів, Кліценко А. В. (2017)
Тітова А. Є. - Аналіз джерел стійкості нуту до основних хвороб і шкідників в умовах Східного Лісостепу України (2017)
Мельник О. В. - Коренева система відсадків яблуні 54-118 за обробки регулятором росту КАНО, Шарапанюк О. С. (2017)
Melnyk A. V. - Comparative analysis of the correlations of main parameters and productivity of high oleic sunflower hybrids in the Fores-Steppe of Ukraine, Akuaku J., Makarchuk A. V. (2017)
Мельник А. В. - Формування продуктивності сучасних сортів і гібридів ріпака озимого в умовах Північно-Східного Лісостепу України, Бондарчук І. Л. (2017)
Мельник А. В. - Видові особливості формування зеленої маси гірчиці в умовах Лівобережного Лісостепу України, Жердецька С. В., Шаблір Г., Алі Ш. (2017)
Пузік Л. М. - Кореляційна залежність урожайності капусти броколі, Бондаренко В. А. (2017)
Мельник О. В. - Придатність сортів картоплідо двоврожайної культури в умовах Східного Лісостепу України, Семибратська Т. В., Духіна Н. Г. (2017)
Чигрин О. В. - Формування продуктивності пшениці озимої залежно від попередників у ТОВ "Аграрний дім імені Горького" Сахновщинського району Харківської області, Міхєєв В. Г., Підгорна В. В. (2017)
Гордієнко І. М. - Вміст елементів живлення в рослинах і винос їх з урожаєм цибулі ріпчастої, Гладких Р. П., Гончаренко В. Ю. (2017)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння та густота рослин сої залежно від норми висіву насіння та ширини міжрядьу Східному Лісостепі України, Міхєєва О. О. (2017)
Сперанська О. В. - Проект будівництва розсадника декоративних культур на базі Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, Дерев'янко Н. П. (2017)
Рожков Л. А. - Варіабільнсть структурних показників волотей гібридів сорго зернового залежно від впливу норми висіву та способу сівби, Свиридова Л. А. (2017)
Яровий Г. І. - Вплив селену на врожайність і вміст цукрів часнику озимого, Пузік Л. М., Чечуй О. Ф., Філімонова О. І. (2017)
Свиридов А. М. - Ефективність мінімальних технологій обробітку грунту під кукурудзу і сорго на зерно в Північному Степу України, Колос М. O. (2017)
Рожков А. О. - Зернова продуктивність нуту залежно від норм висіву та способів сівби у Східному Лісостепу України, Воропай Ю. В. (2017)
Свиридов А. А. - Вплив норм висіву і азотних добрив на формування врожайності продовольчих гібридів сорго в Лівобережному Лісостепу України (2017)
Поташова Л. М. - Ефективність інокуляції насіння бульбочковими бактеріями різних штамів під час вирощування квасолі у Східному Лісостепу України, Труш О. К. (2017)
Для авторів (2017)
Рохманов М. Я. - Сучасний ствн снігового покриву на території Харківської області, Решетченко С. І., Ткаченко Т. Г., Масленніков Д. І. (2018)
Колеснікова М. О. - Стійкість до засолення сортів пшениці твердої озимої української селекції, Євстафієва К. С. (2018)
М'ялковський Р. О. - Біохімічні показники бульб картоплі за використання мікродобрив (2018)
Kopitko P. G. - Productivity and quality of pear variety maria when optimizing soil fertilization and foliar application, Slyusarenko V. S. (2018)
Ярчук І. І. - Вплив норм висіву на урожайність пшениці твердої озимої в умовах Північного Степу, Мельник Т. В. (2018)
Евдокименко С. Н. - Результаты и достижения селекции малины в средней полосе России (2018)
Сазонов Ф. Ф. - Наследование крупноплодности среди гибридных потомков Ribes nigrum L. (2018)
Паламарчук І. І. - Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимуляторів ростув умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Боровий В. М. - Технологія вирощування кукурудзи на зерно в ТОВ АФ "Подолівська" Барвінківського району Харківської області, Міхєєв В. Г. (2018)
Пузік Л. М. - Сортові ресурси часнику України (2018)
Норик Н. О. - Оптимізація густоти рослин сортів гороху овочевого (2018)
Кондратенко С. І. - Результати селекційної роботи зі створення високоадаптивних сортів салату посівного листкового (Lactuca sativa L. var. Secalina), Митенко І. М. (2018)
Пилипченко А. В. - Результати селекції технічних конопель щодо збільшення вмісту канабігеролу, Орлов М. М., Шкурдода С. В., Пасічник В. В., Король К. П. (2018)
Рожко А. О. - Кількість бобів і насіння на одній рослині нуту залежно від норм висіву та способів сівби, Воропай Ю. В. (2018)
Щербина Е. В. - Урожайність і якість продукції капусти кольрабі залежно від строків і способів вирощування (2018)
Лиманська С. В. - Вплив інцухт-депресії на зернові види амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України, Гопцій Т. І. (2018)
Деревянко І. О. - Трансгресивна мінливість елементів продуктивності в гібридів ячменю ярого (2018)
Огурцов Є. М. - Удосконалення основних складових адаптивної технології вирощування сої в Східному Лісостепу України, Міхєєв В. Г., Клименко І. В., Бєлінський Ю. В. (2018)
Січкар В. І. - Особливості біології розвитку сочевиці, Орехівський В. Д., Кривенко А. І., Маматов М. О., Соломонов Р. В. (2018)
Кліпакова Ю. О. - Вплив передпосівної обробки насіння на осінньо-зимовий період вегетації рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.), Прісс О. П. (2018)
Рожков А. О. - Польова схожість насіння та збереженість рослин квасолі залежно від передпосівної обробки насіння, Труш О. К. (2018)
Свиридова Л. А. - Динаміка формування біометричних показників гібридів сорго зернового (2018)
Гамаюнова В. В. - Вміст у надземній масі сортів пшениці озимої елементів живлення залежно від мінерального живлення та їх винос урожаєм, Смірнова І. В. (2018)
Гамаюнова В. В. - Вплив застосування сучасних біопрепаратів на врожайність нуту в умовах Південного Степу України, Базалій С. Ю. (2018)
Для авторів (2018)
Гамаюнова В. В. - Висота та врожайність зерна сортів пшениці озимої під впливом оптимізації живлення в умовах Південного Степу України, Панфілова А. В. (2018)
Копитко П. Г. - Товарні якості та хімічний склад плодів груші сорту Основ'янська за оптимізації мінерального живлення, Яковенко Р. В., Петришина І. П. (2018)
Пузік Л. М. - Фізичні властивості головок гібридів капусти цвітної залежно від умов вегетаційного періоду, Гайова Л. О. (2018)
Яровий Г. І. - Сучасний стан і перспективи виробництва помідорів в умовах захищеного грунту, Сєвідов І. В. (2018)
Васько Н. І. - Прогнозування ефективності добору в ячменю ярого за рівнем і співвідношенням коефіцієнтів успадковуваності, Святченко С. І., Козаченко М. Р., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Солонечна О. В., Важеніна О. Є., Зимогляд О. В. (2018)
Куц О. В. - Вплив прищипування на врожайність зелених бобів бобу кінського, Костюк О. О. (2018)
Падалко Т. О. - Формування кореневої і надземної маси рослин ромашки лікарської (Matricaria recutita L.) в умовах Придністров'я (2018)
Мазурак І. В. - Вплив норм висіву на виживаність і густоту рослин сортів вівса (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського