Тирусь М. Л. - Вплив способів основного обробітку грунту та рівнів удобрення на фотосинтетичну продуктивність буряку цукрового (2018)
Хареба О. В. - Мінливість біохімічних показників пастернаку посівного, Горова Т. К., Підлубенко І. М., Штепа Л. Ю. (2018)
Тітова А. Є. - Кореляційнийаналіз та його вплив на селекцію нуту (2018)
Куц О. В. - Елементи безпересадкової технології вирощування насіння моркви, Могильна О. М., Духін Є. О., Могильний В. В., Могильний М. В. (2018)
Гудковська Н. Б. - Урожайність зерна амаранта залежно від строків та способів сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України , Гопцій Т. І. (2018)
Маренич М. М. - Закономірності формування врожайності пшениці озимої в умовах нестійкого зволоження (2018)
Рожков А. О. - Виживаність рослин нуту залежно від норм висіву насіння і способусівби у Східному Лісостепу України, Воропай Ю. В. (2018)
Чигрин О. В. - Формування продуктивності соняшнику залежно від способу сівби у СТОВ "Гусарівське" Балаклійського району Харківської області, Лабинцева Н. Є. (2018)
Антонайтус С. С. - Урожайність сортів пшениці озимої, Міхєєв В. Г. (2018)
Пилипченко А. В. - Результати випробування органічних промислових конопель у ТОВ "Інститут органічного землеробства" (2018)
Міхєєва О. О. - Тривалість періоду вегетації сої залежно від норм висіву і способів сівби (2018)
Поташова Л. М. - Чутливість сортів нуту на інокуляцію насіння в умовах Східного Лісостепу України, Поташов Ю. М. (2018)
Для авторів (2018)
Кравченко Н. В. - Кількість бульб у гнізді в міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов вирощування, Бондус Р. О., Скляр В. Г., Подгаєцький А. А., Києнко З. Б., Дегтярьова М. С. (2019)
Польовий А. М. - Вплив змін клімату на продуктивність лучної і степової рослинності в Лісостепової зоні України, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2019)
Копитко П. Г. - Продуктивність яблуні сорту Айдаред за різного удобрення в повторно вирощуваному насадженні, Яковенко Р. В. (2019)
Горобець М. В. - Вплив бішофіту на посівні якості насіяння сортів ячменю ярого (2019)
Дерев'янко Н. П. - Розвиток кореневої системи квітів під впливом регуляторів росту, виготовлених на основі гетерилкарбонових кислот (2019)
Міхєєв В. Г. - Продуктивність соняшнику залежно від строків сівби, Молоков А. В. (2019)
Мельник О. В. - Вплив способу обрізування на площу листкової поверхні яблуні, Кравцова Я. О. (2019)
Сало Л. В. - Вплив фракцій посадкового матеріалу на врожайність часнику озимого, Сербул О. М. (2019)
Тітова А. Є. - Комплексний вибір кращого колекційного зразка нуту методом багатокритеріальної оптимізмації та за функцією бажаності Харрінгтона (2019)
Чигрин О. В. - Урожайність соняшнику залежно від застосування препарату Піктор, Фендрикова О. В. (2019)
Рожков А. О. - Вплив норми висіву та способів сівби на урожайність та якість насіння нуту, Воропай Ю. В. (2019)
Брагін О. М. - Способи підвищення продуктивності ліній соняшника та інших сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту, Чуйко Д. В. (2019)
Марініч Л. Г. - Оцінка загальної комбінаційної здатності та генетичний аналіз зразків стоколосу безостого методом діалельних схрещувань (2019)
Поташова Л. М. - Вплив способів допосівної обробки насіння і погодних умов на врожайність штамбових сортів квасолі, Поташов Ю. М. (2019)
Криворученко Р. В. - Комплексна оцінка генотипів пшениці мякої озимої за особливостями структурно-функціональної організації ознак продуктивності, Гопцій В. О. (2019)
Для авторів (2019)
Ольховський Г. Ф. - Оцінка ефективності застосування добрив під озиу пшеницю за методом грунтового аналізу структури врожаю, Бобро М. А., Чечуй О. Ф. (2019)
Забарна Т. А. - Динаміка формування висоти рослин конюшини за роками вегетації в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Локоть О. Ю. - Застосування мікродобрив та страхових гербіцидів у технологіях вирощування кукурудзи, Тимошенко О. П., Селінний М. М. (2019)
Чмель О. П. - Сидерація як альтернатива органічним добривам і засіб збільшення продуктивності агроценозів, Круподеря Ю. О., Бондар І. М. (2019)
Подгаєцький А. А. - Життєздатність гібридного насіння картоплі та витрат матеріалу під час вирощування сіянців першого року, Крючко Л. В., Гнітецький М. О. (2019)
Маслійов С. В. - Вплив мінеральних добрив на ріст, розвиток та врожайність соняшнику в умовах Луганської області, Ярчук І. І., Степанов В. В., Шквар С. В. (2019)
Сало Л. В. - Вплив мікродобрив лінійки Актив Харвест на врожайність томатів, Кулик Г. А. (2019)
Качанова Т. В. - Режим живлення та рівні зволоження цибулі ріпчастої озимої в умовах Південного Степу України, Манушкіна Т. М. (2019)
Гамаюнова В. В. - Формування врожаю зерна ячменю ярого та його структури залежно від сорту і умов живлення в Південному Степу України, Касаткіна Т. О. (2019)
Гамаюнова В. В. - Вплив оптимізації живлення на основні показники якості насіння рижію ярого за вирощування на півдні України, Москва І. С. (2019)
Яровий Г. І. - Оцінка сортів часнику озимого за врожайністю, залежно від особливостей сорту та умов вегетаційного періоду, Філімонова О. І. (2019)
Яровий Г. І. - Вирощування гібридів огірка компанії NUNHEMS в умовах Лівобережного Лісостепу України, Лебединський І. В., Вальков Р. Т. (2019)
Будьонний В. Ю. - Потенційна забур'яненість грунту під час вирощування жита озимого, Башкатова Г. М. (2019)
Куц О. В. - Господарська ефективність і агроекологічна оцінка використання гербіцидів за вирощуванням маточників капусти білоголової, Могильна О. М., Могильний В. В. (2019)
Шевченко М. В. - Вплив позакореневого підживлення на біометричні показники і врожайність соняшнику, Куцегуб Г. О., Мозговий Р. С. (2019)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву насіння на ріст і розвиток ранньостиглих гібридів сорго зернового, Свиридова Л. А., Свиридов А. М. (2019)
Свиридов А. А. - Формування зернової продуктивності гібридів сорго продовольчого залежно від строків сівби та погодних умов вегетації, Фурсова Г. К. (2019)
Криворученко Р. В. - Характер успадкування комплексу морфофізіологічних озанк продуктивності в гібридів F1 пшениці м'якої озимої, Гопцій В. О. (2019)
Попов С. І. - Адаптивність сортів пшениці озимої за умов посушливої осені в Східному Лісостепу України, Леонов О. Ю., Попова К. М., Музафаров Н. М. (2019)
Сухова Г. І. - Вплив позакореневого підживлення рослин на урожайність сочевиці в умовах Східного Лісостепу України, Бухало В. Я. (2019)
Рожков А. О. - Вплив норм висіву та способів сівби на тривалість періоду вегетації рослин нуту, Воропай Ю. В. (2019)
Для авторів (2019)
Черкашенко М. В. - Синтез гидропневмоагрегатов с параллельными алгоритмами работы, Полушкин К. А. (2015)
Русанов А. В. - Влияние простого окружного навала лопастей рабочего колеса осевой гидромашины ПЛ20 на гидродинамические характеристики проточной части, Хорев О. Н., Линник А. В., Сухоребрый П. Н. (2015)
Гнесин В. И. - Влияние относительного окружного расположения статоров на аэроупругое поведение лопаточного венца в полуторной компрессорной ступени, Колодяжная Л. В. , Колесник А. А. (2015)
Губарев О. П. - Врахування ходу штовхача в методиці розрахунку теплогідравлічного приводу позиціонування приймача геліостанції, Ганпанцурова О. С., Бєліков К. О. (2015)
Рикунич Ю. Н. - Увеличение ресурса и повышение эксплуатационной надежности малогабаритных пневматических клапанов с двухпозиционным поляризованны электромагнитным приводом, Федоричко Я. Б., Зайончковский Г. И., Барилюк Е. И. (2015)
Потетенко О. В. - К вопросу учета диффузионного переноса момента импульса и трансформации его энергии в энергию импульса и, наоборот, при моделировании турбулентных потоков, Крупа Е. С. (2015)
Лурьє З. Я. - Синтез мехатронных гидроагрегатов для динамической компенсации колебаний, Цента Е. Н. (2015)
Миронов К. А. - Особенности течения жидкости в низконапорных радиально-осевых гидротурбинах (2015)
Шевченко Н. Г. - Численное моделирование потока вязкой жидкости в ступени погружного центробежного насоса, Шудрик А. Л. (2015)
Мараховський М. Б. - Прогнозирование энергетической характеристики турбобура, Гасюк О. І. (2015)
Фатєєва Н. Н. - К вопросу проектирования аксиально-поршневых насосов с клапанно-щелевым распределением (2015)
Андренко П. М. - Стохастична математична модель мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В. (2015)
Иваницкая Е. П. - Моделирование переходных процессов гидропривода технологического оборудования (2015)
Бондаренко А. В. - Теоретические исследования обтекания решеток профилей осевых гидротурбин и оценка уровня лопастных пульсаций давления, Гришин А. М., Чебан О. Н. (2015)
Струтинський С. В. - Газодинамічні процеси у вузлах високообертового пневмошпинделя на аеростатичних опорах із турбінним приводом, призначеного для застосування в багатокоординатному технологічному обладнанні з паралельними кінематичними структурами (2015)
Тарасенко Т. В. - Возникновение кавитации в объемном насосе, Романенко В. Г., Бадах В. Н. (2015)
Сивашенко Т. І. - Паливовимірювальна система з діагностикою стану паливних агрегатів та конструктивних елементів, Кошкін Ю. А., Мостовий М. В., Лапенко Р. І. (2015)
Дранковський В. Э. - К расчету гидродинамических характеристик высоконапорной обратимой гидромашины в турбинном режиме работы на основе математического описания ее рабочего процесса, Резвая К. С. (2015)
Сьомін Д. О. - Вплив умов входу середовища, що перекачується, на енергетичні характеристикивихрекамерних насосів, Роговий А. С. (2015)
Аврунин Г. А. - О некоторых разработках ВНИИГидропривод, выполненных выпускниками кафедры "Гидравлические машины" (2015)
Реферати (2015)
Вихідні відомості (2015)
Черкашенко М. В. - Позиционные гидропневмоагрегаты, Салыга Т. С., Фатеев А. Н., Фатеева Н. Н., Радченко Л. Р. (2015)
Русанов А. B. - Численное исследование течения жидкости в проточной части гидротурбины ПЛ20 Кременчугской ГЕС, Линник А. В., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю. (2015)
Гнесин В. И. - Численный анализ нестационарных нагрузок и аэроупругих колебаний лопаточного венца последней ступени турбомашины с учетом неравномерного в окружном направлении противодавления, Колодяжная Л. В., Жандковски Р. (2015)
Линник А. В. - Оценка остаточного ресурса конструкций проточной части агрегатов ГЭС и ГАЭС с учетом трещиностойкости, Зеленская О. Н., Медведовская Т. Ф., Ржевская И. Е., Стрельникова Е. А. (2015)
Зайончковський Г. Й. - Оцінка динамічних властивостей гідромеханічних слідкуючих рульових приводів систем керування літальних апаратів за частотними характеристиками їх динамічної жорсткості (2015)
Шевченко С. А. - Уточненный расчет динамических параметров газа в шаробаллоне, Григорьев A. Л., Степанов М. С. (2015)
Потетенко О. В. - Особенности рабочего процесса радиально-осевых гидротурбин на высокие напоры, Крупа Е. С. (2015)
Лурье З. Я. - Синтез мехатронного гидропривода рабочего колеса гидротурбины, Гасюк А. И., Булгаков В. А., Цехмистро Л. Н., Цента Е. Н. (2015)
Панченко А. И. - Математическая модель рабочих процессов распределительной системы гидравлического вращателя планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А., Обернихин Ю. П. (2015)
Дранковский В. Э. - Применение блочно-иерархического метода для определения гидродинамических характеристик обратимых гидромашин, Резвая К. С. (2015)
Завьялов П. С. - Экспериментальные исследования крутящих моментов на лопатках направляющего аппарата обратимой гидромашины, Кухтенков Ю. М. (2015)
Мараховский М. Б. - Повышение энергетических качеств турбобура, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2015)
Римчук Д. В. - Технологія видалення рідини з експлуатаційної колони глибокої свердловини (2015)
Шевченко Н. Г. - Особенности численного моделирования течения вязкой жидкости в каналах погружных лопастных насосов низкой и средней быстроходности, Шудрик А. Л., Радченко Л. Р. (2015)
Ровный К. Н. - Анализ напряженно-деформированного состояния облицовки сталежелезобетонной спиральной камеры гидротурбины РО310-В-600 при гидроиспытании, Душин А. В. (2015)
Артемова С. В. - Опыт обследования закладных частей при модернизации ГЭС и ГАЭС, Зархина В. Н., Ильичева Н. А. (2015)
Андренко П. М. - Математична модель удосконаленого гасителя пульсацій тиску, Дмитрієнко О. В., Свинаренко М. С. (2015)
Кухтин Д. И. - Математические модели систем и оборудования энергоблоков электростанций для автоматизированного управления режимами их эксплуатации, Ефимов А. В., Потанина Т. В., Гаркуша Т. А. (2015)
Фатеев А. Н. - Методика диагностики и настройки гидравлических систем тестером гидравлическим ТГ-200, Салыга Т. С., Красильник А. В., Ерёмин А. В. (2015)
Реферати (2015)
Вихідні відомості (2015)
Черкашенко М. В. - Анализ схем управления гидропневмоагрегатов, Вурье Б. А., Гринберг Ю. И., Бондарева Д. Б. (2016)
Русанов А. B. - Влияние пространственного профилирования лопастей рабочего колеса на характеристики потока в проточной части осевой гидротурбины, Хорев О. Н., Косьянов Д. Ю., Линник А. В., Сухоребрый П. Н., Рябова С. А. (2016)
Шубенко А. Л. - Энергосбережение на газораспределительной станции при совместной работе турбодетандера и воздушной климатической системы, Сарапин В. П., Сенецкий О. В., Сарапина М. В. (2016)
Зайончковський Г. Й. - Визначення ресурсу стрижневих елементів малогабаритних пневматичних клапанів з двопозиційним поляризованим електромагнітним приводом, Барилюк Є. І., Рикуніч Ю. М., Федоричко Я. Б. (2016)
Cherkashenko M. V. - Synthesis of schemes of pneumoautomatics on valves, Vurye B. A. (2016)
Потетенко О. В. - Комплексные экспериментальные исследования турбулентной структуры потока в проточной части высоконапорной радиально-осевой гидротурбины, Крупа Е. С. (2016)
Лурье З. Я. - Оценка влияния конструктивных и эксплуатационных параметров шестеренного насоса на пульсацию подачи путем оптимизации и трехмерного численного моделирования, Панченко А. И., Соловьев В. М., Гасюк А. И. (2016)
Панченко А. И. - Способы распределения рабочей жидкости в планетарных гидромашинах, Волошина А. А., Панченко И. А. (2016)
Drankovskiy V. E. - Calculating three-dimensional fluid flow in the spiral casing of the reversible hydraulic machine in turbine mode, Rezvaya K. S., Krupa E. S. (2016)
Струтинський С. В. - Робочі процеси інноваційних гідростатичних та аеростатичних сферичних шарнірів із струменевим регулюванням положення сфери (2016)
Сьомін Д. О. - Вплив закручення потоку, що перекачується, на енергетичні характеристики вихрекамерних насосів, Роговий А. С., Левашов А. М. (2016)
Андренко П. М. - Підвищення енергоефективності електрогідравлічного мехатронного модуля руху, Дмитрієнко О. В., Лебедєв А. Ю. (2016)
Мараховский М. Б. - Анализ формирования точки оптимального режима высоконапорной радиально-осевой гидротурбины на основе ее универсальной характеристики, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2016)
Дранковский В. Э. - Определение расчетных параметров высоконапорных обратимых гидромашин, Хавренко М. Ю. (2016)
Шевченко Н. Г. - Вплив глибини спуску насоса в свердловину на експлатаційні показники роботи глибинної штангової насосної установки, Фатєєва Н. М., Лазаренко А. О. (2016)
Shudryk A. L. - Using open software application packages for simulation of viscous incompressible fluid (2016)
Шевченко С. А. - Газодинамическое сопротивление и скорость звука в канале с гофрированной стенкой, Конох В. И., Макотер А. П. (2016)
Ценципер А. И. - Добыча нефти штанговыми глубиннонасосными установками, Косоруков А. В. (2016)
Солодов В. Г. - Современное состояние проблемы моделирования крупномасштабной турбулентности (2016)
Миронов К. А. - Применение CFD при проектировании элементов проточной части гидротурбины, Олексенко Ю. Ю. (2016)
Реферати (2016)
Черкашенко М.В. - К 140-летию со дня рождения академика Г. Ф. Проскуры, Потетенко О.В. (2016)
Черкашенко М.В. - К проблеме синтеза минимальных схем гидропневмоагрегатов, Вурье Б.А. (2016)
Русанов Р. А. - Влияние формы лопаток радиальных направляющих аппаратов на эффективность турбинных ступеней, Русанов А. В., П. Лампарт, Чугай М. А., Курская Н. М. (2016)
Шубенко А.Л. - Многоступенчатый осевой утилизационный турбодетандер для работы с потребителями газа разных давлений, Сарапин В.П., Сенецкий А.В., Пащенко Н.В. (2016)
Кропачек О. Ю. - Исследование свойств квадратичной дискриминантной функции при диагностировании динамических процессов (2016)
Губарев О. П. - Адаптація логіки керування пневматичним виконавчим модулем мехатронної системи, Ганпанцурова О. С. (2016)
Потетенко О.В. - Особенности рабочего процесса и структуры потока в межлопастных каналах рабочего колеса и в других элементах проточной части радиально-осевых гидротурбин на напоры 400600 м, Яковлева Л. К., Т. Д. Б. Самба Битори (2016)
Русанов А. B. - Гидродинамическое совершенствование проточных частей осевых гидротурбин при помощи пространственного профилирования лопастей рабочих колес, Хорев О. Н., Рябова С. А., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н. (2016)
Струтинський С. B. - Визначення особливостей течії в міжлопатковому просторі осьової пневмотурбіни на основі чисельних розрахунків із введенням спеціальних крайових умов (2016)
Мараховский М. Б. - Оценка кавитационных качеств рабочего колеса высоконапорной гидротурбины на основе математической модели рабочего процесса в осредненных параметрах, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2016)
Сёмин Д. А. - Влияние типа и размера расчетных сеток на точность расчета течений в вихрекамерных нагнетателях, Роговой А. С. (2016)
Миронов К. А. - Обоснование выбора типа высоконапорной гидротурбины при ее проектировании, Олексенко Ю. Ю. (2016)
Фатєєва Н. М. - Надійність гідропневмоагрегатів металорізального устаткування, Шевченко Н. Г., Фатєєв О. М. (2016)
Римчук Д. В. - Удосконалення гідропіскоструминних технологій та інструменту для капітального ремонту свердловин (2016)
Червинский В. П. - Применение и совершенствование колтюбинговых технологий при капитальном ремонте скважин, Мельник Р. Ю., Мухамедов Б. Х. (2016)
Вихідні відомості (2016)
Потетенко О. В. - Совершенствование рабочего процесса высоконапорных радиально-осевых и радиально-диагональных гидротурбин, Яковлева Л. К., Самба Битори Т. Д. Б. (2017)
Губарев О. П. - Багаторежимний гідропривод з випереджуючою стабілізацією температури рідини, Ганпанцурова О. С., Грішненко В. Ю. (2017)
Drankovskiy V. - Mathematical modeling of hydrodynamic characteristics in the inlet of a reversible hydraulic machine based on mathematical models, Rezvaya K. (2017)
Шевченко Н. Г. - Исследование течения газожидкостной смеси в проточной части ступени погружного насоса для добычи нефти, Шудрик О. Л., Бондаренко Е. Ю. (2017)
Мараховский М. Б. - Расчет энергетических характеристик винтовых забойных двигателей на базе усовершенствованной математической модели рабочего процесса, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2017)
Завьялов П. С. - Экспериментальные исследования крутящих моментов на лопатках направляющего аппарата при их рассогласовании для обратимой гидромашины, Кухтенков Ю. М., Цента Е. Н. (2017)
Миронов К. А. - Методика оптимізації лопатевоїсистеми робочого колеса радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю. (2017)
Дранковский В. Э - Анализ рабочего процесса в рабочем колесе высоконапорных радиально-осевых обратимых гидромашин, Хавренко М. Ю (2017)
Ценципер А. И. - Определение динамических сил в станке-качалке (2017)
Мельник Р. Ю. - Особенности использования колонны гибких труб (КГТ), Червинский В. П. (2017)
Сиротин Ю. А. - Учет неактивных составляющих полной мощности, Гриб О. Г., Гапон Д. А., Иерусалимова Т. С., Швец С. В. (2017)
Сендерович Г. А. - Метод определения долевого участия субъектов в нарушении симметрии по мощности симметричных составляющих при длительных измерениях потребления электрической энергии, Дяченко А. В. (2017)
Ганжа А. М. - Моделювання процесів передачі теплоти від котельні до житлового масиву на основі гідравлічних розрахунків складної теплової мережі, Марченко Н. А., Підкопай В.М., Нємцев Е. М. (2017)
Русанов А. В. - Неявный численный метод для моделирования нестационарного несжимаемого течения жидкости, Быков Ю. А. (2017)
Stryczek J. - To the issue of solving the inverse tasks of multi-criteria identification of volume hydraulic machines, Lurye Z. Ya, Solovyov V. M., Antoniak P. (2017)
Кропачек О. Ю. - Исследование алгоритмов прогнозирования многомерных термодинамических состояний сложных промышленных объектов (2017)
Губарев О. П. - Дослідження енергетичного балансу системи з нерегульованим насосом та клапаном різниці тисків, Левченко О. В. (2017)
Потетенко О. В. - Совершенствование рабочих процессов гидротурбин на напоры 400 ÷ 800 м с применением новых конструктивных решений, Яковлева Л. К., Самба Битори Т. Д. Б. (2017)
Линник А. В. - Исследование собственных частот лопастей рабочих колес ПЛ-60 в воздухе и воде, Душин А. В. (2017)
Солодов В. Г. - Совершенствование проточной части ЦНД мощной паровой турбины с учетом протечек, Конев В. А. (2017)
Shudryk A. L. - To the question of increasing the pilot performance of the stage of the submersible centrifugal pump at the production of oil and gas production, Koval E. S., Doroshenko A. V. (2017)
Аврунин Г. А. - Исследование потерь мощности в аксиально-поршневых гидромашинах, Самородов В. Б., Мороз И. И. (2017)
Ценципер A. И. - Самодействующие шаровые клапаны штанговых глубинных насосов (2017)
Миронов К. А. - Визначення та аналіз впливу розрахункових параметрів на ефективність радіально -осьових гідротурбін, Олексенко Ю. Ю. (2017)
Гасюк А. И. - Математическая модель для исследования статических и динамических характеристик предохранительного клапана непрямого действия, Мараховский М. Б. (2017)
Крупа Є. С. - Чисельне моделювання просторового потоку в підводі осьової поворотно-лопатевої гідротурбіни (2017)
Рєзва К. С. - Дослідження потоку у високонапорних оборотних гідромашинах, Дранковський В. Е., Тиньянова І. І. (2017)
Аврунин Г. А. - Исследования потерь мощности в гидромашинах при обкатке и начальном периоде эксплуатации (2017)
Вихідні відомості (2017)
Русанов А. B. - Разработка и расчетное исследование проточной части насос-турбины для условий Каневской ГАЭС, Хорев О. Н., Сухоребрый П. Н., Дедков В. Н. (2018)
Шубенко А. Л. - Выбор и расчет теплообменного оборудования для паротурбинных циклов на низкокипящих рабочих телах, Сенецкий А. В., Сарапин В. П., Бабак Н. Ю., Роговой С. В. (2018)
Гнесин В. И. - Математическое моделирование и анализ аэроупругих явлений в лопаточном венце турбомашин, Колодяжная Л. В., Жандковски Р., Демченко А. В. (2018)
Губарев О. П. - Гідропривод з пружно-гідравлічним дозуванням рідини, Ганпанцурова О. С., Д’яконова Н. С., Космина А. Ю. (2018)
Потетенко О. В. - К вопросу совершенствования математического описания турбулентного движения вязкой несжимаемой жидкости, Яковлева Л. К., Самба Битори Т. Д. Б. (2018)
Резвая К. С. - Расчетное определение энергетических характеристик на основе расчета пространственного течения вязкой жидкости в обратимых гидравлических машинах, Дранковский В. Э., Крупа Е. С., Тыньянова И. И. (2018)
Миронов К. А. - Використання CFD для розрахунку спіральної камери та колон статора високонапірної радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю., Бондаренко Д. Ю. (2018)
Мараховский М. Б. - Математическая модель гидродинамических характеристик элементов проточной части радиально-осевой гидротурбины. Часть 1, Гасюк А. И. (2018)
Шевченко Н. Г. - Врахування реологічних властивостей водонафтової емульсії на робочі характеристики відцентрового насоса, Шудрик О. Л., Коваль О. С., Дорошенко О. В. (2018)
Лебедєв А. Ю. - Визначення герметичності торцевого ущільнення лабіринтно-гвинтового насоса при гармонічних вимушених коливаннях корпуса, Андренко П. М., Дмитрієнко О. В. (2018)
Цента Е. Н. - Улучшение динамических характеристик комбинированной системы управления навесным оборудованием трактора путем ввода мехатронного модуля (2018)
Гриб О. Г. - Определение экстремумов мощности и потерь в отдельной фазе электрической сети, Донецкая Т. С., Швец С. В., Бортников А. В. (2018)
Панченко А. И. - Конструктивные особенности планетарных гидромоторов серии PRG, Волошина А. А., Панченко И. А. (2018)
Черкашенко М. В. - Синтез дискретних систем управління приводами (2018)
Шубенко О. Л. - Енергозбереження на газових компресорних станціях за рахунок корисного використання енергії надлишкового тиску паливного газу, Сарапін В. П., Сарапіна М. В., Куліш В. М. (2018)
Потетенко О. В. - Удосконалення робочого процесу нових типів гідротурбін, Яковлєва Л. К., Самба Біторі Т. Д. Б. (2018)
Миронов К. А. - Дослідження просторової течії в проточній частині високонапірної радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю., Миронов В.К. (2018)
Коржов І. М. - Аналіз моделей функції когерентності спектральної нестаціонарності випадкових сигналів (2018)
Рєзва К. С. - Використання програмного комплексу CFD для визначення гідродинамічних характеристик проточних частин гідравлічних машин, Крупа Є. С., Тиньянова І. І., Недовєсов В. О., Кухтенков Ю. М. (2018)
Шевченко Н. Г. - До питання визначення втрат потужності на дискове тертя для ньютоновської рідини погружних насосів, Дранковський В. Е., Коваль О. С., Косоруков О. В. (2018)
Мараховський М. Б. - Математична модель гідродинамічних характеристик елементів проточної частини радіально-осьової гідротурбіни. Частина 2, Гасюк О. І. (2018)
Римчук Д. В. - Дослідження течії водопіщаної суміші у гідропіскоструминному перфораторі, Пономаренко В. В. (2018)
Швець С. В. - Розрахунок потужності і втрат в трифазній електричній мережі, Гриб О. Г., Донецька Т. С., Мариненко А. П., Карпалюк І. Т. (2018)
Макаров В. О. - Аналіз втрат в Автономному інверторі напруги с LC-фільтром і синусоїдальною ШіМ при роботі на нелінійне навантаження (2018)
Аврунін Г. А. - Аналіз застосування робочих рідин в об'ємних гідроприводах мобільних машин, Мороз І. І. (2018)
Линник А. В. - АО "Турбоатом" – 85-летний период успеха и всемирного признания, Рябова С. А. (2019)
Сокол Є. І. - Моделювання електричних полів в околі електропровідних стрижнів – блискавкоприймачів, Резинкіна M. М., Резинкін O. Л., Литвиненко C. А., Гриб O. Г. (2019)
Русанов А. B. - Проектирование рабочего колеса радиально-осевой насос-турбины на условия Каневской ГАЭС, Хорев О. Н., Дєдков В. Н. (2019)
Яхно О. М. - Влияние поперечного магнитного поля на дестабилизацию потока в канале, Мамедов A. Н., Стась C. В. (2019)
Аврунин Г. А. - Расчет объемного гидропривода подачи измельчителя древесных отходов с автовозвратом при перегрузках, Самородов B. Б., Пелипенко Е. С., Мороз И. И. (2019)
Yefimov А. - Computer-integrated components of the automated decision-making support system for operational and maintenance personnel of nuclear power plant units with WWER, Yesypenko T., Harkusha T., Kavertsev V., Berkutova T. (2019)
Шевченко Н. Г. - Дисследование течения жидкости в зоне "спираль – статор" гидротурбины РО 310 с плоскими кольцами статора, Гришин А. М., Коваль Е. С. (2019)
Тиньянова І. І. - Моделювання гідродинамічних характеристик оборотної гідромашини, Дранковський В. Е., Рєзва К. С., Косоруков О. В. (2019)
Левченко О. В. - Функціональна структура системи гідроприводу при моделюванні його експлуатаційних режимів, Губарев О. П. (2019)
Рудевіч Н. В. - Реалізація математичної моделі асинхронізованого генератора в фазних координатах в середовищі MATLAB, Гриб О. Г., Піскурьов М. Ф., Карпалюк І. Т. (2019)
Mironov K. A. - Research of fluid flow in two-dimensional and three-dimensional formulation in the flow part of a high-pressure Francis turbine, Oleksenko Yu. Yu. (2019)
Андренко П. М. - Розробка клапана різниці тиску, Дмитрієнко О. В., Клітной В. В., Миронов В. К. (2019)
Мигущенко Р. П. - Системы управления гидротурбин, Черкашенко М. В., Потетенко О. В., Гасюк А. И., Дорошенко А. В., Cherkashenko А. (2019)
Крупа Е. C. - Современное состояние программных комплексов CFD для численного исследования пространственного потока в гидромашинах, Недовесов В. А. (2019)
Фатеева Н. Н. - Оценка показателей надежности гидрооборудования с учетом влияния величины рабочего давления, Фатеев А. Н. (2019)
Сокол Є. І. - Управління і енергетичні моделі оборотних гідромашин, Черкашенко М. В., Дранковський В. Е. (2019)
Мигущенко Р. П. - Вдосконалення робочого процесу гідротурбін та систем їх регулювання, Потетенко О. В., Гасюк О. І., Крупа Є. С. (2019)
Русанов А. B. - Чисельне моделювання робочого процесу в проточній частині радіально-осьової гідротурбіни РО45, Хорєв О. М., Биков Ю. А., Косьянов Д. Ю. (2019)
Шубенко О. Л. - Науково-методологічний підхід до створення енергозберігаючих технологій на основі встановлення турбін малої потужності на низькокиплячих робочих тілах, Бабак М. Ю., Сенецький О. В., Sarapin V. (2019)
Левченко О. В. - Прикладна програма моделювання енергетичної ефективності систем промислового гідроприводу, Губарев О. П. (2019)
Гнесин В. И. - Численный анализ аэроупругих колебаний лопаточного венца турбомашины с учетом деформации диска, Колодяжная Л. В., Rzadkowski R. (2019)
Солодов В. Г. - Анализ эффективности выхлопного отсека цилиндра низкого давления с разрезным диффузором в диапазоне режимов, Конев В. А. (2019)
Лур'є З. Я. - Метод поліпшення динамічних характеристик процесу пуску об'ємного гідропривода з замкненим ланцюгом циркуляції робочої рідини, Самородов В. Б., Аврунін Г. А., Цента Є. М. (2019)
Потаніна Т. В. - Застосування методів інтервального аналізу для визначення експлуатаційних характеристик енергоблоків АЕС, Єфімов О. В. (2019)
Рєзва К. С. - Застосування методу осереднених безрозмірних параметрів для визначення оптимального режиму роботи високонапірної оборотної гідромашини, Тиньянова І. І., Косоруков О. В. (2019)
Сендерович Г. А. - Комплексна методика визначення часткової участі споживача в відповідальності за порушення показників якості електроенергії, Дяченко О. В., Захаренко Н. С., Карпалюк І. Т., Рудевіч Н. В. (2019)
Фатєєв О. М. - Динамічний аналіз позиційних пневмоагрегатів, Фатєєва Н. М., Шевченко Н. Г. (2019)
Миронов К. А. - CFD підхід для аналізу характеристик потоку високонапірної радіально-осьової гідротурбіни, Олексенко Ю. Ю., Миронов В. К. (2019)
Римчук Д. В. - Технологія гідропіскоструминної перфорації у свердловинах з аномально високими пластовими тисками з використанням гнучких насосно-компресорних труб, Пономаренко В. В. (2019)
Козлоков О. Ю. - Аналіз стану та тенденції розвитку відновлюваної енергетики в Україні, Голощапов В. М., Котульська О. В., Парамонова Т. М. (2019)
Мацевитый Ю. М. - Использование методологии решения обратных задач для прогнозирования разрушения элементов энергетического оборудования, Сафонов Н. А., Повгородний В. О. (2020)
Шубенко О. Л. - Збільшення ресурсу і електричної потужності останнього ступеню парової турбіни при супергідрофобному покритті її соплових апаратів, Сафонов В. Й., Бабак М. Ю., Сенецький О. В., Євич М. Л., Бояршинов О. Ю. (2020)
Бєліков К. О. - Адаптація керування в електропневматичних системах з дискретним програмним керуванням, Губарев О. П. (2020)
Донченко В. В. - Численный анализ влияния режима эксплуатации вентилятора на нестационарные нагрузки и режимы колебаний лопаток, Гнесин В. И., Колодяжна Л. В., Кравченко И. Ф., Петров А. В. (2020)
Стась С. В. - Особенности распределения скорости и давления водяной струи на выходе из пожарного ствола или насадки, Яхно О. М., Лаврухин Е. В. (2020)
Потетенко О. В. - Совершенствование рабочего процесса гидроагрегатов, Черкашенко М. В., Яковлева Л. К., Дорошенко А. В., Черпаков Н. И. (2020)
Рєзва К. С. - Застосування методів математичного моделювання при чисельному дослідженні гідродинамічних характеристик високонапірної оборотної гидромашини, Дранковський В. Е., Шевцов В. М., Оспіщева Є. О. (2020)
Лур'є З. Я. - Динамічна нелінійна математична модель об'ємного гідропривода з машинним регулюванням, Самородов В. Б., Аврунін Г. А., Цента Є. М. (2020)
Котульская О. В. - Потери энергии в рабочем колесе при переходном и малорасходном режимах, Парамонова Т. Н., Сенецкая Д. О., Литвинова Ю. С. (2020)
Nochnichenko I. - Visualization of hydrodynamic processes in a two-pipe hydraulic shock absorber in the study of the cavitation transfer phenomenon, Uzunov O., Belikov K., Haletskyi O. (2020)
Кухтенков Ю. М. - Методики прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у відсмоктуючій трубі гідротурбіни (2020)
Гриб О. Г. - Аналіз перспектив розвитку цифрової енергетики в Україні, Сендерович Г. А., Дяченко О. В., Карпалюк І. Т., Швець С. В. (2020)
Шевченко Н. Г. - Прогнозування режиму роботи багатоступеневого відцентрового насосу при реальних умовах експлуатації нафтогазових свердловин, Шудрик О. Л., Фатєєва Н. М., Фатєєв О. М., Пономарьов В. А. (2020)
Крупа Є. С. - Прогнозування енергетичних характеристик високонапірної радіально-осьової гідротурбіни з використанням програмного комплексу CFD, Дмитрієнко О. В., Тиньянова І. І., Недовєсов В. О. (2020)
Мараховський М. Б. - Зависимость коэффициента теоретического напора высоконапорной радиально-осевой турбины от режимных параметров, Гасюк О. І., Панамарьова О. Б., Ярошенко О. А. (2020)
Атрошенко А. А. - Численное исследование контактных задач для системы пластин, соединенных болтовым крепежем, в геометрически нелинейной постановке (2013)
Барчан Е. Н. - Анализ конструкций и условий нагружения виброударных машин для выбивки литья, Приймаков А. Г., Ткачук А. В., Бондаренко Л. Н., Грабовский А. В. (2013)
Бісик С. П. - Числове моделювання вибухового навантаження модульних сотових конструкцій бойових броньованих машин, Голуб В. А., Ларін О. Ю., Чеченкова О. Л. (2013)
Бутенко Н. Е. - Определение электродинамических сил в токоограничивающих реакторах тяговых подстанций (2013)
Веретельник О. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника с использованием трех различных конструкций ортезов, Барыш А. Е., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Погорелая А. В. (2013)
Головченко В. И. - Проверка прочности элементов крепления цистерны к шасси автотопливозаправщика от опрокидывания при действии продольной нагрузки, Иванина Н. Л. (2013)
Грабовский А. В. - Динамика вибрационных машин и определение эксплуатационных нагрузок, Кириченко И. А., Барчан Е. Н., Приймаков А. Г., Васильева Т. А. (2013)
Гусев Ю. Б. - К вопросу классификации перегружателей при формировании их расчетных схем, Кохановская О. В., Ткачук А. В., Храмцова И. Я. (2013)
Гусев Ю. Б. - Расчетные модели тяжелонагруженных крупногабаритных машин, Чурбанов П. В., Пеклич М. М., Кохановская О. В. (2013)
Зинченко Е. И. - Кинематика кулисных механизмов с криволинейным пазом и возможность использования их для получения движения с остановками, Самойленко Д. Е., Гречка И. П., Бородина Н. Ю., Звонарева А. П. (2013)
Клец Д. М. - Оценка показателей маневренности автомобиля с помощью имитационного визуального моделирования его движения (2013)
Литвиненко А. В. - Специализированные системы для компьютерного проектирования, исследования и изготовления элементов транспортных средств специального назначения (2013)
Назаренко С. О. - Дослідження міцності та динаміки машин кафедрою опору матеріалів НТУ "ХПI", Хавін В. Л. (2013)
Пaрхоменко Л. А. - Анализ диффузионных напряжений в плоской мембране реактора для производства синтетического газа, Зинченко Е. И. (2013)
Танченко А.Ю. - Влияние толщины панелей на спектр собственных частот колебаний корпусов транспортных средств специального назначения (2013)
Ткачук Н. А. - Анализ динамических процессов и напряженно-деформированного состояния артиллерийских стволов, Мартыненко А. В., Васильев А. Ю., Грабовский А. В. (2013)
Устиненко А. В. - Особенности расчета активных поверхностей зубьев двухпараметрических передач на контактную выносливость (2013)
Zolochevsky A. - Benchmark creep tests for thermal barrier coatings, Galishin A., Sklepus S., Parkhomenko L., Gnitko V., Kühhorn A., Leyens C. (2013)
Атрошенко А. А. - Изгиб полосы с учетом больших перемещений и влияния продольных усилий (2014)
Бондаренко М. О. - Дослідження напружено-деформованого стану каркасу кузова автобуса в умовах моделювання його тестового випробування на пасивну безпечність (2014)
Бородачев Н. М. - Контактное взаимодействие рельса и колеса, Тариков Г. П., Комраков В. В., Акулова Е. М. (2014)
Веретельник О. В. - Математическое и численное исследование различных конструкций ортезов при спондилодезе шейного отдела позвоночника, Ткачук Н. А., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Погорелая А. В. (2014)
Господинов Д. Д. - Новые возможности при зaкалке зубчатых колес в вакууме, Ставрев Д. С. (2014)
Грабовский А. В. - Исследование связанной задачи аэроупругости с применением современных методов расчета (2014)
Диордийчук В. В. - Опыт конструирования и промышленное внедрение чугунных паллет в составе автоматизированных формовочных линий, Ткачук Н. А., Шкода В. А., Барчан Е. Н. (2014)
Зинченко Е. И. - Применение игрового проектирования в учебном процессе, Гречка И. П., Кротенко Г. А. (2014)
Калінін О. М. - Ситуаційні моделі застосування броньованих ремонтно-евакуаційних машин, Русіло П. О., Варванець Ю. В., Костюк В. В. (2014)
Кириченко С. Г. - Изготовление гиперболоидных зубчатых колес и фрез на однополостных гиперболоидах (2014)
Литвиненко А. В. - Общий подход к проектно-технологическому обеспечению тактико-технических характеристик военных колесных и гусеничных машин путем обоснования параметров бронекорпусов по критериям прочности и защищенности (2014)
Маргулис М. В. - Определение допускаемых контактных напряжений при работе волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2014)
Мартыненко А. В. - Компьютерное моделирование динамики и напряженно-деформированного состояния элементов объектов бронетанковой техники, подвергающихся воздействию гидрогазодинамических нагрузок, Танченко А. Ю., Бруль С. Т., Васильев А. Ю., Веретельник О. В. (2014)
Матусевич В. А. - Выбор оптимального распределения числа сателлитов по ступеням планетарного механизма типа 3xAI по критерию минимума массы, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2014)
Назаренко С. А. - Основные результаты профессора Я. В. Столярова, Ткачук Н. А., Хавин В. Л. (2014)
Ольшанский В. П. - Переход через резонанс в осцилляторе линейно-переменной массы, Ольшанский С. В. (2014)
Плясуля Н. В. - Коэффициент полезного действия глобоидно-цилиндрической зубчатой передачи Новикова (2014)
Попов А. П. - Изгибная прочность зубчатых передач с точечным зацеплением зубьев, Медведовский А. М., Попова Л. А., Савенков О. И. (2014)
Пороховський Ю. В. - Розподіл залишкових технологічних напружень у зоні кільцевих зварних з’єднань кусково-однорідних оболонкових машинобудівних конструкцій, Кіндрацький Б. І. (2014)
Русіло П. О. - Обґрунтування тактико-технічних характеристик для розроблення перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних танків, Будяну Р. Г., Калінін О. М., Костюк В. В., Варванець Ю. В. (2014)
Ткач П. М. - Функція передатного відношення циліндричної прямозубої передачі (2014)
Ткач П. М. - Геометрія циліндричних передач змішаного зачеплення з круговими арковими зубцями, Чала О. Ю. (2014)
Ткачук Н. Н. - Модели и разрешающие соотношения для анализа контактного взаимодействия гладких и шероховатых тел методом граничных элементов, Скрипченко Н. Б., Ткачук А. В., Головченко В. И. (2014)
Чурбанов П. В. - Влияние варьируемой толщины на статическое и динамическое напряженно-деформированное со-стояние тонкостенных конструкций, Литвиненко А. В., Ткачук А. В., Барчан Е. Н., Кохановская О. В. (2014)
Шимон М. А. - Моделювання оперативного лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендо-протезування кульшового суглоба, Литвак В. В., Шерегій А. А., Веретельник О. В., Ткачук М. А. (2014)
Zolochevsky A. - Damage accumulation in multilayer thin films on gamma titanium aluminides, Parkhomenko L., Gnitko V., Kühhorn A., Kober M. (2014)
Атрошенко А. А. - Численное исследование контактного взаимодействия многослойных панелей, соединенных болтовым креплением, в геометрически нелинейной постановке (2015)
Бісик С. П. - Оцінка протимінної стійкості легкої бойової колісної машини, Купріненко О. М., Корбач В. Г. (2015)
Бондаренко О. В. - Проектування засобів організації штучних точок страховки та опори для альпінізму (2015)
Будяну Р. Г. - Обґрунтування тактико-технічних вимог для розробки перспективних зразків і подальшої модернізації вітчизняних "легких” броньованих автомобілів (2015)
Васильев А. Ю. - Обзор подходов дополнительного бронирования легкобронированых машин, Шаталов О. Е., Дудар Е. Е. (2015)
Васильев А. Ю. - Создание параметрических моделей сендвич-панелей и исследование их жесткостных характеристик, Березин М. Н., Васильев Ю. К. (2015)
Калінін О. М. - Стан та перспективи розвитку навчально-тренажерних засобів за номенклатурою бронетанкового озброєння та техніки для механізованих і танкових підрозділів сухопутних військ Збройних Сил України, Костюк В. В., Русіло П. О., Варванець Ю. В. (2015)
Попов А. П. - Влияние продольной модификации зубьев на контактную прочность зубчатых муфт, Мозговой М. Г., Савенков О. И. (2015)
Свиридова Е. Н. - Напряженно-деформированное состояние элементов поясничного отдела позвоночника при транспедикулярной фиксации, Лабутина Т. Р., Веретельник О. В., Левшин А. А., Дынник А. А., Тимченко И. Б., Погорелая А. В. (2015)
Скрипченко Н. Б. - Влияние формы беговой дорожки на контактное взаимодействие с шаровыми поршнями радиальной гидропередачи, Ткачук А. В., Ткачук Н. Н., Касай Е. И., Крылюк Б. И. (2015)
Ткачук М. А. - Методи, засоби та технології дискретно-континуального зміцнення поверхневих шарів деталей машин, Бєлов М. Л., Шейко О. І., Кравченко С. О., Посвятенко Е. К., Шпаковський В. В., Д’яченко С. С., Гончаров В. Г., Пономаренко І. В.; Шеремет В. М. (2015)
Чепурной А. Д. - Ходовые прочностные и динамические испытания вагона-платформы, Литвиненко А. В., Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Чубань М. А. (2015)
Шимон В. М. - Численное исследование напряженно-деформированного состояния бедренной кости человека, пораженной заболеванием – остеомиелит, Веретельник О. В., Шерегий А. А., Шимон М. В. (2015)
Артемов И. В. - Математическое и численное моделирование динамических процессов в виброударных машинах и обоснование их рациональных параметров, Барчан Е. Н., Лисовол Я. Н., Грабовский А. В., Костенко Ю. В., Сериков В. И., Бондаренко А. В., Ревунов М. С., Красиков Р. В., Лунев Е. А. (2016)
Атрошенко О. О. - Аналіз конструкційної міцності складених тонкостінних конструкцій з болтовим з'єднанням елементів, Скріпченко Н. Б., Таран Ю. В., Фалько А. Л., Матвієнко Ю. І. (2016)
Васильєв А. Ю. - Обґрунтування структури та параметрів бронекорпусів легкоброньованих машин за критеріями захищеності шляхом комп'ютерного моделювання процесів і станів при дії засобів ураження, Танченко А. Ю., Ткачук М. М., Скріпченко Н. Б., Лісовол Я. М. (2016)
Веретельник О. В. - Динамічні процеси в елементах військових колісних та гусеничних машин при бойовому застосуванні, Мартиненко О. В., Костенко Ю. В., Веретельник Ю. В., Набоков А. В., Мазур І. В. (2016)
Галов В. В. - Функциональные испытания перспективного вагона-цистерны для перевозки расплавленной серы модели 15-9544, Комиссаров С. Б., Граборов Р. В., Шейченко Р. И., Чубань М. А. (2016)
Дорофеев В. Л. - Отображение погрешностей и контактных напряжений в зубчатых передачах в программах ASGEARS и AEROFLANK, Дорофеев Д. В. (2016)
Ивахненко И. А. - О раздельном проектировании технических устройств, Ивахненко Т. Н. (2016)
Ищенко О. А. - Параметрические модели для комп'ютерного моделирования контактного взаимодействия элементов штамповой оснастки, Ткачук Н. Н., Грабовский А. В., Ткачук Н. А., Демина Н. А., Зарубина А. А. (2016)
Калінін О. М. - Стан і перспективи розвитку самохідних дистанційно-керованих машини для потреб збройних сил України, Костюк В. В., Русіло П. О., Варванець Ю. В. (2016)
Мазур И. В. - Оптимизация расчета конструктивных параметров элементов решетчатых противокумулятивных экранов, Грабовский А. В., Ткачук Н. А., Мормило Я. М. (2016)
Скріпченко Н. Б. - Контактна взаємодія складнопрофільних деталей з урахуванням локальної податливості поверхневого шару, Ткачук М. М., Неділько К. Д., Киричук Д. В., Борисенко С. В., Касай О. І. (2016)
Ткачук М. А. - Теоретичні основи та практика проектно-технологічного забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин на основі комп'ютерного моделювання, Шейко О. І., Набоков А. В., Грабовський А. В., Литвиненко О. В. (2016)
Шейко О. І. - Енергоефективні технології дискретного зміцнення для підвищення ресурсу елементів конструкцій військової та цивільної мобільної техніки, Бєлов М. Л., Марченко А. П., Ткачук М. А., Кравченко С. О., Веретельник О. В., Гончаров В. Г. (2016)
Чубань М. А. - Базовые плиты для оснащения приспособлений для станков с ЧПУ и ОЦ в спецпроизводстве: обоснование параметров на основе расчетных исследований, Ткачук Н. А., Шейко А. И., Белов Н. Л., Храмцова И. Я., Зарубина А. А., Ткачук А. В., Шеманская Н. В., Нестеренко А. Д. (2016)
Вихідні відомості (2016)
Бондаренко О. В. - Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: цільова функція, змінні проектування та обмеження, Клочков І. Є., Устиненко О. В. (2017)
Бондаренко О. В. - Комп'ютерне моделювання оптимально-раціонального проектування тривальних коробок передач, Устиненко О. В., Клочков І. Є., Храмцова І. Я. (2017)
Веретельник Ю. В. - Компьютерное моделирование процессов и состояний сложных систем: обоснование параметров моделей расчетно-экспериментальным путем, Ткачук А. В., Кохановская О. В., Храмцова И. Я., Зарубина А. А., Кохановский В. И., Ткачук Н. А., Малакей А. Н., Набоков А. В., Головин А. M. (2017)
Головченко В. И. - Проверка прочности элементов крепления цистерны к шасси автотопливозаправщика от действия поперечной и вертикальной нагрузок, Глинин Г. П., Иванина Н. Л. (2017)
Гриньов В. Б. - Методи дослідження напружено-деформованого стану тонкостінних конструкцій при варіюванні товщини, Танченко А. Ю., Ткачук М. А., Грабовський А. В., Гусєв Ю. В., Набоков А. В., Лісовол Я. М. (2017)
Зинченко Е. И. - Вклад ученых Харьковского технологического института в развитие образования учебного заведения. Первые выдающиеся ученые, Кротенко Г. А. (2017)
Куценко С. В. - До питання виконання многоваріантних розрахунків на міцність на прикладі карабінів, Васильєв А. Ю., Мухін Д. С. (2017)
Лунев Е. А. - Численное моделирование динамических процессов в виброударных машинах при импульсном нагружении, Барчан Е. Н., Артемов И. В., Набоков А. В., Лисовол Я. Н., Грабовский А. В., Костенко Ю. В., Ляшенко А. С., Хузяхметова М. Р. (2017)
Мазур И. В. - Разработка противоминной защиты, иcходя из специфики требований к транспорту специального назначения для миротворческих гуманитарных миссий, Ткачук А. В., Набоков А. В. (2017)
Павлов А. И. - Синтез зубчатых и цепных втулочных передач с эволютным профилем, Андриенко C. В., Протасов Р. B., Устиненко А. В., Гречка И. П. (2017)
Протасов Р. B. - Компьютерное моделирование эволютного зацепления в CAD-системе Autodesk Inventor и анализ его напряженно-деформированного состояния в CAE-модуле Nastran In-CAD, Устиненко А. В., Андриенко C. В., Коноваленко О. Е. (2017)
Ткачук М. М. - Теоретичні основи забезпечення високих технічних характеристик машин військового та цивільного призначення на основі дослідження міцності складнопрофільних деталей (2017)
Ткачук Н. А. - Компьютерный программно-аппаратный комплекс для анализа и синтеза моделей элементов объектов бронетанковой техники, Климов В. Ф., Хлань А. В., Шейко А. И., Малакей А. Н., Кохановский В. И., Грабовский А. В., Танченко А. Ю., Васильев А. Ю., Бондаренко М. А. (2017)
Ткачук Н. А. - Разработка математического аппарата для решения задач расчетно-экспериментального исследования элементов механических систем, Хлань А. В., Шейко А. И., Малакей А. Н., Набоков А. В., Грабовский А. В., Танченко А. Ю., Васильев А. Ю., Ткачук А. В. (2017)
Федин Д. А. - О резонансных режимах работы открытых зубчатых передач барабанных мельниц, Виноградов Б. В. (2017)
Шейченко Р. И. - Численное моделирование напряженно-деформированного состояния инновационных тонкостенных машиностроительных конструкций, Ткачук Н. А., Бондаренко М. А., Лунев Е. А. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Веретельник О. В. - Анализ прочностных и жесткостных характеристик силовых гидроцилиндров, Ткачук А. В., Мартыненко А. В., Храмцова И. Я., Кохановская О. В., Зарубина А. А., Головин А. М., Ляшенко А. С., Мерецкая К. А., Сопрунов И. А. (2018)
Грабовський А. В. - Моделі та властивості нових матеріалів на мікро- та нанорівні на прикладі покриттів на металах, Ткачук М. М., Мейлехов А. О., Постельник Г. О., Глущенко М. О., Князєв С. А. (2018)
Дудар Є. Є. - Комплексна математична модель побудови тривимірних тактичних діаграм на місцевості та її програмна реалізація, Шаталов О. Є., Васильєв А. Ю., Куценко С. В. (2018)
Клочков І. Є. - Побудова цільової функції оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою, Устиненко О. В., Бондаренко О. В., Браславська Т. С. (2018)
Мазур И. В. - Модели анализа реакции защитных экранов на действие кумулятивных боеприпасов, Гречко И. Л., Грабовский А. В., Ткачук Н. А., Ананьин Е. С., Головин А. М. (2018)
Мартыненко А. В. - Напряженно-деформированное состояние контактирующих элементов гидропередач, Ткачук Н. Н., Скрипченко Н. Б., Бибик Д. В., Ткачук А. В., Саверская М. С., Шеманская В. В. (2018)
Набоков А. В. - Математическое моделирование динамических процессов в корпусе легкобронированной машины при импульсном воздействии, Ткачук Н. А., Малакей А. Н., Грабовский А. В., Васильев А. Ю., Куценко С. В., Танченко А. Ю., Ананьин Е. С. (2018)
Рикунов О. Н. - Обеспечение точности стрельбы путем обоснования характеристик модуля вооружения модернизируемых легких бронированных машин, Танченко А. Ю., Ткачук Н. А., Лисовол Я. Н., Грабовский А. В., Васильев А. Ю., Набоков А. В., Малакей А. Н., Бондаренко М. А., Лунев Е. А. (2018)
Ткачук Н. А. - Разработка численных моделей для комплексного исследования напряженно-деформированного состояния элементов гидропередачи гоп-900, Бибик Д. В. (2018)
Ткачук М. А. - Математичні моделі напружено-деформованого стану елементів бойових машин та технологічних систем для їх виготовлення, Хлань О. В., Грабовський А. В., Заворотній А. В., Веретельник О. В., Головін А. М., Черкашин А. О. (2018)
Ткачук М. M. - Базові підходи при дослідженні реакції волоконних матеріалів на зовнішнє навантаження (2018)
Хлань О. В. - Розрахунково-експериментальні дослідження для обґрунтування параметрів чисельних моделей досліджуваних станів в елементах бойових машин та технологічних систем для їх виробництва (2018)
Хлань О. В. - Розв'язання прикладних задач аналізу динамічних процесів і напружено-деформованого стану при обґрунтуванні технічних рішень для бойових машин та технологічних систем для їх виготовлення, Ткачук М. А., Грабовський А. В., Атрошенко О. О., Васильєв А. Ю., Танченко А. Ю., Шеманська В. В. (2018)
Чепурной А. Д. - Исследование прочности вагона-цистерны для технической серной кислоты, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Маринюк С. В., Пестунов А. А., Ткачук Н. А., Бондаренко М. А., Саверская М. С. (2018)
Вихідні відомості (2018)
До 100-річчя заснування Одеського національного політехнічного університету (2018)
Algin V. B. - Synthesis, calculation of functional properties, reliability assessment of planetary transmissions and their diagnostics during operation, Gavrilov S. A., Ishin N. N., Maksimchenko N. N. (2018)
Ахадов А. Б. - Теоретическое исследование динамики электромеханического привода стола технологической машины, Самидов Х. С. (2018)
Баулін Д. С. - Методика проведення експериментальних досліджень балістичної стійкості багатошарових броньованих структур, Манжура С. А., Горєлишев С. А., Одейчук М. П., Ткачук М. А., Ткачук М. М. (2018)
Бережной В. А. - Построение 3D-модели зубчатого колеса в приложении GearTeq, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2018)
Бондаренко О. В. - Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: система обмежень та послідовність їхньої перевірки, Устиненко О. В., Клочков І. Є. (2018)
Бондаренко О. В. - Приклад раціонального проектування зубчастого циліндричного двоступінчастого редуктору методом псевдовипадкового пошуку при багатьох критеріях, Устиненко О. В., Сєриков В. І. (2018)
Борзилов І. Д. - Впровадження сучасних засобів технічного діагностування буксових вузлів рухомого складу залізниць, Калуга Г. А. (2018)
Bošanský M. - Possibilities of application of hard thin coatings in HCR gearing working in interaction with ecological lubricant, Tóth F., Rusnák J. (2018)
Гаврилов С. А. - Оценка остаточного ресурса зубчатых передач в процессе эксплуатации, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С., Дакало Ю. А. (2018)
Гайдамака А. B. - Про удосконалення методу розрахунку ресурсу циліндричних роликових підшипників, Скиба О. С., Свіргун В. В. (2018)
Іванов Є. М. - Розробка алгоритму подання геометричної інформації рухомих рознімних з'єднань для побудови креслеників згідно з ЄСКД при автоматизованому проектуванні (2018)
Калінін П. М. - До питання оптимального проектування черв'ячно-циліндричних редукторів, Остапчук Ю. О., Жережон-Зайченко Ю. В., Кириченко О. М. (2018)
Кириченко И. А. - Изготовление квазиглобоидных зубчатых колес, Кузьменко Н. Н. (2018)
Козерацький Г. В. - Кваліметрична модель технічного рівня тренажера-гексапода, Яглінський В. П., Хіхловський А. Б., Озернюк О. Т. (2018)
Кривошея А. В. - Совершенствование математической и логической модели теоретического синтеза зубчатых звеньев плоских систем зубчатых зацеплений, Данильченко Ю. М., Мельник В. Е., Воронцов Б. С., Долгов Н. А., Бабичев Д. Т., Баландин Д. А., Третяк Т. Е. (2018)
Малащенко В. О. - Обґрунтування будови і принципу роботи зупинника для ланки керування швидкістю зубчастого диференціала, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2018)
Маргулис М. В. - Разработка прогрессивной высокоэкономичной технологии изготовления волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2018)
Матусевич В. А. - Исследование параметрической оптимизации массы двухступенчатого планетарного механизма типа AI-II, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2018)
Мороз В. І. - Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчастих передач, Братченко О. В., Громов В. І. (2018)
Настасенко В. А. - Методология решения новых научно-технических задач инструментального производства (2018)
Oborskyi G. O. - Technical evolution and reliability of trolleybus’s traction transmission, Hutyria S. S., Yaglinskyi V. P., Chanchin A. N. (2018)
Попов А. П. - Решения контактных задач применительно к косозубым передачам, Савенков О. И., Попова Л. А. (2018)
Протасов Р. В. - Моделирование и анализ НДС эволютного зацепления в системе Autodesk Fusion, Устиненко А. В., Андриенко С. В., Ткаченко В. Н. (2018)
Стрельников В. Н. - Трехмерное моделирование поверхностей зубьев в CAD системах для генерации программы к станкам с ЧПУ, Суков М. Г. (2018)
Tkach P. M. - Mathematical model for formation of spur gear teeth by a hyperbolic reference profile, Nosko P. L., Revyakina O. O., Bashta O. V., Kornienko A. O., Tisov O. V., Tsybri Y. O. (2018)
Ткачук Н. Н. - Анализ реакции волоконных материалов на действие нагрузок на основе микромеханических моделей (2018)
Яглинский В. П. - Параметрические колебания в планетарных колесных редукторах, Гутыря С. С., Чанчин А. Н., Хомяк Ю. М. (2018)
Яглинский В. П. - Паретооптимизация параметров тренажера-гексапода по критериям маневренности, Козерацкий Г. В., Хихловский А. Б., Озернюк О. Т. (2018)
Бондаренко О. В. - Використання псевдовипадкових послідовностей в еволюційних алгоритмах при раціональному проектуванні зубчастих циліндричних редукторів та коробок передач, Устиненко О. В. (2019)
Зинченко Е. И. - Оптимизация параметров быстроходных кулачковых и кулачково-рычажных механизмов, Прокопенко Н. В., Краснокутский В. Н., Крахмалев А. В. (2019)
Коноваленко О. Є. - Мультиагентні системи управління та підтримки прийняття рішень, Брусенцев В. О. (2019)
Краснокутський В. М. - Методикa розрахунку параметрів повороту фронтального навантажувача на базі колісного трактора та вивчення впливу навантажень на втомну довговічність його стріли, Зінченко О. І., Разарьонов Л. В., Ярижко О. В. (2019)
Крахмальов О. В. - Вплив умов експлуатації на міцність паяних з’єднань, Зінченко О. І., Ковалевський С. Г., Корнієнко О. В. (2019)
Прокопенко М. В. - Аналіз сучасного стану методів опису процесів утоми, повзучості і прогнозування тривалої міцності поршнів швидкохідних форсованих дизелів, Зінченко О. І. (2019)
Ткачук М. А. - Контактна взаємодія елементів прес-форм та проектно-технологічне забезпечення їх технічних характеристик, Грабовський А. В., Ткачук М. М., Зарубіна А. О., Саверська М. с., Мухін Д. С., Куценко С. В. (2019)
Ткачук М. А. - Розрахункові дослідження напружено-деформованого стану елементів конвеєрів, Кохановська О. В., Ткачук Г. В., Зарубіна А. О., Храмцова І. Я., Марусенко С. І., Мухін Д. С., Куценко С. В. (2019)
Ткачук M. M. - Розрахунково-експериментальне дослідження контактної взаємодії елементів універсально-збірних пристосувань, Грабовський А. В., Бондаренко М. О., Саверська М. С., Ткачук М. А., Тесля Д. О. (2019)
Шаталов О. Є. - Комплексна математична модель аналізу захищеності бойових машин легкої категорії за масою стрілецької зброї з урахуванням геометрії машини, рельєфу місцевості й додаткового бронювання, Дудар Є. Є., Васильєв А. Ю. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Жережон-Зайченко Ю. В. - Комплексный анализ механизма, входящего в технологическую цепочку для транспортировки грузов, Калинин П. Н., Сериков В. И. (2019)
Крахмальов О. В. - Електроди для контактного зварювання, які виготовлені з лити сплавів на основі міді, Зінченко О. І., Кротенко Г. А. (2019)
Назаренко C. А. - Эволюция разработок ученых и воспитанников хпи в области вооружения и военной техники в XX столетии, Ткачук Н. А., Марусенко С. И. (2019)
Приймаков А. Г. - Исследование устойчивости металлополимерных гибких колес силовых волновых зубчатых передач, Устиненко А. В., Бондаренко А. В., Протасов Р. B., Сериков В. И. (2019)
Прокопенко Н. В. - О методике прогнозирования ресурса работы кромок камер сгорания поршней форсированных быстроходных дизелей с учетом модели эксплуатации двигателя, Зинченко Е. И. (2019)
Ткачук М. А. - Чисельне дослідження напружено-деформованого стану ноги людини після оперативного лікування із застосуванням біоскла, Веретельник О. В., Шимон В. М., Алфелдій С. П., Пушкаш І. І. (2019)
Ткачук M. M. - Обґрунтування технічних рішень гідропередач перспективних танкових трансмісій на основі моделювання контактної взаємодії кулькового поршня із біговою доріжкою, Грабовський А. В., Ліпейко А. І., Литвин Б. Я., Рікунов О. М., Саверська М. С., Ткачук Г. В., Сєриков В. І. (2019)
Ткачук M. А. - Чисельні та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану у верстатних пристосуваннях, Саверська М. С., Грабовський А. В., Ткачук Г. В., Марусенко О. М., Храмцова І. Я. (2019)
Шаталов О. Є. - Реалізація базових методів та моделей захищеності бойових машин легкої категорії за масою від кінетичних боєприпасів, Дудар Є. Є., Васильєв А. Ю. (2019)
Ананьїн Є. С. - Дослідження напружено-деформованого стану та власних частот і форм коливань мостових конструкцій, Ляшенко А. С., Протасов Р. В., Грабовський А. В. (2019)
Бібік Д. В. - Синтез геометрії робочого каналу та її вплив на продуктивність гідрооб’ємної передачі типу ГОП-900 (2019)
Бісик С. П. - Визначення ударної в’язкості сталі WELDOX 460-E за допомогою чисельного моделювання, Широков А. В., Сливінський О. А., Арістархов О. М. (2019)
Бондаренко О. В. - Алгоритм оптимального проектування трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою, Клочков І. Є., Устиненко О. В. (2019)
Бондаренко О. В. - Можливість використання та адаптація генетичних алгоритмів для раціонального проектування зубчастих циліндричних редукторів та коробок передач, Устиненко О. В., Сєриков В. І. (2019)
Васильєв А. Ю. - Створення інструменту для розв’язання задач аналізу процесів і станів, а також синтезу проектних рішень і параметрів бронекорпусів легкоброньованих машин, Куценко С. В., Бондаренко М. О., Шеманська В. В., Васильєва Т. О., Бараніков Я. М. (2019)
Васильченко Д. Р. - Чисельне дослідження амплітуд коливань неврівноважного ротора, Гречка І. П., Грабовський А. В. (2019)
Грабовський А. В. - Розрахунково-експериментальні дослідження динамічних характеристик моделі макету бронекорпусу, Ткачук М. А., Бондаренко М. О., Пелешко Є. В., Васильєв А. Ю., Танченко А. Ю., Цендра Г. В., Шевченко А. В. (2019)
Зинченко Е. И. - Оптимизация параметров кулачковых механизмов, Назаренко С. А., Марусенко С. И., Храмцова И. Я. (2019)
Назаренко С. O. - Аналіз чутливості функціоналів динаміки та міцності багатокомпонентних машинобудівних конструкцій, Марусенко С. І., Зінченко О. І. (2019)
Пархоменко А. С. - Проблемы современного протезирования конечностей. опыт проектирования и синтезирование елементов конструкций протеза руки, Бондаренко А. В., Протасов Р.В., Левин Н.А. (2019)
Прокопенко М. В. - Аналіз впливу похибки завдання граничних умов на розрахунок температурного стану поршнів форсованих дизелів, Сєриков В. І., Бондаренко М. О. (2019)
Рудий А. В. - Аналіз доцільності використання тягових електричних приводів на зразках озброєння та військової техніки, Міщенко Я. С., Шаталов О. Є. (2019)
Танченко А. Ю. - Вплив апроксимаційних спотворень геометрії імпульсу змушуючого періодичного силового навантаження на стабільність субгармонійних режимів коливань на прикладі системи з двома ступенями свободи (2019)
Ткачук М. А. - Новий підхід до проектування інноваційних тонкостінних конструкцій, Бондаренко М. О., Шейченко Р. І., Шуть О. Ю., Лісовол Я. М., Заворотній А. В., Набоков А. В. (2019)
Ткачук М. А. - Забезпечення міцності тонкостінних конструкцій із підвищеними технічними характеристиками, Шейченко Р. І., Бондаренко М. О., Ткачук М. М., Грабовський А. В., Танченко А. Ю., Шеманська В. В., Хлань О. В., Шуть О. Ю., Малакей А. М. (2019)
Ткачук М. М. - Метод пружної гомогенізації бімодальних мереж (2019)
Ткачук М. М. - Контактна взаємодія складнопрофільних тіл за наявності між ними проміжних шарів із нелінійними властивостями, Грабовський А. В., Скріпченко Н. Б., Ткачук М.А., Кротенко Г. А., Саверська М. С. (2019)
Ткачук М. М. - Експериментальне дослідження контактної взаємодії кулькового поршня радіальної гідропередачі з профільованою біговою доріжкою, Грабовський А. В., Ткачук М. А., Хлань О. В., Саверська М. С., Ткачук Г. В. (2019)
Устиненко О. В. - Оцінка параметрів працездатності конструкції сонячного колектора при дії зовнішніх факторів, Протасов Р. В., Мерецька К. О., Коба А. М. (2019)
Вихідні відомості (2019)
Васильєв А. Ю. - Дослідження захищеності тестових конструкцій корпусів бойових машин легкої категорії за масою, Куценко С. B., Петренко А. А., Льозний О. С. (2020)
Гиршфельд А. М. - Моделирование и оптимизация внутренней конструкции кассетных подшипников для пространства колеи 1520, Симсон Э. А. (2020)
Грабовський А. В. - Аналіз тенденцій впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань, Ткачук М. А., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Цендра Г. В., Шевченко А. В., Льозний О. С., Мосніцька Д. В., Чала Ю. С. (2020)
Дьоміна Н. А. - Відбиття світла від дифракційної ґратки з трикутним профілем, Морозов М. В., Солодов В. В., Халанчук Л. В. (2020)
Довгопол Ю. І. - Адаптація технічного обслуговування системи живлення С.С. повітрям двигуна основних танків в умовах ресурсних обмежень, Кадиляк А. Т., Степанов C. C., Мацик М. В. (2020)
Крахмальов О. В. - Прогресивні технології ливарного виробництва складних деталей, Зінченко О. І., Краснокутський В. М., Разарьонов Л. В. (2020)
Малакей А. М. - Чисельні та експериментальні дослідження динаміки макету бронекорпусу легкоброньованої машини, Грабовський А. В., Ткачук Г. В., Набоков А. В., Ткачук М. А., Льозний О. С., Голтвяниця О. С. (2020)
Малащенко В. О. - Можливості виконання запобіжних функцій кульковою обгінною муфтою осьової дії, Венцель Є. С., Борис А. О. (2020)
Назаренко С. А. - Эволюция в 20 веке разработок ученых и воспитанников ХПИ в области двигателестроения для военной техники, Ткачук Н. А., Марусенко С. И. (2020)
Прокопенко М. В. - Загальний аналіз підшипників як опор динамічних роторних систем (2020)
Стрілець О. Р. - Динаміка пристрою для керування змінами швидкості із зубчастою диференціальною передачею і замкнутою гідросистемою через сонячне зубчасте колесо, Малащенко В. О., Стрілець В. М. (2020)
Ткачук М. М. - Аналіз впливу мікробудови нетканих матеріалів на їхні механічні властивості (2020)
Ткачук М. М. - Методи, моделі та результати досліджень контактної взаємодії складнопрофільних тіл із урахуванням залежності характеристик матеріалу проміжних шарів від історії навантаження, Грабовський А. В., Ткачук М. А., Сєриков В. І., Волошина І. О., Андрусенко А. В. (2020)
Ткачук М. М. - Розрахунково-експериментальне визначення жорсткості системи "вал – підшипникові опори" компресора нагнітача повітря, Грабовський А. В., Ткачук М. А., Шуть О. Ю., Ліпейко А. І., Прокопенко М. В., Литвин Б. Я., Гулюк О. О., Вервейко Н. К., Овчаров Є. М. (2020)
Gavrilov S. A. - The effect of the radial clearances on the dynamic processes in rolling bearings, Ishin N. N., Goman A. M., Skorokhodov A. S., Dakalo J. A. (2020)
Бушуєв С. Д. - Матрична технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю фінансових установ в умовах кризи, Ярошенко Р. Ф., Ярошенко Т. О. (2014)
Кононенко И. В. - Процесс многокритериальной оптимизации содержания проекта при использовании методологии РМВОК, Колесник М. Э., Лобач Е. В. (2014)
Безуглый Д. Г. - Интеграция стратегии продвижения в управлении проектами (2014)
Гайдабрус Б. В. - Системная динамика управления "непредвиденными обстоятельствами" проекта, Дружинин Е. А. (2014)
Возный А. М. - Оценка сценариев развития организационных систем на основе модельных экспериментов, Кошкин К. В., Кнырик Н. Р. (2014)
Малеева О. В. - Основные показатели и факторы оценки качества в системе мониторинга выполнения проекта, Король Ю. А. (2014)
Старостина А. Ю. - Оценка реализации программ стабилизации коммунальных предприятий, Сухонос М. К., Чернов С. И. (2014)
Фесенко Т. Г. - Формування змісту портфеля інвестиційно-будівельних проектів (2014)
Данченко О. Б. - Методи управління ризиками проектів альтернативної енергетики, Борисова Н. І. (2014)
Морозов В. В. - Формализация процесса идентификации конфигурации проекта, Рудницкий С. И. (2014)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных моделей реализации проектов в условиях изменяющейся финансовой ситуации, Чернов И. С., Лобакова Л. В. (2014)
Флис І. М. - Концептуальна модель ініціалізації інноваційних проектів виробничо-переробних комплексів (2014)
Левыкин В. М. - Формирование структуры работ IT-проекта создания информационной системы, Евланов М. В. (2014)
Шахов А. В. - Управление рисками в судоремонтных проектах, Бокарева М. О. (2014)
Кийко С. Г. - Моделирование процессов управления ресурсными потоками проектов (2014)
Шматко О. В. - Оцінка ризику банкрутства підприємства методом нечітких множин, Гога А. В. (2014)
Шматко А. В. - Модель структуры стратегического управления агрохолдингом, Манева Р. И. (2014)
Михнов Д. К. - Технология оценивания проектных решений беспроводного сегмента информационной системы предприятия, Михнова А. В. (2014)
Васильцова Н. В. - Метод оценивания команды исполнителей IT-проекта, Панфёрова И. Ю. (2014)
Шамов А. В. - Метод формирования целевого пространства движения проектно-ориентированных организаций (2014)
Шпильовий В. Д. - Розроблення рекомендацій до прийняття проектних рішень на основі методології структурування функцій якості, Михальченко О. А., Овсянкін А. М., Казарінов Ю. І. (2014)
Рибак А. І. - Аналіз ризиків будівельних проектів у галузі житлового будівництва, Азарова І. Б. (2014)
Рибак А. І. - Щодо питання про концептуальний аналіз функціонування, Азарова І. Б., Панафідін Г. С., Бабенко М. Ю. (2014)
Дорош М. С. - Кількісні методи контролю якості процесів управління проектами, Баранюк І. А., Ітченко Д. М. (2014)
Кононенко И. В. - Многокритериальная оптимизация содержания проекта, Колесник М. Э., Лобач Е. В. (2014)
Питерская В. М. - Об оценке рисков в инновационной деятельности проектно-ориентированных организаций (2014)
Мельниченко О. І. - Методи оперативного управління в дорожньому будівництві, Сохань В. В. (2014)
Чернова Л. С. - Формальная модель оценки достижения целей в проекте (2014)
Казимиренко Ю. А. - Проектная оценка технического состояния судовых конструкций с использованием информационно-поисковых систем, Фарионова Т. А., Казимиренко С. А., Стрелковский Д. Е. (2014)
Прокопенко Т. О. - Концепція мультиагентної інформаційної системи управління проектом в умовах невизначеності, Урецька Ю. І. (2014)
Григорян Т. Г. - Проблемы ценностно-ориентированного формировании модели продукта проекта (2014)
Грисюк Ю. С. - Моделювання систем руху інформаційних потоків в програмах розвитку транспорту та логістики, Лабута А. В. (2014)
Крамской С. А. - Определение продолжительности и трудоёмкости ремонта технических систем методом имитационного моделирования, Матоликов Д. П. (2014)
Целовальникова Е. А. - Проектно-ориентированное управление инновационно-инвестиционной деятельностью лидеров морских контейнерный перевозок (2014)
Онищенко І. І. - Аналіз ризиків в процесі управління ІТ-проектами (2014)
Романів Т. В. - Комунікаційна база портфелю проектів проектноорієнтованої організації (2014)
Меленівська Я. В. - Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів крізь призму управління цінностями проекту (2014)
Берулава Д. З. - Когерентна інтеграція підсистем управління стратегічною програмою розвитку міста (2014)
Маргасов Д. В. - Інформаційні технології в уравлінні енергоощадними проектами (2014)
Гайдукова Н. В. - Формирование инвестиционного портфеля проектов на основе показателя полезности и рисков проекта (2014)
Степований В. М. - Модель системи виготовлення біодизеля із ріпаку в інноваційних проектах агрохолдингів (2014)
Оліфер О. В. - Планування вартості в проектах з оптимізації виробничих структур лісових господарств (2014)
Котетунов В. Ю. - Конвейерный метод управления портфелем проектов (2014)
Bushuyev S. - Management of development program for international companies’ in turbulence environment, Minayeva T. (2015)
Кононенко И. В. - Разработка программного обеспечения для многокритериальной оптимизации содержания проекта с помощью метода уступок, Харазий А. В. (2015)
Возный А. М. - Имитационное моделирование ИТ-проектов на основе сетей Петри, Кошкин К. В., Кнырик Н. Р. (2015)
Шахов А. В. - Энтропийный метод выбора технологического процесса реализации проекта, Бокарева М. О. (2015)
Безуглый Д. Г. - Маркетинговые стратегии при разработке и реализации проекта (2015)
Харитонов Д. А. - Моделирование организационных болезней в управлении проектами (2015)
Рогозина Д. А. - Механизмы управления развитием проектно-ориентированных организаций на моделях комплементарных ценностей (2015)
Сидорчук О. В. - Методологічні засади управління гібридними проектами, Ратушний Р. Т., Сидорчук Л. Л. (2015)
Фесенко Т. Г. - Формирование офиса управления проектами городского благоустройства, Тесленко П. А. (2015)
Chernova L. S. - Use of Engines Manufactured by SE "Zorya"-"Mashproekt" GTR&PC for Renovation of the Gas Transportation System of "Ukrtransgaz" PJSC (2015)
Анатольев А. А. - Проектно ориентированная направленность процессов управления инвестиционными компаниями на валютном рынке, Тесленко П. А., Чимшир В. И. (2015)
Романенков Ю. А. - Параметрические критерии качества ретро-спективных прогнозных оценок (2015)
Хрутьба В. О. - Еколого-економічна ефективність формування портфеля проектів транспортного підприємства, Вайганг Г. О., Хрутьба А. С. (2015)
Шматко А. В. - Проектирование информационной системы управления вертикально-интегрированными агрохолдингами, Фонта Н. Г., Манева Р. И. (2015)
Бедрій Д. І. - Вдосконалення бізнес-процесів організації з врахуваням ризиків, Семко І. Б. (2015)
Григорян Т. Г. - Применение развертывания функций качества при управлении содержанием IT-проектов с гибким (Agile) управлением, Шатковский Л. Ю. (2015)
Возный О. М. - Модель експертної системи оцінювання наукових проектів вищих навчальних закладів, Кременчук О. В., Левченко О. Г. (2015)
Иванов В. В. - Управление проектами обратного инжиниринга (2015)
Пурич В. Н. - Математическое обеспечение базы знаний управления проектами охраны труда, Москалюк А. Ю. (2015)
Крамской С. А. - Использование компетентностного подхода при определении минимального состава экипажа судна (2015)
Глухов Г. Н. - Модель оптимального распределения множества заданий проекта, Райко Г. А., Данилец Е. В., Гапонов В. О. (2015)
Лютенко И. В. - Модели представления многопризнаковых объектов на основе последовательного агрегирования, Чередниченко О. Ю., Яковлева Е. В., Максименко Е. М. (2015)
Андриевская В. А. - Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний (2015)
Коренева А. Ю. - Использование проектного потенциала в процессах управления проектами развития стивидорных компаний (2015)
Лазарева М. В. - Выбор стратегии управления доверием для обеспечения успеха проектов (2015)
Рудницкий С. И. - Математическая модель процесса идентификации конфигурации проекта в турбулентном окружении (2015)
Саченко О. А. - Метод оцінки ефективності інвестицій інноваційного проекту модернізації обладнання (2015)
Ігнатюк В. В. - Управління програмами дорожньо-ремонтних робіт на мережі автомобільних доріг (2015)
Оліфер О. В. - Структура вартості у проектах з оптимізації виробничої структури лісогосподарських підприємств (2015)
Домбровський М. З. - Обґрунтування параметрів структурованої моделі проектних дій енергокомпаній в турбулентному середовищі (2015)
Роговий А. І. - Формування змісту проекту організації системи безпеки в готельному бізнесі, Єфременко Т. М. (2015)
Реферати (2015)
Чухрай Н. І. - Проектний менеджмент як основа ефективного розвитку інформаційного суспільства, Новаківський І. І. (2015)
Гусева Ю. Ю. - Мультистейкхолдерная модель управления качеством образовательного проекта, Канцевич М. В., Чумаченко И. В. (2015)
Тімофєєв В. О. - Інструментарій багатовимірного моделювання оцінки потенціалу розвитку регіону, Кирій В. В., Умяров К. Т. (2015)
Бубенко П. Т. - Інноваційна складова сучасного територіального розвитку (2015)
Chernova L. S. - Diversification of market for the ukrainian gas turbine building as a key factor of production stabilization in the modern context (2015)
Морозов В. В. - Особливості управління портфелем проектів розвитку наукомістких інноваційних підприємств в області нанобіотехнологій, Любима Ю. О. (2015)
Гайдаенко О. В. - Аутсорсинг управления ресурсами медицинских учреждений, Кошкин К. В., Удовиченко П. Н. (2015)
Сидорчук А. В. - Методы решения задач управления проектами технического развития сельскохозяйственных товаропроизводителей, Демидюк Н. А., Сиваковская А. Н., Гуцул Т. Д., Комарницкий С. П. (2015)
Гамаюн И. П. - Получение разбиения множества параметров на основе информационного показателя степени связи, Безменова О. Н. (2015)
Кадыкова И. Н. - Роль института доверия в управлении коммуникациями социальных проектов, Чумаченко И. В. (2015)
Барская И. С. - Влияние заказчика на распределение трудовых ресурсов ИТ-проекта, Тесленко П. А., Денисенко В. Ю. (2015)
Тесля Ю. М. - Управління впливами на програми інформатизації вищих навчальних закладів, Кубявка Л. Б. (2015)
Пецкович М. Д. - Система поточного контролювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств будівельної галузі, Малиновський Ю. В. (2015)
Флис І. М. - Методологічні засади управління ініціалізацією проектів і програм розвитку агропромислових підприємств (2015)
Григорян Т. Г. - Модели и информационные технологии выявления ценности в IT-проектах, Корзняков А. С. (2015)
Боярчук В. М. - База даних і знань для планування проектів захисту рослин обприскуванням, Шолудько П. В., Михайлюк М. А., Тригуба І. Л. (2015)
Данченко О. Б. - Термінологічні основи управління відхиленнями в проектах (2015)
Ершов М. Н. - Управление показателем продолжительности восстановления останкинской телевизионной башни, Менейлюк А. И., Лобакова Л. В. (2015)
Луб П. М. - Об’єктивні складові цінності у проектах сільськогосподарського виробництва, Шарибура А. О., Березовецький С. А., Сятковський О. А. (2015)
Холява І. П. - Стратегічне планування в управлінні діяльністю підприємства, Олійник А. М., Цьвок Д. Р. (2015)
Дорош М. С. - Конвергенція параметрів систем при формуванні методологій управління проектами (2015)
Гонтар Ю. М. - Розроблення репозиторію бізнес-інформації на підприємстві, Чередніченко О. Ю., Кустов О. О., Єршова С. І. (2015)
Ковтун Т. А. - Ідентифікація ризиків як етап якісного аналізу ризиків інвестиційного проекту (2015)
Чайковська М. П. - Сучасні інструменти моделювання діяльності ІТ підприємств (2015)
Тригуба А. М. - Узгодження конфігурацій інтегрованих проектів аграрного виробництва, Шелега О. В., Пукас В. Л., Михайлюк В. М. (2015)
Ітченко Д. М. - Аналіз підходів до проактивного управління в контексті їх застосування при реалізації проектів і програм АПК (2015)
Яцункский Е. А. - Анализ проектов создания кластеров в рекреационном секторе Николаевской области (2015)
Швець Є. С. - Виявлення ризиків в інноваційних програмах розвитку металургійного підприємства, Рулікова Н. С. (2015)
Степований В. М. - Модель актуальності інноваційних проектів виробництва біодизеля в аграрних підприємствах (2015)
Молочник Ю. Б. - Використання системи збалансованих показників для оцінювання вмінь працівників комунікаційної системи підприємств (2015)
Лепський В. В. - Застосування методу перехресної соціометричної оцінки до визначення креативності команди проекту, Кузьмінська Ю. М. (2015)
Борисова Н. І. - Модель інтегрованого управління цінністю проектів в сфері альтернативної енергетики (2015)
Литвинова Н. С. - Управление рисками проектов государственно-частного партнерства морских портов (2015)
Логинов О. В. - Оптимизация структуры маркетинговых мероприятий проекта "Вступительная кампания ВУЗа" (2015)
Мельник К. В. - Применение алгоритма коллаборативной фильтрации для обработки медицинских данных (2015)
Онищенко І. І. - Система управління ризиками в ІТ-компанії, Шор О. М. (2015)
Целовальникова Е. А. - Современные проблемы и задачи в управлении портфелями проектов (2015)
Реферати (2015)
Бушуев Д. А. - Нелинейная динамика развития организаций, Бушуев С. Д. (2016)
Kononenko I. V. - Model and method for synthesis of project management methodology with fuzzy input data, Aghaee A. (2016)
Гогунський В. Д. - Загальні механізми формування системи цитування наукових статей, Яковенко В. О., Лященко Т. О., Отрадська Т. В. (2016)
Давідіч Н. B. - Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту, Бугас Д. М., Пан М. П., Чумаченко І. B. (2016)
Тимофеев В. А. - Информационная технология синтеза и анализа функциональных моделей интерактивных регламентов, Гуца О. Н., Щербина Е. А. (2016)
Теліженко О. М. - Проектно-орієнтований підхід до організації навчального процесу, Лук’янихін В. О., Байстрюченко Н. О. (2016)
Пітерська В. М. - Застосування проектно-орієнтованого підходу в управлінні інноваційною діяльністю (2016)
Данченко О. Б. - Індикативна модель відхилень в проектах (2016)
Павліха Н. B. - Моніторинг та оптимізація витрат в процесі управління державними програмами та проектами, Кицюк І. В. (2016)
Dedelyuk K. Y. - Energy project management system: benefits, principles and risks (2016)
Савчук П. П. - Рівні узгодження конфігурацій систем-продуктів і їх проектів, Демидюк М. А., Сіваковська О. М. (2016)
Колесников А. Е. - Разработка модели представления компетенций в проектах обучения, Лукьянов Д. В., Васильева В. Ю. (2016)
Кобилкін Д. С. - Управління взаємодією розподілу ресурсів при управлінні проектами впровадження та функціонування Систем екстреного виклику, Рак Ю. П. (2016)
Ченарани А. - Анализ подходов к управлению рисками проектов разработки сложной техники, Дружинин Е. А., Погудина О. К. (2016)
Менейлюк А. И. - Методика выбора эффективных моделей реализации проектов перепрофилирования зданий, Лобакова Л. В. (2016)
Сухонос М. К. - Концептуальна модель життєвого циклу програми, Старостіна А. Ю., Богославець А. О. (2016)
Кошкин К. B. - Особенности жизненного цикла лечебных проектов, Гайдаенко О. В., Гайдаенко А. В. (2016)
Колеснікова К. В. - Модель системи менеджменту якості верстатобудівного підприємства, Негрі А. О., Олех Г. С., Лебеденко Б. О. (2016)
Семко І. Б. - Проектний підхід до енергоменеджменту, Бедрій Д. І., Бабич М. І. (2016)
Фещур Р. B. - Формування концепції проекту впровадження преакселератора шляхом побудови бізнес-моделі, Янівський Б. Б., Янівська Г. Я. (2016)
Муравецький С. А. - Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гібридних ІТ-проектах, Крамський C. О. (2016)
Реферати (2016)
Рефераты (2016)
Abstracts (2016)
Чухрай Н. І. - Застосування методів логістики і проектного менеджменту для побудови моделі управління бізнес-процесами в мережі, Новаківський І. І. (2016)
Гусєва Ю. Ю. - Управління зацікавленими сторонами освітніх проектів, Сидоренко М. В., Чумаченко І. В. (2016)
Кошкин К. В. - Принятие решений при реализации IT-проектов на основе имитационного моделирования, Возный А. М., Кнырик Н. Р. (2016)
Олех Т. М. - Дослідження поглинаючих станів системи за допомогою марківських ланцюгів та фундаментальної матриці, Гогунський В. Д., Барчанова Ю. C., Дмитренко К. М. (2016)
Morozov V. V. - The integration models of procurement management of hybrid projects in development of project-oriented enterprises, Liubyma I. O. (2016)
Ковтун Т. А. - Управление интеграционными рисками в проектах мультимодальных комплексов, Смокова Т. Н. (2016)
Рак Ю. П. - Класифікація та комплексна цінність стану торгово-розважальних центрів: проектно-орієнтований підхід, Головатий Р. Р. (2016)
Руденко С. B. - Модель формирования портфеля проектов международной деятельности вуза, Гловацкая С. Н. (2016)
Прокопенко Т. О. - Використання методів ситуаційного аналізу в управлінні проектами з врахуванням сезонності виробництва, Коломицева О. В. (2016)
Сидорчук О. В. - Науково-методичні засади управління конфігурацією проектів пожежогасіння, Ратушний Р. Т., Щербаченко О. М., Ратушний А. Р. (2016)
Тимочко В. О. - Структурна модель інформаційної системи прийняття рішень з управління ресурсами у портфелі проектів сільськогосподарського підприємства, Падюка Р. І., Городецький І. М. (2016)
Пономарьов О. С. - Формування відповідальності як поведінкової компетенції фахівця з управління проектами (2016)
Kovalenko I. I. - Modified moving-average method in problems of short-term forecasting of technical and economic indicators in high-technology enterprises, Chernova L. S. (2016)
Івануса А. І. - Проектно-орієнтоване управління ресурсами при реагуванні на надзвичайні ситуації у сільській місцевості, Сеник Ю. Я., Герасимчук А. І. (2016)
Ковальчик Ю. І. - Розрахунок ймовірності дискретних станів системи із п'ятьма одиницями збиральної техніки, Говда О. І. (2016)
Кучма О. А. - Моделирование организационных структур управления инвестиционными строительными проектами, Сологуб И. А. (2016)
Онищенко І. І. - Когнітивне моделювання як метод якісного аналізу ризиків ІТ-проектів (2016)
Луб П. М. - Управління проектами технологічних систем вирощування сільськогосподарських культур, Шарибура А. О., Тригуба І. Л., Пукас В. Л. (2016)
Зачко О. Б. - Моделі та методи безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем: методологічний підхід, Зачко І. Г. (2016)
Бондарь А. В. - Жизненный цикл проекта лизинга морского судна судовладельца и фрахтователя (2016)
Шпильовий І. Ф. - Розробка моделі оцінки та методу відбору персоналу команди проекту міських пасажирських перевезень, Марунич В. С., Вакарчук І. М., Харута В. C. (2016)
Сукач Р. Ю. - Модель підтримки прийняття рішення в проектах захисту складних об‘єктів потенційної небезпеки, Рак Ю. П. (2016)
Тригуба А. М. - Системно-ціннісні засади управління інтегрованими програмами розвитку молочарства на основі моделювання, Шолудько П. В., Сидорчук Л. Л., Боярчук О. В. (2016)
Лепський В. В. - Концепція реформування медичної галузі з використанням проектного підходу (2016)
Максютинський О. П. - Проектно-орієнтоване управління роботою системи локального моніторингу торфовищ, Мартин Є. В. (2016)
Реферати (2016)
Бушуев C. Д. - Деформация поля компетенций в инновационных проектах, Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2017)
Kononenko I. V. - Method for selection of project management approach based on fuzzy concepts, Lutsenko S. Yu. (2017)
Гусєва Ю. Ю. - Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту, Мартиненко О. С., Чумаченко І. B. (2017)
Тімофєєв В. О. - Інформаційна технологія створення ботів-експертів на основі процедуральних знань, Гуца О. М., Пересада О. В. (2017)
Колеснікова К. В. - Розробка моделі ініціації проектів у формі ланцюга Маркова, Бондар В. І., Москалюк А. Ю., Яковенко В. О. (2017)
Шахов А. B. - Оцінка ризиків в інноваційних проектах методом достовірних еквівалентів, Пітерська В. М. (2017)
Домбровський М. З. - Модель проактивного управління проектом стратегічного розвитку енергопостачальних компаній в турбулентному оточенні, Саченко А. О. (2017)
Зачко О. Б. - Мультиагентна модель управління безпекою при плануванні проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей, Головатий Р. Р. (2017)
Іванов В. В. - Моделі проекту зворотного інжинірингу (2017)
Гавкалова Н. Л. - Застосування проектно-орієнтованого підходу до вдосконалення регіональних систем публічного адміністрування, Власенко Т. А. (2017)
Козина О. А. - Модель управления IT-стартапами, Стратиенко Н. К. (2017)
Возний О. М. - Цінністно-орієнтоване управління проектами альтернативної енергетики, Борисова Н. І. (2017)
Белоконь А. И. - Управление окружением в проектах обучения иностранных студентов, Маланчий С. А., Бахри Надхем (2017)
Тригуба А. М. - Узгодження конфігурацій проектів кооперативів заготівлі молока із проектним середовищем, Шарибура А. О., Шолудько П. В., Рудинець М. В. (2017)
Швець Є. С. - Механізми обґрунтування ініціації програми інноваційного розвитку підприємства та їх документальний супровід, Рулікова Н. С. (2017)
Бабич И. И. - Моделирование межотраслевых взаимодействий в имитационной модели прогнозирования развития промышленности Украины (2017)
Лукьянов Д. В. - Гибкие методологии управления образовательными проектами, Гогунский В. Д., Колесников А. Е., Олех Т. М. (2017)
Кадыкова И. Н. - Информационная технология стратегического управления проектно-ориентированной организацией, Ларина С. А., Чумаченко И. В. (2017)
Руденко E. С. - Когнитивная модель управления портфелем проектов обеспечения безопасности портовой инфраструктуры, Руденко С. В., Шахов А. В. (2017)
Fesenko Т. G. - Gender mainstreaming as a knowledge component of urban project management (2017)
Сидорчук О. В. - Структура процесу управління конфігурацією проектів, Ратушний Р. Т., Щербаченко А. М., Сиваковська О. М. (2017)
Григорян Т. Г. - Применение биматричных игр в гармонизации ценностей стейкхолдеров проекта (2017)
Саченко О. А. - Управління стратегічно-орієнтованим портфелем інноваційних проектів модернізації обладнання енергопідприємства (2017)
Бубенко П. Т. - Проектне управління, як основа енергозбереження у житлово-комунальному господарстві, Бубенко О. П. (2017)
Данченко E. Б. - Принципы стратегического управления проектами, программами и портфелями медицинского учреждения, Лепский В. В. (2017)
Сидорчук О. В. - Метод визначення часу запуску портфелів проектів збирання цукрових буряків, Луб П. М., Сидорчук Л. Л., Пукас В. Л. (2017)
Шматко О. В. - Формування проектної команди для вертикально-інтегрованної організаційної структури, Стратієнко Н. К., Манєва Р. І. (2017)
Парасочка А. П. - Системний аналіз передумов ініціації проектів ремонту та утримання автомобільних доріг, Хрутьба В. О. (2017)
Прокопенко Т. О. - Імітаційна модель прийняття рішення з врахуванням оцінювання ефективності підприємств хімічної промисловості, Крезуб В. І. (2017)
Гуца О. Н. - Системы поддержки принятия решений в управлении проектами, основанные на качественных методах, Ельчанинов Д. Б., Порван А. П., Якубовская С. В. (2017)
Мороз В. В. - Аналіз напрямків розвитку банківської сфери через управління ІТ проектами, Остахов В. В. (2017)
Гринченко Н. П. - Механизм реализации стратегии повышения конкурентоспособности организации, Лобач Е. В., Гринченко М. А. (2017)
Listrovoy S. V. - A uniform procedure of a system resources interaction in distributed computer media, Trubchaninova K. A., Bryksin V. O., Kurtsev M. S. (2017)
Бушуев C. Д. - Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами, Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2018)
Kononenko I. V. - Evolution of the generalized body of knowledge on project management, Lutsenko S. Yu. (2018)
Морозов В. В. - Модель системи навчання з управління ІТ-проектами, Стешенко Г. М., Іларіонова Н. М. (2018)
Оганов А. В. - Модели и механизмы управления портфелем проектов охраны труда, Чернега Ю. С., Москалюк А. Ю., Гогунский В. Д., Пурич В. Н. (2018)
Чередніченко О. Ю. - Метод пошуку та аналізу даних з Інтернет ресурсів для формування актуальних вимог до кандидатів, Грінченко М. А., Василенко А. В., Матвєєв О. М. (2018)
Онищенко С. П. - Структура и цели программ технического развития контейнерных терминалов морских торговых портов, Леонтьева А. И. (2018)
Остахов В. B. - Метод оптимізації портфелю проектів на основі метрик в умовах трансформації ІТ, Морозов В. В., Артикульна Н. Ф. (2018)
Данченко О. Б. - Концептуальна модель формування високоефективної команди наукового проекту, Бедрій Д. І., Семко І. Б. (2018)
Шубін І. Ю. - Програмні агенти в системах електронного навчання, Кириченко І. В. (2018)
Тригуба А. М. - Ідентифікація конфігурації проектного середовища та проектів кормозабезпечення сімейних молочних ферм, Тригуба І. Л., Боярчук О. В., Рудинець М. В. (2018)
Семенчук Е. Л. - Использование современных концепций стратегического менеджмента для развития морских перевозок (2018)
Тимочко В. О . - Ідентифікація транспортних засобів у проектах сільськогосподарського виробництва, Падюка Р .І ., Городецький І. М. (2018)
Берневек Т. И. - Структуризация маркетинговых исследований в управлении проектами пополнения флота (2018)
Кнырик К. О. - Модели и механизмы повышения конкурентоспособности высшего учебного заведения, Кошкин К. В., Никитин П. В., Рыжков А. С. (2018)
Сидорчук О. В. - Структурний аналіз проектів технологічних систем збирання врожаю, Пукас В. Л., Луб П. М., Шарибура А. О. (2018)
Кальніченко О. В. - Використання антисипативного управління проектами при створенні розподілених інформаційних систем, Морозов В. В., Хрутьба А. С. (2018)
Artiukh R. V. - Managing the risks of information and communication network in the context of planning the security of critical infrastructure systems, Kosenko V. V., Malyeyeva О. V., Lysenko E. V. (2018)
Шерстюк О. И. - Использование метода ранжирования при формировании необходимого набора компетенций команды проекта, Колесников А. Е. (2018)
Пітерська В. М. - Методологічні основи кластерного підходу в інноваційних проектах (2018)
Данченко О. Б. - Моделі стратегічного менеджменту медичних проектів проектно-орієнтованого медичного закладу, Лепський В. В. (2018)
Зачко О. Б. - Управління безпекою на стадії планування проектів з масовим перебуванням людей з врахуванням категорії складності, Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2018)
Фесенко T. Г. - Моделювання змісту проектів архітектурно-просторової доступності вокзальних комплексів, Фесенко Г. Г., Мінаєв Д. М., Якунін А. В. (2018)
Koshkin V. K. - Security system integration in information systems for IT projects, Mandra A. V. (2018)
Ісаков О. С. - Дослідження моделей процесів тестування зручності використання програмних продуктів, Чередніченко О. Ю., Мозгін В. В., Янголенко О. В. (2018)
Гринченко М. А. - Лідерство в системі поведінкових компетенцій фахівця з управління проектами, Пономарьов О. С., Лобач О. В. (2018)
Бушуєв C. Д. - Проактивне управління проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури, Шкуро М. Ю., Козир Б. Ю. (2019)
Кононенко И. B. - Разработка веб-приложения для решения задачи выбора методологии управления проектом при нечетких исходных данных, Луценко С. Ю. (2019)
Kosenko V. V. - Method for analyzing and assessing the risk cost of an innovative project (2019)
Данченко О. Б. - Iнформаційна модель взаємодії стейкхолдерів організаційних проектів у сфері обслуговування літаків, Сепеда Гуаман Д. Ф. (2019)
Становська І. І. - Стратифікація індивідуальних компетенцій з метою побудови динамічних морфологічних моделей проектного управління, Колеснікова К. В. (2019)
Муратулы К. - Оптимизация бизнес процессов в центре занятости населения, Джумадилова Ш. Г. (2019)
Проскурін М. В. - Модель системи управління ІТ-проектами на основі машинного навчання, Морозов В. В., Шелест Т. М. (2019)
Moldagulova A. N. - Modern approach in teaching project management for it specialists, Satybaldiyeva R. Zh. (2019)
Овсянкін А. М. - Вибір ефективних моделей системи управління вимогами в проектах (2019)
Ремешевська І. В. - Ідентифікація стейкхолдерів проектів впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях, Гурець Н. В. (2019)
Ігуменцева Н. B. - Системи "on-line підтримки" як складова стратегії реформування вищої освіти, Овсюченко Ю. В., Пересада О. В., Прібильнова І. Б. (2019)
Bushuyev S. - The space of competencies and emotional intelligence in innovation projects, Bushuiev D., Rusan N., Kozyr B. (2019)
Камысбаев М. К. - Применение проектного управления в АПК Казахстана, Шыныбеков Д. А., Мурзабекова С. В., Хусаинова М. Х., Мырзабаева Ж. Г. (2019)
Chimshir V. I. - Basic value of complex systems (2019)
Морозов В. В. - Дослідження моделей взаємодії процесів в ІТ-проектах на основі проактивного підходу, Кальніченко О. В. (2019)
Данченко О. Б. - Управління конфліктами наукового проекту, Бедрій Д. І., Семко І. Б. (2019)
Пітерська В. М. - Механізм формування портфелю наукових проектів закладів вищої освіти в рамках інноваційної діяльності (2019)
Зачко О. Б. - Моделі управління безпекою інфраструктурних проектів на стадії планування, Кобилкін Д. С., Головатий Р. Р. (2019)
Чернова Л. С. - Структурна модель системи управління програмами розвитку на підприємстві (2019)
Хрутьба В. О. - Огляд науково-теоретичних аспектів безпеки об’єктів критичної інфраструктури транспорту, Зюзюн В. І., Неведров Д. С. (2019)
Луб П. М. - Узгодження складових проектного середовища технологічних систем збирання врожаю сільськогосподарських культур, Шарибура А. О., Сидорчук Л. Л., Пукас В. Л. (2019)
Тригуба А. М. - Особливості планування проектів створення кооперативів кормозабезпечення сімейних молочних ферм, Боярчук В. М., Тригуба І. Л., Боярчук О. В., Рудинець М. В. (2019)
Тимофеев Ю. В. - 30 років завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів в Харьківському політехничному інституті, 65 років трудового стажу. Наш вчитель, науковець, прекрасна людина (2014)
Тимофеев Ю. В. - Анализ схем резания и технологическое оснащение при интенсивной и высококачественной зубообработке закаленных крупномодульных колес, Шелковой А. Н., Мироненко Е. В., Клочко А. А., Кравцов А. Н. (2014)
Степанов М. С. - Дослідження силових характеристик при послідовно-паралельній обробці отворів комбінованим осьовим інструментом, Іванова М. С. (2014)
Добротворский С. С. - Повышение конкурентоспособности отечественного машиностроительного производства в современных условиях, Басова Е. В., Добровольская Л. Г. Мялица А. К. (2014)
Веселовська Н. Р. - Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процесу механічної обробки, Пермяков О. А. (2014)
Сизый Ю. А. - Изменения глубины обдирочного шлифования, вызываемые кривизной проката и прерывистой поверхность круга, Сталинский Д. В., Помазан Е. М. (2014)
Набока Е. В. - Дифференциация международных стандартов в процессе подготовки производства, Колесник М. Э. (2014)
Приходько О. Ю. - Моделирование технологических процессов обработки корпусных деталей с применением управляющих сетей Петри, Слипченко С. Е. (2014)
Ушаков А. Н. - Разработка модели напряженного-деформированного состояния "абразивное зерно-связка" (2014)
Губський С. О. - Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкцій мостових кранів з різними конструкціями механізму пересування (2014)
Міненко Д. О. - Забезпечення ефективності повітряно-плазмового різання тонколистового металу, Іванов В. О., Гончаренко І. Г. (2014)
Тарельник Н. В. - Новый способ нитроцементации стальних поверхностей (2014)
Єнікєєв О. Ф. - Розподілена комп’ютерна система підвищення ефективності процесу алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Шишенко Л. О. (2014)
Андилахай А. А. - Повышение эффективности финишной струйно-абразивной обработки мелких деталей (2014)
Новиков Ф. В. - Теоретическое обоснование условий повышения эффективности высокоскоростной обработки, Кленов О. С. (2014)
Лобанов В. К. - Методика и техника исследования сопротивления усталости цапф задних мостов специальных транспортных средств, Пашкова Г. И. (2014)
Stupnуtskey V. V. - Generalized Example of Structural and Parametric Optimization of Functionally-Oriented Process (2014)
Хавин Г. Л. - Трещенообразование при сверлении полимерных композиционных материалов (2014)
Рузметов А. Р. - Методика определения функций принадлежности в системе проектирования микроструктуры технологического процесса (2014)
Григоров О. В. - Моделирование перемещения мостового крана с перекосом, Степочкина О. В. (2014)
Котляр О. В. - Багатокритеріальний вибір оптимальних технологічних процесів обробки корпусних деталей (2014)
Кондратюк О. Л. - Розробка організаційно-технологічних структур зборки складних машинобудівних виробів, Скоркін А. О. (2014)
Клочко А. А. - Технологические особенности зубообработки закаленных колес одношпиндельной и двухшпиндельной схемой резания (2014)
Мироненко Е. В. - Построение модели технологической системы тяжелого карусельного станка, Миранцов С. Л., Ковалев Д. Г. (2014)
Камчатная-Степанова Е. В. - Использование синергетических стратегий производственно-экономических систем, Клочко Ю. А., Сикетина Н. Г. (2014)
Симсон Э. А. - Методы анализа и оптимизации нагруженных элементов технологических систем, Назаренко С. А., Прево И. Д. (2014)
Гуцаленко Ю. Г. - Аналитическая модель и расчет рейтинговой оценки нитрид ити борных сверхтвердых композитов (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
К юбилею профессора Тимофеева Юрия Викторовича (2015)
Тимофеев Ю. В. - Интеграционная технологическая подготовка промышленного предприятия plm-решением, Фадеев В. А., Шелковой А. Н., Хицан В. Д., Клочко А. А. (2015)
Ковалев В. Д. - Технлогическое обепечение эксплуатационных параметров цилиндрических зубчатых передач при аппроксимативном решении контактногидродинамических задач смазки, Тимофеев Ю. В., Шелковой А. Н., Клочко А. А, Кравченко Д. А. (2015)
Сизый Ю. А. - Исследование смещения центра тяжести шлифовального круга обусловленное погрешностями его формы, Сталинский Д. В., Романченко П. В. (2015)
Струтинський В. Б. - Обладнання для високочастотної вібраційної обробки деталей мікрорізанням з формуванням спеціального мікропрофіля поверхні, Перфілов І. В. (2015)
Мироненко Е. В. - Конструкторско-технологические способы повышения производительности и качества зубообработки крупногабаритных зубчатых венцов, Шаповалов В. Ф., Клочко А. А., Палашек С. Ю., Остапович Е. В. (2015)
Онисько О. Р. - Порівняльний аналіз графічних моделей бічних профілів трикутної різьби: заданого стандартом і отриманого за допомогою різця з ненульовим значенням переднього кута, Процак П. М. (2015)
Добротворский С. С. - Опыт создания современных технологий изготовления нежестких деталей с применением передовых CAD/CAM/CAE систем, Гасанов М. И., Басова Е. В., Головатый Р. В., Гаков С. А., Гнучих С. С. (2015)
Кравцов А. Н. - Моделирование технологического обеспечения производственно-технических характеристик блочно-модульных инструментов на основе многокритериальной оптимизации (2015)
Тарельник В. Б. - Новый способ формирования антифрикционного баббитового слоя подшипников скольжения, Дзюба А. В. (2015)
Панчук В. Г. - Геометричне визначення гіперболічного профілю задньої поверхні круглого фасонного радіального різця, Шуфлін В. В. (2015)
Веселовська Н. Р. - Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні верстатного комплексу з чпк в альтернативних ситуаціях (2015)
Набока Е. В. - Стратегическая и оперативная автоматизации системы управления подготовки производства, Колесник М. Э. (2015)
Иванова М. С. - Математическое моделирование процесса обработки отверстий комбинированным осевым инструментом (2015)
Клочко Ю. А. - Анализ механизмов реализации производственно-сбытовой деятельности промышленного предприятия, Камчатная-Степанова Е. В., Сикетина Н. Г. (2015)
Яким Р. С. - Проектно-конструкторські основи вдосконалення технології виготовлення шарошок із вставним твердосплавним породоруйнівним оснащенням тришарошкових бурових доліт, Сліпчук А. М. (2015)
Шелковой А. Н. - Конструкторско-технологическое проектирование гибких производственных систем методами имитационного моделирования, Семченко М. С. (2015)
Яковенко И. Э. - Оптимизация режимов резания при обработке инструментальными блоками, Пермяков А. А. (2015)
Ламнауер Н. Ю. - Діагностика безвідмовності технологічних систем за показниками якості, що вимірюються (2015)
Хавин Г. Л. - Образование дефектов при сверлении слоистых композитов и механизм появления расслаивания (2015)
Клименко Г. П. Гузенко В. С. - Исследование влияния усилий закрепления режущей пластины по цилиндрическому отверстию на динамические характеристики сборного резца, Полупан И. И. (2015)
Konoplyanchenko E. - Saving disassembly at heavy-duty gas turbine compressor reengineering, Kolodnenko V., Atalawei W. (2015)
Іванов В. О. - Чисельне моделювання верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М., Павленко І. В., Богдан В. Р. (2015)
Исаков С. Н. - Трибологическая система ультразвуковой сварки пластмасс. Тестовые расчеты, Марусенко С. И. (2015)
Кузнецова А. В. - Прогнозирование ресурса конических передач с двояковыпукло-вогнутыми зубьями, Гнитько А. Н., Терещенко Т. В. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Системный подход к сравнительной оценке работоспособности инструментальных материалов по стандартным регламентам стойкостных испытаний (2015)
Лобанов В. К. - Результаты исследования сопротивления усталости технических вариантов цапф задних мостов специальных транспортных средств, Пашкова Г. И. (2015)
Еникеев А. Ф. - Анализ эффективности аппаратных средств управления продольной подачей шлифовального круга, Евсюкова Ф. М., Шишенко Л. А. (2015)
Kolesnyk V. - The effect of cutting temperature on hole quality when drilling cfrp/metal stack, Zajac J., Radchenko S., Adamian M. (2015)
Приходько О. Ю. - Імітація поведінки технологічних систем з використанням мереж Петрі, Сліпченко С. Є. (2015)
Нешта А. А. - Область применения метода обработки внутренней резьбы мерным инструментом, Криворучко Д. В. (2015)
Шкурупий В. Г. - Аналитическое определение параметров шероховатости поверхности при абразивном полировании с учетом износа зерен (2015)
Новиков Ф. В. - Условия уменьшения силы и температуры резания при обычном и прерывистом шлифовании, Рябенков И. А. (2015)
Автономова Л. В. - Моделирование процесса горячей раскатки колец подшипника, Грозенок Е. Д., Симсон Э. А. (2015)
Автономова Л. В. - Оценка конструктивной прочности специализированного обрабатывающего інструмента, Симсон Э. А., Ягудин Д. С. (2015)
Добротворский С. С. - Исследование степени деформации двухслойных титановоалюминиевых пакетов при ударном нагружении Стальным инструментом с применением cae систем, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Костюк Г. И. - Исследование величины объема нанокластера и глубин его залегания при действии ионов разных энергий, сортов и зарядов на магниевые сплавы, Миргородская Е. В., Мелкозёрова О. М. (2015)
Ступницький В. В. - Дослідження процесів наростоутворення та зношування різального інструмента за допомогою реологічного моделювання процесу різання, Долиняк Я. В. (2015)
Лебедь В. Т. - Повышение качества соединения крупногабаритных составных изделий, Тарельник Н. В., Лашкарев О. Н., Ропьяк Л. Я. (2015)
Alexander L. Kapelevich - Involute spiral face couplings AND gears: design approach AND manufacturing technique, Stephen D. Korosec (2015)
Фесенко А. В. - Анализ энергетических характеристик роторных аппаратов для гидродинамической активации жидкостей (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Костюк Г. И. - Получение нано- и субмикроструктур при действии лазерного излучения на РИ из твердых сплавов (2015)
Клименко С. А. - Зношування та cтійкість різальних інструментів із ПКНБ зі зносостійким покриттям на основі нітриду бору у аморфному стані, Клименко С. А., Берєснев В. М. (2015)
Тарасюк А. П. - До питання аналізу точності технологічного процесу обробки поршневого пальця, Ламнауер Н. Ю. (2015)
Костюк Г. И. - Температуры и температурные напряжения при действии ионов на магниевые сплавы и возможность получения наноструктур, Бехзад Р., Бруяка О. О. (2015)
Хавин Г. Л. - Влияние количества наполнителя на качество отверстий при сверлении композитов, Есып И. О. (2015)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз характеристик вохступінчастої інформаційно-вимірювальної системи покоординатного задавання параметрів алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. (2015)
Костюк Г. И. - Объем нанокластера и глубины его залегания при действии ионов разных энергий, сортов и зарядов на титановый сплав ВТ-1, Постельник Т. А., Мелкозерова О. М. (2015)
Добротворский С. С. - Моделирование процесса ударного деформирования пластин полусферическим ударником, Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2015)
Новиков Ф. В. - Условия высокоэффективного шлифования с начальным натягом в технологической системе, Рябенков И. А. (2015)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур при действии импульсного лазерного излучения на стали, Павленко В. Н., Широкий Ю. В. (2015)
Кленов О. С. - Закономерности формирования параметров теплового процессапри шлифовании (2015)
Новиков Ф. В. - Технологическое обеспечение точности и шероховатости поверхности при обработке отверстия, Минчев Р. М. (2015)
Костюк Г. И. - О возможности определения энергии образования зерна при получении наноструктур в случае действия ионов различных сортов, зарядов и энергий на конструкционные материалы, Матвеев А. В., Воляк Е. А. (2015)
Гейчук В. Н. - Производительность магнитно-абразивной обработки концевого и осевого инструмента на роторных станках, Мосейчук В. А. (2015)
Добротворский C. С. - Получение нано- и субмикроструктур при действии лазерного излучения на РИ из твердых сплавов, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2015)
Струтинський В. Б. - Підвищення точності металорізальних верстатів на основі чисельних розрахунків еліпсоїдів жорсткості, Чуприна В. М., Юрчишин О. Я. (2015)
Баранов О. О. - Осаждение качественного равнотолщинного вакуумно-дугового покрытия на твердосплавный режущий инструмент при обработке больших партий (2015)
Фесенко А. В. - Использование проточных кавитационных активаторов для повышения эффективности СОЖ, Хицан В. Д., Скидан Н. П. (2015)
Пермяков А. А. - Анализ компоновок современных агрегатных станков с поворотно-делительным барабаном, Тимофеев Ю. В., Яковенко И. Э. (2015)
Клочко А. А. - Технологическое обеспечение трения качения и трения скольжения в зубчатых передачах, Гасанов М. И., Басова Е. В. (2015)
Шелковий О. М. - Дослідження продуктивності і надійності складання вузла "гідроагрегат" в умовах автоматизованого виробництва, Мартинов М. С., Набока О. В. (2015)
Степанов М. С. - Исследование структурных превращений и их влияние на поверхностный слой при зубошлифовании, Клочко А. А., Анцыферова О. А. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Памяти профессора Юрия Викторовича Тимофеева (2016)
Костюк Г. И. - Исследование возможности получения наноструктур на твердом сплаве ВК8 при действии импульсного лазерного излучения малой длительности, Бехзад Размджуи (2016)
Сизый Ю. А. - Моделирование фрикционных автоколебаний при малых перемещениях в станках, Чайка Э. Г., Ушаков А. Н. (2016)
Симсон Э. А. - Разработка испытательного стенда для индивидуальных пружинных стоек сельскохозяйственных машин, Хавин В. Л., Ягудин Д. С. (2016)
Добротворский С. С. - Моделирование процесса высокоскоростного соударения дисперсных композитов со сферическим телом, Гнучих С. С, Добровольская Л. Г. (2016)
Костюк Г. И. - О влиянии квантово-механического метода определения теплофизических и термомеханических характеристик на оценку размера зерна при действии ионов на титановый сплав, Григор О. Д. (2016)
Филатов Ю. Д. - Формообразование плоских оптических поверхностей при полировании, Ковалев В. А, Юрчишин О. Я. (2016)
Пермяков А. А. - К вопросу об унификации установочно зажимных приспособлений агрегатированного оборудования, Яковенко И. Э. (2016)
Костюк Г. И. - Выбор технологических параметров ионов для получения наноструктур требуемого размера зерна в твердом сплаве Т30К (2016)
Онисько О. Р. - Моделювання бічного профілю різальної кромки у залежності від геометричних параметрів різців призначених для виготовлення замкової нарізі (2016)
Костюк Г. И. - Повышение эффективности режущих инструментов из быстрорежущей стали Р6М5К5 за счет обработки лучем лазера,работающего в фемтосекундном диапазоне (2016)
Автономова Л. В. - Исследование распределения волокнистой структуры поковки подшипникового кольца при горячей штамповке, Грозенок Е. Д., Степук А. В. (2016)
Пермяков А. А. - Моделирование структур и систем управления циклом агрегатированных технологических систем на основе конечных автоматов, Приходько О. Ю., Слипченко С. Е. (2016)
Костюк Г. И. - Особенности образования наноструктур на одно-,двух- и трехкарбидных твердых сплавах при действии лазерного излучения, Бруяка О. О., Воляк Е. А. (2016)
Іванов В. О. - Конструкторсько-технологічний аналіз сучасних свердлильно-фрезерно-розточувальних верстатів, Карпусь В. Є., Дегтярьов І. М. (2016)
Хавин Г. Л. - Изнашивание инструмента и критерии затупления при сверлении композитов (2016)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз ефективності апаратних засобів програмного задавання швидкості обертання шліфувального круга, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. (2016)
Рузметов А. Р. - Визначення складові функції приналежності відносин в структурі підготовчої частини технологічних переходів (2016)
Чибіряк Я. І. - Ієрархічна система математичного моделювання визначення послідовності складання виробів, Коноплянченко Є. В., Нагорний В. В. (2016)
Новиков Ф. В. - Эффективное применение современных технологий механической обработки, Кленов О. С., Новиков Д. Ф. (2016)
Новиков Ф. В. - Аналитическое определение температуры резания при лезвийной обработке, Полянский В. И. (2016)
Новиков Ф. В. - Повышение эффективности операций зубошлифования зубчатых колес, Рябенков И. А. (2016)
Клочко А. А. - Технологический регламент выбора и назначения параметров состояния поверхностного слоя закаленных зубчатых колес, Гасанов М. И., Басова Е. В. (2016)
Добротворский С. С. - Аспекты применения адсорбционных осушителей для обеспечения сжатым воздухом оборудования плазменной резки, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2016)
Хавина И. П. - Мультиагентная система оптимального управления коалицией роботов, Молчанов Г. И. (2017)
Онисько О. Р. - Аналіз забезпечення точності профілю замкової нарізі виготовленої різцями із загальним положенням передньої поверхні та заданої точністю її встановлення, Псюк М. І. (2017)
Гнатюк А. О. - Експериментальні дослідження показників точності при шліфуванні профілю цівкового колеса героторної пари в умовах планетарного обкату (2017)
Добротворский С. С. - Влияние микроволнового излучения на интенсивность процесса десорбции влаги с поверхности молекулярных сит, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2017)
Іванов В. О. - Структурно-функціональне моделювання процесу проектування верстатних пристроїв, Карпусь В. Є., Ващенко С. М., Заяць Й., Кармаза А. І. (2017)
Новиков Ф. В. - Условия уменьшения энергоемкости и повышения производительности механической обработки, Кленов О. С. (2017)
Ковалевська О. С. - Динамічний аналіз нових конструкцій верстатів – роботів (2017)
Костюк Г. И. - Фемтосекундная лазерная обработка РИ из "ВолКар" для создания на нём наноструктурного слоя (2017)
Петрусенко Л. О. - Расчётный метод определения геометрических параметров твердосплавного режущего инструмента, Антонюк В. С. (2017)
Костюк Г. И. - Эффективность полученния наноструктур на инструментальной стали У12 за счет действия лазерного излучения, Панченко Ю. С. (2017)
Новік М. А. - Дослідження статичних та динамічних характеристик безкамерних затискних патронів для високошвидкісної обробки матеріалів різанням, Юрчишин О. Я., Музиченк В. В. (2017)
Пермяков А. А. - Синтез технологических параметров высокопроизводительной обработки зубчатых реек спаренными фрезами, Клочко А. А., Синица Ю. А. (2017)
Костюк Г. И. - Влияние характера задания теплофизических и термомеханических характеристик магниевых сплавов при обработке с целью получения наноструктур ионами с использованием стохастических значений и полученных квантово механических методом, Григор О. Д., Матвеев А. В. (2017)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз метрологічних характеристик вимірювальних перетворювачів потужності, Євсюкова Ф. М, Приходько О. Ю. (2017)
Новиков Ф. В. - Упрощенный расчет температуры резания при шлифовании и лезвийной обработке, Полянский В. И. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Сокол Е. И. - Технологическое обеспечение изготовления гидравлической турбины для Днестровской ГАЭС, Ищенко Г. И., Черкасский А. Ю., Ищенко М. Г., Линник А. В. (2017)
Костюк Г. И. - Создание высокоэнтропийных нитридных нанопокрытий на твёрдом сплаве Т12А (2017)
Ковальов В. Д. - Технологічні напрямки щодо забезпечення якісного виготовлення крупногоабарітних редукторів, Васильченко Я. В., Антонюк В. С., Волошин О. І., Рябченко С. В. (2017)
Равська Н. С. - Визначення геометричних параметрів різців головки при нарізанні точних арочних зубчастих коліс, Вовк В. В., Воробйов С. П., Басова Є. В. (2017)
Добротворский С. С. - Совершенствование процесса расчета аэродинамической модели обтекания слоя адсорбента в полости адсорбционной колонны за счет выбора наилучшей модели турбулентности, Алексенко Б. А., Добровольская Л. Г. (2017)
Гаращенко Я. Н. - Оценка технологичности конструкции изделий, получаемых с помощью аддитивных технологий (2017)
Кленов О. С. - Упрощенные подходы к аналитическому определению температуры резания при механической обработке (2017)
Ковалевський С. В. - Концепція діагностики механізму мобільного верстата – робота для створення його еталонної моделі, Ковалевська О. С. (2017)
Костюк Г. И. - Перспективы применения лазерной обработки для создания наноструктур на ри из "ВолКар", Широкий Ю. В. (2017)
Шелковой А. Н. - Функциональные аспекты имитационного математического моделирования геометрических параметров процесса зубофрезерования, Клочко А. А., Гасанов М. И., Кравченко Д. А., Анцыферова О. А. (2017)
Костюк Г. И. - Перспективы получения наноструктур на специальном чугуне при действии фемтосекундного лазера, Воляк Е. А., Евсеенко А. В. (2017)
Дзержинська О. В. - Вплив форми опорної поверхні лижи на переміщення крокуючого екскаватора, Крупко І. В., Котляр О. В. (2017)
Роп’як Л. Я. - Складальні напруження в робочому колесі відцентрового вентилятора (2017)
Ковальов В. Д. - Натурні випробування крутної жорсткості станин важких токарних верстатів, Антоненко Я. С., Виганяйло Б. Ю. (2017)
Яковенко И. Э. - Ранжирование технологических компоновок агрегатированного оборудования на базе инструментальных блоков, Пермяков О. А. (2017)
Іванов В. О. - Експериментальні дослідження верстатних пристроїв для механічної обробки деталей типу важелів, Дегтярьов І. М., Яковенко І. Е. (2017)
Вихідні відомості (2017)
Сліпченко К. В. - Фізико-механічні властивості CBN композитів зі зв'язками на основі карбідів TI, CR, V в умовах високошвидкісного точіння AISI 316L, Петруша І. А., Туркевич В. З. (2018)
Підгаєцький М. М. - Дослідження повздовжньої сталості пружно-гвинтового хону, Щербина К. К. (2018)
Єнікєєв О. Ф. - Аналіз частотних характеристик систем автоматичного керування параметрами технологічних процесів, Євсюкова Ф. М., Суботін О. В., Приходько О. Ю. (2018)
Гермашев А. И. - Основы формирования обработанной поверхности при фрезеровании тонкостенных деталей, Логоминов В. А., Козлова Е. Б., Кришталь В. А. (2018)
Гаращенко Я. Н. - Сложности контуров областей послойного формообразования на основе анализа фрактальной размерности (2018)
Сизый Ю. А. - Проектирование оптимальных параметров операции врезного шлифования, ограниченных предельно допустимой контактной температурой, Ушаков А. Н., Слипченко С. Е. (2018)
Добротворский С. С. - Технологическое обеспечение высокоскоростного фрезерования деталей с неравномерной малой жёскостью, Кононенко C. Н., Басова Е. В. (2018)
Данилейко О. В. - Повышение надежности и эффективности торцового уплотнения для компрессора углекислого газа, Ладенко С. В., Жуков А. Н. (2018)
Губський С. О. - Дослідження напруженого деформованого стану металоконструкції стенду механізму підйому вантажу…, Цебренко М. В., Окунь А. О. (2018)
Майборода В. С. - Вплив магнітно-абразивного оброблення на якість шпонкових фрез із швидкорізальної сталі, Слободянюк І. В. , Джулій Д. Ю. , Тарган Д. В. (2018)
Приходько О. Ю. - Вопросы управления агрегатированными технологическими системами на основе структурного синтеза конечных автоматов, Слипченко С. Е., Евсюкова Ф. М., Басова Е. В., Иванова М. С. (2018)
Добротворский С. С. - Разработка и внедрение Enterprise Resource Planning (ERP) систем на Open Source технологиях в машиностроительных предприятиях, Сокол Е. И., Гнучих С. С., Добровольская Л. Г. (2018)
Пермяков О. А. - Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК, Клочко О. О., Веселовська Н. Р., Синиця Ю. О. (2018)
Костюк Г. И. - О влиянии доли нитрида тантала в твердых сплавах Т12А и Т23А на эффективность получения наноструктур при действии фемтосекундного лазера, Екасёва Ю. В. (2018)
Костюк Г. И. - Перспективы создания высокоэнтропийных силицидных, нитридных, карбидных, боридных и оксидных нанопокрытий на твёрдом сплаве Т12А (2018)
Костюк Г. И. - Сравнение температурных режимов в зоне лазерной фемтосекундной обработки твердого сплава волкар при использовании теплофизических и термомеханических характеристик, стохастических значений, просчитанных квантово-механическим методом, Григор О. Д. (2018)
Фесенко А. B. - Анализ конструкции и испытание рабочей зоны роторно-кавитационного активатора, Басова Е. В., Иванова М. C., Евсюкова Ф. М., Забара А. С. (2018)
Герасим В. В. - Нові аспекти фізики термоелектричного охолодження, Охрем В. Г. (2018)
Гасанов М. І. - Технологічний регламент оптимізації систем відновлення функціональних властивостей великогабаритних відкритих зубчатих передач, Клочко О. О., Заковоротний О. Ю., Пермінов Є. В. (2018)
Костюк Г. И. - Разработка высокоэнтропийных карбидных и силицидных нанопокрытий на СТМ кортинит, Тимофеев А. Г. (2018)
Ищенко Г. И. - О финишной обработке рабочей части лопаток паровых турбин, Стрельчук Р. М. (2018)
Новіков Ф. В. - Математична модель теплонапруженості процесу імпульсного переривчастого шліфування, Клочко О. О., Охріменко О. А., Анциферова О. О., Басова Є. В. (2018)
Ковалевський С. В. - Кодування інформації як основа створення інноваційних виробничих систем, Ковалевська О. С. (2018)
Вихідні відомсті (2018)
Іванов В. О. - Експериментальне дослідження точності механічної обробки деталей типу важелів, Дегтярьов І. М., Залога В. О., Басова Є. В. (2018)
Ковалевський С. В. - Актуалізація експертних моделей за допомогою нейронних мереж, Ковалевська О. С. (2018)
Сліпчук А. М. - Дослідження міцності спряження "комбінований зубок – шарошка" бурових доліт на прикладі 3-D моделі, Яким Р. С. (2018)
Мельник М. С. - Дослідницький комплекс для контролю якості зварних станин важких верстатів, Антоненко Я. С. (2018)
Полянский В. И. - Повышение эффективности технологии механической обработки формующей оснастки для макаронной и кондитерской отраслей промышленности (2018)
Клименко Г. П. - Качество и надежность эксплуатации сборных твердосплавных инструментов, Васильченко Я. В., Шаповалов М. В. (2018)
Костюк Г. И. - Влияния способа задания теплофизических и термомеханических характеристик твердого сплава В3 на характер и эффективность образования наноструктур, Семененко О. Д. (2018)
Музичка Д. Г. - Дослідження працездатності шліфувальних кругів при обробці твердих сплавів (2018)
Єніkєєв О. Ф. - Аналіз частотних характеристик системи керування продуктивністю технологічного процесу алмазного шліфування, Євсюкова Ф. М., Приходько О. Ю. , Набока О. В. (2018)
Костюк Г. И. - Эффективное фрезерование титанового сплава ВТ22 режущим инструментом из модифицированного твёрдого сплава ВК10 с покрытием 0,18HfNt0,82ZrN, Евсеенкова А. В. (2018)
Степанов М. С. - Технико-экономические показатели эффективности технологии обработки отверстий с применением комбинированного осевого инструмента, Иванова М. С., Басова Е. В., Слипченко С. Е., Котляр А. В. (2018)
Шелковой А. Н. - Глобальный метод повышения эффективности эксплуатации цилиндрических и конических зубчатых передач, Пермяков А. А., Клочко А. А., Басова Е. В., Перминов Е. В. (2018)
Веселовська Н. Р. - Інформаційний фонд релевантності конструкторсько-технологічних видів крупногабаритних з’єднань для передачі крутного моменту, Скоркін О. А., Котляр О. В., Клочко Ю. О., Старченко О. П. (2018)
Вихідні відомості (2018)
До відома авторів та читачів (2020)
Сенчук М. П. - Комбінована схема спалювання твердого палива в опалювальних котлах малої потужності (2020)
Басок Б. І. - Теплофізичне моделювання та дослідження теплотехнічних характеристик водяної теплої підлоги сухого способу укладання, Новіцька М. П., Гончарук С. М. (2020)
Бурда Ю. О. - Підвищення ефективності очищення газових викидів від ливарного виробництва, Череднік А. Д., Редько І. О., Півненко Ю. О. (2020)
Ратушняк Г. С. - Моделювання теплопередачі у вузлі примикання горищного перекриття до зовнішніх огороджувальних конструкцій, Горюн О. Ю., Лялюк А. О. (2020)
Ткаченко Т. М. - Високоточний ядерно-квадрупольно-резонансний термометр для аерогідродинамічних досліджень, Пількевич Ю. Г., Мілейковський В. О. (2020)
Недбайло О. М. - Чисельне моделювання параметрів повітряно-ґрунтових теплообмінників для геотермальної вентиляції, Божко І. К., Ткаченко М. В., Андрейчук С. В. (2020)
Кривомаз Т. І. - Оцінка впливу систем вентиляції на мікробіологічну безпеку та мікрокліматичні умови приміщень, Варавін Д. В., Сіпаков Р. В., Кузьмішина Р. С. (2020)
Вихідні відомості (2020)
Таланчук П. М. - Моделювання процесу ізоляційного покритя, Зеленський К. Х., Болховітін В. М. (2016)
Дорогий Я. Ю. - Вибір методу інтеграції розподілених гетерогенних модулів для розробки корпоративних систем, Йовенко А. І. (2016)
Григорян Р. Д. - Проблема енергетичного балансу у клітинах людини: формальний підхід, Дегода А. Г., Аксьонова Т. В. (2016)
Зеленский К. Х. - Математическое моделирование динамики левого желудочка, Настенко Є. А. (2016)
Базанова В. О. - Інформаційна технологія аналізу перебігу рецидиву стенокардії, Носовець О. К., Павлов А. В. (2016)
Григорян Р. Д. - Моделювання боротьби механізмів організму із нестачею енергії у клітинах, Аксьонова Т. В. (2016)
Бойко Г. Л. - Оцінка умов коронарного кровопостачання за модифікованою пробою мартіне у студентів молодших курсів, Настенко Є. А., Носовець О. К., Войник Б. О., Федчишин М. О. (2016)
Шикула О. М. - Програмна реалізація моделі нелінійного деформування шарувато-волокнистих матеріалів з фізично нелінійними компонентами (2016)
Настенко Е. А. - Линейная модель оптимизации прогноза состояния биологического объекта, Павлов В. А., Носовец Е. К., Коновал А. О., Бабенко Д. А., Давидько А. Б. (2016)
Зеленська Н. К. - Апроксимація циліндричних функцій дробово-раціональними функціями, Зеленський К. Х. (2016)
Забара С. С. - Штучні нейронні мережі та аналіз зображення, Недашківський С. М., Недашківський Б. М. (2016)
Рыжов В. И. - Метод расчета эффективности циклонных пыле–золоуловителей с использованием действительного интегрального параметра закрутки потока, Тимошенко А. Г., Приемов С. И. (2016)
Недашківський С. М. - Використання нейромереж при аналізі текстової інформації, Недашківський Б. М. (2016)
Белошицкая О. К. - Cглаживание экспериментальных данных методом стохастической аппроксимации, Сердаковский В. И. (2016)
Павленко О. Ю. - Дослідження системи управління запам’ятовуючим пристроєм матричної структури, Камнацький В. В. (2016)
Коновал А. А. - Рекуррентній алгоритм МГУА для расчета прогнозирующих моделей, Павлов В. А., Шевченко И. А. (2016)
Павлов А. В. - Автоматизированная диагностика развития осложнений в период после операции и протезирования митрального клапана сердца, Павлов В. А., Федоренко В. Е. (2016)
Височин Ю. В. - Аналіз видів бізнесу в інтернеті (2016)
Рябишенко В. А. - Особливості вибору операційної системи UBUNTU SERVER для проведення лабораторних занять під час підготовки фахівців (2016)
Курило Р. В. - Проектування обчислювального кластеру для учбового процесу, Михайлов К. М. (2016)
Михайлов М. К. - Інтеграція компонентів комп’ютерної системи для налагодження та використання мобільних додатків (2016)
Прищепа Є. А. - Метод розрахунку часу транзакцій у розподілених комп’ютерних мережах при побудові інформаційних систем підприємств (2016)
Машковський C. С. - Зв’язаний та семантичний пошук: огляд праць (2016)
Максимчук О. О. - Особливості застосування Hadoop (2016)
Бундак О. А. - Комп’ютерні технології у бізнесі, Захаров П. О. (2016)
Цурін О. П. - WEB засоби пошуку навчального курсу та робота із ним при дистанційному навчанні студентів у CLOUD, Волошина О. С., Намінас В. В. (2016)
Жиритовський О. А. - Методика побудови векторних шрифтів на точковому дисплеї (2016)
Title (2019)
Content (2019)
Mysula Yu. I. - Cognitive impairment in patients with a primary episode of bipolar affective disorder (2019)
Mateshuk-Vatseba L. R. - Features of the structural organization of the interlobular bile ducts under conditions of prolonged exposure to opioids in the experiment, Hirniak I. I. (2019)
Halahan Yu. V - The effect of hyperhomocysteinemia on the patterns of electron microscopic changes in the liver of adult rats, Маievskyi O. Ye., Guminskyi Yu. Yo., Korol A. P. (2019)
Storozhuk O. B. - Features of hemostasis disorders in patients with CKD VD stage and their relationship with the course of the disease, Shevchuk S. V., Storozhuk L. O., Dovgalyuk T. V., Storozhuk B. G. (2019)
Tamm Т. I. - Intestine wall histostructure peculiarities with peritonitis and mechanical intestine obstruction (experimental study), Nepomnyaschy V. V., Shakalova O. А., Barduck А. Ya. (2019)
Bieliaieva N. M. - Modern aspects of social protection of combatants depending on the severity of disability., Yavorovenko O. B., Kurylenko I. V., Prysiazhniuk L. V., Dziuniak O. V., Proskurina O. F., Yavorovenko M. F. (2019)
Lysytsia Yu. N. - Anxiety and depressive disorders in children of early adolescence, Rymsha S. V. (2019)
Halei M. M. - Comparison of quality of life in postoperative patients with cholecystolithiasis and choledocholithiasis. The difference between open and laparoscopic treatment, Dziubanovskyi I. Ya., Marchuk I. P. (2019)
Fiks D. O. - Correlations of medical and demographic indicators with unmodified factors of stroke, tactics of its management and condition of the patient at hospitalization (2019)
Bartiuk R. S. - Cerebral small vessel disease and its impact on the course and outcome of stroke (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Guzak V. D. - Features of organometric parameters of the palm in the perinatal period of ontogenesis, Slobodian O. M. (2019)
Voichenko V. V. - Expediency of using a comprehensive approach in the identification of missing persons., Roshchin G. G., Dyadyk O. O., Irkin I. V., Petrochak O. Yu., Kostenko Е. Ya., Vyun V. V., Zubko M. D. (2019)
Danylevych V. P. - Correlations between linear dimensions of the lumbar intervertebral discs and somatometric parameters in the youth and young adult males (18-28 years) in norm, Guminskyi Yu. Y., Orlovskyi V. O., Babych L. V. (2019)
Andriievskyi I. I. - Correlations of anthropo-somatotypological indicators with indicators of personality traits of practically healthy Ukrainian women, Serebrennikova О. А., Gunas I. V., Cherkasova O. V., Kyrychenko V. I. (2019)
Samborska І. А. - Features of histological changes in the lungs of mature animals under conditions of hyperhomocysteinemia, Маievskyi O. Ye., Nebesna Z. M. (2019)
Hnatjuk M. S. - Quantitative morphological evaluation of structural reconstruction in endothelial cells of arteries and veins of testes in the conditions at postresection pulmonary arterial hypertension, Konovalenko S. O., Tatarchuk L. V., Jasinovskyy O. B. (2019)
Deinichenko O. V. - Features of prevention of fetal growth retardation in pregnant women with chronic hypertension, Krut Yu. Ya., Izbytska N. G., Slinko O. M., Gaidai N. V., Pavlyuchenko M. I., Amro I. G., Puchkov V. A. (2019)
Syvak A. V. - Relationships of heart rate variability parameters with indicators of external body structure in highly qualified juvenile mesomorph volleyball players (2019)
Tiron O. I. - Features of morphological changes in the thyroid gland of white male rats 1 day after thermal trauma of the skin on the background of the introduction of 0.9 % NaCl solution (2019)
Halahan Yu. V. - Features of electron microscopic changes in the liver of rats aged 24-26 months under conditions of hyperhomocysteinemia, Маievskyi O. Ye., Guminskyi Yu. Y., Korol A. P., Prokopenko S. V. (2019)
Title (2020)
Content (2020)
Chorna V. V. - Assessment of the quality of medical services to relatives of the mentally ill who are in inpatient treatment, Makhniuk V. M., Khliestova S. S., Gumeniuk N. I. (2020)
Kaskova L. F. - Features of the dental status of the Nogais who lived on the territory of Ukraine in the 15th century, Yanko N. V., Kulai O. O., Chupryna L. F., Artemyev A. V. (2020)
Kostiuk O. H. - Development of a method for serial intravesical administration of drugs in experiment, Hodovan N. L., Taran I. V., Mashevska O. V., Grebeniuk D. I. (2020)
Serheta I. V. - Features of social-psychological adaptation of girls and boys 15-17 years during the study period in senior classes of the modern school, Bratkova O. V., Drezhenkova I. L., Cherkasova L. А., Dzevulska І. V. (2020)
Selskyy P. R. - Structural changes in skeletal muscles of the hind limbs of rats in acute ischemia-reperfusion and its correction by carbacetam, detected by polarization microscopy ., Veresiuk T. O. (2020)
Soboń J. S. - Correlations of linear sizes of molars with cephalometric indicators of practically healthy men of the southern region of Ukraine, Cherkasova O. V., Gunas V. I., Babych L. V., Kotsyura O. O. (2020)
Redka I. V. - Prenosological screening of autonomic regulatory systems tension in secondary school students, Danуlenko H. M., Sotnikova-Meleshkina Zh. V., Mikhalchuk O. Ya. (2020)
Antoniuk Ya. O. - The role of the brain natriuretic peptide gene polymorphism in the diagnostic use of the biomarker in myocardial dysfunction in men, residents of Podillya with comorbid essential hypertension and type 2 diabetes mellitus, Gumeniuk A. F., Sakovych O. O., Zhebel V. M. (2020)
Kryvoviaz Yu. O. - General clinical and anthropometric parameters in patients with type 1 diabetes mellitus depending on the level of albumin in the urine (2020)
Maryenko N. I. - Fractal dimension of the cortex and white matter of human cerebellum (magnetic resonance imaging study), Stepanenko O. Yu. (2020)
Кучеренко О. М. - Конституціональні характеристики дівчат юнацького віку з аномальними матковими кровотечами різних соматотипів, Чайка Г. В. (2020)
Шишкін М. А. - Порівняльна характеристика експресії EpCAM у поліпах і аденокарциномі дистальної товстої кишки, Христенко Т. О. (2020)
Вересюк Т. О. - Структруно-просторова реорганізація артеріального русла стегнової, підколінної і гомілкової ділянки задніх кінцівок щурів при гострій ішемії-реперфузії та за умов корекції карбацетамом, Сельський П. Р., Телев'як А. Т. (2020)
Морар І. К. - Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на міцність післяопераційного рубця лапаротомної рани (2020)
Демянишина В. В. - Особливості клінічного перебігу муковісцидозу у дітей (2020)
Шушковська Ю. Ю. - Клінічний випадок бореліозного міокардиту, Афанасюк О. І., Матяш Р. В. (2020)
Середюк Л. В. - Клініко-функціональні характеристики серцево-судинної системи у хворих з пароксизмальною формою фібриляції передсердь, Вакалюк І. П. (2020)
Пасік В. Ю. - Діагностична значущість клініко-параклінічних ознак позалікарняної пневмонії у дітей (2020)
Козак І. О. - Спонтанний розрив селезінки, Суходоля С. А., Козак Л. І., Ладишкін В. В. (2020)
Постовітенко К. П. - Стан гемостазу у хворих на ХХН VД стадії з деякими коморбідними станами, Сторожук Л. О., Селезньова І. Б., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В. (2020)
Мельник Вас. В. - Терапія псоріазу: проблеми та перспективи, Бондар С. А., Мельник Вол. В., Мельник О. О. (2020)
Симоненко Г. Г. - Клінічне підґрунтя когнітивних порушень, асоційованих з епілептичним синдромом різного ґенезу (2020)
Virstiuk N. H. - Efficacy of albumin in the treatment of alcoholic cirrhosis of the liver in combination with obesity, Matkovska N. R. (2020)
Галей М. М. - Техніка симультанних лапароскопічних операцій при лікуванні жовчекам'яної хвороби та кили стравохідного отвору діафрагми, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П. (2020)
Усенко О. Ю. - Імплементація програми прискореного одужання при панкреатодуоденектомії, Скумс А. В., Скумс А. А. (2020)
Гуменюк Н. І. - Оцінка актуальності застосування інноваційних методів навчання в умовах дистанційної освіти, Романовська О. О., Матвійчук М. В., Корольова Н. Д., Чорна В. В., Хлєстова С. С., Гуменюк-Чаус Ю. К., Поляруш В. В., Сидорчук Т. М., Ангельська В. Ю. (2020)
Альчук О. І. - Принцип "student voices" як інструмент партнерської співпраці на кафедрі фармакології, Пашинська О. С., Денисюк О. М., Волощук Н. І., Маринич Л. І. (2020)
Соломончук А. В. - Динаміка поширеності, статево-вікова характеристика та летальність при гострій серцевій недостатності у пацієнтів з інфарктом міокарда, Распутіна Л. В. (2020)
Чорна В. В. - Питання стигматизації психічно хворих з боку студентів медиків та медичного персоналу психіатричних закладів та заходи з її мінімізації, Махнюк В. М., Хлєстова С. С., Гуменюк Н. І., Хлєстова І. В. (2020)
Петрушенко В. В. - Вплив L-Ornithine L-Aspartate на якість життя пацієнтів із кровотечами із варикозно розширених вен стравоходу та шлунку, Гребенюк Д. І., Кедик О. О. (2020)
Drachevska I. Yu. - Features and modern aspects of the use of teleroentgenographic indicators determined by STEINER, RICKETTS and DOWNS METHODS (analysis of scientific literature) (2020)
Бартюк Р. С. - Захворювання мілких судин мозку: клініко-патогенетичні та нейровізуалізаційні аспекти, Московко С. П. (2020)
Herich O. H. - Modern Conservative Etiopathogenetic Treatment of Cervical Intraepithelial Neoplasia (literature review), Horbatiuk O. G., Hryhorenko A. P., Dudikova L. V., Kondratiuk A. L., Shatkovska A. S., Binkovska A. M., Garbuzyuk V. V. (2020)
Римша С. В. - Особливості когнітивних порушень при депресії екзогенно-органічного ґенезу, Король В. А. (2020)
Nabil Basim Yousif Haddad - Constitutional features of the occurrence of benign and malignant skin tumors (analysis of scientific literature) (2020)
Шаюк А. В. - Психологічний портрет успішного керівника: методологія дослідження, Залібовська-Ільніцька З. В., Бібіков І. Л. (2020)
Пилипчук В. Л. - Нащадкам про незабутнє. (Історичні витоки заснування 100-річного ювіляра - ВНМУ ім. М. І. Пирогова), Трухманова С. Л. (2020)
Ковальчук В. Б. - Ім'я Миколи Івановича Пирогова в історії міста Кропивницького (Єлисаветграда), Ковальчук Н. Д. (2020)
Професор Черкасов Віктор Гаврилович (05.01.1953-20.09.2020) (2020)
Huranych S. P. - Structural changes of the oral mucosa in rats with insulin resistance, iodine deficiency and under conditions of their combination, Voronych-Semchenko N. M., Bagrii M.M. (2020)
Turchina N. S. - Incidence of confirmed manifest viral infection in cases of ischemic stroke, depending on the season, Cherenko T. M., Trepet L. N., Rybalko S. L. Starosyla D. B. (2020)
Rykov S. O. - Progression of diabetic non-proliferative retinopathy in type 2 diabetes mellitus: the connection with the blood endothelial monocyte-activating polypeptide-II level, Korobov K. V., Mogilevskyy S. Yu., Ziablitsev D. S. (2020)
Minaiev O. O. - Complications in surgical treatment of patients with chronic dacryocystitis (2020)
Kryzhanivska O. O. - Iris changes at patients with temporоmandibular joint diseases and urinary system pathology (2020)
Tongshuwar G. T. - Ethno-botanical survey of plants used in a rheumatoid arthritis treatment: a case study of jos in nigeria, Ojetunde A. O., Oyegoke A. F., Oyegoke T. А. (2020)
Antsupva V. V. - Modern views regarding the etiopathogenesis, diagnostic, treatment and prevention of apert syndrome, Lastivka I. V., Kolubakin D. V., Ushko I. A., Nahornyi О. V. (2020)
Babkina O. P. - The cases of domestic violence in protracted quarantine caused by COVID-19, Ushko I. A., Danylchenko S., Tarasyuk V., Vako I. (2020)
Khaitovych M. V. - Jilber’s syndrome: clinical and pharmacological aspects. Review, Turchak D. V. (2020)
Пащин М. О. - Особливості формування структури коаксіальних з’єднань міді та алюмінію при зварюванні вибухом з вакуумуванням зварювального проміжку, Шльонський П. С., Бризгалін А. Г., Кушнарьова О. С., Тодорович Н. Л. (2021)
Квасницький В. В. - Розробка припою, технології паяння та виправлення поверхневих дефектів відливок жароміцних нікелевих сплавів суднових газових турбін, Матвієнко М. В., Мяльніца Г. П., Квасницька Ю. Г., Бутурля Є. А. (2021)
Маринський Г. С. - Нові алгоритми високочастотного зварювання біологічних тканин, Лопаткіна К. Г., Чернець О. В., Подпрятов С. Є., Ткаченко В. А., Бєлоусов І. О., Васильченко В. А. (2021)
Ниркова Л. І. - Вплив термообробки на властивості зварних з’єднань сплаву В1341 в умовах, що моделюють експлуатаційні, Лабур Т. М., Осадчук С. О., Яворська М. Р., Коваль В. А. (2021)
Шлепаков В. М. - Розробка порошкових дротів нового покоління для електродугового зварювання в середовищі захисного газу з’єднань низьколегованих сталей з межею міцності 640…940 МПа, Котельчук О. С. (2021)
Нестеренков В. М. - Вплив технологічних і металургійних факторів на формування зварних з’єднань міді при електронно-променевому зварюванні, Кравчук Л. А., Русиник М. О. (2021)
Косторной О. С. - Наплавлення деталей розвантажувального пристрою відцентрових насосів, Лактіонов М. О., Холоша К. Ю. (2021)
Безушко О. М. - Гігієнічні характеристики повітря робочої зони при дуговому зварюванні міді та її сплавів (Огляд), Левченко О. Г., Майданчук Т. Б., Лук’яненко А. О., Гончарова О. М. (2021)
Недосєка С. А. - Метод акустичної емісії при оцінюванні стану зварних швів та їх службових властивостей. Частина 1. Вплив типу зварного з’єднання на акустичну емісію, Недосєка А. Я., Яременко М. А., Бойчук О. І., Овсієнко М. А. (2021)
Конференції, виставки, семінари – 2021 (2021)
Зварювальні матеріали для автомобільної промисловості (2021)
Основні види покриттів зварювальних електродів (2021)
Байда Е. И. - Влияние геометрии материала катушки на параметры электромагнитной силы индукционно-динамического механизма (2020)
Жорняк Л. Б. - Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів, Афанасьєв О. І., Поляков В. О., Кулік Ж. O., Кот Р. В., Кравець І. O. (2020)
Зорін Є. Ю. - Класифікація однофазних реле контролю напруги побутових споживачів з огляду на тенденції їх розвитку, Чепелюк О. О., Грищук Ю. С. (2020)
Лелюк М. А. - Аналіз роботи привідних механізмів вакуумних вимикачів середньої напруги, Литвиненко В. В., Позняк А. А. (2020)
Пантелят М. Г. - Розрахунок і проектування магнітопроводу індукційних кухонних плит, Грищук Ю. С., Чепелюк О. О., Єлоєв А. К. (2020)
Гончаров Є. В. - Анализ опыта проведения лабораторных занятий по электротехнике, Марков В. С., Поляков І. В. (2020)
Грінченко В. С. - Оцінка довжини системи контурного екранування при зменшенні магнітного поля кабельних ліній (2020)
Борцов А. В. - Генератор импульсных напряжений для поверки высоковольтных делителей напряжения (2020)
Kostiukov I. O. - The influence of stray inductance of storage capacitor and load capacitance on transients in high voltage facilities with pulse transformers (2020)
Мохнач Р. Э. - Медные и сталемедные композиционные материалы с высокими электротехническими свойствами, Андриенко П. Д. (2020)
Калінчик В. П. - Методологія комплексного підходу до вибору структури системи моніторингу небезпечних та шкідливих факторів, Калінчик В. В., Побігайло В. А. (2020)
Горовий В. М. - Стратегічні комунікації в науково-інформаційному процесі сучасності (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (3 лютого 2021 р.) (2021)
Із зали засідань Президії НАН України (17 лютого 2021 р.) (2021)
Блінов І. В. - Проблеми функціонування та розвитку нової моделі ринку електричної енергії в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2021 р.) (2021)
Руденко Л. Г. - Атлас "Населення України та його природна і культурна спадщина" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2021 р.) (2021)
Гаркуша І. Є. - Участь у термоядерних дослідженнях Євратом: результати, досягнуті за програмою "Горизонт-2020", та перспективи в наступній програмі ЄС на 2021–2027 рр. (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2021 р.) (2021)
Федоров О. П. - Про результати виконання цільової програми наукових досліджень НАН України "Аерокосмічні спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проєкту "Горизонт-2020" ERA-Planet" на 2018–2020 рр. (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 17 лютого 2021 р.) (2021)
Савенець М. В. - Моніторинг якості атмосферного повітря над територією України з деталізацією для міст за даними супутника Sentinel-5P, Осадчий В. І., Орещенко А. В. (2021)
Летичевський О. О. - Алгебраїчне моделювання та його застосування (2021)
Матковський О. І. - "Без мінералогічних зібрань неможливий розвиток мінералогії" — академік В. І. Вернадський, Павлишин В. І., Соломатіна Л. О. (2021)
Іваненко О. А. - Учений європейського рівня (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України С.В. Віднянського) (2021)
80-річчя академіка НАН України А. А. Мартинюка (2021)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського